Page 1

www.livinit.nl tegenover het Fordmuseum in Hillegom UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.LISSERNIEUWS.NL

interview P12

WILBERT KOOPS

Lokaal betrokken en betrouwbaar

nieuws P5

7 januari 2014 JAARGANG 01 02 NR 2

nieuws P11

Ik Onderscheiding Feest villa bewonder bij de ‘Vrijheid Blijheid’ brandweer Beatrix

COLUMN

PoesPas

P15

Het oude weg, tijd voor het nieuwe jaar

Blootloper op fietspad LISSE  Een vrouw is woensdagochtend 1 januari omstreeks 4.15 uur flink geschrokken toen ze op het fietspad tussen de Berkhoutlaan en de Westelijke Randweg een naakte man tegenkwam. De man droeg een masker, waardoor alleen het bovenste gedeelte van zijn gezicht bedekt was. De politie is op zoek naar de blanke man van tussen de 20 en 40 jaar oud. De man is rond de 1,70 meter lang en heeft een normaal postuur. De naakte man heeft ook nog gelopen op de Berkhoutlaan ter hoogte van het zorgcentrum. Getuigen kunnen bellen met de politie via 0900 8844.

Minder incidenten tijdens jaarwisseling

De leden van de Shawano’s in actie in de Randmeerstraat. |Tekst en foto: Arie in ‘t Veld.

De Lissese scoutinggroepen hebben zaterdag definitief afgerekend met Kerstmis 2013. In het hele dorp waren ploegen van de diverse scoutinggroepen druk aan het slepen en sjouwen met de honderden kerstbomen die door de dorpelingen op bepaalde punten waren gedeponeerd. Aan de

De beste wensen in De Meerkoet LISSERBROEK  Op zaterdag 11 janu-

ari organiseert Stichting Maatvast, de exploitant van de Meerkoet, in samenwerking met Activiteitenvereniging KoetActief en de Lisserbroekse Dorpsraad een gezellige nieuwjaarsreceptie van 16.00 tot 19.00 uur. Tijdens de bijeenkomst zal het Kerst Comité Lisserbroek de cheque, opbrengsten kerstmarkt, overhandigen aan het goede doel.

scouts was het vervolgens de opdracht om al die bomen naar verzamelpunten te brengen, waar ze werden geteld en vervolgens in de vuilniswagens verdwenen. Het tellen was overigens belangrijk, want voor elke kerstboom krijgen de groepen van de gemeente 50 cent per stuk.

Prijs Trompert en Zonnebloem LISSE  Tijdens de nieuwjaarsreceptie in ‘t Poelhuys zijn de jaarlijkse vrijwilligersprijzen uitgereikt aan de vrijwilliger en vrijwilligersgroep van het jaar.

Ans Trompert - Van der Elst werd verkozen tot Vrijwilliger van het Jaar. Ze heeft verschillende functies binnen ‘t Poelhuys bekleed, waaronder als bestuurslid. Ook is ze secreta-

ris kerkbestuur van de st. Agatha parochie, mede-oprichter van de jaarlijkse rommelmarkt, bezoekt ze nieuwe parochianen, Daarnaast prijken op haar palmares: Maaltijdbezorgster bij Tafeltje Dekje, bestuurlid van ouderenkoor Zanglust, vrijwilliger op basisschool De Klarinet, lid van kerkelijk overleg nieuwe inwoners Lisse, begeleider van zang en muziek in de

VOOR UW KUNSTGEBIT DE BESTE KEUZE

kapel van Berkhout en collectant voor het Rode Kruis. De prijs voor de vrijwilligersgroep ging dit jaar naar de vrijwilligers van de Zonnebloem, die elk jaar in Keukenhof het mogelijk maken voor gehandicapten en slecht ter been zijnde bezoekers om de bloemenshow te bezoeken. De groep van 26 doet dit al jaren belangeloos en ontvangt iedereen even gastvrij.

LISSE  De jaarwisseling is relatief rustig verlopen. Dat maakte de politie vorige week bekend. In totaal moest de politie in actie komen bij vijftien incidenten, waarbij het met name ging over vernielingen en overlast door vuurwerk. Vorig jaar waren er met Oud & Nieuw nog 19 incidenten. De brandweer kwam in totaal vijf keer in actie. In vier gevallen ging het om brandjes in containers. De vijfde actie was bij een woningbrand aan de Veldhorststraat, waarvan de oorzaak nog onbekend is.

folders

Uw folder ook in de krant? Bel nu (071) 402 29 01

Kunstgebit nodig? Van gratis consult tot een natuurlijke glimlach!

Gratis advies Alle soorten kunstgebitten, ook op implantaten Avond of weekendafspraak in overleg Vergoeding via uw zorgverzekeraar Weekenddienst 06 1 777 6 777

LISSE TPP H. M. VAN BEEK KANAALSTRAAT 187a 0252 425 850 HILLEGOM TPP VAN HOOFF WILHELMINALAAN 1A 0252 520 605

• Weekend reparatieservice • Alle typen gebitsprothesen, ook het klikgebit • Vergoeding via uw zorgverzekeraar Van den Endelaan 38c HillEgom, www.tppswalue.nl,T 0252-348 704


ue roaacnkohoep q 50isseelbu n een va aar bij Inw

af 1.60 m.

boxspring van

g 10%bekddoenrgotedin op

ijk

za Noordw

Bedding Pla


nieuws

Lisser en Hillegommer

Commissaris wil terug naar ‘vaste’ burgemeester Lisse/Hillegom n In zowel Lisse als Hillegom zal na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart met de procedure worden gestart om weer een kroonbenoemde burgemeester te benoemen. Beide dorpen hebben nu een waarnemende burgemeester. Het voorstel komt van Commissaris van Koningin Jan Franssen in een brief aan Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken. Franssen geeft in zijn brief aan dat het niet doorgaan van de samenwerking tussen Lisse, Hillegom, Teylingen en Noordwijk de aanleiding is om te adviseren in deze vier dorpen weer een burgemeester met een vaste aanstelling te plaatsen.

Lisse wil 1400 woningen bouwen Lisse n In de jaren tot 2023, wil

Lisse in totaal 1409 woningen bouwen, waarvan 519 in de sociale sector. Op het programma staat onder andere de bouw van 285 woningen in het al jarenlang zich voortslepende project Geestwater. Volgens de planning zou de bouw in 2017 kunnen starten en tot 2013 duren. Andere al lang lopende projecten zijn Trompenburg dat met 78 woningen in 2014 zal starten; 55 woningen rond Floralis eveneens dit jaar; 43 woningen op het Raadhuisplein en in 2015 start van de bouw van 100 woningen in het gebied Havenkwartier/Hobaho. In datzelfde jaar start ook de bouw van 320 woningen aan de Sportlaan, waarvan 123 in de sociale sector. Op het ELKA terrein aan de Grevelingstraat zal dit jaar begonnen worden met de bouw van 40 woningen en alhoewel beide schoolgebouwen er nog staan, zou dit jaar ook worden begonnen met de bouw van 12 woningen op de Don Boscostraat en 40 op de Uitermeer-locatie en 130 woningen aan de Gasstraat waarmee volgens de planning in 2016 kan worden begonnen.

Rotary schenkt cheque aan hospice Lisse/Hillegom n Namens de rotaryclub Hillegom-Lisse heeft Aad Otte, samen met de leden van de roeicommissie, Tom Wesseling, Peter van Dijk en Aart Koelewijn, een een cheque overhandigd van 4041,06 euro aan Jan Willem Plugge, de voorzitter van de Stichting Hospice Duin en Bollenstreek. Het bedrag werd bijeengebracht tijdens de Rotary Roei Regatta, die deze zomer voor de eerste keer werd gehouden in de Ringvaart. De rotary wil er een jaarlijks terugkerend evenement van maken, waarbij de opbrengst gaat naar een sociaal-maatschappelijk doel.

dinsdag 7 januari 2014

Raad in meerderheid akkoord met schetsplan Raadhuisplein Lisse n De gemeenteraad van Lisse heeft zich in de laatste raadsvergadering van vorig jaar in meerderheid akkoord verklaard met het schetsplan voor het plan Raadhuisplein. Een besluit dat in het nieuwe jaar beslist zijn naweeën zal hebben, want de tegenstanders van het plan lieten na afloop merken het hier niet bij te laten zitten. Dat belooft dus wat, met de raadsverkiezingen in aantocht. De voor- en tegenstanders vlogen elkaar overigens tijdens de vergadering al regelmatig spreekwoordelijk in de haren over met name het aantal parkeerplaatsen in dit gebied. Door Arie in ‘t Veld

Tegen het voorstel stemden de fracties PvdA, die uitstel tot betere tijden wil, en de SGP, CU en Nieuw Lisse, die het hele plan af wilden blazen en het gebied te ontwikkelen tot parkeergebied. De andere fracties (CDA, D66 en VVD) schaarden zich evenwel achter het voorstel, mits wordt voldaan aan de voorwaarden die in een amendement waren verwerkt. Zoals het vermeerderen van het aantal parkeerplaatsen van 41 bovenop de 65 die er al zijn. De tegenstanders van het plan tapten echter uit een ander vaatje en stelden dat er niet 41 plaatsen méér, maar er 37 te kort zijn. In het amendement wordt een lans ge-

broken voor de verkeersveiligheid van de schoolgaande kinderen en hun ouders die op het plein in- en uitrijden. Een heikel punt in de eerste schets was de nauwe doorgang tussen het gebied en de Heereweg. Daarover wordt in het amendement gesteld dat het college in samenspraak met de ontwikkelaar al het mogelijke in het werk moet stellen om de doorgang te verbreden. Daarnaast moet al het mogelijke worden gedaan om de doorgang een publieke verbindingsfunctie te geven. Evenementen

En over de evenementen die tot op heden op het plein plaatsvinden zegt het amendement dat de toekomstige inrichting van het par-

De ingang tussen het plein en de Heereweg die breder moet worden dan op de eerste tekening is aangegeven. |Foto: Arie in ‘t Veld

keerterrein in samenspraak met het college, de ontwikkelaar, vertegenwoordigers van de Horeca Lisse en het bestuur van de Harddraverijvereniging Lisse gerealiseerd zal moeten worden. Wat betreft de evenementen op het plein zei Cees Ruigrok van Nieuw Lisse dat men het wel kan vergeten om eve-

nementen zoals die van de kermisweek daar (nog) te realiseren. “Dan zitten de bewoners met hun neus bovenop de attracties, om over de geluidsoverlast nog maar niet te spreken.” Het plan gaat opnieuw de tekentafel op en zal in het nieuwe jaar beslist nog meerdere malen de aandacht vragen.

Hangkous uitgereikt op nieuwjaarsreceptie

Gemeente en SLM eens over promotie van Lisse

n Vrijwilliger-, mantelzorger en Kanjer van 2013 gehuldigd

Lisse n Het gemeenbestuur van Lis-

Hillegom n “Ik heb het zelden zo druk meegemaakt”, merkte burgemeester Jan Broekhuis op in één van de eerste minuten van zijn speech, uitgesproken tijdens de nieuwjaarsreceptie op donderdag 2 januari in Hotel Flora. Een zaal vol belangstellenden zag vervolgens dat de prijzen voor beste vrijwilliger-, mantelzorger en jongere vrijwilliger gingen naar drie verraste winnaars. De grote zaal van het hotel was goed gevuld met Hillegommers die elkaar een goed 2014 toewensten. Na zijn terugblik op 2013, met enkele hoogtepunten zoals de opening van het Fioretti door koningin Maxima en de oplevering van de Zanderij, mocht burgemeester Broekhuis de Hangkous uitreiken aan de mantelzorger- en vrijwilliger van het jaar. Ook voor de beste jongere vrijwilliger, de Kanjer, was er een prijs. Even daarvoor had het koor Hi 5 met de nummers ‘Can’t buy me love’ en ‘With a little help from my friends’ de vooruitblik van de burgervader, met onder andere het Beatlesjaar, muzikaal ondersteund. De prijs voor de mantelzorger van het jaar ging naar mevrouw Prins - Van Straaten. Net als de andere genomineerden, mevrouw Peetoom en mevrouw Pijpers, staat zij klaar voor de mensen om haar heen. Mevrouw Prins neemt al jaren de zorg voor haar

zieke man op zich, die ze zo lang mogelijk thuis wil laten wonen. Ze verraste, na het in ontvangst nemen van de traditionele Hangkous, oorkonde en bloemen, de zaal met een speech, waarin familie, vrienden, de dagopvang en de buurtzorg bedankten voor hun steun. “Ik ben niet zo zeer blij voor mezelf, maar wel dat er aandacht is voor de mantelzorgers in het algemeen. Voordat ik eraan begon, wist ik ook niet wat het zou inhouden. Maar ik doe het gedreven door mijn hart en de liefde voor mijn man.” Was het eerder nog rumoerig, mevrouw Prins maakte zichtbaar indruk op de aanwezigen, waarna ze een groot applaus kreeg. Ilse Colijn kon, als enige genomineerde, de prijs voor Kanjer van het Jaar in ontvangst nemen. De jonge duizendpoot, actief bij de Hillegomse Harmonie Kapel (HHK), ontving naast een oorkonde, ook 250 euro van de Rotary Hillegom/Lisse om te

besteden voor haar club. Daarnaast ontving ze 50 euro om zelf uit te geven. De prijs voor de vereniging komt goed van pas, vertelt Colijn. “Het gaat naar een buitenlandse reis. In 2015 gaan we met HHK naar het Duitse Rietberg.” ‘Eigenlijk voor iedereen’

De winnaar van de prijs voor vrijwilliger van het jaar werd meneer M.M. van Veen. Hij liet meneer Van Zuijlen en mevrouw Van de Wouw achter zich. Van Veen is al vele jaren vrijwilliger bij V.V. Hillegom, nu S.V. Hillegom. De burgemeester roemde zijn inspanning voor met name de jeugd. Maar ook in de fusie naar de S.V. heeft hij een belangrijke rol gespeeld. Met de Hangkous, het beeldje dat traditiegetrouw bij de prijs hoort, in zijn hand laat Van Veen weten verrast te zijn met zijn uitverkiezing. “Ik had het de andere twee genomineerden ook gegund hoor.. Maar ik ben blij met de waardering, al is het ook een prijs voor alle vrijwilligers bij S.V. Hillegom. Niet alleen ik, maar ook vele anderen spannen zich wekelijks in voor de club. De prijs is ook een beetje voor hen.”

gi

Moed om te 11 ro 07

doneren!

