Page 1

DE KATWIJKSCHE POST DONDERDAG 25 OKTOBER 2012

de KATWIJKSCHE POST de KATWIJKSCHE POST

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR KATWIJK, RIJNSBURG EN VALKENBURG

91ste JAARGANG NR. 43

Ondernemers vinden nieuwe duingarage ’uiterst risicovol’ Commerciële marktpartijen vinden de bouw van de nieuwe parkeergarage met 670 parkeerplekken een ’uiterst risicovol’ project. Die zijn dan ook niet van plan daar geld in te steken of de bouw ervan voor hun rekening te nemen.

WOORDEN SPREKEN: Mensen van karakter zijn het geweten der maatschappij. Ralph Waldo Emerson.

Losse nummers: € 1,50

Er zijn twee marktpartijen geraadpleegd. Die zijn van mening dat een parkeergarage met 400 tot 500 plekken voldoende is. Die adviseren de gemeente om te kijken of gefaseerde uitvoering van de bouw mogelijk is. Daarmee zou het risico op een ’overgedimensioneerde parkeergarage’ worden verkleind. Beide bedrijven schatten de koopwaarde van de garage met 670 plekken tussen de 5 en 10 miljoen, terwijl de gemeente zo’n 20 miljoen heeft uitgetrokken voor de bouw van die garage. De huursom zou tussen de 250.000 en 500.000 euro per jaar liggen.

Klok terug

Het adviesbureau concludeert op basis van de gesprekken, dat de bouw van de parkeergarage ’publiek’ moet worden gefinancierd en niet door een marktpartij. Ook wordt geadviseerd om het beheer ervan aan te besteden en de beoogde exploitant zo vroeg mogelijk bij de inrichting van die garage te betrekken.

In de nacht van zaterdag op zon-

dag is de zomertijd ten einde en gaat de klok een uur terug.

Hertaling Katwijks oudste handschrift levert schat aan historische informatie Hij is blij dat het af is. ’Het heeft me al die jaren achtervolgd’, zegt de Katwijkse taaldeskundige Leendert de Vink. ’Zeven jaar of meer. En elke keer als ik op het Andreasplein

FOTO: PR.

kwam, werd ik er ook weer mee geconfronteerd.’ Op dat plein in het zeedorp staat namelijk het waterkunstwerk met op de zijkanten een citaat uit het oudst bekende handschrift van een Katwijker, schipper Leendert Buijsertszoon van der Plas. De Vink heeft het citaat zelf opgezocht op verzoek van zijn ’Wimneef’, de toenmalige SGP-wethouder Wim van Duijn en drijvende kracht achter het waterkunstwerk. Ook die vroeg hem regelmatig ’hoe het ermee stond’, met de hertaling van dat Katwijkse handschrift. Jarenlang werd De Vink door het handschrift achtervolgd. Tot vorig jaar december. Jaap van der Marel en Korrie Korevaart, goede vrienden van De Vink, hadden het plan gesmeed hem van die last te bevrijden. Ze zouden hem terzijde staan bij die hertaling. Toen was het binnen drie maanden klaar.

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

Beide marktpartijen zijn wel geïnteresseerd in de exploitatie van de garage als die er komt. Het is voor die exploitanten nog interessanter, laten ze weten, als ze ook het straatparkeren in het zeedorp in beheer krijgen.

De Duintoppers vervelen zich niet YEAHHH, klinkt het dinsdagmiddag in de kelder van basisschool De Duinroos in de Zanderij. En met die kreet uit vele kindermonden is de buitenschoolse opvang (bso) De Duintoppers officieel geopend. Maximaal veertig kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar kunnen daar voor en na school worden opgevangen. Voor vervelen is er geen tijd, want er is genoeg te doen. Voor-, tussen-

Iedere dag een zin ’Het begon met iedere dag, zeven dagen per week, een zin, die ik naar Korrie en Jaap doorstuurde. Daarna werd het een alinea en weer later zelfs een hele bladzijde’, vertelt Leendert de Vink. Waar hij in de jaren daarvoor steeds vastliep, kreeg hij de slag te pakken. Hij hertaalde stuk voor stuk de oud-Nederlandse woorden, die afgewisseld worden met Katwijkse woorden, van de Katwijkse schipper Van der Plas. De schipper leefde van 1758 tot 1835 en schreef vermoedelijk in de jaren ’70 van die eeuw een reisverslag over twee visreizen. Saillant detail: Van der Plas had de bijnaam Vink en duikt regelmatig op in de Katwijkse genealogische registers als Leen(dert) Vink.

en naschoolse opvang. Dat kan nu allemaal bij De Duinroos met de opening van De Duintoppers van KOK Kinderopvang. ’We zaten met opvang in de Kameleon aan de Randweg, maar daar moesten we uit’, vertelt Angela Verdoes. In de zoektocht naar andere ruimte, kwam KOK bij De Duinroos uit. ’We zijn er heel blij mee’, laat Danielle Zwanenburg, hoofd bso bij KOK, weten. ’Er was hier al een ruimte voor de tussenschoolse op-

vang en verder was het een open ruimte. Die hebben we helemaal aangekleed. Met een keuken, nieuw elektra, nieuwe vloer en een grote opvangruimte.’ De opvang biedt plaats aan maximaal veertig kinderen. ’We hebben er nu zo’n dertig’, aldus Danielle. Voor verveling is er geen tijd, want iedere dag staat er wel een activiteit op het programma. ’We kunnen sporten in de gymzaal, knutselen, buitenspelen op de pleinen of in

de duinen’, somt Angela op. En tijdens deze opening wordt er al druk geknutseld, getafelvoetbald en gesnoept van de verse popcorn, spekkies, rozijntjes en andere lekkere hapjes. Vanmiddag kan het YEAHHH in Rijnsburg klinken, want daar wordt in basisschool De Dubbelburg bso Starkids geopend. Met een stormbaan en een demonstratie met roofvogels. Met die opening heeft KOK acht BSO locaties.

Katwijkse schrijft spannende jongensboeken

Drijvende douches voor jachthaven

Actie voor behoud strandbibliotheek

Onderscheiding voor heldendaad

3 5 11

7

Abonnee, maar toch geen krant ontvangen? Bel vrijdagmorgen tussen 8.00 en 12.00 uur: 4022901

www.bibliotheekkatwijk.nl

DE KATWIJKSCHE POST de KATWIJKSCHE POST de KATWIJKSCHE POST

Dat blijkt uit de consultatieronde, die adviesbureau WB Consulting op verzoek van de gemeente heeft gedaan over de wijze van aanbesteden van de parkeergarage. De gemeente wil die parkeergarage graag in duin voor de Boulevard bouwen, gelijktijdig met de kustversterking die eind volgend jaar van start moet gaan.

DEZE WEEK

Abonnee

g n i t r ko

Zorg in huiselijke sfeer op Salem-afdeling kleinschalig wonen

Deze week extra voordeel bij:

Voorstraat 21 (centrum) Katwijk Tel. 071 401 22 94 Zie alle aanbiedingen op pagina abonneekorting in deze krant!

Vervolg op pagina 11

Nieuw ontwerp nu nog ’slap aftreksel’ oorspronkelijk plan Het is nog maar vier jaar geleden dat landschapsarchitecte Marlies van Diest samen met toenmalig wethouder Wim de Jong fietsend de vernieuwde Boulevard van Katwijk officieel openden. De promenade aan zee had in de jaren daarvoor een flinke reconstructie ondergaan. Die was toen klaar, ’maar nog niet af ’, maakte De Jong duidelijk, want de plannen voor de noodzakelijke kustversterking hadden zich inmiddels aangediend. Als gevolg van die kustversterking bleven een paar wensen onuitgevoerd, zoals de herinrichting van het Strandplein, het Zeeplein voor de horecastrip aan de Boulevard, het openluchttheater en de nieuwe

banken, vis- en ijskiosken. Die werden door de gemeente vooruitgeschoven naar de kustversterkingsplannen. Een Boulevard met een landelijke aanblik, stadse allure en de eigenheid van Katwijk. Die opdracht kreeg landschapsarchitecte Marlies van Diest in 2004 mee. ’Ik word nog regelmatig herinnerd aan het plan voor de Boulevard. Door collega’s dat ze er speciaal heen zijn gegaan om te kijken en zeer enthousiast reageren. Door bewoners van Katwijk, als ik weer eens over de Boulevard liep, dat het werkelijk is geworden, zoals ik het ze had voorgespiegeld’, vertelt de Baarnse architecte. Dat het een goed plan is, blijkt volgens Van Diest uit het feit dat het opgenomen is in het jaarboek voor

landschapsarchitectuur en stedenbouw. ’Maar het enthousiasme van de bewoners maakt mij nog het meest trots.’ Ze realiseert zich dat openbare ruimteplannen ’niet voor de eeuwigheid zijn’, hoewel vier jaar misschien wat erg kort is. ’En dat de kustversterking eraan kwam, wisten we ook. Dat daarmee het ruimtelijk beeld van de Boulevard drastisch veranderd, was ook duidelijk.’

Gebogen duintjes Van Diest heeft op verzoek van deze krant het voorstel van Kustwerk Katwijk, waarin gemeente Katwijk, Hoogheemraadschap van Rijnland, Rijkswaterstaat en de provincie vertegenwoordigd zijn, Vervolg op pagina 3

Mevrouw De Leeuw, Joke van Beelen, mevrouw Mandi en mevrouw De Raad in de nieuwe huiskamer van de afdeling kleinschalig wonen van woonzorgcentrum Salem.

In woonzorgcentrum Salem in Katwijk aan Zee wordt vanmiddag een feestje gevierd. De officiële opening van de huiskamers van de kleinschalig wonen afdelingen. Die afdelingen maken onderdeel uit van doelgroepenbeleid van DSV| Verzorgd Leven, waartoe woonzorgcentra Salem en Duinrand in Katwijk, Vlietstede in Rijnsburg en Rustoord in Lisse behoren. ’We kunnen bepaalde groepen bewoners nu meer die zorg geven waar ze behoefte aan hebben. In een huiselijke sfeer’, vertelt Joke van Beelen, locatiemanager Salem. De keuze voor een doelgroepenbeleid heeft alles te maken met zwaardere zorg. ’In Salem hebben we somatische en psychogeriatrische bewoners. De somatische bewoners hebben een ander soort zorg nodig. Zij houden graag de regie in eigen hand, terwijl de andere groep meer gebaat is bij zorg in een huiselijke sfeer’, legt Van Beelen uit. ’Die twee groepen zijn we in Salem gaan clusteren. Zo zijn we vijf jaar geleden al gestart met een afdeling kleinschalig wonen op de eerste verdieping. Acht kamers met een gezamenlijke huiskamer. Op zo’n afdeling helpen de bewoners mee met bijvoorbeeld koken. Hoewel niet iedereen zin heeft om aardappels te schillen. ’Dat heb ik vroeger meer dan genoeg gedaan’, krijg je dan te horen.’

Sloopwerk De ervaringen bevielen zo goed, dat besloten werd op de tweede verdieping ook zo’n afdeling te creëren, voor negen appartementen. Maar daar moest wel voor verbouwd worden. Zo moesten voor de nieuwe afdeling twee appartementen worden samengevoegd om daar een ruime huiskamer te maken. Van Beelen: ’En de oude huiskamer op de eerste is uitgebreid met een appartement, want die huiskamer was wel wat klein’. Afgelopen februari ging de verbouwing van start. Dat ging uiteraard gepaard met de nodige herrie, want er moesten wat muurtjes gesloopt worden. Na het sloop- en breekwerk volgde de inrichting van de huiskamers. Ruim, met een gezellige zithoek met goede stoelen, en natuurlijk een grote eettafel en een keuken. Van Beelen is zeer tevreden over het resultaat. ’En iedere afdeling heeft een eigen team verzorgenden. Zij voeren samen met de bewoners zoveel mogelijk een normaal huishouden. Deze vorm gaat ook ingevoerd worden in de nieuwbouw van Vlietstede in Rijnsburg en later bij de Duinrand.’ Naast de afdelingen kleinschalig wonen heeft Salem ook nog de meerzorgafdeling op de begane grond, waar meer bewoners gebruik van maken. ’Er wordt op die afdeling niet gezamenlijk gekookt, maar wel gezamenlijk gegeten. De

huiskamers zijn groter. En volgend jaar gaan we die afdeling helemaal opknappen.’ Van Beelen kan bijna niet wachten. ’We willen de ruimte in Salem zo optimaal mogelijk benutten, want nieuwbouw op deze locatie gaat nog jaren duren.’ Woonzorgcentrum Salem aan de Duindoornlaan 34 werd geopend in 1965 als rusthuis. Tegenwoordig is Salem een woonzorgcentrum met 115 appartementen, waaronder 6 echtparenkamers en 2 hospicekamers. Salem beschikt over eigen kapsalon, wasserij en keuken, waar gekookt wordt voor de eigen locatie en de aanleunwoningen.

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

Boulevardontwerpster Van Diest:

Waar wijsheid regeert, zal het recht zegevieren. Rijnstraat 119 2223 EA Katwijk

Te l e f o o n 0 7 1 4 0 3 0 1 5 1 E-mail: demilliano@planet.nl

Taxi nodig? 071-4012277 www.taxidejong.nl

P. Guijt FA Voorstraat 94a 2225 ET Katwijk tel. (071) 407 10 44 info@peterguytadvies.nl www.peterguytadvies.nl

professionele dienstverlening in administratie, online boekhouden, belastingen en bedrijfsadvisering

Tanker met bonnummer 5591110232 (periode 10-10-2012 t/m 23-10-2012)

VOLG ONS OP FACEBOOK! www.facebook.com/shelldejong

WINT EEN CADEAUBON

Shell De Jong

Af te halen t/m 06-11-2012

Kon. Julianalaan 1 • Katwijk Telefoon: (071) 409 29 11 WWW.SHELLDEJONG.NL

VAN € 25,-


2 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 25 OKTOBER 2012

ACTIE

Bepaal zelf uw winterkorting!*

Alles onder één dak BRON: Deceunink NV

Met Starkozijn Katwijk zit u er deze winter lekker warmpjes bij: Extra isolerend, inbraakwerend en energie besparend! Drie redenen om nu naar Starkozijn te komen.

Tridental Mouthware is een allround mondzorgcentrum voor iedereen met of zónder eigen tanden. Onze ruime praktijk beschikt over moderne behandelkamers en een professioneel tandtechnisch laboratorium. Dankzij uitbreiding van het tandartsteam hebben wij plaats voor nieuwe patiënten!

www.ploegkozijnen.nl www.starkozijnkatwijk.nl T. 0252 500 900 T. 071 408 86 78 Openingstijden showroom Starkozijn: maandag: 14:00-17:00 uur, di t/m vr: 09:00-17:00 uur, zaterdag: 10:00-14:00 uur De Roysloot 9i RIJNSBURG

We hebben plaats voor nieuwe tandartspatiënten!

U bent bij ons in goede handen voor reguliere mondzorg, vakkundig kroon- en brugwerk, esthetische tandheelkunde en implantologie. Prothesepatiënten kunnen -zonder doorverwijzing- direct bij ons terecht voor een kunstgebit of klikgebit op implantaten. We hebben ervaren klinisch prothesetechnici en een vaste implantoloog in huis. Tridental Mouthware werkt met professionele apparatuur voor het vakkundig bleken van uw tanden. k op

Nu oo woensdagavond geopend!!!

www.tridentalmouthware.nl

Tramstraat 110 2225 CM Katwijk T 071 407 10 00 info@tridental.nl

Eigen productie & montage * Vraag naar de voorwaarden (website)

Lunchen bij hoteL noordzee LUNCHTOPPER: drie kleine focaccia’s met carpaccio, Noorse gerookte zalm en huisgemaakte tonijnsalade en een klein kopje soep naar keuze voor € 12,50

LAdieS niGht! v.a. 17.00 uur Iedere donderdag - bij reservering vooraf zijn de feestelijke prosecco en de koffie ná voor onze rekening. Iedere dag open v.a. 12.00 uur

Hotel Noordzee Boulevard 72 2225 AG 0714015742 www.hotelnoordzee.nl

Ter versterking van ons team zoeken wij op korte termijn een

part-time VerKOOpmeDeWerKSter

morgen kunt u haar gerust weer een vraag stellen Bel de gratis KWF Kanker Infolijn 0800 - 022 66 22

SPECIAAL KEUZE-AFHAALMENU

Stel zelf uw menu samen en maak drie verschillende keuzes uit onderstaande gerechten: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Babi Pangang Tjap Tjoy met kip Ajam Ketjap Thaise kip 4 stokjes saté Pau Cheung Kai (kip met pikante saus) Foe Young Hai Kou-Lou-Kai Kip met pindasaus Ajam Pangang (met kip) Gebakken Pangafilet Gebakken banaan

+ 4 mini loempia’s en 2 x nasi of bami

21,25

Ook menumaaltijden 7 dagen per week geopend

ONBEPERKT ETEN ALL YOU CAN EAT Keu

ze uit 45 verschillende ge rechten Maandag t/m do nderdag en zondag m.u.v. feestdagen

€ 16,95 p.p. (t/m 10 jaar €

9,25)

Bij een afhaalbestelling van minimaal € 27 ,krijgt u van on s een gratis portie kroepoe k! Iedere vrijdag en zaterdag v.a. 18.00 uur:

Chinees, Indisc h en Thais lopend buffet € 18,50 p.p. Kinderen t/m 10 jaar HALVE PRIJS

www.kamsan.nl

15% korting!

De kwaliteiten die wij zoeken: - Klantgericht, servicegericht en initiatiefrijk - Affiniteit met mode - Flexibele instelling en goed in teamverband kunnen werken - Ervaring in soortgelijke functie is een pre - Niet leeftijdsgebonden. Wij bieden: - Een leuke en uitdagende werksfeer - Een collegiaal en flexibel team - Arbeidsvoorwaarden en salaris conform CAO detailhandel.

Elke maand verrassende aanbiedingen!

Hoorneslaan 201-203 Katwijk aan Zee (Noord) Telefoon (071) 402 40 85

Trouwringenactie bij Strego Juwelier

iedereen verdient een morgen

Schriftelijke sollicitaties kunt u binnen 7 dagen sturen of mailen naar: Van Strien Modes Irislaan 49-51, 2343 CG Oegstgeest info@vanstrienmodes.nl www.vanstrienmodes.nl Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M.A. van Strien, tel. 071-5173826

U ontvangt 15% korting op uw trouwringen van 11 oktober tot en met 27 oktober 2012. Tijdens deze dagen is een uitgebreide Martinshof-collectie aanwezig.

Emmaplein 1• Katwijk aan Zee 071 4016748 • www.strego.nl

Adverteren? Bel 0714022901

Outlet WOONACCeSSOIReS NIEUW adrEs: Noordzeepassage 105 Katwijk (Winkelcentrum naast de Bruna) Donderdag 1 + 8 + 15 november Vrijdag 2 + 9 + 16 november Zaterdag 3 + 10 + 17 november

10.00-21.00 uur 10.00-18.00 uur 10.00-17.00 uur

Groetjes Wilma & Ria

uw inbouwvaatwasser defect ?

Maak een afspraak met ons, wij komen graag bij u langs!

Vlooienmarkt Katwijk

zaterdag 3 november 9.00-17.00 uur Vliegveld Valkenburg

ZONNEPANELEN

> Rendabele

investering

Interesse?

Maak vrijblijvend een afspraak:

(071) 40 12 809

Markt is Volgeboekt www.donevents.nl 0348 441205

Torenstraat 20 - 2225 EH Katwijk - info@houwaard.nl

Nú tot € 650,- subsidie! Bel nu voor een offerte om subsidie aan te vragen!


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 25 OKTOBER 2012 • 3

Bezwaren milieuparkje Voorstraat ongegrond

Bedreigde Katwijkse voelt zich in de steek gelaten

Politie Hollands Midden laat weten dat er afgelopen zondagavond een man is aangehouden na het incident met de honkbalknuppel. ’We herkennen ons er niet in dat we niets zouden doen’, reageert een woordvoerder van de politie. ’Maar aan onveiligheidsgevoelens kunnen we niets doen. Het is heel naar voor mevrouw, maar het moet wel om strafbare feiten gaan.’ Dunavie bespreekt geen individuele zaken van huurders vanwege privacy. De wooncorporatie verwijst naar het gehanteerde beleid. Het uitgangspunt van Dunavie is dat bewoners overlast met elkaar oplossen. Als bewoners er met elkaar niet meer uitkomen, bemiddelt Dunavie, die daarvoor gebruik maakt van de diensten van Buurtbemiddeling, een onafhankelijke organisatie die bewoners bij een burenconflict kunnen inschakelen, om samen met bewoners en de buren tot een oplossing te komen. Als er sprake is van bedreiging, dan informeert Dunavie de politie.

HET WEER VR 5 8

ZA 2 8

ZO 3 7

MA 5 8

60%

40%

20%

20%

40%

50%

70%

60%

NO 3

N 3

ZW 4

ZW 4

GETIJDEN vr. za. zo. ma. di. wo. do.

26 27 28 29 30 31 1

okt. okt. okt. okt. okt. okt. nov.

HOOG WATER

LAAG WATER

01.28 + 13.48 02.18 + 14.38 01.58 + 14.19 02.40 + 14.55 03.18 + 15.30 03.52 + 16.04 04.29 + 16.38

09.45 + 21.46 10.35 + 22.56 10.26 + 22.46 10.55 + 23.16 11.16 + 23.55 11.55 + ------00.31 + 12.46

ZON OP / ONDER vr. 26 za. 27 zo. 28 ma. 29

okt. okt. okt. okt.

8.24/18.21 di. 30 okt. 7.31/17.14 8.25/18.19 wo. 31 okt. 7.33/17.12 7.28/17.18 do. 1 nov. 7.34/17.10 7.29/17.16

Het college besloot in maart dit jaar om in de groenstrook op de hoek Voorstraat/Zuidstraat, bij het beeld van Tjeerd Bottema, containers in de grond te stoppen voor glas, papier, plastic en textiel. Ook wel ’milieuparkje’ genoemd. Zo’n parkje op die locatie is volgens het college nodig als vervanging van het inzamelpunt op de voormalige gemeentewerf aan de Schoolstraat.

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

Omwonenden zagen helemaal niets in het collegevoorstel en tekenden bezwaar aan. Tijdens de hoorzitting eind augustus van de adviescommissie kwamen die bezwaren

Els Rooijers met haar nieuwste kinderboek ’Freerunners’

Van Katwijkse schrijfster Els Rooijers

Spannend boek over freerunners maakt lezen voor jongens leuker Stel je voor: je ziet een roofoverval gebeuren bij de juwelierszaak van jouw oom. Wat doe je dan als elfjarige jongen? Er achteraan natuurlijk! Drie freerunners bedenken zich geen moment en belanden in een spannend avontuur. Benieuwd hoe dit afloopt? Het is te lezen in het nieuwe boek van Els Rooijers: ’Roofoverval; de freerunners lossen het op’. ’Net voordat hij in volle vaart tegen een bakstenen muur zou smakken, zet Pepijn af en springt hoog op. Zijn handen grijpen naar de dakrand, zijn voet zoekt steun tegen de muur en in no time staat hij boven op het platte dak van een laag bijgebouw. Adil komt direct achter hem aan en meteen willen de jongens verder rennen om over een steegje heen naar het volgende dak te springen. Maar dan houdt de hijgende stem van hun vriend Niels hen tegen. ’Gasten, wacht op mij!’ Meer dan dertig kinderboeken schreef ze al en met ’Roofoverval’ kan Els Rooijers weer een titel aan haar lijst toevoegen. De schrijfster, die sinds mei weer in Katwijk woont, schreef het boek speciaal voor jongens. ’Ik heb eerst eens hun gedrag bestudeerd. Dan zie je pas dat ze elkaar vaak aan het uitdagen zijn. Een beetje duwen, de bal expres de andere kant op schoppen, dat soort dingen. Jongens zijn

anders dan meiden en daar hou ik rekening mee.’

Boeken voor jongens Het boek is onderdeel van de Boeken over Jongens (B.O.J), een serie van uitgeverij Zwijsen om jongens tussen de tien en twaalf jaar meer aan het lezen te krijgen. Rooijers werd gevraagd mee te doen aan een pitch. Net als een aantal andere schrijvers leverde ze een opzet voor een serie in, die werd beoordeeld door een jongenspanel. ’Op die manier wil de uitgeverij jongens vanaf tien jaar lol laten houden in het lezen. Jongens willen een spannend verhaal met grapjes zonder ingewikkelde zinnen. En het boek mag niet te dik zijn.’Het panel was enthousiast over haar ideeën. ’En dat is grappig, want eigenlijk wilde de uitgever een mannelijke schrijver voor deze jongensboeken’, zegt ze lachend. Samen met twee andere schrijvers werd ze geselecteerd en kon ze aan de slag.

Freerunners Drie weken geleden, tijdens de Kinderboekenweek, beleefde ’Roofoverval’ zijn primeur. Het boek over drie freerunners die na een roofoverval achter de daders aangaan, is haar eigen idee. ’Ik zocht op YouTube filmpjes van moderne extreme sports en kwam bij filmpjes over freerunners. Ik wist toen niet dat het heel

hip was, maar ben ermee aan de slag gegaan. En nu krijg ik emails van moeders van freerunners, die hun boekbespreking over het boek hebben gehouden. Het is toch een schot in de roos.’ Freerunnen is een sport waarbij tegen muren op wordt geklommen, gesprongen en salto’s tot het repertoire behoren. ’Een echte jongenssport, maar ook voor stoere meiden.’ In het boek zijn Adil (’m’n vrienden noemen me Banaan’), Niels (’mijn bijnaam Mus raar? Juist cool!’) en Pepijn (’Peppie, dat is makkelijk vanaf het dak roepen’) de freerunners die flink sportief zijn. ’Het is natuurlijk ook zo dat jongens door dit verhaal hopelijk lekker naar buiten gaan. En zo heb ik ook een aantal technische snufjes in het verhaal verwerkt. De smartbird bestaat echt en een filmpje kun je zien op mijn website.’ Het boek is qua illustraties en vormgeving ook op jongens aangepast. De Katwijkse illustrator Bert van der Meij, bekend van onder andere de strip Kappie in deze krant, heeft de uitgeverij voor zich gewonnen. Rooijers: ’Die waren op een of andere manier terughoudend. Maar nu ze zien dat de tekeningen aanslaan, zijn ze laaiend enthousiast. ’ Naast de illustraties is ook de vormgeving van de tekst aangepast op de doelgroep. ’In het verhaal zijn verschillende lettergrote en kleuren gebruikt. En er zitten flink wat smileys in.’

Deel II en III Het eerste deel mag dan net uit zijn, Rooijers is alweer druk bezig met het tweede deel. ’Hierin worden buisjes met het virus H5N1 gestolen. De freerunners moeten naar Zwitserland om te zorgen dat het virus niet in verkeerde handen komt. Erg spannend.’ Aan het einde van de week moet de eerste versie van het verhaal al naar de uitgever. ’Die bekijkt het en dan komt er feedback. Als het goed is, ligt deel twee in maart volgend jaar bij de boekhandel.’

De vereniging heeft inmiddels 275 leden en die werden medio okto-

Het pand aan de Prins Hendrikkade 8, beter bekend als ’Het pand van Taat’ en de oude sportschool Olympa, wordt geen monument. Het verzoek van de Stichting Cuypersgenootschap om het pand op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen, is afgewezen.

het stedenbouwkundig plan, zowel het pand van Taat behouden kan blijven, als het aantal woonzorgappartementen aan de Prins Hendrikkade. Deze appartementen zijn onderdeel van het plan ’Haven fase 2’. Volgens de bezwaarcommissie zijn beide argumenten niet van toepassing, omdat het college die alternatieven heeft onderzocht en daarnaast ook openheid gaf over de financiële belangen van het project ’Haven fase 2’. Het argument van het genootschap, dat de gemeente niet over de vrijheid beschikt om een aanvraag tot de monumentenstatus van een pand te weigeren, is door de commissie ook weerlegd. ’Het aanwijzen van een monument is geen verplichting voor het college, maar een bevoegdheid’. Het Cuypersgenootschap kan nog tegen de beslissing in beroep gaan, maar zal daarvoor naar de rechtbank moeten. In een reactie laat secretaris Leo Dubbelaar weten, dat het genootschap nog vijf weken bedenktijd heeft en in de komende weken beslist of het via de rechter opnieuw bezwaar aantekent.

Die tank wil ik nog wel een keer in een verhaal van de freerunners verwerken. En wat ik ze ook graag zou willen laten doen, is om ze net als mijn zoon, te laten surfen. En dan kan het dus in Katwijk afspelen.’

Vervolg van voorpagina

gelezen en bekeken. ’Ik ben blij te lezen dat het uitgangspunt is dat de nieuwe plannen moeten aansluiten op het Boulevardprofiel’, reageert ze. Helemaal gerustgesteld door de geschreven woorden is ze niet, want aan het ontwerp zelf leest ze dat niet af. ’Een belangrijk onderdeel van het plan was de afwisseling tussen gebogen ’duintjes’ en rechte stroken, waarlangs objecten konden worden geplaatst. De afwisseling tussen recht en gebogen, naar binnen en naar buiten, maakte het beeld levendig en het zicht over de lengte van het profiel spannend, terwijl de ritmering van de elementen samenhang geeft.’

Els Rooijers en Bert van der Meij signeren op 24 november bij kantoor/boekhandel Van den Berg hun succesvolle boek. Meer informatie over ’Roofoverval’ en de serie over de drie freerunners is te vinden op www. elsrooijers.nl. Hier staan ook tips voor een boekbespreking en spreekbeurten.

Dat concept herkent ze niet terug in het huidige ontwerp. ’Door de gebogen stukken af te vlakken en elke entree weer net iets anders te maken met her en der kleine inhammetjes, breed en smal en met verschillende bochtstralen, ontstaat er een slap aftreksel van wat oorspronkelijk bedoeld is en nu nog aanwezig.’ Van Diest zegt dat nadrukkelijk met ’enige terughoudendheid’. ’Want ik wil niet over mijn graf heen regeren. Ik hoop alleen dat bij de uitwerking van dit voorlopig ontwerp tot definitief ontwerp rekenschap wordt gegeven aan het belang van een mooie belijning van die betonnen rand en een goede ritmering, en dat bij het ontwerp hier nog een keer zorgvuldig naar wordt gekeken.’

Raadsonderzoek De Coligny bijna klaar

Gemeente en praktijkschool zitten nog steeds in impasse De communicatie tussen de gemeente Katwijk en de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Katwijk (VCVO) over de financiële afwikkeling van nieuwbouw van praktijkschool Limes blijft moeizaam. Dat blijkt uit een brief van de vereniging aan het college van burgemeester en wethouders. ’Laten we stoppen met ’kantoortje’ spelen’, staat in die brief van 17 september.

Het was voor de ’mannen’ van het eerste uur een zeer geslaagde middag. Verhalen over alle plekken, waar getuinierd werd in Katwijk, sinds de oprichting 11 oktober 1972, passeerden de revue. Eerst in de Zanderij, daarna in ’t Heen op diverse plaatsen, in de duinen bij de kruithuisjes en sedert 1982 op de Wassenaarseweg, het huidige complex. Het ging over waterputten, gebruikt voor grapjes en bijna ongelukken, waar met enige regelmaat een zeer vermoeide tuinder in verzeild raakte. Het transporteren van grote bloemkolen kan je uit je natuurlijk evenwicht brengen of was een kruidig drankje de oorzaak? Daar deden de ’mannen’ geen uitspraak over, want alles wat er gebeurt, gebeurde, bleef en blijft ’binnenstuins’.

De jubilarissen (v.l.n.r.) Hans Barnhoorn sr., Willem Herbert, Piet de Mol, Jos Meul en Piet Hoek.

Uit de reacties was het voor herhaling vatbaar, maar iedereen begrijpt, dat bruin dat niet kan trekken, al zou de vereniging hun zelf geteelde groente beschikbaar kunnen stellen. De vereniging heeft het geld nu hard nodig voor de eventuele ge-

De gemeente gaat er van uit, dat voor het eind van november het milieupark klaar is. Het plaatsen van de containers kan in maximaal twee dagen gebeuren. Tegelijkertijd wordt die ’groenblijvende’ haag geplaatst.

Belangrijk is afwisseling met gebogen duintjes

Volkstuinvereniging Ons Genoegen vierde medio deze maand haar 40-jarige bestaan. Op 12 oktober werden de 25- en 40-jarige jubilarissen gehuldigd in het clubhuis op het tuincomplex.

ber uitgenodigd voor een diner in De Gouden Leeuw te Voorschoten. Helaas kon niet iedereen van de partij zijn, maar er vertrokken toch drie grote touringcars van het Marktplein richting Voorschoten, waar met tweehonderd genodigden aan het diner werd aangezeten.

Het college geeft aan, dat nut en noodzaak wel degelijk zijn aangetoond en de adviescommissie is het daar mee eens. Alleen wat het ’bederf van uitzicht’ betrof, stelt de adviescommissie dat het college daar geen rekening mee heeft gehouden. Maar de adviescommissie is gerust na een toezegging tijdens de hoorzitting. Zo wordt het milieupark omringd door een ’volwassen groenblijvende haag’ en er komen alleen ondergrondse containers.

Ook voor deel drie heeft de schrijfster wilde plannen. ’Ik heb jaren geleden in het nieuws gehoord over een man die een tank in zijn schuur had staan en daar in een dronken bui mee door het dorp is gaan rijden.

Volkstuinders Ons Genoegen vieren 40-jarig jubileum

Het ging echter vooral over de gezelligheid die men met elkaar beleefde in het onvolprezen clubhuis of beter gezegd ’Het Praathuis’. Het clubhuis werd overigens door de leerlingen van de toenmalige Ambachtschool gebouwd. Het was hun opdracht voor het behalen van hun diploma.

nogmaals aan de orde: stank- en geluidsoverlast, rommel, het verloren gaan van een karakteristiek stukje groen en ’bederf van uitzicht’. Volgens de omwonenden zijn de ondergrondse containers ook helemaal niet nodig.

Pand van Taat krijgt geen monumentenstatus

Het genootschap diende eind mei van dit jaar een bezwaarschrift in tegen het niet aanwijzen van het pand van Taat als monument. Het verzoek om het pand wel op de monumentenlijst te zetten, is door de bezwaarschriftencommissie onderzocht en die adviseert de gemeente om het bezwaarschrift van het Cuypersgenootschap ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Het bezwaar van het genootschap was gebaseerd op drie argumenten. Als eerste is het van mening, dat de gemeente het pand de monumentenstatus niet mag onthouden vanwege economische en financiële belangen. Ook meent het genootschap dat door een wijziging van

FOTO: PR.

’Ik weet niet hoe mijn huis eruit ziet als ik straks thuis kom’, zegt een bewoonster van de Prins Bernhardlaan in Katwijk als ze afscheid neemt. Ze wordt bedreigd en voelt zich door alle officiële organisaties in de steek gelaten. ’Iedereen weet het, niemand doet er wat aan.’ Ze heeft al twee keer aangifte gedaan bij de politie, ze is bij wooncorporatie Dunavie geweest, Bureau Jeugdzorg, de sociale dienst, het maatschappelijk werk. Iedereen is op de hoogte, maar ze vindt bij niemand gehoor, dus wil ze haar verhaal kwijt in de krant, in de hoop dat het dan wel gehoor vindt. ’Ik moet het maar negeren, zegt de politie. Hoe kan ik dat nou, als ze met een honkbalknuppel voor de deur staan. Of ik een mes tegen mijn buik krijg. Of als ze zeggen dat ze het met een pistool wel even zullen regelen.’ De Katwijkse woont sinds twee jaar in de Koestal. Afgelopen zomer, in de schoolvakantie, begonnen de bedreigingen door haar buurvrouw. Eerst in woord, later ook met een mes. Ze stuurde haar 12-jarige dochter weg, naar haar stiefvader. Ze deed aangifte bij de politie. Dat was de eerste keer. Afgelopen zaterdag- op zondagnacht zat ze voor de tweede keer op het bureau. Weer om aangifte te doen. Van vernieling van haar voordeur met een honkbalknuppel door een van de zoons van de buurvrouw. Haar kind is deze week weer bij haar stiefvader, want ze is er niet gerust op. ’Ik kan haar niet rustig buiten laten spelen.’ De vrouw vindt dat ze alleen staat. Buren willen niet getuigen, omdat ze ook bang zijn voor de familie. ’Iedereen leeft in angst.’ En instanties helpen ook niet. Ze wil eigenlijk wel verhuizen, maar dat kan niet zo snel. Bureau Jeugdzorg vindt verhuizen middenin het schooljaar slecht voor het kind. ’Ik doe alles wat de regels en wet zegt, maar wordt wel het slachtoffer daarvan. Wie moet ik nog vragen?’, vraagt zij zich in gemoede af. Haar hoop is gevestigd op de burgemeester, waar ze later die middag naartoe gaat.

