Page 1

Pasta’s | Tapas | Pannenkoek | Vis en vlees Maar natuurlijk ook voor een kopje koffie of thee

Dinsdag 29 mei 2012 - 23e jaargang nr. 22

KATWIJK SPECIAAL ELKE WEEK GRATIS IN 16.000 BRIEVENBUSSEN IN HEEL KATWIJK

Animo voor lentezon was groter

DEZE WEEK

Nog weinig meedenkers voor nieuw Masterplan Katwijk aan Zee Wat zijn de toekomstige mogelijkheden voor het centrum van Katwijk aan Zee? Een vraag die bij weinig Katwijkers (nog) schijnt te leven. Gemeten aan de slechte opkomst op woensdag 23 mei zou dit een voorlopige conclusie kunnen zijn. Tijdens de inloopmiddag in Het Anker bekeken slechts enkele tientallen belangstellenden de schetsen van vier mogelijke varianten. Door Piet van Kampen Twee factoren die eveneens de magere opkomst zouden kunnen verklaren zijn het tijdstip (woensdagmiddag) en de eerste echte zomerse temperaturen die voor aangenamere verpozing lonkten. Degenen die echter toch nieuwsgierig zijn wat er uit de koker van onderzoeksbureau Inbo voor ontwikkeling en de gemeente is gekomen, kunnen de huidige informatie altijd nog terug vinden op de gemeentelijk website, www.katwijk. nl. De basis voor dit onderzoek en de voorlopige ontwerpen voor het

Hotel Noordzee Boulevard 72 2225 AG 0714015742 www.hotelnoordzee.nl

Redactie: 06-41517975 • redactie@katwijkspeciaal.nl

Advertenties: (071)4022901 • advertentie@uitgeverijverhagen.nl Bezorging: (071)4022901 • verspreiding@uitgeverijverhagen.nl

Boulevard 68 T (071) 401 00 09 www.friendskatwijk.nl

Unieke combinatie van de Franse keuken & Italiaanse keuken

Masterplan is de Brede Structuur Visie. Zoals bekend is Katwijk een groeigemeente en zal het inwonertal van de huidige 60.000 op termijn naar 80.000 doorgroeien. Nu al trekt de gemeente jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers en met het oog op de groei is de functie van het centrum mede bepalend voor de aantrekkingskracht.

Vier varianten Op de voorlopige ontwerpen kon men de indruk krijgen wat zoal de mogelijkheden zijn. De verschillende strategieĂŤn zijn in elke varianten verwerkt. Het betreft ruimtelijke-, verkeerskundige-, pakeer-, woon/milieu-, detailhandel-, horeca-, cultuur-, groen-, water-, kust- en ecologische voorzieningen. De variant ‘Lijnen’ is een (bijna) ringmodel met een lijn vanuit landinwaarts aan de noordzijde, langs de Boulevard en aan de Zuidzijde terug landinwaarts. De variant ‘Concentratie’ bundelt alles samen in het centrum. De derde variant, ‘Cluster’, is een optie om een goed bezet centrum te creĂŤren met een aantal kleinere clusters

EK speelschema Fancy fair op Farèlschool

van diverse voorzieningen door de gemeente heen. De vierde variant ‘Netwerk’, is een sterk centrum met daar kort omheen aanvullende voorzieningen. Dat is ongeveer in grote lijnen wat de voorlopige plannen behelzen.

Op vrijdag 1 juni zal er van 16:00 tot 19:00 uur een Fantastische Fancy Fair zijn op de Farèlschool aan de Koninginneweg in Katwijk aan Zee. Er is van alles te doen: een Rad van Fortuin (dankzij vele ondernemers in Katwijk!), spelletjes voor de kinderen, lekker eten en drinken, luchtkussen, knikkers raden en een rommelmarkt. Er is een tentoonstelling van ons project natuur en techniek, waar de leerlingen in de afgelopen weken hard aan gewerkt hebben. Ook kunt u zich laten knippen voor 5 euro en de kinderen kunnen zich laten schminken. De opbrengst van de Fancy Fair gaat naar een bibliotheek in de school, zodat het lezen nog meer gestimuleerd kan worden en naar een basket op het schoolplein. Komt u ook?

Planning De voorkeur van degenen die de inloopmiddag wel bezochten, zullen in de plannen worden meegenomen. Inwoners die alsnog hun mening willen geven aan de hand van de informatie op de website, kunnen reageren tot woensdag 30 mei. Dat is dus kort dag. Uit de vier varianten worden er in september twee voorkeursvarianten gekozen die vervolgens nader zullen worden uitgewerkt. In 2013 zal na nogmaals een inloopavond – waarschijnlijk in januari- dan het voorlopige Masterplan worden opgesteld waarna nog voor het einde van 2013 het definitieve plan zal worden vastgesteld. Als de bevolking echte inspraak wil hebben en mee wil denken, is het te verwachten dat er meer belangstelling zal zijn voor de toekomstige ontwikkeling van Katwijk.

Backstage bij ĂŠĂŠn van de grootste musicals van Nederland Opnieuw verlengd, tot oktober dit jaar. De musical ‘Soldaat van Oranje’ is een enorm succes. Iedere dag geniet een volle zaal van een prachtig verhaal in een fantastisch en uniek decor. En dat allemaal op loopafstand van Katwijk. Maar hoe gaat de voorbereiding van zo’n avond? wat gaat er door een speler heen voordat hij het podium op komt? Onze huis-musicalster Gerlinde Vliegenthart kreeg vrije toegang achter de schermen van de oorlogsmusical en tekende het verhaal op van Rutger Bulsing, speler van het eerste uur. (Foto: Gerlinde Vliegenthart)

Vernieuwd horecaconvenant en start cameratoezicht

Weinig meedenkers, deze woensdagmiddag in het Anker. (Foto: Piet van Kampen)

De gemeente, samen met ondernemers uit het centrum van Katwijk, politie Hollands-Midden en het Openbaar Ministerie, heeft opnieuw een handtekening gezet onder het horecaconvenant. In dit convenant maken genoemde partners afspraken om met elkaar overlast verder te beperken. Naast afspraken zet Katwijk ook middelen in om overlast terug te dringen. Deze week is een start gemaakt met de voorbereidingen voor cameratoezicht in het centrum om zo nog voor de zomervakantie hiermee te kunnen starten.

Sportbedrijf moet voordelen opleveren

Voor het afsluiten van het horecaconvenant in 2003 werd er veel overlast ervaren in het centrum van Katwijk aan Zee, in de nacht van zaterdag op zondag. EĂŠn van de zaken die in het convenant is afgesproken is een geleidelijke sluitingstijd voor horeca-inrichtingen. Na vaststelling van de afspraken in het convenant van 2003 is de overlast aanzienlijk minder geworden. Alle partners kijken terug op een goede samenwerking. Ondanks enkele hobbels stond het gezamenlijke doel altijd voorop, namelijk het realiseren van een veilig en leefbaar centrum. Sinds 2003 is er een wisseling gekomen in de partijen die betrokken zijn bij het convenant. Enkele ondernemingen

Getijden Hoog Di. Wo. Do. Vr. Za. Zo. Ma.

29 mei 30 mei 31 mei 01 juni 02 juni 03 juni 04 juni

09.47/22.39 11.13/23.49 12.14/------13.18/00.49 14.14/01.48 15.08/02.39 15.58/03.29

*tijden Meetpost Noordwijk

zijn vertrokken uit het centrum en er zijn nieuwe ondernemingen bij gekomen. Om die reden is het horecaconvenant opnieuw ondertekend.

Di. Wo. Do. Vr. Za. Zo. Ma.

29 mei 30 mei 31 mei 01 juni 02 juni 03 juni 04 juni

05.26/18.06 06.26/19.15 07.36/20.41 08.46/21.51 09.46/22.35 10.51/23.05 11.48/------

Laag

BIJ DEZE KRANT

Cameratoezicht Eind 2011 is door het gemeentebestuur besloten tot de invoering van cameratoezicht in het centrum van de gemeente ter vergroting van de veiligheid en de verbetering van de mogelijkheden voor de handhaving van de openbare orde. Afgelopen week is gestart met aanpassingen aan de verlichting in het centrum. Als aan de noodzakelijke kwaliteitseisen wordt voldaan, worden de camera’s in de komende maand geïnstalleerd.

J.M. van Steijn & Zn

Ook uw folder huis aan huis, of heeft u geen folders ontvangen?

Bel nu (071) 402 29 01 www.uitgeverijverhagen.nl

TriPodia start losse kaartverkoop voor nieuwe seizoen

V O O R H O U T

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad voorgesteld een sportbedrijf te vormen. Dit is een nieuwe organisatie die verhuur, beheer en klein onderhoud voor sporthallen en zalen inclusief het zwembad Aquamar uit gaat voeren. Op dit moment voert de gemeente Katwijk het sporthalbeheer uit. Het college wil met een extern verzelfstandigd sportbedrijf efficiĂŤntere bedrijfsvoering en verdere professionalisering van sportvoorzieningen in de gemeente. Hierdoor zijn

directe besparingen mogelijk op personeels- en onderhoudskosten. Volgens het college zijn de beste resultaten te behalen door samen met zwembad Aquamar het nieuwe sportbedrijf op te richten. De kwaliteitsvoordelen en besparingen zijn bij een sportbedrijf groter dan het in eigen beheer houden van de sporthallen, en het biedt de mogelijkheid om kennis en ervaring op gebied van verhuur, beheer en onderhoud met het zwembad te delen. Wethouder Willem van Duijn licht verder toe: “De gemeente verwacht, onder andere op basis van landelijke ervaringen, op termijn

aanzienlijk te besparen met het sportbedrijf. DrieÍnhalve ton halen we direct uit minder personeels- en onderhoudskosten. Aanvullende besparingen komen uit minder vaste lasten (overhead). Met een zelfstandig opererend sportbedrijf stimuleren we ondernemerschap bij het sporthalbeheer en daarmee de kwaliteit van dienstverlening voor de gebruikers van sporthallen.�

Besparingen De gemeente moet het de komende jaren (tot 2014) met 11 miljoen euro minder doen. Daarvan bestaat drie miljoen uit besparingen door effici-

encymaatregelen. Deze maatregelen staan beschreven in het rapport ‘Scherp aan de Wind’. Het sportbedrijf is een uitwerking van ĂŠĂŠn van die maatregelen. De gemeenteraad spreekt zich naar verwachting 5 juli uit over deelname aan het sportbedrijf als naamloze vennootschap (nv). Indien de raad instemt, wordt Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie, om goedkeuring voor deelname in een nv gevraagd. Wanneer er positief wordt besloten, richt het college zich op een start van het sportbedrijf in januari 2013.

STOL-Grashoppers pakken goud in Rayon-west Het team Jongens onder 14-1 van STOL-Grasshoppers, o.l.v. Rick Freke en Peter Feyaerts, lieten er geen twijfel over bestaan in de finale van Rayon-West in de 5 Meihal te Leiden op 12 mei: tegenstander Crackerjacks uit Amersfoort werd ruim met 92-70 verslagen. In het 1e kwart werd het verschil de laatste 2 minuten gemaakt. Van 1312 stoomde de gele trein in Thalyssnelheid naar 27-12 na 10 minuten. Het ging gelijk op in de 2e periode, wat voor STOL-Grasshoppers met het tussensprintje in de vorige periode het best uitkwam. Coach Rick kon aardig doorwisselen zonder dat Crackerjacks echt dichterbij kon komen. Met de rust stond er 44-31 op het scorebord.

Verslapping De tegenstander moest de tweede helft er nog een schepje bovenop doen om de aansluiting te vinden. Maar ondanks het missen van 6 van de 8 vrije worpen, was na 5 minuten het verschil in het voordeel van de Katwijkers opgelopen: 58-43. De

kruit verschoten bij de tegenstander uit Amersfoort. In het begin van het 4e kwart kwamen een schamele 3 punten erbij en pas aan het eind van de 7e minuut de volgende twee. STOL-Grasshoppers kon het zich veroorloven om het vonnis van de vrije worplijn niet echt te voltrekken (door de foutenlast deed Crackerjacks zich zelf geen dienst), maar de overige scores spraken voor zich. Na die 7 minuten was de tussenstand 83-59.

Staand v.l.n.r. Lucas de Haas, Bauke v.d. Boon, Mark Barnhoorn, Pieter Messemaker, Gideon Yeboah, coaches Rick Freke en Peter Feyaerts. Voor v.l.n.r.: Ruben Jonker, Niels de Heer, Jelle v.d. Schaaf, Arwin Kraayenoord en Julian van Duijvenvoorde. (Foto: PR) foutenlast nam natuurlijk wel toe bij Crackerjacks. In het laatste deel was het nu Crackerjacks dat profiteerde van een verslapping bij JU14. Het verschil kwam eventjes onder de 10,

maar dat kon met de laatste score in het derde kwart worden hersteld: 64-54. Zou het laatste kwart dan het moment van de waarheid worden? Maar blijkbaar was hiermee al het

Het feestje kon al een beetje beginnen. Op een gegeven moment stonden de vier kleinste spelers tegelijk in het veld en die brachten de eindstand naar 92-70. De ontlading was groot, uitgebreide felicitaties, de basketballen in de vorm van lolly cakes gingen er als voorproefje op de kampioenstaart ook gemakkelijk in. Het grootste deel van het team wordt weer verenigd met hun maten van vorig seizoen als Onder 16 team en dat biedt met een nieuwe trainer/ coach (Rob v.d. Boon) weer veel perspectief. Dat betekent ook dat de missie van Rick en Peter om met deze groep ‘te oogsten’ in het tweede jaar van Onder 14 is uitgekomen.

Vanaf 27 april

TUINPLANTENMARKT Moderne planten, aangeboden in een ouderwets gezellige kas. Echt alle bloeiende eenjarige voor in potten, bloembakken, hanging-baskets, ook voor in de tuin. ens

ke Laat u oo TFO T B SS WF assen! in onze k

De beste kwaliteit tegen een ouderwets leuke prijs.

J.M. van Steijn & Zn. U vindt ons op de Rijnsburgerweg 17 - Voorhout (de weg bij de dokterspost t.o. benzinestation G. Dol)

Tel. 0252 210252 0QFOJOHTUJKEFONBUN[BtWSJKEBHLPPQBWPOE

Bibliotheek Katwijk met glans gecertificeerd Bibliotheek Katwijk mag de komende vier jaren opnieuw het predicaat ‘gecertificeerde bibliotheek’ dragen. Dit betekent dat de kwaliteit van de Katwijkse Bibliotheek getoetst is door een onafhankelijke en gekwalificeerde auditor en dat de uitkomst hiervan positief werd beoordeeld. “Een fantastisch resultaat waar medewerkers, klanten maar ook de gemeente Katwijk buitengewoon trots op kunnen zijn�, aldus directeur Margreet Buwalda. “Onze bibliotheek timmert aan de weg en als organisatie worden wij als een goede en betrouwbare partner gezien. Tussen 2006 en 2009 vond de eerste ronde plaats van de certificering van openbare bibliotheken. Aan de hand van de resultaten daarvan zijn de normen voor 2010-2013 aangepast waarbij de lat op enkele terrei-

nen hoger is gelegd. Op basis van de aangepaste normen is in 2010 een nieuwe ronde van audits van start gegaan. Vorige maand was de bibliotheek in Katwijk aan de beurt voor zo’n vernieuwde inspectie. Na bestudering van de nodige beleidsmatige documenten, gesprekken met leidinggevende functionarissen op verschillende beleidsterreinen en een observatie van de bibliotheek zelf is nu officieel besloten het certificaat aan Bibliotheek Katwijk te verlenen. Buwalda: “Deze erkenning geeft een extra stimulans en is reden om met opgeheven hoofd de toekomst in te gaan. Onze organisatie is op alle punten doorgelicht en in orde bevonden. Wij willen niets anders dan ervoor blijven zorgen dat er voldoende aandacht is voor onze klanten, medewerkers en subsidiegevers.�

Met veel bijval is de nieuwe theaterbrochure van TriPodia Katwijk ontvangen. Het programma 2012-2013 biedt de theaterliefhebber ruime en brede keus en met name de Katwijkers de mogelijkheid dicht bij huis professioneel theater te bezoeken. Na de abonnementenperiode start op maandag 4 juni. de losse verkoop. Zowel aan de kassa van het theater als on-line via www.tripodia. nl wordt de mogelijkheid geboden voor alle voorstellingen plaatsen te reserveren. Het nieuwe theaterseizoen opent op donderdag 11 oktober met de komische toneelvoorstelling ‘Wordt u al geholpen?’ naar de beroemde Britse televisiehit.

Vaderdag tip Een origineel cadeau voor Vaderdag, de Tripodia Theater(-diner) bonnen. De theaterbonnen zijn verkrijgbaar in coupures van â‚Ź 5, â‚Ź 10 en â‚Ź 20, de dinerbon kan in de gewenste waarde worden uitgeschreven. Leuk om te geven en leuk om te krijgen. De theaterkassa is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur en telefonisch bereikbaar via 071- 40 25 224. Voor mĂŠĂŠr informatie kunt u terecht op de website : www.tripodia.nl.


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 29 MEI 2012

Alles onder ĂŠĂŠn dak Tridental Mouthware is een allround mondzorgcentrum voor iedereen met of zĂłnder eigen tanden. Onze ruime praktijk beschikt over moderne behandelkamers en een professioneel tandtechnisch laboratorium. Dankzij uitbreiding van het tandartsteam hebben wij plaats voor nieuwe patiĂŤnten!

BRON: Deceunink NV

Zomerkriebels? nu vanaf â‚Ź 250,-

Onze dealer in uw regio:

stapelkorting!*

We hebben plaats voor nieuwe tandartspatiĂŤnten!

U bent bij ons in goede handen voor reguliere mondzorg, vakkundig kroon- en brugwerk, esthetische tandheelkunde en implantologie. ProthesepatiĂŤnten kunnen -zonder doorverwijzing- direct bij ons terecht voor een kunstgebit of klikgebit op implantaten. We hebben ervaren klinisch prothesetechnici en een vaste implantoloog in huis. Tridental Mouthware werkt met professionele apparatuur voor het vakkundig bleken van uw tanden. k op

www.ploegkozijnen.nl www.starkozijnkatwijk.nl T. 0252 500 900 T. 071 408 86 78 Openingstijden showroom Starkozijn: maandag: 14:00-17:00 uur, di t/m vr: 09:00-17:00 uur, zaterdag: 10:00-14:00 uur De Roysloot 9i RIJNSBURG

www.tridentalmouthware.nl

Tramstraat 110 2225 CM Katwijk

Nu oo woensdagavond geopend!!!

T 071 407 10 00 info@tridental.nl

Eigen productie & montage

•

EERHART Sierbestrating. Voor al uw bestratingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave 070-3211006.

* Vraag naar de voorwaarden

Standplaatsen Woensdag: Hoorneslaan 10:00-18:00 uur Vrijdag: Cleijn DuinPark 06:00-18:00 uur Zaterdag: Marktplein 08:30-18:00 uur Rookwaar - Gebakken vis - Verse vis - Visschotels - Cadeaubonnen

Weekaanbieding Verse zalmfilet

per 100 gram â‚Ź 1,60

•

Vuil tapijt? Laat het vakkundig reinigen of huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam Interieurverzorging, tel. 070-5116612.

•

Dak herstellen? Bouma/ Grundeken bellen! 51146745118394. Uw dak-specialist!

•

Vwo-, havo, mavo, vmbo-leerlingen: huiswerkbegeleiding/bijles aangeboden door ervaren A/B student. Tel. 071-5616768.

bomen omgezaagd • STEUNZOLEN. Erkend • Spanje C. Blanca Altea, •of Zelf flink gesnoeid? Met onze leverancier, lid Stichting Royaal luxe 2 SLK-APP.

prof. VERSNIPPERAAR is het zo weg. Tel. 0705111923 / 06-53794870 of mail deversnipperaar@kpn BC SIERBESTRATING mail.nl. Tegelwerk, met afvoer, gratis prijsopgave. Tel. 06- 50-plusser SCHILDERT, 55321682. SAUST en behangt uw huis weer als nieuw. Tel. PARKETVLOEREN 06-13067762. SCHUREN? Info. 06-20401577. Lekker toerfietsen vanuit Wassenaar en Voorschoten? www.tcdekampioen.nl.

•

•

•

Tel: 06-34198015

•

direct aan zee, nog vrij 26-6 t/m 10-7 en 26-7 t/m 11-8 voor weinig, bel 06-53269340 voor foto’s en info.

www.zalenverhuurkruyt schipvanleiden.nl. Mooi bruin cafĂŠ in oude centrum van Leiden. Voor afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc... Geen huur! Wel wat servicekosten en norION RX PLUS van male gangbare drankprijReserveringen â‚Ź 2549,- voor â‚Ź 2300,-. zen! Kees Droogh Tweewielers, 06-25047376. tel. 071-4021324. T.K.: 2de HANDS ION T.H.: GARAGEBOX v.a. â‚Ź 950,-. Kees Droogh centrum Rijnsburg v.a. Tweewielers. Tel. 071â‚Ź 135,- p.m. Tel. 071- 4021324. 4021324.

TE KOOP: Sirius 29, Katwijk aan Zee Open huis op 2 juni van 10.30 tot 14.30 uur

•

•

•

Spanje C. Blanca Altea, •Royaal luxe 2 SLK-APP.

AUTOBEDRIJF

wil u graag hel•penStudent met COMPUTERPROBLEMEN. ₏ 15,- p.u. Tel. 070-5114250. T.K.: GARAGE op garage•plein tussen Loevenstein 11 en notaris Loevenstein 12 • Nieuw dak, zink, eigen afvoer en nieuw boeideel • 19,6 m2 (5,6 l x 3,5 br x 2,2 h) •T.e.a.b. en aanvaarding in overleg • Bel: 06 54994660.

Van Zelst

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

ALMONDEHOEVE Lifestyle & Antiek

LEDENVERGADERING IJSCLUB VOORWAARTS

Volgende week woensdag 6 juni

Tot ziens bij vishandel Wim Schaap

direct aan zee, nog vrij 26-6 t/m 10-7 en 26-7 t/m 11-8 voor weinig, bel 06-53269340 voor foto’s en info.

•

Verse kabeljauwfilet per 100 gram â‚Ź 1,70 5 Haringen + makreel â‚Ź 8,25 Familiezak kibbeling met saus en 5 haringen â‚Ź 11,50 Hollandse nieuwe! Kom ze proeven! Wij staan dan naast de PniĂŤlkerk Op de Hoorneslaan

LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 0715238468 of 06-12028319.

In een kindvriendelijk hofje, fijne eengezinswoning met voor- en achtertuin. Deze woning is voorzien van een flink dakkapel en ruim, licht en zonnig gelegen. Veel groenvoorzieningen. Parkeerplaatsen ruim aanwezig. Vraagprijs â‚Ź 289.500 k.k.

Kijk op Funda.

Op maandag 4 juni 2012 wordt vanaf 19.30 uur de Algemene Ledenvergadering van IJsclub Voorwaarts Katwijk gehouden in het clubhuis, Goerie 1. Het bestuur nodigt hierbij alle leden, sponsors en vrijwilligers uit RPGH]HYHUJDGHULQJELMWHZRQHQ'HNRIÂżHVWDDWHHQKDOIXXUYRRU aanvang klaar. De notulen van de vorige ledenvergadering zijn op verzoek ook schriftelijk of digitaal van tevoren verkrijgbaar bij de secretaris.

2

0m 0 0 . 3

Van Almondeweg 2, 2343 AA OEGSTGEEST

www.almondehoeve.nl

AGENDA 1. 2. 3. 4. 5.

Opening en mededelingen. Ingekomen en uitgaande stukken. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 6-06-2011 Jaarverslag secretaris. Jaarverslag penningmeester. 5.a. Verslag van de kascontrole-commissie. 5.b. Benoeming nieuwe kascontrole-commissie. 6. Behandeling begroting 2012 – 2013 en bestedingslimiet bestuur.

Specialist in alle soorten startaccu’s, heftruckbatterijen, laders en banden. Amphoraweg 16 F / 2332 EE Leiden

Pauze.

HEDEN START DE UITVERKOOP

KORTING TOT 70%

Betty Barclay - Basler - Concept K - Elisa Caveletti Frank Walder - Fuchs Schmitt - Lucia - Michele Roberto Sarto - Sommerman - Claudia Sträter Taifun - Toni Dress - Gerry Weber etc. etc.

Beslis niet te laat want...

OP=OP

W.C. Lange Voort - Oegstgeest - tel. (071) 517 38 26

Openingstijden: maandag v.a. 13.00 uur - di. t/m vr. 9.00-18.00 uur zaterdag 9.00-17.00 uur.

Verslag van de afdeling Rijnijsbaan. Verslag van de afdeling Landijsbaan Verslag van de afdeling Schaatsen. Verslag van de afdeling Skeeleren. Verslag van de afdeling Wielersport Bestuursverkiezing - In de vacature voor de afdeling Landijsbaan draagt het bestuur J. Berkheij voor. Andere kandidaten dienen zich voorafgaand aan de vergadering te melden en door minimaal 10 leden schriftelijk te worden gesteund. 12. Rondvraag. 13. Sluiting. Traditioneel wordt na de vergadering een verloting gehouden. Afmelden kan bij de secretaris van IJsclub Voorwaarts: Dhr. F. Maitimo tel. 071-4026498, of per e-mail: f.maitimo@hetnet.nl

PARTICULIEREN

OPGELET! Uw advertentie verschijnt in de regio:

Advertenties kunnen tegen contante betaling Ă â‚Ź 8,00 ingeleverd worden bij:

071-512 05 00

Sterk

Poeliersbedrijf

Kip-ananasschijven

per stuk â‚Ź 1,15..................... 4 voor â‚Ź

KipsatĂŠ in pindasaus

per portie van â‚Ź 1,95 ........ nu voor â‚Ź

Al 39 jaar ! kip een begrip in

De Waal Malefijtstraat 113 2225 LX Katwijk aan Zee Telefoon / Fax: 071 - 401 69 54 E-mail: poeliersbedrijfsterk@ziggo.nl

Noordwijk hout Noordwijker Oegstgeest Rijnsburg

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

Warmond Wassenaar

Haring

De Zilk

Makreelsalade

Voorwaarden: 3 regels â‚Ź 8.00. Per regel â‚Ź 2.75 meer.

1,65

Elke dag VERSGEGRILDE KIP!

Â… )&57"-65")6*4 7PPSTUSBBU KATWIJK Â… 4*("3&/."(";*+/+#BSOIPPSO )PPGETUSBBU NOORDWIJK Â… PRIMERA WE-BOT )PPGETUSBBU SASSENHEIM Â… 3*&58*/,&-WBOEFS70035 %PSQTTUSBBU NOORDWIJKERHOUT Â… 5)&3&"%4)01 JOEF)PGUVJO RIJNSBURG Â… -*&5)0314#0&$,)6:4 )PPHNBEFTFXFH LEIDERDORP Â… 30,&341"-&*4-&*%&3%031 7BO%JFQFOJOHFOMBBO LEIDERDORP Â… #0&,)"/%&-%&,-&3 %F,FNQFOBFSTUS 1BTTBHF FO'050%*$,)0' *SJTMO OEGSTGEEST

INLEVEREN TOT DINSDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna)

4,20

Katwijk Leiderdorp

Sassenheim Valkenburg

Deze week:

Gamba’s gemarineerd

Voorhout Waardeiland

}

â‚Ź8.00 â‚Ź 10.75 â‚Ź 13.50 â‚Ź 16.25 â‚Ź 19.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam:.............................................................................................................................................................

www.vanstrienmodes.nl

www.groenen-denm.nl

7. 8. 9. 10. 11. 11.

Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

TE HUUR Â… TE KOOP Â… GEVRAAGD AANGEBODEN Â… GEZOCHT Â… GEVONDEN

â‚Ź 1,75 00 4 stuks voor â‚Ź 5, 50 100 gram voor â‚Ź 1, 75 100 gram voor â‚Ź 1, 100 gram

Roodbaarsfilet Iedere woensdag:

Kibbelingdag

500 gram voor

â‚Ź 6,00

NIEUW! Dirks visha ndel op Facebook Meld je aan via

www.dirksv

en blijf op de hoogishandel.nl te nieuwtjes en aanbvan de laatste iedingen.

Hoornesplein 129, 2221 BE Katwijk, (071) 4081707


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 29 MEI 2012 (geldig van woensdag 30 mei t/m dinsdag 5 juni)

OWEL keurslager )PPSOFTQMFJOt2221 BE Katwijk UFM tXXXPXFMLFVSTMBHFSOM

BELEGPAKKET HS Fricando HS Boterhamworst KEURKOOPJE

samen â‚Ź

(H)eerlijk rundvlees regelrecht van de boerderij!

Malse runderlappen 2e 500 gram HALVE KEURKOOPJES 1 kg. Gekruid gehakt 1 Slavink 500 gr. Satevlees + Pindasaus Shoarmapakket met broodjes en saus SPECIAL Filet puur SALADEAANBIEDING Aspergesalade BROODJE VAN DE WEEK Broodje Mariska met saus KAASKOOPJE STOMPETOREN Extra belegen Komijnen kaas

Romeinse taferelen bij de Uitwatering

325

PRIJS â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź

550 100 595 550

IEDERE MAANDAG:

4 Gepaneerde schnitzels IEDERE DINSDAG:

3 Biefstukken 3 Kogelbiefstukken

175 95 150 gram â‚Ź 1 50 van â‚Ź 4,00 voor â‚Ź 3 95 1 kilo â‚Ź 9 25 500 gram â‚Ź 4 per 100 gram

â‚Ź

575 25 Kilo gemengd gehakt 5 Kilo rundergehakt

IEDERE DONDERDAG:

dubbel zegeldag 3 Cordon bleu’s IEDERE VRIJDAG:

3 Kophaasjes

Vrijdag: Maandag: Dinsdag:

"BSEBQQFMFOrGroenUFOr'SVJU Koninginneweg 34 Katwijk tel. 4018001

VERSAANBIEDINGEN DONDERDAG 31 MEI T/M ZATERDAG 2 JUNI

Gesneden snijbonen Mandarijnen Topsalade Rabarber/aardbeimoes Asperges gratis geschild Heerlijke home made jam

â‚Ź 1. 98 10 voor â‚Ź 1. 69 250 gram â‚Ź 1. 89 Âą 300 gramâ‚Ź 1. 89

500 gram

MAANDAG 4 T/M WOENSDAG 6 JUNI

Gekookte zomerbieten uit eigen keuken

500 gram

Burgemeester Wienen in toga: “een jongensdroom� (Foto: Gerlinde Vliegenthart)

Op 21 mei werd op het strand van Katwijk het startschot gegeven voor een bijzondere reis: de Limesreis. Een stoet authentieke Romeinen trekken met paard en wagen in 10 dagen naar Nijmegen voor het Romeinenfestival. Aan burgemeester Jos Wienen de eer om hen met groot ceremonieel op weg te sturen. In toga uiteraard. Door Gerlinde Vliegenthart

A. SNIJER en ZN

â‚Ź 0.

