Page 1

DE KATWIJKSCHE POST DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

de KATWIJKSCHE POST de KATWIJKSCHE POST

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR KATWIJK, RIJNSBURG EN VALKENBURG

91ste JAARGANG NR. 42

GB ‘verbijsterd’ over wethouder

WOORDEN SPREKEN:

College houdt zich aan besluit Zeejachthaven

Bouw nieuw tennispark MVKV van start Na jaren van onzekerheid is afgelopen maandag eindelijk het officiële startschot gegeven voor de realisering van het gloednieuwe tennispark van tennisvereniging MVKV op het terrein van de voormalige Kruithuisjes aan de Krom. Afgelopen maandag werd om 11.00 uur de eerste paal geslagen van het nieuwe

clubhuis van TC MVKV. Ank Pennings had die eer op dat te doen. Zij is al vanaf midden jaren ’80 een dragende kracht van de vereniging en samen met projectleider en echtgenoot Herman Pennings nauw betrokken is bij de nieuwbouw. Tijdens de feestelijke gebeurtenis werden er diverse speeches

gehouden. Voorzitter Gerrit van Duijn van de exploitatiestichting benadrukte dat het heel veel voeten in aarde heeft gehad om zover te komen, maar dat dromen nu werkelijkheid gaan worden. Al over een paar maanden, nog voor het nieuwe tennisseizoen, wordt het nieuwe park geopend en liggen

er naast een gloednieuw clubhuis vier prachtige seizoenverlengende Gravel-Plus Premium banen. Ook wordt er een mini-tennisbaan voor de jeugd aangelegd. Deze ‘mijlpaal’ betekent dat de tennisclub vanaf maart 2013 voldoende capaciteit heeft om door te groeien van de huidige 300 naar zo’n 400 leden.

Een jaar geleden besluit de Katwijkse gemeenteraad af te zien van de ontwikkeling van een zeejachthaven. De raad stelt vast, dat een zeejachthaven wel technisch haalbaar is, maar vanwege financiële risico’s niet verder als gemeentelijk project wordt ontwikkeld. Wethouder Udo laat in die vergadering weten, dat de gemeente open blijft staan voor ‘plannen van derden’. Een voorstel van SGP en PvdA om ook af te zien van zo’n actieve houding, wordt door de andere vier partijen afgewezen. Vorige week woensdag spreekt GB-raadslid Adriaan Heijnen is de raadscommissie Ruimte zijn ‘verbijstering’ uit over een uitspraak van wethouder Udo bij RTV Katwijk. ‘Hij sprak van een heilige opdracht van de raad.’ Volgens GB is er sprake van een proactieve houding van de gemeente bij plannen van de provincie Zuid-Holland, die een zeejachthaven als mogelijkheid heeft opgenomen in het Uitvoeringsimpuls recreatie en toerisme. ‘En dat is in strijd met de afspraken’, aldus Heijnen.

Jan Donner

Losse nummers: € 1,50

Opgeblazen ‘Ik vond het geen verbijsterend verhaal’, laat Klaas Jan van der Bent van de ChristenUnie (CU) weten. Van der Bent wijst Heijnen er fijntjes op, dat GB het voorstel van SGP en PvdA vorig jaar niet steunde. Wethouder Udo krijgt van Van der Bent de volgende boodschap mee. ‘Ga zo door.’ De CU is voorstander van een zeejachthaven. ‘Ik ben geschokt en ontzet door de populistische inzet van GB. Ik snap de opgeblazen toon van GB niet’, roept Michael Pijnenburg van de VVD uit. ‘De gemeente is actieve gesprekspartner. Hogere overheden zien mogelijkheden in een faciliterende rol en niet als ontwikkelaar’, aldus Pijnenburg. De PvdA, tegenstander van een zeejachthaven, vindt evenmin dat er afspraken worden geschonden.

DEZE WEEK

Het kruispunt Hoorneslaan-Biltlaan wordt van nieuwe verkeerslichten voorzien. Dat zorgt al wekenlang voor de nodige wachttijden, omdat het verkeer op die kruising overdag door verkeersregelaars wordt geregeld. De verwachting is dat de nieuwe verkeerslichten deze week nog in werking gaan, wat voor de doorgaande automobilist op die weg een opluchting is, omdat het verkeer dan weer sneller doorstroomt. De Katwijkse strandexploitanten zijn een stuk minder blij met de nieuwe verkeerslichten. Voorheen stonden die namelijk aan weerszijden aan de kant van de weg, maar bij het herinrichtingsplan voor de Hoorneslaan-Oost heeft de gemeente besloten om die verkeerslichten boven de weg te hangen. En dat levert voor de meeste strandexploitanten problemen op, laat de Vereniging van Strandexploitanten het college van burgemeester en wethouders weten. Die kunnen met hun strandvakantiehuisjes en hun strandpaviljoens, die in units worden afgevoerd, niet onder die overhangende verkeerlichten door. Die strandpaviljoens en –bungalows worden vervoerd naar onder andere bedrij-

venterrein ’t Heen en een camping in Rijnsburg. Dat gebeurt via de kruising Hoorneslaan-Biltlaan, bedrijventerrein ’s Gravendijck en de Noordwijkseweg. ‘Dit was de enige route om Katwijk uit te komen zonder hoogtebelemmeringen’, schrijft de vereniging in haar brief. De exploitanten en de vervoerder zijn onaangenaam verrast door de nieuwe opstelling van de verkeerslichten. ‘Dat werd bij toeval duidelijk na een gesprek met de aannemer die daar bezig is’, zegt strandondernemer Richard van der Horst. Hij heeft er al diverse telefoontjes aan gewaagd, maar wordt van de een naar de ander verwezen. ‘Niemand neemt de verantwoordelijkheid, de gemeente niet en ook de aannemer niet.’ De nieuwe verkeerslichten zijn trouwens niet de enige obstakels die de gemeente opwerpt voor de strandexploitanten bij het vervoer van hun verplaatsbare bungalows en paviljoens. Ook de verlichte aanduidingen boven zebrapaden zijn een hang-in-de-weg, maar die zijn tenminste nog draaibaar. Vervolg op pagina 5

Kunst in klaslokalen

Familiebedrijf: Haasnoot Mode

60 jaar getrouwd: echtpaar Hazekamp

3

‘Het is volstrekt in lijn met het besluit van vorig jaar. Wij reageren op plannen van initiatiefnemers’, legt Udo uit. ‘De provincie ziet de zeejachthaven als prominent project en heeft ons gevraagd mee te denken. Katwijk praat mee en daar moet GB blij mee zijn.’

www.bibliotheekkatwijk.nl

DE KATWIJKSCHE POST

Abonnee

g n i t r o k

is tot en met augustus al 28 mille verbruikt. De onafhankelijke stadsbouwmeester, die deskundig is op het gebied van architectuur en ruimtelijke kwaliteit, wordt, waar nodig, terzijde gestaan door een Erfgoedcommissie. Die commissie adviseert over omgevingsvergunningen die te maken hebben met monumenten, het aanwijzen van nieuwe monumenten of over cultuurhistorie in bestemmingsplannen. Die Erfgoedcommissie bestaat uit

Deze week extra voordeel bij:

Zuidstraat 65, (071) 4071668

Zie alle aanbiedingen op pagina abonneekorting in deze krant!

Vervolg op pagina 3

Romeinse Poort bij zuidentree Valkenburg Bij de zuidelijke entree van Valkenburg, de verkeerslus bij de Tjalmaweg/Voorschoterweg, staat sinds afgelopen maandag het nieuwe kunstwerk ‘Poort van Valkenburg’. Het kunstwerk is een ontwerp van Groningse kunstenaar Herman Bartelds en verbeeldt de historie van Valkenburg als centrum van de Romeinen. Begin deze week is begonnen met het plaatsen van het kunstwerk, met een hoogste punt van 4 meter. Het is een Romeinse poort met daarvoor een aantal speren, rustend op een Romeinse weg. De kunstenaar is geïnspireerd door het feit dat Valkenburg een Romeins centrum is geweest, onderdeel van Limes, de Romeinse grens. De Romeinen waren een trekkend volk. Het kunstwerk toont dan ook het principe van onderweg zijn en aankomen op een plek, een centrum. Burgemeester Jos Wienen zal het kunstwerk op vrijdag 9 november officieel onthullen. Foto van de Poort van Valkenburg op pagina 3.

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

Dwarse verkeerlichten voor strandbungalows

Abonnee, maar toch geen krant ontvangen? Bel vrijdagmorgen tussen 8.00 en 12.00 uur: 4022901

College wil stadsbouwmeester Bouwplannen voorleggen aan een stadsbouwmeester kost ‘aanzienlijk minder’, schrijft de ambtelijke afdeling. De helft minder dan de driemanscommissie, die nu wekelijks vergadert over de bouwplannen (omgevingsvergunningen) en aanvragen van een monumentenstatus. De kosten voor de welstands- en monumentenadviseringen bedroegen vorig jaar 126.000 euro, inclusief herziening van de welstandsnota. Voor dit jaar is 30 mille ingeraamd op de begroting. Dat is inclusief de bezuiniging (€42,500) uit Scherp aan de Wind. Daarvan

Slepend bezwaar tegen Najaarsfeest

Alleen de SGP steunt GB. ‘Meewerken aan een oplossing is niet de bedoeling’, stelt Jan van der Plas. CU en CDA spreken dat tegen. ‘Wij begrijpen wel, dat we blijven meedenken en praten over toerisme in de regio. De wethouder monddood maken, lijkt mij stap te ver’, meldt Bart van Kruistum van het CDA.

Deskundig, sneller én goedkoper

Het college van burgemeester en wethouders voelt er veel voor om een stadsbouwmeester aan te stellen. Daarmee komt de huidige welstandscommissie, die uit drie leden bestaat, ter vervallen. Dat zorgt volgens de gemeentelijke afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling voor een deskundige en snellere welstandsadvisering. En vooral goedkoper, want de bezuinigingstaakstelling uit het ombuigingsprogramma ‘Scherp aan de Wind’ speelt nadrukkelijk mee.

3 11 13

de KATWIJKSCHE POST de KATWIJKSCHE POST

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

GemeenteBelangen (GB) is ‘verbijsterd’ over de actieve houding van wethouder Thijs Udo bij plannen voor een zeejachthaven. Die houding zou in strijd zijn met het raadsbesluit van november vorig jaar. Maar GB krijgt alleen enige steun van de SGP, fervent tegenstander van een zeejachthaven. De andere partijen begrijpen niet waar GB zich zo druk over maakt.

Regeren is afwachten.

Voor het Wellant College betekent de nieuwe dienstregeling een fikse verslechtering: van vier bussen per uur naar één per uur.

Voorstel van reizigersorganisatie Rover

Inkorten voor meer bussen in Rijnsburg en Valkenburg Of er toch niet iets aan de nieuwe dienstregeling voor het openbaar vervoer in Rijnsburg en Valkenburg gedaan kan worden. Wethouder Thijs Udo krijgt die vraag vorige week woensdag in de raadscommissie Ruimte van vrijwel alle partijen. Hij gaat maar weer eens een boze brief schrijven aan de provincie Zuid-Holland. En op verzoek van de commissie wordt een verbeteringsvoorstel van reizigersorganisatie Rover bekeken. Het goede nieuws van de nieuwe dienstregeling die in december ingaat is, dat er iedere 7,5 minuut een verbinding met Leiden is. Het slechte nieuws is, dat er vanuit Rijnsburg en Valkenburg nog maar één keer per bus rijdt, in plaats van de huidige vier per uur. En dat laatste zit de commissie Ruimte erg dwars. Welke mogelijkheden ziet de wethouder nog om er iets aan te doen, is dan ook de hamvraag. ‘Ik heb geen machtsmiddelen’, zegt de wethouder. ‘Wij kunnen alleen invloed uitoefenen op Arriva en de provincie. We gaan bij de provincie opnieuw vragen om uitvoering van het programma van eisen. Dat is een toezegging.’ De provincie is namelijk de instantie die, op basis van een programma van eisen, de

vervoersconcessie uitgeeft. Arriva is die nieuwe vervoerder.

Helaas Overigens hoeven de raadsleden niet echt verbaasd te zijn over de versobering van het openbaar vervoer in Rijnsburg en Valkenburg. Precies een jaar geleden stond een reactie van het college op het programma van eisen van de provincie ter kennisname op de agenda van de commissie. ‘Voor Katwijk is het van belang, dat de lijnen door Rijnsburg naar Leiden CS blijven bestaan. Dit zijn buslijnen met een redelijk hoge frequentie. Verslechtering van deze verbindingen moet worden voorkomen. Wij willen dat dit wordt verzekerd in het programma van eisen. Juist met een programma van eisen kan verslechtering van het openbaar vervoer worden voorkomen. Helaas zien wij dat niet in uw huidige concept programma van eisen terug’, schreef het college vorig jaar aan de provincie. GB stelde toen de vraag ‘of er nog hoop is dat Rijnsburg openbaar vervoer zal houden’. Wethouder Daan Binnendijk verzocht die partij die vraag schriftelijk te stellen. Het ziet er niet naar uit, dat dat ook gebeurd is, zo levert navraag vorige week bij de gemeente op.

Oplossing

De provincie heeft die boodschap van het Katwijkse college naast zich neer gelegd, blijkt uit de nieuwe dienstregeling. Maar er gloort een oplossing. Inspreker Hans van Dam van Rover legt de commissie een alternatief voor. De frequentie van de bus in Rijnsburg en Valkenburg kan verhoogd worden tot tweemaal per uur door de lengte van de rit in te korten. ‘De nieuwe 37/38 (die de 36 tevens vervangt) gaat dan niet meer naar Leiden CS, maar rijdt tussen Frederiksoord en het Transferium via de Meeuwenlaan. Op beide punten (maar ook bij het Raadhuis en op enkele punten op de N206) kan dan op de frequente bussen naar Leiden CS worden overgestapt’, legt Van Dam uit. Zo ontstaat er, aldus Van Dam, ‘een eigen stadslijn binnen de grenzen van Katwijk’. De commissie heeft wel oren naar die oplossing. Dat zou in ieder geval een verbetering betekenen voor het Wellant College in Rijnsburg, waar de bus straks nog maar een keer per uur zal stoppen. Na enig aandringen belooft wethouder Udo het voorstel van de reizigersorganisatie te onderzoeken. Ook gaat er een brief naar de provincie.

Taxi nodig? 071-4012277 www.taxidejong.nl

Collecte Woord en Daad Woord en Daad-afdeling Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg houdt in de week van 22 tot 27 oktober weer haar jaarlijkse huis-aan-huiscollecte. De opbrengst is opnieuw bestemd voor het wereldwijde straatkinderenprobleem. Dankzij uw giften van de vorige jaren hebben we veel van deze kinderen kunnen opvangen, zodat ze niet meer op straat hoeven te slapen.

Waar wijsheid regeert, zal het recht zegevieren. Rijnstraat 119 2223 EA Katwijk

Te l e f o o n 0 7 1 4 0 3 0 1 5 1 E-mail: demilliano@planet.nl

Van maandag t/m donderdag:

20% aFHaaLKortIng* * M.u.v. feestdagen

Ook saté en spareribs

Bel: 071 - 4015742 Boulevard 72

www.pizzeria-bistro-noordzee.nl


KLEI-OOST RIJNSBURG

Nu tot wel 4.000,- inruilpremie op de kampioensklasse.

FIESTA

FOCUS

1.000,-IE

IN R U IL P R EM

2.500,-

INRUILP REMIE

C-MAX /GRAND C-M TOT WEL

AX

4.000,-

INR UIL PR EM IE

1+1 Ben jij zelfstandig ondernemer? =3 RRUIMTE?

MONDEO

4.000,-

INR UILP REM IE

Profiteer nu van ongekend hoge inruilpremies in de kampioensklasse. Tot wel 4.000,-! Ford is niet voor niets sponsor van de UEFA Champions League. Want Ford behoort tot de kampioensklasse op het gebied van design, technologie en innovatie. Neem de Fiesta: met de krachtigste motor in de 14% bijtellingscategorie de best verkochte auto van Europa in zijn klasse. Dan de Focus: onlangs verkozen

En op zoek naar KANTOO

Worden jouw BRANCHEGENOTEN, jouw NIEUWE BUREN?

tot Zakenauto van het Jaar. En de zuinigste in benzine en diesel in zijn klasse. Natuurlijk ook beschikbaar met 14% bijtelling. Of de C-MAX, ANWB Gezinsauto van het Jaar 2012. Alle toppers zijn er als speciale Champions Edition of met aantrekkelijke Champions Packs. Met de enorme inruilpremies nóg aantrekkelijker. Dus ga nú naar de Ford dealer en profiteer zolang het kan! Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW en BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Genoemde technologieën zijn niet altijd standaard, vraag uw Ford dealer naar de beschikbaarheid en voorwaarden.

Dan is een kantoor in CLEYPOORT hét antwoord op zakelijk succes!

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 13,0-30,3; liter/100 km: 3,3-7,7; CO2 g/km: 87-179.

Haarlem Eysinkweg 71, Telefoon 023 - 553 16 66 Lisse Meer en Duin 72a, Tel. 0252 - 46 69 00 Noordwijk Keyserswey 1, Tel. 071 - 364 10 10 Off. service-dealer: Autobedrijf J. Noort & Zn., Katwijkerweg 1d, Rijnsburg. tel. 071 - 402 18 10

kantoor

kantoor

kantoor

In Cleypoort huisvesten bedrijven die het ondernemerschap hoog in het vaandel hebben staan. Op de 2e etage zijn momenteel

pantry

kantoor

hal

gang

kopiërruimte

5 kantoorunits beschikbaar. Deze units variëren van

hal

25 m tot 35 m . Wil je meer weten over deze units of 2

kantoor

spreekkamer 1

2

kantoor

spreekkamer 2

de locatie bezichtigen, neem dan contact met ons op.

gang

kantoor

archief kantoor

Plattegrond indeling is indicatief Voorschoterweg 29- 2235 SE - VALKENBURG ZH • Postbus 3050 - 2220 CB - KATWIJK ZH • T (071) 4020274 • cleypoort@ouwehandbouw.nl

www.ouwehandbouw.nl

KUSTWERK KATWIJK UPDATE dwarsdoorsnede dijK in duin en ParKeergarage

* aantal bewoners achterland van Katwijk: ruim 3 miljoen

informatieavond kustwerk katwijk Datum

24 oktober 2012

Locatie

Het anker

aDres

Voorstraat 74, katwijk

tijDstip

18.45 uur Deuren open start om 19.15 uur tot 21.30 uur

onDerwerpen:

- ontwerp-bestemmingsplan - ontwerp-projectplan - ontwerp-vergunningen en MER - procedure voor indienen zienswijze en schaderegeling - inzageperiode: maandag 15 oktober tot en met maandag 26 november 2012

De kustVersterking in cijfers: * breedte duin van boulevard tot strand ter hoogte van

de voorstraat: 120 meter * hoogte duin: vergelijkbaar met nu, behalve ter hoogte van de

van uniek idee naar concrete plannen Het project om de kust bij Katwijk te versterken gaat op volle kracht vooruit. Vanaf 15 oktober liggen de ontwerp-plannen en -vergunningen voor de kustversterking van Katwijk en de parkeergarage ter inzage. Op 24 oktober is er een informatieavond. Het is dus de hoogste tijd om eens bij te praten over de plannen.

altijd op de hoogte!

Hans van Dalfsen, projectleider Parkeergarage van de gemeente Katwijk en Liesbeth

* meld u aan voor de nieuwsbrief

Verhage, projectleider Kustversterking, lichten een tipje van de sluier op.

voorstraat; hier varieert het duin en de duinovergang tussen de 7,75 m en 8,5 m +naP * hoogte dijk: 7,5 m +naP * lengte dijk: 900 meter * lengte van de totale versterking (dijk inclusief duinverbreding ten noorden en ten zuiden): 1500 meter * totale hoeveelheid zand: bijna 3 miljoen kuub * 17 strandafgangen in- en uitritten,’ licht Hans van Dalfsen toe. ‘Die worden zó gepositioneerd dat ze haaks op de Boulevard en tegenover een straat of een steeg komen te liggen, zodat ze zo min mogelijk overlast veroorzaken op de Boulevard. We hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de verkeersdruk en -veiligheid. Daaruit bleek dat de in- en uitritten onder normale omstandigheden geen extra filedruk creëren. Op extreme topdagen kan het natuurlijk wel wat drukker zijn, maar dat is nu ook zo.’

op www.kustwerkkatwijk.nl * volg ons op twitter: @kustwerkkatwijk of volg ons via #kwkatwijk

vragen? mail : info@kustwerkkatwijk.nl

Klaar voor de toeKomst De kust bij Katwijk wordt versterkt met een dijk in bredere duinen. Liesbeth Verhage: ‘De kustverdediging bij Katwijk moet een zeer hoge waterstand kunnen doorstaan, die eens in de 10.000 jaar kan voorkomen en wordt veroorzaakt door een superstorm. Alle zeeweringen langs de Nederlandse kust moeten aan deze eis voldoen. Als zo’n storm komt, wordt zand uit de duinen weggeslagen en komt de dijk bloot te liggen. Het zand dat uit de duinen is weggeslagen, komt terecht in zee langs de kust. Dat zand remt

vervolgens de golven af, voordat ze de dijk raken. De dijk bestaat uit een kern van zand, afgedekt met zware steenbekleding. Als het water weer daalt, zal de dijk nog staan en zijn Katwijk en het achterland droog gebleven.’

Het werk aan de kust biedt een prachtige kans om ook het parkeerprobleem op unieke wijze op te lossen. ParKeergarage binnendijKs Als de kust versterkt is, kan ook een parkeergarage in het duin worden

aangelegd. Is dat niet gevaarlijk, zo'n groot gebouw in de waterkering? ‘Nee hoor,’ verduidelijkt Verhage, ‘want de parkeergarage ligt áchter de dijk, dus binnendijks. In principe staan de kustversterking en de parkeergarage los van elkaar. Maar het werk aan de kust biedt wel een prachtige kans om ook direct het parkeerprobleem op unieke wijze op te lossen!’

logistieKe uitdaging Hoe zorg je ervoor dat zo’n groot ingrijpend project goed verloopt? Hans van Dalfsen: ‘Binnen de

gemeente Katwijk zijn momenteel zo’n 30 tot 35 mensen in meer of mindere mate betrokken bij het project. In de voorbereidingsfase – waarin we nu dus zitten – zijn er zo’n 70 personen bij verschillende

We gaan ons uiterste best doen om de overlast tijdens de bouw zoveel mogelijk te beperken. instanties aan de slag met het project’. ‘We gaan op een relatief klein gebied in korte tijd veel werk uitvoeren,’ vult Liesbeth Verhage aan. ‘Dat wordt logistiek wel een uitdaging. Daarom gaan we de totale bouw, dus kustversterking

unieK in de wereld Vanaf 1 oktober 2013 starten de werkzaamheden. De kust wordt eerst versterkt met zandsuppleties. ‘In totaal spuiten we zo’n 3 miljoen kubieke meter zand op de kust,’ licht Verhage toe. ‘We werken hard door in de winter en dan moet de versterking van de kust met dijk in duin in april 2014 in grote lijnen gereed zijn. In de zomermaanden van 2014 gaan we verder met de afwerking. Ook dat is dan nog een flinke klus’. Van Dalfsen: ‘Het werk in de parkeergarage vindt voor een deel ondergronds plaats, dus daar verwachten we minder overlast van. We gaan sowieso ons uiterste best doen om de overlast tijdens de bouw zoveel mogelijk te beperken. Ook tijdens het werk moet iedereen kunnen genieten van het Katwijkse strand.’ De werkzaamheden zullen begin 2015 afgerond zijn. Dan heeft Katwijk een prachtige, veilige kust. Mét een parkeergarage. En dat is uniek in de wereld! De parkeergarage in cijfers * lengte: 500 meter * breedte: 30 meter * Parkeercapaciteit: ca 680 auto's * 3 full service stijgpunten

(trap, lift, kaartautomaat) * 4 stijgpunten (alleen trap)

nagedacht over inen uitritten De nieuwe parkeergarage komt tussen de Boulevard en de dijk. ‘Er komen twee gecombineerde

én parkeergarage, onderbrengen bij één aannemerscombinatie. Dat zorgt voor overzicht en heldere communicatielijnen.’ De keuze voor een aannemer zal medio 2013 afgerond zijn.

* 4 nooduitgangen * 4 rijen parkeerplaatsen liesbeth verhage (Projectleider KustversterKing), Pieter de booij (Projectmanager KustwerK KatwijK) en hans van dalfsen (Projectleider ParKeergarage)

* 2 rijbanen met eenrichtings-

verkeer

www.kustwerkkatwijk.nl


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 18 OKTOBER 2012 • 3

Pictura wijst aanbod tijdelijke huisvesting af

POLITIE berichten

De Katwijkse Schildersvereniging Pictura heeft het aanbod van de gemeente om tijdelijk te verkassen naar de voormalige Praktijkschool aan de Commandeurslaan afgewezen. Het bestuur vond het aanbod, zo’n tien weken, wel erg tijdelijk.

Het politiebureau aan de Piet Heinlaan in Katwijk is geopend van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Donderdag is het bureau geopend tot 21.00 uur. Zaterdag en zondag is het bureau gesloten. Via de telefoon is de politie als volgt te bereiken: 112 daar red je levens mee, 0900 8844 geen spoed wel politie.

Oliespoor in ’t Heen Verschillende straten op industrieterrein ’t Heen in Katwijk waren afgelopen vrijdag enkele uren afgezet. Rond 9.00 uur was een hydraulische slang van een bulldozer gesprongen. Dat zorgde voor oliesporen. De politie zette op verschillende punten straten af voor het autoverkeer, waaronder de kruising Ambachtsweg/ Lageweg. Een gespecialiseerd bedrijf heeft de oliesporen verwijderd. Een enkele automobilist die meende de pylonen te negeren, werd door een agent streng toegesproken.

Cameratoezicht is een goed hulpmiddel ‘Cameratoezicht is een enorm goed hulpmiddel.’ Dat zegt burgemeester Jos Wienen in antwoord op een vraag van CDA-raadslid Krijn van der Spijk in de raadscommissie Bestuur van vorige week donderdag. ‘Is er al enig effect meetbaar?’, wil Van der Spijk weten. Een duidelijk antwoord is ‘lastig, want het leent zich niet altijd voor communicatie vanwege opsporing’, laat de burgemeester weten. ‘Maar we hebben wel een aantal incidenten gehad waarbij er geen politie was, en als je dan de camerabeelden afleest, krijg je een heel goed beeld’, voegt hij er aan toe. Wienen nodigt de commissie uit om zelf eens een kijkje bij het cameratoezicht te gaan nemen. Daar heeft de commissie wel oren naar.

ZA 13 18

ZO 12 17

MA 11 17

20%

30%

40%

40%

80%

30%

12%

11%

ZW 3

ZW 2

O 3

O 3

FOTO: PIET VAN KAMPEN

Albert en Truus Hazekamp vierden hun huwelijksjubileum in het feestzaaltje aan de Jaap Bergmanstraat en in De Oude Tol in Sassenheim.

‘Daarom heb ik hem genomen’

Echtpaar Hazekamp-van den Berg viert zestigjarige verbintenis Veel liefdesvlammetjes ontbranden op z’n vroegst in de puberteit of enkele jaren daarna. Bij Albert Hazekamp (82) en Truus van den Berg (82) begon het allemaal al veel eerder. Tenminste, als je al over liefde kunt spreken op zesjarige leeftijd. Het zal ongetwijfeld meer iets hebben weg gehad van ‘elkaar aardig vinden’. Waarom vond de toen piepjonge Truusje Albert zo aardig?

Het was het begin van een lange liefdesstory. In latere jaren werd het echt serieus toen de twee jongelui lagen te zonnebaden, armpje in armpje. De band was definitief gesmeed. Onder de warme zon, maar ook op ’s winters op het koude ijs. Albert: ‘Zij kon niet goed schaatsen en daarom had ik altijd een lange stok waaraan zij zich vast kon houden’. Truus: ‘En hij moest ook altijd mijn schaatsen onderbinden, weet je wel, met die veters vroeger’.

Door Piet van Kampen

Katwijk

De aap komt uit de mouw als het diamanten echtpaar omringd door kinderen en kleinkinderen in het feestelijk versierde zaaltje aan de Jaap Bergmanstraat hun verhaal doet. De twee woonden schuin tegenover elkaar in een straat in Amersfoort. De paarden reden er in vroeger jaren doorheen en ‘verloren’ af en toe iets. Baldadige buurjongens zagen hier munitie in om meisjes als doelwit te gebruiken. Truus was ook een mikpunt , maar Albert ontzag haar. ‘Daarom heb ik hem genomen’, zegt Truus die volgens de aanwezige kinderen de allerliefste moeder en oma is.