Ontvankelijk, maar ongegrond. Dat is het oordeel van de onafhankelijke adviescommissie over de bezwaarschriften tegen de komst van een milieuparkje op de hoek Voorstraat/Zuidstraat. Het college van burgemeester en wethouders onderschrijft die uitslag, waardoor niets meer het milieuparkje in de weg staat.

volgen van de herinrichting van het gebied Mient-Kooltuin gebied, want het is best mogelijk, dat er weer een verhuizing op stapel staat. Spannende tijden breken aan, maar de leden gaan ervan uit, dat het gemeentebestuur deze bloeiende vereniging niet laat vallen.

De overschrijdingen op het bouwproject De Coligny in de wijk Koestal in Katwijk hebben de verhouding tussen gemeente, projectontwikkelaar Ouwehand Bouw en de VCVO (Andreas College en Limes praktijkonderwijs) op scherp gezet. Voor het project in de Koestal (nieuwe praktijkschool, wijkgebouw en appartementen) heeft de gemeenteraad in maart 2008 7,7 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dat bedrag is met bijna een miljoen euro overschreden. Over het hoe en waarom verschillen de partijen van mening. Uit de brief komt naar voren, dat de schoolvereniging niet te spreken is over het overleg met het college. ’De procesgang heeft een moeizaam karakter. Het schrijven van

brieven en mails door de gemeente en het daar weer op moeten reageren is tijdrovend en leidt in deze niet tot een gewenst resultaat. Ik stel voor dat we stoppen met ’kantoortje’ spelen’. De VCVO stelt voor om eerst te resultaten van het raadsonderzoek af te wachten. ’Mogelijk kunnen de aanbevelingen behulpzaam zijn om tot een constructieve afhandeling te komen.’ Voor de gemeenteraad waren vooral de overschrijdingen reden om een onderzoek uit te laten voeren naar wat er nu precies mis is gegaan bij de voorbereiding, de uitvoering en de kostenbeheersing, de rol van de verschillende partijen en hoe de overschrijdingen voorkomen hadden kunnen worden. Het onderzoek van de raad is bijna afgerond. De onderzoekscommissie besprak afgelopen maandag het concept-rapport. Volgende maand wordt het definitieve rapport openbaar gemaakt. Het is nog maar de vraag of dat rapport de oplossing biedt voor college en schoolvereniging. ’Ons onderzoek is niet bedoeld om het geschil tussen college en school op te lossen. Wij richten ons met dit onderzoek op de periode daarvoor’, laat PvdA-raadslid en woordvoerder Matthijs van Tuijl weten.


4 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 25 OKTOBER 2012

Tramstraat 112b 2225 CM Katwijk T 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl www.goudwisselkantoor.nl Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag van 9.30 - 17.00 uur

Verzilver uw goud! De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor.

Leeuwarden

Goudwisselkantoor is eigendom van familie de Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de

Emmen Alkmaar

goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor is

Zwolle

geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we waar

Haarlem

het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs.

Katwijk

Amersfoort Apeldoorn

Den Haag

Goudwisselkantoor

Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden,

Groningen

Enschede

Utrecht Rotterdam Nijmegen

horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen. Wacht niet langer, profiteer van de huidige hoge goudprijs en kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie.

ud, zilver en munten • 25 jaar ervaring in go ijblijvende taxatie • een deskundige en vr nk indien gewenst per ba • contante betaling of de taxatie • discrete ruimte voor en van goud en zilver • advies in het belegg

Klaaswaal

Breda Goes

Den Bosch Eindhoven

Heerlen

GRATIS ADVERTENTIE

V RO L I J K J I J STRAKS MIJN VA K A N T I E OP?

Ingrid (32): “Die ene week heeft mij meer voldoening gegeven dan de 5 jaar die ik als telemarketeer werk.”

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

In de schoolvakanties organiseert Stichting Wielewaal kinderthemaweken voor kinderen met een beperking in diverse steden. De begeleiding is in handen van enthousiaste vrijwilligers. De kinderen kunnen zich per dag aanmelden, vrijwilligers zijn de hele week aanwezig. Binnen een thema doe je iedere dag allerlei activiteiten. Iets voor jou? Lees verder op:

4 OPMERKELIJKE DAGEN ZONWERING

24 + 25 + 26 + 27 OKTOBER 2012

Uw boot de winter door ✔ Bij ons kunt u uw sloep, vlet en sportboot zowel binnen als buiten stallen ✔ Beter voor uw boot – lakwerk – motor, en veilig ✔ Zelf aan uw boot werken in overleg mogelijk ✔ Haal- en brengservice mogelijk ✔ Ook voor totaal onderhoud van uw boot

Informeer naar de voordelige all-in prijzen. t, aterspor W t de regio h c i n i z t n s i l Rij a i ec rsport sp e t a w E D

FIRST MAN

Valkenburgseweg 70 - Katwijk a/d Rijn - (071)4027000 email: info@maritiemcentrumrijnzicht.nl

SCHUITEMAKER Princestraat 22 - 2225 GB KATWIJK AAN ZEE - Tel. 071 - 407 77 97

Openingstijden: ma. 13.30 - 18.00 uur di. 09.30 - 18.00 uur wo. 09.30 - 18.00 uur

do. 09.30 - 18.00 uur 19.00 - 21.00 uur vr. 09.30 - 18.00 uur za. 09.00 - 17.00 uur


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 25 OKTOBER 2012 • 5

Gemeente verscherpt controle horeca

Tweets en blogs De redactie van deze krant volgt Katwijkse politici en andere Katwijkers die zich via internet laten horen.

De Katwijkse horeca krijgt de komende maanden onverwachts bezoek van controleurs. Zij gaan specifiek controleren op het schenken van alcohol aan personen onder de 16 jaar en het toelaten van personen onder de 16 jaar na 22.00 uur tot een bar, café of discotheek.

t/ = twitter.com .b = blogspot.com w. = www. f/ = facebook.com t/@JeroenWR: En nou zit ik weer in bus 36 en hij zit gewoon vol. Ongelofelijk dat#Arriva die naar een uursdienst brengt. Protest @ cdakatwijk terecht.

Katwijk wil alcoholgebruik onder jongeren zo veel mogelijk voorkomen. Het is verboden alcohol te verkopen en/ofte schenken aan personen jonger dan 16 jaar. Toch gebeurt dit in de praktijk regelmatig. In Katwijk is het niet toegestaan om personen onder de 16 jaar in een café of discotheek aanwezig te laten zijn na 22.00 uur. Ook dit verbod wordt niet altijd nageleefd.

t/@MatthijsvTuijl: Discussie over haven in k’wijk is wat ons betreft afgesloten. Iets duidelijker provincie/ bedrijfsleven, hoeveel geld gaat u geven? t/@sgpkatwijk: @ MatthijsvTuijl Ach, ik denk hier altijd aan een ezel en een steen. Veel Katwijkers willen geen Zeejachthaven, maar er wordt doorgedramd t/@BBnieuws: Hennepkwekerij in huis raadslid CDA Ommen: De politie heeft maandag een hennepplantage ontdekt in een woning va... t/@jonathanweegink: Hmm, ik zie zalmfilet op het boodschappenbriefje staan. Goed idee? t/@R1chardGN: Moet binnenkort op vleigveld Valkenburg bij Katwijk zijn. Zoek het op Google Maps op is het geblokt. Wat gebeurt daar? t/@Bas_Nederveen: #collectievissen #verval Kadaver van een griend op het strand tussen Scheveningen en Katwijk, 1608 - Het Rijksmuseum t/@clipregisseur: Clip opnamen Katwijk aan Zee voor lancering van @Henk_ Damen in Duitsland ...en die Duitsers houden van strand he?http://twitpic.com/b6svnm t/@kustwerkkatwijk: Wij zijn er klaar voor: morgenavond 24okt, vanaf 19u is de informatie avond van Kustwerk Katwijk in ‘t Anker, voorstraat 72-74 #kwkatwijk

FOtO: pr.

t/@wethouderDaan: al dagen ontzettende last van mijn rug (diagnose: spit). Kan amper mijn sokken aantrekken 1/2 nu heb ik op het gemeentehuis ambtenaren daarvoor, maar thuis is het lastig 2/2

De nieuwe entree van het complex aan het Cleijn Duinplein.

Bewoners Cleijn Duinplein tevreden met groot onderhoud Voor de zomer heeft Dunavie de onderhoudswerkzaamheden aan het Cleijn Duinplein officieel en feestelijk opgeleverd. Na de oplevering heeft Dunavie de bewoners gevraagd naar hun mening over het uitgevoerde onderhoudsproject in hun complex. De bewoners blijken tevreden over het resultaat van de werkzaamheden, hoe het onderhoud is uitgevoerd en hoe de werkzaamheden zijn begeleid. Wooncorporatie Dunavie geeft aan, veel aandacht te hebben besteed aan de communicatie met de bewoners. Aan ieder huishouden is een persoonlijk bezoek gebracht om de werkzaamheden toe te lichten en de persoonlijke omstandigheden te inventariseren. Het betrof een ingrijpend project. De wooncorporatie heeft de bewoners daarom aangeboden tijdens het groot onderhoud gebruik te maken van een logeerwoning. Een groot deel van de bewoners heeft gekozen voor dit aanbod. Dit heeft de overlast door de werkzaamhe-

den in de woning voor de bewoners beperkt tot het minimum. Verder was een modelwoning ingericht, zodat bewoners vooraf een goed beeld kregen van het uiteindelijke resultaat.

Warmtepompen In augustus 2011 is aannemer Heembouw gestart met de werkzaamheden aan het complex Cleijn Duinplein 1-155. De uitstraling van het woongebouw is verbeterd door het opknappen van de gevels en de vernieuwing van de entrees. Isolatie van de buitengevels, het aanbrengen van HR++ glas en de vervanging van de voor- en balkondeuren maken de woningen beter geïsoleerd. In de woningen zijn de keukens en het sanitair vervangen en is een mechanische ventilatie aangebracht. Op het dak van dit complex zijn warmtepompen geplaatst. Deze pompen zorgen ervoor dat de buitenlucht wordt omgezet in warmte en vervolgens wordt gebruikt om het water bijvoorbeeld op te warmen voor de centrale verwarming.

Ook wordt de warme lucht die uit de woning wordt gezogen door de mechanische ventilatie opgevangen en wordt deze warmte opnieuw gebruikt. Al deze energiebesparende maatregelen bij elkaar zorgen ervoor dat het energielabel van deze woningen van gemiddeld G naar gemiddeld label B is gegaan.

Alle onderzochte alternatieven verbeteren de doorstroming van het verkeer, dat blijkt uit het milieueffectrapport (MER) voor de Rijnlandroute. De commissie voor de m.e.r. adviseert een aanvulling op het MER op te stellen. Reden daarvoor is dat de vergelijking van de tracés voor de RijnlandRoute nog niet volledig is. Ook is onduidelijk hoe negatieve effecten op Natura 2000-gebieden voorkomen worden.

Naast deze energiemaatregelen is ook alleen hout met het FSC-keurmerk gebruikt. Energiebesparing en duurzaamheid liepen als een rode draad door dit project. Beide zijn een belangrijk uitgangspunt voor Dunavie. Om goed te meten of de energiebesparende maatregelen ook doen wat ze beloven, stuurt de wooncorporatie na de winterperiode wederom een enquête aan de bewoners.

De RijnlandRoute moet de verkeersafwikkeling verbeteren op de oost-west verbinding tussen de A4, de A44 en Katwijk, en de leefbaarheid in de regio Leiden-Voorschoten vergroten. De provincie Zuid-Holland werkt samen met de gemeenten aan een oplossing.

Verbeterpunten Over het algemeen waren de bewoners erg tevreden. Toch zijn er altijd zaken die anders of beter kunnen. Die zijn geïnventariseerd en worden meegenomen in volgende projecten.

Breien voor dak- en thuislozen

Provinciale Staten van Zuid-Holland beslissen binnenkort over het inpassingsplan voor de RijnlandRoute. Voorafgaand hieraan is een MER opgesteld. De commissie vindt het MER goed toegankelijk en voorzien van helder kaartmateriaal. In het MER zijn de tracés ‘N11-West’, ‘Zoeken naar balans’ en ‘Churchill avenue’ onderzocht en vergeleken. Uit het MER blijkt dat alle tracés de verkeersafwikkeling en de bereikbaarheid verbeteren. De tracés verschillen in effecten op de leefbaarheid en in kosten. Uit het MER blijk dat ‘Churchill avenue’ het meest milieuvriendelijk is.

t/@CJGZHN: RT @ ggdhm: Stoppen met roken? Binnenkort start de groepstraining ‘Rookvrij! Ook jij?’ o.a. in Gouda, Leiden en Katwijk t/@WAGRijnsburg: Vanmorgen na toestemming van de OVJ een verdachte (VE) in zijn woning buiten heterdaad aangehouden. De VE werkte mee aan zijn aanhouding.

t/@GOA_Katwijk: Parkeren van voertuigen hoger dan 2.40m of langer dan 6.00m is verboden binnen de bebouwde kom van de gemeente #Katwijk. #APVBoete 85E t/@VoetbalKatwijk: Quick Boys en trainer Jos van Eck nemen per direct afscheid

Benefietdiner voor familie Blom De Thuisfrontcommissie (TFC) van het zendingsechtpaar Maarten en Gerdien Blom organiseert op vrijdag 2 november om 19.00 uur een benefietdiner, waarbij de opbrengst geheel bestemd is voor het gezin Blom. Kosten bedragen € 30,- per persoon (€ 15,- voor kinderen t/m 12 jaar), dit is inclusief drinken. Aanmelden kan nog tot 26 oktober via info@maartenengerdien.nl. De familie Blom wordt in 2013 vanuit de hervormde gemeente Katwijk door de GZB uitgezonden naar Albanië.

De controles zijn uitvoerig besproken met de horecaondernemers in het centrum van Katwijk. Zij hebben beloofd zich te houden aan het beleid en geen alcohol aan 16-minners te verstrekken en hen binnen te laten (zijn) na 22.00 uur. Ouders van 14- en 15-jarigen zijn met een brief geïnformeerd over de

De commissie is van oordeel dat het MER nog aanvulling behoeft op een aantal punten. Zo geven een

gi

Moed om te 11 ro 07 FOtO: pr.

doneren!

Ook dit jaar wordt er weer volop gebreid voor de dak- en thuislozen in Amsterdam. Jacqueline en Ineke Plokker zijn dit jaar in samenwerking met Jeannette Barnhoorn van De Breiwinkel begonnen met een nieuwe actie: mutsen breien voor de daklozen. Vorig jaar oktober zijn zij begonnen met sjaals breien voor de Stichting Tot Heil des Volks en begin december waren er 235 sjaals binnen gebracht. Veel meer dan dat zij ooit hadden kunnen hopen. De sjaals zijn door mensen in heel Nederland gemaakt en opgestuurd om vervolgens in de week van Sinterklaas uit te delen aan de dak- en thuislozen in Amsterdam. Dit jaar hopen Jacqueline en Ineke op een

eenzelfde reactie. Jeannette Barnhoorn heeft aangegeven om actief mee doen aan deze actie. Er zijn ontzettend leuke pakketjes te krijgen met een aantal bolletjes wol en een mooi mutsenpatroon voor maar €2,50. Van dat bedrag gaat € 0,50 naar de stichting. Een uitgelezen moment om ook écht wat te doen voor een ander. Deze dames kunnen alle hulp gebruiken en iedere muts is er één. Pak uw breinaalden, koop het leuk pakketje of gebruik uw oude bollen wol en ga aan de slag. Mutsen, sjaals en andere gebreide attributen kunnen worden ingeleverd bij De Breiwinkel, Varkevisserstraat 126 in Katwijk.

M ed.nl

Wat te doen

Uit onderzoek blijkt dat jongeren die veel of op jonge leeftijd alcohol drinken slechter onthouden, zich slechter kunnen concentreren, slechter kunnen plannen en minder nadenken over hun beslissingen. Schade door alcohol bij volwassenen is blijvend. Het is zeer waarschijnlijk dat de schade die bij jongeren ontstaat ook blijvend is. Dit betekent een levenslange en onnodige achterstand. De maatschappelijke schade van alcoholgebruik is enorm. Overlast en schade als gevolg van overmatig alcoholgebruik ligt in Europa op 160 miljard euro per jaar. Dat is 400 euro per persoon per jaar.

Andere opvallende uitkomsten zijn dat ouders het alcoholgebruik van hun kind onderschatten. Onder andere omdat zij het drinken van alcohol binnenshuis (gemiddeld gaat het dan om relatief kleine hoeveelheden) vergelijken met het drinkgedrag buitenshuis. Het onderzoek laat echter zien dat jongeren voornamelijk veel drinken in het weekend tijdens het uitgaan of op andere momenten dat zij samen zijn met hun leeftijdgenoten. Voor ouders is het dan ook belangrijk het drinkgedrag van hun kind bespreekbaar te maken, de gevaren van (overmatig) alcoholgebruik aan te geven en regels te stellen.

Uit een recent onderzoek in Teylingen blijkt dat ouders niet altijd over alcoholgebruik willen beginnen, omdat ze al over zoveel (belangrijkere) zaken ruzie maken met hun kinderen. De jongeren uit dit onderzoek vinden het echter volstrekt

Het is zeker belangrijk dat jongeren onder de 16 jaar zich kunnen vermaken. Dat kan prima zonder alcohol en op andere plaatsen dan in een café, bijvoorbeeld in een jongerencentrum of op een sportvereniging.

aantal samenvattende scores nog geen juist beeld, omdat optimalisatiemogelijkheden niet bij alle tracés zijn onderzocht. Sommige tracés scoren hierdoor mogelijk onterecht minder goed. Omdat de verschillen tussen de tracéalternatieven klein zijn, vindt de commissie een gelijkwaardige beoordeling belangrijk. Uit het MER blijkt dat door luchtverontreiniging negatieve effecten ontstaan op natuur in de Natura 2000-gebieden ‘Coepelduynen’ en ‘Meijendel & Berkheide’. Het is nog nodig om maatregelen te beschrijven, die achteruitgang van deze natuur voorkomt.

Jachthaven Katwijk krijgt van de gemeente een bedrag van maximaal 120.000 euro voor drijvende douches en wc’s. Die douches en toiletten komen in een zogenaamd pontongebouw. Dat gebouw dient als vervanging voor het huidige toiletgebouwtje in de groenstrook aan de kant van de Hoornes. Het krediet is een tegemoetkoming vanwege de bouwplannen in het Havengebied. In de nota van het college van burgemeester en wethouders staat, dat de jachthaven op ‘onderdelen nadeel ondervindt van de nieuwe ontwikkelingen’. In overleg is gezocht naar oplossingen ‘die de continuïteit en levendigheid van de jachthaven moeten waarborgen’. Het college heeft daarover afspraken gemaakt met Stichting Jachthaven Katwijk en de Algemene Watersportvereniging Katwijk. De Jachthaven boekt jaarlijks duizenden overnachtingen. Door de nieuwbouwplannen, vreest de stichting voor verlies van functionaliteit en daardoor een terugloop

Vers | Gezond | Lekker | Bewust www.sportsnuts.nl - www.veganuts.nl

Het bakseizoen is weer begonnen!! SPECULAAS MIX

De experts van Christie’s taxeren en beantwoorden uw vragen gratis. De entree voor het museum is € 6,- per persoon, voor kinderen tot en met 12 jaar is het € 1,80 en voor 65-plussers € 5,-. Met de museumjaarkaart is de toegang gratis. Het museum heeft twee ruime liften en in de Blommerszaal is koffie en thee te koop.

Nu € 2.95 De beste kwaliteit

Stichting Sport-Ondernemersfonds Katwijk is vorige week bij de notaris opgericht. De stichting is een afsplitsing van het in 2011 ingestelde Ondernemersfonds Katwijk. Dit fonds wordt gevoed door een opslag van 10% op de OZB. De stichting heeft ten doel het behoud en de verbetering van de sportsector binnen Katwijk. Zij treedt op als belangenorganisatie binnen de gemeente en kan gezamenlijk, promotionele, ac-

tiviteiten organiseren. Het bestuur wordt gevormd door Kees de Jong (Quick Boys), Dick van der Bent (NV Sportfondsen Katwijk), Krijn van der Spijk (Rijnsburgse Boys) en Wim Guijt (vv Katwijk). Het bestuur neemt zich voor om begin volgend jaar een introductieavond te organiseren voor de hele sportsector. Doel en besteding van de middelen zullen daar aan de orde komen.

De commissie voor de milieueffectrapportage is een onafhankelijke commissie van deskundigen. Zij adviseert over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapportages; zij spreekt zich niet uit over de wenselijkheid van een initiatief. Informatie over het werk van de commissie is te vinden op www. commissiemer.nl.

van het aantal pleziervaartuigen. De bijdrage voor het pontongebouw moet die vrees ‘verzachten’. Het drijvende douche-en toiletgebouw gaat de huidige voorziening vervangen, die niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet. Het nieuwe gebouw moet flexibel, onderhoudsvriendelijk en modern zijn. En op een ponton is het zeker flexibel, want het kan verplaatst worden. Het krediet wordt alleen maar uitgekeerd, als de gemaakte afspraken worden nagekomen, heeft het college bepaald. ‘Het komt te vervallen als hier eenzijdig van wordt afgeweken of als niet tot realisatie van het pontongebouw wordt overgegaan.’ Dat drijvende gebouw wordt overigens wel vastgelegd aan twee palen, laat voorzitter Piet deVries van de Stichting Jachthaven weten. ’s Zomers wordt dat gebouw geplaatst aan de kant van de Hoornes. Het oude gebouwtje wordt dan afgebroken. Of het pontongebouw de komende zomer er al ligt, is nog maar de vraag, want de plannen moeten nog verder uitgewerkt worden.

en nog lekker ook!

noten & zuidvruchten

Vorige week is de oprichtingsakte getekend van Stichting SportOndernemersfonds Katwijk door de bestuursleden (v.l.n.r.) Wim Guijt, Krijn van der Spijk en Dick van der Bent. (Kees de Jong ontbreekt op de foto).

Commissie voor de m.e.r.

BELEGEN 30+ VOORDEELKAAS

1 pak drie kleur

goede veilingresultaten. Onlangs realiseerde het werk ‘A farmergirl from Rijsoord’ door Hans von Bartels (zie foto) nog een prijs van € 8.434,- op de veiling.

De provincie heeft inmiddels aangegeven deze aanvulling op te stellen en door de commissie te laten toetsen.

Drijvende douches en wc’s voor jachthaven

Bas en Bastian Boer

Taxatiedag in Katwijks Museum: van vliering naar veiling

In het verleden hebben de taxateurs in Katwijk en omgeving verschillende werken van de hand van grote schilders ontdekt, zoals werken van J.D. Blommers en Gerhard Munthe, die altijd garant stonden voor

Blijvende schade

Sport-Ondernemersfonds in Katwijk

Op vrijdag 2 november

Christie’s Amsterdam organiseert in samenwerking met Katwijks Museum op vrijdag 2 november van 11.00 tot 16.00 uur een algemene taxatiedag, waarbij schilderijen, Aziatica, meubelen, klokken, sculptuur, zilver, Europees porselein en keramiek, glas en juwelen gratis en vrijblijvend worden getaxeerd.

normaal dat hun ouders zich daar wel mee bemoeien en ze houden wel degelijk rekening met wat hun ouders vinden, al laten ze dit niet expliciet merken aan hun ouders.

Maak een aanvulling op MER RijnlandRoute

t/@gemeentekatwijk: @ marijnxnijn @jaapvanrijn Er worden extra borden geplaatst bij de rotonde Zwarte weg/ Huygenstraat met verwijzing naar Katwijk.

t/@BirdclubKatwijk: Het jaarrecord soorten in Katwijk is gebroken. Rene van Rossum zag net een Velduil en dat was soort 240. En nog twee maanden te gaan. Party

Horeca en ouders geïnformeerd

controles. Daarbij is hen gevraagd het drinkgedrag van hun kind bespreekbaar te maken en regels te stellen met betrekking tot alcoholgebruik van hun kind.

AMANDELSPIJS

500 gram € 3.95

Heerlijke MARSEPEIN 500 gram € 4.45

Kilo

95 . 6

Gratis boter, kaas en eieren! Vul hieronder uw naam en adres in en lever deze advertentie vrijdag in bij ons op de markt en u maakt kans op een gratis kilo Hollandse kaas naar keuze plus 10 eieren en 2 pakjes roomboter. De winnaars staan volgende week in deze advertentie.   Naam .............................................................

Adres ............................................................. ..........................................................................

Winnaars vorige week:

A. v.d. Plas, Vesta 4 Herbert, Branding 7 M. Kraayenoord, Meeuwenlaan 59 R. Vooys, Tulpstraat 20 J. Hoek, Hogeweg 19 M. Kuijt, L. de Colignylaan 47 C.M. Jonker, Anjerstraat 19 J. de Jong Hoek, Princedwarsstraat 8 N. Messemaker, Drakestein 11, L’ dorp Frans Brouwer, Sportlaan 8


6 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 25 OKTOBER 2012

Kerstprojectkoor: nog plek vrij in ‘muzikale’ herberg Huisartsen Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp: Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4b, Voorhout, tel. 0252-240212 (vóór langskomen altijd eerst bellen)

Tandartsdienst

(Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg) De tandartsdienst wordt dit weekend waargenomen door tandarts: S. Renet, Gr. v. Prinstererweg 63, Katwijk, telefoon 4024324. Spreekuur van 17.00 tot 17.30 uur. Bij geen gehoor 071-4079501.

Apotheek

U kunt zich nog aanmelden voor het kerstprojectkoor in Katwijk tot en met zondag 28 oktober. De koorrepetities zullen op donderdag plaatsvinden in de RK-parochiekerk H. Joannes de Doper in de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn van 20.0022.00 uur. De repetities zijn op 1, 8, 15, 22 en 29 november en 6 en 13 december. Op deze vaste donderdag is er ook nog een gezellige nazit, de in korenland alom bekende ‘derde helft’. Dit alles zal leiden tot het schitterende kerstconcert op zondagmiddag 16 december van 16.00-17.30 uur in genoemde kerk waar de toegang gratis is. En na afloop is er dan een gezellig samenzijn met vuurkorven, glühwein en… Stuur een mail sturen naar agnesbol@live.nl of bel naar Agnes Bol tussen 18.30-19.30 uur op tel. 4032443. Vermeld naast uw naam en telefoonnummer ook of u sopraan, alt, tenor of bas bent, dan ontvangt u een inschrijfformulier. U krijgt dus direct te horen of ‘er nog plek is in de herberg’. Deelname aan het project kost € 20,-. Voor dit bedrag ontvangt u een boekwerkje met de partituren en koffie / thee in elke pauze met ook de aankleding van ‘de derde helft’, 1,5 kg zangvreugde, mogelijk nieuwe (muziek) vrienden en op zeker een kerstconcertgarantie. De muziek om te oefenen wordt u over de mail toegestuurd. Meer weten over de beide koren: www.vocaliskatwijk.nl en www.devrolijkenoot.be.

De apotheken in Katwijk en Rijnsburg zijn op werkdagen (maandag t/m vrijdag) geopend van 8.00 tot 17.30/18.00 uur. Avonddienst van 17.30 tot de volgende morgen 8.00 uur. Weekenddienst vrijdag 17.30 uur tot maandagmorgen 8.00 uur: Dienstapotheek DAB te Voorhout, Rijnsburgerweg 4c, telefoon 0252-240216. Donderdag tot 20.00 uur is geopend: Lloyds Apotheek, Tulpstraat 16b, telefoon 4030833. Zaterdag is geopend: De Katwijkse Apotheek, Princestraat 3, tel. 4012755 (9.00-13.00 uur); Kwaliteits Apotheek Rijnsoever, Hoornesplein 111-113, tel. 4026457 (9.00-13.00 uur) en Kwaliteits Apotheek Sloothaak, Vliet NZ 19, Rijnsburg, tel. 4020400 (9.00-14.00 uur). Ongevallendienst Diaconessenhuis: op werkdagen van maandag t/m vrij- In de Triumfatorkerk is op zondag 28 oktober een dag van 8.00-17.00 uur. Rijnland Ziekenhuis: en Aca- Zingend Gelovendienst plaats met als voorganger demisch Ziekenhuis: de gehele week, 24 uur per dag. onze plaatselijke predikant C.G.Kant. Aanvang 18.30 uur. De organist is de W. Guijt. De samenzang Bezoekuren LUMC Dagelijks van 14.15 tot 15.00 uur en van 18.30 tot bestaat uit psalmen en geestelijke liederen. Mede19.30 uur. Voor sommige afdelingen gelden afwij- werking wordt verleend door het Katwijkse bekende kende bezoektijden. Voor meer informatie: 071- familiekoor Ichthus onder leiding van Jan Verhoef. Inmiddels is dit koor ook bekend via ‘Nederland 5269111. Zingt’. Het koor zingt onder andere ‘Jacobs ladder’; Bezoekuren Diaconessenhuis ‘Take my Yoke’; lied ‘Onze Vader’ samen met de geDagelijks van 14.30-15.15 uur en van 19.00-19.45 uur. meente e.a. Na afloop is er gelegenheid na te praten Voor sommige afdelingen gelden afwijkende bezoek- onder de koffie/thee. tijden. Voor meer informatie: 071-5178178.

Zingend Geloven met Ichthuskoor

Thema-avond ‘Als een vis in het web’

Gezinsdienst in Soefitempel In de Soefitempel te Katwijk wordt op zondag 4 november om 11.00 uur een informele eredienst voor ouders en kinderen en andere belangstellenden worden gehouden. Het thema van deze gezinsdienst is het goddelijk licht in alle vormen en mensen. Speciaal voor de kinderen wordt dit thema uitgewerkt in een kindernevendienst waarin zij onder meer kunnen luisteren naar een verhaal uit één van de zes grote wereldgodsdiensten. De kindernevendienst is toegankelijk voor kinderen van alle leeftijden. Aan de allerjongsten zal de ruimte worden geboden tot zelfgekozen bezigheden, zoals tekenen, kleuren en spelen. De kinderen krijgen een kleine verrassing mee naar huis. Soefitempel, Zuidduinseweg 7, Katwijk aan Zee. de KATWIJKSCHE POST de KATWIJKSCHE POST

DE KATWIJKSCHE POST NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR KATWIJK, RIJNSBURG EN VALKENBURG

nieuws- en advertentieblad voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Verschijnt iedere donderdag, oplage: 10.000 ex.

Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a, 2222 AH Katwijk ZH Postadres: postbus 3066, 2220 CB Katwijk ZH Telefoon 071-4022901 - Telefax 071-4032325 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Redactie: Paul van de Putte / Sandra Kornet-van Duyvenboden e-mail: redactie@katwijkschepost.nl Ingezonden brieven Ingezonden brieven worden alleen geplaatst onder vermelding van naam en adres. Ingezonden brieven mogen niet langer zijn dan 800 woorden en alleen digitaal worden aangeleverd. De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden brieven zonder opgaaf van redenen niet te plaatsen. Opgave redactionele kopij tot dinsdag 8.00 uur; advertenties tot 16.00 uur. Advertentietarief op aanvraag. Advertenties: Voor een prijsopgave kunt u contact opnemen met de Binnendienst: Vincent Roos, tel. 071-4091638 of Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. de Katwijksche Post Sluitingstijden advertenties: dinsdag 16.00 uur. Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gede poneerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Dravertjes: Prijs per dravertje € 5,00 (maximaal drie regels). Iedere regel meer € 2,00. Uitsluitend bij contante betaling. Brieven onder nummer € 3,00 extra. Toezending bewijsnummer € 3,00 extra. Abonnementen: Per jaar € 30,85 incl BTW. Postabonnementen op aanvraag. Abonnementsgelden dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Voor jaarabonnementen geldt dat het eerste jaar niet tussentijds opgezegd kan worden. Na het eerste jaar wordt het abonnement omgezet in onbepaalde tijd en vanaf dat moment kan op elk moment opgezegd worden met een opzegtermijn van 1 maand, waarbij vóór het einde van de maand opgezegd dient te worden. Klachten over bezorging: donderdagavond inspreken op het antwoordapparaat of vrijdagochtend bellen van 8.00 tot 12.00 uur, telefoon 071-4022901. De Katwijksche Post wordt vrijdagmiddag vóór 19.00 uur nabezorgd. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Facebook, Twitter, You Tube. Kinderen en tieners groeien op met meer en nieuwere vormen van media dan hun (groot)ouders en gebruiken die vaak zonder er (goed) bij na te denken. Met soms kwalijke gevolgen, zoals foto’s ongewenst op internet of het ProjectX-feest in Haren. Natuurlijk is het niet alleen negatief of slecht, maar als ouders houdt je soms ‘je hart vast’. Hoe zorg je dat je kind toch goed leert omgaan met deze contact- en informatiestromen? Of met alle beeldvorming die via film, muziek en dergelijke in hun hoofden komt? Over dit onderwerp houden Bethel- en Rehobothwijk een gezamenlijke thema-avond op donderdag 1 november. Gastspreekster Adrie Koudijzer-Pronk (van de HGJB) zal een interactieve presentatie verzorgen, waarbij de bezoekers volop de gelegenheid krijgen tot vragen stellen en discussiëren. Rondom de presentatie is er ruimte voor gebed en samenzang. Alle belangstellenden zijn van harte welkom op 1 november, vanaf 19.30 uur in de grote zaal van de Pniëlkerk te Katwijk. De avond begint om 20.00 uur.

Donderdag 1 november

Reformatieherdenking in Oude Kerk In de Oude Kerk aan de Boulevard van Katwijk wordt op donderdag 1 november, aanvang 20.00 uur, een reformatieherdenkingdienst gehouden. Sprekers op deze avond: ds. A.J.Kunz herv. predikant in Katwijk, en ds. W.E. Klaver uit Scheveningen. In een turbulente tijd, waarin alles in de wereld en de kerk lijkt te wankelen, herdenken de aanwezigen de wondere daden van de Heere van Zijn kerk in het vertrouwen dat dezelfde God in het verleden mannen gaf die de reformatie tot stand hebben gebracht er dat er voor die kerk toekomst is. U wordt uitgenodigd om de reformatieherdenkingdienst bij te wonen.