98

BESTELLINGEN VANAF â‚Ź 10,- GRATIS THUISBEZORGD

KOM VRIJBLIJVEND EENS KIJKEN IN ONZE WINKEL VOL VERS EN LEKKERS...

Belangstellenden en pers staan bijna een uur te blauwbekken op de Uitwatering, want de paarden staan nog in de file. Het duurt even, maar dan heb je ook wat! Op strand oefenen de kinderen van groep 6 van de Willem van Veenschool, het gelegenheidslegioen voor vandaag, in vol ornaat met hun hoofdman en een slavendrijver, onder toeziend oog van een priesteres en de Romeinse adel. Ze hebben hun wapenschilden tegen een Kattuks paaltje gezet: een bijzonder gezicht, alsof twee werelden samensmelten.

Burgemeester in toga Wanneer de burgemeester arriveert en uit de koets stapt, zitten de kinderen van gelegenheidslegioen keurig geknield in rijen tegenover elkaar, om hem feestelijk te onthalen. De Romeinse soldaat brult bevelen in het Latijn, die de kinderen wonderwel begrijpen. Direct springen ze in het gelid en volgen de burgemeester het strand op. Hij draagt een lange paarse toga en een Caesarkroon op zijn hoofd. Net echt. De burgemeester is dan ook in zijn nopjes met het kostuum: “Dit is toch een beetje een jongensdroom�, grapt hij. “Ik heb mijn moeder er weleens om gevraagd, of ze een toga voor me wil-

de naaien, maar daar begon ze niet aan. Het voelt nu net alsof ik in een opera sta! Of een musical, haha.�

Geschiedenisles Het kan u vast niet ontgaan zijn, maar voor de duidelijkheid nog even: de Limes is de grens van het voormalige Romeinse Rijk en werd van ongeveer 57 voor Chr. tot zo’n 400 na Chr. door de Romeinen gebruikt. Limes is Latijn voor ‘grens’ en ‘pad’. In Nederland loopt de Limes van Katwijk via de oude Rijn langs Arnhem naar Duitsland. Hiermee is de de Limes het grootste archeologische monument van ons land. Een levend monument dat nog altijd invloed uitoefent op onze huidige cultuur. In Katwijk liggen de Limesteentjes, die aangeven hoe de oude grens precies liep. Op 31 mei vindt in nijmegen het tweedaagse Romeinenfestival plaats. Vanaf het startpunt in Katwijk reist een stoet ‘Romeinen’ naar het festivalterrein door de Limes te volgen. Het festival wordt gehouden op de plek waar de legioenen zich vroeger verzamelden. Onderweg trekken ze uiteraard een boel bekijks. De Limesreis is dan ook een perfecte kapstok voor de geschiedenislessen op basisscholen.

Schelpen als oorlogsbuit De hoofdman vertelt het verhaal van keizer Caligula, ĂŠĂŠn van de meest getikte en bloeddorstige keizers die Rome ooit gekend heeft. Hij verklaarde Neptunus, god van de zee, de oorlog, en verklaarde daarna direct zijn overwinning. Om zijn soldaten onder de duim te houden, liet hij hen over strand kruipen en de oorlogsbuit verzamelen: schelpen. De Romeinse soldaat schreeuwt wederom bevelen in Latijn, waarop er gegrinnik opgaat:

“Lekker didactisch verantwoord, hoor!â€? De schoolkinderen spelen de scène na en verzamelen schelpen tot het deksel van de kist haast niet meer dicht kan. Het kistje wordt als ‘schat’ meegenomen naar de Legioensplaats in Nijmegen. De burgemeester moet natuurlijk wel wat doen voor zijn toga. Hij helpt de hoofdman met het offerritueel aan de goden. Tijdens dit ritueel wordt de zegen gevraagd over de onderneming, en een voorspelling gedaan over de uitkomst. Met de sterke wind gaat het vuur maar moeilijk aan, dus er moet een heel onromeinse aansteker aan te pas komen. De hoofdman leest een aantal traditionele zegeningen en wensen in Latijn voor, strooit wierook in het vuur en weldra beginnen de kinderen te hoesten en te klagen over stank. Niks gewend, die Romeinen! Burgemeester Wienen mag de voorspelling doen: uit een gewijd kistje trekt hij de woorden “Minervaâ€?, godin van de overwinning, en “Tartarusâ€?, die staat voor de onderwereld. “Hm,â€? zegt de hoofdman nadenkend. “We komen veilig aan, maar het wordt een woelige reis!â€?

Het kabinet wilde het mogelijk maken om huurders die meer dan 43.000 euro verdienen dit jaar een extra huurverhoging op te leggen van 5%. Vooruitlopend op een wetswijziging is de Belastingdienst inkomensindicaties aan verhuurders gaan verstrekken. De rechter heeft onlangs bepaald dat deze inkomensindicaties niet gebruikt mogen worden. Per 1 juli mag daarom geen extra huurverhoging worden gevraagd.

De kinderen spelen het spel maar wat graag mee in hun rode tuniekjes. Julia (10) en Selina (11) hebben net leren zwaardvechten met houten zwaardjes. “Ik heb echt veel geleerd vandaag. Latijn, en over hoe hun leger in elkaar zat. En dat ze dit soort jurken aanhadden.� “Straks gaan we een stuk meelopen langs de Limessteentjes�, vult Selina aan. “Tot aan de Zanderij. Daar gaan we Romeinse spelletjes doen!� Burgemeester Wienen hoeft gelukkig niet te lopen. Hij stapt weer in de koets, waarna hij keurig wordt afgezet hij het gemeentehuis.

Sommige verhuurders stellen de huurverhoging uit om die reden. Anderen vragen toch een huurverhoging van 7,3 %. Weer anderen zeggen de extra huurverhoging aan ‘onder het voorbehoud dat de wetgeving die dat mogelijk maakt vóór 1 juli van kracht is geworden’. Huurders die daarmee te maken hebben vinden meer informatie op www.gluurverhoging.nl , een campagnesite van de Woonbond. Daar vindt u ook voorbeeldbrieven.

de huur nooit hoger worden dan de wettelijke maximumhuur op grond van het puntenstelsel. Op www.woonbond.nl/huurverhoging kunt u nagaan of een huurverhogingsvoorstel aan alle wettelijke eisen voldoet.

Check het aantal punten van uw woning Niet alleen de huurverhoging, ook de huurprijs zelf is aan een wettelijk maximum gebonden. Als uw huur daar boven ligt of komt te liggen, kunt u actie ondernemen. Dat maximum hangt vooral af van de oppervlakten en voorzieningen in uw woning. Met de online check www.woonbond. nl/puntentelling kunt u controleren hoeveel punten uw woning heeft, en wat de maximale huurprijs is die bij dit aantal punten hoort..

Maak voor 1 juli bezwaar Een verhuurder kan elke huurverhoging vragen die hij wil, maar als huurder hoeft u daar niet mee akkoord te gaan. Wilt u bezwaar maken tegen de huurverhoging per 1 juli dan moet uw bezwaar voor 1 juli door de verhuurder zijn ontvangen. Maakt u geen bezwaar en betaalt u de huurverhoging gewoon dan is dat na 1 juli niet meer terug te draaien. U zit dan aan de huurverhoging vast.

Controleer het huurverhogingsvoorstel

Nadere informatie

De belangrijkste regel voor de huurverhoging per 1 juli is dat uw huur met niet meer dan 2,3 % mag worden verhoogd. Er zijn echter meer regels. Zo moet het voorstel 2 maanden voordat de huurverhoging ingaat door u ontvangen zijn, en mag de huur mag niet vaker dan 1 keer per jaar verhoogd worden. Ook mag

Voor meer informatie over de huurverhoging en uw rechten als huurder, kunt u bellen met de Huurderslijn, de telefonische ledenservice van de Woonbond. Deze is bereikbaar van ma. t/m. do. tussen 10.00 en 13.00 uur en dinsdagavond tussen 18.30 en 20.00 uur. U moet wel lid zijn of worden. Dat kan aan de telefoon.

5 50

Legio VI Wilhelmus Venius staat paraat. (Foto: Gerlinde Vliegenthart)

Ingezonden: waar bleven die Romeinen? Daar stonden we dan, 14 jongste kinderen van groep 1, wachtend op de burgemeester en de Romeinen. Netjes op tijd, zoals overal vermeld stond, om 10:30. Na een kwartier gewacht te hebben bij de uitwatering, gingen een aantal vaders maar op zoek naar de Romeinen. En ja hoor, welgeteld 1 Romein en 2 Romeinse vrouwen passeerden de klas. Op het strand ten hoogte van Savoy, was ook al niets spectaculairs te zien.Maar ach, de kinderen waren inmiddels goed uitgewaaid. Wat een spannend, educatief uitje had moeten zijn, bleek een geweldige domper! Met vriendelijke groet, Dulfer

Vooys, keurslager

telijk h c a Amb deel voor

Koninginneweg 59 - 2225 HJ Katwijk (ZH) Tel. 071-4013200 - www.vooys.keurslager.nl

Ingezonden:

Toeristen kosten burger geld

Het gebied rondom het standbeeld van Floris de Vijfde en het mausoleum ziet er niet uit. (Foto: PR)

Limessteentjes

Woonbond over de huurverhoging in 2012 Per 1 juli mogen de huren met maximaal 2,3 procent omhoog. Maar er zijn verhuurders die – al dan niet onder voorbehoudeen hoger percentage vragen. Er zijn dit jaar ook verhuurders die de huurverhoging uitstellen.

5 50

Aanbiedingen zijn geldig van 28-05-2012 t/m 02-06-2012.

Woensdag: Barbecueschotel, Heerlijk zomers gerecht Donderdag:

5 95 6 95

IEDERE WOENSDAG:

Deze week uit onze warme pan van 16.30 t/m 18.00 uur De prijs voor 100 gram is â‚Ź 0,99 (van 30 mei t/m 5 juni) bereid met verse ingredienten. Bami met satĂŠ, Onze zelfgemaakte bami is lekker en gezond, bereid met verse groente, kipfilet en ei Italiaanse gehaktschotel, Lekkere schotel met mager gehakt, aardappelpuree en groente Kipananas schotel, Smakelijk gerecht van verse kipfilet, ananas, groenten en aardappelschijfjes Oosterse stoofschotel, Heerlijke pittig gemaakte schotel met rundvlees, groenten afgemaakt met een sausje.

5 50

De gemeente Katwijk is bezig met het bevorderen van het toerisme in de gemeente. En dat dit geld mag kosten, daarvan is denk ik iedereen overtuigd. Alleen de manier waarop en hoeveel, is voor sommige inwoners toch een bron van vragen en ook een bron van ergernis. Katwijk aan Zee krijgt het geld die grotendeels ter bevordering van het toerisme zijn bestemd. 22 Miljoen euro voor een te grote parkeergarage, 770 parkeerplaatsen in plaats van de 450 parkeerplaatsen die volgens div. deskundige rapporten nodig zijn. Dit alleen ten bate van een aantal winkels, hotels en restaurants in het centrum. 7 Miljoen euro- voor het afzanden van de duinenrij zodat een beperkt aantal bewoners de zee weer kunnen zien vanuit hun huis op de boulevard. ? miljoen euro voor een grote nieuwe bibliotheek in het centrum die er via een achterdeurtje toch weer schijnt te komen. Kortom het NUON geld word opgemaakt in Katwijk aan Zee. De kleinste kern van de gemeente. De andere kernen met hun inwoners komen er nu bekaaid van af en moeten stevig mee betalen voor investeringen die gedaan worden voor een kleine groep belanghebbenden. Deze kosten zijn helaas niet eenmalig, Deze grote parkeergarage bijvoorbeeld kost de inwoners van Katwijk de komende 50 jaar â‚Ź 350.000,- per jaar, deze kosten worden niet door de opbrengst parkeergeld gedekt. Het afzanden moet ook iedere keer weer worden gedaan omdat de natuur dit afzanden weer te niet doet. Om maar te zwijgen over wat de nieuwe bibliotheek per jaar de belastingbetaler gaat kosten. Al deze uitgaven staan in schril contrast met wat er in de kern Rijnsburg wordt uit gegeven. Een paar

miljoen voor een gemeenschapshuis dat is alles. Een voorbeeld: in de hele gemeente Katwijk komen er nieuwe bewegwijzering naar toeristische bezienswaardigheden. Alleen niet in Rijnsburg, dit terwijl we de oudste en de meest belangrijke historische monumenten van Katwijk in onze kern hebben. nl. de toren van de abdij, het Spinozahuisje en het mausoleum van de graven van Holland en het museum. Deze krijgen van de gemeente Katwijk geen verwijzing omdat deze monumenten te weinig bezoekers zouden trekken. Ook wat betreft het onderhoud rondom deze historische monumenten laat de gemeente Katwijk steken vallen. Je schaamt je als Rijnsburger als toeristen je iets vragen over het standbeeld van Floris de Vijfde en over het mausoleum. Het gebied rondom deze monumenten ziet er niet uit, verwaarloost groen, vuile bestrating en een afdekplaat van de graftombe die nodig opgeknapt moet worden. Ook de verlichting op de toren is al jaren kapot en heeft na veel vragen nog steeds niet tot verandering en reparatie geleid. Het onderhoudsniveau voor de boulevard en Katwijk centrum is vanwege de toeristen zeer hoog. Maar tussen zeer hoog in Katwijk en niets doen in Rijnsburg zit een zeer groot verschil. Maar als de mening van de gemeente dezelfde is, zoals die van een CDA raadslid, die het in een commissievergadering zo verwoorde“Rijnsburg wat moeten we daar nou mee� kunnen we in Rijnsburg zeker tot na de nieuwe verkiezingen op verbeteringen wachten. C.P.Noort Brouwerstraat, Rijnsburg.

KOK kinderopvang start ook in Rijnsburg met buitenschoolse opvang Na de zomervakantie kunnen de kinderen in Rijnsburg voor buitenschoolse opvang terecht op obs De Dubbelburg in Rijnsburg. KOK kinderopvang start bij voldoende aanmeldingen per 16 augustus met ĂŠĂŠn groep. Hier kunnen kinderen voor, tussen en na school opgevangen worden. Een prettig idee voor ouders die in Rijnsburg op zoek zijn naar buitenschoolse opvang, aangezien de huidige BSO- locatie in Rijnsburg haar deuren gaat sluiten. Door te starten met BSO wordt De Dubbelburg een integraal kindcentrum voor kinderen van twee tot twaalf jaar. Het bestaat uit

obs De Dubbelburg en een peuterspeelzaal van Stichting Peuterkring (in samenwerking met KOK kinderopvang) en een BSO. Met de komst van de BSO wordt ouders een totaalplaatje aangeboden. Onder de buitenschoolse opvang vallen diverse opvangmogelijkheden: voorschoolse-, tussenschoolse- en naschoolse opvang. Ook tijdens vakanties kunnen kinderen terecht op de BSO. Activiteiten worden op elkaar afgestemd. Er wordt een uitgebreid activiteitenprogramma aangeboden op het gebied van sport, spel, cultuur en natuur. Er is veel aandacht voor creativiteit en sport. Ook is dit

obs De Dubbelburg. (Foto: PR) voorjaar een schitterend natuurbelevingspad aangelegd, waar kinderen de natuur kunnen ontdekken. Het totale activiteitenprogramma past bij de missie van KOK kinderopvang. Kinderen moeten worden

uitgedaagd zodat ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Voor meer informatie over BSO op basisschool De Dubbelburg kunt u contact opnemen met de klantenservice van KOK kinderopvang.


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 29 MEI 2012

GRATIS PARKEREN

Op het Bosplein moet u zijn! Voordeeltas € 10,-

Woensdag kinderknipdag 00

50

0 t/m 4 jaar 12. 5 t/m 8 jaar 13.

00

9 t/m 12 jaar 15.

Salon ”Michèle”

1 brood | 6 zachte witte bollen | 3 mergpijpen 4 mini gevulde koeken | 5 eierkoeken Alleen geldig in onze nieuwe winkel op het Bosplein.

Bosplein 7 - telefoon 071 - 4014460 2224 GB Katwijk ZH

RECLAME donderdag, vrijdag, zaterdag 99 Witlof 500 gram Kom proeven: onze eigen gemaakte ADVOCAAT

AANBIEDING JUNI: De hele maand juni in de aanbieding.

0.

MILKSHAKES

Klein € 1,50 Middel € 2,00 Groot € 2,50

Bosplein 9 - Katwijk Tel: 4013485 www.bosuitjekatwijk.nl

W. de Zwijgerlaan 57 Hoornesplein 39 071 - 401 41 09

Bosplein 12 Katwijk Tel. 4012342

Vanaf heden kunnen wij direct de vergoeding van uw ziektekostenverzekering berekenen en in mindering brengen op uw faktuur. Deze service is voor u kosteloos.

De gediplomeerde audicien voor alle (ge)hoorproblemen en oplossingen. Indien gewenst komen wij bij u thuis. Bosplein 10 - Katwijk - tel. 071-4074770 Geopend: ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur

zonnebrillen en contactlenzen

Bosplein 8 - Katwijk - tel. 071-4074522 Geopend: di. t/m vr. 10.00-18.00 uur za. 10.00-16.00 uur

Voor een perfecte bouw van uw

OPEN HAARD of SCHOUW

www.marblestyle.nl Parallelboulevard 178 Noordwijk 071-3620758

AUTOBEDRIJF

G. DOL

Suzuki SX4, ’06............................................................................... € 9.250,2x Mitsubishi Colt CZ3, 35.000 km, airco, ’08 ............. € 4.950,- / € 7.950,Toyota Yaris, 28.000 km, ‘06.......................................................... € 7.950,2x VW Polo 1.2, 58.000 km, airco, ’04 ........................ € 5.950,- / € 7.950,Renault Scenic, airco, ’04 ............................................................... € 5.950,2x Toyota Aygo, ’06. .............................................. v.a. € 5.950,- / € 6.950,3x Citroën C3, 50.000 km, airco, ’05 .................... v.a. € 4.950,- / € 6.950,3x Citroën C2, 77.000 km, ’06 ............................... v.a. € 4.950,- / € 6.950,3x Peugeot 307 SW, 72.000 km, ’05, automaat ......... € 4.950,- / € 6.950,2x Opel Zafira 1.8, airco, 90.000 km, ’01, ’05 ............. € 3.450,- / € 5.950,2x Audi A3, ‘00, leer, zwart .......................................... € 4.950,- / € 5.950,Nissan Micra 1.2S, airco, ’05 .......................................................... € 4.950,Fiat Punto ELX, 50.000 km, ’04...................................................... € 4.950,3x Ford Ka, ’00/’03/’04 ................................................. € 1.500,- / € 3.950,Ford Fusion 1.3, ’03 ........................................................................ € 3.950,Renault Twingo, bj. ’04 ................................................................... € 3.950,2x BMW 316 station, ’98/’00.................................. v.a. € 1.950,- / € 2.950,3x Citroën Xsara Picasso ....................................................... v.a. € 1.500,30x div. inruilers .......................................................................v.a. € 500,AUTOMATEN Toyota Auris, automaat, 30.000 km, ’08 ........................................€ 13.950,Citroën C3 automaat 2005 ............................................................. € 6.950,Kia Carens, ’04 ............................................................................... € 4.950,Toyota Starlet, automaat, 55.000 km ............................................ € 2.950,Citroën Saxo, automaat .................................................................. € 1.950,CABRIOLET 3x VW Golf Cabriolet automaat .................................... € 3.950,- / € 4.950,BESTELWAGENS 3x VW Transporter 2.5 TDi, lang, ’04 (ex. btw).............................. € 8.950,3x Citroën Jumper 28JTD hoog/lang ‘04 ..................... € 4.950,- / € 6.950,Opel Vivaro, ’04 .............................................................................. € 5.950,2x VW Caddy, Diesel SDi / TDI, ’98/’99, ’04/’05 .........................€ 1.450,- / € 2.950,- / € 5.900,2x Renault Trafic, automaat, ’03/’06........................................ v.a. € 5.250,3x Renault Kangoo diesel, ’05/’06 ..............€ 1.450,- / € 2.450,- / € 3.950,-

50/50 DEAL financiering mogelijk

WWW.GDOL.NL

Rijnsburgerweg 48 - Voorhout - Tel. 0252-211849

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832 Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Op afspraak kan aan huis getaxeerd worden. WWW.ONDERDEBOOMPJES.NL

Koningin Julianalaan 3 - Postbus 589 - 2220 AN Katwijk ZH Telefoon: 071 - 4065000 - Telefax: 071 - 4065065 E-mail: info@katwijk.nl - Website: www.katwijk.nl

Bekendmakingen gemeente Katwijk Bestemmingsplannen Beroep Tegen onderstaande besluiten kan beroep worden ingesteld door: - belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt en - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt. Tegen de aangebrachte wijzigingen kunnen belanghebbenden beroep instellen. Ontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Valkenburgseweg/’t Ambacht/Katwijkerbroek. Het ontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Valkenburgseweg/’t Ambacht/Katwijkerbroek ligt met ingang van 25 mei 2012 gedurende een termijn van zes weken ter inzage (zie betreffende kolom) op het gemeentehuis. Het digitale bestemmingsplan is verbeeld op www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0537.bpKATbedrijventrn-on01 . Binnen de genoemde termijn is het ontwerpbestemmingsplan beschikbaar gesteld op http://ruimtelijkeplannen.katwijk.nl/roktw/NL.IMRO.0537.bpKATbedrijventrn-on01 Gedurende deze termijn kan een ieder zijn zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of mondeling indienen bij de raad. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig, bij voorkeur een week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer 071 406 5146. Gebied Het plangebied van het bestemmings-plan Bedrijventerrein Valkenburgseweg/ ’t Ambacht/ Katwijkerbroek wordt aan de noordzijde begrensd door Sandtlaan, Gerberastraat, Ranonkelstraat en Violierstraat. Het plangebied wordt aan de zuidzijde door de Meanderlaan en Joghtlaan begrensd en aan de westzijde door de N206. Aan de oostzijde is de grens de Oude Rijn en het Additioneel kanaal.

Omschrijving Directe aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan vormt de verouderde status van de geldende bestemmings-plannen in combinatie met de eisen die in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) worden gesteld aan de ‘houdbaarheid’ van bestemmings-plannen.

Inzage termijn 25 mei tot en met 5 juli 2012

Tevens inkoop van (sloop) goud tegen directe contante betaling!

! s i u h k l e n i s i Thu N HUIS

E P O : G A D R E AT

Pieter Ku

ijt & Ma

rjanne de

Wolff-Buis

Z

Jaguar XJ Datum deel I: Kilometerstand: Brandstof: Transmissie: Accessoires:

26-3-2004 194.141 km Benzine Automaat

Prijs: €

4.2 S/C SV8 Garantie: Rijklaar maken: Kenteken:

6 maanden Bovag € 750,84-NX-TK

22.500,-

ABS, Airbag(s), Airco, Alarm, Audio, Centr. deurvergrendeling, Cruise control, Elec. verstelbare stoelen, Elektrische ramen, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Middenarmsteun, Navigatie systeem, Park Distance Control, Schuif / Kanteldak, Start onderbreking, Stuurbekrachtiging, Traction control, Verwarmde spiegel(s), Verwarmde voorstoel(en), Warmtewerend glas, Alarmsysteem SCM goedgekeurd, Audio Stuurbediening, Automatic climate control, Automatisch inschakelende koplampen, Boardcomputer, Brakeassist, Centrale deurvergrendeling afstandbediend, Diepteverstelling stuur, Dimmende binnenspiegel, Dimmende buitenspiegel, Elektrische stuurverstelling, In hoogte verstelbaar stuur, Inklapbare spiegels, Interval ruitenwisser, Leer bekleed stuur, Meegespoten spiegels, Metallic lak, Mistlampen voor, Op afstand te openen bagageklep, Regen sensor, Stabiliteitsregeling, Xenon koplampen, Zij-airbags voor

Financiering per maand vanaf € 265,BTW-auto: Ja Gewicht: 1634 Kg 294 kw (400 PK) Gerekend met een aanbetaling van EUR 10.000,- . Vraag onze adviseur naar de brochure waarin de voorwaarden en actuele rentetarieven zijn vermeld. De financieringsmogelijkheden worden u onder voorbehoud van Kredietacceptatie aangeboden. Alle kredietaanvragen worden door de betreffende kredietmaatschappij getoetst bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) te Tiel.

De Bloem - Verdeelstraat OPEN HUIS: ZATERDAG 2 JUNI 2012 VAN 11:00 - 13:00 UUR! - NOG 5 WONINGEN TE KOOP! Bezoek nu onze modelwoning! De woningen bestaan uit drie woonlagen en luxe uitstraling. Karakteristiek voor alle woningen zijn de drie grote slaapkamers en de badkamer met ligbad, aparte douche, dubbele wastafel en tweede toilet. Met name de zolderverdieping is adembenemend! De woningen worden verkocht zonder bouwrente, vrij op naam en kunnen direct worden opgeleverd! UNIEK is het exclusieve gebruik van het zwembad, sauna en fitness in het te realiseren Wellness-Center.

Koopsom v.a.€ 352.000,- v.o.n. Bedrijvenpark Foreparkpark, Neckar 1 2491 BE DEN HAAG Verkoop@blankespoor-jaguar.nl Tel: 070-3575717 Fax: 070-3575719

welkom@deraadmakelaars.nl www.deraadmakelaars.nl

071 - 405 15 00


l i i e m a F

DINSDAG 29 MEI 2012

Katwijk Speciaal

AANLEVEREN

BERICHTEN

FAMILIEBERICHTEN

CORNELIS VERDOES D. Verdoes A. Verdoes-van Duivenbode † M. Noort-Verdoes † M. Noort † A. Verdoes † J. Verdoes † L. Verdoes W. Verdoes-van Duijn † J. Varkevisser-Verdoes C. Varkevisser C. Haasnoot-Verdoes W. Haasnoot D. Verdoes D. Verdoes-van Dijk M. Remmelzwaal-Verdoes † H. Remmelzwaal A. Verdoes Neven en Nichten

PER E-MAIL Mail de tekst naar advertentie@katwijkspeciaal. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

PER

Lieve familie, vrienden en kennissen.

ECHTGENOOT VAN W. VERDOES-DE MOOIJ

U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

POST OF AFGEVEN

U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Katwijk, mei 2012

De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets.

LIJDIA ROS-VAN DER PLAS WEDUWE VAN

WILLEM ROS

in de leeftijd van 69 jaar. Tineke en Dirk Marleen en Frans Gilles en Liesbeth (in liefdevolle herinnering) Nico en Hilda Klein- en achterkleinkinderen 26 mei 2012 Hoorneslaan 431, 2221 GC Katwijk Correspondentieadres: C.G. Hoek-Ros, Asterstraat 220, 2223 VM Katwijk

Verdrietig zijn wij om het plotseling overlijden van onze zwager en oom

CORNELIS VERDOES * 08-10-1925

Kees en Jenny de Mooij Bep en Peet Dijkstra Daan en Any de Mooij Riet van Duijvenvoorde-de Mooij Neven en nichten

Mocht u geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, dan hopen wij u toch met deze aankondiging te bereiken.

