Page 1

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.LISSERNIEUWS.NL 

Lokaal betrokken en betrouwbaar

feestweekp23

Ik ben bevangen door het paardenvirus’

Slootbeek is klaar voor de kortebaan

Dinsdag 26 september 2017 JAARGANG 04 NR 39

nieuws p11

politiek p13

Burgemeester bezoekt Voedselbank

Bijeenkomst over brug valt velen tegen

column

poespas p25

De groenste van Nederland

Een gratis welzijnsbezoek aanvragen in Lisse

n Gemeente Lisse wint van Voerendaal en Geertruidenberg

LISSE n Voor wie vitaal zijn en blijven belangrijk is, kan een welzijnsbezoek interessant zijn. Aan dit bezoek zijn geen kosten verbonden.

De jury van Entente Florale noemt Lisse een fraai voorbeeld van een dorp waarbij de historie nog zeer goed leesbaar is in het landschap. Maar ook de mooie wandelroutes, zoals het Ommetje Poelpolder hebben indruk gemaakt. De participatie van inwoners in de openbare ruimte viel de jury zeer positief op. Lisse bond de strijd aan tegen Voerendaal en Geertruidenberg. Vanuit de gemeente reageert vertrekkend wethouder Evert Jan Nieuwenhuis: “Lisse de groenste gemeente. Een mooie waardering! Samen met vrijwilligers hebben we Lisse van haar mooiste en groenste kant laten zien. Ik heb weer gezien dat we ons met velen inzetten voor een groen en duurzaam Lisse. En dit goud is een mooie bekroning!” Op 9 juni bezocht de jury Lisse. Vrijwilligers van onder andere de Heemtuin, de begraafplaats, de Zwarte Tulp, de buurtcomposthoop en Milieu en Educatiecentrum De Groene Bol vertelden vol enthousiasme over hun initiatief. En met succes. De winst levert niet alleen publiciteit en trots op, maar ook

Het groen in de gemeente maakte veel indruk op de jury van de Entente Florale. | Foto: Arie in ‘t Veld

een deskundig juryrapport. Een objectief rapport over het groen in Lisse. Het beschrijft sterke punten, waarmee de gemeente zich nog beter kan profileren. Ook de zwakkere punten in het groen in en rond Lisse zijn benoemd. Deze blinde plekken zijn een aandachtspunt voor de gemeente. Voor de competitie moest Lisse een

beleidssamenvatting aanleveren, waarin het groenbeleid, de groenhistorie en de verschillende activiteiten uiteengezet worden. De jury keek vervolgens naar ruimtelijke visie en kwaliteit, cultuurhistorie en erfgoed, stedelijke groenstructuur en buiteninrichting, landschap, ecologische kwaliteit en biodiversiteit, gezonde leefomgeving en

recreatie, duurzaamheid en over het algemeen naar communicatie en participatie. De stichting Entente Florale heeft als doel om het multifunctionele belang van het groen breed onder de aandacht te brengen van overheden, bedrijfsleven en burgers. De stichting organiseerde de Nationale Groencompetitie voor de 19e keer.

BOOM VERZORGING zomeractie: IS Mooie UW HOUTEN VLOER AAN Houten RENOVATIE TOE? systeemvloer Nu parketvloer vanvan € 69,00 schuren € 27,50 2 voor per 59,00 / mm2 voor€€ 22,50

www.kroonparket.nl

De krant niet ontvangen?

TAPIJT LAMINAAT MARMOLEUM & VINYL PVC VLOER VLOERKLEDEN GORDIJNEN ZONWERING SHUTTERS

_ SNOEIEN / KAPPEN ( GRATIS AFVOER ) _ STRONKEN FREZEN EN VERWIJDEREN _ TAKKEN VERSNIPPEREN

Kijk voor acties op WWW.BERGENBERG.NL

Voorhout • T (0252) 23 58 88

HILLEGOM Hoofdstraat 47 0252 - 51 52 57 / hillegom@bergenberg.nl

OPEN HUIS eek

in de Duin- en Bollenstr

ber ber septem rdag g301 okto Zaterda zate

OPEN

OPEN OPEN

!

M Open Huizen Dag

Kom naar de NV Dit is een uitgave van de

EEN MOOI KUNSTGEBIT

, de Teylinger, LisserNieuws, de Hillegommer

het Noordwijkerhouts Weekblad,

DON

de Noordwijker, Katwijk

Speciaal en de Rijnsburger.

OOK DER OP DAG OPE AVOND N!

Gratis advies Alle soorten kunstgebitten, ook op implantaten Avond of weekendafspraak in overleg Aangesloten bij uw zorgverzekeraar Weekenddienst 06 1 777 6 777

Bel De Schakel 0252-241420 LEIDENISOPEN.NL

WelzijnsKompas Hillegom-Lisse draagt graag haar steentje bij zodat senioren, chronisch zieken en mensen met een handicap zelfstandig en met plezier in Lisse kunnen wonen. Het gaat om vitaal zijn én blijven. Sociale contacten en sociaal functioneren zijn een belangrijk onderdeel van deze vitaliteit. Een hecht en in leeftijd gevarieerd sociaal netwerk is van cruciaal belang. Het beste is om hieraan te bouwen vóór iemand wat mankeert en dat niet meer zo goed lukt. Wanneer men belangstelling heeft voor een welzijnsbezoek, komt een speciaal hiervoor opgeleide vrijwilliger aan huis. Er wordt hiervoor een afspraak gemaakt. Het bezoek duurt ongeveer een uur. Aan de hand van een vragenlijst voert de vrijwilliger een gesprek over diverse levensdomeinen zoals: woonomgeving, gezondheid, vervoer, hulp- en dienstverlening, sociale contacten, vrijetijdsbesteding en financiën. Als men na het gesprek behoefte heeft aan ondersteuning worden er samen met de adviseur zaken geregeld. Deze hulp is gratis. Is er belangstelling voor een welzijnsbezoek dan kan men bellen met WelzijnsKompas: (0252) 757 100, op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 12.30 uur.

EXTRA BIJLAGE

LISSE n De gemeente Lisse heeft de Nationale Groencompetitie in de categorie Kleine steden en dorpen gewonnen en mag zich een jaar lang groenste dorp van Nederland noemen.

H. M. VAN BEEK tandprothetische praktijk KANAALSTRAAT 187a

LISSE

0252 425 850

WWW.GEBITSKUNST.NL


Gemeenteberichten Dinsdag 26 september 2017

85% VAN PLASTIC, BLIK EN DRINKPAKKEN GERECYCLED In de media van afgelopen week werd aangegeven dat slechts een klein deel van al het ingezamelde plastic wordt gerecycled en de rest wordt verbrand met het restafval. Uit recente metingen blijkt, dat in het verzorgingsgebied van Meerlanden 85% van alle plastic, blik en drinkpakken wordt gerecycled tot nieuwe grondstoffen en producten zoals bijvoorbeeld slaapzakken, fleecetruien, tennisballen, speelgoed, auto dashboards en WC-papier. Slechts 15% van al het aangeboden plastic kan niet worden verwerkt. Belangrijk blijft natuurlijk wel dat iedereen goed scheidt en dat plastic bakjes en drinkpakken leeg zijn.

MELD KANDIDATEN AAN VOOR DE VRIJWILLIGERSPRIJS EN DE JEUGDPRIJS! Kent u iemand die zich op een uitzonderlijke wijze vrijwillig inzet voor de samenleving of toekomst van Lisse? Een vrijwilliger, een jeugdige vrijwilliger tot en met 22 jaar of een groep vrijwilligers die het verdienen om in het zonnetje gezet te worden? Kandidaten kunt u aanmelden tot 15 november.

VERGADERINGEN

Datum en tijd: maandag 2 oktober om 20.00 uur Plaats: gemeentehuis, kamer 201 Agenda: 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Ingekomen stukken en mededeling(en) 4. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering 28 augustus 5. Vaststelling concept agenda voor de openbare raadsvergadering van 26 oktober 6. Vaststelling concept agenda voor de openbare raadsvergadering van 2 november 7. Vaststelling van de concept agenda voor de openbare vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën van 11 oktober 8. Vaststelling van de concept agenda voor de openbare vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur van 12 oktober 9. Vaststelling van de concept agenda van de openbare gezamenlijke vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën en de commissie Ruimte en Infrastructuur van 24 oktober 10. Bespreking Lange Termijn Agenda Lisse (LTA) 26 oktober • Onderwerpen raadsnieuwsbrief in het ‘Lisser Nieuws’ van november 2017 11. Evaluatie laatstgehouden raads- en commissievergaderingen 12. Vaststellen vergaderschema 2018 13. Aangepaste notitie geheimhouding 14. Verkiezingen 2018 15. Rondvraag 16. Sluiting De vergadering is openbaar, u bent van harte welkom!

Volg ons op Twitter en Facebook:

@GemLisse /gemeentelisse

Aanstaande donderdag 28 september is het gemeentehuis voor het publiek gesloten in verband met de harddraverij in Lisse. U kunt wel bellen met de gemeente via telefoonnummer 14 0252

Afvalzoeker De meeste mensen doen goed hun best om afval te scheiden. Maar soms is het lastig, doe ik het in de goede bak? Bijvoorbeeld: Blik, mag dat bij het plastic of niet? En: botjes, mogen die bij het GFT? Op www.afvalzoeker.nl vindt u direct in welke bak het afval hoort. Handig, en beter voor het milieu! Zo is uw afval grondstof voor nieuwe producten.

Raadspresidium

GEMEENTEHUIS LISSE OP 28 SEPTEMBER GESLOTEN

EVENEMENTEN

Informatie Meer informatie over hoe u die persoon of personen kunt voordragen, leest u op de website www.lisse.nl/onderscheidingen. De winnaars worden tijdens de nieuwjaarsreceptie bekend gemaakt. Draag vandaag nog uw favoriete vrijwilligers voor via www.lisse.nl. Flyers en voordrachtformulieren zijn te vinden op de website en in de gemeentewinkel (bij de pilaar).

Horse Exclusive Xperience heeft toestemming gekregen voor het organiseren van een Ruitersportevenement, zonder paarden, op het Landgoed Keukenhof, op 27 en 28 oktober 2017. Voor meer informatie zie http://www.horseexclusivexperience.nl Besluit: 15 september 2017

Vindt u dat u door dit besluit in uw belang bent getroffen? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Reageren op ieder besluit moet u doen binnen zes weken nadat de vergunning naar de aanvrager is verzonden. Wilt u weten wanneer dat is geweest? Neemt u dan contact op met de gemeentewinkel, telefoonnummer 14 0252.

ZATERDAG 30 SEPTEMBER REPAIR CAFÉ De vrijwilligers van het Repair Café openen zaterdag 30 september weer de deuren. U kunt terecht met kapotte kleding, computers, meubels, elektrische apparaten, speelgoed en fietsen. Het Repair Café is van 13.00 tot 16.00 uur in Floralis aan het Floralisplein 69. Meer informatie leest u op www.lisse.nl/repaircafe.

BOUWEN EN WONEN Aanvragen Aangevraagde omgevingsvergunningen: • Spekkelaan 10, het plaatsen van een garagebox, 18-09-2017 • Mandenmakerskade 22, het plaatsen van een botenlift, 20-09-2017 Als blijkt dat er in verband met een aanvraag een inspraakprocedure nodig is, dan kondigen wij dat aan op deze informatiepagina. In dat geval kunt u de aanvraag inzien. Op dit moment liggen de aanvragen niet ter inzage. Vindt u dat u door een besluit in uw belang bent getroffen? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Reageren op ieder besluit moet u doen binnen zes weken nadat de vergunning naar de aanvrager is verzonden. Wilt u weten wanneer dat is geweest? Neemt u dan contact op met de Gemeentewinkel/ Vergunningen, telefoon 14 0252.

Welstand- Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Iedere maandag houdt de plaatselijke vertegenwoordiger van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie) vanaf 9.30 uur een openbare

vergadering in het gemeentehuis van Sassenheim. De agenda met de bouwplannen die tijdens de vergadering worden beoordeeld, kunt u digitaal opvragen. U kunt deze inzien bij de Gemeentewinkel/ Vergunningen. Wilt u meer informatie? Belt u dan naar 14 0252. Iedere donderdag houdt de Centrale Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (regio welstandscommissie) voor de Duin- en Bollenstreek vanaf 14.00 uur een openbare vergadering in het Groothandelsgebouw, Stationsplein 45 te Rotterdam. De agenda met de bouwplannen die tijdens de vergadering worden beoordeeld, kunt u digitaal opvragen. Wilt u meer informatie? Belt u dan naar 14 0252.

Voor alle informatie over bouwen, bouwplannen, afwijking van bestemmingsplannen en vergunningen (omgevingsvergunning) kunt u een afspraak maken met de Gemeentewinkel/ Vergunningen via telefoonnummer 14 0252. Afspraken maken is mogelijk op maandag van 8.30 tot 13.00, dinsdag en woensdag van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag van 8.30 tot 20.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.


Gemeenteberichten DIVERSEN Aanvraag Drank- en Horecavergunning

Colofon

Roeivereniging Iris heeft een aanvraag ingediend voor een Drank- en Horecavergunning voor de locatie: Ruishornlaan 23, 2162 VW Lisse. Het gaat om een zogenaamde para commerciële instelling (een instelling die concurrentie kan opleveren voor de plaatselijke middenstand). Voordat wij een dergelijke vergunning

kunnen afgeven, moet aan enkele (extra) vereisten worden voldaan. Zo hebben wij besloten om aan de vergunning voorwaarden te verbinden die te maken hebben met het voorkomen van oneerlijke concurrentie. Belanghebbenden kunnen de aanvraag om vergunning en de conceptvergunning inzien bij de receptie van het gemeentehuis. Tot en met 8 november 2017 kunnen belanghebbenden hun zienswijzen schriftelijk indienen bij de burgemeester. Nadat deze periode is verstreken nemen wij een definitieve beslissing op de aanvragen om vergunning.

U kunt daarvoor zo binnenlopen.

Contactgegevens Bezoekadres: Heereweg 254, 2161 BS Lisse Postadres: Postbus 200, 2161 AE Lisse Telefoon: 14 0252 E-mail: gemeente@lisse.nl Website: www.lisse.nl

De openingstijden voor de receptie en telefonische vragen zijn:

Openingstijden Onze Gemeentewinkel werkt volledig op afspraak zodat u niet lang hoeft te wachten. Een afspraak maakt u op www.lisse.nl, telefonisch via 14 0252 en bij de receptie. Let op: voor het afhalen van uw reisdocumenten of uw rijbewijs hoeft u geen afspraak te maken!

• Maandag, dinsdag en woensdag van 08.30 tot 17.00 uur • Donderdag van 08.30 tot 20.00 uur • Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur Milieustraat De milieustraat is gevestigd aan de Vennestraat 3. U kunt er terecht op maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 12.00 uur.

Lokaal Loket Bij het Lokaal Loket Lisse in het gemeentehuis kunt u elke dag tussen 09.00 en 12.00 uur terecht zonder afspraak.

Collectes Van 24 tot en met 30 september collecteert Fonds verstandelijk gehandicapten Van 1 tot en met 7 oktober collecteert de Dierenbescherming. Lisse, 26 september 2017 Het college van burgemeester en wethouders

Volg ons op Twitter en Facebook:

@GemLisse /gemeentelisse

Griffie Heeft u vragen over de gemeenteraad of over raadsvergaderingen? Neem dan contact op met griffier mw. drs. M. (Margriet) G.J. Veeger, telefoonnummer (0252) 433120 of mveeger@lisse.nl U vindt deze informatierubriek ook op www.lisse.nl onder het kopje bestuur/bekendmakingen en regelgeving.

t k r e p e b on alle

n e t r spo

v.a.

t k r * e p 5 e 1 onb

, 4 €

alle

n e t r o sp *

5 1 k e e w r €r4w,eek pe e p t k r e p e b on t k r e e l l p a e b n v.a.

aarden.

r de voorw

aa *Vraag n

ar *Vraag na

aarden.

de voorw


LISSE

bruisend dorp in de Bollenstreek Activiteiten Activiteiten Atelier VanderVoort BIBkunstenaars: Nog plekken vrij bijvan de vijf schildercursussen op dinsdagmiddag, ‘Nieuwe Oogst’ expositie nieuwe BIBleden in huisartsenpraktijk Oranje dinsdagavond woensdagochtend. Nassau Lisse vanafen 2 september tot 27 oktober. BIB Kunstenaars zijn buiten gaan schilderen in het voorjaar en zomer van 2017; de resultaten zijn te bezichtigen in de expositie ‘Plein Bollenstreek Air’ tot 6 oktober in het Gemeentehuis van Lisse. Bibliotheek

“Nederland Leest’ - “Een vlucht regenwulpen’ van Maarten ’t Bollenmina’s : Hart - deze maand cadeau voor alle leden van de bibliotheek. Vrijdag --2714.00 oktober: Sassembourg Sassenheim 29/10 uur - Maskers maken voor Halloween met Mirjam Kuyper van CoolCreatief. De Bibliotheek Bollenstreek 1/11 - 10.00 - 12.30 uur - Peutermarkt Kinderboekenweek -‘Gruwelijk eng’ – vestiging Lisse 5/11 - 14.00 uur - Knutselen en voorlezen rond het thema Woensdag 4 oktober – 10.00 uur - voorlezen tijdens het MamaCafé. Voor kinderen griezelen tot 4 jaar. 9/11 - 10.00 uur -- Workshop Babygebaren olv na Djoeke Rossum woensdag 4 oktober 14.30 uur – voorlezen en knutselen afloop.van Dit keer een 16/11 - 14.00 + 15.30 - Werkbespreking heel spannend verhaal. Vanafuur 4 jaar. De toegang is gratis. door Lisbeth J. Veilliat, kunstenaar vrijdag 6 oktober vanBIBKunstschuur. 19.00 – 20.30 uur - Speurtocht ‘Help de dief’. Help jij de dief 20/11 - 20.00 - Lachen, van ga grap wetenschap door bij het zoeken naaruur de schat? In groepjes je intot de bibliotheek op zoek naarAlida een van Leeuwen. lachmeditati verdwenen sleutel.Met Voor kinderen van 8-12e.jaar toegang € 2,50, niet-leden € 5,-. 26/11 - 20.00 uur Kinderen & schrijver SocialeenMedia - avond verzorgt woensdag 11 oktober om-14.30 uur speelt muzikant Jeroen Schipper de voorstelling ‘Joke wil spoken’ naarmediacoach het gelijknamige boek. Jeroen Schipper vertelt door Eliane Groenendijk, het grappige verhaal zang, dans en interactief poppenspel. kinderen 28/11 - 10.00 uurmet- ‘Nederland Leest’ Lezing van Voor Huug Tiele-van 3-7 jaar.over De toegang is gratis. mans Maarten ’t Hart ism het KrantCaféLisse. Locatie ’t Poelhuys Elke donderdag uur – uur Deelnemers vertellen elkaar over het 30/11 - 13.00– 14.00 - 15.00 - ‘Nederland Leestverhalen Schrijversmarkt’ verledenkennis aan de Verhalentafel. Na afloop krijgt iedereen verslag van de Jan Maak met (amateur)schrijvers uit deeen regio. Schrijver verhalen die verteld zijn. Onder leiding van Sybil van Dam. van Aken is aanwezig voor schrijftips en advies. Elke donderdag – DigiDonderdag spreekuur voor digitale vragen. 1 oktober – 13.30 uur lezing Jeroen van Zoolingen over zijn boek ‘Het verleden van BIB Kunstschuur de velden’. 6+ 25/11– Gluren - 20.00 uur - werkbespreking 8 oktober bij de Buren – optreden van Leo’s Drugstore 22 oktober – 13.30 uur Erwin de Mooy vertelt over de in Lisse neergestorte Jayhawk bommenwerper. Wagner Boekhandel

1 /11 - 15.00 - 17.00 uur - Nathalie Pagie spreekt over haar Gaapstokken boeken en signeert. Zaterdag 14 oktober 2017 – 20.00 uur Playbackshow door in de Engelenburcht. 6/11 - Lezing: ‘Dyslexie en- 01.00 touwtjespringen’ Marijke van Vuure Grimbergen boeken 

Van 4 tot en met 15 oktober is het weer Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar Cappella pro Cantibus ‘griezelen’. Onder het motto: gruwelijk eng! 1/11 - Allerzielen-concert - loc. Groene of Willibrordkerk in 18-10 - lezing: vijf generaties Veldhuyzen van Zanten op Veelzorg - Tijdens de lezing Oegstgeest. ‘van vader op zoon: vijf generaties Veldhuyzen van Zanten op Veelzorg’ neemt Arie Dwarswaard ons mee in het leven van deze bijzondere familie die aan de basis

Chr. Zangverenging Excelsior stonden van bijna twee eeuwen tuinbouw in Hillegom en Lisse. 31/10 - 20.00 uur Herinneringsconcert loc. Gereformeerde 24-10 - Bezoek Frénk van- der Linden. Frenk komt dinsdagavond 24 oktober op Kerk bezoek in de winkel; hij wordt geïnterviewd door de Hillegomse burgemeester van Erk over zijnLisse nieuwe boek ‘Onder Hollandse helden’ en signeert. Filmhuis 31-10-2017 - Lezinguur Jan-Broekhuizen: Het Groene Hart - Op dinsdagavond 31 oktober 4/11 - 20.30 IDA - Pawel Pawlikowski komt Jan Broekhuizen geven over ‘Het Groene Hart’. 7/11 - 20.30 uur -een Thelezing Fault in our stars - Josh Osborn 18/11 - 20.30 uur - The keeper of lost causes - Mikkel Norgaard Heemtuin Lisse 25/11 - 20.30 uur - de 100 jarige die uit het raam klom en verZaterdag 7 oktober 10.00 uur - Planten- en tuinspullenruilmarkt van Groei & Bloei dween - Feix Herngren

10.00 uur inbreng van de planten en de tuinspullen, 10.30 uur start het ruilen volgens het principe: op = op! De heemtuin is iedere vrijdagmorgen van 9.00 uur tot De 13.00Greef uur te bezoeken.

19.00-23.00 uur - Elke vrijdagavond SOOS (14-18 jaar) ‘t Huys Dever

Galerie Het Heerenhuis 06 -08 oktober: Gluren bij de Buren 08 okober:eConcert Vaughan Schlepp Elly van Munster Expositi van schilderijen vanenEUS. 13 oktober: Vriendenmiddag

Kasteel Keukenhof Kasteel Cultureel, Koetshuis 4/11 - 20.15 uur - Muziektheatervoorstelling ‘In gesprek met dinsdag 10 oktober - Klassiek Jorinde vanen denArjen ThillartLubach (viool) en Ivan mijn moordenaar’ doorconcert De Andersons Penkov (piano). Muziek van Mozart, Mendelssohn, Tsjaikovsky en Ravel. Kaarten zijn 11+ 18/11 - Meester & Gezel: Studenten Koninklijk Conservatote bestellen via www.kasteelkeukenhof.nl rium Den Haag afdeling altviool o.l.v. Mikhail Zemtsov KuCo

MLX Tot en Musical met zondag&29Dance oktober in bollenschuur “De Bollenburcht” expositie diverse 2/11 - Open dag in Beinsdorp KuCo leden Teylingerlaan 13, Voorhout - openingstijden: woensdag tot en met 29/11MLX Musical & Dance aan Fashion Expezaterdag Medewerking van 11 – 17 uur (tevens verkoop bloembollen). rience Flora Hillegom Museum de Zwarte Tulp

Tijdens de tijdelijke tentoonstelling ‘Naar de bollen’ over de schilder Anton L. Koster De Olmenhorst (1859-1937) organiseert Museum De Zwarte Tulp elke laatste zaterdag van de maand 08+ 15/11 - Kookworkshop een korte- Sinterklaas instaprondleiding. De rondleider neemt u mee langs de hoogtepunten van 29/11 kinderfeest deze nieuwe tentoonstelling over de bollenveldenschilder.

De Paraplu Stichting Bescal 9.30 - 12.00 uur - InloopCafé loc. Beukenhof dinsdag, donderDe Greef dag en vrijdag - Jongerenwerk Lisse - Gluren Bij De Buren 07 oktober 28 oktober

- Jongerenwerk & Dorpshart - Halloween

03 oktober

- Filmhuis Lisse - film: Donkeyote

SWOL Floralis – FloralisLisse.nl 7/11 - Seniorenmarkt - locati e ‘t filmprogramma Poelhuys Elke maandag - Cinema Floralis - nieuw 20/11 - Themabijeenkomst senioren&veiligheid 01 oktober - Jeugdtheaterschool Flores - start nieuw seizoen 07 oktober - Gemeente Lisse - Veteranenconcert Symfonieorkest Bloembollenstreek 07 oktober Theater Floralis - -The RoyaleDutch Scam - Steely Dan 22/11 - 20.15 -uur - Concert Locati Grote Kerk

08 oktober - C. Vreeswijk Genootschap - Ode aan Cornelis 09 oktober - Stichting Bretels - We Are Family – Benefietconcert Speeltuinvereniging Marijke 10 oktober - Filmhuis Lisse - Film: 20th Century Women 6/11 - Klaverjassen 17 oktober - Filmhuis Lisse - Film: Voorpremiere LIFF 14/11 - vanaf -20.00 - Bingo 18+ 24 oktober Filmhuisuur Lisse - Film: Sprakeloos 19/11 - 14.00 -- Repair 15.30Café uurLisse - Creati eve middag (5 t/m 8 jaar) 28 oktober - Vrijwilligers repareren- uw materialen 20/11 - Klaverjassen 31 oktober - Filmhuis Lisse - Film: Un sac de billes 26/11 - 14.00 - 16.00 uur - Sinterklaasviering ’t Poelhuys 28/11 - 19.30 -- Stichting 21.00 uur - Creati 06 oktober BESCAL - Bingoeve avond op (9 t/m 12 jaar) 07 oktober - PV Bloembollenstreek - Postzegelruilbeurs 14 oktober - Stichting BESCAL - Klaverjasmarathon De Torren

9/11 - ‘t Joppe Shantyfestival Warmond in Party Centrum DekVolksuniversiteit Lisse ker in Warmond Tijdens Gluren bij de (7&8uur oktober) exposeren van- Optreden de BIB bij de 22/11 - 14.00 totBuren 14.45 en 15.00 totkunstenaars 15.45 uur Volksuniversiteit Lisse. De schilderen zijn tussen 12.00 en 17.00 uur te bekijken. in woonzorgcentrum “Bloemswaard”, Hillegom

Zanggroep Komopjuh! bij de Beukenhof Nederland Leest & Bibliotheek Bollenstreek In november leest heel Nederland ‘Een vlucht regenwulpen’ van Maarten ’t Hart. Leden van de openbare bibliotheek kunnen dit boek gratis ophalen in de bibliotheek. In het kader van Kunstweek Warmond interviewt Michiel Noordzij Maarten ’t Hart op 2 november over zijn boek. Kunstcommissie Warmond organiseert deze middag in samenwerking met Boekhandel Boek Kado Enzo en dekomt biblioKomopjuh! uit Leiderdorp theek. – 14.00 uur a.s. naar 8 oktober 28 november DeOp Beukenhof te Lissegeeft voorHuug een Tielemans een lezing in ’t Poeloptreden. Dit optreden is de huysvan overhethet werk 2017-2018 van Maarten eerste seizoen opdoor 30 november sluit in ’tdeHart serie,endat de werkgroep de bibliotheek Nederland Leest

Schildercursussen bij het Avond in het teken van Schilderkunstlokaal

af met een schrijversmarkt. Op deze markt kunnen mensen die van lezen en schrijven houden elkaar ontmoeten. Lokale schrijvers die recent een boek hebben Zondag Open wordt gepubliceerd georganiseerd. zijn werkgroep aanwezig en lezen voor bij uit Deze is aangesloten eigen werk. Stichting De Paraplu, een stichting Jan van Aken, auteur van voor activiteiten senioren Lisse. historische romans, ook Deze zanggroep bestaat uit wel vier de ‘Nederlandse Eco’ zangers en vier Umberto zangeressen genoemd, is aanwezig voor

het geven van schrijfadviezen en –tips. Zijn laatste roman ‘De Afvallige’, bekroond met de ‘Gouden Vullings 2013’, is juichend ontvangen en kwam op de voor zowelbegeleid de AKOdielonglist akoestisch worden als dedrie Libris-literatuurprijs. door muzikanten. Zij zingen Bent u zelf schrijver en wilt meerstemmig en met heel veel uplezier aan deinmarkt deelnemen? het Nederlands. Zij zijn Neemt u dandoor contact op met geïnspireerd de vertalingen kterpstra@bibliotheekbollenvan Jan Rot; streek.nl.