ZONDAG 28 OKTOBER Nefit houdt Nederland war m

KATWIJK AAN ZEE Ned. Herv. Kerk: Nieuwe Kerk: 10.00 uur ds. M. Messemaker, Woudenberg (wijk Morgenster); 18.00 uur ds. B.H. Weegink. Oude Kerk: 10.00 uur ds. K.F.W. Borsje, kerk-en-schooldienst; 18.00 uur ds. J. Geene, preekbespreking 16 jaar en ouder. Ichthuskerk: 10.00 uur ds. J.B. Alblas; 18.00 uur ds. E.K. Foppen. Pniëlkerk: 10.00 uur kand. A.J. Mol, Katwijk aan Zee (wijk Immanuël); 18.00 uur ds. L.J. Geluk, Rotterdam (wijk Sion). Maranathacentrum: 10.00 uur ds. F. van den Bosch; 18.00 uur ds. A.J. Kunz. Het Anker: 10.00 uur: ds. F.C. van Dijke, dienst voor doven (wijk Rehoboth). Kinderkerkdiensten: Ichthuskerk 10.00 uur en Maranathacentrum 10.00 uur. Kapel Overduin: 14.30 uur: ds. G.N. Binnendijk. Kapel De Wilbert: donderdag 1 november: 18.30 uur: ds. D.J. van Eckeveld. Ned. Herv. Gemeente ’De Rank’, (Andreas College, locatie Pieter Groen, ingang Helmbergweg). 10.00 uur ds. M. Wassenaar, Katwijk, dienst van Schrift en Tafel. Hersteld Hervormde Kerk: Sporthal Cleijn Duin: 10.00 uur ds. A. Vlietstra; 18.00 uur ds. A. Vlietstra. UNIzaal: 10.00 uur ds. B.A. Dubbeldam, Gouda; 18.00 uur ds. B.A. Dubbeldam, Gouda. Geref. Kerk: Triumfatorkerk: 10.00 uur ds. J.G. Luinstra; 18.30 uur ds. C.G. Kant, zingend gelovendienst. Chr. Geref. Kerk: 10.00 uur ds. H. van der Ham; 17.00 uur ds. H. van der Ham. Geref. Gemeente: Woensdag 31 oktober 15.00 en 19.30 uur ds. M. Mondria. Geref. Kerk Vrijgemaakt De Fontein, Willem de Zwijgerlaan 1a: 9.30 uur ds. R. Heida; 17.00 uur ds. R. Heida. Baptistengemeente, Tripodia, Hoornesplein 155; 10.00 uur ds. Henk Bakker. Christengemeente Live! (Baljuwplein 10a), 10.30 uur: Gijs Haasnoot. Soefidiensten. Elke eerste, derde en vierde zondag van de maand om 11.00 uur in de Universel te Katwijk aan de Zuidduinseweg. Evangelische gemeente Ezra, school De Duinroos, Kon. Julianalaan 122: 10.00 uur kerkdienst; Iedere woensdagavond, 20.00 uur, bijbelstudie, lofprijsavond en bidstond. KATWIJK AAN DEN RIJN Ned. Herv. Kerk: Dorpskerk: 10.00 uur ds. R.H.M. de Jonge; 18.30 uur ds. R.H.M. de Jonge, leerdienst. Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. J.W. Korpelshoek; 18.30 uur ds. J. Smit, zangdienst. Geref. Kerk: Open Hofkerk: 10.00 uur ds. G. Snel, eredienst. R.K. Kerk: Hoofdkerk: Kerkstraat 70, Katwijk a/d Rijn. Hoofdkerk: Zaterdag: 19.00 uur Communieviering met samenzang. Voorganger: gebedsleider A. Noordermeer. Zondag 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Vocalis. Voorganger: kapelaan S. Kuik. De Wilbert: 10.15 uur Eucharistieviering. VALKENBURG Geref. Kerk (Vrijgemaakt): 9.30 uur ds. R.Th. Pos; 18.30 uur ds. R. Heida, Monster. Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur ds. B. Brunt; 18.30 uur dhr. R. van Delft, Leiden, jeugddienst. Geref. Kerk De Goede Herder: 10.00 uur ds. E. Schuddebeurs, Bijbelzondag. RIJNSBURG Hervormde Kerk: Grote Kerk: 9.30 uur ds. P. van de Voorde. 17.00 uur ds. M. van Duijn, dienst in Maranathakerk. De Voorhof: 9.30 uur geen dienst. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. C. Westerink; 17.00 uur ds. C. Westerink. Geref. Kerk Vrijgemaakt: 9.30 uur ds. G. Treurniet; 17.00 uur ds. R.Th. Pos. Evang. Gem. ’t Kruispunt: Sporthal Rijnsburgse Boys, Middelmors: 10.00 uur gezinsdienst. Persoonlijk en betrokken

De hoogwaardige kwaliteit van de Nefit TopLine AquaPower HR-ketel garandeert het ultieme warmwatercomfort. Deze innovatieve combi-ketel heeft een voorraad warmwater die met ongekende kracht wordt bijgevuld. Overal in huis direct warm water, en als u wilt overal tegelijk! Vraag ons naar de brochure. Het ultieme warmwatercomfort van TopLine AquaPower HR-ketels. Nú bij:

HEEMSKERK

INSTALLATIEBUREAU

Bedroefd en toch dankbaar dat aan haar lijden nu een einde is gekomen, delen wij u mede dat na een langdurige ziekte, die zij op een bewonderingswaardige wijze heeft gedragen, een einde is gekomen aan het leven van mijn lieve vrouw en schoondochter

Emma Poppeliers-Dubbelaar Emmy

De bomen laten hun talrijke en gekleurde bladeren vallen. De avond valt vroeg in. Buiten wordt het kouder. De herfst is echt begonnen. Als je iemand verloren hebt door de dood of aan het leven, kan een gevoel van eenzaamheid ineens veel sterker gevoeld worden. Het omzien naar elkaar is een van de opdrachten van de christelijke gemeente. Daarom opent de Ontmoetingskerk (Nieuwe Duinweg 64) op woensdag 31 oktober haar deuren speciaal voor alleengaanden. In een gemoedelijk sfeer is er ruimte voor ontmoeting en gesprek. Vanaf 17.00 uur wordt u ontvangen met een kopje koffie of thee. Daarna volgt om 17.30 uur een warme maaltijd. Vervolgens is er een korte pauze, waarna we samen luisteren naar een overdenking uit de Bijbel en een declamatie. Natuurlijk wordt er ook gezongen en gebeden. Het programma is om ongeveer 19.15 uur afgelopen. Doet u mee? Geef dit dan even door vóór maandag 29 oktober aan Stevina Breeuwsma, tel. 8884535 of mail naar mvanderlinden@filternet.nl.

Bloemenlaan 9, 2235 EM Valkenburg (ZH) Telefoon 071 401 66 65 • Fax 071 401 69 42 E-mail: info@heemskerkinstallatie.com Lid van de VNI en BZE Regiodealer van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Oegstgeest. Met een eigen 24uurs-servicedienst.

“DIE OP DEN HEERE VERTROUWEN, ZIJN ALS DE BERG SION, DIE NIET WANKELT, MAAR BLIJFT IN EEUWIGHEID.” PSALM 125 VERS 1 Diep bedroefd, maar dankbaar dat hij rust heeft gevonden, delen wij u mee dat, toch nog onverwachts, van ons is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en lieve opa

Hendrik van Duijn

________________________________________________________________

* 3 december 1927

in de leeftijd van 64 jaar. Jan Poppeliers Mevr. C. Poppeliers Katwijk, 21 oktober 2012 J. Poppeliers apartado 131 8900-201 Vila Real St. Antonio, Portugal De uitvaart heeft inmiddels in stilte plaats gevonden. Mijn welgemeende dank gaat uit naar mijn moeder mevrouw C. Poppeliers, mevrouw H. Ouwehand en het verplegend personeel en medewerkers van Verpleeghuis Overduin, voor de liefdevolle verzorging van Emmy.

Tot ons leedwezen geven wij kennis van het overlijden op 20 oktober j.l. van onze zwager en oom:

Cornelis de Jongh in de leeftijd van 83 jaar. Wij wensen onze zuster, schoonzuster en tante: Riet de Jongh-van der Plas, haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in deze voor hen moeilijke tijd. Tini Schaap-van der Plas en Jaap Schaap Wil Varkevisser-van der Plas en Leen Varkevisser Wim van der Plas Klaas van der Plas en Willemijn van der Plas-Heemskerk Hilde van der Plas Michaël van der Plas en Margreet van der Plas-Weijs Ab van der Plas Leo van der Plas en Ria van der Plas-van Rijn Neven en nichten.

Verpleeghuis Overduin, Nachtegaallaan 5, Katwijk Correspondentieadres: C.M. van Duijn-Haasbroek, Nassaudreef 54, 2224 AN Katwijk Er is gelegenheid tot condoleren D.V. vrijdag 26 oktober van 18.30 tot 19.30 uur in de Kleine Kapel van Verpleeghuis Overduin. De dankdienst voor zijn leven zal gehouden zal worden D.V. zaterdag 27 oktober om 10.00 uur in de Grote Kapel van Overduin. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden omstreeks 11.15 uur op de begraafplaats Duinrust aan de Parklaan te Katwijk. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de Kleine Kapel van Overduin. Mocht u geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, dan hopen wij u toch met deze aankondiging te bereiken. VOOR EEN SCHRIFTELIJKE REACTIE NAAR DE FAMILIE GAAT U NAAR WWW.CONDOLEERDEFAMILIE.NL

UITVAARTONDERNEMING DC VIS & ZN Uitvaartverzorger: Huig van Duijn Betrokkenheid en persoonlijke aandacht Kantoor: Hartweg 33, 2221 PV Katwijk Dag en nacht bereikbaar

uitvaart@dcvis.nl Dag en nacht bereikbaar Tel. 06-12091112 of 071-4012528

Nan de Mooij

uitvaartbegeleiding

Bij de Maranatha Bijbelkring is er maandagavond 29 oktober weer een Bijbelstudie. Dit seizoen spreekt ds. H.G. Koekkoek over de profetieën van Zacharia. Niet een boek wat je in een adem uitleest, maar wel buitengewoon boeiend. Het behandelt naast een stuk uit het verleden, ook een stuk over het heden en de toekomst. Koekkoek neemt de aanwezigen als het ware bij de hand op een pad van geschiedenis, betekenissen van visioenen, tijdvolgorden, de Liefde van de Here Jezus en eindigt bij de wederkomst op de grote dag des Heren. Daarbij gebruikt hij ondersteunend en verhelderend beeldmateriaal. In een achtdelige serie bespreekt ds. Koekkoek uit Alphen a/d Rijn de profetieën uit het boek Zacharia bespreken. De avond begint om 19.45 uur en wordt gehouden in de Duinroosschool, Prs. Irenelaan 39. Iedereen is Elk mens heeft rechten en plichten, dat is voor ie- van harte welkom. De toegang is vrij. Er is wel een dereen bekent. ‘Voor wat, hoort wat’ zeggen wij ook collecte ter bestrijding van de onkosten. vaak. Maar is dat ook altijd zo? Je weet niet altijd goed waar je recht op hebt. Soms denk je ergens recht op te hebben, maar moet je er hard voor knokken. Wat lees je daarover eigenlijk in de Bijbel? De jeugddienstcommissie (JDC) weten niet zo goed wat daarmee bedoelt wordt. Maar gelukkig weet de heer Van Delft daar wel raad mee! Hij komt ons ver- In de Nieuwe Kerk aan de Voorstraat van Katwijk rassen met het thema ‘Da’s je goed recht’. De mu- wordt op zaterdag 27 oktober een koor- en samenzikale medewerking komt deze keer van Paul van zangavond gehouden voor de Bonisa Zending. Hoek. Hij neemt dit keer Marrianne Haasnoot en Aanvang om 19.30 uur en de toegang is gratis. Wel Willemijn van Duijn mee, zodat we lekker met elkaar wordt er een collecte gehouden voor de Bonisa Zending. Spreker is ds. A.A. Egas. Organisatie: Lenard kunnen zingen. De JDC hoopt jullie allen weer te zien. De dienst is in Verkamman. Muzikale medewerking van het mande hervormde kerk aan het Castellumplein en is op nenkoor Eben-Haëzer uit Katwijk en het kinder- en meisjeskoor De Jonge Lofstem uit Lisse. zondag 28 oktober. Het begint om 18.30 uur.

Jeugddienst ‘da’s je goed recht’

mobiel. 06 12507285 www.dcvis.nl

Thuis opbaring - Volledig verzorgde uitvaarten

In samenwerking met Jacoline Imthorn

Vragen over spraak en taal?

Voorstraat 96a, 2225 ET Katwijk aan Zee E-mail: info@theovanderplas.nl www.theovanderplas.nl

Bijbelstudie Maranatha Bijbelkring

† 22 oktober 2012

C.M. van Duijn-Haasbroek Henk en Betty Henk en Jessica Esther en Mike Kees Aria en André Tineke en Cees Maarten Hendrik en Diana Annette en Jan Hendrik Linda in liefde gedenken wij Maarten

tel. 071 4074440

Katwijk, 22 oktober 2012

In Ontmoetingskerk

Bijeenkomst voor alleengaanden

AquaPower van Nefit: Het ultieme warmwatercomfort

GRATIS INLOOPSPREEKUUR Iedere vrijdag van 11.00-12.00 uur Logopediepraktijk katwijk

Samen met u zoeken naar een persoonlijke invulling van het afscheid. Dag en nacht bereikbaar 071 - 4018970 / 06 - 571 445 54 Marinus Poststraat 17, 2235 XA Valkenburg

www.nandemooij.nl

Mies Schoneveld

uitvaartbegeleiding

J. van der Vegtstraat 63, 2225 TR Katwijk

Schaepmanstraat 101 - Katwijk Tel. (071) 4033064 - Internet: www.logopedist.nu

DAMO g r a f m o n u m e n t e n

Een blijvende herinnering aan uw dierbare

’Met aandacht voor details’ Betrokken – Meelevend – Zorgvuldig

Samenzang in Nieuwe Kerk

U kunt in alle rust de gedenkstenen bekijken in onze showtuinen

Opbaren mogelijk in familiekamer

met een eigen sleutel toegang wanneer U dat wenst

071-4018779 (24 uur bereikbaar) www.miesschoneveld.nl

Open: ma - vr: 9.00 - 17.00 uur, za: 9.00 - 12.00 uur.

Ampèrestraat 2, 2181 HB Hillegom T 0252 520 329 F 0252 516 492 info@damonatuursteen.nl WWW.DAMONATUURSTEEN.NL


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 25 OKTOBER 2012 • 7

Zondag 4 november

Werk in uitvoering Rijnsburg

Herfstwandeling rond Valkenburgse Meer

Week 44 (28-10-12 t/m 03-1112) Geplande werkzaamheden kunnen uitlopen. De laatste stand van zaken van de wegwerkzaamheden vindt u ook op http://televisie. rtvkatwijk.nl/wegwijzer

Onder het motto ’Er op uit in ’t Groen?…Doen!’ organiseert de Provincie Zuid-Holland samen met G.Z-H (Groenservice ZuidHolland) op zondag 4 november een herfstwandeling bij het Valkenburgse Meer en omgeving.

Herinrichting kruispunt Christinalaan/Valkenburgerweg Het kruisingsvlak Christinalaan/ Valkenburgerweg wordt heringericht. Dit gedeelte van de verharding wordt geschikt gemaakt voor verkeer inclusief de huidige verharding richting de kruising vanuit de wijk Kleipetten. Het werk aan de verbetering van de kruising Christinalaan/ Valkenburgerweg duurt tot naar verwachting 5 november. De kruising zal volledig voor het autoverkeer worden afgesloten. Het fietsverkeer zal, voor zover dat mogelijk is, langs het werk geleid worden. Omleidings- en aanduidingsborden zullen worden aangebracht.

Brouwerstraat: kabel- en leidingwerkzaamheden Vooruitlopend op de herinrichting van de Brouwerstraat zijn de nutsbedrijven begonnen met het vervangen van de bestaande gas-, water- en elektraleidingen. Hiervoor wordt de Brouwerstraat in werkvakken van ca. 40 - 50 meter verdeeld. Hierdoor ontstaat ernstige verkeershinder. Een mobiele verkeersregelinstallatie zorgt voor het doorstromen van het verkeer; er is een halve rijbaan beschikbaar. Ter plaatse van de werkzaamheden is het niet mogelijk om auto’s te parkeren. De aanwezige parkeervakken worden door hekken afgesloten. Afronding: 31 december. Westerhaghe fase 3 en 4: bouwrijp maken In het braakliggende gebied van De Poel, Spinozalaan en De Waal zijn de voorbereidingen gestart voor de bouw van de laatste twee fases van Plan Westerhaghe. Er ontstaat enige overlast als de nieuwe riolering wordt aangesloten op de bestaande. Bovengenoemde straten worden dan voor een korte periode afgesloten. Er wordt een omleiding aangegeven.

Valkenburg VERNIEUWD Joghtlaan: bouw van de brug De werkzaamheden bestaan nu nog uit bestratingswerk aan beide zijden de brug. Tijdens de werkzaamheden zal het doorgaande verkeer door de Joghtlaan worden omgeleid. Dit zal met omleidingsborden worden aangegeven. De omleiding loopt via Torenvalk, Prairievalk en Woestijnvalk in beide richtingen. Afronding: vrijdag 9 november.

Er zijn drie wandeltochten uitgezet van respectievelijk 5 (met puzzelopdrachten voor kinderen), 10 en 15 kilometer. Het is ook mogelijk, onder leiding van een gids, deel te nemen aan een excursie. Deze excursie begint om 14.00 uur.

Op initiatief van slachtoffer Jan Keevel ontving Peter Groen uit handen van burgemeester Jos Wienen de bronzen penning van het Carnegie Heldenfonds.

Heldendaad Valkenburger beloond met onderscheiding Carnegie Heldenfonds Zijn leven had er heel anders uit kunnen zien als op die bewuste woensdag, 4 april van dit jaar, Valkenburger Peter Groen, hem niet te hulp was geschoten. ’Met gevaar voor eigen leven, heeft hij mijn leven gered en daarom wil ik hem op deze manier onwijs bedanken’, zo liet Jan Keevel uit Mijdrecht maandagmiddag in het gemeentehuis van Katwijk weten. In de kamer van b&w overhandigde burgemeester Jos

Wienen een bronzen penning en een loffelijk getuigschrift van het Carnegie Heldenfonds aan Peter Groen, die hij terecht een held noemde.

ter hoogte van de middenlijn van het wegdek. Peter Groen zag het vanaf de andere kant van de rijbaan gebeuren, twijfelde geen moment, stapte uit zijn auto en verleende de motorrijder hulp door zijn nek te fixeren. Hiervoor zat hij zelf wel half op de tegenovergestelde rijbaan. Hij nam hierbij een aanzienlijk risico, doordat het verkeer uit de tegenoverliggende richting nog steeds reed. Een agent heeft later het verkeer in beide richtingen stilgelegd.

Op deze middag werd nog eens teruggedacht aan de eerste woensdag van april. Op die dag reed Keevel met zijn motor op de provinciale weg N201 in de regio Amsterdam-Amstelland. Daar reed hij achterop een aanhanger en lag met zijn hoofd

Bij Paramedisch Centrum rijnsburg

Relatietherapie op haptonomische basis door Jet Lorsch Belangrijk is om problemen binnen een relatie snel zichtbaar te krijgen. Partners kunnen dan snel aan hun relatie gaan werken om deze te verbeteren. Dit is een belangrijk onderdeel van de relatietherapie gegeven door Jet Lorsch. Als haptotherapeut is ze werkzaam bij de praktijk van Peter van den Beld, gevestigd in het Paramedisch Centrum Rijnsburg en Katwijk. Onlangs heeft ze haar tweejarige opleiding relatietherapie op haptonomische basis succesvol afgerond. Jet Lorsch (43) is sinds januari 2007 als haptotherapeut werkzaam in genoemde praktijk. ’Vanuit deze behandelingen merkte ik steeds vaker dat mensen vastlopen in hun relaties’, laat ze weten. Ze vertelt verder: ’Lichamelijke klachten blijven

In gesprek

aanhouden en kunnen niet worden opgelost. In gesprek met de cliënt kom je er dan achter dat het thuis niet lekker loopt. Problemen kunnen ontstaan doordat je bepaalde dingen maar laat gaan, omdat het geen zin heeft er iets van te zeggen. Of je hebt constant verschil van mening over de opvoeding van de kinderen, de inrichting van het huis enz. Seksualiteit is niet meer zo vanzelfsprekend dan het altijd is geweest of er is verschil in verlangen. Je ervaart te weinig plezier in de relatie en alles voelt als een sleur. Ook kan door ziekte van de partner of een kind, een sterfgeval in het gezin of de familie, en ontslag een grote wissel worden getrokken op een partnerrelatie’. Dit is de reden geweest om de opleiding relatietherapie op haptonomische basis te gaan volgen. ’Het is een goede aanvulling op onze haptotherapie’, laat Jet weten.

Meer informatie over ’Er op uit in ’t Groen’ kunt u zondag 4 november krijgen bij de ’groenbus’ van ZuidHolland, die bij het startpunt staat. Hier kunt u veel (kosteloze) informatie krijgen over onder meer wandelen en fietsen in Zuid-Holland. U kunt ook vooraf contact opnemen met G.Z-H, T 010 2981010 (alleen tijdens kantooruren).

Inmiddels is Keevel hersteld en vond het tijd om zijn ’redder’ in het zonnetje te zetten. De Stichting Carnegie Heldenfonds heeft als doel het verlenen van onderscheidingen of beloningen aan mensen die met gevaar voor eigen leven iemands leven hebben gered of geprobeerd hebben dat te doen. Peter Groen hoorde alle lofuitingen aan en vond zijn handeling niet meer dan normaal.

Tijdens de sessies wil Jet snel de essentie van de problematiek naar voren brengen: ’Partners worden geconfronteerd met zichzelf. Ik geef hen handvatten om dit te verbeteren. Vervolgens moet men hiermee zelf aan de slag’. Voor meer informatie over deze relatietherapie op haptonomische basis, of voor het maken van een afspraak, kunt u contact opnemen met Paramedisch Centrum Rijnsburg, Katwijkerweg 8 te Rijnsburg, tel. 4031672 of 4022549.

Projectkoor Voor de Gelegenheid organiseert zaterdag 10 november een groot concert in de Immanuëlkerk, Kerkstraat 3 in Rijnsburg. Tachtig zangers en zangeressen vormen het koor voor dit unieke project. Zij worden grotendeels begeleid door de band PPP. Het geheel staat onder leiding van Peter Kavelaar. Onder de titel ’Music(al) with love’ is een programma samengesteld dat iedereen aanspreekt, jong en oud. Zo kunt u genieten van bekende musicalmedleys, o.a. The Phantom of the Opera, Joseph, Miss Saigon, The sound of Music en staan er populaire songs op het programma van onder ander Adele. Naast het grote projectkoor treden ook de kinderen van kinderkoor Cantar van de muziekschool uit Katwijk op. Zij staan onder leiding van dirigente Anke Bottema en zullen het publiek verrassen met prachtige muziek. Koor en kinderkoor zullen twee nummers begeleid worden door harmonie St. Michaël uit Heemstede. Deze harmonie zal vijftig stoelen bezetten en staat onder leiding van dirigent Sjef de Kort. Naast het begeleiden van het koor zullen zij ook eigen nummers ten gehore brengen. De avond wordt gepresenteerd door Leslie van Kruistum.

Gratis toegang

10 november is gratis. Iedereen is welkom. Na afloop wordt er gecollecteerd voor een goed doel: we zingen voor de kinderen die wekelijks hun eten moeten halen bij de voedselbank in de gemeente Katwijk. Van het geld zullen cadeautjes gekocht worden voor zo’n honderd kinderen. Deze pakjes worden in de maand december uitgedeeld. Projectkoor Voor de Gelegenheid is zes jaar geleden opgericht. Het koor bestaat uit mannen en vrouwen die van zingen houden, maar niet van de verplichting om wekelijks te oefenen. Voor de Gelegenheid treedt twee keer per jaar op en wordt geleid door dirigent Peter Kavelaar. Het repertoire is gevarieerd: er worden klassieke liederen vertolkt, maar ook populaire songs. De afgelopen jaren trad het koor op in verzorgings- en verpleeghuizen, maar het deed ook mee aan concerten over de grens in Duitsland (in april 2011) en Luxemburg (in 2010). De afgelopen twee jaar is het aantal belangstellenden snel gegroeid. Heeft u belangstelling en wilt u meer weten over dit projectkoor? Kom luisteren op 10 november. Na het concert is er gelegenheid om een drankje te nuttigen en informatie te vragen. Immanuëlkerk, Kerkstraat 3 in Rijnsburg, aanvang concert is 19.30 uur. Kerk open vanaf 19.00 uur. Meer informatie op www.vdgelegenheid.nl; voor vragen kunt u mailen naar info@vdgelegenheid.nl.

De toegang tot het concert op Belangrijk is wel dat beide partners aan deze relatietherapie mee willen doen. De eerste sessie van de relaDeze puzzel is mede tietherapie bestaat altijd uit een uit- INTERNET Alle letters van het alfabet krijgen een cijfer van 1 t/m 26. Getracht AFSLANKHYPE gebreid intakegesprek om te kijken gemaakt door: NU BIJ ONSmogelijk IN DE WINKEL VERKRIJGBAAR! moet worden de letters bij de bijbehorende cijfers te vinden met waar de problematiek zich volgens behulp van de reeds ingevulde letters in het diagram. beide partners afspeelt. Naast het Uiteindelijk zal er een compleet ingevuld kruiswoordraadsel observeren van de partners, gaat Jet ontstaan. snel aan de slag om erger te voorkomen. Ze vertelt hierover: ’Het zijn vaak oeroude ingesleten patronen Hoornesplein 129 - 2221 BE Katwijk waar je samen in terecht komt en waar je met behulp van de therapie (T) 071 40 817 07 weer zicht op gaat krijgen waar het mis is gegaan. Ik kijk naar het verle- Meest bekende afslankkuur den en naar de achtergrond van nu bei-verkrijgbaar in de vorm van capsules! de, maar het hier en nu is eveneens X-Trine CitroenSapkuur capsules is een zorgvuldig samengestelde 20 dagen kuur om te belangrijk’. Ze voegt er aan toe dat helpen gewicht te verliezen. L-Carnitine draagt bij aan de vetverbranding. Groene thee bevordert de stofwisseling, geeft energie en vermindert het hongergevoel. Door de het niet: ’over schuld of over gelijk toevoeging van Kelp helpt deze kuur je om je gewicht te beheersen. Kortom; X-Trine Boulevard 69 | T (071) 401 84 50 of ongelijk gaat. Ook niet overCitroenSapkuur ’hoe capsules is een ideale en eenvoudige kuur om te helpen af te slanken. www.sunsetblvd.nl het hoort’. Belangrijk is het om hel• Draagt bij aan de vetverbranding der te krijgen hoe beide met elkaar • Bevordert de stofwisseling omgaan, waar je elkaar versterkt • Vermindert hongergevoel en waar je elkaar ontkracht. Welke • Helpt bij gewichtsbeheersing • Geeft energie gevoelens en verlangens dit oproept en hoe je daar nu vorm aan geeft. Ook kijk ik met de partners of er Boulevard 68 | T (071) 401 00 09 alternatieven zijn’. www.friendskatwijk.nl

Snel afslanken

CitroenSapkuur capsules

Nagelbrug Voorhout wordt turborotonde

k Een van de obstakels die anno 2012 Afslan n a problemen in relaties kan geven is hype v ! Boulevard 67 het drukke bestaan van de partners. 2010 2225 AE Katwijk Het gevolg is dat men langs elkaar telefoon (071) 40 77 147 heen gaat leven en niet meer met info@eeterijdeburen.nl 95 60 capsules www.eeterijdeburen.nl van 19, voor 17 elkaar communiceert. En dus ook niet naar elkaar luistert. ’Ik pro95 beer mensen te confronterenNU met verpakkingen voor hun eigen patronen en inzicht te geven dat het ook anders kan.Verkrijgbaar Tijd bij: in elkaar investeren is belangrijk en kan veel ellende voorkomen’, weet Badstraat 7 Jet. Ze voegt er aan toe dat niet elke Tel. 071 - 4014617 Katwijk aan Zee relatie op deze manier is te redden: ’Helaas krijg ik ook echtparen die Badstraat 7 al zo uit elkaar zijn gegroeid, dat de Tel. 071 - 4014617 relatie niet meer is te redden. Het Katwijk aan Zee 023 keurslager is altijd de moeite waard om het te proberen’. Koninginneweg 59, Katwijk 95

29,

2

Carin van der sPiJK

Voorhout - Provincie Zuid-Holland gaat over twee jaar aan de slag om de doorstroming en verkeersveiligheid rond de Nagelbrug in Voorhout te verbeteren. Dat is de brug de KTS Voorhout en bij de Dokterspost Duin- en Bollenstreek Bollenstreek. De provincie vervangt de Nagelbrug door een turborotonde die voor het overgrote deel over de Haarlemmertrekvaart loopt. Daarnaast krijgt een gedeelte van de provinciale weg stil asfalt. Het fietspad langs de weg wordt verlegd en er komt een carpoolplein. De aansluitingen van de Sportlaan en het Teylingen College (locatie KTS) op de N444 krijgen voorsorteerstroken voor afslaande voertuigen. Daarmee wordt de verkeerssituatie overzichtelijker en veiliger. De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor 2014 en 2015.

Deelnemers aan de wandeling kunnen tussen 11.00 en 15.00 uur starten vanaf de parkeerplaats bij Restaurant ’De Tender’, J Pellenbargweg 2, 2235 SP, Valkenburg.

Zingen voor het goede doel met projectkoor BOuWe Prins

Inspectie riolering SITA zal verscheidene strengen in Rijnsburg inspecteren. Het verkeer ondervindt hier hinder van en zal een enkele keer om moeten rijden. In dat laatste geval regelen verkeersregelaars het verkeer. Afronding: november.

Het Valkenburgse Meer is een onderdeel van het Hollands Plassengebied. Het gebied is waterrijk, maar biedt ook veel mogelijkheden voor onder meer wandelen en fietsen.

Meedoen aan de wandeling en / of de excursie kost €1, - voor volwassenen en €0,50 voor kinderen t/m 12 jaar. Iedere deelnemer ontvangt een herinnering.

Jet Lorsch, relatietherapeut op haptonomische basis.

Vooys,

Swingend concert door Valkenburg’s Harmonie en slagwerkgroep Avant-Garde Valkenburg’s Harmonie geeft op zaterdag 10 november weer één van haar concerten. Niet alleen Valkenburg’s Harmonie zal deze avond voor u spelen, ook slagwerkgroep Avant-Garde uit Klundert laat van zich horen. Het belooft een afwisselende, muzikale avond te worden. Slagwerkgroep Avant-Garde bestaat uit drie slagwerkgroepen en een sambaband. Het repertoire is

zeer uitgebreid en loopt uiteen van Aziatische tot Westerse muziek en van samba’s tot typische Keltische muziekwerken. De slagwerkgroep bestaat uit twintig voornamelijk jonge leden. Slagwerkgroep AvantGarde staat, net als Valkenburg’s Harmonie, onder leiding van dirigent Frank de Jong. Slagwerkgroep Avant-Garde en Valkenburg’s Harmonie zullen sa-

023

men een zeer spectaculair concert neerzetten dat u absoluut niet mag missen! Wij nodigen u dan ook van harte uit voor ons concert. Het concert begint om 20.00 uur, de zaal gaat open om 19.30 uur. Bent u donateur? Vergeet dan niet uw kortingsbon mee te nemen. Bent u nog geen donateur en wilt u dit wel worden? Stuur dan een mail naar donateur@valkenburgsharmonie.nl.

Tel. 071 4013200 Fax 071 4018947 www.vooys.keurslager.nl

TAATEDAM 8-12 KATWIJK T. 071-4018999

Badstraat 13 • Katwijk • Tel. 071-401 33 69 Taatedam 4 • Katwijk • Tel. 071-3318133 Info@pluimgraaffonline.nl

www.pluimgraaffmodeensport.nl

Stuur uw oplossing voor dinsdag 23 oktober naar de redactie van De Katwijksche Post, postbus 3066, 2220 CB Katwijk, of per e-mail naar redactie@katwijkschepost.nl. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Onder de goede inzenders wordt een waardebon verloot van € 20,deze week beschikbaar gesteld door: Pluimgraaff Mode & Sport, Badstraat 13/Taatedam 4, Katwijk. De winnaar van de puzzel van de vorige week is: P. Zwaan, Rijnsburg De waardebon van € 20,- werd beschikbaar gesteld door: Restaurant Friends, Boulevard 68, Katwijk.


8 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 25 OKTOBER 2012

AGENDA Maandag 17.00 Seniorensport, Sporthal Pieter Groen College 18.15 Seniorensport, Sporthal Pieter Groen College

Wat doet dat stempeltje daar?

Over de omzwervingen van het handschrift van Leendert Buijsertszoon van der Plas

Zeer waarschijnlijk is het handschrift, de losse vellen papier waaruit het bestond, mee geweest aan boord. We kunnen dat afleiden uit het feit dat de schipper in kolommen schreef. Hij kan het papier in de lengte gevouwen hebben, om gemakkelijker te kunnen schrijven, om daar wat steun bij te hebben op het schommelende schip. Hier en daar zie je ook nog een vouw horizontaal over het midden van de bladzijde lopen. Dat kan erop wijzen dat de vellen nog een keer gevouwen werden, in vieren. Zo kon je ze bovendien gemakkelijk meenemen in de zak van een kledingstuk of in een sigarendoosje. Ook al die gesprekken tussen de vissers die we in het handschrift tegenkomen, zijn een aanwijzing dat Van der Plas de papieren bij zich had. Als de papieren mee aan boord geweest zijn, zijn ze in de havens van Yarmouth en Lowestoft geweest, aan de oostkust van Engeland. Want daar heeft de schipper het over in zijn eerste verhaal. In het verhaal dat daarop volgt varen ze langs de Hollandse kust, van Katwijk naar Ter Heijde en vandaar naar Texel en weer terug. Blijkbaar kon hij zijn papieren goed droog houden op de schuit. We weten het allemaal niet zeker, het is gissen. Eenmaal aan de wal, wordt het handschrift in 1790 aangeboden aan de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. Dat lezen we in de brief die voor in het handschrift is geplakt. De collectie handschriften van de Maatschappij wordt bewaard in de kluis van de Leidse universiteitsbibliotheek. Het is nu ondenkbaar, maar er is een tijd geweest, in de negentiende eeuw, dat je zo’n handschrift gewoon kon lenen en uit de bibliotheek naar huis mocht meenemen. Dat gebeurde ook met het handschrift van onze bomschuitschip-

FOTO’S: PR.

Hiernaast de eerste bladzijde van het handschrift van schipper Leendert Buijsertszoon van der Plas, waarover dezer dagen een boek verschijnt. Het is het oudste handschrift dat we kennen van het leven op een Katwijkse bomschuit. De vorige keer hadden we het over de Katwijkse, Engelse en Franse woorden die de schipper in zijn tekst gebruikte. Nu kijken we eens een keertje niet naar de taal of het dialect maar naar de omzwervingen die het handschrift gemaakt heeft en hoe bijzonder het is dat we het na al die reizen nog hebben.

Ouderendag: blije en ontroerende ontmoetingen per. Het handschrift was toen ook nog niet zo oud en daardoor zag men er de waarde wat minder van in. Bovendien waren er meer van zulke documenten en was zo’n stuk nog niet zo zeldzaam als het nu is. Als men het handschrift maar weer netjes terugbracht, dan was er niets aan de hand. Toch is dat één keer niet gebeurd, en zijn we het handschrift van de Katwijkse schipper bijna kwijtgeraakt. Dat was toen de Friese predikant en letterkundige J.H. Halbertsma (17891869) het leende. Alleen vergat hij het weer terug te brengen. Blijkbaar wist hij ook niet meer waar hij het handschrift vandaan had of aan wie het toebehoorde, want hij ging nog een stapje verder: hij nam het op in zijn eigen bibliotheek. Daarvan is het stempeltje met de tekst BIBLIOTHECAE FRISAE J.H. Halbertsma onder aan de eerste bladzijde van het handschrift nog steeds de stille getuige. Na zijn overlijden erfde de Provinciale Bibliotheek van Friesland te Leeuwarden de bibliotheek van deze geleerde. Ongetwijfeld heeft een oplettende bibliotheekmedewerker er de ingehechte brief aan de Maatschappij opgemerkt en er vervolgens voor gezorgd dat het handschrift in Leiden terugkwam. Gelukkig ligt het handschrift daar weer veilig opgeborgen in de kluis van de universiteitsbibliotheek... zolang het niet in Katwijk is. Katwijk? Ja, Katwijk. Want daar is het na alle omzwervingen weer even terug. Wie het handschrift in het echt wil zien, moet maar eens bezoek brengen aan het Katwijks Museum. Het is daar van 27 oktober tot 26 januari te bewonderen. Leendert de Vink & Jaap van der Marel www.katwijkswoordenboek.nl

In Valkenburg

Boodschappendienst weer van start In Valkenburg gaat de boodschappendienst weer van start. Deze dienst is opgericht door vrijwilligers van Stichting Welzijn Ouderen KRV. Senioren van Valkenburg kunnen gedurende de wintermaanden een beroep doen op deze vrijwilligers voor hun dagelijkse boodschappen. Wordt het voor u als oudere Valkenburger te lastig om de wekelijkse boodschappen thuis te krijgen? Kunt u niet zelfstandig, alleen boodschappen doen of de winkel bereiken en kunt u hierbij ook geen hulp vragen aan familie, buren en/of vrienden? Dan biedt de boodschappendienst uitkomst! U kunt tijdens de wintermaanden van 1 oktober tot 31 maart een beroep

doen op de vrijwilligers van Stichting Welzijn Ouderen KRV. Zij kunnen u begeleiden naar de winkel, zodat u zelf uw boodschappen kunt uitzoeken. Als u niet meer zo mobiel bent, dan kunnen zij voor u de boodschappen halen aan de hand van een boodschappenlijstje met aangepast geld. U kunt met de vrijwilliger een dag en tijd afspreken. Voor gemaakte onkosten brengt de vrijwilliger € 1,50 in rekening. U kunt contact opnemen met de volgende vrijwilligers: mevrouw Dijkhuizen, tel. 4073854, mevrouw Lamboo, tel. 4016773 en mevrouw Ouwersloot, tel. 4013274. Wilt u informatie over de boodschappendienst, dan kunt u bellen naar Stichting Welzijn Ouderen KRV, tel. 4016347.

Stichting Welzijn Ouderen KRV organiseerde op vrijdag 5 oktober een ouderendag in de gemeente Katwijk. De bibliotheek, PCOB afdeling Rijnsburg-Valkenburg, ANBO afdeling Katwijk, Kat-Rijn en de DSV-locaties Vlietstede, Salem en De Duinrand ondersteunden dit initiatief en gaven hun medewerking aan deze dag. Vrijdag 5 oktober: Ouderendag. Het giet van de regen en er staat een stormachtige wind. Waar kan je dan beter vertoeven dan in de feestelijk aangeklede locaties van Zwanenburg, Duinrand, Salem, Vlietstede en De Voorhof? Alle ouderen kunnen na het afstempelen van hun tramkaartje bij de conducteurs, plaatsnemen in de zaal. Om 10.00 uur werd op alle locaties gestart met hetzelfde programma. Na het bekijken van de film over De Blauwe Tram krijgen de ouderen in De Zwanenburg en De Voorhof een lunch

aangeboden en de mensen in de DSVlocaties kunnen met elkaar de warme maaltijd gebruiken. De middag staat in het teken van muziek en gezellig meezingen. Op alle locaties zijn verenigingen uitgenodigd, die de aanwezigen een paar gezellige uurtjes bezorgen. Op deze dag komen jong en oud elkaar tegen. De Opleidingschool en de Mauritsschool zijn met kinderen naar Salem en De Duinrand gekomen om de mensen die niet in staat zijn de festiviteiten in de grote zaal mee te maken, een roos te brengen. Hierbij hebben ze een prachtige tekening gemaakt of een kaartje versierd en ook nog iets liefs erbij geschreven. De ouderen die van hen bezoek krijgen, zijn dan ook zeer verrast met deze attenties. Ook de ouderen in onze omgeving worden niet vergeten. De Ouderendag wordt namelijk afgesloten met het uitdelen van een roos aan de mensen die zich opgegeven hebben om een

bezoekje te brengen aan een andere oudere, die niet op deze dag aanwezig kan zijn. Dit zorgt voor blije, maar ook ontroerende ontmoetingen. Iemand vertelt dat ze een buurman heeft bezocht en vertelt over wat ze allemaal had meegemaakt op de Ouderendag. Deze buurman was zo verrast en blij met zijn roos, kaartje en praatje, dat hij de volgende dag, als blijk van waardering, met een hele bos rozen met vaas bij haar op de stoep stond. Het zijn vaak de kleine dingen die het doen. Ook al ben je oud, ziek of eenzaam; het geeft je een fijn gevoel als er iemand is die aan je denkt. Deze dag was voor velen een dag met ‘een gouden randje’. Stichting Welzijn Ouderen bedankt alle collegeleden, ouderenbonden, muziekensembles, vrijwilligers en iedereen die deze dag tot een succes heeft gemaakt, voor hun inzet en hoopt dat het houden van een Ouderendag een traditie wordt in Katwijk.

