Page 1

Pasta’s | Tapas | Pannenkoek | Vis en vlees Maar natuurlijk ook voor een kopje koffie of thee

Dinsdag 7 februari 2012 - 23e jaargang nr. 6

KATWIJK SPECIAAL

Vierde Krom Sponsor Event met Monique Velzeboer

Redactie: 06-13017660 • redactie@katwijkspeciaal.nl

Advertenties: (071)4022901 • advertentie@uitgeverijverhagen.nl Bezorging: (071)4022901 • verspreiding@uitgeverijverhagen.nl

Boulevard 68 T (071) 401 00 09 www.friendskatwijk.nl

DEZE WEEK

Katwijk laat Voedselbank niet in de kou staan

ELKE WEEK GRATIS IN 16.000 BRIEVENBUSSEN IN HEEL KATWIJK

Stichting Visserijdagen Katwijk opgericht

Oude traditie vissersdorp gaat herleven In 1994 ging de Stichting Katwijkse Visserijdagen officieel ter ziele. Hiermee gingen ook traditionele evenementen die het vissersdorp zo eigen zijn teloor en dat ging menigeen aan het hart. Niemand pakte toen echter de draad op en een traditie verzwolg in de golven. Lies van Beelen, een voorvechtster om het culturele erfgoed van Katwijk te behouden, nam het initiatief om de stichting opnieuw op te richten. Samen met haar collega bestuursleden was zijn maandag 30 januari bij notariskantoor Verhees om de akte te ondertekenen. Door Piet van Kampen

Geredde zeehonden weer uitgezet Langs de hele kust, evenals in Katwijk. worden regelmatig zeehonden in nood gered door de EHBZ. Meerdere keren per jaar staan er foto’s in de krant van deze hulpeloze, verzwakte of gewonde zeezoogdieren. De dieren worden in eerste instantie naar de Zeehondencreche in Pieterburen gebracht. Zo ook de groep die vorige week weer de vrijheid mocht proeven in hun natuurlijke habitat. Negen weer gezond gemaakt zeehondjes werden op Terschelling uitgezet. Een van de gelukkige beestjes was gevonden op het strand van Katwijk. De vinders van deze zieke zeehond brachten de EHBZ op de hoogte en hielden daarna contact met de Zeehondencreche over het verdere verzorgingstraject van de door hun aangetroffen zeehond die bij aankomst

nog maar 20 kilo woog. Inmiddels ruim de 40 kilo weer gepasseerd was het tijd om hem met zijn soortgenoten weer uit te zetten. Om dit mooie moment van dichtbij mee te mogen maken werd de reddende familie door de Zeehondencreche uitgenodigd. De jongste van het gezin mocht plaats nemen op de kist en nadat het aftellen klaar was werden tegelijkertijd alle kisten geopend. De zeehonden keken in eerste instantie nog enigszins verbaasd om zich heen, maar al snel kozen zij het ruime sop. De zeehondencrèche van oprichter Lenie ’t Hart heeft nog steeds 326 zeehonden in de opvang. Een groot aantal kwam in problemen na de drieaagse storm in januari. Vele huilers kwamen raakten hun moeder kwijt doordat zij van de platen werd gespoel. Foto Arie van Dijk.

Pleidooi raadslid Weegink voor soepele regelgeving

Helderheid in nieuw evenementenbeleid Tijdens de presentatie door burgemeester Jos Wienen over het nieuwe evenementenbeleid op de VPK bijeenkomst (Voozitters Platform Katwijk) is er vorige week dinsdag duidelijkheid gekomen. “Eigenlijk was er tot 2009 geen eenduidig beleid binnen de nieuwe gemeente. Maar nu wordt de zaak binnen de dorpskernen gelijk getrokken. Gelijktijdig zullen wij de landelijke regelgeving in het beleid verwerken”, was de strekking van de uitleg van Wienen. De vele aanwezigen - waaronder voorzitters en leden van diverse verenigingen en instanties - hadden na de uitleg niet veel punten meer om over in discussie te gaan. Door Piet van Kampen Gastheer Peter Mathot van de Rabobank waar de bijeenkomst plaats vond, leidde de avond in met een weerspiegeling van de huidige economische situatie en dito recessie. Geen feitelijk nieuws onder de zon. Het geld is schaars, het onderlinge vertrouwen in banken is er nauwelijks en de banken hebben last van veel wet- en regelgeving. Dit werkt door op het verstrekken van leningen en hypotheken. De directeur voorziet op termijn ook dat de hypotheekrenteaftrek minder zal worden. Toch had hij een lichtpuntje voor Katwijk in het algemeen. Als toeristische trekpleister was de gemeente de laatste jaren fors gedaald in de regio Duin- en Bollenstreek. Om dit weer op een goed peil te krijgen, wil de Rabobank in samenwerking met de gemeente en organisaties en speciale ‘app’ ontwikkelen voor samenvoeging en

Evemenenten in de regio moeten op elkaar worden afgestemd. verbinding in de regio. “Niet onderzoeken, maar doen. Het gaat ons lukken”, was zijn credo.

Herziening evenementenbeleid De herziening van het beleid houdt in dat alle regelgeving, vergunningen, sluitingstijden etc. voor de dorpskernen zullen worden gelijkgetrokken. Gelijktijdig worden de landelijke regels ingepast en ook zal binnen het regionale kader -samenwerking met politie enhulpdiensten -in het beleid moeten passen. “Er is vaak een overdaad aan evenementen in de regio en deze moeten op elkaar worden afgestemd”, stelde burgemeester Wienen. Een evenementenkalender die vroegtijdig is ingevuld zal hiervoor een goede leidraad zijn. Met betrekking tot

de eindtijden is het volgende in het herziene beleid opgenomen dat traditionele volksfeesten zoals de Najaarsfeesten in Katwijk aan de Rijn, De Paardenmarkt in Valkenburg en de feestweek in Rijnsburg en uur langer mogen duren dan de reguliere evenementen. Voor volksfeesten betekent dit van maandag tot en met donderdag sluiten om 01.00 uur en voor de overige evenementen maandag tot en met donderdag en zaterdag om 0.00 uur, op vrijdag om 0.100 uur en op zondag om 23.00 uur. Een uur van tevoren dient echter het geluid te worden gestopt en een half uur voor sluiting moet de tap dicht. Een uitzondering is er gemaakt voor het oudejaarsfeest in de Noordduinen. “Wij willen niet ontmoedigen, maar

samen de spelregels bewaken”, benadrukte Katwijks eerste burger het herziene beleid. “Wij willen het draagvlak voor evenementen behouden”. Er zal kritisch worden gekeken naar de locaties wat bijvoorbeeld de normen voor geluid zijn om geen overlast aan omwonenden te bezorgen. Waarom Katwijk aan Zee geen feestweek heeft, was een vraag van een der aanwezigen. Mogelijk is dit in de toekomst te combineren met de Visserijdagen nu onlangs de Stichting Katwijkse Visserijdagen is opgericht. Deze stichting wil deze teloor gegane traditie weer nieuw leven inblazen. De gemeente wil hierin meedenken. De locatie van sportpark NieuwZuid biedt meerdere mogelijkheden voor incidentele evenementen werd vanuit de zaal geopperd. “Ik zal daar naar kijken”, beloofde Wienen. Voorzitter Jan de Winter van de Oranjevereniging Katwijk aan de Rijn is content. Hij kan zich vinden in het herziene beleid. “Er is meer duidelijkheid. Ik ben blij dat er onderscheid is gemaakt tussen de volksfeesten en reguliere evenementen. Er is ‘situationeel’ naar gekeken en er is respect voor omwonenden, de bezoekers en de organisatie. Iedereen heeft nu houvast. Bovendien is er met de tijden zodanig rekening gehouden dat bezoekers na afloop ook nog in het centrum terecht kunnen”, is de tevreden conclusie van de preses.

Soepele en minder regels Raadslid Jonathan Weegink wierp zich op voor soepele, heldere en vooral minder regelgeving. Het liefst alles via één digitaal loket zo-

dat het voor de aanvrager allemaal helder is. “Een aanvraagformulier op de website is ideaal”, voorziet hij. Ook de snelheid van handelen en het bijtijds afgeven van vergunningen kan dan efficiënter. De aanbeveling voor het on-line aanvragen is reeds door de Raad goedgekeurd en wellicht kan er dan ook één zogenaamde parapluvergunning waarin alle aanvragen zijn verwerkt, sneller worden verstrekt. Ambtenaren en de politie kunnen in dezelfde ‘digitale omgeving’ terecht. Weegink: “Ik ga er op letten dat het gerealiseerd wordt. Ik hou de vinger aan de pols en volg het in de Commissie Bestuur”, verzekert het raadslid nu er inmiddels een proef is opgestart. Informatie via www. jonathanweegink.nl onder ‘aanbevelingen’. Jan van der Plas, voorzitter van shantykoor ‘Voor de Mast’ en tevens secretaris van de Stichting Katwijkse Visserijdagen juicht het idee toe. “Het gebeurde dat wij pas een week voor een optreden de vergunning kregen terwijl deze maanden tevoren was aangevraagd. Je organiseert het dan wel maar in feite weet je dan nog niet waar je aan toe bent”, refereerde van der Plas aan het recente verleden. “Het is dan een kwestie van goed vertrouwen”. Hij is overigens erg blij met het initiatief van Weegink waartoe hij ook diverse punten voor heeft aangedragen en er inmiddels een pilotsessie op gang is gekomen. Het moet dus volgens van der Plas allemaal sneller, efficiënter en waarom zou het niet kunnen?

Lies wist enkele enthousiaste mannen te strikken om samen de kar die zij van stal had gehaald, te gaan trekken. Jan van der Plas wierp zich op als secretaris, Jan van Beelen wil zich over de penningen gaan ontfermen en Ysbrand Plug heeft als vierde man zitting in het bestuur genomen. Dit kwartet ras-Katwijkers heeft zich ten doel gesteld om van de Visserijdagen een feestweek te gaan maken. “Ja een hele week”, zegt Lies waarop collega van Beelen haar glimlachend aankijkt. “Dat klinkt nogal breed”, grijnst hij. En zoals de plannen nu op tafel liggen, gaat het er inderdaad naar uitzien dat het een complete feestweek gaat worden. Een week waar zoals onlangs op de bijeenkomst van het Voorzitters Platform Katwijk nog naar voren kwam, bij velen behoefte aan is. Nu zijn er nog wel de familiedag, het visserijvoetbaltoernooi en Boetzolderpop en andere evenementen, maar los hiervan wil de stichting een gehele week in de zomer organiseren. Er is al het nodige huiswerk verricht, maar er moeten nog wel wat duiten in het (nog bijna lege) zakje komen. Het eerste ‘handgeld’ werd tijdens de ondertekening van de akte door Lies aan haar schatkistbewaarder overhandigd. Een symbolisch gebaar dat stamt uit de tijden van de Amsterdamse kooplui bij het sluiten van een deal. Wie, welk bedrijf, organisatie of particulier volgt het voorbeeld van Lies om de voorgenomen en reeds enkele vaststaande activiteiten te ondersteunen?

‘Frank en Vrij’ in Mijn Tekentuin

Door Heleen Schoneveld

Burgemeester Wienen heeft grote belangstelling voor het werk van Mijn Tekentuin.

De praktijk is in 2011 opgezet door coaches Coby Kuipers en Mieke

Leemans, en komt voort uit een brede school activiteit. Kuipers en Leemans zijn al jarenlang werkzaam in het onderwijs en hebben de opleiding ‘Intuïtief tekenen met kinderen’ gevolgd. “Op dit moment volgen we een uitbreiding van onze creatieve mogelijkheden en we mogen we de cursus ‘De kracht van 8’ geven. Deze cursus leert kinderen respectvol met zichzelf en anderen om te gaan aan de hand van o.a. acht kleuren.” Beide dames hebben een passie voor tekenen en schilderen en coachen de cursisten door hun creatieve proces heen. Dat gebeurde eerst vanuit een workshop als een brede schoolactiviteit. Kinderen en ouders waren hierover zo enthousiast dat Kuipers en Leemans hebben besloten zich hierin verder te specialiseren en een eigen praktijk op te starten. “Deze ruimte kwam precies op tijd op ons pad want de garage waar we onze cursussen eerst gaven werd echt te klein. Het is heerlijk om nu onze eigen vaste werkruimte te hebben.” Wat is intuïtief tekenen nu eigenlijk? “Tijdens de workshops

De voorbereidingen zijn dus al in volle gang. Op maandag 25 juni wordt de week officieel geopend met een herdenking en kranslegging bij het monument nabij Savoy op de Boulevard. Dinsdag 26 juni zullen de eerste activiteiten tijdens de opening van het toeristenseizoen op de Toeristenmarkt plaats vinden. Deze datum is in overleg met de gemeente (“waar wij een uitstekend contact mee hebben”), vastgesteld. “Vroeg in het seizoen en dus hopen op mooi weer”, spreekt Lies zich voorzichtig uit. De dag zal in het teken van de visserij staan. Attributen en veel verse vis zullen de rode draad vormen. Een wedstrijd voor dorpsomroepers die meetelt voor het Nederlands kampioenschap en een concert van Jubilate, mogelijk nog een ander koor en muziekvereniging DVS zullen het geheel opluisteren. Verder is er in die week ook een kinderdag en zullen de senioren in de woonzorgcentra Huize Salem en de Duinrand niet worden vergeten. Een visvariamarkt, reddingdemonstraties Search and Rescue en een shantykorenfestival zullen de publiekstrekkers op zaterdag zijn. “En wij zijn met nog een paar dingen bezig”, laat Lies weten. Het belooft in ieder geval een hele diverse week te worden met vermaak voor jong en oud. “Het is alleen jammer dat een vlootschouw zoals in vroeger jaren er om praktische redenen niet meer zal zijn. Maar Skuytevaert heeft in principe haar medewerking toegezegd om met een aantal bootjes voor de kust acte de présence te geven”, kan Jan van Beelen verheugd mededelen. Hij hoopt dat dit daadwerkelijk ook gaat gebeuren. “Dan kunnen sommigen meevaren en ook de Boulevard van de andere kant eens zien”, is hij in gedachten al bij het gebeuren. De stichting heeft behalve feesten ook nog een ander doel voor ogen: behoud van het cultureel erfgoed. Daarom maakt zij zich hard om het markante pand van Parlevliet aan de Prins Hendrikkade dat monumentwaardig is maar als zodanig nog niet is erkend, te behouden. Stichting Katwijkse Visserijdagen is weer springlevend!

Het moment waarop voorzitter Lies van Beelen conform een oud handelsgebruik bij een overeenkomst aan penningmeester Jan van Beelen het eerste handgeld uitreikt.

Aandacht voor de sociaal - emotionele ontwikkeling

Afgelopen zaterdag 4 februari opende burgemeester Jos Wienen aan de Kerkstraat 68 in Katwijk aan de Rijn Mijn Tekentuin, een ‘Praktijk voor kunstzinnige coaching voor kinderen’ zo staat er op het visitekaartje te lezen. Na de toespraak waarin Wienen een oude wijsheid van zijn moeder aanhaalde; “Wees frank en vrij” in jullie creativiteit en maak met z’n allen de wereld een beetje mooier”. Vervolgens werden maarliefst vijf scharen ter hand genomen. Bijgestaan door jonge cursisten van het eerste uur knipte Wienen de kleurige linten door, waarna het atelier officieel in gebruik werd genomen. Cursisten en belangstellenden werden van harte uitgenodigd om de nieuwe ruimte en de kunstwerken te komen bewonderen.

Divers

worden er door ons ideeën, thema’s en onderwerpen aangereikt, leggen de dames beurtelings uit. Wij vragen bijvoorbeeld: Hoe sterk straalt jouw zon? Aan de hand daarvan gaan de kinderen spontaan en vanuit hun eigen gevoel aan de slag en daar komen altijd zeer uiteenlopende resultaten uit die altijd mooi zijn, het hoort immers bij degene die het getekend heeft. Kinderen tekenen spelenderwijs, volwassenen zien het in een groter perspectief. Ieder mens is creatief, ook al denken ze zelf van niet, zegt Leemans. Wij willen laten voelen en ervaren hoe zij door te tekenen kunnen groeien, we stellen ons ten doel om op een speelse en kunstzinnige wijze aandacht te schenken aan de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind.” Coby en Mieke verzorgen ook workshops voor volwassenen en 1x per maand wordt er een ouder&kind workshop gegeven. Belangstelling? Op www.mijntekentuin.nl kunt u terecht voor meer informatie, een workshopoverzicht en een inschrijfformulier.

Getijden Hoog Di. Wo. Do. Vr. Za. Zo. Ma.

07 febr. 08 febr. 09 febr. 10 febr. 11 febr. 12 febr. 13 febr.

02.59/15.01 03.29/15.38 04.08/16.16 04.43/16.56 05.23/17.38 06.05/18.22 06.51/19.11

*tijden Meetpost Noordwijk

Di. Wo. Do. Vr. Za. Zo. Ma.

07 febr. 08 febr. 09 febr. 10 febr. 11 febr. 12 febr. 13 febr.

23.15/10.55 23.57/11.36 -------/12.04 00.16/12.46 00.45/13.20 01.37/14.00 02.16/14.47

Laag

BIJ DEZE KRANT

Ook uw folder huis aan huis, of heeft u geen folders ontvangen?

Bel nu (071) 402 29 01 www.uitgeverijverhagen.nl


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 7 FEBRUARI 2012

Voorjaarskriebels? nu tijdelijk 19% 6% BTW-regeling!*  BRON: Deceunink NV

Onze dealer in uw regio:

onze showroom www.ploegkozijnen.nl www.starkozijnkatwijk.nl T. 0252 500 900 T. 071 408 86 78 Openingstijden showroom Starkozijn: maandag: 14:00-17:00 uur, di t/m vr: 09:00-17:00 uur, zaterdag: 10:00-14:00 uur De Roysloot 9i RIJNSBURG Eigen productie & montage * vraag naar de voorwaarden

 :*= 1HN\HY?29 Datum deel I: Kilometerstand: Brandstof: Transmissie: (JJLZZVPYLZ:

30-8-2007 54.225 km Benzine Handmatig

Prijs: â‚Ź

Garantie: Rijklaar maken: Kenteken:

6 maanden Bovag â‚Ź 750,96-TGF-1

52.500,-

in ch

WEEKAANBIEDING:

Bij PLOEG kunststof kozijnen

U bent van harte welkom in

ALL-IN-ONE COMPUTER 21

,5

Tulpen 3 bossen halen 2 betalen �Koffieboeketjes� ₏ 500 .......................................

50

Tevens hĂŠt adres voor: â‚Ź1 ging r o z e B tLBNFSQMBOUFO tDBEFBVBSUJLFMFO tHSBGFOCSVJETXFSL KOTPOUCJKU VX7BMFOUJ s JH KE UJ M UF FT # and adre via ondersta

MSI AE2211-031NL All-In-One (,5((1$//,121(,1+(6%((/'5&+(40<,61$0(/,-.22.'(,1*(%279'()4$$, 8240*(*(8(1$//,121(%(53$$46-(47,06((1((1+2234200(/8$1.$%(/5(',(1'(  0(6 '( 0((*(/(8(4'( '4$$'/2<( 62(65(1%24' (1 07,5 2) 8,$ +(6 07/6,627&+ %((/'5&+(40(1,(68$17//8,'(2=523+$$45&+(43%((/'2)5.;3(0(6((18(44(84,(1' 7,67564$/,@8,$'(,1*(%279'(9(%&$0

4MVJTXFH,BUXJKL 

ABS, Airbag(s), Airco, Alarm, Audio, Centr. deurvergrendeling, Cruise control, Elec. verstelbare stoelen, Elektrische ramen, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Middenarmsteun, Navigatie systeem, Park Distance Control, Start onderbreking, Stuurbekrachtiging, Traction control, Verwarmde spiegel(s), Verwarmde voorstoel(en), Warmtewerend glas, ABS, Achterruit verwarming, Afdekbare bagageruimte, Airbag bestuurder, Airbag passagier, Airconditioning, Audio Stuurbediening, Automatic climate control, Automatisch inschakelende koplampen, Automatische vergrendeling, Bekerhouder voor, Beschermstrips opzij, Binnenuit verstelbare buitenspiegel etc. Financiering per maand vanaf â&#x201A;Ź 865,-

Specificaties:

ellykottman@hotmail.com

> ?7//121*/$4(0(67/6, 27&+: >16(/24(,+<342&(5524 > *(+(7*(1> +$4'(5&+,-) >"4(94,6(4>16(/*4$3+,&5 > :!:!>0(*$3,:(/9(%&$0>$$46/(<(4> 2(65(1%24'(107,5 >#,1'295 20(4(0,70 %,6>-$$4*$4$16,(

Ook leverbaar als AE2211G-004NL met GT540M 1GB grafische kaart

BTW-auto: Nee Gewicht: 1670 Kg 309 kw (420 PK)

Micromax Computers Voorhout Micromax Computers Oegstgeest Ommevoort 4 Herenstraat 60 2341 VV Oegstgeest 2215 KJ Voorhout 071-5190760 0252-222111 Openingstijden: di-vr 10:00-18:00 en za 10:00-17:00

Gerekend met een aanbetaling van EUR 10.000,- . Vraag onze adviseur naar de brochure waarin de voorwaarden en actuele rentetarieven zijn vermeld. De financieringsmogelijkheden worden u onder voorbehoud van Kredietacceptatie aangeboden. Alle kredietaanvragen worden door de betreffende kredietmaatschappij getoetst bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) te Tiel.

Oegstgeesterweg 36, 2231 AZ Rijnsburg tel. 071-4024010

Standplaatsen Vrijdag: Cleijn DuinPark 06:00-18:00 uur

Voor het reinigen/wassen van al uw: â&#x20AC;˘ Overhemden â&#x20AC;˘ Vitrages â&#x20AC;˘ Kleding â&#x20AC;˘ Gordijnen

Bedrijvenpark Foreparkpark, Neckar 1 2491 BE DEN HAAG Verkoop@blankespoor-jaguar.nl Tel: 070-3575717 Fax: 070-3575719

Zaterdag: Marktplein 08:30-18:00 uur

Tevens bij ons:

Rookwaar Gebakken vis t Verse vis Visschotels Cadeaubonnen

â&#x20AC;˘ Overhemdenservice â&#x20AC;˘ Lakenpakketten

Weekaanbieding!

Sterk

Emmertje zure haring + 5 haringen â&#x201A;Ź 8,00 Verse zalmfilet 100 gram â&#x201A;Ź 1,50 Gemarineerde gambaâ&#x20AC;&#x2122;s 100 gram â&#x201A;Ź 2,25 Salades 100 gram vanaf â&#x201A;Ź 1,50 Gestoomde zalmmootjes 100 gram â&#x201A;Ź 2,75 Lekkerbekjes kabeljauw 4 voor â&#x201A;Ź 10,00 Familiezak kibbeling 500 gram voor â&#x201A;Ź 7,50

Poeliersbedrijf

Uw aangifte Inkomstenbelasting 2011 moet vóór 1 april bij de Belastingdienst ingediend zijn. Ook dit jaar staan wij tot uw dienst om uw aangifte te verzorgen. Wij laten u optimaal profiteren van alle fiscale mogelijkheden. Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Geen tijd voor een afspraak? Geen probleem, u kunt uw aangiftebescheiden langsbrengen of e-mailen. Wij zorgen er voor dat uw aangifte tijdig bij de Belastingdienst wordt ingediend. Via onze website kunt u onder de knop â&#x20AC;&#x153;particulierenâ&#x20AC;? de checklist downloaden zodat u zeker weet dat u niets vergeet. Ook voor alle toeslagen bent u bij ons aan het juiste adres.

