Page 1

Vertrouwde lunch& dinergerechten Maar natuurlijk ook voor een gezellig drankje

Dinsdag 27 maart 2012 - 23e jaargang nr. 13

KATWIJK SPECIAAL

Hotel Noordzee Boulevard 72 2225 AG 0714015742 www.hotelnoordzee.nl

Redactie: 06-13017660 • redactie@katwijkspeciaal.nl

Advertenties: (071)4022901 • advertentie@uitgeverijverhagen.nl Bezorging: (071)4022901 • verspreiding@uitgeverijverhagen.nl

Boulevard 69 T (071) 401 84 50 www.sunsetblvd.nl

Unieke combinatie van de Franse keuken & Italiaanse keuken

ELKE WEEK GRATIS IN 16.000 BRIEVENBUSSEN IN HEEL KATWIJK

Intentieverklaring Culturele samenwerking ondertekend

Kotter aan de grond

‘Cultuur; alles wat mensen wel en apen niet doen’

DEZE WEEK ‘Voice’ Paul Turner grote verrassing MPF Katwijk Logeerhuis Schoolstraat bestaat 10 jaar

BIJ DEZE KRANT plattegrond

Op donderdag 22 maart, omstreeks 10.00uur, liep er een garnalenkotter aan de grond op ongeveer 1 kilometer ten noorden van het uitwateringskanaal van Katwijk.De 18-meter lange garnalenkotter WR111, genaamd ‘Breehorn’, afkomstig van de Gebroeders Klein uit Den Oever, was dicht onder de kust aan het vissen. Een uurtje voor laag water liep het schip vast op een zandbank. Het Kustwachtcentrum in Den Helder besprak met de bemanning van de WR111 de mogelijkheid om de KNRM te alarmeren. Een reddingboot zou dan een sleeppoging kunnen ondernemen. Dit aanbod werd door de bemanning afgeslagen. Men vond de weersomstandigheden, oostenwindje en zonnig weer, goed genoeg om het hoge water af te wachten. Zo’n twee uur voordat het water haar hoogste punt bereikte, slaagde de WR111 erin om zelfstandig los te komen en weer verder te gaan met de visserij. Voor zover bekend liep de garnalenkotter geen schade op aan dit zomers avontuur dat hem wel flink wat aandacht op. Men kwam in groten getale het strand op het was het praatje van de dag. Foto: Arie van Dijk

IN DEZE

KRANT

Accountmanagers RosePortal Enthousiaste bezorgers New York Pizza Diverse Vacatures Stichting De Burcht Schoolleider STC-Group

Uw vacature in de krant?

Bel nu (071) 402 29 01

IN DEZE KRANT

www.uitgeverijverhagen.nl

Mooie beelden voor nu en volgende week Met deze prachtige zonsondergang werd een Lenteachtige week afgesloten. De strandpaviljoens deden goede zaken en verwelkomden op hun terrassen weer duizenden bezoekers. Ook voor de aankomende week wordt zonnig weer verwacht en een temperatuur van tussen de 16 en 18 graden/ Foto: Arie van Dijk

Bel nu (071) 402 29 01 www.uitgeverijverhagen.nl

Visserijschool

Getijden

Nieuwe locatie slaat aan als vis in water Hij was een gelukkig man het afgelopen weekend. Het straalde van hem af. Er was immers alle reden toe. Locatieleider Gerard Haasnoot leidde samen met zijn zes enthousiaste collega’s de bezoekers en nieuwe leerlingen rond die tijdens de open dagen de nieuwe locatie van de Visserijschool aan de Schoolstraat bezochten. Waar tot voor enkele maanden geleden nog een aantal medewerkers van de gemeente hun dingen deden, kunnen de 85 leerlingen van de school zich ‘Klaar voor de Wereld’ maken. Door Piet van Kampen. Wat in 1861 als ‘schooltje’ in de huiskamer van K.Boorsma als opleiding voor visserij begon, is nu uitgegroeid tot een moderne locatie waar de docenten en leerlingen zich als een vis in het water voelen. ‘Al is het wel even wennen’, biechtte derdejaars leerling Danny Schaap eerlijk op. ‘Het oude gebouw aan de Sluisweg had ook wel iets maar dit is een prachtig gebouw met veel ruimte’, moest hij volmondig toegeven. ‘Het is een positieve zet’, vatte hij zijn oordeel samen. Zijn collega Itze Hoek die ook na dit derde studiejaar een jaar als stagiaire gaat varen, hoopt hier zoals op zijn Tshirt vermeld staat, ‘Klaar voor de Wereld’ gestoomd te worden. ‘Ik ga het wel halen’, is hij van zich zelf overtuigd. Net zo overtuigd als hij er van is dat moderne schepen om een moderne opleiding vragen. Ook hij moet nog even wennen aan de nieuwe leeromgeving waar de zeemannen in wording sinds enkele weken hun onderkomen hebben.

Een nostalgisch knipoogje naar het oude, voor Katwijk markante pand aan de Sluisweg, kon hij echter niet nalaten. Wat er met dit pand dat veel te klein was geworden en geen uitbreidingsmogelijkheden bood gaat gebeuren, is nog een open vraag. ‘Het is een win-win situatie. Het blijft voor Katwijk als erfstuk behouden en wij hebben nu een prachtige ruimte waar wij de jongens kunnen opleiden voor de visserij en koopvaardij’, glimt een tevreden Gerard Haasnoot. De locatieleider die met zijn collega’s in dienst is van de landelijke organisatie STC (Scheepvaart en Transport College), kan hier zijn vleugels uitslaan. ‘Ik krijg die glimlach maar niet van m’n gezicht af,’ veroordeelde hij de big smile ‘en ik zou haast naast mijn schoenen gaan lopen’. Uitspraken die nog eens onderbouwen waarom Haasnoot zo’n blij mens is.

bracht. Ook vanuit de reders en schipperseigenaren waren in de wandelgangen positieve geluiden te horen. Ron Kooren, directeur van het STC, ziet een nieuwe toekomst voor oud-Katwijk. ‘Het onderwijs kan hier weer een grote vlucht nemen’, voorziet hij optimistisch. ‘Het is all-round zeevaartonderwijs wat hier in Katwijk wordt gegeven’, benadrukt Gerard Haasnoot. ‘De lesstof is uniform aan het landelijke onderricht. Het grote voordeel is dat dit vakonderwijs in een ‘kleine ambachtelijke school’ zo persoonlijk wordt gegeven’, schetste de locatieleider de grote pré van de kleinschaligheid waarin alles nu volop de ruimte heeft. Behalve de leslokalen met compleet nieuw inventaris, zijn ook de ruimte voor de netten, de motoren en de visverwerking in een lekker ruim vel gestoken.

Zeer voldaan Complimenten Niet alleen omwonenden, relaties en andere belangstellenden waren enthousiast over de nieuwe locatie. Maar ook één van de deelnemers aan de Open Dagen uitte zich met lovende woorden. Wim Telman die namens Radio Holland (één van de met de school samenwerkende partners) met een expositie aanwezig was, sprak over een enorme verbetering. Collega exposanten van onder andere de PFA (Hektrawlers Organisatie), Wärtsilä (Scheepsmotoren), Maritiem (Nettenfabrikant), Pro Mac (Koel- en vriesinstallaties), bevestigden hetgeen Telman onder woorden

Haasnoot zit na dit succesvolle weekend ook lekker ruim in zijn vel. ‘Het was fantastisch. Lekker druk en bovendien nu al zestien nieuwe inschrijvingen’, constateerde hij voldaan. ‘Ouders en toekomstige leerlingen hebben kunnen zien wat er hier in Katwijk allemaal mogelijk is. Het is goed voor de Katwijkse jongeren en goed voor Katwijk. Katwijk, waar een visserijschool van oudsher thuis hoort. Daarom maakte de STC en de gemeente zich ook sterk om een nieuwe locatie te vinden. Die werd uiteindelijk gevonden in hartje Katwijk, waar het vissershart ook bij jongeren nog steeds blijft kloppen.

IOeaNuty FASHB VO OR JAA

Ook uw folder huis aan huis, of heeft u geen folders ontvangen?

R 201 2

Hoog Di. Wo. Do. Vr. Za. Zo. Ma.

Katwijks multicultuur voorstrijder Minnee voelt zich thuis op en in de culturele hotspots van het vissersdorp

Binnen de gemeente Katwijk is het landelijke project combinatiefuncties sinds 2011 van start gegaan. Het betreft hier een veelomvattende impuls voor sport- en cultuureducatie op primair en voortgezet onderwijs. Sinds drie jaar bestaat er een cultureel overleg tussen de gemeente en CKV docenten uit het Voortgezet Onderwijs. Vanuit het project combinatiefuncties is er in dit overleg een cultureel jaarprogramma ontwikkeld met als uitgangspunt: Cultuur; jong gewaardeerd is oud niet genegeerd’. Deze week werd het programma officieel aan de goegemeente gepresenteerd en onderschreven door scholen en de gemeente. De redactie van de Katwijk Speciaal had een interview met combinatiefunctionaris cultuur Peter Minnee Door Melanie Thijm Het initiatief voor de Combinatiefuncties komt voort uit de tijd dat er vanuit het Rijk, nog oog was voor cultuur in al haar vormen. Toen zijn de zogenaamde combinatiefuncties in het leven geroepen. Beroepskrachten die als tussenpersoon fungeren om de sportieve en culturele samenwerking tussen scholen en verenigingen te versterken. De gemeente Katwijk was een van de eersten die zich aan dit landelijke project verbond. ‘Ons dorp loopt voorop waar het gaat om culturele initiatieven en voor ons betekent dit natuurlijk financiële en praktische ondersteuning. Hiervoor hebben ze destijds bestaande functies omgebouwd zo-

IN DEZE KRANT:

IS OPEN HUIS

27 mrt. 28 mrt. 29 mrt. 30 mrt. 31 mrt. 01 april 02 april

06.48/19.08 07.18/19.39 07.48/20.08 08.29/20.58 09.17/22.18 11.29/23.59 12.36/-------

*tijden Meetpost Noordwijk

Di. Wo. Do. Vr. Za. Zo. Ma.

27 mrt. 28 mrt. 29 mrt. 30 mrt. 31 mrt. 01 april 02 april

Laag

dat deze aan de eisen van het Rijk zouden voldoen’. Het is een keuze van de gemeente Katwijk om deze nieuwe culturele ondersteuning te koppelen aan het Voortgezet Onderwijs. Dit omdat er voor het primair onderwijs al een succesvol programma loopt. Bij de gemeente is een behoefte aan de ontwikkeling van een programma met grotere binding met maatschappelijke thema’s die beklijft. Proeven op school aan tafel bij de vereniging is eigenlijk het credo. Zo kan men onder schooltijd kennismaken met mensen uit het verenigingsleven en wordt de drempel verlaagt om een bij de clubs langs te gaan. Dit parcours geldt zowel voor musea’s als film literatuur, beeldende kunst, theater, zang, dans en tegenwoordig mulitmedia.’

Rijnmond en Pieter Groen, Visser t Hooft, Limes praktijkschool en het Wellantcollege En voor al deze leerlingen geldt onbekend is onbemind’

Cultuurproeven belangrijk voor toekomstige keuzes

De verschillende musea’s staan goed aangeschreven, er zijn culturele festivals dus mogelijkheden genoeg voor culturele participatie. Als we daar de interesse voor cultuur kunnen aanwenden zodat leerlingen cultuur niet zien als iets voor volwassenen met de geur van oude spruitjes hebben we het hoogste behaald. Alle culturele clubs van muziek tot dans, historische genootschappen en RTV Katwijk werken mee aan de ideeën die wij naar aanleiding van de behoeften vanuit de scholen signaleren. Alles staat of valt echter met het enthousiasme en de overtuiging van de docenten. Het is een investering in de toekomst maar ook extra werk. Voor het komende jaar staan Visser ‘t Hooft en Limes Praktijkschool met twee dansprojecten en een theatervoorstelling op het programma. Dit is het eerste wat het publiek van het initiatief werkelijk gaat tegenkomen. Maar er staan nog veel meer specifiek, gevarieerde cultureel hoogtepunten op het programma.

De aanpak van de combinatiefunctieonarissen is direct en praktisch, ‘wij gaan pro-actief op de docenten af, kijken waar behoefte aan is en stellen samen met de docenten een op maat gemaakt programma samen. Hierdoor wordt gewerkt aan een doorlopende leerlijn die de jonge leerlingen al op vroege leeftijd overtuigd van het belang van een, wat wij noemen, een divers cultureel slijtspoor. Op sportief gebied zijn er al diverse van deze stevige slijtsporen aanwezig. Denk alleen al aan de verschillende voetbalclubs. Op cultureel gebied hebben we nog wat in te halen. Wij zijn van mening dat alle kinderen van die leeftijd alle culturele slijtsporen minimaal een keer in hun leven hebben moeten leren kennen en ondergaan om daarna een bewuste en weloverwogen keuze te kunnen maken. Alle vijf voortgezette scholen werken mee aan dit project gefaciliteerd door de gemeente en wordt uitgevoerd door FactorW: De Andreascollege’s

Geen stoffige spruitjesbende Met de ondertekening van de intentieverklaring cultuur hebben we afgesproken dat we vanaf nu vanuit het jaarprogramma met elkaar gaan optrekken. Middelbare scholen zijn namelijk eigenlijk bedrijven en vanuit de gemeente mag je een ‘bedrijf’ niet steunen. Maar wel de culturele voorlichtingsinitiatieven die er ontplooid worden. Wij begrijpen ook wel dat het spannend is om met een hele club naar cultureel Amsterdam te vertrekken, de grote wijde wereld in. Maar hier in de KRV worden ook genoeg culturele initiatieven aangeboden.

BOEKENMARKT Op zaterdag 31 maart wordt er rond winkelcentrum Lange Voort in Oegstgeest een boekenmarkt georganiseerd. Locatieleider Gerard Haasnoot geeft belangstellenden tekst en uitleg Tientallen gespecialiseerde handelaren presenteren een grote keuze aan zeldzame en bijzondere tweedehands boeken van goede kwaliteit. Het aanbod varieert van oude kinderboeken tot poëzie, van literatuur tot strips en van boeken over sport tot geschiedenis. Voor liefhebbers van tweedehands boeken is er van alles te vinden op deze markt.

www.winkelcentrumlangevoort.nl

Meer dan winkelen alleen... ZAT.

31 MRT:

VOORJAARSAKTIE 6 m3 Container bouw & sloopafval

LANGE VOORT BOEKENMARKT 10.00 - 17.00 uur

P

gratis Bezoekers kunnen cte omgeving re di de parkeren in ntrum van het winkelce

02.46/15.06 03.27/15.41 03.57/16.16 04.37/17.16 05.37/18.16 06.27/19.16 07.47/20.35

€ 210,00 incl. btw

Voor meer informatie kunt u ons bellen op 071-5892900 of kijk op onze website:


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 27 MAART 2012 AUTOBEDRIJF

G. DOL

Suzuki SX4, ’06............................................................................... € 9.250,2x Mitsubishi Colt CZ3, 35.000 km, airco, ’08 ............. € 4.950,- / € 7.950,Toyota Yaris, 28.000 km, ‘06.......................................................... € 7.950,2x VW Polo 1.2, 58.000 km, ’04 .................................. € 5.950,- / € 7.950,Renault Scenic, airco, ’04 ............................................................... € 6.950,2x Toyota Aygo, ’06. .............................................. v.a. € 5.950,- / € 6.950,3x Citroën C3, 50.000 km, airco, ’05 .................... v.a. € 4.950,- / € 6.950,3x Citroën C2, 77.000 km, ’06 ............................... v.a. € 4.950,- / € 6.950,3x Peugeot 307 SW, 72.000 km, ’05, automaat ......... € 4.950,- / € 6.950,2x Opel Zafira 1.8, airco, 90.000 km, ’01, ’05 ................................ € 5.950,Audi A3, ‘00..................................................................................... € 5.950,Nissan Micra 1.2S, airco, ’05 .......................................................... € 5.450,Fiat Punto ELX, 50.000 km, ’04...................................................... € 4.950,Ford Ka, ’03/’04............................................................................... € 3.950,Ford Fusion 1.3, ’03 ........................................................................ € 3.950,Renault Twingo, bj. ’04 ................................................................... € 3.950,2x BMW 316 station, ’98/’00.................................................... v.a. € 2.950,3x Citroën Xsara Picasso ....................................................... v.a. € 2.450,30x div. inruilers .......................................................................v.a. € 500,AUTOMATEN Toyota Auris, automaat, 30.000 km, ’08 ........................................€ 13.950,Citroën C3 automaat 2005 ............................................................. € 6.950,Toyota Starlet, automaat, 55.000 km ..................................... v.a. € 3.950,Citroën Saxo, automaat .................................................................. € 1.950,CABRIOLET BMW 328CI, ’00 automaat .............................................................€ 11.950,3x VW Golf Cabriolet automaat .................................... € 3.950,- / € 4.950,BESTELWAGENS VW Transporter 2.5 TDi, lang, ’04 (ex. btw)...................................€ 10.950,3x Citroën Jumper 28JTD hoog/lang ‘04 ..................... € 4.950,- / € 6.950,2x Mercedes Vito 108CD, ’03....................................... € 3.950,- / € 5.950,2x VW Caddy, Diesel SDi, ’98/’99, ’04/’05 ................... € 2.950,- / € 5.900,2x Renault Trafic, automaat, ’03/’06........................................ v.a. € 5.250,3x Renault Kangoo diesel, ’05/’06 ..............€ 1.450,- / € 2.450,- / € 3.950,-

D(E)INING 19 Dein mee met Hollandse en Spaanse sferen in

Uw aangifte Inkomstenbelasting 2011 moet vóór 1 april bij de Belastingdienst ingediend zijn. Ook dit jaar staan wij tot uw dienst om uw aangifte te verzorgen. Wij laten u optimaal profiteren van alle fiscale mogelijkheden. Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Geen tijd voor een afspraak? Geen probleem, u kunt uw aangiftebescheiden langsbrengen of e-mailen. Wij zorgen er voor dat uw aangifte tijdig bij de Belastingdienst wordt ingediend. Via onze website kunt u onder de knop “particulieren” de checklist downloaden zodat u zeker weet dat u niets vergeet. Ook voor alle toeslagen bent u bij ons aan het juiste adres.

Ons kantoor is gevestigd op Ankerplaats 142, 2224 TZ Katwijk, telefoon 071-4012916, of per email info@adm-onderwater.nl

50/50 DEAL financiering mogelijk

WWW.GDOL.NL

Strandrestaurant D(e)ining 19 Strandvak 19 te Katwijk 071-4019998

Vrijdag 30 maart gaan wij open. Van 18.00-20.00 uur is iedereen welkom op de openingsreceptie. •

• TE HUUR • TE KOOP • GEVRAAGD • AANGEBODEN • GEZOCHT • GEVONDEN

Dak herstellen? Bouma/ SCHILDERSBEDRIJF Grundeken bellen! 5114674- van den Oever. Vakwerk 5118394. Uw dak-specialist! voor binnen en buiten. Tel. 071-4035280 / 06-54261554. Vwo-, havo, mavo, vmbo-leerlingen: huisZit u nog in de schaduw? werkbegeleiding/bijles aan- Wij zagen bomen om en takgeboden door ervaren A/B ken af. Tel. 070-5111923, student. Tel. 071-5616768. b.g.g. 06-53794870.

• BC SIERBESTRATING • 50-plusser SCHILDERT,

EERHART Sierbestrating. Voor al uw bestratingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave 070-3211006.

Tegelwerk, met afvoer, gra- SAUST en behangt uw huis Vuil tapijt? Laat het tis prijsopgave. Tel. 06- weer als nieuw. Tel. vakkundig reinigen of 55321682. 06-13067762. huur Mr. Steam. Gratis Lekker toerfietsen vanuit STEUNZOLEN. Erkend thuisbezorgd. Tol Steam Interieurverzorging, tel. Wassenaar en Voorschoten? leverancier, lid Stichting www.tcdekampioen.nl. LOOP, vergoeding via zorg070-5116612. verzekeraar. Een afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 0715238468 of 06-12028319.

Exclusief in Katwijk Iedere woensdaghoogste prijs voor uw oud-goud!

€ 20,contant

www.zalenverhuurkruyt schipvanleiden.nl. Mooi bruin café in oude centrum van Leiden. Voor afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc... Geen huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare drankprijzen! Reserveringen 06-25047376.

www.adm-onderwater.nl

Rijnsburgerweg 48 - Voorhout - Tel. 0252-211849

Nog enkele SLOEPENLIGPLAATSEN beschikbaar. Jachthaven Kaag Resort, Warmond, tel. 06-10639530. SCHOONHEIDSBE•HANDELINGEN in

mooie, sfeervolle salon KEPITO, Wassenaar. Ervaren,kundig. Faire prije T.K. gevr.: gehele of zen, € 25,- bij 2 afspr. Bijgedeeltelijke INBOEDELS. zonderh. & locatie www. Schilderijen, porselein, kepito.nl. goud, zilver, kristal, glasPolanencentrum: GARAwerk, enz. Wij zijn gespeci- GESALE. Zaterdag 31 aliseerd in het snel en vak- maart van 09.00 tot 17.00 kundig ontruimen en bezem- uur. Van Polanenpark 105, schoon opleveren van Wassenaar. (verkoop 2e woningen wegens sterfge- hands spulletjes). val, verhuizing of kleiner T.H.: APPARTEMENT wonen. Alles tegen contante betaling. Bel voor een per- voor 1 a 2 pers. Katwijk soonlijke afspraak en wij Binnen. Eigen opgang, komen langs. Tel. 070- 47m2. Geen huisdieren en niet roken. €650,5118889 of 06-26730712. ex.G.L.W. Per 1 april. 06 Vrouw zoekt SCHOON- 52551385 of 06-14790660. MAAKWERK in de huis55+ kl.ondernemer houding en strijken. Tel. ZOEKT 12-20 UUR 06-57480060. WERK per week. spreekt 5 Slank de lente in? HER- talen, computervaardigheBALIFE helpt! B-fine: den 06-47082691 en 071-5651088. houte747@planet.nl. Student wil u graag helT.K.: 2de HANDS ION pen met COMPUTER- v.a. € 950,-. Kees Droogh PROBLEMEN. € 15,- p.u. Tweewielers. Tel. 071Tel. 070-5114250. 4021324. GARAGEBOXEN in T.H.: GARAGEBOX Oegstgeest en Leiden. centrum Rijnsburg v.a. Huurprijs v.a. € 110,-. € 135,- p.m. Tel. 071Inlichtingen: 06-20773480. 4021324.

• •

SNIJDER BESTRATIN- • STRATENMAKER voor • Moeder en dochter zoe- • RIJBEWIJS IN 10 •GEN. Voor het aanbrengen uw tuin of oprit. Ruim 30 ken HUISHOUDELIJKE DAGEN € 1322,50. Bet. in van alle soorten bestratingen. Vakkundig en met aandacht aangebracht. * bestaande bestrating herleggen * van terras - parkeerplaats * machinale bestrating * grondwerkzaamheden. Voor particulieren en bedrijven. Bel voor een gratis prijsopgaaf 0174-213809 / www.danielsnijders.nl.

jaar ervaring. Leveren van alle materialen. Schuttingen. Ook voor kleine reparaties en afvoer. Tegen zeer scherpe prijzen. Tel. 06-20897322.

•TIE?GEVELRESTAURAAlle soorten voeg- • werk. uithakken, impregneren. Gratis advies en prijsopgave. Tel. 06-20897322.

DANIEL SNIJDER •STRATENMAKERS voor • Bevoegde en ervaren docent geeft BIJLES

het aanbrengen van alle soorten bestratingen. Bel ENGELS aan scholieren en voor vrijblijvende prijsop- volwassenen. Tel. 071gave. 0174-213809 / info@ 5172201. danielsnijders.nl. T.K.: BABY verstelbaar VAKBEKWAME TUIN- bed, commode en kinderwaMAN voor al uw werk- gen, enz. Tel. 06-15161628. zaamheden in de tuin o.a.: SCHOTLAND VAKANsnoeiwerk, onkruid bestrij- TIE Highlands, riant huis ding, eenmalige opknap- en cottage. 4/6 pers. www. beurt, maandelijks onderh., eirescot.nl. Tel. 0172bestratingen en schuttingen, 588250, e-mail: eirescot@ beplanting. Inschr. kvk. Tel. cs.com. 06-20648419. TV-LCD STUK? KanaMODELSPOORDAG. len in stellen. RemmelZaterdag 31 mrt. a.s. in het zwaal bellen 06-2095333. Rijnlands Revalidatie Centrum, Wassenaarseweg 501 te Leiden. Geopend van 10.00-15.00 uur. Een treinbeurs met leuke modelbaan. Toegang gratis.

HULP elke twee weken. termijnen. Ingeschr. cbr/ Tel. 06-28548566. kvk. Proefles € 30,-. Info. www.scala-rijopleiding.nl ZANGLES. Ferrie of bellen/pingen/sms-en. Moene. Privé en opties voor Tel. 06-15593179. koren en muz. projecten. Tel. 071-4081744. APPARTEMENT 45 m2 100 m aan Zee Noordwijk + SCHILDER - stucadoor - p. € 169.500,- Tel. tegelwerk - renovatie bad- 06-24907915. kamer. Tel. 06-14785439.

Ontvoerd, verkocht, misbruikt... en bevrijd!

www.peoplestrust.nl

ION RX PLUS van € 2549,- voor € 2300,-. Kees Droogh Tweewielers, tel. 071-4021324.

DW KOZIJNEN BESTAAT 10 JAAR!

GIRO: 3567 Steun People’s Trust in de strijd tegen kinderprostitutie in India.

