Page 1

Lokaal betrokken en betrouwbaar

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.LISSERNIEUWS.NL 

cultuur p5

Lisse is ‘n drager voor wat ik wil zeggen’

Cabaretshow van Anouk Kragtwijk

Dinsdag 19 september 2017 JAARGANG 04 NR 38

cultuur p17

Bieb weer open op zondag vanaf 1 oktober

column

Nieuwenhuis burgemeester Waddinxveen

poespas p23

Publiek kan ‘Naar de bollen’ n Schilderijen en pentekeningen van Koster weer volop in de belangstelling

Comité OMD: geslaagde monumentendag LISSE n Het comité Open Monumentendag (OMD) Lisse heeft geïnventariseerd hoe de openstelling van monumenten op 9 september is verlopen.

LISSE n Onder grote belangstelling is vrijdagmiddag in museum De Zwarte Tulp de wisseltentoonstelling ‘Naar de bollen. Anton L. Koster, schilder van bollenvelden’ geopend. Bestuurslid Marianne De Jong sprak de aanwezigen toe en bedankte nadrukkelijk iedereen die werk van Anton Koster in bruikleen heeft gegeven.

Er is één activiteit wegens de overvloedige regen van de dag ervoor afgelast. De monumenten kregen 2600 geregistreerde bezoekers over de vloer. Daarbij kwam de aantekening dat veel mensen de presentielijsten niet hebben ingevuld wegens grote drukte. Het comité gaat uit van zeker 3200 bezoekers. Zij kwamen uit vijftig verschillende plaatsen, waaronder enkele in het buitenland. Er waren namelijk ook belangstellenden uit Duitsland, Italië, Nieuw-Zeeland, Australië en de Verenigde Staten. In totaal kon men negentien deelnemende monumenten bezichtigen.

Door Ruth Eppink

Het museum heeft met de expositie iets bijzonders neergezet. Want het werk van Koster is al sinds 1959 niet meer zo uitgebreid tentoongesteld. Er zijn ruim 50 werken te zien, het merendeel schilderijen. En hoewel het allemaal werken betreft van bloembollenvelden, oogt geen een hetzelfde. Koster wist steeds vanuit een ander perspectief het beeld dat hij zag op doek te vangen. De zo kenmerkende heggen, vaarten en rietschelven van het bollenlandlandschap zijn er op terug te vinden, evenals arbeiders die op het land aan het werk waren. De impressionistische schilderijen vormen dus de hoofdmoot, maar Koster was ook zeer bedreven in aquarellen en pastels; deze zijn in het Prentenkabinet te bewonderen. Tot slot zijn er nog twaalf pentekeningen (zwart-wit) te bekijken van

politiek p5

Het museum mocht zich verheugen in grote belangstelling bij de opening van de nieuwe wisseltentoonstelling. |

bolgewassen. Deze tekeningen van Koster zijn sinds 1915, na de verwerving door het Teylers Museum, niet meer tentoongesteld. De Jong nodigde onder meer Floor de Graaf op het podium. Deze kunsthistorica heeft zich verdiept in het werk van Anton Koster en daar een boek over geschreven. Het boek biedt een overzicht van Kos-

ters belangrijkste werken en zijn betekenis voor het Nederlandse kunstleven. Alle geëxposeerde werken zijn er in kleur in afgebeeld. Ook dit boek werd gepresenteerd tijdens de opening. RONDLEIDING

De tentoonstelling loopt tot 30 april 2018. Iedere laatste zaterdag

van de maand organiseert Museum De Zwarte Tulp om 14.00 uur een korte rondleiding (20 minuten) langs het werk van Koster. Belangstellenden kunnen zich aanmelden op de dag zelf aan de museumbalie. Deelname is gratis, men moet echter wel de reguliere toegang tot het museum betalen. Hier is ook de Museumkaart geldig.

BOOM VERZORGING _ SNOEIEN / KAPPEN ( GRATIS AFVOER ) _ STRONKEN FREZEN EN VERWIJDEREN _ TAKKEN VERSNIPPEREN

Voorhout • T (0252) 23 58 88

Extra Bijlage

TAPIJT LAMINAAT MARMOLEUM & VINYL PVC VLOER VLOERKLEDEN GORDIJNEN ZONWERING SHUTTERS

Wij zijn op zoek naar een: aarlem in- en verkoper m/v H

Editie Editi:e: septemb Oplag junier 2017 Oplae: ge:90.00 0 exemplare2017 90.0 00 exemn plare

n

OOnd ndererne nemmererss in in be beeleldd Verrassende specialisten aan ’t woord

Focus op specialisten Onder

Ond

ernem nemers in ers in beeld beeld

www.goudwisselkantoor.nl/werken-in-haarlem

De krant niet ontvangen?

Kijk voor acties op WWW.BERGENBERG.NL

HILLEGOM Hoofdstraat 47 0252 - 51 52 57 / hillegom@bergenberg.nl

Sterker nog, geven En dat baan voor heldeerr werke zij is verra beeldn en u advis ook een beeld u bij. misschien wat zij eren. Wij wensen u veel ‘Ondernem van van hun ssend veel. zit ‘regio leesplezie ers ondernem ‘Ond naleers ernem speci ing beeld’ neem in alisten’. Zij r en gaan ervan in Beeld kennismak en laten zij u aanhebb t ’ een waar uw en uit dat u veel kenn Dit is een en met ontdekking u mee op bijlage vande mens er met Namens is enteubiede n. plezi devolle bijdrage stocht door de Rijnsb het Lisseren de onde levert stree er de

gebruik van Nieuws, de k en richt rnemers Dit is een urger en de Oegstgeeste wensen wij Hillegommede focus maakt. bijlage van u veel leesp op de r, het Noord de de Noordr Courant. de Teylin en een b(l)oe wijkerhouts lezier ger, Oegst Weekblad, iende geester Coura wijker, Noordwijker de Teylinzomer. houts Weekb nt, Katwi ger, de Noord jk Speciaal lad, Lisser wijker, de en de Rijnsb Nieuws, de Katwijk Specia Hillegomme urger. al, r,

EEN MOOI KUNSTGEBIT

DON

OOK DER OP DAG OPE AVOND N!

Gratis advies Alle soorten kunstgebitten, ook op implantaten Avond of weekendafspraak in overleg Aangesloten bij uw zorgverzekeraar Weekenddienst 06 1 777 6 777

Bel 0714022901 LEIDENISOPEN.NL

Wij presente

ren met ‘Onderne Regionale mers in Bee plezier onze spec ‘Spe ld’. In deze iale opn’ ondernemincialiste onze tone n hun ‘reg bijlage focu bijlage ionaverr g en le spec onze assialis deomg ssen wij expevin endten’ ertise e . Ond g, die Met passie, vakm waarin trots ernemers zij zich vakmansch anschap en specond met hun pass in Naast inzic ialisersc ie, ht in de colle ap en enth menheid deleen. van hun delen in ctie, geve n. Zij tone expertise, ousiasm ondernem hun novi n zij eteite noviteiten n ook een beeld ing en kunt late met de mens u u er spec graag hun en zijn zij nnenzijzijn Naas Zij breng t inzicht in en die er werken meteen kennisma Zij geve iaal er en n voo de voor u! u een en ken vast collec u informatie enbiede op ideeër u. tief en die adviseren. er wel een profen. ssie, n.

H. M. VAN BEEK tandprothetische praktijk KANAALSTRAAT 187a

LISSE

0252 425 850

WWW.GEBITSKUNST.NL


Gemeenteberichten Dinsdag 19 september 2017

GEMEENTE LISSE OP DE JAARMARKT Tijdens de jaarmarkt, op maandag 25 september, staat de gemeente met een wagen bij de Grachtweg. Ga in gesprek met de burgemeester of een wethouder over mantelzorg, veiligheid, bouwprojecten of afvalscheiding. Ook kunt u bij de wagen terecht met vragen of ideeën over uw buurt. In gesprek met burgemeester en wethouders Van 10.30 tot 17.00 zijn de burgemeester en wethouders aanwezig op de jaarmarkt. U kunt met hen in gesprek over diverse onderwerpen, zoals bijvoorbeeld mantelzorg, veiligheid, bouwplannen en afval. Uiteraard kunt u ook over andere zaken met het college in gesprek. De collegeleden zijn aanwezig op de volgende tijden: • 10.30 - 12.00 uur wethouder Adri de Roon mantelzorg • 12.30 - 14.00 uur burgemeester Lies Spruit en John Oppelaar - veiligheid • 14.40 - 15.30 uur wethouder Cees Ruigrok bouwplannen

EVENEMENTEN •

Harddraverijvereniging Lisse en Omstreken heeft toestemming voor het organiseren van diverse evenementen in het kader van de feestweek 2017. Voor meer informatie: www.hdv-lisse.nl en het programmaboekje van de HDV wat huis-aan-huis is verspreid. Harddraverijvereniging Lisse en Omstreken heeft ook toestemming voor het organiseren van ‘Lisse Draaft Door’ van 21 tot en met 24 september 2017 achter Heereweg 249 (voormalig Heemskerkterrein). Dit betreft alle dagen een muzikaal programma. Harddraverijvereniging Lisse en Omstreken heeft eveneens toestemming voor het organiseren van de kermis van 26 tot en met 28 september 2017. De openingstijden zijn: dinsdag 26 september 2017, van 16.00 uur tot 24.00 uur; woensdag 27 september 2017, van 13.30 uur tot 24.00 uur donderdag 28 september 2017, van 11.00 uur tot 24.00 uur; Besluiten: 14 september 2017.

Vindt u dat u door deze besluiten in uw belang bent getroffen? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Reageren op ieder besluit moet u doen binnen zes weken nadat de vergunning naar de aanvrager is verzonden. Wilt u weten wanneer dat is geweest? Neemt u dan contact op met de gemeentewinkel, telefoonnummer 14 0252. •

Ook hebben wij aan de Harddraverijvereniging Lisse en Omstreken een ontheffing voor het houden van alle wedstrijden op de weg in de feestweek gegeven. Besluit: 14 september 2017

VERKEER EN VERVOER Wij hebben besloten om in een gehandicaptenparkeerplaats in te stellen in de Johan Vermeerstraat 22 in Lisse op het parkeerterrein schuin t.o. de woning. Dit besluit treedt in werking op 20 september en de tekening ligt ter inzage in het gemeentehuis van Lisse. U

PRAAT U MEE OVER BETER TOEGANKELIJKE HULP EN ONDERSTEUNING? Op dinsdag 26 september organiseren de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen een bijeenkomst over hoe we ervoor kunnen zorgen dat onze inwoners de weg naar hulp en ondersteuning kunnen vinden. Wij nodigen u van harte uit de bijeenkomst bij te wonen in De Duinpan in De Zilk van 18:00 - 21:30 uur.

15.30 - 17.00 uur wethouder Evert Jan Nieuwenhuis – afval en duurzaamheid

Wijkregisseur en wijkinitiatieven De wijkregisseur Monique van der Weijden is de hele dag aanwezig op de jaarmarkt. Zij staat er samen met medewerkers van het Welzijnskwartier en het Welzijnskompas. Wilt u over uw buurt in gesprek dan nodigen wij u van harte uit om in de wagen een kopje koffie/thee met ons te drinken. Ook de organisaties ‘Gluren bij de buren’ en het buurthuis Salvatori staan bij de wagen van de gemeente.

kunt er bezwaar tegen maken door vóór 2 november een brief te sturen naar de burgemeester van Lisse, Postbus 200, 2160 AE Lisse.

Professionals en inwoners buigen zich over vragen als: • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat inwoners de hulp en ondersteuning eenvoudig weten te vinden? • Hoe kunnen we onze manier van werken versterken zodat klanten/inwoners sneller en beter worden geholpen? Hoe betrekken we de inwoners daarbij (participatie)? Samen met u zetten we graag de lijnen voor de toekomst uit! Aanmelden Wilt u zo vriendelijk zijn om u van tevoren aan te melden via integraletoegang@noordwijk.nl onder vermelding van uw naam.

BOUWEN EN WONEN Aanvragen Aangevraagde omgevingsvergunningen: • Heereweg 460 (nabij), het diepspitten van bollengrond, 07-09-2017 • Heereweg 347, het vervangen van de huidige lichtbak met doosletters naar een nieuwe kleinere lichtbak met doosletters, 08-09-2017 Als blijkt dat er in verband met een aanvraag een inspraakprocedure nodig is, dan kondigen wij dat aan op deze informatiepagina. In dat geval kunt u de aanvraag inzien. Op dit moment liggen de aanvragen niet ter inzage. Rectificatie week 33 Besluit Verleende omgevingsvergunning: • Visserkade 2, het plaatsen van een aflopende vlonder moet zijn, het plaatsen van een steiger, 31-07-2017 Vindt u dat u door een besluit in uw belang bent getroffen? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Op dit besluit kunt u nog binnen twee weken, na deze publicatie, reageren. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met de Gemeentewinkel / vergunningen, telefoon 14 0252. Besluiten Verleende omgevingsvergunningen/gebruiksvergunning: • Keukenhof, het renoveren van het Willem Alexander Paviljoen, 07-09-2017 • Kanaalstraat 86 B, het aanpassen en het legaliseren van het hekwerk op het dakterras, • 12-09-2017 • Heereweg 304, het veranderen van bestemming en het realiseren van een inpandig balkon, 12-09-2017 • Mendeldreef 140, het plaatsen van een overkapping, 13-09-2017 • Diverse locaties, het brandveilig in gebruik nemen van de kermis tijdens feestweek 25 tot en met 29 september • Diverse locaties, het brandveilig in gebruik nemen van

TOUR OF DUTY IN CONCERT! Op zaterdag 7 oktober organiseren wij onze jaarlijkse bijeenkomst voor de veteranen uit Lisse. We zijn te gast in een bijzondere locatie; Floralis, Huis van Cultuur. Hier wordt een speciaal veteranenconcert gegeven door Fanfare ‘Bereden Wapens’ van de Koninklijke Landmacht, o.l.v. Ritmeester Harold Lenssen en met solisten Ingrid van den Nieuwenhuizen en Dennis Kroon. Wij hebben een aantal kaarten voor dit bijzondere concert over, die we voor een kleine vergoeding beschikbaar stellen voor belangstellenden. De kaarten kosten € 5,- en hiervoor krijgt u niet alleen toegang tot het concert, maar ook in de pauze en na afloop van het concert nog een hapje en een drankje. Programma vanaf 13.30 14.00 14.15 15.00 15.30 16.15 17.15

uur uur uur uur uur uur uur

Ontvangst in Floralis Aanvang programma Eerste deel concert Pauze Tweede deel concert Hapje en drankje in de foyer Einde bijeenkomst

Kaarten kunnen vanaf donderdag 21 september tot vrijdag 29 september 12.00 uur tegen contante betaling worden afgehaald bij de receptie van het gemeentehuis.

terreinen voor Feestweek Harddraverij 21 tot en met 29 september en Lisse Draaft Door 20 tot en met 25 september Vindt u dat u door een besluit in uw belang bent getroffen? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.


Gemeenteberichten BOOMONDERHOUD DIT JAAR IN UW WIJK?

ISD-RUBRIEK

Alle gemeentelijke bomen controleren wij elke drie jaar op gezondheid en veiligheid. En we kijken of de boom gesnoeid of zelfs vervangen moet worden. Dit jaar zijn de bomen aan de beurt in de Vogelwijk, Componistenwijk, Schilderswijk, Geestwater, Vrouwenpolder en Rond.

BIJZONDERE BIJSTAND

Onderhoud Bomen gemeente Lisse 2017 - 2019 In Lisse werken we met een 3-jarige cyclus. Alle bomen beoordelen we ten minste 1 keer per 3 jaar op veiligheid en onderhoud. Lisse is opgesplits in 3 vergelijkbare delen(zie kaart). Elk jaar beoordelen we 1 deel en aansluitend worden waar nodig maatregelen uitgevoerd. Inspanningen en kosten verdelen we zo gelijkmatig over de jaren.

Uitvoering in het 3e en 4e kwartaal

2017

2018

2019

Rayon 1 03 De Blinkerd 06 Berkhout 10 Dever 17 De Engel 18 Ter beek 19 Roovers broek 20 De Loosters 21 Halfweg 22 Sportpark Rayon 2 01 Meer en Duin 02 Meerenburgh 04 Oranjewijk 05 Zeeheldenwijk 07 Centrum 08 Bloemenwijk 09 Van Rijckevorsel

d.d. 7-9-2017 Bomen zijn belangrijk. Zij Bijgewerkt bepalen voor een belangrijk deel het straatbeeld in Lisse. Daarnaast geven bomen zuurstof, rust en verkoeling, dempen geluid en geven een prettige aanblik. Daarom houden we de bomen in Lisse goed in de gaten.

Snoeien Elke drie jaar controleren wij alle bomen. Na de controle beslissen we welke bomen gesnoeid worden. We snoeien alleen als er dode of overhangende takken zijn of als het nodig is om de vorm van de boom te behouden. Verder laten we de bomen groeien, zodat de boom zich goed kan ontwikkelen. In het najaar, van september tot en met december, snoeien we de bomen. Bomen kappen en vervangen Soms is het noodzakelijk dat bomen worden gekapt. Dat geldt bijvoorbeeld in situaties waarin de veiligheid in het geding is. En voor iedere gekapte boom planten we een nieuwe boom terug, zodat het bomenbestand in Lisse op peil blijft. Uit de boomcontrole bleek dat een aantal bomen gekapt moet worden. Om welke bomen het gaat vindt u op onze website, www.lisse.nl/bomen. In oktober en november kappen wij deze bomen. Hiervoor is geen kapvergunning nodig. Afhankelijk van de weersomstandigheden gebeurt dit tussen december 2017 en maart 2018. Vragen? Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het informatiecentrum via ons telefoonnummer 14 0252

Reageren op ieder besluit moet u doen binnen zes weken nadat de vergunning naar de aanvrager is verzonden. Wilt u weten wanneer dat is geweest? Neemt u dan contact op met de Gemeentewinkel / vergunningen, telefoon 14 0252.

Colofon

Welstand Iedere maandag houdt de plaatselijke vertegenwoordiger van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie) voor de gemeente Lisse vanaf

Openingstijden Onze Gemeentewinkel werkt volledig op afspraak zodat u niet lang hoeft te wachten. Een afspraak maakt u op www.lisse.nl, telefonisch via 14 0252 en bij de receptie. Let op: voor het afhalen van uw reisdocumenten of uw rijbewijs hoeft u geen afspraak te maken!

Antwoord In sommige gevallen komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand is een vergoeding voor bijzondere noodzakelijke kosten die u niet uit uw inkomen of vermogen kunt betalen. Vermogen is het totale saldo op uw bankrekeningen, maar ook een eigen huis of caravan. Voor wie? Bijzondere bijstand is bedoeld voor mensen met een laag inkomen en weinig of geen eigen vermogen. Dus ook voor mensen met een laag salaris of bijvoorbeeld een WAJONG-uitkering of een AOW-pensioen. Van jongeren tot 21 jaar wordt verwacht dat ze eerst een beroep doen op hun ouders.

Rayon 3 11 Vogelwijk 12 Componistenwijk 13 Schilderswijk 14 Geestwater 15 Vrouwenpolder 16 Lisse Rond

Contactgegevens Bezoekadres: Heereweg 254, 2161 BS Lisse Postadres: Postbus 200, 2161 AE Lisse Telefoon: 14 0252 E-mail: gemeente@lisse.nl Website: www.lisse.nl

Vraag Ik heb een laag inkomen en weinig vermogen. Voor extra uitgaven heb ik geen geld. Kan ik in aanmerking komen voor bijzondere bijstand?

Waarvoor kunt u bijzondere bijstand krijgen? Bijzondere bijstand is geld dat u kunt krijgen voor bepaalde kosten die u hebt. Het gaat om zaken: • die u echt nodig hebt; • waarvoor u zelf geen geld hebt; • waarvoor geen uitstel mogelijk is; • die uit bijzondere, individuele omstandigheden voortkomen; • en waarvoor u bij geen enkele andere organisatie (zoals bijvoorbeeld een zorgverzekeraar) een vergoeding kunt krijgen.

Voorbeelden Voorbeelden van bijzondere bijstand zijn advocaatkosten, de kosten van bewindvoering, curatele en mentorschap, hoge zorgkosten, kinderopvang op sociaal medische indicatie, maaltijdvoorziening en woonkostentoeslag. Waarvoor kunt u geen bijzondere bijstand krijgen? U krijgt geen bijzondere bijstand voor algemeen voorkomende kosten als woninginrichting, tandartskosten, de kosten van een bril of voor het wettelijk risico vanuit de basisverzekering. Dat geldt voor alle zorgkosten waarvoor u zich (aanvullend) kunt verzekeren. Hoe aanvragen? Als u denkt in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand, dan kunt u voor het aanvraagformulier terecht bij de ISD Bollenstreek. U moet de bijzondere bijstand aanvragen vóórdat u de kosten maakt. Meer informatie Voor meer informatie en vragen over bijzondere bijstand en de voorwaarden kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek. Bereikbaarheid ISD Telefoon : (0800) 95 67 000 (gratis) Website : www.isdbollenstreek.nl E-mail : info@isdbollenstreek.nl Persoonlijk : bezoek aan het lokaal loket/het zorgloket/Wmo Adviescentrum van uw woonplaats.

Bijzondere bijstand is maatwerk. Dat betekent dat wanneer u een aanvraag doet er altijd sprake is van een individuele beoordeling. U hoeft bijzondere bijstand in principe niet terug te betalen. In bepaalde situaties is het een lening. Dan moet u het geld wel terugbetalen.

9.30 uur een openbare vergadering in het gemeentehuis van Sassenheim. De agenda met de bouwplannen die tijdens de vergadering worden beoordeeld, ligt vanaf woensdag ter inzage. U kunt deze inzien bij de Gemeentewinkel / Vergunningen. Wilt u meer informatie? Belt u dan naar 14 0252. Iedere donderdag houdt de Centrale Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (regio welstandscommissie) voor de Duin- en Bollenstreek vanaf 14.00 uur een openbare vergadering in het Groothandelsgebouw, Stationsplein 45 te Rotterdam. De agenda met de bouwplannen die tijdens de vergadering worden beoordeeld, kunt u vanaf donderdag telefonisch opvragen. Wilt u meer informatie? Belt u dan naar 14 0252. Voor alle informatie over bouwen, bouwplannen, afwijking van bestemmingsplannen en vergunningen (omgevingsvergunning) kunt u een afspraak maken met de Gemeentewinkel / Vergunningen via telefoonnummer 14 0252. Afspraken maken is mogelijk op maandag van 8.30 tot 13.00, dinsdag en woensdag van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag van 8.30 tot 20.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

U kunt daarvoor zo binnenlopen. De openingstijden voor de receptie en telefonische vragen zijn: • Maandag, dinsdag en woensdag van 08.30 tot 17.00 uur • Donderdag van 08.30 tot 20.00 uur • Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur Milieustraat De milieustraat is gevestigd aan de Vennestraat 3. U kunt er terecht op maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 12.00 uur.

Lokaal Loket Bij het Lokaal Loket Lisse in het gemeentehuis kunt u elke dag tussen 09.00 en 12.00 uur terecht zonder afspraak. Griffie Heeft u vragen over de gemeenteraad of over raadsvergaderingen? Neem dan contact op met griffier mw. drs. M. (Margriet) G.J. Veeger, telefoonnummer (0252) 433120 of mveeger@lisse.nl U vindt deze informatierubriek ook op www.lisse.nl onder het kopje bestuur/bekendmakingen en regelgeving.

DIVERSEN Definitief ontwerp uitritconstructie Nassaustraat/ Blokhuis Op dinsdag 12 september 2017 heeft het college van Burgemeester en Wethouders het definitief ontwerp vastgesteld voor de uitritconstructie Nassaustraat/ Blokhuis. Het definitief ontwerp ligt vier weken (26 september tot 18 oktober) op het gemeentehuis ter inzage.

Collectes Van 17 tot en met 23 september collecteert Nierstichting Nederland en Van 24 tot en met 30 september collecteert het Fonds verstandelijk gehandicapten Lisse, dinsdag 19 september 2017 Het college van burgemeester en wethouders

Volg ons op Twitter en Facebook:

@GemLisse /gemeentelisse


t k r e p e b n o alle

n e t r spo

* 5 1 v.a. k e e w r e p

, 4 €

arden.

e voorwa

aar d *Vraag n


nieuws

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

HILLEGOM n In de Hoeksteen

LISSE n Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis is door de gemeenteraad van Waddinxveen voorgedragen als nieuwe burgemeester van die gemeente. Dat maakte Nieuwenhuis donderdagavond bekend tijdens de raadsvergadering.

aan het Karel Doormanplein 2 is woensdag 27 september om 18.00 uur weer een eetcafé. Het driegangenmenu kost 5 euro. Het eetcafé is voor iedereen die het prettig lijkt om anderen te ontmoeten en gezellig samen te eten. Opgeven kan tot uiterlijk maandag 25 september. Er is plek voor totaal dertig personen. Aanmelden kan bij Ineke Diepeveen via: 06-10680705 (na 18.00 uur).

Raadsleden, collegeleden en aanwezigen in de zaal feliciteerden de wethouder. “Ik ben blij, dankbaar en heb veel zin in deze nieuwe baan. Tegelijkertijd neem ik afscheid van een gemeente waarin ik met ontzettend veel plezier heb gewerkt en gewoond. En waarin we samen met betrokken inwoners mooie resultaten hebben bereikt.” “Wij feliciteren wethouder Nieuwenhuis van harte met deze mooie nieuwe stap in zijn loopbaan”, zegt burgemeester Lies Spruit. “Het was ons al gauw duidelijk dat zijn carrière snel zou gaan. Hij heeft een goed ontwikkeld bestuurlijk talent

The Given Horse is overal geweest, behalve in... HILLEGOM n In de Verenigde

Radio 3FM noemde het ‘Een stoerdere versie van Acda en de Munnik’. Frontmannen van dit duo zijn Marius van der Leij en Johannes Peetsma. Ze houden er van om reizen te combineren met muziek maken. Zo zijn ze naar verschillende landen gegaan met telkens een doel: overleven van muziek. Met een melodica, gitaar en een handycam legden ze vast hoe ze probeerden te overleven als straatartiest wat vervolgens werd uitgezonden via Spunk!. Hoogtepunten uit de reis zijn het spelen in een gayclub, elkaar tatoeëren en een hele slechte drugsdeal. Eenmaal teruggekomen in Nederland werd het duo versterkt door een volledige band en werd een EP geschreven over de reis naar Amerika. Hierna volgde een reeks van optredens en op 23 september blijven de heren steken in Hillegom. Ze waren te zien in onder andere De Wereld Draait Door, ZappLive en met volledige band speelden ze menig maal bij 3FM. Tijdens Eurosonic/Noorderslag, waar ze meerdere keren speelden, kregen ze lovende recensies van verschillende landelijke platforms. En ze zijn hard bezig met een album, deze staat gepland voor eind 2017. Zaterdag 23 september staan de mannen in de Kulturele Raad (Prinses Irenelaan 16) vanaf 20.30 uur. Kaarten kun je reserveren via www.scbh.nl.

Bereikbaarheid WelzijnsKompas REGIO n WelzijnsKompas Hillegom-Lisse is donderdag 28 september gesloten.

De sluiting is vanwege de Harddraverij Lisse op die dag. Vrijdag 29 september zijn de medewerkers van 09.00 tot 12.30 uur telefonisch bereikbaar op 0252757100 en aan de balie op de locatie in Dienstencentrum Hillegom.

5

Wethouder Nieuwenhuis vertrekt uit Lisse

Eetcafé in de Hoeksteen

Staten probeerden ze het door op straat te spelen, in Japan gingen ze voor fame, in Griekenland was het doel het geld terug te halen en in Ierland gingen ze proberen quitte te spelen. Maar wat is hun doel dan met Hillegom? Playing to get back Home?

DINSDAG 19 SEPTEMBER 2017

Journaliste en cabaretière Anouk Kragtwijk: “Het leven is gewoon niet leuk zonder lach.” | Foto: pr

Anouk Kragtwijk debuteert in ‘haar Lisse’ LISSE n Anouk Kragtwijk brengt totaaltheater. Verhalen over maatschappelijke onderwerpen combineert zij met luisterrijke liedjes. Ze zet mensen aan het denken, raakt de gevoelige snaar en is ook nog grappig. De 29-jarige Lissese debuteert maandag 25 september in haar eigen dorp. De cabaretshow ‘Madam Tofu’ is dan te zien in Theater Floralis. Door Jankees Faas

De studente aan de Koningstheateracademie in Den Bosch won onlangs tijdens het Utrechts Cabaretfestival in het Schiller Theater de Persoonlijkheidsprijs. “In het juryrapport stond dat je kon hangen in mijn stem. Dat het heel fijn was om naar mij te luisteren. Dat ik heel bevlogen overkom en intelligente grappen maak.” De carriéreplanning van Anouk verloopt stap voor stap. Op de basisschool (St. Josephschool) deed zij mee aan musicals en zat zij ook op het kerkkoor van de St. Agathakerk (Kikosta). Zangleraar Fabian Haggenburg schoolde de stem van Anouk in de periode van haar twaalfde tot haar zeventiende. Vijf jaar geleden deed zij in Amsterdam een cursus songwriting. Begin 2014 won Anouk met twee andere meiden de zangwedstrijd De Stem van de Bollenstreek in Noordwijk. De Koningstheateracademie is gespecialiseerd in cabaret. “Hier gaat het ook om het doorbreken van de vierde wand. Het publiek is onder-

deel van je show. Theo Maassen is iemand die goed de interactie weet op te zoeken met de mensen in de zaal. Hij is iemand die zijn punt maakt en die je gelijktijdig aan het lachen brengt.” Anouk heeft altijd het gevoel gehad dat ze ooit op een groot podium terecht zou komen. Dat doet ze als journaliste en nu ook als cabaretière. “Ik wil verhalen vertellen en gelijktijdig emoties delen met mensen. Ik ben maatschappelijk bewogen, eigenlijk een beroepsidealist. Al mijn werk bouw ik hier om heen. Ik ben heel vatbaar voor wat er om mij heen gebeurt. Alles wat ik tot op heden heb meegemaakt is fantastisch geweest voor het verhaal, dat ik nu op een podium kan vertellen. Op dit moment wint nog de machteloosheid van de energie kwijt kunnen in mijn cabaretvoorstelling. Mijn thema is hoe gaan wij om met onze planeet? Rond dit thema vertel ik allerlei grappen. Want het leven is gewoon niet leuk, zonder een lach.” Lisse komt prominent voor in haar show. Het is ook een drager voor wat zij wil zeggen. “Lisse is mijn thuisbasis. Om een tipje van de sluier te lichten: in mijn show komt onder meer wethouder Adri de Roon voor. Toen ik heel klein was kreeg ik een keer van hem les in politiek. Dat is me altijd bijgebleven”, vertelt de debuterende cabaretière. Pianist Jasper Swank begeleidt Anouk tijdens ‘Madam Tofu’ op de piano. “Ik werk nu een jaar met Jasper. Hij is fantastisch. Jasper heeft een absurd goed niveau van pianospelen. Hij tilt mijn liedjes naar een hoger plan.”

Grote Muziekquiz in DGZ LISSE n Voor iedereen die van muziek houdt is er 25 september de Grote Muziekquiz van Lisse in De Gewoonste Zaak.

Met duopresentatie door David Dam en Okke Punt, clips, beeld- en geluidsfragmenten en muziek die

live wordt gespeeld. Inschrijving per team van maximaal 5 deelnemers onder vermelding van de teamnaam, kosten ter plaatste te voldoen: 15 euro per team, leden HDV: 12,50 euro. Zaal open: 19.00 uur. Kom op tijd, de quiz start stipt om 20.00 uur

en denkt altijd vooruit. Hij heeft daardoor samen met zijn collegeleden goede resultaten geboekt in diverse dossiers. Voorbeelden hiervan zijn de inspanningen rondom het omgekeerd inzamelen, de herinrichting van het Havengebied en het weer gezond maken van de begroting. Wij vinden het jammer voor Lisse dat hij vertrekt, maar zijn trots dat we als gemeente zulke goede bestuurders voortbrengen.” De komende tijd gaan de partijen met elkaar in gesprek over hoe zij in de ontstane vacature willen voorzien. Nieuwenhuis gaat na goedkeuring van het kabinet vanaf 6 november aan de slag in zijn nieuwe functie. Tot die tijd richt hij zich op het zorgvuldig overdragen van de lopende zaken. De wethouder heeft onder meer Financiën, Volkshuisvesting, Openbare werken, Verkeer en Infrastructuur, Afval en Bestuurlijke samenwerking in zijn portefeuille. De datum van de afscheidsbijeenkomst wordt nog bekendgemaakt.

