Page 1

92ste JAARGANG NR. 42

DONDERDAG 17 OKTOBER 2013

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR KATWIJK, RIJNSBURG EN VALKENBURG

WOORDEN SPREKEN: Humor is een prachtige waterlelie die wortelt in het troebele water van verdriet. Godfried Bomans

Losse nummers: € 1,50

Pagina 3

Stam zaagt neemt het op voor Jaap spijkert Pagina 8

BOB-campagne van start bij sportclubs Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Pagina 11

Bewoners Hoornes-Noordoost enthousiast

Radijs en spinazie uit eigen buurtmoestuin De buurtmoestuintjes zorgen nu al voor eerste oogst en verbeterde contacten in de wijk. Fotoinzet: Lilly met haar eerste radijs. Op de achtergrond geeft vriendinnetje Jacky haar tuintje water. Foto: Adrie van Duijvenvoorde / Fotoinzet: Foto: pr Verscholen achter het nieuwe

buurtcentrum De Schelp staan achttien zogenoemde buurtmoestuintjes. Moestuintjes van ruim een vierkante meter voor de buurtbewoners om er hun eigen groenten te kweken. De eerste radijsjes zijn al gerooid en de eerste bladspinazie al gegeten. Buurtmoestuinen zijn een

nieuw fenomeen; tenminste in Katwijk. In de grote steden zijn ze al langer in zwang en ze zijn zelfs terug te vinden in binnenstedelijke parken. Vaak worden daar stukken grond voor gebruikt, die anders dienen als openbaar groen. Dat groen blijft, maar nu met een nutti-

Van Ginkel zet hoog in bij raadsverkiezingen in 2014 Gemeenteraadslid Anita van Ginkel begint een nieuwe politieke partij en zet hoog in: vijf tot zeven zetels moet kunnen. Die verwacht zij bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar vooral van CDA, GemeenteBelangen (GB) en VVD af te snoepen. Van Ginkel maakt dat afgelopen maandag bekend in De Burgt in Rijnsburg. ‘Ik heb lang getwijfeld, want de politiek was voor mij niet altijd een leuke ervaring.’

Zij was de fractievoorzitter van de VVD tot zij afgelopen voorjaar uit de partij werd gezet. Met een nieuwe partij wil Van Ginkel het ‘huidige Katwijkse politieke systeem’ veranderen. ‘Dat moet gezonder gaan functioneren. Ik hoor zoveel ontevredenheid daarover. Dat is ook de reden dat ik een nieuwe partij ga starten.’ Die ontevredenheid heeft volgens haar vooral te maken met CDA, GB en VVD. ‘Want vooral door het disfunctioneren van die partijen komt de voor alle burgers zo slechte besluitvorming tot stand’, is haar mening.

PAGINA 3

LOKALE PARTIJ

P. Guijt FA

Voorstraat 94a Katwijk tel. (071) 407 10 44 www.peterguytadvies.nl

professionele dienstverlening in administratie, online boekhouden, belastingen en bedrijfsadvisering

Van Ginkel somt enkele voorbeelden op. ‘Ik noem de aankoop van het slooppand hotel Riche op de boulevard voor 4 miljoen euro, het voortdurend dreigen met verhogen van de ozb, de miljoenen voor allerlei cultuurplannen, de bouw van een nieuw zwembad van 17 miljoen, het afschrijven van tientallen miljoenen door CDA grondspeculatie waarvoor, en dat is veelbetekenend voor de Katwijkse politiek, niemand de verantwoordelijkheid op zich nam voor dit enorme debacle.’

● ●

24-uurs - taxiservice luchthavenservice groepsvervoer zakelijk vervoer rolstoelvervoer

071 - 401 22 77 www.taxidejong.nl

Waar wijsheid regeert, zal het recht zegevieren.

Rijnstraat 119 2223 EA Katwijk

Te l e f o o n 0 7 1 4 0 3 0 1 5 1 E-mail: demilliano@planet.nl

Theatervoorstelling moet ode aan het leven zijn Pagina 8

Vroegindeweij nieuwe lijsttrekker SGP

ge en vooral ook educatieve functie. Want dat spinazie niet uit de vriezer komt, kunnen de kinderen uit de buurt nu met eigen ogen zien.

PAGINA 5

MEER CONTACT

17,3 miljoen en geen cent meer voor zwembad Maximaal 17,3 miljoen gulden. Dat stelt een meerderheid van de gemeenteraad beschikbaar voor de nieuwbouw van zwembad Aquamar aan de Piet Heinlaan. Maar het is nog niet het ’definitieve maximaal investeringsbudget’. Dat wordt pas vastgesteld na de marktconsultatie. Vorige week donderdag nam de raad eindelijk een beslissing. CDA, ChristenUnie (CU), PvdA, VVD en SGP gaan akkoord. Wel met een aanpassing. Daarvoor dienen de eerste vier partijen een amendement in. Het budget van 17,3 miljoen is een maximaal bedrag en wordt voorlopig beschikbaar gesteld. Pas na de marktconsultatie wordt het definitieve bedrag beschikbaar gesteld. De partijen en het college gaan er van uit, dat dat nooit meer kan zijn dan die 17,3 miljoen euro. Liever minder uiteraard. ‘Het is voor ons een grote worsteling geweest’, bekent Gert Varkevisser van de CU. ‘We hebben toch gekozen voor nieuwbouw. Dat biedt de verenigingen de meeste kansen, er is minder energieverbruik en het is een impuls voor de werkgelegenheid.’ Ook de VVD worstelde met het zwembad. ‘We zijn lang van mening geweest, dat renovatie de weg zou zijn. Maar de levensduur van

nieuwbouw heeft ons overtuigd’, verklaart Michael Pijnenburg. ‘Het CDA zegt ja tegen nieuwbouw, maar niet meer dan 17,3 miljoen’, zegt Huig van Duijvenvoorde van het CDA. Ja zegt ook de PvdA. Onder diezelfde voorwaarden. De SGP zou het liefst nog geen bedrag ‘oormerken’, maar laat zich overtuigen en steunt het amendement. GemeenteBelangen (GB) en Lijst Van Ginkel stemmen tegen het amendement en tegen het collegevoorstel. ‘Wij zijn voor renovatie en behoud van het 50 meterbad’, legt Gerard Bol (GB) uit. ‘De financiering is de hoofdreden om niet in te stemmen’, verklaart Anita van Ginkel. ‘Het is te veel geld in deze tijd.’ Wethouder Daan Binnendijk vindt het amendement een goed idee. Over een ingediende motie van CU en PvdA om de tariefsverhoging te schrappen, is hij minder te spreken. ‘Een tariefsverhoging van 7,5 procent is aanvaardbaar. Het zou om 33 cent gaan of zo. Maar ik laat de motie over aan de raad.’ De andere partijen voelen evenmin iets voor die motie. Pijnenburg: ‘De gebruiker betaalt. Het wordt wel duurder, maar er staat dan ook een mooier resultaat’. Met zo weinig steun wordt de motie ingetrokken.


TO V T AN € 39 € 3 5. 25 00 .0 0 00 V. O .N .

TO V T AN € 29 € 2 9. 85 00 .0 0 00 V. O .N .

EGELANTIER • 7 EENGEZINSWONINGEN

GAR AN

T

PAKKEITE

BESTAA

N D E WO

BESPRE

NING

EKBAAR

WOLVERLEI • 6 TWEE ONDER-ÉÉN-KAPWONINGEN

PROFITEER VAN ALLE VOORDELEN VAN HET VORM RUIM LEVEN- PROGRAMMA® • Woon goedkoper door het VORM Ruim Leven-programma® Met de VORM Non-Profit Hypotheek en het VORM Verzekeringspakket.

• Geen zorgen over de verkoop van je bestaande huis door ons Garantiepakket Inruil tegen 100% marktwaarde. Dit is alleen mogelijk bij aankoop woning Wolverlei. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden. Alles weten over dit unieke nieuwbouwproject? Kijk op www.parkrijnsoever.nl

071- 405 16 11

EEN VORMHUIS. WOON BETER, LEEF GOEDKOPER


nieuws

DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 17 OKTOBER 2013

3

Column

Zaterdag om 11.00 uur bij De Zwaan

Stam zaagt door

Officieel startsein Kustwerk Katwijk

Reacties naar: dspjstam@gmail.com

Foto: Adrie van Duijvenvoorde

E

indelijk iemand in de raad die begrijpt waar het om gaat. Anita van Ginkel, voormalig raadslid van de VVD (de beste die ze daar ooit hadden), maar na een soort dictatoriale coup uit diezelfde partij gewerkt, heeft vragen gesteld naar aanleiding van de brief van B&W in dit orgaan over de column van medecolumnist ’Jaap spijkert’. Waar gaat het om? Ten diepste naar mijn mening hierom; B&W en de ambtenaren dulden geen/ kunnen niet tegen kritiek in deze krant. Ja, proberen de columnisten zelfs de mond te snoeren. Zo heb ik ooit nogal fel geageerd tegen het optreden van de GOA’s en hun ’bevel is bevel’ mentaliteit. De verwijzing naar WOII werd dankbaar aangegrepen om mij ernstig en serieus te berispen. Waarbij natuurlijk volledig aan mijn intentie werd voorbijgegaan. Daarop is nooit gereageerd. Waarom niet? Naar mijn mening omdat ik eenvoudig geen kritiek op GOA’s mocht geven. Gevolg, wellicht hebt u dat al gemerkt, een nogal op de lachspieren werkende serie in dit blad onder de titel ’Anna kookt’. Dat gaat over GOA Mats en zijn vrouw Anna. Mats is natuurlijk omgekeerd Stam (Hoe komen ze erop?) en Anna is zo’n naam uit de vroegere koeienstallen. Anna 1, Anna 2 enz. Zo worden dus moderne Katwijkse GOA vrouwen genoemd. Er wordt telkens ingegaan op het prachtige en zegenrijke werk van GOA Mats en het eindigt met een losse opmerking over wat Anna gaat eten. Overigens, die GOA’s leren het nooit. Laatst noemde Matsie een hele waslijst van excuses die juist voor een groot deel redelijk waren. Over dat soort dingen moeten ze onderwezen worden. Een bejaarde man in een auto wachtend op een vrouw bij winkel of apotheek hoor je juist niet te bekeuren. Het gaat om begrip en verstaan van de situatie en of de betreffende regels nu wel of niet van toepassing zijn. Zo dat ei is weer gelegd. Nu meende men collega Jaap met de hamer schriftelijk te moeten berispen. Zijn spijkertjes doen zeer. Au Jacob! Je mag niet zeggen dat wij geen hart hebben voor de burgers. En daar schieten ze nu goed mis. Vrijheid van meningsuiting, zeker in columns, is in de loop der jaren in dit land een groot goed gebleken. Te groot vaak want er zijn er, zoals wijlen Theo van Gogh, die in hun columns de grofste beledigingen uit(t)en. Soms te walgelijk voor woorden. Daarmee vergeleken was mijn GOA verhaal nog deftig. Daarom heeft Anita daar een punt van jewelste. Ben benieuwd naar de reactie van B&W. Denk dat ik een voorbeeld antwoord zo kan schrijven maar heb daarvoor geen ruimte. Wel ben ik van mening, en die mag ik hier dus uiten, dat zij de andere raadsleden beschaamd zet die er een- en andermaal het grote zwijgen toe doen. Waardoor mijn conclusie is. Wij hebben moederkloek B&W, parmantig, bijna wat arroganterig kakelend en rondhippend in onze gemeentewei met daarachteraan piepend en bedelend de gemeenteraadskiekens. Schatjes. Maar niets te zeggen. Tejo, ik mis je!

Ze zijn al een dikke twee weken bezig, de kustversterkingwerkers bij Katwijk. Vooral met zogenoemde ’voorbereidende’ werkzaamheden. Die gaan nog door, maar intussen is ook daadwerkelijk begonnen met

de kustversterking. Vanuit zee worden dagelijks via een buis grote hoeveelheden zand op het strand gespoten en met bulldozers verdeeld. Komende zaterdag wordt het ’officiële’ startsein gegeven voor

Mensen moeten meer omzien naar elkaar De participatiesamenleving. Dat is het modewoord van de afgelopen weken. Met dank aan minister-president Mark Rutte. Nederland moet een participatiesamenleving worden. ’Die bestaat bij ons al lang’, zei burgemeester Jos Wienen afgelopen dinsdagavond op een bijeenkomst van het Voorzittersplatform Katwijk. In de Rabobank aan de Rogstraat verzamelde zich een gezelschap van zo’n dertig mensen om te luisteren naar thema van de bijeenkomst: leefbaarheid in Katwijk. En het goede nieuws is: de samenleving in Katwijk is heel leefbaar. Dat is althans de mening van de burgemeester. De overheid speelt volgens Wienen een belangrijke rol voor die leefbaarheid, met voorzieningen als openbare verlichting, parkeerbeleid en groen. Maar de overheid kan niet alles regelen. Als voorbeeld noemt hij de huishoudelijke hulp voor mensen met een beperking of ouderen. ’Dat werd steeds meer gevoeld als een recht, maar ik denk we daarin doorgeslagen zijn. Hoewel ik oog heb voor het sociale aspect, is het geen reële overheidstaak.’ En daar komt de term participatiesamenleving weer om de hoek kijken: mensen moeten meer omzien naar elkaar. ’We moeten meer nadenken en meedenken. De samenleving zijn we zelf. Leefbaarheid wordt ook bepaald door het type samenleving. In Katwijk is er gelukkig nog onderlinge zorg en hulp. Dat heeft onder meer te maken met de hechte familierelaties.’

Om de samenleving ook in de toekomst leefbaar te houden, moet iedereen zijn steentje bij dragen. ’We moeten nadenken over wat je voor een ander die hulp nodig heeft kan betekenen. Door iets met elkaar en voor elkaar te doen.’ Wienen komt met nog een voorbeeld. Het leerlingenvervoer voor jongeren die naar speciale scholen gaan. De regels daarvoor zijn flink aanscherpt. Hoe regel je dat als je drie kinderen hebt die naar verschillende scholen gaan? ’Misschien kun je aan de ouders van een vriendje vragen of jouw kind met hen mee kan rijden?’ En dat allemaal onder het motto ’Heb uw naasten lief als u zelf’, is de boodschap van de burgemeester.

het project Kustwerk Katwijk en iedereen wordt van harte uitgenodigd. Vanaf 10.00 uur wordt er bij strandpaviljoen het Zeepaviljoen koek en zopie geserveerd, waar zandtovenaar Gert van der Vijver

zijn kunsten vertoond. Om 11.00 uur volgt de officiele starthandeling op het strand ter hoogte van Restaurant de Zwaan. Daarna geeft Van der Vijver in ’t Zeepaviljoen nog twee van zijn voorstellingen.

’Een nieuwe lokale partij kan het verschil maken’ Vervolg van voorpagina

’Ik wilde toen al een frisse wind in de politiek en we gingen goed van start. Er werden knopen doorgehakt en forse bezuinigingen doorgevoerd. Maar er bleven zaken doorkomen waar ik niet meer achter kon staan gezien de gedane verkiezingsbeloftes.’ ’Waar ik immers mijn kiezers een zuinige overheid beloofde, vloog het geld op voordracht van het CDA, gesteund door alle andere in de raad, er bijna met bakken uit’, zegt Van Ginkel maandag. Andere afspraken zouden door ’het machtarrogante CDA’ zijn gebroken. Zij verwijst naar de Zeejachthaven en afspraken over belastingen. ’Dat soort politici tonen geen respect voor de kiezer. De kiezer hangt erbij. Kijk naar het stemgedrag in de gemeenteraad. Niet alleen

bij de VVD is dat zo, de raad als geheel (uitzonderingen daargelaten) is mak als een lammetje. Het CDA zet de lijnen uit en anderen volgen.’ Hoe die ’cultuur’ precies veranderd moet worden, moet nog uitgewerkt worden. Dat komt allemaal in het verkiezingsprogramma. Een van de speerpunten in dat programma is in ieder geval zuinigheid. ’Dus geen verhoging van de ozb.’ Wie er allemaal op de lijst komen, is evenmin nog bekend. Wel dat echtgenoot Henk als lijstduwer zal fungeren. Van Ginkel: ’Ik ben nog in gesprek met een aantal kandidaten.’ Bij de verkiezingen kunnen vijf tot zeven zetels behaald worden. En als het moet, is Van Ginkel ook beschikbaar als wethouder. Binnenkort wordt de naam van de nieuwe partij bekend.


€ 5,- KORTING VOOR ONZE LEZERS

SpangaS viert fandag op Duinrell In het bijzijn van de SpangaSacteurs vindt op zondag 20 oktober de allereerste SpangaSfandag plaats op Duinrell in Wassenaar. Fans kunnen deze dag met hun favoriete SpangaSacteur op de foto. Om 10.30 uur openen de SpangaS-acteurs de fandag door als eerste deel te nemen aan het SpangaS Adventure Parcours. Speciaal voor de lezers van deze krant en houders van deze kortingsbon geven wij € 5,- korting per persoon voor maximum 4 personen. Voor deze fandag is een speciaal programma samengesteld. - Er is een Meet & Greet met SpangaS-acteurs; - SpangaS Adventure Parcours: neem het op tegen de SpangaS-acteurs om 10.30 uur op de spetterende opblaasbare survival baan, zet de beste tijd neer en win een te gekke SpangaS prijs; - SpangaS Fan-programma in het Zomertheater met een unieke vertoning van exclusieve beelden achter de schermen en leer de SpangaS-acteurs nog beter kennen; - De eerste 200 fans die in online voorverkoop hun entreekaart hebben gekocht, krijgen ook toegang tot de exclusieve SpangaS Quiz mét de SpangaS-acteurs; - Hele dag toegang tot Attractiepark Duinrell! (excl. Tikibad)

KORTINGSBON

Tegen inlevering van deze kortingsbon bij de kassa van Duinrell krijgt u op zondag 20 oktober € 5 korting op de reguliere entreeprijs van attractiepark Duinrell inclusief het SpangaS-fanprogramma in het Zomertheater. (excl. Tikibad)

✔ Bij ons kunt u uw sloep, vlet en sportboot zowel binnen als buiten stallen ✔ Beter voor uw boot – lakwerk – motor, en veilig ✔ Zelf aan uw boot werken in overleg mogelijk ✔ Haal- en brengservice mogelijk ✔ Ook voor totaal onderhoud van uw boot

Informeer naar de voordelige all-in prijzen. , tersport a W e regio t d h c i n i t s i l Rijnz cia port spe s r e t a w DE Valkenburgseweg 70 - Katwijk a/d Rijn (071)4027000 email: info@maritiemcentrumrijnzicht.nl

LEKKENDE KRAAN? Schroefje los, een thermostaat die blijft hangen, kapotte dakgoot, lekke radiator, druppelende kraan; Grimbergen-Noordermeer BV fixt het. Snel, efficiënt en vakkundig:

071-40 29 200

OOK STERK IN ’T KLEINE WERK.

Actievoorwaarden • De korting is alleen geldig op zondag 20 oktober 2013; • Twee uur toegang tot het Tikibad kost € 3,50 p.p.; • Maximaal vier personen per kortingsbon; • Niet te gebruiken in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen; • Niet inwisselbaar voor contanten; • Zie voor openingstijden en meer informatie op www.duinrell.nl/spangas

Uw kostbaarheden zijn goud waard!

Uw boot de winter door

T: (071) 40 29 200 - F: (071) 40 26 461 E: info@grimbergennoordermeer.nl W. www.grimbergennoordermeer.nl

Goudwisselk antoor is eigendom van familie De Ru iter en heeft ruim 25 jaar expertise!

PROFITEER NU VAN DE BTW-VERLAGING OP VERBOUWINGEN, RENOVATIE EN WONINGONDERHOUD

SLECHTS Iedereen heeft kostbaarheden in huis. Soms zelfs zonder dat men zich hier bewust van is. Een paar oude munten, een ketting of een horloge, een treintje waar grootvader nog mee heeft gespeeld of een doosje met oude bankbiljetten. Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Zo ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard zijn en mocht u het willen verkopen, dan bieden we u ook nog eens een reële prijs. Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

Inkoop

Verkoop

Verpanden

Beleggen

Taxatie

Goud

Zilver

Munten

Sieraden (goud en zilver)

Oude bankbiljetten

Postzegels

Antiek speelgoed

Veiling

Locatie Katwijk Tramstraat 112b, 2225 CM Katwijk T 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl

Meer dan 50 locaties door heel Nederland!

Openingstijden Di. t/m za. van 9.30 - 17.00 uur

B O U W B E D R I J F VOOR EEN FRISSE BLIK OP TRADITIONEEL VAKWERK nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoud Nijverheidstraat 22 2222 AV Katwijk Tel: 071 - 402 58 08 info@bouwbedrijfmeijvogel.nl www.bouwbedrijfmeijvogel.nl

www.goudwisselkantoor.nl

facebook.com/bouwbedrijfmeijvogel


nieuws

DE KATWIJKSCHE POST

Vallende blaadjes

N

ou, de kogel is door de kerk hoor. Anita van Ginkel van de gelijknamige fractie in de gemeenteraad gaat volgend jaar meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. En volgens haar eigen berekeningen moet dat toch al gauw een zeteltje of vijf op gaan leveren. Minstens. Fijn dat er iemand in deze barre tijden nog zo positief is. U begrijpt het al. Ondergetekende is in deze bijdrage niet zo positief. Het zal wel aan het vallen van de blaadjes liggen. Of aan het nieuws over allerlei faillissementen in Katwijk. Of aan die rare donkere kleur branding door dat Kustwerk. Of aan al die regen. Zelfs de raadsvergadering van vorige week donderdag kon mij niet bekoren. Die duurde veel langer dan gepland. Er was een half uurtje uitgetrokken voor de discussie over nieuwbouw voor het zwembad. Een half uurtje over een voorstel van meer dan 17 miljoen euro! Dat bleek ietwat optimistisch gepland. Het werden bijna twee uurtjes. Enfin, het moge duidelijk zijn. Ondergetekende ziet weinig reden voor positivisme. In tegenstelling tot het college. Dat is optimistisch. Over de gewijzigde Drank- en Horecawet en de mogelijkheden om het alcoholmisbruik onder jongeren aan te pakken of overtreders van die wet. En het college heeft weer iets verzonnen. Three strikes out! Horecaexploitanten die in een jaar tijd drie keer een jongere onder een bepaalde leeftijd drank verkopen, mogen twee weken lang geen alcohol verkopen. Dat zal ze leren! Op zich een goede regeling, maar waarom moet daar dan weer zo’n Engelse term aan verbonden worden? Ik snap die term wel, maar is er echt geen Nederlandse uitdrukking voor? Mag ik een paar suggesties doen? ’Drie keer ja is twee weken nee.’ ’Na drie keer niks meer.’ ’Na drie keer droog.’ ’Na drie keer uitverkocht.’ Kies er maar een uit. Nog zo’n positivo is Anita van Ginkel. Van Ginkel is positief en optimistisch. Zij wil de politieke cultuur in Katwijk veranderen. Of, om het in haar eigen woorden te zeggen, zij gaat het ’machtarrogante CDA’ aanpakken. Die partij is in haar ogen de grote boosdoener van alles. Op de tweede plaats gevolgd door de partij die haar keihard liet vallen, de VVD. Over hoe zij dat precies gaat doen, heb ik nog niets gelezen. Jammer, want daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Duidelijk is wel, dat de aangesproken partijen op hun tellen moeten passen. Ik verwacht volgende week dan ook ingezonden reacties van CDA en VVD met de nodige aantijgingen richting Van Ginkel. Zoals dat gaat in de politiek. De naam van de nieuwe lokale partij van Van Ginkel is nog niet bekend. Ik gok op iets met de termen positief of optimistisch erin. Of alle twee. In dat geval lijkt ’Positief Optimistisch Katwijk’ me wel wat. Laat het iets zijn wat lekker allitereert en nog een leuke afkorting oplevert ook. Misschien word ik daar een beetje vrolijk van. criticaster@katwijkschepost.nl

5

Samen werken aan Keurmerk Veilig Ondernemen in ’t Heen Gemeente, politie, brandweer en ondernemers van bedrijventerrein ’t Heen slaan de handen ineen voor veiligheid en leefbaarheid op het bedrijventerrein. Afgelopen maandag ondertekenden de betrokken partijen het convenant ’samenwerking KVO ’t Heen’. ’Winst voor de gemeente, de ondernemers en vooral de partners in dit project’, vatte burgemeester Jos Wienen dit initiatief samen. Burgemeester Wienen benadrukte dat voor een goed ondernemersklimaat de veiligheid op de bedrijventerreinen een belangrijke factor is. Veiligheid heeft niet alleen te maken met het voorkomen van inbraken en het tegengaan van vandalisme, maar het gaat ook over het maken van goede afspraken met de gemeente en openbare diensten, zoals politie en brandweer. Die afspraken worden vastgelegd in het convenant tussen gemeente, de Katwijkse ondernemersvereniging (KOV), de Stichting Beveiliging Bedrijven (SBB), de politie, de brandweer en MKB Nederland. Het gaat om verplichtende afspraken over inzet, ondersteuning en het uitvoeren van werkzaamheden. In dat laatste spelen vooral de gemeentelijke diensten een belangrijke rol. Daarbij kan gedacht worden aan het onderhoud van het groen, de fiets- en voetpaden, maar

Foto: Adrie van Duijvenvoorde.

KP cursief

donderdag 17 oktober 2013

Even tekenen: Bas de Leeuw (brandweer), Jos Wienen (burgemeester), Jan van der Gugten (voorzitter SBB), Jan Bart van der Plas (ondernemersvereniging KOV), Tanja Wassenaar (wijkagent Katwijk Noord) en Agnes van Leeuwen (MKB).

ook en vooral de algehele betrokkenheid bij het ordelijk inrichten van het terrein. ’Een werkgroep met daarin vertegenwoordigers van alle geledingen en instanties die betrokkenheid hebben met ’t Heen, heeft het afgelopen jaar de situatie op het bedrijventerrein onder de loep genomen, de risicoplekken geïnventariseerd, een veiligheid-schouw uitgevoerd en afspraken gemaakt over inzet en samenwerking. Ten aanzien van de

collectieve beveiliging in ’t Heen is daartoe nog een aparte afspraak gemaakt tussen het SBB en de beveiliger. Ook deze afspraken maken deel uit van het convenant’, aldus SBB voorzitter Jan van der Gugten. Dit wordt het 5e KVO project binnen de gemeente Katwijk. Dat concept wordt al toegepast in winkelcentra In De Hoftuin in Rijnsburg, de Hoornes Passage, Winkelhart Zeezijde en Flora Holland.

Deelnemers aan zo’n project kunnen certificaten verdienen, de zogenaamde KVO-ster. De Hoornespassage kreeg vorig jaar zomer bij het ondertekenen van het convenant de eerste ster uitgereikt. In De Hoftuin ontving rond diezelfde tijd de vierde ster. En begin dit jaar reikte niemand minder dan minister Opstelten van Veiligheid en Justitie de derde KOV-ster uit aan Winkelhart Zeezijde. Het maximaal aantal sterren is vijf.

Buurttuintje zorgt voor Zeejachthaven in zicht? meer onderling contact Vervolg van voorpagina

De buurtmoestuintjes staan naast Buurtcentrum De Schelp in de wijk Hoornes-Noordoost. Staan, want het zijn zogenoemde ’makkelijke moestuinen’, een houten bak van 1,20 x 1,20 meter met daarin speciale makkelijke moestuinmix aarde. De tuintjes werden begin september in gebruik genomen en nu al kunnen de eerste groenten worden geoogst: radijs en spinazie. Mahnoush, Salvator en Petra zijn drie van de zestien buurtbewoners, die enthousiast op het idee van buurtwerkster Arendien Lohof van Factor W hebben gereageerd. ’We willen graag reuring in de wijk’, licht Lohof haar initiatief toe, ’dat mensen met elkaar in gesprek komen.’ Buurthuis De Schelp, voorheen jongerencentrum ’t Staekelvier, speelt daar letterlijk een centrale rol in door haar locatie in de Suurmondstraat en haar activiteiten. De buurtmoestuin is een van die activiteiten die het onderlinge contact in die wijk bevordert. ’Mensen zien het vanuit hun flatwoningen, kijken er naar, praten er over.’

Rust in je hoofd

Mahnoush bevestigt: ’Ik heb nu veel meer contact met de buren en mensen in de wijk’. Ze voelde zich daar best eenzaam. De verbeterde contacten komen volgens haar door het buurthuis én de moestuin. Ze woont haar hele leven al in een flat; eerst in haar geboorteland Iran, nu in Katwijk. Een tuin heeft ze daarom nooit gehad. ’Ik geniet er echt

van. Als je er in bezig bent, geeft het rust in je hoofd. Dat zeiden mensen altijd wel, maar ik geloofde het nooit. Het is echt zo.’ Mahnoush wordt in haar buurttuintje bijgestaan door dochter Roza, die er evenveel plezier aan beleeft.

Speciale plek

Petra onderhoudt haar buurtmoestuintje met haar schoonzus en drie kinderen. Ze heeft er ook lol in, net als haar zoontje. Tot haar verrassing heeft haar buurman Salvator heeft ook een moestuintje. Hij komt uit Burundi en heeft wel ervaring met het kweken van groentes. Hij vindt de buurtmoestuin een ’speciale plek voor ontmoeting in een andere sfeer’. Hij wil volgend jaar courgettes gaan kweken, en zonnebloemen. ’Voor de pitten en voor de olie’. Hij vraagt zich af of dat kan. Arendien denkt van wel. Zij begeleidt de buurttuinders met raad. Als boerendochter en zelf in bezit van een volkstuin weet ze waarover ze praat. En vanuit haar kantoor heeft ze er dagelijks zicht op. ’Als ze vindt dat er iets moet gebeuren, stuurt ze een e-mailtje rond’, vertelt Petra lachend. Mahnoush weet ook al wat ze volgende jaar wil planten: aardbeien en peterselie. En natuurlijk munt voor de thee. Aardbeien staan ook bij Petra op het verlanglijstje, en tomaatjes. ’En misschien een geldboom’, grapt haar tienjarige zoon. Petra: ’Natuurlijk, maar die ga ik dan plukken’.

En daar is ’ie weer: de zeejachthaven. Er komt weer een onderzoek, ditmaal op initiatief van de provincie Zuid-Holland. Die wil samen met Katwijk, Noordwijk en Holland Rijnland ’belangen, uitgangspunten, randvoorwaarden en samenwerkingsafspraken op stellen voor de ontwikkeling van een zeejachthaven in het kustgebied Katwijk – Noordwijk’, laat de gemeente in een persbericht weten.

De provincie komt met het verzoek, omdat private partijen interesse hebben getoond om met eigen geld een zeejachthaven bij Katwijk aan te leggen. Die private belangstelling is de reden, dat het college van burgemeester en wethouders (b&w) vorige week dinsdag heeft besloten mee te werken, omdat het in de geest is van het raadsbesluit van november 2011. Toen ging een meerderheid van de raad akkoord met het collegevoorstel om de plannen voor een zeejachthaven niet verder te ontwikkelen. Wel bleef de achterdeur open voor andere partijen.

Geen publiek geld

Die achterdeur gaat nu weer een stukje open. ’Het gezamenlijk opstellen van een notitie is nodig om de afweging te kunnen maken of en in welke vorm door de overheden samen gewerkt kan worden aan het mogelijk maken van een privaat initiatief’, stelt het college. Het college geeft nadrukkelijk aan, dat de overheden ’geen publiek geld gaan investeren in de uitvoering’. Maar helemaal kosteloos is het niet. Voor het onderzoek met

provincie, regio en buurgemeente stelt Katwijk maximaal 15.000 euro beschikbaar. ’Het is niet de bedoeling om een gedetailleerd plan van eisen op te stellen, een bestaand plan nu al te toetsen of om varianten van een zeejachthaven te bepalen’, voegen b&w eraan toe. Wethouder Thijs Udo is blij met de samenwerking. ’Ik ben content met het besluit om mee te doen aan de samenwerking. Een kans voor Katwijk om de mogelijke realisatie van een zeejachthaven onderdeel te maken van een regionaal programma, waarin ambities wat betreft economische ontwikkeling, recreatie, kustbeheer, bereikbaarheid en natuur en leefomgeving voor het hele kustgebied Katwijk – Noordwijk, inclusief het aangrenzende achterland gecombineerd worden aangepakt én vertaald naar concrete projecten.’