Dinsdag 09.30 Country line dansen, wijkgebouw de Wiek 10.00 Computerplein, buurtcentrum Rijndal 10.00 Spreekuur ouderenadviseur, de Zwanenburg 15.15 Seniorensport, Boorsmazaal 18.30 Seniorensport, Gymzaal Parklaan 19.45 Seniorensport, Gymzaal Parklaan 20.45 Seniorensport, Gymzaal Parklaan Woensdag 09.15 Fietsen, vertrek bij Zwanenburg 10.00 Koffie-inn, Zwanenburg (om de week) 10.00 Computerplein, Zwanenburg 11.00 MBvO, de Duinrand 12.45 Seniorensport, Boorsmazaal 14.00 Seniorensport, Boorsmazaal 15.15 Seniorensport, Boorsmazaal Donderdag 09.30 MBvO, de Zwanenburg 10.00 Koffie+, buurtcentrum Rijndal 11.00 Seniorensport, Sporthal Rijnsoever 11.00 MBvO, de Duinrand 12.15 Seniorensport, Sporthal Rijnsoever 13.30 Seniorensport, Sporthal Rijnsoever 13.45 Volksdansen, wijkgebouw de Wiek 14.00 Spreekuur ouderenadviseur, buurtcentrum Rijndal

Bienvenue, recreatieve middag voor dementerenden

Alzheimer Café Katwijk, woensdag 14 november

Beschermende hulp bij keuzes en beslissingen In dienstencentrum Zwanenburg is woensdag 14 november een bijeenkomst van het Alzheimer Café. Centraal op deze avond staat het thema ‘Beschermende hulp bij keuzes en beslissingen’. Met behulp van onze hersenfuncties zijn we o.a in staat te handelen, te plannen, op correcte wijze te reageren op onze omgeving. Dementie kan schade toebrengen aan het functioneren van onze hersenen en heeft dus grote gevolgen voor het menselijk handelen. De omgeving van de patiënt, zoals bijvoorbeeld directe familie, zal steeds meer taken over moeten gaan nemen. Men moet iemand met dementie wellicht ten aanzien van belangrijke zaken gaan vertegenwoordigen. Het gaat hierbij om praktische zaken, zo-

als geld opnemen, administratie regelen, maar ook belangrijke documenten ondertekenen, beslissingen nemen over medische behandelingen etc. Als een dementerende op leeftijd is zal misschien makkelijker toegelaten worden dat zaken overgenomen worden, maar dementie komt ook steeds meer voor bij jongere mensen die nog volop in het leven staan. Zij hebben ruime ervaring in het elektronische geldverkeer, zijn gewend aan de computer en internet, waardoor misschien grote onnodige aankopen kunnen worden gedaan. Hoe kunnen wij mensen jong en oud, die aan de gevolgen van deze ziekte lijden, behoeden voor misbruik? Met andere woorden, wat kunnen wij als omgeving doen om hun rechten te vertegenwoordigen en te beschermen? Een notaris helpt ons deze avond met deze vragen op weg.

Alzheimer Café Katwijk, dienstencentrum Zwanenburg, Zwanenburgstraat 62 te Katwijk aan Zee. Aanvang 19.00-21.30 uur. Alzheimer Café Katwijk is een ontmoetingspunt voor iedereen die meer wil weten over het onderwerp dementie. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis. Het Alzheimer Café Katwijk is een samenwerkingsverband tussen Curadomi, DSV, GGZ Duin- en Bollenstreek, Topaz, Stichting Welzijn Ouderen Katwijk, Marente en Alzheimer Nederland. Indien u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Margreet Gillebaart van Stichting Welzijn Ouderen Katwijk, tel. 4016347 of volg ons via twitter http:// twitter.com/AlzheimCafeKatw.

Het project ‘Bienvenue’ dat ‘welkom’ betekent, wil mensen met dementie en hun naasten, twee keer in de maand een middag aanbieden die zich richt op ontspanning en welzijn. Door het aanbieden van een recreatieve middag kunnen thuiswonende dementerenden en hun naasten, in een omgeving met gelijkgestemden ‘genietmomenten/verbinding’ ervaren, sociale contacten met lotgenoten opdoen en deze versterken. De recreatieve middagen bevatten allerlei onderdelen op muzikaal, cultureel en sportief gebied. Graag ontmoeten wij u (weer) in oktober. U kunt van 15.00 tot 15.30 uur inlopen voor een kopje koffie en vanaf 15.30 uur bestaat er de mogelijkheid om deel te nemen aan een activiteit. Het najaarsprogramma ziet er als volgt uit: 7 november In beweging 21 november Levendig spel 5 december Surprise 19 december Kerststukje maken Bienvenue is een project van Stichting Welzijn Ouderen KRV in samenwerking met de GGZ, Topaz, Marente, DSV en Alzheimer Nederland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maria van der Plas, Stichting Welzijn Ouderen KRV, Schimmelpenninckstraat 10, 2221 EP te Katwijk, tel. 4016347.

Steun het Genootschap ’Oud Katwijk’. Geef u op als lid à € 10,00 per jaar. Katwijks Museum, telef. 4013047.


DE KATWIJKSCHE POST

Op donderdag 1 november start er een cursus werken met klei. Klei is gewillig materiaal. Maar om tot een beeldje te komen, dat in de klei oven gebakken kan worden, zijn wat basistechnieken vereist. In deze korte cursus besteden we aandacht aan de technieken, zoals: aanhechten, hol opbouwen, massief werken en later uithollen. Ook wordt aandacht besteed aan de afwerking van het werkstuk, bijvoorbeeld door het aanbrengen van glazuur. Door de fantasie en de speelsheid van de maker verkrijgt men een echt en persoonlijk werkstuk. In deze cursus is het mogelijk om drie beeldjes maken, die de docente in haar atelier gaat bakken. De kosten voor deze cursus zijn €48 voor 4 lessen, bijkomende kosten: €18,00 voor materiaal en oven. Tijden: 19.30-21.30 uur.

Cursus fotobewerking De foto’s die uit je camera rollen, zien er vaak al prachtig uit. Maar met fotobewerking is er nog véél meer uit te halen. De ene keer volstaat het om de belichting te optimaliseren; dan weer fris je de kleuren lekker op. Verder zet je scheve foto’s snel weer recht en poets je (stof)vlekjes en storende elementen weg. Alleen met de juiste nabewerking haal je het uiterste uit elke foto! Er wordt aandacht besteed aan het werken met de gereedschappen, lagen en maskers.Deze beginnerscursus is een inleiding tot het gebruik van Photoshop Elements. Start op vrijdag 2 november van 09.15 tot 11.15 uur. Vier lessen voor 45 euro.

Cursus kleuren voor senioren

Supportershumor

Warmlopen voor NL DOET 2013 Bent u ook aangestoken door het NL DOET-virus? Voelt u zich betrokken bij de Katwijkse samenleving en wilt u in 2013 letterlijk de handen uit de mouwen steken voor het vrijwilligerswerk in onze gemeente? Dan bent u van harte welkom om op de informatiebijeenkomst op woensdagavond 14 november. Tijdens deze avond hoort u wat NL DOET inhoudt en wat het voor uw organisatie/bedrijf kan betekenen. Hoe pakt u het concreet aan en wat moet u doen om de kans op succes te vergroten. In 2013 wordt NL DOET gehouden op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart. Afgelopen jaar deden onder andere het college van burgemeester en wethouders mee, en de Lionsclub Valkenburg/Rijnsburg, Rotary Katwijk Noordwijk, politici van CDA, PvdA, Christen Unie, SGP en VVD, de Wmo adviesraad, leerlingen van het Pieter Groen College, vrouwen van Steunpunt Medelanders, leden van Wijkraad

Rijnsburg, het Kunstenaars Collectief (Kuco) en Factor Welzijn. Er werden verschillende praktische klussen uitgevoerd bij de Zeeverkenners, Stichting Zout, de Wilbert, de Brug, Steunpunt Medelanders, Stichting Peuterkring, YMCA Katwijk, het AZC en Huize Salem. En door de vele beschikbare handen konden er ook uitstapjes en gezellige activiteiten georganiseerd worden onder andere bij Verpleeghuis Overduin, Het Lichtpunt, Zeehospitium, MKC Femke en WZC de Duinrand. Alle organisaties en klussers waren enthousiast. Wilt u meer weten over dit evenement? Geef u dan op en kom woensdag 14 november langs. Aanvang is om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.15 uur en de entree is gratis. Locatie: kerkzaal Huize Callao, Callaoweg 1 in Katwijk. Graag van tevoren aanmelden via: info@vipkatwijk.nl of telefonisch op (071-) 7600310 (van maandagwoensdag). De bijeenkomst gaat alleen door bij voldoende belangstelling.

Beste uitgever van De Katwijksche Post, vanwege de slechte prestatie van Quick Boys willen wij als supporters een ludieke actie houden en deze foto in de krant plaatsen. Misschien dat hierdoor de prestaties zullen verbeteren. Wilt u de foto in de krant plaatsen met onderstaande tekst, alstublieft? ‘Supporters van v.v. Quick Boys zijn wanprestaties van het eerste elftal zat, daarom deze ludieke actie: het te koop zetten van hun vereniging tegen elk aannemelijk bod’.

Handen uit de mouwen tijdens NL DoEt bij basisschool De Dubbelburg in rijnsburg.

VIP-café: speeddaten, fotoshoot en uitreiking van MaS-award 2012

Op maandagmiddag 5 november is er een nieuwe cursus kleuren voor senioren, een informatieve en inspirerende cursus. Kleuren werkt ontspannend. Het helpt gedachten en dagelijkse zorgen even los te laten. Ook bij rouw, ziekte of burn-out kan kleuren bijdragen aan herstel. Er wordt gewerkt met mooie kleurplaten van motieven die verzameld zijn door de docente tijdens haar reizen. Ze is auteur van diverse kleurboeken voor volwassenen. Kosten voor deze cursus zijn €35 voor 4 lessen. Materiaalkosten: € 10. Tijden: 13.30-15.30 uur.

Bloemschikken

Bloemschikken een mooie hobby. Iedereen kan het! In deze cursus van drie lessen maakt u iedere les een fraai bloemwerk. Op donderdag 8 november organiseert K&O Katwijk een cursus creatief bloemschikken. In deze lessen worden de belangrijkste technieken die nodig zijn bij het maken van bloemwerk geoefend, zodat u nadien zelfstandig mooie bloemstukken kunt maken. De cursus bestaat uit 3 lessen, waaronder ook een avond die in het teken staat van Kerst. De tweede les is op 22 november, de derde les op 6 december. Tijden 19.30-21.30 uur. Kosten: €35 voor 3 lessen. Extra kosten voor materialen: op 8 en 22 november: €15 en op 6 december voor Kerststuk €22,50. Voor verdere info: K&O Katwijk, 071 40 16 400 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of de website bezoeken: www. kenokatwijk.nl. Het is mogelijk om via de website in te schrijven.

Foto: JoKE VAN DEr ZANDEN

Tassen haken voor senioren Wegens groot succes start er op maandagmiddag 5 november een tweede cursus tassen haken, nu voor senioren. Nog nooit gehaakt? Geen probleem. Deze workshop is geschikt voor zowel beginners als gevorderden. In een handomdraai heeft u de basistechniek in de vingers en bent u helemaal aan de haak geslagen. Zpagetti van ‘get hooked’ is licht elastisch, stevig en duurzaam. Door de XL afmetingen krijgt men snel resultaat. Aan het einde van de cursus gaat u naar huis met een hippe tas. Voor tas voorbeelden kunt u kijken op de website van de docente: www.aandehaakstudio.nl. De kosten voor deze cursus zijn €18, bijkomende kosten: €27,50 voor materiaal. Tijden: 13.3015.30 uur.

Heeft u een mooie, bijzondere of opvallende foto voor deze rubriek? Stuur ’m op naar redactie@katwijkschepost.nl onder vermelding van uw naam en een korte toelichting.

Foto: Pr.

Werken met klei

Woensdag 14 november

Foto: Pr.

Cursussen K&O Katwijk

DONDERDAG 25 OKTOBER 2012 • 9

Kunstenaar Daniël tavenier toont in zijn atelier aan de Bronckhorststraat in Noordwijk een paar prenten met kunstwerken van Krijn Giezen Foto: JoKE VAN DEr ZANDEN

Documentaire over kunstenaar Krijn Giezen NOORDWIJK - Daniël Tavenier, Demian Beenakker en Peter Minnee maken een documentaire over kunstenaar Krijn Giezen. Ze zijn al twee jaar actief met het afnemen van interviews met familie en vrienden van de in Noordwijk geboren Krijn Giezen. In de Oude Jeroenskerk wordt 16 november het Noordwijkse deel van de documentaire vertoond. De hele documentaire zal eind van het jaar gereed zijn. Door: Joke van der Zanden De in Katwijk geboren en in Noordwijk wonende kunstschilder Daniël Tavenier kan uren over zijn grote voorbeeld ‘Krijn Giezen’ vertellen. Hij is niet alleen een groot bewonderaar, maar heeft zich ook door Krijn laten inspireren. Tavenier was leerling aan de Haagse Kunstacademie in Den Haag en Giezen zijn docent. Samen fietsten ze door de duinen vice versa naar Den Haag. ‘Krijn was een man van weinig woorden, maar wat hij zei was altijd raak. Hij zei vaak dingen tussen neus en lippen door maar was oprecht geïnteresseerd in mensen en wilde ook alles van mij weten. Ik vond het een ontzettend leuke vent’, herinnert Daniël zich.

Zonder internet Giezen werd in oktober 1939 aan

de Golfweg geboren. Zijn talent was al heel jong duidelijk. Zijn eerste atelier was op de zolder van Museum Noordwijk. Dat werd te klein en het atelier verhuisde naar de Schoolstraat in Katwijk. Krijn zelf woonde tot de jaren 90 in het voormalige politiebureau aan de Voorstraat in Noordwijk-Binnen. Daarna verhuisde hij naar een vervallen chateau in Normandië in Frankrijk. Zonder telefoon, internet of iets dergelijks. Je kon hem alleen per brief bereiken. In januari 2011 overleed Krijn. Zijn vrouw Martina woont daar nog en geeft er de voorkeur aan uit de publiciteit te blijven.

Onbekend, onbemind In het Noordwijkse gemeentehuis hing een groot wandkleed, gemaakt door Krijn Giezen. Bij een verbouwing werd het weggehaald en opgeborgen. Door lekkages werd het nat en ‘iemand’ schijnt gedacht te hebben: ‘Dat vod gooien we maar weg’. Iets dergelijks gebeurde in de buurtkerk in de Hoofdstraat. Ook daar werd het werk van Krijn ‘opgeborgen’. Willem Baalbergen heeft alles in het werk gesteld om het terug te vinden, maar helaas niet gelukt. ‘In zijn eigen geboortedorp zagen ze hem niet als de grote kunstenaar, die hij was’, zucht Daniël, ‘zijn kunst heeft enige toelichting nodig waarom het ook echt kunst is. Ik hoop dat mensen die werk van

Krijn in huis hebben zich realiseren wat voor een waarde dat kunstwerk heeft’. Het Katwijks Museum besteedde rond de afgelopen jaarwisseling met een uitgebreide overzichtstentoonstelling aandacht aan de kunstenaar Krijn Giezen.

Bekendheid In de kunstwereld was Giezen een autoriteit, een uniek kunstenaar. Hij won al jong de Jacob Maris Jeugdprijs en nog vele andere prijzen. In 1978 vertegenwoordigde de Noordwijker Nederland op de Biennale van Venetië, met het thema ‘Dalla natura all ‘arte, dall’arte alle natura’. ‘Krijn was zijn tijd ver vooruit. Als antropologisch kunstenaar was hij bezig met duurzaamheid en hergebruikte hij materialen uit de visserij. Daarnaast ontwierp hij ook bossen voor Staatsbosbeheer en parken. Eten was voor hem ook kunst en hij was een voortreffelijke kok. Hij bracht zijn ideeën ook over op zijn 13-jarige neefje Iskander. Ik geef hem nu les’, vertelt een trotse Daniël. Vrijdag 16 november organiseert ‘De Oude Dorpskern’ in samenwerking met gemeente Noordwijk in de Oude Jeroenskerk de najaarslezing ‘Een unieke kijk op kunst’ over Krijn Giezen. De lezing wordt gehouden door Janneko Giezen en Mick Eekhout. De toegang is gratis en de lezing begint om 20.00 uur.

Luchtvaartkalender 2013: 100 jaar Nederlandse militaire luchtvaart

Het gaat nu echt opschieten! De juryleden van de MaS-award zijn voor het laatst bijeen gekomen en weten op dit moment al wie er met deze prijs naar huis zal gaan! U houden wij nog even in spanning tot de 30e. Het programma wordt nog wat bijgeschaafd, de tentoonstelling samengesteld, presentaties voorbereid, quizvragen bedacht, muziek geoefend en vrijwilligers voorbereid. De eerste zestig aanmeldingen zijn binnen.

Het thema van deze vijfentwintigste uitgave van de serie luchtvaartkalenders is: ‘Honderd jaar Nederlandse militaire luchtvaart’. Deze kalender bevat twee jubilea: ten eerste het honderdjarige bestaan van de militaire luchtvaart 1913-2013 en ten tweede de vijfentwintigste uitgave van de KLu-MLD kalender 1989-2013.

Wat kunt u verwachten: • twee workshops, uitgevoerd door vrijwilligersorganisaties; • speeddaten met andere vrijwilligers, leuke manier om kennis te maken met andere aanwezigen; • tentoonstelling van organisaties, samengesteld door een designer; • 1 minuut presentaties door de deelnemers aan de tentoonstelling; • uitreiking MaS-award 2012, voor de leukste maatschappelijk stageplek in onze gemeente; • fotoshoot bij Vrijwilligers springen eruit;

Peter Korbee heeft er weer alles aan gedaan om de historie van deze twee zaken in een kalender goed weer te geven. Op 1 juli 1913 ontstond op het Soesterbergse terrein (vliegheide), op een bescheiden schaal, de militaire luchtvaart. Toen nog een onderdeel van de Koninklijke Landmacht die de ‘Luchtvaartafdeling’ (LVA) werd genoemd. Begonnen werd met een gehuurd vliegtuig ‘De Brik’ van Marinus van Meel. Ook de Koninklijke Marine had interesse voor de vliegerij, zodat zij enkele officieren naar Soesterberg stuurden voor de vliegeropleiding. Naar aanleiding hiervan werd op 18 augustus 1917 de Marine Luchtvaartdienst opgericht (MLD). Zij werden de ‘Ogen van de vloot’ genoemd. Op 11 maart 1953 werd het Militaire luchtwapen omgedoopt tot de Koninklijke Luchtmacht. De MLD is in 2008 opgegaan bij de Defensie Helikopter Commando.

De jongens van ‘Lekker Fris’ zorgen voor de muziek. Het VIP-café wordt gehouden in De Kazerne, Waardlaan 1a in Rijnsburg en begint om 19.30 uur. Voor meer informatie en aanmelden: Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) Katwijk, Hofstraat 13d, 2231 CR Rijnsburg, info@vipkatwijk. nl of (071-) 7600310 (maandagwoensdag).

VRIJDAGMARKT

Roomboter appelmeisjes 5 stuks € 3,95 + 1 GRATIS ERBIJ

OUDE HOLLANDER

Ovenverse witte bollen of puntjes 10 stuks € 2,10

Roomboter brokken speculaas 500 gram

500 gram

5,50

Aanbiedingen geldig op vrijdag 26 oktober en 2 november 2012

geen € 3,25 Nu € 2,75

Alle soorten schnittetaartjes Zoek uit € 3,95

MILDE GEITENKAAS

Onze milde geitenkaas wordt bereid uit melk afkomstig van kleinschalige geitenhouderijen. Hier heeft men extra aandacht voor dierenwelzijn en natuur. De kaas wordt gemaakt uit 100% verse geitenmelk en de kaasmeester gebruikt uitsluitend vegetarisch stremsel.

De kalender is voorzien van drieënveertig fraaie kleurenfoto’s. Enkelzijdig bedrukt op 250 grams papier in full colour. Kalenderformaat 25 x 36 cm. De kalender is verkrijgbaar bij alle bekende boekhandels in deze regio. Ook te bestellen door het bedrag van € 16,- (incl. verzending) over te maken op postgiro nr. 2567434 t.n.v. Korbee-promotie: MLD te Rijnsburg. Met vermelding van: kalender 2013 en uw postadres.

De Leidse Bakker geeft als reclame:

KATWIJK Een rustig gerijpte, snijdbare oude kaas van 12 maanden oud. Hoe meer tijd hij krijgt om te rijpen, hoe krachtiger zijn smaak. Op kwaliteit beoordeeld door onze kaasmeester.

Voor deze kalender is gekozen voor afbeeldingen van vliegtuigen van zowel de Koninklijke Luchtmacht als Marineluchtvaartdienst van na 1950. Gekozen is voor het huidige vliegmateriaal en een selectie historische. Enkele zijn in solo display of demo/team-uitvoering, wat de kalender een feestelijke tint geeft.

Zo van de bakplaat RB gevulde speculaas met amandelspijs 500 gram

geen € 4,50 Nu € 3,95

5 soorten roomboterkoeken Per kilo

10,95

500 gram € 2,95

Nu de 2e zak € 1,00

OP = OP

Iedere vrijdag staan wij op de Katwijkse markt.


Amazing Ambilight Weken Philips 46PFL8007 107 cm Full-HD 3D Max LED-tv Perfect Pixel HD, 800 Hz Smart-TV Premium, WiFi Incl. 2 actieve 3D brillen en Skype camera

€1999,00 na cashback Philips

PRIJSC

HECK

€1849,00

Incl. bezorgen en installeren *

Philips 42PFL6067 107 cm Full-HD Easy3D LED-tv Pixel Precise HD, 600 Hz Smart-TV Premium, WiFi Incl. 4 passieve 3D brillen

PRIJSC

HECK

€1099,00 na cashback Philips

€949,00

Incl. bezorgen en installeren * Philips 32PFL6007

Philips 32PFL3517

80 cm Full-HD Easy3D LED-tv

80 cm Full-HD LED-tv

Pixel Precise HD, 400 Hz

Digital Crystal Clear,

Smart-TV Premium, WiFi

100 Hz, Smart-TV

Incl. 2 passieve 3D brillen

€649,00 Incl. bezorgen en installeren *

PRIJSC

HECK

PRIJSC

HECK

JE P O KO

A S S KA

€349,00

Radio-TV Duynstee - Sassenheim Peursum - Katwijk Radiobeurs - Lisse Schoonderbeek - Hillegom *)Vraag naar de voorwaarden in de winkel


DE KATWIJKSCHE POST

Stapje (wie was dat?)

DONDERDAG 25 OKTOBER 2012 • 11

‘Aan boord van een Katwijkse bomschuit in de achttiende eeuw’

Hertaald handschrift prikkelt fantasie

Hypocrisie Oh, wat erg! Er wordt doping gebruikt in de wielersport! Nou zeg, wie had dat nu ooit gedacht! Wat een schokkend nieuws. En het gaat niet om 1 wielrenner die doping heeft gebruikt, nee, het schijnt zowaar een normale gang van zaken te zijn. En nog erger, de wielerheld der helden Lance Armstrong, de man die zevenmaal de Tour de France op zijn (bank)rekening schreef, heeft ook gebruikt. Zeggen andere wielrenners. Oh, oh, waar moet dat heen met de wielersport.

Meer geld nodig voor verbouwing gemeentewerf

Laatste BISBoekenmarkt op Kattek-dag Hoornesplein De Katwijkse stichting BIS (Bovenlandse Indianen Suriname) houdt zaterdag 27 oktober van 9.00 tot 13.00 uur weer een boekenmarkt met B&B in de Hoornespassage. Deze keer vindt u op vijftien grote tafels een gevarieerd aanbod van boeken voor lezers en plaatjeskijkers van alle leeftijden over alle denkbare onderwerpen. En als u uw favoriete titel of schrijver niet kunt vinden, maken we de afspraak dat wij op een volgende zaterdagmorgen al of niet samen met u verder gaan zoeken in onze inmiddels goed georganiseerde opslag aan de Valkenburgseweg (82bis). Zoals bij de drieëntwintig voorgaande markten sinds 1995 is de opbrengst weer helemaal bestemd voor de Indianenbibliotheken in de dorpen Tepoe en Sipa in ZuidSuriname. En tenslotte: gooi uw overtollige boeken en/of borduurmateriaal niet weg, u kunt er iets moois mee laten doen. Meer informatie: www. indianensuriname.nl, tel. 0637114242 (Cees Koelewijn), info@indianensuriname.nl.

Foto: AdrIe vAn duIjvenvoorde

De verbouwing van de nieuwe gemeentewerf aan de Heerenweg in ’t Heen kost iets meer geld dan gepland. Het voormalige pand van Ouwehand Bouw wordt de nieuwe centrale werf voor de buitendiensten van de gemeenten Katwijk en Noordwijk. Voor de aankoop van de panden stelde de gemeenteraad eind april 2,6 miljoen euro beschikbaar. Er was een bedrag van 100.000 euro beschikbaar voor de nodige aanpassingen, maar daar komt nog 35.000 euro bij. Dat bedrag is gevonden door te schuiven met budgetten.

Leendert de vink met op de achtergrond een schilderij van een bomschuit, waarover de achttiende-eeuwse schipper van der Plas twee reisverslagen schreef. Vervolg van voorpagina

Neerlandicus De Vink vond het verslag in de bibliotheek van de Universiteit van Leiden, waar het zorgvuldig in de kluis wordt bewaard. Hij maakte van alle 54 bladzijden een foto en nam zich voor het te hertalen naar hedendaags Nederlands. Die belofte, aan zichzelf en aan anderen, bleef hem de afgelopen jaren achtervolgen, als een hinderlijke schaduw. Hij kon er niet los van komen. Dat het nu uiteindelijk is gelukt, is vooral te danken aan zijn ‘coaches’ Jaap en Korrie.

Visreizen Het verslag van de Katwijkse schipper verhaalt over twee visreizen, een voor de kust van het Engelse Yarmouth, de ander voor de Hollandse kust. De Vink hertaalde het verslag, dat leest als een roman, over het leven aan boord van de bomschuit, waarop de nauwelijks twintigjarige Van der Plas schipper was. Over het vissen op haring met de vleet, samen met zijn oom Jaap Vink (van der Plas) en diens schoonzoon Rein Aai (Arijszoon Varkevisser), die beiden ook schipper zijn op een bomschuit. ‘Er is veel dialoog, gesprekken tussen de drie mannen, die elkaar toespreken over het water’, vertelt de hertaler.

‘Het is alsof je staat mee te luisteren’, liet Van der Marel hem eens weten. Maar De Vink ging verder dan alleen het verslag hertalen. Hij ging op onderzoek naar de betekenis van woorden en uitdrukkingen en vond op historische kaarten verloren visgronden ‘De Marreijen’ en het ‘Sparregatslek’, de betekenis van suiker in bier, ‘Het Zwarte Veld’ bij Zandvoort (‘waar tegenwoordig het racecircuit ligt’), over de tuigage van een bomschuit in die tijd. Het levert een schat aan historische informatie, ook over Katwijk.

SeniorenWijzer in deze krant in de column van Leendert de Vink. Nu, terugkijkend, is De Vink blij dat het boek af is. En trots, want zijn speurwerk en dat van anderen levert feiten op. De schrijver van het handschrift is nu bekend bij zijn échte naam. En wat in de catalogus van de Maatschappij der Nederlandse Letteren te boek stond als ‘Lijst van woorden en spreekwijzen bij de visschers te Katwijk in gebruik’, wordt opnieuw gecatalogiseerd als ‘Handschrift Van der Plas’.

Handschrift onderweg

Eerste exemplaren

Zo levert het handschrift meer op dan een vertaald reisverslag en prikkelt het de fantasie, want er blijven natuurlijk nog veel vragen onbeantwoord. Waarom schreef Van der Plas de reisverslagen? Hoe kwam het dat hij kon lezen en schrijven? Iets dat helemaal nog niet zo gebruikelijk was in die tijd. Hoe lang waren de Katwijkse bomschuiten onderweg? Heeft de schrijver het aan boord geschreven of pas na thuiskomst? Het handschrift zelf, vermoedelijk geschreven met een ganzenveer en inkt op papier, heeft trouwens ook een hele omzwerving door Nederland achter de rug, nadat het in 1790 bij de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in Leiden terechtkwam. Daarover kunt u lezen op de pagina

‘Aan boord van een Katwijkse bomschuit in de achttiende eeuw’ wordt morgenavond officieel gepresenteerd in het Katwijks Museum. Een van de eerste exemplaren wordt door De Vink overhandigd aan C. van der Plas, een getraceerde nazaat van de schipper Leendert van der Plas. Burgemeester Jos Wienen en mevrouw C.C.A.E Keijsper van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde mogen zich ook op een exemplaar verheugen. Het boek is vanaf zaterdag te koop bij de boekhandels in Katwijk en het Katwijks Museum. De Vink signeert komende zaterdag van 15.00 tot 17.00 uur bij Kantoorboekhandel Van den Berg, Achterweg in Katwijk aan den Rijn en zaterdag 3

november van 15.00 tot 17.00 uur bij boekhandel Het Baken, Varkevisserstraat in Katwijk aan Zee.

Zou er de afgelopen weken echt iemand zijn geweest die op bovenstaande manier heeft gereageerd? Ik waag het te betwijfelen. Of het moet de held der wielerverslaggeving Mart Smeets zijn geweest. Hij had immers meerdere malen aan meneer Armstrong gevraagd of hij doping had gebruikt. Meneer Armstrong had steeds ‘no Mart’ gezegd en de sterreporter had dat voor waarheid aangenomen. En zelfs een boekje geschreven over zijn held Armstrong. Wat een hypocrisie! Dat vind ik er ervan. Schijnheiligheid. Bah. Maar nu gaat de wielersport er echt iets aan doen. Met schorsingen bijvoorbeeld. Dat kan nog lachen worden bij de komende Tour de France! Staat daar straks één eenzame dopingvrije wielrenner aan de start.

Nog zo’n gevalletje hypocrisie vond ik het hele gedoe rond het interview met Willem Holleeder. Een oud-bajesklant die zich in Nova College Tour liet bevragen door rechtenstudenten, die meteen de belangrijkste zin uit hun studie leerden: ‘Daar kan ik niets op zeggen’. Dat interview was met veel tamtam aangekondigd en met name door misdaadverslaggever John van den Heuvel met veel tamtam neergesabeld. Want welk medium wil nu een topcrimineel een podium bieden? Dat was toch ongehoord, het kon niet, het mocht niet. En dat ging een paar dagen zo door. Op de dag van de tv-uitzending kwam de aap uit de mouw. Meneer Van den Heuvel speelde moraalridder, omdat het hem niet gelukt was om als eerste die oud-bajesklant te strikken voor een exclusief interview. Hoe hypocriet ken je wezen? Als laatste een hypocrisiegevalletje van grootgrutter AH. Die gaat volgend jaar de producten in dozen aanbieden. Want dat leidt tot lagere kosten en hogere winsten. Oftewel: minder vakkenvullers nodig en meer geld voor de topbestuurders. Oftewel: daar waar het geld het hardste nodig is weghalen en toevoegen aan vette bankrekeningen. Zouden er in Katwijk ook van die hypocrisie gevallen zijn? Nee toch? Of reageer ik nu teveel als een Mart Smeets? criticaster@katwijkschepost.nl

Bibliotheekdirecteur blij met steun voor behoud strandbieb ‘Ik lees veel boeken, vind het niet leuk dat strandbieb stopt’, schrijft Jelle de Vries uit Katwijk aan Zee. Martina de Vries, ook uit Katwijk aan Zee en waarschijnlijk zijn moeder schrijft: ‘Bezuinigen op leuke en leerzame aktiviteiten over de ruggen van kinderen is lekker makkelijk’.

en niet-Katwijkers de internetpetitie ondertekend. De strandbibliotheek stond afgelopen zomer voor het laatst op het Katwijkse strand. De gemeente heeft in haar bezuinigingsplannen ‘Scherp aan de Wind’ de subsidie daarvoor geschrapt. Initiatiefnemer Dirk Kuijt vindt dat de veruit populairste strandbibliotheek van Nederland moet blijven. Voor in ieder geval de komende vijf jaar, meldt Kuijt op de petitie. Bibliotheekdirecteur Margreet Buwalda is ‘natuurlijk heel blij’ met dat initiatief, maar benadrukt dat de bibliotheek zelf daar niets mee te maken heeft. ‘We hebben juist in contact proberen te komen met de initiatiefnemer om krachten te bundelen, maar zonder resultaat.’ Buwalda bevestigt dat de bibliotheek de strandbibliotheek heel graag wil behouden. ‘Het hoort er inmiddels bij, is laagdrempelig en leesbevorderend.’

Zus Thirza en vader Jan leveren ook hun commentaar op het besluit van de gemeente om vanaf volgend jaar de subsidie voor de strandbibliotheek te schrappen. Nineke Karsemeijer uit Hoogland is ‘toerist en dankbaar gebruiker van de Strandbibliotheek’. Zij zijn samen met nog 244 anderen de digitale ondertekenaars van de internetpetitie petitie ‘Behoud strandbibliotheek Katwijk’, die een week voordat die van het strand verdween op het internet werd gezet. Inmiddels hebben 249 Katwijkers

‘Lezen is zo belangrijk!’, vindt ook Lenny Zuijderduijn Kinder- en Jeugdtherapeut uit Katwijk en medeondertekenaar van de petitie. De steun voor behoud van de strandbibliotheek komt vooral uit Katwijk en de regio, waar de meeste strandbezoekers vandaan komen, maar ook uit bijvoorbeeld Alkmaar (van de oud-directeur strandbibliotheek Castricum) en Wijk bij Duurstede. Katwijker Ab Kuling schrijft: ‘Ik geniet (niet alleen voor mezelf) van deze fraaie voorziening en de activiteiten’. U kunt ook nog reageren, want de petitie is nog tot 1 november ondertekenbaar: petities.nl/petitie/ behoud-strandbibliotheek-katwijk

Steun het Genootschap ’Oud Katwijk’. Geef u op als lid à € 10,00 per jaar. Katwijks Museum, telef. 4013047.

Katwijks Museum in beeld

Het museum wordt beheerd door het Genootschap Oud Katwijk. Allerlei werkgroepen zijn binnen deze vereniging actief. De werkgroepen zorgen voor de inrichting, het onderhoud, voorlichting, rondleidingen en archivering van het geheel. Lidmaatschap van Genootschap Oud Katwijk kost (min.) € 10,00 per jaar. Het Katwijks Museum aan de Voorstraat in Katwijk is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. De entreeprijzen zijn € 6,00 voor volwassenen en 5.00 voor 65+. Kinderen tot en met 12 jaar € 2.00. Museumkaart gratis. Tel.: 071-4013047. Meer informatie is te vinden op de website: www.katwijksmuseum. nl

ZUM FISCHE HOLEN Wallat werd als zoon van een schoenmaker geboren in het Duitse Rostock. Zijn broer was beeldhouwer. Tussen 1899 en 1902 genoot hij zijn opleiding aan de Kunstgewerbeschule in Hamburg en vervolgens aan de Akademie für Bildende Künste in Berlin bij de marineschilder Carl Saltzmann (1847-1923). In 1905 en 1906 gaat Wallat op wereldreis op de MS Charlotte. Later bezoekt hij verschillende keren Nederland.