M ed.nl

3

Burgemeester Broekhuis met de genomineerden en winnaars. | Foto: Annemiek Cornelissen

se en de Stichting Lisse Marketing (SLM) zijn het eens over de prestaties die van de SLM wordt verwacht op het gebied van de promotie van Lisse. Om dat te bereiken ontvangt de Stichting de komende vijf jaar een jaarlijkse vaste bijdrage van € 81.750,- exclusief BTW. Van dit bedrag is eerder ingevoerde jaarlijkse solidariteitskorting in het kader van de bezuinigingen van 5 procent al afgehaald. De € 81.750,- is opgebouwd uit de gelden die beschikbaar zijn voor de promotie en gastheerschap van Lisse. Naast de vaste bijdrage ontvangt Stichting Lisse Marketing van de gemeente jaarlijks tevens € 5.000,- uit opbrengsten van de sandwichborden en ook de variabele opbrengst afkomstig van de lichtmastreclame, zo’n € 13.000,-. Dit bedrag ontvangt Stichting Lisse Marketing zonder BTW, omdat er geen belaste prestatie tegenover staat. De gemeente kiest voor de regierol inzake de promotie van Lisse richting inwoners, bezoekers en bedrijven omdat het niet tot een kerntaak behoort maar het wel van belang wordt geacht het dorp op professionele wijze bij de doelgroepen onder de aandacht te brengen. Stichting Lisse Marketing geeft hieraan invulling. De Stichting heeft als doel om wonen, werken en recreëren in Lisse te promoten, fungeert als denktank en coördinatieplatform voor de marketing van Lisse en brengt gezamenlijke focus aan in de uitingen, slogans, activiteiten en evenementen. Sinds 1 april 2013 geeft de SLM ook uitvoering aan de gastheerschapsfunctie, zodat inwoners, bezoekers en toeristen een warm welkom krijgen in Lisse. De Stichting heeft deze functie overgenomen van de VVV Lisse waarvan eerder is gesteld dat deze zal worden geliquideerd.


Duurzaam in huis en op het dak! ■ Comfortabel warm huis, zonder hoge stookkosten of gezondheidsrisico’s ■ Gedegen onderhoud ■ 24-uurs storingsdienst ■ Grondige inspectie door ervaren warmte specialisten ■ Energie besparen zonder comfort te verliezen ■ Leverancier van duurzame energie zoals zonnepanelen ■ Reiniging van luchtkanalen / onderhoud aan mechanische afzuiging ■ Wij werken met gerenomeerde merken als Nefit, Remeha en Vaillant ■ Zink- & dakwerk ■ Sanitaire installaties ■ Showroom met verschillende designradiatoren, sanitair en CV ketels, bezoek graag op afspraak.

BERNARD SCHULTE BV CENTRALE VERWARMING, AIRCONDITIONING, LOODGIETERSWERK EN VENTILATIESYSTEMEN

k r e t S n e am

S

LOODGIETERSBEDRIJF

C. HUNDERSMARCK BV

VOORHOUT WWW.BERNARDSCHULTE.NL WWW.HUNDESMARCKBV.NL

Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62

OPRUIMING 40%

30%

50% 10%

20%

SMEDERIJ 2 T (0252) 37 09 49 SMEDERIJ 12 T (0252) 21 36 80 2211 SM NOORDWIJKERHOUT WWW.TURK-ROOF.NL INFO@TURK-ROOF.NL


nieuws

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

dinsdag 7 januari 2014

5

Vreemd geld gezocht Hillegom n Er is licht te vinden in rommelige keukenlaatjes, rammelende blikjes, oude jampotjes, of die ritselende stapeltjes in het janboellaatje van het bureau: oud geld en vreemde valuta.

Voor ons niets meer waard die kwartjes, stuivers en guldens, maar elders op de wereld het verschil tussen licht in de ogen of voor altijd geslagen met blindheid. De Lions Club Nederland begon namelijk in het voorjaar een landelijke actie om oud geld en vreemde valuta te verzamelen voor staaroperaties in ontwikkelingslanden. Daar krijgen straatarme blinden gratis een operatie om hen van hun blindheid te verlossen. Een staaroperatie kost daar slechts 15 euro. Bovendien geeft de Wilde Ganzen op deze Lionsactie een premie van 50 procent, waardoor er maar 10 euro nodig is om één blinde weer licht in de ogen te geven. De actie startte in de Bollenstreek in april;

toen plaatste de Lionsclub Bollenstreek een verzamelzuil bij Plus van Dijk in Voorhout, en Albert Heijn in Lisse. Inmiddels is de verzamelzuil verhuisd naar de nieuwe Jumbo aan de Jonkheer Mockkade. De Lions zijn via hun netwerk in staat om munten en papiergeld uit de hele wereld om te zetten in euro’s. Oud geld dat door nationale banken niet meer wordt ingewisseld, wordt aan de hoogst biedende verzamelaar verkocht. De opbrengst van de actie gaat naar Lionsclubs in de Derde Wereld. Alle Lions zijn onbetaalde vrijwilligers, bij hen blijft dus nooit iets aan de strijkstok hangen. Daarom werd de charitatieve tak van de Lions tot de beste Niet Gouvernementele Organisatie (NGO) ter wereld uitgeroepen. Met 1.3 miljoen Lions in 205 landen, is Lions International de grootste serviceclub organisatie ter wereld. Ruim dus die keukenla op en breng de inhoud naar de verzamelzuil aan de Jonkheer Mockkade. Een kleine moeite met grote gevolgen.

Nieuwe cursussen in De Meerkoet Lisserbroek

n In de Meerkoet starten deze maand diverse cursussen.

Kung Fu voor kinderen

Op maandag 13 januari start de cursus kinderyoga van 16.00 tot 17.00 uur. Kinderyoga is veel meer dan het oefenen van de (kinder) yogahoudingen. De kinderen doen ook spelletjes met de ademhaling en de concentratie, waardoor meer rust in het hoofd ontstaat. Kijk voor meer informatie op www.joykinderyoga.nl of mail myra@joykinderyoga.nl of bel 0252 418963 of 06 28273496.

In januari beginnen de Kung Fu lessen voor kinderen vanaf 6 jaar. De lessen worden op zaterdag van 13.00 uur tot 14.00 uur en op zondag van 12.00 uur tot 13.00 uur gegeven. Kung Fu is een leuke en afwisselende sport voor kinderen ter bevordering van de motoriek en zelfverdediging. In enkele lessen maken ze kennis met de basisprincipes waarna er een uitgebalanceerde vorm ontstaat, die zowel fysiologisch en cardiologisch verantwoord is. Voor informatie/inschrijvingen, neem contact op met de Meerkoet, 0252 413457.

Pastelschilderen

Tai Chi voor 55+

Kinderyoga

In de tweede week van januari start er ook een cursus pastelschilderen. De cursus bestaat uit tien lessen van elk twee uur en deze worden gegeven door Dick Stolp. De lessen worden gehouden op de dinsdagsmiddag van 13.15 tot 15.15 uur. De kosten bedragen € 80,00 exclusief materiaal. Aanmelden kan bij De Meerkoet via telefoonnummer 0252 413457 of via demeerkoet@lisserbroek-sdl.nl.

Elke dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur wordt er een les Tai Chi gegeven voor 55-plussers. Het belangrijkste bij Tai Chi training is het ontspannen oefenen van simpele bewegingen, die achter elkaar worden uitgevoerd zonder onderbreking. Voor informatie/inschrijvingen, neem contact op met de Meerkoet, 0252 413457.

Ron van Lierop krijg een oorkonde en de bijbehorende versieringen voor tien jaar dienst. | Foto: Annemiek Cornelissen

Ron van Lierop krijgt onderscheiding n Tien jaar bij brandweer Hillegom Hillegom n Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Brandweer Hillegom op vrijdag 3 januari in de grote zaal van Flora Hillegom werd Ron van Lierop vanwege zijn tienjarig jubileum als vrijwilliger onderscheiden. Hij kreeg deze versierselen en de bijbehorende oorkonde uitgereikt door locoburgemeester Ivo ten Hagen. Op deze avond werd afscheid genomen van Irene van den Ameele, Jean Maurice Thijssen, Peter Brakel en Wendy Zwart. Verder kregen Renze Topper en Geert Büsscher het diploma brandweerduiker uitgereikt. Door Annemiek Cornelissen

Ad interim ploegchef Kim Brouwer, die deze functie sinds april vorig jaar bekleed, onderstreepte het belang van de vrijwillige brandweer. “We hebben afgelopen jaar om precies te zijn 207 meldingen gehad. Dat is mild in vergelijking met andere jaren. De grootste brand die we hebben gehad was de Hooibrand op de hoek 2de Loosterweg/ Margrietenlaan, waar onze men-

sen acht uur aaneengesloten in twee ploegen bluswerkzaamheden hebben verricht. Verder hebben we diverse duikinzetten gehad.” Clustercommandant Edo Groenendijk haalde aan dat de Regionale Brandweer precies drie jaar bestaat en dat sinds 1 januari 2014 ook de Brandweer Katwijk toe behoort. “Ook de veiligheidsregio Hollands Midden kan nu spreken over een volledig geregionaliseerde brandweer van maar liefst 47 kazernes”.

ARIE BOMBARIE

Raadshuisplein en de verkiezingen Na de laatste gemeenteraadsvergadering van vorig jaar is er beslist een aantal raadsfracties dat met zichzelf is ingenomen omdat ze ertoe hebben bijgedragen in een dreigende patstelling een oplossing aan te dragen. Of dat eigenlijk hebben afgedwongen, want zo liggen de kaarten als je met een amendement op de proppen komt waarvan het bij voorbaat vast staat dat er 11 raadsleden van de 19 vóór zullen stemmen, zoals uiteindelijk ook gebeurde. Mede dankzij drie stemmen uit de (CDA) oppositie. Ik heb het over het schetsontwerp voor het plan Raadhuisplein. Het zoveelste ontwerp sinds een jaar of dertien van een plan dat al eerder op de tekeningen een werkcentrum bevatte, later een bioscoop en nog weer later een grootgrutter. Dat twee wethouders de kop kostte en waarbij een architect met een gouden handdruk de laan werd

uitgestuurd. Veel gedoe, veel commotie, maar nog steeds niet de ene steen op de andere. Wat de PvdA betreft wacht men maar liever af tot er betere tijden aanbreken, terwijl Nieuw Lisse en de SGP CU er eigenlijk helemaal niks meer willen dan alleen een forse parkeerruimte. De andere fracties niet. Die maakten luid en duidelijk bekend naar de burgers geluisterd te hebben en kwamen met een amendement waardoor het voorstel op belangrijke onderdelen werd aangepast. Die slag hadden D66, VVD en CDA dus bij voorbaat binnen. Des te verwonderlijker is het dat de beide coalitiepartijen VVD en D66 en dan met name Cees Verburg, er alles aan probeerden te doen om de an-

dere coalitiepartner, Nieuw Lisse, in het nauw te drijven. “Ze vochten elkaar de tent uit”, om met de woorden van Dolf Kistemaker van de PvdA te spreken. Als het al niet duidelijk genoeg was, dan bestaat er sinds genoemde vergadering geen twijfel meer over dat de houdbaarheidsdatum van de huidige coalitie inmiddels ver is overschreden. De “coalitiepartners” hebben elkaar in de huidige raadsperiode al vaker flink in de haren gezeten. De kans is groot dat dit van invloed zal zijn op de verkiezingsuitslag. De partijen doen er dan ook alles aan om na de komende raadsverkiezingen in het pluche te geraken. Inclusief het CDA dat wel andere redenen voor de steun aan de beide coalitiepartijen aangeeft, maar natuurlijk ook graag als vanouds wil “meeregeren”. Ik waag echter de stelling dat als Nieuw Lisse fors winst boekt en dus de grootste partij in Lisse wordt, deze partij met die en gene nog een appeltje te

schillen heeft als het op de collegevorming aan komt. Inmiddels liggen de zoveelste plannen van het Raadhuisplein op de tekentafels en moet worden afgewacht wat daarvan het resultaat is. Het gaat er dan niet alleen om of de indieners van het amendement hun bijsturingen daarin terug vinden, maar ook wat de burgerij hiervan vindt. Inmiddels loopt er op Facebook al een actie “Het Heemskerkplein moet blijven”, waarmee men er op uit is om zoveel mogelijk volgers te vinden die ook van mening zijn de nieuwbouw zo minimaal mogelijk te laten zijn en was in de wandelgangen te beluisteren dat men over dit onderwerp tijdens de verkiezingscampagnes nog een appeltje met de politiek te schillen heeft. Als de betrokkenen waarmaken wat ze hierover na de vergadering opmerkten; gaan we een spannende verkiezingsperiode tegemoet!

