Page 1

IN DEZE KRANT:

Dinsdag 4 oktober 2011 - 22e jaargang nr. 40

KATWIJK SPECIAAL Advertenties: (071)4022901 • advertentie@katwijkspeciaal.nl Bezorging: (071)4022901 • verspreiding@uitgeverijverhagen.nl

Redactie: 06-13017660 • redactie@katwijkspeciaal.nl

ELKE WEEK GRATIS IN 16.000 BRIEVENBUSSEN IN HEEL KATWIJK

Ludieke ondertekening voor uniek en ambitieus project

DEZE WEEK

Woonlocatie voormalig Vliegkamp Valkenburg wordt energie-neutraal

Gratis bloeddrukmetingen Leegverkoop Kringloopwinkel Help ons Helpen Brandweer Katwijk wordt tweede bij Duinkringwedstrijden Hair Heroes Event in De Zeester Laat horen wat je kunt bij Andreas Muziekconcours Als alle puzzelstukjes op hun plaats gevallen zijn, kan het glas worden geheven. (Foto: Piet van Kampen)

Vrijwel zonder energiekosten wonen in een mooie leefomgeving. Wie droomt daar nu niet van? Als de plannen die vorige week vrijdag in de TheaterHangaar, tijdens een startbijeenkomst van betrokken partijen, verwezenlijkt worden, zou deze droom wel eens werkelijkheid kunnen worden. Met een laars gedrenkt in milieuvriendelijke groene verf, stampte wethouder Thijs Udo als symbolische ondertekening van de samenwerking, de bezegeling op een puzzelstuk. Een puzzel waarvan de nu nog losse stukjes op termijn een mooi plaatje moet worden. Door Piet van Kampen Vanuit de Provincie kwam de gedachte om een milieuvriendelijke, duurzame en vooral ook een prettige leefomgeving als herbestemming aan het voormalige vliegveld te geven. Vanuit dit denken is vorig jaar het GEN opgericht: Gebieden Energie Neutraal met de hierboven omschreven doelstelling. In dit orgaan werken maar liefst veertien bedrijven en instanties samen om vooral ook kennis op te doen en door het de handen ineen te slaan, te bouwen aan de toekomst. De bedrijven zijn: Koninklijke BAM groep, Cofely, Eneco, Everheds Faasen, KPMG, Liander, Nefit,

Gebaren voor het goede doel

NUON, Rabobank, Rockwool, Royal Haskoning MC, Saint-Gobain, TNO en ZEN Renewables. Een zorgvuldig samengestelde mix waarin projectontwikkeling, bouwen, adviseren, isoleren, energievoorziening en financiering samen zijn verenigd. Een kleurrijke vlag die de hele lading met betrekking tot het ontwikkelen van de nieuwe woonlocatie dekt.

Uniek en complex In 2008 tekenden toenmalig minister Jacqueline Cramer van VROM en bestuurders van andere betrokken partijen al een intentieverklaring op het gebied van duurzaamheid en innovatie voor de herontwikkeling van het voormalige vliegveld. Op vrijdag 30 september klonk het symbolische startschot voor de samenwerking tussen GEN, de gemeente Katwijk en Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf ROVB. Deze vorm van samenwerking is een primeur voor Nederland. Naast het unieke van dit project is het tevens ook complex. Maar volgens de betrokken partijen staan de neuzen allemaal dezelfde kant op en lopen de gesprekken voortvarend. Ondanks de huidige situatie in de markt gelooft men er in en gaat er voor. Rob van Wingerden, lid van de Raad van Bestuur van de Koninklijke BAM groep en tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van GEN: “We hebben geen keuze

en moeten verstandig met elkaar omgaan. De consument wenst leefbaarheid en we gaan een fantastische stap maken”. Ook het Rijk ondersteunt het ontwikkelingsplan en Mark Frequin liet namens het ministerie van Binnenlandse Zaken weten een deel van de vier miljoen ontwikkelingskosten te financieren. Burgemeester Jos Wienen toonde zich verheugd over de voornemens. “Katwijk is trots op traditie maar heeft oog voor vernieuwing. Het is weer een stap vooruit net als de plannen voor de kustversterking, die twee jaar geleden ook al opzien baarden”. Wienen ziet het helemaal voor zich. “Een mooie wijk, landschappelijk, veel groen en waterpartijen, mooie lanen, geen woonblokken, een gedeelte archeologische waarde erin verwerkt en aan de noordkant langs de N206 een bedrijventerrein. Het wordt een bijzonder gebied”.

Energieneutraal Hoe moet energieneutraal worden vertaald is de vraag die onmiddellijk oprijst bij het aanhoren van de plannen. Edo Arnoldussen, directeur van het RVOB: “Duurzaamheid concreet vertalen en alle energieverbruik binnen het gebied zelf opwekken”. Een mooie doelstelling in een korte volzin samengevat. “Maar denk nu niet direct aan zonnepanelen want dan zouden er vele malen meer moeten komen dan er binnen het gebied geplaatst kunnen

GRATIS AF TE HALEN GEBRUIKTE ORDNERS Af te halen bij de receptie.

Ambachtsweg 7a, 2222 AH Katwijk

Stem voor de Rabobank MVO Award en win

Op 10 oktober geeft Berber van der Horst, Tolk NGT/NmG, een workshop gebaren op het IDCollege in Katwijk. Studenten van het ID-College gaan in oktober 2011 naar Bosnië om daar medewerking te verlenen aan het project Zavod Drin van de Nederlandse stichting Out of Area. Voor dit project word sponsorgeld gezocht. De opbrengst van de workshop Gebaren die Berber geeft gaat in zijn geheel naar dit project. De Workshop kost 10 euro en is bedoeld voor iedereen met interesse voor gebarentaal.

Binnenkijken in de praktijk zie pag. 2

Woensdag 9 november organiseert Rabobank Katwijk de jaarlijkse Coöperatiedag. Rondom dit evenement organiseert de bank diverse activiteiten onderdelen. Eén onderdeel daarvan is de MVO Award. Deze wordt in 2011 voor de derde keer uitgereikt aan een onderneming die aantoonbaar invulling geeft aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Na een uitgebreide selectie door een onafhankelijke jury zijn drie organisaties genomineerd. De genomineerden voor de MVO Award 2011 zijn: Eetcafé De Bonte Kraai, StaminaGroup en Meesterbakker Van Maanen. Op www.rabobank. nl/katwijk staan drie bedrijfsfilms. Na het bekijken van de bedrijfsfilms kunt u uw stem uitbrengen op uw favoriet. Door te stemmen maakt u ook nog eens kans op een mooie prijs. Onder alle inzendingen verloot de bank namelijk een iPad 2 of een ballonvaart voor twee personen. De winnaar wordt tijdens het avondprogramma van de Coöperatiedag op 9 november bekend gemaakt.

Deze week bij u als folder in de bus:

BOEKHANDEL VD BERG LEDERCOM MODE

worden”, ontzenuwde Jos Wienen deze gedachte. Een woordvoerder van BAM legde in de wandelgangen uit waar de besparingen in concreto kunnen worden bereikt. Bouwisolatie, gratis zonnewarmte in boilers met een inhoud van 500 liter in de woning, warmte van koelkast- en diepvriezer benutten, tripleglas, vloer- en dakisolatie, minder stroomverbruik door zuinige verlichting en mogelijk ook zonnepanelen. “Maar we zullen wel zorgvuldig bekijken hoe deze zo onopvallend mogelijk worden geplaatst”. Fabrikanten zullen duidelijke voorschriften geven voor het zuinige gebruik van apparatuur. De ultieme doelstelling is om het gemiddelde huidige jaarverbruik van een gemiddeld huishouden door al deze maatregelen terug te brengen naar nul. Dan zullen de hypotheeklasten op termijn door deze besparing ook te dragen zijn, zo voorziet men. Deze conclusie wordt getrokken uit een vooronderzoek naar woonlasten. Om te zien hoeveel men in een gezin verbruikt, zullen er kleine kastjes komen waarop á lá minuut is af te lezen wat men verbruikt. Het klinkt allemaal heel mooi maar de intentie en het geloof in de haalbaarheid van ‘ultieme plannen’ is er bij de partijen. De wijk, die gefaseerd en volgens een planning die flexibel is binnen enkele jaren zal verrijzen, zal zoals het er nu allemaal uitziet, zeer aantrekkelijk worden om er te gaan wonen.

Van Recht op zorg, naar zorg op maat De Wmo adviesraad en de gemeente Katwijk stellen u op 6 oktober graag op de hoogte van een nieuwe ontwikkeling bij de toekenning van zorg en ondersteuning op basis van de Wmo. In vaktaal heet dat veranderingsproces ‘de Kanteling’.

Getijden Hoog -

Di. Wo. Do. Vr. Za. Zo. Ma.

04 okt. 05 okt. 06 okt. 07 okt. 08 okt. 09 okt. 10 okt.

08.58/21.28 10.08/23.08 13.43/------12.58/00.33 13.59/01.38 14.42/02.28 15.28/03.04

*tijden Meetpost Noordwijk

Di. Wo. Do. Vr. Za. Zo. Ma.

04 okt. 05 okt. 06 okt. 07 okt. 08 okt. 09 okt. 10 okt.

04.38/16.57 05.46/17.56 07.17/19.21 08.47/20.36 09.45/22.01 10.45/22.46 11.45/23.46

Laag

De centrale doelstelling van de Wmo is het stimuleren van participatie en zelfredzaamheid van alle burgers. Het gaat daarbij onder meer om de ondersteuning van mensen met een beperking. Het ‘Kantelen’ houdt in dat er meer vanuit de persoonlijke situatie gedacht gaat worden en minder vanuit voorzieningen. Het thema van de bijeenkomst is dan ook: ‘Van Recht op Zorg, naar Zorg op Maat’.

Netwerk ‘Kantelen’ betekent individuele beoordelingen en maatwerk. Inwoners en gemeente gaan samen op zoek naar oplossingen. Er kunnen belemmeringen zijn in en om het huis, maar ook belemmeringen om mee te doen met sociale activiteiten. Een belangrijk punt hierbij is dat er ook gekeken gaat worden naar wat het netwerk: familieleden, buren, vrienden en vrijwilligers kunnen betekenen om de belemmeringen weg te nemen.

Advies bij toekomstig Wmo beleid Tijdens deze avond wordt u geïnformeerd over ‘de Kanteling’. Met behulp van acteurs wordt duidelijk hoe een gesprek tussen de gemeente en u in de toekomst plaats kan gaan vinden. Wethouder Gerard Mostert: “Het is van groot belang dat u tijdens deze avond aangeeft wat u tijdens een dergelijk gesprek als prettig en zinvol ervaart, want uw adviezen gebruikt het college om het toekomstige Wmo beleid in de gemeente Katwijk vorm te geven.”

Uitnodiging Graag nodigen de Wmo adviesraad en de gemeente Katwijk u uit op 6 oktober van 20.00 uur tot 22.00 uur ( inloop vanaf 19.30 uur) in de Burgerzaal van het gemeentehuis. Aanmelden is niet verplicht maar u kunt dat doen via een e-mail naar mamaa2@katwijk.nl. Of per brief naar Wmo adviesraad postbus 135 2220 AC Katwijk.

College wijst verzoek om handhaving Cantineweg af De Cantineweg blijft open. Het college heeft deze week besloten om het verzoek om handhaving van de Stichtingen Duinbehoud, Berkheide Coepelduynen en Randgebied Westerbaan af te wijzen. Dit besluit is genomen naar aanleiding van een verzoek van de genoemde stichtingen om het bestemmingsplan te handhaven en de weg te sluiten. De gemeente beroept zich bij de afwijzing op eerdere uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Onder bijzondere omstandigheden kan van handhaving worden afgezien. Dit kan zich voordoen als er concreet uitzicht is op legalisatie. Met een door de raad vastgesteld bestemmingsplan en het afgeven van de vergunning Natuurbeschermingswet is er concreet uitzicht op legalisatie ontstaan. Het college heeft weloverwogen besloten de weg open te stellen

ontwerp | DRUK | PRINT reclamedrukwerk handelsdrukwerk familiedrukwerk

De blokken zijn weg, en blijven voorlopig weg. (Foto: archief) zodra de vergunning Natuurbeschermingswet is afgegeven. Het verkeersbesluit hierover is op 12 juli 1211 geformaliseerd.

pod en variabel boeken

Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk | 071 408 14 97 | info@drukkerijallin.nl | www.drukkerijallin.nl

Het college is van mening dat, gezien het zwaarwegend maatschappelijk belang- de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de wijk Zanderij- de directe openstelling van de weg, vooruitlopend op de inwerkingtreding van het bestemmingsplan, noodzakelijk was.

Aansluiting Meeuwenlaan De gemeente gaat er van uit dat het nieuwe bestemmingsplan Cantineweg, dat op 30 juni 2011 door de gemeenteraad is vastgesteld, in werking zal treden, waardoor de Cantineweg open zal blijven voor maximaal 5 jaar. Gezien de toezegging van de Staatssecretaris van Economische zaken, Landbouw & Innovatie om de grens van het Natura 2000-gebied

Meijendel & Berkheide terug te leggen, kan binnen deze periode de aansluiting van de Westerbaan op de Meeuwenlaan worden gerealiseerd. Deze wegverbinding is het uiteindelijke doel en draagt bij aan de bereikbaarheid van bestemmingen binnen de gemeente en aan een wegennet dat voldoende is aangesloten op het regionale en landelijke wegennet.


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 4 OKTOBER 2011

9 oktober en 13 november

Geestelijk Gezien

G

Themadiensten over Jozef in Vredeskerk

Rehoboth vrouwenkoffieochtend Op woensdagmorgen 12 oktober is er weer een koffieochtend in het Maranatha-centrum aan de Poolster. Het thema is: ‘Loofhuttenfeest’; Anneke Barnhoorn en Elza Hoek leggen uit wat het Loofhuttenfeest precies inhoudt, en hoe de Joden het vieren. Hanneke van der Boon zorgt weer voor de muzikale noot.We hopen op een gezellige en leerzame ochtend. Vanaf 9.15 uur is er koffie/thee, en we beginnen uiterlijk om 9.45 uur. Alle deelnemers hopen we weer te ontmoeten. Ook nieuwe belangstellenden zijn van harte welkom: schuif gezellig aan.

Op weg met het geloof? Bent u geïnteresseerd geraakt in het christelijk geloof en wilt u er graag meer van weten? Of zou u graag uw geloofskennis weer wat op willen frissen? Dan is de cursus ‘Op weg met het geloof ’ misschien wel iets voor u of jou! Deze kennismakingscursus over het christelijk geloof bestaat uit 6 gezellige avondbijeenkomsten. Op de avonden wordt ingegaan op diverse kernpunten van het christelijk geloof. Aan de hand van een PowerPoint-presentatie gaan we op een ontspannen manier met elkaar in gesprek over onder meer de volgende onderwerpen: Bestaat God eigenlijk wel? Wie is Hij dan? Heb ik Hem nodig? Wat betekenen het leven, het sterven en de opstanding van Jezus? Wie is de Heilige Geest

en wat doet Hij? Er is daarbij alle ruimte voor alle vragen. De cursus wordt gehouden op 6 dinsdagavonden. De geplande datums zijn: 4 oktober, 11 oktober, 25 oktober, 8 november, 22 november en 29 november. De bijeenkomst vindt plaats in en zaaltje van de Ichthuskerk (Nachtegaallaan 7, Katwijk). We beginnen om 20.00 uur en sluiten de avond om ongeveer 22:00 uur af. Inlopen kan vanaf 19:30 uur. We beginnen altijd met koffie of thee en wat lekkers. Er wordt ook gezorgd voor een hapje en een drankje. De cursus is bedoeld voor iedereen van 18 jaar en ouder. Deelname aan de cursus is gratis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: John Zuijderduijn. Tel: 071-4074552 of mail: mojo@ casema.nl.

Sing-In in de Koffieochtend Ontmoetingskerk Andreaswijk Op zondag 9 oktober wordt er een Sing-In gehouden in de grote zaal van de Ontmoetingskerk (Nieuwe Duinweg 64). U wordt uitgenodigd om o.l.v. een enthousiast combo samen met anderen opwekkingsliederen te zingen. Het programma begint om 20.30 uur en eindigt om 22.00 uur. Tussendoor wordt er een pauze gehouden.

Wij zijn dankbaar u te mogen uitnodigen voor een nieuw seizoen van de koffieochtend Andreaswijk met als thema: Leven, dood en eeuwigheid. De eerste koffieochtend is DV 11 oktober en Jack Nugter zal deze ochtend leiden. Om 9.15 staat de koffie en thee klaar in het Kerkhaventje. De collecte gaat naar het project in Bolivia.

Zondagavond 9 oktober wordt de eerste thema dienst gehouden over Jozef. Zijn levensgeschiedenis lezen we in Genesis 37 t/m 48. Jozef droomde bijzondere dromen over zichzelf, maar werd verkocht als slaaf aan Arabieren. In Egypte kwam hij al snel onschuldig in de gevangenis terecht. Maaruiteindelijk blijkt dat God een wonderlijk plan heeft met Jozef. Als je alle teksten en details goed leest dan ontdek je een heel opvallende overeenkomst tussen Jozef, Jezus en het Joodse volk. Dit is niet zomaar’toevallig’. De geschiedenis van Jozef blijkt profetisch te zijn voor Jezus, die zo’n 1700 jaar later werd geboren, maar ook profetisch voor de geschiedenis van het Joodse volk in diaspora sinds 70 na Chr. In twee thema diensten probeert ds. Kant dit uit te diepen en te verhelderen. De eerste themadienst is zondag 9 oktober a.s. om 18.30 uur in de Vredeskerk. De tweede themadienst is op 13 november. Na de dienst is er koffie en thee en de mogelijkheid om je eventuele vragen te stellen.

Startavond ‘Zingend geloven’ bij Ichthus Op woensdagavond 26 oktober wordt in de Ichthuskerk de startavond van ‘Zingend geloven’ gehouden. Het is de eerste van een vijftal zangavonden die onze wijkgemeente dit seizoen organiseert. Samen zingen we bekende geestelijke liederen, uit o.a. de bundel van Joh. de Heer en Opwekking. Al zingend mogen we elkaar bemoedigen in het geloof en mag onze God alle eer ontvangen. De startavondavond zal worden geleid door onze wijkpredikant ds. J.B. Alblas en het kerkenraadskoor van onze wijkgemeente zal op de startavond zijn medewerking verlenen. Iedereen is van harte welkom! De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.45 uur. Vóór aanvang en tijdens de pauze wordt koffie en thee geschonken. De andere avonden ‘Zingend geloven’ zijn gepland op 23 november, 25 januari, 22 februari en 21 maart. Zet ze maar alvast in uw agenda!

Philadelphia gezinsdienst Zondag 9 oktober om 15.00 uur wordt iedereen weer uitgenodigd tot het bijwonen van een bijzondere gezinsdienst voor gehandicapten en belangstellenden in de Hervormde Kerk aan het Castellumplein in Valkenburg. De spreker is dominee B. Brunt. Het thema van de dienst is ``Komt tot de bruiloft`. In deze dienst zal het Heilig Avondmaal gevierd worden. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie of frisdrank.

Kinderinstuif in ‘t Zandgat Er is weer Kinderinstuif voor alle kinderen van 4 tot 10 jaar op woensdagmiddag 12 oktober in het Zandgat aan de EO Borgerstraat ,we hopen op een fijne middag met elkaar! we zingen, en krijgen een mooi verhaal uit de bijbel te horen,en daarna doen we nog spelletjes met elkaar. De middag begint om 2 uur en is om half 4 weer afgelopen,de deur gaat om kwart voor 2 open. Hartelijke groeten van alle juffen!

Burgernet van start

Ingezonden

Snoeien doe je niet aan de wortels. Gezocht: alerte oren en ogen Daarom voeren de Onlangs heeft iedere inwoner van de gemeente een brief ontvangen met daarin de vraag of u zich wilt aanmelden voor Burgernet. Burgernet is een samenwerking tussen burgers, gemeente en politie, bedoeld om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Bent u alert en betrokken bij uw eigen buurt? Wilt u een concrete bijdrage leveren aan een veilige leefomgeving? Geef u dan op als actief deelnemer van Burgernet. Burgernet maakt gebruik van een telefonisch netwerk van inwoners en (medewerkers van) bedrijven uit de gemeente. Na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of vermissing start de politiemeldkamer een burgernetactie op. Bent u Bur-

Span je spieren voor Spieren voor Spieren FitXpress Katwijk is genomineerd voor de Fitnessclub van het Jaar Verkiezing. Via www. fitnessclubvanhetjaar.nl kan iedereen zijn stem uitbrengen op zijn of haar favoriete fitnessclub. Voor iedere stem dragen de organisatie en haar partners 5 cent over aan de stichting Spieren voor Spieren. De stichting Spieren voor Spieren zet zich in voor kinderen met een spierziekte. Bij het uitbrengen van een stem maakt men direct kans op een reis naar een zonnige bestemming. Uiteraard inclusief hotel met uitstekende fitnessfaciliteiten. De verkiezing gaat niet alleen om het aantal stemmen, maar ook om de waardering van de bezoekers van de fitnessclubs. Zij kunnen cijfers geven voor klantvriendelijkheid, de prijs/ kwaliteit verhouding, hygiëne en sfeer/ambiance. De provinciewinnaars met de hoogste gemiddelde scores dingen mee naar de landelijke Gouden Fitness Award. Er kan tot en met 30 november gestemd worden. Iedere fitnessclub heeft minimaal 200 stemmen nodig om een Fitness Award te kunnen winnen.

gernetdeelnemer, dan krijgt u direct een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon, voertuig of object. Dat Burgernet een actieve bijdrage levert aan de veiligheid van uw buurt is in Leeuwarden, Utrecht, Gouda, Ede en Delft al succesvol aangetoond. Het betrekken van burgers bij veiligheid in hun eigen wijk draagt zichtbaar bij aan het vergroten van de kans op de heterdaad opsporing van een verdachte of het terugvinden van vermiste personen.

huisartsen actie op 6 oktober Huisartsen zijn de afgelopen jaren steeds meer mensen in hun praktijk gaan behandelen die voor die tijd ergens anders naar toe moesten voor hulp. Denk bijvoorbeeld aan diabetespatiënten die eerst naar het ziekenhuis moesten, maar dankzij de inzet van praktijkverpleegkundigen nu vrijwel allemaal in de huisartsenpraktijk terecht kunnen.

Aanmelden kan nu! In november start Burgernet in Katwijk, maar aanmelden kan nu al op www.burgernet.nl via de button ‘aanmelden’. Er zijn inmiddels al 600 aanmeldingen. Doet u ook mee? Uw medewerking is noodzakelijk om Burgernet in Katwijk tot een succes te maken. Want Burgernet, dat bent u. Dat zijn wij samen.

Zij, en veel andere chronische patienten, kunnen nu dicht bij huis de zorg krijgen die zij nodig hebben. Huisartsen hebben hier al jaren voor gepleit. Daarom heeft het Ministerie de huisartsen gestimuleerd om nieuwe zorgprogramma’s op te zetten. En ook minister Schippers van Volksgezondheid heeft altijd gezegd dat gezondheidszorg zo

Open Huis: vrijdag 15.30-16.30 uur Kom kijken in onze nieuwe praktijk Irislaan 281A, 2343 CM Oegstgeest

www.m2tandartsen.nl

dicht mogelijk in de buurt van de patiënt moet gebeuren. Voor Katwijk geldt dat de huisartsen met elkaar een groot aantal nieuwe zorgprogramma’s ontwikkelen zoals hartfalen, chronische longziekten (COPD), geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen én kinderen, ouderenzorg, suikerziekte en preventieve gezondheidszorg. Daarvoor is personeel aangenomen, zijn extra ruimtes gehuurd en computerprogramma’s aangepast. Veel mensen hebben al kennis gemaakt met deze nieuwe vormen van zorg. En nu gebeurt er iets vreemds. De Minister zegt dat de nieuwe programma’s van de huisartsen in Nederland gezorgd hebben voor een kostenoverschrijding van 132 miljoen. Dit geld wil de minister op de huisarts verhalen. Dat doet zij niet door de nieuwe zorgprogramma’s aan te passen maar door het geld weg te halen bij de basiszorg die de huisarts levert. Daarbij gaat het om de dagelijkse patiëntenzorg, zoals het spreekuur, de visites en het werk van de assistente. Tegelijkertijd zegt de Minister dat een deel van de directe patiëntenzorg van de huisarts uitgevoerd kan worden door minder geschoold personeel én dat de huisarts zich meer moet gaan bezig houden met het regelen van de zorg. Meer managen, minder zorg. Het is alsof je een boom eerst goed laat groeien, maar wanneer hij zijn eerste vruchten draagt ga je onverwachts de wortels snoeien. Wij moeten allemaal inleveren in deze tijd. Daar wil de huisarts geen uitzondering op zijn. Maar wat de huisarts niet wil inleveren is de directe zorg voor patiënten. Dat is een brug te ver. Het is belangrijk dat patiënten met hun problemen terecht kunnen bij de huisarts. En daarom gaat het grootste deel van de Katwijkse huisartsen 6 oktober naar de RAI terwijl een aantal artsen achterblijft om te zorgen voor dringende zaken die niet kunnen wachten tot de volgende dag. De huisartsen hopen op uw begrip. Namens de Huisartsenkring Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg Hans Moolenburgh, voorzitter

Geen gemakkelijk leven gehad, maar toch de eeuw gehaald. (Foto: Piet van Kampen)

‘Ik vind deze zo mooi’

Neeltje Zwanenburg bereikt magische grens van honderd jaar In haar knusse kamertje in Huize Salem is het een bloemenweelde. De eeuweling geniet er volop van. Een aantal kinderen, burgemeester Jos Wienen en de plaatselijke pers zijn aanwezig om de voor deze gezegende leeftijd nog vitale vrouw met een bezoek te vereren. De beminnelijke Neeltje laat het met een vriendelijke glimlach over zich heen komen en kijkt naar een bloemstuk op tafel. “Ik vind deze zo mooi”, wijst ze naar de dichtstbijzijnde fleurige en kleurige bloemencreatie. Door Piet van Kampen

aan kunnen wennen. “De moeder van het weeshuis was streng en ze pikte ook nog mijn leren schoenen in”, klinkt het na zo veel jaren nog enigszins verwijtend. “En als het regende moesten we binnen blijven”, is het volgende verwijt met een duidelijks Katwijks accent dat verraadt dat zij in Katwijk is geboren. “Laat eerst die ouwetjes maar eten, daarna mogen jullie misschien naar buiten, was het smoesje wat die moeder van het huis toen had”, vervolgt zij haar herinneringen uit die mindere periode uit haar leven. Maar ook die kende een positieve kant want zij leerde in het weeshuis Arie Zwanenburg kennen en die twee die zagen wel wat in elkaar.

Op 25 september is zij honderd jaar geworden en ziet er nog kwiek en parmantig uit. Haar leven kan worden beschreven in een kleurrijk verhaal, maar het boek kent ook veel zwarte bladzijden. Veel van hoe de levensweg er voor haar uit heeft uit gezien, komt tijdens een zeer geanimeerd gesprek naar boven en als zij even diep moest nadenken, was er altijd wel een van de kinderen die even met haar terug ging in de tijd.

“We waren helemaal geen familie van mekander en gingen er vaak samen stiekem op uit”, kijkt zij ondeugend uit haar ogen, die bij het vertellen hierover nog pretlichtjes uitstralen. Uiteindelijk verlieten zij en Arie op 21-jarige leeftijd het ‘door omstandigheden gedwongen’ tehuis. “Ik kreeg nog een certificaat mee omdat ik me goed had gedragen en ook in het huis had meegeholpen”, knikt Neeltje tevreden.

Weeshuis

Even nadenken

Neeltje Kuijt (dat is haar meisjesnaam) was al vroeg een weeskind. Haar vader verdronk in 1917 tijdens de Eerste Wereldoorlog en haar moeder overleed in 1925 aan de toen veel heersende volksziekte tuberculose. Het pas veertien jaar jonge meisje dat ook nog eens haar eerste zusje Teunie aan die zelfde dodelijke ziekte zag overlijden, kwam in het weeshuis terecht. Zij was echt niet te benijden. Toch heeft zij zich er flink door heen geslagen in die voor een opgroeiend kind moeilijke periode. Neeltje die gewend was om als kind thuis zelf al veel te regelen, heeft in de zeven jaren dat zij in het weeshuis verbleef er nooit echt

Na de ‘bevrijding’ uit het weeshuis woonde Neeltje eerst nog een jaar bij een tante in alvorens zij in 1933 met Arie trouwde en een woning aan De Waal Malefijtstraat betrok. “Die heb Pa (haar man Arie) toch nog ehzet met een paer âhrre lui?”, kijkt zij de kinderen vragend aan. Even moest zij hier bij nadenken, maar het klopt want Arie was metselaar. Zij bouwden daarna samen aan een gezin waaruit vijf kinderen, drie zoons en twee dochters werden geboren. Bij het aantal kleinkinderen (11) en achterkleinkinderen (12) moesten de aanwezige kinderen moeder Neeltje even helpen tellen. “Komt dit allemaal in de

krant?”, vroeg zij zich af waarop de aanwezige pers bevestigend knikte. “Nou vooruit dan maar”, stemde zij olijk toe. “En er komt nog meer in de krant”. Zoals dat zij na 43 jaar in De Waal Malefijtstraat (waar haar man Arie in 1962 stierf) had gewoond in de Willy Sluiterstraat ging wonen en in 1982 in de Zwanenburgflat aan de Zwanenburgstraat. Toeval? Mevrouw Zwanenburg in de Zwanenburgflat in de Zwanenburgstraat, hoe kan het zo lopen? Sinds een jaar woont zij nu tot volle tevredenheid in Huize Salem. “Ik heb het hier naar mijn zin en het eten is prima. Alles is lekker schoon en het is geen rommel in huis”, prijst zij haar huidige leefomgeving waarin zij vertelt over haar leven. “Ik ben ook een keer in Israel geweest met een reisgezelschap. Ik heb gewandeld waar de Heere Jezus heeft gewandeld”, klinkt het trots. Een andere gebeurtenis in haar leven vond zij echter maar eng en dat was toen zij een Zeppelin over zag vliegen. “Ik was er bang voor en dacht dat de wereld zou vergaan. Ik had ook angst voor de eerste telefoon. Hoe bestaat het? Het was allemaal zo vreemd toen”. Zij heeft het allemaal meegemaakt en overleefd. Een bijzonder leven waarin zij dus heel veel heeft meegemaakt.