Als het leven niet meer gaat, zoals je hoopt. Als veel je wordt ontnomen en je moet toelaten dat een ander je verzorgt en leven niet meer leven is. Dan komt de tijd, dat je verlangt naar rust en dat het einde is gekomen. Met veel verdriet, maar ook dankbaar voor alles wat hij in zijn leven voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat na een periode van afnemende krachten, toch nog plotseling is overleden mijn innig geliefde man, onze onvergetelijke vader en opa

DICK HEEMSKERK * 8 februari 1949

LIEVE OMA we zullen je heel erg missen. Arenda, Willem, Susanne, Sanne Martin, Evelien, Willem, Elise, Pim, Youri, Celesta, Patou, Joey Corinda, Arie, Jeffrey Sjalien, Niek, Nick, Justin, Bradley Nadine, Duco, Kate-Lynn, Roxann Katwijk, 26 mei 2012

Nu vind ik mijn lust in die haven van rust En vrees voor de stormen niet meer. De kracht van d’orkaan richt geen onheil meer aan. ‘k Ben veilig bij Jezus mijn Heer.

en de overweldigende belangstelling bij de condoleance en tijdens de begrafenis maken het voor ons heel moeilijk u allen hiervoor persoonlijk te bedanken. De vele lieve reacties en steun betuigingen zijn een grote steun voor ons bij de verwerking van dit grote verlies. Op deze wijze willen wij u hiervoor bedanken. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

in de leeftijd van 69 jaar. Marij en Kees † Jaap en Greet Ada en Arnold Tineke en Jan Gilles en Wil Neven en Nichten Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit grote verlies en hopen dat zij veel kracht en zegen van de Here mogen ontvangen om dit verlies te kunnen dragen. Katwijk, 26 mei 2012

Neem contact op met fam. de Mol

06 464 33 505

Mies Schoneveld uitvaartbegeleiding J. van der Vegtstraat 63, 2225 TR Katwijk

Betrokken Meelevend Zorgvuldig

Wij danken u voor uw persoonlijke aanwezigheid, de lieve woorden en de vele kaarten na het overlijden van onze zorgzame lieve broer, zwager en oom

MICHIEL VAN BEELEN ”Chiel”

Nieuw, opbaren in sfeervolle familiekamer 071-4018779 (24 uur bereikbaar) www.miesschoneveld.nl

Uit aller naam: familie Messemaker - van Beelen Katwijk, mei 2012

DANKBETUIGING

VERLOSKUNDIGEN-PRAKTIJK KATWIJK Cleijn Duinplein 14 2224 AX Katwijk Voor spoed en bevallingen: 06-51338742 Spreekuurdagen van maandag t/m donderdag. Telefonisch spreekuur op maandag t/m donderdag van 9.00-12.00 uur op 071-4072933 U kunt zich, zodra de test positief is, telefonisch maar ook via onze website aanmelden voor de eerste afspraak: www.verloskundigenkatwijk.nl

JAAP KULK

Ook dank aan ds. J.B. Alblas en ouderlingen van de Ichthuswijk. Dank aan dr. Moolenburgh en zijn team, tevens Marente voor de verzorging en het verplegend personeel van het Diaconessenhuis. Tevens dank aan Huig van Duijn van de begrafenisonderneming D.C. Vis en Zoon voor de persoonlijke betrokkenheid en correcte verzorging van de begrafenis. J. Kulk-Verloop Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Katwijk, mei 2012

Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging die hij heeft gekregen op de afdeling Korenbloem van Verpleeghuis de Wilbert. Verpleeghuis de Wilbert, Overrijn 7, Katwijk Correspondentieadres: D. Heemskerk-van der Plas, Hartweg 67, 2221 PV Katwijk De begrafenis heeft plaatsgevonden op dinsdag 29 mei jl. op de begraafplaats Duinrust aan de Parklaan te Katwijk.

Verdrietig om het gemis Dankbaar voor de goede herinnering Trots op wat je ons hebt gegeven Liefde die we nooit vergeten Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor alle belangstelling na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

GREET DE NIET - VAN DER PLAS De vele kaarten, telefoontjes, de prachtige bloemen en de grote belangstelling bij het condoleren en tijdens de uitvaart geven ons heel veel steun in deze moeilijke tijd. Piet de Niet Kinderen en kleinkinderen Katwijk, mei 2012

KaartenKeus.nl

Culinaire Demodag in Rijnsburg Zaterdag 2 juni kunt u tussen 11.00 en 16.00 uur van alles proeven en beleven bij Tuincentrum de Mooij in Rijnsburg. In het tuincentrum kunt u naast het complete assortiment ook verschillende producten zien en proeven van vier bedrijven uit de regio. Zo kunt u vlees proeven van de echte Weber bbq en de nieuwste technieken en ideeën zien met vlees van Keurslagerij de Mooij. Kunt u culinaire wijnen proeven van Camus wijnen met Californische wijnen en zal Kees van Delft van de Zonnetuin heerlijk dressings van Fino Fresco laten proeven voor op groente of salades.Om alles compleet te maken zal de echte bakker Den Dulk ook aanwezig zijn, waar u heerlijke producten kan proeven voor bij de koffie of Bbq of picknick. Veel producten die u kunt proeven, zijn ook die dag bij de bedrijven te koop. Dus kom zaterdag 2 juni naar Tuincentrum de Mooij en laat u verwennen en verrassen met allerlei lekkere producten. Wellicht doet u die dag ook nog ideeën op voor Vaderdag, want het Tuincentrum heeft vele cadeautips om alle vaders eens goed in het zonnetje te zetten. En let op: die dag kunt u gebruik maken van een leuke korting op accesoires bij aankoop van een BBQ. (Foto: PR)

morgen kunt u haar gerust weer een vraag stellen

geboorte-, huwelijksof gelegenheidskaart op www.KaartenKeus.nl

“Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven” Mattheüs 11 vers 28 Verdrietig om haar heengaan, maar met dankbare herinneringen aan wat zij voor ons heeft betekend, delen wij u mee, dat na een periode van afnemende krachten, de Heere op Zijn tijd tot Zich heeft genomen onze zorgzame moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

JOHANNA JANNETJE BARNHOORN-IMTHORN WEDUWE VAN

JACOB BARNHOORN

in de leeftijd van 88 jaar. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging die zij heeft gekregen op de afdeling Mimosa van Verpleeghuis de Wilbert. Katwijk, 24 mei 2012 Verpleeghuis de Wilbert Correspondentieadres: A. Barnhoorn, Jupiter 41, 2221 JP Katwijk De begrafenis heeft plaatsgevonden op woensdag 30 mei jl. op de begraafplaats Duinrust aan de Parklaan te Katwijk.

Bel de gratis KWF Kanker Infolijn 0800 - 022 66 22 Al uw persoonlijke vragen over kanker persoonlijk beantwoord

De collecties zijn ook in te zien bij Drukkerij All-in aan de Ambachtsweg 7a

iedereen verdient een morgen

in Katwijk, tel. 071 408 14 97 KaartenKeus.nl is een onderdeel van

UITVAARTONDERNEMING DC VIS & ZN

Persoonlijk en betrokken

Nan de Mooij

uitvaartbegeleiding

In samenwerking met Jacoline Imthorn

Uitvaartverzorger: Huig van Duijn

tel. 071 4074440 uitvaart@dcvis.nl

mobiel. 06 12507285 www.dcvis.nl

Thuis opbaring - Volledig verzorgde uitvaarten

TANDARTSDIENST (Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg) Weekenddienst van vrijdag 12.00 uur t/m maandag 08.00 uur. Zaterdag 2 en zondag 3 juni: Tandarts J.H. Reijnders, Prins Bernardlaan 23, Katwijk, tel. 4012412. Spreekuur van 11.30-12.00 uur. WEEKENDDIENST DIERENARTSEN Voor de weekendienstregeling bel: 071-40 129 30. APOTHEEK De apotheek in Katwijk is op werkdagen (maandag t/m vrijdag) geopend van 8.00 tot 17.30 uur. Apotheek Sloothaak in Rijnsburg is geopend op werkdagen van 8.00-18.00 uur. Avonddienst van 17.30 tot de volgende morgen 8.00 uur. Weekenddienst vrijdag 17.30 tot maandagmorgen 8.00 uur: Dienstapotheek DAB te Voorhout, Rijnsburgerweg 4c, telefoon 0252-240216.

VERLOSKUNDIGEN (ook voor poliklinische bevallingen) Verloskundigenpraktijk Katwijk: Cleijn Duinplein 14, 2224 AX Katwijk. Voor spoed en bevallingen: 06-51338742. Spreekuurdagen van maandag tot en met donderdag. Telefonisch spreekuur op maandag tot en met donderdag van 9.00-12.00 uur op 071-4072933, b.g.g. 071-5262853. U kunt zich, zodra de test positief is, telefonisch maar ook via onze website aanmelden voor de eerste afspraak: www.verloskundigenkatwijk.nl ZWAAN OSTEOPATHIE Ligusterstraat 2a, 2225 RG Katwijk, tel. 071-4074384 info@zwaanosteopathie.nl www.zwaanosteopathie.nl

COLOFON

KATWIJK SPECIAAL Oplage 16.600 www.katwijkspeciaal.nl

Ambachtsweg 7a Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 - fax (071) 403 23 25 Redactie Melanie Thijm tel (071) 402 29 01 - fax (071) 403 23 25 Gsm: 06 41 51 79 75 e-mail: redactie@katwijkspeciaal.nl Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 11.00 uur, nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties Contactgegevens Binnendienst Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Katwijk Speciaal Sluitingstijd advertenties vrijdag 11.00 uur Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. De Katwijk Speciaal wordt gratis huis-aan-huis bezorgd en is daarnaast verkrijgbaar bij: Van den Berg * Callao * Digros * Het Valutahuis * Calando * Albert Heijn (Hoornesplein+Scheepmakersstraat)

Betrokkenheid en persoonlijke aandacht Kantoor: Hartweg 33, 2221 PV Katwijk Dag en nacht bereikbaar

Dokterspost van de DoktersDienst Duin- en Bollenstreek Gebouw BNS, Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout Parkeren bij Raet

Uitgave van

Bestel snel en eenvoudig online uw

* door de week van 17.00 ‘s middags tot 8.00 uur de volgende dag * in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur * op feestdagen van 17.00 de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

Vanaf 1 januari 2006 heeft LLOYDS Apotheek Katwijk aan de Rijn elke week (uitgezonderd feestdagen) op donderdag koopavond tot 20.00 uur. LLOYDS Apotheek de Jong is gesloten.

† 24 mei 2012

Dicky Heemskerk-van der Plas Sandra en Martijn Esmee, Rosanne Dennis en Els Lara, Ilse

0252-240212

Zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur is geopend: De Katwijkse Apotheek, Princestraat 3, tel. 4012755 en van 09.00-13.00 uur Apotheek Rijnsoever, Hoornesplein 111-113, tel. 4026457, Apotheek Sloothaak zaterdags van 09.00-14.00 uur.

zeggen wij u hartelijk dank.

Bedroefd om haar heengaan, maar met een dankbare herinnering, geven wij u kennis dat de Here tot Zich heeft genomen onze schoonzus

LIJDIA ROS-VAN DER PLAS

Heeft u hem gezien?

’Met aandacht voor details’

Katwijk, mei 2012

Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven, die wij zowel persoonlijk als schriftelijk mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, vader en opa

Katwijk, mei 2012

We missen hem heel erg!

JANNETJE VALK - HAASNOOT

† 22-05-2012

Er is gelegenheid tot condoleren op woensdag 30 mei van 19.00 tot 20.00 uur in Kerkelijk Centrum Het Anker, Voorstraat 74 te Katwijk. De afscheidsdienst zal gehouden worden op donderdag 31 mei om 10.30 uur in Kerkelijk Centrum Het Anker. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden omstreeks 11.45 uur op de algemene begraafplaats Duinrust aan de Parklaan te Katwijk. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in Kerkelijk Centrum Het Anker.

Uw medeleven voor en na het overlijden van onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

DANKBETUIGING

Diep ontroerd door de moed en de kracht waarmee zij tot het laatst heeft gevochten om bij ons te blijven, hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve moeder en onvergetelijke oma

VERMIST Bink

DANKBETUIGING

Onverwachts thuisgehaald. Onze broer, zwager en oom

Dag en nacht bereikbaar Tel. 06-12091112 of 071-4012528

Voorstraat 96a, 2225 ET Katwijk aan Zee E-mail: info@theovanderplas.nl www.theovanderplas.nl

Samen met u zoeken naar een persoonlijke invulling van het afscheid. Dag en nacht bereikbaar 071 - 4018970 / 06 - 571 445 54 Marinus Poststraat 17, 2235 XA Valkenburg

www.nandemooij.nl

Bezorgklachten Uitgeverij Verhagen, tel. 071-4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 29 MEI 2012

Dagaanbiedingen

Vleeswarenaanbieding Onderriblappen 500 gram

5,15

100 gram

Runderrollade

0,98

1,

15

100 gram

Wijncervelaat Ananaspaté

1,

64m2 RUIMTE. VAN DER KROFT & Nwh. met over- VAN DER LANS OFFICE headdeur. Tel. 0252-372660. MANAGEMENT verzorgt op flexibele basis het secreVAKANTIESLANK en tariaat voor bestuurders, energiek! Gratis begelei- commissarissen, bedrijven, ding! Tel. 071-5651088. adviseurs. Huis met het SNIJDERS BESTRA- Blauwe Dak Wassenaar, TINGEN voor het aanbren- 070-5119001, www.officegen van alle soorten bestra- managers.nl, info@officetingen. Vakkundig en met managers.nl aandacht aangebracht. GARAGEBOXEN in *bestaande bestrating her- Oegstgeest en Leiden. leggen *van terras-parkeer- Huurprijs v.a. € 110,-. plaats *machinale bestrating Inlichtingen: 06-20773480. *grondwerkzaamheden. Voor particulieren en bedrij- SCHILDEREN, stucadoven. Bel voor een gratis ren, tegelen, laminaat, loodprijsopgaaf: 0174-213809, gieter. Tel. 06-19110519. www.danielsnijders.nl Moet uw huis SNEL DANIEL SNIJDERS BEZEMSCHOON opgeleSTRATENMAKERS voor verd worden? Bel dan 070het aanbrengen van alle 5118889 / 06-20754889. soorten bestratingen. Bel Ook kopen wij schilderijen, voor vrijblijvende prijsop- porselein, goud, zilver en gave: 0174-213809, info@ kristal. danielsnijders.nl GEVELRESTAURAAangeb.: HUISH. HULP TIE? Uithakken (slijpen) + lichte tuinwerkz. ref. + voegen - reinigen - impregdipl. aanw. Anna, 071- neren - knipvoegen - met3014616 / 06-30338577 / selwerk - schoorstenen. annave@telfort.nl. (di. + Gratis advies en prijsopgave wo.) 06-20897322.

• •

Slavinken 5 halen

4 betalen!

Di Verse worst 500 gram Wo

Gehakt 1 kilo 500 gram

400 gram

1 x pepersteak

3,15

1 x sjashlick

5,15

1 x lamskotelet

3,50

Do Speklappen

2,05

100 gram

T.H.: •Centrum

Ma

1,58

150 gram

05

2 x saté de luxe

1,80

150 gram

Kipspies

Schnitzel 100 gram

Duitse biefs tuk

BBQ De Luxe

1 x sparerib

samen ar: voor ma

shoarmavlees

9,75

+

2,60

4 broodjes

• Gepens. docent GEEFT • T.K.: Kia Ceed 2.0 • ER EVEN LEKKER • T.H.: In Wijckel/Friesland • Ik ben op zoek naar huisLES FRANS bij u thuis. Exclusiv met alle denkbare TUSSEN UIT? Kijk dan op Camping ‘t Hop hebben houdelijk werk. Ik ben een Alle niveaus. Ook in groepen 4 à 5. Aparte locatie. € 10,- p.u. meer pers. gereduc. tarief. Tel. 06-13025240.

WESPEN, PLAAGDIEREN, dienstverlening. Tel. 06-54948365 / 070-5115927. vofroessinghvaniterson.com T.H. GARAGE aan de •Heemraadlaan te Leiderdorp. Tel. 071-5411324.

opties incl 3 jr fabrieks garantie Slechts 40.000 km. nieuwstaat prijs € 13500 nu voor € 11.950,-. Tel 06 19705618.

eens op onze site www. swanverhuur.nl! Wij verhuren onze gezellige oldtimer CAMPER voor een betaalbare prijs! Op de site staan de prijzen, beschikbaarheid GITAAR-, VIOOLLES? en de foto’s. Voor vragen De Music Affair heeft weer mail naar jolanda@swan plaats voor enkele leerlin- beheer.nl. gen. Duolessen € 10,-, privéles € 15,-. Tel. 071MCM PARKETVLOE4022281 / 06-45659157. REN - schuurservice. Info. 06-20401577.

wij een gezellig & knus CHALET. Volledig ingericht, zelfs voorzien van handdoeken & linnengoed, u kunt er zo in. Kijk op onze site www.swanverhuur.nl voor de prijzen, beschikbaarheid en foto’s. Voor een speciale aanbieding mail naar jolanda@swanbeheer.nl.

betrouwbare vrouw met veel ervaring in huishoudelijk werk ref. aanwezig liefst in Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg bel. 0619534389

IK ZOEK WERK in de horeca als afwasser en schoonmaak. Tel. 06-81111359.

• •

ZONWERING

STRATENMAKER voor uw tuin of oprit. Ruim 30 jaar ervaring. Leveren van alle materialen. Schuttingen. Ook voor kleine reparaties en afvoer. Tegen scherpe prijzen. Tel. 06-20897322.

e Nieuw ! locatie

ZANGLES. Ferrie Moene. Privé en opties voor koren en muz. projecten. Tel. 071-4081744.

Kies een wereldopleiding bij het STC !

SNUFFELMARKT ROELOFARENDSVEEN

Zaterdag 2 en zondag 3 juni 10.00 - 16.00 uur

De Lasso 24, 2371 GX

Roelofarendsveen volgende markten 9 (met Fancy Fair) en 10 juni info/reservering 071-3312067 www.snuffelmarkt.nu SBStext pag. 637

Adenta tandprothese Specialist gen

rzekerin

Alle ve

INFOMIDDAG 6 JUNI

RIJNSBURG Christinalaan 26

WOENSDAG

13.00-16.00 UUR

Zeevisvaart Zeevaart

t/BUVVSHFUSPVXF LVOTUHFCJUUFO t,VOTUHFCJUSFQBSBUJFT

avontuurlijk baan in de zeevaart of zeevisvaart? koopvaardij- of visserij officier ? Start je carrière met een MBO-opleiding van het STC op onze nieuwe locatie

Op zoek naar een

Klaar terwijl u wacht!

Straks aan de slag als

Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

in Katwijk aan Zee. locatie: Zuidstraat 135 A, Katwijk aan Zee

vraagprijs € 498.000,- k.k.

Bijzonder ruim geschakeld hoeklandhuis (Hans van Egmond) met inpandige garage en fraai onder architectuur aangelegde voor- en achtertuin. Gelegen in de vriendelijke en rustige woonwijk Sinte Barbara’s Tuin, in de directe nabijheid van een brede school en het centrum van Rijnsburg. Bouwjaar 1991, perceelopp. 266m2, woonopp. 180m2, inhoud 560m3. Goed onderhouden moderne woning met open haard, sauna, vier slaapkamers (5e mogelijk) en twee badkamers, op een uitstekende locatie. Parkeergelegenheid op eigen terrein en ruim voldoende parkeermogelijkheden op de openbare weg. Oplevering in overleg.

K I J K V O O R A L O N Z E W E R E L D O P L E I D I N G E N O P W W W. W E R E L D O P L E I D I N G . N L

www.tandenwinkel.com

KOM OOK!

Zaterdag 2 juni

Culinaire dag

Bij aankoop van een BBQ

20% KORTING* op accessoires!

van 11.00 - 16.00 uur

*Alleen geldig op zaterdag 2 juni

Druk- en/of zetfouten voorbehouden!

Panklaartip!!

Annastraat 18 - Katwijk aan Zee - Tel. 071-4012271 - www.slagerijvanderplas.nl

Met proeverijen van:

Weber BBQ met Keurslagerij de Mooij | Den Dulk Echte bakker Camus wijnen | Zonnetuin Kees van Delft

Noordwijkerweg 36 Rijnsburg Tel. 071 408 09 59 www.tuincentrumdemooij.nl


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 29 MEI 2012

Opening expositie ‘Zomer in Overduin’ Op dinsdag 22 mei is de expositie “Zomer in Overduinâ€? van KunstenaarsCollectief KuCo op bijzondere wijze geopend. Nadat de zaal was volgestroomd met geĂŻnteresseerden, werd de expositie opgeluisterd door gedichten, een verhaal en zang. Op de tentoonstelling worden diverse kunstvormen getoond. Natuurlijk hangen er veel schilderijen in uiteenlopende stijlen en ook een aantal prachtige foto’s. Daarnaast zijn er beelden, sierraden en zelfs bloemsierkunst van Ineke van Staalduinen te bewonderen. Bijzonder is dat van een van de wanden een kleurrijke “gedichtenmuurâ€? is gemaakt. Hierop zijn gedichten te lezen van Ton Hetebrij, Ferrie Moene en Sonja Hartog. Zij werkten ook mee aan de feestelijke opening. Ton verraste de aanwezigen met een zomers verhaal dat zich niet in Katwijk, maar in het verre Rusland afspeelde. Zijn verhaal gaf de aanwezigen veel te denken. Door een van hen werd opgemerkt dat je naar aanleiding van zijn verhaal zou kunnen concluderen dat het zomerseizoen niet altijd geluk brengt. Hierop werd meteen gereageerd met de mededeling dat de expositie van KuCo in ieder geval wel vrolijkheid bracht in Overduin.

Gedichten Ook werden er een aantal gedichten voorgedragen. Het gedicht ‘Dag

Mam’ van Sonja Hartog was voor veel aanwezigen heel herkenbaar. Onder begeleiding van dichter en zanger Ferrie Moene en met muzikale begeleiding door pianiste Conny van der Werf, werd er als afsluiting van de bijeenkomst uit volle borst door de aanwezigen meegezongen met een aantal zomerse liedjes. De expositie is tot en met donderdag 26 juli te bezichtigen tijdens bezoektijden van Topaz Overduin. Het adres van Topaz Overduin is Nachtegaallaan 5 in Katwijk. Meer informatie over KunstenaarsCollectief KuCo vindt u op www.KuCo.nl.

V TOE RIJ we l gr GAN res aag erv ev G ere en n!

Moeder Courage op het buitenterrein van het Nationaal Smalspoormuseum (Foto: Gijsje Heemskerk)

Dag mam Mam daar ben ik weer Hoe gaat het met je? Mam je weet toch nog wel wie ik ben? Wil je wat drinken? Mam neem nog een slokje Zal ik je even helpen? Mam wat is er? Moet je naar de wc? Mam je moet eventjes wachten Waar denk je nu aan? Mam het komt wel goed Nu moet ik weer weg Nee mam je kan niet mee Mam je woont hier toch je hebt je eigen kamer Mam de zuster blijft bij je Ik kom echt gauw weer terug ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ Da-ag mam (Sonja Hartog)

Di Mare speelt Moeder Courage

Oorlog breekt uit in het Nationaal Smalspoormuseum Op 31 mei breekt in het Nationaal Smalspoormuseum de tachtigjarige oorlog los. We bevinden ons in de 17e eeuw in de bittere strijd tussen de Katholieke Spanjaarden en de protestantse Hollanders. In deze strijd moet Moeder Courage en haar kinderen zien te overleven. De muziektheatervoorstelling speelt zich af op 31 mei en 1, 2 juni 2012 aanvang 20.30 uur in het buitenmuseum van het Nationaal Smalspoormuseum in Valkenburg, J.Pellenbargweg 1 naast het Valkenburgse meer en is vrij toegankelijk. Reserveren is wenselijk.

FinanciĂŤle strijd

Schilderij van Andries van Leeuwen. (Foto: PR)

Introductiecursus SmartReading bij CultuurcafĂŠ

Oorlogen zijn van alle dag en er wordt nog steeds goed aan verdiend. Alleen is het oorlogsfront in Europa verschoven naar de financiele wereld. Wat moeten we hiermee als eenvoudige burgers voor wie deze financiĂŤle malaise vaak de pet te boven gaat. En is economisch gewin wel een juiste richtlijn voor het leven? Ruilen wij ons hart niet in voor de kille klank van klinkende munten, of is het juist een mooie deal dat we de strijd op economisch gebied uitvechten in plaats van op het slagveld? De onderzoeksvraag voor Di Mare luidt dan ook ‘Wie bepaalt dat oorlog slecht is?’ Het in 1939 geschreven toneelstuk Moeder Courage gaat over een marktkoopvrouw die met haar drie kin-

deren de kost moet verdienen in een uitzichtloze oorlog. Ze voorziet de soldaten van beide partijen van kogels, eten en kleding en probeert te overleven door keihard handel te bedrijven maar ten koste van wat?

Actueel Het verhaal van Courage is zeer actueel. Steeds meer mensen moeten net als Courage een dagelijkse strijd leveren om de touwtjes aan elkaar te knopen. Morele zaken dreigen daardoor in het gedrang te komen waardoor de maatschappij steeds verder wegzakt in de ‘ikke ikke’ cultuur. Als vanouds maakt Di Mare voorstellingen voor en door inwoners van de gemeente Katwijk en met Courage wil zij samen met de Katwijkse bevolking een bijdrage te leveren aan dit vraagstuk en toeschouwers te prikkelen hierover na te denken. Na de ontwikkeling van eigen werk (Bataafse Lente, Dossier No-Ach, Hypocrisis) speelt Di Mare dit keer de wereldklassieker ‘Moeder Courage’ van de Duitse schrijver Berthold Brecht (1898-1956). Om de voorstelling ook voor de hedendaagse jeugd toegankelijk te maken is er een speciale vertaling en bewerking gemaakt. Voor scholieren zal een speciale voorstelling worden gegeven met inleiding door regisseur en spelers. Meer info en de mogelijkheid tot reserveren vindt u op www.stichtingdimare.nl in de linker kolom.

10e Night of the Bands in Scum Op vrijdag 1 juni spelen de bands van de muziekschool Katwijk tijdens de Night of the Bands in Scum. Het is de 10e keer dat deze avond wordt georganiseerd: alle reden om er wat speciaals van te maken. Onder andere met een jury die de beste act gaat kiezen. Dat wordt dus niet alleen feest, maar ook spannend! De Night of the Bands zijn er om een serieus podium te bieden voor aanstormend muziektalent. Inmiddels hebben al veel jonge bands hun debuut in Scum gemaakt en de meeste keren ook regelmatig terug. En eigenlijk is het elke keer feest: goede muziek, veel energie en een prima sfeer. Dit keer wordt het extra party-time!

De bands

Woensdagavond 6 juni geeft Paul van der Velde, ontwikkelaar en trainer van SmartReading een introductiecursus SmartReading in Het CultuurcafĂŠ. SmartReading is een bijzondere manier van lezen. Het is niet alleen slim lezen, het is ook ontzettend snel lezen en dat gebeurt op een totaal andere manier dan we over het algemeen gewend zijn. Deze manier van lezen levert grote voordelen op bij het leren. Een roman kun je natuurlijk nog lekker langzaam blijven lezen. Met SmartReading leert men niet alleen sneller en doelgerichter lezen, men leert ook makkelijker onthouden en creatiever denken. SmartReading werd in 1991 ontwikkeld en is Europees gepatenteerd. Paul van der Velde, auteur van ‘SmartReading, lees een boek per uur’ zal tijdens deze introductiecursus ingaan op de principes van deze unieke methode. Niet alleen zal hij inzichten geven, maar er zal ook worden geoefend, zodat men zelf kan ervaren dat het werkt. De cursus vindt plaats in Het CultuurcafĂŠ, Vuurtorenplein 6-10, Noordwijk, woensdagavond 6 juni, aanvang 20.00 uur. Inschrijven via info@hetcultuurcafe.nl of 071-3613073 (â‚Ź 30,- incl. boek ‘SmartReading’ en koffie/thee)

Gratis informatieavond over angst GGZ Duin- en Bollenstreek houdt op dinsdagavond 5 juni een gratis informatieavond over angst. De bijeenkomst vindt plaats in de vestiging in Katwijk (Schimmelpenninckstraat 10) en duurt van 19.00 tot 21.00 uur. Angst is een emotie die we allemaal kennen. Iedereen is wel eens bang in een moeilijke situatie. Soms kan angst zo gaan overheersen dat u er dagelijks hinder van ondervindt. Waarom u zou kunnen komen? U weet, daar hoef ik niet bang voor te zijn, maar u bent het toch, u tobt te veel, of uw partner is tien minuten te laat thuis en u raakt in paniek. Of misschien kent u an-

dere angsten: U voelt zich in gezelschap niet op uw gemak omdat u denkt dat iedereen op u let, bent bang voor het oordeel van anderen, of U denkt altijd dat anderen beter zijn dan u. Overwin deze angsten en kom naar onze voorlichtingsavond. Medewerkers van GGZ Duin- en Bollenstreek leggen u uit waar angsten vandaan komen en wat u eraan kunt doen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling preventie van GGZ Duin- en Bollenstreek via telefoonnummer 0252-24 3400 of preventie@ggzduinenbollenstreek.nl.

Tijdens de 10e Night of the Bands zullen 6 bands strijden om de gunst van de jury en het publiek. In willekeurige volgorde zijn dat: No Resistance: een kwartet jonge honden die nu anderhalf jaar bij elkaar zijn en een stormachtige ontwikkeling doormaken, The Microwaves: in maart debuteerde deze nieuwe soul/ funk band tijdens een jamsessie in The Box en nu al in Scum, The Red Leaves: spelen al jaren feestelijk alles wat los en vast zit, de laatste tijd vooral eigen werk, Hulldown: ook al wat langer bezig en ook met origineel repertoire, maar dan van het stevigere soort, Lekker Fris!: funky, jazzy, groovy tunes mĂŠt blazers, Queen Tribute Band: speciaal voor deze avond samengestelde formatie die een eerbetoon geeft aan ĂŠĂŠn van de beste rockgroepen uit de popgeschiedenis.

De jury Zoals altijd staat het plezier van het spelen voorop, maar tijdens dit jubileum komt daar nog wat extra’s bij: een band-contest! Een deskundige jury gaat de bands beoordelen op muzikaliteit, originaliteit, po-

stichting di mare speelt bertolt brecht

MOEDER Wie bepaalt dat oorlog slecht is

COURAGE 31

mei 1 en 2 juni 2012

Nationaal Smalspoormuseum Valkenburg Vrij toegang reserveren via www.stichtingdimare.nl

Bruisend straatfestival in Noordwijkerduin Op zaterdag 9 juni staat de wijk Noordwijkerduin bol van de feestelijke activiteiten. Dan vindt voor de vijfde keer het BerghTop straatfestival plaats op het terrein van ’s Heeren Loo. Van 12.00 tot 20.00 uur staat Noordwijkerduin in het teken van muziek, theater en de ontmoeting tussen cliÍnten van ’s Heeren Loo en bewoners van Noordwijk. Het wordt een dag met optredens van bands, een harmonieoptreden van liefst 100 personen, mobiele muzikanten, straattheater, kermisattracties en kinderactiviteiten. Er zijn twee grote terrassen waar lekkere oliebollen, snacks, frites en

diumpresentatie enzovoort. Deze jury bestaat uit Mary Prado (zangeres Driftkickers), Bert de Geus (eigenaar The Box Studio’s), Arno van den Berg (coĂśrdinator Factor W) en Leen van Velzen (Noordzee Zomerfestival). Zij zullen tussen de acts door alvast wat commentaar geven en aan het eind van de avond maken ze bekend welke band ze het best naar voren vonden komen. Die band wint een optreden op het Noordzee Zomerfestival op 6 augustus! Maar ‌. het publiek mag ook een prijs weggeven! Via de zogenaamde ‘applausmeter’ bepaalt het publiek welke band zij het beste vonden. Deze band wint een dagdeel gratis repeteren in The Box Studio’s! Om het eerlijk en spannend te houden, wordt aan het begin van de avond geloot om de volgorde van spelen. En om het publiek niet in stilte te laten wachten op de aftrap zullen de Jazzkats zorgen voor swingende inloopmuziek. Uiteraard zal de winnende band de avond afsluiten met een spetterende toegift. Kortom: het wordt een avond die je niet loslaat! De Night of the Bands begint om 19.30 uur. Scum is te vinden op de Noordduinseweg 3. De avond is voor iedereen toegankelijk en de toegang is gratis. www. muziekschoolkatwijk.nl.