Bartels logeert bij Katwijkers thuis. Tijdens zijn twee volgende bezoeken in 1910 en 1912 verblijft hij bij J. Schaddé van Doorn aan de Zuidstraat 55. Wallats werken zijn kleurrijk en hebben een losse toets. Desondanks heeft hij oog voor details zoals het schilderij Morgendliche Andacht laat zien. Voordat de vrouwen aan het werk gaan leest een van hen de Bijbel voor terwijl de andere vrouwen aandachtig luisteren. De Katwijkse klederdracht op zijn werken is goed weergegeven met uitzondering van het grote doek Am Strande, waarop een poserende vissersvrouw in een rood jak is weergegeven. Zij draagt haar zondagse dracht met gouden oorijzer en boeken en daarmee sta je niet op het strand. Beide doeken zijn opgenomen in de collectie van het Staatliches Museum Schwerin.

Door André Groeneveld In 1909 verblijft Wallat in Katwijk waar hij in navolging van Hans von

Zum Fische holen, Paul Wallat, olieverf op doek, 68,5 x 59 cm, collectie Katwijks Museum

Uit het crimineel dingboek, een selectie van J. van Brakel

Het Katwijks Museum verwierf enige jaren geleden kort na elkaar twee doeken van deze kunstenaar. Het eerste werk dat In afwachting heet, laat een groepje wachtende vissersvrouwen zien. De vrouw rechts op de voorgrond is het wachten duidelijk moe. De andere vrouwen praten wat met elkaar en één van hen tuurt in de verte over zee, in de hoop de naderende schuit te ontwaren. Boven de zee is de lucht paarsblauw gekleurd. Het andere, staande, schilderij getiteld Zum

5 oktober 1782 ‘Maarten Kulk heeft gezien, dat er van zijn vinkenhuis een plank was losgebroken en ook glazen ingegooid. Hij ging er binnen en zag dat drie blinde vinken weg waren en al zijn andere vinken waren weggenomen of moorddadig van de pennetjes gerukt en doodgeknepen. Hij zocht rondom zijn vinkenhuis en in het duin, vond alleen een blinde vink die scheen uit de kooi te zijn gehaald en dood geknepen. Een kleine jongen wees hem zijn kooities, die in het duin waren gesmeten. Alle vinken waren door de tralies gehaald en gedood. Bij het vinkenhuis vond hij een stok van de askar, waarmee vermoedelijk een plank is weggebroken. Foto: Pr.

Het museum toont verder onder meer scheepsmodellen, huiselijke taferelen van een reder en ook van een vissersknecht, klederdracht, de algemene geschiedenis van Katwijk en het Katwijkse dialect. Er worden per jaar een zestal thematentoonstellingen en/of kunstexposities gehouden.

VOOR HET GERECHT

Paul Wallat (1879-1964)

Foto: Pr.

Het Katwijks Museum aan de Voorstraat in Katwijk aan Zee besteedt vooral aandacht aan de schilderkunst die rond 1900 langs de kustlijn werd bedreven en aan de geschiedenis van de visserij. In de toekomst zullen attributen en afbeeldingen van Katwijk aan den Rijn een eigen plek krijgen in het gebouw.

In afwachting, Paul Wallat, olieverf op doek, 60 x 71 cm, collectie Katwijks Museum

Fische holen laat toevallig of niet diezelfde vrouwen zien maar dan van een afstand. De houding van de groep vrouwen is bijna identiek aan die op het andere schilderij met dit verschil dat de turende vrouw inmiddels de onderhandelingen met de visser is begonnen, terwijl de andere vrouwen gewoon doorkletsen. De vis is zojuist aangeland met een kleine sloep die mij niet Katwijks voorkomt. Bekend is dat Wallat

altijd tekeningen en olieverfschetsen maakte, die hij later op zijn Rostockse atelier uitwerkte tot groot formaat. Heeft Wallat hier het Oostzeestrand met het Katwijkse verwisseld? We kijken mee over de schouder van een vrouw die op weg is naar de andere vrouwen aan de vloedlijn. Komt zij nog wel op tijd voor de vis of staat ze straks nog steeds met lege manden?

Verdacht worden de jongens Gijs Kulk (14 jaar) en Arie Ros (18 jaar), die bij het vinkenhuis waren gezien en tenslotte bekennen, waarna ze in besloten hechtenis worden gebracht. Gijs bekent later, dat ze voor 4 duiten een blinde vink verkochten aan de jongen van Jan Spaanderman, nog één aan de jongen van Willem Spaanderman. Beide jongens hebben geen werk. Gijs zoekt wel aardappelen. Ze braken ook takken af, langs de Katwijk Zeese weg. De jongens worden veroordeeld tot geseling met de roede binnerskamers en 14 dagen gevangenis op water en brood.

AGENDA Woensdag 31 oktober • ‘De Katwijkse visserij, gezien door een Noordwijker’. Het is uniek filmmateriaal, de eerste keer dat dit vertoond wordt. Vrijdag 2 november • Taxatiedag door Christie’s Amsterdam. Tentoonstellingen 26 juni-3 november • ‘De Bergense school op bezoek in Katwijk’ (met rondleiding en catalogus). 20 november-26 januari • “Katwijkse kunstenaars van elders”, een expositie van drie kunstenaars van wie hun roots in Katwijk liggen: Willem Moerenhout, Nies Vooijs en Steven Barnhoorn. 5 februari-13 april • Uitwisselingstentoonstelling met Siegen, partnergemeente van Katwijk/Rijnsburg. 30 april-31 augustus • Bomschuiten. Jeugd 27 oktober 3 november

‘Zeebeesten’ ‘Drip Art’

Zie website: www. katwijksmuseum.nl/educatie.


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 25 OKTOBER 2012 • 12

Informatie van de gemeente Koningin Julianalaan 3 - Postbus 589 - 2220 AN Katwijk ZH Telefoon: 071 - 4065000 - Telefax: 071 - 4065065 E-mail: info@katwijk.nl - Website: www.katwijk.nl

Openingstijden:

Hoofdlocatie Katwijk Maandag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Dinsdag van 8.00-12.30 uur Woensdag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Donderdag van 8.00-20.00 uur (aaneengesloten) Vrijdag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten)

Milieustraat Taanderstraat Maandag tot en met vrijdag: 10.00-16.30 uur Zaterdag: 9.00-15.00 uur Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00-17.00 uur

Spreekuur college

De burgemeester heeft elke dinsdag om 17.00 uur inloopspreekuur. Als u één van de wethouders wilt spreken, kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat, tel. 071- 4065000.

Wijkregisseurs Als iemand persoonlijk wil overleggen over een probleem of idee? Dan kan dat op het wekelijks spreekuur van de wijkregisseur, waarbij ook de wijkagent aanschuift. Ook is een afspraak op maat met de wijkregisseur mogelijk. Ter info: De wijkregisseur bemoeit zich niet meer rechtstreeks met het onderhoud van de buitenruimte. Katwijk aan Zee Wijkregisseur: André Veenstra Spreekuur: donderdag 11.30-12.30 uur, Marktplein/Piet Heinlaan (gebouw marktmeester) Katwijk Noord (Hoornes-Rijnsoever) Wijkregisseur: Richard Onstenk Spreekuur: donderdag 13.30-14.30 uur, Schimmelpenninckstraat 10 (Kwadrant) Katwijk aan den Rijn Wijkregisseur: Ton den Butter Spreekuur: donderdag 10.00-11.00 uur, Overrijn 8 (Heerenhuys) Valkenburg Wijkregisseur: Richard Onstenk Spreekuur: donderdag 15.00-16.00 uur, Torenvlietslaan 10 (gemeentewerf Valkenburg ) Rijnsburg Wijkregisseur: Ton den Butter Spreekuur: donderdag 08.30-09.30 uur, Graaf Florislaan 20 (voormalige politiepost Rijnsburg)

Ondernemersloket

Het aanspreekpunt voor alle ondernemers: Bedrijfscontactfunctionaris Erik Don tel. 071-406 5425/06-109 22 090 ondernemersinfo@katwijk.nl

Bekendmakingen gemeente Katwijk Algemene informatie bekendmakingen Bezwaar, beroep en voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar of beroep. Een bezwaarschrift kunt u indienen bij burgemeester en wethouders, de burgemeester of de raad, binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van het besluit (zie de betreffende kolom). Een beroepschrift kunt u indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Bij het indienen van een beroepschrift voegt u een kopie van het besluit waartegen u beroep instelt. Het indienen van een bezwaarschrift schorst in de meeste gevallen niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht van rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Bij een verzoek om voorlopige voorziening graag een kopie van het bezwaarof beroepschrift meesturen. Zowel beroep als een voorlopige voorziening kunt u digitaal indienen via: http://rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor zowel het indienen van een beroepschrift als van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. Zienswijze In uw schriftelijke zienswijze vermeldt u de gegevens zoals hierboven omschreven en geeft u aan wat uw zienswijze is over het ontwerpbesluit dat ter inzage is gelegd. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de vakafdeling. E-mail Bezwaarschriften en zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend, maar wel via een daarvoor bestemd web-formulier. Rechtstreeks beroep Voor direct beroep bij de rechter, kunt u informeren bij de bezwaarschriftencommissie (tel. 071-4065000).

Bezwaar Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen onderstaande besluiten. KENNISGEVING BESCHIKKING COMMERCIEEL HORECABEDRIJF Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij Drank- en horecavergunning hebben verleend voor:

Bestemmingsplannen Beroep Tegen onderstaande besluiten kan beroep worden ingesteld door: - belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt en - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt. Tegen de aangebrachte wijzigingen kunnen belanghebbenden beroep instellen. Ontwerpbestemmingsplan Duinen, Katwijk Het ontwerpbestemmingsplan Duinen van de gemeente Katwijk, met identificatiecode NL.IMRO.0537.bpKATduinen-ON01, ligt met ingang van 29 oktober 2012 tot en met 7 december 2012 ter inzage. Plangebied Het plangebied van het bestemmingsplan betreft de Noordduinen, de Zuidduinen en de omgeving van de Sportlaan in Katwijk aan Zee. Het deelgebied Noordduinen wordt aan de noorzijde begrensd door de gemeentegrens met Noordwijk en aan de zuidzijde door de Rijnmond. Het deelgebied Zuidduinen wordt aan de noorzijde begrensd door de Sportlaan en het terrein van het Zeehospitium. Het bestemmingsplan is een herziening van de bestemmingsplannen Landelijk Gebied (1977) en een deel van Katwijk aan Zee (1982). Omdat de bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar moeten ze per 1 juli 2013 zijn herzien, dit is een wettelijk eis. Alle wijzigingen die in de tussentijd hebben plaatsgevonden zijn in het plan verwerkt. Er zijn regelingen opgenomen ter bescherming van de in de duingebieden voorkomende natuurwaarden (Natura2000), archeologische en cultuurhistorische waarden. Ook worden enkele uitbreidingen mogelijk gemaakt, zoals bij de woningen aan de Sportlaan, bij het theehuis in het Panbos, bij jongerencentrum Scum en op het recreatiecentrum Noordduinen.

Omschrijving

Kamerlingh Onnesstraat 62, Rijnsburg

Vergunning op grond van de Drank- en Horecawet is verleend voor de uitoefening van het commerciële horecabedrijf.

Bekendmaking besluit 17-10-12

Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend de volgende omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn verleend of geweigerd: Verleende omgevingsvergunning Locatie

Omschrijving

Bekendmaking besluit 16-10-12

Hoofdstraat 104, Valkenburg Rijnstraat 135, Katwijk Zeeweg 125, Katwijk

het inpandig vergroten van de winkel en het wijzigen van de gevel bouwen van een woning

17-10-12

bouwen van een woning

19-10-12

Omschrijving Als de temperatuur in de periode van 1 april tot 1 oktober 25 graden Celsius is of hoger, zijn paarden, honden en het vissen op het strand na 21.00 uur toegestaan. Sportverenigingen kunnen nu ook festiviteiten in de buitenruimte organiseren, waarbij de geluidsnormen als genoemd in het Activiteitenbesluit niet van toepassing zijn.

4.3

Bekendmaking besluit 25-10-12

Zienswijzen Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk, mondeling of digitaal zijn zienswijze naar voren brengen bij de raad. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (071) 406 5132

Beroep Onderstaande besluiten kunt u vanaf de hieronder genoemde datum gedurende zes weken inzien op het gemeentehuis (hoofdlocatie) in Katwijk. Binnen deze termijn kan beroep worden ingesteld door: - belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking binnen de daarvoor gestelde termijn. KENNISGEVING DEFINITIEVE BESCHIKKING PARA COMMERCIEEL HORECABEDRIJF Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij Drank- en horecavergunning hebben geweigerd voor: Geweigerde Drank- en Horecavergunning Locatie

Omschrijving

Zwanenburgstraat 61, Katwijk

Vergunning op grond van de Dranken Horecawet is geweigerd voor de uitoefening van het para-commerciële horecabedrijf.

Evenementen Locatie

Omschrijving

Centrum Katwijk

Het organiseren van de Sint- en Pietenlampionoptocht op 30 november 2012 van 18.30 uur tot 21.00 uur

Bekendmaking besluit 17-10-12

Tijdelijke Standplaats Locatie

Omschrijving

Centrum, Badstraat, Katwijk

Het organiseren van de jaarlijkse fietsverlichtingsactie op iedere 1e zaterdag in de maand november

Bekendmaking besluit 17-10-12

KENNISGEVING DEFINITIEVE BESCHIKKING UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij omgevingsvergunning hebben verleend dan wel geweigerd voor: Verleende uitgebreide omgevingsvergunning

25-10-12

Locatie

Omschrijving

Haringkade 1 t/m 51, Bomschuitstraat 2 t/m 8, Kotterstraat 1 t/m 7 en 2 t/m 8, Rederijstraat 1 t/m 20 en Ankerplaats 55 t/m 61, Katwijk Rogstraat 1 en Bomschuitstraat 1 t/m 47, 49, 51 t/m 123 en 123T, Katwijk

het nieuw bouwen van 62 woningen (blok 1 t/m 4 en blok 6 t/m 8) (laagbouw)

De vergadering van de Welstandscommissie Katwijk is openbaar. De eerstvolgende vergadering vindt plaats in het Heerenhuys op 30 oktober 2012 om 08.30 uur. Geïnteresseerden kunnen bij de secretaris van de Welstandscommissie de agenda opvragen (tel. 071-4065000). Op verzoek geeft de secretaris aan in welke vergadering een concreet bouwplan wordt behandeld.

Wijziging locatie wijkregisseur Valkenburg Per 1 november 2012 verplaatst het wekelijkse spreekuur van de wijkregisseur en wijkagent van Valkenburg naar de Brandweerkazerne van Valkenburg, Torenvlietslaan 12. Het inloopspreekuur is iedere donderdag van 15.00 tot 16.00 uur.

Bekendmaking besluit 19-10-12

het nieuw bouwen van 60 appartementen (blok 5) (hoogbouw)

19-10-12

Ingekomen evenementen Evenementen Locatie

Omschrijving

Centrum Rijnsburg

Het houden van een Sinterklaasintocht op 16-10-12 17-11-2012 van 14.00-17.00 uur

Gratis intake en advies

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning De eventuele omgevingsvergunning zal te zijner tijd worden gepubliceerd. Daarna bestaat de mogelijkheid het plan in te zien en zienswijzen c.q. bezwaren in te dienen. Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: Ingekomen omgevingsvergunning Locatie

Omschrijving

Snijderstraat 6, Katwijk Princestraat 26, Katwijk

het vervangen van een opslagtank voor natronloog het veranderen van de voorgevel en het vergroten van het balkon (wijziging op eerder verleende vergunning) Taanderstraat 2, het realiseren van een terrein voor Katwijk tijdelijke opslag van materieel, voorzien van een hal en directiekeet Vlierstraat 38, vernieuwen van een berging, bestaande Katwijk staat op instorten. nieuwe berging wat groter maken dan de bestaande berging Rijnmond 198, de bestaande overkapping voorzien van Katwijk wanden Nachtegaallaan 19, het vergroten van het balkon aan de Katwijk achterzijde van de woning

17-10-12 18-10-12 19-10-12 18-10-12 18-10-12

Vragen over bouwplannen? Maak een afspraak! Zonder afspraak moet u rekening houden met wachttijden. U kunt op afspraak terecht voor het stellen van vragen over bestemmingsplannen, vergunningsvrije- en vergunningsplichtige bouwwerken. Een bouwdossier uit het archief inzien? Graag vooraf telefonisch opvragen! Belt u tussen 09.00 - 16.00 uur met het algemene nummer (071) 406 5000 en vraag naar de afdeling Veiligheid, team Vergunningen.

Ingekomen

Voor algemene informatie neemt u contact op met de griffie via het e-mail adres griffie@katwijk.nl Contact met de gemeenteraad: Partij Raadslid Tel. e-mail CDA De heer 071j.w.ravensbergen@planet.nl J.W. Ravensbergen 4034724 Christen Mevrouw A. Kuijt- 071Atiekuijt@ziggo.nl Unie van den Oever 4022709 GB De heer 071Gerardbol@live.nl G.H.A. Bol 4032443 PvdA Mevrouw 06 30 41 68 nellysmits58@gmail.com P.S. Smits 94 SGP De heer 071wjvanduijn@hetnet.nl W.J. van Duijn 4015803 VVD Mevrouw A.H. van 06 40 25 96 Anita.van.ginkel@xs4all.nl Ginkel-Lanting 57

Heeft u last van oneffenheden, een grauwe of slecht doorbloede huid? Microdermabrasie is de oplossing! De microdermabrasie verwijdert met behulp van fijne kristallen een dun laagje van de bovenste huidlaag. Met deze methode worden de dode huidcellen en oneffenheden effectief verwijderd. Het is een dieptepeeling die totale regeneratie van de huid bewerkstelligt. Het resultaat is een totale huidverbetering door vermindering van grove poriën, fijne lijntjes, pigmentatie en littekens. Voor het beste resultaat adviseren wij de Microdermabrasiebehandeling in een kuur van 5 behandelingen. Boek nu in de maanden november en december een kuur van 5 Microdermabrasiebehandelingen en betaal er maar 4 + een Comfort Zone Huidverzorgingsset aangepast aan uw huidconditie.

Oude Zeeweg 57 2202 CL Noordwijk info@azzurrobeauty.nl Telefoon: 071 361 47 02

Datum indiening 16-10-12

De gemeenteraad

Bekendmaking besluit 17-10-12

Vergadering Welstandscommissie

De burgemeester houdt elke dinsdag een spreekuur waar u zonder afspraak terecht kunt. Het spreekuur is van 17.00-18.00 uur in het gemeentehuis van Katwijk. U kunt u melden bij de receptie. Wanneer het spreekuur niet doorgaat, wordt dat gepubliceerd op de website en op deze pagina in de krant.

Ter inzage Het bestemmingsplan kan worden geraadpleegd op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn= NL.IMRO.0537.bpKATduinen-ON01 De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan kunt u langs elektronische weg verkrijgen op: http://ruimtelijkeplannen.katwijk.nl/roktw/NL.IMRO.0537.bpKATduinen-ON01 Het bestemmingsplan ligt ook ter inzage op het gemeentehuis te Katwijk.

Uitvoeringsbesluit APV (het college) Uitvoering van artikel 5:48, 5:51, 5:52

Het spreekuur van de burgemeester gaat niet door op dinsdag 30 oktober 2012.

MER Een groot deel van het plangebied is Natura2000 gebied. Daarom moet ter toetsing van de opgenomen ontwikkelingen een Milieueffectrapportage (MER) worden opgesteld, vergezeld van een zogenaamde Passende Beoordeling (natuurtoets). De MER is inmiddels gereed en ligt als bijlage bij het bestemmingsplan ter inzage. De MER wordt tevens voor advies aan de Commissie m.e.r. voorgelegd.

Verleende Drank- en Horecavergunning Locatie

Spreekuur burgemeester


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 25 OKTOBER 2012 • 13

Vrijdag 26 oktober, vanaf 20.00 uur

AGENDA

Veilingavond in Ontmoetingskerk

ANBO, afdeling Katwijk Bond voor vijftigplussers Verkoop van belbusboekjes in de Zwanenburg elke morgen. Iedere dag koffie drinken, kosten €0,75.

In de Ontmoetingskerk in Katwijk aan den Rijn is er vrijdag 26 oktober een veiling onder leiding van de bekende veilingmeesters Piet Broekhof en Jaap Meiland. De opbrengst van de veiling komt geheel ten goede komt voor zowel de Ontmoetingskerk als de Dorpskerk. Een belangrijke avond voor deze hervormde kerken met als uitgangspunt: ‘Samen maken we er iets moois van! En dat tekort? Ook dat lossen we samen op!’.

Vrijdag 2 november Bloedprikken, 08.30 Vrij klaverjassen en jokeren. Inlichtingen WMO op de website www.anbo.nl/ katwijkaanzee/ Al deze activiteiten vinden plaats in het dienstencentrum de Zwanenburg, aan de Zwanenburgstraat 62. De activiteiten zijn toegankelijk voor alle mensen van 50 jaar en ouder. Nieuwe leden en begunstigers zijn van harte welkom.

Agenda wijkvereniging Koestal-Overduin en Zanderij Donderdag 25 oktober 14.00 seniorensoos de ‘Eendracht’ 20.00 country- en linedansen, lesavond, vanaf 16 jaar. Vrijdag 26 oktober 20.00 competitie darten Zaterdag 27 oktober 14.00 kinderbingo 4-12 jaar. Onder begeleiding 20.00 country dansen, vanaf 16 jaar. Dinsdag 30 oktober 20.00 klaverjassen en jokeren. Woensdag 31 oktober 14.00 sjoelmiddag seniorensoos 20.00 repetitieavond zangkoor de ‘Voltreffers’. Tijdens alle activiteiten is de keuken geopend voor een hapje en een drankje. Wijkgebouw, Locatie De Coligny, Louise de Colignylaan 7, 2224 VT Katwijk. Meer informatie op www. wijkcentrumdecoligny.nl of RTV teletekstpagina 351.

Wijkvereniging Hoornes–Rijnsoever Vrijdag 26 oktober 20.00 Bingo 10.00 Ba.-Pra.-Ka.-Dra. Soos 19.30 Darts Zaterdag 27 oktober 10.00 Ba.-Pra.-Ka.-Dra. Soos 11.30 Open huis 19.00 Stijldansles 21.30 Vrij Stijldansen Maandag 29 oktober 10.00 Ba.-Pra.-Ka.-Dra. Soos 19.00 Biljarten Country Line Dansles 19.30 Beginners 20.15 Gevorderde 19.30 Volleybal Dames 21.00 Volleybal Heren Volleybal in gymzaal Van Lierenstraat Dinsdag 30 oktober 10.00 Ba.-Pra.-Ka.-Dra. Soos 19.00 Biljarten Woensdag 31 oktober 09.00 Damesgymnastiek 10.00 Ba.-Pra.-Ka.-Dra. Soos 14.00 Country Line Dansles 19.00 Zelf Kleding Maken Donderdag 1 november 10.00 Ba.-Pra.-Ka.-Dra. Soos 14.00 Ouderensoos 19.00 Biljarten 19.30 FNV (even weken) 20.00 Jokeren wijkvereniginghoornesrijnsoever.nl

Stichting Mannenzang Katwijk is van plan om alle 150 psalmen te zingen op zogenoemde ‘hele noten’ en deze uitbrengen op cd. In voorgaande jaren is bij de reguliere mannenzangavonden al een aantal malen ‘hele-notenzang’ gezongen. De psalmen door vele honderden mannenkelen op deze wijze gezongen is bijzonder indrukwekkend.

te spreken. Stichting Mannenzang Katwijk is zich bewust dat met dit ‘project’ een aantal jaren gemoeid is, maar hoopt uiteindelijk tot een afgerond ‘document’ te komen. Deze ‘Mannen-Psalmzangavonden’ worden telkens ieder jaar op de eerste vrijdag van de maand november gehouden. De eerste keer is op vrijdag 2 november, aanvang 19.40 uur, in de Nieuwe Kerk aan de Voorstraat te Katwijk aan Zee.

Het persoonlijke karakter van de psalmen maakt ze onsterfelijk, geschikt voor alle tijden, voor iedereen. Psalmen behoren als het ware tot het leven en gebeurtenissen die in ieders leven voorkomen en worden daarom gezongen bij geboorte, huwelijk, ziekte en overlijden. Telkens opnieuw blijken de psalmen over een grote vitaliteit te beschikken en mensen van verschillende overtuigingen en traditie aan

Opbouwwerk Met het psalmen-project en uit de opbrengst van de cd-opname hoopt de Stichting Mannenzang Katwijk het bijzondere zendings- en opbouwwerk van de familie van ds. C. van den Berg in China te steunen. In aanvang opgezet door deze vroegere Katwijkse predikant, die daar - uitgezonden door de Ger. Zendingsbond - gedurende een pe-

riode van ruim elf jaar verbleef en wiens werk momenteel ter plekke wordt voortgezet en verder uitgebouwd door zijn zoon Willem van den Berg en zijn vrouw. Ds. Van den Berg, tegenwoordig predikant bij de Hervormde Gemeente van Ouddorp, vertelt: ‘Gemakkelijk is het niet om iets op te zetten in Aziatische landen. Het vergt veel inlevingsvermogen en geduld. Zonder relaties begin je daar niets. Daar tegenover staat dat, als je eenmaal persoonlijke relaties hebt opgebouwd, je onder zegen ook veel kunt bereiken’. Hij is zeer overtuigd in zijn opvatting dat sociaal werk vanuit een christelijk oogpunt wel degelijk meerwaarde heeft.

Programma De komende psalmenzangavond heeft als thema: ‘Zij gaan van

kracht tot kracht steeds voort’, gerelateerd aan de psalmen die op deze avond gezongen zullen worden. De organisatie heeft de keuze gemaakt de psalmen niet in volgorde uit de Psalmbundel te zingen maar min of meer willekeurig. Op de website www.mannenzangkatwijk.nl kunt u alvast ‘kennismaken’ met het komende programma, waaronder de minder bekende Psalmen 12 en 120. Vaste medewerker en initiatiefnemer van de Katwijkse Mannenzangavonden is de hoofd- organist Jaap van Rijn van de Nieuwe Kerk. Hij zal de samenzang begeleiden en heeft tevens de ‘tegenstem-partijen’ gearrangeerd. De muzikale leiding is, zoals de afgelopen jaren gebruikelijk, in handen van dirigent Bert Noteboom. Predikant ds. C. van der Berg zal de verbindende teksten tussen de diverse te zingen psalmen uitspreken.

Reünie jongerencentrum De Schuit

Boek ‘Liefdevol’ door Katwijker taco Veldstra

‘Alleen maar feest gaat vervelen’

Door Adri van Beelen

Voor iedereen die lid is geweest van jongerencentrum De Schuit in de Baljuwstraat in Katwijk is er zaterdagavond 17 november een reünie. Inmiddels hebben zich meer dan 110 leden aangemeld. Zin om leuke verhalen op te halen met oude bekenden, te dansen met één van je oude liefdes en een avondje nostalgie op te snuiven? Meld je dan nu snel aan.

Taco Veldstra (67) barst bijna letterlijk van de verhalen. Vanaf het moment dat je bij hem over de drempel stapt, brandt hij los. Hij woont in het wijkje achter het Katwijkse gemeentehuis in een bungalow boven op een duin. Daar heeft hij meteen al een verhaal over. ‘Hier stond in de Tweede Wereldoorlog een bunker. Toen ze die na de oorlog afbraken, vonden ze de geraamtes van Duitse soldaten. Een vriend van me zei: ‘Durf je daar nog wel te gaan wonen? Het spookt er’. Hij lacht. Vol anekdotes zit hij. Die dateren al van zijn eigen geboorte. ‘Bij het Academisch Ziekenhuis Leiden was een bombardement op het moment dat ik daar geboren moest worden. Ik voelde de situatie kennelijk aan, want ik wilde er gewoon niet uitkomen. Ze hebben me met vacuümpomp en tangen moeten halen’.

Sinds 1983 zit De Schuit aan de Dwarsstraat/Voorstraat in Katwijk. In de vijftien jaar daarvoor was De Schuit gevestigd in de Baljuwstraat. Iedere woensdagavond en in het weekend was De Schuit open en werd er volop gedanst (op een meedeinende vloer) en gediscussieerd. Populaire activiteiten in die tijd waren de klaverjasavonden, bonaken om een rondje bier, zeskamp met Koninginnedag, Nieuwjaarsbal in Savoy, inzamelingsacties voor goede doelen, met z’n allen fonduen, cabaretvoorstellingen, tientallen bandjes, nablijven tot in de kleine uurtjes en weekendjes uit. Daarnaast waren er ook nog de tienersoos op donderdagavond, de ‘vormingsavond’ op zondag en de cursussen: van macramé tot fotografie. Op de foto één van de vele activiteiten, waaraan De Schuit-leden meededen.

Onder de titel ‘Liefdevol, bijzondere avonturen van een levenskunstenaar’, schreef Katwijker (van Friese afkomst) Taco Veldstra een bundel ontroerende, intrigerende en hilarische verhalen. Het bijzondere is dat hij ze zelf heeft meegemaakt.

Zijn ouders waren Friezen die in het westen kwamen wonen. ‘Daardoor ben ik tweetalig opgevoed’, zegt hij. ‘Dat is een voordeel bij het leren van andere talen. Ik sprak mijn talen dan ook vloeiend’. Na zijn hbs-a volgde Taco een opleiding aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Den Haag. In 1968 begon hij als leraar lichamelijke opvoeding aan de Christelijke Technische School in Katwijk. Over het sollicitatiegesprek heeft hij een hilarisch verhaal in de bundel opgenomen. De sollicitatiecommissie vroeg hem tot welk kerkgenootschap hij behoorde. Taco kreeg een hoestbui en moest er op het toilet even over nadenken. ‘Ik ben nog zoekende’, zei hij nadat hij teruggekeerd was. Nou, dat was in Katwijk geen probleem, liet de commissie weten. Kerken genoeg in Katwijk. Prompt werd hij aangenomen.

Ceremoniemeester Twee jaar later kwam Taco iemand tegen die hem tipte over een baan als ceremoniemeester bij de Holland Amerika Lijn. ‘Ik dacht: dát is wat voor mij, en stuurde een open sollicitatie. Onder meer dankzij het feit dat ik mijn talen sprak, werd ik aangenomen op het mooiste schip van de vloot: S.S. Nieuw Amsterdam’. Hier ontmoette hij ‘rich and famous’, zoals actrice Jane Mansfield en auteur Norman Mailer, twee mensen die hij aan elkaar moest voorstellen. Er volgen smeuïge en onovertroffen verhalen over zijn belevenissen aan boord. ‘Het is prachtig werk als ceremoniemeester, maar je moet wel jong en single zijn’, zegt hij nu. ‘Het was één groot feest. Niet goed voor je gezondheid’.

Tijdens een uit de hand gelopen party die hij meemaakte in het chique Waldorf Astoria Hotel in New York, beleefde hij de meest sensuele nacht uit zijn toenmalige leven. ‘Vroeg in de ochtend zei een witte engel tegen me: ‘Dit is de zin van je bestaan. Groots en meeslepend, orgiastisch leven. Dit is waar je altijd naar verlangde’. Maar een zwarte engel fluisterde: ‘Taco, je leeft in geleende tijd. Je zult terugkeren’. En het was waar, het kon natuurlijk ook niet eeuwig duren. Dat is maar goed ook; een feest is leuk, maar altijd feest gaat heel erg vervelen’. Terug op zijn oude stek aan de LTS in Katwijk kon hij echter niet goed meer aarden. ‘In 1980 ben ik ermee gestopt. Ik begon met mijn bedrijf Tacoyo, nu Tacoy.nl, een anti-stressen trainingsmethode op muziek voor lichaam en geest, waarvan ik nog steeds mede-eigenaar ben’.

Vera Lynn Twee boeken had hij al op zijn naam staan. Maar die gingen over zijn anti-stress-methode. Dit nieuwste boek staat vol met verhalen uit zijn leven. Verhalen over vrienden, vriendinnen, muziek (Taco speelt slaggitaar), champagne, tennis, kamperen en humor. Over een nacht met Vanessa Paradis, over het hotel van zijn moeder in Leeuwarden waar hij als tweejarig ventje op de schoot van Vera Lynn zat, over Elvis Costello en Tsjaikofsky en over familie, zoals het ontroerende portret van zijn vader, die op

Foto: pr.

Donderdag 1 november Kleding bewerken, 09.00 Inloop spreekuur, 10.00-11.00. Meer bewegen voor ouderen, 09.30-10.15 Wedstrijd biljarten, aanvang 13.30-17.00 Klaverjas en jokermiddag, 14.00

Alle psalmen in hele noten op mannenzangavonden Nieuwe Kerk

Met dit idee is de veilingcommissie met haar voorbereidingen van start gegaan en dankzij de brede inzet vanuit de gemeente ligt het aantal verzamelde kavels op ruim 195 stuks! Iedereen is welkom om vanaf 20.00 uur te komen bieden en tegelijk te genieten van een gezellige avond. De veilingcommissie hoopt niet alleen op een goede opbrengst, maar wil ook het gemeenschapsgevoel stimuleren. Dit betekent dat niet alleen ‘commerciële’ kavels zullen worden aangeboden maar ook kavels die met onze gemeenteleden verbonden zijn. Dat zijn kavels die gerelateerd zijn aan passies, hobby’s en talenten van gemeenteleden. Er staan bijzondere zaken op de

zijn sterfbed bekende dat hij eigenlijk zijn hele leven depressief was geweest. ‘Liefdevol’ is de naam van het boek, omdat het met veel liefde is gemaakt, laat hij weten. Taco heeft het boek niet zozeer geschreven vanuit literaire aspiraties als wel als een soort therapie. ‘Het schreef eigenlijk zichzelf’, zegt hij. ‘En ik hoor tot nu toe alleen maar positieve reacties. Mensen smullen ervan, ze lezen het in een ruk uit. Dat komt omdat er zo veel te lezen valt in elk verhaal. Ik schrijf direct en levendig. Dat moet in deze tijd, het motto is: kill your darlings. Met ellenlange natuurbeschrijvingen moet je tegenwoordig niet aankomen’. Of alle verhalen tot in detail waar zijn, laat hij in het midden. ‘Maar de verhalen zijn wel waarachtig’, voegt hij eraan toe. ‘Ja, ik zat écht op Vera Lynns schoot. Mooi is dat hè?’. Intussen gaat hij door. Een nieuwe boek borrelt alweer op in zijn brein. ‘Ik zit nog vol verhalen die ik met de wereld wil delen. Of het boek ook uit ijdelheid is geschreven? Ja, een beetje natuurlijk. Maar ijdelheid is voor alle mensen een drijfveer. Zonder een beetje ambitie en ijdelheid zouden we nooit bereiken wat we bereiken’. ‘Liefdevol’ van Taco Veldstra kost € 15,- en is te koop bij boekhandels Van den Berg en Bruna in Katwijk.

Foto: pr.

Woensdag 31 oktober Biljarten, 14.00, zaal open 13.30 Kaarten maken, 14.00 Wedstrijdbiljarten, 13.30-17.00 Vrij klaverjassen en jokeren. Onderlinge competitie en vrij biljarten, 19.30

Meerjarenproject en cd-opnamen

Foto: pr.

Dinsdag 30 oktober Repetitie zangkoor Vierboet, 10.00 Ouderen spreekuur 10.00 Wedstrijdbiljarten van 13.3017.00 Damessoos, aanvang 14.00 Vrij klaverjassen en jokeren, 13.30

Foto: pr.

Maandag 29 oktober Spreekuur, 10.00-11.00 Schildercursus, 13.30-17.00 Vrij jokeren en klaverjassen, 13.30

kavellijst: zoals onder andere een midweek in de lente in één van de Katwijkse strandhuisjes, een weekeindje uit naar keuze (London, Barcelona of Istanbul), dinerbonnen van zeer goede restaurants, een dag schilderwerk van een huisschilder, een taxirit naar Schiphol en nog veel meer. Ook de oproep voor kavels met als inzet passies, hobby’s of talenten is gehoord. Altijd al gedroomd om eens orgel van de Dorpskerk te bespelen? Dat kan door te bieden op een orgelles van onze organist Sjaak van Duijn. Daarnaast worden er kinderfeestjes, muzikale avonden, tennislessen, surflessen en golfclinics aangeboden. Er kan ook geboden worden op de door gemeenteleden verzorgde diners en een sloepentocht. En nog veel mee De volledige kavellijst kan men lezen op de websites www.ontmoetingskerkkatwijk.nl of www.dorpskerkkatwijk.nl. De veiling start rond de klok van 20.00 uur. De zaal is echter al om 19.00 uur geopend. Voor iedereen is er een lekker bakje koffie of een ander drankje te krijgen en tussendoor worden er hapjes zoals kibbeling en bittergarnituur verzorgd. De veilingcommissie hoopt uiteraard op een mooie opbrengst en een gezellige avond.

Locatie, muziek en entree

De reünie wordt georganiseerd door enkele oud-leden. Omdat de deuren van de oude Schuit onlangs definitief gesloten zijn (het pand is inmiddels afgebroken) is gekozen voor een sfeervolle locatie in de duinen. Geheel volgens de Schuit-traditie speelt er een echte rock ’n rollband, waarbij je helemaal uit je dak kunt gaan: Another MidlifeCrises. De kosten voor entree zijn € 10,(voor hapjes, band enz). Drankjes zijn voor je eigen rekening.

