Page 1

Vertrouwde lunch& dinergerechten Maar natuurlijk ook voor een gezellig drankje

Dinsdag 3 januari 2012 - 22e jaargang nr. 1

KATWIJK SPECIAAL Redactie: 06-13017660 • redactie@katwijkspeciaal.nl

Advertenties: (071)4022901 • advertentie@uitgeverijverhagen.nl Bezorging: (071)4022901 • verspreiding@uitgeverijverhagen.nl

Boulevard 69 T (071) 401 84 50 www.sunsetblvd.nl

Tijdens de uitzending komen voormalige slachtoffers aan het woord om te vertellen over hun ervaringen. Zij doen dit om aandacht te vragen voor de signalen die wijzen op kindermisbruik en -mishandeling. Deze signalen worden nog te weinig en te laat herkend. Enkele van de gasten kregen landelijke bekendheid door hun verhaal naar buiten te brengen. Naast ervaringsdeskundigen komen ook medewerkers van de (zeden)politie en de gezondheidszorg aan het woord. Zij vertellen vooral hoe er vroegtijdig gesignaleerd kan worden, waar hulp te vinden is en wat te doen bij verdenking van kindermishandeling en - misbruik. Tijdens de uitzending zamelt de organisatie geld in dat geheel ten

Frisse start van 2012

goede zal komen aan kinderen die slachtoffer werden van kindermisbruik. Dit gebeurt met behulp van een veiling met bijzondere voorwerpen via www.stichtingkids-say-no.nl. Zo kunnen bedrijven en particulieren bieden op een gesigneerd voetbalshirt van voetballer Dirk Kuijt, 4 zeefdrukken van Herman Brood, een gesigneerd shirt van Peter Aerts een Nederlandse kickbokser die drie keer het befaamde K-1 Word Grand Prix-toernooi in Japan won en een schilderij van Willeke Meijer. Daarnaast kunnen mensen meedoen aan de inzameling door tijdens de uitzending geld te geven voor het draaien van muzieknummers.

Richard Groenendijk met ‘Alle dagen’ in TriPodia

Getijden Hoog -

De marathonuitzending is te beluisteren via de website van RTV Katwijk www.rtvkatwijk.nl, via de kabel op de frequentie 88.1 Mhz en op het tv kanaal 41. Via een hand- of autoradio is RTV Katwijk te vinden op frequentie 106.8 FM. Een bezoek tijdens de uitzending aan de studio in de Rahusentraat 2a is ook mogelijk.

Di. Wo. Do. Vr. Za. Zo. Ma.

Hoorneslaan-Oost wordt stevig onderhanden genomen “Het is een heftig plan”, omschrijft wethouder Gerard Mostert de renovatie van de Hoorneslaan-Oost. Heftig in die zin omdat er in de inmiddels goedgekeurde plannen om de vanuit noordelijke richting ‘Poort van Katwijk’ veel essentiële elementen zijn vervat. Veiligheid staat voorop. Een goede doorstroming voor het auto- en fietsverkeer en het nieuw aan te brengen groen vormen het totaalplaatje voor de toekomst. Woensdag 18 januari van 16.00 tot 20.00 uur zal in TriPodia het nieuwe beeld voor belangstellenden en belanghebbenden worden gepresenteerd.

Met een buitentemperatuur van rond de 11 graden en een watertemperatuur van 7 graden nam, ondanks de straffe wind, dit jaar wederom een groot aantal deelnemers deel aan de Nieuwjaarsduik in Katwijk. Volgens Patrice Luscuere, één van de organisatoren, was het dan ook perfect duikweer: “Ja, het was door de krachtige zuidwestenwind fris maar de relatief hoge buitentemperatuur maakte het helemaal goed. Prachtig om 1000 enthousiaste dappere duikers zo de zee in te zien rennen op nieuwjaarsdag. Geen beter begin van het nieuwe jaar, wat een mooie dag!”

warme muts en kon zich omkleden in een van de tenten die dit jaar op het plein achter de duinen stonden. Patrice Luscuere vertelt; “Door de krachtige zuidwestenwind was het niet mogelijk de tenten op het strand te plaatsen. We zijn uitgeweken naar het plein dat zich achter de eerste duinenrij bevindt. Het bleek een goede keuze. De deelnemers stonden beschut en de sfeer zat er al snel goed in.” Onder de beats van bijbehorende duikmuziek stelden de deelnemers zich op aan de startlijn waarna ze om 15.00 uur onder luid gejoel en geschreeuw het water in renden. De deelnemers werden aangemoedigd door duizenden enthousiaste toeschouwers. Ondanks de kou deden zich er gelukkig geen calamiteiten voor zodat de aanwezige KNRM, KRB en het Rode Kruis niet hoefde in te grijpen. Na afloop lieten vele duikers zich de erwtensoep goed smaken en kregen zij als bewijs van deelname de oorkonde uitgereikt.

Wederom veel deelnemers

Opbrengst en goed doel

Dit jaar werd op 85 plaatsen in Nederland gedoken en niet alleen in de zee. In verschillende meren en plassen in het land werd ook gedoken om het nieuwe jaar in te luiden. “Uiteraard geldt er voor ons maar één echte duik, en dat is in het zeewater. Maar hulde aan alle duikers in het land. Een mooie prestatie!” vertelt Patrice Luscuere met een glimlach. In totaal deden er dit jaar zo’n 36.000 mensen een Nieuwjaarsduik in Nederland. Een aantal dat ieder jaar flink groeit. Medeorganisator Baan Klootwijk kijkt terug op een zeer geslaagde editie van de duik en vertelt trots: “Na de kerstdagen zagen we de inschrijvingen via de website oplopen tot recordhoogte. Dit jaar hebben wij de social media activiteiten op onze website aanzienlijk uitgebreid en ik ben er trots op dat we dit jaar wederom het aantal van 1000 deelnemers hebben gehaald!”.

De opbrengst van de Katwijkse Nieuwjaarsduik 2012 (in totaal 2000 euro) kwam dit jaar geheel ten goede aan de KRV-jongeren van het project ‘Bouwen in Ecuador’, onder de vlag van Worlds Servants. Zij zullen in de zomer van dit jaar afreizen naar het ontwikkelingsland Ecuador om daar een school op te bouwen. Ook de voorgaande jaren was er de samenwerking met deze projectgroep. Om 9.30 ‘s ochtends waren de eerste medewerkers van de Nieuwjaarsduik al op het strand aanwezig om het terrein op te bouwen. Met de hulp van de jongeren van Worlds Servants ging het voorspoedig en was het terrein ruim op tijd gereed om rond 14.15 uur de eerste inschrijvers te verwelkomen. Patrice Luscuere vult aan: “Dit is echt een leuke groep gemotiveerde jongeren die het niet alleen voor het geld doet maar het ook leuk vindt om te helpen bij dit unieke evenement in de regio”. Na afloop kijkt de organisatie tevreden terug op wederom een geslaagde Nieuwjaarsduik.

Er is veel tijd en energie in gestoken om de situatie in de Hoorneslaan-Oost te verbeteren. Niet alleen achter gemeentelijke burelen en bij ontwerpbureaus, maar er is ook regelmatig overleg geweest met een klankbordgroep vanuit de wijk. Vanuit dit ‘huiswerk’ zijn er een aantal opties ontstaan die het nieuwe, verbeterde beeld van één van de belangrijkste toegangswegen van Katwijk in kaart moesten brengen. Na de laatste inloopavond waarin de burgers hun visie en wensen om tot een definitieve keuze te komen kenbaar konden maken, is er uiteindelijk een besluit genomen. De versie ‘Middenberm’ genoot de voorkeur en daar is verder op door geborduurd.

Veiligheid Het allerbelangrijkste aspect - veiligheid - is zo optimaal mogelijk verwerkt in het definitieve plan. Voetgangers, fietsers en automobilisten moeten zich in deze belangrijke verkeersader (“zeg maar slag-

ader”, benadrukt Gerard Mostert) in een veilige omgeving weten. Dat het daarnaast ook nog eens een milieuvriendelijke en fraaie entree van de gemeente moet zijn, is ook een aspect waar veel aandacht aan is besteed. Slechts weinigen zullen er weet van hebben, maar het aantal ‘autobewegingen’ per dag bedraagt maar liefst achttienduizend, zo blijkt uit onderzoeken volgens Fred van ‘t Wout, projectleider namens de gemeente. En als de gemeente in de komende jaren blijft groeien, zullen dit er ongetwijfeld nog aanzienlijk meer worden. De Hoorneslaan draagt in hoge mate bij aan de bereikbaarheid van Katwijk. Daarom is het prioriteit dat ook de doorstroming van het auto- zowel het fietsverkeer optimaal is geregeld. De bestaande verkeerslichten bij het drukke kruispunt met de Biltlaan zullen door eigentijdse VRI (Verkeers Regel Installaties) worden vervangen en aangepast aan de nieuwe situatie. Soms kan het betekenen dat er mogelijk iets langere wachttijden ontstaan, maar de lichten zullen op het verkeersaanbod worden aangepast. Dus vaak betekent dit ook weer geen onnodig tijdverlies. Voor de gemeente staat de veiligheid van de weggebruikers voorop.

Goede informatie Dat het uitvoeren van dit ‘heftige plan’ letterlijk en figuurlijk de nodige voeten in de aarde zal hebben, lijdt geen enkele twijfel. “Het werd hoog tijd”, volgens Mostert om deze belangrijke verkeersader aan te pakken. “Het wordt een totaalaanpak”, licht van ‘t Wout toe. Van gevel tot gevel. Hij bedoelt hiermee te zeggen dat er niet alleen aan de hoofdrijbaan is gedacht, maar ook aan het parallelverkeer, de fietspaden, de trottoirs en het groen. Begin 2012 zullen de grote omvang-

03 jan. 04 jan. 05 jan. 06 jan. 07 jan. 08 jan. 09 jan.

10.19/22.58 11.27/------12.48/00.17 13.28/01.18 14.13/02.02 14.51/02.38 15.28/03.18

rijke werkzaamheden een aanvang nemen maar inmiddels wordt er al wat ‘voorwerk’ verricht door het aanbrengen van nieuwe leidingen en kabels. De gemeente hoopt nog voor de bouwvakvakantie van 2012 het civiele werk (riolering, bestrating, asfaltering, verlichting en de verkeersinstallaties, gereed te hebben. Na de zomer zal dan worden begonnen met de aanplanting van het nieuwe frisse groen. De oude bomen die voor veel worteloverlast en het ‘vasthouden’ van uitlaatgassen zorgden, zullen hun diensten dan hebben gedaan. Het tot nu toe ongestructureerde patroon zal een mooier en functioneel geheel gaan vormen. De gemeente zal trachten om de overlast tijdens de werkzaamheden tot een minimum te beperken. Maar om alles snel en goed te doen, is er niet aan te ontkomen. Tijdens de werkzaamheden zal het verkeer worden omgeleid. Op verkeersborden staan de aanwijzingen. Voor de veiligheid van de weggebruikers is het belangrijk dat zij deze aanwijzingen goed volgen. Ook als er geen directe aanleiding lijkt te zijn. Zo kan het voorkomen dat een hek de doorgang verspert, terwijl er achter het hek niet zichtbaar wordt gewerkt. De werkzaamheden aan de weg laten het dan toch niet toe om de weg te betreden. De gemeente Katwijk doet er alles aan om de Hoorneslaan tijdens de werkzaamheden bereikbaar, toegankelijk en veilig te houden voor de bewoners. Zij zal dan ook de betrokkenen zo goed mogelijk hierover informeren. Woensdag 18 januari is er een informatieavond in TriPodia. Het is geen inspraakavond. Het is puur een informatieavond die voor belangstellenden een beeld geeft van de toekomstige situatie. Waarin de wensen en ideeën vanuit het bewonersplatform zijn meegenomen.

Gezelligheid en saamhorigheid Vanaf 14.30 uur zat de sfeer er al goed in. Elke duiker kreeg een

Di. Wo. Do. Vr. Za. Zo. Ma.

03 jan. 04 jan. 05 jan. 06 jan. 07 jan. 08 jan. 09 jan.

06.01/18.06 06.56/19.06 08.06/20.11 09.21/21.26 10.16/22.37 10.45/23.11 11.21/23.46

Laag

*tijden Meetpost Noordwijk

Zo’n 1000 mensen zijn het nieuwe jaar fris begonnen door een duik te nemen in de koude Noordzee. De ijzige kou bleef dit jaar uit en daardoor was de animo voor deelname op de eerste dag van 2012 groter dan ooit. Foto: Arie van Dijk

Door Piet van Kampen

Rabobank Nieuwjaarsconcert Harmonie Katwijk

ELKE WEEK GRATIS IN 16.000 BRIEVENBUSSEN IN HEEL KATWIJK

RTV Katwijk 12 uur in actie tegen kindermishandeling Op zaterdag 14 januari van 10.00 tot 22.00 uur verzorgt RTV Katwijk in samenwerking met Stichting Kids Say No een marathonuitzending met als thema kindermishandeling en kindermisbruik.

DEZE WEEK

ontwerp | DRUK | PRINT reclamedrukwerk handelsdrukwerk familiedrukwerk pod en variabel boeken

Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk | 071 408 14 97 | info@drukkerijallin.nl | www.drukkerijallin.nl

Zeehond geeft het nakijken

Donderdag heeft men urenlang gepoogd een zieke zeehond te vangen nabij de Uitwatering langs het Noordzeestrand van Katwijk. Kennelijk was de jonge zeehond nog niet ziek genoeg om zich te laten vangen. Tot overmaat van ramp liep ook nog eens de zeehondenambulance vast op het strand. De bulldozer van Schaddé-Van Dooren trok deze weer los. Vanwege de stormachtige wind worden er meer zieke of uitgeputte zeehonden dan normaal verwacht op de stranden. EHBZ’er Leen van Duijn: “Dagelijks rijden we over het strand tussen Scheveningen en IJmuiden. Ook de zandmotor bij Monster lijkt een trekpleister te worden voor (zieke) zeehonden en bruinvissen. De laatste maanden hebben we ook enkele tientallen dode bruinvissen van het strand gehaald die door de Universiteit van Utrecht worden onderzocht op de doodsoorzaak. Met name de harde wind zorgt ervoor dat er veel zieke zeehonden uitgeput op de stranden terecht komen en huilers richting de duinen kruipen om beschutting te zoeken.” (Foto: Arie van Dijk)

Jaarwisseling verloopt relatief rustig Politie Hollands Midden had tijdens de jaarwisseling - net als voorgaande jaren - de strategie om bij beginnende opstootjes en brandstichtingen te voorkomen dat de situatie uit de hand loopt. In totaal verrichtte de politie 44 aanhoudingen in de regio. Het ging vooral om vergrijpen als vechtpartijtjes, openlijke geweldpleging, vernielingen, illegaal vuurwerk en baldadigheid. Vorig jaar werden er tijdens de jaarwisseling 84 mensen aangehouden. Voor geweld tegen hulpverleners zijn tijdens de jaarwisseling geen verdachten aangehouden. Het beeld is dat de jaarwisseling in vergelijking met voorgaande jaren rustiger is verlopen. Politie Hollands Midden heeft tijdens de jaarwisseling 570 mensen ingezet. Voor zover nu bekend is zijn er in de nieuwjaarsnacht voor de politie ruim 260 meldingen gedaan via de meldkamer. Er zijn in de hele regio 17 meldingen van woninginbraken gedaan. Politie Hollands Midden heeft in de voorbereiding naar Oud- en Nieuw

ingezet op preventie als het gaat om vuurwerk. Er is veel aandacht gevraagd voor de risico’s van het voorhanden hebben en het gebruik van zwaar (illegaal) vuurwerk. Daarbij zijn ook nadrukkelijk ouders en docenten aangesproken. Zij werden opgeroepen te melden als zij kennis hadden van illegaal vuurwerk of zelfgemaakte vuurwerkbommen. Er is de afgelopen weken door Politie Hollands Midden ruim 1000 kilo illegaal zwaar vuurwerk in beslag genomen.

Geneeskundige hulp Voor de ambulancehulpverlening is de jaarwisseling rustig verlopen. De Regionale Ambulancedienst heeft standaard rondom de jaarwisseling twee extra ambulances ingepland. In totaal zijn 12 ambulances ingezet. De ambulances zijn vooral uitgerukt voor ongevallen met vuurwerk. De jaarwisseling is voor de ziekenhuizen drukker verlopen dan een normale zaterdagavond/zondagochtend. Letsel was vooral het gevolg van vechtpartijen (LUMC 15,

Groene Hart 1), vuurwerk (LUMC 12, Groene Hart 4) of was alcoholgerelateerd. Ook bij het Rijnland Ziekenhuis ging het vooral om letstel door vuurwerk, vechtpartijen en dronkenschap. De ziekenhuizen hebben zich voorbereid door extra personeel in te zetten. Het LUMC heeft nog een spoedarts opgeroepen. Voor de huisartsenposten was de jaarwisseling drukker dan een normale zaterdagavond/ zondagochtend. Evenals bij de ziekenhuizen had de huisartsenpost Duin- en Bollenstreek te maken met letsel als gevolg van vuurwerk, dronkenschap en vechtpartijen. Brandweer De brandweer van Hollands Midden is tussen 19.00 en 03.30 uur ongeveer 250 keer uitgerukt voor het blussen van kleine branden. Het betrof onder andere containerbranden, kleine vreugdevuren en drie kleine gebouwbranden in respectievelijk Gouda, Rijnsburg en Lekkerkerk. Deze drie branden waren veroorzaakt door vuurwerk. De brandweer kon op tijd blussen.

Op de Hoorneslaan zijn een man en een vrouw mishandeld door een groepje mannen. Dit gebeurde in nieuwjaarsnacht rond half een. De twee slachtoffers werden zonder reden geslagen door de onbekende mannen. Een getuige zag het voorval gebeuren en verleende zorg aan de slachtoffers, die letsel aan het hoofd opliepen. De politie heeft de zaak in onderzoek. In de hele nacht zijn ook 7 mensen aangehouden omdat ze meer hadden gedronken dan de toegestane hoeveelheid. Personen zijn aangehouden in Katwijk (tweemaal), Leiden (tweemaal), Nieuwerkerk aan den IJssel, Hillegom en Leiderdorp. Een Leidenaar moest zijn rijbewijs inleveren omdat hij met 900 ug/l ruim boven de toegestane limiet van 220 ug/l blies. Ook een Katwijker, een beginnend bestuurder, moest zijn rijbewijs inleveren. Hij blies met 435 ugl boven de toegestane 90 ug/l voor beginnende bestuurders. De Nieuwerkerker reed onder invloed (680 ug/l), zonder rijbewijs tegen een boom en werd ook aangehouden.


Standplaatsen Vrijdag: Cleijn DuinPark 06:00 – 18:00 uur Zaterdag: Marktplein 08:30 – 18:00 uur

Bewoners Hoorneslaan-oost uitgenodigd

Oegstgeesterweg 36, 2231 AZ Rijnsburg tel. 071-4024010

Rookwaar - GebakkenVis Verse Vis - Visschotels Cadeaubonnen

Voor het reinigen/wassen van al uw:

Kijk alvast mee naar u nieuwe straat!

• Overhemden • Vitrages • Kleding • Gordijnen

Januari Budget Toppers! Haring vers van ’t mes 5 voor € 5,Makreel & emmertje zuurwaar voor € 6,95! Lekkerbekjes kabeljauw 4 voor € 10,Familiezak kibbeling 500 gram voor € 7,50

Tevens bij ons: • Overhemdenservice • Lakenpakketten

Nu nieuw bij Vishandel Wim Schaap!

Familiezak XL 750 gram € 10,50 Saus bij gebakken vis gratis! 15” Notebook MSI CR650-227NL 15"/e450/4gb/500gb/shvga

Iedere vrijdag vanaf 06:00 uur geopend! Iedere bestelling klein of groot kunt u telefonisch doorgeven! Tel: 06-34198015

17” Notebook MSI CX720-0W3NL 17"/p6200/4gb/500gb/g310m-1gb

Kom naar de inloopbijeenkomst in Tripodia Op woensdag 18 januari van 16.00 tot 20.00 uur

Brother DCP-J315W All-in-one printer inkjet, draadloos

Tot ziens bij Vishandel Wim Schaap

Brother MFC-5890CN All-in-one printer inkjet, netwerk, fax, high-cap cartridges

4UFSL

Brother HL-3040CN Kleuren printer laser, netwerk

Poeliersbedrijf

PC Midi Tower M132-001 X2-250/4gb/500GB/shvga/5jr garantie

De Waal Malefijtstraat 113 2225 LX Katwijk aan Zee

Kip cordon bleu per stuk € 1,25 ................ 4 voor

Kipsaté in saus normaal € 1,85 .......................... nu

PC Midi Tower M144-002 X4-965/8gb/1TB/shvga/5jr garantie

€ 4,50

Corsair Force GT 120GB SSD super snelle solid state drive

€ 1,60

Micromax Computers Voorhout Micromax Computers Oegstgeest Ommevoort 4 Herenstraat 60 2341 VV Oegstgeest 2215 KJ Voorhout 071-5190760 0252-222111 Openingstijden: di-vr 10:00-18:00 en za 10:00-17:00

Elke dag VERSGEGRILDE KIP!

Telefoon / Fax: 071 - 401 69 54

Al 38 jaar p! ki een begrip in

E-mail: poeliersbedrijfsterk@ziggo.nl

Gehele of gedeeltelijke • Lekker toerfietsen vanuit •inboedels, tevens 2e hands Wassenaar en Voorschoten? kleding en grammofoonpla- www.tcdekampioen.nl. ten, gashaarden, ijskasten, STEUNZOLEN. Erkend tel. 070-3805670. leverancier, lid Stichting EERHART Sierbestra- LOOP, vergoeding via zorgting. Voor al uw bestratin- verzekeraar. Een afspraak gen en tuinwensen. Bel voor kunt u maken in Oegstgeest, vrijblijvende prijsopgave Leiden en Leiderdorp met 070-3211006. Wim van Zijp, tel. 0715238468 of 06-12028319. Vuil tapijt? Laat het Vwo-, havo, mavo, vakkundig reinigen of huishuur Mr. Steam. Gratis vmbo-leerlingen: thuisbezorgd. Tol Steam werkbegeleiding/bijles aanInterieurverzorging, tel. geboden door ervaren A/B student. Tel. 071-5616768. 070-5116612.