Belemmeringen

De achterdeur mag dan open staan, het aangekondigde onderzoek wil nog niet zeggen, dat die zeejachthaven er nu ook echt komt. ’De aanleg biedt kansen voor de regio, maar er zijn ook belemmeringen’, staat in de nota van het college. Een van die belemmeringen is, dat de plannen van de huidige initiatiefnemers gebaseerd zijn op woningbouw. ’Dat is mogelijk te eenzijdig en in deze tijd te risicovol’, vindt het college. De notitie en de samenwerkingsafspraken zijn naar verwachting in februari 2014 klaar. Daarna worden ze ter besluitvorming voorgelegd aan de deelnemende overheden.


DOE UW VOORDEEL BIJ FIRST MAN!

SHIRT VAN 45,VOOR

35,-

LEREN JACK VAN 179,-

VEST VAN 59,95 VOOR

49,95

VOOR

149,-

V.HALS TRUIE N IN DIVERSE KLE UREN VAN 49,95 VOOR

FIRST MAN

SCHUITEMAKER Princestraat 22 - 2225 GB KATWIJK AAN ZEE - Tel. 071 - 407 77 97

Hotel Savoy, info@hotelsavoy.nl • www.hotelsavoy.nl • twitter: savoy_katwijk Telefoon (071) 401 56 45 / 06 53542703 • Boulevard, Katwijk

Zondag 20 oktober:

Altijd op zoek naar opwindend muzikaal avontuur met een mooie mix van country, blues en soul.

Schitterend uitzicht op zee, strand en kustwerk Katwijk!!

Bruiloft

Feest

Zondag 3 november:

“Lukse Loops”

Featuring zangeres Sarabe Vos en op gitaren en bas Lucas Meijers. Met een virtuose en spannende mix van pop, funk en jazz!!

De eerste en de derde zondag van de maand:

Live Muziek in Savoy Katwijk

Party

Openingstijden: ma. 13.30 - 18.00 uur di. 09.30 - 18.00 uur wo. 09.30 - 18.00 uur

do. 09.30 - 18.00 uur 19.00 - 21.00 uur vr. 09.30 - 18.00 uur za. 09.00 - 17.00 uur

INLOOPAVOND

een goed idee!

De Heeren Baars, Merbis en van Pijlen

NU OO K TUSSEN DE MID DAG OPEN!

39,95

Diner

Mies Schoneveld uitvaartbegeleiding Dinsdag 22 oktober 19.30 tot 21.00 uur Donderdag 28 november 19.30 tot 21.00 uur J. van der Vegtstraat 63, Katwijk Vragen die regelmatig gesteld worden zijn; • Mijn ouders zijn op leeftijd, wat kan of moet ik vooraf regelen? • Ik wil graag dat er een koor zingt of piano gespeeld wordt bij mijn afscheid, kan dat? • Ik ben ziek en wil graag al wat voorbereidingen treffen, is dat mogelijk?

Kortom alle vragen zijn welkom en wij willen u daar graag bij helpen.

Loop even binnen, u bent van harte welkom. Wanneer de familiekamer vrij is kunt u die natuurlijk ook bekijken.

www.miesschoneveld.nl Tel: 071-4018779

CRUISE INFORMATIEAVOND REISBURO NOORDEINDE Nog plaatsen beschikbaar op onze cruise informatieavond maandag 18 november a.s.! Een cruisespecialist zal aanwezig zijn om onder het genot van een hapje en drankje alles over cruisen te vertellen! U kunt zich opgeven tot uiterlijk donderdag 24 oktober a.s. telefonisch 071-4074450 of per mail: info@reisburonoordeinde.nl Het lijkt ons erg leuk u te mogen verwelkomen in ons reisburo aan de Zwaaikom 8 te Katwijk.

Omdat een uitvaart meer is dan afscheid alleen... U ITVAARTVE R ZO R G I N G N O O R DW I JK

071 364 6006 • www.barbaranoordwijk.nl

Uw uitvaartleiders: Annemarie Hazenoot & Areen van der Plas Dag & nacht bereikbaar: 071 364 6006


nieuws

DE KATWIJKSCHE POST

7

donderdag 17 oktober 2013

Levensgevaarlijke werkzaamheden

Binnen een jaar drie keer alcohol verkocht aan een jongere? Dan kan een horeca-instelling voor twee weken drooggelegd worden. Die regeling is, onder de noemer ‘Three strikes out’, opgenomen in het collegevoorstel voor de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening in relatie tot de Drank- en Horecawet (DHW) en het concept horecabeleid 2013.

Afgelopen maandag zijn er plotseling werkzaamheden begonnen door Gemeente Katwijk en Liander. De bewoners van Zwenkgras, Graslelie en Akkerklokje zijn hier vooraf niet over geïnformeerd, dus de verbazing was groot toen ineens de hele week er een soort loopgraaf ontstond vlak voor de voordeur. Door middel van onstabiele houten vlonders konden de bewoners toegang krijgen tot hun woning. De kinderwagen kon men maar beter thuislaten, want dat was toch wel erg gevaarlijk. Afgelopen vrijdag is er met Gemeente Katwijk gebeld voor meer duidelijkheid, deze informeerde de bewoner dat er in de bouwvergunning staat dat Liander de buurt had moeten informeren. Er zou direct werk van gemaakt worden. Helaas was deze maatregel niet op tijd, want na de regenval van afgelopen weekend is de situatie levensgevaarlijk geworden. Alle grond en stoeptegels waren verzakt door de regen waardoor er voor veel woningen geen toegang meer was tot de voordeur. Een bewoner van Zwenkgras was bijna in de geul gevallen door een verzakte vlonder, gelukkig kon hij net op tijd wegspringen. Uiterst triest voor de bewoners, want zij hadden niemand om te benaderen en niemand is de situatie van het weekend komen peilen. Toen een bewonder vandaag (maandag) heeft gebeld voor opheldering, is zij van het kastje naar de muur gestuurd. Gemeente Katwijk wijst naar Liander en Liander naar gemeente Katwijk. Heel bedroevend dat de veiligheid zo op het spel wordt gezet door deze partijen. De officiële klacht is ingediend bij Liander en Gemeente Katwijk, de bewoners van Zwenkgras, Graslelie en Akkerklokje wachten momenteel alsnog op een informatiebrief en een gepaste vorm van excuses voor deze levensbedreigende situatie.

De schenktijden voor de paracommerciële horeca zijn: maandag tot en met vrijdag, van 1 uur voor aanvang van de hoofdactiviteit tot 1 uur na afloop van de hoofdactiviteit. Voor de sportverenigingen gelden de volgende schenktijden: maandag tot en met vrijdag van 18.00 uur tot 1 uur na afloop van de hoofdactiviteit met een maximale eindtijd van 00.30 uur. Op zaterdag en zondag: van 13.00 uur tot 1 uur na afloop van de hoofdactiviteit met een maximale eindtijd van 00.30 uur. Het college heeft reacties gevraagd van betrokken instanties, zoals horeca en sportverenigingen. ‘Het werkveld heeft slechts in beperkte mate gereageerd’, stelt het college. Er kwamen slechts tien reacties binnen. De sportverenigingen die reageerden, zijn het niet eens met de voorgestelde schenktijden. De Katwijkse Horeca Vereniging evenmin, want die vindt die schenktijden juist te ruim. En dat vindt ook Platform Kocon. De reacties leiden niet tot een wijziging. ‘De schenktijden zijn de beste oplossing tussen enerzijds het bevorderen van de volksgezondheid en het voorkomen van oneerlijke concurrentie en anderzijds de sportverenigingen niet onnodig belemmeren in de exploitatie van de inrichting’, staat in de nota van het college. De gemeenteraad moet het nieuwe horecabeleid vaststellen. Als dit op donderdag 31 oktober gebeurt, treedt het nieuwe beleid direct in werking.

boete-n-en-knoete

Burgemeester Wienen haalt flink uit en scoort een BOB.

BOB-campagne weer van start bij sportverenigingen Met een fraaie voorzet gaf burgemeester Jos Wienen afgelopen zaterdag de aftrap voor weer een BOBsport-campagne. Net als vorig jaar richt de campagne zich ook nu weer op de sportkantines. Wienen betrad voor aanvang van de wedstrijd Quick Boys – VVA’71 het veld op sportpark Nieuw Zuid voor de officiële start van de BOBsportcampagne. Hij mocht een bal in een speciaal doel trappen: ‘Scoor eerst een BOB’. De BOBsport-campagne is bedoeld om rijden onder invloed na een kantinebezoek terug te dringen. Maatregelen om de verkeersveiligheid te bevorderen, zijn bijvoorbeeld: samen rijden met één auto vanaf het sportpark. Of de taxi pakken. Bezoekers van sportkantines

die met de auto rijden, kunnen zich aangesproken voelen, maar ook scooterrijders en fietsers. Ook zij maken immers gebruik van de weg. De campagne richt zich nadrukkelijk op de ‘sportkantine’ en loopt van oktober tot eind december.

materiaal ontvangen. Het gaat hier om de korfbal- , basket-, tennis-, hockey-, atletiek- en voetbalverenigingen. Naast het campagnemateriaal worden er door de gemeente enkele BOB-reclameborden en campagneteams beschikbaar gesteld.

Reclameborden

In navolging op de succesvolle pilots die vorig jaar in de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek (waaronder Katwijk) zijn gehouden wordt de campagne dit jaar herhaald en uitgebreid naar andere regio’s in Zuid-Holland.

De gemeente vindt het belangrijk om samen met de verenigingen deel te nemen aan deze campagne. Alle verenigingen hebben dan ook bericht ontvangen met het verzoek om het campagne-materiaal doelmatig in te zetten en om gebruik te maken van het aanbod van de BOBreclameborden en campagneteams. Daarnaast worden de verenigingen in de gelegenheid gesteld om zich aan te melden voor een gratis Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA). In september hebben de 15 betrokken verenigingen het campagne-

CDA Katwijk praat over program en kiest lijsttrekker De leden van het CDA Katwijk praten vanavond over het concept verkiezingsprogram voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Het program heeft als (voorlopige) titel meegekregen ‘Investeren… in de samenleving!’. Eén van de dragende gedachten achter het program is dat het CDA gelooft in de kracht van mensen en van verenigingen, clubs en maatschappelijke organisaties. Samen vormen zij de ruggengraat van de samenleving. In de komende periode wil het CDA dan ook volop investeren in de samenleving: in zorg voor mensen, in preventie, in vrijwilligers en mantelzorgers, in de leefomgeving, in de economie. Het concept program wordt donderdag besproken met de leden, en komende periode ook met allerlei verenigingen en organisaties uit de Katwijkse samenleving. Onder de titel ‘Zorgt u voor de koffie, dan nemen wij de koek mee’ gaat de fractie van het CDA de komende tijd op bezoek bij vereniging en clubs om de plannen en ideeën van het CDA voor te leggen aan die organisaties.

Foto: pr

Op 1 januari dit jaar trad de wijziging van de DHW in werking. Die wijziging is vooral bedoeld om alcoholmisbruik onder met name jongeren terug te dringen en alcoholgerelateerde openbare ordeverstoringen te verminderen. Dankzij die wijziging hebben gemeenten de mogelijk om per verordening regels op te stellen voor alcoholverstrekkers. Naast de ‘Three strikes out’regeling heeft het college ook schenktijden vastgesteld voor paracommerciële instellingen (jongerencentra) en sportverenigingen.

Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Strengere regels door Horecawet

Willem van Duijn is de beoogd lijsttrekker.

In de ledenvergadering wordt ook de kandidatuur van Willem van Duijn als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen bekrachtigd. Willem van Duijn heeft momenteel namens de christendemocraten zitting in het College van Burgemeester en Wethouders, als wethouder van onder meer Financiën, Sport en Wonen. De ledenvergadering van het CDA is open voor belangstellenden. De vergadering wordt gehouden op donderdag 17 oktober in De Open Hof in de Rijnstraat in Katwijk aan den Rijn en start om 19.45 uur.

De BOBsport-campagne wordt gecoördineerd door het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH). Het initiatief ligt bij het ministerie van I&M, de provincies, NOC*NSF en de betrokken sportbonden. Oh ja, Quick Boys won de wedstrijd tegen VVA’71 (3-1).

Ondertunneling De wijkraad van Katwijk aan de Rijn maakt zich hard voor ondertunneling van de N206 vanaf de Molentuinweg tot aan het Zeewegviaduct. Binnenkort wordt hierover een forumavond georganiseerd en richting de gemeenteraadsverkiezingen wil de wijkraad hier een groot punt van maken. Tot grote verbazing van de SGP lezen we in De Katwijksche Post dat CDA, CU en VVD ook voor ondertunneling zijn. Volgens het artikel zijn de standpunten van de andere (oppositie)partijen nog niet bekend. Ik denk dat deze standpunten wel bekend zijn! Alle partijen in de gemeenteraad zijn voor ondertunneling. Hoe kun je daar op tegen zijn? Minder geluidsoverlast, geen snelweg door een dorpskern, geen fijnstof problemen. In dit artikel is niet te lezen wat de investeringskosten zijn. Welke prijs moeten de burgers van Katwijk hiervoor betalen? Het is collegepartijen wel erg makkelijk om te zeggen vóór ondertunneling te zijn. Uit het onderhandelingstraject over de Rijnlandroute blijkt dat realisatie van tunnels niet eenvoudig is en grote investeringen met zich meebrengt. Nadenken over ondertunneling. Natuurlijk! Maar wel op basis van reële cijfers en feiten en niet alleen op gevoelens. Wijkraad van Katwijk aan den Rijn. Ook de SGP is voor ondertunneling! Ingezonden, Jacco Knape, steunfractie SGP

Een bewoner van de Zanderij (naam bekend bij de redactie)

LEKKERE BOERENKAAS Een koopje!

kilo

6.

95

Gratis boter, kaas en eieren!

Vul hieronder uw naam en adres in en lever deze advertentie vrijdag in bij ons op de markt en maak kans op een gratis kilo Hollandse kaas naar keuze plus  10 eieren en  2 pakjes roomboter. De winnaars staan volgende week in deze advertentie. Naam ............................................................. Adres ............................................................. ..........................................................................

Winnaars vorige week: G. Barnhoorn, Neptunes 45 D. van Duijn, De Krom 2 J. de Jong, Zeester 22 J. van Duijn - van Beelen, Havenplantsoen 7, Valkenburg van Rijn, Secr. Varkevisserstraat 234 N. van Duijn, Sluisweg 37 T. Hoek, Paul Krugerstraat 31 H. Knetsch, Rijnmond 71 N. Warmenhoven, Cleijn Duijnplein 11 N. van Duijvenbode, Karel Doormanlaan 13


nieuws

DE KATWIJKSCHE POST

Bestemmingsplan Rijnfront gered

Akkoord Oegstgeest en bewoners Waterbospark Dankzij een akkoord met enkele bewoners van het nabijgelegen Waterbospark is het bestemmingsplan voor woningbouw in het project Rijnfront ontkomen aan vernietiging door de Raad van State. De Raad wees afgelopen week overige bezwaren van anderen af die minder bedreigend waren voor het plan. En daarmee is het plan definitief goedgekeurd. Door A. van der Wel

De bewoners van het Waterbospark trokken onlangs hun bezwaren in na een overeenkomst met de gemeente. De Raad hoefde daarom niet meer te oordelen over hun bezwaren. En daar komt de gemeente zeer goed mee weg, omdat juist die bezwaren dreigden te leiden tot vernietiging van het plan. De gemeente zag de bui al hangen. Daarom werd overleg gezocht met de bewoners van het Waterbospark. Door tegemoet te komen aan hun wensen over onder meer de ontsluiting van de wijk, is een akkoord bereikt. De bewoners pleitten lange tijd voor een ontsluiting via een kruising van de Valkenburgerweg. Die is relatief veiliger dan een ontsluiting waarbij een deel van die smalle weg wordt gebruikt samen met fietsers. De Raad besliste vorig jaar dat het bestemmingsplan voor de woningbouw in Rijnfront op essentiële onderdelen niet deugde. De gemeente kreeg de kans om het plan te repareren. Maar die reparatiepoging kon de Raad allerminst overtuigen. De rechters van de Raad toonden zich tijdens een zitting in juni zeer ontevreden, omdat de gemeente nog steeds niet kon hard maken dat de ontsluiting van de woonwijk goed is geregeld. De Raad neemt nu wel genoegen met een tijdelijke bouwweg die kan dienen als ontsluiting.

Rotonde Rijnsburger-weg Leiden afgesloten De rotonde op de Rijnsburgerweg in Leiden (bij de Posthof) en de aansluitingen met de Houtlaan en Kagerstraat wordt op zaterdag 19 oktober afgesloten. De rotonde blijft tot en met 27 oktober helemaal afgesloten. De verkeersveiligheid voor fietsers wordt verbeterd en het Houtkwartier wordt beter bereikbaar gemaakt. Al het werk is op 17 november klaar. Maandag 28 oktober gaat de rotonde gedeeltelijk open. Doorgaand verkeer vanaf de Rijnsburgerweg is tot en met 3 november niet mogelijk. Leiden is dan te bereiken via de Wassenaarseweg. Tussen 19 oktober en 18 november is de Kagerstraat en Houtlaan niet bereikbaar via de Rijnsburgerweg en andersom kan ook niet. Fietsers en voetgangers worden met borden omgeleid.

Steun het Genootschap ’Oud Katwijk’. Geef u op als lid à € 10,00 per jaar. Katwijks Museum, telef. 4013047.

donderdag 17 oktober 2013

Varend Erfgoed in PH-kanaal Vanaf 2015 meren schepen af aan het Prins Hendrikkanaal. Dan zijn de ligplaatsen klaar voor het ’Varend Erfgoed: ’schepen die een band hebben met de geschiedenis van Katwijk’. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot een aanlegplaats tussen de Hans van der Hoevenstraat en de Visserijkade. Nu het besluit is genomen, wordt gekeken welke schepen hiervoor in aanmerking komen. De gemeente wil dit samen met deskundigen bekijken. Mogelijk wordt daarvoor een nieuwe organisatie opgezet. Die organisatie kan in de toekomst ook de ligplaatsen uitgeven. Dat verft een zorgvuldige afweging, want de ruimte langs de kade is beperkt. De kade van het Prins Hendrikkanaal wordt de komende twee jaar vernieuwd. De aanlegplaatsen voor historische schepen zijn opgenomen in het ontwerp voor de nieuwe kade. Vanaf 2015 kunnen de schepen er daadwerkelijk aanmeren. Het collegebesluit betreft alleen het afmeren van Varend Erfgoed. Het college wil ook andere mogelijkheden voor recreatievaart in het Prins Hendrikkanaal bekijken, met name in de buurt van de Zwaaikom. Dat

Foto: Adrie van Duijvenvoorde

8

Het college ziet langs de Prins Hendrikkade mogelijkheden voor Varend Erfgoed, historische schepen met een band met Katwijk.

moet dan samen met Rederij Triton, die daar met zijn rondvaartboot Princess van bijna 40 meter afgemeerd ligt. De gemeente wil graag een ’parkeerplaats’ voor sloe-

pen op de kop van het kanaal. Het afmeren van historische schepen langs de Prins Hendrikkade is een van de ambities uit de Brede Structuurvisie, het masterplan Vi-

zier op de rivier en het Uitvoeringsplan Toerisme. Volgens het college en de gemeente is Varend Erfgoed van toegevoegde waarde voor het toerisme in Katwijk.

Wouter-Jan Vroegindeweij SGP voor nieuwbouw zwembad Aquamar lijsttrekker SGP Katwijk Het bestuur van SGP Katwijk draagt Wouter-Jan Vroegindeweij voor als de nieuwe lijsttrekker van de Katwijkse SGP. ’Met Wouter-Jan hebben we opnieuw een aansprekende en bekwame lijsttrekker die onze partij in verkiezingstijd met verve zal vertegenwoordigen.’ ’Ik ben dankbaar voor het vertrouwen van het bestuur’, reageert Wouter-Jan Vroegindeweij (41), in het dagelijks leven advocaat en onder meer bestuurslid van de provinciale SGP en stichting Hervormd Gast- en Weeshuis. Vroegindeweij is raadslid vanaf 2002. ’Ik wil me ook als lijsttrekker blijven inzetten voor de belangen van de inwoners van Katwijk, geïnspireerd vanuit mijn geloof.’ Daarom voelt Vroegindeweij zich goed thuis bij de SGP. ’De SGP is een duidelijke christelijke partij, waarbij christenen uit veel kerken goed samenwerken, met de Bijbel als grondslag. Het afhankelijk zijn van God vind ik belangrijk bij de beslissingen die genomen moeten worden.’ De nieuwe lijsttrekker heeft zich sterk gemaakt voor zaken als de zondagsrust en het op grond hiervan gesloten blijven van de winkels in Katwijk op zondag. ’Maar ik wil ook staan voor een goed financieel beleid en me sterk blijven maken voor een overheid als schild der zwakken. En natuurlijk blijven wij tegen de komst van een zeejachthaven. Veel Katwijkers willen geen zeejachthaven, maar het college en een deel van de raad lijkt hier wel doof voor te zijn!’ De vorige lijsttrekker en huidige fractievoorzitter Wim van Duijn is erg tevreden met zijn opvolger. ’Wouter-Jan heeft inmiddels veel ervaring opgedaan, is vasthoudend om zijn punt te maken en is in het politieke debat alert en scherpzinnig. Hij zal de waarden van de SGP

Hoewel de SGP voor nieuwbouw van zwembad Aquamar is, denkt de partij dat het investeringsbedrag lager moet kunnen. Ook vindt de SGP dat het budget te vroeg aan het college ter beschikking wordt gesteld. SGP-raadslid Wim van Duijn: ’We willen een goede zwemvoorziening, maar wel voor een scherpe prijs!’

prima voor het voetlicht kunnen brengen.’ Zelf heeft Van Duijn bedankt voor het verzoek van het bestuur om opnieuw lijsttrekker te worden voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2014. ’Ik ben dankbaar voor de waardering en het in mij gestelde vertrouwen dat uit dit verzoek spreekt, maar ik heb toch besloten om hiervoor te bedanken.’ De oud-wethouder en fractievoorzitter vindt dat je af en toe ’het kussen opnieuw moet opschudden’. ’Vorig jaar heb ik al aan het bestuur aangegeven dat het voor mij niet vanzelfsprekend was dat ik opnieuw lijsttrekker zal zijn. Het is goed om zo nu en dan eens met een frisse blik te kijken naar wie op welke plek het beste tot zijn recht komt. Daarin moet je natuurlijk ook je eigen positie meenemen. Je moet niet vastgeroest raken. Doorstroming en vernieuwing geven weer een ander elan. Dat houdt je scherp en dat is goed voor de partij.’ Van Duijn doet een stapje terug en gaat als nummer 2 verder. Ingezonden SGP Katwijk

Het zwembad is een belangrijke voorziening in Katwijk, vindt Van Duijn. ’Velen maken er gebruik van voor recreatie en sport, maar bijvoorbeeld ook voor therapeutisch zwemmen. Daarbij komt dat het een belangrijke slechtweeraccommodatie is in onze kustplaats. In zo’n voorziening investeren is dus verdedigbaar.’ De SGP vindt dat er sowieso iets moet gebeuren aan het huidige zwembad. Alles afwegende heeft nieuwbouw volgens Van Duijn duidelijk een aantal voordelen ten opzichte van renovatie. ’Maar we moeten als gemeentebestuur wel op een verantwoorde wijze met gemeenschapsgeld om blijven gaan’, gaat hij verder. ’Op verzoek van onder andere de SGP keek het college opnieuw naar het kostenplaatje en dat leverde een besparing op van 3,4 miljoen euro. Die komt geheel ten goede aan de BSI, één van de spaarpotjes van de gemeente. Dat geld kan dus voor andere belangrijke zaken worden gebruikt, of je kunt het - als appeltje voor de dorst - achter de hand houden en inzetten wanneer er zich een moeilijk financieel probleem voordoet.’

Echter, de versoberingen leverden, op het investeringsbedrag van 17,9 miljoen, maar een kleine zes ton op. ’Dat was toch nog wel mager,’ vindt Van Duijn. ’Het college wil nu eerst een marktconsultatie doen om daarna een keuze te maken voor een efficiënte en effectieve aanbestedingsvorm. Op die manier wil men een goed plan voor een goede prijs nastreven.’ De SGP steunt dit, maar Van Duijn tekent daar wel iets bij aan: ’Het college verwacht, net als de SGP, dat er bijstellingen zullen plaatsvinden in het financiële plaatje. We hebben al meerdere keren aangegeven dat de markt in deze economische tijden gretig is en het dus reëel is een aanbestedingsvoordeel te verwachten. Zo kunnen we gaan voor een goede voorziening voor een zo goed mogelijke prijs.’ De SGP was dan ook verbaasd toen bleek dat het college wel alvast geld van de gemeenteraad vroeg, terwijl het uiteindelijke kostenverhaal nog helemaal niet duidelijk is. ’Waarom? Er komt immers nog een marktconsultatie om het plaatje helder te krijgen? En de aanbestedingsvorm moet nog worden gekozen. Bovendien kan het college nu nog niets met het geld doen, want de aanbesteding is voorlopig nog niet aan de orde. Wij vinden het logischer om pas nà de consultatie wanneer de kosten inzichtelijk zijn - het krediet aan de raad te vragen.’ Ingezonden SGP Katwijk

En wat doe jij?

Ik sta op voor mijn man Hipke

Kijk wat jij kunt doen op staoptegenkanker.nl/inactie


nieuws

DE KATWIJKSCHE POST

Blij zijn ze er uiteraard niet mee, maar toch trekken de raadsfracties de gemeentelijke portemonnee voor het aanvullende krediet van 205.000 euro voor de Brouwerstraat in Rijnsburg. ’Tijdens de werkzaamheden aan de Brouwerstraat is een aantal zaken anders gelopen dan van te voren bedacht, waardoor de kosten hoger zijn dan van te voren was ingeschat’, schrijft het college van burgemeester en wethouders in zijn voorstel. Zo waren er extra aanpassingen nodig om het doorgaande (vracht) verkeer te weren die de omleidingsborden lans de A44 en N206 negeerden. Ook hebben een rechtszaak en klachtenafhandeling extra geld gekost: 67.000 euro. Dat vond de politiek vorige week donderdag in de raadsvergadering een zeer hoog bedrag. Wethouder Gerard Mostert beloofde meer inzicht in die kosten te geven. ’In mijn beleving komen er geen extra verzoeken om extra kredieten meer’, stelde hij de raadsleden gerust. In de volgende raadsvergadering zal de raad definitief instemmen met het extra krediet.

Actiegroep betreurt keuze nieuwbouw Aquamar Ruim negen maanden heeft de actiegroep voor behoud van het 50 meterbad gestreden. Het begon allemaal in december afgelopen jaar toen een aantal zwemmers in de krant las dat de gemeente van plan is het bad te slopen en er een nieuw, kleiner, bad voor in de plaats wil neer zetten. Totaal verbijsterd door dit nieuws werd er door een aantal zwemliefhebbers direct een actiegroep opgericht. Al snel merkten ze dat het bad geliefd is bij vele zwemmers: recreanten die er baantjes trekken maar ook verenigingen uit de regio, die er speciaal komen om op 50 meter te trainen. Meer dan 3.200 handtekeningen werden er verzameld. Uiteraard werden ook de rapporten, die de gemeente had laten opstellen door meerdere onderzoeksbureaus, grondig doorgespit. Al snel werd duidelijk dat het bad prima gerenoveerd kan worden en dat dit veel goedkoper is dan nieuwbouw. Meerdere gesprekken met de wethouder, projectgroep en raadsleden volgden om ze op het hart te drukken dat investeren in het 50 meterbad de beste keuze is: goedkoper, bouwkundig verantwoord en bovendien is dat wat alle zwemmers (behalve een klein groepje waterpoloërs) willen! Hoe moeilijk kan het zijn? Helaas hebben al deze inspanningen niet het resultaat opgeleverd dat de actiegroep en véél, heel véél, zwemmers en inwoners van Katwijk hadden gehoopt. De keuze is gevallen op nieuwbouw van een kleiner bad. Onbegrijpelijk… Bij deze wil de actiegroep iedereen die haar, op welke manier dan ook, gesteund heeft ontzettend bedanken! Een schrale troost is dat we nog drie jaren kunnen genieten van dit unieke, waanzinnig mooie bad voordat het definitief dicht gaat. Geniet daarvan! Ingezonden door actiegroep behoud 50 meterbad Katwijk

9

Kappie in China (3) Op dag 13 van zijn verblijf met Katwijkers Ed en Joke van der Plas reist Kappie met de hoge snelheidtrein van Hefei naar Shanghai. ’First class, wat betekent dat we een soort luie ligstoelen hebben met een stewardess die drankjes verzorgde. De snelheid liep op tot 298 km per uur, niets geen last van losvliegende onderdelen of blaadjes op de rails. In Hefei presteren ze het om in twee jaar een geheel metrostelsel aan te leggen zonder tijdverlies of overschrijding van budget. Nu zijn ze niet zo openlijk met dit soort gegevens in China dus of alles klopt is nog de vraag.’ Een dag later bezoeken de Katwijkers Nanjing road, de winkelstraat van Shanghai met alle dure merken in kleding, make up, juwelen, horloges en auto’s. ’Nog even getwijfeld of we een Maserati Quatroporte zouden laten inpakken, maar daar toch maar vanaf gezien. Ook hier zijn deze toch nog aardig aan de prijs, en het is een eind rijden naar huis. Voor Kappie was er niet veel te beleven met al die winkels. En ze hadden ook nog niet eens iets in zijn maat.’ Na een aantal regendagen is het op dag 18 prachtig weer en droog. Ed en Joke bezoeken met Kappie de Yu Yuan gardens. ’Op allerlei mooie plekjes foto’s gemaakt en ook even rustig alles op ons laten inwerken. Daarna een koffie bij de overal aanwezige Starbucks met een stukje taart.’ Die avond laten Joke en Ed Kappie dé toeristenattractie nummer 1 van Shanghai bij daglicht zien, wat eerst de twee hoogste gebouwen waren: de televisietoren en het Jin Mao building. ’Die worden nu overschaduwd door een gebouw in aanbouw wat nu al ver boven die twee uitsteekt.’ Na drie weken China is het weer tijd om te pakken. ’Het einde van een enerverende en afwisselende reis.

Foto: Ed/Joke van der Plas

Twee ton meer voor Brouwerstraat

DONDERDAG 17 OKTOBER 2013

Kappie in de regen op de Bund, de oeverpromenade in Sjanghai met op de achtergrond de hoog oprijzende televisietoren.