Ons kantoor is gevestigd op Ankerplaats 142, 2224 TZ Katwijk, telefoon 071-4012916, of per email info@adm-onderwater.nl

www.adm-onderwater.nl

Hoorneslaan 201-203 Katwijk aan Zee (Noord) Telefoon (071) 402 40 85

Verse kiploempia

SPECIAAL KEUZE-AFHAALMENU ZE AFHAALMENU

KipsatĂŠschnitzel

Stel zelf uw menu samenn en maak drie verschillende keuzes uit onderstaande gerechten:: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Babi Pangang Tjap Tjoy met kip Ajam Ketjap Thaise kip 4 stokjes satĂŠ Pau Cheung Kai (kip met pikante saus) Foe Young Hai Kou-Lou-Kai Kip met pindasaus Ajam Pangang (met kip) Gebakken Pangafilet Gebakken banaan

+ 4 mini loempiaâ&#x20AC;&#x2122;s en 2 x nasi of bami

â&#x201A;Ź

PARTICULIEREN

OPGELET! Uw advertentie verschijnt in de regio:

Advertenties kunnen tegen contante betaling Ă â&#x201A;Ź 8,00 ingeleverd worden bij: Â&#x2026; )&57"-65")6*4 7PPSTUSBBU KATWIJK Â&#x2026; 4*("3&/."(";*+/+#BSOIPPSO )PPGETUSBBU NOORDWIJK Â&#x2026; PRIMERA WE-BOT )PPGETUSBBU  SASSENHEIM Â&#x2026; 3*&58*/,&-WBOEFS70035 %PSQTTUSBBU NOORDWIJKERHOUT Â&#x2026; 5)&3&"%4)01 JOEF)PGUVJO RIJNSBURG Â&#x2026; -*&5)0314#0&$,)6:4 )PPHNBEFTFXFH LEIDERDORP Â&#x2026; 30,&341"-&*4-&*%&3%031 7BO%JFQFOJOHFOMBBO LEIDERDORP Â&#x2026; #0&,)"/%&-%&,-&3 %F,FNQFOBFSTUS 1BTTBHF  FO'050%*$,)0' *SJTMO OEGSTGEEST

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLEVEREN TOT DINSDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna) Voorwaarden: 3 regels â&#x201A;Ź 8.00. Per regel â&#x201A;Ź 2.75 meer.

21,25

Ook menumaaltijden 7 dagen per week geopend

ONBEPERKT ETEN ALL YOU CAN EAT Keu e

ze uiitt 45 veerrsscchhiilllleennddee ge rechten Maanddaagg t/m do nderdag en zondag m.u.v. feestdagen

â&#x201A;Ź

p.p. ((tt/m /m 100 jaar â&#x201A;Ź 9, 25)

Bij een afhaalbestellin g van miinim i aal â&#x201A;Ź 27,- krijgt u van ons een gra tis portie kroepoe k! Iedere vrijdag en zaterdag v.a. za 18.00 uur:

Chinees, Indisc h en Thaiis lopend buffet â&#x201A;Ź 18,50 p.p. Kinderen t/m 10 jaar HALVE PRIIJJS S

normaal per stuk 1,75 ........... nu

per stuk 0,99.................. 4 voor

â&#x201A;Ź 1,50 â&#x201A;Ź 3,60

Elke dag VERSGEGRILDE KIP!

Familiezak XL 750 gram â&#x201A;Ź 10,50

Al 39 jaar p! ki een begrip in

De Waal Malefijtstraat 113 2225 LX Katwijk aan Zee Telefoon / Fax: 071 - 401 69 54 E-mail: poeliersbedrijfsterk@ziggo.nl

Adenta tandprothese Specialist en ekering

rz

Alle ve

t/BUVVSHFUSPVXF LVOTUHFCJUUFO t,VOTUHFCJUSFQBSBUJFT

Saus bij gebakken vis gratis!

Iedere vrijdag vanaf 06:00 uur geopend! Iedere bestelling klein of groot kunt u telefonisch doorgeven! Tel: 06-34198015

AUTO-AIRCO SERVICE GARAGEBEDRIJF ALEX KLEINHUIS VALKENBURG

Klaar terwijl u wacht!

RUIM 25 JAAR AIRCO-ERVARING

Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

Bel voor het maken van een afspraak

www.tandenwinkel.com

071-4077364 Voor een systeemdiagnose/reparatie van uw aircoinstallatie in uw voertuig en het uitlezen van foutcodes van de diverse computers in uw auto en natuurlijk voor het regelmatig onderhoud van uw kostbare aircosysteem.

Katwijk Leiderdorp

#MPFNFOMBBOt&.7BMLFOCVSH ;)

Noordwijk hout Noordwijker OegstgeestRijnsburg Sassenheim Valkenburg Voorhout Waardeiland Warmond Wassenaar De Zilk

}

â&#x201A;Ź8.00

â&#x20AC;&#x2DC;een eigentijds restaurant in een historisch pandâ&#x20AC;&#x2122;

â&#x201A;Ź  10.75 â&#x201A;Ź 13.50 â&#x201A;Ź 16.25 â&#x201A;Ź 19.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam:............................................................................................................................................................. Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

TE HUUR Â&#x2026; TE KOOP Â&#x2026; GEVRAAGD AANGEBODEN Â&#x2026; GEZOCHT Â&#x2026; GEVONDEN

DELFWEGACTIE! Waardebon - knip uit Op vrijdag 27 januari jl., heeft de directie van Oostingh Staalbouw BV en Metaalbescherming Katwijk BV haar gewaardeerde jubilarissen en geprepensioneerden gehuldigd. Dit gebeurde tijdens een informeel samenzijn in de Hotels van Oranje in Noordwijk. Naast het waarderen van de jubilarissen, werd tevens afscheid genomen van een drietal medewerkers die met prepensioen zijn gegaan.

Bij een heerlijk 3-gangen keuzemenu voor â&#x201A;Ź 29,50 een gratis fles huiswijn per 2 personen Geldig t/m 15 april 2012

Stationsweg 59 Lisse 0252 - 420700, www.lizz.nu


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 7 FEBRUARI 2012 (geldig van maandag 6 februari t/m zaterdag 11 februari)

OWEL keurslager

Extra veel (voordeel)!

)PPSOFTQMFJOt2221 BE Katwijk UFM  tXXXPXFMLFVSTMBHFSOM

BELEGPAKKET HSFricando HSBoterhamworst

samen â&#x201A;Ź

Met ons Keurslagerkoopje krijgt u ruime porties van het allesbeste vlees voor een moie prijs. v Zo betaalt u deze week slechs â&#x201A;Ź 5,95 voor 4 hamburgers en 500 gram rundergehakt. Kan het nog voordeliger? Ja, dat kan. Besteedt u 15 euro of meer, dan krijgt u er een gratis Shopper bij. Eens te meer blijkt: wie veel eters heeft, zit goed bij de ambachtelijke slager!

325

KEURKOOPJE (H)eerlijk rundvlees regelrecht van de boerderij!

Malse riblappen

HALVE PRIJS

2e 500 gram

â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź

3 biefstukken 4 kipschnitzels

KEURSLAGERKOOPJE

650 550

500 gram rundergehakt 4 hamburgers

samen voor

SPECIAL

(K)EUROKNALLERS (Iedere week scherpe aanbiedingen v.a. 1 euro)

100 50 â&#x201A;Ź 5

1 KG GEKRUID GEHAKT

SPECIAL 10 Pomodorohaasje per 100 gram â&#x201A;Ź BROODJE VAN DE WEEK 75 Broodje filet american van â&#x201A;Ź 3.25 voor â&#x201A;Ź SALADEAANBIEDING 98 Ham-eisalade per 150 gram â&#x201A;Ź Deze week uit onze warme pan van 16.30 t/m 18.00 (van woensdag 8 februari - dinsdag 14 februari)

2 2 1

Thaise Roerbakschotel:

Heerlijke schotel met mals

varkensvlees, rijst en groenten.

Donderdag: Nasi met satĂŠ:

Onze zelfgemaakte nasi is lekker en gezond, bereid met verse groenten, kipďŹ let en ei.

Vuurreepjesschotel:

Vrijdag:

Lekkere roerbakschotel met pittige biefstukreepjes, groenten en aardappelschijfjes.

Maandag:

Hongaarse goulash: Heerlijke vers gemaakte schotel met rundvlees, groenten en aardappelschijfjes.

Dinsdag:

Italiaanse gehaktschotel: Heerlijke Italiaanse schotel met veel gehakt ,verse groenten en aardappelpuree.

Wist u dat bijna al onze maaltijden uit eigen keuken komen en worden bereid met het beste vlees, verse groenten en zonder kunstmatige toevoegingen! Een puur, eerlijk, gezond ambachtelijk product met liefde voor u klaargemaakt!

A. SNIJER en ZN

"BSEBQQFMFOrGroenUFOr'SVJU Koninginneweg 34 Katwijk tel. 4018001

VERSAANBIEDINGEN

DONDERDAG 9 T/M ZATERDAG 11 FEBRUARI

1.7919 1.98 0.69 1. 89 â&#x201A;Ź 0. 19 â&#x201A;Ź 1.

â&#x201A;Ź kilo â&#x201A;Ź 250 gram â&#x201A;Ź 250 gram â&#x201A;Ź

Zoute snijbonen

500 gram

Jona Gold appelen Champignons Lightsalade

MAANDAG 13 T/M WOENSDAG 15 FEBRUARI

500 gram

Gesneden koolraap Comice handperen

kilo

DE GEHELE WEEK:

Puikbeste Frieslander of Bildtstar aardappelen Baal Ă 20 kilo afhaalprijs â&#x201A;Ź

7.

95

BESTELLINGEN VANAF â&#x201A;Ź 10,- GRATIS THUISBEZORGD

KOM VRIJBLIJVEND EENS KIJKEN IN ONZE WINKEL VOL VERS EN LEKKERS...

Voorjaarsvrijwilligers gezocht Ook dit jaar wordt er door Factor Welzijn een aantal kinderactiviteiten georganiseerd in de voorjaarsvakantie voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. De activiteiten zullen plaatsvinden op woensdag 22 en donderdag 23 februari. Voor deze activiteiten is Factor Welzijn op zoek naar vrijwilligers, want zonder vrijwilligers geen activiteiten. Het programma ziet er voorlopig als volgt uit; Woensdag 22 februari van 10.00 tot 14.00 uur; spel- en knutselinstuif.

SKISLOF

100 gram

â&#x201A;Ź

1 ROOMSCHNITZEL

Woensdag:

Pomodorohaasje

Donderdag 23 februari van 10.00 tot 12.00 uur en/of 13.30 tot 15.30 uur; kokkerellen. Voor de donderdag kan men zich opgeven voor de ochtend of voor de middag, beide dagdelen mag natuurlijk ook, graag zelfs. Voor de woensdag kan men zich alleen voor de hele dag opgeven. Wie interesse heeft kan zich aanmelden als vrijwilliger of meer informatie vragen bij Joke van Beelen of Margriet Rous, Factor Welzijn, Callaoweg 1 in Katwijk, tel.: 071 403 33 23, email: info@factorw.nl.

Normaal â&#x201A;Ź 9.95 Nu

VLEESWARENKOOPJE

Woensdag Koekdag!!! 25% KORTING op de sortering roomboterkoekjes

Voorstraat 21 - 2225 EK Katwijk 071-401 22 94 www.banketbakkerijkrijnverdoes.nl

2

10

Shoarmapakket vlees, broodjes, saus MAALTIJDIDEE

Lasagne

De grote en zeer gevarieerde groep vrijwilligers die elke donderdag met plezier de goedgevulde pakketten samenstelt.

Lokale gemeenschap maakt zich blijvend sterk voor zwakkeren in de samenleving

Katwijk laat Voedselbank niet in de kou staan â&#x20AC;&#x2DC;Het is wachten op de eerste Nederlandse hongerdodeâ&#x20AC;&#x2122; zo kopten de landelijke dagbladen de laatste maanden. Reden? De overkoepelende vereniging van voedselbanken heeft de noodklok geluid. De aanvoer van goederen komt ten gevolge van de crisis ernstig in het gedrang, terwijl de vraag naar hulppakketten explosief groeit. Ook Katwijk heeft sinds 2006 een Voedselbank dus de volgende vraag ligt voor de hand. Heeft deze bijzondere hulpvoorziening ook in ons dorp te lijden onder de landelijke tendens van afnemende toevoer en toenemende vraag? â&#x20AC;&#x153;Het aantal huishoudens dat hulp nodig heeft groeit inderdaad aanzienlijk. We mogen ons echter gelukkig prijzen met een niet afnemende levering van lang houdbare en verse goederenâ&#x20AC;?, aldus Marleen van der Gugten van Voedselbank Katwijk. â&#x20AC;&#x153;Vooral de kerken zetten zich onvermoeibaar voor ons in. Dat is een onmiskenbare zegen van het leven in een sociale en betrokken gemeente.â&#x20AC;? Het is crisis. Niemand kan er nog omheen en de financieel zwakkeren van de samenleving beginnen de prijs te betalen.â&#x20AC;&#x153;Fabrikanten zijn veel voorzichtiger geworden en produceren minder aantallen. Dat betekent minder overproductie en minder toevoer voor de Voedselbank.â&#x20AC;? Aan het woord is Harrie Timmerman, voorlichter van Voedselbanken Nederland. Ook de bewering dat de hulpvraag toeneemt bevestigt hij. â&#x20AC;&#x153;De groep groeit en de samenstelling verandert. We zien nu ZZPâ&#x20AC;&#x2122;ers, mensen met dubbele hypotheken en jongeren met torenhoge schulden. Dit is de Nederlandse stille armoede waarvan minister president Rutte ontkent dat ze bestaat. Dat de politiek dan ook geen euro investeert om te hel-

pen ervaren wij als een grote schande. Nu doen we zelf pro actief aan acquisitie. We mailen en bellen met voedselproducenten en lobbyen bij de politiek. Zo hopen we deze belangrijke partijen van de groeiende vraag naar voedselhulp te overtuigen.â&#x20AC;?

Een compleet pakket â&#x20AC;&#x153;Voedselbank Katwijk blijft deze problematiek gelukkig bespaardâ&#x20AC;?, aldus Marleen van der Gugten. â&#x20AC;&#x153;Hoewel de vraag zeker groeit. Toen we in 2005 startten hadden we een 5-tal aanvragen per week. Dat zijn er nu al 65 waaronder inderdaad zelfstandigen zonder personeel en mensen met dubbele huurlasten. Gelukkig kunnen wij hier ongevraagd rekenen op de oprechte betrokkenheid van de gemeenschap Zo is er een oudere dame die al zes jaar elke maand vijf euro overmaakt. We hebben contacten bij de Amsterdamse markt waar elke vrijdagochtend versproducten tegen betaling van een klein bedrag opgehaald worden en ook met de filiaalhouders van grootwinkelbedrijven hebben we goede afspraken betreffende hun overschot. De grootste en meest constante hulp komt echter van de kerken. Zij halen elke week goederen op bij hun gemeenteleden en komen die hier zelf aanleveren. Ook mogen we na een collecte regelmatig een contante gift in ontvangst nemen. Het gaat om grotere bedragen en daarom maken we daar bestedingsafspraken over. Het liefst kopen we er melk en eieren voor. Zo kunnen we al jarenlang een gezond en gevarieerd en vooral gewaardeerd pakket bieden.â&#x20AC;?

Vertrouwen in de mensheid Timmerman en Van der Gugten

weten niet of dit volgend jaar nog het geval is. Beiden vrezen dat door de aanhoudende neerwaartse economische spiraal de tekorten nu pas echt merkbaar worden. Ook Dik Ravensbergen, de diaken van de Gereformeerde Kerk Rijnsburg deelt die mening. â&#x20AC;&#x153;Hoewel we tot nu geen klagen hebben. We doen onze oproep om voedingsmiddelen tijdens de dienst en in het kerkblaadje. Daar wordt nog steeds goed op gereageerd. Het aanbod is bijzonder gevarieerd, van zeep tot vermicelli. Dat verpakken wij diakens alvast in dozen en leveren dat elke week af bij Marleen. Zo brengen we het Christelijke gedachtegoed in praktijk en kunnen we het verschil maken.â&#x20AC;? Hoe groot dat verschil is vertelt een voormalig klant van Voedselbank Katwijk. â&#x20AC;&#x2DC;Als je per maand minder dan â&#x201A;Ź175 te besteden hebt kun je bij hen aankloppen. Na controle van mijn financiĂŤle situatie bleek ik binnen die marge te vallen. De eerste keer dat ik met mijn lege boodschappentas in de rij stond voelde als een absoluut dieptepunt. Marleen en haar vrijwilligers doen er echter alles aan om de schaamte weg te nemen. En toen ik thuiskwam met spullen die ik maandenlang niet meer kon kopen voelde ik me als een kind met Kerstmis. De geboden hulp beperkt zich echter niet tot de uitgifte van goederen. Ook financieel administratief wordt je weer vlotgetrokken. Dankzij die hulp had ik de pakketten na een jaar niet meer nodig. Wel ben ik nog een keer teruggegaan om te bedanken. De Voedselbank heeft mij in de moeilijkste tijd van mijn leven het vertrouwen in de mensen teruggegeven en het besef dat je er hier in Katwijk niet alleen voor staat.â&#x20AC;?

Jeugdclubs diaconie dorpskerk actief voor HOE

2 porties

595 600

Stichting HOE, al jaren actief in de ondersteuning van kerkelijk werk in Oost Europa, werd onlangs verrast door een actie van de Hervormde jeugdclubs van de Diaconie Katwijk aan den Rijn. Omdat de maand januari voor de clubs gekozen is als maand voor het Jeugddiaconaat, werd er van 23 t/m 26 januari extra aandacht gegeven aan een goed doel. Nadat ze flink hadden nagedacht, kozen ze voor hulp aan HOE. De kinderen zamelen ieder jaar geld in en sparen dan voor een goed

doel, het zogenaamde â&#x20AC;&#x2DC;spaardoelâ&#x20AC;&#x2122;. In Roemenie is een nieuw schooltje opgestart in een klein dorpje, Draganesti, vlak bij de Bulgaarse grens, waar ongeveer 40 kinderen dagelijks onderwijs kunnen gaan volgen. Deze kinderen zijn zo arm dat zij geen schoolgeld kunnen betalen en dus niet naar school kunnen. De kinderen van de Diaconie wilden speciaal iets doen voor deze kinderen. Op hun clubavond hebben ze eerst een aantal fotoâ&#x20AC;&#x2122;s bekeken van RoemeniĂŤ, waar HOE haar werk doet. Daarna zijn ze naar de zolder van HOE gekomen om 40 gedoneerde rugzakjes te vullen met

spulletjes die waren gekocht van het spaargeld van afgelopen jaar. De rugzakjes werden gevuld met schriften, potloden, gummetjes, pennen, tandenborstel en tandpasta, sokken, kladblok en een zakje snoep. Veel kinderen hebben zelf ook nog een knuffel meegenomen en in het rugzakje gestopt. Toen dat allemaal klaar was, wilden ze nog meer helpen. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd. Heel actief en enthousiast hebben ze geholpen met het inpakken van kleding en speelgoed. Er werd hard gewerkt, maar ook gelachen en plezier gemaakt.

3 Biefstukken

Kilo rundergehakt Kilo gemengd gehakt

5 50 5 95 6 95 575 5 25

IEDERE DONDERDAG:

dubbel zegeldag 3 cordon bleuâ&#x20AC;&#x2122;s IEDERE VRIJDAG:

3 Kophaasjes

5 50 5 50

Aanbiedingen zijn geldig van 6-2-2012 t/m 11-2-2012.

Vooys, keurslager

WHOLMN K F D $PE GHHO YRRU

Koninginneweg 59 - 2225 HJ Katwijk (ZH) Tel. 071-4013200 - www.vooys.keurslager.nl

Voor de meeste kinderen is het de eerste en de enige keer dat ze op vakantie gaan. Foto PR.

Stichting Oekroe voor de 10e keer naar OekraĂŻne Terwijl Koning Winter hier stevig in het zadel zit, is het bestuur van Stichting Oekroe al druk bezig met de voorbereidingen van de zomerkampen. Van 23 juli t/m 7 augustus reizen er weer een aantal vrijwilligers uit o.a Rijnsburg en Katwijk af naar de Karpaten in west OekraĂŻne. Voor de tiende achtereenvolgende keer gaan zij hun beste beentje voorzetten om kansarme kinderen en kinderen uit weeshuizen een onvergetelijke vakantie te bezorgen. Voorzitter Jaap de Mooij vertelt: Door Heleen Schoneveld â&#x20AC;&#x153;Stichting Oekroe organiseert jaarlijks tegelijkertijd drie zomerkampen en daar maken tweehonderd kinderen gebruik van. Samen met contactpersoon Corine van der Kooi hebben we in 2002 de kinderkampen gestalte kunnen geven, Corine was toen al geruime tijd in OekraĂŻense kinderkampen aan het werk als vrijwilliger. Tijdens mijn eigen jarenlange ervaring met hulpgoederentransporten naar Oekraine werd het idee geboren om jongeren uit Rijnsburg en omstreken kennis te laten maken met de totaal andere leefwereld van jongeren in Oost Europa. En dat was een schot in de roos, de belangstelling was groot. Om deze kampen te kunnen bekostigen wordt er hier door sponsoring geld bij elkaar gebracht, we worden gesteund door kerken particulieren en bedrijven. Voor deze activiteiten in Oost Europa is de Stichting Oekroe opgericht, deze werkt vanuit christelijke grondslag.

Plastic tasjes HOE was de kinderen uiteraard dankbaar voor hun inziet en wie weet zijn dit haar toekomstige vrijwilligers. Foto PR.

IEDERE DINSDAG:

IEDERE WOENSDAG:

gratis 100 gram kipsalade VERS VOORDEEL

4 Gepaneerde schnitzels

3 Kogelbiefstukken

Bij 150 gram gebraden kipfilet

â&#x201A;Ź 7.99

BOTERRONDJES 4 +1 GRATIS

595

IEDERE MAANDAG:

Nederlandse jongeren werken tijdens de zomerkampen nauw samen met de OekraĂŻense leiding waarvan er een aantal goed Engels spreken, zo kunnen we dus goed met elkaar communiceren. Voor de meeste kinderen is het de eerste en de enige keer dat ze op vakantie gaan, in plastic tasjes zit â&#x20AC;&#x2DC;allesâ&#x20AC;&#x2122; wat ze die twaalf dagen nodig denken te hebben. De kinderen zijn in het begin wat schuchter maar naarmate het kamp vordert steeds opener en blijer. Een van de doelstellingen van de kampen is om de kinderen dichter bij God te brengen en daarom is Bijbelles een van de vaste onderdelen. Er wordt veel aan sport en spel gedaan, geknutseld en toneel gespeeld, kortom plezier gemaakt! De kinderen bloeien op en kruipen

uit hun schulp, vriendschappen worden gesloten, bij het afscheid vloeien er dan ook meer dan eens tranen.

Handen Wapperen Een aantal mensen in onze omgeving gaf aan iets met hun handen te willen doen in OekraĂŻne. Een loffelijk streven! Vandaar dat in 2007 het project â&#x20AC;&#x2DC;Handen Wapperenâ&#x20AC;&#x2122; van de grond is gekomen. Via betrouwbare partners doen we jaarlijks ĂŠĂŠn of twee verbouwprojecten in samenwerking met OekraĂŻense vakmensen en onder leiding van een OekraĂŻense aannemer. Materialen worden bij plaatselijke ondernemers en leveranciers aangeschaft. Afgelopen jaar heeft de Handen Wapperaar-ploeg zich op een vervallen gebouwtje op een ziekenhuisterrein gestort teneinde dat om te bouwen tot een revalidatiecentrum. Dit jaar, van 28 mei tot 9 juni, worden er twee projecten aangepakt: het realiseren van een crèche en een uitbreiding van een al bestaande crèche. Kinderopvang is broodnodig in OekraĂŻne omdat, als het even kan, beide ouders moeten werken om rond te kunnen komen. Er zijn ook veel alleenstaande moeders die om deze reden gebruik (moeten) maken van kinderopvang. In de loop van de jaren is er op deze manier al heel wat goed werk verricht, variĂŤrend van toiletvoorzieningen bij scholen (2008) tot het opknappen van een kraamafdeling in een ziekenhuis.(2009) Meer weten over Stichting Oekroe? aanmelden als kampvrijwilliger of Handen Wapperaar? Kijk dan voor meer info op www.oekroe.nl of bel 071 4022787


KATWIJK SPECIAAL

GRATIS PARKEREN

DINSDAG 7 FEBRUARI 2012

Op het Bosplein moet u zijn! De hele maand februari EUROKNALLERS Deze week o.a.

