Page 1

97ste JAARGANG NR. 47

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR KATWIJK, RIJNSBURG EN VALKENBURG

DONDERDAG 21 NOVEMBER 2019

Losse nummers: € 1,75

pagina 3

TheaterHangaar nog eens vijf jaar op voormalig vliegkamp

Wijkraad Noord: bussluis weg, Hartweg open pagina 5

GS: onderzoek naar zuidvariant tijdelijke N206 pagina 11

Katwijkse in orkest Concertgebouw

De TheaterHangaar en Hangaar 2 op het voormalig vliegkamp blijven nog minstens vijf jaar in gebruik. De gemeente heeft daarvoor de vergunning verlengd tot mei 2025.

pagina 14

Wethouder bij restauratie redschuur

Dat is goed nieuws voor in ieder geval de Katwijkse horecaondernemingen, want die profiteren volop mee, blijkt uit de Ruimtelijke Onderbouwing, die bij de vergunningsaanvraag is gevoegd. In de zogenoemde TheaterHangaar speelt al ruim negen jaar Soldaat van Oranje, de musical. Die bracht ruim 2,9 miljoen bezoekers naar de vliegtuighangaar op het voormalige vliegkamp Valkenburg. Van al die bezoekers rijdt zo’n zestien procent ook door naar het Katwijkse zeedorp om daar te winkelen, te eten of te wandelen over het strand. Dat zijn zo’n 470 duizend bezoekers. Die gaven zo’n 23 miljoen in de afgelopen negen jaar uit en bijna 70 duizend daarvan bleef in Katwijk overnachten.

Waar wijsheid regeert, regeert, Waar wijsheid zal het recht zegevieren E.H. de Milliano-Machielse

VERVOLG n pagina 5

E.H. deH.W. Milliano-Machielse Lagraauw H.W. Lagraauw P.F.D.P. de Milliano P.F.D.P. de Milliano J. Schonenberg-Zwanenburg

De TheaterHangaar op het voormalig vliegkamp. | Foto Joris van Bennekom

Rijnstraat 119, 2223 EA Katwijk 071Rijnstraat 40 30 151119, - demilliano@planet.nl 2223 EA Katwijk www.demilliano.nl 071 40 30 151 - info@demilliano.nl

www.demilliano.nl

SCHENKING?

MOOI

Initiatief voor Bomenasiel in Duinvallei. | PAGINA 7

Je notariële zaken regel je bij ons snel, goed, tegen het laagste tarief en dichtbij!

(nabij A44)

Introductie racketsport padel bij KLTV. | PAGINA 29

Top modulair systeem met verschillende elementen

EXTRA BIJLAGE

COLIJN MOOI

VERTROUWD PERSOONLIJK VERTROUWD PERSOONLIJK

KeeS BeRGMAN.Nl KEES BERGMAN.NL VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN PENSIOENEN

VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN PENSIOENEN

COLIJN

Unieke meubels met een eigentijdse uitstraling

Kom langs voor kleuradvies

• Leiden • Verdamstraat 6 • colijninterieur.nl    Hoge Rijndijk Hoge Rijndijk • Leiden • Verdamstraat 6 • colijninterieur.nl

ED! WEL GO D AT Z IT

ED!

WWW.AKTIENOTARISSEN.NL T 071 573 08 60

P. Guijt RBc Voorstraat 94a Katwijk tel. (071) 407 10 44 www.peterguytadvies.nl

Voor nu en later u mee Dit magazine neemt de op reis langs ongeken mogelijkheden. Genieten van het leven, plezierig wonen en langer zelfstandig blijven.

Tips en ideeën voor uw woning

Onbezorgd Wonen

is een magazine van

n bij De Katwijksche

Uitgeverij Verhage

Post.

November 2019

Tel. 071-4078900

professionele dienstverlening in administratie, online boekhouden, belastingen en bedrijfsadvisering


E I G R E N E E D E J R BESPAA ONINGEN! KOM NAAR GROENE-W

ZONNEPANELEN

KALKBEHANDELING

Op vrijwel zorgeloze wijze de energiekosten structureel verlagen. En tegenwoordig ook zeer fraai, als een indaksysteem. Met 30 jaar (Duitse) productgarantie!

Verkalking in apparaten zorgt voor een enorme toename van het energieverbruik. Wij hebben een nieuwe techniek die dit voorkomt.

WARMTEPOMP

ENERGIE OPSLAG

Met gratis warmte uit de buitenlucht snel besparen op je hoge gaskosten en ook nog eens profiteren van flinke subsidie.

Het wordt steeds belangrijker om de gratis zonne-energie beter te gaan gebruiken en goed op te slaan als stroom of warmte.

ZET JE GELD OP HET DAK, NIET OP DE BANK Kom langs in onze showroom: Valkenburgseweg 28B, Katwijk T 071 - 403 403 6 KATWIJK

Openingstijden showroom: maandag en dinsdag uitsluitend op afspraak woensdag t/m vrijdag van 9.00 – 16.00 uur zaterdag uitsluitend op afspraak

Specialist in energieneutraal wonen. Duitse kwaliteit zonnepanelen, warmtepompen en accusystemen.

www.groene-woningen.nl


nieuws

DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 21 NOVEMBER 2019

3

KP cursief

Lekker fatalistisch

J

e kunt duizend keer gelijk hebben, maar je krijgt het toch niet. Waarom dan energie verspillen? Kap met die handel! Bovenstaande uitspraak is niet van een boze boer, verontwaardigde bouwer, teleurgestelde zorgmedewerker of moedeloze burger. Deze uitspraak is van volksvertegenwoordiger Jaap Haasnoot van KiesKatwijk. Geuit in de raadssessie van vorige week donderdag. Lekker fatalistisch! En beetje vreemde uitspraak voor een gekozen raadslid die geacht wordt onder alle omstandigheden op te komen voor de belangen van zijn achterban. Maar als je bij alles zegt: ‘het is slikken of stikken, waarom dan energie verspillen, kappen met die handel!’, dan kunnen we de gehele gemeenteraad wel opdoeken, de participatie afschaffen, demonstraties afschaffen en klakkeloos de bevelen van het Rijk overnemen. Zover wil Haasnoot vast niet gaan, vermoed ik. Hij werd volgens mij gewoon een beetje moe van Sonny Spek van DURF. En Haasnoot was daarin vorige week donderdag niet de enige. Spek is niet fatalistisch. Eerder wat drammerig. Dat keert zich soms tegen je. Zo diende Spek drie moties in die iets te maken hadden met het aardgasvrij maken van de wijk Hoornes. Geen van de andere partijen steunden die moties. Wel wilden onder meer PvdA en GemeenteBelangen van Spek weten of zijn partij nu voor of tegen dat gasvrij maken van de Hoornes is. Ondanks herhaalde vragen daarover, weigerde Spek ‘voor’ of ‘tegen’ te zeggen. Als een ware politicus kan hij heel goed om de hete brij heen draaien. En dat allemaal in wat voor Spek blijkbaar een bijzondere maand is, zoals hij zelf aangaf. Waarom het een speciale maand is? Omdat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaat vergaderen over het klimaatakkoord. En, waarschijnlijk veel belangrijker, omdat de burgemeester deze maand jarig is. Of, het allerbelangrijkste, omdat de Sint weer in het land is. Ik heb niet alles meegekregen van die discussie, want ik had het druk met het haar van wethouder Adger van Helden. Hij heeft zich een kapsel à la de Netflix-serie Peaky Binders aangemeten. Met zo’n matje bovenop het hoofd. Ik verwachte half en half dat hij op een gegeven moment met pistolen op de tafel zou springen, maar zo fatalistisch is Van Helden niet. Ter afsluiting nog een ps. Ik wil nog even terugkomen op de cursief van een paar weken geleden. Het ging over schoonmaakkosten voor twee gebouwen waar de gemeente jaarlijks een bedrag van 51.000 euro voor uittrekken. Dat leek mij nogal veel, maar na wat heen en weer gemail van de redactie met de gemeente kwam er nog een interessant antwoord: de kosten kunnen zelfs nog hoger uitvallen! Waarom? Omdat, zoals de gemeente aangeeft, ‘we uit ervaring weten dat het consultatiebureau gespecialiseerde schoonmaak wenst. Dit zou kunnen betekenen dat de kosten zelfs hoger kunnen uitvallen.’ Ach, waarom verspil ik nog energie aan dat schoonmaakgedoe. Kappen met die handel! criticaster@katwijkschepost.nl

De bussluis tussen de Keplerlaan en Hartweg in Rijnsoever. | Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Wijkraad Katwijk Noord: bussluis Hartweg open voor verkeer Biltlaan Wijkraad Katwijk Noord maakt zich zorgen over de verkeersafwikkeling komende maand als op de Biltlaan tussen de Helmbergweg en de rotonde De Krom tijdelijk eenrichtingsverkeer wordt ingesteld. Die is alleen voor verkeer van zuid naar noord, dus vanaf de Hoorneslaan naar Rijnsoever Noord.

Weekend- en nachtwerk aan A44 knooppunt Ommedijk De rijksweg A44 tussen Leiden en Wassenaar (richting Den Haag) is komend weekend afgesloten voor werkzaamheden. De werkzaamheden bestaan uit het terugleggen van de rijbaan van de A44 richting Den Haag. Er wordt gewerkt vanaf vrijdagavond 22 tot en met maandagochtend 25 november. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het wegfrezen en opnieuw aanbrengen van asfalt, grondwerk, rioleringswerk, verwijderen en aanbrengen van geleiderail en aanbrengen van de belijning. In geval van (erg) slecht weer kan het zijn dat de werkzaamheden opschuiven naar het weekend erna. Met name het wegfrezen van het asfalt en aanbrengen van de geleiderail kan hoorbaar zijn in de omgeving, afhankelijk van de locatie en windrichting.

Er zijn met name over de verkeersstroom vanuit Noorwijk richting Hoorneslaan zorgen bij de wijkraad. ‘Hoe dit verkeer wordt omgeleid is niet duidelijk, maar zal wel veel overlast gaan geven.’ Om het verkeer vanuit Noordwijk richting Hoorneslaan beter te laten verlopen, stelt de wijkraad voor de bussluis bij de ESTEC tussen de Keplerlaan en Hartweg open te stellen voor verkeer dat naar Katwijk aan Zee wil. ‘Eventueel als eenrichtingsweg’, aldus de wijkraad. ‘Op deze

wijze wordt gezorgd, dat verkeer op een snelle en veilige wijze richting dorp kan gaan.’ De wijkraad stelt zelfs voor om de bussluis permanent weg te halen, zodat er altijd autoverkeer vanaf de Keplerlaan kan doorsteken naar de Hartweg. ‘Op deze wijze wordt de steeds drukker wordende BiltlaanKoningin Julianalaan ook ontlast. Immers de wijk Park Rijnsoever zorgt ook voor een behoorlijke verkeersstroom, die nu ook via de voorgestelde bussluis richting dorp

kan gaan. Dit betekent voor veel automobilisten minder kilometers en dus minder uitstoot.’ De wijkraad heeft een foto van de bussluis toegevoegd. ‘De buisconstructie is gemakkelijk te verwijderen en het middengedeelte kan worden opgevuld’, aldus de wijkraad, die vindt dat daarmee ‘een goede oplossing te hebben aangedragen voor de bereikbaarheid, niet alleen tijdens de werkzaamheden aan de Biltlaan, maar ook in de toekomst’.

Wijkraad Katwijk Noord: ‘Kwalijke ontwikkeling’

Belegger koopt starterswoningen Noordmanshof en vraagt hoge huur Aan de Noordmanshof in Park Rijnsoever zijn appartementen gekocht door een belegger. Die gaat de woningen verhuren voor een hoge huur. Die woningen werden zo’n zeven jaar geleden verkocht als starterswoning.

Een kwalijke ontwikkeling, vindt Wijkraad Katwijk Noord. ‘Hierdoor lukt het inwoners van Katwijk niet meer een eigen woning te verwerven.’ ‘Er is ook in onze gemeente een tekort aan woningen. Er is gebleken dat bij verkoop van woningen deze vaak niet verkocht worden aan inwoners van Katwijk, maar opge-

kocht worden door beleggers, die ze dan weer doorverhuren aan derden’, schrijft de wijkraad aan het college van burgemeester en wethouders. De wijkraad vraagt dat college om ‘te onderzoeken of deze tendens gekeerd kan worden, zodat woningen ook daadwerkelijk voor de eigen inwoners bestemd blijven’.


ALLEEN DEZE WEEK Hoorneslaan 201-203 Katwijk aan Zee (Noord) Telefoon (071) 402 40 85 SPECIAAL KEUZE-AFHAALMENU

25% KORTING

*

Stel zelf uw menu samen en maak drie verschillende keuzes uit onderstaande gerechten: 1. Babi Pangang 2. Tjap Tjoy met kip 3. Ajam Ketjap 4. Thaise kip 5. 4 stokjes saté 6. Pau Cheung Kai (kip met pikante saus) 7. Foe Young Hai

+ 4 mini loempia’s en 2 x nasi of bami

8. Kou-Lou-Kai 9. 2 soorten rundvlees (sambal en ketjap) 10. Ajam Pangang (met kip) 11. Gebakken Pangafilet 12. Babi Pangang spek

E €

25,95 23,95

Iedere vrijdag en zaterdag v.a. 18.00 uur:

Chinees, Indisch en Thais lopend buffet € 18,95 p.p. Kinderen t/m 10 jaar € 9,50 p.p.

30,Bij een afhaalbestelling van minimaal €€28,krijgt u van ons een gratis portie kroepoek!

ONBEPERKT ETEN / ALL YOU CAN EAT 7,95 p.p. (Kinderen t/m 10 jaar € 9,50) €118,95

Keuze uit 45 verschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen

Ook menumaaltijden 7 dagen per week geopend

IK WIL MIJN EIGEN RESTAURANT Wouter, 3e jaars mbo Kok

www.kamsan.nl

F J I V +

APPARATEN

GRATIS * Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

Ambachtsweg 7 | Katwijk (’t Heen) katwijk@keukensale.com T. 071-7370078

WEET JIJ AL WAT JE WIL? Kom naar ons Open huis en ontdek wat bij jou past

OPEN HUIS 25 NOV

18 - 21 uur


nieuws

DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 21 NOVEMBER 2019

5

Vergunningaanvraag voor noordkant gaat gewoon door

Onderzoek GS naar tijdelijke N206 aan zuidkant Tjalmaweg Er wordt onderzoek uitgevoerd naar zuidelijke alternatieven voor een tijdelijke verlegging van de N206-Tjalmaweg. Dat heeft het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vorige week besloten. Omwonenden en belanghebbenden worden bij de inhoud van het onderzoek betrokken en over de voortgang geïnformeerd. Dat onderzoek moet eind januari klaar zijn en intussen gaan de vergunningaanvragen en voorbereidende werkzaamheden voor zoveel als mogelijk door. Hierbij is afge-

sproken dat tijdens het onderzoek geen werkzaamheden plaatsvinden die een zuidelijke variant onmogelijk maken. Het Katwijkse college van burgemeester en wethouders had op aandringen van de gemeenteraad, daartoe aangespoord door inwoners van Valkenburg, de provincie gevraagd onderzoek te doen naar die zuidelijke alternatieven voor een tijdelijke N206. Die tijdelijke weg is nodig als de Tjalmaweg zelf van twee- naar vierbaans wordt verbreed als onderdeel van de RijnlandRoute, de nieuwe snelle verbinding tussen de N206 en rijksweg A4. De direct omwonenden en bedrijven aan de Tjalmaweg zijn per brief

op de hoogte gebracht van het besluit van Gedeputeerde Staten en van de werkzaamheden die aannemer Boskalis tijdens het onderzoek gaat uitvoeren. Om de omgeving te betrekken bij de inhoud van het onderzoek en te informeren over de voortgang, worden er in november en december diverse contactmomenten met (vertegenwoordigers van) belanghebbenden georganiseerd. Hierbij worden de verschillende zuidelijke varianten besproken en worden de consequenties van deze varianten inzichtelijk gemaakt. De projectorganisatie verwacht het onderzoek uiterlijk 31 januari af te ronden, waarna Gedeputeerde Staten een besluit nemen.

Voorbereidende werkzaamheden

Met Katwijk is afgesproken dat tijdens het onderzoek de vergunningaanvragen en voorbereidende werkzaamheden zoveel als mogelijk doorgaan. De aannemer is inmiddels gestart met voorbereidende werkzaamheden. Deze zijn vooral gericht op de aanpassingen van de Tjalmaweg naar de definitieve situatie. Er worden geen werkzaamheden gedaan, die een tijdelijke zuidelijke variant onmogelijk maken. Op voormalig vliegveld Valkenburg wordt een ketenpark geplaatst, er wordt een watergang gegraven tussen Voorschoterweg en toekomstige aansluiting Valkenburg Oost, en

bomen gekapt voor de toekomstige eindsituatie van de nieuwe Tjalmaweg. Daarvoor is door de gemeente al vergunning verleend. Om vertraging te beperken, vraagt de aannemer verschillende vergunningen en verkeersbesluiten aan. Ook voor een tijdelijke noordelijke N206. De besluitvorming daarover door het college en gemeenteraad gebeurt niet eerder dan de resultaten van het onderzoek naar de zuidelijke alternatieven bekend zijn.

Informatie over voortgang

Alle informatie over het onderzoek, de voortgang en contactmomenten met de omgeving is te vinden op www.rijnlandroute.nl. Ook de werkzaamheden van de aannemer.

TheaterHangaar VERVOLG n voorpagina De musical is sinds oktober bezig aan z’n tiende jaargang en blijft daar nog tot minstens mei volgend jaar te zien. Dan is ook de viering van 75 jaar Bevrijding. Hoelang de musical daarna nog door blijft gaan is niet bekend. Dat wordt elke keer opnieuw bekeken en vervolgens steeds met drie maanden verlengd. Vanaf het najaar van 2020 is de musical ook te zien in London als Soldier of Orange – The Musical, waar tegenover City Airport in de Oost-Londense Royal Docks een theater wordt gebouwd. Naast de TheaterHangaar voor de musical heeft het bedrijf ook Hangaar 2 in beheer als evenementenlocatie, voor bijvoorbeeld muziekevents, presentaties, beurzen en televisie-uitzendingen.

Meepraten over duurzaamheid Stikstofuitspraak hoeft geen ‘showstopper’ te zijn

Bouwproject Oeverpolder aan de Hoorneslaan kan door slimme maatregelen van de bouwer toch doorgaan. Links de bouwlocatie; rechts de beoogde nieuwbouw. | Foto’s: RD (links), Dunavie

Heeft u ideeën op het gebied van duurzaamheid of een visie voor een toekomstbestendige gemeente? Op dinsdag 26 en woensdag 27 november organiseert gemeente Katwijk twee interactieve sessies rondom de nieuwe strategische duurzaamheidsagenda 2020. Tijdens de interactieve sessies kunt u in gesprek gaan met onder anderen Katwijkse ondernemers, partijen die in Katwijk bezig zijn op het gebied van duurzaamheid, bewoners, verenigingen en overige organisaties over de vier thema’s waarin de duurzaamheidsagenda is opgedeeld: circulaire economie, energie, duurzame mobiliteit en klimaatbestendige leefomgeving. Bent u zelf bijvoorbeeld al bezig met duurzaamheid, en in welk opzicht? Welke ondersteuning heeft u hierbij nodig? Of heeft u tips waarmee u anderen kunt helpen? Dan nodigt de gemeente u uit om mee te doen met een van de interactieve sessies. Meldt u dan aan via duurzaam@katwijk.nl.

Gemeenteraad laat zich bijpraten over lokale stikstofproblematiek De gemeenteraad heeft zich vorige week donderdag laten bijpraten over de stikstofproblematiek. Het nieuws over de stikstofcrisis volgt zich snel op en daarom heeft Katwijk het Projectplan Stikstof in het leven geroepen om er voor te zorgen dat Katwijk inzicht krijgt op de effecten van de stikstofuitspraak, weet wat de mogelijkheden zijn en kennis deelt met betrokken partijen. ‘We moeten zorgen dat we in control zijn en niet achter de feiten aanlopen’, aldus wethouder Mostert. Door Mark Ruis

De stikstofuitspraak van de Raad van State is namelijk van invloed op (bouw)projecten in Katwijk en mo

Verkeer en huishoudens belangrijke bronnen stikstofuitstoot gelijk worden er projecten door geraakt. In onze gemeente zijn wegverkeer en huishoudens belangrijke bronnen van stikstofuitstoot. Tegelijkertijd heeft Katwijk met Meijendel-Berkheijde en Coepelduinen twee Natura2000 natuurgebieden die zeer kwetsbaar zijn voor stikstofneerslag. Hoe dichter bij een Natura2000 gebied, hoe strenger de regels om daar te mogen bouwen of andere activiteiten te mogen ondernemen die stikstof uitstoten.

Voor alle aangevraagde omgevingsvergunningen moet worden onderzocht hoeveel stikstof er tijdens de bouw en de gebruiksfase neerslaat op de twee Natura2000-gebieden. Het gaat in principe om alle projecten, waarover nog geen onherroepelijk besluit is genomen.

Geen showstopper

De stikstofuitspraak hoeft echter geen ‘showstopper’ te zijn, merkt wethouder Mostert op. Onlangs werd duidelijk dat woningbouw op de locatie Oeverpolder bij de Pniëlkerk gewoon doorgang kan vinden doordat betrokken partijen er in zijn geslaagd om binnen de normen voor stikstofuitstoot te kunnen gaan bouwen. Deze manier van handelen noemt men intern salderen; er wordt gekeken of er wijzigingen in een (bouw) project kunnen worden aangebracht waardoor binnen de normen kan worden gebleven en de

projecten alsnog doorgang kunnen vinden. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan het gebruiken van een elektrisch machinepark in plaats van diesel tijdens de bouwfase, het prefab aanleveren van bouwdelen of het overstappen van gasverwarming naar gasloos verwarmen. Met het Projectplan Stikstof heeft de gemeente een platform in het leven geroepen dat kennis deelt met betrokkenen en snel kan anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. ‘We gaan ons huiswerk doen’, verzekert de wethouder.

TIP DE REDACTIE

redactie@katwijkschepost.nl


     Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

FAMILIEBERICHTEN

Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Katwijksche Post. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF). Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

“De Heer is mijn Herder�

Getroost dat de Heere haar tot Zich heeft genomen, maar ook intens verdrietig om het verlies, geven wij u kennis dat in Christus is ontslapen onze zorgzame moeder en lieve oma

Wijntje Kuijt-Blok

___________________________________________________________________

Wijnie

weduwe van Gerrit Kuijt

* 24 april 1933

†18 november 2019

Kees en Juliette Dirk en Annemieke Wilma en Jaap Wijnand en Belinda en kleinkinderen

Katwijk, Verpleeghuis Overduin, afdeling Esdoorn Correspondentieadres: W.H. Ouwehand-Kuijt, Secr. Varkevisserstraat 158, 2225 LJ Katwijk

Er is gelegenheid tot condoleren D.V. vrijdag 22 november van 19.00-20.00 uur in het rouwcentrum, Zuidstraat 103 te Katwijk.

De afscheidsdienst zal gehouden worden D.V. zaterdag 23 november om 10.00 uur in de Nieuwe Kerk, Voorstraat 79 te Katwijk. Aansluitend zal omstreeks 11.00 uur de begrafenis plaatsvinden op de Oude Begraafplaats aan de Zuidstraat te Katwijk. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in Kerkelijk Centrum Het Anker, Voorstraat 74 te Katwijk.

Mocht u geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, dan hopen wij u toch met deze aankondiging te bereiken.

 ‡†”‘‡ˆ†‘Â?Š‡–ÂƒÂˆÂ•Â…ÂŠÂ‡Â‹Â†ÇĄÂ?ƒƒ”‹Â? †ƒÂ?Â?„ƒ”‡Š‡”‹Â?Â?‡”‹Â?‰ƒƒÂ?ƒŽŽ‡•™ƒ–œ‹Œ ˜‘‘”‘Â?•Š‡‡ˆ–„‡–‡Â?‡Â?†ǥ‰‡˜‡Â?™‹Œ Â?‡Â?Â?‹•†ƒ–Â?ƒ‡‡Â?Â?‘‡†‹‰‰‡†”ƒ‰‡Â? œ‹‡Â?–‡—‹–‘Â?•Â?‹††‡Â?‹•™‡‰‰‡Â?‘Â?‡Â? Â?‹ŒÂ?Ž‹‡˜‡Â˜Â”‘—™ǥ‘Â?œ‡†ƒ’’‡”‡Â?‘‡†‡” ‡Â?Â?‹ŒÂ?†‹‡”„ƒ”‡‘Â?ƒ‡–”‘Â?‡ŽŽƒ‹ŽŠ‡ŽÂ?‹Â?ƒ ‘”Â?‡Ž‹ƒ˜ƒÂ?†‡”ÂŽÂƒÂ•ÇŚ ƒÂ?†„‡”‰‡Â? 

‡Ž 

‹Â?†‡Ž‡‡ˆ–‹Œ†˜ƒÂ?͸;Œƒƒ”Ǥ  ‹”Â?˜ƒÂ?†‡”Žƒ• 

‘„‡”–‡�‹‡�‡�‡ Ž‹••ƒ

 ͳ͝Â?‘˜‡Â?„‡”ʹͲͳ͝ ‡‡—™‡Â?ŽƒƒÂ?͝Ͳ Í´Í´Í´Íś ƒ–™‹ŒÂ?

 ”‹•‰‡Ž‡‰‡Â?Š‡‹†–‘–…‘Â?†‘Ž‡”‡Â?‘’ ˜”‹Œ†ƒ‰Í´Í´Â?‘˜‡Â?„‡”˜ƒÂ?ͳ͝ǤͲͲ–‘– ʹͲǤͲͲ——”‹Â?‡”Â?‡Ž‹ŒÂ?‡Â?–”—Â? ‡–Â?Â?‡”ǥ‘‘”•–”ƒƒ–͚͜–‡ƒ–™‹ŒÂ?Ǥ  ‹ŒÂ?‡Â?‡Â?‹Â?„‡•Ž‘–‡Â?Â?”‹Â?‰ ƒˆ•…Š‡‹†˜ƒÂ?‡ŽǤ

Na een 8-jarige samenwerking heeft Wilma ons verlaten. Zij gaat genieten van haar vrije tijd als pensionado. De afgelopen jaren heeft zij zich steeds weer met zorg en aandacht ingezet om de uitvaart te regelen voor verschillende families. Wilma’s woorden: “Vele families heb ik begeleid bij het regelen van de uitvaart voor hun geliefde, en wetend hoe belangrijk het is hier goed op terug te kunnen kijken, dank ik u hartelijk voor het vertrouwen dat ik van u kreeg.� Het was ons een genoegen en fijne tijd om met haar samen te werken.Mies Schoneveld en Yvonne Bierenbroodspot blijven natuurlijk paraat om u bij te staan na een overlijden.

D.C. DC Vis VIS / H. & van ZNDuijn

J. van der Vegtstraat 63 • 2225 TR Katwijk

Uitvaartverzorging Uitvaartonderneming Uitvaartverzorger: Huig van Duijn

Betrokkenheid, persoonlijke aandacht en dag en nacht bereikbaar. Kantoor: Hartweg 33 2221 PV Katwijk tel. 071 4074440 mobiel. 06 12507285 uitvaart@dcvis.nl www.dcvis.nl thuis opbaring - volledig verzorgde uitvaarten

Nan de Mooij

uitvaartbegeleiding

Samen met u zoeken naar een persoonlijke invulling van het afscheid

Nan de Mooij & Jacoline Imthorn Gebruik van ‘‘Het Afscheidshuis’’, gelegen aan de Kerkstraat 68b te Katwijk a/d Rijn, is mogelijk voor opbaren in ĂŠĂŠn van de familiekamers en / of het houden van een condoleance.

Theo van der Plas & Bouwe Hoek

Wilma Noort met pensioen

071-4018779 (24 uur bereikbaar)

www.miesschoneveld.nl

24/7 LOKAAL NIEUWS!

Dag en nacht bereikbaar 071 - 4018970 / 06 - 204 63 336 Marinus Poststraat 17, 2235 XA Valkenburg www.nandemooij.nl

Dag en nacht bereikbaar Tel. 06-12091112 of 071-4012528 Persoonlijk en betrokken Sfeervolle familiekamer Meeuwenlaan 43 2225 PE Katwijk www.theovanderplas.nl

Memorie Natuursteen Delfweg 34a 2211 VM Noordwijkerhout

Telefoon: 0252 418912 www.memorienatuursteen.nl

Voor een persoonlijke, blijvende herinnering • • • • •

Gedenktekens Urnen Grafaccessoires Restauratie/renovatie Volginscripties

WWW.ALLESOVERKATWIJK.NL


nieuws

DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 21 NOVEMBER 2019

Column

Initiatief voor bomenasiel in Duinvallei

Rotbaan

‘Geen enkele gezonde boom sneuvelt meer in Katwijk’

W

ethouder is soms een rotbaan. Daan Binnendijk kan erover meepraten. Als doorgewinterde gemeentebestuurder maakte de Rijnsburger nog geen jaar deel uit van het college van burgemeester en wethouders in Leiderdorp, toen de coalitie afgelopen maandag klapte. Weg baan, weg Daan.

7

Je kunt stellen dat dat het risico van het vak is. Aan het vak worden tegenwoordig zulke hoge eisen gesteld, dat een beetje gemeente niet meer automatisch genoegen neemt met de kampioen van de gemeenteraad als nieuwe wethouder. Dat was in de begintijd van bestuurder Daan wel anders. Hij verdiende zijn eerste sporen als wethouder dichtbij huis, in wat toen nog de zelfstandige gemeente Rijnsburg was. Het gevolg, dagelijks bestuurder in de nieuwe gemeente Katwijk, leek niet meer dan logisch. Wethouder ben je doorgaans niet voor het leven. Maar het ambt zat de Rijnsburger met gewichtige portefeuilles als ruimtelijke ordening of financiën als een jas. Die hing nu eens een tijdje in Voorschoten en dan weer in Leiderdorp. Beide dorpen liggen hemelsbreed trouwens nog aardig in de buurt van Rijnsburg. Bovendien hoeft een wethouder anno 2019 niet ogenblikkelijk dicht bij zijn werk te wonen, al is dat wel een pré om goed te kunnen zien hoe de hazen lopen in het politieke mijnenveld.

Statistieken zijn er soms om ze te logenstraffen Dat de wethouder elf maanden na zijn entree in Leiderdorp zo ver nog niet was, valt hem niet al te zwaar aan te rekenen. Hoogstens had hij destijds bij zijn sollicitatie de statistieken wat serieuzer moeten nemen. Voor zijn aantreden stond Leiderdorp al hoog op de landelijke ranglijst van gemeenten met voortijdig vertrokken wethouders. Rest de vraag of een positief ingestelde bestuurder als wethouder Daan zich veel zou hebben aangetrokken van zo’n somber stemmend lijstje. Statistieken zijn er soms juist om ze te logenstraffen. Dat zal wethouder Daan misschien nog hebben gedacht toen de gemeenteraadsvergadering maandagavond om half negen begon. Het voorstel om wethouder Binnendijk een jaar ontheffing te geven van het vereiste ingezetenschap in Leiderdorp stond toch niet voor niets op de agenda? Punt 11 zou normaal gesproken een hamerstuk moeten zijn.