Vergelijken we China met een van onze eerdere reizen naar dit land, dan zijn de verschillen enorm. Waren het eerst de fietsen die het straatbeeld beheersten, dan zijn dit nu de elektrische scooters en de auto’s. In een restaurant dacht je toen dat er ieder moment bonje zou uitbreken door het helse kabaal en geschreeuw; nu zit iedereen dom op zijn smartphone te kijken en is communicatie ver te zoeken, maar als ze eenmaal weer even met elkaar praten over de nieuwste apps of wat dan ook op die apparaten

Gedeeld Belang als Behang ’Gedeeld belang’ was de pakkende titel van een ingezonden brief van B&W aan vaste columnist van ons aller De Katwijksche Post. Jaap Haasnoot wordt verweten dat hij eindeloos herhaalt dat mensen die het niet met hem eens zijn (ik vermoed B&W) de belangen van inwoners van Katwijk verkwanselt. Ach… B&W hebben namelijk een gedeeld belang met Haasnoot: voor alle bewoners opkomen. Prachtig. Gemiddeld doet B&W dat vast wel. Gemiddeld. Dat ze die aandacht ongelijk verdeelt, is eenieder ook duidelijk. Een rijke Katwijker wilde graag zijn eigen paleisje. Zijn oog viel op de Sportlaan. Helaas waren zijn wensen veel groter dan de Sportlaan aankon. Goede raad was niet duur: de bewoner heeft goede connecties met Bob de Bouwer B. en burgemeester W, B&W dus. Die stelde snel 70.000 euro ter beschikking om een bureau een rapport te laten schrijven. Het rapport was lyrisch over de Sportlaan als geheel: een beschermd stadsgezicht zou je het kunnen noemen. Met prachtige zichtlijnen waardoor de woningen fraai in het omringende duinlandschap pasten. Maar het rapport schiep, hoe verrassend weer, mogelijkheden voor het paleisje. Zijn eigendom mocht afgebroken worden, en hij kreeg toestemming om een ’passende’ woning te laten bouwen. ’Passend’ is heel groot. Dat kan iedereen nu zien: de Sportlaan is voor altijd verwoest: het paleisje is een gedrocht dat volkomen verdwaald

lijkt te zijn. De woning van de buren, eens bijna monumentwaardig, lijkt nu de portierswoning. De prachtige zichtlijnen die volgens het rapport nooit zouden moeten verdwijnen kun je je zelfs met veel fantasie niet meer voorstellen. Typisch weer zo’n gevalletje van ’Hoe hebben we dat ooit kunnen goedkeuren?’ Nu, daar heeft wethouder B. nooit last van. Het gedeelde belang waar B&W over rept is vooral het belang van het geld: projectontwikkelaars en belangrijke Katwijkers. Ik stel voor, namens bewoners van de Sportlaan, om hetzelfde bureau weer een rapport te laten maken. De uitkomst laat zich raden: afbreken die handel, en wel snel. Ik zou daarnaast ook nog eens nauwkeurig onderzoek willen instellen naar het hele bestuurlijke proces. Maar de gemeente doet haar best voor ’alle’ burgers. Zij heeft in al haar wijsheid besloten dat, nu de Sportlaan verwoest is, enkele panden ernaast tot gemeentelijk monument te verklaren. Ik citeer: ’De Gemeente Katwijk hecht grote waarde aan haar cultuurhistorisch erfgoed.’ Het staat echt in de brief aan de bewoners. De Gemeente en haar criticasters hebben een gedeeld belang. Maar het belang van de rijken is voor B&W aanzienlijk belangrijker dan voor andere bewoners. Jan de Lange Meeuwenlaan 116 Katwijk Aangepast door redactie.

zijn ze weer luid en duidelijk aanwezig.’ ’De mensen buiten de grote steden zijn nieuwsgierig en vriendelijk en generen zich niet om die rare lange mensen eens goed te bekijken, maar ze groeten tenminste en dat is iets wat in de steden echt niet gebruikelijk is, ieder voor zich en Confucius voor ons allen.’ ’Mede door Kappie hebben wij met andere ogen naar China gekeken en daardoor meer contact met de lokale bevolking gekregen’, schrijven Ed en Joke van der Plas tot slot.

Kappie in de Yu Yuan Garden; de draak is het symbool van de tuin en Shanghai.

ANNA KOOKT Hier kunt u de fictieve belevenissen van Anna volgen. Anna is de vrouw van Mats die als GOA dagelijks in de gemeente te vinden is. Zij gunt ons een kijkje in hun keuken. ’Mam, wij willen naar Panbos. Ah, asjeblieft mogen wij ook?’ Twee allerliefste gezichtjes keken mij verwachtingsvol aan. ’Volgende week hebben jullie herfstvakantie. Dan kunnen we een hele dag gaan.’ Het yes en jippie was nog lang te horen. Het komt allemaal door Mats. Hij is vandaag wel naar Panbos. ’Om te surveilleren met mijn collega’, legde hij de kinderen uit voor hij vanochtend vertrok. ’Dat betekent dat we controleren of bezoekers wel een kaartje hebben gekocht. Of honden zijn aangelijnd. Loslopende honden horen niet in Panbos, zeker niet in de speeltuinen. Honden rennen het liefst overal achteraan. Jonge dieren raken daardoor van slag. In paniek zetten zij het op een rennen. Door de hekken kunnen zij geen kant op als er een hond achter ze aan zou zitten. Daarom moeten de honden aangelijnd blijven.’ Dus nog even geduld: volgende week gaan we naar Panbos. ’Nou’, riep de jongste enthousiast, ’dan ga ik eens lekker in de bomen klimmen, pap! Ik wil graag een echte boomhut bouwen.’ Geduldig legde Mats uit dat dat niet mag. ’Als je wilt klimmen, zijn er genoeg klimrekken en speeltoestellen.’ Maar dat was nog niet het

einde van de discussie. Het kinderbrein reageert namelijk razendsnel. ’Mogen we dan na school in de kamer een hut bouwen?’ Daar kon ik geen nee tegen zeggen. Een stapel dekens en een paar kussens opgezocht, de stoelen en de eetkamertafel erbij en zoet waren ze. Voor even. ’Gaan we dan wel pannenkoeken eten?’ Welja, na een stevige boswandeling in de gezonde buitenlucht krijg je altijd trek. Ik denk dat ik vanavond een bospaddenstoelensoepje maak. Voor de kinderen pannenkoeken. Die wandeling komt later. Tot de volgende keer! Anna Reacties naar goa@katwijk.nl
 FAMILIEBerichten Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie. Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Katwijksche Post. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF). Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

  —‹‰ƒ”�‡˜‹••‡”™‡†—™Â?ƒƒ”˜ƒÂ? Â?Â?‹‡ƒ”Â?Â‡Â˜Â‹Â•Â•Â‡Â”ÇŚÂ˜ÂƒÂ?—‹ŒÂ?

Het ultieme warmwatercomfort van TopLine AquaPower HR-ketels. NĂş bij:

‹Â?†‡Ž‡‡ˆ–‹Œ†˜ƒÂ?ͺͲŒƒƒ”Ǥ 

‘‘”‘Â?•‘Â?˜‡”™ƒ…Š–‹•†‘‘”œ‹ŒÂ? ‡‡” –Š—‹•‰‡ŠƒƒŽ†Â?‹ŒÂ?‰‡Ž‹‡ˆ†‡Â?ƒÂ?ÇĄ ‘Â?œ‡œ‘”‰œƒÂ?‡˜ƒ†‡”‡Â?‘’ƒ

ƒ…‘„†‡”‡—‰†

Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´

ƒƒ’‡‡Â?†‡”–‡Â?ƒ–ƒ•Œƒ —‰‘‡Â?ƒ–ƒ•Œƒ Â?Â?‡––‡‡Â?‡Â?Âą

INSTALLATIEBUREAU

‹Œœ‹ŒÂ?†ƒÂ?Â?„ƒƒ”˜‘‘”†‡Ž‹‡ˆ†‡˜‘ŽŽ‡ ˜‡”œ‘”‰‹Â?‰†‹‡Š‹ŒŠ‡‡ˆ–‰‡Â?”‡‰‡Â? ˜ƒÂ?†‡˜‡”’Ž‡‰‹Â?‰˜ƒÂ?—”ƒ†‘Â?‹‡Â? ‘’†‡ƒˆ†‡Ž‹Â?‰‡Ž‹‡˜ƒÂ? ‡”’Ž‡‡‰Š—‹•†‡‹Ž„‡”–Ǥ

ͳ͸‘Â?–‘„‡”ʹͲͳ; Č—Í´ÍłÂ?‡‹ͳ͝;͝†14 oktober 2013 ‡”’Ž‡‡‰Š—‹•‡‹Ž„‡”–ǥƒ–™‹ŒÂ?  Â?Â?‹‡†‡”‡—‰†nj ƒƒ•Â?‘‘– ‘””‡•’‘Â?†‡Â?Â–Â‹Â‡ÂƒÂ†Â”Â‡Â•ÇŁ ƒ…Â?‡Â?‹Ž Ǥ‡••‡Â?ƒÂ?‡”njƒ”Â?‡˜‹••‡” ‘Â?Â?‡Â?‡‡Â?‹ŽŽ‡Â? Ž‘‡†•–”‘‘Â?ʹ͡ǥÍ´Í´Í´Íłƒ–™‹ŒÂ? ‡Ž‡‡Â?‡Â?”ƒÂ? 

GysŃ?le ‡Â?Â?Ž‡‹Â?Â?‹Â?†‡”‡Â?…Š‹’’‡”•†ƒÂ?͝ǥʹʹʹ͡ƒ–™‹ŒÂ? 

”‹•‰‡Ž‡‰‡Â?Š‡‹†–‘–…‘Â?†‘Ž‡”‡Â?ǤǤ ˜”‹Œ†ƒ‰ͳͺ‘Â?–‘„‡”˜ƒÂ?ͳ͝ǤͲͲ–‘–ʹͲǤͲͲ——” ‹Â?‡”Â?‡Ž‹ŒÂ?‡Â?–”—Â? ‡–Â?Â?‡”ǥ ‘‘”•–”ƒƒ–͚͜–‡ƒ–™‹ŒÂ?Ǥ

‡†ƒÂ?Â?†‹‡Â?•–˜‘‘”œ‹ŒÂ?Ž‡˜‡Â?œƒŽ‰‡Š‘—†‡Â? ™‘”†‡Â?ǤǤœƒ–‡”†ƒ‰ͳ͝‘Â?–‘„‡”‘Â?ͳͲǤͲͲ ——”‹Â?†‡ …Š–Š—•Â?‡”Â?ÇĄƒ…Š–‡‰ƒƒŽŽƒƒÂ?Íš –‡ƒ–™‹ŒÂ?ǤƒÂ?•Ž—‹–‡Â?†œƒŽ‘Â?•–”‡‡Â?• ͳͳǤͳ͡——”†‡„‡‰”ƒˆ‡Â?‹•’Žƒƒ–•˜‹Â?†‡Â?‘’†‡ „‡‰”ƒƒˆ’Žƒƒ–•—‹Â?”—•–ƒƒÂ?†‡ƒ”Â?ŽƒƒÂ? –‡ƒ–™‹ŒÂ?Ǥƒ†‡„‡‰”ƒˆ‡Â?‹•‹•‡”‰‡Ž‡‰‡Â?ÇŚ Š‡‹†–‘–…‘Â?†‘Ž‡”‡Â?‹Â?†‡ …Š–Š—•Â?‡”Â?Ǥ‘…Š–—‰‡‡Â?’‡”•‘‘Â?Ž‹ŒÂ?‡—‹–Â?‘†‹‰‹Â?‰ Š‡„„‡Â?‘Â?–˜ƒÂ?‰‡Â?ÇĄ†ƒÂ?Š‘’‡Â?™‹Œ—–‘…Š Â?‡–†‡œ‡ƒƒÂ?Â?‘Â?†‹‰‹Â?‰–‡„‡”‡‹Â?‡Â?Ǥ 

DANKBETUIGINGVoor de vele blijken van belangstelling en medeleven die wij persoonlijk als schriftelijk mochten ontvangen na het overlijden van mijn man, vader en opa

Ed Kloos willen wij u hartelijk bedanken. Atty Kloos - Jonker Kinderen en kleinkinderen

”‹•‰‡Ž‡‰‡Â?Š‡‹†–‘–…‘Â?†‘Ž‡”‡Â?‘’ œƒ–‡”†ƒ‰ͳ͝‘Â?–‘„‡”˜ƒÂ?ͳ͚ǤͲͲ–‘–ͳͺǤͲͲ ——”‹Â?Š‡–”‘—™…‡Â?–”—Â?ÇĄ—‹†•–”ƒƒ–ͳͲ; –‡ƒ–™‹ŒÂ?Ǥ

‡ƒˆ•…Š‡‹†•†‹‡Â?•–œƒŽ‰‡Š‘—†‡Â?™‘”†‡Â? ‘’Â?ƒƒÂ?†ƒ‰Í´Íł‘Â?–‘„‡”‘Â?ͳͲǤ;Ͳ——”‹Â? ‡”Â?‡Ž‹ŒÂ?‡Â?–”—Â? ‡–Â?Â?‡”ǥ ‘‘”•–”ƒƒ–͚͜–‡ƒ–™‹ŒÂ?ǤƒÂ?•Ž—‹–‡Â?†œƒŽ ‘Â?•–”‡‡Â?•ͳͳǤ͜͡——”†‡„‡‰”ƒˆ‡Â?‹• ’Žƒƒ–•˜‹Â?†‡Â?‘’†‡„‡‰”ƒƒˆ’Žƒƒ–•—‹Â?”—•– ƒƒÂ?†‡ƒ”Â?ŽƒƒÂ?–‡ƒ–™‹ŒÂ?Ǥ ƒ†‡„‡‰”ƒˆ‡�‹•‹•‡”‘‘��‘‰‰‡Ž‡‰‡�Š‡‹† –‘–…‘�†‘Ž‡”‡�‹� ‡–��‡”Ǥ

Ǥ 

‘…Š–—‰‡‡Â?’‡”•‘‘Â?Ž‹ŒÂ?‡—‹–Â?‘†‹‰‹Â?‰ Š‡„„‡Â?‘Â?–˜ƒÂ?‰‡Â?ÇĄ†ƒÂ?Š‘’‡Â?™‹Œ—–‘…Š Â?‡–†‡œ‡ƒƒÂ?Â?‘Â?†‹‰‹Â?‰–‡„‡”‡‹Â?‡Â?Ǥ 

DAMO DAMO g r a f m o n u m e n t e n

Een blijvende herinnering g aan r a f m o ndierbare u m e n t e n uw Een blijvende herinnering aan uw dierbare

Katwijk, oktober 2013

L. VAN DUIJN, huisarts is wegens vakantie afwezig van 19 oktober t/m 27 oktober 2013

 U kunt in alle rust de gedenkstenen bekijken in onze showtuinen Open: ma - vr: 9.00 - 17.00 uur, za: 9.00 - 12.00 uur.

U kunt inAmpèrestraat alle rust de2, gedenkstenen 2181 HB Hillegombekijken onze T 0252 520 329 F in 0252 516showtuinen 492 info@damonatuursteen.nl Open: ma - vr: 9.00 - 17.00 uur, za: 9.00 - 12.00 uur.

WWW.DAMONATUURSTEEN.NL

Ampèrestraat 2, 2181 HB Hillegom T 0252 520 329 F 0252 516 492 info@damonatuursteen.nl WWW.DAMONATUURSTEEN.NL

Waarneming: W. Bergman huisarts en E. Vogel, huisarts Rijnstraat 2, telefoon 4012921

HEEMSKERK

‡ƒÂ?Â?‡––‡‡Â?‹Â?

‹ƒ��‡‡� ƒ�• ƒ’Š�‡‡�‡„ƒ•–‹ƒ� AquaPower van Nefit: Het ultieme warmwatercomfort De hoogwaardige kwaliteit van de Nefit TopLine AquaPower HR-ketel garandeert het ultieme warmwatercomfort. Deze innovatieve combi-ketel heeft een voorraad warmwater die met ongekende kracht wordt bijgevuld. Overal in huis direct warm water, en als u wilt overal tegelijk! Vraag ons naar de brochure.

Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´“J   �‡”†”‹‡–‹‰ǥÂ?ƒƒ”†ƒÂ?Â?„ƒƒ”†ƒ–œ‡™‡‡” •ƒÂ?‡Â?œ‹ŒÂ?ÇĄŽƒ–‡Â?™‹Œ—™‡–‡Â?†ƒ–‹• ‘˜‡”Ž‡†‡Â?‘Â?œ‡Ž‹‡˜‡Â˜ÂƒÂ†Â‡Â”ÇĄ •…Š‘‘Â?˜ƒ†‡”‡Â?‘’ƒ

Nefit houdt Nederland war m

“A       â€?“  ÇĄ

   Ǣ   Ǥâ€?  ͚͚ 

‹‡’Â„Â‡Â†Â”Â‘Â‡ÂˆÂ†ÇĄÂ?ƒƒ”‘‘Â?†ƒÂ?Â?„ƒƒ”˜‘‘” ƒŽŽ‡•™ƒ–œ‹Œ‹Â?Šƒƒ”Ž‡˜‡Â?˜‘‘”‘Â?•Š‡‡ˆ– „‡–‡Â?‡Â?†ǥ†‡Ž‡Â?™‹Œ—Â?‡‡†ƒ–‹Â?Šƒƒ” ‡‡”‡ ‡Â? ‡‹ŽƒÂ?†‹•‘Â?–•Žƒ’‡Â?‘Â?œ‡‰‡Ž‹‡ˆ†‡ Â?‘‡†‡”ǥ‘Â?ƒ‡Â?‘˜‡”‰”‘‘–Â?‘‡†‡” ‡‡”–Œ‡˜ƒÂ?‘‘‹Œ‡Â?ÇŚ—‹Œ– ™‡†—™‡˜ƒÂ?Â?†”‹‡•˜ƒÂ?‘‘‹Œ‡Â?

Een persoonlijk afscheid. Wij zijn er als u ons nodig heeft. Een geruststellende gedachte.

Telefoon: 071 - 573 08 34 (24 uur per dag, ook in het weekend) Monuta Soek Hoogmadeseweg 66, Leiderdorp www.monuta.nl Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

�Ž‹‡ˆ†‡‰‡†‡��‡�™‹Œ‘�œ‡œ—•–‡”‡Ž

‡‘˜‡”Ž‡†‡Â?‡‹•‘’‰‡„ƒƒ”†‹Â?Šƒƒ” ‡‹‰‡Â?™‘Â?‹Â?‰ǥ‡•–‡˜ƒ‡”™‡‰͜Ͳǥ ƒŽ™ƒƒ”‰‡‡Â?„‡œ‘‡Â?Ǥ  ͳ͡‘Â?–‘„‡”ʹͲͳ; ‡•–‡˜ƒ‡”™‡‰͜Ͳǥʹʹʹ͡ƒ–™‹ŒÂ? 

Regiodealer van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Oegstgeest. Met een eigen 24uurs-servicedienst.

Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´ 

‹Â?†‡‰‡œ‡‰‡Â?†‡Ž‡‡ˆ–‹Œ†˜ƒÂ?͝ͲŒƒƒ”Ǥ Ǥ˜ƒÂ?‘‘‹Œ‡Â? Ǥ˜ƒÂ?‘‘‹Œ‡Â?ÇŚŽ‘‘• Â?†”‡ƒ‡Â? •„”ƒÂ?†ǥƒ˜‹† ‹Â?‘Â?‡‡Â?‡–‡”ǥ‹…Šƒ ‡‡”–‡Â?ƒ”–‹Â?‡ Ǥ˜ƒÂ?‘‘‹Œ‡Â? 

Bloemenlaan 9, 2235 EM Valkenburg (ZH) Telefoon 071 401 66 65 • Fax 071 401 69 42 E-mail: info@heemskerkinstallatie.com Lid van de VNI en BZE

Nan de Mooij uitvaartbegeleiding

In samenwerking met Jacoline Imthorn

”‹•‰‡Ž‡‰‡Â?Š‡‹†–‘–…‘Â?†‘Ž‡”‡Â?ǤǤÂœÂƒÂ–Â‡Â”ÇŚ †ƒ‰ͳ͝‘Â?–‘„‡”˜ƒÂ?ͳ͸Ǥ;Ͳ–‘–ͳͺǤͲͲ——”‹Â? †‡‡–Š‡ŽÂ?‡”Â?ÇĄ—‹Â?”—•–’Ž‡‹Â?ͳͲ–‡ƒ–™‹ŒÂ?Ǥ 

‡”‘—™†‹‡Â?•–œƒŽ‰‡Š‘—†‡Â?™‘”†‡Â?ǤǤ Â?ƒƒÂ?†ƒ‰Í´Íł‘Â?–‘„‡”‘Â?ͳ;Ǥ;Ͳ——”‹Â?†‡ ‡–Š‡ŽÂ?‡”Â?ǤƒÂ?•Ž—‹–‡Â?†œƒŽ‘Â?•–”‡‡Â?• ͳ͜Ǥ͜͡——”†‡„‡‰”ƒˆ‡Â?‹•’Žƒƒ–•˜‹Â?†‡Â?‘’†‡ „‡‰”ƒƒˆ’Žƒƒ–•—‹Â?”—•–ƒƒÂ?†‡ƒ”Â?ŽƒƒÂ?–‡ ƒ–™‹ŒÂ?Ǥƒ†‡„‡‰”ƒˆ‡Â?‹•‹•‡”‰‡Ž‡‰‡Â?Š‡‹† –‘–…‘Â?†‘Ž‡”‡Â?‹Â?†‡‡–Š‡ŽÂ?‡”Â?Ǥ

 

‡‡�„Ž‘‡�‡�Ǥ

‘…Š–—‰‡‡Â?’‡”•‘‘Â?Ž‹ŒÂ?‡—‹–Â?‘†‹‰‹Â?‰ Š‡„„‡Â?‘Â?–˜ƒÂ?‰‡Â?ÇĄ†ƒÂ?Š‘’‡Â?™‹Œ—–‘…Š Â?‡–†‡œ‡ƒƒÂ?Â?‘Â?†‹‰‹Â?‰–‡„‡”‡‹Â?‡Â?Ǥ

Samen met u zoeken naar een persoonlijke invulling van het afscheid. Opbaren in familiekamer is mogelijk. Dag en nacht bereikbaar 071 - 4018970 / 06 - 571 445 54 Marinus Poststraat 17, 2235 XA Valkenburg

www.nandemooij.nlUITVAARTONDERNEMING

DC VIS & ZN

Persoonlijk en betrokken

Uitvaartverzorger: Huig van Duijn Betrokkenheid en persoonlijke aandacht Kantoor: Hartweg 33, 2221 PV Katwijk Dag en nacht bereikbaar

Dag en nacht bereikbaar Tel. 06-12091112 of 071-4012528

tel. 071 4074440 mobiel 06 12507285 uitvaart@dcvis.nl www.dcvis.nl Thuis opbaring Volledig verzorgde uitvaarten

Voorstraat 96a, 2225 ET Katwijk aan Zee E-mail: info@theovanderplas.nl www.theovanderplas.nl


nieuws

DE KATWIJKSCHE POST

Een klas van de Ds. Voetiusschool met meester Van Duin was erbij. Braaksma hanteert tijdens zijn zeelessen het uitgangspunt: de leefomgeving van het kind , humor, avontuurlijk leren en respect voor strand en zee. En net als alle andere scholen is het strand schoongemaakt, is er gejut en zijn er allerlei zeedieren gevangen en bestudeerd. Wat opviel dit jaar waren dat er meer zeehonden waren dan afgelopen seizoen en de grote en bijzondere vangsten. Slechts een enkele keer hoefde vanwege slecht weer de Zeeles naar de klas te worden verzet. Ook dat ervaarden de leerlingen als leuk en leerzaam al is het  niet te vergelijken met de beleving op het Katwijkse strand zelf. Wat ook opviel was de grote betrokkenheid van de ouders (en grootouders). Met de Ds. Voetiusschool kwam er een opa met een waadpak mee en een fotograferende vader. Een opa met een in Katwijk en omstreken bekende vishandel zorgde voor de traktatie na afloop, gebakken vis. De scholen waren eensluidend enthousiast en kijken al weer uit naar het volgende seizoen.

Steun het Genootschap ’Oud Katwijk’. Geef u op als lid à € 10,00 per jaar. Katwijks Museum, telef. 4013047.

Najaarsconcert Harmonie Katwijk TriPodia staat zaterdag 26 oktober in het teken van het jaarlijkse Najaarsconcert van Harmonie Katwijk. Een boeiende muzikale avond met optredens van het Aspirantenorkest en het Groot Orkest. Het Aspirantenorkest, onder leiding van Wilco van den Oever, opent de avond op spetterende wijze met een divers programma. Harmonie Katwijk is trots op haar aspirantenorkest omdat er weer in korte tijd een grotendeels nieuw repertoire is ingestudeerd. Met diverse bekende nummers zoals ’Viva la Vida’, ’The lion sleeps tonight’ en ’Under the Sea’ laat dit orkest goed van zich horen. Het Groot Orkest, onder leiding van Dick Verhoef, neemt het stokje over en biedt u een vooruitblik naar het jaarlijkse Nieuwjaarsconcert wat op 3 januari zal plaatsvinden in de Dorpskerk. Het thema van het Nieuwjaarsconcert is filmmuziek, dus bekende melodieën zoals ’Noah’s Ark’ en ’The Who’ staan op het programma. Ook blikken we terug op het succesvolle Symphonica aan Zee met popnummers ’Elvis in Con-

cert’ en ’Deep Purple Medley’. Dit donateursconcert biedt voor alle donateurs van Harmonie Katwijk gratis toegang. Geen dona-

Vier gemengde koren van dirigent Peter Burger uit Waddinxveen, brachten afgelopen zaterdag in het concertgebouw De Doelen te Rotterdam het concert Alfa & Omega, van Schepping tot Herschepping, ten gehore. Het Katwijkse koor ’Immanuël’ vertrok zaterdagmiddag voor de generale repetitie naar de Doelen om daar de laatste voorbereidingen voor het concert te treffen. Ze werden later gevolgd door honderden Katwijkers, die vanaf het markt-

plein vertrokken om getuige te zijn van dit unieke concert. Andere meewerkende koren van Peter Burger waren: IKK NieuwpoortLangerak, Adoramus uit Hazerswoude en Fiducia Ede die samen met het Immanuelkoor dit bijzondere concert verzorgden. In totaal stonden meer dan driehonderd zanger(s)(ressen) op het grote podium. De bekende musici Johan Bredewout, André van Vliet, Arjan en Edith Post en het l’Orchestra Particolare vormden het fantastische or-

n Ku stzinnig

De grijswitte mesjes op het strand knisperen als je erover heen loopt. De wolken zijn op drift, harde wind. Schuimkoppen op zee. Het mooie licht langs de kust blijft verbazen. Vele Nederlandse en buitenlandse schilders lieten en laten zich inspireren door de zuivere lucht, het heldere licht en de cultuurhistorie van Katwijk.

’Theatervoorstelling moet ook ode aan het leven zijn’

Tips voor deze rubriek: redactie@ katwijkschepost.nl

straat of Pebbles Kindermode, Hoornespassage.

Indrukwekkend Doelenconcert Immanuël

Rubriek

Maar er is meer achter de duinen. In deze serie gaat Anneke van Gijlswijk op zoek naar kunst en cultuur in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Van schilder tot musicus. Van fotograaf tot schrijver. Wie zijn zij? Wat bezielt hen?

teur? Koop dan snel uw kaarten à €6,50 bij één van de voorverkoopadressen: Boekhandel Van den Berg, Achterweg, Slagerij Francken, Rijn-

D

at zegt Katwijker Arie de Mol, artistiek leider van Toneelgroep Maastricht. Sinds zijn afstuderen in 1990 als regisseur is zijn werk door pers en publiek enthousiast ontvangen. Twee uur s ’middags, strakblauwe lucht, zomer in Katwijk. Op de achtergrond het geluid van het klokkenspel van de ’Witte Kerk’ aan de Boulevard en het geschreeuw van meeuwen. Arie: ’Als ik een meeuw hoor, hoor ik ruimte. Dan zie ik de zee voor me als een schier eindeloze vlakte.’ Arie de Mol (1961), heeft tot zijn negentiende in Katwijk gewoond. Na de middelbare school heeft hij een periode van alles gedaan. Wilde zich niet vastleggen, liet zijn nieuwsgierigheid de vrije loop. ’Ik kon uren door de duinen dwalen. Liep over het strand terug naar huis. Op een avond speelde ik trombone op het strand. Opeens stond er iemand naast me die vroeg wat ik aan het doen was. Ik zei dat ik in dialoog was met de wind. De man was beeldend kunstenaar, we raakten bevriend. Mijn liefde voor theater en levende kunst is aangewakkerd toen

kest. Jan van den Bosch verrichtte de opening van dit concert. De vier koren hebben allen een Christelijke identiteit en voor hen was de uitvoering van dit oratorium een grote uitdaging: ’Alfa & Omega, van Schepping tot Herschepping’. Het oratorium begint bij het Scheppingsverhaal en eindigde bij het Nieuw Jeruzalem waar, vertrouwend op Gods Woord, uit mag worden gekeken naar de dag waarop Zijn rijk van vrede en gerechtigheid zal aanbreken.

De concertzaal was gevuld met een groot aantal bezoekers, ruim twaalf honderd, die genoten hebben van de prachtige zang van gedeelten uit de diverse oratoria van Johan Bredewout, te weten De Schepping, Een Nieuw Begin, Van Liefde Ongekend en Het Nieuw Jeruzalem. Dankzij de tomeloze inzet van dirigent Peter Burger van alle vier koren heeft dit concert zowel bij alle koorleden als de bezoekers een onuitwisbare indruk achtergelaten.

hij vroeg of ik een act bij de opening van een expositie wilde doen. Het is nooit meer overgegaan.’ Regisseur de Mol wil alles zo lang mogelijk open houden. ’Er zijn soms wel tien varianten van één scene mogelijk. Bovendien wil ik niets uitsluiten. Ik wacht tot ik de definitieve keuze maak. Ik maak voorstellingen waar veel personen in voorkomen. Om zo als het ware in miniatuur de samenleving weer te geven. Morele kwesties interesseren me mateloos. Waarom doet de een de ander iets aan? Spannend om daar het kader goed en kwaad op te leggen.’ Een mooi decor In de ruimte waar we zitten hangen afbeeldingen van Dorus Rijkers. Een beroemde redder van schipbreukelingen. Een mooi decor voor dit gesprek. ’Ik heb me, nadat ik wist wat ik wilde, bij diverse toneelscholen ingeschreven. Uiteindelijk heb ik de regieopleiding in Amsterdam gedaan. Halverwege de opleiding heb ik een voorstelling gemaakt, die door de docenten enthousiast werd ontvangen. De volgende stappen waren de waardering van de sector, het enthousiasme van

Foto: Adrie van Duijvenvoorde

De afsluiting van de Zeelessen was dit jaar wel een hele bijzondere: met een gebakken visje op het schoolplein. De laatste Zeeles van dit seizoen door ’Zeemeester’ Theodoor Braaksma was dit jaar wel een met een goud randje met nog een heerlijke lesdag in oktober op het noordstrand van Katwijk.

11

Foto: pr

Afsluiting Zeelessen met gebakken vis

donderdag 17 oktober 2013

collega’s en van de pers. Ik heb me geleidelijk aan ontwikkeld. Ben een gestage bouwer. Op een bepaald moment werd het tijd om Amsterdam te verlaten. Ik wilde het publiek opzoeken. Ik maak theater voor een breed publiek. Probeer iets te maken dat iedereen kan begrijpen. Men moet kunnen volgen wat er gebeurt. Mijn streven is dat de voorstelling vragen oproept bij de kijker. Dat men nadenkt over keuzes die men maakt. Dat hoeven geen grote kwesties te zijn. Waarom staat iemand bijvoorbeeld wel of niet

voor een ander op?’ Toneelgroep Maastricht is één van de acht grote gezelschappen van Nederland. Vanuit ’De Bordenhal’ hun eigen theater aan de Maas, maakt men bevlogen theater. Arie werkt in Maastricht. Voor hem is de Maas, het water, de link naar de zee. Op 18 december speelt in de Leidse Schouwburg een voorstelling van Arie de Mol: De goede mens van Sezuan. www.toneelgroepmaastricht.nl


Nog even lekker slapen voor de aftrap van het WK in Brazilië met Nederland ... voordeel!

€474,= in antraciet uitvoering

Van:

€ 3169

st bij de e t e d it u e t s e b Als nd. consumentenbo

De Eastborn 10

voor:

,=

€ 2695

,=

Direct uit voorraad leverbaar in de kleur antraciet!

Ambachtsweg 24a • 2222 AL Katwijk • T 071 408 58 55 inf0@denachtwachtkatwijk.nl • www.denachtwachtkatwijk.nl


cultuur

DE KATWIJKSCHE POST

donderdag 17 oktober 2013

Zwardsick op Noordwijks Puinpop

Minne Veldman bespeelt Tentoonstelling Sam Masoud Kabul-Katwijk in Bätzorgel Vredeskerk

De Katwijkse band Zwardsick speelt zaterdag 19 oktober op de zesde editie van Puinpop in Noordwijk. Zwardsick is op dit moment bezig met hun derde album, waarvan de release medio 2014 wordt verwacht. Enkele nieuwe nummers zijn al te beluisteren op zwardsick. com of myspace.com/zwardsick. Zwardsick bestaat uit Paul Eckersley, zang, bluesharp en percussion; Arie van Duijvenvoorde op contrabas en vocaal, Rick Potma op drums en percussion, Gary Spencer op gitaar, mandoline en omnicord, en Floris van Bergeijk op gitaar en toetsen. Puinpop 2013, zaterdag 19 oktober, Sporthal ’De Overkant’ bij vv Noordwijk. Zaal open: 19.30 uur, entree: 5 euro. Lineup: Chaining Daisy, Hooked, Zwardsick (21.30 uur), The 3rd Man, Beef.