Cursussen Frans & Truus van der Veld Gluren bij de buren

De nieuwe cursus voor WASBOETSEREN voor BRONS gaat in de Een huiskamerfestival in 3de het week vanvan Oktober weer starten. kader Poelpolder 50 jaar, Inschrijven voor de donderwaarbij inkan huiskamers/ateliers dagmiddag en de zaterdagochtend. in de Poelpolder optredens zulKleine groepen in het atelier van len zijn van diverse artiesten. Frans Truus van der Veld inmuLisse. O.a.en singer/songwriters, Vraag per e-mail - fransvdveld@ sici,info koren, verhalenvertellers, gmail.com acteurs, dichters, kunstenaars Frans Truus der Veld exposeenz.&Dit zalvan plaatsvinden op ren met brons en granito in de zondag 22 maart 2015werk tussen galerie Woonwinkel Baalber13 envan 18 de uur. gen Ambachtsweg in Katwijk Het gaat hierbij13om 3 korte- 17 Oktober tot eind optredens vandecember. maximaal 30 minuten in een huiskamer in de Poelpolder, met wisselend publiek. De entree is gratis. De locaties zullen herkenbaar

zijn door een raamposter en een gekleurde ballon. Er wordt een programmafolder gemaakt met een stratenplan waaruit de bezoekers zelf een keuze kunnen maken voor een route door de wijk. Voor de huis-aan-huis verspreiding in de Poelpolder zullen vrijwilligers gezocht worden en in het centrum zullen bij de VVV en de bibliotheek programmafolders neergelegd worden. Ook zullen er posters opgehangen worden op diverse locaties in het dorp. Na afloop is er een gezamen-

lijke afsluitende bijeenkomst op een leuke locatie voor alle deelnemers, bewoners van de locaties en artiesten. Er zal dan gelegenheid zijn om met elkaar ervaringen uit te wisselen en te evalueren. Aangezien de entree gratis is worden er sponsoren gezocht voor de borrel en de hapjes; zij zullen vermeld worden op de programmafolders. Voor informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Kaseh Oomen tel. 0252412280 of per mail: kasehoomen@hotmail.com

Speeltuin Marijke

een bingoavond. Deze is op 14 Op vrijdagavond 31-10 en 28Schildercursussen bij   november in ons clubhuis. We 11 knutselen we met kinderen spelen dan 4 rondes met leuke van 9 tot 13 jaar van 19:30 Atelier Vandervoort prijzen. Deze activiteit is zowel - 21:00 uur. Leden zowel als

een email naar secretaris@ svmarijke.nl Onze speeltuin bestaat inmiddels al 62 jaar en we proberen hem met zijn zo mooi moAcademie voorallen Beeldende Kunsten gelijk maken. Voorbeelden te DenteHaag Zijn werk is te vinden in hiervan zijn het nieuwe clubdiverse collecties zoals het Stedelijk gebouw, de verbouwing van de Museum Amsterdam, het Museum oude draaimolen, hettenieuwe voor Religieuze kunst Uden, speeltoestel dat we sinds juni en Ahold, PricewaterhouseCoopers 2014 hebben enheinvandervoort@ de vervanLeaseplan. Info: ging van de valondergronden. casema.nl - 06-10205124 Onder de kleine schommels FB: Schildercursus Atelier Vanderen de wippen hebben we in voort 2013 kunstgras gelegd en eind oktober komt er ook nieuw kunstgras onder de grote schommels. Veiligheid staat bovenaan bij onze speeltuin. Gelukkig kunnen we geregeld terugvallen op fondsen en instellingen om deze aankopen mogelijk te maken. Daarnaast is onze penningmeester goed in sparen.

voor- 11.45, leden13.30 als niet-leden gratis. 9.45 - 15.30, 20.00 niet-leden zijn welkom. Het nieuwe schilder seizoen Voor bij AteDaarnaast klaverjassen9.45 we -in11.45 de 22.00, woensdagochtend leden is het gratis, niet-leden lier Vandervoort is begin oktober speeltuin. Eens in de 14ofdagen Lekker vrij schilderen aan de betalen 2,50gegaan. euro. We proberen uur. weer van start op donderdagavond. Inloop bij hand van opdracht is mogelijk deisknutselwerken zo uitjete kieHet nog steeds mogelijk vanaf 8, het eerste potjeHet bevanhalf de gezellige groepen. nen ze binnen anderhalf aan te dat melden voor een van de uur een gint ombestaat 20:15.uit We24spelen sessiesdrie van te maken zijn die en dat variatie schildergroepen daareractief zijn. seizoen Aan het einde de uur. Begeleiding is op devan persoon Zo hebben Eris. wordt gewerkt we metvorig acryl jaar en/ofmet 2rondes. avond krijgen de winnaars een door Beeldend Kunstenaar papier,Geschikt stof en voor hout beginners gewerkt. Af olieverf. en gericht prijsje. Per koppel vragen we Hein Vandervoort. Vandervoort en toe komen ookgroepen de verfkwasgevorderden. Er zijn op de een inleg zelf vanaan 5 euro. Daarvoor de Koninklijke ten om de hoek Maandagavond 19.30kijken. - 21.30, dinsdag studeerde krijg je het eerste bakje koffie Met kleinere kinderen knutsegratis en een gezellige avond len we ook op de woensdaggegarandeerd. In november middag. In november doen we wordt er gekaart op de 6e en dat op de 19 en beginnen we de 20ste. om 14:00 uur. Dit knutseluur, nou ja anderhalf uur, is bedoeld November is ook de maand dat voor kinderen tussen en 9 enSinterklaas Bart de Vaneveld (1990) is een5 geboren getogen een bezoek brengt aan de onze speeltuin. Op 26 jaar. De werkjes oppassie deze heeft voor Lissenaar die eenzijn grote novemberalszal hij ons verblijden doelgroep afgestemd. Soms leven werkzaam schilderkunst. In het dagelijks en wellicht zijn er wel moeders helpen, timmerman, begon hijdie rond zijn 20ste met met pepernoten het macadeautje hier of daar. Hij maar over het algemeen kunnen ken van (destijds) kleurrijke abstracteeen schilderijen. neemt natuurlijk ook zijn pieten de kinderen toch wel zelf al We hopen u gauw weer eens te mee. goed met hij de zich schaar omgaan. bezig met Hij houdt voornamelijk hetVoor deze activiteit kunt u mogen begroeten in de kinderen Naast de kinderactiviteiten bie- realistische schilderen van stillevens (klassiek stijl).opgeven via onze onze speeltuin. website www.svmarijke.nl of den we ookhoudt de moeder/vaders Daarnaast hij zich ook graag bezig met het schilderen van figuren- en portretten. Kom ook genieten van de tentoonstelling én het monument de Grote Kerk onder het genot van een kopje thee Vereniging Oud Lisse Volksuniversiteit Lisse of koffie in “De Toren”, Kerk, Heereweg 250 te 4/11 - 9.00-12.00 uur -Grote Inloopochtend 6/11- 9.30-11.30 uur - cursus Montage van beeld Lisse.19.30 Er vinden 18/11uurrondleidingen - presentatieplaats overgedurende de Gravende en geluid vandag Holland doorisDick de Boer. Loc. de Vergulde 14/11 - 20.00 uur - lezing Intiem en transcendent en toegang uiteraard gratis. Zwaan de kunst van Mark Rothko

lachen Last van een herfstdip? Op De schilderlessen in acryl-/olie20 november vindt in de verf zijn geschikt voor beginners bibliotheek een thema-avond en gevorderden en vinden plaats over de lach plaats onder op donderdag- en vrijdagochleiding van lachpsycholoog tend van 9.30 – 11.30 uur en donAlida van Leeuwen. Lachen derdagavond van 20.00 – 22.00 om het lachen heeft veel uur in een mooi ruim atelier in positieve effecten op lichaam Cultureel Centrum ‘t Onderdak en geest. Een actieve avond in Sassenheim. met als afsluiting enkele Voor meer informatie zie de lachmeditatie-oefeningen. website: www.schilderkunstlokaal.nl Beste Muzikant of zanger, ben jij een muzikant of zanger die gewoon lekker Concert van het muziek wil maken? Kom Adama-orgel dan gezellig repeteren met Op zaterdag 7 oktober om 20.15 ons. Een gezellige avond muuur organiseert de Stichting ziekmaken met een gezellige Vrienden van het Adema-orgel club muzikanten en zangers. het laatste concert van dit jaar Reageer of kijk op de webin de Sint-Agathakerk. Om deze site, wie weet wat we voor avond een feestelijk tintje te elkaar kunnen betekenen. geven, is de bekende organist Voor meer informatie, bel Vincent de Vries uit Seoul of mail. contact@podiumuitgenodigd. Hij besluit zijn ervaring.nl / 06-46158510 / concerttour door Nederland met www.podiumervaring.nl als dit optreden in Lisse. De Vries, je podiumvrees hebt, ben je die bekend staat om zijn bezielook welkom!. de en virtuoze spel, heeft een prachtig en divers programma samengesteld, dat goed tot zijn Lezing recht komt op het monumentale Adema-orgel. Mark Rothko, van JoodsRussische oorsprong maar al op jonge leeftijd met zijn ouders naar de verenigde Staten verhuisd, bekend Bibliotheek weerstaat open op om zijn kleurvlakken. zondag Hoo Man Chan, museumdoVanaf 1 oktober is de bibliotheek cent vanweer het open Boymans Van in Lisse op zondag Beuningenmuseum, met geregeld lezingen volgt en in zijn lezing workshops. Op de hetontwikkepodium staat lingzondag van Rothko van zijn op 1 oktober Jeroen primitieve beginstadium van Zoolingen. Om 13.30 uurtot aan hethijbereiken vertelt over zijnvan boekzijn “Het volwassenheid. Ongetwijfeld Verleden van de Velden” over zalarcheologie hij ook stilstaan de en de van debij Duinbefaamde “Seagram Bollenstreek. Het boek Murals”, onthult muurschilderingen die Rode lange tijd onderbelichte thko ontwierp rijkdom voor een zeer archeologische van dit befaamd oude land.restaurant, maar die hij terugtrok omdat de protserig rijke omgeving hem niet aanstond. De lezing is zowel een zeer informatieve kennismaking met het werk en leven van Mark Rothko als een prima voorbereiding voor een bezoek aan de unieke tentoonstelling. De lezing is op vrijdag 14 november om 20.00 uur op de Volksuniversiteit Lisse, Vuursteeglaan 9. De toegang bedraagt € 5,- ( inclusief koffie/thee). U kunt zich aanmelden via de website www.volksuniversiteit-lisse, of op de avond zelf door betaling aan de balie.

Tentoonstelling Bart Vaneveld - stillevens in de toren  van de Grote Kerk

Voor het opgeven van activiteiten mail naar cultuurpunt@bibliotheek-


nieuws

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

Met elkaar eten HILLEGOM n Welzijnskompas,

het Raamwerk, Zorgbalans en de Willibrordusparochie organiseren weer een maaltijd in de Bollenstroom aan de Mgr. Van Leeuwenlaan 3. Deze vindt plaats op dinsdag 10 oktober en begint om 18.00 uur en is bedoeld voor iedereen die het gezellig lijkt om samen met andere mensen te eten en nieuwe mensen te ontmoeten. Er is plek voor 35 personen. Mee eten kost 5 euro. Aanmelden kan via Welzijnskompas: 0252-757100 tussen 9.00 en 12.30 uur of per mail: info@welzijnkompas.nl tot uiterlijk donderdag 5 oktober.

LISSE n Badmintonvereniging

Lisse houdt open huis.

De club opent maandag 2 en zaterdag 7 oktober weer de deuren voor de maandelijkse badmintoninstuif. Kom kennismaken met deze vereniging. De leden spelen in de sporthal van sportcomplex De Waterkanten. Voor meer info www.bvlisse.com of mail voorzitter@bvlisse.com.

n ‘Zijn riblappen... daar eet ik mijn vingers bij op!’ HILLEGOM n Vorige week stond het al aangekondigd in deze krant: Co Sneeuw en zijn vrouw Tina kregen burgemeester Arie van Erk op bezoek in verband met hun 60-jarig huwelijksfeest. “Het was geweldig dat hij en zijn vrouw langskwamen. Kijk eens wat een mooie bloemen we gehad hebben! En weet je wat het mooiste was? Zijn vrouw blijkt in een bloemenwinkel gewerkt te hebben. We hadden dus heel wat raakvlakken!”, laat de enthousiaste bruidegom weten.

De 82-jarige Co Sneeuw stapte woensdag 13 september 60 jaar geleden in het huwelijksbootje met Tina Imanse. Het bruidspaar heeft 42 jaar in Beinsdorp gewoond en hadden daar halverwege de Venneperweg een bloemenstal. “Het was leuk om met de vrouw van de burgemeester van gedachten te wisselen, hoe je nou het beste een goed boeket kan maken”, aldus de bruidegom. Tijdens het bezoek waren ook de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen uitgenodigd. De meesten waren van de partij, dus het was een gezellige drukte. “We hebben drie kinderen, vijf kleinkinderen en een

achterkleinkind”, vertelt de bruid, terwijl ze op een fotowand laat zien, wie wie is. “Er is nog een achterkleinkind op komst!”. Ze heeft haar Co echt leren kennen tijdens het vissen in Lisserbroek. “Ik kende hem al, want de vrouw van zijn vriend is een nicht van me. Ik had hem wel eens ergens gezien. Toen Co me zag, stapte hij van zijn fiets om een praatje te maken”. Haar echtgenoot glimlacht bij de herinnering: “Ja toen is het begonnen hè!”, zegt hij. Het bruidspaar heeft anderhalf jaar verkering gehad, waarna ze zijn getrouwd op het gemeentehuis in Hoofddorp. “We zijn bij mijn ouders in gaan wonen in Nieuw Vennep, want een eigen huis was moeilijk te vinden.

In die tijd proefden veel mensen hun geluk in Canada, Australië en Nieuw Zeeland en ik hoorde dat er twee huisjes vrij kwamen aan de Kerkstraat in Nieuw Vennep. Co ging erop af, maar bleek een bedrag van 5000 gulden nodig te hebben”. Dit bedrag heeft het echtpaar

n

vrijdagmiddag 6 oktober een herfstwandeling door Park Keukenhof. Keukenhof is prachtig in het voorjaar als alle bloembollen in bloei staan. Maar ook in de herfst is het zeer de moeite waard om het park te bezoeken. Iedere boomsoort heeft zijn eigen kleurenpracht, de diversiteit van bomen met herfsttooi is enorm en goed te onderscheiden. Graag voor 2 oktober aanmelden, bij voorkeur per email bij Wim Grimme, grimme@ xs4all.nl of via 0252 413657. Er kunnen maximaal 20 deelnemers mee met deze wandeling en bij aanmelding krijgt men te horen waar de groep die middag verzamelt.

meester Arie van Erk is zaterdag 23 september eerste geworden in het Brabantse Beek en Donk tijdens het Nederlands Kampioenschap wielrennen voor burgemeesters. Ook wethouders en gemeentesecretarissen deden mee aan deze jaarlijkse wielerrace voor gemeentebestuurders. Start en finish waren bij het gemeentehuis. Burgemeester Frank van der Meijden van Laarbeek was vorig winnaar en was daarom gastheer. Gemeentesecretaris Jan Schellevis uit Lisse werd in zijn ‘klasse’ eerste. Onder de vrouwelijke deelnemers

Tropisch gluren bij de buren LISSE n Bij winkelcentrum Poelmarkt speelt El Dorada zaterdag 7 oktober rond de middag tropische muziek.

Aanleiding is het Huiskamerfestival Gluren bij de Buren dat die middag van start gaat in de Poelpolder. In bijna 30 huiskamers kan men tussen 13.30 en 17.30 uur binnenlopen voor onder andere muziek, exposities, jeugdtheater en vertellingen. In De Greef is ook van alles te doen, waaronder glas graveren of een workshop graffiti. Zondag 8 oktober gaat het huiskamerfestival verder in de rest van het dorp. Ook weer tussen 13.30 en 17.30 uur. Ieder optreden duurt 30 minuten. Kijk voor een overzicht van de deelnemende huiskamers, de (verschillende!) aanvangstijden en de optredens op www.glurenbijdeburen-lisse. nl. Dankzij gulle sponsors (Fonds 1818, J.C. Ruigrok Stichting en Meerlanden) is de toegang overal gratis.

kunnen lenen en zo hadden ze hun eigen woning. Co was werkzaam als vrachtwagenchauffeur en monteur. Vervolgens betrokken ze de woning aan de Venneperweg. “Toen was ik inmiddels machinist en ik besloot voor mezelf te gaan beginnen in de bloemen. Sinds die tijd ben ik bekend als de bloemenboer”. Dagelijks kocht hij bloemen op de veilingen in Aalsmeer, Roelofarendsveen en Beverwijk. Ook was hij bloemenven-

ter in Hoofddorp en Nieuw Vennep. Als de bruidegom op pad was, deed Tina de bloemenverkoop. Sinds tien jaar woont het bruidspaar in Groot Veenenburg en daar hebben ze het prima naar het zin. Co gaat wekelijks klaverjassen in gebouw De drempel en Tina maakt kaarten in Groot Veenenburg. Co is de kok in huis en volgens zijn Tina doet hij dat prima. “Zijn riblappen zijn fantastisch, daar eet ik mijn vingers bij op”.

Bekend als de bloemenboer

Herfstwandeling Burgemeester Nederlands Kampioen Park Keukenhof HILLEGOM Onze eigen burge- won burgemeester Marga Vermue LISSE n Groei & Bloei houdt

5

Diamanten paar Co en Tina Sneeuw-Imanse

Door Annemiek Cornelissen

BV Lisse houdt open huis

DINSDAG 26 SEPTEMBER 2017

van Sluis. Tweede werd Marco Out, burgemeester van Assen en de derde prijswinnaar was Joost van Oostrum, burgemeester van Berkelland. Commissaris van de Koning Wim van de Donk loste het startschot. Het parcours was ongeveer 1700 meter lang en liep rondom de groene long tussen Beek en Donk. De renners fietsten deze ronde meerdere malen om uit te maken wie na ongeveer 25 km de snelste was. Er deden ongeveer 40 bestuurders mee. De prijsuitreiking werd verricht door voormalig wielervedette Eddy Bouwmans.

Het gelukkige bruidspaar met burgemeester Arie van Erk. | Foto: met dank aan Nicole Groen, HLT samen

Plan4 maakt programma Oude School bekend LISSE n Over de andere gegadigden en hun plannen voor de Oude School is weinig bekend, maar Plan4 geeft opening van zaken. Via Facebook lieten Iet Langeveld en Wout Ruigrok weten het programma ingeleverd te hebben. Door Arie in ‘t Veld

“We willen uitbreiden en werken aan een breder lesprogramma,” aldus Wout Ruigrok. “In dat verband zal ik een aantal cursussen verzorgen. Hoe we dat in het vat willen gieten, vertellen we als we het pand kunnen kopen.” Iet Langeveld zegt over de mogelijkheden die het pand biedt dat er naast het uitbreiden van de cursusmogelijkheden ook meer exposities kunnen worden gehouden. Verder kan de keramiekafdeling van Lia Schalk, die nu nog boven het huidige domicilie van Plan4 werkt, meeverhuizen. Desgevraagd zegt ze ook dat eventueel ruimte tegen een redelijke prijs kan worden geboden aan repeterende (toneel) verenigingen en niet-commercieel opgezette kleinschalige partijtjes. “En we krijgen in dit gebouw de ruimte voor de zogenoemde ‘Langevelderhof’. Een initiatief van mijn zus waarvoor in de huidige accommodatie, het pand van Heemskerk, geen ruimte is. Dit initiatief houdt in dat er een dagbesteding op poten wordt gezet voor jonge en lichtdementerenden, waarover bekend is dat artistieke programma’s

deze mensen aanspreken. Dat gaat trouwens ook gelden voor het tuinonderhoud. Daarnaast willen we de hekken opengooien; het omringende terrein wordt dus openbaar gebied, op basis van een ontwerp van Tuinstudio Angela Warmerdam, met respect voor de lindebomen.” Beide kunstenaars stellen dat ze het gebouw en de tuin rolstoeltoegankelijk willen maken. Ruigrok: “Dat wilden we eigenlijk altijd al, maar we ontbeerden daartoe de mogelijkheid in de huidige accommodatie. Die ruimte is er wel als de school kan worden gekocht, net zoals er dan ruimte is voor een aantal parkeerplaatsen op eigen terrein, maar ook wel openbaar.” Langeveld zegt dat er tevens gesprekken met directie en bestuur van museum De Zwarte Tulp hebben plaatsgevonden. “Die willen de hoofdingang van het museum op het zogenoemde Heemskerkplein situeren, en liefst omdopen tot ‘Museumplein’. Daar willen we graag aan meewerken. We zijn er trots op dat we op eigen kracht de bank achter onze plannen hebben gekregen. En nu maar hopen dat alle eerder gedane beloftes gestand worden gedaan en we de kans krijgen Plan4 uit te breiden door de aankoop van het schooltje. Dat veel mensen ons daarin steunen blijkt uit het forse aantal aanbevelingen die we bij de koopaanvraag ingeleverd hebben. Vandaag wordt het besluit genomen wie het pand kan kopen. We hopen dat die steun niet voor niets is geweest.”

Leeskring in huiskamer Meerkoet LISSERBROEK n Binnenkort wordt in Lisserbroek een leeskring opgericht. Het doel is om gezamenlijk een boek te bespreken dat iedereen vooraf heeft gelezen.

| Foto: met dank aan Patrick Veenman

Welk boek, hoe vaak, op welke wijze wordt het besproken? Dat zijn zaken die de leden gezamenlijk gaan bespreken. Eens in de vier tot

zes weken komt de leeskring, bestaande uit mannen en vrouwen van alle leeftijden, bij elkaar in de gezellige huiskamer die onlangs in dorpshuis De Meerkoet geopend is. Wie geïnteresseerd is in deelname of meer info wil, kan contact opnemen met Hans Randsdorp via mail (hrandsdorp@outlook.nl) of bellen: 06 20 19 55 22.


FAMILIEBERICHTEN Voor een blijvende herinnering. Een persoonlijk en passend gedenkteken. Grafstenen en urnen in natuursteen, glas, RVS en hout.

Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Deskundig en zorgvuldig, snelle levering. Open ma. t/m za. 10-17 uur. Voorbeeldentuin 7 dagen per week vrij toegankelijk.

Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. LisserNieuws of de Hillegommer. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF).

Delfweg 34a, 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 418912 E-mail: info@memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

Uw adviseur Henri van Hardeveld

Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

• Begraven • Cremeren • Rouwtransporten door binnen en buitenland • Opbaring in eigen rouwkamers • Eigen parkeerterrein Heeft u een uitvaart verzekering? Ook dan verzorgen wij uw persoonlijk afscheid

Uitvaartzorg de Schelp Linda Janmaat 06 20 66 71 85 24/7 bereikbaar www.uitvaartzorgdeschelp.nl

Het Uitvaarthuys Anneke Beunder Els Görtemöller

• Dag en nacht bereikbaar Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

Tel: 0252-211843

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

G & BOKS

AG

r 20 jaa

i d

a

l

e

i t

v

i n g

BRO

IN

Van der Putten & Dunweg Uitvaartzorg Heereweg 21 2161 AC Lisse 0252 - 413 213 info@vanderputtenendunweg.nl

L

K

U

hetuitvaarthuys.net

K

dag en nacht bereikbaar

0 2 5 2 - 37 69 42 06 - 19 27 98 21

Niemand wil graag afscheid nemen, maar áls je afscheid moet nemen, dan wil je dat het goed is.

e a r t b e g

www.vanderputtenendunweg.nl

Jan en Tiny van Klaveren zijn op maandag 2 oktober 70 jaar getrouwd!

Aangeboden: straatmaker, Leiderdorp, voor al uw straatwerk, terras ophogen oprit, plaatsen van schuttingen, vrijbl. pr. opgaaf, tel: 06- 29481555.

MAX MOET NOG VEEL LEREN. Help hem blindengeleidehond worden. Ga naar

adopteereenpup.nl

Märklintreinen gevraagd grote verzameling met of zonder toebehoren. Tel: 0718874269

Bedrijf of VVE? Wij maken het schoon, meeuwenoord.schoonmaak@hotmail. com, tel: 06- 23022520.

MEGA VLOOIENMARKT .zat. 30 sept. KATWIJK Vliegveld Valkenburg2eHands, Curiosa, Antiek DonEvents.nl 0294237320

JACHTINSTINCT vers vlees voor Hond en Kat bekend van RTL4-5 SBS6 Gezonde brokken Juweel Choice aan huis bezorgd 0628975361

PARKET- HOUTENVLOEREN SCHUREN EN AFWERKEN. Bel voor gratis offerte 06 20401577 Uw oude vloer weer als nieuw! Katwijk

Te koop gevraagd: lp’s en singels. Ben een liefhebber geen handelaar. Goede prijzen voor uw verzameling grammofoonplaten, elpee, singels. Telefoonnummer 06 - 139 74 136

Gelegenheid om te feliciteren op zondag 1 oktober van 15.00 uur tot 17.00 uur in de Nachtegaal te Lisse. Adres: Nachtegaal, Heereweg 10, 2161 AG Lisse Geen persoonlijke cadeaus. Suggestie: een gift aan het IFAW,

collectebus is aanwezig.