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832

Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Op afspraak kan aan huis getaxeerd worden. WWW.ONDERDEBOOMPJES.NL Tevens inkoop van (sloop) goud tegen directe contante betaling!

Bij inlevering van deze bon:

€ K P A

38,-

ll-in

a

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Babi Pangang Tjap Tjoy met kip Ajam Ketjap Thaise kip 4 stokjes saté Pau Cheung Kai (kip met pikante saus)

ze uiit 455 veerrsscchhiilllleenndddee ge rechhten Maanddaagg t/m do nderdag en zoonnddaagg m.uu.vv. feestdagen

Foe Young Hai Kou-Lou-Kai Kip met pindasaus Ajam Pangang (met kip) Gebakken Pangafilet Gebakken banaan

21,25

In verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn van twee commissarissen zoeken wij twee leden voor onze

Ook menumaaltijden

Raad van Commissarissen m/v Meer informatie vindt u op www.dunavie.nl.

vooral woonruimte aan mensen die niet zelfstandig in eigen huisvesting kunnen voorzien. Daarvoor werken we duurzaam samen met bewoners, (maatschappelijke) ondernemers, de gemeente en andere belanghebbenden. We hebben oog voor mens en omgeving. Met onze kennis van de gemeente Katwijk en een stevige verankering in de lokale samenleving dragen we bij aan prettig wonen en leven. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

9,25)

Bij een afhaalbestellin g van min i im i aal € 27,- krijgt u van ons een gra tis portie kroepoe k!

VOLLE EVANGELIE GEMEENTE

I dere vrijdag Ie en zaterdag v.a. 18.000 uur:

Chinees, Indisc h en Thais lopend buffet € 18,50 p.p.

7 dagen per week geopend

Dunavie is een woningcorporatie in de gemeente Katwijk met ruim 8.000 woningen, garages en bedrijfsruimten. Wij bieden

p p. p. p

(t/m 10 jaar €

+ 4 mini loempia’s en 2 x nasi of bami

Dunavie, je thuis voelen in je woning en woonomgeving

ONBEPERKT ETEN ALL YOU CAN EAT Keu e

Stel zelf uw menu samenn en maak drie verschillende keuzes uit onderstaande gerechten::

Dak herstellen? Bouma/ T.H.: Spanje Costa Blanca Grundeken bellen! 5114674- BUNGALOW + zwembad. 5118394. Uw dak-specialist! Tel. 071-4073193 / 06-5140 7403. E-mail: guardamar@ Speciaal voor uw KLEI- live.nl. NE KLUS belt u de Van Beelenbus, C. van Beelen, www.zalenverhuurkruyt Elektrotechniek, tel. 06- schipvanleiden.nl. Mooi 54620333. bruin café in oude centrum van Leiden. Voor afstudeerBC SIERBESTRATING borrels, recepties, verjaardategelwerk, met afvoer, gra- gen, etc... Geen huur! Wel tis prijsopgave. Tel. 06- wat servicekosten en nor55321682. male gangbare drankprijReserveringen Zit u nog in de schaduw? zen! Wij zagen bomen om en tak- 06-25047376. ken af. Tel. 070-5111923, b.g.g. 06-53794870.

* geldt niet voor Diesel all-in

SPECIAAL KEUZE-AFHAALMENU ZE AFHAALMENU

*

Hoorneslaan 201-203 Katwijk aan Zee (Noord) Telefoon (071) 402 40 85

Kinderen t/m 10 jaar HALVE PRIIJJS JS

50-plusser SCHILDERT, • SCHILDER, stucadoor, •SAUST en behangt uw huis tegelwerk, renovatie badkaweer als nieuw. 06-13067762.

Tel. mer, toilet, timmerwerk. Tel. 0614785439.

T.H.: APP. IN CENTRUM Katwijk. 100 m2, € 950,p.m. excl. 06-23670417.

Voorlichtingsavond voor ouders: maandag 16 januari van 19.30 tot 21.30 uur

Open dag voor leerlingen en ouders: zaterdag 21 januari van 10.00 tot 13.00 uur

www.rlo.nl Apollolaan 1, Oegstgeest

Daar kom je verder mee

20% korting op al onze binnenpotterie

(Uitgezonderd aanbiedingen)

OP = OP

van 3,99 nu

2,49

van 4,99 nu

2,99

van 7,99 nu

4,99

Senecio

Spatiphyllum

Zamioculcas

3 verschillende soorten (potmaat 12cm.)

(potmaat 14cm.)

(potmaat 17cm.)

Actie is geldig van woensdag 4 januari t/m zaterdag 14 januari 2012 Januari en februari is er geen koopavond

trumdemooij.nl webwinkel.tuincen

Noordwijkerweg 36 Rijnsburg Tel. 071 408 09 59 www.tuincentrumdemooij.nl


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 3 JANUARI 2012 (geldig van maandag 2 t/m zaterdag 7 januari)

OWEL keurslager

Een Hollands begin De tijd van feestelijke diners ligt weer achter ons. Vanaf nu is het back to basics. Met wat ons betreft lekker en eenvoudig eten. Niet te veel poespas, maar ambachtelijke kost van eigen bodem. Zie ons Keurslagerkoopje van de week: 1 liter erwtensoep en 1 rookworst voor maar â‚Ź 5,50. Begin het jaar eens lekker Hollands!

)PPSOFTQMFJOt2221 BE Katwijk UFM tXXXPXFMLFVSTMBHFSOM

BELEGPAKKET HSRosbief HSZeeuws spek

samen â‚Ź

325

KEURKOOPJE (H)eerlijk rundvlees van eigen mester!

Malse runderlappen 2e 500 gram HALVE

PRIJS

595 550

â‚Ź â‚Ź

4 gepaneerde schnitzels 3 Cordon bleu’s

IEDERE MAANDAG:

4 Gepaneerde schnitzels IEDERE DINSDAG:

(K)EUROKNALLERS (Iedere week scherpe aanbiedingen v.a. 1 euro)

100 50 â‚Ź 5 â‚Ź

1 KATWIJKSE BOL 1 KG GEKRUID GEHAKT SPECIAL Pittig preipakketje BROODJE VAN DE WEEK Broodje beenham met saus

Kilo gemengd gehakt

â‚Ź

325

dubbel zegeldag

van â‚Ź 3,75 voor

Italiaanse gehaktschotel: Heerlijk Italiaans gekruid Bami met satĂŠ: Onze zelfgemaakte bami is lekker en gezond, bereid met verse groente, kipfilet en ei. rundvlees met verse groenten en rijst.

Maandag:

Coq au Vin: Malse kipfilet met groenten, rode wijnsaus en krielaardappelen.

Dinsdag:

Vuurreepjesschotel: Lekkere roerbakschotel met pittige biefstukreepjes , groenten en aardappel schijfjes.

A. SNIJER en ZN

"BSEBQQFMFOrGroenUFOr'SVJU Koninginneweg 34 Katwijk tel. 4018001

DONDERDAG 5 T/M ZATERDAG 7 JANUARI

Mona Lisa mandarijnen Lightsalade

â‚Ź 15 voor â‚Ź 250 gram â‚Ź

1.89 2.69 1. 98

MAANDAG 9 T/M WOENSDAG 11 JANUARI 500 gram â‚Ź

Gesneden koolraap DE GEHELE WEEK:

Bildtstar of Frieslander aardappelen

Baal Ă 20 kilo afhaalprijs â‚Ź

0.89

7.

95

BESTELLINGEN VANAF â‚Ź 10,- GRATIS THUISBEZORGD KOM VRIJBLIJVEND EENS KIJKEN IN ONZE WINKEL VOL VERS EN LEKKERS...

3 cordon bleu’s

“Een sport om elk jaar meer op te halen�

IEDERE VRIJDAG:

Collectanten KWF Kankerbestrijding beloond Het komt ze van harte toe, de vrijwilligers die jaar in jaar uit weer met veel passie en een vriendelijke glimlach bij u aan de bel trekken. Zij bedelen niet. Zo voelen zij zich ook niet. Zij zijn van binnen uit gedreven om daar waar de noodklok nog steeds luidt, bij te springen en gelden in te zamelen voor het goede doel. Dankzij hun inspanningen heeft het Koningin Wilhelmina Fonds in de loop der jaren heel veel kunnen bijdragen aan de bestrijding van de gevreesde ziekte.

Het was maandagavond 19 december een gezellig onderonsje bij Annie Verhoef. Een negental dames collectanten (van de maar liefst 60 vrijwilligers) van de KWF-afdeling Katwijk aan de Rijn, zat gezellig om de koffie geschaard. De meeste dames die er waren wisten wel zo ongeveer wat hen te wachten stond. Sommigen daarentegen waren aangenaam verrast toen zij als beloning voor hun jarenlange trouwe dienst als collectant van het KWF werden gedecoreerd en in de bloemetjes werden gezet. Een kleine blijk van grote waardering voor hun vrijwillige inzet. Waardering die hen ten volle toe komt. Annie zelf was in de veronderstelling dat zij de speldjes en de Zilveren Krab aan enkele collega’s mocht uitreiken, niet vermoedend dat zij zelf door blokhoofd Greet in ‘t Veld in het zonnetje zou worden gezet. De lovende woorden van Greet gingen vergezeld met een brief van het KWF. Annie was verbouwereerd en het raakte haar

diep. “Maar eigenlijk is die brief voor jullie allemaal�, sprak zij bijna verontschuldigend haar collega’s toe. “Jullie hebben hem allemaal verdiend. Ik had het nog zo duidelijk aangegeven bij het KWF�. De gastvrouw zat er een beetje mee. Het mocht echter de intieme sfeer van collega’s onder elkaar niet aantasten. Die was namelijk zeer gemoedelijk en de dames die elkaar niet allemaal persoonlijk kenden, wisselden hun ervaringen uit. Over hoe sommige mensen weigeren de deur open te doen als ze toch thuis zijn en je zien aankomen. Over hoe anderen, vooral bij bedrijven je binnen laten met een “Leuk dat je er weer bent, wil je koffie�?

Sport De gedecoreerde dames doen dit goede werk al jaren lang. “Het is een sport om elk jaar meer op te halen�, verwoordt Greet In ‘t Veld de drive waarmee zij met haar bus langs de deur gaat. De anderen knikten instemmend. Zij zijn elk jaar weer benieuwd wat ‘er uit de bus komt’. En dat zij deze vorm van wat zij hun sport noemen goed in de vingers hebben, blijkt wel uit het feit dat er elk jaar meer geld aan het KWF kan worden overgemaakt. Het is aan Cora van der Klugt helaas niet meer gegeven. Door ziekte heeft zij enkele jaren geleden haar strijd om geld voor het KWF in te zamelen , moeten opgeven. Cora werd als eerste gehuldigd voor haar 20 jaar trouwe dienst. Een eer die ook Corrie Haasnoot toekwam. De vergulde speld 25 jaar liefdadigheidswerk was voor Annie Barnhoorn en Wil Bouhuys. De Zilveren Krab was voorbestemd voor Sjaan van Duyvenbode, Joke

Haasnoot, Greet In ‘t Veld en gastvrouw Annie Verhoef zelf. Dit vanwege hun 30-jarig ‘dienstverband’ als collectant en tevens blokhoofd.

Puur goud Tine Rooijakkers is een gouden vrouw die afgelopen jaar al werd geridderd als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit vanwege haar veelzijdige vrijwilligerswerk waaronder ook haar inzet voor het KWF. Al meer dan 40 jaar doet Tine dit met passie en warmte van binnen uit. Zij spande hiermee de kroon en werd dan ook terecht met de Gouden Speld beloond. Het was een ‘ongewone gewone’ maandagavond voor de dames die telkens opnieuw ‘gewoon’ de straat op gaan. “Wij blijven dit nog jaren doen�.

Kom- en Prijsdienst in Dorpskerk Zondagavond 8 januari is er weer een Kom- en Prijs zangdienst in de Dorpskerk. Deze avonddienst start om 18.30 uur. Voorganger is ds. J.W. Korpelshoek. De muzikale begeleiding is in handen van van Johan Haasnoot (orgel en piano). Het thema voor deze dienst is ‘Hier en Daar’. Dit thema sluit aan op de schriftlezingen uit MattheĂźs 13 en gaat over ons en het loslaten van onze dagelijkse beslommeringen. Rondom dit thema is een liturgie samengesteld.

3 Kophaasjes

Door Piet van Kampen Wethouder Daan Binnendijk legde enkele tientallen aanwezigen uit dat de voorlopige wijzingen zijn aangebracht omdat van regeringswijze is vereist dat elke tien jaar bestemmingsplannen moeten worden geactualiseerd. Dit moet in het geval

SKISLOF

Katwijk aan de Rijn voor 2013 zijn gebeurd. Indien dit niet zo is, kunnen er van gemeentewege geen bouwleges bij wijzigingen worden gevorderd. “En daar zit de belastingbetaler niet op te wachtenâ€?, verduidelijkte Binnendijk die verder niet veel schokkend nieuws had te melden. Wel wordt er nog gezocht naar nieuwe mogelijkheden om de Rijnstraat met betrekking tot de verkeersveiligheid te verbeteren en de drukke verkeersader minder aantrekkelijk voor het doorgaande verkeer te maken. Een ringweg om het dorp zou dè oplossing zijn, maar daar is momenteel nog geen sprake van. Wel zijn er enkele aanpassingen in de groenvoorziening voor de straat opgenomen. Met betrekking tot snelheidsbeperking op de Molentuinweg, kreeg een bewoner van de wethouder geen klip en klaar antwoord op zijn

normaal

â‚Ź 9,95 nu voor

â‚Ź 7.99

BOTERRONDJES 4 +1 GRATIS Woensdag KOEKDAG!!

25% KORTING op de sortering

ROOMBOTERKOEKJES Voorstraat 21 - 2225 EK Katwijk 071-401 22 94 www.banketbakkerijkrijnverdoes.nl

575 5 25

Vooys,

Tel. 071-4013200 - www.vooys.keurslager.nl

Behoefteonderzoek voor en door senioren DSV | Verzorgd Leven gaat deze maand in samenwerking met de gemeente Katwijk en de ouderenbonden, een behoefteonderzoek uitvoeren onder de lokale ouderen. Ruim 500 ouderen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg zullen worden benaderd, waardoor een schat aan informatie wordt verkregen. DSV wil deze informatie gebruiken om haar zorg- en dienstverlening beter af stemmen op onze toekomstige cliĂŤnten. Seniorenbeleid is meer dan zorgen pensioenbeleid. Als in de media over senioren wordt gesproken dan gaat het vaak over de pensioengerechtigde leeftijd, of over hun behoefte aan zorg . Nu zijn dit geen onbelangrijke onderwerpen, maar senioren worden ernstig tekort gedaan als alleen dat het beeld is waarmee zij in verband worden gebracht. Wat het beeld daadwerkelijk is, wordt met behulp van het behoefteonderzoek gedetailleerd naar voren gebracht. In een vragenlijst van meer dan 70 vragen wordt gepeild hoe het bij senioren is gesteld met onder meer de huisvesting, de gezinssituatie, de gezondheid en

Resultaten De resultaten van het onderzoek (kunnen) worden benut om het gemeentelijk seniorenbeleid te toetsen, om te buigen of te helpen ontwikkelen. Ook kan het participatiebeleid, als belangrijke peiler van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, worden uitgewerkt. Wat doe je bijvoorbeeld als geconstateerd wordt dat een hoge mate van onveiligheid wordt ervaren in bepaalde buurten of wijken; wat doe je als een derde van mensen van 80 jaar en ouder aangeeft nauwelijks nog deel te nemen aan het maatschappelijk leven; wat doe je als de verhuisgeneigdheid van senioren veel groter is dan het aanbod aan mogelijkheden om te verhuizen; wat doe je als senioren aangeven bepaalde soorten vrijwilligerswerk te willen verrichten, terwijl ze nog geen ervaring hebben opgedaan als vrijwilliger; wat doe je met ontevredenheid over bepaalde gemeentelijke diensten en met de wens van senioren om meer zeggenschap te hebben over onderwerpen die hen sterk aanbelangen.

Actieve rol voor senioren

agrarische bestemming - zou in de toekomst wel eens een leuk stadspark c.q. recreatiegebied kunnen worden. “Het is echter nog toe-

komstmuziek, want de raad heeft nog geen andere keuze gemaakt maar er vooralsnog ook geen geld er voor beschikbaar gesteld�, licht-

Meedenken over het nieuwe plan voor de Wmo

‘Meedoen’ is het belangrijkste doel in het nieuwe Wmo-plan. Daarnaast staat meer dan ooit de eigen kracht centraal: we gaan vooral de nadruk leggen op wat mensen wĂŠl kunnen in plaats van wat niet meer

mobiliteit, het inkomen en de vroegere opleiding en werkervaringen, de buurtbetrokkenheid, de deelname aan het verenigingsleven en aan vrijwilligerswerk, het gevoel van veiligheid, gevoelens van eenzaamheid, cultuurparticipatie en de sociale relaties. Kortom, een breed scala aan onderwerpen wordt aan de orde gesteld.

Het behoefteonderzoek deelt de derde levensfase in drie perioden in: de periode van 60 t/m 69 jaar; de periode van 70 t/m 79 jaar en de periode van 80 jaar en ouder. Daarnaast worden bij elke levensperiode mannen en vrouwen met elkaar vergeleken. Het onderscheid in levensperioden en geslacht maakt het mogelijk om een nog beter beeld te krijgen van de situatie van groepen senioren in de gemeente. Het bijzondere van het behoefteonderzoek is dat het niet alleen een onderzoek is over de persoonlijke situatie van senioren.

Kwakkelwei

De gemeente Katwijk is bezig met een nieuw plan voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) voor de jaren 2012-2015. De gemeente wil en kan het nieuwe plan niet zonder u opstellen. Daarom bent u, als u wilt meedenken over het nieuwe Wmo-plan, van harte welkom op woensdag 18 januari in het Servicepunt Rijnsburg.

5 50

HOLMN W K F D $PE GHHO keurslager YRRU Koninginneweg 59 - 2225 HJ Katwijk (ZH)

dringende vraag. “Dit valt onder Openbare Werken�, lichtte Binnendijk toe. Ook de veiligheid bij ket kruispunt: Sandtlaan-bedrijventerrein Het Ambacht en de Baron van Wijkersloothstraat stond bij enkele betrokkenen ter discussie. Er ligt een veilige oversteekplaats voor voetgangers enkele tientallen meters verder terug, maar die wordt volgens de wethouder te weinig gebruikt.� Is er geen mogelijkheid voor een extra aansluiting op de Tjalmaweg?� (N206) vroeg iemand zich af om het probleem Molentuinweg grotendeels op te lossen. Een goede gedachte maar een wens. Die niet in de voorlopige plannen is meegenomen. Met een voorschot op de toekomst is er een voorlopige bevoegdheid voor wijziging in de bestemming voor het gebied Kwakkelwei in de plannen opgenomen. Dit kwekersgebied - met voorlopig nog

5 50

Aanbiedingen zijn geldig van 2-1-2012 t/m 7-1-2012.

Weinig schokkende wijzigingen in bestemmingsplan Katwijk aan de Rijn De inwoners van het oude Rijndorp konden zich tijdens de informatieavond op maandag 19 december laten informeren over enkele voorgenomen wijzigingen in bestemmingsplannen op korte en langere termijn voor de toekomst. Veel wijzer zijn zij echter niet geworden. Wat echter wel duidelijk werd is dat er op het terrein van de voormalige Praktijkschool De Rijn aan de Commandeurslaan enkele woningen zullen verrijzen. Het liefst in de kleur en het beeld van de bestaande woningen.

5 95 6 95

IEDERE DONDERDAG:

Foto en tekst: Piet van Kampen

VERSAANBIEDINGEN Grote Hollandse bloemkool

Kilo rundergehakt

175

Hongaarse goulash met rijst: Heerlijk mals en mager

Vrijdag:

IEDERE WOENSDAG:

â‚Ź

gehakt met roerbakgroenten en aardappelpuree.

Donderdag:

3 Kogelbiefstukken

per 100 gram

Deze week uit onze warme pan van 16.30 t/m 18.00 (van woensdag 4 januari - dinsdag 10 januari) Woensdag:

3 Biefstukken

5 50

binnen hun mogelijkheden ligt. Het is voor de gemeente een uitdaging om in een periode waarin bezuinigd wordt de dienstverlening in het algemeen en zeker ook voor inwoners met een beperking op peil te houden. Binnen dit kader wisselen wij graag met u van gedachten over een aantal belangrijke onderwerpen in het nieuwe Wmo-plan. Dit doen we tijdens een bijeenkomst op woensdag 18 januari van 19.30 tot 22.00 uur in het Servicepunt Rijnsburg, Burg. Koomansplein 1. Vraagstukken over bijvoorbeeld samenleven

in de wijk, vrijwilligerswerk, verslavingspreventie, opvang en mantelzorgondersteuning komen tijdens de bijeenkomst aan bod. Als achtergrondinformatie is het concept Wmo-plan vanaf maandag 9 januari van www.katwijk.nl te downloaden. Het lezen van het concept is echter geen vereiste om een eigen bijdrage aan de bijeenkomst te kunnen leveren. Aanmelden is gewenst. Dit kan via een e-mail naar mamaa2@katwijk. nl of telefonisch bij Anja van Oost, tel. 4065617.

te Binnendijk de huidige stand van zaken toe. Voor het overige was er weinig schokkend nieuws te melden.

