Page 1

47 biz

10.00-24.00

Lekker k! makkelij

Pasta’s | Tapas | Pannenkoek | Vis en vlees Pasta, Tapas, Pannenkoek,

Vis natuurlijk en Vlees. Maar ook een kopje koffie thee een Maarvoor natuurlijk ookofvoor kopje koffie of thee!

KATWIJK SPECIAAL Dinsdag 13 november 2012 - 23e jaargang nr. 46

Redactie: 06-41517975 • redactie@katwijkspeciaal.nl

Advertenties: (071)4022901 • advertentie@uitgeverijverhagen.nl Bezorging: (071)4022901 • verspreiding@uitgeverijverhagen.nl

Boulevard 68 T (071) 401 00 09 www.friendskatwijk.nl

Boulevard 68 T (071) 401 00 09 www.friendskatwijk.nl

Vlam in de pan

ELKE week gratis in 16.000 brievenbussen in heel Katwijk

Grote stormvloedoefening Boulevard Katwijk

DEZE WEEK Concert muziekschool in Triumfatorkerk Uit bij Marente: Cultuur snuiven Jephtha door COK Hallelujah Scum Rockfest 2012

Een bewoonster van de Asterstraat heeft zondagmiddag flinke brandwonden opgelopen na een vlam in de pan. De hulpdiensten rukten met hoge spoed uit. De brandweer van post Valkenburg, politie en de ambulance werden met spoed gealarmeerd voor deze melding. Het betrof een woning op de vierde verdieping. Als gevolg van een vlam in de pan heeft de bewoonster korte tijd in brand gestaan. De vrouw is bij de buren onder de douche gezet, waarna de ter plaatse gearriveerde ambulancebroeders zich verder over de vrouw hebben ontfermd. Daarna werd ze met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie hield kruispunten afgesloten voor een vlotte doorgang. De brandweer heeft een nacontrole in de woning gedaan. Foto Kees de Jong

Fietser aangereden

Op de Hoorneslaan in is er donderdagmiddag een fietsster aangereden nadat ze wilde oversteken. De automobilist zag de fietsster te laat, waarna aan aanrijding het gevolg was. De ambulance heeft zich over het meisje ontfermt en een bezoek aan het ziekenhuis bleek noodzakelijk. Het meisje kreeg een nekkraag om. De politie heeft bij de automobilist een blaastest afgenomen en heeft de man uiteindelijk mee naar het bureau genomen. Het is bij ons niet bekend of dit naar aanleiding van de blaastest was. Vanwege de drukte op de Hoorneslaan werd het verkeer geregeld door ter plaatse gekomen GOA’s van Toezicht en Handhaving van de gemeente Katwijk. De VOA (Verkeersongevallen Analyse) van de Politie Hollands-Midden heeft ter plekke onderzoek gedaan naar de aard van het ongeval. De auto en de fiets zijn door de politie meegenomen. Foto Kees de Jong

Twitteractie tegen uitzetting Erik Katwijkse en Rijnsburgse leerlingen van “Visser ‘t Hooft” in Rijnsburg, hebben een ongekend media offensief ingezet om uitzetting van hun mede-leerling, de 14-jarige Erik Kydyrov uit Kirgizië tegen te gaan. Schoolgenootje Diederik van Duijn: ‘Erik zit al drie jaar bij ons op school en spreekt vloeiend Nederlands. Donderdagochtend is hij van het gezinsvervangend AZC Valkenburg opgehaald. Wij weten niet wat hem te wachten staat maar doen er alles aan om uitzetting te voorkomen.’ Door middel van de tweet #erikmoetblijven proberen Erik’s schoolgenootjes zoveel mogelijk aandacht van politici en media te krijgen. ‘We doen er alles aan, flyers en posters maken en de landelijke media inzetten. Hart van Nederland heeft al belangstelling getoond’ aldus een betrokken Diederik.

Getijden Hoog Di. Wo. Do. Vr. Za. Zo. Ma.

13 nov. 14 nov. 15 nov. 16 nov. 17 nov. 18 nov. 19 nov.

02.02/14.24 02.49/15.09 03.34/15.52 04.18/16.38 05.08/17.23 05.58/18.14 06.51/19.12

*tijden Meetpost Noordwijk

Wel alle mensen... Folders bij deze krant

Dijkstra Katwijk Vrijdagochtend 16 november tussen 8.30 en 11.00 uur gaat het Hoogheemraadschap van Rijnland in samenwerking met de gemeente Katwijk een stormvloed-oefening houden. Op de Katwijkse boulevard ter hoogte van de B.J. Blommersstraat zullen door medewerkers van de gemeente zandzakken worden geplaatst. De toegang tot de B.J. Blommersstraat kan hierdoor voor een gedeelte van de periode voor al het verkeer vanuit de Boulevard afgesloten zijn. Het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Katwijk werken aan kustveiligheid. Met het zicht op de komende wintermaanden oefenen zij daarom met een stormscenario. Het is de bedoeling om tijdens de oefening de verkeershinder zo minimaal mogelijk te houden door het inzetten van verkeersregelaars. Enige overlast is echter niet te voorkomen. Hiervoor wordt begrip gevraagd. Foto Archief

Ondernemersfonds vergroot samenwerking en slagkracht Stichting Ondernemersfonds Katwijk heeft letterlijk en figuurlijk de balans opgemaakt over het eerste jaar van haar bestaan. Het Ondernemersfonds is opgericht om in bepaalde gebieden of sectoren collectief verschillende zaken te kunnen gaan aanpakken en verbeteren. Het fonds zorgt voor een budget waar alle ondernemers aan bijdragen. Dit budget wordt over verschillende sectoren en gebieden verdeeld, waardoor er nieuwe kansen voor samenwerking ontstaan. De geluiden zijn positief: meer samenwerking leidt tot een grotere slagkracht. De Stichting Ondernemersfonds Katwijk is in 2011 opgericht. Alle Katwijkse ondernemers betalen jaarlijks 10% bovenop het geldende OZB-tarief aan het Ondernemersfonds. Het budget dat hiermee opgebouwd wordt, komt direct ten goede aan de verschillende ‘gebieden’ of sectoren. Deze gebieden zijn bijvoorbeeld ondernemers- en winkeliersverenigingen of een bedrijventerrein, maar ook sportinstellingen. Binnen de gebieden moeten ondernemers zich organiseren, en kunnen hun budget dan aan een collectief belang naar keuze besteden. Dit kan zijn feestverlichting, de sinterklaasintocht of een braderie, maar ook bijvoorbeeld collectieve beveiliging van een bedrijventerrein of een open dag. In het afgelopen jaar heeft het bestuur zich vooral geconcentreerd op het uitwerken van een passende gebiedsindeling en het oprichten van de verschillende verenigingen. Door diverse verenigingen zijn ook al de eerste activiteiten georganiseerd, gefinancierd vanuit het budget bij het Ondernemersfonds. Veel ondernemers zijn positief over het Ondernemersfonds. Doordat de gemeente de bijdragen tegelijkertijd int met de OZB-aanslag, betaalt iedereen in gelijke mate mee en zijn er geen ‘free riders’ meer die zonder bijdrage meeliften op de acties van anderen. De verdeling in gebieden zorgt bovendien voor een intensievere samenwerking tussen ondernemers, die ook de slagkracht vergroot.

SIEN bezorgt kinderen met verstandelijke beperking topmiddag

Geluk zit in kleine dingen Zij hadden het reuze naar de zin de ouders en hun kinderen met een verstandelijke beperking. De ruim honderd aanwezigen in het Maranathacentrum aan de Poolster vermaakten zich afgelopen zaterdag uitstekend tijdens de bingomiddag. Glunderende gezichten als er weer een prijsje werd bemachtigd. Het geluk ziet vaak in kleine dingen. Door Piet van Kampen De reactie van een tevreden ouder. ‘Wat was het gezellig om met mensen met een verstandelijke beperking van allerlei leeftijden en hun ouders of begeleiding een fijne ontspannen middag te hebben. Goed om op deze manier je sociale contacten te onderhouden want die zijn ook ‘beperkter’ dan normaal. Dus hopelijk gaat SIEN nog lang door met het organiseren van deze activiteiten’. Uit deze reactie blijkt duidelijk dat er behoefte is aan contact voor mensen in deze bijzondere doelgroep. Deze bingomiddag was sowieso een schot in de roos. Voor herhaling vatbaar maar voor een goed verzorgde middag is er wel geld nodig. De vereniging wordt immers niet gesubsidieerd en is afhankelijk van giften en donaties.

Andere activiteiten

Ruim veertig jaar is SIEN (voorheen Philadelphia Support) een begrip in de Bollenstreek. In 169 werd de oudervereniging opgericht met als doelstelling om ouders van kinderen en volwassenen verder te helpen in het ‘doolhof van de zorg’. Contacten met de gemeente en vraagstukken over de WMO, voorlichtingsavonden, ondersteuning, SIEN zet zich er voor in. Een van de eerste activiteiten was het organiseren van een aangepaste kerkdienst en thans worden er in samenwerking met de kerken in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg maandelijkse kerkdiensten gehouden. De eerstvolgende kerkdienst is aanstaande zondag 18 november om 15.00 uur in de Grote Kerk in Rijnsburg. De mannenzanggroep SION verleent hieraan ook haar medewerking. De samenwerking met de Oranjevereniging Katwijk aan de Rijn heeft geleid tot de jaarlijkse truckrun en Oranjetour wordt in samenwerking met de Oranjevereniging van Katwijk aan Zee geregeld. Samen met de Rijnhoornvlegels is het altijd dikke pret tijdens het carnaval en in het Wellant College worden de Kanjeravonden gehouden. Ook heeft de vereniging

Nieuwe voorzitter Platform Glastuinbouw Duin- en Bollenstreek Op 4 oktober heeft het Platform Glastuinbouw Duin- en Bollenstreek een nieuwe voorzitter gekregen. Tijdens het overleg van het platform droeg huidige voorzitter Henk van der Nagel de hamer over aan de nieuwe voorzitter Gerrit Ravensbergen. Henk van der Nagel (oud- wethouder en oud-glastuinbouwondernemer) is van 2006 tot en met 2012 voorzitter van het platform geweest. Gerrit Ravensbergen is als oud-voorzitter van FloraHolland en als oud-glastuinbouwondernemer een bekende speler voor het Platform. Het Platform Glastuinbouw Duin- en Bollenstreek zet zich in voor een sterke en vitale sierteeltsector, als onderdeel van de Greenport Duin- en Bollenstreek. Daarbij richt het Platform zich in eerste instantie op versterking van de gespecialiseerde glastuinbouw in de duurzame glastuinbouwconcentratiegebieden, nabij de marktplaats FloraHolland Rijnsburg. Het Platform maakt zich sterk voor het behoud en de uitbreiding van het productieareaal voor bloemen en planten, een sterke marktplaats FloraHolland Rijnsburg en een goede bereikbaarheid van de regio. Daarnaast stimuleert het Platform innovatie in diensten en producten, en op het gebied van duurzame bedrijfsvoering. Het Platform dankt oud-voorzitter Henk van der Nagel voor zijn grote inzet en is blij een uitstekende vervanger voor hem gevonden te hebben.

13 nov. 14 nov. 15 nov. 16 nov. 17 nov. 18 nov. 19 nov.

10.26/22.51 10.45/23.21 11.36/------12.27/00.11 13.17/00.46 14.07/01.45 14.57/02.25

Laag

Sociaal contact

De praktijk heeft het bestaansrecht van SIEN onverkort bewezen. Sociale contacten blijken voor zowel ouders als kinderen van groot belang in de wat beperktere mogelijkheden ten opzichte van andere gezinnen en kinderen. Daarom zijn de activiteiten die SIEN organiseert voor hen van grote waarde. Juist daardoor is het van groot belang dat vrijwilligers voor hen blijven zetten en de hoop om meer te kunnen doen, is vooral ook gevestigd op sympathisanten de door middel van giften het mooie maatschappelijke werk van SIEN willen ondersteunen. Voor meer informatie kan men de website www.sien.nl raadplegen of per e-mail contact opnemen met b.d.van.rijn@hetnet.nl.

✆ (071) 402 29 01

www.uitgeverijverhagen.nl

Antwoorden vragen bewoners Katwijk Rijn Het college heeft 25 september de wijk Katwijk aan den Rijn bezocht. Het bezoek is afgesloten met een bijeenkomst. Deze bijeenkomst is bezocht door veel bewoners die vragen stelden of ideeën vertelden. Al de vragen die op de bijeenkomst niet direct beantwoord konden worden, zijn de afgelopen weken behandeld. Inmiddels is de helft van alle vragen beantwoord en afgehandeld. Bij sommige vragen duurt de afhandeling iets langer doordat deze bijvoorbeeld iets ingewikkelder of seizoensgebonden zijn. Bewoners zijn hierover goed geïnformeerd. De onderwerpen van de vragen waren heel verschillend. Soms waren er vragen die makkelijk beantwoord konden worden door het geven van informatie. Maar er zijn ook lastig op te lossen problemen ingediend. Ongeveer 33% van de vragen in Katwijk aan den Rijn gaan over het verkeer. Over het groen, de wegen en overlastsituaties zijn per onderwerp 15% van alle vragen gesteld. Bij iedere vraag of probleem is zo veel mogelijk gekeken naar een oplossing. Het is niet altijd mogelijk om iedereen tevreden te stellen. Het college wil met het bezoeken van de wijken zelf ervaren en van bewoners horen hoe de leefbaarheid van de wijk zich ontwikkelt. Het wijkbezoek wordt georganiseerd in samenwerking met de wijkraad.

Full-time chauffeur Kees Vlieland Transport

Weinig belangstelling voor bestemmingsplan Katwijk Zee

Weinig nieuws onder de zon Het ingrijpende plan ‘Kustwerk’ was al eerder openbaar gemaakt en door vele belangstellenden bekeken. Dat ging immers om een behoorlijke ingreep waar vele ondernemers – met name de strandpaviljoenhouders – belang bij hebben. Dit stond echter los van het actualiseren van het bestaande bestemmingsplan Katwijk aan Zee Centrum dat vorige week maandag tijdens een informatieavond werd gepresenteerd. Slechts een handjevol nieuwsgierigen werd nauwelijks iets wijzer. Er verandert hoegenaamd niets.

Door Piet van Kampen Di. Wo. Do. Vr. Za. Zo. Ma.

samen met de Katwijkse Reddings Brigade en de Zwem- en poloclub Katwijk zwemlessen geïntroduceerd die evenals de hobbyclub en de cathechisatiegroep nu onder de stichting Sport en recreatie vallen. Behalve de reeds eerder vermelde kerkdienst van aanstaande zondag staat ook de kerstviering in het Maranathacentrum aan de Poolster in Katwijk op de agenda. Deze wordt op vrijdag 14 december gehouden.

Ook uw folder huis-aan-huis, of heeft u geen folders ontvangen?

Het is dat de gemeente de wettelijke plicht heeft om bestaande bestemmingsplannen elke tien jaar te actualiseren, anders had deze procedure net zo goed achterwege kunnen blijven. Maar wethouder Daan Binnendijk moest toch formeel aan de weinige aanwezigen uitleg geven waarom deze bijeenkomst was belegd. ‘Als wij dit niet doen dan ontloopt de gemeente bij eventuele bouwaanvragen de leges mis, iets waar wij natuurlijk niet op zitten te wachten’, was de enige zinsnede uit zijn korte uitleg die enige hilariteit teweeg bracht. Verder sneed deze bijeenkomst weinig hout. De paar belangstellenden konden zich over de bestaande situatie laten informeren maar zullen tot de conclusie zijn gekomen dat in een aantal gebieden in het oude centrum alles bij het oude blijft.


DINSDAG 13 NOVEMBER 2012

Katwijk Speciaal

Sterk

Poeliersbedrijf

Sterk

Poeliersbedrijf

Aanbieding van 13 nov. t/m 17 nov.

Kees & Mirjam Haasnoot

Hertenbiefstuk

Wij hebben ook bezorgservice: Katwijk - Rijnsb urg - Valkenburg

vember 2012 Van 20 t/m 24 no kantie va op ij zijn w

Spaar voor gratisKees cadeau’s & Mirjam Haasnoot

auto’s, Hello Kitty laptop, De Waal Malefijtstraat 113 o.a: Dvd-speler, mp3-speler, radio’s, afstandbestuurbare De Waal Malefijtstraat 113 loopfiets, horloges, baby born, loft box, loft dienblad, wekkerradio, enz. 2225 LX Katwijk aan Zee

2,95

per 100 gram van € 3,49 voor ........LX€Katwijk aan Zee 2225

Kipsatéschnitzel Telefoon / Fax: 071 – 401 69 54

4,20

(Iedere euro die u bij ons besteed is een punt waard, dus bewaar uw kassabonnen en spaar voor mooie cadeau’s. De aktie loopt t/m 31 december 2012)

Sterk

Patat Mobiel: 498 687 20 per stuk06€–1,25 en .................. 4E-mail: voorpoeliersbedrijfsterk@ziggo.nl €

E-mail: poeliersbedrijfsterk@ziggo.nl

(patat met stoofvlees en champignonsaus met daar bovenop gebakken spek, ui, prei en champignons)

3.50

Elke dag VERSGEGRILDE KIP! Er is weer wild!

4.50 5.50

.................................. klein Kees & Mirjam normaalHaasnoot groot

Al 39 jaar ! ip in kip r g e b n e e Sterk

De Waal Malefijtstraat 113 2225 LX Katwijk aan Zee Telefoon / Fax: 071 - 401 69 54 E-mail: poeliersbedrijfsterk@ziggo.nl

Telefoon / Fax: 071 – 401 69 54 vuurbaak speciaal Poeliersbedrijf Mobiel: 06 – 498 687 20

Frietje Stokkato

De Waal Malefijtstraat 113 2225 LX Katwijk aan Zee

......................................................................................

Sterk

4.95

(medium friet met pindasaus en frietsaus met daarop een stok kipsaté (85 gram) overgoten met Telefoon / Fax: 071 401 69zigeunersaus) 54 sweet chillymayonaise of –warme E-mail: poeliersbedrijfsterk@ziggo.nl

Mobiel: 06 – 498 687 20

Poeliersbedrijf Broodje warmvlees speciaal

Poeliersbedrijf

...................................

6.50

(gebraden fricandeau met gebakken ui, spek, champignons en prei overgoten met champignons -/ pepersaus of warme zigeunersaus + patat)

Kees &defect Mirjam Haasnoot uw inbouwmagnetron ? De Waal Malefijtstraat 113 Sterk 2225 LX Katwijk aan Zee Poeliersbedrijf

Telefoon / Fax: 071 – 401 69 54 Mobiel: 06 – 498 687 20

Telefoon / Fax: 071 – 401 69 54 Mobiel: 06 – 498€687 20patat + 6,00

E-mail: poeliersbedrijfsterk@ziggo.nl 4 snacks* ........................ (*snacks keuze uit: frikandel, kroket, beenham-kaassoufflé, kaassoufflé, bamischijf, nasischijf) De Waal Malefijtstraat 113

2225 LX Katwijk aan Zee

Maak een afspraak met ons, bij u langs! Telefoonwij / Fax:komen 071 – 401 69 graag 54

Mixbox I

.................................................................................................................................................

Sterk We

Mixbox II

Sterk

.........................................................................................................................................................

loempia gevuld met kipsaté overgoten met pindasaus daarop krokante uitjes, geserveerd Poeliersbedrijf met patat/ras/gebakken aardappelen/aardappel kroketten + fruitsalade + rundvlees slaatje ..................

Poeliersbedrijf

Poeliersbedrijf

12.50

Kees & Mirjam Haasnoot

Kees+&bakje Mirjam Haasnoot (€ 6,00 patat + 4 snacks* + 4 milkshakes mayonaise/pindasaus) ............. De Waal Malefijtstraat 113 • woensdag aanbieding (bij ieder menu een GRATIS milkshake of beker softijs) Telefoon / Fax: 071 – 401 69 54

De Waal Malefijtstraat 113 2225 LX Katwijk aan Zee 2225 LX Katwijk aan Zee poeliersbedrijfsterk@ziggo.nl Mobiel: kroket, 06 – 498 687 20 E-mail: poeliersbedrijfsterk@ziggo.nl E-mail: (*snacks keuze uit: frikandel, beenham-kaassoufflé, kaassoufflé, bamischijf, nasischijf)

Telefoon / Fax: 071 – 401 69 54

06 – 498 687 20 U bent bij ons in goede handen voor reguliere Mobiel: mondzorg, vakkundig kroon- en brugwerk, esthetische tandheelkunde Telefoon / Fax: 071 – 401 69 54 Mobiel: 06 –door498 687 20 en implantologie. Prothesepatiënten kunnen -zonder verwijzing- direct bij ons terecht voor een kunstgebit of klikgebit op implantaten. We hebben ervaren klinisch prothesetechnici en een vaste implantoloog in huis. Tridental Mouthware werkt met professionele apparatuur voor het vakkundig bleken van uw tanden. k op

Nu oo woensdagavond geopend!!!

zo ma di wo

Tramstraat 110 Sterk 2225 CM Katwijk

Sterk

Poeliersbedrijf

Poeliersbedrijf

Kees & Mirjam Haasnoot

0m

Lifestyle & Antiek

MBO

Zeevisvaart en Zeevaart ... een wereldkeuze !

Kees & MirjamDe Haasnoot Waal Malefijtstraat 113

OPEN DAG

17 NOVEMBER

Zuidstraat 135 A, Katwijk

aar!

Al 15 j

t e i P Si n t Verras uw kind met een bezoek van de Pieten en hun Sint. Met ons beleeft uw kind een hoop plezier, voor € 10,- p.p. per kwartier. Wij zijn dit jaar weer helemaal gereed. De opbrengst wordt aan Stichting Juul besteed. Bel voor meer info: 06 25 34 02 73 www.sintenpietenactie.nl

AUTOBEDRIJF

Van Zelst

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

KatwijK

Piet Heinlaan 75 – De VijVerHoF

WWW.FACEBOOK.COM/STCGROUPNL

WWW.WERELDOPLEIDING.NL Riant 2-kamer appartement (voorheen 3) van circa 110m2 in ‘De Vijverhof’.

Rookwaar - Gebakken vis - Verse vis Visschotels - Cadeaubonnen

Saus bij gebakken vis altijd gratis!

info/reservering 071-3312067 www.snuffelmarkt.nu SBStext pag. 637

NiEUWE prijs

Standplaatsen Woensdag: Hoorneslaan 10:00-18:00 uur Vrijdag: Cleijn DuinPark 06:00-18:00 uur Zaterdag: Marktplein 08:30-18:00 uur

Heek filet lekkerbekken 5 voor € 10,00

zondag 25 november MEGAMARKT!

ZATERDAG 10.00-14.00 UUR

www.almondehoeve.nl

Nieuw! Huzaren slaatjes van Schaap per stuk € 2,50 2 voor € 4,50 Haring (Haringhandel A. Hoek bv) 5 voor € 6,00 Kippers (Admiraal de Witt Noordwijk) 5 voor € 5,00 Verse zalm filet per 100 gram € 1,60 Lekkerbekken van echt kabeljauw 4 stuks voor € 12,00

Telefoon / Fax: 071 – 401 69 54

Telefoon / Fax: 071 – 401 69 54 687 20 E-mail: poeliersbedrijfsterk@ziggo.nl Mobiel: 06 – 498 Mobiel: 687 20 06 – 498E-mail: poeliersbedrijfsterk@ziggo.nl

&

Van Almondeweg 2, 2343 AA OEGSTGEEST

Weekaanbieding

Poeliersbedrijf

10-16 uur De Lasso 24, Roelofarendsveen

Ook voor uw vakkundige meubelrestauraties

Tel. 06-34198015

Sterk

De Waal Malefijtstraat 113 LX Katwijk aan Zee 2225 2225 LX Katwijk aan Zee

Zaterdag 17 & zondag 18 november

NOG GÉÉN BTW VERHOGING!

“Iedere vrijdag vanaf 06:00 uur op het Cleijn Duin Park geopend voor vroege vogels en bouwvakkers”

17.00 - 24.00 uur 17.00 - 24.00 uur 12.00 - 24.00 uur

Kees & Mirjam Haasnoot

KeesDe & Waal Mirjam Haasnoot Malefijtstraat 113

SNUFFELMARKT

3.00

do vrij za

Poeliersbedrijf

info@tridental.nl

Telefoon / Fax: 071 – 401 69 54ROELOFARENDSVEEN Telefoon / Fax: 071 – 401 69 54 Mobiel: – 498 poeliersbedrijfsterk@ziggo.nl Mobiel: 0606 – 498 687 687 20 20 E-mail:E-mail: poeliersbedrijfsterk@ziggo.nl

2

gesloten gesloten 17.00 - 24.00 uur 17.00 - 24.00 uur

Koninginneweg 46 • 2225 HK KATWIJK Tel. 071 - 407 68 57 • Fax 071 - 407 68 57

De Waal Malefijtstraat 113 aan Zee 2225 LX Katwijk 2225 LX Katwijk aan Zee

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832

NIEUWE OPENINGSTIJDEN: E-mail: poeliersbedrijfsterk@ziggo.nl

Telefoon / Fax: 071 – 401 69 54 Mobiel: 06 – 498 687 20

E-mail: poeliersbedrijfsterk@ziggo.nl

SterkT 071 407 10 00

ALMONDEHOEVE

9.95

hebben plaats voor 00 Beker softijs met diverse dips of kleine milkshake 1. Sterk Sterk Kees & Mirjam Haasnoot Kees & Mirjam Haasnoot nieuwe De Waal Malefijtstraat 113 De Waal Malefijtstraat 113 EXTRA DAGAANBIEDING tandartspatiënten! 2225 LX Katwijk aan Zee 2225 LX Katwijk aan Zee • dinsdag aanbieding

Alles onder één dak

Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Op afspraak kan aan huis getaxeerd worden. www.onderdeboompjes.nl Tevens inkoop van (sloop) goud tegen directe contante betaling!

11.95

Telefoon / Fax: 071 – 401 69 54 2 stokken sjaslick + 3 stukken spare-ribs met warme zigeunersaus geserveerd met Mobiel: 06 – 498 687 20 E-mail: poeliersbedrijfsterk@ziggo.nl patat/ras/gebakken aardappelen/aardappel kroketten + fruitsalade + rundvlees slaatje

E-mail: poeliersbedrijfsterk@ziggo.nl

Poeliersbedrijf

www.tridentalmouthware.nl

..

Poeliersbedrijf

E-mail: poeliersbedrijfsterk@ziggo.nl

De Waal Malefijtstraat 113 2225 LX Katwijk aan Zee

Tridental Mouthware is een allround mondzorgcentrum voor iedereen met of zónder eigen tanden. Onze ruime praktijk beschikt over moderne behandelkamers en een professioneel tandtechnisch laboratorium. Dankzij uitbreiding van het tandartsteam hebben wij plaats voor nieuwe patiënten!

De Waal 113 2. Nu 2 halen = 1Malefijtstraat betalen Sterk 2225 LX Katwijk aan Zee Gezinszak klein 5.00 Gezinszak groot Kees & Mirjam Haasnoot 10.00

XL frikandel

€ 3,00 patat + 2 snacks*...............................

Kees & Mirjam Haasnoot

Mobiel: 06 – 498 687 20

Kees & Mirjam Haasnoot

00

AC T I E W E E K alle kinderschoenen en -laarzen Brakkies • Gattino • Shoesme • Timberland etc.