Albert zat voor zijn huwelijk bij de marine en werd uitgezonden naar Indië en Nieuw Guinea. Ook op afstand bleef de liefdesvlam branden. Deze werd via veel briefwisselingen brandend gehouden. ‘Het was kosteloos want het ging met de marinepost mee’, gniffelt Albert. Terug uit de Tropen werd het echt menens voor zover dat het al niet was. ‘Ik heb haar toen stevig aangekeken en ten huwelijk gevraagd’, weet de bruidegom nog al te goed. Ook dat zijn schoonvader een ‘andere partij’ voor zijn dochter opteerde. ‘Een jongen met een eigen zaak, dus met centen’, licht de bruid toe. Maar Truus had haar

zig’. Zoals pa ook altijd bezig was met z’n werk. Na de pensionering bij de Marine werd hij docent bij de bedrijfshulpverlening en de EHBO. Toen er een einde aan zijn arbeidzame leven kwam, ging hij leuke dingen doen. ‘Maar de vakanties met de caravan met de kinderen waren ook altijd leuk. Zij pikten mijn bed in en ik mocht op de tafel slapen’, lacht de bruidegom.

zinnen op Albert gezet en hij werd uiteindelijk ‘haar partij’. Het huwelijk werd op 11 oktober 1952 in Amersfoort gesloten en sober gevierd. Vanwege zijn job als marineman werd Albert naar voormalig Vliegkamp Valkenburg overgeplaatst en het jonge paar verhuisde naar Katwijk. Het eerste stekje was in de Papaverhof waar de eerste twee van de vier kinderen (twee zonen en twee dochters) werden geboren. In de Prins Willem Alexanderstraat kwam nummer drie ter wereld en de laatste nazaat zag aan de Wassenaarseweg het levenslicht.

okt. okt. okt. okt. okt. okt. okt.

HOOG WATER

LAAG WATER

06.20 + 18.40 07.09 + 19.23 08.02 + 20.18 09.09 + 21.49 10.23 + 22.58 11.39 + -------00.18 + 12.59

01.56 + 14.26 02.36 + 15.11 03.36 + 16.01 04.47 + 16.57 06.07 + 18.06 07.31 + 19.31 08.36 + 20.46

okt. okt. okt. okt.

8.10/18.37 di. 23 okt. 8.18/18.27 8.12/18.36 wo. 24 okt. 8.20/18.25 8.15/18.32 do. 25 okt. 8.22/18.23 8.17/18.29

In het revitaliseringsplan zijn meer maatregelen beschreven voor de verbetering van ’t Heen. Het gaat om het opknappen en opwaarderen van de loswal op ’t Heen, verbeteringen in de infrastructuur, mogelijke toepassing van duurzaamheidsmaatregelen, herziening van de milieuzonering, een actuele ruimtelijke visie met beeldkwaliteitplan en de herziening van het bestemmingsplan. Het revitaliseringsplan staat op de website van de gemeente, www.katwijk.nl onder Werk en Inkomen, bij Bedrijventerreinen. Verder ligt sinds 11 oktober het beeldkwaliteitplan ter inzage.

Truus zorgde als moeder voor het gezin. Breide en naaide veel. ‘Mama was altijd heel druk’ weet dochter Joke nog goed. ‘Altijd be-

Gevraagd en ongevraagd advies Vervolg van voorpagina

een archeoloog, historisch geograaf, lokaal historicus, een architectuur- of kunsthistoricus en een restauratiedeskundige. Die commissieleden krijgen voor hun inzet een vergader- en reiskostenvergoeding. De verwachting is, dat de kosten van die Erfgoedcommissie de helft minder zijn dan die van de huidige deskundige in de welstandscommissie.

Met de inbreng van een lokaal historicus is ook de inbreng van lokale kennis verzekerd. Negen jaar geleden werd op initiatief van de politieke partij Bakens Verzetten Katwijk (BVK) een ‘burgerlid’ toegevoegd aan de welstandscommissie, omdat de ‘deskundige leden’ in de commissie niet op de hoogte waren van die lokale historie. De nieuwe stadsbouwmeester hoeft zich niet alleen te beperken tot bouwplannen. Hij mag het college ‘gevraagd en ongevraagd’ voorzien van adviezen over zaken met een

esthetisch aspect of landschapsschoon is betrokken, of met voorstellen te komen tot ‘verfraaiing’ van de gemeente. Het voorstel van het college wordt volgende maand in de Commissie Ruimte besproken. Als die en de gemeenteraad later die maand akkoord gaan, heeft de gemeente nog een maand de tijd om een ‘stadsbouwmeester’ te zoeken, vinden en aan te stellen, want die moet met ingang van het nieuwe jaar aan de slag.

Al jaren sleept het bezwaar tegen het houden van de najaarsfeesten op het onbebouwde gedeelte van de Zanderij.

Slepend bezwaar tegen Najaarsfeest in Zanderij

De ‘Poort van Valkenburg’

Een bewoner van de Zanderij voert sinds 2009 strijd tegen het houden van de Najaarsfeesten tegenover Parnassia in de wijk Zanderij nabij het Walstropad. Vorige week hield de gemeentelijke commissie voor bezwaar en beroep opnieuw een hoorzitting over de al jaren slepende zaak. Door Nico Kuyt

ZON OP / ONDER vr. 19 za. 20 zo. 21 ma. 22

’t Heen is het grootste bedrijventerrein van de Duin- en Bollenstreek, en gaat met de revitalisering weer helemaal aan de eisen van deze tijd voldoen. Het revitaliseringsplan is opgesteld samen met de Katwijkse Ondernemers Vereniging en de ondernemers van ’t Heen, en gaat uit van een gezamenlijke aanpak. Hiervoor zijn in 2011 en 2012 werksessies gehouden met de ondernemers. Veel ondernemers hebben aandacht gevraagd voor parkeerproblemen en de verkeersveiligheid in de straat. Vandaar dat de herinrichting van straten samen met de ondernemers zal gebeuren. Per straatdeel zal

contact gezocht met de ondernemers om samen te kijken naar herinrichting van de betreffende straat. Dit zal stapsgewijs gaan: dus straat voor straat. Gestart zal worden met de Heerenweg en de Ambachtsweg. Naast het herinrichten van de buitenruimte door de gemeente zijn ook de ondernemers aan zet. Zij zijn verantwoordelijk voor het opknappen van hun tuinen, parkeerplaatsen en gevels.

Heel druk

FOTO: BOUWE PRINS

19 20 21 22 23 24 25

De Katwijkse gemeenteraad heeft vorige maand het Revitaliseringsplan ‘Samen waarde creëren’ voor bedrijventerrein ’t Heen vastgesteld. Met dit revitaliseringsplan slaan gemeente én ondernemers de handen ineen om ’t Heen samen aan te pakken. Met de vaststelling van het plan is ook groen licht gegeven voor de herinrichting van een aantal wegvakken op ‘t Heen. De voorbereiding daarvan start dit najaar.

Stulpje nummer vier is de Jaap Bergmanstraat waar het paar sinds ruim eenentwintig jaar naar volle tevredenheid woont. Het rondje Katwijk was rond. In de loop der jaren werden Albert en Truus gezegend met tien kleinkinderen en een achterkleinkind.

GETIJDEN vr. za. zo. ma. di. wo. do.

Komende vrijdag heeft zij opnieuw een gesprek met de gemeente, maar dan over een andere locatie.

Bedrijventerrein ’t Heen krijgt een opknapbeurt

HET WEER VR 14 18

Wethouder Daan Binnendijk liet vorige week dinsdag op een vraag uit de Commissie Welzijn weten een tijdelijke oplossing te hebben. Hij doelde daarmee op de voormalige Praktijkschool. Maar die optie is door de schildersvereniging nu van de hand gewezen. ‘Voor maar tien weken gaan we niet verhuizen’, zegt voorzitter Truus van Duijvenbode. Zij huist met de club nog steeds in De Kameleon, maar realiseert zich dat dat snel voorbij kan zijn.

FOTO: PR.

Katwijk Politie-inval drugspand De politie heeft donderdag 11 oktober zeven personen aangehouden in verband met verdovende middelen. Uit de buurt waren klachten gekomen dat er vanuit een woning aan de Hercules gedeald zou worden. Rond 17.00 uur heeft de politie een inval in de woning gedaan en de drie in de woning aanwezige personen, onder wie de bewoner, aangehouden. In de woning is een hoeveelheid harddrugs aangetroffen. De bewoner van het pand is in verband met zijn slechte gezondheid op last van een GGD-arts weer in vrijheid gesteld. Een van de andere twee in de woning aanwezige personen, een 41-jarige Rotterdammer, wordt nog vastgehouden. Zijn auto is in beslag genomen. Ook hierin werden verdovende middelen aangetroffen. Voorafgaand aan de inval heeft de politie de woning geobserveerd en vier personen aangehouden nadat deze de woning hadden bezocht en enige tijd later weer verlaten. Bij hun werden geen verdovende middelen aangetroffen. Zij zijn na verhoor weer in vrijheid gesteld.

Pictura moet na 27 jaar haar huidige atelier in de voormalige Calvijnschool, tegenwoordig de Kameleon, aan de Randweg verlaten. Die school is door de gemeente verkocht aan een Katwijkse zorgcombinatie, die daar een zogenoemde Tahoed (Tandarts Apotheek Huisarts Onder Eén Dak) gaat realiseren. Voor Pictura is er dan geen plaats meer. Drie weken geleden slaakten de schilders van Pictura in

deze krant een noodkreet, omdat er nog steeds geen vervangende ruimte beschikbaar is en ze op straat komen te staan.

Begin deze week is het kunstwerk ‘Poort van Valkenburg’ van Herman Bartelds geplaatst naast het viaduct Voorschoterweg-Tjalmaweg. Het kunstobject bestaat uit twee granieten zuilen, waarop een messing architraaf rust in boogvorm. De speerpunten zijn opgebouwd uit een messingplaat. De weg is verhoogd en doet tevens dienst als sokkel voor het geheel. De weg steekt ongeveer een halve meter boven het maaiveld uit. ‘De Poort van Valkenburg’ siert de entree van Valkenburg en geeft de identiteit van het Rijndorp weer.

Eind augustus van elk jaar organiseert de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn de najaarsfeesten rond de verjaardag van Koningin Wilhelmina. Veel activiteiten vinden plaats in het oude dorp, maar ook een paar in de Zanderij, zoals de Oranjerock in de feesttent. Het college van burgemeester en wethouders (b&w) verleent de vereniging jaarlijks een evenementenvergunning, een ontheffing voor het produceren van muziekgeluid voor zeven dagen en nog een aantal andere vergunningen. Hieraan zijn strikte voorschriften en beperkingen verbonden, waaronder voor het geluid en de tijden van het feest. Na klachten van omwonenden is het 4wheeldrive-evenement en de motorcross sinds 2011 geschrapt. Intussen liep vanaf 2010 achtereenvolgens een bezwaar-, beroeps- en hoger beroepszaak van een bewo-

ner tegen de overlast. De feesten duren volgens de bezwaarmaker acht dagen en dat is in strijd met het evenementenbeleid. Ze worden ook steeds groter en meent dat er onvoldoende is gekeken naar alternatieve locaties voor zulke evenementen, zoals het voormalig vliegveld Valkenburg.

Ongegrond Maar de protesten werden steeds ongegrond verklaard. Volgens de gemeente heeft er een belangenafweging plaatsgevonden voor de locatie en is deze op een goed bereikbare plaats, centraal in het dorpsdeel waar de festiviteiten plaatsvinden, maar toch op een relatief grote afstand van woningen. En de geluidsnormen worden volgens metingen niet overschreden. De rechtbank vond dit evenzo. Gelet op de eindtijden en de toegestane geluidsniveaus heeft het Katwijkse college naar de mening van de rechter in redelijkheid een vergunning kunnen verlenen. De festiviteiten hebben verder een groot draagvlak onder de lokale bevolking, zo geeft de magistratuur aan. Tegen het houden ervan op deze locatie hebben 70 mensen een petitie ondertekend, maar 929 hebben een tegenpetitie ingestuurd voor het behoud.

Na de afwijzing is onlangs het bezwaar weer nieuw leven ingeblazen. En nu tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor het houden van het feest in 2012 en een vergunning voor het gebruik van de gronden. In tegenstelling tot de afgelopen jaren, heeft b&w nu, naast de evenementenvergunning, ook een omgevingsvergunning verstrekt voor het strijdige gebruik. ‘Er is sprake van voortschrijdend inzicht. We zijn ons er niet eerder van bewust geweest dat zo’n omgevingsvergunning nodig is en het altijd met een evenementenvergunning afgedaan’, maakte de woordvoerder namens het college vorige week helder. Er is geen tijdelijkheid aan de vergunning verbonden. Zij blijft van kracht zolang de gronden beschikbaar zijn en er geen andere locatie is. De bezwaarmaker bleef vorige week bij de eerder geuite protesten, onderstreepte haar recht op stilte en vond dat de gemeente de belangen van de bewoners niet waarborgt. ‘Er is recht voor een feestje, maar ik heb ook recht op rust.’ De gemeente stipte in een weerwoord aan dat al de belangen op basis van het evenementenbeleid zijn afgewogen. De Bezwaarcommissie gaat binnenkort een advies verstrekken aan b&w, die vervolgens opnieuw een besluit neemt op het bezwaar.


4 • DE KATWIJKSCHE POST

Jack Nugter spreekt bij Ichthuswijk De Ichthuswijk houdt woensdag 24 oktober haar koffieochtend. Deze morgen komt Jack Nugter spreken. Jack is een geboren en getogen Katwijker. Samen met zijn vrouw Nel is hij van 2001 t/m 2008 werkzaam geweest als zendeling in Bolivia. Na vier jaar hier weer in Katwijk te hebben gewoond gaan zij over enkele weken weer terug naar Bolivia. Het thema van deze morgen is ‘omdat je het waard bent’. Iedereen wordt van harte uitgenodigd voor deze morgen op woensdag 24 oktober in de Ichthuskerk om 09.30 uur. Vanaf 09.00 uur staat de koffie klaar.

Andreaskoffieochtend In het Kerkhaventje is op dinsdag 23 oktober de eerste koffieochtend van dit seizoen van de wijkgemeente Andreas. Ds K.F.W. Borsje hoopt deze ochtend te leiden, met als thema ‘wordt vervolgd’. De samenkomst is in het Kerkhaventje naast de Oude Kerk. Koffie en thee is er vanaf 09.15 uur, aanvang is om 09.30 uur.

Meer weten over de zee en zijn inwoners? Op zaterdagochtend 27 oktober organiseert de educatiecommissie van het Katwijks Museum een jeugdactiviteit in het museum. Na een rondleiding geeft kunstenaar Joke Bontenbal een workshop ‘zeebeesten’ boetseren. Is het zeebeest klaar, dan is er nog tijd om een schatkist speciaal voor het beestje te maken. De ochtend wordt gehouden van

Herfstvakantie

10.00 tot 12.00 uur en is toegankelijk voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Voor drinken en iets lekkers wordt gezorgd. De toegang is € 3,50. Er kunnen maximaal vierentwintig kinderen deelnemen. Van tevoren reserveren is daarom noodzakelijk en kan via parrasplace@yahoo. com of telefonisch tussen 17.00 en 19.00 uur op 4017403. Het Katwijks Museum is gevestigd aan de Voorstraat 46 in Katwijk aan Zee. Meer informatie: www.katwijksmuseum.nl/educatie.

Zorgen om verpaupering industriegebied ’tAmbacht Het bedrijventerrein ’t Ambacht verpaupert. Door het ontbreken van toezicht is het onduidelijk wat zich daar allemaal afspeelt. Kan de gemeente daar iets aan doen? Die vraag stelde inspreker Vooys vorige week woensdag in de raadscommissie Ruimte. Hij, en enkele andere bewoners aan de Rijnsburgse overkant van ’t Ambacht, maken zich zorgen over die ‘verrommeling’. De commissie Ruimte besprak vorige week het bestemmingsplan bedrijventerrein Valkenburgseweg/’t Ambacht/ Katwijkerbroek. Dat bedrijventerrein wordt aan de noordzijde begrensd door Sandtlaan, Valkenburgseweg, Gerberastraat, Ranonkelstraat en Violierstraat, aan de zuidzijde door de Meanderlaan en Joghtlaan, aan de westzijde door de N206 en aan de oostzijde door de Oude Rijn en het Additioneel kanaal. De inspreker is vooral bezorgd over die oostzijde, ’t Ambachtsterrein, waar hij en anderen op uitkijken. Zorgen zijn er over het milieu, over nachtelijke lozingen op de Oude Rijn, over mogelijk asbest in oude panden. ‘Wij zijn wel nieuwsgierig naar het tijdstip van een handhavingtraject.’ Zijn opmerking sluit aan bij een

vraag die VVD-raadslid Michael Pijnenburg aan het begin van de vergadering vraagt. ‘Het eerste stuk Katwijkerweg/Valkenburgseweg verslechtert. Veel graffiti en ‘welig tierende bosschages’. Dat is geen goed visitekaartje voor Valkenburg.’ Het zou voor die bewoners al heel veel schelen als er iets aan de groenstrook aan die oostzijde wordt gedaan. ‘Wij pleiten er al jaren voor om die groenstrook van een deugdelijke groene afscherming naar de Rijnsburgse wijk Kleipetten te voorzien’, merkt Vooys op. Wethouder Daan Binnendijk wijst de inspreker erop, dat handhaving bij een andere commissie thuishoort. ‘Maar ik wil wel toezeggen, dat we in overleg gaan met de eigenaren over dat groen.’ Diezelfde belofte doet hij ook aan Pijnenburg. Overigens is in het bestemmingsplan geen woningbouw opgenomen, terwijl dat nog steeds de toekomstvisie van de gemeente is. ‘De gemeente heeft er voor gekozen om dit nog niet in dit ontwerpbestemmingsplan op te nemen. Gezien de woningbouwcrisis is er minder behoefte aan woningen. De herontwikkeling van het bedrijventerrein ’t Ambacht is niet opgenomen in de lijst van te ontwikkelen woningbouwlocaties.’

Het is Herfstvakantie en dat is goed te merken aan het weer: wind, regen en vallende bladeren. Voor kinderen die niet op vakantie zijn naar een warm land en het moeten doen met het treurige Hollandse weer, is het door FactorW georganiseerde bezoek naar Naturalis met de bus een leuk onderbreking. Deze schoolvakantie voor het laatst, want de subsidie voor kindervakantiewerk is door de gemeente wegbezuinigd.

Bingo bij Koestal Overduin

Geslaagde eerste bijeenkomst

Valkenburg praat mee!

Bij wijkvereniging Koestal-Overduin en Zanderij is er zaterdag 20 oktober een bingoavond in het wijkcentrum de Coligny. De keuken en bar zijn geopend voor een hapje en een drankje. Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.00 uur; vanaf 16 jaar, in wijkcentrum de Coligny, Louise de Colignylaan 7, Katwijk.

Na diverse drukbezochte avonden van Katwijk Praat Mee, vond maandag 8 oktober de eerste editie van Valkenburg Praat Mee plaats. In De Terp kwamen verschillende onderwerpen aan bod, zoals leefbaarheid, voorzieningen, veiligheid en toerisme. De opkomst was goed die avond en daaruit blijkt dat de Valkenburgers zich zorgen maken over de toekomstige leefbaarheid van hun dorpskern. Steeds meer voorzieningen verdwijnen en dat zorgt voor onrust. Er werden verschillende vragen gesteld over bijvoorbeeld de afwezigheid van een politiepost, de gevaarlijke oversteek van het Duyfrak naar de oude dorpskern, het ombouwen van het oude Gemeentehuis tot buurthuis en voorzieningen voor ouderen. Hierdoor ontstonden interessante positieve discussies. Bewoners kwamen met eigen oplossingen, waar onder andere door Peter de Vries (Wijkraad), Nelly Smits (Hart voor Valkenburg), wethouder Thijs Udo

NVVH Vrouwennetwerk over pompoenen

Voltreffers te gast bij COBK De Christelijke Ouderen Bond Katwijk houdt woensdag 24 oktober haar tweede contactmiddag van het seizoen in zalencentrum Het Anker aan de Voorstraat. Aanvang 14.30 uur (zaal open 14.00 uur). Na de opening door voorzitter J. Snoey neemt de zanggroep Voltreffers de aanwezigen mee naar het verleden. Op een rustige en beschaafde wijze zingen ze liedjes die gaan over ‘Die mooie molen’, ‘Ja zuster, nee zuster’, maar ook oude liedjes van voor de oorlog uit Amerika. Wij gaan van oost naar west, van ‘My Bonnie is over the ocean’ en ‘Sari Mareis’ tot Russische liedjes. De liedjes worden op een leuke wijze door de dirigent aan elkaar gepraat. Soms wordt gevraagd mee te zingen. Alle leden, maar ook belangstellenden zijn van harte welkom. Wilt u lid worden van de COBK, dan kunt u zich opgeven bij M. van Beelen, Prinses Margrietlaan 8, telefoon 071 4021593.

en fractievoorzitter van de VVD Anita van Ginkel op gereageerd werd. Concrete oplossingen konden die avond nog niet geboden worden maar de aanwezigen vanuit de politiek hebben kunnen toezeggen de problematiek mee te nemen naar de diverse raadscommissies. Rond 22.30 uur werd de avond afgesloten en kon iedereen met een goed gevoel huiswaarts. Een uitgebreid verslag van deze avond is te vinden op www.vvdkatwijk.nl. Ingezonden VVD Katwijk

Politie bij Vrouwenkring Naomi Op woensdag 24 oktober verzorgt het politie-echtpaar Andrea en Maurice Reesink een presentatie bij Vrouwenkring Naomi. Zij gaan in op hun werkzaamheden, zoals hoe om te gaan met agressief gedrag. Is het nog wel aantrekkelijk om bij de politie te zijn? Voor de pauze bestaat de invulling van het programma uit schriftlezing, meditatie en zang. Alle vrouwen zijn hartelijk welkom. De avond is in de Ontmoetingskerk, Nieuwe Duinweg 64 in Katwijk. Inloop is vanaf 19.30 uur met koffie/thee, de start om 20.00 uur Meer info: tel. 4012588.

Countrydansen in Halloweensferen Bij Wijkvereniging Koestal-Overduin en Zanderij is er zaterdag 27 oktober countrydansen in Halloweensferen. Kom gezellig dansen tussen de spinnenraggen en pompoenen. Entree voor leden 3,50 en niet le-

den 4,50, inclusief hapjes. Leeftijd vanaf 16 jaar. Gepaste kleding verhoogt de sfeer, maar is absoluut niet verplicht. Wijkvereniging Koestal-Overduin en Zanderij, Colignylaan 7 in Katwijk.

High tea en workshop ten bate van open Hearts for Kids Foto: pr.

NVVH-Vrouwennetwerk afd. Katwijk e. o., houdt dinsdag 23 oktober weer haar bijeenkomst in de zaal van de Ichthuskerk (ingang aan de achterkant van de kerk) aan de Nachtegaallaan te Katwijk aan Zee. Kom eens kennismaken! Het onderwerp van deze ochtend gaat over pompoenen en andere exotische komkommerachtigen. Verschillende aspecten komen aan de orde en de aanwezigen kunnen ook de heerlijke jam proeven. Een interessant onderwerp met Halloween in het verschiet. Wie weet doet u nog leuke ideetjes op. De bijeenkomsten zijn elke tweede en vierde dinsdagmorgen van de maand van 09.30 uur tot ongeveer 11.30 uur. De koffie/ thee staat vanaf 09.00 uur klaar. Inlichtingen: Nelly Dubbeldam-Zuijderduijn, tel. 4033043.

Heeft u een mooie, bijzondere of opvallende foto voor deze rubriek? Stuur ’m op naar redactie@katwijkschepost.nl onder vermelding van uw naam en een korte toelichting.

uitwisseling van cultuur en traditionele recepten met de meest fantastische gerechten.

Altijd Kinderboekenweek op basisschool De Krulder Het thema van de Kinderboekenweek, ‘Hallo Wereld’ leek dit jaar op het lijf geschreven van openbare basisschool De Krulder. Want niet alleen via boeken kun je de wereld ontdekken, naar verre landen reizen of kennismaken met mensen uit een andere cultuur. Dat is dagelijkse kost op De Krulder, waar ouders en leerlingen afkomstig zijn uit maar liefst 30 (!) verschillende landen. Voor de leerkrachten vormt deze verscheidenheid een extra uitdaging door de taalachterstand en/of het plotselinge karakter waarmee nieuwkomers zich veelal aandienen. De Krulder is echter goed ingericht om deze uitdaging het hoofd te bieden en weet daar succesvol mee om te gaan zonder dat dit ten koste gaat van de overige leerlingen. Tijdens de afgelopen Kinderboekweek was er alle gelegenheid de positieve punten van deze culturele rijkdom in het zonnetje te zetten. Het vormde een uitgelezen kans deze karakteristiek van de school positief te belichten. Natuurlijk ontbrak het daarbij niet aan de gebruikelijke dans-, zangen verkleed-activiteiten van zowel leerlingen als leerkrachten tijdens de opening en afsluiting van de Kinderboekenweek. En ook het weekprogramma van de kinderen leek op het eerste gezicht niet speciaal: knutselen, werkstukken maken over landen, het groepsgewijs

of individueel opvoeren van liedjes, muziek (op zelfgemaakte didgeridoo’s), dansjes, modeshows en toneelstukjes in de aula met de hele school als publiek. Wat het wel anders maakte, is dat zoveel kinderen en/of hun ouders zélf in deze, vaak verre, landen geboren zijn. Deze intensieve betrokkenheid liep als een rode draad door het hele weekprogramma. Het begon in de afzonderlijke groepen waar uitvoerig werd stilgestaan bij de herkomst van de eigen klasgenoten, onder andere door te vertellen over de meegenomen attributen. De ouders en kinderen waren namelijk gevraagd om kenmerkende voorwerpen mee te nemen, zodat die in de klassen konden worden getoond. Menig lokaal werd zo opgesierd door prachtige klederdracht en karakteristieke voorwerpen uit verschillende landen. Op een eigen wereldkaart bracht elke groep de herkomsten in beeld, waarna alle resultaten werden samengevoegd op de grote wereldkaart, die direct tegenover de bibliotheek was opgehangen: ‘Hallo Wereld, de Wereld dat zijn wij!’. Dertig landen die dagelijks samenkomen in slechts één klein schoolgebouw. Omdat er ook opnames waren gemaakt van de kinderoptredens, konden deze bij het afsluitende feest in de verschillende groepslokalen aan de ouders (en kinderen) op de digitale schoolborden worden vertoond.

Voor datzelfde eindfeest was aan de ouders gevraagd om in hun traditionele kleding te verschijnen en was hen verzocht een gerecht mee te nemen, het liefst zelfgemaakt. Omdat zeer veel ouders hieraan gehoor gaven, werd het eindfeest een daverend succes. Na het bekijken van de filmopnames werd de Kinderboekenweek dan ook smaakvol afgesloten met een uitwisseling van cultuur en traditionele recepten en een heerlijke ontmoeting met de meest fantastische gerechten: ‘Hallo Wereld’. Natuurlijk zijn er foto’s van het feest en de gerechten gemaakt en zijn deze op de website van obs De Krulder gepubliceerd. Als een meer tastbare herinnering aan deze wereldse ontmoeting, wordt een receptenboekje samengesteld van de meegebrachte lekkernijen. Dit zal als aandenken aan de ouders worden uitgereikt. Zowel de Kinderboekenweek als het schoolproject zijn daarmee afgerond. Maar voor De Krulder verandert er eigenlijk niet zoveel: na de herfstvakantie wordt de draad weer opgepakt in een sfeer die lijkt op het thema van deze Kinderboekenweek. De aanwezigheid van 30 landen wekt nu eenmaal nieuwsgierigheid op. En vanwege hun grote succes, zullen bij toekomstige festiviteiten ook de culinaire hoogstandjes nog wel een keer op het menu komen te staan.

Stichting Open Hearts for Kids organiseert op 27 november een gezellige high tea. Tijdens deze high tea wordt ook een workshop kransen maken gegeven. De opbrengst van de avond komt volledig ten goede van de kinderen uit ontwikkelingslanden die de Stichting Open Hearts for Kids medische hulp biedt. Stichting Open Hearts for Kids helpt kinderen uit ontwikkelingslanden die broodnodig een hartoperatie moeten ondergaan die in hun thuisland niet kan worden uitgevoerd. De stichting is afhankelijk van donaties, giften en opbrengsten uit acties. Margreeth Boesaard, voorzitter van Open Hearts for Kids: ‘Wij hebben in de afgelopen jaren al een flink aantal kinderen kunnen helpen. De operaties zijn duur, maar gelukkig lukt het ons dankzij de giften en acties telkens weer de financiën rond te krijgen. Het laatste kindje dat wij hebben kunnen helpen is de 10-jarige Semita Moses uit Malawi. Zij is heel recent geopereerd en inmiddels weer gezond en wel terug naar huis.’

Gezelligheid en creativiteit De high tea van Open Hearts for Kids is een uitgelezen kans voor een gezellig, creatief vriendinnenuitje in een sfeervolle ambiance. ‘Wij hebben er bewust voor gekozen om deze avond vóór de drukke decembermaand te organiseren en daarin de creatieve workshop ‘kransen maken’ op te nemen’, legt Margreeth Boesaard uit. ‘Met deze workshop hopen wij de bezoeksters met een leuk idee voor een kerstversiering naar huis te sturen. Het programma is er vooral op gericht er een gezellige avond van te maken, waarin creativiteit en gezelligheid centraal staan. We beginnen met een zoete high tea. Rond half negen beginnen we met de work-

Foto: pr.