Kom naar onze vernieuwde showroom. Ook mooi oud worden onze:

Kies kozijnen die ook mooi oud worden

t t t t t

p/gr. 14 krt. goud

Onze kozijnen voldoen aan de eisen die gesteld zijn in het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

10%

Standplaatsen Vrijdag: Cleijn DuinPark 06:00-18:00 uur Zaterdag: Marktplein 08:30-18:00 uur Rookwaar - Gebakken vis - Verse vis - Visschotels - Cadeaubonnen

KORTING PARTY & SPORT

Kerkweg 3 • Valkenburg ZH T: 071.401 49 74 F: 071.407 72 48 E: info@deterponline.nl www.deterponline.nl

Lentevoordeeltjes 5 haringen en een makreel voor € 8,00 Haring vers van ’t mes 5 voor € 5,00 Kippers van Topkwaliteit 5 voor € 5,00 Luxe zalmslaatjes € 2,50 2 voor € 4,50 Verse zalmfilet kilo € 15,00 Gestoomde zalmmootjes 100 gram € 2,50

De fabricage en montage van onze producten worden uitgevoerd door onze vakmensen.

Adenta tandprothese Specialist

U kunt bij ons pinnen!

15 Jaar garantie op de montage en kozijnen !

Betalen in termijnen is mogelijk!! zen we voor ‘verouderingsvrij’. Dat klinkt zo technisch en kil, daarom zeggen we liever: onze kozijnen, ramen, deuren en dakkapellen worden net zo mooi

gen

rzekerin

Alle ve

op het totale aankoopbedrag *

Als we de kracht van onze producten in één woord willen uitdrukken, dan kie-

oud als mensen. Maar zonder rimpels of andere ouderdomsverschijnselen. Hoe oud u ook wordt, de producten van DW leven met u mee. En met de

Poeliersbedrijf

* Geldt niet voor de al lopende orders. t/BUVVSHFUSPVXF LVOTUHFCJUUFO t,VOTUHFCJUSFQBSBUJFT

Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

www.tandenwinkel.com

Kipdrumsticks naturel of gekruid per kg van € 6,25 ..................... voor €

Grillworst

per 100 gram van € 1,39 ....... voor €

5,50 1,20

Elke dag VERSGEGRILDE KIP!

Al 39 jaar ! kip een begrip in

De Waal Malefijtstraat 113 2225 LX Katwijk aan Zee Telefoon / Fax: 071 - 401 69 54 E-mail: poeliersbedrijfsterk@ziggo.nl

Fabriek en showroom: Taanderstraat 18 2222 BE Katwijk (Industrieterrein ’t Heen)

wij u graag zien op onze internetsite en in onze showroom. Van harte welkom!

Tel. 071-3313505

www.dwkozijnen.nl

Tel:Kozijnen 071-3313505 www.dwkozijnen.nl DW is genomineerd voor de Sterkste Schakel van Rijnland 2012.

Klaar terwijl u wacht!

Sterk

DW Kozijnen: De top in kunststof

generaties die volgen. U heeft er uitsluitend plezier en gemak van. Dat laten

Saus bij gebakken vis gratis! Tel: 06-34198015

Dakkapellen Deuren Ramen Serres Schuifpuien

SNUFFELMARKT SNUFFELMARKT

ROELOFARENDSVEEN ROELOFARENDSVEEN zaterdag 31 en GROTE MARKT zondag 1 april IN 3 HALLEN! 09.00 - 16.00 uur ELKE ZATERDAG De Lasso 24, 2371 GX EN ZONDAG Roelofarendsveen VAN 9-16 UUR

DE LASSO 24, 2371 GX Verhoog uw koopkracht kom ook of huur en (ver)koop bij ons! een kraam!

info: 071 - 33 12 067 www.snuffelmarkt.nu

Alles onder één dak Tridental Mouthware is een allround mondzorgcentrum voor iedereen met of zónder eigen tanden. Onze ruime praktijk beschikt over moderne behandelkamers en een professioneel tandtechnisch laboratorium. Dankzij uitbreiding van het tandartsteam hebben wij plaats voor nieuwe patiënten!

We hebben plaats voor nieuwe tandartspatiënten!

U bent bij ons in goede handen voor reguliere mondzorg, vakkundig kroon- en brugwerk, esthetische tandheelkunde en implantologie. Prothesepatiënten kunnen -zonder doorverwijzing- direct bij ons terecht voor een kunstgebit of klikgebit op implantaten. We hebben ervaren klinisch prothesetechnici en een vaste implantoloog in huis. Tridental Mouthware werkt met professionele apparatuur voor het vakkundig bleken van uw tanden. www.tridentalmouthware.nl

Tramstraat 110 2225 CM Katwijk T 071 407 10 00 info@tridental.nl


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 27 MAART 2012

Stille Week Dorpskerk

(geldig van maandag 26 t/m zaterdag 31 maart)

OWEL keurslager )PPSOFTQMFJOt2221 BE Katwijk UFM tXXXPXFMLFVSTMBHFSOM

BELEGPAKKET HS Rosbief HS Zeeuws spek KEURKOOPJE

samen â‚Ź

Malse riblappen

Vanaf maandag 2 april begint in de Dorpskerk de zogenaamde Stille Week. Een periode om even stil te staan bij datgene wat Jezus voor ons deed. Vanaf maandag is er elke avond in de Dorpskerk een korte dienst om met elkaar na te denken over het lijden van Jezus, Zijn strijd en Zijn overwinning. Alle avonddiensten zijn van 19.30 -20.00 uur. Graag nodigen wij u uit om samen op te gaan op weg naar Pasen.

325

(H)eerlijk rundvlees regelrecht van de boerderij!

2e 500 gram

HALVE PRIJS

SCHEURKAARTACTIE: 500 gram gekruid gehakt en 4 roomschijven â‚Ź Shoarmapakket 500 gr vlees, broodjes en saus â‚Ź

5 595 95

100 50 â‚Ź 5 â‚Ź

1 KG GEKRUID GEHAKT

SPECIAL 35 Italiaanse biefstukrol per 100 gram â‚Ź BROODJE VAN DE WEEK 00 Broodje carpaccio van â‚Ź 4,50 voor â‚Ź SALADEAANBIEDING 98 KipsatĂŠsalade per 150 gram â‚Ź Deze week uit onze warme pan van 16.30 t/m 18.00

1 4 1

(van woensdag 28 maart - dinsdag 3 april)

De prijs voor 100 gram is â‚Ź 0,99 Woensdag: Coq au vin, een schotel met kipfilet, groenten en lekkere rode wijnsaus.

Donderdag: Bami met satĂŠ, onze zelfgemaakte bami is lekker en Vrijdag: Maandag: Dinsdag:

gezond, bereid met verse groente, de satĂŠ is botermals! Italiaanse pastaschotel, heerlijk gekruid mager rundergehakt met pasta. Chili con carne, heerlijk gekruid gehakt met bruine bonen, groenten etc. Biefstuk stroganoff, malse biefreepjes, heerlijk gekruid met groenten en aardappelschijfjes.

Een zelfgemaakte palmpaasstok. Foto PR.

Palmpaasstok zelf maken Dat zal een ieder zich afvragen als zondag 1 april, en dat is geen mop, de kinderen met hun palmpaasstok in optocht door de r.-k. kerk in Katwijk lopen bij aanvang van de gezinsviering. Want deze stokken, veelal ‘aangekleed’ in de frisse lentekleuren geel en groen, voorzien met diverse levensmiddelen, een tekening, paaseitjes en het traditionele broodhaantje bovenop de stok geprikt, zijn immers een lust voor het oog. Deze viering van Palmzondag begint om 9.30 uur en u bent van harte welkom om deze bij te wonen. De voorganger is pastoor J. Quadvlieg en er is niet alleen veel te zien, maar ook te beluisteren want het kinderkoor De Vrolijke Noot gehuld in de frisse appelgroene zangpolo verzorgt de muzikale ondersteu-

A. SNIJER en ZN

ning. Dit koor is zondag 18 maart nationaal kampioen geworden bij het nationale kinderkorenfestival in Rijsbergen. Palmzondag, ook wel Palmpasen genoemd, is de laatste zondag van de vastenperiode (de zondag vóór Pasen), vanouds de tweede zondag van de Passietijd, maar vooral belangrijk als eerste dag van de Goede Week. Op Palmzondag wordt de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem gevierd waar de inwoners met palmtakken zwaaiden om Hem te begroeten. Het is van oudsher een goed gebruik om de zelfgemaakte palmpaasstokken na afloop van de viering bij parochianen te brengen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. U bent allen dus van harte welkom zondag 1 april en de kerkdeuren gaan om 9.00 wijd voor u open. Het is een feest om dit mee te beleven!

"BSEBQQFMFOrGroenUFOr'SVJU Koninginneweg 34 Katwijk tel. 4018001

Fashion voor goed doel

VERSAANBIEDINGEN DONDERDAG 29 T/M ZATERDAG 31 MAART

Grote hagelwitte bloemkool Hollandse komkommer Kreta sinaasappelen Ham-eisalade

â‚Ź 1. 69 per stuk â‚Ź 0. 49 6 voorâ‚Ź 2. 79 250 gram â‚Ź 1.

MAANDAG 2 T/M WOENSDAG 4 APRIL

Gesneden rodekool

79

per stuk

500 gram

â‚Ź 0.

69

DE GEHELE WEEK:

Frieslander of Bildtstar Baal Ă 20 kilo afhaalprijs â‚Ź aardappelen

7.95

BESTELLINGEN VANAF â‚Ź 10,- GRATIS THUISBEZORGD

KOM VRIJBLIJVEND EENS KIJKEN IN ONZE WINKEL VOL VERS EN LEKKERS...

Afgelopen vrijdag verzamelde modeminnend Katwijk zich in TriPodia voor de Spring Summer Fashion Night, een initiatief van boetiekeigenaresse Annette Rijsdam. Het werd een groots succes waarop niet alleen de nieuwste trend werd getoond, maar vooral aandacht werd besteed aan een klassieker die nooit uit de mode raakt: het goede doel Het Prins Willem Alexander Fonds . Door Gerlinde Vliegenthart Annette is nog even aan het nagenieten van een avond vol zomermode, een heuse modellenwedstrijd, fashionshows en dansdemonstraties, in samenwerking met andere modezaken, kappers en beautyspecialisten en haar vrienden van DC Dance. Een schitterend bedrag van 1200 euro werd uiteindelijk opgehaald voor het Prins Willem Alexander Fonds. Waarom heeft Annette voor dit doel gekozen? “Ik heb twee jaar bij de kindertelevisie van het LUMC gewerkt. Daardoor heb ik het werk van het Prins Willem Alexander Fonds van heel dichtbij meegemaakt en sta er

voor 200% achter. Kinderen horen niet in het ziekenhuis, klaar. Het fonds probeert hun verblijf te verkorten of te verlichten of zelfs te vermijden op allerlei manieren.� Het goede doel sloeg ontzettend aan. Wederom werd bewezen dat Katwijkers hun hart op de goede plek hebben zitten. Naast de entreeinkomsten, kwamen er ook zomaar donaties binnen. De gewonnen reischeque mocht door de winnaar worden omgezet in een donatie Prins Willem Alexander fonds. Annette, eigenaresse van de Katwijkse Spijkerhoek glundert. “Het was zo ontzettend leuk. Er zijn behoorlijk wat mensen geweest, zo’n 250 bezoekers. We hebben heel veel enthousiaste reacties gehad en alles zag er goed uit. Ik vond het ook super om met zoveel verschillende zaken en mensen samen te werken en dit met z’n allen voor elkaar te krijgen. De modellenwedstrijd was een schot in de roos; de meiden voelden zich helemaal model. En 1200 euro voor het Prins Willem Alexander Fonds, dat is gewoon geweldig. Het was zeker voor herhaling vatbaar! Maar natuurlijk komen we in het najaar weer met aangepast concept vol verrassingen. Ik heb er in ieder geval al zin in!�

Ik sta op voor mijn moeder Els En wat doe jij? Kijk wat jij kunt doen op staoptegenkanker.nl/inactie

Winnaars Andreas Muziekconcours

Lente-Matinee UNI Huys Chr. Muziekvereniging UNI organiseert op 31 maart een Lente-Matinee in Huys te Britten. De middag begint om 16.30 uur met een voorprogramma met daarin het eigen saxofoonensemble en de winnaars van het Andreas Muziekconcours. De dames Sarah Remmelzwaal en Annerike ten Hove, wonnen deze finale op 10 februari jl. glansrijk, en zullen het schitterende stuk “Andante And Rondo� nog eenmaal ten gehore brengen o.l.v. pianist Warno Ruting. Om 17.00 uur wordt het stokje overgedragen aan het A-orkest o.l.v. Hessel Veldman. Zij zullen de rest van de middag een licht gevarieerd programma ten gehore brengen. Foto PR.

Bosvruchtenslof normaal â‚Ź 9,95

Gevulde koeken

nu

â‚Ź 7.99

4 + 1 gratis

IJSVERKOOP: Geopend: maandag t/m woensdag van 14.00-18.00 donderdag t/m zaterdag van 14.00-22.00

Voorstraat 21 - 2225 EK Katwijk 071-401 22 94 www.banketbakkerijkrijnverdoes.nl

Ha Hartige rauwe ham met een zachte vulling van gehakte za biefstuk met zongedroogde b ttomaatjes, basilicum en zeezzout. Bak ’m zeer kort. Deze smaakvolle verrassing kan zelfs rauw worden gegeten.

+HWLVYRRUMDDUELMGH NHXUVODJHUJHQLHWRRN GH]HZHHNZHHUYDQRQ]H

Pasen in Triumfatorkerk

(K)EUROKNALLERS (Iedere week scherpe aanbiedingen v.a. 1 euro) 1 HAMBURGER

Smaakvol en verrassend

Voorlichting reumatische voeten Woensdag 4 april organiseert de Reuma PatiĂŤnten Vereniging Katwijk, Duin- en Bollenstreek een voorlichtingsavond over steunzolen en inlays, en dan vooral bij de reumatische voet.Veel mensen met een reumatische aandoening hebben door de problemen van hun voeten moeite met het vinden van een goede schoen. Wanneer u door bijvoorbeeld reumatoĂŻde artritis problemen heeft met het lopen op confectieschoenen, hoeft dat gelukkig niet altijd te betekenen dat u orthopedische schoenen nodig heeft. Een goed alternatief voor veel mensen is een steunzool of inlay. Deze wordt op maat gemaakt en aangepast aan uw voet, maar past in een schoen die gewoon in de winkel te koop is. Hierdoor kan de overstap naar orthopedische schoenen vaak lang worden uitgesteld, of hoeft deze helemaal niet te worden gemaakt. Daarnaast is het nu ook mogelijk om uw eigen voetbed in een zo-

merse slipper (Sandalino) te laten verwerken, zodat u in de zomer ook een goed voetbed in uw open schoen heeft. De Sandalinos worden volledig door de koper samengesteld. U kiest welke kleur zolen en bovenwerk u wilt hebben, of dat u liever twee bandjes over de wreef heeft dan drie. De combinatiemogelijkheden zijn eindeloos. Orthopedisch schoenmaker Huikman en Duyvestein komt op 4 april naar Katwijk en geeft voorlichting over de diverse mogelijkheden voor steunzolen of inlays. Ook vertelt hij alles over de zelf samen te stellen Sandalino’s, waarvan tijdens de bijeenkomst ook een paar ter waarde van â‚Ź 180,00 wordt verloot. Heeft u interesse ? U bent van harte welkom. De avond begint om 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) en wordt gehouden in dienstencentrum “de Zwanenburgâ€?, Zwanenburgstraat 62 te Katwijk. De toegang is vrij, maar wel graag even aanmelden. Dit kan via: aanmeldingenrpv@ gmail.com of telefonisch 0714031757.

Op zondag 1 april, aanvang 18.30 uur, vindt in de Triumfatorkerk, Piet Heinlaan 7, een Zingend Gelovendienst in het teken van de Stille Week. Voorganger is ds. J.W. Korpelshoek, die dit thema uitwerkt in verbintenis met liedkeuzen in deze passietijd. De organist/pianist is Rob van Efferink. Het koor Voice of Joy uitRijnsburg werkt aan deze dienst mee. Het zingt liederen zoals: “Ride on King Jesus�; “Lets join celebration“; “’Mensen zijn op zoek�; “I will give thanks� e.a. De samenzang bestaat uit liederen die de kerk kent als liederen uit de traditie tijdens de voorbereiding op de machtige paasboodschap

Zondagavondzang PniĂŤlkerk Elke eerste zondag van de maand is er Zondagavondzang in de grote zaal van de PniĂŤlkerk. Dus ook aanstaande zondag, 1 april, zullen we vanaf 20.30 uur met elkaar verschillende liederen zingen. Een mooie manier om de zondag af te sluiten en elkaar te ontmoeten, te bemoedigen en onze Heer te prijzen! Wijkgemeente Bethel verwelkomt u graag in de PniĂŤlkerk aan de Biltlaan.

EEN NIERPATIĂ‹NT MOET ER HEEL VEEL VOOR OVER HEBBEN OM EEN BEETJE NORMAAL TE LEVEN. KIJK WAT JIJ KUNT DOEN OP NIERSTICHTING.NL

IOV Katwijk Locatie zwanenburg 27-03-2012 Bingo 03-04-2012 klaverjassen en jokeren

Agenda HoornesRijnsoever Wijkvereniginghoornesrijnsoever.nl Woensdag 28 maart Damesgymnastiek Ba.-Pra.-Ka.-Dra. Soos Country Line Dance Zelf Kleding maken

09:00 uur 10:00 uur 14:00 uur 19:00 uur

Donderdag 29 maart Ba.-Pra.-Ka.-Dra. Soos Ouderensoos Biljarten FNV (even weken) Jokeren

10:00 uur 14:00 uur 19:00 uur 19:30 uur 20:00 uur

Vrijdag 30 maart Ba.-Pra.-Ka.-Dra. Soos 10:00 uur Darten 19:30 uur Zaterdag 31 maart Visbakken op het plein v.a. 10:00 uur Ba.-Pra.-Ka.-Dra. Soos Open huis Stijldansles Vrij Stijldansen

10:00 uur 11:30 uur 19:00 uur 21:30 uur

Maandag 2 april Ba.-Pra.-Ka.-Dra. Soos 10:00 uur Biljarten 19:00 uur Country Line Dance Beginners 19:30 uur Gevorderden 20:15 uur Volleybal Dames 19:30 uur Volleybal Heren 21:00 uur Volleybal is in gymzaal Van Lierenstraat. Dinsdag 3 april Ba.-Pra.-Ka.-Dra. Soos 10:00 uur Biljarten 19:00 uur Streetdance van 5 tot 16 jaar 19:00 uur

Algemene Ledenvergadering De Algemene Ledenvergadering van Wijkvereniging Hoornes-Rijnsoever zal plaatsvinden op donderdag 26 april in het wijkgebouw, Van Houtenstraat 1, in Katwijk. Aanvang van de Algemene Ledenvergadering is 20:00 uur.

Visbakken Zaterdag 31 maart is er weer visbakken op het plein van het wijkgebouw van Wijkvereniging Hoornes-Rijnsoever, Van Houtenstraat 1,in Katwijk schuin achter Tripodia Aanvang verkoop begint om 10:00 uur. Er worden verschillende soorten vis gebakken, zoals schol, uivertjes, lekkerbekjes, kibbeling en haring en er is hapharing vers van het mes. Kom op tijd, want op is op!!

VWULSSHQNDDUWDFWLH

9RR\V N H X U V O D J H U Koninginneweg 59, Katwijk tel(071)4013200, www.vooys.keurslager.nl

Passieconcert ImmanuĂŤlkoor Op vrijdag 30 maart 2012 wordt een bijzonder concert gegeven in de Oude Jeroenskerk te Noordwijk. Op deze avond brengt het Chr. Gemengd Koor “ImmanuĂŤlâ€? uit Katwijk het Passie- en Paasoratorium “Van Liefde Ongekendâ€? van Johan Bredewout ten gehore. Dit oratorium is geheel op het evangelie van Marcus gebaseerd en vertelt het verhaal van Jezus’ lijden, sterven en opstanding. De Nederlandse teksten en de muziek zijn zeer toegankelijk. Het oratorium bestaat uit twee delen: de cantate “Lam Gods “ en de cantate “Christus is waarlijk opgestaan “. Het is een boodschap van overwinning op het kwaad en van hoop op een glorieuze toekomst.De liederen volgen het paasverhaal en de melodieĂŤn zijn traditioneel, maar er zitten ook nieuwe bij. Tussen de gezongen en gespeelde muziek door is er een spreekstem. Deze leest voor uit het Marcus evangelie. Dit evangelie is kort en bondig. Het lijkt wel of de schrijver haast heeft. Zo wordt de lezer gegrepen door de ernst en betekenis van dit gebeuren en bovenal door de grenzeloze liefde van Jezus voor zijn volgelingen, de mensenmassa en zelfs voor zijn grootste vijanden. De verbindende teksten worden vertolkt door dominee J.B. Alblas en door het gebruik van een beamer-presentatie zullen deze nog toegankelijker worden. Tijdens dit concert wordt het koor “ImmanuĂŤl “ondersteund door landelijk bekende topmusici: AndrĂŠ van Vliet, orgel; Jan Lenselink, piano; Mark Wester, percussie; El-

Dit oratorium is geheel op het evangelie van Marcus gebaseerd semarieke den Hartogh fluit; Anja van de Maten hobo en Christine van de Aart en Henk Jan Drost trompet. Uiteraard is er ook met gemeentelijke samenzang rekening gehouden. De algehele muzikale leiding berust bij de deskundige dirigent Peter Burger uit Waddinxveen. De avond begint om 20.00 uur en de deur van de kerk is open vanaf 19.30 uur. De toegangsprijs bedraagt â‚Ź 12,50 en kinderen tot en met 14 jaar gratis. Toegangskaarten voor dit bijzonder concert zijn te verkrijgen bij de koorleden en bij de ingang van de kerk en bovendien bij de volgende verkoopadressen in Katwijk: Agatha Dameskleding, Noordeinde 32; Firstman Schuitemaker BV, Princestraat 22 en christelijke boek- & muziekhandel Het Baken, Secretaris Varkevisserstraat 37.

Dienst in Maranathacentrum ‘Daar is de Meester en Hij roept u’, is het onderwerp van de bijzondere dienst op zondagmorgen 1 april om tien uur in het Maranathacentrum aan de Poolster in Rijnsoever. Voorganger is ds. Weegink. Medewerking wordt verleend door organist Henk Perdok en de musici Martin Vooijs en Louise en Esther van Rhijn. Het is de Palmzondag waarop ook nieuwe leden worden verwelkomd. Een liturgie is aanwezig. Het wordt een feestelijke dienst waarvoor Rehoboth iedereen graag uitnodigt.

Herhaalmedicatie via internet Kring-apotheek biedt haar klanten de mogelijkheid om zijn of haar herhaalmedicatie te bestellen via internet. De klant kan daarbij kiezen de medicijnen gratis thuis te laten bezorgen of op te halen in de lokale Kring-apotheek. Met bijna 300 apotheken heeft Kring-apotheek een landelijke dekking. Klanten kunnen op verschillende manieren hun herhaalmedicatie bestellen bij Kring-apotheek. De klant kan zowel telefonisch als in de apotheek de medicijnen aanvragen. Ook heeft Kring-apotheek een nieuwe online bestelmogelijkheid: de HerhaalService. In overleg wordt bepaald welke herhaalmedicatie voor automatisch herhalen in aanmerking komen. Deze medicijnen worden dan gratis thuis bezorgd of de klant kan deze ophalen

in de lokale Kring-apotheek. Een onderdeel van de online mogelijkheden is de PilService app. Hiermee kan de klant naast het bestellen van de anticonceptiepil tevens de cyclus bijhouden en herinneringen instellen.

Over Kring-apotheek Kring-apotheek is een collectief van bijna 300 apotheken. De slogan ‘Zorg voor je gezondheid’ laat zien dat het bij Kring-apotheek niet alleen om medicijnen en zelfzorgmiddelen draait. De zorg voor de gezondheid van de klant gaat verder. Kring-apotheek biedt ook oplossingen die zich juist richten op preventie en denkt daarbij mee met de klant. Voor adressen en meer informatie over Kring-apotheek kunt u onze website raadplegen: www.kringapotheek.nl.


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 27 MAART 2012

GRATIS PARKEREN

Op het Bosplein moet u zijn!

Dinsdag seniorendag 25

(heren) knippen 16.

Salon �Michèle�

Woensdag t/m vrijdag:

RECLAME donderdag, vrijdag, zaterdag 59 BOSPEEN (gratis geschrapt) per bos ONZE WELBEKENDE VERSE PATAT

1. 98 per kilo 1.

Handgemaakte chocolade paaseieren volop bij ons verkrijgbaar 95 Paas proef stolletje

4.

Bosplein 7 - telefoon 071 - 4014460 2224 GB Katwijk ZH

Bosplein 9 - Katwijk Tel: 4013485

W. de Zwijgerlaan 57 )PPSOFTQMFJOt

GRATIS PARKEREN

Bosplein 10 - Katwijk - tel. 071-4074770 Geopend: ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur

Vanaf heden kunnen wij direct de vergoeding van uw ziektekostenverzekering berekenen en in mindering brengen op uw faktuur. Deze service is voor u kosteloos.

99 11.

99 16.

elders

elders

14.

10

Op dinsdag, woensdag en donderdag:

WPPSNBBSâ‚Ź 1,75 per stuk!!!

.JMLTIBLFLMFJO.JMLTIBLFNJEEFM.JMLTIBLFHSPPU 25 75 25 â‚Ź 1. â‚Ź 1. â‚Ź 2. Bosplein 12 Katwijk Tel. 4012342

Bosplein 8 - Katwijk - tel. 071-4074522 Geopend: di. t/m vr. 10.00-18.00 uur za. 10.00-16.00 uur

Amarula JohnnyWalker likeur 1 Liter Red label

99

tQFSTPOFOQBUBUtLSPLFUUFO tGSJLBOEFMMFOtCFLFSUKFQJOEBTBVT EF[FNBBOEWPPSNBBSâ‚Ź .00 De shoarmarol (135 gr.), kikastick en de smulrol

De gediplomeerde audicien voor alle (ge)hoorproblemen en oplossingen. Indien gewenst komen wij bij u thuis.

zonnebrillen en contactlenzen

AANBIEDING MAART:

99

22.