20% KORTING van Haastrecht

Schoenen en TaSSen

Tulpenstraat 10, 2231 GW Rijnsburg, Tel: 071-402 87 26 v.haastrecht@snelnet.net www.vanhaastrechtschoenen.nl

• • • • • •

Riante woonkamer met mooi uitzicht Lichte, open keuken Badkamer v.v. bad en aparte douche Ruime slaapkamer Mogelijkheid om 1 extra slaapkamers te creëren Berging v.v. elektra in de onderbouw

Vraagprijs

� 249.000,=  k.k.

exclusieF oPen Huis oP zaterDag 17 noVember a.s. Van 11.00 tot 15.00 uur

u Kunt Dan zonDer aFsPraaK De woning bezicHtigen. De KoFFie staat Klaar! katwijkerweg 5,  2231 SB Rijnsburg  t  071 409 09 49 Zuidstraat 1   2225 GS katwijk  t  071 401 32 44 www.ruimte om te leven.nl makelaardij@eghi.nl

www.ruimte om te leven.nl


Katwijk Speciaal

DINSDAG 13 NOVEMBER 2012 (geldig van maandag 12 t/m zaterdag 17 november)

Welke sportclub wordt de winnaar van de MVO Award?

OWEL keurslager Tom van ’t Hek: ‘sport als speelse Hoornesplein 121-125 • 2221 BE Katwijk tel. (071) 401 89 30 • www.owel.keurslager.nl

versie van het leven’

Malse riblappen

2e 500 gram

BELEGPAKKET 100 gr. Boterhamworst 100 gr. Fricandeau KEURKOOPJES 1 Tartaar 1 kg Gekruid gehakt 4x Oma’s sudderlapje 3 Cordon blues Hoornespleinballen SPECIAL Kip met pit SALADEAANBIEDING Filet american BROODJE VAN DE WEEK Stokbroodje Owel

halve prijs samen €

325

€ € € €

100 595 595 550

3 halen - 2 betalen

1 95 150 gram € 1 100 gram

van € 4,75 voor

60

425

Deze week uit onze warme pan van 16.30 t/m 18.00 uur De prijs voor 100 gram is € 1,10 (van 14 t/m 20 nov.) Woensdag:

Italiaanse pastaschotel. Lekker gekruid mager rundergehakt, paparika, uitje, tagliatelle en saus

Donderdag: Bami met saté. Onze zelfgemaakte bami is lekker en gezond, bereid met verse groente, de saté is botermals.

Vrijdag:

Kip curryschotel. Malse kipfilet, groenten, aardappelen en zachte currysaus

Maandag:

Hongaarse goulash. Mals rundvlees, groenten en

Dinsdag:

Zuurkoolstamppot. Oerhollandse zuurkoolstamppot

aardappelschijfjes. met onze met goud bekroonde worst.

Gerookte Spekbokking Gebakken schol III Verse zalmfilet Seafoodsalade Iedere woensdag: Kibbelingdag

€ 0,50 00 3 voor € 6, 45 per 100 gram € 1, 50 per 100 gram € 1, 00 500 gram € 6,

per 100 gram

Verse vis wordt GRATIS voor u schoongemaakt:

€ 3,95 00 2 kilo € 5,

Schol 3 Rode poon

per kilo

Ook mogelijk om online te bestellen op www.dirksvishandel.nl

Hoornesplein 129, 2221 BE Katwijk, (071) 4081707

Zonnebloem organiseert vakantie voor 40-65 jaar

Zonder elkaar is iedereen alleen De Provinciale Zonnebloemafdeling Zuid-Holland organiseert in 2013 opnieuw een vakantie voor mensen met een lichamelijke beperking in de leeftijd categorie van 40 t/m 65 jaar. Deze vakantieweek zal plaatsvinden in Bad Peterstal in het Zwarte Woud van Duitsland van zondag 21 t/m vrijdag 26 april 2013 ( week 17 ). Tijdens deze week is er een luxe rolstoelbus aanwezig om de vakantiedeelnemers naar de verschillende plaatsen te rijden, zodat verschillende excursies op een goede wijze kunnen plaatsvinden. De medisch/ verpleegkundige handelingen worden uitgevoerd door gediplomeerde verpleegkundigen in de zelfde leeftijdscategorie als de vakantiedeel-

nemers. In totaal biedt de vakantie plaats aan 22 deelnemers en 22 vrijwilligers. De kosten voor deze vakantie bedragen voor deelnemers € 540 per persoon. Belangstellende kandidaat deelnemers met een lichamelijk en/of fysieke beperking en een zorgvraag kunnen zich voor deze week aanmelden. Uiteraard zijn ook vrijwilligers met of zonder een verpleegkundige achtergrond van harte welkom om zich als vrijwilliger aan te melden. Voor hen zijn aan deze week geen kosten verbonden. Wie meer informatie wil of belangstelling heeft om zich aan te melden voor deze week kan zich richten tot Rob de Koning, telefoon 06-20738350 of rdekoning@ casema.nl. Voor meer informatie over het werk van de Zonnebloem en vakanties: www.zonnebloem.nl.

De jaarlijkse Coöperatieavond van Rabobank Katwijk staat dit jaar in het teken van de sport. Een logische keuze in het sportjaar 2012. Op 20 november a.s. worden de in 2012 gehouden coöperatieactiviteiten van Rabobank Katwijk afgesloten met de Coöperatieavond. Deze wordt gehouden in Congrescentrum Leeuwenhorst in Noordwijkerhout en begint om 19.30 uur. Oud tophockeyer, -coach en sportpresentator Tom van ’t Hek zal een inleiding houden die wordt afgesloten met een verrassende sportquiz. De traditioneel druk bezochte Coöperatieavond biedt de bezoeker ook dit jaar een interessant programma. Na een verrassend jaarverslag door de directie van de bank krijgen de aanwezigen een voorproefje van de nieuwe Duin- en Bollenstreek App.

Tevens is er de uitreiking van de bekende MVO Award van Rabobank Katwijk. Dit jaar wordt de fraaie award van kunstenaar Joop van Egmond uitgereikt aan een Katwijkse Sportvereniging met het beste MVO beleid. Een deskundige jury heeft inmiddels een voorselectie gehouden en het publiek kan stemmen op FC Rijnvogels, HSV De Brittenburg of K.v.v. Quick Boys. Deze clubs presenteren zich door middel van een filmpje op www. rabobank.nl/katwijk. Hier kan ook worden gestemd. Op deze website kan men zich aanmelden voor de Coöperatieavond. THE Early Adopters zijn met een

Hifi Show Leiden Zaterdag 17 & Zondag 18 November van 10 – 17 uur

2

m 1.000 r lezie p k muzie

Holiday Inn Hotel Haagse Schouwweg 10 Leiden

Importeurs demonstreren in 11 zalen met bijna 40 merken Gratis toegang en parkeren Kom langs en maak kans op hifiprijzen Demonstraties en uitleg over het streamen van muziek Verkoop van audiofiele CD’s en Vinyl Accuphase, Arcam, Audio Physic, AudioQuest, Bel Canto, Cambridge Audio, Chord Electronics, Custom Design, Cyrus, Dynaudio, Ferrari by Logic3, Isotek, Leben, Leema, Magnepan, Marantz, Monitor Audio, Music Emotion Hifi magazine, Naim, Nutters Audio, Olive, Ortofon, Parrot, Primare, Pro-ject Audio, Quad, REL, Roksan, Simple Audio, Sonos, T+A, Transrotor, Triangle, Van den Hul, Well Tempered Lab.

www.number-one.nl

G

O EN

MINEE

RD

HIFI WINKEL VAN HET JAAR

2 012 ONDER AUSPICIËN VAN HVT

De Coöperatieavond van Rabobank Katwijk wordt gehouden op dinsdag 20 november a.s. in Congrescentrum Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. De avond begint om 19.30 uur en er is busvervoer mogelijk vanuit Rijnsburg, Katwijk aan den Rijn en Katwijk aan Zee. Leden en cliënten van Rabobank Katwijk kunnen zich aanmelden via de website of telefonisch (071) 409 50 00.

Kerstshow bij tuincentrum Moerkerk Ook dit jaar hebben de medewerkers van tuincentrum Moerkerk weer een gezellige en sfeervolle kerstpresentatie verzorgd. Bij binnenkomst door onze buiten kas, treft u nog een groot assortiment buitenplanten aan om ook de tuin in de wintermaanden er mooi uit te laten zien. Ook buiten de koude kas is ons assortiment voor u tuin nog groot, zodat uw tuin nog aangepast kan worden.

595

4 Gepaneerde schnitzels

Kip met pit

100 gram

160

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram cervelaatworst SPECIAL

Shoarma of Gyrosvlees 5 broodjes en saus

500 gram

VLEESWARENKOOPJE

UIT EIGEN KEUKEN

3 Biefstukken

95650 750

stuks 34 Kogelbiefstukken IEDERE WOENSDAG:

Kip metGRATIS pit 100 gram likkepot VERS VOORDEEL

5 95

5

IEDERE DINSDAG: Grootmoeders sudderlapjes

SPECIAL

5

625 60575 Kilo gemengd gehakt

1

Kilo rundergehakt

gram 95100dubbel zegeldag IEDERE DONDERDAG:

5 95

3 Cordon bleu’s

Bij 150 gram cervelaatworst Broccolischotel IEDERE VRIJDAG:

395

Kophaasjes portie GRATIS 1003 gram likkepot5

Vooys, keurslager Aanbiedingen zijn geldig van 12-11-2012 t/m 17-11-2012

95

elijk t h c a Shoarma of Gyrosvlees keurslager Amb deel 5 broodjes en 59 - 2225 HJ Katwijk (ZH) Koninginneweg voor 500 gram Koninginneweg 59, 2225 HJ KATWIJK

Tel. 071-4013200, Fax 071-4018947 VERS VOORDEEL

Vooys,

www.vooys.keurslager.nl info@vooys.keurslager.nl

5

95

3

A. SNIJER enportie ZN

95

Vooys, keurslager Aardappelen • Groenten • Fruit Koninginneweg 59, 2225 HJ KATWIJK

Koninginneweg 34 Fax Katwijk tel. 4018001 Tel. 071-4013200, 071-4018947 www.vooys.keurslager.nl info@vooys.keurslager.nl

Versaanbiedingen donderdag 15 t/m Zaterdag 17 november

Kogelharde spruiten Nieuwe oogst navel sinaasappelen Smulsalade Tutti Frutti kant en klaar

500 gram

€ 0.

69

€ 2. 69 250 gram € 1. 79 ± 300 gram € 1. 98

8 voor

Maandag 19 t/M woensdag 21 noveMber

Gesneden koolraap

500 gram

€ 0.89

Bildtstar of Frieslander baal à 20 kilo afhaalprijs € aardappelen

9.50

Bestellingen vanaf € 10,- gratis thuisBezorgd

Thuisbezorgen kan natuurlijk voor een klein vergoeding ook. Om het buiten ook gezellig te maken rond deze tijd ,hebben we extra vuurkorven en openhaardhout ingekocht. Na alle drukte van de kerst sluiten we het jaar af met de verkoop van vuurwerk. Onze vaste klanten weten inmiddels dat de kwaliteit van ons vuurwerk mooi en goed is, ook hier over kunt u op onze website

De Goud Bus op de Winterfair!

Op zaterdag 17 november en zondag 18 november is de Goud Inkoop Bus te vinden op de Winterfair in Noordwijkerhout. Deze fair met meer dan honderd standhouders brengt u al aardig in de kerstsfeer. Bezoekers worden op de fair omringt door een overvloed aan lekkere spullen, brocante en demonstraties van diverse stands. De fair is een unieke gelegenheid om uw oud goud en zilver in te wisselen tegen contanten. Zoek thuis in lades en juwelendoosjes uw oude gouden of zilveren sieraden op en neem deze mee naar de fair. U vind

4 stuks KEURSLAGERKOOPJE

IEDERE MAANDAG:

Broccolischotel

alle informatie vinden. Dit jaar zijn er extra vuurwerkaanbiedingen om voor elk budget mee te kunnen doen met het eindejaarsfeest. Wij hopen deze gezellige maand met u mee te mogen vieren, iedereen is van harte welkom in het tuincentrum Tuincentrum Moerkerk, Wassenaarseweg 71A, 2223 LA Katwijk, tel. 071-4016905. Website tcmoerkerk.nl.

Pastor Overduin bij Vrouwenkring Naomi

Duin/bollenstreek – De ‘goudbus’ van Juwelier van Moorsel uit Oud-Beijerland is een vertrouwd gegeven geworden in de duin en bollenstreek. Buiten de vaste wekelijkse inkoop plaatsen staat de Goud Inkoop Bus aanstaande zaterdag op de Winterfair in Noordwijkerhout. Met de dure feestdagen in aantocht een extra gelegenheid voor wat extra geld voor de Sint en Kerst. De goud bus keert direct contant uit.

Grootmoeders sudderlapjes

UIT EIGEN KEUKEN

Men weet dat wij ook een hoveniersafdeling hebben ,en dat Chris Moerkerk met zijn jarenlange ervaring u graag wilt adviseren. Wanneer u uw route vervolgd komt u in de warme en sfeervolle binnen kas waar u de kerstshow aantreft. Bij binnenkomst ziet men eerst onze traditionele kerststal sfeervol verlicht ,daarna een groot assortiment aan kerst ornamenten in elke stijl en kleur. Zoals iedereen gewend is worden ook dit jaar onze kerststukken zelf gemaakt waardoor elk stuk uniek is.Voor diegene die zelf een kerststuk willen maken kunt u bij ons alle benodigde materialen kopen . Voor advies kan de klant ook goed terecht, wij helpen u graag. We bieden u ook de kans om onze workshop te volgen ,dat kan in een gezellige sfeer met kleine groepjes . Alle informatie vindt u op onze website tcmoerkerk.nl. De eerste workshop vindt plaats op 7 december. Eind november gaat ook de verkoop ven de natuurlijke kerstbomen weer van start. Bij ons kunt u op tijd de bomen uitzoeken en reserveren ,onze hoveniers maken de bomen pasklaar voor u standaard of maken er een houten kruis voor u eronder. Ze worden netjes in plastic voor u verpakt zodat u auto netje blijft en u wordt geholpen met het in de auto plaatsen.

KEURSLAGERKOOPJE

Tel. 071-4013200 - www.vooys.keurslager.nl

De Goud Inkoop Bus van Juwelier van Moorsel.

Hifi-, surround-, streaming audio apparatuur, multiroom oplossingen en platenspelers

spectaculair optreden de opmaat voor de inleiding van Tom van ’t Hek. Zijn brede maatschappelijke en sportieve kennis zorgen ervoor dat hij altijd de juiste snaar weet te raken bij zijn toehoorders. Van ’t Hek maakt zijn presentatie compleet met een verrassende sportquiz waaraan alle aanwezigen kunnen deelnemen. Hierin ook een gesprek met de aanwezige Rijnsburgse topzwemmer Nick Driebergen. Hij vertelt van zijn ervaringen tijdens de Olympische spelen in Londen.

Aanbiedingen zijn geldig van 12-11-2012 t/m 17-11-2012.

(h)eerlijk rundvlees regelrecht van de boerderij

Aanbiedingen zijn geldig van 12-11-2012 t/m 17-11-2012.

KEURKOOPJES

de Goud Inkoop Bus bij de ingang van de fair voor een vrijblijvende taxatie. Een belofte van de hoogste prijs vaak niet de beste.’Een grams prijs’ vermeld in véél advertenties is soms een smakelijk lokkertje, maar veelal wordt deze prijs uiteindelijk niet gegeven omdat de artikelen net niet ‘voldoen’ aan de voorwaarden van de hoogste prijs. Wij beoordelen elk artikel apart hierdoor krijgt u voor elk artikel de best mogelijke prijs contant uitgekeerd. Hoe weet de goud bus zicht te onderscheiden. Volgens de eigenaar door bewust te kiezen voor vakmanschap. ‘Juwelier van Moorsel is al zeventig jaar vertrouwd met goud. In de Goud Inkoop Bus zijn twee goudsmeden van ons aanwezig. Zij hebben al tientallen jaren ervaring en kunnen daarom wél een eerlijk advies en taxatiebedrag geven. Kom langs met familie of verras een vriendin en kom samen genieten, het wordt gezellig. NH-hotel Leeuwenhorst, Langelaan 3, Noordwijkerhout, zaterdag van 10.00-17.00 uur en zondag van 12.00-17.00 uur. Overige data gegevens staan op www.goudinkoopbus.nl.

Vrouwenkring Naomi organiseert op woensdag 21 november weer een kringavond. Voor de pauze het vaste programmagedeelte van zang, Bijbellezing en meditatie. Na de pauze komt ds. G. Binnendijk aan het woord. Hij zal vertellen over zijn werk als verpleeghuispastor van Verpleeg- en verzorgingshuis Topaz - Overduin. Het is voor de cliënt zelf ontzettend moeilijk om opgenomen te worden in Overduin. Vaak voelt hij zich in de steek gelaten. Ook voor de partner is het erg ingrijpend. Wat kan de pastor betekenen, als het leven pijn doet? Locatie: Ontmoetingskerk, Nieuwe Duinweg 64, Katwijk. Inloop vanaf 19.30 uur met koffie/thee. Aanvang programma: 20.00 uur Meer info: 4012588.

I.O.V. katwijk Locatie zwanenburg aanvang 20.00 uur 13-11 klaverjassen en jokeren 20-11 bingo iedereen is welkom

Dabar koffieochtend Op dinsdag 20 november wordt in de grote zaal van de Ontmoetingskerk in Katwijk (Nieuwe Duinweg 64) de laatste koffie-ochtend van dit najaar gehouden. Dabar heeft ds. Arenda Haasnoot uit Rijnsburg bereid gevonden te spreken over het thema ‘Je kunt meer dan je denkt. Het programma begint om 9.30 uur en is uiterlijk om 11.30 uur afgelopen. Voor de kleine kinderen is een crèche aanwezig.

Kom vrijblijvend eens KijKen in onZe winKel vol vers en lekkers...

Uit bij Marente: Cultuur snuiven BOLLENSTREEK - Onder het motto ‘Uit bij Marente’ organiseert zorgorganisatie Marente culturele dagen met diverse optredens op de zaterdagen in november. De eerste editie van ‘Uit bij Marente’ is afgelopen zaterdag 3 november gestart in Van Wijckerslooth in Oegstgeest en was een groot succes! Uit bij Marente wordt nog gehouden op: 10 november a.s. in Bernardus in Sassenheim, op 17 november in De Wilbert in Katwijk en op 24 november in Jeroen in Noordwijk. Naast bewoners en familieleden, is iedereen van harte welkom om onder het genot van een hapje en een drankje te komen genieten van gevarieerde voorstellingen in één van de Marente woonzorgcentra of verpleeghuizen. Samen met Wethouder Betty van Oortmerssen, opende Karel-Jan Cebol, Manager Activiteiten Regio Oegstgeest, afgelopen zaterdag de allereerste ‘Uit bij Marente’. Karel-Jan: ‘Het was een groot succes. De opkomst was hoog; zo’n 200 bezoekers genoten zichtbaar van de gevarieerde en inspirerende voorstellingen. Er werd gelachen, gehuild, gezongen en gedanst.’ Kunst kan een zeer positieve bijdrage leveren aan het welbevinden van ouderen. Om de samenwerking tussen de amateurkunst en de zorg in de regio Duin- en Bollenstreek te bevorderen, is ‘Uit bij Marente’ tot stand gekomen. Het is een initiatief van Kunstgebouw en Marente dat mede is gefinancierd door de Provincie Zuid-Holland. ‘Uit bij Marente’ biedt een breed scala aan optredens: toneel, muziek, dans, theater, zang en andere kunstvormen staan op het programma. Wilt u ‘Uit bij Marente’ ook meemaken? Dat kan: 10 november a.s. wordt ‘Uit bij Marente’ gehouden in Bernardus in Sassenheim, waar het programma van 13.15 tot 16.00 uur is. Op 17 november wordt het evenement in De Wilbert in Katwijk gehouden en op 24 november in Jeroen in Noordwijk. Op deze locaties is het programma van 14.15 tot 17.00 uur. Na afloop wordt er een drankje geschonken. Het programmaboekje is af te halen bij de recepties van één van de 12 woonzorgcentra of verpleeghuizen. Ook kunt u het programmaboekje downloaden op de website marente.nl. Jong en oud is van harte welkom en de toegang is gratis. Meer informatie: kijk op www.marente.nl of bel: 4093333. Marente is de nieuwe naam van WWZ-Mariënstaete-Valent

Concert muziekschool in Triumfatorkerk Op vrijdag 23 november geven leerlingen van de muziekschool Katwijk een speciaal concert in de Triumfatorkerk. Het speciale van het programma voor deze avond zit in het thema “Nederlandse Muziek”. Op deze avond wordt dus veel muziek van Nederlandse componisten uitgevoerd. Bijvoorbeeld zingt het vrouwenkoor “Messa di Voce”. Een stuk van Daan Manneke voor vrouwenkoor en orgel. Een fluitduo laat wat horen van Willem de Fesch en zo zijn er meer muzikanten die een Nederlandse componist laten horen. Het programma bevat verder muziek voor piano, viool, blokfluit, harp en hobo. Ook een gitaartrio zal niet ontbreken. Iedereen is welkom op dit concert, want muziek is voor iedereen! Natuurlijk alle familieleden van de muzikanten, maar ook vrienden, vriendinnen, klasgenoten, buren en verder gewoon iedereen die van muziek houdt. De toegang is gratis en hoe meer publiek er komt, hoe gezelliger het wordt! De avond begint om 19.15 uur (zaal open om 19.00 uur) en zal ruim een uur duren. Na het concert kunt u koffie, thee en limonade drinken en zo ook nog wat na te praten over het concert.


DINSDAG 13 NOVEMBER 2012

Katwijk Speciaal

GRATIS PARKEREN

Op het Bosplein moet u zijn!

Woensdag kinderknipdag

0 t/m 4 jaar 12.00 5 t/m 8 jaar 13.50 9 t/m 12 jaar 15.00

Salon ”Michèle”

4 Krentenbollen (woensdag t/m vrijdag)

Chocoladeletters

elke letter van A tot Z uit eigen bakkerij

Bosplein 7 - telefoon 071 - 4014460 2224 GB Katwijk ZH

v.a.

1.00 2.95

RECLAME

Baaltje Bildtstar of Frieslanders

zonnebrillen en contactlenzen

Bosplein 8 - Katwijk - tel. 071-4074522 Geopend: di. t/m vr. 10.00-18.00 uur za. 10.00-16.00 uur

strak in je vel... Veel vrouwen herkennen het probleem.... Cellulitis op benen, billen, taille en buik. De oplossing is Lypossage!

0,VANAF € 6 EX. BTW

Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op de vet- en vochthuishouding.

GARAGEBEDRIJF ALEX KLEINHUIS VALKENBURG

071-4077364

Bosplein 12 Katwijk Tel. 4012342

Nog vóór de kerstdagen

AUTO-AIRCO SERVICE Bel voor het maken van een afspraak

5.98

Vanaf heden kunnen wij direct de vergoeding van uw ziektekostenverzekering berekenen en in mindering brengen op uw faktuur. Deze service is voor u kosteloos.

De gediplomeerde audicien voor alle (ge)hoorproblemen en oplossingen. Indien gewenst komen wij bij u thuis.

RUIM 25 JAAR AIRCO-ERVARING

10 kilo

Kom gauw want 4 personen patat, 2 frikandellen, op=op 2 kroketten (draadjesvlees), 00 bekertje pindasaus van 12,50 voor maar € 10.

Bosplein 9 - Katwijk Tel: 4013485

W. de Zwijgerlaan 57 Hoornesplein 39 • 071 - 401 41 09

Bosplein 10 - Katwijk - tel. 071-4074770 Geopend: ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur

Aanbieding voor de maand november, pak dit voordeel! DE TOPPERRRRR VAN DE MAAND!!!

do, vr, za

Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder. Na 4 behandelingen heeft u al zichtbaar resultaat. U zult geen gewicht verliezen... wel centimeters!!

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met Gladys

Tel: 06 10817027

12 november 2012.ai

1 12-11-12 Behandelingen worden gegeven in10:01 Voorhout door een vrouw

Herfstactie: van 1 november tot 12 december

15% KORTING

Voor een systeemdiagnose/reparatie van uw aircoinstallatie in uw voertuig en het uitlezen van foutcodes van de diverse computers in uw auto en natuurlijk voor het regelmatig onderhoud van uw kostbare aircosysteem.

Jaguar XF 2.2D Business Edition Kenteken 86-TDV-9 Kilometerstand 4.000 km Aant. versnellingen 8 (Automaat) Registratiedatum 07-01-2012 Garantie tot 07-01-2015 Kosten rijklaar maken € 750,-

Prijs: €

Marge auto Brandstof Kleur Interieur Energielabel Gewicht

Nee Diesel Midnight Leder B 1710 kg

49.500,-

Opties en accessoires: Achterbank neerklapbaar. Airbags voor. Airconditioning. Alarmsysteem. Anti blokkeer systeem. Audiobediening op het stuur. Automatische Stabiliteits Controle. Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar. Boordcomputer. Centrale deurvergrendeling afstandbediend. Climate control. Cruise Control. Elektrisch bedienbare ramen voor en achter. Elektrisch verstelbare buitenspiegels. Getint glas. Gordijnairbags achter. Gordijnairbags voor. Hoofdsteunen achter. In hoogte verstelbaar stuur. Koplampsproeiers. Lederen stuurwiel. Lichtmetalen velgen (18). Middenarmsteun achter. Middenarmsteun voor. Mistlampen voor. Navigatiesysteem. Parkeersensoren. Radio. Radio/CD speler. Regensensor. Stuurbekrachtiging. Telefoon. Toerenteller. Traction control. USB / iPod aansluiting. Xenon verlichting. Zij-airbags voor. Betreft een demonstratiewagen, nieuwprijs € 66.500,-.

Bedrijvenpark Foreparkpark, Neckar 1 2491 BE DEN HAAG Verkoop@blankespoor-jaguar.nl Tel: 070-3575717 Fax: 070-3575719

Bloemenlaan 5 • 2235 EM Valkenburg (ZH)

Tramstraat 112b 2225 CM Katwijk T 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl www.goudwisselkantoor.nl Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag van 9.30 - 17.00 uur

Verzilver uw goud! De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor.

Leeuwarden

Goudwisselkantoor is eigendom van familie de Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de

Emmen Alkmaar

goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor is

Zwolle

geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we waar

Haarlem

het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs. Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen. Wacht niet langer, profiteer van de huidige hoge goudprijs en kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie.

Katwijk

Amersfoort Apeldoorn

Den Haag

Goudwisselkantoor

Utrecht Rotterdam Nijmegen

ud, zilver en munten • 25 jaar ervaring in go ijblijvende taxatie • een deskundige en vr nk indien gewenst per ba of g lin ta be te an nt co • de taxatie • discrete ruimte voor en van goud en zilver • advies in het belegg

Groningen

Klaaswaal

Breda Goes

Den Bosch Eindhoven

Heerlen

Enschede


Katwijk Speciaal

DINSDAG 13 NOVEMBER 2012

Wel alle mensen...

College ziet kansen nieuwbouw Aquamar Het college van burgemeester en wethouders heeft bij nader inzien een voorkeur voor nieuwbouw van het zwembad Aquamar. Uit een verkennende variantenstudie blijkt dat het opwaarderen van Aquamar het best tot zijn recht komt als er een volledig nieuw zwembad op dezelfde locatie komt. Het realiseren van een nieuw zwembad kan Katwijk een plek bieden waar bewoners en bezoekers straks kunnen sporten en recreëren, maar biedt ook andere activiteiten voor diverse doelgroepen zoals ouderen en therapeutisch zwemmen. Hiermee kan het zwembad ook een belangrijke bijdrage leveren aan de toeristische voorzieningen van de gemeente. De plannen voor Aquamar zijn al een tijd onderwerp van gesprek tussen gemeente en Sportfondsen Katwijk (SFK). In 2011 is een begin gemaakt met het vertalen van de opgestelde eisen voor het zwembad – het ‘verlanglijstje’ – naar concrete bouwstenen voor een renovatie. Renoveren lijkt uiteindelijk niet volledig het gewenste eindresultaat te bieden. Gaandeweg is in samenspraak met SFK de behoefte ontstaan om toch ook de mogelijkheid van nieuwbouw te overwegen. Wethouder Daan Binnendijk: ‘Het onderzoek dat hier naar gedaan is, laat zien dat nieuwbouw het zwembad belangrijke kansen geeft die met renovatie van het huidige bad niet mogelijk zijn. Een nieuw modern en eigentijds bad vergroot de recreatieve, verzorgende en sportieve mogelijkheden voor zowel Katwijk als de regio. Ik vind het belangrijk deze mogelijkheden verder uit te werken.’