Vol = vol

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen aan reunieoudeschuit@ gmail.com met vermelding van je naam, geboortedatum en de periode waarin je lid bent geweest. Je krijgt dan van ons een bevestiging met locatie, aanvangstijd enz. Ook sturen we je een link van een speciale reüniewebsite met veel oude foto’s om alvast in de stemming te komen. Heb je zelf leuke foto’s, dan kun je ze ook op de website plaatsen.


14 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 25 OKTOBER 2012

GRATIS

WINTERCONTROLE! Op zaterdag 27 oktober van 09.00 - 16.00 uur checken wij gratis uw auto op 10 punten.

ACTIE:

Wisselen winterwielen: € 10,- per 4 wielen Wisselen winterbanden: € 10,- per band

Wilt u een nagelnieuw(gebouwd) appartement in een bestaande schil?

Ook kunt u bij ons terecht voor de APK keuring. De koffie ar! staat kla

Henk Sabee

Sandtlaan 36/D6 2223 GG Katwijk T: 071 - 407 70 41 E: info@dedijkautos.com WWW.DEDIJKAUTOS.COM

Strak in je vel... Veel vrouwen herkennen het probleem.... Cellulitis op benen, billen, taille en buik. De oplossing is Lypossage! Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op de vet- en vochthuishouding.

Voor

G

Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder. Na 4 behandelingen heeft u al zichtbaar resultaat.

W U RIJP

! S N KA

Na

U zult geen gewicht verliezen... wel centimeters!!

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met Gladys

Tel: 06 10817027

Behandelingen worden gegeven in Voorhout door een vrouw

2 compleet nieuwe begane grond appartementen met tuin in het bestaande complex Anthedon aan de Jan Evertsenlaan/ Piet Heinlaan te Katwijk.

appartement 1

gebruiksoppervlakte = 44 m2 verblijfsgebied = 32 m2

appartement 2

gebruiksoppervlakte = 48 m2 verblijfsgebied = 36 m2

Koopsom € 143.500- v.o.n.

Koopsom € 141.500- v.o.n.

Start verkoop vanaf a.s. zaterdag 27 oktober

op de woonbeurs Heerlijk Wonen te Katwijk (Huys te Britten)! Verkoop bij inschrijving en loting. Telefoon: (071) 2020202

WWW.HOEVENSMAKELAARDIJ.NL

WWW.HOEVENS.NL

WWW.KATWIJKSHYPOTHEEKHUYS.NL

3 WEEKTOPPERS BIJ VOI JAS

BIJ AANKOOP VAN EEN OVERHEMD

LERROS VEST

voor

van 5995

4995

Mede mogelijk dankzij:

voor

3995

n

eure n 4 kl

i

BLEND JEANS Volg ons ook op

van 4995 voor

3495

via www.brothersbrands.nl Emmaplein 3 Katwijk (071) 889 34 72

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

GRATIS ADVERTENTIE

van 9495

V RO L I J K J I J STRAKS MIJN VA K A N T I E OP?

Stichting Wielewaal organiseert groepsvakanties, logeerweekenden en vakantiedagopvang voor kinderen en jongeren met een beperking. De begeleiding is in handen van jonge, enthousiaste vrijwilligers. Wielewaal zoekt vrijwilligers voor verschillende functies.Voor de functie verpleegkundige vragen wij een medische achtergrond en BIG-registratie, voor andere Tom (22): functies is geen speciale opleiding nodig. Je ontvangt vooraf uitgebreide informatie en “Een vriendin had maar een instructie. weinig tijd nodig om mij over te halen om met Wielewaal Met een tiener in een rolstoel naar de disco... Naar het pretpark met jongeren mee te gaan. Ze typeerde het als met ADHD of autisme... Een feestdag in een vrolijk thema organiseren voor volgt: Hard werken, erg vermoeiend, kinderen met een beperking... Ervaar hoe leuk het is om een groep kinderen dingen doen waarvan je nooit gedacht of jongeren een onvergetelijke week te bezorgen! had ze ooit te doen, verbazing, spanIets voor jou? Lees verder op: ning, sensatie en vooral een lach die je nooit gaat vergeten. Ze had gelijk!”


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 25 OKTOBER 2012 • 15

Met subsidie gemeente Katwijk

Meesterbakker Van Maanen in de prijzen

Dunavie-directeur Alfred Busser en de brandweercommandant Bas de Leeuw laten samen zien wat het belang is van een rookmelder in de woning.

Dunavie doet mee met brandpreventieactie Deze maand is de landelijke brandpreventieactie ”Wat doe jij bij brand?’’ van start gegaan. In deze periode vraagt de brandweer aandacht voor het voorkomen, melden en vluchten bij brand. Net als vorig jaar ontvangen huurders van Dunavie bij het bewonersblad Dunavia de brandpreventiekrant met handige tips en veel informatie. Daarnaast heeft Dunavie deze maand een speciale actie: wij bieden bewoners een rookmelder aan tegen hoge korting.

Actie In de maand oktober kunnen huurders per adres maximaal twee rookmelders met hoge korting

via Dunavie kopen. De rookmelder kost € 10,- per stuk en heeft een winkelwaarde van € 24,95 per stuk. Wij hebben gekozen voor een kwalitatief goede melder met een levensduur van minimaal tien jaar bij goed onderhoud. Bij de aanschaf ontvangt de huurder ook een plaatsingsadvies. De huurder kan met de kortingsbon uit de Dunavia de rookmelder(s) bij ons kantoor aan de Valkenburgsweg aanschaffen. Ook bezoeken wij samen met een afvaardiging van de brandweer Katwijk tien, vooral ouderencomplexen. Huurders kunnen de rookmelder(s) in de hal van het complex aanschaffen en indien nodig adviseren/helpen wij huurders ook direct met het plaatsen van de rookmelder. Vorige week was de officiële start van deze actie. Dunavie-directeur

De meeste slachtoffers bij brand vallen in de eigen woning. In minder dan vijf minuten kan een beginnend brandje zich uitbreiden tot een uitslaande brand met verduisterende en giftige rook, die bewoners binnen drie minuten kan verstikken. Iedere seconde telt dan. In uw slaap wordt u niet wakker van rook maar wel van geluid. Rookmelders maken het verschil tussen leven en dood.

Fashioninspiratie bij Beach Boetiek De dagen worden korter en de bomen kleuren in prachtige herfstkleuren. Veel van deze kleuren zijn vertegenwoordigd in menig collectie. De Beach Boetiek presenteert komende zaterdag 27 oktober de nieuwste trends van de catwalk. Zo zult u zien dat de collectie opgebouwd is uit vele merken, stijlen en kleuren. Ook wordt er deze dag een gedeelte geshowd uit de Sandwich Boetiek die ook in de Princestraat is gevestigd. Er zijn die dag twee modeshows, om 13.30 en om 15.00 uur. Ook er een stand van parfumerie Mooi en verzorgt kapsalon aAn kOp uit Rijnsburg de kapsels van de modellen volgens de laatste trends.

Startende ondernemers kunnen in dit traject met de meest uiteenlopende vragen terecht. Van vragen over bedrijfsvoering, tot marketing en zakendoen met het buitenland. Deelnemers kunnen kiezen voor persoonlijke gesprekken met een KvK-adviseur en seminars (www. kvk.nl/seminarsdenhaag). De regeling is met toestemming van de uitkeringsinstantie ook toegankelijk voor mensen met een uitkering. De eigen bijdrage is €100. Voorwaarden en verdere informatie zijn te vinden op www.kvk.nl/starterstrajectdenhaag.

Diverse onderzoeken wijzen uit dat ondernemers die goed voorbereid van start gaan of advies inwinnen voor verdere ontwikkeling van hun onderneming een grotere kans van slagen hebben. Daarom biedt Kamer van Koophandel Den Haag (KvK) in samenwerking met diverse gemeenten ondernemers een tweetal adviestrajecten, waar ondernemers hun voordeel mee kunnen

Ondernemers die hun ondernemerskwaliteiten willen verbeteren en daarmee hun kans op succes willen vergroten kunnen gebruik maken van een coach. Deze pro-

Designsales, winkel voor betaalbare designmeubelen, opent in Katwijk haar derde showroom. Amsterdam en Utrecht hebben er al een. De winkel met een regelmatig wisselende collectie designmeubelen is vanaf morgen, vrijdag 26 oktober, open aan de Ambachtsweg 15 op bedrijventerrein ’t Heen in Katwijk. De showroom maakt het mogelijk om de designsales ook te zien, voelen en beleven. Naast eigen merken, zoals Nomada by Hennie de Jong, Dimico en MOOT, die geproduceerd worden in de meubelmakerij in Utrecht, kunt u er terecht voor zitbanken van Danca en woonaccessoires van onder andere Zuiver, Bob, Serholt en Sompex. Designsales, Ambachtsweg 15, Katwijk, www.designsales.nl.

Toe aan een positieve kijk op de huizenmarkt en veel inspiratie voor in en om het huis? Op de Woonbeurs Heerlijk Wonen 2012 is informatie te vinden voor kopen, huren, verbouwen en inrichten. Wat vroeger een tijd van spanning en opwinding was, verzandt in negatieve onzekerheid. Annemarie Hoevens-Peeters van Hoevens Makelaardij zocht samen met Henriette van den Anker van de Porseleinkast, Elkie Marcelis van Aventurijn Natuursteen en Monique Verhaar van Vero Bouwadvies naar een manier om op een positieve manier de markt tegemoet te treden. Woonbeurs Heerlijk Wonen was geboren. Annemarie: ’Tijdens deze beurs is uiteraard iedereen welkom, maar is specifiek bedoeld voor iedereen die actueel bezig is met het inrichten, bouwen, verbouwen of aankopen van een woning. Starters, doorstromers maar ook juist senioren kunnen antwoord krijgen op diverse

Muzikale High Tea voor molen in Mali

foto: rop Janze. foto SIetSe MerKenS

woensdag 14 november in hoofdbieb

Voorstelling door cabaretier Rop Janze In het kader van Nederland Leest 2012 (1 t/m 30 november), waarin de roman ’De donkere kamer van Damokles’ van W.F. Hermans centraal staat, biedt de bibliotheek de mogelijkheid om nog meer met dit bijzondere boek kennis te maken. Op woensdag 14 november om 20.00 uur speelt cabaretier Rop Janze in de hoofdbibliotheek aan de Schelpendam in Katwijk een speciale voorstelling met als titel ’Heel Nederland leest De Donkere Kamer’. In de voorstelling ’Heel Nederland leest De Donkere Kamer’ staat de beklemmende roman ’De donkere kamer van Damokles’ van W.F. Hermans in de schijnwerpers. Een cabaretvoorstelling over angst en heldendom, verraad en verzet, waarheid en bedrog. Rop Janze (Poëzie Jukebox / v/h Comedytrain) weet op een boeiende en speelse manier de belangrijkste thema’s uit dit boek omhoog te halen: angst, dreiging, verraad en de vraag of je een andere sterveling echt kunt doorgronden. Hij vertaalt de belangrijkste thema’s van het boek naar deze tijd. Wat houdt heldendom anno 2012 in? Hoe vreedzaam is onze huidige samenleving met grote monden en korte lontjes? ’Heel Nederland leest De Donkere Kamer’ is een voorstelling over waarheid en leugens, oprechtheid en onechtheid, vertrouwen en zelfbedrog, donkere kamers en lichtvoetigheid, haarverf en mislukte foto’s. Hoe goed kennen we onze partners of kinderen eigenlijk? En onszelf ? Dat taalkunstenaar Rop Janze zijn publiek niet alleen ontroert maar

ook om serieuze onderwerpen kan laten lachen, bewees hij met zijn eerder programma’s. Ook ’Heel Nederland leest De Donkere Kamer’ is een afwisselende mix van humor en ontroering, liedjes en poëzie, interactie en conferences. Een speciale Nederland Leestvoorstelling en van harte aanbevolen voor iedereen. Toegangskaarten: € 5,- voor leden van bibliotheek Katwijk en €7,- voor niet leden. Kaarten zijn te koop via www.bibliotheekkatwijk.nl. Ga naar actueel, vervolgens naar activiteiten. Kies de activiteit van uw keuze, betaal met iDEAL en print uw toegangskaart(en). Ook in alle vestigingen van bibliotheek Katwijk zijn kaarten te koop.

Tijdens een uitgebreide high tea genieten van een kamerconcert door barok musici. Dat kan tijdens de Muzikale High Tea die Soroptimistclub Leiden Aurora organiseert op zondagmiddag 18 november. Het evenement vindt plaats op een unieke locatie: het bedrijfsrestaurant van het voormalige vliegveld Valkenburg met schitterend zicht op de oude landingsbanen. Tijdens de high tea wordt tweemaal een half uur gemusiceerd door een vijftal studenten van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, onder leiding van en samen met de wereldwijd gerenommeerde barokfluitist Wilbert Hazelzet. Op het programma staat muziek van JeanMarie LeClair, Georg Philipp Telemann en Johann Christian Bach. De middag duurt van 14.15 tot 16.30 uur (zaal open vanaf 14.00 uur), de toegang is € 25,- per persoon. De hele opbrengst komt ten bate van het financieren van een multifunctionele molen voor vrouwen in Farada, een dorp in het zuiden van Mali. Een eigen molen is van groot belang voor de vrouwen. Nu moeten ze granen met de hand malen, een enorm tijdrovend karwei. Dochters worden bij het werk ingeschakeld, en kunnen daardoor niet naar school. Een eigen molen zorgt er niet alleen voor dat vrouwen en

Er is slechts een beperkt aantal kaarten, dus wees er snel bij. Aanmelden kan via e-mail soroptimistclubleidenaurora@gmail.com (geef naam en het gewenste aantal kaarten op) of telefonisch via (071-) 5175862. De aanmelding is definitief als het verschuldigde bedrag is gestort op rek.nr 610145797 t.n.v. Soroptimistclub Leiden Aurora. Leiden Aurora, met 25 leden uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Warmond, maakt deel uit van Soroptimist International, een wereldwijde organisatie van vrouwen die zich inzet voor verbetering van de rechten van de vrouw, mensenrechten voor iedereen, gelijke kansen, ontwikkeling en vrede.

Hardstyle-avond bij Feest aan C Zin om een avondje lekker te stampen op de nieuwste hardstyle tracks en dicht bij huis? Morgen, vrijdag 26 oktober, opent Feest aan C om 21.00 uur de deuren voor een heerlijk avondje hardstyle. Dj ’the blade’ opent de avond openen, gevolgd door het duo Interbass. Entree is gratis, de deuren sluiten om 1.00 uur.

Bij de Rabobank Katwijk was afgelopen dinsdagavond een netwerkbijeenkomst voor ondernemers, die sinds medio 2007 een eigen bedrijf hebben in Katwijk. Tijdens die bijeenkomst konden de ongeveer 50 deelnemers meer te weten komen over onder andere regelgeving, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, arbeidsbemiddeling en financieren. Ook kregen de deelnemers informatie over de do’s en don’ts bij ondernemen en een introductie van bovengenoemde KvKStarterstraject en KvK-Coachpool.

vragen op het gebied van wonen, kopen, verkopen en huren. Naast de vele stands van bedrijven in verschillende branches, worden er diverse workshops gehouden, zoals moodboards maken, bloemendecoratie en informatieve lezingen door financiële adviseurs. Er zijn specialisten aanwezig op het gebied van binnenhuisarchitectuur en styling. Men kan op de beurs terecht met alle vragen op het gebied van wonen, financieren en inrichten. Ook bewoners van huurwoningen lopen vaak tegen een heleboel zaken aan. Wat zijn mijn rechten en plichten? Ook hier zijn specialisten voor op de beurs aanwezig, kundige mensen die dagelijks adviezen omtrent huur en verhuur geven’. De Woonbeurs Heerlijk Wonen is op zaterdag 27 oktober van 10.00 tot 17.00 uur in en rondom Huys Te Britten, Noordduinseweg in Katwijk. De toegang is gratis. Voor kinderen is er een animatieprogramma. Meer informatie vind je op de site www.heerlijk-wonen.nl.

Zaterdag 27 oktober

Eerbetoon aan Neil Young in de Boemerang In jongerencentrum De Boemerang in Katwijk aan den Rijn staat op zaterdag 27 oktober een bijzondere avond gepland voor de muziekliefhebber. Zo’n avond die je niet had willen missen, ook al had je eerst je twijfels. Een eerbetoon aan Neil Young door twee Katwijkse muzikanten. Speciaal voor deze avond hebben Jan van der Spek en Thomas Wassenaar nummers geselecteerd die een mooi beeld geven van deze levende legende. Hoe de complete avond eruit ziet wordt niet verteld, maar het wordt indrukwekkend. De entree is gratis, en de deur gaat om 20.30 uur open. Neil Young, de bij leven reeds legendarische zanger/gitarist/componist die er als een der laatste Mo-

hikanen uit de Amerikaanse west coast-periferie van de jaren zestig in slaagt zich dank zij zijn talent, eigenzinnigheid en integriteit door de decennia heen te handhaven in de grillige wereld van de popmuziek. Hoewel wispelturig en onvoorspelbaar van natuur is hij tegelijk ook een gedisciplineerd en productief werker met een stabiele persoonlijkheid. Opgroeiend in Winnipeg, Canada, raakt hij in de jaren vijftig door met name Elvis Presley in rock & roll geïnteresseerd, al legt hij zich in actieve zin in eerste instantie toe op folk. Naast deze avond zijn er komende tijd weer volop optredens in de Boemerang. Kijk voor meer informatie op de website, of op Facebook.

Metalblast in Scum Op vrijdag 26 oktober organiseert Scum weer een Metalblast met drie bands: Warmouth, Overruled en Instant Kill.

Veronica, een zeemeermin, wordt verliefd op Prins Harm. Die spoelt zo maar aan op haar strand. Benieuwd hoe dit verder gaat? Poppentheater ’De Kletskous’ speelt de voorstelling op woensdag 31 oktober bij K&O Katwijk.

De kaarten zijn verkrijgbaar via www.kenokatwijk.nl of bij het kantoor van K&O, tel. 071 4016400 (op werkdagen van 10.00-12.00 uur).

Netwerken

meisjes tijd over houden voor andere dingen, met name scholing, maar geeft ze ook de mogelijkheid geld te verdienen, door voor anderen te malen.

Poppentheater Brammetje en de zeemeermin

De voorstelling over de zeemeermin en haar vriendje Brammetje de Krab is om 14.30 uur te zien in het K&O-gebouw aan de Sluisweg 16 in Katwijk. Kaarten kosten €5 in de voorverkoop en €6 aan de zaal.

fessionele coaches hebben ervaring met het ondernemerschap en specifieke branches. Ze hebben ieder hun eigen specialisatie zoals marketing, communicatie, financiering, administratie en bedrijfsvoering. Iedere deelnemer kiest zelf welke coach het beste bij hem of haar past. De eigen bijdrage is €50.

Woonbeurs Heerlijk Wonen in Huys te Britten

Soroptimistclub Leiden Aurora organiseert:

foto: Pr.

Rabobank Katwijk reikt elk jaar tijdens de Coöperatiedag de MVO Award uit. MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, wat de Rabobank hoog in het vaandel heeft staan. Omdat de Coöperatiedag dit Olympisch jaar in het teken staat van sport is gekozen de MVO Award uit te reiken aan de sportvereniging die zich het meest inzet voor MVO. Bij verenigingen draait MVO om people (mens), planet (milieu) en profit (maatschappelijke winst). Alle sportverenigingen in de Katwijk is gevraagd om deel te nemen aan deze verkiezing. Een onafhankelijke jury heeft uit alle inzendingen (zestien in totaal) drie genomineerden gekozen: voetbalvereniging FC Rijnvogels, Hengelsportvereniging Brittenburgh en voetbalvereniging K.v.v. Quick Boys. Deze verenigingen hebben volgens de jury het beste huidige en toekomstige MVO beleid. Tot 17 november kan ter gestemd worden op de genomineerden via www. rabobank.nl/katwijk. De vereniging met de meeste stemmen wint de felbegeerde bokaal. De prijsuitreiking is tijdens de Coöperatieavond op dinsdag 20 november in NH Congrescentrum Leeuwenhorst te Noordwijkerhout.

KvK-Starterstraject

Designsales in Katwijk Alfred Busser en de brandweercommandant Bas de Leeuw lieten samen zien wat het belang is van een rookmelder in de woning. Daarna konden de huurders en de onwonenden van complex Vreugdeweg onder het genot van warme chocolademelk en speculaas een rookmelder kopen.

Genomineerden MVO Award

doen. Voor beide trajecten geldt als eerste stap een intakegesprek.

foto: Pr.

De banketbakkerij van Van Maanen, onder leiding van Jan Kaak, werd gekozen tot beste banketafdeling van de Meesterbakkers. Naast het beoordelen van de bestaande gang van zaken, waren alle Meesterbakkers ook uitgedaagd om twee producten in te sturen voor de innovatiewedstrijd: een ’hartig’ en een ’zoet’ product. Na gehouden stemming onder alle aanwezigen en juryberaad, bleek de door Ted Groen in ’t Woud en Johan van Leijden ingestuurde Ciabatta Toscane gekozen is tot de beste innovatie van 2012. Een fantastisch resultaat van deze bakkers van Van Maanen en ook een fantastisch brood dat binnenkort in alle winkels van alle Meesterbakkers verkocht zal worden!

Starters én ondernemers die maximaal vijf jaar actief zijn in de gemeente Katwijk, kunnen bij de gemeente aankloppen voor subsidie. De gemeente geeft €500 per starter voor het Starterstraject van de Kamer van Koophandel (KvK) en €750 per ondernemer voor de KvK-Coachpool. Hiermee krijgen deelnemers een aanzienlijke korting op seminars en persoonlijke adviesgesprekken met KvK-adviseurs en/of coaches. foto: C. onDerwAter

Tijdens een spetterende feestavond in Rotterdam zijn vorige week de winnaars bekendgemaakt en prijzen uitgereikt aan de beste Meesterbakkers van 2012, een landelijke competitie tussen de verschillende bakkerijen en winkels van alle Meesterbakkers. Een jaar lang hard werken is beloond, want de medewerkers van Van Maanen gingen met maar liefst drie hoofdprijzen naar huis: de beste winkel, de beste banketbakkers én de innovatieprijs voor het beste product. De grote winnaar was de winkel aan de Kerksingel te Berkel en Rodenrijs, die zich een jaar lang Meesterbakker van het Jaar mag noemen. Naast de hoofdprijs voor de winkel in Berkel en Rodenrijs waren er eervolle vermeldingen voor de winkels van Van Maanen in Wassenaar, Leidschendam, Den Haag-Ypenburg en Noordwijkerhout.

Startende ondernemers krijgen steuntje in de rug

Tweeduizend euro voor KiKa tijdens de najaarsfeestweek van oranjevereniging Katwijk aan den rijn eind augustus heeft kledingzaak De Kleine VIP aan de rijnstraat een collecte gehouden voor Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Samen met de oranjevereniging is er € 2.002,75 opgehaald. ’wij denken niet alleen aan de gezonde kinderen, we denken ook aan de zieke kinderen om ons heen, die eigenlijk ook van zo’n feest zouden moeten kunnen genieten. we zijn trots op de donaties’, aldus Lizette van De Kleine VIP.

Warmouth is een metalband die in 1997 is opgericht door vijf vrienden. Er wordt besloten de naam Warmouth aan te nemen, omdat de originele bandleden elkaar kennen uit Warmond. In 2005 wordt, na het vertrek van een van de gitaristen, besloten om voorlopig als viermansformatie verder te gaan. Het nieuwe repertoire valt dan al duidelijk in het genre melodische death metal. Overruled is een enthousiaste jonge heavy/thrash metalband uit de re-

gio Hoogeveen. Ondanks het feit dat ze pas sinds januari dit jaar bij elkaar zijn hebben ze al leuk aantal optredens op hun naam staan, waaronder Occultfest. Hun set zal bestaan uit eigen nummers en een aantal covers die ze vol overgave ten gehore brengen. Instant Kill is een van alles en nog wat metalbandje bestaand uit vijf leden, die vorig jaar november zijn gestart. Ze spelen eigen nummers en zo nu en dan een cover. De entree is gratis en toegang vanaf 16 jaar en ouder. Zaal open vanaf 20.30 uur en aanvang is 21.00 uur. Voor meer info: www.scumkatwijk. nl.


16 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 25 OKTOBER 2012

Njoy Savoy S(w)ings met Baars, Merbis en Van Pijlen

Vrijdagavond 9 november, 20.00 uur

Dit was niet alleen een wandelvakantie. Sicilië heeft namelijk oude steden en dorpen met veel architectuur waar je niet zomaar aan voorbij wil gaan. De lezing begint met ’dansen’ op een vulkaan en eindigt er ook mee. Van Etna naar Stromboli en van alles daar tussenin. Angenies Posthumus was er het afgelopen voorjaar en laat graag de mooie foto’s zien. Iedereen is welkom om 20.00 uur in Buurthuis De Pancrat, Middelstegracht 85 te Leiden. De toegangsprijs is € 5,-. Nivon-leden krijgen korting: € 4,-. Parkeren in de parkeergarage bij AH (50 m. verderop).

Filmavond in Katwijks Museum

’Katwijkse visserij, gezien door een Noordwijker’ De laatste woensdag van deze maand, op 31 oktober, wordt er weer een filmavond georganiseerd in het Katwijks Museum. Het is uniek filmmateriaal, de eerste keer dat dit te zien is. De film is gemaakt door Piet de Groot (1897-1964) een Noordwijker, met natuur en filmen als hobby. Hij filmde voor- en na de oorlog de Katwijkse visserij. Via een kennis Jan van der Niet (de ’consul’) is hij in contact gekomen met schipper Jaap van der Bent, en heeft hij ook op het kerkschip de Hoop meegevaren. De film heeft jarenlang in een schuur en op zolder gelegen. Het is uniek filmmateriaal, dat voor het eerst nu getoond wordt. De film duurt twee uur, wordt in z’n geheel vertoond, met een korte pauze. Het museum is open om 19.00 uur. Na een voorprogramma start de hoofdfilm om 19.30 uur. Kaartjes zijn alleen van te voren te koop aan de balie van het museum. Toegangsprijs is € 3,50, inclusief een kop koffie. Vol = vol.

Carolien van Egmond en Dick Oudwater zijn weer klaar voor een nieuwe aflevering.

Het Katwijkse hotel-restaurant Savoy aan de Boulevard organiseert dit najaar gezellige en sfeervolle muzikale middagen (van 15.00 tot 18.00 uur) onder de naam Njoy Savoy S(w)ings. Die staan in het teken van voor-elk-wat-wils, akoestisch, onderhoudend en kwaliteit. Na twee succesvolle edities treden zondag 28 oktober de Heeren Baars, Merbis en van Pijlen op in het karakteristieke en mooist gelegen hotel-restaurant van Katwijk. Zanger/gitarist Rob Baars, gitarist René Merbis en bassist Aad van Pijlen spelen een soms ingetogen en dan weer uitbundige mix van blues, country en soul; genaamd ’americana’ . Pam MacBeth and Chris Koenen vormen zondag 11 november een authentieke Nashville Tenessee Country Diva met een Leidse gitaarvirtuoos. En zondag 25 november is er Mississippi Blues uit de Nederlandse polder met The Little Boogie Boy met Jan de Ligt op saxofoon. Hotel-Restaurant Savoy, Boulevard 1, Katwijk, www.hotelsavoy.nl.

Televisie

10.00 uur RTV Nieuws – Melange Locale, gezellig praatprogramma met Carolien van Egmond en Dick Oudwater. 16.00 uur RTV Nieuws – Terug naar..., uit het archief van RTV Katwijk 20.30 uur RTV Nieuws – RTV Sport – Melange Locale, gezellig praatprogramma met Carolien van Egmond en Dick Oudwater.

Nieuwe ’Melange Locale’ Vanaf maandag 29 oktober is er weer een nieuwe ’Melange Locale’ te zien op RTV Katwijk. In dit programma wordt er gesproken over het ontmoetingscentrum dementie dat in Voorhout is gevestigd. Andere gasten zijn wijkagent Huibert den Butter en de Katwijkse schrijver Mark van Dijk, die komt vertellen over zijn recent verschenen boek “Bloeddorst’. Daan de Mooij is weer gaan shoppen in Katwijk en laat de trends in de najaarsmode zien en natuurlijk zet Pieter van

Harmonie Katwijk goes Latin Het Najaarsconcert Harmonie Katwijk, op zaterdag 27 oktober, staat deze keer in tropische sferen met het thema ’Go Latin’ met uitsluitend Latijns-Amerikaanse muziek. De muzikanten zijn er klaar voor om de warme ZuidAmerikaanse klanken ten gehore te brengen. Zowel muzikaal als visueel zal het een prachtig concert en spektakel worden. Op deze manier hopen de muzikanten dat u een avondje muzikaal zult genieten met muziek van o.a. Gloria Estefan zangeres van de voormalige Miami Sound Machine en de “Queen of Latin Pop”, en nummers zoals ’Tango’, ’Danzón’, ’La Primitiva’, enz. Kortom een heerlijk avondje Latin Music. Onder leiding van dirigent Dick

23.00/00.00 uur RTV Nieuws – RTV Sport Op zaterdag ook om 18.00 uur. Kijk voor het laatste TV nieuws op teletekst pagina 280 Uitzending gemist? Kijk op www.rtvkatwijk.nl.Op zaterdag ook om 18.00 uur. Kijk voor het laatste TV nieuws op teletekst pagina 280. Uitzending gemist? Kijk op www.rtvkatwijk.nl.

Klaveren een heerlijk gerecht op tafel. Ook in dit programma wordt er weer ergens in een straat in Katwijk aangebeld en een boeket bloemen uitgedeeld en met het spelletje zijn weer leuke prijzen te winnen. Het programma wordt afgesloten met zang van Ron van Dordt. Melange Locale is te zien vanaf maandag 29 oktober tot met zaterdag 3 november na het nieuws van 10.00 en 16.00 uur en zaterdag om 10.00 en 18.00 uur via RTV Katwijk en Ziggo kanaal 41.

In Tripodia op zaterdag 27 oktober

Verhoef zullen de muzikanten van Harmonie Katwijk voor u een warme sfeervolle avond verzorgen. U bent er toch ook bij? En er is nog meer. Wat? Ja, dat kunnen we nog niet verklappen, maar het is zeker de moeite waard om aanwezig te zijn. Toegangskaarten van € 6,50 kunt u reserveren via www.tripodia.nl of via info@harmoniekatwijk.nl. Het concert wordt gehouden in zalencentrum Tripodia aan de Hoorneslaan in Katwijk. De zaal gaat om 19.30 uur open. Het concert begint om 20.00 uur. Steun het Genootschap ’Oud Katwijk’. Geef u op als lid à € 10,00 per jaar. Katwijks Museum, telef. 4013047.

Radio

Het Katwijks ’Hallelujah’ voert op vrijdag 23 november dit prachtige muziekstuk ’De Jephtha’ van George Frederic Händel uit in de Dorpskerk, Kerklaan 12 te Katwijk aan den Rijn. De Jephtha was één van de laatste werken van de nagenoeg blinde Händel. Hij baseerde dit werk naar aanleiding van het Bijbelverhaal, uit het boek Richteren. Hierin wordt verhaald hoe Jephtha, Gilead’s zoon, voor hij tegen de Ammonieten te velden trekt, de gelofte aflegt om bij overwinning de eerste,

die hem thuis tegenkomt, aan Jahweh te offeren als brandoffer. Deze eerste, was zijn dochter. Wilt u dit optreden bijwonen dan kunt u voor kaarten terecht bij het VVV Katwijk, tel. 4075444, D. de Mooij, tel. 4071266, L. van der Plas, tel. 4074831, boekhandel Van den Berg, tel. 4030911, schoenhandel Haasnoot, Princestraat, tel. 4012265, boekhandel Het Baken, tel. 4013001. Toegangsprijzen bedragen € 28,-, voor donateurs € 25,50. Hier in de Dorpskerk met zijn geweldige akoestiek zal de uitvoering van De Jephtha krachtig tot zijn recht komen. Na dit optreden wordt in studie genomen, Mozart – Requiem en Vesperae solennes die wij op 14 november 2014 hopen uit

antenne 106.8 (FM) - kabel 88.1 (FM) stereo

Vrijdag 26 oktober

Los Zand met gast tijdens een eerder Verjaardagsfeest.

In Tripodia, 10 november

Los Zand’s Verjaardagsfeest 2012 Het jaarlijkse muziekspektakel Los Zand’s Verjaardagsfeest wordt dit jaar gehouden op zaterdag 10 november. De band heeft de nodige voorbereidingen getroffen en trekt opnieuw sfeervolle en spectaculaire acts op het podium. De Katwijkse band Los Zand vierde vorig jaar november tijdens Los Zand’s Verjaardagsfeest in Tripodia zijn 15de verjaardag. Al vanaf 1996 heeft deze band de meest diverse optredens op zijn naam staan. Zowel binnenlandse als buitenlandse feesten en diverse optredens voor radio en tv hebben zij op hun naam staan. Tevens is Los Zand zo’n beetje de enige band in de regio met al vele jaren zijn eigen feest.

De Jephtha in de Dorpskerk door Katwijks koor Hallelujah Het wereldberoemde muziekstuk van G.F. Händel over enkele hoofdstukken uit het Bijbelboek Richteren. Een verschrikkelijke tragedie, vertolkt in een muziekstuk dat zijn weerga niet kent.

kabel kanaal 45.

TV-programma RTV Katwijk vanaf maandag 29 oktober.

Vanaf maandag

te voeren. Begin februari gaan wij ons voorbereiden op de 53ste en 54ste uitvoering van de Matthäuspassion. Deze vindt plaats op 21 en 22 maart 2013 eveneens hier in de Dorpskerk. Mocht u na het beluisteren van dit concert de behoefte hebben in een ongedwongen sfeer tijdens een van onze repetitieavonden nader kennis te maken met het koor, dan bent u op een dinsdagavond van 20.0022.00 uur van harte welkom in Het Anker tegenover de Nieuwe Kerk, Voorstraat 74 te Katwijk aan Zee. De repetitie na deze uitvoering is op dinsdag 4 december, aanvang 20.00 uur. Voor meer informatie kunt u bellen naar: Daan de Mooij, voorzitter, tel. 4071266; Janny Ouwehand, secretaris, tel. 4030384, www.cokhallelujah.nl, info@cokhallelujah.nl.

De 15de verjaardag van Los Zand moest dus groots gevierd worden, en dat lukte. Bijna onlosmakelijk verbonden aan Los Zand’s Verjaardagsfeest is de Katwijkse band de Driftkickers. Ook die band had afgelopen jaar iets te vieren. Zij bestonden immers 10 jaar en vierden dit met een groots jubileumoptreden in april in Tripodia. De groep speelde al haar succesnummers en het werd een swingende boel. Het blijft niet alleen bij de genoemde acts; ook AJ and the Wildgrooves en Support Act verlenen hun medewerking aan het komende verjaardagsfeest. Support Act werd in 2000 opgericht, de hoogtijdagen van de Katwijkse popmuziek. Bands rezen als paddestoelen uit de grond, waarbij de meesten weer net zo snel verdwenen als ze gekomen waren. Support Act is eigenlijk een van de weinige bands uit die periode die nog steeds bestaan, nog steeds optreden en nog steeds veel lol hebben in wat ze doen. Inmiddels dus 13 jaar ’on the road’ en een repertoire van enkele honderden nummers opgebouwd afkomstig uit alle decennia. Voor het Verjaardagsfeest maken ze daaruit een selectie om op die avond uitsluitend de allerbeste, gaafste, leukste, vetste en swingendste hits uit de popgeschiedenis ten gehore te brengen. AJ and the Wildgrooves , eveneens afkomstig uit Katwijk speelt onvervalste powerblues die voor deze avond in een unplugged jasje wordt gestoken. Het repertoire bestaat uit nummers van onder andere Janis Joplin, Jimmy Hendrix, Jonny Lang, Koko Taylor en andere bekende en minder bekende artiesten. Het belooft weer een knalfeest te worden in Tripodia op 10 november. Het begint om 20.30 uur. De entreekaarten kosten in de voorverkoop €15,00 aan de zaal €17,50. Kaarten zijn in Katwijk verkrijgbaar bij Krijgsman Dranken en Beach Boetiek, en ook via www.tripodia.nl.