Volgens de clustercommandant is de organisatie nog steeds aan het bouwen en gaat dat op sommige momenten met vallen en opstaan. “Ook Hollands Midden zal in de aankomende periode meer veranderingen moeten doorvoeren. Tot 2018 zal er stevig bezuinigd gaan worden. Onze bestuurders vragen van ons een brandweerorganisatie neer te zetten die voor minder geld de meest optimale brandweerzorg blijven leveren. Het is onze taak als brandweerorganisatie om dit uit te voeren, maar het is ook onze taak om onze mensen hierin te betrekken. Ik wil er alles aan doen om dit samen met jullie binnen ons cluster te realiseren”. Groenendijk zei ervan overtuigd te zijn dat dit binnen Hillegom gaat lukken en trots te zijn op de kazerne, die ondanks de bezuiniging heel gemotiveerd is.


 FAMILIEBerichten Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie. Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. LisserNieuws of de Hillegommer. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF). Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

• Begraven • Cremeren • Rouwtransporten door binnen en buitenland • Opbaring in eigen rouwkamers • Eigen parkeerterrein • Dag en nacht bereikbaar

T ME ED SPO

GEZOCHT:

bezorgers m/v /

Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

Tel: 0252-211843

Beetje voor beetje heb je ons verlaten We konden niet goed meer met je praten Die blik, die stilte deed zo zeer De Moeder en oma van vroeger was je niet meer

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

Meld je direct aan via www.uitgeverijverhagen.nl/ bezorger of bel: 071-4022901 en vraag naar Dennis Siebert

Na een lang en zorgzaam leven is overleden onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder

Geertruida Margaretha Maagdelijn-Broekhof Truus weduwe van Pieter Maagdelijn

* 8 februari 1930

† 31 december 2013

Wil en Sjaak Jack en Esmee, Luc Marjolijn en Matthijs, Bloem Ruud en Monique Sven Anouk en Marc Brent en Marloes Correspondentieadres: Wil van Kesteren-Maagdelijn Mendeldreef 69, 2163 KB Lisse

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832 Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Taxatie aan huis? Bel of mail voor informatie en afspraak www.onderdeboompjes.nl / info@onderdeboompjes.nl

Verspreiding op dinsdag

GRATIS

Leegruimen en veegschoon opleveren van uw woonruimte. De totale opbrengst gaat uitsluitend naar goede doelen.

KRINGLOOPWINKEL OP DREEF Tel. 0252-216288 Kagerdreef 90 - Sassenheim

Op woensdag open van 13.30 uur tot 16.30 uur en op zaterdag van 10.00 uur 16.00 uur. info@kringloopwinkelsassenheim.nl www.kringloopwinkelsassenheim.nl

De crematie heeft op maandag 6 januari plaatsgevonden. Onze speciale dank gaat uit naar het verplegend personeel van afdeling Veenenburg van Den Weeligenberg voor hun liefdevolle verzorging.

• Eerhart Sierbestrating.

Voor al uw bestratingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave 070-3211006.

B E UR

vakkundig reinigen of huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam Interieurverzorging, tel. 070-5116612.

BEURS VAN DE REGIO

• Dak herstellen? Bou­ma/Grundeken bel-

len! 070-5114674/070-5118394. Uw dakspecialist!

70% ER SV LO

VOL

• Vuil tapijt? Laat het

• BC SIERBESTRATING Tegelwerk, met afvoer, gratis prijsopgave. Tel. 06- 55321682.

• 50-plusser SCHILDERT, SAUST en behangt uw huis weer als nieuw. Tel. 06-13067762.

• Lekker toerfietsen vanuit Wassenaar en Voorschoten? www.tcdekampioen.nl.

STEUNZOLEN. Erkend leverancier, lid Stichting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 071-5238468 of 06-12028319.

www.zalenverhuurkruyt •schipvanleiden.nl. Mooi bruin café in oude cen-

trum van Leiden. Voor afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc. Geen huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare drankprijzen! Reserveringen: tel. 06-25047376.

Hou de LEIDATO website in de gaten voor de nieuwste updates!

Student wil u graag helpen met COMPUTER•PROBLEMEN. € 15,- p.u. Tel. 070-5114250.

dierplaagbestrijding, dienstverle•ningGotenreiniging, en schoonmaak. Tel. 06-54948365/070-5176896. www.roessinghvaniterson.com

Zaterdag 18 jan. MEGA VLOOIENMARKT •KATWIJK Hangaar 2 Vliegveld Valkenburg. Don-

events.nl 0294-237320.

Te huur: GARAGEBOXEN in Oegstgeest en •Leiden. Huurprijs v.a. € 110,-. Inlichtingen 0620773480.

Te huur: GARAGEBOX Lambrechtsveld Valkenburg, tel. 06-24468544 of 0321-380254.

MEN’S WORLD • HOME & LIVING • SERVICE & CARE • PASSION FOR FOOD • KIDS & FUN • BEAUTY & FASHION

ZATERDAG 29 & ZONDAG 30 MAART 2014

CHECK WWW.LEIDATO.NL VOOR ALLE INFORMATIE


nieuws

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

dinsdag 7 januari 2014

7

‘Deze vrouw is uw man’ door Ons Genoegen Beinsdorp

n Toneelvereniging Ons Genoegen speelt op vrijdag 17 januari om 19.00 uur en zondag 19 januari om 14.00 uur het blijspel ‘Deze vrouw is uw man’ in dorpshuis ‘t Eiland.

Ons Genoegen zou afgelopen najaar het stuk, geschreven door J. Tol, opvoeren in dorpshuis het Eiland in Beinsdorp. Door privé-omstandigheden konden deze geplande voorstellingen geen doorgang vinden. Door het enthousiaste doorpakken van de leden is het uitstel beperkt gebleven. De voorstelling draait om Annie Zuiderhorn, die jarenlang alleen met haar dochter heeft gewoond, is hals over kop verliefd geworden op Pierre Reijnders. Al heel gauw is Pierre bij Annie ingetrokken en hij woont nu al weer drie maanden bij haar thuis. Haar dochter Amanda wil echter niets van Pierre weten. Ze vindt hem een kwal en geen partij voor haar moeder. Maar ook de sociale dienst mag niets van Pierre

weten. Anders lopen de uitkeringen van zowel Annie als Amanda gevaar. Dus kunnen de buren het ook maar beter niet weten. Tegen hen is gezegd dat Pierre de broer van Annie is, die herstellende is van een of andere geheimzinnige ziekte, die hij heeft opgelopen in de tropen. Dat hij nooit verder is gekomen dan Drenthe hoeft uiteraard niemand te weten. Maar wat ook niemand weet, is dat Pierre schijnbaar al met een andere vrouw getrouwd is. Dus als er dan controle van de sociale dienst komt is iedereen wel verplicht mee te werken om de controleur om de tuin te leiden. Zelfs door Amanda. Tot ieders verbazing doet ze dit met veel plezier. Maar ze heeft daar zo haar eigen reden voor. Kaarten kosten 7,00 euro en kunnen, zo lang de voorraad strekt, telefonisch worden besteld bij Kees van Eijk via 06 10980643 of op de website www.onsgenoegen.biz. Donateurs krijgen 50 procent korting op maximaal twee toegangskaarten.

Wie is de slimste Lisserbroeker? Lisserbroek n De vijfde editie van de Meerquiz wordt gehouden op woensdag 18 januari om 20.00 uur in De Meerkoet. Zo’n zestien teams hebben zich al ingeschreven om te strijden om de titel ‘Slimste Lisserbroekers’.

Daalman, die de vragen zal voorzien van een inleiding en de nodige begeleiding.

Net als bij eerdere editie worden er vragen gesteld over Lisserbroek, afgewisseld met vragen over sport, TV, cultuur, muziek, actualiteiten en algemene onderwerpen. De presentatie wordt verzorgd door Piet

Een team mag uit maximaal 5 personen bestaan en voorinschrijving is verplicht via demeerkoet@lisserbroek-sdl.nl of nicoscheepmaker@ ziggo.nl. Deelname kost slecht 3,50 euro per persoon.

Inschrijven

Het maximale aantal teams is 20, er kunnen zich nog teams aanmelden.

Optreden De Gele Hoed Lisse n De Werkgroep Zondag Open,

aangesloten bij de Stichting de Paraplu, organiseert jaarlijks een concertreeks met zangkoren uit Lisse en de regio. Het Lissese a-capellakoor De Gele

Hoed treedt op zondag 19 januari om 14.00 uur op in De Beukenhof. Het repertoire bestaat uit liedjes uit onder andere Frankrijk, Ierland, Rusland en ook Nederland. De entree is 3,50 euro, inclusief koffie of thee.

Geconcentreerd muziek spelen. | Foto: pr.

Muzikaal Open Huis bij muziekschool Hillegom n De Hillegomse Muziekschool luidt het nieuwe jaar muzikaal in met een speelmaand. Een maand waarin de muziekschool veel optredens houdt. De aftrap wordt gegeven tijdens het Open Huis op zaterdag 11 januari van 13.00 tot 16.00 uur. Wie het leuk vindt om verschillende muziekinstrumenten uit te proberen kan dit doen tijdens het Open Huis. Er is een groot aanbod van muziekinstrumenten, van contrabas tot trompet. Ook wordt er de hele middag muziek gemaakt door leerlingen op diverse muziekinstrumenten. Verder kan iedereen terecht voor alle vragen over de muziekschool en het cursusaanbod. Tijdens de speelmaand presenteren leerlingen zich tijdens diverse concerten. Op vrijdag 24 januari is er een gitaaravond en op vrijdag 7 februari een piano avond. Beide avonden zijn in De Hoeksteen. Daarnaast zijn er voorspeelavonden saxofoon, dwarsluit, slagwerk en een strijkersavond.

Docentenconcert

Hoogtepunt van de speelmaand is het docentenconcert. De meeste docenten zijn naast het lesgeven aan leerlingen ook nog actief als uitvoerend musicus, mensen die hun muzikaal talent met anderen willen delen. Het docentenconcert is zondag 2 februari om 14.00 uur in De Hoeksteen. Voor de pauze is een afwisselend programma te horen waarin diverse docenten in kleine ensembles met elkaar samen spelen. Het concert wordt na de pauze afgesloten door alle docenten die samen het beroemde muziekstuk Carnaval des Animaux van com-

ponist Saint-Saens uitvoeren. Dit muziekstuk wordt afgewisseld met dierengedichten voorgelezen door docente Laurie Hond. Nieuwe cursussen

Naast deze activiteiten starten de komende tijd ook een aantal nieuwe cursussen in zowel klassieke als lichte muziek, zoals elektrische gitaar, slagwerk, zang en keyboard. Speciaal voor deze doelgroep zijn de nieuwe cursussen ‘Probeer de Elektrische Gitaar, Bandcoaching en Songwriting’ ontwikkeld. Voor jonge kinderen van 0 tot 8 jaar zijn er verschillende basiscursussen zoals ‘Viool, Blokfluit of Dwarsfluit aan de Basis’, ‘Kleuterviool’, ‘Muziek en Beweging’, ‘Muziek op Schoot’ of ‘Algemene Muzikale Vorming’. Voor meer informatie, kijk op www. hillegomsemuziekschool.nl.