1 Liter

Captain Boswandeling Morgan 0,7 Liter ’spiced’

99 14. elders

99

18.

WIJ ZIJN VERHUI SD!!!

11.99

SINDS 23 ZIJJN N WIJ

13.99

Telefoon: n: 071-4014330 4330

elders

FEBRUA

T E B ERE

RI

IIK KEN OP

BOSPLE IN 13-1 KAT WIJK 4

te ng c e eri r i D lev op

Akkerklokje 15, Katwijk

Open Huis 31 maart

TWIST GO POWER 1 LITHIUM ION ACCU (36V 8AH) SHIMANO NEXUS 7 VERSNELLINGEN VERENDE VOORVORK EN ZADELPEN

TOT 70 KM ACTIERADIUS** De Giant Twist Go Power heeft een lithium ion accu van 36 volt. Deze geeft extra krachtige ondersteuning als dit nodig is, bijvoorbeeld bergop of tegen de wind in.

BIJ AANKOOP VA N EEN GEBRUIKTE FIET S KRIJGT U EEN FIETSCOMPU TER GRATIS.

Winkel:

TWIST GO POWER

Zuidstraat 65 T 407 16 68 Werkplaats: Ellebo ogstraat 23-25 T 401 34 94

R.E.C 31011

WIJ HEBBEN ALTI JD 200 GEBUIKTE FIETSEN OP VOOR RAAD STAAN INCL. 6 MND. BO VAG-GARANTIE.

™C^ZjlWdjl ™,haVVe`VbZgh ™)kZgY^Ze^c\Zc ™LddcdeeZgkaV`iZ&.'b ™Ì(..#%%%!"k#d#c#

* korting is gegarandeerd. **De opgegeven afstand geeft een indicatie van de maximale actieradius onder de meest gunstige omstandigheden. De folder is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Giant hopudt zich echter het recht voor specificaties, prijzen, leverbaarheid en kleur zonder aankondiging te wijzigen. Voor acties met fietsen/accessoires geldt op=op en niet geldig in combinatie met andere acties. Acties zijn geldig vanaf 26 maart tot en met 21 april 2012. Probeer zelf niet de stunts of manoeuvres uit te voeren die getoond worden in de folder.

De ko ff ie st a at kl a a r!

www.nicosfietsen.nl

Verkoop en inlichtingen

071 405 16 16

Unie kan ke s

Deelnemer Openhuizenroute Bezoek op 31 maart de modelwoning van 11.00 - 13.00 uur


l i i e m a F

DINSDAG 27 MAART 2012

Katwijk Speciaal

AANLEVEREN

BERICHTEN

ALGEMENE KENNISGEVING

WILHELMINA VERDOES-VAN DUIJN

Dankbaar voor een leven dat in het teken stond van goedheid, eenvoud en eerlijkheid, hebben wij plotseling afscheid moeten nemen van mijn broer, zwager en onze oom

ECHTGENOTE VAN

FAMILIEBERICHTEN

U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

PER E-MAIL Mail de tekst naar advertentie@katwijkspeciaal. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

PER

Voor ons onverwachts thuisgehaald onze schoonzuster en tante

POST OF AFGEVEN

U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

L. VERDOES

D. Verdoes A. Verdoes-van Duivenbode † M. Noort-Verdoes † M. Noort † A. Verdoes † C. Verdoes W. Verdoes-de Mooij J. Verdoes † J. Varkevisser-Verdoes C. Varkevisser C. Haasnoot-Verdoes W. Haasnoot D. Verdoes D. Verdoes-van Dijk M. Remmelzwaal-Verdoes † H. Remmelzwaal A. Verdoes nichten en neven

* 28 juli 1945

Wij bedanken ds. G.N. Binnendijk, de behandelend arts en het verplegend personeel van Verpleeghuis Overduin, afdeling Elsbes. In het bijzonder bedanken wij Begrafenisverzorging Theo van der Plas voor de correcte verzorging van de begrafenis.

Correspondentieadres: C. Gebuijs Zenegroen 13, 2224 DH Katwijk Er is gelegenheid tot condoleren op vrijdag 30 maart van 10.00 tot 10.30 uur in de aula van begraafplaats Duinrust aan de Parklaan te Katwijk, waarna de afscheidsdienst gehouden zal worden in voornoemde aula. Aansluitend zal omstreeks 11.30 uur de begrafenis plaatsvinden.

~ DANKBETUIGING ~ De HEERE der heirscharen is met ons; de God van Jakob is ons een Hoog Vertrek. Ps. 46: 8 De zeer vele blijken van meeleven en belangstelling, in welke vorm dan ook betoond, na het overlijden van onze dierbare man, vader en opa

GERRIT VAN DUIJVENBODEN

Biedt ook manueel therapie & FysioSport. Voor meer info: www.fysiotherapiekatwijkaanderijn.nl

zeggen wij u hartelijk dank.

Familie Remmelzwaal Katwijk, maart 2012

Informatie van de gemeente Katwijk

Uit aller naam: familie Plug

Bel voor een afspraak: 071 3411692 Commandeurslaan 21, 2223 AW Katwijk

MAARTJE REMMELZWAAL-DIJKHUIZEN

† 25 maart 2012 Kees en Alie Gebuijs Korstiaan en Catharine

CLARA CAROLINA PLUG-NOORLANDER

Geen wachtlijst Voor de behandeling van lage rugklachten, bekkeninstabiliteit, nek-/schouderklachten, knieklachten, sportblessures, spanningsklachten etc. Specialist in de behandeling van de ziekte van Parkinson.

Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven die wij zowel persoonlijk als schriftelijk mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve moeder, oma en overgrootoma

EWOUD GEBUIJS

~ DANKBETUIGING ~

Zonder moeder is alles anders. Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven, in welke vorm dan ook betoond na het overlijden van onze lieve moeder en oma betuigen wij u langs deze weg onze oprechte dank.

~ DANKBETUIGING ~

en de overweldigende belangstelling tijdens de condoleance en rondom de begrafenis maken het ons moeilijk u allen persoonlijk te bedanken. De vele reacties, steunbetuigingen en gebeden hebben ons ontroerd en getroost. Graag danken we u allen en wensen u de zegen van onze Heere en Heiland. Mw. G. van Duijvenboden-Hoek en (klein)kinderen

De wekelijkse bekendmakingen leest u in de Katwijksche Post, Rijnsburger en op de gemeentelijke website, www.katwijk.nl. Klik op ‘gemeentepagina’ onderaan in de blauwe golf onder het kopje ‘actueel’. Via de link www.overheid.nl kunt u zich ook aanmelden voor een gratis ‘e-mailservice bekendmakingen’. U ontvangt dan de meest recente lokale en regionale bekendmakingen in uw mailbox. VERLOSKUNDIGEN-PRAKTIJK KATWIJK Cleijn Duinplein 14 - 2224 AX Katwijk Voor spoed en bevallingen: 06-51338742 Spreekuurdagen van maandag t/m donderdag. Telefonisch spreekuur op maandag t/m donderdag van 9.00-12.00 uur op 071-4072933 U kunt zich, zodra de test positief is, telefonisch maar ook via onze website aanmelden voor de eerste afspraak: www.verloskundigenkatwijk.nl

V Katwijk aan Zee, maart 2012

oor V gelegenheid

elke

de

perfecte

kaart

Voorlichting steunzolen en inlays bij reumatische voet Woensdag 4 april organiseert de Reuma Patiënten Vereniging Katwijk, Duin- en Bollenstreek een voorlichtingsavond over steunzolen en inlays, en dan vooral bij de reumatische voet. Veel mensen met een reumatische aandoening hebben door de problemen van hun voeten moeite met het vinden van een goede schoen. Wanneer u door bijvoorbeeld reumatoïde artritis problemen heeft met het lopen op confectieschoenen, hoeft dat gelukkig niet altijd te betekenen dat u orthopedische schoenen nodig heeft. Een goed alternatief voor veel mensen is een steunzool of inlay. Deze wordt op maat gemaakt en aangepast aan uw voet, maar past in een schoen die gewoon in de winkel te koop is. Hierdoor kan de overstap naar orthopedische schoenen vaak lang worden uitgesteld, of hoeft deze helemaal niet te worden gemaakt. Daarnaast is het nu ook mogelijk om uw eigen voetbed in een zomerse slipper (Sandalino) te laten verwerken, zodat u in de zomer ook een goed voetbed in uw open schoen heeft. De Sandalinos worden volledig door de koper samengesteld. U kiest welke kleur zolen en bovenwerk u wilt hebben, of dat u liever twee bandjes over de wreef heeft dan drie. De combinatiemogelijkheden zijn eindeloos. Orthopedisch schoenmaker Huikman en Duyvestein komt op 4 april naar Katwijk en geeft voorlichting over de diverse mogelijkheden voor steunzolen of inlays. Ook vertelt hij alles over de zelf samen te stellen Sandalino’s, waarvan tijdens de bijeenkomst ook een paar ter waarde van € 180,00 wordt verloot. De avond begint om 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) en wordt gehouden in dienstencentrum “de Zwanenburg”, Zwanenburgstraat 62 te Katwijk. De toegang is vrij, maar wel graag even aanmelden. Dit kan via: aanmeldingenrpv@gmail.com of telefonisch 071-4031757

0252-240212 * door de week van 17.00 ‘s middags tot 8.00 uur de volgende dag * in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur * op feestdagen van 17.00 de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna. Dokterspost van de DoktersDienst Duin- en Bollenstreek Gebouw BNS, Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout Parkeren bij Raet COMPLEMENTAIRE GENEESKUNDE Samenwerkingsverband therapeuten complementaire geneeskunde Duinen Bollenstreek. www.geneesgids.nl, tel. 071-4030127 of 0252-340364. TANDARTSDIENST (Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg) Weekenddienst van vrijdag 12.00 uur t/m maandag 08.00 uur. Zaterdag 31 maart en zondag 1 april: Tandarts F.H. Ferguson, Korte Vaart 11, Rijnsburg, tel. 4033408. Spreekuur van 17.00-17.30 uur. WEEKENDDIENST DIERENARTSEN Voor de weekendienstregeling bel: 071-40 129 30. APOTHEEK De apotheek in Katwijk is op werkdagen (maandag t/m vrijdag) geopend van 8.00 tot 17.30 uur. Apotheek Sloothaak in Rijnsburg is geopend op werkdagen van 8.00-18.00 uur. Avonddienst van 17.30 tot de volgende morgen 8.00 uur. Weekenddienst vrijdag 17.30 tot maandagmorgen 8.00 uur: Dienstapotheek DAB te Voorhout, Rijnsburgerweg 4c, telefoon 0252-240216. Zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur is geopend: De Katwijkse Apotheek, Princestraat 3, tel. 4012755 en van 09.00-13.00 uur Apotheek Rijnsoever, Hoornesplein 111-113, tel. 4026457, Apotheek Sloothaak zaterdags van 09.00-14.00 uur. Vanaf 1 januari 2006 heeft LLOYDS Apotheek Katwijk aan de Rijn elke week (uitgezonderd feestdagen) op donderdag koopavond tot 20.00 uur. LLOYDS Apotheek de Jong is gesloten. VERLOSKUNDIGEN (ook voor poliklinische bevallingen) Verloskundigenpraktijk Katwijk: Cleijn Duinplein 14, 2224 AX Katwijk. Voor spoed en bevallingen: 06-51338742. Spreekuurdagen van maandag tot en met donderdag. Telefonisch spreekuur op maandag tot en met donderdag van 9.00-12.00 uur op 071-4072933, b.g.g. 071-5262853. U kunt zich, zodra de test positief is, telefonisch maar ook via onze website aanmelden voor de eerste afspraak: www.verloskundigenkatwijk.nl ZWAAN OSTEOPATHIE Ligusterstraat 2a, 2225 RG Katwijk, tel. 071-4074384 info@zwaanosteopathie.nl www.zwaanosteopathie.nl

COLOFON

KATWIJK SPECIAAL Oplage 16.600 www.katwijkspeciaal.nl Uitgave van

Ambachtsweg 7a Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 - fax (071) 403 23 25

Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk 071 408 14 97 info@drukkerijallin.nl www.drukkerijallin.nl

Redactie Melanie Thijm tel (071) 402 29 01 - fax (071) 403 23 25 Gsm: 06 41 51 79 75 e-mail: redactie@katwijkspeciaal.nl Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 11.00 uur, nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties Contactgegevens Binnendienst Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Katwijk Speciaal Sluitingstijd advertenties vrijdag 11.00 uur

Persoonlijk en betrokken

Nan de Mooij

uitvaartbegeleiding

In samenwerking met Jacoline Imthorn

UITVAARTONDERNEMING DC VIS & ZN Uitvaartverzorger: Huig van Duijn Betrokkenheid en persoonlijke aandacht

Dag en nacht bereikbaar Tel. 06-12091112 of 071-4012528

Voorstraat 96a, 2225 ET Katwijk aan Zee E-mail: info@theovanderplas.nl www.theovanderplas.nl

Kantoor: Hartweg 33, 2221 PV Katwijk Dag en nacht bereikbaar Samen met u zoeken naar een persoonlijke invulling van het afscheid. Dag en nacht bereikbaar 071 - 4018970 / 06 - 571 445 54 Marinus Poststraat 17, 2235 XA Valkenburg

tel. 071 4074440 uitvaart@dcvis.nl

mobiel. 06 12507285

Mies Schoneveld uitvaartbegeleiding Voorstraat 91, 2225 EN Katwijk

’Met aandacht voor details’ Betrokken Meelevend Zorgvuldig

www.dcvis.nl

Thuis opbaring - Volledig verzorgde uitvaarten

071-4018779 / 06-29091432 www.miesschoneveld.nl

Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. De Katwijk Speciaal wordt gratis huis-aan-huis bezorgd en is daarnaast verkrijgbaar bij: Van den Berg * Callao * Digros * Het Valutahuis * Calando * Albert Heijn (Hoornesplein+Scheepmakersstraat) Bezorgklachten Uitgeverij Verhagen, tel. 071-4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 27 MAART 2012

Druk- en/of zetfouten voorbehouden!

Annastraat 18 - Katwijk j aa aan an Zee - Tel. 071-4012271 7 4 7 - www.slagerijv www.slagerijvanderplas.nl g jvanderplas.nl v p

Dagaanbiedingen

Vleeswarenaanbieding Malse rosbief

Onderriblappen 500 gram

5,

15

500 gram

Achterham

8,20

1,95

100 gram

Runderrollade

1,80

150 gram

Lekker met pasen: Hollandse varkensrollade ''Lekker gemarineerd en

100 gram

de binnenkant gekruid''

Vleessalade

10,50

1,50

150 gram

Slavinken

Ma

Di Verse worst 500 gram

3,15

Gehakt

4,95

Wo

varkenshaas

Gemarineerd met pikante marinade gevuld met een kruidencremekaas op een bedje van bospaddenstoelensaus

4 betalen!

5 halen

1 kilo

100 gram

3,50

Do Speklappen 500 gram

Weektopper!!

.. n... pan. e pa de or d oor vlde r vo arvu aa lGe Kla

1,87

400 gram gehakt 400 gram verse worst 400 gram hamlappen

samen ar: voor ma

7,50

Logeerhuis Schoolstraat bestaat 10 jaar De vlag wapperde afgelopen zaterdag vrolijk aan de gevel van het logeerhuis voor kinderen met een verstandelijke beperking. Precies tien jaar geleden werd deze buitenlocatie van de dr.mr. Willem van den Berghstichting geopend voor overbruggingszorg en opvang. In tien jaar tijd kan er een hoop veranderen. Namen bijvoorbeeld. Sinds enkele jaren valt de voornoemde zorginstelling onder de ‘s Heeren Loo Zorggroep. De locatie Schoolstraat staat nu bekend als ‘deeltijdzorg regio kind & gezin’ Maar hoe je ook mag heten; als je tien jaar geworden bent dan heb je reden om wat te vieren. Toch was er een dompertje op de feestvreugde.

weer naar huis, vertelt Danielle Schaap. Op maandag nemen onze midwekers intrek in het huis, dat wordt het zogenaamde parttime wonen genoemd. Dit zijn jonge mensen die op het punt staan om in een woongroep te gaan of om begeleid te gaan wonen. Onze doelstelling is dat iedereen een leuke tijd heeft in een prettige, huiselijke sfeer. We koken en eten gezamenlijk, we halen boodschappen in het dorp, we knutselen en doen spelletjes. Net zoals dat bij ieder ander gezin gaat. En net zoals ieder gezin gaan we er graag met de kinderen op uit: naar het Pan Bos,

Door Heleen Schoneveld Het dubbele woonhuis aan de Schoolstraat is gezellig en kleurig ingericht en geheel afgestemd op kinderen. Aan de wanden prijken zelfgemaakte kunstwerken. Het Schoolstraatteam heeft elf vaste medewerkers en die zijn bijna allemaal al tien jaar in het logeerhuis werkzaam. In de weekenden zorgen zij volgens een rooster voor acht á negen kinderen met een verstandelijke beperking. ‘Op vrijdagmiddag komen de logés en op zondagavond na het eten gaan de kinderen

een toertje langs de bollenvelden of een uitstapje naar de kinderboerderij. Daar hebben we dan vervoer voor nodig, maar helaas moeten we binnenkort afscheid nemen van één van de twee beschikbare bussen, er is geen budget meer om de broodnodige reparaties te verrichten.

Koeienletters De kosten voor onderhoud en reparaties aan de busjes rijzen de pan uit. Met andere woorden: bruin kan het niet meer trekken, vervolgt Danielle. De bus die nog in de roulatie blijft, (hoe lang nog?) moeten we delen met acht andere locaties in de regio. Het zit er al een tijdje aan te komen, maar we zien er tegenop als een berg. We hebben alles uit de kast getrokken om de bussen rijdende te houden er is zelfs een ‘busbestuur’ in het leven geroepen maar tot nu toe hebben die inspanningen weinig opgeleverd. Een eigen busje zou fantastisch zijn maar we zijn daarin afhankelijk van sponsors en die liggen niet voor het oprapen. We willen met liefde met koeienletters reclame rijden hoor, geen probleem, lacht Danielle. Het feit blijft dat we zonder goed en veilig vervoer niks kunnen beginnen, met z’n allen leuke dingen buiten de deur doen schiet er dan bij in. Ik weet het; er zijn ergere dingen. Maar het is toch jammer dat de kinderen hier de dupe van worden.’

Elke logé maakte zelf een object om in de jubileumboom 2002-2012 te hangen

ij de w ee zijn an ur. Tw ag d v 0 u n .0 d as pe 21 pa eo tot g 0 .0 17

en ook Wij hebb rvice: bezorgse Rijnsburg Katwijk rg Valkenbu

Duurzaam drukwerk? Ontdek het op www.drukkerijallin.nl

MAANDAANBIEDING van 27 maart t/m 28 april il

Patat ‘Chickenbites’ .................................................................

3.75

Medium patat met 5 stukjes malse kipfilet.(krokant en licht pittig)

Nieuw:

2.95

Broodje Pita snack XL .........................................................

snack met shoarmakruiden - ook lekker zonder broodje - sausadvies: shoarmasaus

Snack van de maand:

1.25

Van Dobben kroket.................................................................. Gezinszak klein

5.00 10.00

(€ 3,- patat + 2 snacks*) ............................................................................................

Gezinszak groot

(€ 6,- patat + 4 snacks*) ...............................................................................

(*snackkeuze: frikandel, kroket, bamischijf, nasischijf, kaassoufflé of ham-kaassoufflé)

MIXBOX I: 10 diverse minisnacks geserveerd met friet, slaatje en fruitsalade ..................

7.50

MIXBOX II: Kroepia met 5 stukjes malse kipfilet (krokant en licht pittig)

9.50 3.75

geserveerd met friet, slaatje en fruitsalade ........................................................

Kinderbox ‘APRIL’ ...................................................................... friet, 4 kipfingers, frietsaus, Festini-ijs peer + verrassing

Ook yoghurtshakes verkrijgbaar!! Koninginneweg 46 2225 HK KATWIJK Tel. 071 - 407 68 57 Fax 071 - 407 68 57

OPENINGSTIJDEN: zo ma di wo

gesloten gesloten 17.00 - 24.00 uur 17.00 - 24.00 uur

do vrij za

17.00 - 24.00 uur 17.00 - 24.00 uur 12.00 - 24.00 uur

Drukkerij All-in produceert met 100% groene stroom en verstuurt haar post Co 2 neutraal.

(mini snackbox)

High quality printen en drukken

Logo ontwerp

Variabel printen

Communicatieadvies en -concepten

Printing on demand

Vormgeving en opmaak

Personaliseren

Voorraadbeheer

Met trots melden wij dat Drukkerij All-in als één van de eerste drukkerijen in de regio FSC® gecertificeerd is.

Drukkerij All-in | Katwijk | 071 408 14 97 | communicatie@drukkerijallin.nl | www.drukkerijallin.nl


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 27 MAART 2012

Verslaving en omgeving De Brug Midden-Nederland organiseert op maandag 16 april 2012 een thema avond over ‘Verslaving en de omgeving’ voor ouders, partners en overige familieleden van (ex-)verslaafden. De toegang is gratis. De avond zal worden gehouden in de accommodatie aan de Schaepmanstraat 1 in Katwijk. Er zal worden gesproken over het thema ‘Verslaving en de omgeving’ door Daniël Borgman, ambulant behandelaar van De Brug

Midden-Nederland. Het is voor de omgeving vaak moeilijk om op het gedrag van een verslaafde te reageren. Hoe kunt u adequaat op dit gedrag reageren? Om 19.30 uur is er koffie en thee en het programma duurt van 19.45 tot 21.45 uur. Er is parkeergelegenheid bij het nabijgelegen winkelcentrum Hoornespassage. Het wordt op prijs gesteld dat u zich van tevoren opgeeft bij De Brug, telefoon 071-4033733 of via info@debrughelpt.nl . Nadere info over De Brug MiddenNederland vindt u op www.debrughelpt.nl.

Voor de boeg Gerlinde Vliegenthart

KOK Lenteuitje

De jongeren hebben zelf pizza’s gemaakt. Foto PR.

Italiaans koken in Lichtpunt Jongeren vanuit het jongerenwerk van Factor Welzijn en cliënten van Stichting het Lichtpunt, hebben elkaar afgelopen woensdagmiddag met koken , een leuke rondleiding en goede gesprekken, ontmoet. De jongeren Julian, Brett, Arie, Tim en Nathan hebben in samenwerking met de cliënten Willem, Gerrit, Hans, Lianne en vrijwilligerster Lilian heuse zelfgemaakte pizza’s gemaakt. Van bloem, olie en gist werden mooie deegbollen gemaakt, deze werden uitgerold en voorzien van een lekkere en smaakvolle topping! Daarna kregen de jongeren een rondleiding door één van de kamers van de bewoners De samenwerking tussen het Jonge-

renwerk en Stichting Het Lichtpunt heeft als doel; het kennismaken met elkaar en het creëren van wederzijds begrip. De rondleiding en de heerlijke pizza’s hebben hier absoluut aan bijgedragen. Al met al een gezellige en leerzame middag die zeker voor herhaling vatbaar is. De samenwerking tussen het Jongerenwerk en Stichting het Lichtpunt is tot stand is gekomen als gevolg van een cursus van het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP)- Katwijk. Meer informatie over The Factory is te verkrijgen via John Knetsch (06- 13423863) of via www.kattuk. nl (klik op The Factory). Hier staan ook de openingstijden en een overzicht van de leuke activiteiten voor jongeren van 12-16 jaar bij de diverse Factory-locaties.

Dropping in Katwijk Dropping: desoriëntatie, letterlijk je eigen plaats zoeken, waar ben ik?, wat moet ik?, welke kant moet ik op? Dit is ongeveer het gevoel van vluchtelingen, onze cliënten als ze in Katwijk komen wonen. De cliënten zitten in een asielzoekerscentrum, ergens in Nederland. Dan krijgen ze een verblijfsvergunning en de mogelijkheid om in Katwijk te komen wonen. Ze komen een keer kijken naar hun nieuwe huurwoning, tekenen hun huurovereenkomst bij de woningbouwvereniging, maken kennis met een van onze vrijwilligers van de eerste opvang en met een medewerker van de gemeente. Daarna gaan ze weer terug naar het asielzoekerscentrum. Na een paar weken verhuizen ze, soms alleen en soms met een gezin naar Katwijk. Dan komen de vrijwilligers van het Steunpunt Medelanders in actie. Onze vrijwilligers vangen een vluchteling of een vluchtelingengezin op, wijzen ze de weg in Katwijk, in de Nederlandse samenleving, in de wirwar van instanties en papieren. Helpen de vluchtelingen waar nodig is. Sommige cliënten spreken al aardig wat Nederlands of goed Engels, andere cliënten beheersen de taal nog helemaal niet en spreken alleen hun moedertaal. Voor deze cliënten regelen de vrijwilligers van het Steunpunt bijna alles, omdat het niet anders kan. Deze vluchtelingen hebben bij hun komst naar Katwijk hier meestal nog geen familie, geen vrienden of kennis-

sen. We helpen met het zoeken van een huisarts, tandarts, school voor de kinderen. We leggen uit hoe het openbaar vervoer werkt, waar het gemeentehuis is. Wat moet je bij de gemeente regelen of bij de woningbouwvereniging, wat is een ziektekostenverzekering. Waarom is dat nodig en verplicht. Heel veel nieuwe informatie voor onze cliënten. Te veel om in één keer alles te begrijpen, te veel om alle kennis te onthouden. Daarom duurt de begeleiding enkele maanden en soms nog langer. Onze vrijwilligers doen dankbaar werk, geen makkelijk werk, maar een vrijwilligerswerk waar onze vrijwilligers zich met een warm hart voor inzetten en ze krijgen veel warmte en plezier voor terug. Als je cliënt na een tijdje trots en stralend laat zien wat hij/zij alleen geregeld heeft, wat hij/zij onderneemt, weet je waarvoor je het doet. Onze vrijwilligers werken met veel plezier ook onderling samen en genieten van een prettige sfeer op kantoor. Wil je ook onze cliënten helpen na de dropping goed terecht te komen en met onze vele vrijwilligers samen steun te bieden aan onze cliënten? Ben je een actieve, assertieve persoon die niet terugschrikt van moeilijke situaties met interesse voor mensen uit andere culturen, meld je dan aan als vrijwilliger bij het Steunpunt voor Medelanders in Katwijk! Stuur je mail naar zungvari@steunpuntmedelanders.nl of bel naar Zsuzsa Ungvári 071 4033545.