Meer Halt-verwijzingen LISSE n Uit gegevens van Bureau Halt over 2016 blijkt dat het aantal verwijzingen naar Halt van jongeren uit Lisse door politie van buiten Lisse iets is gestegen: van 12 jongeren in 2015 naar 16 in 2016. Het aantal doorverwezen jongeren is verdubbeld: van 4 in 2015 naar 8 in 2016. In de categorie delicten zijn baldadigheid (van 3 jongeren in 2015 naar 7 in 2016) en openbare

orde (van 0 in 2015 naar 4 jongeren in 2016) ook gestegen. In 2016 heeft 100 procent van de doorverwezen jongeren een excuusopdracht uitgevoerd. De verantwoording is ontvangen door het college van B en W van Lisse die deze naar de raad stuurt ter kennisneming. In april is de aanvraag van Bureau Halt voor de gemeenschappelijke bijdrage voor 2018 ontvangen. Deze bijdrage is inmiddels betaald en afgehandeld.

De Amerikaanse rivierkreeft duikt steeds vaker op in de bebouwde kom. | Foto: Arie in ‘t Veld

Kreeften aan de wandel LISSE n De aanblik van rivierkreeften in de regio is geen zeldzaamheid meer. Met name op de Hillegommer- en Lisserdijk, het gebied tussen de Ringvaart en Oranjelaan en rond de vijvers van het Nassaupark zitten er veel. Door Arie in ‘t Veld

Sommige kreeften zoeken hun heil elders en zijn al gesignaleerd in de bebouwde kom. De kreeft op de foto werd gespot bij de voordeur van een woning in de Wilhelminastraat. Bij de Hoogheemraadschappen en de politie zijn al talloze meldingen gedaan. De politie kan er weinig mee en de Hoogheemraadschappen gebruiken de verkregen informatie om te onderzoeken welke schade de kreeften aan oevers en kades hebben aangebracht. Het bestrijden van het diertje door vangst

heeft niet het gewenste resultaat: de volwassen dieren eten namelijk de kleintjes op. Door wegvangen van volwassen kreeften kunnen de kleintjes massaal opgroeien. Rijk en provincies werken momenteel aan een plan voor een landelijke aanpak voor het terugdringen van verschillende invasieve exoten, waaronder ook de Amerikaanse rivierkreeft. Die kan voor behoorlijke schade aan oevers zorgen. Voor de mens is het beestje niet gevaarlijk. Wel kan de kreeft hard knijpen met zijn scharen, als je hem wilt oppakken. Dat kun je dus maar beter niet doen. De kreeft is eetbaar, maar het is verboden om ze te vangen met fuiken of korven, tenzij men de juiste rechten, ontheffingen en vergunningen heeft. In de wet- en regelgeving wordt echter nog nergens gesproken over wat met zo’n kreeft te doen als die voorbij komt wandelen...


FAMILIEBERICHTEN Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. LisserNieuws of de Hillegommer. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF).

Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Hoe liefelijk zijn uw woningen, o HERE der heerscharen! psalm 84:2 Verdrietig, maar dankbaar voor de vele goede herinneringen en voor de liefde en zorg, waarmee zij ons gedurende haar leven heeft omringd, geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en over oma

Elisabeth Margje van der Klauw - de Kooker weduwe van Petrus van der Klauw eerder weduwe van Adrianus Philippus Scholte * 26 augustus 1923

† 18 september 2017

Anneke en Marius Hans en Nel Herman en Anita Piet Nel en Henk Arjan Herman, Greetje in liefdevolle herinnering Klein- en achterkleinkinderen Correspondentie-adres: H. Scholte, Muntstraat 24, 2165 VJ Lisserbroek Gelegenheid tot condoleren donderdag 21 september van 19.30 tot 20.30 uur in De Proeverij, Bondstraat 1, Lisse. De dankdienst voor haar leven zal gehouden worden op vrijdag 22 september om 10.30 uur in de Grote Kerk, Heereweg 250 in Lisse, aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Prot. Begraafplaats Duinhof, Lisse. Na de begrafenisplechtigheid bent u van harte welkom in De Proeverij

Heeft u al eens nagedacht over uw uitvaart? Tijdens een vrijblijvend en kosteloos gesprek, help ik u graag bij het in kaart brengen van uw wensen en de daarbij behorende kosten.

Het Uitvaarthuys Anneke Beunder Els Görtemöller

www.vanderputtenendunweg.nl

Nic Oosterveer Uitvaartconsulent Heereweg 21 2161 AC Lisse 0252 - 413 213 06 - 22 63 07 77

info@vanderputtenendunweg.nl

• Begraven • Cremeren • Rouwtransporten door binnen en buitenland • Opbaring in eigen rouwkamers • Eigen parkeerterrein • Dag en nacht bereikbaar

dag en nacht bereikbaar

Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

0 2 5 2 - 37 69 42 06 - 19 27 98 21

Tel: 0252-211843

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

hetuitvaarthuys.net

Uw uitvaart goed geregeld Met Stichting Dunweg Depositofonds neemt u uw nabestaanden zorg over uw uitvaart uit handen.

Stichting Dunweg Depositofonds 023 - 563 35 44 Achterweg 40 info@dunwegdepositofonds.nl 2132 BX Hoofddorp

www.stichtingdunwegdepositofonds.nl


nieuws

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

DINSDAG 19 SEPTEMBER 2017

7

Veel belangstelling voor ‘t Speykpark LISSE n Onder zeer grote belangstelling werd donderdagavond in De Proeverij bouwplan ‘t Speykpark geïntroduceerd. Prachtige woningen op de plek aan de Van Speykstraat waar nu nog de flats staan die binnenkort gesloopt worden. Door Arie in ‘t Veld

Het project omvat de bouw van een eerste fase van 21 woningen met vijf vrijstaande woningen, twee tweeonder-eenkappers en geschakelde woningen, ontworpen door Van Egmond Architectuur. De verkoopprijzen liggen nog niet helemaal vast; ze zullen variëren van zes tot acht ton. Meer info daarover is te verkrijgen via makelaar Chantal Lefeber. Projectontwikkelaar Marc de Vos zegt onder andere dat de panden worden voorzien van zonnepanelen en dat er andere ener-

giebesparende maatregelen worden genomen, waardoor het energiegebruik minimaal is. Marco Bijl van ontwikkelaar Vorm zegt over de toewijzing van de woningen dat er niet wordt geloot of iets dergelijks. In principe gaan de woningen in november in de verkoop, maar degenen die een formulier hebben ingevuld voor een zogenoemde PreQualify kunnen zich al inschrijven voordat de officiële verkoop start. Een soort voorkeursrecht dus. Donderdag 21 september wordt het loket geopend en geldt uiteindelijk: wie het eerst komt het eerst maalt. “Op 24 september sluit het loket en volgen er met de gegadigden de gesprekken over de haalbaarheid,” aldus Bijl, die verwacht dat het gezien de enorme belangstelling allemaal erg vlug kan gaan. De planning is gericht op de aanvang van de bouw in het eerste kwartaal van 2018. Een jaar later worden de woningen opgeleverd.

Sommigen trotseren de regen en gaan gewoon het kermisterrein op. Ook de burgemeester!| Foto: Annemiek Cornelis-

Nat pak tijdens aanvang kermis HILLEGOM n Wat voor veel mensen een hoogtepunt had moeten worden, werd donderdag 14 september een teleurstelling, want een uitje, waar zij ongetwijfeld weken naar uit hebben gekeken, viel voor velen in het water. Door Annemiek Cornelissen

De opening van de kermis begint altijd met een gratis uurtje voor mensen met een beperking. Deze keer gooiden de weergoden roet in het eten en hebben onder andere De Hartekamp en Zorgcentrum Bloemswaard afgezegd. Niet iedereen liet zich echter door het weer

uit het veld slaan en zo werd het voor een groot aantal mensen toch nog een gezellig uurtje. Verzorgers, familie en vrijwilligers waren ruimschoots vertegenwoordigd en hadden de bezoekers van de kermis toch goed gewapend tegen de regen, die met bakken uit de hemel kwam. “Je moet een beetje creatief zijn hoor, kijk wat je met vuilniszakken allemaal kunt doen”, aldus een medewerkster van de verzorging van Parkwijk. Ook werden de paraplu’s uit de kast gehaald en de blije gezichten meegenomen, de ingrediënten om dit jaarlijkse feestje toch te doen slagen. Ook burgemeester Arie van Erk kwam een kijkje nemen. Voor de burgemees-

ter was dit een officieel bezoek, dus de ambtsketting was om. Deze werd door de mensen bewonderd en de burgemeester moest heel wat handjes schudden. Leuk om te zien was hoe blij dat mensen waren met de pluche knuffels, die zij bij binnenkomst op het terrein kregen overhandigd namens de kermisexploitanten. Van Erk onderstreepte hoe belangrijk deze activiteit is, speciaal voor deze mensen. “Ik vind het zo mooi om te zien hoeveel plezier ze hebben. Ze zijn er even helemaal uit en genieten van alles dat ze krijgen. Sommigen gaan in een attractie, maar anderen vinden het gewoon leuk om alleen maar rond gereden te worden en te kijken.”

ABBA leeft in de feestweek Onthulling nieuw naambord Jeugdland LISSE n De ABBA Undercoverband

treedt zondag 24 september op bij De Gewoonste Zaak De bekende zussen Vera en Beatrice van der Poel staan op het podium als Agneta en Frida. Het wordt genieten van deze ‘Dancing Queens’

in hun ABBA-outfit. Ze nemen een speciale formatie mee die garant staat voor de echte ABBA-sound met leden van Doe Maar, The Analogues, Niels Geuzebroek en Beeswamp. De Gewoonste Zaak is open om 16.00 uur. Het optreden wordt verwacht rond 17.00 uur. Gratis toegang.

HILLEGOM n Wethouder Anne de Jong onthult tijdens nationale burendag, zaterdag 23 september om 16.00 uur, het nieuwe naambord van speeltuin/buurthuis Jeugdland.

Van het Oranjefonds heeft Jeugdland geld ontvangen en een gedeelte van dit geld is besteed aan dit nieuwe bord. Buurtbewoners zijn vanaf 15.30 uur welkom voor een hapje en een drankje, om bij de onthulling aan de Sportlaan 86 aan-

wezig te zijn en kennis te maken met het bestuur en de vrijwilligers. Het is de eerste keer dat Jeugdland een activiteit organiseert voor de buren. Als het aanslaat wil de vereniging er volgend jaar een groter evenement van maken.

COLUMN

Kuddegedrag

Mr. Johan van Steijn FFP RB Kromhout, accountants en belastingadviseurs Kanaalstraat 270e Lisse www.kromhoutlisse.nl 0252 41 74 50 js@kromhoutlisse.nl

Jaarlijks trekken meer dan een miljoen gnoes uit de Serengeti Nationaal Park in Tanzania naar een voedselrijker gebied elders. De gnoes stuwen samen bij de kolkende Mara rivier en raken allen opgewonden waardoor ze samen een oorverdovend onrustig geloei voortbrengen en elkaar in de rivier duwen. Velen raken gewond en worden vervolgens met genoegen verorberd door de hongerige krokodillen, leeuwen of hyena’s. Deze trek wordt ingezet door een aantal leiders in de groep. Zij bepalen wanneer de trek begint. De rest volgt blindelings zonder de risico’s in te schatten. Youp van ’t Hek Mensen vertonen hetzelfde kuddegedrag. Als Youp van ’t Hek vindt dat je een lul bent als je Buckler drinkt dan haalt niemand het meer in zijn hoofd om daar nog één slok van te

nemen. Studenten uit deze regio willen het liefst in Amsterdam studeren en krom liggen voor een piepkleine peperdure kamer. Zo horen we er gevoelsmatig helemaal bij. Het voelt veilig en geborgen. De bekende tv-persoonlijkheid/ historicus Maarten Van Rossum wordt recalcitrant gedrag verweten. Zelf vindt hij de meeste mensen eerder dom en verwijt hen kuddegedrag. Hij meent achteraf meestal ook gelijk te hebben. Of dat werkelijk zo is, dat laat ik in het midden. Duidelijk is wel dat afwijkend gedrag of een andere mening vaak niet wordt getolereerd en een negatieve weerklank heeft. Mensen denken dat de groep de juiste beslissing maakt. Maar dit gedrag kan dramatische gevolgen hebben. Kijk nog maar eens naar de recente huizencrisis. Als iedereen een huis kan kopen, waarom zou je dat zelf dan ook niet doen?

Zeepbellen De beleggingszeepbel door ITbedrijven eind jaren ’90 is ook zo een mooi voorbeeld. Als je buurman in negen maanden tijd 100% rendement maakt op een IT-belegging (vaak ook nog met geleend geld!) dan ben je toch wel een sukkel met je saaie spaarrekening. De verleiding wordt dan wel héél groot om niet meer rationeel na te denken. Je wilt deze “speed”boot niet graag missen. De beleggingskudde slaat op hol en is niet meer te stoppen. Maar in werkelijkheid hadden deze IT-bedrijven niet eens een gezond bedrijfsplan en maakten nauwelijks tot geen winst. Uiteindelijk knapte de zeepbel en wilde iedereen van zijn aandelen af. Je werd vervolgens voor gek verklaard als je nog in aandelen belegde. Het kwaad geschiedde met vele slachtoffers tot gevolg.

Space Shuttle ramp De Space Shuttle Challenger is in 1986, (deels) door groepsdenken, 73 seconden na de lancering, verongelukt. Zeven astronauten lieten het leven door een lekkende rubberen ring! Hierdoor kwamen er gassen vrij en dat leidde tot het te snel verbranden van de brandstof en uit elkaar spatten van het ruimteveer. Er was slechts één ingenieur die meermalen had aangegeven dat koude weersomstandigheden effect zouden hebben op de rubber ring. Toch besloot de groep “ruimtevaartdeskundigen” om de lancering door te laten gaan. Ze vonden de unanieme meerderheid van stemmen belangrijker dan de meermalige waarschuwing van één ingenieur. Hoewel het soms verstandig kan zijn om intuïtief een groep te volgen is mijn advies om eerder op je nuchtere verstand te vertrouwen. Zelf draag je ook de gevolgen.


Wij maken plaats voor de nieuwe collectie

Echt onzichtbaar horen?! Tot wel

50% showroom voordeel*

Overtuig uzelf en probeer Silk 4 weken gratis en vrijblijvend. U wilt een onzichtbaar hoortoestel, gebruiksgemak en draagcomfort. Met Silk primax is dat nu mogelijk. Het maken van oorafdrukken is niet nodig. Geen lange wachttijden, u kunt direct horen wat de nieuwste techniek voor u kan betekenen. De Silk toestellen zitten boordevol innovatieve luistertechniek. Ze zorgen voor een ijzersterke geluidswaarneming. Spraak en ruis worden optimaal gefilterd, waardoor u weer volop geniet van het geluid om u heen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om het zelf gratis en vrijblijvend te ervaren? Neem dan contact met ons op of kom langs in de winkel. • 100% onzichtbaar • Zeer helder en natuurlijk geluid • Optimale pasvorm • Beter verstaan in gezelschap

Bij Auping Plaza: - Professioneel slaapadvies - Compleet assortiment - Snelle levertijd - Uitstekende service & garantie

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel

Het grootste Auping test- en adviescentrum van Nederland!

Het grootste Auping test- en adviescentrum van Nederland!

Auping Plaza Leiderdorp

Auping Plaza Leiderdorp Elisabethhof 4, Leiderdorp T.071-5820212

Elisabethhof 4, Leiderdorp T. 071- 5820212 www.aupingplaza.nl

www.aupingplaza.nl

Openingstijden Openingstijden 13:00 - 17:30 uur ma: 17:30 uur di t/m vrij: 10:00 -13:00 ma: - 17:30 uur 10:00 -10:00 17:00 uur zat:t/m vrij: di - 17:30 uur 12:00 -10:00 17:00 uur zon: zat: - 17:00 uur

zon:

Oorwerk Sassenheim Jan van Brabantweg 23 2171 HC Sassenheim

Oorwerk Nieuw Vennep (bij Ed Kriek Optiek) Venneperhof 2

 (0252) 258 057 of (0252) 258 058  sassenheim@oorwerk.nl

2151 AZ Nieuw Vennep  (0252) 626 036

Hearing Systems

Openingstijden: zie www.oorwerk.nl

12:00 - 17:00 uur

Mooie nazomerse aanbiedingen! SONJA relaxfauteuil met sta-op functie. Altijd uit voorraad leverbaar in 2 kleuren, gratis thuis bezorgd. van € 1.198,onze prijs € 975,Bij Baalbergen vindt u meubels, met de voor u vertrouwde kwaliteit en onze royale garantie, voor een hele scherpe prijs.

BB-10 unieke eigen collectie. Oneindig veel mogelijkheden, ook als hoekbank. 2 zitsbank v.a. € 949,-

ATLAS stoer, industriële eettafel in diverse lengtes en onderstellen. 200 x 100 cm € 1.095,-

TALO zitgroep. zitten-op-maat: 3 zithoogtes, verstelbare zitdiepte. 2 zitsbank in stof € 1.190,-

openingstijden dinsdag t/m zaterdag .-. uur • Ambachtsweg  •  ah Katwijk telefoon  -  • baalbergenkatwijk@gmail.com • www.baalbergenkatwijk.nl Like ons op facebook.com/Baalbergen-Katwijk en blijf op de hoogte van alle aanbiedingen.


nieuws/column

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

DINSDAG 19 SEPTEMBER 2017

9

Naar Vitale Teelt in 2030 STREEK n “Bollen en bloemen van

topkwaliteit, vrij van ziekten, op een rendabele manier geteeld in harmonie met de omgeving, zonder uitstoot, klimaatneutraal en met een verantwoorde omgang met de natuurlijke hulpbronnen water, energie, bodem en biodiversiteit.” Dat is de ambitie van de bloembollensector op weg naar 2030. Een bloeiende Nederlandse sector met een exportwaarde van 1,6 miljard euro per jaar en een marktaandeel van 60 procent van de wereldproductie.

Door Jos Draijer

De Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur (KAVB), Wageningen Universiteit & Onderzoek, Greenport Duin- en Bollenstreek en Greenport Noord Holland geven met het uitspreken van deze ambitie een startsein voor een onderzoeks- en uitvoeringsprogramma voor de bloembollensector op weg naar een duurzame Vitale Teelt in 2030. Verandering is nodig want er zijn steeds minder gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar voor de sector waardoor de teelt anders moet worden ingericht. Groen moet ook

echt groen zijn. De consument moet dan ook kunnen vertrouwen op een duurzame productiewijze door de sector die ook bijdraagt aan een gezonde leefomgeving. Groene gewasbescherming, schone start met plantgoed en een productie die rekening houdt met de natuur en biodiversiteit vormen de treden voor een systeemsprong op weg naar een Vitale Teelt 2030. SAMENWERKING

Er wordt samenwerking gezocht met relevante partijen om dit programma vorm te geven. Daarom zijn ondernemers binnen en buiten de bollensector, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijs- en onderzoekinstellingen en iedereen die wil bijdragen aan de bollensector van morgen nadrukkelijk uitgenodigd. Wie wil meewerken aan een groene en stevige toekomst van de bollensector is welkom om mee te doen in dit programma Vitale teelt 2030. Dat kan door deel te nemen aan de bijeenkomsten die hiervoor in 2017 en 2018 worden georganiseerd. Meer info via André Hoogenduik (KAVB): hoogendijk@kavb.nl of bel: 06-13463711.

Bijzondere triatlon rond skeelerbaan Lisserbroek REGIO n In samenwerking met de Harddraverijvereniging Lisse houdt de IJs- en Skeelerclub Lisserbroek op zaterdag 23 september een bijzondere en uitdagende triatlon. Deze bestaat uit skeeleren, steppen en hardlopen op en rond de skeelerbaan van Lisserbroek. Er geldt geen leeftijdgrens en de deelname is geheel gratis. Inschrijven kan vanaf 13.00 uur in de kantine van de ijs- en skeelerclub of per email: secretaris@ijs-skeelerclublisserbroek.nl (graag volledige naam en geboortedatum opgeven). De deelnemers worden in leeftijdsgroepen ingedeeld. De eerste groep (deelnemers t/m 11 jaar) start precies om 14.00 uur. Als de eerste groep klaar is met steppen, start de tweede

groep (t/m 15 jaar). Als ook zij het steppen achter de rug hebben, mag de laatste groep (leeftijd boven de 15 jaar) beginnen. De prijsuitreiking vindt direct na afloop plaats. Natuurlijk willen de deelnemers aangemoedigd worden; zij hopen op veel enthousiast publiek. De triatlons worden gehouden op de skeelerbaan in Lisserbroek aan de Hillegommerdijk 53. Er is voldoende parkeerplaats. Deelnemers zorgen zelf voor skeelers. Het dragen van een helm is verplicht. De organisatie adviseert met klem ook andere bescherming te gebruiken zoals hand, pols- en kniebeschermers. Voor het onderdeel steppen hoeven deelnemers zelf niet voor een step te zorgen, die zijn aanwezig. Dragen van een helm is hierbij verplicht. Voor het hardlopen nemen deelnemers zelf goede sportschoenen mee.

ADVERTORIAL GEZONDHEID

Natuurlijke oplossing voor plasproblemen bij mannen Vaak ’s nachts plassen? Nadruppelen? Veel mannen met plasproblemen door een goedaardige prostaatvergroting hebben baat bij een natuurlijke behandeling met extracten van de zaagbladpalmvrucht. In Duitsland en Zwitserland worden deze extracten al veelvuldig toegepast bij plasproblemen als gevolg van goedaardige prostaatvergroting. Goedaardige prostaatvergroting is een normaal ouderdomsverschijnsel dat door een arts wordt vastgesteld. Maar liefst 50% van de mannen van 50+ heeft ermee te maken. Hoewel de aandoening meestal goedaardig is, kan prostaatvergroting het dagelijks functioneren wel beïnvloeden. Typische verschijnselen zijn namelijk vaak ’s nachts moeten plassen, het moeilijk op gang komen van het plassen, een zwakke urinestraal, de blaas niet goed kunnen legen, binnen twee uur opnieuw moeten plassen en

moeilijk kunnen ophouden van de urine. Ook kunnen deze problemen consequenties hebben voor de bedprestaties.

‘Slechts 1 capsule per dag’ Natuurlijke oplossing

Persoonlijk advies

Bel de A.Vogel gezondheidslijn op 0900 - 246 46 46 voor persoonlijk advies over natuurlijke ondersteuning bij plasproblemen bij mannen en het gebruik van ProstaforceMed.

A.Vogel ProstaforceMed* is een natuurlijke oplossing op basis van extracten van de zaagbladpalmvrucht (Sabal serrulata). Het kan worden gebruikt bij plasproblemen als gevolg van prostaatvergroting. De dosering is 1 capsule per dag. 90% van de gebruikers is tevreden over het product. ProstaforceMed is verkrijgbaar in een verpakking van 30 en 90 capsules en heeft een adviesprijs vanaf € 14,99.

Prostaattest

Heeft u plasproblemen en wilt u weten of die mogelijk veroorzaakt worden door goedaardige prostaatvergroting? Doe dan de prostaattest op: avogel.nl/prostaattest

* Traditioneel kruidengeneesmiddel. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op traditioneel gebruik. Lees voor gebruik de bijsluiter. Verkrijgbaar bij de meeste apotheken.

Gratis programma bij kortebaandraverij LISSE n Op de kortebaan van Lisse komen heel veel enthousiaste leden van de Harddraverijvereniging. Om het kijken en meespelen op donderdag 28 september nog aantrekkelijker te maken wordt een programma gratis verstrekt op

vertoon van de ledenkaart bij de entree van het kortebaanterrein. Niet-leden betalen 4 euro entree inclusief een programma. Het is heel aantrekkelijk om bij de toegang direct lid te worden. Ook dan betaal je slechts 4 euro entree inclusief programma, ben je voor de rest van 2017 lid en krijg je een uitno-

diging voor de ledenavond van 12 januari. De Harddraverijvereniging zegt het zo: “Lisse heeft de mooiste kortebaan, Lisse heeft een geweldig publiek. We ziet uit naar jouw komst om er met elkaar een geweldig spektakel van te maken.” Met de kortebaandraverij wordt de Lisser feestweek traditioneel afgesloten.

NOTENKRAKER

Kermis in de hel of gedonder in de hemel?

W

at een weer de laatste weken, bepaald geen nazomer. Dan hoosde uit de lucht, dan schijnt weer even de zon en soms allebei te gelijk. Dan is het ‘kermis in de hel’. Met bliksem erbij ‘gedonder in de hemel’. Zo noemden wij dat vroeger, alsof we wilden zeggen dat de wereld een beetje in de war is, ergens onderste boven van is. Het wereldbeeld werd immers omgedraaid want in de hel was het ineens feest en in de hemel bleek ook gedonderd voor te komen. Zo hadden we dat toch niet geleerd? Het goede kwam van Boven en het slechte van beneden, punt. Vertwijfeling tussen geloof en wetenschap. Niet alleen het slechte weer, maar ook het overlijdensbericht van de gereformeerde theoloog professor Harry Kuitert (92 geworden) deed deze jeugdherinnering van twijfel over boven en onder weer doen opborrelen. Kuitert had daar minder moeite mee. “Alle spreken van Bo-

ven komt van beneden, ook de uitspraak dat iets van Boven komt” is een van zijn bekendste uitspraken. En dan zijn bijzondere levensloop: van dominee die niet twijfelde aan de waarheid van God en de Bijbel tot uiteindelijk een ontkenner van alle geloofszekerheden. Wat een worsteling moet die man gekend hebben. Je leven wijden aan God en de Bijbel om uiteindelijk te concluderen dat alles verbeelding was. De relatie met de Gereformeerde Kerken werd er niet beter op. Velen vonden hem te rationeel geworden, een ongelovige.

Evenementen krijgen ‘religieuze trekken’ De levensloop van deze dominee en theoloog weerspiegelt volgens mij aardig wat er sinds de jaren ‘50 in onze samenleving is gebeurd. Ge-

loofszekerheden worden opgegeven, kerkdiensten worden minder bezocht en de rede (wetenschap) verdringt het geloof. Kortom: secularisatie, ontkerkelijking. De behoefte van mensen aan spiritualiteit is er nog wel, maar wordt tegenwoordig steeds vaker anders beleefd en vorm gegeven. Evenementen krijgen ‘religieuze trekken’ zoals allerlei pop - en dansfestivals, al dan niet gebruikmakend van geestverruimende stoffen, politiek en sociaal activisme tegen globalisering en de opwarming van de aarde. Maar ook cursussen over creativiteit, spiritualiteit en welzijn. Zelfs topvoetbal begint op een nieuwe religie te lijken. Meestal is de drijfveer van mensen om hierin mee te doen de behoefte aan ontspanning, zingeving en verdieping van het bestaan, geborgenheid zoeken, ergens bij horen. Maar ook, verbinding zoeken met elkaar om een doel te bereiken, naar houvast zoeken, soms in een eigen

(sub)cultuur. Religie gaat over in cultuur. Tegelijkertijd doet zich ook wat anders voor. In veel steden en dorpen waar kerken werden gesloten kwamen er moskeeën bij die intensief en zeer regelmatig worden bezocht. Terwijl heel wat christenen in Nederland dogmatische geloofszekerheden achter zich lieten, kwamen er tegelijkertijd een flink aantal mensen bij die juist wel vasthouden aan traditionele geloofszekerheden van de islam. Menig priester of dominee droomt volgens mij wel eens van bezoekersaantallen bij gebedsdiensten in een moskee. Wat betekent dit voor de toekomst? Keert de tijd van de verzuilde samenleving weer terug, maar nu langs andere religieuze scheidslijnen? Ik hoop het niet, want de samenleving moet een samen leven zijn. Elke religie moet verbinden en zeker geen splijtzwam zijn in de samenleving!

Deze column is geschreven door Jos Draijer en verschijnt om de week in deze krant. Reageren? Mail: redactie@dehillegommer.nl


C

Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Marconistraat 16 te Hillegom RECTIFICATIE In de publicatie van 12 september 2017 werd abusievelijk aangegeven dat de stukken zijn in te zien op de verkeerde locatie. Met deze publicatie is dit hersteld. Wie zorg of ondersteuning nodig heeft, zit goed bij Zorgbalans. Wij zijn er voor u, samen met de mensen om u heen, met vrijwilligers en organisaties in de buurt. Wij luisteren naar wat u belangrijk vindt en helpen u waar dat nodig is. Bijvoorbeeld met verpleegkundige zorg thuis, revalidatie, huishoudelijke ondersteuning, een woonvorm met zorg of begeleiding bij dementie.

Als u zorg nodig hebt, zijn wij er voor u

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een omgevingsvergunning (intrekking) verleend aan De Meerlanden Holding N.V. (afvalbrengstation en gemeentewerf) voor een inrichting (milieu) gelegen op de locatie Marconistraat 16 te Hillegom. Op 30 mei 2017 is door de inrichtinghouder verzocht om de revisievergunning (milieu) van 20 oktober 2004 in te trekken.

Bij Zorgbalans zien we wie u bent en krijgt u zorg en ondersteuning op een persoonlijke manier. Dichtbij, vanuit een klein en betrokken team van professionals.

Voor het verlenen van de omgevingsvergunning wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht omschreven procedure gevolgd.

Op zoek naar zorg, thuis of in de buurt? Bel 023 - 8 918 918 www.zorgbalans.nl

Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is

Kent u de OuderenOmbudsman? Die wijst u de weg! Hoofdstraat 26, 2181 ED Hillegom UITGEBREIDE COLLECTIE GORDIJNEN - RAAMDECORATIE UITGEBREIDE COLLECTIE TAPIJT PARKET - LAMINAAT - PVC GORDIJNEN - RAAMDECORATIE

Tel Hoofdstraat 0252 52055726, - 062181 22795993 ED Hillegom mail: Tel info@rinusvanstein.nl 0252 520557 - 06 22795993

mail: info@rinusvanstein.nl

TAPIJT - PARKET - LAMINAAT - PVC Openingstijden: maandag gesloten 10.00 tot 17.30 uur dinsdag t/m vrijdag Openingstijden: zaterdag 10.00 tot 16.00 uur maandag gesloten

dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 17.30 uur zaterdag 10.00 tot 16.00 uur

Hoofdstraat 26, 2181 ED Hillegom Tel 0252 520557 - 06 22795993 mail: info@rinusvanstein.nl

Bel de OuderenOmbudsman!

0900 - 60 80 100 (5 cent/min.)

Hoofdstraat 26, 2181 ED Hillegom Tel 0252 520557 - 06 22795993 Openingstijden: maandag gesloten mail: info@rinusvanstein.nl

De aanvraag hebben wij in behandeling genomen. Vervolgens hebben wij de ontwerpvergunning opgesteld die van 28 juni 2017 tot en met 8 augustus 2017 ter inzage heeft gelegen. De vergunning is ten opzichte van het ontwerp niet gewijzigd. Stukken inzien De stukken liggen ter inzage van woensdag 20 september 2017 tot en met dinsdag 31 oktober 2017 bij de receptie van het gemeentehuis in Hillegom, maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en donderdag van 16.00 uur tot 20.00 uur. Op afspraak (telefonisch of via Info@hillegom.nl) elke middag van 12.30 uur tot 17.00 uur. Rechtsbescherming Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u beroep instellen. Dat doet u schriftelijk of digitaal binnen zes weken na de publicatie van het besluit. U stuurt uw beroepschrift naar: Rechtbank van Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag of bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op deze website voor de precieze voorwaarden.

dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 17.30 uur zaterdag 10.00Openingstijden: tot 16.00 uur

maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 17.30 uur zaterdag 10.00 tot 16.00 uur

Als u beroep heeft ingesteld kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. De voorzieningenrechter kan bepalen dat dit besluit niet van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift.

SIKKENS VOOR EEN PROFESSIONEEL RESULTAAT

U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar:

NU 25% KORTING

Wij verzoeken u een afschrift daarvan toe te sturen aan: het college

Op Sikkens lakken bij uw verfspeciaalzaak

Actieperiode: hele maand september

Thuisin Carlo Loos Hoofdstraat 154 2181 EH Hillegom (0252) 53 05 20 www.thuisincarloloos.nl ThuisinCarloLoos

de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

van burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom, per adres Omgevingsdienst West-Holland, postbus 159, 2300 AD Leiden. Inlichtingen Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de heer M. Nusteen via 071-4083242 of M.Nusteen@odwh.nl.


uitgaan

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

DINSDAG 19 SEPTEMBER 2017

agenda agenda

1sept In de showtuin vanmet de CNB kun jeWitherspoon een pracht aan Dahlia’s bewonderen, 29 Waargebeurd drama Reese die tijdens een per-

Ma t/m vrijFilm: CNB Dahliashowtuin Wild

Di t/m

11

• Lisse, Heereweg 439 • Lisse, Filmhuis

maar liefsteen 650 cultivars! soonlijke crisis wandeltocht van meer dan 1600 km maakt.