Keuzes

Het onderzoeksrapport naar de verschillende varianten voor Aquamar biedt de ingrediënten waaruit nu keuzes gemaakt kunnen worden. Het college werkt nu een voorstel uit op basis van de nieuwe koers, en biedt dat in het eerste kwartaal van 2013 aan de gemeenteraad aan ter besluitvorming. Dit voorstel zal vervolgens worden uitgewerkt in een definitief Programma van Eisen en kostenplaatje. Daarna volgt de ontwerpfase.

Woord en Daad haalt bijna 14.000 euro op

Topschrijfsters Christelijke literatuur naar Katwijk

Een wereld aan inspirerende verhalen In deze tijd, wanneer de dagen korter en kouder worden en we graag bij elkaar kruipen voor een goed verhaal, bedient Het Baken ons op de wenken. In de laatste week van november introduceert de christelijke boekhandel de Schrijversweek: twee schrijfsters zullen een lezing houden en voorlezen uit eigen werk. En niet zomaar schrijfsters: twee kopstukken uit de christelijke literatuur, de Nederlandse Marianne Grandia en de Amerikaanse Tamera Alexander. Door Gerlinde Vliegenthart Twee vrouwen, die een wereld ver bij elkaar vandaan wonen, maar beiden hetzelfde verlangen koesteren: mooie verhalen vertellen, verhalen die de lezer ontroert, laat wegdromen en een vonk laat overspringen van Diegene die hen draagt en inspiratie geeft.

Zijn Liefde doorgeven aan lezers

Alhoewel Marianne Grandia met heel veel plezier haar werk als sectretaresse deed, begon het tóch te kriebelen: ze wilde schrijven, zich uiten. Dus begon ze met artikelen en columns voor een regionale krant, later voor christelijk damesmagazine Eva en ging vertalen. De werkweek was gevulder dan gevuld, maar Marianne voelde dat God steeds vaker vrouwen op haar pad bracht die haar hulp weleens nodig konden hebben. En zo kwam het dat Marianne in 2009 haar baan opzegde en met haar vurige verlangen aan de slag ging. Zo begon ze met een studie pastorale dienstverlening en richtte Stichting Selah op. Ze genoot en geniet van de gesprekken, themaweekenden, lezingen en er simpelweg voor andere vrouwen te mogen zijn, maar ze wilde ook graag via een roman iets doorgeven van die geweldige liefde die ze in haar leven ervaart. En zo werd de bezielde en bezielende roman Witter Dan Sneeuw geboren,

Tamera Alexander

daarna volgde Lenteregen. Marianne: ‘Het schrijven van romans zie ik niet als een doel, maar als een middel om heel laagdrempelig iets aan lezers door te mogen geven van Gods Liefde en genade. In Witter Dan Sneeuw was het thema vergeving, in Lenteregen gaat het over een vrouw met een negatief zelfbeeld. God heeft me een aantal jaren geleden opgericht uit een diep dal van zelfveroordeling en foute keuzes en mij ook laten ontdekken dat mijn waarde niet ligt in wat ik doe maar in wie ik ben, Zijn dochter. De boeken worden biddend geschreven; ik heb ook het voorrecht om een groep bidders om mij heen te hebben. Ik kan wel hard werken, maar als God het niet zegent, is mijn zwoegen tevergeefs. Gebed om inspiratie, om de juiste woorden, is dan ook van vitaal belang. Juist vanmorgen hoorde ik dat er een zesde druk van Witter Dan Sneeuw gaat komen en dat het boek aan Duitsland is verkocht! In maart won ik de Publieksprijs Christelijk Boek. Het duizelt mij af en toe. Wat een genade dat God mij hiervoor wil gebruiken.’ Mariannes lezing in Katwijk zal niet gaan over één van de boeken, maar over het schrijfproces, de levenslange zoektocht van ieder mens en de ontdekking van je eigen identiteit. Een ontspannen avond, volgens Marianne. ‘Een beetje ons-kent-ons.’ Een scène in Witter Dan Sneeuw speelt zich af in Katwijk. Toevallig? ‘Een beetje. Ik weet niet zoveel van Katwijk, behalve dat ik het leuk vind om daar te zijn, en zowel van de zee geniet, als van het dorp zelf. Voor het boek kwam die plaats gewoon in me op. Heb destijds wel via Google Maps gekeken of je rechts of links naar het strand moest, want dat moest natuurlijk wel kloppen, haha!’

Subtiel werk van Tamera Alexander Tamera Alexander woont aan de andere kant van de wereld in Nash-

ville, VS. Interessant om te merken dat de dames vrijwel dezelfde antwoorden geven; beide zijn ze vol van Gods Liefde, en vinden in het schrijven van romans een manier om dat uit te dragen. ‘Ik heb altijd al van een goed verhaal gehouden’, vertelt Tamera. ‘Ik ben pas later schrijfster geworden, omdat mijn schoonmoeder me een heel bijzonder geschenk gaf hetgeen me op m’n pad zette.’ Wat dat bijzondere geschenk is, vertelt Tamera dan weer niet… Daarvoor moeten we echt naar haar lezing in Het Baken komen. Haar inspiratie haalt ze overal vandaan. ‘Uit het dagelijks leven, mensen die ik ontmoet, van verhalen die ik hoor, van het nieuws. Als je goed luistert, hoor je dat ieder mens een verhaal in zich draagt. Maar mijn grootste inspiratiebron is God en Zijn zoon Jezus Christus.’ Tamera zal in Het Baken komen vertellen over haar boek Een Blijvende Indruk, die in het Nederlands vertaald is. ‘Het boek gaat over trouw blijven aan jezelf, in het dagelijks leven, in relaties en in je geloof. Het is een liefdesverhaal in de nasleep van een historische oorlog, maar is vandaag de dag nog steeds actueel. Ik heb altijd al een passie gehad voor oude landhuizen en hun geschiedenis; ik duik in het verleden en ontdek dat de mensen van toen niet zoveel verschillen met de mensen van nu. Wanneer ik hoor over de dames die er gewoond hebben, over hun sterke karakter en moed, dan voel ik dat ik daarover wil schrijven!’ God maakt altijd deel uit van Tamera’s schrijfproces, al dan niet bewust. Ze schrijft over historische personen en vult de leegten in met haar fantasie. Toch merkt ze dat God altijd ergens tussen de bladzijden op haar wacht. Veel van de gebeurtenissen die ze beschrijft, lopen parallel met haar eigen leven. Zoals het gevecht om bij jezelf te blijven, ook in je geloof. ‘Mijn lezers gebruiken vaak het woord ‘subtiel’ wanneer ze mijn werk omschrijven. Ik geloof in het planten van zaadjes van hoop en richting, God is aan God om uiteindelijk liefdevolle duwtjes te geven. Ik verheug me er erg op om over dit proces te komen vertellen in Katwijk.’ Ja, mevrouw Alexander, Katwijk! Kunt u het aanwijzen op de kaart? ‘Ik weet dat Katwijk een charmant plaatsje is aan zee, meer nog niet! Ik hoop er vrienden te vinden die ik nog nooit ontmoet heb; ik weet dat het vienden zijn omdat we allemaal ons geloof delen, in onze liefdevolle en amazing God.’ Lezing van Marianne Grandia op 28 november, aanvang 19.30 uur. Lezing Tamera Alexander op 30 november, aanvang 14.00 uur. Beiden in boekhandel Het Baken.

Number One Hifi Show Leiden Op zaterdag 17 en zondag 18 november zullen tal van audiomerken aanwezig zijn op de Number One Hifi Show Leiden in het Holiday Inn Hotel. Number One bestaat 30 jaar en pakt daarom uit met 1000m2 en 11 zalen waar importeurs met bijna 40 merken acte de presence zullen geven. Toegang en parkeren is gratis en bezoekers maken bovendien kans op mooie hifiprijzen. De importeurs zijn met de nieuwste apparatuur en diverse primeurs aanwezig. Onder andere: Accuphase, Arcam, Audio Physic, AudioQuest, Bel Canto, Cambridge Audio, Chord Electronics, Custom Design, Cyrus, Dynaudio, Ferrari by 3Logic, Isotek, Leema, Leben, Magnepan, Marantz, Monitor Audio, Naim, Olive, Ortofon, Parrot, Primare, Pro-Ject Audio Systems, Quad, REL, Roksan, Simple Audio, Sonos, T+A, Transrotor, Triangle, Van den Hul, Well Tempered Lab, en tot slot komt Nutters Audio met audiofiele cd’s en vinyl.

Muziek Streamen en meer

In alle zalen zijn demonstraties met muziek streaming vanaf de computer of netwerkschijf. Ook kunt u in een aparte zaal met experts spreken waarom dit zo makkelijk en leuk is! Hier ziet u hoe u met de juiste in- en opstellingen van computers, netwerken en routers muziek met hoge kwaliteit kunt weergeven en opslaan. Uit Engeland komt Keith Martin, de ontwerper van Isotek, om te laten horen dat bij gebruik van de lichtnetfilters van dit bijzon-

Gerlinde Vliegenthart

Ik ben stukkiestikker en proud of it “Lieve pap en mam, ik ben mijn hele leven bespot, getreiterd, gepest en buitengesloten. Jullie zijn fantastisch. Ik hoop dat jullie niet boos zijn. Tot weerziens, Tim.” Tim Ribberink’s ouders hadden de moed deze tekst te laten afdrukken in een lokale krant, zodat zijn dood niet volkomen zinloos zou zijn. Ze hadden nooit kunnen bevroeden welk een orkaan van verontwaardiging Tims dood in Nederland zou veroorzaken. Ik las voor het eerst over Tim op Facebook. Ik moest bijna overgeven; het kwam echt keihard binnen. Wie mijn columnpje de afgelopen jaren gelezen heeft, weet dat ook ik in mijn jeugd gepest en buitengesloten ben. Dit heeft diepe sporen nagelaten. Verdrietig genoeg begrijp ik waarom Tim geen andere uitweg meer zag. De rest van de dag voerde ik schriftelijke discussies, waaruit ik voorzichtig iets moois zag ontstaan. Er werd een taboe doorbroken, heel even maar. We kwamen achter elkaars verleden en staken elkaar een hart onder de riem. Mensen die nooit gepest waren, reageerden daar weer op en zo ontstond er iets wat Tim zo ontbeerd moest hebben: openheid. En steeds weer dacht ik: Oh jongen. Had nou toch gepraat… Meteen daarna dacht ik aan zijn ouders. Als ze ook maar een beetje lijken op mijn ouders, geven ze zichzelf de schuld. Die arme mensen, ik krijg ze niet meer uit mijn hoofd. Luuk Koelman daarentegen heeft geen enkel probleem met die ouders. Afgelopen donderdag verscheen er in gratis OV-dagblad Metro een column van zijn hand. Het stuk was geschreven in de vorm van een brief en ondertekend met ‘Mariska Orbán-De Haas’. De verwarring was groot: wat deed een brief van mevrouw De Haas nu op de plek van Luuk Koelmans column? De zogenaamde brief was gericht aan de ouders van Tim Ribberink, en had een schokkende, respectloze boodschap: Uw zoon was een homo en was het dus niet waard televen, u heeft hem niet mannelijk genoeg opgevoed en dus is het maar beter zo. Grote kans dat u de vorige zin twee keer over hebt gelezen. Ik heb de column zes keer gelezen. Ik begreep maar niet wat mijn ogen zagen, zwart op wit, in een semi-gewaardeerd dagblaadje. Ik ging koortsachtig zitten surfen op internet en ontdekte dat een kwart van de lezers niet eens begreep dat de brief een column was en las de doodsbedreigingen aan het adres van mevrouw Den Haas. Ik ontdekte dat de resterende lezers van de mensen Luuk Koelman en Metro dood wensten, iets later in de middag zweeg Metro haar columnist dood. Luuk zelf was onvindbaar. Ik begreep dat hij een enorme hekel aan Mariska Orbán-De haas moest hebben om zoiets verwerpelijks uit haar naam te publiceren en bekeek een filmpje van de avond ervoor, toen ze aanschoof bij Pauw & Witteman. Ze bleek een zelfverklaarde spreekbuis voor de katholieke kerk met zúlke eng rechtlijnige opvattingen dat ze waarschijnlijk meer mensen de kerk uitjaagt dan er ín. Eerlijk is eerlijk, ik voelde dezelfde antipathie en afschuw jegens haar als Luuk Koelman gevoeld moet hebben. Maar toch had ik nog steeds niet de neiging om haar af te branden over de ruggen van diep rouwende ouders.

Wit, rood, bruin of zwart een straatkind sluiten we in ons hart. Onder dat motto hield Woord en Daad Katwijk de Huis aan huiscollecte oktober 2012. Er is ook dit jaar een klein legertje collectanten op pad gegaan om deze megaklus te klaren waarvoor we ze dan ook hartelijk dank zeggen. En we mogen dan gelijk vertellen dat er ook dit jaar ondanks de recessie een heel mooi resultaat is bereikt. Het eindbedrag was maar liefst €13.805,66. En daar kunnen heel wat straatkinderen mee worden geholpen. Alle gevers daarom ook hartelijk dank namens deze kinderen.

Marianne Grandia

Voor de boeg

dere merk de weergave van muziek duidelijk verbetert. Paul Hattink van Accuphase zal op onnavolgbare wijze zijn live gitaarspel, maar ook muziek via zijn fraaie merk laten horen. Kijk voor het laatste nieuws op www.number-one.nl.

Hoewel ik de micromacht bezit om hem kapot te schrijven voor 18.000 lezers en mijn vingers daartoe tintelden, besloot ik mezelf niet te verlagen tot zijn niveau. Tot mijn redacteur Melanie me daartoe de opdracht gaf. “Je lezers verwachten een reactie van je”, schreef ze. Natuurlijk had ze gelijk. Maar hoe vang je in 500 woorden wat er met zo’n intensiteit in je hart leeft? Ik kom niet verder dan ‘hoe durf je, hoe kún je’. Columnisten hebben het geluk meer rek te vinden in de vrijheid van meningsuiting dan journalisten. Het tot het absurde mogen uitvergroten van je mening is niet alleen ontzettend leuk, het geeft een letterlijk gevoel van vrijheid je mening te mogen uiten. Al tien jaar lang is dit stukje krant mijn eigen kleine podium waarop ik mag zeggen wat ik wil, vindt en nodig acht. Dit ben ik. Omdat het mag! Maar met dit enorme voorrecht komen ook plichten. De plicht niemand te kwetsen wanneer het niet bijdraagt aan de boodschap. De plicht complimenten uit te delen wanneer dat wel bijdraagt. De plicht tien keer na te denken wanneer je over een gevoelig onderwerp schrijft. De plicht op een acceptabele manier mensen aan het denken te zetten, taboes te doorbreken en de gevolgen en reacties te dragen. De plicht altijd in je hart te zoeken naar fundament voor hetgeen je de wereld in stuurt. Misschien is dat nog wel de belangrijkste plicht van allemaal. Kan ik met hart en ziel achter mijn column staan? Als Luuk Koelman op deze vraag volmondig ‘ja’ kan antwoorden, wens ik niet langer zijn collega meer te zijn. Als we hem columnist blijven noemen, ben ik vanaf nu een stukkiestikker.

Locatie

De ‘Number One Hifi Show Leiden’ vindt plaats in het centraal gelegen Holiday Inn Hotel, Haagse Schouwweg 10 te Leiden en is zowel met de auto (A4, A44, N11 en N206) als met het openbaar vervoer (lijn 43) uitstekend te bereiken. Het publiek is op beide dagen welkom van 10.00 tot 17.00 uur.

Passie

Rick en Caecile van Nimwegen hebben van hun passie hun werk gemaakt. In november 1982 zijn ze na hun studietijd gestart met de winkel op het Gangetje in Leiden. Na ook nog een prachtige winkel op het Noordeinde in Den Haag te hebben gehad om de grote stroom klanten uit de Hofstad goed te kunnen bedienen, vestigden zij zich in 1997 op de Korevaarstraat 2 F in Leiden. Optimale advisering, maatwerk en persoonlijke aandacht voor de klant staan al 30 jaar hoog in hun vaandel. Zij hebben nu een overzichtelijke ’hifi-snoepwinkel’ met een trouwe klantenkring, maar zijn altijd op zoek naar nieuwe muziekliefhebbers. Met deze Hifi Show willen ze niet alleen hun bestaande relaties bereiken, maar ook nieuwe klanten - met hulp van hun leveranciers - ‘groots’ laten kennismaken met de prachtige merken die ze voeren en het plezier dat muziek in hoge kwaliteit brengt.

Informatie van de gemeente Katwijk De wekelijkse bekendmakingen leest u in de Katwijksche Post, Rijnsburger en op de gemeente­ lijke website, www.katwijk.nl. Klik op ‘gemeente­ pagina’ onderaan in de blauwe golf onder het kopje ‘actueel’. Via de link www.overheid.nl kunt u zich ook aanmelden voor een gratis ‘e­mailservice bekendmakingen’. U ontvangt dan de meest recente lokale en regionale bekend­ makingen in uw mailbox.

Sondra Baras (Israël)

Sandra Bras in Katwijk Woensdagavond 28 november spreekt Sondra Baras uit Israël in de Triomfatorkerk, Piet Heinlaan 9 in Katwijk aan Zee. De bijeenkomst begint om 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur), iedereen is welkom en de toegang is vrij. Het thema van haar toespraak is: Judea en Samaria, het bijbels hartland. Er is vertaling in het Nederlands en Sondra Baras is in ons land op uitnodiging van de stichting Christenen voor Israël. Sondra Baras is een orthodoxe Jodin en geeft leiding aan de organisatie Christian Friends of Israeli Communities (CFOIC). Deze internationale organisatie geeft hulp en steun aan Israëli’s in Judea en Samaria. De hulp bestaat onder meer uit het bijeenbrengen van fondsen voor veiligheidsvoorzieningen, na-schoolse activiteiten voor kinderen, medische hulp, voedselpakketten, jongerenprojecten, jeugdbibliotheken en speelplaatsen. In Nederland kan een kerkelijke gemeente, een gebedsgroep of een groep van familieleden en vrienden een dorp op de westelijke Jordaanoever in Israël ‘adopteren’ en er een relatie mee opbouwen. In de pauze en na afloop is er verkoop van producten uit Israël.


DINSDAG 13 NOVEMBER 2012

Katwijk Speciaal

Druk- en/of zetfouten voorbehouden!

Annastraat 18 - Katwijk aan Zee - Tel. 071-4012271 - www.slagerijvanderplas.nl

3RHIVVMFPETTIR KVEQ

6MFI]I

KVEQ

 HI :EVOIRWJMPIXVS PPE OMPS

,EQPETTIR OMPSZeeuws spek 150 gram

Schouderham 150 gram

Dagaanbiedingen

Voor de boterham

Roasted porc rib 150 gram

1,64 1,76 1,88

1E

Slavinken 5 halen

4 betalen!

(M Verse worst 500 gram

3,25

Gehakt

5,35

(S Speklappen

7,15

;S

1 kilo 1 kilo

h c o t t S n inte I

>YYVOS S P WXEQTTSX

0IOOIVKIZYPHQIX [SVWXIRWTIONIW KVEQ TIVTSVXMI400 gram shoarma + 4 broodjes + 4 slavinken + 4 hamburgers

rklaas

EXTRA SINT-KOOPAVONDEN: Maandag 3 december tot 21.00 uur Dinsdag 4 december tot 21.00 uur

Weektopper

Klaar voor de pan...

Katwijk Zaterdag 17 november Vanaf 14.00 uur Op het strand voor de Oude Kerk in Katwijk. De Sint zal na aankomst iedereen een handje geven in het centrum van Katwijk. De Zwarte Pietenband zorgt voor het muzikale entertainment.

WEQIR EV ZSSVQE
Katwijk Speciaal

FAMILIE-BERICHTEN

1952

2012

U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Per e-mail

met onze kinderen en kleinkinderen Dick en Marieke Cees - Mirte Hans - Iris

Per post of afgeven

U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur).

Parklaan 45, 2225 SN Katwijk

Tot het laatste toe wilde ik leven door een sterke wil toe gedreven. Zolang als het maar kan bij jullie zijn ondanks zoveel verdriet en pijn. Mijn geest nog volle kracht maar over mijn lichaam had ik geen macht. Blijven jullie in harmonie leven door elkaar liefde te geven. We spreken af, ik weet niet waar, maar ergens ontmoeten wij elkaar.

Verdrietig nemen wij afscheid van mijn lieve zorgzame man, onze vader en schoonvader

Jan KruiJt

Verdrietig, maar trots om haar wilskracht en doorzettingsvermogen, geven wij kennis van het overlijden van onze lieve moeder, trotse oma en partner

op de leeftijd van 52 jaar. Nel Kruijt - van den Oever Alinda Laura en Nick

AntoniA HendrikA vAn duijn - vAn Hees �Toos�

9 november 2012 Mr. C. Fockstraat 25 2225 TM Katwijk aan Zee

* 3 juni 1953

†9 november 2012

Jan van Duijn (in liefdevolle herinnering) Paul en Inge Gert-Jan Paul DaniĂŤl Inge

Er is gelegenheid tot condoleren op woensdag 14 november van 19.30 - 21.00 uur in Kerkelijk Centrum Het Anker, Voorstraat 74 te Katwijk aan Zee. De afscheidsdienst zal gehouden worden donderdag 15 november om 10.30 uur in Nieuwe Kerk, Voorstraat 79. Aansluitend zal begrafenis plaatsvinden om ca. 11.45 uur begraafplaats Duinrust aan de Parklaan.J.W. Frisodreef 6, 2224 BG Katwijk aan den Rijn.

Degene die geen rouwkaart ontvangen hebben vragen wij deze advertentie als zodanig te willen beschouwen.

Dit is een uitnodiging voor als ik er niet meer ben, voor als er afscheid van mijn lichaam wordt genomen. Ik hoop tenminste dat jij, en alle vrienden die ik ken ook inderdaad die laatste keer nog willen komen.

Jan KruiJt

Er is gelegenheid tot condoleren op dinsdag 13 november van 19.00 - 20.00 uur in de zaal van de Triumfatorkerk, Piet Heinlaan 7 te Katwijk aan Zee.

* 05-05-1960

De afscheidsdienst zal gehouden worden op donderdag 15 november om 14.00 uur in de Triumfatorkerk. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om ca. 15.00 uur op begraafplaats Duinrust aan de Parklaan.

†09-11-2012

Onbegrijpelijk dat onze allerbeste vriend, zo jong en zo snel, ons ontnomen is. Echt onbegrijpelijk. Wij wensen Nel, Alinda, Laura & Nick en beide families heel veel sterkte toe met dit verlies.

Na afloop is er tevens gelegenheid tot condoleren in de Triumfatorkerk. Degene die geen rouwkaart ontvangen hebben vragen wij deze advertentie als zodanig te willen beschouwen.

Dirk & Nel Sip Jaco & Lida Zuijderduijn Willem & Atie de Lange Jaap & Petra van Egmond Rien & Wilma de Vreugd en alle kinderen.

13-11-2001

13-11-2012

HUIG HAZENOOT Wij kregen het ontstellende bericht van het overlijden van

Gemis, heimwee en nog steeds veel verdriet. Een tweede zoals jij, die bestaat niet.

Jan KruiJt

xxx

Hij was 28 jaar bij ons werkzaam, de laatste jaren als chef technische dienst. Wij zullen hem, met zijn grote betrokkenheid en innemende persoonlijkheid, node missen.

Immeke Dicky A3na + Danny 

KATWIJK CHEMIE BV Personeel en directie

Leunie van Schie-van BeeLen

 Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´  

Wil en Ab Agaat - Jaap Nel - Rinus Katwijk, 5 novemberÂ?œ‡†ƒÂ?Â?‰ƒƒ–‹Â?Š‡–„‹Œœ‘Â?†‡”—‹–Â?ƒƒ”†•Ǥ ǤǤ ‘”’‡Ž•Š‘‡Â?ÇĄ‘”‰ƒÂ?‹•–ǤǤ˜ƒÂ?—‹ŒÂ?‡Â?†‡ ‘—†‡”Ž‹Â?‰˜ƒÂ?†‹‡Â?•–‘‘•†‡™ƒ”–˜‘‘”†‡ ‰‡‡•–‡Ž‹ŒÂ?‡„‹Œ•–ƒÂ?†‡Â?Š‡–„‡‰‡Ž‡‹†‡Â?˜ƒÂ?†‡ ƒˆ•…Š‡‹†•†‹‡Â?•–Ǥ‡†‘Â?–‡”•‘††‡”‡Â?‡Â? Â‘Â˜Â‡ÇĄ ˜‘‘”Š—Â?Â?‡†‹•…Š‡œ‘”‰‡Â?Š‡–˜‡”œ‘”‰‡Â?†‡Â? ˜‡”’Ž‡‰‡Â?†’‡”•‘Â?‡‡Ž˜ƒÂ?Š‡–‹ƒ…‘Â?‡••‡Â?Š—‹•ǥ ‡Â?ƒ”‡Â?–‡˜‘‘”Š—Â?‰‘‡†‡‡Â?Ž‹‡ˆ†‡˜‘ŽŽ‡ ˜‡”œ‘”‰‹Â?‰ǤŽ•Žƒƒ–•–‡‰ƒƒ–‘Â?œ‡™ƒƒ”†‡”‹Â?‰—‹– Â?ƒƒ”‡‰”ƒˆ‡Â?‹•˜‡”œ‘”‰‹Â?‰Š‡‘˜ƒÂ?†‡”Žƒ•˜‘‘” †‡Â?‡––‡‡Â?…‘””‡…–‡˜‡”œ‘”‰‹Â?‰˜ƒÂ?†‡„‡‰”ƒˆ‡Â?‹•Ǥ ‹Â?†‡”‡Â?ÇĄ Â?Ž‡‹Â?Â?‹Â?†‡Â?ƒ…Š–‡”Â?Ž‡‹Â?Â?‹Â?† ƒ–™‹ŒÂ?ÇĄÂ?‘˜‡Â?„‡”ʹͲͳʹ 

Mies Schoneveld

uitvaartbegeleiding

J. van der Vegtstraat 63, 2225 TR Katwijk

UITVAARTONDERNEMING DC VIS & ZN

’Met aandacht voor details’ Betrokken – Meelevend – Zorgvuldig

Uitvaartverzorger: Huig van Duijn Betrokkenheid en persoonlijke aandacht Kantoor: Hartweg 33, 2221 PV Katwijk Dag en nacht bereikbaar

uitvaart@dcvis.nl

mobiel. 06 12507285 www.dcvis.nl

Thuis opbaring - Volledig verzorgde uitvaarten

Opbaren mogelijk in familiekamer

met een eigen sleutel toegang wanneer U dat wenst

071-4018779 (24 uur bereikbaar) www.miesschoneveld.nl

Voor al die mensen die graag lezen maar altijd open staan voor tips wĂĄt te lezen, wordt er op maandag 10 december om 19.30 uur in de Hoofdbibliotheek aan de Schelpendam een gezellige bijeenkomst georganiseerd onder de titel ‘Boeken proeven, leeskringdaten en voorleesbingo’.