Keijzer zal zich niet vervelen. Foto Piet van Kampen

Leo Keijzer na lange loopbaan bijna ‘uitgekapt’ Leo Keijzer (65) , kapsalon Michele en het Bosplein zijn vele decennia lang met elkaar verbonden geweest. Er komt een breuk in het succesvolle drieluik. Het Bosplein en de kapsalon blijven, maar Leo is ‘uitgekapt’ nu de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt. Schoonzoon Edwin Batenburg die al achttien jaar door de wol in het kappersvak is geverfd, wordt met ingang van 1 april de nieuwe eigenaar.

met de klanten gaan missen’, voorziet de in Leiden geboren man die de Katwijkers in zijn hart heeft gesloten. ‘Leuke mensen. Ik ben hier geaard anders was ik er geen jaren gebleven’, glimlacht hij gemoedelijk. Keijzer zal zich niet vervelen. ‘Mijn vrouw heeft een klusjeslijst al klaar liggen,’ grinnikt hij. ‘Ik ben erg gek op mijn kleinkinderen en daar komt nu ook meer tijd voor vrij. De caravan staat al klaar om mee naar Frankrijk te gaan’. Kortom, hij verdaagt echt niet achter de geraniums.

Voor Batenburg niet zo’n hele moeilijke stap omdat hij de zaak en de klanten al een flink aantal jaren kent. De jonge ondernemer weet zich bovendien nog één dag in de week vergezeld van schoonpapa die de schaar dus nog niet helemaal voorgoed heeft weggelegd. ‘Langzaam afkicken,’ noemt Keizer dit. Het wordt voor hem dus een soepele overgang naar een leven met veel vrije tijd. ‘Daarom voel ik me helemaal niet zielig hoor, ook al zal ik natuurlijk het vele en goede contact

Vernieuwen Batenburg blikt vooruit. Hij loopt in het achterhoofd al met nieuwe ideeën rond om de salon ‘van een nieuwe look’ te voorzien. ‘Niet te overhaast. Ik bekijk het rustig en denk dat ik aan het begin van volgend jaar de zaak aan zal pakken, maar er gaat zeker iets gebeuren’, is hij zeker van zijn zaak. De zaak die hij nu dus van Leo Keijzer heeft over genomen en die hij met veel elan en enthousiasme voort gaat zetten.

Nieuw is verder het feit dat de gehele auto gewassen wordt met osmose

water (water waarin geen silicaten, zoals kalk, zout en ijzer, meer aanwezig zijn). Het grote voordeel hiervan is dat het restwater vlekvrij opdroogt. Dus achteraf de overgebleven laatste druppels afdrogen is vanaf nu niet meer nodig. Als enige wasstraat in de regio hebben wij ook Glans Protector Gold © (uit Zwitserland). Dit is een duurzame lakverzegeling voor een diepere glans en een auto die bewezen langer schoon blijft. Wat is gebleven is onze Carwashpas. Hiermee spaart u voor een gratis wasbeurt en blijft u, middels e-mail en/of sms, op de hoogte van onze aantrekkelijke acties.

Kleuren explosie bij Beachboetiek Zaterdag 31 maart presenteert Beachboetiek de nieuwe voorjaar/ zomer collectie. Bij het binnen treden van de zaak aan de Princestraat 31 in Katwijk valt 1 ding zeker op, het geweldige aanbod van kleuren. Alle kleuren zijn van de partij, maar ook zwart en wit of aarde tinten sieren de collecties. Trendy mode voor zowel moeder en dochter want de Beach Boetiek is bekend in de hele regio want hier vindt je de grootste collecties van

bekende modelabels die zeer draagbaar zijn van zowel sportief tot chique. Wie kennis maken met de Beach Boetiek komt zaterdag 31 maart naar 1 van de modeshows die plaatsvinden voor de zaak om 13:30 en 15:00 de presentatie is in handen van Daan de Mooij van Lollypop Entertainment. Deze dag is er een ook nog een leuke actie iedere klant ontvangt deze dag een beach-strandtas cadeau !!

Via een mooie route rijden we naar Nieuwdorp (gemeente Borsele). Foto PR.

Dagje uit met OV Katwijk aan Zee De Oranjevereniging Katwijk aan Zee heeft nog plaats in de bus voor deelneming aan het traditionele dagje uit voor leden en belangstellenden. Het dagje uit vindt op dinsdag 17 april plaats. Het is altijd een gezellig gebeuren dat in een geanimeerde sfeer verloopt. Echt een aanrader om hieraan eens een keer deel te nemen. We vertrekken om 08.30 uur met de bus vanaf het parkeerterrein bij Sporthal Cleyn Duin. Als u met de auto komt, kunt u deze daar gratis parkeren. Evenals vorig jaar beschikken we over onze vaste chauffeur Henk van Elten. Ditmaal is de bestemming Zeeland, maar dan anders. Nu eens geen deltawerken, varen of watersnoodramp. We besteden aandacht aan een minder bekend item, namelijk de Tweede Wereldoorlog in deze landelijke provincie. Via een mooie route rijden we naar Nieuwdorp (gemeente Borsele). Hier bezoeken we in eerste instantie het Bevrijdingsmuseum. We worden er verwelkomd met koffie en appelgebak.

Onder andere de vaak vergeten slag om de Schelde en de geschiedenis van het bataljon Zeeland, komen aan de orde. Meer hierover wordt u tijdens de heenrit verteld. De lunch, inclusief natuurlijk de traditionele Zeeuwse bolus, wordt gebruikt in een .. wijnmakerij! Ook daar krijgen we een rondleiding en wat vrij te besteden tijd, gevolgd door weer koffie of thee met een bessenvlaaitje. Uiteraard kunt u ook een glas wijn of huisgemaakte bessensap drinken. Voor het driegangendiner houden we op de terugweg halt in Terheiden. Het belooft al met al weer een bijzonder leuke dag te worden. De kosten zijn voor leden van de Oranjevereniging € 65,00 p.p. Hierbij is alles inbegrepen. Voor niet-leden is de prijs € 70,00 p.p. Van woensdag t/m zaterdag, tussen 09.00 en 16.30 uur, kunt u zich opgeven en direct contant betalen bij Beter Horen, Princestraat 23, Katwijk. Voor vragen kunt u Joan Boot bellen op haar mobiele telefoonnummer 06 285 09 332.

Hoewel ik zelf ook wel een paar dingen best goed kan, heb je altijd baas boven baas. Da’s een natuurlijke wet en daar moet je ook verder niet moeilijk over doen. Sterker nog, dat is juist leuk want zo kun je van elkaar leren. Maar als ik vroeger iemand tegenkwam die geldt als een toppertje op mijn vakgebied, of gewoon iemand waarvan ikzelf vind dat ‘ie het heel goed kan, werd het meestal een beetje genânt. Ik had een triest soort respect voor hun talent. Heel puberaal. Een paar jaar geleden kwam ik niet uit m’n woorden bij Rutger Hauer, die heel geduldig glimlachte. Toen ik daarna ook nog Jeroen Krabbé tegenkwam, heb ik me achter een plant verstopt. Twee jeugdhelden op één feest, dat was teveel van het goede. Ik heb een jaar lang met Pia Douwes samengewerkt. Het duurde vier maanden voor ik erachter kwam dat ze naast een geweldige artiest, ook nog eens een heerlijk mens is. Andrew Lloyd Webber kon ik alleen maar aanstaren als een piranha. Hij lachte lief naar me, maar moet ongetwijfeld hebben gedacht dat er alleen maar debielen in Holland wonen. Dat soort dingen dus. Gelukkig gaat dat steeds beter. Je wordt ouder, hè. En inmiddels heb ik ook best een aardig CV, dat helpt ook mee. Nu moet ik voor deze krant ook regelmatig leuke dingen doen. In de persbatterij bij Soldaat van Oranje, dat was een leuke cross-over van m’n twee beroepen. Dan voel ik me helemaal thuis. Maar laatst moest ik Adri van Beelen interviewen, over zijn boek Celeste dat net is uitgekomen. Adri ken ik nog van Mimiek’s Theater. Hij speelde in ‘Op Hoop van Zegen’, het eerste toneelstuk dat ik ooit zag en wat mijn passie voor toneel tot hysterische proporties aanwakkerde. Is hij nu ook nog schrijver van een cool boek. Ik schrijf ook, maar ik draag geen boek in me. Sommige mensen hebben dat, ik niet. Daar heb ik dan diep respect voor (stel je voor dat ik ooit een ticket bemachtig voor het Boekenbal… Ik zou van de weeromstuit al na twee glazen bewusteloos onder het buffet liggen). U snapt, ik was best nerveus voor dat interview. Hetgeen overigens al na vijf minuten compleet overbodig bleek te zijn. Volgende week heb ik een interview met De Driftkickers, vanwege hun jubileum. Ik vind Mary Prado een waanzinnige entertainer met een dijk van een strot. Dat laatste heb ik ook, maar ik doe concerten met een galajurk aan. Zij krijgt een hele zaal aan het dansen. Daar heb ik respect voor, want dat valt nog niet mee. Maar zij doet dat gewoon. Maar ik ben gelukkig niet meer iebelig voor zo’n interview. Vroeger zou ik me minder hebben gevoeld dan de ander. Vroeger wel. Maar laatst besefte ik me ineens dat ik niet alleen maar respect heb voor hun talenten. Al deze mensen zijn ook nog eens heel erg vriendelijk. En misschien is dat het hele punt.

‘t is iet ârs Die maèuwe lache d’r ààge toch tebarste?

Dansavond De O.V.K. heeft zaterdag 24 maart een vrijdansavond op het programma staan. Iedereen is van harte welkom op deze leuke avond, deze avond zal bol staan van ontspanning en gezelligheid. De avond begint om 21.30 en duurt tot 0.00 uur. De lessen en vrije dansavonden worden gehouden in Zalencentrum TriPodia, Hoornesplein 155 te Katwijk. Er is voldoende parkeergelegenheid. De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 8,- per p.p. voor geheel 2012. Mocht u geen lid bij ons zijn dan rekenen wij een entreeprijs van €1.50 p.p. Aanmelden kan via: ovk@hotmail. nl, Marco van Rijn, tel. 4016570. Meer informatie over de O.V.K. vindt u op: RTV Teletekst pagina 344* Hyves * Facebook*Twitter.

Snella Autowas totaal vernieuwd In enkele weken tijd heeft de welbekende autowasstraat aan de Valkenburgseweg een complete metamorfose ondergaan. Niet alleen is er de nieuwste machinale wasstraat (merk Christ) geplaatst maar is de washal ook compleet opgefrist en vernieuwd. De nieuwe wasmachine heeft nu nog beter en langer contact met de auto waardoor de Sensotex © textiellappen uw auto optimaal wassen. Ook nieuw is dat u bij elk programma het supervelgenpakket er standaard bij krijgt.

Deze week maken peuters van Kindercentrum Pippeloentje uit Katwijk leerzame uitstapjes naar de nieuwe kinderboerderij, gelegen bij verzorgingshuis De Wilbert in Katwijk aan de Rijn. Deze uitjes zijn een leuke aanvulling op het thema “lente” dat wordt geboden vanuit het programma voor- en vroegschoolse educatie. Via het VVE programma wordt op speelse manier de spraak- en taalontwikkeling van peuters gestimuleerd. Het vervoer van de kinderen wordt vanuit KOK verzorgd. Er rijden speciale busjes en bij mooi weer maken de pedagogisch medewerkers gebruik van de bakfiets. Op de kinderboerderij leren kinderen al spelenderwijs over de verzorging van de dieren. Onder begeleiding van een verzorgster van de kinderboerderij, mogen de kinderen de dieren voeren en aaien. De naam van de kinderboerderij is overigens nog niet bekend, aangezien de opening pas eind april plaatsvindt. KOK kinderopvang organiseert regelmatig leuke en leerzame uitstapjes en activiteiten voor zowel de kinderopvang, als voor de buitenschoolse opvang. Deze activiteiten bieden kinderen uitdaging en inspiratie, twee belangrijke pijlers van KOK kinderopvang. Foto PR.

Vriendelijkheid is een groot talent

Paas Praise Op vrijdagavond 30 maart in de Pnielkerk om 20.00 uur gaan we met het thema: ”Is dat, is dat mijn Koning” olv. de Beth-El band op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. In de liederen wordt gezongen van de lijdensweg van onze Here Jezus Zingen en beseffen wat Hij deed aan het kruis van Golgatha. Pasen is ook de tijd van de opstanding en overwinning van Jezus. Entree: gratis (wel collecte voor de omkosten).

Bieb gesloten op Goede Vrijdag De bibliotheekvestigingen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg zijn op Goede Vrijdag (6 april) de gehele dag gesloten. Ook op Tweede Paasdag (maandag 9 april) blijven de bibliotheekdeuren dicht. Op zaterdag 7 april is iedereen gewoon van harte welkom in de bibliotheek. De Hoofdbibliotheek aan de Schelpendam is op zaterdag geopend van 10.00 tot 14.00 uur, de vestigingen in Hoornes/Rijnsoever, Katwijk a/d Rijn en Rijnsburg van 10.00 tot 13.00 uur en de bibliotheek in Valkenburg van 10.00 tot 12.30 uur.

Jaeh hallòò mit Ante, mit wies?..ôh bè jij’t Krij?..hè?.. of ik òòk wat ehòòrd heb van was se an die maèuwe wulle gaen doen? Wat doch je dan? tuurlijk heb ik dat ehòòrd.. jij iet tan? Nèèn?..ôh…’t skijnt dat de gemiente ààndelijk wat an die skraèuwers gààt doen..jaeh, nes je zeg: dat mog’r is een keartje tijd worde!!..we mosse verleje jaer as braeve burregers zijnde d’r zellef voor zurrege dat die krenge iet op je platte dakje kwamme broeie, weet je’t nog wel? toe hewwe draede motte spanne en spijkermatte neer motte legge ..nèèn maid, dat hààd iet zô àrig ehollepe want d’r benne d’r altijd bij die dat iet edààn hebbe en dan gaen ze geweun op’t vollegende dakkepelletje zitte .. ze hebbe verlòpe jaer onderzouk laete doen naer hoeveul of’t d’r waere, en waer ze nou persies de mense anvalle ..jae Krij, dat hadde wij ze òòk wel kenne vertelle, graetes en voor niks! Maer affijn, ze hadde urreges nog een potje staen, en daer zatte voor vijf jaer vijfensustigduizend €uròòtjies in om nep-ààiere neer te gaen legge en om een vent mit een vallek in te hure… jae, je hoort’t goed een vallek, maer hauw me te goede; een àre ròòfvògel ken’t òòk weze, zôveul bezwauw heb ik’r iet van…jae, haha, zie jij dat dan ook healeger voor je?’t zouw zômaer een fillempje voor ‘Man bijt hond’ kenne weze: D’r lòòpt een gezinnetje op de Wurreft an een ijsje te soffe en in iene skrikke ze d’r ààge dòòd want ze worde an evalle deur maèuwe, ijssies worde mit horetjies en al uit kinderknuissies ejatted en in de zeareap gaen ze d’rlui buit op zitte kaene. Die kindertjies mekke netuurlijk, want traene doen’t goed op de tillevisie..maerrrr..de redding is naebij… ..(tromgeroffel).. daer is Super Vallek die mit veul vlerrekgewapper de veulvràte weg komt jaege naer..jae waer naer toe ààgelijk? De ijstent vorderop? De Wassenaerse slag? Zodrae Super Vallek weer uit’t zicht is komme ze geweun weer werom, die maèuwe benne netuurlijk òòk iet gek! Ze zitte d’r ààge tebarste te lache, en te loere naer wavver smaek ijs ze nauw eris zelle gaen prouve! Klaes hadde een goed idee: In plaes van ijs een kwakke stàrike sambal in ’t horetje doen! dat zel ze leare, dan houve ze nooit gien ijssies maer. Hij wul wel een paer dage heen en weer gaen lôpe op de wurreft mit die sambal ijssies…jeah nes je zeg: hij liever as ik!

« « « « « «

Sanitaire installaties Dakbedekkingen Lood- en zinkwerken Centrale verwarming Airconditioning Luchtbehandeling

LOODGIETERSBEDRIJF

C. HUNDERSMARCK BV Leiden 071-5223242 Voorhout 0252 -235679

WWW.HUNDERSMARCKBV.NL

Vernieuwde website VVVKatwijk.nl online VVV Katwijk heeft haar website vernieuwd. De site www.vvvkatwijk.nl heeft een nieuwe frisse en moderne uitstraling gekregen. Bezoekers en bewoners kunnen alle toeristische en recreatieve informatie en tips vinden op de volledig vernieuwde site. Wilma Hagebeuk (Citymarketing Katwijk) ‘ de website van de VVV was al enige tijd aan vernieuwing toe en samen met Pim Kromhout (VVV Katwijk) hebben we deze nieuwe site opnieuw opgetuigd. Ik ben zeer blij met het resultaat. De vernieuwde site biedt de bezoeker veel informatie en is een stuk completer’. De website geeft naast veel praktische informatie ook diverse tips voor fietsen, varen en activiteiten voor als het regent.

Koppeling toeristische database ‘De site is nog niet geheel af en eigenlijk is dat nooit het geval. ’ aldus Pim Kromhout. ‘We missen nog bedrijven die hun informatie nog niet bij mij hebben aangeleverd voor op de site’. Deze informatie zetten

wij in de toeristische database van Zuid Holland waar wij met onze vernieuwde site een koppeling mee maken. Zo blijft de site altijd up to date en kunnen bedrijven mee profiteren van het feit dat ze opgenomen zijn in deze database. Dat levert bedrijven gratis voordeel op want deze is namelijk ook gekoppeld met diverse andere sites zoals Holland.com. Oproep aan bewoners en bedrijven De site is nu goed genoeg om live te gaan maar we kunnen nog genoeg input en aanvullingen gebruiken. We roepen dan ook bewoners op om de geheimen van Katwijk prijs te geven zodat deze op de site kunnen. Daarnaast willen wij nogmaals aan alle bedrijven kenbaar maken dat het belangrijk is dat zij aanvullende informatie en foto’s van hun bedrijf naar ons toe mailen. Zo profiteert men gratis van alle exposure! De informatie kan aangeleverd worden bij Citymarketing Katwijk info@citymarketingkatwijk.nl .


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 27 MAART 2012

Paaszaterdag! Paasweekend nodigt altijd veel toeristen uit naar Katwijk. Hopend op mooi en gezellig weer vieren wij alvast in het centrum het paasfeest. Paashazen zullen op zaterdag 7 april door het centrum lopen en overheerlijke chocolade eitjes uitdelen.

n t e r c u m t e v h an K n I atw ! ijk zit d e o g u altijd

Schoolkinderen ‘ploeteren’ prachtig bedrag bij elkaar

Wandelen met en voor water Het was geen water naar de zee dragen wat 360 schoolkinderen op een stralende 21e maart deden. Het was water lángs de zee en een stukje duin dragen. Zes kilometer lang. Soms ploeterend door het mulle zand met een rugtas waarin zes liter water zat. Zij wisten waar zij het voor deden en konden zich enigszins inleven wat kinderen in Ethiopië dagelijks moeten doen om aan water te komen. Water wat bij ons gewoon uit de kraan komt maar waar in de Derde Wereld heel veel moeite voor moet worden gedaan. Door Piet van Kampen Die zes kilometer met de rugzak vol water afleggen was voor deze schoolkinderen maar een fractie in verhouding tot hetgeen hun leeftijdsgenootjes in De Derde Wereld moeten doen. Die moeten vaak vele malen langer lopen. Dit besef is tijdens deze wandeling goed tot de leerlingen doorgedrongen. Vooraf waren zij op school door gastlessen op de hoogte ge-

bracht voor welk doel zij zouden lopen en hebben ouders en familie er toe bewogen om de knip open te trekken. Jaarlijks wisselen de scholen nogal eens van deelname omdat de groepen zeven en acht ook telkens wisselen. Dit jaar waren het de leerlingen van de Otto Baronschool, de Rehobothschool, de Rutgerschool, de Sjaloomschool, De Windvang, de Groen van Prinstererschool en de Prins Willem Alexanderschool, die de uitdaging hadden aangenomen. Laatst genoemde school ging zelfs nog verder: ook de groepen 1 t/m 6 namen deel aan het evenement, zij het in afgeslankte vorm. Een lichter rugzakje en een korter parcours rondom de eigen school. Maar het idee van Juf van Duijn en Juf Kuijt was er niet minder om. ’Wij vonden het juist goed om alle kinderen erbij te betrekken’, was de gedachte van Juf van Duijn. Christian uit Burundi en Collin uit Kenia, beide leerlingen van deze school vonden ‘het heel goed en heel leuk’ en wisten dat de opbrengst dit jaar

voor kleding voor hun leeftijdsgenootjes in Ethiopië zou zijn.

Initiatief Marianne van Duijn had het er voor de start van het evenement nog even druk mee. ‘Help nog even de ZOAvlag ophangen’, verzocht zij vriendelijk aan één van de vrijwilligers die haar bijstonden. Marianne was degene die het evenement dat twee jaar geleden landelijk door de Stichting Aqua4all werd georganiseerd, in Katwijk heeft voortgezet. Verbonden als zij met De Derde Wereld is, zou zij het jammer gevonden hebben als dit niet werd voortgezet. Mede omdat het toen al een succes was. De organisatie werd toen in een breed verband opgezet met vele goede doelen organisaties. Omdat het evenement daarna ‘in het water’ dreigde te vallen, heeft zij het voortouw genomen om de kar te trekken. Helpende handen zoals die van Marianne Hoek zijn hierbij onmisbaar. Hoek: ‘Het

is mooi om te doen. Kinderen er bewust van maken van dat zij het hier zo goed hebben’. Ondertussen stromen de leerlingen samen op het plein bij de Oude Kerk en, krijgen een warming-up van Rosanna Kniep van de Stichting ZOA (Zuid Oost Azié en Afrika), roffelen de muzikanten van ‘Opgetrommeld’ exotische klanken uit hun instrumenten en staat wethouder Willem van Duijn gereed om het startschot te lossen. ‘Geweldig dat de scholen er dit voor over hebben’, prees hij de deelnemers. ‘Leuk voor Marianne. Zij is met hart en ziel betrokken om medemensen te helpen’, was zijn lof voor de initiatiefneemster.

Toch wel zwaar Nick Parlevliet van groep 7 van de Rehobothschool genoot van zijn vers gevulde koek. Bakker Haasnoot had speciaal voor deze gelegenheid ruim vierhonderd van deze lekkernijen vers gebakken. Nadat deze er gretig in ging, strooide hij water op

Het enthousiasme spat er al af bij de leerlingen. zijn bezweette hoofd. ‘Het was vooral in het begin zwaar, later ging het wel’ , analyseerde hij zijn missie. ‘Ik vind het een goed initiatief’. Rachel Korndorffer uit groep 8 van diezelfde school: ‘Ik weet waar ik het voor heb gedaan en ben benieuwd wat de opbrengst is’. Deze werd onder luid applaus bekend gemaakt. Liefst 9801,97

euro was er bij elkaar gewandeld. Het bedrag wordt door Aqua4all verdubbeld. ‘Geweldig! Tweeduizend euro meer dan vorig jaar. Ik ga binnenkort zelf naar Ethiopië om te zien of alles goed besteedt wordt’, verzekerde een zeer voldane Marianne van Duijn de laaiend enthousiaste kinderen.


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 27 MAART 2012

Quick Boys slechts week genoten van koppositie

Laatste strohalm ook niet gepakt

Sparta Nijkerk-Quick Boys 2-2

Alweer gelijk voor Katwijkers

Quick Boys heeft precies een week kunnen genieten van de koppositie. Al vroeg in de wedstrijd kwam Sparta Nijkerk op voorsprong, die een paar minuten later al weer teniet werd gedaan door de blauwwitten. In de loop van de tweede helft kwam Sparta Nijkerk weer op voorsprong, die met nog een kwartier te spelen door een onhoudbaar schot van Michael van der Heijden weer teniet werd gedaan. Amper in de wedstrijd leek Sparta Nijkerk al op voorsprong te komen toen Niels Vlugt, randje buitenspel, in balbezit kwam en zou moeten scoren. Peter Messemaker wist de vaart uit het schot te krijgen waardoor de bal alsnog van de doellijn kon worden weggewerkt. Quick Boys zou gewaarschuwd moeten zijn, deze ambitieuze tegenstander ging voor de winst en had er veel voor over dit doel te realiseren. Daarbij werd Sparta Nijkerk in het zadel geholpen door de blauwwitte verdediging die de tegenstander teveel ruimte bood. Na vijf minuten spelen wat het weer Niels Vlugt die de openingstreffer op zijn slof had, weer bracht doelman Messemaker uitkomst voor zijn team. Een paar minuten later trof Sparta Nijkerk, profiterend van de ruimte die men wist te creëren, wel doel. Maurice van der Wilt scoorde de 1 – 0 voor Sparta Nijkerk. Eindelijk leek Quick Boys wakker geschud en wisten de blauwwitten vanaf de aftrap via Michael van der Heijden een aanval op te zetten en Maarten Bak te bereiken. De laatste werd binnen de beruchte lijnen ten koste van een stafschop en een gele kaart naar de grond gewerkt door Thomas Amende. Specialist Maarten Bak bemoeide zich met de strafschop, op zijn kenmerkende wijze werkte Bak de bal langs doelman Kevin Rijnvis. Arbiter annuleerde de goal, de strafschop zou in zijn ogen niet in een vloeiende beweging zijn genomen. Derek van der Plas mocht in de herkansing alsnog aanleggen, snoeihard werkte hij de bal in de touwen. In de consternatie had Maarten Bak wel een gele kaart voorgeschoteld gekregen. De wedstrijd had een grimmig karakter gekregen wat halverwege de eerste helft resulteerde in een rode

Het gold voor beide ploegen, Katwijk en Genemuiden, als de laatste strohalm om nog een rol van betekenis te spelen in de deze competitie. Aan de uiteindelijke 2-2, het tiende Katwijkse gelijkspel, had geen van beide iets.