Tim Timmert

Wout Janssens en André van den Bos op de plek waar het Bomenasiel kan komen. | Foto Adrie van Duijvenvoorde

‘Bomen zijn gezond voor de geest, noodzakelijk voor het klimaat en mooi om te zien. Je kunt eronder schuilen, erin klimmen of ermee knuffelen. Iedereen heeft bomen nodig en er is altijd wel een reden om van bomen te houden.’ ‘Dat geldt ook in Katwijk, al blijkt dat niet uit onze notering in de top5 van minst groene gemeentes van

Nederland. De liefde voor bomen in Katwijk kan wel een steuntje in de rug gebruiken’, zeggen initiatiefnemers Wout Janssens, André van den Bos en Mike Zuijderduijn van het eerste Katwijkse Bomenasiel in de Duinvallei. Dat is een plek, waar bomen die om wat voor reden dan ook geruimd moeten worden een nieuwe (tijdelijke) vruchtbare verblijfplaats kunnen krijgen, lichten de initiatiefnemers toe. Particulieren,

bedrijven en de gemeente kunnen bomen aanbieden voor plaatsing, maar ook weer bomen ophalen om elders aan te planten. ‘Het wordt gewoon een mooi boomrijk terrein, aansluitend op het geplande Duinvallei-park, en open toegankelijk voor iedereen met respect voor bomen. Iedereen die het leuk vindt om af en toe mee te helpen met het plaatsen of onderhouden van bomen is ook van harte welkom.’

Website Rijnlandse Geschiedenis viert lustrum

In Katwijks Museum met presentatie boek Dirk Parlevliet De website Rijnlandse Geschiedenis bestaat vijf jaar. Het eerste lustrum wordt komende zaterdag met genodigden gevierd in het Katwijks Museum. Het programma bestaat uit een drietal lezingen en de presentatie van een bijzonder boek. Drie archeologen geven voor genodigden lezingen over de archeologie in Rijnland. De onderwerpen

Een ambacht aan de Rijnmond

zijn het ontstaan van Middeleeuwse dorpen, wat afval ons kan leren en sporen van de Tweede Wereldoorlog.

nelis Visser van Katwijk overhandigt het eerste exemplaar aan Arend Parlevliet, de broer van de auteur.

Als verjaardagscadeau ontvangen de historische organisaties, die zijn aangesloten bij Rijnlandse Geschiedenis, het boek ‘Een Ambacht aan de Rijnmond – Valkenburg en Katwijk in de Middeleeuwen’. Dat is het laatste grote werk van de onlangs overleden streekhistoricus en amateurarcheoloog Dik Parlevliet uit Katwijk. Burgemeester Cor-

Rijnlandse Geschiedenis is er voor iedereen die geïnteresseerd is in het erfgoed en de historie van onze regio. De website benadrukt de samenhang in de gezamenlijke geschiedenis en versterkt de uitwisseling tussen allen die zich ermee bezighouden. De website is uitgegroeid tot een bron van kennis over de Rijnlandse Geschiedenis.

Het boek ‘Een ambacht aan de Rijnmond – Valkenburg en Katwijk in de Middeleeuwen’ is een eerbetoon aan de betrokken en competente streekhistoricus en amateurarcheoloog Dik Parlevliet. Het boek is het tekstdeel bij zijn ‘Historische Atlas van Katwijk en Valkenburg, de middeleeuwen (500-1500)’.

burg wordt uiteengezet, het gebied van het ambacht met de nederzettingen, rivieren en stroompjes, dijken en wegen, enzovoorts worden beschreven. Kerkgebouwen, boerderijen en landgoederen, de economische situatie van het gebied komen ook aan bod, evenals de standen en het bestuurssysteem.

In ‘Een ambacht aan de Rijnmond’ komen heel veel aspecten van de geschiedenis van het ambacht aan bod. Het bestuur van de Hof Valken-

Een rijk boek en waardevol naslagwerken voorbeeld voor iedereen die zich graag verdiept in de geschiedenis van het eigen dorp of regio.

De initiatiefnemers houden komende zaterdag (23 november) tussen 14.00 en 16.00 uur op de beoogde locatie aan het Akkerklokje in de Duinvallei een kennismakingsbijeenkomst met informatie en een drankje. Draagt u het initiatief een warm hart toe, dan bent u van harte welkom. ‘Het enige dat we nodig hebben is je steunbetuiging’. Die kunt u ook achterlaten op de FB-pagina/bomenasielkatwijk.

DEZE WEEKweek IN DE REKLAME Deze in de reclame:

PITTIGE KAAS € 6.95

VOORDEELKAAS KILO LEKKER EN NIET DUUR!

6,95

Kilo Vul hieronder uw naam en adres in en lever dit bonnetje vrijdag bij ons in en u maakt kans op een kilo Vul hieronder uw naam adres in en gratis Hollandse kaas en naar keuze maaktwee kanspakjes op een kilo gratis Hollandse plus roomboter en tien kaas naarwinnaars keuze plusstaan twee in pakjes eieren. De deze roomboter en tien De winnaar advertentie vaneieren. volgende week. staat in de advertentie van volgende week. Naam ......................................... Naam......................................................................... Adres ......................................... Adres ......................................................................... De winnaars van vorige week: .....................................................................................

W. van Duyn, Dr. W. Dreesstraat  3 week: 171 VanWinnaars Klaveren,vorige Rijnsoever Fam. Mercurius 49 DeHaasnoot, Zeeuw, Synthese 27 H.B. Woltering,  Paardenkamp 42, Valkenburg Fam. Brummel, Parsstraat 10 Nieuwkoop, Oranjelaan 131 C. Ros, Kamperfoelieplein 28 Mirjam  Schuitemaker, Koningskaars 6 W. Guijt, Irenelaan 5 135 Van Duyvenbode, Voorstraat J. van Duijn, Pr. Stadhoudersdreef 97 Alexanderlaan 28 Marjoke van t Hof,  Van Buitensluisstraat D. Belen,  Guijt, Kamperfoelieplein 1559 A. Varkevisser, Annastraat 29 T.J. Joren, Dopheide 4 A. v.d. Niet, Vuurbaakstraat 15 Fam. Freke Louwestraat 2 47 A.D. van Duyvenbode, Ankerplein Fam. Evertse, Wijborghstraat 18 Lars Bremer, Lamberchtveld 24, Valkenburg v.d.Rijn, Ven,  Tulpstraat 57 Fam. van Hoefblad 32, Rijnsburg Geertje van Duyn, Regulus 47


DE KATWIJKSCHE POST

lokaal

DONDERDAG 21 NOVEMBER 2019

8

Natuurstrand, een goed idee? Zee, strand en duinen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar ze worden verschillend bekeken, gebruikt en beheerd. Duinen staan bekend als mooie natuurgebieden, en de meeste duingebieden zijn inmiddels goed beschermd en worden goed beheerd. Maar tegen strand en zee wordt heel anders aangekeken en er wordt heel anders mee omgegaan. Het strand is zelfs het meest onderschatte natuurgebied van Nederland. Hopelijk gaat dat veranderen. Natuurstrand, een goed idee? Stichting Duinbehoud heeft van de provincie Zuid-Holland de opdracht gekregen om de huidige en potentiële natuurwaarden van het strand langs de Hollandse vastelandskust in beeld te brengen, en voorstellen te doen voor verbetering van de natuurkwaliteit van de stranden. In dat kader worden er bijeenkomsten met deskundigen georganiseerd om een en ander in kaart te brengen. Afgelopen week vond zo’n bijeenkomst plaats in het Natuurcentrum in Katwijk. Begin volgend jaar moet de rapportage van dit project beschikbaar komen. Op en vanaf het strand vinden een hoop activiteiten plaats die de natuur niet ten goede komen. Zoals honden uitlaten, fietscrossen, paardrijden, wandelen (!), vliegeren, kite-surfen, strandzeilen, autorijden, buggy-rijden, strand schoonmaken met ‘beachcleaners’, schelpenvisserij, staand-wantvisserij, enzovoort. Dit soort zaken gebeurt tegenwoordig zo massaal langs de Hollandse vastelandskust dat de typische strandnatuur grotendeels is verdwenen. Wintergasten als meeuwen, Drieteenstrandlopers en andere vogels worden door de bijna constante stroom aan wandelaars (en honden!) voortdurend opgejaagd. Strandbroedvogels als Bontbekplevier, Strandplevier en Visdief kunnen tegenwoordig alleen nog op de rustigste delen van het deltagebied en de Waddeneilanden terecht. De beroemde schoolplaat ‘Aan het strand’ van Marinus Adrianus Koekkoek (1873-1944) uit ca. 1930 laat zien hoe een natuurstrand er vroeger uitzag, én hoe het er ook nu weer uit kan zien, want het geschikte landschap is er nog. Een natuurstrand is vooral een kwestie van meer rust aan de kust. Daarvoor hoeft het strand niet voor mensen te worden afgesloten; natuurwinst kan geboekt worden door op goed gekozen stukjes strand de zaak beter in te richten en te organiseren. Dat levert winst op voor de natuur én voor de strandbezoekers, die kunnen genieten van een mooi stukje strandnatuur. Ook op het strand van Berkheide zijn daarvoor goede kansen. Natuurstrand, een goed idee! Over het strand van Berkheide is meer te lezen in het boek Bijzonder Berkheide, dat voor 24,95 euro te koop is bij boekhandels in Katwijk, Wassenaar en elders in de regio, ook online. Gerrit van Ommering en Gijsbert van der Bent Schoolplaat ‘Aan het strand’, circa 1930, van Marinus Adrianus Koekkoek (1873-1944). Hij was afkomstig uit een schildersfamilie en vanaf 1918 in dienst als wetenschappelijk tekenaar bij het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie in Leiden (een voorloper van het huidige Naturalis). | Foto: pr

Burgemeester Visser feliciteert het jubilerende bruidspaar Jan en Truus Kerpershoek. | Foto: Piet van Kampen

Echtpaar Kerpershoek meert aan bij diamanten huwelijksmijlpaal

‘Ons huwelijk is nooit de mist ingegaan’ Als je na een dansavond tijdens een mistige avond een meisje naar huis brengt, kan daar iets moois uit opbloeien. Het was de begin van een romance die in het huwelijk van Jan Kerpershoek (81) en Truus Kerpershoek-Heemskerk (79) uitmondde. Op 12 november 1959 schoven zij elkaar in het stadhuis van Leiden de ringen om. Door Piet van Kampen

‘Ons huwelijk is nooit de mist ingegaan’ lacht de in Oegstgeest opgegroeide Truus breeduit en de geboren Valkenburger Jan knikt instemmend als het echtpaar in de Wilbert terugblikt op hun leven. Het leven, waarin zoon Arjan ter wereld kwam en zij de gelukkige grootouders van Jan-Willem werden.

‘Ik sjees op mijn scootmobiel nog heel Katwijk door’ Jan woont sinds februari van dit jaar in het woonzorgcentrum, waar hij uitstekend wordt verzorgd. Echtgenote Truus woont nog zelfstandig in de Baron van Wassenaar-

laan, waar zij zich met hulp nog prima weet te redden. ‘Ik sjees op mijn scootmobiel nog heel Katwijk door.’ Het gesprek neemt een serieuze wending als ze vertellen over de mistige avond en later over de huwelijksdag die bij de ouders van Truus werd gevierd. Over de korte periode die het jonge stel bij de ouders van de bruid inwoonden en vervolgens hun intrek namen in een woonwagen in Katwijk. Deze stond op het bedrijfsterrein van de gebroeders Schipholt die er een steenfabriek hadden. Daar verdiende Jan de kost, maar na het faillissement zette hij zijn arbeidzame leven voort bij de marine in Oegstgeest.

Onderscheiden

Na tien jaar in woonwagen verhuisden zij naar het Commandeurspad, later naar de Wassenaarseweg en uiteindelijk betrokken zij een nieuwe woning aan de Baron van Wassenaarlaan. Naast zijn werk was de grote passie van de diamanten bruidegom muziekvereniging de UNI, waar hij 50 jaar lid van was, de jeugd opleidde en 18 jaar de voorzittershamer hanteerde. Voor zijn verdiensten werd hij Koninklijk onderscheiden als lid in de Orde van Oranje-Nassau. Daarnaast was hij een liefhebber van vissen en van lezen. Dat laatste deed Truus ook maar al te graag. Hun vakanties bracht het paar jarenlang in het Duitse Kulz door.

Vanwege hun jarenlange bezoek aan deze plaats, werden zij daar door de dienstdoende burgemeester als speciale gasten onderscheiden. Na zijn pensioen werd Jan keukenmeester in huize Kerpershoek en pakte samen met Truus de fiets om er op uit te trekken en ook samen de boodschappen te doen.

Een mooi leven

Een hecht paar dat het er over eens is dat zij een mooi leven hebben gehad. Dat komt niet in de laatste plaats, omdat zij de levenswijsheid hadden om elkaar de ruimte te gunnen om hun vrije tijd op eigen manier in te vullen.

Eenmaal een sterke band, altijd een sterke band. ‘Ik vond het prima als Jan soms vaak weg was voor ‘zijn UNI’’, geeft zij grif toe. Een sterke onderlinge band, gebaseerd op elkaar lief te hebben en dit nog steeds hebben, ondanks dat zij helaas niet meer dezelfde woning delen. Eenmaal een sterke band, altijd een sterke band. De belofte die zij elkaar 60 geleden deden, is altijd in stand gebleven. Hun huwelijksjubileum was natuurlijk een feestje waard en het paar heeft samen met de familie genoten van een heerlijk feestdiner.

Van de maker van Kappie en Kattuks Kwartet: te koop bij The Read Shop, Het Baken, Valutahuis, Primera, VVV, Schuitemaker en Katwijks Museum


nieuws

DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 21 NOVEMBER 2019

9

Goeiendag neef Wekelijks in deze krant de mailwisseling tussen Katwijkers Daan en Martin over wat hen bezighoudt. aan: daan@watermail.com van: martin@watermail.com onderwerp: Goeiendag neef Ha Daan, Ik ben bang dat we op één lijn zitten wat de voetbal betreft. Ik heb dat nooit begrepen, die nutteloosheid van dat langs de voetbalvelden hangen op de kostelijke zaterdag. Er zijn legio aangenamer zaken te bedenken dan dat. Maar zolang ik er geen last van heb, vind ik het best, en zolang er ook geld in andere, werkelijk culturele zaken van belang wordt gestoken, hoor je mij niet. Maar het gaat natuurlijk wel ver als je ziet dat het balkon van het gemeentehuis onderstut moet worden met stempels (zo heten die metalen uitschuifpalen die je op een bepaalde hoogte op slot kan zetten) om een voetbalteam met bord of beker op te kunnen ontvangen. Dat monument is daar niet voor gemaakt en dat balkon is daar niet voor bedoeld. De waanzin. Nee, mijn kinderen en kleinkinderen zou ik er zo ver mogelijk vandaan houden, van de voetbal. Geef ze een mooi boek of neem ze eens mee naar een mooi concert. Dan steken ze tenminste wat op. Ik bedoel natuurlijk het klassieke concert! Geen René Froger of Ruth Jacott. De leugenachtigheid die van die koppen af straalt. Al was ik vroeger wel fan van de oude Hazes, maar dat had ik

je al verteld in een vorige mail. Maar om nog even op die voetbal terug te komen. We mogen van geluk spreken dat Katwijk niet in Zandvoort ligt. Dan ben je pas in de aap gelogeerd. Dat je in de duinen staat en mekaar en de vogels niet meer hoort door de voorbijsnellende bolides. Je zal met zo’n enge prins geconfronteerd worden als gemeentebestuur en geen nee durven zeggen. Je kent hem wel, met die vierkante bril. Niet alleen zijn naam heeft hij van zijn grootvader geërfd maar ook zijn hobby: hard rijden. Het schijnt dat hij 600 huizen heeft in Amsterdam. Nou, je snapt wel dat dat geen eerlijk verdiende huizen zijn. Als wij ons hele leven aan één huis ons handen al vol hebben om dat bij elkaar te verdienen. Nee, dat Oranjehuis, in de tijd dat Beatrix nog aan het roer stond, was het nog wat. Je snapt niet dat de in Katwijk verblijvende medemens daar achteraan hobbelt. Achter een koning die steeds meer op zijn overgrootvader gaat lijken, met die baard. Gien gezicht! Zouden ze in Katwijk zeggen. Maar misschien kan-ie volgend jaar wel meedoen aan de mannendag. Een doelloze groet, Martin

Praat mee over afval op discussieavond CDA INGEZONDEN n CDA Van alle kanten worden we opgeroepen om duurzamer te leven: we moeten van het gas af, mogen straks geen 130 meer rijden en ons afval moeten we beter scheiden, zodat het weer kan dienen als grondstof. CDA Katwijk organiseert een discussieavond over één van deze onderwerpen, namelijk over Afval. Waarom wordt er zo de nadruk gelegd op beter afval scheiden? Wat zijn de uitkomsten van allerlei pilots die afgelopen zomer gehouden werden? Kunnen we niet beter overstappen op na-scheiding, waarbij een machine ons huisvuil ontrafelt. Wat werkt voor u wel en wat niet? Graag gaan we daarover met u in gesprek. De discussieavond wordt gehouden op dinsdag 26 november om 20.00 uur in De Burgt, Burgemeester Koomansplein 1 in Rijnsburg. Iedereen is van harte welkom. In de afgelopen maanden organiseerde de gemeente allerlei pilots (’challenges’) om uit te proberen welke manier van afvalinzameling het beste werkt. In Rijnsoever (Katwijk) en Duyfrak (Valkenburg) kreeg een deel van de huishoudens een extra afvalbak voor het inzame-

len van PMD (plastic, metaal en drinkpakken), in Frederiksoord (Rijnsburg) werd een deel van de restafvalbakken omgebouwd tot PMD-bak. In een ander deel van de gemeente werd weer geëxperimenteerd met een andere inzameling van keukenafval. Tijdens de discussieavond praten we u bij over de uitkomsten van deze pilots. Een deskundige komt vertellen over de noodzaak om ons huisvuil beter te scheiden. Daarbij gaat het vaak om drie dingen, waartussen een balans gevonden moet worden: gemak, duurzaamheid en de kosten. Welke van deze drie is voor u het belangrijkste? Welke methode werkt voor u wel, en wat juist niet? Moeten we gaan betalen voor het afstorten van restafval, of moeten we toch vooral inzetten op voorlichting? Vragen waarover we graag met u het gesprek aan gaan. De uitkomsten van de discussie zullen meegenomen worden in de plannen die de gemeente voorbereidt om te komen tot betere scheidingspercentages en daarmee lagere kosten voor de inwoners van onze gemeente. Uw ideeën en inbreng zijn daarbij van groot belang, dus we horen graag hoe u hierover denkt.

Wethouder Rien Nagtegaal, Jan Krijgsman, Margreet van der Plas en haar moeder Margreet (v.l.n.r.). | Foto: pr

Betaald parkeren op zondag Een meerderheid van de Katwijkers is vóór invoering van betaald parkeren en handhaving op zondag en vóór het uitbreiden van het vergunningsgebied. Dat blijkt uit de uitkomsten van de gemeentelijke enquête over groen, spelen en parkeren. De gemeente heeft ruim 1.900 inwoners uit alle dorpsdelen uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Daar hebben 1.485 inwoners gehoor aan gegeven. Daarnaast zijn er reacties binnengekomen via social media. ‘Ook zijn voorbijgangers op straat gevraagd naar hun ervaringen op deze drie thema’s’, meldt de gemeente.

Van die ingediende reacties is maar liefst 69 procent vóór invoering van betaald parkeren en handhaving op zondag en vóór het uitbreiden van het vergunningsgebied. Zesenzestig procent van de inwoners vindt het wel een goed idee om het aantal vergunningen per woonadres te beperken.

Groen

Wat het groen betreft, wil zestig procent van de bewoners een bijdrage leveren in de vergroening van hun eigen woonomgeving door het aanbrengen van bijvoorbeeld gevelgroen, dakbegroening en/of geveltuintjes. Een duidelijk verbeterpunt voor de gemeente is de communicatie over groenonderhoud en bomenkap en meer aandacht voor de hoeveelheid van bomen in Katwijk.

Inwoners van Katwijk geven voor de speelruimtes in hun buurt een 6.1 als rapportcijfer. Zij zijn over het algemeen tevreden en vinden dat de ingerichte speelplekken goed worden gebruikt.

Prijzen

Wethouder Rien Nagtegaal is blij dat zoveel mensen willen meedenken over het groen, spelen en parkeren in Katwijk. Hij reikte afgelopen maandag prijzen uit aan drie deelnemers van de enquête. De prijzen bestaan uit een boom of heester ter vergroening van de tuin, 1 maand gratis parkeren in een gemeentelijke parkeergarage naar keuze en een badenkaart van zwembad Aquamar. De gelukkige prijswinnaars zijn: Margreet van der Plas, Jolanda Krijgsman en Jan van Duijn.

Raad verkent nieuwe horizon Katwijk Marketing De Katwijkse gemeenteraad lijkt zich steeds meer voor te bereiden op een bredere rol voor Katwijk Marketing. Tijdens de informatieve sessie over de toekomstscenario’s van die organisatie, vorige week donderdag, gingen de vragen van de raadsleden vooral over de breedte van de nieuwe organisatie, participatie van burgers en ondernemers en financiering. In een sessie waar de raad zijn horizon lijkt te verbreden, waren de insprekers uit het oude werkveld nog steeds erg aanwezig. In december vorig jaar besloot de raad om van 2019 een transitiejaar te maken voor Katwijk Marketing (KM). Er zijn inmiddels verschillende scenario’s onderzocht en het college van burgemeester en wethouders adviseert de raad om KM te ontwikkelen tot development-organisatie. De ontwikkeling tot developmentorganisatie betekent dat het nieuwe KM zich in de toekomst met veel meer bezighoud dan citymarketing voor de gemeente. Zoals over het

creëren van werkgelegenheid en het bevorderen van innovatie. Verder adviseert het college ook om een nieuw economisch programma te ontwikkelen samen met een visie op toekomstige regionale ontwikkelingen. De eerste inspreker leverde gelijk vuurwerk op. Peter Wijnen, 35 jaar pr-adviseur in de gastvrijheidsindustrie, laakte in stevige woorden de beslissing om KM te hervormen. Volgens hem heeft de organisatie de afgelopen jaren prachtig werk verricht. Dit verhaal werd ondersteund door voormalig citymarketeer Annemarie Guijt. Fons van Diemen benadrukte namens winkeliersvereniging Zeezijde nogmaals de negatieve trends binnen de retail. Volgens de ondernemer zijn de cijfers dit jaar een stuk slechter dan verwacht. Er zijn minder bezoekers, minder aankopen en meer leegstand; in sommige gevallen een daling van 15 procent. Zeezijde is daarom mede-initieerder van de werkgroep ‘De Nieuwe Winkelstraat’. Het is van belang om vooral oog te hebben voor de inwoners van Katwijk zelf, omdat 70 procent van de bestedingen in het centrum door hen wordt gedaan. Van Diemen ziet ruimte voor betere

voorzieningen, meer groen, ruimte ingericht voor kinderen en samenwerking met de nieuwe organisatie. Wethouder Jacco Knape vertelde de raad, dat hij de nieuwe organisatie enkel nog in hoofdlijnen kan schetsen. Die moet volgens hem ook breed gedragen worden, onder andere door bewoners te betrekken bij projecten in hun buurt. Op de vraag van burgerraadslid Lenneke Bosman (D66) waarom er enkel bestaande partners aanwezig waren bij de sessie, beantwoordde Knape dat de gemeente uitvoerig heeft gezeten met vertegenwoordigers uit het Ondernemersfonds, het KOV en Parkmanagement. De wethouder kreeg van het CDA vragen over de toekomstige financiering. Volgens hem verschillen die per project, maar wordt er wel gekeken naar een gezamenlijke financiering, zowel vanuit gemeente als bedrijfsleven. Dat betekent volgens hem niet dat het ‘Wie betaalt, die bepaalt’-principe gaat gelden. De nieuwe organisatie moet partijen juist bij elkaar brengen. Hoewel vooral de oude partners van KM zich laten horen, lijkt de raad zich voorzichtig op te maken voor de nieuwe opzet.


DE KATWIJKSCHE POST

sintintocht

Hartelijk welkom Sint

DONDERDAG 21 NOVEMBER 2019

10

Het was een drukte van belang afgelopen zaterdagmiddag in de Zwaaikom, waar Sint Nicolaas rond twee uur per boot aan zou komen. Aan boord een Pietenband, dus de boot hoorde en zag je al van verre aankomen. De goedheiligman werd door burgemeester Cornelis Visser verwelkomd en met hem honderden kinderen. VIDEO • FB/allesoverkatwyk


lokaal

DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 21 NOVEMBER 2019

11

Katwijkse in Concertgebouworkest De Katwijkse Anneleen Schuitemaker heeft vorige maand de auditie gewonnen voor vaste harpiste bij het Koninklijk Concertgebouworkest. Die auditie telde 106 deelnemers.

Determinatiemiddag in Natuurcentrum

Stukje steen misschien wel vuurstenen vuistbijl

I

n het Natuurcentrum Katwijk, op de hoek van de Boulevard en Voorstraat, is er op zaterdagmiddag 23 november is er weer een determinatiemiddag.

Van 14.00 tot 16.00 staan deskundigen van Naturalis en het Natuurcentrum Katwijk hier klaar om vondsten op naam te brengen. Hebt u dus iets gevonden op het strand of in de duinen? Dan is dit de kans om erachter te komen wat het precies is. Dat is niet altijd eenvoudig, maar levert wel vaak verassende dingen op. Bij de vorige determinatiemiddag werden naast een groot stuk slagtand van een Wolharige mammoet bijvoorbeeld ook wervels van een walvis, een kaak van een hert en een botje van een otter binnengebracht. Ook als iets op het eerste oog weinig bijzonders lijkt, is het de moeite waard om er een kenner naar te laten kijken. Zo’n stukje bot kan best van een bijzonder dier zijn, een dat stukje steen misschien wel een vuurstenen vuistbijl. Natuurcentrum Katwijk, hoek Boulevard en Voorstraat, zaterdagmiddag 23 november, 14.00-16.00 uur, determinatiemiddag.

Sint zaterdag in Katwijk aan den Rijn Voor Sint Nicolaas zijn het weer hele drukke dagen. Na de landelijke intocht afgelopen zaterdag, komt de Sint zaterdag 23 november aan in Katwijk aan den Rijn.

13.30 uur op de Turfmarkt met een optreden van Pandora. Rond 14.00 uur komt Pakjesboot 48 aan, waarna de Sint een kwartiertje later op de Turfmarkt wordt ontvangen.

Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn heeft weer een uitgebreid programma om de kindervriend met zijn Pieten te ontvangen.

Rondrit

De Oranjevereniging hoopt dat de aanwezige kinderen verkleed komen als ‘Sinterklaasjes en Zwarte Pietjes’. Het programma begint om

Rond 14.30 uur begint de rondrit door het Rijndorp. De route is als volgt: Turfmarkt – Rijnstraat – Kerkstraat – Achterweg – Commandeurslaan – Baron van Wassenaerlaan – Wassenaarseweg – Heutingstraat – J.v.d. Perkstraat – Rijnstraat – Turfmarkt.

Schuitemaker (1992) kreeg op tienjarige leeftijd haar eerste harplessen bij Anke Bottema op Muziekschool Katwijk. In september 2010 startte zij haar studie bij Erika Waardenburg aan het Conservatorium van Amsterdam, waar zij in 2014 haar bachelor diploma behaalde. Aansluitend werd zij toegelaten tot de masteropleiding en behaalde in juni 2018 haar diploma Master of Music met een 9,5. In 2015 kreeg ze een academieplaats voor twee jaar in het orkest van de Staatsoper in Berlijn en van 2017-2019 nam ze deel aan de academie van het Gurzenich-Orchester in Keulen. De Katwijkse heeft een passie voor orkestspel en is een graag geziene gast bij diverse orkesten in binnenen buitenland. Zo speelt zij regelmatig bij het Koninklijk Concertgebouw Orkest, Nederlands Philharmonisch Orkest, Staatskapelle Berlin en het Rundfunk Sinfonieorchester Berlin. | Foto: pr

25 jaar stichting Help ons Helpen

Bij toeval ontstaan na transport naar Roemenië Katwijker Peter Smit is net op tijd terug uit Roemenië om afgelopen vrijdag de feestavond ter gelegenheid het 25 jarig jubileum van stichting ‘Help ons Helpen’ mee te vieren. Smit en zijn vrouw Rita zijn vrijwilligers van het eerste uur en vertellen enthousiast over hoe het begon en over de ontwikkelingen.

Roemenië opzette. ‘Het huis heet Salem, een voor Katwijk bekende naam. Dat komt, omdat destijds het Katwijkse ‘Salem’ spullen ter beschikking stelde voor Roemenië. Het is een bejaardenhuis op het platteland voor de allerarmsten. Ouderen, die aan hun lot overgelaten zijn als ze door ‘Help ons Helpen’ niet ondersteund worden.’

Door Leo Roosjen

‘Mantelzorg kent men niet in Roemenië. De kinderen hebben al genoeg zorg aan zichzelf om in hun levensonderhoud te voorzien. Met een startkapitaal van 20.000 gulden werd destijds een pand gekocht, dat nu aan 22 bejaarden onderdak biedt en binnenkort wordt uitgebreid, zodat het woonruimte en verzorging biedt aan 32 mensen.’ In een van de getto’s van de Roemeense hoofdstad Boekarest verzorgt de stichting buitenschoolse opvang met huiswerk hulp en een

‘Help ons Helpen’ is 25 jaar geleden bij toeval ontstaan’, vertelt Peter Smit. ‘Ruim 25 jaar geleden ging ik als jonge jongen spullen wegbrengen voor een kinderhuis in Roemenië. Een leuk avontuur en voor mij bedoeld als eenmalige actie. Ik was nog niet terug in Katwijk of er stonden alweer spullen voor Roemenië klaar. Opnieuw werd een transport met hulpgoederen naar Roemenië georganiseerd en ik weer mee. Bij terugkomst bleek ik besmet met het ‘hulpvirus’.’ Zo kwam het, dat 25 jaar geleden vijf mensen de stichting ‘Help ons Helpen’ hebben opgericht. Een stichting, die uitgegroeide tot een organisatie van 50 vrijwilligers met projecten in Roemenië, Nepal, India en Malawi. De stichting heeft de ANBI-status en een eigen kringloopwinkel in Katwijkerbroek. ‘Het sterke van onze stichting, dat we eenop-een hulp verlenen. Daardoor wordt elke geschonken euro daadwerkelijk in een van onze projecten besteed. Van al onze inkomsten en uitgaven leggen we verantwoording af: open en transparant.’ Peter en Rita Smit vertellen enthousiast over wat begon als een avontuur en uitliep tot een organisatie, die al in 1997 een bejaardenhuis in

maaltijd voor de kinderen. Hierdoor krijgen de kinderen meer kans op een goede toekomst. ‘Onze stichting werkt op plekken, die de doorsnee-toerist niet te zien krijgt. De laatste jaren zijn er heel andere projecten bijgekomen. Bijvoorbeeld een waterproject in Nepal. Voor mensen uit de laagste kasten worden op het platteland pompen geslagen. Bronnen van leven voor kansarmen.’ ‘Help ons Helpen’ heeft tegenwoordig ook oog voor de armen in eigen land. Deze worden zo nodig financieel of met goederen uit de eigen kringloopwinkel ondersteund. Waar de naam ‘Help ons Helpen’ vandaan komt? ‘Uit Jesaja 58: 7-12’, vertelt Smit. ‘We bemerken steeds Gods leiding bij ons werk. Telkens weer putten we kracht uit deze tekst en weten, dat Hij altijd uitkomst biedt. In dat vertrouwen doen wij al 25 jaar ons werk.’