Vertrouwde omgeving De verjaardag werd in een vertrouwde omgeving gevierd. “Lekker gezellig met elkaar, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen”, wist zij nog maar al te goed. Maar waar was het ook al weer? “Oh ja, hier beneden in huis”, kwam het na enig nadenken weer naar boven. Beneden in Huize Salem waar zij nog regelmatig van een kopje koffie en gezelschap geniet. Het is haar van harte gegund omdat zij lang niet altijd in haar zware jeugd en de lange periode als weduwe van het leven heeft mogen genieten.

Unieke samenwerking voor Rijnsburgs echtpaar “Wat wij gaan doen is uniek in Katwijk en omgeving” vertelt Marieke van Klaveren. “Wij bundelen onze kennis en kunde om mensen te helpen die gaan scheiden of juist nog twijfelen tussen ‘scheiden of blijven’ “. Het echtpaar biedt een complete dienst aan met daarin alles wat met scheiden te maken heeft. Zo kan met zowel op financieel, juridisch, mediation-gebied terecht, maar ook bij het opstellen van het wettelijk verplichte ouderschapsplan. “Wij zijn enthousiast over deze aanpak” vertelt Erik van Klaveren. “mensen kunnen bij ons voor één specifiek onderdeel komen, maar ook voor het hele traject. Juist in die ontzettend moeilijke en onzekere periode die een scheiding met zich meebrengt, zijn wij een betrouwbare partner. We zijn gedreven om voor mensen het verschil te maken. We hebben daarom gekozen voor een naam die de lading moet dekken: Betrouwbaar Scheiden”.

Kinderen “Juist als er kinderen betrokken zijn, is het belangrijk dat alles goed en zorgvuldig geregeld is” weet Marieke. Zo snel mogelijk met een mediator om de tafel kan helpen om echtparen met elkaar in gesprek te blijven. Ze blijven tenslotte de rest van het leven beide ouders van hun kinderen. Het gebeurt nu nog te vaak dat mensen belanden in een zogenoemde vechtscheiding. Ontzettend vervelend voor de partners, maar niet minder voor de kinderen. Met betrouwbaar Scheiden willen

Erik en Marieke dus niet alleen alle ‘zakelijke’ aspecten goed regelen, maar ook het belang de kinderen dienen.

uit ervaring hoe moeilijk het soms is om je relatie goed te houden. Een steuntje in de rug kan dan net de juiste aanzet zijn om de boel weer op de rit te krijgen.

Scheiden of blijven Dat is een vraag waar veel koppels mee worstelen. Ook met deze vraag kunnen ze ook bij Erik en Marieke terecht. Vanuit hun professionele achtergrond zal men aan het nadenken gezet worden om zo tot een goed besluit te kunnen komen. Zelfs een 2-daagse relatiecoaching op een unieke locatie is mogelijk. “Wij zijn er niet op uit dat maar zoveel mogelijk mensen gaan scheiden, juist niet!” maar we weten zelf

Eerlijke prijs Aan een professionele dienst hangt een prijskaartje. Maar dan wel een eerlijke prijs. Erik en Marieke willen ook hierin laten zien dat het ‘anders’ kan. “Dure advocaten en scheidingsplanners zijn er al genoeg. Betrokken, betrouwbaar voor een eerlijke prijs, daar gaan wij voor”. Meer weten? Bel gerust 071-7110338 of kijk op www.BetrouwbaarScheiden.nl.


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 4 OKTOBER 2011

OWEL keurslager

(geldig van maandag 3 t/m zaterdag 8 oktober)

Hollandse herfst

)PPSOFTQMFJOt2221 BE Katwijk UFM tXXXPXFMLFVSTMBHFSOM

BELEGPAKKET HSAchterham HSGebr. gehakt KEURKOOPJE

samen â‚Ź

295

(H)eerlijk rundvlees regelrecht van de boerderij!

Malse riblappen 2e 500 gram

HALVE PRIJS

2e SBVXF Rookworst gratis (max. 2 per klant) ₏ 3 Cordon bleu’s ₏

550 550

(K)EUROKNALLERS (Iedere week scherpe aanbiedingen v.a. 1 euro) â‚Ź â‚Ź

1 HAMBURGER 1 KG GEKRUID GEHAKT SPECIAL Sjalotje SALADEAANBIEDING Beenhamsalade BROODJE VAN DE WEEK Broodje kip pikant

100 495

200 98 150 gram â‚Ź 1 50 van â‚Ź 4,00 voor â‚Ź 3 100 gram

â‚Ź

Deze week uit onze warme pan van 16.30 tot 18.00 uur (van 4 oktober t/m 11 oktober) De prijs voor 100 gram is â‚Ź 0,99 Woensdag: Thaise roerbakschotel, mals varkensvlees, met groenten en rijst. Donderdag: Bami met satĂŠ, onze zelfgemaakte bami is lekker en gezond, bereid met verse groenten, de satĂŠ is botermals!

Vrijdag:

Dinsdag:

Maandpannenkoek oktober:

Wilde Vaert

.(856/$*(5.223-(

Pannenkoek met; spek, ham, kaas, prei, taugĂŠ en een potje verse knoflooksaus. Verrassend lekker!!

â‚Ź 11,50

Hongaarse goulash, heerlijke vers gemaakte schotel met rundvlees,

Grote kinderspeelruimte in het vooronder.

groenten en aardappelschijfjes.

U zult verrast zijn!

 URRNZRUVW*5$7,6 URRNZRUVW*5$7,6 H

*5,//$$1%,(',1*

*HEUDGHQVSHN *HEUDGHQVSHN 

gehakt ,verse groenten en aardappelpuree.JUDP

,,Orion� Watervergunning Nr. V.52672 Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 26 september 2011 een vergunning verleend aan Gemeente Katwijk voor het vergraven van de beschermingszone van overig boezemwater langs de Prins Hendrikkade in Katwijk. De stukken liggen tot en met 9 november 2011 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage buiten kantooruren moet u een afspraak maken: 071-3063451. Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht.

Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘s-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

2gebakken

SCHOLLEN voorâ‚Ź

)BWFQt#MBLMBEFS tW0DIUFO tEF#FSLFMt4UPSWJL t#SBNT1BSJT

Droge voeten, schoon water

L. van Duijn & Zn. Werkkleding, watersporten kampeerartikelen Haven 4, 2225 BH Katwijk ZH, telefoon 071- 401 28 32, fax 071- 401 48 03

HUIDZORG

www.duijnstores.nl

Praktijk voor huid- en oedeemtherapie Behandelingen: Acnetherapie - Camouagetherapie - Elektrische epilatie Littekentherapie - Ontharingslaser - Couperoselaser - Wonden (ulcus cruris) Oedeemtherapie (vochtophopingen) - Manuele lymfedrainage - Steunkousen

Bied helpend t een e uw huid hand bij al p robleme (gratis e n! n vrijblijv end con sult)

Adres: Wijttenbachweg 35B 2341 VX Oegstgeest Tel: 071-5153921 www.huidzorgoegstgeest.nl

Oegstgeesterweg 36, 2231 AZ Rijnsburg tel. 071-4024010

Voor het reinigen/wassen van al uw: • Overhemden • Vitrages • Kleding • Gordijnen

Kim Berger Angelique Oudejans Karin Stroet

Tevens bij ons:

BIG-geregistreerd - aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH)

• Overhemdenservice • Lakenpakketten 

SRUWLHDe Kempenaerstraat 109 2341 GK Oegstgeest Tel: 071-5155937 • fax: 071-5177592

• • • •

ontwerp aanleg onderhoud renovatie van tuinen, plantsoenen, terreinen en groenvoorzieningen. AUTOBEDRIJF

Van

â‚Ź 4.75

voor

â‚Ź 3.75

Woensdag Koekdag! 25% KORTING op de sortering roomboterkoekjes Voorstraat 21 - 2225 EK Katwijk 071-401 22 94 www.banketbakkerijkrijnverdoes.nl

Kip-krokant schnitzel per stuk â‚Ź 0,99 ............. 4 voor

Kipnuggets per portie normaal â‚Ź 1,95 ... nu

â‚Ź 3,60 â‚Ź 1,60

Elke dag VERSGEGRILDE KIP!

Telefoon / Fax: 071 - 401 69 54 E-mail: poeliersbedrijfsterk@ziggo.nl

Al 38 jaar een begrip in kip! 

=HHXZVVSHN =HHXZVVSHN *HEUDGHQJHKDNW *HEUDGHQJHKDNW[J [J

Woensdag Kilo rundergehakt Kilo gemengd gehakt Donderdag Dubbelzegeldag 3 Cordon Bleu’s Vrijdag 3 Kophaasjes

â‚Ź 5,75 â‚Ź 5,25 â‚Ź 5,50 â‚Ź 5,50

Familiefeestje? Prins Hendrikkade Zwaaikom 3 2225 HX Katwijk 071 407 8007 www.debeslagkom.nl

Tel. 06-34198015 Iedere zaterdag op het Marktplein van Katwijk! Geopend van 08:30 tot 18:00 uur

Haring �vers van het mes�

5 voor â‚Ź 5,10 voor â‚Ź 10,Per stuk â‚Ź 1,20

5 Haringen & Makreel of emmertje zuurwaar naar keuze nu â‚Ź 8,Lekkerbekjes 4 stuks voor â‚Ź 10,Familiezak Kibbeling voor â‚Ź 7,-

A. SNIJER en ZN

"BSEBQQFMFOrGroenUFOr'SVJU Koninginneweg 34 Katwijk tel. 4018001

VERSAANBIEDINGEN DONDERDAG 6 T/M ZATERDAG 8 OKTOBER

Moed om te 11 ro 07

Zoute snijbonen

500 gram

M ed.nl

Pitloze druiven

500 gram

doneren!

De Waal Malefijtstraat 113 2225 LX Katwijk aan Zee9/((6:$5(1.223-(

G. DOL

Suzuki Swift 1.3 GLX, ’07, 48.000 km ..................................................... â‚Ź 9.450,Suzuki SX4, ’06 ....................................................................................... â‚Ź 9.250,Peugeot 307 SW, 72.000 km, ’05 .......................................................... â‚Ź 8.950,Mitsubishi Colt CZ3, 35.000 km, airco, ’08 ............................................ â‚Ź 7.950,Toyota Yaris, ‘06 ..................................................................................... â‚Ź 7.950,Opel Meriva, 50.000 km, ’03................................................................... â‚Ź 6.950,2x VW Polo 1.2, 58.000 km, ’04 ............................................ â‚Ź 5.950,- / â‚Ź 7.950,Renault Scenic, airco, ’04. .............................................. v.a. â‚Ź 3.950,- / â‚Ź 7.950,2x Toyota Aygo, ’06. ....................................................... v.a. â‚Ź 5.950,- / â‚Ź 6.950,3x CitroĂŤn C3, 50.000 km, airco, ’05 ..................................................... â‚Ź 6.950,3x CitroĂŤn C2, 77.000 km, ’06 ....................................... v.a. â‚Ź 4.950,- / â‚Ź 6.950,2x Opel Zafira 1.8, airco, 90.000 km, ’01, ’05. ....................................... â‚Ź 6.950,Skoda Fabia 1.2, 43.000 km, ’05 ........................................................... â‚Ź 5.950,VW Passat TDI, ’04 ................................................................................ â‚Ź 6.950,BMW 2.3 Cabrio Z3 Roadster ................................................................ â‚Ź 6.450,Nissan Micra 1.2S, airco, ’05 .................................................................. â‚Ź 5.950,Fiat Punto ELX, 50.000 km, ’04.............................................................. â‚Ź 4.950,Hyundai Accent, 60.000 km, ’03............................................................. â‚Ź 3.950,2x Renault Twingo, bj. ’04/’05 ................................................................ â‚Ź 3.950,Opel Corsa, ’01 ....................................................................................... â‚Ź 2.750,2x Daewoo Nubira + Lanos, LPG 3, airco, ’01 ..................................2x â‚Ź 1.950,30x div. inruilers ................................................................................v.a. â‚Ź 500,AUTOMATEN Toyota Auris, automaat, 30.000 km, ’08 ................................................ â‚Ź14.950,Toyota Starlet, automaat, 55.000 km ...............................................v.a. â‚Ź 3.950,Nissan Micra, automaat, ’93 .............................................................v.a. â‚Ź 1.950,CABRIOLET BMW 328CI, ’00 automaat ..................................................................... â‚Ź11.950,3x VW Golf Cabriolet automaat ............................................ â‚Ź 3.950,- / â‚Ź 4.950,Opel Astra Cabriolet................................................................................ â‚Ź 1.950,BESTELWAGENS Iveco, lang hoog, ’08............................................................................... â‚Ź10.950,4x Opel Vivaro, ’02, ex. dubb. cab. ....................................... â‚Ź 4.950,- / â‚Ź 7.950,Opel Combo 1.7 DTi, 86.000 km, ’05..................................................... â‚Ź 5.950,2x VW Caddy, Diesel SDi, ’98/’99, ’04/’05 ............................ â‚Ź 2.950,- / â‚Ź 5.900,2x Renault Trafic ’03/’06 ......................................................................... â‚Ź 5.250,3x Renault Kangoo diesel, ’05/’06 ......................................... â‚Ź 2.450,- / â‚Ź 3.950,-

gi

Poeliersbedrijf

JUDP.RQLQJLQQHZHJ.DWZLMNWHO  ZZZYRR\VNHXUVODJHUQO

Rijnsburgerweg 48 - Voorhout - Tel. 0252-211849

Sterk+XWVSRW +XWVSRW NDQWHQNODDU

WWW.GDOL.NL

CUPCAKE’S 5+1 GRATIS ROOMBOTERAMANDELSTAAF

9RR\VNHXUVODJHU

WERKKLEDING voor de grote en de kleine werkman/vrouw

Leiden, 26 september 2011

VDPHQ VDPHQ

6MDORWMH 6MDORWMH 

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN 3 OKTOBER T/M 8 OKTOBER 2011

12,00

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer ing. S. Veldkamp van de afdeling Plantoetsing en Vergunningverlening, telefoon 071-3063470.

YHUVHZRUVW YHUVHZRUVW JHNUJHKDNWEDOOHQ JHNUJHKDNWEDOOHQ

IEDERE WEEK Maandag 4 Gepaneerde schnitzels â‚Ź 5,50 Dinsdag 3 Biefstukken â‚Ź 5,95 3 Kogelbiefstukken â‚Ź 6,95

   

.(856/$*(563(&,$/

8,7(,*(1.(8.(1Italiaanse gehaktschotel, heerlijke Italiaanse schotel met veel

Bekendmaking

9(569225'((/

.HXUVODJHUURRNZRUVW .HXUVODJHUURRNZRUVW PD[SHUNODQW 

7 dagen per week geopend van 10.00-21.00 uur.

Vuurreepjesschotel, lekkere roerbakschotel met pittige biefstukreepjes , groenten en aardappelschijfjes.

Maandag:

Prins Hendrikkade Zwaaikom 3 2225 HX Katwijk 071 407 8007 www.debeslagkom.nl

Neefies in de Steigers Menu â‚Ź 26,50 l Ons nadee l rdee is uw voo

Carpaccio van weiderund

Pruimen Topsalade

kilo 500 gram

✴✴✴

Gegratineerde zalm of onze welbekende Kik en Bun ✴✴✴

Soes met chocoladesaus Reserveer 071-4078288 behalve op zaterdag

E.A. Borgerstraat 28a, Katwijk Kijk op: www.neefies.nl

1.98 49 â‚Ź 1. 98 â‚Ź 1. 69 â‚Ź 1. â‚Ź

MAANDAG 10 T/M WOENSDAG 12 OKTOBER

Gesneden boerenkool van eigen land

500 gram â‚Ź

1.49

KOM VRIJBLIJVEND EENS KIJKEN IN ONZE WINKEL VOL VERS EN LEKKERS...


DINSDAG 4 OKTOBER 2011

Katwijk Speciaal

Familie

uitvaartbegeleiding

BERICHTEN

JACOB PIETER VAN DUIJN ~ JAAP ~

* 16 juli 1975

† 30 september 2011

Gerrit van Duijn (in liefdevolle herinnering) en Pietje van Duijn-Guijt Janette en Edwin Arianne Ina en Ton Felicia Piersonstraat 31, Katwijk Correspondentieadres: P. van Duijn-Guijt Prins Bernhardlaan 264, 2224 VN Katwijk Er is gelegenheid tot condoleren D.V. dinsdag 4 oktober 19.00 tot 20.00 uur in het rouwcentrum, Zuidstraat 103 te Katwijk. De rouwdienst zal gehouden worden D.V. woensdag 5 oktober om 13.30 uur in Kerkelijk Centrum Het Anker, Voorstraat 74 te Katwijk. Aansluitend zal omstreeks 14.45 uur de begrafenis plaatsvinden op begraafplaats Duinrust aan de Parklaan te Katwijk. Geen bloemen. Geen toespraken. Mocht u geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, dan hopen wij u toch met deze aankondiging te bereiken.

’s-Gravenhage 1 juni 1943

Rijnsburg, 26 september 2011

HEEL BIJZONDER, HEEL GEWOON, GEWOON EEN BIJZONDERE MAN.

ANJO REINT STARKE ROST

DOKTERSDIENST 0252-240212

Betrokken Dag en nacht bereikbaar Tel. 06-12091112 of 071-4012528

Meelevend

071-4018779 / 06-29091432 www.miesschoneveld.nl

Voorstraat 96a, 2225 ET Katwijk aan Zee E-mail: info@theovanderplas.nl www.theovanderplas.nl

Werk in uitvoering Van 2 tot 8 oktober Geplande werkzaamheden kunnen uitlopen. Houdt u hier rekening mee! De laatste stand van zaken van de wegwerkzaamheden vindt u ook op http://www.youtube.com/rtvkatwijktv of http://youtu.be/WGX2iH1RRiY. Katwijk aan Zee Werkzaamheden Rotonde Zuid Werkzaamheden Rotonde Zuid (rotonde Sportlaan, Drieplassenweg, Parklaan en Laan van Nieuw Zuid) De Sportlaan en Laan van Nieuw Zuid zijn tijdelijk opengesteld voor alle verkeer. De derde fase Sportlaan zal in november 2011 starten. Hoornes/Rijnsoever Vernieuwen gasleidingen en stroomkabels parallelwegen Hoorneslaan-Oost. Het werk wordt gefaseerd per flat uitgevoerd. Er wordt een omleidingsroute aangegeven en er bouwhekken geplaatst. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van de verharding. Fase 1 - parallelweg zuidzijde ter hoogte van huisnrs. 401-447 van maandag 3 tot 15 oktober 2011. Afronding: medio januari 2012. Herstraten Staatsliedenbuurt Fase 3: Thorbeckestraat - tot 30 september 2011. Verkeer moet rekening houden met afsluiting. Dit zal ter plekke worden aangegeven. Katwijk aan den Rijn Rioleringswerkzaamheden Zeewinde en Rolklaver Hiervoor wordt in de Zeewinde de halve rijbaan afgezet om het zand af te voeren. Er wordt een omleidingsroute aangegeven. De Zeewinde is in week 39 bij de kruising in zijn geheel afgesloten. Het verkeer wordt via de Westerbaan omgeleid.

ANBO afd. Katwijk ANBO, afdeling Katwijk De bond voor vijftigplussers Verkoop van belbusboekjes in de Zwanenburg elke morgen. Iedere dag koffie drinken kosten € 0,75. Woensdag 5 october 9:30 uur Kleding verkoop 13:30 uur Biljarten aanvang 13.30 uur 13:30 uur Vrij klaverjassen en jokeren 13:30 uur Kaarten maken 19:30 uur Onderlinge competitie en vrij biljarten Donderdag 6 october 10:00-11:00 uur Inloop spreekuur 9:30-10:15 uur Meer bewegen voor ouderen 14:00 uur Prijs klaverjassen en jokeren Vrijdag 7 october 8:30 uur Bloedprikken 13:30 uur Klaverjassen en jokeren Maandag 10 october 10:00-11:00 uur Inloopspreekuur 13:30-17:00 uur Schildercursus 13:30 uur Vrij jokeren en klaverjassen 13:30 uur Onderlinge competitie biljarten Dinsdag 11 october 10:00 uur Repetitie zangkoor de ‘Vierboet’ 10:00 uur Ouderen Inloopspreekuur 14:00 uur Damessoos 13:30 uur Vrij klaverjassen en jokeren 13:30 uur Wedstrijd biljarten Rijbewijskeuring Dr. R. Cadiek 0610444535 Inlichtingen W.M.O. op de website www.anbo.nl/katwijkaanzee/ Als u lid wordt van de ANBO krijgt u korting bij Zorg en Zekerheid Al deze activiteiten vinden plaats in het dienstencentrum de Zwanenburg. De activiteiten zijn voor alle mensen van 50 jaar en ouder. Nieuwe leden en begunstigers zijn van harte welkom.

Invaliden Ontspannings Vereniging Dinsdag 4 oktober 20:00 uur klaverjassen en jokeren Dinsdag 11 oktober 20:00 uur klaverjassen en jokeren

Hoornes- Rijnsoever wijkvereniginghoornesrijnsoever.nl Woensdag 5 oktober 09:00 uur Damesgymnastiek 10:00 uur Ba.-Pra.-Ka.-Dra. Soos 14:00 uur Country Line Dance 19:00 uur Zelf Kleding maken Dansgroep Step By Step 19:45 uur Beginners 20:45 uur Gevorderden Donderdag 6 oktober 10:00 uur Ba.-Pra.-Ka.-Dra. Soos 14:00 uur Ouderensoos 19:00 uur Biljarten 19:30 uur FNV (even weken) 20:00 uur Jokeren Vrijdag 7 oktober 10:00 uur Ba.-Pra.-Ka.-Dra. Soos Zaterdag 8 oktober 10:00 uur Ba.-Pra.-Ka.-Dra. Soos 11:30 uur Open huis 14:30 uur Kinderbingo 19:00 uur Stijldansles 21:30 uur Vrijdansen Maandag 11 oktober 10:00 uur Ba.-Pra.-Ka.-Dra. Soos 19:00 uur Biljarten Country Line Dance 19:30 uur Beginners 20:15 uur Gevorderden 19:30 uur Volleybal Dames 21:00 uur Volleybal Heren Volleybal is in gymzaal Van Lierenstraat Dinsdag 12 oktober. 10:00 uur Ba.-Pra.-Ka.-Dra. Soos 19:00 uur Streetdance van 5 tot 16 jaar 19:00 uur Biljarten

En de winnaar is…

WEEKAGENDA

Koestal- Overduin- Zanderij

Wijkverenigingen

Dinsdag 4 oktober 20.00 uur klaverjassen en jokeren Woensdag 5 oktober 14.00 uur sjoelmiddag van seniorensoos de ‘Eendracht’ 20.00 uur repetitieavond zangkoor de ‘Voltreffers’ Donderdag 6 oktober 14.00 uur seniorensoos de ‘Eendracht’ 20.00 uur country- en linedansen. Vrijdag 7 oktober 20.00 uur competitie darten Zaterdag 8 oktober 20.00 uur Bingo, zaal open om 19.30 uur. Kosten: aanschaf bingo kaarten. Maandag 10 oktober 20.00 uur recreatief darten Wijkgebouw, Locatie De Coligny, Louise de Colignylaan 7, 2224 VT Katwijk. Meer informatie op www.wijkcentrumdecoligny.nl of RTV teletekstpag. 351.

Cleyn Duin - Witte Hek Dinsdag 4 oktober 09.30 uur Linedance beginners 13.30 uur Linedance gevorderden 20.00 uur Bridgen Woensdag 5 oktober 19.45 uur Chr. Jongerenavond 20.00 uur Dammen Donderdag 6 oktober 09.45 uur Conditietraining 20.00 uur Klaverjassen en Jokeren Vrijdag 7 oktober 21.00 uur Dansavond Zaterdag 8 oktober 20.00 uur Linedance avond Maandag 10 oktober 20.00 uur Kattuks Volk Dinsdag 11 oktober 09.30 uur /13.30 uur Linedance 20.00 uur Bridgen

Op 6 oktober 2011 is de

Wanneer u op 6 oktober een arts nodig hebt en niet kunt wachten tot de volgende dag belt u éérst het nummer van uw eigen huisarts. U hoort dan of uw huisarts aanwezig is.

Overeenkomstig zijn wens heeft het afscheid in besloten kring plaatsgevonden.

Bij nood kunt u voor de dienstdoende arts ook bellen met het nummer:

Sinds 1915 Uitvaartverzorging

071-4022322 Tijdens de 50PlusBeurs werd de Vegrostand druk bezocht. Velen kwamen een kijkje nemen bij de nieuwste rollatoren, sta-opstoelen en scootmobiels. Ook hebben veel bezoekers meegedaan aan de loterij en maakten kans op een van de weegschalen, seniorentelefoons of massagekussens. De hoofdprijs was een Panasonic Ambilight flatscreen televisie ter waarde van € 750,--en de winnaar hiervan is: de familie Imthorn uit Katwijk. Inmiddels is de televisie namens Vegro overhandigd door ambulant verkoper Peter Bleijenberg. (Foto: PR)

De huisartsen van Katwijk hopen op uw begrip.

Je bent jong en je wilt wat

Met vis kun je nog veel meer doen dan je denkt. Kijk maar eens op RibaRiba.nl, een nieuwe webwinkel die samen werkt met gerenommeerde visdetaillisten in Nederland. RibaRiba.nl, een co-creatie tussen Haasnoot Vis en Dune Reclamebureau, biedt een groot onlineassortiment visgelieerde producten zoals speciale bestekken, messen, pannen, borden, wijnen, barbecuespullen, kruiden enzovoorts. Deze door RibaRiba.nl geleverde producten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Bovendien kan men op deze webshop terecht voor professionele wijntips bij visgerechten en heerlijke recepten van vis in de breedste zin van het woord. Inclusief gezonde vistips.

Het mooie van RibaRiba.nl is dat de klant zelf bepaalt hoe hij/zij de bestelde producten geleverd wil hebben. Men kan ze bij de dichtstbijzijnde visdetaillist afhalen, dan betaalt men geen bezorgkosten en hoeft er niemand thuis te zijn. Of men kan ze thuis laten bezorgen tegen bezorgkosten. Mooi & makkelijk. Op dit moment telt RibaRiba. nl zo’n 20 afhaalpunten door heel Nederland. Het is de bedoeling dat dit aantal komend jaar doorgroeit naar zo’n 50-100 afhaalpunten.

Samen met de aangesloten visdetaillisten in Nederland brengt RibaRiba.nl elke maand een nieuwsbrief uit. Deze nieuwsbrief bevat altijd twee wijnaanbiedingen die bij de visdetaillisten verkrijgbaar zijn, gecombineerd met twee heerlijke visrecepten. Verder twee webshopaanbiedingen die men online kan bestellen. Daarnaast vindt men in deze nieuwsbrief originele en actuele visrecepten, gezondheidstips, visserslatijn en veel ander smakelijk visculinair nieuws. Deze nieuwsbrief kan men elke maand ook digitaal ontvangen (www.ribariba. nl). Dan krijgt men maandelijks het laatste visculinaire nieuws en mooie aanbiedingen toegestuurd.

Een bekende uitdrukking. We hebben allemaal onze toekomstdromen en toekomstplannen. Als je jong bent denk je vaak over je toekomst na. Je bent jong en je wilt wat bereiken in de maatschappij. Een hele goede instelling overigens! Niks mis mee! Maar, wat willen we dan eigenlijk? Geluk, voorspoed, liefde, een mooie baan en ga zo nog maar even door. Allemaal mooie dingen waar we gelukkig van worden.