Collectanten gezocht! %F%JFSFOCFTDIFSNJOHLPNUPQ WPPSWFSHFUFOEJFSFO0PLJOVX SFHJP)FMQNFFFONFMEVBBOBMT DPMMFDUBOUWPPSEFKBBSMJKLTF DPMMFDUFXFFLSPOEPLUPCFS (BOBBSXXXEJFSFOCFTDIFSNJOHOM DPMMFDUFPGCFM 

drankjes te krijgen zijn. Het is een dag vol plezier voor jong en oud, voor (toekomstige) bewoners van de wijk en voor iedereen uit Noordwijk en omstreken. Vanaf 18.00 uur is de eerste voetbalwedstrijd van Nederland op een groot scherm te zien in ‘Het Kruispunt’ op het festivalterrein.

Factor Welzijn Bijzonder is de samenwerking met Factor Welzijn uit Katwijk. Deze stichting houdt zich o.a. bezig met jongerenwerk. Het cultureel kinder- en jongerenfestival ‘Veld van de Verbeelding’ van Factor Welzijn heeft een prominente plek in de programmering op BerghTop.

Een bijzonder weekend

BerghTop vindt plaats tijdens het jaarlijkse Prokkelweekend. Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. Tevens is het straatfestival de afsluiter van het Zomerwijkfeest, dat ook op donderdag 7 en vrijdag 8 juni plaatsvindt. Dit feest is mede mogelijk gemaakt door Multirent Katwijk, de Nederlandsche Bank en coĂśperatiefonds Rabobank Katwijk.

Locatie Iedereen is vanaf 12.00 uur welkom op het terrein van ’s Heeren Loo aan de Zwarteweg 20 in Noordwijk. Het straatfestival vindt plaats op de Pianolaan. Het programma is te vinden op www.berghtop.nl.

Carla druk bezig met de kostuums. Man Bert helpt waar maar nodig. (Foto: Gerlinde Vliegenthart)

DC-Dance Awards in TriPodia Dansstudio DC-Dance opende anderhalf jaar geleden haar deuren. Sindsdien trainen er dagelijks honderden leden van verschillende leeftijden en niveaus. Nu is het tijd om te laten zien wat ze kunnen, en wel tijdens de DCDance Awards 2012 in TriPodia. Door Gerlinde Vliegenthart Carla van Duijvenbode (de C in DC) begraaft zich al weken in de rollen glitterstof, tule en plakstenen. Ze maakt, samen met een aantal toegewijde moeders, voor bijna elke deelnemer aan de voorstelling een passend kostuum. Druk, veel, ja. Maar immer met die gastvrije glimlach. Ze heeft veel zin in de voorstelling,

waar zij, Dion Hoppenbrouwer (de D in DC) en de docenten al weken mee bezig zijn.

Uitbundige kostuums “Ik merk dat de mensen die een entreebewijs komen kopen voor de voorstelling geen idee hebben van wat ze kunnen verwachten�, vertelt Carla. “Is het een schooluitvoering? Net zoiets als het demoteam tijdens de open dagen van de dansstudio? Maar nee!� De voorstelling heeft als thema DC-Dance Awards, dat als een rode draad door de verschillende acts loopt. Iedere groep vult dit op z’n eigen wijze in. De voorstelling zal een lust voor het oog zijn, compleet met uitbundige kostuums, styling en visagie. Logisch dan de bezoekers niet weten wat ze kunnen

verwachten... Want zo vaak komt een evenement als dit niet voorbij in TriPodia. Maar niet als het aan DC ligt. Zij zijn vastbesloten om er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken. “Ik verbaas me ook nog steeds over het talent dat hier rondloopt. De professionaliteit van de docenten en de manier van werken slaat over op de leerlingen. De podiumervaring die de kinderen door deze voorstelling opdoen draagt bij aan hun zelfvertrouwen, je zĂ­et ze groeien. Dus hoe mooi zou het zijn wanneer de zaal helemaal vol zit!â€? DC-Dance Awards 2012, 30 juni, TriPodia. Entreekaarten voor leden en niet-leden: 12,50 euro, verkrijgbaar bij DC-Dance. Aanvang voorstellingen: 12.00 uur, 15.30 uur en 19.30 uur.


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 29 MEI 2012

Autocentrum van Egmond specialist in: Showroom: Langevaart 1a , Werkplaats: Noordeinde 12 Rijnsburg Tel. 071-4022911

OCCASION VAN DE WEEK: VW GOLF III CABRIO Bouwjaar 2000 met Elektrische kap!

Verkoopteam

Ook het adres voor uw bedrijfswagen VW Transporter TDI lange wielbasis Bouwjaar 2007, in zeer nette staat!!

Een kleine greep uit ruim 50 auto’s: AUDI A6 3.2 FSI aut. 2008 VW Golf VI 1.4 TSI 2010 VW Golf VI 1.4 2011 VW Golf Plus FSI 2007 VW Touran 7 pers. 2006 VW Polo 1.4 16V 2008 VW Polo 1.4 16V 2010 VW Passat 1.6 2003 VW Fox 1.2 2006

€ € € € € € € € €

27.950,18.950,18.500,12.950,12.500,10.500,13.950,6.950,5.950,-

VW Polo bluemotion VW Bora 1.6 16V VW Polo 1.4 VW Polo 1.2 VW Polo 1.4 16V VW Golf IV 16V Mits. Space Star 1.3 Seat Arosa 1.4 Peugeot 206 1.6

2010 2003 2005 2002 2001 1999 2002 2003 2000

€ 13.950,€ 5.500,€ 5.950,€ 4.500,€ 2.950,€ 4.250,€ 3.950,€ 4.500,€ 3.950,-

15 x VW Golf op voorraad vanaf € 1.500,-

Of kijk voor alle auto’s op:

www.acvanegmond.nl

ANBO, afd. Katwijk Verkoop van belbusboekjes in de Zwanenburg elke morgen. Iedere dag koffie drinken kosten € 0,75. Rijbewijskeuring Dr. R. Cadiek 0610444535 Inlichtingen W.M.O. op de website www.anbo.nl/katwijkaanzee/ Als u lid wordt van de ANBO krijgt

Marnixmeiden winnen Schoolhockeytoernooi 2012 Op vrijdag 18 mei 2012 is onder leiding van Patricia Stotijn het Schoolhockeytoernooi gespeeld op Hockeyclub Catwyck. Door de enthousiaste teams, de vele vrijwilligers (teamcoaches, scheidsrechters, barbezetting, wedstrijdtafel), Factor Welzijn, het goede weer en de subsidie van de Gemeente Katwijk, is het weer een groot succes geworden. Ondanks de vakantieweek deden ruim 110 kinderen mee aan het jaarlijkse schoolhockeytoernooi. Na een spannende strijd bleek aan het eind van een sportief toernooi het team de Hockey - chikkies van de Marnixschool het sterkst en de winnaar van het toernooi. (Foto: PR)

Nationaal beachvolleybal toernooi in Katwijk enorm succes

Voor de allereerste keer was de 1e, 2e en 3e divisie Beachvolleybal in Katwijk aan Zee en daarmee was Beachpower beachvolleybaltoernooi het grootste in de Duin- en Bollenstreek, en het grootste nationale beachvolleybaltoernooi in Nederland die georganiseerd is door een vereniging. Met zware spierpijn van het sjouwen van stoelen, telborden, scheidsrechtersstoelen, schakelnetten, palen, balken en noem maar op kijkt de organisatie van het 8e Beachpower beachvolleybal alsnog terug op een zeer geslaagde dag beachvolleybal in Katwijk. En wat was het mooi weer!

Hard doorwerken Het was een nacht hard doorwerken, want in plaats van de normale 15 netten moesten er een record aantal van 33 netten opgezet worden. Het toernooi ging om 9.00 uur in de ochtend direct soepel van start met de 1e divisie die tot ’s avonds half 6 zouden spelen tegenover strandpaviljoen ‘Zee en Zon’. De 2e en 3e divisie volgde snel daarna voor strandpaviljoen Zomers met in hun kielzog het breedte toernooi. Als laatste kwamen de jeugdteams en allerkleinste volleyballertjes vanaf 7 jaar aan de beurt voor strandpaviljoen “Het Strand” en voor de kunstacademie “Expo”. Vanwege de hoge opkomst van ouders en vriendjes/vriendinnetjes was het bij deze laatste groep een indrukwekkende menigte van mensen.

Toekomstig kader De mini’s, de jongste groep, kreeg in de ochtend les in het KBSS. Het KBSS zijn spelvormen 2 tegen 2 voor beginnende volleyballers, welke speciaal door meervoudig Nederlands Kampioen en Olympisch deelneemster beachvolleybal Deborah Kadijk is ontwikkeld. Speciaal voor deze gelegenheid kwam

zij naar Katwijk om ook het toekomstig kader te instrueren. Na het KBSS speelden de mini’s nog het vertrouwde 4 tegen 4. De circa 150 mini’s beleefden een fantastische dag. Bij de groep jeugd tot 18 jaar werd er gestreden om punten voor het Nederlandse jeugdkampioenschap beachvolleybal wat later het jaar zal plaatsvinden in Scheveningen. Ook hier was het aantal teams meer dan ooit. In de ochtend was er nog een licht briesje met een zwak zonnetje, maar in de middag veranderde dat snel in een brandende zon zonder wind, waardoor het meer boven de 20 graden aanvoelde dan de 14 graden die het was. De meloenen die zoals elk jaar weer door strandpaviljoen ‘Zomers’ beschikbaar waren gesteld kwamen dus als een zeer welkome verkoeling. Er heerste dan ook een heel ontspannen sfeer door deze meer dan ideale beachvolleybal omstandigheden. De winnaars van elke poule kregen dvd’s en eeuwige roem, terwijl de winnaars van de 1e divisie nog extra verwend werden door een woeste rit in een speedboot van de reddingsbrigade langs de Katwijkse kust. Het zou een understatement zijn om te zeggen dat deze winnaars met een lach van oor tot oor van de speedboten afkwamen. Deze spectaculaire hoofdprijs was beschikbaar gesteld door de KRB, die naast het varen ook aan de aanwezigen toonden hoe je iemand uit zee redt. Kortom, er kan teruggekeken worden op een meer dan geslaagd toernooi, welke onvergetelijk is geworden voor veel deelnemers. De aanwezige officials van de Nederlandse volleybalbond spraken vol bewondering over hetgeen zij zagen, mede omdat het toernooi voor de eerste keer in Katwijk nationaal meedeed. Door het hoge niveau en de variëteit van deelnemers is het wel duidelijk dat Katwijk nu echt op de kaart staat van beachvolleyballend Nederland. Foto’s, filmpjes en meer informatie is te vinden op www.beachclubkatwijk.nl.

u korting bij Zorg en Zekerheid Al deze activiteiten vinden plaats in het dienstencentrum de Zwanenburg, aan de Zwanenburgstraat 62. De activiteiten zijn toegankelijk voor alle mensen van 50 jaar en ouder. Woensdag 30 mei Biljarten aanvang 13.30 uur, de

zaal is om 13.30 uur open. Vrij klaverjassen en jokeren 13.30 uur Wedstrijd biljarten aanvang 13.30 tot 17.00 uur Kaarten maken aanvang 13.30 uur Onderlinge competitie en vrij biljarten, aanvang 19.30 uur Donderdag 31 mei Kleding bewerken aanvang 9.00 uur. Inloop spreekuur van 10.00 uur tot 11.00 uur.

Meer bewegen voor ouderen van 9.30 tot 10.15 uur Wedstrijd biljarten aanvang 13.30 uur tot 17.00 uur Prijs klaverjassen en jokeren aanvang 14.00 uur Vrijdag 1 juni Bloedprikken, aanvang 08.30 uur Klaverjassen en jokeren, aanvang 13.30 uur Bingomiddag aanvang 14.00 uur Maandag 4 juni Schilderen van 14.00 uur tot 17.00

uur Onderling biljarten vanaf 13.30 uur tot 17.00 uur Dinsdag 5 juni Repetitie zangkoor de ‘Vierboet’, aanvang 10.00 uur Ouderen Inloopspreekuur vanaf 10.00uur Wedstrijd biljarten aanvang 13.30 uur tot 17.00 uur Damessoos, aanvang 14.00 uur Vrij klaverjassen en jokeren, aanvang 13.30 uur


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 29 MEI 2012

Haringparty bij Woonzorgcentrum Duinrand Woonzorgcentrum Duinrand, organiseert op woensdag 6 juni a.s. de inmiddels vermaarde Haringparty. In het woonzorgcentrum kunnen de bezoekers haring proeven en genieten van een groot aantal typisch Katwijkse activiteiten en producten. We beginnen om 12:00 uur en rond 17.15 uur sluiten we af met een grote verloting. “Wij organiseren de haringparty inmiddels voor de tiende keer en wij hopen dat het dit jaar weer net zo’n groot succes wordt als alle voorgaande jaren,” zegt teamleider Gerard Zonneveld. Omdat de haringparty toegankelijk is voor iedereen, treffen onze bewoners daar ook regelmatig oude bekenden, want de bezoekers, jong en oud, komen uit heel Katwijk.”

‘Het kan niet beter, ik zou niet anders willen’ (Foto: Piet van kampen)

Arie en Teuna bereiken het diamantje

Informatie van de gemeente Katwijk De wekelijkse bekendmakingen leest u in de Katwijksche Post, Rijnsburger en op de gemeentelijke website, www.katwijk.nl. Klik op ‘gemeentepagina’ onderaan in de blauwe golf onder het kopje ‘actueel’. Via de link www.overheid.nl kunt u zich ook aanmelden voor een gratis ‘e-mailservice bekendmakingen’. U ontvangt dan de meest recente lokale en regionale bekendmakingen in uw mailbox.

van ‘Hollandse Nieuwe’ en gebakken vis, kibbeling, Kattukse knip en zeekaak. Dankzij een groot aantal sponsors zijn er weer prachtige prijzen te winnen bij het rad van Avontuur. En natuurlijk staat de replica van de vuurtoren weer op zijn plaats. Het wordt weer een activiteit die past bij Katwijk als vissersdorp en waarbij uiteraard iedereen welkom is.

Wat een toffee al niet kan veroorzaken

Activiteiten

Het zijn de kleine dingen die het doen. Kleine dingen met soms grote gevolgen. Neem bijvoorbeeld Arie van der Plas, inmiddels vijfentachtig jaar. Als jongeman ‘heen en werend’ op de Voorstraat had hij de euvele moed om aan het meisje Teuna Kuijt, nu tachtig lentes jong, een toffeetje te vragen. Het verzoek werd ingewilligd en een kleine vijf jaar later werd het verzoek om elkaar het Ja-woord te geven eveneens positief beantwoordt. Het hechte stel ‘plakt’ nu na al die jaren nog steeds aan elkaar.

Schrijf je snel in voor het TC MVKV Open Vrijwilligers gezocht Kuifhof Toernooi voor de (laatste) Huttenbouw

Door Piet van Kampen Arie en zijn bruid zijn een puur voorbeeld van eeuwige trouw vanaf de eerste snik. Na de ‘toffeeontmoeting’, moest de jonge geboren en getogen Kattukse Aai na drie al voor het vaderland op oorlogspad naar Indië. Ruim twee jaar was hij uit beeld voor zijn jonge Katwijkse liefje. Maar de vrijwel dagelijkse briefwisseling bleek zo’n sterke papieren band, dat deze nooit meer zou worden verbroken. Terug uit het verre oosten vond Arie dat hij dan ook maar ‘gelijk zaken moest doen’ en verloofde zich met de hem trouw gebleven Teuna. Het omschuiven van de trouwringen was een logisch gevolg en slechts een kwestie van tijd.

het gezin diverse keren doen verkassen. ‘Een rondje Katwijk’. Van de Secr. Varkevisserstraat naar de Christiaan de Wetstraat, vandaar naar de Boslaan (slechts voor twee weken want de buren hadden toen nog inspraak wie er zouden komen wonen), vervolgens weer naar de Secr. Varkevisserstraat om daarna in de Fagelstraat hun onderkomen te vinden. Nog even een tussenstop aan de Nassaudreef en een langer verblijf aan de J.Bergmanstraat om uiteindelijk in hun huidige appartement aan De Driehoek neer te strijken. ‘We hebben het hier best naar ons zin,’ is het paar eensgezind. Zij blikken er op hun gemak bijzittend terug op hun leven. Hun leven dat tevens werd verrijkt met tien kleinkinderen en elf achterkleinkinderen.

Zee en zon Het brood dat op de plank moest komen werd door Arie op zee verdiend. Totdat hij op z’n vijftigste de golven de golven liet en bij de Marine in Oegstgeest zijn arbeid-

Er worden op deze dag diverse activiteiten georganiseerd. De activiteiten vinden plaats in het verzorgingshuis en bestaan uit: gratis nieuwe haring proeven en verkoop

zame leven verder voltooide. Teuna was voor het huwelijk al een bekwaam nettenboetster en heeft dit na haar trouwen ook nog een aantal jaren gedaan. Haar vaardige vingers waren later goed voor veel naai- en breiwerk voor het gezin. Aan ontspanning heeft het beiden echter niet ontbroken want Oostenrijk,‘het kan niet beter, ik zou niet anders willen’ Frankrijk en de Spaanse zon werden met de caravan diverse keren gezocht en gevonden. Een huwelijk in balans. Arie onderstreept dit met ‘het kan niet beter, ik zou niet anders willen’. Teuna kijkt hem schalks lachend aan. ‘Het kabbelt lekker rustig voort’. Al ‘kabbelend’ hebben zij dus deze mijlpaal bereikt die met een onderonsje op de ‘echte dag’, 20 mei in huiselijke kring werd gevierd om het de dag daarna in een zaaltje met de familie nog eens even over te doen. ‘Ik wilde niet te veel poespas in huis’, grinnikt Arie. Hij heeft nog gelijk ook. Net zoals op het moment waarop hij aan de ware om een toffeetje vroeg.

Van nestje naar nestje De trouwdag werd groots gevierd en de hele feestelijke koppel toog naar de buitenplaats Valkeveen waarna in de thuishaven Katwijk in zaal Haasnoot de dag met een lekkere hap en de onmisbare snap de inwendige mens werd versterkt. Pa van der Plas bood het jonge paar onderdak in de knusse woning aan de Secr. Varkevisserstraat. ‘Ach’, zegt de bruidegom, ‘ we waren thuis al met z’n elven dus wij konden er ook nog wel bij’. Zo ging dat vroeger. Oudste dochter Janny werd er geboren, de eerste van de vijf kinderen (drie zonen en twee dochters). Er kwam een tweeling: Arie en Piet. ‘Ja en dan schrik je wel effe als er nog een tweede komt waar je niet op hebt gerekend’, weet Teuna maar al te goed. Er werd naar een ruimere huisvesting gezocht, noodzakelijk vanwege de gezinsuitbreiding. ‘Na de vijfde ging de ‘tent’ dicht,’ gekscheert Arie uitbundig. Een goede verstaander heeft in deze maar een half woord nodig. De gezinsuitbreiding die er in die jaren kwam, heeft

Dit jaar voor het laatst? Hutten bouwen op de Goerie. (Foto: PR)

Terwijl de laatste speelronde van de tenniscompetitie nog gespeeld moet worden, zijn bij tennisvereniging TC MVKV de voorbereidingen voor het jaarlijkse Open Toernooi al in volle gang. Het oergezellige evenement wordt gespeeld van zaterdag 16 t/m zondag 24 juni.

Het feestprogramma is bijna klaar, het voorproeven van de culinaire hoogstandjes is begonnen, de banen krijgen nog wat extra aandacht … we kunnen eigenlijk niet wachten tot het toernooi van start gaat. Maar daarvoor hebben we natuurlijk wel tennissers nodig. Voor de organisatie zit er namelijk altijd een klein nadeeltje aan het feit dat het toernooi zo snel na de tenniscompetitie staat gepland; een heleboel tennissers gaan pas op de toernooiagenda kijken als de laatste competitiewedstrijd gespeeld is. Het is dan ook altijd weer spannend of er genoeg aanmeldingen komen. Maar elk jaar stromen de inschrijvingen op het laatste moment binnen en moeten er meestal nog mensen uitgeloot worden. Voorkom deze teleurstelling en schrijf je snel in via www.tcmvkv.nl. De inschrijving sluit op dinsdag 5 juni. Nieuw dit jaar; ook tennissers vanaf 25 jaar kunnen dit keer deelnemen!

Loterij Het zal trouwens het laatste TC

Het duurt nog wel even, maar Factor Welzijn organiseert ook dit jaar weer een Huttenbouw voor kinderen van 6 t/m 12 jaar en wel op dinsdag 14, woensdag 15 en donderdag 16 augustus op de ijsbaan de Goerie aan de Groen van Prinstererweg in Katwijk.

MVKV Open Kuifhof Toernooi zijn op de huidige tennispark aan de Zwarteweg. Begin 2013 verhuist onze vereniging namelijk naar een prachtig nieuw tennispark met 4 Premium Plus tennisbanen. Als gezellige gezinsvereniging is er ook ruimte gereserveerd voor een prachtige mini-tennisbaan voor de jeugd. Om dit kids-court te kunnen realiseren, start tijdens het Open Toernooi de “TC MVKV kids-court loterij”. Er gaan 1.000 loten van € 10 per lot in de verkoop met als hoofdprijs een stoere scooter (Frans Luyten Tweewielers). Daarnaast zijn er nog heel veel andere mooie prijzen te winnen, waaronder een minuut gratis winkelen (AH Hoorneslein) en een IPad. Binnenkort is alle informatie over deze spectaculaire loterij te vinden op www.tcmvkv.nl.

(Foto: PR)

30 Jaar Slipstream MC /MCS Winnaar Weber bij Walk In Vorige week 12 mei was het een groot feest bij de Motorclub Slipstream /MCS ,de Motorclub bestaat dit jaar 30 jaar en dit feest werd 12 mei groots met gasten gevierd. ‘s Middags was er een receptie voor familie en vrienden, buurtbewoners en bekenden die een blik konden werpen in het Clubgebouw en konden genieten van een hapje en een drankje, verder was er die avond

een optreden met ‘Bas Paardekooper And the Blew Crue’. Dit is een Rock Blues band die de sterren van de hemel speelde. Natuurlijk werd er die avond ook voor een drankje en een hapje gezorgd, wat mede mogelijk werd gemaakt door diverse sponsoren, die voor verschillende versnaperingen zorgde, zoals worst kaas vis en snacks hierbij onze dank. Het was een zeer geslaagde dag met een leuke gezellige opkomst en mooie cadeaus.

Zaterdag 12 mei was Rolf Bruinsma de gelukkige winnaar van de Weber barbecue t.w.v. 549 euro. Bij aankoop van 2 Lerros artikelen bij Walk In kreeg iedere klant een gratis hamburgerpers en maakte kans op een Weber barbecue en op 1 van de 10 Weber RVS barbecue gereedschapssets t.w.v. 49,95. De actie was een groot succes en naast Lerros werden de andere merken zoals o.a.Tom Tailor, Gabbiano, Zand rokjes enz. ook ontdekt bij Walk In op het Emmaplein te Katwijk.

Op de foto ziet u eigenaar Frits Sprenger die Rolf Bruinsma feliciteert met de door hem gewonnen Weber barbecue.

Zoals het er nu uitziet wordt dit de allerlaatste huttenbouw georganiseerd door Factor Welzijn. Na ruim 20 jaar worden we gedwongen te stoppen met deze populaire activiteit. De gemeente stopt de subsidie voor het kinderwerk en daardoor heeft Factor Welzijn helaas de mogelijkheid niet meer om de huttenbouw te organiseren en uit te voeren. Maar wie weet staat er een enthousiaste groep vrijwilligers op, die het stokje over wil nemen. Voor deze laatste huttenbouw is Factor Welzijn op zoek naar vrijwilligers. De activiteiten op dinsdag en woensdag duren van 10.00 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 uur tot ongeveer 13.00 uur en ’s avonds van 19.30 tot 21.30 uur. Het thema dit jaar is: ‘Hollywood’.

Veel vrijwilligers nodig Waarom zo vroeg al een oproep? Tijdens de huttenbouw zijn er veel vrijwilligers nodig, om alle 240 kaartjes te kunnen verkopen zijn er minimaal 70 vrijwilligers nodig (ook maatschappelijke stagiaires vanaf 15 jaar kunnen zich aanmelden). Verder hopen we dat ieder groepje van ongeveer 10 kinderen één of twee vaste vrijwilligers heeft voor drie dagen, dit is voor de kinderen duidelijk en herkenbaar. Dit betekent niet dat we alleen mensen zoeken die alle drie de dagen kunnen, zeker niet, mensen die zich willen opgeven voor één dag of twee dagen zijn ook van harte welkom! Want dinsdag hebben de kinderen extra timmerhulp nodig zodat er veilige hutten gebouwd kunnen worden en op woensdag is extra hulp nodig bij de zeskamp. Op

maandag 13 augustus zijn er mensen nodig voor het lossen van de pallets en op vrijdag 17 augustus is er hulp nodig voor het afbreken van de hutten en het laden van de pallets. U ziet het er is genoeg te doen tijdens de huttenbouw en daar hebben wij uw hulp heel erg hard bij nodig! Indien u zich opgeeft als vrijwilliger kunt u voor uw eigen kinderen een kaartje reserveren. Dit moet dan wel voor de voorverkoop op donderdag 5 juli zijn doorgegeven. Maximaal 240 kinderen kunnen zich drie dagen lang heerlijk uitleven en volop genieten, mits er voldoende vrijwilligers zijn die willen helpen. Daarom vragen wij u om u zo snel mogelijk, graag voor 5 juli, op te geven als vrijwilliger, zodat we er met z’n allen een groot feest van kunnen maken. Opgeven als vrijwilliger of meer informatie, neem contact op met Margriet Rous of Rob Voorn, Factor Welzijn, telefoon: 071 4033323 of e-mail: info@factorw.nl.

Rust en onrust CBMC Rijnsburg/Katwijk, onderdeel van de missionaire beweging van en voor zakenmensen in Nederland, organiseert op 5 juni om 7.00 uur opnieuw een ontbijt in Groothandel AGF Karel de Mooij te Rijnsburg. Deze bijeenkomst staat open voor alle zakenmensen en ondernemers uit de regio. Na een korte introductie door Frans van Santen –die zal spreken over het thema: Rust en onrust - gaan we als ondernemers en zakenmensen met elkaar in gesprek. Het ontbijt in Groothandel AGF Karel de Mooij, Voorhouterweg 22, te Rijnsburg vindt plaats op 5 juni van 07.00 tot 08.30 uur, inloop vanaf 06.45 uur. Deelname kost € 10,-, ter plaatse te voldoen. Opgave is mogelijk via het regiogedeelte van de website www. cbmc.nl of via de heer J.H. Wiggers, wwp@hetnet.nl, tel. 06-22234965.

VERS Kibbeling, van kabeljauw Scholfilet Tong, kleinste maat

t s i l a i c e p s e d n va

6,50 100 gram 1,45 500 gram 7,50

500 gram

0,89 per stuk 1,25 5 voor 5,00 Schol, schar of rode poon 2 kilo 5,00 100 gram

49

2.99 kilo 1. 49 kilo 1. 49 per stuk 2.

Verse postelein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kilo Nieuwe geschrapte krieltjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Granny Smith appelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sweet Annanas gratis schoongemaakt . . . . . . . . . .

Uit de rokerij:

Makreel Bokking

Aanbiedingen: woensdag 30 mei t/m zaterdag 2 juni

Nieuwe oogst aardappels; Hollandse eerstelingen Dore’s, Maltha’s, Nicola’s Juni-aanbieding: Maandag 4 en dinsdag 5 juni

Vers gekookte zomerbietjes . . . . . . . . . . . .500 gram

AANBIEDINGEN 1 EN 2 JUNI Goudse roombotermoppen

Black beauty

250 gram nu voor maar €

3,95 € 1,95

njĞĞƌĚŽŶŬĞƌŵĞĞƌŐƌĂŶĞŶŵĞƚnjŽŶŶĞƉŝƩĞŶ

Appelscones

per stuk 1,40

dit weekend 4 voor € 4,75 Halve aardbeienschelp 2/3 pers. € 4,95 Gevuld met zwitserse room en veel verse aardbeien

1.25

Jan Tooropstraat 59 Katwijk - (071) 4072001

Ciabatta pesto Mueslibrood

€ 0,95 half € 1,95

van 1,25 voor

Rijnstraat 82 Katwijk a/d Rijn Tel. 071 402 95 83

www.bakker-roodenrijs.nl


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 29 MEI 2012

Yoga op strand: Zomers ontspannen Brandweer Hollands Midden controleert oranje versiering

Na het succes van vorig jaar, organiseert Geertje Brinkmann van dans- en yogastudio E-Motion wederom bijna elke zondag yoga bij beachclub Zomers. Yoga op strand… Dat klínkt alleen al heerlijk, dus moest Katwijk Speciaal het natuurlijk even uitproberen.