Peter en Rita Smit, vrijwilligers van het eerste uur. | Foto: Leo Roosjen


Meeuwenoord Vervoer is een bedrijf met totaaloplossingen voor vracht- en containervervoer. Zusterbedrijf Meeuwenoord Recycling beheert een eigen afval verwerking en sorteerlocatie. Bij Meeuwenoord Groep zijn meer dan 60 medewerkers actief en betrokken bij het tot in de puntjes verzorgen van transport- en afvalverwerking diensten.

Samen is leuker Marente inspireert en activeert haar leden om samen leuke en nuttige dingen te doen. Veel leden ontmoeten elkaar tijdens de talrijke activiteiten en uitstapjes. En met ruim 22.500 aangesloten huishoudens kan Marente als collectief veel interessante aanbiedingen doen én kosten besparen. Zo maken we samen meer mogelijk.

TIJDELIJKE ACTIE! Word nu lid en betaal tot 2021 slechts € 10,-.* De actie loopt tot 1 december 2019, dus meld u snel aan. * Het reguliere lidmaatschap kost € 23,95 per jaar.

• Korting op uw zorgpremie bij Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid • Gezellige uitstapjes en vakanties • Interessante cursussen en trainingen • Gratis krukken, korting op assortiment Thuiszorgwinkel • Leuke en hippe activiteiten • Handige diensten aan huis • Ledenmagazine Thuis! • Voordelig naar sportscholen, zwembaden, wellness • Persoonlijke ondersteuning en advies • Korting op rondvaarten, taxivervoer en nog veel meer…

Meeuwenoord Vervoer is de full-service transport partner van de Duin- en Bollenstreek met 3 specialisaties, te weten het (inter)nationaal vervoer van sierteelt producten (bloemen/bollen/planten), het autolaadkraantransport van bouwmaterialen, machines en hijswerk en het transport van afval, grondstoffen en bulkgoederen. Meeuwenoord is ter versterking van haar team op zoek naar een:

Nachtchauffeur vrachtauto Sierteelt (Full-time) (zo – do)

In deze functie verzorg je het vervoer van bloemen en planten, onder meer naar de diverse veilingen in Rijnsburg, Naaldwijk en Aalsmeer. Je bent goed in staat zelfstandig te werken. Bij voorkeur ben je in het bezit van een CE rijbewijs en code 95 en heb je enige ervaring met geconditioneerd en/of collectief sierteelt vervoer.

Vrachtauto Chauffeur haakarm (Full-time)

In deze functie haal je containers van verschillende groottes op bij de klant en je brengt deze naar de verwerkingslocatie van Meeuwenoord Recycling zodat de inhoud gerecycled kan worden. Je voert ook bulkgoederen en afvalstoffen af naar andere verwerkingslocaties in het land. Je bent in staat om proactief mee te denken in het kader van de meest efficiënte afvoer en bij voorkeur in het bezit van een CE rijbewijs en code 95.

Vrachtauto Chauffeur/machinist autolaadkraan (Full-time)

Je voert werkzaamheden uit met gebruik van een autolaadkraan (30 t/m tot 50 t/m) en bent zelf verantwoordelijk voor het laden, lossen, hijsen en zekeren van de goederen. Daarbij gaat het met name om bouwmaterialen, machines en overig stuk goed. De ideale kandidaat heeft ervaring met een autolaadkraan, het werken met een jib en in het bezit van Code 95/ TCVT certificaat Machinist autolaadkraan. Bij Meeuwenoord wordt je onderdeel van een hecht team van enthousiaste medewerkers! De boog kan niet altijd gespannen staan en door zowel het bedrijf als de eigen medewerkers worden geregeld leuke activiteiten/bijeenkomsten georganiseerd. Interesse in een van deze functies? Reageer snel of bel voor meer informatie! Stuur een reactie met cv naar vacature@meeuwenoord.nl

HACHMANG AANNEMING B.V. & HACHMANG GROEN EN WATER B.V.

Word jij onze nieuwe collega?

Zijn per direct op zoek naar: Pantone 186 C

Pantone 422 C

Pantone Black C

Full color

Full color

Full color

C=0 M = 100 Y = 81 K=4

C=0 M=0 Y=0 K = 33

C=0 M=0 Y= K = 100

Avery Medium Red 777-026CF

Avery Zilver Grey Metallic 777-091CF

Avery Black 777-001CF

(AANKOMEND) ALLROUNDERS: GRONDWERKERS/SLOPERS (ASSISTENT)HOVENIERS Pantone 361

Pantone 422 C

Pantone Black C

Full color

Full color

Full color

C = 70 M=0 Y = 100 K=0

C=0 M=0 Y=0 K = 33

C=0 M=0 Y= K = 100

Avery Yellow Green 777-034CF

Avery Zilver Grey Metallic 777-091CF

Avery Black 777-001CF

Ons huidige team bestaat uit zeer gemotiveerde en kundige vakmensen. We zoeken leuke positieve collega’s om dit team te versterken. WERKEN/LEREN? Ook dan kun je bij ons terecht. Wij zijn een erkend leerbedrijf. Functie-eisen grondwerkers/slopers/(assistent) hoveniers

Word oo k lid voor slechts € 10,- en profiteer direct va n de voordele n

Kijk op www.marente.nl/actie of bel 071 409 32 23

Affiniteit met grond, weg en waterbouw, sloopwerk, groen.

Goede beheersing van de Nederlandse taal

Een goede fysieke gesteldheid

Geen 9 tot 5 mentaliteit

Woonachtig bij voorkeur in de Duin- en Bollenstreek

In bezit van of bereid tot het volgen van cursus basis VCA.

Steek je graag de handen uit de mouwen, werk je graag in de buitenlucht en heb je interesse in een afwisselende baan? Neem dan contact met op met Tim Hachmang, Tel. 0252-371707 of via  info@hachmang-aanneming.nl Delfweg 14d 2211 VM NOORDWIJKERHOUT


ingezonden

DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 21 NOVEMBER 2019

13

Eindelijk soelaas voor Kledingkade

SGP wil pro-life vlag hijsen

INGEZONDEN n VVD

De SGP fractie in gemeente Katwijk heeft enkele vragen aan het college gesteld. Aanleiding hiertoe was dat de SGP vanuit de samenleving is benaderd met de vraag of de gemeente Katwijk ook een pro-life vlag wil hijsen in de week van het leven vanaf volgend jaar. Zoals dat ook is gebeurd met de regenboogvlag op coming out day en het daarbij aangeboden lhbt-ontbijt.

INGEZONDEN n

We hebben er al eerder over bericht, maar na bijna twee jaar is er eindelijk goed nieuws: de Kledingkade mag verhuizen naar een groter pand! Begin 2018 wilde de eigenaresse van deze winkel met tweedehandskleding, gevestigd aan de Prins Hendrikkade bij de Zwaaikom, uitbreiden. Het pandje naast haar winkel stond leeg. Ze vroeg voor de uitbreiding toestemming aan de gemeente, maar kreeg in mei 2018 definitief te horen dat dit van het college niet mocht. Volgens de gemeente waren de ‘retailvisie Leidse regio’ en het ‘Masterplan Katwijk aan Zee’ hiervoor de redenen: in deze convenanten is afgesproken dat er een zeer strikte beperking geldt voor het type winkels dat zich in de Zwaaikom mag vestigen. Grofweg gaat het hierbij alleen om winkels in water-gerelateerde artikelen, galeries en reisbureaus. Dit om winkels in het centrum, bijvoorbeeld de Princestraat, te kunnen concentreren: er was en is daar immers veel leegstand. Dus de al gevestigde winkels, die niet aan deze regels voldoen, mochten niet meer uitbreiden en nieuwe mochten zich niet vestigen.

De eigenaresse van de Kledingkade kon de hoge huren in het centrum echter niet betalen De VVD Katwijk is geen voorstander van dit soort regels. Een winkelier mag van ons zelf weten waar hij zich vestigt, en zulke beperkingen werken sterk concurrentievervalsend. Een mogelijke oplossing voor de Kledingkade was een verhuizing naar het centrum. De eigenaresse van de Kledingkade kon de hoge huren in het centrum echter niet betalen. U begrijpt nu ook waar die leegstand vandaan komt… De VVD Katwijk stelde in september 2018 vragen aan het college over de situatie en in februari 2019 vond er een debat plaats in de gemeenteraad. Hierbij werd de wethouder (Jacco Knape) verzocht een oplossing voor de Kledingkade te vinden. Hij deed de toezegging hiermee aan de slag te gaan. In juni 2019 werd er daadwerkelijk met de eigenaresse gesproken. Op 31 oktober 2019 stuurde de wethouder een brief aan de raad, welke zo ingewikkeld was, dat deze voor de Kledingkade tot verwarring leidde. Maar uiteindelijk bracht de wethouder zelf een bezoek aan het winkeltje om te vertellen dat ze, zodra er in het gebied Zwaaikom/ Prins Hendrikkade een pandje beschikbaar is, mogen verhuizen. Hoera! Eindelijk soelaas voor de Kledingkade. Het thema van de VVD Katwijk bij de Algemene Beschouwingen twee weken geleden was: traag! De gemeente doet best vaak wel het goede, maar te vaak gebeurt dit in een slakkentempo. Dit is – helaas – een goed voorbeeld.

De opknapbeurt aan de Rijnstraat gaat ruim een jaar duren omdat ook de Julianabrug onder handen wordt genomen. | Foto: archief/Adrie van Duijvenvoorde

Om toegestane snelheid terug te brengen

Opknapbeurt Rijnstraat/Turfmarkt De Rijnstraat en Turfmarkt in Katwijk aan den Rijn worden opnieuw ingericht met het voornemen de maximum toegestane snelheid terug te brengen naar 30 km/uur. Naar verwachting start de aannemer in januari 2020 aan de herinrichting, meldt de gemeente in een persbericht. Dat werk begint aan de Turfmarkt richting Molentuinweg én vanaf de kruising van de Kerkstraat-Rijnstraat richting Turfmarkt. Op die manier kan de aannemer sneller werken, zodat de overlast voor de omgeving zo beperkt mogelijk blijft. Aannemersbedrijf KWS Infra BV neemt de herinrichting van de Rijn-

straat en Turfmarkt voor zijn rekening. In de gunningsprocedure van de gemeente, waarbij is getoetst op prijs/kwaliteit, planning en communicatie met de omgeving, kwam die aannemer als beste keus naar voren.

Afstemming met R-net/RijnlandRoute

Naast de werkzaamheden aan de Rijnstraat en de Turfmarkt zijn er ook werkzaamheden gepland rond de snelbusdienst R-net en aanleg van de RijnlandRoute. De uitvoering van die projecten hebben een grote impact op het verkeer, zeker als de werkzaamheden tegelijkertijd zijn. Daarom worden de werkzaamheden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, zodat het verkeer

zo min mogelijk hinder ondervind. De werkzaamheden voor de Rijnstraat worden in twee periodes uitgevoerd. Dit is nodig vanwege de geplande afsluiting van de Kon. Julianabrug. Als de renovatie van die brug begint, legt de aannemer rond 1 maart 2020 de werkzaamheden tijdelijk stil om de Rijnstraat volledig toegankelijk te maken voor de weggebruikers. Naar verwachting is de renovatie van de Kon Julianabrug begin januari 2021 klaar, waarna de laatste werkzaamheden aan de Rijnstraat worden afgemaakt. De Turfmarkt is waarschijnlijk nog vóór maart 2020 afgerond. De resterende werkzaamheden aan de Rijnstraat zijn naar verwachting eind maart 2021 klaar.

Motie DURF voor meer geld Hoornes vanuit het Rijk afgewezen INGEZONDEN n DURF DURF diende vorige week donderdag een drietal moties in over de klimaatmaatregelen. Op 29 november is er een belangrijke vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten waar wordt gesproken en gestemd over het Klimaatakkoord. Het is voor Katwijk belangrijk om onze belangen naar voren te brengen en proberen de gemaakte afspraken over het klimaatbeleid aan te passen in ons voordeel. Helaas dacht de gemeenteraad hier anders over en stemde zij massaal tegen onze moties. De belangrijkste motie ging over het geld dat vanuit het Rijk ter beschikking wordt gesteld om de

Hoornes gasvrij te maken. Wij zijn altijd al zeer kritisch geweest op deze plannen en vinden het zeer risicovol. Wat gaat dit betekenen voor de energierekening? Moeten mensen hoge transitiekosten betalen? Op dit moment is er nog zeer weinig bekend over de toekomstige warmtetarieven en om een juiste inschatting te kunnen maken voor in de toekomst moet dit wel het geval zijn. Eerder bleek al dat er fors meer geld moest worden geïnvesteerd (zeven miljoen euro meer) en dat er meer onderzoek nodig is om te kijken wat er mogelijk is. DURF vindt dat de gemeente zou moeten lobbyen bij het Rijk voor meer geld zodat de risico’s nog meer beperkt

kunnen worden en onze inwoners ruimhartiger gecompenseerd kunnen worden. Een redelijk voorstel, omdat het Rijk juist graag wil dat Katwijk de Hoornes gasvrij gaat maken. Als de kosten hoger uit blijken te vallen: waarom zouden zij dit niet kunnen compenseren? De verwachting is dat er in april wordt gesproken over het definitief wel of niet door laten gaan van het gasvrij maken en voor DURF was het goed geweest als wij hier meer zekerheid over hadden kunnen bieden door meer geld vanuit het Rijk te kunnen krijgen. Helaas bleken wij de enige te zijn die graag deze inspanning had willen doen en werd de motie weggestemd.

De Katwijkse SGP heeft altijd aangegeven het niet raadzaam te vinden om voor één bepaalde groep mensen een vlag te hijsen en van andere (ook mogelijk achtergestelde) groepen niet. Je moet niet de ene groep voortrekken op anderen. Je bent als gemeente namelijk representatief voor iedereen, in gelijke mate, en het past een gemeente niet om dan een bepaalde groep voor te trekken boven andere groepen. Nu echter gemeente Katwijk in meerderheid van stemmen de keus heeft gemaakt om een vlag te hijsen voor een specifieke groep aan de gemeentelijke vlaggenstok, kan de SGP de vraag en gedachte vanuit de samenleving wel begrijpen. Dit is de reden geweest waarom de SGP vragen heeft gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Hierin wordt verzocht om volgend jaar met de week van het leven de pro-life vlag te hijsen en een mogelijkheid te onderzoeken waarop de gemeente aandacht kan geven aan de bescherming van het ongeboren leven. De SGP staat voor het leven of het nu jong, oud of ongeboren is.

Woendag 27 november

Meet-Up in De Schuit over homoacceptatie De Katwijkse jongerenwebsite Kattuk.nl en Jongerenadviseurs Katwijk organiseren op woensdagavond 27 november vanaf 19.30 uur de eerste in een reeks Meet-Ups over homo-acceptatie in de kleine zaal van jongerencentrum De Schuit. Het doel van deze Meet-Ups is het bevorderen van homo-acceptatie en wederzijds respect tussen Katwijkse jongeren van diverse achtergrond en geaardheid. Tijdens deze eerste Meet-Up wisselen jonge deelnemers uit de Katwijkse LHBT+ community ervaringen uit en gaan met elkaar, en de bezoekers, in gesprek over de huidige staat van homo-acceptatie in Katwijk. Daarna bespreken ze ideeën en mogelijke acties die op diverse terreinen kunnen worden uitgevoerd om de acceptatie in Katwijk te bevorderen. Tot slot worden de onderwerpen voor de volgende Meet-Ups besproken.

Flitskassa rinkelt op N206 bij Katwijk

Iedereen is van harte welkom de eerste Meet-Up bij te komen wonen. Je vindt De Schuit aan de Dwarsstraat in het centrum van Katwijk.

De flitspalen op de provinciale weg N206 hebben in de maanden mei tot en met augustus van dit jaar weer de nodige euro’s opgeleverd. Dat blijkt uit het overzicht van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJI).

In verband met het beperkt aantal zitplaatsen graag via info@kattuk.nl laten weten of je erbij bent. Meer informatie en het volledige programma van de eerste Meet-Up is te vinden op www.kattuk.nl.

Op de provinciale weg langs Katwijk en Valkenburg (Tjalmaweg) werden op de verschillende wegvakken maar liefst 13.787 auto’s geflitst voor te hard rijden. Er werden ook nog eens ruim 900 boetes uitgedeeld aan automobilis-

ten die door het rode verkeerslicht reden. Het CJI brengt elk kwartaal een overzicht van de snelheids- en verkeerslichtovertredingen, die door flitspalen zijn vastgelegd.


14

DE KATWIJKSCHE POST

Restauratie redschuur Rijnmond K

atwijkers die er op fietsend, lopend of rijden voorbij komen, zien duidelijk progressie in de renovatie van de historische redschuur aan de Rijnmond in Katwijk aan Zee. Sinds deze zomer zijn werklui hard bezig om de voormalige botenloods van de reddingmaatschappij KNRM in oude glorie te herstellen. Door Marc Wonnink

Trots laten de restaurateurs aan wethouder Adger van Helden vorige week donderdag de eerste van de nieuw gemaakte deuren zien. In totaal komen er vijf deuren in het gebouw; twee kleine en een grote aan de voorkant, en nog een middelgrote aan de achterzijde van het pand. De opbouw van de deuren is anders dan vroeger. Toen waren de deuren nog één massief geheel. Te gevaarlijk om nu nog veilig op te hijsen. Daarom is gekozen voor een deurmechanisme, waarin de deuren in lagen omhoog wordt gehesen. In de redschuur zijn dan ook rails en een gemotoriseerd systeem gehangen. De redschuur is uniek. In de jaren vijftig zijn die in serie langs de kust gebouwd. De meesten zijn inmiddels verdwenen en vervangen door nieuwe loodsen. Dat maakt het best lastig bij de restauratie van het Katwijkse pand, werd gaandeweg duidelijk. De ramen van de loods waren veelal stuk gegaan in de loop van de jaren. Gelukkig kon voor een redelijk bedrag reservemateriaal van de red-

schuur in Noordwijk gekocht worden om de ramen te restaureren. Verder zijn onder andere de dakpannen en een deel van de buitenmuren vakkundig gerestaureerd. Deze week wordt ook de laatste deur, de grote deur aan de kant van de Rijnmond, gemonteerd. De redschuur stamt uit 1951. Tot 2001 was die in gebruik door de KNRM Katwijk als loods. De KNRM kreeg een nieuwe loods aan het parkeerterrein in de Noordduinen en de oude loods kwam in bezit van de gemeente. Die raakte in verval en werd gebruikt voor opslag. Het gebouw biedt al jarenlang onderdak aan de historische bomschuit KW88, die ‘s zomers als toeristische trekpleister bij de Vuurbaak aan de Boulevard staat. Wethouder Van Helden weet nog niet wat er na de oplevering met het pand moet gaan gebeuren. Het blijft volgens hem ‘een schuur’. Het gemeentebestuur neemt hier later een besluit over. In januari is de renovatie klaar en volgt de officiële opening. Na de restauratie keert ook de oude naam ‘Baron van Kattendijke’ terug op de loods, geschilderd op een reddingsboei op de buitendeur.

VIDEO n allesoverkatwijk.nl

Foto’s (vanaf boven met de klok mee)

Nieuwe deuren voor de oude botenloods aan de Rijnmond. Wethouder Adger van Helden bekijkt een van de nieuwe deuren. De wethouder krijgt uitleg over het nieuwe dak en voegwerk. | Foto’s: Adrie van Duijvenvoorde, Marc Wonnink


DONDERDAG 21 NOVEMBER 2019

15


Informatie Bekendmakingen gemeente Katwijk Openingstijden Alleen op afspraak Maandag van 8.00-17.00 uur Dinsdag van 8.00-17.00 uur Woensdag van 8.00-17.00 uur Donderdag van 8.00-20.00 uur Vrijdag van 8.00-17.00 uur U kunt heel makkelijk zelf een afspraak maken op onze website www.katwijk.nl/afspraak Milieustraat Taanderstraat Maandag tot en met vrijdag: 10.00-16.30 uur Zaterdag: 9.00-15.00 uur Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.00-17.00 uur

Spreekuur college De burgemeester heeft elke dinsdag om 17.00 uur inloopspreekuur. Als u één van de wethouders wilt spreken, kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat, tel. 071- 4065000.

Wijkregisseurs De gemeente Katwijk heeft 5 wijken. Elke wijk heeft een wijkregisseur. Bij de wijkregisseur kunt u terecht met al uw vragen en ideeën over de leefbaarheid in uw wijk. Is er een maatschappelijk of sociaal probleem, dan kan de wijkregisseur bijvoorbeeld een gesprek regelen tussen bewoners, buurtverenigingen, opbouwwerk, woningcorporaties of politie. De wijkregisseurs hebben op vaste dagen en tijden inloopspreekuren samen met de wijkagent, maar u kunt ook een afspraak maken met de wijkregisseur. Katwijk aan Zee Wijkregisseur: André Veenstra Spreekuur: donderdag 15.00 tot 16.00 uur, Kon. Julianalaan 3 (gemeentehuis centrale hal) Katwijk Noord (Hoornes-Rijnsoever) Wijkregisseur: Richard Onstenk Spreekuur: donderdag 13.30-14.30 uur, Schimmelpenninckstraat 10 (Kwadrant) Katwijk aan den Rijn Wijkregisseur: Ton den Butter Spreekuur: donderdag 10.00-11.00 uur, Turfmarkt 2 (De Roskam) Valkenburg Wijkregisseur: Richard Onstenk Spreekuur: donderdag 11.30-12.30 uur, Kerkweg 3 (Dorpshuis) Rijnsburg Wijkregisseur: Ton den Butter Spreekuur: donderdag 08.30-09.30 uur, De Burgt - Burg. Koomansplein 1

Ondernemersloket Het aanspreekpunt voor alle ondernemers: Bedrijfscontactpunt Team Economie tel. 071-406 5000 ondernemersinfo@katwijk.nl

Samenlevingsloket Iedere werkdag van 8.00 tot 12.00 uur kunt u zonder afspraak terecht. Daarnaast is het Samenlevingsloket ook op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur via 071-4065020

21 november 2019

Algemene informatie bekendmakingen

Bezwaar, beroep en voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat: uw naam, uw adres, de datum, de omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar of beroep. Een bezwaarschrift dient u in bij burgemeester en wethouders, de burgemeester of de raad, binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van het besluit (zie de desbetreffende kolom). U kunt uw bezwaar ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op www.katwijk.nl. Een beroepschrift dient u in bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Bij het indienen van een beroepschrift voegt u een kopie van het besluit waartegen u beroep instelt. Het indienen van een bezwaarschrift schorst (meestal) niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Bij onverwijlde spoed dient u een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht van rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Bij een verzoek om voorlopige voorziening stuurt u een kopie van het bezwaar- of beroepschrift mee. Een beroep en een voorlopige voorziening dient u in via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U heeft hiervoor DigiD nodig en u betaalt griffierecht. Zienswijze In uw schriftelijke zienswijze vermeldt u de gegevens zoals hierboven omschreven en geeft u aan wat uw zienswijze is over het ontwerpbesluit dat ter inzage is gelegd. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de vakafdeling. Verordeningen Verordeningen kunt u raadplegen op www.overheid.nl en www.officielebekendmakingen.nl. De papieren versie kunt u op het gemeentehuis inzien. E-mail Bezwaarschriften en zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend, maar wel via een daarvoor bestemd webformulier. Zie op www.katwijk.nl. Rechtstreeks beroep Voor direct beroep bij de rechter informeert u bij de Commissie bezwaarschriften, tel. (071) 406 5000.

Ingekomen aanvragen 0mgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Hierbij is de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing. De eventuele omgevingsvergunning wordt te zijner tijd gepubliceerd. Daarna bestaat de mogelijkheid het plan in te zien en zienswijzen of bezwaren in te dienen. Ingekomen omgevingsvergunning Locatie

Omschrijving

Datum indiening

Steenbakkerstraat 11, Katwijk

Het vergroten van het bedrijfspand inclusief een wasstraat voor touringcars.

07-11-19

Schelp, Katwijk

Het kappen van 11 bomen i.v.m. een herinrichting van het plantsoen.

11-11-19

Ter hoogte van kruising Voorschoterweg – Torenvlietslaan, Valkenburg

Het realiseren van een rotonde voor de Rijnlandroute.

11-11-19

Broekweg 9, Valkenburg

Het kappen van een berk, omdat deze overlast en schade geeft.

11-11-19

Kievitlaan 5, Katwijk

Het wijzigen van de draagconstructie.

12-11-19

Legioendreef 5, Valkenburg

Het vernieuwen van de kozijnen en het veranderen van de dakramen aan de voorzijde van de woning en het veranderen van de draagconstructie.

14-11-19

Vragen over bouwplannen? Maak een afspraak! Zonder afspraak moet u rekening houden met wachttijden. U kunt op afspraak terecht voor het stellen van vragen over bestemmingsplannen, vergunningsvrije- en vergunningsplichtige bouwwerken. Een bouwdossier uit het archief vraagt u telefonisch op. Bel tussen 08.00-17.00 uur met het algemene nummer (071) 406 5000 en meldt dat u een bouwdossier wilt opvragen. Dit kan ook digitaal: http://www.katwijk.nl/wonen-verkeer-en-leefomgeving/wonen-enverbouwen/bouwenverbouwen/#c2050

Ingekomen evenementen Locatie

Omschrijving

Ingekomen

Strand, duinen, Boulevard

Het organiseren van de Family Activity Run op 13 april 2020.

10-11-19

Parkeerterrein Noordduinen, Katwijk

Het organiseren van een springkussen festijn op 28 december 2019 en het SKA Kattukwaed festival op 31 december 2019.

12-11-19

Schoolplein Wilhelminaschool, Kerkstraat, Rijnsburg

Het organiseren van een Zomermarkt PGR op 6 juni 2020.

12-11-19

Noordwijkerweg 53a, Rijnsburg

Het organiseren van de Paasveiling op 3 april 2020.

13-11-19

Spreekuur Stadsbouwmeester De vergadering van de Stadsbouwmeester is openbaar. De eerstvolgende vergadering vindt plaats in het Heerenhuys op woensdag 27 november 2019 om 14.00 uur. Geïnteresseerden kunnen een afspraak maken door contact op te nemen met team Vergunningen, tel. (071) 406 5000.

Bezwaar Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen onderstaande besluiten. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift, zie de aparte kolom ‘Algemene informatie bekendmakingen’. Evenementen Voor het inzien van onderstaande besluiten dient u contact op te nemen met afdeling Ruimte en Veiligheid, team vergunningen, cluster APV bijzondere wetten. U kunt dit doen via het contactformulier op de website van de gemeente Katwijk of via 071-4065000. Locatie

Omschrijving

Bekendmaking besluit

Centrum Valkenburg, Veerpad, Valkenburg

Het organiseren van de Sinterklaas intocht Valkenburg op 23 november 2019.

01-11-19

Turfmarkt, Rijnstraat, Katwijk

Het organiseren van de Sinterklaas Intocht Katwijk aan den Rijn op 23 november 2019.

01-11-19

Rekreatiepad 3, Valkenburg

Het organiseren van Rock4Life op verschillende data in 2020.

12-11-19

Centrum Katwijk aan Zee

Het organiseren van de Xmas Shopping Night op 13 december 2019.

18-11-19

Locatie

Omschrijving

Bekendmaking besluit

Princestraat, Katwijk

Verkoop van Vietnamese loempia’s en snacks op maandag, woensdag en vrijdag in de periode van 1 mei 2020 t/m 30 september 2020.

06-11-19

Standplaats

Drank en Horecawet en Wet op de Kansspelen De burgemeester van Katwijk maakt bekend dat er een Drank- en Horecawetvergunning is verleend voor: Locatie

Omschrijving

Bekendmaking besluit

Kerklaan 10a, Katwijk

Er is een gewijzigde Drank- en Horecawetvergunning verleend op grond van de Drank- en Horecawet voor het para commerciële horecabedrijf kerkvoogdij hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn.

12-11-19

Visserijkade 2, Katwijk

Er is een gewijzigde Drank- en Horecawetvergunning verleend op grond van de Drank- en Horecawet voor slijterij Dirck III.

12-11-19

Verleende omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend de volgende omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn verleend of geweigerd: Locatie

Omschrijving

Bekendmaking besluit

Baljuwstraat 16 E, Katwijk

Het verbouwen en restaureren van de woning.

11-11-19


van de gemeente

Team sociale ondersteuning

Spreekuur burgemeester Cornelis Visser week 48: Koningin Julianalaan 3 - Postbus 589 - 2220 AN Katwijk ZH Telefoon: 071 406 5000 - Telefax: 071 406 5065 Website: www.katwijk.nl

Het spreekuur van dinsdag 26 november is in Tripodia, Hoornesplein 155, Katwijk. U bent welkom zonder afspraak tussen 17.00 en 18.00 uur.

J W Frisodreef 5, Katwijk

Het wijzigen van de constructie op de begane grond in de woning.

11-11-19

Beschikking Wet milieubeheer – Zeilmakerstraat 1 te Katwijk

Boulevard 44, Katwijk

Het wijzigen van de voorgevel en het uitbouwen aan de achtergevel op de begane grond en 1e verdieping.

11-11-19

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk op 10 oktober 2019 een ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften voor geluid op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer opgelegd aan Mc Donalds Nederland B.V. voor de locatie Zeilmakerstraat 1 te Katwijk.

Prof Dr W Glasbergenlaan 11, Valkenburg

Het kappen van de boom waarbij de eerste 3 meter van de boom blijft staan.

12-11-19

Broekweg 9, Valkenburg

Het kappen van een berk, omdat deze overlast en schade geeft (herplantplicht).

12-11-19

Schelp, Katwijk

Het kappen van 11 bomen i.v.m. een herinrichting van het plantsoen (herplantplicht).

12-11-19

Boulevard 129, Katwijk

Het aanpassen van de interne constructie op de eerste en tweede verdieping van de woning.

13-11-19

Steenbakkerstraat 15, Katwijk

Het splitsen van een afdeling in het gebouw.

13-11-19

Boulevard Zeezijde 49, Katwijk

Het realiseren van een afgifte luik en een balken constructie rondom het restaurant Kattukkerzandt.

13-11-19

Koningin Wilhelminastraat 9 A, Katwijk

Het wijzigen van de draagconstructie en de kozijnen.

13-11-19

Inlichtingen Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst WestHolland via 071-4083100 of info@odwh.nl.

Sandtlaan 80, Rijnsburg

Het uitvoeren van onderhoud, het saneren van asbest, het treffen van energiebesparende maatregelen, het wijzigen van de indeling, het isoleren van het dak en het maken van een uitbouw aan de achterzijde van de woning.

15-11-19

Mobiele puinbreker - Helmbergweg te Katwijk

Het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning.

15-11-19

Noordwijkerweg 40, Katwijk

Ter inzage De hieronder genoemde ontwerpbesluiten liggen een bepaalde termijn ter inzage (zie betreffende kolom) op het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden dan wel kunt u schriftelijk, mondeling of digitaal via het daarvoor bestemde webformulier gemotiveerde zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders.