Het Bätzorgel uit 1765 wordt jaarlijks bespeeld door bekende musici uit het land. De programma’s vermelden bekende toegankelijke orgelwerken, zodat het publiek optimaal kan genieten. De toegang bedraagt 6 euro, terwijl jongeren t/m 14 jaar vrij toegang hebben.

Het IJsvogeltje komt in de herfst naar Lentevreugd met als doel hier te overwinteren. Dat lukt alleen als het kwelplasje, waar het water uit het duin omhoog komt, en de duinbeken niet helemaal bevriezen. Vanaf een overhangende tak moet een IJsvogel met een duik een stekelbaarsje kunnen pakken. Als het water bevroren is heeft hij dus een probleem. De Buizerd is ook het jaar rond te vinden in Lentevreugd, daarbij krijgt hij in de herfst gezelschap van soortgenoten, die uit het noorden en oosten afkomstig zijn. Geduldig wachtend op een paaltje of speurend naar aas probeert een Buizerd op zijn manier de winter door te komen. Op zondag 20 oktober kunt u tussen 10.00 en 12.00 uur met gidsen van IVN regio Leiden mee wandelen in Lentevreugd om IJsvogel, Torenvalk, Buizerd en wie weet nog meer vogels te zien. Vertrek vanaf parkeerplaats Lentevreugd, Katwijkseweg 19A, Wassenaar. De wandeling is gratis. Warme kleding, waterdicht schoeisel en kijker aanbevolen. Info: www.ivn.nl/afdeling/ leiden

Foto:

Sam Masoud is een Afghaans kunstschilder, beeldhouwer, grafisch ontwerper en vormgever. Van 21 tot 27 oktober 2013 toont hij zijn schilderijen en beelden in het DunAtelier aan de Boulevard in Katwijk.

Het programma is geheel samengesteld met werken uit de verschillende stijlperioden, die opvoeren naar een muzikale climax. Na afloop is er gelegenheid onder genot van koffie na te praten. De Bätzcommissie nodigt u van harte uit dit concert op vrijdag 25 oktober mee te maken

Donderdag 24 oktober in TriPodia

Purper Ladies komen eraan Purper komt dit theaterseizoen met een bijzondere verrassing. In plaats van vier heren in rokkostuum, bestaat de groep dit jaar uit vier vrouwen in rok. Vier dames die van wanten weten: de Purper Ladies. Op donderdag 24 oktober te zien in TriPodia.

De Purper Ladies zijn: Gerrie van der Klei, Anouk van Nes, Céline Purcell en Mylou Frencken. Vier vakvrouwen die hun sporen in het theater ruimschoots hebben verdiend en garant staan voor topkwaliteit, passend bij de Purper traditie. Vrouwen van verschillende leeftijd en achtergrond die het publiek een avondlang zinnig entertainen. Vrouwen met lef, gein en geweldige stemmen. Het moet een Purper op haar best worden. Uniek. Als genre op zich, niet te imiteren. Hoe staan vrouwen van verschillende leeftijden vandaag de dag in het leven? Dat thema leidt tot een hilarische theateravond met een gezonde dosis zelfspot. De voorstelling begint om 20.15 uur. Entreeprijs € 21,25, inclusief drankje in de pauze. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Tripodia op werkdagen tussen 09.00 tot 13.00 uur, telefonisch via 071 40 25 224 en via de website www.tripodia.nl.

Iedere morgen nieuwe zorgen Op dit moment gaat de titel van deze column helaas voor veel woningverkopers op. Voor sommige verkopers lijkt het alsof er aan deze zorgelijke tijd geen einde komt. Achterblijven met 2 woningen, oplopende financiële lasten, verkopen met een fikse restschuld. Kortom aanzienlijke financiële problemen, die veel stress kunnen veroorzaken. Niet alleen zorgen ze voor stress, maar kunnen ook gevoelens van machteloosheid, onzekerheid, moedeloosheid of zelfs depressiviteit met zich meebrengen. En ook schaamte over de situatie is iets dat velen voelen. In diverse media is met zeer grote regelmaat te lezen dat mensen bij verkoop van hun woning of appartement achterblijven met een restschuld. Ook in mijn dagelijkse praktijk, kom ik deze situatie geregeld tegen. We spreken van een restschuld als de resterende hypotheekschuld hoger is dan de verkoopwaarde van de woning. Zoals gezegd, zitten veel verkopers op dit moment in hetzelfde schuitje,

Sam is werkelijk een talent en is van alle markten thuis. Hij maakt zowel schilderijen als beelden en kan met verschillende materialen en technieken werken. Van portretten tot landschappen, van olieverf tot aquarel en houtskool, hij kan het allemaal. Hij is geïnspireerd door cultuur en gebruikt zijn kunst om bijvoorbeeld de schoonheden van zijn land Afghanistan te laten zien. Ook combineert hij vaak verschillende culturen in een kunstwerk. ’Ik ben ontzettend blij dat de Kunstvereeniging Katwijk mij de gelegenheid geeft om mijn schilderijen en beelden te exposeren in het DunAtelier. Ik hoop dat velen door mijn werk geïnspireerd raken en op deze

schamen voor uw situatie hoeft u zich dan ook zeker niet; Woningen die al heel lang te koop staan en waarbij de vraagprijs niet verder kan worden verlaagd. Mensen die gedwongen hun woning met schuld moeten verkopen. Toch zijn er oplossingen waardoor u uit de benarde positie kunt komen. Allereerst is het van essentieel belang dat u aan uw makelaar en hypotheekadviseur aangeeft dat u mogelijk met een restschuld achterblijft. De makelaar kan er in eerste instantie voor zorgen dat uw woning sneller wordt verkocht en zo het risico op hogere restschuld beperken. Daarnaast kan de makelaar een belangrijke rol vervullen in het begeleiden van het traject met de geldverstrekker. De makelaar kan in overleg met uw financieel adviseur kijken naar een oplossing die in uw situatie het beste past. Daarnaast kan hij bijvoorbeeld in het onderhandelingstraject met kopers en vervolgens in de koopakte zorgen voor een goede restschuld clausule. Hierdoor wordt

gezorgd dat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Er zijn een aantal regelingen die mogelijk een oplossing kunnen bieden en/of de schade voor u zoveel mogelijk kunnen beperken. Bijvoorbeeld als uw hypotheek onder de Nationale Hypotheek Garantie valt, neemt deze onder bepaalde voorwaarden de restschuld over. Daarnaast zijn er geldverstrekkers die een restschuld meefinancieren in een volgende hypotheek en in de meeste gevallen kunt u een lening afsluiten met een gunstige rente. Laat uw makelaar vooral meedenken in een oplossing. Zodat u weer licht aan het einde van de tunnel ziet. drs. A. Hoevens-Peeters, RMT Hoevens Makelaardij B.V. E-mail: a.hoevens@hoevens.nl

Foto: pr

Vogels die komen en vogels die blijven

het DunAtelier

Foto: Roy Beusker

IVN-excursie Lentevreugd

Veldman ontving zijn opleiding aan het Conservatorium in Zwolle, waar hij hoofdvak orgel studeerde. Hij geeft regelmatig orgelconcerten in alle delen van het land en ook daarbuiten. Van zijn orgelspel verschenen reeds vijf solo-cd’s, opgenomen in Harlingen, Bolsward en Kampen, Hasselt en Amersfoort. Ook is hij tweemaal prijswinnaar van een orgelconcours. Als organist is hij verbonden aan de Rehobothkerk te Urk. Tevens is hij als dirigent werkzaam bij een aantal koren. Deze baan geeft hem tevens de inspiratie te componeren voor koor. Van zijn hand zijn ook diverse orgelbewerkingen verschenen.

13

Sam Masoud bij een van zijn schilderijen.

manier nieuwe culturen, stijlen en kunstvormen leren kennen’, zegt Masoud. ’In mijn werk word ik geïnspireerd door mijn geboorteland Afghanistan en mijn huidige thuisland. Met mijn werk maak ik de verbinding tussen Kabul en Katwijk.’ In Afghanistan heeft Masoud vele jaren gewerkt als leraar aan de Faculteit Kunsten van de universiteit van Kabul en in Nederland heeft hij veel ervaring opgedaan als grafisch vormgever (DTP’er). Zijn creativiteit komt niet alleen tot uiting in zijn kunst, maar gebruikt hij ook in zijn dagelijkse werk als grafisch vormgever en ontwerper. Hij is sinds kort voor zichzelf begonnen als ZZP-er op het gebied van Sign en Belettering. U kunt bij hem terecht voor binnen- en buitenreclame, printen van klein tot groot formaat, belettering, auto- en raambelettering, fotobewerking, illustreren, ontwerpen van logo’s, opmaken van advertenties, folders, brochures, flyers, visitekaartjes etc. Hij maakt ook schilderijen op maat. Wilt u bijvoorbeeld een schilderij van uw mooiste foto of herinnering? Of een portret van uw familie of kinderen? Of misschien bent u op zoek naar een origineel cadeau? Dan bent u bij Sam aan het juiste adres. De tentoonstelling wordt op 21 oktober om 13.30 uur geopend door de burgemeester Jos Wienen. U bent van 21 tot 27 oktober van harte welkom in het DunAtelier, Boulevard 73 in Katwijk. Dagelijks geopend van 10 tot 17 uur. Website: www.samsigns.nl

Aangrijpende toneelstuk ’Eindeloos’ in Tripodia Na het succes van ’Ontboezemingen’ brengt Theaterwerk Spiriet opnieuw een originele Nederlandse toneelvoorstelling naar het theater genaamd ’Eindeloos’. Op zaterdag 2 november 2013 is ’Eindeloos’ te zien in Tripodia te Katwijk. Voor dit familiedrama over zelfmoord is een ijzersterke en verrassende cast bij elkaar gebracht die bestaat uit Marit van Bohemen, Diana Dobbelman, Manouk van der Meulen, Geert Hoes en Job Bovelander. Met ’Eindeloos’ brengt Theaterwerk Spiriet wederom een ongebruikelijk en zwaar thema op onverwacht lichtvoetige wijze in de theaters. ’Eindeloos’ is meer dan een toneelstuk over afscheid nemen; het is een taboedoorbrekend familiedrama, gedurfd gebracht met de nodige humor.

De vraag die centraal staat in het stuk is uiteraard ’waarom?’. Een intrigerende zoektocht naar het antwoord op deze vraag begint. Mysteries uit het verleden worden ontrafeld, schokkende ontdekkingen worden gedaan en uiteindelijk blijkt niets wat het ooit leek te zijn. Een verhaal over dieptepunten en hoogtepunten, angst en hoop, over stukgeslagen dromen en ogenschijnlijk succes, drank, drugs en andere verslavingen, maar vooral een verhaal dat meestal niet naar buiten komt. Iemand zei ooit: ’Afscheid nemen bestaat niet’ en misschien is dat wel zo. Op zaterdag 2 november is de voorstelling ’Eindeloos’ om 20.15 uur te zien in Tripodia te Katwijk. Meer informatie over het theater is te vinden op www.tripodia.nl. Reguliere tickets zijn verkrijgbaar via de website van het theater en bij de theaterkassa vanaf €21,50.

Kruidnoten van ZOA zijn er weer Nu de herfst is ingetreden, wordt het weer tijd om gezellig binnen met elkaar een bakje kruidnoten leeg te eten. En dat doe dat doe je dan natuurlijk met de kruidnootjes van ZOA! Voor €2,50 heeft u een zak lekkers van 450 gram. Van elke zak gaat er €1,00 naar een project in Afghanistan (toegang tot schoon drinkwater realiseren), Burundi (hulp voor betere oogsten) of Soedan (schoolmateriaal). De zak-

ken zijn te koop bij de Wereldwinkel (Achterweg), Slager Vreeburg (Rijnstraat), De Winkel van Jeanette (Varkevisserstraat). U kunt ze ook bij van onderstaande personen bestellen. Dit kan per zakje, maar u kunt ook meer afnemen en doorverkopen. De bestelling wordt bij u bezorgd. ZOA Werkgroep Katwijk, Marian Hoek, 071 4022359, of Marianne van Duijn, 06 11533150, email: mcvduijn@planet.nl.


Ondernemersactief Vandaag is de beste dag om te beginnen met SUPER RAW FOOD!

Gezond, geen overgewicht & lekker in je vel Super Raw Food is niet genetisch gemanipuleerd voedsel dat in zijn geheel en onbewerkt niet boven een bepaalde temperatuur gekookt is. Daardoor blijven smaak en nutriënten van alle vitaminen, enzymen, antioxidanten en mineralen die in Raw Food aanwezig zijn behouden. Super Raw Food bestaat uit groente, fruit, noten, zaden en kiemen. Eigenlijk alles wat je uit de grond of van bomen en struiken haalt en zo kan eten. Hierdoor herstelt je lichaam sneller en krijg je meer energie. Zorg dat je Super Raw Food aan je dieet toevoegt, zodat je elke dag het beste uit jezelf kunt halen.

zo ontzettend veel goeds voor je lijf doet. In 1 theelepel zitten bijvoorbeeld maar liefst 5 gram voedingsvezels! Wat je ook eet, je kunt alles nóg gezonder maken door er een eetlepel Chia zaad aan toe te voegen.

Chia zaad, krachtig Super Raw Food: vanwege de rijke samenstelling aan vezels, antioxidanten, eiwitten, vitaminen, mineralen en ALA Omega-3 vetzuur (wat niet in vis voorkomt) kan Chia zeker tot de top superfoods gerekend worden en is het een onmisbaar item in je keuken.

Lucovitaal Super Raw Food Chia Zaad is verkrijgbaar bij Etos Katwijk.

Chia zaad bevat van nature 3x meer ijzer dan spinazie, 6x meer calcium dan melk, 8x meer Omega-3 dan zalm, 15x meer magnesium dan broccoli en 25% meer vezels dan lijnzaad. Klinkt goed, toch? Chia zaad wordt vaak omschreven als een ‘superfood’ omdat het

Katwijk Badstraat 7, 2225 BL Katwijk Tel: 071 – 4014617

Koop goede merkschoenen vanaf de bank Voor goede schoenen en een klantgerichte service hoeft u de deur niet meer uit. Gijs de Vreugd Schoenmode is tegenwoordig ook online te bezoeken. De winkel volgt de ontwikkelingen in schoenmode letterlijk op de voet en heeft zich aangesloten bij webshop Topshoe.nl.

Deze klantgerichtheid kunt u nu ook thuis ervaren. Begin dit jaar heeft Gijs de Vreugd Schoenmode zich aangesloten bij Topshoe. nl, een samenwerking tussen tientallen schoenenwinkels. De online winkel biedt schoeisel voor het hele gezin en meer dan vierhonderd merken zijn in de webshop vertegenwoordigd. Wanneer u schoenen bij Topshoe.nl bestelt, betaalt u nooit meer dan de winkelprijs. Alle bestellingen worden namelijk kosteloos verzonden en geretourneerd. Wilt u schoenen toch liever eerst zien, voelen en passen? Dan blijft u uiteraard ook welkom in de winkel!

collectie en overige informatie kunt u kijken op www.gijsdevreugdschoenmode.nl of langskomen in de winkel op Hoornesplein 47-49. De webshop Topshoe is 24 uur per dag geopend en te bereiken op www.topshoe.nl. De showroom is geopend van: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur

In zijn winkel op het centraal gelegen Hoornesplein verkoopt Gijs de Vreugd modieuze dames-, heren- en kinderschoenen. Kindervoetjes worden in de lengte en breedte opgemeten, zodat daar goedpassende schoenen Gijs de Vreugd Schoenmode bij gezocht kunnen worden. Ook aan afwijHoornesplein 49 kingen en klachten aan de voeten wordt, samen met een deskundige, extra aandacht Gijs de Vreugd Schoenmode is zes dagen in 2221 BC Katwijk Zh de week geopend. Voor de openingstijden, 071 408 2891 besteed.

Eye Fashion Katwijk:

‘Unieke ooggegevens leveren glas met vijf keer meer precisie’ Eye Fashion, de grootste zelfstandige opticien in Leiden en de Bollenstreek, loopt voorop in het gebruik van de modernste technieken. De winkel in Katwijk, gelegen in de Voorstraat, is sinds kort uitgerust met een ‘Visioffice’ meettoestel waarmee een driedimensionaal beeld van het oog kan worden gemaakt. In de meting worden ook persoonlijke waarden als afstand tot het brillenglas en de stand van het montuur bepaald. Hierdoor krijgt elke brillendrager individuele glazen die perfect bij hem of haar en het montuur passen. “Het apparaat meet alles; ook bijvoorbeeld

het draaipunt van beide ogen”, vertelt opticien Jan Oomen, “doordat bij het slijpen van de glazen met alle persoonlijke eigenschappen rekening wordt gehouden, wordt het beeld veel zuiverder, zeker in het randgebied.” Multifocaal Bedrijfsleider Oomen legt uit dat vooral dragers van multifocale glazen veel voordeel hebben bij persoonlijke glazen. “Op de juiste plek heb je de juiste sterkte voor je ogen, wat veel kijkcomfort oplevert in alle richtingen, met zo min mogelijk vertekening.” In tien minuten is bij Eye Fashion Katwijk

een persoonlijke scan gemaakt. Na de keuze voor een montuur, registreert de ‘Visioffice’ computer, op basis van het draaipunt van het oog, de natuurlijke kijkbeweging. De 3D beelden worden vervolgens verzonden, en het resultaat is een brillenglas met vijf keer meer precisie, ongeacht de kijkrichting.

www.eye-fashion.nl Eye Fashion Katwijk Voorstraat 76 - 2225 ES Katwijk (071) 401 27 65

Al 25 jaar betrouwbare kwaliteit! Op 18 oktober 1988 sloeg Jan Klok als zelfstandig aannemer de eerste spijker op de kop bij de start van zijn eigen bedrijf. Een spannende tijd lag er voor hem als jonge ondernemer met een opgroeiend gezin. Dat hij de spijker op de kop sloeg blijkt wel uit het feit dat hij 25 jaar later leiding geeft aan de twee prachtige bedrijven te weten: Starkozijn Katwijk en Aannemersbedrijf J.F. Klok. Het is dit jaar eigenlijk een dubbel jubileum , want niet alleen het aannemersbedrijf bestaat 25 jaar, maar ook Starkozijn Katwijk viert dit jaar het 10 jarig jubileum. De zaak is door de jaren heen een echt familiebedrijf geworden. Samen met zijn vrouw Anneke en zijn zoon Frans draagt Jan nu zorg voor de dagelijkse leiding van het bedrijf. Ook de twee oudste dochters van Jan en Anneke zijn werkzaam in de onderneming.

Starkozijn Katwijk is gespecialiseerd in kozijnen, ramen en (binnen)deuren van zowel kunststof als hout, terwijl bij het aannemersbedrijf de nadruk ligt op verbouw en onderhoud. Daarbij spelen uiteraard kwaliteit en garantie de boventoon. De beide bedrijven werken uitsluitend met hoogwaardige kwaliteitsproducten, waarbij het vakmanschap een vanzelfsprekendheid is . Dat een tevreden klant voorop staat, blijkt wel uit de VKG certificering waarmee Starkozijn de aankoop voor haar klanten garandeert. “In deze tijd moeten mensen gewoon zekerheid hebben.” aldus Jan Klok. Uiteraard laten beide bedrijven haar klanten volop meegenieten van de feestelijkheden. In de prachtige vernieuwde showroom kunt u kennis maken met de vele mogelijkheden

die het bedrijf te bieden heeft. In een uitgebreide show met meer dan 50 binnendeuren, voordeuren, kunststof en houten kozijnen krijgt u vakkundig advies over uw renovatie, bouw of verbouw wensen. Het jubileumjaar brengt natuurlijk ook aantrekkelijke acties en kortingen met zich mee. De medewerkers vertellen u daar graag meer over. Uiteraard staat er bij een bezoek aan de showroom een presentje voor u klaar. De jubilarissen heten u van harte welkom in de showroom aan de Roysloot 9i te Rijnsburg. De twee oudste dochters Johanneke en Dinanda. StarKozijn Katwijk De Roysloot 9i 2231 NZ Rijnsburg Tel. (071) 4088678 info@starkozijnkatwijk.nl www.starkozijnkatwijk.nl


cultuur

DE KATWIJKSCHE POST

donderdag 17 oktober 2013

15

In het Katwijks Museum is op zaterdag 2 november van 10.00-12.00 uur een jeugdactiviteit voor kinderen van 8-12 jaar. Voor drinken en iets lekkers wordt gezorgd. De toegang is €3,50. Reserveren is noodzakelijk; het aantal plaatsen beperkt. Vind je het leuk om een mooi sieraad te maken? In het Katwijks Museum zijn prachtige oude sieraden te bekijken die vroeger gedragen werden bij de Katwijkse klederdracht. We beginnen de ochtend met het bekijken van deze sieraden. Verder krijg je uitleg wat een hoofdijzer is en hoe dit gedragen werd door de vrouwen. Geïnspireerd door wat je gezien en gehoord hebt, ga je daarna zelf aan de slag met het maken van je eigen sieraad. Onder leiding van Clare Creemers van Lucies Pearls maak je een leuke set armbanden met bedels of een ketting. Je gaat naar huis met een sieraad dat absoluut uniek is. Om teleurstellingen te voorkomen is vooraf reserveren noodzakelijk bij Jeannette de la Parra, via e-mail: educatiekatwijksmuseum@gmail.com of telefonisch 071 4017403 (tussen 17.0019.00 uur). Zie www.katwijksmuseum.nl /educatie.

Verkoopdag ’De Bonnette’ In de grote zaal van ’de kleine Joannes’ aan de Kerkstraat is zaterdag 19 oktober van 10.00–16.00 uur de jaarlijkse verkoping van quiltgroep ’de Bonnette’. Naast de diverse quilts in alle soorten, maten en kleuren heeft de quiltgroep ook kleine werkjes gemaakt, zoals gebreide knuffels, kindervestjes en truien. En deze zijn ook te koop. Er zijn ook restjes kant en kleine cadeautjes voor de sintperiode en kerstdagen te koop. Een tweede reden is dat u met elke aankoop het goede doel steunt. De opbrengst is voor ’StichtingYats’. Deze stichting steunt de geboortekliniek ’Miriam’ in Kudus en kindertehuis ’Bethlehem’ te Temanggung, beiden gelegen op Java. Over genoemde stichting kunt u die zaterdag ook informatie krijgen.

Column door Aad Kraaij

Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Workshop sieraden in Katwijks Museum

Desiree alweer op balkon Ze zijn het al een beetje gewend: de balkonscène op het gemeentehuis. Want daar stonden ze afgelopen maandag weer. De majorettes van Desiree. Deze keer vanwege driemaal goud op het Europees Kampioenschap in het Noorse Lillehammer, in de klasse ’Exhibition Corps’ en ’Parade Corps’. En wie geeft er dan om regen met die titels op zak?

Mimiek’s Theater brengt ’Het geheugen van water’ Het nieuwe theaterseizoen wordt bij de Katwijkse toneelvereniging Mimiek’s Theater geopend met de eigentijdse komedie ’Het geheugen van water’. In november is het publiek welkom in Mini-Theater ’de Zolder’ om de vertolking door Mimiek’s Theater te zien. Drie zussen komen bijeen aan de vooravond van de begrafenis van hun moeder. Voor het eerst sinds lange tijd zijn ze weer samen en terug in het ouderlijk huis. Dit leidt tot scherpe en komische confrontaties en dialogen, waarin verborgen geheimen aan de oppervlakte komen. Alle zussen herinneren zich dezelfde gebeurtenissen uit hun jeugd op een andere manier. Wat is de waarheid en hoe betrouwbaar is ons geheugen? Wat weten we eigen-

lijk van onze familie? En van onszelf? Schrijfster Shelagh Stephenson won met dit stuk in 2000 de Laurence Olivier Award voor ’best new comedy’ (Britse variant van de Broadway Tony Awards).  De vertaling van het stuk lag in handen van Ger Thijs. In juni 2012 ging de Nederlandse versie in première in het DeLaMar met onder andere Tjitske Reidinga in de hoofdrollen. ’Het geheugen van water’ (Regie Wil van der Bent) wordt gespeeld op 1, 2, 8, 9, 22 en 23 november 2013, in Mini-Theater ’de Zolder’, Weth. D. Ouwehandstraat 9a in Katwijk aan Zee. Kaarten, á €8,75, zijn in de voorverkoop te reserveren via 071 4035192 of via reserveren@mimiekstheater.nl. Meer informatie: op www.mimiekstheater.nl.

Van Egmond Van Hirtum / De Hypotheekshop

Sneeuwpop na vijftien jaar weer terug

Scheiden en een koopwoning In deze aflevering wil ik u uitleggen wat er bij een echtscheiding waarbij sprake is van een koopwoning komt kijken. In het rijtje van meest ingrijpende gebeurtenissen staat echtscheiding hoog genoteerd. De periode van uit elkaar gaan (en soms ook nog daarna) is vaak emotioneel en onzeker voor de betrokkenen, zeker als er ook nog kinderen in het spel zijn. Er komen een hoop zaken op u af en er moet veel geregeld worden. Zaken waar u vaak niet eerder bij stil stond. Zo moet er een convenant worden opgesteld, de spullen en het vermogen verdeeld, naar ieders pensioen gekeken worden, alimentatie vastgesteld voor de kinderen en voor de ex-partner, een ouderschapsplan gemaakt, en dat allemaal in een paar maanden tijd. Vragen waar u een antwoord op moet vinden: waar ga ik wonen, wat wordt mijn inkomen, hoe zorgen we voor de kinderen? In deze uitgave beperk ik mij tot de verdeling van een eigen woning en de fiscale regels waar u mee te maken krijgt, want dat is al een verhaal op zich. Want wie “krijgt” de woning? Degene die de kinderen toegewezen krijgt, of degene op wiens inkomen de hypotheek kan worden betaald? En wat gebeurt er als dat geen van beiden lukt? De gedaalde huizenprijzen in de laatste vijf jaar hebben de situatie er vaak niet eenvoudiger op gemaakt. wie blijft in het huis wonen? Als beide partners eigenaar van de woning zijn, heeft u kort gezegd twee mogelijkheden: een van de ex-partners blijft wonen of, als dat niet lukt of men dat niet wil, wordt de woning verkocht. In de situatie dat één van beiden kan blijven wonen, en de eigen woning dus krijgt toegewezen, wordt de ander vaak financieel gecompenseerd. Dit wordt ook wel uitkopen of overbedeling genoemd en dat kan met eigen geld of door de hypo-

theek te verhogen. Een hogere hypotheek sluiten lukt alleen als dat op het overblijvende inkomen betaalbaar is. Daarnaast zijn per 1 januari 2013 de aflosregels van deze extra hypotheek veranderd: er dient volledig (annuïtair) in maximaal 30 jaar te worden afgelost. Het voordeel is een volledig afgeloste hypotheek, het nadeel echter hogere maandlasten. of toch verkopen? Als geen van beiden wil of kan blijven wonen, wordt de woning meestal te koop gezet. Is er sprake van overwaarde, dus een positief verschil tussen verkoopprijs en de hypotheek, dan is dat prettig. Wel moet deze overwaarde vaak in de nieuwe koopwoning(en) worden gestopt. Blijft er na verkoop echter een restschuld over en was de hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie afgesloten, dan kun je in aanmerking komen voor kwijtschelding daarvan. Zonder NHG zal het tekort zelf moe-

De cast van ’Het geheugen van water’.

Aad kraaij is Hypothecair Planner en geeft maandelijks zijn visie op het gebied van hypotheken en wonen.

ten worden bijgelegd, of geleend. Sinds kort is het mogelijk om de rente van een restschuldlening van de belasting af te trekken. de scheidingsregeling Het afwikkelen van de scheiding vergt meestal veel tijd. Bovendien staan in de huidige tijd woningen vaak langer te koop dan voorheen. Gelukkig bestaat de scheidingsregeling. Dit houdt in dat de vertrekkende partner toch nog twee jaar lang de hypotheekrente kan aftrekken van zijn of haar deel van de woning. Het betaalde eigenwoningforfait wordt verrekend als betaalde alimentatie. Conclusie: Laat u altijd informeren door een financieel adviseur. Deze kan op een objectieve manier u informeren over de financiele mogelijkheden. Een aantal financieel adviseurs hebben een samenwerking met een echtscheidingsmediator, handig want hierdoor hoeven er geen dubbele kosten worden gemaakt.

Na vijftien jaar afwezigheid is het legendarische rockfestival Sneeuwpop weer terug. Op zaterdag 9 november gaan de Katwijkse rockbands ’Undercover’, ’Moonshine’ en ’Taste It’ zorgen voor avondje ouderwets rocken in Huys te Britten. Als eerste band staat Moonshine op het podium. Moonshine is een hardrockband die hoofdzakelijk hardrock- en metalcovers uit de jaren 80 en 90 speelt. De grootste klassiekers van, onder andere, AC/DC, Deep Purple en DIO worden op overtuigende wijze neergezet. Al met al een heerlijke openingsact voor Sneeuwpop. Daarna is het de beurt aan de pop/rockband Taste IT. Taste IT speelt covers van bands als ZZ Top, Paul Rodgers, Shocking Blue en Billy Idol. Taste IT heeft ruime podiumervaring en staat altijd garant voor een flinke portie stevige rock met een randje pop.

Als afsluiter staat de bekende coverband Undercover op het programma. Deze band draait al vele jaren mee in het rockcircuit van Katwijk en omstreken en heeft zo’n beetje alle kroegen en podia in de omgeving al platgespeelt. Met een mix van swingende en stampende rockcovers van The Stones tot U2 en van Vader Abraham tot Volbeat gaan zij het dak van Huys te Britten eraf spelen. Voor, tussen en na de bands zorgt DJ Kaas Gaav voor een gezellig muziekje en een volle dansvloer. Huys te Britten is te vinden aan de Noordduinseweg 17 in Katwijk. De zaal gaat open om 20.00 uur, de eerste band start om 20.30 uur. Kaarten in de voorverkoop kosten 7,50 euro en zijn te krijgen bij slijterij Krijgsman op het Bosplein, of via 06 22900657. Aan de deur kosten de kaarten 10 euro.


Informatie Bekendmakingen gemeente Katwijk Openingstijden Gemeentehuis Katwijk Tijden vrije inloop Maandag van 8.00-12.00 uur Dinsdag van 8.00-12.00 uur Woensdag van 8.00-12.00 uur Donderdag van 8.00-12.00 uur & 17.00 -20.00 uur Vrijdag van 8.00-12.00 uur Tijden op afspraak Maandag van 8.00-17.00 uur Dinsdag van 8.00-17.00 uur Woensdag van 8.00-17.00 uur Donderdag van 8.00-20.00 uur Vrijdag van 8.00-17.00 uur U kunt heel makkelijk via www.katwijk.nl/afspraak-maken een afspraak maken via het digitaal loket. U kunt ook bellen naar 071-4065000. Milieustraat Taanderstraat Maandag tot en met vrijdag: 10.00-16.30 uur Zaterdag: 9.00-15.00 uur Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.00-17.00 uur

Spreekuur college De burgemeester heeft elke dinsdag om 17.00 uur inloopspreekuur. Als u één van de wethouders wilt spreken, kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat, tel. 071- 4065000.