COLUMN 2013: jaar van het levenstestament en de AWBZ De laatste maand van het jaar is bij uitstek het moment om terug te blikken. Ook bij notariskantoor Timmers wordt de balans opgemaakt. 2013 was een enerverend jaar, op vele fronten. Het team van notariskantoor Timmers laat het jaar de revue passeren. Door Rob Timmers, notaris in Lisse ‘Het jaar begon hectisch met de aanpassing van de eigen bijdrage van de AWBZ’, herinnert de notaris zich. ‘Voor zorg uit de AWBZ moet een eigen bijdrage worden betaald. Dat was al zo. Per 1 januari 2013 telde het eigen vermogen mee bij het berekenen van die eigen bijdrage. Vooral ouderen die een aardige spaarrekening hadden opgebouwd voelden zich benadeeld. En terecht.’ Het kantoor werd dan ook de eerste maanden van het jaar overspoeld met vragen van bezorgde senioren. Een vraag die ook veel naar voren kwam was: hoe kan ik ervoor zorgen dat ik de regie over mijn (financiële) leven in eigen hand houd?

Levenstestament Eigenlijk willen mensen er liever niet over nadenken. Maar naarmate je ouder wordt, neemt de kans toe dat anderen je moeten helpen met huishoudelijk werk, verzorging of financiële zaken. Daarom is het goed om tijdig na te denken wie jouw belangen behartigt als je het zelf niet meer kunt. Of hiertoe tijdelijk niet in staat bent, bijvoorbeeld vanwege een ziekenhuisopname of opname in een AWBZ-instelling. Het is belangrijk om de regie in eigen hand te nemen en alles volgens jouw wensen en behoeften te laten vastleggen. Voorkom dat je te maken krijgt met financieel

misbruik en regel zaken voordat je in een kwetsbare positie zit. Een levenstestament is hiertoe uitermate geschikt. Bovendien is een levenstestament gericht op het voorkomen van het inschakelen van een rechter omdat een rechter niet zonder meer mee mag / kan werken aan slimme oplossingen die geld kunnen opleveren. Bejaardentax In de maandelijkse column kwam de AWBZ regelmatig terug. De vraag naar informatie werd dermate groot, dat de notaris besloot een lezing te houden over de effecten van de AWBZ en vooral over de mogelijkheden hoe men die nadelige effecten tot een minimum kan beperken. ‘Wij konden vooraf niet bedenken dat er zoveel animo zou zijn voor de lezingen. Uiteindelijk hebben we er twaalf gegeven en daarmee veel mensen op weg geholpen.’ Ook de verhoogde schenkingsvrij-

stelling van €100.000,- bracht veel mensen naar het notariskantoor. ‘Voorheen mochten mensen alleen belastingvrij schenken aan hun eigen kinderen. Die beperking is komen te vervallen. De enige eis is nog dat het geld wordt besteed voor de aankoop of aanpassing van de eigen woning.’ De notaris besluit de bijeenkomst met het samenvatten van de kracht van het kantoor. ‘Door creatief mee te denken om de gevolgen op de langere termijn te overzien, tonen wij onze meerwaarde. Iedere situatie vereist een andere aanpak. Wij staan voor maatwerk, niet voor eenheidsworsten.’

Deze rubriek wordt verzorgd door mr. Rob Timmers, notaris in Lisse. Tel: 0252 414008. Reacties: notaris@notaristimmers.nl. Voor meer informatie: www.notaristimmers.nl of facebook\notariskantoorTimmers.

Wij wensen iedereen een gezond en gelukkig Nieuwjaar.


nieuws

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

dinsdag 7 januari 2014

9

Verandering in weekend vol feest van Gaapstokken Enthousiasme bij brasserie de Houttuin. |Tekst en foto: Annemiek Cornelissen

Brasserie De Houttuin heropend Hillegom n Op zaterdag 4 januari heropende Klaas Slootweg, voorzitter Evenementen van Initiatiefrijk Hillegom, Brasserie de Houttuin. De Houttuin heeft niet alleen een metamorfose ondergaan en Jeroen Müller als nieuwe eigenaar gekregen, maar is ook nog eens Brasserie geworden in plaats van Lunchlokaal. Slootweg deed de openingshandel door middel van het doorknippen van een geel lint.

Slootweg noemde Jeroen Müller een echte ondernemer met ambi-

tie, die met De Houttuin een droom heeft waargemaakt. “Jeroen Müller is niet alleen horecaondernemer, maar ook als organisator betrokken bij buitenevenementen. Ik heb er bewondering voor dat hij tijdens deze crisis en terughoudendheid dit aandurft. Dan ben je een echte ondernemer.” Slootweg noemde De Houttuin een mooie locatie met een terras aan de zonzijde. “Met de realisatie van het Hart van Hillegom dat er aan zit te komen met onder andere de renovatie van de Hoftuin is dit een fantastische uitdaging”.

Tante Trees opent De Kindersjop Hillegom n Sylvia en Paul Duits startten in oktober 2012 aan de Meerstraat de Kringloopwinkel ‘Het Huis van Tante Trees’. Ze hadden toen nooit kunnen vermoeden dat ze ruim een jaar later een tweede vestiging in Hillegom zouden openen. Dat is gebeurd op donderdag 2 januari aan de Hoofdstraat 128, waar om 13.00 uur door middel van het doorknippen van een lint door de jongste dochter van Paul, Nadeche en de jongste zoon van Sylvia, Gary ‘De Kindersjop van Tante Trees’ werd geopend.

Door Annemiek Cornelissen Tijdens de opening waren alle twintig vrijwilligers, die bij het Huis van Tante Trees werkzaam zijn, aanwezig. Beide kringloopwinkels vallen onder de Stichting ‘Het Huis van Tante Trees’, waarvan Sylvia Duits voorzitter is en Paul Duits de bedrijfsleider. Zowel Paul als Sylvia zijn beiden dagelijks in de twee zaken aanwezig. Ze begeleidden

de vrijwilligers, die in de twee vestigingen werkzaam zijn. “Dat zijn autistische jongeren, maar ook huisvrouwen en -mannen, en ook stagiaires uit het reguliere onderwijs”, vertelt Paul Duits, die super blij is met het nieuwe onderkomen van Tante Trees. “We waren gewoon uit ons jasje gegroeid. Hier hebben we nu een kantoor, waar we rustig met vrijwilligers kunnen praten. In de andere vestiging hadden we een grote koffietafel, waar ze dan hun hele verhaal moesten vertellen en dat werkt niet lekker. Ook hebben we nu een ruime opslag en werkplaats”. In de Kindersjop kan men terecht voor allerlei artikelen op kindergebied, van kleding, knuffels, speelgoed, spellen tot boxen en maxi cosi’s aan toe. Klanten kunnen bij de Kindersjop inbrengen, maar ook bij het Huis van Tante Trees aan de Meerstraat. “Het maakt niet uit waar men wat brengt. Wij zorgen ervoor dat het op de juiste plek terecht komt.” Voor meer informatie kan men terecht op de website: www.dekindersjop.nl.

Met het doorknippen van het roze lint, kan de Kindersjop van start. Foto: Annemiek Cornelissen

Lisse n In de sporthal van FC Lisse is het in het laatste weekend van januari al jaren groot feest wanneer Carnavalsvereniging De Gaapstokken de sporthal omtovert tot een feestlocatie. Dit jaar wordt er een nieuw muziekweekend neergezet. Op vrijdag 24 januari vervangt ‘Lisse gaat Los’, een apres-ski feest, het traditionele Prinsenbal. Ook het Kinderprinsenbal op zaterdagmiddag 25 januari zal verdwijnen om plaats te maken voor een compleet nieuwe kinderevenement. ‘s Avonds blijft traditiegetrouw het “Avondje Uit in Lisse” op de agenda staan. De zaal opent op beide dagen om 20.00 uur en de avonden starten om 20.30 uur.

tijn kunnen kinderen genieten van een gezellige middag met leuke activiteiten en optredens. Zo kunnen kinderen zich laten schminken, springen op een groot springkussen, ballen gooien of genieten van de verschillende optredens. Het KidzFestijn start om 14.00 uur in de Sporthal van FC Lisse. Toegang is voor kinderen gratis en om deel te nemen aan de activiteiten is een activiteitenkaart te koop bij de entree.

len hebben we besloten om onze evenementen kritisch te herzien, afscheid te nemen van een aantal evenementen en om overige evenementen compleet nieuw leven in te blazen.”

Het bekende “Avondje Uit in Lisse” blijft staan op de zaterdagavond en ook dit jaar zal de populaire liveband ‘HIKE’ dit jaar de hoofdact zijn tijdens dit feest. Naast de optredens van HIKE zullen ook andere artiesten als Jolanda Zoomer, bekend van het tv-programma Bloed, Zweet en Tranen, en het feestduo Helemaal Hollands het podium betreden.

De Lisserse carnavalsvereniging is al jarenlang verantwoordelijk voor de organisatie van tal van evenementen in Lisse en heeft met het bekende “Avondje Uit in Lisse” verschillende grote artiesten naar Lisse gehaald als Andre Hazes en René Froger. Naast Avondje Uit in Lisse organiseerde De Gaapstokken op de vrijdag voorafgaand aan Avondje Uit een carnavalsavond onder de naam ‘Prinsenbal’. “Dit evenement heeft vooral in de beginjaren veel publiek getrokken en carnavalsverenigingen vanuit het gehele land”, legt verenigingsvoorzitter Bert van Ruiten uit. “ Maar wij merkten de laatste jaren dat wij met onze evenementen niet meer uniek waren in de regio of in het land. Mensen krijgen een steeds drukker bestaan en ook het aanbod aan feesten en evenementen in de regio is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Omdat wij dit begonnen te merken aan teruglopende bezoekersaantal-

Prinsenbal vervangen

Op vrijdag 24 januari wordt in de sporthal van FC Lisse gestart met een compleet nieuwe feestavond onder de naam ‘Lisse gaat Los’ en vervangt daarmee het voormalige Prinsenbal. De Gaapstokken mikken op een groots feest in Apres-Ski sferen met optredens van bekende artiesten als Alex, bekend van ‘Een Bossie Rode Rozen’, en Rogier & Co, van de feestknaller ‘Schatje mag ik je foto’. Op zaterdagmiddag 25 januari verdwijnt het voormalige “Kinderprinsenbal” om plaats te maken voor een compleet nieuwe kindercarnavalsmiddag onder de naam ‘KidzFestijn”. Tijdens het KidzFes-

Kaarten

De toegangskaarten zijn Lisse gaat Los kosten 7,50 euro per stuk en de toegangskaarten voor Avondje Uit in Lisse 15,00 euro per stuk. Voor bezoekers die beide dagen willen gaan is het mogelijk een passe partout te kopen voor 20,00 euro per kaartje. Kaarten zijn verkoop bij verschillende winkels in Lisse. Kijk voor verkooppunten op www.lissegaatlos.nl. Eventueel overgebleven kaarten worden verkocht aan de deur. Toegang is vanaf 16 jaar en legitimatie is verplicht.

Jong Ondernemend Bollenstreek in Kasteel Keukenhof Lisse n Eind oktober is het startschot gegeven voor een compleet nieuw netwerkinitiatief in de regio: Jong Ondernemend Bollenstreek (JOB). Op vrijdagavond 10 januari om 20.00 uur strijkt JOB neer bij Kasteel Keukenhof in Lisse om in het Koetshuis een ‘New Years Kickoff’ te organiseren met het thema ‘Goede zakelijke voornemens’. JOB is een platform voor jong ondernemende Bollenstrekers en probeert op een informele manier jongeren in de Bollenstreek met elkaar in contact te laten komen. JOB

Hillegom n 2013 werd door de activiteitencommissie van Speeltuinvereniging Jeugdland afgesloten met een gezellig etentje bij Pizzeria Pinokkio, waar de kinderen mochten kiezen tussen pizza of een kindermenu met patat. De meeste kinderen kozen voor pizza en iedereen genoot met volle teugen. Tot slot kregen ze ook nog een kinderijsje in een leuke beker die zij mee naar huis mochten nemen. Tussen de bedrijven door werd er bingo gespeeld, waarmee leuke prijzen waren te winnen. Alle kinderen gingen met een prijs huiswaarts. Uit de ingeleverde bingobriefjes werden drie kinderen gekozen die een eigen pizza mochten bakken en mee naar huis nemen. Ook de mooist uitgedoste jongen en het mooist uitgedoste meisje kregen een prijs voor hun outfit.

is er niet alleen voor jonge ondernemers maar ook voor ondernemende jonge mensen in de Bollenstreek tot maximaal 40 jaar. Tijdens de bijeenkomst kunnen

bezoekers gezamenlijk van ideeën wisselen over hun goede voornemens op zakelijk gebied voor het komende jaar vanuit verschillende thema’s als sales, financiën, marketing en personeel. Na de discussies is er ruimte voor een netwerkfeest. Meer informatie over JOB en de toegangskaarten voor de bijeenkomst zijn te vinden op de website www. jobnetwerkt.nl.