IJ. van Rijn (Dune Reclamebureau, links) & M. Haasnoot (Haasnoot Vis) lanceren samen het nieuwe RibaRiba.nl, dé expert in visculinair. (Foto: PR)

TANDARTSDIENST (Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg) Weekenddienst van vrijdag 12.00 uur t/m maandag 08.00 uur. Zaterdag 8 en zondag 9 oktober: Tandarts E. de Vries, Gr. v. Prinstererweg 63, Katwijk, tel. 4024524. Spreekuur van 17.00-17.30 uur. DIERENARTSEN Voor de weekendienstregeling bel: 071-40 129 30. APOTHEEK Avonddienst van 17.30 tot de volgende morgen 8.00 uur. Weekenddienst vrijdag 17.30 tot maandagmorgen 8.00 uur: Dienstapotheek DAB te Voorhout, Rijnsburgerweg 4c, telefoon 0252-240216. Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur is geopend: De Katwijkse Apotheek, Princestraat 3, tel. 4012755 en van 09.00-13.00 uur Apotheek Rijnsoever, Hoornesplein 111-113, tel. 4026457, Apotheek Sloothaak zaterdags van 09.00-14.00 uur. VERLOSKUNDIGEN (ook voor poliklinische bevallingen) Verloskundigenpraktijk Katwijk: Carola Kamphues, Eveline Jongekrijg, Linda Kortz en Karin Fabian. Spreekuur volgens afspraak. Bezoekadres: Cleijn Duinplein 14, 2224 AX Katwijk. Voor het maken van afspraken en het stellen van vragen: maandag t/m donderdag van 8.30 uur t/m 12.00 uur: 0714072933. Alléén voor spoedgevallen en bevallingen: 06-51338742. Bij geen gehoor: Verloskundigenspoedlijn: 071-5220911. Internetadres: www. verloskundigenkatwijk.nl

COLOFON

KATWIJK SPECIAAL Uitgave van

Ambachtsweg 7a Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 - fax (071) 403 23 25 Redactie Cor de Mooy tel (071) 402 29 01 - fax (071) 403 23 25 gsm: 06 13017660 e-mail: redactie@katwijkspeciaal.nl Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 11.00 uur, nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties Contactgegevens Binnendienst Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl Sluitingstijd advertenties vrijdag 11.00 uur Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos bij ons opvragen.

Bezorgklachten Uitgeverij Verhagen, tel. 071-4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging

Alles over Katwijk geeft nieuwe iPad’s weg

Bert Reinds. (Foto: PR)

Elke maand smakelijke aanbiedingen

COMPLEMENTAIRE GENEESKUNDE Samenwerkingsverband therapeuten complementaire geneeskunde Duinen Bollenstreek. www.geneesgids.nl, tel. 071-4030127 of 0252-340364.

De Katwijk Speciaal wordt gratis huis-aan-huis bezorgd en is daarnaast verkrijgbaar bij: Van den Berg * Callao * Digros * Het Valutahuis * Calando * Albert Heijn (Hoornesplein+Scheepmakersstraat)

RibaRiba.nl: Unieke bestelformule voor de betere visbeleving RibaRiba.nl, dé nieuwe webwinkel voor visvaria is vanaf 1 oktober online. Op RibaRiba.nl vindt men alles over de visculinaire aspecten van vis, zoals pannen, messen, accessoires, etc. etc. Eenvoudig thuis te bestellen en af te halen bij een viswinkel in de buurt of aan huis laten bezorgen. De keus is aan de u. RibaRiba.nl voegt een nieuwe dimensie toe aan de culinaire visbeleving. Een smakelijk vooruitzicht!

* door de week van 17.00 ‘s middags tot 8.00 uur de volgende dag * in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur * op feestdagen van 17.00 de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna. Dokterspost van de DoktersDienst Duin- en Bollenstreek Gebouw BNS, Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout. Parkeren bij Raet

Oplage 16.600 www.katwijkspeciaal.nl

LANDELIJKE ACTIEDAG VAN HUISARTSEN

Hilde Ernst en Saskia Alexandra en Christopher Michael en Janine Max en Puck

)BSUXFHt,BUXJKL (071) 4074440 uitvaart@dcvis.nl

Dag en nacht bereikbaar 071 - 4018970 / 06 - 571 445 54 Marinus Poststraat 17, 2235 XA Valkenburg

ag agenda agenda enda ag agenda agenda enda ag ag agenda enda enda ag agenda agenda enda

Verdrietig maar ook vervuld van mooie herinneringen, laten wij u weten dat wij afscheid hebben moeten nemen van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en trotse opa.

D.C. Vis en Zoon Huig van Duijn

Samen met u zoeken naar een persoonlijke invulling van het afscheid.

Zorgvuldig

Per post of afgeven: U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.0017.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur).

Tot onze diepe droefheid is plotseling van ons weggenomen mijn lieve, onvergetelijke zoon, onze broer, zwager en oom

In samenwerking met Jacoline Imthorn

’Met aandacht voor details’

Per e-mail: mail de tekst naar advertentie@katwijkspeciaal. nl. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

“Gelijk het gras is ons kortstondig leven” Psalm 103 vers 8

uitvaartbegeleiding

Voorstraat 91, 2225 EN Katwijk

Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

(zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Nan de Mooij

Persoonlijk en betrokken

Mies Schoneveld

Maar als dat het enige is wat je wilt, ontbreekt er toch nog wat aan. Eigenlijk het allerbelangrijkste. Willen we, ook als we nog jong zijn, graag een kind van God worden? Of denken we daar nog maar niet teveel over na en doen dat wel als we oud zijn? Maar juist als je jong bent en volop in het leven staat, is het zo belangrijk om God in je leven toe te laten. Hem vragen of

Hij je weg wil leiden nu en in de toekomst. Dagelijks bidden : Heere wat wilt U, dat ik doen zal? Er is niets mooiers dan je leven in Gods handen leggen! Dan wil je niet meer je eigen weg uitstippelen, maar samen met Hem het leven ingaan. Spreekt dit onderwerp je aan? Kom dan woensdag 5 oktober a.s. naar de Jongerenavond in ‘t Zandgat. Bert Reinds spreekt met ons over het thema: ‘je bent jong en je wilt wat’. We beginnen om kwart voor acht met het zingen van mooie liederen. In de pauze drinken we gezellig wat met elkaar. En natuurlijk staat er na afloop weer wat lekkers voor jullie klaar. Breng zoveel mogelijk vrienden en vriendinnen mee. Er is plaats voor veel jongeren. Locatie: ‘t Zandgat, E.A. Borgerstraat 58a. Zaal open om 19:15 uur. Meer informatie: www.jongerenavondenkatwijk.nl.

Nog een kleine 90 aanmeldingen en er gaat bij de nieuwssite van Katwijk ‘allesoverkatwijk.nl’ weer een iPad2 de deur uit. Niet zomaar één, maar een krachtige 64 GB versie inclusief een fraaie hoes. Allesoverkatwijk.nl is de website door en voor Katwijk. Bezoekers kunnen zich gratis aanmelden en gebruik maken van diverse leuke mogelijkheden, zoals het zelf plaatsen van nieuws, activiteiten en advertenties. Elke 500ste aanmelder wordt beloond met een iPad2 om het nieuws op allesoverkatwijk.nl nog beter te kunnen volgen. Alles is en blijft bij allesoverkatwijk.nl gratis. Dit jaar overschrijdt de website de grens van 200.000 bezoekers. Bent u straks de winnaar van een iPad2? Een 500ste aanmelding komt weer in zicht. Meld u gratis aan: www.allesoverkatwijk.nl.


15.75

Dinsdag seniorendag (heren) knippen Woensdag kinderknipdag:

0 t/m 4 jaar 11.50 5 t/m 8 jaar 13.00 9 t/m 12 jaar 14.50

25

Donderdag seniorendag (dames) knippen 16.

Salon �Michèle�

GRATIS PARKEREN

Op het Bosplein moet u zijn! 2.50 2.50

  1 pak Kaneelkrakelingen

RECLAME donderdag, vrijdag, zaterdag Hollandse snijbonen 1/2 kilo Voor de liefhebbers:

Chantarellen W. de Zwijgerlaan 57 Hoornesplein 39 071 - 401 41 09

Bosplein 7 - telefoon 071 - 4014460 2224 GB Katwijk ZH

Personenrecht Strafrecht Aansprakelijkheidsrecht Huurrecht Beslagrecht

zonnebrillen en contactlenzen

Brother DCP-J315W All-in-one printer inkjet, draadloos

Bosplein 8 - Katwijk - tel. 071-4074522 Geopend: di. t/m vr. 10.00-18.00 uur za. 10.00-16.00 uur

(40 uur)

Wij zijn per direct op zoek naar een fitnessinstructeur voor 40 uur per week (minder uur in overleg). Werktijden zijn van 7.30 uur tot 15.00 uur en/of van 15.00 uur tot 22.30 uur.

Brother HL-3040CN Kleuren printer laser, netwerk PC Midi Tower M132-001 X2-250/4gb/500GB/shvga/5jr garantie

.S8+7SPFHJOEFXFJK .S1+8EF8BUFS .S((;XBBM .S(WBOEFS.FJK

10.00

Bosplein 12 Katwijk Tel. 4012342

Fitnessinstructeur m/v

Brother MFC-5890CN All-in-one printer inkjet, netwerk, fax, high-cap cartridges

Eerste halfuur gratis juridisch advies

â‚Ź

Bij Healthclub ProLife werk je in een klein gemotiveerd team. Iedereen zet zich dagelijks in om alle leden een goede service en uitstekende begeleiding te geven. Tevens werk je in een professionele sfeer waarbij collega’s open en gezellig met elkaar omgaan.

15� Notebook MSI CX640-050NL 15"/i3-2310m/4gb/500gb/gt520m-1gb

Inloopspreekuur (zonder afspraak) Elke maandagavond van 19.00 tot 20.30 uur

VOOR MAAR

De afgelopen jaren heeft Healthclub ProLife zich steeds meer ontwikkeld van een klassieke sportschool tot een moderne healthclub. Wij focussen ons tegenwoordig niet meer alleen op sport. De nadruk ligt steeds meer op de lichamelijke gezondheid en geestelijke rust van onze leden. Wij vinden het belangrijk dat onze leden positief, gezond en vol energie door het leven gaan en daar proberen wij hen zo goed mogelijk bij te helpen.

15� Notebook MSI CR610-232NL 15"/m320/2gb/250gb/shvga

Familierecht Bemiddeling Incasso’s Andere juridische zaken

QFSTPOFOQBUBUtGSJLBOEFMMFOtGBCSJFLTLBBTTPVGnĂ?T en een CFLFSUKFQJOEBTBVT

Vanaf heden kunnen wij direct de vergoeding van uw ziektekostenverzekering berekenen en in mindering brengen op uw faktuur. Deze service is voor u kosteloos.

Bosplein 10 - Katwijk - tel. 071-4074770 Geopend: ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur

Arbeidsrecht Ondernemersrecht Burenrecht Milieurecht Bestuursrecht

1. 1.49

AANBIEDING OKTOBER:

Bosplein 9 - Katwijk Tel: 4013485

De gediplomeerde audicien voor alle (ge)hoorproblemen en oplossingen. Indien gewenst komen wij bij u thuis.

#VSHFSTEJKLTUSBBUr"5,BUXJKLr5FMr'BY r*OUFSOFUXXXWSPFHJOEFXFJKBEWPDBUFOOM

100 gram

98

Als fitnessinstructeur ben je verantwoordelijk voor de fitnessbegeleiding en het beheren van de fitnessafdeling. Je houdt je bezig met het actief begeleiden van de leden bij fitnessactiviteiten doormiddel van het geven van instructies, coaching en motivatie. Tevens ondersteun en adviseer je leden bij het behalen van hun doelstellingen. Verder zorg je ervoor dat de fitnesszaal op orde en schoon is en let je erop dat de huisregels en procedures worden nageleefd.

PC Midi Tower M144-002 X4-965/8gb/1TB/shvga/5jr garantie Archos 70 eReader eReader inclusief portable mediaplayer Micromax Computers Voorhout Micromax Computers Oegstgeest Ommevoort 4 Herenstraat 60 2341 VV Oegstgeest 2215 KJ Voorhout 071-5190760 0252-222111 Openingstijden: di-vr 10:00-18:00 en za 10:00-17:00

ZOMER & WINTERBANDEN Auto, motor, caravan, camper, aanhangwagen

Alle merken, ca. 500 op voorraad. Zeer scherp geprijsd, gratis montage, balanceren, ventielen en wielgewichten. Distributeur: Marangoni en Barum (Continental) banden. ,ANAF â‚Ź 250 CCASIONS V ESTANT O O T U A Auto Monza GR AANBETALIN MAAND Katwijkerbroek 30-32, Katwijk, 071-4015253 R E P 0 â‚Ź 10

Uw feest in ’Bar de Musketier’

Functie-eisen Voor de sportinstructeur gelden de volgende functie-eisen: a) MBO werk- en denkniveau; b) Diploma ALO, CIOS, Fitnesstrainer A/Aerobictrainer A of andere rijkserkende opleidingen die bevoegdheid geven tot het uitoefenen van de functie; c) Geldig EHBO- en reanimatiediploma is een pre; d) Goede beheersing van de Nederlandse taal; e) Klantvriendelijk; f) Minimaal 1 jaar ervaring in het verzorgen van sportonderricht; g) Goede lichamelijke conditie. Ben jij na het zien van deze vacature enthousiast geworden om ons gezellige team te komen versterken? Gaan hard werken en plezier bij jou hand in hand? Dan nodigen wij jou graag uit om te solliciteren! Stuur je motivatie en CV naar info@healthclubprolife.nl

;VJETUSBBUt(;,BUXJKL

Voor uw:

  

Administratie- en boekhoudzaken Aangifte omzetbelasting Salarisadministratie

t'BNJMJFGFFTU t7FSKBBSEBH t3FDFQUJF t3FĂ OJF t#SVJMPGU t#FESJKGTGFFTU

 

  Extra startersbegeleiding Aangifte inkomstenbelasting Aanvragen toeslagen Kom gerust even langs voor   

Kosten: ,Vanaf â‚Ź 5 r uu p.p. per

Zwaaikom 5, 2225 HX Katwijk

Ook in het weekend! Bel: 06 12595679 | www.bardemusketier.nl Bij inlevering van deze bon:

Thuis in elk huis! r :30 uu 8 1 0 n 17:0 a v 1 1 0 ober 2 t k o 3 rdag 1 Donde

S! I U H PEN

O

Op geliefde locatie, aan rustige straat gelegen, ruim, half vrijstaand, recent verbouwd, modern woonhuis met inpandige garage (voor 2 auto’s) en grote achterliggende tuin (ruim 120m2!) met jacuzzi. ( Grote zolderruimte boven garage verbonden met woonhuis ( Riante woonkeuken met inbouwapparatuur

Voordeel overdrachtsbelasting: â‚Ź 18.760,- *

â‚Ź 469.000,00 K.K.

* voordeel overdrachtbelasting wegens recente verlaging van 6% naar 2% voor de duur van 1 jaar. Voordeel hiervan is berekend over de vraagprijs. 

deraadmakelaars www.deraadmakelaars.nl

n

all-i

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

✂

071 - 405 15 00

Wij bieden onze dienstverlening aan tegen een scherpe prijs. Maak vrijblijvend een afspraak met ĂŠĂŠn van onze adviseurs of bezoek onze website www.adm-onderwater.nl. Ons kantoor is gevestigd op Ankerplaats 142, 2224 TZ Katwijk, telefonisch bereikbaar op 071-4012916, of per email info@adm-onderwater.nl

Telefoon 071 402 76 24

   info@administratievanschie.nl wel voor u maken!

www.administratievanschie.nl

NIEUWE SCHOENEN COLLECTIES Genieten van de najaarszon, uitstapjes met de kinderen, wandelen in de natuur, lekker buiten sporten, veranderende landschappen en tuinen, nieuwe mode- en schoenen collecties.

* geldt niet voor Diesel all-in

DĂŠ partner op het gebied van administraties en fiscale aangelegenheden voor het MKB, Non-Profit organisaties en particulieren. Wij leveren een perfecte dienstverlening op het gebied van: Â…#PFLIPVEJOHFO Â…'JTDBMFFOCFESJKGTBEWJTFSJOH Â…-PPOBENJOJTUSBUJFT Â…'JOBODJFSJOHTBBOWSBHFO Â…#FMBTUJOHBBOHJGUFO Â…#FHFMFJEJOHTUBSUFOEFPOEFSOFNFST

Nieuwstraat 10 Katwijk Geheel verbouwd woonhuis ( Aangebouwde garage voor 2 auto’s ( Zeer grote tuin aan de achterzijde met jacuzzi

APK

,8 3 â‚Ź

*

Ondernemer, starter, particulier:

Wat is nog meer typisch najaar?

Dames en Herenschoenen

Weer volop waterdichte (gore-tex) schoenen & laarzen op voorraad. U weet wel die schoenen die zo lekker lopen.

Ecco-shop Schoolstraat 71 Wassenaar 070 - 5119227

Ecco-Ara shop Tramstraat 7a Katwijk 071 - 4076585

Gratis kortingsbon ter introductie van de nieuwe collectie


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 4 OKTOBER 2011

‘t is iet ârs

Wel alle mensen...

Nouw wète we waer we wèze motte!

E-Motion beweegt Geertje Brinkmann beseft het zelf nu pas; haar dans- en yogaschool E-Motion bestaat op 6 oktober precies een jaar. Een mooie gelegenheid om met Katwijk Speciaal terug te kijken, maar ook, of juist vooral, met volle kracht vooruit!

nu ook nog bij Saton en ik ben heel dankbaar voor de ruimte die me daar geboden wordt om mijn droom te realiseren, maar het is wel erg intensief; ik heb sinds mei twee dagen vrij gehad. Ergens is dat ook helemaal niet erg. Ik haal hier zoveel energie en voldoening uit, ik weet waar ik het voor doe!”

door Gerlinde Vliegenthart

Op Geertjes lesrooster staan ook een paar bijzondere lessen, met namen als “Van rups tot vlinder”. Dit zijn yogalessen voor kinderen. Huh? “Kinderen hebben tegenwoordig zo’n volle agenda! Tijdens de kinderyogalessen leer ik ze rondrennen, dus stoom afblazen, én hun rustmomenten te pakken. De titel ‘Van rups tot vlinder’ is ook meteen waar de les over gaat: kinderen te laten ontpoppen tot de mooie mensen die ze zijn en ze in hun kracht te zetten.”

Dans- en Yogaschool E-Motion in Katwijkerbroek ziet eruit zoals Geertje zelf is: Warm, door de rode muren en het vele hout, en hip door het zilver en de schilderijen aan de muur. Ze is 30 jaar jong, met een krullerige bos haar, lachende ogen en een diep tevreden uitdrukking. “De studio is precies zoals ik al acht jaar in mijn hoofd heb”, zegt ze blij. Een jaar geleden begon ik in een ruimte in Rijnsburg, daar kon ik mijn bedrijf opbouwen en ontdekken of er interesse was voor mijn vorm van yoga en dans. En die was er. Het schonk me het vertrouwen deze studio te beginnen. Die ik overigens nooit had kunnen realiseren zonder mijn geweldige familie!” Geertje doorliep de Dansacademie van Tilburg, waar ze zich specialiseerde in moderne dans en improvisatie. In plaats van zich te laten opslokken door grote gezelschappen met gerenommeerde namen als het NDT en Stage Entertainment, koos ze voor kleinschalige voorstellingen, vaak met een maatschappijkritisch thema, die haar haar eigenheid lieten behouden. Toch vond ze dit niet geheel vervullend. “Na jarenlang 30 uur per week getraind te hebben, viel ik in een soort gat. Op de sportschool kwam ik eens in aanraking met yoga. Ik was meteen verkocht. Ik werd geraakt door die heel andere manier van bewegen,

waarin je niet moet presteren, maar mág presteren. Ik wist wat ik wilde gaan doen… Drie maanden later zat ik op Bali.” Te gek, maar waarom Bali? “Daar zat de docent van wie ik het liefste mijn opleiding wilde ontvangen, Katiza Satya. Ik heb altijd mijn gevoel gevolgd, dus nu ook. Door die opleiding, door yoga, ben ik mezelf meer dan ooit tegengekomen, heb ik mezelf leren kennen. Ik kon de prestatiedrang van de danswereld loslaten, en juist daardoor begon ik vrijer en mooier te dansen. Omdat het mocht, niet omdat het moest. Na de opleiding heb ik nog een tijd alleen gereisd. Die vrijheid heeft me meer vertrouwen in mezelf en in mijn kunnen opgeleverd.”

Eenmaal thuis combineerde ze dans en yoga met elkaar, maakte de danssolo “Passage” en tourde daarmee door het land. “De voorstelling markeerde mijn overgang. Ik was klaar voor mijn droom.” Die droom was E-Motion. Een dans- en yogaschool waar de twee vormen gecombineerd worden, waar je mag zijn wie je wilt zijn, en waar niemand roept dat je plié niet diep genoeg is en of dat je been een stukje hoger moet. Waar het gaat om het plezier in bewegen, waar mensen samenkomen en mooie dingen maken, zoals de dans die Geertje en haar leerlingen hebben laten zien op het kleine kunstfestival Parels van Katwijk. De E in E-Motion staat voor energie, voor emotie, voor evenwicht, voor eigenheid, voor nog wel meer mooie

dingen die met een E beginnen. De naam betekent precies waar de studio voor staat. Geertje heeft het helemaal gevonden in lesgeven. Uitbreiden wil ze best, maar een heel klein beetje. “Ik heb bewust gekozen voor een knusse studio waar ik kleine groepen lesgeef. Ik zou niet anders willen, want op die manier kan ik elke leerling de aandacht geven die ze nodig hebben en ook verdienen. Ik zou in de toekomst best een lokaal erbij willen en een docent willen aannemen die er op dezelfde manier instaat als ik. Maar de klassen blijven altijd klein. Mijn wens is om volledig te kunnen leven van de studio, om me onverdeeld te kunnen richten op dans, yoga en mijn leerlingen. Ik werk

Ook de yogalessen op strand waren, ondanks de drijfnatte zomer, een hit. “Wát een geweldige ervaring. Volgend jaar weer, wat mij betreft! Het fijne was dat Beachclub Zomers ook een prettige binnenaccommodatie is als het regent. Het ontbijt dat na de les volgde, vond ik ook mooi. We konden elkaar echt ontmoeten.” Naast yoga en dans geeft Geertje in studio ook sportmassages, Thai yogamassages en reikibehandelingen. Ze heeft hiervoor verschillende cursussen en opleidingen gevolgd, en blijft zichzelf in alle richtingen ontwikkelen met workshops en lessen. Je bent nooit af, nooit klaar, vindt ze. “Lesgeven is een proces. Het is een wisselwerking, iets wat je echt samen doet. Je leert van elkaar. Ik bedank mijn leerlingen altijd voor de les, want hoewel ik de docent ben, ik leer net zoveel van hen.” Dans- en Yogaschool E Motion, Katwijkerbroek 91A, voor meer info kijk op www.e-motion.nu.

Leegverkoop Kringloopwinkel Help ons Helpen De Kringloopwinkel van stichting ‘Help ons Helpen’ heeft deze maand een totale leegverkoop. De reden is dat zij op 1 november het pand moeten verlaten i.v.m. bodemsanering. Tweede hands meubels en veel kleinere artikelen maar ook nieuw spul zoals zeil en tapijt worden verkocht tegen elk aannemelijk bod. De kringloopwinkel van stichting Help ons Helpen is gehuisvest in de voormalige gasfabriek in de van der Veghtstraat in Katwijk. Via deze kringloopwinkel financierde de interkerkelijke non-profit stichting Help ons Helpen o.a. vele jaren het bejaardenhuis Salem in

Roemenië, wat nu zelfstandig verder kan gaan. Op het ogenblik krijgen o.a. weduwen en wezen in Roemenië, Malawi en in Israël ondersteuning. Deze Katwijkse stichting, die in 1994 werd opgericht, heeft inmiddels een nieuw onderkomen gevonden. Zij wachten nog op toestemming van de gemeente Katwijk en hopen dan in november hun werk in Katwijkerbroek voort te kunnen zetten.

Goeiedag, mit wies?....ôh Ant bè jij’t?..hè?....wat zài je me nou?..gaen ze die groene hondebakke weghàle…waerom dan,.. we ware d’r net allegaer an ewend!....ôh krijge we àre? ….dan zouw ik wel wulle dat se die nieuwe dinge dan op dezellefde plekke gaen neerzette waer ze nouw staen, want nouw wète we waer we wèze motte!...nes je zeg: en asjeblief een partie extrà! Want je heb plekke waer je een kilemèter mit een gevulde zak mot lòpe omdat je in de vorste vorte nurreges zò’n bak teugekomt !...Jaeh màid je houft me niks te vertelle..ik wèèt persies waer ze wel of iet staen: op de Varrekevisserstraete bevoorbeeld: ientje! En dat is werempel de langste straet van de zui!..nèèn, het is dan wel gien uitlààtgebied dat wèèt ik òòk wel Ant, maer as onze Bobbie mot, dan mot ie! of dat nouw in’t plesoentje is of op de wurreft dat ken’m iet skèle!....hè? welnèènd màid, ik hadde al plestikke zakkies bij me toe’t nog geniens houfde.….hè?..nouw, geweun mit van die bròòdzakkies bij Albert Heijne vandààn, en toe de Bobbie wat ouwer wier ben ik over estapt op de diepvrieszakkies die benne wel duurder maer òòk effe stàreker…hè?..ôh màid ik betàel zussenègentig cente voor een heale dòòs…wat zàài je?..kè je ze voor niks ofhaele bij de gemientewurreve?... ôh, jae Ant, nou je ‘t zò zààd wèèt ik’t weer, mààr eh, skijt d’r an; dan mot ik voor die paer rotcente die ik uitspaer healeger naer de Skòòlstraete, en sins de ròkerij daer weg is leg dat iet maer in me lòòp…hè?...benne d’r nouw nieuwe zakkies uit etested? Wearom? een zak is een zak zouw ik zò zegge..mensekindere wat een gedoe, waer gaet’t over? Hebbe ze niks àrs om d’rlui druk om te maeke?...en nouw we’t d’r toch over hebbe, wèèt je wat ze weg motte haele? Die bòme waer die oranje bessies in groeie! Die bessies lijke net op hondepoep as ze of-evalle benne. Iederien lòòpt ze het huis in en zie die tinnefzooi maer uit je vloerbedekking te krijge, t’gaet d’r finael van naer de filestijne!...en nouw we toch bezig benne Ant: Wat doch je van al die borretjies langs de kant van de wegt!....Ik hadde daer nooit zò op eletted maer onderlest liep ik mit onze Kee in de noord, toe zà ze; hè jij welderis zoveul verkeersborde op iene kluit bij mekààr zien staen? Toe benne we effe gaen staen te telle…en je gelòòfd’t iet Ant, we kwamme op twinteg paele mit soms wel vier waerskauwinge op ien pael! t’Is gien gezicht! As je hier vrèèmd ben en je komt anrije dan mot je bekant stil gaen staen om al die borde te kenne leze.. snap jij dat nou Ant?..nèèn ik òòk iet!

Al voor € 14000,- kinderkleding verkocht voor goede doelen

De kinderkledingverkoop uitgaande van de vrouwenvereniging Dorcas van de Chr. Ger. Kerk aan het Duinrustplein houdt haar najaarskinderkleding verkoop. Sinds 2006 wordt er twee maal per jaar de kinderkledingverkoop gehouden. Bruikbare hele kleding wordt gratis ingebracht. Het hele jaar door. In Maart wordt de voorjaarsverkoop en in Oktober de najaarsverkoop gehouden. Sinds de start hebben de verkopen in totaal al ruim € 14.000,00 opgebracht voor diverse goed doelen, zoals Noodhulp Azië, Noodhulp Pakistan, Noodhulp Haïti, Kindertehuis in Malawi, De opbrengst van deze verkoop is bestemd voor het Shaare Zedek Ziekenhuis. De kleding die niet verkocht wordt gaat via stichting ‘Goed voor Nood’ uit Rijnsburg naar Roemenië. Zoals altijd is er koffie met cake en wat lekkers voor de kinderen te koop, en tevens is er oppas voor de kinderen in de bovenzaal, zodat u in alle rust kunt kopen. Iedereen hartelijk welkom woensdag 5 oktober as. van 14:30 - 16:30 uur.

Katwijkse kinderen maken kennis met de dode hoek

De openingstijden voor de leegverkoop zijn op: dinsdag en donderdagmiddag van 13.30 t/m 17.00 uur, donderdagavond van 19.0021.00 uur en op zaterdagochtend van 9.30-13.00 uur.

Op de foto onder v.l.n.r. pompbediende/chauffeur W. van Duijvenvoorde, bevelvoerder L. Klaassen, aanvalsploeg G. Hoevenagel- van Beelen, aanvalsploeg I. Kraaijenoord. Boven v.l.n.r. waterploeg W. van Duijn, waterploeg S. van der Plas, begeleiding C. de Zwart. (Foto: PR)

Brandweer Katwijk wordt tweede bij Duinkringwedstrijden Afgelopen zaterdag is brandweer Katwijk post Katwijk in Voorhout 2de geworden bij de zogenoemde duinkringwedstrijden. 8 ploegen waaronder post Rijnsburg en Valkenburg streden om een finaleplek. De ploeg uit Katwijk heeft samen met brandweer Lisse een finale plek weten te bemachtigen voor 22 oktober in Haastrecht. De duinkringwedstrijden zijn wedstrijden voor brandweerploegen waarbij vaardigheden en samenwerking in de ploegen getest worden in een geënsceneerd incident. Belangrijk is dat de ploegen de bestrijding van het incident op een vakkundige en veilige manier uitvoeren. Het incident begon met een koe te water aan de Nijverheidsweg naast de brandweer kazerne van Voorhout. Bij het terplaatse komen werden de brandweerlieden opgewacht door een Engels sprekende

boer. Gelijktijdig zagen de brandweerlieden verderop rook uit een bedrijfsgebouw komen. Hierdoor moest er door de bevelvoerder snel en daadkrachtig opgetreden worden. De aanvalsploeg werd snel op verkenning gestuurd en kwam al gauw met de informatie dat er een voertuig na achtervolging tegen een bedrijfspand was aangereden. De auto stond in brand en een persoon zat nog bewusteloos in het voertuig. Het slachtoffer werd er snel uitgehaald. De bevelvoerder die meegelopen was met de boer constateerde dat er geen acuut gevaar was voor de koe en kon zich snel voegen bij het brandincident. Tijdens het ongeval met het voertuig ontstaat er in het pand een explosie na laswerkzaamheden. Een werknemer komt naar buiten rollen en ook die werd opgevangen door de aanvalsploeg. Tevens bevond zich nog een persoon op dak. Deze werd later door de aanvalsploeg van dak af gehaald. De waterploeg werd in eerste instantie ingezet om de auto

Gratis bloeddrukmetingen De Vegro Thuiszorgwinkel Katwijk biedt gratis bloeddrukmetingen aan op donderdag 13 oktober tussen 10.30 en 14.30 uur. Een afspraak maken is niet nodig; men kan gewoon binnenlopen. De bloeddruk wordt gemeten met een automatische bloeddrukmeter. Na de meting staan de medewerkers klaar om vragen te beantwoorden en tips te geven. Het adres van de Vegro Thuiszorgwinkel is Steenbakkerstraat 1d, 2222 AT Katwijk (industrieterrein ‘t Heen).