Vrouwenochtenden Dorpskerk organiseert 24 oktober een koffieochtend in het Dorpshuis, Kerklaan. Ds. Arenda Haasnoot komt bij ons spreken. Haar thema voor deze morgen is ‘Neem je plaats in’. Arenda is Katwijkse van geboorte en momenteel predikant van de Gereformeerde Kerk Rijnsburg. Zij is voorzitter van Alphacursus Nederland en bestuurslid van het Evangelisch Werkverband. Zanggroep Immanuel komt zingen. Zaal open om 09.15 uur, het programma duurt van 09.30 tot 11.30 uur.

‘Zeebeesten’ boetseren in Katwijks Museum

Foto: ADrie VAN DuijVeNVoorDe

Koffieochtend In Dorpskerk

DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

Semita Moses, het laatst geholpen meisje dat op 10 oktober jl. gezond terug kon naar Malawi

shop en we beëindigen de avond met een hartige high tea.’ ‘Er zijn maar 50 plaatsen beschikbaar, dus het is wel aan te raden vooraf te reserveren,’ vervolgt Margreeth Boesaard. ‘De kaarten kunnen worden gereserveerd bij Agatha Mode aan het Noordeinde in Katwijk en kosten €25 per stuk. De opbrengst gaat in de pot van de stichting, waar we alweer aan het sparen zijn om ook volgend jaar

weer kinderen te kunnen helpen.’ De vrouwenavond wordt gehouden Gemeentecentrum de Haven, Groen van Prinstererweg 1 in Katwijk. Aanvang 19.45 uur (zaal open om 19.30 uur). Kaarten zijn te koop bij Agatha Mode, Noordeinde 22, Katwijk. Meer informatie over de activiteiten van Stichting Open Hearts for Kids is te vinden op www.openheartsforkids.nl.


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 18 OKTOBER 2012 • 5

Tweets en blogs

Wandelpad van noord naar zuid Ruimte voor evenementen Speelplein KBS

De redactie van deze krant volgt Katwijkse politici en andere Katwijkers die zich via internet laten horen.

Strandpaviljoen

KRB

In- en uitrit parkeergarage

Contouren dijk in duin

KRB en politiepost

Uitwatering

In- en uitrit parkeergarage

Duinboardwalk

Amfitheater Vuurtoren

Andreaskerk

Hotel Savoy

t/ = twitter.com .b = blogspot.com w. = www. f/ = facebook.com Voorstraat

t/@gertvar: Horeca NL wil happy hour inruilen voor handhaving leeftijdsgrens alcohol 16 jr. Gemeenten kunnen al happy hour afschaffen. Slecht voorstel.

www.kustwerkkatwijk

t/@EchteKattukker: Jae Arie, dat bouk over de @sgpkatwijk “50 tinten grijs” is voor de rest van het jaer al gereserveerd bij @obkatwijk Zouk maer wat ars t/@BertinevD: Een lezing in de @obkatwijk over #50tinten. Is dat wat?#lotgenotencontact Met nadruk op genoten. t/@WAGRijnsburg: (1/2) Donderdag 11/10 is er in twee woningen ingebroken in Frederiksoord in #Rijnsburg #Nassaulaan #Elzenlaan Tussen 18.00 uur en 23.45 uur t/@Zeeverkenners: Eerste oliebollenvergadering zit er alweer op! We hebben er weer zin in! #oliebol2012 ^Es t/@wilbertkoops: Hillegom is de 7e rijkste gemeente van NL. Valt het niet op dat juist fusiegemeenten #Teylingen en #Katwijk het financieel slecht doen? t/@Keetje_Kattuk: “Arie, hier heb je n ballon mit heelium. Gaat er mit naar buite en dan weet je wel wat je doen mot. Ien tip: Iet naar beneje kijke “ t/AlexVanDerLans: @ gemeentekatwijk meer dan de helft van de straatverlichting in de Asserstraat werkt niet meer. Kan dit z.s.m. gemaakt worden. t/@gemeentekatwijk: @ AlexVanDerLans Om uw melding zorgvuldig en snel te kunnen afhandelen vragen we u dit door te geven via onze websitehttp://bit.ly/MuSYdc t/@xkayleighdekker: Wie woont blekerij/katwijk ad rijn en heeft wat te roken? xanoniem. t/@jonathanweegink: @ connexxion Wanneer en hoe worden de aangepaste routes van lijnen 33, 90 en 95 in Katwijk gecommuniceerd? Gaat 18 oktober as al in.

Passage avond over veilig verkeer Passage Katwijk Centrum nodigt u uit voor de ledenavond op woensdag 24 oktober. Deze avond komt J. de Zeeuw uit Leerdam ons iets vertellen over Veilig Verkeer. Er wordt aandacht aan voetgangers en gebruikers van rollators gegeven. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in de Triumfatorkerk aan de Piet Heinlaan. Deze avond is er verloting en een collecte voor Lief en Leed. Wilt u ook een pen meenemen?

JONG BELEGEN KOMIJNENKAAS Lekkere kaas voor weinig geld!

Kilo

5.95

Strandpaviljoens hele jaar op strand

Inrichting nieuwe duinen

De gemeente en het hoogheemraadschap van Rijnland staan positief tegenover jaarrondexploitatie en uitbreiding van de paviljoenen. De jaarrondexploitatie wordt echter pas toegestaan na de uitvoering van het kustwerk. Voor realisatie van Kustwerk Katwijk is een nieuw bestemmingsplan nodig. Dit nieuwe bestemmingsplan Kustwerk Katwijk maakt jaarrondexploitatie en vergroting van de paviljoens mogelijk. De paviljoens moeten dan wel aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Het projectteam voert gesprekken met de paviljoenhouders. Zo kan bij de inrichting van de kuststrook alvast rekening worden gehouden met hun ambities.

Door de brede duinen loopt een wandelpad van noord naar zuid met zicht op zee. Bankjes langs dit schelpenpad en uitkijkpunten geven gelegenheid om even te pauzeren. Ter hoogte van het centrum wordt het pad verbreed tot duinboardwalk, met over de volle lengte zicht op zee.

Keus voor dijk-in-duin De kust versterken kan op drie manieren: zeewaarts, landwaarts en consolideren op de huidige locatie. Bij zeewaarts versterken wordt een waterkering richting zee uitgebreid, bij landwaarts richting het land. Bij consolideren krijgt een kering op haar huidige plaats versterking. Voor zowel landwaarts versterken als consolideren komt de waterkering middenin dicht bebouwd gebied terecht. Het hoogheemraadschap van Rijnland, gemeente Katwijk, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat hebben ervoor gekozen Katwijk zeewaarts te versterken. Langs de Boulevard komt een nieuwe duinenrij. De huidige duinenrij wordt verbreed en in de duinen komt een dijk. Deze oplossing biedt de meeste mogelijkheden voor zowel de veiligheid als de ruimtelijke kwaliteit in Katwijk.

Dijk in duin In de huidige duinen wordt een dijk van zand aangelegd, bekleed met stenen. Op en voor deze nieuwe dijk komt zand. Door de nieuwe bredere duinenrij kan de dijk relatief laag blijven. De duinen om de dijk verminderen de golfslag op de dijk. Bij een storm is de dijk in duin dus stevig genoeg om de golfslag op te vangen. Deze oplossing is robuust en duurzaam. Als er over vijftig jaar aanpassingen nodig zijn, is dit zonder veel ingrijpen te realiseren.

Parkeergarage De dijk-in-duin maakt het mogelijk een ondergrondse parkeergarage aan te leggen langs de Boulevard. De parkeergarage komt op straatniveau te liggen. De garage wordt grotendeels ingepakt met duin en vormt een geïntegreerd onderdeel van de kust en de Boulevard. Door de brede duinen ontstaat meer ruimte voor natuur en recreatie.

Op woensdag 24 oktober

Informatieavond in ‘t Anker In zalencentrum ‘het Anker’ aan de Voorstraat in Katwijk is volgende week woensdag, 24 oktober, een informatieavond over het project Kustwerk Katwijk. Dat bestaat uit de kustversterking en de parkeergarage die worden ten westen van de Boulevard tussen hotel-restaurant Savoy en restaurant De Zwaan. Op die avond wordt de status van het project toegelicht en kunt u de ontwerpplannen inzien. Bezoekers zijn welkom vanaf 18.45 tot 21.30 uur. Van 19.15 tot 19.45 uur is er een presentatie over het project. Daarna kunnen bezoekers het ontwerp-projectplan, ontwerp-bestemmingsplan, het Milieueffectrapport, de ontwerp-vergunningen voor de kustversterking en de ontwerp-vergunning voor de parkeergarage bekijken. Het inrichtingsplan, tekeningen en een 3D-model geven een beeld van het toekomstige kustgebied. Ook is er tijdens deze avond meer informatie over de regeling bij eventuele schade door het project. Op de avond zelf is geen mogelijkheid om zienswijzen in te dienen, maar wel wordt de procedure voor het indienen van een zienswijze toegelicht.

Alle strandpaviljoens krijgen een eigen strandafgang. Ter hoogte van het centrum zijn er vier extra brede strandafgangen. Zo blijven het centrum van Katwijk en het strand met elkaar verbonden. Mindervaliden kunnen alle uitkijkpunten in de duinen en de duinboardwalk bereiken. Het strand is via zes minder steile strandafgangen ook bereikbaar voor mindervaliden. De centrale strandafgang aan de Voorstraat wordt een ontmoetingsplek voor Katwijkers. Aan de Boulevard komt een dorpsplein en aan de strandzijde is ruimte voor het inrichten van een tijdelijk strandplein in de zomer. Ten zuiden van De Zwaan komt een plein voor kleinschalige activiteiten in de vorm van een amfitheater. Als er geen activiteiten plaatsvinden, biedt dit plein parkeergelegenheid. Ten noorden van De Zwaan kan jong en oud zich vermaken op een speel- en schaakplein.

Ter inzage Van maandag 15 oktober tot en met maandag 26 november liggen het ontwerp-projectplan, het ontwerp-bestemmingsplan, de ontwerp-vergunningen en het Mileueffectrapport ter inzage. Meer informatie over de procedure voor het indienen van zienswijzen vindt u op de website: www.kustwerkkatwijk.nl.

Uitvoering in stormseizoen De werkzaamheden aan de kustversterking en parkeergarage worden gefaseerd uitgevoerd. Eerst de zandsuppletie. Op en rondom het strand en duinen wordt een grote hoeveelheid zand opgespoten. Dit gebeurt zoveel mogelijk in en rondom het stormseizoen (1 november tot 1 maart). Daarna volgt de aanleg van de dijk, de parkeergarage en de inrichting. Er wordt gewerkt van zuid naar noord of van noord naar zuid. De aanleg van de duinen, parkeergarage en inrichting van de kuststrook vinden dus gelijktijdig plaats. In de winter van 2013/2014 is de zandsuppletie, de ruwbouw van de dijk en parkeergarage en aanpassing van de uitwatering plaats. Vanaf 1 april 2014 is het strand weer toegankelijk, maar wordt er nog wel gewerkt aan de inrichting van het gebied en de parkeergarage. Er wordt alles aan gedaan om de overlast voor de omgeving tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. De bereikbaarheid van het strand en de paviljoenen tijdens de werkzaamheden is een belangrijk aandachtspunt. Uitgangspunt is dat de paviljoens en andere strandbebouwing in het projectgebied vanaf 1 oktober 2013 van het strand af moeten zijn en vanaf 1 april 2014 weer op kunnen bouwen voor het zomerseizoen. De paviljoens komen dan op hun nieuwe locatie verder naar voren te staan. Voor een aantal paviljoens aan de noordrand en zuidrand van het projectgebied worden specifieke afspraken gemaakt.

Met nieuwe waterkering heel het dorp binnendijks De huidige waterkering in Katwijk voldoet niet aan de wettelijke veiligheidsnormen volgens het Hoogwaterbeschermingsprogramma-2 (HWBP-2). De Katwijkse kering ligt niet langs de kustlijn, maar door het dorp. Zo’n 3.000 mensen wonen daardoor nu buitendijks. De huidige waterkering loopt van de Koningin Wilhelminastraat landinwaarts, door de Hoogstraat, kruist de Tramstraat en de Voorstraat en via de Schoolstraat, Secretaris Varkevisserstraat en ht Vuurbaakplein terug naar de Strandweg ter hoogte van De Zwaan. Bij een superzware storm met een zeer hoge waterstand kunnen Katwijk en grote delen van de Randstad overstromen. Daarom is besloten een nieuwe waterkering aan te leggen om deze zwakke plek te versterken. Met de nieuwe kering komt het hele centrum van Katwijk binnendijks te liggen.

Verkeerlichten niet draaibaar

Ingezonden

De Katwijksche P. en Wethouder B. Jazeker, ik heb ook last van overhangende oogleden. Soms denk ik dat dat de oorzaak is van het feit dat ik zaken niet zo scherp zie. Criticaster, van uw prachtblad, had er maar moeilijk mee in zijn stukje, vorige week. Zijn gelaat verkeert weer in puike conditie, na slechts een gemeenteraadsvergadering. Kort samengevat: het college van B&W heeft geen boodschap aan democratie en regels. Tja, dat kan toch nauwelijks als nieuws beschouwd worden? Ik haal wat stukjes nieuws uit de krant: ‘We spreken over een wethouderscultuur, maar regentencultuur is misschien een beter woord. De wethouders staan zover boven de gemeenteraad dat elk voorstel wordt aangenomen’. ‘De bestuurder heeft zijn gezag en invloed aangewend en druk uitgeoefend om woningbouw te realiseren, heeft gelobbyd bij beslissingsbevoegde collega’s en heeft geheime en/of vertrouwelijke informatie verstrekt of achtergehouden’ ‘Onderwijl zoemt nu het gerucht dat de nu weggestuurde wethouders er hun levenswerk van maakten de

plaatselijke aannemer te paaien. Wisten we allen van de familiebanden tussen de aannemer en zekere machtigen op het gemeentehuis?’ Nee, natuurlijk gaat dit niet over Katwijk (wat denkt u wel!), maar het lijkt er soms toch wel een beetje op. Bovenstaande berichten komen uit één krant, op één dag (Volkskrant, 13 oktober 2012) uit Groningen (PvdA probleem), uit Noord-Holland (VVD probleem) en uit Landsmeer (PvdA en VVD). Gelukkig geen CDA, zult u zeggen. Maar onze burgemeester en de spraakmakende wethouder B. zijn wel degelijk van het CDA. En enige gelijkenis met de nieuwsberichten (geen boodschap aan democratie) is voor de eenvoudige burger van Katwijk toch te herkennen. Mijn laatste bijdrage aan dit blad dateert alweer van voor de zomervakantie. Ik stelde daarbij dat bij het invullen van de bebouwing Zeehos/Sportlaan alle democratische regels, op welhaast maffiose wijze, zijn overtreden. Dat is weer actueel, want het college is nu weer voornemens om de Welstandscommisie op

te heffen. Die is inderdaad nogal lastig, maar verliest het altijd weer van de democratische opvattingen van Wethouder B. en zijn slippendrager Wientjes. Ik weet ook dat er de afgelopen jaren diverse botsingen zijn geweest met het college, waarbij het advies niet werd overgenomen door B&W (denk bijvoorbeeld aan de Sportlaan waar na afwijzing van de plannen voor het PlasPaleis een heel nieuw beeldkwaliteitsplan voor €75.000 werd gemaakt. En B&W is nu heel blij dat het PlasPaleis gebouwd gaat worden tegen de adviezen in van de Welstandscommissie en de bezwaren van bewoners van omliggende panden. En die 75.000 euro? Die worden weer terugverdiend met de dranghekken, die zet u voortaan zelf maar neer bij feestjes. Ach. (Ga maar eens kijken hoe mooi dit wordt en hoe het weer naadloos past in de omliggende duinomgeving; het PlasPaleis valt geheel weg tegen de achtergrond, of beter: de bestaande bebouwing valt geheel weg tegen het PlasPaleis). Toen dat stukje geplaatst werd in juni of daaromtrent, trof ik tot

Vervolg van voorpagina

Op de dag van vervoer worden die dan in de lengterichting van de weg gedraaid, zodat de strandexploitanten er langs kunnen. De verkeerslichten boven de Hoorneslaan zijn niet ‘draaibaar’. De strandexploitanten vragen het college met nadruk om op het kruis-

mijn verbazing een reactie aan van Wethouder B. Hij snapte mijn stukje niet. Dat laat zich begrijpen, want zijn kennis van democratische principes schiet inderdaad ernstig te kort. Hij nodigt mij uit voor een gesprek, maar ondanks het feit dat mijn adres bij het stuk stond, heb ik nog geen afspraak in mijn agenda staan.

punt de ‘oude situatie te handhaven’. De gemeente heeft inmiddels reageert naar de exploitanten. Er blijft volgens de gemeente voldoende ruimte over voor extra hoge transporten van bijvoorbeeld de strandhuisjes. Onder de verkeerslichten is een vrije hoogte van 4,5 meter.

Meer balans in jeugden jongerenwerk

Daarnaast wekte het mij bevreemding dat de reactie van wethouder B. werd geplaatst zonder dat zijn adres erbij stond. Dat kan echt niet volgens De Katwijksche P. En wat al helemaal niet kan: een stuk van mij voorleggen aan wethouder B. zonder mij de kans te geven daarop te reageren. Kan men hieruit de conclusie trekken dat De Katwijksche P. nu ook in de zak zit bij Wethouder B.? Laat ik het zo stellen: lees de stukjes uit de Volkskrant nog eens nauwkeurig na, en laat uw fantasie invulling geven aan de staat der democratie in Katwijk.

Het laatste woord is er nog niet over gezegd. Bezuinigen op de ondersteuning van het clubwerk van HGJV en CJV/YMCA. Dat werd vorige week in commissievergaderingen wel duidelijk. Volgens wethouder Daan Binnendijk kan dat onderwerp volgende maand in de commissie worden besproken. Het college van burgemeester en wethouders heeft eerder deze maand besloten 70.000 euro te bezuinigingen in het jeugd- en jongerenwerk door de beroepsmatige ondersteuning van Factor Welzijn voor het christelijk jeugdwerk te schrappen. CDA-raadslid Jonathan Weegink gaf vorige week in de raadscom-

Jan de Lange, Meeuwenlaan 116, Katwijk aan Zee

missie Welzijn aan, dat was afgesproken dat bedrag over het gehele jeugd- en jongerenwerk uit te smeren. ‘De pijn moet eerlijk verdeeld worden.’ Dirk Remmelzwaal van de SGP ondersteunde die woorden en herhaalde zijn zorg later die week in de raadscommissie Bestuur. ‘Over dat rucksichtslos schrappen van de ondersteuning is het laatste woord nog niet gesproken.’ Volgende maand komt het onderwerp aan de orde, beloofde wethouder Binnendijk. Hij gaf de commissie Welzijn alvast wat huiswerk mee. ‘U bent blijkbaar van mening, dat de balans in het jeugd- en jongerenwerk beter kan. Geeft u daar maar meer opmerkingen over.’

Gratis boter, kaas en eieren! Vul hieronder uw naam en adres in en lever deze advertentie vrijdag in bij ons op de markt en u maakt kans op een gratis kilo Hollandse kaas naar keuze plus 10 eieren en 2 pakjes roomboter. De winnaars staan volgende week in deze advertentie.  

Kunst in de kerk bij de Rank

Adres .............................................................

In Hervormde Gemeente De Rank is zondag 21 oktober een bijzondere kerkdienst met als thema ‘Kunst in de kerk’. Voor deze dienst is beeldend kunstenaar Daniël Tavenier uitgenodigd om zijn zevenluik over Sint Jeroen te presenteren en toe te lichten. Aanvang 10.00 uur in de aula van het Andreascollege locatie Pieter Groen, Helmbergweg 10, Katwijk.

Voor Vrijwilligersprijs 2012

Nomineer uw favoriete vrijwilliger

Naam .............................................................

Winnaars vorige week:

v. d. Plas, Waal Malefijtstraat 75 C. Bos, Schelp 28 C. Duyvenbode, Rijnmond 144 A.M. Faas, J.W. Frisodreef 108 v. Slingerland, Prinses Irenelaan 34 H.W.N. Hus, Meerburgkade 120 H. Wagemaker, Cleyn Duinpark 8 C.v.d. Hoek v.d. Plas, Schipperslaan 7 K. Zuijderduijn, Prinses Marijkelaan 9 D. Guijt Prinses, Marijkelaan 32

Daniël Tavenier, die in Katwijk is opgegroeid en in Noordwijk woont en werkt, heeft ter gelegenheid van de renovatie van de St. Jeroenskerk in Noordwijk 7 schilderijen vervaardigd, waarop leven en werken van Jeroen zijn uitgebeeld.

Jeroen kwam rond het jaar 850 vanuit Schotland naar de lage landen om het evangelie te verkondigen. Hij kwam aan land tussen Katwijk en Noordwijk, bracht zijn leven door in Noordwijk, waar hij uiteindelijk tragisch aan zijn einde kwam. Omdat het zevenluik nu in de doopkapel van de St. Jeroenskerk hangt, zal Tavenier zijn verhaal aan de hand van projecties van de schilderijen vertellen. Een en ander zal worden afgewisseld met mooie liederen. Het belooft een bijzondere dienst te worden, waarin ds. Liesbeth Oort zal voorgaan. Muzikale medewerking wordt verleend door Cees van Delft, orgel/piano, en Trio Noyana. Belangstellenden zijn van harte welkom.

De sluitingsdatum voor het opgeven van vrijwilligers nadert. Tot 1 november kan iedereen nog vrijwilligers voordragen voor de Katwijkse Vrijwilligersprijs 2012. Vul het formulier in op de homepage van www.katwijk.nl. Als u niet beschikt over een internetverbinding kunt u het formulier telefonisch opvragen of ophalen bij het gemeentehuis.

FOTO: PR.

..........................................................................

Het atelier van Daniël Tavenier.

De jaarlijkse Vrijwilligersdag wordt georganiseerd om het vrijwilligerswerk in de schijnwerper te zetten. De gemeente staat die dag stil bij wat vrijwilligers allemaal doen voor de samenleving. Ook dit jaar heeft gemeente Katwijk gekozen voor een vrijwilligerswaardering met een gelijke kans voor alle soorten en maten van vrijwillige inzet.

Alle vrijwilligers in Katwijk kunnen dus in aanmerking komen. Het maakt niet uit op welk terrein de vrijwilliger actief is. De enige voorwaarde is dat de voorgedragen persoon zich vrijwillig inzet in de gemeente Katwijk of vanuit een Katwijkse vrijwilligersorganisatie.

In elke wijk prijs Om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet wordt op vrijdagmiddag 7 december 2012 de uitreiking van de vrijwilligersprijzen georganiseerd in samenwerking met het VIP en de wijkraden. Per wijk wordt een vrijwilligersprijs uitgereikt door burgemeester Jos Wienen.


6 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

Platform Kocon Alcohol & Drugs

Huisartsen Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp: Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4b, Voorhout, tel. 0252-240212 (vóór langskomen altijd eerst bellen)

Samenwerkingsverband in de gemeente Katwijk van relevante organisaties werkzaam op de terreinen verslavingspreventie en handhaving, verslavingszorg en maatschappelijk herstel. Kantoor- en postadres: Callaoweg 1, 2223 AS Katwijk. Voor meer informatie (Thea Guijt): 071 4015216. E: tsaguijt@xs4all.nl Website: www.kocon. nl

Voor inwoners van Katwijk die een beroep willen doen op een voedselpakket. Bezoekadres: Cleijn Duinplein 12, 2224 AX Katwijk. Telefoon 0613232541, E: info@voedselbankkatwijk.nl, W: www.voedselbankkatwijk.nl. Aanmeldingen telefonisch. Afgeven van voedsel en kleding is mogelijk op donderdagmiddag. Giften zijn welkom op bankrekeningnummer 120265702 t.n.v. Voedselbank Katwijk.

Telefooncirkel

Geref. Gemeente: 18.30 uur ds. J.S. v.d. Net. Donderdag 25 oktober 19.45 uur ds. F. Mulder.

Stichting Welzijn Ouderen KRV

Voedselbank Katwijk

De apotheken in Katwijk en Rijnsburg zijn op werkdagen (maandag t/m vrijdag) geopend van 8.00 tot 17.30/18.00 uur. Avonddienst van 17.30 tot de volgende morgen 8.00 uur. Weekenddienst vrijdag 17.30 uur tot maandagmorgen 8.00 uur: Dienstapotheek DAB te Voorhout, Rijnsburgerweg 4c, telefoon 0252-240216. Donderdag tot 20.00 uur is geopend: Lloyds Apotheek, Tulpstraat 16b, telefoon 4030833. Zaterdag is geopend: De Katwijkse Apotheek, Princestraat 3, tel. 4012755 (9.00-13.00 uur); Kwaliteits Apotheek Rijnsoever, Hoornesplein 111-113, tel. 4026457 (9.00-13.00 uur) en Kwaliteits Apotheek Sloothaak, Vliet NZ 19, Rijnsburg, tel. 4020400 (9.00-14.00 uur). Ongevallendienst Diaconessenhuis: op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur. Rijnland Ziekenhuis: en Academisch Ziekenhuis: de gehele week, 24 uur per dag.

De Telefooncirkel is een groep mensen die per telefoon iedere dag even contact met elkaar heeft, begeleid door een vrijwilliger. Het doel van de Telefooncirkel is om te voorkomen dat er niet wordt opgemerkt dat er bij deze mensen iets niet in orde is. De cirkel heeft een controlerende functie en geeft een prettig gevoel van veiligheid. Deelname is geheel kosteloos. Informatie bij A. Goeree (dagelijks leidster), tel. 071 4024039, of M. Mugge-de Kreek (algemeen Bezoekuren LUMC Dagelijks van 14.15 tot 15.00 uur en van 18.30 tot leidster), tel. 071 8888584. 19.30 uur. Voor sommige afdelingen gelden afwijkende bezoektijden. Voor meer informatie: 071- Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 5269111. Het steunpunt (ook voor ouderenmishandeling) Bezoekuren Diaconessenhuis is bereikbaar op tel. 0900 1102030 (lokaal tarief). Dagelijks van 14.30-15.15 uur en van 19.00-19.45 uur. Spreekuren zijn op maandag 13.30-17.00 uur; dinsVoor sommige afdelingen gelden afwijkende bezoek- dag 13.30-17.00 uur; donderdag: 09.00-12.30 uur. Buiten deze spreekuren hoort men het antwoordaptijden. Voor meer informatie: 071-5178178. paraat. Ouderenmishandeling kan ook gemeld worden bij de ouderenombudsman op tel. 0900-6080100. De Brug Midden-Nederland Bij vermoedens van kindermishandeling, bel het AdGGZ-instelling voor verslavingszorg. vies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), tel. Polikliniek Katwijk, Schaepmanstraat 1, Katwijk, 0900 1231230. tel: 071 403 37 33, E: info@debrughelpt.nl W: www. debrughelpt.nl. Voor urgente gevallen dag en nacht Seniorenadviesraad bereikbaar. Werkervaringsproject De Kringloop, Heerenweg 5, De seniorenadviesraad tracht haar doel te bereiken door het verkrijgen van inzicht over de kwaliteit van Katwijk, Tel: 071 408 56 46. Inloophuis, Schaepmanstraat 1, ma. t/m zat. 13.30– de leefsituatie en de omvang van activiteiten voor se17.15 uur, (13.00 uur: warme maaltijd, opgave voor- nioren. Het signaleren van problemen waarmee de senioren te maken hebben en/of krijgen. Bevorderen af). van de samenwerking met gemeente, organisaties en instellingen, die zich inzetten voor de belangen en Thuiszorgcentrale Katwijk het welzijn van senioren. Het verlenen van tijdelijke hulp door vrijwilligers, Secretariaat SARK: Rijnweide 12, Valkenburg. T: aan iedereen die daarvoor niet terecht kan bij familie, 071 4013562, E: wjvdvelde@hotmail.com buren of vrienden. De thuiszorgcentrale neemt uw hulpvraag in behandeling of verwijst u door naar de juiste instellingen. Secretariaat: SWO-KRV, Schim- Haspadie KGKatwijk (Johanniterhulpgroep) melpenninckstraat 10, Katwijk, telefoon 4016347. Voor thuiszorg, bezoekjes en klusjes: 06 51068515. Voor terminale thuiszorg: 06 53239992. Voor een bakje en gezelligheid: in de Ankerplaats (Voorstraat 74) op dinsdag- en donderdagmorgen en in de Ontmoeting (J. nieuws- en advertentieblad Bergmanstraat 1) op dinsdag- en vrijdagmorgen de KATWIJKSCHE POST de KATWIJKSCHE POST

DE KATWIJKSCHE POST NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR KATWIJK, RIJNSBURG EN VALKENBURG

voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Verschijnt iedere donderdag, oplage: 10.000 ex.

Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a, 2222 AH Katwijk ZH Postadres: postbus 3066, 2220 CB Katwijk ZH Telefoon 071-4022901 - Telefax 071-4032325 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Redactie: Paul van de Putte / Sandra Kornet-van Duyvenboden e-mail: redactie@katwijkschepost.nl Ingezonden brieven Ingezonden brieven worden alleen geplaatst onder vermelding van naam en adres. Ingezonden brieven mogen niet langer zijn dan 800 woorden en alleen digitaal worden aangeleverd. De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden brieven zonder opgaaf van redenen niet te plaatsen. Opgave redactionele kopij tot dinsdag 8.00 uur; advertenties tot 16.00 uur. Advertentietarief op aanvraag. Advertenties: Voor een prijsopgave kunt u contact opnemen met de Binnendienst: Vincent Roos, tel. 071-4091638 of Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. de Katwijksche Post Sluitingstijden advertenties: dinsdag 16.00 uur.

Hospice Katwijk Voor mensen met een korte levensverwachting kan de Hospice Katwijk een verzorgd tijdelijk huis zijn. Woonzorgcentrum Salem, Duindoornlaan 34, Katwijk, T: 071 4092930. Informatie en/of aanmelden kan via het Hospiceteam, 06 43284991 of de teamleider Hospice, 06 27091445, www.dsv-verzorgdleven.nl.

Ombudsteam PvdA Heeft u een steuntje in de rug nodig? Of loopt u vast in een wirwar van regels? Dan kunt u de hulp inschakelen van het Ombudsteam PvdA afdeling Katwijk. Samen met u gaat het Ombudsteam op zoek naar een oplossing voor uw probleem. T. 06 28588792, email: ombudsteamkatwijk@hotma il.com.

Grip op de Knip Katwijk ‘Grip op de Knip Katwijk’ biedt praktische steun aan mensen die hun financiële problemen willen oplossen. De ondersteuning is voor inwoners uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg, ongeacht levensovertuiging en afkomst. Gecertificeerde Maatjes zetten zich graag in voor een ieder die ondersteuning kan gebruiken. Meer informatie bij de coördinator van ‘Grip op de Knip Katwijk’: 06 22062590, of e-mail coordinator@gripopdeknipkatwijk.nl; of kijk op www.gripopdeknipkatwijk.nl.

Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gede poneerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Dravertjes: Prijs per dravertje € 5,00 (maximaal drie regels). Iedere regel meer € 2,00. Uitsluitend bij contante betaling. Brieven onder nummer € 3,00 extra. Toezending bewijsnummer € 3,00 extra. Abonnementen: Per jaar € 30,85 incl BTW. Postabonnementen op aanvraag. Abonnementsgelden dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Voor jaarabonnementen geldt dat het eerste jaar niet tussentijds opgezegd kan worden. Na het eerste jaar wordt het abonnement omgezet in onbepaalde tijd en vanaf dat moment kan op elk moment opgezegd worden met een opzegtermijn van 1 maand, waarbij vóór het einde van de maand opgezegd dient te worden. Klachten over bezorging: donderdagavond inspreken op het antwoordapparaat of vrijdagochtend bellen van 8.00 tot 12.00 uur, telefoon 071-4022901. De Katwijksche Post wordt vrijdagmiddag vóór 19.00 uur nabezorgd. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Nefit houdt Nederland war m

KATWIJK AAN ZEE Ned. Herv. Kerk: Nieuwe Kerk: 10.00 uur ds. J. B. Alblas; 18.00 uur ds. J. Geene. Oude Kerk: 10.00 uur ds. A. J. Kunz; 18.00 uur ds. K. F. W. Borsje, jeugddienst. Ichthuskerk: 10.00 uur ds. D. J. van Eckeveld; 18.00 uur de heer P. Verhagen, Harderwijk. Pniëlkerk: 10.00 uur ds. B. H. Weegink; 18.00 uur ds. E. K. Foppen. Maranathacentrum: 10.00 uur ds. M. Verduin, Zeist; 18.00 uur kandidaat E. van Wijk, Wijngaarden (ZH). Het Anker: 10.00 uur: de heer W. Smit, dienst voor doven (met tolk). Kapel Overduin: 14.30 uur: ds. J. B. ten Hove. Kapel De Wilbert: donderdag 25 oktober: 18.30 uur: ds. J. B. Alblas. Ned. Herv. Gemeente ’De Rank’, (Andreas College, locatie Pieter Groen, ingang Helmbergweg). 10.00 uur ds. E. Oort, Katwijk. Hersteld Hervormde Kerk: Sporthal Cleijn Duin: 10.00 uur ds. P. den Ouden; 18.00 uur ds. A. Vlietstra. UNI-zaal: 10.00 uur ds. M.B. van der Palm, Middelburg; 18.00 uur kand. L. Krooneman, Elst. Geref. Kerk: Triumfatorkerk: 10.00 uur ds. J.W. Korpelshoek, Katwijk a/d Rijn, jeugddienst. Chr. Geref. Kerk: 10.00 uur ds. M.A. Kempeneers; 17.00 uur ds. M.A. Kempeneers.

Voor informatie, advies, bemiddeling en ondersteuning op het gebied van zorg, wonen en welzijn. U kunt bij ons ook terecht voor (welzijns)diensten Tandartsdienst en activiteiten voor ouderen, zoals: Belbus, per(Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg) sonenalarmering, ouderenadviseur, tafeltje dekje, De tandartsdienst wordt dit weekend waargenomen MBvO, computercursussen, etc. Hoofdkantoor: door tandarts: J.H. Reijnders, Prins Bernardlaan 23, Schimmelpenninckstraat 10, 2221 EP Katwijk, teleKatwijk, telefoon 4012412. Spreekuur van 11.30 tot foon 4016347. 12.00 uur. Bij geen gehoor 071-4079501.

Apotheek

ZONDAG 21 OKTOBER

Bel voor een afspraak: 071 3411692 Commandeurslaan 21, 2223 AW Katwijk Biedt ook manueel therapie & FysioSport. Voor meer info: www.fysiotherapiekatwijkaanderijn.nl

L. VAN DUIJN, huisarts is wegens vakantie afwezig van 20 t/m 28 oktober 2012 Waarneming: W. Bergman huisarts en E. Vogel, huisarts Rijnstraat 2, telefoon 4012921

Het ultieme warmwatercomfort van TopLine AquaPower HR-ketels. Nú bij:

HEEMSKERK

INSTALLATIEBUREAU EMORIE Natuursteen

Het adres voor een passend gedenkteken

Toonzaal geopend maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur Gedenktekens in natuursteen, glas, rvs en hout Levering direct aan particulieren Zeer snelle levering (2 weken) Deskundig advies

•• ••

Baptistengemeente, Tripodia, Hoornesplein 155; 10.00 uur ds. Oscar Lohuis.

Delfweg 34a - 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 - 418912 • Fax: 0252 - 419471 E-mail: info@Memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

Christengemeente Live! (Baljuwplein 10a), 10.30 uur: Dennis van der Zee.

Evangelische gemeente Ezra, school De Duinroos, Kon. Julianalaan 122: 10.00 uur kerkdienst; Iedere woensdagavond, 20.00 uur, bijbelstudie, lofprijsavond en bidstond.

In de Ichthuskerk aan de Nachtegaallaan 7 in Katwijk is er op donderdagavond 25 oktober ‘Zingend geloven’. Het is de tweede van een zestal zangavonden die de wijkgemeente dit seizoen organiseert. Samen zingen de aanwezigen bekende geestelijke liederen, uit onder andere de bundels van Joh. de Heer en Opwekking. Iedereen is van harte welkom. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.45 uur. Vóór aanvang en tijdens de pauze wordt koffie en thee geschonken. De andere avonden ‘Zingend geloven’ zijn gepland op 22 november, 10 januari, 7 februari en 7 maart.

In de Open Hof Kerk wordt zondag 21 oktober om 15.00 uur een Philadelphia Gezinsdienst gehouden voor mensen met een beperking. De Open Hofkerk is te vinden aan de Rijnstraat in Katwijk aan den Rijn. Voorganger is dominee C.K. Koekkoek. Thema van de dienst is ‘Vrienden van Jezus’. De muzikale medewerking wordt verzorgd door het kinderkoor ‘De Vrolijke Noot’ onder leiding van Agnes Bol. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie of frisdrank.

Open Deur Dienst in De Wiek In De Wiek wordt zondag 21 oktober een laagdrempelige dienst gehouden. Aanvang om 10.00 uur. Spreker is Rinus Vooys. Thema: ‘Mag het licht aan’. Pianist Corné van Duijn begeleidt de dienst. Verdere muzikale medewerking is er van Mare Canto. Iedereen is welkom. Voor de kinderen is er oppas en na de dienst staat de koffie klaar. Wijkgebouw De Wiek, Fresiastraat in Katwijk aan den Rijn.

Regiodealer van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Oegstgeest. Met een eigen 24uurs-servicedienst.

Mies Schoneveld

uitvaartbegeleiding

J. van der Vegtstraat 63, 2225 TR Katwijk

’Met aandacht voor details’ Betrokken – Meelevend – Zorgvuldig

Te vroeg overleden in zijn geliefde Spanje op 6 oktober 2012.

TON VAN HIRTUM Ton is slechts 63 jaar geworden en is in besloten kring gecremeerd. Edith van Hirtum-van der Molen en familie

Opbaren mogelijk in familiekamer

met een eigen sleutel toegang wanneer U dat wenst

071-4018779 (24 uur bereikbaar) www.miesschoneveld.nl

Zangdienst in Ontmoetingskerk

Persoonlijk en betrokken

In de Ontmoetingskerk aan Nieuwe Duinweg 64 in Katwijk is zondag 28 oktober weer een zangdienst. Het thema is ‘God is koning’. Ds. Smit gaat in deze dienst voor. Muzikale medewerking wordt verleend door Jacomina van der Plas–Vooijs en Arie Guijt. Aanvang van de dienst is om 18.30 uur. Vanaf 18.15 zullen er een tweetal liederen gezongen worden.

Kom- en Prijs zangdienst In de Dorpskerk in Katwijk aan den Rijn is er zondagavond 21 oktober een Kom- en Prijsdienst. Deze avonddienst start om 18.30 uur. Oud wijk-predikant Ds. Z. de Graaf zal de dienst voorgaan. De muzikale begeleiding is in handen van van Cees Wassenaar (orgel en piano) en Gijs van der Plas (bas). Het thema voor deze dienst is ‘Heden en Toekomst’. Dit thema sluit aan op de schriftlezing uit Marcus 10 en gaat over het volgen van Jezus, waarin zowel heden als Toekomst worden behandeld. Rondom dit thema is een liturgie samengesteld. U en jullie worden van harte uitgenodigd voor deze zangdienst.

Zangavond in Oude Kerk Zingend geloven bij Ichthuswijk

Bloemenlaan 9, 2235 EM Valkenburg (ZH) Telefoon 071 401 66 65 • Fax 071 401 69 42 E-mail: info@heemskerkinstallatie.com Lid van de VNI en BZE

SHOWTUIN VRIJ TOEGANKELIJK

Soefidiensten. Elke eerste, derde en vierde zondag van de maand om 11.00 uur in de Universel te Katwijk aan de Zuidduinseweg.

Philadelphia gezinsdienst in Open Hof Geen wachtlijst Voor de behandeling van lage rugklachten, bekkeninstabiliteit, nek-/schouderklachten, knieklachten, sportblessures, spanningsklachten etc. Specialist in de behandeling van de ziekte van Parkinson.

De hoogwaardige kwaliteit van de Nefit TopLine AquaPower HR-ketel garandeert het ultieme warmwatercomfort. Deze innovatieve combi-ketel heeft een voorraad warmwater die met ongekende kracht wordt bijgevuld. Overal in huis direct warm water, en als u wilt overal tegelijk! Vraag ons naar de brochure.

Geref. Kerk Vrijgemaakt De Fontein, Willem de Zwijgerlaan 1a: 9.30 uur leesdienst; 17.00 uur drs. G. den Dulk.

KATWIJK AAN DEN RIJN Ned. Herv. Kerk: Dorpskerk: 10.00 uur ds. R.H.M. de Jonge; 18.15 uur ds. Z. de Graaf, Katwijk, kom- en prijsdienst. Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. J. Smit, HD; 18.30 uur ds. J.W. Korpelshoek, jeugddienst. Geref. Kerk: Open Hofkerk: 9.30 uur ds. G. Snel, eredienst plus; 15.00 uur ds. C.K. Koekkoek, Philadelphiadienst. R.K. Kerk: Hoofdkerk: Kerkstraat 70, Katwijk a/d Rijn. Hoofdkerk: Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang. Voorgangers: kapelaan S. Kuik en diaken Van Aarle. Zondag 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Cantemus. Voorganger: pastoor M. Hagen. Kinderwoorddienst. Na de viering is er koffiedrinken in De Kleine Joannes. De Wilbert: 10.15 uur Eucharistieviering m.m.v. kapelkoor Vivace. VALKENBURG Geref. Kerk (Vrijgemaakt): 9.30 uur ds. G. Treurniet, Rijnsburg; 18.30 uur ds. R.Th. Pos. Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur ds. B. Brunt, dopen; 18.30 uur ds. D. Verboom, Rijnsburg. Geref. Kerk De Goede Herder: 9.30 uur ds. E. de Paauw, Leiden. RIJNSBURG Hervormde Kerk: Grote Kerk: 9.30 uur ds. M. van Duijn, HD. 17.00 uur dr. J.G. Schenderling, Berkel en Rodenrijs, studiedienst. De Voorhof: 9.30 uur ds. A. Vastenhoud, Den Haag, ontmoetingsdienst. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. C. Westerink; 17.00 uur ds. C. Westerink. Geref. Kerk Vrijgemaakt: 9.30 uur ds. R.Th. Pos; 17.00 uur ds. G. Treurniet. Evang. Gem. ’t Kruispunt: Sporthal Rijnsburgse Boys, Middelmors: 10.00 uur Jan Valstar, HA.

AquaPower van Nefit: Het ultieme warmwatercomfort

De Evangelisatiecommissie van de Hervormde Gemeente van Katwijk aan Zee organiseert op woensdag 31 oktober een zangavond ter gelegenheid van de herdenking van de Kerkhervorming. De avond wordt net als de zomeravondzang gehouden in de Oude Kerk aan de Boulevard. De aanvang is om 20.00 uur, vanaf 19.50 uur is er samenzang. De leiding is in handen van ds. B.H. Weegink, Hervormd predikant in Katwijk aan Zee en tevens voorzitter van de Evangelisatiecommissie en E.J. Bergman, coördinator van de zangavonden en pastor van de Hervormde gemeente Aarlanderveen. Het thema van deze avond is Reformatie = Evangelie. Organist is Jaap van Rijn. De samenzang wordt afgewisseld door koorzang van het Salemkoor onder leiding van Koos Vooijs.

Dag en nacht bereikbaar Tel. 06-12091112 of 071-4012528

Voorstraat 96a, 2225 ET Katwijk aan Zee E-mail: info@theovanderplas.nl www.theovanderplas.nl

UITVAARTONDERNEMING DC VIS & ZN Uitvaartverzorger: Huig van Duijn Betrokkenheid en persoonlijke aandacht Kantoor: Hartweg 33, 2221 PV Katwijk Dag en nacht bereikbaar tel. 071 4074440

mobiel. 06 12507285

uitvaart@dcvis.nl

www.dcvis.nl

Thuis opbaring - Volledig verzorgde uitvaarten

Nan de Mooij

uitvaartbegeleiding

In samenwerking met Jacoline Imthorn

Jeugddienst over ‘Romans Twelve’ In de Triumfatorkerk wordt er zondag 21 oktober weer een jeugddienst gehouden. Het thema van de dienst is ‘Romans Twelve’. In de Bijbeltekst Romeinen 12 gaat het over talenten. In deze dienst willen we kijken naar de talenten die er zijn en wat je daar mee kan doen. Tijdens de dienst zal ds. Korpelshoek uit Rijnsburg meer vertellen over het thema. Het koor Romans Twelve zal tijdens de dienst de muziek verzorgen. In de dienst is iedereen welkom, jong, oud, groot en klein. De jeugddienst begint om 10.00 in de Triumfatorkerk aan de Piet Heinlaan in Katwijk.

Samen met u zoeken naar een persoonlijke invulling van het afscheid. Dag en nacht bereikbaar 071 - 4018970 / 06 - 571 445 54 Marinus Poststraat 17, 2235 XA Valkenburg

www.nandemooij.nl

KaartenKeus.nl Bestel snel en eenvoudig online uw geboorte-, huwelijks-

Een persoonlijk afscheid. Wij zijn er als u ons nodig heeft. Een geruststellende gedachte.

of gelegenheidskaart op www.KaartenKeus.nl

De collecties zijn ook in te zien bij Drukkerij All-in aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk, tel. 071 408 14 97 KaartenKeus.nl is een onderdeel van

Monuta ‘ t Leidse Huys is 24 uur per dag bereikbaar op 071 - 573 08 30. Ook als u niet bij ons verzekerd bent. U kunt ons ook bezoeken op de Gitstraat 1 te Leiden of op www.monuta.nl


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 18 OKTOBER 2012 • 7

Zendingsavond Albanië

Commissie stemt in met krediet voor Valken68

Donderdag 25 oktober is het Zendingsavond bij de Hervormde Gemeente Valkenburg. Iedereen is van harte welkom op deze avond, die in teken staat van Albanië. Deze avond is het echtpaar Maarten en Gerdien Blom te gast. Zij zullen in het voorjaar van 2013 voor een periode van zes jaar vertrekken naar Albanië om aldaar een christelijke gemeente te stichten om mensen met elkaar en God te verbinden. Zij worden uitgezonden door de GZB (Gereformeerde Zendings Bond). Als Hervormde Gemeente hebben wij ons voor die jaren verbonden aan dit echtpaar. Wij hopen op een grote opkomst tijdens deze avond, zodat u en jij zich ook verbonden

De raadscommissie Welzijn is vorige week dinsdag akkoord gegaan met een krediet van 152.000 euro voor de Valkenburgse voetbalvereniging Valken68. Voor dat bedrag neemt de gemeente de kleedkamers op sportpark ’t Duyfrak over, net zoals dat bij de andere voetbalclubs al het geval is. Begin vorig jaar kreeg de Valkenburgse voetbalclub een ton subsidie voor het wegwerken van achterstallig onderhoud. Dat gebeurde nadat de club op eigen initiatief groot onderhoud van de kleedkamers had laten uitvoeren. Onderhoud dat bij andere sportverenigingen door de gemeente wordt betaald. De gemeente is namelijk verantwoordelijk voor de velden en kleedkamers van de sportverenigingen.

Wijkraad schenkt tweede AEd apparaat

Veilig winkelen in de Hoftuin

Geplande werkzaamheden kunnen uitlopen. De laatste stand van zaken van de wegwerkzaamheden vindt u ook op http://televisie. rtvkatwijk.nl/wegwijzer

Zicht op de Valkenburgse bollenschuur vanuit Rijnsburg.

Anderhalve ton voor oude bollenschuur

’Dit was te verwachten. Er zijn afspraken en verwekte verwachtingen. We zullen het voorstel steunen, maar het is jammer om zo’n bedrag aan één gebouw uit te geven’, merkt

Anita van Ginkel (VVD) op. Zij verwoordt daarmee de gevoelens van de hele commissie. ’Er is inderdaad een voorgeschiedenis’, geeft burgemeester Jos Wienen aan. De eigenaar was bezig met een bouwplan, toen de bollenschuur werd aangewezen als gemeentelijk monument. ’Wij vinden dat het pand een toegevoegde waarde voor Valkenburg heeft en historisch ook belangrijk is’, aldus Wienen. ’De eigenaar voelde zich buitengewoon benadeeld. Hij heeft verschillende keren bij de gemeente aan de bel getrokken. Zonder concrete toezegging van de gemeente over een bijdrage, haken kopers af.’ De gemeente heeft daarom besloten 1,5 ton beschikbaar te stellen. Dat

Herinrichting kruispunt Christinalaan/Valkenburgerweg Het kruisingsvlak Christinalaan/ Valkenburgerweg wordt heringericht. Het werk aan de verbetering van de kruising duurt tot naar verwachting tot 5 november. De kruising zal volledig voor het autoverkeer worden afgesloten. Het fietsverkeer zal, voor zover dat mogelijk is, langs het werk geleid worden. Omleidings- en aanduidingsborden zullen worden aangebracht.

Westerhaghe fase 3 en 4: bouwrijp maken In het braakliggende gebied van De Poel, Spinozalaan en De Waal zijn de voorbereidingen gestart voor de bouw van de laatste twee fases van Plan Westerhaghe. Er ontstaat enige overlast als de nieuwe riolering wordt aangesloten op de bestaande. Bovengenoemde straten worden dan voor een korte periode afgesloten. Er wordt een omleiding aangegeven.

bedrag is bestemd voor diegene die de restauratie van de bollenschuur uitvoert. Wienen vertelt de commissie ook, dat de Raad van State de gemeente gelijk heeft gegeven wat de monumentenstatus betreft, maar ook dat de eigenaar recht heeft op compensatie. Het krediet komt uit de pot Reserve Monumenten en die pot baart de commissie zorgen. ’We hebben moeite met het feit, dat die reservepot zo snel slinkt zonder dat er concreet beleid is’, stelt PvdA-raadslid Matthijs van Tuijl. ’We moeten kijken naar de totale herstelbehoefte van andere monumenten’, vindt Wim van Duijn van de SGP. Want wat te doen bij andere aanvragen

voor restauratie van monumenten? Wat als die pot leeg is? De burgemeester erkent, dat er niet genoeg geld in de subsidiepot zit om alle plannen te betalen. ’Er zijn andere monumenten die een grote bijdrage nodig hebben. Maar die ga ik niet noemen en alarmeren. We zullen nooit voldoende hebben om alles te financieren.’ Wienen belooft de commissie in december op dat onderwerp terug te komen. Het kredietvoorstel komt als hamerpunt op de raadsvergadering van volgende week donderdag.

De toevoeging van het AED apparaat aan het winkelcentrum is weer een stap voorwaarts in het upgraden van het winkelhart van Rijnsburg. De winkeliersvereniging zit niet stil en houdt haar ogen steeds op de toekomst gericht. De 4e ster voor het Keurmerk Veilig Ondernemen die zij onlangs in ontvangst heeft mogen nemen is hiervan een goed voorbeeld. Zij hebben hierin een duidelijke positie genomen en willen zich daarin blijvend ontwikkelen middels samenwerking met alle betrokken partijen en via servicegerichte acties richting de klant. De wijkraad is blij met deze ondernemers die zich, naast hun toch al drukke baan, weten in te zetten voor het prettige winkelklimaat in de Hoftuin. Zij heeft toegezegd dat niet alleen de wijkraadsleden binnenkort een AED cursus zullen volgen, maar dat zij de activiteiten van de winkeliersvereniging een warm hart toedragen en daar waar mogelijk zullen ondersteunen.

de winkeliersvereniging is blij met het tweede AEd apparaat. V.l.n.r : secretaris Ron van den Eijkel, filiaalmanager A-H Cees Verburg, voorzitter theo van Haastrecht en voorzitter wijkraad Ben van den Nouland.

Deze puzzel is mede

In deze mengelmoes van letters zijn al de onderstaande woorden INTERNET AFSLANKHYPE gemaakt door: NU BIJ ONSmogelijk IN DE WINKEL VERKRIJGBAAR! verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar beneden of omgekeerd of schuin. Streep alle woorden door. De resterende letters vormen de oplossing van deze puzzel.

Snel afslanken

CitroenSapkuur TAATEDAM 8-12 KATWIJK T. 071-4018999

capsules

Inspectie Riolering SITA zal verscheidene strengen in Rijnsburg inspecteren. Het verkeer ondervindt hier hinder van en zal een enkele keer om moeten rijden. In dat laatste geval regelen verkeersregelaars het verkeer. Afronding: november 2012

3 letters: HAN JEF WIM 4 Letters

Meest bekende afslankkuur ALEX nu verkrijgbaar in de vorm van capsules! DOLF X-Trine CitroenSapkuur capsules is een zorgvuldig samengestelde 20 dagen kuur om te helpen gewicht te verliezen. L-Carnitine draagt bij aan de vetverbranding. Groene thee bevordert de stofwisseling, geeft energie en vermindert het hongergevoel. Door de toevoeging van Kelp helpt deze kuur je om je gewicht te beheersen. Kortom; X-Trine Boulevard 69 | T (071) 401 84 50 CitroenSapkuur capsules is een ideale en eenvoudige kuur om te helpen af te slanken.

www.sunsetblvd.nl • • • • •

Draagt bij aan de vetverbranding Bevordert de stofwisseling Vermindert hongergevoel Helpt bij gewichtsbeheersing Geeft energie

KOOS LUUK 5 Letters ADRIE AREND ARIEN BENGT BERND BRIAN

BRUNO ERNIE EVERT GLENN HENRI ISAAC JULES MARCO PJOTR TJERK WISKE WUBBE

6 Letters ARNAUD EDMOND FABIAN FAUSTO JASPER KONRAD KRELIS PETRUS RINTJE THOMAS TJEERD

7 Letters ANDRIES GILBERT GISBERT LAMBERT LEOPOLD LUBBERT MANFRED NORBERT STEPHAN VOLKERT 8 Letters FREDERIK JOHANNES KOENRAAD MOHAMMED

Boulevard 68 | T (071) 401 00 09 www.friendskatwijk.nl Foto: pR

Brouwerstraat: kabel- en leidingwerkzaamheden Vooruitlopend op de herinrichting van de Brouwerstraat zijn de nutsbedrijven begonnen met het vervangen van de bestaande gas-, water- en elektraleidingen. Hiervoor wordt de Brouwerstraat in werkvakken van ca. 40 - 50 meter verdeeld. Hierdoor ontstaat ernstige verkeershinder. Een mobiele verkeersregelinstallatie zorgt voor het doorstromen van het verkeer; er is een halve rijbaan beschikbaar. Ter plaatse van de werkzaamheden is het niet mogelijk om auto’s te parkeren. De aanwezige parkeervakken worden door hekken afgesloten. Afronding: 31 december 2012

Voorzitter de heer Theo van Haastrecht hoopt hiermee het gevoel van veiligheid en leefbaarheid bij het winkelend publiek te vergroten: ’Dit is nu het tweede AED apparaat in het winkelcentrum. Een ander hangt centraal in de AlbertHeijn vestiging. Vanuit elk filiaal is tenminste 1 persoon opgeleid en gecertificeerd in het toepassen van het apparaat. Mocht er een melding binnenkomen, hetzij via sms-alert of het buren-bel systeem, kan er direkt ingegrepen worden’.

’Jammer om zo’n bedrag aan één gebouw uit te geven’ Anderhalve ton van de gemeente voor een oude, leegstaande bollenschuur aan de Hoofdstraat in Valkenburg waarvan de bouwkundige staat achteruitgaat, maar die wel de status ’gemeentelijk monument’ heeft. Een hoop geld, stelt de raadscommissie Welzijn vorige week dinsdag. Toch gaat die commissie akkoord met dat krediet vanwege afspraken tussen de gemeente en de eigenaar van de bollenschuur.

Het is al prettig winkelen in de Hoftuin, maar door de komst van een tweede AED apparaat (Automatische Externe Defibrillator), geschonken door de wijkraad Rijnsburg, is het winkelen er weer een stukje veiliger op geworden. Afgelopen zaterdag werd het apparaat overhandigd aan het bestuur van de winkeliersvereniging en binnenkort geïnstalleerd in de viswinkel Surf & Turf.

Foto: pR

Werk in uitvoering Rijnsburg

Foto: CVdS

Line dance 55+ in Valkenburg Stichting welzijn ouderen krv (SWOK) organiseert onder leiding van Odilia en Rian van Paridon country-line dance voor mensen vanaf 55 jaar. Iedere vrijdag van 09.45 tot 11.45 uur in Rijnweide (de glazen zaal) in Valkenburg. En er is weer plaats voor nieuwe deelnemers. De eerste les is gratis. Kosten voor de gehele cursus zijn € 85,00 per seizoen (sept-juni). Line dance houdt in dat u naast elkaar en vrij van elkaar danst. U heeft dus geen danspartner nodig. Er is geen speciale kleding vereist, wel wordt aangeraden om vanwege de rubberzolen, ander schoeisel dan gym- en/of joggingschoenen te dragen. Voor inlichtingen kunt u terecht bij SWOK, 071 4016347.

mogen weten. Het belooft een boeiende en interessante avond te worden, waarin ze zullen vertellen over hun werk en ook beeldmateriaal zullen laten zien. De deuren gaan open om 19.45 uur en de avond begint om 20.00 uur, het programma duurt tot 21:30 uur. Daarna volgt tot 22:00 uur een informeel samen zijn en ontmoeting met elkaar. De avond wordt gehouden in de zaal van de Hervormde Kerk in Valkenburg aan het Castellumplein 1. Aan het eind van de avond is er een collecte voor het werk van Maarten en Gerdien in Albanië. Graag tot ziens namens de Zendingscommissie van de Hervormde Gemeente Valkenburg.

Het nieuwe HEMA-filiaal is feestelijk versierd tijdens de openingsborrel.