Michael van der Heijden en Derek van der Plas verstoren de opbouw van Spartaan Jeffrey van de Brink. Foto Hans van Duijn kaart voor Thomas Vossebelt die ter hoogte van de middenlijn een aanslag pleegde op de enkels van van Jaap van der Plas. In de tussentijd waren beide tegenstanders nog kansrijk geweest. Eerst Stefan Frederiksen die vanaf de rechterflank Pascal van der Plas wist te passeren om vervolgens hard op doel uit te halen, weer bracht doelman Messemaker uitkomst. Diens collega van Sparta Nijkerk had de hulp van de deklat nodig bij een doelpoging van Michael van der Heijden. Terwijl de backs van Quick Boys zich met moeite konden handhaven tegen hun opponenten was de opbouw bij de aanvallen van de blauwwitten te onzorgvuldig om Sparta Nijkerk onder druk te krijgen. Met nog tien minuten te spelen stond Niels Buitenhuis plotseling vrij voor doelman Messemaker. Buitenhuis haalde geen rendement uit deze mogelijkheid. Tot de rust plaatste Quick Boys nog een offensief maar wist de tegenstander niet onder druk te krijgen. Gino Louwers bleef in de kleedkamer achter, Robin Faber nam zijn stek in op de rechtsbackpositie. Quick Boys drong aan maar bleef onmachtig de defensie van Sparta Nijkerk onder druk te zetten. Die defensie kon zich veel permitteren. Na de verstrekte strafschop zag arbiter De Lima Schepens teveel door de vingers, waardoor het torpederen van Kwong Wah Steinrath onbestraft bleef. Sparta Nijkerk, het was de ploeg niet aan te zien dat men met een

man minder speelde, wist bij de snelle counters veel druk op het doel van de tegenstander te zetten en wist constant eenvoudig de vrije man te vinden. Dat leidde na vijf minuten spelen tot de nieuwe voorsprong voor de thuisploeg toen Stefan Frederiksen met een schot in de korte hoek een via de linkerflank opgezette aanval afrondde. Die nieuwe achterstand kwam hard aan bij de blauwwitten die de aanval bleven zoeken maar te maken hadden met backs die hun tegenstander weinig ruimte boden waardoor alle aanvallen via het overvolle centrum verliepen. Daar zouden de wissels die in de loop van de wedstrijd worden gebracht weinig verandering in brengen. Na een kwartier spelen leek Stefan Frederiksen, weer profiterend van de geboden ruimte, de score naar 3 – 1 te tillen, weer voorkwam Peter Messemaker een doelpunt. Toch zou Quick Boys de inzinking te boven komen. Na doelpogingen van invaller Patrick Duarte, hij plaatste de bal net naast het doel en van Michael van der Heijden die zijn doelpoging gesmoord zag worden wist Van der Heijden met nog een kwartier te spelen met een snoeihard schot zijn team weer langszij Sparta Nijkerk komen. Beide teams gingen nu volop voor de winst. Voor beide doelen deden zich nog hachelijke momenten voor, ook nog in de ruim bemeten extra speeltijd. Tot scoren kwam men niet meer waardoor de punten gedeeld moesten worden.

door Siebren Visscher aan het shirt getrokken. De daarop volgende penalty werd onberispelijk ingeschoten. Een minuut later lag de bal ook op de Katwijkse stip. Tot grote woede van Bruinink, die zag hoe zijn ploeg zich direct na de aftrap liet verrassen; Willem Lanjouw draaide vanaf de achterlijn de ‘16’ in en werd door Rydell Tuinfort ten val gebracht. Specialist Erik Rotman bracht binnenkant paal de aansluitingstreffer. Met Katwijk van slag, kon Genemuiden zich terug in de wedstrijd vechten. Dat lukte, al kwamen de groenwitten niet tot bijzonder grote kansen. Een schotje hier of daar (van Martijn Jansen) kon de Katwijkse keeper niet verontrusten. Dat deed, op slag van rust, een vrije trap net over de middenlijn ogenschijnlijk ook niet. Koroglu, ver voor zijn goal, liet zich echter volkomen verrassen door vrijetrappenspecialist Rotman, en zag een fabuleuze vrije trap over zich het doel in zeilen: 2-2. Na rust herpakt Katwijk zich enigszins en zette weer meer druk op de Genemuidense defensie. Van Oijen raakte daarbij, na een lange Katwijkaanval, met een vlammend schot de lat. De ingevallen Bob Koning zou later op terugkoppen van Van Dam ook nog dichtbij komen. Tussendoor redde Koroglu 1-op-1 met Jacco Riemens en vond Rotman uit een vrije trap het zijnet. In de slotfase kwam Genemuiden niet meer onder de Katwijkse aanvallen uit en leek de wedstrijd beslist te gaan worden. Zeker toen Van Oijen vlak voor tijd, op afleggen van Van Eeuwijk, vrij kon inschieten. Hij raakte echter alleen de keeper.

Het tiende gelijkspel en daarmee is de rol van Katwijk dit seizoen weer uitgespeeld. Een gelijkspel dat de Katwijkers zich zelf mogen aanrekenen. “Een repeterende plaat,”klonk het zuur uit de mond van Bruinink. Want, weer lieten de Katwijkers zich verrassen direct na een eigen goal. En weer bleek een vrije trap vanaf de flank dodelijk. En, om het rijtje maar compleet te maken, weer maakte Katwijk de kansen op de overwinning niet af. De oranjehemden, nog steeds zonder Quincy van Ommeren en Jordy Zuidam, startten prima aan het duel en hadden al na 1 minuut op voorsprong moeten komen. Robbert Susan zette Martin van Eeuwijk vrij voor de keeper, maar Albert Flier redde. Katwijk zette in de beginfase veel druk en de ruim dekkende Gaelemunigers leken daardoor verrast. Donny van Oijen zette na 11 minuten spelen het overwicht om in een voorsprong. Michiel van Dam stuurde de topscorer met een geweldige lange bal langs Arjan Kolk, Van Oijen rondde beheerst af. Van Oijen zou even later weer voor Flier verschijnen, op aangeven van Susan, maar plaatste nu de bal naast. De verdubbelaar kwam uiteindelijk van Marcel Huisman vanaf 11 meter. Jeffrey Jongeneelen leek even eerder te ontsnappen op een pass van Van Eeuwijk, maar werd

Dammer Schijff loopt uit op concurrentie In de strijd om de koppositie in de competitie van Katwijk lijkt Jan Schijff aan het langste eind te trekken. Zijn enige overgebleven concurrent, Gé Berbee, wist zijn laatste competitiepartij tegen Arie Dubbelaar namelijk niet te winnen. Gé Berbee wist dat een remise niet genoeg zou zijn om in het spoor van Jan te blijven en kans te blijven houden op de eerste plek. Gé ging daarom vol op de aanval en dat leverde hem vrij snel een dam op. Arie Dubbelaar schrok niet van de damzet van Gé, want Arie kwam een schijf voor en wist dat hij de dam vrij snel weer af zou kunnen pakken. Het duurde niet lang voordat Gé’s dam weer van het bord was verdwenen en er weer een gelijke stand op het bord kwam te staan. Arie had een klein voordeel, doordat zijn schijven verder naar voren stonden en hij meer druk op de verdediging van Gé kon uitoefenen. Met een offer kwam Gé echter makkelijk door Arie’s defensie en was de remise veilig gesteld voor Gé. Hierdoor staat Gé op dit moment weliswaar een punt voor op Jan Schijff, maar Jan heeft nog twee wedstrijden voor de boeg om Gé voorbij te komen. Kees Plug kon

zijn geluk niet op toen hij zag dat hij tegen Arend van Beelen moest spelen. Vol goede moed ging Kees achter het bord zitten en zag dat Arend het zichzelf steeds moeilijker maakte. Kees was in de zevende hemel toen hij zag dat Arend hem de overwinning op een presenteerblaadje gaf, maar besloot nog even verder te spelen voordat hij de trekker definitief overhaalde. Dit had hij beter niet kunnen doen, want Arend wist zichzelf terug te vechten in de partij en sleepte nog een remise uit het vuur. Teun de Kluyver maakte het zichzelf niet makkelijk in zijn partij tegen John Bruin. Teun bracht een paar vreemde stellingen op het bord, waardoor hij snel vast dreigde te lopen. Met een paar ruiltjes kwam Teun nog zonder kleerscheuren uit het middenspel, maar in het eindspel ging het toch mis. John hield met een paar schijven veel schijven van Teun onder controle, waardoor John met zijn overgebleven schijven de winst kon binnenhalen.Arjan Varkevisser koos in zijn partij tegen Paul Bremmer vroeg de aanval, maar Paul wist die aanval makkelijk onschadelijk te maken, waarna er een gelijkwaardige stand op het bord kwam. Beide spelers wisten het elkaar niet echt moeilijk te maken, waardoor in het

eindspel de remise het maximaal haalbare was. Rick de Jong speelde een ijzersterke partij tegen de geroutineerde Jaap van Duyvenbode. Beide spelers speelden een klassieke partij, waarin Jaap zich als een vis in het water voelde. Met al zijn ervaring probeerde Jaap zijn jonge tegenstander in een foutje te lokken, maar Rick speelde zeer geconcentreerd en maakte steeds de goede keuze. Rick kreeg zelfs even het betere van het spel, maar wist dit net niet ten volle te benutten waardoor er niet meer in zat dan hele mooie remise. Alexander Neijenhuis moest het opnemen tegen ons kersverse lid Kees van der Marel. Alexander ging vol zelfvertrouwen achter het bord zitten en probeerde zijn tegenstander in kleine zetjes te laten lopen. Kees ontweek een aantal zetjes en kwam steeds beter te staan, maar Alexander bleef dreigingen inbouwen totdat hij met een zetje op voorsprong kwam. Toen was het verzet gebroken en won Alexander de partij. Ook interesse in onze mooie sport en onze gezellige vereniging? Kom eens langs of surf naar www. damclubkdc.nl. De jeugd traint van 18.45 tot 20.00 uur op woensdag en de volwassenen spelen om 19:45 in wijkgebouw ’t Zandgat, E.A. Borgerstraat 58.

The Flying Stars uit Katwijk 4x Nederlands Kampioen. Foto PR.

Flying Stars kampioen Afgelopen zaterdag 24 april werden in Den Haag de Nederlandse Kampioenschappen voor majorette gehouden. Ditmaal waren het de onderdelen die Europees erkend zijn. Accessorie, Exhibition en Parade. The Flying Stars uit Katwijk werden 4x Nederlands Kampioen.

een Nederlandse titel. Het vijfde team behaalde een hele mooie tweede plaats. Vier teams hebben nu een uitnodiging voor het Europees Kampioenschap in Frankrijk ontvangen. Een hele eer natuurlijk, maar ook werk aan de winkel. Als vanzelfsprekend moeten de meiden uit Katwijk en ook inmiddels een aantal meiden uit Rijnsburg er voor zorgen dat de routines er piek fijn in orde uit zien. Ook moeten zij aan de slag voor de werving van sponsors. Het EK moet namelijk helemaal zelf betaald worden. Waar een nationaal voetbalteam bakken geld toe krijgt, moet de Nederlandse equipe majorette het vakantiegeld bewaren voor een deelname aan het EK. Iedere deelnemer moet namelijk € 720,- betalen om voor haar land uit te mogen komen. Daarom zijn wij dringend op zoek naar bedrijven of personen dit deze topprestatie willen belonen en ons op de weg naar Frankrijk willen helpen. Voor meer informatie kunt u mailen naar jellymarel@hotmail.com

Niet alle onderdelen binnen de majorette zijn europees erkend. Afgelopen december werden al de kampioenschappen voor de uitsluitend Nederlandse onderdelen gehouden. Hier werd het jongste team van The Flying Stars al Nederlands Kampioen. Afgelopen weekend waren dan eindelijk de Europese onderdelen aan de beurt. Deze onderdelen zijn Exhibition, Parade en Accessorie. Vijf van de zes groepen binnen The Flying Stars doen aan de onderdelen Exhibition en Parade mee. Dit in verschillende leeftijdscategorieen. Vier van deze groepen behaalden zaterdag een eerste prijs en dus

Carl Krayenoord kwam vandaag niet tot scoren. Foto Piet van Kampen

Rijnvogels met lege handen tegen RCL De Rijnvogels verkeren in een duikvlucht. Na een succesvolle opmars werd er uit de laatste drie duels slechts één schamel puntje veroverd. En net als de week daarvoor tegen Nootdorp toen er nog een verdienstelijke 3-3 uit het vuur werd gesleept, eindigde de formatie van Marchel den Haan de strijd met tien man. Was de rode kaart van Orlando Ouwehand de week er voor nog een in dienst van zijn team, die van Mo Moudou berokkende onnodige schade waarmee hij zijn ploeggenoten bepaald geen dienst bewees. De klap die hij aan een RCL opponent geheel onnodig uitdeelde, bleek de genadeklap voor de Vogels. Met een gedecimeerde formatie kon het na de rust de opgelopen averij (0-3) niet meer repareren. Een wedstrijd waar veel van werd verwacht, werd na de thee geen wedstrijd meer. Was er in de heenwedstrijd in Leiderdorp nog sprake van een wanprestatie, nu had het er aanvankelijk alle schijn van dat de thuisclub al snel orde op zaken wilde stellen. ALS is hier het sleutelwoord. Als Marciano Weidum reeds na twaalf seconden alleen en geheel vogelvrij voor doelman Mathijs de Vreede niet simpel naast in plaats van binnen de palen had geschoven, had er wellicht een ander scenario aan het trouwe publiek worden voorgeschoteld. Weidum kreeg vijf minuten later zijn kans om de zaak alsnog recht te zetten toen hij wederom geheel vrij op het pad naar De Vreede werd gestuurd. Hij miste het koele killersinstinct om deze ook meer dan honderd procent kans te verzilveren. De Leiderdorpse goalie werd winnaar in het één tegen één duel. Het had de wedstrijd voor de Vogels kunnen en wellicht ook moeten worden. Maar ALS je zulke kansen laat liggen en daarmee de mogelijkheid om er een succesvolle middag van te maken zo makkelijk verkwanseld, dan is het de Goden verzoeken. Deze waren de Racing wel gunstig gezind. De eerste de beste aanval leidde een onverwachte RCL treffer in.

Wesley van Wijk trachtte een inzet van de lijn te halen, maar trof hierbij een Leiderdorpse voet en Nicky Wijsman kon vervolgens simpel de 0-1 binnentikken. De belangrijkste man vandaag bij de Leiderdorpers, William van Vliet, leidde deze aanval in. Hij was ook de maker van de tweede treffer die pardoes tussen de vandaag –noodgedwongen gewijzigde- Katwijkse afweerlinie door glipte en doelman Martijn Zwaan tot een geslagen man maakte. Toen Stefan Schaafsma een minuut later na een hoekschop de noodrem hanteerde, betekende de strafschop van Van Vliet (Zwaan had hem bijna) de 0-3. De (voetbal)wereld derhalve enigszins op z’n kop. Michael Miranda had de marge tot redelijk perspectief kunnen beperken, maar na een stuitje knalde hij het leer rakelings over. De partijen die op dat moment weer in evenwicht waren – na een aanvankelijke meerderheid van de thuisclub – leken op een 0-3 ruststand af te stevenen. Tot het onbezonnen moment van Moudou. Een riante mogelijkheid om nog een tegenstoot te plaatsen liet Miranda daarna onbenut.

Tien vogels De tien Vogels kwamen sterk uit de kleedkamer maar Michael Miranda zag zijn rush onbeloond en een vrije trap van Wesley van Wijk zeilde rakelings naast. Mede door het uitblijven van een tegentreffer konden de elf van RCL zonder achterover te leunen, de wedstrijd (die dus geen wedstrijd meer zou worden) gecontroleerd uitspelen. De ogenschijnlijke 0-4 werd door stand-in Rob van der Gugten van de doellijn gehaald en Martijn Zwaan zweefde met veel elan een inzet van Van Vliet uit de verre hoek. Dat de immer hard werkende Sander van der Horst bij het scheiden van de markt nog een eretreffer als beloning voor zijn inzet achter De Vreede mocht knallen, deed niet meer ter zake. Marchel den Haan moest het na afloop allemaal even laten bezinken. Het was ook zo onwezenlijk. Een wedstrijd die ALS het binnen zes minuten 2-0 had gestaan hoogstwaarschijnlijk simpel gewonnen had kunnen worden, eindigde dramatisch.

VERS

t s i l a i c e p s e d n a v

SCHUITEMAKERS LEKKERE LENTEKOOPJES Verse tong klein en middelmaat

7,50 2 stuks voor 5,00 100 gram 0,85 5 stuks voor 5,00 5 stuks voor 3,00 500 gram

Katwijkse cocktails Gestoomde makreel Bokking Brado Actie verlengd:

Visovenschotel

2 persoons

8,50

Aanbiedingen: woensdag 28 t/m zaterdag 31 maart

1.79 0.99 79 per stuk 0. 99 500 gram 0. 45 kilo 2.

Nieuwe geschrapte krieltjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo Grote krop sla

...................................................

Komkommer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hollandse tomaten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mineola’s vol sap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Er zijn weer: Tuinbonen, bosbietjes, kas-bloemkool, raapsteeltjes, asperges Aanbiedingen: maandag 2 en dinsdag 3 april

Verse spinazie

kilo

1.49

WEEKENDAANBIEDINGEN VRIJDAG 30 EN ZATERDAG 31 MAART Palmpasen broodhaantjes € 3,00 of -duifjes 4 voor

Roomboter paaskoekjes gesorteerd 250 gram

Paasbrood dit weekend voor Lenteliefcake

€ 4,50 € 4,25 € 3,95

gevuld met frisse sinaasstukjes Nu onze winkel: ͻ>ƵdžĞƉĂĂƐĞŝĞƌĞŶƵŝƚĞŝŐĞŶďĂŶŬĞƚďĂŬŬĞƌŝũ ͻWĂĂƐͲsĞƌƐͲWĂŬŬĞƚƚĞŶ

KW 106 open ma. t/m za. voor lunch, lounge of diner T 071-4075113

Jan Tooropstraat 59 Katwijk - (071) 4072001

Rijnstraat 82 Katwijk a/d Rijn Tel. 071 402 95 83

www.bakker-roodenrijs.nl


OPEN HUIZEN DAG

ZATERDAG 31 MAART VAN 11.00 - 15.00 UUR

MAKELAARDIJ EIGEN HAARD Geversstraat 63, Oegstgeest Tel. (071) 519 19 19 www.eigen-haard.nl Koudekerk a/d Rijn

Weidedreef 9

Leiden

SCHOUWENHAGHE MAKELAARDIJ Terweeweg 56, Oegstgeest Tel. (071) 515 62 56 www.schouwenhaghe.com

PROPER MAKELAARDIJ o.g. Terweeweg 7, Oegstgeest Tel. (071) 519 09 09 www.proper-makelaardij.nl Hoge Morsweg 103

Leiden

Marepoortkade 23

Leiden

Andrej Sacharovstraat 34

LOSECAAT NVM MAKELAAR De Kempenaerstraat 55, Oegstgeest Tel.: (071) 517 42 64 www.zekervia.nl

Leiden

Annelien Kappeynestraat 17

Prachtige vrijstaande villa (woonopp. ca. 253 m2, perceel 770 m2), gelegen in het Groene Hart. De tuin rondom is fraai aangelegd met terrassen en volledige privacy. De beg.grond heeft een prachtige ouderslaapkamer met een badkamer en-suite en een grote inloopgarderobe-kast. 1e verd.: badkamer, 3 slaapkamers, tussenkamer, 4e ruime (slaap-)kamer.

Leuke jaren-30 TUSSENWONING met flinke voortuin, achtertuintje met ruim terras en achteromgang. Karakteristiek overdekt entree, ruime woonkamer met openhaard en erkerraam; gesloten keuken; eethoek in de aanbouw; voorkamer, grote achterkamer (voorheen 2) over de volle breedte vzv. dakkapel; nette badkamer met douche; kamer in kap met dakraam.

In het centrum van Leiden doch rustig gelegen fris en licht appartement met zonnig balkon op het Zuiden. Vanuit woon- en hoofdslaapkamer vrij uitzicht over de Singel. Het appartement heeft een woonkamer, moderne woonkeuken met div. inbouwapp., 2 slaapkamers, luxe nieuwe badkamer/toilet, laminaat in het hele appartement en een woonoppervlak van 81 m2.

Royaal penthouse met zonnig terras (Z) op bijzonder mooie locatie aan de Rijn met vrij uitzicht. Centraal t.o.v. centrum en station. Ind: Entree op 5e etage: Ruime gang, toilet, wasm.- en stookruimte, extra badkmr. 2 slaapkmrs en ruime ouderslaapkmr met luxe badkmr met hoekligbad, aparte douche. Royale, lichte woonkamer en luxe keuken met alle app.

Fraaie moderne 2 - onder-1- kapwoning met maar liefst 6 slaapkamers en een schitterend uitzicht over water en weilanden. De woning heeft een eigen garage en parkeerplaats voor 2 auto’s. De zonnige, fraai aangelegde achtertuin op het zuidwesten beschikt over een aanlegplaats voor een boot vanwaar u zo wegvaart richting Leiden centrum of de Kaag

Vraagprijs € 899.000,- k.k.

Vraagprijs € 219.000,- k.k.

Vraagprijs € 222.500,- k.k.

Vraagprijs € 499.000,- k.k.

Vraagprijs € 595.000,- k.k.

GRAAL MAKELAARDIJ BV Leiderdorp

Voerstraat 17

LOSECAAT NVM MAKELAAR Leiderdorp

Willem C. Brouwerlaan 9

VAN SOEST MAKELAARDIJ OEGSTGEEST Oegstgeest

EIGEN HAARD MAKELAARDIJ

SCHOUWENHAGHE MAKELAARDIJ

Lijtweg 706

Oegstgeest President Kennedylaan 103

Oegstgeest

Kamperfoelielaan 39

VAN SOEST MAKELAARDIJ Geversstraat 75, Oegstgeest Tel.: (071) 515 25 55 www.vansoest.nl

Leiden

Morsweg 44

Markant herenhuis (woonopp. ca. 242 m2) in het centrum met riante tuin (perceel van 637 m2) aan het Galgewater. Aan de zijkant bevindt zich een aangebouwde serre met schuifpui naar de tuin. In totaal 8 kamers waarvan 3 slaapkamers. Een zeer representatief object dat pas volledig geapprecieerd kan worden middels een bezichtiging.

Vraagprijs € 950.000,- k.k.

Poldertocht 100

Zonnig en licht 3 kamer appartement, gelegen op de bovenste (4e) verdieping van een kleinschalig appartementen-complex. Rustig en vrij gelegen met een prachtig uitzicht over de Dwarswetering en richting Boterhuispolder. Het complex is voorzien van lift, parkeerterrein en berging.

Vraagprijs € 235.000,- k.k.

GRAAL MAKELAARDIJ BV Oegstgeest

Leiderdorp

Floralaan 67

EIGEN HAARD MAKELAARDIJ Oegstgeest

Dahlialaan 52

Luxe zeer royale vrijstaande villa met zes woonlagen (incl. kelder) en parkeergelegenheid op eigen terrein. Woonoppervlak ca. 267 m2, perceel 510 m2. Aan de achterzijde vrij uitzicht over weilanden en water. De woning is volledig geïsoleerd en heeft o.a. 4 slaapkamers, 2 badkamers en royaal dakterras.

Deze schitterende woonboerderij is gelegen in ’t Heerlijk Recht, een unieke woonwijk in het Groene Hart, op steenworp afstand ligt een jachthaven. De woning heeft oa. een ruime woonkamer, eetkeuken, inpandige garage, 4 slaapkamers, 2 badkamers en een sauna. De tuin ligt op het zuiden, tevens een ligplaats. Woonopp. ca. 217 m2, perceel ca. 494 m2.

GUNSTIG EN SCHERP GEPRIJSD! DUS STARTERS, SINGLES, STUDENTEN ETC. OPGELET! goed onderhouden COMFORTABEL 2 KAMER-APPARTEMENT op de 7e etage (de rustige achterzijde), met zonnig balkon op het oosten + leuk vrij uitzicht. Woonkamer met moderne kitchenette, slaapkamer en nette badkamer met douche. STARTERSLENING MOGELIJK!!

Royaal, zonnig 3-kamerapp. op mooie locatie in gebouw Haeswijk. Gelegen op de 1e etage met uitzicht op de tuin en Oegstgeester Kanaal. Op loopafstand van 2 winkelcentra. Ind.: Entree: Ruime hal, keuken met app., zonnige woonkamer met doorloop naar eet-/studeerkamer, zitkamer, slaapkamer met deur naar balkon (Z), badkamer met douche en toilet.