Woensdag kinderknipdag 00

50

0 t/m 4 jaar 12. 5 t/m 8 jaar 13.

00

9 t/m 12 jaar 15.

Salon â&#x20AC;?Michèleâ&#x20AC;?

6 Mini gevulde koeken 2 Broden naar keuze

Bosplein 7 - telefoon 071 - 4014460 2224 GB Katwijk ZH

00 00

2. 4.

RECLAME

donderdag, vrijdag, zaterdag

SNERT

per beker

WINTERSALADE

150 gram

Bosplein 10 - Katwijk - tel. 071-4074770 Geopend: ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur

Deze maand de Kwekkeboom kroket voor maar â&#x201A;Ź 1,25 En wist u dat een varkenshaassatĂŠ menu bij ons maar â&#x201A;Ź 8,00 kost.

Kom langs en proďŹ teer hiervan!! Bosplein 12 Katwijk Tel. 4012342

Bosplein 9 - Katwijk Tel: 4013485

W. de Zwijgerlaan 57 )PPSOFTQMFJOt

De gediplomeerde audicien voor alle (ge)hoorproblemen en oplossingen. Indien gewenst komen wij bij u thuis.

3. 1.

00 00

Vanaf heden kunnen wij direct de vergoeding van uw ziektekostenverzekering berekenen en in mindering brengen op uw faktuur. Deze service is voor u kosteloos. zonnebrillen en contactlenzen

Bosplein 8 - Katwijk - tel. 071-4074522 Geopend: di. t/m vr. 10.00-18.00 uur za. 10.00-16.00 uur

VOEGER voor al uw gevelwerken. â&#x20AC;˘ Voor KLARINET-, saxofoon-, â&#x20AC;˘ Nette vrouw (43) zkt. RUSTIGE â&#x20AC;˘Uithakken, reinigen en voegen. dwarsfluit-, hoboles etc. ga je naar â&#x20AC;&#x2122;t WOONRUIMTE in Leiderdorp e.o. Impregneren en metselwerken. Tel. Muzenhuis. Lisse-Sassenheim-Voor06-20897322. Gratis advies en prijs- hout. Al vanaf â&#x201A;Ź 25,- per mnd. Schrijf opgave. nu in en profiteer van de spectaculaire instrumentenactie. Muziekschool â&#x20AC;&#x2122;t Voor GITAAR-, bas- of drumles Muzenhuis. www.muzen huis.nl. Tel. kom je bij â&#x20AC;&#x2122;t Muzenhuis. Al vanaf â&#x201A;Ź 422733. 25,- per mnd. Schrijf nu in en profiteer van de spectaculaire instrumentenactie. Voor DRUMS-, conga-, bongo-, Muziek-school â&#x20AC;&#x2122;t Muzenhuis. Lisse- djembĂŠles etc. ga je naar â&#x20AC;&#x2122;t Muzenhuis. Sassenheim-Voorhout. www.muzen- Al vanaf â&#x201A;Ź 25,- per mnd. Schrijf nu in huis.nl. Tel. 422733. en profiteer van de spectaculaire instrumentenactie. Muziek-school â&#x20AC;&#x2122;t MuzenVoor piano-, viool-, saxofoon-, kla- huis. Lisse-Sassenheim-Voorhout. rinet, accordeon- of zangles ga je naar www.muzenhuis.nl. Tel. 422733. â&#x20AC;&#x2122;t MUZENHUIS. Al vanaf â&#x201A;Ź 25,- per T.H.: GARAGEBOX van Polanenmnd. Schrijf nu in en profiteer van de park, Wassenaar. Tel. 06-24661970. spectaculaire instrumentenactie. Muziekschool â&#x20AC;&#x2122;t Muzenhuis. LisseStukadoorbedrijf ANTON voor al Sassenheim-Voorhout. www.muzen- uw stucwerk, wand en plafond. Bel huis.nl. Tel. 422733. 06-50808537. gr. info.

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

per 1-4, max. â&#x201A;Ź 600,- p.m. Incl. 06-14278017.

â&#x20AC;˘

BADMINTONCURSUS. Bij BC Dynamo Sassem. 4 lessen, vrij. 24 febr. 2, 9, 16 mrt. Tijd: 20.30-22.00 uur in Wasbeek. Kosten â&#x201A;Ź 15,-. Inl. peter.vandervoort@kpnplanet.nl. Tel. 0252-220902. T.H.: SOUTERRAIN.Ruim 40 m2. â&#x20AC;˘Onlangs opgeknapt v.v. keuken, toilet, douche, woon- en slaapkamer. Voorkeur aan 1 persoon. Voor info. bel 06-14337685.

â&#x20AC;˘

+LZWHUUPUN^LSKLIHHZ& >PQ]YHNLU]VVY]LYKLYL\P[IYLPKPUN!

,SLR[YVTVU[L\YZ T]M\SS[PTL

>LYRLUIPQLLUK`UHTPZJOILKYPQM^HHY LLUNLaVUKLKVZPZZWHUUPUNJLU[YHHSZ[HH[& +HUPZKLaLIHHUPL[Z]VVYQV\ (SZLSLR[YVTVU[L\YILaP[QLKLILUVKPNKL LSLR[YV[LJOUPZJOL]HRKPWSVTHxZ=*(KPWSVTH LUYPQIL^PQZ)1LILU[NLTV[P]LLYKOLI[ LY]HYPUNLUR\U[aLSMZ[HUKPNHHUOL[^LYR 9LHJ[PLZ!+PYR)V[LYTHUZ/LUR.YPMĂ&#x201E;VLU ;LSLMVVU!  ,THPS!JVU[HJ['IV[LYTHUZUS

Ter overname aangeboden

MODERNE WIELERSPECIAALZAAK op steenworpafstand van de drukbezochte meubelboulevard in Zoeterwoude-Hoge Rijndijk. De showroom is ca. 250 tot 300 meter groot, is gemakkelijk te bereiken via de A4 en de N207 en heeft de mogelijkheid om vrij te parkeren voor de deur.

(JX\PZP[PLUH]KLaLHK]LY[LU[PL^VYK[UPL[VWWYPQZNLZ[LSK

Overname bestaat uit inventaris, kleine voorraad, bikefittingsysteem, bestelbus, kassasysteem, klantenbestand etc. Voor meer info. Bel 06-34776693.

AUTOBEDRIJF

bloemenkrant hortinews.com De Bloemenkrant en Hortinews.com hebben grote plannen. De ambitie is om wereldmarktleider in sierteeltnieuws te worden. De krant en website willen dat bereiken door juist lokaal te opereren. Zowel in binnen- als buitenland. In Katwijk waar het hoofdkantoor is gevestigd kunnen we, om deze ambitie te verwezenlijken, de nodige hulp gebruiken.

GEZOCHT Management Assistente  Parttime 20 uur verdeeld over 5 dagen Je voelt je thuis in een kleinere en flexibele organisatie, je hebt een brede betrokkenheid en affiniteit met de Sierseeltsector. Je beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel, je bent breed georiÍnteerd en je herkent je in termen als collegiaal, flexibel, representatief. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, bent doortastend en accuraat en weet prioriteiten te stellen. Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift en een goede kennis van de Engelse taal zijn een must. Verder heb je gevoel voor commercie en interesse in internet en social media.

G. DOL

Suzuki SX4, â&#x20AC;&#x2122;06 .............................................................................. â&#x201A;Ź 9.250,Mitsubishi Colt CZ3, 35.000 km, airco, â&#x20AC;&#x2122;08 ................................... â&#x201A;Ź 7.950,Toyota Yaris, 28.000 km, â&#x20AC;&#x2DC;06......................................................... â&#x201A;Ź 7.950,2x VW Polo 1.2, 58.000 km, â&#x20AC;&#x2122;04 ..................................â&#x201A;Ź 5.950,- / â&#x201A;Ź 7.950,Renault Scenic, airco, â&#x20AC;&#x2122;04. ............................................................. â&#x201A;Ź 6.950,2x Toyota Aygo, â&#x20AC;&#x2122;06.v.a. ..............................................â&#x201A;Ź 5.950,- / â&#x201A;Ź 6.950,3x CitroĂŤn C3, 50.000 km, airco, â&#x20AC;&#x2122;05 ....................v.a. â&#x201A;Ź 4.950,- / â&#x201A;Ź 6.950,3x CitroĂŤn C2, 77.000 km, â&#x20AC;&#x2122;06...............................v.a. â&#x201A;Ź 4.950,- / â&#x201A;Ź 6.950,Peugeot 307 SW, 72.000 km, â&#x20AC;&#x2122;05 ................................................. â&#x201A;Ź 6.950,2x Opel Zafira 1.8, airco, 90.000 km, â&#x20AC;&#x2122;01, â&#x20AC;&#x2122;05. .............................. â&#x201A;Ź 5.950,Nissan Micra 1.2S, airco, â&#x20AC;&#x2122;05 ......................................................... â&#x201A;Ź 5.950,Fiat Punto ELX, 50.000 km, â&#x20AC;&#x2122;04..................................................... â&#x201A;Ź 4.950,Ford Ka, â&#x20AC;&#x2122;03/â&#x20AC;&#x2122;04.............................................................................. â&#x201A;Ź 3.950,Ford Fusion 1.3, â&#x20AC;&#x2122;03 ....................................................................... â&#x201A;Ź 3.950,2x Renault Twingo, bj. â&#x20AC;&#x2122;04/â&#x20AC;&#x2122;05 ....................................................... â&#x201A;Ź 3.950,BMW 316 station, â&#x20AC;&#x2122;98..................................................................... â&#x201A;Ź 2.950,30x div. inruilers......................................................................v.a. â&#x201A;Ź 500,AUTOMATEN Toyota Auris, automaat, 30.000 km, â&#x20AC;&#x2122;08 ....................................... â&#x201A;Ź13.950,CitroĂŤn C3 automaat 2005 ............................................................ â&#x201A;Ź 6.950,Toyota Starlet, automaat, 55.000 km......................................v.a. â&#x201A;Ź 3.950,CitroĂŤn Saxo, automaat ................................................................. â&#x201A;Ź 1.950,CABRIOLET BMW 328CI, â&#x20AC;&#x2122;00 automaat ............................................................ â&#x201A;Ź11.950,3x VW Golf Cabriolet automaat ...........................â&#x201A;Ź 3.950,- / ........ â&#x201A;Ź 4.950,BESTELWAGENS VW Transporter 2.5 TDi, lang, â&#x20AC;&#x2122;04. (ex. btw)................................. â&#x201A;Ź10.950,4x Opel Vivaro, â&#x20AC;&#x2122;02, ex. dubb. cab................................â&#x201A;Ź 4.950,- / â&#x201A;Ź 7.950,CitroĂŤn Jumper 28JTD hoog/lang â&#x20AC;&#x2DC;04 ........................................... â&#x201A;Ź 6.950,Mercedes Vito 108CD, â&#x20AC;&#x2122;03............................................................. â&#x201A;Ź 5.950,2x VW Caddy, Diesel SDi, â&#x20AC;&#x2122;98/â&#x20AC;&#x2122;99, â&#x20AC;&#x2122;04/â&#x20AC;&#x2122;05...................â&#x201A;Ź 2.950,- / â&#x201A;Ź 5.900,2x Renault Trafic, automaat, â&#x20AC;&#x2122;03/â&#x20AC;&#x2122;06........................................v.a. â&#x201A;Ź 5.250,Opel Combo 1.4, airco, â&#x20AC;&#x2122;03....................................... ..................... â&#x201A;Ź 4.950,3x Renault Kangoo diesel, â&#x20AC;&#x2122;05/â&#x20AC;&#x2122;06................................â&#x201A;Ź 2.450,- / â&#x201A;Ź 3.950,-

50/50 DEAL financiering mogelijk

WWW.GDOL.NL

Rijnsburgerweg 48 - Voorhout - Tel. 0252-211849

Workshop Skype voor ouderen

Op visite gaan zonder de deur uit te hoeven Een videogesprek voeren met Skype? U kunt nu een workshop voor senioren volgen op het computerplein in buurtcentrum Rijndal aan de Vinkeweg 70, Katwijk aan de Rijn, 15 februari van 14.00-16.00 uur door vrijwilligers van het Seniorweb. In deze workshop voor ouderen leren we u hoe makkelijk het is een videogesprek te voeren met het gratis programma Skype. We laten zien wat een videogesprek met Skype is, waar u dit gratis programma kunt vinden op internet, hoe u het installeert en vervolgens hoe het werkt. Tot slot kunt u in kleine groepjes het programma proberen door een videogesprek te voeren tussen de computers van het Computerplein.

Skypen Regelmatig contact houden met familie, vrienden en bekenden is voor ouderen zeer belangrijk. Zeker als je door omstandigheden zelf moeilijk de deur uitkomt maar ook als het voor anderen lastig is om vaak langs te komen. De telefoon is daarbij natuurlijk al meer dan honderd jaar een goed hulpmiddel om dat gemis te compenseren. Ook e-mailen wordt door veel ouderen al gebruikt om het wel en wee van hun naasten te volgen. Daarvoor gebruikt men tegenwoordig steeds vaker de eigen laptop aangesloten op het internet. De meeste nieuwe laptops hebben een ingebouwde webcam, microfoon en luidsprekers. Heeft u een desktop computer (een computer met een apart scherm en toetsen-

bord) dan kunt u daar een losse webcam, microfoon enz. op aansluiten. Samen met het gratis programma Skype kunt u dan gratis videogesprekken voeren met anderen die ook Skype hebben geĂŻnstalleerd en een internet verbinding hebben waar zij zich ook op de wereld bevinden. Het gaat net zo makkelijk met uw buren als met iemand in Nieuw-Zeeland. De kosten voor de ze workshop bedragen â&#x201A;Ź 10,-. U kunt zich telefonisch opgeven bij Stichting Welzijn Ouderen KRV tijdens kantooruren op het nummer (071-) 4016347. De kosten worden per automatische incasso verrekend, hiertoe kunt u een machtiging invullen die tijdens de workshop wordt verstrekt. Koffie/thee zijn voor eigen rekening. Voor vragen en info over de workshops kunt u terecht bij het computerplein in het buurtcentrum Rijndal op dinsdagmorgen van 10.00 t/m 12.00 uur, tel. (071) 3018798 of kom even langs. Deze workshops worden in samenwerking met Seniorweb en de Rabobank Katwijk gerealiseerd.

Rehoboth koffieochtend Op woensdagmorgen 15 februari is er weer een koffieochtend in het Maranatha-centrum aan de Poolster. Jerina Brussee en Gebina van Gils hebben de morgen voorbereid. Het muzikale gedeelte is in handen van Hanneke van der Boon. Vanaf 9.15 uur is er koffie/thee, en we beginnen uiterlijk om 9.45 uur.

morgen kunt u haar gerust weer een vraag stellen

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning en assistentie van de Salesmanager en het gehele Hortiteam. Als Management Assistente heb je als taak de organisatie zodanig te ondersteunen dat een zo efficiĂŤnt mogelijk functioneren mogelijk wordt gemaakt. Je beschikt daarom over een helikopterview, hebt een proactieve instelling en neemt zo veel mogelijk werk uit handen. Wordt jij enthousiast van bovenstaande omschrijving en denk jij deze baan naar jouw hand te kunnen zetten, reageer dan vandaag nog. Mail je C.V. en motivatiebrief naar Huub Snijders, Salesmanager, huub@bloemenkrant.nl. Natuurlijk kun je hem ook bellen voor meer informatie: 06 22 66 85 55.

Bel de gratis KWF Kanker Infolijn 0800 - 022 66 22 Al uw persoonlijke vragen over kanker persoonlijk beantwoord

iedereen verdient een morgen


DINSDAG 7 FEBRUARI 2012

l i i e m a F

Katwijk Speciaal

AANLEVEREN

Verdreven door de tijd, opgenomen in de eeuwigheid.

BERICHTEN

Omringd door hen die hem lief waren is op 85 jarige leeftijd van ons heengegaan

FAMILIEBERICHTEN

U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

PER E-MAIL

Teun de Bie

Mail de tekst naar advertentie@katwijkspeciaal. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

PER

DOKTERSDIENST 0252-240212

weduwnaar van Gon

POST OF AFGEVEN

U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Een moeder sterft altijd te vroeg al wordt ze nog zo oud. Je bid dat God haar sparen zal, omdat je van haar houdt. Maar als de dagen knellen gaan zij ziek wordt, moe en oud, bid je dat God haar halen zal omdat je van haar houdt. Verdrietig, maar met mooie herinneringen, geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve moeder, oma en omam

JANNETJE ’T MANNETJE-DE JONG WEDUWE VAN

PIETER GERARD ‘T MANNETJE

* 21 januari 1928

† 3 februari 2012 Hennie en Kees Jenny en Richard Demian

Peter en Jacqueline Joyce

Dokterspost van de DoktersDienst Duin- en Bollenstreek Gebouw BNS, Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout Parkeren bij Raet

Katwijk, 3 februari 2012 Correspondentieadres: Vesta 10 2221 PG Katwijk

COMPLEMENTAIRE GENEESKUNDE Samenwerkingsverband therapeuten complementaire geneeskunde Duinen Bollenstreek. www.geneesgids.nl, tel. 071-4030127 of 0252-340364.

Samen met u willen wij afscheid van hem nemen op woensdag 8 februari om 11.00 uur in de aula van crematorium Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 4 te Leiden. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het crematorium.

UITVAARTONDERNEMING DC VIS & ZN Uitvaartverzorger: Huig van Duijn Betrokkenheid en persoonlijke aandacht Kantoor: Hartweg 33, 2221 PV Katwijk Dag en nacht bereikbaar tel. 071 4074440

Verpleeghuis De Wilbert Correspondentieadres: K. Schaap, Vreugdeweg 17, 2224 AE Katwijk aan den Rijn

* door de week van 17.00 ‘s middags tot 8.00 uur de volgende dag * in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur * op feestdagen van 17.00 de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

Een uniek mens.

mobiel. 06 12507285

uitvaart@dcvis.nl

www.dcvis.nl

Thuis opbaring - Volledig verzorgde uitvaarten

Er is gelegenheid tot condoleren op dinsdag 7 februari van 19.00 - 20.00 uur in de kapel van verpleeghuis de Wilbert, Overrijn 7 te Katwijk aan den Rijn.

De diploma’s zijn binnen voor de leerlingen van de Willem van Veenschool. Foto PR.

EHBO examens op Katwijkse scholen Na een paar maanden van hard leren konden vorige week de leerlingen uit groep 8 van verschillende basisscholen uit Katwijk hun ‘Jeugd EHBO-examen’ afleggen. Misschien niet zenuwachtig, maar toch gespannen gingen ze in de brandweerkazerne aan de slag om eerst hun theoretische kennis aan de examinator te vertellen, om vervolgens tijdens het praktijkgedeelte hun vaardigheden te laten zien.

Vanaf september 2011 zijn Joke van Beelen en haar Rode Kruisteam op verschillende scholen aan de slag geweest om de leerlingen de basisvaardigheden van EHBO bij te brengen. Als de nood aan de man is, zijn vaardigheden als stabiele zijligging, vingerverband of een mitella aanleggen voor de leerlingen van de W. van Veenschool, De Krulder, Oranjeschool, Rutgerschool, W. Alexanderschool, Sjaloomschool en Marnixschool geen probleem meer.

Na de CITO-toets starten de leerlingen van de Opleidingsschool, De Windvang, Mauritsschool, De Horizon en de Groen van Prinstererschool met de EHBO-lessen, waarna zij in juni examen afleggen. Lijkt het u ook leuk om EHBO-les te geven op een basisschool en heeft u een geldig EHBO-diploma, neem dan contact op met Joke van Beelen, telefoonnummer 06-13523253 of stuur een e-mail naar postbus@ rodekruiskatwijk.nl. U bent van harte welkom!

Degene die geen rouwkaart ontvangen hebben vragen wij deze advertentie als zodanig te willen beschouwen.

Met groot verdriet geven wij kennis van het overlijden van onze broer, zwager en oom

NICOLAAS GERARD VERBOON ~ NICO ~

† 31 januari 2012 Fred en Karen Lisa Vivianne Alewijn en Thea Matthijs Jasmijn

Zwaan in ijs

De samenkomst heeft maandag 6 februari plaatsgevonden.

Vorige week ontdekte een passerende ambulance een in nood verkerende zwaan. De zwaan zat met zijn poten vast in het ijs aan de Herenweg - ´s Gravendijckseweg. De brandweer kwam er aan te pas om het vastzittende en verzwakte dier te bevrijden. Dat was nog geen eenvoudige klus. Uiteindelijk lukte het met de ladderwagen om de zwaan uit zijn benarde positie te helpen. De dierenambulance nam de zorg over en nam de zwaan mee naar het vogelasiel in Oegstgeest. Volgende de laatste berichten maakt de zwaan het goed. Foto Arie van Dijk

KaartenKeus.nl eenvoudig online uw geboorte-, huwelijksof gelegenheidskaart op www.KaartenKeus.nl

De collecties zijn ook in te zien bij Drukkerij All-in aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk, tel. 071 408 14 97

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK KATWIJK Cleijn Duinplein 14 2224 AX Katwijk Voor spoed en bevallingen: 06-51338742/ b.g.g. 071-5262853 Spreekuurdagen van maandag t/m donderdag. Telefonisch spreekuur op maandag t/m donderdag van 9.00-12.00 uur op 071-4072933 U kunt zich, zodra de test positief is, telefonisch maar ook via onze website aanmelden voor de eerste afspraak: www.verloskundigenkatwijk.nl

Informatie van de gemeente Katwijk

KaartenKeus.nl is een onderdeel van

Ontvoerd, verkocht, misbruikt... en bevrijd!

uitvaartbegeleiding

In samenwerking met Jacoline Imthorn

Mies Schoneveld uitvaartbegeleiding Voorstraat 91, 2225 EN Katwijk

’Met aandacht voor details’ Betrokken Dag en nacht bereikbaar Tel. 06-12091112 of 071-4012528

Voorstraat 96a, 2225 ET Katwijk aan Zee E-mail: info@theovanderplas.nl www.theovanderplas.nl

COLOFON

KATWIJK SPECIAAL Oplage 16.600 www.katwijkspeciaal.nl Uitgave van

Meelevend Samen met u zoeken naar een persoonlijke invulling van het afscheid. Dag en nacht bereikbaar 071 - 4018970 / 06 - 571 445 54 Marinus Poststraat 17, 2235 XA Valkenburg

Zorgvuldig

071-4018779 / 06-29091432 www.miesschoneveld.nl

Redactie Melanie Thijm tel (071) 402 29 01 - fax (071) 403 23 25 Gsm: 06 41 51 79 75 e-mail: redactie@katwijkspeciaal.nl Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 11.00 uur, nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties Contactgegevens Binnendienst Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Katwijk Speciaal Sluitingstijd advertenties vrijdag 11.00 uur

GIRO: 3567 Nan de Mooij

ZWAAN OSTEOPATHIE Ligusterstraat 2a, 2225 RG Katwijk, tel. 071-4074384 info@zwaanosteopathie.nl www.zwaanosteopathie.nl

Ambachtsweg 7a Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 - fax (071) 403 23 25

De wekelijkse bekendmakingen leest u in de Katwijksche Post, Rijnsburger en op de gemeentelijke website, www.katwijk.nl. Klik op ‘gemeentepagina’ onderaan in de blauwe golf onder het kopje ‘actueel’. Via de link www.overheid.nl kunt u zich ook aanmelden voor een gratis ‘e-mailservice bekendmakingen’. U ontvangt dan de meest recente lokale en regionale bekendmakingen in uw mailbox.