• Lisse, Filmhuis 1 Film: Wild Vr 4 29Disco soonlijke crisis een wandeltocht meer danje1600 maakt. voor kinderen uit groepvan 7 en 8 die nietkm mag missen. Van 20:00 tot 23:00. Entree gratis. Party voor Kids! • Hillegom, Solution Tentoonstelling • Lisse, Museum De Zwarte Tulp Di Vrt/m zo 4 Disco10voor Vrkinderen uit groep 7 • enValkenburg, 8 die je niet diverse mag missen. Paardenmarkt locaties Do 29 4 t/m Van 20:00 tot 23:00. Entreeingratis. Waar een klein dorp groot is! Gezellig en bijzonder dorpsfeest de traditionele Paardenmarkt. www.vvvkatwijk.nl Vr-t/m zo rondom t/m 10 Paardenmarkt Valkenburg, Do Expositie Katwijk En Plein•Air 2017 •diverse Katwijk,locaties Dunatelier Do 4 Kofferbakmarkt •en Hillegom, Museum Waar een klein dorp groot in is! Gezellig bijzonderFord dorpsfeest 21 24 Za 5 Grote markt met vele uitgeladen kofferbakken, gezellig aan rondom de traditionele Paardenmarkt. www.vvvkatwijk.nl de doorgaande weg naar Haarlem. Van 10:00-16:00 uur Kofferbakmarkt • Hillegom, Ford Museum Turfrace • Vrij zo Za t/m 5 10.000 stappen wandeling • Nwh, VVV-kantoor Grote markt met vele uitgeladen kofferbakken, gezellig aan 22 Za 524 Start van deze maandelijkse wandeling om 9.00 uur de doorgaande weg naar Haarlem. Van 10:00-16:00 uur- Deelname € 2,50 10.000 ••Nwh, Go stappen Food Tourswandeling Leiden Leiden,VVV-kantoor diverse locaties ZaZa235Vrije Tijd Festival • Sassenheim, park Rusthoff Start van deze maandelijkse wandeling om 9.00 uur - DeelZa 5 Dagelijks Di De Olmenhorst Zelfpluk • Lisserbroek, De Olmenhorst Waargebeurd drama Reese Witherspoon tijdens een perParty voor Kids!met •die Hillegom, Solution t/m zo

okt

Als het fruit plukrijp is wordt de boomgaard geopend. Je kunt je biologische appels en peren plukken. www.olmenhorst.nl

apr ’18 ‘ Naar de bollen. Anton L. Koster, schilder van bollenvelden’ Ruim vijftig werken uit diverse collecties.

t/m

t/m

Tot en met 24 september is je laatste kans om nog de expositie van het

sep

En Plein Air event te bezichtigen! vvvkatwijk.nl

Warmond, Park Groot Leerust Driedaagse zeiltocht waarbij de tocht van turf wordt herinnerd. Start

t/m

vrijdag om 7.30 uur bij park Groot Leerust.

sept

sept

Marc van Brug (l) en Frank Schermer Voest kijken uit naar het nieuwe seizoen van Theater Floralis. | Foto: Arie in ‘t Veld

Theater Floralis gaat nieuw seizoen in LISSE

23 55

We Are Fashion Event • Noordwijk, Hoofdstraat 5 Auto Avenue • Lisse,fashion Centrum On Probation - Mannenemancipatie De winkeliers van de#6Hoofdstraat showen de laatste Za 5 Verschillende autodealers latenlange de nieuwste 23 en trends op de ruim 500 meter catwalk!modelen 10-18 uur.zien in Dorpshart Lisse. Auto’s staan verspreid in het Dorpshart. Auto Avenue • Lisse, Centrum ZaZa& 5& 6 Lifestyle Beurs laten • Noordwijkerhout, Tespelduyn Verschillende autodealers de nieuwste modelen zien Zo 5 ZaZa

• Leiden, Middelste-

sept

Door Arie in ‘t Veld

Frank Schermer Voest van de stichting zegt dat het best bijzonder is dat deze groep professionals in Lisse optreedt. “Uit het hele land komen belangstellenden naar deze avond, zoals al is gebleken tijdens een eerder optreden in het voorjaar. De groep in deze samenstelling treedt ook maar drie keer per jaar op; geweldig leuk dat ze dus weer naar Lisse komen.” Schermer Voest onderstreept dat de diversiteit aan

optredens op de maandagavond in Floralis een schot in de roos is. “In het vorige seizoen hebben we een prachtig programma met veelal bekende artiesten gehad. Een voordeel hierbij is dat er op maandagavond in de theaterwereld niet veel gebeurt. Veel theaters zijn dan gesloten, maar wij niet. Bovendien behandelen we de artiesten zeer goed. Dat zeggen ook zijzelf; het is een van de redenen dat ze graag naar Lisse komen. Alsook vanwege de aparte ambiance van Floralis.” De eerste maandagavond in het nieuwe seizoen wordt op 9 oktober gevuld met een benefietavond voor de Stichting Bretels met medewerking van Marlayne Sahupala; Shirma Rouse; Lo van Gorp en Tom Beek. De stichting zet zich in voor jonge gezinnen die een van de ouders verliezen of verloren hebben. Kijk op www.stichtingbretels.nl voor de achtergronden. Medebestuurslid Marc van Brug zegt dat met het benefietconcert een opening wordt gerealiseerd die klinkt als een klok. “En in de weken daarna volgt nog een heel gevarieerd programma dat veel mensen zal aanspreken. Ook hierover is op

onze website het nodige te lezen. Overigens hebben we het genoegen dat een aantal artiesten zelf vraagt of ze in Lisse mogen optreden. Het succes van de maandagavondformule wordt daarmee onderstreept. We krijgen geen subsidie, draaien geheel op eigen risico. Dan is het goed te constateren dat de formule van begin af aan een succes is.”

Facebook PR-man Rob Gremmee beaamt die constatering. “De Stichting voegt iets toe aan de gemeenschap en we krijgen ook steeds enthousiaste en lovende reacties. Overigens zijn we ook te vinden op Facebook en kan men zich via de website abonneren op de gratis nieuwsbrief zodat men steeds op de hoogte blijft van het laatste nieuws.” Stichting Theater Floralis is klaar voor het nieuwe seizoen en verwacht dat het programma nog beter en aantrekkelijker zal zijn voor een zo breed mogelijke laag van de bevolking. Te beginnen op 7 oktober.

Bert’s Swing Express in Perdido HILLEGOM

Jazzclub Perdido opent zaterdag 30 september de deuren voor het twintigste seizoen van de jazzconcerten in het gebouw van de Kulturele Raad. n

De avond wordt gevuld met Bert’s Swing Expres. Trompettist Bert de Kort heeft in 2016 het initiatief genomen om een jazzprogramma samen te stellen onder de noemer Easy Jazz. Van het programma werd in maart 2016 een televisieregistratie gemaakt met als decor Nick Vollebregt’s Jazz Café in Laren. Easy Jazz staat voor swingmuziek uit de jaren ‘30 en ‘40 van de vorige eeuw. De formatie Bert’s Swing Express is vergelijkbaar met de Buena Vista Social Club, omdat de meeste bandleden al enigszins op leeftijd zijn, maar nog vol overtuiging jazzmu-

ziek spelen. Kwalitatief doen ze niet onder aan hun populaire Cubaanse collega’s, alleen de muziekstijl is beduidend anders. In twee perioden (1967-1977 en een periode vanaf 1999) heeft De Kort

roemruchte jaren meegemaakt als lid van de legendarische Dutch Swing College Band (DSCB). De band die met hoogstaande dixielandmuziek ook een internationaal

handelsmerk voor Nederland is met vele optredens in het buitenland. De Kort (1942) startte zijn beroepscarrière in Frankrijk en Duitsland in het circuit van clubs van het Amerikaanse leger. Na een aantal jaren in de Verenigde Staten te hebben gemusiceerd ging hij spelen bij de DSCB als opvolger van Ray Kaart. In tien jaar maakte De Kort een keur van Amerikaanse gastsolisten mee waarmee ook platen werden opgenomen. In 1977 sloot hij zijn eerste periode bij de DSCB af om in Amsterdam de jazzclub Jazzland te beginnen. In die tijd blies hij ook de band Dixieland Pipers nieuw leven in. De Kort speelt niet alleen de trompet, maar hij heeft ook vocale talenten. Aanvang van het concert is 20.30 uur in de theaterzaal Kulturele Raad, Prinses Irenelaan 16. Kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar bij Vivant Frank Evers in de Mariastraat 2 of via reserveren@perdido.nl.

gracht 36 De eerste Generator productie: ‘Waarom mannen slaan’ van theater-

maakster Jurrien van Rheenen. www.theaterdegenerator.nl

Lifestylebeurs ‘Goed leven’; alles voor op, enDorpshart. rondBlu het 30 up Indian Summer Party Noordwijk, Beach in Dorpshart Lisse. Auto’s staan verspreid in•in het huis. 12.00 18 Summer uur. Toegang gratis Beleef t/m de Indian met De Leidse Danssalon in Blu Beach met de

Za

23 Za & sept & 6 Lifestyle Beurs

• Noordwijkerhout, Tespelduyn 12 Najaarsfeesten centrum Lifestylebeurs ‘Goed leven’; alles voor op,•inVoorhout, en rond het 55-Evenementen en kermis (9-12 september) in Voorhout. ZaInloop concert Kleijnkoor • Noordwijk, Hoofdstraat 96 huis. 12.00 t/m 18 uur. Toegang gratis 12 september jaarmarkt en onder meer wielerkoers. 23 terdag - 12 Najaarsfeesten • Voorhout, centrum • Warmond, Dorpsstraat Za Evenementen en kermis (9-12 september) in Voorhout. ZaZo 65Kunstmarkt Zo Za Za

30up Indian Summer Dance Party.

sept

Stichting Theater Floralis gaat een nieuw seizoen in. Op 7 oktober vindt de aftrap plaats met het optreden van The Royal Dutch Scam. Bedenker en oprichter Lodewijk van Gorp, die zijn sporen heeft verdiend als zanger en saxofonist bij onder andere Marco Borsato, Trijntje Oosterhuis, Candy Dulfer, Al Jarreau en Raul Midon, heeft voor het formeren van deze band topmuzikanten weten samen te brengen. Samen brengen zij een ode aan Steely Dan. Op www.theaterfloralis.nl is hierover veel informatie te lezen. n

Culinaire wandeling langs zorgvuldig geselecteerde restaurants, bars,

Activiteiten endelicatessenwinkels. demonstratieswww.gofoodtours.nl door verschillende vereniginname cafes € 2,50 en/of gen. Van 11 tot 16 uur. Kindervrijmarkt van 12 tot 15 uur. Za Door Nielson &•The Guilty Six park• Lisse, Paviljoen Vrije Lisse Tijd Draaft Festival Sassenheim, Rusthoff Za sept We Are Fashion Event • Noordwijk,vereniginHoofdstraat Activiteiten en demonstraties door verschillende achter De Gewoonste Zaak Za De winkeliers de Hoofdstraat detot laatste fashion gen. Van totvan 16 uur. Kindervrijmarkt van 15 uur. Het 11 belooft een groot muziekfeest te showen worden in 12 het Paviljoen. Haal je en trends op de ruim 500 meter lange catwalk! 10-18 uur. dansschoenen maar uit het vet! www.hdv-lisse.nl

Het Kleijnkoor zal tussen 14.00 en 15.30 uur in de Hoofdstraat ter hoogte van ‘t Klooster straatoptredens verzorgen.

Weekend •tot Leiden, Museum Volkenkunde Bijzondere markt vol jaarmarkt kunst. Vanen 11onder 16 uur wielerkoers. in het gezelterdagManga 12 september meer Leer alles over dorpscentrum. het tekenen van de verschillende manga stijlen; shonen, lige septWarmondse

Za/zo

23/24Kunstmarkt Zo Di Za/zo

• Warmond, Dorpsstraat Science Café Leiden • Leiden 6 Bijzondere markt vol kunst. Van 11 totLeiden, 16 uurScheltema in het gezel8 Kom Smalspoor Modelbouwdagen • uiteenlopend van alles te weten over een onderwerp lige Warmondse dorpscentrum.

sept DiDi Do

Science Café Leiden • Leiden, Scheltema Leiden • Noordwijkerhout, centrum KomKermis alles te weten over een onderwerp uiteenlopend van 88-10 Kermis en gezelligheid op de Brink en in het centrum van ‘kernenergie’ tot ‘de nieuwe spelling’. Van 20.00 tot 22.00 uur.

seinen, seinen en shojo.

Katwijk/Valkenburg, Stoomtrein

23/24‘kernenergie’ tot ‘de nieuwe spelling’. Van 20.00 tot 22.00 uur. Katwijk Leiden Modelbouwfans opgelet! Geniet 23 en 24 september van de creativiteit van de topmodelbouwers. vvvkatwijk.nl

Torenbeklimmen Noordwijkerhout

Zat

• Noordwijk, Voorstraat 44

Di-10 Kermis • Noordwijkerhout, Beklim de toren van de Oude Jeroenskerk onder leiding vancentrum een ervaren 23 30 Di-Do en8 -13 Cultuurweek • Lisse, Kasteel Keukenhof Kermis en gezelligheid op de Brink en in het centrum van

8 DeNoordwijkerhout aftrap van een nieuwe cultureel seizoen. Voor prijzen en

Zo

gids.

Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn • Warmond, meer informatie: www.kasteelcultureelkeukenhof.nl

sept

Di- sept -13 Cultuurweek 24 Koudenhoorn 3 DoZo 8-13 Kermis Zo

Zo

• Lisse, Kasteel Keukenhof

• Hillegom, Jonkheer Mockkade De aftrap van een nieuwe cultureel seizoen. Voor prijzen en 10 Van donderdag 10 september t/m zondag 13 september is meer informatie: www.kasteelcultureelkeukenhof.nl Excursie naar de kaasboerderij van Theo Warmerdam. Van 11 tot 13 uur.

Como Obstacle Run • Noordwijkerhout, Oosterduinse Meer het weer kermis in Hillegom!

Do- sept -13 Kermis Spectaculaire hindernisrace over 4 – 8 of 12 km. , incl. Family Run, kijk • Hillegom, Jonkheer Mockkade 24 Zo 10112-dag (incl Brandweerman Sam) • Lisse, centrum Za

Zo

Van donderdag 10 september t/m zondag 13 september is 12 Verschillende hulpdiensten presenteren zich en er zal een het weer kermis in Hillegom! op www.como-run.nl  Aanvang 11.00 uur

24 sept en112-dag 1 Je laatste twee kansen om nog mee te doen met deze bijzondere yog(incl Brandweerman Sam) • Lisse, centrum

okt Za

Za

Yoga op zijn het strand • Katwijk, Surf & Beach meet & greet met Brandweerkman Sam

• Noordwijk Binnen, Florahof 12Pompoenmarkt Verschillende presenteren zich en erbieden zal een de 12 Op deze in eenhulpdiensten landelijke sfeer opgezette markt meet & greet zijn met Brandweerkman Sam alessen op het strand! vvvkatwijk.nl

Woe

Naturalis after Dark: Kruisbestuiving • Leiden, diverse kraamhouders uiteenlopende waar aan.Stadsgehoorzaal 10-17 uur.

17.00-17.30 uur: Kruisbestuiving: Kan Darwin de ethiek redden? Gratis 27 sept Concert Pompoenmarkt • Noordwijk Binnen, Vredeskerk Florahof 250 jaar Bätzorgel • Katwijk,

ZaZa

12Feestelijk Op deze inconcert een landelijke sfeer opgezette markt de 12 ter gelegenheid van 250 jaarbieden Bätzorgel. toegang.

So You Think You uiteenlopende Can Dada?Katwijk. • Leidse Schouwburg diverse kraamhouders waar aan. 10-17 uur. Do t/m zo Tevens Open Monumentendag www.vvvkatwijk.nl

een confrontatie tussen het normale en het absurde, in 28 sept t/m 1 Veenfabriek: Concert 250 jaar& Bätzorgel Vredeskerk in-Stijl Lifestyle Fashionevent• Katwijk, • Katwijk, Zeezijde okt ZaZa

Vrij

12DeFeestelijk concert ter gelegenheid Bätzorgel.cat12 nieuwste trends voor het najaarvan op 250 een jaar doorlopende Cabaret • Warmond, ‘Theater ‘t Trefpunt steeds wisselende bezetting.

Tevens Open Monumentendag www.vvvkatwijk.nl walk, maar ook hapjes, drankjesKatwijk. en muziek! www.vvvkatwijk.nl

Een theatrale loutering in vijf bedrijven: Erik van Muiswinkel komt met 29 sept Open in-Stijl Lifestyle & Fashionevent • Katwijk, Zeezijde Monumentendag • Noordwijkerh., VVV-kantoor de Oplossing. Aanvang 20.30.

ZaZa

Za

12Fietsroute 12 De nieuwste trends voor het najaar op een en doorlopende catlangs monumentale panden oude bollenschuMuziektheater • Sassenheim, Theater ‘t Onderdak walk,Route maar afhalen ook hapjes, en muziek! www.vvvkatwijk.nl ren. bij drankjes VVV Noordwijkerhout

#Held is de naam van het programma van Marcel de Groot die voor het 30 sept Open Openeerst Monumentendag Noordwijkerh., VVV-kantoor Monumentendag • Noordwijk, div. locaties sinds 15 jaar weer met een•eigen show komt.

ZaZa

Za

12DeFietsroute 12 langsOpen monumentale panden en oude Noordwijkse Monumentendag staat in bollenschuhet teken van De Halve van Katwijk • Katwijk ren. Route afhalen bij VVV Noordwijkerhout

& 11-17 uur. www.openmonmentendag.nl DeAmbacht. Halve van Katwijk: dát is een prestatie! Loop mee of kom de deelne30 sept Kunst Open Monumentendag • Noordwijk, div. locaties Za Za

Za

Monumentendag • Lisse, Dorpshart 12Open 12 DeBloemenNoordwijkse Monumentendag in het teken van in en Open kunstdorp Lisse kunt ustaat genieten van de vele Noordwijkerhouts Speciaal Bier Festival

Za& ZoZa

Open Monumentendag Lisse, Dorpshart 13 Open Monumentendag ••Leiden, div. locaties 12&Meer 12 in Bloemenen kunstdorp Lisse kunt uin genieten van dehun vele dan vijfendertig monumenten Leiden open

mers aanmoedigen. vvvkatwijk.nl

• Noordwijkerhout,

Kunst & Ambacht. 11-17 uur. www.openmonmentendag.nl 30 sept monumenten Zeestraat 7a

Bijzonder bierfestival m.m.v. 5 brouwerijen, vanaf 15.00 uur bij café van der Geest. Kaarten verkrijgbaar aan de bar.

monumenten deuren voor bezoekers. Leiden.nl • Lisse, Museum De Zwarte Tulp Verhaal op zaal

Za

Za& sept & korte Monumentendag rondleiding langs het werk van de•bollenveldenschilder Anton 30 Za& &13 13 Een Open Leiden, div.Noordwijk locaties Lichtsculpturen • Noordwijk, Museum Zo 12 Zo

Za

12 Let’s Meergo dan monumenten invan Leiden tovijfendertig the caves and explore! Ira deropen Valk. hun Za 11-17 Koster. www.museumdezwartetulp.nl

deuren voor bezoekers. Leiden.nl uur, zoEuro 11-17 uur (eenmalige uitzondering openingstijd). Bird Watch • Natuurcentrum Katwijk

in trekvogels? naar Natuurcentrum Katwijk om de 30 Za& sept Zondagwandeling & 13 Geïnteresseerd Lichtsculpturen • Kom Noordwijk, Museum Noordwijk • Leiden, Hortus botanicus

ZoZo

Za

12Rondleiding 13 Let’s go to the cavesinand Ira van dervan Valk. ZaEb 11-17 Japan de explore! Hortus door Titia der en vogeltrek te bekijken! vvvkatwijk.nl

uur, zoJamsessie 11-17 uur (eenmalige uitzondering Noordwijkerhout, café de Ruigenhoek Tonny Voorma. Deelname € •1,50 Start omopeningstijd). 12.00 uur.

Spontane en onvoorbereide vorm van muzieksamenspel, vanaf 21.00 30 sept De Zondagwandeling • Leiden, Hortus botanicus Biologische Smaak van Leiden • Leiden, Vismarkt

ZoZo

Zo

13Op 13 Rondleiding Japan Hortusop door Titia van der Eb enbij deze markt ligtin dede nadruk eerlijke producten, uur. De toegang is vrij!

1 okt Div Zo

Zo

opof Zondag • Leiden, Botermarkt/Vismarkt TonnyStruinmarkt Voorma. Deelname € 1,50 Start om 12.00 uur. voorkeur biologisch streekgebonden. Zondagwinkelopenstelling met op zondag 1 oktober de Struinmarkt

30 Reizen verruimt je blik • Noordw., Theater De Muze De Biologische Smaak van Leiden • Leiden, Vismarkt 13t/m Expositie van div. t/m vr 10-16 uur, Op deze markt ligtkunstenaars. de nadruk opma eerlijke producten, bijza

1 okt

Dagelijks Div

Ma

2 okt Dagelijks

langs het water. www.leidenisopen.nl.

• Noordwijkerhout, St(r)andplaats Nederzand 10 - 13Grootoudersdag uurbiologisch en tijdensofde voorstellingen. Entree gratis. voorkeur streekgebonden.

De opa’s en oma’s worden van 12.00 tot 16.00 uur in het zonnetje gezet

t/m okt 700 jaar Hooglandse • Leiden, Hooglandse Kerk t/m330 Reizen verruimt je blikKerk • Noordw., Theater De Muze bij, met vele activiteiten voor jong en oud. Tentoonstelling jaar Hooglandse (te bezoeken tijExpositie van div.700 kunstenaars. ma t/m Kerk vr 10-16 uur, za Lezing • Noordwijk, Biblihotheek dens openingsuren de kerk). 10 - 13 uur en tijdensvan de voorstellingen. Entree gratis. Klaas Boomsma over zijn boek ‘Ren voor je leven’ en de Noordwijkse

t/m 3 okt 700 jaar Hooglandse Kerk • Leiden, Hooglandse Kerk www.bollenstreek.info Looptrainer met een korte laagdrempelige looptraining Tentoonstelling 700 jaar Hooglandse Kerk (te bezoeken tijdens openingsuren van de kerk).

www.bollenstreek.info


A LW E E R RU I M E E N JA A R O P L I S !

NET GEOPEND!

Mijn Dierenkliniek Lisse

Mijn Dierenkliniek Hillegom

De beste zorg voor uw huisdier!

De beste zorg voor uw huisdier!

WOR KLAN D T!

MODERNE FACILITEITEN!

UITGEBREIDE SERVICE!

röntgen + Digitale + Gasnarcose narcosemonitoring + Professionele tandheelkundige röntgen + Digitale bloedanalyse + Uitgebreide + Laboratorium + Echografie chirurgische kennis + Verregaande internistische kennis + Uitgebreide + Veterinaire tandheelkunde

vanaf 08:00u ‘s ochtends (Lisse) + Open geopend + ‘sOpAvonds zaterdag geopend (Lisse) + Gewoon goede en eerlijke diergeneeskunde zonder poespas + Slim besparen op de dierenartskosten met de Mijn Dierenkliniek Club +

MIJN DIERENKLINIEK CLUB Als lid van Mijn Dierenkliniek Club betaalt u een vast bedrag per maand en bespaart u flink op de jaarlijkse kosten die nodig zijn om uw huisdier in topconditie te houden. Meer informatie vindt u op www.MijnDierGezond.nl

Serviceprogramma’s Wij bieden diverse serviceprogramma’s aan. Uw pup en kitten kan rekenen op een gratis check op 6 maanden leeftijd en voor uw oudere hond of kat hebben wij een speciale gezondheidscheck ontwikkeld. Vivaldistraat 27a | 2162 AA | LISSE | Tel. 0252 - 830 380 www.mijndierenkliniek.nl

/mijndierenkliniek

@mijndkl

@mijndierenkliniek

Vennipperhof 3 (Pr. Marijkestr.) | 2181 RT | HILLEGOM | Tel. 0252 - 830 345 www.mijndierenkliniek.nl

@mijndierenkliniek

@mijndkl

@mijndierenkliniek


LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

Feestweek in Hillegom

Najaarsfeesten 2017

DINSDAG 19 SEPTEMBER 2017

13

VOORBIJ n De organisatie kan terugkijken op een natte, maar geslaagde feestweek. Op deze pagina een impressie met dank aan foto’s van: Annemiek Cornelissen, Remco Out en Tony Strampoline


Manueel € 1.298

GELEGD EN INCL. ARBEID EN EGALISEREN

€ 39,95 per m ZOMER OPRUIMING!! OP = OP 2

OPRUIMING

RUIMING

110

€ 2.650

OPRUIMING € 2.749 PVC VLOEREN voor € 1.649

Wie de totaalinrichting van zijn huis of woonruimte wil aanpakken maar tegen de voorbereiding, NU VANAF geven bij Turk en Roof. planning en uitvoering opziet kan dit uithanden Wie kiest voor het totaaladvies voor huisinrichting geeft naast de keuze2 voor de materialen alles uit handen. Wie de totaalinrichting van zijn huis of woonruimte wil aanpakken maar tegen de Vanafvoorbereiding, € 1.419 Tevens hebben wij een haal en breng service voor mensen die slecht ter been zijn of komen voor advies bij u thuis. Manueel planning en uitvoering opziet kan dit uithanden geven bij Turk en Roof.€ 1.298 GELEGD Wie kiest voor het totaaladvies voor huisinrichting geeft naast EN de INCL. keuze voor de materialen alles uit handen. ARBEID EN EGALISEREN Tevens hebben wij een haal en breng service voor mensen die slecht ter been zijn of komen voor advies bij u thuis.

€ 18,95 per m

KORTING

20%

€ 39,95 per m2

% 0 2 40

KORTING %

ZOMER OPRUIMING

bord

634

1.698

ant

.nl

€ 1.749 voor € 1.575

40%

30% 40%

% 0 4 30%20%

€ 1.749 voor € 1.575

€ 2.749 voor € 1.649

20% voor € 795 € 1.133

€ 3.110

voor € 2.650

ZOMER OPRUIMING

€ 1.133

voor € 795

Auping Ledikant met bodems en nachtkastjes en hoofdbord

€ 2.634

ZOMER OPRUIMING

voor € 1.698

30% 50%

50%

30%

€ 5.900 € 5.900

voor € 3.750

voor € 3.750

Style Decor Box Spring met houten lijst

Deelbaar ledikant

20%

Style Decor€ 4.495 Box Spring met houten lijst

20%

€ 1.403

voor € 985 Dressior Vigo

404%0%

ZONWERING ACTIE

Smederij 2, Noordwijkerhout 0252-370949 - www.turk-roof.nl

6600%%ACTIE 404%0% ZONWERING

voor € 2.650

€ 4.495

voor € 2.650 Deelbaar ledikant met beweegbare bodems

% 0 2 40%

40% KORTING KORTING 20%

Deelbaar ledikant met beweegbare bodems

GRATIS ruime parkeergelegenheid voor de deur Smederij 2, Noordwijkerhout - 0252-370949 - www.turf-roof.nl


Editie: juni 2017 Editie: september 2017 Oplage: exemplaren Oplage:90.000 90.000 exemplaren

Ondernemersininbeeld beeld Ondernemers e d n e s s a r r e V n e t s i l a i c e p s d r o o w t ’ n aa

Ondernemers in beeld

p o s u c o F n e t Wij presenteren met plezier onze speciale bijlage s i l a i in beeld spec Ondernemers

‘Ondernemers in Beeld’. In deze bijlage focussen wij Regionale ‘Specialisten’ tonen hun verrassende op onze ‘regionale specialisten’. Ondernemers in onderneming en deomgeving, expertise die waarin zij zich onze met trots hun passie, expertise, onderscheiden. vakmanschap en specialismen delen. Zij tonen graag hun Met passie, vakmanschap en enthousiasme latenen zijzijn u er speciaal voor u! noviteiten

delen in hun noviteiten en zijn zij er voor u.

Naast inzicht in de collectie, geven zij ook een beeld Zij brengen u vast op ideeën. Sterker nog, misschien zit van hun onderneming en kunt u meteen kennismaken er wel een baan voor u bij. met de mensen die er werken en u adviseren. Wij wensen u veel leesplezier en gaan ervan uit dat Naast inzicht in de collectie die er werken en u adviseren. ‘regionale specialisten’. Zij waardevolle bijdrage levert Zij geven een informatief en helder beeld van wat zij ‘Ondernemers in Beeld’ een enbieden. professie, geven zij ‘Ondernemers in u veelenteubieden. En dat is verrassend veel. aanhebben uw kennis er met plezier gebruik van maakt. ook een beeld van hun beeld’ neemt u mee op Namens de ondernemers onderneming en laten zij u ontdekkingstocht door de wensen wij u veel leesplezier kennismaken met de mensen streek en richt de focus op de en een b(l)oeiende zomer. Dit is een bijlage van het Lisser Nieuws, de Hillegommer, het Noordwijkerhouts Weekblad, de Teylinger, de Noordwijker, de Katwijk Speciaal, de Rijnsburger en de Oegstgeester Courant.

Dit is een bijlage van de de Noordwijker, Noordwijkerhouts Weekblad, LisserNieuws, de Hillegommer, de Teylinger, Oegstgeester Courant, Katwijk Speciaal en de Rijnsburger.


Eastborn Leeton vaste uitvoering incl. P-8 matrassen 180x200

van € 2.023.voor € 1.559.-

P = O Pafbraakprijzen voor verbouwing!

-854 euro Pullman Select - vaste uitvoering - 180x210

van € 3.499.- voor € 2.645.-

25% korting

Eastborn ‘Riverton ‘ - vaste uitvoering - 180x210

van € 2.823.- voor € 2.119.-

De Nachtwacht ondergaat in december een grootse metamorfose. Er wordt plaats gemaakt voor nieuwe showroommodellen en decors.

o r u e 0 0 .5 1 -

Eastborn Brisbane - verstelbare uitvoering - 180x210

van € 5.498.- voor € 3.998.-

Tevens opruiming in overtreksets én spreien.

Ambachtsweg 24a • 2222 AL Katwijk • T 071 408 58 55 • inf0@denachtwachtkatwijk.nl www.denachtwachtkatwijk.nl


De Nachtwacht biedt het juiste bed en uitmuntende service

Kennis en kunde op slaapgebied Ondernemen zit Marijke en Paul Krispijn in het bloed. Al heel lang was een eigen zaak een droom en inmiddels hebben zij die droom gerealiseerd. “Tot zeven jaar geleden hebben we allebei voor ‘een baas’ gewerkt en daar waren we eigenlijk ook al aan het ‘ondernemen’. Maar een eigen bedrijf leek ons een geweldige uitdaging. Met mijn ervaring in de verkoop en de kennis die ik heb opgedaan op het gebied van gezond slapen, was de keuze snel gemaakt,” vertelt Marijke Krispijn. “Onze droom werd werkelijkheid. Een beddenspeciaalzaak waar je niet alleen een uitstekend bed kunt kopen, maar waar je ook kunt rekenen op een uitmuntende service. Ons credo was en is dat wij het iedereen het juiste bed willen kunnen bieden.” EEN BEGRIP IN DE REGIO De Nachtwacht Katwijk is inmiddels uitgegroeid tot een begrip in de regio. “Dat horen wij inderdaad van onze klanten,” lacht Marijke. “Maar dat is ons niet komen aanwaaien hoor,” vervolgt zij. “Het is best hard werken, maar dat is heerlijk. We gaan met plezier naar de winkel. Wij een voeren een mooie collectie boxsprings en een breed aanbod matrassen, topmatrassen en kussens. Hierdoor kunnen we samen met de klant het beste bed voor hem of haar samenstellen. En Paul zorgt ervoor dat het bed op de afgesproken tijd wordt bezorgd en in elkaar gezet.” KENNIS OP SLAAPGEBIED Zoals alles is ook de inrichting van een slaapkamer aan trends onderhevig. “Om die trends te volgen, maar vooral om op de hoogte te blijven van de nieuwe ontwikkelingen op slaapgebied, gaan wij regelmatig naar beurzen. Hier zien we niet alleen de nieuwe kleuren en designtrends, maar worden ook bijgepraat of liever gezegd, bijgeschoold op slaapgebied. Fabrikanten doen doorlopend onderzoek om hun producten verder te verbeteren of nieuwe producten te ontwikkelen. Ook Eastborn en Pullman, de merken die wij voeren, zijn hier continu mee bezig. Van onze eigen merken krijgen wij de ontwikkelingen natuurlijk al ver voor de beurzen te horen. Maar op de diverse beurzen zien wij ook wat concurrerende merken doen, welke ontwikkelingen daar zijn. Het is voor ons belangrijk ook daarvan goed op de hoogte te blijven, want wij moeten de verschillen kunnen uitleggen. Op de beurzen kunnen wij die kennis opdoen door overal goed te luisteren en veel vragen te stellen,” legt Marijke uit. “Goed luisteren is overigens onze tweede natuur. Door goed te luisteren naar de klant en veel door te vragen, kunnen wij het juiste advies geven over welke bodem of matras het best bij hem of haar past.” NIEUWE COLLECTIE Eastborn en Pullman komen begin volgend jaar met een nieuwe collectie. “Dat kan dit najaar veel voordeel opleveren voor onze klanten. Het is elk jaar wel zo dat er nieuwe kleuren en modellen bij komen en dat er showroommodellen weg moeten, maar dit keer gaat het om de hele collectie en dus een compleet andere showroom. Dat de collectie wordt aangepast zegt overigens niets over de prijs en kwaliteit,” zegt Marijke, “want die blijven uitstekend.” NIEUWE COLLECTIE Ook op het gebied van bed- en badtextiel is er weer veel nieuws. “In de loop van september komt de nieuwe collectie bed- en badtextiel weer binnen en krijgen we weer mooie nieuwe plaids, spreien en kussentjes.