Het is IFAW’s missie om wereldwijd dieren te redden en beschermen


nieuws

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

DINSDAG 26 SEPTEMBER 2017

7

Tienerdag in Solution HILLEGOM n In Jongerencentrum

Solution is tijdens de herfstvakantie een tienerdag van jongerenwerk Welzijnskwartier.

De tienerdag staat gepland op woensdag 18 oktober zit vol met actieve en interessante activiteiten die duren van 10.00 tot 18.00 uur. De eerste activiteit is een creatieve workshop met ‘newspaper art’. Hierna volgt een smaaktest en na

de lunch volgt een workshop zelfverdediging die wordt gegeven door Budo Academy Tenno. De dag wordt afgesloten met een graffiti workshop. Inschrijven kost 15 euro voor de hele dag inclusief lunch en kan via richardgrimbergen@welzijnskwartier.nl. De werkstukken mogen mee naar huis. De tienerdag is voor jongeren van 10 tot ongeveer 14 jaar. Meer info: 06-10704075.

Vrijwilligerswerk doen LISSE n Een derde tot de helft van Nederland doet minstens een keer per jaar vrijwilligerswerk. Wat maakt vrijwilligerswerk zo populair? En waarom zou je het gaan doen? Wie daarover meer wil weten kan terecht bij het inloopspreekuur vrijwilligerswerk, iedere eerste maandag van de maand bij de bibliotheek aan de Koninginneweg 79A tussen 19.00 en 20.00 uur. Twee medewerkers van het service-

punt vrijwilligers zijn aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden. De eerstvolgende spreekuren zijn op 2 oktober en 6 november. Neem dan een kijkje op de vacaturebank of doe een test om te zien welk type vrijwilligerswerk het beste bij je past. Voor meer info of een afspraak maken kan men contact opnemen met Marian Kofoed, adviseur vrijwillige inzet. Bereikbaar via m.kofoed@welzijnskompas.nl of telefonisch: 757100 (maandag en donderdag).

Wethouder Snuif fietst voortaan mee als vrijwilliger op duofiets HILLEGOM

n Wethouder Annechien Snuif heeft zich aangemeld als vrijwilliger voor de duofiets van het Welzijnskompas Hillegom-Lisse.

Door Annemiek Cornelissen

Deze duofiets staat sinds een paar maanden bij Zorgcentrum Bloemswaard en is bestemd voor mensen die zelf de fiets niet meer kunnen pakken en graag willen fietsen. Voor 2 euro per ritje kunnen ze op de duofiets. Snuif deed op 21 september haar eerste ronde door Hillegom met Ada Seijsener (76), die slechtziend is. Samen hadden zij een gezellige rit vanaf Bloemswaard naar het Patrimonium, door de Weerlanerpolder en weer terug. Voordat het vertrek kon plaatsvinden kreeg de wethouder een uitgebreide instructie. Hierna stapten de dames vrolijk op de fiets om de rit te gaan maken. Snuif vindt het een bijzonder mooi

initiatief. “Ik ken het project vanuit Voorhout, waar ze ook een duofiets hebben en waar een vriendin van me vrijwilliger is. Zij fietst regelmatig met dezelfde dame. Dat leek mij ook erg leuk, vandaar dat ik mij aanmeldde.” De wethouder hoopt dat veel mensen haar voorbeeld volgen. “Als je als wethouder dit gaat doen en mensen zien dat, melden ze zich misschien ook wel aan. Vrijwilligers zijn hard nodig. Door deze fiets kunnen ze de deur weer uit.” Ada Seijsener zat te stralen. Een jaar geleden is zij slechtziend geworden. “Ik liep vroeger duizenden kilometers per jaar met mijn man Ton en we fietsten ook heel graag. Ineens was dat afgelopen. Door deze fiets kan ik er weer uit.” In totaal zijn er nu zes vrijwilligers voor de duofiets. Vrijwilligers of mensen die met hen willen fietsen kunnen zich aanmelden via e-mail info@ welzijnskompas.nl of bellen naar het Welzijnskompas: 0252-757100.

Annechien Snuif en Bob van den Steenhoven geven de groepen 6, 7 en 8 uitleg. | Foto en tekst: Annemiek Cornelissen

Leerlingen kiezen eigen raad HILLEGOM

n Wethouder Annechien Snuif opende dinsdag 19 september de verkiezing voor de leerlingenraad op de Johannesschool, compleet met stemhokjes en rood potlood.

De verkiezingen zijn voor de groepen 6,7 en 8. In de gymzaal waren stemhokjes gebouwd om het allemaal nog echter te doen lijken. Uiteraard werd ook aandacht besteed aan de gemeenteraadsverkiezingen, die op 21 maart 2018 op het programma staan. Samen met directeur Bob van den Steenhoven van de Johannesschool stond An-

nechien Snuif stil bij het belang van verkiezingen. “Het uitbrengen van je stem is belangrijk en dat moet je ook kunnen doen, maar wel gelimiteerd. Er zitten grenzen aan, je mag niemand kwetsen en je moet anderen respecteren”, aldus de directeur. Volgens van den Steenhoven is het goed dat individuen kunnen stemmen en hun eigen geluid laten horen, vandaar dat er een Leerlingenraad in het leven is geroepen voor de drie oudste groepen. Snuif zei het leuk te vinden dat zij was uitgenodigd om de start voor deze verkiezingen te geven. Zij vroeg

de leerlingen of ze wisten wat een wethouder nou eigenlijk is. Daarop kreeg ze van een van de leerlingen als antwoord: “Die is samen met de burgemeester de baas van een gemeente.” Snuif ontkrachtte dit door te zeggen: “De baas van de gemeente is de gemeenteraad, die neemt de beslissingen. De gemeenteraad wordt ook gekozen net als de leerlingenraad. Ik denk dat jullie je ouders daar wel eens over gehoord hebben. Dat gebeurt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Die worden weer gehouden op 21 maart 2018.”

Planten ruilen in de heemtuin LISSE n Soms is een zorgvuldig uitgedachte beplanting niet geworden wat iemand ervan had verwacht. Bepaalde planten groeien als kool en worden véél te groot, in het voorjaar leuke planten gescoord, maar ze hebben het toch niet helemaal

naar hun zin …. Pak dan de schop, spit ze uit en kom ermee naar de plantenruilochtend in de Heemtuin. Neem ook andere tuingerelateerde spullen mee die niet meer gebruikt worden: potten, pannen, gieters. Een ander is er misschien wel blij mee. Ervaring leert dat er van alles op tuingebied wordt aan-

geboden en dat de keuze riant is. De plantenruilochtend vindt plaats op zaterdag 7 oktober in de Heemtuin van Lisse, aan het einde van de Don Boscostraat. Het hek gaat open om 10.00 uur, het ruilen begint om 10.30 uur. De Heemtuin sluit het hek weer om 12.00 uur. Kom op tijd, want op=op!

COLUMN Nazomer Na regen komt… ik heb nog geen records gehoord maar het lijkt erop dat er meer vloeibare zonnestralen zijn dan anders. We richten ons de komende maanden weer op de binnenkant van ons thuis. De verwarming heeft bij mij al frequent de eerste warmte afgegeven en ik ben al een paar keer geneigd geweest om de haard te laten branden. Op een of andere manier maakt de combinatie van een geurende haard, garend draadjesvlees en verse appelmoes het makkelijker om het eind van de zomer te accepteren. De geur van je eigen woning maakt uiteindelijk het thuisgevoel compleet. In een veilig huis met een kop chocolademelk een stevige zuidwester ervaren heeft altijd wel iets spannends en wij zijn eraan gewend dat dit goed gaat, hetgeen helaas niet overal het geval is. Neem nu bijvoorbeeld de ramp op Sint Maarten. Ik kijk met afschuw naar de beelden waar mensen ineens zonder huis en haard of met een zwaar beschadigde woning, wijk, stad, ja zelfs eiland het najaar ingaan. Kunt u het zich voorstellen? Ik prijs iedereen die het landelijk

evenement tot een succes gemaakt hebben en hoop dat dit prachtige eiland er weer snel bovenop komt. Eind september is écht een overgangsmaand naar die, toch ook wel, fijne herfst. Voor mijn vakgebied kenmerkend omdat de landelijke Open Huizen dag eraan komt. Op deze dag (zaterdag 30 september) kan de huizenzoeker zonder afspraak binnenlopen bij woningen die deelnemen. Dit jaar is het waarschijnlijk minder groots qua aanbod dan normaal omdat de vraag met de week blijft groeien maar het aanbod aanzienlijk minder hard groeit, niet te zeggen... drastisch afneemt. Steeds meer woningen halen de markt niet omdat biedingen vooraf voor overeenstemming tussen verkoper en koper zorgt. Helaas moeten we concluderen dat jarenlang te weinig bouwen gezorgd heeft voor een vraag die 4 maal groter is dan het aanbod. Zoekers die starten met keiharde woonwensen moeten regelmatig water bij de wijn doen maar ervaren ook dat ze met deze shortlist aan wensen tóch nog een droomwoning kunnen vinden.

Wij hebben inmiddels een aardige database aan zoekers opgebouwd en hebben met hulp van funda een nieuwe tool in het leven geroepen. Bij ons maakt u gebruik van een heuse #interessemeter voor uw woning. Ik kan mij zo voorstellen dat na een paar crisisjaren, een aantrekkende woningmarkt vragen bij u oproept. Hoeveel interesse er is voor specifiek uw (t)huis lijkt mij een relevante, maar ook een gegronde inventarisatie van wát nu uw kansen zijn op de woningmarkt met uw (t)huis maar ook uw eventuele doorgroei kansen. Laat ik mijn opperste best doen om samen met mijn team én een nieuwe tool op de markt alle kanalen te optimaliseren om iedereen van een goed, warm en veilig huis te voorzien. Uiteraard binnen mijn machten. Fijne herfst!

Heereweg 211 Tel. (0252) 42 91 19 Fax: (0252) 42 62 50 www.chantallefeber.nl


PARTICULIEREN

Katwijk Rijnsburg Valkenburg

Uw advertentie verschijnt in de regio:

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. U kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. • • • • • •

Noordwijk hout Noordwijker De Zilk Sassenheim Voorhout

UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KATWIJK VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KATWIJK SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOORDWIJK RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOORDWIJKERHOUT THE READSHOP, in de Hoftuin, RIJNSBURG BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OEGSTGEEST

UITGEBREIDE COLLECTIE TAPIJT - PARKETCOLLECTIE - LAMINAAT - PVC UITGEBREIDE GORDIJNEN TAPIJT - PARKET -- RAAMDECORATIE LAMINAAT - PVC

Oegstgeest Leiderdorp

}

TAPIJT - PARKET - LAMINAAT - PVC

Te koop gevraagd: maandag gesloten

Klassiekers en oldgeen

dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 17.30 uur timers, achterstallig onderhoud Openingstijden: zaterdag 10.00 tot 16.00 uur maandag gesloten bezwaar. Inl.: 06- 30216509. dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 17.30 uur zaterdag 10.00 tot 16.00 uur

Hillegom Beinsdorp

INLEVEREN TOT DONDERDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna)

UITGEBREIDE COLLECTIE GORDIJNEN - RAAMDECORATIE UITGEBREIDE COLLECTIE TAPIJT PARKET - LAMINAAT - PVC GORDIJNEN - RAAMDECORATIE

GORDIJNEN Openingstijden: - RAAMDECORATIE

Warmond Lisse Lisserbroek

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

www.blacksheepdesign.nl

OPGELET!

Hoofdstraat 26, 2181 ED Hillegom

Tel 0252 - 06Hillegom 22795993 Hoofdstraat 26,520557 2181 ED mail: info@rinusvanstein.nl Tel 0252 520557 - 06 22795993 mail: info@rinusvanstein.nl

Tuinman, stratenmaker voor al uw tuinwerkzaamheden, gratis prijsopgave. Tel. 06- 57200505.

Hoofdstraat 26, 2181 ED Hillegom Tel 0252 520557 - 06 22795993 mail: info@rinusvanstein.nl

Hoofdstraat 26, 2181 ED Hillegom Tel 0252 520557 - 06 22795993 Openingstijden: maandag gesloten mail: info@rinusvanstein.nl

dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 17.30 uur zaterdag 10.00Openingstijden: tot 16.00 uur

maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 17.30 uur zaterdag 10.00 tot 16.00 uur

Nieuwe sierbestratiNg?

De grootste keus, meer dan 100 voorbeeldtuinen!

aaNbieDiNg

Stenen, zand, uitgraven, afvoer, aanleggen, trillen en 1 jaar garantie vanaf

€ 15.00

E 69,- per m

2

Neem uw tuinmaten mee voor een gratis ontwerp en vrijblijvende prijsopgave. Ook bij u thuis!

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................……………………… Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

Openingstijden: ma. t/m za. van 08.00 - 17.00

1

uur

Modeltuinen Zwanenburg

IJweg 411 • Zwanenburg • 023 - 5552475 • 06 - 58931561

TE HUUR • TE KOOP • GEVRAAGD AANGEBODEN • GEZOCHT • GEVONDEN

Kijk voor aanleg sierbestrating en tuinhout bij u in de regio op:

A LW E E R RU I M E E N JA A R O P L I S !

NET GEOPEND!

Mijn Dierenkliniek Lisse

Mijn Dierenkliniek Hillegom

De beste zorg voor uw huisdier!

De beste zorg voor uw huisdier!

www.modeltuinenzwanenburg.nl 1

1

WOR KLAN D T!

MODERNE FACILITEITEN!

UITGEBREIDE SERVICE!

röntgen + Digitale + Gasnarcose narcosemonitoring + Professionele tandheelkundige röntgen + Digitale bloedanalyse + Uitgebreide + Laboratorium + Echografie chirurgische kennis + Verregaande internistische kennis + Uitgebreide + Veterinaire tandheelkunde

vanaf 08:00u ‘s ochtends (Lisse) + Open geopend + ‘sOpAvonds zaterdag geopend (Lisse) + Gewoon goede en eerlijke diergeneeskunde zonder poespas + Slim besparen op de dierenartskosten met de Mijn Dierenkliniek Club + 1

MIJN DIERENKLINIEK CLUB Als lid van Mijn Dierenkliniek Club betaalt u een vast bedrag per maand en bespaart u flink op de jaarlijkse kosten die nodig zijn om uw huisdier in topconditie te houden. Meer informatie vindt u op www.MijnDierGezond.nl

Serviceprogramma’s Wij bieden diverse serviceprogramma’s aan. Uw pup en kitten kan rekenen op een gratis check op 6 maanden leeftijd en voor uw oudere hond of kat hebben wij een speciale gezondheidscheck ontwikkeld. Vivaldistraat 27a | 2162 AA | LISSE | Tel. 0252 - 830 380 www.mijndierenkliniek.nl

/mijndierenkliniek

@mijndkl

@mijndierenkliniek

Vennipperhof 3 (Pr. Marijkestr.) | 2181 RT | HILLEGOM | Tel. 0252 - 830 345 www.mijndierenkliniek.nl

@mijndierenkliniek

@mijndkl

@mijndierenkliniek


nieuws/column

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

Opnieuw VVV-bonnen voor mantelzorgers LISSE n Ook in 2017 wil de gemeente mantelzorgers een blijk van waardering geven in de vorm van VVV-bonnen ter waarde van 100 euro. Iemand is mantelzorger wanneer men minimaal drie maanden, gedurende minimaal acht uur per week, onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, familielid, vriend of kennis die zelfstandig woont of bij de mantelzorger in huis. Het mantelzorgcompliment is tot uiterlijk 1 november aan te vragen

bij WelzijnsKompas Hillegom-Lisse. Kijk op www.welzijnskompas.nl voor meer informatie en de voorwaarden. Er worden geen bevestigingen gestuurd van de aanvragen. Medio november ontvangt men een uitnodiging voor het ophalen. Het formulier is te downloaden via de website van WelzijnsKompas Hillegom-Lisse. Het formulier is ook op te halen bij de gemeente of bij WelzijnsKompas, gevestigd aan de Eikenlaan 2a. Lukt dit niet, neem dan contact op met Welzijnskompas voor het opsturen van het formulier. De mantelzorgadviseurs zijn bereikbaar op (0252) 75 71 00.

Groen doen is goed doen HILLEGOM n Ook dit jaar is de landelijke actie Hovenier Helpt met als slogan ‘Groen doen is goed doen!’ gehouden. In Hillegom was Basisschool de Fontein aangemeld en dat betekende dat woensdag 20 september de tuin van de school werd opgeknapt.

Een van de overburen van de school, Masja de Bruin, was verantwoordelijk voor de aanmelding. Zij constateerde dat de tuinmoeders, die altijd de tuinwerkzaamheden voor haar rekening nemen, heel veel moeite hadden om de zware klus alleen te klaren. De Bruin besloot daar iets aan te doen. Ze meldde de tuin van de Fontein aan als project en werd verrassend uitgekozen. Er werden landelijk ruim 250 projecten bij de organisator Tuinkeur ingediend. Verder deden meer dan 350 hoveniers uit het gehele land mee. Direct

na de sluitingsdatum werd er een selectieprocedure toegepast. Uiteindelijk heeft Tuinkeur 85 projecten kunnen selecteren en weten te koppelen aan de deelnemende hoveniers, die hun belangeloze medewerking hebben verleend. Voor Hillegom was dat Hoveniersbedrijf Rens de Rooij, die al voor het derde achtereenvolgende jaar aan het project heeft meegedaan. Een vijftal hoveniers hebben de hele dag met behulp van conciërge Edwin van der Lans en de tuinmoeders nodig gehad om de tuinklus te klaren. Daarbij kreeg de tuin een grote opknapbeurt. Er werd gesnoeid en de wildgroei werd weggehaald. Directeur Luuk Veneboer was heel blij met alle hulp: “Voor de grote vakantie dachten we nog dat de tuin er goed bij ligt. Maar toen we weer op school kwamen was het een grote wildernis. Dan zinkt je de moed in de schoenen. Er was geen beginnen meer aan.” Voor het hoveniersbedrijf was het geen moeilijke beslissing om deel te nemen. Maartje de Rooij: “Toen wij werden benaderd voor dit project hebben we niet lang nagedacht om mee te doen. Hoe mooi is het niet als je je met je team en passie voor groen kunt inzetten voor hulpbehoevende mensen?” (Foto/tekst: Annemiek Cornelissen)

DINSDAG 26 SEPTEMBER 2017

9

Collegecolumn Tweewekelijkse column van het college van Lisse. Bij toerbeurt geschreven door een van de wethouders of de burgemeester.

Samen voor Lisse Soms moet ik even nadenken over het onderwerp van mijn column. Deze keer niet. En dat is begrijpelijk want het is mijn laatste. U hebt het vast al gehoord of gelezen: ik ben voorgedragen als burgemeester van Waddinxveen. Ik maak van deze gelegenheid gebruik om mijn stap toe te lichten, terug te kijken op mooie jaren en u te bedanken. Want veel van wat we deden, deden we samen. De stap gezet Het wethouderschap is genieten. Vanaf dag een heb ik me als een vis in het water gevoeld. Mooie projecten, fijne collega’s en plezierige ontmoetingen met inwoners. Ik heb dan ook steeds de hoop uitgesproken nog lang werkzaam te mogen zijn in een politieke context. Politiek is echter onzeker. Wethouders sneuvelen, colleges vallen. Bovendien is het na verkiezingen nog maar de vraag of je verder kunt. Kortom, zeker in het laatste jaar van een bestuursperiode denk je na over je (politieke) toekomst. En als je

dan ook diep van binnen de wens hebt burgemeester te worden… Kortom, toen de vacature Waddinxveen voorbij kwam, was de keuze snel gemaakt. Achterom kijken Als je vervolgens wordt voorgedragen, weet je dat het afscheid in Lisse wacht. En bij afscheid nemen hoort terugkijken. Dat doe ik met veel voldoening. Ik heb prettig samengewerkt met de burgemeester, wethouders, raadsleden en ambtelijke organisatie. Er is veel gerealiseerd. De bezuinigingen, de ambtelijke samenvoeging met Hillegom en Teylingen. Het bassin in de Van der Veldstraat, het nieuwe Havengebied. Het nieuwe afvalbeleid en de nieuwe woonvisie. De kersverse verkiezing van Lisse als groenste dorp van Nederland. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Natuurlijk kwam ik in het college met een eigen programma. Ik was wethouder namens SGPChristenUnie. Dat betekent dat je ergens voor staat. En dat je

ergens voor gaat. Toch heb ik geprobeerd dat niet voorop te stellen, maar er zo veel mogelijk voor alle inwoners te zijn. Dankuwel! Ik heb veel redenen om u te bedanken. Voor mooie gesprekken, voor waardevolle bijdragen, voor kritische noten. Ik schreef het al aan het begin: wat we deden, deden we zo veel mogelijk samen. U dacht mee bij bezuinigingen, bij herinrichtingen en nieuwe plannen. Gevraagd en ongevraagd gaf u advies, stuurde u een e-mail of sprak u me aan. Dat heb ik gewaardeerd. En daarvoor wil ik u hartelijk bedanken. De slogan van dit college is “Samen voor Lisse”. Dank voor alles wat we samen deden en samen hebben bereikt. Aanstaande 6 november word ik geïnstalleerd. Wellicht tref ik u nog op mijn afscheid of op een ander moment. En zo niet: het ga u goed! Evert Jan Nieuwenhuis, ejnieuwenhuis@lisse.nl

Benefiet L2L met lokale artiesten HILLEGOM

n Het Benefiet van de stichting Learn2Learn dat educatieve theater, film, scholing en milieuprojecten in Gambia ondersteunt, wordt dit jaar gehouden op 22 oktober.

De kaartverkoop is bij Frank Evers in de Mariastraat en Bloembinderij

Van der Post aan de Haven. De kaarten kosten 25 euro en de opbrengst komt volledig ten goede aan de Stichting. Bestellingen kunnen ook via info@learn2learn.nl worden gedaan. Startpunt is dit jaar is de Bestemming aan de Juliana van Stolberglaan 18. Vandaar worden de mensen in groepen verdeeld en

onder begeleiding stappen zij op de fiets om in drie karakteristieke Hillegomse woningen een huiskamerconcert te bezoeken. Gekozen is voor meerdere fietsroutes omdat de huizen wat verder uit elkaar liggen. Na afloop van de huiskamerconcerten is er een samenkomst in de Bestemming.

ARIE BOMBARIE

Groen als gras… Hallelujah. De taart kan worden besteld, de vlag in top gehesen en het feestgedruis kan starten. Ja, vanwege uiteraard de feestelijkheden die de Harddraverijvereniging organiseerde, maar er is meer. Lisse mag zich namelijk een jaar lang het groenste dorp van Nederland noemen. Nou kan ik wel dwars voor de kar gaan staan en oreren dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen, maar het is de jury van Entente Florale die na een bezoekje aan Lisse tot deze uitslag kwam. Er zijn natuurlijk heel veel meer dorpen in Nederland en daaronder ongetwijfeld ook die hoge ogen zouden kunnen gooien als ze aan de competitie hadden deelgenomen. Dat hebben ze echter niet en de jury heeft Lisse met goud voor de inzet op groengebied beloond. Inzet die vooral ook de inzet van veel vrijwilligers om het allemaal ook groen te houden geldt. Ook wethouder Evert Jan Nieuwenhuis roemt die inzet en heeft

het verder maar niet over het feit dat het huidige college, maar ook voorgaande gemeentebesturen hemel en aarde hebben bewogen om genoeg geld op tafel te krijgen voor het groenonderhoud. Moeilijk genoeg. Vooral in een crisisperiode. De kwaliteit van het onderhoud was namelijk ver te zoeken en nu werkt men naar het punt dat dit op peil kan worden gebracht en gehouden. Dankzij allerlei lieden met groene vingers, dankzij veel vrijwilligers en niet in de laatste plaats dankzij veel gemeenschapsgeld. De jury van Entente Florale noemt Lisse een fraai voorbeeld van een dorp waarbij de historie nog zeer

goed afleesbaar is in het landschap. Maar ook de mooie wandelroutes, zoals het Ommetje Poelpolder hebben indruk gemaakt. De participatie van inwoners in de openbare ruimte viel de jury zeer positief op. Dat meldt het persbericht van de gemeente over de overwinning. Maar niets over bijvoorbeeld het gegeven (zie berichten op Facebook daarover) dat er gewerkt kan worden aan het groen tussen straatstenen en trottoirtegels op alle mogelijke plekken. Dat is dan wel groen, maar ook gevaarlijk groen want je kunt zo maar met (brom)fiets en al op je snuit vallen, of met de auto slippen als het nat is. Of op dit moment de bermen langs de Ruishornlaan. POELPOLDERPARK

Ook zou er nog wel eens gekeken kunnen worden naar de aanplant van bomen, daar waar andere bomen zijn gekapt. De Van Lyndenweg bijvoorbeeld verliest heel

voorzichtig iets van zijn vroegere uitstraling omdat er gaten in de bomenrij zijn ontstaan. En hier en daar staat langs die weg zelfs nog een dode boom triest te staan. Niet erg groen dus. Aan de andere kant mis ik vooralsnog de positieve opmerkingen die ik verwacht had over het park in de Poelpolder. Hele hordes werknemers van de Maregroep zijn daar constant in de weer om dat park een prachtige uitstraling te geven en te behouden en die inzet mag best wel eens met een gemeend dankjewel worden beloond. Hoe het ook zij; Lisse heeft de titel Groenste dorp 2017 binnen, doch moet ook werken aan het behouden en uitbouwen van die titel tot in lengte van jaren. Want de jury is dan wel erg positief over het groen in het dorp, als je links en rechts om je heen kijkt, ligt er nog heel wat werk op de mensen van de groenvoorziening te wachten. Waarvan akte!

Deze column is geschreven door Arie in ‘t Veld en verschijnt om de week in deze krant. Reageren? arie.thea.veld@ziggo.nl


Bernard Schulte BernardSchulte Voorhout Voorhoutbv al meer dan 100 jaar al meer dan 100 jaar behaaglijk vertrouwd behaaglijk &&vertrouwd

Duurzaam in huis en op het dak!

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

■ Comfortabel warm huis, zonder hoge stookkosten of gezondheidsrisico’s ■ Gedegen onderhoud ■ 24-uurs storingsdienst ■ Grondige inspectie door ervaren warmte specialisten ■ Energie besparen zonder comfort te verliezen ■ Leverancier van duurzame energie zoals zonnepanelen ■ Reiniging van luchtkanalen / onderhoud aan mechanische afzuiging ■ Wij werken met gerenommeerde merken als Nefit, Remeha en Vaillant ■ Zink- & dakwerk ■ Sanitaire installaties ■ Showroom met verschillende designradiatoren, sanitair en CV ketels, bezoek graag op afspraak.