Stukken inzien De stukken liggen ter inzage van vrijdag 22 november 2019 tot en met vrijdag 3 januari 2020 in het gemeentehuis van Katwijk, Koningin Julianalaan 3 in Katwijk, maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur, woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur en donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur. De mogelijkheid bestaat om hier op elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur een toelichting op de ter inzage liggende stukken te krijgen. Zienswijzen geven U kunt tot en met vrijdag 3 januari 2020 uw zienswijze indienen. Richt uw brief aan college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, per adres: Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. U kunt ook mondeling uw zienswijze geven. Beroep instellen Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen tegen het definitieve besluit beroep instellen bij de Rechtbank Den Haag, Sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag.

Plangebied Het plangebied van het ontwerp beeldkwaliteitsplan “De Horn fase 1b” omvat een noordoostelijke deel van het bestemmingsplan “’De Horn” en ligt tussen de Oegstgeesterweg en de watergang De Vliet te Katwijk. Het ontwerp beeldkwaliteitsplan is opgesteld om de beeldkwaliteit van De Horn fase 1b vast te leggen in aanvulling op het uitwerkingsplan De Horn Fase 1b. Dit uitwerkingsplan maakt de bouw van maximaal 8 woningen en 1 woonboot mogelijk. Het gaat hierbij om vrijstaande woningen. Ter inzage Het ontwerp beeldkwaliteitsplan is te raadplegen via www.katwijk.nl onder bekendmakingen en vervolgens bestemmingsplannen. Tevens ligt het ontwerp beeldkwaliteitsplan ter inzage op het gemeentehuis te Katwijk. Zienswijzen Van 22 november t/m 2 januari 2020 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerp Beeldkwaliteitsplan naar voren brengen bij de raad van de gemeente Katwijk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de termijn van terinzagelegging, een afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer 0714065133.

Milieu Meldingen van niet-vergunningplichtige inrichtingen Het college heeft onderstaande melding(en) ontvangen (Artikel 8.40 Wet milieubeheer): Locatie

Omschrijving

Steenbakkerstraat 11, Katwijk

Het veranderen van de inrichting (Steenbakkerstraat 11 Vastgoed BV)

Bovenstaande melding(en) hebben een informatief karakter, er is geen bezwaar mogelijk. Indien gewenst kan op het gemeentehuis een toelichting worden gegeven op deze stukken.

Openingstijden Telefonisch bereikbaar: op werkdagen van 9.00-12.00 uur Inloopspreekuur: op werkdagen van 9.00-12.00 uur www.teamsokatwijk.nl info@teamsokatwijk.nl

Op de hoogte blijven van de laatste berichten? Wekelijkse nieuwsbrief www.katwijk.nl/nieuwsbrief

Website

www.katwijk.nl

Online afspraak maken? www.katwijk.nl/afspraak

De Omgevingsdienst West- Holland maakt met toepassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer het volgende bekend. Op grond van het gestelde in artikel 4.1 van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval heeft Kok Lexmond B.V. te Lexmond zich gemeld. De melding betreft de inzet van een mobiele breker voor de locatie Helmbergweg en omgeving te Katwijk ten behoeve van breekwerkzaamheden van puin vrijgekomen bij de sloop. De werkzaamheden vinden plaats in de periode tussen 19 november 2019 tot en met 18 februari 2020 gedurende 7 werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur. De melding is op 7 november 2019 geaccepteerd en aan de aanvrager bekendgemaakt.

Volg ons op Social Media! @gemeentekatwijk

gemeentekatwijk

Er zijn geen bezwaar- en of beroepmogelijkheden op deze melding. Inlichtingen Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst WestHolland via 071 - 4083100 of info@odwh.nl.

Beleid

Ontwerp beeldkwaliteitsplan “De Horn fase 1b” Het ontwerp beeldkwaliteitsplan “De Horn fase 1b” van de gemeente Katwijk ligt van 22 november 2019 tot en met 2 januari 2020 ter inzage.

Bezoekadressen · Katwijk aan Zee en Katwijk Noord (team Zee): ‘t Kwadrant, Schimmelpenninckstraat 10 Katwijk Telefoon: (071) 406 59 00 · Rijnsburg, Valkenburg en Katwijk aan den Rijn (team Rijn) De Burgt, Burg. Koomansplein 1 Rijnsburg Telefoon: (071) 406 51 00

Verkeersveiligheidsplan ‘Samen op weg naar een verkeersveiliger Katwijk’ Het college maakt bekend dat op 14 november 2019 de Raad het Verkeersveiligheidsplan ‘Samen op weg naar een verkeersveiliger Katwijk’ heeft vastgesteld en dat het beleid op 15 november 2019 in werking is getreden. Het beleid dient als kader voor het Verkeersveiligheidsbeleid voor de komende jaren en bevat maatregelen voor de eerstkomende jaren (2019 en 2020). U kunt het beleid van 21 november 2019 t/m 1 januari 2020 inzien op het gemeentehuis.

Onderhoud Roversbrug N206 Komend jaar wordt de N206 langs Katwijk door de gemeente Katwijk enkele maanden (mrt-okt) goed benut als omleiding voor werkzaamheden aan/om de Koningin Julianabrug. Voorafgaand aan deze werkzaamheden verricht de Provincie onderhoudswerkzaamheden aan de slijtlaag van de Roversbrug. Er is een verkeersplan opgesteld waarbij verkeer in twee weekenden wordt omgeleid over Hoorneslaan- Biltlaan-Koningin Julianalaan-Zeeweg. Dit houdt de volgende afsluitingen en omleidingen in: Weekend 2 – Vrijdag 22-11 20:00 uur t/m maandag 25-11 05:00 uur: Afsluiting Fase 1 – Katwijk richting Rijnsburg Weekend 3 – Vrijdag 29-11 20:00 uur t/m maandag 2-12 05:00 uur: Reserve weekend voor een fase nader te bepalen De link naar het nieuwsbericht: https://www.zuid-holland.nl/actueel/ verkeersinformatie/november-2019/n206-onderhoud/

Vervolg op volgende pagina

gemeentekatwijk

De gemeentelijke publicaties zijn ook online te raadplegen via www.katwijk.nl/bekendmakingen


Informatie Vervolg bekendmakingen gemeente Katwijk

Spreekuurtijden van de formulierenbrigade vanaf 31 oktober 2019 De Burgt Burgemeester Koomansplein 1, Rijnsburg Maandag t/m vrijdag van 9.00 – 12.00 uur (dinsdag vanaf 10.00 uur) Het Kwadrant Schimmelpenninckstraat 10, Katwijk Maandag t/m vrijdag van 9.00 – 12.00 uur (dinsdag vanaf 10.00 uur)

Aanwijzing collectieve feestdagen 2020 Op grond van artikel 4:2 Algemene Plaatselijke Verordening wijst het college van B&W de collectieve festiviteiten aan voor het jaar 2020. Katwijk aan Zee: - 27 april 2020, Koningsdag, - 5 mei 2020, Bevrijdingsdag. - 25 juli 2020, Reuring. Daarbij geldt de aanwijzing voor de inrichtingen gelegen op het strand slechts van 18.00 uur tot 24.00 uur.

Bibliotheek Hoornes Hoorneslaan 297 Katwijk Dinsdag van 10.00 – 12.00 uur en van 13.30 – 17.00 uur Donderdag van 13.30 – 17.00 uur

Katwijk aan den Rijn: - 27 april 2020, Koningsdag, - 5 mei 2020, Bevrijdingsdag, - 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 en 29 augustus 2020, Najaarsfeesten Katwijk aan den Rijn

Huis van de Buurt Zwanenburg Zwanenburgstraat 62 Katwijk Donderdag van 9.00 - 12.00 uur

Katwijk Noord: - 27 april 2020, Koningsdag, - 5 mei 2020, Bevrijdingsdag.

Provinciaal Inpassingsplan RijnlandRoute/ Ir. G. Tjalmaweg (N206) Op 10 december 2014 is door Provinciale Staten van Zuid-Holland het Provinciaal Inpassingsplan RijnlandRoute vastgesteld. Dit inpassingsplan heeft onder meer betrekking op het provinciale weggedeelte de Ir. G. Tjalmaweg (N206) bij Katwijk. De uitvoeringsvergunningen die benodigd zijn voor de realisatie van het Provinciaal Inpassingsplan vallen binnen de werkingssfeer van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Hieruit volgt dat het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen bevordert overeenkomstig de procedure van artikel 3.31 lid 3 Wro in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht Dit betekent dat eerst een ontwerpbesluit wordt genomen waartegen een ieder binnen 6 weken na de dag van de kennisgeving van het ontwerpbesluit een zienswijze kan indienen. Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn tevens te raadplegen op de website van de gemeente Katwijk: https://www.katwijk.nl/wonen-en-verbouwen/bouwen-en-verbouwen/bekendmakingen/. Zienswijze In uw schriftelijke zienswijze vermeldt u de gegevens zoals hierboven omschreven en geeft u aan wat uw zienswijze is over het ontwerpbesluit dat ter inzage is gelegd. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de vakafdeling. Voor het inzien van de stukken dient u een telefonische afspraak te maken (telefoonnummer 071 406 5000). Beroep Tegen het definitieve besluit staat alleen voor belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit of aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht op het ontwerpbesluit, alleen rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift kan door burgers tevens digitaal worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State middels deze website: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ Het instellen van beroep tegen een besluit geschiedt door indiening van een ondertekend beroepschrift dat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht, alsmede de gronden van het beroep bevat. Op deze besluiten is hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke zijn beroepsgronden zijn. Na afloop van de beroepstermijn kunnen deze gronden niet meer worden aangevuld. In het beroepschrift dient tevens te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van het besluit. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag of (door burgers) digitaal middels deze website: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Wekelijkse nieuwsbrief www.katwijk.nl/nieuwsbrief

Website

www.katwijk.nl

Online afspraak maken? www.katwijk.nl/afspraak

Volg ons op Social Media!

Rijnsburg: - 27 april 2020, Koningsdag, - 5 mei 2020, Bevrijdingsdag, - 10 juni 2020, paardenmarkt Rijnsburg, - 3, 4, 5, 6, 7 en 8 augustus 2020, feestweek Rijnsburg. Valkenburg: - 26 en 27 april 2020, Koningsnacht en Koningsdag, - 5 mei 2020, Bevrijdingsdag, - 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 september 2020, Feestweek en Paardenmarkt Valkenburg.

Echtscheidingsspreekuur in Katwijk Om de week is er op donderdag een echtscheidingsspreekuur, georganiseerd door Kwadraad Maatschappelijk Werk, Team Sociale Ondersteuning en Centrum voor Jeugd en Gezin. Het spreekuur is voor inwoners die overwegen of al besloten hebben te gaan scheiden en hier meer over willen weten. Er is een maatschappelijk werker en een mediator/pedagoog aanwezig voor informatie, advies en emotionele ondersteuning. Daarnaast is er eventueel een advocaat beschikbaar voor juridisch advies. Tijden Het echtscheidingsspreekuur is op donderdag in de even weken van 14.00 – 15.00 uur bij het Team Sociale Ondersteuning in De Burgt aan het Burgemeester Koomansplein 1 in Rijnsburg.

De gemeenteraad Vergadering van 28 november 2019 Besluitvormend

Opheffen geheimhouding inzake raadsbesluit Overname N449

Oordeelsvormend 19.45-22.15

Aanpak onderzoek zuidelijke alternatieven tijdelijke N206

19.45-20.30

Najaarsbestuursrapportage

19.45-20.30

Inkoop Jeugdhulp (besloten)

20.30-21.15

Toekomstscenario’s Katwijk Marketing

21.15-22.15

Startnotitie Regionale Energiestrategie en standpuntbepaling Klimaatakkoord

Besluitvormend 22.30

Op de hoogte blijven van de laatste berichten?

BESPREEKPUNTEN Voorbereidingskredieten gebiedsgerichte aanpak Kalkoven en Cleijn Duin Aanpak onderzoek zuidelijke alternatieven tijdelijke N206 Standpuntbepaling over het Klimaatakkoord

@ Twitter

@ Facebook

@gemeentekatwijk


van de gemeente Koningin Julianalaan 3 - Postbus 589 - 2220 AN Katwijk ZH Telefoon: 071 406 5000 - Telefax: 071 406 5065 Website: www.katwijk.nl

Vergadering van de raadscommissie van 12 december 2019

De gemeenteraad is bereikbaar via emailadres gemeenteraad@katwijk.nl. De contactpersonen van de raadsfracties zijn:

Informatief 20.15-21.45

Bestemmingsplannen Koningin Julianabrug en Biltlaan vanwege R-net

Oordeelsvormend 19.30-20.15

Katwijkse Agenda Mobiliteit

Meer informatie De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis. De raad begint om 19.30 uur en stelt dan de agenda definitief vast. De agenda en de stukken zijn te raadplegen op de website katwijk.raadsinformatie.nl Op de agenda staat aangegeven hoe de raad de onderwerpen behandelt: informatief, oordeelsvormend of besluitvormend. De informatieve en oordeelsvormende sessies worden gelijktijdig gehouden. De agenda vermeldt waar en wanneer deze plaatsvinden. Op de webpagina www.katwijk. nl/gemeenteraad staat welke mogelijkheden er zijn om mee te praten en in te spreken bij de vergadering

Partij

Raadslid

Tel.

e-mail

CDA

Dhr. B. Tensen MSc MA

06-12176706

fractie@cdakatwijk.nl

Christen Unie

Mevr. G.K. Haasnootde Mooij

06-24366388

geesjehaasnoot @gmail.com

D66

Dhr. R. Boland

06-22467768

fractie@d66katwijk.nl

DURF

Dhr. S. Spek

06-22455620

sonnyspek@hotmail.com

Fractie Smits

Mevrouw P.S. Smits

06-30416894

nellysmitsvisser58 @gmail.com

Gemeente Dhr. R.P. Slootweg Belangen

06-10001516

reneslootweg @hotmail.com

Hart voor Katwijk

Dhr. G.A.F. Schrijvers

06-48067481

g.schrijvers@ hartvoorkatwijk.nl

Kies Katwijk

Dhr. J.H. Haasnoot

06-24717940

jaaphaasnoot@ziggo.nl

PvdA

Dhr. M. van Tuijl MSc

06-10600146

matthijs@pvdakatwijk.nl

SGP

Dhr. W.J. Vroegindeweij

06-26664883 wj.vroegindeweij @gmail.com

VVD

Dhr. A.J.H. Stegmann

06-52341420

fractie@vvdkatwijk.nl

Lezersreis

LIGHTFESTIVAL EN RONDVAART AMSTERDAMSE GRACHTEN 11 december (nog 8 plaatsen vrij), 16 december, 30 december en 3 januari

Normaal € 65,00

Lezersaanbieding € 59,50 Het Amsterdam Light Festival is uitgegroeid tot een groots spectaculair evenement. Het trekt duizenden bezoekers uit alle landen. Als ‘buurtbewoner’ van Amsterdam moet u dit gezien hebben. Gaat u mee? We vertrekken in de middag per luxe touringcar naar het centrum van de stad. U geniet van een drie gangen diner In het nostalgische ‘Het Eerste Klas Restaurant’. Opmerkelijk in deze gelegenheid zijn de uitbundige decoraties uit de ‘fin de siècle’. Zij markeren het restaurant als ‘een verborgen parel’ in het markante Centraal Station. Na het diner wandelt u 5 minuten naar aanlegsteiger van de speciaal voor deze lezersreis gereserveerde rondvaartboot. De historische Amsterdamse grachten vormen het decor van het licht- en waterfestival. Kunst en lichtsculpturen van vele kunstenaars brengen veel sfeer en gezelligheid. U gelooft uw ogen niet. Op de terugweg ziet u vanuit de touringcar nog vele sfeervol verlichtte panden en feestelijke kerstetalages. U reist vorstelijk met een luxe touringcar van Koninklijke Beuk. Een professionele chauffeur zorgt voor uw veilige heen- en terugreis.

Programma

Opstapplaatsen

15.45 uur: vertrek vanaf diverse opstapplaatsen* 17.45 uur: aankomst in Amsterdam 18.00 uur: 3 gangen diner in Het Eerste Klas Restaurant 19.45 uur: korte wandeling naar de rondvaartboot 20.00 uur: inschepen voor Amsterdam Light Festival ** 21.30 uur: vertrek naar huis door sfeervol verlicht Amsterdam 22.30 uur: verwachte thuiskomst

• Noordwijkerhout, Brink • Noordwijk, Koninklijke Beuk, Van Berckelweg, gratis parkeren • Noordwijk, bushalte van de Mortelstraat (richting Leiden) • Voorhout, Herenstraat bij Rabobank • Katwijk, bushalte Duinoord, Zeeweg (richting Leiden/ Den Haag) • Sassenheim, Parklaan, bushalte Brandweer • Leiden, Transferium • Lisse, Bondstraat,

* genoemde tijden zijn indicatief en afhankelijk van uw opstapplaats ** drankjes aan boord en tijdens het diner zijn voor eigen rekening

Meer informatie via 071-3656517 Lezersreizen zijn te boeken via https://www.beuk.eu/ arrangementen/lezersreizen

parkeerplaats

De beste kerstdagtochten van 2019 Kom in de kerstsfeer en koop de leukste cadeautjes op de mooiste kerstmarkten van Europa. U reist comfortabel en krijgt van ons een kopje koffie/ thee me iets lekkers aan boord. We vetrekken om 08.30 uur en werken met een kort opstapschema, zodat u zo lang mogelijk op de kerstmarkt kunt zijn. Na een heerlijk dagje kerstshoppen gaan we om 18.00 uur weer naar huis.

Oberhausen en Düsseldorf

Dickens Deventer

Dordrecht

De twee grootste traditionele kerstmarkten in de Altstadt en aan de Schadowplatz. 7, 12, 13, 14 december

In de historische binnenstad waant zich in de 19e eeuwse sfeer van Charles Dickens. 14 en 15 december

De historische binnenstad van Dordrecht is drie dagen lang de grootste Kerstmarkt van Nederland 13, 14 en 15 december

€ 29,00 p.p.

€ 24,00

€ 19,00

Boeken via: www.beuk.eu/nl/arrangementen/dagtochten


metamorfose

DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 21 NOVEMBER 2019

20

de metamorfose van 1

In deze metamorfose heeft het team deze vrolijke dame een vlot kapsel, complimenterende make-up, een moderne bril en een hippe jurk aangemeten. Hanny is getrouwd en heeft een dochter. Zowel haar man als haar dochter reageerde enthousiast op de make-over. ‘Mijn man is wel wat gewend, omdat ik al veel verschillende kleuren heb gehad. Mijn dochter riep uit dat ik wel tien jaar jonger leek.’ Door Jess Helling

Een vrolijke stem klinkt door de telefoon, Hanny vertelt enthousiast hoe zij de dag heeft ervaren. ‘We begonnen natuurlijk bij Edwin Minnee, daar was ik samen met nog een kandidaat. We kregen een heerlijke bak koffie of thee en er werd naar onze haarkleur en kwaliteit gekeken. Op basis daarvan heeft Edwin een advies gegeven.’ Hanny is wel wat gewend qua haarkleuren, dus Edwin kreeg van haar de vrije hand. ‘Ja en toen ging ik dus van grijs naar rood.’ Ook ging er een stukje van het haar af om een vlot kapsel te creëren. ‘Ik vind het weer helemaal leuk!’ Na een lekkere lunch werd Hanny opgemaakt bij de Etos. ‘Normaal gebruik ik niet zo heel veel make-up en houdt standaard alles een beetje bij het normale. In die context hebben ze veel make-up gebruikt. Foundation gebruik ik bijvoorbeeld zelf nooit, maar het stond echt super en het paste goed bij de complete look.’ Hanny doet graag aan wandelen, fietsen en volgt sinds kort een schildercursus. ‘Voor die bezigheden is de make-up misschien een beetje overdreven, maar voor een feestje is het perfect.’ Na de make-up werd het tijd om een nieuwe bril uit te zoeken. ‘Mijn

huidige bril heb ik nog niet zo lang, maar de bril die ik daar paste was simpelweg geweldig. Hij was hartstikke modern, de kleur paste goed bij de outfit en hij stond superleuk.’ Bij de kledingwinkel werd gevraagd naar haar voorkeuren en hadden ze al wat setjes klaar gehangen. Voor Hanny was een spijkerbroek echter te saai, dus ging ze voor een leuke, vlotte, jurk. ‘De spijkerbroek die ze voorstelde vond ik een beetje te gewoontjes. Als je zo’n metamorfose doet moet je het wel goed doen. De jurk die ze daarna lieten zien is het uiteindelijk geworden.’ Bij het maken van de foto’s bleek Hanny een waar natuurtalent. ‘Spannend? Welnee, ik vond het hartstikke leuk om te doen. Gewoon ervoor gaan staan en lachen.’ De hele dag is Hanny goed bevallen. ‘Ik had de oproep zien staan, dus ik had mijzelf opgegeven en ik heb daar zeker geen spijt van gehad. De metamorfose is goed gelukt en ik ben blij met het resultaat. Ook de mensen om mij heen reageerde alleen maar positief.’ Of Hanny het ook andere zou aanbevelen? ‘Absoluut! Het is heerlijk om een dag in de watten te worden gelegd en omdat ze rekening houden met je eigen smaak en voorkeuren kan het haast niet fout gaan.’ 3

1. Hanny voor haar metamorfose.

2. Hanny na afloop.

3. Van grijs naar rood. ‘Helemaal geweldig.’

4. ‘Normaal gebruik ik niet zo heel veel make-up.’

5. Hanny ging voor een leuke, vlotte, jurk.

6. Brillen passen bij Wooster.

Is je haar na het kleuren al snel droog en dof? Vraag dan naar de natuurlijke kleuren van Organic Color System. De chemische stoffen van normale haarverf kunnen er voor zorgen dat het haar zijn keratine verliest, de haarschubben opent en uitdroogt waardoor de kleurdeeltjes er al snel ‘uitvallen’. OCS verandert de structuur van het haar niet en blijft met een 100% grijsdekking veel langer mooi dan een chemische haarverf.

4


metamorfose

DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 21 NOVEMBER 2019

21

Hanny Korpershoek 2

Kandidaten gezocht Haarverzorging Minnee Een speciale metamorfose vanwege de Week van de Mantelzorg van Welzijnskwartier eerder deze maand. ‘Het mag echt anders’, zegt Hannie. Dat hoort het metamorfoseteam graag! Door het haar meer in losse lagen te knippen, krijgt Hannie wat zachtere lijnen in het gezicht. Na een kleurtype analyse wordt gekozen voor een diepe volle koperrode kleur van Organic Color Systems. Dit gaat perfect over de oude highlights heen. Op de aanzet wordt een wat donkere kleur gebruikt waardoor het kapsel extra diepte krijgt. Met L’anza krijgt het haar extra volume.

5

Ken je iemand die echt een metamorfose verdient? Geef jouw kandidaat op bij De Katwijksche Post en vermeld erbij waarom hij of zij uitgekozen moet worden voor een metamorfose. Stuur een foto mee waar de kandidaat van hoofd tot voeten duidelijk op staat en vergeet niet je eigen naam en adresgegevens erbij te zetten. Mail dat naar: redactie@ katwijkschepost.nl

6

Cora – Etos Katwijk De make-up producten zijn van Make-Up Factory, nieuw bij Etos Katwijk. Deze professionele cosmetica is van topkwaliteit en dermatologisch getest, zonder parabenen en parfum en dierproefvrij. Zeer geschikt voor de veeleisende en gevoelige huid. De perfecte basis is een foundation die de hele dag mooi blijft zitten. Met de ‘winterlook’ worden de ogen met drie verschillende kleuren opgemaakt. Een natuurlijke tint in combinatie met twee kleuren zorgt voor een expressieve oogopslag. De wimpers zijn aangezet met een volume mascara. De Magnetic Lipstick Longlasting geeft een intensieve kleur.

Sisters Princestraat Hannie draagt een jurkje van Enjoy, een nieuw merk bij Sisters. Enjoy is vrouwelijk, draagbaar, heeft veel prints in jurkjes en tops. Het jurkje van Hannie is wat langer, heeft een mooie bloemetjesprint en kost 59,99. Om de jurk wat stoerder te maken, draagt zij er een lederen ‘coated’ legging onder van Enjoy (29,99) en een roomkleurig, suedine jackje van Freequent. Voor de koude dagen draagt zij een Smash Lemon winterjas met de opvallende bontkraag, die er ook afkan. En sinds deze week hebben we bij Sisters ook het broekenmerk Zerres! met o.a. de modellen Carla, Twigy en Greta.


Rijnsburg | Valkenburg

DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 21 NOVEMBER 2019

22

Met uitreiking Rabo Wensenfonds

‘Avond van Katwijk’ in TheaterHangaar Op ‘De Avond van Katwijk’, maandag 25 november in de TheaterHangaar in Katwijk, geven verschillende verenigingen een kijkje achter hun schermen en laten ze zien hoe zij samen Katwijk nog mooier maken. Katwijk is ondernemerschap en ondernemerschap is Katwijk. Ook op het gebied van innovatie lopen ze voorop. Valkenburg is uniek met haar Unmanned Valley, een test- en ontwikkelingscentrum voor drones en andere onbemande systemen. In de toekomst is deze techniek niet meer weg te denken, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, landbouw of zelfs postbezorging. Tijdens de Avond van Katwijk van Rabobank Leiden-Katwijk wordt er daar meer over verteld. Katwijk blinkt ook uit op het gebied van sport. Daarom draagt de ge-

meente nu de titel ‘Topsportgemeente van het jaar’. Samen met onder andere Grasshoppers wordt er stil gestaan bij de kracht van sport in een samenleving. ‘Lokale verenigingen en stichtingen maken Katwijk mooier. Met hun initiatieven voor jong en oud dragen zij hun steentje bij aan de Katwijkse maatschappij. En dit ondersteunen wij graag’, aldus directievoorzitter Erik Versnel van de bank. Tijdens de klantavond worden daarom de winnaars van het Rabobank Wensenfonds bekend gemaakt. Ben je klant van Rabobank LeidenKatwijk? Dan nodigt de bank je uit om aanwezig te zijn bij deze klantavond. Meer informatie en aanmelden op www.DichterbijLeidenKatwijk.nl.

Warm Najaarsconcert koor De Lofstem Op vrijdag 22 november zal de christelijke gemengde zangvereniging De Lofstem een Najaarsconcert geven in de Immanuëlkerk te Rijnsburg. Het concert heeft als thema ‘De Wereld’. Dit is naar aanleiding van ‘Die Schöpfung’ van Joseph Haydn, van waaruit diverse delen zal worden gezongen en gemusiceerd.’Die Schöpfung’ is een prachtig klassiek werk, waarbij de schepping van onze wereld wordt bezongen, vanuit de chaos en het ongevormde, naar een wereld vol met prachtige natuur. Het stuk begint met een bijzonder treffende muzikale inleiding waarna het koor invalt. Na deze ‘Einleitung’ volgen de diverse delen die afwisselend met koor en sopraan worden gezongen.

Schepping

Er volgen hierna nog diverse liederen die betrekking hebben op de schepping met als afsluiting, ‘Als ik uw schepping zie’. In het tweede concertgedeelte brengt het koor een lichter repertoire welke voor veel mensen herkenning zal

opleveren.’Top of the World’ van de Carpenters en ‘What a wonderful world’zijn echte toppers die voor ieder herkenbaar zijn en jeugdige herinneringen zullen oproepen. Dirigent Bert Visser heeft een mooie bewerking gemaakt van songs over wereldsteden genaamd, ‘Around the World in 8 city’s’. Waarvan ‘Valencia’ en ‘New York’ echte oude bekenden zullen zijn. Dirigent Bert Visser heeft dit concert de algehele leiding, bijgestaan door André de Jager, orgel/piano,en het Quintessenza blaaskwintet. Marjo van Someren zal als sopraan dit concert opluisteren met haar prachtige stem. Het concert op vrijdag 22 november in de Immanuëlkerk, Kerkstraat 3 begint om 20.00 uur, vanaf 19.15 uur is de zaal open. Toegangskaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar à 12,50 euro. Bent u enthousiast geworden door het concert en wilt u een repetitie bijwonen, dan bent u van harte welkom. De koorleden willen u graag ontmoeten en als eventueel lid verwelkomen.

Hapas & Tapas voor Werkgroep De Ruyter Al decennialang verzorgt Werkgroep De Ruyter vanuit Rijnsburg hulptransporten naar Oost-Europa. Ook dit jaar gingen tientallen vrachtwagens de weg op om hulp te bieden aan de allerarmsten in deze regio. Deze week voorlopig de laatste van dit jaar. Ook afgelopen jaar werd er door De Ruyter weer veel kleding, schoeisel, voedsel, meubilair, matrassen, ziekenhuisbedden, ja zelfs een bestelbus afgeleverd in de verschillende regio’s. De afgelopen jaren is De Ruyter uitgegroeid tot een goed geoliede hulorganisatie. Vele tientallen vrijwilligers zijn er op allerlei

fronten aan het werk. Springen bij waar nodig is. Soms in beeld maar ook veelvuldig achter de schermen. Het leukste evenement van het jaar komt er weer aan. Op vrijdag 29 november bent u welkom in de Businessclub van Rijnsburgse Boys voor een echte Hapas & Tapas-avond. Tussen 17.30 uur en 23.00 uur krijgen de bezoekers naast heerlijke hapjes en drankje live entertainment aangeboden. De opbrengst is voor Werkgroep De Ruyter. Bestel tijdig uw toegangskaarten à 50,00 euro (inclusief drankjes). Wees er snel bij, want VOL=VOL. Kaarten zijn te koop bij: Groentewinkel Zonnetuin in De Hoftuin of via info@werkgroepderuyter.nl.

Wilco Korts is zeer enthousiast over de komst van het Repair Café. | Foto: PvK

Duurzaam Rijnsburg start Repair Café Het concept Repair Café werd in 2009 door Martine Postma uit Amsterdam bedacht. Inmiddels is het een landelijk succes en wereldwijd zijn er ook honderden plaatsen waar het wordt georganiseerd. De werkgroep Duurzaam Rijnsburg haakt ook in op dit inmiddels tien jaar bestaande fenomeen. Door Piet van Kampen

Wat is de achterliggende gedachte van het organiseren van een Repair Café? Kortweg: zoveel mogelijk hergebruik van spullen die nog te repareren zijn. het repareren op een moderne manier terug te brengen in de samenleving en reparatiekennis te behouden en te verspreiden.

Afvalberg

In ons land gooien mensen veel te snel iets weg en de afvalberg groeit. Door dingen die gerepareerd worden voor hergebruik wordt ook de aanschaf van een nieuw product uitgesteld. Een koffiezetapparaat met een klein mankement kan vaak simpel worden hersteld in plaats een nieuwe te kopen. Bij een bedrijf laten

repareren is vaak net zo duur of duurder dan een nieuwe aan te schaffen. Wilco Korts van de werkgroep Duurzaam Rijnsburg noemt een ander mogelijk praktijkvoorbeeld : ‘Aan een fiets zijn vaak kleine dingen makkelijk te repareren maar voor grote reparaties gaat men toch naar de rijwielzaak’, noemt hij als voorbeeld. ‘Voor mensen met een smalle beurs is een Repair Café vaak ook een uitkomst om kosten te sparen en spullen te kunnen hergebruiken’.