Dag en nacht bereikbaar 071 - 4018970 / 06 - 571 445 54 Marinus Poststraat 17, 2235 XA Valkenburg

www.nandemooij.nl

Persoonlijk en betrokken

Dag en nacht bereikbaar Tel. 06-12091112 of 071-4012528

Voorstraat 96a, 2225 ET Katwijk aan Zee E-mail: info@theovanderplas.nl www.theovanderplas.nl

Het wordt een afwisselende, informatieve maar vooral ook interactieve avond rond boeken in de bibliotheek. Drie medewerkers van Bibliotheek Katwijk zullen, onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers, vertellen over de nieuwste romans die volgens hen de moeite waard zijn gelezen te worden. Aafke van Duijn, Anneke Parlevliet en Evelien Steenbeek delen aan de hand van diverse leeslijsten (zoals: favorieten, debuutromans, boeken met recepten, verfilmde boeken, verhalen uit verre

landen) graag hun kennis en leeservaring: u krijgt van hen allerlei tips over titels, schrijvers en genres. Alle titels, inclusief de favoriete titels van de bezoekers van de vorige keer, komen in een overzichtelijk boekje dat voor elke deelnemer aan deze avond gratis beschikbaar wordt gesteld. Daarnaast valt er op deze avond ook een date te versieren. Wie graag met anderen over boeken praat of meer over de achtergrond van een boek te weten wil komen, kan zich wellicht aansluiten bij een leeskring. De bestaande leeskringen in Katwijk ontvangen een uitnodiging om op deze avond in de bibliotheek aanwezig te zijn maar natuurlijk kan het ook gebeuren dat lezers elkaar spontaan op deze avond ontmoeten, in gesprek raken en besluiten tot een nieuw op te richten leeskring. Alle opties zijn open om andere geĂŻnteresseerde le-

zers te ontmoeten. Nieuw op deze avond is de zogenaamde voorleesbingo, een hilarisch spel waarbij een aantal leuke prijzen te winnen is. Ook zin gekregen om in een gezellige sfeer boeken te proeven en op zoek te gaan naar een leeskringdate? Dat kan in de Hoofdbibliotheek op maandagavond 10 december van 19.30 tot 22.00 uur. Toegangskaarten kosten â‚Ź 5,- inclusief koffie en iets lekkers. Belangstellenden kunnen kaarten kopen via www.bibliotheekkatwijk. nl. Ga naar Actueel, vervolgens naar Activiteiten. Kies de activiteit van uw keuze, betaal met iDEAL en print uw toegangskaart(en). Ook aan de balies van alle vestigingen van Bibliotheek Katwijk zijn kaarten te koop. Graag tot ziens op deze avond met Boeken proeven, leeskringdaten en voorleesbingo.

KaartenKeus.nl

* door de week van 17.00 ‘s middags tot 8.00 uur de volgende dag * in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur * op feestdagen van 17.00 de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna. Dokterspost van de DoktersDienst Duin- en Bollenstreek Gebouw BNS, Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout Parkeren bij Raet TANDARTSDIENST (Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg) Weekenddienst van vrijdag 12.00 uur t/m maandag 08.00 uur. Zaterdag 17 en zondag 18 november: Tandarts R.W. Schuurman, Kerkstraat 17, Rijnsburg, tel. 4020548. Spreekuur van 17.00-17.30 uur. WEEKENDDIENST DIERENARTSEN Voor de weekendienstregeling bel: 071-40 129 30. APOTHEEK De apotheek in Katwijk is op werkdagen (maandag t/m vrijdag) geopend van 8.00 tot 17.30 uur. Apotheek Sloothaak in Rijnsburg is geopend op werkdagen van 8.00-18.00 uur. Avonddienst van 17.30 tot de volgende morgen 8.00 uur. Weekenddienst vrijdag 17.30 tot maandagmorgen 8.00 uur: Dienstapotheek DAB te Voorhout, Rijnsburgerweg 4c, telefoon 0252-240216. Zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur is geopend: De Katwijkse Apotheek, Princestraat 3, tel. 4012755 en van 09.00-13.00 uur Apotheek Rijnsoever, Hoornesplein 111-113, tel. 4026457, Apotheek Sloothaak zaterdags van 09.00-14.00 uur. Vanaf 1 januari 2006 heeft LLOYDS Apotheek Katwijk aan de Rijn elke week (uitgezonderd feestdagen) op donderdag koopavond tot 20.00 uur. LLOYDS Apotheek de Jong is gesloten. ZWAAN OSTEOPATHIE Ligusterstraat 2a, 2225 RG Katwijk, tel. 071-4074384 info@zwaanosteopathie.nl www.zwaanosteopathie.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK KATWIJK Cleijn Duinplein 14 2224 AX Katwijk Voor spoed en bevallingen: 06-51338742 Spreekuurdagen van maandag t/m donderdag. Telefonisch spreekuur op maandag t/m donderdag van 9.00-12.00 uur op 071-4072933 U kunt zich, zodra de test positief is, telefonisch maar ook via onze website aanmelden voor de eerste afspraak: www.verloskundigenkatwijk.nl

Bestel snel en eenvoudig online uw 

‹Œ™‹ŽŽ‡Â?‹‡†‡”‡‡Â?Šƒ”–‡Ž‹ŒÂ?„‡†ƒÂ?Â?‡Â?˜‘‘”ƒŽŽ‡ ™ƒ”Â?‡„Ž‹ŒÂ?‡Â?˜ƒÂ?Â?‡†‡Ž‡˜‡Â?‡Â?„‡ŽƒÂ?‰•–‡ŽŽ‹Â?‰ǥ ‹Â?™‡ŽÂ?‡˜‘”Â?†ƒÂ?‘‘Â?„‡–‘‘Â?†ǥ˜‘‘”‡Â?Â?ƒŠ‡– ‘˜‡”Ž‹Œ†‡Â?˜ƒÂ?‘Â?œ‡Â˜ÂƒÂ†Â‡Â”ÇĄ‘’ƒ‡Â?‘˜‡”‰”‘‘–˜ƒ†‡” 

Na een leven vol moeite en zorg is onze lieve vriendin door de Here weggenomen

Samen met u zoeken naar een persoonlijke invulling van het afscheid.

Boeken proeven, leeskringdaten, voorleesbingo

Gerrit Brinksma

Na afloop van de begrafenis is er tevens gelegenheid tot condoleren in Het Anker.0252-240212

Interactieve avond in bibliotheek

Mark en Anita Jan Anouk Ryan

op de de op

‹Â?†‡‰‡œ‡‰‡Â?†‡‘—†‡”†‘Â?˜ƒÂ?͝ʹŒƒƒ”Ǥ Ǥ˜ƒÂ?†‡”ƒ”‡Ž ‡Ž‡Â? Ž‘‘” ”——•ǥ†”‹áˆşÂ‹Â?†‹‡”„ƒ”‡Š‡”‹Â?Â?‡”‹Â?Â‰áˆť Ž‡‹Â?ÇŚ‡Â?ƒ…Š–‡”Â?Ž‡‹Â?Â?‹Â?†‡”‡Â? ͳͲÂ?‘˜‡Â?„‡”ʹͲͳʹ ƒ•–Š—‹•Š‘ˆ͚͜ǥʹʹʹ͡ ƒ–™‹ŒÂ? ”‹•‰‡Ž‡‰‡Â?Š‡‹†–‘–…‘Â?†‘Ž‡”‡Â?ǤǤ†‹Â?•†ƒ‰ ͳ;Â?‘˜‡Â?„‡”˜ƒÂ?ͳ͝ǤͲͲ–‘–ʹͲǤͲͲ——”‹Â?Š‡– ”‘—™…‡Â?–”—Â?ÇĄ—‹†•–”ƒƒ–ͳͲ;–‡ƒ–™‹ŒÂ?Ǥ ‡”‘—™†‹‡Â?•–œƒŽ‰‡Š‘—†‡Â?™‘”†‡Â?ǤǤ ™‘‡Â?•†ƒ‰ͳ͜Â?‘˜‡Â?„‡”‘Â?ͳͲǤ;Ͳ——” ‹Â?†‡ƒ—Žƒ˜ƒÂ?†‡„‡‰”ƒƒˆ’Žƒƒ–•—‹Â?”—•–ƒƒÂ?†‡ ƒ”Â?ŽƒƒÂ?–‡ƒ–™‹ŒÂ?ǤƒÂ?•Ž—‹–‡Â?†œƒŽ‘Â?•–”‡‡Â?• ͳͳǤ;Ͳ——”†‡„‡‰”ƒˆ‡Â?‹•’Žƒƒ–•˜‹Â?†‡Â?‘’ ˜‘‘”Â?‘‡Â?†‡„‡‰”ƒƒˆ’Žƒƒ–•Ǥ ƒ†‡„‡‰”ƒˆ‡Â?‹•‹•‡”‰‡Ž‡‰‡Â?Š‡‹†–‘–…‘Â?†‘Ž‡”‡Â? ‹Â?†‡‘Â?–˜ƒÂ?‰•–”—‹Â?–‡˜ƒÂ?†‡ƒ—ŽƒǤ   

  ÇĄ  

 Ǥ

uitvaartbegeleiding

In samenwerking met Jacoline Imthorn

Wij zijn blij en dankbaar dat wij deze dag mogen beleven.

Toch nog onverwachts ben je van ons heengegaan, je hebt altijd voor ons klaargestaan. Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven, zo was je hele leven. Je was een schat voor ons allen, je te moeten missen zal ons zwaarvallen.

Nan de Mooij

‹ŽŽ‡Â?‹Â?ƒ˜ƒÂ?†‡”ÂƒÂ”Â‡ÂŽÇŚ —‹Œ– Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´

de dag te gedenken dat wij 60 jaar getrouwd zijn.

(zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)ƒÂ?Â?„ƒƒ”†ƒ–™‹ŒŠƒƒ”œ‘ŽƒÂ?‰‹Â?‘Â?•Â?‹††‡Â? Â?‘…Š–‡Â?Š‡„„‡Â?ÇĄÂ?ƒƒ”‘‘Â?Â„Â‡Â†Â”Â‘Â‡ÂˆÂ†ÇĄ†‡Ž‡Â?™‹Œ —Â?‡‡†ƒ–†‡ ‡‡”‡˜ƒÂ?‘Â?•Š‡‡ˆ–™‡‰‰‡Â?‘Â?‡Â? Â?‹ŒÂ?‹Â?Â?‹‰‰‡Ž‹‡ˆ†‡Â˜Â”‘—™ǥ‘Â?œ‡ÂŽÂ‹Â‡Â˜Â‡ÇĄœ‘”‰œƒÂ?‡ Â?‘‡†‡”ǥ‰”‘‘–nj‡Â?‘˜‡”‰”‘‘–Â?‘‡†‡” 

Kees de Jong & Aat de Jong-Aandewiel

Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Katwijk Speciaal. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

DINSDAG 13 NOVEMBER 2012

͜ʹ

Op D.V. maandag 19 november aanstaande hopen wij

Aanleveren familieberichten

tel. 071 4074440geboorte-, huwelijksof gelegenheidskaart op

COLOFON

KATWIJK SPECIAAL Oplage 18.000 www.katwijkspeciaal.nl Uitgave van

www.KaartenKeus.nl Ambachtsweg 7a Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 - fax (071) 403 23 25 De collecties zijn ook in te zien bij Drukkerij All-in aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk, tel. 071 408 14 97 KaartenKeus.nl is een onderdeel van

Redactie Melanie Thijm tel (071) 402 29 01 - fax (071) 403 23 25 Gsm: 06 41 51 79 75 e-mail: redactie@katwijkspeciaal.nl Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 11.00 uur, nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties Contactgegevens Binnendienst Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Katwijk Speciaal Sluitingstijd advertenties vrijdag 11.00 uur Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. De Katwijk Speciaal wordt gratis huis-aan-huis bezorgd en is daarnaast verkrijgbaar bij: Van den Berg * Callao * Digros * Het Valutahuis* Albert Heijn Bezorgklachten Uitgeverij Verhagen, tel. 071-4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging. De krant wordt nog dezelfde dag nabezorgd als de klacht voor vrijdag 12.00 uur bij ons binnen is.


Haal een beter rendement uit uw spaargeld

Brandstof cheque cadeau* t.w.v. e 22,50 of e 45,00

Auto onderhoud voor alle merken Heldere & eerlijke prijzen A/B segment bv C1, Panda, 207, Clio, Fiesta, Polo, Swift, Ibiza

Kleine beurt

e 119,-

Grote beurt

e 219,-

Grote beurt

e 259,-

Grote beurt

e 299,-

C segment bv Golf, 307, C4, Focus, Corolla, Civic, Leon, i30

Kleine beurt

e 159,-

D segment bv A4, Passat, Mondeo, Passat, 407, V50, C5, Laguna, Superb

Kleine beurt

e 199,-

Voor Diesel wordt e 20,- extra per beurt gerekend Bij elke onderhoudsbeurt krijgt u een brandstofcheque cadeau t.w.v. € 22,50 bij besteding van minimaal

Op zoek naar rendement?

Tijd voor een nieuwe badkamer!

100 euro en t.w.v. € 45,00 bij besteding van minimaal 200 euro. In te wisselen bij één van de drie volgende Shell tankstations. Wassenaarseweg 65, Katwijk - Ambachtsweg 1, Katwijk - Beeklaan 5, Noordwijk. Meer aanbiedingen op www.motorhuis.nl/katwijk

* Geldig t/m 31-12-2012 voor nieuwe werkplaatsafspraken

Motorhuis Katwijk, Lageweg 22, 2222 AG Katwijk, t. 071 402 92 03 | www.motorhuis.nl/katwijk

De gemiddelde rente op een spaarrekening is op dit moment 2,6%. Een schijntje. Zeker wanneer u hier ook nog vermogensbelasting over moet betalen. Maar we zetten graag nu iets opzij om later te kunnen genieten. Dus waarom begint u daar vandaag niet al mee? Sanidrõme weet wat genieten is, zonder enig omkijken. Want wij ontzorgen u volledig. Van sloop t/m oplevering van uw nieuwe badkamer.

www.sanidrome.nl/terlaak, Gieterij 8, Noordwijkerhout, (0252) 37 09 10

WeLLNess VOOr uW OGeN Maak nu een afspraak!

het persoonlijke oogzorg Plan van saton 01. zorgvuldige oogmeting 02. altijd een oogdrukmeting 03. altijd een gezondheidscheck met foto's van de binnenzijde van uw ogen

04. deskundig advies door gediplomeerde en ervaren opticiens en optometristen

www.satonoptiek.nl

AmsTerdAm

KATWIJK

LeIdeN

LeIderdOrP

OeGsTGeesT

1e van der Helststraat 3a, 1073 AA T +31(0)20 5788500

Princestraat 38, 2225 GC T +31(0)71 4014763

Lange mare 118, 2312 GV T +31(0)71 5131010

Winkelhof 43, 2353 TT T +31(0)71 5412521

Terweeweg 52, 2341 Cs T +31(0)71 5652090


Katwijk Speciaal

DINSDAG 13 NOVEMBER 2012

Scum Rockfest 2012 Zaterdag 17 November organiseert jongerencentrum Scum de 3e edtitie van Rockfest. Verdeelt over 2 podiums zullen 5 bands helemaal los gaan.Rockfest 2012 opent met de band Relouded Coverband Reloaded is ontstaan medio april 2008, de band is opgestart door een aantal muzikanten die als doel hadden om gewoon één avond per week lekker muziek te maken. Inmiddels is de band door de jaren heen behoorlijk gegroeid in muzikaal en professioneel opzicht. De samenstelling en ervaring van de band/leden stelt de band in staat om het repertoire heel breed te houden, rock reggae blues soul of pop we spelen het allemaal overwinning en ondergang. Over leven en dood. Kortom , over het leven De 2e band van de avond is het katwijkse Ocean Spirit Wit woest schuimend is de branding. Een stevige zuidwesterstorm zweept de zee hoog op. Het geraas van de wind en het bulderen van de branding veroorzaken een stormachtig geluid. Maar wacht: Vanuit het noorden hoor ik muziek. Ik hoor de geest van Thin Lizzy. De geest van Iron Maiden. De geest van Wishbone Ash en Pink Floyd. Gierende gitaarsoli. Mysterieuze melodieën. Na Ocean Spirit zal Craptellica het podium betreden Craptellica, the ultimate tribute to Metallica! Craptellica is een van de

beste Metallica tribute bands die ons land rijk is. Een zeer ervaren band die nummers van Metallica met precisie naspeelt in een energieke show. Het zwaartepunt van de set wordt gevormd door het vroegere werk van de band, maar ook recenter werk komt aan bod. Craptellica bestaat uit Stefan Brand op zang en gitaar, Bart Schoenmaker op gitaar, Chris Brand op drums en Richard Olyerhoek op bas. Laat Craptellica je meenemen op een reis van 25 jaar van de beste metal ooit gemaakt! CRAP UP YOUR ASS!!! Na Craptellica zal Thiscover in de kleine zaal afsluiten ThisCover is de pop/rock coverband uit de regio Zoetermeer/Den Haag die je niet mag missen op je Rockfest. De band bestaat uit vijf enthousiaste muzikanten die elk al geruime tijd meedraaien in het bandcircuit. Zoveel mogelijk optreden en lol maken, dat is wat de leden van ThisCover het liefst doen. De band speelt covers uit de jaren ’70, ’80 en ’90 en nummers die nu in de hitlijsten zijn terug te vinden. Hun repertoire bestaat onder meer uit nummers van Joss Stone, Anouk, Trijntje, Robbie Williams, Amy Winehouse en meer. De avond zal afgesloten worden door Valkenburgse coverband Refill Deze band bestaat uit enkele leden van Whiplash. Refill’s reportaire bestaat o.a uit nrs van Guns N ‘Roses , Kiss en Queen. Zaal open 20.30 aanvang bands 21 uur entree is €3,- aan de deur geen VVK 16+ Scum is te vinden aan de Noordduinseweg 3 Voor meer info www. scumkatwijk.nl

Rehoboth vrouwen koffieochtend

Ontdek je talent bij de eigentijdse workshops

Column door Aad Kraaij

The Art Squad Katwijk

WAt gAAt er verAnderen voor een lopende hypotheeK in 2013?

Op woensdagmorgen 21 november is er weer een koffieochtend in het Maranatha-centrum aan de Poolster. Elza Hoek en Corrie Duindam verzorgen deze ochtend met het thema Ï have a dream”, uit het boekje Önderkoning bij de gratie Gods”van Henk Binnendijk. Voor het muzikale gedeelte mogen we weer op Hanneke van der Boon rekenen.Vanaf 9.15 uur is er koffie/ thee, en we beginnen uiterlijk om 9.45 uur.

You Tube films maken? DJ ambities? Streetartist worden? Alles is mogelijk bij de Culturele workshops van The Art Squad Katwijk. Elke workshopserie bestaat uit drie of vier bijeenkomsten van € 3,- per keer. Aanmelden via Kattuk.nl of kom gewoon langs. De eerste keer is gratis!

Andreas koffieochtend Andreaskoffieochtend op dinsdag 20 november. Hiervoor is Marijke van Duijn uitgenodigd. Zij heeft als onderwerp “vrucht dragen”voor ons uitgekozen n.a.v. Marcus 4, De gelijkenis van de zaaier. Koffie en thee vanaf 9.15 uur. Aanvang 9.30 uur. Plaats: Kerkhaventje.

Onder de naam T.A.S.K. (The Art Squad Katwijk) organiseert Factor Welzijn vanaf volgende week een nieuwe reeks van eigentijdse culturele workshops voor jongeren van 12-18 jaar. De meeste workshops vinden plaats in de middagen tijdens de openstelling van de Factory in de diverse jongerencentra en bij Kattuk.nl. Er zijn workshops Graffiti, Stop-motion film (You Tube), DJ workshop, theater, Street Art, Visagie (make up art), Djembe, Art- en concertfotografie en Gezond koken. De workshops zijn een onderdeel van het CKV (cultureel Kunstzinnige Vorming) jaarprogramma van het Voortgezet Onder-

wijs wat is ontwikkeld in het kader van de combinatiefunctie cultuur.

Programma

Het volledige programma van de workshops, inclusief data, tijden en locaties, is te vinden op www. kattuk.nl. Hier is ook een korte omschrijving van de inhoud van de diverse workshops te vinden.

Pitch

Voor diegene die niet zeker weet of hij/zij de workshop leuk vindt wordt er tijdens de eerste bijeenkomst een Pitch gehouden. Tijdens deze Pitch wordt de bedoeling van de workshop uitgelegd door de workshopgever. De workshops bestaan uit drie of vier bijeenkomsten. Deze eerste keer is gratis!

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via www. kattuk.nl. Dan ben je zeker van een plek, want vol=vol. Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met arno@kattuk.nl of peter@factorw.nl

Ichtus Koffieochtend Woensdag 21 november op de koffieochtend van de Ichtuswijk komt Lobath Kraayenoord spreken. Lobath groeit op in een gezin samen met haar drie zussen. De dagen staan in het teken van mishandeling en misbruik. Lobath vertelt het verhaal van haar innerlijke strijd om te overleven en het gevecht met de buitenwereld die niets lijkt te zien. Op extreem jonge leeftijd gaat ze noodgedwongen op kamers wonen. Na een compleet dieptepunt en zelfmoordpoging begint haar opbouw naar een nieuw leven. Een leven waar God steeds meer het middelpunt van wordt. Door deze draai in haar leven ontwikkelt Lobath zich van een vertrapt kind tot een sterke, krachtige vrouw. Wanneer: woensdag 21 november Waar: Ichthuskerk Tijd: 9.30 uur van af 9.00 uur staat de koffie klaar

Scum Hardstyle Party Met de vorige editie nog vers in het geheugen is het op zaterdag 24 November alweer tijd voor de vierde Scum 12/16 Hardstyle party! Inmiddels heeft Scum al een aantal keer ruim honderd jongeren tussen de 12 en 16 jaar weten te trekken naar dit succesvolle concept. DJ Mystica en DJ Estaloca zullen tijdens dit feest de allernieuwste en vetste hardstyle van dit moment draaien! Naast deze twee artiesten zullen ook een drietal jongeren optreden als dj. Deze jongeren volgden eerder de dj workshop in Scum en zijn nu klaar voor het ‘echte werk’.Het feest wordt niet alleen bezocht door jongeren tussen de twaalf en zestien jaar oud. Ook de vrijwilligers die op de avond actief zijn, zijn tussen de twaalf en zestien jaar. Zij zorgen ervoor dat de Bar, Deur en Garderobe bemand worden.De deuren van Scum gaan om 20:30 uur open voor publiek en het feest duurt tot 00:00 uur. De toegang voor deze avond is helemaal gratis.

iedereen iedereen verdient een verdient een morgen morgen

Aad Kraaij is Hypothecair Planner en geeft maandelijks zijn visie op het gebied van hypotheken en wonen.

over je pensioen, en of je dan nog de hypotheeklasten kunt betalen. Want de hypotheekrente is maximaal 30 jaar aftrekbaar. En heb je een aflossingsvrije hypotheek dan wordt je bruto maandlast, na 30 jaar, je netto maandlast. Het staat je natuurlijk vrij om zelf af te lossen. Maar misschien wil je dat wel op een structurele basis doen. Dat kan door (een deel van) de aflossingsvrije hypotheek om te zetten in een annuïteiten- of lineaire hypotheek. Een andere optie, die alleen vanaf 1 januari 2013 niet meer mogelijk is, is de aflossingsvrije hypotheek omzetten in een bankspaar- of spaarhypotheek. Het voordeel van deze hypotheekvormen ten opzichte van de annuïteitenhypotheek is dat de netto maandlasten lager zijn. Je moet dit dan wel snel regelen, omdat het ook enkele weken duurt om wijzigingen door te voeren. Je hypotheek verhogen, oversluiten of verhuizen? Een lopende hypotheek wordt door de nieuwe wetgeving eerbiedigt. Zelfs als je de hypotheek gaat oversluiten of als je gaat verhuizen. Maar wordt je hypotheek dan hoger dan je huidige hypotheek, dan gaat voor dat extra deel wel gelden dat je verplicht een annuïteiten- of lineaire hypotheek moet afsluiten. Ten minste als je de hypotheekrente wilt kunnen aftrekken. Je financiële adviseur Het loont altijd de moeite om in de bovengenoemde situaties contact met je eigen financiële adviseur op te nemen. Uiteraard is deze adviseur volstrekt onafhankelijk en niet gebonden aan een bank of andere partij. Deze adviseur is op de hoogte van uw eigen persoonlijke situatie en kan u een gericht advies geven. Overigens betreft het bovenstaande allemaal alleen nog maar plannen. Deze plannen moeten nog definitief worden, maar de kans daarop is groot.

Jephtha door COK Hallelujah Eén van de laatste werken van Georg Friedrich Händel wordt op vrijdag 23 november 2012 uitgevoerd in de Dorpskerk te Katwijk aan den Rijn. De Jephtha, het wereld beroemde muziekstuk van Händel over enkele hoofdstukken uit het Bijbelboek Richteren.

Vermist

4-10. Kater 8 weken oud, rood wit, halflangharig, Nachtegaallaan, Katwijk. 5-10. Kater 4 maanden, blauw, Anemoonstraat, Katwijk. 16-10. Poes 2 jaar, beige grijs, Dwarsstraat, Katwijk. 19-10. Poes 1 jaar, zwart wit, zwarte vlek op de neus, Langeveldstraat, Katwijk. 19-10. Kat, grijs wit zwart, loopt al een week in het centrum van Katwijk. 27-10. Agapornis, olijfgroen oranje, Gevonden in Katwijk.

Waar moet je op letten bij een lopende hypotheek? Heb je een kapitaalverzekering in box 3? Als je een verzekering hebt in box 3 dan is het zeer aan te raden om snel advies bij je hypotheekadviseur te vragen, omdat je misschien wel actie moet ondernemen voor 1 januari 2013. En hoewel het best ingewikkelde stof is, zal ik proberen het toch zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Veel mensen hebben een verzekering afgesloten waarmee aan het einde van de looptijd de hypotheek afgelost wordt. Dat kan een beleggingsverzekering zijn maar ook de spaarverzekering van een spaarhypotheek. Nu had je altijd twee mogelijkheden: 1. Je kon belastingvrij sparen/beleggen binnen een zogenaamde Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW). Je moest dan wel voldoen aan een aantal fiscale voorwaarden. Of: 2. Je kon de verzekering in box 3 plaatsen. Dat hield in dat je vermogensrendementsheffing betaalde over het opgebouwde vermogen (tenminste als je boven de ruime vrijstellingsbedragen uitkwam).

Heb je structurele aflossingsplannen? Heb je een groot deel van je hypotheek aflossingsvrij? Dan verandert er per 1 januari 2013 op zich niets. Je wordt niet verplicht om te gaan aflossen, zoals wel gaat gelden voor starters. Maar misschien maak je je wel zorgen

Voor informatie over vermiste en gevonden dieren kunt u bellen 071-5665500, of kijk op de website www.dierenmeldpunt .com.

Gevonden

In het Belastingplan 2013 staat dat alleen voor nieuwe hypotheken de hypotheekrenteaftrek wijzigt. Toch kan de nieuwe wetgeving ook gevolgen hebben voor mensen met een lopende hypotheek. Eerst nog even kort de twee belangrijkste maatregelen. Voor nieuwe hypotheken is vanaf 1 januari 2013 de hypotheekrente alleen aftrekbaar voor een annuïteiten- (of lineaire)hypotheek. En vanaf 1 januari 2013 kun je niet meer belastingvrij sparen/beleggen in een nieuwe spaar- of beleggingsverzekering of op een spaar- of beleggingsrekening (de zogenaamde KEW, SEW en BEW).

Voor mensen met nog weinig vermogen kon het interessant zijn om eerst de verzekering in box 3 te plaatsen. Pas op het moment dat het vermogen boven de ruime vrijstelling uitkomt, zet je de verzekering om in een KEW. Maar omdat vanaf 1 januari 2013 het niet meer mogelijk is om een KEW af te sluiten, is het nu (voor 1 januari 2013) van belang om een beslissing te nemen of je de verzekering in box 3 laat of overzet naar een KEW. Dat kan in de toekomst duizenden euro’s schelen. Je hypotheekadviseur kan je adviseren wat in jouw geval het beste is.