ERNARD SCHULTE BV

TRALE VERWARMING, AIRCONDITIONING, GIETERSWERK EN VENTILATIESYSTEMEN

■ Comfortabel warm huis, zonder hoge Comfortabel huis, zonder hoge stookkosten warm of gezondheidsrisico’s stookkosten of gezondheidsrisico’s ■ Gedegen onderhoud onderhoud ■ Gedegen 24-uurs storingsdienst storingsdienst ■ 24-uurs Grondige inspectie door ervaren warmte Grondige inspectie door ervaren warmte specialisten ■ specialisten Energie besparen zonder comfort te verliezen Energie besparen zonder comfort te ■ verliezen Leverancier van duurzame energie zoals zonnepanelen Leverancier van duurzame energie zoals ■ zonnepanelen Reiniging van luchtkanalen / onderhoud aan mechanische afzuiging/ onderhoud Reiniging van luchtkanalen ■ aan Wij werken met gerenommeerde merken mechanische afzuiging als Nefi t, Remeha en Vaillant Wij werken met gerenommeerde merken ■ als Zink-, looden dakwerk Nefit, Remeha en Vaillant ■ Zink-, Sanitaire lood-installaties en dakwerk ■ Sanitaire Showroom met verschillende designinstallaties radiatoren,met sanitair en CV ketels, Showroom verschillende designbezoek graag op afspraak. radiatoren, sanitair en CV ketels,

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

k r e t S en

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Sam

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

LOODGIETERSBEDRIJF

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

C. HUNDERSMARCK BV

k r e t S n e Sam bezoek graag op afspraak.

LOODGIETERSBEDRIJF

BERNARD SCHULTE BV

Onderdeel van Bernard Schulte

C. HUNDERSMARCK BV

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

CENTRALE VERWARMING, AIRCONDITIONING, LOODGIETERSWERK EN VENTILATIESYSTEMEN

VOORHOUT

Onderdeel van Bernard Schulte

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

WWW.BERNARDSCHULTE.NL WWW.HUNDERSMARCKBV.NL

eidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62

VOORHOUT

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

LAATSTE OPRUIMINGSWEEK!

● www.bernardschulte.nl Nijverheidsweg 10 ● 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl WWW.BERNARDSCHULTE.NL RABO NL73RABO0366004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01

Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 WWW.HUNDERSMARCKBV.NL Op alle door ons uitgebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselij ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

betalingsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consu

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

20% EXTRA KORTING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Nu

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

op de reeds afgeprijsde opruimingsartikelen.

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Wie het eerst komt heeft de grootste keus!

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

DE BESTE MERKEN ONDER ÉÉN DAK, MET LAAGSTE PRIJSGARANTIE! CASBA Wonen en Slapen Rijneke Boulevard Zoeterwoude Hoge Rijndijk 315 T. 071 - 589 93 46 www.casba.nl

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Openingstijden: ma. 13.00 tot 17.30 uur di. t/m vrij. 10.00 tot 17.30 uur do. koopavond tot 21.00 uur zaterdag 10.00 tot 17.00 uur Nijverheidsweg 10 ● 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl zondag 12.00 NL73RABO0366004573 tot 17.00 uur ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 RABO ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

Op alle door ons uitgebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemen betalingsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVI ● ● ● ●

2 ‘GROENE’ KAMERPLANT 50% KORTING! ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

E

Nijverheidsweg 10 2215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 RABO NL73RABO0366004573 Nijverheidsweg 10 ● 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl Op alle door ons uitgebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemen ● bic ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 nr. 28090742 RABO NL73RABO0366004573 betalingsvoorwaarden Bedrijven 2007RABONL2U (ALIB 2007) en ● de KvK Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVI ● 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl Nijverheidsweg 10Installerende Op alle door ons uitgebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemen ● bic ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 nr. 28090742 RABO NL73RABO0366004573 betalingsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007RABONL2U (ALIB 2007) en ● de KvK Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVI ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Aanb. geldig van 27-09 t/m 03-10-2017 | Afgehaald, zolang de voorraad strekt.

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

t e h k a a M lig gezel in huis

KALEBAS

BOLCHRYSANT

Op alle door ons uitgebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemen betalingsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVI ● ● ● ● ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Nijverheidsweg 10 2215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl Groot● assortiment Grote bolchrysant bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 RABO NL73RABO0366004573 ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

Diverse kleuren, www.bernardschulte.nl ø 40 cm

Op alle door ons uitgebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemen betalingsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVI ● ● ● ●

Nijverheidsweg 10 2215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl RABO NL73RABO0366004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01

(excl. mand)

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

Op alle door ons uitgebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemen betalingsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVI ● ● ● ●

Nijverheidsweg 10

2215 MH Voorhout

T 0252 211306

info@bernardschulte.nl

www.bernardschulte.nl

GR RABO NL73RABO0366004573 bic RABONL2U KvK nr. 28090742 BTW nr. 8098.93.216.B.01 ASSOOOTSTE van 3,95 voor TIMEN 10 2215 MH Voorhout alT vanaf Nijverheidsweg 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl VEILINR T RABO NL73RABO0366004573 bic RABONL2U KvK nr. 28090742 BTW nr. 8098.93.216.B.01 G VE KAME 50% RPLA RSE SA ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

Op alle door ons uitgebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemen betalingsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVI ● ● ● ●

0.

29 ●

1.

99

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

Op alle door ons uitgebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemen betalingsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVI ● ● ● ●

NTEN

VOLOP VIOLEN!

AS K Nijverheidsweg 10 2215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl KORTING ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 RABO NL73RABO0366004573 Nijverheidsweg 10 ● 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl Op alle door ons uitgebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemen ● bic ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 RABO NL73RABO0366004573 nr. 28090742 betalingsvoorwaarden Bedrijven 2007RABONL2U (ALIB 2007) en ● de KvK Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVI ● 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl Nijverheidsweg 10Installerende Op alle door ons uitgebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemen ● bic ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 RABO NL73RABO0366004573 nr. 28090742 betalingsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007RABONL2U (ALIB 2007) en ● de KvK Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVI

Openingstijden:

Op alle door ons uitgebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemen betalingsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVI

ma. t/m vrij. 09.00 - 18.00 uur zat. 08.30 - 17.00 uur

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

Zandlaan 22, 2181 HS Hillegom (grens Bennebroek) Tel. 023-5846338

Nijverheidsweg 10

Schipholweg 1088, 2141 BG Vijfhuizen (grens Haarlem) Tel. 023-5581528

2215 MH Voorhout

T 0252 211306

WWW.DEOOSTEINDE.NL

info@bernardschulte.nl

www.bernardschulte.nl


nieuws/column

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

bo

radio tv internet

de omroep van de bollenstreek!

DINSDAG 26 SEPTEMBER 2017

Burgemeester Spruit looft vrijwilligers Voedselbank

Hoop

n Stichting zoekt nog gratis opslagruimte per oktober 2018

Een dubbel gevoel hield ik over aan een cursus afgelopen vrijdag. In het centrum van de geldverspilling, het Mediapark in Hilversum, kreeg ik een opleidingsdag om het werk van mijn vrijwilligers bij de omroep te kunnen beoordelen.

LISSE n Burgemeester Lies Spruit heeft donderdag de Lissese Voedselbank bezocht om zich van het werk van de vrijwilligers van deze bank op de hoogte te stellen. Met dit bezoek sloot zij haar zomertoer af, waarin ze verschillende bedrijven en organisaties aandeed.

Landelijk is er een cursus opgezet die mijn vrijwilligers via internet kunnen volgen en ik word opgeleid tot leraar. Er waren in totaal vier cursisten. Een zwaar gehandicapte vrouw die vanwege een motorongeluk haar handen nauwelijks kan gebruiken. Haar muis bediende ze met haar voet en schrijven deed ze met een pen in haar mond. Ze was fulltime vrijwilliger bij een omroep in het zuiden van het land. Hard werken, zonder geld en ook nog eens de ‘normale’ problemen met vrijwilligers. Ze hadden geen geld voor betaald werk. Een diepe buiging voor deze doorzetter die de boel draaiende houdt. Een andere cursist was op een mooie manier bij haar omroep gestart. Haar man had als technicus een kabelkrant ontworpen en toen hij klaar was, zei hij tegen zijn vrouw: er moeten wel berichten op. Elke dag als ze thuis komt na haar werk maakt ze haar berichten. Ze probeerde wel nieuwe vrijwilligers op te leiden, maar het lukte steeds niet. Ook zij zat bij een omroep met weinig geld en alleen vrijwilligers. Het was voor mij weer confronterend. Ze zijn er nog steeds, omroepen zonder geld, die het uitsluitend met vrijwilligers moeten doen. Beide dames oogden strijdbaar, maar ook moedeloos. Het beeld is zowel herkenbaar als onrechtvaardig. We zaten in een soort glazen ruimte midden op het Mediapark. Buiten waren allerlei fancy pr-uitingen die waarschijnlijk meer gekost hebben dan de jaaromzet van de omroepen van beide dames. En wij in het centrum zittend, volgden een cursus om je vrijwilligers beter te kunnen opleiden. Vaak reageer ik op dit soort situaties door te denken: ik moet niet zeuren. Bo heeft 60 uur betaald werk en drie van de vijf gemeenten doen iets extra’s. Toch weet ook ik dat wij als omroep niet kunnen doen wat van ons verwacht wordt. Moedeloosheid overvalt ook mij. Ik had afgelopen week ouderavond. Een kanjer van een mentor vertelde aan een klas vol ouders dat haar leerlingen ook opgeleid worden om niet te roeptoeteren. Zo noemt zij het gedrag dat als je iets leest op sociale media, je het direct gelooft en verder vertelt. Zij vertelde: wij leren kinderen om kritisch te zijn, om ook de andere kant van kwesties te bestuderen, zich meer te verdiepen in onderwerpen. Gelukkig, er is nog hoop. Nu ontbreekt het bestuurlijke fatsoen voor een goede, lokale, publieke omroep. Straks is er hopelijk een nieuwe generatie die de waarde van goede journalistiek wel begrijpt.

11

Door Arie in ‘t Veld

De Voedselbank verzorgt pakketten voor twintig tot dertig mensen in Lisse, en staat op zichzelf. Zij krijgt een gedeelte van de boodschappen van Voedselbank Nederland. Dit wordt opgehaald in Katwijk. De tien vrijwilligers mogen de ruimte van het Franciscus Huis van de Agathakerk gebruiken om de boodschappen uit te reiken. Op Meer en Duin hebben ze van een ondernemer gratis de beschikking over een box voor de opslag van spullen. Dit houdt op per oktober 2018. Voedselbank Lisse hoopt dat er zich voor die tijd weer iemand aanmeldt met een gratis te gebruiken ruimte (ongeveer 100 m2 groot, met elektriciteit en water). Lisse geeft best wel gul giften, voedsel, maar ook geld. Zo kunnen de vrijwilligers extra eten kopen, als er bijvoorbeeld eens groente, fruit, eieren en dergelijke missen. En de man die ze de Andijvieman noemen, mag ook wel eens in het nieuws: dat is een inwoner die op zijn land andijvie voor de

Volgens de burgemeester gaat het bij de Voedselbank ook om een luisterend oor. | Foto: pr

mensen van de Voedselbank teelt en ze in zakjes netjes aanlevert. BEVLOGEN MENSEN

De burgemeester zegt het mooi te vinden dat de vrijwilligers aangeven dat ze dorpsgenoten zo een beetje lucht kunnen geven. Vaak moeten mensen medicijnen kopen en dergelijke. En dan zorgen deze boodschappen voor wat financiële

Badminton in Hillegom SHUTTLE

Door de badmintonclub Hillegom is vrijdag 29 september in sporthal De Vosse een invitatietoernooi gehouden, waarbij geïnteresseerden een keer vrijblijvend mee kunnen doen. n

Dit toernooi is een goede gelegenheid om kennis te maken met de badmintonsport. De avond wordt druk bezocht en ook na het spe-

len blijft het gezellig in de kantine. Iedereen is welkom deze avond, ervaring of niet (er zijn rackets te leen). Door middel van een kaartspel wordt bepaald wie tegen wie speelt. Het gaat niet om het winnen, dus uiteindelijk kan de minste badmintonner met de prijs naar huis gaan. Om 20.15 uur binnen de eerste partijtjes en het toernooi duurt tot ongeveer 23.00 uur. Meer info: www. bchillegom.nl

ruimte. Ze hebben ook best wel wat alleenstaande moeders onder de 21. Die krijgen geen uitkering, en willen wel hun studie afmaken. De vrijwilligers voorzien de mensen niet alleen van eten, maar kunnen ze ook helpen bij het vinden van de juiste instanties. Lies Spruit: “Wat goed dat de Voedselbank er is. En wat een bevlogen mensen, die dorpsgenoten in nood

graag helpen. Bij de Voedselbank gaat het niet alleen om de broodnodige boodschappen, maar ook om een luisterend oor en duwtje in de goede richting.” De meeste bezoekers van de Voedselbank redden het na een aantal maanden gelukkig zelf weer. En dat is ook de bedoeling van de Voedselbank, mensen even wat lucht geven.

Lunch bij InloopCafé Beukenhof LISSE n Het InloopCafé van De Pa-

raplu houdt dinsdag 3 oktober weer een lekker lunch.

In zaal Hyacint van De Beukenhof kunnen senioren tussen 12.00 en 13.30 uur deelnemen aan een luxe lunch, verzorgd door Baaij Catering. Na een bospaddenstoelensoep wordt rundvleessalade geserveerd met diverse vleeswaren, kaas en kleine broodjes. Afsluiter is een toetje en een kopje koffie of thee.

De kosten zijn 6 euro per persoon. Eventuele extra drankjes zijn voor eigen rekening. Voor deze lunch kunt u zich tot en met 30 september opgeven bij Lia van der Westen 0252 414927. Het InloopCafé is op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 9.30 uur tot 12 uur open voor koffie of thee (voor eigen rekening), een sociaal contact, het lezen van de krant en/of een gesprek met de overige gasten of gastvrouwen en/of -heren.

Aan de slag met typisch tienergedrag HILLEGOM n Het CJG start dinsdag

26 september van 19.30 tot 21.30 uur met een workshop bedoeld voor ouders met kinderen tussen de 11 en 18 jaar. Weigert of negeert je tiener jou vaak als je hem/haar iets vraagt? Wisselt jouw tiener ook vaak van humeur? Loopt elk gesprek met je tiener uit op ruzie? Hoe ga je om met onredelijk gedrag? Tijdens de eerste

bijeenkomst krijgen deelnemers informatie volgens de Triple P methodiek over de mogelijke oorzaken van typisch tienergedrag. Het herkennen van valkuilen en het gedrag te volgen zijn items die aan de orde komen. Op de tweede avond kiezen deelnemers één onderwerp waarmee ze aan de slag willen. De workshop bestaat uit twee avonden van twee uur en kost 10 euro. Aanmelden via: www.cjgcursus.nl.

Chipolatastukje voor 7,95 Amandelpencee 5 halen 4 betalen Koekje van de week:

Kaneelkrakeling

Ard Zandbergen Hoofdredacteur Bo ard@bollenstreekomroep.nl

Hoofdstraat 172 • Hillegom • 0252 - 515721 Foto: pr


Snel starten met zwemles?

WOONMAAND INSPIRATIE

Schrijf nu in bij Sportcentrum De Waterkanten

2 zitsbank Felizia laag

Leer zwemmen volgens het zwem-ABC

in stof vanaf € 2.715,- in leder vanaf € 3.275,Design: Axel Enthoven

Het origineel

- Van maandag t/m zaterdag - Zowel in grote als kleine groepen - Tevens privéles mogelijk op woensdag en vrijdag Sportlaan 21, 2161 VA Lisse, T 0252 - 414488

Model Luca 2 zitsbank incl. 2 elektrische relaxfuncties in leder vanaf € 3.150,-

KEUZE UIT RUIM:

• 700 BANKEN • 300 FAUTEUILS • 250 TAFELS • 200 EETKAMERSTOELEN • 150 BEDDEN • 250 KASTEN

LEDERUPGRADE: ALLE LEDERS VOOR DE PRIJS VAN DE GOEDKOOPSTE Luca-B795 2-zitsbank & 3-zitsbank in leder incl. 2 elektrische relaxfuncties respectievelijk vanaf ¤ 3.150 en ¤ 3.499. Deze aanbieding is geldig tot en met 15 mei 2017. Vraag naar de volledige voorwaarden in de winkel.

Hoge Rijndijk 315

2382 AP Zoeterwoude De Karat collectie kenmerkt zich door 071 589 93 46 • www.casba.nl een perfect gevoel voor verhoudingen. ma: 13.00-17.30, di-wo-vr: 10.00-17.30, do:10.00-21.00, Alle meubelen kunnen heel veelzo:maten, za:in 10.00-17.00, 12.00-17.00 kleuren en houtsoorten geleverd worden.

www.sportfondsenlisse.nl Eetkamertafel Tree leverbaar in diverse maten. 220x100x77cm eiken natuur - wit matlak met poten metaal grijs vanaf € 1.779,-

KUNSTSTOF KOZIJNEN // DAKKAPELLEN // AANBOUWEN VERBOUWINGEN // ZONWERING // VELUX-DAKVENSTERS

Hoekbank Urban in stof Montello Silver incl. verstelbare hoofdsteunen en armleuning vanaf € 1.599,Nu tijdelijk met GRATIS schuifzitting.

15 JAAR GARANTIE! + GEEN AANBETALING!

Relaxfauteuil Lidia in stof Project vanaf € 1.729,-

DE BESTE MERKEN ONDER ÉÉN DAK, MET LAAGSTE PRIJSGARANTIE! CASBA Wonen en Slapen Rijneke Boulevard Zoeterwoude Hoge Rijndijk 315 T. 071 - 589 93 46 www.casba.nl

Openingstijden: ma. gesloten // di. t/m vr. 09.00-17.00 uur za. 09.00-13.00 uur (tevens op afspraak geopend) Luzernestraat 106A (industrieterrein Spoorzicht) 2153 GN Nieuw-Vennep 0252 - 67 50 80 // info@multigevel.nl

Openingstijden: ma. 13.00 tot 17.30 uur di. t/m vrij. 10.00 tot 17.30 uur do. koopavond tot 21.00 uur zaterdag 10.00 tot 17.00 uur zondag 12.00 tot 17.00 uur

Agenda oktober 2017

WWW.MULTIGEVEL.NL

Op dinsdag 3 oktober zijn wij gesloten

ACTIEF

INFORMATIEF

Wandeling in de Wassenaarse duinen

Café Scarabee: Kanker als chronische ziekte. Deel 2: de naaste

donderdag 5 oktober 15:00 - 16:00

spreker: Wilma Jager,

CREATIEF

Cursus ‘Samen verder na borstkanker’ (vol)

Workshop Dromenvanger dinsdag 24 oktober 10:30 - 12:30

maandag 30 oktober inloop vanaf 19:45; aanvang 20:00 I.s.m. Alrijne Ziekenhuis, woensdag 11, 25 oktober 15:00 - 17:00

Workshop Heart Pillows

ONTSPANNING

maandag 16 oktober 13:30 - 15:00

Ontspanning door visualisatie

Fotograferen in de stad dinsdag 10 oktober 11:00 - 12:30

SCARABEE KIDS Woensdagmiddag kidsclub woensdag 4 oktober 14:30 - 16:00

De kids van de kids-club.

donderdag 26 oktober 13:00 - 14:00 Massage (voetreflex-, handreflex- of stoelmassage) op afspraak op maandag 9, donderdag 19 oktober Dru Yoga dinsdag 10, 17, 24, 31 oktober 19:30 - 20:45

woensdag 4, 11, 18, 25 oktober 10:00 - 11:15

Met een groep vrijwilligers van het inloophuis werd een tocht gemaakt door de Leidse grachten. Deze tocht werd gesponsord door het LUMC en Jachthaven Marina uit Rijnsburg (zie foto).

Contactgegevens en activiteiten Tel: 06 5541 3824 info@inloophuisscarabee.nl www.inloophuisscarabee.nl Bezoekadres: Oude Vest 17, 2312 XP Leiden. Het inloophuis is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 - 15.00 uur en woensdag van 10.00 - 12.30 uur. U kunt zonder afspraak binnenlopen; er is op die uren altijd een gastvrouw aanwezig. Voor het meedoen aan activiteiten zoals yoga, wandelen of Scarabee Kids verzoeken wij u vooraf te bellen of te mailen. Zie voor data en aanvangstijden de kalender op onze website.


nieuws/historie

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

DINSDAG 26 SEPTEMBER 2017

13

Winterbridge BEINSDORP n Bridgeclub Beins-

dorp organiseert in de wintermaanden elke eerste zondag van de maand een bridgedrive. De eerste keer is zondag 1 oktober, aanvang 14.00 uur. De zaal is open vanaf 13.30 uur. Er wordt gespeeld in Dorpshuis Het Eiland, Rietkraag 5. Meekaarten kost 5 euro per persoon, inclusief hapjes. Aansluitend is er gelegenheid om te eten voor 10 euro per persoon. Inschrijven kan via de NBB-site van BC Beinsdorp, of stuur een mail naar amytc@live.nl. Bellen kan ook: 06-25237817.

Open dag in nieuw Parkwijk HILLEGOM n In het nieuwe

woonzorgcentrum Parkwijk is zaterdag 30 september een open dag. De nieuwbouw is voltooid en bewoners hebben hun plek weer gevonden. Deze willen ze graag laten zien aan buurtbewoners en geïnteresseerden. Dat kan van 10.00 tot 15.00 uur. Er zijn verschillende activiteiten, zoals een bewegingsles, sjoelen en een beautymiddag. Verder is er een kinderhoek waar de jongste bezoekers zich mogen uitleven. Bij een stand die is ingericht door P&O en Welzijn, wordt informatie verstrekt over werken in de zorg.

Gratis cursus Jeu de boules LISSE n Jeu-de-boulesvereniging

Les Boules Fleuries viert dit jaar haar 25-jarig bestaan.

In het kader hiervan biedt zij een gratis (vervolg)cursus aan. Op de zondagen 1, 8 en 15 oktober is iedereen van 13.00 - 15.00 uur welkom op het boulodrome aan de Gerard Doustraat. Ervaren instructeurs leren iedereen de technische en tactische aspecten van het jeu-de-boulesspel. Bij slecht weer wordt gespeeld in de hal, bij mooi weer op de buitenbanen. De vereniging zorgt voor de boules.

Op de drukbezochte informatiebijeenkomst zou een plan van aanpak worden gepresenteerd, maar dat bleek er nog niet te zijn. | Foto: Arie in ‘t Veld

Bijeenkomst over brugproblematiek valt tegen LISSE n De raadzaal van Lisse zat vorige week maandagavond vol met belangstellenden die meer wilden weten over het aangekondigde plan van aanpak met betrekking tot de brug over de Ringvaart. Tevergeefs, want dat werkelijke plan moet nog worden opgesteld. Door Arie in ‘t Veld

Dat de bereikbaarheid van Lisse en Lisserbroek via de brug onder druk staat ondervond wethouder Evert Jan Nieuwenhuis aan den lijve. Hij was naar Lisserbroek afgereisd om in De Meerkoet de bijeenkomst bij te wonen, doch moest op zijn schreden terugkeren en rap richting gemeentehuis Lisse gaan. Dat rappe zat er echter niet in, want de brug stond open… Een kort onderzoekje toonde aan dat het aantal aanwezigen uit Lisserbroek verreweg uitsteeg boven de belangstelling uit Lisse. Zij ver-

namen van de Haarlemmermeerse wethouder Derk Reneman onder andere dat ondanks de N207 de verkeersdeelnemers het kennelijk toch aantrekkelijker vinden om over de dijk te rijden. “Studie heeft uitgewezen dat het probleem groter gaat worden en Lisserbroek samen met Lisse het pad op moet gaan om dit probleem structureel op te lossen.” Marcel van Houwelingen van het bureau Haskoning vertelde over het dit jaar gehouden verkeersonderzoek om de huidige situatie te bepalen. “Er is gekeken naar de reistijden, verkeersintensiteit en verkeersveiligheid. Er heeft in dat verband onder andere een kentekenonderzoek plaatsgevonden, alsmede verkeerstellingen. Daaruit komt naar voren dat in de spits al gauw 950 auto’s naar Lisserbroek gaan en 670 naar Lisse. De meerderheid van dat verkeer bestaat uit forensen, dus mensen die doorrijden naar elders.” Volgens een van de aanwezigen is er op een verkeerd moment gemeten, want

anders was men beslist op andere uitkomsten gekomen. “En twee jaar geleden is ons verteld dat er aan wordt gewerkt dat vrachtverkeer van de Kanaalstraat wordt geweerd. Maar daar hebben we nooit meer iets over vernomen. Die kolerezooi moet je daar niet hebben.” Hoe het ook zij; de verkeersdruk zal volgens de onderzoekers toenemen door zowel autonome ontwikkelingen als door de woningbouw in Lisserbroek voor de nabije toekomst. Een van de conclusies luidt ook dat het forensenverkeer het hoogste aandeel heeft in de verkeersstroom op de brug en mede in verband met de verkeersveiligheid een toename van verkeer op de brug ongewenst is. De toename in de spitsen levert bovendien onwenselijke wachttijden op. Er is dus een plan van aanpak nodig om samen met de bewoners te bepalen welke maatregelen kunnen worden genomen. Op dit moment wordt gedacht aan de mogelijkheid om de brug over de N207 te verbreden, zal wellicht ook

de nieuw aan te leggen Duinpolderweg soelaas bieden en kunnen misschien de verkeerslichten bij de brug anders worden afgesteld. Daar is allemaal onderzoek voor nodig hetgeen een van de aanwezigen de opmerking ontlokte dat hij iets meer concreets had verwacht. Een ander merkte op dat in het begin van de tachtiger jaren is gesproken over het realiseren van een aquaduct. “Maar daar hebben we nooit meer iets over vernomen.” Wethouder Reneman maakte de aanwezigen duidelijk dat de brug en de verkeerslichten van de gemeente Haarlemmermeer zijn en men daar dus van alles mee kan doen om de zaak in het voordeel van Lisserbroek te beslechten. “Maar dan heeft Lisse een probleem. De ambitie is gericht op een goede doorstroming en het onaantrekkelijk maken voor forensen.” In oktober/november worden er opnieuw bijeenkomsten georganiseerd om het probleem te bespreken. Of zoals Greneman het zei: “De discussie is nog lang niet klaar.”

SPOREN VAN VROEGER

Betekent Lisse Heuvelfort? Wat is de herkomst van de namen Lisse, ‘t Vierkant en de Vuursteeglaan? Deze keer gaan we in op de vraag of Lisse oorspronkelijk Heuvelfort betekend kan hebben. In het kustgebied tussen Zeeland en Kennemerland zijn diverse Keltische archeologische vondsten gedaan. Hoewel er in Lisse niets is gevonden kunnen hier dus wel Kelten zijn geweest. De oorspronkelijke Keltische taal komt het meest overeen met het Oud-Iers. Als Liusna of Lis uit het Keltisch stamt dan zou er verwantschap met het Ierse Liss kunnen zijn. In Ierland zijn maar liefst 270 plaatsnamen waarin Liss voorkomt. Daaronder zijn namen die al minstens 1300 jaar oud zijn. Het Ierse Liss betekent heden ten dage zoveel als Heuvelfort of Hoge Burcht. De plaatsen met Liss liggen meestal op een heuveltop. De naam Liss komt in het Oud-Iers voor als Lios. Een Lios was een afsluitbaar woongedeelte van een compleet fort. Naast het wonen

deed de Lios ook dienst als opslag voor goederen. De Lios werd afgesloten met een palissade of verschansing. Zo’n palissade bestond uit 2 meter hoge boomstammetjes met een puntige bovenkant. Deze stammetjes waren met dunne reepjes boombast aan elkaar gebonden. Het complete fort waar de Lios deel van uitmaakte, heette een Ràth. De Lios was het hoogste gedeelte van de Ràth. De Ràth werd beschermd tegen invallen door een aarden wal met een soort gracht eromheen en kon zeer groot zijn. Men gebruikte natuurlijke elementen, zoals duinen en water. Buiten de Lios, maar binnen de Ràth liep het vee en werd er mogelijk een vorm van landbouw bedreven. De Romeinen bouwden vaak een versterking op zo’n Ràth en noemden

dit dan een Oppidum. WAS LISSE EEN HEUVELFORT?