Gratis

De mensen die het Repair Café bezoeken betalen geen kosten voor de reparaties die door vrijwilligers met kennis van zaken worden verricht. Het kan gaan om een kapotte lamp, staafmixer, stoeltje, kleding, broodroosters, een fiets of een cdspeler, het kan van alles zijn wat nog te repareren is. Als er een specifiek onderdeel ergens gekocht moet worden moet dat wel zelf worden betaald. Een Repair Café, zo heeft de ervaring elders inmiddels geleerd, is omdat het laagdrempelig is ook een plek waar mensen elkaar ontmoeten en tijdens de reparatie ge-

zellig een kopje koffie drinken of iets lezen. Daardoor krijgt het een sociaal karakter. Het Repair Café hoeft niet direct als concurrentie voor de vakhandel gezien te worden. Het gaat vaak om kleine reparaties van de meest simpele voorwerpen en ook kleding.

Vast moment

Het vaste moment waarop het Repair Café wordt gehouden is elke laatste zaterdag van de maand. De eerste keer is al op zaterdag 30 november. De vaste locatie is gebouw Centraal aan de Tulpenstraat 16. Tussen 10.00 en 12.30 uur staan diverse vrijwillige reparateurs klaar en zij beschikken over gereedschap en materialen. Het is in principe gratis, maar er staat wel een fooienpot waaruit benodigd materiaal kan worden gekocht en de koffie gratis wordt geschonken. Wilco Korts doet nog wel een beroep op nieuwe vrijwilligers die ergens handig in zijn. Zij kunnen zich aanmelden: duurzaamrijnsburg@ gmail.com. Hij en zijn collega’s van de werkgroep Duurzaam Rijnsburg zijn in ieder geval razend enthousiast dat dit nu ook in Rijnsburg wordt opgepakt en hoopt dat het net als elders in het land en de wereld een groot succes zal worden.

Goede doel Kerst Inn: Westerweide Op het Burgemeester Koomansplein in Rijnsburg is zaterdag 14 december weer een Kerst Inn . De organisatoren hebben besloten de opbrengst van de Kerst Inn te doneren aan een goed doel. Het goede doel van dit jaar is de dierenweide Westerweide.

ideeën die beschreven staan in het businessplan uit te voeren in 2020. Kerst Inn, Burg. Koomansplein, zaterdag 14 december. Vanaf 16.00 uur zijn alle kraampjes bemand. Er

is ook een Kerstwandeling, georganiseerd door de Protestantse Kerken Rijnsburg. Die start aan de zijkant van het plein tussen 17.45 en 18.15 uur.

De dierenweide Westerweide is eigendom is van de gemeente. Die heeft het voornemen om de dierenweide te sluiten per 1 januari 2020. Er een businessplan geschreven met als doel het behoud van de dierenweide Westerweide. De initiatiefnemers zijn in gesprek met de gemeente hierover. Om de dierenweide een hart onder de riem te steken heeft de organisatie besloten, dat de opbrengst van de Kerst Inn naar Westerweide gaat. Zij gaan dit geld gebruiken om de

De opbrengtsen van de Kerst Inn gaan naar Dierenweide Westerweide. | Foto: PR


welzijn | zorg

DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 21 NOVEMBER 2019

23

Hoofdbrekens Hersenletsel: een ongeval, een beroerte of een progressieve ziekte kan ervoor zorgen dat de hersenen beschadigd raken. We noemen dat Niet- Aangeboren Hersenletsel (NAH). NAH kan grote gevolgen hebben, voor de persoon zelf en de omgeving. In de serie Hoofdbrekens

willen we laten zien wat het betekent om te leven met NAH. Ons doel is begrip te kweken, want mensen met NAH kun je overal tegenkomen. Het is fijn om dan te begrijpen waarom iemand soms anders reageert dan jij misschien verwacht.

5: Woorden zoeken

Michel van der Bent, Areen van der Plas en Rendi Hartevelt. | Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Zaterdag 7 december in aula begraafplaats Duinrust

Eerste WereldLichtjesDag in Katwijk: herdenking van overleden kinderen

Chantal vertelt over haar leven met NAH: ‘… Hersens… bloeding… eh… eh… ik weet het wel… praten niet… jemig… avond nee… a… afasie!’ Het gesprek verloopt met veel tussenpozen, waarin Chantal aan het zoeken is naar woorden. Ze zoekt in haar hoofd, je ziet haar ogen omhoog gaan, ze fronst en laat soms geluiden van moeite en teleurstelling horen. Maar uiteindelijk krijgen we samen haar verhaal helder: Chantal was voor haar hersenbloeding onderwijzeres. Het spraaksysteem in haar hersenen is door de bloeding ernstig aangetast.

Afasie Afasiecentrum Leiderdorp e.o. is een locatie van Gemiva-SVG Groep. Op deze locatie wordt behandeling en begeleiding aangeboden aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) met afasie. Afasie is een taalstoornis die ontstaat na hersenletsel. Hierdoor hebben mensen moeite met spreken, schrijven, lezen en/of schrijven. Het leven van mensen met afasie wordt behoorlijk beperkt door dit taalprobleem. Communicatie is voor hen niet meer vanzelfsprekend. Afasiecentrum Leiderdorp is voor mensen die al een individuele behandelperiode logopedie achter de rug hebben, maar het lastig vinden om thuis de sociale contacten weer op te pakken. Het praatje met de buurman, een boodschap doen, het lezen van de krant; door de afasie

Ze weet dat ze de woorden weet, maar ze kan ze niet vinden in haar hoofd. Alsof alles op het puntje van haar tong ligt. Vroeger kon ze alles zeggen. Nu is praten een vermoeiende zoektocht, en niet altijd lukt het haar om zich duidelijk te maken. Dat is erg frustrerend. Het lukt beter wanneer anderen de tijd nemen, met aandacht luisteren en niet te snel invullen. Want ze weet precies wat ze wil vertellen. Reacties zijn welkom op nahbinders@gemiva-svg.nl Kent u iemand met NAH? Ga dan in gesprek, want NAH is bij iedereen anders! lukt het allemaal niet meer zoals vroeger. In het Afasiecentrum leert men beter te communiceren om vervolgens weer actiever deel te nemen aan het sociale en maatschappelijke leven. Behandeling en begeleiding in het Afasiecentrum wordt aangeboden in groepsverband. In kleine groepen van maximaal 6 personen worden verschillende activiteiten doorlopen. Tijdens de activiteiten leert de persoon met afasie beter te communiceren. Een voorbeeld van een activiteit is bijvoorbeeld de WhatsAppgroep, belgroep, schrijfgroep of discussiegroep. Het Afasiecentrum vormt een brug naar de samenleving. Er is ook ruimte voor lotgenotencontact en delen en uitwisselen van ervaringen. Meer informatie? Kijk op www.gemiva-svg.nl/afasiecentrum Afasiecentrum Leiderdorp, Elisabethhof 101a, 2353 EV Leiderdorp, afasiecentrum@gemiva-svg.nl, 071 7200873.

WereldLichtjesDag is in 1997 ontstaan in Amerika onder de naam World Wide Candle Lighting. Inmiddels worden er wereldwijd, op de tweede zondag van december om 19.00 uur lokale tijd, kaarsen gebrand voor overleden kinderen. Dit jaar doet Katwijk ook mee, alleen niet op zondag. Zaterdag 7 december is iedereen, die een kind heeft verloren, welkom in de aula van de begraafplaats Duinrust te Katwijk. Door Jess Helling

Ik spreek Rendi Hartevelt over deze bijzondere dag. ‘Het is ooit begonnen met Michel van der Bent en Areen van der Plas (beiden werkzaam als uitvaartverzorger) en Mirjam Hazenoot, fotografe bij Stichting Make a Memory. Van der Bent en Van der Plas zagen in hun dagelijks werk de pijn die het verlies van een kind met zich meebrengt en Mirjam zag in haar fotoreportages dat het ontzettend belangrijk is om de naam van een overleden kindje te noemen én te blijven noemen.’ ‘Met z’n drieën zijn ze WereldLichtjesDag Katwijk gestart en ik zag een uitnodiging voor deze speciale dag en heb gevraagd of zij nog hulp konden gebruiken. Zo werd lang-

zaam het team van vrijwilligers uitgebreid en doen wij het nu met zijn zevenen’, vertelt Hartevelt.

tijd gestoken in het plannen van de herdenking, want we willen natuurlijk niet dat er iets misgaat.’ ‘Door een bijdrage van De Wijkraad en Fonds 1818 is een groot gedeelte van de kosten afgedekt, dus daar hoeven we ons wat minder zorgen om te maken. Uiteraard blijven giften altijd welkom, zeker omdat wij deze herdenking graag ieder jaar aan willen blijven bieden. Het rekeningnummer vindt u op onze Facebookpagina.’

Gedicht en boom planten

Iedereen welkom

Verlies van kind enorm ingrijpend Zaterdag 7 december kan men vanaf 18.30 uur de aula op Duinrust binnenlopen. ‘Er is eerst rustig de tijd om de naam van het overleden kindje door te geven. Wij willen dit met de grootst mogelijke zorg doen, omdat we niet willen dat de naam verkeerd wordt gespeld. Om 19.00 uur begint de herdenking. Er zal een gedicht worden voorgelezen, kaarsjes worden aangestoken en alle namen worden opgenoemd. Ook wordt er een boom geplant op de begraafplaats, in het gedeelte waar alle kinderen begraven liggen. Na de herdenking is er tijd om iets te drinken en met elkaar te praten.’

Giften zijn welkom

Een herdenking als deze brengt natuurlijk de nodige spanning met zich mee en Rendi bevestigt dit. ‘Wij organiseren het dit jaar voor het eerst, dus dan is het altijd weer afwachten hoeveel mensen erop reageren. Er wordt ontzettend veel

Omdat het verlies van een kind zo enorm ingrijpend is, maakt het niet uit hoe lang het geleden is. ‘Vroeger werd er bijna niet over gepraat als men een kindje verloor, dat deed men gewoon niet. Hoe fijn is het dan dat er nu wél over gepraat mag worden! Of het nu recent is of vele tientallen jaren geleden… het maakt niet uit. Iedereen is welkom, óók opa’s, oma’s, tantes, broers en zussen.’ Meer informatie kunt u vinden via de Facebookpagina van de herdenking ‘WereldLichtjesDag Katwijk’.

Aanmelden

De organisatie vindt het fijn om vooraf te weten of u komt. Via de mail kunt u de voornaam en achternaam van uw overleden kind(eren) doorgeven, zij zorgen dan dat er een kaarsje klaar staat. Mailen kan naar wereldlichtjesdagkatwijk@gmail.com

Parkeerbeleid niet oké! INGEZONDEN n

Het Oost- en Westpad, Museumstraat, Tramstraat en Noordeinde hebben een groot probleem met parkeerbeleid. Inmiddels is een aantal bewoners de laatste jaren met de gemeente in conclaaf geweest en er komt geen oplossing. We zijn met een aantal bewoners afgelopen week in gesprek gegaan met een partij om dit probleem te bespreken. De gemeente is op de hoogte, maar doet er niets mee. Na een aantal jaar komt er weer een nieuwe persoon op deze plek en

worden gemaakte afspraken uit het verleden van de tafel geveegd. Over het autoluw maken van het dorp zijn een aantal winkeliers niet tevreden, ze raken winkelend publiek, dat niet dichtbij kan komen, kwijt. Voor de parkeerplekken die daar zijn weggehaald (Andreasplein, Princestraat, Voorstraat en Badstraat) wordt verwezen naar de prachtige parkeergarage aan de Boulevard; alleen deze staat zomers om 09.30 uur al vol met strandtoeristen. Ook worden er vergunningen voor een maand voor deze parkeergarages verleend. De bewoners, die in de parkeergarages Bou-

levard en Princehaven parkeren met vergunningen die duur betaald worden, hebben geen recht op een plek daar. Dus vol, is geen plek. Wij zitten als bewoners met de handen in het haar. Iedere bewoner heeft recht om binnen 100 meter te parkeren. Iedere woonhuis heeft recht op 1,3 parkeerplaats. Maar als er al een parkeertekort is, hoe kan het dan dat nieuwe appartementen, airbnb, vrijwilligers van het museum en winkeliers die hier werken een vergunning krijgen in onze woonomgeving? Bewoner Katwijk aan Zee


lokaal

DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 21 NOVEMBER 2019

24

Zaterdag 23 november

Vrolijke optocht van Sint en Pietenactie Stichting Sint en Pietenactie is ruim twintig jaar actief met bezoeken bij particulieren, instellingen verenigingen en bedrijven. Ook de jaarlijks terugkerende lichtjesoptocht ontbreekt dit jaar niet, een bij velen bekend evenement waar naar wordt uitgekeken. Iedereen is komende zaterdag (23 november) vanaf 16.00 uur van harte welkom in de Zwaaikom in Katwijk, waar dan al veel vrolijke Pieten, een schminkkraam, een springkussen, een Pieten-dj en optredens van een Pietenband en Twirlgroep Desiree Katwijk het publiek vermaken, voordat de Sint per boot aankomt. De lichtjes voor de optocht kunnen vanaf vier uur gekocht worden á 5,euro per stuk inclusief een cadeautje na afloop. Alle opbrengsten zijn voor het goede doel. De kleurplaat van de intocht kan hier ook ingeleverd worden bij het grote cadeau op het podium in de Zwaaikom.

Om 17.00 uur komt Sinterklaas dan per boot aan in de Zwaaikom, waarna de Lichtjesoptocht van start gaat. De route loopt via Prins Hendrikkanaal, Tramstraat, Roest van Limburgstraat, Varkevisserstraat richting de Drieplassenweg. Vanaf daar loopt de route via de Koninginneweg, Zuidstraat, Voorstraat terug naar de Zwaaikom. Sinterklaas laat weten het erg leuk te vinden als bewoners langs de route naar de verlichte stoet komen zwaaien. Twirlgroep Desiree gaat voorop, gevolgd door de junioren van DVS, Sinterklaas, twee gezellige Pietenbands en wel vijftig vrolijke Pieten. De Lichtjesoptocht is een jaarlijks terugkerend evenement van Stichting Sint en Pietenactie. Deze Stichting zet zich met ruim 130 vrijwilligers in om geld op te halen voor het goede doel. Meer informatie over de optocht, de route of een bezoek van Sint en Piet boeken? www.sintenpietenactie.nl

Woensdag 27 november in Tripodia

Doldwaze Sintshow In Tripodia is op woensdag 27 november een complete sinterklaasshow met Diego, Bart Juwett, Sinterklaas en veel Pieten. Deze doldwaze show vol grappen en grollen wordt een groots spektakel. Diego, de Coolste Piet van Nederland, klimt op het podium en zingt zijn bekende maar ook zijn nieuwste liedjes. Dat wordt meezingen en -swingen geblazen. Ieder jaar heeft de show een nieuw

thema. Dit jaar is het thema: circus. Een tipje van de sluier: Bart en Diego zijn Americo, het paard van Sinterklaas, kwijt. Amerigo is naar het circus gegaan, omdat hij een circuspaard wilde worden. Zalencentrum Tripodia, Hoornesplein, woensdag 27 november, van 15.00 tot 16.30 uur; deur open om 14.30 uur. Kaarten 17,50 euro, bestellen via www.tripodia.nl.

Collecte Leger des Heils Vrijwilligers van het Leger des Heils gaan van 25 tot en met 30 november in Katwijk langs de deuren met de collectebus. De opbrengst van de jaarlijkse deurtot-deurcollecte is bestemd voor lokale activiteiten waarmee het Leger

Rubriek Voedingsadviesbureau De Winter geeft in deze rubriek eens per maand voedingsadvies en tips voor een gezonde levenswijze Door Angela Kranendonk Diëtist

www.voedings-advies.nl tel: 023- 5573344 receptie@voedings-advies.nl. De diëtisten staan ingeschreven in het kwaliteitsregister voor

des Heils sociale uitsluiting en eenzaamheid bestrijdt. Uw gift is keihard nodig, want samenleven doe je niet alleen. Doneren kan ook online via www.legerdesheils.nl.

Voor Ben van Oosten heeft het Van den Heuvelorgel geen geheimen meer. | Foto: pr

Zaterdag 23 november in Nieuwe Kerk

Mondiaal beroemde Ben van Oosten concerteert op Van den Heuvelorgel Ben van Oosten verzorgt zaterdag 23 november, aanvang 19.30 uur, het elfde concert uit de Orgelserie 2019 in de Nieuwe Kerk van Katwijk aan Zee. Van Oosten is bijna toe aan een gouden jubileum als organist. Al jaren schittert hij ook in de orgelseries van Katwijkse Nieuwe Kerk. Hij bracht meerdere malen integrale uitvoeringen ten gehore van onder andere Guilmant, Widor, Vierne en Dupré. Een hele generatie voedde hij op met gedegen uitvoeringen en doordachte interpretaties van de Franse grootmeesters. Hij doceert nog altijd nieuwe generaties organisten over de geheimen die deze bekende

muziek herbergt. Op tal van toonaangevende plekken over de hele wereld is hij nog altijd een veel gevraagd man. Van Oosten opent met onvervalste Franse Barok van Couperin (Offertoire). Couperin vormt het bruggetje naar Bach met dienst Aria (BWV 587). Verder ook het schitterende Pièce d’Orgue (BWV 572). Na Bach komen we meestal uit bij Mendelssohn. De sublieme transcriptie van Reitze Smits over diens Präludium und Fuge (op.35/1) vormt een heerlijk staaltje vroege Romantiek. Franse Romantiek is er met Louis Vierne. Zijn bewerking over de piano-prélude in cis klein van Rachmaninov mag er zeker. Net als zijn sfeerstukken Aubade en Hymne au soleil.

Onlangs bracht Van Oosten alle grote werken van César Franck uit op cd. Het blijft een leven lang werken aan een zo mooi mogelijke interpretatie. Een voorbeeld daarvan is het zangerige Cantabilé uit de Trois Pièces (1878). Het slot is een finale van Francks opvolger in de St. Clotilde in Parijs, Charles Tournemire. De overrompelende koraalimprovisatie over ‘Victimae paschali laudes’ is uitermate geschikt voor een ware apotheose van dit feestconcert! De kerkdeuren zijn vanaf 19.00 uur geopend. Bij de entree (10,- euro p.p.) krijgt men een programmaboekje van het concert, dat tevens alle programma’s van 2019 bevat. Parkeren is gratis op het kerkplein aan de Voorstraat.

Is een dieet een leefstijl?- Ja! Diëtist of diëtiste?

I

k heb eerlijk gezegd altijd een dubbel gevoel gehad bij het woord diëtist. Of eigenlijk diëtiste, zoals veel mensen ons noemen. Misschien omdat het merendeel van de diëtisten vrouw is (maar er bestaan ook hele geschikte mannelijke diëtisten hoor!) Maar diëtiste dat klinkt toch best typisch? Je zegt toch ook geen tandartse of huisartse? Ik vind het, misschien ligt het aan mij, van de oude stempel klinken en bij ons voedingsadviesbureau noemen we onszelf dus gewoon veel liever diëtist. Verder heb ik altijd gevonden dat dieet een beetje tegendraads is waar wij diëtisten voor staan. We promoten liever geen tijdelijke diëten, maar een haalbaar plan dat voor een blijvende gedragsverandering kan zorgen. Vandaag kom ik echter tot een interessante ontdekking, want het

woord dieet blijkt voor heel veel meer te staan. Dieet blijkt namelijk afgeleid van het Griekse woord Diaita. Diaita staat voor een manier om tot een goede algemene gezondheid te komen. Dit omvat zowel fysieke als mentale aspecten. Pakken we het hele plaatje aan, dan pas kunnen we het volhouden en voorkomen we terugval op de lange termijn.

Ged dieet is persoonlijk en op maat

Wij staan voor een persoonlijke benadering met een persoonlijk voedingsadvies op maat. Voeding is namelijk een complexe materie en wat voor de één goed kan werken kan bij de ander wel degelijk anders uitpakken. Dit heeft met vele achterliggende factoren te maken, zoals iemands hulpvraag, medische achtergrond, motivatie, maar ook mentale en fysieke omstandigheden en zelfs iemands slaapritme en hormonen kunnen van invloed zijn.

Welk dieet kies jij?

Dus kies je voor een energierestrictie? Een koolhydraatbeperking? Een vastendieet? Of ligt jouw focus meer op controle krijgen op je eetgedrag en/of het stoppen van de eetbuien? Misschien zelfs wel, onder begeleiding van een diëtist, op de maaltijdverandering? Het maakt niet uit, met de juiste reden

en met een goed deskundig ondersteund plan kan het tot een blijvend succes komen. Ben jij er al achter welk plan voor jouw werkt op de lange termijn? Wil je graag meer coaching bij je gedragsverandering? Neem contact op met de diëtist. Die zit in het basispakket van de zorgverzekering.


cultuur

DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 21 NOVEMBER 2019

25

Bij Harmonie Katwijk

Eerste boek voor volwassenen

Muzieklessen voor Kids

Katwijkse Eva Burgers schrijft thriller over misstanden bij politie

Wil jij graag klarinet, trompet of saxofoon leren spelen? En zit je in groep 4, 5, of 6? Dan ben je van harte welkom bij de Harmonie Katwijk. Op dinsdagavond 26 november, 3 december en 10 december leer je meer over deze instrumenten, mag je je eerste muzieknoten blazen en vormen we samen een echt orkest. Onder leiding van Denise van Leeuwen, Elisabeth Lusche en Daniele Zamboni leer je alles over de klarinet, trompet en saxofoon. Ook ga je je eerste nootjes spelen en aan het eind van deze drie avonden vormen

we met elkaar een klein orkest en geven de Kids een speciaal optreden aan hun familie en vriendjes. Samen muziek maken is ontzettend leuk en gezellig. Zit jij in groep 4, 5 of 6? Wil je graag muziek maken? Doe mee! De lessen vinden plaats op: dinsdagavond 26 november, 3 november en 10 december van 18.30 tot 19.30 uur in De Kleine Joannes, Kerkstraat 68, Katwijk Aanmelden kan tot zaterdag 23 november. Stuur hiervoor een e-mail naar kids@harmoniekatwijk.nl. Kosten zijn 5,- euro per kind.

Vervolg op ‘Het Mysterie van de rode bunker’

Adrie Zwaan schrijft opnieuw jeugdboek Er verschijnt volgende week dinsdag (26 november) een nieuw jeugdboek van Katwijker Adrie Zwaan: ‘De Mysterieuze Smokkelbende’. Het is het vervolg op ‘Het Mysterie van de rode bunker’ uit 2008. Hendrik en zijn vrienden raken opnieuw verwikkelt in een spannend avontuur. Hendrik gaat met zijn vrienden, na verhalen van zijn overleden opa, in de Katwijkse duinen op zoek naar een mysterieuze rode bunker, maar worden daar ontvoerd met alle gevolgen van dien. In het vervolg is het drie jaar later. Hendrik en zijn vrienden nu onderweg van puberteit naar volwassenheid, zitten in de examenklas en de impact van de ontvoering drie jaar eerder zijn nog steeds altijd licht aanwezig. Op een dag zien ze een oudere man met een verrekijker naar de zee turen en de vrienden worden achter-

dochtig. Gelijk hebben ze, want er blijkt een meedogenloze smokkelbende actief te zijn in Katwijk. Beide verhalen spelen zich af in Katwijk aan Zee, geboorteplaats van Zwaan, dat ook de inspiratiebron was voor zijn (eerdere) boeken; de kerstroman ‘De kerst die toch nog goed kwam’ (2009) en griezelverhalenbundel ‘De Kettingduinen en andere griezelverhalen’ (2017). De in Katwijk aan Zee geboren en getogen Zwaan (48) woont sinds 2001 in Voorthuizen, is getrouwd en heeft twee dochters. Hij werkt daar bij de gemeentelijke groenvoorziening en is materiaalman bij zaterdag 1e klasser SDV Barneveld. Het schrijven van boeken is zijn hobby. ‘De Mysterieuze Smokkelbende’ wordt uitgegeven door Calbona te Amsterdam en is vanaf 26 november te koop en te bestellen bij www. gigaboekshop.nl en de reguliere boekhandels in Katwijk.

De laatste maanden lezen we wekelijks in de krant over misstanden bij de Nederlandse politie. Steeds meer politieagenten beklagen zich in de media over discriminatie, moslimhaat, seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag binnen de eigen organisatie. Maar dat niet alleen. Ook over hoe de leiding die klachten stelselmatig weet te negeren, wordt veel gesproken, al is dat nog niet altijd zonder schroom of gevaar. ‘Dit boek moest er gewoon komen’, zegt schrijfster Eva Burgers stellig. ‘De onderwerpen machtsmisbruik en corruptie zijn actueler dan ooit.’ Dat ze zelf als rechercheur binnen de politieorganisatie werkzaam is geweest, helpt. Bovendien maakt dat haar misdaad gerelateerde boeken volgens lezers levensecht. ‘Ik laat deze gevoelige onderwerpen op de achtergrond een rol spelen in de spannende misdaadroman STIL, waarin rechercheur Robin Escher onderzoek doet naar de topstukken van een criminele organisatie. Daardoor is Robin plots haar eigen leven niet meer zeker.’ Hoewel STIL een fictieboek is, moet Burgers toegeven dat fictie en nonfictie in dit verhaal met elkaar verweven zijn. ‘Maar wat er fictie is en wat niet, dat laat ik graag in het midden’, zegt de schrijfster geheimzinnig. Eva Burgers werkte jarenlang als rechercheur op de afdeling zware criminaliteit en is vooral bekend als jeugdboekenschrijfster. Ook bedenkt en schrijft ze tv-programma’s, zoals het misdaadspel Kroongetuige, dat twee seizoenen door RTL4 is uitgezonden. Naast de recent verschenen jeugdthriller Wanhoop (getipt door de Jonge Jury) schreef Burgers eerder Stille getuige, Flashback, Sneeuwstorm, Fataal, Complot en de Kaya Crimereeks. Stil is het eerste boek van een nieuwe serie voor volwassenen.

Inhoud STIL

Wanneer rechercheur Robin Escher op haar werk bij de Amsterdamse politie in vertrouwen vertelt, dat ze

Eva Burgers. | Foto: pr

de sfeer op de afdeling soms als seksistisch ervaart, wordt haar dat niet in dank afgenomen. Als ze kort daarna ook nog het vermoeden heeft dat haar chef gevoelige informatie lekt aan criminelen, gaat ze op onderzoek uit. Pas als Robin ontdekt dat haar verslagen op onverklaarbare wijze beginnen zoek te raken, beseft ze dat ze op haar tellen moet gaan passen. Ze zoekt steun bij haar maatje Storm, maar als ze ook hem niet meer helemaal kan peilen, neemt ze een drastische beslissing. Peter Römer, acteur, televisieproducent en -regisseur, overhandigt morgen (vrijdag 23 november) bij boekhandel Van der Meer in Noordwijk aan Eva Burgers het eerste exemplaar van haar boek.

Zaterdag 23 november in ‘t Zandgat

Ierse Folk met Coracle De Ierse folkgroep Coracle treedt zaterdag 23 november op in wijkgebouw ‘t Zandgat, E.A. Borgerstraat 58 in Katwijk. Aanvang is om 20.30 uur. De band speelt voornamelijk traditionele Ierse muziek met een Hollandse touch, maar met de Keltische spirit en gevoel voor traditie.

Adrie Zwaan met zijn nieuwe boek. | Foto: pr

Coracle werd in 1989 opgericht in een folkclub in het Engelse Norfolk. Het repertoire van deze vijf man formatie bestaat en vloeit voort uit de nummers en muziek die populair is geworden door bands als ‘The

Dubliners’, ‘Christy Moore’en ‘The Furey Brothers’, maar ook eigen nummers en jigs en reels zijn te horen tijdens optredens.

Ook eigen nummers en jigs en reels zijn te horen tijdens optredens De band bestaat uit de Ierse zanger Jim Spiers (ook whistle en bodhran) en verder Ron Newson (gitaar en

mandoline), Bas Berkhout (gitaar, banjo, whistle, box accordeon, mandolin en spoons), Piet Kolderman (viool) en Theo Burghouts (bouzouki en gitaar). Coracle heeft onder meer opgetreden op diverse podia’s en festivals in Nederland, Duitsland, België, Engeland en uiteraard Ierland. Kaarten voor dit concert kunt u bestellen via www.kenokatwijk.nl of halen bij K&O Katwijk, Sluisweg 16 (werkdagen van 09.00-13.00 uur). Voorverkoop/website 12 euro (tot vrijdag 22 november, om 20.00 uur). Aan de zaal kost een kaartje 14 euro.


kerkelijk

DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 21 NOVEMBER 2019

26

Vrijdag 29 november

Bijbelstudie met Wim Zwitser Stichting Het Zoeklicht (Doorn) organiseert een vijftal Bijbelstudieavonden in het gebouw De Samenkomst, J.W. Frisodreef 146 in Katwijk. Wim Zwitser spreekt over het thema ‘Gods heilsplan van begin tot eind’ naar aanleiding van de broers in het boek Genesis. De tweede bijbelstudie wordt gehouden op vrijdag 29 november onder de titel: ‘De mensheid is verdeeld in volken’, naar aanleiding van Sem, Cham en Jafeth. De nakomelingen van Jafeth breiden zich sterk uit. Toch verkiest God een andere lijn. Hij is de God van Sem, maar waarom? De studieavond begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Consulenten van het IPC zijn aanwezig met producten uit Israël. Hartelijk welkom, toegang is gratis.

Woensdag 27 november

Zangavond Rehobothwijk In het Maranatacentrum aan de Poolster in Rijnsoever is er op woensdag 27 november een zangavond van de Rebothwijk. De zangavond begint om 20.00 uur, maar u bent al vanaf 19.45 uur welkom voor een kopje koffie of thee. Er wordt veel gezongen, maar natuurlijk is er tijd voor de overdenking en een gedicht. Ook is het leuk om met elkaar in contact te komen. Reden genoeg om 27 november naar het Maranathacentrum te komen.

Puzzel De genoemde letters in deze kruiswoordpuzzel vormen samen een woord. Stuur uw oplossing voor dinsdag 26 november naar de redactie van De Katwijksche Post, Ambachtsweg 7a, 2222 AH Katwijk, of per e-mail naar redactie@katwijkschepost.nl. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Onder de goede inzenders wordt een waardebon verloot van €20,- deze week beschikbaar gesteld door:

Tot en met 4 december Sinterklaashuis op het Emmaplein. Woensdag 14.00-18.00 uur en zaterdag 12.00-17.00 uur. About Three zingt in de Hervormde Kerk in Valkenburg. | Foto: pr

Vrijdag 22 november 20.30 uur: The Box Live. The Box, Valkenburgseweg 50a.

Boring?!

Sing In met About Three Saai. Saai is een veel gehoord woord als je het hebt over de kerk of het geloof. Er zijn weinig verhalen van spectaculaire visioenen in onze gemeenten. Geen stem van God die door de kerk schalt. Wel van een preek die uitloopt. Geen zin hebben om ‘s morgens je bed uit te gaan.

tijd even enthousiast zijn. Bert van Laar gaat het over dit thema hebben en dat belooft allerminst saai te zijn.

De waardebon van 20,- euro werd beschikbaar gesteld door:

Strandpaviljoen Zilt Boulevard Zeezijde 37, Katwijk

Vrijdag 29 november 20.30 uur: The Box Live. The Box, Valkenburgseweg 50a.