Wijziging tijden wijkregisseur De locatie en dag van het spreekuur van wijkregisseur Arie van Duijn van Katwijk aan Zee veranderen per 1 januari. Vanaf het nieuwe jaar heeft hij spreekuur op dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur in het gemeentehuis in Katwijk, Koningin Julianalaan 3. Voor het inloop spreekuur hoeft men geen afspraak te maken. Het is ook mogelijk om telefonisch contact op te nemen via tel. 4065950.

Senioren hebben ook een belangrijke rol in de voorbereiding en uitvoering van het onderzoek. In de eerste plaats moeten ze het onderzoek ook mee uitdragen en een grote groep senioren vervult de rol van enquĂŞteur die met de vragenlijst naar de geselecteerde senior gaat, uitleg geeft en zo nodig beschikbaar is om vragen te beantwoorden. Juist vanwege de rol die senioren zelf vervullen bij de uitvoering van het onderzoek is de ervaring dat het merendeel van de senioren die de vragenlijst krijgt, ook bereid is mee te doen. Doordat er doorgaans zoveel senioren meedoen, hebben de onderzoeksresultaten veel zeggingskracht. De mening die door de senioren in de vragenlijst is weergegeven, is representatief voor de senioren in de gemeente, wat betekent dat ook senioren die de vragenlijst niet hebben ingevuld zich zullen herkennen in de resultaten. Als in een gemeente een representatieve groep senioren de vragenlijst invult, komt een schat aan informatie beschikbaar, waarmee de gemeente, maar ook instanties als een woningstichting, een zorgaanbieder, een culturele organisatie of verenigingen hun voordeel mee kunnen doen door hun aanbod beter af te stemmen op de wensen, verwachtingen en behoeften van senioren.


urg ZH

.nl

l

KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 3 JANUARI 2012

GRATIS PARKEREN

Op het Bosplein moet u zijn!

Dinsdag seniorendag (heren) knippen 15.75

Salon �Michèle�

Eierkoeken

1 pak

Ontbijtkoek uit eigen bakkerij

2.25 2.25

Fruitmand laten bezorgen? Online een bestelling plaatsen?

www.bosuitjekatwijk.nl

W. de Zwijgerlaan 57 Hoornesplein 39 071 - 401 41 09

Bosplein 7 - telefoon 071 - 4014460 2224 GB Katwijk ZH

In december bij aankoop van een bril, een Kerstpakket kado*! * Vraag naar de voorwaarden.

Bosplein 10 - Katwijk - tel. 071-4074770 Geopend: ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur

Een baaltje Bildstar aardappelen . . 10 kilo ₏ Kogelspruiten . . . . . . . 500 gram ₏ Kistje mandarijnen . . . . 2½ kilo ₏ Elstar appels . . . . . . . . . . .per kilo ₏ Chiquita Bananen . . . . . per kilo ₏

www.bosuitjekatwijk.nl

OPGELET!

Lekker lunchen? Prins Hendrikkade Zwaaikom 3 2225 HX Katwijk 071 407 8007 www.debeslagkom.nl

t7FSLPPQBEWJTFVS (vanaf 32 uur) Kennis en ervaring vereist!!

!"##$ SNUFFELMARKT

Interesse?

 ROELOFARENDSVEEN

Mail je CV naar ADMIN@MOOIKATWIJKLEVIEN.NL

GROTE MARKT 8#5'3&#) ,#06#3+ IN 3 HALLEN! 810&#) ,#06#3+ ELKE ZATERDAG 663 EN ZONDAG VAN 9-16 UUR '#441 "

Uw advertentie verschijnt in de regio:

Advertenties kunnen tegen contante betaling Ă â‚Ź 8,00 ingeleverd worden bij:

MOOI in Katwijk Voorstraat 15

www.mooiparfumerie.nl

HUISH. HULP • MODELBEURS. Za. 7 • Slanke •voorGevr.: inv. dame met lichte jan. 2012 in Brassie Park, SLANK 82! verzorging voor vrijdag 4/5 van Diepeningenlaan 2, Leiuur. Oegstgeest. Tel. 071- derdorp. Open van 10 tot 15 5156198. uur. Toegang is gratis. Met rijdende Spoor-O trein en Ook uw zelfgekochte laminaat verkoop LEGO-DUPLO. VAKKUNDIG GELEGD. Tel. 06-21694 855. GARAGEBOXEN in Oegstgeest. Huurprijs v.a. HONDENKAPSTER ₏ 110,-. Inl. 06-20773480. Monique trimt uw huisdier vakkundig zonder lange wachtlijsten. Gratis haal- en brengservice. www.honden kapster.nl. Tel. 06-47680435.

•

•

•

voornemens? Bijna 30 jaar hèt adres voor verantwoord afslanken. V.a. week 2: Rijnsburg: elke woensdagavond om 19.00 uur in de Vlietstede, Oude Vlietweg 9. Katwijk: elke donderdag ’s ochtends om 9.00 uur en ’s avonds om 19.30 uur in zaal PniÍlkerk t/o Hoornesplein. Inl. B. Hoogerdijk, tel. 071-4030578. www. slank82.nl.

Katwijk Leiderdorp

Noordwijk rhout Noordwijke

Â… )&57"-65")6*4 7PPSTUSBBU KATWIJK Â… 4*("3&/."(";*+/+#BSOIPPSO )PPGETUSBBU NOORDWIJK Â… PRIMERA WE-BOT )PPGETUSBBU SASSENHEIM Â… 3*&58*/,&-WBOEFS70035 %PSQTTUSBBU NOORDWIJKERHOUT Â… 5)&3&"%4)01 JOEF)PGUVJO RIJNSBURG Â… -*&5)0314#0&$,)6:4 )PPHNBEFTFXFH LEIDERDORP Â… 30,&341"-&*4-&*%&3%031 7BO%JFQFOJOHFOMBBO LEIDERDORP Â… #0&,)"/%&-%&,-&3 %F,FNQFOBFSTUS 1BTTBHF FO'050%*$,)0' *SJTMO OEGSTGEEST

Oegstgeest Rijnsburg

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

Warmond Wassenaar

INLEVEREN TOT DINSDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna) Voorwaarden: 3 regels â‚Ź 8.00. Per regel â‚Ź 2.75 meer.

Sassenheim Valkenburg Voorhout Waardeiland

De Zilk

}

DE% & LASSO 24, 2371 GX

Doe mee met onze chiquita prijsvraag en win leuke prijzen!

Bosplein 9 - Katwijk Tel: 4013485

Bosplein 8 - Katwijk - tel. 071-4074522 Geopend: di. t/m vr. 10.00-18.00 uur za. 10.00-16.00 uur

PARTICULIEREN

t8JOLFMNBOBHFS (vanaf 32 uur)

3,98 0,49 2,98 0,98 1,25

U kunt nu ook pinnen. Bestellingen vanaf â‚Ź 10,- gratis thuisbezorgd!

zonnebrillen en contactlenzen

Parfumerie MOOI in KATWIJK zoekt met spoed

woensdag 4 januari t/m zaterdag 7 januari

Bosplein 12 Katwijk Tel. 4012342

Bosplein 9 - Katwijk Tel: 4013485

De gediplomeerde audicien voor alle (ge)hoorproblemen en oplossingen. Indien gewenst komen wij bij u thuis.

Feestaanbiedingen

Wij wensen u een GELUKKIG 2012!

kom ook of huur

een kraam! 

 

  info: 071 - 33 12 067 www.snuffelmarkt.nu

â‚Ź8.00 â‚Ź 10.75 â‚Ź 13.50 â‚Ź 16.25 â‚Ź 19.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam:............................................................................................................................................................. Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

PARTY & SPORT

Kerkweg 3 • Valkenburg ZH T: 071.401 49 74 F: 071.407 72 48 E: info@deterponline.nl www.deterponline.nl

TE HUUR Â… TE KOOP Â… GEVRAAGD AANGEBODEN Â… GEZOCHT Â… GEVONDEN

SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE OP MONTUREN EN ZONNEBRILLEN

ALLE GROTE MODEMERKEN

EN TOPDESIGNERS! SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE www.satonoptiek.nl

AMSTERDAM

KATWIJK

LEIDEN

LEIDERDORP

OEGSTGEEST

1e van der Helststraat 3a, 1073 AA T +31(0)20 5788500

Princestraat 38, 2225 GC T +31(0)71 4014763

Lange Mare 118, 2312 GV T +31(0)71 5131010

Winkelhof 43, 2353 TT T +31(0)71 5412521

Terweeweg 52, 2341 CS T +31(0)71 5652090


l i i e m a F

DINSDAG 3 JANUARI 2012

KATWIJK SPECIAAL

AANLEVEREN

BERICHTEN

FAMILIEBERICHTEN

U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Wat op liefde gebouwd is kent geen vergeten. Na een moedig en geduldig gedragen lijden, geven wij kennis van het overlijden van mijn innig geliefde vrouw en onze zorgzame moeder

GERRIE DE VRIES-VAN DIJK * 24 juni 1957

PER E-MAIL

† 31 december 2011 Kees Willeke en Steven Mark

Mail de tekst naar advertentie@katwijkspeciaal. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

PER

POST OF AFGEVEN

U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

“De Heer is mijn Herder” Dankbaar voor alles wat zij in haar leven voor ons heeft betekend, maar ook diep bedroefd, geven wij u kennis, dat de Heere, uit ons midden heeft weggenomen, onze lieve zorgzame moeder en oma

MAARTJE VAN DUIJN-VAN DER PLAS SINDS

17 JUNI 1982 WEDUWE VAN LEENDERT VAN DUIJN

Koraal 41 2221 KM Katwijk aan Zee.

Klein- en achterkleinkinderen 1 januari 2012 Nassaudreef 92 2224 AP Katwijk aan Zee

Wij nodigen u uit om de rouwdienst bij te wonen die gehouden zal worden D.V. vrijdag 6 januari om 11.00 uur in de Nieuwe Kerk, Voorstraat 79 te Katwijk aan Zee. Aansluitend zal omstreeks 12.15 uur de begrafenis plaatsvinden op begraafplaats Duinrust aan de Parklaan te Katwijk aan Zee.

ANBO, afdeling Katwijk De bond voor vijftigplussers Verkoop van belbusboekjes in de Zwanenburg elke morgen. Iedere dag koffie drinken kosten € 0,75. Woensdag 4 januari 13:30 uur Biljarten, de zaal is om 13.30 uur open. 13:30 uur Vrij klaverjassen en jokeren 13:30 Kaarten maken 19:30 uur Onderlinge competitie en vrij biljarten

De dienst van dank en afscheid zal plaatsvinden op vrijdag 6 januari om 13.30 uur in het Kerkelijk Centrum Het Anker.

Vrijdag 6 januari 08:30 Bloedprikken, 13:30: Klaverjassen en jokeren

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om ca. 14.30 uur op begraafplaats Duinrust aan de Parklaan.

Maandag 9 januari 10.00-11.00 uur: inloopspreekuur 13.30 uur: vrij jokeren en klaverjassen. 13.30 uur: onderlinge competitie biljarten

Degene die geen rouwkaart ontvangen hebben vragen wij deze advertentie als zodanig te willen beschouwen.

Na een lang ziekbed, waarin zij zich moedig en geduldig gedragen heeft is, op de leeftijd van 54 jaar, overleden onze lieve zuster, schoonzuster en tante

GERRIE DE VRIES-VAN DIJK

Er is gelegenheid tot condoleren D.V. donderdag 5 januari van 19.00-20.30 uur in het rouwcentrum, Zuidstraat 103 te Katwijk aan Zee.

Hoornes- Rijnsoever

Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 5 januari van 19.00 - 20.30 uur in het Kerkelijk Centrum Het Anker aan de Voorstraat 74 te Katwijk aan Zee.

Na afloop van de begrafenis is er tevens gelegenheid tot condoleren in Het Anker.

Geertje en Gillis Mariëlle Germiene en Peter Jacqueline en Kees Willem

WEEKAGENDA

Wijkverenigingen

ANBO afd. Katwijk

Donderdag 5 januari 09:00 uur Kleding bewerken 10:00-11:00 uur Inloopspreekuur 9:30-10:15 uur Meer bewegen voor ouderen 14:00 uur Prijs klaverjassen en jokeren

in de gezegende leeftijd van 92 jaar. Huig en Corrie Wil en Piet (in liefdevolle herinnering) Dicky Jaap en Dickie (in liefdevolle herinnering) Leen en Dicky Mart en Corine

ag agenda agenda enda ag agenda agenda enda ag ag agenda enda enda ag agenda agenda enda

Dinsdag 10 januari 10:00 uur Repetitie zangkoor de ‘Vierboet’ 10:00 uur Ouderen Inloopspreekuur 14:00 uur Damessoos 13:30 uur vrij klaverjassen en jokeren. 13:30 uur Wedstrijd biljarten Rijbewijskeuring Dr. R. Cadiek 0610444535 Inlichtingen W.M.O. op de website www.anbo.nl/katwijkaanzee/ Als u lid wordt van de ANBO krijgt u korting bij Zorg en Zekerheid Al deze activiteiten vinden plaats in het dienstencentrum de Zwanenburg, aan de Zwanenburgstraat 62. De activiteiten zijn toegankelijk voor alle mensen van 50 jaar en ouder. Nieuwe leden en begunstigers zijn van harte welkom. Invaliden Ontspannings Vereniging activiteit in de zwanenburg Geen opgave

Geen opgave

Koestal- Overduin- Zanderij

DOKTERSDIENST 0252-240212

Dinsdag 3 januari 20.00 uur klaverjassen en jokeren Woensdag 4 januari 20.00 uur repetitieavond zangkoor de ‘Voltreffers’ Donderdag 5 januari 14.00 uur seniorensoos de ‘Eendracht’ 20.00 uur country- en linedansen. Lesavond, vanaf 16 jaar Vrijdag 6 januari 20:00 uur competitie darten Zaterdag 7 januari 14:00 uur kinderbingo, voor kinderen van 4-12 jaar. 20:00 uur Countrydansen, nieuwjaarsbal. Leeftijd vanaf 16 jaar. Maandag 9 januari 20:00 uur recreatief darten Tijdens alle activiteiten zijn de keuken en bar geopend voor een drankje en een snack. Wijkgebouw, Locatie De Coligny, Louise de Colignylaan 7, 2224 VT Katwijk. Meer informatie op www.wijkcentrumdecoligny.nl of RTV teletekstpagina 351.

Noord- Noordoost Geen opgave Voor de jeugd. Op woensdag op onderstaande data´s hebben wij voor de jeugd bingo met leuke prijsjes. Het kost 50 eurocent en we beginnen om 18.30 tot 20.00 uur. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee naar het Zandgat, E.A Borgerstraat 58. Bingo: 26 januari, 8, 15 , 29 februari, 14,21, 28 maart, 11, 18 en de laatste avond 25 april. De damclub voor de jeugd vanaf 6 jaar is er iedere woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur.

Wim en Gerda Luciënne en Wim Michele Katwijk, 31 december 2011

Dankbaar dat we haar zolang bij ons in het midden mochten hebben, maar ook verdrietig, nemen wij afscheid van onze lieve moeder en oma ARENDJE GIJSJE DE GRAVE-VAN BEELEN WEDUWE VAN ELTJE DE GRAVE op de gezegende leeftijd van 90 jaar.

Psalm 116 vers 9 Na een moedig en geduldig gedragen ziekbed is overleden onze lieve vriendin

GERRIE DE VRIES-VAN DIJK Huig en Lena Klazina en Wim Lieke, Ilse Huig-Jan en Gerline Weijna en Garreth

Anneke Jasmijn Dirk Joosje José en Simon Dirk en Melissa Simon Job Roos

Biedt ook manueel therapie & FysioSport. Voor meer info: www.fysiotherapiekatwijkaanderijn.nl

Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de dankdienst voor haar leven welke gehouden zal worden op woensdag 4 januari om 10.30 uur in de aula van begraafplaats Duinrust aan de Parklaan (parkeren op de begraafplaats is mogelijk). Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden. Na afloop is er tevens gelegenheid tot condoleren in de ontvangstkamer van de aula.

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK KATWIJK Cleijn Duinplein 14 2224 AX Katwijk Voor spoed en bevallingen: 06-51338742/ b.g.g. 071-5262853 Spreekuurdagen van maandag t/m donderdag. Telefonisch spreekuur op maandag t/m donderdag van 9.00-12.00 uur op 071-4072933 U kunt zich, zodra de test positief is, telefonisch maar ook via onze website aanmelden voor de eerste afspraak: www.verloskundigenkatwijk.nl

V

Voor uw vele blijken van medeleven en belangstelling na het overlijden van mijn man, onze vader en grootvader

oor V gelegenheid

CORNELIS KUIJT ~ COR ~

betuigen wij u langs deze weg onze oprechte dank.

29 december 2011 Huize Salem, Duindoornlaan 34. Correspondentieadres: J. Braam-de Grave, Castor 56, 2221 MN Katwijk aan Zee. Er is gelegenheid tot condoleren op dinsdag 3 januari van 19.00-20.00 uur in de aula van Huize Salem, Duindoornlaan 34 te Katwijk aan Zee.

Geen wachtlijst Voor de behandeling van lage rugklachten, bekkeninstabiliteit, nek-/schouderklachten, knieklachten, sportblessures, spanningsklachten etc. Specialist in de behandeling van de ziekte van Parkinson. Bel voor een afspraak: 071 3411692 Commandeurslaan 21, 2223 AW Katwijk

Katwijk, 31 december 2011

Coby Ariea en John Tess Pieter en Ida

JACOBUS DE BRUIN

11-10-2007 - 02-01-2012

GIJSBERTA DE BRUIN-VAN DER DOES

elke

kaart

02-01-2010 - 02-01-2012 Elke dag….

Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk 071 408 14 97 info@drukkerijallin.nl www.drukkerijallin.nl

Bep Jong-de Bruin

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden van

CORNELIS VAN RIJN

OUD-BESTUURSLID RABOBANK KATWIJK AAN ZEE

Rabobank Katwijk

Persoonlijk en betrokken

Raad van Commissarissen Directie

Sinds 1915 Uitvaartverzorging

D.C. Vis en Zoon Huig van Duijn )BSUXFHt,BUXJKL (071) 4074440 uitvaart@dcvis.nl

Mies Schoneveld uitvaartbegeleiding

Nan de Mooij

uitvaartbegeleiding

In samenwerking met Jacoline Imthorn

Voorstraat 91, 2225 EN Katwijk

Betrokken Meelevend Zorgvuldig Voorstraat 96a, 2225 ET Katwijk aan Zee E-mail: info@theovanderplas.nl www.theovanderplas.nl

WEEKENDDIENST DIERENARTSEN Voor de weekendienstregeling bel: 071-40 129 30. APOTHEEK De apotheek in Katwijk is op werkdagen (maandag t/m vrijdag) geopend van 8.00 tot 17.30 uur. Apotheek Sloothaak in Rijnsburg is geopend op werkdagen van 8.00-18.00 uur. Avonddienst van 17.30 tot de volgende morgen 8.00 uur. Weekenddienst vrijdag 17.30 tot maandagmorgen 8.00 uur: Dienstapotheek DAB te Voorhout, Rijnsburgerweg 4c, telefoon 0252-240216.

071-4018779 / 06-29091432 www.miesschoneveld.nl

VERLOSKUNDIGEN (ook voor poliklinische bevallingen) Verloskundigenpraktijk Katwijk: Cleijn Duinplein 14, 2224 AX Katwijk. Voor spoed en bevallingen: 06-51338742. Spreekuurdagen van maandag tot en met donderdag. Telefonisch spreekuur op maandag tot en met donderdag van 9.00-12.00 uur op 071-4072933, b.g.g. 071-5262853. U kunt zich, zodra de test positief is, telefonisch maar ook via onze website aanmelden voor de eerste afspraak: www.verloskundigenkatwijk.nl

COLOFON

KATWIJK SPECIAAL Oplage 16.600 www.katwijkspeciaal.nl Uitgave van

Ambachtsweg 7a Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 - fax (071) 403 23 25 Redactie Cor de Mooy tel (071) 402 29 01 - fax (071) 403 23 25 gsm: 06 13017660 e-mail: redactie@katwijkspeciaal.nl Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 11.00 uur, nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties Contactgegevens Binnendienst Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl Sluitingstijd advertenties vrijdag 11.00 uur Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. De Katwijk Speciaal wordt gratis huis-aan-huis bezorgd en is daarnaast verkrijgbaar bij: Van den Berg * Callao * Digros * Het Valutahuis * Calando * Albert Heijn (Hoornesplein+Scheepmakersstraat)

’Met aandacht voor details’ Dag en nacht bereikbaar Tel. 06-12091112 of 071-4012528

TANDARTSDIENST (Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg) Weekenddienst van vrijdag 12.00 uur t/m maandag 08.00 uur. Zaterdag 7 en zondag 8 januari: Tandarts S. Renet, Gr. v. Prinstererweg 63, Katwijk, tel. 4024324. Spreekuur van 17.00-17.30 uur.

ZWAAN OSTEOPATHIE Ligusterstraat 2a, 2225 RG Katwijk, tel. 071-4074384 info@zwaanosteopathie.nl www.zwaanosteopathie.nl

de

perfecte

Tijd heelt alle wonden niet, het scheelt misschien in tranen, en wat een ander aan je ziet, maar tijd heelt alle wonden niet.

Degene die geen rouwkaart ontvangen hebben vragen wij deze advertentie als zodanig te willen beschouwen.

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.

COMPLEMENTAIRE GENEESKUNDE Samenwerkingsverband therapeuten complementaire geneeskunde Duinen Bollenstreek. www.geneesgids.nl, tel. 071-4030127 of 0252-340364.

Vanaf 1 januari 2006 heeft LLOYDS Apotheek Katwijk aan de Rijn elke week (uitgezonderd feestdagen) op donderdag koopavond tot 20.00 uur. LLOYDS Apotheek de Jong is gesloten.