Terug naar de situatie in het vroegere Lisse. De hele situatie doet aan een Ràth met een Lios denken. De Lios of Lius zou op ‘t Vierkant gelegen kunnen hebben. Dat was dan het hoge woongedeelte. Daar omheen lagen zowel aan de west- als aan de oostkant de lagere vruchtbare percelen veen waar vee gehouden kan zijn. Ten westen van deze weilanden lagen duinen. Het Berkhouterduin lag vroeger banaanvormig om ‘t Vierkant en de westelijke weiden heen. Dit kan de buitenkant van de Ràth geweest zijn. Deze hoogte was goed verdedigbaar. Op de oudste kaarten van Lisse is een watertje te zien aan de westkant van het Berkhouterduin, dat naar het oosten afbuigt (het heette Verbogen Vaart, de latere Lisserbeek). Aan de zuidkant zie je op die kaarten van Lisse de latere Stinksloot of Kerksloot. Aan

de oostkant is ook een watertje (De Beeck) te zien, dat vanaf de Gracht via de Hoppoel (bij Speeltuin Marijke) naar het noorden uitloopt in de Verbogen Vaart. Deze watertjes rondom bijna heel Lisse kun je zien als een soort gracht. ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK NODIG.

Of Lisse vroeger een Ràth met een Lios is geweest, is zonder degelijk archeologisch onderzoek niet na te gaan. Het is sowieso moeilijk te achterhalen omdat het Berkhouterduin al heel lang geleden is afgegraven en ‘t Vierkant vroeger veel hoger heeft gelegen dan nu. Archeologische vondsten zouden ten oosten van de Heereweg diep in het veen moeten worden gevonden. Veel van wat hierboven beschreven is, werd ontleend aan het artikel van Aad van der Geest van 20 mei 1998 in het weekblad de Lisser in het kader van Lisse 800.

Het oud heuvelfort Old Sarum in Salisbury, Zuid-Engeland. Foto: www. visitwiltshire.co.uk

Cultuur-Historische Vereniging “Oud Lisse” info@oudlisse.nl


50% EL TOT W

NG I T R O K LLE

OP A M WROO O H S A SERT DELLEN MO

nachtkust sale! KOM LANGS EN PROFITEER

ll Valha g rin boxsp VAN

539R0,-

, 9 9 29 gratis textielpakket

si rius

sc h e b e l e c tr i VAN

ng oxspri

8475,-

, 9 9 49 VOOR

VOO

bestaande uit • 1 molton • 1 hoeslaken • 2 hoofdkussens

Hoofdstraat 14-16, Noordwijk | T 071 361 57 75 | nachtkust.nl Geopend: Maandag 12.00 tot 18.00 | Dinsdag t/m vrijdag 10:00 tot 18:00 | Zaterdag 10:00 tot 17:00 | Zondag 12:00 tot 17:00


nieuws/cultuur

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

DINSDAG 26 SEPTEMBER 2017

15

Specsavers Beste Winkelketen Audiciens REGIO n Specsavers is tijdens de jaarlijkse ABN Amro Retailer of the Year Awards officieel uitgeroepen tot Beste Winkelketen van Nederland 2017-2018 in de categorie Audiciens. Het bedrijf kreeg van haar klanten de hoogste waardering en bleef daarmee andere audicienketens voor. De awards werden uitgereikt tijdens een gala in Amsterdam. Directeur van Specsavers Nederland, Remko Berkel is ongelooflijk trots en blij. “Deze prijs is voor iedereen die zich dagelijks met veel enthousiasme inzet voor Specsavers. Elke dag doen wij onze uiterste best om klanten optimaal te bedienen met de beste optiek- en hoorzorg in combinatie met een betaalbare prijs. Als onze klanten dit dan ook zo waarderen, dan is dat het mooiste compliment dat je als bedrijf kunt ontvangen.” Het familiebedrijf heeft als missie

om betaalbare en professionele oog- en hoorzorg voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken. LOKALE GOEDE DOELEN

Steeds meer Nederlanders weten de retailketen te vinden getuige de groei die het bedrijf doormaakt. Het komende jaar wil Specsavers nog zo’n 10 tot 15 winkels in Nederland openen. De keten telt momenteel 128 oog- en hoorzorgwinkels in Nederland. Deze worden gerund op joint-venture basis onder leiding van lokale winkelpartners. Het van oorsprong Britse familiebedrijf is sinds 1997 in Nederland actief. Aan bijna elke vestiging is een bij de Stichting Audicien (StAr) geregistreerde triage-audicien verbonden, waarmee kwaliteit van dienstverlening en bedrijfsinrichting is gewaarborgd. Via Stichting Specsavers Steunt toont de organisatie haar betrokkenheid bij de samenleving, voornamelijk door het ondersteunen van lokale goede doelen.

Meester Jordy in zijn Eskimo-outfit. | Foto: Annemiek Cornelissen

Landenthema tijdens jaarlijkse Vossenjacht van de Jozefschool HILLEGOM n Op de Jozefschool werd vrijdag 22 september een vossenjacht gehouden.

Deze keer was het thema: Landen. Elf leerkrachten van de school hadden zich uitgedost als vos en zaten verspreid door de wijk brouwerlaan/Havenkwartier. Met het thema Landen was heel veel te doen, zo

kwamen onder andere Nederland, Canada, Oostenrijk, Mexico en Spanje aan bod. De leerkrachten hadden zich speciaal omgekleed in de kleding van het desbetreffende land, dat zij moesten uitbeelden. Zo was Juf Joyce een mooie Mexicaanse dame en meester Jordy Eskimo, compleet met slee en hond. Het was even speuren, maar al gauw

hadden de kinderen en hun ouders het woord dat ze zochten: “Europese Unie” en kon het feest verder op het schoolplein worden voortgezet. Daar was wat lekkers te eten en te drinken en uiteraard kwamen daar later de vossen, om zich tussen de kinderen en hun ouders te voegen.

Schrijversbezoek Cis Meijer aan Fioretti Winkelketen Specsavers is uitgeroepen tot beste audicienwinkelketen van Nederland. | Foto: pr

Zwakke eerste helft SDO KORFBAL

n Na drie wedstrijden blijft SDO puntloos in de derde klasse. Zaterdag 23 september werd er in en tegen Badhoevedorp verloren met 11-7. Vooral in de eerste helft hebben de Hillegomse korfballers het laten liggen. Voor rust werd maar tweemaal de korf gevonden. In de tweede helft kwam SDO nog dicht bij maar kon het de stand niet gelijk trekken en keerde zonder punten naar huis.

De start van de Hillegomse korfballers is dit seizoen verre van vlekkeloos, onder de nieuwe trainer Cocky Hendriks werden nog geen punten gehaald en staat het onderaan in de ranglijst. Binnen enkele minuten nam Bad-

hoevedorp een 1-0 voorsprong. Bij een stand van 4-1 werd er door de Hillegommers een strafworp gemist waarna Badhoevedorp gelijk 5-1 maakt. Vlak voor rust kon SDO toch nog iets terug doen uit een vrije bal scoorde Nicoletta de Rijke de 6-2. Na rust moest er meer beleving en energie in de aanval gestopt worden om terug in de wedstrijd te komen. En door doelpunten van Naomi van der Luit, Yvette Weijers en Richard Braam kwam SDO terug tot 7-8. Maar met een slimme ‘blauw-Volgende week zal gewonnen moeten worden van SKV die met een punt boven de Hillegommers staat. Dan kan ook de laatste plaats worden verlaten, en er meer omhoog gekeken kan worden.

LISSE n Het is de week van Literatour, de Boekenweek voor scholieren. Een week lang bezoeken door het hele land schrijvers vele scholen. Woensdag 20 september bezocht auteur Cis Meijer de klassen 3 gymnasium en 4 vwo van het Fioretti College. Meijer schrijft jeugdthrillers met klinkende titels als Verdoofd, Vals en Moordspel. Verhalen met 15- en 16-jarigen als hoofdpersonen en waarin een mysterieuze vermissing vaak de plot vormt. Boeken die daarnaast fraai zijn uitgegeven met een herkenbaar politielint van elastiek om het boek heen. De schrijfster vertelde over hoe ze de overstap maakte van video-editor

bij SBS6 naar professioneel schrijfster en terwijl er steeds meer vragen vanuit de klas kwamen, gaf ze een inkijkje in haar schrijversleven. Zo schrijft ze graag ‘s avonds met spannende muziek, heeft ze een schrijfcoach, was ze zelf ooit onder de indruk van Het gouden ei van Tim Krabbé, moest ze haar mondeling examen Frans opnieuw doen omdat ze de boeken niet had gelezen, gebruikt ze regelmatig personen en ervaringen uit haar eigen leven in haar boeken en vertelde ze hoe ze door middel van korte zinnen de spanning opbouwt

bij de climax van een verhaal. Het lesuur werd afgesloten met een korte quiz mét prijzen: enkele leerlingen gingen met een gratis boek naar huis. De kans is dus groot dat je binnenkort een leerling in het schoolgebouw tegenkomt die een boek van Cis Meijer aan het lezen is.

Herfstexpo bij Hillegomse De School HILLEGOM

n Wethouder Annechien Snuif opent zaterdag 7 oktober om 13.00 uur de Herfstexpo bij kunstenaarscollectief De School aan het Henri Dunantplein 2-4.

Zondag 8 oktober om 16.00 uur treedt gitarist Milan Couzijn op

met akoestische pop/rock classics. Openingstijden: 13.00 tot 17.00 uur

Ze geeft hiermee het startsein voor een weekend vol kunst en muziek door het gehele historische pand.

Weekend vol kunst

| Foto: archief

Elf kunstenaars houden een inspirerende overzichtsexpo in de balletzaal. Om 16.00 uur treedt de Afterparty (zes vrouwen en één gitarist) op. Deze Hillegomse vocalgroup geeft een meerstemmige eigen draai aan bekende popsongs.

Kunstenaars en artiesten die optreden in De School. | Foto: pr


Alle prijzen zijn inclusief bezorgingskosten en exclusief installatiekosten. Prijs-, modelwijzigingen en foutieve vermeldingen worden voorbehouden. De aanbiedingen zijn geldig tot 01-12-2017 of zolang de voorraad strekt.

RUIL NU UW OUDE TV IN! DIT IS UW INRUILPRIJS! IK HEB EEN FLAT-TV VAN UE40MU6470 ook groter leverbaar in een 49 inch voor € 999,-

Samsung UE40MU6470 • Groter kleurbereik door Active Crystal Color • 360 design: strak afgewerkt • Smart hub met Premium One Remote Control • Beeldkwaliteitindex (PQI): 1600

Inruilvoorbeeld Prijs Samsung UE40MU6470 Inruil Philips 32PF9641 U betaalt

€ 899,€ 50,-

849,-

inruilvoorbeeld Philips 32PF9641

55''

EN GROTER

€ 250,-

50''-52''

€ 200,-

46''-47''

€ 150,-

40''-42''

€ 125,-

37''-39''

€ 75,-

32''

€ 50,-

Voorwaarde: Uw oude platte LC D of plasma TV moet goed werken, voorzien van een voet en een werkende afstandsbediening.

50,-

inruilprijs

OP UW TIJD BEZORGD EN GEïNSTALLEERD

Electro World Schoonderbeek

Electro World Oegstgeest

Electro World Peursum

H. Dunantplein 14, Hillegom Hoofdstraat 122, Hillegom 0252 51 66 48

Lange Voort 11, Oegstgeest 071 519 33 33

Voorstraat 31b-33, Katwijk 071 401 64 22

Electro World De Radiobeurs Lisse Kanaalstraat 79, Lisse 0252 41 21 76

Electro World Duynstee Hoofdstraat 189, Sassenheim 0252 21 03 98 Electro World is onderdeel van


cultuur

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

DINSDAG 26 SEPTEMBER 2017

17

Lezing over burn-out HILLEGOM n In onze samenleving is stress aan de orde van de dag. Maar wat is stress nu precies? Wat doet stress met je? Hoe ontaardt stress in burn-out?

Erhard Föllmi neemt tijdens een lezing zijn toehoorders mee in het hoe en waarom van stress en burnout. Daarbij wordt gekeken naar de lichamelijke en psychische aspec-

ten van stress en burn-out en wat je kunt doen om hier mee om te gaan. In de lezing verbindt Föllmi inzichten uit de wetenschap met praktische voorbeelden van alledag. En natuurlijk is er gelegenheid voor vragen en discussie. Deze interactieve lezing is donderdag 28 september en begint om 20.00 uur bij de Kulturele Raad aan de Prinses Irenelaan 16. Voor reserveringen (5 euro) kijk op: www.scbh.nl.

Baby- en peutermarkt HILLEGOM n In de bieb aan de Sportlaan 1 is zaterdag 30 september van 10.00 tot 13.00 uur de baby- en peutermarkt.

ber t/m Wo 04 oktober

Floralis

Ouders/verzorgers kunnen informatie krijgen over allerlei thema’s rond de ontwikkeling en opvoeding van baby’s en peuters. De toe-

gang is gratis. Deze markt is georganiseerd in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin Hillegom. Er zijn negentien interactieve workshops en poppenkastspeler Fritsie Duikelaar geeft twee voorstellingen: om 10.30 uur en om 11.30 uur. Ook alle activiteiten zijn gratis. Vanaf links: Marga Bultink, Jan Zeilemaker, Arie van Erk en Frank Evers. | Foto: pr

Programma week 39 - Do 28 sept. t/m Wo 4 okt.

Opnieuw Hillegom-kalender voor 2018 HILLEGOM

n Na een aantal jaren zonder, is er voor 2018 weer een Hillegom-kalender met beelden van toen en nu. In samenwerking met the Readshop heeft de stichting Vrienden van Oud Hillegom de kalender in productie genomen. Het eerste exemplaar werd woensdag 20 september aan burgemeester Arie van Erk overhandigd.

It 135 min Do/Vr/Za 21:15, Zo 19:30, Wo 21:15 uur.

Misfit 86 min Vr 18:45, Za 16:15 en 18:45, Zo 16:15, Wo 18:45 uur.

Bella Donna’s

De 50+ voorstelling Entree € 6,50 incl. koffie en cake

www.cinemafloralis.nl

DONDERDAG 28 SEPTEMBER: Hampstead - Aanvang 13:30 uur Kedi - Aanvang 16:00 uur

en

DONDERDAG 05 OKTOBER: Hampstead - Aanvang 13:30 uur Tulip Fever - Aanvang 16:00 uur

isse Tel.0252 830393 LISSE

Hillegom is een dorp in beweging, en dat geldt zeker voor de openbare ruimte. De kalender is niet alleen interessant voor liefhebbers van nostalgi-

90 min Do 18:45 uur.

De LEGO Ninjago Film 102 min Nederlands Gesproken - Ticket 7,50 Za/Zo 13:45, Wo 16:00 uur.

sche straatbeelden, maar zeker ook voor de jongere Hillegommers én voor de zogenaamde nieuwe Hillegommers. Zij krijgen met deze kalender een inkijkje in hoe twaalf plekken in het Hillegom van nu er vroeger uitzagen door middel van foto’s van toen en nu met een beschrijving van de locatie. Frank Evers is de initiator van de Hillegom-kalender. Hij vond het hoog tijd dat er weer een nostalgische jaarkalender van Hillegom verscheen en zocht de samenwerking met Stichting Vrienden van Oud Hillegom voor de samenstelling er-

van. Jan Zeilemaker zorgde voor het beeldmateriaal uit het Vrienden-archief en voor de vormgeving van de kalender, Marca Bultink beschreef de locaties. De Hillegom-kalender is vanaf nu verkrijgbaar bij The Readshop aan de Hoofdstraat 93 en kost 9,95. Van iedere verkochte kalender gaat een euro naar de clubkas van de Vrienden. Vrijwilligersorganisatie Stichting Vrienden van Oud Hillegom verzorgt allerlei activiteiten. Deze staan in het evenementenoverzicht op: www.vriendenvanoudhillegom.nl.

Mamacafé in de bibliotheek

Dikkertje Dap

HILLEGOM n In de bieb aan de Sportlaan 1 is elke eerste dinsdag van de maand, van 10.00 tot 12.00 uur, het Mamacafé.

74 min Nederlands Gesproken - Ticket 7,50 Za/Zo 12:00, Wo 14:00 uur.

...VOOR EEN BOURGONDISCH DINER EN DE BESTE FILMS

Floralisplein 69 • Lisse • Tel. 0252 830393 • www.cinemafloralis.nl

Dit is een ontmoetingsplek voor (aanstaande) moeders en vaders van jonge kinderen, waarbij ook

baby’s en peuters welkom zijn.Er komen opvoedvragen aan bod en maandelijks wordt een toepasselijk thema gekozen dat door een deskundige een nadere toelichting krijgt. Deze maand is het thema: Kinderboekenweek en daarom is er dinsdag 3 oktober speciale aan-

dacht voor leuke boeken en het lezen daarvan. Aanmelden is niet nodig. Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin en deelname is gratis. Meer informatie: www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.

Rubriek

!

LEES TIPS

DE TIP VAN Joke Kaptein

door Genie Does-Moison

CAMILLA LÄCKBERG HEKS

CATHY KELLY TUSSEN ZUSSEN

Even voorstellen: Genie Does-Moison is werkzaam bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland als collectiespecialist en hoofdredacteur van het schrijversplatform Nederland Schrijft. Om de week geeft zij een aantal boekentips in de Hillegommer.

Inspecteur Patrik Hedström en zijn team zoeken de moordenaar van een 4-jarig meisje. De moord doet ze denken aan een zaak van 30 jaar eerder. Hoe dieper ze in de zaak duiken, hoe verder ze teruggaan in de tijd. Om precies te zijn… naar hekserij in de zeventiende eeuw. Weer een heerlijke thriller zoals we die gewend zijn van Camilla Läckberg. Boeit vanaf de eerste pagina.

Twee zussen gaan verschillend om met de verdwijning van hun moeder. Cassie heeft een gezin en zorgt er voor dat alles perfect loopt. Coco wil daarentegen genieten van de vrijheid zonder mannen, die volgens haar het leven alleen maar ingewikkeld maken. Tot Coco iemand uit het verleden tegenkomt. De oma van Cassie en Coco probeert de zusjes ondertussen te helpen bij het verwerken van hun verdriet en verlies. Een hartverwarmend verhaal over de liefde tussen twee zussen.

Alle titels zijn te leen bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. U kunt ze vanuit huis direct reserveren via www.bibliotheek zuidkennemerland.nl

JOHN GRISHAM HET EILAND

Op slimme wijze worden vijf manuscripten van F. Scott Fitzgerald gestolen; ze hebben een waarde van miljoenen dollars. Een beginnend schrijfster wordt ingehuurd om uit te zoeken of een boekhandelaar op Camino Island de gestolen manuscripten in bezit heeft. Ondanks de spanning die in het hele verhaal rondom de verdwenen manuscripten heerst is het geen echte thriller. Het draait meer om de personages, die zeer goed zijn neergezet, en om de literaire wereld. Geen genre zoals we van Grisham gewend zijn maar een luchtig geschreven roman die heerlijk is voor een paar uur ontspanning.

LEVEN OF DOOD MICHAEL ROBOTHAM

Na 10 jaar ontsnapt een gevangene, één dag voor zijn vrijlating. Hij was beschuldigd van moord, maar is hij schuldig of onschuldig? Het boek wordt op een verrassende manier uitgewerkt. Zeer zeker het lezen waard. Krijgt van mij een hoog cijfer!


STOOK J P O R E T N WI

M R A W E Z N O P O R E V O E J OF STAP

EIGEN ZONNEPANELEN? Dan is een warmtepomp extra interessant!

GEEN GRONDBORING NODIG!

IN OKTOBER: OP REM

INFORMEER BIJ ONS OOK NAA

KATWIJK

Kom langs in onze showroom: Valkenburgseweg 28B, Katwijk T 071 - 403 403 6


JIJ DEZE ? S A G R U DU

? IT E IT L A W K E S IT U D N A V MT E P O M P

RADIATOREN? De warmtepomp ondersteunt jouw bestaande CV ketel en verlaagt de gaskosten.

VLOERVERWARMING? Met bestaande vloerverwarming komt een huis zonder gas nog meer binnen handbereik.

: 10% KORTING MKO POMP

AR DE SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN Specialist in energieneutraal wonen. Duitse kwaliteit zonnepanelen, warmtepompen en accusystemen.

www.groene-woningen.nl


Advertorial

Super Saturday bij Ardea Auto Op zaterdag 30 september a.s. is het weer zover: de verkoopadviseurs van de zestien showrooms van official Ford-dealer Ardea Auto rollen de rode loper uit en strooien met voordeel tijdens de halfjaarlijkse Super Saturday. Op meer dan 400 nieuwe Fords uit de geregistreerde voorraad van Ardea Auto wordt tot meer dan € 4.000,- voordeel geboden! Alléén tijdens Super Saturday!

Voor uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar

ZELFSTANDIGE ALLROUND HOVENIERS AANLEG & ONDERHOUD

Wij bieden: > Een goed salaris > Prettige werksfeer > Makkelijk en ergonomisch werken > Goede logistiek en planning > Werken met een ruim en modern machinepark > Opleidings- en doorgroeimogelijkheden

Werk je graag in een jong en deskundig team, dat iedere dag de hoogste kwaliteit wil leveren en voldoe je aan de eisen van deze functie? Mail je motivatie én cv dan naar info@vwinsen.nl t.a.v. Cees van Winsen. Voor aanvullende informatie of vragen over de vacature bel je naar (0252) 23 58 88.

Loosterweg 51c 2215 TM Voorhout www.vwinsen.nl

T (0252) 23 58 88 info@vwinsen.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wij vragen: > Mensen met passie > Aantoonbare ervaring in het hoveniersvak > Bezit van Rijbewijs B en E (C-1 is een pre) > Ervaring met machines > Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid > Een flexibele werkhouding

Om alle kopers voldoende tijd te geven om zich in de showroom te oriënteren, te kijken, te vergelijken en om zaken te doen, zijn er tijdens Super Saturday verruimde openingstijden. Al om 08.00 uur in de ochtend worden de deuren van de showrooms geopend en worden bezoekers verwelkomd met een vers kopje koffie met iets lekkers daarbij. De eendaagse verkoopshow gaat door tot 18.00 uur, dus wie geïnteresseerd is, heeft liefst tien uren de tijd om te overwegen welke nieuwe Ford de deal van het jaar gaat worden! Het voordeel geldt op alle nieuwe, uit de voorraad afkomstige Ford-modellen uit de personenwagenrange, te beginnen met de Ford Ka+, die een stuk groter en ‘meer auto’ is dan zijn voorganger, de Ford Ka.

Ook op de nieuwe Ford Fiesta is volop voordeel te behalen, tot wel € 2.495,- toe. Er zijn van het model 16/17 enkele automaat-versies beschikbaar met waanzinnig voordeel, tot wel € 3.600,-! Naast veel voordeel en een Navigation-Pack wordt op de B-Max (in luxe Titanium-uitvoering!), de C-Max Titanium en de EcoSport zelfs een sportieve E-bike cadeau gegeven (op is op!). Ook op de sportieve Kuga is veel voordeel te behalen, tot wel € 4.000,-. Wie echt volledig geïnformeerd naar de Super Saturday wil komen, wordt met klem aangeraden om in de week van de show www.ardeaauto.nl te bezoeken. Daar vindt men alle informatie over alle actiemodellen, die direct uit de Ardea-voorraad geleverd kunnen worden. Ook vindt men hier de scherpe PRIVATE LEASE-tarieven voor de verschillende modellen. En wie maximaal voor het voordeel gaat: op een select aantal nieuwe Ford-modellen biedt Ardea Auto alleen tijdens Super Saturday zelfs een extra korting aan van € 800,- bovenop al het andere voordeel! Tenslotte is er ook een ruim aanbod aan gebruikte wagens met garantie, waarvoor ook aantrekkelijk voordeel geldt! Uitsluitend tijdens Super Saturday op zaterdag 30 september!

s l e g e t e i t c e l l o c e w u e i n

MEGATEGEL.NL MEGA-STORE CRUQUIUS, SPAARNEWEG 22A

METEEN NAAR JE ZIN BIJ


Nieuw in Hillegom! De gezelligste winkel van Hillegom! www.squash-hillegom.nl

Kadoshop Home & Joy viert aanstaande 30 september en 1 oktober haar 12 1/2 jarig bestaan. Iedereen is van harte welkom om dit met ons te vieren. We hebben leuke acties en er staat een hapje en drankje klaar. Hoofdstraat 127 nabij Jozefkerk WWW.KADOSHOPHILLEGOM.NL

Het adres voor onderhoud en reparatie van brommers/scooters en motoren (ook ervaring met crossmotoren). Gratis ophalen bij reparatie (in de regio, indien er geen reparatie wordt uitgevoerd wordt er â‚Ź50,- in rekening gebracht).

Lekker uit eten bij Villa Flora! 'HVSHFLDOLVWLQH[FOXVLHYHFKRFRODGH

 .OHLQH+RXWVWUDDW+DDUOHP 

Openingstijden: Maandag: 13.00 – 18.30 u Dinsdag: 9.00 – 18.30 u Woensdag: 9.00 – 13.00 u

Donderdag: 9.00 – 18.30 u Vrijdag: 9.00 – 18.30 u Zaterdag: 8.00 – 10.00 u+RXWWXLQ+LOOHJRP

Satellietbaan 29F • 2181 MG Hillegom • Telefoon: 06-12540086 nelusfixthet@icloud.com • www.nelusfixthet.nl

ZZZFKRFRODWHULHSLHUU HQO

HOOFDSTRAAT 55, HILLEGOM • WWW.HOTELVILLAFLORA.NL

50% KORTING OP ALLE GLAZEN Hoofdstraat 68, Hillegom

* Vraag naar de voorwaarden.