VL VOLKSUNIVERSITEIT LISSE Uitknippen en bewaren!!! U kunt zich nog aanmelden voor het voorjaar 2014 Latijn en Romeinse geschiedenis Spaans op vakantie Frans op vakantie Italiaans op vakantie

TALEN donderdagavond 30 januari, 12 lessen € 99,zaterdagmorgen 1 februari, 10 lessen € 83,woensdagavond 5 februari, 10 lessen € 83,dinsdagavond 25 maart, 10 lessen € 83,CREATIEF woensdagmiddag 29 januari 10 lessen € 79,zaterdag 25 januari 10.00-12.30 uur 3x € 49,maandagavond 17 maart, 3 lessen € 49,woensdagmorgen 29 januari, 3 lessen € 32,maandagmorgen 3 februari, 10 lessen € 116,donderdagavond 6 februari, 2 lessen € 29,zaterdagmorgen 15 maart, 1 les € 29,vrijdagavond 7 maart, 3 lessen € 44,-

Jeugd-schilderatelier Nana’s maken Breien en haken Levensverhalen schrijven Zilveren ring maken Zilveren sieraden Sieraden maken met kralen

Fotografie voor gevorderden Vaarbewijs VB1

HOBBY maandagavond 3 februari – Marco de Groot dinsdagavond 11 februari – Stefanie Smans 8 lessen ( à2½ uur) 1x per 14 dagen # € 123,-) maandagavond 10 februari, 8 lessen € 123,- (#) maandagavond 3 februari, 6 lessen € 113,-

Digitale fotobewerking Montage beeld en geluid Website bouwen

ICT woensdagavond 29 januari, 12 lessen € 148,donderdagmorgen 6 februari, 6 lessen € 74,dinsdagavond 4 februari, 10 lessen € 123,-

Basiscursus fotografie

GESCHIEDENIS, KUNST EN KENNIS Geschiedenis de Canon deel 2 maandagmiddag 27 januari, 5 lessen € 58,Geschiedenis van de 20e eeuw donderdagmiddag 30 januari, 8 lessen € 93,Filosofie van Spinoza tot nu dinsdagavond 25 februari, 3 lessen € 35,- (#) Schittering van Ikonen maandagmiddag 31 maart, 3 lessen € 35,Geschiedenis van de Oudheid donderdagmiddag 3 april, 4 lessen € 47,LEZINGEN op de vrijdagavond Montage van beeld en geluid 10 januari (kosten € 5,-, inclusief koffie of Verhalen uit de Romeinse gesch. 28 februari thee, contant betalen aan de balie De oude kerk van Amsterdam 14 maart of aanmelden via onze website)

Pilates Zhineng Qigong Meditatietechnieken Lachyoga Gezichtsmassage Ontspanningsmassage Stoelmeditatie

BEWEGEN EN ONTSPANNEN donderdagavond 9 januari 18 lessen €99,vrijdagmorgen 10 januari 14 lessen €77,donderdagmiddag 16 januari, 5 lessen € 55,vrijdagavond 7 februari en 4 april, per les € 17,vrijdagavond 7 februari, 1 les € 17,vrijdagavond 7 maart, 5 lessen € 55,vrijdagmorgen, 28 maart, 3 lessen € 33,-

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING Mindfulness in ACTie donderdagavond 9 januari 8 lessen € 88,Op hoge hakken donderdagavond 16 januari, 3 lessen € 42,Uit je hoofd in je lijf vrijdagavond 17 januari, 6 lessen € 66,Assertiviteit voor vrouwen woensdagmorgen, 29 januari, 6 lessen € 104,Balans in lijf en leven donderdagmorgen 6 februari, 10 lessen € 83,Opruimen als avontuur maandagavond 24 februari, 3 lessen € 42,Familieopstellingen donderdagavond 27 februari, 5 lessen € 69,NLP woensdagavond 12 maart, 6 lessen € 104,Weerbaarheid en flexibiliteit donderdagavond 13 maart, 5 lessen € 55,Stijl woensdagmorgen 5 februari, 2 lessen € 40,Kleuranalyse woensdagmorgen 12 maart, 2 lessen € 28,Visagie woensdagmorgen 2 april, 1 les € 24,-

Informatie over onze cursussen en het aanmeldingsformulier vindt U op onze website

www.volksuniversiteit-lisse.nl

Priori autostoeltje Extra veilig, Europees goedgekeurd autostoeltje. Voor peuters vanaf 9 maanden tot 3,5 jaar.

Van 99.-

79. Check alleen g aanbiedin s.nl d r o lf op ha

Openingstijden: maandag dinsdag t/m vrijdag zaterdag

gesloten 10.00 tot 17.30 uur 10.00 tot 16.00 uur

Hoofdstraat 26 - Hillegom Tel. 0252-520557 - 06-22795993 Fax 0252-525870

ZONWERING

PArtICuLIereN

OPGeLet! uw advertentie verschijnt in de regio:

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. u kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. • UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KAtWIJK • HET VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KAtWIJK • SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOOrDWIJK • PRIMERA v.d. Lans, Hoofdstraat 208, SASSeNheIM • RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOOrDWIJKerhOut • THE READSHOP, in de Hoftuin, rIJNSBurG • LIETHORPS BOECKHUYS, Hoogmadeseweg 13, LeIDerDOrP • ROKERSPALEIS LEIDERDORP, Van Diepeningenlaan 17, LeIDerDOrP • BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OeGStGeeSt U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLeVereN tOt DONDerDAG 12.00 uur! (plaatsing in de week daarna)

Katwijk Rijnsburg Valkenburg

Noordwijk hout Noordwijker De Zilk Sassenheim Voorhout Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom Beinsdorp Oegstgeest Leiderdorp

}

€ 15.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................……………………… Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

te huur • te KOOP • GeVrAAGD AANGeBODeN • GeZOCht • GeVONDeN


nieuws

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

dinsdag 7 januari 2014

11

Jong Conservatorium talent in Koetshuis Lisse

n Veel jong zang- en pianotalent in het Koetshuis op dinsdag 14 januari bij concert met studenten van het Koninklijk Conservatorium Den Haag.

Als eerste in het nieuwe jaar staat het jaarlijks terugkerende concert met jong talent van de duoklas zang-piano van het Conservatorium op het programma. De acht zangers en zangeressen en vijf pianisten brengen operafragmenten

van Mozart, Donizetti, Bellini, Cilea, Puccini, Verdi, Donizetti en Lehar ten gehore. Voor de pauze worden liederen gezongen van Schubert, Grieg, Wolf en Berg. Het concert in het Koethuis begint om 20.14 uur. De deuren gaan open om 19.30 uur. Kaarten kosten 17,50 euro, jongeren betalen 7,50 euro. De kaarten zijn verkrijgbaar bij de VVV Lisse. Reserveren kan via 0252 750690, of via email: kasteelcultureel@kasteelkeukenhof.nl.

Cursus internet voor ouderen Lisse n De werkgroep ‘Bijblijven bij techniek’ van SWOL organiseert op dinsdag 21 januari een lezing over de omgang met internet voor ouderen in De Beukenhof.

Het bekijken en zoeken van informatie via internet wordt steeds belangrijker. De werkgroep van SWOL

organiseert een lezing waarin op een eenvoudige manier uitleg wordt gegeven over de mogelijkheden van internet voor het normale dagelijkse leven. De aanvang is om 14.00 uur. De toegang is 2,50 euro, inclusief koffie of thee. Voor informatie, bel Trudy van Oort 0252 411795 of Lia van der Westen 0252 414927.

Taal- en cultuurcursus voor in de koffer Lisse n Deze maand start de Op Reis winkel met taal- en cultuurcursussen voor China, Indonesië en Marokko, een Franse wijncursus en een GPS-workshop.

Tijdens negen taal- en cultuurbijeenkomsten leren de kleine groepen deelnemers tal van uitdrukkingen die tijdens een reis van nut zijn. In het Mandarijn Chinees, Bahasa Indonesia of Marokkaans Arabisch. Toeristen worden echte reizigers als ze daarbij iets meer van de geschiedenis, volkeren en gewoonten van een land begrijpen. De docenten die allemaal langere tijd in ‘hun’ land hebben gewoond, laten dus ook snuiven aan het echte leven. Eten is een belangrijk onderdeel van alle culturen en daarom serveren speciale koks halverwege

de cursus een maaltijd met specifieke gerechten. Het populaire Frankrijk heeft twee speciale cursussen: een Taal-Cultuur-Wijn en Spijs-cursus van vijf lessen en een Franse wijncursus van vier lessen. Meer informatie staat op www.opreiswinkel.nl/cursusaanbod.php. Bingo Kindervreugd

Lisse n Speeltuin Kindervreugd organiseert op vrijdag 17 januari een bingo. De zaal gaat open om 20.00 uur, de bingo begint om 20.30 uur. Deze activiteit is alleen voor leden. Dit heeft te maken met de bezoekersaantallen die, sinds de vestiging in het nieuwe gebouw, zijn toegenomen. Vanwege de beperkte ruimte is de organisatie genoodzaakt dit keer alleen leden toe te laten.

Emma en Lieuwe Schuuring voor ‘Vrijheid-Blijheid’ | Foto: Arie in ‘t Veld

Dubbel eeuwfeest in ‘Vrijheid Blijheid’ Lisse n Hoe ze het precies gaan aanpakken is nog niet bekend, maar het is zeker dat Emma en Lieuwe Schuuring in hun woning ‘Vrijheid-Blijheid’ aan de Berkhoutlaan dit jaar een feestje gaan bouwen. Een dubbel eeuwfeest zelfs, dat betrekking heeft op zowel het huis als de vroegere bewoners ervan. Door Arie in ‘t Veld

“Het huis waarin wij met groot plezier vanaf 1983 wonen was het huis van de architecten vader en zoon Leen van Tol sr. en jr. Senior (1885 – 1944) kreeg aan het begin van de vorige eeuw de opdracht om de Rijkstuinbouwschool in Lisse te ontwerpen. Hij vertrok in 1910 naar Lisse en vestigde zich hier ook. Niet in het minst omdat hij de ene opdracht na de andere kreeg voor huizen van bollenkwekers en -exporteurs en bedrijven. Aanvankelijk woonde de familie aan de Heereweg, maar Van Tol ontwierp en bouwde een villa voor zichzelf aan de toenmalige Stationsweg, nu Berkhoutlaan. ‘Vrijheid-Blijheid’ werd een feit. In 1914

werd het huis betrokken en kort daarna werd in september Leen Tol junior (1914 – 1968) geboren. Ook 100 jaar geleden dus.” Villa’s

Emma en Lieuwe kunnen een boek vullen met foto’s van de gebouwen en huizen die vader en zoon in Lisse en de regio hebben ontworpen. De villa ‘In de Bocht’, de voormalige burgemeesterswoning van Lisse die door senior in 1923 werd ontworpen. Maar onder andere in 1914 ook villa ‘Somalo’ aan de Heereweg, (SOphia, MAria, LOusi Driehuis), in 1925 ‘Huize Rutsbo’ eveneens aan de Heereweg, de voormalige openbare school (nu in het plan Raadhuisplein), de villa ‘Wassergeest’ en het

woonhuis ‘De Tol’ op de Heereweg nabij de Oranjelaan. En wat te denken van bedrijfsgebouwen zoals de Hobaho en het bedrijf van de firma Driehuizen. Leen Tol jr. ontwierp onder andere het ‘Huis ter Specke’ aan de Achterweg. Gebouwd op een restant van een duin, waarbij de stenen van de boerderij die daar stond en gesloopt, werden gebruikt. Ook ontwierp hij het hofje in de Prinsessestraat. Kwijtschelding

“Maar een echte zakenman was hij niet”, vertellen de huidige bewoners. “Als klanten de rekening niet konden betalen zorgde hij voor een zeer soepele betalingsregeling of verleende zelfs volledige kwijtschelding. Al met al wonen we in een huis waarin zich een rijke (bouw) geschiedenis heeft afgespeeld en waaraan we zeker aandacht aan gaan besteden.”