Ik mag wandelen in het land van de levende onder het oog van de Heer.

Psalm 23: 4

Dokterspost van de DoktersDienst Duin- en Bollenstreek Gebouw BNS, Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout Parkeren bij Raet

Zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur is geopend: De Katwijkse Apotheek, Princestraat 3, tel. 4012755 en van 09.00-13.00 uur Apotheek Rijnsoever, Hoornesplein 111-113, tel. 4026457, Apotheek Sloothaak zaterdags van 09.00-14.00 uur.

Geen bloemen.

Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij;

* door de week van 17.00 ‘s middags tot 8.00 uur de volgende dag * in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur * op feestdagen van 17.00 de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

Samen met u zoeken naar een persoonlijke invulling van het afscheid. Dag en nacht bereikbaar 071 - 4018970 / 06 - 571 445 54 Marinus Poststraat 17, 2235 XA Valkenburg

Bezorgklachten Uitgeverij Verhagen, tel. 071-4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 3 JANUARI 2012

VLEESWAREN VLEESWAREN

DAGAANBIEDINGEN

Van der Plas & Zn.

Maandag:

Slavinken 5 halen

Annastraat 18 - Katwijk aan Zee - Tel. 4012271

4.

500 gram

90

Varkensrollade 50

10.

1 kilo

150 gram

Gebraden gehakt 150 gram

Duitse biefstuk 100 gram

0.

85

Gevulde varkenshaas 88 100 gram

1.

1. 30 1. 1.20 66

Zeeuws spek

Ei-bieslooksalade 100 gram

Macaroni 100 gram

4 betalen

Dinsdag:

Onderriblappen

PAN KLAAR TIP

Verse worst 500 gram

Woensdag:

Gehakt 1 kilo

Donderdag:

Speklappen 500 gram

0

47 .

WEEKTOPPER: 3.15 400 gram Shoarmavlees, 4 broodjes 95 4. 4 Hamburgers 50 50 3. 4 Filetlapjes voor maar

www.slagerijvanderplas.nl

7.

Ontvoerd, verkocht, misbruikt... en bevrijd!

GIRO: 3567 www.peoplestrust.nl Steun People’s Trust in de strijd tegen kinderprostitutie in India.

7a^_[c^ZigdcYadeZc bZijlkgV\ZcdkZg`Vc`Zg

7ZaYZ@L;@Vc`Zg>c[da^_c/ %-%%"%''++''\gVi^h 6ahjbZi`Vc`ZgiZbV`Zc`g^_\i!]ZZ[ijVa\ZcdZ\odg\Zc# 7a^_[YVVgdbc^ZigdcYadeZcbZikgV\Zcd[dcYj^YZa^_`]ZYZc dkZgjlo^Z`iZ!bVVgWZadch#L^_]ZaeZcj\gVV\kZgYZg#

giro Moed om te 11 07

doneren!

M ed.nl

Waterhuishouding Tibet in gevaar

VANAF

5 JANUARI

EER B O PR NZE O S EEN WINE HIGH

ZIJN WIJ WEER

ZAKELIJK OF PRIVE

GEOPEND!

Dé plek voor een heerlijke lunch of diner

Na de Noord- en Zuidpool is het Tibetaans plateau het grootste zoetwaterreservoir ter wereld en voedt honderden miljoenen mensen in Azië. Door de bouw van dammen door China, ontbossing en de verlegging van rivieren, dreigt bodemerosie en droogte. Het verdwijnen van water zal grote gevolgen hebben voor mens en natuur.

Kom nu in actie tegen deze nachtmerrie van het Tibetaanse volk. Geef op giro 4223

TI BE TV ER DW IJ NT

ƨɂŷðɱŽǯÙșȉʖÖșȹȹȹĞș+șAŽȢɳœŭűșŽŽƏșŠððșÀșjșǓʖȉƻǕșĪʖȉșȉȑșȹĪ

gezellig, goed en gastvrij. www.restaurantaanzee.nl

Ik sta op voor mijn man Hipke En wat doe jij? Kijk wat jij kunt doen op staoptegenkanker.nl/inactie

Druk- en/of zetfouten voorbehouden!

Slagerij


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 3 JANUARI 2012

Drinkwater Dunea goedkoper Duizend liter drinkwater kost per 1 januari 2012 bij Dunea niet € 1,16 maar € 1,12. Dat is het gevolg van de afschaffing van de grondwaterbelasting per die datum. Drinkwaterbedrijf Dunea laat afschaffing van die belasting volledig ten goede komen aan haar klanten, wat voor een huishouden met een gemiddeld verbruik een besparing oplevert van circa € 7,- per jaar. ‘Dunea moet grondwaterbelasting afdragen aan de rijksoverheid voor elke 1.000 liter duinwater die we aan de voorraad onder de duinen onttrekken. Daar gaan de liters voorgezuiverd rivierwater die we naar de duinen pompen dan weer vanaf. Goed dat daar nu een einde aan is gekomen en dat wij onze ruim 550.000 klanten kunnen laten profiteren van een tariefsverlaging’, licht directeur Piet Jonker toe.

Nieuwjaarsreceptie V.v. Katwijk

Dunea is verheugd dat de jarenlange lobby van de Nederlandse drinkwatersector via brancheorganisatie Vewin dit resultaat heeft opgeleverd. In de laatste tien jaar is de belastingcomponent in de drinkwaterprijs gestegen van 15% naar 24% (onder andere grondwaterbelasting, belasting op leidingwater, provinciale belasting, BTW). In de Dunearegio heffen de meeste gemeenten bovendien precariobelasting op waterleidingen die in gemeentegrond liggen. De grondwaterbelasting was opgenomen in het belastingplan 2012 dat eind december is goedgekeurd door de Eerste Kamer. Het verlaagde tarief is een aanpassing op de tarieven die de aandeelhoudende gemeenten eind november al vaststelden. De Tarievenregeling 2012 is te vinden op www.dunea.nl.

Factor W organiseert cursussen voor vrijwilligers Speciaal voor vrijwilligers in de jongerencentra organiseert Factor W de cursus ‘digitale fotografie’ en de cursus ‘hoe word ik een goede blogger’. De cursussen worden gegeven door jonge kunstenaars, die dagelijks met fotografie en schrijven bezig zijn. Regelmatig maakt iedereen foto’s van activiteiten om daar ook iets mee te doen. Foto’s die je kunt delen met anderen en wellicht ook op de website wilt zetten. Na deze cursus heb je meer kennis over het gebruik van de digitale camera en weet je meer over het gebruik van foto’s voor op de website. Ook schrijven velen wel eens stukjes voor op de website of voor in de krant of voor... Een leuk stuk schrijven, dat vlot loopt en de aandacht trekt vraagt net iets meer. Tijdens deze bijeenkomst krijg je vooral veel tips om tot een aantrekkelijk, leesbaar en leuk artikel te komen. Het schrijven van een artikel vraagt veel oefening.

De nieuwjaarsreceptie van V.v. Katwijk staat gepland op 7 januari. De kantine op sportpark De Krom is vanaf 16.00 uur geopend. Naast de mogelijkheid om iedereen het beste te wensen wordt er nog een aantal andere activiteiten georganiseerd. Zo staat er die middag een heuse tombola op de planning, dit is een soort loterij waar bij de lotenkoper sowieso een prijs heeft. Er wordt ook gezorgd voor springkussens voor de kinderen. Traditioneel worden de jubilarissen ook gehuldigd tijdens de receptie.

Na het volgen van deze bijeenkomsten krijg je de kans om met de tips aan de gang te gaan en het schrijven van berichten op de website een extra impuls te geven. De cursus ‘digitale fotografie’ vindt plaats op 14 februari en de cursus ‘hoe word ik een goede blogger’ op 24 januari.

Cursus penningmeester Op dinsdag 6 maart en 13 maart start de cursus penningmeester. Wilt u de financiën van uw stichting of vereniging meer onder de knie krijgen, dan kunt u zich inschrijven voor deze cursus. Deze cursus wordt ondersteund door een naslagwerk, waar u alles nog eens kunt nalezen. Alle cursussen worden gegeven in bij Factor Welzijn in Huize Callao. De kosten kunt u vinden op de site, waar u zich ook kan inschrijven www.factorw.nl. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Saskia Koster 071-4033323 of saskia@factorw.nl.

Afvalkalender gaat digitaal Mevrouw Van Manen wint iPad allesoverkatwijk.nl Op de valreep van 2011 werd mevrouw Van Manen uit Rijnsburg blij verrast met een mailtje van de portalsite van Katwijk, allesoverkatwijk. nl. Zij was een van de 500e aanmelders en mocht uit handen van Dennis Guijt een fraaie iPad 2 (64 GB) in ontvangst nemen. ‘Ik dacht eerst dat het om een grap ging, je krijgt zoveel ‘winnende’ mailtjes. Prachtig dat ik zo voor de feestdagen nog een mooie prijs win. Ik kijk altijd op allesoverkatwijk.nl, omdat je in één oogopslag al het lokale nieuws kunt lezen en daarnaast vind je er nog veel meer leuke dingen, allemaal en altijd gratis.’ Wilt u ook een iPad 2 winnen, de actie loopt ook in 2012 door. U hoeft er niets anders voor te doen dan u gratis aanmelden op allesoverkatwijk.nl. En wie weet bent u de volgende 500e aanmelder. (Foto: PR)

Burgemeester Wienen beschermheer Ruach Burgemeester Jos Wienen is beschermheer geworden van het Katwijkse Jeugdkoor Ruach. Bestuurslid Maarten Roos van Ruach geeft te kennen dat het koor heel blij is met de toezegging van Wienen. “Het beschermheerschap is iets wat je als koor toch een bepaalde uitstraling geeft”, zegt hij. “Nu heeft Ruach al een zeer goede naam, maar het feit dat burgemeester Wienen beschermheer is, wil toch ook wat zeggen.” Overigens heeft het beschermheerschap een zuiver symbolische functie, aldus Roos. “Het is iets van ceremoniële aard, maar de uitstraling kan veel betekenen.”

Het beschermheerschap van Jos Wienen komt niet uit de lucht vallen. De Katwijkse burgervader is een trouwe bezoeker van de Ruachconcerten en heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij het jeugdkoor bewondert en vindt dat Katwijk alle reden heeft om trots op het koor te zijn. Begin 2011 benadrukte hij dat nog eens tijdens de uitreiking van de D.F.E. Meerburgprijs op het Katwijkse gemeentehuis. “Daarom hebben we hem ook gevraagd om beschermheer te worden”, vertelt Maarten Roos. “Hij wilde er even over nadenken, maar liet al vrij snel weten deze functie graag te willen vervullen.”

De afvalkalender met het ophaalschema van huisvuil verschijnt vanaf 2012 digitaal op www.katwijk. nl. Voorheen werd de kalender huis aan huis verspreid, maar om kosten te besparen kunnen inwoners de kalender vanaf het nieuwe jaar downloaden vanaf de website. De kalender is bedoeld voor huishoudens met grijze en groene minicontainers. Op de kalender zijn onder andere de vervangende inzameldagen vanwege feestdagen te zien. Inwoners zonder computer kunnen een papieren versie ophalen op het gemeentehuis of opvragen via tel. 4065000. De kalender is te vinden onder het menu wonen, verkeer en leefomgeving > leefomgeving > afvalinzameling.

Raad wil herbenoeming burgemeester Wienen De gemeenteraad van Katwijk heeft op 22 december besloten burgemeester Wienen aan te bevelen voor herbenoeming tot burgemeester van de gemeente Katwijk. De ambtsperiode van de burgemeester loopt op 1 mei af. Hij kan voor een periode van zes jaar worden herbenoemd. Dat gebeurt bij koninklijk besluit, op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister volgt bij zijn voordracht gewoonlijk de aanbeveling van de gemeenteraad.

Informatie van de gemeente Katwijk De wekelijkse bekendmakingen leest u in de Katwijksche Post, Rijnsburger en op de gemeentelijke website, www.katwijk.nl. Klik op ‘gemeentepagina’ onderaan in de blauwe golf onder het kopje ‘actueel’. Via de link www.overheid.nl kunt u zich ook aanmelden voor een gratis ‘e-mailservice bekendmakingen’. U ontvangt dan de meest recente lokale en regionale bekendmakingen in uw mailbox.

Nieuw beleid voor snippergroen Het college heeft de notitie snippergroen vastgesteld. Snippergroen staat voor reststroken openbaar groen, grenzend aan tuinen in verhuur of in gebruik gegeven. In het nieuw vastgestelde beleid kiest de gemeente voor de verkoop van deze stroken snippergroen. Wethouder Daan Binnendijk licht toe: “Liggen er in de grond kabels en leidingen, dan zullen afspraken gemaakt moeten worden. Snippergroen mag geen deel uitmaken van beeldbepalend en structureel openbaar groen. Grond die de gemeente zelf nodig heeft of grond die de verkeersveiligheid ten goede komt, komt niet voor verhuur of verkoop in aanmerking”. De gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg hanteerden tot voor de fusie elk hun eigen voorwaarden en uitgangspunten bij het snippergroenbeleid. Na de fusie heeft de nieuwe gemeente Katwijk deze verschillende regelingen niet geharmoniseerd, maar naast elkaar laten bestaan. Dit kwam een goede huuradministratie niet ten goede. Ook was de verschuldigde huursom/ vergoeding dusdanig laag, dat de gemeente meer kosten maakte dan de administratie kon compenseren.

Onrechtmatig gebruik Het college heeft ook besloten illegaal grondgebruik structureel aan te pakken. In het verleden werd dit nog oogluikend toegestaan; het nieuwe beleid moet duidelijkheid en gelijkheid brengen voor iedereen. Het is niet langer mogelijk een stuk openbaar groen bij de tuin te trek-

Voor ieder wat wils

Familie glijbanen

EVEN GENOEG VAN DE KOU? Kom dan genieten van de tropische warmte in het Tikibad. Het Tikibad is het grootste overdekte glijbanenparadijs van de Benelux en biedt een onvergetelijke dag vol slides. Voor de snelheidsduivels zijn er glijbanen waarbij je tijdens de ride de adrenaline door je lichaam voelt gieren. In de Moonlight en de Starfright word je meegevoerd in een donkere buis en overvallen de lichteffecten je! Daarna is het even heerlijk bijkomen de Lazy River. Maar er is nog meer! X-STREAM Wat zou je doen als de bodem onder je voeten vandaan zou verdwijnen? Beleef het in de spannende glijbaan X-stream.

Glijbaanplezier

Kopen of teruggeven De gemeente kiest ervoor om, als het mogelijk is, de gebruiker het illegaal in gebruik genomen stukje grond te laten kopen. Door kadasterkaarten met luchtfoto’s te vergelijken, wordt geïnventariseerd waar de betreffende gronden liggen. Bewoners die stukken gemeentegrond in gebruik hebben genomen, ontvangen een brief. In sommige gevallen krijgt de bewoner de mogelijkheid de grond van de gemeente te kopen. In andere gevallen moet de grond teruggegeven worden. Wethouder Binnendijk verwacht dat de meeste mensen de grond willen kopen. In het nieuwe beleid is de prijs voor de verkoop van snippergroen vastgesteld op € 50 per m2, een prijs onder de marktwaarde. Voor de koper komen daar nog wel de kosten voor de notaris en bijschrijving in het kadaster bij. Naar verwachting gaat het om ongeveer 200 stukken gemeentegrond die illegaal worden gebruikt. De maatregel is van kracht geworden om illegaal grondgebruik te herstellen en voorkomen. Dit beleid is de leidraad voor nu en in de toekomst. Het nieuwe beleid treedt direct in werking.

KERS VAK TANT TIP! IE

Kom voor een spetterende kerst naar het Tropisch Tikibad!

X-stream

ken, er een schuurtje op te bouwen of een pad aan te leggen over openbaar groen. “De een houdt zich netjes aan de regels terwijl een ander ongemoeid zijn gang gaat. Door illegaal gebruik van gemeentegrond kan de ruimtelijke kwaliteit worden aangetast”, aldus wethouder Daan Binnendijk.

In de kerstv ak elke d antie geope ag nd!

NIEUWJAARSDUIK Maak je eigen warme en spetterende nieuwjaarsduik in het tropische Tikibad of glij met hoge snelheid het oude jaar uit. Deze kerstvakantie is het Tikibad dagelijks geopend voor heel veel tropisch glijbaanplezier.

PRIJZEN Al voor € 15,- p.p. beleef je 5 uur lang glijbaanplezier. Kinderen t/m 3 jaar hebben gratis toegang.

VEILIGHEID VOOROP! Aangezien het Tikibad geen ‘gewoon’ zwembad is gelden er extra veiligheidsregels. Iedereen kleiner dan 1.20 mtr is verplicht een drijfmiddel te dragen ongeacht men in het bezit van een zwemdiploma is. Uitgebreide veiligheidsregels staan vermeld bij de kassa, bij elke glijbaan en op www.tikibad.nl

Duinrell 1, 2242 JP Wassenaar, (070) 5155 255

K I J K V O O R M E E R P R I J Z E N E N O P E N I N G S T I J D E N O P W W W. T I K I B A D . N L


Adenta tandprothese Specialist

en Wij wens ond u een gez lijk en smake 2012

gen

rzekerin

Alle ve

t/BUVVSHFUSPVXF LVOTUHFCJUUFO t,VOTUHFCJUSFQBSBUJFT

Klaar terwijl u wacht! Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

www.tandenwinkel.com

Wij bezor gen ook in Rijnsburg en Valkenbu rg

MAANDAANBIEDING JANUARI

6.75

Patatje beef .................................................................... (Medium patat met stukjes biefstuk (Âą100 gram) overgoten met champignonsaus of pepersaus)

(Broodjes hampurger (crispy) met kaas, bacon, hamburgersaus, sjaslicksaus, gebakken uien)

Wij wensen u een smakelijk 2012!

3.50

Nieuwjaarsburger .....................................................

Gezinszak klein (â‚Ź 3,- patat + 2 snacks*) .......................... 5.00 Gezinszak groot (â‚Ź 6,- patat + 4 snacks*) ..................... 10.00 Ik sta op voor mijn man Hipke

(*snackkeuze: frikandel, kroket, bamischijf, nasischijf, kaassoufflĂŠ, ham-kaassoufflĂŠ)

Anneke Nieboer (57)

Euroknaller Van Dobbenkroket

Keurslagerij De Mooy

1.00

Trio van spiezen o.a.: kipspies, sjaslick, varkenshaas satĂŠ (overgoten met pindasaus) met friet, vleessalade en fruitsalade.....

9.50

MIXBOX I:

Anjelierenstraat 39

2231 GT Rijnsburg tel. 071-4020755 www.demooy.keurslager.nl

........................................................

En wat doe jij? Kijk wat jij kunt doen op staoptegenkanker.nl/inactie

MIXBOX II: Mix van varkenshaas, biefstuk, sparerib, kipsatĂŠ saus naar keuze en geserveerd met friet, vleessalade en fruitsalade ..........

VOOR ALLE MENSEN MET VOETKLACHTEN

DEMONSTRATIE STEUNVEREN

Koninginneweg 46 zo ma di wo

Tel. 071 - 407 68 57 Fax 071 - 407 68 57

Tibetaanse cultuur in gevaar

hebben wij de gehele dag gereserveerd voor mensen met rug- en voetklachten. Een voetkundige komt naar onze zaak en maakt dan gratis een voetafdruk en demonstreert u tevens de Vibrion Veer, een Zweedse uitvinding. In tegenstelling tot de bekende, harde, statische steunzolen, is de Vibrion Veer verend. Deze activeert de spieren en bloedsomloop en zorgt ervoor dat u weer dagelijks, zonder vermoeidheid en pijnlijke rug en voet op natuurlijke wijze kunt lopen. Een deskundig advies en dan ook nog gratis krijgt u niet elke dag.