Dierenmeldpunt

18-10. Kater, rood witte bef buik en pootjes, Wethouder FE meerburg sr kade, Katwijk. 27-10. Kat, cypers wit, is jong, Rijnstraat, Katwijk.

Van Egmond Van Hirtum / De Hypotheekshop

Jongerenavond in ‘t Zandgat Op 14 november komt Alie Hoek-van Kooten spreken over het onderwerp “als jou leven anders loopt”. We hebben allemaal onze toekomstdromen. Als we jong zijn hebben we dat zéker. We willen misschien wel carrière maken en veel geld verdienen. Iemand anders wil graag trouwen, kinderen krijgen noem zo alle “toekomstplannen” maar op. Toch is het belangrijk om Gods wil daar in te kennen. Aan Hem goedkeuring te vragen en niet alleen zelf je weg uit te stippelen. Want ondanks onze plannen kan onze weg heel anders gaan kan ons leven (door een bepaalde gebeurtenis) helemaal anders lopen. Misschien worden we ziek of neemt God iemand weg waar jij heel veel van houdt. Wat kan het dan moeilijk zijn om daar Gods leiding in te zien. Misschien ben jij wel zo’n jongere, die het allemaal niet kan begrijpen dat God juist DIE weg met jou gaat, die jij helemaal niet hebt gewild. Misschien zoek je wel wanhopig naar rust in je leven. Wie anders dan onze Heiland kan dat geven? Maar wellicht ervaar je dat helemaal niet. Allemaal vragen waar je mee kan rondlopen. Alie Hoek-van Kooten, voor ons geen onbekende, hoopt deze avond hierover meer te vertellen, daarom nodigen wij jullie allemaal weer van harte uit om deze avond weer naar het Zandgat te komen. We beginnen om kwart voor acht met het zingen van prachtige liederen. In de pauze is er weer gelegenheid om gezellig met elkaar wat te drinken! En natuurlijk is er na afloop weer een lekkere verrassing. Tot ziens op woensdagavond 14 november a.s. Locatie: ’t Zandgat, E.A. Borgerstraat 58a. Zaal open om 19:15 uur, we beginnen om 19:45 uur. Zie voor meer informatie: www.jongerenavondenkatwijk.nl

De raad van Israëls oudsten besluit om te trachten het ondraaglijke juk der Ammonitische terreur af te werpen. Al achttien jaar heeft de overheersing geduurd; thans roept de raad de verbannen Jephtha terug om als leider van het volk op te treden. De held geeft aan de roepstem van het oude land gehoor en doet voor hij ten strijde trekt, Jahweh de belofte aan hem te offeren datgene wat bij thuiskomst hem het eerst ontmoet. En als hij dan inderdaad de overwinning behaald en zegevierend naar huis trekt, is het zijn enige dochter Iphis, die hen als eerste begroet. Niettegenstaande de naar Italiaanse trant wat operaachtig aandoende bewerking van dit oudtestamentisch verhaal, heeft de oude meester een kunstwerkgeschapen, waarin hij zijn talent in de meest ontwikkelde zin heeft ontplooid. Tijdens de arbeid aan dit oratorium werd Händel door een oogziekte gegrepen, die hem van het gezicht beroofde. Maar het lijkt wel alsof het werk daardoor eerder aan diepgang heeft gewonnen. Vooral de koren moeten tot de beste gerekend worden, wat men op het gebied van de oratoria kent. Al dadelijk het eerste koor met zijn dansritme tekent het profane en oppervlakkige van de Molochdienst,

terwijl het koor “O, God behold our sore distress” als een machtig gebed van het volk Gods tot Jahweh opklinkt. In het daarop volgende koor wordt in fraaie klankkleur de onstuimige zee met het uitgestrekte strand geschilderd. In vertrouwen op God trekt het leger ten strijde. Het hoogtepunt wordt wel bereikt in het zesde koor, wanneer te midden van de feestvreugde als een donderslag de rampzalige gelofte Jephtha in de diepste wanhoop doet vervallen, terwijl het volk in deemoed zich buigt voor zijn God. Prachtig is hier de berusting van het volk verklankt, een troost voor de zwaar getroffen vader, die nu vastbesloten is zijn woord in stand te doen. Dit is een van gedeelte uit het oratorium, dat zijns gelijk in de muziekliteratuur nauwelijks kent. Na het ingrijpen van de engel voert een reeks recitatieven en aria’s het oratorium naar het slotkoor dat door een magistraal gecomponeerd kwintet wordt ingeleid. (Info Bron v. d. Knaap). Bent u na het lezen van dit bericht, nieuwsgierig geworden en wilt u deze prachtige uitvoering bijwonen, dan kunt u voor het verkrijgen van kaarten terecht bij de volgende verkoopadressen: D. de Mooij, Crocusstraat 34, tel. 071-4071266; VVV Katwijk, tel. 071-4075444; L. van der Plas, Tijmstraat 42, tel. 071-4074831; boekhandel Van den Berg, Achterweg 12, tel. 071-4080800; Schoenhandel Van den Berg, Princestraat 22d, tel, 071-4030911; Boekhandel Het Baken, Secr. Varkevisserstraat 37, tel. 071-4013001 of via, WWW.cokhallelujah.nl , klikken op agenda en vervolgens aanmelden bij Vocal Web.

t s i l a i c e p s e d n a v

VERS

Kibbeling 500 gram 5,Gebakken haring 5 stuks voor 4,per kg 12,50 2 kg voor 20,Sliptong (Gevild gewogen per kg 13,75 2 kg voor 22,-) Uit de rokerij (elke dag warm v.a. 10 uur:) Makreel p.st. 2,75 2 voor 5,Brado of kippers 5 voor 4,Bokking topkwaliteit! 5 voor 5,*Rode poon 3 kg 5,*Schol of schar 2 kg 5,*Schol III p/kg 3,50 2 kg 6,ELKE WOENSDAG:

Woensdag 14 nov. t/m zaterdag 17 nov. aanbiedingen:

0.89 89 kilo 1. 45 kilo 2. 30 15 stuks 3. 45 5 kilo 2.

Geschrapte bospeen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 gram

Hollandse trostomaten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gieser Wildeman stoofperen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Perssinaasappels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eigenheimers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nieuwe oogst! Pinklady en Yazz appelen Maandag 19 + dinsdag 20 november aanbieding:

Gesneden koolraap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 gram

0.89

WEEKEND 16 EN 17 NOVEMBER Sinterklaas weer in het land! Dus:

€ 2,30 2e zak halve prijs Gevuld speculaastaartje € 5,95 Met 100% amandelspijs Appelbotter € 3,95 Verse pepernoten

250 gram

Luxe krentenbrood met gele room, amandelspijs en verse appelschijfjes

Speculaaspopjes 100 gram 2 stuks voor € 2,70 Uitweeg amandelmarsepein 200 gram € 4,60 Nu in onze winkel: Diverse originele marsepeinfiguren Ideeën voor uw Sint- en Kerst-Vers-Pakketten!

(*om zelf schoon te maken)

Jan Tooropstraat 59 Katwijk - (071) 4072001

Rijnstraat 82 Katwijk a/d Rijn Tel. 071 402 95 83

www.bakker-roodenrijs.nl


Appartementen in Rijnsburg nu vanaf €164.500* met 12,5% Koopgarant-korting! • Oppervlakte 77m2 tot 122m2 • Met prettige buitenruimte: tuin, balkon of terras • Prijs is inclusief eigen plaats in garage • Met 12,5% Koopgarant-korting zowel voor starters als voor doorstromers • Start bouw verwacht in januari 2013 • Koop nog voordat de financieringsregels veranderen!

INFORMATIEAVOND donderdag 15 november van 19.00 tot 21.00 uur bij De Leeuw Makelaardij Rijnsburgerweg 100 in Rijnsburg!

Westerhaghe: 62 comfortabele appartementen, 52 ruime eengezinswoningen. Scherp geprijsd, goed bereikbaar, alle voorzieningen dichtbij. Meer weten? Kijk snel op westerhaghe.nl of bel De Leeuw Makelaardij (071) 405 16 16. Het nieuwbouwproject in Rijnsburg van

* Prijs is vrij op naam en inclusief 12,5% Koopgarant-korting.

KeuKens EN AppArAtuur UW TEGEL- EN BADKAMERSPECIALIST

Tapijt, gordijnen en binnenzonwering

UW TEGEL- EN BADKAMERSPECIALIST

TEgElvloErEN

wand-vloertegels • natuursteen • parket • laminaat • tapijt keukens • apparatuur • gordijnen • binnenzonwering

Sandtlaan 42-56 • Katwijk • www.nieuwonen.nl


Katwijk Speciaal

DINSDAG 13 NOVEMBER 2012

Winst en kop voor vv Katwijk De duels tussen de beide kemphanen waren in de Topklasse de afgelopen jaren telkens een garantie voor spektakel. Dat bleef deze keer uit, maar geen enkele Katwijker die daar om maalde na afloop van de wedstrijd. Katwijk won met 1-0. Afgelopen jaar waren in het slotweekeinde alle ogen gericht op het duel tussen Katwijk en Spakenburg. De Spakenburgers, toen nog met Ivo Rottiné in de gelederen, konden kampioen worden op Katwijks grondgebied. Een sterk gehavend Katwijk was destijds kansloos tegen de “blauwen”. Hoe de tijden kunnen veranderen bleek zaterdag. De Spakenburgers, die toch iets goed te maken hebben, speelden afwachtend, achterover leunend gokten zij aanvankelijk op de counter. Katwijk - tegenwoordig ook niet meer van gisteren - weigerde in die val te lopen, waardoor de eerste helft zich als een schaakspel ontspon. Bepaald niet het spektakel dat eerdere edities deed doen verwachten. Kansen kwamen er voor de geduldige Katwijkers wel. Voor Jeffrey Jongeneelen bijvoorbeeld, die zijn inzet maar net voorlangs zag gaan. Of voor Joost Leonard, vrijgespeeld door Marcel Huisman mikte hij naast de goal. Namens de Blauwen was Raily Ignatio dichtbij, maar hij zag zijn schot tot corner verwerkt. Donny van Oijen opende na 52 minuten uiteindelijk de score. Mooi

KDC sleept remise uit het vuur In de externe competitie kreeg damclub KDC deze week bezoek van de dammers van Damlust uit Gouda. In een spannend duel dat alle kanten op had kunnen gaan, mochten beide partijen zich wel enigszins gelukkig prijzen met een gelijkspel.

weggespeeld door Jerghinio Sahadewsing verschalkte hij keeper Sven Taberima met een listig wippertje. Enkele minuten later kreeg Jongeneelen de kans de wedstrijd in het slot te gooien. Na goed doorgaan van Van Oijen raakte hij echter de doelpaal. Maar met de rode kaart van Jeroen Hessing leek het dan toch gedaan. De Spakenburgaanvoerder sloeg Leonard buiten het zichtveld van de prima fluitende Duarte, maar moest op aangeven de resoluut vlaggende assistent het veld verlaten. Dat lot verdiende vice-aanvoerder Maarten Woudenberg even later wellicht ook, maar zijn natrappen werd over het hoofd gezien. Katwijk weigerde echter te profiteren van de overtal-situatie en een steeds opportunistischer voetballend Spakenburg, onder aanvoering van een luid schreeuwende Johan

de Kock (wat dat betreft een goede vervanger van de “helaas” verdwenen Hans Kraaij jr.). En dat bood kansen, voor Ignatio bijvoorbeeld, die een goede voorzet van Jaap van Duijn naast kopte. Katwijk aan de andere kant was erg dichtbij de beslissing toen Sahadewsing de lat raakte en de ingevallen Martin van Eeuwijk had met wat meer accuratesse ook de wedstrijd kunnen beslissen. Het bleef echter bij 1-0. Daarmee pakt Katwijk alweer de koppositie in de Topklasse. Een positie die de afgelopen weken telkens slechts een houdbaarheidsdatum van een week had. Daar was op ‘De Krom’ zaterdag maar weinig angst voor. Ivo Rottiné: “We gaan hem nu zeker voor een week vasthouden. Ik hoop voor een week of twee of drie, vier. In ieder geval tot de winterstop. Maar uiteindelijk gaat het om de dertigste wedstrijd.”

Al snel stond er een 2-2 score op het bord. De tegenstander van Jack van der Plas kwam niet opdagen, waardoor KDC twee punten kon bijschrijven. Rick de Jong had een lastige avond tegen Gert Dankers. Rick liep al direct in een Haarlemmer zet en kwam op achterstand. Gert Dankers kende geen genade en holde Ricks stand steeds verder uit. Toen er ook nog een dam op het bord kwam te staan vond Rick het welletjes geweest en gaf hij zijn tegenstander de hand. Hans Klinkenberg speelde een sterke partij tegen Piet van Eeden, maar wist de winst niet veilig te stellen. Hans wist de stand van zijn tegenstander helemaal te kraken. Hij had de korte vleugel van zijn tegenstander lam gespeeld en had een ijzersterke verdediging over. Piet van Eeden wist echter nog net op tijd een remise te forceren. John Bruin was in uitstekende vorm in zijn partij tegen Leo Schouten. John had al snel het betere van het spel en zijn tegenstander had moeite om goed tegenspel te bieden. John kwam met een mooie zet ook nog dichtbij dam, maar moest het nodige geduld uitoefenen om die dam daadwerkelijk op het bord

te krijgen. De dreiging van de dam bleef boven het hoofd van Leo Schouten hangen. Hij probeerde er alles aan te doen om het niet zover te laten komen, maar het bleek allemaal uitstel van executie. Toen de dam eenmaal op het bord stond was de partijwinst voor John al snel binnen. Kees Plug hield het spel weer zeer gesloten in de opening, maar dit pakte niet goed voor hem uit. Zijn tegenstander, Dirk van Genderen, wist precies de vinger op de zere plek te leggen in Kees zijn opbouw en Kees moest zich in allerlei bochten wringen om niet meteen vast te lopen. Kees kon echter niet voorkomen dat hij een schijf zou verliezen en hield een verloren stand over. De klok deed Kees definitief de das om. Met een 5-5 stand op het scorebord waren de ogen gericht op de partij tussen Arjan Varkevisser en Bauke Bruinsma. Arjan had het lastig in deze partij en moest een aantal keer terug om weer wat speelruimte te krijgen. Toch bleef zijn tegenstander de druk opvoeren en met een zetje kwam hij ook nog op voorsprong met een moeilijk te veroveren schijf dichtbij dam. Dat schijf bij dam bood Arjan echter de mogelijkheid om venijn te brengen in het eindspel. Er kwamen allerlei dreigingen in het spel die Bruinsma’s mogelijkheden beperkten. Bruinsma werd voorzichtiger, maar liep steeds verder vast. Hierdoor kon Arjan nog een doorbraak afdwingen en kwam hij in een kansrijk ogend eindspel net te kort om de partij te winnen.

Rijnvogels weer met beide benen op de grond

Eerder dit seizoen toonden de Rijnvogels veerkracht na een snelle 2-0 achterstand bij SHO. Toen herpakte het team zich en trok het duel naar zich toe om uiteindelijk winnend te finishen. Tegen GHC kon dit pas later in de wedstrijd enigszins worden waargenomen. Voordien kregen de gastheren nauwelijks de gelegenheid om het spel te maken. Het was de verdienste van de Leidenaren die compact speelden zonder achterover te gaan leunen na de snelle voorsprong. Vanuit deze gedegen spelopvatting loerde het via snelle counters op mogelijkheden om de voorsprong uit te bouwen en via hun rechtervleugel ontstonden er gevaarlijke momenten voor het hok van Peter Messemaker die eenmaal met de uitgestoken voet de 0-2 voorkwam. Captain Tim Gonlag en de zijnen vingen de tegenstoten van de thuisclub bekwaam op. Toen Carl Krayenoord na aangeven van Pieter van den Breggen eindelijk wel een keer de vrije ruimte mocht induiken schoof hij vanuit een lastige hoek het leer naast het doel van Jeroen Peschier die meer werk in de (grauwe) lucht kreeg dan over de grond. Dat de Rijnvogels een 0-2 achterstand bespaard bleven dankte het aan Marouane El Idrissi die een snelle counter in vrije positie niet wist te verzilveren en de de verkeerde kant van de paal zocht. In de fase voor de thee herstelde de

Spectaculaire gravelbanen bij MVKV

Bas Mourits springt wel hoog maar zou niet scoren met zijn kopbal. thuisclub het evenwicht en zag de gelijkmaker aan zich voorbij gaan toen Carl Krayenoord een behoorlijke mogelijkheid over het doel van Peschier lepelde. Met 0-1 even op adempauze komen om na de thee toch beter voor de dag te moeten komen. Het tweede bedrijf begon veelbelovend. De Vogels kwamen beter voor de dag en kregen al snel de mogelijkheid om de zaken recht te trekken. Maar Jeroen Peschier lag in de weg toen Carl Krayenoord van dichtbij te gehaast tegen de sluitpost aanschoot, hiermee het voorbereidende werk van Dirk Varkevisser niet belonend. Het was het signaal om met meer passie en gedrevenheid het spel naar Rijnvogelzijde te doen overhevelen. Het werd beloond. Pieter van den Breggen rukte op en schoof het leer bijtijds en nu subtiel in de voeten van Mitchel Beijersbergen. De uitlopende Peschier was na het met uiterste precisie geplaatste lobje van de Vogelspits een kansloze doelman. De tijd rijp om door te drukken nu de thuisclub meer grip op het duel kreeg? Het kwam er niet van. Wel een aantal penibele situaties voor de Leidse veste, vooral na corners, maar de Leidse touwen werden echter niet gevonden. Aan de overzijde was het bijna wel raak toen een messcherpe uitval namens Danny

Rad van Sinterklaas op sportpark Nieuw Zuid Aankomend weekend is Katwijk in de ban van de intocht van Sinterklaas. Na afloop van de competitiewedstrijd tussen Quick Boys en DTS Ede op zaterdag 17 november aanstaande vindt in het clubhuis op sportpark Nieuw Zuid het Rad van Sinterklaas plaats. De loterij was in het verleden een groot succes en wordt door de vrijwilligers van Quick Boys in samenwerking met Intertoys Katwijk en Profile Paul nieuw leven ingeblazen in de vorm van een avondvullend programma met een DJ en heel veel prijzen! De opbrengst van het evenement komt geheel ten goede aan de jeugdopleiding van K.v.v. Quick Boys. Het clubhuis wordt tijdens het evenement omgetoverd in een groot speelgoedparadijs. Honderden geweldige prijzen zullen vanaf 17:00 uur worden verloot door de spreekstalmeesters Johan Varkevisser en Kees Guijt, zoals kinderfietsjes, stepjes, Wii, Nintendo 3DS, bestuurbare auto’s, LEGO, computerspellen, tablets, HIFI-sets, discolampen, barbiepoppen, puzzels, snoepgoed en nog veel meer. De loterij wordt afgesloten met een superronde met een geweldige hoofdprijs voor het hele gezin, te weten: 2 dagen Elfteling voor 4 personen inclusief overnachting in het Elfteling Hotel! Kortom, kom zaterdag 17 november naar het clubhuis op sportpark Nieuw Zuid, beleef een geweldige avond en maak gegarandeerd kans op geweldige prijzen tijdens het Rad van Sinterklaas!

Maaskant tegen de lat boven Messemaker belandde. Dezelfde doelman - vaak goed voor knappe parade’s- ging echter schromelijk in de fout toen hij een ongevaarlijke hoge bal van Nabil Amarzagouio door zijn handen liet glippen. Het leer belandde achter hem tegen de binnenkant van de paal maar de in allerijl toegesnelde Eef Schoneveld kon het onheil ook niet meer voorkomen. Zijn reddingsactie net achter de doellijn was tevergeefs. Een domper die de thuisclub niet meer te boven kwam. Het ‘Sturm und Drang’ slotoffensief mocht niet meer baten. Peschier en de zijnen lieten geen tweede bres in het degelijke Leidsde hok slaan. De Rijnvogels staan na een vooral teleurstellende eerste helft weer met beide benen op de grond.

VROLIJK JIJ STRAKS MIJN VAKANTIE OP?

GRATIS ADVERTENTIE

‘Als je in de eerste helft de beleving mist, verlies je de wedstrijd in deze fase’. Woorden van een teleurgestelde trainer Hein van Heek. Die beleving had er juist moeten komen na de vroege openingstreffer van Nabil Amarzagouio. De snelle spits van de bezoekers kreeg op rechts een zee van ruimte na een snelle uitbraak en kon rustig (weliswaar op volle snelheid) oprukken. Geen roodwitte verdediger te bekennen. Gedecideerd zette hij zijn team al op een vroege voorsprong. Kwam deze dreun hard aan? Blijkbaar wel, want de Vogels kwamen in een ondermaatse eerste helft nauwelijks meer tot het niveau dat bij een lijstaanvoerder past.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

Sjoelen in De Branding Na het succes van de vorige editie wordt er aanstaande dinsdag 13 november weer een nieuwe sjoelavond georganiseerd in Café de Branding. Sjoelen inderdaad; het Nederlandse gezelschapspel dat nooit haar charme verloren is. Niet alleen gezellig, maar vooral ook leuk voor iedereen. Tijdens deze avond kan er in groepjes worden gesjoeld en er is tussendoor nog tijd voor een lekker drankje. Interesse? De kosten bedragen slechts €2,50 per persoon en opgeven kan bij Gijsbert de Vreugd, via telefoonnummer 0651609758. De sjoelavond duurt van 20.00 tot 22.00 uur en iedereen -van 16 tot 100 jaar- is welkom. Café De Branding is gevestigd aan de Voorstraat, achter Hotel Noordzee.

Op het terrein van de voormalige Kruithuisjes is De Raad Bouw druk bezig met de bouw van het nieuwe clubhuis van tennisvereniging MVKV. Inmiddels is BHS Sportconstructies ook gestart met de aanleg van 4 gloednieuwe tennisbanen. TC MVKV heeft gekozen voor een traditionele, maar ook spectaculaire baansoort. Al in een vroeg stadium sprak de ledenvergadering van TC MVKV haar voorkeur uit om te blijven spelen op gravel. Al snel kwam een voor Nederland nieuw gravelbaanconcept in beeld, wat in Duitsland al vele jaren bestond; Gravel Plus Premium©. Dit is een gravelbaansoort met dezelfde vertrouwde speeleigenschappen als traditionele gravelbanen, maar door zijn innovatieve opbouw beter bestand tegen overvloedige regenval en ook nog eens seizoenverlengend. Alleen bij vorst en overvloedige sneeuwval kan niet getennist worden. Bij een traditionele tennisbaan wordt het water afgevoerd door een drainage-systeem. Ook bij TC MVKV ligt straks een drainagesysteem, maar daarnaast hebben de banen een niet waarneembare

afschot, wat ervoor zorgt dat 95% van het oppervlakte water direct wordt afgevoerd naar een lijngoot. Dus een dubbel afvoersysteem voor het water ! TC MVKV voelt zich in haar keuze gesteund door de KNLTB, ISA sport en een aantal andere over het land verspreide projecten. Meest in het oog springend is daarbij de METSBANEN in Scheveningen. Hier worden ATP Challengers gespeeld en de testbaan (baan 8) is zo goed bevallen dat daar de beslissing is gevallen om meer Gravel Plus Premium© banen aan te leggen. Ook met TC Het Hofland uit Schoonhoven, waar acht nieuwe banen liggen, werd expertise gedeeld. Door de keuze voor deze baansoort, is TC MVKV de eerste club in de regio die komend seizoen 2013 haar wedstrijden speelt op Gravel Plus Premium© banen. Wil je deze sensatie ook meemaken, dan kun je het beste gewoon lid worden van deze vooruitstrevende vereniging. Kijk op de website www.tcmvkv.nl voor de mooie lidmaatschapsaanbieding ! Bekijk hier ook ons unieke telefonische reserveringssysteem; de zekerheid van een uur tennissen (dubbel én single), zonder te hoeven wachten !

Sint voorstelling door ‘Madelief’ Poppentheater Madelief speelt een Sinterklaasverhaal op woensdag 21 november in het K&O-gebouw, aanvang 14.30 uur.

In 2009 werd het VOF Poppentheater “ Madelief” opgericht. De poppenspeelsters, Nathalie Uil en Martine Slangen, zijn al bijna 30 jaar vriendinnen. Met hun “pimpelpaarse-poppenkast” trekken de dames er vol enthousiasme op uit. Ze zijn volledig op elkaar ingespeeld en hebben enorm veel plezier in de poppenkast. Ze bedenken samen leuke, ouderwets gezellige, interactieve poppenkast-verhalen. Iedere voorstelling is anders. De reacties van de kinderen spelen daarbij een grote rol. Het Sinterklaasverhaal draait om Hetty de Heks. Dit heksje is helemaal niet eng hoor. Vandaag is Hetty de Heks heel verdrietig. Ze voelt zich zó alleen. Ze wil zo graag een vriendje. Dus gaat ze een plannetje bedenken. Sinterklaas speelt in dit plannetje een belangrijke rol. Natuurlijk worden er ook veel Sinterklaasliedjes met de kinderen gezongen in de voorstelling van Poppentheater Madelief. De voorstelling duurt ca. 45 minuten en is geschikt voor kinderen van 3 t/m 8 jaar. 21 november, 14.30 uur in het K&O gebouw, Sluisweg 16, Katwijk. Kaarten kosten € 5,- (voorverkoop), € 6,- (aan de zaal) en zijn verkrijg-

baar via www.kenokatwijk.nl of bij het kantoor van K&O, Sluisweg 16, Katwijk. tel: 071-4016400 (op werkdagen van 10.00-12.00 uur)

Quick Boys vrouwen bindt Muiden aan zegekar (5-1) Zou de machine dan nu gaan draaien? Het lijkt er wel op. Werd vorige week DSS verslagen nu was Muiden aan de beurt om met lege handen terug naar huis te gaan. Een zege waar niets op af te dingen valt en die tot stand komt na een partij voetbal van het collectief. Iedereen heeft haar steentje aan deze overwinning bijgedragen. Uiterst geconcentreerd wordt om 14.00 uur aan de wedstrijd begonnen, met direct een paar mooie kansen voor de thuisploeg. Echter het doel vinden is nog wat moeilijk. Achterin houden we het goed dicht en met een paar terugspeelballen heeft Mandy het niet al te druk. Gezegd moet worden dat we meer tegenstand verwacht hadden. Het kan natuurlijk ook zo maar zijn dat Quick Boys vrouwen1 steeds sterker wordt. In ieder geval zitten we er deze wedstrijd ook weer kort op en leggen we een hoog tempo op de grasmat. Iets waar tegen de bezoekers niet bestand zijn. Na een half uur spelen en wat kleine kansjes een aanval over rechts. Annelou wordt de diepte ingestuurd en kan de bal vanaf de achterlijn hoog voorgeven. De bal komt bij de eerste paal en daar staat Emma die haar hoofd tegen de bal kan krijgen en zo de 1-0 op het scorebord zet. Verdient, nee dik verdiend op dat moment. Dan lijkt de wedstrijd gespeeld, alles loopt gesmeerd en 10 minuten later ligt de 2-0 er al weer in. Annelou geeft de bal door op Dieuwertje. Die kan doorlopen en de bal buiten bereik van de keepster in het doel leggen. Het is tijd voor een kleine pauze.