Katwijk aan Zee Wijkregisseur: André Veenstra Spreekuur: donderdag 11.30-12.30 uur, Marktplein/Piet Heinlaan (gebouw marktmeester) Katwijk Noord (Hoornes-Rijnsoever) Wijkregisseur: Richard Onstenk Spreekuur: donderdag 13.30-14.30 uur, Schimmelpenninckstraat 10 (Kwadrant) Katwijk aan den Rijn Wijkregisseur: Ton den Butter Spreekuur: donderdag 10.00-11.00 uur, Overrijn 8 (Heerenhuys) Valkenburg Wijkregisseur: Richard Onstenk Spreekuur: donderdag 15.00-16.00 uur, Torenvlietslaan 12 (Brandweerkazerne van Valkenburg) Rijnsburg Wijkregisseur: Ton den Butter Spreekuur: donderdag 08.30-09.30 uur, De Burgt - Burg. Koomansplein 1

Ondernemersloket Het aanspreekpunt voor alle ondernemers: Bedrijfscontactfunctionaris Erik Don tel. 071-406 5425/06-109 22 090 ondernemersinfo@katwijk.nl

Ingekomen evenementen

Algemene informatie bekendmakingen

Bezwaar, beroep en voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar of beroep. Een bezwaarschrift kunt u indienen bij burgemeester en wethouders, de burgemeester of de raad, binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van het besluit (zie de betreffende kolom). Een beroepschrift kunt u indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Bij het indienen van een beroepschrift voegt u een kopie van het besluit waartegen u beroep instelt. Het indienen van een bezwaarschrift schorst in de meeste gevallen niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht van rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Bij een verzoek om voorlopige voorziening graag een kopie van het bezwaar- of beroepschrift meesturen. Zowel beroep als een voorlopige voorziening kunt u digitaal indienen via: http://rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor zowel het indienen van een beroepschrift als van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. Zienswijze In uw schriftelijke zienswijze vermeldt u de gegevens zoals hierboven omschreven en geeft u aan wat uw zienswijze is over het ontwerpbesluit dat ter inzage is gelegd. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de vakafdeling.

Evenementen Locatie

Omschrijving

Ingekomen

Boulevard, Katwijk

Het organiseren van het Haringrockfestival op 28 juni 2014 van 17.00 uur tot 23.00 uur

01-10-13

Noordduinen, Katwijk

Het organiseren van SKA Oud en Nieuw Festival van 31 december 2013 op 1 januari 2014

08-10-13

Kleinschalige evenementen Locatie

Omschrijving

Voorstraat 21, Katwijk

Het organiseren van een straatfeest op 26 09-10-13 oktober 2013

Kanaaldijk 1 en duinen

Het organiseren van een spooktocht op 1 november 2013

Voorstraat 74, Katwijk

Het organiseren van een verkoopdag voor 07-10-13 kansarme kinderen op 27 november 2013

Rechtstreeks beroep Voor direct beroep bij de rechter, kunt u informeren bij de bezwaarschriftencommissie (tel. 071-4065000).

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen De eventuele omgevingsvergunning zal te zijner tijd worden gepubliceerd. Daarna bestaat de mogelijkheid het plan in te zien en zienswijzen c.q. bezwaren in te dienen. Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: Ingekomen omgevingsvergunning

Ingekomen

01-10-13

Spreekuur Stadsbouwmeester

E-mail Bezwaarschriften en zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend, maar wel via een daarvoor bestemd web-formulier.

Wijkregisseurs Als iemand persoonlijk wil overleggen over een probleem of idee? Dan kan dat op het wekelijks spreekuur van de wijkregisseur, waarbij ook de wijkagent aanschuift. Ook is een afspraak op maat met de wijkregisseur mogelijk. Ter info: De wijkregisseur bemoeit zich niet meer rechtstreeks met het onderhoud van de buitenruimte.

17 oktober 2013

De vergadering van de Stadsbouwmeester is openbaar. De eerstvolgende vergadering vindt plaats in het Heerenhuys op 22 oktober 2013 om 14.00 uur. Geïnteresseerden kunnen een afspraak maken door contact op te nemen met Team Vergunningen (tel. 071-4065000).

Bezwaar Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen onderstaande besluiten. Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend de volgende omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn verleend of geweigerd: Verleende omgevingsvergunning Locatie

Omschrijving

Bekendmaking besluit

Adrianastraat 1A, Katwijk

het vergroten van de woning d.m.v. het optrekken van de gevel en het plaatsen van een dakopbouw

07-10-13

Adrianastraat 65, Katwijk

het vergroten van de woning op de 2e verdieping

08-10-13

Locatie

Omschrijving

Datum indiening

Strandweg 2, Katwijk

wijzigen van de op 18 september 2013 verleende vergunning door andere indeling terras en verplaatsen van de berging

03-10-13

Vinkenweg 32, Rijnsburg

diverse wijzigingen aan het huidige bedrijfspand

05-10-13

Het Cappelrijeland het vergroten van het schoolplein 1A, Rijnsburg

10-10-13

Vinkenweg 32, Rijnsburg

bouwen van een bedrijfshal en het verplaatsen van de tank- en wasplaats

04-10-13

Valkenburgseweg 38, Katwijk

het plaatsen van een dakkapel in het zijdakvlak van de woning

11-10-13

Vuurbaakplein (t.h.v. Vuurbaak), Katwijk

het tijdelijk plaatsen van 7 trotters

02-10-13

Annastraat 25, Katwijk

het wijzigen van de brandcompartimentering

11-10-13

het plaatsen van balkonbeglazing bij de woning

het vervangen en vergroten van de bestaande berging

14-10-13

Prins Hendrikkade 84, Katwijk

Nieuwe Duinweg 15, Katwijk Prins Hendrikkade 84, Katwijk

het plaatsen van balkonbeglazing bij de woning

11-10-13

het verwijderen van 3 populieren Overrijn t.o. nummer 8,10 en 12, Katwijk Nieuwe Duinweg naast nummer 64, Katwijk

het kappen van een boom

achter Noordwijkerweg 54, Rijnsburg

Oprichten van een woning

30-09-13 09-10-13

Ontheffing sluitingsuur 09-10-13

09-10-13

Locatie

Omschrijving

Bekendmaking besluit

Sportpark Nieuw Zuid, Laan van Nieuw Zuid, Katwijk

Ontheffing van het sluitingsuur op 11-102013 tot 01.30 uur

02-10-13

Locatie

Omschrijving

Bekendmaking besluit

Hofweide 1, Rijnsburg

Het houden van een loterij op 15 maart 2013 21.30 uur

02-10-13

Loterijvergunning Vragen over bouwplannen? Maak een afspraak! Zonder afspraak moet u rekening houden met wachttijden. U kunt op afspraak terecht voor het stellen van vragen over bestemmingsplannen, vergunningsvrije- en vergunningsplichtige bouwwerken. Een bouwdossier uit het archief inzien? U kunt dit telefonisch opvragen! Belt u tussen 08.00 - 17.00 uur met het algemene nummer (071) 406 5000 en meldt dat u een bouwdossier wilt opvragen. Tevens kunt u dit via de website opvragen: http://www.katwijk.nl/ wonen-verkeer-en-leefomgeving/wonen-en-verbouwen/bouwenverbouwen/#c2050


van de gemeente Koningin Julianalaan 3 - Postbus 589 - 2220 AN Katwijk ZH Telefoon: 071 - 4065000 - Telefax: 071 - 4065065 Website: www.katwijk.nl

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Beroep Onderstaande besluiten kunt u vanaf de hieronder genoemde datum gedurende zes weken inzien op het gemeentehuis (hoofdlocatie) in Katwijk. Binnen deze termijn kan beroep worden ingesteld door: - degenen die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking binnen de daarvoor gestelde termijn. KENNISGEVING DEFINITIEVE BESCHIKKING UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij omgevingsvergunning hebben verleend dan wel geweigerd voor: Verleende uitgebreide omgevingsvergunning

KENNISGEVING VERLENGING BESLISTERMIJN Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Locatie

Omschrijving

Bekendmaking besluit

Burgemeester en wethouders van gemeente Katwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Burgemeester Koomansplein 1, Rijnsburg

het plaatsen van een demontabele terrasafscheiding t.b.v. het terras van brasserie De Burgt

10-10-13

Locatie

Omschrijving

Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Rijnsoever Noord Urban Villa, Katwijk Op 10 oktober 2013 heeft de gemeenteraad van Katwijk het bestemmingsplan Rijnsoever Noord Urban Villa ongewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan Rijnsoever Noord Urban Villa van de gemeente Katwijk, met identificatiecode NL.IMRO.0537.bpKATronoordvilla-va01, ligt met ingang van 18 oktober tot en met 28 november 2013 ter inzage. Plangebied Het plangebied van het bestemmingsplan betreft een deel van fase 2c van Rijnsoever Noord te Katwijk. Het plangebied van het bestemmingsplan Rijnsoever Noord Urban Villa wordt aan de noordzijde begrensd door Van der Waalstraat in de wijk Rijnsoever Noord. Het plangebied wordt aan de zuidzijde en westzijde door de Van der Meerhof begrensd. Aan de oostzijde is de grens een watergang. Het bestemmingsplan Rijnsoever Noord Urban Villa is opgesteld om de bouw van het appartementengebouw Urban Villa mogelijk te maken op het terrein van de wijk Rijnsoever Noord te Katwijk. Voor dit bouwplan ligt een onherroepelijk uitwerkingsplan, maar door veranderende economische omstandigheden is het bouwplan gewijzigd en past het niet meer binnen de regels van het uitwerkingsplan en ook niet binnen de uitwerkingsregels van het moederplan Rijnsoever Noord. De belangrijkste aanleiding voor het maken van een nieuw bestemmingsplan voor Rijnsoever Noord Urban Villa is dat het bouwplan zodanig is gewijzigd dat dit niet binnen de uitwerkingsregels past van het bestemmingsplan Rijnsoever Noord. Ter inzage Het bestemmingsplan kan worden geraadpleegd op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL. IMRO.0537.bpKATronurbanvilla-va01 De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.katwijk.nl/roktw/ Het bestemmingsplan ligt ook ter inzage op het gemeentehuis, Koningin Julianalaan 3 te Katwijk. Beroep Tegen het besluit van de raad kan gedurende 19 oktober t/m 29 november 2013 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door: • Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt. • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt. • Tegen de aangebrachte wijzigingen kunnen belanghebbenden beroep instellen. Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Digitaal indienen is ook mogelijk.

Website

www.katwijk.nl

Online afspraak maken? www.katwijk.nl/afspraak-maken

De hieronder genoemde ontwerpbesluiten liggen gedurende een bepaalde termijn ter inzage (zie betreffende kolom) op het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden dan wel kunt u (zie achter de datum onder ‘inzage termijn’) schriftelijk, mondeling of digitaal via het daarvoor bestemde webformulier gemotiveerde zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders. KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT PARA COMMERCIEEL HORECABEDRIJF Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende aanvragen voor het uitoefenen van een para commercieel horecabedrijf, te verlenen voor: Ontwerpbeschikking (verlenen)

Bestemmingsplannen

www.katwijk.nl/storage/ nieuwsbrief

Ter inzage

28-11-13 (6 weken extra)

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk.

Wekelijkse nieuwsbrief

Volg ons op Social Media!

Uiterste beslisdatum

Lambrechtsveld 19, het vergroten van het kerkgebouw met Valkenburg een ruime entree, een vergaderruimte en een keukenzone

Op de hoogte blijven van de laatste berichten?

Locatie

Omschrijving

Ter inzage termijn

Voorstraat 59, Katwijk

Ontwerpvergunning is verleend op grond 18 oktober 2013 t/m 28 november van de Drank- en Horecawet aan JVC Schuit voor de uitoefening van het para- 2013 commerciële horecabedrijf

KENNISGEVING ONTWERPBESCHIKKING Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, te verlenen of te weigeren voor: Ontwerpbeschikking (verlenen) Locatie

Omschrijving

Ter inzage termijn

Margrietlaan 2, Rijnsburg

realisatie appartement op de 1ste verdieping

18 oktober 2013 t/m 28 november 2013

KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT PARA COMMERCIEEL HORECABEDRIJF Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende aanvragen voor het uitoefenen van een para commercieel horecabedrijf, te verlenen voor: Ontwerpbeschikking (verlenen) Locatie

Omschrijving

Ter inzage termijn

De Krom 1H, Katwijk

Ontwerpvergunning is verleend op grond 18 oktober 2013 t/m 28 november van de Drank- en Horecawet aan de Hockey Club Catwyck voor de uitoefening 2013 van het para-commerciële horecabedrijf

Milieu Meldingen van niet-vergunningplichtige inrichtingen Het college heeft onderstaande melding(en) ontvangen (Artikel 8.40 Wet milieubeheer): Locatie

Omschrijving

Middenjoght 1A, Valkenburg

het veranderen van de inrichting

Bovenstaande melding(en) hebben een informatief karakter, er is geen bezwaar mogelijk. Indien gewenst kan op het gemeentehuis een toelichting worden gegeven op deze stukken.

Vervolg zie elders in de krant

www.twitter.com/ gemeentekatwijk

www.facebook.com/ gemeentekatwijk


Vervolg bekendmakingen gemeente Katwijk De gemeenteraad Vergadering van 7 november 2013

Vergadering van 31 oktober 2013

Besluitvormend

Informatief

15.00

19.45-20.45

Horecabeleid 2013 en wijzigingen APV

19.45-20.15

Inzet van de nieuwe accountant

20.15-20.45

Voorbereiding van de portefeuillehoudersoverleggen van Holland Rijnland

Oordeelsvormend 19.45-20.15

Verplaatsen welzijnsdiensten voor ouderen naar De Terp

20.15-20.45

Voortgang één sterke welzijnsorganisatie

20.45-21.15

Besteding budget wijkraden

20.45-21.15

Programmabegroting 2014

21.15-21.45

Uitgangspunten grondstoffenbeleid

Aanvullend krediet reconstructie Brouwerstraat Wijziging verordening op de heffing en invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2013 Wijziging verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Katwijk

Meer informatie De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis. De raad begint om 19.30 uur en stelt dan de agenda definitief vast. De agenda en de stukken zijn te raadplegen op de website katwijk.notudoc.nl Op de agenda staat aangegeven hoe de raad de onderwerpen behandelt: informatief, oordeelsvormend of besluitvormend. De informatieve en oordeelsvormende sessies worden gelijktijdig gehouden. De agenda vermeldt waar en wanneer deze plaatsvinden. Op de webpagina www.katwijk.nl/ gemeenteraad staat welke mogelijkheden er zijn om mee te praten en in te spreken bij de vergadering.

Lady Service

Meer informatie De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis. De raad begint om 19.30 uur en stelt dan de agenda definitief vast. De agenda en de stukken zijn te raadplegen op de website katwijk.notudoc.nl Op de agenda staat aangegeven hoe de raad de onderwerpen behandelt: informatief, oordeelsvormend of besluitvormend. De informatieve en oordeelsvormende sessies worden gelijktijdig gehouden. De agenda vermeldt waar en wanneer deze plaatsvinden. Op de webpagina www.katwijk.nl/ gemeenteraad staat welke mogelijkheden er zijn om mee te praten en in te spreken bij de vergadering.

Voor algemene informatie neemt u contact op met de griffie via het e-mail adres griffie@katwijk.nl Contact met de gemeenteraad:

Besluitvormend 22.00-22.30

Programmabegroting 2014

Partij

Raadslid

Tel.

e-mail

CDA

De heer J.W. Ravensbergen

071-4034724

j.w.ravensbergen@planet.nl

Christen Unie

Mevrouw A. Kuijt van den Oever

071-4022709

Atiekuijt@ziggo.nl

Fractie Van Ginkel

Mevrouw 06-40259657 anita.van.ginkel@xs4all.nl A. H. van Ginkel - Lanting

Gemeente Belangen

De heer G.H.A. Bol

071-4032443

PvdA

Mevrouw P.S. Smits

06-30416894 nellysmits58@gmail.com

SGP

De heer W.J. van Duijn

071-4015803

wjvanduijn@hetnet.nl

VVD

De heer E.C. de Mol

06-54633471

edwin.de.mol@gmail.com

De praktijk van dokter I.D. Velberg, huisarts

is wegens vakantie gesloten

van zaterdag 19 oktober t/m zondag 27 oktober 2013 Voor zaken die niet kunnen wachten tot na de vakantie neemt waar (uitsluitend na telefonisch overleg!):

Amoena bh Dana Lady Service is gespecialiseerd in het aanmeten van borstprothesen en bijpassende lingerie en badmode. Kijk op onze website voor meer informatie of bel 071-5140728 Wij zijn SEMH erkend leverancier van alle grote verzekeringen

Dokter H.J. VAN DUIJN, huisarts Molenweg 16, Katwijk Tel: 071-4076429 Spoednummer: 071-4078277 Bellen voor afspraken tussen 8.00 en 10.00 uur. Voor herhaalrecepten 24 uur per dag: tel: 071-4078429. ’s Avonds, ’s nachts en in het weekeinde kunt u zich telefonisch wenden tot de dokterspost in Voorhout: tel. 0252-240212.

Lady Service - Doezastraat 19 - 2311 GZ Leiden www.ladyservice.com

• • • •

• • • •

Najaarsaanbieding:

ZONWERING

Gerardbol@live.nl


oud nieuws

DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 17 OKTOBER 2013

OUD NIEUWS UIT 14 oktober 1938

In deze rubriek nieuws en reclame-uitingen uit het archief van De Katwijksche Post. 11 oktober 1963

27 oktober 1988

14 oktober 1938

19


20

herfstvakantie

DE KATWIJKSCHE POST

donderdag 17 oktober 2013

Sportieve herfstvakantie voor Katwijkse jeugd 13.00-15.00 uur: Groep 6,7 en 8 Boorsmazaal Katwijk.

Blaadjes op rails geen probleem voor herfstritten Valkenburgse Stoomtrein De kinderen van de basisscholen in onze regio trekken morgenmiddag de schooldeuren achter zich dicht voor een week herfstvakantie. Een goed moment om er met de (klein)kinderen op uit te trekken. In de herfstvakantie rijden in het Zuid-Hollandse Valkenburg (bij Katwijk) dieseltreinen op de dinsdag en donderdag. Op zaterdag 26 oktober vertrekt een stoomtrein vanaf een romantisch antiek tramstation. U kunt met uw (klein)kinderen een rit langs een deel van de oevers van het Valkenburgse Meer maken. Met een snelheid van amper 20 kilometer per uur trekt zaterdag 26 oktober een klein, dapper en groen geschilderd stoomlocomotiefje puffend en fluitend zo’n drie tot vier rijtuigen achter zich aan. Op dinsdag 22 oktober en donderdag 24 ok-

tober komt een diesellocomotief in actie. Bij mooi weer zet het museum ook open rijtuigen in. Als het minder mooi weer is, zit u lekker beschut in de gesloten rijtuigen. Op speelse wijze kunt u en de (klein)kinderen kennismaken met al het materieel dat tot vijftig jaar geleden niet was weg te denken bij de aanleg van wegen, dijken en kanalen, in de turfwinning en de tuinbouw en niet te vergeten bij de vele steenfabrieken die ons land kende. Tientallen echte stoom- en motorlocomotieven, die na hun actieve loopbaan in de collectie van de Nationale Smalspoorstichting zijn gekomen, zijn opgeknapt of zorgvuldig gerestaureerd van dichtbij bewonderen.

Openingstijden

Het museum is op dinsdag 22 en donderdag 24 oktober geopend van

10.30 – 16.00 uur. De dieseltrein vertrekt om 11.30 - 13.00 en 14.30 uur. Op zaterdag 26 oktober is het museum geopend van 10.30 - 17.00 uur. De stoomtrein vertrekt om 11.30, 13.00, 14.30 en 16.00 uur. Het ouderwetse kartonnen treinkaartje is de gehele dag geldig voor het binnen- en buitenmuseum. Een kaartje kost € 7,-- voor volwassenen en € 5,-- voor kinderen van 4-12 jaar. Kinderen tot 4 jaar hebben gratis entree. Voor groepen groter dan 12 betalende personen geldt een korting van 10%. Het museum ligt direct aan het Valkenburgse Meer. Reserveren is niet noodzakelijk. Bij grote drukte rijden extra treinen. Voor meer informatie: raadpleeg de website www.smalspoormuseum.nl

Rocketladies in Space Expo

De Russische Valentina Tereshkova verbleef in 1963 bijna drie dagen in de ruimte. Inmiddels zijn 56 vrouwen met 7 verschillende nationaliteiten in de ruimte geweest. Sinds 28 mei van dit jaar verblijft de Amerikaanse Karen L. Nyberg aan boord van het International Space Station. Volgend jaar zal de Italiaanse ESAastronaute Samantha Cristoforetti beginnen aan een duurvlucht in het ISS. Ondanks dat er genoeg dames gekwalificeerd zijn om als commandant, piloot, wetenschapper of toerist de ruimte in te gaan, is slechts 10% van alle ruimtevaarders vrouw. In de beginjaren van de ruimtevaart werd er nogal laatdunkend gedaan over vrouwen in de ruimte. Zij zouden goed zijn als poetsvrouw en gezelschapsdame. Inmiddels hebben vrouwen bewezen zeker niet onder te doen voor hun mannelijke collega’s. De emancipatie van de vrouw in de ruimtevaart levert bijzondere verhalen op. Zo hebben vrouwen al de meest complexe reparaties uitgevoerd in

Foto: pr

Space Expo in Noordwijk presenteert in de herfstvakantie van zaterdag 12 tot en met zondag 27 oktober dagelijks een uniek programma over vrouwen in de ruimte. Het is dit jaar precies vijftig jaar geleden dat de eerste vrouw de ruimte in ging.

de ruimte en het ruimtestation gered met een simpele tandenborstel. Maar ook de ruimtevaart vraagt zijn tol; vier vrouwen vonden tot nu toe bij twee verschillende space shuttlevluchten de dood. In de presentatie ’Rocketladies’ wordt niet alleen hier aandacht aan besteed, maar ook aan meer aardse zaken als relaties, kinderen krijgen, jaloezie en spionage!

Programma herfstvakantie

Dagelijks om 11.45 uur en 14.30 uur wordt de presentatie ’Rocketladies, vrouwen in de ruimte’ gegeven. Deze lezing is geschikt voor bezoeker vanaf 12 jaar. Jongere kinderen

worden uitgedaagd een ruimtevaartuig van Lego te bouwen en verdienen daar een leuke prijs mee. Naast een lezing wordt dagelijks een boeiende film over het leven van Valentina Tereshkova vertoond. Ook kunnen bezoekers tijdens de herfstvakantie iedere dag per SpaceTrain ESA-ESTEC bezoeken. Space Expo is in de herfstvakantie dagelijks open van 10.00 – 17.00 uur. Ter gelegenheid van 50 jaar vrouwen in de ruimte hebben alle meisjes en vrouwen in de herfstvakantie 50% korting op de normale toegangsprijs van Space Expo. Space Expo, Keplerlaan 3, Noordwijk, 071 3646446.

Donderdag 24 oktober Zaalvoetbaltoernooi Doe mee met dit zaalvoetbaltoernooi. Je mag je alleen opgeven. Teams worden ter plaatse gemaakt. Er wordt gevoetbald met 4 spelers en 1 keeper. Je hoeft je dus niet per team op te geven, iedereen komt aan de beurt. 10.00-12.00 uur: groep 3, 4 en 5 13.00-15.00 uur: groep 6, 7 en 8 Sporthal De Terp Valkenburg.

Maandag 21 oktober Freerunning Freerunning is het verplaatsen van A naar B waarbij obstakels op allerlei manieren worden getrotseerd. Onderweg is er ook ruimte voor fraai uitziende tricks en moves. Springen, klimmen, balanceren, zwaaien, hangen en uiteenlopende tricks staan bij Freerunning centraal. 10.00-12.00 uur: Groep 3,4 en 5 13.00-15.00 uur: Groep 6,7 en 8 Locatie: Sporthal Waterbos Rijnsburg.

Vrijdag 25 oktober Trefbaltoernooi Allerlei verschillende trefbalspelen worden er vandaag gespeeld, inclusief varkenshok, kasttrefbal enz.. Er wordt in toernooivorm gespeeld. Iedereen die het leuk vind om lekker te bewegen, kan meedoen aan deze activiteit. 10.00-12.00 uur: groep 3, 4 en 5 13.00-15.00 uur: groep 6, 7 en 8 Sporthal Rijnsoever Katwijk.

Dinsdag 22 oktober James Bond Spel De smokkelaars proberen zoveel mogelijk diamanten te smokkelen. James Bond probeert dit samen met 006 te voorkomen of beperkt te houden door de smokkelaars in de gevangenis te gooien of ze niet tot de grens te laten lopen. Hoeveel diamanten worden er in een ronde gesmokkeld? Doe mee met dit spannende en leuke spel! 10.00-12.00 uur: Groep 3,4 en 5

Voor alle activiteiten geldt: neem gymkleding, gymschoenen (schoenen zonder zwarte zolen) en eventueel iets te eten en te drinken mee. Kosten voor de activiteiten zijn € 1,00 per persoon per keer. Er kunnen maximaal 60 kinderen per activiteit meedoen. Wil je zeker zijn van een plaatsje, dan kan je je van te voren aanmelden op: c4s@factorw.nl. Vol is helaas vol.

In Herfstvakantie

Tokkelen, Halloween en zwembingo in Aquamar leuke prijzen. De bingo begint om 13.30 uur.

In de herfstvakantie worden ook in het Katwijkse zwembad weer tal van activiteiten gehouden. Het zwembad is dan dagelijks open van 12.00 tot 16.00 uur, tenzij anders vermeld.

Vrijdag 25 oktober Zwem- en spelinstuif Vandaag ligt het sportbad helemaal vol met drijf- en speelmateriaal. Vlotten, banden, de loopbrug, de trampoline en natuurlijk de superglijbaan. Heb je zelf leuke spullen voor in het water? Breng ze gerust mee.

Maandag 21 oktober Spijkerbroekhangen Heb je sterke armen, dan is dit echt iets voor jou! Zo lang mogelijk boven het water blijven hangen aan de broekspijpen van een spijkerbroek. Wie wordt de nieuwe kampioen? Het spijkerbroekhangen begint om 13.30 uur.

Combi openstelling: met één kaartje zwemmen in het recreatieen het sportbad. Dat: beide baden zijn –behalve op woensdag- gelijktijdig open. Speciaal voor de stoere kinderen liggen de opblaasbare superglijbaan en spectaculaire watertrampoline weer in het water, met uitzondering van dinsdag in verband met de tokkelbaan.

Dinsdag 22 oktober Tokkelbaan Vandaag ligt er een spectaculaire tokkelbaan in het 50-meter sportbad. Eerst klim je naar de nok van het zwembad, om daarna met grote snelheid af te dalen langs een kabelbaan en tenslotte in het zwembad te landen. De activiteit staat onder leiding van ervaren instructeurs en elke deelnemer wordt gezekerd met extra veiligheidstouwen en -haken. Het tokkelen begint om 12.30 uur. Woensdag 23 oktober Halloweenfeest Het is donker in het zwembad en je hoort allerlei verschillende enge geluiden. Heksen, spoken en spinnen maken het zwembad onveilig en vleermuizen scheren over het water. Hou jij wel van griezelen? Kom dan naar de Halloweenfeest in het recreatiebad. Het zwembad is vandaag open van 12.00-17.00 uur. Het griezelen begint om 12.30 uur. Donderdag 24 oktober Zwembingo Vanmiddag wordt er weer bingo gespeeld in zwembad Aquamar. Heb jij als eerste een volle kaart? Speel mee als team of in je eentje en win

Foto: pr

Foto: pr

De herfstvakantie staat bij Factor Welzijn weer in het teken van sport. De basisschoolkinderen (6-12 jaar) kunnen op diverse locaties hun sportkunsten vertonen. Voor iedere leeftijdsgroep zijn er leuke activiteiten. De combinatiefunctionarissen van Come4Sports (C4S) hebben weer voor een leuk programma gezorgd.

Vakantie Bijbel Club In de herfstvakantie is er weer Vakantie Bijbel Club! We gaan luisteren naar een Bijbelverhaal en voor de kinderen van 4-8 jaar gaan we knutselen en is er een poppenkast. Voor de kinderen van 8-12 jaar is er een krantenknipselquiz. Neem gerust een vriend of vriendinnetje mee. Donderdag 24 oktober van 10.00 tot 12.00 uur in Het Anker aan de Voorstraat in Katwijk aan Zee.


metamorfose

DE KATWIJKSCHE POST

donderdag 17 oktober 2013

21

de metamorfose van Maria van Alkemade

1

2

Op zoek naar goede haarverzorgingsproducten was ondernemende Maria een beetje aan het surfen op het internet totdat een you tube filmpje haar bijzondere aandacht trok. Hierop was te zien hoe hairstylist Edwin Minnee en zijn team aan het werk waren. De speciale kniptechniek en het gebruik van professionele haarkleuring- en verzorgingsproducten die in de filmpjes aan de orde kwamen spraken haar enorm aan. Ze trok de stoute schoenen aan en pakte de telefoon om een afspraak te maken. Door Heleen Schoneveld

Het ging de 56-jarige Maria in de eerste instantie om het haar en ze wist niet dat ze die dag deel zou uitmaken van een metamorfose met alles erop en eraan. ‘Ik kom niet uit Katwijk, maar uit het midden van het land, vandaar. Maar het was natuurlijk wel mooi meegenomen’, lacht de enthousiaste Maria. ‘Mijn haar was vrij lang en donker van kleur. Een ietwat doffe stoffige kleur die ik eigenlijk niet zo bij mijn gezicht vond passen. Ik wilde het een stukje korter en lichter hebben.’ Het team ging aan de slag en toverde Maria om tot een sprankelende roodharige met gouden plukjes die bij elke beweging en lichtval van kleur lijken te veranderen. ‘Ik vind het effect geweldig, er zit eindelijk weer beweging en glans in!’

Na de inwendige mens te hebben versterkt met een lunch bij bakker Van Maanen stak Maria de Princestraat over naar Sisters (‘Kan het zijn dat ik de zeelucht ruik?’) alwaar een leuke herfst/winter outfit gescoord werd. ‘Ik heb me laten vertellen dat aubergine de winterkleur van dit seizoen is en dat komt mooi uit, want ik hou van die kleur. Een heerlijk zittende broek, een bloesje met print en een winterwarm vest waren mijn favoriet.’ Het plaatje is natuurlijk niet compleet zonder bijpassende make up, dus op naar de Etos. ‘Zelf gebruik ik meestal bruintinten. De grijsblauwe oogschaduw was dus echt heel wat anders en zorgde voor een opener blik. De visagiste gaf trouwens slimme tips en adviezen die ik in het dagelijks leven zeker ga gebruiken.’ Bij Wooster keek Maria haar ogen uit naar de vele monturen: de één

Tip van de maand

nog hipper dan de andere. ‘Jammer dat ik net een nieuwe bril heb aangeschaft, anders had ik misschien wel voor dit modelletje gekozen. Echt heel apart met dat houtmotiefje erin. Met recht een eyecatcher. Maar ja, je kunt niet alles hebben.’ Tot slot werd Maria door studio Kruijt op de gevoelige plaat vastgelegd. ‘Het was voor mij een onverwacht lange , maar hele bijzondere dag!’

1 Maria wordt verrast met een metamorfose.

De metamorfose van de katwijksche Post zijn ook terug te vinden op Facebook bij Edwin Minnee Haarverzorging. www.facebook.com/EdwinMinneeHaarverzorging en op Youtube kanaal: Edwin Minnee / metamorfose. Of kijk voor foto’s op : www.edwinminnee .nl

2 ‘Voor mij een hele bijzondere dag.’

3 De speciale kniptechniek

bracht Maria naar Katwijk.

4 De visagiste geeft slimme tips en adviezen.

3

4

Het adres: De Katwijksche Post, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Vermeld op de envelop: metamorfose. Mailen kan ook: redactie@katwijkschepost.nl

broek.’

tiefje erin.’

Edwin Minnee

6

Ken je iemand die echt een metamorfose verdient? Geef jouw kandidaat op bij De Katwijksche Post en vermeld erbij waarom hij of zij uitgekozen moet worden voor een metamorfose. Stuur een foto mee waar de kandidaat van hoofd tot voeten duidelijk op staat en vergeet niet je eigen naam en adresgegevens erbij te zetten.

5 ‘Dit is een heerlijk zittende 6 ‘Heel apart met dat houtmo-

5

Kandidaten gezocht

Haarverzorging Edwin Minnee heeft Maria gekapt. Het haar van Maria is behoorlijk droog en de punten zijn donkerder dan de uitgroei. De kleur ziet er daardoor ook doffer en grauwer uit dan het zou moeten zijn. Het is ook vrij moeilijk om de kleur weer goed te krijgen. Uit de kleuranalyse blijkt dat koper bij Maria fantastisch staat. Maar eerst wordt de oude kleur weggewerkt met de herstelkuur van L’anza, zodat het haar zonder enige schade gecorrigeerd kan worden. De speciale koperkleur is van Organic Colour Systems. Met een folie techniek krijgt Maria natuurlijke highlights van CHI met een super licht koper gemengd in de basis koperbruin kleur .