Bestel snel en

Persoonlijk en betrokken

Avonddienst van 17.30 tot de volgende morgen 8.00 uur. Weekenddienst vrijdag 17.30 tot maandagmorgen 8.00 uur: Dienstapotheek DAB te Voorhout, Rijnsburgerweg 4c, telefoon 0252-240216.

VERLOSKUNDIGEN (ook voor poliklinische bevallingen) Verloskundigenpraktijk Katwijk: Cleijn Duinplein 14, 2224 AX Katwijk. Voor spoed en bevallingen: 06-51338742. Spreekuurdagen van maandag tot en met donderdag. Telefonisch spreekuur op maandag tot en met donderdag van 9.00-12.00 uur op 071-4072933, b.g.g. 071-5262853. U kunt zich, zodra de test positief is, telefonisch maar ook via onze website aanmelden voor de eerste afspraak: www.verloskundigenkatwijk.nl

”you are wondering now what to do now you know this is the end”

Correspondentieadres: F. Verboon, Sijp 1, 2223 BX Katwijk aan den Rijn

APOTHEEK De apotheek in Katwijk is op werkdagen (maandag t/m vrijdag) geopend van 8.00 tot 17.30 uur. Apotheek Sloothaak in Rijnsburg is geopend op werkdagen van 8.00-18.00 uur.

Vanaf 1 januari 2006 heeft LLOYDS Apotheek Katwijk aan de Rijn elke week (uitgezonderd feestdagen) op donderdag koopavond tot 20.00 uur. LLOYDS Apotheek de Jong is gesloten.

Na afloop van de begrafenis is er tevens gelegenheid tot condoleren in de ontvangstruimte van de aula.

Kloosterwei 234 Warmond

WEEKENDDIENST DIERENARTSEN Voor de weekendienstregeling bel: 071-40 129 30.

Zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur is geopend: De Katwijkse Apotheek, Princestraat 3, tel. 4012755 en van 09.00-13.00 uur Apotheek Rijnsoever, Hoornesplein 111-113, tel. 4026457, Apotheek Sloothaak zaterdags van 09.00-14.00 uur.

De afscheidsdienst zal gehouden worden op woensdag 8 februari om 13.30 uur in de aula van begraafplaats Duinrust aan de Parklaan te Katwijk aan Zee. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden. (parkeren op de begraafplaats is mogelijk)

* 16 maart 1966

TANDARTSDIENST (Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg) Weekenddienst van vrijdag 12.00 uur t/m maandag 08.00 uur. Zaterdag 11 en zondag 12 februari: Tandarts M. Snijder, Gr. v. Prinstererweg 63, Katwijk, tel. 4024324. Spreekuur van 17.00-17.30 uur.

www.peoplestrust.nl Steun People’s Trust in de strijd tegen kinderprostitutie in India.

iedereen verdient een morgen

Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. De Katwijk Speciaal wordt gratis huis-aan-huis bezorgd en is daarnaast verkrijgbaar bij: Van den Berg * Callao * Digros * Het Valutahuis * Calando * Albert Heijn (Hoornesplein+Scheepmakersstraat) Bezorgklachten Uitgeverij Verhagen, tel. 071-4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 7 FEBRUARI 2012

Druk- en/of zetfouten voorbehouden!

Annastraat 18 - Katwijk j aa aan an Zee - Tel. 071-4012271 7 4 7 - www.slagerijv www.slagerijvanderplas.nl g jvanderplas.nl v p

Dagaanbiedingen

en Vleeswarenaanbieding de Varkensfiletro lla

Onderriblappen 500 gram

4,90

10,

150 gram

Leverkaas

Brusselse kip 100 gram

0,78

Sandwichcréme

1,05

150 gram

mavo, SCHILDERSBEDRIJF huis- van den Oever. Vakwerk gen en tuinwensen. Bel voor werkbegeleiding/bijles aan- voor binnen en buiten. Tel. vrijblijvende prijsopgave geboden door ervaren A/B 071-4035280 / 06-54261554. 070-3211006. student. Tel. 071-5616768. 50-plusser SCHILDERT, Speciaal voor uw KLEI- SAUST en behangt uw huis Vuil tapijt? Laat het vakkundig reinigen of NE KLUS belt u de Van weer als nieuw. Tel. huur Mr. Steam. Gratis Beelenbus, C. van Beelen, 06-13067762. thuisbezorgd. Tol Steam Elektrotechniek, tel. 06Zelf bomen omgezaagd Interieurverzorging, tel. 54620333. of flink gesnoeid? Met onze 070-5116612. BC SIERBESTRATING prof. VERSNIPPERAAR Dak herstellen? Bouma/ Tegelwerk, met afvoer, gra- is het zo weg. Tel. 070Grundeken bellen! 5114674- tis prijsopgave. Tel. 06- 5111923 / 06-53794870 of mail deversnipperaar@kpn 5118394. Uw dak-specialist! 55321682. mail.nl.

AUTOBEDRIJF

Van Zelst

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

4 betalen!

5 halen

worst Di Verse 500 gram

3,15

Gehakt

4,95

Wo

1,50

Slavinken

1 kilo

Do Speklappen

3,50

500 gram

Sierbestra- • Vwo-, havo, •ting.EERHART Voor al uw bestratin- vmbo-leerlingen:

Ma

1,45 1,50

150 gram

Tartaar 100 gram

Rundermelange

50

1 kilo

Rijkgevuld 1 liter

samen ar: voor ma

Hamlappen

Erwtensoep

500 gram

3,

Gehakt

7,50

500 gram

50

Verse worstt 500 gram

uit eigen keuken!

Lekker toerfietsen vanuit • www.zalenverhuurkruyt • T.K. gevr.: gehele of • STUCADOOR/SCHIL- • T.K.: SONY KL. TV. St. •Wassenaar en Voorschoten? schipvanleiden.nl. Mooi gedeeltelijke INBOEDELS. DER. Laminaat, waterlei- toren, 2 boxen. Z.g.st. Tel. www.tcdekampioen.nl.

Schilderijen, porselein, goud, zilver, kristal, glasSTEUNZOLEN. Erkend werk, enz. Wij zijn gespecileverancier, lid Stichting aliseerd in het snel en vakLOOP, vergoeding via zorgkundig ontruimen en bezemverzekeraar. Een afspraak schoon opleveren van kunt u maken in Oegstgeest, woningen wegens sterfgeLeiden en Leiderdorp met val, verhuizing of kleiner Wim van Zijp, tel. 071wonen. Alles tegen contante 5238468 of 06-12028319. Vrouw zoekt SCHOON- betaling. Bel voor een perMAAKWERK in de huisB.Z.A.: HUISH. HULP. houding en strijken. Tel. soonlijke afspraak en wij komen langs. Tel. 070Ervaring in psychiatrische- 06-57480060. 5118889 of 06-26730712. en ouderenzorg. Tel. 0630876214.

bruin café in oude centrum van Leiden. Voor afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc... Geen huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare drankprijzen! Reserveringen 06-25047376.

• T.H.: Spanje, Costa Blanca BUNG. + ZWEM-

Uw goud is geld waard! goudinkoopbus.nl

GOUD INKOOP BUS Direct contant uitbetaald tegen de beste prijs

ding, badkamer. 06-19110519.

Tel. 06-15161628. voor •uwSTRATENMAKER tuin of oprit. Ruim 30

jaar ervaring. Leveren van BAD. Tel. 071-4073193 / alle materialen. Schuttin06-51407403. guardamar@ gen. Ook voor kleine repalive.nl raties en afvoer. Tegen zeer scherpe prijzen. Tel. Voordelige VAK.BUNG. 06-20897322. van part. Tel. 071-3618676. vakantiebungalow-dr.nl. GARAGEBOXEN in Oegstgeest en Leiden. Huurprijs v.a. € 110,-. Inlichtingen: 06-20773480.

Strak in je vel! Alle vrouwen kennen het probleem.... de hobbels en bobbels op de benen, billen en buik. De oplossing is Lypossage! Een stevige massage van de probleemgebieden die de afvalstoffen laat verdwijnen met een absoluut resultaat. Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op de

vet- en vochthuishouding. Lypossage is een intensieve remodellerende massage-methode. De behandeling kan in eerste instantie wat gevoelig zijn, maar het resultaat na een kuurbehandeling is dan ook buitengewoon. Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook zichtbaar mooier, strakker en gladder. Om een merkbaar resultaat te krijgen is een kuur nodig van tenminste 10 behandelingen (ruim 30 minuten; afhankelijk van de probleemzones)

U zult geen gewicht verliezen....wel centimeters!! Wilt u meer informatie over Lypossage neemt u dan contact op met Gladys, 06 10817027 Alléén voor dames.

Inruil van goud en zilver, gouden en zilveren munten, gouden horloges, gouden tanden, zilverbestek e.d.

Weektopper!!

Klaar voor de pan...

(legitimatie verplicht)

DE GOUDINKOOPBUS: Al 70 jaar vertrouwd met goud

met kwaliteit!

Discrete ruimte voor de taxatie van uw goud Vrijblijvende en deskundige taxatie door onze goudsmid Directe contante betaling of indien gewenst per bank Wij staan inmiddels in 10 steden in Nederland

NIEUW! Nu ook in

brengen Kom ook een bezoek us! aan de goudinkoopb

Noordwijk

ZONWERING

INKOOP ALLE MERKEN AUTO’S ttt

0OEFSIPVEBMMF merken UFHFO[FFS DPODVSSFSFOEF QSJK[FO

WIJ HEBBEN EEN AUTO VOOR U OF WIJ ZOEKEN EEN AUTO VOOR U

9

do nd er da g

10

vri jda g

13

ma an da g

februari 10:00 - 16:00 uur locatie: Susanne van Ettenstraat op de weekmarkt!

februari 10:00 - 17:00 uur locatie: Pietheinlaan op de weekmarkt!

februari 10:00 - 16:00 uur locatie: Marktplein op de weekmarkt!

NOORDWIJK

KATWIJK

NOORDWIJKERHOUT

De goudinkoopbus is eigendom van “Van Moorsel Juweliers”gevestigd in Oud-Beijerland. U krijgt een vrijblijvende vakkundige taxatie en de beste prijs.

VAN MOORSEL

Met de hoge goudprijs is het juist nu interessant om uw goud te verkopen,

JUWELIER

Maar dan wel aan een vertrouwd adres. En dat is de goudinkoopbus.

www.goudinkoopbus.nl

Door de jarenlange ervaring in onze juwelierszaak weten we waar het om gaat in de goudbranche.

GOUDSMID

Chevrolet Kalos, 5-drs. Chevrolet Kalos, 5-drs. Daewoo Matiz, exclusive, airco Daewoo Matiz Daewoo Matiz Fiat Panda, 50.000 km. Ford Fiesta 1.4 TDCi, 5-drs., 51.000 km. Ford Fiesta Ford Focus 1.6 Station Ford Focus 1.8 TDCi Station, titanium Ford Fusion Cool & Sound, 24.000 km. Ford Ka, airco, cd, cv Ford Ka, airco, cd, cv Hyundai Atos, airco, 5-drs. Mitsubishi Colt, 5-drs., nw. model Nissan Micra, 20.000 km. Opel Agilla 1.2 16V Opel Corsa 1.4 ED Sport, 3-drs., Opel Corsa Edition, 5-drs. Peugeot 207, 3-drs., zilver Renault Clio TCE, 4800 km. Renault Clio, 5-drs., nav. Renault Clio Campus, 3-drs. Renault Clio TCE Dynamic, 5-drs. Renault Megane 2.0 16V, Grand tour expr., 59.000 km Renault Twingo, airco, cv Renault Twingo, airco Seat Ibiza, incl. APK Skoda Fabia Wagon 1.4, 16V, airco, Suzuki Automaat Toyota Aygo, 5-drs., airco, cv Toyota Avensis 2.0 Station, full-options, 54.000 km. Toyota Corolla Station, airco

2004 2005 2007 2007 1999 2003 2007 2002 2005 2009 2007 2006 2006 2006 2009 2005 2001 2009 2010 2009 2009 2009 2006 2009 aug. 2006 2009 nov. 2009 1997 aug. 2002 2001 2010 2006 2002

4.250,4.250,4.950,4.250,1.250,2.250,6.750,2.350,5.450,12.750,7.750,4.250,4.750,4.400,10.250,5.250,2.850,8.750,10.250,8.750,10.250,10.250,5.750,10.250,8.250,5.750,5.950,950,5.750,2.250,6.950,13.750,5.650,-

Levering alle merken nieuwe auto’s MET HOGE KORTING!! NATIONALE

AUTO

PAS

Automobielbedrijf

van Zelst

Voorschoterweg 23, Valkenburg, Tel. 071-4014299 VOOR ONS COMPLETE AANBOD ZIE ONZE SITE: WWW.VANZELSTAUTOS.NL VERKOOP ALLE MERKEN NIEUWE AUTO’S


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 7 FEBRUARI 2012

Echtpaar Houwaart-de Jong bereikt diamanten bruidsjaar

‘We genieten nog volop met elkaar’

Goed toeven op de Goerie Op donderdagmiddag was het wachten voor vele schaatsliefhebbers over en kkonden de ijzers worden ondergebonden. Honderden bezoekers kwamen op de eerste dag naar Landijsbaan de Goerie om veilig te schaatsen. Omdat veel slootjes nog niet betrouwbaar waren door de te harde wind de afgelopen dagen waas het goed vertoeven op de ijsbaan. Voor de kleineren was het vallen en opstaan maar iedereen nam het er deze middag van. Nu maar hopen dat de vorst nog even in ons land blijft. Foto Mol

Vrijwilligerswerk iets voor u! Wilt u vrijwilligerswerk gaan doen maar weet u niet goed waar u moet beginnen en wat er mogelijk is? VIP Katwijk kan u daar bij helpen. Kijk eens op onze website www.vipkatwijk.nl en in het bijzonder op onze vacaturebank. U zult zien dat er enorm veel mogelijkheden zijn in onze gemeente. Er worden mensen gezocht voor administratie, maatjes, beheer van locaties, collecteren, leuke activiteiten, etc. en bij de meest uiteenlopende organisaties. Enkele leuke vacatures zijn: Hulp bij workshops voor ouderen Tijdens de activiteiten is het prettig voor bewoners dat er ook wat koffie/thee, extra handen en gezelligheid is. Wie is bereid om wat extra hulp te bieden tijdens deze workshops bij woonzorgcentrum DSV, locatie Vlietstede?

Een bezigheid in de natuur Staatsbosbeheer zoekt beheerders in natuurgebied Het Hollands Duin van Wassenaar tot Noord-Holland. Deze unieke en zeldzame natuur en de recreatievoorzieningen hebben onderhoud en beheer nodig. Een leuke klus voor op zaterdag.

Hulp bij kinderactiviteiten Voor de activiteiten bij wijkvereniging Koestal/Overduin/Zanderij zoekt Factor Welzijn vrijwilligers die 1 x per 14 dagen op woensdagmiddag de kinderactiviteit willen begeleiden.

Vrijwilliger/ster bij de schildergroep De schildergroep van De Wilbert, onderdeel van WWZ Mariënstrate Valent, zoekt nog een vrijwilliger die kan helpen tijdens deze wekelijkse activiteit. Er wordt lekker geschilderd door de ouderen en je werkt samen met een beroepskracht. Staat datgene wat u zoekt er niet bij en wilt u wel graag vrijwilligerswerk doen? Maak dan een afspraak met ons voor een persoonlijk gesprek en wie weet kunnen we samen een leuke vacature vinden. Dit kan telefonisch: 071 - 4033323 of per email: info@vipkatwijk.nl van maandag t/m woensdag van 10:00 tot 16:00. Gebruik maken van onze diensten is gratis. De vacatures uit dit bericht zijn de eerste vier uit de vacature bank die bestaat uit tientallen vacatures.

Rutgersschool schaatst Elfstedentocht Vrijdag 3 februari hebben de leerlingen vanaf groep 3 een alternatieve Elfstedentocht op de Goerie geschaatst. Toen woensdag bleek dat het ijs dik genoeg was, werd meteen de knoop doorgehakt en besloten op vrijdagochtend de tocht der tochten met de kinderen te rijden.Dankzij de grote groep ouders die altijd klaar staat voor de school was de organisatie in zo’n korte tijd mogelijk. Donderdagochtend gingen de briefjes met het verzoek om hulp mee en donderdagmiddag was alles geregeld. Alle kinderen kregen een stempelkaart en mochten proberen om de elf steden aan te doen. Natuurlijk reden de ervaren en oudere schaatsers meer meters dan de beginners. Aan het eind van de ochtend had iedereen zijn/haar stempelkaart keurig vol en werd de felbegeerde zoete beloning in ontvangst genomen. De kinderen van de Rutgersschool kunnen de winter wel aan en mogen later aan hun kleinkinderen vertellen dat ze de Elfstedentocht van 2012 hebben uitgereden. Op de Goerie dan. Foto PR.

Gerlinde Vliegenthart

Vorig jaar december streek het echtpaar Ab Houwaart (88) en Ali Houwaart-de Jong (83) neer in Rijnsburg waar zij in het appartementencomplex Smidshoek een mooie behuizing hebben gevonden. Tevreden blikken zij daar terug op hun zestig jarig huwelijk dat zij op maandag 30 januari herdachten. Een gelukkige echtverbintenis waarin het diamanten paar met vier kinderen (twee zonen en twee dochters), zeven kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen werd gezegend. “Wij zijn dan ook bevoorrecht”, sprak een stralende bruid.

Sneeuwstorm met een boodschap Sneeuw! Langverwacht, nu gekomen! De winkels hangen inmiddels vol lentekleuren en een voorzichtige plank open sandaaltjes, maar eindelijk is die warme chocolademelk met grote toef slagroom (en een Tia Maria ernaast) qua weer te verantwoorden . Het is februari en we hebben ijspegeltjes aan de binnenkant van het badkamerraampje. Het werd tijd, verdorie.

Door Piet van Kampen Ab werd in Katwijk geboren maar verhuisde al vroeg naar buurgemeente Noordwijk. Toch was het in zijn geboortedorp waar hij zijn ware liefde ontmoette toen hij op latere leeftijd met vrienden aan het stappen was. Wat heet stappen? Niet zoals wij dat tegenwoordig kennen maar gewoon wat wandelen. Het was echter niet op de Boulevard of de Voorstraat waar vele liefdes ontsproten, maar op de Zeeweg. Ook jonge Katwijkse dametjes flaneerden er tijdens een zondags wandelingetje en op één van hen liet de nog jonge Ab zijn oog vallen. “Ik vond het wel een leuk grietje maar op school had ik toen nog geen oog voor haar. Ik vond haar toen nog te jong”, grapt de bruidegom. Maar Noordwijkse Ab viel voor ‘dat meisje van de Jong’ ,dit ten afgunste van enkele Kattukkers. “Hadden ze maar eerder moeten wezen”, redeneert hij nuchter.

Politieman Het stel trouwde na eerst een aantal jaren verloofd te zijn geweest. Vanwege woningschaarste in die tijd vond het paar onderdak bij pa en ma De Jong aan de Noordwijkerweg. In hun huidige huiskamer

hangt nog een schilderij wat hen dierbaar is en aan dit plekje in Katwijk Binnen herinnert. Ab moest wel de kost gaan verdienen en zijn vader onderstreepte dit met een duidelijk: “Je mot toch wat gaan doen joh”. Toen de heer des huizes eenmaal een baan bij de politie vond, verhuisde het jonge ouderpaar (inmiddels was oudste dochter Joke geboren) naar Leiden. Zijn hele carrière lang heeft Houwaart de Hermandad gediend.” Ik vond het een boeiende job”, blikt hij met voldoening op deze tijd terug. Vanwege enkele promoties en dientengevolge ook overplaatsingen, ging het gezin in Scheveningen wonen, vervolgens in Wassenaar en kwam tenslotte in Katwijk terecht. Dat was in 1963 en zij gingen wonen aan….. de Noordwijkerweg, het voor Ali zo bekende plekje. Daar hebben zij dus bijna veertig jaar lief en leed gedeeld alvorens hun huidige appartement te betrekken. “Wij wilden graag kleiner gaan wonen en onze dochter die hier vlak bij woont, gaf ons deze tip”, licht moeder Ali de ‘overstap’ toe. De bruidegom die inmiddels al lang van zijn pensioen geniet, heeft tijdens zijn werkzame leven met veel voldoening zijn job gedaan. “Geen

Over vallen en opstaan

Steun aan sportverenigingen is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Al helemaal niet in tijden als nu waarin zo beetje alles onder druk lijkt te staan en we over niets anders lijken te kunnen praten en over niets anders horen dan onheilstijdingen, neergaande lijnen, recessie en crisis, crisis en nog eens crisis. Zonder er te makkelijk over te willen doen is deze tijd van pieken en dalen, vallen en opstaan misschien ook wel een om even stil te staan. Stil te staan bij een collega-ondernemer en gewoon even een gezellig avondje te hebben onder het genot van een hapje en drankje. Babbeltje over van alles en nog wat of misschien toch even netwerken en misschien wel even stil te staan bij het feit dat crisis ook weer nieuwe kansen kan bieden. Waarbij we elkaar, misschien wel meer dan ooit tevoren nodig hebben.

Prachtige portretten Over vallen en opstaan gesproken,

Deze avond zal er ook een vrouw te gast zijn die keihard is geconfronteerd met wat met vallen en opstaan in het leven kan betekenen. Een vrouw die op het toppunt van haar sportcarrière letterlijk valt met als gevolg dat zij jarenlang moet knokken om weer op te staan. Omdat ze moet revalideren van een dwarslaesie die zij oploopt omdat ze tijdens een training ongelukkig ten val komt. We hebben het hier over Monique Velzeboer, geboren op 18 oktober 1969 te Oud Ade, shorttrackster en op de Olympische Spelen van Calgary in 1988 winnaar van een gouden, zilveren en bronzen medaille toen deze sport nog een demonstratiesport was. Zij vertelt deze avond wat vallen en opstaan voor haar heeft betekent en hoe ze daar tot op de dag van vandaag mee omgaat. Hoe haar doorzettingsvermogen haar heeft gebracht waar ze nu staat. Moeder van 2 prachtige kinderen, oprichtster van de Monique Velzeboer Foundation en ambassadeur van het Liliane Fonds. Monique heeft zich ondanks alles niet uit het veld laten slaan en is haar gaan richten op de fotografie. Al vele jaren maakt zij nu voor het Liliane Fonds portretfoto’s van minder valide kinderen in derde wereldlanden. Prachtige portretten om duidelijk te maken dat deze kinderen veel meer zijn dan hun handicap alleen. Dit jaar is het thema voor de nieuwe Liliane Fondskalender “Shiny Happy Faces”. Voor deze kalender zijn foto’s geselecteerd die Monique de afgelopen acht jaar in de verschillende derde wereldlanden heeft gemaakt en die staan voor de wilskracht en puurheid van kinderen.