Open dag visserijschool Op zaterdag 17 november 2012 organiseert de visserijschool in Katwijk aan Zee een open dag. Tussen 10.00 en 14.00 uur is iedereen van harte welkom op de recentelijk verbouwde locatie aan de Zuidstraat 135 A. Op de visserijschool in Katwijk aan Zee staat alles in het teken van zeevaart en zeevisvaart. De visserijschool, onderdeel van de STC-Group, biedt de volgende MBO-opleidingen voor iedereen die wil gaan varen op een (visserij)schip: - Visserij officier alle vissersschepen - Visserij officier kleine vissersschepen - Stuurman / werktuigkundige zeevisvaart - Koopvaardij officier alle schepen - Koopvaardij officier kleine schepen - Schipper / machinist beperkt vaargebied In de recentelijk verbouwde locatie zijn naast een boetlokaal en een visverwerkingslokaal ook diverse simulatoren aanwezig die een belangrijke rol spelen bij de opleidingen.

Tijdens de pauze een ontevreden ploeg in de kleedkamer. Er moet nog sneller gespeeld, meer gesproken en meer gelopen worden. En met die wetenschap in de bagage gaan we weer naar het veld voor de tweede helft. Die is amper begonnen of het is al weer 3-0. Dieuwertje gaat door over rechts. De keepster grijpt niet goed in en laat de bal lopen in de veronderstelling dat de bal achter gaat. Dieuwertje is echter supersnel, trekt de bal alsnog voor en daar staat Annelou voor haar doelpunt. Twee minuten later een hard schot die uiteen spat op de paal. Het schot is afkomstig van Jamie. na 10 minuten spelen komt Annelou alleen op de keepster af. De meegelopen verdedigster kan haar alleen nog maar afstoppen door een overtreding te maken, strafschop. Tirza eist die op en legt en de bal op de stip. Aanloop, door het midden op de handen van de keepster en via de lat het veld weer in. Toch komt de 4-0 even later toch. Dieuwertje gaat door, trekt de bal hard voor, de keepster schat de bal verkeerd in en werkt het leer in haar eigen doel. Twee minuten later een verkeerd ingeschatte voorzet betekend de 4-1, maar niet getreurd want nog geen drie minuten later is het verschil weer 4 doelpunten. Annelou gaat door ziet Emma mee op opkomen. Annelou komt alleen voor de keepster en legt de bal breed op Emma die de bal in het doel kan werken. 5-1 is een fraaie uitslag. Er had nog meer ingezeten als we alle kansen benut hadden. Komende zaterdag naar Almere om daar tegen de nummer twee te voetballen. Aftrap 15.00 uur.

Italiaanse avond voor Stichting Juul Op zaterdagavond 24 november a.s. (aanvang 19:00u) organiseert Stichting Juul in nauwe samenwerking met Victor Russo’s Osteria en Limes Praktijkonderwijs een Italiaanse wijn/spijsavond, waarvan de opbrengst ten goede komt van de bestrijding van kinderkanker, het doel van de in 2008 opgerichte Stichting Juul. De avond biedt veel meer dan een traditionele wijnproeverij. Zo zullen er masterclasses wijnproeven worden gehouden en kan er deelgenomen worden aan kookworkshops met Victor Russo (de bekende Italiaanse wijn/spijskenner, (voorheen in de Zwaaikom) en momenteel eigenaar van de Osteria in Leiden). ‘Last but not least’ zal er een Osteria (Italiaanse type restaurant) ingericht worden, waar genoten kan worden van heerlijke Italiaanse gerechtjes en natuurlijk een prachtig glas wijn. Het Limes Praktijkonderwijs heeft spontaan aangeboden om o.a. de ruimte beschikbaar te stellen. Tevens zullen docenten en leerlingen een bijdrage aan de avond leveren, zodat ook het streven van het Limes om te participeren in de Katwijkse samenleving ruimschoots gerealiseerd wordt. Al met al een prachtige avond. Stichting Juul hoopt u belangstelling gewekt te hebben. Inschrijven kan via www.stichtingjuul.nl/wijnavond.

Kees Vlieland nationaal & internationaal Transport Wij zijn een transportbedrijf met dagelijks vertrek Wij zijn op zoek een van bloemen en planten naarnaar Engeland.

CHAUFFEUR Wij zijn op zoek naar een

CHAUFFEUR

die in het bezit is van het rijbewijs B/C/E + chauffeursdiploma. die in het bezit is van een groot rijbewijs en ervaring heeft in

Wij vervoeren en planten Engeland, dus enige hetbloemen vervoer van bloemennaar en planten. Het salaris wordt uitbetaald volgens C.A.O.. Ben jij die persoon, bel ons dan even op: 071-4012980 of 06-53299532.


Uw goud is geld waard! goudinkoopbus.nl

GouD inkoop bus Direct contant uitbetaald tegen de beste prijs De GouDinkoopbus: Al 70 jaar vertrouwd met goud. Discrete ruimte voor de taxatie van

uw goud. Vrijblijvende en deskundige taxatie door onze goudsmid. Directe contante betaling of indien gewenst per bank. Wij staan inmiddels in 10 steden in Nederland.

Extra geld voor Sint of Kerst! brengen Kom ook een bezoek us! aan de goudinkoopb

Nu bij u in de buurt!

do

n e g a 2d

R E T WIN

R I A F T U O H R E K DWIlJleeuwenhorst, NOOR : NH-hote locatie rhout. e k ij w rd o o N , langelaan 3

Nd

Vr

er

15

da

G

ijd

16

aG

November 10:00-17:00 uur locatie: Grachtweg tegenover Hoogvliet

November 10:00-1700 uur locatie: Piet Heinlaan midden op de weekmarkt1

lisse

katwijk Za te

17

Zo

rd

aG

18

Nd

aG

November 10:00-17:00 uur locatie: langelaan 3 NH-hotel leeuwenhorst naast de hoofdingang!

November 12:00-1700 uur locatie: langelaan 3 NH-hotel leeuwenhorst naast de hoofdingang!

NoordwijkerHout

NoordwijkerHout

OOK OP ZONDAG!

De goudinkoopbus is eigendom van “Van Moorsel Juweliers�gevestigd in Oud-Beijerland.

Door de jarenlange ervaring in onze juwelierszaak weten we waar het om gaat in de goudbranche. U krijgt een vrijblijvende vakkundige taxatie en de beste prijs.

van moorsel

Met de hoge goudprijs is het juist nu interessant om uw goud te verkopen,

juwelier

goudsmid

Maar dan wel aan een vertrouwd adres. En dat is de goudinkoopbus.

www.goudinkoopbus.nl


Katwijk Speciaal

DINSDAG 13 NOVEMBER 2012

Met Uit De Kunstbus naar De Jantjes De oer-Hollandse musicalklassieker is terug. Met liedjes als ‘In de Jordaan’, ‘Oh mooie Westertoren’,’Nou tabé dan’, ‘Dat zijn onze Jantjes’ en natuurlijk ‘Omdat ik zoveel van je hou’. In het café van Tante Piet is het een komen en gaan. Blonde Greet, Toffe Jans, Mooie Leendert, zijn vrouw Doortje en de straatmuzikanten Na Druppel en De Mop komen dagelijks hun borreltje drinken en proberen ieder iets van het leven te maken. Zo ook De Jantjes, Dries, Manus en Toon, net afgezwaaid uit het leger lukt het hen niet om hun leven op de rit te krijgen. Door verloren liefdes en misverstanden besluiten zij Amsterdam de rug toe te keren en te vertrekken naar Nederlands Indië. Als ze na jaren terugkeren in hun geliefde Jordaan blijkt er veel veranderd! Het verhaal, de onvervalste Amsterdamse humor, de onweerstaanbare liedjes, een fantastische cast én een live band staan garant voor een onvergetelijke avond theater met: Willeke Alberti / Lucie de Lange, Winston Post, Arie Cupé, Rosalie de Jong, Job Bovelander, Ellen Evers, Jasper Kerkhof e.v.a. De Uit de kunst bus van K&O biedt u de gelegenheid deze musical te bezoeken. Omdat kaarten slechts voor een beperkte tijd gereserveerd kunnen worden, is het noodzakelijk deze musical lang van te voren te boeken. Daarom wordt aangeraden u zo spoedig mogelijk voor deze excursie aan te melden via de website (www.kenokatwijk.nl) of het kantoor: Sluisweg 16, op werkdagen van 10.00-12.00 uur. Naast het gemak van vervoer bent u verzekerd van een eersterangs toegangskaart op een mooie plaats in het World Forum in Den Haag. De geplande datum is zaterdag 9 februari 2013. Kosten : € 57,- p/p. (inclusief de bus)

Museumbezoek aan “De verborgen tuin – Juwelen uit India” De volksuniversiteiten K&O Katwijk, K&O Oegstgeest en de LVU bieden hun ‘achterban’ een interessant bezoek aan de tentoonstelling ”De verborgen tuin – Juwelen uit India” in het Museum Volkenkunde in het kader van hun programma Verdiepend museumbezoek. Met dit programma willen de drie volksuniversiteiten belangstellenden indringender en diepgaander laten kennismaken met wat de musea te bieden hebben. Het bezoek bestaat uit een lezing over de tentoonstelling door de betrokken conservator en een rondleiding over de tentoonstelling. Het Museum Volkenkunde laat tot januari 2013 juwelen uit India zien in de tentoonstelling De verborgen tuin. Kleurrijke armbanden, gedecoreerd met emaille en ingelegd met edelstenen, sierlijke voorhoofd¬sieraden, handkettingen en indrukwekkende colliers met grote diamanten: het is allemaal puur goud wat er blinkt in de vitrines van Museum Volkenkunde. Moderne sieraden volgens eeuwenoude Noord-Indiase traditie. In het moderne India, met zijn outsourcing, callcenters en ICT zijn eeuwenoude tradities nog niet verbleekt. De edelsmeedkunst bijvoorbeeld blijkt springlevend. Juwelen weerspiegelen de status van de drager. Dat was vroeger niet anders dan nu. De sieraden op de tentoonstelling zijn gemaakt in de eeuwenoude

kundan stijl, die onlosmakelijk verbonden is met het Mogolrijk (15261857). Kundan betekent letterlijk ‘puur goud’. Kundan sieraden worden gemaakt van edelstenen in een 22-karaats gouden zetting, afgewerkt met linten van 24-karaats goud. De achterzijde van de sieraden vinden velen nog mooier dan de bling bling voorkant: daar vind je prachtige dier-, blad- en bloemmotieven. Deze versieringen noemt men ook wel ‘de verborgen tuin’. Het bezoek vindt plaats op vrijdag 14 december a.s. vanaf 10.30 uur. Het programma is als volgt: • 10.30 Lezing door de conservator van de tentoonstelling, Saskia Konniger • 11.15 Pauze, met koffie, thee of fris • 11.45 Rondleiding over de tentoonstelling en enkele andere zalen met juwelen uit andere gebieden in Azië, door de betrokken conservatoren. • 12.45 Einde De kosten bedragen € 12,50, excl. toegang tot het museum (voor houders van de museumjaarkaart gratis, voor de overige deelnemers aan het programma € 3,50). Informatie en aanmelding bij de drie betrokken volksuniversiteiten: • K&O Katwijk www.kenokatwijk. nl, 071-4016400 • Leiderdorpse Volksuniversiteit www.leiderdorpse-volksuniversiteit.nl, leiderdorp@volksuniversiteit.nl, 071-5411732 • K&O Oegstgeest www.ko-oegstgeest.nl, ko.oegstgeest@12move.nl, 071-5237165

Rock4Life Oudejaarsparty 2012 Rock4Life organiseert op zaterdag 29 december voor de derde keer op rij de gezelligste party van het jaar, de Rock4Life Oudejaarsparty. Op de het podium van Tripodia staan dit jaar InFloyd ( Pink Floyd tribute) de rockcoverband KaBOOM en de band Heroes of Rock Infloyd ( voorheen Flink ) de talentvolle en zeer ambitieuze tributeband uit Katwijk e.o. opent de avond met een aantal nummers van Pink Floyd. Dit optreden wordt alvast een voorproefje voor een groots optreden op vrijdag 26 april in Tripodia Katwijk. Vervolgens zal de uit Voorburg afkomstige band Kaboom het podium betreden. KaBOOM is een stevige rockcoverband die garant staat voor een energiek en letterlijk knallend optreden. In 2012 is KaBOOM in The Clash of the Coverbands als derde geëindigd. Het grootste deel van het cover repertoire van KaBOOM bestaat uit stoere rocknummers waar veel coverbands zich niet snel aan wagen. Een klein greepje: Evanescense, Within Temptation,

Katwijkse kunstenaars van elders Drie kunstenaars, die in Katwijk zijn geboren en getogen, maar inmiddels elders wonen, exposeren in het Katwijks Museum. Terug naar hun roots. De kunstenaars zijn Steven Barnhoorn, Willem Moerenhout en Nies Vooijs. Na hun opleiding in Katwijk zijn ze alle drie voor hun opleiding naar elders verhuisd, en daarmee definitief uit Katwijk vertrokken.

Laatste optreden Joop Visser en Jessica van Noord

Joop Visser trad in de zestiger jaren als Leidse student op onder de naam Jaap Fischer. Vanaf september 2005 treedt hij samen met de sopraan Jessica van Noord op. Zij zingen tweestemmig het door Joop geschreven repertoire van Nederlandse liedjes waarbij hij op de gitaar begeleidt. Zijn repertoire omvat hekeldichten, lof- en treurzangen, ballades, liefdesliedjes en combinaties van deze genres. Vol-

gens Poetry International is “zijn gebruik van rijm altijd verrassend, zijn refreinen zijn ijzersterk en zijn spel met de taal is subtiel”. Joop en Jessica zullen weer een avond vol van luisterplezier brengen en let op: deze laatste keer treden zij op in het wijkgebouw ’t Zandgat aan de E.A.Borgerstraat in Katwijk aan Zee. Kaarten voor dit optreden in ’t Zandgat, E.A. Borgerstraat 58, in Katwijk aan Zee, op zaterdag 8 december zijn online te bestellen op onze website www.kenokatwijk. nl en zijn ook verkrijgbaar bij het kantoor van K&O Katwijk aan de Sluisweg 16 te Katwijk van ma. t/m vr. tussen 10.00 en 12.00 uur en bij het VVV-kantoor aan de Voorstraat. In de voorverkoop zijn ze € 13,-- en aan de zaal € 14,--. Aanvang is 20.30 uur. Telefonisch reserveren is ook mogelijk onder tel.nr. 071- 40 16 400.

Katwijkse geschiedenis van stof ontdaan Donderdag 15 november vindt om 16.30 uur in ‘de kleine JOANNES’ aan de Kerkstraat 68 te Katwijk aan den Rijn de presentatie van het tweede boek van de oud – Katwijk Binder Harry Fennes plaats. Na de uitgave november 2011 van ‘Missie geslaagd’, wat hij kon realiseren door het winnen van een Meerburgprijs, heeft hij nu archiefstukken, foto’s en illustraties over zeer veel Katwijkse onderwerpen van stof ontdaan. Het resultaat is ‘Van stof ontdaan’, een must voor de liefhebber van de Katwijkse geschiedenis, in een prettige en vlotte stijl geschreven en mooi vormgegeven. Dit alles op 104 bladzijden in A 4 – formaat met dezelfde kwaliteit als zijn eerste boek. Een prachtig sinterklaascadeau of voor onder de kerstboom!

Geschiedenis gaat leven

Door zijn pakkende schrijfstijl gaan de verhalen over de familie Trousselot in ‘Villa Allegonda’, de bollenveiling, de Rijnsburgse kwestie in de jaren vijftig, de r.-k kerk in de Groote Steeg tot 1911, oprichting v.v. K.R.V., Sint Willibrord, de beroemde muziekpater, het begraafplaatsmysterie, de realisering van Huize Callao en andere prachtige hoofdstukken direct voor de lezer leven. De vele foto’s in het boek, met ook echte zoekplaatjes naar de juiste naam bij het gezicht, maken het boek ‘Van stof ontdaan’ ook een echt kijkboek. Zeker de foto’s van de bewoners van Het Heerenschool in de jaren twintig van de vorige eeuw geven een perfect beeld van veelal onbekende unieke culturele, sportieve en geestelijke belevenissen. Sinterklaas heeft al boeken vooruitgestuurd.

De meeste exemplaren van dit boek neemt sinterklaas in de Pakjesboot 23 mee als hij zaterdag 17 november in Roermond aankomt. Maar speciaal voor zijn grote vriend Harry Fennes laat hij door een T.N.T. – piet vrijdagochtend 16 november voor 9.00 uur al exemplaren bezorgen bij boekhandel Van den Berg in Katwijk aan den Rijn, Drukwerk enzo… in de Torenstraat in Katwijk aan Zee en het Torenmuseum in Valkenburg. Dus als u niet langer kunt wachten dan kunt u daar die dag al terecht voor dit pareltje. Met uw eigen boek kunt u dan zelf beleven hoe er in Katwijk vroeger werd gewoond, gewerkt, geschoold, gekerkt, gesport en genoten door jong en ouder.

U komt Harry Fennes ‘in het wild’ tegen

Zaterdag 17 november vanaf 15.00 uur is de auteur Harry Fennes in boekhandel Van den Berg om ‘Van stof ontdaan’ voor de kopers te sig-

Steven Barnhoorn

Nies Vooijs vormd. De ruimte ervaarde hij als groot en helder. Deze elementen zijn terug te vinden in zijn werk door het gebruik van heldere kleuren en ruimtelijke composities. Hij heeft de glas in lood deuren van de Ichthuskerk Katwijk ontworpen. Nies Vooijs (1952) is opgeleid in Den Haag, aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en de vrije Academie. En een jaar in New York Studio School 1978. Zij haalt veelal indrukken uit het onopvallende alledaagse leven zoals kleur, vorm, schaduw, een foto of een gedachte. Zij werkt improviserend met kleuren, vormen, licht, donker, diepte en plat. De (verkoop)tentoonstelling wordt geopend door Robert Haasnoot, schrijver uit Katwijk. En duurt van 20 november t/m 26 januari 2013. Openingstijden, dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur, zon- en feestdagen gesloten. Katwijks Museum, Voorstraat 46, 2225 ER Katwijk, 071 4013047 www.katwijksmuseum.nl mailadres: pr@katwijksmuseum.nl

neren met elke gewenste inscriptie. Voor u ook een unieke mogelijkheid om al uw vragen aan hem te stellen of uw ervaringen over deze Katwijkse geschiedenissen met hem te delen. ‘Van stof ontdaan’, een pakkend boek wat u kan pakken voor maar 10 euro. Leuker kan u het als hulpsinterklaas met zo’n cadeau niet maken bij familie of bekenden.

Wijkvereniging Hoornes Rijnsoever Woensdag 14 november 09:00 Damesgymnastiek 10:00 Ba.-Pra.-Ka.-Dra. Soos 14:00 Country Line Dansles 19:00 Zelf Kleding Maken Donderdag 15 november 10:00 Ba.-Pra.-Ka.-Dra. Soos 14:00 Ouderensoos 19:00 Biljarten (even weken) 19:30 FNV 20:00 Jokeren Vrijdag 16 november 20:00 Bingo 10:00 Ba.-Pra.-Ka.-Dra. Soos 19:30 Darts Zaterdag 17 november 10:00 Ba.-Pra.-Ka.-Dra. Soos 11:30 Open huis 14:30 Kinderbingo 19:00 Stijldansles 21:30 Vrij Stijldansen

Nieuwe (verkoop)tentoonstelling in het Museum

Steven Barnhoorn (1964), opgeleid aan het NLO Amsterdam, inmiddels wonend in Assen, is beeldend kunstenaar in Assen. De liefde voor de natuur is bijzonder sterk, bijna dagelijks was hij als kind in de duinen en langs het strand te vinden, en was hartstochtelijk liefhebber van tekenen, schilderen, vogels kijken, duiven houden, dankzij “Katwijk”. Willem Moerenhout (1940) is opgeleid aan de KABK en Vrije Academie Den Haag en woont en werkt sindsdien in Den Haag. In Katwijk is hij naar eigen zeggen artistiek ge-

Joop Visser bekend Nederlands liedjesschrijver gaat stoppen met zijn optredens. Op veler verzoek haalt K&O Katwijk hem na een zeer succesvolle voorstelling begin dit jaar in december nog één keer naar Katwijk en wel met een speciale eindejaarsvoorstelling. Het wordt zijn laatste seizoen en dus zijn laatste optreden in Katwijk. Dit mag u niet missen!

Paramore. Ook het meer bombastische werk van Anouk of The Foo Fighters vindt de band niet bepaald vervelend. De avond zal worden afgesloten door Heroes of Rock een topband uit het noorden van het land. Het allerbeste live uit de Rock top 100 dat is Heroes of Rock. Een band waarin zeven muzikanten zich op een allround rockrepertoire hebben gestort met een show waarbij alle grote rock-acts uit de jaren ’70, ’80, ‘90, voorbij komen. Nummers van o.a.Whitesnake, Van Halen, Bon Jovi en Guns ’n’ Roses, maar ook de rockbands van de 21-ste eeuw worden aangehaald! Kaarten kosten € 12,50 v.v.k. zijn verkrijgbaar aan de kassa van Tripodia, bij Shell de Jong Julianalaan in Katwijk en bij Versteegh Jeans & Vrijetijdsmode Andreasplein 13 in Katwijk. Online bestellen/reserveren kan via www.rock4life.nl of www.tripodia.nl .

Harry Fennes presenteert 2e boek

Van der Laan & Woe in TriPodia De winnaars van Neerlands Hoop 2011 spelen op 14 november as. in TriPodia Katwijk hun nieuwe programma ‘Buutvrij’. Van der Laan & Woe zijn gekomen om te blijven. Elke zaterdagavond in de Kwis bij Paul de Leeuw en eind 2012 wederom te zien in de Oudejaarsconference met o.a. Erik van Muiswinkel. In 2011 wonnen zij de Neerlands Hoop-prijs voor meest veelbelovende cabaretiers. “Naast venijnige satire en hilarische types brengen ze sterke liedjes. Geëngageerd cabaret zonder vingertje, dat aantoont hoe uitgesproken nuance kan zijn”, aldus de jury. In Buutvrij gaan Niels van der Laan en Jeroen Woe verder dan waar ze gebleven waren. Met hun eigen, scherpe kijk op de tijdsgeest. “Slim, snel en heerlijk schrijnend” (De Telegraaf) brengen zij een “smakelijke mix van absurde sketches en herkenbare scènes” (de Volkskrant). Meer info op onze webpagina: http://www.tripodia.nl/theater/programma/487/. De voorstelling begin om 20:15 uur. Entreeprijs € 19,25. De theaterkassa is geopend en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. Telefonisch reserveren is mogelijk via 071-40 25 224. Hiervoor wordt € 0,50 extra per plaatsbewijs in rekening gebracht. “TriPodia” is gelegen aan het Hoornesplein 155 te Katwijk. Méér informatie kunt u vinden op de website www.tripodia.nl.

Maandag 19 november 10:00 Ba.-Pra.-Ka.-Dra. Soos 19:00 Biljarten Country Line Dansles 19:30 Beginners 20:15 Gevorderden 19:30 Volleybal Dames 21:00 Volleybal Heren Volleybal gymzaal Van Lierestraat Dinsdag 20 november 10:00 Ba.-Pra.-Ka.-Dra. Soos 19:00 Biljarten wijkvereniginghoornesrijnsoever.nl De werkgroep Bingo, organiseert op vrijdag 16 november een Bingoavond. Wij spelen per boekje. Aanvang 20.00 uur. Jeugdgroep Wijkvereniging Hoornes – Rijnsoever, organiseert op zaterdagmiddag 17 november ’12 een fantastische kinderbingo voor de jeugd. De middag is bestemd voor kinderen van 4 tot 12 jaar. We beginnen om 14.30 uur. Meedoen met de bingo kost 1,50 euro. Het wijkgebouw is in de Van Houtenstraat 1, in Katwijk, schuin achter het winkelcentrum Hoornes Passage. Ouders mogen eventueel hun kinderen helpen bij het bingoën, wanneer zij dat willen. Tot ziens op zaterdagmiddag allemaal.

Jeugd Kerstbingo

UNI houdt van Holland Vrijdagavond 23 november a.s. beloofd een leuke muzikale avond te worden in Tripodia Katwijk! Chr. Muziekvereniging UNI geeft daar haar traditionele najaarsconcert, waarin alle afdelingen van de vereniging acte de presence geven. De avond begint om 20.00 uur en de toegang is vrij. Het thema van dit najaarsconcert is “Ik hou van Holland”. Mocht u denken dat het een spelletjesavond wordt zoals op zaterdagavond bij RTL4, dan heb u het mis. “Ik hou van Holland” staat voor muziek van echte Hollandse bodem, ten gehore gebracht door Chr. Muziekvereniging UNI. De verschillende orkesten zullen op gevarieerde wij-

ze de muziek laten horen. U hoort deze avond o.a. een medley van Oudhollandse liedjes, maar ook de muziek van Nederlandse artiesten van dit moment komt voorbij. Zoals ieder jaar zal de gehele vereniging in actie komen, dus ook kunt u zien waar de majorettes het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest en hoe de leerlingen van UNI zich hebben ontwikkeld. De toegang van de avond is vrij, maar om de kosten enigszins te bestrijden, zal er weer een grote loterij gehouden worden. Houd 23 november a.s. dus vrij in uw agenda en kom naar Tripodia Katwijk, de zaal gaat open om 19.30 uur en het concert start om 20.00 uur!

Hallo jongens en meisjes. De jeugdgroep van Wijkvereniging Hoornes – Rijnsoever organiseert op zaterdag 15 december 2012 een Jeugd Kerstbingo. Deze is bestemd voor kinderen tussen de vier en twaalf jaar. De middag begint om 14:00 uur in het wijkgebouw in de Van Houtenstraat 1, in Katwijk. Zaal open vanaf 13:15 uur. We houden dit jaar een grote Kerstbingo met weer leuke prijzen die je kan winnen. De Kerstman komt ook op bezoek, en alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar krijgen een cadeau van de Kerstman. Tussendoor drinken lekkere chocolademelk, en er is vast nog wel iets te snoepen. Samen maken wij er een gezellige middag van, in Kerstsfeer. De kosten zijn 3,50 euro per kaart. Dat geldt voor één kaart per persoon. Ouders krijgen een kop koffie of thee gratis. Inschrijven kan tot en met 23 november. Inschrijfformulier kunt u inleveren op de jeugdmiddag zaterdag 17 november, in het Wijkgebouw van Wijkvereniging Hoornes – Rijnsoever. Of bij: Gina Ouwehand Loogkruid 16. Greet van der Plas Hoornesplein 73. Nel Varkevisser Boshuysenstraat 23. Graag betalen bij inschrijving.


Koningin Julianalaan 3 - Postbus 589 - 2220 AN Katwijk ZH Telefoon: 071 - 4065000 - Telefax: 071 - 4065065 E-mail: info@katwijk.nl - Website: www.katwijk.nl

Bekendmakingen gemeente Katwijk Bestemmingsplannen Bezwaar

Leeuwenhorst Winterfair:

twee decennia sfeer en kwaliteit De Leeuwenhorst Winterfair in Noordwijkerhout beleeft zijn 20e editie! In de voorafgaande jaren heeft de fair een naam opgebouwd die niet alleen in de regio bekend is, maar ook ver daarbuiten. De kwaliteit van de standhouders en de comfortabele locatie van NH hotel Leeuwenhorst hebben daar hun steentje aan bijgedragen. Ook de sfeer tijdens de tweedaagse fair op zaterdag 17 en zondag 18 november is niet te versmaden. Muziek, workshops, demonstraties, er is van alles te beleven, als je al niet je ogen uitkijkt bij al het moois en lekkers dat er te koop is. Heel veel stands hebben prachtige decoraties voor de feestmaand. Maar ook kunstzinnige sieraden, stoere outdoorartikelen en exclusieve kleding. Verder zijn er zoveel cadeautjes en unieke hebbedingen te krijgen, dat je eigenlijk meer dan een dag nodig zou hebben om alles te bekijken en bewonderen.