Tashi Rabten verdween voor vier jaar achter de tralies. Zijn misdaad? Het schrijven van gedichten over de Chinese onderdrukking en de Tibetaanse cultuur. Kom nu in actie tegen deze nachtmerrie van het Tibetaanse volk. Geef op giro 4223

WWW.SHOES2FIT.NL Maak daarom even een afspraak: tel. 071-4012265

OPENINGSTIJDEN:

2225 HK KATWIJK

Dinsdag 10 januari van 12.00 - 18.00 uur

TI B ET V ER D W IJ N T

Princestraat 22d, 2225 GB Katwijk aan Zee

)QJFA>HEJ@KKG LNKBAOOKNSKN@AJ

ontmoeten e te n

drinken

%RXOHYDUG‡$*.DWZLMNDDQ=HH‡7 

Ter kennismaking met de nieuwe ondernemers, Dirk & Ilona, is er de hele maand januari een speciaal

12.75

-ETÂŹAANGEPASTEÂŹLESPROGRAMMASÂŹ ENÂŹHULPMIDDELENÂŹKANÂŹBLINDÂŹ ENÂŹSLECHTZIENDÂŹTALENTÂŹDEÂŹEERSTEÂŹ STAPPENÂŹZETTENÂŹNAARÂŹEENÂŹ TOEKOMSTIGEÂŹCARRIĂ’RE

gesloten gesloten 17.00 - 24.00 uur 17.00 - 24.00 uur

do vrij za

17.00 - 24.00 uur 17.00 - 24.00 uur 12.00 - 24.00 uur

AUTOBEDRIJF G. DOL

Suzuki SX4, ’06 .............................................................................. â‚Ź 9.250,Mitsubishi Colt CZ3, 35.000 km, airco, ’08 ................................... â‚Ź 7.950,Toyota Yaris, 28.000 km, ‘06......................................................... â‚Ź 7.950,2x VW Polo 1.2, 58.000 km, ’04 ..................................â‚Ź 5.950,- / â‚Ź 7.950,Renault Scenic, airco, ’04. ............................................................. â‚Ź 6.950,2x Toyota Aygo, ’06.v.a. ..............................................â‚Ź 5.950,- / â‚Ź 6.950,3x CitroĂŤn C3, 50.000 km, airco, ’05 ....................v.a. â‚Ź 4.950,- / â‚Ź 6.950,3x CitroĂŤn C2, 77.000 km, ’06...............................v.a. â‚Ź 4.950,- / â‚Ź 6.950,Mini One, Airco, 118.000 km ......................................................... â‚Ź 6.950,Peugeot 307 SW, 72.000 km, ’05 ................................................. â‚Ź 6.950,2x Opel Zafira 1.8, airco, 90.000 km, ’01, ’05. .............................. â‚Ź 5.950,Landrover Discovery Diesel, ‘00, ’08. ............................................ â‚Ź 5.950,Nissan Micra 1.2S, airco, ’05 ......................................................... â‚Ź 5.950,Fiat Punto ELX, 50.000 km, ’04..................................................... â‚Ź 4.950,Ford Fusion 1.3, ’03 ....................................................................... â‚Ź 3.950,Hyundai Accent, 60.000 km, ’03.................................................... â‚Ź 3.950,2x Renault Twingo, bj. ’04/’05 ....................................................... â‚Ź 3.950,30x div. inruilers......................................................................v.a. â‚Ź 500,AUTOMATEN Toyota Auris, automaat, 30.000 km, ’08 ....................................... â‚Ź13.950,CitroĂŤn C3 automaat 2005 ............................................................ â‚Ź 6.950,Toyota Starlet, automaat, 55.000 km......................................v.a. â‚Ź 3.950,CitroĂŤn Saxo, automaat ................................................................. â‚Ź 1.950,CABRIOLET BMW 328CI, ’00 automaat ............................................................ â‚Ź11.950,3x VW Golf Cabriolet automaat ...........................â‚Ź 3.950,- / ........ â‚Ź 4.950,Opel Astra Cabriolet....................................................................... â‚Ź 1.950,BESTELWAGENS Renault Master hoog/laag, ’04....................................................... â‚Ź 7.500,VW Transporter 2.5 TDi, lang, ’04. (ex. btw)................................. â‚Ź10.950,4x Opel Vivaro, ’02, ex. dubb. cab................................â‚Ź 4.950,- / â‚Ź 7.950,2x VW Caddy, Diesel SDi, ’98/’99, ’04/’05...................â‚Ź 2.950,- / â‚Ź 5.900,2x Renault Trafic, automaat, ’03/’06........................................v.a. â‚Ź 5.250,3x Renault Kangoo diesel, ’05/’06................................â‚Ź 2.450,- / â‚Ź 3.950,-

50/50 DEAL financiering mogelijk

'EEFÂŹOPÂŹ

WWWSTEUNBARTIMEUSNL

ÂŹ OFÂŹDONEERÂŹ ONLINE

WWW.GDOL.NL

Rijnsburgerweg 48 - Voorhout - Tel. 0252-211849

3-gangen keuzemenu voor â‚Ź 24,50 Komt u ook eens proeven van de heerlijke topkwaliteit en zelfgebakken appeltaart!

1e vrouwelijke chiropractor in Katwijk Kristina Waters, een gediplomeerde chiropractor en lid van o.a. de Christelijke Chiropractoren Associatie (CCA), neemt nu nieuwe patiÍnten aan in Katwijk. Mevrouw Waters is gespecialiseerd in zachte behandeltechnieken en is afgestudeerd aan de Murdoch Universiteit in West-AustraliÍ, met onder meer een Postgraduate-diploma in sportchiropractie. Mevrouw Waters doet momenteel ook verdere nascholing in het behandelen en begeleiden van zwangere vrouwen en baby’s.

gezellig, goed en gastvrij. www.restaurantaanzee.nl

Voor een vrijblijvende kennismakingsafspraak bij Mevrouw Waters kunt u de praktijk van Chiropractie van Beelen bellen op 071-4077963. Eventuele behandelingen worden geheel of gedeeltelijk vergoed, mits u aanvullend verzekerd bent, ook zonder verwijzing van uw huisarts. Chiropractie van Beelen #PVMFWBSE)",BUXJKLrUFM www.chiropractievanbeelen.nl


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 3 JANUARI 2012

D’R UIT Agenda Woensdag 4 januari 2012 14.00 uur: Woezel & Pip, TriPodia, entree: 16,50 euro Vrijdag 6 januari 20.15 uur: Rabobank Niewjaarsconcert, Dorpskerk, entree: gratis Woensdag 11 januari 19.30 uur: Filmvertoning, Hoofdbibliotheek, entree: 4 euro/5 euro voor niet-leden Donderdag 12 januari 20.15 uur: When Harry Met Sally, TriPodia, entree: 24,50 euro Vrijdag 13 januari 20.15 uur: Sam Pari & Band, TriPodia, entree: 18 euro Zaterdag 14 januari 10.30 uur: Duinloop, start in de Zuidduinen. Woensdag 18 januari 2.00 uur: Lezing door Har Meijer, Hoofdbibliotheek, entre: 4 euro/5 euro voor niet-leden Zaterdag 21 januari 21.00 uur: Katwijkse Nieuwjaarsparty Pasadena Pop, TriPodia, entree: 12,50 euro Donderdag 27 januari 20.15 uur: Gare Du Nord-Lilywhite Soul Tour, TriPodia, entree: 24,50 euro Zaterdag 28 januari 20.30 uur: Metal Blast, Scum, entree: gratis 21.00 uur: Tot Laterz Live, De Boemerang, entree: gratis Zaterdag 4 februari 10.30 uur: Duinloop, start in de Zuidduinen, entree: ? 21.00 uur: Rock4Life: tribute to Anouk en Bon Jovi, TriPodia, entree: 15 euro

Richard Groenendijk met ‘Alle dagen’ in TriPodia Na zijn succesvolle jubileumtour Terug bij af komt cabaretier Richard Groenendijk dit seizoen met een splinternieuw soloprogramma: Alle dagen. Een recht uit ‘t hart gegrepen voorstelling door één van de meest veelzijdige theatermakers van dit moment. Hij is ad rem, ontroerend, zingt geweldig, maar is bovenal genadeloos komisch. Als geen ander weet hij het publiek voor zich te winnen. In de scherpe regie van Wimie Wilhelm is dit een voor-stelling, die je gezien móet hebben. Richard Groenendijk was de afgelopen tijd ook te zien in hoofdrollen in de Les Misérables en Hairspray. In het voorjaar van 2011 vertolkte hij een rol in Herinnert u zich deze nog?!. Hiervoor werd hij unaniem geprezen in de vaderlandse pers. Kortom, reden genoeg om Alle dagen niet te missen!

Rabobank Nieuwjaarsconcert Harmonie Katwijk Op vrijdag 6 januari luidt Harmonie Katwijk het nieuwe jaar in met het inmiddels tiende Rabobank Nieuwjaarsconcert in de Dorpskerk in Katwijk aan den Rijn. De zaal is open om 19.15 uur. Het concert begint om 20.15 uur. Bij binnenkomst zult u alvast kunnen genieten van de klanken van het aspirantenorkest. Naast en samen met het orkest treden die avond pianist Antal Sporck en trompettist/ bugelist Steven van den Oever op. Als zoon van een pianistenechtpaar werd Antal Sporck (1981) al op zeer jonge leeftijd met muziek in contact gebracht. Op vijfjarige leeftijd speelde hij piano, viool en trompet en zijn eerste composities vonden de weg naar het podium toen hij twaalf was. Met zijn Variaties geschreven voor Het Nieuw Ensemble behaalde hij in 1999 de eerste prijs tijdens het Prinses Christina Concours. In 2001 soleerde Antal in zijn eigen pianoconcert met het Nederlands Kamerorkest. Antal was dirigent bij De Nieuwe Opera Academie, het Nederlands Kamerorkest en het Limburgs Sym-

Op 20 januari te zien in TriPodia, aanvang 20.15 uur, tickets á 20 euro via www.tripodia.nl of aan de theaterkassa.

Hallelujah zoekt nieuwe leden

De eerste twee repetities kan men vrijblijvend binnenlopen en kennismaken met de dirigent en de leden. Men kan dan horen welk stuk het koor aan het repeteren is of misschien wel meezingen. Momenteel

Gerlinde Vliegenthart

fonie Orkest. Als pianist behaalde hij in 2006 zijn masters diploma met onderscheiding. Antal is tevens docent op de gemeentelijke muziekschool Katwijk. Steven van den Oever begon op zevenjarige leeftijd met trompet spelen. Met behulp van zijn vaders lessen en les aan de muziekschool, won steven verschillende prijzen, zoals de rabokaal en het Prinses Christina Concours. Op zijn 18e werd hij aangenomen bij de landmacht kapel FKKL en startte hij zijn opleiding op het Haags conservatorium, waar hij les kreeg van onder andere Ad van Zon en Jos Verspagen. Na zijn studie heeft hij ook nog bij Rob Balfoort lessen gevolgd. Momenteel speelt Steven gewoon lekker als hobbyist bij Harmonie Katwijk. Het non-stop programma kenmerkt zich door een grote verscheidenheid. Gratis toegangskaarten zijn af te halen bij alle filialen van de Rabobank in Katwijk en Rijnsburg (alleen voor leden van de Rabobank).

Balans 2011 Woezel & Pip In de Tovertuin Deze prachtige kleurrijke voorstelling van Woezel en Pip is een muzikale poppentheatershow gebaseerd op de boekjes van Guusje Nederhorst met in de hoofdrol Woezel en Pip. Tijdens de theatershow op 4 januari in TriPodia word je meegenomen naar de Tovertuin waar gedurende een spannende dag en nacht Pip een geheim probeert te verbergen voor Woezel. Natuurlijk zijn ook de Woezel & Pip-liedjes te horen in deze voorstelling. Aanvang is 14.00 uur, en de voorstelling duurt 50 minuten zonder pauze. Tickets á 16,50 euro verkrijgbaar via www. tripodia.nl of aan de Theaterkassa. Winnaar ANWB Publieksprijs 2010 voor beste kinder- en familiemusical!

Sam Pari & Band in TriPodia

Vrijwilligers V.v. Katwijk in het zonnetje gezet Afgelopen vrijdagavond vond de jaarlijkse vrijwilligersavond plaats. Tijdens deze avond werd Arie de Vreugd bekroond tot vrijwilliger van het jaar en de trainers van de ongeselecteerde jeugdteams werden gekozen tot team van het jaar.

Het Christelijk Oratorium Koor Hallelujah, het koor bestaat in 2012 112 jaar, begint op 10 januari met haar wekelijkse repetities. Deze worden gehouden in het Anker aan de Voorstraat 74 te Katwijk aan Zee. Aanvang 20.00 uur.

Voor de boeg

is de ‘Jephtha’ van Georg F. Händel in studie. Wie de geschiedenis van Jephtha niet kent kan deze vinden in Richteren 2. Het koor hoopt dit oratoriumwerk op 23 november uit te voeren in de Dorpskerk. Eerst zijn er de jaarlijkse uitvoeringen van de Matthäus Passion op 29 en 30 maart in de Dorpskerk. Het bestuur hoopt weer op prachtige uitvoeringen en beide avonden een volle kerk. Wie lid wil worden en de Matthäus Passion kent, kan dan misschien wel meezingen. Meer informatie staat op www.cokhallelujah.nl.

De vrijwilligersavond was deze keer in een nieuw jasje gestoken. De boerenkool werd vervangen door een heerlijk visbuffet en iedere vrijwilliger werd bij binnenkomst al extra in het zonnetje gezet, want er lag namelijk een heuse rode lopen voor de ingang van de kantine. Iedere vrijwilliger werd bij binnenkomst op de foto gezet ten behoeve van een heuse ‘wall of fame’. Zanger Ray van der Heiden zorgde voor de Hollandse meezingers. Hoogtepunt van de avond is traditioneel het bekend maken van de vrijwilliger en het team van het jaar. Door middel van een zoeklamp werd de vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt, Arie de Vreugd keek verbaast op toen hij in het felle licht gezet werd. Arie is al jaren actief bij V.v. Katwijk in de schoonmaakcommissie en op de zaterdagen als steward. Voorzitter Wim Guijt bedankte Arie en deelde wat cadeaus aan hem uit. Team van het jaar zijn de trainers van de ongeselecteerde jeugdteams.

Film over een stotterende koning in Hoofdbibliotheek In het voorjaar van 2012 wordt de Hoofdbibliotheek aan de Schelpendam maar liefst zes keer omgetoverd tot een kleine bioscoop. Op een groot doek worden zes actuele, interessante boekverfilmingen vertoond. De eerste filmvoorstelling is op woensdagavond 11 januari. Iedereen is om 19.30 uur van harte welkom om een zeer succesvolle speelfilm te komen bekijken over de stotterende prins Albert die in 1937 onverwachts koning van Engeland wordt. Met een naderende oorlog in zicht worden zijn haperende toespraken een probleem, tot zijn vrouw Elizabeth een wel heel onorthodoxe spraaktherapeut inhuurt.

In Country Roots op 13 januari in TriPodia gaat vocaliste Sam Pari samen met haar muzikanten op zoek naar de ‘roots’ - de wortels - van de Country en de Bluegrass. Een wervelende show met een traditioneel bluegrass instrumentarium en bondige gesproken uitleg zodat de luisteraar de verschillende stijlen binnen de Country direct kan oppikken. De bezoeker zal in deze sprankelende theatershow kennismaken met de ongelooflijke variëteit en het uitgebreide repertoire van deze Amerikaanse volksmuziek. Muziek die zich kenmerkt door een ongekende virtuositeit maar ook kan bogen op prachtige verstilde klassiekers als Dolly Partons ‘I Still Miss Someone’ en ‘I Will Always Love You’ of de bedrieglijke eenvoud van Hank Williams’ ‘Cold Cold Heart’ en ‘Yambalaya’. Ook zullen enkele bekende liedjes van Alison Kraus en Shania Twain op het repertoire staan. Sam’s gezelschap bestaat uit: Eelco v.d. Meeberg op gitaar, Christiaan van Hemert speelt viool, mandoline en piano, en Ward Veenstra neemt de dobro en gitaar voor z’n rekening. Aanvang 20.15 uur, tickets á 18 euro via de theaterkassa of via www.tripodia.nl.

Een geestige en ontroerende film die lovend werd ontvangen. Toegangskaarten voor de film op woensdagavond 11 januari, met een onovertroffen Colin Firth in de hoofdrol, zijn nu te koop in alle vestigingen van Bibliotheek Katwijk en via www.bibliotheekkatwijk.nl (actueel - kaarten reserveren): € 4,voor leden Bibliotheek Katwijk en € 5,- voor niet-leden.

Pasadena Pop in TriPodia Op 21 januari is er een muzikale Nieuwjaars Party waarbij je absoluut niet stil kan zitten. Te gekke bands en artiesten, een line-up om je vingers bij af te likken, met namen als de Driftkickers, Pasadena Dreamband, Los Zand en de Prince tribute band New Power Soul bent u gegarandeerd van een onvergetelijke dans avond. Uniek aan de avond is ook dat Katwijkse vocalisten Ruby van Urk en Arie Nijgh een gastoptreden met de Pasadena Dreamband zullen verzorgen. Aanvang 21.00 uur, tickets á 12,50 euro verkrijgbaar aan de theaterkassa of via www.tripodia.nl

Wat heb ik dit jaar reikhalzend naar Kerst uitgekeken. Niet zozeer omdat het mijn favoriete feestdagen zijn, neuh. Vrije dagen! Ik snakte naar vrije dagen! Want in plaats van de beoogde recessie heb ik sinds september non-stop gewerkt. En dat bedoel ik bijna letterlijk. Maar laten we bij het begin beginnen. 2011 begon redelijk rustig. Een paar concerten, beetje lesgeven, beetje schrijven, en vooral heel veel genieten, samen met de Spanjaard. Ik had mijn leven op de rails, was financieel redelijk gezond, ik schilderde weer, ik had tijd voor vuistdikke boeken, bezocht voorstellingen en lunchte om de dag met een vriend of vriendin. Ik was volledig tevreden en gelukkig. De zomer kwam, de Spanjaard en ik vlogen naar Rome, alwaar ik hem ten huwelijk vroeg. Zijn volmondige ‘ja’ droeg stevig bij aan het toch al niet geringe basisgeluk. Toen kwam september en terwijl ik me opmaakte voor een karige boterham, stroomde het werk ineens vanuit alle hoeken en gaten binnen, ergo, geld te over maar geen tijd om er leuke dingen van te doen. Dat werd een wijze les: liever wat minder breed dan geknabbel aan m’n levensvreugde. Hoewel… de mate van trots en ontroering die ik soms voor m’n leerlingen kan voelen, schroeft de levensvreugde weer danig op. Op het wereldtoneel was het helaas een stuk minder florissant. 2011 mag met recht het Jaar van de Opstand genoemd worden. De Arabische Lente, een logisch gevolg van brute onderdrukking met al de gruwelijke gevolgen van dien, lijkt te resulteren in dezelfde onderdrukking met een andere naam aan het hoofd. Occupy begon als een ontroerend initiatief, maar eindigde in een armoedig tentenkampje met swaffelzachte beweegredenen die geen van de deelnemers zich nog kon herinneren. ‘Crisis’ vierde hoogtij dit jaar en bleek een excuus voor werkelijk álles. Geen woord is zo gevleugeld gemaakt. Ik zeg gemáákt, want in een wereld waar de media regeert groeiden de angstzaadjes tot bloeiende angststuinen. Persoonlijk denk ik dat we niet in een recessie, maar in een correctie zitten. De bomen reikten tot in de hemel... Het is tijd dat we weer terugkeren naar de aarde. Die aarde was overigens ook flink van pad. Het was zomer in de lente, herfst in de zomer, en momenteel schijnt de zon terwijl ik vorig jaar om deze tijd nog sneeuwengelen lag te maken. Het was dan ook niet geheel onverwacht dat de natuur van zich liet horen met natuurgeweld, waar de hangende kernramp van Fukushima het absolute dieptepunt van was. De aarde behoort ons niet toe, zij staat niet in dienst van ons, almachtige kleingeestige kabouters. Maar laten we vooral bezuinigen op milieumaatregelen. 2011 was in één woord een smet op het blazoen van alles wat norm, waarde, naastenliefde, collectief bewustzijn, eenheid en volheid betracht. Klinkt dit negatief ? Ja, dat klinkt negatief. Ik ben nog nooit zo vaak zo boos, ontzet of ontroostbaar geweest dan tijdens de 8 uur Journalen van 2011. Telkens wanneer ik dacht dat het allemaal niet rotter kon worden, bleek dat dat natuurlijk prima kan. Alphen a/d Rijn deed ons beseffen dat Amerikaanse praktijken geen grenzen kennen. Toen staken Robert M. en Benno L. hun duivelse koppen om de deur. De hongersnood in Afrika was al een drama op zich, maar de houding van de krijgsheren en hun misdaden waren mensonterend. En Utoya… Het klinkt als een naam uit een sprookjesboek, zoals Middel-Aarde of Utopia, maar staat symbool voor een bloedige daad van… Niks. Het had geen enkele zin. Diende geen enkel doel. Er was niets dan leegte over, en een scheef glimlachje achter glas waar je ijskoud van werd. Ik kon niets eens huilen. Er was gewoon… niks meer. Datzelfde gevoel had ik na de berichtgeving over Luik. Er was gewoon… niks. Berichten over geweld, elke dag weer. Tegen andersdenkenden. Tegen hulpverleners. Tegen homo’s. Tegen elkaar. Tegen elkaar. Tegen elkaar. De dagen zijn zo kort, dat ik af en toe geen enkele zonnestraal meepik. Naar werk in het donker, naar huis in het donker. Maar zelfs wanneer de zon scheen in 2011, leek het donker. Al dat verdriet om ons heen, hoe gelukkig ik persoonlijk ook ben. Ik weet dat ik me er niet zo druk om moet maken, dat ik het in m’n eentje niet kan oplossen. Maar ik geloof dat we allen één zijn. Wie geweld tegen een ander mens gebruikt, doet mij geweld aan. Maar als ik één ding heb geleerd van mijn jaar als fulltime juf, is het dat je de wereld wel degelijk kunt veranderen. Met hele kleine minuscule beetjes. Ik wil graag positief afsluiten, en daarvoor heb ik een bijna klassiek kerstverhaal. Degenen die mijn column vaker lezen, weten waarschijnlijk dat ik een jonge asielzoekster in mijn theaterklas heb, P. Ze vluchtte jaren geleden met haar familie uit Iran. Er hing uitzetting boven hun hoofden, die vorig jaar zelfs angstaanjagend dichtbij kwam. We lieten het er niet bij zitten, de klas en ik. De kinderen zetten een email- en handtekeningenactie op touw. Ik haalde diep adem en vroeg een gesprek met burgemeester Wienen aan. Die middag zat er een engel op mijn schouder; ik kon vragen beantwoorden met feiten waarvan ik niet eens wist dat ik ze wist. We bleven intensief bezig met informatie verzamelen, kopiëren, bezoekjes, telefoontjes. Wienen zette zich met hart en ziel in en trok minister Leers veelvuldig aan zijn maatpak. Vlak voor Kerst belde P. me. De familie krijgt een verblijfsvergunning. Dat bericht was groter dan in mijn hoofd en hart paste. Het was de Kerstgedachte werkelijk aan den lijve ondervinden. Verandering kan alleen tot stand komen wanneer je leeft in de wereld zoals je hem graag zou willen zien. Ik wens u al het goeds, al het moois en al het liefs voor 2012.

VERS

t s i l a i c e p s e d n va

Smakelijk & gezond 2012

Aanbiedingen: woensdag 4 t/m zaterdag 7 januari

Hollandse garnalen vers van de Wieringer 181,

Extra witlof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kilo

6,50 400 gram 12,00 Haring vers van ’t mes p.st. 1,50 4 voor 5,00 200 gram

Katwijks cocktailtje

5,00 Gestoomde makreel 100 gram 0,79 Bokking p.st. 1,25 5 voor 5,00 Schar om zelf schoon te maken 2 kilo voor 5,00 p.st.