Wij zijn er nu al enthousiast over en kunnen niet wachten het onze klanten te laten zien. Daarvoor hoeven klanten overigens niet te wachten op de nieuwe collectie van de bedden hoor,” lacht Marijke. “Wij vinden het leuk om onze klanten steeds te verrassen met nieuwe trends en te laten zien hoe je met simpele ingrepen je slaapkamer dat heerlijke

hotelkamergevoel kunt geven. Bijvoorbeeld simpelweg door een mooie overtrek en een zachte sprei. Ik zou zeggen, stap gewoon eens vrijblijvend binnen om inspiratie op te doen of te kijken welke leuke aanbiedingen er zijn. Iedereen is van harte welkom.”

DE NACHTWACHT BED & LINNEN Ambachtsweg 24a 2222 AL  Katwijk 071-4085855 www.denachtwachtkatwijk.nl www.facebook.com/denachtwachtkatwijk


Vernieuwd restaurant Dragon Town Lisse

Genieten van heerlijke Aziatische gerechten LISSE - Wie een bezoek brengt aan Restaurant Dragon Town staat een heerlijke culinaire verrassing te wachten. Dragon Town is veel meer dan een restaurant waar je alleen maar Chinees en Indisch kunt eten. In Restaurant Dragon Town ontmoeten de gerechten uit allerlei Aziatische landen elkaar, dit speciaal klaar gemaakt door de chef-kok Ip. Door Joep Derksen Restaurant Dragon Town is al 35 jaar gevestigd aan de Berkhoutlaan en een culinair begrip in de gehele Bollenstreek. Gastheer K.W. Mok en zijn vrouw Choi laten met gepaste trots het eindresultaat van de verbouwing zien. En terecht, want in dit vernieuwde restaurant voelt iedere bezoeker zich nóg meer welkom. De oorsprong van Dragon Town ligt in de Kantonese keuken; variërend van de Ti Paan gerechten, Dim Sum tot aan de Rijsttafels. Ook voor een Babi Pangang of Nasi Goreng zijn de genieters van de Indische keuken bij Dragon Town aan het juiste adres. Echter Dragon Town heeft nog veel meer te bieden aan de culinaire genieters, zo kan er gekozen worden uit een brede selectie aan Tapas en ook de Japanse sushi zijn hier onnavolgbaar. Sushi zijn van donderdag t/m zondag verkrijgbaar. Wie het liefst spicy wil eten, komt bij Dragon Town ook goed tot zijn recht. Een goed bewaard geheim zijn de gebakken Ha Kaw met specerijen van de chef

die volgens een speciaal recept worden bereid. Culinair De vaste gasten weten intussen hoe ze het beste verrast kunnen worden. Bij binnenkomst laten ze al aan gastheer Mok weten dat de chef-kok de vrije hand heeft in wat er op tafel komt te staan. Hierdoor komen de culinaire genieters in aanraking met bijzondere en heerlijke gerechten. Uiteraard kan er ook met een menukaart worden besteld, sinds kort staan er op deze menukaart allerlei heerlijke nieuwe gerechten. Ook voor een zakelijk of familiediner is Dragon Town het aangewezen restaurant om gezamenlijk te genieten van al het lekkers dat de koks voor u in de keuken hebben bereid. Het restaurant is uitstekend geschikt om te reserveren voor feesten, partijen en/of recepties. Er is ruimte voor 110 personen indien gewenst is er een aparte ruimte mogelijk voor 60 personen. Wijnkaart Bij goed eten hoort natuurlijk ook een mooi glas wijn, daarom heeft Dragon Town sinds kort een nieuwe uitgebreide wijnkaart samengesteld. De heer Mok heeft samen met Bernard Tesink van Grandi Vini bijpassende wijnen uit onder meer Frankrijk, Spanje, Italië en de nieuwe wereld geselecteerd. Deze wijnen zijn bijpassend bij de verschillende gerechten, met veel plezier zal de gastheer u aanraden welke wijn het beste past bij de gerechten die u bestelt. Mocht u eten willen afhalen of thuis bezorgd hebben bent u bij Dragon Town aan het juis-

te adres. Afhaalgerechten kunt u telefonisch bestellen of bij het restaurant zelf. Ook kunt u telefonisch of via Thuisbezorgd gerechten bestellen en deze thuis of op kantoor laten bezorgen. Cateringservice Daarnaast biedt Dragon Town cateringservice aan voor gezelschappen vanaf 10 personen. De cateringservice van Dragon Town is heel bijzonder; wie gasten heeft en geen tijd of zin heeft om eten klaar te maken, kan al vanaf €15,50 p.p. een lopend buffet bestellen. Deze service biedt Dragon Town u aan op elke gewenste locatie binnen Lisse, Hillegom en Sassenheim.

Speciaal voor de lezers van dit artikel heeft Dragon Town een bijzondere aanbieding; het ,,Tasting Menu’’. Bestaande uit 4 gangen voor slechts €29,50, is dit een heerlijke proeverij van diverse hapjes en gerechten. Met aansluitend een dessert van Patisserie Vermeer. Restaurant Dragon Town is iedere dag geopend met uitzondering van de dinsdagen. Kom dus langs en geniet van de heerlijke keuken. Restaurant Dragon Town Berkhoutlaan 5 2161EL Lisse Telefoon: 0252 414018 Website: www.dragontown.nl


Aanwinst in Hillegom

Readshop XL is uniek in Nederland HILLEGOM Een bezoek brengen aan The Readshop is veel meer, dan alleen even een boodschap doen. Wie voor het eerst deze zaak binnenloopt, ervaart een ongekende winkelsensatie. The Readshop is een plek, waar het winkelend publiek kan ontspannen, een tijdschrift of boek doorbladeren en tegelijk genieten van een gratis kopje koffie of thee. Door Joep Derksen

HILLEGOMKALENDER Evers tipt: ,,Half september komt voor het eerst sinds jaren weer een Hillegomkalender uit, getiteld: 'Hillegom toen en nu'. Deze kalender is in samenwerking met de Vrienden van Oud Hillegom gemaakt en zij krijgen een deel van de opbrengst. Deze Hillegomkalender is een limited edition en alleen bij The Readshop verkrijgbaar.'' Ook waar het gaat om het verhogen van de huiselijke sfeer is The Readshop het juiste adres: deze winkel is als enige een 'Golddealer' van de unieke serie geurkaarsen van het merk WoodWick. ,,Deze geurkaarsen hebben zomer- en wintergeuren en ze lopen als een trein. Onze klanten genieten er

enorm van'', laat Evers enthousiast weten. SUCCES Ook is The Readshop preferred dealer van Stabilo én zijn de collecties aan kookboeken, kinderboeken en young adult boeken enorm uitgebreid. En als een boek niet op voorraad is, kan dit al de volgende dag geleverd worden. ,,Wanneer mensen moeilijk ter been zijn, brengen we deze boeken bij hen thuis'', aldus Evers. Ook voor spaarpotten, schoolspullen, kantoormateriaal en feestartikelen is The Readshop dé winkel van de Duin- en Bollenstreek. En bekijk dan meteen de cadeaulijn van Hallmark en de kwaliteitsartikelen van Riverdale.

Evers licht toe over het succes van The Readshop: ,,We hebben nu een leestafel met tijdschriften en andere literatuur. Mensen kunnen hier zitten en gratis een kop koffie pakken. We willen dat mensen zich op hun gemak voelen in onze winkel. The Readshop is namelijk geen boodschappenwinkel, maar een plek waar je lekker kunt rondsnuffelen en kijken. The Readshop is een echte winkelwinkel; een winkel om te winkelen.'' The Readshop, Hoofdstraat 85 te Hillegom. T: 0252 516 571.

Sinds kort is The Readshop verhuisd naar Hoofdstraat 85; het is slechts enkele meters verwijderd van het oude pand, maar de winkel is nu een wereld van verschil. ‘Het pand is bijna twee keer zo groot en dat betekent, dat het assortiment ook enorm is uitgebreid:, vertelt eigenaar Frank Evers. Zijn winkel is uitgekozen om de allereerste Readshop XL van Nederland te worden. En na twee maanden blijkt dit nieuwe concept een doorslaand succes te zijn. AANGENAAM VERRAST Bezoekers van The Readshop worden aangenaam verrast door de brede gangen en de uitstekende verlichting in de winkel. Er is veel meer keuze uit onder meer boeken, tijdschriften, kantoorartikelen en wenskaarten. Maar daarnaast kan het winkelend publiek ook kennis maken met compleet nieuwe artikelen in de cadeausfeer. Bijvoorbeeld waar het gaat om luxe pennen. Zeer gewild zijn de Shaeffer pennen, behorend tot de speciale Ferrarilijn. Nu al heeft The Readshop een uitgebreide collectie agenda's en kalenders voor het jaar 2018.

Villa Flora Hillegom

Hét adres voor feesten en partijen HILLEGOM – Wie kent Villa Flora nou niet? Of je nu wilt eten, feesten of overnachten; Villa Flora is dé plek waar je heerlijk kunt ontspannen. Renate en Nick de Mon geven een rondleiding door het historische pand. Door Joep Derksen Steeds meer mensen en bedrijven weten het; voor het organiseren van een geweldig evenement, moet je bij Villa Flora zijn. Of het nu gaat om een verjaardag, huwelijksfeest of een zakelijke bijeenkomst. Villa Flora is dé plek voor groepen, individuele personen en bedrijfsuittjes. In dit pand vindt u namelijk een hotel, restaurant én een grand café en zalen. PERSOONLIJKE AANDACHT De ene gast komt naar Villa Flora voor een lunch of diner, anderen bezoeken het gebouw voor vergaderingen, te logeren of om een feest te vieren. Nick de Mon laat weten: ,,Door deze drie peilers, ons restaurant, de zalen en het hotel, kunnen we in feite alles voor de gast regelen. We hebben veel groepen, die hier komen eten, vergaderen of een huwelijksviering willen beleven.’’

Hij vervolgt: ,,We zijn heel erg gericht op de persoonlijke aandacht. Wij zorgen er voor, dat mensen het feestje krijgen, dat ze willen. Van tevoren spreken we de wensen door, want we willen er altijd voor zorgen, dat het feest klopt. Precies naar de wens van de mensen zelf. Per feestelijke gelegenheid verschil-

len de wensen natuurlijk. Een evenement waarbij iemand 90 jaar wordt, wordt op een andere manier gevierd dan een feest van een 12,5 jarig bruidspaar. Nick: ,,Iedereen wil het anders: met of zonder muziek, dineren, lunchen; staand of zittend. We vinden het belangrijk dat het een kloppend feest wordt en

dat alle gasten happy naar huis gaan. Je wilt iedereen een mooie avond of dag bezorgen.’’ BELEVING Iedereen krijgt bij Villa Flora dus zijn of haar unieke feest. Zo wordt het een ware beleving voor zowel de gasten als de feestvierder. Bij Villa Flora gaat het om aandacht, beleving en het realiseren van een goed en vertrouwd gevoel. Vol passie vertelt Nick: ,,Dat is ook de reden, waarom we de horeca in zijn gegaan. Ik zit sinds mijn 18de in de horeca en ben altijd met feesten en partijen bezig geweest. Je wilt het mensen naar de zin maken of het nu vier of 400 mensen zijn. Het feest moet kloppen en wij willen de mensen verwennen, als ze een avondje uit zijn.’’ ARRANGEMENTEN Villa Flora heeft een voor iedereen wat wils, waar het gaat om arrangementen voor een borrel, feest of andere gelegenheid. Vraag naar de mogelijkheden, die geheel passen bij uw wensen. Zie hiervoor ook de website www.hotelvillaflora.nl.

Voor meer informatie: Villa Flora Hoofdstraat 55 2181 EB Hillegom T: 0252 515 100 W: www.hotelvillaflora.nl


Van Roode dynamisch in grond-, weg-, waterbouw en groen “Wij kunnen altijd goede mensen gebruiken” Van Roode is een dynamisch bedrijf dat werkzaam is op het gebied van grond-, weg-, waterbouw en groenwerken. “Door de jaren heen hebben wij ons gespecialiseerd binnen verschillende disciplines en zijn wij uitgegroeid tot een breed georiënteerd bedrijf ”, vertelt directeur Niels van Roode. ”Van Roode bestaat uit Van Roode Infra en Van Roode Groenvoorziening en zijn beide gevestigd in Noordwijkerhout. “Wij zoeken graag de samenwerking op met onze relaties. Door nauwe betrokkenheid met de opdrachtgevers weten we ze te ontzorgen waar nodig. Van Roode heeft korte lijnen en dat geeft ons de mogelijkheid snel, flexibel en doelgericht in te springen.” SOLIDE ‘’Dankzij onze solide onderneming heeft het familiebedrijf een goede relatie op gebouwd met diverse gemeenten en bedrijven”, gaat Niels verder. “Zij weten als geen ander hoe onze moderne en slagvaardige organisatie moeiteloos gecombineerd wordt met ons ouderwets ambachtelijk vakmanschap én onze kwaliteit, continuïteit en flexibiliteit. Met ons hele team staan wij daarvoor.” Met 50 jaar ervaring binnen diverse disciplines heeft Van Roode Infra  zich ontwikkeld tot totaalontzorger in de wegenbouw. Met een uitgebreid machinepark, toegewijde en betrokken mensen weten de klanten dat ze hun project met een gerust hart kunnen overlaten. MATERIEEL Van Roode Infra B.V. heeft een breed assortiment aan eigen materieel. “Door het gebruik van de modernste technieken en innovaties blijven wij een belangrijke speler in de markt”, legt Niels uit. “Wij gaan altijd voor topkwaliteit en vinden het vanzelfsprekend dat onze opdrachtgever de kwaliteit krijgt die

is beloofd. Ons bedrijf bezit alle certificering om kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid te waarborgen. Wij denken buiten kaders wat leidt tot creatieve, duurzame oplossingen. Ook denken we mee in verbeterprocessen om ons personeel fysiek te ontlasten. Innovaties spelen hierbij een grote rol, waarin we graag de voorloper zijn.” DUURZAAMHEID Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in onze maatschappij. “Dit zien wij ook bij onze opdrachtgevers. Steeds vaker wordt gevraagd naar de CO2-uitstoot van bedrijven.

Van Roode Infra houdt zich bewust bezig met een schoner milieu. Door middel van de CO2 prestatieladder waarbij de uitstoot in kaart wordt gebracht, worden doeldoelstellingen gemaakt om de uitstoot te verminderen. Met ingang van 2014 is Van Roode al gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder. SAMEN STERK Naast het exploiteren van het bedrijf heeft Van Roode ook sterke sociale ambities. “Sommige mensen zitten door omstandigheden in de WW, bijstand of Wajong uitkering”, licht Niels toe. “Hoe mooi is het om deze mensen

te helpen door een werkplek aan te bieden, zodat ook zij weer de kans krijgen om hun afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Van Roode Infra hecht grote waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en is een erkend leerbedrijf. Uiteraard zorgen wij ook voor een juiste begeleiding. Wie hier ook meer over wil weten is van harte welkom.”

Van Roode infra BV Gieterij 43, Noordwijkerhout tel: 0252 - 372 341 e: info@vanroode.nl

Wij hebben de baan voor jou! Door een groeiende klantenportefeuille hebben wij per direct plaats voor diverse gemotiveerde teamspelers! Heb jij een positieve instelling en wil je graag je handen uit de mouwen steken? Solliciteer dan voor een van onderstaande functies.

Kraanmachinist Shovelmachinist Uitvoerder Rioleur Straatmakers Grondwerkers Oppermannen Werkplaatschef part-time Voor een gedetailleerde functieomschrijving verwijzen wij je naar onze website.

Wat hebben wij jou te bieden? Een werkplek binnen een innovatief, ondernemend en groeiend bedrijf. Ons personeel is de kracht van ons bedrijf, wij investeren dan ook graag in jou, door middel van interne opleidingen, doorgroeimogelijkheden en prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Bij gebleken geschiktheid bieden wij jou een vast contract. Enthousiast geworden? Neem contact op met Niels van Roode; 06-57888708 of stuur je cv naar niels@vanroode.nl


Bas van Rijn motor- en scooterservice al aardig gesetteld! Bas van Rijn motor- en scooterservice bestaat alweer anderhalf jaar. En inmiddels weten al heel wat klanten de werkplaats van Bas aan de Heerenweg 4G in ‘t Heen te vinden.

Door Esdor van Elten “Het loopt boven verwachting”, aldus de jonge ondernemer. “Het is bij tijden zelfs gigantisch druk”, vertelt Bas, vooral als het gaat om motorfietsen” . BREDE KLANTENKRING Dat Bas wéét waar hij mee bezig is en dat hij plezier heeft in zijn werk blijkt wel als je hem even laat praten over motorfietsen en scooters. Een teken aan de wand is dat Bas inmiddels de meeste rijscholen in de regio tot zijn klantenkring mag rekenen. Zij gebruiken hun motorfietsen en scooters zakelijk, dus ze moeten tiptop in orde zijn. In de stad bijvoorbeeld is het vervoer per scooter een stuk gemakkelijker dan per auto. “Een bedrijf in Leiden laat alle scooters bij mij onderhouden en heeft via mij nieuwe scooters aangeschaft”. SUCCESFORMULE Een goed teken is dat niet alleen motorrijders uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg de weg naar Bas weten te vinden, maar ook klanten van verder weg: “zelfs uit Den Haag, Scheveningen en Voorschoten”. En last but not least is ook de prijs een factor in de succesformule van Bas: “De klanten ervaren mijn prijs/kwaliteitverhouding gewoon als heel goed”. Bovendien weet je bij Bas altijd precies waar je aan toe bent: “ik lever dienst op maat”, zegt hij. “Al-

les gaat in overleg met de klant en is transparant: geen verrassingen achteraf.” SERVICE EN ADVIES In de afgelopen periode is Bas dealer geworden van gerenom-

meerde merken voor onderdelen, zodat je nu ook terecht kunt voor bijvoorbeeld uitlaatdempers, verlichting, handvatverwarming en veringsets. In het najaar wordt het wellicht iets rustiger voor Bas, maar dat hangt ook van het weer

af. Met mooi weer rijden motorrijders immers langer door. Hij heeft nog wel een tip voor deze motorrijders: “wacht niet tot de eerste mooie dagen van het voorjaar voor je onderhoud. Dan sta je in de rij. Kom gewoon ergens tijdens de win-

termaanden, dan ben je startklaar voor de eerste lentedag”! Bas van Rijn motor en scooterservice Heerenweg 4G ’t Heen, Katwijk Bellen 06 29276487

Scan4Life voor een snelle en grondige totaalanalyse van je gezondheid In ziekenhuizen in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk wordt de elektromagnetische bodyscan al veel toegepast. Deze scan geeft namelijk in korte tijd een zeer goed beeld van iemands gezondheid. Zowel wat lichaam als geest betreft. Vandaar dat Daisy van Oosten van Scan4Life in Katwijk voor haar praktijk de naam ‘holistische bodyscan’ gebruikt. Door May-lisa de Laat Holistisch verwijst naar het totaal. Alle onderdelen van het menselijk lichaam werken immers nauw samen en beïnvloeden elkaar. En ook voeding is van grote invloed op iemands gezondheid. Al op jonge leeftijd interesseerde Daisy zich voor voeding en gezondheid vanuit een holistisch perspectief. In 2016 begon zij Scan4Life. ANALYSE OP CELNIVEAU Hoe werkt de elektromagnetische bodyscan? Tijdens de meting worden er via ECG-plakkers op de voeten lichte elektromagnetische golven door het lichaam gestuurd. Dat is niet of nauwelijks voelbaar en volkomen veilig. Daisy: “Straling van een MRI-scan is vele malen krachtiger. De straling van de bodyscan is minder intens.” In 8 minuten scant de elektromagnetische bodyscan 612 lichaamsfuncties. Hoe het staat met je zenuwen, spieren, skelet, gewrichten, organen, hormonen, lichaamscirculatie, lymfestelsel, immuun- en spijsverteringssysteem wordt vervolgens weergegeven in een praktisch overzicht. Zo ontstaat een analyse van je gezondheid tot op celniveau.

Met behulp van een softwareprogramma zijn de waardes duidelijk te lezen, zodat direct een gerichte behandeling mogelijk is. De gemeten waardes geven aan op welke plaatsen in het lichaam zich blokkades of tekorten bevinden. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een disbalans, ontsteking, virus, bacterie of allergie. Behandeling duurt gemiddeld zo’n 20 minuten per keer, afhankelijk van de disbalansen in het lichaam. Tijdens de behandeling worden geblokkeerde cellen ‘gereset’, zodat ze zich naar normale waardes kunnen herstellen. SLIKPROBLEMEN VOORBIJ Cliënt Susan Vergouwen uit Katwijk kampte al twee jaar met slikproblemen. Een oplossing

daarvoor vond zij niet via de reguliere weg van huisarts en diverse onderzoeken in het ziekenhuis. Via via las Susan over Scan4Life. “Ik ben enorm blij dat ik de bodyscan heb laten maken. Al direct was duidelijk dat een ontsteking de oorzaak was van mijn klachten. Dankzij de gerichte behandeling daarna, in combinatie met voedingsadvies, ben ik nu eindelijk van mijn klachten af. Bovendien ben ik enorm afgevallen, wat een zeer leuke bijkomstigheid was! Ik voel me veel energieker, mijn huid is verbeterd en ik zit zowel letterlijk als figuurlijk beter in mijn vel”, laat Susan enthousiast weten. PREVENTIEVE SCAN Daisy: “Net als bij Susan hebben cliënten met

vage of specifieke klachten of pijn soms al een heel traject achter de rug. Met de uitkomsten van de scan en mijn kennis van de orthomoleculaire voedingsleer, help ik om klachten te verminderen of zelfs weg te nemen. Maar ook zonder klachten is het aan te raden elk halfjaar een scan te maken. Zo spoor je tijdig tekorten en blokkades op en kun je klachten voorkomen.” Scan4Life, Prins Hendrikkade 74, 2225 HP Katwijk info@scan4life.nl, www.scan4life.nl, Daisy van Oosten: 071-5428531


DE JONG kampeer & Recreatie

‘Alles voor uw perfecte vakantie’

HILLEGOM/ DE ZILK – DE JONG Kampeer & Recreatie organiseert van 21 tot en met 29 oktober haar presentatieshow 2018. Naast de nieuwste modellen 2018 is het dan de kans om voor zeer aantrekkelijke prijzen een overjarige of ex-verhuur camper, caravan, vouwwagen, of tenttrailer te kunnen bemachtigen. Maar de gespecialiseerde medewerkers van het bedrijf staan natuurlijk iedere dag met raad en daad voor u klaar. Door Joep Derksen De Jong Kampeer & Recreatie bestaat uit drie onderdelen: De Jong Kampeercentrum, De Jong Techocenter en De Jong Recreatie. Bij De Jong Kampeercentrum kunt u genieten van een uitgebreide showroom met de bekende merken aan vouwwagens, caravans, tenttrailers en campers. Een tenttrailer is een wat sportiever uitgevoerde vouwwagen, die heel eenvoudig wordt opgezet. Daarnaast heeft het bedrijf een uitgebreide keuze aan caravans, van veel bekende merken. In de showroom staan niet alleen de nieuwste modellen, maar ook goede en betrouwbare BOVAG occasioncaravans. Deze worden in perfecte staat afgeleverd met Bovag Garantie. ,,Op het gebied van caravans hebben we voor ieder wat wils”, licht Harry de Jong, mede-eigenaar van het prachtige bedrijf toe. ‘Voor de trekkende kampeerder is er de Eriba Touring en Eriba Feeling met hefdak. Maar ook hebben we caravans van superklasse, zoals de zeer luxueus uitgevoerde Fendt en Eriba Nova S-caravans!’ NIEUW OF OCCASION Wie een wat kleinere auto heeft, maar toch

graag met de caravan op pad wil, doet er goed aan om bij De Jong langs te komen. Daar staat namelijk ook de Premio Life caravan van Bürstner. ,,We hebben een grote keuze aan campers en buscampers; zowel nieuw als occasion”, gaat De Jong verder. “De Hymer Ayers Rock is een zeer compacte buscamper van slechts 5,45 meter, maar toch is deze voorzien van alle gemakken, die je kan bedenken. De buscamper is ideaal om te gebruiken voor zowel vakantiedoeleinden als voor het woon-werkverkeer of in je vrije tijd. Dankzij de lage motorrijtuigenbelasting is dit een zeer aantrekkelijke manier van vervoeren!’’ Naast de Hymercar en Bürstner biedt de Jong ook buscampers van Carado; dit zijn zeer goed uitziende instapmodellen, dus qua prijs zeer aantrekkelijk. Met gemak heb je met deze buscampers twintig jaar rij- en leefplezier. Een betere investering is er niet!

Ook bij de half integraal campers is de keuze enorm. Of het nu gaat om de compacte versies tot de zeer luxueuze camper. ,,De Hymer Duomobiel is een speciaal ontworpen integraal camper voor twee personen, die het predicaat ‘Camper van het Jaar’ bij zowel de ANWB als de NKC (Nederlandse Kampeerautoclub) gewonnen heeft. Dit model heeft een zeer vernuftige slaapoplossing en een heerlijk ruime zitgroep.’’ DE JONG TECHNOCENTER De Jong Technocenter is de zeer uitgebreide onderhoud- en schadewerkplaats van De Jong. Hier wordt iedere caravan en camper op professionele wijze afleverklaar gemaakt. Uiteraard kunnen alle mogelijke in- en ombouwaccessoires gemonteerd of schades gerepareerd worden. De Jong: ,,Eén tip; voorkom teleurstellingen in het voorjaar en zomer, dus plan uw onderhoud in de winterpe-

riode. Zo voorkomt u onnodige wachttijden en kunt u vrijwel direct geholpen worden.’’ KAMPEERARTIKELEN In de kampeer- en recreatiewinkel van De Jong Recreatie vindt u naast de vele kampeerartikelen, camping- en caravan accessoires een heel groot assortiment aan outdoor en wandelartikelen. Met name op het gebied van wandelschoenen en rugzakken van alle bekende merken is De Jong de grootste specialist van de regio. Het personeel is goed opgeleid om u van het juiste advies te voorzien. Ook vindt u hier de juiste kleding om lekker te wandelen, golfen of te fietsen. Maak kennis met de collectie opvouwbare en compacte e-bikes, speciaal samengesteld voor de camperaar en de caravanner. Deze e-bikes zijn uitermate geschikt om comfortabel te fietsen, op zowel de lange als de korte afstand. Naast de e-bikes heeft De Jong ook een zeer grote keuze aan fietsenrekken voor de camper en caravan en trekhaken voor op de auto. PRESENTATIESHOW Bezoek ook de presentatieshow, met de allernieuwste campers, caravans en vouwwagens. De aantrekkelijke acties gelden alleen van 21 tot en met 29 oktober, waarbij we ook op de beide zondagen open zijn. Alleen maandag 23 oktober is De Jong gesloten. U kunt deze negen dagen gebruik maken van de aantrekkelijke aanbiedingen op de ex-verhuur én de 2017 modellen. Grijp uw kans!

DE JONG Kampeer & Recreatie Beeklaan 18a – 24 a De Zilk T: 0252 517 717 W: www.dejongrecreatie.nl


‘Je ziet mensen opbloeien’

Verdegaal Coaching bestaat tien jaar De coachprakrijk van Joan Verdegaal in Warmond, Verdegaal Coaching, bestaat tien jaar. In deze tien jaar heeft zij honderden mensen begeleid en zich steeds verder gespecialiseerd in zaken als zelfvertrouwen, assertiviteit en faalangst.

HELDERHEID “Veel cliënten komen als de maat vol is door een bepaalde gebeurtenis. Dan hoor ik vaak: dit had ik mezelf zoveel eerder gegund! Sommige cliënten krijgen een traject van hun werkgever. Zelfs als zij niet met een probleem komen, zijn zij altijd erg blij met de helderheid en de zelfkennis die de coaching hen heeft opgeleverd.”

“Alleen mijn training Assertiviteit heb ik al aan meer dan 30 groepen gegeven”, vertelt Verdegaal. “En met veel plezier, het is geweldig om te zien hoe mensen in korte tijd aan de slag gaan met het gereedschap dat ze aangereikt krijgen en hoe ze daardoor kunnen opbloeien!”

Verdegaal Coaching 06 1551 6765 info@verdegaalcoaching.nl www.verdegaalcoaching.nl

Els (44): Ik had altijd het gevoel dat ik harder mijn best moet doen dan anderen en dat ik iedereen te vriend moest houden. Ik durfde geen nee te zeggen. Het gevolg was dat mensen gebruik van mij maakten. Sinds mijn coachtraject gaat het gelukkig stukken beter. Ik voel me sterker zo.

Rutger (37): Met één of twee collega’s kan ik prima overleggen en mijn mening geven. Maar zodra er vergaderd moest worden in een grotere groep, ging het mis. Mijn keel snoerde dicht en ik kon geen woord uitbrengen. Joan hielp me om in kaart te brengen wat er gebeurde in mijn hoofd en gaf me de tools om daar verandering in te brengen. Dat heeft prima gewerkt, ik heb laatst zelfs een presentatie bij een klant gegeven!”

HANDVATTEN De wereld is een stuk ingewikkelder geworden en werkgevers stellen hogere eisen aan hun medewerkers. “Er wordt simpelweg meer van mensen gevraagd dan vroeger”, vertelt Verdegaal. “Gelukkig is er veel onderzoek gedaan en weten we nu veel beter hoe onze hersens werken. Dat maakt het mogelijk om snel en doeltreffend verandering aan te brengen in je denkpatronen en gewoontegedrag. Coaching is niet eindeloos praten over je probleem, maar binnen gemiddeld zes sessies met concrete handvatten en oplossingen een nieuwe wending aan je leven geven.” “Je komt tegenwoordig niet meer weg met de opmerking Zo ben ik nu eenmaal. En waarom zou je daar genoegen mee nemen als het leven met een beetje inspanning leuker kan, als je je vrijer kunt voelen? Onzekerheid en niet voor jezelf opkomen levert veel stress op.”