Op dit moment zijn we nog minder dan drie weken verwijderd van de start van het Europees kampioenschap voetbal in Polen en de Oekraine. Met het oplopen van de oranjekoorts worden traditiegetrouw veel horecagelegenheden, onderwijsgebouwen, sportkantines en complete straten omgetoverd tot ware -oranje- voetbaltempels. Op zich is daar niets mis mee, mits een aantal brandveiligheidsvoorschriften in acht genomen worden. Daarom voert Brandweer Hollands Midden extra controles uit. Ook geeft de brandweer via de website advies aan burgers over brandveilige oranjeversiering. Bij de controles wordt vooral gelet op het vrij houden van vluchtroutes, de brandveiligheid van oranjeversiering en blusmiddelen. Daarnaast geeft de brandweer

Door Gerlinde Vliegenthart Het is half 10 op een stralende zondagmorgen. Het heeft vannacht flink geregend en de lucht ruikt fris en vernieuwd. Geen ziel in zicht op de boulevard, behalve een paar verlate kerkgangers en een man met een hondje. In zee waagt iemand zich op een bodyboard en er danst een vlieger aan de hemel. Katwijk is in deze vroegte en stilte misschien wel op haar mooist. Ik ben veel te vroeg bij Beachclub Zomers en bestel een kop thee. Op het terras zak ik weg in de kussens, kijk naar de meeuwen, adem diep in en ben nú al ontspannen. Heb ik nog niet eens yoga gedaan.

voorlichting over het brandveilig aanbrengen van de versiering. De controles vinden plaats in de weken voorafgaand aan het Europees kampioenschap. Op basis van de ervaringen gedurende de eerste controle worden er in de loop van het toernooi extra controles uitgevoerd. Gemeenten die zelf toezicht houden op brandveiligheid worden door Brandweer Hollands Midden op de hoogte gebracht van de voorgestelde werkwijze. Hier vinden vooralsnog geen doelcontroles plaats door Brandweer Hollands Midden.Voor nadere informatie over het toepassen van oranjeversiering in de woning en woonomgeving en in gebouwen met een horeca- of bijeenkomstfunctie wordt verwezen naar www.brandweer.nl/ hollandsmidden.

Jeugdkoor Ruach, inmiddels een begrip in Katwijk en de verre omstreken, gaat nieuwe zangers werven. Dit is dus de kans voor kinderen om zich bij het koor aan te melden.

Geertje maakt lijnen met haar lijf die op regelrechte kunst lijken. (Foto: Gerlinde Vliegenthart) nu sport of kunst?

Wind, zee en rust Naarmate het uur vordert, lijken de oefeningen zwaarder te worden. Linkerknie over je gestrekte rechterbeen, elleboog aan de buitenkant en twist je ruggengraat… Ik voel me een menselijke legpuzzel. Ben ik nou zo’n stijve hark? Ik ontdek steeds meer punten in mijn lijf die aandacht vragen, zoals m’n onderrug, schouders en heupgewrichten. Dat merk je niet zo snel wanneer je dagenlang achter je computer zit te tikken. Sommige posities worden lang aangehouden, waardoor je je op je adem kunt concentreren en je ogen kunt sluiten. Ik voel de wind op m’n huid, ik hoor het ruisen van de zee en heel ver weg, het rumoer van het verkeer. Rust. Ik hoef niks. Ik moet niks. Alleen proberen niet om te vallen, dat is alles. De cooldown is het beste deel van de les. We mogen languit op ons matje gaan liggen, de muziek verandert naar diepe, melancholische altvioolklanken en weer ruik, hoor en voel ik de zee. Best een beetje magisch gevoel. Ineens zijn daar de handen van Geertje, met een lekker ruikend olietje erop, die heel even m’n gezicht masseren.

Alle zintuigen schieten rechtovereind. Wanneer de les afgelopen is, voel ik me, heel even, een nieuw mens.

Fruitsmoothie Maar dat nieuwe mens heeft honger gekregen van zoveel langzame inspanning. Bij de prijs van de yogales is een brunch inbegrepen: weldra verschijnen er fruitsmoothies op tafel voor ieder een bord donkerbruin brood, beleg en eitjes. Wat een verwennerij! We praten met elkaar, vijf vrouwen die elkaar heel goed, een beetje of helemaal niet kennen. Mooie gesprekken over mooie dingen, fijne gesprekken en gelach over helemaal niets. Geertje zit er genietend bij. Ze vertelt me later hoezeer ze van dit persoonlijke contact met mensen houdt. Yoga is niet haar werk, maar haar leefwijze. Ze is dolblij met de samenwerking met beachclub Zomers. Het voelt goed om het juist op zondag te doen, juist in Katwijk, tijdens kerkuren. Zo werken we allemaal op onze eigen manier aan eenheid. In onszelf en met elkaar. Dolblij ga ik naar huis. Tot de volgende les strandyoga! Nieuwsgierig geworden? Zin om zelf mee te doen? Check www.e-motion.nu

Expositie topstukken Andreascollege In de maand juni zijn er in de hal van het gemeentehuis Katwijk topstukken te zien van leerlingen uit de bovenbouw mavo, havo en vwo van het Andreascollege, locatie Pieter Groen. De officiële opening is op maandag 4 juni tussen 17.00 – 18.00 uur met muzikale omlijsting door leerlingen uit 4 havo en 5 vwo. Het vak Tekenen wordt op het Andreascollege, locatie Pieter Groen, gegeven aan alle leerlingen van de 1e t/m 3e klas. Vanaf 3 mavo, 4 havo en 5 vwo is Tekenen een keuzevak en kan het gekozen worden als examenvak. Tijdens deze lessen zijn de leerlingen veel praktisch bezig met tekenen. Leren tekenen is leren kijken. Door te tekenen wordt de greep op de werkelijkheid ontwikkeld. Leerlingen ontdekken al doende hoe je een stukje van de wereld ziet of kunt zien. Naast het zelf tekenen wordt er ook gekeken naar beelden. Leerlingen kijken naar hun eigen werk en het werk van kunstenaars en ook naar vormen uit de ons omringende wereld. Ver-

schillende thema’s uit de beeldende kunst worden tijdens de lessen behandeld. Bij het kijken proberen we te begrijpen waarom en hoe iemand het beeld heeft gemaakt. Dergelijk kijken noemen we ‘beschouwen’. De theorie die met het bekijken van beelden te maken heeft, zien we ook terug in de praktijkopdrachten.

Onderzoek en schetsen In de expositiestukken laten leerlingen zien hoe zij een thema beeldend uitgewerkt hebben. Enkele thema’s zijn: ‘Groen’, ‘Wat van ver komt’, ‘Dutch Angel’, ‘Fotografische Familie’ en ‘Landschap in aquarel’. Aan de eindwerkstukken is een proces van onderzoek en schetsen vooraf gegaan. In dit proces zochten de leerlingen naar de beste oplossingen ten aanzien van voorstelling, beeldaspecten, materialen en technieken om zodoende de door hun gekozen inhoud zo goed mogelijk over te brengen op de beschouwer. Nieuwsgierig hoe dat gelukt is? Kom dan tussen 4 en 28 juni naar het gemeentehuis in Katwijk, Koningin Julianalaan 3.

Bruna Noordzeepassage overgenomen Joke Bosman, geboren en getogen in Noordwijk, heeft de Bruna winkel in de Noordzeepassage gekocht.

Dennis Guijt is een van de 100 vrijwilligers die momenteel met de voorbereidingen van GospelBeach bezig is. (Foto: PR)

Joke heeft een grote binding met Katwijk. Haar familie heeft er jaren gewoond en ook haar dochter heeft de afgelopen jaren met veel plezier in Katwijk gewoond. Daarnaast winkelt ze regelmatig in Katwijk en kent veel mensen uit de tenniswereld. Zij tennist zelf bij TC Noordwijk en is daar ook voorzitter. ‘Ik vind Katwijk een prachtig en levendig dorp en zie het als een lot uit de loterij dat ik hier kan gaan werken’ aldus Joke. Een lang gekoesterde droom gaat in vervulling. ‘Ik wil dit al jaren maar het was nooit het goede moment’. De afgelopen 12

jaar werkte Joke als manager in de IT bij een groot verzekeringsbedrijf. Het afgelopen jaar heeft zij zich verdiept in Bruna en de wereld die daarbij hoort. Dus ook een opleiding gevolgd en stage gelopen in een Bruna winkel. ‘ Ik ben er klaar voor’ aldus Joke. ‘Samen met het enthousiaste team dat al in de winkel werkt en onze klanten gaan we er iets moois van maken’. Op maandag 4 juni is de winkel gesloten in verband met de inventarisatie maar vanaf 5 juni staan de deuren wagenwijd open en zullen er 4 weken lang hele leuke openingsaanbiedingen zijn. Dus houdt de persberichten en de social media in de gaten! Bruna Katwijk is ook te vinden op Facebook en Twitter.

“10e GospelBeach moet spektakel Gratis voedingsadvies in worden voor jong en oud” Stichting Piek organiseert vrijdag 1 en zaterdag 2 juni weer een GospelBeach. “Het Katwijkse evenement is bekend gemaakt in verschillende media en nu maar hopen dat er veel mensen op 1 en 2 juni naar Katwijk komen”, zegt Dennis Guijt. Samen met honderd andere vrijwilligers is hij bezig met de voorbereidingen van het zomerevenement. Het strandplein aan de Boulevard in Katwijk aan Zee vormt het decor, het programma moet zorgen voor een spektakel voor jong en oud. “Met de BBQ, creatieve workshops, leuke standjes en optredens van diverse artiesten, zit het wel goed, nu nog mooi weer en veel enthousiaste bezoekers”, zegt Guijt.

Gezamenlijk Het evenement vindt voor de 10e keer plaats. Wat wil de organisatie met GospelBeach bereiken? Guijt: “PIEK staat voor Projecten Inter-

Op zondagochtend 20 mei ging rond half elf bij BMW dealer Van Poelgeest in Katwijk de BMW Z3/Z4 Toertocht van start die dit jaar de leden uit heel Nederland en zelfs België door de Duin- en Bollenstreek zou voeren. De ruim 100 glanzende bolides, die een gezamenlijke waarde van een geschatte 5 à 6 miljoen euro vertegenwoordigden, en een dubbel aantal berijders werden vergast op zonnig zomerweer, zodat de hele rit met open kap kon worden gereden en de BMW slogan ‘Freude am Fahren’ optimaal van toepassing was. De toerrit eindigde in de namiddag bij Huys te Britten in Katwijk, waarbij alle enthousiaste belevenissen van die dag uitgewisseld werden.

Ruach wil uitbreiden

Jezelf uitdagen Geertje arriveert met haar arm vol yogamatten en weldra druppelen de andere deelnemers binnen. We zijn met z’n vieren. Geertje vertelt dat ze vorige week aan negen mensen lesgaf, maar dat het haar niet uitmaakt dat er nu minder deelnemers zijn. Ze houdt ervan persoonlijke aandacht te kunnen geven aan haar leerlingen. Ze legt de matten neer op het terras van de beachclub en zet een muziekje aan. Mantra’s in Sanskriet op prachtige piano-, vioolen trommelmuziek. Geertjes stem klinkt rustig, duidelijk en beheerst door de zachte wind. Ze loodst ons door de eerste serie oefeningen heen: vloeiende zonnegroeten met een heleboel… Stretchmomenten. Daarna volgen steeds uitdagender series met nog meer stretchmomenten. Ondertussen legt ze uit dat yoga niet om prestatie gaat, maar over wat jouw lijf aankan, en vanuit dat punt jezelf uitdagen. Dus tegen je grens aanschurken, maar nooit eroverheen. De bewegingen zijn langzaam, worden opgebouwd tot steeds uitdagendere posities, waardoor je direct voelt wanneer je moet stoppen. Dat maakt yoga een geschikte sport voor iedereen. Sport? Of toch kunst? In de series komen houdingen voor die sterk op dans lijken. Ik heb vaker yoga gedaan maar ben nog steeds een niveau A-prutser. Geertje daarentegen maakt lijnen met haar lijf die op regelrechte kunst lijken. En laat dat nu net een discussiepuntje voor de gemeente Katwijk zijn: is yoga

Een toertocht van 5 miljoen

kerkelijke Evangelisatie Katwijk. De stichting is opgericht vanuit de visie dat samenwerking van de verschillende christelijke kerken en gemeenten uit Katwijk kan leiden tot mooie, gezamenlijke evenementen, zoals GospelBeach. Evenementen voor iedereen toegankelijk.” Dat dit z’n uitwerking niet mist, blijkt uit het aantal bezoekers. ”Er is elk jaar veel belangstelling en we proberen het programma steeds zo in te vullen dat het voor iedereen ook echt leuk en interessant is. Door slecht weer kon het vorig jaar niet doorgaan, dus we hopen allereerst op goed weer. Daarnaast is het contracteren van artiesten altijd weer een uitdaging, we hopen dat er veel mensen komen luisteren en dat we de juiste keuze hebben gemaakt. Dit jaar maken Joke Buis, zangeres van de band van Kees Kraayenoord, en Xalt, een nieuwe Katwijkse formatie, deel uit van het programma. Fabian Willems sluit het evenement af. Al met al belooft het dus een prachtige happening te worden,

waar je gewoon bij moet zijn”, benadrukt Guijt met een lach. Meer informatie over GospelBeach vind je op: www.gospelbeach.nl.

Scum Open Podium Op Zaterdag 23 Juni zal het 2e Scum open podium van dit jaar plaats vinden. Het vorige open podium was een groot Succes met 6 totaal verschillende acts en een goed gevulde zaal.Het was een avond die je niet had mogen missen, zowel als bezoeker of als artiest. En ook dit open podium mag je zeker niet missen, de aanmeldingen stromen al langzaam binnen en het belooft weer een avond te worden met kwalitatief goede muziek uit diverse genres. Wil jij met je band optreden op het open podium mail dan naar program@scumkatwijk. nl. Minimum leeftijd is 16 jaar.

Ruach heeft de laatste jaren een flitsende entree gemaakt in de Nederlandse koorwereld. Na een bescheiden begin in Katwijk, groeide het koor onder leiding van dirigente Elisabeth van Duijn uit tot een koor van naam en faam. Het tv-optreden in het EO-programma Nederland, het meedoen aan de Matthäus Passion in Katwijk en de deelname aan de finale van het Nederlands Koren Festival in juni aanstaande zijn slechts enkele hoogtepunten.

Doorstromen En nu is daar de kans voor jonge zangertjes om op een leuke, speelse wijze mee te gaan zingen met Ruach. Dat kan door in te stromen in de groep ‘spelenderwijs’ waarin jonge zangers en zangeressen wegwijs worden gemaakt in de koormuziek en mooi zingen. De ruimte is vrijgekomen doordat er inmiddels aardig wat kinderen zijn doorgestroomd van de groep ‘Spelenderwijs’ naar het zogeheten ‘Opleidingskoor’ , legt assistente dirigente Margriet Roos uit. “Hierdoor is er ruimte voor nieuwe aanwas, kinderen die ongetwijfeld ook over talent zullen beschikken”, zegt ze.

Gratis Bloeddrukmetingen De Vegro Thuiszorgwinkel in de Steenbakkerstraat 1d (industrieterrein ’t Heen)biedt gratis bloeddrukmetingen aan op woensdag 6 juni tussen 10.00 en 15.00 uur. Een afspraak maken is niet nodig; men kan gewoon binnenlopen. De bloeddruk wordt gemeten met een automatische bloeddrukmeter. Na de meting staan de medewerkers klaar om vragen te beantwoorden en tips te geven. Kijk voor meer informatie op www. vegro.info of bel gratis naar 08002887766.

Welkom in de Triumfatorkerk U bent weer hartelijk welkom op deze eerste zondag van de maand in de Triumfatorkerk. Het thema van deze welkomstdienst zal zijn: ‘Wat een dag!’. De Schriftlezing is: 2 Petrus 3 (vers 1 t/m 18). De tekst: vers 10: De dag van de Heer zal komen als een dief. Voorganger is ds. E. van Dalen uit Den Haag. Er is kindernevendienst en oppas voor de kleintjes. Na de dienst is er weer alle gelegenheid om elkaar onder het genot van koffie of thee te ontmoeten en na te praten over de dienst. Zondag 3 juni, aanvang 10.00 uur.

Professioneel Inmiddels is er ter gelegenheid van de ledenwerfactie een fraaie poster verschenen, die her en der in scholen, kerken en openbare ruimtes zal worden opgehangen. De poster benadrukt de professionele manier van zingen die de zangers van Ruach nastreven zonder elitair of ‘moeilijk’ over te komen. De stelling van dirigente Elisabeth van Duijn is dat iedereen écht mooi kan leren zingen, maar dat daar natuurlijk wel iets voor nodig is. De weg daar naar toe is een mooie weg; dat maakt zingen bij Ruach tot zo’n fantastische hobby. ”Een hobby die meer vraagt dan een uurtje fijn zingen”, zegt Margriet Roos . “Die veel verder gaat dan ‘muzieknootjes produceren’ en waar je leert wat muziek maken nu écht inhoudt. Dit willen we in de campagne benadrukken.” Wie meer wil weten over Ruach of wie zich meteen al wil aanmelden: www.ruachjeugdkoor. nl of tel. 06-51277536.

Eén nacht bidden voor Vervolgde Kerk De Ontmoetingskerk houdt in de nacht van 1 op 2 juni een Nacht van Gebed. Christenen uit de omgeving worden van harte uitgenodigd om (een deel van) deze nacht biddend op de bres te staan voor vervolgde christenen. ( interkerkelijk ). De Nacht van Gebed is een initiatief van Open Doors, een organisatie die vervolgde christenen steunt in meer dan vijftig landen. De ‘Nacht’ wordt gehouden op honderden locaties in Nederland en België. De speciale gebedsnacht vormt de aanloop naar de Zondag voor de Vervolgde Kerk op 3 juni. “De Nacht van Gebed en Zondag voor de Vervolgde Kerk worden bewust het eerste weekend na Pinksteren gehouden. Direct na Pinksteren begon de vervolging van de eerste gemeente”, zegt Open Doors-woordvoerder Klaas Muurling. “We vragen mensen tijdens de Nacht van Gebed één nacht slaap te missen om naast vervolgde christenen te staan in gebed. ’s Nachts bidden kwam ook in de Bijbel voor. Toen Petrus gevangen zat, bad de gemeente ’s nachts vol vuur voor hem. Petrus kwam op een bijzondere manier vrij. Ook Paulus en Silas baden gedurende de nacht.” Open Doors heeft een dvd en een informatiemap gemaakt voor de Nacht van Gebed. Er zijn verschillende gebedsblokken, die worden ingeleid door een kort filmfragment. Wereldwijd worden 100 miljoen christenen vervolgd om hun geloof. Dit jaar staat de Nacht van Gebed in het teken van de Vervolgde Kerk van nu en van de toekomst. Open Doors voert op dit moment een speciale campagne voor kinderen uit de Vervolgde Kerk: ‘Niet langer kind’. Meer informatie over de Nacht van Gebed vindt u op www.nachtvangebed.nl. Ontmoetingskerk, Nieuweduinweg 64. 22:00-06:00.

verzekeringswinkels van Jaarlijkse Fancy Fair Zorg en Zekerheid in ‘De Haven’ Goede voeding is voor ieder mens belangrijk. Toch blijken veel mensen het lastig te vinden om te bepalen wat voor hen wel en niet gezond is. Bent u benieuwd hoe het met uw voedingspatroon is gesteld? En wilt u advies over mogelijkheden om uw voedingspatroon te verbeteren? Dan bent u in de periode van 4 t/m 27 juni van harte welkom voor een gratis voedingsadvies, op afspraak, in een van de verzekeringswinkels van Zorg en Zekerheid. Zorg en Zekerheid organiseert in samenwerking met een gediplomeerde voedingsadviseuse van 2bHealthy uit Den Haag gratis voedingsadvies. Deze adviesgesprekken vinden op afspraak plaats en duren ongeveer 30 tot 45 minuten.

Dinsdag 19 juni in Katwijk (Dwarsstraat 19): ‘Voedingsadvies bij een lactose- of glutenintolerantie’Deze voedingsadviesdag is speciaal voor mensen met een lactose- of glutenintolerantie. Onze natuurvoedingskundige beantwoordt uw vragen en geeft u praktische tips: Maandag 18 juni in Katwijk (Dwarsstraat 19): Voedingsadvies bij overgewicht. Een gezond gewicht is belangrijk voor uw gezondheid. Maar wat is dan precies een gezond gewicht en hoe kunt u dat bereiken en behouden? Onze gewichtsconsulente weegt, meet en helpt u op de goede weg. Heeft u belangstelling? Vraag onze medewerkers om meer informatie of maak een afspraak bij een van onze medewerkers. Ook kunt u via onze website aangeven dat u een afspraak wenst, wij bellen u dan voor een afspraak: www. zorgenzekerheid.nl.

Boeken, klassiek servies, verse bloemen, kinderspeelgoed, moderne kunst en versgebakken kibbeling. Zomaar een greep uit de spullen die verkocht zullen worden op de bazaar op zaterdag 9 juni bij gemeentecentrum De Haven. De opbrengst van de rommelmarkt wordt verdeeld over een aantal zendingsprojecten in Roemenie en Bulgarije waar gemeenteleden bij betrokken zijn en de Baptistengemeente in Katwijk zelf. De bazaarmeester Bas Barnhoorn (70) weet als geen ander wat het is om een bazaar te organiseren. Sinds 1995 organiseert hij bijna jaarlijks een bazaar. De vrijdagavonden voorafgaand aan de bazaar staat hij nog paraat bij gemeentecentrum De Haven om de laatste spullen in ontvangst te nemen. De oude

sportschool aan de Groen van Prinstererweg 1 in Katwijk is voorzien van een flinke ruimte onder de grond die vroeger als zwembad fungeerde. De ondergrondse ruimte is afgeladen met allerlei interessante of opvallende voorwerpen. Alles wordt in het werk gesteld om er op zaterdag 9 juni een groots spektakel van te maken. Behalve de bazaar is er ook een rad van avontuur, wordt er buiten vis verkocht, binnen planten en bloemen en zijn er voor de jeugd verschillende sport- en spelactiviteiten. Als het aan de bazaarmeester ligt moet de bazaar toch zeker wel vijfduizend euro op kunnen halen. De bazaar vindt plaats op zaterdag 9 juni bij gemeentecentrum De Haven, Groen van Prinsterweg 1 in Katwijk. Het festijn begint om 09.00 uur en is om 14.00 uur afgelopen.


! en er rk pa nt ku k lij ke ak m je u N n? re te ri Waarom ir

TE KOOP TE KOOP

Ouwehand biedt 6 parkeerplaatsen & 2 motoropstelplaatsen

Ouwehand biedt 48 parkeerplaatsen te koop aan in het centrum van Katwijk.

te koop in het project “De Coligny” aan de Louise de Colignylaan te Katwijk

Mail voor meer informatie: parkeerplaatsen@ouwehandbouw.nl of bel: (071) 402 02 74

Mail voor meer informatie: parkeerplaatsen@ouwehandbouw.nl of bel: (071) 402 02 74

! s i u h k l e Thuis in Oegstgeest d!

g erlaa rijs v

In p

Katwijk Uitstekend onderhouden 2-kaL merappartement nabij winkel• centrum!

L Geheel verbouwd woonhuis! • Woonoppervlakte: ca. 160m² • Perceeloppervlakte: ca. 255m² • Aangebouwde garage met ruimte voor twee auto’s • Zeer grote tuin aan de achterzijde • Grote zolderruimte boven garage met doorgang naar woonhuis • Riante woonkeuken met inbouwapparatuur

• Woonoppervlakte: ca. 46m² • 1 slaapkamer • Recent gemoderniseerde badkamer • Gelegen op de 10e verdieping, waardoor een weids uitzicht • Zeer centraal gelegen nabij winkelcentrum Lange Voort

Oegstgeest L R Lijtweg 1004

is! en Hu

Op

€ 000,00129.500,k.k. k.k.

OPEN HUIS: L ZATERDAG 2 JUNI 2012 • 11:00 - 13:00 UUR!

Nieuwstraat 10 L R Katwijk

is! en Hu

Op

• Woonoppervlakte: ca. 159m² • Perceeloppervlakte: ca. 120m² • 3 slaapkamers (met mogelijkheid tot creëren van extra slaapkamers op de spectaculaire zolder!) • Oplevering per direct • Moderne keuken met inbouwapparatuur • Geheel betegelde badkamer voorzien van ligbad en tweede toilet

Verdeelstraat 10 L R Rijnsburg

€ 000,00349.000,k.k. v.o.n.

! ieuw

N

OPEN HUIS: L ZATERDAG 2 JUNI 2012 • 11:00 - 13:00 UUR!

IY^_jj[h[dZ][b[][d)#aWc[h JEFWffWhj[c[djc[jk_jp_Y^j el[h:[H_`d

• Woonoppervlakte: ca. 110 m2 • Perceeloppervlakte: ca. 113 m2 • 4 ruime slaapkamers • Zeer kindvriendelijke buurt • Lichte, keurig onderhouden wwoonkamer

™LddcdeeZgkaV`iZ/XV#&&)b ™'g^VciZhaVVe`VbZghbd\Za^_`]Z^Yidi XgZ…gZcZmigVhaVVe`VbZg ™Odcc^\iZggVhXV#&'b\ZaZ\Zcde]Zi lZhiZc ™Gj^bZWVY`VbZgidZ\Vc`Za^_`kVcj^iYZ haVVe`VbZg ™HX]^iiZgZcYj^io^X]i

E#E#GjWZchhigVVi+% G^_chWjg\

is! en Hu

Op

€ 000,00352.000,k.k. v.o.n.

OPEN HUIS: L ZATERDAG 2 JUNI 2012 • 11:00 - 13:00 UUR!

is! en Hu

Op

• Woonoppervlakte: ca. 170m² • Perceeloppervlakte: ca. 122m² • 3 slaapkamers (met mogelijkheid tot creëren van extra slaapkamers op de spectaculaire zolder!) • Oplevering per direct • Moderne keuken met inbouwapparatuur • Geheel betegelde badkamer voorzien van ligbad en tweede toilet • Bezoek nu deze modelwoning!

Rijnsburg L R Verdeelstraat 7

de Wolff-Buis

Goed onderhouden eengezinswoning nabij centrum van Rijnsburg

€ 000,00449.000,k.k. k.k.

• Woonoppervlakte: ca. 159m² • Perceeloppervlakte: ca. 119m² • 3 slaapkamers (met mogelijkheid tot creëren van extra slaapkamers op de spectaculaire zolder!) • Oplevering per direct • Moderne keuken met inbouwapparatuur • Geheel betegelde badkamer voorzien van ligbad en tweede toilet

Verdeelstraat 4 L R Rijnsburg

Pieter Kuijt & Marjanne

Rijnsburg

€ 000,00360.000,k.k. v.o.n.

`(,/$&&&"#a$a$

OPEN HUIS: L ZATERDAG 2 JUNI 2012 • 11:00 - 13:00 UUR! • Woonoppervlakte: ca. 159m² • Perceeloppervlakte: ca. 119m² • 3 slaapkamers (met mogelijkheid tot creëren van extra slaapkamers op de spectaculaire zolder!) • Oplevering per direct • Moderne keuken met inbouwapparatuur • Geheel betegelde badkamer voorzien van ligbad en tweede toilet

Verdeelstraat 13 L R Rijnsburg

€ 000,00369.000,k.k. v.o.n.

Noordwijk uis! pen H

O

OPEN HUIS: L ZATERDAG 2 JUNI 2012 • 11:00 - 13:00 UUR!

w! Nieu

• Woonoppervlakte: ca. 179m² • Perceeloppervlakte: ca. 130m² • 3 slaapkamers (met mogelijkheid tot creëren van extra slaapkamers op de spectaculaire zolder!) • Oplevering per direct • Moderne keuken met inbouwapparatuur • Geheel betegelde badkamer voorzien van ligbad en tweede toilet

Verdeelstraat 2 L R Rijnsburg

€ 000,00374.000,k.k. v.o.n.

Kwekerstraat 28 L R Rijnsburg

Droompenthouse in NieuwL bouwproject De Bloem! • • Woonoppervlakte: ca. 235m² • Royaal dakterras rondom het gehele penthouse • 4 kamers (3 slaapkamers waarvan 1 met walk-in closet) • 2 badkamers • Gelegen op de 6e etage met schitterend uitzicht over Rijnsburg en omgeving • Zeer riante, lichte woonkamer (ca. 106m²)

€ 000,00625.000,k.k. v.o.n.

w! Nieu

Noordwijk L R Tulpstraat 7

Nette eengezinswoning met L riante achtertuin! • • Woonoppervlakte: ca. 95m² • Perceeloppervlakte: ca. 130m² • 4 kamers (3 slaapkamers) • 11 meter diepe achtertuin gelegen op het oosten • Doorzon woonkamer voorzien van laminaatvloer

€ 000,00219.500,k.k. k.k.

welkom@deraadmakelaars.nl www.deraadmakelaars.nl

gd!

laa s ver j i r p n

I

Hyacinthstraat 1 L R Noordwijk

Hoekwoning met maarliefst L 338m² perceeloppervlakte! • • Woonoppervlakte: ca. 95m² • Gelegen in rustige en kindvriendelijke buurt • 3 slaapkamers • Dient gemoderniseerd te worden • Lichte doorzon woonkamer

€ 000,00269.500,k.k. k.k.