Men kan ook tussen 10.30 en 14.30 uur terecht in de genoemde Thuiszorgwinkels op donderdag 15 december. Meer informatie: www. vegro.info.

te blussen, nadat deze was geblust kon men snel naar binnen om de vuurhaard op te zoeken en verdere slachtoffers redden. 2 slachtoffers werden binnen gevonden en de brand werd door de twee ploegen geblust. Aangezien bij een wedstrijd ook alles op tijd gaat wordt er snel opgeruimd en was na 31 minuten het incident netjes afgesloten. Het was een zware klus voor de brandweerlieden, maar de inspanning is niet voor niets geweest. S ’avonds bij de prijsuitreiking werden de brandweerlieden onder bevelvoerder Lubbert Klaassen 2de. De 1ste plaats werd behaald door brandweer Lisse en de 3de plaats door post Valkenburg. Verder werd brandweer Oegstgeest 4de, brandweer Sassenheim 5de, brandweer Hillegom 6de en brandweer Noordwijkerhout 7de. Helaas werd post Rijnsburg geconfronteerd door een blessure van een van de vrijwilligers. Deze ploeg was genoodzaakt de wedstrijd na 10 minuten noodgedwongen te beëindigen.

Kinderbingo Jeugdgroep Wijkvereniging Hoornes-Rijnsoever, organiseert op zaterdagmiddag 8 oktober een fantastische kinderbingo voor de jeugd. De middag is bestemd voor kinderen van 4 tot 12 jaar. We beginnen om 14.30 uur. Meedoen met de bingo kost 1,40 euro. Het wijkgebouw is in de Van Houtenstraat 1, in Katwijk, schuin achter het winkelcentrum Hoornes Passage. Ouders mogen eventueel hun kinderen helpen bij het bingoën, wanneer zij dat willen.

De kinderen van de Mauritsschool waren deze week de eerste kinderen die in het Scum op het grote parkeerterrein les kregen in de gevaren van de Dode Hoek. Gastheer Gerard van de Klugt legde aan de hand van voorbeelden en een instructiefilm haarfijn uit wat die dode hoek nu precies is. Na de theorie volgt de praktijk. Voor het Scum staat een grote bus van de Koninklijke Beuk én een grote auto van Jongeneel Transport, twee bedrijven die belangeloos een auto én een chauffeur beschikbaar stelden om de kinderen te laten kennismaken met de gevaren van de dode hoek. De kinderen kruipen achter het stuur en kunnen zelf ervaren dat de chauffeur van achter het stuur niet álles kan zien. Volgend schooljaar zijn deze kinderen brugpiepers en zullen zij ook buiten de gemeentegrenzen scholen gaan bezoeken. Het gevaar van fietsen in de dode hoek zal nu een stuk minder zijn. Een vuistregel die de kinderen meekregen is een vuistregel die wij u ook niet willen onthouden…. Als u de chauffeur kunt zien, kan de chauffeur u ook zien. (Foto: PR)

Veel voor weinig. (Foto: PR

Volg Alzheimer Café Katwijk via Twitter Nieuws en informatie verspreidt zich tegenwoordig via ontzettende veel kanalen. Nieuwsaanbieders gebruiken daarom ook alle bronnen die daarvoor geschikt zijn: kranten, televisie, internet. Twitter is een zo’n bron die razendsnel nieuws kan verspreiden. Wilt u op de hoogte blijven van nieuwsfeiten rondom dementie, handige tips, programmering van het Alzheimer Cafe volg ons dan via twitter. Vragen, opmerkingen die u via twitter meldt, worden zo spoedig mogelijk in behandeling geno-men. U kunt het AlzheimerCafe vinden via http:// twitter.com/ AlzheimCafeKatw.

KaartenKeus.nl Bestel snel en eenvoudig online uw geboorte-, huwelijksof gelegenheidskaart op www.KaartenKeus.nl

De collecties zijn ook in te zien bij Drukkerij All-in aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk, tel. 071 408 14 97

Gratis fotoposter * (voor de eerste 100 klanten)

Ter ere van onze nieuwe site ontvangt u een A3-poster van uw mooiste moment. *Geldt alleen bij bestellingen via KaartenKeus.nl

KaartenKeus.nl is een onderdeel van


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 4 OKTOBER 2011

VLEESWAREN

DAGAANBIEDINGEN

Van der Plas & Zn.

Maandag:

Slavinken 5 halen

Annastraat 18 - Katwijk aan Zee - Tel. 4012271

Dinsdag:

4 betalen

4.95

500 gram

Malse rosbief heerlijk gekruid 500 gram

8.20

Gehele of gedeeltelijke • Vuil tapijt? Laat •inboedels, tevens 2e hands vakkundig reinigen

het of kleding en grammofoonpla- huur Mr. Steam. Gratis ten, gashaarden, ijskasten, thuisbezorgd. Tol Steam tel. 070-3805670. Interieurverzorging, tel. 070-5116612. EERHART Sierbestrating. Voor al uw bestratinDak herstellen? Bouma/ gen en tuinwensen. Bel voor Grundeken bellen! vrijblijvende prijsopgave 5114674-5118394. Uw dak070-3211006. specialist!

Duitse biefstuk 100 gram

0.88

Gevulde Varkenshaas 87

1.

100 gram

Speciaal voor uw KLEINE KLUS belt u de Van Beelenbus, C. van Beelen, Elektrotechniek, tel. 0654620333.

75 1 . 28 Pain de Provençe 1 . Kipsalade met zoete pesto 10 1.

Foe Young Hai Kou-Lou-Kai Gon-Pau-Kai Ajam Pangang (met kip) Gebakken vis met Chilisaus 2 soorten rundvlees (ketjap en sambal)

+ 4 mini loempia’s en 2 x nasi of bami

Donderdag:

Speklappen 500 gram

Ook gouden en zilveren munten. Tel. 070-4043060 / 06-20754889. U belt, ik kom langs.

van ‘de Bouwmeester’ naast Witte Kerk. Afgesloten met eigen overheaddeur en loopdeur. 64 m2 v.v. elektra. P.m. € 400,- excl. Tel. 0252DE KRUIDEN van 372660. Jacob Hooy in de museumwinkel van Veldzicht. Open: STRAATMAKER 30 zaterdag van 11.00 tot 12.00 jaar in het vak. Voor uw tuin uur. Herenweg 114 te of oprit. Ook voor kleine Noordwijk. rep. Tevens plaatsen wij ook schuttingen en leveren wij Ervaren ZIEKENVER- tuinaarde en zand. Tel. ZORGENDE (met ref.) 06-12291585. woont in Wassenaar ZOEKT WERK bij ouderen in de MODELTREINEN omgeving. PGB mogelijk. GEVRAAGD. Alle merken Tel. 06-48461145. en spoorbreedten. Hoogste prijs. Tel. 071-8874269. Fax LAMINAAT vakkundig 071-8878170. gelegd, incl. ondervloer en plint. Tel. 06-21694855.

7 dagen per week geopend

Bij Healthclub ProLife werk je in een klein gemotiveerd team. Iedereen zet zich dagelijks in om alle leden een goede service en uitstekende begeleiding te geven. Tevens werk je in een professionele sfeer waarbij collega’s open en gezellig met elkaar omgaan.

7.

50

op flexibele basis het secretariaat voor bestuurders, commissarissen, toezichthouders, adviseurs. Huis met het Blauwe Dak. Wassenaar, 070-5119001. www.officemanagers.nl / info@officemanagers.nl.

Daniel Snijders STRATENMAKERS. Voor het aanbrengen van alle soorten bestratingen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave. 0174-213809 / info@daniel snijders.nl.

en geest. Bel 06-24851494.

Gez.: goede, betr. HULP IN DE HUISH. bij 2 gezinnen in Oegstgeest, liefst uit Katwijk. Met ref. Tel. 0713014555.

Traditionele CHINESE MASSAGE. Speciaal ontspannend voor uw rug, nek en schouders. Verminderd vermoeidheid. Dwarsstr. 3a, centrum Katwijk aan Zee. (Geen erotiek). Tel. 06-170 79452.

T.H.: Spanje Costa •Blanca BUNGALOW +

representatieve MEDEWERKER administratie, balie en telefonie. Boekhoudkundige kennis en ervaring zijn tevens vereist. Het praktijkdiploma Boekhouden is gewenst. Het betreft een uitdagende parttime functie voor vijf ochtenden per werkweek in een dynamische werkomgeving. Werktijden zijn dagelijks van 7.30 tot 13.00 uur. Reacties naar m.ketting@ oostingh.nl of kijk voor meer informatie op www. oostingh.nl.

Gezocht: MOLLENVANGER!! Tel. 0714013394.

ZWEMBAD. Tel. 0714073193 / 06-51407403. E-mail: guardamar@live.nl.

OPEN HUIZEN DAG MAKELAARDIJ EIGEN HAARD

Geversstraat 63, Oegstgeest Tel. (071) 519 19 19 www.eigen-haard.nl

ZATERDAG 8 OKTOBER VAN 11.00 - 15.00 UUR Leiden

Apollolaan 552

Leiden

Andrej Sacharovstraat 34

Rapenburg 4, Leiden Tel. (071) 516 10 00 www.graalmakelaardij.nl

Leiderdorp

Poldertocht 100

Koudekerk aan de Rijn

Luxe villa (bj. 1995, woonopp. 220 m2, perceel 3.846 m2) met fraai aangelegde tuin, veel privacy en garage met carport. Midden in het Groene Hart. O.a. riante woonkamer met openslaande deuren naar terras, moderne keuken, bijkeuken met toegang tot bergvliering, terras, 3 à 4 slaapkamers, zeer ruime en complete badkamer en grote bergzolder.

Prachtige vrijstaande villa (woonopp. ca. 253 m2, perceel 770 m2), gelegen in het Groene Hart. De tuin rondom is fraai aangelegd met terrassen en volledige privacy. De beg.grond heeft een prachtige ouderslaapkamer met een badkamer en-suite en een grote inloopgarderobe-kast. 1e verd.: badkamer, 3 slaapkamers, tussenkamer, 4e ruime (slaap-)kamer.

Ruim en zonnig 3 kamer appartement (oorspr. 4 kamers) met een bijzonder prettige ligging op de hoek van de 2e etage en met vrij uitzicht over het park, De woning is voorzien van een ruim en zonnig balkon (Z), lift en een berging. Op loopafstand van winkels.

Royaal penthouse op de 5e etage met vrij uitzicht richting Wassenaar en gelegen aan de Rijn. Royale, lichte woonkamer met 2 schuifpuien naar zonnig terras. 3 Slaapkamers. Zeer luxe badkamer o.a. met hoekligbad. 2e Badkamer voorbereid. Eigen parkeerplaats en ligplaats voor een boot. Centraal t.o.v. centrum, station en A44.

Zonnig en licht 3 kamer appartement, gelegen op de bovenste (4e) verdieping van een kleinschalig appartementen-complex. Rustig en vrij gelegen met een prachtig uitzicht over de Dwarswetering en richting Boterhuispolder. Het complex is voorzien van lift, parkeerterrein en berging.

Vraagprijs: € 950.000,- k.k.

Vraagprijs: € 899.000,- k.k.

Vraagprijs: € 188.500,- k.k.

Vraagprijs: € 549.000,- k.k.

Vraagprijs: € 248.000,- k.k.

GRAAL MAKELAARDIJ Leiden

Groenhovenstraat 8

Weidedreef 9

GRAAL MAKELAARDIJ

Hazerswoude Dorp Burg. Ten Heuvelhofweg 88

EIGEN HAARD

GRAAL MAKELAARDIJ Oegstgeest

EIGEN HAARD Leiden PROFITE VAN DE ER NÚ LAGER E OVERD RACHTS BELAST ING!

73<7*- :

""]] Z

Schitterend gelegen prachtig herenhuis in de geliefde Vreewijkbuurt met in de straat voldoende parkeergelegenheid én de mogelijkheid om een sloep voor de deur af te meren. De woning is vrijwel geheel gerenoveerd en veel stijlkenmerken zijn bewaard gebleven. Gezellige en zonnige achtertuin met veel privacy. Woonopp. ca. 207 m2, perceel ca. 141 m2.

Vrijwel vrijstaand woonhuis met een woonopp. van 183 m2. De woning heeft vier slaapkamers, twee badkamers, een bijkeuken, werkruimte en een grote woon-eetkamer. Zeer ruime en zonnige achtertuin met houten berging. Oprit aan de voorzijde en een aangebouwde stenen schuur voor bijv. fietsen. Perceelopp. 377 m2.

Vraagprijs: € 695.000,- k.k.

Vraagprijs: € 698.000,- k.k.

GRAAL MAKELAARDIJ Oegstgeest

Kamperfoelielaan 39

EIGEN HAARD

Willem Vogellaan 11

20,25

Ook menumaaltijden

voor maar

Voor meer bbq-aanbiedingen zie onze internetsite www.slagerijvanderplas.nl

van sloopgoud/-zilver. Legetimatie verplicht. Oegstgeesterweg, tel. 071-4022143. www.kptein.nl.

SPECIAAL KEUZE-AFHAALMENU

7. 8. 9. 10. 11. 12.

LEKKER MET SATÉ

Gouden tijden bij JUWE- • STEUNZOLEN. Erkend • IK WIL UW GOUD! Ik • T.H.: COMMERCIËLE • VAN DER KROFT & • Dames AROMAMAS- • Oosting Staalbouw zoekt •LIER KAPTEIN. Inkoop leverancier, lid Stichting geef de hoogste prijzen. RUIMTE in parkeergarage VAN DER LANS verzorgt SAGE. Goed voor lichaam een ervaren, enthousiaste en

Hoorneslaan 201-203 Katwijk aan Zee (Noord) Telefoon (071) 402 40 85

Babi Pangang Tjap Tjoy met kip Ajam Ketjap Thaise kip 4 stokjes saté Ti Pan Kai (kippenvlees met speciale Chinese saus)

1 kilo

100 gram

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Gehakt

150 gram

Stel zelf uw menu samen en maak drie verschillende keuzes uit onderstaande gerechten:

Woensdag:

150 gram

LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp met BC SIERBESTRAWim van Zijp, tel. 071TING. Tegelwerk, met U bent van harte welkom 5238468 of 06-12028319. afvoer, gratis prijsopgave. bij GROEN Panelen-lijsTel. 06-55321682. ten-opplakservice. BinckVERBOUWING & horstlaan 293k in Den Haag. RENOVATIE. Keukens, Voor info. kijk op www. toiletten compleet tegelen, groenframing.nl of bel 070- elektromonteur, loodgieter, 5115656. schilderwerk, timmerwerk, isolatie, stucwerk, spachtelLekker toerfietsen vanuit putz, badkamer. Bel voor Wassenaar en Voorschoten? informatie 06-30855847. www.tcdekampioen.nl. www.klussenjobs.nl Vwo-, havo, mavo, info@klussenjobs.nl. vmbo-leerlingen: huisT.H.: GARAGEBOXEN werkbegeleiding/bijles aan- in Oegstgeest. Huurprijs v.a. geboden door ervaren A/B € 110,-. Inl. 06-20773480. student. Tel. 071-5616768.

500 gram

Fricandeau

Nasi

WEEKTOPPER: 2.95 500 gram Gehakt 95 4. 400 gram Hacheevlees 3.50 + 4 Tartaartjes

Verse worst

Onderriblappen

 KLAAR TIP

Druk- en/of zetfouten voorbehouden!

Slagerij

GRAAL MAKELAARDIJ Oegstgeest

Lelielaan 31

OPEN HUIS

Kom vrijblijvend kijken en vergelijken! Op zaterdag 1 oktober is er weer een landelijke NVM Open Huizen Dag. Een prima gelegenheid om u vrijblijvend te oriënteren zonder afspraak. Door op één dag bij verschillende huizen binnen te kijken, krijgt u een goede eerste indruk en kunt u makkelijk vergelijken. Daarnaast zijn de marktomstandigheden om een huis te kopen gunstig. Er zijn goede onderhandelingsmogelijkheden, de overdrachtsbelasting is verlaagd naar 2% en u kunt nog steeds gebruik maken van de aantrekkelijke voorwaarden van de NHG tot € 350.000. Heeft u een leuk huis gezien? Schakel dan wel een NVM-aankoopmakelaar in. Door goed advies en een goede begeleiding bij het kopen van een huis, kan hij u veel geld, tijd en zorgen besparen. Kijk op nvm.nl voor meer informatie en op funda.nl voor de deelnemende huizen. Goed gevoel. NVM.

Kom vrijblijvend kijken en vergelijken! Oegstgeest

Frans Halslaan 145

Oegstgeest

Oude Rijn 75

Goed onderhouden grachtenpand met ca. 195 m2 woonoppervlak en ca. 12 meter diepe achtertuin, vol op het zuiden. In 2007 geheel gerestaureerd met behoud van originele details behorende bij de rijke historie van het pand. Zeker een bezichtiging waard! Perceel 150 m2.

Vraagprijs: € 905.000,- k.k.

GRAAL MAKELAARDIJ Javastraat 12

Oegstgeest Adriaan Roland Holstlaan 1

Coördinator Sales m/v (32-40 uur per week) Wij zijn per zo spoedig mogelijk op zoek naar een Coördinator Sales m/v voor 32-40 uur per week. Werktijden zijn onregelmatig. Als Coördinator Sales ben je verantwoordelijk voor het aansturen van het salesteam. Ook het controleren en het complementeren van de sales, retentie en administratie tijdens het verkoopproces behoren tot de taken van de Coördinator Sales. Het verkoopproces wordt van kop tot staart administratief gecoördineerd door de Coördinator Sales. De Coördinator Sales rapporteert aan de manager. Daarnaast zal je ook zelf met het salesteam diensten meedraaien. Functie-eisen Voor een Coördinator Sales m/v gelden de volgende functie-eisen: a) b) c) d) e) f) g) f) g)

HBO werk-/denkniveau; Bij voorkeur leidinggevende ervaring; Positief en optimistisch; Een drive krijgen van sales; Een team kunnen enthousiasmeren; Sterk in je schoenen staan; Goed met mensen kunnen werken; Goede beheersing van de Nederlandse taal; Klantvriendelijk.

Ben jij na het zien van deze vacature enthousiast geworden om ons gezellige team te komen versterken? Gaan hard werken en plezier bij jou hand in hand? Dan nodigen wij jou graag uit om te solliciteren! Stuur je motivatie en CV naar info@healthclubprolife.nl

Leuk 4-kamerappartement in groene en rustige woonomgeving op loopafstand van het winkelcentrum Lange Voort en de bushaltes. Goede parkeergelegenheid. Eigen berging en gemeenschappelijke fietsenstalling.

Goed onderhouden 4 kamer appartement op de 4e verdieping (top) met een eigen fietsenberging in de kelder. Dit appartement kenmerkt zich door de gunstige lichtinval en de rustige en groene ligging, dichtbij het winkelcentrum Lange Voort.

Goed onderhouden 4-kamer hoek-appartement op de 4e woonlaag met vrij uitzicht en eigen berging in de onderbouw. De flat ligt in een mooie rustige woonomgeving aan een wandelplantsoen centraal in Oegstgeest, op loopafstand van winkelcentrum Lange Voort en bushaltes.

Karakteristieke uitgebouwde eengezinswoning met voor- en achtertuin, schuur en achterom. De woning is goed onderhouden o.a. voorzien van dakisolatie, dubbel glas, nieuw schilderwerk buiten. Woonkamer, 3 slaapkamers, hobby ruimte, badkamer met douche en toilet.

Gunstig gelegen hoekwoning in rustige en groene woonomgeving en voorzien van een voortuin met eigen parkeerplaats en een zonnige achtertuin op het zuidwesten met schuur en achteruitgang die direct toegang geeft op een flink plantsoen met kinderspeelplaats. Woonkamer, 4 slaapkamers, study, nwe badkamer.

Vraagprijs: € 169.000,- k.k.

Vraagprijs: € 175.000,- k.k.

Vraagprijs: € 199.000,- k.k.

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

Vraagprijs: € 292.000,- k.k.

EIGEN HAARD Oegstgeest

Linnaeushof 12

EIGEN HAARD Oegstgeest

Gerrit Rietveldlaan 13

EIGEN HAARD Oegstgeest

Wilhelminapark 26

EIGEN HAARD Oegstgeest

Louise de Colignylaan 17

EIGEN HAARD Oegstgeest

Lange Voort 121

Bijzonder ruim en goed verzorgd modern herenhuis in mooie autoluwe woonomgeving met veel groen en speelgelegenheid voor de deur. Vanuit de woonkeuken is er uitzicht op het water. Eigen parkeergelegenheid in de carport. Woonkeuken, living, 3 slaapkamers, 2 badkamers, 2 dakterassen.

In mooie en groene woonomgeving gelegen modern 2-onder-1-kap herenhuis met flinke garage en een fraai aangelegde en ruime tuin aan het water met diverse terrassen.Gunstige liggen mbt. scholen en winkels en een snelle verbinding naar de A44. Woonkamer, ruime keuken, 4 à 5 slaapkamers, 2 badkamers, dakterras.

Fraai en karakteristiek herenhuis met vooren zonnige ruime achtertuin met schuur. Het huis is rustig gelegen in het fraaie en groene Wilhelminapark, tegenover het plein van het oude gemeentehuis, op loopafstand van De Kempenaerstraat. Woonkamer, dichte keuken, 7 slaapkamers, 2 badkamers.

Royaal, karakteristiek 30-jaren hoekherenhuis met voor-, zij- en diepe, zonnige achtertuin (W), grenzend aan bos van Wijckersloot. Ruime vrijst. garage. Uniek gelegen in Oud Oegstgeest. Ind.: Entree, gang, toilet, royale woonkamer met erker, dichte keuken. 1e Verd.: badkamer met ligbad en toilet, 3 slpkmrs. 2e Verd.: 2 kmrs, voorzolder, vliering.

4-Kamer (3 sl.kamers) maisonette met aan de voor- en achterzijde een balkon. In 2008 is de woning geheel op fraaie wijze gerenoveerd. O.a. ruime woonkamer, moderne keuken, aparte wasruimte, 3 slaapkamers en badkamer met ligbad, douche, dubbele wastafel en toilet. Woonopp. ca. 95 m2, inh. ca. 280 m3. Afgesloten fietsenberging en huismeester.

Vraagprijs: € 429.000,- k.k.

Vraagprijs: € 575.000,- k.k.

Vraagprijs: € 750.000,- k.k.

Vraagprijs: € 950.000,- k.k.

Vraagprijs: € 210.000,- k.k.

EIGEN HAARD

EIGEN HAARD

EIGEN HAARD

EIGEN HAARD

GRAAL MAKELAARDIJ


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 4 OKTOBER 2011

Hair Heroes Event in De Zeester

D’R UIT

Hair Heroes is een onafhankelijke stichting die door middel van inspirerende evenementen, vernieuwende acties en creatieve projecten geld inzamelt voor het goede doel.

Agenda Agenda Vrijdag 7 oktober 19.30 uur: Najaarsconcert De Harmonie, TriPodia, entree: ? Zaterdag 8 oktober 09.00 uur: Ontmoetingsochtend voor vrouwen, Het Anker, entree: 10 euro 11.00 uur: Open ateliers, Duin- en Bollenstreek, entrée: gratis 20.30 uur: Folkavond met Jez Lowe and the Bad Pennies, Roskam, entrée: vvk 11 euro/13 euro 21.00 uur: AC/DC tribute band High Voltage, TriPodia, 15 euro 21.00 uur: Disco Rebels, De Schuit, entrée: gratis Zondag 9 oktober 11.00 uur: Open ateliers, Duin- en Bollenstreek, entree: gratis 11.00 uur: Open dag Estec, Estec-terrein, entree: gratis 20.30 uur: intiem concert, Molen De Geregtigheid, entrée: 7 euro Maandag 10 oktober 16.00 uur: Debat: “Discriminatie, ervaring of feit?”, gemeentehuis, entrée: gratis Woensdag 12 oktober 09.30 uur: Cursus sociale media, Hoofdbibliotheek, entrée: 25 euro voor hele cursus 20.00 uur: Lezing door René Diekstra: ‘De macht van een maîtresse’, hoofdbibliotheek, entrée: 4 euro/5 euro voor niet-leden Donderdag 13 oktober 20.15 uur: Classic Evergreens Live, TriPodia, entree: 24,50 euro 20.30 uur: Benefiet voor Dirk Kuyt Foundation, Café Stairs, entree: gratis Vrijdag 14 oktober 20.30 uur: Hair Heroes Event, De Zeester, entree: 10 euro Zaterdag 15 oktober 20.15 uur: Klassiek concert, Soefitempel, entree: vvk 13 euro/15 euro Woensdag 19 oktober 14.00 uur: De Bende van de Korenwolf, TriPodia, entrée: 17 euro Zaterdag 22 oktober 20.15 uur: Bastiaan Ragas met “Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt”, TriPodia, entrée: 20 euro

Hair Heroes stelt de Nederlandse kappersbranche in staat zich te verenigen en de handen ineen te slaan tegen kindermisbruik in ZuidoostAzië. Daar worden elke dag kinderen gevangengenomen, misbruikt en gedwongen tot slavernij en prostitutie. Door onze krachten te bundelen, kunnen wij écht een verschil maken en zoveel mogelijk kinderen

Debat ‘discriminatie, ervaring of feit?’ (Foto: PR)

Intiem luisteren in molen De Geregtigheid Molen De Geregtigheid… Een monument, een stuk geschiedenis, een Katwijks icoon, en nu ook een concertlocatie. Op 9 oktober opent de molen haar deuren voor een avond bijzondere muziek in een bijzondere setting. Door Gerlinde Vliegenthart

Jez Lowe and the Bad Pennies. (Foto: PR)

Uitgelicht K&O Katwijk organiseert op zondagavond 8 oktober in de Roskam het eerste folkconcert van dit seizoen! Met een optreden van Jez Lowe and the Bad Pennies. Jez Lowe heeft een reputatie opgebouwd als een geweldige liedjesschrijver en als muzikaal ambassadeur voor zijn geboorteplek Noord-Oost Engeland. Hij heeft al meer dan 12 albums op zijn naam staan en trad de afgelopen 20 jaar overal ter wereld op. Hij heeft opgetreden op de

12 Oktober in Bibliotheek Katwijk

Lezing door René Diekstra Overspel. Fatale relaties. Verslavende relaties. Naar aanleiding van het verschijnen van zijn nieuwste boek ‘De macht van een maîtresse: hoe passie en politiek de laatste prins fataal werden’ geeft psycholoog en auteur René Diekstra een interessante lezing. Op woensdag 12 oktober om 20.00 uur in de Hoofdbibliotheek Katwijk zal Diekstra het hebben over de psychologie van de maîtresse, over de psychologie van prinsen en prinsessen en over de oplossing van een raadsel dat bijna twee eeuwen de gemoederen heeft beziggehouden. René Diekstra. (Foto: PR) Het boek van René Diekstra, ‘De macht van een maîtresse’, dat deze avond centraal staat vertelt hoe passie en politiek de laatste prins van Condé, Louis Henri Joseph, hertog van Bourbon, fataal werden. Op 27 augustus 1830 werd hij dood in zijn slaapkamer aangetroffen, opgehangen aan de spanjolet van een raam. Zijn maîtresse, de barones van Feuchéres, werd verdachte in de zaak en was twee jaar lang het middelpunt van strafrechtelijk onderzoek en civiele processen. Zij werd echter nooit veroordeeld. Toch is ze als ‘femme criminelle’ de geschiedenis ingegaan.

Sappige verhalen ‘De macht van een maîtresse’ is een opzienbarend boek dat - met levendige beschrijvingen, verfijnde psychologische beschouwingen, sappige verhalen over Diekstra’s onderzoeksperikelen, schilderachtige reis- en verblijfsimpressies en stimulerende gesprekken met een mysterieuze deskundige - het mid-

Organisator is Wotnxt, die vaker huiskamerconcerten verzorgt in Leiden en Noordwijk. Huiskamerconcerten..? “Sommige muzikanten gedijen beter in kleine intieme settings”, zegt Wotnxt. “Daarnaast is het simpelweg gemakkelijker om een optreden in een huiskamer te organiseren, en samen met familie, vrienden en buren een leuk feestje te organiseren, met een mooi live optreden! Daarom zijn ook wij gestart met het organiseren van huiskamerconcerten. Niks nieuws onder de zon, het gebeurt overal ter wereld. We zijn gestart in onze eigen huiskamers, maar inmiddels is het netwerk behoorlijk uitgebreid.” Maar ook bijvoorbeeld monumentale gebouwen van historische waarde bieden precies dìe sfeer voor de passie van Wotnxt: intieme muziek- en theateravonden letterlijk onder de mensen brengen.

den houdt tussen een historische documentaire en een onderzoeksverslag en leest als een roman. Diekstra is daarin zeer aanwezig met zijn gevoelens en bespiegelingen.