Genieten van wild bij Restaurant De Nachtegaal LISSE – De ‘R’ zit weer in de maand en dat betekent bij Restaurant De Nachtegaal de start van een nieuwe menukaart. De klassieke gerechten blijven uiteraard staan en er komen nieuwe gerechten bij. Een ding is zeker; De Nachtegaal is de plek waar je moet zijn voor een heerlijke en uitstekend bereide maaltijd. Door Joep Derksen Chef-kok Chris Jager en souschef Michael Kloek hebben voor de nieuwe menukaart mooie wildgerechten en een speciaal wildmenu samengesteld. Maar natuurlijk heeft De Nachtegaal daarnaast allerlei andere (ook vegetarische) gerechten op de dinerkaart staan. PASSIE Wie praat met Chef-kok Jager weet binnen een minuut al: dit is een man met passie voor zijn vak. Vol enthousiasme wijdt hij uit over de geheimen van zijn speciaal gemarineerde eendenborst. Hij licht toe, dat iedere gast voor slechts € 35,00 van een drie gangen wildmenu kan genieten. Afhankelijk van het herfst- en winterseizoen variëren de wildgerechten. Jager: ,,We beginnen het wildseizoen met biologische reebok. Ze zitten niet in een stal, maar hebben de hele zomer gelopen en het vlees is dus heerlijk mals. Doordat we gebruik maken van twee professionele ovens is de kwaliteit van het vlees altijd heerlijk mals.’’   ERVARING Jager toont het voorgerecht, dat hij speciaal voor het interview heeft voorbereid en wat de gasten ook voorgeschoteld krijgen. Reepjes wilde eend, met verfijnde salade en cranberries, spectaculair geserveerd in een glas

gevuld met rook. Enthousiast vervolgt de chef: ,,Het wild halen we uit Nederland; waarom zouden we het van ver halen? Omdat dit wild goed geleefd heeft, proef je dat terug in de smaak.’’ Een bezoek aan het restaurant is sowieso een prachtige ervaring. Het is dus een uitstekende locatie voor een zakelijk gesprek (er is meer dan voldoende ruimte tussen de tafels) of voor een persoonlijke ontmoeting. Je kunt voor de deur parkeren. Wie met een grotere groep wil eten, is bij De Nachtegaal ook aan het juiste adres. Ronde tafels voor acht tot

tien personen zijn mogelijk voor een optimale dinersfeer. WILDKAART De wildkaart wordt aangepast als de nachten langer en het weer kouder wordt. Dan is het een uitstekende tijd om te genieten van het wat grovere wild, zoals everzwijn, fazant en hazenrug. “Als een gast iets speciaals wil eten, kan hij dat twee dagen van tevoren aangeven en dan zorg ik er voor, dat het op haar of zijn persoonlijke smaak wordt gemaakt.’’ Bij elk gerecht is er een bijzondere wijn. De sommelier heeft speciaal voor het wildmenu

passende wijnen geselecteerd. Jager besluit: ,,We werken alleen met verse en met zorg geselecteerde producten. We zorgen ervoor, dat iedere dag elk gerecht dezelfde heerlijke smaak heeft en de op dezelfde kwalitatief, goede manier wordt gepresenteerd.’’ Het is duidelijk: Restaurant De Nachtegaal zorgt voor culinair genieten! Restaurant De Nachtegaal, Heereweg 10, 2161 AG Lisse, T: 0252-433030, www.nachtegaal.nl of www.nachtegaal.nl/wild.


www.crabbetje.nl info@crabbetje.nl 071- 5128846 St. Aagtenstraat 5 Leiden

Dinsdag – zaterdag vanaf 17.30 uur geopend. Zondag en maandag gesloten.

Visrestaurant Crabbetje 25 jaar

Visrestaurant Crabbetje bestaat dit jaar 25 jaar.

En dat vieren wij!

Speciaal voor u als gast serveren wij van 26 september t/m 7 oktober een door de Chefkok Theo Guijt samengesteld 3-gangen Chef special menu

3-gangen Chef special menu voor 25,*Niet in combinatie met andere lopende acties of dinercheques. Geldig van van 26 september t/m 7 oktober 2017.

AGENDA ACTIES 2017:

1 t/m 30 november: Zeetongactie € 27,50 5 t/m 16 december: Onbeperkt slibtong € 25,Wij zijn van 25 december t/m 1 januari gesloten. 1e en 2e Kerstdag gesloten

De betere stoffeerders maken het!

tapijt • laminaat • PVC vloeren vinyl • marmoleum binnenzonwering • shutters horren • vloerkleden gordijnen • behang • verf

NOORDWIJK Lindenplein 7, tel: (071) 361 67 31, e-mail: noordwijk@bergenberg.nl W W W. B E R G E N B E R G . N L

Kijk op onze site voor actuele acties en aanbiedingen


Met Magnitude heeft Barnhoorn Bedden een topproduct in huis paalt. “Wij zijn de enige in de regio die dit merk hebben”, benadrukt Jots. “Daarmee hebben we echt iets bijzonders in huis.” Het past ook aardig in het rijtje van andere topproducten in het assortiment van de Katwijkse beddenwinkel, zoals “het beste dons van Nederland, dat van de gebroeders Jonk uit Volendam, Polypreen, een topmerk op het gebied van matrassen, en het bedlinnen van bijvoorbeeld Bella Donna en Rivièra Maison”

Barnhoorn Bedden & Lifestyle in de Princestraat blijft aan de weg timmeren. Met Magnitude introduceert de beddenwinkel een ‘high end’ merk in Katwijk. En dat slaat aan. Door Esdor van Elten Sinds Barnhoorn Bedden iets meer dan anderhalf jaar geleden neerstreek in de Princestraat heeft het bedrijf een solide naam opgebouwd. Het concept was al even solide: een nieuwe, eigentijds ingerichte winkel, en producten met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. “Dat is wat Katwijkers willen”, meent Jots van Barnhoorn Bedden. “De prijs is één ding, maar Katwijkers gaan vooral voor kwaliteit. Met onze merken Norma en NXTDAY konden we prima in die vraag voorzien.” High end Deze en andere bedden uit het assortiment van Barnhoorn zijn producten uit het zogenaamde ‘middensegment’. Niet het allerbeste dat er te krijgen is met een navenante prijs, maar bepaald ook geen prijsbrekers of outletkwaliteit. Toch merkte Jots en zijn collega’s dat er ook wel degelijk behoefte was aan een ‘high end merk’. “Er was best veel vraag naar. En daar willen wij natuurlijk

graag aan voldoen.” Barnhoorn koos voor het Belgische merk Magnitude. Sinds ruim een maand is het in de winkel te vinden. “En het loopt meteen”, aldus Jots. En niet ten onrechte. Magnitude levert

matrassen en boxsprings van verbluffende kwaliteit; “met de hand gemaakt van de mooiste en meest exclusieve producten”, zegt Jots. “Zo gebruikt de Belgische firma geen kunstleer maar echt leer, en

de beste wollen en katoenen stoffen, in alle kleuren en dessins. Bovendien stelt Magnitude je in staat om jouw eigen persoonlijke droombed te creëren, waarbij je je eigen elementen en stoffen be-

Lifestyle Naast bedden kun je bij Barnhoorn Bedden & Lifestyle ook terecht voor een grote collectie toebehoren, zoals linnengoed van het bekende merk Beddinghouse. En zoals de naam al zegt: ook voor leuke lifestyleproducten is Barnhoorn een goed adres! Woonaccessoires, kleinmeubelen, decoratie of kleine leuke hebbedingen van merken als By Boo en Eleonora geven kleur en sfeer aan je huis! Jots en zijn team zijn altijd op zoek naar de leuke dingen die jouw huis nét iets meer je thuis maken. Kom gerust eens langs om te kijken of er iets voor jou bij is! Barnhoorn Bedden & Lifestyle Princestraat 40, Katwijk 071 542 7294 www.barhoornbedden.nl

Van droom tot succes

Brouwerij Klein Duimpje grote regionale speler HILLEGOM – Erik Bouman had in 1997 een droom, die hij tot realiteit bracht. Deze droom verwerd tot een passie en inmiddels viert Brouwerij Klein Duimpje haar 20-jarig bestaan. Van de allerkleinste brouwerij van heel Nederland is Klein Duimpje uitgegroeid tot een grote regionale speler, die vele tientallen soorten bieren ambachtelijk brouwt.

zowel in de fles als van het fust verkrijgbaar. LABELLIJN Klein Duimpje heeft onlangs haar oude logo vervangen voor een nieuw en modern logo. Ook is het mes gegaan door de oude labels en heeft Klein Duimpje nu een nieuwe labellijn. Deze labellijn wordt sinds kort verkocht in onder meer dertig Jumbo-supermarkten in de wijde regio. Dan gaat het om bieren als de BlackJack Choco RIS (een Russian Imperial Sout: met heel veel chocola en kaneel gemaakt), de Vanilla Maple Madness (vanille, kaneel en maple leaf siroop) en ‘Als je van kersenhout’. Bouman: ,,Bij dit bier ruik je de kersen, maar alleen het hout is gebruikt!’’

Joep Derksen Wie het proeflokaal annex café bezoekt, kan de slogan niet ontgaan: ,,Ambachtelijk gebrouwen bieren uit de Bollenstreek.’’ En dat is precies waar Klein Duimpje voor staat. Bouman: ,,We waren in 1997 één van de eerste kraftbierbrouwerijen in Nederland en hadden nog geen eigen ketels. Drie jaar later maakten we proefbrouwsels in de garage, die we ook op de markt kwijt konden. Het eerste jaar brouwden we 1.000 liter.’’ SPECIAAL BIEREN inmiddels is dat gegroeid naar 200.000 liter per jaar, ,,En dat voor een hobby’’, lacht Bouman. ,,Naast cafés en bedrijven behoren startende brouwerijen tot onze klanten. Behalve de bieren die we brouwen, speciaal voor onze klanten, maken we ook ruim veertig soorten bier. En daar komen nog eens de specials bij; bieren die op whisky- of wijnbarrels rijpen.’’ Direct na de opening van het proeflokaal om

PLANNEN Plannen voor nieuwe biersmaken zijn er nog genoeg. Zo is Klein Duimpje bezig met het ontwikkelen van bier met een pindakaassmaak. Ook zijn er bokbieren. En wat dacht u van gerstebieren; onder meer met koffiesmaak of met koreander. Een van de bestsellers van het bierbedrijf is de Blauwe Tram. Met gepaste trots laat Bouman weten: ,,We hebben dit bier zo’n 15 jaar geleden voor het eerst gemaakt en het was direct een groot succes. Inmiddels is de Blauwe Tram uitgegroeid tot het paradepaardje van de brouwerij!’’

13.00 uur, zitten er al gasten op het terras. Bouman licht toe: ,,Je kunt gewoon op het terras zitten om een biertje te drinken, maar we geven ook rondleidingen met proeverijen.

Tussen het café en de brouwerij zit een groot glazen raam, zodat je kunt zien hoe de brouwerij functioneert. Iedereen mag zien hoe goed en schoon we werken.’’ De bieren zijn

Brouwerij Klein Duimpje, Hyacintenlaan 2A, 2182 DE Hillegom, T: 0252 531 186, W: www.kleinduimpje.nl.


STOOK J D P O R E WINT M R A W E Z N O P O R E V O E J P OF STA

EIGEN ZONNEPANELEN? Dan is een warmtepomp extra interessant!

GEEN GRONDBORING NODIG!

IN OKTOBER: 1 OP REMK

INFORMEER BIJ ONS OOK NAAR

KATWIJK

Kom langs in onze showroom: Valkenburgseweg 28B, Katwijk T 071 - 403 403 6


JIJ DEZE ? S A G R DUU ? IT E IT L A W K E S IT U D N A V P TEPOM

RADIATOREN? De warmtepomp ondersteunt jouw bestaande CV ketel en verlaagt de gaskosten.

VLOERVERWARMING? Met bestaande vloerverwarming komt een huis zonder gas nog meer binnen handbereik.

10% KORTING KO POMP

R DE SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN Specialist in energieneutraal wonen. Duitse kwaliteit zonnepanelen, warmtepompen en accusystemen.

www.groene-woningen.nl


Mix @ Match

Bepaal zelf uw prijs en kwaliteit

Afgebeelde keuken: Karlo BR kunststof 5363,Lowbudget app. 2985,Werkblad kunststof 819,Totaal € 9.167,Afgebeelde keuken: Karlo BR kunststof 5363,Etna apparatuur 3950,Werkblad Multiplex 1408,Totaal € 10.721,Afgebeelde keuken: Karlo BR HGL lak 8080,Pelgrim apparatuur 4670,Composiet A blad 2402,Totaal € 13.452,-

Afgebeelde keuken: Karlo KH Perfect S 11747,Atag apparatuur 6250,Keramiek A blad 2784,Totaal € 20.781,de Keukenhoek Ambachtsweg 3 2222AH Katwijk Tel.: 088 0445600 06-57721300 www.keukenhoek.nl

De Keukenhoek met Mix & Match systeem

Meer keuken voor veel minder geld KATWIJK – Wie méér wil, dan een standaard keuken, kan alleen maar terecht bij De Keukenhoek. Zeker als je gebruik wilt maken van een ruime keuze én niet teveel wilt betalen voor dit deel van het huis, waar je tientallen jaren plezier van zult hebben. De Keukenhoek heeft het bijzondere ‘Mix & Match’ systeem, waarbij gekozen kan worden uit apparatuur van allerlei verschillende merken. Zo ontwerp je je eigen unieke keuken voor extreem concurrerende prijzen!

een mix van ervarenheid en jong, met een verfrissende blik. Jeroen heeft een heel andere kijk op design en we vullen elkaar heel goed aan.’’ Inmiddels weet bijna iedereen wel, dat de Keukenhoek op de eerste verdieping zit in het pand van Plug Meubelen. Deze samenwerking bevalt uitstekend: ,,De klanten van Plug komen graag bij ons langs en andersom.’’ Keukenhoek heeft de mogelijkheid uw nieuwe keuken 3 dimensionaal te ontwerpen. Waardoor u een beter inzicht krijgt van de mogelijkheden in uw ruimte. Wie snel is, kan de hand leggen op een complete toonzaalkeuken, inclusief Pelgrim-apparatuur, voor een meeneemprijs van slechts 9.800 euro (originele verkoopprijs: circa 16.000 euro!). Stop dus met lezen en op naar de Keukenhoek!

Door Joep Derksen “Uniek en toch prijsgunstig; het lijkt te mooi om waar te zijn. Maar dat is het niet, lichten Karel de Weger en Jeroen Weij toe. ,,Wij zijn aangesloten bij de KGG; dat is een groep keukenhandelaren die gezamenlijk inkoopt en waarbij het behouden van kwaliteit hoog in het vaandel staat. Hierdoor kunnen we uitstekende producten aanbieden tegen scherpe prijzen.’’

drie verschillende prijsklassen. ,,Zo wordt direct duidelijk, waar de prijsverschillen in zitten en kun je voor jezelf afwegen, wat jij het meest belangrijk vindt voor je eigen keuken’’, informeert Weij. “Het leidt tot een eerlijk advies, binnen het budget van de klant.”

TRANSPARANT Het geheim van het ‘eigen keuken’ concept is het ‘Mix & Match’ systeem. Iedere klant krijgt een heel transparante prijsopgaaf. Verschillende apparatuurmerken worden met elkaar vergeleken en hierdoor krijg je een overzicht van een vergelijkbare keuken in bijvoorbeeld

“Soms komt het voor, dat mensen huiverig zijn voor het vervangen van een keuken, maar dat is bij de Keukenhoek helemaal niet nodig”, informeert Keukenhoek-eigenaar De Weger: ,,We kunnen het plaatsen van de keuken compleet verzorgen. Van het weghalen van de oude keuken, het afvoeren van het ma-

teriaal en de inbouw van de nieuwe keuken. Als u wilt, zorgen we ook voor de vloeren, het stucwerk en desgewenst het weghalen van tussenwandjes.’’ Hij lacht: ,,We verzorgen nog net niet uw hele aanbouw.’’ Serieus vervolgt De Weger: ,,We ontzorgen de klant en nemen de volledige verantwoordelijkheid. Er is voor de klant maar één aanspreekpunt en dat zorgt voor complete duidelijkheid.’’ ERVARING Een half jaar geleden kwam Weij bij het team van de Keukenhoek en dat bleek een goede ontwikkeling voor het bedrijf. ,,We hebben

De Keukenhoek, 1ste verdieping Plug Meubelen, Ambachtsweg 3, 2222 AH Katwijk, T: 0188 044 5600, W: www.keukenhoek.nl.


,,Het bed moet aangepast zijn op het lichaam’’ KATWIJK – In de hele regio is bekend, dat Plug Meubelen al ruim 90 jaar dé speciaalzaak is voor de complete woninginrichting. En sinds deze zomer heeft Plug Meubelen een compleet vernieuwde beddenafdeling; het blijkt een doorslaand succes te zijn. Eigenaar Peter Plug vertelt, wat de laatste ontwikkelingen van zijn winkel zijn.

Heel mooi is, dat de bedden verkrijgbaar zijn in allerlei verschillende prijsklassen. En voor het Nederlandse product van kwaliteitsbedden vanaf een zeer concurrerende instapprijs kan iedereen bij Plug Meubelen terecht. Plug heeft ‘directe lijntjes met de eigenaren. Hierdoor zijn snelle levertijden goed mogelijk, zelfs bij deze per stuk en op bestelling handgemaakte bedden. Op slaapcomfort moet je geen genoegen nemen met minder dan het beste, zo adviseert Plug: ,,Het lichaam moet zich niet aanpassen aan het bed, maar het bed moet aangepast zijn op het lichaam.’’

Door Joep Derksen

SHOWROOM De winkelbezoekers zal ook opvallen, dat de slaapafdeling verplaatst is. Tot voor kort ston-

Plug Meubelen is de zaak, waar u alles kunt vinden voor de woninginrichting. Van meubelen tot stoffering, vloeren, keukens en raamdecoratie; alles is er onder één dak. Deze zomer heeft de onderneming de slaapafdeling compleet vernieuwd. Plug legt uit, waarom dit is gedaan. ,,We hebben kleine, gespecialiseerde beddenfabrikanten in Nederland en België bezocht, die bedden met de hand maken. Deze bedden worden zó gefabriceerd, dat ze precies passen bij het lichaam van de persoon die daar de komende jaren heerlijk op kan slapen. SLAAPCOMFORT ,,Deze bedden zijn puur geënt op slaapcomfort’’, licht Plug toe. ,,We hebben de productie zelf gecontroleerd en de bedden worden echt met de hand gemaakt, met veel aandacht en de grootste zorg. Het gaat bij deze beddenspecialisten echt om maatwerk. Dat spreekt ons aan, want onze klanten hebben terecht een hoog verwachtingspatroon. Niet alleen waar het gaat om de kwaliteit van de producten, maar ook het ligcomfort.’’

den de bedden voor in de showroom, maar nu hebben ze een eigen afdeling meer achter in de zaak gekregen. Daar is een reden voor: ,,We merkten, dat mensen graag even op een matras willen liggen om deze uit te testen. Nu kunnen onze klanten dat doen, zonder dat ze het gevoel hebben dat er iemand naar ze kijkt.’’ RONDLEIDING Plug geeft een rondleiding door de prachtige zaak. Hij toont de bedden van fabrikanten HML Bedding en Cox Slaapcomfort uit Nederland en Kreamat uit België. Deze fabrikanten worden algemeen beschouwd als de pareltjes in beddenland. De bedden verschillen ook enorm van uiterlijk; van klassiek tot

zeer modern en alles wat daar tussen ligt. Plug: ,,Onze maatwerkkasten van Bruijnzeel zorgen voor veel bergruimte in de slaap- of logeerkamers en worden door onze eigen mensen gratis geplaatst. Geen uitdaging is ons teveel; of het nou schuintes in de kamer zijn, of als je op vijftien verdiepingen hoog woont.’’ Hij besluit: We maken interieuradviezen met behulp van 3D-interieurtekingen, zodat klanten hun eigen kamer met bepaalde kleurencombinaties en opstellingen op een groot scherm kunnen bekijken. Plug Meubelen, Ambachtsweg 3, T: 071 402 8046, W: www.plug-meubelen.nl.


Een leven zonder bril of lenzen?

Rijnzicht Oogkliniek: Eersteklas oogzorg op een nieuwe locatie Je wilt graag scherp zien zónder bril of contactlenzen. Rijnzicht Oogkliniek in Oegstgeest biedt een totaalpakket aan oplossingen, van ooglaseren tot lensimplantatie. VEILIG EN EFFECTIEF Rijnzicht Oogkliniek is een initiatief van gerenommeerde oogartsen die nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van de lasertechniek en lensimplantatie. De moderne kliniek beschikt over een vakkundig team van ervaren oogartsen, verpleegkundigen en optometristen. Zij staan bekend om de professionaliteit, kwaliteit, persoonlijke zorg en klantvriendelijkheid.

Hier kan je jouw ogen veilig en effectief laten behandelen. Ooglaseren is in veel gevallen dé oplossing voor bijziendheid, verziendheid of een cilindrische afwijking. Ruim 99,5 procent van de behandelde mensen kan met één behandeling weer scherp zien. Niet alle ogen zijn geschikt om te laseren, bijvoorbeeld als het hoornvlies te dun is. Bij Rijnzicht Oogkli-

ACTIES

niek kan je terecht voor een goed alternatief: lensimplantatie. Tijdens een korte operatie plaatst de oogarts een kunstlens in het oog. De lensimplantaten blijven permanent zitten. Hester van Nouhuijs is medeoprichter van Rijnzicht Oogkliniek waar zij sinds 2004 naast oogarts tevens medisch directeur is. “Onze missie? Mensen die genoeg

hebben van hun bril of lenzen goed en veilig helpen met de beste laser- en lenstechnologie. In een vriendelijke omgeving, waar we de tijd nemen voor onze patiënten en de persoonlijke aandacht geven die nodig is.” KWALITEIT Al meer dan twaalf jaar loopt Rijnzicht Oogkliniek voorop in het zoeken naar verbetering van technie-

ken, het verhogen van de veiligheid en het vergroten van het comfort van hun cliënten bij ooglaserbehandelingen en het plaatsen van lensimplantaten. De kliniek scoort keer op keer zeer hoog in de klanttevredenheidsonderzoeken. De totaalindruk is beoordeeld met een 8,6. Dit is hoger dan de landelijke benchmark.

Nieuwe locatie Rijnzicht Oogkliniek is verhuisd naar een prachtig nieuw pand aan de Wassenaarse Rijksstraatweg. Tegenover De Bosrand, eenvoudig te bereiken en met voldoende parkeetplek rond het gebouw.

Openingsacties bij Rijnzicht Oogkliniek Om te vieren dat wij zijn verhuisd naar de Wassenaarse Rijksstraatweg bieden wij jou graag een welkomskorting aan! Wanneer je vóór 1 oktober contact opneemt om een vooronderzoek in te plannen & je in 2017 laat behandelen ontvang je flinke korting*:

Lasik ooglaserbehandeling voor..............

€ 1645,-

in plaats van € 1995,- (per oog)

Trans PRK ooglaserbehandeling voor .............

€ 1095,-

in plaats van € 1495,- (per oog)

PRK / LASEK ooglaserbehandeling voor ...................

€ 995,-

in plaats van € 1295,- (per oog) Ben je niet geschikt zijn voor een ooglaserbehandeling, maar wel voor een lensimplantatie? Dan krijg je jouw vooronderzoek GRATIS!

MAAK N U EEN A ONTVA NG FLIN FSPRAAK EN Of meld je aan v KE KOR oor onz TING! e gratis ope n avond

op dins

dag 10 o

ktober 2

017.

Rijnzicht Oogkliniek Rijksstraatweg 324b 2242 AB Wassenaar T: (071) 519 2090 www.rijnzichtoogkliniek.nl info@rijnzichtoogkliniek.nl

*Voorwaarden: Een vooronderzoek is een uitgebreid oogheelkundig onderzoek van zo’n 1,5 uur. Het vooronderzoek kost € 100,-, wanneer je overgaat tot de lensimplantatie zal dit bedrag in mindering worden gebracht. Deze kortingsactie is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties.


RIJNSTAETE Makelaardij is verhuisd Per 1 september is RIJNSTAETE Makelaardij te vinden op haar nieuwe adres: Ankerplaats 106 in Katwijk aan Zee. Het bedrijf van Henny van Leeuwen is nu letterlijk aan de oever van de Rijn gevestigd. door Esdor van Elten Henny is blij met zijn nieuwe kantoor: “Ik zit hier meer in het zicht en de bereikbaarheid is top: het is gemakkelijk te vinden en bovendien is er hier altijd parkeerplek.” De locatie is gewijzigd, maar RIJNSTAETE Makelaardij blijft het vertrouwde adres voor ondersteuning bij de aan- of verkoop en taxatie van een huis. “Ik ga niet uitbreiden”, meldt Henny resoluut. “Mijn kracht zit juist in het feit dat ik mijn klanten allemaal zelf van begin tot eind begeleidt. Je krijgt àltijd Henny aan de telefoon. Er hoeft niets overgedragen te worden en ik ben, behalve op zondag, altijd bereikbaar, ook ‘s avonds. Ik ben aangesloten bij de NVM en kan dus via dat netwerk ook een beroep doen op andere experts. Als ik een woning op internet plaats, dan zien niet alleen mijn directe klanten dat, maar àlle woningzoekenden bij vrijwel alle makelaars. Je hebt bij mij dus het voordeel van de helderheid van één contactpersoon, maar ook de kracht van de branche.”

Foto: Yan van Leeuwen

ANDERS Henny is beëdigd makelaar/taxateur, lid van de NVM, het NRVT en het NWWI, VastgoedCert gecertificeerd en deze maand 30 jaar werkzaam in het vak. Als makelaar doet hij geen andere dingen, maar hij doet de dingen wel anders: “Zo besteed ik echt veel tijd aan mijn klanten. Voor een bezichtiging reserveer ik bijvoorbeeld in ieder geval een uur. Natuurlijk ben ik uit op een goede prijs, dat spreekt

vanzelf. Maar vooral de communicatie met de klant en de potentiële kopers vind ik belangrijk. Dat is denk ik ook de toegevoegde waarde van een makelaar: ik ben bekend met de mogelijke procedures en kan daar dus op inspelen en met kennis van zaken adviseren. Bovendien ben ik niet emotioneel betrokken. Dat geeft vaak ook een stuk rust in de onderhandelingen. Ik durf wel te zeggen dat ik mij dubbel en dwars terugverdien. En dat blijkt: want mijn klanten zijn dik tevreden.”

ONLINE Een groot deel van de woningmarkt speelt zich tegenwoordig online af. Naast op zijn eigen website en de bekende huizensites als Funda, is Henny ook actief met Facebook: “Daar krijg je snel een beeld hoe groot de belangstelling voor een pand is. En het gaat natuurlijk razendsnel. Dat is soms ook handig bij een aankoopopdracht, dan kun je er via social media soms net een paar uur eerder bij zijn.” En dat is in de huidige woningmarkt

geen overbodige luxe. Ook in Katwijk overstijgt de vraag het aanbod. “Dan is het zaak om snel, maar vooral ook goed te handelen.”

RIJNSTAETE Makelaardij Ankerplaats 106 2224 TZ Katwijk 071-5804263 / 06-13631875 info@rijnstaete.nl www.rijnstaete.nl

Meubelstoffeerder Elsgeest gaat op nieuwe wijze verder De firma D. Elsgeest en Zn. aan de Zuidstraat, speciaalzaak in kleden en tapijt, houdt al enige tijd uitverkoop. De bekende Katwijkse meubelstoffeerder gaat een nieuwe toekomst tegemoet. Op het Internet. door Esdor van Elten De geschiedenis van Elsgeest gaat ver terug: “volgend jaar februari vieren wij ons 90-jarig bestaan”, vertelt Dirk Elsgeest, de jongste telg van het familiebedrijf. Mijn opa begon indertijd als meubelstoffeerder aan het Noordeinde.” Negen decennia en twee generaties later is Elsgeest een herkenbaar punt op de kruising van de Zuidstraat en de Elleboogstraat. “In 2007 hebben we het pand nog compleet nieuw opgebouwd”, aldus Dirk. Zelf is hij sinds 1990 bij het bedrijf betrokken. “In 2000 werd ik mede-eigenaar en in 2008 werd ik volledig eigenaar.” Al die tijd richtte het bedrijf zich op haar aloude kernactiviteiten: meubelstoffering, woningrichting en het verkopen van kleden, karpetten en tapijten van Perzische, Indiase of Nepalese makelij, India en Kazak vloerkleden en wat dies meer zij. Een ruime sortering van topkwaliteit kleden. ONLINE Tijden veranderen en Elsgeest verandert mee. “De tijd dat we een grote winkel konden handhaven is wel voorbij”, denkt Dirk. Je ziet toch dat er steeds meer online gekocht wordt, en dan is het niet meer rendabel om een fysieke winkel met een grote voorraad in stand te houden. Voor Dirk ligt de toekomst

van de firma Elsgeest en Zn. dus op Internet. “De winkel wordt omgevormd naar een webshop”, legt hij uit. Op www.elsgeest.com kun je voorbeelden van kleden bekijken. Kies een kleur en een motief en bel me op. Vervolgens kom ik met mijn staalboeken naar je toe, zodat je ‘live’ de kleuren kunt bekijken, de stoffen kunt kiezen en je andere wensen kenbaar kunt maken. Indien nodig kan ik meteen het meetwerk doen. Vervolgens bestel ik het kleed volgens jouw wensen en dam wordt het op maat voor je gemaakt.” Het gaat hierbij dan vooral om de vloer- en tafelkleden, maar daarnaast kun je bij Dirk dan nog steeds ook tapijt en Novilon bestellen. “We blijven meubel- en woningstoffering doen. ”Het nieuwe Elsgeest getuigt van een moderne aanpak, denkt Dirk: “Nu moeten mensen hierheen komen. Maar vooral jongeren bestellen liever vanuit huis. Ik ga voortaan dus naar hen toe.” UITVERKOOP BLIJFT De site www.elsgeest.com, de nieuwe webshop van het bedrijf, gaat in de tweede week van september online. Vanaf dat moment is het dus mogelijk om online te bekijken en te bestellen. Dat betekent niet dat de winkel dicht gaat. Die blijft in ieder geval tot 1 mei 2018 open. Of de winkel daarna echt verdwijnt weet Dirk nog niet. “Misschien blijft de kelder nog wel showroom. Dat staat nog te bezien.” Tot 1 mei blijft ook de uitverkoop van kracht. En daarna? “We zien wel.”

Meubelstoffeerder Elsgeest Zuidstraat 56 Katwijk 071 401 2470 www.elsgeest.com


Het blauwe bloed van Albert Heijn Supermarktmanager John van der Putten (48) vierde 7 september samen met personeel en klanten het 10-jarig bestaan van het Albert Heijn filiaal in Noordwijkerhout. tekst Caroline Spaans foto’s Frans van Steijn Een Noordwijkerhouter pure sang, die volgens eigen zeggen ‘toevallig’ in het (supermarkt)vak rolde. “Ik herinner me dat we maar één supermarkt hadden in het dorp, waar mijn ouders niet heen gingen: een oom van me had zo’n SRVwagen en de boodschappen werden aan huis bezorgd. Ik heb nooit verwacht dat ik in de supermarktbranche terecht zou komen. Het was niet mijn ambitie, maar ik zit alweer bijna 25 jaar in het vak. Locatie Na de detailhandelsschool ging hij werken als verkoop-assistent in opleiding voor Jac Hermans. In 1988 verkocht de familie Hermans de gelijknamige supermarktketen aan het Duitse bedrijf Tengelmann, eigenaar van A&P-supermarkten. In 1994 verdween de naam Hermans en gingen de winkels volledig verder onder de naam A&P. Die formule werd overgenomen door C1000. In 2012 werd C1000 verkocht aan Jumbo. Van der Putten: “AH nam in 2008 vijftig winkels van C1000 over, waaronder die van mij in Mijdrecht. Ik startte in 2008 bij AH Vleuten. Toen de komst van Super de Boer in de Zeestraat niet doorging, heeft de gemeente Albert Heijn benaderd voor deze locatie.” Succes Het personeel werd vervolgens voor een groot deel overgenomen van de EDAH en de Konmar. Momenteel werken in de Zeestraat een mix van mensen die voorheen werkzaam waren bij andere AH filialen, EDAH, Konmar en C1000. En het gaat goed: niet in de laatste plaats door de vele toeristen die hier in het seizoen boodschappen doen en de verruiming van de openingstijden. Van der Putten: “De verruimde openingstijden zijn alleen toegepast tijdens het toeristenseizoen dat liep vanaf Pasen tot 3 september. Het bleek een groot succes. Ik dank de burgemeester en de gemeenteraad voor hun toestemming op de zondag hierin. Het wordt allemaal nog geëvalueerd met de gemeente, maar ik hoop echt dat we hiermee volgend jaar door mogen gaan.”