071 - 405 15 00


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 29 MEI 2012

Backstage bij Soldaat Van Oranje De succesvoorstelling Soldaat Van Oranje – De Musical speelt nu al zo’n anderhalf jaar elke avond voor compleet uitverkochte zalen, en het ziet er niet naar uit dat daar snel verandering in komt. Sterker nog, de indrukwekkende show is alweer verlengd en wel tot oktober. Rutger Bulsing is castlid van het eerste uur. Eerst in het ensemble, nu schittert hij avond aan avond als Bram én is hij dance captain. Maar… Wat doet hij nu eigenlijk de hele dag? Katwijk Speciaal mocht een middagje mee op sleeptouw. Door Gerlinde Vliegenthart Aankomst en Zieken checken Rond een uur of zes arriveert Rutger bij het theater. Dat wil zeggen, aan de achterkant, waar de artiesteningang is. In het productiekantoor, waar de dagelijkse leiding zit, maakt hij een ontspannen babbeltje en lacht zijn gebruikelijk harde Rutgerlach. Rutger is sinds de castwissel eerder dit jaar dance captain. Er mag dan weinig dans in de voor-

Rutger in zijn kleedkamer, die hij deelt met een aantal andere mannelijke castleden. Er is een gezellige boel van gemaakt: er staan lekkere banken om op neer te ploffen, ongebruikte decorstukken en er hangen posters. De mannen hebben zelfs een kwast ter hand genomen: de muren zijn in knalkleuren geverfd. De aangrenzende kleedkamers stralen dezelfde

pend. Dit kan nogal eens een uitdaging zijn, zeker wanneer er een griepje heerst… “Ik ben blij met de uitdaging”, vertelt Rutger. “Ik ben ontzettend blij dat ik de kans heb gekregen door te groeien tot eerste bezetting Bram (de danser) en dance captain. Daardoor blijft het, ook na twee jaar, spannend en leuk. Ik denk er niet over om auditie te doen voor een andere productie.”

Eén van de meest indrukwekkende momenten in SvO is de opkomst van de Dakota. Geen decorstuk, geen knappe replica, maar hele-

maal écht! Na twee jaar is Rutger nog altijd een beetje onder de indruk van het vliegtuig. Hij gaat er dan ook graag mee op de foto!

Danspreparatie Rutger speelt avond aan avond de rol van Bram, de Joodse jongen die dol is op dansen en uiterst tragisch de dood vindt voor een Duits executiepeloton in de duinen. Een prachtige rol, maar best zwaar om te doen. Rutger is van oorsprong voornamelijk zanger met een lang musical-CV, maar het dansen gaat hem heel goed af. Toch neemt hij voor iedere voorstelling zijn choreografie even door. Gewoon ter concentratie.

Props-check Rutger heeft als Bram een kamer in het studentenhuis aan het Rapenburg. In zijn kamer staan een aantal voorwerpen die hij gebruikt in de voorstelling (rekwisieten), zoals een keppeltje en een Joods gebedenboek. Het is dus belangrijk dat bij aanvang van de show alles

op z’n plek ligt. Meestal zorgt de toneelmeester daarvoor, maar Rutger checkt het ook graag even zelf. Niet omdat ‘ie z’n colega niet vertrouwt, maar omdat hij graag zeker van z’n zaak is. En in het decor is het zo vlak voor de voorstelling lekker stil. Een goede manier om even tot jezelf te komen.

In de kledingruimte bij SvO staan rekken vol kostuums die worden gedragen in de voorstelling. De kleedsters repareren er scheuren en slijtplekken, hetgeen onontkoom-

baar is wanneer er iedere dag in gewerkt wordt. Het is er lekker warm van de drogers, het ruikt er naar een mix van wasverzachter en zweet. Op de rekken hangen de kostuums per

rol netjes gelabeld bij elkaar. Rutger kan zijn pak vinden met z’n ogen dicht. Hij hijst zich in zijn blouse en hoge broek met bretels. “Nee Ger, daar is niks sexy aan”, grapt hij.

uitgewisseld. Het is dan ook geen verrassing dat de make-updames alles vaak als eerste horen… En daar netjes hun mond over houden. Ook dat is een ongeschreven theaterregel!

Scorebord Showtime! Op de muur backstage houdt de cast nauwgezet het aan-

tal gespeelde shows bij. Vanavond speelt Rutger de 530e voorstelling. Licht uit, spot aan!

gezelligheid uit. “Ja”, zegt Rutger. “Als je hier een hele tijd moet zitten, kun je er maar beter wat van maken!” Missie geslaagd. Rondom zijn spiegel hangen foto’s van vrienden en familie, en toi-toi’s van de première (kleine grappige cadeautjes die acteurs aan elkaar geven). “Voor een herenkleedkamer best netjes, toch?” Ja hoor!

Artiestenkantine Tijd voor de innerlijke mens. Rutger rammelt en op een lege maag is het moeilijk presteren. De kok werkt al sinds het begin in de kantine van de Theaterhangaar en maakt volledig deel uit van de SvO-familie. Zijn kookkunsten staan uitgestald en ruiken heerlijk. Ook de kantine ziet er gezellig uit, met dezelfde felle kleuren op de muren en pilaren. “Dat hebben we zelf gedaan met de cast”, vertelt Rutger, een beetje

In zo’n grote zaal als de Theaterhangaar zou je moeten schreeuwen om jezelf verstaanbaar te maken. Daarom dragen alle acteurs een minuscule microfoon geplakt op hun voorhoofd (soms op hun wang), die via een draadje over het hoofd, nek en rug met de zender verbonden is. De zender is een klein kastje dat aan een elastieken band in de taille hangt en onder de kostuums

stelling zitten, het is Rutgers taak dat elke scène mooi gevuld is en iedereen weet waar hij moet staan en waar hij op en af moet. Er gaan weleens mensen op vakantie, er worden weleens mensen ziek en er zijn weleens acteurs langdurig geblesseerd. Deze lege plekken op toneel worden opgevuld door swings, castleden die verschillende rollen kennen. Rutger maakt de lijsten iedere dag klop-

trots. “We noemen het hier ook het SvO-dorp. We doen het allemaal samen, met elkaar. Misschien komt dat ook door het thema van de voorstelling. Het verhaal dat we elke avond vertellen, moet verteld blijven worden. De thema’s zijn zo belangrijk, ook nu, juist nu. We proberen dat met het grootst mogelijk respect te doen. Uiteraard hebben we lol met elkaar, ontzettend veel zelfs, maar we beseffen nog steeds heel goed wat we staan te doen.”

gedragen wordt. De geluidsman kan aan de geluidstafel de zender open zetten of dichtschuiven. Vanachter de tafel leest de geluidsman de voorstelling nauwkeurig mee zodat hij precies weet wanneer wiens microfoon open moet voor tekst of zang. Gelukkig maar, want sommige dingen wil je niet over de zaalversterking uit de boxen horen knallen.

Tijd voor het gezelligste kwartiertje van de dag: bij de dames in de kap & grime. Hier wordt een laagje op Rutgers gezicht gepoederd zodat hij straks in de warme lampen niet glimt

als een biljartbal. Hij is blij dat hij geen pruik op heeft in deze voorstelling. “Dat kan zo kriebelen als het warm wordt op toneel!” In de stoel worden altijd de nieuwste nieuwtjes


Heerlijk vers schoongemaakte

ÇŠ.NRɛԍɥ" +XĘŚÉ Ę?Ę–É•Ę?QÉĄĘŚÉŚ Ę?ȲÉ?ÔŤĘ‹ÉžĘ?É™DÉ‘É€É? NȚɰȾʑɚ

Bezorgservice

Hollandse Nieuwe

RIOOL- OF AFVOERPROBLEMEN?

www.slagerijbekooy.nl/webshop Maak uw voetbalavond compleet met een barbecue.

aar Verkrijgb ni! vanaf 6 ju

Op de eerste dag schenken wij een Korenwijntje

onstoppen & reinigen

oplossen stank- & vochtproblemen

Tevens serveren wij heerlijke vismenu’s o.a. FISH & CHIPS 6,95

rioolinspecties & camera-inspecties

Lekkerbek of kibbeling met patat incl. diverse sauzen

repareren & vernieuwen

Wij verzorgen graag uw bestelling. Wij bezorgen Ĺ?ĆŒÄ‚Ć&#x;Ć? of wij zorgen ervoor dat het netjes voor u klaar staat in de winkel als u het komt halen. Bij uw eerste onlinebestelling in onze webshop, ĹŹĆŒĹ?ĹŠĹ?ƚƾĞĞŜĹŹĹ˝ĆŒĆ&#x;ĹśĹ?Ć?ĹŹÄ‚Ä‚ĆŒĆšÍ˜ĞnjĞĹŹÄ‚ĹśŽƉůŽƉĞŜǀĂŜ 5% tot 50% ĹŹĹ˝ĆŒĆ&#x;ĹśĹ?ŽƉĆľÇ Ä?ÄžĆ?ƚĞůůĹ?ĹśĹ?͘͞ƾĆ?ϹКĹšÄžÄžĹŒ ĆľĹ?ĹśĹ?ÄžÄšÄžĆŒĹ?ÄžÇ€Ä‚ĹŻÍżÍ˜ĆľĆ?Ç Ä‚Ä?ŚƚĹśĹ?ĞƚĞŜƉůĂĂƚĆ?ĞĞŜ bestelling!

vetputten plaatsen & legen

7Ę–MČŤĘ‘QÉĄĘ?UĘ‹ĘœČłÉ? ɪɸȾHÉĄĘ–ÉššɢĘ?UĘ‹ĘœČłÉ?

grond- & sloopwerken

06 - 51 248137 071 - 40 350 16

+HWDGUHVYRRUDOXZSDUW\EHQRGLJGKHGHQ

www.dsrioolservice.nl

^ĹŻÄ‚Ĺ?ÄžĆŒĹ?ĹŠĞŏŽŽLJÍťdƾůƉĞŜĆ?ĆšĆŒÄ‚Ä‚ĆšϭώͲϭϰ͝ώώϯϭZZĹ?ĹŠĹśĆ?Ä?ĆľĆŒĹ? ϏϳϭͲϰϏώϏϴϹϹÍťÇ Ç Ç Í˜Ć?ĹŻÄ‚Ĺ?ÄžĆŒĹ?ĹŠÄ?ÄžĹŹĹ˝Ĺ˝Ç‡Í˜ĹśĹŻ

#PVMFWBSEUPEFWVVSUPSFOr5FM

www.har teveltvis.nl

EK 2012 | SPEELSCHEMA 10

18

25

30

Warschau

Polen Rusland 20.45 uur

Griekenland Rusland 20.45 uur

1e groep A 2e groep B 20.45 uur

Winnaar 26 Winnaar 28 20.45 uur

2

9

17

Wroclaw

Polen Griekenland 20.45 uur

Griekenland TsjechiĂŤ 18.00 uur

TsjechiĂŤ Polen 20.45 uur

Polen

1 Polen Griekenland 18.00 uur

Gdansk

Poznan

KiĂŤv

OekraĂŻne

Donetsk

Charkov

Lviv

5

14

21

26

Spanje ItaliĂŤ 18.00 uur

Spanje Ierland 20.45 uur

KroatiĂŤ Spanje 20.45 uur

1e groep B 2e groep A 20.45 uur

6

13

22

Ierland KroatiĂŤ 20.45 uur

ItaliĂŤ KroatiĂŤ 18.00 uur

ItaliĂŤ Ierland 20.45 uur

Finale

Zondag 1 juli

Donderdag 28 juni

Zondag 24 juni

Woensdag 27 juni

Halve finales

Zaterdag 23 juni

Vrijdag 22 juni

Dinsdag 19 juni

Donderdag 21 juni

Kwartfinales

Maandag 18 juni

Zondag 17 juni

Vrijdag 15 juni

Zaterdag 16 juni

Derde groepswedstrijd

Donderdag 14 juni

Dinsdag 12 juni

Woensdag 13 juni

Tweede groepswedstrijd

Maandag 11 juni

Zondag 10 juni

Zaterdag 9 juni

Speelsteden

Vrijdag 8 juni

Eerste groepswedstrijd

8

15

24

28

31

OekraĂŻne Zweden 20.45 uur

Zweden Engeland 20.45 uur

Zweden Frankrijk 20.45 uur

1e groep D 2e groep C 20.45 uur

Winnaar 29 Winnaar 30 20.45 uur

7

16

23

27

29

Frankrijk Engeland 18.00 uur

OekraĂŻne Frankrijk 18.00 uur

Engeland OekraĂŻne 20.45 uur

1e groep C 2e groep D 20.45 uur

Winnaar 25 Winnaar 27 20.45 uur

3

12

19

Nederland Denemarken 18.00 uur

Nederland Duitsland 20.45 uur

Portugal Nederland 20.45 uur

4

11

20

Duitsland Portugal 20.45 uur

Denemarken Portugal 18.00 uur

Denemarken Duitsland 20.45 uur

Weer zo’n uitgeslapen actie om lekker te scoren!

EK AANBIEDING!

tandenwinkel.com Laat gerust je tanden zien! Altijd op voorsprong met een mooi gebit van

Nummer 10

Vanaf

De spelverdeler van Eastborn

â‚Ź 1.999,-

Goede techniekbeheersing = Maar liefst 25 jaar garantie op boxspringframe en de binnenvering! Veel ervaring = Nederlandse vakkennis en 50 jaar ervaring! tra Snelheid en doelgerichtheid = Gemakkelijk door u samen te stellen! x e le ia c Spe Kansen opzoeken = Wij geven de voorzet met een sterke prijs! ding: EK aanbie

GRonAzeTn IdSekbed

zomerd sens t.w.v. met kus

â‚Ź 200,-

Eastborn 10

Limited edition Mis deze kans niet!

Ambachtsweg 24a (Industrieterrein ’t Heen, tegenover de Gamma) • 2222 AL Katwijk • T 071 408 58 55 inf0@denachtwachtkatwijk.nl • www. denachtwachtkatwijk.nl

SAMSUNG LED SMART TV Full HD UE40EH5300

Meeneemprijs: Verkoop zolang de voorraad strekt.

₏ 499,–

KUNSTGEBIT KLIKGEBIT SERVICE AAN HUIS REPARATIES

• Al 30 jaar uw tandprothese specialist • Kwaliteit en snelle service • Wij leveren voor alle zorgverzekeraars • Ook opknappen van uw oude kunstgebit

Kerkstraat 44 Noordwijk

Tel: 071 - 361 11 45 Tandprotheticus P.J. van Wijk Lid ONT

T


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 29 MEI 2012

Schrijf je nu in voor de Kuikenloop Naast de Kippenloop organiseert Stichting Katwijk Wandelmarathon op zaterdag 16 juni 2012 ook de Kuikenloop. Een sponsorwandeltocht over een afstand van 5 km voor kinderen t/m 16 jaar. Deelname is zowel individueel als in groepsverband mogelijk (bijvoorbeeld met de klas, het hockeyteam, het voetbalelftal of de scoutinggroep) maar alleen onder begeleiding van een volwassene. De totale opbrengst van de Kuikenloop zal geschonken worden aan KiKa (Kinderen Kankervrij).

Zonovergoten afsluiting van het mini seizoen van Hockey Club Catwyck Woensdag 23 mei was het alweer de laatste training van het hockeyseizoen voor de mini’s van HCCatwyck. De jongens en meisjes in de leeftijd van 6 tot 11 moesten nog 1 keer trainen, en dan zat het hockeyseizoen er weer op! Gelukkig werd het een hele feestelijke training! Bij aankomst op het sportpark De Krom werden alle kinderen verdeeld in groepen, en toen bleken er allerlei verschillende activiteiten te zijn! Geen gewone training, nee, een springkussen! Wel twee! En een suikerspin machine! Ook mochten er ballen geslagen worden op de keeper van het jongens A1 team en het leverde veel gejuich op als de keeper de bal niet wist tegen te houden! Dit alles werd afgewisseld met kleine partijtjes hockey waarmee punten te verdienen waren. Het team met de meeste punten zou naar huis gaan met de Super Mini Slotdagcup van echt goud! Mede door het geweldige weer hebben de kinderen genoten van een prefect georganiseerde middag! Dank zij de inzet van ouders, de oudere jeugdleden, sponsors en andere vrijwilligers is het een heerlijke sport- en spelmiddag geworden, die afgesloten werd met een lekkere

portie patat! Moe, voldaan en soms een beetje verbrand door het lekkere zonnetje gingen de kinderen naar huis. Jammer, maar helaas, geen trainingen meer, geen wedstrijdjes meer. Maar gelukkig kunnen we lekker vakantie gaan vieren, en na de zomervakantie, in september, is iedereen weer klaar voor een nieuw gezellig en sportief hockeyseizoen!

Meedoen? Wil je ook op hockey, of wil je dat je kind door de week lekker sportief bezig is, kom dan na de vakantie lekker een paar keer meetrainen! Je hebt alleen maar sportschoenen nodig, want een stick kun je lenen op de club! Kinderen vanaf 6 jaar kunnen al mee trainen! Met name jongens zijn van harte welkom! Hockey is een sport waarbij techniek en een goede samenwerking tussen ogen en handen samengaan met snelheid en uithoudingsvermogen. Dit alles wordt spelenderwijs aangeleerd op de trainingen. Deze worden gegeven door ervaren jeugdspelers die hiervoor opgeleid en begeleid worden. Vanaf september beginnen de trainingen weer voor de mini’s ( 6 tot en met 10 jaar) op woensdagmiddag op Sportpark De Krom.

Bijna aan de top, maar nog niet helemaal? Jij ook?

De FC Rijnvogels damesselectie zoekt jou! Ben jij een fanatiek voetballende dame, maar zie je voor jezelf nog geen plek bij een topklasser als Ter Leede of RCL. Is de hoofdklasse op dit moment ook net even een maatje te groot? Of ben je al in de fase waarin je deze ervaringen al weer achter je hebt gelaten, maar toch nog op een goed niveau wilt spelen. Was je net op zoek naar een andere uitdaging en heb je je keuze nog niet kunnen maken? Dan is de FC Rijnvogels jouw club. Meld je aan.

nl. Ben je niet van de prestatie, maar meer van de sfeer dan hebben we ook vele recreatieve elftallen waar zeker een plek voor je is. Overschrijven kan nog tot uiterlijk 15 juni (dan moet alles bij de KNVB binnen zijn). Dus reageer snel.

De start is op zaterdag 16 juni tussen 11.00 en 11.45 uur vanaf het parkeerterrein in de Noordduinen, Noordduinseweg te Katwijk. De route van de Kuikenloop volgt ook dit jaar weer het overgrote deel de route van de Kippenloop. Alleen aan het eind van de route wijken zij iets af van de Kippenloop. De kinderen zullen aan de kant van

de Oude Kerk op het finishterrein aankomen, terwijl de wandelaars van de Kippenloop vanaf de Vuurtoren het finishterrein op lopen. Dit om een grote chaos bij de finish te voorkomen. De kinderen hoeven dus niets van het feestje wat de Kippen- en Kuikenloop is, te missen.

Lekkers! Bij de stempelposten zal zoals ieder jaar weer gratis iets lekkers worden uitgedeeld. Stichting Katwijk Wandelmarathon (KWM) wil de begeleiders van de Kuikenloop er op wijzen dat de Kuikenloop voor de kinderen is. Dus ook het pakje drinken, het ijsje bij de finish en het andere lekkers dat onderweg wordt uitgedeeld, is alleen voor de kinderen. Dit wordt door diverse sponsors gratis aangeboden. Gemiddeld lopen twee begeleiders per deelnemend kind mee, daar is de catering niet op berekend. Stichting KWM hoopt dat u daar begrip voor heeft. Aan de finish op de boulevard van Katwijk krijgen de kinderen na inleve-

ring van hun volle stempelkaart een mooie medaille.

Prijzen Deelname aan de Kuikenloop kan alleen na voorinschrijving. Aan de start kan NIET worden ingeschreven. Aan deelname zijn geen kosten verbonden echter wordt van de kuikentjes wel verwacht dat zij hun sportieve prestatie laten sponsoren door familie, vrienden en kennissen. Bij € 30 of meer aan opgehaald sponsorgeld ontvangen de kinderen een gave verrekijker met tasje! Voor de hoogste sponsorbedragen zijn leuke prijzen beschikbaar zoals een reischeque t.w.v. €500 (bijvoorbeeld voor een weekend Disneyland Parijs of De Efteling) en toegangskaarten voor Europa ’s grootste familiespeeltuin Linnaeushof. Inschrijven kan via www.kippenloop.nl , of bij het VVV-kantoor in Katwijk, bij Running Center Katwijk (Princedwarsstraat 2A) en bij Lopers Company Leiden (Burgsteeg 7) en bij de winkels van Zorg en Zekerheid in de regio.

Week plezier voor jong en oud

De Familiedagen van Quick Boys Het voetbalseizoen 2011-2012 is nagenoeg ten einde. Het verenigingsjaar van K.v.v. Quick Boys wordt afgesloten met de traditionele Familiedagen. Van dinsdag 29 mei tot en met zaterdag 2 juni vinden op sportpark Nieuw Zuid vele activiteiten plaats die jong en oud uitstekend zullen vermaken. De organisatie is er opnieuw in geslaagd een zeer divers programma samen te stellen. Op dinsdag 29 mei vindt de officiële opening van de Familiedagen plaats. Om 17:30 uur vertrekken circa vijfhonderd jeugdleden van Quick Boys in optocht richting Nieuw Zuid. De parade begint ter hoogte van de Chr. Opleidingschool aan de Parklaan en eindigt via de Roest van Limburgstraat, Secr. Varkevisserstraat, Schoolstraat, Abeelplein, Ouwehandstraat, De Waal Malefijstraat, Duinstraat, Secr. Varkevisserstraat, Tijmstraat, Kamperfoelieplein, Parklaan (ventweg) en Duindoornlaan op sportpark Nieuw Zuid. Op het hoofdveld is de traditionele opening van de Familiedagen. Vervolgens zal om 19:15 uur in het clubhuis een kindershow worden georganiseerd voor de spelers van de E- en F-pupillen en Landenteams. Een half uur later strijden de A- en B-junioren op en rondom het sportpark en het strand om de eer tijdens de survival run en het voetgolf. Na afloop worden de deelnemers beloond met een muzikaal barbecue. Tussendoor zullen de D-

Quick Boys F9 pakt eerste beker

pupillen het voetbaltoernooi openen op de velden.

Survival, kaarten en culinair Op woensdag 30 mei leggen de Dpupillen en C-pupillen het parcours van de survival run af en gaan voetbalgolfen. Op de tweede dag van de Familiedagen wordt in het clubhuis vanaf 20:00 uur gejokerd en geklaverjast. Alle leden en hun familie worden van harte uitgenodigd voor de kaartavond. Op de velden komen de E- en F-pupillen en de spelers van de Landenteams in actie tijdens onderlinge wedstrijden. Terwijl de B- en C-junioren op donderdag 31 mei het voetbaltoernooi voortzetten, begint om 20:00 uur de culinaire avond op het vernieuwde evenementenplein. De kaarten voor het evenement zijn inmiddels uitverkocht. Het belooft wederom een geweldige happening te worden.

Ierse klassiekers Op de voorlaatste dag van de Familiedagen is de door de Supportersvereniging georganiseerde Ierse Avond in het clubhuis. In een prachtige ambiance zullen de nodige Ierse klassiekers ten gehore worden gebracht door de Brabantse formatie Folkaholics, de band die enkele jaren geleden ook eens met succes optrad tijdens de Familiedagen. De toegang tot het clubhuis is gratis. Daarnaast zal op een van de bijvelden een gezellig samenzijn worden georganiseerd voor de ouderen Quick Boyzer met medewerking van Jan van der Spek.

Op vrijdagavond wordt bovendien een wandeltocht door de duinen georganiseerd met tussendoor leuke stops. Het vertrek (19:30 uur) vindt plaats vanaf het tweede veld. Uiteraard wordt op deze dag ook gevoetbald: de senioren zullen hun kunsten vertonen op de velden.

Meiden D6 van HC Catwyck ongeslagen kampioen De strijd om het kampioenschap tussen Alkemade MD2 en Catwyck MD6 zorgde bij de meiden, trainers, coaches én ouders voor de nodige zenuwen op de zonnige zaterdag. De spannende wedstrijd duurde tot de laatste minuut die uiteindelijk werd beklonken met een verdiende winst van 2-1 voor Catwyck MD6. De meiden, trainers en coaches ontvingen de HCC-medaille en de smijtslagroomtaart met een glaasje kinderchampagne waarna het voltallige team inclusief begeleiders traditiegetrouw de sloot in dook. (Foto: PR)

Grote finale De Grande Finale van de Familiedagen is op zaterdag 2 juni. Met name voor de jongste leden van de club zal het nodige georganiseerd worden. Zij kunnen zich vanaf 9:00 uur uitleven op de springkussens en genieten van de draaiorgels. De kinderen kunnen bovendien gratis geschminkt worden. Om 14:00 uur gaan de E- en F-pupillen en de Landenteams op vossenjacht onder begeleiding van de spelers van het eerste elftal. Op het zesde veld vindt tegelijkertijd een zeskamp voor de C-junioren en D-pupillen plaats. Terwijl de bezoekers van sportpark Nieuw Zuid worden vermaakt door diverse straatartiesten vindt om 15:00 uur op het hoofdveld het spel Petje op, Petje af plaats. Welke deelnemers zullen in de prijzen vallen? Over prijzen gesproken: om 16:00 uur begint op het Evenementenplein De Vois of KwieBois met medewerking van DJ Arie van Rooijen. Welk zangtalent gaat naar Disneyland Parijs? De Familiedagen 2012 worden afgesloten met een feestavond in het clubhuis. Langs deze weg wordt iedereen van harte uitgenodigd om sportpark Nieuw Zuid tijdens de Familiedagen te bezoeken.

Meisjes E6 van Hockey Club Catwyck kampioen Nieuwkoop ME2 was de laatste tegenstander van het seizoen van Meisjes E6 en die laatste wedstrijd werd met succes afgesloten. ME6 nam bij terugkeer op de club de HCC-medaille in ontvangst en de sponsoren Multisport en Aannemersbedrijf Henk van Iterson zorgden voor heuse kampioensbekers. Meisjes E6 heeft nog lang feest gevierd. Hockey Club Catwyck feliciteert de meisjes en haar begeleiding met het kampioenschap. (Foto: PR)

Quick Boys E5 kampioen

De FC Rijnvogels damesafdeling heeft ambitie. Ze wil proberen om via een uitgekiend beleidsplan in de nabije toekomst een concurrent te worden van de grote namen in het Westland en de Bollenstreek. De dames 1 speelt nu 1e klas en wil zo spoedig mogelijk naar de hoofdklasse. Dames 2 moet daar heel snel de aansluiting bij zoeken. Dames 1 is dit seizoen bovenin de 1e klasse A geëindigd en had dit seizoen bijna via de nacompetitie de stap gemaakt naar de hoofdklasse. Maar helaas ging dat net niet door. Volgend seizoen wordt er daarom weer een sportieve gooi gedaan naar de hoogste plaatsen in de competitie.

Kampioenen

Jongens E1 van Hockeyclub Catwyck hebben super gepresteerd!

Van links naar rechts Quick Boys F9: -staand: Dylana Wesseling, Lars Volk, Arend Beens, Dieneke Petersen. -Zittend: Adri Hovius Hazenoot, Tim Mol, Rian Ouwehand, Quinten van Duijn. Liggend de keeper Diederick van Duijn. (Foto: Foto Mol)

Het E5 elftal van Quick Boys is zaterdag 12 mei kampioen geworden. Spelers: Bart van Duijvenvoorde, Bilal Bel-Laado, Raman Ghasemi, Martin Kraaijenoord, Martijn Houwaart, Matthijs van der Plas, Julian Balkenende, Pieter Hus en Matthias Haasnoot. Trainers: Willem Guyt, Cornelis Hus en Arie van der Plas. (Foto: PR)

Zaterdag 19 mei speelden de jongens van E1 van Hockey Club Catwyck hun laatste wedstrijd van het hockeyseizoen 2011-2012 in Bleiswijk. Na een spannende en vermoeiende wedstrijd kwamen de jongens terug op het Sportpark De Krom en daar wachtte hen een hele leuke verrassing! Doordat zij dit seizoen zo goed gepresteerd hadden kregen zij een beker en een medaille! En dat was natuurlijk reden voor een feestje! Van links naar rechts: Tom van Leeuwen, Sem van Beelen, Ruben van Dijk, Tijn Vooijs. Onder: Dirk-Jan Schoneveld, Pepijn Feenstra en Rens van Duijn. (Foto: PR)

Staf en spelers Bij een dergelijk ambitie horen een goede trainersstaf en spelers. In de staf is voorzien door het aantrekken van twee extra trainers (Noot redactie: Cees Fielmich en Koos Kranenburg, voorheen Ter Leede) die naast hoofdtrainer Rene de Vries invulling gaan geven aan het voetbalbeleid wat hoort bij deze ambitie. Daarnaast is er ook een uitgebreide verzorgingsstaf. Maar er is ook nog ruimte voor nieuwe spelers. Spelers die prestatie laten samengaan met sfeer en beleving. Dat laatste heeft FC Rijnvogels hoog in haar vaandel staan. Helaas gaan een aantal spelers na dit seizoen vertrekken. Zij maken na een lange voetbalcarrière andere maatschappelijke keuzes. Maar door deze keus maken ontstaat er weer ruimte voor nieuw talent.

Contact Ben je minimaal 15 en hebben anderen je al regelmatig gewezen op je talent of ken je zelf als geen ander je voetbalkwaliteiten. Wil je een stap maken en durf je een nieuwe uitdaging aan? Kom op proeftraining of speel mee met één van onze oefenwedstrijden. Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op met Willem van Duijvenvoorde via tel 06-36069612 of emailadres dames@fcrijnvogels.