De Studiofoto’s zijn gemaakt door Kruyt Fotografie in Katwijk.

Cora De make-up is verzorgd door Cora en Etos Den Hollander. Voor een goede make-up is het van belang, dat de huid goed schoon en verzorgd is. Voor Maria heb ik gekozen voor een foundation die de kleur in de huid ophaalt, die is Photoready van Revlon. De ogen van Maria zijn opgemaakt met warme wintertinten van eveneens Revlon. Deze tinten passen goed bij de uitgezochte kleding van Maria. Haar ogen krijgen nog een extra accent met de mascara die de wimpers mooi vol maakt en lengte geeft. Ook de mascara is van Revlon. Deze metamorfose is alvast een knipoog naar de winter en een prachtige finishing touch van deze metamorfose.

Vera De bril is van Wooster. Voor de brilmode 2013 blijft kunststof de boventoon voeren evenals de diepere lijnen en smalle veren. Voor Maria was het erg leuk om weer een nieuwe bril uit te zoeken, ze had immers nog niet zo lang een nieuwe bril. We zijn voor haar op zoek gegaan naar een bril passend in het modebeeld en natuurlijk ook bij de kleding en haar gezicht. We kwamen uit bij een bril van het merk Etnia Barcelona, een wat rondere bril met een hout-look printje.

Jeanet Maria is gekleed door Sisters. Jeanet heeft voor Maria gekozen voor een prachtig vest van La Gauchita van L’Argentina. Dit vest, met een geweldige pasvorm, heeft een zeer luxe uitstraling door de glitters die subtiel in het vest verwerkt zitten. De bontkraag kan er met de warmere dagen afgehaald worden. Onder het vest draagt zij een print top van Street-One. De broek van Maria is de ondertussen welbekende ‘Dream van Mac” die bij Sisters in vele kleuren verkrijgbaar is. De Dream zit fantastisch om je heen en corrigeert je figuur zodat je deze broek 1 maat kleiner kunt kopen. Eenmaal een Dream gedragen is niet anders meer willen.


cultuur / clubs

DE KATWIJKSCHE POST

donderdag 17 oktober 2013

I Love Frizzz party

Op Opleidingsschool

Voorlichting over digipesten: pesten is laf

Zorgorganisatie Marente neemt u mee in de wereld van de dementie. Voor familieleden, zorgverleners en andere geïnteresseerden, organiseert Marente drie speciale theatervoorstellingen rondom dit thema. Marente heet u van harte welkom. ’Is dat uw moeder?’ van theatermaker Marijke Kots is een indringende voorstelling over dementie. Marente wil met de theatervoorstellingen aandacht besteden aan wat dementie betekent voor naasten en de omgeving. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis. U bent van harte welkom op zaterdag 2 november van 13.30 tot 16.00 uur in de Serre van De Wilbert in Katwijk. Wilt u erbij zijn? Meldt u zich dan uiterlijk twee dagen van tevoren per e-mail aan bij receptie.dewilbert@marente.nl. Vermeld uw naam en geef aan met hoeveel personen u komt. Kijk voor meer informatie op www. marente.nl of bel: (071) 409 33 33.

Bingo in de Coligny In Wijkcentrum de Coligny aan de Louise de Colignylaan 7 is er zaterdag 19 oktober een bingoavond van wijkvereniging Koestal-Overduin en Zanderij. Waag een gok en ook al heeft u geen geluk met de bingo; u heeft dan toch een gezellige avond gewonnen. De zaal gaat open om 19.00 uur; de bingo begint om 20:00 uur. Vanaf 16 jaar mag je meespelen. Kosten: kosten bingokaarten.

Voedselbank Voor inwoners van Katwijk die een beroep willen doen op een voedselpakket. Bezoekadres: Cleijn Duinplein 12, Katwijk, 06 13232541, info@ voedselbankkatwijk.nl, W: www. voedselbankkatwijk.nl. Aanmeldingen telefonisch. Afgeven van voedsel en kleding is mogelijk op donderdagmiddag. Giften zijn welkom op bankrekeningnummer 120265702 t.n.v. Voedselbank Katwijk.

Foto: pr

Initiatiefneemster Nikie Kuijt (links) en Aimee Vis introduceren de GreenUp aan de leerlingen van het Pieter Groen.

Groener Pieter Groen met GreenUp-project \Wethouder Gerard Mostert heeft vorige week maandag het ’GreenUp’-project op de locatie Pieter Groen van het Andreas College geopend. Hiermee is het de eerste school in de regio waar aandacht wordt besteed aan het scheiden van afval. En de leerlingen krijgen er nog een beloning voor ook. GreenUp is een automaat, gesponsord door het bedrijf Tomra, waar leerlingen pakjes, blikjes en flesjes in kunnen gooien. De machine scheidt de drie soorten afval, zodat dit ook gescheiden verwerkt kan worden. Als leerlingen afval inleveren, komt er elke keer een bonnetje

uit. Met deze bonnetjes kunnen ze sparen voor mooie prijzen, zoals een lot voor het winnen van een tablet, een maand gratis sporten of gewoon een broodje bij de bakker. Het initiatief voor dit project komt van de 6 VWO leerlingen Nikie Kuijt en Aimee Vis die het project starten voor hun profielwerkstuk. Zij willen onderzoeken of leerlingen eerder geneigd zijn de school schoon te houden als er iets leuks tegenover staat. Wethouder Mostert vindt het een goed initiatief en wilde het project daarom graag openen. Hij hoopt dat het Pieter Groen een voorbeeld zal zijn voor andere scholen in de regio die ook groen om willen gaan met afval.

Als je binnenkomt krijg je een gratis ’halloween drankje’. Verder is het natuurlijk de bedoeling dat je er zelf zo eng mogelijk uitziet! Zet daarom een eng masker op of verkleed jezelf. Zorg er in ieder geval voor dat je er eng uitziet. Verschillende dj’s zullen tijdens dit Frizzz feest de nieuwste hits op gebied van Top 40, House en Hardstyle draaien en ervoor zorgen dat ieder-

een compleet uit z’n dak gaat. De I Love Frizzz feesten worden niet alleen bezocht door jongeren tussen de twaalf en zestien jaar oud. Ook de vrijwilligers die meehelpen tijdens de I Love Frizzz evenementen, zijn tussen de twaalf en zestien jaar. Zij zorgen ervoor dat de bar, de deur en de garderobe bemand worden. De grote zaal van Scum gaat om 20.00 open en het feest duurt tot 00.00 uur. De entree voor deze avond is maar €2. De I Love Frizzz feesten zijn evenementen die speciaal bedoeld zijn voor jongeren tussen de 12 en de 16 jaar. Op deze evenementen kunnen deze jongeren op een verantwoorde manier feesten zonder drugs, zonder drank en zonder tabak.

Foto: pr

Theatervoorstelling ’Is dat uw moeder?’

Op vrijdag 18 oktober is het weer tijd voor de volgende I Love Frizzz party in Scum! En laat het nou toevallig bijna Halloween zijn. Speciaal hiervoor zal de organisatie (Vooijs Audio Rijnsburg i.s.m. Scum Katwijk) van I Love Frizzz de zaal van Scum omtoveren tot een waar spookhuis!

Foto: pr

Medewerkers van Buro Halt gaven op de Chr. Opleidingsschool een les over digipesten aan de leerlingen van beide groepen 8. Het gebruik van internet is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Ook jongeren maken hier veel en makkelijk gebruik van en vooral de sociale media zijn erg populair. Met de komst van deze communicatiemiddelen is ook een nieuwe vorm van pesten ontstaan, namelijk digipesten. Steeds meer kinderen hebben negatieve ervaringen met de sociale media. Helaas kan ieder kind ermee te maken krijgen. Halt ging in op de sociale media zoals o.a. Hyves, Twitter en Facebook. Wat kunnen kinderen hiermee doen en wat zijn de gevaren hiervan. Op een interactieve manier ging Halt in gesprek met de leerlingen over digipesten en de gevolgen hiervan.

Halloween in Scum

In de rij voor bundel ’die je als Kattukker gelezen moet hebben’ Binnen één dag zijn er 143 exemplaren verkocht van de debuutbundel ’De impulsen van Jonge Johan’, die Johan Houwaard vorige week dinsdag signeerde in hotel Zee en Duin op de Boulevard. Rond de tachtig mensen kwamen op de signeersessie af. Johan nam voor iedereen de tijd om een persoonlijke boodschap en een handtekening in het

boek te zetten. Met het aanbieden van de eerste bundel aan zijn 88-jarige moeder zag het boek formeel het levenslicht. Na het voorlezen van een hoofdstuk, waarin hij als kwajongen te maken kreeg met een beresterke kuiper met de donkerste blik die hij ooit had gezien, nam hij plaats achter de tafel en is daar uren niet vandaan gekomen.

Motorescorte voor bewoners Overduin Geen spoedgeval, maar een geweldig dagje uit voor de bewoners van Huntingtoncentrum Topaz Overduin. Onder begeleiding van 50 leden van de motorclub Easy Riders, met hun brullende motoren, reden afgelopen zaterdag vierbussen van Overduin de weg op. Stoere jongens met een hart van goud. Een indrukwekkende stoet van bussen met voorop, ertussen en er achter motoren. In de bussen reden bewoners mee van Overduin; jonge bewoners met de ziekte

van Huntington. De stoet reed via de Boulevard van Katwijk naar de haven van Scheveningen. Bij visspecialist Simonis in Scheveningen stonden de tafels gedekt voor een portie kibbeling met friet voor iedereen. Een gift van Simonis. Terug in Katwijk brachten de leden van de motorclub de bewoners terug naar hun afdelingen met de belofte voor een herhaling. Eerder die dag had de motorclub de het Huntingtoncentrum al een afwasmachine geschonken.

Van mensen met dementie

Gespreksgroep voor mantelzorgers Topaz Overduin start woensdag 30 oktober met een gespreksgroep voor mantelzorgers en familieleden van mensen met een dementie. De bijeenkomsten vinden plaats in Topaz Overduin, Nachtegaallaan 5 te Katwijk. De gespreksgroep wordt begeleid door Corrie van Dijk, maatschappelijk werker, en Quirine de Ruiter, psycholoog. Beiden zijn werkzaam in Topaz Overduin. De gespreksgroep is met name bedoeld voor familieleden en mantelzorgers waarvan hun naaste met dementie nog thuis woont en/of een vorm van dagopvang of dagbehandeling bezoekt. Het doel van de gespreks-

groep is het bieden van ondersteuning en begeleiding in het omgaan met de veranderingen die het leven met een naaste met dementie met zich meebrengt. U ontmoet hier lotgenoten, wisselt ervaringen uit en biedt elkaar emotionele en praktische steun. De bijeenkomsten zijn gepland op woensdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur, op woensdag 30 oktober, 13, 20 en 27 november en 4 december in Overduin. Deelname is gratis. Voor aanmelden of meer informatie kunt u contact opnemen met Corrie van Dijk of Quirine de Ruiter, 071 405611, c.vandijk@topaz. nl of q.deruiter@topaz.nl.

Foto: pr

22

KOK kinderopvang beweegt voor KIKA De Katwijkse Trudy Dekkers-Witvoet loopt in november speciaal voor KIKA de marathon in New York. De kinderen van KOK kinderopvang hielpen een handje mee om geld in te zamelen. Op 2 oktober was de aftrap van een heuse sponsorloop door de kinderen van KOK kinderopvang. Bij de kindercentra werden zowel binnen als buiten aardig wat rondjes gelopen door kinderen van alle leeftij-

den. Daarnaast zamelden kinderen, ouders en personeel zoveel mogelijk lege flessen in om extra geld op te sparen. Woensdag 9 oktober was de grote dag waarop de kinderen aan Trudy bekend mochten maken wat er is opgehaald voor KIKA: € 979,05. Meer weten over de sponsorloop van KOK kinderopvang? Ga naar https://www.facebook.com/KOKkinderopvang voor nieuws en foto’s.


cultuur

DE KATWIJKSCHE POST

Iedereen is er maar druk mee. Bibliotheek Katwijk biedt dan ook opnieuw de succesvolle cursus ‘Sociale Media’ aan. In drie ochtenden steekt u heel wat op. Je kunt er tegenwoordig niet meer omheen. Overal kom je diezelfde begrippen tegen: Facebook, YouTube, Twitter, foto’s delen, chatten en Skype. Ook wordt iets verteld over smartphones en tablets zoals de iPad. Aan de hand van twee ervaren en geduldige cursusleiders gaat u een profiel aanmaken en leert u allerlei vaardigheden. Ook als u niet zelf aan de slag gaat met sociale media weet u in ieder geval waar uw kinderen en/of kleinkinderen zich mee bezig houden. Het is voor deze cursus handig als u een beetje bekend bent met het internet en met websites bekijken, als u een zoekmachine kunt gebruiken en kunt e-mailen. De data voor de cursus Sociale Media, die op drie ochtenden in de Hoofdbibliotheek wordt gegeven: woensdag 30 oktober, woensdag 6 november en woensdag 13 november van 09.30 tot 12.00 uur. De kosten voor de cursus Sociale Media (3 ochtenden) bedragen: €25,- voor leden van Bibliotheek Katwijk en €30,- voor niet-leden. Voor meer informatie over deze cursus kunt u terecht bij Monique Kromhout of Vera van Duijn, tel: 071-4014819. Aanmelden doet u aan de balie of via de website van de bibliotheek: www.bibliotheekkatwijk.nl.

Evangelisatiekoor viert 60-jarig jubileum Het Katwijkse Evangelisatiekoor viert op vrijdag 8 november, onder leiding van haar dirigent Frans van Riessen en vaste begeleider organist Floor van Rijn, haar 60-jarig bestaan met een concert in de Vredeskerk aan de Voorstraat in Katwijk. Aanvang 20.00 uur. Voor genoemd concert is een prachtig programma samengesteld, waaraan medewerking wordt verleend door Liselotte Rokyta en haar Roemeense collega Vasile Raducu, beide spelend op de panfluit, Arjan van Rijn op piano en sopraan Jacomine van der Plas-Vooijs.

23

Lekker samen zingen, spelen, luisteren en ontdekken

Inschrijven voor cursussen muziek voor baby’s en peuters In de week van 10 november starten op de gemeentelijke muziekschool weer leuke muziekcursussen speciaal voor baby’s en peuters. Samen met één van hun ouders/verzorgers maken de kinderen in 6 lessen spelenderwijs kennis met de wereld van de muziek. Op deze leeftijd gaat muziekles natuurlijk niet over een muziekinstrument bespelen. Maar kinderen zijn al wel op heel jonge leeftijd gevoelig voor muziek. Iedereen kan zien dat kinderen heel direct reageren op ritme, klank en sfeer. Ze beginnen vaak spontaan te bewegen als ze muziek horen. Daar kun je wat mee! Via allerlei liedjes, verhaaltjes, dansjes en muzikale spelletjes wordt tijdens de cursussen de muzikale aanleg van de kinderen verder ontwikkeld. De lessen zijn veelal thematisch van karakter, aansluitend op bijvoorbeeld de jaargetijden en de fantasiewereld van de kinderen. Herhaling speelt daarbij een belangrijke rol. Het plezier straalt er vaak van af als dat ene bekende wijsje weer voorbij komt! En ondertussen nemen de kinderen van alles mee, bijvoorbeeld het verschil tussen stilte en geluid, hoog en laag, hard en zacht, langzaam en snel etc. Daar

Foto: pr

Cursus Sociale Media in bibliotheek

DONDERDAG 17 OKTOBER 2013

kun je als ouder thuis leuk mee verder! Muziek op schoot is voor baby’s van 6 maanden tot ca. 2 jaar en Muziek en dans voor peuters voor kinderen van ca. 2 tot 4 jaar. In de praktijk kan het wel eens overlappen, want bij het samenstellen van de groepen wordt vooral gekeken of de kinderen wat leeftijd betreft

goed bij elkaar passen. Allebei de cursussen bestaan uit 6 aaneensluitende wekelijkse lessen van een uur. Daarbinnen is ook tijd om wat te drinken en ervaringen uit te wisselen. De lessen zijn op dinsdag- en donderdagochtend, in lokaal 3 van de muziekschool.

Deelname aan één van de cursussen kost € 55,-. Inschrijving kan via de website van de muziekschool (formulier downloaden bij Inschrijvingen) of bij de administratie. Voor meer informatie kunt u het beste op maandag contact opnemen met de administratie van de muziekschool.

Woensdag 6 november

Filmavond met boekverfilming Yann Martels in bieb Katwijk De Hoofdbibliotheek aan de Schelpendam wordt in het najaar van 2013 weer vier keer omgetoverd tot een kleine bioscoop. Op een groot doek wordt een interessante en vaak actuele boekverfilming vertoond. Tijdens de derde filmavond, woensdagavond 6 no-

vember om 19.30, staat er een Oscar winnende film op het programma: Life of Pi, gebaseerd is op een bestsellerroman van Yann Martels. Deze Amerikaanse avonturenfilm uit 2012 speelt zich voor het grootste deel af op een reddingssloep, die 227 dagen op open zee dobbert met een man en een hongerige Bengaalse tijger erin. De pers is una-

niem lovend. Floortje Smit (Volkskrant 20-12-’13) geeft 4 (van 5) sterren: ‘(...) een ode aan de verbeeldingskracht. Soms is een goed verhaal gewoon een goed verhaal. En prachtig is het, ontegenzeglijk.’ Belinda van de Graaf (Trouw 20-12’13) geeft ook 4 (van 5) sterren: ‘... de kijker krijgt een adembenemend spektakel zien waarbij je je continu afvraagt wat je eigenlijk ziet, en wat

eigenlijk waar is. Zo kun je de Bengaalse tijger gerust het grootste digitale wonder tot nu toe noemen, zo levensecht sluipt en loert het dier naar zijn potentiële prooi.’ Toegangskaarten zijn te koop in alle bibliotheekvestigingen en via www. bibliotheekkatwijk.nl. Prijs: € 4,- voor leden Bibliotheek Katwijk en € 5,- voor niet-leden.

Rubriek

LEES TIPS door Irene van der Plas

Voor meer informatie en gratis reserveren: www.bibliotheekkatwijk

Het lied van de bomen Julie Cantrell

De kandidaat Roel Thijssen

In deze christelijke familieroman verloopt het leven van een jong meisje in Mississippi in de jaren dertig niet gemakkelijk. Na de dood van haar ouders ontmoet ze Bobbel, een cowboy bij de rodeo, die haar tot grote steun is maar geeft hij haar ook de vrijheid die ze zoekt? Het verhaal wordt steeds boeiender en neemt de lezer mee in de zoektocht van de hoofdpersoon naar vergeving en vrijheid.

Een CIA-agent regelt rond 1980 de vlucht van twee door de Vietnamezen gevangen gehouden en ontsnapte Amerikanen, hetgeen voor de VS en een presidentskandidaat politieke problemen met zich meebrengt. Na onderzoek naar de identiteit van de mannen, waarbij intriges, verraad en sabotage een rol spelen, kan de netelige kwestie opgelost worden. Spannende spionagethriller, meeslepend, intelligent en overtuigend geschreven.

Waarom tieners zo irritant kunnen zijn Loes Keijsers In dit toegankelijke boek legt de schrijfster uit waarom de relatie tussen tieners en hun ouders soms zo lastig is. Ze bespreekt de belangrijkste irritatiebronnen, zoals privacy thuis en op het internet, drankgebruik en grensoverschrijdend gedrag vanuit het perspectief van ouders én tieners. Een onmisbaar boek voor ouders, hulpverleners en iedereen die met opgroeiende tieners te maken heeft.

Bezoek voor Beer Bonny Becker Beer houdt absoluut niet van bezoek. Hij heeft zelfs een bordje op zijn deur: GEEN BEZOEK. Dus als er op een goede dag een muis aanklopt, stuurt Beer hem onverbiddelijk weg. Maar wanneer Beer een schaaltje uit de kast wil pakken… zit daar een muis! Klein en grijs met heldere oogjes. De muis is zeer vasthoudend, waardoor een bijzondere vriendschap ontstaat.

Piepkleine muis Janis Ian, Ingrid en Dieter Schubert De wereldberoemde singer-songwriter Janis Ian en Ingrid en Dieter Schubert bundelden hun krachten in dit heldhaftige prentenboek over een kleine muis die zich verveelt en naar zee wil. Maar het leven van een zeemuis valt niet mee, zeker niet als hij ontdekt wie de kapitein is van het schip. Zing het verhaal zelf mee met de cd die achter in dit kleurige prentenboek te vinden is.


24

zakelijk

DE KATWIJKSCHE POST

donderdag 17 oktober 2013

Haasnoot Vis neemt Vergro Fish over

Diepvriestrawlers

Vergro Fish is sinds 2003 gespecialiseerd in de verwerking van gesneden maatjesharing en haringproducten voor grote winkelbedrijven in Nederland. Er werken ongeveer 20 mensen. Bij haringverwerker Neptunus werken zo’n 30 personen. De nieuwe combinatie blijft zich vooral richten op afzet van haringproducten, vers en diepvries, aan de supermarkten. Neptunus wordt de merknaam. Haasnoot Vis blijft onder eigen vlag vanuit Katwijk de groothandel, industrie en visdetaillisten bedienen met haringgrondstoffen. Op korte termijn is er een samenvoeging gepland van de productiefaciliteiten van Vergro Fish en Neptunus in de locatie van Neptunus in Enschede. De vestiging van Vergro Fish in Almelo blijft bestaan, en wordt te zijner tijd ingericht voor verwerking van andere haringproducten. Rijbewijskeuring voor 70-plussers+ Voor inwoners van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg worden de keuringen opnieuw gehouden op maandag 4 november in Dienstencentrum de Zwanenburg, Zwanenburgstraat 62 in Katwijk. Voor automobilisten van 70 jaar en ouder is voor verlenging van het rijbewijs minimaal iedere 5 jaar een medische keuring verplicht. Voor aanmelding en informatie: Stichting Welzijn Ouderen krv, Schimmelpenninckstraat 10, Katwijk, 071 4016347, www.swok.nl, info@swok.nl.

Puzzel Alle letters van het alfabet krijgen een cijfer van 1 t/m 26. Getracht moet worden de letters bij de bijbehorende cijfers te vinden met behulp van de reeds ingevulde letters in het diagram. Uiteindelijk zal er een compleet ingevuld kruiswoordraadsel ontstaan. Stuur uw oplossing voor dinsdag 22 oktober naar de redactie van De Katwijksche Post, postbus 3066, 2220 CB Katwijk, of per e-mail naar redactie@katwijkschepost.nl. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Onder de goede inzenders wordt een waardebon verloot van € 20,- deze week beschikbaar gesteld door: Restaurant Friends, Boulevard 68, Katwijk. De winnaar van de puzzel van vorige week is: C. Meyvogel, Katwijk Als twee honden vechten om een been, loopt de derde er mee heen. De waardebon van € 20,- werd beschikbaar gesteld door: Keurslagerij Vooys, Koninginneweg 59, Katwijk.

Foto: Gert-Jan Onderwater

Haasnoot Vis uit Katwijk heeft de Almelose branchegenoot Vergro Fish overgenomen, meldt de website FoodHolland. Vergro Fish nam vorige maand nog haringverwerker Neptunus uit Enschede over, die voornamelijk actief is op de Duitse en Franse markt. Met de overnames krijgt Haasnoot meer grip op de afzet via de detailhandel.

Directeur-bestuurder Alfred Busser en de brandweercommandant Bas de Leeuw laten zien dat het niet eenvoudig is zelf uit een met rook verduisterend vertrek te komen.

Brandpreventieactie ’Blijf uit de rook!’ De landelijke brandpreventieactie ’Wat doe jij bij brand?’ is weer gestart. Met deze actie besteedt de Katwijkse wooncorporatie Dunavie samen met de brandweer in de maand oktober extra aandacht aan het voorkomen, melden en vluchten bij brand. Vorige week woensdag was de officiële start van de actie in buurtcentrum De Schelp in Katwijk. Directeur-bestuurder Alfred Busser (Dunavie) en brandweercommadant Bas de Leeuw (Brandweer Katwijk) werden letterlijk in de rook gezet. De brandweer was snel ter plaatsen om ze te redden, maar rook verspreid zich nog sneller. Rookvergifiting is de meestvoorkomende doodsoorzaak bij brand; verduisterende en gifitige rook kan bewoners binnen drie minuten doen verstikken. Daarom is een rookmelder in uw woning van groot belang. In uw slaap wordt u niet wakker van rook, maar wel van geluid. Rookmelders maken het verschil tussen leven en dood. Huurders kunnen bij Dunavie een rookmelder voor € 10 per stuk (winkelwaarde € 24,95) kopen. Een kwalitatief goede melder met

De Katwijkse rederij Parlevliet & Van der Plas (P&P) laat in het Turkse Istanbul een diepvriestrawler bouwen. Het gaat volgens vakblad Visserijnieuws om een ’typische kabeljauwtrawler’ naar Noors ontwerp. Het schip is bedoeld voor de Duitse dochteronderneming van de Katwijkse rederij. De trawler wordt 86 meter lang en 16 meter breed, en krijgt een ROS-nummer (Rostock). De oplevering staat gepland voor

het najaar van 2014. Directeur D. Parlevliet laat aan Visserijnieuws weten dat het om vervanging en moderniseringsslag van bestaande Duitse trawlers gaat. Het schip is bestemd voor de noord-Atlantische wateren voor de visserij op kabeljauw en andere rondvis. De Katwijkse visserijreder laat op dezelfde werf ook een tweede, soortgelijke vriestrawler bouwen voor de joint venture met een Britse partner.

Dunavie in top 10 De Katwijkse wooncorporatie Dunavie organiseerde dit voorjaar een medewerkersonderzoek onder haar medewerkers. Met dit onderzoek wordt gemeten hoe zij het als werkgever doen en wat het resultaat is van de ingezette acties van vorig jaar. De resultaten zijn goed. Dunavie schept voor haar medewerkers heldere kaders, waarbinnen medewerkers zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen voor het werk. Binnen Dunavie is veel ruimte voor talentontwikkeling: de mogelijkheden voor opleidingen en doorontwikkeling zijn zeer ruim. Dunavie is in de categorie ’Woningcorporaties’ op de derde plaats geëindigd en in de totaallijst van organisaties tot 1.000 medewerkers op de tiende plaats. Een verbetering

van drie plaatsen ten opzichte van vorig jaar. ’Een mooi resultaat’, laat de wooncorporatie in haar persbericht daarover weten. ’Afgelopen periode stond in het teken van REK: resultaatgericht, efficiënt en klantgericht werken. Daar hebben we hard aangewerkt. In het onderzoek scoren we goed op deze punten. Dat maakt ons trots. Ons belangrijkste verbeterpunt is dat we nog meer van elkaar kunnen leren.’ Het ’Beste werkgevers’-onderzoek wordt uitgevoerd om een objectief oordeel te kunnen vellen over goed werkgeverschap in Nederland. Het Beste werkgeversonderzoek is dit jaar voor de twaalfde keer uitgevoerd. Aan het onderzoek hebben 316 organisaties deelgenomen. De posities die organisaties op de ranglijst krijgen, is gebaseerd op de algemene tevredenheid van de eigen medewerkers.

Gezellige en sfeervolle dagen

een levensduur van minimaal tien jaar bij goed onderhoud. Bij aanschaf ontvangt de huurder plaatsingsadvies. Samen met de brandweer bezoeken medewerkers van Dunavie vier wijken/complexen. Huurders kunnen de rookmelder(s) in de hal van het complex aanschaffen. En zonodig adviseren en helpen zij huurders direct met het plaatsen van de rookmelder in de woning. Op www.dunavie.nl/brandpreventie meer over deze actie.

en een smaakvol

2008

Gezellige en sfeervolle en een smaakvol

25 jaar optiekpassie bij Saton

20

Geopend woensdag t/m zondag 12.00-24.00 (maandag en dinsdag gesloten) kantoor. de landelijke Service Retail Jaarprijs Philip de Jong was 32 en Kees Saton de winkel en vervolgensaop d gsde eeuw- 2007. Met die prijs in handen en ge23 jaar toen ze in 1988 door Saton sr Het bedrijf groeide ‘s Midrond n? uit dreven in zowel ’zorg voor ogen’ als samen werden gebracht in de win- wisseling onder dzijn inereleiding kel van ’Saton Brillen Contactlen- naar 30 medewerkers en er ont- ’oogmode’ volgde spontaan een diner & high tea vanaf uitbreidingsbehoeften, zo- winkel in Amsterdam, en daarna in zen’ in winkelcentrum het Winkel- stondLunch, als Leiderdorp. NaGeopend hof. Werkend met de modernste wel in Katwijk Leidenwoensdag en Oegstgeest. Inmiddels 12.00 kunt u al van onze t/m zondag en tekenen werken12.00-24.00 apparatuur stonden beide ’Katwij- een jaar brainstormen meer dan 50 medewerkers dinerkaart genieten. kers in de vreemde’ garant voor een met architecten kregen de Saton in de filialen, aangestuurd vanuit en dinsdag gesloten)in KatOptiek winkels in 2006 hun huidi- (maandag verfrissende kijk op brildragen. het nieuwe hoofdkantoor In 1994 studeerde Kees Saton jr af ge inrichting. De overstap van ker- wijk. dags Midervaring aan Hogeschool voor Optometrie senhout interieur naar de huidige Met 25 ‘sjaar weten zowel en ?niet van ophouen volgde hij Saton sr op als alge- strakke vormgeving was een kans, Philip als d Kees inernog meen directeur. Zijn werkplek ver- maar ook een gok. De klanten be- den, want aan hun passie is de afgeLunch, diner & high tea vanaf plaatste zich naar Katwijk, eerst in loonden het nieuwe concept met lopen 25 jaar niets veranderd. 12.00 kunt u al van onze dinerkaart genieten. Geopend maandag t/m zondag Geopend maandag t/m zondag 10.00-24.00 10.00-24.00

Altijd ! gezellig

Lekker k! makkelij

Vertrouwde lunch & dinergePasta, Tapas, Pannenkoek, rechten (in sfeervolle ambiance) Vis en Vlees. Deze puzzel is mede Geopend maandag t/m zondag Geop en natuurlijk voor een gezellig Maar natuurlijk ook voor een mogelijk gemaakt door: 10.00-24.00 drankje... kopje koffie of thee!

Altijd ! gezellig

Vertrouwde lunch dinergeBadstraat 13 • Katwijk • Tel.&071-401 33 69 Taatedam 4(in • Katwijk • Tel. 071-3318133 rechten sfeervolle ambiance) Info@pluimgraaffonline.nl en natuurlijk voor een gezellig

www.pluimgraaffonline.nl drankje...

Boulevard 69 T (071) 401 84 50 www.sunsetblvd.nl

Boulevard 67 T (071) 407 71 47 www.thelounge.biz

Pas

Boulevard 68 | T (071) 401 00 09 Maa www.friendskatwijk.nl

BoulevardBoulevard 68 67 Katwijk T (071) 401 2225 00AE09 telefoon (071) 40 77 147 www.friendskatwijk.nl info@eeterijdeburen.nl www.eeterijdeburen.nl

Boulevard 69 | T (071) 401 84 50 www.sunsetblvd.nl Verkrijgbaar bij:

Vooys,

Boulevard 69 keurslager T (071) 401 84 50bij: Verkrijgbaar Koninginneweg 59, Katwijk www.sunsetblvd.nl Tel. 071 4013200

Boulevard 67 T (071) 407 71 47 www.thelounge.biz

Badstraat 7

Badstraat 7 Tel. 071 - 4014617 Tel. 071 - 4014617 Katwijk aan Zee

Fax 071 4018947 www.vooys.keurslager.nl Badstraat 7 Tel. 071 - 4014617

Hoornesplein 129 - 2221 BE Katwijk (T) 071 40 817 07

w


fashion report C a r ly d e V r e u g d Voor een Schotse kielt of een ander kledingstuk met ruiten hoef je niet meer naar Schotland. De Schotse ruit is namelijk weer helemaal terug van weggeweest! Niet meer in de brave ‘Hit me baby one more time’-versie van Britney, deze keer gaan we voor een rock ’n roll-twist. Ook is de ruit er niet allemaal maar in standaard rood, ook kleuren als blauw en groen zien we in de ruit voorbij komen op de catwalks. Ook nieuw, voor echte waaghalzen: je complete outfit in deze trend. Denk aan een sweater en een broek in geheel dezelfde kleur ruit. Behalve de nieuwe dingen hebben de ontwerpers ook een paar dingen bij het oude gelaten. Bepaalde items hebben bijvoorbeeld hun comeback gemaakt. Denk aan de Schotse rok en natuurlijk het geruite overhemd, die je nu ook vaak om de middel heen geknoopt ziet. Wil jij zo’n geruite look? Ga dan naar Zara of H&M en rock the block!