Blauw bloed Er staan momenteel 103 medewerkers op de loonlijst. En onder de wat ‘oudere’ werknemers is daar opvallend weinig verloop. Hoe komt dat? “Albert Heijn is gewoon een hele goede werkgever met een uitstekende cao. Onze werknemers krijgen ook aandacht vanuit het hoofdkantoor, niet alleen van mij. Onderling hebben we het over ‘het blauwe bloed’. Daar was Albert Heijn altijd al goed in: die cohesie scheppen. Bovendien is het écht heel leuk om te werken in een supermarkt. Het is elke dag anders. Gemiddeld blijven supermarktmanagers 2-3 jaar in één filiaal. Ik werk hier nu alweer 7,5 jaar en vind het nog steeds heel fijn. Mentaliteit Ik sta ook veel liever tussen dan boven mijn team en steek ook de handen uit

de mouwen als dat moet. Dat wordt hier erg gewaardeerd, merk ik. Niet alle vaste mensen komen uit Noordwijkerhout, maar ook de niet-Noordwijkerhouters nemen die Noordwijkerhoutse mentaliteit over: niet zeuren maar doorpakken dus. Tegenslagen zijn er om opgelost te worden. Ik durf te zeggen dat die teamspirit hier alom aanwezig is. Nieuwkomers valt het ook meteen op hoe goed de onderlinge sfeer is. En dat vertaalt zich naar de klanten. Uit het klanttevredenheidsonderzoek dat we regelmatig uitvoeren, blijkt dat ook.” Ontwikkeling Hoe ziet de supermarktmanager de ontwikkeling van supermarkten in de komende jaren? “Hoewel steeds meer mensen online bestellen, denk ik niet dat de supermarkt

uit het straatbeeld verdwijnt. De ontwikkeling van het betalen in de winkel dát verandert wel. In Amsterdam is er een filiaal van ons dat met een proef bezig is zonder kassa. Klanten krijgen hier een scanner waarmee ze ook gelijk kunnen afrekenen. Maar Noordwijkerhout valt nog onder ‘de oude formule’, we zijn nog een ouderwetse winkel. Uit onderzoek blijkt dat men dat hier prima vindt.”

Albert Heijn Zeestraat 14 2211 XG Noordwijkerhout 0252-346021 www.ah.nl ma t/m do en zat tot 20.00 uur vrij tot 21.00 uur zon van 12.00 tot 18.00 uur


Erkende schoorsteenspecialisten voor regio Zuid-Holland

Astrid en Willem maken huizen veiliger BOLLENSTREEK – Willem van der Meij Schoorsteenvegers en rookkanalen is dé erkende schoorsteenspecialist van deze regio. Iedere dag maken Willem van der Meij en zijn partner Astrid Rietveld, ‘de vrouwelijke schoorsteenveger’ allerlei huizen veiliger, door de schoorstenen te controleren, goed te vegen en deskundig advies af te geven. Door Joep Derksen Willem van der Meij Schoorsteenvegers en rookkanalen is volledig gecertificeerd en gediplomeerd bij de ASPB, de Algemene Schoorsteenvegers Patroonbond. Mensen die hun schoorsteen willen laten vegen, moeten namelijk niet ingaan op ‘aanbiedingen’ van bedrijven, die langs de deur komen. ,,Zij zetten met een laag bedrag in, maar uiteindelijk wordt het een heel dure rekening, waar je niet op zit te wachten’’, tipt Van der Meij.

een schoorsteenbrand heeft plaatsgevonden. Zo’n inspectie is noodzakelijk, als bewijs voor de verzekering. Van der Meij laat weten: ,,We ondersteunen de klant ook in de communicatie naar de verzekering toe, zodat hij of zij met een volledig gecertificeerd rapport en video opname beslagen ten ijs komt bij de verzekeringsmaatschappij.’’ POWERSWEEP Willem van der Meij Schoorsteenvegers en rookkanalen maakt bij het schoonmaken van de schoorstenen en rookkanalen gebruik van de modernste technieken, zoals de Powersweep. Dat zijn roterende stokken, die het hele kanaal van boven naar beneden schoonvegen. Daarnaast maakt Van der Meij ook gebruik van de traditionele veegbal met zachte

borstel; speciaal voor de wat oudere rookkanalen. ,,Wacht niet tot het najaar, maar reserveer nu al een afspraak om uw schoorsteen te vegen dan weet u zeker dat u weer veilig en lekker warm kan genieten van uw kachel/ open haard.’’ REPUTATIE Het bedrijf maakt niet alleen schoorstenen schoon, maar repareert en renoveert ook schoorstenen. Van der Meij: ,,Niemand kijkt naar de schoorsteen tot je een lekkage krijgt. Keramische kanalen bijvoorbeeld, zijn heel kwetsbaar. ,,Als daar een snelle temperatuursverhoging plaatsvindt, kunnen de elementen al binnen drie minuten barsten! Door de uitstekende reputatie van Willem van der Meij Schoorsteenvegers en rookka-

nalen wordt dit bedrijf ook regelmatig ingeschakeld door makelaars, ondernemingen en verzekeringsmaatschappijen. VERKOOP KACHELS Bij van der Meij kunnen de mensen ook terecht voor de aankoop en installatie van kachels en een volledige plaatsing van het rookkanaal. Waar ook zoals bij al het werk van Van der Meij geldt: “Kwaliteit is een keuze”.

Voor meer informatie: Willem van der Meij Schoorsteenvegers en Rookkanalen, T: 06 3038 8796, E: info@schoorsteenvegers.eu, W: www.schoorsteenvegers.eu.

CAMERA-INSPECTIE Tegenwoordig worden veel huizen verkocht. Voor de nieuwe eigenaren is het dan heel verstandig om bij de aankoop van de nieuwe woning een camera-inspectie te laten uitvoeren van de schoorsteen. Dat voorkomt onverwachte financiële tegenvallers. Vaak word bij een taxatie van een woning de schoorsteen over het hoofd gezien!. Een camera-inspectie is ook handig, nadat (maar het liefst voordat)

Ristorante Il Mulino Actie Menu € 38,00 VOOR 2 PERSONEN VOORGERECHTEN U kunt kiezen uit onderstaande voorgerechten

• Vitello tonnato Kalfvlees gevuld met tonijnsaus • Insalata caprese Salade van tomaat en verse buffelmozzarella • Carpaccio classico Dun gesneden ossenhaas op klassieke wijze • Tomino dalpeggio al forno su crostone di pane e miele al Tartufo Tomino kaas uit de oven met geroosterd brood en truffel honing • Carpaccio di tonno Carpaccio van tonijn

HOOFDGERECHTEN U kunt kiezen uit onderstaande PASTAgerechten

• Spaghetti alle vongole e pomodorini Spaghetti met vongole en cherry tomaten • Ravioli ricotta e spinazi al gorgonzola Verse ravioli gevuld met ricotta en gorgonzola • Penne con camberi e zucchine Penne met garnalen en courgette • Pasta con porcini Pasta met porcini paddestoelen

Of u kunt kiezen uit onderstaande VLEESgerechten

• Saltimbocca a la Romana Kalfsvlees met parmaham in witte wijn saus • of de vleesspecialiteit van het huis

Of u kunt kiezen uit onderstaande

VISgerechten

SECONDI PIATTI DI PESCE VISGERECHTEN FISH DISHES • Il filetto di branzino con salsa al vino bianco e gaberri Zeebaarsfilet met witte wijnsaus en garnalen • of de visspecialiteit van het huis DESSERTS

U kunt kiezen uit onderstaande desserts • Tiramissu • Pannacota • Scropino • of de dessert specialiteit van het huis

Deze actie loopt t/m 21 december 2017

KERSTAVOND, 1E & 2E KERSTDAG EN OUD & NIEUW A LA CARTE Heereweg 194 Lisse

Reserveren 0252 - 625420

Wilt u vooraf aangeven of u van deze actie gebruik wilt maken.

Il Mulino is 7 dagen per week geopend


Succes door samenwerking

Een bijzonder staaltje bouwkunst

NOORDWIJKERHOUT – De bedrijven JPG Hulsebosch en Zonderwijk verhuizen op 1 september naar een schitterend nieuw pand aan de Walserij 1. Dit gebouw, met een vloeroppervlak van 10.000 m2 is gerealiseerd in opdracht van Duijndam. Het is een bijzonder staaltje bouwkunst, dat onder leiding van Martijn Gruppen, hoofduitvoerder van Wessels Rijssen, tot stand is gekomen. Door Joep Derksen JPG Hulsebosch produceert hoogwaardige projecten binnen de retailbranche. Hun inhuis productieafdeling vervaardigt hoogkwalitatieve meubels en displays op innovatieve wijze. Zonderwijk Spuiterij Noordwijkerhout houdt zich juist bezig met het spuiten van onder meer opleggers en laadbakken. Maar ook kennen veel bedrijven Zonderwijk doordat zij meubels binnen of buiten kunnen spuiten. Dankzij de realisatie van het nieuwe pand van Duijndam hebben deze twee ondernemingen elkaar gevonden. LOCATIE Niet alleen heeft Hulsebosch al haar activiteiten nu op één locatie gecentraliseerd, ook bevinden zich in het pand twee spuitcabines. Zo kunnen de producten van Hulsebosch op de best mogelijke manier door Zonderwijk worden gespoten. De medewerkers kunnen in het pand genieten van vloerverwarming en het pand zelf heeft een hoogte van 12 meter. Voorlopig heeft Hulsebosch stellageruimte gehuurd tot acht meter hoog, maar de verwachting is, dat het bedrijf de komende jaren gaat uitbreiden. Dat kan dus prima in het huidige pand. Gruppen laat tevreden weten: JPG Hulsebosch en Zonderwijk gaan er fantastisch op vooruit. Nu komt alles onder één dak en dat betekent logistiek gezien onwijs veel tijd- en ruimtewinst. Hulsebosch heeft een kantoor,

een magazijn, een expeditieafdeling, machinale werkplaats, een meubelhoek en spuiterij onder één dak. Zonderwijk beschikt nu over twee spuitcabines en een grote droogkap en is hierdoor qua ruimte twee keer zo

groot geworden. Op de inpandige kantoren komen de medewerkers veel efficiënter te zitten. De klanten die de bedrijven komen bezoeken, zullen ook positief verrast zijn; het pand valt zeker op, zodra je aan komt rijden.’’

KNAP STAALTJE De verwarming en elektra in het pand zijn verzorgd door respectievelijk Warmerdam en Janssen; twee Noordwijkerhoutse bedrijven. Half november vorig jaar is begonnen met de bouw en op 1 september wordt het al opgeleverd; een knap staaltje werk in een relatief zeer korte tijd voor dit gebouw van 10.000 m2. Gedurende de bouw hadden zowel de aankomende huurders als eigenaar Duijndam nog specifieke wensen en die zijn allemaal vervuld. Zo werd enkele weken geleden nog gevraagd of er een spuitput aangelegd kon worden. En dat gebeurde dus ook. Het pand bestaat uit zes hallen, met meer dan voldoende ruimte voor opslag, fabricage, machines en in- en uitrijdende vrachtwagens. Oorspronkelijk zou hal zes een overkapping worden, maar toch is besloten om er een complete hal van te maken. Ook besloot Duijndam enige tijd geleden om nog eens 500 m2 extra aan te leggen. De komende jaren wordt dit deel als opstalruimte voor persoonlijke bezittingen gebruikt, maar ook dit kan later weer worden verhuurd. PROJECTEN Gruppen kijkt met veel plezier terug op de werkzaamheden van het afgelopen jaar. ,,Het is wel leuk, dat ik als inwoner van Noordwijkerhout bij een bedrijf in het oosten van het land werk. En dat ik, na de realisatie van het Vesper Hotel, voor de tweede keer in vijf jaar tijd zo’n project mag maken. Ik kan zeggen, dat de eigenaren van Duijndam, Remco en Leon, goede vrienden zijn geworden. Zelf ben ik acht jaar geleden in Noordwijkerhout komen wonen. Door deze projecten is mijn kring van mensen in positieve zin groter geworden.’’ Gruppen gaat niet op zijn lauweren rusten; de volgende opdracht wacht al weer: een nieuw bedrijfspand voor Eosta Biologisch groente en fruit in Waddinxveen. ,,Daar maak ik ook weer gebruik van de gebroeders Duijndam. Zo blijft de samenwerking bestaan’’, lacht Gruppen.


Korsman Kunst Inlijsten laat kunst stralen “Kunst moet je koesteren en goed verzorgen”, legt Harvey Korsman, eigenaar van Korsman Kunst Inlijsten, lijstenmakerij en kunsthandel uit. Begonnen in 2002 is de prachtige kunsthandel al weer vijftien jaar gevestigd aan de Kempenaerstraat in Oegstgeest. “Een schilderij komt het allerbest tot zijn recht in een fraaie lijst. Je kunt me eigenlijk het beste een kunstverzorger noemen”, lacht hij breed. “Kunst moet schitteren”, vindt Harvey. “Dat kan door de toevoeging van een goede lijst, want zoals Vincent van Gogh het ooit verwoordde: ‘Een schilderij zonder lijst is als een ziel zonder lichaam.’ Harvey heeft dan ook tal van lijsten beschikbaar, van klassiek tot modern, van een simpele wissellijst tot een lijst met een museale uitstraling. Samen met de klant zoekt Harvey naar de lijst die bij het kunstwerk past. In de loop der jaren zijn er daarom vele kostbare en minder kostbare kunstwerken door Harvey’s handen gegaan. “Het enige dat ik eigenlijk niet doe, is zelf de lijsten maken. Maar of ik nu een borduurwerk opspan en inlijst, een Toorop of een Dalí inlijst, in alle gevallen wil ik het beste resultaat bereiken. Een goede lijst zorgt voor uitstraling en contrast. Het is echt een toevoeging bij het kunstwerk.” VERZORGEN EN RESTAUREREN Maar Korsman Kunst Inlijsten doet meer, want goed onderhoud en verzorging van je kunstobject is net zo belangrijk. Ook daarvoor kun je bij Harvey terecht. “Lichte schoonmaakwerkzaamheden, etsen wassen of eenvoudige restauratie doe ik zelf”, legt hij uit. “Voor de dingen die ik zelf niet kan, werk ik samen met gespecialiseerde restaurateurs en lijstenmakers. Ik neem dus alle werk aan en zorg ervoor dat het goed terecht komt.

”Dat vraagt om kennis, toewijding en gedrevenheid en dat is Harvey wel toevertrouwd. Hij groeide op in de lijstenmakerij van zijn vader en moeder in Canada en Voorburg en kreeg het vak dus ‘met de paplepel ingego-

ten’. Nog steeds is het zijn passie: “Ik weet wat een kunstwerk nodig heeft om het echt tot zijn recht te laten komen.”

Korsman Kunst Inlijsten De Kempenaerstraat 75 2341 GJ Oegstgeest tel. 071-5138722 www.kunstinlijsten.nl

Goed voorbereid op skivakantie

Skicentrum Sassenheim Iedereen kan een geweldige skivakantie hebben; als je er maar voor zorgt, dat je goed voorbereid bent. Als je een jaar of langer niet hebt geskied of gesnowboard, vergeet je onbewust toch de finesses van deze geweldige manier van sneeuwvertier. Daarom is het verstandig om bij Skicentrum Sassenheim langs te gaan, om enkele lessen te nemen. Door Joep Derksen Professionele ski- en snowboardleraren staan daar klaar om de juiste tips en vaardigheden bij te brengen. En voor wie nog nooit op de lange latten heeft gestaan, zijn dit soort lessen natuurlijk absoluut noodzakelijk. Of je nu 4 jaar of 70 jaar bent. Natuurlijk kun je wachten, tot je in het ski-oord bent, maar dan ben je alle dagen kwijt om in een klasje de basisbeginselen te leren. Terwijl al je vrienden en familieleden keer op keer de berg op gaan voor het echte werk. ERVARING Niels Mooij is eigenaar van Skicentrum Sassenheim en hij heeft al meer dan dertig jaar ervaring met het skiën en snowboarden. Het is zijn passie om mensen te laten genieten van de verschillende vormen van wintersporten. Dat is ook precies de reden, waarom Mooij in 2014 het Skicentrum Sassenheim heeft opgericht. ,,Dit is een professioneel skicentrum voor ski- en snowboardlessen; voor gevorderden en beginners’’, informeert hij. ,,Ik wil mensen de passie laten beleven, die ik

met skiën en snowboarden heb. Samen met het deskundige personeel zorgen we er voor, dat u persoonlijke aandacht krijgt, in een gezellige sfeer. Een goede voorbereiding, op zowel fysiek vlak als waar het gaat om de techniek, zorgt voor meer sneeuwplezier.’’ Ski’s, schoenen en materialen zijn inbegrepen bij de lessen. SNEEUWSPORTEN Een goede voorbereiding zorgt er ook voor, dat je kans op blessures afneemt. Bovendien is het veel leuker, als je steeds beter wordt in de sneeuwsporten. En een bezoek aan Skicentrum Sassenheim is ook enorm leuk! Mooij licht toe: ,,We hebben hier ook horeca, met een authentieke houten bar; zeer geschikt

voor feesten en partijen. Dé hit van dit jaar is het vieren van je verjaardag of een ander feest, waarbij alle feestvierders kunnen skiën. Met een borrel achteraf.’’ REIZEN Skicentrum Sassenheim organiseert ook reizen. De eerste zestien mensen met ruime ski-ervaring, die zich aanmelden, kunnen deelnemen aan de techniekreis, die hen in november naar Val Thorens in Frankrijk brengt. Tijdens deze reis word je onder de leiding van twee professionele instructeurs vier dagen intensief getraind. Mooij tipt voor gezinnen met kinderen: ,,Voor het eerst organiseren we het komende voorjaar een familiereis, waarbij je een week lang naar Oostenrijk

gaat. Dan krijgt ‘s ochtends iedereen skiles en ‘s middags ben je vrij om te doen wat je wilt. Daarnaast zijn er volop andere leuke activiteiten voor de kinderen.’’ Wie meer wil weten over deze reizen, kan hiervoor terecht bij de website van Skicentrum Sassenheim.(zie onderaan artikel)

Skicentrum Sassenheim, Wasbeekerlaan 24c, 2171 AE Sassenheim, T: 0252 222 555, W: www.skicentrumsassenheim.nl


“Het is geruststellend als ik kan zeggen: je wordt niet gek.” Verlies overkomt ieder mens. Een dierbare kan overlijden. Je kunt je baan kwijtraken, of je huwelijk houdt geen stand. Hoe ga je daar mee om? Soms kun je daar wel wat begeleiding bij gebruiken. Door Esdor van Elten Lina Oomen begon dit jaar als rouw- en verliesbegeleider. Ze kwam op dat spoor door haar andere werk: “Ik ben klachtbehandelaar bij de Nationale Ombudsman. In die hoedanigheid kreeg ik regelmatig met heftige emoties te maken, want vaak zit er achter een klacht een verhaal rond verlies.” Voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid stond Lina nabestaanden van de MH17 ramp bij. “Toen viel het kwartje: hier wil ik meer mee.” De afgelopen twee jaar volgde Lina een HBO+ opleiding en daarna startte zij met Klaver 4 Rouw- en verliesbegeleiding (www.klaver4-verliesrouw.nl): “Het klavertje vier staat voor vertrouwen, hoop, liefde en geluk. Het is een kwetsbaar, maar sterk plantje. Ik heb gemerkt dat ook mensen veel veerkracht hebben, en kunnen leren leven met verlies, maar soms hebben ze daarbij wat steun nodig.” UITEN Die ondersteuning biedt Lina op verschillende manieren: “Meestal gaat het om een aantal gesprekken, soms wandelend in de natuur. Letterlijk in beweging zijn helpt en de natuur werkt helend.” Maar als haar cliënt het wenst kan zij ook gebruik maken van bijvoorbeeld een creatieve werkvorm. “Daar zit geen vast patroon in. Mijn hulp is altijd afgestemd op wat de persoon in kwestie nodig heeft.” De aard van het verlies waarmee mensen bij Lina

komen is al net zo divers. “Er kan een dierbare overleden zijn. Maar ook mensen die moeite hebben met de gevolgen van een scheiding of een ontslag kloppen bij mij aan.” Hoe divers ook, er zijn overeenkomsten. “In eerste instantie is iemand meestal erg gericht op het verlies, maar van lieverlee gaat men zich meer richten op herstel. Want je moet door. In dat proces ontdekken mensen vaak weer nieuwe dingen van zichzelf. We praten binnen ons vak niet meer over het verwerken van verlies, maar over er mee leren leven. Verlies blijft, in meerdere of mindere mate altijd bij je en vormt je. Ik kan het verlies niet wegnemen, maar ik kan je wel helpen te leren ermee om te gaan. Weer toekomstperspectief te zien. Daarbij helpt het dat ik niet persoonlijk bij het verlies ben betrokken. Daardoor voelen mensen zich vaak ook vrijer om zich bij mij te uiten.” Naast particulieren richt Lina zich ook op bedrijven. “Een medewerker die rouwt kan langdurig uitvallen of slechter functioneren. Dan kan ik de werkgever adviseren, of de werknemer begeleiden. Ook kan ik werknemers coachen die veel te maken krijgen met mensen met een groot verlies, zoals bijvoorbeeld in de zorg ” BEVOORRECHT Voor Lina zelf is het intensief, maar mooi werk: “Ik voel me bevoorrecht dat mensen dingen met mij willen delen. Ik vind het mooi om te zien dat mensen stappen maken. Dat ze verder komen en dat ik daar bij kan begeleiden. Soms met kleine dingen: de wetenschap bieden dat je niet de enige bent die bepaalde gevoelens ervaart. Het is geruststellend als ik kan zeggen: je wordt niet gek.” Klaver 4 Rouw- en verliesbegeleiding (+31) 06 48656523 Oegstgeest (www.klaver4-verliesrouw.nl)

Van den Berg Mediation

,,Een echtscheiding is een denkproces dat een jaar kan duren’’ LISSE – Scheiden doe je samen. Bij een echtscheiding is het van belang dat alle details goed op papier komen. Niet alleen, zodat je beiden kunt beginnen met een nieuw leven, maar je wilt in de jaren daarna ook niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Daarom is het ontzettend belangrijk om de hulp in te schakelen van echtscheidingsmediator Van den Berg. Door Joep Derksen Eigenaar en oprichter Dirk-Jan van den Berg is ervaringsdeskundige. Hij is echtscheidingsmediator geworden, omdat hij het einde van een vorig huwelijk zelf heeft meegemaakt. ,,Ik maakte zelf gebruik van een mediator en dat is me heel goed bevallen. Het inzetten van een mediator betekent, dat je alles netjes geregeld hebt, het huwelijk goed kunt afsluiten en dat je verder kunt gaan met je leven.’’ Mediator Wie nog volop in een vechtscheiding zit, hoeft geen contact op te nemen met Van den Berg. Hij licht toe, waarom dat is. ,,Ik communi-

ceer als geregistreerd mediator uitsluitend met twee mensen, die aan dezelfde tafel zitten. Wat aan tafel wordt gezegd, valt onder geheimhouding. Als er kinderen zijn, staan niet de kinderen op de eerst plaats, maar de ouders. Als het namelijk met de ouders goed gaat, komt het ook goed met de kinderen.’’ Tijdens de afhandeling van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap stelt Van den Berg samen met de aankomende ex-partners een convenant en, indien van toepassing, een ouderschapsplan op. In het convenant staat wat er gaat gebeuren met zaken als de woning, pensioen, alimentatie en polissen. Van den Berg is gespecialiseerd in de financiële en fiscale afwikkeling van huwelijken. ,,Wanneer je afspraken goed vastlegt, is er in de huidige wetgeving en waar het gaat om belastingtoeslagen veel mogelijk.’’ Neutraliteit Van den Berg geniet van zijn werk: ,,Ik kom klanten tegen op straat en ze bedanken me. Dan vertellen ze, dat er rust is gekomen in hun leven, omdat alles goed geregeld is.

Dat is precies de reden, waarom ik het vak in ben gegaan.’’ Er wordt wel eens gezegd, dat de meeste echtscheidingen tijdens vakanties beginnen, maar dat klopt niet, aldus Van den Berg: ,,Een echtscheiding beslis je niet in een vakantie. Het is een denkproces dat een half jaar tot een jaar duurt. Wanneer mensen bij mij komen, sta ik voor neutraliteit ten opzichte van beide partners. Communicatie en feedback; daar gaat het om.’’ Nieuw leven Hij besluit: ,,Een goede relatie begint bij jezelf. Jouw gedrag bepaalt de relatie. Je moet elkaar waarderen, interesse tonen en een toekomst plannen. Maar als je niet meer samen verder wilt gaan, is het allerbelangrijkste, dat je een relatie netjes afsluit. Alleen zo krijg je ruimte voor een nieuw leven. Anders blijft je oude relatie je achtervolgen.’’ Voor meer informatie: Van den Berg Mediation bij echtscheiding, 1e Poellaan 26, 2161 LB Lisse, T: 06 1090 5633, W: www.vandenbergscheiden.nl.


Buis voor de complete inrichting van uw huis Al meer dan 125 jaar is J.Buis & Zn. Woninginrichting een zeer vertrouwde naam. Niet alleen in Katwijk maar ook in omliggende gemeenten. De basis die het bedrijf hiervoor legde is degelijk en betrouwbaar. Service, maatwerk, een ruime collectie en snelle levertijden. Door Piet van Kampen Het Katwijkse familiebedrijf heeft zich met de vertrouwde naam geprofileerd. De kunst verstaan om in een markt waarin veel aanbieders zijn goede zaken te blijven doen, hebben Jan Buis en zoon Gert Jan uitstekend onder de knie. Mee gaan met de tijd en de trends. Maar vooral ook vast houden aan de sterke pijlers van de zaak: service, betrouwbaarheid, maatwerk, snelle levertijd en een goede prijs/kwaliteitverhouding. ‘Een klant moet altijd tevreden zijn’ is het motto van de ondernemers.

Ontwikkelingen Ook in de meubelwereld is er in de loop der jaren het nodige veranderd. Buis speelde goed in op de nieuwste ontwikkeling en stijlen. De collectie meubelen werd aangepast aan de

nieuwste trends. De showroom onderging in de loop van het afgelopen jaar een metamorfose, een gedaantewisseling die voor de klanten als zeer verrassend werd ervaren. ‘Het werd een nieuwe beleving voor hen’, heeft Buis jr. ervaren. De landelijke stijl die rust en warmte uitstraalt. In diverse compartimenten staan de complete zithoeken, wandmeubelen en eettafels te pronken in een rustieke sfeer. Samen met de wanddecoratie versterkt het geheel elkaar. ‘Wij kregen dan ook veel positieve reacties op de verbouwing’, vertelt Gert Jan enthousiast. ‘De verbouwing mag dan ook als een zeer geslaagde ingreep worden genoemd. In de gerenoveerde showroom is er ook een rijke keuze aan speciale zitmeubelen. Veel senioren blijven zolang mogelijk thuis wonen en dan

is het prettig om in een goede stoel te zitten. Een stoel die in diverse standen verstelbaar is en met de handige opstahulp het gemak van de mens die soms wat minder mobiel is, kan dienen. Er komt steeds meer vraag naar en het antwoord vindt de klant bij Buis Meubelen.’

Compleet Prettig wonen beperkt zich niet alleen tot de huiskamer waar wanddecoratie, vitrage en een juiste vloerbedekking een naadloos geheel moeten vormen. Een goed advies van de vakman is daarbij onontbeerlijk. Ook de slaapkamer is een belangrijke ruimte waarin comfort gewenst is. Een goed bed, boxspring, matras (M-Line ook bodyprintmatrassen) moeten voldoen aan de wensen van de consument. Dus is er ruime keuze uit elektrische in hoog-laag stand verstelbare bedden in diverse maten. ‘Het is belangrijk voor een goede nachtrust dat de mensen in de ideale slaaphouding liggen’, weet de ondernemer. De meubelen die het bedrijf verkoopt zijn allemaal van degelijke en hoogwaardige Nederlandse makelij. ‘Het mooie hiervan is dat alles op maat naar de wens van de klant kan worden geleverd. Zo komt de koper nooit voor vervelende verrassingen te staan’, benadrukt Gert Jan. ‘De klant moet met een tevreden gevoel de aankoop hebben gedaan.’

Buis Meubelen, Sluiswewg 25, Katwijk aan Zee. Tel. 071-4012964 www.buismeubelen.com.


Boxspringset Boxspring Care BUIS MEUBELENKatwijk EN SLAPEN

Complete set Meubelset Comfortable hoog-laag bedden

50% € 1.395,korting € 2.395,-

160 - 180/200 Vast van € 2.395,Comfort NU VOOR

- Dressoir - TV dressoir - Salontafel - Eettafel - 4 eetkamerstoelen - Grote loungebank - div. kleuren - div. stoffen

Div. soorten 2e matras

Elektrische hoog-laag bedden bieden allerlei mogelijkheden om de til-, verzorgings- of transferhandeElektrisch lingen te vergemakkelijken. van € 3.495,-

gratis!!

Alles moet weg!

NU VOOR Het Care bed is maar liefst 45 centimeter in hoog-

te verstelbaar waardoor het bed traploos in elke gewenste hoogte te verstellen is. Een lage stand vereenvoudigd het in- en uitstappen. De hogere stand zorgt voor een gemakkelijke en comfortabele verzorging.

Complete Boxspringset van M-Line

Vaste uitvoering Nu vanaf

100% inSetprijs Nederland € 4.995,geproduceerd!!! Zelfstandigheid dosis zelfstandigheid houden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het zelfstandig in en uit een rolstoel stappen.

Sfeer

Ondanks het feit dat iemand hulpbehoevend is Rkan e T AS A M 2 U men toch een sfeervolle slaapkamerNbehouden zonder tussenkomst van een ziekenhuisbed. Hierdoor

HALVE* PRIJS

€ 1.899,Voordelen vaneetkamertafel Care Industriële e • Elektrisch in hoogte verstelbaar atras

2 m

HALVE PRIJS

• Rug en benen afzonderlijk instelbaar • In alle standen verrijdbaar Nieuw! * 4 geremde wielen GOED •SLAPEN BEGINT • Eenvoudig onder te reinigen MET DE JUISTE TECHNIEK • Behoud van een sfeervolle slaapkamer • Combineerbaar met verschillende modellen • Hoofd- en Voetborden

Boxspring Care

*vraag naar de voorwaarden

Nu vanaf

Raadpleeg uw Care dealer voor meer informatie.

€ 785,-

Nieuw SL OW MOTION

Deperfecte combinatie vandrukverdeling, ondersteuning en ventilatie. *vraag naar de voorwaarden www.mline.nl

SLUISWEG 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99

www.buismeubelen.com


SPECIALIST IN LENGTEMATEN SINDS 1968

WWW.SPIERINGSHERENMODE.NL HOOFDSTRAAT 178 HILLEGOM • 0252 700 271

Italiaanse mode in prachtige herfstkleuren Hillegom - Spierings Herenmode aan de Hoofdstraat in Hillegom bestaat sinds 1968 en is dé winkel voor vlotte eigentijdse en modieuze herenmode. U vindt er een ruim assortiment casual herenkleding en een breed aanbod aan zakelijke kleding, zowel stoer, trendy als gekleed. Dit voorjaar werd de zaak vergroot en onderging een totale restyling. Tekst: May-lisa de Laat Het resultaat is een sfeervolle winkel met een trendy, stoere look die tegelijkertijd stijl uitstraalt. Het hele jaar door is er continu ruime keus voor iedere man tot en met 2.15 meter.

From Italy with love Nieuw dit seizoen is de Italiaanse exclusieve jeans van Tramarossa. Deze maakt u extra persoonlijk met uw initialen en een riemlabel in een andere kleur. Ook uit Italië komen de jassen van Colmar. Net als bij de technische ski-jacks zijn deze subtiel en chique uitgevoerd in een materiaalmix van dezelfde kleur. Liever een stoere gebreide jas? Die vindt u in de nieuwe collectie van Bob. Bijvoorbeeld in een mooie ruit of visgraat. Andere trends voor dit najaar zijn de stretch shirts in tricot, zowel in polo’s als in overhemden. De ‘jogging suits’ of ‘sneaker suits’ ademen dezelfde sfeer. Heel toegankelijk voor moderne, jonge mannen die geen klassiek pak willen. Dit najaar mag de gilet niet in de garderobe ontbreken. Los te dragen of in combinatie met een colbert. Kleuren die we veel zien zijn olijfgroen en army-kleuren in de casualcollecties, naast bordeaux en midden- tot lichtgrijs. Overhemden zijn er met grote ruiten of kleine prints. Truien en vesten zijn dit seizoen grover van structuur. Mix & match kostuums In de business collectie vindt u prachtige kostuums (ook in lengtematen) met een mooie, trendy snit. Omdat iedere man anders gebouwd is, zijn de ‘mix & match’ kostuums van bijvoorbeeld Roy Robson, Strelson en Carl Gross zeer geliefd. U kunt hiermee eindeloos combineren. Heeft u een speciaal (trouw)kostuum nodig of een pak op maat? Onze keus in modellen, maten (ook extra lange), materialen en kleuren is groot. Om zeker te zijn van voldoende aandacht

adviseren wij u voor maatwerk vooraf een afspraak te maken. Respect voor lengte Spierings is tevens bekend als lengtemaatspecialist voor de regio en daarbuiten. Broeken en jeans zijn verkrijgbaar tot lengtemaat 40 en colberts er in bijna alle beschikbare lengtematen. Het uitgebreid en exclusief assortiment overhemden gaat tot en met mouwlengte 7. Ook voor truien, vesten, poloshirts (basic) t-shirts en jassen van merken die extra lang vallen, bent u bij Spierings aan het juiste adres. Spierings Herenmode Hoofdstraat 178 |2182 ER Hillegom T 0252 – 700 271 | I www.spieringsherenmode.nl E info@spieringsherenmode.nl


Uw kostbaarheden zijn goud waard!