Opening HEMA Rijnsburg succes Na zes weken slopen, opbouwen en het vullen van de winkel was vorige week donderdag de opening van het nieuwe HEMA-filiaal in Rijnsburg. De opening van de winkel werd groots gevierd. Drie dagen lang konden de klanten profiteren van speciale aanbiedingen en werden welkom geheten met koffie of thee, gebak, koek en ander lekkers. door Amber Spek De Rijnsburgers zijn zichtbaar enthousiast over de nieuwe winkel in hun dorp. Eigenaar Fons van Diemen vindt alle reacties ’overweldigend’. Hij vertelde: ’Ik had hier natuurlijk wel op gehoopt, maar het is niet vanzelfsprekend. De reacties zijn echt fantastisch.’ Vorige week donderdag vanaf negen uur hadden de Rijnsburgers de mogelijkheid om te winkelen in de nieuwe HEMA aan het Hoftuinplein, in het pand van de Rabobank, die die ruimte niet meer nodig heeft. Ondanks het slechte

weer was het enorm druk in de winkel. Al voor negenen stonden de klanten buiten, op de rode loper, te wachten tot de deur openging. Teamleidster in de nieuwe winkel, Coba, vindt de opening ’druk, maar erg gezellig’. Coba vertelt aan het eind van de eerste openingsdag: ’Het ging vandaag erg goed, mensen zijn heel enthousiast.’ Ook op zaterdag, de laatste dag dat de opening werd gevierd, was het nog erg druk en gezellig. Veel mensen vonden het donderdag te druk om langs te komen, en kwamen nu even langs om te neuzen in de nieuwe winkel. Er hebben 1.200 mensen genoten van de tompoezen die werden uitgedeeld en deze vielen erg in de smaak. Eigenaresse Conny van Diemen legde uit dat het druk was en dat er af en toe lange rijen stonden, maar ze verwacht dat het wel af zal nemen na de openingsdagen.

Op de kleintjes Jan en Piet komen uit Rijnsburg en vertellen dat ze het nieuwe filiaal ’een aanwinst voor het dorp’

NU

Badstraat 13 • Katwijk • Tel. 071-401 33 69 Taatedam 4 • Katwijk • Tel. 071-3318133 95 Info@pluimgraaffonline.nl 60 capsules van 19,95 voor 17

www.pluimgraaffmodeensport.nl

2 verpakkingen voor 29,95

vinden. ’Super tent. Alleen al door de worst. Maar je kan er allesVerkrijgbaar ko- bij: pen.’ Bovendien leggen ze uit dat het heel gezellig is, dat de winkel veel mensen uit Rijnsburg aantrekt. ’Zo blijf je in contact met elkaar.’ Ook de Rijnsburgse Dianka vertelt glimlachend dat ze heel blij is met de HEMA. ’Ik las het in de krant. Ik dacht: nu gaat het echt gebeuren. Iedereen moet op de kleintjes letten en de HEMA is lekker voordelig. Bijvoorbeeld voor schoolspullen. Ik ging altijd naar HEMA Katwijk en moest daar parkeergeld betalen. Nu kan ik hierheen op de scooter. Fantastisch.’ Woensdagavond, de avond voor de opening van het filiaal, was er al een borrel om de komst van de nieuwe HEMA-vestiging te vieren. Familie, vrienden en collega’s waren gekomen om de trotse eigenaren te feliciteren. Er werd een lintje doorgeknipt en het filiaal was versierd met rode en witte ballonnen. Fons en Conny van Diemen vinden het erg spannend, maar hebben veel vertrouwen in de nieuwe winkel.

k Afslan n a hype v ! 2010

Badstraat 7 Tel. 071 - 4014617 Katwijk aan Zee

Badstraat 7 Tel. 071 - 4014617 Katwijk aan Zee

023

Vooys, keurslager 023

Koninginneweg 59, Katwijk Tel. 071 4013200 Fax 071 4018947 www.vooys.keurslager.nl

Hoornesplein 129 - 2221 BE Katwijk (T) 071 40 817 07 Boulevard 67 2225 AE Katwijk telefoon (071) 40 77 147 info@eeterijdeburen.nl www.eeterijdeburen.nl

Stuur uw oplossing voor dinsdag 16 oktober naar de redactie van De Katwijksche Post, postbus 3066, 2220 CB Katwijk, of per e-mail naar redactie@katwijkschepost.nl. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Onder de goede inzenders wordt een waardebon verloot van € 20,deze week beschikbaar gesteld door: Restaurant Friends, Boulevard 68, Katwijk. De winnaar van de puzzel van de vorige week is: W. Blommers, Katwijk De waardebon van € 20,- werd beschikbaar gesteld door: Keurslagerij Vooys, Koninginneweg 59, Katwijk.


8 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

Afak Techniek B.V.

Zoekt nieuwe medewerkers! Volg de spannendste camera’s op:

Afak Techniek staat bekend om zijn fabricage van transportsystemen en verpakkingslijnen voor de complete visverwerking aan boord van Trawlers. Deze installaties worden geheel in eigen beheer ontworpen, gefabriceerd en ingebouwd. Ook maken wij dergelijke installaties voor visverwerkende fabrieken. Kortom Afak is een veelzijdig bedrijf wat op klant specificatie levert en actief is op de Nederlandse en internationale markt. Voor in onze werkplaats zijn wij op zoek naar

Constructiemedewerkers/Servicemonteurs Senior/junior, 38 uur/week Functie omschrijving: - Fabricage en montage in onze werkplaats. - Tekening lezen, je werkt met RVS materiaal. - Service/inbouwwerkzaamheden op locatie.

Functie eisen: - Opleiding LTS/MTS. - In het bezit van rijbewijs B. - Ervaring in deze branche.

Verder wordt gevraagd: Gevoel voor techniek, functioneel inzicht, creatief, stressbestendig, goede contactuele eigenschappen. Een gezonde werkmentaliteit. Bereidheid om over te werken. Werken op buitenlandse locatie. De arbeidsovereenkomst start met een jaarcontract, bij gebleken geschiktheid volgt vaste betrekking. Geboden wordt: Uitstekend 4 weken salaris, wat kan worden verhoogd met een overurentoeslag. CAO volgens Kleinmetaal. Prettige werksfeer in een Katwijk’s no-nonsense bedrijf. Alleen personen, die menen aan de gestelde functie-eisen te kunnen voldoen, nodigen wij uit te solliciteren. U kunt uw brief met CV mailen aan Buis@afak.nl of per post t.a.v. dhr. B. van Velzen, Steenbakkerstraat 12, 2222 AT Katwijk aan Zee. Voor meer info zie www.afak.nl

WWW.BELEEFDELENTE.NL

Uw boot de winter door ✔ Bij ons kunt u uw sloep, vlet en sportboot zowel binnen als buiten stallen ✔ Beter voor uw boot – lakwerk – motor, en veilig ✔ Zelf aan uw boot werken in overleg mogelijk ✔ Haal- en brengservice mogelijk ✔ Ook voor totaal onderhoud van uw boot

Informeer naar de voordelige all-in prijzen. t, aterspor W e regio t d h c i n i z t s i l Rijn a ci port spe s r e t a w DE

Valkenburgseweg 70 - Katwijk a/d Rijn - (071)4027000 email: info@maritiemcentrumrijnzicht.nl

Alles onder één dak Tridental Mouthware is een allround mondzorgcentrum voor iedereen met of zónder eigen tanden. Onze ruime praktijk beschikt over moderne behandelkamers en een professioneel tandtechnisch laboratorium. Dankzij uitbreiding van het tandartsteam hebben wij plaats voor nieuwe patiënten!

We hebben plaats voor nieuwe tandartspatiënten!

U bent bij ons in goede handen voor reguliere mondzorg, vakkundig kroon- en brugwerk, esthetische tandheelkunde en implantologie. Prothesepatiënten kunnen -zonder doorverwijzing- direct bij ons terecht voor een kunstgebit of klikgebit op implantaten. We hebben ervaren klinisch prothesetechnici en een vaste implantoloog in huis. Tridental Mouthware werkt met professionele apparatuur voor het vakkundig bleken van uw tanden. k op www.tridentalmouthware.nl

Nu oo woensdagavond geopend!!!

SLEEPDIENST SCHEVENINGEN Tramstraat 110 2225 CM Katwijk

Is een rederij die gespecialiseerd is in het in- en uitslepen van schepen in de Scheveningse haven Daarnaast doen wij sleepwerkzaamheden in het Nederlandse kustgebied tot maximaal 15 mijl uit de kust, tevens verzorgen wij bemanningswissel en kleine bevoorradingen van schepen op zee. Wij zijn op zoek voor ons m.s. “OCEAAN” en “OCEAAN II” een

T 071 407 10 00 info@tridental.nl

SCHIPPER fulltime (40 uur)

Appartementen nu vanaf €164.500 inclusief 12,5% Koopgarant-korting! • Mooie locatie centraal in Rijnsburg • Koop nog voordat de financieringsregels veranderen! • 12,5% Koopgarant-korting voor starters én doorstromers • Nog 7 appartementen te koop voordat de bouw start • Onherroepelijke bouwvergunning is afgegeven • Prijs inclusief eigen plaats in de garage • Oppervlakte 77 m2 tot 122 m2

Wij bieden: - Een afwisselende functie, waarbij gezien de kleinschaligheid van ons bedrijf naast het varen tevens onderhoud een belangrijk deel van uw werkzaamheden zal zijn. - Prettige werksfeer in een informeel klein bedrijf. Wij vragen: - Vaarbevoegdheid voor het varen als schipper voor de vaart in het beperkte vaargebied - Ervaring in het slepen met kleine schroefboten - Basic Safetytraining - Woonachtig binnen een half uur rijden van Scheveningen is een pre - Enthousiasme om naast het varen tevens te zorgen voor onderhoud van de sleepbootjes en om gezamenlijk met een aantal aflosschippers eventuele avond- nacht- en weekend sleepklusjes te verrichten. Ben je geïnteresseerd in bovenomschreven functie? E-mail jouw Curriculum Vitae voor 15 november naar de heer G. de Ruiter info@sleepdienst-scheveningen.nl of stuur het naar Sleepdienst Scheveningen, Dr. Lelykade 22A, 2583 CM Den Haag Voor informatie kun je kijken op www.sleepdienst-scheveningen.nl of contact opnemen met de heer G. de Ruiter, telefoonnummer 06.50618945

A. Noort INFORMATIEBIJEENKOMST zaterdag 20 oktober van 11.00 tot 13.00 uur bij De Leeuw Makelaardij Rijnsburgerweg 100 in Rijnsburg!

Westerhaghe: 62 comfortabele appartementen, 52 ruime eengezinswoningen. Scherp geprijsd, goed bereikbaar, alle voorzieningen dichtbij. Meer weten? Kijk snel op westerhaghe.nl of bel De Leeuw Makelaardij (071) 405 16 16.

Ons bedrijf, met meerdere bloemenlijnen in Duitsland, is gevestigd in de Bloemenveiling Flora Holland te Rijnsburg.

Wij hebben plaats voor een:

RASECHTE LIJNRIJDER! Ben jij dat?

Neem dan snel contact op met:

Albert Noort - T 06 53231909 Het nieuwbouwproject in Rijnsburg van

of mail naar desk@noortexport.nl

A. Noort - Spinozalaan 18b - 2231 SR Rijnsburg


14 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 18 OKTOBER 2012 • 9

Dunavie in top vijftien beste werkgevers

VIP-vacatures vrijwilligerswerk

In het voorjaar van 2012 organiseerde woorncorporatie Dunavie een medewerkersonderzoek onder haar medewerkers. ‘Onze medewerkers zijn namelijk bepalend voor ons succes. Daarom vinden we het belangrijk dat iedereen binnen Dunavie met plezier naar zijn werk gaat. Een goede sfeer binnen ons bedrijf, goede arbeidsomstandigheden en goede onderlinge communicatie zijn voor ons belangrijke punten waarin we investeren’, schrijft de wooncorporatie in haar persbericht.

Wilt u vrijwilligerswerk gaan doen maar weet u niet goed wat er mogelijk is? VIP Katwijk kan u daar bij helpen. Kijk eens op onze website www.vipkatwijk.nl en in het bijzonder op onze vacaturebank. U zult zien dat er veel mogelijkheden zijn in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Hier volgen er een aantal.

Meidengroep

FOTO: PR.

Stichting Vrolijkheid organiseert kinderactiviteiten op AZC. Zij zoeken met spoed iemand voor de meidenactiviteiten op de vrijdagavond. Je bedenkt welke week met de meiden en vrijwilligers wat je gaat doen. Supergezellig!

Actieve vrouwen Het moederkindcentrum Femke is op zoek naar vrouwen die wekelijks leuke activiteiten wil organiseren voor de bezoeksters. Dit is samen met andere vrijwilligsters onder schooltijd. Je bent gastvrouw van het centrum en verzorgt een gezellige tijd.

Jeugd EHBOlessen Vrijwilligers bij het Rode Kruis afd. KRV, geven ook EHBOlessen in groep 8 van de lagere school. Zij zoeken vrijwilligers die dit willen doen en zo op meer scholen les kunnen geven. Per klas is het wekelijks een half jaar tot het examen. Materiaal e.d. is aanwezig en EHBOcertificaat is gewenst(of bereid zijn om te halen).

Om te meten hoe het bedrijf het als werkgever doet, organiseerde Dunavie dit jaar het onderzoek. ‘De resultaten zijn goed. We zijn dit jaar genomineerd voor de prijs ‘Beste werkgever 2012’. En daar zijn we trots op.’ Dunavie eindigde in de categorie

AGENDA ANBO, afdeling Katwijk

‘Organisaties binnen de sector Woningcorporaties’ op de 2de plek, als grootste stijger op de 5de plek en op de 13de plaats in de totaallijst van ‘Organisaties met minder dan 1.000 medewerkers’. ‘Een mooi resultaat!’, vindt Dunavie, dat twee jaar geleden is ontstaan uit een fusie tussen de wooncorporaties KBV en SpiritWonen met de bedoeling zaken beter en efficiënter aan te pakken. ‘Het is ons gelukt om als werkgever een goed werkklimaat te bieden voor onze medewerkers. Ook zijn er een aantal verbeterpunten uit naar voren gekomen. De teams hebben deze punten omgezet in concrete actiepunten om het werk nog beter te kunnen organiseren en de samenwerking te optimaliseren met als doel onze klant nog beter van dienst te zijn.’ Het Hoogheemraadschap van Rijnland eindigde bij dezelfde verkiezing op de 43ste plaats.

Bond voor vijftigplussers Verkoop van belbusboekjes in de Zwanenburg elke morgen. Iedere dag koffie drinken, kosten €0,75. Maandag 22 oktober Spreekuur, 10.00-11.00 Schildercursus, 13.30-17.00 Vrij jokeren en klaverjassen, 13.30 Dinsdag 23 oktober Repetitie zangkoor Vierboet, 10.00 Ouderen spreekuur 10.00 Wedstrijd biljarten van 13.3017.00 Damessoos, aanvang 14.00 Vrij klaverjassen en jokeren, 13.30 Woensdag 24 oktober Biljarten, 14.00, zaal open 13.30 Kaarten maken, 14.00 Wedstrijd biljarten, 13.3017.00 Vrij klaverjassen en jokeren. Onderlinge competitie en vrij biljarten, 19.30

The Shortest Straw sluit morgen het Punkfest af.

Punkbands op podium Scum In jongerencentrum Scum is er op vrijdag 19 oktober een Punkfest. Op deze avond zullen er drie punkbands spelen op het kleine podium. Aanvang om 20.30 uur. De minimum leeftijd deze avond is 16 jaar en de entree is gratis. Scum, Noordduinseweg 3, Katwijk aan Zee. De eerste band is Henk, een tweemansformatie uit het haringstadje Vlaardingen met punkrock uit de havens. Met Dylan Dane op drums en Lucas Kiksen als zanger en gitarist, spelen zij hun welbekende nummers zoals ‘Alles Kan Kapot’, ‘Het Meisje Van De Albert Heijn’ en ook de Engelstalige num-

mers zoals ‘Wings of A Harpy’. Met veel lol en simpliciteit, zoals de bandnaam, zijn zij aanwezig op het podium. Zingen over vrouwen, irritante mensen in het openbaar vervoer en over verloren vrienden is hen niet vreemd. De tweede band is MC Hank. Deze punkrockband speelt zo energiek en enthousiast als het maar kan, begeleidt door vrolijke melodieën met een uptempo beat. Ze nemen graag de maatschappij op de hak en dit is goed te horen in hun nieuwe EP: ‘Never Trust a God Who Doesn’t Dance’. Live maakt deze band er dan ook vooral een groot feest van.

De laatste band is The Shortest Straw. Bij de oprichting begin 2011, hadden Peter en Connor het helemaal gehad met bands die maar niet wilden werken. Ze besloten samen in een punkband te gaan, en door de toevoeging van Danny’s prachtige stem, neigde het toch meer naar poppunk. Ze hebben veel lof ontvangen voor hun energierijke optredens. Met invloeden van alle kanten, van Avenged Sevenfold tot Blink 182. Deze band gaat voor een knallende avond zorgen. Het optreden in Scum gaat het eerste volledige optreden met nieuwe drummer Mauro worden.

Kerkenveiling in volle bloei Afslager Piet van Dijk kon afgelopen vrijdagavond rond 23.15 uur kavelnummer 251 als laatste aan de zaal vol enthousiaste bieders presenteren. Ook dit vleespakket ging voor het mooie bedrag van 50 euro naar een koper. En de kopers waren niet alleen parochianen van de RK-parochiekern H. Joannes de Doper uit Katwijk, er waren ook buurtbewoners en vertegenwoordigers van de Dorpskerk uit Katwijk aan den Rijn, waar binnenkort voor de eerste keer een veiling wordt georganiseerd. Als een Seth Gaaikema in zijn beste dagen zat Piet van Dijk voor de 27ste keer als afslager achter de tafel. Kwam het door zijn nimmer aflatende humor, het ‘lezen van de zaal’ door zijn kennersblik of was het die voortdurende knipoog naar twijfelende vrouwelijke kopers? We zullen het nooit weten, maar wat we wel weten is dat het eindbedrag op 20.779 euro uitkwam.

Bestuur SARK Het bestuur van de Senioren Adviesraad Katwijk heeft versterking nodig. Zij zoeken een voorzitter, secretaris en bestuurslid welzijn/zorg. Verantwoordelijk vrijwilligerswerk, maar belangrijk voor de vertegenwoordiging van ouderen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.

Bij elke 500 euro brandde de lamp op tafel en kon de koper van dat kavelnummer een extra bloemetje ontvangen of een vierkante fles vloeibaar die nergens kringen ach-

Dit is slechts een impressie van het totale aanbod aan vacatures op onze vacaturebank. Staat datgene wat u zoekt er niet bij? Maak dan een afspraak met ons voor een persoonlijk gesprek. Wie weet kunnen we samen toch een leuke vacature vinden. Dit kan telefonisch: 071 7600310 of per email: info@vipkatwijk. nl van maandag t/m woensdag van 10.00 tot 16.00. Gebruik maken van onze vacaturebank is gratis, zowel voor aspirant vrijwilligers als vrijwilligersorganisaties.

Donderdag 25 oktober Kleding bewerken, 09.00 Inloop spreekuur, 10.00-11.00. Meer bewegen voor ouderen, 09.30-10.15 Wedstrijd biljarten, aanvang 13.30-17.00 Klaverjas en jokermiddag, 14.00

terlaat. De opbrengst was iets lager dan de 21.505 euro vorig jaar, maar het was vanaf de start 20.15 uur heel erg gezellig. En natuurlijk gingen ook veel bloembollenpakketten van de hand, want als bollenveiling was deze kerkenveiling in 1903 natuurlijk gestart. Wie de kopers zijn van deze bloembollen, kunt u in het voorjaar aan hun prachtige kleurrijke voortuinen herkennen. Maar ook de levensmiddelenpakketten, de paaskaars van 2011, buitenplanten, paling en tong gingen voor stevige prijzen naar de kopers.

Vrijdag 26 oktober Bloedprikken, 08.30 Vrij klaverjassen en jokeren. Bingomiddag aanvang 14.00 Inlichtingen WMO op de website www.anbo.nl/ katwijkaanzee/

‘Bedankt voor de kavels’

Al deze activiteiten vinden plaats in het dienstencentrum de Zwanenburg, aan de Zwanenburgstraat 62. De activiteiten zijn toegankelijk voor alle mensen van 50 jaar en ouder. Nieuwe leden en begunstigers zijn van harte welkom.

Dank aan alle bedrijven en personen die deze kavels beschikbaar hebben gesteld, zo ook de commissie kerkenveiling die dit alles heeft georganiseerd. Met de opbrengst wordt een deel van de komende kerktorenrestauratie bekostigd. Wilt u er volgend jaar ook bij zijn, u bent van harte welkom. Of pastoraal werker Peter van Beurden dan weer de kerkenveiling zal openen, de 110de versie, is nog niet duidelijk. Maar dat zijn inspirerende woorden door de aanwezigen werden opgepikt was wel duidelijk. Dus het motto was na afloop ‘Peter van Beurden gevraagd… veiling geslaagd’.

Wijkvereniging KoestalOverduin-Zanderij Donderdag 18 oktober 14.00 seniorensoos 20.00 countrydansen, vanaf 16 jaar. Vrijdag 19 oktober 20.00 competitie darten

DKF steunt jubileumtoernooi G-voetballers Rijnvogels

Zaterdag 20 oktober 20.00 bingo, zaal open 19.00 uur. Vanaf 16 jaar. Dinsdag 23 oktober 20.00 kaarten Woensdag 24 oktober 20.00 repetitieavond zangkoor wijkvereniging Tijdens alle activiteiten zijn de keuken en bar geopend voor een drankje en een snack. Wijkgebouw, Locatie De Coligny, Louise de Colignylaan 7, 2224 VT Katwijk. Meer informatie op www. wijkcentrumdecoligny.nl

Wijkvereniging Hoornes–Rijnsoever

In Huys te Britten

De echte pudding tompoucen 5 stuks € 3,85 + 1 GRATIS ERBIJ

Ovenverse witte bollen of puntjes 10 stuks € 2,10

100% roomboter amandelstaaf weegt 500 gram

geen € 4,50 Nu € 3,95

Slagroomsoesjes 250 gram € 2,75

Roomboter gevulde speculaas met amandelspijs 500 gram € 4,25

4 soorten roomboterkoeken per zak 500 gram € 2,95 Nu 2 zakken € 3,50

OP = OP

Iedere vrijdag staan wij op de Katwijkse markt.

Woonbeurs Heerlijk Wonen: schat aan kennis en inspiratie De huizenmarkt mag dan volgens experts potdicht zitten, je kunt er ook op een positieve manier tegenaan kijken. Door mensen bij elkaar te brengen en te benadrukken wat we bijna waren vergeten… Wonen en alles daar omheen is ook gewoon léuk! Met deze insteek wordt op 27 oktober in het Katwijkse Huys Te Britten de Woonbeurs Heerlijk Wonen geïntroduceerd. Of u nu koopt, verkoopt, verbouwt of inricht: hier vindt u een schat aan kennis en inspiratie, allemaal onder één dak.

binnenhuisarchitectuur en styling. Men kan op de beurs terecht met alle vragen op het gebied van wonen, financieren en inrichten. Ook bewoners van huurwoningen lopen vaak tegen een heleboel zaken aan. Wat zijn mijn rechten en plichten? Ook hier zijn specialisten voor op de beurs aanwezig, kundige mensen die dagelijks adviezen omtrent huur en verhuur geven.’

Mensen bij elkaar brengen Annemarie Hoevens

Specialisten op elk gebied In de huidige tijden van economische crisis en daaraan gerelateerde malaise op de huizenmarkt is wonen een heet hangijzer geworden. Wat vroeger een tijd van spanning en opwinding was, verzandt in negatieve onzekerheid. Annemarie Hoevens-Peeters van Hoevens Makelaardij zocht samen met Henriette van den Anker van de Porseleinkast, Elkie Marcelis van Aventurijn Natuursteen en Monique Verhaar van Vero Bouwadvies naar een manier om op een positieve manier de markt tegemoet te treden. Woonbeurs Heerlijk Wonen was geboren.

Annemarie: ‘Tijdens deze beurs is uiteraard iedereen welkom, maar is specifiek bedoeld voor iedereen die actueel bezig is met het inrichten, bouwen, verbouwen of aankopen van een woning. Starters, doorstromers maar ook juist senioren kunnen antwoord krijgen op diverse vragen op het gebied van wonen, kopen, verkopen en huren. Naast de vele stands van bedrijven in verschillende branches, worden er diverse workshops gehouden, zoals moodboards maken, bloemendecoratie en informatieve lezingen door financiële adviseurs. Er zijn specialisten aanwezig op het gebied van

Ook aan de kinderen is gedacht. Gedurende de hele dag is er een uitgebreid animatieprogramma zodat de ouders rustig informatie kunnen inwinnen en rond kunnen kijken. De beurs is niet alleen zinvol voor bezoekers, ook de deelnemende bedrijven doen hun voordeel met een stand op de Woonbeurs. Annemarie: ‘De ondernemers worden in de gelegenheid gesteld om hun zakelijke contacten en activiteiten onder de aandacht te brengen. Een uitgelezen kans om de naamsbekendheid te vergroten onder consumenten, maar ook het zakelijke netwerk te vergroten en anderen kennis te laten maken met de producten en diensten. De standhouders adverteren over het algemeen regelmatig en de meesten zijn actief op social media. Maar door eens

FOTO: PR.

De Leidse Bakker geeft als reclame:

Vrijdag 19 oktober 20.00 Bingo 10.00 Ba.-Pra.-Ka.-Dra. Soos 19.30 Darts

Het toernooi op zaterdag is mede mogelijk dankzij de Dirk Kuyt Foundation.

Het mag worden gevierd en wordt ook gevierd: het vijftienjarig jubileum van de G-afdeling van de FC Rijnvogels. Dat gebeurt zaterdag 20 oktober op sportpark De Kooltuin.

iets anders te doen in deze vorm kan ook enorm bijdragen aan vergroten van de naamsbekendheid. Het bundelen van de branches en ieders eigen netwerk zorgt voor een grotere aantrekkingskracht, vergroting van je eigen netwerk, succes en voordeel voor de consument. De beurs is voor beide kanten, ondernemer én bezoeker, zeer laagdrempelig. Iedereen heeft uiteindelijk te maken met ‘wonen’. De Woonbeurs brengt mensen bij elkaar. Een typische win-winsituatie!’ De Woonbeurs Heerlijk Wonen 2012 in en rondom Huys Te Britten, Noordduinseweg in Katwijk, wordt op vrijdag 26 oktober voor genodigden feestelijk geopend door burgemeester Jos Wienen. Zaterdag 27 oktober van 10.00-17.00 uur is de beurs voor iedereen gratis toegankelijk. Meer informatie vind je op de site www.heerlijk-wonen.nl

Maar liefst vijfentwintig teams uit de hele regio doen er aan mee en zelfs uit het verre Assen komt er een team naar De Kooltuin. Het toernooi is vernoemd naar de initiatiefnemer van het G-voetbal op de Kooltuin, Jan van Nieuwkoop, die samen met de inmiddels overleden Sjaak Snijer het G-voetbal introduceerde. Jan zal de prijsuitreiking met veel plezier zelf doen. Om 10.30 uur verrichten voorzitter Niek Jan van Kesteren en wethouder Willem van Duijn de aftrap van deze happening. Tijdens de middagpauze zet zanger Arie Nijgh de boel vocaal op stelten en praat Bas Vlieland op z’n echte Kattuks ‘de boel an mekáár’. Na de prijsuitreiking geven een aantal vrouwen van het Haagse ADO eredivisieteam acte de présence en kunnen de fans daarmee op de foto en een handtekening bemachtigen. Kortom, alle ingrediënten zijn volop aanwezig om er een mooi evenement van te maken. Dit toernooi is mede mogelijk gemaakt dankzij de Dirk Kuyt Foundation, de stichting die de gehandicaptensport een warm hart toedraagt.

Zaterdag 20 oktober 10.00 Ba.-Pra.-Ka.-Dra. Soos 11.30 Open huis 14.30 Kinderbingo 4 / 12 jaar 19.00 Stijldansles 21.30 Vrij Stijldansen Maandag 22 oktober 10.00 Ba.-Pra.-Ka.-Dra. Soos 19.00 Biljarten Country Line Dansles 19.30 Beginners 20.15 Gevorderde 19.30 Volleybal Dames 21.00 Volleybal Heren Volleybal in gymzaal Van Lierenstraat Dinsdag 23 oktober 10.00 Ba.-Pra.-Ka.-Dra. Soos 19.00 Biljarten Woensdag 24 oktober 09.00 Damesgymnastiek 10.00 Ba.-Pra.-Ka.-Dra. Soos 14.00 Country Line Dansles 19.00 Zelf Kleding Maken Donderdag 25 oktober 10.00 Ba.-Pra.-Ka.-Dra. Soos 14.00 Ouderensoos 19.00 Biljarten 19.30 FNV (even weken) 20.00 Jokeren wijkvereniginghoornesrijnsoever.nl


Tramstraat 112b 2225 CM Katwijk T 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl www.goudwisselkantoor.nl Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag van 9.30 - 17.00 uur

Verzilver uw goud! De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor.

Groningen

Leeuwarden

Goudwisselkantoor is eigendom van familie de Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de

Emmen Alkmaar

goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor is

Zwolle

geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we waar

Haarlem

het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs. Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen. Wacht niet langer, profiteer van de huidige hoge goudprijs en kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie.