Culinaire producten – het water loopt je in de mond

Wie van lekker eten houdt, loopt het water in de mond als hij over de Leeuwenhorst Winterfair loopt. Zoet is er volop… fudge, brownies, meringues en bonbons. Jams en geleien. Ambachtelijk gemaakt en tongstrelend. Wie meer van hartig houdt komt uit bij heerlijke chutneys, pesto’s, mosterd, tapenades en truffelproducten. Scandinavische delicatessen, Franse lekkernijen, allerlei knoflookvariaties, er is veel te veel om op te noemen om de feestmaand eens extra smaak te geven. Natuurlijk zijn er ook prachtige wijnen te koop en heerlijk gebak en desserts. Niet alleen kun je tijdens de fair goed spullen inslaan, maar je doet ook fantastische ideeën op voor je feesttafel.

Genoeg te doen voor kinderen

Breng de kinderen mee naar de Leeuwenhorst Winterfair, ze zullen zich beslist niet vervelen! Tot en met 12 jaar mogen ze bovendien gratis naar binnen. Als ze zijn uitgekeken op alle stands kunnen ze zondagmiddag om twee uur kijken naar de Sinterklaasvoorstelling “Witte Piet, dat mag niet”. De interactieve voorstelling van Martin Forget zit boordevol humor, dus de toeschouwertjes zullen zich kostelijk vermaken. De keukenprinsen en –prinsessen kunnen leren hoe je cupcakes leuk versiert. Het resultaat gaat in een gebaksdoosje mee naar huis, vergezeld van een heus cupcake-diploma. Ook kunnen kinderen een kerstdecoratie met decopatch maken. Kinderen en volwassenen kunnen bij Marleen’s Groendecoratie een kersthart maken met IJsland mos, kerstgroen en dennenappels. Genoeg te doen voor de vlijtige handjes…

Tafeldekwedstrijd voor het goede doel

Liefhebbers van decoreren en een mooie tafel dekken moeten zich beslist opgeven voor de feestelijke wedstrijd Tafeldekken met het publiek als jury. Er zijn prachtige prijzen mee te winnen. De hoofdprijs is een weekend of midweek Landal Greenparks ter waarde van 350 EUR. Je mag individueel meedoen, maar je kunt ook groepsgewijs meedoen. Het is niet alleen leuk om mee te doen en andere mensen te inspireren, het goede doel krijgt met deze wedstrijd ook een steuntje. De bezoekers

van de Leeuwenhorst Winterfair kunnen stemmen welke tafel zij de mooiste vinden. Voor elk ingevuld stembiljet doneert de organisatie van de fair €0,50 aan de Stichting Vrienden van Arie. Arie is een organisatie die zonder winstoogmerk medische en therapeutische zorg verleent aan kinderen met een geestelijke of lichamelijke beperking in de Peruaanse hoofdstad Lima. Het betreft hier vooral kinderen uit achterstandswijken. De stichting is tijdens de Winterfair aanwezig met een eigen stand. Voor de wedstrijd zijn ongeveer 10 tafels beschikbaar, dus wie wil meedoen, geeft zich snel op. Dat kan door een e-mailtje te sturen naar info@annekeboekee.nl.

Jacques Coolen geurt en kleurt de Winterfair

Bloemsierkunstenaar, geur- en aromaexpert Jacques Coolen geeft doorlopend presentaties, demonstraties en workshops. Hij heeft volop ideeën voor kerstdecoraties en is een boeiend spreker die met veel plezier zijn publiek laat delen in zijn geweldige kennis van bloemen, geuren en kleuren. In zijn presentaties over wintergeuren vertelt Coolen over de vele geuren die je tijdens de kersttijd kunt toepassen om sfeer te brengen huis. Anijs, kaneel, tonka , vanille, en gember passeren de revue, evenals specerijen die zoete hapjes nog lekkerder maken. Workshops zijn onder meer: bloemenbonbon “Petites Fleurs” maken en smaakvol verpakken – over het conserveren en verwerken van bloemen in bonbons. Ster van geurende kaneelstokken – de naam spreekt voor zichzelf. Advent tafelbloemstuk met tropische bloemen. Een geurende pomander maken. Daarnaast geeft Coolen ook een demonstratie Pimp Up for Christmas, waarbij hij gedateerde kerstdecoraties onder handen neemt en ze omtovert tot glanzende, fantasievolle nieuwe stukken.

 



 

Beroep Tegen het besluit van de raad kan gedurende 6 weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door: • Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt. • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt. • Tegen de aangebrachte wijzigingen kunnen belanghebbenden beroep instellen. Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Digitaal indienen is ook mogelijk.

Beleid Besluit 2012-19992 Koningin Julianalaan 3 - Postbus 589 - 2220 AN Katwijk ZH Burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk maken bekend dat zij bij besluit Telefoon: 071 een - 4065000 - Telefax: - 4065065 van 23 oktober 2012, met kenmerk 2012-19992, medewerker van het071 team Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving heeft aangewezen als toezichthouder voor het houE-mail: info@katwijk.nl - Website: www.katwijk.nl den van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wabo, de Wet veiligheidsregio’s, de Wet op de kansspelen, de APV Katwijk en de Monumentenverordening Gemeente Katwijk. Dit besluit treedt in werking met ingang van 9 november 2012 en ligt voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage tijdens kantooruren.

Bekendmakingen gemeente Katwijk

Bezwaar

Verkeersbesluiten (het college) Locatie

DE GEMEENTERAAD

Omschrijving

Commissie Regio, 13 november 2012 Haringkade18.30 Fysiek afsluiten van het weggedeelte tussen de Aanvang: uur

Bekendmaking besluit 19-07-12

Rogstraat en het punt vijf meter ten oosten van de Terugkoppeling portefeuillehoudersoverleggen september 2012 hoofdsteiger van het Jachthavengebouw, waarbij de Stand van zaken grote projecten afsluiting zodanig wordt uitgevoerd dat de hellingbaan Uitvoeringsprogramma OV Visie naar de jachthaven bereikbaar blijft, vanaf 1 september Agenda’s portefeuillehoudersoverleggen in november 2012 2012 tot 1 september 2014 en zoveel korter als langer afhankelijk hoe de werkzaamheden verlopen i.v.m. Commissie Ruimte, 14 november werkzaamheden voor het 2012 plan “Havenkwartier fase 1 en 2”. Aanvullend punt Uitvoeringsovereenkomst Kustwerk Katwijk 19-07-12 Rederijstraat Fysiek afsluiten van het weggedeelte tussen de Rogstraat en het punt 20 meter ten westen van de Commissie Bestuur, 15 november 2012 bebouwing van Viswinkel Schuitemaker, en de afsluiting met terugwerkende kracht van kracht Aanvullend punt is vanaf 1 september 2012 totdat deze uiteindelijk Concept Regionaal Beleidsplan Politie 2013-2014 terugkomt als verbinding in het nieuwe plan in de vorm van een parallel aan de huidige ligging gelegen Meer informatie langs deteIndustrieweg i.v.m. De agenda’s en ventweg de stukken zijn raadplegen in het werkzaamheden bestuurlijk informatiesysteem op de voor het plan “Havenkwartier fase 1 en 2”. website van de gemeente Katwijk, www.katwijk.nl.

Restaurant ~ Partycentrum

Leeuwenhorst Winterfair Zaterdag 17 en zondag 18 november 2012 Van 10-17.30 uur Entree: € 8,- jeugd t/m 12 jaar gratis

De Tender Zaterdag om 13:15 en 14:30 en 16.00 uur op 1 December komt Sinterklaas bij De Tender. Op Sinterklaas’ initiatief maken we 3 x een ritje met de oude stoomlocomotief. Bij terugkomst is er voor elk een pannenkoek en warme chocolademelk. Dat alles voor de prijs van 1100 eurocent Inclusief voor iedereen nog een present.

NH Hotel Leeuwenhorst, Langelaan 3, Noordwijkerhout www.b-event.nl

0m 13:15, om 14:30 en om 16.00 een rit

VOOR ALLE MENSEN MET VOETKLACHTEN

DEMONSTRATIE STEUNVEREN

Beroep Verkeersbesluiten (het college) Tegen onderstaande besluiten kan beroep worden ingesteld door: Omschrijving Bekendmaking - Locatie belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbesluit baar hebben gemaakt en - Haringkade belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan wordentussen verweten tegen het ont19-07-12 Fysiek afsluiten van hetniet weggedeelte de geen zienswijze werpbestemmingsplan bij de hebbenten gemaakt. Rogstraat enraad het kenbaar punt vijftemeter oosten van de - Tegen de aangebrachte wijzigingen kunnen belanghebbenden beroep instellen. hoofdsteiger van het Jachthavengebouw, waarbij de afsluiting zodanig wordt uitgevoerd dat de hellingbaan Vastgesteld bestemmingsplan De Horn, eersteblijft, partiële herziening naar de jachthaven bereikbaar vanaf 1 september Het vastgestelde2012 bestemmingsplan Horn, eerstekorter partiële van de gemeente tot 1 september‘De 2014 en zoveel alsherziening’ langer Katwijk, met identificatiecode ligt met ingang van afhankelijk hoe NL.IMRO.05370000_PCbpDeHornPH1 de werkzaamheden verlopen i.v.m. 19 november 2012 tot en met 28 december 2012 ter inzage. werkzaamheden voor het plan “Havenkwartier fase 1 en 2”. Plangebied 19-07-12 Rederijstraat afsluiten van het weggedeelte de Het plangebied Fysiek van het bestemmingsplan betreft de tussen woningbouwlocatie De Horn in RijnsRogstraat hetdepunt 20 meterbegrensd ten westen vanhet de Oegstgeesterkanaal, aan burg. Het gebied wordenen aan noordzijde door bebouwing van ViswinkelenSchuitemaker, en dedoor de Brouwerstraat. Het de zuidzijde door de Oegstgeesterweg aan de Westzijde afsluiting met terugwerkende kracht van kracht bestemmingsplan is een partiële herziening van de bestemmingsplannen De Horn, 2006. vanaf 1 september 2012 totdat deze uiteindelijk Het betreft eenisaanpassing van de uitwerkingsregels van woningbouwlocatie De Horn en terugkomt als verbinding in het nieuwe plan in de een definitieve bestemming voor het perceel Collegiantenstraat 41. vorm van een parallel aan de huidige ligging gelegen ventweg langs de Industrieweg i.v.m. werkzaamheden Ter inzage voor het plan fase 1 en 2”. op: www.ruimtelijkeplannen. Het bestemmingsplan kan“Havenkwartier worden geraadpleegd nl/?planidn=NL.IMRO. 05370000_PCbpDeHornPH1 De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan kunt u langs elektronische weg verkrijgen op: http://ruimtelijkeplannen.katwijk.nl/roktw/NL.IMRO. 05370000_PCbpDeHornPH1 Het bestemmingsplan ligt ook ter inzage op het gemeentehuis te Katwijk.

Aanmelden bij restaurant De Tender aan het Valkenburgse meer voor all-in ticket.

071-5721805

Dit is in samenwerking met het Smalspoormuseum. Reserveringen moeten vooraf worden gedaan.

Gieterij 27–29 – Noordwijkerhout

stijlvolle binnenen buitendeuren

Donderdag 22 november 12.00 - 18.00 uur hebben wij de middag gereserveerd voor mensen met rug- en voetklachten. Een voetkundige komt naar onze zaak en maakt dan gratis een voetafdruk en demonstreert u tevens de Vibrion Veer, een Zweedse uitvinding. In tegenstelling tot de bekende, harde, statische steunzolen, is de Vibrion Veer verend. Deze activeert de spieren en bloedsomloop en zorgt ervoor dat u weer dagelijks, zonder vermoeidheid en pijnlijke rug en voet op natuurlijke wijze kunt lopen. Een deskundig advies en dan ook nog gratis krijgt u niet elke dag.

www.ShOES2fIT.Nl Maak daarom even een afspraak: tel. 071-4012265

Princestraat 22d, 2225 GB Katwijk aan Zee

Wij leveren binnen- en buitendeuren van de merken: Svedex, Albo, Weekamp/Living Doors, Norhtgo.

De Roysloot 9-i, Rijnsburg Tel. 071 408 86 78 info@starkozijnkatwijk.nl www.starkozijnkatwijk.nl

Showroom open: Ma.: 14.00-17.00u • Di. t/m vr. 9.00-17.00u • Zat.: 10.00-14.00u


Katwijk Speciaal

DINSDAG 13 NOVEMBER 2012

Computerworkshops voor Ouderen Foto’s beheren op uw laptop Kopiëren van de foto’s in de fotocamera naar computer. Het opslaan in herkenbare mappen en deze mappen aanmaken. Sorteren en naam geven aan foto’s Opstarten Dia Show. Foto’s toevoegen aan schermbeveiliging. Back up maken van Foto’s op USB Stick Foto’s ontvangen en opsturen met de mail.

16 november van 9.30-12.30 uur

Wat is een IPAD? Heeft u ook van de tablet computer gehoord en bent u nieuwsgierig wat dat is. En wat je ermee kan. In deze workshop wordt verteld en getoond wat je zoal kan doen met een IPAD. Kranten en boeken lezen, muziek luisteren E-mailen en veel meer. Het lijkt op een Laptop computer maar is net even makkelijker te bedienen en te hanteren. Je neemt hem overal mee naartoe en bent verbonden met de hele wereld. Heeft u er een in uw bezit, maar weet er geen raad mee. Kom op de workshop en neem de IPAD mee. Wilt u weten hoe een ander tablet, die ze Android noemen werkt, laat het ons weten, dan kunnen we daar een andere workshop voor organiseren.

Aanbieding van het eerste exemplaar van Missie Geslaagd.

De Meerburgprijs: wie verdient ‘m? De D.F.E. Meerburgprijs is een jaarlijkse geldprijs die wordt toegekend aan personen of instellingen die zich voor culturele-, industriële- of handelsactiviteiten bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Personen en instellingen uit de hele gemeente kunnen in aanmerking komen voor de prijs, dus wie zou ú die prijs heel erg gunnen? Ter inspiratie: een paar oud-winnaars, die nog altijd stuk voor stuk dolblij zijn dat ze hem in ontvangst mochten nemen. Door Gerlinde Vliegenthart De Stichting Herinneringsfonds werd opgericht bij het overlijden van oud-reder D.F.E. Meerburg in 1989. Dirk Meerburg liet een belangrijk geldbedrag na aan de stichting die jaarlijks de winnaars zorgvuldig uitkiest en de prijs van duizenden euro’s toekent. In 2006 viel Bert van der Meij deze eer ten deel. De striptekenaar, in Katwijk nog het meest bekend van Kappie, ontving de prijs door zijn bijdrage aan het levend houden van het Katwijks dialect. ‘Ik vond het een mooie erkenning voor Kappie,’ vertelt hij. ‘Van het prijzengeld kon ik de eerste Kappieboekjes meefinancieren.’ Bert hoeft niet lang nat te denken over wie hou zou willen nomineren voor de volgende Meerburgprijs. ‘Leendert Vink. Hij heeft in een grijs verleden de Meerburgprijs al eens ontvangen en ik weet eigenlijk niet of je de Meerburgprijs

twee keer kunt ontvangen. Maar als hij over een paar jaar samen met Jaap van de Marel de wereldklus van hun Katwijks Woordenboek geklaard heeft, mogen ze ‘m samen ontvangen!’

Erkenning voor speurwerk

In 2011 mocht schrijver Harry Fennes de prijs in ontvangst nemen. Hij ontving de eer voor zijn diepgravende speurwerk in verschillende archieven en goed beschreven historie van Katwijk aan de Rijn en met name het roomse leven. ‘Een betrekkelijk onbekende wereld dat vele raakvlakken had met de gehele Katwijkse gemeenschap. Speurwerk dat in woord en beeld middels vele artikelen in de Katwijksche Post gepubliceerd werd. Een literair document over de geschiedenis van een markant stukje Katwijk Binnen!’ Harry is terecht trots op de erkenning voor zijn werk. ‘Dankzij de geldprijs van 1500 euro was een flinke financiële onderbouwing voor het doen samenstellen van een boek, getiteld “Missie geslaagd”. Een boek van ruim 100 pagina’s, verluchtigd met vele foto’s. Het winnen van de prijs en de vele positieve reacties waren een stimulans om nóg een boek samen te stellen en wel onder de titel “Van stof ontdaan”. Dit boek verschijnt deze week, zie bericht elders in deze krant.’

Op de kaart gezet

Op 2 januari van dit jaar mocht kinderkoor De Vrolijke Noot o.l.v. dirigent Agnes Bol de Meerburgprijs in ontvangst nemen op het ge-

meentehuis. Ze hadden pas net het 5-jarig jubileum achter de rug én wonnen en passant ook nog even een belangrijke kinderkorenfestival. De Meerburgprijs is dan ook meer dan verdiend. Agnes is nu, bijna een jaar later, nog steeds opgetogen over ‘haar’ kinderen. ‘Een geweldige stimulans in ons prille bestaan, het heeft De Vrolijke Noot meer op de kaart gezet. Het geeft het gevoel serieus genomen te worden én dat we met ons koor goed bezig zijn! We wilden het prijzengeld graag gebruiken voor een beamer, zodat we tijdens onze optredens de liedteksten kunnen projecteren. Het blijkt dat in een monumentaal gebouw als de Joannes de Doper het niet zo eenvoudig is om een goede manier te vinden om de beamer te gebruiken… Maar we hebben hoopgevende plannen, zodat we er wellicht al bij het komende Korenfestival gebruik van kunnen maken naast alle andere mogelijkheden. De Meerburgprijs is daarbij een mooie aanzet geweest!’

23 november van 9.30- 12.30 uur

Zet Windows 7 naar uw hand Wij vertellen u meer over het besturingssysteem Windows 7 dat op vrijwel elke PC of laptop is geïnstalleerd. Aan de orde komen onder meer: - Het bureaublad, thema’s en achtergronden - Uitleg over bibliotheken en mappen - De verkenner en het configuratiescherm - De muis; aanpassen aan uw wensen - Bureau-accessoires - Schermbeveiliging - Handigheidjes; tips en trucs

Zoals bij de meeste gemengde koren zijn de tenoren en bassen ondervertegenwoordigd, dus hoopt Pop4Shore! dat vooral mannen een kijkje komen nemen op deze avond. Het lidmaatschap volgt wat ons betreft dan bijna vanzelf, wij zullen er in ieder geval alles aan doen om je te overtuigen! En wat ook leuk is, als je NU lid wordt, kun je nog meedoen aan het con-

De workshops worden georganiseerd door Stichting Welzijn Ouderen krv in samenwerking met de Rabobank Katwijk en Seniorweb.

Lezing: ‘Mijn kind online’

Kent u een persoon of vereniging die voor de Meernurgprijs in aanmerking zou kunnen komen? Dan kunt u hiervoor een schriftelijke aanvraag, indien mogelijk voorzien van een financiële onderbouwing, indienen bij de Stichting Herinneringsfonds, t.a.v. de burgemeester van Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk. De aanvragen moeten uiterlijk 1 december 2012 binnen zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij het bestuurssecretariaat van de gemeente Katwijk, tel. (071) 406 5001.

Buitenkans voor badkamerartiesten cert dat Pop4Shore! samen met de Harmonie Katwijk voor juni 2013 aan het voorbereiden is. Verder biedt de open repetitie een goede gelegenheid om aan het publiek te laten zien hoe er gewerkt wordt met de nieuwe dirigent Vladimir Pairel, die sinds juni 2012 het stokje heeft overgenomen van Carwin Gijsing. Er is verder gegaan met het meest recente repertoire en er is een begin gemaakt met nieuwe popsongs. Het is best hard werken en natuurlijk wordt er inzet en enthousiasme van je verwacht, maar je krijgt er plezier en ontspanning voor terug en dat maakt het dubbel en dwars goed. Op onze website www.pop4shore.nl kun je meer lezen over wat er van je verwacht wordt en vind je alle verdere informatie over Pop4Shore! Kortom, heb je interesse, houd je van zingen en vooral van popmuziek en ben je pakweg tussen de 18 en 50 jaar, dan ben je van harte welkom. En natuurlijk mag iedereen die gewoon nieuwsgierig naar ons

Wat zijn de mogelijkheden van Ms Word Vele cursisten hebben in de beginnerscursus van Seniorweb op de Rabobank Katwijk kennis gemaakt met Wordpad, wat een om het zo maar te zeggen uitgeklede versie is van Office Word. Duidelijk is dat er met Office Word veel meer mogelijk is dan in WordPad en dat is ondermeer de mogelijkheid te werken in verschillende talen, spelling- en grammaticacontrole, speciale pagina-indelingen, invoegen van Kop- en voetteksten met paginacijfers, werken met kolommen, sorteren op alfabet, printen op A5-formaat voor een brochure, kopiëren en plakken, invoegen van Excel-bestanden in Word, werken met tabs en nummeren en niet te vergeten scannen van bestanden en/of foto’s (de meeste printers van tegenwoordig kunnen ook scannen in kleur of in zwartwit) en ook niet onbelangrijk het beveiligen van uw bestanden. Alle workshops kosten € 10,-. Locatie: Rabobank Rijnsburg, Hoftuinplein 1. Voor vragen en info over de workshops kunt u terecht bij de computerpleinen: • buurtcentrum Rijndal, Vinkeweg 70, op dinsdag van 10 t/m 12 uur • dienstencentrum de Zwanenburg, Zwanenburgstraat 62, op woensdag van 10 t/m 12 uur U kunt telefonisch info vragen bij Stichting Welzijn Ouderen krv tijdens kantooruren op het nummer (071) 40 16347. U kunt zich daar ook opgeven. De kosten worden per automatische incasso verrekend, hiertoe kunt u een machtiging invullen die tijdens de workshop wordt verstrekt.

Over het mediagedag van kinderen

is of onze vorderingen wil bekijken ook gewoon komen. Wij kijken er naar uit! Tot ziens op woensdag 28 november tussen 20.30 en 22.00 uur in de Terp in Valkenburg.

Huurders van Dunavie zijn van harte welkom bij de jaarvergadering van de Stichting Huurderbelangen de Duinstreek. Deze wordt donderdag 22 november van 20.00 – 22.00 uur gehouden in Huys te Britten aan de Noordduinseweg 17 in Katwijk aan Zee. Net als ruim 2000 jaar geleden zijn het ook nu roerige tijden, zeker op het gebied van ‘wonen’. Allerlei ontwikkelingen op lokaal en nationaal niveau kunnen we dagelijks lezen in allerlei bladen en horen op de verschillende radio- en televisiezenders. Wat een informatie krijgen we voorgeschoteld. Maar ziet u het ook als dat bord spaghetti waarvan u niet weet bij welke sliert te beginnen? Bij veel huurders beluistert het bestuur van de S.H.D. meer en meer de vraag: ‘Maar hoe zit het nu werkelijk in elkaar en dan graag in begrijpelijk Nederlands?’ Daarom heeft de S.H.D. deze drie wijzen wat eerder van stal gehaald om op de jaarvergadering 22 november voor u als huurders veel te verduidelijken.

Wie zijn deze wijzen?

Ronald Paping, directeur van de Woonbond, neemt geen goud mee, maar wel een goed en helder verhaal over wat ‘Wonen 4.0’ voor huurders nu inhoudt. Drs. Willem van Duijn, wethouder van deze mooie gemeente Katwijk, zal de laatste ontwikkelingen betreffende de woonvisie uitleggen op zijn bekende wijze en dat in plaats van wierook als geschenk aan u geven. Alfred Busser, directeur Dunavie, neemt geen mir-

Spreekster Pauline Maas geeft een inleiding in de mediawereld van onze kinderen. Met veel ruimte voor vragen en inspelend op de nieuwste ontwikkelingen. Herkenbare situaties van het gezinsleven anno nu, met herkenbare opvoeddilemma’s rond het gebruik van sociale media: weten we genoeg om met onze kinderen in gesprek te gaan? Dat je moet praten met pubers – ook over seks op internet – is gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar hoe doe je dat dan? Welke ‘vooroordelen’ zitten ons daarbij in de weg? Wat hebben onze kinderen eigenlijk nog nodig aan mediaopvoeding, zijn ze op dat gebied al niet veel slimmer dan wij? Kortom: wat moet je weten als ouder (of als leerkracht) en hoe zet je dat in? Tieners brengen vele uren achter de computer door. Internet biedt niet alleen eindeloos veel vermaak, het is ook hun lijntje naar de buitenwereld. Daarbij gaat het vooral om contact met vrienden en bekenden – ‘liever dood’ dan zonder mobiele telefoon! – maar ook contact met vreemden is natuurlijk reuze spannend. Ze leren er veel van. Ze vergroten hun sociale vaardigheden, ze leren samenwerken op afstand, ze ‘oefenen’ met gevoelens.

En dan hebben we het nog niet gehad over gebrek aan concentratie, commerciële beïnvloeding, online gokken en gameverslaving. Het gebeurt inderdaad allemaal. Angst heeft geen zin, opvoeding wel degelijk. Pauline Maas weet waar ze het over heeft. Ze heeft een eigen bedrijf 4PIP (www.4pip.nl) en is multimedia docente in het speciaal onderwijs. Ze heeft haar roots in de Automatisering en spreekt al jaren voor stichting Mijn Kind Online (www.mijnkindonline.nl).Ze is schrijfster de boeken GameMaker4You en GameMaker4School. Hiernaast heeft ze ook de denkwerk boeken internet geschreven voor Thieme Meulenhoff. Daarnaast heeft ze het InternetKwartet en het InternetMemorie spel ontwikkeld om kinderen en jongeren te laten nadenken over hun online leven. Op 26 november bieden wij u in de bibliotheek een avond om even stil te staan bij wat u vindt en wilt voor uw kind als het gaat om (sociale) media. Zin in een ontspannen maar toch zeer nuttige avond? Kom dan ook op 26 november om 20.00 uur naar de lezing van Pauline Maas in de Hoofdbibliotheek Katwijk. Toegangskaarten: € 4,- voor leden Bibliotheek Katwijk en € 6,- voor niet-leden. Kaarten zijn te koop via www.bibliotheekkatwijk.nl. Ga naar Actueel, vervolgens naar Activiteiten. Kies de activiteit van uw keuze, betaal met iDEAL en print uw toegangskaart(en). Ook in alle vestigingen van Bibliotheek Katwijk zijn kaarten te koop. Laat u vermaken, informeren en aan het denken zetten, om aan het eind naar huis te gaan met allerlei nieuwe tips en frisse ideeën voor thuis.

Deze drie wijzen komen uit het… re mee, maar wel een verhelderend verhaal over de mogelijke gevolgen van het huidige regeerakkoord wat het wonen betreft. Dorstig van ‘deze tocht’ zal er een korte pauze worden ingelast waarna er een paneldiscussie wordt gehouden onder leiding van dagvoorzitter Yvonne Baars. Daar kunt u als huurder met al uw vragen terecht. Maar natuurlijk zal Cees Oostindie, bestuursvoorzitter S.H.D., de aanwezigen bij aanvang welkom heten en de jaarvergadering openen.

Zijn er nog stoelen vrij?

Jazeker, maar laat wel even weten dat u komt door een mailtje te sturen naar aanmelden@gmail.com of bel naar het kantoornummer van de S.H.D., tel. 071 – 4077246. Wilt u dan uw naam en adres opgeven? Wij rekenen gezien alle woonontwikkelingen op veel huurders bij deze jaarvergadering donderdag 22 november om 20.00 uur. En natuurlijk is er na afloop onder het genot van… een mooi moment van elkaar ontmoeten mogelijk. Laat deze drie wijzen en elkaar als huurders niet in de Katwijkse koude staan die avond!