Goudwisselk antoor is eigendom van familie De R uiter en heeft ruim 2 5 jaar expertise!

Ook u heeft kostbaarheden in huis. Misschien wel veel meer dan u denkt. Een paar oude munten, bankbiljetten of een diamant bijvoorbeeld. Of een doosje met sieraden zoals een ketting, een ring of een horloge. Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Dan ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard zijn. Als u deze zou willen verkopen betalen wij u ook nog eens een reële prijs. Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

Inkoop

Verkoop

Veiling

Verpanden

Beleggen

Taxatie

Goud

Zilver

Munten

Sieraden, diamanten en horloges

Oude bankbiljetten

Postzegels

Antiek speelgoed

Kantoor Hillegom Winkelcentrum Brakershof achter Lunchroom Dunant Henri Dunantplein 24 2181 EM Hillegom hillegom@goudwisselkantoor.nl

Meer dan 70 locaties ë! in Nederland en Belgi

Openingstijden Elke donderdag van 10.00 - 16.30 uur Kantoren bij u in de buurt: Haarlem (ma. t/m za.) en Katwijk (ma. t/m za.)

www.goudwisselkantoor.nl


column/nieuws

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

bo

radio tv internet

de omroep van de bollenstreek!

DINSDAG 19 SEPTEMBER 2017

17

Bart Vaneveld Bewezen de exposeert goedkoopste!

n Werk van jong talent in Grote Kerk

Nieuws van oma Wat is nieuws? Dat blijft een lastig te beantwoorden vraag. Beroemdste voorbeeld blijft: hond bijt man is geen nieuws, man bijt hond wel. Het zit in de details. Op de redactie kregen we bezoek van een vaste volger van Bo. Als oma maakt ze zich zorgen over de verkeerssituatie op een route van Noordwijk naar Noordwijkerhout naar het Teylingen College, Leeuwenhorst. Fietsers, vooral schoolgaande jongeren, rijden over een weg, Westeinde genaamd, en dat is een smalle weg. Kinderen in die leeftijd willen per ongeluk wel eens met te veel deelnemers naast elkaar rijden. Maar ook als je dat niet doet, is het een smalle weg. Nou zitten mijn jongens ook op die school en ik ben het eigenlijk met oma eens. Maar mijn mening telt niet, ik ben de brave, objectieve journalist. Oma vindt ook dat de politie moet controleren op naast elkaar rijden en fietsen met je mobiel. Als het geen oma in haar eentje was, maar een verzameling bezorgde ouders of de school zelf of Veilig Verkeer Nederland, dan had het heel snel een bericht opgeleverd. Bezorgde oma was helemaal naar ons toegekomen om het aan te kaarten. Ik kon haar niets anders beloven dan mijn best te doen. Ik heb vervolgens contact gehad met school, politie, gemeente Noordwijk en gemeente Noordwijkerhout. De politie is gefuseerd van lokaal, naar regionaal en van regionaal naar bijna provinciaal. Kortom: we moeten als omroep van de Bollenstreek agent Harry in Den Haag contacten met de vraag of de wijkagent hier bovenop zit. Nou, het antwoord van de politie komt waarschijnlijk per boot, want er schijnt iemand op vakantie te zijn. De andere instanties beroepen zich op cijfers, officiële berekeningen, landelijke richtlijnen en u raadt het al: niks mis met de schoolroute. Dus op basis van mijn mini-onderzoek is de conclusie: niets aan het handje. Sorry oma, niets aan te doen. Het zit me toch niet helemaal lekker. Er zijn verkeerssituaties die gebruikers een onveilig gevoel geven, maar waar het volgens de regels klopt. Een paar jaar geleden waren enge plekken voor met name vrouwen in het nieuws. Van die donkere plekken, iedereen kent ze wel. Actie volgde en verlichting bracht verlichting. Toch waren er op die donkere plekken nog geen aanrandingen of berovingen geweest. Het onveiligheidsgevoel was voldoende om maatregelen te nemen. Bij verkeerssituaties doen we het anders en dat is best vreemd. Oma heeft eigenlijk gewoon gelijk. Het is geen nieuws omdat oma maar in haar eentje is, maar toch. Ze kaartte het aan, in het belang van haar kleinkinderen. Dat vind ik al nieuws genoeg. Oma, toch de krant gehaald! Ard Zandbergen Hoofdredacteur Bo ard@bollenstreekomroep.nl

500 GRAM 5.25

3.99

Riblappen 500 gram

Per kilo 7.98

SPA40AstiRckers alle 1

4 STICKERS PER ZAKJE

AP_HOOGVLIET_SA

CHET_NL_v2.indd

VERZA MEL ALLE 140 STICKER S

LISSE n Bart Vaneveld (1990) is een geboren en getogen Lissenaar die een grote passie heeft voor de schilderkunst.

1 09/06/2017 09:58

In het dagelijks leven werkzaam als timmerman, begon hij rond zijn 20ste met het maken van (destijds) kleurrijke abstracte schilderijen. Hij houdt hij zich voornamelijk bezig met het schilderen van stil-

Bockbier Alle soorten Van 0.87 - 7.99 Voor 0.46 - 4.79

levens (klassiek realistische stijl). Daarnaast schildert hij ook graag figuren en portretten. Bart maakt gebruik van een warm kleurenpalet maar zet daar bewust een ‘koude’ kleur, bijvoorbeeld blauw, als contrast tegenover om zo het werk een tegenpool te geven. Zaterdag 7 oktober (10.00 - 16.00 uur) is zijn werk te bewonderen in de torenruimte van de Grote Kerk Lisse.

Robbertje bridge in buurthuis van Beinsdorp

PER STUK

40 % KORTING

BEINSDORP n Bridgeclub Beinsdorp houdt gedurende de wintermaanden elke eerste zondag van de maand een bridgedrive.

Geldig van woensdag 20 t/m dinsdag 26 september 2017

De eerste keer is zondag 1 oktober, aanvang 14.00 uur. De zaal is open vanaf 13.30 uur. Er wordt gespeeld in dorpshuis Het Eiland aan de Rietkraag 5. Meekaarten kost 5 euro, dat

is inclusief hapjes. Aansluitend is er gelegenheid om te eten voor 10 euro. INSCHRIJVEN

Inschrijven kan op de NBB site van BC Beinsdorp, of mail: amytc@live. nl. Bellen kan ook: 06-25237817. Opgeven voor het buffet graag vóór donderdag 28 september.

VERZAMEL alle Ocean Buddies

VERBOUWPLANNEN? KOM 22/23 SEPTEMBER NAAR ONS OPEN HUIS WEEKEND!

Robijn wasmiddel Wit, zwart of color Voordeelfles 4220 ml

RAMEN

PER FLES 14.69 - 17.49

9.

99 Per liter 2.37

DEUREN SCHUIFPUIEN DAKKAPELLEN VOUWWANDEN VERANDAS

Geldig van vrijdag 22 t/m zondag 24 september 2017 Bestel ook je boodschappen online op hoogvliet.com. Zet- en drukfouten voorbehouden.

GEVELBEKLEDING ISOLATIEGLAS

SELECTWINDOWS

KOM NAAR ONZE SHOWROOM EN INFORMEER NAAR ONZE ACTIES Select Windows Bijster | Satellietbaan 12d | Hillegom | 0252 - 534 772 VOOR BETER WONEN

SELECTWINDOWSBIJSTER.NL


O F F T H E WA L L - M U Z I E K De BeoSound Shape is een nieuw aan de wand gemonteerd draadloos luidsprekersysteem voor muziekliefhebbers die van design houden. Het systeem biedt een overweldigende geluidsweergave, een aanpasbaar en schaalbaar design en geïntegreerde lawaaidempers voor een verbeterde akoestiek in de ruimte. O N T D E K H E T O P B A N G - O LU F S E N .CO M /S H A P E

OFF THE WALL - MUZIEK De BeoSound Shape is een nieuw aan de wand gemonteerd draadloos voor OFF TH E WAluidsprekersysteem LL - MUZIEK muziekliefhebbers die van design houden. De BeoSound Shape is een nieuw aan de wand gemonteerd draadloos Het systeem biedt een overweldigende geluidsweergave, luidsprekersysteem voor muziekliefhebbers die van design houden. systeem biedt een overweldigende geluidsweergave, een aanpasbaar en schaalbaar eenHetaanpasbaar en schaalbaardesign en geïntegreerde design en geïntegreerde lawaaidempers voor een verbeterde akoestiek in de ruimte. lawaaidempers voor een verbeterde akoestiek in de ruimte. O N T D E K H E T O P B A N G - O LU F S E N .CO M /S H A P E

ONTDEK HET OP BANG-OLUFSEN.COM/SHAPE Johan van Stijn bv – Kanaalstraat 32 Lisse

Wij hebben één missie: mensen helpen een écht mooi (t)huis te maken!

Dat doen we met onze prachtige, inspirerende collecties raam- en wandbekleding, vloeren en verf. Overigens maakt het ons niet uit of je zelf aan de slag gaat, of dat je het werk liever aan één

BEOSOUND SHAPE

LIKE NO ONE ELSE

van onze professionals overlaat. Een vakkundige stylist, stoffeerder of schilder, Wij maken exclusief maatwerk graag toegankelijk voor iedereen. Zo wordt het in Lisse nog mooier wonen.

Ed Ruigrok

Nieuwsgierig hoe? Kom nu de GRATIS stijlgids ophalen in onze winkel

Johan van Stijn bv – Kanaalstraat 32 Lisse

Kanaalstraat 86 2161 JP Lisse 0252 - 41 45 28

BEOSOUND SHAPE

LIKE NO ONE ELSE

55 jaar

Johan van Stijn bv – Kanaalstraat 32 Lisse

Waar dromen uitkomen….

VAN NES

ONZE SHOWROOMMODELLEN WILLEN OP KAMERS! Wij maken ruimte voor een nieuwe collectie, kom kijken, keuren, kiezen en kopen bij de Slaapkamer van Lisse. Prachtige bedden vanaf € 1499.-

Ook voor het mooiste bedlinnen!

I N S T A L L A T I E B E D R I J F

Onze speerpunten zijn: ruime ervaring, persoonlijk advies op maat, samenwerking met praktijk voor manueel therapie Vis & Koelemij, omruilgarantie, een procentje voor het goede doel!

Scoor je glossy op de open dag op

30 SEPTEMBER

Ook voor het mooiste bedlinnen!

de must-have voor iedereen die van wonen houdt!

- boxspring - lattenbodem - matrassen - toppers - bedlinnen - kussens - dekbedden - handdoeken - badjassen - keukenlinnen - kleinmeubelen - lifestyle artikelen

VAN NES

Heereweg 193 | 2161 BD Lisse | Tel: 0252 769229 info@deslaapkamervanlisse.nl www.deslaapkamervanlisse.nl

INSPIRATIEhuis Uitnodiging A6 p3.indd 1

Smelterij 37 – 2211 SH Noordwijkerhout

WWW.VANNESENZOON.NL

14-09-17 11:55

Wij helpen je graag met het kiezen van de juiste woninginrichting. Ons brede assortiment bestaat uit gordijnen, raamdecoratie, vloerbedekking en behang. Wij, Herman en Manon doen meteen een stapje Wij helpen je graag met het kiezen extra voor jou. En dat van de juiste woninginrichting. maaktassortiment dat je bij ons aan Ons brede bestaat het juisteraamdecoratie, adres bent uit gordijnen, vloerbedekking en behang. Wij, voor je stoffering. Herman en Manon doen net Kom eens langs een stapje extra voor jou.inEn dat maakt de datwinkel, je bij ons aanjehet juiste laat adres bent vooren je stoffering. adviseren vraag een Kom eens langs in de winkel, vrijblijvende laat je adviseren enofferte vraag een vrijblijvende offerte aan. aan. WONINGINRICHTING

De Stoffeerder

Molenstraat 9 | 2181 JA Hillegom | tel. 0252 529 481 | info@de-stoffeerder.nl


cultuur/nieuws

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

DINSDAG 19 SEPTEMBER 2017

19

Zondagopening bieb start met archeologielezing LISSE n In de bibliotheek van Lisse staat zondag 1 oktober archeoloog en auteur Jeroen van Zoolingen op het podium. Om 13.30 uur vertelt hij over zijn boek Het Verleden van de Velden. Het onthult de lange tijd onderbelichte archeologische rijkdom van de Duin- en Bollenstreek. Zo’n 5000 jaar geleden arriveerden hier de eerste bewoners. Intrigerende voorwerpen, gevonden tijdens het afgraven van de oude duinen, maken duidelijk dat dit in de prehistorie allerminst een onbewoond gebied was. Onderzoek in de laatste jaren ten noorden van de Rijnmonding heeft veel nieuwe gegevens opgeleverd over de dynamiek van deze streek in de Romeinse tijd en vroege middeleeuwen. De vele verdwenen en nog bestaande kastelen zijn een duidelijke aanwijzing voor de rol die de streek in de late mid-

deleeuwen speelde, in de tijd dat het graafschap Holland werd gevormd. Al met al reden genoeg om de archeologische gegevens van dit gebied op begrijpelijke en aantrekkelijke manier op een rijtje te zetten. De lezing is gratis bij te wonen. Jeroen van Zoolingen is geboren in Leiden en groeide op in de Duin- en Bollenstreek. Al vroeg ontwikkelde hij interesse in de archeologie van de streek. Hij studeerde Archeologie en Prehistorie aan de Universiteit Leiden en is sinds zijn afstuderen werkzaam als archeoloog in West-Nederland. Het idee om Het Verleden van de Velden te schrijven ontstond al in 2011. Verschillende musea, depots, bedrijven, verenigingen en particulieren leverden een vrijwillige bijdrage. Alleen dat al is iets waar de Duin- en Bollenstreek trots op mag zijn. Tot en met maart is de vestiging Lisse elke zondag open van 12.00 tot 16.00 uur.

Programma week 38 - Do 21 sept. t/m Wo 27 sept.

Het echtpaar Sneeuw samen met burgemeester Arie van Erk. | Foto: met dank aan Nicole Groen, gemeente Hillegom

Diamanten paar Sneeuw-Imanse HILLEGOM

n Burgemeester Arie van Erk bracht zaterdag 16 september een bezoek aan het echtpaar Sneeuw-Imanse, die 60 jaar

It

135 min PREMIÈRE! Do/Vr/Za/Zo/Wo 21:15 uur.

12,5 jaar Home & joy in Hillegom

Misfit - Première Night

HILLEGOM n Kadoshop Home & Joy viert haar 12,5 jarig bestaan en dat is zeker een jubileum om bij stil te staan.

86 min Zo 19:00 uur. Inloop van 18:50 uur.

De 50+ voorstelling Misfit DONDERDAG 21 SEPTEMBER Hampstead Kedi

Aanvang: 13:30 uur Aanvang: 16:00 uur

86 min Nederlands Gesproken - Ticket 7,50 Wo 16:15 uur

De Emoji Film

91 min Nederlands Gesproken - Ticket 7,50 Za/Zo 16:00 uur.

Bigfoot Junior

92 min Nederlands Gesproken - Ticket 7,50 Za/Zo 13:30 uur. LISSE

week staat een interview met het echtpaar.

Bella Donna’s

90 min Do/Za/Zo/Wo 18:45 uur.

Entree € 6,50 incl. koffie en cake

getrouwd waren. Het diamanten huwelijkspaar kreeg namens de gemeente een mooie bos bloemen. In De Hillegommer van volgende

...VOOR EEN BOURGONDISCH DINER EN DE BESTE FILMS

Floralisplein 69 • Lisse • Tel. 0252 830393 • www.cinemafloralis.nl

In het weekend van zaterdag 30 september en zondag 1 oktober staat er een hapje en een drankje klaar van 12.00 tot 17.00 uur. Voor de kinderen is er een grabbelton. Klanten krijgen bij aankoop van 20 euro een wenspot cadeau of 20 procent korting. Bij aankoop van 12,50 krijgen klanten een lot voor de loterij. Met deze loterij zijn mooie prijzen te winnen. De loten worden uitgereikt tot en met zaterdag 7 oktober. Daarna vindt de trekking plaats. Linda Hogervorst kan trots zijn op haar mooie winkel en dat is ze ook. On-

langs heeft ze alle artikelen opnieuw ingedeeld en het resultaat is een sfeervol en overzichtelijk geheel. In het achterste gedeelte van de winkel staan prachtige boeddhabeelden in alle soorten en maten voor zowel binnen als buiten. Ook zijn daar yogamatten en kussens te vinden en engelenkaarten. Verder zijn bij Home & Joy onder andere edelstenen, dromenvangers en een groot assortiment aan cadeauartikelen te vinden.

SPOREN VAN VROEGER

Gelukkig hebben we de foto’s nog (2): Veelzorg

W

ie al jaren in hetzelfde huis woont, heeft misschien wel een of meerdere verbouwingen meegemaakt. Toen in de jaren ‘70 verbouwd werd, was de thuisfotografie behoorlijk in opkomst. Het werd voor steeds meer particulieren mogelijk om thuis foto’s te maken van alles wat zich in en om het gezin afspeelde. Voordien werden er ook wel foto’s in gezinsverband gemaakt, maar bij veel gezinnen werd dan de fotograaf thuis besteld en werd een fotosessie van het gezin geschoten (veelal in zwartwit), waarvan afdrukken bij feestelijke gelegenheden aan de grootouders cadeau werd gedaan. Toen er meer en meer thuis werd gefotografeerd, en ook nog eens in kleur, nam de thuisfotografie een vlucht. Wat wel jammer was, was dat in die tijd het ontwikkelprocedé voor kleurenfoto’s nog in de kinderschoenen stond. Dat beteken-

de dat vaak niet al het in de films aanwezige zilver door de fixeervloeistof werd geneutraliseerd. Met als gevolg dat jaren later de foto’s roodbruin zouden verkleuren. Tijdens Open Monumentendag opende ook het Schoutenhuis haar deuren voor het publiek. Stichting Vrienden van Oud Hillegom voorzag de gastheer van informatie over het pand uit het archief, uitgeleend door de eigenaar, de heer Hulsebosch. Die informatie bevatte ook foto’s van de verbouwing in 1975. Die foto’s tonen de bouwkundige stand van zaken van het pand van voor de verbouwing; beelden die na de verbouwing nooit meer te reproduceren zouden zijn, en heel nuttig om de geschiedenis van een pand te kunnen bekijken. U raadt het al, ook deze foto’s zijn erg verkleurd. We hebben nu scans van die foto’s gemaakt, dus die beel-

den zullen in het Vrienden-archief niet verder verkleuren. In de middag van Open Monumentendag werd de samenwerking tussen de Vrienden en toekomstige huurbaas BOEi ceremonieel bekrachtigd op Kwekerij Veelzorg, waar de stichting in de zomer van 2017 haar intrek zal nemen. Ook op Veelzorg zal nog heel veel verbouwd worden in het voormalige kantoor aan de Stationsweg en in de helft van de hyacintenholkamer waar de Vrienden zullen werken. Na de casco-oplevering die voor februari gepland staat, gaan onze vrijwilligers aan de slag om het bewoonbaar te maken: schilderen, vloerbedekking leggen, archiefruimte creëren enzovoorts. Daar kunnen we nog veel helpende handen bij gebruiken, dus wie ons wil helpen is van harte welkom! Een email naar onderstaand adres is voldoende. Veel van onze vrijwilligers waren deze middag aanwezig om eens

goed rond te kijken naar hoe het er nu nog uitziet, en alvast te dromen over hoe mooi het straks zal worden. Om iedereen op de hoogte te houden van de voortgang van de ontwikkelingen, hebben we een pagina aangemaakt op onze website waar de stand van zaken in woord en beeld wordt bijgehouden. Want dat is immers altijd één van de gedachten bij het fotograferen van ofwel het gezin ofwel onze activiteiten: “leuk voor later - gelukkig hebben we de foto’s nog.” De fotopagina over de voortgang van de verbouwing op Kwekerij Veelzorg is te vinden op www. vriendenvanoudhillegom.nl onder Stichting, Verhuizing naar Veelzorg.

De holkamer-oude stijl op Veelzorg. | Foto: Jan van Dalen.

De digitale versie van deze column is terug te vinden op: www.vriendenvanoudhillegom.nl, onder Publicaties, Sporen van vroeger.


PARTICULIEREN

OPGELET!

Voor uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar

Katwijk Rijnsburg Uw advertentie verschijnt in de regio: Valkenburg Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Noordwijk

ZELFSTANDIGE ALLROUND HOVENIERS

Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. U kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd.

AANLEG & ONDERHOUD

Wij bieden: > Een goed salaris > Prettige werksfeer > Makkelijk en ergonomisch werken > Goede logistiek en planning > Werken met een ruim en modern machinepark > Opleidings- en doorgroeimogelijkheden

Werk je graag in een jong en deskundig team, dat iedere dag de hoogste kwaliteit wil leveren en voldoe je aan de eisen van deze functie? Mail je motivatie én cv dan naar info@vwinsen.nl t.a.v. Cees van Winsen. Voor aanvullende informatie of vragen over de vacature bel je naar (0252) 23 58 88.

Loosterweg 51c 2215 TM Voorhout www.vwinsen.nl

T (0252) 23 58 88 info@vwinsen.nl

Bab Star jr BV is een servicegericht familiebedrijf, gevestigd in Bloemenveiling FloraHolland Rijnsburg, dat de inkoop van bloemen en planten faciliteert voor bloemisten in Nederland en België. Om onze groei te continueren zijn wij op zoek naar een:

INLEVEREN TOT DONDERDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna)

Lisse Lisserbroek Hillegom Beinsdorp Oegstgeest

}

Leiderdorp

€ 15.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................……………………… Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

TE HUUR • TE KOOP • GEVRAAGD AANGEBODEN • GEZOCHT • GEVONDEN

Cafetaria-Catering

RIDDERHOF Voor onze beide horecabedrijven in Nieuw Vennep zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s

Functieomschrijving: • leiding geven aan een jong en gedreven team • zorgen voor een efficiënte orderverwerking • verantwoordelijkheid voor de personeelsplanning in de box • zorg dragen voor een goede in en uitgangscontrole

fulltime of parttime v.a. 18 jaar

Wat bieden wij jou: • Uitdagende baan in prettige werkomgeving • Marktconform salaris en goede pensioenregeling • Werken met een jong en gedreven team

SVO vakopleiding Food ook welkom, wij zijn een leerbedrijf.

Wij verwachten van jou: • 5 jaar ervaring in de bloemenbranche in een leidinggevende functie • Minimaal een afgeronde opleiding op MBO niveau • Analytisch inzicht • Computerervaring met Florisoft heeft onze voorkeur • Perfecte beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift Enthousiast geworden? Reageer direct! Stuur een mail met je gegevens en je CV naar: info@babstar.nl t.a.v. Ronald Reageer voor 6 oktober 2017.

• hulpkok • barmedewerker (-ster) • cafetaria medewerker (-ster) interesse in onze uitstekende en duidlijke arbeidsvoorwaarden stuur dan en e-mail naar: edoudhuizen@planet.nl t.a.v. Ed Oudhuizen

(Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld)

Wij zijn  op  zoek  naar  enthousiaste  collega’s:  

Orderpickers

Voorhout Warmond

Ben jij onze nieuwe collega?

Fulltime Box Manager

!

UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KATWIJK VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KATWIJK SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOORDWIJK RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOORDWIJKERHOUT THE READSHOP, in de Hoftuin, RIJNSBURG BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OEGSTGEEST

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wij vragen: > Mensen met passie > Aantoonbare ervaring in het hoveniersvak > Bezit van Rijbewijs B en E (C-1 is een pre) > Ervaring met machines > Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid > Een flexibele werkhouding

• • • • • •

out

h Noordwijker De Zilk Sassenheim

!


MIJN PROVINCIE SEPTEMBER 2017

Colofon Redactie: provincie Noord-Holland, E-mail: nieuwsredactie@noord-holland.nl.

Buitenplaats Leyduin

GRA TIS T OEG

ANG

MOOOISTE LANDSCHAPSFESTIVAL

Buitenplaats Leyduin, 24 september 2017, 11.00 – 17.00 uur

Natuurlijk veel te beleven op MOOOISTE! Zondag 24 september staat op MOOOISTE Landschapsfestival het bijzondere landschap van buitenplaats Leyduin centraal. Activiteiten voor jong en oud

ervaren. Ook dat kan tijdens MOOOISTE. Bij de informatiekraam haalt u een routebeschrijving voor een schitterende wandeling. Gedeputeerde Natuur & Landschap van de provincie Noord-Holland Adnan Tekin: “Natuur moet je koesteren en van genieten. Kom daarom vooral naar het festival, want daar valt veel te genieten en leer je om de prachtige natuur te koesteren.” Het MOOOISTE Landschapsfestival wordt georganiseerd door Landschap Noord-Holland. De provincie is trotse hoofdsponsor.

De provincie wil met MOOOISTE Landschapsfestival de bijzondere en diverse natuur graag bij NoordHollanders onder de aandacht brengen. Dit festival strijkt ieder jaar neer in een ander typisch Noord-Hollands landschap. Op 24 september is er tussen 11.00 en 17.00 uur van alles te doen en te beleven voor jong en oud. Er zijn diverse actieve activiteiten zoals boogschieten, de silent swing en natuurexcursies met een boswachter. Ook zijn er workshops microfotografie, natuurfotografie en yoga te volgen. Er is live muziek van Chanté en duo Solfège, of u maakt uw eigen muziek met instrumenten uit de natuur. Bekend van De Parade is de theatervoorstelling “De telefoon naar binnen”. Gaat u toch liever zelf op stap om de rust op de buitenplaats en van de natuur te

Noord-Hollands landschap

Noord-Holland is bijzonder door zijn grote diversiteit van natuuren cultuurlandschappen: bossen, heidevelden, duinen, veenweiden, open polders, kwelders en grote wateren als de Waddenzee en het IJsselmeer. Deze landschappen zijn van internationale betekenis: in Noord-Holland liggen maar liefst negentien Europees beschermde natuurgebieden en vier Unesco Werelderfgoederen. Maar NoordHolland kent ook buitenplaatsen met een prachtige landschappelijke invulling, zoals buitenplaats Leyduin. Onder de noemer Leyduin vallen drie zogenoemde buitenplaatsen: Leyduin, Woestduin en Vinkenduin. Dergelijke buitenplaatsen werden ooit als zomerverblijven gebruikt door rijke families uit de stad. Tijdens MOOOISTE vertellen vroegere bewoners u over het leven op de buitenplaats.

Natuurcollege van Arjan Postma Bijzonder is het natuurcollege dat door de bekende TV boswachter Arjan Postma gegeven wordt, waarbij hij de prachtigste verhalen over de Noord-Hollandse natuur zal vertellen. Dat belooft wat, want de provincie Noord-Holland heeft de meest gevarieerde natuur van Europa. Tijd: om 12.30 en om 14.30 uur bij Huis Leyduin. Duur: circa half uur.

Ligging en bereikbaarheid Buitenplaats Leyduin ligt bij Heemstede en Vogelenzang, tussen de Leidsevaartweg en de Vogelenzangseweg. Er is extra parkeergelegenheid, maar kom bij voorkeur op de fiets. Kijk voor de exacte routebeschrijving op www.moooiste.nl.

KIJK OOK OP: WWW.MOOOISTE.NL EN WWW.FACEBOOK.COM/MOOOISTE

Activiteiten

15 16 17 18 12 14 13 11

koetshuis belvedere

19

4

4

4

zwarte schuur

19

4

5

 1

Arjan Postma: de bekendste TV-boswachter vertelt 12.30 en 14.30 uur

2.

Familietheater: ‘wilt u honing bij de thee?' 13.30 en 15.30 uur

3.

Excursies: ieder uur op stap met boswachter of IVN-gids 13, 14, 15 en 16 uur

4.

Buitenplaats Leyduin ­herleeft!­Vroegere­bewoners én werkers vertellen over de­tijd­dat­de­buitenplaats­ alleen voor de adel en gegoede burgerij was

Gasterij leyduin

10 4

huis leyduin

1.

4

9 4

3 2 7

6

8

P

19

13. Silent swing:­in­stilte­genieten­ op een reuze schommel 14. Live muziek: van Chanté en duo Solfège Vanaf 12.15 uur 15. Monkeyklimmen: klim tot grote hoogte

6.

Cameraland: demonstratie­ natuurfotografie,­verrekijkers­ testen­en­strobistfotografie

16.­­Actief­in­de­natuur: bamboestieken,­boogschieten,­tree­ fun parcours, broodje bakken, hutten­bouwen­en­meer.­ Lever je volle stempelkaart in bij voor een prijsje

7.

Markt: leuke spullen en lekkere producten

17.­­Natúúrlijk,­muziek! 12, 12:45, 14:15 en 15.45 uur

8.

Mindfulness: mindfulness en yoga workshops voor volwassenen én kinderen

18. Kabouter Pierelier 13.30 en 15.00 uur

9.

19

12. Schmink:­Laat­je­schminken!

Huis Leyduin in: Verwonder je en luister naar de verhalen Vanaf 13.30 uur

19

P

11. Leuke foodtrucks van: De­Wentelteefjes,­MAGNEET­ en Café Bom Dia

5.

4

19

10. De telefoon­naar­binnen! Wat zou er gebeuren als je wat vaker naar binnen telefoneert? Van 12.00 tot 16.00 uur

Bijzondere bomen: op deze plek­groeien­10­exotische­ of bijzondere bomen die uw aandacht waard zijn. Zoek ze alle 10.

voorzieningen Voorzieningen

Informatie (stand Landschap Noord-Holland) (stand Landschap Noord-Holland) Toilet Toilet Ehbo EHBO Parkeren Parkeren Fietsenstalling Fietsenstalling Buiten plaatsenpad Buitenplaatsenpad

19. Wandel zelf het Buitenplaatsenpad over Leyduin. Deze is aangegeven met pijlen. Wil je een beschrijving? Haal die dan op bij

Adres parkeerterrein: Woestduinweg 4 te Vogelenzang. Vlak voordat u dit punt bereikt, ziet u rechts het parkeerterrein.

Leuk voor kinderen • • • •

Hutten bouwen met Boswachter Kees Kabouter Pierelier voor de kleinste Hindernisparcours op boomstammen Familievoorstelling ‘Wilt u honing bij de thee’, speciaal voor MOOOISTE geschreven! • Bomen klimmen • Op pad met de boswachter

www.noord-holland.nl


NAJAAR 2017

NEW ARRIVALS TOPMERKEN TOT MAAR 6XL

GROTE MATEN IN HILLEGOM

www.schulteherenmode.nl

HILLEGOM • OEGSTGEEST • NOORDWIJK • LISSE • HEEMSTEDE • HAARLEM • LEIDERDORP NIEUW!

Natuurlijke kleuren, grove breisels en grote ruiten Voor stijlvolle herenmode van uitzonderlijke kwaliteit is Schulte Herenmode al vele jaren een begrip in de regio en ver daarbuiten. Mannen die zich graag klassiek-sportief kleden en belang hechten aan kwaliteit, slagen ook komend seizoen zeker. Bovendien is Schulte Herenmode in Hillegom dé speciaalzaak op het gebied van (extra) grote maten herenkleding, tot 6XL. Tekst: May-lisa de Laat

Dit jaar bestaat de keten 90 jaar! Trendy dit najaar zijn de gilets, zowel gebreid als geweven en zelfs met patronen en prints. In combinatie met een colbert maakt het de outfit net wat vlotter. Maar ook met een leuk overhemd alleen is een

gilet goed te dragen. Verder zien we in de nieuwe collecties veel grove breisels in truien, vesten en zelfs jassen. In de jassen zijn veel mooie luxe materialen met fraaie details verwerkt. De grove breisels voor komend seizoen vertonen in kleur en materiaal een duidelijk invloed uit Ierland, Engeland en Schotland.