Leuk 4-kamerappartement in groene en rustige woonomgeving met ruim balkon op het zuiden, op loopafstand van het winkelcentrum Lange Voort en de bushaltes. Goede parkeergelegenheid. Eigen berging en gemeenschappelijke fietsenstalling.

Leuke 4-KAMER-’CHALET’-FLAT ligt op de prettige 2e woonlaag met aantrekkelijke vrije hoekligging. Overdekt balkon op het zonnige ZUIDEN en als extra het exclusieve gebruik van een fraaie binnentuin. Sfeervolle woonkamer mmv openhaard, keuken in L- opstelling, ruime slaapkamer met toegang tot balkon, 2 kamers en badkamer met douche

In een rustige en groene woonomgeving gelegen, ruim type 4-KAMER APPARTEMENT gelegen op de hoogste (3e) etage. Op loopafstand bevindt zich het winkelcentrum “Lange Voort”. Het appartement is keurig afgewerkt en kan zo betrokken worden. Lichte woonkamer met balkon (Zuid), moderne keuken, 3 slaapkamers en douche. STARTERSLENING IS MOGELIJK.

Vraagprijs € 870.000,- k.k.

Vraagprijs € 925.000,- k.k.

Vraagprijs € 115.000,- k.k.

Vraagprijs € 125.000,- k.k.

Vraagprijs € 149.000,- k.k.

Vraagprijs € 149.500,- k.k.

Vraagprijs € 168.000,- k.k.

GRAAL MAKELAARDIJ BV Oegstgeest

Akeleilaan 47

GRAAL MAKELAARDIJ BV Oegstgeest

Karel Doormanlaan 54

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Frans Halslaan 191

EIGEN HAARD MAKELAARDIJ Oegstgeest

Lange Voort 213

EIGEN HAARD MAKELAARDIJ Oegstgeest

Frans Halslaan 145

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Predikantslaantje 8

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Javastraat 9

Modern 4-kamer hoekappartement met vooren achterbalkon, gelegen in een aantrekkelijke woonomgeving. Ind.: Ruime hal met toilet. Lichte woonkamer met vrij uitzicht en zijraam, moderne keuken met ingeb. gaskookplaat, geiser en deur naar balkon, gemoderniseerde badkamer met douche, ruime slaapkamer met zijraam, voorkamer met balkon, achterkamer.

In aantrekkelijke, groene woonomgeving gelegen goed onderhouden 3-kamerappartement (hoek, 3e etage) met vrij uitzicht over fraaie tuin en rondom zon. Ind.; Entree, ruime hal met toilet, zonnige woonkamer met deur naar balkon (W), slaapkmr, ruime douchegelegenheid, keuken met alle app. en deur naar balkon (O), 2e slaapkmr. Eigen berging in kelder.

* RUST * RUIMTE * PRIVACY * VRIJ UITZICHT * INSTAPKLAAR *. Dat zijn absoluut sterke punten bij dit aantrekkelijk verbouwde TOP-HOEK-appartement, op de 6e verd. Lichte zonnige woonkamer met zijraam, moderne keuken met verhoogd eetgedeelte, ruime werkkamer (voorheen 2 kamers), royale slaapkamer en moderne badkamer met ligbad. KIJKEN=KOPEN=VERHUIZEN!

Centraal gelegen, ruime 4-kamer maisonnette op de derde en vierde woonlaag van het complex Lange Voort met o.a. open keuken en balkon aan de voor- en achterzijde; voorbalkon op de woonverdieping (middag- en avondzon) en veel inpandige bergruimte. Het uitgebreide winkelcentrum ligt onderin de plint van het complex. Woonoppervlakte 97 m2, 4 kamers.

Goed onderhouden 4-kamer hoekappartement op de 4e woonlaag met vrij uitzicht en eigen berging. Gelegen in rustige woonomgeving, op loopafstand van winkelcentrum Lange Voort en bushaltes. Ind.: Hal, lichte woonkamer met zijkamer en zonnig balkon (W). Ruime gemod. keuken met ingeb. app. en w.m.a. 2e hal met toilet. Slaapkamer, badkamer, studeerkamer.

Heerlijk licht en in uitstekende staat verkerend hoekappartement. Dit 3-kamer appartement bevindt zich in een kleinschalig appartementencomplex. Het is voorzien van een eigen parkeerplaats en balkon op het zuiden. Dit moderne appartement heeft veel sfeer, is in 2008 gebouwd en aan de rand van het oude centrum van Oegstgeest gelegen.

Sfeervolle 4 kamer tussenwoning met uitgebouwde keuken, verzorgde zonnige achtertuin van ca. 12 m diep op het zuiden, vrijstaande stenen berging met overkapte achteruitgang waar plaats is voor het stallen van motor of fietsen. De woning is volledig voorzien van dubbel glas en is recent geschilderd.

Vraagprijs € 169.000,- k.k.

Vraagprijs € 185.000,- k.k.

Vraagprijs € 189.000,- k.k.

Vraagprijs € 199.000,- k.k.

Vraagprijs € 195.000,- k.k.

Vraagprijs € 209.000,- k.k.

Vraagprijs € 248.000,- k.k.

EIGEN HAARD MAKELAARDIJ

EIGEN HAARD MAKELAARDIJ

Oegstgeest Anton van Duinkerkenlaan 11

Oegstgeest Simon van Ooststroomhof 72

Oegstgeest

In een rustig zijlaantje gelegen leuk type TUINKAMERWONING met voortuin, oprit/parking, berging vzv. schuine kap. Een heerlijk vrije achtertuin (ZO) van zo’n 10 meter diep met zonneterras en achterom. Ruime woonkamer, keuken aan voorzijde, 3 slaapkamers, badkamer met ligbad en aparte douche en 4e (zolder)kamer, was- stookruimte en div. bergruimte.

Op mooie locatie met vrij uitzicht over het polderlandschap, de molen en het watertje ‘De Holle Mare’, in een schitterend modern vormgegeven gebouw gelegen, zeer ruim en zonnig 3-kamer hoekappartement gelegen op de 4e etage. Een overdekte auto-opstelplaats is separaat beschikbaar. Bouwjaar 2007. Woonoppervlakte ± 113 m2 (excl.± 8 m2 balkon)

Ruime, lichte maisonnette aan de rand van de moderne wijk Poelgeest met heerlijk balkon op het zuiden en fraai uitzicht, onder andere over een vijver en groen. Eigen parkeerplaats en een ruime privéberging in de onderbouw. Gelegen op fietsafstand van winkelcentra De Kempenaerstraat en Lange Voort. Woonoppervlakte 112 m2, 3 kamers.

In het centrum van Oegstgeest gelegen zeer ruim appartement van 145 m2 met twee zonnige balkons en weids uitzicht over het dorp. Het appartementencomplex is gelegen op loopafstand van alle winkels, openbaar vervoer, sportvelden en uitvalswegen. Dit appartement is goed onderhouden. Het appartement heeft 2 kamers (meerdere kamers mogelijk).

UITGEBOUWDE TUINKAMERWONING met voortuin en een heerlijk vrije achtertuin met flink terras op het Zuiden. Zeer lichte tuingerichte woonkamer met 2 meter verlengd, keuken met uitgebreide inrichting, 3 slaapkamers, moderne badkamer met douche, ruime zolderkamer met 3 raams dakkapel, aparte wasruimte en veel bergruimte.

*KIJKEN=KOPEN=VERHUIZEN * UITGEBOUWD HOEKHUIS met oprit en CARPOORT (7x 2,5 m) mmv. garage. Het pand is in de afgelopen jaren goed gemoderniseerd met gebruik van prima materialen; overal dubbele beglazing, muur- en dakisolaties. Ruime lichte woonkamer, royale open luxe keuken, 2 kamers, badkamer met ligbad, 2e badkamer met douche en 2 zolderkamers.

Op de mooiste zonnige tophoek aan de waterkant ligt dit fraaie “4-KAMER-TOP-HOEKAPPARTEMENT”. Grote, lichte woon- eetkamer, keuken met uitgebreide SieMatic inrichting in L- opstelling, eetbar, bijkeuken, balkon (Zuid/West) met weids uitzicht, 3 slaapkamers, royale badkamer met ligbad. Eigen overdekte parkeerplaats in de onderbouw

Vraagprijs € 259.000,- k.k.

Vraagprijs € 259.500,- k.k.

Vraagprijs € 265.000,- k.k.

Vraagprijs € 269.000,- k.k.

Vraagprijs € 269.000,- k.k.

Vraagprijs € 269.000,- k.k.

Vraagprijs € 272.500,- k.k.

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Willem van Otterloolaan 4

DAMEN MAKELAARS Oegstgeest

Aldo van Eycklaan 16

LOSECAAT NVM MAKELAAR Lobeliuslaan 50

PROPER MAKELAARDIJ O.G. Oegstgeest

Grunerielaan 40

PROPER MAKELAARDIJ O.G. Oegstgeest

Lijtweg 301

VAN SOEST MAKELAARDIJ OEGSTGEEST Oegstgeest

Irislaan 241

EIGEN HAARD MAKELAARDIJ Oegstgeest

Kleyn Proffijtlaan 68

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Peter van Anrooylaan 5

SCHOUWENHAGHE MAKELAARDIJ Oegstgeest

Salvialaan 37

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Greet Koemanplein 4

SCHOUWENHAGHE MAKELAARDIJ Oegstgeest

Mien Ruyspark 22

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Aafje Heynislaan 4

MODERNE UITGEBOUWDE EENGEZINSWONING met extra grote (door uitbouw) woonkamer, een dakkoepel zorgt voor veel lichtinval, moderne keuken, ruime achtertuin met terras, 3 slaapkamers, nette badkamer met douche en flinke zolderkamer met dakraam en veel bergruimte. KORTOM: EEN PRIMA WONING MET VEEL EXTRA’ S OP EEN RUSTIG, LEUK EN KINDVRIENDELIJK PLEKJE.

Aan een brede, rustige laan in de kindvriendelijke buurt “Morsebel”, ligt deze RUIME TUSSENWONING. Tuingerichte woonkamer, flinke achtertuin, open keuken vzv diverse apparatuur, 3 slaapkamers, nette badkamer met douche, extra ruime zolderkamer en wasruimte. Door de dakopbouw (2004) heeft de woning meer woonoppervlakte en inhoud gekregen.

Sfeervolle en verzorgde gezinswoning aan een rustige straat in de geliefde Gruneriebuurt met voor- en achtertuin en achterom. De woning heeft naast een L-vormige woon/eetkamer met open haard en openslaande deuren een moderne keuken en badkamer, een toilet op de begane grond en op de 1e verdieping. Woonoppervlakte 90 m2, 5 kamers, perceel 110 m2.

Zéér ruime maisonnette (170 m2) gelegen op de bovenste 2 verdiepingen met vrij uitzicht over het Irispark en de ‘Oudenhof molen’. Deze woning heeft o.a. centrale entree met lift en trappenhuis, moderne Poggenpohl keuken, ruime L-vormige woonkamer, 2 balkons en 5 (slaap)kamers. Ook ideaal voor kantoor aan huis.

MOOI EN RUIM GEBOUWD WOONHUIS MET EIGEN PARKEERPLAATS EN TUIN OP HET WESTEN. Lichte en ruime woonkamer met open haard, moderne open keuken aan de voorzijde met uitgebreide installatie; 3 slaapkamers en een moderne badkamer met douchecorner, aparte wasruimte; flinke 4e slaapkamer met dakkapel; voorzolder annex bergruimte (5e kamer mogelijk).

Keurig onderhouden, uitgebouwde EENGEZINSWONING gelegen in de wijk “Haaswijk”. Gunstig gelegen t.o.v. het winkelcentrum, recreatieplas “Klinkenbergerplas” en diverse uitvalswegen. Deze woning heeft vrij uitzicht over speelveldje, en kan zo worden betrokken! De woning heeft 3 slpkmrs. Woonopp.: ca. 128m2, inhoud: ca. 345m3, perceelopp.: ca. 156m2

Fraai gemoderniseerde en netjes afgewerkte eengezinswoning met parkeerplaats op eigen terrein, ruime woonkamer met moderne open keuken, 4 slaapkamers, badkamer met ligbad, toilet en separate douche, twee dakkapellen en wasruimte op de zolderverdieping, gelegen in een kindvriendelijke buurt. Woonoppervlakte 105 m², 5 kamers, perceel 138 m².

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

Vraagprijs € 269.500,- k.k.

Vraagprijs € 285.000,- k.k.

Vraagprijs € 289.000,- k.k.

Vraagprijs € 298.000,- k.k.

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Martinus Nijhofflaan 6

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Frits Mehrtenslaan 32

PROPER MAKELAARDIJ O.G. Oegstgeest

Simon Vestdijklaan 7

GRAAL MAKELAARDIJ BV Oegstgeest

Govert Flincklaan 30

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Ommevoort 304

GEURTS ZEKERVIA MAKELAARS Oegstgeest

Ommevoort 320

PROPER MAKELAARDIJ O.G. Oegstgeest

Witte de Withlaan 14

*** RUIM TYPE TUINKAMERWONING MET PRACHTIGE LIGGING AAN DE GEWILDE ZUIDRAND; HEERLIJK VRIJ EN ONBELEMMERD UITZICHT!*** eigen parkeerplaats aan de voorkant met een flinke stenen berging met hoge kap met extra bergvliering. Royale lichte woonkamer, ruime keuken met moderne installatie, 2 kamers + walkin closet en flinke zolderkamer met dakkapel

*** LUXE VERBOUWD WOONHUIS MET FRAAIE UITBOUW ! Zeer royale tuingerichte woonkamer van ca. 40 m2, luxe stijlkeuken in L-opstelling met diverse apparatuur, goed verzorgde achtertuin met groot terras (West), 3 kamers, smaakvol en luxe uitgevoerde badkamer met douchehoek, grote zolderkamer, hier zijn ook 2 kamers van te maken, met dakkapel.

Schitterende, goed onderhouden royale gezinswoning in een rustige en kindvriendelijke wijk. Ruime, uitgebouwde woonkamer met moderne open keuken. Verder beschikt het huis over moderne badkamer, 4 slaapkamers en een vrijstaande stenen berging. Buitenschilderwerk 2011. Woonoppervlakte 126 m², 5 kamers, perceel 128 m².

Fraaie, 5-kamer hoekwoning op ruim perceel met voor- en riante, zonnige achtertuin. Zowel aan de voor- als achterzijde een vrij uitzicht. Garage (21 m2) voorzien van elektra en wateraansluiting en oprit met parkeergelegenheid voor één auto. Gelegen in een kindvriendelijke wijk. Woonoppervlakte 125 m2, 5 kamers, perceel 227 m2.

Riant en luxe 3 kamer-appartement, met schitterend uitzicht vanaf de Loggia (W). Het appartement is voorzien van luxe materialen zoals een natuurstenen vloer met vloerverwarming, een moderne keuken en een zeer ruime woonkamer, badkamer met inloopdouche en ligbad, mooie ruime ouderslaapkamer, eetkamer en veel bergruimte d.m.v. ingebouwde kastenwand.

KIJKEN=KOPEN=VERHUIZEN! Royale luxe 3/4-kamer appartement (2005/117 m2) ligt strategisch op de 3e verdieping en heeft tevens een eigen parkeerplaats in de parkeerkelder. Zonnig en lichte woon-eetkamer met toegangsdeur tot balkon (Zuid), luxe keuken vzv alle inbouwapparatuur, 2 slaapkamers, luxe badkamer met inloopdouche en aparte wasruimte.

Verrassend ruime en lichte hoekwoning op royaal perceel met zij-entree, voortuin, oprit voor meerdere auto’s, vrijstaande stenen garage/berging (ca. 28 m2) en heerlijke achtertuin. Aan rustige laan gelegen en op korte afstand van het uitgebreide winkelcentrum Lange Voort en diverse scholen. Woonoppervlakte 145 m2, 5 kamers, perceel 219 m2.

Vraagprijs € 304.000,- k.k.

Vraagprijs € 324.500,- k.k.

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

Vraagprijs € 349.000,- k.k.

Vraagprijs € 372.000,- k.k.

Vraagprijs € 389.000,- k.k.

Vraagprijs € 390.000,- k.k.

LOSECAAT NVM MAKELAAR

LOSECAAT NVM MAKELAAR

PROPER MAKELAARDIJ O.G.

PROPER MAKELAARDIJ O.G.

SCHOUWENHAGHE MAKELAARDIJ

LOSECAAT NVM MAKELAAR

PROPER MAKELAARDIJ O.G.


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 27 MAART 2012

OPEN HUIZEN DAG ZATERDAG 31 MAART VAN 11.00 - 15.00 UUR

GRAAL MAKELAARDIJ Rapenburg 4, Leiden Tel. (071) 516 10 00 www.graalmakelaardij.nl

DAMEN MAKELAARS Paralllelboulevard 180, Noordwijk Tel.: (071) 361 93 43 www.damenmakelaars.nl

Queridolaan 35

Oegstgeest Annie M.G. Schmidtlaan 42

Oegstgeest

Zeer fraai gelegen terras-appartement op de parterre met vrij uitzicht over het Oegstgeester kanaal. Dit appartement heeft een voortuin en extra royaal terras op het zuiden, ruime zongerichte woonkamer, open keuken met div. app. en 3 slaapkamers. Dichtbij winkels, gezondheidscentrum en bushalte. Een extra ruime eigen berging. Woonopp. 101 m².

Bijzondere, geschakelde, uitgebouwde woning (gelijkvloers) op een hoek gelegen in Haaswijk met rustige groene ligging aan de voorzijde, vrijstaande garage en carport met o.a. ruime L-vormige woonkamer, semi open keuken, serre en 2 slaapkamers. Zonnige en fraai aangelegde tuin met zeer veel privacy. Woonoppervlakte 121 m², 5 kamers, perceel 267 m².

Vraagprijs € 395.000,- k.k.

Vraagprijs € 410.000,- k.k.

Oegstgeest

EIGEN HAARD MAKELAARDIJ Oegstgeest

Lobeliuslaan 136

PROPER MAKELAARDIJ O.G. Oegstgeest

Hofbrouckerlaan 80

Erasmuslaan 19

EMIL DU CROIX NVM MAKELAARDIJ Parkweg 19, Voorburg Tel. (070) 35 55 722 www.mdcog.nl

GEURTS ZEKERVIA MAKELAARS Herenstraat 114, Voorhout Tel. (0252) 216 334 www.zekervia.nl Hugo de Vrieslaan 93

Oegstgeest Simon van Ooststroomhof 1

Oegstgeest

Geversstraat 26

Oegstgeest Charlotte de Bourbonlaan 16

Mooi ruim MODERN TYPE ‘VIDE’ WOONHUIS met GARAGE (mmv. extra kamer) + oprit; grote zonnige achtertuin Z/W, optie ligplaats/ steiger. Riante living 50m2 met ruimtelijke ‘vide, half open keuken met zijdeur, 3 slaapkamers, balkon, entresol met dakraam en glazen boarding, badkamer met ligbad en separate douche en zolder op ‘halve’ stahoogte

Compleet en fraai afgewerkt LUXE HERENHUIS (2006) gelegen in de kindvriendelijke wijk. Tuingerichte woonkamer, luxe keuken (SieMatic), vide, zeer riante ouderslaapkamer met inloop - kastenkamer, luxueuze badkamer met ligbad en inloopdouche, 3 slaapkamers en aparte wasruimte. Kortom een luxe en tiptop afgewerkt huis waar u zo in kunt!

RUIMTE, LICHT, LUXE & COMFORT; dat zijn de kenmerken van dit moderne en perfect onderhouden ZEER RUIM LUXE HOEKHUIS (type”PICASSO”/2004) op de zonnige ZW hoek-ligging. Energiezuinige bouw met oa. zonnepanelen; volledige isolaties.** Royale woonkamer, luxe keuken, 6 slaapkamers, 2 badkamers, zeer zonnig dakterras en mooie ruime tuin op het zuiden **

Ruime, goed onderhouden, stijlvolle hoekwoning met parkeergelegenheid op eigen terrein (pal voor de deur). Achtertuin met achterom en een vrijstaande houten schuur, gelegen tegen het geliefde Wilhelminapark in Oegstgeest. Mogelijkheid tot het vergroten van de woonoppervlakte en het aantal kamers. Woonoppervlakte 125 m2, 6 kamers, perceel 204 m2.

In het karakteristieke gedeelte van Oegstgeest gelegen hoekhuis met aan drie zijden fraai aangelegde tuin gelegen op het zuiden en grenzend aan een slootje. Het huis heeft een woonkamer met open haard, luxe keuken met div. inbouwapparatuur, 4 slaapkamers, 2 badkamers en een woonoppervlak van 100 m2. Het pand is totaal gerenoveerd.

Vraagprijs € 449.000,- k.k.

Vraagprijs € 449.000,- k.k.

Vraagprijs € 450.000,- k.k.

Vraagprijs € 469.000,- k.k.

Vraagprijs € 479.000,- k.k.

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Oegstgeest

LOSECAAT NVM MAKELAAR

LOSECAAT NVM MAKELAAR

Mariahoevelaan 4

Oegstgeest Rhijngeesterstraatweg 203a

Oegstgeest

Lobeliuslaan 19

PROPER MAKELAARDIJ O.G. Rijnsburg

Westerpark 20

VAN SOEST MAKELAARDIJ OEGSTGEEST Oegstgeest

Hofbrouckerlaan 17

*** UNIEK PENTHOUSE van ruim 600 m2 ***. Een heerlijk royaal penthouse met twee ruime zonnige terrassen (ca. 25m2 W/ca. 15m2 ZO) met een schitterend uitzicht. Speelse woonkamer (83 m2)met extra hoog ‘gewelfd’ plafond (ca. 4.30 mtr), ruime eetkeuken, ruime badkamer met inloopdouche (mogelijkheid.voor bad), 3 slaapkamers. Dubbele parking

Op zeer goede locatie gelegen hoekherenhuis welke smaakvol is verbouwd met gebruik van hoogwaardige materialen. Het pand is gelegen in rustige laan en heeft zowel voor als achter vrij uitzicht, 6 kamers, open haard, luxe keuken, 2 badkamers en zonnige voor- en achtertuin (W). Woonoppervlak van 140 m². Garage apart te koop vraagprijs € 25.000,-.

Op een schitterende locatie met eigen aanlegplaats (met botenlift) aan het Oegstgeesterkanaal gelegen half vrijstaande villa met vrijstaande dubbele garage met boven gelegen hobbyruimte. Riante woonkamer v.v. parketvloer en uitzicht over het terras en het water, opkamer, ruime keuken, kelder en vele mogelijkheden.

Een voor Oegstgeester begrippen zeer bijzonder object! Een goed onderhouden, gelijkvloerse 4-kamer bungalow met volop privacy en een prachtige tuin gelegen op maar liefst 547 m2 eigen grond. Woonoppervlakte ca. 120 m2. De tuin heeft tevens het gebruik van een achterom.

Zeer ruim bemeten MODERNE HALF-VRIJSTAAND WOONHUIS ((650 m2/175 m2 woonopp./253 m2 perceel) ruime garage en eigen parkeerplaats/afrit. Woon- eetkeuken, moderne keuken, ruime woonkamer ‘splitlevel’ met hoge raampartijen en het extra hoog plafond, 4 slaapkamers, royale badkamer met ligbad en douche, aparte was- bergkamer en bergzolder.

*** WERKELIJK SCHITTEREND PANORAMISCH UITZICHT OVER HET DORP EN DE WIJDE OMGEVING ! Zeer royaal en luxueus PENTHOUSE met SERRE en 2 dakterrassen, riante en zeer lichte LIVING van ca. 60 m2 met de schuifdeuren naar de SERRE, luxe open keuken, royale hoofdslaapkamer met eigen badkamer met ligbad en aparte douche, 2 kamers en 2e badkamer met douche.

Ruim en karakteristiek type HOEKHERENHUIS met voortuin, brede zijtuin en mooie grote zeer zonnige achtertuin. Ruime zeer lichte woonkamer met 2 zijramen, open haard, keuken met authentiek doorgeefluikje, 3 slaapkamers, balkon opzij, moderne badkamer met douche, 2 zolderkamers met dakkapel en zeer ruime (sta hoogte) bergvliering met 2 dakramen.

Vraagprijs € 520.000,- k.k.

Vraagprijs € 499.000,- k.k.

Vraagprijs € 550.000,- k.k.

Vraagprijs € 550.000,- k.k.

Vraagprijs € 559.000,- k.k.

Vraagprijs € 578.500,- k.k.

Vraagprijs € 595.000,- k.k.

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Lobeliuslaan 25

VAN SOEST MAKELAARDIJ OEGSTGEEST Oegstgeest

Willem Vogellaan 11

SCHOUWENHAGHE MAKELAARDIJ Oegstgeest

Mien Ruyspark 36

GRAAL MAKELAARDIJ BV Oegstgeest

Mien Ruyspark 60

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

LOSECAAT NVM MAKELAAR

LOSECAAT NVM MAKELAAR

Wilhelminapark 26

Oegstgeest President Kennedylaan 264

Oegstgeest

Mathenesselaan 13

Moderne VRIJSTAANDE VILLA (splitlevel/2000) met zonnige tuin en inpandige extra grote garage op een ruime kavel. Souterrain: 2 kamers, badkamer met douche, sauna, Woonetage: royale lichte woonkamer, verdiepte tuinkamer, grote woon- eetkeuken; bijkeuken, 2e badkamer met ligbad en douche, grote ouderslaapkamer, grote bergkamer (mmv. kamer).

Aan rustige laan en in kindvriendelijke woonwijk gelegen vrijwel vrijstaand woonhuis. In totaal heeft dit object 4 slaapkamers, 2 badkamers, een bijkeuken, werkruimte, grote wooneetkamer en verkeert in zeer goede staat van onderhoud. De verzorgde achtertuin (NO, 10x13m) is zeer zonnig en heeft een houten berging. Woonopp. ca. 184 m2, perceel 377 m2.