Strooien in Katwijk De gemeente probeert de wegen deze winter zo begaanbaar mogelijk te houden, maar kan niet elk straatje, stoep of fietspad voortdurend ijsvrij houden. Daarom maakt de strooidienst gebruik van strooiroutes. De belangrijkste doorgaande wegen en fietspaden, de primaire routes (hoofdroutes), zoals: 1.ontsluitingswegen: drukke wegen om de wijk uit te komen routes die hulpdiensten en bussen gebruiken bruggen 2. de secundaire routes: de drukkere auto-, fietsroutes en voetgangersgebieden (deze worden alleen tijdens kantooruren gestrooid) 3. de toegangswegen naar bushaltes, verzorgings- en bejaardenhuizen, scholen, winkelcentra en andere belangrijke inritten Afhankelijk van de weersomstandigheden en de zoutvoorraad strooit ze daarna ook de overige wegen. De gemeente strooit niet daar waar de strooiwagens niet bij kunnen komen (zoals trottoirs) en waar heel weinig verkeer rijdt. Een gedetailleerd overzicht van

de strooiroutes per wijk vindt u in Bijlage 1 bij het Uitvoeringsplan Gladheidsbeleid. Zelf zout kopen De gemeente verstrekt geen zout meer aan particulieren. Wilt u na sneeuwval zout strooien op uw stoep of in uw straat? Dan moet u zelf zout kopen, bijvoorbeeld bij een bouwmarkt. Maar u kunt uw stoep -en die van uw buurvrouw die wat minder goed ter been is- ook heel goed schoonvegen met een bezem of sneeuwschep. Haal de sneeuw eerst zoveel mogelijk weg met een bezem of schep. Daarna het zout strooien en de ontdooide sneeuw weghalen. Zoutverstrekking aan instanties De gemeente heeft dit jaar meer strooizout in voorraad dan de voorgaande jaren. Door ervaring wijs geworden, gaat de gemeente zorgvuldig om met de zoutvoorraad om een zouttekort te voorkomen. Ouderenhuisvesting, scholen, kerken en steunpunten kunnen eenmalig gratis 7,5 kilo zout afhalen bij de milieustraat.

ernstige delicten die ik mij kan herinneren, het was allemaal veel rustiger in die jaren. Tegenwoordig is dat wel anders met al die drugs en veel jongelui op straat”, trekt hij een vergelijking met vroeger.

Verliefd Ali die de huishouding runde en met haar vlijtige handen veel naaien breiwerk heeft verricht, kan honderduit praten als zij aan de vakanties terug denkt. “Samen met Ab zeker dertig keer naar Zwitserland geweest. Ik ben verliefd op dit land”, en het dat gevoel is nog van haar vrolijke gezicht af te lezen. “Maar ook Oostenrijk is schitterend, al die bergen”. Hetgeen niet wegneemt dat later de Portugese en Italiaanse zon ook weldadig voor hen scheen. Nu gaan zij niet meer zo ver maar kunnen eindeloos genieten van ‘een bakkie doen aan het strand’ want Ab kan er nog steeds met de auto naar toe. Het vitale stel geniet nog volop van elkaar. Volgens een beproefd recept: “Geven en nemen, in elk huwelijk zijn er wel eens woorden”, is de wijsheid van de bruidegom. Het feest ter ere van dit huwelijksjubileum zal op 11 februari in Huys te Britten worden gevierd.

Vierde Krom Sponsor Event met Monique Velzeboer

Op vrijdag 10 februari vindt op “Sportpark De Krom” de 4e editie van het “Krom Sponsor Event” plaats. Deze keer in de nieuwe accommodatie van Atletiekvereniging Rijnsoever. De sponsors van hockeyclub Catwyck, tennisvereniging KLTV, atletiekvereniging Rijnsoever, voetbalvereniging VV Katwijk en schietsportvereniging SSV Katwijk zijn allen van harte uitgenodigd voor een gezellige informele avond. Dit als dank en waardering voor hun (blijvende) steun aan hun favoriete sportvereniging.

Voor de boeg

Monique Velzeboer en haar verhaal over vallen en opstaan, hoe je een crisis het hoofd kan bieden en crisis ook nieuwe kansen biedt. Foto PR.

Tibetaanse religie in gevaar Gedhun Choekyi Nyima werd door de Dalai Lama aangewezen als 11e Panchen Lama. De Chinese autoriteiten ontvoerden hem op zesjarige leeftijd. Sindsdien is er niets meer van hem vernomen.

Kom nu in actie tegen deze nachtmerrie van het Tibetaanse volk. Geef op giro 4223

TIB ETV ER DW IJN T

“Het werd tijd verdorie”. Wie bepaalt dat eigenlijk? Dat het tijd werd voor winter? Die gedachte borrelde voortdurend op wanneer ik gedwongen naar het geklaag van gestrande medereizigers moest luisteren. Mensen zijn uiterst voorspelbaar als het op weersomstandigheden aankomt: er valt gewoon immer iets te klagen. Ik klaag niet, maar ben wel heftig geïrriteerd. Wachten op een tochtig perron, op een tram die echt niet meer gaat komen, met snijdend koude sneeuwvlagen die je gezicht geselen is echt niet om te lachen; het doet gewoon pijn. Punt. Maar mijn grote voordeel is dat ik altijd kan blijven zien hoe wonderlijk is. Sneeuw, regen, onweer, hagel, ijs, kou, kortom, alles wat best ongemakkelijk is, vind ik wonderlijk. Zelfs wanneer ik m’n voeten niet meer voel, vind ik dat wonderlijk. Gelukkig maar. Dat maakt het wachten op vervangend vervoer tenminste nog een beetje te doen. Lijkt me vreselijk wanneer je in de vrieskou ook nog een beetje moet gaan staan klagen van jezelf. Daarbij, het gebeurt niet iedere dag. Ik hou wel van een beetje spontane actie. Want voor je het weet, zit je heerlijk warm in een café aan de gratis warme dranken en spijzen. Mensen kunnen verrassend vriendelijk zijn voor hun medemens als het nodig is. Maar je moet gewoon even door de sneeuwstorm heen kijken en je op de windvlagen laten meevoeren. Wat nou als je een afspraak mist en thuis moet blijven, je hebt toch een topexcuus? Ik gniffel graag een beetje in mezelf wanneer ik gesprekken afluister. Ik verbaas me erover hoever mensen van de natuur zijn afgedwaald. We zijn boos op de NS omdat de treinen niet rijden, we zijn boos op medebestuurders omdat er een recordfile staat, we zijn boos met een dweil in de hand omdat de sneeuw natte sporen in ons huis trekt, we zijn boos omdat de natuur roet in onze agenda gooit. We zijn boos omdat de natuur doet wat ze volgens onze kalender gewoon behoort te doen in decémber. Waarom staan we niet even stil bij de kracht van de aarde, zij die neemt en geeft? Is het zo moeilijk om te accepteren dat we haar niet in hokjes, vakjes en seizoenen kunnen indelen? Wie zijn wij om te bepalen hoe zíj zich dient te gedragen? Waarom houden we niet even op waar we mee bezig zijn en draaien we mee in haar baan? In elk seizoen, onder elke omstandigheid moet ons jachtige leven koste wat het kost blijven doorjagen. We zijn vergeten dat we ooit met haar leefden. Op de toppen van onze energie werkten in de zomer, en ons rustig hielden in de winter. Als de nacht viel, sliepen we. Als de zon scheen, leefden we. We aten wat ze gaf en zaten een regenbui gewoon uit waarna we weer verdergingen. We leefden met haar. Maar we zijn het vergeten. We zijn vergeten hoe allesbepalend zij is, en hoe klein wij zijn. Daarom kan ik, ondanks m’n eigen irritatie, zo intens genieten van een sneeuwstorm, waarmee ze ons lachend op ons nummer zet.

Fauna op Noordzeewrakken is uniek Wrakken in de Noordzee zijn van groot belang voor de biodiversiteit in zee. Dat blijkt uit recent onderzoek van Bureau Waardenburg. Op een wrak zitten gemiddeld zo’n 250 verschillende diersoorten. Zeker 90% van deze soorten komen niet voor op omliggende zandbodems. Wrakken herbergen daarmee ongeveer de helft van de biodiversiteit van het Nederlands Continentaal Plat. Hierdoor zijn wrakken unieke gebieden in zee en is goede bescherming van groot belang, vinden de samenwerkende organisaties van Bescherm een wrak. De wrakken op de bodem van de Noordzee zijn nog de weinige plekken waar tegenwoordig specifieke diersoorten die leven op harde ondergronden, ofwel hard substraat, te vinden zijn. Naar schatting bestond zo’n 100 jaar geleden één vijfde tot één derde van de bodem uit hard substraat. Dit waren uitgestrekte oestergronden, veenbanken, zwerfkeien en restanten van bomen. Door menselijke activiteiten, voornamelijk bodemberoerende visserij, is veel hiervan verdwenen. Ook natuurlijke processen zoals erosie kunnen hierin een rol gespeeld hebben. Er is tot nog toe nog maar weinig onderzoek gedaan naar het ecologisch belang van wrakken in de Noordzee. Bureau Waardenburg concludeert uit diverse monitoringen, die de afgelopen 30 jaar op de Noordzee zijn gedaan, dat op wrakken in de Noordzee ongeveer evenveel diersoorten zitten als op de omringende zandbodem. Maar, de diersoorten die op wrakken zitten, zijn niet dezelfde als die op zandbodems leven. Zeker 90% van de fauna is uniek voor harde ondergronden. Wrakken bieden ook beschutting aan bijzondere soorten, zoals de zwaar overbeviste kabeljauw, of het door exoten bijna verdreven spookkreeftje. Daarnaast vervullen wrakken mogelijk ook een belangrijke kraamkamerfunctie. Het grote belang van wrakken voor de biodiversiteit in de Noordzee betekent dat deze wrakken beter beschermd moeten worden, vinden de partijen die samenwerken binnen het project Bescherm een wrak. Wrakken staan onder druk door hobbymatige- en beroepsvisserij, waarbij regelmatig vistuig, zoals lood en vislijnen of netten, achterblijft op de wrakken, en door het slopen van wrakken voor waardevolle metalen, zoals koper en brons. De overheid heeft vanuit diverse wet- en regelgeving de verplichting om de biodiversiteit in zee te beschermen. Wettelijke bescherming van wrakken kan een concrete bijdrage leveren aan het nakomen van deze afspraken.

Bescherm een wrak is een initiatief van Stichting De Noordzee, Duik de Noordzee schoon, Vereniging Kust & Zee en Sportvisserij Nederland. Samen met alle gebruikers en

liefhebbers van scheepswrakken in de Noordzee proberen wij scheepswrakken te beschermen en duurzaam te gebruiken. Meer informatie: www.beschermeenwrak.nl

Romans Twelve in Maranathacentrum Zondagavond 12 februari is er om zes uur een welkomstdienst in het Maranathacentrum aan de Poolster in Katwijk. Het gaat over Valentijnsdag. Ds. Weegink vertelt over de liefde die geen namaak is. Gods liefde duurt langer dan een dag. Ze komt uit een betrouwbare bron. Het christelijk

kinderkoor Romans Twelve Kids doet enthousiast mee. Bij binnenkomst deelt de Contactcommissie Rehoboth een programmablad met liederen uit. Het wordt een makkelijke dienst voor jong en oud. Na afloop is er in de hal koffie, thee of fris. Kom ook en vraag een vriend of vriendin mee.

Slapende VvE, wakker worden! Als je een appartement koopt of van plan bent te kopen krijg je over het algemeen te maken met andere regels dan bij het kopen van bijvoorbeeld een eengezinswoning. Je krijgt dan te maken met een appartementsrecht. Hiermee wordt bedoeld het exclusieve gebruikersrecht op een specifiek woongedeelte en eigendomsaandeel in het complex en alles dat erbij hoort. Op het moment dat je eigenaar bent van een appartement ben je ook automatisch (verplicht) lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Deze VvE heeft als doel het gemeenschappelijk belang te behartigen, en voert het beheer over de gemeenschappelijke delen van het complex. Iedere eigenaar betaalt ook VvE bijdragen (servicekosten) die worden gebruikt voor gezamenlijke voorzieningen als bijv.: verzekering van het complex, schoonmaakkosten, voorzieningen als lift etc. en reservering voor onderhoud op (langere) termijn. Ten aanzien van VvE’s zien we dat er de laatste jaren vanuit de overheid diverse regels zijn gesteld. Sinds 2008 geldt een belangrijke verplichting ten aanzien van onderhoud. Iedere appartementseigenaar is verplicht om samen met de andere eigenaren het gebouw te onderhouden en een onderhoudsfonds aan te leggen voor (toekomstig) onderhoud. De mogelijkheden van gemeenten om in te grijpen bij niet actieve VvE’s zijn uitgebreid c.q. eenvoudiger geworden. In de praktijk kom ik echter nog regelmatig de zogenaamde “slapende” VvE’s tegen. Hier wordt door de leden geen servicekosten voldaan, zijn er geen reserveringen voor onderhoud, geen beheer van gemeenschappelijke ruimten en is

onderling overleg ten aanzien van deze zaken vaak minimaal. Dit heeft soms tot gevolg dat gemeenschappelijke ruimten (bijv. trappenhuizen) weinig of geen aandacht krijgen. Het onderhoud van het gebouw is matig of gaat onnodig achteruit. Waardoor eigenaren vaak opeens worden geconfronteerd met hoge reparatie- of onderhoudskosten, die wellicht voorkomen hadden kunnen worden. Of erger nog….het gedoe of problemen die er onderling ontstaan als iets stuk is en er niet duidelijk is voor wiens rekening dat komt. Het woongenot wordt in deze gevallen ernstig aangetast. Nog een voorbeeld van aanvullende regelgeving is de verplichting (sinds januari 2010) voor VvE’s om op grond van de Handelsregisterwet zich in te schrijven in het register van de Kamer van Koophandel. Dit betreft de VvE en het bestuur. Die inschrijving in de KvK is belangrijk, hoewel die in de politiek alweer enigszins onder vuur ligt, sommige geldverstrekkers verstrekken geen hypotheek als de VvE slapend is. Als een VvE niet is ingeschreven kan de overheid overgaan tot sancties, waaronder onder andere hoge boetes. Bij de aankoop van een appartement kan uw aankoopmakelaar onderzoeken hoe de VvE is opgebouwd en een inventarisatie maken van de risico’s en kansen. Om zodoende in hoge mate bij te dragen aan het voorkomen en verminderen van problemen na de aankoop. Een goed geoliede VvE geeft alleen maar voordelen. drs. A. Hoevens-Peeters, RMT Hoevens Makelaardij B.V. E-mail: a.hoevens@hoevens.nl


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 7 FEBRUARI 2012

Bosch Car Service van Egmond Showroom: Langevaart 1a Rijnsburg, 071-4022911 Werkplaats: Noordeinde 12

De nieuwe V-UP

Autocentrum van Egmond Specialist in:

OCCASION VAN DE WEEK: VW POLO 1.4 16V Bouwjaar 2003, Zwart metallic

14% Bijtelling, wegenbelasting vrij!

Spaarloon vrijgekomen?

Een kleine greep uit ruim 50 auto’s: VW POLO 1.4 3200 km VW TOURAN FSI 7 pers VW GOLF V 1.4 16V VW POLO 1.4 AUT. MINI COOPER VW GOLF IV SEAT AROSA 1.4 VW POLO 1.4

2010 2006 2004 2007 2002 2003 2002 1999

€ 14.950,€ 12.950,€ 8.950,€ 8.500,€ 7.950,€ 5.950,€ 4.500,€ 2.950,-

20x VW Golf op voorraad vanaf € 1.500,-

Al vanaf: € 8.490,-

I

€ 8.950,-

€ 5.950,-

Of kijk voor alle auto’s op:

www.acvanegmond.nl

G

J Zaterdag 11 februari van 10.00 - 17.00 uur

KOOPJESMARKT G

I

De laatste uitverkoopronde bij diverse marktkramen met

KORTINGEN TOT 90%

J In het centrum van Katwijk zit u altijd goed!


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 7 FEBRUARI 2012

D’R UIT Tips? redactie@katwijkspeciaal.nl.

Agenda Vrijdag 10 februari 19.30 uur: Finale Andreas Muziekconcours, TriPodia, entree: gratis 20.15 uur: De vrouw van het meer, Mimiek’s Theater, entree: vvk 8,50 euro/9,50 euro Zaterdag 11 februari 20.15 uur: De vrouw van het meer, Mimiek’s Theater, entree: vvk 8,50 euro/9,50 euro 20.15 uur: Petra Berger: Touched by Streisand, TriPodia, entrée: 24,50 euro Maandag 13 februari 19.30 uur: Boeken proeven & Leeskring daten, Hoofdbibliotheek, entree: 2,50 euro Woensdag 15 februari 19.30 uur: Werving/reünie UNI, Weth. Owehandstraat 39A, entree: gratis Woensdag 22 februari 14.00 uur: kleintje Kaf: het Dierenbal, TrPodia, entree: 10 euro Vrijdag 24 februari 20.15 uur: Bessen van Jos Brink, TriPodia, entree: 24 euro 20.30 uur: Metal Blast, Scum, entree: gratis

Uitgelicht

hen de moeite waard zijn gelezen te worden. Aafke van Duijn, Anneke Parlevliet en Evelien Steenbeek delen graag hun kennis en leeservaring: u krijgt van hen allerlei tips over titels, schrijvers en genres. Daarnaast valt er op deze avond ook een date te versieren. Wie graag met anderen over boeken praat of meer over de achtergrond van een boek te weten wil komen, kan zich wellicht aansluiten bij een leeskring. De bestaande leeskringen in Katwijk ontvangen een uitnodiging om op deze avond in de bibliotheek aanwezig te zijn maar natuurlijk kan het ook gebeuren dat lezers elkaar spontaan op deze avond ontmoeten, in gesprek raken en besluiten tot een nieuw op te richten leeskring. Alle opties zijn open om andere geïnteresseerde lezers te ontmoeten. Ook zin gekregen om in een gezellige sfeer boeken te proeven en op zoek te gaan naar een leeskringdate? Dat kan in de Hoofdbibliotheek op maandagavond 13 februari van 19.30 tot 22.00 uur. Toegangskaarten kosten € 2,50, inclusief koffie en iets lekkers. Belangstellenden kunnen kaarten kopen via www.bibliotheekkatwijk.nl. Ook aan de balies van alle vestigingen van Bibliotheek Katwijk zijn kaarten te koop. Graag tot ziens op deze avond met Boeken proeven en Leeskringdaten.

Kleintje Kaf - Het Dierenbal Op een dag trekt Olaf het Gansje het hek van de boerderij achter zich dicht om de wijde wereld in te gaan. Onderweg beleeft Olaf allerlei avonturen; hij vaart mee met de zeezeilende cavia, maakt een ritje op de rug van een dolfijn en wordt zelfs een echte cowboy! De grote reis van Olaf eindigt met een groot feest, het Dierenbal, op zijn eigen boerderij. Kinderen kunnen de liedjes over vieze kleine varkentjes, dolfijnen, ijsberen en cowboys met paarden beluisteren en meezingen. Bijzonder aan Het Dierenbal is dat de hoofdfiguur Olaf het Gansje als geluksvogel is benoemd tot ambassadeur van het Liliane Fonds. Een deel van de opbrengst van Het Dierenbal komt ook ten goede aan het Liliane Fonds. De voorstelling is bedoeld voor kinderen van 4 tot 9 jaar, en speelt op 22 februari om 14.00 uur in TriPodia. Entree is 10 euro.

Petra Berger: Touched by Streisand Als er iemand de afgelopen jaren bewezen heeft tot de top van Nederlandse zangeressen te behoren, is het Petra Berger wel! Dankzij haar unieke, engelachtige stem en haar innemende persoonlijkheid heeft zij de bijzondere gave om mensen écht te raken en op die manier alle mogelijke emoties los te maken. Met ‘Touched by Streisand’ keert Petra terug naar de oorsprong van haar droom om zangeres te worden: levende legende Barbra Streisand. Haar stemgebruik en de emotie die zij in iedere noot, en zelfs in iedere ademhaling weet te leggen stimuleren Petra nog steeds om haar persoonlijke gevoelens en emoties in muziek te vertalen en te willen delen met anderen. In ‘Touched by Streisand’ zingt en vertelt Petra met adembenemende toewijding en tederheid over de liefde en het leven. Niet alleen de mooiste songs van Streisand passeren de revue. Ook bestaande en compleet nieuwe nummers die helemaal in de stijl van Streisand passen, komen aan bod. Vertaald naar haar zo specifieke en bijzondere stemgeluid neemt Petra - live begeleid door haar band - het publiek mee naar emotionele hoogtepunten. Een schitterend en integer theaterconcert van hoog niveau is het resultaat. Pure passie met klasse! 11 februari, TriPodia, aanvang 20.15 uur, tickets á 24,50 euro via de Theaterkassa of www.tripodia.nl

Boeken proeven & Leeskring daten Hoe vaak in de bibliotheek de vraag ‘Weet u nog een mooi boek?’ wordt gesteld, is niet meer te tellen. Natuurlijk weet een bibliotheekmedewerker door het stellen van vragen er meestal goed achter te komen wat een klant graag leest en lukt het vrijwel altijd iemand naar tevredenheid te helpen. Voor al die mensen die graag lezen maar niet altijd weten wát ze moeten lezen, wordt er een speciale avond georganiseerd onder de titel ‘Boeken proeven en Leeskringdaten’. Want wat is er leuker dan, áls je iets gelezen hebt, er met andere mensen over te praten en je met elkaar in de achtergrond van een boek te verdiepen. Op maandagavond 13 februari is iedereen om 19.30 uur van harte uitgenodigd in de Hoofdbibliotheek aan de Schelpendam voor een gezellige, afwisselende, informatieve maar vooral interactieve avond rond boeken. Drie medewerkers van Bibliotheek Katwijk zullen, onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers, vertellen over de nieuwste romans die volgens

Bessen van Jos Brink, met Lucy de Lange en Kiki Classen In 1981 leverde Jos Brink met ‘Bessen’ zijn eerste toneelstuk af. De reacties waren fantastisch. Verrassend, overtuigend, ontroerend, geestig en met een oprechte diepere onderlaag… Vele superlatieven werden uit de kast gehaald. Het ingenieus geconstrueerde toneelstuk blijft de theaterbezoeker tot het laatste moment verrassen. Brink gebruikte bij het schrijven van Bessen niet alleen zijn theaterkant, maar greep ook terug op zijn ervaringen als pastoraal medewerker in een bejaardenhuis. Met deze hernieuwde uitvoering brengt De Graaf & Cornelissen Producties voor het eerst weer een productie uit het door een breed publiek zo geliefde repertoire van Jos Brink en Frank Sanders in de Nederlandse theaters. Eén van de hoofdrollen zal gespeeld worden door Lucie de Lange; zij was decennia lang de muze van Jos Brink en speelde in vele van zijn producties een vrouwelijke hoofdrol. Tevens speelt actrice Kiki Classen een rol. Brinks weduwnaar Frank Sanders heeft een adviserende rol, hartsvriend Paul van Ewijk voert de regie. Bessen is een blijspel met een scherp randje. Mevrouw Straatman moet naar een verzorgingsflat. Ze wordt waziger en kan niet meer zelfstandig functioneren. Ze leeft steeds meer in het verleden en aangezien haar verleden zich in de theaterwereld afspeelde levert dat veelal vrolijke herinneringen op. De successen, de flops, het gekissebis in de kleedkamer, de liefdes en het liefdesverdriet: mevrouw Straatman beleeft het allemaal opnieuw. In het hier en nu heeft ze moeite zich te voegen naar de regels en wetten van haar nieuwe leefomgeving. Steeds vaker vlucht ze in het verleden en uiteindelijk lijkt ze alleen nog maar te leven in de spotlights van voeger. Maar ja, met een theaterpersoonlijkheid weet je natuurlijk nooit iets zeker.... Een ingenieus geconstrueerd toneelstuk met vier acteurs in acht rollen, die het heden en het verleden van Mevrouw Straatman op aansprekende wijze zullen doen herleven. Op 24 februari te zien in TriPodia, aanvang 20.15 uur, entreekaarten á 24 euro via de theaterkassa of www.tripodia.nl

10 februari Tripodia met gevarieerd programma

Finale Andreas Muziekconcours Voor de zevende keer in sucessie organiseren het Andreascollege en de Gemeentelijke Muziekschool van Katwijk een muziekconcours voor jonge musici. Inmiddels een echte traditie. Rabobank Katwijk draagt dit initiatief al vanaf de eerste editie een warm hart toe en stimuleert de prijswinnaars met een mooie geldprijs. Het Andreas Muziekconcours is niet meer weg te denken in Katwijk. Elke tweejaarlijkse finale doet Tripodia weer vollopen. De voorronde vond plaats vorig jaar november en de finale vindt plaats op vrijdag 10 februari. De deelnemers komen uit in twee categorieën. De eerste (jongste) categorie t/m 13 jaar en de tweede t/m 20 jaar. Voor de eerste en de tweede prijs is een fraaie bokaal beschikbaar. De Rabobank stelt geldprijzen beschikbaar van 500,00 en 250,00 Euro in elke categorie. De juryleden van editie 2012 hebben beslist geen eenvoudige taak. Deze bestaat dit keer uit: Peter Bontje (musicus en oud-directeur van de Gemeentelijke Muziekschool Katwijk), Dick Verhoef (dirigent en hoornist in het Nederlands Blazersensemble) en Robert van den Bosch. Laatstgenoemde was enige jaren gelden zelf nog finalist van het

concours en studeerde vorig jaar af aan het Kon. Conservatorium van Den Haag. De juryleden beoordelen alle musici, stellen een rapport op en kennen de prijzen toe.