Buitenkansje Voor geïnteresseerden in geschiedenis, liefhebbers van psychologisch inzicht en belangstellenden voor een goed en interessant verhaal is deze avond een buitenkansje. In de pauze is er boekverkoop door Boekhandel Van den Berg en zal René Diekstra signeren. Toegangskaarten zijn te koop via www.bibliotheekkatwijk.nl. Ga naar Actueel, vervolgens naar Activiteiten. Kies de activiteit van uw keuze, betaal met iDEAL en print uw toegangskaart(en). Ook in alle vestigingen van Bibliotheek Katwijk zijn kaarten te koop. De prijs voor een toegangskaart is: € 4,- voor leden Bibliotheek Katwijk en € 5,- voor niet-leden.

te stimuleren door op deze unieke locatie fantastische concerten te leveren. De molen is een warme, intieme setting waarin de muziek centraal kan staan. Op 9 oktober zullen er twee Utrechtse acts optreden. De avond wordt geopend worden door Guy Corneille, een zanger die hedendaagse thema’s combineert met de emotionele stem van Leonard Cohen. Hij zal in de donkere rustieke sfeer van de molen zeker tot zijn recht komen! Daarna is het de beurt aan This Leo sunrise, een band geïnspireerd op de melodieuze klanken van depeche Mode, met doordringende teksten van grote hedendaagse muzikanten als Bonnie Prince Billy en Jason Molina. En natuurlijk kunnen de bezoekers voor en na het concert een rondje in de molen lopen.”

‘De molen dwingt stilte af ’ Een bijzonder initiatief, en heel welkom in Katwijk. “Het concertleven in Katwijk is jammergenoeg niet heel erg levend”, zegt Pieter. “Naast coverbands is het moeilijk om authentieke, stille muziek te vinden. Via deze weg hopen we mensen te interesseren voor bijzondere, eigen geschreven muziek. WotNxt organiseert veel meer bijzondere concerten op prachtige locaties. Zo hebben we concerten georganiseerd in bijvoorbeeld woonkamers, plantenkassen, musea en oude bollenschuren. De molen kwam er eigenlijk bij door de familie Bouma, die dit initiatief graag wou supporten. Natuurlijk konden en wilden wij deze fantastische ruimte niet afslaan! De molen is bij uitstek de perfecte locatie om Katwijk kennis te laten maken met de muziekwereld buiten ons

dorp. De molen dwingt stilte af en respect voor hetgeen wat binnen gebeurt. Zoiets zie ik niet vaak in Katwijk: een concert waar echt geluisterd wordt. De hoop is dat mensen komen kijken en er een circuit ontstaat van geïnteresseerden zodat we dit meer kunnen gaan doen.” Pieter hoopt dan ook dat er met dit concert een deur geopend zal worden in Katwijk. “Katwijk kent veel ongelofelijk mooie locaties die naar onze mening te weinig benut worden voor dit soort initiatieven. De Vuurbaak, het Katwijks museum en het Spinozahuis in het bijzonder zijn erg mooie locaties. Je kunt uiteraard ook denken aan een fantastisch zomerconcert op het strand met een goed gecontroleerd haardvuur. Dat zou erg bijzonder zijn. Zoals ik eerder al zei, is het vooral de intieme, kleine setting die je als luisteraar zo dicht bij de muziek brengt. Het is in deze eeuw gebruikelijk om maar zo makkelijk mogelijk te denken en zo veel mogelijk te consumeren. Dit initiatief laat zien dat het ook anders kan; muziek waarbij je écht even gaat zitten en luisteren naar wat iemand te zeggen heeft. Het zal even wennen zijn om niet naar een coverband te luisteren die alle hitjes speelt die je al honderd keer gehoord hebt, maar geloof me: jezelf openstellen voor nieuwe ervaringen is meer dan de moeite waard.”

Op 10 oktober organiseert het Bureau Discriminatiezaken in samenwerking met de gemeente Katwijk een debat. Het thema luidt: ‘Discriminatie: ervaring of feit?’. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis van Katwijk en wordt geopend door Burgemeester Jos Wienen. Hoewel mensen weten dat discriminatie in diverse vormen kan plaatsvinden, is de eerste associatie vaak met ‘rassendiscriminatie’. Het Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden wil de verschillende vormen van aan discriminatie bespreekbaar maken, zoals discriminatie op basis van godsdienst, geslacht, levensovertuiging, leeftijd, arbeidsduur, seksuele gerichtheid, ras, handicap of chronische ziekte, politieke gezindheid, nationaliteit of burgerlijke

staat. Waar liggen onze grenzen en wanneer vinden wij dat iemand gediscrimineerd wordt? In samenwerking met de gemeente Katwijk, biedt het bureau een uniek discussieplatform over discriminatie. Vragen die in het debat centraal staan zijn onder anderen: komt het in de gemeente Katwijk voor? En als het voorkomt, wie wordt er dan gediscrimineerd? En hebben deze mensen een punt of gaat het hier om een subjectief gevoel dat per individu verschilt? Wat doen we aan discriminatie in Katwijk? Iedereen kan slachtoffer zijn van discriminatie. Om discriminatie te bestrijden moet iedereen dit ook kunnen herkennen en melden. De gemeente Katwijk en het Bureau Discriminatiezaken roept u op om mee te praten en denken. De toegang is gratis. Meer informatie over gastsprekers en het programma vindt u op www. discriminatiezaken.nl

Kattukse Zwarte Nacht Op zaterdag 8 Okotber zal in Scum, de Kattukste Zwarte Nacht plaatsvinden. Op deze avond zullen vier (black) metal bands spelen in Scum.

25 en 26 november voorronde

Als eerste speelt het Kattukse Heersch, deze band is opgericht in 2010, en maakt keiharde black metal met rebellie, chaos en wetteloosheid als uitgangspunt. Heersch laat je een Chaotisch en Rebels geluid ervaren en neemt je mee in een wereld van complete wetteloosheid. Heersch is vooral uniek door de ‘Punkish Black metal’ zang. De 2e band is Funus, deze in 2006 opgerichte black/doom formatie, maakt trage zware black metal geinspireerd door absurdist Albert Camus. Funus wil je tijdens hun optredens het pure gevoel van niks in je eigen wereld laten ervaren. Slaugther towen is de 3e band van de avond, deze uit Leiden afkomstige black metal band gaat al een tijd mee. Slaugther towen wijden zichzelf aan de ‘old school’ stijl van black metal met als inspiratie bron-

Laat horen wat je kunt bij Andreas Muziekconcours

Anke Burgers exposeert in gemeentehuis

Doordringende teksten meest prestigieuze folk festivals, alleen of met zijn band The Bad Pennies. Samen met deze band heeft Jez een wereldtournee ondernomen in 2006 waarbij Nederland ook weer werd ‘aangedaan’. Mede door de zeer goede vocale stemmen en de variatie aan muziekinstrumenten heeft de band een geweldige reputatie opgebouwd. Kaarten á 11 euro te bestellen via K&O Katwijk, 13 euro aan de deur. Bezoekers jonger dan 16 jaar betalen slechts 6 euro!

hun leven teruggeven. Hairstudio NewStyle Katwijk organiseert vanavond een benefietavond voor deze stichting. Er zal onder andere een schouder/nek masseuse aanwezig zijn en er zal een Hair Heroes cocktail geschonken worden. Als entertainment is er een haar modeshow met bijzondere kapsels, er zullen diverse producten verkocht worden en de band Sweet Lorraine zal optreden. De totale opbrengst van deze activiteiten en de kaartverkoop is voor de stichting Hair Heroes. Voor iedere bezoeker is er een graits goodybag en loterijdeelname! De avond begint om 20.30 uur, toegangsbewijzen kosten 10 euro.

Pieter van Vliet is 21 jaar oud en studeer muziekwetenschap in Amsterdam. Naast school is hij veel tijd kwijt aan het schrijven van muziek en optreden door het hele land. Sinds een jaar helpt hij WotNxt bij het organiseren van concerten in de Katwijkse molen: “Met dank aan de familie Bouma hebben we de mogelijkheid om Katwijk cultureel

Voor de 7e maal in successie organiseert het Andreascollege Katwijk haar bekende Muziekconcours. Dit concours, het enige officiële muziekconcours in Katwijk, wordt in samenwerking met de Gemeentelijke Muziekschool georganiseerd. De winnaars van het concours ontvangen, behalve een prachtige bokaal, ook een mooie geldprijs van sponsor Rabobank Katwijk. Een duwtje in de rug naar een mooie muzikale carrière! De voorronde van het concours vindt plaats op 25 en 26 november a.s. in de muziekschool van Katwijk. De finale is op vrijdag 10 februari 2012 in Tripodia. De voorronde is nodig om de kandidaten voor de finale te selecteren. Bij de eerdere edities schreven telkens tientallen jonge musici in. Tijdens de finale zullen 12 solisten of ensembles voor jury en publiek optreden. De voorronde zal uitwijzen welke deelnemers in de finale mogen uitkomen. De voorronde, zonder publiek, wordt gehouden in de Muziekschool aan de Zeeweg in Katwijk op vrijdagavond 25 en zaterdagochtend 26 november a.s. Hier heeft een deskundige jury de moeilijke taak de finalisten de se-

Intiem luisterconcert in molen De Geregtigheid, 9 oktober, aanvang 20.30 uur, tickets á 6 euro via portofcallpieter@gmail.com of 06-34 037 863. Er zijn slechts 40 zitplaatsen beschikbaar dus wees er op tijd bij!

je te laten horen. Het concours is bedoeld om je verder op weg te helpen met jouw hobby, misschien wel je toekomstige beroep. Het Andreas Muziekconcours is een wedstrijd voor jonge amateurmusici op niveau. Er zijn behoorlijke prijzen te winnen, maar ook al behoor je niet tot de winnaars, je krijgt altijd een gedegen juryrapport. Het is mogelijk om als solist of als ensemble op te treden.

Mooie prijzen

lecteren. Deze finalisten zullen enkele maanden later op het podium in Tripodia voor een groot publiek en een vakjury hun kunsten mogen vertonen. Elke finalist heeft zodoende ruim voldoende tijd zich goed voor te bereiden. Voor de finale zullen Peter Bontje, Dick Verhoef en Robert van den Bosch als jury fungeren.

Solisten en ensembles Ben jij een enthousiaste muziekbeoefenaar en vind je het leuk om aan anderen te laten horen wat je kunt, dan is het Andreasconcours een uitgelezen gelegenheid om van

Er zijn twee bokalen te verdienen. In elke leeftijdsklasse één. Categorie A gaat t/m 13 jaar en categorie B is t/m 20 jaar. Voor de juiste bepaling van de leeftijdscategorie is de leeftijd op 1 januari 2012 bepalend. In elke categorie is een hoofdprijs van € 500,00 en een tweede prijs van € 250,-. Doe mee en meld je aan voor 1 november. Het inschrijfformulier ligt voor je klaar bij de beide vestigingen van het Andreascollege en de Rabobank. Het is ook verkrijgbaar bij de Gemeentelijke Muziekschool van Katwijk en bij alle muziekverenigingen van de gemeente Katwijk. De inschrijving dient te geschieden voor 1 november a.s. Meer informatie: Gemeentelijke Muziekschool Katwijk (071) 40 6 57 81 of: www.andreascollege.nl www.muziekschoolkatwijk.nl.

Heldenfilmvoorstelling Zin om een held te zien? Kom dan op woensdag 12 oktober om 14.00 uur naar de Hoofdbibliotheek. Op het programma staat een heuse Disney animatiefilm, bedoeld voor kids vanaf 6 jaar. Deze actiekomedie draait rond de voormalige superheld Mr. Incredible en superheldin Mrs. Incredible ofwel Elastigirl, die samen met

hun drie kinderen een rustig bestaan leiden. Maar als een schurk op het toneel verschijnt, komen ze in actie. Een film die lof kreeg en vele prijzen heeft gewonnen. Er zijn 50 plaatsen beschikbaar voor deze gratis film. Graag van tevoren een toegangskaart ophalen bij de balie van een van de bibliotheekvestigingen.

Van 30 september t/m 31 oktober exposeert Anke Burgers haar schilderijen in de hal van het gemeentehuis in Katwijk. Zij wordt vooral geïnspireerd door de schoonheid en sfeer van de natuur. U kunt haar persoonlijk ontmoeten van 14.00 op donderdag 6 oktober van 14.00-17.00 uur. Naast haar werk als docente aan een grote school in Katwijk is Anke ook gaan schilderen. Zij maakt schilderijen van aquarel-, maar laat

(Foto: PR) nen bijvoorbeeld, Darkthrone, Hellhammer en Bathory. Slaugther towen zelf beschrijft hun muziek als ‘necrocore’. Als laatste band die speelt is het Rotterdamse Traktor, deze in 2007 opgerichte band speelt een mix van death metal, trash metal, sludge en grunge. Traktor gaat ook al een tijd mee en is in 2008 zelfs tot band van de maand uitgeroepen in het magazine van de Zuid-Hollandse pop unie! De zaal is open om 20.00 en de eerste band speelt om 20.45, de toegang is vanaf 16 jaar. De entree is deze avond gratis!

ook acryl- en olieverfschilderijen zien. Vooral met aquarelverf werkt zij graag, omdat het snelle, verassende en vaak ongrijpbare karakter ervan haar erg aanspreekt. De onderwerpen zijn divers, maar door haar opleiding in de biologische richting is er vaak een link met de natuur. Naast op zichzelf staande werken, waarin portret en model steeds vaker een plaats inneemt werkt ze ook graag aan series. Ze neemt dan één onderwerp dat haar bijzonder aanspreekt en voert dit in verschillende manieren uit.

Strak in je vel... Veel vrouwen herkennen het probleem.... Cellulitis op de benen, billen, taille en buik.

Voor

De oplossing is Lypossage! Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op

de vet- en vochthuishouding. Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder.

Na

Na 4 behandelingen heeft u al zichtbaar resultaat. Een behandeling kost € 35,U zult geen gewicht verliezen... wel centimeters!!

Wilt u meer informatie over Lypossage, neemt u dan contact op met Gladys

Tel: 06 10817027

bellen na 18.00 uur of in het weekend Behandelingen worden gegeven in Voorhout door een vrouw


KKAPELL DA

EN

ONZE PLOEG

IN

Advertorial

BESTE KEUS EN

K O Z IJ N E N

STERKER DAN OOIT

Ploeg Kozijnen en Ruiter Dakkapellen kiezen voor samenwerking

â&#x20AC;&#x2DC;ONZE SHOWROOM IS UITGEBREID MET

ZES

COMPLETE DAKKAPELLEN.â&#x20AC;&#x2122; Niek Ruiter en Jos van der Ploeg gaan vol overtuiging met elkaar samenwerken.

Ze zijn beiden oprichter en eigenaar van een familiebedrijf dat ruim 30 jaar bestaat en spreken duidelijk dezelfde taal. In hun productaanbod en dienstverlening vullen ze elkaar bovendien naadloos aan. Voldoende redenen voor Jos van der Ploeg en Niek Ruiter om vanaf 1 oktober vol overtuiging samen te gaan werken.

Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn credo bij Ploeg kozijnen en Ruiter Dakkapellen. â&#x20AC;&#x2DC;Afspraak is bij ons allebei nog gewoon afspraakâ&#x20AC;&#x2122; vertelt Ruiter. â&#x20AC;&#x2DC;Daarin herkenden we elkaar onmiddellijk.â&#x20AC;&#x2122; â&#x20AC;&#x2DC;We hebben beiden onze bedrijven eigenhandig opgebouwd en weten hoe belangrijk het is om de klant

altijd centraal te stellenâ&#x20AC;&#x2122; vult van der Ploeg gepassioneerd aan.

ERVAAR EN ZIE Een werkwijze die aanslaat: Ruiter Dakkapellen is de grootste producent en leverancier van dakkapellen in Nederland en Ploeg kozijnen is toonaangevend producent en leverancier van kunststof kozijnen. De reden waarom ze juist nu de handen ineen slaan, ligt voornamelijk in de marktvraag. â&#x20AC;&#x2DC;Consumenten kiezen nu eerder voor investeren in hun bestaande woning dan voor verhuizen. Ze gaan daarbij niet over ĂŠĂŠn nacht ijs, kiezen het liefste voor een leverancier die een totaalpakket aanbiedt en willen vooraf graag zien wat ze kopenâ&#x20AC;&#x2122; vertelt Ruiter. Met hun samenwerking geven ze op alle fronten antwoord op deze marktontwikkelingen.

ZATERDAG 15 OKTOBER

Van der Ploeg: â&#x20AC;&#x2DC;Onze showroom is uitgebreid met zes complete dakkapellen, op ware grootte. Klanten kunnen zelf zien en ervaren hoeveel extra ruimte een dakkapel oplevert.â&#x20AC;&#x2122;

10 STERKE

Daarnaast wordt aan het Ploeg verkoopteam een ervaren verkoopadviseur van Ruiter Dakkapellen toegevoegd, die alles weet over de door Ruiter geproduceerde dakkapellen. â&#x20AC;&#x2DC;En dat zijn er nogal watâ&#x20AC;&#x2122; vertelt Ruiter enthousiast: â&#x20AC;&#x2DC;We leveren dakkapellen in allerlei stijlen: van modern tot klassiek. Extra geluid- of warmtewerend en/of voorzien van een geĂŻntegreerd klimaatbeheersingssysteem. En allemaal zijn ze uitgerust met kozijnen van Ploeg.â&#x20AC;&#x2122;IN 1 DAG GEMONTEERD Bijzonder is dat de dakkapellen prefab geproduceerd en in ĂŠĂŠn dag bij de klant thuis gemonteerd worden. Maar echt uniek is dat er zelfs dakkapellen geleverd worden met een compleet interieur erbij, zoals een keuken of douchecel. â&#x20AC;&#x2DC;Ook daarom geloven wij in deze samenwerking. Samen hebben we onze klanten heel veel te bieden. We hebben er echt zin inâ&#x20AC;&#x2122; besluit Van der Ploeg trots.

PUNTEN SAMENWERKING OP EEN RIJ

EĂŠn betrouwbaar adres voor zowel kozijnen als dakkapellen EĂŠn aanspreekpunt: advies, vergunningen, productie en montage Vernieuwde showroom met o.a. zes dakkapellen Groter assortiment kwaliteitsproducten Certificering volgens Komo keur en VKG keur Innovatieve en duurzame oplossingen Flexibel en sneller: productie, levering en montage in ĂŠĂŠn hand Eerlijke prijzen: rechtstreekse levering vanaf fabriek Gebundelde kennis en ervaring Bewezen betrouwbare familiebedrijven: al ruim 30 jaar

2 x waardecheque â&#x201A;Ź 1000,- winnen en voor iedereen presentje Wij willen de start van onze samenwerking graag met u vieren tijdens onze open dag. Kijk voor de voorwaarden op onze website: www.ploegkozijnen.nl

6,0.550$)00, 6#&/57"/)"35&8&-,0.

OPEN DAG

Wie iets te vieren heeft trakteert! Op 15 oktober HFWFOXJKFFOIFVTGBNJMJFGFFTUKF&OVCFOU QFSTPPOMJKLVJUHFOPEJHE#PWFOEJFONBBLUVNFU VXLPNTULBOTPQFFOXBBSEFDIFRVFWBOČ˝ 

PROGRAMMA t 0QFOJOMPPQWBOVVS t )BSUFMJKLFPOUWBOHTUNFU koffie en thee t 3POEMFJEJOHEPPSQSPEVDUJF t 0QFOIVJTJOPO[FTIPXSPPN t 4QBOOFOEFTQFVSUPDIUWPPS kinderen t 4QSJOHLVTTFO t &FOMFVLQSFTFOUKF t ,BOTPQFFOXBBSEFDIFRVFWBO â&#x201A;Ź 1000,-

Er is voor ieder wat wils. U kunt kennismaken met onze vernieuwde showroom waar naast nieuwe kozijnen ook zes complete dakkapellen te bezichtigen zijn. Hier kunt u met eigen ogen zien hoeveel extra ruimte en licht een dakkapel aan uw woning geeft. Ook bent u van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen in onze productieruimte, waar die dag gewoon gewerkt wordt. Onze medewerkers leiden u daar met veel plezier rond. Wij ontvangen u zaterdag 15 oktober heel graag van 10.00 - 16.00 uur. Het belooft een gezellige, drukke dag te worden.

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende afspraak? Bel ons gerust of kom naar onze showroom. Ma t/m vr: 09:00 tot 17:00 uur, zaterdag: 10:00 tot 16:00 uur 1FTFUBXFHt/JFVX7FOOFQtTel. 0252 500 900 tXXXQMPFHLP[JKOFOOMtXXXSVJUFSEBLLBQFMMFOOM Zekerheid en veiligheid:


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 4 OKTOBER 2011

Op woensdag 5 oktober, in vier bibliotheken

Voor de boeg

Feestelijke opening Kinderboekenweek Op woensdag 5 oktober is het dan zover. De Kinderboekenweek 2011 (woensdag 5 t/m zaterdag 15 oktober) gaat van start. Het motto is dit jaar ‘Superhelden Over dapper durven zijn’. In veel verhalen staat de hoofdpersoon op een bepaald moment voor de keuze in te grijpen of aan de zijlijn te blijven staan. Door zijn angst te overwinnen en iets te doen wordt een held geboren. De Kinderboekenweek staat dit jaar geheel in het teken van deze superhelden en dat geeft volop aanleiding om met kinderen de verhalen in te duiken en illustraties te ontdekken. In Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever, Bibliotheek Katwijk a/d Rijn, Bibliotheek Rijnsburg en Bibliotheek Valkenburg zijn kinderen op woensdag 5 oktober tussen 14.00 en 16.00 uur van harte welkom. Er zijn op deze openingsmiddag van de Kinderboekenweek leuke kinderactiviteiten georganiseerd zoals: schminken, knutselen (een eigen superheldenmasker maken of een medaille maken voor jouw eigen

Neutrino op maximum snelheid superheld of -heldin), kleuren of een groot spel spelen. Schuif gezellig aan en doe mee met deze leuke activiteiten in de bibliotheek in de buurt. In de Hoofdbibliotheek aan de Schelpendam staat op zaterdag 8 oktober van 10.00 tot 13.00 uur het grote Kinderboekenweekfeest op het programma. Dan kan iedereen terecht voor schminken, knutselen, kleuren en spellen spelen. Bovendien is er om 11.00 uur de voorstelling ‘Superhelden gezocht in Besselonië!’ voor kinderen vanaf 6 jaar. Op woensdag 12 oktober is er vanaf 14.00 uur een gratis filmvoorstelling gepland in de Hoofdbieb. Er zijn 50 plaatsen beschikbaar, maar wel van tevoren een toegangskaartje halen bij een van de bibliotheekvestigingen.

Kinderboekenweekfeest in Hoofdbibliotheek Het jaarlijkse Kinderboekenweekfeest in Katwijk wordt gevierd in de Hoofdbibliotheek aan de Schelpendam op zaterdag 8 oktober van 10.00 tot 13.00 uur. Er kan van 11.00 tot 11.45 uur door kinderen vanaf 5 jaar genoten worden van de voorstelling ‘Superhelden gezocht in Besselonië!’. Maar natuurlijk ontbreken leuke spellen, kleuren, knutselen en schminken ook niet.

De bekroonde boeken van 2011

Naar wie gaat het Goud? Wie schreef het mooiste kinderboek van het jaar en wie maakte de mooiste prenten? De Gouden en Zilveren Griffels en Penselen zijn de belangrijkste prijzen die je als kinderboekenauteur kunt winnen. Zilveren Griffels in de verschillende leeftijdscategorieën zijn gegaan naar: En? - Kitty Crowther Het boeboek - Imme Dros & Harrie Geelen Roodkapje was een toffe meid Marjet Huiberts & Wendy Panders Hoe oma almaar kleiner werd - Michael de Cock Dissus - Simon van der Geest Vliegen tot de hemel - Michael de Cock & Gerda Dendooven Ik! Wie is dat? - Kinderuniversiteit van Tilburg Meneer Kadinsky was een schilder

Gerlinde Vliegenthart

- Daan Remmerts de Vries Ik leer liedjes van verlangen, en aan je apenstaartje hangen - Bette Westra & Sylvia Weve Hoera voor Superguppie! - Edward van de Vendel & Fleur van der Weel Tijdens het landelijke Kinderboekenbal op 4 oktober wordt bekend gemaakt welke van de Zilveren Griffels wordt omgezet in goud. Volgende week lees je in de Katwijk Speciaal welke van de Zilveren Griffels is verguld tot Gouden Griffel. Illustratoren hebben ook hun eigen prijzen, de Penselen, waaronder het felbegeerde Gouden Penseel. De winnaar wordt gekozen uit de drie boeken die dit jaar een Zilveren Penseel wonnen en dat zijn: “ Armandus de Zoveelste - Vanessa Verstappen “ Kleuralles - Joëlle Jolivet “ Seizoenen - Blexbolex

Harmonie Katwijk

Najaarsconcert in het teken van 115-jarig jubileum Op vrijdagavond 7 oktober zal Harmonie Katwijk haar jaarlijkse Najaarsconcert houden. Het belooft een prachtige muzikale avond te worden met diverse verrassingen. Een datum die u nu alvast in uw agenda kunt noteren. Deze avond mag u gewoon niet missen. Hierbij moet u, als muziekliefhebber, aanwezig zijn. Over de inhoud van het programma willen we nog niet veel kwijt, maar het is beslist de moeite waard. De muzikanten van Harmonie Katwijk zijn zich momenteel aan het voorbereiden en de puntjes op de “i” aan het zetten. Een springlevende en dynamische vereniging en dat voor een 115 jarige. Volop in beweging, en muzikaal meegaand met zijn tijd. Steeds vernieuwingen, verbeteringen, om het programma nog meer aansprekend te maken. De muzikanten van Harmonie Katwijk hopen u op 7 oktober a.s. te mogen begroeten in Zalencentrum Tripodia. De grote zaal zal bijzonder sfeervol worden ingericht en op de achtergrond tijdens het concert zullen oude en nieuwe beelden te zien zijn op een groot scherm. Dus naast de geluids- en lichteffecten is er ook aan het visuele gedacht. Aan het begin van de avond zal er een gastoptreden plaatsvinden van Muziekvereniging Concordia uit Bergschenhoek, onder leiding van John Brouwer. Dit fanfareorkest zal een gedeelte van de avond muzikaal voor haar rekening nemen. Een fanfareorkest en een harmonieorkest op één avond, dat laat zich goed aanhoren.

Kaarten voor deze avond kunt u kopen aan de deur van het Tripodia op 7 oktober a.s. Wilt u zeker zijn dat u kaarten heeft mailt u dan naar secretaris@harmoniekatwijk.nl u kunt ze dan bestellen en afhalen en betalen bij binnenkomst in de hal van Tripodia.

Sponsors, Vrienden en donateurs. Alle sponsors, vrienden en donateurs ontvangen binnenkort per brief hun uitnodiging. Op vertoon van deze brief wordt u in de gelegenheid gesteld om dit unieke concert mee te maken. Bent u nog geen sponsor, vriend of donateur van Harmonie Katwijk dan heeft u de mogelijkheid om u tijdens deze avond in te schrijven. Met uw geld zal de vereniging nieuwe projecten kunnen opstarten (instrumenten, opleiding, enz.) die dan met uw opbrengsten financieel ondersteund worden. U wordt toch ook begunstiger?

Nieuwe concertkleding Met hulp van het Prins Bernhard Cultuurfonds en een eigen bijdrage van de leden is Harmonie Katwijk er in geslaagd om nieuwe concertkleding aan te schaffen. Op 7 oktober a.s. heeft u de primeur om als eerste de nieuwe creatie te bewonderen in welk tenue de muzikanten van Harmonie Katwijk voortaan naar buiten zullen treden. Het ziet er werkelijk prachtig uit en het zal de uitstraling zeker ten goede komen.

Hartenwens in vervulling Onlangs werd Harmonie Katwijk verblijd met de mededeling dat de vereniging 2 toezeggingen had

Jeugdtheater Pagetti

Kindervoorstelling: Muis vindt een verrassing thuis Op woensdag 5 oktober is er een kindervoorstelling bij K & O Katwijk gespeeld door Janus van Hal van kindertheater Pagetti.

Voorverkoop van start

Jubileum concert van de Dijk in Tripodia Dit jaar bestaat De Dijk 30 jaar. Op donderdag 10 november komt De Dijk naar Katwijk en staan ze voor de 30ste maal op de bühne van Tripodia. De Dijk is een synoniem voor ‘magie’ of je nu 1, 2, 10 of 30 keer naar hun concert bent geweest, het boeit…Altijd! Tijdens het twee uur durende concert van De DIJK zal de sfeer op 10 november ‘die bijna tastbaar is’ weer optimaal zijn. Alvorens De Dijk de bühne betreed wordt het publiek getrakteerd op een bijzonder optreden van Rock4. Kaarten voor het jubileum concert zijn à 26,50 euro verkrijgbaar aan de kassa bij Tripodia in de Hoornespassage te Katwijk aan Zee. Online bestellen kan via www.tripodia.nl De zaal gaat op 10 november open om 20.00 uur. Het voorprogramma begint om 20.30 uur. (Foto: PR/Bob-Bronshoff)

Open spreekuur bij GGZ

Vragen over de psyche? Eén op de vier Nederlanders heeft wel eens te maken gehad met psychische klachten. Dat is niets om je voor te schamen, psychische klachten zijn net zo normaal als lichamelijke klachten. Soms kunnen de klachten zo gaan overheersen dat je er dagelijks hinder van ondervindt. GGZ Duin- en Bollenstreek biedt mensen op dinsdag 4 oktober van 17.00 tot 19.00 uur (vestiging Voorhout, Componistenlaan 248) de mogelijkheid om zonder afspraak binnen te lopen en een gesprek te hebben over psychische gezondheid. Soms maken mensen zich zorgen omdat zij te maken hebben

met iemand die somber is, kribbig, angstig of last heeft van stress. Anderen voelen zich niet prettig in gezelschap of hebben een gewoonte waar zij van af willen. Weer anderen lazen een artikel over een therapie waar zij wel eens wat meer van zouden willen weten. Bij dit soort zaken kan het prettig zijn om van gedachten te wisselen met medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg zonder dat er meteen een officiële afspraak aan vast zit. De afdeling Preventie van GGZ Duin- en Bollenstreek geeft iedereen met grote en kleine vragen over psychische gezondheid de mogelijkheid om langs te komen. Het open spreekuur is gratis.