Gezellige en sfeervolle dagen Zaterdag 30 november 14.00-16.00 uur: Workshop ‘Stempels snijden: maak je eigen De Sing In is in de Hervormde Kerk

Dat je wellicht niks merkt van Gods aanwezigheid. Maar dat er op zondagavond wel Studio Sport is. Saai, hoe komt dat toch? Dat we niet al-

Valkenburg, op zondag 24 november en er wordt begonnen om 18.20 uur met zingen.

en een smaakvol

2008

kerstkaarten’ in de bibliotheek, Schelpendam 1. Meedoen kost € 7,50. 15.30-18.00 uur: Matineeconcert COK Hallelujah in de Vredeskerk, Baljuwplein 1. Zondag 1 december 10.30-16.00 uur: Sinterklaasritten bij Stoomtrein Katwijk Leiden, J. Pellenbargweg 1 te Valkenburg.

Zaterdag 23 november

Boekbespreking bij Succat Yeshua

Maandag 2 december 20.00 uur: Quizavond bij Café The Pocket, Badstraat 38. Meedoen kost € 10,00.

Wim Verwoerd, van Weg uit Babylon, presenteert zaterdag 23 november bij Succat Yeshua zijn boek ‘Het bloed schreeuwt uit de aarde’.

Zondag 8 december 15.30-18.00 uur: The Pocket akoestisch: Just2. Café The Pocket, Badstraat 38.

Etos Katwijk heel blij met Synopet

Geopend woensdag “Fantastisch dat er nu een gewrichtenkuur is, die snel en goed helpt bij honden” Synopet is een vloeibare gewrichtenkuur op basis van 100% pure Groenlipmossel en Curcumine. Deze ingrediënten helpen bij het behoud van een goed gevoel in de gewrichten, zodat honden zich comfortabel kunnen blijven bewegen. Synopet is 100% natuurlijk, dus het helpt zonder bijverschijnselen. “Deze ingrediënten worden al jaren met succes gebruikt in de paardensport. De gewrichtsbelasting bij ren- en springpaarden is immers erg hoog. Nu is deze combinatie van Groenlipmossel en Curcumine ook geschikt gemaakt voor honden. Het heeft een aangename vissmaak en kan ,omdat het vloeibaar is ,eenvoudig door het voer gemengd worden,” aldus Dirk Remery.

Het boek beschrijft de hartverSynopet is mijn standaardadvies scheurende geschiedenis van eeuSynopet is een gewrichtenformule die honden helpt soepel en met een goed gevoel te wenlang Jodenvervolging blijven bewegen.in Eén vanchrisde belangrijkste actieve ingrediënten is Groenlipmossel. Dit telijk Europa. Zelden zoveel schaaldierzijn leeft uitsluitend in de zuivere wateren rond Nieuw-Zeeland. Het is een historische gebeurtenissen en engebron van glycosaminoglycanen Omega-3

vetzuren. De glycosaminoglycanen bevatten glucosamine en chondroïtinesulfaat. Naast de bekende Omega-3 vetzuren EPA en DHA bevat Groenlipmossel ook de zeldzame vetzuren ETE, ETA en DTA. Curcumine is een antioxidant met een beschermende invloed op gezonde weefsels en cellen. “Diverse klanten hebben het al uitgeprobeerd,” vertelt Dirk Remery. “De ervaring is dat Synopet goed én snel helpt. De hond Verkrijgbaar bij: gaat weer graag mee naar buiten en is beweeglijker en actiever. Daarom adviseer ik Synopet nu standaard om gewrichten soepel te houden.”

t/m zondag 12.00-24.00 (maandag en dinsdag gesloten) tuigenissen met betrekking tot dit dags Miduitvoerige Joodse lijden op en ‘s zo’n leesbare wijze bijeengebracht. ? n e r e dinverzorgd De muziek wordt door Lunch, diner &en high vanaf Christian Verwoerd ooktea zijn er prachtige producten zoals 12.00 kunt u al vanwijnen onze en olijfolie uit het hartland van Isdinerkaart genieten. raël te koop van stichting Hart4Israel. We beginnen om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur kunt u al terecht voor koffie/thee op Baljuwplein 10a. Het Etos team met –vlnr- Cora, Annet, Cora, Rina, Esther, Melanie en Laura heel enthousiast over Synofit.

Maar 3 flessen per jaar Een flacon Synopet met een inhoud van 200 ml kost € 49,95; de 75ml variant kost € 19,95. “Je hoeft maar heel weinig door het voer te mengen, dus Synopet is minder duur dan het lijkt. Met drie flacons per jaar blijven de gewrichten van je hond in een goede conditie. En wees nou eerlijk: je hond onbekommerd zien rennen en spelen is toch onbetaalbaar?” Voor meer informatie of advies bent u welkom bij Etos Katwijk, Badstraat 7, 2225 BL Katwijk. Tel. Nr.: 071-4014617

Verkrijgbaar bij:

Deze puzzel is mede mogelijk Geopend maandag t/m zondag gemaakt door: 10.00-24.00 Katwijk Altijd Badstraat 7 ! Tel. 071 - 4014617 gezellig

Vrijdag 6 december 20.30 uur: The Box Live. The Box, Valkenburgseweg 50a.

Iets te vieren?!

WIJ VERZORGEN: BARBECUES | BUFFETTEN WALKING BEACH DINNERS BRUILOFTEN | BABYSHOWERS V E R J A A R D A G S F E E S TJ E S E N Z . H I E R B I J K A N H E T PAV I L J O E N G E D E E LT E L I J K OF EXCLUSIEF GERESERVEERD WORDEN!

EEN ALL-INCLUSIVE TROUWARRANGEMENT BIJ ZILT. VANAF € 3.999 DE BESTE DEALS MAAK JE BIJ

Badstraat 7 Tel. 071 - 4014617 Katwijk aan Zee

Badstraat 7 Badstraat 7 Tel. 071 - 4014617

Tel. 071 - 4014617 Katwijk aan Zee

Vertrouwde lunch & dinergerechten (in sfeervolle ambiance) en natuurlijk voor een gezellig drankje...

Geopend maandag t/m zondag Boulevard Zeezijde 37. Katwijk 10.00-24.00 Tel. (071) 407 41 98 - www.ziltstrand.nl

Lekker k! makkelij

Pasta, Tapas, Pannenkoek, Vis en Vlees. Voorstraat 61, 2225 EM Katwijk aan Zee Maar natuurlijk ook voor een www.byhelene.nl - Instagram: by.helene koffie of@thee! T: 06kopje 53414660 - M: info byhelene.nl

Vooys, keurslager Koninginneweg 59, Katwijk Tel. 071 4013200 Fax 071 4018947 www.vooys.keurslager.nl

ge

Verse zalmfilet

500 gra

Visbami

500 gra

Hoornesplein 129 - 2221 BE Katwijk Boulevard 68 | T (071) 401 00 09 worden) 500 gra (T) 071 40 817 07 www.friendskatwijk.nl Zeebaars (kan ook gefileerd

Badstraat 7, Katwijk

De winnaar is: Jan Schoneveld uit Valkenburg.

Woensdag 27 november 14.00-16.00 uur: Sintmiddag in de bibliotheek, Schelpendam 1. 15.00-16.30 uur: Vet Coole Sintshow! in TriPodia, Hoornesplein 155.

Ook is About Three, de band uit Katwijk die wel eens vaker is geweest, weer van de partij. Ben jij er ook bij?

Etos Katwijk

Oplossing van de puzzel van vorige week is: DOELGROEP.

Zaterdag 23 november 10.00-12.00 uur: Kinderworkshop knutselen in het Katwijks Museum, Voorstraat 46. Meedoen kost € 3,50 iets te drinken en iets lekkers. 20.30 uur: Folkconcert Coracle in ‘t Zandgat, E.A. Borgerstraat 58. Kaarten kosten € 12,00 in de voorverkoop.

Boulevard 69 T (071) 401 84 50 www.sunsetblvd.nl

Boulevard 67 T (071) 407 71 47 www.thelounge.biz

Breng letters uit de puzzel overSeafoodsalade naar de hokjes met hetzelfde nummer.500 gra Boulevard 686 uitsluitend 12 pl. in Noord-Holland 13 ooit Horizontaal: 1 drasland Gerookte makreel 2 vo 15 snelleTloop 17 vrijgevig 19 Turks bevelhebber 20 kostuum 22 in (071) 401 00 09 Gebakken schol 3 vo memoriam 23 peilstift 25 paardenkracht 26 klap 27 veldtoilet 28 gebouw www.friendskatwijk.nl Iedere woensdag: Kibbelingdag in Amsterdam 29 reeds 31 heden 32 of dergelijke 34 zangnoot 35 fakkel500 gra 38 sinds 41 pl. in Gelderland 42 papegaai 43 schaaldierVacature: 46 rangtelwoord Wij zijn opzoek naar een enthousiaste collega, die graag wil werken jij degene die ons team versterken ende een mbo vakopleiding wil volgen van n 49 de oudste 50 onderofficier 51Benmeervoud 52 wil blijkens akten 54 paling stuur dan je cv naar info@dirksvishandel.nl 55 slaginstrument 57 wandversiering 58 bergplaats 59 lompe vrouw Hoornesplein 129, 2221 BE Katwijk, (071) 40817 60 boom 61 langs 63 bezittelijk vnw. 64 computergeheugen 66 vlaktemaat 67 smelting 69 gehoorzaal 71 schatting 72 Europese taal. Verticaal: 2 domoor 3 en dergelijke 4 spinsel 5 vermakelijk 7 overgeleverd verhaal 8 bijbelse figuur 9 voegwoord 10 ratelpopulier 11 uitstekend 14 kleintje 16 muggenlarve 18 bloem 19 Spaanse groet 21 gescheiden 24 nummer 30 cowboyfeest 33 aanvankelijk 36 ijzerhoudende grond 37 soort hert 39 mannetjesbij 40 knaagdier 43 vogel 44 groot vermogen 45 woede 46 hengselvat 47 linie 48 wondvocht 49 geweervuur 53 provinciehoofdstad 56 mijns inziens 62 gravin van Holland 63 populaire groet 65 trekgat 66 vaartuig 68 Openbaar Ministerie 70 Frans lidwoord.


cultuur

DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 21 NOVEMBER 2019

27

Met optreden leerlingen Muziekschool

Sintmiddag in bibliotheek De Hoofdbibliotheek aan de Schelpendam organiseert op woensdag 27 november tussen 14.00 en 16.00 uur een gezellige Sintmiddag voor jonge kinderen. We gaan beginnen met een lekker uurtje knutselen om vanaf 15.00 uur met elkaar te genieten van een muzikaal sinterklaasprogramma van een leerlingenorkest van Muziekschool Katwijk.

iets leuks van. Vanaf 15.00 uur schuiven de kinderen als vanzelf aan bij muzikale programma van de muziekschool. Leerlingen van de muziekschool spelen allerlei leuke sinterklaasliedjes en iedereen kan lekker actief meezingen of meedansen. Iedereen is welkom: peuters, kleuters, oudere kinderen en wie maar wil komen luisteren en meedoen aan deze creatieve Sintmiddag.

Tijdens deze Sintmiddag ligt het voor de hand dat de kinderen iets gaan knutselen dat met Sint en Piet te maken heeft. Ze gaan aan de slag met allerlei materialen en maken er

Het wordt een gezellige en muzikale Sinterklaasmiddag op woensdagmiddag 27 november in de Hoofdbibliotheek aan de Schelpendam. De toegang is gratis.

Nachtlicht geeft tedere verstrooiing voor het slapen K&O Katwijk had afgelopen zaterdag iets bijzonders geprogrammeerd in de Soefitempel: het muzikale Nachtlicht. Het bracht veel muziekliefhebbers op de been: de Soefitempel was uitverkocht. Door Adri van Beelen

‘Ik zou het eigenlijk een compliment vinden als mensen vanavond slaperig worden’, zegt Mike Boddé aan het begin van de voorstelling Nachtlicht. En inderdaad, de omstandigheden zijn bijna ideaal, maar echt slapen doe je toch niet bij dit muzikaal-theatrale avontuur. Daarvoor is het te afwisselend. De omschrijving van het programma luidt: luisteren naar nachtmuziek in het schemerduister, nachtelijke jazz, improvisatie en letterlijke nachtmuziek: nocturnes. Hoe donker het ook wordt, de drie uitvoerenden zorgen altijd dat er een vlammetje in de duisternis blijft branden; een nachtlampje van mooie muziek. En dat is niets te veel gezegd. Het concert is een aaneenrijging van mooie, verstilde klanken en teksten. In het begin wordt Debussy’s Claire de Lune knap verweven met Blue Moon, de hit van Rodgers en Hart uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Deze kunstige samenklank zette de toon voor de avond. De drie muzikanten zijn aan elkaar gewaagd.

Merel Vercammen beheerst de viool tot in de kleinste details en kan het instrument laten zingen, lachen en janken. Haar bijdrage aan de Nocturne van Chopin is van een verbluffende schoonheid. Sterre Konijn is een fantastische vocaliste die het gehele scala van de zang binnen haar bereik heeft: met een voortreffelijke techniek zwiert ze van jazz naar folk tot klassiek. Van Arabische zang naar Nina Hagen en terug. Mike Boddé ten slotte is een goed pianist, waarop je als collega-muzikant kunt bouwen. Verder levert hij zijn bijdrage als droomverteller en als algeheel aan-elkaar-prater. Hoogtepunten van deze avond zijn de prachtige poëtische Nederlandse teksten in deels onbekende composities: Blijf bij mij, want ik ben vol van jou. Of muziek van componist Martin Fondse. Ook het prachtige lied over Buenos Aires blijft na het concert in het hoofd rondzingen. Groot voordeel van het concert was het ontbreken van een pauze, die vaak voor een hinderlijke onderbreking in de flow van de avond zorgt, en dat zou hier zeer zeker storend zijn geweest. K&O-voorstelling Nachtlicht, met Mike Boddé (piano), Sterre Konijn (zang) en Merel Vercammen (viool). Gehoord en gezien op zaterdag 16 november 2019 in de Soefitempel.

Verhalenverteller Piet Rovers. | Foto: Jan Valk

Maandag 9 december, storytelling

Avond vol vertelde verhalen in hoofbibliotheek De donkere dagen tussen sinterklaas en kerstmis zijn een uitstekende periode om elkaar verhalen te vertellen. We denken er een knapperend haardvuur bij en bieden als Welzijnskwartier Katwijk en Bibliotheek Katwijk op maandagavond 9 december alle gelegenheid en tijd voor een avond storytelling. Vanaf 20.00 uur zijn er op deze avond in de Hoofdbibliotheek ervaren Katwijkse verhalenvertellers te horen die de toehoorders moeiteloos meenemen in hun prachtige verhalen. En heb je zelf toevallig een rondzwevend of bijzonder verhaal te vertellen, dan kun je die ook op deze avond delen.

Storytelling

Verhalen vertellen oftewel storytelling is helemaal in opkomst. Niet alleen in Nederland maar wereldwijd. Verhalen zijn namelijk een ideale manier om contact te maken, mensen te raken, te verleiden,

zingeving of helderheid te bieden, fans te krijgen of de saamhorigheid te vergroten. Verhalen raken ons, maken concreet, zijn gemakkelijk te delen en geven betekenis. Vertelde verhalen kunnen mooie beelden in je hoofd oproepen en je meenemen op reis naar wondere werelden. De wereld van mythen, legendes, volksverhalen en sprookjes of juist die van de persoonlijke en lokale verhalen.

Verhalenvertellers

Piet Rovers en Kathleen van der Weerd zijn twee van deze lokale verhalenvertellers. Ze voeren je mee naar andere plekken, belevenissen en tijden. Piet Rovers vertelt onder meer over een verdwaald meisje en een spannende overnachting én over een jutter met een geweldig plan om rijk te worden. Kathleen neemt de luisteraars mee naar het oude Rusland waar de Heilige Nicolaas wordt geëerd en overvloed een rol speelt in het verhaal.

Het wordt een mooie en laagdrempelige avond waarop ongehoorde verhalen eindelijk gehoord worden. Ongetwijfeld zijn er meer verhalen in Katwijk te vinden. Ken je of ben jezelf iemand die een prachtig verhaal kan vertellen? Wees dan van harte welkom om op 9 december jouw verhaal te delen in de bibliotheek. Graag van tevoren per mail aanmelden bij andreadebruin@ welzijnskwartier.nl

Toegangskaarten

Een mooie, gezellige avond vol verhalen op maandag 9 december om 20.00 uur in de Hoofdbibliotheek aan de Schelpendam. Leuk als je erbij bent en meegaat op reis in de verhalen. Toegangskaarten zijn te koop via de kaartverkoop www.bibliotheekkatwijk.nl en in de bibliotheekvestigingen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Prijs: 6,euro voor leden en 8,- euro voor niet-leden.

Rubriek

LEES TIPS door Anneke Parlevliet

Voor meer informatie en gratis reserveren: www.bibliotheekkatwijk

De wonderbaarlijke vindingrijkheid van Walter Lavender Sophie Chen Keller Ik lees graag boeken waarbij kinderen de hoofdrol vervullen. Je maakt in dit boek kennis met de 13-jarige Walter die niet praat maar wel vermiste dingen terug kan vinden. Hij verlaat zijn veilige haven om op zoek te gaan naar een speciaal boek en komt tijdens zijn zoektocht diverse kwetsbare mensen tegen. En in de overvolle stad vindt hij ook zijn eigen stem. Een bijzonder modern sprookje.

De winter voorbij

Olifantenmeisje

Wat het hart verwoest

Isabel Allende Een echt Allende-verhaal over drie personen waarvan hun leven op zijn kop komt te staan. Richard een eenzame docent aan de universiteit, Lucia een Chileense gastdocente die tevens huurster is bij Ricard en Evelyn een illegale vrouw uit Guatemala. Door een aanrijding tussen Richard en Evelyn en de bizarre vondst in haar auto zien ze zich genoodzaakt huis en haard te verlaten en komt hun leven in een stroomversnelling.

Ellen Marie Wiseman ‘Olifantenmeisje’ vond ik een aangrijpend boek. Het heeft twee verhaallijnen. De eerste gaat over Lily die op 10-jarige leeftijd wordt verkocht aan een circus en daar moet werken als waarzegster en met olifanten. De tweede gaat over de van huis weggelopen Julia die het huis erft van haar ouders en op zolder een mysterieuze ontdekking doet. Hun levens blijken verbonden te zijn en er wordt een duister geheim ontdekt.

John Boyne Weer een mooi boek van rasschrijver John Boyne (van onder meer ‘De jongen in de gestreepte pyama’). Het is een prachtig verhaal over het leven van Cyril die als homoseksueel opgroeit in het strenge, katholieke Ierland. Ontroerend, aangrijpend, vol wrange humor, over een tragisch mensenleven. Wat mij betreft: een absolute aanrader! Ik vond het jammer dat het uit was.

De onverwachte wending in het leven van Grace Anderson Anstey Harris Grace heeft een winkel in Engeland waar ze violen en cello’s bouwt en repareert. Ook heeft ze een Franse minnaar David die ze regelmatig bezoekt in Parijs. Na een heldhaftige daad van David breken onzekere tijden aan die meer aan het wankelen brengen dan hun relatie. Een mooi en warm verhaal over onzekerheid, verraad, kracht en vriendschap waarin muziek en muziekinstrumenten een grote rol spelen.


DOL DWAZE OCCASIONS DOL DWAZE OCCASIONS !! DWAZE OCCASIONS MINI Mini Cabrio 1.6 Cooper

INkOOp ALLE mErkEN AutO’S INkOOp ALLE •mErkEN AutO’S •• ••• Onderhoud alle merken alle merken tegenOnderhoud zeer concurrerende prijzen! tegen zeer concurrerende prijzen!

Levering alle merken nieuwe auto’s met hoge korting!! met hoge korting!!

Merk Merk

Bouwjaar Bouwjaar

km km

PLAN

Occasions Occasions Occasions Nissan Micra E-vision 1.2 3drs. E-vision2005 46.000 2005 46.000 km € 4.750 Nissan Micra 1.2 3drs. km € 4.750 Nissan Micra 1.2 3drs. E-vision 2005 46.000 km € 4.750 Peugeot Partner 1.8 Tepee 2008 122.000 Peugeot Partner 1.8 Tepee 2008 122.000 km € km 8.950€ 8.950 Peugeot Partner 1.8 Tepee 2008 122.000 km € 8.950 Opel Astra Wagon 1.6 Business 2007 94.000 km Opel Astra Wagon 1.6 Business 2007 94.000 km € 7.950€ 7.950 Opel Astra Wagon 1.61.2Business 2007 94.000 km € 7.950 Seat Ibiza Black Edition. 2011 prijs 41.000 km € 8.750 kleur Seatdeur Ibizamotor 1.2 Black opties Edition. 2011 41.000 km € 8.750 kleur opties prijs Seatdeur Ibizamotor 1.2 Black Edition. 2011 41.000 km € 8.750 Toyota Yaris 1.3-16V VVT-i Sol aut. 2001 27.000 km € 4.450 Toyota Yaris 1.3-16V VVT-i Sol aut. 2001 27.000 km € 4.450 1.3-16Vsb, VVT-i Solcpv, aut. 2001 27.000 km € 4.450 Zilver Toyota 5 Yaris 1000 elr, a/c, mult. €84.000 7.650,00 Volkswagen Golf Golf Sportline 1.6 FSI 2004 km € 7.950 Zilver Volkswagen 5 1000 sb, elr, cpv, a/c,2004 mult. 7.650,00 Golf Golf Sportline 1.6 FSI 84.000€km € 7.950 VolkswagenFiat GolfPanda Golf1.2 Sportline FSI 2004 84.000 Edizione1.6 Cool 2008 km 72.000€ 7.950 km € 3.950 1.2 Edizione 2008 72.000€km € 3.950 Wit Fiat 5Panda1300 sb,Cool elr, cpv, a/c, 7.250,00 1.2 2008 km € 3.950 Wit Fiat 5Panda1300 sb,Cool elr, cpv, a/c, 7.250,00 Fiat Edizione 500 1.4-16V Sport Limited 500 72.000 2007€116.000 km € 6.950 Fiat 500 1.4-16V Sport Limited 500 2007 116.000 km € 6.950 Fiat 500 1.4-16V Sport Limited 500 2007 116.000 km € 6.950 Mercedes-Benz A-Klasse 150 Elegance 2005 70.000 km € 8.950 Groen m. 5 1300 sb,elr,cpv,a/c,lmv € 3.750,00 Mercedes-Benz 150 Elegance 2005 70.000€km € 8.950 Groen m. 5 1300A-Klasse sb,elr,cpv,a/c,lmv 3.750,00 Mercedes-Benz A-Klasse 150 Elegance 2005 70.000 km € 8.950 Bedrijfsauto’s zilver 5 1400 sb,elr,cpv,a/c,lmv incl. € 8.500,00 zilver Bedrijfsauto’s 5 1400 sb,elr,cpv,a/c,lmv incl. 8.500,00 Opel Vivaro 1.9 CDTI L1 H1 2005€150.000 km € 3.950 Bedrijfsauto’s Opel Vivaro 1.9 CDTI L1 H1 2005 150.000 km € 3.950 Rood m. 1400 sb,elr,cpv,a/c,lmv,trh 5.650,00 Peugeot 120 1.6 HDI L1 XR Profit+ 2011€€230.000 km € 5.950 Opel55Vivaro 1.9 CDTIPsb,elr,cpv,a/c,lmv,trh L1 H1 2005 150.000 km € 3.950 Rood m. 1400 5.650,00 Peugeot P 120 1.6 HDITransp.1.9 L1 XR Profit+ 2011 230.000 km € 5.950 Volkswagen TDI 300 MHD 2008 62.000 km € 8.950 120 1.6 HDI XR cpv, Profit+a/c, 2011 230.000€ km € 5.950 Zilver Peugeot 5 P1600 sb,L1 elr, 14.750,00 Volkswagen Transp.1.9 TDI 300 MHD 2008 62.000 km € 8.950 Zilver Volkswagen 5 1600 sb, elr, cpv, a/c, € 14.750,00 Volkswagen Crafter 32 2.5 TDI L1H 2008 136000 km Transp.1.9 TDI 300 MHD 2008 62.000 km € 8.950€ 8.450 Volkswagen Crafter sb, 32 2.5cpv TDI L1H 2008 136000 km € 8.450 Zwart Volkswagen 5 1000 7.250,00 Crafter sb, 32 2.5cpv TDI L1H 2008 136000€€ km € 8.450 Zwart 5 1000 7.250,00

MINI Mini Mini Cabrio Cabrio 1.6 1.6 Cooper Cooper MINI Levering alle merken nieuwe auto’s

ZONNEPANELEN

Citroën C1 Collection Citroën C1 Collection

2013 22000 2013 22000

Fiat gr. Punto 1.3 diesel Fiat gr. Punto 1.3 diesel

2010 49000 2010 49000

Goed Ford Fiesta Ghiageregelde nw staat service 2000 37000 Ford Fiesta Ghia nw staat 2000 37000 10 jaar opbrengst2010 garantie Ford Fiesta 49000 Ford Fiesta 2006 96.000 km 2010 49000 2006 96.000 km 2006Fusion 96.000 km Ford 2006 65000 Aangesloten bij SGZR Ford Fusion 2006 65000

€ 11.950,€ 11.950,11.950,€ Kia Picanto 2013 31000 Gratis BTW service Kia Picanto 2013 31000 Autobedrijf G. Dol b.v.€ 3.250,00 Mitsubishi spacestar 2003 108000 Blauw m. 5 G. 1600 sb,elr,cpv,a/c Autobedrijf Dol b.v. Rijnsburgerweg 48 Voorhout T 0252-211849 - www.gdol.nl extra kosten MitsubishiGeen spacestar 2003 108000 Blauw m. 5 1600 sb,elr,cpv,a/c € 3.250,00 Autobedrijf G. Dol b.v. Rijnsburgerweg 48 - Voorhout - T 0252-211849 - www.gdol.nl Ford C max grand pers 2011 21000 Degrand beste77materialen Ford C max pers 2011 21000

Mitsubishi colt 1.1 charge 2009 69000 Wit 5 0252-211849 1100 sb,elr,cpv,a/c 6.750,00 Rijnsburgerweg - Voorhout - 5T - www.gdol.nl€€ 6.750,00 Mitsubishi colt 1.1 charge 2009 48 69000 Wit 1100 sb,elr,cpv,a/c Opel Corsa Opel Corsa Opel Meriva 1.6 aut. Opel Meriva 1.6 aut.

2008 2008 2006 2006

47000 47000 69000 69000

zilver 3 1200 sb,elr,cpv,a/c van Solar zonnepanelen zilverVoordelen 3 1200 sb,elr,cpv,a/c zilver 5 1600 sb,elr,cpv,a/c, lmv,trh, zilverGoed5 financieel 1600 sb,elr,cpv,a/c, rendement lmv,trh, automaat automaat

Peugeot 107 XR Peugeot 107 XR

prestatie woning 2010 20500 wit De energie 3 1000 sb schiet omhoog van €uw 4.950,00 2010 20500 wit 3 1000 sb € 4.950,00

Peugeot 107 access Peugeot 107 access

lasten. 2013 24000 Wit Minder 5 maandelijkse 1000 sb,a/c,lmv 2013 24000 Wit 5 1000 sb,a/c,lmv

€ 7.650,00 € 7.650,00

Peugeot 207 Peugeot 207

Uwm.woning wordtsb,elr,cpv,a/c meer waard 2008 67000 Oranje 3 16000 2008 67000 Oranje m. 3 16000 sb,elr,cpv,a/c

€ 7.500,00 € 7.500,00

Suzuki swift exclusive Suzuki swift exclusive

2009 67000 zilver 3 1300 sb,elr,cpv,a/c,lmv € 7.250,00 een duurzaamheidslening 2009 67000 zilverDe Gemeente 3 1300 stimuleert sb,elr,cpv,a/c,lmv € 7.250,00

Suzuki swift xpression Suzuki swift xpression

2010 83000 zilver 5 1300uitstoot sb,elr,cpv,a/c,lmv 2010 83000 zilverMinder 5 CO2 1300 sb,elr,cpv,a/c,lmv

Hyundai ix 35 Hyundai ix 35

2011 33000 Grijs 2011 33000 Grijs

5 2000 5 2000

€ 7.650,00 € 7.650,00 € 6.250,00 € 6.250,00

€ 8.650,00 € 8.650,00

sb,elr,cpv,a/c,lmv,trekh. € 18.750,00 sb,elr,cpv,a/c,lmv,trekh. € 18.750,00

alle auto’s auto’s rijklaar rijklaar en en geen geen afleveringskosten. afleveringskosten. alle moobbiieellbbedrijf Auuttoom edri

jf A Solar-Leiden NATIONALE NATIONALE Kenauweg 17 AUTO AUTO PAS 2331 BA Leiden PAS 071-5427 440 Voorschoterweg 23, Valkenburg, Tel. 071-4014299 info@solar-leiden.nl Voorschoterweg 23, Valkenburg, Tel. 071-4014299 www.solar-leiden.nl

van Zelst

IK GA WERKEN IN EEN REVALIDATIECENTRUM Jacky, 3e jaars mbo CIOS

U € 349,excl. BTW

U UU U

U GRAND RENAULT GRAND SCENIC RENAULT SCENIC 130pk Celsium 7-p navi RENAULT GRAND SCENIC 130pk Celsium 7-p SCENIC navi RENAULT GRAND Flyer Kadjar outline.indd 130pk 2 oktober 2010 Celsium 7-p navi oktober 2010 RENAULT GRAND SCENIC 130pk Celsium 7-p navi Flyer Kadjar outline.indd 2 37.247 km oktober 2010 37.247 km 130pk Celsium 7-p navi oktober 2010 Navigatie 37.247 km Navigatie RENAULT GRAND SCENIC oktober 2010 37.247 km RENAULT GRAND SCENIC ECC Navigatie ECC 130pk Celsium 7-p navi 37.247 km Navigatie RENAULT GRAND SCENIC 130pk Celsium 7-p SCENIC navi RENAULT GRAND € 21.950 ECC € 21.950 oktober 2010 Navigatie ECC 130pk Celsium 7-pnavi navi oktober 2010 RENAULT GRAND SCENIC 130pk Celsium 7-p 21.950 37.247 km €€21.950 ECC oktober 2010 37.247 km 130pk Celsium 7-p navi oktober 2010 Navigatie € 21.950 37.247 km Navigatie oktober 2010 37.247 km SAAB SAAB Navigatie ECC ECC 37.247 km 1.9T Business Line Navigatie € 21.950 SAAB 1.9T Business Line € 21.950 SAAB ECC september 2006 Navigatie ECC 1.9T Business Line september 2006 SAAB 1.9T Business 21.950 79.600 Line km €€21.950 ECC september 2006 79.600 km 1.9T Business Line € 21.950 september 2006 Lichtm. velgen SAAB 79.600 km Lichtm. velgen september 2006 79.600 km ECC SAAB 1.9T Business Line Lichtm. velgen ECC 79.600 km Lichtm. velgen € 11.500 SAAB 1.9T september Business Line SAAB 2006€ 11.500 ECC Lichtm. velgen Line ECC 1.9T Business SAAB september 2006 1.9T Business Line 79.600 km € 11.500 ECC september 1.9T Business Line € 11.500 september 2006 79.600 km Lichtm.2006 velgen € 11.500 NISSAN QASHQAI september 2006 79.600 km 79.600 km Lichtm. velgen ECC NISSAN QASHQAI 16v Visia 79.600 km Lichtm. velgen Lichtm. velgen ECC 1.6 € 11.500 NISSAN QASHQAI NISSAN QASHQAI 1.6 16v Visia februari 2009 € 11.500 Lichtm. velgen ECC ECC NISSAN QASHQAI 1.6 16v Visia 1.6 16v Visia februari 2009 49.750 km €€11.500 ECC 11.500 1.6 16vLichtm. Visia februari 2009 februari 2009 49.750 km velgen € 11.500 NISSAN QASHQAI februari 2009 49.750 km 49.750 km ECC Lichtm. velgen 1.6 16v Visia NISSAN QASHQAI 49.750 km Lichtm. velgen € 18.600 Lichtm. velgen ECC NISSAN QASHQAI februari 2009 NISSAN QASHQAI 1.6 16v Visia Lichtm. velgen ECC ECC € 18.600 NISSAN QASHQAI 1.6 16v Visia 49.750 km 1.6 16v Visia februari 2009 ECC €€18.600 18.600 1.6 16vLichtm. Visia februari 2009 februari 2009 49.750 km velgen€ 18.600 februari 2009 49.750 km ECC 49.750 km Lichtm. velgen 49.750 km € 18.600 Lichtm. Lichtm. velgen ECC velgen Lichtm. ECC ECC velgen € 18.600 ECC €€18.600 18.600 € 18.600