Alcoholleeftijd naar 18 jaar De leeftijdsgrens voor alcoholgebruik gaat met ingang van 1 januari volgend jaar naar 18 jaar. De maatregel, inmiddels door de Tweede en Eeetrs Kamer goedgekeurd, is bedoeld om overmatig alcoholgebruik onder jongeren en schade aan de gezondheid als gevolg daarvan tegen te gaan. De nieuwe minimumleeftijd gaat gelden vanaf 1 januari 2014 voor alcohol en tabak. Jeugdigen onder de 18 jaar mogen dan geen alcohol, dus ook geen wijn en bier, meer kopen in winkels, slijterijen en horecagelegenheden.

I Love Frizzz Vrijdag 18 oktober 20.00 uur Scum Katwijk Entree €2,Ali B Vrijdag 18 oktober 20.15 uur Warenar Wassenaar Entree €18,00 Oktoberfest Vrijdag 18 oktober 21.00 uur De Wurft Gratis entree Puinpop Zaterdag 19 oktober Sporthal ’De Overkant’ 19.30 uur Entree €5,-

Jongeren ‘spelenderwijs‘ wijzer Alle Factory-locaties van het jongerenwerk van Factor Welzijn stonden afgelopen week in het teken van De Week van de Opvoeding. Elk jaar heeft die actieweek een ander thema, dit jaar was het thema ‘spelenderwijs’. De jongerenwerkers hebben diverse onderwerpen op een speelse manier extra aandacht geschonken om zo de jongeren spelenderwijs wijzer te laten worden. Zo is er door middel van testjes alcohol-, drugs- en seks voorlichting gegeven en is via een spel homoseksualiteit bespreekbaar gemaakt. Ook is er door het aanbieden van workshops en voorlichtingsactiviteiten aandacht aan zaken als gezonde voeding en de gevolgen van cyberpesten gegeven. Hieronder een paar hoogtepunten uit het programma. Elke eerste maandagmiddag van de maand is er Meidencafé in Stappers. Deze keer was er een vrouwelijke huisarts uitgenodigd, die wat kwam vertellen over voorbehoedsmiddelen en soa’s. Naast

deze educatieve voorlichting was er voor de meiden ook de gelegenheid om vragen te stellen. Het was een leuke, gezellige middag waar de meiden veel van hebben opgestoken. ‘Herken de homo’ was één van de spelvormen om homoseksualiteit bespreekbaar te maken. Via een beeldprojectie kregen jongeren verschillende bekende Nederlanders te zien, waarbij zij moesten bepalen of deze personen homoseksueel geaard zijn of niet. Voortbordurend op hun keuzes, kregen de jongeren stellingen te zien en werd de discussie uitgelokt. The Factory heeft ook een bijdrage geleverd aan de aanpak ‘jongeren op gezond gewicht’ (JOGG) van de Gemeente Katwijk. Door middel van kookworkshops en het maken van gezonde snacks werd het het belang van gezonde voeding benadrukt. Zo zijn er gezonde milkshakes gemaakt, een prei-ovenschotel en frisse, verse salades. De jongerenwerkers kijken terug op een leuke en zeer geslaagde

Door Laura Meyvogel

week, waar spelenderwijs werd geleerd. Ben je nou benieuwd naar nog meer activiteiten van The Factory, kijk dan even op www.kattuk.nl. Meer informatie bij Nadine de Koning 06 1342 4207 of nadine@ factorw.nl. _____________________ Expositie op gemeentehuis VMBO-leerlingen geven hun kijk op ‘dak- en thuislozen’ Leerlingen van het VMBO van het Visser ’t Hooft Lyceum Zuid-West hadden ontmoetingen met daken thuislozen. Ze maakten hier foto’s van, namen interviews af en verwerkten hun indrukken en emoties in een tentoonstelling. Die expositie geeft een goed beeld van de impact die de ontmoeting met dak- en thuislozen bij de leerlingen te weeg heeft gebracht. De tentoonstelling is tijdens kantooruren nog tot donderdag 31v oktober te zien in het gemeentehuis van Katwijk.

Purper Ladies Donderdag 24 oktober 20.15 uur Tripodia katwijk Entree €21,25 Hardstyle Unlimited Vrijdag 25 oktober 21.00 uur De Grent Gratis entree Plug & play Vrijdag 25 oktober 20.00 uur De Wurft Gratis entree Luke Winslow Dinsdag 29 oktober 20.30 uur QBUS Leiden Entree € 10,Grote prijs van de Bollenstreek Zaterdag 26 oktober 20.00 uur Ex-Voto Voorhout Gratis entree

Meer feestjes op:

www.kattuk.nl Hoor ‘ns…

Mail je nieuwtjes en foto’s naar: onderons@katwijkschepost.nl

In hetzelfde Schuitje Veel jonge en oude vrijwilligers zetten zich in voor de Schuit, doordeweeks en in het weekend zorgen zij gezamenlijk voor de openingen van 12-15 en 16-plus. Op woensdag– en vrijdagavond is er een openstelling voor 12-15 met leuke activiteiten. Op donderdagavond en in het weekend is De Schuit open voor 16+ met een gevarieerd muziekprogramma en gelegenheid voor een heerlijk koud biertje. Doordeweeks, op de dinsdag– en

donderdagmiddag, organiseert Factor Welzijn haar project ‘The Factory’ met leuke en educatieve activiteiten, zoals gezond koken, tekenlessen, sport en nog veel meer… Kortom, een leuke samenwerking met een groot aanbod! Meer informatie over De Schuit op www.deschuit.nl. Meer over The Factory: John Knetsch (06 13423863) of via www. kattuk.nl.


lokaal

DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 17 OKTOBER 2013

Nieuwe locatie SeniorWeb

VIP-vacatures

Computerleslokaal in De Zwanenburg

Kleine secretarisfunctie Stichting “Graag Gedaan” is op zoek naar iemand die het secretarieel werk op wil pakken. Het betreft het verslaan van 2 vergadering per jaar en het maken van een beknopt jaarverslag. Buurtproject “Binders” Wijkservicepunt “ Binders” in de wijk Katwijk a/d Rijn is van start gegaan. Gemiva, Raamwerk en het Lichtpunt slaan de handen in elkaar en zijn op zoek naar vrijwilligers die lichamelijke en verstandelijke gehandicapten willen helpen bij het uitvoeren van verschillende diensten in de wijk. Wandelbegeleider bij wandelclub Wandelclub ’s Heerenloo is op zoek naar mannen en vrouwen die samen met andere vrijwilligers begeleiden en meelopen met wandeltochten. De groepen lopen verschillende afstanden (keuze: 3 km, 5 km, 10 km of 20 km) Meer informatie vindt u op onze vacaturebank. Bijbelclub voor kinderen met een beperking Woensdag 23 oktober a.s. start CJV YMCA Katwijk een bijbelclub voor kinderen (basisschool leeftijd) met een beperking. Zij zijn op zoek naar vrijwilligers die mee willen draaien in het leidingteam (1 à 2x per maand) Denk aan knutselen, spelletjes doen, zingen, verhaal vertellen.

Foto: pr

Wilt u vrijwilligerswerk gaan doen maar weet u niet goed wat er mogelijk is? VIP Katwijk kan u daar bij helpen. Kijk eens op onze website www.vipkatwijk.nl en in het bijzonder op onze vacaturebank. U zult zien dat er veel mogelijkheden zijn in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Hier volgen er een aantal:

Feest voor Juf Leunie Bij Peuterspeelzaal ’t Zonnehoekje is het de hele week feest, want juf Leunie viert haar 25-jarig jubileum als peuterjuf. Een kwart eeuw geleden begon Leunie bij Peuterspeelzaal Olleke Bolleke, waar zij al die jaren met plezier heeft gewerkt. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar Peuterspeelzaal ’t Zonnehoekje in Overduin. Sinds die tijd, zo’n 12 jaar geleden, is er heel veel veranderd in het peuterspeelzaalwerk; alles is steeds professioneler geworden en er is heel veel gedaan op het gebied van (bij)scholing. Voor Leunie geen beletsel; ook

zij heeft alle opleidingen, cursussen en workshops altijd met goed gevolg doorlopen. Voor peuterspeelzaal ’t Zonnehoekje, de leidsters, kinderen en hun ouders is juf Leunie een onmisbare collega, vraagbaak, steunpilaar en niet te vergeten een superlieve juf. Daarom viert het Zonnehoekje deze hele week met z’n allen haar feestje, alles is mooi versierd, er is een ballenbak in de speelzaal en alle kinderen mogen verkleed komen. Er is een feestmap voor haar gemaakt en elke dag worden feestliedjes gezongen.

Bij de NVvH-Vrouwennetwerk is er dinsdagmorgen 22 oktober een bijzondere lezing over een bijzonder mens, de bekende kunstenaar Anton Heijboer. Bekend als de man met de vele bruiden. De tweelingzussen T. en W. van Kleef uit Austerlitz komen over hem vertellen en nemen ook door hem gemaakte kunstwerken mee. De ochtendbij-

eenkomsten van Koninklijk NVVHVrouwennetwerk zijn elke tweede en vierde dinsdag van de maand van 09.30-11.30 uur in de zaal van de Ichthuskerk, Nachtegaallaan te Katwijk aan Zee. De koffie/thee staat vanaf 09.00 uur klaar. U wordt van harte uitgenodigd om kennis te maken. Info: secr. Nelly Dubbeldam-Zuijderduijn (071-4033043).

Foto: pr

Dit is slechts een impressie van het totale aanbod aan vacatures op onze vacaturebank. Staat datgene wat u zoekt er niet bij? Maak dan een afspraak met ons voor een persoonlijk gesprek. Wie weet kunnen we samen toch een leuke vacature vinden. Dit kan telefonisch: 071 –7600310 of per email: info@vipkatwijk.nl van dinsdag t/m donderdag van 10:00 tot 16:00. Gebruik maken van onze vacaturebank is gratis.

Braintrainer in Zorgsteunpunt Westerhaghe papier- en metaalhandel Vanouds het adres voor uw oude metalen en oud papier. Biedt hoge prijzen voor oud ijzer, koper, lood, zink, etc. De Hooge Krocht 151 Ind. Klei-Oost, Noordwijk Telefoon 071-4014105

www.vlkgroep.nl

gin mee zijn gestart. Seniorweb Katwijk geeft ook workshops op de locaties De Zwanenburg of De Burgt in Rijnsburg. Zoals ’Stamboom op de computer maken.’ Deze workshops duren allemaal 4 lessen van 2 uur. De kosten zijn €40, inclusief een boek, zonder boek kost het €30. Ook zijn er computercursussen, om u wegwijs te maken op de computer als u er nog niet mee bekend bent. De lessen worden dit jaar nog gegeven voor Windows 7. U krijgt 10 lessen van 2 uur en deze kosten inclusief een boek €85. In november start een speciale langzame cursus geheel op uw tempo, met kleinere groepen en als het nodig is ook met 2 docenten per groep. Deze cursus duurt net zolang als de gewone computercursus en kost evenveel. Meer informatie: 0714016347.

Lezing Anton Heijboer NVvH-Vrouwennetwerk

Boekreparatie Bibliotheek Katwijk is op zoek naar een handige vrijwilliger voor boekreparaties. Wekelijks worden er o.l.v. een beroepskracht boeken gerepareerd.

VAN LEEUWEN

Stichting Welzijn Ouderen krv heeft een computerleslokaal geopend in dienstencentrum De Zwanenburg aan de Zwanenburgstraat 62 in Katwijk aan Zee. SWOK organiseert al verschillende jaren computerlessen voor senioren onder de vlag van SeniorWeb Katwijk. SeniorWeb Katwijk is een initiatief van het SWOK en de Rabobank Katwijk. Jarenlang stelde de Rabobank een ruimte beschikbaar in een van hun locaties. In verband met interne verhuizingen en veranderd locatiebeleid lukte dit niet meer. De Rabobank blijft echter de sponsor van de activiteiten. De nieuwe ruimte in De Zwanenburg is 5 dagen in de week beschikbaar voor allerlei computeractiviteiten. Want deze activiteiten zijn allang al niet meer alleen de computerlessen waar ze in het be-

Op zorgsteunpunt Westerhaghe van DSV|Verzorgd Leven in Rijnsburg komen cliënten een paar keer per week activiteiten doen. Dit kan in groepsverband, maar ook individueel. Er is sinds kort ook een braintrainer. De braintrainer is een gebruiksvriendelijke spelcomputer met een groot aanraakscherm. Cliënten die op deze spelcomputer aan de slag gaan, leven zichtbaar op doordat ze zelfstandig hun geheugen kunnen activeren. Deze braintrainer is ter beschikking gesteld door de ’stichting tot financiële steun van de Vlietstede’.

Op de braintrainer staan spellen waarin vragen en foto’s zijn verwerkt die aansluiten op de actualiteit en op het verleden. De spellen nodigen uit om rustig te praten over de vragen en kan ook als groepsactiviteit gebruikt worden. Als de cliënten hier individueel gebruik van willen maken kan de computer ingesteld worden op hun eigen niveau, zodat deze voor iedereen toegankelijk is. De cliënten zijn enthousiast over deze braintrainer. Een van de gebruikers, de heer Van Beekum (foto) zegt ’Als ik deze thuis heb, zou ik eraan verslaafd raken’.

Foto: pr

26

Oranjeschool plukt natte appels De groepen 3 en 4 van de Oranjeschool stapten vorige week vrijdag vol goede moed in de auto’s. Zou de regen nog stoppen? Ze gingen appels plukken op de Olmenhorst. Gelukkig had iedereen laarzen of oude schoenen aan. Stampend in alle plassen en glijdend door de modder werden we rondgeleid door de boomgaard. En nee, de re-

gen stopte niet en ook de appels werden nat van de bomen geplukt. Daarna was er wel een droog plekje om de appels te wegen en verse appelsap te drinken. Terug op school had iedereen zin om gauw de appels mee naar huis te nemen en er een heerlijke warme appeltaart van te maken. Al met al was het een natte maar ook gezellige morgen.

Kinderboekenweek op Colignyschool Op de Colignyschool in Katwijk startte op woensdag 2 oktober de Kinderboekenweek. Het thema was ’Klaar voor de start’. Met elkaar zongen we het kinderboekenweeklied en hielden we sprintleeswedstrijden door zo snel mogelijk een stuk tekst voor te lezen. Bij de bovenbouw won juf Marit en bij de onderbouw juf Karin. Bij de hoogspringleeswedstrijd hebben David uit groep 8, Lisanne uit groep 7 en Evy uit groep 5 bij het horen van een stukje tekst, de titel van het boek heel snel weten te raden. Ook Come 4 Sport verzorgde verschillende activiteiten op het

schoolplein, in het speellokaal en in de gymzaal. Deze week is er heel wat keren het startsein ’Klaar voor de start’ gegeven. Maandagmiddag werd een leesmarathon gehouden, waar alle kinderen zich voor op mochten geven. 94 kinderen uit de groepen 1 t/m 8 begonnen om half twee te lezen en om half vier zaten er nog steeds 57 kinderen. Een geweldige prestatie. De Kinderboekenweek eindigde vorige week vrijdag met een boekenmarkt en ouders en belangstellenden werden in de gelegenheid gesteld om het werk van de kinderen te bezichtigen.


clubs

DE KATWIJKSCHE POST

donderdag 17 oktober 2013

27

Bestuur HOEKatwijk naar armste gebied Roemenië Het voltallige bestuur van de christelijke stichting HOEKatwijk bezoekt van 16 tot 20 september Roemenië. Deze keer niet met de auto, maar met het vliegtuig. Dit spaart een overnachting én heel wat liters benzine uit. En we kunnen de volgende morgen direct uitgerust op pad. Door Linda Luijk

Huisje van leem

Foto’s: pr

Dinsdagmorgen worden we in Draganesti-Olt hartelijk ontvangen door ds. Raul Costea in zijn kerk. Er is veel werkloosheid en de armoede is nog steeds groot. Zijn stichting ’Hoop voor de gemeenschap’ zet zich in om de armoede te bestrijden. Dit gebeurt met diverse projecten. Bij de introductie is ook Mariana Ileana aanwezig. Zij geeft onder andere les aan kinderen, bezoekt weduwen, brengt voedsel en kleding naar de allerarmsten. We leggen die middag diverse bezoeken af en zien hoe de verbouwing van een huisje (van leem) vordert. Er werd door Amerikaanse jongeren eigenhandig een nieuwe ’keuken’ aangebouwd. We ontmoeten een gezin, waarbij één van de meisjes net uit school komt en trots haar tas (kapot!) met schoolboeken laat zien. Bij de broer van ds. Costea worden we rondgeleid in de kerkin-aanbouw en krijgen uitleg over zijn bijenkorfproject, waarbij zelf honing gemaakt wordt en verkocht. Het bezoek dat die dag de meeste indruk maakt, is het meest schrijnende geval: een meisje dat

voor haar vier broertjes en zusjes moet zorgen, geen eten, geen kleding, rondscharrelend op hun erfje, ouders in geen velden of wegen te bekennen.

Ds. Maliepaard te gast bij COBK De Christelijke Ouderen Bond (COBK) Katwijk houdt woensdag 23 oktober haar tweede contactmiddag van het seizoen 2013-2014 in het Anker aan de Voorstraat. Aanvang 14.30 uur (zaal open 14.00 uur). Deze middag zal ds. J. Maliepaard van stichting ’Uit Uw Hand’ een beamerpresentatie tonen. Ds. Maliepaard maakt schilderijen van waaruit de Blijde boodschap doorgegeven mag worden en meer (en/ of weer) gaat leven voor mensen. Horen en zien gaan samen. U wordt uitgenodigd om deze middag bij te wonen. Lid worden van COBK kan bij M. van Beelen, Prinses Margrietlaan 8, telefoon 071 4021593.

vrouw met vier kinderen een tas met basisvoedsel en babykleding. Op haar divan ligt een klein baby’ tje in natte doeken. Met missionaris Kevin Weppler gaan we ’s middags op bezoek bij een arme familie: een moeder met drie rondlopende jongetjes en binnen een baby van vier weken oud. Een van de jongetjes heeft vergroeide voetjes, maar er is geen medische hulp (meer) voor.

Op de laatste dag hebben we nog wat tijd voor een bezoekje aan de stad Boekarest, omdat we daar vandaan weer terugvliegen. Het paleis van Ceaucescu hebben we gezien, maar we raken niet meer onder de indruk van dit gebouw. Het zijn de arme mensen die op ons netvlies staan. Met dit beeld voor ogen, gaan we weer hard aan de slag met het werk van onze stichting en hopen dat u ons ook het komende jaar weer zult steunen.

Speelgoed voor Congo

Vrouwenkring Naomi

Het leven na de dood

Op zaterdag 2 november is het dan zover. De werkgroep Tshisumpa organiseert een speelgoedbeurs in de Vredeskerk in Katwijk aan Zee, en is daarvoor op zoek naar speelgoed.

Tineke Krijgsman is woensdag 23 oktober gast bij Vrouwenkring Naomi. Zij zal spreken over het thema ’Schilderen met een diepere dimensie’. Tineke is al vanaf haar kindertijd bezig met tekenen en schilderen en heeft les gehad van de bekende Bas Zwaan. In haar prachtige schilderijen is vaak meer te zien dan op het eerste gezicht lijkt. De Katwijkse schilderes geeft in haar atelier ’Speels Palet’ schilderles aan jong en oud. Alle vrouwen zijn hartelijk welkom. De activiteiten van Vrouwenkring Naomi zijn in de grote zaal van de Ontmoetingskerk, Nieuwe Duinweg 64, Katwijk aan den Rijn. Vanaf 19.30 uur is de koffie klaar. Het programma begint om 20.00 uur en is om ca. 22.00 uur afgelopen. Voor het volledige programma van het nieuwe seizoen en meer informatie over Naomi: www.ontmoetingskerkkatwijk.nl en 071 401 25 88.

In het Kerkhaventje aan het Andreashof, (naast de Oude Kerk) is op donderdagavond 14 november een bijeenkomst van de Confessionele Vereniging, afd. Katwijk. De inleiding wordt gehouden door ds. A. Christ. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en het onderwerp is ’Het leven na dit leven’. Wie is daar niet nieuwsgierig naar ? Hoe zullen we zijn na dit leven en hoe na de opstanding van de doden. We horen nu meer zeggen : ’Er is geen leven na de dood’ en de dood, daar denk ik nog liever niet over na, maar toch. Het is een inleiding en geen preek, na de inleiding en de koffie is er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook de belijdenisgeschriften komen ruim aan bod.

Youth Alpha

Complimenten voor de boys van tienerclub Spirit. Ondanks de afwezigheid van de meiden boekten ze een keurig resultaat bij het landelijke tri-aktie spel. Met onze 360 punten eindigden we op een mooie 13 plaats op de landelijke ranglijst. Ondanks de herfstvakantie is Spirit ook aankomende vrijdag traditiegetrouw gewoon open. En het wordt weer een mooie avond met ook nog een leuk spel. Uiteraard zijn de deuren van het Jeugdhuis aan de Voorstraat weer vanaf 19.30 uur open. Kom gerust eens langs.

Woensdag gaan we op pad naar het noordelijke gebied Coteana. We brengen hier een bezoek bij een man die met zijn moeder wekelijks een aantal arme kinderen uit de buurt ontvangt en ze dan een soort ’zondagsschool’ aanbiedt. Ook wij worden gastvrij onthaald op sap en ’koffie’ en worden op stoelen in een kring gezet. Op het volgende adres brengen we bij een straatarme

Als het goed is, is Sinterklaas dan al onderweg met de boot van Spanje naar Nederland met veel speelgoed, dus een prima moment om nu alvast het speelgoed op te ruimen en waar niet meer mee gespeeld wordt bij de werkgroep in te leveren. Uw speelgoed is heel waardevol voor de kinderen in Congo. De werkgroep Tshisumpa gaat het namelijk verkopen en met het geld kunnen de kinderen daar weer geholpen worden. Nog steeds is er hard geld nodig om

Drankprobleem

Donderdag bezoeken we het meest zuidelijke gedeelte van het district: Corabia. Met de vrouw van Cornelia

de kinderen daar te kunnen voeden en les te geven. Tevens zijn er door de slechte omstandigheden op straat, waar ze voor hun komst in het kindertehuis leefden, ook veel medische kosten. Help dus mee en lever je speelgoed tijdig in (voor 30 oktober) bij Angelina Minnee, Annastraat 23 in Katwijk of kom op 2 november je speelgoed afgeven en geef de straatkinderen van Kinshasa een nieuwe toekomst! Het speelgoed kan ook ingeleverd worden op zondag in de Vredeskerk voor of na de dienst. De speelgoedbeurs is op zaterdag 2 november van 10.00 uur tot 16.00 uur. Meer info: Angelina Minnee (071-4072732) of Louise Wiersema (071-4078685).

Zaterdag 19 oktober, 10.00 uur

Strandexcursie: op zoek naar Chinese wolkrab Ziet u ook wel eens krabben op het strand liggen? Al of niet opengepikt door de meeuwen? In het najaar zijn dat regelmatig Chinese wolhandkrabben. Wilt u weten waarom? Kom dan naar een van onze strandexcursies. Dit najaar organiseren natuurgidsen van IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) regio Leiden strandexcursies in Katwijk. Op zaterdag 19 oktober is het om even voor 10.00 uur verzamelen op

Roemenië met uitzicht op de Donau. Aan de overkant zien we Bulgarije. Raul vertelt en wij luisteren.

Dumitru, de missionaris daar, zij is ’social worker’, gaan we naar een gezin waarbij zowel de man als vrouw een drankprobleem hebben. Ze ontvangen blij onze spullen. Onze groep splitst zich: drie mensen gaan naar binnen in een groot flatgebouw naar het appartementje van een zigeuner. De andere drie blijven uit veiligheidsoverwegingen bij ons busje. Dat is maar goed ook: als we na een kwartiertje terugkomen, is het busje omringd door bedelende zigeunermoeders en -kinderen. Om de zinnen te verzetten rijden we op de weg terug naar Draganesti even naar de grens van

het parkeerterrein Noordduinen, Noordduinseweg in Katwijk aan Zee, op de hoek bij de KNRM-loods. Om 10.00 vertrekken de gidsen en deelnemers en laten zich op strand verrassen door de dingen die ze langs de eb- en vloedlijn vinden. De excursie duurt anderhalf tot twee uur, afhankelijk van het weer en wat er wordt gevonden. De excursie is gratis en voor alle leeftijden.

Let op: vanwege de werkzaamheden bij de Boulevard is de Buitensluis afgesloten voor autoverkeer. Parkeerterrein Noordduinen is alleen bereikbaar vanaf de Noordduinseweg. Tip: Trek extra warme (en afhankelijk van de weersverwachting waterdichte) kleding en goed (waterdicht) schoeisel aan! Aan zee is het altijd kouder dan achter de duinen. Meer informatie: Ellen van der Niet, 06 51852893, ellen.van.der.niet@ live.nl.

Al eens over de Youth Alpha nagedacht? Gezellig samen met anderen nadenken over het geloof. En wat dat voor jou kan betekenen? Heb jij er zin in en ben je tussen de 14 en 16 jaar? Ga dan op woensdag 6 november om 19.30 uur naar het jeugdhuis in het Anker aan de Voorstraat. Meld je aan bij Sjaak Molenaar, tel: 071 4013995. Ook voor als je nog vragen hebt.

Tienerclub Spirit


28

sport

DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 17 OKTOBER 2013

Rooster

Steun Dirk Kuyt Foundation

Vv Katwijk

G-atletiek AV Rijnsoever houdt open dag

Waterpolo

Atletiekvereniging Rijnsoever houdt zaterdag 19 oktober van 14.00 tot 17.00 uur een open dag van de G-atleten. Deze dag wordt gesteund door de Dirk Kuyt Foundation. De Dirk Kuyt Foundation (DKF) steunt en (mede) organiseert sportevenementen voor mensen met een beperking. Sporten is voor hen niet vanzelfsprekend, maar wel goed voor de gezondheid en belangrijk voor hun sociale leven. Met enige aanpassingen kan deze doelgroep meedoen aan sport. Daarom ondersteunt DKF de gehandicaptensport in Nederland, van gvoetbal tot rolstoeldansen. DKF werkt daarin samen met sportver-

Voor hockeytrainers HC Catwyck

Z&Pc Katwijk

Zaterdag 19 oktober Katwijk 1 - NDD/He - KEY 1 H DKD/K’kerk - Katwijk 3 D

Foto: pr

Zaterdag 19 oktober Katwijk 5 - Ter Leede 3 14.00 Katwijk A1 - BVCB A1 14.30 Alexandria’66 B2 - Katwijk B1 15.00 Katwijk B2 - Quick Boys B3 13.00 Kagia B2 - Katwijk B3 11.30 Katwijk C3 - RCL C6 10.00 Katwijk VR1 - Haagse Hout VR1 12.00 DSO MA1 - Katwijk MA1 15.00 Rijnsb.Boys MC2 - Katwijk MC1 12.00

19.00 17.00

Zaterdag 19 oktober

Vrijdansavond in Tripodia Ontspanningsvereniging Katwijk (OVK) heeft komende zaterdag haar tweede vrijdansavond. Iedereen is van harte welkom op deze leuke avond, deze avond zal bol staan van ontspanning en gezelligheid. De vrijdansavond begint om 22.00 en duurt tot 00.00 uur. Met steeds weer nieuwe dansvariaties en aanbod van de meest populaire dansmuziek, blijft de OVK een frisse en moderne dansvereniging. Op een ontspannen en gezellige manier wordt de kostbare vrije tijd van de leden op een plezierige manier ingevuld. Stijldansen is een van de weinige sporten die je samen met je partner kan beoefenen. De dansavonden worden gehouden in zalencentrum TriPodia. Er is voldoende parkeergelegenheid. Voor leden gratis; voor niet - leden €1,50.

...EEN UITDAGING

GRATIS ADVERTENTIE

VAKANTIE IS...

VAKANTIE IS WIELEWAAL Stichting Wielewaal zoekt vrijwilligers om kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking een onvergetelijke vakantietijd te bezorgen. Maak jij het mogelijk? www.wielewaal.nl/vrijwilligers

Rubriek In deze maandelijkse column laat Jaap Kloos zijn licht schijnen op Katwijkse en andere (voetbal-) perikelen.

Jaap Kloos is eindredacteur van het programma RTV Katwijk Sport

Sleeppushinstructie door oud-international Op een regenachtige donderdagavond stond een klein groepje trainers klaar om de sleeppushinstructie te krijgen van oud-international Maurits Crucq, Olympisch Kampioen (1996), Wereldkampioen (1990) en Europees kampioen (1987). In het hockeyspel is de strafcorner een belangrijk ’wapen’ om doelpunten te scoren. Sinds een kleine twintig jaar blijkt daarbij de inzet van de sleeppush uiterst effectief te zijn. Het uitvoeren van een goede sleeppush is echter niet eenvoudig. De sleeptechniek is namelijk een ingewikkelde beweging, fysiek zwaar en niet al te eenvoudig om aan te leren. Vooral jeugdige hockeyspelers haken daardoor vaak te snel af

bij het leren van de sleeptechniek. De initiatiefnemers van sleeppush. nl willen daar verandering in brengen. Zij hebben zich ten doel gesteld om meer, vooral jeugdige, hockeyspelers op een eenvoudiger, maar wel speelse, manier de techniek van de sleeppush bij te brengen. Na een korte theorie was het tijd voor de praktijk. En eenmaal op het veld had de sleeppushtafel, een geschenk van de Club van Vrienden Hockey Club Catwyck, grote aantrekkingskracht op de aanwezige spelers waardoor de groep aanzienlijk uitgebreid werd. De praktijk had maar één motto: oefenen, oefenen en nog eens oefenen.

Jonge hockeysters spelen voor Make-A-Wish Nederland Bij hockeyclub HCC Catwijck is er zaterdag 26 oktober een toernooi met de Noordwijkse Hockeyclub, dat in het teken staat van Make-AWish Nederland. De speelsters en teams laten zich sponsoren en er geldt een symbolische minimum entreeprijs van €1. Alle opbrengsten komen ten goede aan Make-A-Wish Nederland. Speelster Veerle Borsboom van Catwijck MC3, is bedenkster van deze actie. Vorig jaar heeft haar nichtje via Make-A-Wish haar liefste wens in vervulling zien gaan. Dit vond Veerle zo indrukwekkend dat ze

zelf een actie wilde organiseren om dit goede doel te steunen. De combinatie met haar favoriete sport hockey was snel gemaakt. De streekderby’s beginnen om 11.00 uur op het hoofdveld van Catwijck waarbij vier meisjesteams van Catwijck en Noordwijk tegen elkaar uitkomen. De organisatie hoopt op een mooie opbrengst voor Make-AWish Nederland en spetterende, sportieve optredens. Het toernooi wordt om 14.30 uur afgesloten met een cheque overhandiging aan vrijwilligers van de stichting.