Janus ontdekt een muis in zijn appelmandje. Muis wil de allergrootste appel. Maar die past niet in het holletje van Muis. Ze gaan op zoek naar een nieuw huis voor Muis. Slak, Mol en Beer willen graag helpen maar hun huizen zijn al vol. Toch weten ze raad en ieder geeft Muis iets mee voor zijn nieuwe huis. Ze krijgen een hapje van de appel van Muis. Beer zegt ‘hap’ en ‘Oei, sorry!’ Bedroeft gaat Muis naar huis. Gelukkig komen de kinderen samen met Janus op een idee. Muis vindt een verrassing thuis en iedereen mag mee smullen. Een fabelachtig verhaal met een

vleugje poëzie en een verrassende ontknoping. Janus van Hal is de speelse verteller met een visuele en clowneske speelstijl die jong en oud weet te boeien. Door zijn subtiele en interactieve speelstijl raken de kinderen al snel vertrouwd en betrokken bij de voorstelling. Deze voorstelling is voor kinderen van 4-8 jaar en is te zien in het K & O gebouw aan de Sluisweg 16 te Katwijk op woensdag 5 oktober 2011, aanvang 14.30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij K & O en bij het VVV kantoor. In de voorverkoop zijn ze € 5,-- en aan de zaal € 6,-. Het 6e kaartje is gratis. (geschikt voor een kinderpartijtje!) Tel: 07140 16 400 (10-12 uur). Bezoek de website voor informatie over de volgende kindervoorstelling www. kenokatwijk.nl. Kaarten bestellen via de website is ook mogelijk.

Najaarsconcert Luchtmacht Mannenkoor m.m.v. Flora Brass Band Het unieke optreden van het Luchtmacht Mannenkoor - samen met de Brass Band - is voor het eerst in de Bollenstreek. Het koor ontleent zijn bekendheid vooral aan de indringende wijze waarop het vier stemmig a capella zijn liederen ten gehore brengt. Daarnaast treedt het koor ook menigmaal op met begeleiding van de diversen Drumfanfare. Het repertoire van het koor is dan ook zeer veelzijdig: serieus en lichtvoetig. Nederlandse, France en Duitse stukken staan er op, maar Engelse en Russische (Oekraïnse) liederen. De kern van het huidige luchtmachtkoor stamt nog uit de peri-

ode waarin Joop de Knegt het bekende ‘Ik sta op wacht’ op de plaat zette. Het bevorderen van een goede relatie burger - militair breng het Luchtmacht Mannenkoor ertoe om veelvuldig - en met plezier - gehoor te geven aan verzoeken om medewerking aan ontspanningsmiddagen, goodwill, bevrijdings- en kerstconcerten. De ruim 55 leden van het koor komen uit het hele land, maar de bakermat van het koor is de voormalige Vliegbasis Soesterberg van de Koninklijke Luchtmacht. Het Najaarsconcert wordt gehouden op donderdag 3 november a.s. in de Immanuëlkerk te Rijnsburg. Noteer deze datum in uw agenda, meer (uitgebreide) informatie over het concert in de week 43.

ontvangen voor een bijdrage in de kosten van een set ‘buisklokken’. Van het VSB Fonds mocht de vereniging € 2000,00 ontvangen en van het RABObank Coöperatiefonds € 1000,00. Beide bedragen werden direct aangewend om gedeeltelijk de kosten te dekken voor het buisklokkenspel. De muzikanten van Harmonie Katwijk zijn uitermate blij met de aanwinst van het nieuwe instrument. Het buisklokkenspel is weer een klankverrijking voor het orkest en zal de muzikale stukken die de muzikanten in het repertoire hebben qua klank nog beter ondersteunen. Bestuur en leden van Harmonie Katwijk bedanken de fondsen hartelijk voor hun bijdrage en hopen in de toekomst wederom een beroep te kunnen en mogen doen op een bijdrage van één van beide fondsen.

Nieuwe muzikanten Harmonie Katwijk kan nog steeds diverse muzikanten plaatsen in allerlei secties. Er zijn vacatures voor de secties klarinet, trompet, trombone en saxofoon. Daarnaast zoekt het orkest ook nog versterking van een slaggitarist en een keyboard speler. Bespeel je al één van deze instrumenten, loopt dan gerust eens binnen tijdens één van onze repetitieavonden en laat je informeren over de mogelijkheden. Het Aspirantenorkest oefent op dinsdagavond vanaf 19.30 uur en het Grote Orkest op donderdagavond vanaf 19.45 in de grote zaal van de Kleine Joannes in de Kerkstraat in Katwijk a/d Rijn. Je bent altijd hartelijk welkom, en wie weet start je bij ons wel een mooie muzikale carrière!

Jubileumconcert Jan Verhoef Vrijdag 7 oktober zingen honderden zangers en zangeressen in de Hooglandse kerk in Leiden. Deze zijn allen lid van één van de vijf koren van dirigent Jan Verhoef. Hij is dit jaar precies 25 jaar dirigent en viert dit met een geweldig jubileumconcert met o.a. het Rijnstreekkoor en het Familiekoor Ichthus uit Katwijk. De toegang van dit bijzondere concert bedraagt in de voorverkoop € 15,00. Kaarten zijn verkrijgbaar bij alle koorleden, maar ook bij het VVV in Katwijk. Het is ook mogelijk via email te bestellen: jubileumjanverhoef@hotmail.com . Tevens verkoop van kaarten, voorafgaand aan het concert, in de hal van de Hooglandse kerk. De kaarten kosten daar € 17,50. De kerk is vanaf 19.15 uur geopend. Meer informatie: www.cj-productions.nl.

Gratis borstvoedingsadvies Bent u zwanger of bent u net bevallen? Dan bent u van 3 t/m 8 oktober van harte welkom in één van de verzekeringswinkels van Zorg en Zekerheid voor gratis advies over borstvoeding. De lactatiekundige van Kraamzorg de Waarden beantwoordt al uw vragen en geeft advies. Ook helpt zij u met problemen bij het geven van borstvoeding. Als u een afspraak maakt en het spreekuur bezoekt, ontvangt u na afloop een mooi, gratis boekje over het geven van borstvoeding. De spreekuren vinden plaats tussen 09.00 en 13.00 uur op 7 oktober, Dwarsstraat 19 in Katwijk.

Wij mensen voelen ons veilig wanneer we de wereld en alles wat daarin is op te delen in hokjes, vakjes, zwart op wit met een tuinhekje eromheen. Dat was zo, dat is zo, dat zal zo zijn. De appel van Newton en later Einstein waren geen uitzondering op die regel. E=mc2 klopt immer, altijd, is bouwsteen, hoeksteen, absolute waarheid. Tot een neutrinootje vorige week de boel grondig door de war schopte en de wetenschappers van Zwitsers wetenschappelijk pretpaleis CERN bijkans de haren uit het hoofd deed rukken van frustratie. Die vervloekte neutrino! Duizenden keren worden ze door de bergen gestuurd en duizenden keren komen ze te vroeg aan. Verdorie. Einstein was een prutser! Het was een heerlijke onderbreking, zo tussen het nieuws over allerhande rampen, dan wel natuur, dan wel gewelddadig, dan wel financieel. Het deed me opveren en genieten, al kon ik vaak geen chocola maken van de opgewonden verhalen van de eveneens opgewonden natuurkundigen. Een deeltje (van een deeltje van een deeltje en daar weer een deeltje van) blijkt zich niet aan de natuurkundige maximumsnelheid te houden en daarmee valt, kort door de bocht, zo’n beetje alles om waarop wetenschappers de theorieën bouwen waarmee ze de wereld om ons heen proberen te begrijpen en verklaren. Dat militante deeltje heet neutrino (klinkt in mijn oren als een Italiaans gerecht: “Wilt u extra kaas op uw Pizza Neutrino?” Zoiets). Maar ik was nog niet opgeveerd, of ik zakte alweer terug in m’n stoel. De constatering dat Einstein dus hartstikke ‘fout’ zat, werd me net iets te vaak door de strot geduwd. Ik geloof namelijk niet in ‘fout’, noch geloof ik in absolute waarheid (behalve liefde, maar dat doet er nu even niet toe).. Ik geloof in bochten, mogelijkheid tot verandering, onbekend terrein, spannende ontdekkingen, in uitzonderingen, ik geloof in Einstein die een prachtige formule bedacht die bijna helemaal werkt. En juist dat ‘bijna’ maakt de wereld zo’n ongelofelijke speeltuin. Denk je te weten hoe het zit, zegt de wereld: Haha! Lekker mis! Lekker puh! Iedere dag gebeuren er dingen die niet in je bedachte hokjes passen. Neem het schaap dat denkt dat ‘ie een hond is (echt gezien op internet), bloemen in de woestijn, een moeder die in staat is een auto op te tillen omdat haar kind eronder ligt, zomertemperaturen in oktober, neem die bloedchagrijnige buurvrouw die ineens dag en nacht voor je klaarstaat als je kanker blijkt te hebben. Materie dat sneller gaat dan het licht biedt een verborgen wereld achter de wereld die we kennen. En stel, stel dat we zouden durven aanvaarden dat iets niet is zoals wij altijd dachten dat het was... Dan kunnen we bergen verzetten en misschien ons hart openen voor wonderen.

Zaterdag 8 oktober

‘Superhelden gezocht in Besselonië!’ Tijdens het Kinderboekenweekfeest op zaterdag 8 oktober in de Hoofdbibliotheek in Katwijk kunnen kinderen van 6 t/m 12 jaar van 11.00 tot 11.45 uur gratis aanschuiven bij de voorstelling ‘Superhelden gezocht in Besselonië’ van IVI-theater. IVI-theater bestaat uit drie personen: Annet Imthorn, Gerie van Vliet en Janske Imthorn. Alle drie komen uit de wereld van het onderwijs en hebben al heel wat ervaring met toneel. Behalve dat Annet al jaren op de planken staat, schrijft zij zelf ook stukken op maat. Voor kinderen, voor ouderen en sinds vorig jaar ook cabaret. Ook Gerie speelt toneel, volgde een cabaretopleiding en speelt haar eigen cabaret. Samen met Janske, die ondermeer een clownsopleiding volgde, vormen zij als IVI-theater een ijzersterk trio dat toneelspelen geweldig vindt. De voorstelling speelt zich af in het land Besselonië, waar het leven vredig en goed is. Iedereen is tevreden. Nou ja, iedereen…. Soms

Ben jij de gemaskerde held? (Foto: PR) is de prinses een beetje ontevreden als haar eten niet op tijd is klaargemaakt. Maar dan gebeurt er iets…. De prinses ontdekt een monter in haar slaapkamer en dat verandert alles. Is er een superheld te vinden die dit monster kan verslaan? Ben jij misschien die held? Kom je ook kijken naar deze leuke voorstelling op zaterdag 8 oktober om 11.00 uur en helpen om Besselonië te redden van de ondergang?

Voor mantelzorgers

Themabijeenkomst Samen sterk Op 12 oktober organiseert het Steunpunt Mantelzorg de bijeenkomst met het thema ‘Samen sterk’. Zorgt u voor een ander en heeft u soms het gevoel er alleen voor te staan. Bent u op zoek naar handvatten om de zorg wat meer uit handen te kunnen geven. Of bent u mantelzorger in een andere situatie en wilt u graag wat meer informatie over mantelzorg in het algemeen. Dan bent u van harte welkom. Tijdens deze themamiddag wordt er een korte film vertoond. Het praktijkverhaal uit de film maakt zichtbaar hoe een gezin met uitwonende en werkende kinderen de zorg voor hun dementerende moeder organiseert. Met samenwerking en andere oplossingen zorgen zij

ervoor dat hun moeder zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Na de film is er de mogelijkheid om uw eigen situatie ter sprake te brengen en met elkaar te bespreken welke oplossingen mogelijk zijn. U kunt vragen stellen en u krijgt tips en informatie van de mantelzorgconsulent. Tijdens deze bijeenkomst is ook de consulent van de Vrijwillige Thuishulp aanwezig. Zij kan u vertellen wat Vrijwillige Thuishulp in een dergelijke situatie voor u kan betekenen en hoe u hier gebruik van kunt maken. Aanvang 14.0015.30 uur, Dienstencentrum Zwanenburg, Zwanenburgstraat 62 Katwijk. Deelname is gratis. Wilt u deze bijeenkomst bijwonen? Meldt u dan uiterlijk tot 11 oktober aan bij het Steunpunt Mantelzorg, telefoon 071 4093210 op per e-mail l.noteboom@ mantelzorgsteunpunt.nl.

Informatie van de gemeente Katwijk De wekelijkse bekendmakingen leest u in de Katwijksche Post, Rijnsburger en op de gemeentelijke website: www.katwijk.nl. Klik in de menubalk op ‘actueel’ en vervolgens ‘gemeentepagina’. Via de link www.overheid.nl kunt u zich ook aanmelden voor een gratis ‘e-mailservice bekendmakingen’. U ontvangt dan de meest recente lokale en regionale bekendmakingen in uw mailbox.


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 4 OKTOBER 2011

Autocentrum van Egmond

Bosch Car Service van Egmond

Specialist in:

Showroom: Langevaart 1a Rijnsburg, 071-4022911 Werkplaats: Noordeinde 12

*Bij aankoop van een Oktober nieuwe/ gebruikte auto ! ! E I T C A vanaf â&#x201A;Ź 5000,-

U kunt nu ook bij ons terecht voor de aanschaf van uw nieuwe Ĺ koda.

Fabia vanaf â&#x201A;Ź 9 .990,-

Het adres voor al het onderhoud, APK, schade en reparatie aan uw auto.

Sterk in elk mer k

ERBANDEN

T WINT NU GRATIS* SE

Een kleine greep uit ruim 50 autoâ&#x20AC;&#x2122;s: Audi A3 1.6 2009 VW Eos 2.0 2008 VW Polo Comfl. 2009 VW Jetta 1.6 2006 VW Passat TDI aut. 2003 VW Golf 1.4 1999 VW Corrado VR6 1993 20x VW Golf op voorraad v.a.

â&#x201A;Ź 19.950,â&#x201A;Ź 22.950,â&#x201A;Ź 11.500,â&#x201A;Ź 11.950,â&#x201A;Ź 7.750,â&#x201A;Ź 4.500,â&#x201A;Ź 3.500,â&#x201A;Ź 1.500,-

Nieuwe VW UP nu al bij ons te bestellen

Vanaf â&#x201A;Ź 8.490,-

AUTOCENTRUM

Kijk voor alle autoâ&#x20AC;&#x2122;s op:

www.acvanegmond.nl

Voorlichtingsavond over Fibromyalgie Woensdag 19 oktober. organiseert de ReumaPatiĂŤntenVereniging Duin-enBollenstreek een voorlichtingsavond. Zoals beloofd na de grote opkomst op 2 februari komt Reumatoloog Dr. Terwiel van het Spaarne Ziekenhuis deze avond weer verzorgen. Fibromyalgie is een aandoening die gepaard gaat met chronische pijnen. Meestal wordt fibromyalgie geclassificeerd als reumatische spieraandoening. De aandoening komt veel voor bij vrouwen in de leeftijd van 20 tot 60 jaar. Zij ervaren chronische pijn, vermoeidheid, stijfheid van de spieren en hoofdpijn die lijkt

op migraine. Er lijkt echter ook een belangrijke rol voor de transmitters in het centrale zenuwstelsel (neurotransmitters) te zijn, de regelsystemen van o.a. het onwillekeurige zenuwstelsel en bv. de hormonen die bij stress(verwerking) een rol spelen. Neurotransmitters zijn chemische stoffen die de hersenen worden aangemaakt om het lichaam te â&#x20AC;&#x2DC;vertellenâ&#x20AC;&#x2122; wat het moet doen. Er zal nog meer onderzoek gedaan moeten worden om de vraag te beantwoorden, waarom die systemen ontregeld kunnen zijn.

Onbegrepen De mensen waar bij Fibromyal-

gie is geconstateerd voelen zich vaak onbegrepen. Niet alleen thuis of op hun werk. Het is niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld waar hun pijn vandaan komt. Een echt antwoord op die vraag komt er deze avond niet, wel kunnen we samen doornemen wat er zoal leeft rond deze aandoening. Deze avond is dan ook niet alleen bedoeld voor de Fibromyalgiepatienten maar ook voor hun partners. De avond begint om 20.00 uur zaal open 19.30 uur toegang gratis. Zwanenburgstraat 65 Katwijk. Aanmelden via aanmeldingingenrpv@ gmail.com of Tel. 071-4031757.

Dierenmeldpunt

De Provincie registratie van vermiste en gevonden huisdieren Voor inlichtingen over deze dieren kan men bellen met Toos Pieterse, tel. 5665500, of surfen naar www.dierenmeldpunt.com. Email: info@dierenmeldpunt.com. Vermist 3-8. Kater, zwart, 3.witte haren op borst, is tenger en schuw, heeft korte pootjes, waarschijnlijk uit het raam gesprongen, Hyacintenstraat, Katwijk. 22-8. Kater, cypers zwart bruin witte pootjes, zwarte staart punt. Jan Tooropstraat, Katwijk. 26-8. Poes lapje, wit op de buik en pootjes, op de rug zwart bruine tekening, Duinstraat, Katwijk. 30-8. Kat, Brits korthaar grijs, Branding Katwijk. 30-8. Kater, zwart, witte pootjes achter een kousje, witte staart punt, rood bandje met 2. belletjes om, Vinkeweg, Katwijk.

15-9. Poes, wit, op kopje en staart punt donkergrijs, 15 jaar, verschillende kleur ogen, is klein. Zandhaver, Katwijk. Gevonden 9-8. Kater zwart wit, 8. weken oud, Zeeweg, Katwijk. 21-8. Kat, cypers, witte bef, vrij mager en een zachte vacht, Vikingbank, Katwijk. 21-8. Kat, cypers met wit, zwarte vlek op neus, vrij klein, Katwijk. 21-8. Kater ongecastreerd, cypers met wit, loopt mank aan achter kant, Katwijk. 27-8. Poes schildpad, anderhalf jaar, Haven,Katwijk. 2-9. Poes , zwart, witte sokjes en bef, op kopje en bovenlijfje door het zwart witte haartjes, Nieuwstraat, Katwijk aan de rijn. 22-9. Hond kruising Pekinees, chocolade bruin met zwart masker, teefje, Panbos, Katwijk. 24-9. Poes schildpad zwart bruin beige, bruin rond de ogen, staartpunt cypers, Biltlaan, Katwijk. 26-9. Kater gecastreerd, is oud, blauw wit, Fresiastraat, Katwijk.

Quick Boys C3 in het nieuw

Dankzij een goede start in het nieuwe seizoen â&#x20AC;&#x2DC;3xgewonnen en 1x verlorenâ&#x20AC;&#x2122; heeft Gijs de Vreugd en Jan-Willem Haasnoot besloten om de mannen van de C3 een nieuw tenue te geven onze dank daarvoor!!! Staand: begeleider Jaap,Trainer Arie, Thomas, Daan, Aldert, Jari, Koen, Robin, Trainer Mike, Begeleider Frank. Zittend: Nico, Rick, Herman, Kees, Stefan, Ruben, Nathanael, Luuk, Lennard. (Foto: PR)

VOOR ALLE MENSEN MET VOETKLACHTEN

DEMONSTRATIE STEUNVEREN

Zo doe je dat, vissen... (Foto: PR)

H.S.V.Brittenburgh geeft zeevisdemonstratie aan bewoners van Het Zeehos

Donderdag 13 oktober van 12.00 - 18.00 uur

Ruim tweehonderd medewerkers van Janssen Biologics in Leiden staken ook dit jaar gedurende een week bij elf maatschappelijke organisaties de handen uit de mouwen. Als eerste was het Zeehos uit Katwijk aan de beurt.

hebben wij de gehele dag gereserveerd voor mensen met rug- en voetklachten. Een voetkundige komt naar onze zaak en maakt dan gratis een voetafdruk en demonstreert u tevens de Vibrion Veer, een Zweedse uitvinding. In tegenstelling tot de bekende, harde, statische steunzolen, is de Vibrion Veer verend. Deze activeert de spieren en bloedsomloop en zorgt ervoor dat u weer dagelijks, zonder vermoeidheid en pijnlijke rug en voet op natuurlijke wijze kunt lopen. Een deskundig advies en dan ook nog gratis krijgt u niet elke dag.

door Willem Bruin Twintig medewerkers trakteerden evenveel bewoners op een dagje uit naar zee. Een welkome verrassing. De meeste bewoners wonen weliswaar wel vlak bij de zee, maar komen er zelden door hun fysieke beperkingen en een tekort aan vrijwilligers. Na een fikse wandeling

naar strandpaviljoen Willy Noord was het tijd voor een heerlijke lunch. Na de lunch konden de bewoners ritjes met een zogenaamde strandrups over het strand maken. H.S.V. De Brittenburgh was uitgenodigd om visdemonstraties te verzorgen. Zo demonstreerden de vissers hoever er geworpen kan worden, en op welke vissen er gevist wordt (helaas alleen maar platvissen (botten) en een komkommervisje (spiering) . Naast de strandrupsritjes en de visdemonstraties kon er ook ouderwets worden gevliegerd. Shantykoor De Katwijker Roergangers zorgde voor de muzikale noot. Om een uur of vier vertokken de

medewerkers en de bewoners weer richting Het Zeehos, waar de dag werd afgesloten met een hapje en een drankje. Vrijwilligers van H.S.V.Brittenburgh vissen al vijf jaar in de vijvers van Katwijk met cliĂŤnten van Stichting Raamwerk. De hengelsporters vonden het een uitdaging om een demonstratie zeevissen voor de bewoners te verzorgen en vinden het zeker voor herhaling vatbaar. Dankzij de medewerkers van Janssen Biologics, Shantykoor De Katwijker Roergangers, Strandpaviljoen Willy Noord en visclub H.S.V. Brittenburgh werd het een onvergetelijke dag voor de bewoners van Het Zeehos.

PARTICULIEREN

OPGELET! Uw advertentie verschijnt in de regio:

Advertenties kunnen tegen contante betaling Ă â&#x201A;Ź 8,00 ingeleverd worden bij:

Katwijk Leiderdorp

Noordwijk rhout Noordwijke

Â&#x2026; )&57"-65")6*4 7PPSTUSBBU KATWIJK Â&#x2026; 4*("3&/."(";*+/+#BSOIPPSO )PPGETUSBBU NOORDWIJK Â&#x2026; PRIMERA WE-BOT )PPGETUSBBU SASSENHEIM Â&#x2026; 3*&58*/,&-WBOEFS70035 %PSQTTUSBBU NOORDWIJKERHOUT Â&#x2026; 5)&3&"%4)01 JOEF)PGUVJO RIJNSBURG Â&#x2026; -*&5)0314#0&$,)6:4 )PPHNBEFTFXFH LEIDERDORP Â&#x2026; 30,&341"-&*4-&*%&3%031 7BO%JFQFOJOHFOMBBO LEIDERDORP Â&#x2026; #0&,)"/%&-%&,-&3 %F,FNQFOBFSTUS 1BTTBHF FO'050%*$,)0' *SJTMO OEGSTGEEST

Oegstgeest Rijnsburg

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

Warmond Wassenaar

INLEVEREN TOT DINSDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna) Voorwaarden: 3 regels â&#x201A;Ź 8.00. Per regel â&#x201A;Ź 2.75 meer.

Sassenheim Valkenburg Voorhout d Waardeilan

De Zilk

}

â&#x201A;Ź8.00 â&#x201A;Ź 10.75 â&#x201A;Ź 13.50 â&#x201A;Ź 16.25 â&#x201A;Ź 19.00

ttt

TE HUUR Â&#x2026; TE KOOP Â&#x2026; GEVRAAGD AANGEBODEN Â&#x2026; GEZOCHT Â&#x2026; GEVONDEN

Computercursus voor beginners

WIJ HEBBEN EEN AUTO VOOR U OF WIJ ZOEKEN EEN AUTO VOOR U Chevrolet Kalos Chevrolet Kalos, 5-drs. Chevrolet Matiz, 11-2006, 12.000 km. Ford C Max 1.8 16V, full options Ford Fusion Ford Fiesta 1.3, airco, 30.000 km. Ford Fiesta 1.4 tdci, 68.000 km. Ford Ka 1.3 Cool & Sound Ford Ka 1.3 Edition, leer, etc. Hyundai Atos, airco, 5-drs. Mazda 2, automaat, 39.000 km., nieuwstaat Mercedes C Aut., coupĂŠ, 30.000 km. Mitsubishi Colt, 5-drs. Mitsubishi Colt, 5-drs., airco Mitsubishi Colt, 5-drs., nw. model Opel Corsa 1.4 16V, 5-drs Opel Corsa 1.2 16V Opel Corsa 1.4 ED Opel Corsa 1.2 SP Opel Corsa, zilver, SP, 23.000 km. Opel Corsa Sp. Opel Corsa, 5-drs. Peugeot 207, 3-drs., zilver Peugeot 207, airco, 3-drs. Renault Clio Campus, 3-drs. Renault Clio TCE Dynamic Renault Kangoo Renault Twingo, 20.000 km. Renault Twingo, airco Skoda Fabia Wagon 1.4, 16V, airco, Suzuki Alto, 4-drs., Let op: 22.000 km. Toyota Auris 1.6 16V, groot nav. Toyota Avensis 2.0 Station, full-options, 54.000 km.

2006 2005 2006 2006 2008 2007 2006 2007 2008 2006 2004 2002 2008 2007 2009 2008 2003 2010 2009 2x aug. 2009 2005 2009 2009 2008 2006 2009 2002 2009 2008 aug. 2002 2004 2007 2006

5.450,4.450,3.950,10.250,8.250,7.250,6.750,5.350,6.250,4.400,6.250,10.250,8.750,8.250,10.250,9.250,3.450,10.750,9.750,9.750,5.250,10.250,9.250,8.450,5.750,10.750,2.750,5.950,5.750,6.250,3.750,12.750,14.750,-

Levering alle merken nieuwe autoâ&#x20AC;&#x2122;s met hoge korting!!

Automobielbedrijf

AUTO

PAS

Princestraat 22d, 2225 GB Katwijk aan Zee

Cursussen bij K & O Katwijk

0OEFSIPVEBMMF merken UFHFO[FFS DPODVSSFSFOEF QSJK[FO

NATIONALE

Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

Maak daarom even een afspraak: tel. 071-4012265

INKOOP ALLE MERKEN AUTOâ&#x20AC;&#x2122;S

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam:.............................................................................................................................................................

WWW.SHOES2FIT.NL

van Zelst

Voorschoterweg 23, Valkenburg, Tel. 071-4014299

VOOR ONS COMPLETE AANBOD ZIE ONZE SITE: WWW.VANZELSTAUTOS.NL VERKOOP ALLE MERKEN NIEUWE AUTOâ&#x20AC;&#x2122;S

Er zijn nog enkele plaatsen vrij bij de computercursus, van K & O Katwijk, voor beginners die op maandag 24 oktober van start gaat. Deze cursus is voor mensen die weinig of niets van de computer weten. In een rustig tempo worden muis, toetsenbord en beeldscherm uitgelegd. Daarna wordt er in stappen aandacht besteed de basishandelingen. De cursus bestaat uit 6 lessen en kost â&#x201A;Ź 115,- Lesmateriaal is ongeveer â&#x201A;Ź 55,- bestellen bij docent op eerste les. De lessen worden gegeven in het Visser â&#x20AC;&#x2DC;t Hooft Lyceum te Rijnsburg.

Workshop Psychologie Op donderdag 13 oktober is er bij K & O Katwijk een workshop psychologie. In deze workshop worden diverse onderwerpen behandeld, zoals omgaan met je medemens, het onderbewustzijn, onbewust dromen bewust maken. Daarnaast worden er veelvoorkomende praktijkvoorbeelden behandeld. Tevens is er de mogelijkheid om onderwerpen te behandelen die spelen in uw eigen omgeving. Kosten voor deze workshop zijn â&#x201A;Ź 14,00.

Portret tekenen Leren portret tekenen is bereikbaar voor iedereen die dat wil. Men kan al na enkele lessen duidelijk zichtbare vooruitgang zien in de uitbeelding van een bekend persoon, familielid of..van uzelf!! Een zelfportret kan ook. Een eenvoudig, maar goed gelijkend portret kunnen tekenen van uw geliefde persoon zal u veel voldoening geven. Prijs â&#x201A;Ź 95,-- voor 8 lessen, en extra kosten voor lesmateriaal, aanvang maandag 24 oktober van 20.00-22.00 uur. De lessen wordt gegeven in het K & O gebouw aan de Sluisweg 16 te Katwijk.