2,75

2 voor

Malse zoute snijbonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

1. 89 500 gram 1. 45 200 gram 1. 79 1 kilo 1. 39 1 kilo 1.

Vrijdag 6 en zaterdag 7 januari:

4 voor Gevuld met een laag gele room en een laag slagroom

STROOPWAFELS

Sweet ananas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Met blanke roomboterstroop

Fuji handappelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MUESLIBROOD

Gieser Wildeman stoofperen . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aanbiedingen: maandag 9 - dinsdag 10 januari

Gesneden koolraap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 gram

89

0.

Jan Tooropstraat 59 Katwijk - (071) 4072001

€ 5.00

DUBBELTOMPOUCEN

pak 10 stuks voor

€ 2.75

half

€ 1.95

Rijk gevuld met vruchten/notenmengsel

Elke dinsdag:

3 hele BRODEN halen,

4e BROOD GRATIS

Rijnstraat 82 Katwijk a/d Rijn Tel. 071 402 95 83

www.bakker-roodenrijs.nl


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 3 JANUARI 2012

Tips voor een lage energierekening

Energiemanager Online

Voordelig de winter door

Een zuinige ketel? Dat loont!

Alice en Peter van de Berg hebben door de strenge winter van vorig jaar een torenhoge energierekening. Daar willen ze nu iets aan doen. De ketel is een oud beestje, dus zijn ze op zoek gegaan naar informatie om deze te vervangen door een nieuw, zuiniger exemplaar. ‘Zo kwamen we bij de Verwarmingswijzer van Milieu Centraal terecht’, vertelt Alice. ‘Daar konden we snel zien wat een nieuwe ketel zou kosten en hoeveel energie we ermee besparen’.

Een heel handige, gratis internettool is de Energiemanager Online. Deze site geeft inzicht in uw gas-, wateren elektriciteitsverbruik. Doordat u zich bewust wordt van uw energieverbruik, gaat u er al snel beter op letten. Gemiddeld besparen mensen er tussen de 5 tot 15 procent op hun energierekening mee Op Energiemanager Online vult u zelf uw meterstanden in, bijvoorbeeld wekelijks. Aan de hand van de jaarafrekening kunt u uw doelverbruik kiezen. “De kracht van de site zit in de eenvoud: met simpele metertjes zie je direct hoe je verbruik ten opzichte van je doel is”, zegt Cees van Beek van Energiemanager Online. Gebruikers ontvangen regelmatig tips van Milieu Centraal om minder energie te gebruiken. Bijzonder is dat Energiemanager Online de tips aanpast aan het gebruik van energie. Vera Dalm, directeur van Milieu Centraal: “Iemand met een hoog gasverbruik zal tips krijgen om zijn gasverbruik te verminderen, gebruik je vooral veel elektriciteit dan hebben de tips dáár betrekking op”. Kijk op www.energiemanageronline.nl

Peter kwam bij het invullen van de Verwarmingswijzer op de Hr-107 ketel uit. ‘Daarmee besparen we straks enkele honderden euro’s per jaar’. Na het invullen van deze gratis tool, kwam Alice nog andere besparingen tegen op de website van Milieu Centraal. ‘Er zijn heel veel handige tips, die weinig tot niets kosten en waarmee je toch veel bespaart. Zoals radiatorfolie plakken.

Een klusje dat zó geklaard is. Ook goede raambekleding kan veel schelen, en het staat nog mooi ook’.

Meer tips

De zuinigste ketel is van het type Hr-107. Deze is veel efficiënter dan bijvoorbeeld de oude Cr, Vr en Hr-100 types. Zo is de Hr-107 per jaar zo’n 240 euro goedkoper in gebruik dan de Vr-ketel. Maar ook binnen de Hr-107 zijn er verschillen. Zo zijn er bijvoorbeeld ketels met een grote of juist kleinere capaciteit, en combitoestellen.

Op deze pagina vindt u nog andere makkelijke tips. De voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal biedt nog veel meer informatie over energiebesparing. Ga hiervoor naar de website www.milieucentraal.nl

Makkelijk geld besparen Ook zonder grote investeringen kunt u uw energiegebruik voor verwarming flink verlagen. Bijvoorbeeld door een klokthermostaat te gebruiken of naden en kieren

Tip 5

te dichten met tochtstrips. De belangrijkste tips krijgt u hieronder. Wilt u zien

Koop een spaardouchekop

hoe u de tips makkelijk uit kunt voeren? Ga dan naar www.bespaartest.nl

Vervang de gewone douchekop door een spaardouche. Net zo comfortabel, maar een stuk zuiniger. Laat u wel adviseren welke douchekop het best past bij uw warmwatertoestel. Besparing per jaar: 70 euro

Tip 1

Tip 3

Neem een klokthermostaat

Gebruik thermostatische radiatorkranen

Wie makkelijk en snel wil besparen koopt een klokthermostaat. Die thermostaat kunt u zelf afstellen. U stelt in op welke temperatuur u het huis wilt verwarmen en op welke tijdstippen. Bij een nieuwe (Hr- 107) ketel kunt u vaak een bijbehorende (klok) thermostaat kiezen als extra optie. Vraag uw installateur om advies voor de keuze en inregeling van uw (klok)thermostaat. Besparing per jaar: 120 euro

Het vervangen van de ketel is een goed moment om thermostatische radiatorkranen aan te brengen. Hiermee regelt u per kamer naar behoefte de temperatuur. Er zijn ook radiatorkranen met een ingebouwde klokthermostaat. Thermostatische radiatorkranen kunt u in iedere ruimte, behalve die waar uw (klok)thermostaat hangt, plaatsen. Besparing per jaar (per kraan): 15 euro

Tip 2 Foto: Thierry Hogenboom

Is uw ketel oud aan het worden? Wacht niet totdat hij stuk gaat en u ineens een nieuwe nodig hebt. Denk nu alvast na over de ketel die u straks nodig hebt. U kunt ook eventueel alvast elk jaar wat geld opzij zetten.

Tip 6

reageert, kunt u dit systeem het beste 1 tot 2 graden lager zetten. Besparing per jaar: 290 euro

Tip 9 Kies extra isolerende raambekleding

Tip 8 Sluit tussendeuren en gordijnen Zorg dat u alleen die ruimtes verwarmt die u gebruikt. Sluit tussendeuren tussen ruimtes die u verwarmt en die u niet verwarmt. Sluit ’s avonds bovendien de gordijnen, zodat de warmte binnenshuis blijft hangen. Besparing per jaar: 380 euro

Heeft u nog enkel glas en geen mogelijkheid dit te vervangen door hoogrendements dubbel glas, dan kan isolerende raambekleding ook veel besparen op de stookkosten. Met name dubbele plisségordijnen met een aluminium coating aan de binnenzijde leveren veel energiebesparing op. Wel dichtdoen zodra het donker wordt, natuurlijk. Besparing per jaar: tot 160 euro

Zet de thermostaat een graadje lager Zet uw thermostaat één graad lager. Dit verschil in temperatuur is zo klein dat u het nauwelijks merkt. Toch bespaart u zo zeven procent op het energiegebruik voor verwarming. Besparing per jaar: 90 euro

Tip 4

Tip 7

Plak radiatorfolie

Dicht naden en kieren

Staan uw radiatoren voor een raam of niet-geïsoleerde buitenmuur? Dan gaat veel warmte verloren. Plak radiatorfolie achter de verwarming of op de achterkant van de verwarming en straal de warmte terug de kamer in. Radiatorfolie kost u een paar tientjes. Besparing per jaar: 20 euro

Door naden en kieren te dichten slaat u twee vliegen in één klap: minder tocht in huis én een lagere energierekening. Met tochtstrips is dit klusje zo geklaard. Ventileer goed en laat kieren onder deuren binnenshuis zitten voor goede luchtcirculatie. Tochtstrips kosten u enkele tientjes. Besparing per jaar: 60 euro

Naar bed of de deur uit? Verwarming omlaag! Gaat u slapen of langere tijd de deur uit? Zet de verwarming een uur van tevoren al omlaag; op 15 graden. Het blijft dan nog een aantal uren comfortabel warm in huis. Omdat vloer- of wandverwarming in een goed-geïsoleerde woning langzamer

Welke ketel bij u past, hangt af van uw situatie. De gratis online Verwarmingswijzer van Milieu Centraal helpt u in een paar stappen uit te zoeken welke ketel geschikt is voor uw omstandigheden, wat deze kost en hoeveel u er elk jaar mee bespaart. Binnen enkele minuten weet u het. Ga naar www.verwarmingswijzer.nl. Met deze gegevens kunt u een offerte aanvragen bij uw installateur. Of als het nog even duurt voordat uw ketel aan vervanging toe is, kunt u een spaarpotje aanleggen. Dit geld verdient u later weer dubbel en dwars terug door de lagere energiekosten!

Meer weten? Deze pagina wordt u aangeboden door de onafhankelijke voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Milieu Centraal helpt huishoudens met gratis tips en adviezen voor energiebesparing en een beter milieu.

Doe de bespaartest! Ook zonder grote investeringen kunt u uw energiegebruik voor verwarming flink verlagen. Kijk op www.bespaartest.nl

Warme Winterkost Weken bij de Groenteman

Wintergroenten voor extra weerstand Januari en februari zijn de echte wintermaanden. Met als het meezit veel lekker schaatsweer. Maar vaker is het buiten grauw, guur en vooral ook waterkoud. Weer voor warme winterkost! Stevige stamppotten, ouderwetse erwtensoep en goed gevulde stoofpotten. Natuurlijk met lekker veel wintergroenten. Er is volop keus! Bij de Groenteman op de markt en in de winkel liggen de schappen nu vol kleurige wintergroenten voor wat extra weerstand! Van 14 januari tot en met 4 februari zijn het de Warme Winterkost Weken bij uw Groenteman!

Duurzame seizoensgroente Wintergroenten zijn weer helemaal hip! Natuurlijk boerenkool, spruitjes, winterwortel, prei en andijvie zijn in de winter niet weg te denken. Maar ‘vergeten’ groenten als koolraap, knolselderij, en pastinaak zijn nu weer bezig met een heuse comeback! En ook rode kool, witte kool en savooiekool zie je weer meer en meer. Vrolijker kan het niet in de winter! Jarenlang was er geen aandacht voor seizoenen, maar nu blijkt dat je juist door te kiezen voor echte seizoensgroenten bijdraagt aan een beter milieu. Echte wintergroenten komen van de Hollandse koude grond. Er wordt dus niet onnodig energie verspild aan transport en het verwarmen van kassen. En in echte winterkost horen natuurlijk echte wintergroenten.

Kleur voor extra weerstand Wintergroenten hebben hun saaie imago van zich afgeschud. Weinig groenten zijn juist zo kleurrijk als wintergroenten. Diepgroene boerenkool, knaloranje wortel, heldergroene spruitjes, paarsrode kool en crèmewitte pastinaak geven het eten in de winter kleur!

Boerenkoolstamppot met tomaat en ui Hoofdgerecht – 4 personen s GPANKLAREBOERENKOOL s žKGKRUIMIGEAARDAPPELEN GESCHILDENIN stukken s EETLEPELSOLIJFOLIE s UIEN GESNIPPERD s TOMATEN INVIEREN s EETLEPELSWIJNAZIJN

Doe de boerenkool in een pan, schenk er 200 ml water bij en leg de aardappelen erop. Kook de boerenkool en aardappelen in 20-25 minuten gaar. Fruit de ui in een koekenpan met olijfolie zachtjes glazig. Bak de tomaten 2-3 minuten mee. Giet de boerenkool af en stamp de boerenkool en aardappelen fijn. Roer ze met een flinke scheut kookvocht en wat azijn tot een smeuïge stamppot en meng het tomaatmengsel erdoor. Voeg zout en peper naar smaak toe.

Roergebakken prei Bijgerecht – 4 personen s PREIEN s EETLEPELSSESAM OLIE s RODEPEPER ZONDERZAADJESENINREEPJES s EETLEPELVERSEGEMBERWORTEL GERASPT s SAPVANEENHALVELIMOEN s EETLEPELSVERSEKORIANDER

er steevast boerenkoolstamppot op tafel. Nederland is het enige land waar boerenkool nog op grote schaal geteeld wordt, al weten nog maar weinig mensen hoe echte boerenkool eruit ziet. Want het overgrote deel van de boerenkool wordt panklaar gesneden verkocht. Bij de groenteman kun je Maak de preien schoon, snijd ze in ringen van 1 cm breed en was deze in een vergiet onder stromend ook echte boerenkool kopen: stevige stengels met donkergroen gekroesd blad. Extra lekker water. Laat ze goed uitlekken. Verwarm de olie in een wok en roerbak de prei 2-3 minuten met de peperals je van wat grovere boerenkool houdt. reepjes en gember. Schenk het limoensap en een scheut water erbij en smoor de prei in nog 5 minuten Scheur het gekroesde blad van de stengels zachtjes gaar. Strooi de koriander erover. Lekker bij nasi goreng. en hak dit met een groot mes in grove of juist fijne stukjes. Boerenkool doet het ook goed in andere wintergerechten. Bijvoorbeeld in Winteridee Spruitjes ovenschotels of stevige maaltijdsoepen. Geroosterde koolraap uit de oven. Schep Spruitjes zijn mooi groene minikooltjes met blokjes koolraap in een braadslede om dicht over elkaar geslagen blaadjes. Ze groeien met partjes ui, champignons, verse tijm, in de bladoksels van lange rechtopstaande Tip van de Groenteman De donkergroene winterboerenkool wordt zout en peper, een lepel balsamico-azijn stengels. Aan elke stengel zitten wel zo’n en een scheut olijfolie. Bedek de groente twintig tot veertig spruitjes. Spruitjes zijn lekkerder en minder bitter na een paar in vergelijking met andere koolsoorten een nachten flinke vorst. Door de vrieskou worden met bakpapier en rooster ze in een hete complexe koolhydraten omgezet in suikers. oven van 220 ˚C in 25-30 minuten bruin relatief jonge groente. Ze zijn pas begin en gaar. negentiende eeuw voor het eerst geteeld in de omgeving van Brussel. Vandaar ook de naam Winteridee “Brusselse spruitjes”, die je nog steeds hier en Boerenkool in een ovenschotel: bak Knolselderij daar wel hoort. Tegenwoordig wordt er bij het Ook knolselderij zie je weer meer en meer. 150 g chorizoblokjes krokant, smoor ze even telen meer aandacht besteed aan de smaak. Deze ruwe en onregelmatige wortelknol met 500 gram gesneden boerenkool en Spruitjes zijn nu minder bitter dan vroeger. ziet er op het eerste gezicht misschien enkele eetlepels water en verdeel dit in een door te variëren en te combineren zorg je dat je ovenschaal. Schep 600 gram aardappel en En juist door die vrolijke kleuren zijn groenten onaantrekkelijk uit, maar de blanke extra weerstand opbouwt en deze winterbinnenkant met pittige selderijsmaak maakt ook lekker gezond. Want juist de stoffen die in blokjes om met olijfolie en zout en peper Tip van de groenteman groenten kleur geven – zoals carotenoïden en maanden tegen een stootje kunt. en verdeel ze met wat geraspte kaas over de veel goed. Erwtensoep dankt zijn krachtige Kook spruitjes niet langer dan een flavonoïden – zijn ook de bioactieve stoffen die boerenkool. Bak de schotel in een oven van smaak aan het toevoegen van knolselderij, kwartiertje. Dan zijn ze nog lekker knapperig erwtensoep zonder knolselderij is echt ons beschermen tegen ziekten. Bovendien zijn Boerenkool 200 ˚C in 25-30 minuten goudbruin en gaar. en proef je de fijne spruitjessmaak het best. ondenkbaar. Maar knolselderij is ook lekker wintergroenten – vooral alle koolsoorten – ook Boerenkool is onze wintergroente bij Daarna ontstaan er zwavelverbindingen, die rijk aan vitamine C, mineralen en vezels. Juist uitstek! Want als het echt koud wordt staat als groente op zich. Bijvoorbeeld als puree, in ook die vieze “spruitjeslucht” veroorzaken! Koolraap blokjes gestoofd met wat citroensap of rauw Kruis het stronkje van de spruitjes diep in, Koolraap was de laatste decennia bijna van geraspt en gemengd met mosterdmayonaise dan zijn de spruitjes ook eerder gaar. het toneel verdwenen, maar duikt nu als in winterse salade. ‘vergeten’ groente weer op. Gelukkig maar, hoofdgerecht – 4 personen want deze grote paars-gele knollen verbergen Winteridee onder hun dikke schil prachtig geel-oranje Tip van de groenteman Lekker voor kinderen: eet spruitjes eens met s KOOLRAAP GESCHILDENINBLOKJES vruchtvlees waar je van alles mee kunt doen. Voeg tijdens het koken en smoren van appel. Bak halve spruitjes met blokjes appel 2 s GKRUIMIGEAARDAPPELEN GESCHILDENIN Koolraap hoort zoals de naam al zegt tot de minuten in een hapjespan. Smoor de spruitjes knolselderij altijd wat citroensap toe. blokjes grote koolfamilie, maar heeft wel een heel met een scheut appelsap of sinaasappelsap Dat houdt de selderij mooi blank. Zonder s GGEROOKTESPEKBLOKJES eigen, onverwacht lekkere smaak. Dat biedt citroensap kleurt het ijzer in de groente snel afgedekt in 10-15 minuten beetgaar. s UI GESNIPPERD ongekende mogelijkheden! Pittige koolraap bruin. s GCHAMPIGNONS INPLAKJES doet het goed met romige sauzen, in winterse s GANDIJVIE INDUNNEREEPJES stoofschotels met vlees en ook in oosterse Winteridee s MLWARMEMELK roerbakgerechten. Knolselderijsoep: Fruit blokjes knolselderij

Koolraapstamppot met rauwe andijvie

Kook de koolraap en aardappel in een pan met weinig water en wat zout in 20 minuten gaar. Bak het spek in een koekenpan zachtjes uit. Schep de spekjes op een bordje. Bak de ui en champignons in het spekvet bruin. Giet de koolraap en aardappelen af en stamp ze fijn. Roer ze met de melk tot een smeuïge stamppot. Schep de andijvie erdoor met het uimengsel en de spekjes erdoor. Warm de stamppot al omscheppend nog even door en voeg wat zout en peper naar smaak toe.

Tip van de groenteman Zo maak je koolraap schoon: snijd de knol in plakken van zo’n twee centimeter dik, schil de plakken en snijd ze daarna in blokjes of staafjes. Smoor koolraap met een klontje boter gaar. Ook lekker als puree!

met een gesnipperd uitje, blokjes aardappel en wat verse tijm in olijfolie. Voeg een liter water en ½ eetlepel zout toe en kook de soep in zo’n twintig minuten zachtjes gaar. Pureer de soep met een staafmixer.

Kijk voor meer tips en smakelijke recepten op www.degroenteman.nl

Deze pagina is gemaakt in samenwerking met het Hoofdbedrijfschap Detailhandel. Foto’s: GroentenFruit Bureau.


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 3 JANUARI 2012

Nico en Corrie van der Plas al 60 jaar een harmonieus paar Donderdag 29 december had Nico van der Plas (80) even geen tijd om op zijn pronkstuk - een prachtig huisorgel - te spelen. Samen met zijn echtgenote Corrie (78) zat hij nog na te genieten van de dag ervoor toen het echtpaar herdacht dat zij 60 jaar geleden in het bootje stapten en de huwelijkszee opvoeren. Bovendien stond de plaatselijke pers op de stoep en kwam burgemeester Jos Wienen het diamanten paar de hand schudden. Door Piet van Kampen “We zijn er gewoon en goed doorheen gekomen”, was het antwoord van de bruid op de vraag hoe het hen in de afgelopen zestig jaar is vergaan. Zij hebben zich er door voor- en tegenspoed doorheen geslagen en ogen zeer tevreden in hun woning aan de Reygersberglaan waar zij al 43 jaar naar volle tevredenheid leven. Een heel verschil met hun eerste oude huisje aan de Baljuwstraat waar zij na hun trouwdag introkken nadat zij enkele jaren bij de moeder van Corrie hadden ingewoond. Dat oude woninkje dateert uit 1600 en staat er nog steeds, maar de beide jubilarissen zouden voor geen prijs meer terug willen. “We moesten ‘s nachts in de kou naar buiten naar de plee”, haalt de bruid herinneringen op “en de keukenvloer liep zo scheef dat het water wel tien centimeter hoog stond als het regende”, blikt de bruidegom op de tijd van behelpen terug. Toch werden hun kinderen Kees, Janna, Berta en Marja in het knusse stulpje geboren. Het echtpaar werd ook gezegend met 5 kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. “Maar toen we dit huis hier aangeboden kregen met douche en WC binnen had ik toch wel de zenuwen om te verhuizen. Ik kon er zelfs niet van eten”, biecht Corrie op. “Ik ging te ver bij mijn moeder vandaan wonen”. Maar achteraf hebben Nico en ik er nooit geen spijt van gehad”.

Vaardige handen De heer des huizes beschikt over een paar vaardige handen. De van oorsprong meubeltekenaar wilde zich verder in het vak bekwamen, maar geld voor een speciale stu-

die in Groningen was er niet. Nico kwam in Wassenaar bij een meubelmakerij terecht maar deze zaak ging helaas op de fles en na wat uitstapjes als nettenboeter en werken in een slagerij, vond hij een job als stuwadoor in de haven van Amsterdam. Hij is er drieëndertig jaar werkzaam geweest. “Het was zwaar werk”, denkt hij aan die tijd terug. “Zware balen tapioca uit de schepen lossen. Honderd kilo op je rug. M’n rug was ‘s avond versleten en lag open maar van een Amsterdamse collega kreeg ik een tip om de huid met rauw eierstruif in te smeren. Dat hielp”. Dat smeren liet hij trouwens meet genoegen aan Corrie over. Maar het meubel maken zat hem nog in het bloed en enkele fraaie meubels in huize Van der Plas zijn de bewijzen van wat zijn handen kunnen. “Ik heb zelfs ook mijn eigen jacht gebouwd. Alles er op en er aan”, zegt hij met gepaste trots. De vlijtige en vaardige handen van Corrie hebben zowel voor als na haar huwelijk vele netten geboet. Zomers in de Noordduinen en in de winterdag binnen bij Arie Ouwehand.