Agenda wijkvereniging Koestal Overduin en Zanderij Dinsdag 7 februari 20.00 uur klaverjassen en jokeren Woensdag 8 februari 14.00 uur sjoelmiddag seniorensoos de ‘Eendracht’ 20.00 uur repetitieavond zangkoor de ‘Voltreffers’ Donderdag 9 februari 14.00 uur seniorensoos de ‘Eendracht’ 20.00 uur Country en Line dansen. Vanaf 16 jaar. Lesavond. Vrijdag 10 februari 20.00 uur competitie darten

Deelnemers Het concours van dit jaar kent een aantrekkelijk programma, waarbij verschillende instrumenten worden bespeeld. Het publiek kan genieten van pianospel, maar ook zijn er optredens met saxofoon, dwarsfluit, harp, cello, viool en gitaar. De optredens in de jongste (A) categorie zijn voor de pauze. Na de pauze is de beurt aan de ‘ouderen’ t/m 20 jaar. In de A categorie treden de volgende finalisten op: Anneleen Nelemans (harp), Luxi Ye (piano), Alinda Mol (dwarsfluit), Duo Emmely Durieux & Rianne Kraijenoord (dwarsfluit) en Eva d’Haene (saxofoon). Categorie B: Lydia van den Bosch (viool), Wiebe Kralt (gitaar), Robert Buckert (gitaar), Shuo Ye (piano), Dirjam de Vreugd (cello), Duo Annerike ten Hove & Sarah Remmerswaal (dwarsfluit) en Duo Irene Vooijs & Paula Nijenhuis (dwarsfluit). Elke muziekliefhebber van harte uitgenodigd dit concours te bezoeken. Om de toegangsprijs hoeft u het niet te laten. De toegang is gratis. Vrijdag 10 februari a.s. aanvang 19.30 uur, Tripodia Katwijk. Finale van het Andreas Muziekconcours.

Zaterdag 11 februari 20.00 uur bingo. Zaal open 19.00 uur. Vanaf 16 jaar. Maandag 13 februari 20.00 uur recreatief darten Tijdens alle activiteiten zijn de keuken en bar geopend voor een drankje en een snack. Wijkgebouw, Locatie De Coligny, Louise de Colignylaan 7, 2224 VT Katwijk. Meer informatie op www.wijkcentrumdecoligny.nl of RTV teletekstpagina 351.

Agenda Hoornes Rijnsoever

Vrouwendag in Tripodia

wijkvereniginghoornesrijnsoever.nl Woensdag 8 februari Damesgymnastiek Ba.-Pra.-Ka.-Dra. Soos Country Line Dance Zelf Kleding maken

09:00 uur 10:00 uur 14:00 uur 19:00 uur

Donderdag 9 februari Ba.-Pra.-Ka.-Dra. Soos 10:00 uur Ouderensoos 14:00 uur Biljarten 19:00 uur FNV (even weken) 19:30 uur Jokeren 20:00 uur

Inschrijving Popprijs Holland Rijnland 2012 gestart

Vrijdag 10 februari Ba.-Pra.-Ka.-Dra. Soos 10:00 uur Darten 19:30 uur Bingo 20:00 uur

Word wereldberoemd in de regio

Zaterdag 11 februari Ba.-Pra.-Ka.-Dra. Soos Open huis Stijldansles Vrij Stijldansen

Dit jaar wordt voor de tweede keer de Popprijs Holland Rijnland georganiseerd door Stichting Factor Welzijn uit Katwijk en zes jongerencentra uit de regio Holland Rijnland. De inschrijving voor de Popprijs is deze week gestart en loopt tot en met vrijdag 16 maart. Er zijn mooie prijzen te winnen zoals; drie dagen studiotijd bij The Box Records in Katwijk, promopakketten, bandmanagement en nog meer. De inschrijving is open voor jonge, beginnende bands uit de regio Holland Rijnland. Alle genre’s zijn welkom, zolang de band maar eigen nummers speelt. Er mag maximaal 1 cover worden gespeeld. Voor de inschrijving zijn nodig: een digitale foto van de band (geschikt voor persdoeleinden), een Nederlandstalige biografie, een volledig ingevuld inschrijfformulier en een demo. Verder gelden voor de inschrijving voorwaarden. De voorwaarden en inschrijfformulieren zijn te vinden op www.popprijshollandrijnland.nl. Uit de inschrijvingen worden, na het luisteren van de demo’s, de bands geselecteerd en bekendgemaakt.

plaats tijdens het regionale jongerencultuurfestival Het Veld van de Verbeelding in Katwijk. De exacte data zijn: Voorrondes Zaterdag 7 april: Ex Voto Zaterdag 21 april: SplotsZ Zaterdag 12 mei: Solution Zaterdag 19 mei: Fascinus Halve finale (wildcard) Zaterdag 2 juni: Static Finale Zaterdag 7 juli: Scum (Veld van de Verbeelding) Bands moeten bovenstaande data vrijhouden om te kunnen spelen. De geselecteerde bands worden via loting verdeeld over de voorrondes. Meedoen aan de Popprijs Holland Rijnland is een unieke kans om je band te presenteren aan een groot publiek in de regio. Je speelt over een professionele P.A. en backline en ook voor goede geluidstechnici en een opname van je optreden wordt gezorgd. Een onvergetelijke ervaring waar je als band alleen maar beter van wordt. Schrijf je dus snel in en misschien wordt jouw band wel de opvolger van de winnaar van de eerste editie van de Popprijs; FourPointO Stuur je inschrijfformulier met een Nederlandstalige biografie, een hoge resolutie digitale foto en geluidsopname of demo-cd naar:

Zalen De Popprijs Holland Rijnland wordt gehouden in zes jongerencentra door de gehele regio. Dit zijn: Splotsz (Roelofarendsveen), Static (Lisse), Fascinus (Sassenheim), ExVoto (Voorhout), Solution (Hillegom) en Scum (Katwijk). Over deze zalen worden vier voorrondes, een halve finale (voor de wildcard) en een finale verdeeld. De finale vindt

Factor Welzijn T.a.v. Popprijs Holland Rijnland Callaoweg 1 2223 AS Katwijk Of mail de digitale spullen naar: popprijs@factorw.nl Meer informatie, inschrijfformulieren en voorwaarden op: www.popprijshollandrijnland.nl

10:00 uur 11:30 uur 19:00 uur 21:30 uur

Maandag 13 februari Ba.-Pra.-Ka.-Dra. Soos 10:00 uur Biljarten 19:00 uur Country Line Dance Beginners 19:30 uur Gevorderden 20:15 uur Volleybal Dames 19:30 uur Volleybal Heren 21:00 uur Volleybal is in gymzaal Van Lierenstraat Dinsdag 14 februari Ba.-Pra.-Ka.-Dra. Soos 10:00 uur Biljarten 19:00 uur Streetdance van 5 tot 16 jaar 19:00 uur

Maartje Ligthart

Workshop Nieuw Nederlands Op zaterdag 11 februari komt dansdocente Maartje Ligthart naar Katwijk aan Zee. Op uitnodiging van Volksdansgroep Katwijk geeft zij een Dansworkshop “Nieuw Nederlands.” Dit vind plaats van 14.00 uur tot 17.00 uur in het Andreas College locatie Rijnmond, Louise de Colignylaan 2. De entree is € 8,-, t/m 18 jaar € 7,-. De deelnemers worden, na afloop van de workshop, getrakteerd op soep met broodjes. Opgave gewenst! Tinie: 071 4026075, Willy: 071 4028977 of www.volksdansgroepkatwijk.nl

Wilt u ook graag eens een vrouwendag bijwonen? Op 14 april zijn nog (een beperkt aantal) plaatsen beschikbaar. Sprekers zijn ds. Jos Douma en Susanna Versteeg. Zij zullen spreken over het thema: ’Zo ben ik nou eenmaal!’. De vrouwendag begint om 9.30 uur; vanaf 9.00 uur is er koffie. Rond 15.30 uur is het afgelopen. Kosten € 22,-; koffie, thee en lunch zijn inbegrepen. Op de dag zelf gepast betalen, pinnen is niet mogelijk. Inschrijving via de website http:// vrouwendagtripodia.nl. Wilt u bij het opgeven vermelden of u met een rolstoel komt? Zo kunnen wij voor u en een begeleider een aparte plaats reserveren. U kunt geen baby’s of kinderen meenemen. Locatie: Tripodia, Hoornesplein 155, 2221 BE Katwijk.

Striptekenen in het Katwijks Museum Op zaterdag 11 februari organiseert de Educatie Commissie van het Katwijks Museum een jeugdactiviteit in het museum aan Voorstraat 46 in Katwijk aan Zee. De ochtend wordt gehouden van 10.00-12.00 uur en is toegankelijk voor kinderen van 8-12 jaar. Voor drinken en iets lekkers wordt gezorgd. De toegang is € 3.50. Reserveren is noodzakelijk, want vol is vol. Ben jij ook nieuwsgierig wie er vroeger in het Katwijks Museum gewoond hebben? Wat deden zij? Wat beleefden zij? Met deze vragen gaan wij naar de Herenkamer. Misschien komen wij daar wel de oude reder Meerburg tegen die ons over zijn leven kan vertellen. Wat is eigenlijk een reder? Ook is het museum vroeger politiebureau geweest. Wie weet………. misschien kom je een boef tegen als je er langs loopt. Na de zoektocht naar de vroegere bewoners ga je striptekenen onder leiding van striptekenaar Ben Westervoorde, oa bekend van ‘Muziekbuurters’ uit de Taptoe. Hij zal je laten zien hoe je een hoofdpersoon bedenkt en tekent voor een strip. Daarna ga je zelf ontwerpen en teken je een eigen strip. Om teleurstellingen te voorkomen is het noodzakelijk vooraf te reserveren bij Jeannette de la Parra, parrasplace@yahoo.com, telefonisch tussen 17.00-19.00 uur 0714017403 De volgende jeugdochtend is op 3 maart en een theatervoorstelling voor kinderen op 21 april. Zie www.katwijksmuseum.nl /educatie

VERS

t s i l a i c e p s e d n va

‘elke dag Schuitemakerweer’ Kabeljauwfilet Lekkerbekjes Kibbeling Vissoep Brado/kipper Bokking Poontjes/schar (om zelf schoon te maken)

1,95 100 gram 1,50 500 gram 6,95 per ltr. 5,95 2 voor 10,5 stuks voor 3,per stuk 1,25 5 voor 5,2 kg voor 5,100 gram v.a.

Aanbiedingen: woensdag 8 t/m zaterdag 11 februari

89

1. 89 500 gram 0. 99 per kilo 1. 00 10 stuks voor 3.

Malse zoute-snijbonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 gram Gesneden koolraap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lekkere mandarijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Navel handsinaasappels . . . . . . . . . . . . .

Valentijnsappel!! Pink Lady. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . per kilo

99

1. Aanbieding: maandag 13 - dinsdag 14 februari 89 Hutspot 500 gram 0. .................................................

Jan Tooropstraat 59 Katwijk - (071) 4072001

Deze week:

IJSPRET met KOEK en zopie

Bij ons de KOEKEN 4 halen voor €

5,60

+ 2 GRATIS erbij!

Keuze uit: Gevulde koeken, Roze koeken en Walnoot-caramelkoeken.

Vrijdag 9 en zaterdag 10 februari:

BEERENBURGVLAAI

Heel

€ 8,50, half € 4,50

Vlaai met een heerlijk romig Sonnema Beerenburgvulling

BEEMSTERKAASBRRRRROODJE per stuk € 1,40 alleen dit weekend 4 voor KRENTENWEGGE

Extra gevuld krentenbrood met een vleugje kaneel

ELKE WOENSDAG

KRENTENBOLLEN

€ 4,75 Half € 2,25

6 HALEN, 5 BETALEN =

€ 2,50

Rijnstraat 82 Katwijk a/d Rijn Tel. 071 402 95 83

www.bakker-roodenrijs.nl


SnowWorld SnowWorld is gekozen tot de beste indoor skihal ter wereld! Reden genoeg voor spetterende kortingen en leuke cadeaus. Skiresort.de, een onafhankelijk en gerenommeerd wintersportplatform dat al jaren wereldwijd ski resorts beoordeelt op maar liefst achttien criteria, heeft dat recent ook voor overdekte wintersportlocaties gedaan, waarbij SnowWorld als winnaar uit de bus kwam. SnowWorld is erg blij met deze onderscheiding en trakteert daarom op diverse kortingen & leuke prijzen!

Ga naar www.snowworld.com/ besteskihal en kies uw korting en prijs!

Bij Postmus krijgt u nèt even wat meer Nèt even wat anders. Nèt wat meer bijzonder. Dat is Postmus Winter! Onze nieuwe winkelsportwinkel heeft niet alleen complete outfits voor een geweldige skivakantie, maar ook modieuze kleding en accessoires van topmerken om casual te dragen. Voor, tijdens én na de wintersport! Voor mannen en vrouwen, voor volwassenen en kinderen, voor jong en oud. En natuurlijk krijgt u in onze winkel ook nèt dat beetje aandacht meer!

Wintersport Specialist

Den Haan de uitverkoop is begonnen 25 tot 70% korting

Laat u inspireren www.postmuswinter.nl

Ook voor uw skibril

Saton Optiek

Kijk j op p www.denhaanrijnsburg.nl/wintersport j g p

Ga goed voorbereid op wintersport en zorg dat u uw kostbare ogen altijd optimaal beschermt. Met de juiste lenzen in uw (sport)bril ziet u bovendien scherper onder alle omstandigheden. Meer plezier op de piste dus! Ons adres vindt u op www.saton.nl

KORTINGSCOUPON

20%

KORTING OP ONZE WINTERSPORT COLLECTIE!

AMSTERDAM

KATWIJK

LEIDEN

LEIDERDORP

OEGSTGEEST

1e van der Helststraat 3a, 1073 AA T +31(0)20 5788500

Princestraat 38, 2225 GC T +31(0)71 4014763

Lange Mare 118, 2312 GV T +31(0)71 5131010

Winkelhof 43, 2353 TT T +31(0)71 5412521

Terweeweg 52, 2341 CS T +31(0)71 5652090

TEGEN INLEVERING VAN DEZE COUPON ONTVANGT U MAAR LIEFST 20% KORTING OP ONZE WINTERSPORTCOLLECTIE! www.satonoptiek.nl


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 7 FEBRUARI 2012

Werk in uitvoering

Uit je in schrijven Er zijn tegenwoordig mogelijkheden te over om je creatief te ontwikkelen en te uiten. Schildercursussen, danscursussen, beeldhouwcursussen en ga zo maar door. Schrijven is daarbij een beetje het ondergeschoven kindje geweest. Dat is jammer, want niet iedereen is ervan overtuigd dat hij of zij kan schilderen of dansen, maar schrijven kan bijna iedereen in dit land vanaf zijn 6e jaar. Mensen maken van alles mee in hun leven en veel mensen hebben de behoefte om daar uitdrukking aan te geven of het toch in elk geval te bewaren voor hun nageslacht. Maar het komt er maar niet van, want hoe moet je beginnen? De cursus biografie schrijven kan uitkomst bieden.

Week 06 (05-02-12 t/m 11-02-12)

Katwijk/Rijnsburg/Valkenburg Reiniging Kolken De werkzaamheden nemen zes weken in beslag. Afronding: eind februari/begin maart 2012. Er ontstaat lichte verkeershinder tijdens deze periode.

Katwijk aan Zee

15 februari lezing in serre Wilbert

Harry Fennes ‘Missie geslaagd’ Wat is het goed dat de deuren van De Wilbert wijd open staan om bewoners en familieleden in de gelegenheid te stellen om op woensdagmiddagmiddag 15 februari van 15.00 - 16.30 uur andere bewoners van Katwijk te ontmoeten. Die ontmoeting zal dan plaats vinden in de serre van De Wilbert aan het Overrijn in Katwijk. Iedereen is die middag namelijk van harte welkom om daar een lezing van Harry Fennes, de auteur van ‘Missie geslaagd’ bij te wonen. Harry Fennes zal na zijn boekpresentatie 15 november van ‘Missie geslaagd’ in dezelfde serre een pakkende lezing over dit boek houden. Dat doet hij nu met behulp van heel veel foto’s in een power point presentatie. Dus er is niet alleen veel te horen, maar ook vooral veel te zien. In zijn presentatie zal hij veel opmerkingen / reacties vanuit de Katwijkse samenleving naar aanleiding van zijn boek verwerken. Bent u geinteresseerd in lokale geschiedenis, dan is dit een heerlijk moment om deze lezing bij te wonen. Op de plek waar alles is gestart in 1831, met de realisering van ‘Het Heerenschool’, kunt u niet alleen luisteren naar zijn verhaal, maar

ook de auteur Harry Fennes ontmoeten. Na afloop van deze lezing kunt u voor 14,95 euro één van de laatste exemplaren van de eerste druk van driehonderd exemplaren van zijn boek ‘Missie geslaagd’ kopen. Een fantastische boekenlegger wordt gratis bijgeleverd. Maar al koopt u geen boek, u kunt na afloop natuurlijk al uw vragen stellen aan de auteur of uw opmerkingen maken. Het zal in De Wilbert zeker een middag van ‘elkaar ontmoeten’ worden. De de toegang is gratis. Met uw komst maakt u het duidelijk dat de deuren van De Wilbert open staan voor de Katwijkse samenleving. Bent u veel eerder dan 15.00 uur aanwezig bij De Wilbert, dan moet u zeker even langs lopen bij de opnieuw ingerichte dierenweide waar u in een winters landschap kunt genieten van de dieren en de rustieke omgeving. Maar dat kan natuurlijk ook na de lezing, want de dagen worden langer dus het is nog licht. Dan proeft u daar zelf de serene rust van het Heerenschoolbos waar de hoofdrolspelers van het boek ‘Missie geslaagd’ een aanzienlijk deel van hun levensjaren hebben doorgebracht. U bent woensdagmiddag 15 februari dan ook van harte welkom in de serre van De Wilbert aan het Overrijn in Katwijk aan den Rijn.

In buurtcentrum Rijndal

Workshop foto’s beheren In buurtcentrum Rijndal (Tranendal) in Katwijk-Binnen is op woensdag 22 februari op het computerplein een workshop voor de computer. U kunt hier leren hoe u foto’s op de computer/laptop kunt zetten en te beheren. De workshop duurt van 13.30 tot en met 16.30 uur. De kosten voor de ze workshop bedragen €10. Aan de orde komen: - kopieren van de foto’s in de fotocamera naar computer; - opslaan in herkenbare mappen en deze mappen aanmaken; - sorteren en naam geven aan foto’s; - starten diashow; - foto’s toevoegen aan schermbeveiliging; - back up maken van foto’s op USB-stick;

- en foto’s ontvangen en opsturen met de mail. Na afloop ontvangt u een handout met tips en trucks. U kunt zich telefonisch opgeven bij Stichting Welzijn Ouderen krv tijdens kantooruren op telefoonnummer (071) 40 16347. De kosten worden per automatische incasso verrekend, hiertoe kunt u een machtiging invullen die tijdens de workshop wordt verstrekt. Koffie/thee zijn voor eigen rekening. Voor vragen en info over de workshops kunt u terecht bij het computerplein in het buurtcentrum Rijndal op dinsdagmorgen van 10.00-12.00 uur, T. (071) 30 18798 of kom even langs. De workshops worden in samenwerking met Seniorweb en de Rabobank Katwijk georganiseerd.

Werkzaamheden project Rotonde Zuid (Sportlaan) Fase 3 Er vinden voorbereidende werkzaamheden plaats in de Sportlaan tussen de rotonde zuid en de boulevard. De Sportlaan wordt fysiek afgesloten voor verkeer en er worden omleidingsroutes aangegeven. Afronding: medio april 2012 Onderhoud gemeentelijke parkeergarage Princehaven Het parkeergedeelte vanaf de beheerderruimte tot aan Albert Heijn wordt voor deze werkzaamheden afgesloten. De overige parkeergedeelten blijven toegankelijk. De toegang naar de lift en AH is via een looppad te bereiken en afgeschermd met hekwerken. Afronding: 16 februari 2012 Hoornes/Rijnsoever

Nieuw Kappen van bomen langs Hoorneslaan -Oost behorende bij het project Entree Katwijk Noord Van maandag 6 t/m vrijdag 10 februari worden de bomen in de Hoorneslaan-Oost gekapt. Om de veiligheid van alle weggebruikers te waarborgen, kunt u geen gebruik maken van de hoofdrijbaan van de Hoorneslaan richting zee. Deze is van 6 t/m 9 februari dagelijks van 9.00 - 15.00 uur afgesloten. Verder gelden de volgende omleidingen: - Het autoverkeer vanaf de N206 uit het noorden en ‘t Heen wordt omgeleid via de afslag Rijnsburg, Keyserswey, Zwarteweg en Biltlaan. Het autoverkeer vanaf de N206 uit het zuiden wordt omgeleid via de Zeeweg. - De richting West-Oost (Katwijk uit en richting industrieterrein ‘t Heen) blijft voor het autoverkeer beschikbaar. Maandag, dinsdag en woensdag 6 t/m 8 februari worden de bomen aan de Noordzijde van de Hoorneslaan gerooid. U kunt dan van 9.00 - 15.00 uur geen gebruik maken van de parkeerplaatsen op de parallelwegen en langs de hoofdrijbaan direct voor de Hoorneslaan huisnummers 402 t/m 616. Donderdag en vrijdag 9 en 10 februari worden de bomen aan de Zuidzijde van de Hoorneslaan gerooid. Voetgangers en fietsers worden door verkeersregelaars omgeleid langs de overkant van de zijde waar op dat moment de werkzaamheden plaatsvinden. Snoeien plantsoenen van diverse straten in de wijk Hoornes en Rijnsoever Voor een nadere aanduiding per locatie verwijzen wij u naar www. katwijk.nl. Afronding: eind maart 2012 Aanleg van natuurvriendelijke oevers in Rijnsoever Lichte verkeershinder zou kunnen ontstaan bij aan- en afvoer van de materialen. Afronding: half maart 2012 Vernieuwen gasleidingen en stroomkabels parallelwegen HoorneslaanOost Het werk wordt gefaseerd per flat uitgevoerd. Er wordt een omleidingsroute aangegeven en er worden bouwhekken geplaatst. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van de verharding. Vanaf de Biltlaan richting Van Lierestraat worden kabels en leidingen vervangen en gelegd. Fietsers worden ter plaatse omgeleid. Afronding: half februari.