Voor inlichtingen over deze cursussen kan men bellen naar K& O Katwijk tel: 0714016400 (10.00-12.00 uur) of de website bezoeken: www.kenokatwijk.nl. Inschrijven via de website is ook mogelijk.

Workshop desserts maken Op woensdag 26 oktober is er een workshop dessert maken in het Wellant college Rijnsburg. Bij deze workshop die wordt georganiseerd door K & O Katwijk zijn nog enkele plaatsen vrij. Voor de liefhebber van toetjes gaat er niets boven een zelfgemaakt dessert. Tijdens deze workshop leert u om leuke en mooie desserts op tafel te zetten. Kosten voor deze workshop zijn: â&#x201A;Ź 20,- voor de les en â&#x201A;Ź 7,50 voor de ingrediĂŤnten. Inschrijven is mogelijk via de website: www.kenokatwijk. nl. Op de website zijn ook andere kookworkshops en kookcursussen te vinden. Telefonische inlichtingen: maandag tot en met vrijdag van 10-12 uur: 071-4016400.


KDC wint derby tegen Rijnsburgse Damclub In de externe competitie van damclub KDC zijn er twee wedstrijden die absoluut gewonnen moeten worden en dat zijn de onderlinge confrontaties tegen RDC uit het oostelijke deel van de gemeente Katwijk. KDC ging voortvarend van start met Arjan Varkevisser die tegen de voor RDC uitkomende Teun de Kluyver wist te winnen. Teun zette de hakbijl er stevig in en sloeg met een uitgebreide afruil zijn eigen centrum van het bord. Teun probeerde vervolgens met een 2-om-2 Arjans verdediging onder druk te zetten, maar Arjan zette een tegenaanval in om Teun klem te zetten. Teun wist zich nog onder druk vandaan te werken, maar kwam tekort om nog een punt uit het vuur te slepen. Zo waren de eerste twee punten voor KDC. Jan Schijff verdubbelde die voorsprong niet veel later door van Jan Oudshoorn te winnen. Jan Schijff nam vanaf het begin de regie in handen en zijn tegenstander probeerde te redden wat er te redden viel, maar kwam toch op achterstand. Toen Jan Schijff ook nog dam haalde kon hij

de resterende schijven makkelijk van het bord vegen. Kees Plug speelde ook een geweldige partij, maar tegenstander Gert van Delft beet behoorlijk van zich af. Kees voerde de druk zo snel mogelijk op, maar Gert bood dapper verweer. In het eindspel had Kees echter nog een verrassend zetje achter de hand, waardoor Kees de derde overwinning van KDC veilig stelde. Met een dergelijk scoreverloop was de druk er grotendeels af voor de overige KDC’ers en was een remise uit drie partijen genoeg voor de winst. Hans Klinkenberg wist als meest ervaren kracht van het team met een puntendeling tegen Jac van Delft de laatste benodigde punten veilig te stellen. Hans had het zwaar in zijn partij, maar gaf alles en maakte het Jac van Delft nog zeer lastig. De remise was daarom een mooie afspiegeling van de krachtsverhoudingen in dit onderlinge duel. Gé Berbee en Kees Majoor speelden een mooie partij op het scherpst van de snede. Beide spelers schuwden de confrontatie niet en schoven al hun troepen diep het slagveld in. In een zenuwslopend tempospel, met kansen over en weer,

kwam Gé als overwinnaar boven drijven. John Bruin kwam al snel diep in de problemen tegen Martijn Boekee. Martijn wist John te vangen in een hekstelling, waardoor Johns opbouw ernstig verstoord werd. John wist hier toch nog sterk uit te komen, maar kwam in het eindspel tijd te kort om zijn sterke comeback te bekronen met een punt. Hierdoor eindigde het duel tussen de twee Katwijkse damclubs in een 9-3 overwinning voor KDC. Overigens moet er nog iets recht gezet worden in verband met het artikel van vorige week. Ondergetekende schreef dat John er bekaaid vanaf kwam met een remise tegen Jan Schijff, maar John had die wedstrijd gewonnen, waardoor John meedoet in de hoogste regionen in deze fase van de onderlinge competitie. In de andere zaal werd er gesneldamd tussen de resterende leden van KDC. Oudgediende Krijn de Vreugd liet zien dat hij nog steeds tot de Katwijkse top behoorde en liet zich alleen een punt afsnoepen tegen Paul Bremmer, die tweede eindigde. Arie Dubbelaar eindigde op een verdienstelijke derde plek. Alexander Neijenhuis was de hoogst geklasseerde jeugdspeler op de vierde plek.

Majorettes van Desiree op weg naar EK “Wij zijn trots op Desiree. Jij wordt kampioen. Met zo´n team kan het niet stuk. Geef ze van katoen! Dit zijn de eerste regels van het lied waarmee de majorettes van Desiree hun senioren topteam overvielen. Deze 20 dames van het Topteam waren samen met hun trainer Monique Damen in de sporthal van het Pieter Groen college met hun laatste training bezig. De ochtend erna zouden zij in alle vroegte met bus en boot naar Engeland vertrekken om in Bath deel te nemen aan het Europees Kampioenschap. Een plek die voor de meeste supporters te ver weg is om hun topteam in actie te zien en om ze toe te juichen. Om ze toch een steuntje in de rug te geven werd tijdens de trainingen in het diepste geheim door alle jeugdleden dit lied ingestudeerd om zo de meiden te verrassen. En blij verrast waren ze! Met een daverend applaus bedankten zij het publiek en speciaal voor dit publiek voerden zij nog 1 keer hun show ‘Be Italian’ op. En weer liet dit team zien dat zij zich niet voor niets Kampioen van Ne-

Gaat Desiree voor goud? (Foto: PR) derland mag noemen. En zo neemt voor het eerst in de geschiedenis van Desiree een team deel aan het Europees Kampioenschap. Een bijzondere prestatie, maar wel 1 die ook bijzonder veel kosten met zich meebrengt. Het geld voor deze kosten is door het organiseren van allerlei activiteiten

en door de bijdragen van vele sponsoren bijeengebracht. Deze sponsoren verdienen dan ook een groot applaus. Dit topteam van Desiree zal er in elk geval voor zorgen dat wij trots op ze kunnen zijn. En nu maar duimen dat zij met de hoofdprijs uit Engeland terugkomen.

Tafeltennissers niet opgewassen tegen JCV Vught Het eerste herenteam van tafeltennisvereniging Rijnsoever heeft op een van de warmste oktoberdagen ooit slechte zaken gedaan. In Vught werd een 7-3 nederlaag geïncasseerd. JCV Vught is bezig aan haar tweede seizoen in de landelijke tweede divisie. Het team heeft een ijzersterke kopman, Jos Verhulst, die in een niet al te ver verleden bovenaan de percentagelijst te vinden was in de vaderlandse eredivisie. Naast deze kopman spelen op posities 2 en 3 van de Vughtenaren ook nog eens twee gedegen tweede divisiespelers. Voorafgaand aan de wedstrijd werd onderkend dat als de Rijnsoevenaren wat wilden de sleutel in de wedstrijden tegen laatstgenoemde spelers zouden liggen. In het eerste sleutelduel ging het echter gelijk mis en dat was eigenlijk een voorbode van het gehele wedstrijdverloop. De Rijnsoevenaren konden, als ingecalculeerd, weinig uitrichten tegen Verhulst en ook het dubbelspel ging verloren. Van de overige 6 wedstrijden sleepten de Rijnsoevenaren nog wel drie overwinningen uit het vuur, maar deze 3 punten waren dan ook direct alle punten waarmee weer terug naar Katwijk kon worden gereisd. Namens Rijnsoever zorgden Roald van der Landen (tweemaal) en Jeroen Holten voor de punten.

DONDER DAG 10 - 21.00 UUR

VRIJ DAG 10 - 17.30 UUR

ZATER DAG 10 - 17.00 UUR

MAAN DAG 13 - 17.30 UUR

DINS DAG 10 - 17.30 UUR

WOENS DAG 10 - 17.30 UUR

Wij zijn al jarenlang gespecialiseerd in permanente verkoop van ondermeer faillissementen, liquidaties en (rest)partijen op woon- en slaapgebied, gekocht van curatoren, veilingverkopers, gerechtsdeurwaarders, fabrikanten en handelaren in nood. Door de grote omzet met een lage winstmarge opgeteld bij de uitzonderlijk lage inkoopprijs, is er sprake van echt de laagste prijzen in Nederland. Je koopt wat er staat en weg is weg en op is op!. Keuze uit vele woonstijlen zoals klassiek, modern en tijdloos. Hier een kleine greep uit onze collectie...

POCKET VERING MATRAS

Afgedekt met hoogwaardig koudschuim, 7 Zones, 24cm dik 70/80/90x200cm Normaal € 659,00 Nu sléchts

165.-

120/130/140x200cm Nu 260,160/180x200cm Nu 330,-

De punten van Jeroen Holten mochten niet baten. (Foto: PR) Uitslagen en stand Met dit resultaat staat de ploeg na drie wedstrijden onder de degradatiestreep en belooft het een moeilijk seizoen te worden. Komende week staat opnieuw een zware wedstrijd op het programma. In Huizen zal koploper Bijmaat de tegenstander zijn. Uitslagen tweede divisie Poule D: Wilvo / TTV Bergeijk 1 - Bijmaat 1: 3-7 Tanaka 1 - De Treffers (R) 1: 7-3

JCV 1 - Rabobank / Rijnsoever 1: 7-3 De stand na 3 van 10 wedstrijden (nummer 1 promoveert, 5 en 6 degraderen) ziet er als volgt uit: Bijmaat: 23 punten, JCV: 17, Wilvo/TTV Bergeijk: 15, Tanaka: 15, Rabobank/Rijnsoever: 13, De Treffers (R): 7. De heren spelen zaterdag 8 oktober in Huizen tegen Bijmaat. De eerstvolgende thuiswedstrijd wordt zaterdag 15 oktober om 14.30 uur in de eigen Warmenhovenzaal aan de Katwijkse Sandtlaan gespeeld.

Duinlopencircuit Running Center Katwijk 2011 Op 15 oktober start in de Zuidduinen van Katwijk het Running Center Katwijk Duinloopcircuit. Dit door Atletiekvereniging Rijnsoever georganiseerde evenement is een jaarlijks terugkerende loop. Door de schitterende duinen van Katwijk volgen de lopers een prachtig (najaars-) parcours waarbij men de natuur actief kan waarnemen. Het circuit omvat vijf wedstrijden. Vier daarvan worden gelopen in het duingebied ten zuiden van Katwijk. Een van de wedstrijden, de Sinterklaasloop, wordt gelopen in de Pan van Persijn (Panbos), vaak onder aanmoediging van de Goedheiligman zelf. De te lopen afstanden zijn 2( kinderen), 5 en 10 km. Uiteraard zijn zowel jeugd als volwassenen van harte welkom om aan al deze afstanden deel te nemen. Hardlopen zit duidelijk in de lift, waren er tijdens de Halve van Katwijk al weer 923 deelnemers, ook bij de Duinlopen nemen de aantallen behoorlijk toe. Verzeker jezelf daarom van een startnummer en test jezelf in sportiviteit! Wat is er mooier om de zaterdag te beginnen in de vrije natuur met een prestatie waar je voor de rest van de dag energie uit kan putten?

CURATOREN VERKOOP! EXCEPTIONELE

Normaal € 79,00 Nu sléchts

25.Machinewasbaar op 60 o Nederlands fabrikaat!

DESIGN ITALIA BANKSTEL

1995.Diverse kleuren Echt leder.

15 oktober 12 november 04 december (Sinterklaasloop) 14 januari 2012 04 februari 2012 Er wordt gestart om 10.30 uur. Inschrijven kan op de dag zelf bij Tennisvereni-

ging Zee en Duin (zuidpunt Boulevard) met uitzondering van 4 december, dan is de inschrijving in Theehuis Panbos. U kunt zich voor het hele circuit inschrijven wat prijstechnisch het voordeligste is. De beste vier prestaties tellen mee voor de eindklassering. Natuurlijk kun je ook eenmalig meedoen.

WOON & SLAAPKAMER ARTIKELLEN TEGEN

ABSOLUTE

BODEM PRIJZEN

* VLOERKLEDEN

Berbers, modern en perziche taptijten in vele kleuren, designs en afmetingen

POCKET NASA MATRAS

Afgedekt met visco-elastisch NASAschuim, 7 Zones, 24cm dik 70/80/90x200cm Normaal € 959,00 Nu sléchts

240.-

120/130/140x200cm Nu 375,160/180x200cm Nu 480,-

NON ANTI * VERLICHTING ALLERGEEN In alle stijlen, zoals hang-, ALLERGIE wand en staande lampen. KUSSEN KUSSEN In vele kleuren en soorten Type Amalia, boxmodel Type Prestige, normaal model Katoenen tyk, holle vezel tyk, Polyether vlokkenl * BANKSTELLEN LuxeAfmeting Afmeting 60x70cm 60x70cm

Luxe 3+2 zitcombinatie In 4mm dik kwaliteitsleder Fantastisch zitcomfort Normaal € 6899,00 Nu sléchts

De data voor deze Duinlopen zijn:

GROTE COLLECTIE

Stof, leder(look), 3-2-1, 3-1-1, 3-2 en hoekopstellingen. Ook grote collectie

Chesterfield

banken en bankstellen In vele kleuren en soorten

* KASTEN

Wand- en stijlkasten, dressoirs, (plasma) tv-meubels In de meest voorkomende stijlen

* MATRASSEN

Oa. pocket en Bonellvering, traag- en koudschuim. Leverbaar in echt alle maten

Normaal € 29,95 Nu sléchts

7

.50

Maximaal 4 per klant Nederlands fabrikaat!

LUXE ELEKTRO BOXSPRING

* HOOFDKUSSENS

Geheel compleet met pocketvering matrassen Leverbaar 160/180x200cm Normaal € 4995,00 Nu sléchts

* BOXSPRINGS

1495.-

Non-allergeen, orthopedisch anti-huismijt,div. soorten zoals kapok, traagschuim, holle vezel

Met en/of zonder matras(sen) Vlakke en/of elektrisch verstelbare uitvoering. Leverbaar in vele kleuren en maten

Diverse kleuren leverbaar

CURATOREN-VERKOOP ADRES

AMBACHTSWEG 13 KATWIJK (Zuid Holland) Naast TRENDHOPPER


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 4 OKTOBER 2011

Adenta tandprothese Specialist

Bij Healthclub ProLife werk je in een klein gemotiveerd team. Iedereen zet zich dagelijks in om alle leden een goede service en uitstekende begeleiding te geven. Tevens werk je in een professionele sfeer waarbij collegaâ&#x20AC;&#x2122;s open en gezellig met elkaar omgaan.

Buitengoed HagenHorst Hotel | Conferentiecentrum| Evenementenlocatie Buitengoed HagenHorst is op zoek naar

* Medewerker keuken/bediening

en

ekering

rz Alle ve

Lidmaatschapsadviseur m/v

Voor gemiddeld 20 uur per week in wisselende diensten

(16-24 uur per week)

De medewerk(st)er verricht bedieningswerkzaamheden en werkzaamheden die betrekking hebben tot de voorbereiding van de bediening zoals het verzorgen van mise en place, het klaarmaken van de tafels en het assisteren bij de opbouw van en bedienen tijdens feesten en partijen. Ook het opruimen en schoonmaken van de publieks- en werkruimtes behoren tot zijn of haar taken.

* Nachtwacht/ Nachtreceptie Voor gemiddeld 27 uur per week op wisselende dagen De medewerk(st)er is een echt nachtmens en kan goed alleen werken. Je werkzaamheden zullen bestaan uit; verrichten van diverse receptie-, keuken- en schoonmaaktaken. Daarnaast draag je de zorg voor de veiligheid van alle in het hotel verblijvende gasten en medewerkers. Heeft u interesse in een van de bovenstaande vacatures stuur dan uw cv en begeleidend schrijven naar info@hagenhorst.nl t.a.v. Mw. Petra Botman. Buitengoed HagenHorst Oud Clingendaal 7, 2245 CH Wassenaar T: +31(0)70-512 12 00 E: info@hagenhorst.nl W: www.hagenhorst.nl

Jaco Fleurs

GEZOCHT:

SCHOONMAAKSTER

zoekt wegens uitbreiding

voor school in Katwijk ZH

CHAUFFEUR/ VERKOPER

Maandag t/m vrijdag tussen 15.00 en 17.00 uur. E-mail: info@schoonmaak-jansen.nl.

tussen de 20 en 30 jaar.

Wij zijn per zo spoedig mogelijk op zoek naar een Lidmaatschapsadviseur m/v voor 16-24 uur per week. Werktijden zijn onregelmatig. Als Lidmaatschapsadviseur adviseer je leden bij de aankoop van een lidmaatschap. Je werkt samen met collegaâ&#x20AC;&#x2122;s in een salesteam. Ook de administratie tijdens het verkoopproces behoren tot de taken van de Lidmaatschapsadviseur. Tevens ben je verantwoordelijk voor retentie. De Lidmaatschapsadviseur rapporteert aan de CoĂśrdinator Sales.

t/BUVVSHFUSPVXF LVOTUHFCJUUFO t,VOTUHFCJUSFQBSBUJFT

Klaar terwijl u wacht! Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

Functie-eisen Voor een Lidmaatschapsadviseur m/v gelden de volgende functie-eisen: a) b) c) d) e) f) g)

vrijdag 30 september t/m zaterdag 8 oktober

MBO werk- denkniveau; Positief en optimistisch; Een drive krijgen van sales; Sterk in je schoenen staan; Goed met mensen kunnen werken; Goede beheersing van de Nederlandse taal; Klantvriendelijk.

www.tandenwinkel.com

Ben jij na het zien van deze vacature enthousiast geworden om ons gezellige team te komen versterken? Gaan hard werken en plezier bij jou hand in hand? Dan nodigen wij jou graag uit om te solliciteren! Stuur je motivatie en CV naar info@healthclubprolife.nl

Telefoon 0252-223010

Kennis van de Franse taal is geen vereiste. Motivatie wel.

Voor informatie:

06 - 48 08 61 21

Gezocht personeel voorde afwas

Wij zijn op zoek naar een consultant met de kwaliteiten van een systeembeheerder. Ben jij sterk op het gebied van serverinrichtingen, databases en netwerken en ben je klantgericht? Dan willen wij jou als collega.

(vanaf 15 jaar) Voor info?

www.debeslagkom.nl

Technisch ICT-consultant (fulltime) MI Consultancy ontwikkelt en levert sinds 1986 software voor ziekenhuizen: Norma. Je krijgt bij ons 25 collegaâ&#x20AC;&#x2122;s en een werkomgeving waar resultaat belangrijk is, maar de open sfeer ook.

SNUFFELMARKT

52'( :,- 1(1727½

ROELOFARENDSVEEN

GeĂŻnteresseerd? Bekijk onze uitgebreide vacature op www.miconsultancy.com/vacature Of solliciteer direct & stuur je brief met CV naar Michiel Veen: m.veen@miconsultancy.com

GROTE MARKT IN 3 HALLEN! ELKE ZATERDAG EN ZONDAG VAN 9-16 UUR

)5 %RXUJRJQH 0RQRSR OH 'XIRXOHXU    ½ )55HVHUYH GH /·$XEH 5RXJH       ½ :,77( :,-1(1 =$ 6XLNHUERVVLH V\UDK 727 ½ PHUORW ½ ½ )5%RXUJRJQH0RQRSROH'XIRXOHXU½ )55HVHUYHGH/·$XEH%ODQF½ =$&XOHPERUJFKHQLQ%ODQF½

DE LASSO 24, 2371 GX

MI Consultancy â&#x20AC;&#x201C; Sandtlaan 36-E2 - Katwijk - 071-5420587

kom ook of huur een kraam!

info: 071 - 33 12 067 www.snuffelmarkt.nu

1HU;VVYVWZ[YHH[ 2H[^PQR

Al 25 jaar een begrip in Katwijk en omstreken Met een groot klantenbestand wordt er ook dagelijks uitgeleverd aan horeca, bakkerijen, slagerijen en strandpaviljoens.

:,77( :,- 1(1727½

Ter versterking van ons team zoeken wij per direkt een

)5 %RXUJRJQH 0RQRSR OH 'XIRXOHXU    ½ )55HVHUYH GH /·$XEH %ODQF       ½ =$ &XOHPERUJ FKHQLQ %ODQF          ½ 

MEDEWERKER FULLTIME

Je werkzaamheden bestaan uit: â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C;

Het snijden en bereiden van A.G.F. Winkelwerk/klanten bedienen Inkoop Voorraadbeheer.

Verwacht wordt: â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C;

52'(:,-1(1½727½

)U&RVWLHUHVGH1LPHV'XIRXOHXU½ )U 'RP&DWKDUHV /·$XEH       ½ ,7/D4XHUFLD0RQWHSXOFLDQR ½ $UJ %ODVRQ 0DOEHF           ½ &KLOL7LHUUD$OWDFROO&DEHUQHWVDXYLJQRQ½ )5&RUELHUHV$LJXHV9LYHV½

Geen 9 tot 5 mentaliteit Collegialiteit Netheid In bezit van rijbewijs.

Voor sollicitaties kunt u zich richten tot de heer Dirk van Klaveren, tel. 071-4072001.

Buitengoed HagenHorst Hotel | Conferentiecentrum| Evenementenlocatie Buitengoed HagenHorst is op zoek naar

* Zelfstandig werkende kok Voor gemiddeld 30 uur per week in wisselende diensten Voor ons hotel, conferentiecentrum en evenementenlocatie zijn wij op zoek naar een enthousiaste en creatieve zelfstandig werkende kok die de huidige kok kan ondersteunen en zo nodig vervangen tijdens afwezigheid. Tot je taken behoort o.a.; - Het voorbereiden en klaarmaken van buffet lunches en diners volgens eigen recept en planning - Het voorbereiden en klaarmaken van vooraf vastgestelde 3-gangen menuâ&#x20AC;&#x2122;s - Je waarborgt, verbeterd en continueert de kwaliteit / service. - Bewaken houdbaarheid en hanteren van hygiĂŤne (HACCP) - Onderhoud keuken - Schoonmaak werkomgeving De zelfstandig werkende kok; - In het bezit van een afgeronde vakopleiding tot kok - Flexibele houding en collegiale instelling - Een representatief voorkomen - Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift - Minstens 3 jaar ervaring hebben in een vergelijkbare functie - In het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer is een must Heeft u interesse in een van de bovenstaande vacatures stuur dan uw cv en begeleidend schrijven naar info@hagenhorst.nl t.a.v. Mw. Petra Botman. Buitengoed HagenHorst Oud Clingendaal 7, 2245 CH Wassenaar T: +31(0)70-512 12 00 E: info@hagenhorst.nl W: www.hagenhorst.nl1225':,-. 0.UX\WVWUDDW 7HO ]RQGDJJHRSHQG YDQXXUXXU9225+287

2(*67*((67

'(1+$$*

-DFREDYDQ%HLHUHQKRI 7HO 

/DQJH9RRUW 7HO

3ULQVHVWUDDW 7HO ]RQGDJJHRSHQG YDQXXUXXU


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 4 OKTOBER 2011

10 Katwijkers sterker dan 11 Vogels

Katwijk krijgt niet wat het verdient

Tijdens speelronde drie is het eindelijk de beurt aan team 1 van KBC om te laten zien waartoe ze in staat is. Op voorhand een pittige opgave, want twee leden uit de vaste bezetting zijn afwezig. Team 2 van Wassenaar is de tegenstander waarop nieuwe opstellingen moeten worden uitgeprobeerd.

Katwijk en topduels, het blijft een verhaal apart. De oranjehemden snakken naar een overwinning in de klassieke topwedstrijden, maar het wil niet lukken. Ook zaterdag niet, toen 10 Katwijkers het de IJsselmeervogels verdraaid moeilijk maakten, maar de ‘rooien’ in de slotseconden de winnende zagen scoren: 1-2. Ploegen door het zand. (Foto: PR)

Saton Optiek Halve marathon zwaar maar zeker de mooiste De verwachtingen van AV Rijnsoever over het te verwachte weer waren, gezien de afgelopen periode, niet hoog. Sterker nog, zij zagen het met angst en beven tegemoet. Groot was dan ook de verrassing toen het op zaterdag 24 september schitterend weer bleek te zijn tijdens de Saton Optiek Halve marathon. Dit bleek ook uit het aantal inschrijvingen. In totaal 923 atleten hadden zich ingeschreven om de strijd met zichzelf, de duinen, het bos en het strand aan te gaan. Voor het eerst waren alle activiteiten gecentraliseerd rond de Boulevard en het strand. De strandpaviljoens Zee en Zon en Zomers vervulden hierin een centrale rol en dienden ter ondersteuning van alle activiteiten op het Strandplein. Hier was het ‘s ochtends al een drukte van belang met het inrichten van de sportmassage en EHBO ,tent voor de businesslopers, viskraam, springkussens, bakkerskraam, muziek enz.

Kinderloop Klokslag 11.30 uur klonk het startschot voor de RABO kinderloop van 2 km. Voor hen was er een ander parcours uitgezet wat ook deels over het strand ging, net zoals bij de ‘grote’ mensen. De kinderloop werd gewonnen door Mark McKenzie uit Wassenaar die finishte met een tijd van 8:28. Ondertussen startte op het strandplein de muzikale warming up onder deskundige leiding, zodat iedereen zich goed opgewarmd bij de start kon opstellen. Daar werd om 12.00 uur het startschot gegeven door de heer Saton senior, vader van de hoofdsponsor. Na het startschot startten alle atle-

ten met de tocht over het schitterende parcours. Dit bleek voor velen behoorlijk zwaar. De warmte in de duinen en het hoog water op het strand waren nu niet direct ideale omstandigheden om te lopen. Het bleek afzien volgens de atleten die finishten op de Boulevard.

Katwijkers Bij de 5 km finishte de Katwijkse Janoach van Egmond als eerste man met een tijd van 19:15. Voor de dames was dit Irene de Koning uit Woerden met 22:17. De 10 km werd gewonnen door twee Katwijkers, nl. bij de heren door Maarten Jumelet met een tijd van 36:30 en bij de dames door Astrid Hoek die de wedstrijd liep in 46:02. Dit jaar kende de Halve van Katwijk meerdere categorieën. In de categorie tot 34 jaar finishte bij de heren de Noordwijker Tijmen van Duivenvoorde met een tijd van 1:29:34, bij de dames was dit Rachel van der Zeeuw uit Leiderdorp met een tijd van 1:54:43. Michael van Woerden uit Mijdrecht, kwam, zag en overwon wederom op de halve marathon. Hij finishte met de beste tijd als eerste met 1:20:03 (heren 35-44). In deze categorie werd dit bij de dames Helmie Ramakers uit Den Haag die de streep passeerde in 1:41:37. De heren 45-54 werd de eerste prijs opgeëist door Nico Verkade uit Noordwijk met een tijd van 1:25:44. De dames in deze categorie moesten in Diny Bosker uit Leiden hun meerdere erkennen. Zij finishte met een tijd van 1:37:22 ( dames 45-54). In de categorie 55 jaar en ouder werd de Katwijker Dirk van Beelen de winnaar bij de heren met een tijd van 1:35:40. Als eerste dame in deze categorie kwam Lenie van der PlasBarnhoorn als eerste over de finish met een tijd van 1:52:51.

Een psycholoog hoefde je er niet voor te zijn, wie zaterdag na afloop de gezichten van de Katwijkse brigade bekeek wist wel hoe de vlag er bij hing. Met een flinke donderwolk boven zijn hoofd stond Cees Bruinink de pers te woord na de zure nederlaag tegen IJsselmeervogels. Over de kansen die Katwijk - ook met tien man - kreeg, om de wedstrijd te winnen. Maar vooral over de grote rol die scheidsrechter Van de Ketterij speelde in het hele verhaal.

Prominent De scheidsrechter speelde een prominente rol in het verloop van de wedstrijd, met twee gele kaarten voor Jordy Zuidam die daardoor een half uur voor tijd het veld moest verlaten. Wellicht volgens de letter van de wet gehandeld, maar die werd door de zwalkende Zeeuw dan weer niet consequent toegepast. Tony Tol bijvoorbeeld, mocht na drie minuten ongestraft de wederom ongrijpbare Jerghinio Sahadewsing van achteren tackelen. Een kwartiertje later trok de scheidsrechter wel de gele kaart bij licht contact tussen Zuidam en Cerezo Fung a Wing. De eerste voor de middenvelder en dus eentje met grote gevolgen. In dat eerste kwartier had Katwijk wel al haar visitekaartje afgegeven. De oranjehemden, zonder Benjamin Martha (door ziekte te weinig getraind), startten sterker en kregen na twee minuten spelen al een grote kans, toen Atam Koroglu met een verre uittrap Donny van Oijen bereikte. En ook daarna was Katwijk dicht bij de voorsprong, toen Michiel van Dam uit een corner van dichtbij naast tikte. De voorsprong van IJsselmeervogels na een half uur spelen kwam dus eigenlijk een beetje uit de lucht vallen. Geoffrey Verweij gaf voor, Jasmin Ramic kwam voor Van Dam en kopte met een boogje over Koroglu heen: 0-1.

vv Bennekom - Quick Boys 3 - 0

Quick Boys komt er niet aan te pas tegen vv Bennekom Het seizoen is vijf wedstrijden oud maar het lijkt er nu al op dat de doelstelling waarmee werd begonnen, het kampioenschap en daarmee promotie naar de Topklasse, steeds verder uit zicht raakt. Werd in de regionale pers deze week door Jos van Eck nog geklaagd over het anti-voetbal van de tegenstander, op Nieuw Zuid waardoor wedstrijden werden verloren, ook tegen een ploeg die wel wilde voetballen kwam Quick Boys, zonder de zieke Jos van Eck, er niet aan te pas. vv Bennekom haalde een simpele overwinning op Quick Boys dat constant achter de feiten aanliep. Onder subtropische omstandigheden namen de tegenstanders de tijd om elkaar af te tasten al bleek al snel het overwicht van vv Bennekom. Dat overwicht werd door de thuisploeg na 10 minuten onderstreept door een doelpunt van Rogier Gerritsen die een aanval afrondde die werd opgezet op de linkerflank waar de spits teveel ruimte werd geboden de voorzet te verzilveren. Kort daarop leek Quick Boys weer op gelijke voet te komen met de tegenstander. Niels van Duijn plaatste vanaf de rechterflank een voorzet op Patrick Duarte die alleen voor doelman Sjoerd Rensen geen kans zag de bal het doel in te werken. Direct daarna werd Duarte weer in stelling gebracht, de boomlange verdediger Masoudou Kaba wist Duarte van scoren af te houden.