LEES TIPS

00.00-02.00 02.00-05.00 05.00-07.00 07.00-09.00 09.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00 19.00-20.00

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Nieuwscarrousel, met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie, Han van der Kamp Schijven voor bedrijven, Han van der Kamp Het tussenuur Zeewind, Jaap Schaap De muzikale doorloper, Johan den Haan Non stop muziek Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten N0.nl, Jaap Schaap RTV Katwijk Sport, voor- en nabeschouwingen (Voor de onderwerpen kijkt u op RTV-Teletekst pagina 206) 20.00-21.00 Non-stop muziek 21.00-23.00 Country Festival, Bart van der Pol 23.00-24.00 Paarlen voor de zwijnen, Marijke van Duijn en Johan den Haan

Zaterdag 27 oktober 00.00-02.00 02.00-05.00 05.00-07.00 07.00-08.00 08.00-10.00 10.00-12.00 12.00-14.00 14.00-18.00 18.00-20.00 20.00-22.00 22.00-24.00

Het nachtcircus, jongerenprogramma De kracht in de nacht Word wakker RTV Katwijk Sport, herhaling van de vrijdagavond Warmdraaien, Karla Imthorn Nieuwsmagazine, actualiteiten programma (zie http.//nieuwsmagazine.rtvkatwijk.nl) Goud van gisteren, Martin Ouwehand RTV Katwijk Sport,verslagen en uitslagen van de sport op zaterdag The Music Zone, Theo Hoogervorst RTV Hollands, Nederlandstalig verzoekenplatenprogramma, Jan van Duijn The Hangout, Jongeren programma

Zondag 28 oktober 00.00-02.00 02.00-05.00 05.00-07.00 07.00-08.00 08.00-09.00 09.00-11.00

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Aangepaste non stop muziek Opwekking, Joke Zwaan Hoort het woord, met om 10.00 uur kerkdienst vanuit de Gereformeerde Kerk Katwijk aan Zee 11.00-13.00 Non stop geestelijke muziek 13.00-14.00 Strike up the band, muziek op gebied van harmonie, fanfare en brassband, door Jaap Bol 14.00-15.00 Spelenderwijs, muziek die u kent of zou kunnen kennen, Co Snel. 15.00-17.00 De gouden stad, Gerjan Jungerius en Martin van der Kamp 17.00 uur Kerkdienst Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Rijnsburg 18.30 uur Kerkdienst Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn tot 20.00 uur Aangepaste muziek 20.00-21.00 Met de mondhoeken omhoog, cabaret met Gerard Bol 21.00-22.00 Historische maritiem uitzending, Bas Vlieland 22.00-24.00 Slow Motion, easy listening, Robert van der Loo Om 11.30 uur kunt u via het geluidskanaal van de kabelkrant op uw televisietoestel luisteren naar de kerkdienst vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Katwijk

Maandag 29 oktober 00.00-02.00 02.00-05.00 05.00-07.00 07.00-09.00 09.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-16.00 16.00-17.00 17.00-17.30 17.30-18.00 18.00-20.00 20.00-21.00 21.00-22.00 22.00-23.00 23.00-24.00

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Nieuwscarrousel, met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie, Han van der Kamp Schijven voor bedrijven, Han van der Kamp Het tussenuur Muziekfabriek, Koos Heemskerk De muzikale doorloper, Johan den Haan Non stop muziek Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten Orgelklanken, Arjan Wolfswinkel Nieuwscarrousel, met lokaal en regionaal nieuws Multi Katwijk, Jan Ouwersloot It’s all jazz, Hans Pley Acoustic Rain, Bart van der Pol Muziek voor twee

Dinsdag 30 oktober 00.00-02.00 02.00-05.00 05.00-07.00 07.00-09.00 09.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.30 19.30-22.00

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Nieuwscarrousel, met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie, Han van der Kamp Schijven voor bedrijven, Han van der Kamp Het tussenuur Muziekfabriek, Willem van Zuilen De muzikale doorloper, Johan den Haan Non stop muziek Maritiem, een programma met Bas Vlieland Nieuwscarrousel, met lokaal en regionaal nieuws RTV Katwijk Sport extra uitzending i.v.m. bekerwedstrijd Rijnsburgse Boys 22.00-23.00 Kippenvel, (muziek voor wie luisteren wil) met Ruud Heijjer 23.00-24.00 Purple Haze, Jan Marius Franzen

Woensdag 31 oktober

door Bert Breed

Voor meer informatie en gratis reserveren: www.bibliotheekkatwijk

Programma-overzicht

FOTO: PR.

In Wandelcafé Leiden is vrijdagavond 9 november Angenies Posthumus te gast met een presentatie over Sicilië en Stromboli, vulkaaneilanden in de Middellandse Zee. Sicilië, het eiland bekend van de Etna en van de maffia. De Etna is zeer aanwezig, maar van de maffia merk je als toerist niets. Veel meer van de mediterrane flora, die in het voorjaar op z’n mooist is. Vaak hangt er dan, vooral in de kuststreken, een bedwelmende geur van brem, ciste-roosjes en wilde kruiden. Sicilië heeft echter ook berggebieden waar pittige wandelingen gemaakt kunnen worden, zoals de ruige kalkbergen van de Monte Madonie en de Monti Nebrodi, beide beschermde natuurgebieden. Daar bloeien in het voorjaar wilde orchideeën en pioenrozen.

FOTO: PR.

Wandelcafé Leiden over Sicilië en Stromboli

Postbus 300 2220 AH Katwijk ZH Telefoon 4013551 Fax 4077096

Kapitale fout Conor Fitzgerald

De zendelingsvrouw Jody Hedlund

The Rolling Stones 50 Mick Jagger

De dood van een aan lager wal geraakte Engelse schilder in Rome lijkt de zoveelste in de reeks van berovingen in de stad, maar commissaris Alec Blume gelooft daar niet in. De Italiaanse machowereld, maffia en corruptie komen uitgebreid aan de orde. Dit is de tweede roman met Alec Blume in de hoofdrol.

Een christelijke Amerikaanse trouwt om rationele redenen met een arts om zo voor beiden de roeping tot het zendingswerk onder Indianen mogelijk te maken. De roman is gebaseerd op de waargebeurde levensgeschiedenis van Marcus en Narcissa Whitman, wat het verhaal een diepere dimensie geeft. Eerder verscheen van haar ’De predikersbruid’.

Op 12 juli 2012 was het precies vijftig jaar geleden dat de Rolling Stones hun eerste optreden gaven in de Londense Marquee Club. Ter gelegenheid van dit jubileum is dit fraaie Stonesfotoboek uitgebracht, aangeprezen als het enige door de band geautoriseerde boek bij het vieren van deze mijlpaal. Het bevat meer dan duizend illustraties.

De grote ruimte-encyclopedie Fleur Star De lezer krijgt in deze sterrenkunde- en ruimtevaartencyclopedie een duidelijk beeld van wat het heelal is, waar het uit bestaat en hoe de mens door de eeuwen heen steeds meer informatie verzamelt over het ontstaan en de ontwikkeling van sterren en planeten en de andere objecten. Gevarieerde informatie over het heelal, sterrenkunde en ruimtevaart komt aan bod.

Prairiehonden Darice Bailer

Oma ontsnapt! Janneke Schotveld

Dit deel uit de omvangrijke serie ’Dierenfamilies’ heeft prairiehonden als onderwerp. Prairiehonden zijn knaagdieren, die alleen in Noord-Amerika voorkomen. Aangezien ze veel gras eten, zijn ze belangrijk voor de graslanden. Een boeiend, zeer informatief boek over een niet zo bekende diersoort met informatie over kenmerken, soorten en levenscyclus.

Tibbel is dol op haar excentrieke oma, die haar graag ontvangt in het tuinhuisje waar zij woont. Op een dag heeft moeder stiekem Tibbels geit verkocht en Tibbels oma in een bejaardenhuis gestopt. Tibbel besluit om oma te bevrijden. Als dat is gelukt lopen ze samen weg, op zoek naar de geit. Kolderiek, wensvervullend verhaal.

00.00-02.00 02.00-05.00 05.00-07.00 07.00-09.00 09.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-20.00 20.00-22.00

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Nieuwscarrousel, met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie, Han van der Kamp Schijven voor bedrijven, Han van der Kamp Het tussenuur Muziekfabriek, Koos Heemskerk De muzikale doorloper, Johan den Haan Non stop muziek Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten Nieuwscarrousel, met lokaal en regionaal nieuws Radio International, Engelstalig informatieprogramma met Jürgen Börnig 22.00-23.00 Radio International goes….., themaprogramma 23.00-24.00 Muziek voor twee

Donderdag 1 november 00.00-02.00 02.00-05.00 05.00-07.00 07.00-09.00 09.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-20.00 20.00-24.00

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Nieuwscarrousel, met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie, Han van der Kamp Schijven voor bedrijven, Han van der Kamp Het tussenuur Muziekfabriek, Willem van Zuilen De muzikale doorloper, Johan den Haan Non stop muziek Duitse muziek in Katwijk, Wilma Fischer Nieuwscarrousel, met lokaal en regionaal nieuws Non stop muziek

Tussen de programma’s elk uur het NOS-Nieuws. Doordeweeks op de halve uren een eigen lokaal bulletin, aangevuld met een beknopt weerbericht. Tijdens de nachtelijke uren worden de uitzendingen van de RTV KATWIJK digitaal verzorgd. Studio. Mr. E.N. Rahusenstraat 2a, Katwijk.


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 25 OKTOBER 2012 • 17

FOTO: HANS VAN DUIJN

In vierde ronde van de interne competitie van Katwijkse Damclub (KDC) werden de verhoudingen tussen de verschillende spelers steeds duidelijker te zien. Het is belangrijk om in deze fase goed te presteren en aansluiting te houden bij de koplopers van de competitie om zo plaatsing voor de ereklasse af te dwingen.

Ontgoocheling bij de spelers van Quick Boys na de flinke afstraffing in en tegen Volendam.

Dure fouten doen Quick Boys de das om De trouwe supporters waren naar Volendam vertrokken in de hoop op betere tijden. De verwachtingen werden na elf minuten op genadeloze wijze de grond ingeboord met twee doelpunten van de thuisploeg. Quick Boys knokte zich terug in de wedstrijd, maar liep halverwege het tweede bedrijf in het spreekwoordelijke mes.

Met Gerard de Geus op de bank als opvolger van Arjen van der Werf, die afgelopen week zijn werkzaamheden als assistent-trainer staakte, begon Quick Boys zeer ongelukkig aan de wedstrijd. Vincent Verbond, spelend op de positie van de zieke Reinhard Breinburg, leed kostbaar balverlies met grote gevolgen. Jan Smit, niet te verwarren met de Volendamse zanger, profiteerde optimaal van de misstap en passeerde doelman Patrick de Groot: 1-0. Diezelfde De Groot zag enkele minuten later een inzet van Jaap Molenaar rakelings langs het doel gaan. In de elfde minuut werd de voorsprong van RKAV Volendam alsnog verdubbeld. Slecht uitverdedigen resulteerde vervolgens in

een voorzet van de linkerkant die door Joey Tol kon worden binnengewerkt: 2-0. De fouten van de blauwwitten werden genadeloos afgestraft door de loerende Volendammers. De bank van Quick Boys greep in: Verbond werd vervangen door Pascal van der Plas. Na de wissel kwamen de blauwwitten beter in de wedstrijd. Er waren mogelijkheden voor Yuri Guijt, Tommy Bekooij en Jaap van der Plas. De aansluitingstreffer volgde na een half uur spelen: Bekooij werkte een bal binnen, nadat keeper Kees Tol de bal niet kon wegwerken: 2-1. De bezoekers zetten aan en drongen de Volendammers terug op eigen veld. Scheidsrechter T. van Waveren keurde een treffer van Chevello de Rijp af, omdat de spits hands zou hebben gemaakt. Diezelfde arbiter laste vijf minuten voor het rustsignaal een afkoelingsperiode in, nadat een aansteker op het veld was gegooid. Na de onderbreking kreeg Derek van der Plas nog een kans op de gelijkmaker, maar de middenvelder kon niet meer bij een voorzet van Bekooij komen.

via de vingertoppen van keeper Tol op de deklat. De volgende kans was ook voor de buitenspeler, maar de Leidenaar kwam tekort om de voorzet van Jaap van der Plas binnen te tikken. Bekooij moet even later de strijd staken. Een fraaie slalom kreeg niet het gewenste vervolg: het schot van Bekooij belandde in het zijnet. Bij deze actie werd de aanvaller van achteren geraakt door Pieter Jonk. Bekooij kon niet meer verder en werd vervangen door Niels van Veen. Na twee derde wedstrijd viel het doek voor de blauwwitten. Een scherpe counter van de thuisploeg vergrootte de marge. Jan Smit werd weggestuurd, omspeelde De Groot en schoof de bal in het lege doel: 3-1. Nadat Rachid El Yakoubi eerder de paal had geraakt, maakte de invaller een kwartier voor het einde van de wedstrijd de vierde treffer. De laatste fase van de wedstrijd kon evengoed schriftelijk worden afgedaan. Quick Boys liep verslagen rond op het veld en kwam niet meer dichterbij. Na het laatste fluitsignaal vertrokken de spelers met de staarten tussen de benen richting de kleedkamers. Er zal de nodige reparatiewerkzaamheden uitgevoerd moeten worden om de selectie klaar te kunnen stomen voor de komende wedstrijden.

In de tweede helft ging Quick Boys op jacht naar de gelijkmaker. Een vlammend schot van Bekooij ging

stand voor Jan en Arend wist zijn tegenstander te verrassen met een verdekt zetje. Hierdoor kwam er een 5-om-4 eindspel op het bord. Jan deed zijn uiterste best om een doorbraak te forceren, maar Arend wist de partij winnend af te sluiten. Jack van der Plas had een lastige partij tegen Arie Dubbelaar. In positioneel opzicht leek Jack de beste uitgangspositie te hebben. Jack zette een sterk ontwikkeld centrum op het bord en Arie stond wel erg ver naar achter. Toch hield Arie met ogenschijnlijk gemak stand tegen Jack en leek de remise hem niet te kunnen ontgaan. In het eindspel stond Jack eerder op dam, maar hij kon niet voorkomen dat Arie doorbraak en zelf dam ging halen. Hierdoor was de remise een logisch resultaat. Kees Plug wist Jaap van Duyvenbode al vroeg op de avond te verschalken. In een gesloten stand kwam er pardoes een 2-om-3 naar dam op het bord. Het kostte Jaap vervolgens te veel om de dam af te pakken, waardoor hij ook inzag dat verder spelen geen nut meer had. Martin Visser en Martijn van der Plas leken in hun onderlinge partij vooral bezig om hun tegenstander niet te kort doen. Martin kon al meerdere keren de trekker overhalen en de partij winnen, maar telkens kwam Martijn met een zetje of een doorbraak terug in de partij. Martijn had meerdere kansen op een remise, maar dat mocht ook niet baten. Uiteindelijk kwam er een 4-om-1 situatie op het bord en dat wist Martin niet meer te verspelen. John Bruin en Teun de Kluyver hielden elkaar lange tijd in evenwicht. Het 5-om-5 eindspel was razend spannend. Teun zette zijn schijven ietwat ongelukkig neer en toen John dam haalde kon hij plotseling geen kant meer op.

Rick de Jong had na zijn eerste drie wedstrijden, ondanks zijn goede spel van de laatste weken, nog maar twee punten verzameld. Om aansluiting te vinden bij de hoger geklasseerde spelers moest hij zien te winnen van Arjan Varkevisser. Geen gemakkelijke opgave. Zeker toen Rick in de opening al in een hekstelling terecht kwam. Rick wist zich hier goed uit te ruilen, maar hield een minder goede stand over. Rick speelde het vervolg echter bijzonder sterk uit en kwam steeds beter te staan. Arjan zag geen kansen tot een geslaagde aanval en kwam steeds verder onder druk te staan. In het eindspel ging Arjan de fout in en kwam hij op achterstand. Rick maakte daarop de partij koelbloedig af en liet zich de winst niet meer afnemen. Jan Schijff en Arend van Beelen hadden een spannende onderlinge strijd. Arend wist Jan al snel in de moeilijkheden te brengen, maar Jan liet zich daar niet door van zijn stuk brengen. Toch bleef het een lastige

Programmaoverzicht RTVsportweekend Vrijdagavond (19.00-20.00 uur): In de radio-uitzending aandacht een interview met ex-Grasshoppers speelster Karin Kuyt en een vooruitblik op de duels van Quick Boys en Rijnsburgse Boys.

Steun het Genootschap ’Oud Katwijk’. Geef u op als lid à € 10,00 per jaar. Katwijks Museum, telef. 4013047.

FOTO: PR.

Rick de Jong zet grote stap naar ereklasse dammen KDC

Jeroen Reitsma in actie.

Basketbalheren verliezen bekerwedstrijd Voor de heren van Grasshoppers HS1 ging afgelopen zaterdag het bekertoernooi van start. Vorig jaar was dit een groot succes. Toen wist Heren 1 tot aan de kwartfinales door te dringen en werden uiteindelijk gestopt door het eredivisieteam BS Weert. Voor iedereen een enorme belevenis.

Met deze wedstrijd in het achterhoofd wordt vandaag gestart tegen het afgelopen seizoen naar de Promotiedivisie gepromoveerde Almere Pioneers HS1. In de competitie werd er vorig jaar tweemaal verloren van dit team, dat nagenoeg dezelfde samenstelling heeft als seizoen 2011-2012. Het succes van vorig jaar en de mogelijkheid iets recht te zetten tegen Almere was genoeg motivatie om iets moois neer te zetten in Cleijn Duin. Zo werd het eerste kwart ook gestart. Het basketbal was goed verzorgd en er werd met scherp geschoten door de Grasshoppers. Almere was duidelijk nog niet wakker waardoor de Katwijkers een mooie voorsprong weten op te bouwen tot maximaal 16 punten. 23-9 einde eerste kwart. In het tweede kwart gaat Grasshoppers goed door, maar weet dat

Almere voldoende kwaliteit in de groep heeft om terug te komen. De vraag is alleen wanneer en hoe lang kan Grasshoppers het volhouden? In ieder geval tot aan de rust want die gaan de heren uit Katwijk in met een voorsprong van 7 punten (39-32). In het derde kwart krijgt Grasshoppers antwoord op eerdergenoemde vraag. Almere komt goed voorbereid uit de kleedkamer en start met een 2-1-2 press. Hier weet Grasshoppers niet mee om te gaan. Turn-over op turn-over is het gevolg en binnen 8 minuten verspelen de heren 19 punten en kijkt het team aan het eind van dit kwart tegen een achterstand aan van maar liefst 11 punten. Late time-outs zorgen er voor dat dit waarschijnlijk een van de slechtste kwarten is van HS1, terwijl normaal gesproken dit een van hun beste perioden is. Een wedstrijd bestaat uit vier kwarten, dus was er voldoende gelegenheid om terug te komen zoals afgelopen twee reguliere wedstrijden ook is gelukt. Het vierde kwart lijkt dit ook zo te gaan. Langzaam komen de mannen uit Katwijk wat terug tot op 5 puntjes. Helaas voor Grasshoppers missen zij net dat laatste beetje slagkracht en heeft Almere voldoende power om uiteindelijk met 6 punten te winnen (68-74 eindstand). Dit betekent dat hier het bekertoernooi voor Grasshoppers Heren 1 ophoudt.

Zaterdagmiddag (14.00-18.00 uur): Naast het actuele sportnieuws zijn er live-radioverslagen van de topklasse-wedstrijden van Katwijk en Rijnsburgse Boys en de duels van Quick Boys en FC Rijnvogels. Maandagavond (vanaf 20.45 uur): Een tv-uitzending met een terugblik op het voorbije voetbalweekend en het actuele sportnieuws.

Eenvoudige bekerzege Katwijkse volleybalheren op Aspasia H2 De Katwijkse volleyballers van RVV hebben zich afgelopen zaterdag ten koste van Aspasia H2 geplaatst voor de tweede ronde van het regionale bekertoernooi. Binnen een uur stond de 3-0 overwinning op het scorebord. Twee weken geleden werden de heren uit Koudekerk aan den Rijn in competitieverband al met 4-0 aan de kant gezet in de Boorsmazaal en ook dit keer bleek er geen houden aan. Aangezien in het bekertoernooi alleen winst telt, hoefde er geen vierde set meer gespeeld te worden, wat in de competitie wel het geval is. Met Jeroen Bol en Martin Verheij weer in de gelederen en Ard de Mooij als spelverdeler trok RVV meteen het initiatief naar zich toe. Om het ook niet meer uit handen te geven. De service werd maar weer eens als wapen uit de kast getrokken en dat bleek voldoende voor een snelle en ruime voorsprong (82). De passing haperde soms eventjes, maar dit kwam vooral omdat RVV het tempo in de pass te hoog wilde houden. Daardoor zetten de verdedigers onbedoeld juist hun eigen spelverdeler onder druk. In een time-out werden de puntjes op de i gezet, ook omdat Aspasia dichterbij kroop (18-16). De Mooij zocht en vond zijn middenaanvallers weer op tijd, waarna de set alsnog met ruime cijfers werd gewonnen (2519).

Over de tweede set valt weinig te melden. Bij 8-5 begon Martin Verheij aan een indrukwekkende serviceserie, die pas eindigde bij 20-6. De blokkering zat potdicht bij RVV en als er al een keer een bal via een serieuze aanval over het net kwam, was er altijd wel een verdediger van RVV die er een lichaamsdeel achter kreeg. Ondanks de ruime voorsprong vocht de thuisploeg voor ieder punt. Uiteindelijk kwamen de Koudekerkers net boven de tien punten (25-12). Als Aspasia al het idee had dat er in Katwijk iets te halen viel, dan was dat halverwege de derde set wel verdwenen (14-6). RVV bleef goed serveren en speelde de wedstrijd met bij vlagen prima volleybal richting een goed einde. Een schoonheidsfoutje van de verder uitstekende arbiter (Aspasia mocht het met vijf keer spelen proberen) bleek op 2415 uitstel van executie. Een dreun van Verheij kon na precies 57 minuten spelen niet meer worden verwerkt door Aspasia, waarmee de tweede bekerronde voor het eerst sinds lange tijd weer eens werd bereikt door RVV (25-16). Komende zaterdag 27 oktober is de Boorsmazaal het decor voor de strijd tussen RVV-heren en Visade Voorburg H4. Aangezien beide teams de competitie goed zijn begonnen, zou het wel eens een spannende volleybalstrijd kunnen worden. De wedstrijd begint om 17.00 uur.

De Katwijkse Hengelsportvereniging Brittenburgh visten we al negen keer om de Piet Meyvogelbokaal. Na het overlijden van Piet vorig jaar vonden we als vereniging dat deze wedstrijd een bijzondere betekenis moest krijgen. Al snel wisten we hoe we deze dag in moesten gaan vullen. Het zou een wedstrijd zijn, waarvan de opbrengst gedoneerd zou worden aan een goed doel, en dat doel werd KWF Kankerbestrijding. Door Kees de Weger Rond half zeven druppelden de eerste vissers afgelopen zaterdag binnen in wijkgebouw de Mijlpaal en kon de inschrijving beginnen. Tweeënzeventig vissers wisten de inschrijftafel te vinden en om 8.15 uur kon iedereen naar strand om zijn spullen klaar te zetten. Er werd gevist in drie vakken en om negen uur klonk het startschot. Langs de gehele wedstrijdbaan werd al vrij snel een leuk visje gevangen en we

konden het droog houden. De vangst bestond uit wijting, zeebaars, torretjes, bot en een enkele verdwaalde schar op sommige plekken. Na vier uur vissen was het al weer tijd om op te gaan ruimen. Na een minuut stilte om stil te staan bij het overlijden van Piet en andere leden binnen de vereniging was het tijd om weer over te schakelen naar leukere dingen, de prijsuitreiking. De tweeënzeventig vissers wisten 402 vissen te vangen met een lengte van in totaal 95 meter. De winnaar was Piet de Baare, die 16 vissen wist te vangen met een lengte van 409 cm; de tweede plaats was voor Peter van Dam met 17 vissen en 393 cm. Leo Achterberg ving 13 vissen met een lengte van 322 cm, goed voor de derde plaats. Voor de complete uitslag wil ik een ieder verwijzen naar de website: www.hsvbrittenburgh. nl.

FOTO: KAREL VAN DER LUIJT

Ken Rovers torent hoog boven de blokkering van Aspasia uit.

Vissen om Piet Meyvogel-bokaal

Carl Krayenoord probeert de bal uit een corner door te kopen naar een medespeler.

Matig Rijnvogels met hakken over de sloot tegen Nootdorp ’Slechte wedstrijden moet je ook kunnen winnen’ en ’ik heb weinig goede combinaties gezien vandaag’. Twee waarheden als een koe uit de mond van Rijnvogeltrainer Hein van Heek. De Leiderdorpse oefenmeester in Katwijkse dienst vatte de koe bij de horens. Weinigen van de vandaag vele aanwezige toeschouwers zullen hem tegen hebben kunnen spreken.

Dankzij alle sponsors, de baanuitzetters, controleurs, loterij, bardienst Mijlpaal en de viscommissie is er die dag € 670,- opgehaald voor de Kankerbestrijding.

FOTO: PR.

FOTO: PR.

Kijk voor meer informatie op http://sport.rtvkatwijk.nl.

Winnaar Piet de Baare (links) met de zoon van de naamgever van het visevenement.

Het ontbrak zaterdag aan creativiteit bij de Kooltuin-boys en de eindpasses waren veelal slordig. Heerste er een bepaalde druk binnen het team? De periodetitel zou vandaag officieus binnen kunnen worden gehaald. Door het niet verzilveren van een paar uitstekende mogelijkheden, met name voor de thee, liet Nootdorp deze optie voor de Vogels helemaal open. Doelman Peter Messemaker werd niet beproefd, want de lat hielp hem een handje en zag een volgende Nootdorpse mogelijkheid voorlangs vliegen. Teatime. Tijd om te evalueren waarom het vandaag niet liep zoals het zou moeten lopen.

De adempauze leek de thuisclub goed te hebben gedaan. In de eerste minuut na de hervatting deed Mitchel Beijersbergen wat een collega aan de overzijde eerder in het duel had gedaan, namelijk een scherpe diagonaal via het aluminium over zien scheren. Het open duel had kort daarop zomaar een Nootdorpse treffer op kunnen leveren, maar wederom werd een fraaie mogelijkheid niet verzilverd. De druk van de nu meer gedreven ogende thuisclub bracht daarna meer leven in de brouwerij. Verdediger Joey Zandbergen – man of the match – zag zijn inzet naast scheren en ook dit overkwam ook Yuri van Es. Langzamerhand werd in ieder geval duidelijk dat de Rijnvogels op zoek waren naar een doelpunt. Doelpunten die in voorgaande duels zo makkelijk werden gescoord, maar was het (woestijn)zand dat in de machine was geraakt? In ieder geval werd het net achter Verhoef vooralsnog niet gevonden want Bas Mourits (na de thee ingebracht) zocht het doel te hoog, evenals Mitchel Beijersbergen. Het moest zaterdag van afstandspogingen komen, want aan frêle combinaties ontbeerde het. Eenmaal leek dan toch de openingstreffer uit de grauwe lucht te komen

vallen, maar één van de vele in het woud van Nootdorpse benen voorkwam op de doellijn een Katwijkse treffer. Was het vorig seizoen nog een doelpuntrijk treffen (4-3), naarmate de tijd vorderde leek het op een doelpuntloze ontmoeting af te stevenen alhoewel er aan beide zijden nog opties waren om eindelijk het net eens te laten bollen. Degene die zou scoren, zou zich de buit wellicht toe eigenen. Daar waar de Rijnvogels een aantal malen door het oog van de naald waren gekropen, had het nu het geluk aan haar zijde. Een vrije trap van Dirk Varkevisser - lang geblesseerd, nu weer tijdelijk opdravend - vond in een kluwen van spelers Joey Zandbergen. Hij werd de matchwinnaar. Hands? Volgens sommigen wel, maar de goed leidende arbiter Augustin zag het anders. Eindelijk de bevrijdende 1-0 waar Mitchel Beijersbergen nog een schepje bovenop had kunnen doen, ware het niet dat zijn inzet nog voor de doellijn werd gekeerd. Het zou ook teveel van het goede zijn geweest, want als er bij de rust 0-2 op het scorebord had gestaan, had dit de waarheid zeker geen geweld aan gedaan. ’Slechte wedstrijden moet je soms ook kunnen winnen’, maar een beetje mazzel is dan ook erg welkom. Net als de drie punten.


18 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 25 OKTOBER 2012

Basketbaldames moeten buffelen voor de punten

Direct na de thee weer het zelfde beeld als de eerste helft. CTO

Foto: pr.

De meiden van De Wit starten zeer slap aan de wedstrijd, hoewel Eline Kraaijenoord nog wel de eerste score laat aanteken. Dat blijft ook gelijk de enige veldscore van de Katwijkers in het eerste kwart. Het talentencentrum van CTO is duidelijk beter bij de les, hoewel ook zij slordig met de kansen omgaan. -Grasshoppers heeft moeite met de zone van CTO en neemt haar schoten te gehaast. Zodoende staat er na 7 minuten een schamele 2-9 op de borden. In de laatste 3 minuten komt Grasshoppers terug via de vrije worplijn vanwaar ze 8 uit 10 raakschieten. In het tweede kwart wordt er met meer overleg gespeeld, dat geldt echter ook voor de gasten die hun voorsprong tot halverwege het tweede kwart kunnen vasthouden. Weer een time-out van Grasshoppers doet de wedstrijd dan kantelen. Onder de borden zijn de Katwijkers de baas, en via 5 punten van Maaike van de Oever neemt Grasshoppers de leiding over en loopt in de laatste minuten voor rust uit naar een 31-24 voorsprong.

16 minuten. Halverwege het derde kwart lijkt Natalie van den Adel weer een gaatje te slaan met 5 punten op rij, maar Guyt heeft voor het CTO het antwoord weer klaar. Julia Dijkman besluit dit kwart met twee vrije worpen (43-40). Grasshoppers weet CTO ook in het laatste kwart niet van zich af te schudden, ook door een dramatisch schotpercentage. Datzelfde geldt ook voor het CTO dat daarom ook net niet het laatste stapje kan zetten. De punten blijven zodoende schaars in Katwijk. In de laatste minuut valt dan de beslissing door scores van Ingrid van der Plas en Rianne Philippo. Als dan coach Remy de Wit van het CTO nog een technische fout krijgt is het over en uit voor de gasten. Vanaf de vrije worplijn wordt de eindstand op 5547 gezet.

Eline Kraaijenoord, goed voor 13 rebounds.

heeft zich herpakt en weet via exGrasshopper Janine Guyt aan te haken. Weer heeft Grasshoppers moeite met de zone en als de schoten dan ook niet willen vallen, blijft het moeilijk. Positief punt is wel de Katwijkse kracht onder de borden. Vooral Eline Kraaijenoord voelt

zich kiplekker in het reboundgeweld, tegen haar oude roomies Essenstam en Van der Keijl. En dat is nodig, omdat Marlous Nieuwveen nog niet fit is na een weekje griep en in deze wedstrijd niet tot haar normale niveau kan komen. Wel is zij nog altijd goed voor 11 rebounds in

Coach Ivo Boom kon na afloop moeilijk tevreden zijn met de uitvoering. ‘Weer hadden we moeite met de zone, de schoten die je krijgt nemen we dan te gehaast, en we gingen teveel mee met hun tempo’. Pluspunten waren er ook, volgens Boom. ‘Natuurlijk de winst, het optreden van Eline Kraaijenoord, en het debuut van Deborah Vos’. Vos is alweer de vierde U20 speelster die dit seizoen debuteert na Kinou Kanbier, Annabel Wendel en Fleur Kuijt vorige week. Na zaterdag staat Grasshoppers gedeeld tweede, samen met Dozy Den Helder en Probuild Lions achter koploper Challenge Sports Binnenland. Volgende week is de uitwedstrijd in Den Helder.

Foto: pr.

IJsclubcontributie alleen nog over te maken

Man of the match bij Valken‘68 Jean-paul Verkade kon met al zijn ervaring niet verhinderen dat SVC‘08 zaterdag toch aan het langste eind trok.

Valken’68 verliest aansluiting met top Door de 0-2 nederlaag tegen SVC’08 zakken de Valkenburgers op de ranglijst naar de zesde plaats. De thuisclub had de wedstrijd in de eerste helft moeten beslissen, maar in de blessuretijd van de eerste helft scoorde de bezoekers de 0-1 (45 + 4) uit de eerste corner. De kopbal van aanvoerder Hans van Duivenbode belande op de voet van Mark Groen, die de bal zo beroerde dat deze bij de tweede paal over de doellijn ging. In de tweede helft was de terugspeelbal van Lars van Bommel te kort op Erwin van der

Nagel waardoor invaller Hicham Meghachi (84e) deze buitenkans benutte op de voorsprong uit te breiden naar 0-2. Bij een overwinning op SVC’08 had Valken’68 goede zaken kunnen doen voor de eerste periode, die gaat over negen gespeelde wedstrijden. De afstand op de twee koplopers DUNO en Haaglandia/Sir Winston, bedraagt nu vier punten. Komende zaterdag 27 oktober speelt Valken’68 uit tegen DSO, aanvang van de wedstrijd 14.30 uur.

Het bestuur en vrijwilligers van IJsclub Voorwaarts Katwijk zijn inmiddels weer begonnen om de landijsbaan winterklaar te maken voor het komende seizoen. In tegenstelling tot voorgaande jaren worden de lidmaatschapskaarten niet meer thuis afgegeven en kunnen de leden ook niet meer aan de deur betalen. Door een tekort aan vrijwilligers is de vereniging genoodzaakt de kaarten op te sturen en wordt men verzocht om de contributie voor 1 december 2012 over te maken. Ook niet-leden kunnen eenvoudig lid worden van de IJsclub. Het lidmaatschapsgeld is slechts € 5,- per

jaar en is geldig per winterseizoen voor een gezin inclusief kinderen tot en met 17 jaar. Oudere kinderen kunnen zelfstandig lid worden voor € 5,- per jaar. Als men pas lid wordt wanneer er al ijs ligt bedraagt de contributie € 20,- per gezin. Als geïnteresseerde schaatsers zich voor 15 november aanmelden op de website www.ijsclubvoorwaarts.nl of een mailtje sturen naar landijsbaan@ijsclubvoorwaartskatwijk.nl met vermelding van de gezinsleden met geboortedatum, dan zorgt de vereniging er voor dat de lidmaatschapskaarten in huis zijn voordat er ijs ligt.

begonnen. Na deze ronde, die de duizenden marathonlopers onder andere door het Vondelpark voerde, ging het richting Amstel, waar het parcours richting Ouderkerk aan de Amstel leidde. Daar was een keerpunt en begon het moeilijkste deel van deze marathon: de straffe noordenwind bemoeilijkte de lopers hun terugtocht naar Amsterdam. Desondanks bereikte iedereen de finish. Uitslag AVR: Bas Haasnoot in 2.57.14, Frank van der Elst in 3.17.50, Wim van Dijk in 3.35.51, Fausto Spiga in 3.46.31, Patrick Karregat in 3.47.14, Yvonne Zwanenburg in 3.59.58, Robert-Jan van

Nadat het startschot was gevallen, duurde het voor sommigen wel even voordat ze het stadion hadden verlaten en aan een eerste ‘rondje’ in de omgeving van het stadion

Bouw brug Joghtlaan vordert gestaag

morgen kunt u haar gerust weer een vraag stellen

Rijnvogels 3-Katwijk 5 DWO A1-Katwijk A2 Katwijk A3-SJC A2 Katwijk B1-Rijnsb.Boys B1 Foreholte B2-Katwijk B2 Katwijk B3-Foreholte B6 Katwijk C1-Oliveo C1 Katwijk C2-SJC C2 Katwijk C3-ASC C4

Basketbal

Het bestuur van voetbalclub Quick Boys heeft in goed overleg met hoofdtrainer Jos van Eck besloten de onderlinge samenwerking met onmiddellijke ingang te beëindigen. Het bestuur hoopt binnenkort in de vacature, die hierdoor ontstaat, te kunnen voorzien. Voorlopig zullen de trainingen vanaf vanavond op ad interim basis worden geleid door Gerard de Geus (huidige assistenttrainer Quick Boys 1), die daarbij geassisteerd zal gaan worden door oud Quick Boys 1-speler Jaap van Duijn.