Wij helpen je graag met het kiezen van de juiste woninginrichting. Ons brede assortiment bestaat uit gordijnen, raamdecoratie, vloerbedekking en behang. Wij, Herman en Manon doen net een stapje extra voor jou. En dat maakt dat je bij ons aan het juiste adres bent voor je stoffering. Kom eens langs in de winkel, laat je adviseren en vraag een vrijblijvende offerte aan. WONINGINRICHTING

De Stoffeerder

Molenstraat 9 | 2181 JA Hillegom | tel. 0252 529 481 | info@de-stoffeerder.nl

Letschert: een begrip in Hillegom 500 GRAM KIBBELING + 500 GRAM PATAT + SAUS â‚Ź 10,3 LEKKERBEKKEN + 500 GRAM PATAT + SAUS â‚Ź 10,1 MAKREEL + 2 HARINGEN â‚Ź 5,1 MAKREEL â‚Ź 3,- 2 VOOR â‚Ź 5,-

Beleef het in Hillegom! Like onze facebookpagina “Winkelen in Hillegom�

De drogisterij is gespecialiseerd in natuurvoeding, vitaminen en (kruiden)geneesmiddelen voor het hele lichaam. Eigenaar Paul Letschert is trots. En niet zonder reden. “Onze drogisterij onderscheidt zich op verschillende vlakken. Naast ons zeer uitgebreide assortiment bieden we ook de extra aandacht voor onze klanten. En dat is voor veel mensen heel belangrijk.� Voedingssupplementen die bij Letschert te koop zijn, zijn onder meer Solgar en Orthica.

worden uit maar liefst 67.000 artikelen. Vóór 18.00 uur besteld, de andere dag in de winkel af te halen. Dat kan via: www.bewustwinkelen.nl. “Veel mensen 'verzuren'â€?, laat Letschert nog weten. “Dat komt vaak door verkeerde voeding. Hiervoor kunnen de producten van Alka ontzuring worden gebruikt, waar we thee, tabletten en druppels van verkopen. Ook kurkuma (geelwortel) dat veel wordt gebruikt bij spierontsteking(en), is een probaat middel.

“Veertien jaar geleden is mijn schoondochter Melanie ook in de zaak gekomen. Afgelopen zomer heeft ze haar papieren gehaald en is nu gediplomeerd drogist.� Sinds kort heeft Letschert zijn assortiment uitgebreid met het Franse voedingssupplement Oenobiol. Dit zijn pillen die invloed hebben op welzijn van huid, haar, gewicht en de gezondheid van het lichaam. Oenobiol is marktleider in Frankrijk en is een uitgebalanceerde combinatie van vitaminen, mineralen en extracten op basis van planten, kruiden, groenten, pitten en zaden. Letschert: “We bieden ook sportvoeding en supplementen voor voeding van ouderen met extra eiwitten en aminozuren.� Op internet kan via de site van drogisterij Letschert een keuze gemaakt

Drogisterij Letschert, Hoofdstraat 37 Hillegom, 0252-515550, www.drogisterijhillegom.nl


KELTO Slaapkamercentrum 2000 m2 slaapplezier voor jong en oud!

KELTO Slaapkamercentrum

GIETERIJ 30 NOORDWIJKERHOUT

Gieterij 30

2211 XK NOORDWIJKERHOUT T. 0252 - 34 11 11

F. 0252 - 34 11 01

5 verschillende hoofdborden

Leverbaar vanaf: 160 x 200 cm

WWW.KELTO.NL

€ 2.395,-

€ 1.995,-

Vlak: van € 2.498,-

€ 1.798,Cinderella Boxspring combinatie

Boxpring Style 3C

Vlakke uitvoering, compleet met koudschuim topper en keuze uit 3 verschillende hoofdborden. Meerprijs Traagschuim topper € 150,Meerprijs Talalay latex topper € 300,Tevens leverbaar in elektrisch verstelbare uitvoering.

2 motors (RF): van € 3.998,- voor €

Boxpring Puur 140/160/180 x 190/200/210/220 cm 2.998,-

Bestaande uit: 7-zone pocketgeveerde boxen (vlakke uitvoering), 7-zone pocketgeveerde matrassen. Hoogwaardig koudschuim deklaag, soft of medium, hr toppers.

Inbegrepen: box + hoofdbord + decomatras + topper HR + poten

7-z��� po��e����� ma�ra���

C�mf�rts����� ma�rast����r�

140 x 200 cm van € 1.850,-

€ 1.295,-

Ges�of���r� h�of�b �r�

160 x 200 cm van € 1.995,-

€ 995,-

Boxspring Amsterdam

Caresse 4600

25% KORTING OP ALLE 2e MATRAS M-LINE PRODUCTEN HALVE PRIJS

Alle maten leverbaar ook elektrisch.

Diverse maten leverbaar.

160/180 x 200 cm van € 2.639,-

€ 1.995,-

90 x 200 cm van € 995,-

€ 695,Deelbaar Senioren Ledikant Montreal Inclusief elektrische lattenbodem en 5 zones pocketgeveerde matrassen. In de kleuren: noten 40, eiken 45, kersen 40. Meerprijs nachtkastje € 240,Meerprijs lengte 220 cm € 100,-

Senioren ledikant Vanaf

€ 1.995,Avek boxspring

Leverbaar in wit, kersen, blank eiken en beuken. Inclusief elektrisch verstelbare lattenbodem en luxe pocketveer matras. Compleet inclusief bezorging en montage in onze zeer ruime regio.

KELTO Slaapkamercentrum - Gieterij 30 - 2211 XK - NOORDWIJKERHOUT - 0252 341 111 - info@kelto.nl - www.kelto.nl


GELEGD EN INCL. ARBEID EN EGALISEREN

2 € 39,95 per m ZOMER OPRUIMING!! OP = OP

OPRUIMING

UIMING

50

98

OPRUIMING € 2.749 PVC VLOEREN voor € 1.649

€ 1.749 voor € 1.575

Wie de totaalinrichting van zijn huis of woonruimte wil aanpakken maar tegen de voorbereiding, NU VANAF geven bij Turk en Roof. planning en uitvoering opziet kan dit uithanden Wie kiest voor het totaaladvies voor huisinrichting geeft naast de keuze2 voor de materialen alles uit handen. Wie de totaalinrichting van zijn huis of woonruimte wil aanpakken maar tegen de Vanafvoorbereiding, € 1.419 Tevens hebben wij een haal en breng service voor mensen die slecht ter been zijn of komen voor advies bij u thuis. Manueel planning en uitvoering opziet kan dit uithanden geven bij Turk en Roof.€ 1.298 GELEGD Wie kiest voor het totaaladvies voor huisinrichting geeft naast EN de INCL. keuze voor de materialen alles uit handen. ARBEID EN EGALISEREN Tevens hebben wij een haal en breng service voor mensen die slecht ter been zijn of komen voor advies bij u thuis.

€ 18,95 per m

KORTING

20%

€ 39,95 per m2

% 0 2 40

KORTING %

ZOMER OPRUIMING

40%

30% 40%

% 0 4 30%20%

€ 1.749 voor € 1.575

€ 2.749 voor € 1.649

20% voor € 795 € 1.133

€ 3.110

voor € 2.650

ZOMER OPRUIMING

€ 1.133

voor € 795

Auping Ledikant met bodems en nachtkastjes en hoofdbord

€ 2.634

ZOMER OPRUIMING

voor € 1.698

30% 50%

50%

30%

€ 5.900 € 5.900

voor € 3.750

voor € 3.750

Style Decor Box Spring met houten lijst

Deelbaar ledikant

20%

Style Decor€ 4.495 Box Spring met houten lijst

20%

€ 1.403

voor € 985 Dressior Vigo

404%0%

ZONWERING ACTIE

Smederij 2, Noordwijkerhout 0252-370949 - www.turk-roof.nl

6600%%ACTIE 404%0% ZONWERING

voor € 2.650

€ 4.495

voor € 2.650 Deelbaar ledikant met beweegbare bodems

% 0 2 40%

40% KORTING KORTING 20%

Deelbaar ledikant met beweegbare bodems

GRATIS ruime parkeergelegenheid voor de deur Smederij 2, Noordwijkerhout - 0252-370949 - www.turf-roof.nl


Uw kostbaarheden zijn goud waard!

Goudwisselk antoor is eigendom van familie De R uiter en heeft ruim 2 5 jaar expertise!

Ook u heeft kostbaarheden in huis. Misschien wel veel meer dan u denkt. Een paar oude munten, bankbiljetten of een diamant bijvoorbeeld. Of een doosje met sieraden zoals een ketting, een ring of een horloge. Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Dan ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard zijn. Als u deze zou willen verkopen betalen wij u ook nog eens een reële prijs. Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

Inkoop

Verkoop

Veiling

Verpanden

Beleggen

Taxatie

Goud

Zilver

Munten

Sieraden, diamanten en horloges

Oude bankbiljetten

Postzegels

Antiek speelgoed

Kantoor Hillegom Winkelcentrum Brakershof achter Lunchroom Dunant Henri Dunantplein 24 2181 EM Hillegom hillegom@goudwisselkantoor.nl

Meer dan 70 locaties ë! in Nederland en Belgi

Openingstijden Elke donderdag van 10.00 - 16.30 uur Kantoren bij u in de buurt: Haarlem (ma. t/m za.) en Katwijk (ma. t/m za.)

www.goudwisselkantoor.nl


feestweek lisse

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

DINSDAG 26 SEPTEMBER 2017

25

Fraaie start van drukke feestweek Lisse LISSE n De feestweek van de Harddraverijvereniging Lisse en omstreken is zeer goed gestart. Met donderdag een groots concert, waarbij Eric Waerts en het Jeugd Symphony Orkest Bloembollenstreek zelfs de zaal massaal aan het meezingen kreeg. Tekst & foto’s: Arie in ‘t Veld

Diverse evenementen op vrijdag waaronder de puzzelrit en de disco voor de jeugd, een drukke zaterdag met het spectaculaire sprietlopen en talloze andere evenementen, waaronder paardensport. Ook was veel muziek in het centrum. En onder andere ook het vissen voor de jeugd en de vaartocht voor gehandicapten en de creatief in voor de jeugd.

en het vuurwerk. Woensdag onder andere het Lego bouwen, kinderspelen bij Kindervreugd en de lampionnenoptocht. Donderdag het vissen voor de ouderen en als klapstuk van de week de kortebaandraverij. Uiteraard zijn de feestelijk-

heden in belangrijke mate afhankelijk van de weersomstandigheden, doch tot en met het weekend had de vereniging daarover in elk geval niet te klagen. Met tot gevolg dat er ontzettend veel mensen op de been waren.

Veel bekijks bij het altijd spectaculaire sprietlopen Een zo mogelijk nog drukkere zondag met onder andere de familiewandeltocht, een enorm goedbezocht tournooi van de jeude-boulesvereniging, paardenevenementen en de wielerronde van Lisse. De terrassen waren vol, en bij veel horecagelegenheden was livemuziek te beluisteren. En uiteraard maandag de jaarmarkt en later op de dag de jubileumuitvoering van de spelletjesavond (voor het vijftigste jaar georganiseerd).

De Hdv heeft tot dusver nog geen klagen over het weer Voor dinsdag staat de najaarsfeestloop op het programma, naast uiteraard de opening van de kermis

Eetcafé Salvatori in oktober LISSE n Al is heel Lisse nog in de

ban van de feestweek, in oktober organiseert Eetcafé Salvatori weer drie keer een gezellige maaltijd. Op 4 oktober is er de Evergreen: de Indische maaltijd van team Marjo. Daarna volgen op 11 oktober team Loes en op 18 oktober het Meidenteam. Of deze met seizoensgebonden menu’s komen blijft nog een verrassing. Dus natuurlijk weer een welkom aan iedereen en vergeet je mok niet. Het eetcafé is geopend vanaf 17.30 uur. Maaltijd: 18.00 tot 19.30 uur. Kosten: volwassenen 4 euro, kids t/m 12 jaar 2 euro. Aanmelden op maandag bij Anneke Boogerd, alleen telefonisch: 0641970366. Buurtbewoners bellen tussen 08.00 en 08.30 uur, vrije aanmelding 08.30 tot 09.00 uur. Maximaal 2 aanmeldingen per telefoontje.

Winterdrive Bridge Club LISSE n In ‘t Poelhuys is zondag 8 oktober de eerste winterdrive van Bridge Club Lisse. De winterdrive is er voor alle bridgers. De drive start om 14.00 uur. Graag om 13.40 uur aanwezig i.v.m. betaling. De kosten bedragen 10 euro per paar, dit is inclusief twee hapjes, niet-leden NBB betalen 0,50 euro extra per persoon. Inschrijven via de mail: tc.bclisse@gmail.com, of via de website: www.nbbclubsites.nl/club/9020/ of telefonisch: 06-18941739. Men kan zich ook inschrijven voor een uitgebreid Chinees buffet na afloop (11 euro per persoon).

n Thuiswedstrijd Rob Slootbeek met Dumarion Metjo

‘Lisse heeft mooiste kortebaan van Nederland’ LISSE n Hoogtepunt van de jaarlijkse feestweek in Lisse is de kortebaandraverij op de laatste donderdag in september. Lisse en omstreken loopt dan uit naar de Heereweg voor een evenement waar sport en gezelligheid bijeenkomen. Voor de 63-jarige Lisser pikeur Rob Slootbeek is het de tweede keer dat hij op zijn thuisbaan op de sulky zit achter de zevenjarige merrie Dumarion Metjo.

van Dooyeweerd in Zwaanshoek. De eerste keer mocht ik op een duosulky meerijden. Naast mij zat Gerard de Haas. Je gaat dan kijken hoe alles werkt. Echt bang was ik niet. Als ik ergens voor ga dan moet het ook zo perfect mogelijk georganiseerd worden. Het paardenvirus had mij te pakken gekregen. Trainen met een paard is een manier om een te zijn met de natuur en om je hoofd leeg te maken. Ik heb er gevoel voor. Elk beest is een gevoelsmens. Mijn eerste koers op het Drafcentrum in

Alkmaar wist ik meteen te winnen. Wat was ik trots op mijn overwinning. Een jaar erna op Drafcentrum Hilversum won ik weer. Op dat moment reed ik voor Stal Lisse.” Op 8 september 2016 debuteerde Rob op de korte baan van Purmerend met Dumarion Metjo. “Hillegommer Meindert Tjoelker van Stal Metjo, zelf vrijwilliger bij Jan van Dooyeweerd, heeft op de Oude Weerlaan een stuk land met daarop een aantal paarden onder wie Dumarion Metjo. Drie jaar geleden

Door Jankees Faas

De liefde voor de kortebaan in Lisse kreeg Rob met de paplepel ingegoten. “Mijn vader Hein regelde al het technische gebeuren rond de kortebaan toen deze nog werd gehouden op de Van Lijndenweg. Dit deed hij samen met de vader van Rob Beelen. Ik besloot hen te gaan helpen. Op mijn 17de stond ik al de rugnummers uit te geven. Uiteindelijk ben ik in de technische commissie gegaan en later in het bestuur van de Harddraverijvereniging Lisse & Omstreken. Ik vind vrijwilligerswerk belangrijk. Dat je wat doet voor een ander. Leidinggeven en organiseren ligt mij goed.” Rob vertelt enthousiast over de kortebaan in Lisse. “Nergens is het publiek zo enthousiast als hier. Het is een echt familiegebeuren. De mensen kijken in Lisse echt naar de baan. Ze hebben een binding met deze sport. Lisse heeft dan ook de mooiste kortebaan van Nederland.” Voor bestuurders van kortebaanverenigingen bestaan zogenaamde gelegenheidskoersen. “In 1994 ben ik begonnen bij paardentrainer Jan

Rob Slootbeek in actie met Dumarion Metjo. | Foto: pr

kwam ik bij Tjoelker. Ik zei: Meindert, ik ga proberen dat ‘beestje’ terug te brengen in de baan. Daarvoor moest ik eerst een rijderslicentie halen.” Hoe schat Rob zijn kansen voor donderdag in? “Dumarion Metjo heeft over het algemeen wat moeite met het draaien en wegkomen bij de start. Lisse heeft een breed startvak, waardoor ik beter weg kan. Als Dumarion eenmaal op snelheid zit dan komt het goed. Het is een voordeel dat de Lisser baan 300 meter lang is.”


Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen

gangen Menu: (€2 Reserveer nu ook4via onzeTasting Facebook -

Geniet van onze Oosterse gastv Een heerlijke proeverij van di hapjes en gerechten naar u compleet gerenoveerde res wens te selecteren, met afslu

een dessert van Patisseri Vermeer. 4 gangen Tasting Menu: (€29.50) -

een dessert van Patisserie Vermeer. 4 gangen Tasting Menu: (€29.50)

U kunt ook bij ons g

-

Reserveer nu ook via onze Facebook

Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen

Een heerlijke proeverij van diverse hapjes en gerechten naar uw wens te selecteren, met afsluitend een dessert van Patisserie Vermeer.

U kunt ook bij ons genieten van onbeperkt S

Geniet van onze Oosterse gastvrijheid in ons compleet gerenoveerde restaurant.

Berkhout

www

4 gangen Tasting Menu: (€29.50)

U kunt ook bij ons genieten van onbeperkt Sushi & Chinese tapas

Ultieme Villa Beleving EUR 50,00 p.p.

Een heerlijke proeverij van diverse hapjes en gerechten naar uw wens te selecteren, met afsluitend een dessert van Patisserie Vermeer.

Ultieme Villa Beleving Berkhoutlaan 5 | 2161EL Lisse | 0252 Gratis shuttle service binnen Noordwijk Cocktail vooraf - 3-gangen Beleving Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee p.p. & Friandise Ultieme Villa EUR 50,00 € 50,00 p.p. No.: 0100

Wij maken graag een vrijblijvende offerte. Neem contact op via: Mail: Info@vanderbent.keurslager.nl Tel: 071-3612720 • Site: www.vanderbent.keurslager.nl

Geniet van o complee

Geniet van onze Oosterse gastvrijheid in ons Een heerlijke proeverij van diverse hapjes en gerechten naar uw compleet wens gerenoveerde te selecteren, metrestaurant. afsluitend

Gratis shuttle service binnen Noordwijk Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee & Friandises

Kerkstaat 50, Noordwijk

Reserveer nu o

Ultieme Villa Beleving EUR 50,00 p.p. Gratis shuttle service binnen Noordwijk Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee & Friandises

Om aan al uw wensen te kunnen voldoen leveren wij ook: dranken, meubilair, personeel en aankleding. De aankleding kan variëren van een aantal statafels, tot een ingedekte dinertafel op locatie. Graag komen wij bij u thuis of binnen uw bedrijf de catering verzorgen. Hierbij kunt u denken aan een barbecue, een buffet, een (walking) diner of een op locatie gebakken broodje beenham of hamburger.

Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen

Catering is een groeiende tak van ons slagersbedrijf. Elk evenement is anders, zodoende maken wij graag een voorstel op maat. Dit kan voor een buffet bij u thuis, deze leveren wij warm aan in elektrische au bain-marie vanaf € 10.00 per persoon of een volledig verzorgd feest met diner op locatie, De catering kan verzorgd worden vanaf 10 personen tot aan 500 personen.

Ultieme Villa Beleving EUR 50,00 p.p.

Voor uw feest, barbecue, lunch, zakelijke evenement of promotionele campagne is Keurslagerij Krijn van der Bent de ideale cateringpartner.

Gratis shuttle service binnen Noordwijk Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee & Friandises

Ultieme Villa Beleving EUR 50,00 p.p.

VERSTAND VAN LEKKER ETEN!

Berkhoutlaan 5 | Info@dragontow 2161EL www.dragontown.nl Lisse 0252 - 414018 www.dragontown.nl Info@dragontown.nl

Ultieme Villa Beleving Gratis shuttle service binnen Noordwijk

genieten shuttle van onbeperkt Sushi & Chinese tapas service binnen Noordwijk Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 persone No.: 0100 U kunt ook bij ons Gratis

Als je moeilijk een keuze kunt maken uit de No.: vele gerechten 0100 op een menukaart, dan heeft Grand Café Cineac de oplossing. Vanaf nu kan je naast de normale kaart ook onbeperkt tapas eten, die gebaseerd zijn op de Frans keuken. Het is te zien als een proeverijtje, maar dan in het groot. Zo kan je uit dertig verschillende gerechten kiezen. Het ene moment zit je te genieten van een kaasfondue met groenten en brood om vervolgens een eendenborstsalade te eten. Lekker de hele avond genieten van al die kleine feestjes die voorbijkomen.

€ 50,00 p.p. 3-gangen Menu van de Chef Onbeperkt tafelwater Ultieme VillaKoffi Beleving EUR 50,00 p.p. e/thee & Friandises shuttle service binnen Noordwijk Ultieme Villa Beleving EUR 50,00 p.p. www.dragontown.nl | Info@dragontown.nl

Gratis Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 p Gratis shuttle service binnen Noordwijk vooraf Ultieme Villa Beleving € Cocktail 50,00 p.p. Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee & Frian Geldig: uitsluitend voor diner; •Gratis shuttle service binnen Noordwijk •Cocktail vooraf Ultieme Villa Beleving EUR 50,00 p.p. 3-gangen Menu van de Chef •3-gangen Menu van de Chef •Onbeperkt tafelwater •Koffie/thee & Friandises t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen Ultieme Beleving Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 Villa november 2017; maximaal 4tafelwater personen Onbeperkt No.: 0100 Ultieme VillaKoffi Beleving EUR 50,00 p. € 50,00 e/thee & p.p. Friandises Ultieme Villa Beleving EUR 50,00 p.p. Berkhoutlaan 5 | 2161EL Lisse | 0252 - 414018

Gratis shuttle service binnen Noordwijk www.dragontown.nl | Info@dragontown.nl Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee & Friandises

Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen No.: 0100 Geldig: voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 per Gratis shuttle serviceuitsluitend binnen Noordwijk Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee & Friandises

No.: 0100

Grand Café Cineac Lisse

No.: 0100

Cocktail vooraf & Fri Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee Berkhoutlaan 5 | 2161EL Lisse | 0252 - 414018

Gratis shuttle service binnen 2017; Noordwijk Geldig: uitsluitend diner;service t/m 30 november maximaal 4 personen Gratis voor shuttle binnen Noordwijk Gratis shuttle service binnen Noordwijk Cocktail vooraf Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de3-gangen Chef - Onbeperkt tafelwater Friandises Menu van deKoffie/thee Chef Geldig: uitsluitend voor &diner; Onbeperkt tafelwater t/m 30 november maximaal 4 personen Ultieme 2017; VillaKoffi Beleving EUR 50,00 p.p. e/thee & Friandises

No.: 0100

Ultieme Villa Beleving EUR 50,00 p.p.

No.: 0100 0100 No.:

Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen

Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maxima Gratis shuttle service binnen Noordwijk

Gratis shuttle service binnen Noordwijk Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee & Friandises Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee & Friandises

Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen

No.: 0100 0100 No.:

Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen

Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen

Wil je meer weten over de tapaskaart kijk dan op onze site www.cineaclisse.nl.

LISSE

...VOOR EEN BOURGONDISCH DINER EN DE BESTE FILMS

Floralisplein 69 • Lisse • Tel. 0252 830393 • www.cinemafloralis.nl

Santhe Dranken • Havenstraat 12 • 2211 EH Noordwijkerhout • 0252769222


30 SEPTEMBER 15:00 UUR TOT 22:00 UUR

NOORDWIJKERHOUTS

SPECIAAL

BIER

“Chique en Simpel” is ontstaan uit de gedachte dat er een Restaurant-bar zou moeten zijn waar men chique uit eten kan gaan maar waar men ook aan een bar, eventueel met een simpele hap, kan genieten van een borrel.

FESTIVAL

30 SEPTE

30 SEPTEMBER 5 BROUWERIJEN 15:00 UUR TOT 22:00 UUR

20 BIEREN VAN DE TAP NOORDWIJKERHOUTS

SPECIAAL

BIER

FESTIVAL

ONLINE KAARTVERKOOP OF MEER INFO?

WWW.CAFEVANDERGEEST.NL 5 BROUWERIJEN OF VIA ONZE FACEBOOK PAGINA

20 BIEREN VAN DE TAP

HOTEL • RESTAURANT • CAFÉ • ZALENCENTRUM

ONLINE KAARTVERKOOP OF MEER INFO?

! er in d f o el rr o b , ch n lu , ee th , Geopend voor koffie OF VIA ONZE FACEBOOK PAGINA

Ook vo or al uw fees ten en partijen!

Heereweg 386 • 2161 DG Lisse - NL • +31 (0) 252 21 18 80 • www.restaurant-de-engel.nl • Volg ons op

Kanaalstraat 57 - Lisse

|

er s lekkerd t ie t e h s Al ! mag zijn

Kanaalstraat 59 - Lisse

0252-413475

|

15:00 UUR TOT Openingstijden: Di - Do 17:00 tot 00:00 uur Vr - Za 16:00 tot 00:00 uur Zo 16:00 tot 00:00 uur De restaurantkeuken is geopend van 17.00 tot 22.00 uur

Heereweg 227 - 2161 BG - Lisse - Tel. 0252 229266 info@chiqueensimpel.nl - www.chiqueensimpel.nl

NOORDWIJKER

Restaurant Invitation

WWW.CAFEVANDERGEEST.NL

BAAIJ-FRESH

Met de beoogde levering van hoogstaande kwaliteit en service is er ook gezocht naar een team van ervaren koks, barpersoneel en bediening. Hierin is gekozen om met zeer ervaren mensen te gaan samenwerken die onze kwaliteit en service willen uitdragen. Het restaurant bevindt zich in een historisch pand met een chique uitstraling aan de buitenkant en een moderne inrichting binnen in het pand. Hier kunt u genieten van onze a la carte gerechten, u laten verrassen door de chef met een 3, 4, of 5 gangen suprise menu waarbij er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met uw wensen, eventueel gecombineerd met een bijpassend wijnarrangement. Wilt u niet uitgebreid eten dan kunt

u natuurlijk aan de bar genieten van een drankje met eventueel borrelhapjes van onze barkaart. Op de eerste verdieping hebben wij een gezellige zaal met een oud Engelse uitstraling. In dit zaaltje kunt u met een groep een besloten feest, diner of receptie geven. Voorzien van een open haard, een aparte bar en uitzicht op plein ‘t Vierkant. Deze zaal is ook geschikt voor bedrijfspresentaties daar er een groot plasma scherm aanwezig is waar eventuele apparatuur op ingeplugd kan worden. Wat uw gelegenheid ook is, wij maken voor u gelegenheid een compleet arrangement op maat. Wij heten u graag welkom! Ferry & Cindy

|

www.baaijfresh.nl

Bondstraat 1 - Lisse

SPECIA

al 25 jaar een begrip in de regio!

Restaurant Invitation is centraal gelegen, met de duinen en het strand op loopafstand, het keukenhof op fietsafstand, en maar 20 minuten rijden vanaf Amsterdam.

een terras met een capaciteit voor 350 mensen, of vertoeven in het restaurant waar plaats is voor 110 mensen.

BIE

De bossen, duinen, strand, bloembollenvelden bepalen het gezicht van het landschap. U kunt in de nabije duin- en bosgebieden fantastisch wandelen en fietsen, of u kunt gaan zwemmen en surfen op het Oosterduinse meer. Het restaurant heeft een schitterend uitzicht op dit meer, en is dan ook een ideale locatie voor een tussendoortje of diner bij uw uitstapjes.