Renault Clio 1.2 5d spec. line navi9/2006 3/2010 Renault Modus 1.4 Expr. Luxe 9/20067.95011.600 7.950 Renault Modus 1.416v 16v Expr. Luxe Renault Twingo 1.2 Auth. airco 6/2010 7.950 Renault Megane 1.616v 16v Grand Tour. Business 7/2007 9.950 Renault Megane 1.6 16v 5d Dyn. Luxe 6/2003 5.250 Renault Grand Scenic 130pk Celsium 7-p navi 10/2010 Renault Grand Scenic 130pk Celsium 7-p navi 10/2010 21.95021.950 Renault Megane 1.6 16v Grand Tour. Business 7/2007 9.950 Renault Modus 1.4 Expr. Luxe 9/2006 7.950 Renault Twingo 1.2 16v Auth. airco 6/2010 7.950 Renault Megane 1.6 16v Coupe Dynamique 11/2000 5.40021.950 Renault Megane 1.6 16v Coupe Dynamique 11/2000 5.400 Renault Modus 1.4 16v Expr. Luxe 9/2006 7.950 Renault Grand Scenic 130pk Celsium 7-p navi 10/2010 Renault Megane 1.6RXT 16vAirco Grand Tour.7-p Business 7/2007 9.950 Renault Scenic 1.6v RXT Airco Velgen 1/2000 Renault Scenic 1.6v Velgen 1/20004.50021.950 4.500 Renault Grand Scenic 130pk Celsium navi 10/2010 Renault Megane 1.6 16v Coupe Dynamique 11/2000 5.400 Renault Modus 1.4 16v Expr. Luxe 9/2006 7.950 Renault Megane 1.6 16v 5d Dyn. Luxe 6/2003 5.250 Renault Megane 1.6 16v 5d Dyn. Luxe 6/2003 5.250 Renault Megane 1.6 16v Coupe Dynamique 11/2000 5.400 Renault Scenic 1.6v RXT Airco Velgen 1/2000 4.500 Renault Grand Scenic 130pk Celsium 7-p navi 10/2010 Renault Scenic 1.9 dti Expression Sport 1/2003 Renault Scenic 1.9 dti Expression Sport 1/20036.50021.950 6.500 Renault Scenic 1.6v RXT Airco Velgen 1/2000 4.500 Renault Megane 1.6 16v 5d Dyn. Luxe 6/2003 5.250 Renault Megane Coupe Dynamique 11/2000 5.400 Renault Megane 1.61.6 16v16v Grand Tour. Business 7/2007 Renault Megane 1.6 16v Grand Tour.Luxe Business 7/20079.95002-08-15 9.950 Renault Megane 1.6 16v 5d Dyn. 6/2003 5.250 Renault Scenic 1.9 dti Expression Sport 1/2003 6.500 Renault Scenic 1.6v RXT Velgen 1/2000 4.500 Renault Scenic 2.0 16v GasAirco Business Line 10/2008 11.450 11.450 Renault Scenic 1.9 dti Expression Sport 1/2003 6.500 Renault Scenic 2.0 16v Gas Business Line 10/2008 Renault Megane 1.6 16v Grand Tour. Business 7/2007 9.950 Renault Megane 1.6 16v 5d Dyn. Luxe 6/2003 5.250 Renault Grand Scenic 130pk Celsium 7-p navi 10/2010 21.95002-08-15 Renault Grand Scenic 130pk Celsium 7-p navi 10/2008 10/2010 21.950 Renault Megane 1.6 16v Grand Tour. Business 7/2007 9.950 Renault Scenic 1.9 dti Expression Sport 1/2003 6.500 Renault Scenic 2.0 16v Gas Business Line 11.450 Renault Espace Grand 2.0 16v Expression 7/2002 6.500 Renault Scenic 2.0 16v Gas Business Line 10/2008 11.450 Renault Espace Grand 2.0 16v Expression 7/20024.50021.950 6.500 Renault Grand Scenic 130pk Celsium 7-p navi 10/2010 Renault Megane 1.6 16v Grand Tour. Business 7/2007 9.950 Renault Scenic 1.6v RXT Airco Velgen 1/2000 Renault Grand Scenic 130pk Celsium 7-p navi 10/2010 21.950 Renault Scenic 1.6v RXT Airco Velgen 1/2000 4.500 Renault Scenic 2.0 16v Line 10/2008 11.450 Renault Espace Grand 2.0 Business 16v Expression Expression 7/2002 6.500 Volkswagen Beetle 2.0 4/1999 Renault Espace Grand 2.0 16v 7/2002 6.500 Volkswagen Beetle 2.0Gas 4/19994.950 4.950 Renault Grand Scenic 130pk Celsium 7-p navi 10/2010 Renault Scenic 1.6v RXT Airco Velgen 1/2000 4.500 Renault Scenic 1.9 dtiRXT Expression Sport 1/2003 6.50021.950 Renault Scenic 1.6v Velgen 1/2000 4.500 Renault Scenic 1.9 dtiAirco Expression Sport 1/20035.250 6.500 Renault Espace Grand 2.0 16v Expression 7/2002 6.500 Volkswagen Beetle 2.0 4/1999 4.950 Skoda Fabia 1.4Beetle Comfort 11/2002 Volkswagen 2.0 4/1999 4.950 5.250 Skoda Fabia 1.4 Comfort 11/2002 Renault Scenic 1.6v RXT 1/2000 4.500 Renault Scenic 1.9 dti Expression Sport 1/2003 6.500 Renault Scenic 2.0 16v GasAirco Business Line 10/2008 11.450 11.450 Renault Scenic 1.9 dti Expression Sport 1/2003 6.500 Renault Scenic 2.0 16v Gas Velgen Business Line 10/2008 Volkswagen Beetle 2.0 4/1999 4.950 Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun 4/2005 7.750 5.250 Skoda Fabia 1.4 Comfort 11/2002 5.250 Skoda Fabia 1.4 Comfort 11/2002 7.750 Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun 4/20056.50011.450 Renault Scenic 1.9 dti Expression Sport 1/2003 6.500 Renault Espace Grand 2.0 16v Expression 7/2002 Renault Scenic 2.0 16v Gas Business Line 10/2008 11.450 Renault Scenic 2.0 16v Gas Business Line 10/2008 Renault Grand 2.0Shogun 16v Expression 7/2002 6.500 5.250 Skoda Fabia 1.4 11/2002 10.45010.450 Peugeot 307Espace SW 1.6Comfort 16v Pack 8/2006 Mitsubishi Space Star16v 1.6 4/2005 7.750 Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun 4/2005 7.750 Peugeot 307 SW 1.6 8/2006 Renault Scenic 2.0 16v Gas Business Line 10/2008 Volkswagen Beetle 2.0 4/1999 4.95011.450 Renault Espace Grand 2.0Pack 16v Expression Expression 7/2002 6.500 Renault Espace Grand 2.0 16v 7/2002 6.500 Volkswagen Beetle 2.0 4/1999 4.950 Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun 4/2005 7.750 Chrysler Voyager 2.4 Luxe Van 11/2007 Excl. BTW 9.45010.450 Peugeot 307 SW 1.6 16v Pack 8/2006 10.450 Peugeot 307 SW 1.6 16v Pack 8/2006 Chrysler Voyager 2.4 Luxe VanExpression 11/2007 Excl. 5.250 BTW 9.450 Skoda Fabia 1.4Beetle Comfort 11/2002 Renault Espace Grand 2.0 16v 7/2002 6.500 Volkswagen Beetle 2.0 4/1999 4.950 Volkswagen 2.0 4/1999 4.950 5.250 Skoda Fabia 1.4 Comfort 11/2002 Hyundai Tucson 2.7i V6 Automaat 4/2007 14.950 Peugeot 307 SW 1.6 16v Pack 8/2006 10.450 Chrysler Voyager 2.4 Luxe Van 11/2007 Excl. BTW BTW Chrysler Voyager 2.4 Luxe Van 11/2007 Excl. 9.450 Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun 4/2005 7.75014.950 Hyundai Tucson 2.7i V6 Automaat 4/2007 Volkswagen Beetle 2.0 4/1999 4.950 Skoda Fabia 1.4 Comfort 11/2002 5.250 Skoda Fabia 1.4 Comfort 11/2002 Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun 4/2005 7.750 Chrysler Voyager 2.4 Luxe Van 11/2007 Excl. BTW 9.450 Hyundai Tucson 2.7i V6 Automaat 4/2007 Hyundai Tucson 2.7i V6 Automaat 4/2007 14.950 10.450 5.250 Peugeot 307 SW 1.6Comfort 16v Pack Skoda Fabia 1.4 11/2002 Mitsubishi Space Star16v 1.6 Pack Shogun 8/2006 4/2005 Mitsubishi Space Star Shogun 4/2005 7.750 PeugeotTucson 307 SW 1.6 8/2006 10.450 Hyundai 2.7i V6 1.6 Automaat 4/2007 14.950 Chrysler Voyager 2.41.6 Luxe Van BTW 9.45010.450 Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun11/2007 Excl. 4/2005 7.750 Peugeot 307 SW 1.6 16v Pack 8/2006 Peugeot SW Pack 8/2006 Chrysler307 Voyager 2.416v Luxe Van 11/2007 Excl. BTW 9.450 Hyundai Tucson 2.7i 1.6 V6 Automaat 4/2007 14.950 Peugeot 307 SW 16v Pack 8/2006 10.450 Chrysler Voyager 2.4 Luxe Van 11/2007 Excl. BTW BTW Chrysler Voyager 2.4 Luxe Van 11/2007 Excl. 9.450 Hyundai Tucson 2.7i V6 Automaat 4/2007 14.950 Chrysler Voyager 2.4V6 Luxe Van 11/2007 Excl. BTW 9.450 HyundaiTucson Tucson2.7i 2.7i V6 Automaat 4/2007 Hyundai Automaat 4/2007 14.950 Occasions BMW X5 3.0 Occasions 2.7i Touch V6 Automaat 14.950 BMW X5Automaat 3.0 4/2007 *Hyundai vanaf € Tucson 4.950 iPod High Executive V6 Occasions * vanaf € 4.950 Touch BMW X5 3.0 BMW X5 3.0 Automaat V6 High Executive * occasions vanaf € 9.950 iPadiPod of 200 liter brandstof januari 2007 ***vanaf touch occasions vanaf 4.950 iPod Touch BMW X5 3.0 vanaf€€ €4.950 9.950ipod iPad of 200 liter brandstof High Executive Automaat High Executive Automaat V6 januari 2007 129.340 km vanaf €€4.950 9.950 ipad of 200 liter brandstof ***vanaf touch vanaf€ 9.950ipod iPad of 200 liter brandstof High Executive Automaat V6 januari 2007 januari 2007 129.340 km Leer BMW X5liter 3.0 * vanaf € 9.950 ipad of 200 brandstof januari 2007 129.340 km 129.340 km Navigatie Leer High Executive Automaat V6 BMW X5 3.0 129.340 km Leer € 39.950 Leer Navigatie BMW X5 januari 2007 BMW X5 3.0 3.0 Automaat V6 High Executive Leer Navigatie Navigatie € 39.950 BMW X5 3.0 Automaat High Executive V6 129.340 km High Executive Automaat januari 2007 Navigatie € € 39.950 Executive V6 januari 2007 LeerHigh januari 2007 129.340 km Automaat € 39.950 januari 2007 129.340 km Navigatie 129.340 km Leer 129.340 Leer Leer Navigatiekm € 39.950 Leer Navigatie Navigatie € 39.950 Navigatie € € 39.950 39.950 € 39.950

VOORPeugeot PEUGEOT onderhoud ONDERHOUD NAAR VOOR PEUGEOT ONDERHOUD NAAR VOOR PEUGEOT ONDERHOUD NAAR Voor naar Voor Peugeot onderhoud naar Autobedrijf Heemskerk Heemskerk && Autobedrijf Heemskerk &ZN ZN Autobedrijf Autobedrijf ZN Autobedrijf Heemskerk & ZN

WWW.A WW

www.acvanegmond.nl www.acvanegmond.nl

WWW.AUT WWW. WWW.AU WWW WWW.AU WWW WWW.A WW

Kijk voor al onze auto’s op: Kijk voor al onze auto’s op:

BMW X3 BMW X3 3.0 3.0 High Executive Executive BMW X33.0 3.0Automaat High Automaat BMW X3 januari 2007 High Executive Automaat januari 2007 BMW X3 3.0 High Executive Automaat 106.123 km januari 2007 106.123 km Automaat High Executive januari 2007 Navigatie 106.123 km Navigatie BMW2007 X3 3.0 januari 106.123 km BMW X3 3.0 Leer Executive Navigatie Leer High 106.123 km3.0Automaat Navigatie BMW X3 High Executive BMW X3 3.0 Automaat €€30.750 Leer 30.750 januari 2007 Navigatie Leer High Executive Automaat januari 2007 BMW X3 3.0 Automaat High Executive 30.750 106.123 km Leer €€30.750 januari 2007 106.123 km Automaat High Executive januari 2007 Navigatie € 30.750 106.123 kmSANTA FE Navigatie januari 106.123 km HYUNDAI Leer 2007 HYUNDAI SANTA FE Navigatie Leer 106.123 km SANTA 2.7i V6 Premium Automaat Navigatie € 30.750 HYUNDAI FE 2.7i V6 Premium Automaat HYUNDAI Leer juli 2007 SANTA€FE30.750 Navigatie Leer 2.7i V6Premium Premium Automaat juli 2007 HYUNDAI SANTA 2.7i V6 Automaat 30.750 50.120 km Leer €€FE 30.750 juli 2007 50.120 km 2.7i V6 Premium Automaat juliNavigatie 2007 € 30.750 HYUNDAI 50.120 km SANTA FE Navigatie juli 2007km 50.120 Leer HYUNDAI SANTA FE 2.7i V6km Premium Automaat Navigatie Leer 50.120 Navigatie € FE 18.950 HYUNDAI SANTA FE 2.7i V6 Premium Automaat HYUNDAI SANTA juli 2007 Leer Navigatie €FE18.950 Leer 2.7i V6Premium Premium Automaat HYUNDAI juli 2007 2.7i V6 Automaat 50.120 kmSANTA 18.950 Leer €€18.950 juli 2007 2.7i V6 Premium Automaat juli 2007 50.120 km Navigatie € 18.950 HYUNDAI TUCSON juli 2007km 50.120 km 50.120 Navigatie Leer HYUNDAI TUCSON 2.7i V6km Automaat 50.120 Navigatie Navigatie Leer € 18.950 HYUNDAI TUCSON HYUNDAI TUCSON 2.7i Automaat aprilV6 2007 Navigatie Leer Leer € 18.950 HYUNDAI TUCSON 2.7i V6 Automaat 2.7i V6 Automaat april 2007 109.664 km Leer €€18.950 18.950 2.7i V6 Automaat april 2007 april 2007 109.664 kmTUCSON Navigatie € 18.950 HYUNDAI april 2007km 109.664 109.664 km Lichtm. Navigatie 2.7i V6velgen Automaat HYUNDAI 109.664 km TUCSON Navigatie € 14.950 Navigatie Lichtm. velgen HYUNDAI TUCSON aprilV6 2007 HYUNDAI TUCSON 2.7i Automaat Navigatie Lichtm. velgen Lichtm. velgen € 14.950 HYUNDAI TUCSON 2.7i V6 Automaat 109.664 km 2.7i V6 Automaat april 2007 Lichtm. velgen €€14.950 14.950 2.7i V6 Automaat april 2007 Navigatie april 2007 109.664 km € 14.950 april 2007 109.664 km Lichtm. velgen 109.664 Navigatiekm 109.664 km € 14.950 Navigatie Navigatie Lichtm. velgen Navigatie Lichtm. Lichtm.velgen velgen € 14.950 Lichtm. velgen €€14.950 14.950 € 14.950

23:53 23:53

SPECIALIST IN IN FRANSE SPECIALIST FRANSEAUTO’S AUTO’S SPECIALIST IN FRANSE AUTO’S SpeciAliSt iN FrANSe Auto’S SpeciAliSt iN FrANSe Auto’S RENAULT--PEUGEOT PEUGEOT + RENAULT + DACIA DACIA--- NISSAN NISSAN RENAULT PEUGEOT DACIA NISSAN reNAult peugeot + DAciA NiSSAN reNAult - peugeot + DAciA - NiSSAN

KEUZE UIT UIT 65 65 OCCASIONS KEUZE OCCASIONS KEUZE UIT 65 OCCASIONS KeuZe uit 65 occASioNS KeuZe uit 655008 occASioNS Peugeot Blue Renault Clio TCE 90 Night Night & lease Day Peugeot 5008 Blue lease e Renault Clio TCE 90 & Day i t Peugeot 5008 Blue lease Mercedes e200 cgi automaat Renault ZOE ZE 40 Bose Star Wars 03-2018, e k i a t Mercedes e200 cgi automaat e k i 03-2010 navigatie/ trisjs 04-2014 akp16.320km, 04-2014 36404km Airco a 36404km Airco 03-2010 navigatie/ navigatie, 17”l.m. Velgen, j 03-2010 navigatie/ i 06-2012, 56503 km, navi/leer, s r j i p 06-2012, 56503 km, navi/leer, r € 13.950,trekhaak nu p Navigatie Licht metalen velgen € 14.750,Navigatie Licht metalen velgen € 14.750,ex. accutrekhaak € 23.250,rijklaar 4% bijtelling € 13.950,trekhaak nu € 13.950,nu schuifdak, 18’’ velgen, € 34.250,schuifdak, 18’’ velgen, €34.250,Keuze uit 65 occasions Keuze uit 65 occasions Keuze uit 65 occasions Keuze uit 65 occasions Keuze uit 65 occasions

Autobedrijf Heemskerk & ZN Autobedrijf Heemskerk Lange Vaart 34Heemskerk Rijnsburg • Tel. 071-4020365& ZN Autobedrijf Autobedrijf Autobedrijf Heemskerk & ZN Lange Vaart 34 Rijnsburg • Tel. 071-4020365 • info@autoheemskerk.nl • www.autoheemskerk.nl Lange Vaart 34 Rijnsburg • Tel. 071-4020365 Lange Vaart 34 Rijnsburg • Tel. 071-4020365 Lange Vaart 34 Rijnsburg • Tel. 071-4020365 • info@autoheemskerk.nl • www.autoheemskerk.nl • info@autoheemskerk.nl • www.autoheemskerk.nl • info@autoheemskerk.nl • www.autoheemskerk.nl • info@autoheemskerk.nl • www.autoheemskerk.nl

DOLDWAZE DWAZE OCCASIONS OCCASIONS!

Autocentrum van Egmond VW-AUDI-SEAT- SKODA specialist Autocentrum van Egmond VW-AUDI-SEAT- SKODA specialist Showroom: Langevaart 1a , Werkplaats: Noordeinde 12 RijnsburgSKODA Tel. 071-4022911 Autocentrum van Egmond VW-AUDI-SEATspecialist Occasions Showroom: Langevaart 1a , Werkplaats: Noordeinde 12 Rijnsburg Tel. 071-4022911 Een greep uit ons aanbod: Occasions MINI Mini Cabrio 1.6 Cooper Showroom: 1a , Werkplaats: Noordeinde 12 Rijnsburg Tel. 071-4022911 AYGO1.6 1.0 VVT-iLangevaart MINI TOYOTA Mini Cabrio Cooper Nissan Micra 1.2 3drs. E-vision SEAT LEON STEen 1.2 TSI € 19.750,Nissan Micra 1.2 3drs. E-vision greep uit ons 2014 aanbod: Automaat Een greep uit ons2005 aanbod: TOYOTA AYGO 1.0 VVT-i SEAT LEON 1.6 airco 5d. nismo edition 46.000 km € 4.750 € 8.500,2007 SEAT LEON ST 1.2 TSInismo edition 2005 €km19.750,TOYOTA AYGO 1.0 VVT-i SEAT 2014 46.000 € 4.750 LEON ST SEAT ALTEA XL 1.2 TSI 19.750,2014€ €8.950,2008 Automaat SEAT LEON 1.6 airco 5d. €km 8.500,2007 Automaat Opel Astra Wagon 1.4 Essentia 2007 116.000 € 7.950 VWOpel GOLF VII1.6 1.2airco TSI 5d. Airco, navi 2007 € 18.950,SEAT LEON 5d. 2013 €km 8.500,2007 Astra Wagon 116.000 € 7.950 SEAT ALTEA XL 1.4 Essentia € 8.950,2008 VW GOLF VI 1.4 2009 SEAT ALTEA XL TSI aut. 5d. € 8.950,2008€ 11.950,VW GOLF 1.2 TSIEdition 5d. Airco, navi €km18.950,2013 Seat IbizaVII 1.2 Black 2011 41000 € 8.250 VWSeat GOLF GT1.2 Sport 1.4 140 navi pk € €8.950,2007 20 mei 2015 VW GOLF TSIEdition 5d.TSI Airco, 2013 IbizaVVII 1.2 Black 2011 41000 km18.950,€ 8.250 VW GOLF1.4 VI 1.4 TSI aut. 5d. € 11.950,2009€ 2.500,VW GOLF GOLF 16VTSI 1999 VW VI 1.4 aut. 5d. € 11.950,2009 Toyota Corolla Verso 1.81.4 TSI 140 pk 2007 € 8.950,VW GOLFCorolla V GT Sport 20 mei mei 2015 2015 Verso 1.81.4 VWToyota POLO 1.2 TSI Comfortline € 12.950,2013 VW GOLF V GT Sport TSI 5d. 140 pk € 8.950,2007 20 VVT-i Executive 7p. 2005 115.000 € 7.950 VW GOLF 1.4 16V €km 2.500,1999 VW GOLF POLO 1.4 Comfortline € 10.950,2010 Executive 7p. 2005 115.000 € 7.950 VW 1.4 16V 16VVVT-i €km 2.500,1999 VW POLO 1.4 1.216V TSI Comfortline 5d. 2000 € 12.950,2013€ 2.500,VW BORA VW Volkswagen POLO 1.2Golf TSIGolf Comfortline 5d. 2013 € 12.950,VW POLO 1.6 1.416V 16V Comfortline 2003 € 10.950,2010€ 3.950,VWVolkswagen BORA Golf VW POLO 1.4Golf 16V Comfortline € 10.950,2010 Sportline 1.6 FSI 2004 84000 km € 7.950 VW BORA 1.4 16V Sportline € 2.500,2000 BMW 116i Executive € 10.450,2009 1.6 FSI 20042000 84000 km € 7.950 VW BORA 1.4 16V € 2.500,VW BORA 1.6 16V € 3.950,2003 TOYOTA AYGO 5d. Airco, navi € 6.450,2011 2006 96.000 km VW BORA 1.6 16V 2003 € 3.950,2006 96.000 km BMW 116i € 10.450,2009€ 7.950,SEAT Mii 1.0Executive Style airco, pdc en rente 2012 Workshops en leuke aanbiedingen • Afschrijving BMW 116i Executive 2009 € 10.450,Bouwjaarvan2013 – 2600km ! TOYOTA lokale bedrijven AYGO 5d. Airco, navi FORD KA 1.3 Cool & Sound airco € 6.450,2011€ 3.950,2008 Bedrijfswagens • Verzekering TOYOTA AYGO 5d. Airco, navi 2011 € 6.450,Bedrijfswagens OPEL AGILA 16V Enjoy € 2.750,SEAT Mii 1.01.2 Style airco, pdc 2003 € 7.950,Een leuke leerzame avond Airco uit! 2012 Elektrische ramen, Workshops en leuke aanbiedingen • Houderschapsbelasting • Afschrijving en rente Volkswagen Caddy 1.9 TDI pdc 2009 55.000 km € 8.950€ 7.950,Mii 1.0 Style airco, 2012 Workshops envia leuke aanbiedingen Bouwjaar 2013 –bluetooth 2600km !! SEAT Aanmelden kan verkoop@acvanegmond.nl van lokale bedrijven • Afschrijving en rente Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2009 55.000 km €laatste 8.950nieuws FORD KA 1.3pagina, Cool & blijf Sound airco € 3.950,2008 Bouwjaar 2013 – 2600km • Reparatie & onderhoud Radio cd met van lokale bedrijven • Verzekering Like onze en op de hoogte van het FORD KA 1.3 Cool & • Sound airco of via 071-4022911 (optie 2) 2008 € 3.950,Verzekering OPEL AGILA•1.2 16V Enjoy € 2.750,2003 Een leuke leerzame avond Airco uit! Elektrische ramen, Normale slijtage van banden Houderschapsbelasting OPEL AGILA 1.2••16V Enjoy 2003 € 2.750,Een kan leuke avond Airco uit! Elektrische ramen, Aanmelden vialeerzame verkoop@acvanegmond.nl Houderschapsbelasting Kijk voor albluetooth onze auto’s op: www.acvanegmond.nl Aanmelden kan via verkoop@acvanegmond.nl • Reparatie & onderhoud Radio cd met Like onze pagina, en blijf op de hoogte van het laatste nieuws of via 071-4022911 (optie 2) • Reparatie Radio cd071-4022911 met bluetooth Like onze en blijf op& deonderhoud hoogte van het laatste nieuws of via (optie 2) •pagina, Normale slijtage van banden Rijnsburgerweg 48 - Voorhout - T 0252-211849 - www.gdol.nl • Normale slijtage van banden Rijnsburgerweg 48op: - Voorhout - T 0252-211849 - www.gdol.nl Kijk voor al onze auto’s www.acvanegmond.nl Kijk voor al onze auto’s op: www.acvanegmond.nl

24/7 LOKAAL NIEUWS! € 10.950 10.950 €

Autobedrijf G. G. Dol Dol b.v. b.v. Autobedrijf

www.allesoverkatwijk.nl

WAAR WIL JIJ LATER WERKEN? Ontdek wat bij jou past. Kom naar het Open huis CIOS Haarlem

OPEN HUIS 23 NOV

10 - 14 uur


sport

DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 21 NOVEMBER 2019

29

Rijnvogels uit naar Doorwerth Er staat voor Fc Rijnvogels komende zaterdag weer een verre uitwedstrijd op het programma. De Katwijk-Rijnse Vogels vliegen naar Doorwerth om daar het plaatselijke DUNO D. te bestrijden. De naam staat voor Door Uithouding Naar Overwinning. Of het nu de thuisclub is of de mannen van trainer Jimmy Simons: bij een overwinning van de gastheren lopen zij vier punten uit op de Rijnvogels en andersom wordt het stuivertje wisselen op de ranglijst. Het verschil bedraagt momenteel slechts één punt in het voordeel van de club uit Doorwerth. Beide teams hebben elkaar nog nimmer op de groene mat ontmoet dus wordt het een wederzijdse kennismaking op sportpark De Waayenberg. Kan de Katwijkse formatie de lijn van winnen doorzetten? Tegen Achilles ‘29 en Rhoda ‘76 (Beker) werd het twee keer 4-1 maar dat mag gen maatstaf zijn voor het komende duel waarin de opponent hoger wordt aangeslagen. Als de Vogels bovenin mee willen blijven draaien, is een driepunter hier voorwaarde voor.

Winst voor Grasshoppers Sportiff Company Grasshoppers heeft afgelopen maandag de thuiswedstrijd tegen Cangeroes (Utrecht) in winst weten om te zetten. Het was een regelmatige overwinning voor de vrouwen van Axel Gouw, die snel een voorsprong pakte en deze de rest van de wedstrijd niet meer weggaf. Karin Kuijt was topscoorder met 18 punten.

De Leidse Bakker 100% roomboter amandel speculaasrondo’s 5 stuks € 4,50 + 1 gratis erbij Ovenverse witte bollen of puntjes 10 stuks € 2,30 Advocaten schnitte en nog 7 smaken zoek uit € 4,75 Luxe banketkoekjes 8 soorten 500 gram nu € 4,75 De echte pepernoten of kruidnoten 500 gram € 2,25 per zak nu 2 zakken € 3,95 Ovenvers pompoen- of kloosterbrood en nog vele andere soorten zoek uit 2 stuks € 3,10 Ze zijn er weer brokken of gekruide speculaasjes of reuzenmolen 500 gram € 2,95 per zak nu de 2de zak € 1,-

OP = OP

Let op! A.s. vrijdag staan wij weer bij het plein bij Cleijn Duin.

Marco Checci met een Padelracket. | Foto: Piet van Kampen

Informatiebijeenkomst op donderdag 28 november

KLTV-leden zien toekomst in populaire racketsport padel KLTV-lid Marco Cecchi is een man gelooft dat er ook binnen de club mogelijkheden zijn om padel te gaan beoefenen. Volgende week donderdag verzorgt hij een presentatie en ook de voorzitter Rudy van Zijp van tennisvereniging Unicum uit Leiden spreekt de aanwezigen toe. Hij deelt dan de positieve ervaringen met padel binnen zijn vereniging. Een belangrijke avond dus met het oog op de toekomst binnen de Katwijkse tennisclub KLTV. Door Piet van Kampen

Cecchi heeft zich vastgebeten in nieuwe kansen voor de toekomst. ‘Ik schrok van de daling van het aantal leden in de afgelopen jaren. Er was destijds al wat geroezemoes over padel toen ik het balletje aan het rolletje bracht, maar niemand nam het serieus en het bloedde dood. Ik heb via de KNLTB informa-

tie verzameld en het blijkt nu dat verenigingen die padel hebben geïntroduceerd weer nieuwe ledenaanwas krijgen. Bovendien ben ik bij een aantal verenigingen die al padel spelen een kijkje gaan nemen. Allemaal positieve geluiden en zij zagen hun ledenaantal weer stijgen.’