Katwijk

Amersfoort Apeldoorn

Den Haag

Goudwisselkantoor

Enschede

Utrecht Rotterdam Nijmegen

ud, zilver en munten • 25 jaar ervaring in go ijblijvende taxatie • een deskundige en vr nk indien gewenst per ba • contante betaling of de taxatie • discrete ruimte voor en van goud en zilver • advies in het belegg

Klaaswaal Den Bosch

Breda Goes

Eindhoven

Heerlen

• • • •

CA. 230 M2 GRONDOPPERVLAK CA. 150 M2 WATEROPPERVLAK NABIJ SPORTFACILITEITEN PARKEERPLAATS OP EIGEN TERREIN.

De verkoop geschiedt per opbod. U kunt zich t/m 30 oktober 2012 inschrijven bij Ouwehand Bouw Groep BV. Documentatie is per direct beschikbaar en is tevens af te halen bij Ouwehand Bouw Groep BV.

l a a m e l e h Betaal

W T B n gee uken* over uw ke

zondag 21 oktober geopend

Locatie:

Zoeterwoude-Rijndijk: 10.00 – 17.00 uur

Dorpsweide 2 2235EX Valkenburg

GE

EN

21% Indesit

biaa13xdr koel/vriescombi, energieklasse A+, rvs uitvoering

BTW

*

NU e 4.995 Hoogglans witte keuken met kastenwand 180 cm + kook-spoel eiland 245 cm. Incl. combimagnetron, kookplaat, afzuigkap, vaatwasser, koelkast.

Bosch

smv50m60 inbouwvaatwasser, 46 dba, timer

e 499

Bron: Gemeente Katwijk

e 333

Bosch

wtw84360 condensdroger, warmtepomp droger, a klasse, beste koop

e 599

WWW.OUWEHANDBOUW.NL Voorschoterweg 29- 2235 SE - VALKENBURG ZH - T (071) 402 02 74

NU e 5.350 Moderne ruime hoekkeuken 270 cm x 330 cm. Incl. oven, kookplaat, afzuigkap, koelkast, vaatwasser.

GE

EN

21% BTW

*

* vraag naar de voorwaarden

AANGEBODEN: WOONARK PERCEEL

W T B u Wa t n o ? g n i g o h r ve

LG

F1481QDP Isometric wasautomaat, 1400 toeren, 7 kg inhoud, direct drive motor 10 jaar garantie

e 444

Bekijk al onze openingsacties op www.bemmel-kroon.nl

Den Haag | Neckar 24 | 2491 BD Den Haag | 070-3206065 | Zoeterwoude/Rijndijk | Hoge Rijndijk 269 | 2382 AN Zoeterwoude/Rijndijk | 071-5812020 Cruquius | Cruquiusplein 50 | 2142 EV Cruquius | 023-5483060 | Zoetermeer (geen keukens) | Dorpsstraat 136 | 2712 AN Zoetermeer | 079-3163904


DE KATWIJKSCHE POST

remààie

DONDERDAG 18 OKTOBER 2012 • 13

KP

tijdelijke expositie in Praktijkschool

Gevarieerde kunst in verlaten klaslokalen

KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF- KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP

cursief

Lessen uit het verleden Raadsleden, welkom op de les ‘kerntaken’. Bedankt dat jullie speciaal voor deze les jullie herfstvakantie hebben onderbroken. Maar het kan ook niet anders. Zeker niet na het debacle van vorige week donderdag toen jullie in de commissie bestuur een halfslachtige poging deden om voor het eerst in het openbaar over de kerntaken van de gemeente te discussiëren. Wat een farce! Hebben jullie dan niets geleerd van de lessen uit het verleden?

Coalitiepartij CDA pleit voor minder ambtenaren. In de raadscommissie Bestuur van vorige week donderdag noemt raadslid Krijn van der Spijk de personeelsreductie voor komende jaar/jaren ‘wat aan de magere kant’. Van der Spijk zegt dat bij behandeling van de begroting voor volgend jaar. De coalitiepartij is dan ook groot voorstander van enkele projecten ‘die tot reductie van personeelskosten leiden’. ‘Meer voor minder’, vat Van der Spijk samen. ‘Wij begrijpen de voorzichtigheid, maar gelet op de komende bezuinigingsronde vanuit Den Haag, willen wij het college aansporen om nog zwaarder in te zetten op de reductie van fte’s.’ ‘Jammer dat u dat zegt’, reageert wethouder Willem van Duijn. ‘Tien procent vind ik behoorlijk wat. Maar we zien nog wel kansen. Daar komen we volgend jaar op terug’, belooft hij.

Herinrichting Cleijn Duinplein De herinrichting van het Cleijn Duinplein gaat 29 oktober van start. Het gehele plein wordt afgezet voor verkeer. Er kan dus ook niet geparkeerd worden. Via de Vreugdeweg en de Stadhoudersdreef is de toegang voor de omwonenden en de bedrijven te bereiken. De werkzaamheden duren tot begin 2013.

FOtO: ADRIE VAN DuIJVENVOORDE

CDA wil minder ambtenaren

‘We zijn nog helemaal niets’, zegt Ineke Ouwehand. Ze kreeg de vraag de afgelopen weken al vaker gesteld. ‘Kunst in Leegstand’ is de naam van de expositie die in de voormalige Praktijkschool aan de Commandeurslaan wordt gehouden. Het is geen stichting of organisatie, die exposities organiseert in leegstaande gebouwen. ‘Nog niet’, reageert Ouwehand, want er wordt, mede naar aanleiding van die reacties, wel over nagedacht. De website met die naam is alvast wel vastgelegd. De naam refereert ook aan het feit, dat Ouwehand samen met Jacomien le Maître en Ans van Brussel

al een jaar atelier houden in leegstaande panden. Sinds juni doen ze dat in de voormalige Praktijkschool in Katwijk aan den Rijn, die sinds ruim een jaar leeg staat. Ze doen dat met toestemming van de eigenaar van het pand, die een plan heeft liggen voor vier riante woonhuizen op die locatie. De drie kwamen vervolgens op het idee om in de voormalige school een expositie te houden en daarvoor ook een aantal collega-kunstenaars uit te nodigen. De expositie ‘Kunst in Leegstand’ was geboren. Afgelopen zaterdag en zondag konden bezoekers voor het eerst terecht op de expositie, waar werken van

zeven kunstenaars is te zien. De lege klaslokalen geven plek aan bijzondere kunstwerken, variërend van beelden tot Indiaanse krachtschilden en van collages tot ruimtelijke installaties, en in verschillende

metamorfose Door Heleen Schoneveld De dag begon bij Edwin Minnee die de dames met alle egards ontving. ‘Dat was pas een originele verrassing zeg! Ik had er gelijk zin in, en ik vond het vooral superleuk dat mijn vriendin ook in de metamorfose zat, dat is dubbel zo gezellig en je ziet elkaar van minuut tot minuut veranderen.’ Het haar van Marina werd flink onder handen genomen. ‘Het was door de zon opgebleekt en daardoor dor en droog. Kortom, er zat niet zoveel fut meer in. Ik

3

kreeg een mooie donkere (herfst) kleur. Maar eerst heeft het kappersteam met allerlei heerlijke producten mijn haar en hoofdhuid een flinke oppepper gegeven. Resultaat: veel dikker en voller haar. Rara, hoe kan dat? Ik had net een knipbeurt gehad dus veel ging er niet af, toch zat het heel anders. Of ik er tevreden mee ben? Dat is zacht uitgedrukt; ik ben er echt helemaal happy mee, deze kleur past veel beter bij mijn donkere ogen, ik hou het voortaan zo!’

4

Nadat de inwendige mens was versterkt met een lekkere lunch, hoefde Marina alleen de straat maar over te steken om bij Sisters haar slag te slaan. ‘Ik vind alle kleuren leuk, behalve groen. Die tint flatteert mij niet en ik heb liever broeken dan jurkjes. tijdens mijn werk op een kinderdagverblijf draag ik altijd spijkerbroeken met een shirt of een trui. Lekker makkelijk en ook praktisch als je vaak op de grond zit of moet bukken.’ De keus viel uiteindelijk op een leuke vlotte broek met daarop een tuniekje. ‘Ik was vooral weg van het jasje. Ik weet nu al, dat ik daar veel plezier van ga hebben, want ik kan het overal op dragen. Ja, het is zeker een aanwinst voor mijn kledingkast.’ Bij Etos Den Hollander krijgt Marina tal van tips en adviezen. ‘Cora heeft mijn wenkbrauwen een paar tinten donkerder gemaakt, zodat deze perfect aansloten bij mijn nieuwe haarkleur, heel mooi. Dan pas zie je hoe belangrijk wenkbrauwen zijn, ze bepalen een groot deel van je expressie. Verder werd ik prachtig opgemaakt met foundation en al. Heel frappant dat het op de hand wit is, maar eenmaal aangebracht de kleur van je huid aanneemt. Het verdoezelt kleine oneffenheidjes. Superspul.’ De fotoshoot in een echte studio was de zoveelste leuke ervaring. ‘Echt, ik kan niet anders zeggen dan dat het een dag propvol verrassingen was!’

5

6

De Studiofoto’s zijn gemaakt door Kruyt Fotografie in Katwijk.

1

‘De metamorfose was een originele verrassing.’

2

‘Ik ben er echt helemaal happy mee.’

3

Met folie krijgt Marina lichte plukjes in het haar.

4

‘Het jasje is een aanwinst voor mijn kledingkast.’

5

Ik werd prachtig opgemaakt met foundation en al.’

6

Even poseren tijdens de fotoshoot.

Komende zaterdag en zondag is de expositie van 12.00 tot 17.00 uur nogmaals te zien.

Met die nota en het stuk uit 1994 hebben jullie alles voorhanden om zelf te bepalen welke taken echt tot de gemeentelijke kerntaken behoren. Er is een lijst met taken, er is aangegeven of die taken wel of niet verplicht zijn. Aan jullie de taak om je daarover uit te spreken. En dan niet in vage visies waaruit flink uit de verkiezingsprogramma’s wordt geciteerd. Nee, raadsleden, jullie moeten nu zelf keuzes gaan maken.

Het is echt niet voor het eerst dat er in deze gemeente een kerntakendiscussie wordt gehouden. In 1994 werd er ook eentje gehouden. In een situatie die vergelijkbaar is met nu: een verslechterende financiële positie, een overheid die steeds meer taken overhevelt naar de gemeenten, een gemeente die zich steeds meer richt op het initiëren en faciliteren en veel overlaat aan het ‘maatschappelijk krachtenveld’. Inderdaad, de geschiedenis herhaalt zich. En inderdaad, wij leren er nog steeds niets van.

Ik geef alvast een voorzetje waar jullie het allemaal over eens kunnen zijn. Want jullie willen natuurlijk allemaal dat Katwijk een thuis is voor alle bewoners. En hoe willen jullie dat bereiken? Luister en schrijf over: een goed woon/werk/leefklimaat, een strak financieel beleid, zorg voor de zwakkeren en een gezond sociaal klimaat. Als jullie dat voor ogen houden, is de volgende huiswerkopdracht zo klaar. Iedere partij maakt een lijstje met twintig te beïnvloeden kerntaken en geeft daarbij aan wat je met die taken wilt doen: beeindigen, verminderen, handhaven of versterken. Die lijstjes gaan we de volgende keer met elkaar vergelijken. In politieke termen: we gaan consensus zoeken. Die gaan we vinden ook. En snel, want deze hele discussie moet medio volgend jaar afgerond zijn, inclusief een raadsbesluit over die kerntaken. Voor jullie beginnen met het schrijven van jullie verkiezingprogramma’s en daarin vage visies en onuitvoerbare beloftes verwerken.

Die hele exercitie van toen heeft deze nota opgeleverd, met de spannende titel ‘Speelveldboek Kerntakendiscussie’. Daarin staan alle gemeentelijke taken, inclusief toevoegingen of het wel of geen wettelijke taak is en of die taak ‘te beïnvloeden’ is. Oftewel, of er op die taak bezuinigd kan worden, of dat er juist meer geld bij moet. Ja, ja, raadsleden, dat laatste kan ook. Een kerntakendiscussie is natuurlijk meer dan een ordinaire bezuinigingsronde. Tenminste, zo leert het verleden ons. Mag ik jullie ook nog even herinneren aan een nota van het college van burgemeester en wethouders van december vorig jaar. In die

En nou wegwezen. criticaster@katwijkschepost.nl

Tip van de maand

deze maand: Marina van der Wiel

1

Er zijn steeds meer haarverven die claimen zonder ammonia of ammoniak te werken, maar is dit ook echt zo? Voor ammonia worden vaak ammoniavervangers gebruikt. Deze zijn net zo schadelijk of zelfs erger. De meeste mensen kennen niet het verschil tussen ammoniak of ammonia. Je hebt geen ammoniak nodig voor haarverf; er zit dan gewoon ammonia in.

2

Kandidaten gezocht

FOtO’S: PR.

Dit jaar is Marina vijftig geworden. Als verlaat verjaardag­ cadeau werd er een complot gesmeed. Ze werd in het diepste geheim opgegeven voor de metamorfose, samen met haar eveneens vijftigjarige vriendin Gonnie, die vorige maand in deze rubriek stond. Op het laatste moment hoorden de twee vriendinnen, dat ze een dag lang in het middelpunt van de belangstelling zouden staan.

materialen, steen, glas, stof, papier, metaal.

nota staat een keurige lijst met autonome en medebewindstaken van de gemeente. Plus de toevoeging of die taken ‘imperatief’of ‘facultatief’ zijn. Simpel gezegd: verplicht of niet verplicht.

Marina voor

Marina na

Haarverzorging Edwin Minnee heeft Marina gekapt.

Edwin Minnee Marina’s haar is altijd snel slap en pluizig en ze zou het fijn vinden wanneer haar kapsel wat voller is. De haarkleur die ze nu heeft is behoorlijk uitgebleekt door de zon en de glans is verdwenen. Marina is ook pas naar de kapper geweest en het is nog behoorlijk kort. Met een speciale kniptechniek krijgt het haar wat meer volume . Door de ultieme herstelkuur van L’anza wordt het haar zelfs dikker. Met de veilige ammoniavrije kleuring van Organic Color System wordt haar haar een tintje donkerder, met daarin iets lichtere highlights. Organics bevat geen ammonia, geen ammoniavervangers, geen ptd’s, geen parabenen of andere giftige stoffen die normale haarverf wel heeft. Daardoor krijg je geen stank, overgevoeligheid, irritaties, uitgedroogd haar enzovoort, maar een langhoudbare kleur die 100% grijs dekt en veel langer mooi blijft dan traditionele kleuringen.

Ken je iemand die echt een metamorfose verdient? Geef jouw kandidaat op bij De Katwijksche Post en vermeld erbij waarom hij of zij uitgekozen moet worden voor een metamorfose. Stuur een foto mee waar de kandidaat van hoofd tot voeten duidelijk op staat en vergeet niet je eigen naam en adresgegevens erbij te zetten. Het adres: De Katwijksche Post, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Vermeld op de envelop: metamorfose. Mailen kan ook: redactie@katwijkschepost.nl

Cora Re merie

De make-up is verzorgd door Cora Remerie/ Etos Den Hollander.

Marina wil graag een natuurlijke make-up. Marina’s huid heeft een wat rode uitstraling en daar heeft Marbert een antwoord op. De huidverzorging Anti Redness Care verlicht dankzij de anti rednessfactor zichtbaar de rode verkleuring en voorkomt het uitzetten van fijne bloedvaatjes. Deze huidverzorging voorziet de huid van vocht en beschermt tegen extreme stress factoren. Met een beige basis foundation worden andere onregelmatigheden van de huid gecamoufleerd. De ogen van Marina worden heel licht aangezet met een lichte kleur om de ogen wat groter te laten lijken. De wimpers krijgen meer volume met de Volume Max Defenition mascara. Een extra aangezet lijntje onder de ogen geeft een fris effect. De wenkbrauwen worden lichtjes aangezet met een taupe kleur wenkbrauw potlood. Als finishing touch krijgen de lippen een warm rode lipgloss 3D.

Chantal

Marina is gekleed door Chantal Varkevisser van Cecil.

De kleuren die dit najaar van toepassing zijn in de collecties zijn curry, rusty orange en steenrood met als basis donkerbruin, grijs en zwart. Naast deze warme tinten zie je ook felle kleuren zoals hardgroen en kobaltblauw. Al met al geen saaie winterkleuren, maar veel kleur met basistinten. Marina heeft een prachtige diep donkerbruine Dream van Mac aan. De Dream is de topper van Mac en draagt als een tweede huid om je heen. Door de stretchbare band in de taille, het speciale sticksel op de buik en de superstretch in de broek, draagt deze Dream super comfortabel. Marina draagt de broek twee maten kleiner en hij zit haar als gegoten. Daarop draagt zij een tuniek van Geisha met de warme najaarstinten met daaroverheen een leatherlook jasje van Geisha in een prachtige warme steenrode kleur.


12 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

Informatie van de gemeente Koningin Julianalaan 3 - Postbus 589 - 2220 AN Katwijk ZH Telefoon: 071 - 4065000 - Telefax: 071 - 4065065 E-mail: info@katwijk.nl - Website: www.katwijk.nl

Openingstijden:

Hoofdlocatie Katwijk Maandag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Dinsdag van 8.00-12.30 uur Woensdag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Donderdag van 8.00-20.00 uur (aaneengesloten) Vrijdag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten)

Milieustraat Taanderstraat Maandag tot en met vrijdag: 10.00-16.30 uur Zaterdag: 9.00-15.00 uur Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00-17.00 uur

Spreekuur college

De burgemeester heeft elke dinsdag om 17.00 uur inloopspreekuur. Als u één van de wethouders wilt spreken, kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat, tel. 071- 4065000.

Wijkregisseurs Als iemand persoonlijk wil overleggen over een probleem of idee? Dan kan dat op het wekelijks spreekuur van de wijkregisseur, waarbij ook de wijkagent aanschuift. Ook is een afspraak op maat met de wijkregisseur mogelijk. Ter info: De wijkregisseur bemoeit zich niet meer rechtstreeks met het onderhoud van de buitenruimte. Katwijk aan Zee Wijkregisseur: André Veenstra Spreekuur: donderdag 11.30-12.30 uur, Marktplein/Piet Heinlaan (gebouw marktmeester) Katwijk Noord (Hoornes-Rijnsoever) Wijkregisseur: Richard Onstenk Spreekuur: donderdag 13.30-14.30 uur, Schimmelpenninckstraat 10 (Kwadrant) Katwijk aan den Rijn Wijkregisseur: Ton den Butter Spreekuur: donderdag 10.00-11.00 uur, Overrijn 8 (Heerenhuys) Valkenburg Wijkregisseur: Richard Onstenk Spreekuur: donderdag 15.00-16.00 uur, Torenvlietslaan 10 (gemeentewerf Valkenburg ) Rijnsburg Wijkregisseur: Ton den Butter Spreekuur: donderdag 08.30-09.30 uur, Graaf Florislaan 20 (voormalige politiepost Rijnsburg)

Ondernemersloket

Het aanspreekpunt voor alle ondernemers: Bedrijfscontactfunctionaris Erik Don tel. 071-406 5425/06-109 22 090 ondernemersinfo@katwijk.nl

Bekendmakingen gemeente Katwijk Algemene informatie bekendmakingen Bezwaar, beroep en voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar of beroep. Een bezwaarschrift kunt u indienen bij burgemeester en wethouders, de burgemeester of de raad, binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van het besluit (zie de betreffende kolom). Een beroepschrift kunt u indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Bij het indienen van een beroepschrift voegt u een kopie van het besluit waartegen u beroep instelt. Het indienen van een bezwaarschrift schorst in de meeste gevallen niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht van rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Bij een verzoek om voorlopige voorziening graag een kopie van het bezwaarof beroepschrift meesturen. Zowel beroep als een voorlopige voorziening kunt u digitaal indienen via: http://rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor zowel het indienen van een beroepschrift als van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. Zienswijze In uw schriftelijke zienswijze vermeldt u de gegevens zoals hierboven omschreven en geeft u aan wat uw zienswijze is over het ontwerpbesluit dat ter inzage is gelegd. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de vakafdeling. E-mail Bezwaarschriften en zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend, maar wel via een daarvoor bestemd web-formulier. Rechtstreeks beroep Voor direct beroep bij de rechter, kunt u informeren bij de bezwaarschriftencommissie (tel. 071-4065000).

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

INGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De eventuele omgevingsvergunning zal te zijner tijd worden gepubliceerd. Daarna bestaat de mogelijkheid het plan in te zien en zienswijzen c.q. bezwaren in te dienen.

Bezwaar

BEZWAAR

Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen onderstaande besluiten. Evenementen Locatie

Omschrijving

Louise de Colignylaan, Katwijk

Het organiseren van een bazaar op 7-122012 van 08.30 uur tot 14.30 uur incl. rad van avontuur

Kleinschalige evenementen Locatie

Omschrijving

Voorstraat 74, Katwijk

Het organiseren van een verkoopdag op 28-11-2012 van 10.00 uur tot 16.30 uur

Locatie

Omschrijving

Zeilmakerstraat 1, Katwijk

Standplaatsvergunning voor onbepaalde tijd van dinsdag tot en met zaterdag van 1 nov. t/m 31 dec. tijdens de openingstijden van de Albert Heijn

Omschrijving

Populierenlaan 20, Katwijk Rijnmond 198, Katwijk Strandvak 18, Katwijk Strandvak 18, Katwijk Hoofdstraat 102, Valkenburg Koestraat 14, Rijnsburg Blekerstraat 20, Katwijk

het wijzigen van de gevel (noordzijde) en het maken van een kelder het verbouwen van de loods

Datum indiening 08-10-12 10-10-12

Verleende omgevingsvergunning Locatie

Omschrijving

Vuurbaakplein 8, Katwijk Schutterswei 46, Katwijk Laage Mallegatpad 1, parkstrook tussen Schutterswei en het uitwateringskanaal, Katwijk

het vervangen van het kozijn

Bekendmaking besluit 09-10-12

het vernieuwen van de schutting

09-10-12

het plaatsen van een speeltoestel

15-10-12

Geweigerde omgevingsvergunning Locatie

Omschrijving

Zeeweg 82 A/B, Katwijk

wijziging van het gebruik van verkoop en reparatie van auto`s naar verkoop en reparatie van fietsen

Ter inzage

De hieronder genoemde ontwerpbesluiten liggen gedurende een bepaalde termijn ter inzage (zie betreffende kolom) op het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden dan wel kunt u (zie achter de datum onder ‘inzage termijn’) schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders.

10-10-12

KENNISGEVING ONTWERPBESCHIKKING Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, te verlenen of te weigeren voor:

het plaatsen van reclame/banners

10-10-12

Ontwerpbeschikking (verlenen)

het plaatsen van een tuinhuis en het plaatsen van een schutting het wijzigen van de gevel

08-10-12

INGEKOMEN EVENEMENTEN

10-10-12

12-10-12

Ingekomen evenementen

Evenementen Locatie

Omschrijving

Ingekomen

Noordduinseweg 17, Katwijk

Het organiseren van “Disco 30 plus Katwijk” op 16-3-2013 van 20.30-01.00 uur incl. verkoop alcoholische drank Het organiseren van “SKA Oud en Nieuw” op 28, 29 en 31 dec. 2012 incl. verkoop alcoholische drank

10-10-12

Katwijkse Nieuwjaarsduik 2013 op 1 januari 2013 om 15.00 uur

Locatie

Omschrijving

1e Mientlaan 1A, Katwijk

gebruiksvergunning voor de jeugdkantine t.b.v. een buitenschoolse opvang

11-10-12

Locatie

Omschrijving

Ingekomen

Princestraat 31-33, Katwijk

Het organiseren van een modeshow op 27 oktober 2012

12-10-12

Vergadering Welstandscommissie

De vergadering van de Welstandscommissie Katwijk is openbaar. De eerstvolgende vergadering vindt plaats in het Heerenhuys op 23 oktober 2012 om 08.30 uur. Geïnteresseerden kunnen bij de secretaris van de Welstandscommissie de agenda opvragen (tel. 071-4065000). Op verzoek geeft de secretaris aan in welke vergadering een concreet bouwplan wordt behandeld.

Bovenstaande melding(en) hebben een informatief karakter, er is geen bezwaar mogelijk. Indien gewenst kan op het gemeentehuis een toelichting worden gegeven op deze stukken.

Themabijeenkomst Vrouw & Overgang Marente organiseert de themabijeenkomst Vrouw & Overgang op woensdag 28 november van 19.30–21.30 uur in De Wilbert in Katwijk aan den Rijn. De overgangsconsulente geeft u informatie over klachten en veranderingen die u kunt verwachten tijdens de overgang. U leert ook de mooie kant van de overgang kennen. Opvliegers, slecht slapen, gewrichtsen spierpijn, stemmingswisselingen. Dit zijn slechts enkele klachten, waarin veel vrouwen zich zullen her-

kennen. De meeste klachten worden veroorzaakt door een schommelende hormoonhuishouding en komen vaak voor bij vrouwen in de overgang. Tijdens de twee uur durende themabijeenkomst krijgt u inzicht in de verschillende stadia van de overgang. De overgangsconsulente geeft u informatie over de klachten en de veranderingen die u kunt verwachten. Denk hierbij aan hart- en vaatziekten, osteoporose, verandering van huid en haar en andere ongemakken.

Maar u ontdekt ook de mooie kant van de overgang. Er is voldoende tijd om vragen te stellen en ervaringen te delen. Voor leden van Marente zijn er geen kosten aan verbonden. Nietleden betalen € 15,00. Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur contact opnemen met Ledenservice Marente via telefoonnummer (071) 409 32 23 en/of e-mailadres ledenservice@marente.nl. Kijk ook eens op www.marente.nl

Ontwerpbestemmingsplan Kustwerk Katwijk en het planMER Het ontwerpbestemmingsplan Kustwerk katwijk van de gemeente Katwijk, met identificatiecode NL.IMRO.0537.bpKATkustwerk-on01 ligt samen met het planMER en de bijbehorende bijlagen en achtergronddocumenten met ingang van 15 oktober 2012 tot en met 26 november 2012 ter inzage. Plangebied Het plangebied van het bestemmingsplan betreft de kuststrook van de gemeente Katwijk. Het worden aan de westzijde begrensd door de Noordzee (gemeentegrens) en aan de oostzijde loopt de grens van het bestemmingsplan langs het rijwielpad Zuidduinen, de eigendomsgrens van de woningen aan de Boulevard en het rijwielpad Noordduinen. De aanleiding van het bestemmingsplan “Kustwerk Katwijk” is drieledig. De bestaande waterkering van Katwijk aan Zee voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen. De waterkering moet daarom versterkt worden. Door het aanleggen van de versterkte waterkering verdwijnen er parkeerplaatsen aan de Boulevard. Er is nu sprake van een parkeertekort. In de toekomst wordt extra parkeerbehoefte verwacht. Ter vervanging van de bestaande parkeerplaatsen, het oplossen van een parkeertekort en in parkeerbehoefte te blijven voorzien, wil de gemeente een parkeergarage in de nieuwe waterkering bouwen. Er komt een nieuwe inrichting voor de kuststrook. Het onderhavige bestemmingsplan maakt zowel de waterkering als de parkeergarage en de ruimtelijke inrichting juridisch planologisch mogelijk. Ter inzage Het bestemmingsplan is beschikbaar gesteld op: www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0537.bpKATkustwerk-on01 De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan kunt u langs elektronische weg verkrijgen op: http//ruimtelijkeplannen.katwijk.nl/roktw/NL.IMRO.0537. bpKATkustwerk-on01 Het bestemmingsplan ligt ter inzage bij: Gemeentehuis Katwijk, Koningin Julianalaan 3 te Katwijk, op maandag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot 15.30 uur, dinsdag van 8.00 tot 12.30 uur en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur (tel. 071-4065000) Hoogheemraadschap van Rijnland, tijdens kantooruren, Archimedesweg 1 te Leiden (tel. 071-3063063); Provincie Zuid-Holland, het Loket, ruimte A0.51, tijdens kantooruren, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag (tel. 070-4418855); Deze stukken zijn (merendeels) ook te downloaden vanaf de website www.kustwerkkatwijk.nl. Tegelijkertijd met het ontwerp-bestemmingsplan Kustwerk Katwijk wordt door de provincie Zuid-Holland het ontwerp-projectplan Kustversterking Katwijk met bijbehorend MER en de ontwerpuitvoeringsbesluiten in procedure gebracht. Zienswijzen Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk, mondeling of digitaal zijn zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met mw. S. Turkenburg van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (071) 406 5022. Meer informatie U kunt zich op 24 oktober 2012 laten informeren over het ontwerpbestemmingplan Kustwerk Katwijk met bijbehorende MER tijdens een informatieavond in ’t Anker te Katwijk. Bezoekers zijn welkom vanaf 18.45 tot 21.30 uur.

DE GEMEENTERAAD Mededeling geplande gemeenteraadsvergadering 25 oktober 2012 De vergadering van de raad vervalt in verband met een beperkt aantal bespreekpunten. De punten die anders op 25 oktober op de agenda zouden staan, komen aan de orde na afloop van de behandeling van de begroting 2013 op 1 november.