Natural colours Het totale kleurbeeld laat deze herfst en winter veel groen, bordeaux, aardetinten, camel en blauw zien. In de colberts komen af en toe de grote ruiten terug. Vooral voor het modische type zijn er ook de jasjes met structuur en prints. Dat geldt overigens ook voor de overhemden. Passend bij de grove breisels, zijn die er ook in comfortabel flanel en met grote ruiten. Mooi te combine-

ren met een corduroy broek (ook in grote maten). De business hemden zijn er in veel effen kleuren en met fijne printjes. Bordeaux, grijs en blauw blijven de belangrijkste kleuren. Het silhouet is nog steeds slank, maar wel passend.

Bijzondere maten Kleding is tot tailleomvang 1,80 meter uit voorraad leverbaar. (Trouw)kostuums, colberts en pantalons zijn verkrijgbaar zowel in de gangbare maten als in verschillende kwartmaten en extra korte maten (halve maten). Overhemden, poloshirts, truien, vesten, ondergoed, kamerjassen, jacks en jassen zijn er in grote en extra grote maten. Maar ook extra lange stropdassen of bretels heeft Schulte Hillegom voor u in huis. Herenkleding wordt deskundig aangemeten en waar nodig en mogelijk door de eigen meesterkleermaker vermaakt.

Exclusief Een keuze uit een van de collecties bij Schulte Herenmode is niet alleen een garantie voor kwaliteit, maar ook voor exclusiviteit. De schoenen van Portofino bijvoorbeeld

met bijpassende riem, worden in een gelimiteerde oplage van 50 stuks per model geproduceerd. Bij Schulte Herenmode Hillegom treft u eveneens een exclusieve sortering bijzondere stoffen aan om een (trouw) kostuum, colbert, overhemd of pantalon op maat te laten maken.

Groot online Het kwaliteitsassortiment van Schulte Herenmode is ook online te bestellen. Schulte Herenmode Hillegom www.schulteherenmode.nl Noordwijk, Oegstgeest, Lisse, Heemstede, Haarlem en vanaf volgende week openen wij ook een vestiging in Leiderdorp!


service

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

DINSDAG 19 SEPTEMBER 2017

23

Chippie

Column Poespas Tips? Mail de redactie NIEUWTJES? n Ons tippen kan

via redactie@dehillegommer.nl of tel. 071-4022901. Daarnaast zijn wij ook erg nieuwsgierig naar uw mening over deze krant.

een der Antillen Uitgave van: schildUitgeverij Verhagen knaap Ambachtsweg 7a

Kerkdiensten in Lisse en Hillegom PG HILLEGOM

3

Hoofdredactie: Teuntje van Delft M 06 12746478 t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl

breuk

Redactie: Ruth Eppink M 06 16961400 redactie@lissernieuws.nl Caroline Spaans M 06 30791260 redactie@dehillegommer.nl

tussenstation

H.H. Engelbewaarderskerk Woensdag 20 september, 09.00 uur Celebrant: kapelaan S. Kuik Zaterdag 23 september, 19.00 uur Celebrant: kapelaan S. Kuik Koor: In Conspectu Angelorum

OPEN HOF HILLEGOM

EVANGELIE GEMEENTE LISSE

De Poort, Jozef Israelsstraat 11 Zondag 24 september, 10.00 uur Spreker: Alan B. Ross (Schotland) GEREFORMEERDE GEMEENTE LISSE

Salemkerk, zondag 24 september, 10.00 en 16.00 uur GEREFORMEERDE KERK

Klisterkerk, zondag 24 september, 10.00waardeuur Avondmaal, voorganger: Chinees veger pooldier ds. A.vol Moolenaar Kerk Veldhorststraat gerecht bezit Zondag 24 september, 10.00 uur HERVORMDE GEMEENTE LISSE Ds Nico Geertsema Witte kerkje Prinsessestraat Pauluskerk, zondag 24 september, 6 Zondag 24 september, 16.30 uur 10.00 uur contant Voorganger: proponent mevr. L. J. Hoogerwerf, Bodegraven EVANGELIE GEMEENTE HILLEGOM Grote Kerk, zondag 24 september, Evangelisch Centrum, Garbialaan 2 10.00 uur, afscheidsdienst ds. A. Zondagwederk. 24 september, 10.00 uur basisWarnar-van den Berg Spreker: Lars vnw.van Nieuwkoop onderwijs

8 LISSE SWG

Zaterdag 23 september, 19.00 uur Eucharistieviering onderZondag 24 september, 09.30 werpuur Eucharistieviering pauze-

teken

St. Agathakerk Zondag 24 september, 10.00 uur Eucharistieviering Celebrant: kapelaan S. Kuik Koor: Canticum Novum

illustrator

een der Antillen schildknaap

zelfzuchtig mens

Inleveren kopij: De deadline voor het insturen van kopij is iedere vrijdag voor 10.00 uur. Insturen kan naar: redactie@lissernieuws.nl redactie@dehillegommer.nl Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties: Meriam Mesman M 06 460 942 09 meriam.mesman@uitgeverijverhagen.nl Wanda de Mooij M 06 196 974 83 wanda.de.mooij@uitgeverijverhagen.nl

Alpenzang Contactgegevens

Binnendienst Rosita Eikelboom-Haasnoot Jeannette Mink- van Beelen Vincent Roos - 071 4091637 advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. LisserNieuws/de Hillegommer Sluitingstijd advertenties maandag 10.00 uur

grond3 soort

riv. in 8 Duitsland kolen-

herkauwer snelle gang

breuk

broer van Kaïn land in Europa pooldier

illustrator

honingbij zo Leveringsvoorwaarden: spoedig Al onze opdrachten worden aanvaard en mogelijk uitgevoerd overeenkomstig de Regelen

voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos opvragen. Het LisserNieuws/de Hillegommer wordt gratis huis-aan-huis bezorgd in Lisse, Hillegom en Beinsdorp en is gratis af te halen. In Lisse bij: het Gemeentehuis, de bibliotheek en de Primera. In Hillegom bij: het Gemeentehuis, de bibliotheek en Tabakshop Evers.

ambtskleed

Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. www.lissernieuws.nl www.dehillegommer.nl

6

draagbaar Duitse

naschrift

omroep

broer van Kaïn land in Europa

naarling

1

Duitse omroep

large vliegende schotel

politieke partij

lichtkrans

deel v.e. wiel

7

soort schaatsen

44

kleur

spoedig

spoedig

© www.puzzelpro.nl

© www.puzzelpro.nl

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

7

6

8

7

2

7

soort schaatsen

kleur

2

houding

houding

deel v.e. wiel

ambtskleed

politieke partij beest

extra large vliegende schotel

lichtkrans

beest

na die tijd

naschrift extra

promotieopname

na die tijd

boomvrucht

waanzinnig riv. in Rusland

PUZZEL

zonder inhoud

basisonderwijs

5

9

honingbij zo spoedig mogelijk

naarling

riv. in Duitsland

waangrondzinnig soort riv.zemelaar in Rusland

zelfzuchtig mens

Alpenzang

waardevol bezit

wederk. vnw.

golfterm

promotieaansporing opname

Chinees gerecht

contant boomvrucht

9

1

Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel.(071)4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging.

5

onderwerp pauzeteken

zemelaar tussenstation

veger

emmer

zonder inhoud

draagbaar

golfterm

Verslaggevers: Annemiek Cornelisse Jos Draijer Remco Out Arie in ‘t Veld Kees van Zuijlen

aansporing

Ma 19.30 uur: Eucharistieviering Di, do & vr 09.00 uur: Eucharistieviering

De Hoeksteen Zondag 24 september, 10.00 uur Voorgangers: ds. Wim Zaagsma m.m.v. Cantorij

herPAROCHIE HEILIGE kauwer kolenWILLIBRORDUS emmer snelle St. Jozef en St. Martinuskerk Hillegom gang

Oplage 21.000 Verschijnt iedere dinsdag

een jaar kwijt waren. “Wil je soms zeggen dat ik niet goed voor onze dieren ben?” vroeg hij enigszins opgefokt. “Nee, dat zeg ik niet, alleen dat het misschien fijn is te weten dat ze gezond is en dat ze het nu heel goed heeft. U begrijpt me totaal verkeerd.” Hij brieste dat hij haar hoe dan ook wilde zien en vroeg waar dat dan was. “Ik dacht ergens op de Bekslaan”, mompelde ik, “in Vogelenzang”. Hij kwam vlak bij me staan, ik rook zijn adem, ik zag zijn bloeddoorlopen ogen en ik voelde zijn woede: “Als je dat nog een keer zegt kun je honderd keer een doktersjas aanhebben, maar dan ram ik je finaal in elkaar.” Verbijsterd stamelde ik wat ik dan nog één keer zou moeten zeggen. “Dat je denkt mij op mijn bek te slaan”. Hierna kreeg ik gelukkig de gelegenheid uit te leggen hoe het wel zat en kon ik de gemoederen bedaren. Na een familiebezoek mocht de kat bij de vinders blijven!

Lodewijk Kamps is dierenarts in Hillegom en vertelt wekelijks over zijn praktijk

Open Hof, Raadhuisstraat 3 Zondag 24 september, 10.30 uur Spreker: Andries Bakker

COLOFON Postbus 3066 2220 CB Katwijk T (071) 402 29 01

n

den het zelf doen. Ze wilden het liefst dat ik de daadwerkelijke eigenaren zou bellen. De tranen stonden in hun ogen; ze waren doodsbang de poes weer kwijt te raken, terwijl ze al bijna een half jaar rondom hun huis zwierf. Later op de middag belde ik het nummer dat ik van de databank had. Ik kreeg een verbaasde dame aan de lijn, die vertelde dat ze inmiddels gescheiden was van haar man, maar dat het inderdaad hun kat was. Ze waren haar al bijna twee jaar kwijt! Ze gaf me het nummer van haar ex, die nog op het adres woonde van waar de kat was weggelopen. Met hem maakte ik een afspraak op de kliniek om een en ander eerst door te spreken. Dezelfde middag kwam hij langs. Een grote, gespierde man met een strak T-shirt en gemillimeterd haar. Het was de kat van zijn dochter en hij wilde haar sowieso terug. Ik vertelde dat hij daar natuurlijk recht op had, maar dat ze het nu ook heel goed had. En dat ze haar al bijna

| Foto: Corine Zijerveld

I

k kreeg een handgeschreven brief van een mevrouw die schreef dat ze al enkele maanden een aanloopkat had ‘geadopteerd’ en dat ze met haar zou langskomen als de poes enigszins handtam was. Tot dan toe liep het diertje steeds om haar huis heen en heel af en toe kwam ze even binnen. Ze schreef dat ze haar niet wilde beangstigen door haar ruw te vangen en in een vervoersmand te doen. Dat moment zou nog wel komen. Een week of drie geleden was het zover: ik zag de afspraak in de agenda staan en verwelkomde hen hartelijk. Moeder en dochter kwamen samen de spreekkamer in met een wel heel lieve en aanhankelijke kat. Als eerste handeling controleerde ik of de poes gechipt was. En jawel hoor, ik vond een registratienummer. Op de databank-website stond ze ook ingeschreven. De poes bleek verder kerngezond en ik gaf de dames twee opties: of ik zou voor hen gaan bellen of ze zou-

9

8

9

Uw oplossing dient uiterlijk 24 september binnen te zijn is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar oplossing@uitgeverijverhagen.nl. De winnaar van de puzzel van week 37 is: Wim Segboer uit Lisse. Het Cinema Floralis Arrangement komt naar u toe. De oplossing was: vruchtensorbet.


Wij maken plaats voor de nieuwe collectie

U kunt zich nog inschrijven bij onze

TALEN cursussen Arabisch

Frans

Nederlands

Chinees

Italiaans

Nederlands NT2

Duits

Japans

Portugees

Engels

Latijn

Spaans

Bij CASBA: - Professioneel slaapadvies - Compleet assortiment - Snelle levertijd - Uitstekende service & garantie *Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

TOT WEL

50% showroom voordeel*

DE BESTE MERKEN ONDER ÉÉN DAK, MET LAAGSTE PRIJSGARANTIE! Openingstijden: ma. 13.00 tot 17.30 uur di. t/m vrij. 10.00 tot 17.30 uur do. koopavond tot 21.00 uur zaterdag 10.00 tot 17.00 uur zondag 12.00 tot 17.00 uur

CASBA Wonen en Slapen

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website

Rijneke Boulevard Zoeterwoude Hoge Rijndijk 315 T. 071 - 589 93 46 www.casba.nl

* Geldig van 20 t/m 27 September, bij aankoop van een gebruikte UP!

Showroom Langevaart 1a | 2231 GA Rijnsburg T (071) 402 29 11 | acvanegmond.nl

Nieuwe sierbestratiNg?

De grootste keus, meer dan 100 voorbeeldtuinen!

aaNbieDiNg

Stenen, zand, uitgraven, afvoer, aanleggen, trillen en 1 jaar garantie vanaf

E 69,- per m

2

KUNSTSTOF KOZIJNEN // DAKKAPELLEN // AANBOUWEN VERBOUWINGEN // ZONWERING // VELUX-DAKVENSTERS

Neem uw tuinmaten mee voor een gratis ontwerp en vrijblijvende prijsopgave. Ook bij u thuis!

Openingstijden: ma. t/m za. van 08.00 - 17.00

15 JAAR GARANTIE! + GEEN AANBETALING!

1

uur

Modeltuinen Zwanenburg

IJweg 411 • Zwanenburg • 023 - 5552475 • 06 - 58931561 Kijk voor aanleg sierbestrating en tuinhout bij u in de regio op:

www.modeltuinenzwanenburg.nl

MEGA VLOOIENMARKT .zat. 30 sept. KATWIJK Vliegveld Valkenburg2eHands, Curiosa, Antiek DonEvents.nl 0294237320

Bedrijf of VVE? Wij 1 maken het schoon, meeuwenoord.schoonmaak@hotmail.com, tel: 06- 23022520.

Openingstijden: ma. gesloten // di. t/m vr. 09.00-17.00 uur za. 09.00-13.00 uur (tevens op afspraak geopend) Luzernestraat 106A (industrieterrein Spoorzicht) 2153 GN Nieuw-Vennep 0252 - 67 50 80 // info@multigevel.nl

WWW.MULTIGEVEL.NL GEZOCHT

LEERLING KEUKEN/BADKAMERMONTEUR

POSTZEGEL- EN MUNTENVERZAMELINGEN TE KOOP GEVRAAGD. Tel: 070-3388427 of 06-51118436.

MET INZET EN TEAMGEEST

1

Vind u het moeilijk om na ziekenhuisopname of om een andere redenen ‘s nachts alleen thuis te zijn, heeft u zorg nodig, denk dan aan slaap/ waaknachtzorg (e.v.t. PGB) dan kunt u bellen naar: Annie Imthorn, Katwijk, tel: 06-14374719. Knip deze advertentie uit. 1

Tuinman, stratenmaker voor al uw tuinwerkzaamheden, gratis prijsopgave. Tel. 06- 57200505.

www.jantjebeton.nl

Je werkt op MBO niveau en hebt affiniteit met mooie keukens en veilige badkamerinrichtingen. Je bent goed in omgang met mensen en kunt goed in teamverband werken, problemen oplossen en service verlenen. Kortom je weet van aanpakken. Je volgt een MBO opleiding (1 dag/week) of hebt deze er al op zitten maar (nu/nog) geen baan. In ruil biedt Van Leeuwen goede arbeidsvoorwaarden en een plezierige werksfeer. Heb je er zin in? Stuur je KEUKENEXPERT sollicitatie naar onze www.vanleeuwenhillegom.nl - info@vanleeuwenhillegom.nl Afdeling Personeel. JON KH EER MOC KKAD E 2 3 - 2181 AL H ILLEGOM

VAN LEEUWEN

KEUKENS & BADKAMERS


Onderwijs in woord en beeld Duurzaamheid in het onderwijs Aad van Duijn

Leren gaat met vallen en opstaan

H A

et schoolplein is de lesplaats Erik Hazenoot werkt met zijn team hard locatie van het Fioretti College in Hillevoor het leven. Vanuit deze aan duurzame initiatieven op Vakcollege gom. “In 2012 is de nieuwbouw van onze ls je nu echt 5 Serie zeer basicinwijze zelf “Een de koplampunits aansluiten op school geopend. Op de vestiging volgen gedachte zijneen er liefin de regio di- opRijnmond Katwijk. ambitie uit ons die hebberinitiatieven bent van heten instellingenieten zonder al deze futurisdeklaar grille.te Ook de achterkant heeft zo’n 1100 leerlingen beroepsgericht onverse schoolplan is om leerlingen stogeweldige genot dat je tische ongein. En dat scheelt nog een meer 7 Serie ‘look’ gekregen. gen die werken aan het invoeren van men voor een maatschappij, waar duur- derwijs, mavo en de onderbouw havo. kunt hebben van het een hoop geld ook. Op het eerste De hele auto is in millimeters wat Voor wat betreft duurzaamheid is bij de zaamheid en verstandig langer, groengebruik duurzamezelf processen in het onderwijs. rijden met een BMW gezicht lijkt de nieuwe 5 als een breder en hoger geworden, nieuwbouw fors geïnvesteerd in een enermeer benadrukt Denk aan 20Duurzaam20 en zeker metinitiatieven deze nieuwe 5 Serie, verkleindesteeds kopie van debetekenis 7 Serie. krijgt,” waardoor de bagageruimte 10 liter giezuinig gebouw. De school maakt daarde bevlogen schoolleider. en Energieke Regio. dan ga je voor mijn gevoel toch Een compliment op zich, maar groter is geworden en de achterbijhun gebruik “Duurzaam krijgt daarbij op verschillengeen gebruik maken van al die niets is minder waar, want alle passagiers nog beter benen van Warmte-Koude-Opslag. bodemenergie gebruikt manieren vorm.zijn Wij zijn bijvoorbeeld In deze bijdrage de vraag of en inonderdelen hoe- devoor dure opties die mogelijk zijn. Zoals deze 5 Serie kwijt kunnen. GrootDaarbij voordeelwordt is de auto het autonoom laten rijden, wat mij deugdof het ook mogelijk dat deze 5isSerie 100het kiloverwarmen en koelen van de gevoor aan hetenonderzoeken verre, onderwijs inhaakt op apart duur-ontworpen waarbij hij ook inhaalt, zelf af- de doet, lichter geworden bouwen. wat zijn effect Het benutten van bodemenergie omBMW op steeds schoolmeer het drinken van isgekoeld zaamheid. We zelf vroegen het aan direc-is dat stand houdt, inparkeertvan terwijl Italiaansekraanwater lijnen gaat vertonen in heeft brandstofverbruik en is een duurzame oplossing waarmee het te stimuleren. En ofop dehet enertieleden ErikzelfHazenoot Vakcollege jij buiten staat en noem maar op. haar design. de wendbaarheid. Zoals het een Rijnmond en Ben Kersten van het Fioretti gie die nodig is voor de koeling geleverd verbruik van de fossiele brandstoffen fors fioretti hillegom eigentijdse auto betaamt kan je kan worden door een windturbine op het teruggedrongen wordt.” College Hillegom. Of het infotainmentscherm te Leercurve natuurlijk via de knoppen op de dak van onze school. Vakken als natuurvoor VO scholen. Wij werken met hen om bedienen door te wijzen in plaats middenconsole kiezen of je sporAfvalscheiding kunde kunnen daar op inhaken met een Duurzame initiatief betaalbare, groene verbeteringen door te van zelf te drukken. Aan mij niet De meest opvallende wijzigingen tief, comfortabel of eco-achtig wilt deverhaal ontwikkelingen in het onderwijs voeren, want – en dat is onze overtuiging practicum energie.” rijden. Het interieur“Ook Uit het gesprek denieuwe beide directielebesteed! Ik wil vanmet deze aan het exterieur zijnover de gerestylis een richting duurzaamheid gaan snel. We zijn - in een slim schoolgebouw, leer je beter.” den blijkt dat in het onderwijs duurzaam- “Binnen het onderwijsleerproces apart. Van komt alle Duitse automerop wel dit het moment met leerlingen bezig een in de les- toch heid een belangrijk issue is bij de inrich- duurzaamheid nu al naar voren ken vind ik BMW mooist watduurvormgeving zeer in hoogwaardige kwaliteit Bewegingsmelders zijn. daar ontzettend van genieten, goedebetreft, afvalscheiding te voeren, waarover ting van de gebouwen en het ontwikkelen sen van bijvoorbeeld techniek waarbij de Engescheiden de ergonomie is ook uitstemeer Fioretti nog dan Teylingen van alle techniek we werken met afvalstrowijgebruikte het bijmateriavan het lesprogramma. Adjunct-directeur zame energie. Maar ook bieden ”De stichting waar we len vanvormgeeen zeer hoogwaardige de loop der jaren heb ik van die onder de onderzoekt motorkap zit.momenEn men: papier, oudkend. ijzerInen bijvoorbeeld (keuze-)eindexamenvak groene deel uitmaken, kwaliteit zijn.koEn deolie ergonomie is zelf zo’nDaarbij 8 BMWs verkengehad en bij elkde mogelijkheid over zitten gesproken, 5 (techniekvakken). ving, design & duurzaamheid. Hier teel om doorook hetdeze plaatook uitstekend. Groot voordeel model trof ik op dezelfde plaatsen zit voortreffelijk en dat komt ook men bijvoorbeeld bloemschikken en plan- nen we de mogelijkheden om te komen sen van zonnepanelen energiezuiniger te is ook dat deze 5 Serie 100 kilo dezelfde knoppen aan in het naar door de multifunctionele verstelafvalscheiding. We kunnen werken. therkenning aanbod. Ook gaan leerlingen tot een nog betere Ook hanteren we bewelichter is geworden wat zijn effect de chauffeur toe geplaatste dashbaarheid, waardoor ook ik mijn kijken op de van En duurzame schokijken naar meer duurzame (groene) gingsmelders in lokalen waarbijStoel de lamheeft op het opbrandstofverbruik en siteboard. nog steeds. Feilloos vind favo-stand kan creëren. in len, waardoor we inspiratie krijgen om lossingen binnen onze school.” pen worden geactiveerd dan wel gedeacde hoge stand, met het stuur in de de wendbaarheid. Zoals het een ik links van het stuur de knop voor bijvoorbeeld en (plastic) esjeseventiveerd. Tenslotte geeft Erik Hazenoot aan datauto alle betaamt De overstap naarlage ledverlichting onderste en meest verticaeigentijdse kan je pakjes de verlichting, om fl maar wat te scheiden. tevens verlichting deze zomer vervangen door wordt eveneens het onderle stand.voorbereid. Beetje apartInblijkbaar, natuurlijkisvia de knoppen op de We tekijken noemen. Dat iskritisch nu consistent want krijg er vaak opmerkingen of het je spornaar gebruik beleid! van allerlei materialen wijsproces ledverlichting; een eerste middenconsole stap naar eenkiezen en ik met name de lessen natuur over als ik de testauto weer bij(bode tief, comfortabel of(schoonmaakartikelen eco-achtig wilt en bijvoorbeeld & zorg (onderbouw), groene school. zorg & welzijn achterlaat. En niet alleen ik rijden. Het interieurhout). is eenBij verhaal Zien isgebruiken weten het metselen we (bij venbouw)dealer en techniek & technologie, plus heb een riante zitpositie, maar ook apart. Van alle Duitse automerken het profiel Bouwen, wonen en interieur) de techniekprofielen, komt duurzaamheid Bodemenergie de medepassagiers zitten royaal vind ik BMW toch wel het mooist Kijk eens naar die aparte en fraaie Ben Kersten maakt sinds achttien jaar zavel; dit is herbruikbare metselspecie. steeds meer in het lesprogramma voor”, en comfortabel. wat vormgeving betreft, waarbij vormgeving van die automaatseTenslotte doen we mee met Green Deal deel uit van de directie opde degebruikte onderwijsBen Kersten. Erik Hazenoot vakcollege Rijnmond materialen van een lector en dat stuurdesign. Ik benadrukt kan Advertorial

Genieten van betaalbare hoorzorg Specsavers Zorgverzekeraar

25% 75%

Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders natuurgeluiden voor geen goud willen missen. Van fluitende vogels en kabbelende beekjes tot tsjirpende krekels; het zijn dit soort kenmerkende geluiden die ons vrolijk maken. Vanwege hoorproblemen kan lang niet iedereen hiervan genieten, maar dat is niet het grootste probleem. Van de 1,6 miljoen dove en slechthorende Nederlanders draagt slechts een derde een

betaalbaar maken door de eigen bijdrage voor 2 hoortoestellen volledig te vergoeden. En als u uw

hoortoestel. Een bezoek aan de audicien, laat staan de aanschaf van een hoortoestel, wordt vaak uitgesteld uit schaamte. Slechthorendheid wordt vaak in verband gebracht met ouderdom.

eigen risico al heeft verbruikt is dit hét moment om een hoortoestel aan te schaffen.

Onze hoortoestellen zijn goedgekeurd door alle zorgverzekeraars.

2 hoortoestellen zonder bijbetaling

Ongeacht waar en hoe u verzekerd bent

Meer genieten dankzij hoortoestel

Betaalbare professionele hoorzorg Daarnaast speelt geld een rol. Veel mensen denken dat de aanschaf van een hoortoestel met veel geld

Na de eerste tekenen van gehoorverlies wachten mensen gemiddeld zeven jaar tot ze hulp zoeken. En dat is zorgelijk. Onderzoek laat zien dat hoortoesteldragers dankzij hun hoor toestel weer meer van het leven genieten. Het is hoog tijd dat we de schaamte en taboe rondom gehoorverlies doorbreken zodat mensen de stap naar de audicien durven te zetten en

gepaard gaat. Terwijl wij professionele hoorzorg

hun levensgeluk vergroot wordt.

“Wij vergoeden de eigen bijdrage volledig”

Profiteer t/m 31 oktober

Eigen risico verbruikt? Dit is hét moment om een hoortoestel aan te schaffen.

Maak nu een afspraak

0800-9003

Vraag in de winkel naar de voorwaarden of kijk op specsavers.nl/horen © Specsavers 2017. Specsavers en het Specsavers logo zijn


Snel starten met zwemles?

Schrijf nu in bij Sportcentrum De Waterkanten

Leer zwemmen volgens het zwem-ABC - Van maandag t/m zaterdag - Zowel in grote als kleine groepen - Tevens privéles mogelijk op woensdag en vrijdag Sportlaan 21, 2161 VA Lisse, T 0252 - 414488

www.sportfondsenlisse.nl

natuurlijke gezondheid & verzorging

Kijk voor nog meer aanbiedingen op hollandandbarrett.nl of kom langs is één van onze winkels. Gratis verzending vanaf 20 euro (binnen NL)

t/m UNIEKE ACTIE Geldig 24 september 2017 OP RUIM 60 PRODUCTEN

3 Halen 1 Betalen

*

*Combineer zelf. De goedkoopste producten gratis.

ADVERTENTIE

Puzzel mee & maak kans op € 2.500,Los de puzzel op door de afgebeelde woorden in de letterbrij te zoeken en deze te omcirkelen. Als alle woorden omcirkeld zijn, blijven er nog enkele letters over die samen de oplossing van de woordzoeker vormen. Bel de oplossing door via 0800-1123 (gratis). Op werkdagen van 9-21 uur en op zaterdag van 10-16 uur.

K

N

E

M

O

B

T

I

U

R

F

A

J

U

T

T

E

P

E

E

R

S

B

Z

A

C

H

T

F

R

U

I

T

E

M

W

P

E

R

Z

I

K

O

O

G

J

E

A

I

F

T

A

O

Z

O

L

R

T

S

R

M

Z

N

O

U

F

E

I

U

L

E

T

S

I

G

U

A

P

T

M

S

E

O

E

S

S

R

P

P

L

J

O

K

P

L

B

T

B

P

A

E

Z

O

E

A

P

B

E

E

E

B

A

K

B

A

N

A

A

N

S

L

• • • • • • • • • • • • • • • • •

APPELGEBAK APPELTJE BAKBANAAN BLOESEM FRIS FRUITBOMEN FRUITMESJE JUTTEPEER KOKOSNOOT LIMOEN OOGSTEN PERZIK STOOFAPPEL ZACHT FRUIT ZOETZAK ZUURBES ZWARTE BES

Eerste prijs:

€ 2.500,-

Het zou zomaar kunnen dat u binnenkort een mooi bedrag rijker bent! Bent ú straks de 0,-?? gelukkige winnaar van € 2.500

Tweede prijs: Postcode Loterij Koffer t.w.v. € 99,-

5x

Derde prijs: HEMA Cadeaukaart t.w.v. € 20,-

Een stevige reiskoffer die u overal als handbagage mee naartoe kunt nemen. Stijlvol en gemakkelijk!

ar t

Met de HEMA Cadeaukaartt kunt u zelf een keuze maken uit het ruime assortiment van de winkels van HEMA.

Bel uw via oplossing door (grati

ca de au ka

50x

Woordzoeker. De overgebleven letters vormen de oplossing.

0800 -1s)123

1x

Deelname aan deze actie is gratis. Deelname vanaf 18 jaar. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Als u belt naar 0800-1123 zult u de vraag krijgen of er een aanbod tot deelname aan de Nationale Postcode Loterij, VriendenLoterij of de BankGiro Loterij mag worden gedaan. Medewerkers van de Nationale Postcode Loterij,VriendenLoterij en de BankGiro Loterij zijn uitgesloten van deelname. De looptijd van de actie is van 20 juni 2017 tot en met 27 september 2017. Alle winnaars ontvangen persoonlijk bericht en worden vanaf 20 oktober 2017 gepubliceerd op postcodeloterij.nl/woordzoeker. Hier vindt u ook de volledige actievoorwaarden.

20


Verrassend lage prijzen in 1000 winkels.

Maak t/m zondag 24 september kans op â‚Ź100,- shoptegoed Speel mee en lees de actievoorwaarden op action.com/1000

 

puppy training pads

uni of dessin polyester 150x200 cm

60x60 cm

A Good Drink frisdrank

Lovespa body scrub of body butter

1 l = 0.88

1 l = 9.40

029

188

diverse smaken 330 ml

diverse geuren 200 ml

100 stuks

499 Unox Cup-a-Soup diverse smaken

997 regenlaarzen met licht in de zool roze of blauw maten 24-31

diverse varianten Ă˜ 8 cm of 8x7 cm 13x7 cm 19x7 cm plateau, Ă˜ 33 cm

10-pack

195

795

K'nex classic bouwset

Dirt Devil cycloon stofzuiger

diverse varianten

dames blouse

Dove shampoo of conditioner

diverse kleuren   maten s-xl

thermolegging

2.79

649

diverse varianten conditioner 200 ml shampoo 250 ml 1 l = 6.45/5.16

129

maten s-xxl

8.95

Philips NRG batterijen AA en AAA Alkaline

36 stuks

695 Spectrum spuitverf

leren tellen en kleuren herkennen met touchscreen en accessoires

1 l = 3.73

149

keuze uit vervangende cartridges voor: HP 364 XL, Canon 520/521, 525/526, 550/551 XL, Epson T1281-2-3-4, -T0711-2-3-4, -18 XL

set/2

795 Cozzi kinder sokken

diverse varianten katoen/polyester/elastaan maten 23-38

795

www.action.com Aanbiedingen geldig van woensdag 20 september t/m dinsdag 26 september 2017

Heidrun opbergbox met klapdeksel, zware kwaliteit transparant 60 liter 100 liter

3 paar

182

695 speelgoed kassa

hoogglans of mat diverse kleuren waterbasis 400 ml

thee- en keukendoek Ink & Print inktcartridge incl. chip die ook het inktniveau aangeeft set verpakt per 4 of 5 cartridges, premium kwaliteit diverse varianten katoen

Australian sweatvest

084

zakloze stofzuiger

3995

diverse kleuren polyester/katoen maten s-xxl

1.27 1.74 1.12

800 W, energielabel A groot stofreservoir van 2.2 liter

349

Australian joggingbroek

Candra kaars

129

7.99

549

NL - Zet- en drukfouten voorbehouden.

extra zacht


GEEF INTERIEUR EEN RUIMTE

80 WOONWINKELS ONDER 1 DAK! W O O N B O U L E V A R D C R U Q U I U S Hangar 20 Spaarneweg 20 2142 EN Cruquius www.hangar20.nl

Openingstijden: Maandag 12:00 - 17:30 uur • Dinsdag t/m Vrijdag 09:30 - 17:30 uur Zaterdag 09:30 - 17:00 uur • Zondag 12:00 - 17:00 uur

Elke zondag open!

P

Vrij parkeren voor de deur.

Ln week 38 17  

LisserNieuws, dinsdag 19 september 2017

Advertisement