sporen van vroeger

In 2014… lopen we misschien over water! Verleden en heden gaan hand in hand. Daarom is het altijd leuk om te weten hoe iets is ontstaan en wie de mensen zijn die ons verleden levend houden. Elke twee weken vertelt De Stichting Vrienden van Oud Hillegom een bijzonder (historisch) verhaal. Aan het begin van elk jaar geven we ons over aan plannen of goede voornemens voor het komende jaar. Voor Hillegom zijn al in het najaar van 2013 plannen gepresenteerd voor de herinrichting van de dorpskern, het zogeheten Hart voor Hillegom. Met name de tuin van het Hof van Hillegom wordt in deze plannen fiks onder handen genomen. Het Hof is de laatste zogenoemde buitenplaats van Hillegom, en maakte ooit deel uit van een groep van negen buitenplaatsen. Van de andere buitenplaatsen is bijna niets meer terug te vinden ofschoon de namen nog steeds

voortleven, zoals Oostende, Horstendaal, Weerestein, Treslong. Lapinenburg en Elsbroek. Deze buitenplaatsen dienden als voorjaars- en zomerverblijven voor hun rijke eigenaren, die in die maanden hun stadse bewoning ervoor verruilden. Van oorsprong was de Hoftuin ingericht als een Engelse landschapstuin en volgens het herinrichtingsplan zal “de nieuwe voortuin van het gemeentehuis” een parkachtige inrichting krijgen, gebaseerd op een historische tekening. En, er wordt niet gekapt – zo is er gemeld. Dat laatste is een geruststelling, want in Hillegom is bij recente

herinrichtingen (Van de Endelaan, Park Elsbroek) veel meer gekapt dan het dorpsgenoten lief is. Mocht de Hoftuin al binnenkort heringericht worden, dan zal dat tevens het einde betekenen van de huidige waterpartij. Wellicht lopen we in 2014 wel “over water”, als de waterpartij geofferd wordt aan de herinrichting. De Stichting Vrienden van Oud Hillegom heeft met grote belangstelling kennis genomen van de mededelingen omtrent de herinrichting van de dorpskern. En zal ook in 2014 met grote interesse het vervolg van deze planning volgen en waar nodig of uitgenodigd, vanuit het oogpunt van cultureel erfgoed en bewaren van lokale historie deelnemen aan discussies hieromtrent. De Stichting is zoals altijd zeer benieuwd naar de mening van dorpsgenoten. Eenieder is van

harte welkom om die per email te ventileren, of persoonlijk langs te komen in het sfeervolle Maartenshuis. Onze vrijwilligers ontvangen u graag. Openingstijden van het archiefen documentatiecentrum van de Stichting Vrienden van Oud Hillegom zijn te vinden op de website www.vriendenvanoudhillegom.nl onder het kopje Agenda en evenementen / Evenementenoverzicht.

De fontein in het Hof van Hillegom geeft zo af en toe gekleurd water of een flinke schuimkraag, met dank aan de lokale jeugd. |Foto: Beleefdebollenstreek.nl Jacolien van der Valk / Stichting Vrienden van Oud Hillegom Email: svvoh.pr@gmail.com


12

regioroulette

DINSDAG 7 JANUARI 2014

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

Koops: ‘Ik bewonder Koningin Beatrix’ HILLEGOM  Per 1 januari heeft Wilbert Koops zijn functie als voorzitter van de HiPro neergelegd. Koops heeft de voorzittershamer zeven jaar gehanteerd en was medeoprichter. Dit betekent niet dat hij niets meer om handen heeft. Koops zit nog in de gemeentelijke monumentencommissie en maakt deel uit van het Cultuur en Historisch Genootschap Duin- en Bollenstreek. 32. Wie bewondert u? “Koningin Beatrix met alles wat ze heeft meegemaakt en dan zomaar doorgaan. Dat is het eerste wat in me opkomt eigenlijk. Op oudere leeftijd Koningin zijn, je zoon verliezen en allemaal gezeur over je heen krijgen. Wel of niet een formateur, of informateur kiezen en maar blijven glimlachen. Daar heb ik bewondering voor. Ik zou dat echt niet kunnen. Ik was er allang mee gestopt. 3. Welk kunstwerk (boek, schilderij, beeld, lied, cd) zou u gemaakt willen hebben? Ik zou de kunstwerken, die nu niet op de rotondes van de N208 komen, gemaakt willen hebben. Er wordt nu zoveel geld weggegeven aan nutteloze hekwerken en onhandige fietspaden. Dat geld had mooi aan deze kunstwerken besteed kunnen worden om het dorp wat op te fleuren. 14. U mag vier mensen -ook overleden personen- uitnodigen voor een dinertje. Wie? Ik ben een echt familiemens. Ik zou er dan het liefst meer uitnodigen dan vier mensen. Mijn familie is wat groter en het liefst heb ik iedereen er dan bij hebben. Ik zou dan een gezellig diner willen met mijn hele familie, maar als ik dan toch moet kiezen: mijn ouders die me geweldig hebben opgevoed en waar ik ontzettend trots op ben en mijn vriend met wie ik al bijna 12,5 jaar samen ben. 2. Wat was uw eerste auto? Een Peugeot 309, die ik bij Schoonderbeek heb gekocht. Lekker goedkoop, maar wel een miskoop. Die auto lekte als een mandje. Ik stond echt overal stil

en op een gegeven moment had ik het versnellingsbakje in mijn handen. Dat was op de Leidsevaart in Vogelenzang. Dat zal ik nooit meer vergeten. Ik kon nog net de koppeling intrappen en de auto uit laten rijden naar het eerste de beste parkeerhaventje. De achterlichten had ik dichtgekit, tegen het vocht. Het water kwam echt naar binnen. Door dat kitten kon ik geen lampje meer verwisselen. ’s Morgens waren de ramen helemaal beslagen, in de winter helemaal. Als het vroor zat er zelfs van binnen ijs. Ik heb de auto ingeruild en er iemand anders ongetwijfeld heel gelukkig mee gemaakt. 15. Wat is de grootste verkeersovertreding die u heeft begaan? Ik heb een scooter aangereden, die ik geen voorrang had verleend. Dat is iets waar ik niet trots op ben. Het was op de Bethlehemlaan, heel veel jaren geleden. Ik was, denk ik, een jaar of 18. De scooterrijder is gewond geraakt. Het was heel vervelend om mee te maken. Het doffe geluid op de auto en je ziet iets voorbij vliegen. De scooterrijder moest met een ambulance worden afgevoerd. Ik heb moeten voorkomen. Dat is de ergste verkeersovertreding die ik ooit heb gemaakt en deze heeft de rest van mijn leven een indruk achtergelaten. 33. Welk boek ligt op dit moment op uw nachtkastje? Er ligt geen boek op mijn nachtkastje. Boeken lezen doe ik alleen als ik op vakantie ben. Het laatste boek dat ik gelezen heb is de nieuwste van Dan Brown. Wat in mijn nachtkastje ligt is een tijdschrift van de Quest, waarin lekkere korte verhalen staan.

Regioroulette is een wekelijkse interviewserie met persoonlijke vragen. Aan de hand van het roulettespel wordt beslist welke. Tekst: Annemiek Cornelissen

Paspoort Naam: Wilbert Koops Leeftijd: 41 jaar Geboren: Hillegom Burgelijke staat: geregisteerd partnerschap Opleiding: Havo, Makelaardijopleiding en Eventmanagement Functie: Teammanager Bloedopnamedienst ATAL-medial regio Rijnland Van 2007-2014 voorzitter en medeoprichter HiPro Gemeentelijke monumentencommissie Cultuur en historisch genootschap Duin- en Bollenstreek 2000-2007 voorzitter van Vrienden van Oud Hillegom

25. Wat was uw grootste blunder ooit? Dat was nog niet zo lang geleden. Ik heb een vrouwelijk collega tien jaar ouder geschat dan zij werkelijk is en dat nog tegen haar gezegd ook. Ik trof haar aan met haar hoofd in de koelkast toen ik binnenkwam en vroeg haar wat ze aan het doen was. Ze zei: ‘Ik heb een opvlieger’. Ik antwoordde: “Ben je al zo oud dan?”, terwijl ze gewoon die opvliegers al heel jong heeft gekregen. Ik probeerde nog wat onzinnigs te zeggen, maar de schade was al aangericht. 4. Waar kunt u ontzettend kwaad om worden? (en wanneer was dat voor het laatst) Ik word niet zo vaak kwaad, maar als ik kwaad word, dan ontplof ik. Dat is vaak kort maar krachtig en dan ben ik het snel weer vergeten. Ik ben pas geleden nog ontploft maar dat ga ik hier niet uit de doeken doen, omdat het goed is opgelost. Ik wil het niet weer oprakelen. Het is klaar. 22. Wie was/is uw grootste voorbeeld? Mijn moeder omdat ze ondanks lichamelijke tegenslagen altijd positief blijft. 28. Wat is uw grootste angst? Mijn ouders of vriend te verliezen. 35. Waar heeft u voor het laatst een nacht van wakker gelegen? Dat was als er een evenement plaatsvond. Dan lag ik in bed te malen of ik wel aan alles had gedacht, of het goed geregeld was, wie wat moest gaan doen, zouden de mensen het wel naar het zin hebben straks, zouden ze het wel leuk vinden, straks mislukt het en dat soort dingen.

10. Wat was de gelukkigste fase van uw leven? Dat is nu. In de pubertijd ben je nog soort onzeker. Dan zit je in een opbouwfase en zijn heel veel dingen in je leven nog onzeker. Je bent alles aan het onderzoeken. Nu als dertiger/ veertiger, ben ik zeker van mezelf. Ik heb een leuke relatie en volgens mij loopt alles nu redelijk op rolletjes. Dit is gewoon de lekkerste tijd. Nu wil ik wel stoppen met ouder worden. 1.Wat is uw slechte eigenschap? Mijn ongeduld. Dat uit zich vaak in een soort enthousiasme, waardoor ik ga drammen en ongeduldig word. Daardoor heb ik soms wel eens op tenen gestaan. Dat ben ik me van bewust en ik hoop dat ik dat niet meer doe. Hierdoor zijn mensen namelijk wel eens boos op me geworden of geïrriteerd. Dat is, denk ik, terecht, terwijl dat helemaal niet mijn bedoeling is geweest. Dit hoort ook bij een levensfase. Daar leer je van. In een leven moet je van alles leren en blijven leren. 27. Wat kan u diep ontroeren? We hebben het de laatste weken niet makkelijk gehad wat onze huisdieren betreft. We hebben twee katten in laten slapen en omdat we ze zo misten hebben we er een uit het asiel gehaald. Al snel zijn we ons aan dit beestje ook weer gaan hechten. Deze kat bleek ziek te zijn en niet een klein beetje ook. We hebben het beestje teruggebracht naar het asiel en daar gaan ze kijken wat de dierenarts voor hem kan doen. Zoiets gaat je niet in de koude kleren zitten hoor, zoiets ontroerd me. Het is de laatste tijd heel erg stil in huis.”

DE VRAGEN 1. Wat is uw slechtste eigenschap? 2. Wat was uw eerste auto? 3. Welk kunstwerk (boek, schilderij, beeld, lied, cd) zou u gemaakt willen hebben? 4. Waar kunt u ontzettend kwaad om worden? (en wanneer was dat voor het laatst) 5. Wat zou de persoon die u was op 18-jarige leeftijd nu op deze leeftijd van u vinden? 6. Wat is uw levensmotto? 7. Waar mogen ze u midden in de nacht wakker voor maken? 8. Van welke beroemdheid greep de dood u het meest aan? 9. Welk tv-programma moet meteen van het scherm worden gehaald? 10. Wat was de gelukkigste fase van uw leven? 11. Wat is de leukste persoon die u dit jaar hebt leren kennen? 12. Heeft u wel eens een belangrijke vriendschap verbroken? 13. Wat zou u aan uw partner willen veranderen? 14. U mag vier mensen - ook overleden personen - uitnodigen voor een dinertje. Wie? 15. Wat is de grootste wetsovertreding die u heeft begaan? 16. Waarover heeft u in uw leven het meeste verdriet gehad? 17. Van welk bedrijf of welke instelling zou u een half jaar directeur willen zijn? 18. Van wie zou u een toegestoken hand weigeren? 19. Noem eens iets onverwachts wat veel mensen niet van u weten 20. Bent u gelovig? 21. Aan wie heeft u een bloedhekel? 22. Wie was/is uw grootste voorbeeld? 23. Waar staat u over 10 jaar? 24. Als u de wereld kon veranderen, waar zou u beginnen? 25. Wat was uw grootste blunder ooit? 26. In welke andere periode had u graag geleefd? 27. Wat kan u diep ontroeren? 28. Wat is uw grootste angst? 29. Met wie zou u wel eens een beschuitje willen eten? 30. Welke dag zou u willen overdoen? 31. Wat is beste deal die u in uw leven gesloten hebt? 32. Wie bewondert u? 33. Welk boek ligt op dit moment op uw nachtkastje? 34. Wanneer heeft u voor het laatst ontzettend gelachen? 35. Waar heeft u voor het laatst een nacht van wakker gelegen? 36. Wat is het grappigste dat u de laatste tijd heeft meegemaakt?


sport

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

Open Huis Wellness

13 SIB officieel vereniging dinsdag 7 januari 2014

Hillegom n Het SIB Loopcollectief is op de valreep van het oude jaar een vereniging geworden. Het heeft zich inmiddels ook als atletiekvereniging aangesloten bij de Atletiek Unie.