Woongenot van een luxe penthouse met een woonoppervlakte van een gezinswoning; royaal dakterras op het zuidwesten van 50 m2, riante living met een panoramisch uitzicht, moderne half open keuken, nieuwe design badkamer, eigen parkeerplaats in de ondergelegen parkeergarage en een ruime berging op de begane grond. Woonoppervlakte 188 m2, 4 kamers.

In de wijk ‘De Morsebel’ gelegen bijzonder fraai penthouse op 6e en 7e etage. Het appartement heeft een woonkamer met parketvloer, 3 slaapkamers, woonkeuken met diverse inbouwapparatuur, laundry, een balkon en een zonnig riant terras. Tevens is er onder het gebouw een eigen parkeerplaats en berging. Het woonoppervlak is 181 m².

Fraai en karakteristiek herenhuis met voor- en zonnige ruime achtertuin met schuur. Royale woonkamer met open haard, ruime keuken met eethoek, 7 slaapkamers en 2 badkamers. Het huis is rustig gelegen in het fraaie en groene Wilhelminapark, tegenover het plein van het oude gemeentehuis, op loopafstand van De Kempenaerstraat. Woonoppervlakte 180 m².

Royale vrijstaande villa op riant perceel, rondom tuin, oprit met parkeergelegenheid voor meerdere auto’s en ruime garage. L-vormige woonkamer, open keuken en aangebouwde serre, 4 slaapkamers en 2 badkamers. Uitstekend gesitueerd t.o.v. sportaccommodaties, winkels, uitvalswegen en scholen. Woonoppervlakte 245 m2, 7 kamers, perceel 1067 m2.

In het weids opgezette en zeer gewilde Van Brouchovenpark ligt deze aantrekkelijke, vrijstaande villa (bj. 1968) met brede oprit en garage. Perceel 1.366 m2, woonopp. 287 m2. De tuin rond het huis is smaakvol aangelegd en biedt veel privacy. De woning heeft naast de royale woonkamer nog zeven kamers en is goed onderhouden.

Vraagprijs € 598.000,- k.k.

Vraagprijs € 649.000,- k.k.

Vraagprijs € 650.000,- k.k.

Vraagprijs € 675.000,- k.k.

Vraagprijs € 750.000,- k.k.

Vraagprijs € 795.000,- k.k.

Vraagprijs € 1.450.000,- k.k.

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Rhijngeesterstraatweg 203

GRAAL MAKELAARDIJ BV Voorhout

Balsemkruidstraat 57

PROPER MAKELAARDIJ O.G. Voorschoten

Tulpstraat 17

VAN SOEST MAKELAARDIJ OEGSTGEEST Warmond

Padoxlaan 1

EIGEN HAARD MAKELAARDIJ Wassenaar St. v. ‘s-Gravesandeweg 108

PROPER MAKELAARDIJ O.G. Wassenaar

Rust en Vreugdlaan 4

GRAAL MAKELAARDIJ BV

OPEN HUIS mAaaArRt T 2361M

VERKOOP PER INSCHRIJVING! Riante en karakteristieke vrijstaande villa (woonopp. 420 m2) gelegen op ca. 700 m2 eigen grond. Veel gebruiksmogelijkheden zoals gehele bewoning, gedeeltelijke bewoning en gedeeltelijke bedrijfsvoering of volledig gebruik t.b.v. dienstverlening (zorg etc.).

Zeer royale PENTHOUSE met zonnig dakterras (ca. 40m2) gelegen in een kleinschalig appartementencomplex en de wijk “Oosthout”. Het appartement heeft door de grote raampartij een lichte woonkamer en heeft 3 slaapkamers. Bouwjaar: ca. 1992, woonopp.: ca. 142m2, inhoud: ca. 400m3 Bijzonderheden: Servicekosten bedragen ca. € 172,- per maand.

Verrassend ruime jaren ‘20 woning met 6 kamers, sauna, zonnige tuin op het zuiden en vrij uitzicht aan de achterzijde. De woning is gelegen in de populaire “Bloemenwijk” en heeft een centrale ligging ten opzichte van diverse scholen, sportfaciliteiten, Openbaar vervoer, uitvalswegen (A44) en het oude dorpscentrum van Voorschoten.

Centraal, aan de rand van de oude Dorpskern gelegen, bijzonder sfeervolle en volledig gemoderniseerde hoekwoning met groot dakterras. De woning is voorzien van een nieuwe moderne keuken, moderne en luxe badkamer, dubbel glas, dak,- en vloer isolatie, heeft 4 slaapkamers. Woonoppervlak ca. 110 m2.

Royaal 6 kamer hoek herenhuis met voor- en achtertuin. Deze ruime na-oorlogse woning is gebouwd op een perceel grond van ca. 320 m2 en kenmerkt zich door de ruime woonkamer van 37 m2 met open haard, 5 slaapkamers, dakkapel aan de voor- en achterzijde, dubbele garage (ca. 32,5 m2) en de zonnige achtertuin gelegen op het oosten.

Charmante ‘Jugendstilachtige’ VILLA, helft van dubbel uit 1912, gelegen aan een lommerrijke laan. De woning heeft diverse kenmerkende pittoreske contouren. Het casco van deze woning is de afgelopen jaren grotendeels al aangepakt en verbouwd Dit geeft u alle vrijheid om naar eigen inzichten er een persoonlijke touch aan te geven. Woonoppervlakte ca. 165 m2.

Vraagprijs € 1.745.000,- k.k.

Vraagprijs € 350.000,- k.k.

Vraagprijs € 349.000,- k.k.

Vraagprijs € 273.000,- k.k.

Vraagprijs € 499.999,- k.k.

Vraagprijs € 650.000,- k.k.

GRAAL MAKELAARDIJ BV

GEURTS ZEKERVIA MAKELAARS

SCHOUWENHAGHE MAKELAARDIJ

GRAAL MAKELAARDIJ BV

Van Dijk wint viswedstrijd H.S.V Brittenburgh Afgelopen zaterdag 24 maart wa het tijd voor de grote wedstrijd van de Katwijkse visvereniging Brittenburgh. Er was weer 2 maanden voorbereiding aan vooraf gegaan en de wedstrijd liep vrij snel vol met vissers uit het hele land. De commissie had besloten om het deelnemersveld terug te brengen van 150 naar 125 vissers om diverse redenen en dat leverde toch veel teleurstelling op van vissers die te laat waren met inschrijven. De zaterdag begon voor de organisatie en vrijwilligers om 05.30 bij Benny’s Beach waar wij al werden opgewacht met een lekker bakje koffie. Om kwart voor zes was de koffie op en moesten we aan het werk. De baanuitzetters begonnen aan het parcours van 4 kilometer. Binnen werd de prachtige prijzentafel neergezet, weer gesponsord door Meyvogel. Om 06.30 kon het inschrijven beginnen en zo gebeurde het ook, vanuit het hele land kwamen de visser binnendruppelen. Na de inschrijving stonden de karren al te wachten om de zenuwachtige vissers naar hun plek te brengen, je weet immers nooit waar

je komt te staan! Aan het weer kon het niet liggen want om 08.00 uur scheen de zon je al tegemoet. Rond 08.45 stond eenieder op zijn plek en door degene die al klaar waren met optuigen werden de tactieken doorgenomen. Om 09.00 vlogen de loden richting Engeland en kon het wachten beginnen. Al snel werden de eerste visjes geland, voornamelijk bot. Langs het hele veld werden er botjes gevangen, vooral in vak B daar was de visserij het beste. Er werd in dat vak als bijzondere vis een zeebaars gevangen van 45 cm. Wat ook heel bijzonder was dat er tijdens de wedstrijd een bruinvis voorbij kwam zwemmen, het beestje is door verschillende vissers gespot. Om 13.00 uur was het al weer voorbij en kon iedereen weer aan de terugweg beginnen naar benny’s voor een natje en een droogje, tenminste bijna iedereen want door een misverstand waren drie vissers vergeten, die stonden uitgedroogd te wachten waar die trekker nou bleef ? Door ingrijpen van Jac, onze chauffeur, konden ook deze mannen aan een gele rakker. Na de fantastische loterij kon de prijsuitreiking beginnen en om het wat spannender te maken waren de prijzen genum-

EMIL DU CROIX NVM MAKELAARDIJ

Paastoernooi op Nieuw Zuid Op tweede paasdag, maandag 9 april 2012, organiseert K.v.v. Quick Boys voor de derde achtereenvolgende keer het Schilderstoernooi op sportpark Nieuw Zuid. Een voetbalevenement waar de hoogste jeugdteams strijden om de eerste plaats. In 2010 heeft Quick Boys een lang vervlogen traditie in ere hersteld door op tweede paasdag een toernooi te organiseren voor de A1, B1 en C1.

Cees van Dijk steekt met 22 vissen en een lengte van 411 cm met kop en schouders boven de rest uit Foto PR. merd zodat we bij de laatste konden beginnen. Bij de vakwinnaars werd het spannend, Joey Meyvogel was er nog niet om de hoofdprijs uit te reiken, en moest er even gerekt worden. Gelukkig was hij nog net op tijd om de hoofdprijs, 2 hengels en molens, uit te reiken aan onze eigen Cees van Dijk die met 22 vissen en een lengte van 411 cm met kop

en schouders boven de rest uitstak. De complete uitslag is terug te vinden op onze website: www.hsvbrittenburgh.nl Ondanks het vele werk kan de organisatie weer terugkijken op een zeer geslaagde wedstrijd, ook door de sportiviteit van de vissers en de inzet van alle vrijwilligers, wij zijn daar zeer dankbaar voor.

LOSECAAT NVM MAKELAAR

Het toernooi is omgedoopt tot ‘Schilderstoernooi’ omdat het toernooi voornamelijk door schildersbedrijven uit Katwijk en omstreken wordt gesponsord. Dit jaar zullen de A-, B- en Cjunioren van Alexandria ’66, Argon, Excelsior M., IJsselmervogels, Purmersteijn, SHO, Sparta AV, SVV, Victoria ’04, De Zuidvogels en uiteraard die van Quick

Boys in het strijdperk treden. De deelnemers acteren voornamelijk in de hoogste klassen van het amateurvoetbal. Zij strijden niet alleen voor de eer, maar ook om geldprijzen.

Individueel Daarnaast zullen de spelers ook individueel strijden om de trofee voor beste A-, B- of C-speler. Hans van der Plas, eigenaar van Schildersbedrijf Hans van der Plas en tevens oud-speler van het eerste elftal van Quick Boys, is wederom bereid gevonden zijn naam aan deze beker te verbinden. Net als de vorige jaren zullen de teams ook dit jaar getrakteerd worden op een heerlijke broodmaaltijd, mede mogelijk gemaakt door Meesterbakker Van Maanen en Verdoes Levensmiddelenhandel. De toegang tot sportpark Nieuw Zuid is uiteraard gratis. De wedstrijden starten om 9.30 uur. De prijsuitreiking vindt plaats rond 16.30 uur.

11:00 - 15:00 uu r

U bent van harte welkom!

ANBO Dinsdag 3 april Repetitie zangkoor de “Vierboet”, aanvang 10.00 uur. Ouderen inloopspreekuur vanaf 10.00 uur. Paasmiddag, aanvang 14.00 uur onder leiding van ds. B.H. Weegink. Dagje uit met de Triton op 8 juni, u kunt zich opgeven en gelijk betalen in de Zwanenburg, de kosten bedragen € 47,50 per persoon. We varen naar Haarlem en IJmuiden. Rijbewijskeuring dr. R. Cadiek, tel. 06-10444535. Inlichtingen W.M.O. op de website www.anbo.nl/katwijkaanzee/ Als u lid wordt van de ANBO krijgt u korting bij ZORG en ZEKERHEID. Al deze activiteiten vinden plaats in het dienstencentrum Zwanenburg, aan de Zwanenburgstraat 62. De activiteiten zijn toegankelijk voor alle mensen van 50 jaar en ouder. Nieuwe leden en begunstigers zijn van harte welkom.


KATWIJK SPECIAAL

Goed uit

DINSDAG 27 MAART 2012

eten

Ultiem genieten bij KW106

U kunt bij ons terecht voor een stevige lunch, een fijn diner of een lekkere borrel. Ook voor uw feesten en partijen.

Het is lente en de eerste bezoekers van KW106 hebben al heerlijk van de zon en de nieuwe menukaart van KW106 genoten. Want genieten, dat kun je bij KW106 volop! Buiten, op het terras of binnen voor lunch, lounge of diner. De vakkundige keukenbrigade zorgt ervoor dat de gerechten zijn bereid met de lekkerste en puurste ingrediënten. Dat ziet u, dat proeft u! Het

3-gangen menu 29,50 Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur. Maandag gesloten.

Dineren in idyllische sferen Achter de oude muren van de Engelbertha Hoeve gaat een modern restaurant schuil. Aan de rand van Leiden, met uitzicht over het water kun je hier genieten van een diner op niveau voor een goede prijs. In wat ooit de eigenlijke boerderij was is het à la carte restaurant gevestigd. Met openslaande deuren naar het fraaie tuinterras, waar een idyllische sfeer heerst. De schittering van het water en de rustieke sfeer van de knotwilgen maken eten hier tot een speciale belevenis. De vroegere bijgebouwen van de oude hoeve zijn omgebouwd tot een multifunctionele zaal waar je zowel een bruiloft kunt vieren als een zakelijke presentatie houden. De vroegere hooiberg is nu een leuke, lichte zaal die ideaal is voor gezelschappen tot vijftig personen. Een tweede tuin, aansluitend aan de groepszalen, bieden de gelegenheid om ook met grotere gezelschappen buiten te eten. Een eigen aanlegsteiger maakt zelfs arriveren per boot mogelijk. De accommodatie is bijzonder, het eten ook. De Engelbertha Hoeve biedt een eigentijds assortiment aan gerechten. Niet alleen complete menu’s, maar ook een twintigtal kleinere gerechten, waardoor u kunt variëren met verschillende smaken. Vis, vlees of vegetarisch, het is er allemaal. Gemaakt met hart voor het ambacht, en een eigen, spannende, twist. Engelbertha Hoeve Hoge Morsweg 140, Leiden Tel. 071-5765000 www.engelbertha.nl

uitzicht is altijd mooi, de zee, het strand, bij elk weertype weer anders. Lekker buiten in de zon op het ruime terras, of binnen in de lounge, aan de bar of in het restaurant. Iedereen is bij ons van harte welkom. KW106 heeft niet alleen voor visliefhebbers een mooie kaart, ook als u niet zo gek bent op vis, zijn er voldoende lekkere alternatieven. Naast lunchen of dineren in ons visrestaurant is het nu ook mogelijk om voor groepen van 15 tot 40 personen arrangementen te reserveren zoals een wijnproefavond onder begeleiding van een wijndocent. Ook wanneer uw een borrel organiseert voor een groep tot 40 personen kunt u prima in de loungehoek terecht bijvoorbeeld met een lekker buffet van de mooie huisgemaakte producten van Schuitemaker. Ook voor uw walking dinner, amusediner, oesterparty, sushipartyof wijn-spijsavond bent u bij ons op het juiste adres. Wij verheugen ons er op u te onthalen.

uit & eten

Herenstraat 62 | Voorhout | T 0252-216734 Internet: www.t-alternatief.nl

Een avondje uit onder het genot van een heerlijk diner Sluisweg 2a • 2225 XL Katwijk aan Zee T. 071 40 180 10 • E. info@wapenvankattuk.nl Geopend van Dinsdag t/m Zaterdag vanaf 17:30 uur

www.wapenvankattuk.nl

3-gangen Aanbiedingsmenu Vitello tonato ttt Gebraden eendeborst met sinaasappelsaus ttt ijsdessert van de dag of koffie

€ 18,50

Graag tot gauw ziens dus bij KW106. Aan het valkenburgse meer J. Pellenbargweg 2 2235 SP Valkenburg ZH

Visrestaurant/ Strandpaviljoen KW106 Strandvak 3, Katwijk T 071 4075113 info@kw106.com www.KW106.com

Reserveren 071-5721805

Landelijke NVM OPEN HUIZEN ROUTE ZATERDAG 31 MAART

TUSSEN 11.00 - 15.00 UUR

ADRES

Koningin Julianalaan 3 - Postbus 589 - 2220 AN Katwijk ZH Telefoon: 071 - 4065000 - Telefax: 071 - 4065065 E-mail: info@katwijk.nl - Website: www.katwijk.nl

TUSSEN 11.00 - 15.00 UUR

ADRES

VRAAGPRIJS

KATWIJK

VRAAGPRIJS

Bekendmakingen gemeente Katwijk

KATWIJK

Piersonstraat 35 Hercules 193 M.H. Tromphof 53 Piersonstraat 45 Koningin Wilhelminastraat 16a Rozenhof 8 Bestevaerweg 18 Willy Sluiterstraat 111 Gerberastraat 42 De Krom 16 Leliestraat 31 Schoolstraat 20 Meidoornstraat 1 Baron S. de L. Wyborghstraat 18 Prins Frederikdreef 13 Schelp 11 Emmaplein 18a

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

199.900,00 k.k. 205.000,00 k.k. 209.500,00 k.k. 219.000,00 k.k. 225.000,00 k.k. 239.000,00 k.k. 239.500,00 k.k. 249.500,00 k.k. 249.500,00 k.k. 269.000,00 k.k. 275.000,00 k.k. 282.500,00 k.k. 299.900,00 k.k. 299.000,00 k.k. 349.000,00 k.k. 349.500,00 k.k. 449.000,00 k.k.

NIEUWE PRIJS NIEUW NIEUW

NIEUW

RIJNSBURG Koningin Julianalaan 53 Korte Voorhouterweg 35 Waterbospark 97 Waterbospark 110

€ 269.500,00 k.k. € 449.000.00 k.k. € 699.000,00 k.k. € 1.095.000,00 k.k.

NIEUW

NIEUWE PRIJS

VALKENBURG Katwijkerweg 82 Duinzicht 10

€ 275.000,00 k.k. € 325.000,00 k.k.

OEGSTGEEST Lijtweg 405 Aert van Neslaan 336

€ 125.000,00 k.k. € 132.500,00 k.k.

Schorpioen 13 Piersonstraat 33 Zuidstraat 66 Pallas 14 Nachtegaallaan 87 Van Slingelandtstraat 74 Kuyperstraat 32 Rijnmond 114 Koningin Wilhelminastraat 2F Dwarsstraat 34 Zeester 2 Sirius 36 Te Brittenstraat 9 M H Tromphof 2 Hoorneslaan 191 Wega 33 Orion 32 Sirius 29 Kreeft 12 Rolklaver 1 Tijmstraat 51 Tramstraat 34 Overrijn 10 Zeewinde 65 Toorts 1

NIEUW

VALKENBURG

NIEUW

Marinus Poststraat 37

€ 167.500 € 187.500 € 187.500 € 199.500 € 205.000 € 209.000 € 215.000 € 219.000 € 234.000 € 239.500 € 259.000 € 259.000 € 262.500 € 265.000 € 269.000 € 270.000 € 285.000 € 299.500 € 339.000 € 349.000 € 354.500 € 375.000 € 449.000 € 489.000 € 569.000

€ 249.500

ABBENES Kalverlaantje 8

€ 449.950,00 k.k.

VOORSCHOTEN Van Boeijenplantsoen 11

€ 237.500,00 k.k.

MAKELAARDIJ Baron S. de L. Wyborghstraat 1 - 2225 TD Katwijk T 071-4016545 / F 071-4016550 - mailbox@ancora.nl

Koninginneweg 2, Katwijk, T 071 401 91 64 E info@pvpmakelaars.nl, www.pvpmakelaars.nl

k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k.

Bestemmingsplannen

NIEUWE PRIJS

Beroep Tegen onderstaande besluiten kan beroep worden ingesteld door: - belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt en - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt. Tegen de aangebrachte wijzigingen kunnen belanghebbenden beroep instellen. Ontwerp bestemmingsplan “Tijdelijk gebruik locatie Valkenburg”.

NIEUW

NIEUWE PRIJS

NIEUWE PRIJS

k.k.

NIEUW

Het ontwerp bestemmingsplan “Tijdelijk gebruik locatie Valkenburg” ligt met ingang van 23 maart 2012 gedurende een termijn van zes weken ter inzage (zie betreffende kolom) op het gemeentehuis te Katwijk. Het digitale bestemmingsplan is verbeeld op www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0537.bpVLKtijdelijkgebr-on01. Binnen de genoemde termijn is het ontwerpbestemmingsplan beschikbaar gesteld op http://ruimtelijkeplannen.katwijk.nl/roktw/NL.IMRO.0537.bpVLKtijdelijkgebr-on01 Gedurende deze termijn kan een ieder zijn zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of mondeling indienen bij de raad. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig, bij voorkeur een week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer 071 406 5022. Gebied De plangrens van het gebied betreft het gehele voormalige vliegkamp Valkenburg en de 1e Mientlaan. Tevens is er één barak aan de Wassenaarseweg 69 meegenomen in het plangebied.

Omschrijving Het bestemmingsplan Tijdelijk gebruik locatie Valkenburg is opgesteld om, in afwachting van de (woningbouw) ontwikkelingen, het mogelijk te maken de bestaande gebouwen en gronden te gebruiken en te verhuren voor o.a. opslag, kantoor, sport en evenementen. Tevens is het tijdelijk vestigen van het asielzoekerscentrum en de verwerkingsinstallatie van Rijnland mogelijk gemaakt met dit bestemmingsplan.

Inzage termijn 23 maart 2012 tot en met 4 mei 2012

Vooraankondiging o.g.v. artikel 1.3.1 Bro het voornemen tot de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan bedrijventerrein Valkenburgseweg/’t Ambacht/Katwijkerbroek In overeenstemming met artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van Katwijk kennis van het voornemen dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor de bedrijventerreinen ’t Ambacht, Valkenburgseweg en Katwijkerbroek. Het plangebied van het bestemmingsplan Valkenburg Bedrijventerrein Valkenburgseweg/’t Ambacht/Katwijkerbroek wordt aan de noordzijde begrensd door Sandtlaan, Gerberastraat, Ranonkelstraat en Violierstraat. Het plangebied wordt aan de zuidzijde door de Meanderlaan en Joghtlaan begrensd en aan de westzijde door de N206. Aan de oostzijde is de grens de Oude Rijn. Directe aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan vormt de verouderde status van de geldende bestemmingsplannen in combinatie met de eisen die in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) worden gesteld aan de ‘houdbaarheid’ van bestemmingsplannen. Er is een nota van uitgangspunten van het nieuw op te stellen bestemmingsplan bedrijventerrein Valkenburgseweg/’t Ambacht/Katwijkerbroek op 3 maart 2011 vastgesteld. Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Katwijk ( 071 - 4065146). Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat er geen stukken betreffende het voornemen ter inzage worden gelegd, dat er geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen over dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen. Later, als meer bekend is over het voornemen, zullen wij u nader berichten over de te volgen procedure en mogelijkheden voor inspraak en het indienen van zienswijzen.


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 27 MAART 2012

Organisator ‘Dolblij dat we weer de weide in mogen’

‘Voice’ Paul Turner grote verrassing MPF Katwijk

Organiserende koor Just for Fun ontvangen 12 andere koren voor spectaculaire Korendag (foto PR)

Korendag De Zilk 2012 Zaterdag 31 maart organiseert Popkoor Just for Fun uit De Zilk voor de eerste keer de Korendag De Zilk. Tussen 11.00 en 18.00 uur zullen dertien koren hun repertoire ten gehore brengen. Meer dan 500 zangers en zangeressen zullen optreden en u laten genieten van mooie klanken. Het repertoire varieert van pop tot klassiek en van A capella tot shanty. Wilt u komen luisteren en genieten van dit spektakel dan bent u van harte welkom in de Heilig Hartkerk

Zo’n 10.000 jubelende mensen bezochten het Mega Piraten Festijn op het voormalig Marine Vlieg Kamp Valkenburg.De Sjonnies braken in 1995 door met het van Karin Kent gecoverde nummer ‘Dans je de hele nacht met mij’, dat de eerste plek in de Nederlandse hitparades bereikte tijdens carnaval 2008. Foto: Arie van Dijk Bron: Wikipedia.nl

De Gebroeders Ko zetten wat later de tent volledig op de kop met hun stuiterende feesthits, elk met z’n eigen gimmick. Zo zien we een volle tent een draaiende beweging boven het hoofd maken tijdens ‘Helikopter’. Met de lage instapmuziek van het partyduo is het fijn meedoen. En dat is wat het publiek wil. Meezingen, mee blèren, hossen, in de polonaise en als het even kan hit na hit. En dat is met de formule van het MPF geen enkel probleem. De meeste artiesten zingen zo’n twee à drie liedjes, doorgaans hun grootste hits, en weg zijn ze weer. Jan Keizer en Anny Schilder zijn inmiddels doorgewinterde MPF-veteranen, maar na hun recente theatertour is zo’n bomvolle tent met duizenden

fuivende feestneuzen toch weer een andere belevenis. Thomas Berge mag er trots op zijn dat hij net als Jan Smit de zonder al teveel problemen de overgang van kindersterretje naar volwassen entertainer heeft kunnen maken. Als presentator Willie Oosterhuis hem aankondigt, ontploft de tent bijkans. Marco de Hollander staat aan de zijkant van het podium te kijken naar de verrichtingen van Berge. Hij is daarna aan de beurt. “Het zorgt toch voor een bepaalde spanning”, merkt hij op. De Hollander timmert in ZuidHolland flink aan de weg, maar hoort nog niet echt bij de grote namen. Dat weet hij ook. Maar als hij wat later het podium opkomt om zijn feestlied ‘Kom je naar het feest’ te zingen, is van die spanning niets te merken. Als Marco vraagt om die handjes de lucht in te doen, gebeurt dat ook. En dan Paul Turner. Die enkele boe in het begin maakt de extravagante Brit niks uit. Met ‘Valerie’ (van The Zutons, maar tot hit gemaakt door Amy Winehouse) wint hij de sympathie van het publiek. Met zijn van The Voice of Holland bekende maniertjes en uitbundige podiumgedrag is hij absoluut een vreemde eend in de bijt, maar als hij vervolgens met ‘I’m sexy and I know it’ van LMFAO samen met twee danseressen een volle tent weet om te toveren tot een zweterige danceclub, kunnen alle twijfels overboord. Turner, gestoken in een spandexbroek met luipaardprint en een hemd kruipt op een gegeven moment zelfs over het podium. Sommige mensen kijken vol ongeloof naar wat er gebeurt. Maar de duizenden hossende en dansende mensen in het publiek zijn echt en het gejuich na afloop is oorverdovend. Als beloning mag ‘Mister Paul Turner’ samen met Willie de boerenrockstamper ‘In de blote kont’ zingen, waarmee de Brit definitief alle harten verovert. Dance, boerenrock of Robbie Williams, op een Mega Piraten Festijn kan tegenwoordig alles. Paul loopt volledig in zijn nopjes naar zijn kleedkamer. Hij is dolenthousiast. “Toen ik hoorde dat ik naar een piratenfeest moest, heb ik een zwaard gekocht, echt waar.” Hij laat het speelgoedzwaardje zien. “Ik dacht ‘piratenfeest’, dan zal iedereen wel verkleed zijn als piraat. Wist ik veel. Ik kan nog steeds niet geloven wat er gebeurde. Zoveel mensen! Het was ‘crazy’. Ik was ook echt zenuwachtig. Ik zei onderweg hiernaartoe nog tegen de danseressen ‘I’m really scared’. Maar toen ik voor de deur van het podium stond, vond ik het al fantastisch. I love an entrance!” Zijn eerste kennismaking met het MPF was hoe dan ook een onvergetelijke ervaring. En wat zijn antwoord zal zijn als de organisatie hem terug vraagt? Paul grijnst: “Hell yes!”