Kans om te groeien

‘Een kans ook voor onze eigen vereniging’ in zijn visie. Samen met Mikel de Jong, Jan van Duyvenbode, Fred van der Meer en Robert van Ingen vormt Cecchi de commissie, die met het nieuwe sportfenomeen bezig is. Zij onderzoeken de mogelijkheden om padelbanen op het sportpark te realiseren en welk prijskaartje daar aan hangt. Volgens Cecchi moet het rendabel kunnen worden, ook al kost het aanleggen van een padelbaan zo’n slordige 50.000 euro. ‘Meer nieuwe leden, sponsors die een baan kunnen sponsoren en

goedkoper in onderhoud dan tennisbanen’ zijn de factoren waarop de enthousiaste Cecchi het een en ander weloverwogen baseert. Dit na uitvoerige informatie bij andere verenigingen, waar na invoering van padel het financiële plaatje positief is.

Kooi

Wat houdt het nieuwe spelletje eigenlijk in? Het wordt gespeeld in een soort kooi met een betonnen vloer. De achterwand en een gedeelte van de zijkanten zijn van glas en worden verder gevormd door een gevlochten hekwerk. De achterwand en de zijkanten mogen gebruikt worden in het spel. Het speelveld is veel compacter dan een tennisbaan en dus gaat het spel sneller en zijn er meer balcontacten en langere rally’s. Het spel wordt altijd twee tegen twee gespeeld en met dezelfde puntentelling als bij tennis.

Geschikt voor iedereen

Padel kan gemengd worden gespeeld; het is geschikt voor iedereen. Het is vooral een spel met tactisch inzicht en waar smashen bij tennis belangrijk is, heeft dit bij padel nauwelijks zin. Het speciale houten racket met gaten erin produceert minder snelheid dan een tennisracket met snaren. Mede hierdoor is de sport geschikt voor iedereen, maar bepalend hierbij is echter wel het niveau van de spelers. Het is een sport met een funfactor en bovendien zeer laagdrempelig. In padel liggen nieuwe toekomstkansen voor de club. Ook om de sport in clubverband in de Duin- en Bollenstreek te beoefenen. Voor geïnteresseerden is er op donderdag 28 november vanaf 19.15 uur een informatieavond in de kantine op het KLTV-sportpark aan De Krom. Iedereen is van harte welkom.

Regerend kampioen AFC te gast op Nieuw Zuid Quick Boys lijkt haar draai te hebben gevonden in de Tweede Divisie. Met drie overwinningen op rij heeft de formatie van trainer Edwin Grünholz de afgelopen weken een paar mooie sprongen op de ranglijst gemaakt. Komende zaterdag krijgen de blauwwitten bezoek van AFC Amsterdam, de regerend kampioen van de Tweede Divisie. De aftrap op sportpark Nieuw Zuid is om 15.30 uur. Met 24 punten uit 13 duels bezet de ploeg van trainer Ulrich Landvreugd (48) momenteel de tweede plaats op de ranglijst. De achterstand op koploper IJsselmeervogels

bedraagt slechts één punt, maar de Amsterdammers hebben ook een wedstrijd meer gespeeld.

Openingstreffer

Afgelopen weekend kroop AFC Amsterdam in het thuisduel tegen Jong Sparta Rotterdam door het oog van de spreekwoordelijke naald. Dankzij een eigen doelpunt van verdediger Sven Mijnans trok de ploeg van oud-Quick Boyzers Milan Hoek en Yordi Teijsse in de extra tijd aan het langste eind (2-1). Raily Ignacio, een van de clubtopscorers van de Amsterdammers, was verantwoordelijk voor de openingstreffer van de thuisploeg.

Quick Boys en AFC Amsterdam, van origine een zondagclub, stonden niet eerder in competitieverband tegenover elkaar. Wel troffen beide ploegen elkaar regelmatig in vriendschappelijke wedstrijden. Twee seizoenen geleden hielden zij elkaar in evenwicht op Nieuw Zuid (1-1), terwijl AFC Amsterdam een jaar eerder met 0-1 zegevierde in Katwijk. De jarige Ivailo Staal trakteerde zijn ploeg afgelopen zaterdag op drie punten in het uitduel met ASWH. In Hendrik-Ido-Ambacht leek een puntendeling lange tijd de meest voor de hand liggende uitslag, maar in de slotminuut sloegen de blauw-

witten alsnog toe. Dankzij deze driepunter steeg Quick Boys naar de dertiende plaats op de ranglijst. Hopelijk kan de ploeg van trainer Edwin Grünholz deze goede lijn doortrekken in het thuisduel met AFC Amsterdam doortrekken. Meteen na afloop van deze wedstrijd is in het clubhuis het traditionele Rad van Sinterklaas, waarbij tientallen schitterende prijzen worden verloot. De loten zijn te koop vanaf 1,00 euro per stuk. Er kan alleen afgerekend worden in contanten (geen pin). Het prijzenpakket bestaat uit speelgoed, huishoudelijke artikelen, cadeaubonnen, snoepgoed en nog heel veel meer.


service

DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 21 NOVEMBER 2019

Kerkdiensten

Samen Zingen

Zondag 24 november

Op de laatste donderdag van november, de 28ste, wordt in de Dorpskerk in Katwijk aan den Rijn de laatste zangavond van dit jaar gehouden worden. Het thema is: ‘Leven in liefde’.

KATWIJK AAN ZEE

Hervormde Gemeente Nieuwe Kerk 10.00 uur: ds. J.B. Alblas 18.00 uur: ds. D. Jongeneel Oude Kerk 10.00 uur: ds. C.H. Hogendoorn 18.00 uur: ds. F. Wijnhorst Ichthuskerk 10.00 uur: ds. P. Veerman 18.00 uur: ds. D.M. Heikoop Pniëlkerk 10.00 uur: ds. C. van Andel 18.00 uur: ds. P.H. van Trigt Maranathacentrum 10.00 uur: ds. G. Lugthart 18.00 uur: ds. F. van den Bosch Het Anker 10.00 uur: ds. D.M. Heikoop Dienst voor doven en slechthorenden. Tolk aanwezig Kapel Overduin 14.30 uur: ds. A. Christ Herv. Gemeente ‘De Rank’, Andreas College, Pieter Groen 10.00 uur: ds. L. Oort Hersteld Hervormde Kerk Triumfatorkerk 10.00 uur: ds. P. den Ouden 18.00 uur: ds. B. Reinders UNI-zaal 10.00 uur: kand. J. Lankhaar 18.00 uur: ds. D.H.J. Folkers Geref. Kerk Vredeskerk 10.00 uur: ds. E.C. Vreugdenhil en ds. J.G. van der Windt Chr. Geref. Kerk 10.00 uur: prof. dr. A. Baars 17.00 uur: prof. dr. A. Baars Geref. Gemeente 10.00 uur: ds. P. Mulder 16.00 uur: ds. P. Mulder Geref. Kerk Vrijgemaakt De Fontein, Willem de Zwijgerlaan 1a 9.30 uur: ds. F. Rinkema 17.00 uur: ds. B. Noort Baptistengemeente Tripodia, Hoornesplein 155 10.00 uur: br. Wim Grandia Christengemeente Live! Baljuwplein 10a 10.30 uur: Gijs Haasnoot Soefidiensten Elke eerste, derde en vierde zondag van de maand om 11.00 uur in de Universel te Katwijk aan de Zuidduinseweg.

Evangelische gemeente Ezra School De Duinroos, Kon. Julianalaan 122 10.00 uur: kerkdienst Iedere woensdagavond, 20.00 uur: bijbelstudie, lofprijsavond en bidstond De Wilbert Donderdag 28 november 18.30 uur: ds. C.H. Hogendoorn

KATWIJK AAN DEN RIJN

Hervormde Gemeente Dorpskerk 10.00 uur: ds. Z. de Graaf 18.30 uur: ds. P. van Veldhuizen Ontmoetingskerk 10.00 uur: ds. E.J. de Groot 18.30 uur: br. M. van der Linden Geref. Kerk Open Hofkerk Rijnstraat 18, Katwijk a/d Rijn 10.00 uur: ds. C.K. Koekkoek R.K. Kerk Hoofdkerk Kerkstraat 70, Katwijk a/d Rijn Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor M. Hagen, cantor Zondag 9.30 uur: Eucharistieviering, pastoor M. Hagen, Cantemus

VALKENBURG

Geref. Kerk (Vrijgemaakt) 09.30 uur: ds. R. Heida 18.30 uur: ds. E.B. Buitendijk Hervormde Gemeente 10.00 uur: ds. H.E.J. van der Laan 18.30 uur: dhr. B. van Laar Geref. Kerk De Goede Herder 10.00 uur: ds. M. Zebregs 18.30 uur: ds. M. Zebregs

RIJNSBURG

Protestantse Gemeente Grote kerk 9.30 uur: ds. P.J. v.d. Ende 17.00 uur: ds. G. van Velzen Immanuëlkerk 9.00 en 10.30 uur: ds. I. de Graaf 17.00 uur: ds. P.J. v.d. Ende De Voorhof 9.30 uur: geen dienst Chr. Geref. Kerk 09.30 uur: ds. L.A. den Butter 17.00 uur: ds. L.A. den Butter Geref. Kerk Vrijgemaakt 09.30 uur: ds. E.B. Buitendijk 17.00 uur: ds. Wiersma Evang. Gem. ‘t Kruispunt Vakcollege Rijnmond, Louise de Colignylaan 2, Katwijk 10.00 uur: Peter Sarneel

Een mooi thema als opmaat naar de naderende Adventstijd, waar weer bijzonder mooie, toepasselijke liederen bij zijn uitgekozen. Met medewerking van het Mannenensemble onder leiding van Hugo van der Meij. Verder verlenen Anneleen Nelemans (harp), Melissa Freke (klarinet) en Arjan Wolfswinkel (orgel) hun muzikale medewerking. De deuren van de Dorpskerk staan vanaf 19.30 uur open en de aanvang is 20.00 uur. De toegang is geheel gratis, evenals de koffie en thee na afloop. Ter bestrijding van de kosten zal er een collecte worden gehouden.

Zingend geloven In de grote zaal van de Ichthuskerk is er op woensdagavond 27 november weer ‘Zingend geloven’. Samen zingen de aanwezigen bekende geestelijke liederen, uit onder andere de bundels van Joh. de Heer en Opwekking. De zangavond begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.45 uur. Thema’s zijn, voor de pauze, licht in donkere dagen en na de pauze, de liefde van de Vader.

Kom en Prijsdienst Op de avond van de Eeuwigheidszondag, zondag 24 november, waarop wij hen die ons zijn voorgegaan gedenken, wordt er een bijzondere Kom en Prijsdienst gehouden in de Dorpskerk in Katwijk aan den Rijn. Heel toepasselijk is dan ook in dit verband het thema, dat voorganger ds. P. van Veldhuizen uit Hendrik Ido Ambacht voor de dienst heeft aangedragen: ‘Al wachtend zingen wij Gods lof’. Dat wachten mag ook vertaald worden naar het uitzien naar de komst van Jezus Christus, wanneer velen in de Adventstijd zich weer opmaken om de geboorte van Jezus te vieren . De muzikale begeleiding is in handen van Julian Jonker Deze dienst in de Dorpskerk begint om 18.30 uur.

Zangdienst in Ontmoetingskerk In de Ontmoetingskerk (Nieuwe Duinweg 64) is op zondag 24 november weer een zangdienst. M. van der Linden gaat in deze dienst voor en het thema is Symphonie voor God. Muzikale medewerking wordt verleend door Gospelkoor Living Words, onder leiding van Gerard van Duijn. Aanvang van de dienst is 18.30 uur.

Medische diensten Huisartsen

Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp: Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4b, Voorhout, tel. 0252-240212 (vóór langskomen altijd eerst bellen)

Tandartsdienst

Bel uw eigen tandarts en beluister het antwoordapparaat. Bij geen gehoor bel: 071-4079501. U wordt dan doorverbonden met de dienstdoende tandarts.

Apotheek

De apotheken in Katwijk en Rijnsburg zijn op werkdagen (maandag t/m vrijdag) geopend van 8.00 tot 17.30/18.00 uur. Avonddienst van 17.30 tot de volgende morgen 8.00 uur. Weekenddienst vrijdag 17.30 uur tot maandagmorgen 8.00 uur: Dienstapotheek DAB te Voorhout, Rijnsburgerweg 4c, tel. 0252-240216. BENU Apotheek (voorheen LLOYDS Apotheek), Tulpstraat 16b, Katwijk aan den Rijn, tel. 4030833, is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-17.30 uur. Zaterdag is geopend: De Katwijkse Apotheek, Princestraat 3, tel. 4012755 (9.00-13.00 uur); Kwaliteits Apotheek Rijnsoever, Hoornesplein 111-113, tel. 4026457 (9.00- 13.00 uur) en Kwaliteits Apotheek Sloothaak, Vliet NZ 19, Rijnsburg, tel. 4020400 (9.00-14.00 uur).

Ongevallendienst

HET WEER VR 9 3

ZA 8 4

Z0 10 4

MA 10 6

30%

20%

30%

30%

20%

20%

20%

30%

ZO 3

O 4

Z 3

Z 3

GETIJDEN HOOG WATER

30

LAAG WATER

vr. 22 nov. 11.22 + 23.46 06.40 + 19.04 za. 23 nov. 12.26 + -------- 08.11 + 20.14 zo. 24 nov. 13.14 + 00.47 09.09 + 21.14 ma. 25 nov. 14.00 + 01.33 09.34 + 22.04 di. 26 nov. 14.47 + 02.23 10.14 + 22.39 wo. 27 nov. 15.29 + 15.29 11.04 + 23.30 do. 28 nov. 16.10 + 03.52 11.54 + -------

ZON OP / ONDER

Katwijkse uitdrukkingen

van de waereld/ wereld noch z’n werómkomst wete van toeten nog blazen weten

vr. 22 nov. 8.15/16.41 di. 26 nov.8.21/16.37 za. 23 nov. 8.16/16.40 wo. 27 nov.8.23/16.36 zo. 24 nov. 8.18/16.39 do. 28 nov.8.24/16.35 ma. 25 nov. 8.19/16.38

Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp en LUMC: de gehele week, 24 uur per dag.

Bezoekuren LUMC

Dagelijks van 14.15 tot 15.00 uur en van 18.30 tot 19.30 uur. Voor sommige afdelingen gelden afwijkende bezoektijden. Voor meer informatie: 071-5269111.

Bezoekuren Alrijne Ziekenhuis Leiden

Elke verpleegafdeling hanteert eigen bezoektijden. Kijk op www. diaconessenhuis.nl/ bezoektijden of bel de receptie van Alrijne Ziekenhuis Leiden: 071 517 81 78.

Stichting De Brug

GGZ-instelling voor verslavingszorg. Polikliniek Katwijk, Schaepmanstraat 1, Katwijk, tel. 071 403 37 33, E: info@debrughelpt.nl W: www.debrughelpt.nl. Voor urgente gevallen dag en nacht bereikbaar. Werkervaringsproject De Kringloop, Heerenweg 5, Katwijk, tel. 071 408 56 46. Inloophuis, Schaepmanstraat 1, ma. 11.00-19.00 uur, di. t/m vr. 9.30-15.30 uur, zat. 11.3014.00 uur (13.00 uur: warme maaltijd, opgave vooraf).

COLOFON Oplage 9.100 Verschijnt iedere donderdag Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a 2222 AH Katwijk T (071) 402 29 01 Openingstijden: ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur Hoofdredactie: Teuntje van Delft M 06 127 464 78 t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl Redactie: Paul van de Putte M 06 228 551 48 Sandra KornetVan Duyvenboden M 06 515 550 85 redactie@katwijkschepost.nl

Inleveren kopij: De deadline voor het insturen van kopij is iedere dinsdag voor 8.00 uur. Insturen kan naar redactie@katwijkschepost.nl Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Redactie Alles over Katwijk: Elske van der Valk M 06 23979873 Inleveren kopij dagelijks: redactie@allesoverkatwijk.nl Advertenties: Carlo van Zelst M 06 101 566 56 carlo.van.zelst@ uitgeverijverhagen.nl Desiree Uijldert T 071 402 29 01 desiree.uijldert@ uitgeverijverhagen.nl

Contactgegevens Binnendienst Hennie Olthof Jeannette Mink- van Beelen T 071 409 16 37 advertentie@ uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Katwijksche Post Sluitingstijd advertenties dinsdag 16.00 uur. Ingezonden brieven: Ingezonden brieven worden alleen geplaatst onder vermelding van naam en woonplaats. Adres moet bij de redactie bekend zijn. Ingezonden brieven mogen niet langer zijn 400 woorden en alleen digitaal worden aangeleverd. De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden brieven zonder opgaaf van reden niet te plaatsen. Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden

aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Felicitaties: Verjaardagen, jubilea, geboortes, geslaagden of andere felicitaties kunnen worden geplaatst op het prikbord. Een 1 koloms foto met 20 woorden komt op € 8,00 en een 2 koloms foto met 40 woorden € 16,00. Uitsluitend bij

contante betaling. Abonnementen: Per jaar € 48,50 incl. BTW. Postabonnementen op aanvraag. Abonnementsgelden dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Voor jaarabonnementen geldt dat het eerste jaar niet tussentijds kan worden opgezegd. Na het eerste jaar wordt het abonnement omgezet in onbepaalde tijd. Vanaf dat moment kan worden opgezegd met een opzegtermijn van 1 maand. Losse verkoop Valutahuis, Hoogvliet, Digros, Albert Heijn, Primera Kroon, Shell de Jong, The Readshop Katwijk, The Readshop Rijnsburg en Uitgeverij Verhagen. Bezorgklachten: Heeft u de krant niet ontvangen, dan kunt u donderdagsavonds

inspreken op het antwoordapparaat of vrijdagochtend bellen. Als u voor 12.00 uur belt via T 071 4022901 wordt de krant nabezorgd op vrijdag voor 19.00 uur. Als u na 12.00 uur belt, wordt de krant nabezorgd via de post. Uitgeverij Verhagen, tel. (071) 4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. www.allesoverkatwijk.nl

Politie Het politiebureau is gevestigd aan de Piet Heinlaan 140, 2224 SW Katwijk Openingstijden zijn: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdag tot 21.00 uur. Op zaterdag en zondag is het politiebureau gesloten. Wilt u aangifte doen, bel dan voor een afspraak met 09008844. Uiteraard kunt u 24 uur per dag bellen met 112 (spoedeisend) of 0900-8844 (geen spoed, wel politie).


PRIKBORD

DE KATWIJKSCHE POST

Prikkertjes

VIPvacatures

Op het prikbord met foto en tekst voor 8,50 euro Zo’n prikkertje kan gaan over de geboorte van uw (klein)kind, een verjaardag, een jubileum, felicitaties voor het behalen van een (school)diploma, etc. De tekst (max. 20 woorden) en foto (minimaal 1 Mb) kunt u e-mailen tot dinsdagochtend 10.00 uur naar receptie@uitgeverijverhagen.nl of brengen bij de receptie aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk (bedrijventerrein ‘t Heen).

Getrouwd Wij zijn dankbaar dat Hans Kuijt en Jacqueline KuijtJonker op 25 november hun 25-jarige trouwdag mogen vieren met hun kinderen. Ma & Maarten, Martine & William, Koos (in onze gedachten) Charlotte, neefjes en nichtje.

Op zoek naar vrijwilligerswerk? Welzijnskwartier Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) kan u verder helpen. Kijk eens op de vacaturebank op www.welzijnskwartier.nl. Momenteel zijn er onder andere de volgende vacatures. Schuldhulpmaatje

Als vrijwilliger bij Grip op de knip komt u in een wereld waar u veel kunt leren. Samen met 40 collega begeleiders en uw coördinatoren gaat u mensen helpen en de geld-

Tekst: tot 25 woorden €10,50; tot maximaal 50 woorden €21,-. De redactie behoudt het recht om foto’s of teksten zonder opgaaf van redenen te weigeren. De kinderen genieten van hun optreden. | Foto: pr

Zaterdag 23 november 20.00 uur Folk (K&O) Maandag 25 november 17.30-18.30 uur kl. Jeugd majorette 18.30-19.30 uur gr. Jeugd majorette 20.00-22.00 uur repetitie gezelligheidskoor Kattuks Volk Dinsdag 26 november 10.00-12.00 uur Country Line Dance 13.30-15.30 uur Country Line Dance 18.30-20.00 uur vanaf 6 jaar Dammen 20.00 uur Dammen Woensdag 27 november 09.30-10.30 uur Zumba 15.00-17.15 uur Sinterklaasfeest 18.00 uur trainen majorette junioren en senioren Pieter Groen

Kruidnotenverkoop ZOA U kunt op zaterdag 23 november vanaf 10.00 uur de heerlijke zakken voor 2,75 euro kopen bij ons kraampje op de hoek Princestraat-Voorstaat. Als er bijvoorbeeld 30 zakken verkocht zijn, kan ZOA voor een tent en dekens voor een gezin in een vluchtelingenkamp zorgen. Koop die nootjes. Eet u ze liever niet zelf? Geef een zakje cadeau aan iemand, of koop een doosje van 10 zakken om door te verkopen op verjaardagen of andere bijeenkomsten. Bestellen kan ook bij: Marian Hoek (071 4022359) of via mcvduijn@planet.nl

Voor de verzorging van de dieren en voor de woensdag- en zaterdagmiddagopenstelling worden vrijwilligers gezocht. Als verzorger heeft u steeds 1 week dienst. Taken zijn voeren, water verversen, eitjes rapen (die u mee mag nemen) kleine schoonmaakklusjes en dieren wat aandacht geven. De openstelling duurt ongeveer 45 tot 60 minuten, waarbij u het verblijf opent voor kleine groepjes kinderen en toezicht houdt.

Jan Hendrik Habermehl komt op dinsdag 26 november vertellen over genealogie bij NVVH-Vrouwennetwerk Katwijk. Met andere woorden: ‘van wie ben jij er één?’ Zelf zegt hij, een hobby om nooit aan te beginnen. Als je in je verleden duikt, kom je er kennelijk niet meer van los.

Kleine advertenties van particulieren worden alleen zonder foto of logo geplaatst.

Vrijdag 22 november 20.00 uur Bingo

Dierenverblijf Speeltuin Valkenburght

Muziekvrijwilliger Wilbert

Muziek en zingen is enorm belangrijk voor mensen met dementie. Muziek roept herinneringen op en het heeft een positieve invloed op de stemming. Bewoners kunnen volledig opgaan in muziek en zingen van liedjes van vroeger. Houdt u ook zo van muziek? Zingt u graag? Of bespeelt u misschien een instrument en zou u dit ook weleens willen doen voor bewoners met dementie? Dan bent u meer dan welkom. VIP Katwijk is gevestigd in Huize Callao, Callaoweg 1 te Katwijk. U bent ook van harte welkom op één van onze spreekuren: elke woensdagmiddag, 13.30 tot 15.30 uur in bibliotheek Hoornes Rijnsoever op maandagmiddag (even weken), 15.00 tot 17.00 uur in De Burgt, Rijnsburg.

Genealogie bij NVVH

Foto’s kunnen op vrijdag na plaatsing weer aan de receptie worden opgehaald.

Donderdag 21 november 09.45-10.45 uur conditietraining 20.00 uur Klaverjassen en Jokeren 14.00-16.00 uur Dammen senioren

zorgen wegnemen. Vier keer per jaar ontmoeten de vrijwilligers elkaar om de ervaringen in de begeleiding met elkaar te delen. Voordat u van start gaat neemt u deel aan een training. De ervaring en kennis die u opdoet is van onschatbare waarde.

31

Dinsdag 26 november

Betaling van €8,50 dient u te voldoen aan de receptie. Na betaling worden tekst en foto geplaatst.

Wijkvereniging Noord/Noord-Oost

DONDERDAG 21 NOVEMBER 2019

De ochtendbijeenkomsten van Koninklijke NVVH-Vrouwennetwerk Katwijk, zijn elke tweede en vierde dinsdag van de maand van 09.30 tot 11.30 uur in de grote zaal van Tri-

podia, Hoornesplein 155 in Katwijk aan Zee. De koffie/thee (1,50 euro per kopje) staat vanaf 09.00 uur klaar. U wordt van harte uitgenodigd om kennis te komen maken. U betaalt voor de eerste bijeenkomst 10,00 euro. Als u lid wordt, zal dit bedrag in mindering worden gebracht op de contributie. Bevalt de bijeenkomst u, dan heet NVVH Katwijk u welkom als lid. Info: Janet van der Voort-Aanhaanen, 071 4071706.

RKBS de Horizon Zaterdag 23 november in De Schuit presenteert reisverhalen The Avonden en Op de step of met andere vervoersmiddelen, vreemde landen met rare beesten en mooie reisverhalen en liedjes, alles werd er door de kinderen van groep 1 t/m 4 van de Horizon vrijdag 15 november gepresenteerd in de Willibrordhal.

ten de oudere kinderen hun thema af. De kinderen op De Horizon gaan dit schooljaar in alle groepen met diverse thema’s aan de slag waar dan ook in alle vakken mee wordt gewerkt. Daarbij wordt er ook extra aandacht besteed aan de creatieve vakken.

Vele ouders en andere belangstellenden werden verrast met leuke optredens als afsluiting van het thema ‘Reizen’. Hiermee werd gestart op woensdag 2 oktober met de start van de landelijke kinderboekenweek waar ‘Reis mee!’ het thema was. Vrijdag 22 november slui-

Themaschool

Deze geslaagde afsluiting was een eerste mooie stap op weg naar de verdere ontwikkeling tot themaschool. Voor meer foto’s en informatie zie www.rkhorizon.nl of de Facebookpagina van basisschool de Horizon.

Kaarten in voorverkoop

The World of Dust Er staat komende zaterdag (23 november) een mooie doublebill op het programma in De Schuit. Na het verschijnen van het album ‘Nachtschade’ formeerde zanger, gitarist en liedjesschrijver Marc van der Holst opnieuw een band rond zich (The Avonden), waarmee al snel aan een opvolger werd gewerkt: ‘Wat een Cirkel Is’. De liedjes gaan over drank en drugs, platen achterstevoren draaien, kerken in brand steken, stemmingsstoornissen en verlies. The World of

Rijnsburgse Boys- vv Katwijk De wedstrijd Rijnsburgse Boys-vv Katwijk begint op verzoek van het gemeentebestuur om 15.30 uur. Voor en tijdens de wedstrijd worden er geen alcoholische dranken geschonken. Iedereen die op fietsafstand woont, wordt vanwege de verwachte drukte komende zaterdag aangeraden om op de fiets naar sportpark Middelmors voor de competitiewedstrijd Rijnsburgse Boys-vv Katwijk te komen. Aan de achterzijde van de sporthal wordt extra parkeerruimte vrijgemaakt voor fietsen.

Risicowedstrijd

Rijnsburgse Boys-vv Katwijk is door de KNVB betiteld als risicowed-

strijd. Daarom blijven de kassa’s op de wedstrijddag gesloten. Wel is er volop gelegenheid om kaarten in de voorverkoop te kopen. Bij Katwijk is er vanavond (donderdag 21 november) kaartverkoop in het clubhuis tussen 19.30 en 21.00 uur en op zaterdag 23 november van 11.00 tot 12.00 uur. Rijnsburgse Boys houdt voorverkoop in de kantine op donderdagavond (21 november) van 19.00 tot 20.30 uur en op zaterdagmorgen 23 november van 10.00 tot 12.00 uur. Leden van Rijnsburgse Boys hebben uiteraard vrije toegang tot deze wedstrijd, op vertoon van hun ledenpas. Zonder deze pas mogen de stewards niemand toelaten.

The Avonden. | Foto: Mirte Slaats

Dust is het hoofdproject van muzikant en kunstenaar Stefan Breuer uit Bilthoven. Hij maakt slaapkamerfolk met invloeden uit de lo-fi, progrock en psychedelica. Zijn benadering doet denken aan dat van andere DIY-artiesten als Mount Eerie, Sparklehorse en Robert Wyatt. Kaartjes zijn online te koop voor 3,50 euro of aan de deur voor 5,00 euro. De zaal gaat om 21.00 uur open en de toegang is vanaf 13 jaar. Ga voor meer informatie naar www.deschuit.nl.


Private le ase vanaf € 1 0

9,-

Kia Stonic

Kia Niro

Kia Picanto

Dynamicline

Comfortline 4-zits

Comfortplusline

Normaal vanaf € 23.495 Voordeel € 2.000 Nu vanaf € 21.495

Normaal vanaf € 29.995 Voordeel € 1.250 Nu vanaf € 28.745

Normaal vanaf € 14.895 Voordeel € 1.750 Nu vanaf € 13.145

Gieterij 2, Noordwijkerhout

Weten wat jouw auto waard is?

Tel: 0252 - 373 724

Doe de gratis

op www.kia-kleverlaan.nl

Gem. gecombineerd brandstofverbruik: 3,7 - 5,9 l/100km, 27,0 - 16,9 km/l. CO2-uitstoot: 86 - 136 g/km. De vermelde NEDC-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn terugbepaald naar de waarden overeenkomstig met de oude NEDC-testmethodiek. Genoemde acties en bijbehorende consumentenadviesprijzen zijn geldig op de Kia Stonic, Kia Niro en Kia Picanto met uiterste aankoopdatum en datum kentekenaanvraag van 23-12-2019 en uiterste registratiedatum van 31-01-2020. Genoemde prijzen zijn inclusief btw/bpm en kosten rijklaarmaken bestaande uit: het transporteren van de auto, het reinigen en poetsen van de auto, de nulbeurt, de kentekenplaten, handling- en administratiekosten, recyclingsbijdrage, leges, kosten tenaamstelling, een modelspecifieke mattenset en een veiligheidshamer. Prijzen zijn excl. metallic lak. Private lease-aanbod via Kia Autolease. De getoonde prijzen betreffen vanaftarieven gebaseerd op een looptijd van 60 maanden in combinatie met 10.000 km per jaar. De getoonde Private Lease tarieven voor de Kia Stonic, Kia Niro en Kia Picanto zijn gekoppeld aan een gelimiteerd aantal voertuigen. Hierbij geldt op = op. Deze actie is geldig t/m 23-12-2019. Informeer naar de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. Getoonde modellen kunnen afwijken van de beschreven uitvoeringen. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

PEUGEOT SUV PRIVATE LEASE NU INCLUSIEF UPGRADE NAAR AUTOMAAT

PEUGEOT 3008 SUV VANAF € 507 P.M. PEUGEOT 5008 SUV VANAF € 535 P.M.

Wilt u ook zonder extra kosten een upgrade naar een luxueuze 8-traps automaat? Ga dan nu naar uw Peugeot-dealer, want bij Peugeot Private Lease krijgt u nu tijdelijk een kosteloze upgrade naar automaat op de Peugeot 3008 SUV of de Peugeot 5008 SUV. Rij ook heerlijk ontspannen in uw nieuwe Peugeot SUV, met comfortabele hoge instap en altijd perfect overzicht over al het verkeer. U rijdt de Peugeot 3008 SUV al vanaf € 507 per maand en de Peugeot 5008 SUV al vanaf € 535 per maand. Dus kom nu langs en profiteer van dit aantrekkelijke aanbod. Gem. verbr. l/100 km: 3,7-5,8; km/l: 27,0-17,2; CO2: 96-133 gr./km (gemeten in overeenstemming met EU-richtlijn Emissions 715/2007/EC). Bedragen gelden op geselecteerde versies van de 3008 SUV en 5008 SUV. Genoemde vanafprijs is op basis van 48 maanden en 10.000 km per jaar op de Active PureTech 130 EAT8.

Profile for Uitgeverij Verhagen

KWP_week_47_19  

Katwijksche Post, donderdag 21 november 2019

KWP_week_47_19  

Katwijksche Post, donderdag 21 november 2019

Advertisement