Grasshoppers

Vrijdag 26 oktober 21.00 Grasshoppers DU20 1BVB 1 20.45 Flush ‘72 1Grasshoppers HS 3 Zaterdag 27 oktober 12.00 Grasshoppers JU14 2Dunkinn 1 12.00 Grasshoppers MU12 1CobraNova 3 14.00 Grasshoppers HU20 1Onze Gezellen 1 14.00 Grasshoppers MU16 2Forwodians 1 16.00 Grasshoppers MU14 1Den Helder 1 16.00 Grasshoppers MU18 2CobraNova 1 18.00 Grasshoppers JU18 1Apollo Amsterdam 2 13.15 Hoofddorp 1Grasshoppers MU16 1 15.00 Almere Pioneers 1Grasshoppers MU18 1 15.45 Punch 1Grasshoppers DS 3 17.15 MSV 1Grasshoppers JU12 2 17.45 Flax Field Fighter 1Grasshoppers DU22 1 19.00 BV Den Helder 1Grasshoppers DS 1 19.00 Harlemlakers 2Grasshoppers JU16 1 19.30 MSV 1Grasshoppers JU18 2 19.30 Leiderdorp 1Grasshoppers MU14 2 20.00 Pluto 1Grasshoppers HS 1 21.00 Kimbria 1Grasshoppers DS 2

Vrijdag 26 oktober

Algemene Ledenvergadering Quick Boys Het bestuur van de Quick Boys nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de najaarsledenvergadering op vrijdag 26 oktober in het clubgebouw op sportpark Nieuw Zuid, aanvang 20.00 uur. De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

Agenda 1. Opening 2. Notulen voorjaarsledenvergadering 27 april 2012 3. Bestuursmededelingen 4. Voortgangsrapportage Beleidsplan “Eensgezind Vooruit” 5. Jaarverslag secretaris 2011/2012 6. Financieel jaarverslag 2011/2012, incl. verslag kascontrolecommissie 7. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie 8. Bestuursverkiezing. Tussentijds afgetreden: Jan van der Plas. Voor de ontstane vacature van penningmeester stelt het bestuur de volgende kandidaat voor: Anne Timmermans* 9. Huldiging jubilarissen 10. Rondvraag 11. Sluiting

Voetbal Vv Katwijk Zaterdag 27 oktober Katwijk 1-Kozakken Boys 1 Smitshoek 2-Katwijk 2 FC ‘s-Gravenz. 2-Katwijk 3 BSC ‘68 2-Katwijk 4

De agenda en de beschikbare stukken voor de vergadering zijn per elektronische nieuwsbrief aan de leden ter beschikking gesteld. Tevens liggen deze stukken ter inzage op het secretariaat van de vereniging. * Tegenkandidaten kunnen - conform het gestelde in artikel 11 lid 4 van de statuten - uiterlijk 48 uur vóór de ledenvergadering door tenminste drie leden van 18 jaar of ouder bij het bestuur worden aangemeld.

14.30 11.00 12.30 12.00

14.00 12.45 14.00 12.00 15.15 11.30 10.30 10.00 10.30

Quick Boys Zaterdag 27 oktober Bennekom-Quick Boys 15.00 Noordwijk 2-Quick Boys 2 10.30 Forum Sp. 2-Quick Boys 3 12.00 Quick Boys 4-SVC ‘08 2 12.00 DUNO 2-Quick Boys 5 12.15 Quick Boys A1-Spart. ‘20 A1 15.00 Quick Boys A2-Katwijk A1 16.15 Voorsch ‘97 A3-Quick Boys A314.30 Argon B1-Quick Boys B1 12.00 Quick Boys B3-Quick B. B2 16.15 Quick Boys C1-Forum Sp. C110.30 Quick Boys C2-Voorsch ‘97 C2 10.00 UVS D1-Quick Boys D1 10.30 Foreholte D2-Quick Boys D2 08.30 DoCoS D1-Quick Boys D3 10.15 Buitenv. VR1-Quick B. VR1 12.45 Oegstgeest VR1-Quick B. VR2 14.30 SVS MB2-Quick Boys MB1 12.15 ARC MC1-Quick Boys MC1 08.30 Quick B. MC2-Foreholte MC1 10.00

FC Rijnvogels Zaterdag 27 oktober Rijnvogels 1-Spijkenisse 1 Rijnvogels 2-Ter Leede 2 Rijnvogels 3-Katwijk 5 Rijnvogels 4-Quick Boys 7 Rijnvogels A1-Rijnsb. B. A2 Alkmania B1-Rijnvogels B1 Hazerw. B. B1-Rijnvogels B2 Rijnvogels B3-Valken ’68 B2 Rijnvogels C1-ARC C2 Rijnvogels C2-Rijnvogels C3 RCL D2-Rijnvogels D1 SVS VR1-Rijnvogels VR1 Brielle VR1-Rijnvogels VR2 Scheven. MA1-Rijnv. MA1 Koudek. MB1-Rijnv. MB1 Rijnv. MB2-Bernardus MB1 Alkmania MC1-Rijnv. MC1 VVSB MC2-Rijnvogels MC2 GONA G1-Rijnsvogels G1 Rijnv. G3M-Honselersd. G3 Rijnvogels G4-GONA G2

14.30 12.00 14.00 14.00 11.30 15.00 12.00 16.00 09.30 08.45 10.30 14.00 12.30 15.00 10.00 10.00 11.15 11.15 10.30 12.00 12.00

Steun het Genootschap ’Oud Katwijk’. Geef u op als lid à € 10,00 per jaar. Katwijks Museum, telef. 4013047.

Recorddeelname AV Rijnsoever in Marathon van Amsterdam Nog nooit ging er zo’n grote groep leden van de atletiekvereniging Rijnsoever (AVR) van start in één marathon. Na maanden van (duur) training stonden de atleten afgelopen zondag om 9.30 uur, enigszins gespannen, maar goed voorbereid aan de start in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Een groot aantal van hen debuteerde op deze afstand.

Wedstrijdrooster

Duyvenbode in 4.02.42, Wim Zwanenburg in 4.10.07, Wendy Hartevelt in 4.12.21, Karin van Beelen in 4.14.20, Huig Hoek in 4.21.19, Ron de Haas in 4,22.31 en Jeanette Portillo in 4.40.23. Eerder was tijdens de halve marathon in Eindhoven, de inmiddels 58-jarige veteraan Leen van Rijn van de AVR actief. Na in het voorjaar al de halve marathons van Leiden en Zwolle in zijn leeftijdscategorie gewonnen te hebben, bereikte hij in een veld van bijna 7.000 deelnemers, waarvan 390 in zijn categorie masters 55+, in een supersnelle tijd van 1.22.50 de 82ste plaats overall en de tweede plaats in zijn categorie.

Foto: pr.

In een zeer goed bezette sporthal Cleijn Duin heeft De Wit-Grasshoppers zaterdagavond haar tweede wedstrijd gewonnen. Gemakkelijk ging het allemaal niet tegen CTO uit Amsterdam maar de punten zijn binnen.

Quick Boys breekt met trainer Van Eck

Katwijk E5 bekerkampioen De E5 van de vv Katwijk is bekerkampioen geworden. Het kampioensteam bestaat uit (v.l.n.r.) Kjeld van Amsterdam, Kees-Jan Meijvogel, Willem ros, pascal Harteveld, tom van Beelen, Marco Booij, Youri Wignand, Stijn remmelzwaal, rafael polak en Danny Ayleva. De E5 van vv Katwijk, onder leiding van trainer Niels van der plas en begeleider Jan Guijt, is dit najaar met overmacht kampioen geworden in de bekercompetitie. Bij vlagen werd er goed combinatie voetbal gespeeld en een gemiddelde van bijna 9 doelpunten per wedstrijd werd er flink op los gescoord. Dit is in de kantine gevierd met een patatje en een frikadelletje of kroketje en natuurlijk wat te drinken. De jongens zijn inmiddels wel toe aan wat meer tegenstand en zijn dan ook een klasse hoger ingedeeld voor de competitie. Net als de rest van de jeugd is ook de E5 volgens het nieuwe jeugdkledingplan van Katwijk helemaal in het nieuw gestoken met dank aan sponsor Installatiebureau A Stuij & ICt Katwijk. op de voorkant van de shirts prijkt Stichting Juul, dat zijn wortels diep in de vereniging heeft liggen.

Visser ’t Hooft bouwt aan toekomst

Bel de gratis KWF Kanker Infolijn 0800 - 022 66 22 Al uw persoonlijke vragen over kanker persoonlijk beantwoord iedereen verdient een morgen

AtY DE VrIES

Koffieochtend Dabar

VALKENBUrG - Sinds 1990 is het bedrijf van Wim van Leeuwen met betrekking tot grondverzet, water- en wegenbouw en milieuwerken niet meer uit het dorp weg te denken. onlangs nog druk bezig met het slopen van het kassencomplex in ’t Duyfrak en grondwerken. Nu op dit moment druk bezig met de bouw van de brug over de Joghtlaan. Het project liep enige vertraging op door de sanering van de grond, maar nu is men druk bezig met de damwand en de beschoeiing. ook dochter priscilla is werkzaam in het bedrijf. op de vraag wanneer de klus is geklaard geeft ze als antwoord: ‘We zijn nu nog druk bezig met het plaatsen van de damwand en de beschoeiing. ook het straatwerk moet nog gedaan worden en de bedekking van de brug. Het schiet al lekker op, maar een einddatum durf ik niet te zeggen’. Maar dat het een mooi stukje werk is valt nu al te zien. Dan nog maar even is omrijden.

In de grote zaal van de Ontmoetingskerk in Katwijk wordt dinsdag 30 oktober de tweede koffieochtend van Dabar gehouden. Dan zal Marianne Glashouwer spreken over het thema ‘Je kunt meer dan je denkt’. Ze is onder andere betrokken bij het werk van Christenen voor Israël. Op de website schrijft ze: ‘Gods trouw bemoedigt me. Hij is trouw aan Zijn volk Israël. Kijk naar de uittocht uit Egypte. Tijdens de woestijnreis is het volk vaak ongehoorzaam. Toch blijft God voor hen zorgen. Zo is het ook in ons leven. Hij zorgt voor ons, ondanks onze ontrouw. Dat wil ik graag met u delen tijdens een van mijn spreekbeurten’. Het programma begint om 9.30 uur en is uiterlijk om 11.30 uur afgelopen. Voor de kleine kinderen is een crèche aanwezig.

Visser ’t Hooft bouwt letterlijk en figuurlijk aan de toekomst van hun leerlingen. Foto: pr RIJNSBURG - Op dit moment vor-

deren de bouwwerkzaamheden bij het Visser ’t Hooft Lyceum aan het Noordeinde in Rijnsburg gestaag. Op de plek waar de oude gymzaal heeft gestaan, is een groot gat gegraven. In de komende maanden verrijst hier een nieuwe, moderne gymzaal met de daarbij behorende kleedruimtes en douches. Een raamconstructie aan de bovenzijde van de nieuwe zaal zorgt voor voldoende daglicht.

Bovenop deze nieuwe sportaccommodatie worden drie ruime onderwijsruimtes gecreëerd. Na de zomervakantie zullen met name de nieuwe bruggers en de leerlingen uit de tweede klassen, dus de huidige bruggers, daar hun lessen volgen. De school beschikt overigens al over een eigentijds kunst- en muzieklokaal. Vlak voor de herfstvakantie is er begonnen met de verbouw van de

entree. De huidige entree wordt vervangen door een ruimere en lichtere toegang tot de school. Ook de conciërgeloge zal daarbij een facelift ondergaan. Dit wordt een ruime toegankelijke balie. Zo kunnen we onze huidige en toekomstige leerlingen en hun ouders goed ontvangen. Kortom, het Visser in Rijnsburg bouwt aan haar toekomst.


DE KATWIJKSCHE POST

DRAVERTJES

DONDERDAG 25 OKTOBER 2012 • 19 Geboren

12½ jaar getrouwd

24 jaar getrouwd

12½ jaar getrouwd

50 jaar getrouwd

Op 17 oktober 2012 is onze 2de kleindochter geboren, haar naam is Julia van der Plas, dochter van Corniels en Tessa van der Plas.

Op 28 oktober zijn onze lieve papa en mama 12½ jaar getrouwd! Gefeliciteerd en veel liefs van Willem en Ard-Jan.

Sandra en Gert Hoek, al 24 jaar gek op elkaar! Nu samen 80 jaar! Gefeliciteerd van de familie De Mooij.

Op 19 oktober waren onze papa en mama, Wim & Annie Kuijtvan Dijk 12½ jaar getrouwd! Dikke kus van Tim en Luke.

Op vrijdag 26 oktober zijn onze ouders en opa en oma Floor &Dick schaap 50 jaar getrouwd! Van harte gefeliciteerd! Alle kinderen en kleinkinderen.

50 jaar getrouwd

Jarig

Jarig

Jarig

Jarig

Jarig

D.V. 26 oktober hopen onze (groot)ouders, Wim en Corrie van Duijn- van Beelen 50 jaar getrouwd te zijn. Van harte gefeliciteerd!! Liefs de kinderen en kleinkinderen.

Jordi van der Boon, ook met je 21ste jaar blijft de slogan van toepassing: Kein geloel, fussbal spielen!! Buurtbewoners, u bent bij deze op de hoogte. Er is weer een feestje op de Vesta!

Onze lieve tante Sandra Hoek (Sannie) doet soms best wel raar! Maar ja, ze wordt ook al 40 jaar! Gefeliciteerd en kus van Daan & Eef.

Hiep hiep hoera, onze buurjongen Marco is 22 jaar!! Heel veel liefs van Celina en Lisa, xxx.

28 okt. is onze vader en opa, Dirk Schouten 62 jaar! Gefeliciteerd door Diana & Erwin, Mariska & Kees, Dirk jr., xx van de kleinkinderen, Corné, Marcel en Rian.

Dit kleine Boontje is op 23 oktober 21 jaar geworden! Jordi, van harte gefeliciteerd! Je allereerste vriendin.

Dravertjes te koop aangeboden/ gevraagd tot maximaal 25 woorden zijn voor particulieren gratis. Meer woorden: 0,20 eurocent per woord. Per persoon mag slechts één gratis dravertje per editie worden geplaatst. Felicitatiedravertjes: maximaal 2 per en/of over persoon. Alle overige dravertjes € 5,00 tot max. 25 woorden. Meer woorden: 0,20 eurocent per woord. Brieven onder nummer of bewijsnummers € 3,00 extra. Eventuele fouten in schriftelijk opgegeven advertenties worden niet gecompenseerd. Dravertjes kunnen zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. U kunt uw Dravertje e-mailen naar dravertjes@uitgeverijverhagen.nl, onder vermelding van uw naam, adres, postcode + woonplaats en telefoonnummer

• 2e hands-fietsen en 2e handsbrommers/scooters bij Frans Luyten Tweewielers, Achterweg 22, Katwijk. Telefoon 071-4029035. • KringLoop ‘JubiLaTe’ Ontruiming van woningen, inboedels, meubels, witgoed. Openingstijden dinsdag: 10.00-12.00 uur, donderdag 14.00-17.00 uur en van 19.0021.00 uur, zaterdag 10.00-12.30 uur. Lageweg 35-R, Industrieterrein ’t Heen, Katwijk. Tel.: 071-4075512 of 06-13719872. Email A. Meijvogel, maybird@ziggo.nl • TK: garnaLenneTJes compleet en waadpak (maat 50) alles in goede staat. Tel: 071- 4016601. • beL Theo als u problemen heeft met uw computer, software etc. Deze advertentie is hem aangeboden door de fysiotherapie Meeuwenlaan (een tevreden klant). Tel. 071-4080460.

Jarig

Bedankt

Geslaagd Deze fotopagina* is bestemd voor geboortes, jarigen, huwelijken, jubilea, geslaagden, etc. De foto wordt geplaatst op 1 kolom breedte, de tekst is maximaal 25 woorden. Foto’s en tekst van geboortes, 50-jarigen, huwelijken, huwelijks- en andere jubilea, en geslaagden van HBO- of universitaire opleidingen zijn gratis. Gratis plaatsingen zijn alleen achteraf. Andere gebeurtenissen kosten € 7,- per plaatsing; contant (of pinnen) aan de receptie.

VAN LEEUWEN

papier- en metaalhandel Vanouds het adres voor uw oude metalen en oud papier. Biedt hoge prijzen voor oud ijzer, koper, lood, zink, etc. De Hooge Krocht 151 Ind. Klei-Oost, Noordwijk Telefoon 071-4014105

Op 27 oktober wordt deze gouwe haan 70 jaar! Opa Haasnoot, hartelijk gefeliciteerd en vele dikke zoenen van Bob, Nina, Eva en Tom Doets.

Lieve (o)pa en (o)ma Van Beelen, bedankt voor het geweldige feestje in de Bonte Wever, alsnog gefeliciteerd met jullie 45-jarig huwelijk! Liefs; kinderen en kleinkinderen.

Jeanne van der Plas, gefeliciteerd met je Master Bedrijfskunde. Veel succes en liefs van ons allemaal.

prof. dr. Willem ouweneel geeft momenteel in Katwijk een studieserie van vijf avonden over het thema ‘israël in de eindtijd’. De serie bijbelstudies wordt gegeven in gemeentecentrum De haven van de baptistengemeente in Katwijk. Donderdag deel 3: ‘israël en de kerk’.

Juf Schaap van de Oranjeschool werd afgelopen dinsdagmorgen verrast met een ritje op een versierde scooter. Met slingers, een ketting en een gekeurde hoed op weg naar school. Dat gebeurt maar eenmaal in je loopbaan: als je vijftig jaar wordt.

Op school gearriveerd wachtte een heerlijk teamontbijt op de juf. Daarna werd de juf op het plein toegezongen. Natuurlijk met ‘Er is er één jarig!’. Ook schalde een liedje over Amerika over het plein. Daar is de juf in de herfstvakantie geweest.

Deze studieavond staat in het teken van Israël en de kerk. Lange tijd dacht men dat de kerk voor Israël in de plaats was gekomen. Voorganger Jan Schippers: ‘Het gaat hier om de zogenaamde vervangingsleer. Inmiddels beseffen we wel dat God

Welke plaats en verantwoordelijkheid heeft ‘de kerk uit de heidenen’ ten opzichte van Israël?’. Tijdens de studieavonden is het ook mogelijk vragen te stellen. De avonden beginnen om 19.30 uur in gemeentecentrum De Haven, Groen van Prinstererweg 1, Katwijk. De toegang is vrij, er is wel een collecte ter bestrijding van de onkosten.

Praise-avond met nieuwste opwekkingsnummers

Voor Julia Klok uit Katwijk was het vorige week woensdag dubbel feest. Voor de musical ‘Doornroosje’ stelde Tripodia voor lezers van deze krant acht vrijkaartjes ter beschikking. Julia was een van de gelukkige winnaars en ging woensdag naar de voorstelling. Zij gaf ook gehoor aan de oproep om verkleed te komen. En dat leverde Julia de titel ‘mooist verkleed’ op. Op het podium kreeg zij drie prijzen uitgereikt door Doornroosje.

De chr. drum- en showfanfare Door Vriendschap sterk houdt op zaterdag 27 oktober een boekenmarkt in haar clubgebouw aan de ambachtsweg 2 in Katwijk. De markt wordt georganiseerd door de projectgroep ‘uniformen 2013’ en de opbrengst is bestemd voor het nieuwe uniform van de Marchingband van DVs. Het nieuwe uniform wordt volgend jaar, als DVS zestig jaar bestaat, gepresenteerd. De projectgroep organiseert onder het motto ‘Pak Aan’ in gezamenlijkheid met de leden van DVS diverse activiteiten om het benodigde geld bijeen te brengen. De boekenmarkt begint om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Op de boekenmarkt wordt een grote verscheidenheid aan boeken aangeboden. Er kunnen nog steeds boeken worden ingeleverd voor de verkoop. Hebt u thuis nog boeken staan die in goede staat verkeren en wilt u deze aan DVS schenken? U kunt uw boeken dagelijks tot en met vrijdag 26 oktober van 10.00 tot 11.30 uur inleveren in het clubgebouw van DVS aan de Ambachtsweg. In overleg kunnen de boeken bij u thuis worden opgehaald. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar uniformen@DVSKatwijk.nl of bellen naar 06-28135713. Tijdens de boekenmarkt op 27 oktober is ook iedereen welkom die nader kennis wil maken met de vereniging DVS. De repetities van de SuperKids en de MusicKids zijn op deze dag openbaar en de leden van de werkgroep Jeugd zijn aanwezig om vragen over de vereniging, de opleidingen en het lidmaatschap te beantwoorden. De repetitie van DVS Junioren is vanwege de boekenmarkt verplaatst naar Music All In, Keyserswey 63 in Noordwijk en is vrij toegankelijk voor belangstellenden.

In De Kleine Joannes, Katwijk-Rijn

Indonesische markt voor project Yats u hoeft er niet voor naar azië te vertrekken, want ook in Katwijk komt een echte indonesische markt. Zaterdag 27 oktober staan de deuren van parochiecentrum De Kleine Joannes naast de rK-parochiekerk h. Joannes de Doper aan de Kerkstraat 68 te Katwijk aan den rijn van 10.0016.00 uur wijd open.

De nieuwste opwekkingsnummers komen tijdens de praise-avond aan bod.

achtig is in de Spaanse badplaats Marbella en in Nijmegen de vierdaagse meeloopt. De routes voeren langs de kust, door de bergen en de stad en na afloop is er telkens feest met de Kwakbergband uit Nijmegen. Op de laatste dag wordt er over een heuse Via Gladiola naar de finish gelopen.

Dubbel feest voor Julia

wel degelijk nog een plan heeft met het Joodse volk. Hoe moeten we als christenen onze houding bepalen tegenover het Joodse volk? Welke beloften ten aanzien van Israël, die nog niet vervuld zijn, staan binnenkort te gebeuren?

Vierdaagse in de zon

Joke Haasnoot, Mary van Rijn en Lizette Zuyderduijn, allen uit Katwijk, en Janna de Mooy uit Rijnsburg, hebben van 11 t/m 14 oktober in Spanje de vierdaagse Marbella4DaysWalking gelopen. Deze fantastische wandeltocht is voor de tweede keer georganiseerd door de Nederlander Hans Wohl, die woon-

Uitgeverij Verhagen behoudt zich het recht voor om foto’s en tekst te weigeren. *Per gebeurtenis wordt één foto geplaatst

Studieserie over Israël en de kerk

Vijftig op de scooter

Aanleveren tot dinsdagochtend 10.00 uur kan aan de receptie van het kantoor aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk. Of digitaal: receptie@ uitgeverijverhagen.nl. Digitale foto’s dienen van voldoende resolutie te zijn (minimaal 500 kB).

Boekenmarkt DVS voor nieuwe uniformen

De opwekkingsbundel wordt elk jaar weer aangevuld met een nieuwe serie liederen. Jaarlijks is dat voor de baptistengemeente aanleiding voor een speciale praise- en aanbiddingsavond, waarbij al die nieuwe opwekkingsliederen aan bod komen. De praise-avond, waarbij iedereen van harte welkom is, wordt gehouden op zondagavond 28 oktober in gemeentecentrum De Haven aan de Groen van Prinstererweg 1 in Katwijk. Aanvang 19.30 uur. De toegang is gratis.

Al een aantal weken is een muziekteam flink aan het oefenen, om muzikaal het in ieder geval goed voor elkaar te hebben. Het is wat de organisatie betreft meer dan alleen een mooie gelegenheid om wat nieuwe opwekkingsnummers aan te leren. Initiatiefnemer Paul Dreef: ‘De avond is vooral bedoelt om met lofzang en aanbidding God groot te maken’. Ook dit keer vindt de zangleider Paul Dreef er weer prachtige nummers tussen zitten. Opwekkings-cd nr. 35 komt aan bod met de opwekkingsnummers 723-734.

De leden van quiltgroep De Bonnette staan in die uren klaar om u te ontvangen. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om vele waren te kopen, waarvan de opbrengst bestemd is voor een tweetal goede doelen. Met de sinterklaas- en kerstdagen in zicht kunt u vele kleine leuke cadeautips bewonderen en kopen, zoals diverse soorten adventskalenders en kerstversiering. Zo zijn er ook de meest uiteenlopende zelfgemaakte tassen, kleden, ovenhandschoenen en quilts te koop. Er is ook een aantrekkelijke rommelmarkt. Houdt u van het snuffelen en bladeren in boeken? Er wordt ook een grootse boekenmarkt georganiseerd. Op deze boekenmarkt worden ook romans, stripboeken, hobbyboeken, maar mogelijk ook voor u literaire hoogstandjes aan-

geboden. Wie weet komt u nog wel die uitgave met die unieke druk tegen waar u al jaren voor rondsnuffelt op Nederlandse boekenmarkten?

gebakken banaan Aan de inwendige mens wordt ook gedacht, want er worden allerlei Indonesische hapjes te koop aangeboden. U waant zich op de alom bekende Haagse Pasar Malam met saté met pindasaus en stokbrood, gebakken banaan, remping balletjes en spekkoek. Er is natuurlijk ook koffie, thee en fris met wat lekkers als appeltaart te verkrijgen. Het is ook de gezelligheid die uw aanwezigheid deze dag in De Kleine Joannes tot een logische keuze maakt. De opbrengst gaat naar het Jacaranda Children’s Home in Malawi. Met uw aankopen kan men daar een kok en onderwijzer betalen. Ook de Stichting ‘Yats’, die geboortekliniek ‘Miriam’ en kindertehuis ‘Bethlehem’ op Java steunt, deelt mee in de opbrengst van deze dag. Ze staan met een kraampje op deze markt, zie ook hun website www.yats.nl. En wie de opening gaat verzorgen, kom maar kijken om dit zelf mee te beleven. Het is

in ieder geval een BK’er (Bekende Katwijker).

Wat is een quilt ook al weer? Een quilt is een doorgestikte deken. Deze wordt gemaakt van drie lagen textiel die op elkaar genaaid worden door middel van quilten. De top (bovenste laag) kan een hele lap stof zijn of patchwork. Het woord quilt is afgeleid van het Latijnse culcita, dat ‘gevulde zak’ betekent. Via de Franse woorden couette en cuile werd het later quilt. Oorspronkelijk was de quilt bedoeld als deken, om zich te beschermen tegen koude weersinvloeden. De motieven waren eenvoudig. Vanaf ongeveer 1950 zijn textielkunstenaars gaan experimenteren en zijn de artquilts ontstaan, waar ook textielvreemde materialen in verwerkt worden. In de grote zaal van ‘de kleine JOANNES’ hangen quilts en u kunt ze ook kopen. Quiltgroep De Bonnette is iedere woensdagochtend in de pastorie van de RK-parochie aan de Kerkstraat 70 te Katwijk aan den Rijn actief. Dus bent u zaterdag 27 oktober verhinderd, kom dan gerust eens langs op woensdagochtend. Dan moet u wel aanbellen want de pastoriedeur staat niet wijd open.


20 • DE KATWIJKSCHE POST

Abonneeorti n g DONDERDAG 25 OKTOBER 2012

ON

RTO OP VE

r s s o g n g ti k koirn tpass pa

k

S:

E PA D N A V

5% g n i t r o k a s kas

Deze week

jk - Katwi

rum) t n e c ( aat 21 2 94 Voorstr el. 071 401 2 T

De Porseleinkast koken, tafelen, cadeaus

Voorstraat 66 (071) 4016537

10% KORTING OP UW BRAADPAN

GEEN

2220 AB Katwijk aan Zee

t.w.v. €071 295,bij26 aankoop Tel. - 880 31 Faxvan071 - 403occasion 05 31 een 06 - 536 789 72

E-mail

info@vanderplas.nl

op exclusieve sieraden

Voorstraat 50 - (071) 4013433

Kinderbeker met ijs en smarties van € 2,95

AFLEVERKOSTEN Postbus 64

Mobiel

20% korting

Emmaplein 25 (071) 4076240

2222 AR Katwijk aan Zee

Marco van der Plas

Pr. Hendrikkade 63 06-19844403

Voorstraat 66 Katwijk aan Zee 071 4016537 www.porseleinkast.nl info@porseleinkast.nl

Lijnbaanstraat 4

Lijnbaanstraat 4 06-53678972

Sunshine

Schoonheidssalon

Bij aankoop van een kostuum

voor € 1,50

GRATIS 1 paar sokken

Waardebon van 5% korting na aankoop artikel (excl. aanbiedingen)

Website www.vanderplas.nl

Den Hollander

Haven 5 (071) 4014654

Badstraat 7 - (071) 4014617

10% korting

op vitaminen en mineralen (geldt niet op de lopende acties)

VAN DUYN TWEEWIELERS

OP VERTOON VAN DE KORTINGSPAS

Shell De Jong

A. Schoonenberg

20% korting op waskaart 1

10% korting op de nieuwe HistorONE kleuren

Koningin Julianalaan Tel. (071) 4028554

KRALEN

10% KORTING

Bij aankoop van 5 zakjes glaskralen

1 zakje glaskralen GRATIS

HOUT

op Linox basic rvs deurkrukken

Uw specialist in Design Keukens!

10% korting

aan keukenaccessoires

Dames- en herenkapsalon

Varkevisserstraat 277 - 071-4015102 www.edwinminnee.nl

Duinstraat 9 (071) 4016148

Kennismakingsaanbieding!!

GRATIS

Kon. Julianalaan 1 - (071) 4028554

10% korting op accessoires

Met uw kortingspas:

ultieme herstelkuurbehandeling van L’ anza

20% KORTING OP ALLE KLEURBEHANDELINGEN

(t.w.v. € 18,95) Geheel vrijblijvend zonder enige verplichting.

Gratis onderhoudsset

www.meijvogelsanitair.nl

natuurstenen aanrechtbladen, wastafels, tuintafels

5% KORTING

80 jaar 80 jaar

bij aankoop van een nieuwe fiets

Voorstraat 21 2225 EK Katwijk 071-401 22 94 www.banketbakkerijkrijnverdoes.nl

op vertoon van uw kortingspas.

i.v.m. 80-jarig bestaan! FEESTWEEK Vier dit met het ons mee van Hamburgers

Kortingspashouders ontvangen bij hun aankoop

5 halen 4 betalen

JUBILEUMAANBIEDINGEN woensdag 17/11 t/m zaterdag 27/11

Gehele week Verse worst 500 g € 2,25 in de1 kg aanbieding Rundergehakt € 3,85 Speklappen 1 kg € 4,80 Varkensfiletrollade 1 kg € 7,99 Schnitzel 500 g € 4,50 Hamlappen 1 kg € 2,99

Rundvlees aanbiedingen uit eigen mesterij en slachterij

en u orst, t rookw verwors rst le o rillw uken e en g

nk

soep

etc.

j Feestelijke vleeswaren trio: it eige ente Rundvlees akeri U , gro 500 g € 5,90 rstm Fricandeau 150 g € 1,43 heerlijk gegrild soep aanbiedingen aten n wo 500 g € 5,90 tomsmaak it eige Achterham 150 g € 2,33 fijn van eigen 100 g € 1,15 uitRosbief en u 150 g € 2,33 voor de fijnproever orst, t w k rs mesterij en slachterij roo 500 g € 4,25 rwo leve orst 500 g € 3,99 Wilt u van dit en nog veel meer rillw en g 500 g € 2,50 proevenFeestelijke kom dan gerust langs. trio: vleeswaren

Rosbief Entrecote Rib Eye Rosbieflappen Onderriblappen Borstlappen

GRATIS opbergtas 5 Bij aanschaf54 notebook!! 4 500 g € 2,25 1 kg €halen 3,85 1 kg €BETALEN 4,80 1 kg € 7,99 500 g € 4,50 1 kg € 2,99

Rosbief Entrecote Rib Eye Hamburgers Rosbieflappen Onderriblappen Borstlappen n 2.495,--

500 g € 5,90 Fricandeau 150 g € 1,43 heerlijk gegrild geldig g € 5,90 Aanbiedingen Achterhamzijn 150 g € 2,33 fijn van smaak van 17Rosbief t/m 27 november € 1,15 150 g2004. € 2,33 voor de fijnproever 500 g € 4,25 500 g € 3,99 Wilt u van dit en nog veel meer 500 g € 2,50 proeven kom dan gerust langs.

halen 500

100 g BETALEN

3 generaties Van der Plas va

5 halen 4 BETALEN

nu 1.450,--

Hamburgers

5 halen Aanbiedingen zijn geldig 9 van 17 t/m 27 november 2004. 4 BETALENPrincestraat

(071) 4013003

3 generaties Van der Plas

15% korting op alle zonnebrillen Speciale showroomaanbiedingen Tijdens de feestweek maakt u kans op diverse leuke cadeaus waaronder mountainbikes, keukenmachines, een kinderscooter en natuurlijk diverse vleesschotels en rollades. Vul de bon in en lever hem in. Uiterste inleverdatum 27 november 2004. D.m.v. een trekking maakt u kans op één van bovengenoemde prijzen. Naam: ....................................................................................................... Adres: ........................................................................................................

voor (direkt) meeneemprijzen! Postcode/Plaats: .......................................................................................

Overtreksets vanaf 25 euro ✃ Diverse kussens - 2de kussen voor 50% Tijdens de feestweek maakt u kans op diverse leuke cadeaus waaronder mountainbikes, keukenmachines, een kinderscooter en natuurlijk diverse vleesschotels8 en rollades. Cleijn Duinplein • 2224 AX Katwijk • 071-401 83 88 Diverse bedden met uitgeslapen korting Vul de bon in en lever hem in. Uiterste inleverdatum 27 november 2004. D.m.v. een trekking maakt u kans op één van bovengenoemde prijzen. www.studioknipperiecleinduin.nl Diverse matrassen 2de GRATIS! Naam: ....................................................................................................... Telefoon: ....................................................................................................

2e pakje smaakjesthee voor de halve prijs

Zie voor meer informatie onze folder

Pijnloos en veilig ontharen Nog meer uitverkoopprijzen én direkt leverbaar! 10% korting op IPL-behandelingen Adres: ........................................................................................................

Achterweg 25 (071) 4023610 Voorstraat 36b (071) 4078168

Zwaaikom 11 - (071) 4084617

op alle watersportartikelen

7,95

Schilders-, glas en afwerkingsbedrijf

Cor van Rijn

06-44162455

ook voor kleinschalig totaal-onderhoud

20% KORTING OP ALLE MATERIALEN

www.corvanrijn-uwvakschilder.nl Blekerstraat 26 (071) 4023615

10% korting op het starterspakket van het SANA-SLANK proteïnedieet

Princestraat 31 (071) 4071491

10% korting op alle jeans

etc. en oep keuk j ntes gen akeri Uit ei , groe soep orstm aten en w tom it eig

Achterweg 12 - (071) 4030911 www.bergkat.nl

Gehele week in de aanbieding

Rolladeschijven

GRATIS DAGPAS t.w.v. € 15,-

in div. kleuren, nu (i.p.v. 9,95)

U itgeslapen? JUBILEUMAANBIEDINGEN

Verse worst Rundergehakt Speklappen Rolladeschijven Varkensfiletrollade Schnitzel Hamlappen

Hooge Krocht 33 (071) 4012204

Valkenburgseweg 50 (071) 4086657

woensdag 17/11 t/mons zaterdag Vier dit met mee 27/11 van

Pronk & Van Leeuwen

Ambachtsweg 20c (t.o. Karwei) (071) 4031986 www.penl.nl

15,4” Notebooktas

d KA TWIJK dee K AT WIJKSSCHE PO CHE P ST OST

5% KASSAKORTING

€ 2,50 introductiekorting en 10% korting op vervolgbezoek

10% korting

Annastraat - (071) 4012271 FEESTWEEK i.v.m.18 het 80-jarig bestaan!

op vertoon van uw pas:

Rijnstraat 68 071-4080226

Heerenweg 6a 12 (t.o. kringloopwinkel) Katwijk tel. 071-4032044 www.aventurijn-natuursteen.nl

Zuidstraat 65, (071) 4071668

5% extra KORTING op tegels en sanitair

info: www.trendhopperkatwijk.nl

Alle dameshorloges

WAARDECHEQUE VAN € 250,-

Autobedrijven

Nu: € 25,- (normaal € 37,50)

Badstraat 11 Tel. 071-4013284 Katwijk aan Zee www.juwelierparlevliet.nl

Bij aankoop van een complete keuken ontvangt u een

De Jong’s

WORKSHOP INTERIEURSTIJLEN

Burgersdijkstraat 10 (071) 4074605

20% korting

Ambachtsweg 22 • 2222 AL Katwijk Tel. 071-4026910

op geboorte- en trouwkaarten

Industrieterrein ‘t Heen Ambachtsweg 11 Katwijk Tel. 071-4033179

EN SIERADEN SHOP

Pr. Hendrikkade 42 - 06-41250395

Zuidstraat 3 - (071) 4014493

Ambachtsweg 7a (071) 4081497

Strandset v.a. € 59,90

Santina Art

op alle laminaatparket

Wassenaarseweg 15 (071) 4029672

Haven 7 - (071) 4013882

Slapen doen we ’s nachts! Postcode/Plaats: .......................................................................................

Telefoon: ....................................................................................................

Zwaaikom 12 Katwijk (071) 4015844

EXTRA bij de overlock-actie: 4 klossen overlock-garen t.w.v. € 10,-

GRATIS

Zie voor meer informatie onze folder

Ambachtsweg 24a (tegenover de Gamma) • Katwijk • T 071 408 58 55 www.denachtwachtkatwijk.nl

Bij aankoop van een kussen 4 kolom x 236 mm (totaal 944 mm) luxe witt e satijnen sloop CADEAU!

mail

DIGITALE NIEUWSBRIEF?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste wijzigingen en acties? Schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief op www.katwijkschepost.nl Wél ingeschreven maar geen bevestiging ontvangen? Mail dan uw adresgegevens naar nieuwsbrief@katwijkschepost.nl

Aanbiedingen onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Profiteer nu bij

Bij aankoop van een nieuwe fiets een tas of kilometerteller GRATIS.

voor hun meubelen!

10% KORTING OP ALLE STOFZAKKEN

10% KORTING

Sluisweg 58 - (071) 4012238

EEN GRATIS ONDERHOUDSSET

Voorstraat 31-33 - (071) 4016422

Bij aankoop van kinderkleding vanaf € 50,EEN KLEURBOEK CADEAU!

KP_week_43_12  

krant katwijk