Dank zij de inzet van vrijwilligers

Atoomtreinen langs Valkenburgse Meer Wanneer iets, dat in het verleden zo gewoon was, dreigt te verdwijnen, zijn er altijd wel “liefhebbers” die met vereende krachten proberen de laatste exemplaren te redden. Zo ook op smalspoorgebied. In 1970 werd de Nederlandse Smalspoorweg Stichting (NSS) opgericht. Net op tijd om het eens zo grote park van stoomlocomotieven in veiligheid te kunnen brengen, ruim op tijd om nog een respectabele collectie op te bouwen van wat hier ooit aan diesellocomotieven en rollend materiaal heeft dienst gedaan. Hier en daar vond men nog een exemplaar dat stil en vergeten in een locomotievenloodsje van een steenfabriek op betere tijden stond te wachten. Andere locomotieven werden teruggekocht van slopers of direct verkregen van steenfabrieken of aannemerijen. Vanaf het begin heeft de smalspoorstichting dit materieel in werkende conditie aan het publiek willen tonen. Immers, één locomotief onder stoom spreekt meer aan tien stilstaande. Onder de bezielende leiding van Jan Pellenbarg hebben veelal jonge spoorenthousiastelingen het voor elkaar gekregen om toestemming te verkrijgen het smalspoornetwerk van de Leidse Duinwaterleiding Maatschappij te mogen gebruiken. Op dit net werd vanaf 1973 weer gereden en ’s zomers kon je hijgende en puffende locomotiefjes tegenkomen die met veel moeite hun lange, vaak overvolle trein door de duinen zeulden. Grootste smalspoor collectie van Europa De verzameling groeide en groeide en bestaat nu uit 17 stoomlocomotieven, tientallen diesellocomotieven en een groot aantal oude rijtuigen, goederenwagons en kipkarren. Dat alles paste niet allang meer in de loods op het terrein van de duinwaterleiding. Omdat bovendien de collectie foto’s, boeken en oude gereedschappen zich steeds verder uitbreidde, werd het idee geboren een smalspoormuseum op te richten. In dat museum zou het oude smalspoorbedrijf in al zijn facetten weer tot leven moeten komen. Bijna

In een open sfeef op zoek naar antwoorden rondom het geloof. Foto PR.

Laagdrempelige kennismaking met het christelijk geloof blijft trekken

Op zoek naar God tijdens Alpha-cursus Op zoek naar God in 2012. De Alpha-cursus is een uitgelezen mogelijkheid om meer te weten te komen van het christelijk geloof. Bent u nieuwsgierig naar wie Jezus eigenlijk is en waarom Hij stierf aan een kruis? Tijdens de Alpha Cursus kunt u antwoorden vinden op dit soort vragen. De Baptistengemeente Katwijk start op korte termijn weer met deze kennismakingscursus met christelijk geloof. Cursusleider Michael de Jong: “De cursus draait inmiddels al weer vele jaren en dat gaat geweldig! In een geheel open sfeer gaan we op zoek naar antwoorden op vragen die veel mensen bezig houden omtrent geloof.” De cursus is volgens De Jong

uitstekend geschikt voor mensen die op zoek zijn naar antwoorden in hun leven, of net christen zijn geworden, maar ook voor christenen die weer even terug willen naar de basis waar het christelijk geloof om draait. De eerste aanmeldingen zijn al binnen. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om op donderdag 2 februari in gemeentecentrum De Haven aan de Groen van Prinstererweg 1 in Katwijk. De avond begint om 19.30 uur. Cursisten dienen wel tien woensdagavonden en een zaterdag vrij te houden. Er zijn geen kosten verbonden aan de cursus. Heeft u nog vragen of wilt u zich nu al opgeven voor de Alpha Cursus? Mail dan naar alphacursus@ baptistengemeentekatwijk.nl of bel Michael de Jong, tel. 06-27363146.

Vrijwilligers (m/v) Een kleine 100 vrijwilligers vormen momenteel het hart van deze zeer actieve “club”. Uniek is dat alle beroepsgroepen vertegenwoordigd zijn. Van mannen met de bekende twee rechterhanden en aanleg voor techniek tot medewerkers die hun kostuum en stropdas ’s avonds of in het weekend verruilen om in een overall schilderwerk te verrichten aan het nieuwe station of om het oude ambacht van locomotiefsmid in ere te houden. In de eigen, goed geoutilleerde werkplaats naast het museum worden locomotiefketels van nieuwe vlampijpen voorzien en wordt gesmeed en geklonken. Buiten tuffen over het emplacement van het buitenmuseum stoomlocomotieven met rijtuigen of een lange sleep kipkarren. Bij Stoomtrein Valkenburgse Meer staan de dames ook hun mannetje. Zij rijden op de diesellocomotieven, werken als conducteur, als gastvrouw bij de kassa, hanteren de verfkwast of zijn actief in de groenvoorziening. Verkoopmedewerkers voor de museumwinkel en de kassa, suppoosten en medewerkers groenvoorzieningen gezocht Het museum biedt tal van functies die zeker niet allemaal technisch zijn: naast machinist, stoker en conducteur is men vooral op zoek naar kassamedewerkers, suppoosten in het museum of medewerkers groenvoorzieningen. Voor elke functie zijn medewerkers nodig, maar met de jongste uitbreidingen van het

buitenmuseum en de opening van het nieuwe station, een schitterende replica van een stationsgebouw uit 1923, zijn voor deze functies nieuwe medewerkers hard nodig. Voor elke functie wordt u opgeleid en ingewerkt. U heeft geen specifieke vooropleidingen nodig en er gelden geen andere selectiecriteria. Het museum is vooral op zoek naar enthousiaste mensen die er uitdaging inzien de bezoekers, veelal (groot) ouders met hun (klein)kinderen een paar uur plezier te bezorgen. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt tussen Pasen en 1 oktober. De werkzaamheden vinden in de weekenden plaats. Ook is het mogelijk uw diensten aan te bieden voor doordeweekse dagen op dinsdag en/of donderdag. Natuurlijk kunt u uw diensten ook spreiden over de week. Medewerkers worden in ieder geval voor zeven diensten ingedeeld gedurende het seizoen. Het spreekt vanzelf de agenda’s op elkaar worden afgestemd. Interesse? U hoeft geen affiniteit met stoomtreinen te hebben om werkzaam te zijn bij Stoomtrein Valkenburgse Meer. Ook als u op zoek bent naar een nuttige en gezellige tijdsbesteding vindt u vast en zeker uw draai.

Open Dagen Zaterdag 11 februari a.s. van 10-12 uur en van 14-16 uur Dinsdag 14 februari a.s. van 19-21 uur. Meer informatie vindt u op hun website www.smalspoormuseum.n Medewerker publiciteit Stoomtrein Valkenburgse Meer: 06-42634621 www.smalspoormuseum.nl

Omgaan met agressie

Locatie zwanenburg aanvang 20.00 uur 07-02-2012 klaverjassen en jokeren 14-02-2012 klaverjassen en jokeren

Vandaag de dag krijgen mensen met regelmaat te maken met agressie. Ervaring leert dat ervaring met agressie vaak leiden tot langdurige schade, als er niet adequaat wordt gereageerd. Ervaring leert dat getrainde cursisten minder agressie ervaren, sneller ingrijpen en eerder aan de bel trekken.

verhaal speelt zich af in het oude Babylon, het huidige Irak, waar Hebreeërs strijden om onder het juk van de Babylonische koning Nabucco (Nebukadnezar) uit te komen. Tegen de achtergrond van deze vrijheidsstrijd speelt de liefdesgeschiedenis tussen Ismaël, de neef van de onderdrukte koning, en Fenena, de dochter van Nabucco. De staatsopera van Tatarstan brengt een traditionele uitvoering van de opera, met grootse decors, kleurrijke kostuums en topsolisten. Italiaans gezongen, Nederlands boventitels. Prijs: € 55.- p/p (incl. bus) Inlichtingen: K&O Katwijk tel: 071-4016400 (10.00-12.00 uur) Of zie: www.kenokatwijk.nl

Themadienst Triumfatorkerk De Bijbel is ontstaan in een periode waarin alle volken rondom Israël geloofden in vele goden. Denk aan de tekst uit Genesis 18: “Nu weet ik dat de HERE groter is dan alle goden.” Steeds worden we opgeroepen om geen andere goden te dienen. Vandaag leven we opnieuw in een wereld met vele godsdiensten en goden. We noemen dat polytheïsme. Hun beeldjes en boeken kunnen we kopen in winkels die allerlei religieuze en spirituele handelswaarverkopen. Soms zeggen mensen: ‘Wat maakt het uit welke godsdienst je aanhangt, het komt toch allemaal op hetzelfde neer’. De Bijbel leert ons dat we geen andere goden voor Gods aangezicht mogen hebben. En als kerk belijden we dat er maar één God is. Hoe moeten we dat nu zien? Daarover gaat de themadienst van zondagavond 12 februari om18.30 uur in de Triumfatorkerk te Katwijk. Voorganger is ds. C.G.Kant. We hebben een lage drempel, dus iedereen is van harte welkom.

Maar wat is agressie? Onder agressie verstaan we alle vormen van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag, waardoor mensen zich onveilig of bedreigd voelen of waarvan zij slachtoffer zijn. Agressie kan zowel fysiek als psychisch zijn.

Zichtbare en onzichtbare agressie Bij agressie denken we vaak aan heftige uitbarstingen, zoals bedreigen, schreeuwen en vechten. Deze zichtbare en opvallende incidenten vormen echter nog geen 8% van het totaal. De meeste incidenten zijn veel minder zichtbaar. De ene keer bedreigt een cliënt een medewerker via de telefoon. Een andere keer heeft een medewerker sterk het gevoel dat er iets in de lucht hangt. Dit geeft een onveilig gevoel.

Indirecte confrontaties Soms worden medewerkers indirect met agressie geconfronteerd. Bijvoorbeeld als ze getuige zijn van vechtpartijen, verkrachtingen, geweld, kindermishandeling, huiselijk geweld, martelingen of het overlijden van een cliënt. Dit kan ernstige psychische gevolgen hebben. In vaktaal wordt dit secundaire traumatisering genoemd.

Effecten op de mens De meeste mensen vinden het

De cursus begint met het opsporen van de rode draad in ieders leven. Want pas als je het leven wat achter je ligt voor het grootste deel hebt begrepen, krijg je zicht op de zin of het doel van het deel van je leven wat nog voor je ligt. Maar ook wanneer je in een herstelproces terecht komt, nadat je psychisch of lichamelijk ziek bent geweest, kan het schrijven van je eigen biografie heel zinvol zijn en werkt het vaak helend op je gestel. De cursus in start op dinsdagochtend 14 februari. Cursusduur is 4 ochtenden van 9.30 tot 11.30. Kosten € 45,-. Inschrijven kan via www.praktijkmejan.geneesgids.nl of telefonisch 0714030127.

ANBO Verkoop van belbusboekjes in de Zwanenburg elke morgen. Iedere dag koffie drinken kosten € 0,75.

Woensdag 8 februari Kom naar de Open Dagen die Stoomtrein Valkenburgse Meer organiseert om nieuwe medewerkers te werven. Tijdens deze Open Dagen maakt u kennis met de Stoomtrein Valkenburgse Meer: het binnenmuseum, het buitenmuseum, de treinen en uw toekomstige collega’s. Er wordt uitleg gegeven over de functies en u krijgt een informatiepakket plus een rondleiding. Jong of oud, man of vrouw, nog een drukke baan of al gepensioneerd: iedereen is welkom.

I.O.V Katwijk

Met K&O naar Nabucco Op donderdag 22 maart gaat de Uit-De-Kunst-Bus van K&O naar Opera Nabucco, een staats opera van Tatarstan in het Lucent Danstheater Den Haag De opera is gebaseerd op een Bijbels verhaal over koning Nebukadnessar . Het is de derde opera van Verdi en is vooral beroemd van het slavenkoor. Met “Nabucco toonde Verdi voor het eerst zijn meesterschap. Het dramatische verhaal over vrijheid en liefde werd een van de populairste opera’s uit zijn repertoire. De spectaculaire massascènes, de heerlijke liefdesmuziek en niet te vergeten het “Slavenkoor”(Va Pensiera) maken het tot een werk waar operaliefhebbers van smullen. Het

twintig jaar geleden zijn de treinen van de duinen verhuisd naar het recreatiegebeid in ontwikkeling “Valkenburgse Meer” bij Valkenburg. Jan Pellenbarg is helaas op te jonge leeftijd overleden. Zijn naam leeft echter voort op het straatnaambord bij het smalspoormuseum bij het terrein van Stoomtrein Valkenburgse Meer. Veel van de jongeren van toen zijn veertig jaar later nog actief bij deze stichting. Veel wijzer en ook wat grijzer. Zij hebben met steeds weer nieuwe vrijwilligers bergen verzet om ons industrieel erfgoed levend te houden voor hun kinderen en kleinkinderen. Hun droom van veertig jaar geleden is werkelijkheid geworden.

In de cursus biografie worden handvaten aangereikt om met schrijven te beginnen en wordt een leidraad gegeven hoe men verder kan komen met schrijven. Daarvoor worden inspirerende opdrachten en schrijfoefeningen gegeven. Daarnaast is het zo dat men bij schrijven vaak gehinderd wordt door zijn innerlijke criticus, die noodzaakt belevenissen te verklaren. Deze innerlijke meeprater verhindert vrijuit te schrijven. De cursus besteedt ook aandacht hoe men kan schrijven zonder dat deze beperkende innerlijke stem in de weg zit.

moeilijk om een agressief incident te verwerken. Vaak krijgt hun zelfvertrouwen een flinke knauw. Het kost tijd en moeite om dit weer op te bouwen. Hetzelfde geldt voor het vertrouwen in anderen. Hulp en steun is dan ook zeer welkom bij het verwerkingsproces. BUDO GYM is een sport en training instituut die een enorme expertise heeft opgebouwd aangaande deze materie. Willem Vooijs is docent pedagogisch didactische vaardigheden, fysieke mentale trainer, docent gestructureerd fysiek optreden, weerbaarheids trainer, beveiliging docent, en docent in diversen krijgskunsten. Tevens praktijkcoach en begeleid mensen. Vanuit die expertise en in samenwerking met diversen instanties zette hij het programma voor Budo Gym op. Het programma bestaat uit: * Een introductie. * Wat is agressie? * Vormen van agressie. * Hoe vaak komt agressie voor. * De effecten. * De eerste minuten van agressie. * De verwerking. * Cases met acteur. * Reactie op verbaal geweld. * Reactie op fysiek geweld. * Praktische vaardigheden. Tevens leveren wij ook maatwerk voor, Beveiliging bedrijven , Hulpverleners , Veiligheidsmensen, Politie, Justitiemedewerkers(diversen onderhoud trainingen), Leerkrachten, Verpleegkundigen, Iedereen die kans maakt slachtoffer te worden van agressie. Voor meer informatie budogym@ planet.nl

Biljarten aanvang 13.30 uur, de zaal is om 13.30 uur open. Vrij klaverjassen en jokeren 13.30 uur Kaarten maken aanvang 13.30 uur Onderlinge competitie en vrij biljarten, aanvang 19.30 uur

Donderdag 9 februari Kleding bewerken aanvang 9.00 uur. Inloop spreekuur van 10.00 uur tot 11.00 uur. Meer bewegen voor ouderen van 9.30 tot 10.15 uur Prijs klaverjassen en jokeren aanvang 14.00 uur

Vrijdag 10 februari Bloedprikken, aanvang 08.30 uur Klaverjassen en jokeren, aanvang 13.30 uur

Maandag 13 februari Inloopspreekuur van 10.00 uur tot 11.00 uur Vrij jokeren en klaverjassen, aanvang 13.30 uur. Onderlinge competitie biljarten aanvang 13.30 uur

Dinsdag 14 februari Repetitie zangkoor de “Vierboet”, aanvang 10.00 uur Ouderen Inloopspreekuur vanaf 10.00uur Damessoos, aanvang 14.00 uur Vrij klaverjassen en jokeren, aanvang 13.30 uur. Wedstrijd biljarten, aanvang 13.30 uur Dagje uit met de Triton op 8 juni, u kunt zich opgeven in de Zwanenburg, de kosten bedragen € 47,50 per persoon. We varen naar Haarlem en IJmuiden. Rijbewijskeuring Dr. R. Cadiek 0610444535 Inlichtingen W.M.O. op de website www.anbo.nl/katwijkaanzee/ Als u lid wordt van de ANBO krijgt u korting bij ZORG en ZEKERHEID Al deze activiteiten vinden plaats in het dienstencentrum de Zwanenburg, aan de Zwanenburgstraat 62. De activiteiten zijn toegankelijk voor alle mensen van 50 jaar en ouder. Nieuwe leden en begunstigers zijn van harte welkom.

Rehoboth koffieochtend Op woensdagmorgen 15 februari is er weer een koffieochtend in het Maranatha-centrum aan de Poolster. Jerina Brussee en Gebina van Gils hebben de morgen voorbereid. Het muzikale gedeelte is in handen van Hanneke van der Boon. Vanaf 9.15 uur is er koffie/thee, en we beginnen uiterlijk om 9.45 uur.


! m o k l e w s i n e e r e Ied

Ronald McDonald Kinderfonds Life for

Vrijdag 10 en zaterdag 11 februari 2012 organiseren Postmus Sierbestrating en Postmus Winter de tweede Life for Lifestyle Fair Wat kunt u op deze Fair verwachten: Modieuze heren en dames kleding | Stijlvolle schoenmode | Wintersportmode en accessoires | Vakanties en reizen Wellness en sport | Kids mode | Automobielen en scooters | Trendy horloges en zonnebrillen | Styling en interieur advies Outdoor furniture | High Tech audio apparatuur | Sanitair en keuken design | Bourgondische wijnen en spijzen Zitcomfort op maat | Kleurrijke Bloemenkunst | Luxe brood en banket | Muziek en entertainment | Voor de kids een springkussen | Graphics, photo’s en design | Lingerie en badmode | Hedendaagse kunst | Woonaccessoires

Entertainment Diverse surprise acts | Live music | DJ’s | and more...

De Life for Lifestyle Fair Loterij Loten zijn te koop à € 2,50

Voor iedere bezoeker:

Hoofdprijs Schilderij van Theo Swinkels

1e Prijs Hotels van Oranje Wellness Weekend

2e Prijs Complete Ski outfit van Peak Performance aangeboden door Postmus Winter (Broek en Jas)

Vrijdag 10 februari 2012 - 09.00 - 21.00 uur Zaterdag 11 februari 2012 - 09.00 - 17.00 uur

3e Prijs Diner voor 2 bij Blush Noordwijk

Entree € 4,- (kinderen tot 12 jaar gratis) Dit bedrag gaat volledig naar Ronald McDonald

En vele andere prijzen

Deelnemers Life for Lifestyle Fair 2012

Hosted by:

Voorschoterweg 6a 2235 SH Valkenburg zh T 071 401 34 44 F 071 407 36 54 mail@lifeforlifestyle.nl www.lifeforlifestyle.nl


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 7 FEBRUARI 2012

Nieuwe bestuursleden Dirk Kuyt Foundation Jan Willem van Dop en Sjaak Troost treden per direct toe tot het bestuur van de Dirk Kuyt Foundation. Van Dop, oud-voorzitter van FC Utrecht en ex-international Troost werden onlangs door Dirk Kuijt uitgenodigd het bestuurscollege van zijn Foundation te versterken. Beiden hebben die uitnodiging nu aanvaard. Dirk Kuyt zelf reageert desgevraagd net zo enthousiast op de twee nieuwe bestuursleden van zijn Foundation. “Ik ken Jan Willem en

Sjaak als twee zeer betrokken mensen bij het voetbal. Hun blik gaat verder dan alleen het veld. Dat zijn dus de bestuursleden die ik zocht en vandaar ook dat ik beiden heb benaderd. Wij doen er alles aan om mensen met een beperking aan het sporten te krijgen. Om dat voor elkaar te krijgen heb je op de achtergrond ondersteuning nodig die kan stimuleren. Ik weet zeker dat dit duo samen met de overige vier bestuursleden (Jan Schaap, Esther Goergen, Maurice Brederode en Maarten Souverijn) voor dat enthousiasme kan zorgen.”

Heel veel inspanning kostte het RVV H1 zaterdag niet om Timios H2 voor de tweede keer dit seizoen puntloos te laten. Foto PR.

Westdoc op bezoek in Liverpool

Afgetekende winst RVV H1 op Timios

‘De basis van Dirk Kuyt’ Sportjournalist Erik Kooyman zocht Katwijker Dirk Kuyt op in Liverpool en maakte de documentaire ‘De basis van Dirk Kuyt’. Over het leven van een gewone Katwijkse jongen als topvoetballer in Engeland en zijn inzet voor de Dirk Kuyt Foundation. De bijzondere documentaire is komende zondag 5 februari te zien op TV West. Dirk Kuyt behoort tot internationale voetbaltop. Hij woont in Liverpool en komt in de Engelse competitie uit voor Liverpool FC. In Engeland is Dirk een grootheid. Maar hij is nooit vergeten waar hij vandaan komt. Dirk blijft een gewone Katwijkse jongen, die vindt dat hij zijn succes te danken heeft aan de maatschappij. Daarom heeft hij, als een van de weinige actieve sporters, zijn naam verbonden aan een goed doel. De Dirk Kuyt Foundation organiseert en steunt sportprojecten voor mensen met een beperking. Alle reden om deze regiogenoot eens op te zoeken. Dat deed TV West-sportjournalist Erik Kooyman. Zijn documentaire geeft inzicht in het leven van Kuyt in Liverpool, hoe zijn dag eruit ziet, hoe mensen tegen hem aankijken en natuurlijk zijn inzet voor de Dirk Kuyt Foundation. Meer informatie is te vinden op de website www.westonline. nl/westdoc

Jan Willem van Dop De Foundation van de Liverpoolspits steunt en organiseert sportevenementen voor mensen met een beperking. “Die insteek past precies in mijn zienswijze op de samenleving”’,verklaart Jan Willem van Dop zijn keuze als nieuwe voorzitter van de DKF. Als clubbestuurder van Feyenoord (9 jaar) en FC Utrecht (6 jaar) zette hij zich jarenlang in voor diverse KNVB-commissies die zich richtten op het algemene en sociale belang van het betaalde voetbal. “In die periode zijn mijn ogen geopend wat voetbal voor de maatschappij kan betekenen. De vreugde over wat er op het veld gebeurt kan intens zijn, maar ik heb toen zelf kunnen ervaren dat de impact veel verder gaat dan dat. Via het voetbal kunnen zaken verwezenlijkt worden, die anders niet mogelijk zouden zijn. En dat wil ik nu met de Foundation van Dirk gaan doen.”

Sjaak Troost raakte in de periode dat Dirk Kuyt voor Feyenoord speelde bevriend met de Katwijker. De oud-speler van de Kuip, zelf goed voor 328 officiële competitiewedstrijden en 33 Europese ontmoetingen met de Rotterdamse club, was in die tijd ook betrokken bij de transfer van Kuyt naar Liverpool. “In die tijd heb ik Dirk als een heel speciaal mens leren kennen”’, zegt de huidige directeur van het bureau Sjaak Troost & Partners. “Als voetballer was hij al bijzonder, maar ik leerde hem ook daarbuiten kennen als een sociaal betrokken mens. Dirk heeft het hart op de goede plek zitten, dat bedoel ik te zeggen. Hij weet precies wat er in de wereld omgaat en beseft dat hij met zijn populariteit en met het voetbal iets kan terugdoen voor de maatschappij. Toen Dirk me vroeg om bestuurslid te worden van zijn Foundation heb ik geen moment getwijfeld. Ik beschouw het als een eer om samen met hem de doelstellingen van de Foundation te realiseren.”