Kloos aan de bal Shocktoestand

I

n Emmen, Sittard en Oss lachen ze zich rot. Achilles ’29 speelt een marginale rol in de Jupiler League en Katwijk lijkt verdwaald in de topklasse. In Groesbeek ging het de laatste weken vooral over de dubieuze nevenactiviteiten van voorzitter Harrie Derks. De voormalig zondagtopklasser zit, mede door zijn handelen, in financieel zwaar weer waardoor haar voortbestaan serieus in gevaar is. De in het vooruitzicht gestelde promotiebonus die het Achilles ’29 bestuur meekreeg, bleek in de besluitvorming zwaarder mee te wegen dan de prestatieve ambities. Naar nu blijkt moest de ex-amateurlandskampioen naar het betaalde voetbal om daarmee haar financiële positie weer op orde te kunnen brengen. Een krankzinnig nieuwsfeit als je beseft dat het gros van de clubs in de Jupiler League met

plakband en touwtjes aan elkaar vastzit. Tweehonderd kilometer verderop heerste gelukkig wel enige realiteitszin. Voorzitter Wim Guijt en zijn discipelen besloten na rijp beraad de amateurstatus te behouden. De trotse landskampioen zette haar promotieticket op Marktplaats en begroette Jong PSV als tevreden koper. Een juiste keuze die zich vooralsnog niet vertaalt in succes. Sterker nog, KatwijkNoord verkeert in shocktoestand nadat enkele weken geleden code rood werd afgegeven. Sinds de straffen voor Susan, Jongeneelen en Sahadewsing beweegt de landskampioen zich als een bijna knock out geslagen bokser door de topklasse. Katwijk knokt tegen zichzelf en doet verwoede pogingen weer in het juiste ritme te komen. Een proces van lange adem want het hoogste amateurniveau kent

enigingen, sportbonden, het bedrijfsleven en donateurs, altijd met als motto: Fun is for Everyone! Bij Atletiek Vereniging Rijnsoever AVR is al een paar jaar een groep Gatleten bezig met hun favoriete sport: ATLETIEK. Op de open dag op 19 oktober kan iedereen daarmee kennismaken. Atletiek is ook voor mensen met een verstandelijke beperking een leuke sport. Men kan meedoen met hoogspringen, verspringen, kogelstoten, fluitspeer werpen en sprinten. De prestaties worden opgemeten en de deelnemers krijgen hun resultaten op een diploma mee. AVR is te vinden aan de Olympiaweg 2 te Katwijk.

Foto: pr

Voetbal

Jeugdvoetbaldag Speciaal voor jeugdspelers uit de Bollenstreek die als een profvoetballer willen trainen. Op het complex van FC Rijnvogels in Katwijk wordt er op maandag 21 oktober, tijdens de herfstvakantie, de jeugdvoetbaldag gehouden voor jeugdspelers van 6 tot en met 15 jaar. De organisatie is in handen van stichting Jeugdvoetbalopleiding. Alle kinderen van 6 tot en met 15 jaar kunnen hier aan deelnemen. Van keeper tot spits, iedereen is welkom. De specifieke trainingen worden verzorgd door professionele geen genade. Een snipperdag nemen of gebrek aan concentratie bij enkele spelers zijn dodelijk in een afdeling waar steeds meer exprofvoetballers hun heil zoeken. De topklasse wordt ieder jaar sterker: een ramp voor beroepsgokkers die er wekelijks naast zitten met hun voorspellingen en een zegen voor de neutrale toeschouwer die waar krijgt voor zijn geld. Het is wennen aan de nieuwe werkelijkheid. De Bollenstreekclubs, jarenlang heer en meester in het linkerrijtje, spelen de tweede viool. Voetballiefhebbers in Werkendam, Capelle en Hardenberg zitten er warmpjes bij. Na een kwart van de competitie is het nog te vroeg om conclusies te trekken maar de huidige rangschikking geeft te denken. In Sassenheim staan alle seinen op rood, Noordwijk is gewaarschuwd terwijl Katwijk en Rijnsburgse Boys hun wonden likken. De Uien zitten in een periode van sportieve rouw terwijl de Oranjehemden knipperlichtvoetbal spelen. De ene week (GVVV-thuis) zien we flitsen terug uit het onvergetelijke kampioensjaar en een week later zijn we getuige van een fou-

trainers. Alle basistechnieken worden aangeleerd volgens de Wiel Coerver-methode. Dankzij intensieve en wedstrijdgerichte scholing neemt de balvaardigheid en het zelfvertrouwen toe. Voor de keepers is er een speciaal programma, onder leiding van professionele keepertrainers. Je hoeft geen lid te zijn van een bepaalde vereniging, iedereen kan zich aanmelden. Je kunt je voor deze jeugdvoetbaldag inschrijven door een mailbericht te sturen naar: info@jeugdvoetbalopleiding.nl. tenfestival. De Oranje machine hapert. Aan hoofdtrainer Cees Bruinink de taak om de poppetjes dusdanig neer te zetten dat tegenstanders weer omver geblazen worden. De vooruitzichten zijn echter alles behalve rooskleurig. Sahadewsing kan vervroegd op wintersport, nieuweling Guyt is hopeloos uit vorm, Gootjes zit vastgeplakt op de reservebank en de spiermassa van Van Dam vertoont scheurtjes. Het is niet ondenkbaar dat de komende tegenstander, koploper Kozakken Boys, het geplaagde Katwijk in eigen huis publiekelijk stenigt. De Werkendammers beschikken met ex-PSV’er Theo Lucius en het spitsenduo Martha en Irikmazbilek over routine en scorend vermogen. Puntverlies betekent dat de Katwijkers nog verder in het moeras worden gedrukt en voor onbepaalde tijd in de wachtkamer moeten plaatsnemen. In het bedrijfsleven bestaat er zoiets als een winstwaarschuwing bij mindere resultaten. Wellicht een idee voor het bestuur van Katwijk om een alvast een ’puntenwaarschuwing’ af te kondigen aan haar supporters.


sport

DE KATWIJKSCHE POST

Quick Boys oefent zaterdag tegen SJC voetbal n Voor Quick Boys staat er komende zaterdag geen competitievoetbal op het programma. Sportpark Nieuw Zuid zou deze zaterdag in eerste instantie in het teken staan van bekervoetbal. Onlangs werd bij Spartaan’20 de loting verricht voor de tweede ronde van het districtsbekertoernooi van West II. In Rotterdam werd Quick Boys gekoppeld aan zondageersteklasser UVS uit Leiden, de voormalige club van Tommy Bekooij. De KNVB heeft echter het bekerduel met UVS verplaatst naar dinsdag 29 oktober (aanvang 20.00 uur).

Oefenduel

Quick Boys heeft vervolgens een oefenduel ingepland tegen SJC. De vriendschappelijke wedstrijd tegen de zondageersteklasser begint om 15.00 uur. Vorig seizoen oefenden beide teams eveneens tegen elkaar. Toen wonnen de blauwwitten nipt met 2-1. Op Nieuw Zuid waren Niels van Veen en Maarten Bak destijds trefzeker. Zondageersteklasser SJC speelt in dezelfde competitie als UVS. Met elf punten uit zes duels staan de Noordwijkers momenteel op de vierde plaats. Trainer Ted Verdonkschot, die na zijn schorsing weer zal plaatsnemen op de bank, zal wellicht enkele vaste basiskrachten rust gunnen. Het is van groot belang om het ritme te behouden in aanloop naar het belangrijke uitduel met de amateurs van Ajax.

Programma RTV-sport

Bart Kraan pakt twee titels op clubkampioenschappen MVKV Het waren voor tennisclub MVKV in vele opzichte memorabele clubkampioenschappen. Het waren natuurlijk de eerste clubkampioenschappen op het nieuwe tennispark. Maar daarnaast waren ze om andere redenen ook memorabel… Een recordaantal van 300 inschrijvingen; 80 meer dan vorig jaar. Dit heeft geresulteerd in 288 tennispartijen, waarin 563 sets en 4772 games zijn gespeeld. Broers en zussen, teamgenoten en zelfs echtparen hebben elkaar tot het uiterste bestreden in de gravel-arena. Opvallend is ook dat er in het finale-weekend veel nieuwe gezichten opdoken. Er wordt nadrukkelijk bij de gevestigde orde aan de deur geklopt. Doorstromende jeugd, nieuwe leden en zwaar in tennisles investerende leden, schudden aan de boom en laten gerenommeerde namen met lege handen staan. Menig ego heeft een turbo-boost of… een knauw gekregen en de onderlinge verhoudingen staan weer voor een jaartje vast. Ondanks het intensieve gebruik, hebben de Gravel Premium Plusbanen zich prima gehouden. Na een regenbui kon er na zo’n 20 minuten alweer gespeeld worden. De weergoden konden dit waarschijnlijk niet verkroppen en hebben de kraan daarom gewoon maar een paar avonden helemaal opengezet. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat het toernooi niet in 3, maar in 4 weken gespeeld is. De beloning was er naar; een fantastisch, zonovergoten, finale weekend met spetterende wedstrijden.

Op de laatste zondagmiddag van september was op een zonovergoten en afgeladen terras de prijsuitreiking. HE: 1.Bart Kraan / 2. George Burley; DE: 1. Corien Dijkhuizen / 2. Eveline Vink; GD: 1. Coby Kraan + Rob Kraan / 2. Jacqueline de Beste + Adrie de Beste; HD: 1. Bart Kraan + Rick Kraan / 2. George Burley + Brian Burley; DD: 1. Martine Houwer + Ineke Varkevisser / 2. Marcia Pennings + Sabrina Moerkerk; HD 55+: 1. Cees Weehuizen + Giovanni

Maandagavond (vanaf 20.50 uur): Een tv-uitzending waarin het laatste sportnieuws wordt gemeld, een terugblik op het voetbalweekend en een hoofdgast. Meer informatie op http://sport. rtvkatwijk.nl en Twitter @rtvkatwijksport.

Tips? Mail de redactie Uw mening n Ons tippen kan via redactie@katwijkschepost. nl of tel. 071-4022901. Daarnaast zijn wij ook erg nieuwsgierig naar uw mening over deze krant.

Propoli / 2. Henk Steenbergen + Clem van Egmond; HE-B: 1. Ger le Febre / 2. Rob de Graaf; DE-B: 1. Joan Luyten / 2. Marja van der Kamp; GD-B: 1. Ageeth Hus + Cornelis Hus / 2. Ellen Kraan + Gerrit van Duijn; HD-B: 1. Peter de Bakker + John de Haas / 2. Peter Hellenberg + Kees Schaap; DD-B: 1. Betty Haasnoot + Jacqueline de Beste / 2. Marijke van Schie + Ellen Kraan. Het einde van de clubkampioenschappen betekenen ook direct de

afsluiting van een mooi zomerseizoen. Inmiddels is op 1 oktober het eerste officiële winterseizoen van TC MVKV van start gegaan. Met al meer dan 230 wintertennissers, mag dat een vliegende start worden genoemd. Maar er kunnen nog meer leden bij. Check de website (www.tcmvkv.nl) om de overvolle winter-activiteiten-agenda te bekijken en geef je nog snel op als winterlid.

De Leidse Bakker geeft als reclame:

Vrijdagavond (19.00-20.00 uur): In de radio-uitzending schuiven voetballers aan van de ‘grote drie’: Katwijk, Rijnsburgse Boys en Quick Boys. We peilen de stemming en geven een cijfer voor de prestaties tot nu toe in de huidige voetbaljaargang.

Roomboter speculaasstaaf met amandelspijs geen € 2,95 nu € 2,25

Nu de 2e staaf € 1,00

Foto: pr

Zaterdagmiddag (14.00-18.00 uur): Naast het actuele sportnieuws zijn er live-radioverslagen van de competitiewedstrijd tussen Valken ’68 en Be Fair. Ook zitten we langs de lijn bij de districtsbekerwedstrijd tussen de topklassers Rijnsburgse Boys en Scheveningen.

29

Foto: pr

Bekerwedstrijd verschoven

donderdag 17 oktober 2013

Sponsoractie levert € 6200 op

Sjansee op weg naar het Nederlands Kampioenschap Dansclub Sjansee hield onlangs in zalencentrum Tripodia.een sponsoravond met als doel om €2000 binnen te halen voor de onkosten voor het Nederlands Kampioenschap. De Katwijkse dansclub voor G-dansen is daarvoor uitgenodigd. De avond werd om 19.30 uur door de werkgroep geopend in een Sjansee stijl. Na een paar minuten stond de dansvloer bom vol mensen; de sponsoravond was geopend. De dansgroepen deden hun uiterste best om tijdens de sponsor-quickstep hun opgehaalde geld te verzilveren. En de loterijen waren door middel van de gesponsorde prijzen

een waanzinnig succes. Rond de klok van 22.30 uur was het grote moment daar. Is er genoeg geld opgehaald voor het Nederlands Kampioenschap? Op het scherm het eindbedrag in beeld: €6200. Iedereen begon spontaan te dansen en te zingen. ‘Dit hadden we nooit durven dromen’, vertelde de werkgroep. ‘Wat een fantastisch geld bedrag’. Dansclub Sjansee gaat met 30 danspaar beginnen aan hun NK-avontuur, dat op zaterdag 16 november in Ermelo een spetterend gevolg zal hebben. Volg Sjansee op Facebook op weg naar het NK in Ermelo of ga een keer kijken op vrijdagavond vanaf 19.30 tot 21.45 uur in Tripodia.

Ovenverse witte bollen of puntjes 10 stuks

€ 2,10

Roomboter speculaasbrokken 500 gram geen € 3,25 nu € 2,75

Alle soorten schnittetaartjes zoek uit nu € 3,95

Grote boerencake

geen € 2,95 nu € 2,25

5 soorten roomboterkoeken 500 gram € 2,95 nu de 2e zak € 1,00

OP = OP

Iedere vrijdag staan wij op de Katwijkse markt.


30

nieuws service

DE KATWIJKSCHE POST

Kerkdiensten Zondag 20 oktober KATWIJK AAN ZEE Ned. Herv. Kerk Nieuwe Kerk 10.00 uur: ds. K.F.W. Borsje 18.00 uur: ds. P.J. Visser, Amsterdam Oude Kerk 10.00 uur: ds. D.J. van Eckeveld 18.00 uur: ds. B.H. Weegink Ichthuskerk 10.00 uur: prop. M. van Rijn, Katwijk aan Zee 18.00 uur: ds. F. van den Bosch Pniëlkerk 10.00 uur: ds. F. Wijnhorst 18.00 uur: ds. J.B. ten Hove Maranathacentrum 10.00 uur: ds. J. Geene 18.00 uur: ds. J. Quist, Scheveningen

Soefidiensten Elke eerste, derde en vierde zondag van de maand om 11.00 uur in de Universel te Katwijk aan de Zuidduinseweg. Evangelische gemeente Ezra School De Duinroos, Kon. Julianalaan 122 10.00 uur: kerkdienst Iedere woensdagavond, 20.00 uur: bijbelstudie, lofprijsavond en bidstond KATWIJK AAN DEN RIJN Ned. Herv. Kerk Dorpskerk 10.00 uur: ds. R.H.M. de Jonge 18.30 uur: Johan Schep, Gorinchem Ontmoetingskerk 10.00 uur: ds. J. Smit 18.15 uur: ds. P. Zeedijk, Rijnsburg Kapel De Wilbert Donderdag 24 oktober 18.30 uur: mw. M. van der Woude

Het Anker 10.00 uur: ds. C.G. Kant Kapel Overduin 14.30 uur: dhr. D. van der Zee Ned. Herv. Gemeente ’De Rank’, Andreas College, locatie Pieter Groen, ingang Helmbergweg 10.00 uur: ds. C.J. de Jong, Oegstgeest Hersteld Hervormde Kerk Sporthal Cleijn Duin 10.00 uur: ds. A. Vlietstra 18.00 uur: ds. P. den Ouden UNI-zaal 10.00 uur: prof. P. Buitelaar, Ridderkerk 18.00 uur: kand. F. van Binsbergen, Lunteren Geref. Kerk Vredeskerk 10.00 uur: ds. J.G. Luinstra Chr. Geref. Kerk 10.00 uur: ds. M.A. Kempeneers 17.00 uur: ds. M.A. Kempeneers Geref. Gemeente 10.00 uur: student W.A. Zondag 16.00 uur: student W.A. Zondag Geref. Kerk Vrijgemaakt De Fontein, Willem de Zwijgerlaan 1a 09.30 uur: ds. G. Zomer 17.00 uur: Leesdienst Baptistengemeente Tripodia, Hoornesplein 155 10.00 uur: br. Danny Dane Gemeentecentrum De Haven, Gr. v. Prinstererweg 1 19.00 uur: ds. Jan Schippers Christengemeente Live! Baljuwplein 10a 10.30 uur: Gijs Haasnoot

Geref. Kerk Open Hofkerk, Rijnstraat 18, Katwijk a/d Rijn 9.30 uur: ds. B.J.W. Schelhaas R.K. Kerk Hoofdkerk Kerkstraat 70, Katwijk a/d Rijn Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering Voorganger: pastor B. Lansbergen Zondag 9.30 uur: Communieviering Voorganger: diaken G. Brink De Wilbert 10.15 uur: Eucharistieviering VALKENBURG Geref. Kerk (Vrijgemaakt) 9.30 uur: ds. R. Heida, Monster 18.30 uur: ds. W. Tiekstra, Berkel

Het thema van de jeugddienst is ‘Gods Goedheid’. Johan Schep gaat voor en vertelt over David als een schaduwbeeld van Jezus. De muzikale begeleiding bestaat uit Kees de Vreugd en band. Dorpskerk, Kerklaan, Katwijk a/d Rijn. Om 18.20 uur wordt gestart met zingen, de dienst begint om 18.30 uur.

Boeketdienst Een klein groepje christenen in een grote stad, een minderheid. Ofwel: Korinte rond 50 na Christus. Van randverschijnsel in het Romeinse Rijk, nu een wereldwijde levende beweging. De boodschap van Paulus klinkt nog steeds: ‘Wij prediken een gekruisigde Jezus’. Hoe zit het met geloof in Jezus Christus anno 2013? Geloven in de marge, of...? Peter van Egmond denkt op zondag 20 oktober in de Immanuëlkerk in Rijnsburg hierover na met de aanwezigen. De Kazz-band zorgt voor de muziek. Voor de kinderen is er Kids Mission. Vanaf 16.30 uur staat er een kop koffie/thee klaar.

Open Deur Dienst In wijkgebouw De Wiek aan de Fresiastraat is er zondag 20 oktober een laagdrempelige dienst. Er wordt begonnen om 10.00 uur. Spreker is Ds. G van Driesten. Het thema is ’Zicht op bijstand’. Pianist Corné van Duijn begeleidt en muzikale medewerking is er van ‘Revival Singers’. Voor de kinderen is er oppas.

RIJNSBURG Hervormde Kerk Grote Kerk 9.30 uur: kand. P.I. v.d. Meijden, Leiden 17.00 uur: ds. A. Haasnoot

Geref. Kerk Vrijgemaakt 9.30 uur: ds. C. van Dijk 17.00 uur: ds. R. Heida Evang. Gem. ’t Kruispunt Sporthal Rijnsburgse Boys, Middelmors 10.00 uur: Bjorn Visser

Zingend Geloven met Jubilate In de Vredeskerk is er op zondag 27 oktober, aanvang 17.00 uur, een Zingend Gelovendienst met medewerking van het Katwijks Christelijk Mannenkoor Jubilate onder leiding van Aldert Fuldner. Voorganger is onze plaatselijke predikant Ds. C.G. Kant. Organist is Rob van Efferink. U krijgt volop gelegenheid naast woordverkondiging en gebed mee te doen in enthousiaste samenzang. Vredeskerk, Baljuwplein 1 te Katwijk.

Zangavond in Oude Kerk De Evangelisatiecommissie van de Hervormde Gemeente van Katwijk aan Zee organiseert op woensdag 30 oktober een zangavond ter gelegenheid van de herdenking van de Kerkhervorming. De avond wordt gehouden in de Oude Kerk aan de Boulevard. Aanvang is om 20.00 uur, maar vanaf 19.50 uur is er samenzang. De leiding is in handen van ds. B.H. Weegink uit Katwijk, tevens voorzitter van de Evangelisatiecommissie, en E.J. Bergman, pastor Hervormde gemeente Aarlanderveen. Het thema van de avond is ‘Het Woord alleen!’ Organist is Rein van Duijn. De samenzang wordt afgewisseld door koorzang van Chr. Katwijks jongerenkoor ‘Dei Gratia’onder leiding van Hugo v.d. Meij; koororganist is Arjan Wouters. Toegang is gratis, bij de uitgang is er een collecte.

HET WEER

Geref. Kerk De Goede Herder 9.30 uur: ds. H. v.d. Bosch, Leek

Chr. Geref. Kerk 9.30 uur: ds. C. Westerink 17.00 uur: ds. C. Westerink

In Vredeskerk

Jeugddienst Dorpskerk

Ned. Herv. Kerk 10.00 uur: ds. J.B. Kamp, Heteren 18.30 uur: ds. H.E.J. van der Laan, Valkenburg

De Voorhof 9.30 uur: ds. H.J. Prosman, Nieuwkoop

DONDERDAG 17 OKTOBER 2013

VR 15 10

ZA 17 11

ZO 16 13

MA 15 12

10%

30%

30%

20%

30%

60%

80%

50%

Z 2

Z 3

ZW 4

ZW 4

GETIJDEN vr. za. zo. ma. di. wo. do.

18 19 20 21 22 23 24

okt. okt. okt. okt. okt. okt. okt.

HOOG WATER

LAAG WATER

11.14 + 23.34 11.56 + -------04.41 + 17.01 05.21 + 17.39 06.01 + 18.15 06.46 + 18.56 07.15 + 19.25

03.18 + 15.46 04.02 + 16.22 00.14 + 12.46 0.105 + 13.26 01.55 + 14.10 02.46 + 14.50 03.25 + 15.26

ZON OP / ONDER vr. 18 za. 19 zo. 20 ma. 21

okt. okt. okt. okt.

x.xx/18.39 di. 22 okt. x.xx/18.30 x.xx/18.36 wo. 23 okt. x.xx/18.28 x.xx/18.34 do. 24 okt. x.xx/18.26 x.xx/18.32

Pastor God, als Jij maar niet denkt dat ik altijd aan jouw kant kan staan trouwens mijn verdediging heb Jij niet nodig daar ben Je groot genoeg voor. weet maar dat ik mee huil met mijn pastoranten die kleine mens in de kou dat ik met hen twijfel ook dwars door geloof heen. weet dat ik alle waarom vragen met hen mee zal bidden dat ik ze leer hun vuist te ballen naar de schijnbaar koperen hemel maar toch vertel ik ze je bent nooit echt alleen als ik zo voor hen pastor mag zijn zal ik mij er niet voor schamen om samen met hen en Jou in discussie te gaan Cor van Vliet

Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 Openingstijden: ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur. Hoofdredactie: Teuntje van Delft tel.: 06 12 74 64 78 e-mail: t.v.delft@ uitgeverijverhagen.nl Redactie: Paul van de Putte / Sandra Kornet-van Duyvenboden

Huisartsen Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp: Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4b, Voorhout, tel. 0252-240212 (vóór langskomen altijd eerst bellen) Tandartsdienst (Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg) De tandartsdienst wordt dit weekend waargenomen door tandarts: P.A. van den Broek, Gr. v. Prinstererweg 63, Katwijk, telefoon 4035480. Spreekuur van 17.00 tot 17.30 uur. Bij geen gehoor 071-4079501. Apotheek De apotheken in Katwijk en Rijnsburg zijn op werkdagen (maandag t/m vrijdag) geopend van 8.00 tot 17.30/18.00 uur. Avonddienst van 17.30 tot de volgende morgen 8.00 uur. Weekenddienst vrijdag 17.30 uur tot maandagmorgen 8.00 uur: Dienstapotheek DAB te Voorhout, Rijnsburgerweg 4c, telefoon 0252-240216. BENU Apotheek (voorheen LLOYDS Apotheek), Tulpstraat 16b,Katwijk aan den Rijn, telefoon 4030833, is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-17.30 uur. Zaterdag is geopend: De Katwijkse Apotheek, Prince-straat 3, tel. 4012755 (9.00-13.00 uur); Kwaliteits Apotheek Rijnsoever, Hoornesplein 111-113, tel. 4026457 (9.00-13.00 uur) en Kwaliteits Apotheek Sloothaak, Vliet NZ 19, Rijnsburg, tel. 4020400 (9.0014.00 uur). Ongevallendienst Diaconessenhuis: op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur. Rijnland Ziekenhuis: en Academisch Ziekenhuis: de gehele week, 24 uur per dag. Bezoekuren LUMC Dagelijks van 14.15 tot 15.00 uur en van 18.30 tot 19.30 uur. Voor sommige afdelingen gelden afwijkende bezoektijden. Voor meer informatie: 071-5269111. Bezoekuren Diaconessenhuis Dagelijks van 15.00-16.00 uur en van 19.00-20.00 uur. Voor sommige afdelingen gelden afwijkende bezoektijden. Voor meer informatie: 071-5178178. De Brug Midden-Nederland GGZ-instelling voor verslavingszorg. Polikliniek Katwijk, Schaepmanstraat 1, Katwijk, tel: 071 403 37 33, E: info@debrughelpt.nl W: www.debrughelpt.nl. Voor urgente gevallen dag en nacht bereikbaar. Werkervaringsproject De Kringloop, Heerenweg 5, Katwijk, Tel: 071 408 56 46. Inloophuis, Schaepmanstraat 1, ma. t/m zat. 13.30–17.15 uur, (13.00 uur: warme maaltijd, opgave vooraf).

Politie

COLOFON Oplage 10.000

Medische diensten

e-mail: redactie@ katwijkschepost.nl Ingezonden brieven: Ingezonden brieven worden alleen geplaatst onder vermelding van naam en adres. Ingezonden brieven mogen niet langer zijn dan 400 woorden en alleen digitaal worden aangeleverd. De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden brieven zonder opgaaf van redenen niet te plaatsen.

Advertenties: Voor een prijsopgave kunt u contact opnemen met de Binnendienst: Vincent Roos, tel. 071-4091638 of Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 e-mail: advertentie@ uitgeverijverhagen.nl o.v.v. de Katwijksche Post Sluitingstijd advertenties dinsdag 16.00 uur

Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overOpgave redactionele kopij eenkomstig de Regelen voor het tot dinsdag 8.00 uur; advertenAdvertentiewezen, zoals ties tot 16.00 uur. Advertentieta- laatstelijk vastgesteld door de rief op aanvraag. Stichting ROTA en zoals gede poneerd bij de Kamer van

Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Abonnementen: Per jaar € 31,75 incl BTW. Postabonnementen op aanvraag. Abonnementsgelden dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Voor jaarabonnementen geldt dat het eerste jaar niet tussentijds opgezegd kan worden. Na het eerste jaar wordt het abonnement omgezet in onbepaalde tijd en vanaf dat moment kan op elk moment opgezegd worden met een opzegtermijn van 1 maand, waarbij vóór het einde van de maand opgezegd dient te worden.

Dravertjes: Prijs per dravertje € 5,00 (maximaal drie regels). Iedere regel meer € 2,00. Uitsluitend bij contante betaling. Bij brieven onder nummer worden administraKlachten over bezorging: tiekosten in rekening gebracht. donderdagavond inspreken op Toezending bewijsnummer € 7,50 het antwoord-apparaat of vrij-

dagochtend bellen van 8.00 tot 12.00 uur, telefoon 0714022901. De Katwijksche Post wordt vrijdagmiddag vóór 19.00 uur nabezorgd. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Het politiebureau aan de Piet Heinlaan is voorlopig gesloten. De politie is tijdelijk gehuisvest op het gemeentehuis Katwijk, Koningin Julianalaan 3. De openingstijden daar zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 21.00 uur. Wilt u aangifte doen, belt u dan voor een afspraak met 0900 8844.


dravertjes / felicitaties

DE KATWIJKSCHE POST

Dravertjes

donderdag 17 oktober 2013

31

Geboren

Geboren

Geboren

Getrouwd

Op 9 oktober is onze kleindochter en nichtje Nova geboren, dochter van Johan en Angelina en zusje van Tijn. Welkom lief meisje. Johan en Loes, Ronald en Wilma.

Op 7 oktober zijn wij verblijdt met de geboorte van Thom, zoon van Danièl en Brenda Kulk en kleinzoon en neefje van Kees en Elly Guyt, Peter en Lisette.

Zondag 13 oktober is Sophie geboren! Marco en Gerda gefeliciteerd met jullie mooie dochter! Veel geluk namens familie Van Rijn en familie De Boer.

Lieve Carola en Nico. Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk, bedankt voor de hele leuke dag! Familie Ouwersloot en familie De Vreugd.

25 jaar getrouwd

40 jaar getrouwd

50 jaar getrouwd

50 jaar getrouwd

Jarig

Maandag 21 oktober zijn Henk en Anita Dekker 25 jaar getrouwd! Hartelijk gefeliciteerd! Wilco en Freddy, Elise en de familie.

Op 19 oktober 2013 zijn Huig en Wijna van Duijvenvoorde 40 jaar getrouwd! Van harte gefeliciteerd namens kinderen en kleinzoons.

Gerard & Alie Freke- Dijkhuizen 50 jaar getrouwd op 21-10-2013. Nog vele gelukkige en gezonde jaren toegewenst van; Gerda & Adrie, Jan & Margreet, Ellen, Linda & Bart, Pieter & Ilse en Carlijn.

Henk en Janie de Jong zijn 18 oktober 50 jaar getrouwd! Hartelijk gefeliciteerd! Wim, Dina, Jaap, Jan en Marga.

Tobias Oudshoorn is op 8 oktober 4 jaar geworden en gaat nu naar de basisschool! Liefs van oma, opa en Taco Oudshoorn.

Dravertjes te koop aangeboden/ gevraagd tot maximaal 25 woorden zijn voor particulieren gratis. Meer woorden: 0,20 eurocent per woord. Per persoon mag slechts één gratis dravertje per editie worden geplaatst. Felicitatiedravertjes: maximaal 2 per en/of over persoon. Alle overige dravertjes € 5,00 tot max. 25 woorden. Meer woorden: 0,20 eurocent per woord. Brieven onder nummer of bewijsnummers € 3,00 extra. Eventuele fouten in schriftelijk opgegeven advertenties worden niet gecompenseerd. Dravertjes kunnen zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. U kunt uw Dravertje e-mailen naar dravertjes@uitgeverijverhagen.nl, onder vermelding van uw naam, adres, postcode + woonplaats en telefoonnummer • 2e hands-fietsen en 2e handsbrommers/scooters bij Frans Luyten Tweewielers, Achterweg 22, Katwijk. Telefoon 071-4029035. • Kringloop ‘Jubilate’ Ontruiming van woningen, inboedels, meubels, witgoed. Openingstijden dinsdag: 10.00-12.00 uur, donderdag 14.00-17.00 uur en van 19.0021.00 uur, zaterdag 10.00-12.30 uur. Lageweg 35-R, Industrieterrein ’t Heen, Katwijk. Tel. 071-4075512 of 06-13719872. Email A. Meijvogel, maybird@ziggo.nl. • Verloren: Een licht bruin knuffelhond met een rood halsbandje om waarop staat: “Harrold”. Ik ben hem verloren omgeving Zeeweg, Tramstraat of Badstraat. Tel. 0714018130. Jarig

Jarig

Jarig

Jarig

Abraham

Ja, het is echt waar. Lia wordt 40 jaar! Gefeliciteerd en een fijne dag.

Lieve oma, van harte gefeliciteerd met uw 70ste verjaardag! Heel veel liefs van al uw kleinkinderen.

Hieperdepiep Hoera! Op 15 oktober is onze gezellige krullebol 3 jaar geworden! Lieve Robin, van harte gefeliciteerd en een hele dikke kus van oma en opa, Neline, Martine en John.

Hoera, hoera, het gaat gesmeerd, Dirk is de 70 gepasseerd! Gefeliciteerd, fam. Van den Oever & De vriend.

Het is echt waar, deze jonge knul, Wim de Best wordt 21 oktober 50 jaar! Hartelijk gefeliciteerd van je vrouw, kinderen, kleinkind en de rest van de familie.

Bedankt

Pensioen

Lieve Rudy en Melissa, bedankt voor de prachtige dag op 10-10-2013, we hebben genoten!! Pap, mam en Kelly.

Na 15 jaar bij KantoorExpert Katwijk te hebben gewerkt als bedrijfsleider, gaat Jan Pieter van Amstel met Pensioen. Wij bedanken hem als collega’s van KantoorExpert hartelijk voor de zeer fijne tijd dat we met hem mochten samenwerken. Wij wensen je het allerbeste toe! Namens het team van KantoorExpert Katwijk.

Johan Chrispijn Tandprothese specialisten

Cleijn Duinplein 4 2224 AX Katwijk Tel 071 40 76 008 Havenpoort 1 2171 HH Sassenheim Tel 025 22 22 977

wij de passie, u het beste resultaat!

www.johanchrispijn.nl


Home & Living Bretagne

Comfort & Style

SLUISWEG 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99

Kp week 42 13  

De Katwijksche Post 17 oktober 2013