Lisse n Op woensdag 15 januari houden Feng Shui Life Coach en Fairy Chic van een Open Huis. Wellness betekent letterlijk ‘gezondheid’ en wordt hedendaags gebruikt als verzamelnaam voor alles wat met ontspanning, rust en genieten te maken heeft. De praktijkruime aan de Van der Veldstraat 1a is tussen 17.00 en 20.00 uur te bezichtigen.

Met de ondertekening van de statuten door kersverse voorzitter Gerda Methorst is op vrijdag 27 december het SIB Loopcollectief een zelfstandig rechtspersoon geworden, oftewel een vereniging. Amper twee weken geleden was de Algemene Ledenvergadering in het clubgebouw De Drempel van Crescendo, waar alle leden unaniem er mee in stemden om als zelfstandige vereniging verder te gaan. SIB Loopcollectief

Winterdrives bij Brigde Club Lisse Lisse n In het winterseizoen 2013/14 organiseert Bridge Club Lisse op de tweede zondag van de maand een ‘Winterdrive’. op zondag 12 januari van 13.30 tot 17.00 uur de eerste drive van dit jaar. Bridgers van alle sterktes, clubmaar vooral ook thuisbridgers zich bij BC Lisse aanmelden. Dat kan tot en met donderdag 9 januari via bcl.winterdrives@ gmail.com, of telefonisch bij Dick Schopman (0252 411406) of Ronald Hack (0252 417608). Deelname is 10 euro per persoon.

gaat in alle opzichten een gezonde toekomst toekomst tegemoet, de financiën zij op orde, de trainingsaccommodatie Sportpark Zanderij waar zowel dinsdag en woensdagavond wordt getraind maar waarvan door de weeks alle trainingen starten, ligt er schitterend bij en niet geheel onbelangrijk er zijn voldoende enthousiaste trainers en begeleiders om zowel de beginnende als ervaren loper te begeleiden. SIB Loopcollectief heeft zich inmiddels als atletiekvereniging aangesloten bij de Atletiek Unie en richt zich in het bijzonder op de recreatieve loper maar ook de meer prestatie gerichte atleet kan heel goed bij SIB uit de voeten.

Eerste team Reflex promoveert Lisse n Het eerste tafeltennisteam van Reflex is kampioen geworden van de tweede klasse van de najaars-tafeltenniscompetitie.

Met 64 punten haalden Jaap Rip, Vincent van Leeuwen en Bob Out precies één punt meer dan grote concurrent Papendrecht, waarmee

promotie naar de eerste klasse veilig werd gesteld. Nog nooit speelde een team van Reflex zo hoog. Ook team 5 (Sjaak van der Kamp, Erika Spörl en Gerrit Wildenbeest) en team 1-duocompetitie (Martijn Bakker, Patrick Duivenvoorde) bekroonden het najaarsseizoen met een kampioenschap.

Open spreekuur over psyche

Even oefenen met korfballen; hoeveel kun jij er scoren? |Foto: AC

Sportieve middag

Gratis bloeddrukmeting

Lisse n Rivierduinen GGZ Duin- en Bollenstreek biedt mensen op dinsdag 14 januari van 17.00 tot 19.00 uur in vestiging aan Grachtweg 36 de mogelijkheid om zonder afspraak binnen te lopen en een gesprek te hebben over psychische gezondheid. Soms maken mensen zich zorgen omdat zij te maken hebben met iemand die somber is, kribbig, angstig of gestrest. Het open spreekuur is gratis, vooraf aanmelden is niet nodig. Meer informatie: info@ggzduinenbollenstreek.nl of (0252) 24 34 00.

Hillegom n Het Henri Dunantplein was op vrijdag 3 januari gezellig druk en dat had alles te maken met een initiatief van het Koopcentrum Hillegom, die de leden van Speeltuinvereniging Jeugdland had uitgenodigd om een bezoek te brengen aan het Kunst en Hobbyplein.

Lisse

Geslaagde knipactie

Lisse

Hillegom n Speciaal voor de

feestdagen bleef kapsalon Mixt Styling dit jaar een dag langer open. Niet om extra klanten binnen te voorzien van een feestkapsel, maar wel om deelnemers aan de Voedselbank een gratis knipbeurt aan te bieden. De vijf kapsters hebben in totaal 35 mensen geknipt, waaronder veel kinderen, die met een nieuw kapsel de vakantie feestelijk konden beginnen.

Hyacinten voor ouderen Hillegom n In de week van kerst

werd een groot aantal ouderen in Hillegom bezocht door leden van Bloeiend Hillegom en kregen zij een bakje hyacinten aangeboden. Zoals ieder jaar werden de meer dan 300 bewoners van Groot Veenenbrug, Bloemhof, Clusiushof en het mooie nieuwe Bloemswaard met een bloemetje opgevrolijkt. Voor iedere deelnemer aan De Voedselbank Hillegom zal in januari ook een potje hyacinten beschikbaar zijn.

In samenwerking met de jeugd-

trainers en vrijwilligers van Korfbalvereniging SDO werd een korfbalcircuit uitgezet op dit plein en ongeveer 25 kinderen hebben daar naar hartelust gekorfbald, terwijl ze binnen dierfiguurtjes konden plakken en met leem en schelpen aan de slag konden. Zij kregen een middagvullend programma voorgeschoteld met na afloop een suikerspin.

n De Vegro Thuiszorgwinkel organiseert iedere eerste woensdag van de maand gratis bloeddrukmetingen. Op woensdag 8 januari is dat tussen 10.00 en 15.00 uur in de winkel aan de Vennestraat 13 op het industrieterrein Dever.

De Vegro medewerkers kunnen geen medisch advies aan de meting verbinden. Bij afwijkende waarden kan contact opgenomen worden met een huisarts. Kijk voor meer informatie op www. vegro.info of bel gratis naar 0800 2887766.

Sjaak Bral presenteert Voetbalquiz n Op vrijdag 21 februari wordt de grote Quiztion Productions voetbalquiz in De Nachtegaal georganiseerd. De Haagse cabaretier Sjaak Bral, die al enkele jaren op het verlanglijstje van de quizorganisatoren stond, zal deze zevende editie van de pittige voetbalquiz presenteren.

Na Peter Heerschop in de eerste editie is Bral de tweede cabaretier die de 60 vragen aan elkaar zal

praten. Andere quizmasters waren Langs de Lijn radioverslaggevers Andy Houtkamp en Bas Ticheler, voormalig scheidsrechters Roelof Luinge en Dick van Egmond en oudAjax keeper Heinz Stuy. De quizwinnaars worden op voetbalvakantie gestuurd naar een sfeervolle thuiswedstrijd van Borussia Dortmund. Deelname aan de voetbalquiz kan per tweetal en kost 7,50 euro per persoon. Inschrijven kan op www. quiztionproductions.nl.

Fit het nieuwe jaar in Lisse

n Het lesuur van Fit op zaterdagochtend is vernieuwd: Fit-Actief!. Het is bedoeld voor alle mannen en vrouwen van 40-plus, die in beweging willen blijven.

Het lesuur wordt verzorgd door Peter van Denzen. Hij sloot zich 34 jaar geleden aan bij de gymnastiekvereniging uit Lisse. Al snel werd Peter gevraagd om de toenmalige ‘herengroep’ over te nemen. Inmiddels zijn ook vrouwen meer dan welkom in zijn les. Peter legt het accent op conditieverbetering door middel van circuittraining en allerlei spelvormen als basketbal, volleybal of hockey. Ook lenigheids- en rekoefeningen komen aan bod. Voor iedereen die het nieuwe jaar goed wil beginnen, heeft Fit een aanbod: de hele maand januari is

deelname slecht vijf euro. Bevalt het lesuur, dan kun jij je na deze proefmaand inschrijven bij Fit tegen een contributie van 168 euro per jaar. Fit-Actief! wordt gegeven op zaterdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur in de gymzaal aan de Ruishoornlaan in Lisse. Meer informatie staat op www.fitlisse.nl of bel met trainer Peter van Denzen via 0252 411082. Portonova bij Jazzclub Perdido

Hillegom n Op zaterdag 11 januari begint Jazzclub Perdido het jaar met Portonova in Theater Het Raam. Aanvang om 20.30 uur, kaarten kosten 12,50 euro. Portonova is een Nederlandse nu-jazz band. De muzikanten mengen jazz met dance. Meer informatie op www. perdido.nl.

Drukte bij het bridgekampioenschap van Kennemerland, met deelnemers van Bel Air. |Foto: pr.

Baas en Missaar behouden koppositie Hillegom

n Doordat een paar topparen George Cerneüs met Jan Kleijn en Agnes Hulsebosch met Tiny Uitendaal afwezig waren bij Bridgeclub Bel Air. kwam de koppositie van Martin Baas en John Missaar niet in gevaar. Zelf behaalden zijn 60,88% en hebben nu al een voorsprong van 20% op de nummer twee.

Ook Frans v. Meeteren met Bernard Schouten konden profiteren en de derde plaats innemen, ondanks de matige score van 52,08%. Ineke Korremans met Ans Plomp vielen uit de top drie omdat zij 49,07 % behaalden. Dessa Ramic kwam met Wim Wonink aan de bridgetafel en behaalden de eerste plaats met 61,81%. Omdat Wim geen lid is van de zater-

dagmiddag werd deze score teruggebracht naar 55%. Monique v. Zanten en Rita Fluitsma behouden hun eerste plaats in de B groep (58 paren) en liepen zelfs nog uit op Tonnie Priem en Eveline v. Delden. Zelf behaalden zij 57,29% en hun naaste belagers slechts 50%. Corrie Castelein en Wil Springer verdrongen Ada Lohuis en Frans Gill van de derde plaats door 6 % meer te halen. Carla Beers en Ernst Muntinga behaalden bij de C lijn een score van 65,97% en werden eerste. Wilma Koek en Marten Hoogeterp kwamen eindelijk ook eens met een behoorlijke score voor de dag (58,68%). In de D lijn ging de winst naar Bernie Luymens met Paul Knip (62,1%) met Agnes Kloppers en Marita Donders op plaats twee met 59,38%.


Kelto knalt 2014 in! CARESSE 4500 160x200 cm

2420,Caresse 4500:

1695,-

Complete boxspring bestaande uit:

• een gestoffeerd hoofdbord • 2 elektrisch verstelbare boxsprings voorzien van pocketveer matrassen met

5 comfort zones • matras-toppers van hoogwaardig

koudschuim • 2 elektrische motoren met bediening •

ACTIE

17 cm trendy pootjes in rvs.

Luxe 7 zone Pocketmatras

met meerzone latexafdekking aan beide zijden. ACTIE Nu 2e matras

!

Afneembare dubbeljerseyhoes met rijkelijke woldoorstikking. Luxe 7 zone Pocketmatras

ACTIE GRATIS met meerzone latexafdekking aan beide zijden.

Afneembare dubbeljerseyhoes met rijkelijke woldoorstikking.

!€ 695,-

Luxe 7 zone Pocketmatras

Met meerzone latexafdekking aan beide zijden. Afneembare dubbeljerseyhoes met rijkelijke woldoorstikking ipv

€ 695,-

ipv € 1390

!

€ 1390

€ 695,ipv € 1.390,NORMAAL FIRM

1,6 1,8

1,5 1,7

1,8 2,0

NORMAAL FIRM

1,6 1,8

1,8 2,0

1,6 1,8

1,5 1,7

1,5 1,7

1,6 1,8

1,8 2,0

1,6 1,8

1,8 2,0

1,5 1,7

1,6 1,8

ontvangt uGRATIS! de2 2eematras GRATIS! ontvangt u de 2e matras ontvangt u de matras GRATIS! Bij aankoop van een standaardafmeting 80 of 90 op 200 cm

P

160x200 cm

3420,-

2395,-

Caresse 4700:

Bij aankoop van een standaardafmeting 80 of 90 op 200 cm Bij aankoop van een standaardafmeting 80 of 90 op 200 cm

velda.net

CARESSE 4700

complete boxspring bestaande uit:

• een gestoffeerd hoofdbord • 2 elektrisch verstelbare boxsprings met uniek ‘pull-back’ systeem (terugloopsysteem), voor een ideale, ergonomische verstelling en zitpositie • 2 pocketveer matrassen met 5 comfort zones • 2 voetstoppers • matras-toppers van hoogwaardig koudschuim • 2 elektrische motoren met bediening.

Diverse showroommodellen tot 70% korting! Diverse kinderkamers tot 50% korting!