Bespreekpunt Programmabegroting 2013

Bekendmaking Bekendmaking behandeling programmabegroting 2013-2016 De gemeenteraad zal op donderdag 1 november de programmabegroting 20132016 behandelen. Deze vergadering is openbaar. De agenda staat op de gemeentepagina van 18 oktober en op de website van de gemeente, www.katwijk.nl. De programmabegroting kan tot en met donderdag 1 november worden ingezien in het gemeentehuis; hier kunt u ook tegen betaling van € 20,50 een exemplaar van deze stukken verkrijgen. Verder zijn de stukken te raadplegen op de website van de gemeente Katwijk.

Eigenaren gezocht

De Gemeentelijke Opsporingsambtenaren zijn op zoek naar de eigenaar van onderstaande brom-/snorfiets, welke staat op de openbare weg, de Nachtegaallaan in Katwijk.

Locatie: Nachtegaallaan Indien de eigenaar van deze brom-/snorfiets zich niet vóór 1 november 2012 meldt bij de afdeling Wijkwerk (071-4065000) zal deze brom-/snorfiets door de gemeente verwijderd worden. Verwijderde objecten worden gedurende 13 weken, na publicatie, opgeslagen in een gemeentelijk depot. Wanneer eigenaren zich in deze periode nog niet hebben gemeld zullen de betreffende objecten worden vernietigd.

Bestemmingsplannen

Rectificatie:

Op maandag 12 november 2012 organiseert de gemeente Katwijk een inloopavond over het voorontwerp-bestemmingsplan Rijnsoever. Mensen die belangstelling hebben zijn van harte welkom om het plan te bekijken, vragen te stellen en eventuele wijzigingen door te geven. Meer informatie over deze inloopavond volgt nog.

Het college heeft onderstaande melding(en) ontvangen (Artikel 8.40 Wet milieubeheer): Omschrijving het oprichten van een inrichting

BESTEMMINGSPLANNEN

Gemeenteraad, 1 november 2012

Milieu

MILIEU

De burgemeester houdt elke dinsdag een spreekuur waar u zonder afspraak terecht kunt. Het spreekuur is van 17.00-18.00 uur in het gemeentehuis van Katwijk. U kunt u melden bij de receptie. Wanneer het spreekuur niet doorgaat, wordt dat gepubliceerd op de website en op deze pagina in de krant.

Het voorontwerpbestemmingsplan Rijnsoever en bijbehorende stukken kunt u terugvinden op onze website www.katwijk.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl. De inzagetermijn loopt van 25 oktober tot en met 22 november 2012.

EIGENAAR GEZOCHT VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE

Het spreekuur van de burgemeester gaat niet door op dinsdag 30 oktober 2012.

Ter inzage termijn 19 oktober 2012 t/m 29 november 2012

Voorontwerpbestemmingsplan Rijnsoever Het plangebied van het bestemmingsplan Rijnsoever ligt ten noorden van de Hoorneslaan. Het plangebied wordt aan de zuidzijde begrensd door de Helmbergweg, Jaap Bergmanstraat, Schimmelpenninckstraat en Johan van Oldenbarneveldtstraat en aan de west- en noordzijde door de Campingweg, Keplerlaan, Biltlaan en De Krom. Aan de oostzijde is de grens de Provinciale weg N206 en de Helmbergweg.

9-10-12

Kleinschalige evenementen

Locatie Heerenweg 4H, Katwijk

Bekendmaking besluit 11-10-12

het toevoegen van twee strandvakantiehuisjes het wijzigen van het strandpaviljoen

Vragen over bouwplannen? Maak een afspraak! Zonder afspraak moet u rekening houden met wachttijden. U kunt op afspraak terecht voor het stellen van vragen over bestemmingsplannen, vergunningsvrije- en vergunningsplichtige bouwwerken. Een bouwdossier uit het archief inzien? Graag vooraf telefonisch opvragen! Belt u tussen 09.00 - 16.00 uur met het algemene nummer (071) 406 5000 en vraag naar de afdeling Veiligheid, team Vergunningen.

Parkeerterrein Noordduinen en Noordduinseweg, Katwijk Strand, Katwijk

Bekendmaking besluit 12-10-12

Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend de volgende omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn verleend of geweigerd:

TER INZAGE

Locatie

Bekendmaking besluit 05-10-12

Standplaats

Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: Ingekomen omgevingsvergunning

Bekendmaking besluit 04-10-12

Spreekuur burgemeester

aanvang: 15.00 uur

Hamerpunten Bijdrage restauratie bollenschuur Valkenburg Verrekening BTW bij bouwrijp maken Tennispark MVKV Bestemmingsplan Haven fase 2 (zuid) Bestemmingsplan Bedrijventerrein Valkenburgseweg / ‘t Ambacht / Katwijkerbroek Bestemmingsplan ‘De Horn, eerste partiële herziening’’ Bespreekpunten Vervangende huisvesting Tafeltennisvereniging Rijnsoever Overname kleedkamers Voetbalvereniging Valken ‘68 Meer informatie De agenda’s en de stukken zijn te raadplegen in het bestuurlijk informatiesysteem op de website van de gemeente Katwijk, www.katwijk.nl.

De gemeenteraad Voor algemene informatie neemt u contact op met de griffie via het e-mail adres griffie@katwijk.nl Contact met de gemeenteraad: Partij Raadslid Tel. e-mail CDA De heer 071j.w.ravensbergen@planet.nl J.W. Ravensbergen 4034724 Christen Mevrouw A. Kuijt- 071Atiekuijt@ziggo.nl Unie van den Oever 4022709 GB De heer 071Gerardbol@live.nl G.H.A. Bol 4032443 PvdA Mevrouw 06 30 41 68 nellysmits58@gmail.com P.S. Smits 94 SGP De heer 071wjvanduijn@hetnet.nl W.J. van Duijn 4015803 VVD Mevrouw A.H. van 06 40 25 96 Anita.van.ginkel@xs4all.nl Ginkel-Lanting 57

Contactmiddagen voor vrijwilligers zorg en welzijn Stichting Welzijn Ouderen Katwijk (SWOK) en Marente locatie Wilbert organiseren op donderdag 15 en 29 november speciale contactmiddagen voor hun gezamenlijke vrijwilligers werkzaam in zorg en welzijn. Aanvang 14.30 uur in de Wilbert Overrhyn 7 te Katwijk. Als iemand vrijwilligerswerk doet, geeft dat aan dat je als mens graag iets wilt betekenen voor een ander, zoals iets willen doen voor ouderen. Binnen de Wilbert en SWOK staan

vrijwilligers ieder op hun eigen wijze in contact met ouderen. Ongetwijfeld horen vrijwilligers verhalen over het leven van de ouderen en kun-nen daardoor ook geconfronteerd worden met verdrietige ervaringen. Ouder worden bete-kent namelijk nogal wat. Sommige ouderen kunnen zelfs daardoor wat moeilijker gedrag vertonen, wat afstotend kan werken. Het is voor te stellen dat het voor een vrijwilliger werkzaam in zorg of welzijn soms best moeilijk is om daar op goede wijze mee om te gaan. Het

confronteert je ook met het zelf ouder worden. Een goede reden voor SWOK en Marente-Wilbert om gezamenlijk ‘contactmiddagen’ voor vrijwilligers op te gaan zetten. Daarmee worden middelen, mogelijkheden en ervaringen gebundeld. Er is gelegenheid om collega-vrijwilligers te ontmoeten en ervaringen over en weer uit te wisselen. Tijdens het theoretische gedeelte zal een deskundige gastspreker de aanwezigen mee-nemen in de wereld van

het ouder worden. Ouder worden, het leven met een ziekte, het missen van dierbaren kan van grote invloed kan zijn op iemands leven en daarmee sa-menhangend gedrag. Na het theoretische gedeelte is er gelegenheid om met elkaar over dit thema in gesprek te gaan. Meer informatie? Margreet Gillebaart Stichting Welzijn Ouderen tel.: 071 4016347 of met Monica Blokker Marente-de Wilbert telefoon 071 4061500.


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 18 OKTOBER 2012 • 13 het werk veel andere componisten was het geen verplicht nummer, maar een geniaal werk. Omdat de mis in 1791 ook werd uitgevoerd bij de kroning van Keizer Leopold II tot Koning van Bohemen wordt dit werk sindsdien Krönungsmesse genoemd.

Donoren gezocht op Wetenschapsdag

Invloeden

Foto: Foto: Pr. Pr.

In het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) wordt 28 oktober de Wetenschapsdag 2012 georganiseerd. Bijna het gehele ziekenhuis wordt getransformeerd tot een grote informatiemarkt waar afdelingen zich presenteren. Dit jaar is de stichting Europdonor ook van de partij. Europdonor verricht veel goed en nuttig werk op het gebied van stamcel (beenmerg) transplantatie. Er worden donoren geworven en er wordt wereldwijd gezocht naar de best passende donor voor patiënten met leukemie. Wist u dat in 2011 maar voor 3% van de Nederlandse patiënten een Nederlandse donor gevonden kon worden? Europdonor is van mening dat het noodzakelijk is dat er meer Nederlandse donoren (het liefst mannen tussen de 18 en 36 jaar oud) beschikbaar moeten zijn voor deze doodzieke patiënten. Tijdens de Wetenschapsdag hoopt Europdonor meer naamsbekendheid te genereren voor het aantrekken van nieuwe donoren en het werven van fondsen. Zondag 28 oktober tussen 12.00 - 17.00 uur in het LUMC. Kijk op www. europdonor.nl.

Jeugdkoor ruach met rechts dirigent elisabeth van Duijn.

Katwijks jeugdkoor Ruach treedt op in Amsterdams Concertgebouw Het Katwijkse Jeugdkoor Ruach treedt op zaterdag 27 oktober op in het Amsterdamse Concertgebouw. Ruach werkt daarin samen met het Amsterdamse koor Chr. Oratorium Vereniging GrootNoord en het Promenade Orkest.

W.A. Mozart, de Suite for Strings van de Britse componist John Rutter en het spectaculaire Magnificat van dezelfde componist. In het laatste werk wordt ook door Ruach gezongen. Het is voor de eerste keer dat het Katwijkse jeugdkoor in de wereldberoemde zaal aan de Amsterdamse Van Baerlestraat optreedt en dus aan den lijve de geweldige akoestiek

van deze zaal kan ondervinden. De Grote Zaal van het Concertgebouw behoort tot de drie beste concertzalen te wereld. De mis heeft Mozart gecomponeerd in 1779 in opdracht van de aartsbisschop van Salzburg bij wie hij toen in dienst was. Het muzikale genie voldeed ermee aan zijn plichten regelmatig kerkelijk werk te componeren. In tegenstelling tot

De hedendaagse componist John Rutter (geboren in 1945) gebruikt in zijn composities invloeden uit de Engelse, Franse en Duitse koortradities. Zelfs invloeden uit de popmuziek en de jazz zijn terug te vinden. Dit laatste blijkt vooral uit zijn gebruik van asyncopische ritmes zoals ook te horen in de Suite for strings. Dit laatste werk uit 1973 behoort tot zijn mooiste orkestwerken. Het is gebaseerd op een aantal bekende Engels folksongs. Ruach heeft een groot aandeel in het melodieuze en intrigerende Magnificat. Het Magnificat is de lofzang van Maria zoals deze in Lucas 1:46-55 te vinden is. De naam ‘Magnificat’ dankt het lied aan de eerste woorden: ‘Magnificat anima mea Dominum’. Deze betekenen: ‘Mijn ziel verheerlijkt de Heer’. Maria liet deze woorden klinken bij haar bezoek aan haar nicht Elisabeth toen ze in verwachting was van Jezus Christus. Ruach neemt aan vier van de zeven delen van dit Magnificat deel. Wie het concert op zondag 27 oktober in Amsterdam wil meemaken, kan kaarten bestellen bij de secretaris van Ruach: maarten_roos@ zonnet.nl. Een deel van het bedrag komt dan rechtstreeks ten goede aan Ruach. Kaarten bestellen kan ook via het koor GrootNoord: www.grootnoord.nl. Of rechtstreeks bij het Concertgebouw: www.concertgebouw.nl.

Brandweer Collecteert voor brandwonden

Op het programma staat de indrukwekkende Krönungsmesse van

Een ploeg van Brandweer Katwijk heeft afgelopen vrijdagavond gecollecteerd in de wijk Rijnsoever voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. De weergoden hielden gelukkig rekening met de ploeg, tijdens het collecteren viel er geen druppel regen. Er stonden drie brandweervoertuigen in de wijk met blauwe zwaailichten aan. Dit jaar reed ook de oldtimer brandweerwagen van de Stichting Historisch Brandweermateriaal Katwijk mee. Ook de vrijwilligers van Valkenburg hebben zich de afgelopen week ingezet om geld op te halen middels collecte lopen.De kinderen mochten ook even in de oldtimer zitten en sommigen konden zelfs een stukje meerijden. Voor de meeste mensen was het wel even schrikken dat de brandweer voor de deur stond, maar gelukkig was er geen brand in de wijk. Jaarlijks zetten zich meer dan 65.000 vrijwilligers in voor de collecte die wordt gehouden voor de Brandwondenstichting, aangezien zij geen subsidie krijgt en de jaarlijkse collecte voor de stichting het meeste geld opbrengt.

Harmonie Katwijk goes Latin

Franse filmavond in filmhuis De Bieb

Het Najaarsconcert van de Harmonie Katwijk staat zaterdag 27 oktober in tropische sferen met als thema ‘Go Latin’. Locatie is het Zalencentrum Tripodia aan de Hoorneslaan in Katwijk. De zaal gaat om 19.30 uur open. Het concert begint om 20.00 uur.

In het najaar van 2012 wordt de hoofdbibliotheek aan de Schelpendam weer vijf keer omgetoverd tot een kleine bioscoop. De vierde boekverfilming wordt georganiseerd op woensdagavond 7 november: een Franse filmavond, inclusief lekkere Franse hapjes en een drankje.

Najaarsconcert in tripodia

via www.tripodia.nl of via info@ harmoniekatwijk.nl.

Sponsors of donateurs Alle sponsors, vrienden en donateurs ontvangen per brief hun uitnodiging. Op vertoon van deze brief wordt u in de gelegenheid gesteld om dit bijzondere concert mee te maken. Bent u nog geen sponsor, vriend of donateur van Harmonie Katwijk dan heeft u de mogelijkheid om u tijdens deze avond in te schrijven. Met uw geld zal de vereniging nieuwe projecten kunnen

Dit jaar is er gekozen voor het thema ‘Go Latin’ met uitsluitend Latijns-Amerikaanse muziek. De muzikanten zijn er klaar voor om de warme Zuid-Amerikaanse klanken ten gehore te brengen. Zowel muzikaal als visueel zal het een prachtig concert en spektakel worden. Op deze manier hopen de muzikanten dat u een avondje muzikaal zult genieten met muziek van onder andere Gloria Estefan zangeres van de voormalige Miami Sound Machine en de ‘Queen of Latin Pop’, en nummers zoalsTango, Danzón, La Primitiva, enz. Kortom een heerlijk avondje Go Latin. Onder leiding van dirigent Dick Verhoef zullen de muzikanten van Harmonie Katwijk voor u een warme sfeervolle avond verzorgen. En er is nog meer, maar dat gaan ze nog niet verklappen, maar het is zeker de moeite waard. U bent er toch ook bij? Toegangskaarten van €6,50 kunt u reserveren

opstarten (instrumenten, opleiding, enz.) die dan met uw opbrengsten financieel ondersteund worden. U wordt toch ook begunstiger? Spreekt de muziek van het concert je aan, en zou je ook graag willen musiceren? Kom gerust eens langs op één van onze repetitieavonden in de Kleine Joannes in de Kerkstraat, op dinsdag- of donderdagavond. Muziek maken blijft altijd iets speciaals, misschien ook voor jou? Wil je meer weten over Harmonie Katwijk, surf dan via Internet naar onze vernieuwde website www.harmoniekatwijk.nl.

De film die op het programma staat, is een op feiten gebaseerd komisch drama over een Senegalese jongeman die de persoonlijk verzorger wordt van een fysiek gehandicapte Franse miljonair.

Foto: Pr.

De film serveert tal van prettig te bekijken situaties en heeft de juiste omstandigheden waaronder een vriendschap als deze op geloofwaardige wijze tot volle wasdom kan komen.

De muzikanten van de Harmonie zijn hard aan het oefenen voor het Najaarsconcert op 27 oktober.

Groei

Foto: Pr.

Van het knusse winkeltje aan de Sluisweg naar de huidige zaak aan de Voorstraat. Van een klein pandje tot aan een zeer ruime moderne modewinkel. Er zitten 74 jaren tussen.

‘Mijn vader Herman was de oudste zoon van een gezin van negen kinderen. Mijn opa was in die jaren timmerman, terwijl oma de winkel runde. Maar op zeker moment stopte opa met het timmerwerk en stond mijn oma bij in de winkel. Tot dat op een gegeven moment toen mijn grootouders stopten op de Sluisweg, mijn oom Arie de zaak

Schilderij van de oude winkel aan de Voorstraat.

De drang van Herman Haasnoot om toch in de herenmode te gaan, bleek de juiste te zijn. Want de kleding ging vlot van de man en binnen een aantal jaren kocht Haasnoot een pand er naast en ook er achter om de groei en bloei van zijn toko bij te kunnen benen. De weg van het succes leidde vervolgens naar de aankoop van het huidige perceel aan de Voorstraat 14. ‘Dat was in 1983’, weet Jan Willem zich nog exact te herinneren. Vele jaren later –in 1999 - sloeg hij zijn commerciële vleugels verder uit en voegde ook een damesmode collectie aan zijn assortiment toe. De wens die Haasnoot sr. destijds graag door zoonlief Herman in vervulling had zien gaan. Achteraf bleek de oude Haasnoot een voorspellende blik te hebben gehad,

Wat zijn de risico’s? Goed en gezond drinkwater uit de kraan is in Nederland heel gewoon. Vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week is kraanwater beschikbaar. De kans dat er geen water uit de kraan komt is klein. Toch kan er iets misgaan. Een breuk in een waterleiding kan er voor zorgen dat de waterdruk laag is, er geen water uit de kraan komt of dat er juist wateroverlast is in huizen, kelders en straten. Ook is het mogelijk dat bedrijven door te weinig water hun productie moeten stil leggen. De kwaliteit van het water kan worden bedreigd door een bacteriële besmetting van het water nadat de leiding open of zonder druk is geweest. Bij een brand kan bluswater vermengd raken met leidingwater. Dan is (schoon) drinkwater uit de kraan niet zo vanzelfsprekend meer.

Wat kunt u zelf doen? De gemeente, de aanbieders van water en de hulpdiensten doen er alles aan om incidenten te voorkomen. Toch kan er iets misgaan. Om u hierop goed voor te bereiden, is het handig een noodvoorraad in huis te hebben. Daarmee voorkomt u bijvoorbeeld dat u langdurig geen drinkwater heeft. Ook kunt u via radio of tv inschakelen op de regionale omroep RTV West (89.3 FM of op de kabel) voor actuele informatie. Een noodvoorraad bestaat in ieder geval uit: • Water voor drie dagen • Radio op batterijen • Zaklamp • Extra batterijen voor radio of zaklamp • Kaarsen of waxinelichtjes • Doosje lucifers in waterdichte verpakking • Dekens • EHBO-trommel • Houdbaar eten (blik) zodat u niet hoeft te koken

Wat doet de overheid? De hulpdiensten: politie, brandweer en GHOR, bereiden zich voor door te beschrijven wat de mogelijke gevolgen van wateruitval kunnen zijn en welke maatregelen zij hierop kunnen nemen. Ook oefenen zij met aanbieders van water verschillende calamiteiten. Met deze aanbieders van water zijn afspraken gemaakt om storingen zo snel mogelijk te verhelpen. Valt het water voor een langere tijd uit, dan wordt water verdeeld via verdeelpunten. Gemeente Katwijk informeert u hierover.

Wat te doen als er geen water uit de kraan komt? 1. Meld de storing bij uw waterleverancier Dunea: telefoonnummer 088 347 47 47. Dit nummer is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar. Hier hoort u wat u moet doen. 2. Op de website van de gemeente Katwijk vindt u informatie als de storing langer duurt. Voor actuele informatie kunt u ook het twitteraccount van de gemeente Katwijk volgen. 3. Duurt de waterstoring 24 uur of langer, dan zorgt het waterleidingbedrijf voor nooddrinkwater. Op aangewezen plaatsen in de gemeente kunt u drie liter water per persoon per dag ophalen. Uw gemeente informeert u hierover. 4. Ook kunt u het actuele verloop van de storing volgen via de regionale omroep RTV West (89.3 FM of op de kabel) Meer weten wat u kunt doen in noodsituaties? Kijk dan op www.nederlandveilig.nl. Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn.

Concert Cairdeas afgelast Door omstandigheden kan het folkconcert van Cairdeas op zaterdag 20 oktober in ’t Zandgat niet doorgaan. Gekochte kaartjes kunnen worden teruggeven aan het kantoor van K&O (in de herfstvakantie gesloten). Kaartjeskopers ontvangen hun geld terug of kunnen kiezen

voor een gratis kaartje voor één van de volgende folkconcerten: een optreden van de Ierse zanger Alan Burke op 24 november, een optreden van de Schotse folkband Real Time op 23 februari of een optreden van de Nederlandse folkgroep Babes in the Grass op 13 april.

want ook de damesmodetak bloeide weelderig. De groei zat er flink in, maar ook de jaren van Herman Haasnoot groeide langzaam maar zeker. Zoon Jan Willem, die al vanaf zijn zestiende jaar ‘het bedrijf in rolde’, werd langzamerhand rijp bevonden om het bedrijf voort te zetten. ‘We waren er al mee bezig voordat mijn vader in het jaar 2000 op vakantie met de boot ging’, licht Jan Willem de overname toe. ‘Het was in principe allemaal al rond. Maar pa werd op vakantie ziek en overleed kort daarna op 66-jarige leeftijd’, blikt Jan Willem op dit moeilijke moment in een mensenleven terug.

Nieuw concept Ook de modewereld kende door de jaren heen de gevolgen van ‘goede tijden, slechte tijden’. Maar Haasnoot Mode bleek telkens goed in haar jasje te steken. ‘Nooit bij de pakken neerzitten maar altijd creatief blijven denken’ is het motto van de huidige eigenaar die samen met echtgenote Néline en de 12 medewerkers het bedrijf met succes runt. ‘Néline doet de inkoop voor de damescollectie en zelf richt ik mij meer op de nieuwste herenmode’, licht Jan Willem de ‘taakverdeling’ toe. In 2007 werd de winkel verbouwd tot de prachtige, ruime en overzichtelijke winkel die het heden ten dage is. ‘Wij werken volgens een nieuw concept’, licht Haasnoot toe. ‘Niet meer seizoensgebonden maar een jaarrondcollectie voor dames en heren maar ook met

Foto: Piet VaN KamPeN

Door Piet van Kampen

voortzette als beddenwinkel’, haalt Jan Willem de herinneringen op. ‘Mijn vader Herman wilde toen graag voor zichzelf een herenmodezaak beginnen, maar opa raadde hem dit ten strengste af. Opa vond dat zoon Herman zijn heil beter in de damesmode kon gaan zoeken, maar –eigenzinnig en vastberaden als Herman was – volgde hij toch zijn eigen ondernemers intuïtie en ‘ging in de herenmode’. Jan Willem legt uit waarom. ‘Pa wist een uitstekend kleermaker, Hans van Duijn (destijds bekend als Hans de Naaier), die hij toen bij zijn zaak betrok. Mijn vader begon samen met mijn moeder in een pand aan de Voorstraat op de plaats waar nu Hoogvliet supermarkt is gevestigd. Dat was op 10 mei 1958.’

De huidige eigenaar van de prachtige modewinkel (zo mag je het toch wel noemen) duikt in de familiehistorie. Jan Willem Haasnoot: ‘Mijn oma begon op 21 januari 1938 en stond bekend als Corretje. Gemoedelijkheid en de ons-kent-ons-periode van vele decennia geleden in het oude Katwijk’, weet Haasnoot, terwijl hij een inkomend telefoontje even wegdrukt. Hij neemt tussen alle besognes door even de tijd om de geschiedenis van het familiebedrijf weer helder te krijgen.

Ook zin in deze Franse filmavond op 7 november om 19.30 uur in de hoofdbibliotheek? Toegangskaarten zijn rechtstreeks te koop in alle vestigingen van bibliotheek Katwijk en via www.bibliotheekkatwijk.nl (actueel – kaarten reserveren): € 7,-. Geen biosco op in Katwijk, maar gezamenlijk een film kijken in de bibliotheek is een goed alternatief.

Het is allemaal heel gewoon. Even snel een wasje in de wasmachine doen. De groente voor het avondeten wassen. Na het sporten heerlijk douchen. Het zwembadje van de kinderen vullen. Uitrusten met een kopje koffie. Maar wat als er geen water uit de kraan komt? En de storing langer duurt. Bent u dan voorbereid?

Haasnoot Mode: van manufacturen tot mode

Het zit in de familie Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg tellen nog heel wat familiebedrijven. Wat ooit begonnen is door opa of vader wordt voortgezet door zonen of dochters en daar de kinderen weer van. Het komt niet zelden voor dat de derde of vierde generatie in het bedrijf werkzaam zijn. Jan Willem Haasnoot 39 is de derde van de generatie Haasnoot die nu – wat ooit door oma als manufacturenwinkel aan de Sluisweg begon – een bloeiende modezaak aan de Voorstraat heeft.

Geen water uit de kraan. Wat dan?

Jan Willem Haasnoot en zijn vrouw Néline.

schoenen en veel bijpassende accessoires. Je moet vernieuwend blijven denken en werken’, is Jan Willem overtuigd van de met succes ingeslagen weg. Het succes van Haasnoot Mode, dat volgend jaar met haar 75-jarig jubileum gestalte gaat krijgen. ‘Ik ben al volop bezig met de voorbereidingen’, verklapt de gedreven ondernemer. ‘Alles moet tot in de puntjes worden geregeld’,

benadrukt hij en laat een checklist laat zien, waarop de geplande activiteiten voor volgend jaar staan vermeld. Want Haasnoot is een man van planning en dus nu al bezig met volgend jaar. En verder? Hoe zit het met de opvolging? Jan Willem grijnst veelbetekenend. ‘Mijn zoon Herman (15) – en hij wijst naar een familiepor-

tret in zijn modern geoutilleerde kantoor – komt nu al regelmatig uit zich zelf helpen in de zaak’. Dus alles wijst erop dat het voortbestaan Haasnoot Mode als gevestigd en bekend Katwijks bedrijf voor de toekomst lijkt verzekerd. Haasnoot Mode, Voorstraat 14. Tel. 071 4014416, www.haasnootmode.nl.


14 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

EERBETOON ZATERDAG 27 OKTOBER

EERBETOON AAN NEIL YOUNG IN DE BOEMERANG

TWITTERADDICTS, FACEBOOKJUNKIES & BLOGBOBO’S

In jongerencentrum De Boemerang in Katwijk aan den Rijn staat op zaterdag 27 oktober een bijzondere avond gepland voor de muziekliefhebber. Zo’n avond die je niet had willen missen, ook al had je eerst je twijfels. Een eerbetoon aan Neil Young door twee Katwijkse muzikanten. Speciaal voor deze avond hebben Jan van der Spek en Thomas Wassenaar nummers geselecteerd die een mooi beeld geven van deze levende legende. Hoe de complete avond eruit ziet wordt niet verteld, maar het wordt indrukwekkend. De entree is gratis, en de deur gaat om 20.30 uur open.

t/@NielsAppelo: Hee @ tmobile_webcare, jullie hebben mijn geld al bijna vier weken. Krijg ik m’n iPhone nog? t/@dcschuitemaker: Wow er word omgeroepen in de bus waarom deze te laat is das voor t eerst wel erg netjes

Neil Young, de bij leven reeds legendarische zanger/gitarist/ componist die er als een der laatste Mohikanen uit de Amerikaanse west coast-periferie van de jaren zestig in slaagt zich dank zij zijn talent, eigenzinnigheid en integriteit door de decennia heen te handhaven in de grillige wereld van de popmuziek. Hoewel wispelturig en onvoorspelbaar van natuur is hij tegelijk ook een gedisciplineerd en productief werker met een stabiele persoonlijkheid. Opgroeiend in Winnipeg, Canada, raakt hij in de jaren vijftig door met name Elvis Presley in rock & roll geïnteresseerd, al legt hij zich in actieve zin in eerste instantie toe op folk. Naast deze avond zijn er komende tijd weer volop optredens in de Boemerang. Kijk voor meer informatie op de website, of op Facebook.

t/@carlydevreugd: OK, de hele avond ‘n knot in gehad en nu heb ik een soort van afro ontwikkeld..

MAATSCHAPPELIJKE STAGE VOOR JOU Een maatschappelijke stage (MAS) is gewoon keihard verplicht. Dat heeft de regering zo besloten voor jou en alle andere leerlingen van het voortgezet onderwijs. Maar ook al is het voor jou verplicht, je hebt zelf in de hand wáár je stage gaat lopen en wát je gaat doen. Je hebt dus eigenlijk de kans om er iets ontzettend leuks van te maken.