Nadat Quick Boys F9 in de competitie een wat moeilijke start had en als 3e eindigde, had het team zaterdag 19 Mei haar eerste toernooi. Afgereisd in de vroege morgen onder leiding van trainer Dirk van Duijn en assistent Maarten Beens naar de vereniging Meerburg in Zoeterwoude werd de eerste wedstrijd gespeeld om kwart over 9 tegen SJZ. Deze wedstrijd liep gelijk op qua kansen voor beide teams. Het eindigde dan ook in 0-0. Terwijl de andere twee teams in hun poule, Meerburg en SVL 0-2 speelden. De volgende wedstrijd was om 10 uur tegen Koudekerk. hier was het heen en weer met kansen maar Quick Boys trok in deze wedstrijd aan het langste eind. Er werd gewonnen met 1-0, terwijl de concurrent SVL ook weer met 2-0 won en daarmee aan kop gingen in de poule. Hierna had Quick Boys even pauze en konden zij kijken naar het duel tussen Koudekerk en SVL. Deze mocht niet gewonnen worden door SVL anders was Quick Boys kansloos voor de titel. SVL kwam snel op 1-0 maar kon niet verder komen dan 1 doelpunt. Koudekerk kwam

laat in de wedstrijd op gelijke hoogte, en de eindstand werd 1-1. Quick Boys moest hierna tegen Meerburg en hier moest met grote cijfers gewonnen worden. Door goed over te spelen en te verdedigen als het nodig was scoorden de Boys er op los. Het werd maar liefst 5-0 hiermee was een gelijkspel tegen directe concurrent SVL genoeg om kampioen te kunnen worden.

Beslissende wedstrijd De scheids floot voor het begin van de beslissende wedstrijd en beide teams gingen voor de winst. Heen en weer werden er kleine kansen om zeep geholpen door de goede keepers in beide goals. Door de spanning in het veld en langs de lijn kwamen beide teams niet tot scoren, Het bleef 0-0, en daarmee kon Quick Boys F9 haar eerste beker mee naar huis namen na de prijsuitreiking. Op dit toernooi waren nog drie poules waar Quick Boys met een team deel aan nam en in twee andere poules werd Quick Boys ook kampioen. In de 4e poule kwam Quick Boys in de laatste wedstrijd net iets te kort en werd hiermee uiteindelijk 2e. Toch allemaal een goede prestatie neergezet en misschien zien we in de toekomst nog wat jeugd in Quick Boys 1 voorbij komen.

Strak in je vel... Veel vrouwen herkennen het probleem.... Cellulitis op de benen, billen, taille en buik.

Voor

De oplossing is Lypossage! Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op

de vet- en vochthuishouding.

Na

Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder. Na 4 behandelingen heeft u al zichtbaar U zult geen gewicht verliezen... wel centimeters!!

Wilt u meer informatie over Lypossage, neemt u dan contact op met Gladys

Tel: 06 10817027

Behandelingen worden gegeven in Voorhout door een vrouw

Meisjes F3 van HC Catwyck sluiten seizoen met plezier af De meisjes F3 (op twee na allemaal uit dezelfde schoolklas) hebben dit hockeyseizoen voor het eerst deelgenomen aan wedstrijden en afgelopen zaterdag was hun seizoen alweer ten einde. Maar dat hebben de meisjes met veel plezier afgesloten. Bij terugkeer op de club kregen zij een mooie HCC-medaille en stonden de hapjes klaar. Hockey Club Catwyck is trots op de jonge meisjes. Van links naar rechts: Tamar van Schaik, Romy Kukler, Cindy Sapei, Esja Fielmieg, Nikke Korenhof, Lieke Remmelzwaal. Afwezigen: Fenna Meijvogel en Roos van Duijvenbode. (Foto: PR)


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 29 MEI 2012

Pelgrim Cees 4 Op 27 april vertrok Cees Wassenaar naar Frankrijk, van waaruit momenteel hij de Camino de Santiago bewandelt. Deze pelgrimsroute naar Santiago de Compostella (Jakobsweg) voert naar het graf van de apostel Jakobus in Santiago de Compostella in Spanje. De hoofdroute door Spanje was de Camino Francés, die de voortzetting was van meerdere trajecten uit Frankrijk, en de middeleeuwse verkeersas die in Noord-Spanje loopt van de Pyreneeën naar het graf van Jakobus. Cees is actief op FaceBook en Twitter, en houdt de thuisblijvers zo op de hoogte van zijn belevenissen op dit bijzondere avontuur. Hij gaf Katwijk Speciaal toestemming zijn berichten te publiceren, zodat we wekelijks een beetje mee kunnen reizen… (20 mei) Hoogtepunt Voor mij vandaag een zeer bijzondere dag. Ruim een jaar naar toegeleefd. Ik ben bij Cruz de Fierro/of Ferro geweest. (Google) vanmorgen om 06.30 uur klom ik naar 1.500 meter (hoogste punt op de Camino) en heb ik 2 steentjes neergelegd onder aan het kruis. Een emotioneel moment. Je denkt aan zoveel. De liefde van je vrouw, kinderen, familie, vrienden en muziekvrienden. Je denkt aan de wereld, je

werk en je collega’s, aan gestorven vriendinnen, aan de natuur, aan je kerk. Heel veel dus. Maar bovenal dankbaarheid aan God de Vader. Zo gaaf om al die dingen op dat plaatsje daar in Spanje te beleven. Dat is mijn Camino, dat is mijn ‘daarom!’ Precies op zondag zo’n mooie belevenis, dat is een wonder. Dank U wel. Mijn Camino..... (21 mei) -Holla Olandas, vandaag ca. 23 km. Het is droog. Ik ben snot verkouden geworden. Kan helaas geen grok vinden. Maar ja...#huppakee (22 mei) Iedereen mag ook maar op de Camino lopen....;-) ‘Effe anders’ Bedankt voor de beste wensen over mijn verkoudheid. Het is nog niet weg, maar het slijt al aardig. Vandaag stond er 28 km op het programma, met een klim over 8 km van 650 naar 1300 meter. Heftig dus. En met die “volle” luchtwegen niet gemakkelijk. Toch ga ik er voor en uiteindelijk kom ik op mijn eidbestemmig aan O Cebreiro, op de top dus. Het is een afmattende strijd geweest tegen de procenten van de helling, maar ik heb het toch maar gehaald. “Completo” vol dus! Op naar het volgende dorp. Daar was ik dus precies no 19 van de 18 bedden. Dus nog verder. Ja dan komt de ware mariniersmentaliteit naar boven. Niks geen taxi: wandelen. En met 36,5 km heb ik m’n dag afgesloten in Alto do Poio. Pfffffff

‘t is iet ârs We léve in’n weggooimaesskeppij

lange route gekozen. Overigens een geweldige route, over de heuvels, door piepkleine dorpjes. Het was wel erg stil met pelgrims. Totaal op die 23,5 km heb ik zeggen en schrijven 7 pelgrims ontmoet. Per ongeluk de verkeerde gele pijl gevolgd. Eindstand vandaag 32 km. Morgen kom ik de 100 km paal tegen. Komt allemaal goed! (24 mei) De haan kraait, tijd om te gaan wandelen. 22 km, dus dat is te doen. Gelukkig geen alternatieve routes. Fijne dag. 100 km paal. Ben aangekomen in Portomarin. Doorweekt van het zweet. 28 graden en geen wind. Wel voldaan :-) ‘Haast’ Vandaag het 100 kilometer paaltje voorbij gelopen. Ik zit dus onder de 100 km. Ja, en zo opeens wordt het denken aan thuis een actueel onderwerp. Je gaat tellen, rekenen, en er ontstaat wat haast in je gedachten over wat er volgende week moet gebeuren. STOP! Niet verder denken dan Santiago! (alhoewel ik wel de terug vlucht heb geregeld). Eerst nog wandelen en genieten. Buen Camino ;-) (25 mei) Vandaag wandeldag 28 naar Palas de Rei. 25 km. Verkoudheid minder. Vogels fluiten. Jullie ook een fijne dag. Buen Camino. ”Goedemorgen” zegt de zon tegen de heuvels. Met haar warmte maakt zij ze wakker. - Alle mensen, kom ik na een dag of 10 m’n 4 Japanners weer tegen. Ik schiet weer in de lach. #houvanholland. Reisleider tegen toerist-pelgrim: vandaag 13 km, let op de gele pijlen, rugzakje met lunchpakketje, appel en Wickie, let op je busnummer. ‘Luxe’ Vanuit mijn gids had ik het idee dat er best wel veel bedden in Palas de Rei zou zijn, maar met die toerist-pelgrims raakte de plaats als snel vol. Die toerist-pelgrims lopen de laatste 100 km van de Camino (+ stempels) zodat ze een certificaat kunnen ontvangen dat men de Camino gelopen heeft. Geen probleem hoor, maar die laatste 100 km worden wel bijzondere. Pelgrims met gouden ringen en armbanden om en nog net geen stropdas, wandelen zo hun Camino. Soms alleen met een camera, soms met het rugzakje zoals genoemd in mijn eerdere tweet. Na die 13 km weer in de bus en dan naar Palas de Rei bijvoorbeeld. Wel dan wordt het opeens druk. Vandaar dat ik ben “uitgeweken” naar een pensionnetje. Eigen douche en toilet. Geen haren in de douche en wasbak. Luxe hoor! (26 mei) Vandaag rustig op de Camino. Beetje regen, beetje wind, een beetje zon, een beetje mensen. Van alles wat. Tevreden! 28,6 km naar Arzua. Geeindigd in een vieze vette regen. Gemeentelijke herberg is prima. Voorbereiden op morgen. ‘Einde in zicht’ Vandaag alleen een ‘kilometerdag’. Weinig bijzonderheden, vaal zonnetje, miezerig regentje. Mijn gedachten gaan toch al naar Santiago en daarna. Ik vind het goed zo. Zondag nog 35 km en maandag nog 5. Dan is het klaar. Wil ook wel weer naar huis. Thuis, werk, Concerto di Acqua, ....... Ja hoor, het einde is in zicht. Er kan weer iets nieuws beginnen.

(23 mei) Nog 130 km naar Santiago....Ook vandaag in Spanje een uitgelezen zomerdag om te wandelen. Helder blauwe luchtn wind 1 Bft. Zonnebrand dus. ‘Per ongeluk’ Na de extra kilometers van gisteren, had ik vandaag toch nog bijna 31 km te wandelen. Maar na een prima nacht in een particuliere hostel (6 bedden op een kamer) kon ik weer uitgerust aan de start verschijnen. In m’n reisgids zat ik nu op 2 dagen lezen. Eerst dus de ene dag afmaken, en dan naar de volgende. En bij die volgende.dag had ik niet goed gekeken dat er een alternatieve route was. Ik volgde in het dorp de gele pijlen, maar er was een keuze mogelijkheid. Ik dus de

Stralende zon en een verkoelend windje op het water. Mooier kun je het niet wensen. (Foto: EvE)

Cruise door het Groene hart

Verhagenvaart “Een wereldgoed idee”, aldus mevrouw Cozijnsen uit Noordwijkerhout. Het is één van de enthousiaste reacties van de passagiers van de Olympia, het vlaggenschip van Groene Hart Cruises. Een kleine 130 lezers van de kranten van Verhagen geniet deze donderdagmiddag van een schitterende rondvaart via de lezersactie in de krant. Voor slechts € 10, – vier uur varen, inclusief lunch. “Het is te gek voor woorden”.

makkelijk de Oude Rijn op”, vertelt kapitein Hans Bosma. “Maar vandaag wordt er niet gewerkt, dus we kunnen nu die kant uit.” ‘Die kant’ is de kant van de Oude Rijn tot Alphen, waarna via de Heymanswetering, de Braassemermeer en de Ringvaart Haarlemmermeer de Kagerplassen bereikt worden, om van daaruit weer op het vertrekpunt Leiderdorp aan te komen. Een tocht van ongeveer 40 kilometer langs oude fabrieken, mooie huizen, weidse polders en molens, heel veel molens.

Goede kritieken Door Esdor van Elten Alles zit dan ook wel mee op deze donderdagmiddag 24 mei. Het weer is prachtig. Veel zon, en af en toe een verkoelend windje. De bemanning van de Olympia voorziet iedereen van een natje en een droogje, en ook de route is bijzonder. “Omdat er werkzaamheden aan de brug zijn, komen we momenteel niet zo

Bosma vaart al 35 jaar en dat merk je. Met speels gemak stuurt hij het schip, terwijl hij regelmatig allerlei wetenswaardigheden vertelt over wat er te zien is. Niet alleen over de ouderdom van een kerkje, maar ook over wie er waar woont, hoe de watertoren van Koudekerk een nieuwe bestemming kreeg, of wat het verschil is tussen een rood en een groen geschilderde wipmolen.

“Prettig”, vinden de meeste passagiers. “Je hoort echt nieuwe dingen, maar hij is ook niet de héle tijd aan het praten.” De passagiers babbelen in de tussentijd heel wat af, en desgevraagd geven ze ook commentaar op de krant die zij lezen. “lekker veel nieuws uit het eigen dorp”, en “Er staat precies in wat ik wil weten”, zijn veelgehoorde complimenten, terwijl ook de bezorging goed scoort. Ook de nieuwe krant Lisser Nieuws kan op goede kritieken rekenen. “Een mooie krant, lekker leesbaar, ook qua letter.” Echte kritiek komt er niet, maar wie kan er dan ook mopperen op zo’n mooie dag? Veel lof is er ook voor de rederij Groene Hart Cruises. “Vriendelijke mensen, en prima verzorgd”, aldus een lezer uit Wassenaar. Zowel de oudste passagier (90) als de jongste aan boord (7 maanden) amuseren zich prima. Als de passagiers na vier uur weer van boord stappen rest er eigenlijk nog maar één vraag: “Wanneer doen jullie weer zoiets?”

Vrijwilligers van HSV Brittenburgh vissen met cliënten van Raamwerk Visclub www.zeevissen.com uit IJmuiden organiseerde voor de vierde keer de Nationale Gehandicapten Zeevishengeldag, die altijd op de laatste zaterdag in mei gehouden word. De laatste twee jaar in het Noordzeekanaal aan het mooie park van Oud Velzen Zuid. Voorheen vond dit plaats op de pier.

De jongeren Nathan, William, Ruben, Robin en stagiaire Maaike hebben samen met jongerenwerker John Knetsch een rondleiding gehad over het terrein van het Zeehos. Met rolstoelen en een goede dosis gezelligheid hebben we ons door de complexen gemanoeuvreerd zoals de cliënten dat ook doen. De jongeren hebben echt kunnen ervaren

‘hoe het is om in een rolstoel te zitten met alle beperkingen van dien’. Met het hele wagenpark zijn wij naar het sponsgebouw gegaan om te kijken hoe de cliënten van het Zeehos hier aan het werk zijn. In het sponsgebouw worden sponzen ingepakt en kokertjes waar bloemen worden ingestoken geteld en gesorteerd. De jongeren hebben zelf ook meegeholpen en kwamen er zo achter hoe lastig het werk voor de cliënten kan zijn.

De cliënten van visclub Zeehos worden met de aangepaste bus opgehaald en naar de waterkant gebracht. Bij de inschrijving werden wij voorzien van een lekker bakje koffie, aas, en een heerlijk lunchpakket. Er stond een koel windje en een heerlijk zonnetje, dus ideaal visweer voor deze koppelwedstrijd. Iedere vrijwilliger vist en verzorgt een cliënt tijdens de wedstrijd.

Jan van Egmond met begeleider en koppelmaat Willem Bruin (Foto: PR) Hapje, drankje en prijzen Twee uur: einde wedstrijd, inpakken en op naar restaurant Kruiten in IJmuiden waar de prijsuitreiking plaatsvond. Onder het genot van een hapje en een drankje vond er een loterij plaats ,waar van de opbrengst voor een goed doel was. De loterij leverde Jan van Egmond, die zoals alle cliënten was voorzien van loten, een mand vol met levensmiddelen op. Daarna werden de medailles aan alle deelnemers uit-

gereikt. De beste drie koppels kregen een beker en een prijs. Helaas voor Jan en Willem: Hun grootste vis valt met 4e plaats daar net buiten. Onze dank gaat uit voor deze onvergetelijke dag naar alle sponsors, Sportvisserij Nederland en de vrijwilligers van vis club Zeevissen. com, die deze dag prima georganiseerd hebben voor mensen met een beperking, die ondanks hun handicap toch ook veel lol aan de vissport beleven.

Later mochten wij van een cliënt genaamd Michael zelfs zijn kamer bekijken. Hij vertelde ons met trots dat: ‘hij de kamer in één dag had ingericht’.

Hier staan ook de openingstijden en een overzicht van de leuke activiteiten voor jongeren van 12-16 jaar bij de diverse Factory-locaties.

Zondagavondzang in Pniëlkerk Elke eerste zondag van de maand is er Zondagavondzang in de grote zaal van de Pniëlkerk. Dus ook aanstaande zondag, 3 juni zullen we vanaf 20.30 uur met elkaar verschillende liederen zingen. Dit zal de laatste zondagavond zang zijn voor de zomer. Een mooie manier om de zondag af te sluiten en elkaar te ontmoeten, te bemoedigen en onze Heer te prijzen! Deze avond zal er een collecte worden gehouden, als sponsoring voor de fietstocht die Hans Dijkhuizen zal afleggen voor Artsen Zonder Grenzen! Wijkgemeente Bethel verwelkomt u graag in de Pniëlkerk aan de Biltlaan, en neem gerust iemand mee.

Op donderdag 7 juni 2012 organiseert het team vrouwenochtenden Dorpskerk een inspirerende dagtocht naar Utrecht. Deze dag is voor alle vrouwen. Dus jong en oud is van harte welkom. Met de tentoonstelling ‘Vrouwen voor het Voetlicht’ besteedt het museum ‘Catharijne Convent’ uitgebreid aandacht aan de rol van vrouwen in de kerk. De tentoonstelling laat zien op welke wijze vrouwen zich hebben ingezet voor de kerk, van het jaar nul tot nu. Heilsoldates, moeders, nonnen, diaconessen, pastoraal werksters, vrouwelijke ambtsdragers, tot en met de schoonmaaksters van kerkgebouwen. De verhalen en ervaringen van vrouwen, vroeger en nu, staan centraal. Welke mogelijkheden hebben zij? Hoe vervullen zij hun rol en wat inspireert hen? En wat is de toekomst voor vrouwen in de kerk?

Programma Het programma is als volgt: 9.00 uur: instappen voor de Dorps-

Na het bedanken van onze begeleidster Viviana gaf één van de jongeren aan: ‘het een leerzame en leuke ervaring te vinden, omdat hij nu begrijpt hoe deze mensen leven’.

Aanpakker

gesprekken wordt veel informatie gegeven over autisme. Daarnaast vormt de herkenning bij de andere partners en het uitwisselen van eigen ervaringen een belangrijk onderdeel van de gesprekken. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: wat is autisme, betekenis van autisme in de partnerrelatie, communicatie, de eigen rol, grenzen, intimiteit en seksualiteit, omgaan met eigen energie De cursus wordt gegeven bij Psychologenpraktijk CuraMentis, Kerkweg 2, 2235BC Valkenburg. Meer informatie kun je krijgen bij Marjolein Post of Hester Lever, tel: 06-23201664 of 06-22585033. Direct aanmelden kan op het algemene aanmeldformulier op www.curamentis.nl of www.hesterlever.nl.

Damesdagtocht naar Utrecht

Een echte aanpakker deze jongen! De jongeren waren onder de indruk van zijn kamer, net als zijn muzikale talenten en de passie die hij hiervoor heeft.

Meer informatie over The Factory is te verkrijgen via John Knetsch (06- 13423863) of via www.kattuk. nl (klik op The Factory).

In september 2012 start er een nieuwe gespreksgroep partnerrelatie autisme. De gespreksgroep wordt georganiseerd door Marjolein Post, werkzaam bij psychologenpraktijk CuraMentis en Hester Lever, werkzaam in haar praktijk voor Contextuele Hulpverlening en is bestemd voor vrouwen die partner zijn van een man met (een vermoeden van) een autisme spectrum stoornis. Samenleven met een man met autisme spectrum stoornis (ASS) kan moeilijk zijn. Vaak kunnen hun partners met niemand praten over de specifieke problemen in hun relatie en voelen zij zich in veel opzichten ook niet begrepen door hun omgeving. Ook binnen de kerk en je geloofsbeleving kan dit veel vragen en onbegrip geven. In de

Op dinsdag 12 juni en donderdag 14 juni worden er open trainingen gehouden voor de selectie van Hockey Club Catwyck Dames 1. Voor volgend seizoen is Elisabeth Raassen aangesteld als coach en trainer van Dames 1. Elisabeth heeft inmiddels een jarenlange staat van dienst opgebouwd als coach en trainer van diverse 1e heren- en damesteams en heeft de 2e helft van het seizoen reeds training gegeven aan D1 en MA1. We nodigen alle speelsters en keepsters uit om kennis te maken met een familieclub waar prestatie en recreatie goed samengaan. Voor vragen over en/of aanmelden voor deze trainingen stuur dan een e-mail aan voorzitter@hccatwyck.nl. Telefonisch kan in de avonduren op (071) 40 128 57.

Jongeren ervaren de beperkingen van een rolstoel Jongeren vanuit het jongerenwerk van Factor Welzijn hebben woensdagmiddag 16 mei een laagdrempelige presentatie gehad, een heuse rolstoelervaring, een kamer bezocht en gewerkt zoals cliënten in het Zeehos dat doen!

Gespreksgroep partnerrelatie autisme

Open selectie Dames 1 HC Catwyck

Door Willem Bruin

Elf uur werd het startsein gegeven, hier en daar werd een grondeltje, steenwijting of een botje gevangen, maar Jan van Egmond van visclub Zeehos liet zich niet afleiden door de mooie schepen die daar voor bij varen, en ook niet door die mooie meisjes die hem koel hielden met de drankjes. Hij gaf een brul toen zijn hengel begon te stoten, Zijn begeleider en koppelmaat Willem Bruin wist een grote gul van 68 centimeter moeizaam voor hem te landen. daar hij viste met een zacht haakje zes. Er was al door hen een steenwijting van 24 cm en grondeltje van 12 cm gevangen , dus dit telde lekker aan. Helaas kwam er niks meer bij.

Goeiedag mit wies?..ôh bè jij’t Ant ?..zagge we je nouw net iet lòpe op de Juliàànààlaen?..jae zie je wel, dan was je’t toch! Ik zàài nog teuge onze Mar, geef’s effe ’n toetertje, ’t lijkt Antjies wel die daer lòòpt, maer ze zag nog nét dat’r een pliessieauwto achter d’r zat, en as je teugewòòrdig voor niks toetert, dan kè je dokke ..ôh, ben je naar’t raedhuis ewèèst?.. bè je soms op hôge pôte je beklag weze doen?..nouw, omdat vande zeumer de groene vullesbakke iet maer elleke week elèègt worde …oh, je mos om je nieuwe identieteiskaert…jae màid, nes je zeg, ik wis òòk iet wat ik zag toe ik de bak ging inhaele: alleger oranje vlaggetjies mit goeie raed hoe je mààie en een pestlucht ken voorkomme…ik zel je zegge; we worde weer op koste ejààgd.. jae, die van ons staet òòk lekker in in’t volle middagzonnetje te humme, ik heb al teuge Gijze ezààd dat we maer om een paeresol motte voor een beetje skàdouw…bè je besuikerd zé ie toe, dan zette w’m toch urreges ârs? en toe zé ik; je zel wel motte want ik gae toch echt iet mit die stinkbak onder me keukeraem zitte! Zouwe motteballe nou echt hellepe Ant? Koussies heb ik nog zat…hè?.. bè jij al om motteballe ewèèst?.. ôh, uitverkocht. Gijs hadde òòk al zauwt om ’t deksel heen estròòid maer dat woei netuurlek metien naer tarzus…wat zàài je? viskoppe en are ressies vaecuum in plestik verpakke?..dan mag’t toch iet mear in die groene bak Ant, snap dat dan! Hè je trouwes òòk ezien dat’r nouw in de tuin bij de kerrek van die lealeke ondergronse vullesbakke komme voor de vlesse, pepier, en’t plestiek?...waerom daer? omdat de visserijskòòl nouw op de gemientewurref huist. We leve in’n weggooimaesskeppij, de mense motte d’rlui troep toch kwijt kenne…nèèn, ik weet òòk iet of ’t daer nouw sturrem gaet lòpe op dat puntje…en buite dat; t’is gien smoel òòk!… Jae Ant, nes je zeg: hoe déje we dat vrouger dan? toe hadde we maer ien rotteg vulles n’emmertje! Dan mot ik ‘r wel bijzegge dat we minder weg te gooie hadde, de skilleboer kwam elleke week de skillebakke lege en we hadde toe nog gien pepiere lure, gien kertonne dôze van mellek en vlae en drinkpakkies en gae zo maer deur! ’t Lijkt wel of alles nouw driedubbelt verpakt zit.. Nou Ant, ik gae d’r is kijke waer ik motteballe bekomme ken, meskie benne ze wel graetis of te haele op’t gemientehuis, mot ik’r voor jouw dan òòk gelijk een partie meeneme?

kerk, 9.15 rijdt de bus weg. 10.30 aankomst in Utrecht, start rondwandeling. Van 13.00 tot 13.45 uur gelegenheid tot lunch. Aanbevolen wordt zelf een lunchpakket mee te nemen. 14.00 uur start lezing ‘7 vrouwen voor het voetlicht’ door Inge Schriemer, conservator. Deze lezing is facultatief en u kunt dit uur ook gebruiken om de overige schatten van het Catharijne Convent te bekijken. 15.00 uur tot 16.00 uur: rondleiding met gidsen langs de tentoonstelling, 16.15 uur: instappen bij het Catharijne Convent, 17.30 uur terug bij de Dorpskerk in Katwijk. De kosten voor deze bijzondere dagtocht zijn € 32,00 per persoon, inclusief busreis, rondwandeling met gidsen door de binnenstad, toegang tot het museum, toegang tot de lezing, rondleiding langs de tentoonstelling. Bij aanmelding van 40 personen kan de dagtocht doorgang vinden. Voor opgave en meer informatie kunt u mailen naar mariankrijgsman@ hotmail.com of naar areen@hetnet.nl of bij telefoonnummer 071 – 4027915 Jet van der Plas.

Topcd’s gratis te leen

Een nieuwe ervaring voor de jongeren. (Foto: PR)

Aan klanten van Bibliotheek Katwijk wordt vanaf 1 juni geen leengeld meer berekend voor het uitlenen van een topcd’s. Dat betekent dat alle cd’s, inclusief de allernieuwste topcd’s, dan gratis mee naar huis kunnen. Voor de nieuwe hits geldt nog wel een uitleentermijn van 1 week. Deze aanpassing heeft alles te maken met het feit dat de bibliotheek over dit jaar geen leenvergoeding meer hoeft af te dragen voor hitcd’s en wij graag dit voordeeltje met onze klanten delen. Kom onze uitgebreide cd-collectie ook eens bekijken en vanaf 1 juni zijn nu dus alle cd’s gratis te leen.


Entree bij FC Rijnvogels-Achilles Veen Voor de wedstrijd van aanstaande zaterdag 2 juni in de nacompetitie FC Rijnvogels-Achilles Veen gelden speciale regels. In verband met het belang van dit duel – met kans voor de thuisclub op promotie naar de hoofdklasse – wordt er een behoorlijke belangstelling verwacht. Daarom gelden er speciale regels om bij de entree alles vlot te laten verlopen. Leden van de Businessclub dienen hun pas te tonen. Leden van de Supportersvereniging dienen ook hun pas te overleggen. ALLE leden van de vereniging kunnen GRATIS toegangsbewijzen afhalen in de kantine op het volgende tijdstip: donderdag 31 mei tussen 19.00 en 21.00 uur in de kantine. Zonder entreebewijs geen gratis toegang. De toegangsprijs is 5 euro. Sportpark De Kooltuin. Aanvang 14.30 uur.

A

#""$$! $$ $ DONDER

##

BF6;B-FF 99C BFH6HB&-,F 99C

#$

#

BFH6HB&H99C

##!

!"

#

#

$!"

#

BFH6HB&-,F 99C BFH6HB&-,F 99C BFH6HB&-,F 99C

$$" $ "!!$ $#! " # ## G.GG<H4?71<GGDH7GDH<98GH1?4:GD3GC=E/>7@DC@>>GE G3GC(@@CH?1HB#F6HGEHB)F8;FF47 0?C7@@<H%H'-55"AFFH09H><G4.D>

 by Theil Kids

G9+GH9=DH2=3GC>GH7?2=G9+GH:<G9CGE 1<=D6D?11GCHDG/GEH7GGC1C=$>H<G3GC(@@C

S E L

E L A

A S

  

@E:>DG<H=EH,;H+=D4?7(=E@D=G 7GDH*@ED@>D=>4.H+=D4?7*?CD :G9+GH9=DH3G<GH7?2=G9+GH:<G 9CGE 0?C7@@<H%HB-B5)A6H 09    ><G4. D>

  

   ""$!"

0?EH@<<GC/GGEAH@ED=H.9=>7=$DAH ?CD.?1G2=>4.AH?<<GH3G+G<AH DC@@/>4.9=7AH:@1?:AH1?<GD.GC

#!"$$!

D?*AH<G2GCHGEH<G2GC<??: ,6;6BAH,6B6BAH,6;AH.?G:(@E:GE GEH<?>>GH;6HGEH,H+=DDGC>

 

$# #$"

;6=$2=/H@*/G2G:DH7GDH'47H:?92>4.9=7 &6?7*?CD+EG>AH;'47H2=:AH B61GC>??E>H&F )F 5F8;FF47H 0?C7@@<H%H#"5AFFH

##""$!<<GC<G=H9=D3?GC=E/GEH+?@<> >D?*HGE ?*H<G2GC<??:AH??: G<G:DC=>4.6HGEH.@E23GC>DG<(@@C

B'F8;FF47H3@EH%HB-F,5A6H09H ?4:GD6HGEH?EG<<H(=EEGE3GC=E/ 0@>@HDC@@/6HGEH<98GH:?92>4.9=7 B#F B)F8;FF47H3@EH%HB-,B5A6H09H'' <G3GC(@@CH=EH@<<GH@*7GD=E/GE

  #!$! =/GED=$2>GH.G>DGC*=G<2 (@E:GEHGEH(@E:>DG<<GE !=3-H4?7(=E@D=G>HGEH.?G:GE

$$#$"$$!

=:GEAH:GC>GEAH>D?*AH<G2GCA 3@EH:<@>>=G:HD?DH7?2GCE /C??D>DGH:G9+GAH<@@/>DGH1C=$+GE

#"$!