Eerste jeugdteam haalt onder aanvoering van Eline Brussee flink uit. Foto PR.

Ruime zege TTV Rijnsoever in Hoofddorp Het eerste team van tafeltennisvereniging Rijnsoever heeft haar eerste uitwedstrijd van het seizoen winnend afgesloten. HTC werd in Hoofddorp met 7-3 verslagen. De jeugd van de vereniging kende ook een uitstekende dag. Alle teams wonnen, met uitzondering van de “newbies” van team 5.De tafeltennismannen van de Katwijkse tafeltennisvereniging doen een poging om, na de nipte degradatie in het vorige seizoen, weer terug te keren op tweede divisie niveau. Het Hoofddorpse HTC is reeds sinds een aantal seizoenen een subtopper in de derde divisie. Het duel tussen beide ploegen kwam wat moeizaam op gang. De thuisploeg kwam op een 1-0 voorsprong, waarna de gasten relatief eenvoudig de volgende wedstrijden wisten te winnen. Het dubbel was een sleutelpartij en werd pas diep in de 5e game in het voordeel van de bezoekers beslist. Daarna bleven de wedstrijden duidelijk naar een van beide kanten vallen. Bij een 3-6 tussenstand werd het slotduel tussen beide kopmannen een spannende strijd, waarbij deze in de 5e game naar de Katwijkers ging.

Stand Na twee (van tien) gespeelde wedstrijden lijkt de strijd om de titel te gaan tussen twee teams: Rijnsoever en The Victory. Beide teams hebben tweemaal ruim gewonnen, waardoor er al een afstand is ontstaan van de onderste vier teams. De stand (nummer 1 promoveert, 5 en 6 degraderen) ziet er als volgt uit: The Victory: 16, Rabobank/Rijnsoever: 15, ILAC: 8, Spirit: 8, HTC: 8, Enjoy & Deploy: 5

Treurniet behield haar ongeslagen status met een moeizame partij in vijf games tegen de kopman van Phoenix. Het 2e team kwam voor het eerst in actie en denderde met 10-0 over Docos heen. Het spel was heel behoorlijk, al moet gezegd worden dat Docos zeker niet de sterkste tegenstander in de poule is. Bovendien kwamen er twee punten “gratis” binnen, omdat een van de tegenstanders geblesseerd moest opgeven. Toch een lekkere start voor Stephan de Vries, Robert de Mooij en Ellen van Duijvenbode. Team 3 haalde de 6-4 binnen met een primeur: voor het eerst dat het team in deze samenstelling speelt werd het dubbelspel gewonnen! Verder was Denise Schrama uiteraard ouderwets degelijk: ze won drie partijen. Anderson Heemskerk en Robin van der Plas haalden elk een partij binnen. Het hoogste pupillenteam zette de goede lijn van vorige week voort. Dit keer met Anne van Duijvenbode in de gelederen werd met 9-1 van Docos gewonnen. Ruben van Tilburg en Fleur Freke wonnen hun partijen overtuigend. Anne speelde goed, maar zag toch een partij in vijf games naar de tegenstander gaan. Na het goede debuut van een week eerder wisten de leden van team 5 geen punten binnen te halen, zelfs niet met Nils Ravensbergen in plaats van Nadine Jansen. Nils had uitzicht op een winstpartij, maar op de beslissende momenten was hij iets te gespannen. Geen schande, want tegenstander De Treffers is uit de Pupillen-B gedegradeerd en kan dus in ieder geval op veel meer wedstrijdervaring bogen. In de rallies konden Stefanie, Nils en Jasper goed meekomen. Daar zit voor dit team voorlopig de winst!

Programma Jeugd Jeugdteam 1 zette een prima score van 9-1 neer tegen Phoenix. Nadat Laurens Meerkerk als slow starter de eerste partij aan de tegenstander moest laten, werden alle wedstrijden gewonnen. Eline Brussee verloor vorige week wat ongelukkig twee partijen, maar was nu weer helemaal op dreef; ze won al haar partijen in drie games. Joanne

Aanstaande zaterdag 11 februari spelen het heren- en damesteam een thuiswedstrijd. Vanaf 14.30 uur worden de wedstrijden aangevangen tegen respectievelijk ILAC uit Gouda en het Zwijndrechtse Shot’65. Tafeltennisvereniging Rijnsoever nodigt eenieder uit te komen genieten van tafeltennis op hoog niveau in een gezellige ambiance.

Dikke pret op natuurijs voor de leerlingen van de Chr. Opleidingsschool. Foto PR.

Schaatspret voor de Opleidingsschool Velen durfden er niet meer op te hopen dat deze winter echt nog sneeuw en ijs zou vallen. De narcissen en krokussen stonden immers half januari al uitbundig te bloeien. Des te groter was de verrassing dat er echt nog ijs kwam. De schaatsen werden uit het vet gehaald of nog snel gekocht en na een telefoontje met de IJsclub Voorwaarts kregen de leerlingen toestemming om op vrijdag 3 februari de hele dag met de groepen 3 t/ m 8 gebruik te mogen maken van ijsbaan De Goerie.

De kinderen hebben ervan genoten en met rode neuzen en blozende wangen verlieten ze na een heerlijk schaatsuurtje weer het ijs. De leiding en leerlingen bedanken alle vrijwilligers van IJsclub Voorwaarts dat ze het mogelijk maakten om zo snel op het natuurijs te kunnen schaatsen en zelfs hun koek en zopie tent te kunnen openen, waar volop gebruik van werd gemaakt. Want wat is er nou niet lekkerder op het ijs dan een heerlijke kop warme chocolademelk : het ultieme wintergenot.

Heel veel inspanning kostte het RVV H1 zaterdag niet om Timios H2 voor de tweede keer dit seizoen puntloos te laten. In de Boorsmazaal wonnen de Katwijkers afgetekend met 4-0. In de heenwedstrijd bleek RVV al een maatje te groot voor de promovendus, in Waddinxveen kreeg Timios met 0-4 klop. Voor de gasten het goed en wel in de gaten hadden, was de eerste set al voor RVV (2513). Voldoende servicedruk, een redelijke blokkering en veel meer

Een goed offer wint altijd In de competitie van damclub KDC werden een aantal interessante partijen gespeeld. Grootmachten Arend van Beelen en Jan Schijff troffen elkaar voor een partij die beslissend kan zijn voor het kampioenschap in de hoofdklasse van de competitie. Arend had van tevoren al weinig vertrouwen in een goede afloop. De resultaten van de laatste weken vallen een beetje tegen, terwijl Jan in uitstekende vorm verkeert. In de partij kreeg Jan een mooie stand op het bord, terwijl Arend steeds verder in de verdediging werd gedrukt. Arend kwam steeds moeilijker te staan en ging op zoek naar een remise. Jan kwam echter met een mooi offer, die hij al snel in een schijfwinst kon omzetten. Hierdoor kwam Arend totaal verloren te staan. Gé Berbee liet in zijn partij tegen Paul Bremmer zien dat hij ook oog heeft voor een goed offer. Paul had al een moeilijke stand, maar toen Gé een schijf offerde kwam hij nog veel slechter te staan. Met een aardige plakker wist Paul de schade in eerste instantie nog te beperken, maar hij kon niet voorkomen dat hij een schijf verloor en een verliezende stand overhield. In het eindspel had Gé met uiteindelijk maar liefst drie schijven voorsprong geen problemen om de wedstrijd te winnen. Kees Plug en John Bruin speelden ook een mooie partij, waarin beide spelers het elkaar zeer lastig maakten. Lange tijd stonden er veel schijven op het bord en het leek er op dat de persoon met de meeste tempo’s de partij zou winnen. Beide spelers kwamen echter ongeschonden uit het middenspel. John wist als eerste door te breken, maar

Bij Staalbouw Van Rijn werden tijdens de oudejaarsreceptie twee medewerkers gehuldigd vanwege hun 25-jarige dienstverband. Henk Barnhoorn (op foto midden) en André van der Boon (rechts), vergezeld door hun familie en vrienden, werden toegesproken door directeur Simon van Rijn. Hij roemde hun inzet en toewijding. Bloemen waren er voor de familie en namens de Maatschappij van Nijverheid en Handel werd hen een legmedaille en getuigschrift uitgereikt. Uiteraard ontbrak de enveloppe met inhoud niet.

Kees wist zelf ook al snel een dam te halen. Hierdoor haalde niemand een beslissend voordeel in het eindspel en eindigde de partij in remise. Arie Dubbelaar had weinig geluk in zijn partij tegen Arjan Varkevisser. Arjan wilde een goede stand opbouwen en probeerde met een ruiltje de stand van Arie te verzwakken. Arjan zag echter nog niet dat deze ruil hem de overwinning zou schenken. Direct na die ruil kon Arjan namelijk met een relatief simpele zet naar dam slaan. Hierop gaf Arie de partij direct op. Teun de Kluijver had wel het geluk aan zijn zijde tegen Martin Visser. In een partij waarin de stukken van het bord vlogen hield Martin een vreemde stand over. Martin zal daardoor het overzicht zijn kwijtgeraakt, want hij bracht een 2-om-4 in het spel waarmee zijn tegenstander een dam kon halen. Teun de Kluijver was dolblij met deze ‘schitterende zet’ en won de partij. Jack van der Plas en Rick de Jong speelden een schitterende partij in de eerste klasse van de competitie. Rick boekt duidelijke progressie in zijn damspel, maar in Jack trof hij een van de topspelers van de club. Rick speelde in eerste instantie echter foutloos en had goede kansen op een mooi resultaat. In het eindspel maakte hij echter net de verkeerde keuzes, waardoor Jack de partij toch nog kon winnen. Cornelis Vooys leek op weg naar de winst in zijn partij tegen Alexander Neijenhuis. Cornelis kwam met een 1-om-3 op voorsprong, maar deze schijfwinst wist hij niet vast te houden. Alexander kreeg zelfs nog kansen om zelf te winnen, maar hij mocht vooral blij zijn dat Cornelis zijn kansen op de winst niet wist te benutten. Een remise was het resultaat.

Workshop MS Word

Computercursus voor ouderen Wat is Microsoft Word en wat kan ik er mee op mijn computer? Op deze vragen, en waarschijnlijk nog anderen, proberen wij een antwoord te geven met deze workshop op 13 februari in de Rabobank in Rijnsburg, Hoftuinplein 1. De workshop over het gebruik van Office Word, de tekstverwerker van Windows, wordt speciaal voor senioren georganiseerd door SWOK in samenwerking met Seniorweb en de Rabobank Katwijk.

Jubilea bij Staalbouw Van Rijn

aanvalspower dan Timios bleken meer dan genoeg voor RVV. Al was het in de beginfase wel even schrikken, toen Jelle Noest scoorde, maar een blokkeerder hem onder het net door raakte. Gelukkig viel de schade mee en kon Noest verder spelen. Het verhaal van de eerste set was de andere drie sets eigenlijk niet anders. Als de thuisclub al in de problemen leek te komen, dan lag dat meer aan persoonlijke fouten aan eigen kant dan scores van de fusieclub uit Waddinxveen/Boskoop.

Vele cursisten hebben in de beginnerscursus van Seniorweb op de Rabobank Katwijk kennis gemaakt met WordPad, wat een om het zo maar te zeggen uitgeklede versie is van Office Word. Duidelijk is dat er met Office Word veel meer mogelijk is dan in WordPad en dat is onder meer de mogelijkheid te werken in verschillende talen, spelling- en grammaticacontrole, speciale pagina-indelingen, invoegen van kop- en voetteksten met paginacijfers, werken met kolommen, sorteren op alfabet, printen op A5-formaat voor een brochure, kopiëren en plakken, invoegen van Excel-bestanden in

Word, werken met tabs en nummeren en niet te vergeten scannen van bestanden en/of foto’s (de meeste printers van tegenwoordig kunnen ook scannen in kleur of in zwartwit) en ook niet onbelangrijk het beveiligen van uw bestanden. Snapt u het allemaal nog? Eigenlijk is het te veel om op te noemen wat je er allemaal mee kunt. Maar met professionele hulp komt u een heel eind. De workshop duurt tweeënhalf uur, van 14.00-16.30 uur, 13 februari in de Rabobank in Rijnsburg, Hoftuinplein 1. De kosten voor deze workshop bedragen € 7,50. U kunt zich telefonisch opgeven bij Stichting Welzijn Ouderen KRV tijdens kantooruren op het nummer 4016347. De kosten worden per automatische incasso verrekend, hiertoe kunt u een machtiging invullen die tijdens de workshop wordt verstrekt. Koffie/thee zijn voor eigen rekening. Voor vragen en info over de workshops kunt u terecht bij het computerplein in het buurtcentrum Rijndal op dinsdagmorgen van 10.00 t/m 12.00 uur, tel. (071-) 3018798 of kom even langs.

Door de constante middendreiging van Ken Rovers en Jeroen Bol speelde Ron de Mooij regelmatig een buitenaanvaller volledig vrij. Alleen serverend kon Timios af en toe druk uitoefenen op de passing van RVV, maar verder dan twee of drie punten kwam het nooit. Bovendien hadden de Katwijkse volleyballers in veel gevallen al een dusdanige marge opgebouwd, dat de servicedruk niet al te veel schade opleverde. En dus had RVV een eenvoudige avond. Na ook de tweede set overtuigend gewonnen te hebben (25-17), probeerde Timios uit alle macht RVV te ontregelen in de derde set, die voor wat betreft het scoreverloop ook de spannendste bleek. De middenaanvallers van Timios scoorden hun ballen, waardoor de gasten de schade lange tijd beperkt hielden. In de slotfase leek het bij 23-19 nog even spannend te worden, maar enkele rake klappen van Jelle Noest en Gert Klok later was de set gewoon voor RVV (2519). Het beeld van de wedstrijd veranderde ook in de laatste set niet. RVV heerste op alle fronten, nam al snel weer een ruime voorsprong en mocht na de 25-17 een 4-0-overwinning bijschrijven. Komende vrijdag speelt RVV H1 uit tegen de nummer laatst van de 1e klasse, Kratos ‘08 H3. De wedstrijd in het Delftse Tanthof begint om 19.30 uur.

Koffieochtend Dabar Voor de koffie-ochtend van dinsdag 14 februari is Jack Nugter uitgenodigd om te komen spreken over het thema ‘Gods liefde delen’. Jack heeft acht jaar als zendeling en gemeentestichter in Bolivia gewerkt. Momenteel werkt hij voor stichting Misericordia. De koffieochtend begint om 9.30 uur en de koffie staat klaar vanaf 9.00 uur. Het programma duurt tot uiterlijk 11.30 uur. Voor kleine kinderen is een oppas aanwezig. Bijeenkomst in de Ontmoetingskerk, Nieuwe Duinweg 64.

Glorie aan God Op zondag 12 februari in de OpenHof aan de Rijnstraat in Katwijk aan de Rijn worden er weer veel bekende Opwekkingsliederen gezongen. Ds. Tim Moll zal de dienst leiden en de meditatie verzorgen n.a.v. het thema: “Je bent een zwerver of een zoeker” De muzikale begeleiding is in handen van Cees Wassenaar. De lofprijzing in de hal begint om 16.45 uur en de dienst begint om 17.00 uur.

Nieuwe Melange Locale Vanaf maandag 13 februari is er weer een nieuwe uitzending van het tv programma “Melange Locale “. Naast de vaste onderwerpen als het bloemetje en een lekker menu is er dit keer aandacht voor de ‘Marriage Course’, een cursus die men kan zien als een investering in je relatie. Verder o.a. een gesprek over de woningmarkt in de gemeente Katwijk én aandacht voor het quilten. Het muzikale gedeelte wordt dit maal verzorgd door Gerlinde Vliegenthart. Zij zingt samen met een aantal van haar leerlingen een lied. De presentatie van ´Melange Locale´is weer in handen van Dick Oudwater en Carolien van Egmond Melange Locale is te zien bij RTV Katwijk vanaf maandag 13 februari t/m zaterdag 18 februari ‘s morgens en s’middags na het Weeknieuws. Reacties of tips: Melange Locale, Postbus 300, 2220 AH in Katwijk of mail naar: melangelocale@rtvkatwijk.nl


BEDS 2 BASIC DÉ NR. 1 BEDDENSPECIALIST IN UW REGIO!

TOP BOXSPRINGS IN DIVERSE KLEUREN, MATEN EN STOFFEN!!

S G A D N ZO 14:00 t/m 17:00 uur ! ! N E P O

ZIE ONDEROP ONZE OPENINGSTIJDEN, U BENT VAN HARTE WELKOM.

2012

! R A A N N I W G N I R P S BOX S!! L A W K ! ! N E Z J I R P

#####

E T S G A LA

Beds 2 Basic WINT VAN AUPING!!

MATRAS KNALLERS!

e

2

MATRAS GRATIS!

COMPLETE 2-PERSOONS ELECTRISCHE BOXSPRING NORWICH ACTIE!!

W U E I N

OFFICIELE CONSUMENTENBOND TEST!

(VAN LANDSCHOOT)

MATRASSEN SPECIALIST

N I R P S X ITEIT BO

N E S S A R T A GS EN M

Kom langs en test onze boxsprings en matrassen. De koffie staat klaar! Wij zijn ook zondags open!!

Daarom dus Beds 2 Basic!!

M

TE LAAGSS PRIJ IE T GARAN

#####

Kom langs en test deze fantastische boxspring!

LAATSTE WEEK LAATSTE MODELLEN!!

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

LU atras XE !

DREAM LATEX

BEST GET

EST!

#####

Beds 2 Basic

€ 799,-

WINNAAR!!

Leverbaar in alle maten!

-58% Ma

tra

POLYSENSUAL

Normaal 2399.-

IS 1 GRAT D én DEKBE IS 2 GRAT NS!! KUSSE

999.-

Ook verkrijgbaar in de maten 1.60 én 180 breed

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING VICTORIA MEGA ACTIE!!!

√ 19cm SG25 Polyether kern √ Elastisch dubbeldoek tijk √ Handgrepen

MATRAS GRATIS!

LU XE !

tra

HEALTH EMPEROR (CLASSIC HANDMADE!)

s

#####

Beds 2 Basic

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

WINNAAR!!

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

2e

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

€999,-

2e

ook leverbaar in antraciet grijs!

MATRAS GRATIS!

OR PRIJS IS VO LOOFLIJK DIT ONGE E COMPLET G! BOXSPRIN

Tijdelijk

ANTI-ALLERGISCH

€749,-

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

MEGA ACTIE!!!

LAAGSTE PRIJS!!

Designhoofdbord! + 2 Beklede boxen + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! + hoogwaardig dekbed + 1 comfort matras topper! + 2 luxe kussens

Ma

#####

Beds 2 Basic

TE LAAGSS PRIJ IE GARANT

Leverbaar in alle maten!

2e

M

LU atras XE !

WINNAAR!!

Maat 1.40

Eigenschappen:

√ 18cm Latex Kern √ 1,5 cm doorgestikte traagschuim afdeklaag √ 7 comfortzones √ Anti-allergisch

BODY FIT

####

€179,-

Eigenschappen:

MATRAS GRATIS!

Luxe Design hoofdbord + 2x electr. verstelbare boxsprings met pocketvering, + 2x supersterke volva motoren + 2x topkwaliteit pocketveermatrassen + 2x poten set + 2x metalen matrasrem keuze uit diverse maten!

SUPER STUNT!

s

2e

COMPLEET EN AFZONDERLIJK ELECTRISCH VERSTELBAAR!!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

√ 7-Slags pocketveer √ 300 veren met hoogwaardig koudschuim ombouwlaag √ met NASA traagschuim afdeklaag √ Harde en zachte uitvoering M

IS 1 GRAT D én E B K E D IS 2 GRAT NS!! E S KUS

ONGELOOFLIJK COMPLEET

€ 199,-

Normaal 1099.-

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

DEZE WEEK VOOR

399.-

Eigenschappen:

√ Handgemaakt matras met 7 slags micro pocketveer √ 500 veren /m2 √ 7 comfortzones √ Zomer en Winterzijde

e

-64%

2

MATRAS GRATIS!

ook leverbaar 1.40 / 1.60 en 1.80 en ook leverbaar in pocketveer uitvoeringen!

OOK IN ZWART LEVERBAAR

Eigenschappen:

√ 15cm Koudschuim kern √ Ergonomische comfortzones √ Elastisch dubeldoek tijk √ Afritsbare en wasbare

Maat 1.20

Met als optie: de electrische versie

Ma

LA t A ras PR GST IJS E !

BASIC

LAAGSTE PRIJS!

Ma

(CLASSIC HANDMADE!)

MATRAS GRATIS!

TOTAL RELAX

Ma

tra

####

s

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

TOP RECENTIES VAN ONZE KLANTEN!!

WINNAAR!!

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

2e

Eigenschappen:

√ Goede matras voor de laagste prijs √ Geschikt voor vaste en verstelbare bedbodems

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

€1099,-

#####

WINNAAR!!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

Diverse toplagen mogelijk latex, koudschuim of traagschuim √ Handgemaakt matras met 7 slags micro pocketveer √ 500 veren /m2 √ 7 comfortzones √ Zomer en Winterzijde

tra

s

€ 799,-

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

Eigenschappen:

√ Koudschuim kern √ 7 Ergonomische Comfortzones √ Dubbeldoeks tijk! √ In harde en soft variant √ Anti-alergisch

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ Dikke koudschuim vulling √ Hoge veerkracht √ Blijft koel tijdens de nachtrust √ Vormt perfect naar uw lichaam

s

ANTI-ALLERGISCH

€ 999,-

€ 269,-

e 2

tra

IS 1 GRAT D én E B K E D IS 2 GRAT NS!! E S KUS

Leverbaar in alle maten!

2e

Ma

ROYAL WELLNESS

IS 1 GRAT D én E B DEK IS 2 GRAT NS!! KUSSE

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

Beds 2 Basic

Ma

SLEEP KING

#####

Beds 2 Basic

€ 49,-

2

LU tras XE !

MARKIES

Leverbaar in alle maten!

e

at

ra s

BALANCE SENSE

Ma

tra

SUPER KING

s

IS 1 GRAT D én E B K E D IS 2 GRAT NS!! E S KUS

ANTI-ALLERGISCH

€599,-

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

e

2

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

Eigenschappen:

√ Top HR60 Koudschuim! √ 4cm traagschuim in tijk √ Koel in de zomer √ 3D profiel / hard en zacht √ Beter ligcomfort en ventilatie

2e

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 7-Slags pocketveer √ 360 veren m2 met 3cm HR50 koudschuim afdeklaag √ 7 ergonomische comfortzones √ Afritsbare en wasbare tijk

NIEUW IN HET ASSORTIMENT > MOLTONS VOOR MATRASSEN EN TOPPERS IN ALLE MATEN!!

asic

Openingstijden

Koopavonden

Ma. Di. / Wo. Do. / Vr. Za. Zo.

Do. / Vr.

13:30 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 21:00 9:30 - 17:00 14:00 - 17:00

Bij Beds 2 B

 071

18:30 - 21:00

2000168

Adres: Kerkstraat 58 - Noordwijk (binnen) INGANG Passage PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

De getoonde aanbiedingen zijn slechts een klein gedeelte van ons assortiment | Kom ook langs voor onze kwaliteits kussens en accessoires!

prijzen √ Laagste liteit kwa √ Beste comfort √ Beste dvies √ TOP-a ervice √ TOP-s

November 2011 Zet- en drukfouten voorbehouden

KS_week_06_12  

www.uitgeverijverhagen.nl Ook uw folder huis aan huis, of heeft u geen folders ontvangen? Advertenties: (071)4022901 • advertentie@uitgeveri...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you