Voor de deur

velda.net

KELTO

SLAAPKAMERCENTRUM SLAAPKAMERCENTRUM

23 jeugdslaapkamers

30, 2211 XK, Noordwijkerhout Gieterij Gieterij 30 • 2211 XK Noordwijkerhout • Tel: 0252 - 34 11 11 www.kelto.nl el. 0252 - 34 11 11 www.kelto.nl


service

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

DINSDAG 7 JANUARI 2014

15

Oud en nieuw

H

evig bibberend verdwijnt één van onze hondjes richting badkamer. Hij is met geen mogelijkheid te kalmeren en hij probeert zich tussen de wasmachine en de tegelwand te wurmen. Het andere hondje ligt onder een dikke deken op de bank en zij trilt zo, dat de hele bank mee beweegt. In de gang ligt een grote plas, die ze binnen wel moest doen, want ze durft al de gehele dag absoluut niet naar buiten. De poes zit met grote zwarte ogen en wijd openstaande pupillen als een wassenbeeld onder de kerstboom, naast het kerststalletje. Ze heeft zich de laatste twee uur niet bewogen. Er wordt hard op het raam geklopt: de buurman roept iets en ik ga naar buiten. Hij vertelt me dat hij zojuist twee paarden op topsnelheid over de weg zag hollen, in blinde paniek, en dat ze verderop het natuurgebied in gegaloppeerd zijn. Ze slalomden tussen auto’s door, die niet van plan waren te stoppen...We kijken gealarmeerd naar de stal en zien dat die helemaal leeg is: het zijn onze

Column Poespas

COLOFON Oplage 18.500 Verschijnt iedere dinsdag Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066, 2220 CB Katwijk Tel: 071 4022901 Fax: 071 4032325 Hoofdredactie: Teuntje van Delft tel.: 06 12 74 64 78 e-mail: t.v.delft@ uitgeverijverhagen.nl Redactie: Marieke Voorn tel.: 06 49 44 96 32 e-mail: mariekevoorn@uitgeverijverhagen.nl redactie@lissernieuws.nl redactie@dehillegommer.nl Verslaggevers: Marca Bultink Annemiek Cornelisse Richard Grootbod Ilse Hesp Lodewijk Kamps Ed Olivier Hans Pronk Lia in ‘t Veld Kees van Zuijlen Peter Nieuwendijk Fotografen: Frank Bonnet Rob Joore Wim Krol Bouwe Prins Sven van der Vlugt Cees van ’t Wout Corine Zijerveld Advertenties: Meriam Mesman, 06-46094209 meriam.mesman@uitgeverijverhagen.nl Sluitingstijd advertenties: maandag 10.00 uur. Contactgegevens Binnendienst: Vincent Roos, 071-4091638 Rosita Haasnoot, 071-4091637 advertentie@uitgeverijverhagen.nl Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, 071-4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging

paardjes... De ruit in de stal is kapot gebeukt en het slot is van de deurpost afgebroken. De paniek moet gigantisch geweest zijn. Met het hele gezin schieten we in de jassen en vliegen naar het achterliggende polderland, gewapend met halsters en vangtouwen. Onze jongste dochter rent op haar nieuwe laarzen met sleehakken mee. Onze oudste dochter probeert extra hulp te mobiliseren. Mijn hart klopt in mijn keel: Wat als we ze niet meer te pakken krijgen? Wat als ze de N205 op rennen? Alle angstscenario’s passeren de revue. Het is werkelijk pikkedonker en je ziet geen hand voor ogen. Maar dan plotseling zien we twee grazende silhouetten in de verte! Op het moment dat we ze in zicht krijgen zetten ze het weer op een lopen. Ik besluit met een boog om ze heen te fietsen zodat we ze van twee kanten in kunnen sluiten. De twee glazen champagne die ik al op heb zorgen ervoor dat ik gauw buiten adem ben. Op pure adrenaline fiets ik door en ik bedenk dat ik in het donker

met mijn zwarte jas en mijn donkerblauwe fiets zonder licht voor twee paarden die op hol zijn niet echt een zware hindernis zal vormen. De angst dat ze me verpletteren beneemt me de laatste adem. Dan hoor ik vanuit het duister rustig hoefgetrappel: het is mijn vrouw gelukt om ze te benaderen en met een halster weer mee terug te nemen. Heel voorzichtig fiets ik naar ze toe: “Waar was je nou?” vraagt ze. Mijn tactische manoeuvre krijg ik slecht uitgelegd. Eenmaal thuis barricadeer ik de staldeur en maak het slot opnieuw vast met moeren en bouten. Op de kliniek ga ik verdovingsinjecties halen om beide dieren te kalmeren. In de auto op weg naar de praktijk hoor ik op het nieuws over een kat die is opgeblazen doordat er van achteren een rotje in is gestopt. Thuis zoek ik op de laptop www.vuurwerkoverlast. nl op en maak als 82.000ste inzender melding van overlast voor dieren.

Lodewijk Kamps is dierenarts in Hillegom en vertelt wekelijks over zijn praktijk

‘De wonderbare uitvinding’ door ODI TONEEL

 Toneelvereniging ODI uit Noordwijkerhout speelt in januari het leuke stuk ‘De wonderbare uitvinding van professor Filarsky’ van Erik Vos. De regie is in handen van Jasja Bühler.

De voorstelling gaat over professor Filarsky, die een hele bijzondere machine heeft uitgevonden. Deze machine kan namelijk verdubbelen. Van ieder dier en van elk ding kan hij er twee maken. De verdubbelingmachine wil Filarsky graag laten zien aan professor Kandinsky, een oude vriend. Ze spreken op een geheime plek af waar ze elkaar zullen ontmoeten. Alleen is deze geheime plek wat minder geheim dan ze dachten. Twee zwervers zijn namelijk achter het geheim van de verdubbelingmachine gekomen en willen het ook graag zien. Ze bedenken een plannetje om de machine

ook te bekijken. Vanaf dat moment gebeuren er allerlei vreemde dingen…. Het toneelstuk is te zien op zaterdag 18 en zondag 19 januari in De Schelft in Noordwijkerhout en op 25 en 26 januari in De Duinpan in De Zilk. Het is overigens de eerste keer dat de vernieuwde Duinpan weer zal worden gebruikt. De zaal gaat om 13.30 uur open en de voorstelling begint steeds om 14.00 uur.

veren voordat de voorstelling begint. Er worden twee prijswinnaars bekend gemaakt. De kleurplaat is verkrijgbaar

bij diverse bibliotheken in de Bollenstreek en staat op de website van ODI: www.toneelverenigingodi.nl.

KAARTVERKOOP

Kaarten kosten € 4,00 (aan de zaal € 5,00) per stuk en zijn verkrijgbaar bij Suzanne’s Feestshop, boekhandel Wagenaar & van Halem en de VVV in Noordwijkerhout. In de Zilk bij M-kappers en in Hillegom bij drogisterij Letschert. Of kijk op de website www.toneelverenigingodi.nl. KLEURPLATENWEDSTRIJD

Kinderen kunnen een kleurplaat inle-

PUZZEL

ns Maak ka et k k a p l u m op een s s t i e t i l a w van het K ntet!

Kwi

Van Dongen Uw Poelier Den Butter De Echte Bakker

Van der Meer keurslager

Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen zoals laatstelijk vastgesteld door Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissements-rechtbank te Amsterdam. U kunt onze leveringsvoorwaarden kosteloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. De Hillegommer en LisserNieuws worden gratis huis-aan-huis bezorgd in respectievelijk heel Hillegom en Lisse. Daarnaast zijn de kranten ook los op een aantal verspeidingspunten in beide dorpen verkrijgbaar. De afhaalpunten voor Hillegom zijn: Albert Heijn, Dekamarkt, C1000 Van Beest, Zwembad, Gemeentehuis, Tabakshop Evers, Plus Van der Neut De afhaalpunten voor Lisse zijn: Bibliotheek, Gemeente, Digros, Hoogvliet, Boekhandel Grimbergen

Stuur uw antwoord uiterlijk 11 januari naar Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk of naar puzzels.lnhg@uitgeverijverhagen.nl. De winnaar van de puzzel van vorige week is: F. Degenaars uit Hillegom. De prijs: bonnen voor een smulpakket van het Kwaliteitskwintet in Lisse. De oplossing van vorige week is: Geen potje zo scheef of er past een dekseltje op.


o w p

op

eg = o =p echp ”VARIANT”

h c = e opeg = p w

ECHTE opruiming!

20% - 30% - 40% - 50% - 60% - 70%

Life-style set w

• kast • bank Dressoir • salontafel • eettafel • 2 lederen fauteuils w • tv-tafel • hoektafel • 6x sierkussen • 4x eetkamerstoel • vloerkleed

Sen. ledikant

copy-antiek

Van € 2195,-

€ 1295,-

Van € 8255,-

€ 4295,- Strakke leren bank Fedde hoekbank € 795,• Zwart dik w leder m w

• 230 cm

Boxspringset m

180/200 • Compleet • Electrisch verstelbaar • zwart

€ 1295,-

Leren bank w

Van € 2995,-

€ 1695,-

Van € 3445,-

180/200 • Compleet

m

• 21/2 zits • fauteuil • relaxfauteuil

-

Luxe hoofdbord 2 (elektrische) boxsprings 180/210 • Elektrisch verstelbaar 2 pocketveer matrassen • zwarttopper of antraciet koudschuim Velda 12-delige potenset Van € 3095,w Diverse maten en kleuren leverbaar!

€ 2495,-

• dressoir • tv-meubel • salontafel

m

• gazelle leder

demoset

m

Warm oak • buffetkast • salontafel

Van € 2695,-

€ 1995,-

van € 1.495,-

Classic Emperer Elektrisch

180/200 van € 2.695,-

Nu

€ 1995,€ 995,Velda Classic Pockettopper 180/200 € 1.895,LAUSANNE voor

w

Van € 3495,-

voor

Van € 4119,-

€ 2895,Set English Oak

21/2 zits bank

w

2,5 - 1 - 1 bankstel Comforthoogte

2e gratis!

Van € 2877,-

Schitterend matras, geproduceerd in Nederland, 7-zone pocketveer afgedekt met koudschuim

Grote partij bankstellen

€ 1695,€ 2.195,-

• Dressoir • Barkast • Salontafel • Eettafel 140x90 Relaxfauteuil met sta-op functie Van € 4395,-

€ 2995,€ 799,-

± 40 stuks relaxfauteuils m

€ 2695,Leren relaxfauteuil + opstahulp

m

SLUISWEG 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99

• ca 30 stuks • op comfort hoogte • compleet

Vanaf € 995,-

Eettafel 220/100

Van € 1895,-

m

€ 595,-

€ 1295,-

w

= goederen in winkel

dit is maar een KLEIN gedeelte van ons totale opruimingsassortiment * * EVt. tEGEN VErGoEdING tE BEZorGEN * *

w

Van € 1095,-

20-50% korting Let op!! Let op!! Let op!! Let op!!

Fauteuil + stool Capiton

Van € 2195,-

In stof en leder • nog in verpakking!

m = goederen in magazijn

€ 1495,-

Buis meubelen Sluisweg 25, Katwijk aan zee Tel.: (071) 4012964

Vast

w

€ 1695,-

openingstijden winkel: normale winkeltijden

180/210 • Elektrisch verstelbaar

m

€ 2495,-

€ 549,-

Van € 3790,-

w

180/210

Nu

Van € 5485,- m

€ 1295,-

€ 1.695,€ 1795,-

Boxspring

MATRASSENACTIE

€ 595,-

€ 1195,- Meubelset Colorado

Van € 3495,-

Volledig in Nederland geproduceerd Compleet met:

Vanaf

Nu voor

m

BOXSPRINGSET m

Alleen 90/200

€ 2295,- Boxspring

Valentino hoekbank

Van € 6395,-in leer, Er is al een relaxfauteuil Variant elektrisch verstelbaar met €opstahulp 3995,- voor

Boxspringset Horssens

• Wit • antraciet

w

Samen nu tot - 3 verschillende rugleuningen € 295,€ 999,- 4 verschillende armleuningen - 4 verschillende maten (extra small, small, medium en large) kabinetkast Velda Metropolitan de Luxe Kersen • wit of beuken • pocketveermatras leer • elek. bodem • matrasbeschermer • ledikant m- Meer dan 100 kleuren 180/210 • massief m - Degelijke kwaliteit Van € 995,- € 695,- Levertijd 2-3 weken m w

€1695,-

m

RELAXFAUTEUILS m IN DIVERSE UITVOERINGEN € 799,Keuze uit:

Velda 3D

Strakke vakkenkast

Ovale eettafel + salontafel

m w

Van € 1970,-

Van € 1895,-

21/2 zits + relaxFauteuil

Relaxfauteuils in leder

m

2-zits bank

2,5-zits bank

Van € 595,-

Van € 695,-

€395,-

€495,-

openingstijden magazijn:

do vrij zat ma di

2 3 4 6 7

jan jan jan jan jan

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

-

20.00 19.00 17.00 18.00 18.00

uur uur uur uur uur

wo do vrij zat

8 9 10 11

jan jan jan jan

10.00 10.00 10.00 10.00

-

18.00 20.00 18.00 17.00

uur uur uur uur

BUIS MEUBELEN

MaESSLoot 1 INdUStrIEtErrEIN KLEI-ooSt rIJNSBUrG

Ln week 02 14  

LisserNieuws, 7 januari 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you