!CG>>?=C>AH(?G:GE6HGE 3=DC=EG:@>DGEAHD3H1<@>7@ 7G9(G<> =EH2=3-H>??CDGEAH:<G9CGEHGEH>D=$<GE

"!"

<@::G6HHG<G:DC=>4.GH9=D3?GC=E/ GC:C=$/(@@CH=EH3G<GH7@DGEA :<G9CGEHGEH>??CDGE

"#!#$" =:GEAH:GC>GEAH !AHE?DGE 3@EH:<@>>=G:HD?DH7?2GCE <@/GH1C=$+GEAHGE?C7GH:G9+G

       

 &F8B5FAH&F8;FFAH&F8;BFAH&F8;;FAH )F8B5FAH)F8;FFAH)F8;BFAH)F8;;FAH 5F8B5FAH5F8;FFAH5F8;BFAH5F8;;FAH FAH BFF8B5FAHBFF8;FFAHBFF8;BFAHBFF8;;FA 8;; AHB;F ;BF ;F8 FFAHB F8; FAHB; 8B5 B;F FAH B,F8B5FAHB,F8;FFAHB,F8;BFAHB,F8;;FAH B'F8B5FAHB'F8;FFAHB'F8;BFAHB'F8;; F B"F8B5FAHB"F8;FFAHB"F8;BFAHB"F8;;FAH B#F8B5FAHB#F8;FFAHB#F8;BFAHB#F8;;4-AHGD4-FAHGD B)F8B5FAHB)F8;FFAHB)F8;BFAHB)F8;;

30 mei start uitverkoop! SHUZ by Theil kids Van Hogendorpstraat 133, Wassenaar  ?CD GC @7 GD: D>DGH@>> =7GEDHG

C?? 9CGE >D?G<GEH=EH2=3GC>GH>D=$<GEAH:<G 2GCE 7? GEH>??CDGEAH3@EH:<@>>=G:HD?DH :> 3GC:C=$/(@@CH1GCH'H?*H#H>D9D9: 0?C7@@<H3@E@*H%H55A6H1GCH>3@E@* 09   1>D9GC:

 

 */G2G:DH7GDH'47H0@>@HDC@@/>4.9=7 &6?7*?CD+EG>AH;'47H2=:AH B61GC>??E>H&F )F 5F8;FF47H 0?C7@@<H%H5"5AFFH

 

B'F8;FF47H3@EH%HB-'5)A6H09H'% B#F B)F8;FF47H3@EH%HB-5B5A6H09H &

 

/ 1> <H=E >DG H,6;H? DG<<=E @E: =EHD?1:@<=DG=DH6! E :G9+GH9=DH3G<GH7?2=G9+GH:<G9CG 0?C7@@<H%H,-55"A6H D> 09    ><G4.

 

  

    !H0!H0H0!


SPECIALE LENTE ACTIE

40% KOR TING vanaf 1 juni 40% korting op de gehele zomer collectie!

Carrington BV, De Kempenaerstraat 34, 2341 GN Oegstgeest, Tel 071 - 517 19 40 www.carrington-oegstgeest.nl


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 29 MEI 2012

Enkele van de stagiairs die dit schooljaar stage lopen bij het mindervalide tafeltennis (Foto: PR)

Maatschappelijke stages bij TTV Rijnsoever Leerlingen uit het voortgezet onderwijs lopen (MAS) stage bij het tafeltennis voor mindervaliden. Vanaf 2005 wordt door een groep van 13 (veelal bewoners van het Zeehos) getafeltennist bij TTV Rijnsoever aan de Sandtlaan in Katwijk ad Rijn. Deze mindervalide leden van de vereniging slaan onder begeleiding van valide leden van de vereniging wekelijks een balletje. Direct na de eerste publicaties over de MAS (Maatschappelijke stage) heeft TTV Rijnsoever stageplaatsen aangeboden via de VIP (VIPkatwijk.nl ). Voor de mindervalide spelers is het erg prettig regelmatig andere en vooral jeugdige gezichten te zien en een praatje met hen te maken. In ieder geval wordt met de aanwezigheid van de MAS – stagiair(e)s bij het mindervalide tafeltennis tegemoet gekomen aan de wens van de Gemeente voor een stukje integratie. Voor de vaste begeleiders is het een mooie bijkomstigheid dat een deel van hun taak wordt overgenomen. Een genot om te zien is de natuurlijke wijze waarop en het gemak waarmee de MASstagiaires omgaan met de meervoudig mindervalide spelers.

Zondag De Maatschappelijke stage (MAS) bestaat uit het begeleiden van (meervoudig) mindervalide sporters bij aangepaste vormen van tafeltennis op de zondagmiddag. Voor de zondag is gekozen op nadrukkelijk verzoek vanuit het Zeehos en de gemeente Katwijk. De stage wordt gelopen op zondagmiddag van 12.30 - 15.00 uur. Deze activiteit vindt plaats in de periode september t/m juni op ± 30 zon-

dagmiddagen. De stage bestaat uit het begeleiden van 13 mindervalide sporters (onder meer bewoners van het Zeehos) bij aangepaste vormen van tafeltennis. De stage kan gelijktijdig door meerdere leerlingen worden gelopen. Zij worden hierin begeleid door vrijwilligers vanuit de vereniging. Nadere informatie over deze vorm van stage is te vinden op VIPkatwijk.nl onder Maatschappelijke stage (MAS) en onder ttvrijnsoever.nl kopje Mindervaliden. Een mailtje om informatie naar jholten@ziggo.nl kan natuurlijk ook.

Ruimte Mede door de aanwezigheid van de MAS stagiaires is nog ruimte voor meer mindervalide spelers om onder begeleiding een min of meer aangepaste vorm van tafeltennis te spelen; voor nadere informatie kunt u een mailtje sturen naar jholten@ ziggo.nl. Fonds Mas Stageaanbieders kent TTV Rijnsoever een bijdrage toe van 250 euro. Sinds vorig schooljaar biedt de Katwijkse tafeltennisvereniging stageplaatsen aan leerlingen uit het voortgezet onderwijs. De kosten die deze maatschappelijke stages (MAS) met zich meebrengen komen geheel ten laste van de vereniging. De voor de MAS beschikbare subsidies komen namelijk ten goede aan de scholen en niet aan de stageaanbieders. Toen zich, met dank aan Marjon Hooijen van het VIP, alsnog een mogelijkheid voordeed een deel van de kosten vergoed te krijgen heeft de vereniging een verzoek ingediend bij het Fonds Mas Stageaanbieders. Het resultaat van dit verzoek voelt voor de vereniging als gerechtigheid: de vereniging ontvangt 250 euro als gedeeltelijk dekking van gemaakte kosten.

30e editie Halve marathon van Katwijk

V.v. Katwijk sluit af met zomers topfeest

Sparen voor EK Monskeys bij Hoogvliet

Met in totaal 11 dagen met activiteiten op een zonovergoten ‘De Krom’ en daarbuiten vierde Katwijk de afgelopen week haar Familiedagen. Met altijd een hapje en een drankje in de buurt werd er gequizd, gekaart, gesolexd, gebingo’d, gezongen, gedanst, gefeest en ook nog gevoetbald.

Vanaf woensdag 30 mei ontvangen klanten van Hoogvliet bij besteding van € 10,- aan boodschappen een gratis EK Monskey. Er zijn 24 verschillende Monskeys, elk met een ander uiterlijk en een eigen karakter, gebaseerd op de landen die aan het EK Voetbal deelnemen. Door mee te doen aan de Monskey-fotowedstrijd op de Facebook-pagina van Hoogvliet maakt men kans op een supergave voetbaltafel en andere leuke prijzen.

Met de ‘pijn in je kop’-tocht en een ontbijt bij ‘t Wantveld kwam er op zondagochtend een einde aan een feest dat 11 dagen duurde. Met het drukbezochte F-toernooi op Hemelvaartsdag werd het startschot gegeven voor de Familiedagen, dat op vrijdag haar vervolg kreeg in de Bivak voor D-pupillen en de Bierproefwedstrijd in het sponsorhome. Op zaterdagavond vulde het sponsorhome zich alweer met mannen voor het voetbalcafé, terwijl in de kantine zaal DJ Nightwatcher en DJ Addicted de niet-voetballiefhebbers/vrouwen met club, dance en electro vermaakten.

Voetbalquiz Na een klein dagje rust, stond op maandagavond de voetbalquiz op het programma. Henk Kasius en Adriaan Vooijs vormden daarbij het beste team, maar Armand Corijn sloop stilletjes naar de top van het klassement. Hij ging als grootste kenner met de fiets van Luyten

Tweewielers naar huis. Op dinsdagochtend vertrok er al vroeg een grote groep richting het Westland voor een solextoer en een sloepvaart. Na afloop werden zij bij ‘t Wantveld ook nog gefêteerd op een koud buffet. Op ‘De Krom’ was toen al de klaverjasavond begonnen. Van oudere kaarters naar de (jongste) jeugd, want die hadden de hele woensdagmiddag voor zichzelf. Op de bijvelden van het Katwijkveld werd gestreden om het Starkste Team van Kattuk en werd er verschillende panna- en BMX-clinics gegeven. De spelers van de B’s kregen bovendien een clinic van de spelers en trainer van Katwijk 1. Aansluitend vulde de kantine zich weer met jong en oud voor de traditionele bingoavond. De laatste ‘rustige’ avond...

Drie drukke dagen De drie drukke dagen begonnen met de huldiging van de jeugdkampioenen van vv Katwijk. Daarna deden de kampioenen van 2000 tegen oud-ADO oude tijden herleven. De 2000-veteranen lieten Pim Langeveld, MatsoeMatsoe en kompanen een poepie ruiken en brachten oud-ADO het eerste verlies toe: 5-2. Nadat de spelers van Katwijk 1 hun benen spaarden in de wedstrijd tegen het Veilingteam, was het tijd voor het avond programma met allereerst de verkiezing van de ‘Speler

van het Jaar’. Michiel van Dam, rots achterin de Katwijkverdediging, viel die eer ten deel dit jaar. Marc Langeveld mocht zich laten kronen tot ‘Talent van het Jaar’, Donny van Oijen en Jerghinio Sahadewsing werden gehuldigd als Topscorer en Schaduwschutter. Op een bomvolle Krom werd er vervolgens gefeest tot in de kleine uurtjes met DJ’s Henk&Marco en Alex. Dat feest werd nog eens dunnetjes overgedaan op vrijdagavond na afloop van de eerste wedstrijden van het Klutstoernooi. DJ Dennis Salman draaide op deze avond voor een misschien wel vollere zaal de hits aan elkaar. Het Klutstoernooi kreeg op zaterdag haar vervolg en zag uiteindelijk het team van Katwijk 3 de hoofdprijs pakken. Op het hoofdveld was er ondertussen een waar kinderparadijs opgericht, met springkussens, een reuzenrad, draaimolen, clowns en meer. Muzikale omlijsting op het feestplein was er met het akoestische trio The Beards Terwijl de zon steeds feller ging branden en de broodjes hete kip nog grotere zweetparels op de voorhoofden toverden, werd er langzaamaan gewerkt naar het hoogtepunt. Met allereerst het trio Arie Nijgh, Wesley Klein en Ray van der Heijden en als laatste De Lawineboys werden de Familiedagen met een knalller afgesloten.

In 2011 maakten de klanten van Hoogvliet kennis met de grappige Monskey poppetjes, die in de Verenigde Staten al langere tijd een grote rage zijn. Op www.hoogvliet. com/monskey kunnen klanten alle 24 verschillende EK Monskeys leren kennen. Daarnaast vindt men daar leuke Monskey kleurplaten die geprint kunnen worden en informatie over de fotowedstrijd. Om nog sneller EK Monskeys te sparen zijn er wekelijks vele speciale aanbiedingen waarbij een extra Monskey wordt gegeven. Voor het

bewaren van de poppetjes is, behalve een oranje bewaarzakje, ook een speciaal koffertje verkrijgbaar dat kan worden omgebouwd tot voetbalstadion. De Monskeys-actie duurt van woensdag 30 mei tot en met dinsdag 19 juni. Op woensdag 20 juni vindt in alle Hoogvliet vestigingen van 14.00 tot 16.00 uur een ruilmiddag plaats om spaarders in de gelegenheid te stellen hun EK Monskey collectie compleet te maken.

Jaap van Duyvenbode dwingt remise af tegen Arie Dubbelaar De speelzaal van damclub KDC was afgelopen woensdag een stuk minder goed gevuld dan normaal. Dat had alles te maken met het damtoernooi in het Spaanse Salou waar vijf van onze clubleden bij aanwezig zijn. De overige clubleden maakte er desalniettemin een gezellige damavond van. Arie Dubbelaar staat er na de eerste rondes van het Kampioenschap van Katwijk goed voor. In zijn klasse staat Arie zelfs op de eerste plek met vijf punten uit vier wedstrijden. Het was aan Jaap van Duyvenbode de lastige taak om een goed resultaat te halen tegen Arie. Jaap bleek eens te meer een taaie tegenstander te zijn. Arie wist Jaaps linkerflank wel enigszins te verzwakken, maar had daar geen aanval meer tegen over staan om die zwakte in Jaaps stand in zijn voordeel uit te buiten. Het eindspel bood geen van de spelers goede kansen op de winst, dus besloten beide spelers de punten te delen.

Ons oudste clublid Hans Klinkenberg had de jongste jeugdspeler Martijn van der Plas tegenover zich. Martijn wist Hans te overtuigen van zijn talenten en speelde een goede opening met veel dreiging naar voren. Het damspel blijft echter een lastig spel, waarbij iedere zet nieuwe kansen en bedreigingen met zich meebrengt. De ervaring van Hans gaf dan ook de doorslag toen Martijn moeilijkheden kreeg zijn schijven te verdedigen. Hans had aan een foutje van zijn jeugdige tegenstander genoeg om deze partij te winnen. Rick de Jong speelde een sterke partij tegen Kees van der Marel. Rick had door een foutje van zijn tegenstander een schijf gewonnen, waarna Kees er positioneel echter helemaal niet slecht voor kwam te staan. Kees speelde de rest van zijn partij goed uit, maar het schijf achterstand bleek toch een te groot nadeel om nog een goed resultaat af te dwingen. In een gesloten stand kwam Kees als eerste in de problemen, waardoor Rick de partij

in zijn voordel kon beslissen. Het grootste damtalent van Valkenburg, Alexander Neijenhuis, verkeert in een kleine vormcrisis. De eindexamens eisen de laatste weken blijkbaar hun tol van Alexander. Waar vorige week Martijn van der Plas nog wist te winnen van Alexander, deze week was het Cornelis Vooys die een maatje te groot bleek voor de Valkenburger. Cornelis wist met een mooie combinatie twee schijven te winnen en haalde ook nog eens een mooie dam. Cornelis hield vervolgens zijn concentratie goed vast en kwam niet meer in de problemen. Arjan Varkevisser kreeg zijn twee punten cadeau deze week, doordat zijn tegenstander niet kwam opdagen. Ook interesse in onze mooie sport en onze gezellige vereniging? Kom eens langs of surf naar www.damclubkdc.nl. De jeugd traint van 18:45 tot 20:00 uur op woensdag en de volwassenen spelen om 19:45 in wijkgebouw ’t Zandgat, E.A. Borgerstraat 58.

Liverpoolse training voor Quick Boys Van maandag 4 t/m donderdag 7 juni komt een delegatie van zes trainers plus een televisieteam van F.C. Liverpool naar sportpark Nieuw Zuid. Het doel van dit bezoek is dat zij trainingen ‘op z’n Liverpools’ gaan verzorgen voor de selectie-jeugd, alle jeugdkeepers, de recreatie-jeugd en het eerste elftal van Quick Boys. De laatstgenoemde trainingsclinic zal overigens voor iedereen toegankelijk zijn, zodat alle jeugd- en seniorenleden van Quick Boys de mogelijkheid krijgen de verrichtin-

gen te volgen van onze hoofdmacht onder Engelse leiding. De F.C. Liverpool-clinic wordt georganiseerd door het Technisch Management van Quick Boys in samenwerking met Dirk Kuyt. De laatste is niet alleen de initiatiefnemer maar ook nauw betrokken bij de organisatie en coördinatie. Het streven is dat zoveel mogelijk jeugdleden van Quick Boys een sessie van een F.C. Liverpool-trainer kunnen volgen, van de Landenteams tot de A-junioren. Inmiddels zijn er reeds ruim vijfhonderd aanmeldingen, waarmee de clinic nu al kan worden bestempeld tot een zeer groot

evenement. Van de senioren zullen (naast Quick Boys 1) de beste spelers onder 21 jaar en die onder 23 jaar de Liverpool-trainingen volgen. Voor alle voetballers (klein en groot) die deelnemen wordt het natuurlijk een onvergetelijke ervaring en een mogelijkheid om nog meer kennis te vergaren van het spelletje. Maar het centrale thema is vooral: plezier hebben en krijgen in voetbal! De F.C. Liverpool trainings-clinic wordt financieel mogelijk gemaakt door de 2 hoofd-sponsoren van dit evenement: Haasnoot Wonen en Bouwbedrijf de Lange - Van der Plas.

Een tweede prijs die er mag zijn. (Foto: PR)

Meiden D3 halen in bikini Bloemendaalse beker op In het kader van MD3-on-tour werd in het pinksterweekend het Dee-toernooi van HBS in Bloemendaal aangedaan. Na Siberische omstandigheden op toernooien in Barendrecht en Hoofddorp (maar wel op blauw veld!) was nu beter weer voorspeld. Gelukkig waren de weergoden ons meest juniore D-team een keer gunstig gezind en mochten ze onder een stralende zon en strakblauwe lucht aantreden op het mooie complex van HBS. De eerste tegenstander was Voorhout MD2. Het lijkt wel of beide teams tot elkaar veroordeeld zijn, want in de competitie is dit team van boomlange groengeklede dames de aankomend kampioen en ook in de zaalcompetitie troffen de teams elkaar. De laatste wedstrijd op ons eigen veld-op-de-belt werd door Catwyck glansrijk gewonnen, maar deze keer trokken de voorhoutse girls met 1-0 aan het langste eind. Dit was natuurlijk wel reden om in de volgende wedstrijd, Mijdrecht MD2, extra gas te geven en de eerste overwinning was een feit. Tijdens de lunch was het tijd om nieuwe tactieken af te stemmen en

nog wat extra techniek te trainen. De gele shirts gingen de tas in en als echte kustbewoners werd voor een luchtiger tenue gekozen. Met flessen water en waterpistolen werd de strategie verder verfijnd en de jongensteams van de Kikkers, Alliance en HBS die de meiden goed in de gaten hielden werden uiteraard volledig genegeerd. Met een broodje kroket in de maag was het weer even op gang komen maar uiteindelijk werd er geen doelpunt meer weg gegeven en haalden de beachbabes een praktisch maximale score binnen.

Tweede plaats Uiteindelijk leek een beker in zicht en na verkenning door Lindsay werd vastgesteld dat de tweede plaats een feit was. Maar eerst moest de finale van het strafballentoernooi nog worden gespeeld. Nienke mocht aantreden voor het verpletterende schot, maar het leek er op dat de keeper was geïnstrueerd de goede schoten te blokken en de slechte door te laten. Helaas ging deze beker dus voorbij. Maar het resultaat van de dag, een tweede prijs na een zeer gezellige en sportieve dag mocht er zeker zijn!

Grote opkomst bij 4X4 meisjestoernooi Quick Boys Op zaterdag 29 september gaat de Saton Optiek Halve marathon al weer zijn dertigste editie in. Een gedenkwaardig feit, wat aangeeft dat dit sportieve evenement een prominente plaats heeft gekregen binnen de Katwijkse samenleving. In 1982 startte de eerste loop vanaf de toenmalige Kon. Juliana mavo (de huidige Duinroosschool). De lopers gingen indertijd al vrij snel de Zuidduinen in, zodat de hoogteverschillen in het parcours al heel snel begonnen. Behoorlijk zwaar dus en wat een prestatie leverde Rob Strik hier toen met een tijd van 1.12.25, de snelste tijd die er ooit op dit parcours is gelopen. Uiteraard moeten we hier ook de drievoudige (Katwijkse) winnaar Wout Duindam niet vergeten, die de Halve van Katwijk driemaal op zijn naam schreef; in 1985, 1986 en 1989.

Nieuwe doelstellingen Stond de Halve van Katwijk in het verleden bekend als de Van Maanen/ Saton Optiek loop, tegenwoordig is de loop genoemd naar haar sponsor Saton optiek die sinds 2009 de hoofdsponsor is van het evenement. Het aantal deelnemers ligt momenteel rond de 950, waarbij er zelfs atleten vanuit het buitenland meedoen. De wisseling van hoofdsponsor heeft geleid tot

het bepalen van nieuwe doelstellingen en een geheel andere opzet van het evenement. De SO Halve marathon Katwijk werd een representatief evenement voor de gemeente Katwijk waarbij de kenmerken zon, zee, strand en bos aan bod komen. Het evenement is intussen uitgegroeid tot een bovenregionaal sportevenement. Het strijdtoneel is geheel gesitueerd rond het Strandplein op de Boulevard. Dit plein is ingericht met muziek, massageruimtes, EHBO, kinderattracties en verfrissingen. Dit jaar wordt onderzocht of een Gehandicaptenloop ook deel kan uitmaken van het loopevenement.

Gezonde levensstijl Met het sponsoren van de Halve van Katwijk associeert Saton Optiek zich als bedrijf nadrukkelijk met gezondheid en preventie door een gezonde en sportieve levensstijl. Daarnaast voelt directeur Kees Saton zich als tri- atleet zeer betrokken bij het hardlopen. Wat Saton Optiek betreft mag de dertigste editie van de Halve marathon bekroond worden met een deelnemersaantal van 1.000 deelnemers! Aan Saton en AV Rijnsoever zal het niet liggen, zij zullen alles uit de kast halen om het evenement nog spectaculairder te maken. Meer informatie en inschrijving via www.avrijnsoever.nl of www.halvevankatwijk.nl.

In verband met de drukte zijn wij op zoek naar:

MEDEWERKER KEUKEN (M/V) EN

MEDEWERKERS BEDIENING (M/V) vanaf 16 jaar

Ben jij die enthousiaste jongen of meid en ben jij op zoek naar een uitdagende en afwisselende job? Bel dan met Michel 06-15003299 of mail naar info@hetwantveld.nl

Strandpaviljoen Het Wantveld Strandvak 17 - Katwijk aan Zee Telefoon: 31 (0)71 408 23 80

Honderd speelsters met mooie namen en nog mooiere outfits. (Foto: PR)

Vrijdag 25 mei verzamelden zich 25 van de 26 ingeschreven teams op veld 4 van Nieuw Zuid. Daar waren 4 veldjes uitgezet voor het 4x4 toernooi dat dit jaar voor de 2e keer georganiseerd werd. Was vorig seizoen de opkomst goed, nu was die overweldigend te noemen. Honderd speelsters in de leeftijd van 10 tot 24 jaar waren op dit evenement af gekomen. Deze teams waren ingedeeld in 3 leeftijdscategorieën. De eerste poule bestond uit speelsters geboren voor 1-1-1996. De tweede poule, en meteen ook de meeste inschrijvingen, was voor speelsters geboren tussen 1-1-1996 en 1-1-2000 en de laatste poule voor speelsters geboren na 1-1-2000. Rond de klok van 5 uur werd het toernooi geopend en daarna trapten de eerste teams af. In korte wedstrijd werd er fel gestreden om de prijzen. De zelf verzonnen teamnamen blonken

veelal uit in originaliteit en sommige teams hadden weer heel wat werk gemaakt van hun outfit. Even na 7 uur was het toernooi afgelopen en konden we overgaan tot de prijsuitreiking. Ieder speelsters van het team dat eerste was geworden kreeg een trofee mee naar huis. Na afloop van het toernooi startte de feestavond van de vrouwenafdeling van Quick Boys die dit jaar ook weer heel gezellig was.

Uitslag 4x4 toernooi 2012: Poule 1 geboren voor voor 1-1-1996: 1e Niemand (Claudia, Sandra, Janneke en Manda) Poule 2 geboren tussen 1-1-1996 en 1-1-2000: Winnaar van de finale en dus 1e Quickgirls (Celine, Kristel, Loraine en Lisa) Poule 3 geboren na 1-1-2000: 1e Valken meiden (Iris, Pascale, Romy en Noa) Foto’s via www.quickboysds1.shorturl.com.


LET OP: ALLÉÉN DIT WEEKEND BIJ VAN KALMTHOUT AUTO!

DE GROOTSTE UITVERKOOPSHOW VAN NEDERLAND!

Naar

Van Kalmthout Auto do 31 mei 09.00 vr 1 juni 09.00 - - 21.00 uur za 2 juni 10.00 18.00 uur - 17.00 uur Koopzondag! 3 juni 1 1 .00 17.0 0 uur

h WW hX l[ b[ Z WW hh ee l _j k Yj h[ Z_ i bb[ šW i YWi_ed eY š hi YW do fW ec šY d b[ [b eZ c e c Z[ š Éi d_[km[Wkje

D N E K E E W T I D P O O K

! ! S J I R P P O O K N I R E D N O D R O F E W U EEN NIE TOPAANBIEDING

FordKa Cool&Sound ALLÉÉN DIT WEEKEND ONDER DE INKOOPPRIJS

Met FordOptions rijdt u deze Ka rijklaar vanaf

*

€ 99,-

p.mnd.

incl. 1 jaar Gratis All-risk autoverzekering

NU AL VANAF

€ 7.777,-*

! O T U A T U O H T M L A K N A V IJ B IE T C A E IG L A M N É É E ...UNIEK TOPAANBIEDING

Met FordOptions rijdt u deze Fiesta rijklaar vanaf

*

€ 129,-

FordFiesta Cool&Sound Ford Actieprijs € 12.195,-

NU AL VANAF

p.mnd.

incl. 1 jaar Gratis All-risk autoverzekering

*

€ 10.555,-

GEGARANDEERD DE SCHERPSTE PRIJZEN VAN NEDERLAND! NIEUW! TOPAANBIEDIN G

Met FordOptions rijdt u deze Focus rijklaar vanaf

*

p.mnd.

€ 199,-

FordFocus 1.0 Ecoboost 5 drs. 74kW/100PK

WEES DE FISCUS TE SNEL AF

WEGENBELASTINGVRIJ

EN ONTLOOP DE BELASTINGVERHOGINGEN DIE PER 1 JULI LANDELIJK WORDEN DOORGEVOERD!

ACTIETARIEF 5,9%!!!

VOOR PARTICULIEREN!

Normaal € 20.595,-

UIT VOORRAAD NU AL VANAF

€ 18.495,-* Meerprijs titanium uitvoering € 2.500,-

LET OP! GROTE VOORRAAD FOCUS 1.0 ECONETIC LEASE MET 14% BIJTELLING LEVERBAAR VOOR 1 JULI!

CHECK ONLINE WWW.NIEUWEFORDKOPEN.NL VOOR ALLE AANBIEDINGEN! KOM NAAR ONZE SHOWROOM VOOR SUPER VOORDEEL EN EEN ALLESBESLISSENDE PROEFRIT Rekenvoorbeeld

Volg ons ook op:

Facebook

Twitter

www.facebook.com/vankalmthoutauto www.twitter.com/fordkalmthout

Contante prijs

Aanbetaling

Totaal Kredietbedrag

Looptijd in maanden

Debetrentevoet op jaarbasis

Jaarlijkse Kosten Percentage (JKP)

Maandtermijn

Slottermijn

€ 9.371,-

€ 3.023,-

€ 6.348,-

36

8,9%

8,9%

€ 99

€ 4.179,-

€ 7.744,-

€ 9.371,-

€ 2.890,-

€ 6.481,-

36

7,9%

7,9%

€ 99

€ 4.176,-

€ 7.740,-

€ 12.041,-

€ 4.396,-

€ 7.645,-

36

8,9%

8,9%

€ 129

€ 4.631,-

€ 9.276,-

€ 12.041,-

€ 4.240,-

€ 7.801,-

36

7,9%

7,9%

€ 129

€ 4.627,-

€ 9.271,-

€ 19.766,-

€ 6.450,-

€ 13.316,-

36

8,9%

8,9%

€ 199

€ 9.126,-

€ 16.290,-

€ 19.766,-

€ 5.569,-

€ 14.197,-

36

5,9%

5,9%

€ 199

€ 9.104,-

€ 16.271,-

Ford Ka (standaard) Ford Ka (actietarief) Ford Fiesta (standaard) Ford Fiesta (actietarief) Ford Focus (standaard) Ford Focus (actietarief)

Totaalprijs krediet

Gebaseerd op 20.000 km per jaar. In samenwerking met kredietbemiddelaar Bovemij Finance BV handelend onder de naam SternCredit (KvK 31037251). Bovemij Finance BV staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder vergunningnummer 12012779. Genoemde voorbeelden zijn op basis van een Niet-Doorlopend Krediet.Actieperiode 31 mei 2012 t/m 3 juni 2012. Het jaarlijks kostenpercentage is de prijsaanduiding van het krediet. Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking. Bovemij Finance BV heeft geen contractuele verplichting, bemiddelt voor meerdere aanbieders en adviseert niet op grond van een objectieve analyse. Een consumenten informatieformulier is beschikbaar. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor meer informatie op www.sterncredit.nl.

Lisse - Meer en Duin 72a - Telefoon 0252 - 46 69 00 Noordwijk - Keyserswey 1 - Tel. 071 - 364 10 10 Tevens vestigingen in: Amstelveen - Badhoevedorp - Haarlem - Hoofddorp

Go Further

www.vankalmthoutauto.nl

Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. *Vraag naar de voorwaarden. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 15,6-29,4; liter/100 km: 3,4-6,4; CO2 gr/km: 88-149.

KS_week_22_12  

Moderne planten, aangeboden in een ouderwets gezellige kas. Echt alle bloeiende eenjarige voor in potten, bloembakken, hanging-baskets, ook...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you