Restaurant Invitation heeft, naast haar diverse voordelige Indiase Specialiteiten menu’s, ook gerechten A la Carte, waarbij u kunt kiezen uit vrijwel de meeste voorkomende Hollandse gerechten. Uiteraard serveren wij ook kindermenu’s. Restaurant Invitation biedt de mogelijkheid om voordelig geprijsde gerechten te eten in een mooie en sfeervolle omgeving.

FESTIV

Temidden van deze natuurlijke omgeving kunt u bij ons verblijven op

U kunt rekenen op onze gastvriendelijkheid!

SPECIALE AANBIEDING 3 GANGEN DINER €14,50 P.P.

Duinschooten 12 - Noordwijkerhout Tel: 0252-371087 / 06-44103379

www.india-invitation.nl


Welkom in onze vernieuwde Auping Plaza He� ���� �����n� ma�rasa���e� do�� �y�����r���u� G��j���� Vi���!

Dekbed- en kussenpakket t.w.v. € 579,cadeau*

20% korting

op alle matrassen* Vier de feestelijke opening van onze vernieuwde Auping Plaza Vier feestelijke heropening van onzevan vernieuwde met onsde mee! Kom tijdens het openingsweekend zaterdag Plaza met ons mee. langs Ontvang een dekbed30Auping september en zondag 1 oktober voor nu onafhankelijk matrasadvies van fysiotherapeut Gerjanne Daarnaast en kussenpakket naar keuze t.w.v.Visser. € 579,cadeau*. geeft zij tijdens deze dagen om 13:00 uur een presentatie over ‘goed en goed besteding proefliggen’. *Bij slapen een minimale van € 1.500,-.

Vraag naar de voorwaarden in de * Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

winkel.

Auping Plaza Leiderdorp

Het grootste Auping testen adviescentrum Nederland! Elisabethhof 4 (Wooon van Leiderdorp) www.aupingplaza-leiderdorp.nl Openingstijden Auping Plaza Leiderdorp Auping Plaza Leiderdorp ma: 13:00 - 17:30 uur

Elisabethhof 4 (WooonT.Leiderdorp) Elisabethhof 4, Leiderdorp 071- 5820212 www.aupingplaza-leiderdorp.nl

www.aupingplaza.nl

di t/m vrij: zat: zon:

10:00 - 17:30 uur 10:00 - 17:00 uur 12:00 - 17:00 uur


service

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

DINSDAG 26 SEPTEMBER 2017

29

Bonbon

Column Poespas Tips? Mail de redactie NIEUWTJES? n Ons tippen kan

via redactie@dehillegommer.nl of tel. 071-4022901. Daarnaast zijn wij ook erg nieuwsgierig naar uw mening over deze krant.

COLOFON Oplage 21.000 Verschijnt iedere dinsdag Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 2220 CB Katwijk T (071) 402 29 01 Hoofdredactie: Teuntje van Delft M 06 12746478 t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl Redactie: Ruth Eppink - M 06 16961400 redactie@lissernieuws.nl Caroline Spaans - M 06 30791260 redactie@dehillegommer.nl

n

dat was niet meer aan de orde. Pedro was gered. Na de administratieve afhandeling reed ik naar huis. Juist ter hoogte van de flitspaal remde ik af en sloeg rechtsaf. Op datzelfde moment werd ik snoeihard ingehaald door een VW Caddy. Ik weet nog dat ik dacht: “Nou, als die auto geflitst wordt dan weet ik het nog niet zo net...” En nu was er de betreurde brief. Tegenwoordig moet je digitaal in beroep gaan. Het kostte me heel veel tijd en moeite maar uiteindelijk lukte het mij om de flitsfoto op te vragen. Toen ik hem binnen kreeg moest ik van blijdschap glimlachen: op de foto waren twee auto’s naast elkaar gefotografeerd en om de een of andere reden hadden ze mij als overtreder uitgekozen. Ik werd echter daadwerkelijk ingehaald en het was vastgelegd ook! Het verweerschrift was hierna niet zo moeilijk meer. In plaats van allebei een bon(bon) werd drie weken later die van mij ongeldig verklaard.

genaar had afgerekend. Ik wist nog precies welke hond dat was. Het betrof de Portugese Waterspaniel Pedro, die een doosje met bonbons had opgegeten. Dat was voor die eigenaren de aanleiding geweest om mij te bellen met de vraag wat ze moesten doen. Mijn antwoord was eenvoudig: zo snel mogelijk langskomen. En dat hadden ze gedaan. De mensen hadden een enorme doos bonbons gekregen als dank voor hun onbaatzuchtige hulp aan een zieke vriendin. In een onbewaakt moment had Pedro de vijfhonderd gram aan puur- en melkchocolade versnaperingen in een handomdraai tot zich genomen. Alleen het lege verfomfaaide doosje markeerde de herinnering aan de gulle gift. Op de kliniek bracht ik een braunule aan in de ader en injecteerde de braakopwekkende vloeistof. Binnen 3 minuten lag er een pond chocoladepasta op de grond. Op zich fantastisch, maar ook wel wat spijt opwekkend. Wat was het lekker geweest als… maar ja,

Lodewijk Kamps is dierenarts in Hillegom en vertelt wekelijks over zijn praktijk

Kerkdiensten in Lisse en Hillegom Celebrant: Pastoor R. Franken Koor: Canticum Novum Extra: Kinderwoorddienst en koffie/ thee in het Paus Franciscus Huis

PG Hillegom Maartenskerk Zondag 1 oktober, 10.00 uur Eredienst Voorgangers: Pastor Maurits de Ridder. Open Hof Hillegom Open Hof, Raadhuisstraat 3 Zondag 1 oktober, 10.30 uur Spreker: Andries Bakker

Ma 19.30 uur: Eucharistieviering Di, do & vr 09.00 uur: Eucharistieviering H.H. Engelbewaarderskerk Woensdag 27 september, 09.00 uur Celebrant: kapelaan S. Kuik Zaterdag 30 september, 19.00 uur Celebrant: Pastoor R. Franken Koor: In Conspectu Angelorum

Parochie Heilige Willibrordus St. Jozef en St. Martinuskerk Hillegom Zaterdag 30 september, 19.00 uur Eucharistieviering Celebrant: Kapelaan S. Kuik Zondag 1 oktober, 09.30 uur Eucharistieviering Celebrant: Kapelaan S. Kuik Koor: Parochiekoor

SWG Lisse Kerk Veldhorststraat Zondag 1 oktober, 10.00 uur Ds Taco Postuma Witte kerkje Prinsessestraat Zondag 1 oktober, late dienst zie website swglisse.nl Evangelie Gemeente Hillegom

St. Agathakerk Zondag 1 oktober, 10.00 uur Herdenkingsviering

Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. www.lissernieuws.nl www.dehillegommer.nl

Gereformeerde Gemeente Lisse Salemkerk, zondag 10.00 1 2 3 1 oktober, 4 5 en 16.00 uur Voorganger: 11 12ds. G.J.N. Moens

6

7

44

20

11

21

28 32

33

38

45

39

46

34 40

47

48

51

55

52

56

62

53

57

59

67

3

14

25

50

61

2

10

42

58

1

9

19

Hervormde Gemeente Lisse 29 30 31 Pauluskerk zondag351 oktober, 10.00 36 37 uur Voorganger: ds. H.J. Reinders

54

60

63

64

65

68

69

71

PUZZEL

8

13

Gereformeerde Kerk17 15 16 18 Klisterkerk, zondag 1 oktober, 10.00 uur 22 23 24 voorganger: ds. W.T. Knoeff, Hoofddorp 26 27

49

Advertenties: Meriam Mesman - M 06 460 942 09 meriam.mesman@uitgeverijverhagen.nl Wanda de Mooij - M 06 196 974 83 wanda.de.mooij@uitgeverijverhagen.nl

Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos opvragen. Het LisserNieuws/de Hillegommer wordt gratis huis-aan-huis bezorgd in Lisse, Hillegom en Beinsdorp en is gratis af te halen. In Lisse bij: het Gemeentehuis, de bibliotheek en de Primera. In Hillegom bij: het Gemeentehuis, de bibliotheek en Tabakshop Evers.

Evangelie Gemeente Lisse De Poort, Jozef Israelsstraat 11 Zondag 1 oktober, 10.00 uur Spreker: Jan Barendse

43

Inleveren kopij: De deadline voor het insturen van kopij is iedere vrijdag voor 10.00 uur. Insturen kan naar: redactie@lissernieuws.nl redactie@dehillegommer.nl Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie

Bezorgklachten: Reklamediensten De Schakel b.v. Madame Curiestraat 20 2171 TW Sassenheim 0252 241420 info@de-schakel.nl

Grote Kerk zondag 1 oktober, 10.00 uur Voorganger: ds. G.A. Wolfert, Utrecht

Evangelisch Centrum, Garbialaan 2 Zondag 1 oktober, 10.00 uur Spreker: Wouter Scheffer

41

Verslaggevers: Annemiek Cornelisse Jos Draijer Remco Out Arie in ‘t Veld

Contactgegevens Binnendienst Rosita Eikelboom-Haasnoot Jeannette Mink- van Beelen Vincent Roos - 071 4091637 advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. LisserNieuws/de Hillegommer Sluitingstijd advertenties maandag 10.00 uur

| Foto: Corine Zijerveld

I

k haalde de post uit de brievenbus en behalve de krant zag ik de gevreesde envelop: van het CIJB. De brief was geadresseerd aan mij, dat maakte een en ander nog wat pijnlijker. Binnen maakte ik hem open. Ik zag een fikse boete voor ‘te hard rijden’. Reflexmatig dacht ik: één van de kinderen zal wel in mijn auto hebben gereden. Ik sprak ze er meteen op aan. Maar beide dames konden onomstotelijk aantonen dat zij op dat moment niet in mijn Golfje hadden gereden. Dus was ik de boosdoener. De flitspaal op de Hillegommerdijk ter hoogte van de afslag naar de Spieringweg had de overtreding geconstateerd. Maar dat was raar: daar sla ik altijd af, hoe kon ik daar dan te hard hebben gereden? Ik keek nog eens goed naar de datum en realiseerde mij dat ik op die zondag dienst had. Op het dagoverzicht van die dag zag ik dat ik 18 minuten voor de geconstateerde overtreding met de laatste patiënt ei-

66 70

72

© www.puzzelpro.nl 4

5

6

12

7

8

9

10

30

13

7

65

5

54

72

28

55

11

48

43

14

14

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met hetzelfde nummer. 15

16

17

22

18 23

26

19

20

24

30 35

36

28 31

32

37

33

38

39

41

34 40

42

43

44

49

45

46

50

54

55

58

47

48

51

52

56

57

59

61

62 67 71

Horizontaal: 1 bakmengsel 6 rivier 12 strook 13 vruchtbare plaats 15 papegaai 17 woud 19 behoeftig 20 wolvlokje 22 boksterm 23 bot 25 numero 26 plechtige gelofte 27 wilddief 28 afslagplaats bij golf 29 Nederlandse Spoorwegen 31 en andere 32 en dergelijke 34 oude lengtemaat 35 telwoord 38 sportman 41 wier 42 voordat 43 offertafel 46 kwajongen 49 titel 50 bergplaats 51 deel v.d. bijbel 52 voorzetsel 54 zelfkant 55 smaldeel 57 halsbont 58 Verenigde Naties 59 vogel 60 onder andere 61 bloeiwijze 63 paling 64 nageslacht 66 priem 67 riv. in Spanje 69 zwemvogel 71 griezel 72 werktuig.

25

27

29

21

63

53

Verticaal: 2 jaartelling 3 selenium 4 stremsel 5 discipel 7 projectiel 8 computergeheugen 9 trekdier 10 domoor 11 treffen 14 klos 16 oxidatie 18 boetedoening 19 nauwelijks 21 schande 24 onderofficier 30 luchtsprong 33 patiënt 36 oever 37 Turks bevelhebber 39 eikenschors 40 roem 43 strijdperk 44 voortdurend 45 pook 46 cowboyfeest 47 werkplaats 48 afvoergoot 49 idee 53 voorzetsel 56 slee 62 snelle loop 63 Engels bier 65 soort hert 66 pl. in Gelderland 68 soortelijk gewicht 70 bedrijfsvorm.

60 64

68

65 69

72

66 70

Wilt u in aanmerking komen voor een Cinema Floralis Arrangement (eten en filmbezoek voor 1 persoon), zorg dan dat uw oplossing uiterlijk 1 oktober binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar oplossing@uitgeverijverhagen.nl. De winnaar van de puzzel van week 38 is: Paula van den Boogaard uit Hillegom. De oplossing was: jaarmarkt.


WIJ STOPPEN ERMEE

50% TOT 75% KORTING NU 4 DAGEN % TOTALE LEEGVERKOOP VAN S E PT E M B E R WOENSDAG 10.00 - 17.30 uur

27

28

S E PT E M B E R DONDERDAG 10.00 - 17.30 uur

29

%

SEPTEMBER VRIJDAG 10.00 - 20.00 uur

30

SEPTEMBER ZATERDAG 10.00 - 16.00 uur

FABRIEK MAGAZIJN EN WINKEL

Katwijk

GEHELE SHOWROOM MOET LEEG & ALLES WORDT MET VOLLEDIGE GARANTIE VERKOCHT!!! Boxspring Borgen

Boxspring elektro Halmstad

Boxspring elek. Nordland

Complete boxset met stevig onderstel, hoofdbord en een soepel binnenveringsmatras. In combinatie met het gratis oplegmatras van comfortschuim een heerlijke set!

Een complete en volledig elektrisch verstelbare Scandinavische boxspringbed, met de beste prijs/kwaliteitsverhouding van Nederland! De boxspring Halmstad elektrisch is uitgerust met stevige pocketveer matrassen en een gratis comfortabel split-oplegmatras. Nu incl. onderplint voor een luxe uitstraling. Hocker optie 59,-

Een compleet en volledig elektrisch verstelbaar Scandinavisch boxspringbed, met de beste prijs/kwaliteitsverhouding van Nederland! De boxspring Nordland elektrisch is uitgerust met stevige pocketveer matrassen, hoofdbord en gratis split-oplegmatras.

90x200 van 599,- nu voor

299,-

HOCKER OPTIE 69,-

90x200 van 1999,- nu voor

90x200 van 1797,- nu voor

999,-

599,-

EEL GEH PLEET COM

EEL GEH PLEET M O C

EEL GEH PLEET M CO

120x200 140x200 160x200 180x200

van 699,van 799,van 899,van 999,-

349,399,449,499,-

nu voor nu voor nu voor nu voor

Geheel compleet en uit voorraad leverbaar

140x200 van 2299,- nu voor 160x200 van 2399,- nu voor 180x200 van 2499,- nu voor

899,949,999,-

elek. verstelbare onderstellen vanaf 299,-

Ook in 100x200, 120x200, 200x200 en de lengtematen 210 en 220 leverbaar.

140x200 van 2999,- nu voor 160x200 van 3099,- nu voor 180x200 van 3199,- nu voor

1499,1549,1599,-

Topdekmatras oplegmatras

Koppelbed Impala

Heb je last van hinderlijke drukpunten of ben je op zoek naar extra comfort? Onze topdekmatrassen zijn circa 5 cm. dik, vormen zich naar de contouren van het lichaam en werken drukverlagend. Het topdekmatras wordt vaak gebruikt om de naad tussen 2 matrassen weg te werken. Ideaal voor in het hotel, het huis, de boot, de caravan en de camper. or de

Sterk koppelbed op comforthoogte, verkrijgbaar in de kleuren walnoot en naturel eiken. Inclusief 2x een 28-lats lattenbodem en 2 gezondheidsmatrassen naar keuze. Keuze uit een koudschuim- of pocketveermatras. Het koppelbed is met wieltjes en makkelijk uit elkaar te schuiven. Ook met nachtkastjes verkrijgbaar.

70x200 80x200 90x200 120x190 130x190 140x190 140x200 160x200 180x200

5 cm SPLITUITVOERING MEERPRIJS 69,-

Comfortschuim:

Nasa:

van 89,van 149,van 179,van 195,van 209,van 225,van 239,van 269,van 299,-

van 179,van 209,van 239,van 345,van 359,van 375,van 389,van 419,van 449,-

voor 29,voor 49,voor 59,voor 65,voor 70,voor 75,voor 79,voor 89,voor 99,-

voor 59,voor 69,voor 79,voor 115,voor 119,voor 125,voor 129,voor 139,voor 149,-

Duo (11 cm):

ideaal vo zomer & winter

van 259,- voor 129,van 279,- voor 139,van 299,- voor 149,UITVERKOCHT UITVERKOCHT UITVERKOCHT van 559,- voor 279,van 579,- voor 289,van 599,- voor 299,-

SLAAPKLAAR

160x200 van 1599,- nu voor

799,-

180x200 van 1799,- nu voor 899,-

VAN 249,NU VOOR 99,-

Ook leverbaar met volledig elek. verstelbare bodem Meerprijs 149,-

Koudschuimmatras Bas

Wollen Dekbed

Lattenbodem Ergo

Goed ventilerend koudschuimmatras met een dichtheid van SG40 en een dikte van ca. 17 cm. Dit koudschuimmatras is geschikt voor alle type bedbodems.

Dit wollen dekbed is gevuld met 100% zuiver scheerwol en biedt een aangename nachtrust, het hele jaar door.

Met deze comfortabele 28-lats lattenbodem geef je ieder type matras een aangename ondersteuning. De gebogen latten worden in soepele rubberen kappen op zijn plek gehouden en veren licht mee. Deze lattenbodem is verkrijgbaar in vaste en elektrische uitvoering.

ALLE MATEN DIRECT LEVERBAAR 70x190 van 199,- nu voor

99,-

70x200 van 259,70x210 van 270,80x190 van 270,80x200 van 279,80x210 van 290,-

nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor

99,99,99,99,119,-

90x190 van 290,90x200 van 299,90x210 van 319,90x220 van 330,100x200 van 330,120x190 van 379,120x200 van 389,130x190 van 390,130x200 van 399,140x190 van 410,140x200 van 439,160x200 van 450,180x200 van 459,-

Merens Katwijk

nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor

99,99,119,129,119,159,159,159,159,159,159,179,179,-

Natuurlijk slapen

140x200 van 99,- nu voor

49,95

140x220 van 109,200x200 van 129,200x220 van 139,240x200 van 149,240x220 van 159,-

nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor

geschikt voor alle soorten matrassen

55,65,69,95 75,79,95

100% ZUIVER SCHEERWOL

Vaste uitvoering:

Elek. uitvoering:

170x200 van 119,- nu voor 180x200 van 130,- nu voor 190x200 van 139,- nu voor

170x200 van 399,- nu voor 180x200 van 419,- nu voor 190x200 van 439,- nu voor

Ambachtsweg 7w, 2222 AH Katwijk (Bedrijventerrein ’t Heen) Wij zitten tussen Roobol en Just Fitness | T 071 - 820 03 81

59,65,69,-

Gratis parkeren achter de winkel!

199,209,219,-


WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!

HET IS FEeEvSesTti!ging!

5 3 g n i n e p o . i.v.m

Profiteer nu van eenmal

ig BTW voordeel!

R OOK VOO S EGEL AL UW T MER NKA EN WOO EN VLOER

*

Zondag 1 oktob er geopen d!

*Actie geldt niet op de netto aanbiedingen en lopende acties. Vraag naar de voorwaarden.

Koopzondag? Kijk voor alle 35 vestigingen en openingstijden op www.sanidump.nl SANIDUMP

SANIDUMP

SANIDUMP

SANIDUMP

SANIDUMP

Pieter Ghijssenlaan 16D

Arena boulevard 78

Meubelplein 4

Washingtonstraat 7

Julianaweg 147

Zaandam

Amsterdam

Leiderdorp

Almere

Volendam

SANIDUMP

Roelofarendsveen

(Naast Baby Dump) Conservenweg 193 (Lasso)

Aalsmeer - Almere - Amersfoort - Amsterdam - Bergen op Zoom - Breda - Capelle a/d IJssel - *Cruquius - Delft - Den Haag - Dordrecht - Drachten - Geel (België) Groningen - Hoogeveen - Leeuwarden - Leiderdorp - Merksplas (België) - Middelburg - Nuenen - Roelofarendsveen - Roosendaal - Rotterdam - Sliedrecht Spijkenisse - *Terneuzen - Tilburg - Utrecht - Veghel - Volendam - Wijchen - Zaandam - Zaltbommel - Zoetermeer - Zwolle * Cruquius opening medio oktober & Terneuzen opening medio december


Kees Vlieland nationaal & internationaal Transport Toonzaal 2 van 650m

Wij zijn op zoek naar een

Wij zijn op zoek naar

CHAUFFEU

Chauffeurs

Help jij mee het mooiste lentepark ter wereld te maken? En ons historisch landgoed Keukenhof te onderhouden? Zoek je gevarieerd werk in een leuk team? Wij maken ieder jaar een nieuw ontwerp met meer dan 7 miljoen bloembollen, inspiratietuinen en bloemenshows. Meer dan een miljoen bezoekers uit de hele wereld beleven een onvergetelijke dag in Keukenhof, iets waar je als tuinmedewerkers trots op kunt zijn (www.keukenhof.nl).

die in het bezit is van het rijbewijs B/C/E + ch

Wij vervoeren bloemen en planten naar Engela

met code 95 en groot rijbewijs voor transport Engeland.

Interesse? Bel ons dan even op

Binnen ons groene team van 30 personen zoeken wij een

06-53299532 of 071-4012980

ervaren tuinmedewerker

of stuur een mail naar

die in staat is een groep mensen aan te sturen.

info@keesvlielandtransport.nl

Je bent verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van Keukenhof. Het betreft de combinatie van bloembollen, vaste planten, heesters en bomen. Je zorgt ervoor dat het park voortdurend in optimale conditie verkeert zodat onze bezoekers telkens een onvergetelijke dag beleven. Je hebt MBO-niveau en werkervaring in de groene sector. Belangrijke vaardigheden zijn zelfstandig, pro actief, communicatief en oog voor detail. Je bent bereid om gedurende het Keukenhofseizoen ook in de weekenden te werken. Meer informatie bij Henk de Mooij, manager parkbeheer (0252-465572). Wij ontvangen je sollicitatie graag op vacature@keukenhof.nl.

Wij zoeken met spoed

parttime CHAUFFEURS voor een vrachtwagencombinatie

Vaste rit op maandag en dinsdag. En, in voorkomende gevallen in overleg, op woensdag en donderdag. Dit alles naar Noord-Frankrijk. Wij denken met name ook aan gepensioneerde chauffeurs die nog parttime willen werken. Een positieve instelling is belangrijk. Prettige werktijden. Goed materiaal. Rijbewijs ce en code 95. Interesse ? Mail naar info@fleuromarche.com of bel 0651586033. B R O U W E R

VEILIG HEIDSDAG

ZONDAG

1 OKTOBER

12.OO - 17.OO UUR BURGEMEESTER VAN STAMPLEIN

KOM LANGS VOOR

DEMONSTRATIES

VAN O.A. DE BRANDWEER HET RODE KRUIS

T R A V E L

T A X I

B R O U W E R

B R O U W E R

T O U R S

ALTIJD AL WAT VAN DE WERELD WILLEN ZIEN? WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR:

TOURINGCAR CHAUFFEURS! * * VRAAG NAAR DE OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN.

DUTCH RESCUE DOGS

EN VEILIG VERKEER

NEDERLAND!

WWW.WERKENBIJBROUWER.NL


FC Lisse clubpagina FC Lisse-talent Kevin van der Zwet: ‘Ik kies voor een voetballende oplossing’

sclubpagina

Lisse - Voor de nu 22-jarige Kevin van der Zwet is zaterdag 15 april 2017 een bijzondere datum. Voor de eerste keer in zijn loopbaan stond de Lisser in de basis van het eerste team uit zijn woonplaats. Notabene tegen aartsrivaal en streekgenoot Rijnsburgse Boys. Het talent van Kevin brak vervolgens definitief door.

Wilbert Randsdorp Een praktijk voor: - Fysiotherapie - Manueeltherapie - Reumatische aandoeningen - Shockwave - sportrevalidatie Hoofdstraat 26 - Hillegom Fysio Bollenstreek Tel. 0252-520557 - 06-22795993 Stationsweg 47A-2182 BA Hillegom Fax 0252-525870 0651806023 www.fysiobollenstreek.nl

Zeemanskoor

“De Torren”

CONTACT OUD MARINIERS

Voor boekingen: Voor boekingen: Jan J. Guldemond Kees van Boekingen der Helm en PR bleu-aimable@ziggo.nl / Tel. 06 51838896. Tel.0252415650 WWW.detorren.nl keesenlea@online.nl Zeemanskoor Rinus WWW.detorren.nl van Stein Tel. 06-22795993

Van Braam Beheer

Foto: Hubert Habers

Door Jankees Faas Het voetbaltalent heeft Kevin niet van een vreemde. “Mijn opa heeft altijd verhalen verteld over dat hij in het eerste speelde met zijn eigen broer. Heel bijzonder was zestien jaar geleden dat mijn vader Leon kampioen was geworden en ik samen met mijn jongere broertje Robin op het podium stond bij het gemeentehuis. Ik heb het voetbal geleerd op het pleintje bij mij in de buurt. Ik was daar onder meer te vinden met Sean den Hoed, Lars Rauws en Rowdy van der Putten. Het was er elke avond bomvol. We voetbalden door tot in de late uurtjes. Op straat kun je je niet verschuilen. Je moet snel spelen om tegenstanders te ontwijken. Het ging er af en toe best wel fel aan toe.” Ontwikkeling Kevin begon zijn loopbaan bij FC Lisse. Om zich verder te ontwikkelen als voetballer speelde hij enkele jaren bij ADO. “Op mijn 16de keerde ik terug naar FC Lisse. Ik was wat betreft mijn lengte plotseling de lucht ingeschoten. Ik heb toen enige tijd last gehad van groeipijnen. Dat was geen prettige periode. Ik heb in die tijd wel geleerd hoe je het beste je rust kunt pakken. Ook heb ik aan krachttraining gedaan om mijn spieren sterker te maken. Krachttraining doe ik momenteel weer bij Nils Thör-

ner.” Na een tussenjaar bij UVS uit Leiden maakte Kevin in 2014 de overstap naar de senioren van FC Lisse. “Zeker in mijn eerste seizoen was het even wennen. Ik was toen al blij dat ik een paar keer bij het eerste zat. Toen ging het effen wat minder door blessures. Vorig seizoen, mijn derde, werd ik pas voor de winterstop weer helemaal fit en ik kwam steeds dichterbij het eerste team.” Na de jaarwisseling van 2017 kreeg Kevin het gevoel dat een basisplaats in het eerste er aan kwam. “Op de trainingen ging het steeds beter. Je voelt dat je kans gaat komen. Tegen Rijnsburg werd ik pas echt voor de leeuwen gegooid. En dan sta je ook nog op het middenveld waar je veel moet lopen. Ik was gewend juist achterin te spelen. Mijn eerste twee ballen tegen Rijnsburgse Boys waren niet goed. Vervolgens vocht ik mij in de wedstrijd en heb ik een lekkere pot gespeeld en ook nog gewonnen.” Dit seizoen vormt Kevin het centrale verdedigingsduo met Robert van Boxel. “Ik vind het prettig om van achteruit op te bouwen Ik kies het liefst voor een voetballende oplossing. Het is prettig om met Robert samen te spelen. Hij is rustig aan de bal en raakt niet in paniek.” De wereldgoal van Kevin onlangs tegen VVSB kreeg veel aandacht. “Ik zat bij Fox de top 25 te kijken van de doelpunten uit die week. Dan sta je plotseling op nummer een. Op sociale media werd mijn doelpunt massaal gedeeld.”