Het Programma is: 11.00 uur Remix - Almere 11.30 uur De Gele Hoed – Lisse 12.00 uur Pop4shore! – Katwijk aan Zee 12.30 uur Voorwegkoor Heemstede 13.00 uur The Beach Boys Pop Singers - Zandvoort 13.30 uur PopArt – De Rijp 14.00 uur Himonos – Hillegom 14.30 uur Brothers-4-Tune – Castricum 15.00 uur Elan – Noordwijkerhout 15.30 uur Shantykoor De Zilk – De Zilk 16.00 uur Harlem Nocture – Haarlem 16.30 uur FlowerVoices – Sassenheim 17.00 uur Harlem Nocture & Just for Fun – Haarlem/ De Zilk 17.10 uur Just for Fun De Zilk – De Zilk

STICHTING DE BURCHT

Appartementen voor ouderen

Jonkerlaan 90 2242 EX Wassenaar Telefoon: 070 - 5152255 www.stichting-de-burcht.nl

‘Voice of Holland’-finalist Paul Turner tussen de piraten? Voor sommigen is het even slikken. Als de extravagante Engelsman zaterdagavond rond half elf het podium van het Mega Piraten Festijn in Katwijk betreedt, klinkt er naast gejuich ook wat voorzichtig boegeroep. Maar tien minuten later is er geen ‘boe’ meer te horen, alleen maar een oorverdovend gejuich. Het is rond kwart voor elf en het Mega Piraten Festijn in Katwijk is definitief los. Dat de optredens van grotere namen als Lee Towers, Jannes en Nick & Simon later die avond regelrechte inkoppertjes zijn, kun je verwachten, maar de uitbundigheid die Turner teweeg brengt, is voor velen een eye-opener. Organisator Eddy Mensink is dan ook dik tevreden. “Juist dat soort verrassingen maken het leuk om dit festival te organiseren”, vertelt hij. Het Mega Piraten Festijn in Katwijk is de aftrap van een geheel nieuw seizoen. De komende weken staan er nog vier andere Mega Piraten Festijnen op de agenda. “De laatste tenteditie van het festival is inmiddels alweer bijna een half jaar geleden”, vertelt hij. “Dan gaat het toch kriebelen. Ik ben in elk geval megablij dat we weer de weide in mogen!” Aan de Deurzakkers de eer om om 20.00 uur het festival te openen. Een bewuste keuze van de organisatie, want met ‘Het feest kan beginnen’, hebben de twee Brabanders natuurlijk een prachtige opener in handen. “We zijn erachter gekomen dat dat liedje op het moment ‘hotter dan hot’ is”, stellen Willem van Schijndel en Clemens van Bracht. “Het nummer komt uit 1984, maar de laatste tijd zingt iedereen het weer mee. Van 6 tot 80 jaar. En het is natuurlijk een geweldige binnenkomer. Het gaat meteen los. En dat moet ook, daar komen de mensen voor.” De twee gaan dit jaar de hele tour mee als opener. Een manier om zich opnieuw in de kijker te spelen bij het grote publiek? “Nou, dat was niet op voorhand de insteek. Het is een win/winsituatie. We vinden het natuurlijk leuk en inderdaad biedt het MPF ons een podium om een ander en groot publiek te bereiken. Maar het is niet zo dat we volledig van de radar zijn verdwenen. We hebben het de laatste jaren hartstikke druk gehad. En niet alleen in Nederland. We geven er alleen niet zoveel ruchtbaarheid aan. Eind 2010 hadden we acht shows in België, daar hebben we 25 repeats aan overgehouden. Vorig jaar stonden we in november nog in Sidney en dit jaar vieren we Koninginnedag in Singapore.”

aan de Beeklaan 14 in De Zilk. De toegang is gratis!

Stichting De Burcht, een appartementencomplex met ca. 70 zelfstandig wonende ouderen, biedt haar bewoners een aantal diensten in de vorm van lichte verpleegkundige zorg, huishoudelijke hulp, technische ondersteuning en maaltijden aan. Het appartementencomplex is met meerdere gemeenschappelijke ruimten goed geoutilleerd. Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s voor de functies:

Ben je in het bezit van Rijbewijs AM, ben je tussen de 16 en 19 jaar en vind je het niet erg om in het weekend te werken? New York Pizza zoekt nog

enthousiaste bezorgers

ͻĞũĂĂƌĚĞŶŚĞůƉĞŶĚĞͬďĞũĂĂƌĚĞŶǀĞƌnjŽƌŐĞŶĚĞŶŝǀĞĂƵϮͬϯ;ŵͬǀͿ voor 10 uur per week Je bent een gediplomeerde bejaardenhelpende of -verzorgende met ervaring. Je bent flexibel, collegiaal, servicegericht en beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Als bejaardenhelpende of -verzorgende werk je in wisseldiensten (dag en avond diensten) in teamverband, maar ook zelfstandig. Je maakt deel uit van een zorgteam dat bewoners zo nodig ondersteunt in lichamelijk, psychisch en sociaal welzijn.

voor 4 tot 20 uur per week. Voor de binnendienst zoeken wij nog iemand tussen de 14 en 17, voor max. 8 uur per week. Werktijden liggen elke dag tussen 16.00-22.30 Voor meer informatie: 0649885353

ͻŽůůĞŐĂǀŽŽƌĚĞŶĂĐŚƚĚŝĞŶƐƚŵŝŶŝŵĂĂůďĞũĂĂƌĚĞŶŚĞůƉĞŶĚĞ ŶŝǀĞĂƵϮͬϯ;ŵͬǀͿ ǀŽŽƌŵŝŶŝŵĂĂůϯϬƵƵƌ;ϯŶĂĐŚƚĞŶͿƉĞƌŵĂĂŶĚ Je bent gediplomeerd en hebt minimaal niveau bejaardenhelpende met ervaring. Je bent flexibel, collegiaal, service gericht en beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. In de nachtdienst werk je zelfstandig. Werkzaamheden bestaan uit controlerondes, directe ondersteuning aan bewoners indien noodzakelijk/gewenst en licht huishoudelijk werk. tŝũďŝĞĚĞŶũĞ͗ ͻ ĞĞŶůĞƵŬĞďĂĂŶďŝŶŶĞŶĞĞŶƵŶŝĞŬĞǁĞƌŬŽŵŐĞǀŝŶŐ ͻ ĞĞŶĐŽůůĞŐŝĂĂůĞŶŐĞĚƌĞǀĞŶƚĞĂŵ ͻ ŐŽĞĚĞĂƌďĞŝĚƐǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ ͻ ĞĞŶĚŝĞŶƐƚǀĞƌďĂŶĚƐƚĂƌƚĞŶĚǀŽŽƌĚĞĚƵƵƌǀĂŶĠĠŶũĂĂƌ͘ Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jacquelien van der Ploeg, Hoofd Zorg, op telefoonnummer: 070 – 51 52 255. Stuur je schriftelijke sollicitaties vòòr 15 april 2012, bij voorkeur per email, naar hoofdzorg@burchtnet.nl of naar Stichting De Burcht, t.a.v. Jacquelien van der Ploeg. Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Werken bij een unieke onderwijsinstelling ! De STC-Group in Rotterdam is Europa’s grootste gespecialiseerde kennisinstituut voor de Scheepvaart, Transport en de Havenindustrie en verzorgt onderwijs voor het VMBO, MBO, Hoger Onderwijs, bedrijfsopleidingen en trainingen. Daarnaast is de STC-Group wereldwijd actief.

Voor de nieuwe locatie van onze Visserij- en Zeevaartopleidingen in Katwijk zijn wij op zoek naar een enthousiaste

Teamleider De teamleider geeft leiding aan de uitvoering en de evaluatie van het MBO Visserij- en Zeevaartonderwijs. Tevens heeft de teamleider gedeeltelijk een lesgevende taak binnen de Visserij- en Zeevaartopleidingen. Nautische kennis en kennis en ervaring in de visserij is een pre. INFORMATIE Inlichtingen over de vacature zijn te verkrijgen bij de heer J.C. Boele, Sectorhoofd Zeevisvaart, telefoon 010 - 44 86 350 of boele@stc-r.nl SOLLICITATIE Sollicitaties kunt u voor 20 april 2012 versturen aan: STC-Group, t.a.v. Afdeling Personeelszaken, Postbus 63140, 3002 JC Rotterdam of sollicitaties@stc-r.nl

Kijk voor informatie en meer boeiende vacatures op: W W W . S T C - G R O U P. N L

Jobswitch in de regio? Bel: 071 40 22 901

Roseportal is vanaf september 2010 actief in de markt en is sindsdien zeer snel gegroeid. Roseportal heeft als doel professionele kopers een compleet assortiment rozen rechtstreeks van de aangesloten kwekers te bieden. Naast een omvangrijke groep Hollandse, Keniaanse en Ethiopische rozenkwekers zijn er ook kwekers aangesloten die aanbod beschikbaar stellen van o.a. Gerbera’s, Germini’s, Lelies, Anthuriums, Pioenrozen en Freesia’s. Om de aangesloten kopers en kwekers optimaal te bedienen hebben wij extra collega’s nodig!

Per direct 2 Accountmanagers gezocht! Functieomschrijving (2x) Wij zoeken twee enthousiaste en uiterst gedreven collega’s die verstand hebben van de bloemenbranche. Er is grote behoefte aan een accountmanager die de Roseportal importrozen afdeling komt versterken. De focus ligt hierbij op uitbreiding van het huidige klantenbestand en dagelijkse actieve benadering van de markt. Een tweede functie is gericht op de groep kwekers van de andere bloemsoorten. Dagelijks wil Roseportal deze kwekers adviseren wat betreft prijsvorming. Eveneens is het de taak van de accountmanager verkoop onder huidige klanten uit te breiden en het binnenhalen van nieuwe kopers. Wij zijn op zoek naar mensen die geen 9 tot 5 mentaliteit hebben, ondernemend en flexibel zijn en een energieke uitstraling hebben.

Functie-eisen   

ͻDŝŶŝŵĂĂůDKϰǁĞƌŬͲĞŶĚĞŶŬŶŝǀĞĂƵ͖ ͻDŝŶŝŵĂĂůϱũĂĂƌƌĞůĞǀĂŶƚĞǁĞƌŬĞƌǀĂƌŝŶŐŝŶĚĞďůŽĞŵĞŶďƌĂŶĐŚĞ͖ ͻWƌŽĚƵĐƚͲĞŶŵĂƌŬƚŬĞŶŶŝƐŝƐŶŽŽĚnjĂŬĞůŝũŬ͖ ͻĞŚĞĞƌƐŝŶŐŶŐĞůƐĞƚĂĂůŝŶǁŽŽƌĚĞŶŐĞƐĐŚƌŝĨƚ͖ ͻ'ŽĞĚĞĐŽŶƚĂĐƚƵĞůĞĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶĞŶĐŽŵŵĞƌĐŝĞĞůŝŶnjŝĐŚƚ͘

Arbeidsvoorwaarden Het bedrijf biedt je een uitdagende functie in een collegiale werksfeer. Er gelden prima arbeidsvoorwaarden, met volop mogelijkheden voor verdere opleiding en ontwikkeling.

Solliciteren? DŽĐŚƚĚĞnjĞǀĂĐĂƚƵƌĞũŽƵĂĂŶƐƉƌĞŬĞŶǀĞƌnjŽĞŬĞŶǁŝũũĞĞĞŶĂĐƚƵĞĞůsƚĞnjĂŵĞŶŵĞƚĞĞŶŵŽƚŝǀĂƚŝĞďƌŝĞĨƉĞƌĞŵĂŝů naar info@roseportal.nl te versturen ter attentie van Joey Zandbergen. Ook kun je telefonisch contact opnemen: ϬϳϭͲϰϬϵϭϭϰϬ͘


PARTICULIEREN

OPGELET! Uw advertentie verschijnt in de regio:

Advertenties kunnen tegen contante betaling Ă â‚Ź 8,00 ingeleverd worden bij: Â… )&57"-65")6*4 7PPSTUSBBU KATWIJK Â… 4*("3&/."(";*+/+#BSOIPPSO )PPGETUSBBU NOORDWIJK Â… PRIMERA WE-BOT )PPGETUSBBU SASSENHEIM Â… 3*&58*/,&-WBOEFS70035 %PSQTTUSBBU NOORDWIJKERHOUT Â… 5)&3&"%4)01 JOEF)PGUVJO RIJNSBURG Â… -*&5)0314#0&$,)6:4 )PPHNBEFTFXFH LEIDERDORP Â… 30,&341"-&*4-&*%&3%031 7BO%JFQFOJOHFOMBBO LEIDERDORP Â… #0&,)"/%&-%&,-&3 %F,FNQFOBFSTUS 1BTTBHF FO'050%*$,)0' *SJTMO OEGSTGEEST

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

Stukadoor- en sierpleisterbedrijf

Katwijk Leiderdorp

"MMFTUVLBEPPSTXFSLFOr-JKTUFO0SOBNFOUFOQMBGPOET 4JFSQMFJTUFS4QBDIUFMQVU[r#JOOFOFOCVJUFOXFSL

Noordwijk hout Noordwijker t Oegstgees

5FM

Rijnsburg Sassenheim

Voorwaarden: 3 regels â‚Ź 8.00. Per regel â‚Ź 2.75 meer.

Waardeiland Warmond

}

Onze wagens rijden dagelijks door de regio

giro Moed om te 11 07

Valkenburg Voorhout

doneren!

Wassenaar De Zilk

INLEVEREN TOT DINSDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna)

&NBJMKWFSEPFT!DBTFNBOM

M ed.nl

â‚Ź8.00 â‚Ź 10.75 â‚Ź 13.50 â‚Ź 16.25 â‚Ź 19.00

Bij inlevering van deze bon:

APK

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam:.............................................................................................................................................................

â‚Ź

38,-

Bel ons

* n i l l

071 - 40 22 552

a

Noordwijk

* geldt niet voor Diesel all-in

Alle soorten afval:

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

TE HUUR Â… TE KOOP Â… GEVRAAGD AANGEBODEN Â… GEZOCHT Â… GEVONDEN

Bedrijven Snel en voordelig, ook voor uw bedrijfsafval

Particulieren Gemakkelijk online of telefonisch bestellen

3 m3 container

Bouw- en sloop Puin

✂

Hout Groen

6 m3 container

Grond Bedrijfs BEDS 2 BASIC DÉ NR. 1 BEDDENSPECIALIST IN UW REGIO!

ZONDA14G:0:000S t/m uur 18 ! OPEN!

Papier/Karton

TOP BOXSPRINGS IN DIVERSE KLEUREN, MATEN EN STOFFEN!!

10 m3 container

Metalen/Ijzer

www.beds2basic.nl KOM LANGS, ZIE ONDEROP ONZE OPENINGSTIJDEN, U BENT VAN HARTE WELKOM.

! ! T N U T S N E S S A MATR #####

MATRASSEN N E S G N I R XSP KWALITEIT BO

R E V T I U N J I M AG A Z

A L A G E M R KO O P VO O

! N E Z J I R P S K GE FABRIE

! ACTtIeElling

s Bij be 1ste van iner conta r ting o 10% k

10 m3 gesloten container

De voordelen

S IJN ZONDAG Z IJ W , S G N A KOM SNEL L OOK OPEN!

Voor 10 uur besteld, dezelfde dag nog geleverd Vaste all in prijzen Makkelijk online of telefonisch te bestellen

-60%

-50%

-70%

LA atras A PR GST IJS E !

COMPLETE 2-PERSOONS ELECTRISCHE BOXSPRING NORWICH ACTIE!!

â‚Ź 49,-

SUPER ! STUNTE!

COMPLEET EN AFZONDERLIJK ELECTRISCH VERSTELBAAR!!

√ Goede matras voor de laagste prijs √ Geschikt voor vaste en verstelbare bedbodems

MATRAS GRATIS!

LU XE !

(CLASSIC HANDMADE!)

ONGELOOFLIJK COMPLEET!

tra

s

MATRAS GRATIS!

tra

s

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

WINNAAR!!

â‚Ź999,Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

â‚Ź599,-

OR PRIJS IS VO LOOFLIJK DIT ONGE TE LE COMP G! BOXSPRIN

Na 4 behandelingen heeft u al zichtbaar resultaat.

Eigenschappen:

2e

√ 7-Slags pocketveer √ 360 veren m2 met 2cm HR50 koudschuim afdeklaag √ 7 ergonomische comfortzones √ Afritsbare en wasbare tijk

MATRAS GRATIS!

2e MATRAS GRATIS!

999.-

Eigenschappen:

√ Handgemaakt matras met 7 slags micro pocketveer √ 500 veren /m2 √ 7 comfortzones √ Zomer en Winterzijde

####

Ma

Ma

tra

tra

s

MONTE CARLO

s

#####

â‚Ź179,-

â‚Ź 349,-

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

Normaal 1099.-

2e MATRAS GRATIS!

e

2

Eigenschappen:

√ 19cm SG25 Polyether kern √ Elastisch dubbeldoek tijk √ Handgrepen

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

2e

√ 7-slags Pocketveer √ 300 veren m2 met 2,5 cm Comfortschuim afdeklaag √ 5 ergonomische comfortzones √ Elastisch dubbeldoek tijk

399.-

MATRAS GRATIS!

Wilt u meer informatie over Lypossage, neemt u dan contact op met Gladys

MATRAS GRATIS!

ook leverbaar 1.40 / 1.60 en 1.80 en ook leverbaar in pocketveer uitvoeringen!

Behandelingen worden gegeven in Voorhout door een vrouw

Eigenschappen:

√ 7-Slags MICRO pocketveer √ 500 veren m2 met 2cm HR60 koudschuim afdeklaag √ 7 gepatenteerde comfortzones √ Winter/zomer zijde!

s

tra

s

ROYAL WELLNESS

Ma

Ma

Ma

tra

tra

s

SLEEP KING

IS 1 GRAT D ĂŠn DEKBE IS 2 GRAT NS!! KUSSE

tra

s

BRIGHTON

NIEUW!

IS 1 GRAT D ĂŠn DEKBE IS T A R G 2 NS!! KUSSE

2e MATRAS GRATIS!

â‚Ź 999,-

â‚Ź 269,-

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

√ Top HR60 Koudschuim! √ 4cm traagschuim in tijk √ Koel in de zomer √ 3D profiel / hard en zacht √ Beter ligcomfort en ventilatie

2e MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ Dikke koudschuim vulling √ Hoge veerkracht √ Blijft koel tijdens de nachtrust √ Vormt perfect naar uw lichaam √ 19cm

Verkoop en reparatie

KLASSE MATRAS

ANTI-ALLERGISCH

Leverbaar in 80 en 90cm

√ 7-slags Pocketveer 360m2 4cm koudschuim toplaag √ Anti-allergisch √ WInter- en Zomerzijde √ Hard dik TOP-Matras!

2e

Tel: 06 10817027

Leverbaar in alle maten!

Maat 1.20

Ma

Eigenschappen:

EXCLUSIEF SLAPEN!

-64%

DEZE WEEK VOOR

â‚Ź 599,TOP MATRAS!

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

U zult geen gewicht verliezen... wel centimeters!!

NIEUW!

â‚Ź899,-

NIEUW! ANTI-ALLERGISCH

â‚Ź599,-

Co m p u t e r h u l p vo o r t h u i s e n o p k a nto o r

Leverbaar in alle maten!

2e MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

-

√ 7-Slags pocketveer √ 500 veren m2 + 4 cm koudschuim/ visco of latex √ 7 ergonomische comfortzones √ 2-zijdig te beslapen!

Ma. Di. / Wo. Do. / Vr. Za. Zo.

post@beds2basic.nl www.beds2basic.nl

Koopavonden

13:30 - 18:00 9:30 - 18:00 9:30 - 21:00 9:30 - 17:00 14:00 - 18:00

Do. / Vr.

 071

18:30 - 21:00

2000168

Adres: Kerkstraat 58 - Noordwijk (binnen) INGANG Passage PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

De getoonde aanbiedingen zijn slechts een klein gedeelte van ons assortiment | Kom ook langs voor onze kwaliteits kussens en accessoires!

asic

Bij Beds 2 B

prijzen √ Laagste liteit a w k te s √ Be comfort te s e B √ dvies √ TOP-a ervice √ TOP-s

November 2011 Zet- en drukfouten voorbehouden

R e p a r a t i e a l l e m e r k e n co m p u te r s e n l a p to p s Bouwen van een computer op maat Ve r k o o p v a n l a p to p s, p r i n te r s e tc. Herstel van slecht func tionerende b e s t u r i n g s s o f t wa re

- Herconfiguratie, opschoning of a n t i v i r u s we r k z a a m h e d e n - A a n l e g g e n v a n n e t we r k e n

NIEUW IN HET ASSORTIMENT > MOLTONS VOOR MATRASSEN EN TOPPERS IN ALLE MATEN!! Openingstijden

â‚Ź 22

s

SILVER 500

LUXE MATRAS!!

SENSE BLUE

IS 1 GRAT D ĂŠn DEKBE IS T A 2 GR NS!! KUSSE

CRISISTARIEF: tra

WINNAAR!!

Maat 1.40

POLYSENSUAL

â‚Ź 35

Ma

Luxe Design hoofdbord + 2x electr. verstelbare boxsprings met pocketvering, + 2x supersterke volva motoren + 2x topkwaliteit pocketveermatrassen + 2x poten set + 2x metalen matrasrem keuze uit diverse maten!

Normaal 2399.-

Na

Leverbaar in alle maten!

-58%

SUPER STUNT!

Leverbaar in alle maten!

Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder.

ANTI-ALLERGISCH

Beds 2 Basic Ook verkrijgbaar in de maten 1.60 ĂŠn 180 breed

Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op

de vet- en vochthuishouding.

E LAAGST PRIJS IE T N GARA

Beds 2 Basic

Beds 2 Basic

Voor

De oplossing is Lypossage!

SUPER QUEEN

WINNAAR!!

#####

Veel vrouwen herkennen het probleem.... Cellulitis op de benen, billen, taille en buik.

√ 15cm Koudschuim kern √ Ergonomische comfortzones √ Elastisch dubeldoek tijk √ Afritsbare en wasbare

#####

Ma

HEALTH EMPEROR

Strak in je vel...

Eigenschappen:

MEGA ACTIE!!!

Designhoofdbord! + 2 Beklede boxen + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! + hoogwaardig dekbed + 1 comfort matras topper! + 2 luxe kussens

NĂš LAATST ! MODELLEN

Eigenschappen:

De Scheysloot 60 | 2201 GN Noordwijk Tel: 071 40 22 552 | info@vanleeuwencontainers.nl

Ma

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING VICTORIA MEGA ACTIE!!!

TE LAAGSS PRIJ IE T N A GAR

2e

www.vlkcontainers.nl

at

â‚Ź 199,-

XSPRINGS O B E T E L P M O C E S 00K DIVER TOT 70% KORING!!

Speciale regiotarieven

ra s

BALANCE SENSE

VOOR EEN ONGELOOFLIJKE PRIJS!!

Leverbaar in alle maten!

2

M

Leverbaar in alle maten!

M

e

Kom langs en test onze boxsprings en matrassen. De koffie staat klaar! Wij zijn ook zondags open!!

EXCELLENT SLAPEN!

OOK HEBBEN WIJ MATRASSEN WAARBIJ DE 2e MATRAS GRATIS IS!

LAAGSTE PRIJS!

Incl. brengen, halen en afvoerverwerking

DIVERSE POCKETVEREN MATRASSEN EN SCHUIM MATRASSEN DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR MET KORTINGEN TOT 70%!!!

MAGAZIJONP!! U I T V E R KO

BASIC

Betaling via iDeal of contant

Kalkbranderstraat 7 2222 BH Katwijk 071 403 40 64

G o e d. . . e n b e t a a l b a a r ! I n fo r m e e r v r i j b l i j ve n d : 071 402 04 59 | i n fo @ i c t k at w i j k . n l

KS_week_13_12  

Weekblad Katwijk

KS_week_13_12  

Weekblad Katwijk

Advertisement