Overlopen Quick Boys kon geen vuist maken om de vv Bennekom-defensie onder druk te zetten, kwam niet tot doelkansen en moest constant op haar hoede blijven bij de aanvallen van de thuisploeg. Ruim halverwege de eerste helft wist vv Bennekom de voorsprong te verdubbelen. Uit een vrije schop werd Rence van der Wal op de achterlijn bereikt die Robin Faber uitkapte om vervolgens Rogier Gerritsen zijn tweede doelpunt van de wedstrijd te laten scoren. Quick Boys leek overlopen te wor-

Bennekom-doelman Sjoerd Rensen is de bal even kwijt. Kwong-Wah Steinraht (links) en Patrick Duarte kunnen echter niet profiteren. (Foto: Hans van Duijn) den en leek in zichzelf de grootste tegenstander te hebben. vv Bennekom heerste tegen Quick Boys dat constant achter de feiten aanliep en geen kans zag het tij te keren. De suprematie van vv Bennekom werd tien minuten voor rust nog eens onderstreept toen Rence van der Wal op het middenveld Marciano Kastoredjo passeerde en daardoor een vrije doorgang op doel kreeg. Koelbloedig sneed Van der Wal het strafschopgebied in om vervolgens de bal achter doelman Peter Messemaker te plaatsen.

Ontsnapt In een poging het tij te keren werd met nog een paar minuten te spelen Dustin Huisman naar de kant gehaald voor Derek van der Plas, terwijl Houssin Bezzai in de rust in de kleedkamer achterbleef om plaats te maken voor Chelton Linger. Na de rust probeerde Quick Boys weer terug te komen in de wedstrijd. De blauwwitten trachtten zich te revancheren voor de belabberde eerste helft maar konden tegen solide vv Bennekom-defensie geen potten breken. Verder dan het afdwingen van meerdere hoekschoppen , allen makkelijk te verwerken voor de thuisploeg, kwam Quick Boys niet. Als die defensie al een steekje liet vallen, zoals bij de door Patrick

Katwijk krijgt niet wat het verdient. (Foto: A.T. de Winter) blieme aanval. ‘One touch’-voetbal reet de rode defensie aan stukken in acht contacten, waarna Marcel Huisman voor de gelijkmaker tekende. Van Oijen kreeg daarna nog een goede kans, maar Armand van de Top redde. Net zoals Koroglu dat deed, toen Van Oijen met een zachte terugspeelbal IJsselmeervogels een kans bood. Na de rode kaart van Zuidam, een kwartier zakte Katwijk even weg. Twijfelend wellicht, wat nu? IJsselmeervogels kreeg voldoende kansen, via Verweij en Ferdinand Katipana, maar de heren hadden het vizier niet op scherp of vonden keeper Koroglu op hun weg. Dit duurde zo’n tien minuten en toen waren de oranje tien er wel uit, naar Rijnsburgs voorbeeld: aanvallen. En zo wist Katwijk de rooien toch weer onder druk te zetten, met kansen voor Van Oijen en Martha die echter

beiden een verdediger raakten. Eenmaal leken Martha en invaller Jeffrey Jongeneelen te ontsnappen, maar trok Raymond Bronkhorst een Katwijker naar de grond (toen kon zelfs Van de Ketterij niet aan een kaart twijfelen) en dus leek het toch op een gelijkspel uit te draaien.

Rood vogeltje Tot die laatste tien seconden. Fung a Wing stond vrij als een rood vogeltje bij de tweede paal en kon daar de winnende binnentikken. Vreugde dus bij de ‘rooien’ en donderwolken bij de Katwijk met de scheidsrechter als grootste slachtoffer. Zuidam toonde zich na afloop echter ook realistisch: “We hebben het natuurlijk ook aan onszelf te wijten. We hebben genoeg kansen gehad om de wedstrijd te beslissen en dat hebben we helaas niet gedaan.”

Duarte opgezette aanval waaruit Jaap van der Plas zou moeten scoren, gooide doelman Sjoerd Rensen weer roet in het eten van de blauwwitten. vv Bennekom speelde in de tweede helft in een lager tempo en kon de wedstrijd rustig uitspelen. Als vv Bennekom aanzette moest Quick Boys alle zeilen bijzetten om de schade niet verder te laten oplopen. Met nog een kwartier te spelen passeerde Kevin Sissing Niels van Duijn op de achterlijn, Sissing ging voor eigen succes en zag twee medespelers die de bal voor het intikken hadden over het oog. Sissing’s doelpoging strandde. Quick Boys zou nog twee keer ontsnappen aan een nog grotere nederlaag. Eerst kon Robin Faber de bal nog van de doellijn wegwerken nadat Peter Messemaker zijn werk had gedaan bij een doorbraak Kevin Sissing en met nog een paar minuten te spelen voorkwam Messemaker een treffer door zich meester van de bal te maken nadat Clint van der Wal alleen voor de doelman kon verschijnen. De competitiestart van Quick Boys is ronduit tegenvallend. Willen de blauwwitten dit seizoen een rol blijven spelen in de Hoofdklasse A zal daar in de komende wedstrijd tegen Huizen de eerste aanzet voor gegeven moeten worden.

Amol Pakes speelt zijn eerste wedstrijd in team 1. Vorig seizoen kwam hij nog uit in het 4e van KBC. Daar bleef zijn talent niet onopgemerkt, maar 2 klassen hoger spelen vraagt ook om 2 versnellingen hoger schakelen. Dat is precies de instelling waarmee Amol, met Martin Mugge aan zijn zijde, aan de wedstrijd begint. En met succes, want het herendubbelspel wordt rap gewonnen. Ook wint Amol later op de avond zijn enkelspel. De mix gaat wel verloren, omdat aan Katwijkse zijde de teamgenoten in het positiespel nog aan elkaar moet wennen. Martin heeft een avond met 100% resultaat door ook zijn single en mix te winnen. De dames van het team hebben het net een tikje moeilijker tegen de zuiderburen. Ze waren zeker niet kansloos tegen het Wassenaarse geweld. Beide singles en het dubbelspel worden met een derde set in het voordeel van Wassenaar beslist. Eind van de avond staat er 4-4 op het scorebord en zijn er gemengde gevoelens bij het team. Een prima debuut van Amol Pakes, maar ook de wetenschap dat winst binnen handbereik was.

door Piet van Kampen

C4S ondersteunt de vereniging ook actief tijdens het geven van tafeltennislessen. (Foto: PR)

C4S gestart met naschoolse opvang tafeltennis Na een gedegen voorbereiding was het afgelopen donderdag zover. Het tafeltennis in de vorm van naschoolse opvang heeft het daglicht gezien. De eerste oefeningen zijn achter de rug en de eerste zweetdruppeltjes zijn opgedroogd. De voorgeschiedenis; de gemeente Katwijk is gestart met de Combinatiefunctie. Doel van de Combinatiefunctie is het stimuleren van sportdeelname van leerlingen uit het basisonderwijs. De nadruk vanuit de Combinatie functie ligt op “het in contact brengen van scholen in het basisonderwijs met sportverenigingen”. Daarnaast worden de verenigingen actief ondersteund bij zowel de voorbereiding als bij de praktische uitvoering van de sportlessen. De schoolsportcommissie van TTV Rijnsoever heeft in samenwerking met C4S een opleidingsprogramma opgesteld gericht op de groepen 4 t/m 7 van het basisonderwijs. Doel is dat deelnemende kinderen in 8 lessen (1 les per week) de basisbeginselen van het tafeltennis

worden bijgebracht. Begin januari start een tweede serie van 8 lessen. De kosten van een serie van 8 lessen bedragen slechts 8 euro per kind. Voor deze serie worden in samenwerking met C4S op de Marnixschool, Rehobohtschool en de Mauritsschool een instuif verzorgd door onder meer de tafeltennisvereniging. Naast schoollessen voor het basisonderwijs verzorgt de tafeltennisvereniging lessen tijdens schooltijden (op dinsdagen en/of woensdagen) voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Om deze reden is TTV Rijnsoever door de NTTB uitgeroepen tot schoolactieve vereniging. Voordeel voor de vereniging is toegang tot extra declaratiemogelijkheden bij de NTTB. Indien u meer wilt weten over schoolactiviteiten van tafeltennisvereniging Rijnsoever kunt u een mailtje sturen naar schoolsport@ ttvrijnsoever.nl. Informatie over de vereniging vindt u op http:// www.ttvrijnsoever.nl. Ook directe instroom in een trainingsgroep behoort tot de mogelijkheden; u kunt hiervoor mailen naar tc@ttvrijnsoever.nl.

Veel Katwijkse winnaars bij het Super Prestige Oranje Circuit in de Bollenstreek

Afgelopen week heeft het SPOC zijn laatste wedstrijd gehad in Lisse. Het circuit gaat over zes wedstrijden met volgorde van startplaatsen in Noordwijk-Binnen, Noordwijkerhout, Hillegom, Voor-

hout, Sassenheim en Lisse. Het gaat over wedstrijden van gemiddeld zeven kilometer in de feestweken van genoemde dorpen. Andre Korpelshoek behaalde achter overallwinnaar Erik Bakker een tweede plaats in het klassement voor de masters van 35-45 jaar. Andere Katwijkers waren, Hans Pley (foto) , die knap eerste werd bij de masters 55 -64 jaar met drie overwinningen en een tweede plaats. Pley behaalde 399 punten oftewel 2 punten meer dan de nummer twee Hans Van kampen. Aaron van Duyvenbode werd 5e bij de mannen 21-24 jaar. Jolanda Vooys werd tweede bij de dames 2134 jaar. De twee Rijnsoeveratleten Ludwine van Rijn en Gerda de zwart werden respectievelijk eerste en tweede bij de dames 35-44 jaar. Astrid Hoek won bij de dames 4554 jaar het klassement. (Foto: Hans Verloop)

(Foto: PR) De tegenstanders van team 4, BC Raptim 3, hebben er vanuit Gorkum een autorit van maar liefst ruim één uur opzitten als het inslaan begint. Ook dat komt voor in een districtscompetitie in de Randstad. Raptim heeft haar eerste twee wedstrijden met grote cijfers verloren. Dat biedt kansen voor KBC. Het treffen verloopt ook zeer voorspoedig. De meeste partijen kosten niet veel moeite. Uitzondering daarop zijn de enkelspelen van de heren. Eerste heer Henk Zielstra pakt zijn winst in een derde set terwijl tweede heer Richard van Duijn met klein verschil in twee sets verliest. Ook de mix van Leen van der Luyt en Liesbeth van Duijn verloopt goed, ondanks het feit dat ze dit jaar voor het eerst samen spelen. De 7-1 winst is dik verdiend en begrijpelijk dat het team met deze uitslag ook heel tevreden is.

Veerkracht van Rijnvogels beloond “Na de 1-3 dacht ik dat de boel helemaal in elkaar zou storten”, bekende trainer Frenk van der Kleij na afloop van een in de eerste helft knotsgek duel. De coach kon dit eindelijk met een glimlach zeggen omdat zijn team na een zeer vroege 1-3 achterstand via een 3-3 ruststand uiteindelijk met ‘slechts’ 5-3 zegevierend over de finish ging.

Sublieme aanval Katwijk kreeg vervolgens nog wel de kans om voor rust de stand weer gelijk te trekken. Toen Sahadewsing bijvoorbeeld drie man uitspeelde en teruglegde op Van Oijen. De jonge flankspeler mikte echter veel te hoog. De gelijkmaker kwam dan ook pas na rust, uit een su-

Gemengde gevoelens bij badmintonners team 1 KBC

De eerste luid bejubelde zege had echter op deze oneigenlijk warme oktoberdag een schaduwrand. Reeds na tien minuten verliet de net van een blessure teruggekomen Jeffrey Sam Sin met een gebroken enkel het veld. Geen gevolg van een charge van een tegenstander maar een ongelukkige manouvre.

Pion Met het wegvallen van Sam Sin ziet van der Kleij naast Eef Schonenveld die binnenkort aan de knie moet worden geopereerd een tweede pion langdurig uit zijn formatie verdwijnen. Toch beschikt hij nog over manschappen die een behoorlijk potje op de mat kunnen leggen en ook veerkracht tonen. Het ultieme bewijs hiervan werd op De Kooltuin tegen Spijkenisse geleverd in een duel waarin het publiek acht doelpunten kreeg voorgeschoteld en zich voor die paar losse duiten konden amuseren. Aanvankelijk waren dat de rood-witte sympathisanten want na zes minuten knalde Carl Krayenoord via de vingertoppen van Danny Voets al raak. De jubeltonen waren amper verstomd toen Rob Platteel aan de overzijde ook mocht vissen. Peter van Rijn kon een aanval na uitglijden niet onderscheppen en de vlotte combinatie werd door Julien Gret verzilverd. Luttele minuten later speelde Stefan Schaafsma ongelukkig terug; Platteel kon het onheil ook niet bezweren en Onno Doeland was de lachende derde. Toen weer een minuutje of wat daarna een verre voorzet van Jorn Berkelaar met het hoofd tot in de verre hoek werd verlengd, leek een Katwijks drama in de maak.

Ommekeer “Een fantastisch doelpunt van Carl Krayenoord (vorig seizoen nog in het tweede en uitverkoren tot de Man van de Wedstrijd) bracht voor ons de ommekeer”, concludeerde de Haagse oefenmeester in Katwijkse dienst. De ijverige spits bracht met zijn fraaie lob Danny

Voets in verlegenheid en hiermee ging de Rijnvogelfakkel plots weer vlammen. Michael Miranda bracht het leer vanaf de achterlijn voor en de voet van de voor Sam Sin ingebrachte Marciano Weidum was de meest trefzekere in een vol doelgebied. De balans was dus voor de thee hersteld.

Afstand Pal na de pauze was het al weer bingo voor de Vogels. Marciano Weidum leek met zijn tweede treffer het doelpuntenfestijn van het eerste bedrijf weer snel op gang te brengen. Maar zij vielen vooralsnog gelijk de overrijpe vruchten uit een doorzonde fruitboom niet (zoals in de eerste helft). Doelman Danny Voets voorkwam met een voet(s) reflex de 5-3, Yuri van Es lanceerde een strakke pegel net over het aluminium en arbiter Medina zag in de mangel van twee groen-witte verdedigers op Michael Miranda geen elfmeterkick. Een identieke situatie vorige week toen Weidum in de sandwich ging was wel doelrijp voor een pingel. De gastheren konden derhalve geen afstand nemen en mochten blij zijn dat Rob Platteel in twee instanties een dreigende gelijkmaker kon ontmantelen. De inzet waarmee de gastheren hun opponent bestreden, was bij tijd en wijle hartverwarmend. De 5-3 die uiteindelijk als een ware bevrijding een zucht van opluchting over de zonovergoten Kooltuin deed neerdalen, was dan ook het gevolg van gaan tot het gaatje. Dirk Varkevisser hoef je hier nimmer toe te manen. Een balverovering, een demarrage en een puntgaaf afleggen op Michael Miranda. Een doelpunt uit het boekje.

Karaatje Miranda zelf had bij het scheiden van de markt de dik verdiende zege nog een karaatje meer glans kunnen geven, maar wederom de voet van Voets voorkwam het halve dozijn treffers. Het had verder weinig voeten meer in de aarde. Positieve analyse: hard werken en scoren. Minpunt: drie tegentreffers waarvan er enkele niet direct aan subliem aanvalsspel van de tegenstander waren te wijden. Maar het dient gezegd dat na de hervatting er goed en geconcentreerd werd verdedigd door Schaafsma en de zijnen, die het geluk hadden dat de frontlinie vandaag wel trefzeker uit de loopgraven kwam. Op de zege, behaald op inzet en veerkracht, viel helemaal niets af te dingen. Een zege die na enkele onnodige verliespartijen daarom ook op een belangrijk moment werd behaald.

De Kraai had het koppie erbij vandaag. (Foto: Piet van Kampen)


Ervaar het voordeel van een velderhofÂŽ sta-op fauteuil t t t t

.FUĂ?Ă?OESVLPQEFLOPQTUBBUV NPFJUFMPPTPQ 3VH LOJFĂ&#x2018;OFOHFXSJDIUFOXPSEFO WPMMFEJHPOUMBTU 7SJKCMJKWFOEFEFNPOTUSBUJFNFUWJKG GBVUFVJMTCJKVUIVJT ;FFSEFTLVOEJHBEWJFT

Leeftijdskorting

Loopt u gerust eens bij ons binnen om een kijkje in de showroom te nemen!

â&#x201A;Ź 5,per levensjaar*

Kom volledig tot rust in een velderhofÂŽ Relaxfauteuil

Tot â&#x201A;Ź 350,retour voor uw oude stoel of bank!

t3FMBYGBVUFVJMTPQVXNBBU t;JUIPPHUFFOEJFQUFBBOQBTCBBS t(SPPUTUFDPMMFDUJFSFMBYGBVUFVJMT WPPSJFEFSCVEHFU

Gratis bezorgd in heel Nederland Bezoek onze showroom: Weerlaan 2 - Hillegom Geopend: ma. t/m vr. 9.30-17.00 uur za. van 10.00 - 15.00 uur *Akties niet geldig op geplaatste en geleverde orders

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak:

0252-530 378

www.velderhof.com

ROZEMARIJN 8 Koopgarant eengezinswoningen

Prijzen vanaf â&#x201A;Ź 245.650,- v.o.n. incl. korting

Schrijf in voor 26 oktober 2011 GeĂŻnteresseerd? Meer informatie vindt u op www.dunavie.nl of kom langs bij Dunavie.

DIT IS KOOPGARANT Door de hoge prijzen op de woningmarkt is de stap naar koop voor veel mensen helaas niet te maken. Dunavie zet Koopgarant in om betaalbare koopwoningen op de markt te brengen. Koopgarant wordt ook ingezet bij de verkoop van de woningen in Rozemarijn. U krijgt van Dunavie een korting van 15% op de marktwaarde van uw woning, waardoor uw woonlasten een stuk lager uitvallen. Bovendien biedt Koopgarant terugkoopgarantie. Als u wilt verhuizen koopt Dunavie de woning gegarandeerd van u terug. U bent dus altijd verzekerd van een snelle verkoop. Is uw woning onverhoopt in waarde gedaald dan deelt u het verlies met Dunavie. Bij een waardestijging wordt de winst gedeeld. Koopgarant is kopen zonder zorgen!

Valkenburgseweg 2, 2223 KD Katwijk

Tel: (071) 820 08 00


IS T A R G 1 n é D E B DEK IS 2 GRAT NS!! KUSSE

Kom langs voor ons complete assortiment aan Boxsprings en Matrassen!

Bij Beds 2 Basic √ Laagste prijzen √ Beste kwaliteit √ Beste comfort √ TOP-advies √ TOP-service

BOXSPRINGS EN MATRASSEN VOOR DE LAAGSTE PRIJS IN NEDERLAND!

EEN MATRAS, DIRECT KOPEN? EN OP EEN BETER BED LIGGEN?

e 2

LAAGSTE PRIJS!

Leverbaar in alle maten!

e

2

Eigenschappen:

2-persoons boxspring (vast) met hoogwaardige vering! Geheel met de hand vervaardigd in de meest luxe uitvoering! + Luxe gestoffeerde Hoofdbord + TOPPER Comfortschuim voor ultiem slaapgenot + 2 GRATIS luxe POCKETVEER-matrassen!! Dit is een absolute klasse Boxspring exellent gestoffeerd én voor de laagste prijs ALLEEN bij Beds 2 Basic. (de beste klant-recenties)

Leverbaar in alle maten!

-54%

2e

Normaal 2399.-

#####

1299.-

WINNAAR!!

De electrische versie vanaf 1799.- met wel 2x supersterke volva motoren beide afzonderlijk verstelbaar!! + 2x Luxe Remote Control Hoofd- en voeteneind verstelbaar!!

M

#####

DEZE W EEK!

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

s

€599,-

e

2

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

√ 7-Slags pocketveer √ 360 veren m2 met 2cm HR50 koudschuim afdeklaag √ 7 ergonomische comfortzones √ Afritsbare en wasbare tijk

IS 1 GRAT D én E DEKB IS 2 GRAT NS!! KUSSE

#####

WINNAAR!!

2

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

Eigenschappen:

√ Koudschuim kern √ 7 Ergonomische Comfortzones √ Dubbeldoeks tijk! √ In harde en soft variant √ Anti-alergisch Ma

tra

s

€ 999,Leverbaar in alle maten!

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

IS 1 GRAT D én E B K E D IS 2 GRAT NS!! KUSSE

€ 199,Leverbaar in alle maten!

e 2

A MEGR ! KNALLE !

BODY KING

s

Eigenschappen:

√ Top HR60 Koudschuim! √ 4cm traagschuim in tijk √ Koel in de zomer √ 3D profiel / hard en zacht √ Beter ligcomfort en ventilatie

WINNAAR!!

MATRAS GRATIS!

€ 299,Leverbaar in alle maten!

√ 7-slags Pocketveer √ 360 veren m2 met 2,5 cm √ Comfortschuim afdeklaag √ 5 ergonomische comfortzones √ Elastisch dubbeldoek tijk

LU atras XE !

Ma

tra

s

BODY RELIEF

MATRAS GRATIS!

√ 15cm Koudschuim! √ 7 cm NASA Traagschuimlaag √ Afritsbare en wasbare tijk √ Anti-slip onderlaag √ Anti-allergisch

MATRAS GRATIS!

Ma

tra

PLEASURE COMFORT

s

Eigenschappen:

√ Ergonomische Comfortzones √ Zeer veerkrachtig √ Superventilerend √ Optimale ondersteuning

e

2

MATRAS GRATIS!

√ 7-slags Pocketveer √ Perfecte luchtcirculatie √ Blijft koel in de zomer √ Optimale ondersteuning

Tijdelijk

tra

s

W

!!

#####

WINNAAR!!

ANTI-ALLERGISCH

€ 749,Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

Ma

EU

Beds 2 Basic

€ 269,-

Leverbaar in alle maten!

MATRAS GRATIS!

NI

SILENCE COMFORT

IS 1 GRAT D én DEKBE IS 2 GRAT NS!! KUSSE

€ 179,-

2e

Eigenschappen:

√ 7-Slags pocketveer matras √ 360 veren/m2 met koudschuim afdeklaag √ 5 ergonomische comfortzones √ Elastisch dubbeldoek tijk

LAAGSTE PRIJS!

IS 1 GRAT D én E B DEK IS 2 GRAT NS!! KUSSE

€ 899,-

Eigenschappen:

2e

Ook verkrijgbaar in de maten 1.60 én 180 breed

Leverbaar in alle maten!

2e

€ 349,-

Maat 1.40

Beds 2 Basic

Eigenschappen:

s

Leverbaar in alle maten!

####

Kom langs en test deze fantastische boxspring!

CONTOUR COMFORT

ANTI-ALLERGISCH

2e

tra

IS 1 GRAT D én E B K DE IS 2 GRAT NS!! E S S U K

999.-

-58%

#####

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

Ma

SPA SPRING

Normaal 2399.-

M

tra

√ 15cm Koudschuim kern √ Ergonomische comfortzones √ Elastisch dubeldoek tijk √ Afritsbare en wasbare

MEGA KNALLER!

Luxe Design hoofdbord + 2x electr. verstelbare boxsprings met pocketvering, + 2x supersterke volva motoren, + 2x topkwaliteit pocketveermatrassen mét koudschuim, uitgevoerd in topkwaliteit stof, keuze uit diverse kleuren en maten! Ma

Eigenschappen:

MATRAS GRATIS!

NALLERS! ZE MEGAK !! LET OP ON laagste prijs aliteit voor de De beste kw

COMPLEET EN AFZONDERLIJK ELECTRISCH VERSTELBAAR!!

at

ra s

DUITS EN BELGISCH FABRIKAAT!

ELECTRISCH!!

ANTI-ALLERGISCH

2

Maat 1.20

K! DEZE WEE

COMPLETE 2-PERSOONS ELECTRISCHE BOXSPRING NORWICH ACTIE!!

IS 1 GRAT D én E B K DE IS 2 GRAT NS!! E S S U K

e

399.-

s

€ 799,-

ROYAL WELLNESS

√ 7-Slags pocketveer √ 300 veren met hoogwaardig koudschuim ombouwlaag √ met NASA traagschuim afdeklaag √ Harde en zachte uitvoering

IN HOTELS DE MEEST GEBRUIKTE BOXSPRING VAN EUROPA

Remote controlled

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

Beds 2 Basic

Eigenschappen:

DEZE WEEK VOOR

Designhoofdbord! + 2 Beklede boxen + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! + hoogwaardig dekbed + 1 comfort matras topper! ook leverbaar 1.40 / 1.60 en 1.80 en ook leverbaar in pocketveer uitvoeringen! + 2 luxe kussens

tra

TOP RECENTIES VAN ONZE KLANTEN!!

e

ONGELOOFLIJK COMPLEET!

Normaal 1099.-

Ma

####

Leverbaar in alle maten!

BALANCE SENSE

Eigenschappen:

TOTAL RELAX

€749,-

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

MEGA ! KNALLER!

-64%

Leverbaar in alle maten!

2

ANTI-ALLERGISCH

M

tra

ANTI-ALLERGISCH

MATRAS GRATIS!

LU atras XE !

Maat 1.40/1.60 én 180 breed!

Ma

IS 1 GRAT D én DEKBE IS 2 GRAT NS!! KUSSE

e

√ 19cm SG25 Polyether kern √ Elastisch dubbeldoek tijk √ Handgrepen

BODY FIT

TOPDEAL! SUPER QUEEN

Eigenschappen:

MATRAS GRATIS!

TOP-AANBIEDING!

Beds 2 Basic

LLERS! E MEGAKNA LET OP ONZ ste prijs!! ag la de or aliteit vo De beste kw

√ Goede matras voor de laagste prijs √ Geschikt voor vaste en verstelbare bedbodems

MATRAS GRATIS!

s

€179,-

TOP RECENTIES VAN ONZE KLANTEN!!

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING VICTORIA SUPER ACTIE!!

€ 49,-

tra

IS 1 GRAT D én E B K E D IS 2 GRAT NS!! KUSSE

COMPLEET LUXE!

LA Matra s A PR GST IJS E !

BASIC

Ma

POLYSENSUAL

NALLERS! ZE MEGAK !! LET OP ON laagste prijs de or aliteit vo De beste kw

A MEGR ! ! E L L A N K

SUPERDEAL!

MATRAS GRATIS!

STAP BINNEN BIJ BEDS 2 BASIC

K! DEZE WEE

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING LONDON ACTIE!!

MATRASSEN SPECIALIST

L!!

NEDERLANDS, DUITS EN BELGISCH FABRIKAAT

TOP KWALITEIT MEGA KNALLERS!

N SP AJA EC AR IA S

BEDS 2 BASIC DÉ NR. 1 BEDDENSPECIALIST IN UW REGIO!

2e

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

Eigenschappen:

√ Silence Comfort (Astropur) √ 8 cm koudschuim √ 3cm Calipore (ventilerend schuim) √ 7 cm NASA traagschuim √ Elastisch dubbeldoek tijk (afritsbaar en wasbaar)

DIT IS MAAR EEN GEDEELTE VAN HET ASSORTIMENT - KOM LANGS VOOR HET COMPLETE ASSORTIMENT - VERDER DE KOFIE STAAT NIET ALLEEN KLAAR... MAAR HIJ IS OOK LEKKER

NU MET 2 WEKEN

PROEFN! SLAPE ASIC!

2B E BIJ BEDS TOP-SERVIC

 071 2000168 Onze Boxsprings

Onze Matrassen

√ Laagste prijzen √ Altijd kwaliteit √ GRATIS TOP-matrassen √ GRATIS Hoofdbord √ GRATIS Potenset

√ 2e Matras GRATIS √ 2 Weken proefslapen √ Beste comfort √ 5 jaar garantie √ Gratis advies

Openingstijden Ma. / Di. / Wo. Do. / Vr. Za.

9:30 - 18:00 9:30 - 21:00 9:30 - 17:00

Adres: Kerkstraat 58 - Noordwijk (binnen) INGANG Passage

Koopavonden Do. / Vr.

18:30 - 21:00

De getoonde aanbiedingen zijn slechts een klein gedeelte van ons assortiment | Kom ook langs voor onze kwaliteits kussens en accessoires!

September 2011 Zet- en drukfouten voorbehouden

KS_week_40  
KS_week_40  

ELKE WEEK GRATIS IN 16.000 BRIEVENBUSSEN IN HEEL KATWIJK Deze week bij u als folder in de bus: Af te halen bij de receptie. reclamedrukwerk...

Advertisement