Even afwassen Toen de hamvraag op tafel kwam hoe het stel elkaar had ontmoet rees er enige twijfel. Nico en Corrie keken elkaar aan. “Oh, dan horen wij ook nieuws”, spraken de twee aanwezige dochters Berta en Marja gelijktijdig met een nieuwsgierige

glimlach. “Gaan jullie dan maar even afwassen”, grapte pa van der Plas. Na even peinzen en piekeren over en weer kwam de aap uit de mouw. “Het was toch tijdens het Koninginnefeest toen Juliana in 1948 gekroond werd? Toen waren we met de jongens en meiden allemaal aan het hossen’, weet Nico zich plots te herinneren. “We hebben er wat op los gehost”. “Oh ja, da’s waar ook”, gaat bij Corrie het lichtje branden. Verderop in het aangename gesprek laten zij hun licht schijnen over de mooie vakantieherinneringen in Australië, Canada, Oostenrijk, Noorwegen, de Noordkaap en de Westkaap. “In Canada met de camper een mooie tijd gehad”, blikt het paar met genoegen terug. Ondanks dat “hij een pestkop is”, is het een harmonieus huwelijk waarin de beide echtelieden hebben genoten van het varen met hun jacht en vooral van het huisorgel (het zesde al) waarop Nico graag speelt en Corrie toch erg van geniet. Een huwelijk zonder ringen kan ook. Vanwege zijn werk heeft de bruidegom hem nooit gedragen en de bruid verloor het sieraad tijdens het zwemmen. “Mekander opvangen en bijstaan, daar heb je geen ringen voor nodig” is het credo dat het diamanten paar altijd voor ogen heeft gehad. Ogen die uitstralen dat zij volop hebben genoten van hun feest dat daags tevoren met familie, vrienden en buren in De Beslagkom werd gevierd.

Cursussen EHBO bij kinderen Ledenservice WWZ-Mariënstaete-Valent organiseert in 2012 op verschillende locaties de cursus EHBO bij kinderen. De eerste cursus start op dinsdag 17 januari in Katwijk. De tweede start op maandag 5 maart in Sassenheim en de derde start op dinsdag 22 mei in Noordwijk. Elke cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van ieder twee uur. Tijdens de cursus wordt ingegaan op kindonveilige situaties, de risico’s en hoe te handelen als het echt mis gaat. De cursus wordt steeds geactualiseerd en vernieuwd volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis en is ook zeer geschikt voor begeleiders in peuterspeelzalen, overblijfmoeders en/of oppasouders. Na afloop ontvangt u een certificaat van het Oranje Kruis. De cursus EHBO bij kinderen bestaat uit vijf bijeenkomsten van twee uur en wordt geleid door een verpleegkundige. Elke bijeenkomst bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. U krijgt uitgebreide informatie over uitwendige wonden met geringe en ernstige bloeding, brandwonden, kleine letsels, dierenbeten en insectensteken, ademhalingsstoornissen (zoals verstikking), bewustzijnsstoornissen, vergiftiging, koorts en EHBO-materialen. Daarnaast krijgt u veel praktische tips mee en wordt u attent gemaakt op kindonveilige situaties en de risico’s die hiermee gepaard gaan. Cursisten krijgen een cursusboek mee naar huis, waarin de laatste inzichten op het gebied van EHBO verwerkt zijn. Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat van het Oranje Kruis. Voor meer informatie of aanmelding kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur contact opnemen met de Ledenservice via tel. 4093223 of ledenservice@zorggroepwmv.nl. Inschrijven kan op www.zorggroepwmv.nl.

En wat doe jij? Kijk wat jij kunt doen op staoptegenkanker.nl/inactie

Zo vader zo zoon. In veel gevallen doet deze bekende uitspraak opgeld als junior in de voetsporen van senior treedt. In het horecagezin Schipper is het al niet anders want per 1 januari jongstleden is Dirk Schipper de nieuwe kapitein op Friends, één van de schepen van de horecavloot die in Katwijk al jaren haar thuishaven heeft. Foto en tekst: Piet van Kampen

Ervaring Dirk zelf is ook vol zelfvertrouwen. “Ik ben goed voorbereid en heb hier de nodige ervaring al opgedaan”. Toch neemt hij het woord ‘avontuur’ in de mond. Ach wat heet avontuur? Moeder Cocky is er van overtuigd dat Dirk met zijn ervaring samen met zijn ouders op gedaan, feeling voor het vak en met de nodige papieren als leermeester op zak, klaar is voor dit avontuur.

‘Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen’, is een eeuwenoud gezegde. Met stenen werd er echter ruim drieënzestig jaar geleden niet geworpen door Adriana (“Zeg maar Jaan”) Hoek. Zij liep met een paar vriendinnen bij de Nieuwe Kerk op de Voorstraat wat te dollen en gooide iets naar een paar jongens. Eén van hen was Huig de Jong. “Wat ze gooide weet ik niet precies meer, misschien waren het wel pruimen”, grapt Huig. Pruimen midden in de winter? Onwaarschijnlijk. Sneeuw lag er niet. Wat het dan ook geweest mag zijn doet er niet toe, maar het was wel het eerste contact tussen de twee jongelieden. Een contact dat nooit meer werd verbroken. Foto en tekst: Piet van Kampen Het kan dus raar lopen in het leven. Maar de gooi die Jaan (inmiddels 81) naar Huig (86) deed, bleek dus een schot in de roos. “In iene was het bam”. Huig draait de rollen om en beweert dat hij Jaan daar heeft ‘oppedaen’. Hoe het ook zij, het was raak. Het jeugdige stel had drie jaar verkering waarin zij dikwijls op de ‘stieravonden’, de dinsdag en de donderdag een bakje gingen doen in de Nieuwe Brug of bij Verplancke, een goed fundament legden om elkaar op 28 december 1951 de ringen om te schuiven. “Het was een dubbele bruiloft want mijn broer Jaap trouwde ook op de zelfde dag”, vertelt de bruid. Het jonge paar trok bij moeder De Jong in de Tramstraat in. Toen zij later een eigen onderkomen vonden in de Gasthuissteeg, werden daar hun twee kinderen, zoon Huig en dochter Annemarie geboren. Inmiddels is het diamanten paar gezegend met zes kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Later verhuisde het gezin naar de Frisodreef.

Zeeman De wieg van beide echtelieden stond in Katwijk. “Maer m’n vaeder was un Skééveninger. Ik ben dur dus ien van SkééveningseHuigies”, vertelt de bruidegom over zijn afkomst waar het vissen ook in het bloed zat. Geen wonder dat Huig naar drie jaar in Indonesië als kwartiermaker te hebben gediend, op de vaste wal in het scheepvaartwezen terecht kwam. Eerst als losser in de haven van Amsterdam maar later als visserman op een Poolse logger het ruime sop koos. De Poolse logger werd verruild voor een Hollandse logger van Klaas van Duijn waarop Huig vijfentwintig jaar lang de wind, de zilte zeelucht en de golven om zich heen wist. Tot aan zijn pensioen heeft de bruidegom gevaren en voor veertig jaar zeeman en vijfentwintig jaar bij de zelfde werkgever, werd hij tot Lid in de Orde van Oranje Nassau benoemd. “Kijk, hier is mijn medaille” en trots toont Huig het kleinood.

Best gehad Jaan had vlijtige handen. Al voor haar huwelijk deed zij huishoudelijk werk en nadien stak zij in Hotel Riche ook de handen uit de mouwen. “Daarom was het thuis ook altijd zo schoon als ik van zee

Op 18 januari in bibliotheek Katwijk

Ik sta op voor mijn man Hipke

Nieuwe Schipper aan het roer van Friends

“Het is een natuurlijke overgang”, legt Jan uit. “Wij hadden het al een beetje losgelaten maar samen met ons, Cocky en ik, heeft Dirk al de nodige ervaring in het vak opgedaan. Natuurlijk zullen wij hem op de achtergrond daar waar nodig nog wel bijstaan, maar de dagelijkse gang van zaken is geheel voor Dirk en zijn partner Ilona die mede-exploitant is geworden. Zelf ben ik ook de allerjongste niet meer en je gaat aan de toekomst denken. Het overnemen van de exploitatie van restaurant Friends door mijn zoon is hier een eerste stap van”, licht Schipper sr. deze overdracht toe.

Echtpaar De Jong-Hoek bereikt mijlpaal

Lezing door Har Meijer, voormalig huisarts in Leiden Har Meijer is voor veel mensen een bekende naam. Jarenlang schreef deze voormalig huisarts uit Leiden columns over zijn ervaringen in de dokterspraktijk in het Leidsch Dagblad en nog steeds verzorgt hij medische verhalen in deze krant. Naar aanleiding van zijn laatste boek, de roman ‘Spierpijn’, geeft hij een interessante lezing op woensdag 18 januari om 20.00 uur in de hoofdbibliotheek Katwijk. Har Meijer is op latere leeftijd lezenswaardige verhalenbundels gaan schrijven waarin hij op humoristische, luchtige, maar vaak ook zeer serieuze manier vertelt over wat een huisarts zo allemaal meemaakt in een dokterspraktijk. Hij weet op een fantastische manier de tragiek van het leven tot iets positiefs te maken. Een paar titels van Har Meijer zijn: ‘Altijd de klos en andere praktijkverhalen’, ‘Val dood! en andere praktijkverhalen’ en ‘De blauwe dood’. Zijn laatste boek ‘Spierpijn’ is een roman en gaat over de vriendschap tussen twee huisartsen die op de proef wordt gesteld als een van

hen aan de spierziekte ALS blijkt te lijden. Har Meijer verwerkt in zijn verhaal voorlichting over de ziekte ALS en de verregaande consequenties die bij deze ziektehoren. ALS is vandaag de dag nog steeds een onstuitbare ziekte, waar nog altijd geen kruit tegen gewassen is. Als geen ander weet Meijer de periode van angst en onzekerheid en het grimmige en slopende karakter van de ziekte te beschrijven. Voor geïnteresseerden in menselijke en herkenbare verhalen uit een huisartsenpraktijk is deze avond een buitenkansje. In de pauze is er boekverkoop door Boekhandel Van den Berg en zal Har Meijer signeren. Toegangskaarten zijn te koop via www.bibliotheekkatwijk. nl. Ga naar Actueel, vervolgens naar Activiteiten. Kies de activiteit van uw keuze, betaal met iDEAL en print uw toegangskaart(en). Ook in alle vestigingen van bibliotheek Katwijk zijn kaarten te koop. De prijs voor een toegangskaart is: € 4,- voor leden bibliotheek Katwijk en € 5,- voor niet-leden.

Doe mee aan NL DOET! “Het komt op zijn pad en ook in SunsetBlvd heeft hij al de nodige jaren het vak in de praktijk kunnen leren” bevestigt zij het vertrouwen wat zij in haar zoon heeft. Ilona, gastvrouw en de partner van gastheer Dirk, weet na een aantal jaren in het bedrijf te hebben gewerkt, inmiddels ook wel van wanten. Zij straalt en ziet het helemaal zitten. Met chef-kok Rick de Palm en het hele leuke team wil het jonge exploitanten paar het succes van het populaire restaurant continueren en er steeds ‘een sprankelende’ ho-

recagelegenheid van blijven maken. Waar de gasten zich thuis voelen.

Breed publiek Friends is erg populair. Jong en oud weet het restaurant aan de Boulevard te vinden. Is het niet om even tussendoor voor een lekker vers bakje koffie met een heerlijke punt zelf gemaakte appeltaart binnen te wippen, dan is het wellicht om met de kids van een heerlijke pannenkoek genieten. De kaart van het restaurant biedt vele mogelijkheden in de wereld

van lekker eten voor een vriendelijke prijs. Liefhebbers van een goed stukje vlees of een heerlijke vismaaltijd komen er aan hun trekken. Trek in wat tapas? Ook hieraan kan worden voldaan. Ter gelegenheid van de ‘wisseling van de wacht’ biedt Dirk zijn gasten in de hele maand januari een compleet driegangen menu aan voor € 24,50. Een mooi voorgerecht, een smakelijke hoofdmaaltijd en een prima dessert wordt hen dan door de ‘nieuwe Schipper’ en zijn stuurvrouw voorgeschoteld.

UITVERKOOP

Op 16 en 17 maart, tijdens NL DOET, worden weer zoveel mogelijk mensen in Nederland gemobiliseerd om vrijwilligerswerk te doen. Ieder jaar steekt ook het koninklijk huis de handen uit de mouwen. In Katwijk wordt er door verschillende organisaties en bekende en minder bekende inwoners meegedaan. NL DOET zet het vrijwilligerswerk in de spotlights en stimuleert iedereen om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Er is nu al een aantal klussen bekend waar u zich voor in kunt zetten. U kunt bijvoorbeeld aan de slag bij de Zeeverkenners, de

50%

Wilbert, het Lichtpunt, het Raamwerk, het Asielzoekerscentrum, de Brug en stichting Peuterkring. Wilt u ook iets doen en wilt u meer weten over NL DOET? U kunt nog deelnemen aan de bijeenkomst op 16 januari die VIP Katwijk speciaal georganiseerd wordt voor bedrijven, serviceclubs en andere enthousiastelingen die iets willen doen. De avond wordt gehouden in de kerkzaal van Huize Callao, Callaoweg 1. Aanvang 19.30 uur; zaal open vanaf 19.15. De entree is gratis. Aanmelden kan bij het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) Katwijk via info@vipkatwijk.nl of tel. 4033323.

EN...,

KORTING

OP HEEL VEEL

ZONNEBRILLEN UIT

kwam”, prijst Huig zijn echtgenote. Ook bij familie was zij een graag geziene gast om de boel op orde te brengen. Die tijd ligt inmiddels ver achter hen en het echtpaar blikt terug op een gelukkig huwelijk. Hun geheim? “Wij hebben het met elkaar altijd best gehad. Hij was een skat voor me”, flapt de bruid er spontaan uit. “Natuurlijk hebben we wel eens woorden gehad, dan was het effe stil maar het ging altijd gauw weer over”, bevestigt de bruidegom hun jarenlange band. “Weet je, de vakanties waren ook altijd erg leuk. We zijn een keer naar Turkije geweest maar meestal gingen we met een bus vol naar Spanje”, blikt Huig terug op de tijd dat ze graag naar de zon gingen. Ook dat is verleden tijd, maar de dagen werden opgevuld met regelmatig een kaartje gaan leggen in sporthal CleijnDuijn en anders pakte moeder de vrouw de breinaalden wel uit de kast. Huig komt nog even terug op de vakanties. “Weet je wat het is, je ken nurreges komme of je komt wel Kattukers teuge. Ut benne net wijtinge, die kom je óók overal teuge”, grapt de gewezen visserman. Zijn netten heeft hij al jarenlang niet meer uitgegooid maar het eerste visje dat hij ving, koestert hij nog steeds. Het ondeugende visje dat destijds zelf begon met gooien.

Nieuw dansseizoen OVK Ontspannings Vereniging Katwijk (OVK) start zaterdag 28 januari met haar nieuwe danscursussen. Met steeds weer nieuwe dansvariaties en aanbod van de meest populaire dansmuziek, blijft OVK een frisse en moderne dansvereniging. Op een ontspannen en gezellige manier wordt de kostbare vrije tijd van de leden op een plezierige manier ingevuld. Samen met je eigen partner op dansles of juist met een hele vriendengroep, de OVK staat voor iedereen klaar. Bij de beginnerscursus leren de dansparen de basis van de quickstep, rumba, chachacha, Engelse wals en jive. In de vervolgcursussen komen daar de tango en de samba bij. Ook leert men in de vervolgcursussen meer figuren in alle dansen. Dansen wordt daarmee steeds leuker! Naast het stijldansen worden er regelmatig andere cursussen gegeven. Zo zijn er diverse cursussen huisdansen geweest maar voor de meer geoefende stijldansers werd er ook formatiedansen gegeven. Kortom een vereniging die heel wat in petto heeft. De OVK staat garant voor veel dansplezier. Er wordt kundig lesgegeven door ervaren dansparen. De lessen en vrije dansavonden worden gehouden in zalencentrum Tripodia, Hoornesplein 155 te Katwijk. Er is voldoende parkeergelegenheid. Uw/jouw interesse gewekt? Geef u/ jezelf snel op voor één van de cursussen. Er kan ingeschreven worden op de diverse niveaus: beginners, 19.00-20.00 uur; gevorderd, 20.00-21.00 uur; vergevorderd, 21.00-22.00 uur. Aanmelden via mail: ovk@hotmail.nl; telefoon: Marco van Rijn, tel. 4016570. Meer informatie over de OVK vindt u op www.lerendansen.hyves.nl.

€100

G KORTIN KMONTUUR op een MER

+ glazen uit onze

UITVERKOOPCOLLECTIE

ONZE COLLECTIE Katwijk. Noordzeepassage 101 2225 CD T 071.4013305

Leiderdorp. Winkelhof 11 2353 TR T 071.5413580


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 3 JANUARI 2012

BEDS 2 BASIC DÉ NR. 1 BEDDENSPECIALIST IN UW REGIO!

S G A D N O Z 14:00 t/m 18:00 uur ! ! N E OP

TOP BOXSPRINGS IN DIVERSE KLEUREN, MATEN EN STOFFEN!!

ZIE ONDEROP ONZE OPENINGSTIJDEN, U BENT VAN HARTE WELKOM.

2 1 0 2 S G N I R P S X O B TOP A W K ! ! N E Z J I R AG S T E P

#####

LA

N I R P S X O LITEIT B

N E S S A R T GS EN MA

PRIJS E T S G A E LA ND! A L VOOR D R E D IN NE

COMPLETE 2-PERSOONS ELECTRISCHE BOXSPRING NORWICH ACTIE!!

MATRAS KNALLERS!

-58%

MATRASSEN SPECIALIST

e

2

Kom langs en test onze boxsprings en matrassen. De koffie staat klaar! Wij zijn ook zondags open!!

TE LAAGSS PRIJ IE GARANT

#####

SUPER ! STUNTE!

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

M

T NÚ LAATS N! E L L E D O M

MATRAS GRATIS!

(CLASSIC HANDMADE!)

SUPER STUNT!

#####

Normaal 2399.-

Beds 2 Basic

999.-

COMPLEET EN AFZONDERLIJK ELECTRISCH VERSTELBAAR!!

####

Maat 1.40

M

2e

MATRAS GRATIS!

#####

WINNAAR!!

€ 899,Leverbaar in alle maten!

e

2

MATRAS GRATIS!

√ 15cm Koudschuim! √ 7 cm NASA Traagschuimlaag √ Afritsbare en wasbare tijk √ Anti-slip onderlaag √ Anti-allergisch

#####

Leverbaar in alle maten!

2e

MATRAS GRATIS!

tra

s

DEZE WEEK VOOR

€179,-

399.-

Leverbaar in alle maten!

MATRAS GRATIS!

√ 18cm Latex Kern √ 1,5 cm doorgestikte traagschuim afdeklaag √ 7 comfortzones √ Anti-allergisch Ma

tra

Eigenschappen:

√ 19cm SG25 Polyether kern √ Elastisch dubbeldoek tijk √ Handgrepen

s

IS 1 GRAT D én E B DEK IS 2 GRAT NS!! KUSSE

Normaal 1099.-

2

Eigenschappen:

SUPER KING

IS 1 GRAT D én E B K E D IS 2 GRAT NS!! KUSSE

e

€ 799,-

WINNAAR!!

Ma

POLYSENSUAL

LU atras XE !

Beds 2 Basic

Designhoofdbord! + 2 Beklede boxen + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! + hoogwaardig dekbed + 1 comfort matras topper! + 2 luxe kussens

Eigenschappen:

Diverse toplagen mogelijk latex, koudschuim of traagschuim √ Handgemaakt matras met 7 slags micro pocketveer √ 500 veren /m2 √ 7 comfortzones √ Zomer en Winterzijde

M

OOR PRIJS IS V OFLIJK O EL G DIT ON TE LE P COM G! BOXSPRIN

ONGELOOFLIJK COMPLEET!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

DREAM LATEX

MEGA ACTIE!!!

Beds 2 Basic

€1099,-

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

TE LAAGSS PRIJ IE GARANT

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING VICTORIA MEGA ACTIE!!!

LU atras XE !

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

WINNAAR!!

Ook verkrijgbaar Luxe Design hoofdbord in de maten 1.60 én 180 breed + 2x electr. verstelbare boxsprings met pocketvering, + 2x supersterke volva motoren + 2x topkwaliteit pocketveermatrassen + 2x poten set + 2x metalen matrasrem Kom langs en test deze fantastische boxspring! keuze uit diverse maten!

Tijdelijk

CONTOUR COMFORT

LU atras XE !

MARKIES

ANTI-ALLERGISCH

€599,-

Leverbaar in alle maten!

-64%

e 2

ook leverbaar 1.40 / 1.60 en 1.80 en ook leverbaar in pocketveer uitvoeringen!

Maat 1.20

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 7-Slags pocketveer √ 360 veren m2 met 3cm HR50 koudschuim afdeklaag √ 7 ergonomische comfortzones √ Afritsbare en wasbare tijk

Met als optie: de electrische versie

Ma

Ma

LA t A ras PR GST IJS E !

BASIC

LAAGSTE PRIJS!

tra

s

SPA SPRING

WINNAAR!!

€ 349,Leverbaar in alle maten!

MATRAS GRATIS!