Geduld FC Lisse op proef gesteld Roerig voetbalweekje

Hardenberg wint met 2-1

sentijd zal FC Lisse ook juridisch advies inwinnen over deze gang van zaken. Ondertussen heeft de KNVB de planning bekend gemaakt van de wedstrijden in de tweede veld vanaf randje 16 testte met zijn Geraldo onverwachts in stelling , maarronde van, de KNVB-beker. De winnaar vanschot Mark de Vries, maar de doelman pareerde zonder resultaat. Zelfs Niels Buijs, hij soFC Lisse tegen Hoek speelt op woensdag 25 de inzet zonder problemen. Lis gooide, leerde vanuit eigen helft tot diep in de 16 oktober in Almelo tegen Heracles. Deze met niets te verliezen , alle remmen los en van de gasten kreeg niet de afronding die wedstrijd begint om 19.45 uur. Volg verder zette ondanks een man minder het spel de ploeg verdiende. De vrije trap van Rik onder meer viahand. de site FC Lisse en devoor naar haar Movan Messaoud verving Vermeulen vanaf randje strafschopgebied berichtgeving in deze krant en op www.lisde resterende laatste kwartier Koen Fokkewerd door een massaal verdedigend Harma. Een Gouden wissel zo bleek. Een kopdenberg afgeweerd. Het tekent de krachtsernieuws.nl. Na de toss gaf de scheidsrechter aan dat de 23 september stond gewoon weerdoor 1 FC Lisse bal van Guido Pouw werd gepareerd van de gasten die compact aanvallen enZaterdag Foto: Hubert Habers penaltyserie genomen moest worden, in de HHC doelman Sander Dames. Het was verdedigen. Ondanks deze spelwijze kwam een belangrijke competitiewedstrijd op het het 2 HHC Hardenberg begin van of nietsGroesbeek offensief van thuisclub vlagenbelt in kansrijke positie.programma. lijn van experiment van de UEFA, volgens voor de Uiteen in alles het mooie 11.30 uur debijKNVB dat er een Niels Buijs werd tijdens Gerardo vond Fokkema de variant. combinatietegende de zogenaamde ABBA variant: FC Lisse onderzoek gaat komen naar in deze dethuisclub. Treffers. FC Lisse kwam in de slot- zijn actieeen hard afgestopt. Vanuit de toegekende ,maar vond in de massaal Kees van Zuijlen moestDoor eerst, hierna HSV Hoek tweemaal, Het bestuur 3-1 achterstand terug tot 3-3: is van mening datendecompact uitslag spe-fase van vrije trapDe knalde Mo Messaoud lend Hardenberg nietdeze het is: gaatje om doel-de eindstand. FC Lisse tweemaal, HSV Hoek tweemaal, zou moeten blijven zoals FC Lisse getoonde veerkrachtvanaf van 25 meter met veel gevoel , vol effect en nauwtreffend af te kunnen ronden. Ciajntje ( Met alle spelers in een kring plus het arFC Lisse tweemaal en HSV Hoek eenmaal. door naar de laatste 32. De KNVB heeft la- FC Lisse geeft vertrouwen. De ploeg is inkeurigheid de bal achter Dames. De aanmet geel op zak ) kwam tijdens zijn actie bitrale team en diverse kinderen rond de Na deze serie was de stand 4-4. Hierna ten weten dat zij advies in zal winnen bij de middels toe aan de eerste zege. Komende sluittreffer werkte als een rode lap op een binnen de 16 ten val. Scheidsrechter Keijl middenstip werden ballonnen opgelaten moestenworden overgestapt om en om commissie spelregels en advies bijCijntje de FIFA. september, is schep daar een nieu- viel stier. 30 Lis gooide er een bovenop, oordeelde doorspelen , riep vervol-zaterdag, een minuut stiltenaar in acht genomen . een penalty. FC Lisse schoot raak en HSV Nadatgens verschillende commissies zijn ge- we mogelijkheid FCkreeg Lissebijna speeltloon dannaar vol overgave voor. aan en bij zich en gaf na een woordenwisseWellicht dat velen na deze indrukwekkenHoekdemiste. Je zou nog zeggen winthuiswerken. tegen deMet Koninklijke HFC. Dit hoordling zaldehet bestuur voetbal van name Zoontjes wastreff in en de toeLisse spelerbetaald zijn 2e gele kaart en dus ceremonie nietFC bijLisse de les waren, naar. want Grootbinnen is dan de teleurstelling dat even om 14.30 uur. de KNVB nemen. deLaan tus- rea-begint gekende extra tijd kansrijk,werd een schot rood. een Lissebeslissing trainer Arjen vanInder twee minuten keek de thuis-

Lisse - De beslissing in de thuiswedstrijd voor de KNVB-beker tegen HSV Hoek, LISSE  Voorafgaand aan het duel woensdag 20 september, tussen de FC en HHC viel na strafschoppen.Hardenberg De werd stilgestaan aan het overmanschappen van Robbert lijden van oud elftalbegeleider de Ruiter bleken hierin het van het 1e Han de Haan. koelbloedigst.

van Rik Vermeulen geblokt, maar tot ontgeerde direct. Guido Pouw mocht warm club tegen een 0-1 achterstand aan en liep steltenis van het thuispubliek bleef de gelopen en verving na de thee Geraldo. Het daardoor al in een vroeg stadium achter lijkmaker uit. Een bittere pil, maar ook dat resulteerde in meer strijdlust, maar niet de feiten aan. Jan Hooiveld knalde de bal hoort bij voetbal. Ondanks de nederlaag tot de gelijkmaker. Ondanks effectiever feilloos binnen en dompelde de FC mosprak Lisse trainer Arjen spel en de actie van Guido Pouw, hij soleergelijk nog dieper in een rouwstemming. Lisse wil dan ook langs deze weg FBT beVoor verdere informatie mail: van der Laan vol Lisse - De Jeugdkeeperstraitrots over zijn ploeg. Met name de laatste de op inzet en klasse langs drie man warenkeepersopleiding@fclisse.nl. Het duurde zeker vijf minuten alvorens de danken voor de sponsoring van onze jeugdnersthuisclub van FC aanvallende Lisse zijn intenties in een toonde, het de gasten die het dichtst bij een treffer fase van het duel bracht het ware gezicht keepersopleiding en LJ Sport voor de levenieuw gestoken, dankzij van de ploeg naar voren. “Door de snelle waren. Een kopbal van Van der Leij scheermaarjasje de kopbal van Cerilio Cijntje’s kopring van de jassen. achterstand liepen we achter de feiten de rakelings naast het doel van Mark de bal vond niet de juiste richting. In de daarbloembollen bemiddelingsaan en hebben we aanvallend te weinig Vries en ontsnapte de FC aan de 0-2. Nauop volgende aanval opgezet door Thierry bureau FBT uit Hillegom. De FC Lisse keepersopleiding streeft gebracht”. Een kopbal van Guido Pouw op welijks twee minuten later wasernaar het alsnog Monteny , hij pakte twee man in met zijn de jongens naarsolo eenvan hoger te brende paal verdiende een beter lot , maar het raak. Een Klokniveau bereikte Hooiveld actie en bediende Geraldo op maat bij de gen, , waarbij plezier Zondag september ontvingen de trainers mocht niet zo zijn. Komende week speelt die op zijn beurten Vanbeleving der Leij voorop in scorings2e 17 paal, bracht niet de treffer waar heel FC Lisse uit tegen DVS’33 . Hopelijk pakt de en de 0-2 was Het duel staan,positie naast bracht techniek, inzicht endaar. vertrouGeel Blauw op hoopte. zou een van de de nieuwe jas, waarmee ze nuHet duidelijk herploeg daar de volle buit en kan men moin het voordeel van de gasten. velezijn aanvallen worden die niet de treffer wen. kantelde Ieder seizoen weer is de keepersopleikenbaar tijdens de trainingen en langs gelijk voorzichtig naar boven gaan kijken. HHC was ‘los’ en kreeg, mede door het aanbracht waar men zo vurig op hoopt. Een de lijn. De trainers van de jeugdkeepers ding volop bezig om ervoor te zorgen, dat vallende spel van de FC meer ruimte. Hooidefensieve blunder van Bakker bracht hadden een lang gekoesterde wens om naar alle jeugdkeepers bij FC Lisse een goed verFoto: Hubert Habers

Jeugdkeeperstrainers FC Lisse in een nieuw jasje Mode tegen opmerkelijke prijzen! Kanaalstraat 35 b KELTO 2161 JB LisseSlaapkamercentrum Gieterij T: 02523041- 2211 89 42XK Noordwijkerhout E: info@meranomannenmode.nl T. 0252-34 11 11

info@kelto.nl - www.kelto.nl www.meranomannenmode.nl

buiten toe meer eenheid uit te stralen. FC

zorgde training krijgen.


30 SEPTEMBER

tot € 800 EXTR ,A KOR TING

SUPER

saturday

FORD ECOSPORT

1.0 Ecoboost Titanium incl. navigation pack, privacy glass,

van 08:00 - 18:00 uur

winterpack, diamond white

vanaf

FORD FIESTA

1.0 Ecoboost Titanium incl. First Edition Pack, voorruitverwarming, metaallak

PRIVÉ LEASE Ecos

35,€ 25.7 eel ord uw vo 0,0 € 4.0

OP = OP

port

€ 400,- p/m

+ * e b E ik

€ 21.735,-

a E Fiest

SUPER SATURDAY RIJKLAARPRIJS:

FORD KA+ TREND ULTIMATE 85pk, 5-drs incl. airco

LEAS PRIVÉ vanaf

p/m € 239,-

€ 18.995,-

SUPER SATURDAY RIJKLAARPRIJS:

FORD FIESTA AUTOMAAT

incl. navigatie, winterpack en metaallak

€ 14. uw v 595,oor € 1.6 deel 00,-

€ 22. uw v 595,oo € 3.6 rdeel 00,-

Super Saturday Rijklaarprijs € 12.995,-

€ 21.4 uw v 90,oor € 2.4 deel 95,-

Super Saturday Rijklaarprijs € 18.995,-

FORD FOCUS WAGON TITANIUM incl. Navigation Pack, dakreling, metaallak

Super Saturday Rijklaarprijs € 23.995,-

ALLÉÉN tijdens SUPER SATURDAY EXTRA KORTING FORD C-MAX TITANIUM

incl Navigation pack, privacy glass, metaallak

FORD B-MAX TITANIUM

€ 30 . uw v 695,oord eel € 3.2 50,-

incl. Navigation Pack en metaallak

€ 25 uw v .185,oor € 3.7 deel 50,-

€ 28 . uw v 435,oord eel € 4.4 40,-

oplopend tot € 800,-

FORD KUGA TREND ULTIMATE incl. voorruitverwarming, metaallak

€ 31.8 uw v 40,oo € 4.0 rdeel 00,-

+ E-bike *

Super Saturday Rijklaarprijs € 27.445,-

Super Saturday Rijklaarprijs € 21.435,-

Super Saturday Rijklaarprijs € 27.840,-

PROFITEER NU VAN ONZE EXTRA SCHERPE PRIVÉLEASE AANBIEDINGEN Kijk voor adresgegevens en openingstijden op www.ardeaauto.nl

Bel voor meer informatie: Haarlem - 023 553 1666 | Hoofddorp - 023 568 3200 Lisse - 0252 466 900 | Noordwijk - 071 364 1010 Prijzen zijn in euro en incl. BTW/BPM, verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. De genoemde leasetarieven zijn vanaf prijzen en zijn gebaseerd op een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar. Het maandbedrag is excl. brandstofkosten. Fiscale wijzigingen voorbehouden. * E-bike actie op B-Max, C-Max en Ecosport t.w.v. € 1.599,- of € 799,- contante korting. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaardspecificaties. Actiemodellen zijn voorzien van kenteken. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 23,2-16,1; liter/100 km: 4,3-6,2; CO2 gr/km: van 99-143. *Genoemde prijzen zijn exclusief eventuele niet genoemde fabrieksopties.

#NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND - WWW.ARDEAAUTO.NL -#NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND - WWW.ARDEAAUTO.NL -#NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND - WWW.ARDEAAUTO.NL -#NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND - WWW.ARDEAAUTO.NL -#NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND -

#NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND - WWW.ARDEAAUTO.NL -#NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND - WWW.ARDEAAUTO.NL -#NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND - WWW.ARDEAAUTO.NL -#NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND - WWW.ARDEAAUTO.NL -#NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND -

#NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND - WWW.ARDEAAUTO.NL - #NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND - WWW.ARDEAAUTO.NL -#NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND - WWW.ARDEAAUTO.NL -

#NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND - WWW.ARDEAAUTO.NL - #NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND - WWW.ARDEAAUTO.NL -#NO. 1 FORD DEALER VAN NEDERLAND - WWW.ARDEAAUTO.NL -


AutoNova

John Vroom, autojournalist

Fiat Sport 105HP Alfa 500 Romeo Stelvio Het model is zeer herkenbaar. Beetje bolle, vrolijk ogende voorkant, met onder de motorkap die 105 pk’s, maar daar kom ik straks op terug. Een beetje hoog vanaf de zijkant gezien, maar dat staat garant voor een riante hoofdruimte, met een stijl aflopende achterkant.

A I

ls liefhebber van het Italiaanse merk Alfa Romeo had ik nooit verwacht dat ze ooit een SUV zouden produceren, maar ja, dat is momenteel wat de markt k denk dat bijna iedereen de als vraagt en waarom ook niet Fiat als 500 Aston wel een Martin, leuke auto merken PorHij heeft een hoog sche,vindt. Jaguar en zelfs Bentley Als daar aaibaarheidsgehalte. toe overgaan. liefhebber van het Italiaanse

veel goed. En als u zich verbaast over de vreemde naam Stelvio in plaats van iets dat lijkt op Giulia of Giulietta, kan ik u melden dat Stelvio de naam is van een uitdagende Italiaanse bergpas. Tot mijn grote genoegen is de Stelvio eigenlijk bij en minder jong zo en kijkend eenjong opgehoogde Giulia dat is naar de succesvolle verkoopcijfers. op zich prima, want dat is een heel Heel vanzelfde Fiat is het feitvoor dat fraaiverstandig model. Dat geldt zij model friswant en fruitig hetditinterieur, dat houden is 1 opdoor 1 uit regelmatig te komen met speciale versies de Giulia overgenomen.

product spreekt hij mij erg ‘cup aan, of met Een SUV dus. Niet mijn namewant gezienpersoonlijk zijn knipoogga naar de oertea’, ik voor Fiat 500 uit jaren ’60. Een typisch Cabrio’s ende Coupe’s, maar wel een gevalRomeo van retro dat scoort Alfa endus datenmaakt dan goed weer

en recentelijk is de Fiat 500 Sport versie uitgebreid Stijlvol als 105HP met een partij extra pk’s en we een het subtiele Maar laten Laten overfacelift. het interieur we eerst even Sport heenlopen. hebben. Hoeom zaldeze ik het zeggen?

35% korting

Typisch Italiaans Het interieur is heel bijzonder. Achter het dikleren, fraai ontworpen stuur net als toen een ronde klok, maar dan nu wel hypermodern, voorzien van een digitale snelheidsmeter, een toerenteller en meerdere infogevers. Royaal en eenvoudig bedienbaar infotainmentscherm in het midden, met daaronder op het middenconsole symmetrisch geplaatste en speels ontworpen bedieningsknoppen. Onlogisch blijft, althans voor mij, dat de automatische bediening van de zijruiten niet op het Stijlvol! Mooi ontworpen meubilair, portier zitten, met een watmaar lage op zit,knopjes zodat op ookhet de middenconsole. Typisch Italiaans is dat wat langere Europese inzittenden de zwarte bekleding van dehebben. stoelen De voldoende hoofdruimte voorzien van een sportief kleuraccent zit op deis multiverstelbare bestuurin blauw, geel of witmij naar keus,achter dat ook dersstoel is voor prima in dedikleren, portierbekleding Met het prettigterugkomt. aanpakkende mijn lengte elegant van 1.83gestileerde, meter zit ik prettig en vooral aan in sportief gevormde stoelen, met dedeonderkant afgeplatte stuur. Het voldoende hoofdruimte. is de dashboard is ook van Achterin een Italiaanbeenruimte watHet beperkter. se elegantie. fraai onder een

De gebruikte materialen zijn van een goede kwaliteit in lijn met die versnellingen. Ookconcurrenten deze 500 Sporten 105 van de Duitse HP trekt lekker weg. Doordatinde wielen daar heeft Alfa Romeo het verlebijna dewel hoeken van de auto staanlaten den op nog eens een steekje heeft hij een wegligging en maakt vallen. Watprima ik persoonlijk heerlijk lekker bochtenwerk mogelijk. voor vind is de hoge en bredeIdeaal middenin en om dewat stad, maar op de snelweg console, mij eenook prettig en staat zijn mannetje. instap-500 cosyhij rijgevoel geeft.DeZowel voorin begint bij een catalogusprijs van 14.195 als achterin zitten de passagiers euro en deze Sport 105HP wat duurder, royaal en kunnen hun isbagage ook maar dankwijt. krijg je ook wel een hoop luxe royaal

extra’s, zoals een 25 pk zwaardere motor, 16 inch lichtmetalen velgen, leren stuur en Heerlijk

Ondanks dat deze SUV Alfa 6.5 cm extra bodemspeling heeft en dat de zitpositie van de bestuurder 19 cm hoger is dan bij de Giulia en hij iets breder is en uiteraard ook hoger, zijn de rijeigenschappen zo goed als identiek aan de Giulia. De vering en met name de demping zijn wat straffer afgesteld om over-

hellen in de bochten te vermijden. Gevolg is wel dat hij iets minder versnellingspookknop, mistlampen vóór en comfortabel is, vooral bij korte onzo nog een aantal fijneja, hebbedingen. effenheden, maar dat is de Het conleuke van dezevan Fiateen is, dat het Ja, een en leuke sequentie SUV. dan auto en dat, als je deze er op let, er ookisleuke het is mooiste van Stelvio het mensen rijden.Met de bekende Alfa er meeinrijden. DNA-knop kan je verschillende rijmodi instellen, waarbij ik natuurlijk ga voor de stand ‘Dynamic’, waarbij je duidelijk voelt dat alles op scherp staat voor een dynamisch rijgedrag. Een prettig stuurgevoel en het gaspedaal reageren alert wat bij die twee andere DNA standen wat minder is. Een echte Alfa Romeo! Kortom een voor mij voortreffelijke auto vol emotie en beleving die naar mijn idee hoge punten gaat scoren met name bij de zakelijke rijders. Heerlijk, ook al is het een SUV!

soort afdak verscholen moderne Sportief rijden instrumentarium is mede door Zolang ik Fiat ken zijn het altijd de grote cijferweergave van de modellen geweest die tot snelheidsmeter en uitnodigen de toerenteller sportief rijden en in de zowel mooi alslekker goeddoortrekken overzichtelijk.

ook op glazen en glasopties

op een complete bril

Geldig van 28 sept t/m 1 okt 2017

Ga naar specsavers.nl en maak nu een afspraak

Lisse Blokhuis 33 Tel. 0252 417 686

Dit aanbod is geldig op een complete bril vanaf €79. Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen of op al eerder gedane aankopen. Voor randloze monturen adviseren wij dunne glazen. Voor glasopties zoals dunne glazen gelden vaste toeslagen. Alleen geldig van 28 september t/m 1 oktober 2017. Meer informatie in de winkel of kijk op specsavers.nl. © Specsavers 2017. Specsavers en het Specsavers logo zijn merken van Specsavers.


9HUUDVVHQGODJHSULM]HQ LQZLQNHOV

Sologic datakabel xxl diverse kleuren USB/micro-USB

CRPƬEHGVVHL]RHQHQGHNEHG vulling: 200+300 grams SRO\HVWHUPLFURƬEHU 140x200 cm 200x200 cm

2.5 meter

240x220 cm

129 sweatjurk diverse kleuren katoen/polyester maten s-xl

OHJJLQJ maten xs-xxl

2.49

695

12-pack

1395 incl. strijkband om gordijn eenvoudig in te korten met 8 ringen of haken diverse varianten polyester 140x250 cm

Haribo happy hooray uitdeelzak 30 stuks

regular, light of zero 375 ml 1 l = 1.55

17.95 22.95

vHUGXLVWHULQJV JRUGLMQ

CRFD&ROD

dames jas met capuchon diverse kleuren polyester maten s-xl

6.96

058

299

Pedigree vHUZHQSDNNHW

dURQHPHWZLƬ eQFDPHUD

diverse varianten 590 gram 1 kg = 6.59

389

2995

tafelloper rib

OUDO%HOHNWULVFKH WDQGHQERUVWHO

LED auto met kerstboom

AdvancePower incl. batterijen

489 gram

dames bomberjack diverse varianten polyester maten s-xl

Maroussia eau de toilette 100 ml 1 l = 79.50

38 cm

995 diverse kleuren 35x130 cm

795

diverse varianten polyester of polyacryl maten 36-41

stuntprijs

1 kg = 5.71

279

dames homesocks oIVORƪHQ

152

2UDO% RS]HWERUVWHOV simply clean set/2

5.49

ladekast met 3 lades

keramiek diverse varianten 23x12x15 cm

495 mHWDOHQRSEHUJUHN

met zwenkwielen en silk ribbon lades ca. 35x28x57 cm

max. 175 kg per plank zonder schroeven te monteren gegalvaniseerd staal 80x40x180 cm

3XPDIRUPHQ 60 ml 1 l = 132.50

meisjes bomberjack diverse kleuren polyester maten 98-164

4.95

795

777

lijmpistool

Ariel Excel Gel wasmiddel

incl. 2 lijmpatronen 230 Volt, 40 Watt

Actilift regular of color 16 wasbeurten 592 ml

OLMPSDWURQHQ 10-pack

0.69

595

199

1 l = 4.88

1616

ZZZDFWLRQFRP Aanbiedingen geldig van woensdag 27 september t/m dinsdag 3 oktober 2017

289

1695

NL - Zet- en drukfouten voorbehouden.

7.95


WEEKEND DEAL DubbelFrisss bronwater met fruitsap

Verkeershinder A4 Burgerveen – Leiden

Kiwi & munt of mango & appel 2 pakken van 1.5 liter

2 PAKKEN

Ruim

Weekendafsluitingen A4 knooppunt Burgerveen en Leiden richting Den Haag

75 % KORTING

2.06

0.

50 PerPer literliter 0.17 0.17

Haarlem

Almere

Amsterdam

Hoofddorp

Schiphol

A9

Bestel je boodschappen ook op hoogvliet.com

KNOOPPUNT

HOLENDRECHT

KNOOPPUNT

BURGERVEEN

Uithoorn

5 Roelofarendsveen

A2

Deze aanbieding geldt op vr 29, za 30 september en zo 1 oktober 2017

Hilversum

Zet- en drukfouten voorbehouden

Roelofarendsveen

6 Hoogmade

A44

Leiden

N11

Utrecht

Woerden

KNOOPPUNT

Den Haag

Maarssen

Alphen a/d Rijn

A4 PRINS CLAUSPLEIN Zoetermeer

A12

KNOOPPUNT

OUDENRIJN

Gouda Delft

WEEKEND DEAL

A20

Lay’s sharing bag Paprika of naturel 2 zakken van 150 gram

Rotterdam

Omleidingsroutes vanuit Amsterdam via A2 Afsluiting rijbaan Afsluiting, toe- en/of afrit

2 ZAKKEN

Werkzaamheden A4

Ruim

Vrijdag 29 september 21.00 uur tot maandag 2 oktober 2017 05.00 uur Vrijdag 6 oktober 21.00 uur tot maandag 9 oktober 2017 05.00 uur Vrijdag 13 oktober 21.00 uur tot maandag 16 oktober 2017 05.00 uur Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl/ A4-tweelaags-zoab-Roelofarendsveen-tot-Hoogmade of scan de QR-code hiernaast met uw smartphone.

Twitter @Rijkswaterstaat of bel 0800-8002 (gratis)

75 % KORTING

2.30

0.

50 Per Per literkilo 0.17 1.67

Deze aanbieding geldt op vr 29, za 30 september en zo 1 oktober 2017

Bestel je boodschappen ook op hoogvliet.com Zet- en drukfouten voorbehouden


ITALIAANSE WEKEN BIJ

PRONTO WONEN CRUQUIUS TIE ARAN G N EE ERVIC ERBAAR IN EDER S O T PRON KEN ZIJN LEVFEN EN/O*F L

zo Prez le ia Spec

OF BAN NTIE DE ST ALL E ILLEN IGE GARA H C S D E L VER L R VO 5 JA A

,9 9 5

Asciano hoekbank nu € 599,-*

Mirano 4-zit sb

UIT VOORRA A LEVERBAAR! D ank nu € 59 * 9,-

(Ook verkrijgb

aar als hoekba

UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

, 9 64

Forza 3-zitsbank € 649,-* (verkrijgbaar vanaf € 599,-)

nk)

899,-

599 ,-

Hoekbank Micanto nu € 899,-*

1249 ,-

Modo hoekbank nu € 1249,-*

,9 9 9 Florance hoekbank

(verkrijgbaar zoals afgebeeld vanaf €1119)

UIT VOORRAAD LEVERBAAR! nu € 999,-

*

,9 9 7

129 9,-

Monsego hoekbank nu € 799,-*

Moletti 4+3-zitsbank nu € 1299,-*

UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

(verkrijgbaar in stof vanaf € 1139,-)

UIT VOORRAAD LEVERBAAR! Napoli 3+2-zitsba nk nu € 899,-*

899 ,-

HOGE KORTINGEN OP ONZE BANKENCOLLECTIE VEEL UIT VOORRAAD LEVERBAAR!* ELK MODEL IS VERKRIJGBAAR ALS LOSSE BANK OF HOEKBANK, VRAAG ONZE MEDEWERKERS NAAR DE MOGELIJKHEDEN

Spaarneweg 22 www.prontowonen.nl/winkel/cruquius

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel

Baricci hoekbank nu € 1699,-* (verkrijgbaar vanaf € 1399,-)

Elke g a o z nden op

Pronto Wonen Woonboulevard Cruquius

Openingstijden: Maandag 13:00 - 17:30 uur • Dinsdag t/m Vrijdag 09:30 - 17:30 uur Zaterdag 09:30 - 17:00 uur • Zondag 12:00 - 17:00 uur

169 9,-

P

VRIJ PARKEREN!

Ln week 39 17  

LisserNieuws, dinsdag 26 september 2017

Advertisement