Born to be Alive in Het Trefpunt Er zijn zo veel dingen die ons bezig houden in ons leven. School, werk, vrienden, hobby’s. Het is belangrijk om deze dingen bij te houden. Het hoeft niet lang te duren of je agenda zit alweer vol met afspraken. Op 17 november a.s. organiseert het Trefpunt een muzikale jongerenavond met als thema ‘Born to be Alive’. Door middel van muziek en ontmoeting gaan we dieper in op de vraag: wat zijn de doelen in je leven en hoe werk je hieraan? Zolang we jong zijn, lijkt het alsof we nog zeeën van tijd hebben. Maar soms lijkt het alsof we te weinig tijd hebben voor alles wat we willen doen. We zijn beperkt, zowel in tijd als in energie. Misschien wil je je tijd zo fijn en leuk mogelijk indelen, om er het beste van te maken. Er komt een tijd dat mensen zichzelf afvragen: ‘Wat is het doel van mijn bestaan?’. Het is soms erg lastig om daarover na te denken. Misschien vraag je je ook wel eens af of er meer is dan school, werk of vrienden. Kunnen we een doel hebben in ons leven, iets waarnaar we toe kunnen leven dag in en dag uit? Zijn we geboren om te sterven, of juist om te leven? Deze avond gaat over wat God van ons verwacht? Is het leven afwachten tot we sterven, of tot Jezus terugkomt, of kunnen we in de tussentijd onszelf nuttig maken? De avond heeft twee onderdelen. Het eerste gedeelte is de ‘ontdekking’. Jan Willem Korpelshoek zal

In de Week van de Mediawijsheid op 26 november spreekt Pauline Maas van de stichting Mijn Kind Online om 20.00 uur in de Hoofdbibliotheek van Katwijk (Schelpendam) op een prikkelende en interactieve manier over het mediagedrag van kinderen en wat dat betekent voor ouders en ook leerkrachten.

Het is zeker dat ze bestaan: zangers en zangeressen die in de badkamer het hoogste lied zingen, maar die denken dat zingen bij een koor eng is of te hoog gegrepen. Daarom organiseert het enige echte Katwijkse popkoor Pop4Shore! op woensdagavond 28 november a.s. tussen 20.30 en 22.00 uur een open repetitie, zodat twijfelaars met eigen ogen en oren kunnen zien en horen hoe leuk zingen met elkaar kan zijn.

30 november van 9.30-12.30 uur

Jaarvergadering Stichting Huurdersbelangen

hierbij het thema met ons behandelen. De muzikale medewerking wordt verleend door de muziekgroep van het Trefpunt en Marc van Starkenburg op percussie. Na de ontdekking is het tijd voor het tweede deel van de avond: ‘ontmoeting’. Gezelligheid, vrienden, bijpraten of napraten over het thema. Je bent van harte welkom om te komen voor de ontdekking, ontmoeting of hopelijk allebei! Tot de 17e! Het Trefpunt: een alternatief voor je zaterdagavond Een actieve groep jongeren organiseert elke twee maanden een avond speciaal vóór jongeren: het Trefpunt. Het is een nieuw initiatief binnen de CJR (de Confessionele Jeugdraad van de Hervormde gemeente in Katwijk aan zee) en is speciaal bedoeld voor jongeren. Muziek, ontmoeting en geloof staan centraal. Je bent van harte welkom! Kijk voor data, het laatste nieuws, foto’s en video’s op onze Facebook, Twitter, Youtube of op de website: www.het-tref.nl. Datum: zaterdag 17 november. Start ontdekking: 20:00 tot 22:00 uur. Ontmoeting: 22:00 tot 23:30 uur. Locatie: Grote zaal Ichthuskerk, Nachtegaallaan 7, Katwijk

Winterstrandexcursie Het IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) regio Leiden organiseert deze “winter” weer een serie strandexcursies vanaf de Uitwatering in Katwijk. Deze winter op zaterdag 17 november om 13.00 uur en zaterdag 15 december om 10.30 uur. Zaterdag 12 januari om 10.00 uur en zaterdag 26 februari om 14.00 uur. Weet u waarom deze schelp zo’n rare “staart” heeft ? En hoe schelpen “eten”? En dat een tepelhoren andere dingen lust dan een mossel? Wilt u meer te weten komen over het leven van schelpen, wieren, krabben en andere strandvondsten? We zoeken samen en vertellen er over tijdens onze strandexcursie, en laten ons verrassen door wat de zee meegebracht heeft! Op zaterdag 17 november verzamelen we (even voor) 13.00 uur, op de parkeerplaats Noordduinen (Noordduinse-weg) in Katwijk, op de hoek bij uitgang van de KNRM-loods. Om 13.00 gaan we op pad. Kledingadvies: warm en waterdicht, aan zee is het altijd kouder dan achter de duinen, en we lopen niet ver en niet snel. Samen zoeken we naar strandvondsten langs de eb- en vloedlijn, en de gidsen geven uitleg. De excursie duurt anderhalf tot twee uur, afhankelijk van het weer en wat we vinden. Deze excursie is geschikt voor alle leeftijden, en deelname is GRATIS. De excursie gaat altijd door (ongeacht het weer) en reserveren is niet nodig. Organisatie: Strandgroep IVN Leiden. Inlichtingen: Ellen van der Niet, ellen.van.der.niet@hetnet.nl, 06-51852893. Op de foto: geknotte gaper met sifo


2 5 - T OP K 19

AL W

S

S

2 5 - T OP K 19

Beds 2 Basic dé nr. 1 beddenspecialist in uw regio! IT L I T E S I ND WA

S/m G A D N 13.00 t ur ZO 17.00 u ! N E OP

AAL VAN MINIM ALdsIT2 EBaIT G beKntW IN AUP sic van Be u gewend

I TEI T SI N

D

S G N I R P S X O N B E E S S X A U R L T S EN MA zoals

G N I R P S X O B T I E T KWALI

ZONWERING

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING VICTORIA MEGA ACTIE!!!

Vuil tapijt? Laat het vakkundig reinigen of huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam Interieurverzorging, tel. 0705116612.

Dak herstellen? Bou­ma/ Grundeken bellen! 5114674DANIEL SNIJDERS 5118394. Uw dak-specialist! STRATENMAKERS voor Vwo-, havo, mavo, vm- het aanbrengen van alle bo-leerlingen: huiswerkbe- soorten bestratingen. Bel geleiding/bijles aangeboden voor vrijblijvende prijsopdoor ervaren A/B student. gave: 0174-213809, info@ danielsnijders.nl Tel. 071-5616768. VAN DER KROFT & BC SIERBESTRATING Tegelwerk, met afvoer, gra- VAN DER LANS OFFICE tis prijsopgave. Tel. 06- MANAGEMENT verzorgt op flexibele basis het secre55321682. tariaat voor bestuurders, Zelf bomen omgezaagd commissarissen, bedrijven, of flink gesnoeid? Met onze adviseurs. Huis met het prof. VERSNIPPERAAR Blauwe Dak Wassenaar, is het zo weg. Tel. 070- 070-5119001, www.office5111923 / 06-53794870 of managers.nl, info@officemail deversnipperaar@kpn- managers.nl mail.nl COMPUTERHULP Vi50-plusser SCHILDERT, rus­verwijdering, sneller maSAUST en behangt uw huis ken, storingen verhelpen, weer als nieuw. Tel. 06- oude PC naar nieuwe PC, 13067762. installaties, laptopreparatie, WiFi, privé cursus etc. ProLekker toerfietsen vanuit fessionele ondersteuning bij Wassenaar en Voorschoten? u thuis of op kantoor voor www.tcdekampioen.nl. particulieren en bedrijven. STEUNZOLEN. Erkend Tel. 06-42460355. Info op leverancier, lid Stichting www.Boonict.nl LOOP, vergoeding via zorg- STUCADOORSBEDRIJF verzekeraar. Een afspraak Stucwerk €12,50 m2, spachkunt u maken in Oegstgeest, telputz €12,50 m2, schilderLeiden en Leiderdorp met werk, spuiten latex (goede Wim van Zijp, tel. 071- referentie, garantie!! K.v.K. 5238468 of 06-12028319. nr.). Tel. 06-83296546. www.zalenverhuurkruyt PEDICURE Anneke v.d. schipvanleiden.nl. Mooi Kleij. Tel. 070-5112778, bruin café in oude centrum mob. 06-14789734. van Leiden. Voor afstudeerborrels, recepties, verjaarda- Te koop: CHALET in het gen, etc... Geen huur! Wel bosrijke Voorthuizen met een wat servicekosten en nor- heerlijke tuin met veel privamale gangbare drankprij- cy. Voor informatie: Tineke, zen! Reserveringen: tel. 06- tel: 06-20359779. 25047376. GARAGEBOXEN in Student wil u graag hel- Oegstgeest en Leiden. Huurpen met COMPUTER- prijs v.a. € 110,-. InlichtinPROBLEMEN. € 15,- p.u. gen: 06-20773480. Tel. 070-5114250. STRATENMAKER voor uw tuin of oprit. Ruim 30 jaar ervaring. Leveren van alle materialen. Schuttingen. Ook voor kleine reparaties en afvoer. Tegen scherpe prijzen. Tel. 0620897322.

• •

PIANOLES gegeven door •jonge klassiek componist/

pia­nist Vincent van Weelde. Bij het Van Ommerenpark, Wassenaar. Tel. 06-48200395. E-mail: v.vanweelde@hotmail.nl K.v.K. Winterkorting. 48063102.

2000. Prijs in overleg. 0657843888.

GEVRAAGD: FORD •FIËSTA 1300 of 96 tot

SUPER STUNT Normaal € 2.399,-

BRIXTON COMPLEET!!!

(van Landschoot)

Basic

Paris

Pleasure Comfort

LAAGSTE PRIJS!

Allure

€ 599,Eigenschappen √ Pocketveer 7 zones stevig matras √ Afdeklaag HR40 koudschuim √ Tijk afneembaar/wasbaar

Ergo Sense 22 cm

MATRAS GRATIS!

in meerdere stoffen en kleuren Prijs voor vaste uitvoering Elektrische versie: incl. draadloos bedienbare elektromotoren, spanningsvrij

Quartz balance PLUS

MATRAS GRATIS!

€ 39,- p.st.

€ 59,- p.st.

€ 149,- p.st.

€ 549,-

€ 699,-

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen √ Goed matras voor de laagste prijs √ Geschikt voor vaste en verstelbare bodems

Eigenschappen √ Polyeter SG 20 √ 13 cm comfortschuim √ Medium hard

Eigenschappen √ Pocketveer (7-slags) 240 veren/m2 √ Comfortschuim afdeklaag √ Tijk afneembaar/wasbaar

Eigenschappen √ Pocketveer 7 zones √ 1Coolgels/1warme zijde √ Duo pocket/ 7 zones

Eigenschappen √ 24 cm stevig matras √ Pocketveer 7 slags/7 zones √ 3d border met handvaten √ Toplaag HR 60 koudschuim

Sleep King

Liberty

Medica plus

Welness pocketspring

Classic handmade

MATRAS GRATIS!

€ 269,Eigenschappen Leverbaar in alle maten! √ Dikke koudschuim vulling √ Hoge veerkracht √ Blijft koel tijdens de nachtrust √ Vormt perfect naar uw lichaam √ 19 cm

Openingstijden

Koopavonden

Ma. Di./wo Do./vr. za. Zo.

Do./vr. 18.30-21.00 uur

13.30-18.00 uur 10.00-18.00 uur 10.00-21.00 uur 09.30-17.00 uur 13.00-17.00 uur

Leverbaar in alle maten

Leverbaar in alle maten!

MATRAS GRATIS!

Leverbaar in alle maten!

€ 1.975,-

* TOP DESIGN BOXSPRING * WINNAAR onder de luxe boxsprings * Luxe kwaliteits design hoofdbord * 2x Luxe gestoffeerde boxen * 2x Luxe actieve hoog-laag pocketveer matras (7 zones) * Luxe Henson Twintopper, zomer en winterzijde * Stoffen zijn 100% vuilwerend * Luxe blokpoten met aluminium afgewerkt * Luxe in- & uitstap verlichting

COMPLEET EN AFZONDERLIJK ELEKTRISCH VERSTELBAAR Luxe design hoofdbord + 2x elektr. verstelbare boxsprings met pocketvering, + 2x supersterke V olva motoren + 2x topkwaliteit pocketveermatrassen + 2x poten set + 2x metalen matrasrem keuze uit diverse maten!

WINT VAN AUPING!!

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING BRIXTON ONGELOOFLIJKE PRIJS!!!

Kom langs en test deze fantastische boxspring!

€ 999,-

Beds 2 Basic

OFFICIËLE CONSUMENTENBOND TEST!

06-

nov. van 18.00-21.00 uur. Vele koopjes van 20% tot 50% korting. Koninginneweg 18, Katwijk, tel. 0714018833.

Maat 1.20 cm

Maat 1.40 cm

T.K. BABYKLEDING j/m mt. 56 t/m 74. Veel keus. € 3,- p.st. + voor de sint: veel speelgoed. Bel: 0623250562.

Supersnelle, sportieve CHRYSLER SEBRING 2.7i-V6, automaat, LPGG3. Perfect onderhouden, 225.000 km. 100% goed. Rijdt 450 km op € 29,- gas! € 5.950,-. 06-26388776.

WINNAAR!!

YouTube

MODELTREINBEURS zaterdag 24 nov. Leidseweg 100 Voorschoten van 9.3015.00 uur. Toegang gratis. Ook Lego.

LADY’S NIGHT! Waar: •Maxi Mode. Wanneer: 15

Twitter

Facebook

Jongeman zoekt ICT•werk. Bel 06-21899603.

€15,•p.u.SCHILDERWERK Stucwerk, spachtelputz.

Beds 2 Basic

minaat. Tel. 06-19110519.

ook leverbaar 1.40 / 1.60 en 1.80 en ook leverbaar in pocketveer uitvoering

Normaal € 4.189,TOP-AANBIEDING V.A.

STUCADOOR, tegelen, •schilderen, waterleiding, la-

DWARSFLUITLES in L’dorp. Prof. en ervaren docente. Info: www.fluitles.nl Tel. 071-5891939.

€ 399,-

Ook verkrijgbaar in de maten 1.60 én 180 breed

voegen - reinigen - impregneren - knipvoegen - metselwerk - schoorstenen. Gratis advies en prijsopgave. Tel. 06-20897322.

COMPLETE 2-PERSOONS ELEKTRISCHE BOXSPRING NORWICH ACTIE!!!

SNIJDERS BESTRA- • GEVELRESTAURA•TINGEN voor het aanbren- TIE? Uithakken (slijpen) gen van alle soorten bestratingen. Vakkundig en met aandacht aangebracht. *be­ staande bestrating herleggen *van terras-parkeerplaats *machinale bestrating *grondwerkzaamheden. Voor particulieren en bedrijven. Bel voor een gratis prijsopgaaf: 0174-213809, www.danielsnijders.nl

Normaal € 1.089,NU VOOR

LAAGSTE PRIJS!

GRATIS TABLET

MATRASSEN AANBIEDING

Designhoofdbord! + 2 beklede boxen + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! + hoogwaardig dekbed + 1 comfort matrastopper! + 2 luxe kussens

Bij aanschaf van een luxe boxspring en/of elektrisch bed

• TE HUUR • TE KOOP • GEVRAAGD • AANGEBODEN • GEZOCHT • GEVONDEN Eerhart Sierbestrating. Voor al uw bestratingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave 070-3211006.

5

LEVERBAAR IN VERSCHILLENDE KLEUREN!

MATRAS GRATIS!

MATRAS GRATIS!

MATRAS GRATIS!

€ 189,- p.st.

€ 449,-

€ 599,-

€ 999,-

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen √ 20 cm √ Pocketveer (7-slags) 270 veren/m2 √ 7 comfortzones √ Tijk afneembaar/wasbaar

Eigenschappen √ 22 cm √ Pocketveer (7-slags) √ Toplaag HF 45 kg/m3 √ Vast tijk

Eigenschappen √ Pocketveer 7 zones √ 360 veren/m2 HR 50 afdeklaag √ Div. uitvoeringen √ Afneembaar tijk

Eigenschappen √ 27 cm √ Toplaag koudschuim of latex √ Micro pocketveer 500 m2 √ Winter zomer zijde

Bij Beds

071 2000168

Kerkstraat 58 • 2201 KN Noordwijk (binnen) INGANG Passage • naast De Ridder schoenen

2 Basic

e prijzen • Laagst aliteit kw • Beste comfort • Beste vies • TOP-ad rvice • TOP-se

Post @ beds2basic.nl • www.beds2basic.nl

morgen zijn we er nog dichterbij

Eén op de drie Nederlanders krijgt kanker. KWF Kankerbestrijding investeert daarom in wetenschappelijk onderzoek. En met resultaat. In 1949 overleefde slechts 25% van de patiënten de eerste vijf jaar en inmiddels is dat al 60%. Samen met uw hulp komen we steeds een stapje dichterbij. Kijk vandaag nog op kwfkankerbestrijding.nl om te zien wat ú kunt doen.


nu nog een huis...

Allure Bouw b.v. Argonstraat 3 7463 PD Rijssen

t 0548 - 80 19 80 f 0548 - 80 19 55

info@allurebouw.nl www.allurebouw.nl

Tevens een vestiging in Alblasserdam

Wij bieden de laagste hypotheekrente vanNederland Nederlandvia viaeen de Duitse van Duitsebank! bank! Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend hypotheekadviesgesprek bij ons op kantoor of bij u thuis. Ook ‘s avonds!

Huis gezien? Wij onderhandelen en dat kan duizenden euro’s schelen.

BEL DIRECT

071-4024031

Ankerplaats 2 • 2224 TX Katwijk ZH Kijk voor meer informatie op: www.bevr.nl

Nieuw! Speciaal voor jongeren! www.bevrjong.nl Like ons en maak kans op een iPhone 5!


Eengezinswoningen in Rijnsburg vanaf €294.000 • Oppervlakte ± 150 m2, 4 slaapkamers en zolder • Ruime achtertuin, brede woning (6,30 m) • Rustige kindvriendelijke wijk • Bouwvergunning is onherroepelijk • Start bouw verwacht in januari 2013 • Koop nog voordat de financieringsregels veranderen!

INFORMATIEAVOND donderdag 15 november van 19.00 tot 21.00 uur bij De Leeuw Makelaardij Rijnsburgerweg 100 in Rijnsburg!

Westerhaghe: 62 comfortabele appartementen, 52 ruime eengezinswoningen. Scherp geprijsd, goed bereikbaar, alle voorzieningen dichtbij. Meer weten? Kijk snel op westerhaghe.nl of bel De Leeuw Makelaardij (071) 405 16 16. Het nieuwbouwproject in Rijnsburg van

V RO L I J K J I J STRAKS MIJN VA K A N T I E OP?

Adenta tandprothese Specialist

de nieuwe dixons opent met een wereldaanbieding

n

keringe

GRATIS ADVERTENTIE

rze Alle ve

• Natuurgetrouwe kunstgebitten • Kunstgebitreparaties

Klaar terwijl u wacht!

alléén a.s. zaterdag in onderstaande winkel

Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

www.tandenwinkel.com

alle Macs

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

Stichting Wielewaal organiseert vakanties en kinderthemaweken voor kinderen en jongeren met een beperking. De begeleiding is in handen van jonge, enthousiaste vrijwilligers. Iets voor jou? Lees verder op:

OPGeLet!

PArtICuLIereN

uw advertentie verschijnt in de regio:

Advertenties kunnen tegen contante betaling à € 8,00 ingeleverd worden bij:

• HET VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KAtWIJK • SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOOrDWIJK • PRImERA v.d. Lans, Hoofdstraat 208, SASSeNheIM • RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOOrDWIJKerhOut • THE READSHOp, in de Hoftuin, rIJNSBurG • LIETHORpS BOECKHUYS, Hoogmadeseweg 13, LeIDerDOrP • ROKERSpALEIS LEIDERDORp, Van Diepeningenlaan 17, LeIDerDOrP • BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (passage) en FOTO DICKHOF, Irisln. 63, OeGStGeeSt

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLeVereN tOt DINSDAG 12.00 uur! (plaatsing in de week daarna) Voorwaarden: 3 regels € 8.00. Per regel € 2.75 meer.

Katwijk Leiderdorp

Noordwijk hout Noordwijker Oegstgeest Rijnsburg Sassenheim

“Die ene week heeft mij meer voldoening gegeven dan de 5 jaar die ik als telemarketeer werk.”

korting

OP = OP

Valkenburg Voorhout Waardeiland Warmond Wassenaar De Zilk

} Ingrid (32):

150,-

Tot 50,- voordeel op geselecteerde iPads

€ 8.00 € € € €

10.75 13.50 16.25 19.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam:............................................................................................................................................................. Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

te huur • te KOOP • GeVrAAGD AANGeBODeN • GeZOCht • GeVONDeN

Jouw wereld, jouw feestje. Dus vieren we onze opening met een wereldaanbieding waar geen mens omheen kan. De aanbiedingen in deze advertentie vind je komende zaterdag nergens zo voordelig. Bovendien krijg je bij dixons standaard 3 jaar garantie op alle Apple producten. Wel op tijd langskomen, want op is op! Wij zorgen dat de koffie klaar staat en we laten je graag onze nieuwe winkel zien. Dan kun je zelf ervaren hoe fantastisch het is om bij de nieuwe dixons te zijn.

Zaterdag 17 november, Noordzeepassage 117 Katwijk aan Zee Kijk voor alle modellen en de actievoorwaarden op dixons.nl/opening.

10% korting op alle iPods


Kelto slaapkamercentrum

2000 m slaapkamerplezier voor jong en oud! 2

rging o z e b f e Inclusi sing t a a l p n e

Gratis bezorgd en gemonteerd!

Boxspring 555

Boxsprings

elektrisch

compleet met topper

ACTIE

€ 1.295,-

Luxe 7 zone Pocketmatras nu ACTIE

al vanaf

met meerzone latexafdekking aan beide zijden.

Afneembare dubbeljerseyhoes met rijkelijke woldoorstikking. Luxe 7 zone Pocketmatras met meerzone latexafdekking aan beide zijden.

Nu 2e matras

!

ACTIE GRATIS Afneembare dubbeljerseyhoes met rijkelijke woldoorstikking.

!€ 695,-

Luxe 7 zone Pocketmatras

Met meerzone latexafdekking aan beide zijden. Afneembare dubbeljerseyhoes ipv € met rijkelijke ipv € woldoorstikking 1390

€ 695,-

!

1390

€ 695,ipv € 1.390,NORMAAL FIRM

1,6 1,8

1,5 1,7

1,8 2,0

NORMAAL FIRM

1,6 1,8

1,8 2,0

1,6 1,8

1,5 1,7

1,5 1,7

1,6 1,8

1,8 2,0

1,6 1,8

1,8 2,0

1,5 1,7

1,6 1,8

Bij aankoop van een standaardafmeting 80 of 90 op 200 cm

e ontvangt u de 2 ontvangt u de 2e ontvangt u de 2e matras GRATIS!matras GRATIS! matras GRATIS! Bij aankoop van een standaardafmeting 80 of 90 op 200 cm

Bij aankoop van een standaardafmeting 80 of 90 op 200 cm

P velda.net

Voor de deur

velda.net

€ 575,-

Op- en uitklapbedden by Kelto Slaapkamercentrum Ruimtegebrek? Een kamer waarin zowel gestudeerd als geslapen wordt? Of een bed op kantoor voor noodgevallen? Kelto Slaapkamercentrum biedt een ruim assortiment aan op- en uitklapbedden van uitstekende merken als Cubed, Flat, Base en Loft. Ideaal voor appartementen, studio’s of een studentenkamer. Moderne opklapbedden zijn vrijwel net zo ergonomisch als gewone bedden en de keuze is in de laatste jaren alleen maar groter geworden. Zo zijn ze zowel verticaal als horizontaal uitklapbaar en in diverse uitvoeringen verkrijgbaar. Opklapbedden zijn er niet alleen in de klassieke kleuren wit en zwart, maar ook in modieuze kleuren zoals pistache, mokka, vanille, mauve of blauw. Het grote voordeel van een opklapbed is natuurlijk dat u uw kamer flexibel kunt inrichten en gebruiken. Neem nu het uitklapbed Flat. Overdag een mooi bureau om aan te werken, en ‘s avonds tover je het in een handomdraai om tot een comfortabel bed. En het mooie is: je computer en werkspullen kunnen gewoon blijven staan! Ideaal voor bijvoorbeeld studenten of thuiswerkers. Net als de meeste opklapbedden is Flat zowel als éénpersoons als tweepersoonsbed leverbaar.

KELTO

TRUM SLAAPKAMERCEN SLAAPKAMERCENTRUM

23 jeugdslaapkamers

30, 2211 XK, Noordwijkerhout Gieterij Gieterij 30 • 2211 XK Noordwijkerhout • Tel: 0252 - 34 11 11 www.kelto.nl el. 0252 - 34 11 11 www.kelto.nl


Gratis iPad bij aanschaf van een nieuwe Kia uit voorraad! *

DE KIA PICANTO NU V.A. € 8.195,-

DE KIA RIO NU V.A. € 11.995,-

lease v.a. € 195,-/mnd*

A

lease v.a. € 249,-/mnd*

14% Bijtelling | Wegenbelastingvrij

A

DE KIA CEE’D SPORTSWAGON NU V.A. € 18.995,lease v.a. € 385,-/mnd*

A

20% Bijtelling | Wegenbelastingvrij

DE KIA VENGA NU V.A. € 16.595,lease v.a. € 375,-/mnd*

20% Bijtelling

Nu met gratis tankpas met een waa

Bij aanschaf van de nieuwe Kia Venga, cee’d of cee’d Sportswagon krijgt u nu tijdelijk een prepaid tankpa s, goed voor gratis brandstof tot maar liefst € 750,-! In plaats van de tankpas kunt u ook kiezen voor € 750,- aan accessoires op uw nieuwe cee’d of cee’d Sportswagon of € 500,- op uw nieuw e Venga.

rde tot wel € 750,-!*

AUTOBEDRIJF KLEVERLAAN GIETERIJ 2, 2211 XK NOORDWIJKERHOUT TEL.: 0252 - 373 724, WWW.KIA-NOORDWIJKERHOUT.NL Volg ons op facebook www.facebook.com/ #!/autobedrijf.kleverlaan

Volg ons op twitter www.twitter.com/ #!/KiaKleverlaan

Gem. verbruik: 4,1 – 6,0 l/100km, 24.4 - 16,4 km/l. CO2-uitstoot: 95 – 158 g/km. *iPad actie is geldig t/m 31 december 2012 en zolang de voorraad strekt. Vraag uw verkoopadviseur naar de verdere voorwaarden. • Actievoorwaarden: Leaseprijzen gebaseerd op 60 maanden en 20.000 kilometer via Kia Autolease. Rente, afschrijving, reparatie, onderhoud en banden, WA-, Casco- (Eigen risico € 227,-), inzittendenverzekering en rechtsbijstand zijn inbegrepen. De tarieven zijn exclusief BTW. De tankpas actie is alleen geldig op de Kia Venga, cee’d of cee’d Sportswagon met kentekenaanvraag t/m 27 december 2012 en een uiterste registratiedatum van 25 januari 2013. De tankpas is 9 maanden geldig en te gebruiken voor brandstof, oliën, ruitensproeiervloeistof en wasbeurten. Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties. Getoonde modellen kunnen afwijken van de beschreven uitvoering. Alle genoemde bijtellingspercentages en het wegenbelastingvrij zijn van het model zijn afhankelijk van datum van registratie. De vrijstelling van wegenbelastingvrij geldt tot 1 januari 2014. Raadpleeg uw Kia-dealer voor de exacte voorwaarden. Om in aanmerking te komen voor het BTW-voordeel dient de auto voor 1 oktober 2012 geregistreerd, gefactureerd en fysiek geleverd te zijn.. Prijzen zijn exclusief metallic lak, kentekenleges en verwijderingsbijdrage. Afbeeldingen kunnen afwijken van standaard specificaties, drukfouten voorbehouden. Kijk voor meer informatie en de volledige garantievoorwaarden op www.kia.nl.

KS_week_46_12  
KS_week_46_12  
Advertisement