BODY FIT

2e

Eigenschappen:

√ Goede matras voor de laagste prijs √ Geschikt voor vaste en verstelbare bedbodems

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 7-Slags pocketveer matras √ 360 veren/m2 met koudschuim afdeklaag √ 5 ergonomische comfortzones √ Elastisch dubbeldoek tijk

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

e

2

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

€749,-

s

2e

MATRAS GRATIS!

√ Dikke koudschuim vulling √ Hoge veerkracht √ Blijft koel tijdens de nachtrust √ Vormt perfect naar uw lichaam

tra

s

at

ra s

BALANCE SENSE

IS 1 GRAT D én DEKBE IS 2 GRAT NS!! KUSSE

IS 1 GRAT D én E B DEK IS 2 GRAT NS!! KUSSE

€ 199,-

ANTI-ALLERGISCH

€ 999,-

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

M

Ma

ROYAL WELLNESS

€ 269,-

Leverbaar in alle maten!

√ 7-Slags pocketveer √ 300 veren met hoogwaardig koudschuim ombouwlaag √ met NASA traagschuim afdeklaag √ Harde en zachte uitvoering

tra

IS 1 GRAT D én E B K E D IS 2 GRAT NS!! KUSSE

ANTI-ALLERGISCH

Eigenschappen:

Ma

SLEEP KING

#####

Leverbaar in alle maten!

2

LU tras XE !

Beds 2 Basic

€ 49,-

e

Ma

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

e

2

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

Eigenschappen:

√ Top HR60 Koudschuim! √ 4cm traagschuim in tijk √ Koel in de zomer √ 3D profiel / hard en zacht √ Beter ligcomfort en ventilatie

2e

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 15cm Koudschuim kern √ Ergonomische comfortzones √ Elastisch dubeldoek tijk √ Afritsbare en wasbare

NIEUW IN HET ASSORTIMENT > MOLTONS VOOR MATRASSEN EN TOPPERS IN ALLE MATEN!!

asic

Openingstijden

Koopavonden

Ma. Di. / Wo. Do. / Vr. Za. Zo.

Do. / Vr.

13:30 - 18:00 9:30 - 18:00 9:30 - 21:00 9:30 - 17:00 14:00 - 18:00

Bij Beds 2 B

 071

18:30 - 21:00

2000168

Adres: Kerkstraat 58 - Noordwijk (binnen) INGANG Passage PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

De getoonde aanbiedingen zijn slechts een klein gedeelte van ons assortiment | Kom ook langs voor onze kwaliteits kussens en accessoires!

prijzen √ Laagste liteit kwa √ Beste comfort √ Beste dvies √ TOP-a ervice √ TOP-s

November 2011 Zet- en drukfouten voorbehouden


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 3 JANUARI 2012

Herdenking 125 jaar Nieuwe Kerk Op donderdag 12 januari is het precies 125 jaar geleden dat de Nieuwe Kerk te Katwijk aan Zee haar deuren voor het eerst mocht openen. Hier wordt op 12 januari bij stilgestaan tijdens een herdenkingsdienst. Onder leiding van dr. A.C.J. van Maasdijk, heeft de Nederlandsche Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee op 12 januari 1887 de Nieuwe Kerk in gebruik genomen. Sindsdien mochten de deuren wekelijks opengaan en kwam de gemeente in het bedehuis samen. In tijden van vreugde en verwondering maar ook in tijden van verdriet en aanvechting was de Nieuwe Kerk in Katwijk aan Zee een plaats om alles voor Gods aangezicht te brengen.

Factor W en Grasshoppers zetten Katwijk in beweging Factor Welzijn is in samenwerking met de Grasshoppers bezig met verschillende beweegprojecten binnen de gemeente Katwijk. Naast het ‘normale’ verenigingsleven is de Grasshoppers ook op maatschappelijk terrein erg actief. Streetbasketball, Schoolsport en Come4Sports zijn hier diverse voorbeelden van. Het initiatief is genomen door Factor Welzijn en basketbalvereniging Grasshoppers. Het sportieve doel is kinderen en jongeren de kans geven om samen te sporten in de wijk. Maar niet minder belangrijk is de gezondheid, integratie en sociale cohesie onder jongeren in de wijken te bevorderen. Iedere vrijdag wordt er op twee vaste plaatsen in Katwijk gebasketbald. De pleintjes liggen in de Molenwijk (basketbalveldje naast de Digros) en in de Hoornes (Boekhorstplein) en er wordt gestart om 16.00 uur. Ieder-

een vanaf een jaar of acht is welkom en kan gratis meedoen onder leiding van de basketbalmeiden van Grasshoppers.

Schoolsport In de voorjaarsvakantie vindt het jaarlijkse basketbaltoernooi plaats. Dit is voor alle basisscholen in Katwijk. Alle kinderen uit de groepen 7 en 8 kunnen zich inschrijven. Medio januari krijgen zij daar bericht van via de school. Onder andere de Grasshoppers zijn betrokken bij Come4Sports van Factor W. Come4Sports is de projectnaam van het landelijk initiatief ‘combinatiefuncties’, dat als doel heeft kinderen meer mogelijkheden te bieden om te bewegen. Dit doel wordt nagestreefd door de samenwerking tussen het onderwijs en de sportverenigingen op te zetten. In maart 2011 is dit project gestart in de wijk Hoornes-Rijnsoever en zal in januari 2012 uitbreiden naar de kernen Valkenburg en Rijns-

burg, waarna in 2013 de bedoeling is heel Katwijk met Come4Sports in aanraking te brengen. Op dit moment kunnen leerlingen van het basisonderwijs in de wijk Hoornes-Rijnsoever vier keer per jaar deelnemen aan sportcursussen van verschillende sporten. Aankomende periode kunnen leerlingen van groep 3 tot en met 8 kiezen tussen tafeltennis, badminton, handbal en basketbal bij de Grasshoppers. Inmiddels zijn de oriënterende sportinstuiven weer gestart. Daarnaast heeft Come4Sports een sportkalender. Deze sportkalender laat zien dat elke schooldag gesport kan worden op een andere locatie in de wijk onder begeleiding van Come4Sports. Zo komt de jeugd in Hoornes-Rijnsoever wel aan de beweegnorm van één uur per dag bewegen! Meer informatie over de Grasshoppers en Come4Sports is te vinden op www.grasshoppers.nl en www. factorw.nl.

Al in 1850 werden de plannen voor het bouwen van een nieuwe kerk overwogen. In 1883 werd er gezocht

voor een geschikte plaats voor de kerk. De toenmalige kerkvoogdij schreef een ontwerpprijsvraag uit. Er werden in totaal 53 ontwerpen ingezonden. Ze kozen voor het ontwerp van H.J. Jesse. In 1885 begon de bouw. De eerste steen werd gelegd door baronesse Van Wassenaer van Catwijck. Twee jaar duurde de bouw van de kerk. In 1887 werd de Nieuwe Kerk in gebruik genomen. Om dit jubileum te gedenken zal er op 12 januari een herdenkingsdienst worden gehouden waarin er wordt stilgestaan bij het verleden en de toekomst van Gods kerk. Deze dienst zal geleid worden door de plaatselijke predikanten ds. K.F.W. Borsje en ds. A.J. Kunz. De dienst begint om 19.30 uur en na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie te drinken in het kerkelijk centrum “het Anker” dat zich bevindt tegenover de kerk.

Bestel snel en eenvoudig online uw geboorte-, huwelijksof gelegenheidskaart op www.KaartenKeus.nl

Drukkerij All-in aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk, tel. 071 408 14 97 KaartenKeus.nl is een onderdeel van

ISD: Veranderingen Wet werken bijstand 2012 De Eerste Kamer is 20 december 2011 akkoord gegaan met de aanscherping van de Wet werk en bijstand (WWB) per 1 januari 2012. Voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen of al een bijstandsuitkering hebben, gelden vanaf 2012 nieuwe regels. Belangrijkste wijziging is de invoering van de gezinsuitkering. De invoering van de gezinsuitkering kan leiden tot een verlaging of beëindiging van de uitkering.

Met ingang van 1 januari jongstleden is Saskia niet meer de werkneemster bij, maar de eigenares van de groente- en fruitwinkel Het Bosuitje aan het Bosplein. Toen zij ruim een jaar geleden als part-time werkneemster in de zaak begon, had zij nog de nodige twijfels. “Maar ik ben dit zo leuk gaan vinden, dat ik nu de zaak heb overgenomen”, zegt zij met een glimlach, die vertrouwen uitstraalt. Foto en tekst: Piet van Kampen Er kan dus in een jaar tijd veel veranderen. Saskia is hier een voorbeeld van. “Toen mijn kinderen groter werden, ging ik op zoek naar een baantje. Het liefst zou ik in een bakkerswinkel gaan werken, dat leek mij echt leuk”. Maar dat baantje zat er op dat moment niet in en dat bracht dus geen brood op de plank. Tot dat er een part-time job vrij kwam bij Het Bosuitje. De

Jeugddienst in Triumfatorkerk Aanstaande zondag is er een Jeugddienst in de Triumfatorkerk om 10.00 uur. In de dienst wordt het thema ‘Stilte’ behandeld. Ds. Kant zal tijdens de dienst iets over dit thema vertellen. Muzikale medewerking zal worden verzorgt door een band die speciaal voor deze dienst is samengesteld onder leiding van Paul van Hoek (toetsenist Romans Twelve).

toenmalige eigenaar Chris Broeksema zag wel wat in de opgewekte Saskia die er al rap blijk van gaf het werken met klanten bijzonder leuk te vinden. “Ik was na de eerste ochtend al verkocht en vond het erg leuk. Zo leuk zelfs, dat ik elke keer weer met heel veel plezier naar mijn werk ging”, blikt de nieuwe onderneemster met veel genoegen terug op een jaar waarin zij verknocht raakte aan haar werk. “Toen Chris liet weten vanwege de gevorderde leeftijd er aan dacht om de zaak te verkopen, heb ik er geen moment aan getwijfeld om deze over te nemen”, zegt Saskia vol overtuiging.

Elan Als zij al niet vol zelfvertrouwen was om de zaak over te nemen, dan doet het elan waarmee zij aan de nieuwe uitdaging is begonnen, nog een extra duit in het zakje. Zij is vast beraden om samen met haar drie dochters Diana, Marja en Anouk die haar regelmatig in haar toko zullen bijstaan, er een succes van te

maken. Ook echtgenoot Teun zal ongetwijfeld daar waar nodig, haar de helpende hand bieden. Saskia wil zich gaan specialiseren is steeds meer aanbod voor de consument met biologische producten want zij wil met de tijd mee gaan. “Ook het assortiment kant en klaar producten wil ik verder uitbreiden” zegt Saskia, “maar verder blijft alles bij het oude vertrouwde. Dat betekent steeds de beste kwaliteit”, benadrukt de kersverse onderneemster. “Ook voor mooie fruitmanden kan de klant bij mij terecht en vanaf 10 euro worden deze in Katwijk bezorgd”, vult zij nog even aan. “Oh ja, wat nieuw is, is dat de klanten vanaf heden ook kunnen pinnen. En ook heb ik nu een eigen e-mailadres waarop de klanten bestellingen kunnen doen”. Het is duidelijk dat Saskia met haar tijd mee gaat en het is voor de nieuwe eigenares te hopen dat Het Bosuitje een mooie bloei- en groeiperiode tegemoet gaat. www.bosuitjekatwijk.nl.

Sien gezinsdienst Zondag 8 januari om 15.00 uur wordt iedereen weer uitgenodigd om de gezinsdienst voor mensen met een beperking en belangstellenden bij te wonen in Triomfatorkerk Piet Heinlaan 9. De spreker is ds. D.C. Kant en de muzikale medewerking wordt verleend door de zanggroep Immanuël uit Katwijk. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie of frisdrank.

De kerstborrel van de Wereldwinkels in Tripodia kende een grote opkomst. Hier kregen de vrijwilligers onder meer te zien en te horen dat de omzet behoorlijk is gestegen in het afgelopen jaar. Veel beter dus dan de neergaande trend in de detailhandel. Ook werden de aanwezige jubilarissen, met de vertrekkende voorzitter Kees Heijkoop in de bloemen gezet die 5, 10, 15 of zelfs 25 jaar hun medewerking verlenen. (Foto: PR)

KaartenKeus.nl

De collecties zijn ook in te zien bij

Oude bekende wordt nieuwe eigenares van het Bosuitje

Wereldwinkel zet vrijwilligers in de bloemen

Belangrijkste wijzigingen Invoering van de gezinsuitkering Alle meerderjarige gezinsleden die in één huis wonen moeten samen één uitkering aanvragen. Dit heet de gezinsuitkering. Het recht op een uitkering of de hoogte van de uitkering is afhankelijk van het inkomen en het vermogen van het gezin. Niet alleen de inkomsten van de ouders, maar ook de inkomsten van bijvoorbeeld inwonende kinderen tellen mee om het huishoudinkomen te bepalen. Dit kan gevolgen hebben voor de uitkering. Als meerderjarige, thuiswonende kinderen een eigen inkomen hebben, kan dit in 2012 tot een forse verlaging of een beëindiging van de bijstandsuitkering van de ouders leiden. Als de ouders een inkomen hebben, kan dit leiden tot beëindiging van de uitkering van het inwonende meerderjarige kind. Ook het vermogen van alle gezinsleden, wordt bij elkaar opgeteld. Komt het vermogen boven het vrij te laten bedrag, dan komt het gezin niet in aanmerking voor een uitkering. Zoekplicht voor jongeren De Wet investeren in jongeren (WIJ) komt te vervallen. Iedereen tussen de 18 en 65 jaar valt straks onder de WWB. Jongeren tot 27 jaar moeten eerst vier weken zelf actief op zoek gaan naar werk en/of een opleiding, voordat ze een uitkering of ondersteuning kunnen aanvragen. Als na vier weken blijkt dat een jongere zich onvoldoende of niet hiervoor heeft ingezet, dan wordt de uitkering tijdelijk verlaagd of bestaat geen recht op een bijstandsuitkering. Beperking verblijf in buitenland Om recht op bijstand te hebben, moeten mensen in Nederland wonen en verblijven. Personen tussen de 18 en 65 jaar oud mogen maximaal vier weken per kalenderjaar in het buitenland verblijven. Voor personen van 65 jaar of ouder is dit maximaal dertien weken per kalenderjaar. Wanneer gaan deze veranderingen in? Deze veranderingen gaan in op 1 januari 2012. Als voor 1 januari 2012 één of meer gezinsleden een bijstandsuitkering ontvangen, geldt voor de gezinsuitkering een overgangsperiode. Bij onveranderde omstandigheden gaan de veranderingen dan op 1 juli 2012 in. Voor mensen die voor 1 januari 2012 al een bijstandsuitkering hebben bekijkt de ISD Bollenstreek de mogelijke consequenties van de uitkering. Deze mensen ontvangen in 2012 persoonlijk bericht van de ISD Bollenstreek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ISD Bollenstreek. Tel. (0800) 95 67 000 (gratis) / www.isdbollenstreek.nl/ info@isdbollenstreek.nl of met een bezoek aan het lokaal loket/het zorgloket/Wmo in het Zorgcentrum

Gratis fotoposter* (voor de eerste 100 klanten)

Ter ere van onze nieuwe site ontvangt u een A3-poster van uw mooiste moment. *Geldt alleen bij bestellingen via KaartenKeus.nl

Strak in je vel... Veel vrouwen herkennen het probleem.... Cellulitis op de benen, billen, taille en buik.

Voor

De oplossing is Lypossage! Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op

de vet- en vochthuishouding. Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder.

Na

Na 4 behandelingen heeft u al zichtbaar resultaat. Een behandeling kost € 35,U zult geen gewicht verliezen... wel centimeters!!

Wilt u meer informatie over Lypossage, neemt u dan contact op met Gladys

Tel: 06 10817027 Behandelingen worden gegeven in Voorhout door een vrouw

PCOB start 2012 met literair uitstapje De PCOB, afdeling Katwijk, hoopt met haar leden de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar te houden op dinsdag 10 januari in de zaal bij de Ontmoetingskerk aan de Nieuwe Duinweg. De aanvang is 14.30 uur, maar de deuren staan open vanaf 14.00 uur. Mevrouw van Oostveen is de gast bij deze bijeenkomst en zij maakt met de aanwezigen een literair uitstapje. De invulling van dat uitstapje wordt door haar gedaan en door dit zo aan te kondigen blijft het bestuur met de deelnemers benieuwd hoe zij daar vorm aan zal gaan geven. Op donderdag 9 februari 2012 zal Mr. A. Slob, de Gewestelijke secretaris een avondlezing verzorgen over het actuele

CU

RS

onderwerp ‘Zorg en Recht’. Aanvang 19.30 uur. Wie lid wil worden van de plaatselijke afdeling, kan zich opgeven bij secretaris Dicky de Jong-van Belen, Zeeweg 137, tel.

R A A

N T I F R W 12 E T EU lessen N I NE slechts W S S U DE

75,-

Geen abonnementsverplichting.

Sporten al vanaf 22,50 p.mnd. Ons adres:

Energiek Fitness Voorschoterweg 3, Valkenburg T 071 407 64 00

WWW.FITNESSENERGIEK.NL


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 3 JANUARI 2012

OP G = = OP PEC H

WE

P O H = C E P P O = G E W

EC HTE OPRUIMING !

20% - 30% - 40% - 50% - 60% - 70% [

Leren relaxfauteuil

Q

Q

Q

Q

2 zits bank

2 fauteuils rood of zwart

Luxe boxspringset ‘Linnen’

PQTUBIVMQ Van â‚Ź 1895,-

â‚Ź1495,DEMOSET

Warm Oak

[

rCVGGFULBTUrTBMPOUBGFMr[JUT r[JUTrTJFSLVTTFOT Van â‚Ź 5695,-

2,5 zits bank van â‚Ź 595,-

â‚Ź2995,-

[

Van â‚Ź 5965,-

â‚Ź3595,-

3 zits Eldorado Africa leer

â‚Ź1295,-

â‚Ź3495,-

Van â‚Ź 2695,-

â‚Ź698,-

â‚Ź1995,-

2,5 zits / 2 zits Van â‚Ź 2198,-

â‚Ź998,-

Q

Van â‚Ź 2195,-

rFFUUBGFM rYFFULBNFSTUPFMrTBMPOUBGFM r [JUTrTJFSLVTTFOTr GBVUFVJMTrQPFG Van â‚Ź 6695,-

Boxspringset 180/200 DPNQMFFUr antraciet 

â‚Ź3395,-

â‚Ź495,-

4 zits 240cm Van â‚Ź 798,-

â‚Ź445,-

Q Q

â‚Ź595,-

diverse 2,5 zits banken

Q

Seniorenbankstel 2,5 / 1 / 1

Q

Van â‚Ź 3495,-

Q

â‚Ź1895,-

Van â‚Ź 1195,-

â‚Ź795,-

Q

Q Boxspringset 180/200

2,5 zits zandkleur + fauteuil bruin samen: van â‚Ź 2195,-

bed rIPPGECPSEDN rYCPYTQSJOHrYOBDIULBTUKF rYNBUSBT Van â‚Ź 3198,-2,5 - 2 zits loom/stof ‘Lifestyle’

Van â‚Ź 2398,-

â‚Ź3995,-

Boxspringset Horssens

DEMOSET

JODMJO[FUCPYTQSJOH en matrassen

electrisch verstelbaar topkwaliteit Van â‚Ź 6195,-

Q

Q

Q

[JUTrfauteuil hoog rGBVUFVJMMBBH

Ledikant blank patinĂŠ

â‚Ź495,-

Q

Van â‚Ź 1998,-

[

Q‘Blank Antiek’

WBLLFOLBTUrESFTTPJSr WJUSJOFLBTUrUWBVEJPNFVCFMr TBMPOUBGFMrFFUUBGFM

Van â‚Ź 5639,-

â‚Ź395,-

nu samen:

Q DEMOSET

Bankstel

â‚Ź295,-

van â‚Ź 695,-

â‚Ź695,-

DPNQMFFUr[XBSUrFMFLUSJTDI verstelbaar

â‚Ź1895,-[

[

Buffetkast eiken QBUJOĂŠ

â‚Ź1998,-

van â‚Ź 1895,-

â‚Ź1195,-Q

Vintage boxspringset DPNQMFFU JODMOBDIULBTUKFTFO matrassen van â‚Ź 3998,-

â‚Ź2295,-

Q Diverse relaxfauteuils Nederlands fabricaat, elektr. verstelbaar

Fedde hoekbank

Van â‚Ź 2195,-â‚Ź998,-

Openingstijden winkel: normale winkeltijden Buis meubelen Sluisweg 25, Katwijk aan zee

â‚Ź795,Openingstijden magazijn: 27 t/m 30 december 10.00 31 december 10.00 2 t/m 6 januari 10.00 7 januari 10.00

-

MATRASSENACTIE

Nu 2e matras GRATIS!! 7 Zone pocketveer afgedekt met comfortschuim 80/90/200 â‚Ź 398,7 Zone pocketveer afgedekt met latex 80/90/200 â‚Ź 695,-

19.00 14.00 19.00 14.00

uur uur uur uur

3 zits leer + 2x fauteuil stof bloem Van â‚Ź 3495,-

â‚Ź1895,-

Q = goederen in magazijn

2,5 zits Alcina van â‚Ź 1398,-

â‚Ź698,-

[ = goederen in de winkel

Let op!! Let op!! Let op!! Let op!! Dit is maar een KLEIN gedeelte van ons totale opruimingsassortiment * * EVT. TEGEN VERGOEDING TE BEZORGEN * * Hier vindt u ons.

BUIS MEUBELEN MAESSLOOT 1 INDUSTRIETERREIN KLEI-OOST RIJNSBURG

KS_week_01_12  
KS_week_01_12  

Zo’n 1000 mensen zijn het nieu- we jaar fris begonnen door een duik te nemen in de koude Noord- zee. De ijzige kou bleef dit jaar uit en daa...

Advertisement