ZANGWEDSTRIJD ZATERDAG 20 OKTOBER OM 20.00 UUR

STEM VAN DE BOLLENSTREEK IN THE BOX STUDIOS Na het succes van de eerste editie in 2011, wordt dit jaar de tweede editie van de zangwedstrijd Stem van de Bollenstreek georganiseerd. De Duin- en Bollenstreek stroomt over van het talent. ‘Stem van de Bollenstreek’ biedt dit talent een professioneel podium door op zoek te gaan naar de beste zangers en zangeressen in de regio. In vier openbare voorrondes en een knallende finaleshow strijden zangtalenten uit de Duin– en Bollenstreek om de felbegeerde titel ‘Stem van de Bollenstreek 2012’ De winnaar krijgt de titel ‘Stem van de Bollenstreek 2012’ en wordt de mogelijkheid geboden zich verder te ontwikkelen en een eigen cd op te nemen. Iedereen met zangtalent kan meedoen aan Stem van de Bollenstreek 2012. De eerste voorronde is komende zaterdag in The Box Studios, Valkenburgseweg 50B in Katwijk. De entree is gratis. www.stemvandebollenstreek.nl

Als je maatschappelijke stage doet, ontmoet je andere mensen en organisaties. Je doet iets voor een ander en daar wordt de afwas thuis niet mee bedoeld! Het is belangrijk dat je een maatschappelijke stage kiest die bij je past. Kijk daarom goed naar wat jij leuk vindt en wie weet doe jij al vrijwilligerswerk? Wat is maatschappelijke stage? Met een maatschappelijke stage doe je vrijwilligerswerk vanuit school. Werk waarmee jij iets be-

” Marilyn Monroe

Imperfectie is prachtig, gek zijn is geniaal en het is beter om hartstikke belachelijk te zijn dan hartstikke saai.

Weet jij hoe deze winter er uit gaat zien, vind je het leuk om te schrijven en wil je ervaring op doen als redacteur? Stuur ons dan een mail op redactie@katwijkschepost.nl en dan zien we jouw Fashion Report over twee weken in OnderOns.

Parijs Fashion Week? Vogue? Style. com? Heb jij een idee waar dit over gaat? Dan zijn we op zoek naar jou, want OnderOns zoekt een fashion-redacteur die een keer in de twee weken ons op de hoogte wil houden van de laatste trends.

Wil je meer weten over maatschappelijke stages? Bij op de website van VIP Katwijk www.vipkatwijk. nl staat meer informatie en vind je een stagebank. In deze stagebank staan verschillende stages waaruit je kan kiezen. Je kan hierop reageren door je gratis in te loggen. Staat er niks tussen en weet je niet goed wat je kan doen, dan kun je contact

op nemen met de stagemakelaar. Zij weet veel meer stageplekken en kijkt naar wat jij leuk vindt om te doen. Je kan mailen naar marjon@ factorw.nl als je vragen hebt. Wist je dat… • In Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg meer dan 50 organisaties zijn waarbij je maatschappelijke stage kan lopen? • er gedurende het schooljaar regelmatig nieuwe stages op de stagebank komen? • De maatschappelijke stage nodig is om je diploma te behalen? • je in de zomervakantie ook maatschappelijke stage kan lopen bij evenementen? • je in de regio ook kan kijken op stagebanken, zoals die van Leiden en Wassenaar? • je ook maatschappelijke stage in het buitenland kan doen?

LEERZAME WEEK VAN DE OPVOEDING BIJ THE FACTORY

QUOTE GEZOCHT: M/V

Zonder vrijwilligers zou jouw omgeving er heel anders uitzien: je sportvereniging draait bijvoorbeeld op vrijwilligers. Tijdens MAS maak je vanuit school zelf kennis met vrijwilligerswerk. Het is anders dan een beroepsstage, die doe je namelijk voor jezelf. Maatschappelijke stage doe je voor een ander. Met vrijwilligerswerk verdien je geen geld maar wel waardering, een glimlach en voldoening. Jouw hulp maakt een groot verschil. Je leert samenwerken en organiseren en het is gewoon leuk.

What’s in it for you? Met een maatschappelijke stage lever je een belangrijke bijdrage aan de samenleving en daar steek je zelf veel van op. Er worden tijdens je stage werkzaamheden aan je opgedragen die je misschien nooit eerder hebt gedaan. Voor het onbetaalde werk dat je verricht, krijg je vaak waardering terug, je wereld wordt groter en je ontdekt waar je goed in bent. Kortom, een maatschappelijke stage is leerzaam, nuttig en uitdagend. En kan ook leuk en gezellig zijn.

NIEUWS DOOR FACTOR WELZIJN

The Factory is een project van het jongerenwerk van Factor Welzijn voor jongeren van 12-16 jaar dat

Do or Carly de Vreugd

tekent voor een ander of voor de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan training geven bij je eigen sportclub, helpen in een verzorgingstehuis of assisteren bij een evenement. Met vrijwilligerswerk doe je ook werkervaring op, maar het is wel onbetaald en bij nonprofitorganisaties.

Door Laura Meyvogel

door heel Katwijk te vinden is in diverse jongerencentra. Tijdens de Week van de Opvoeding zijn in al deze centra voorlichtingsactiviteiten georganiseerd. Meer dan 100 jongeren hebben zich laten informeren over onder andere de gevaren van roken en softdrugs, veilig internet, seks en het belang van gezonde voeding. Na afloop was er ruimte om nog verder te praten over de onderwerpen. De jongeren gaven aan het als zeer leerzaam en nuttig te ervaren en het jongerenwerk is zeker van plan volgend jaar weer mee te doen met de Week van de Opvoeding. Openingstijden The Factory • De Boorsmazaal: dinsdag en donderdag 15.00-17.00 uur • De Donk: woensdag en vrijdag 15.00-17.00 uur • Stappers: dinsdag en donderdag 15.00-17.00 uur • Poolster: donderdag 15.00-17.00 uur • Scum: woensdag 15.00-17.00 uur

• ’t Hok: woensdag 14.00-17.00 en vrijdag 15.00-17.00 uur Meer informatie over the Factory is te vinden op www.kattuk.nl Kaartverkoop SKA Oud & Nieuw van start De kaartverkoop van het SKA Oud & Nieuwfeest bij jongerencentrum Scum op parkeerterrein De Noordduinen is vrijdag 12 oktober om 12.00 uur gestart. Kaarten zijn alleen verkrijgbaar in de voorverkoop en kosten 5,- euro. Kaarten bestellen kan via www.skakatwijk. nl, www.kattuk.nl en natuurlijk het Facebook account van SKA. Om het evenement te behouden en in de toekomst te verbeteren, wordt er 5 euro entree gevraagd.

quick

De prijs voor een consumptie munt dit jaar is 2 euro. Vanaf zaterdag 29 december zijn de munten verkrijgbaar op het SKAterrein. Voor een fantastische afsluiting van 2012 en een geweldig begin van 2013 kom je natuurlijk naar SKA oud & nieuw. Het programma zal later via de Facebook van SKA bekend gemaakt worden. Voor meer informatie ga naar: www. skakatwijk.nl en www. kattuk.nl of check Twitter: @skakatwijk of Facebook: www.facebook.com/ skaoudennieuw

t/@Mannen_Humor: Vrouwelijke Viagra bestaat al jaren... Het heet geld. t/@Guilli129: Helden van de C3!! Er is gewoon training vandaag!! t/@Liesltje: Lekker warm in de cabine gestaan voor...jawel.. 31 seconden! :) #lichttherapie t/@Koningin_NL: Maar natuurlijk mag u ook een keer springen van 39 km hoogte, mevrouw Brard. En ja, dat kan ook zonder parachute. #baumgartner

Ook iets te melden? @KPOnderOns

Wat: PunkFest Waar: Scum Wanneer: vrijdag 19 oktober, 20.30 uur Entree: gratis Wat: Palooza@The Beach met The Rudolfs en Liptease and the Backstreek Crackbangers Waar: strandpaviljoen Paal14 Wanneer: zaterdag 20 oktober, 20.30 uur Entree: 12,50 euro Wat: Up the Irons, Iron Maiden tribute Waar: zaterdag 20 oktober Wanneer: Tripodia, 20.30 uur Entree: 15 euro Wat: Plug in Metalfestival Waar: JC Solution, Hillegom Wanneer: zaterdag 20 oktober, 20.00 uur Entree: 7 euro Wat: Malcolm Holcombe Waar: Qbus - Leiden Wanneer: dinsdag 23 oktober, 20.30 uur Entree: 10 euro Wat: Kensington Waar: LVC, Leiden Wanneer: donderdag 25 oktober, 20.00 uur Entree: 11 euro

tasty

Wat: Metalblast met Warmouth en Instant Kill Waar: Scum Wanneer: vrijdag 26 oktober, 20.30 uur Entree: Gratis

PERSONEN: 4 SOORT: BROODBELEG

Tonijnsalade à lá Anna Ingrediënten • • • • • • • • •

1 blikje tonijn 4 of 5 hard gekookte eieren 1 uitje klein gesneden 1 teentje knoflook 2 el. mayonaise 1 el. tomatenketchup 4 augurken kleingesneden zout en peper Worcestersaus naar smaak

Bereidingswijze

Laat het blikje tonijn uitlekken, snijd de eieren klein en doe alles in een kom. Voeg de rest van de ingredienten toe en roer het mengsel goed door. Maak het ten slotte op smaak met zout, peper en worcestersaus. Lekker op ciabattabrood, toast of stokbrood.

Meer feestjes op:

www.kattuk.nl Hoor ‘ns…

Mail je nieuwtjes en foto’s naar: onderons@katwijkschepost.nl


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 18 OKTOBER 2012 • 15

Cursussen K&O Katwijk

Postbus 300 2220 AH Katwijk ZH Telefoon 4013551 Fax 4077096

Workshop herfstbonbons Op dinsdag 23 oktober organiseert K&O een workshop herfstbonbons maken bij Chocolaterie Sutherland in Sassenheim. Eindelijk kunt u uw vingers aflikken en de geur van chocolade opsnuiven. Er worden verschillende werkwijze toegepast: twee soorten ganache-interieur snijden, bonbons van marsepein vormen, het doorhalen en versieren van bonbons, maken van amandelchocolaatjes en een bonbonnière vullen met bonbons en chocoladewerk. Tijd: 18.45-21.30 uur. Tevens kan men ook al inschrijven voor de workshop die in het teken staat van Sint Nicolaas op zaterdag 10 november van 12.30-15.00 uur. De kosten voor deze workshops zijn € 33.

Op maandagmiddag 29 oktober is er bij K&O Katwijk een basiscursus tekenen voor senioren. Die bestaat uit 3 lessen. Op een eenvoudige manier leert men de elementaire beginselen van het tekenen, overzichtelijk en voor iedereen te doen. Aan de orde komen het tekenen van een simpel stilleven en een landschapje. Door wat oefeningen vooraf te doen, leert men stapsgewijs de uitdrukkingen van de onderwerpen uit te voeren. Door bepaalde effecten aan te brengen zal men verwonderd zijn over het resultaat. U zult zien; iedereen kan het leren! Misschien een leuke creatieve cursus voor senioren die eens een andere invulling aan hun vrije tijd willen geven. Kosten voor deze cursus zijn €40. Tijd: 14.00-16.00 uur.

Televisie

10.00 uur RTV Nieuws Terug naar..., uit het archief van RTV Katwijk 16.00 uur RTV Nieuws De hobby van..., presentator Wim van Duijn gaat zweefvliegen 20.30 uur RTV Nieuws RTV Sport Terug naar..., uit het archief van RTV Katwijk 23.00/00.00 uur RTV Nieuws RTV Sport

Slagwerkduo De Beenhouwerij viert jubileum in TriPodia Meester-beenhouwers Gerrit De Cock en Reinert D’Haene brengen op zaterdag 3 november as. in TriPodia Katwijk een best (t) of van 15 jaar De Beenhouwerij: ‘Binnen zonder kloppen’ Vanuit het intussen ruim gevulde magazijn worden de beste decor-

stukken opgediept, de leukste filmpjes afgestoft en krijgen de meest catchy acts een grondige oppoetsbeurt. Dit alles wordt samen met veel nieuw materiaal vacuüm verpakt in een spectaculair humor-ritmisch spektakel. Met sublieme timing, die soms letterlijk onnavolgbaar is. Uiteraard worden beide heren weer

bijgestaan door de immens populaire animatiefiguurtjes Noëlla en Whoopi, maar ook nieuw opgedoken gevogelte zal straks weer de show stelen! De Beenhouwerij groeide na succesvolle producties als ‘Koel bewaren’, ‘Slagen en Verwonderingen’ en ‘Tok Tok’ uit tot een van de vaste

FOTO: PR.

Zaterdag 24 november in Tripodia

Perfect Painkiller in voorprogramma De Dijk In Tripodia staat zaterdag 24 november een dijk van een programma op het programma. Voordat De Dijk de bühne betreedt wordt het publiek getrakteerd op een swingend optreden van de achtmans formatie Perfect Painkiller. Perfect Painkiller is een band uit Katwijk, Noordwijk en omstreken, die al sinds begin jaren 80 muziek maakt. Perfect Painkiller bestaat uit 8 ervaren pretmuzikanten die de vrijheid nemen om te experimenteren met verschillende muzieksoorten, waaronder funk, soul en dance. De inzet is om energieke, dansbare muziek te maken. De band is met z’n stuwende bas, drums, driekoppige blazerssectie, funky gitaren en

opzwepende percussie het recept voor een swingend geluid wat is ontstaan door te experimenteren en spontaan te combineren. Het resultaat is een onvervreemdbare eigen stijl en klank. Perfect Painkiller speelde eerder op BerghPop, Haringrock, in LVC en op menig festival en feestavond. Kaarten voor het concert van de Dijk met Perfect Painkiller in het voorprogramma op zaterdag 24 november zijn à €28,00 verkrijgbaar aan de kassa bij Tripodia in de Hoornespassage en bij Eetcafé De Bonte Kraai op het Andreasplein in Katwijk aan Zee. Online bestellen kan via www.tripodia.nl. De zaal gaat op zaterdag 24 november open om 20.00 uur. Het voorprogramma met Perfect Painkiller begint om 20.30 uur.

Na haar studie aan de McGill University in Montreal verhuisde Grantis naar Toronto. Naast haar eigen band (Donna Grantis Electric Band) werkt ze als sessiemuzikant voor Canadese muzikanten. Donna trad op in Azië, Australië, Europa en de Verenigde Staten. Zij nam deel aan de Blues Caravan Tour met Coco Montoya en Shak-

00.00-02.00 02.00-05.00 05.00-07.00 07.00-09.00 09.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00 19.00-20.00

waarden binnen het theatercircuit. Kom binnen zonder te kloppen en geniet! De voorstelling begin om 20.15 uur. Entreeprijs €21,25. Kaarten verkrijgbaar bij TriPoda Katwijk.

20.00-21.00 21.00-23.00 23.00-24.00 Haan

Méér informatie kunt u vinden op de website www.tripodia.nl.

antenne 106.8 (FM) - kabel 88.1 (FM) stereo

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Nieuwscarrousel, met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie, Han van der Kamp Schijven voor bedrijven, Han van der Kamp Het tussenuur Zeewind, Jaap Schaap De muzikale doorloper, Johan den Haan Non-stop Muziek Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten N0.NL, Jaap Schaap RTV Katwijk Sport, voor- en nabeschouwingen (Voor de onderwerpen kijkt u op RTV-Teletekst pagina 206) Non-stop muziek Country Festival, Bart van der Pol Paarlen voor de zwijnen, Marijke van Duijn en Johan den

Zaterdag 20 oktober 00.00-02.00 02.00-05.00 05.00-07.00 07.00-08.00 08.00-10.00 10.00-12.00 12.00-14.00 14.00-18.00 18.00-20.00 20.00-22.00

ura S’Aida (Maple Blues zangeres van 2011). Verder speelt zij met Canadese talenten als soulrock zangeres Saidah Baba Talibah en Hill & The Sky Heros, die al te gast waren in het radioprogramma Purple Haze. Ze is ook de gitariste en ‘Musical director’ van het jaarlijkse Women’s Blues Revue in Toronto. Meer informatie op http://purplehaze.rtvkatwijk.nl waar ook een korte video te zien waarop Donna Grantis in Rijnsburg gitaar speelt.

22.00-24.00

Het nachtcircus, jongerenprogramma De kracht in de nacht Word wakker RTV Katwijk Sport, herhaling van de vrijdagavond Warmdraaien, Karla Imthorn Nieuwsmagazine, actualiteiten programma (zie http.// nieuwsmagazine.rtvkatwijk.nl) Goud van gisteren, Martin Ouwehand RTV Katwijk Sport, verslagen en uitslagen van de sport op zaterdag. Zie teletekst vanaf pagina 600. The Music Zone, Theo Hoogervorst RTV Hollands, Nederlandstalig platenprogramma met verzoeken van luisteraars verzorgd door Jan van Duyn The Hangout, Jongeren programma

Zondag 21 oktober 00.00-02.00 02.00-05.00 05.00-07.00 07.00-08.00 08.00-09.00 09.00-11.00

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Aangepaste non-stop Opwekking, Joke Zwaan Hoort het woord, om 09.30 uur kerkdienst vanuit Gereformeerde Kerk Rijnsburg 11.00-13.00 Van u wil ik zingen, geestelijk verzoekplatenprogramma Tel. 071-4013551 13.00-14.00 Muziek voor Duizenden, Marien Bos 14.00-15.00 Spelenderwijs, muziek die u kent of zou kunnen kennen, Co Snel. 15.00-17.00 De gouden stad, Gerjan Jungerius en Martin v/d Kamp 17.00 uur Kerkdienst Christelijk Gereformeerde Kerk Rijnsburg 18.30 uur Kerkdienst Gereformeerde Kerk Valkenburg tot 20.00 uur Aangepaste muziek 20.00-21.00 Met de mondhoeken omhoog, cabaret met Gerard Bol 21.00-22.00 Historische maritiem uitzending, Bas Vlieland 22.00-24.00 Slow Motion, easy listening programma met Robert van der Loo Om 11.30 uur kunt u via het geluidskanaal van de kabelkrant op uw televisietoestel luisteren naar een kerkdienst vanuit de Hervormde Gemeente te Katwijk aan den Rijn

Purple Haze is een radioprogramma op RTV Katwijk voor liefhebbers van blues, rock en soul en is elke dinsdagavond van 23.00 tot 24.00 uur te beluisteren. Samenstelling, presentatie en productie door Jan Marius Franzen.

Maandag 22 oktober

Donna Grantis.

LEES TIPS

00.00-02.00 02.00-05.00 05.00-07.00 07.00-09.00 09.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-16.00 16.00-17.00 17.00-17.30 17.30-18.00 18.00-20.00 20.00-21.00 21.00-22.00 22.00-23.00 23.00-24.00

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Nieuwscarrousel, met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie, Han van der Kamp Schijven voor bedrijven, Han van der Kamp Het tussenuur Muziekfabriek, Koos Heemskerk De muzikale doorloper, Johan den Haan Non-stop muziek Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten Orgelklanken, Arjan Wolfswinkel Nieuwscarrousel, met lokaal en regionaal nieuws Multi Katwijk, Jan Ouwersloot It’s all jazz, Hans Pley Acoustic Rain, Bart van der Pol Muziek voor twee

Dinsdag 23 oktober 00.00-02.00 02.00-05.00 05.00-07.00 07.00-09.00 09.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-20.00 20.00-21.00 21.00-23.00 23.00-24.00

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Nieuwscarrousel, met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie, Han van der Kamp Schijven voor bedrijven, Han van der Kamp Het tussenuur Muziekfabriek, Willem van Zuilen De muzikale doorloper, Johan den Haan Non-stop muziek Maritiem, een programma met Bas Vlieland Nieuwscarrousel, met lokaal en regionaal nieuws Non stop muziek Kippenvel, muziek voor wie luisteren wil met Ruud Heijjer Purple Haze, Jan Marius Franzen

Woensdag 24 oktober

door Irene van der Plas Tussenspel Birgit Pouplier Een Deens echtpaar doorstaat een huwelijkscrisis na een dramatische gebeurtenis in hun leven. Beiden hebben ook veel te verwerken uit het verleden: jeugdtrauma’s, jeugdliefdes, de nasleep van de oorlog. De combinatie van natuurbeschrijvingen (het ruige IJsland) en de complexiteit van de menselijke geest levert een levendig en rijk boek op voor een breed lezerspubliek. Voor meer informatie en gratis reserveren: www.bibliotheekkatwijk

Radio

Vrijdag 19 oktober

FOTO: JAN MARIUS FRANZEN

Voor verdere info: K&O Katwijk, 071 40 16 400 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of de website bezoeken: www. kenokatwijk.nl. Het is mogelijk om via de website in te schrijven. In verband met de herfstvakantie is het kantoor gesloten tot en met 19 oktober.

The Perfect Painkillers.

De Canadese gitariste Donna Grantis komende weken te horen in het programma Purple Haze op RTV Katwijk. Eerder deze maand was ze in Rijnsburg om opnamen te selecteren voor dat programma. Die opnamen zijn eind september gemaakt door Purple Haze-presentator Jan Marius Franzen op het Alkmaar Blues Express festival.

Op zaterdag ook om 18.00 uur. Kijk voor het laatste TV nieuws op teletekst pagina 280. Uitzending gemist? Kijk op www.rtvkatwijk.nl.

RTV Radio Programma

Donna Grantis in RTV Purple Haze

Werken met klei Op donderdag 1 november start er een cursus werken met klei. Klei is gewillig materiaal. Maar om tot een beeldje te komen, dat in de klei oven gebakken kan worden, zijn wat basistechnieken vereist. In deze korte cursus besteden we aandacht aan de technieken, zoals: aanhechten, hol opbouwen, massief werken en later uithollen. Ook wordt aandacht besteed aan de afwerking van het werkstuk, bijvoorbeeld door het aanbrengen van glazuur. Door de fantasie en de speelsheid van de maker verkrijgt men een echt en persoonlijk werkstuk. In deze cursus is het mogelijk om drie beeldjes maken, die de docente in haar atelier gaat bakken. De kosten voor deze cursus zijn €48 voor 4 lessen, bijkomende kosten: €18,00 voor materiaal en oven. Tijden: 19.30-21.30 uur.

kabel kanaal 45.

voor de week vanaf maandag 22 oktober.

FOTO: PR.

Basiscursus tekenen voor senioren

Programma-overzicht

De vrouw die naar Kashgar fietste Suzanne Joinson Het verhaal van drie jonge vrouwelijke missionarissen in de jaren twintig van de 20e eeuw in China versmelt met dat van een jonge Britse vrouw en een dakloze man uit Jemen in hedendaags Londen. Intrigerende debuutroman waarin op de breuklijn van twee culturen de levens van de onconventionele personages met elkaar in botsing komen. Prachtig van sfeer en onvergetelijk.

Een baan vinden met social media voor dummies Joshua Walsman Handige en leesbare gids vol nuttige tips in de bekende ‘dummies’-stijl over hoe je gebruik kunt maken van social media (zoals LinkedIn, Twitter, Facebook) om werk te krijgen. De lezer leert onder andere effectieve online profielen en cv’s te creëren, zijn online reputatie bij te houden en de elektronische etiquette te begrijpen. Ook is er aandacht voor relevante zaken als personal branding.

Sportvoedingsatlas: een wereld te winnen Carlien Harms-Aris Op het gebied van sport en voeding heeft menig sporter nog een wereld te winnen. Is je voeding niet optimaal, dan belemmert je dat om optimaal te presteren of het leidt tot lichamelijke klachten. Maar hoe vind je je weg in de wereld van sport en voeding? Dit boek is een uitstekende wegwijzer die je daarbij kan helpen. Gericht op serieuze sporters, van gemotiveerde recreant tot topsporter.

Quiz Dvd

Souwtje Monica Maas

Een thriller uit 2011 van Dick Maas waarin de spelleider van een populaire televisiequiz in een restaurant wordt aangesproken door een man die beweert zijn vrouw en dochter te hebben ontvoerd. Er ontstaat een macaber spel op leven en dood waarin de quizmaster de kandidaat blijkt te zijn. Razend spannend en zwartgeestig, met een onvergetelijke Pierre Bokma als slechterik.

Souwtje woont met haar kippen en luie kat op een eiland. Als het op een dag enorm stormt, komt Zeehond in haar moestuin terecht en vraagt of hij mee naar binnen mag. Hij krijgt pannenkoeken, een bad en slaapt in een hangmat. Maar is een zeehond in huis eigenlijk wel zo’n goed idee? Een mooi geïllustreerd prentenboek dat zich uitstekend laat voorlezen aan kinderen vanaf 4 jaar.

00.00-02.00 02.00-05.00 05.00-07.00 07.00-09.00 09.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-20.00 20.00-22.00 22.00-23.00 23.00-24.00

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Nieuwscarrousel, met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie, Han van der Kamp Schijven voor bedrijven, Han van der Kamp Het tussenuur Muziekfabriek, Koos Heemskerk De muzikale doorloper, Johan den Haan Non-stop muziek Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten Nieuwscarrousel, met lokaal en regionaal nieuws Radio International, Engelstalig informatieprogramma met Jürgen Börnig Radio International goes…, themaprogramma Muziek voor twee

Donderdag 25 oktober 00.00-02.00 Muziek voor twee 02.00-05.00 De kracht in de nacht 05.00-07.00 Word wakker 07.00-09.00 Nieuwscarrousel,met lokaal en regionaal nieuws 09.00-11.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp 11.00-12.00 Schijven voor bedrijven, Han van der Kamp 12.00-13.00 Het tussenuur 13.00-14.00 Muziekfabriek, Willem van Zuilen 14.00-16.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan 16.00-17.00 Non stop muziek 17.00-18.00 Duitse muziek in Katwijk, Wilma Fischer 18.00-20.00 Nieuwscarrousel,met lokaal en regionaal nieuws 20.00-24.00 Non-stop muziek Vanavond kunt u vanaf 19.30 uur via het analoge kanaal 45 of het digitale kanaal 41 op uw televisietoestel de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Katwijk live bekijken Tussen de programma’s elk uur het NOS-Nieuws Doordeweeks op de halve uren een eigen lokaal bulletin, aangevuld met een beknopt weerbericht Tijdens de nachtelijke uren worden de uitzendingen van de RTV KATWIJK digitaal verzorgd Studio. Mr. E.N. Rahusenstraat 2a, Katwijk.


IN RIJNVOGELVLUCHT Elke week verrassende aanbiedingen!

eel

l

eel

.nl

nl

• ADMINISTRATIES • AANGIFTES • FISCALE ADVIEZEN Sander van der Gugten speelde een goede wedstrijd maar kopte helaas geen gelijkmaker binnen.

Trots hoofdsponsor Vestiging Katwijk Zeeweg 117 071 - 406 05 00 info@verheesnotarissen.nl

Vestiging Rijnsburg Sandtlaan 45 Wassenaarseweg 71a - 2223 LA - Katwijk 071 - 409 71 97 Fax: 071 - 4078136 - Tel: 071 - 4016905 www.verheesnotarissen.nl

Elke week verrassende aanbiedingen!

Wassenaarseweg 71a - 2223 LA - Katwijk Fax: 071 - 4078136 - Tel: 071 - 4016905

Tweede laat koploper Administratiekantoor VAN Barendrecht ontsnappenKESTEREN Lid Fosag

Bezoekadres en werkplaats Steenbakkerstraatgebeurt 10g Natuurlijk 2222 AT Katwijk aan Zee

Tel.: 071-4087244 Fax.: 071-4087245 Mob.: 06-22407990 www.vanmarenschilders.nl dit niet bewust. info@vanmarenschilders.nl

Maar vooral de tweede helft overziende, hebben de Vogels van Huig Jan Heeringa en Richard Hoek de kans om koploper Barenrecht in eigen huis op de eerste nederlaag te trakteren, uit handen laten glippen. Na een snelle achterstand – in de 2e minuut liet Daniël Esajas doelman Gert Jan Vlieland al vissen- kwamen de Vogels langzaam maar zeker goed in de wedstrijd terug en creëerden en aantal mogelijkheden maar doelman Marc van Splunter stond een mogelijke treffer van onder andere de ijverige Danny Wenink niet toe. De Rijnvogeldefensie gaf voor de theepauze verder ook weinig tot niets meer weg. Rust derhalve 1-0. Het gevoel dat de rood-witte Katwijkers voor de rust al kregen, kreeg wel-

• ADMINISTRATIES • AANGIFTES • FISCALE ADVIEZEN

Lid NOAB

071 - 408 dra Rijnstraat gestalte.93a Er werd Tel. brutaler op26de24aan2223 EA Katwijk Fax 071 - 402 79 64 val E-mail: gespeeld en binnen no-time werd info@kesterenadm.nl dezeInternetadres: instelling doorwww.kesterenadm.nl Mo Tinerkanine met een fraaie treffer beloond. De 1-2 van Dirk Varkevisser was zo mogelijk nog mooier. Als opgekomen verdediger werd hij in een combinatie betrokken en nam het leer op kniehoogte op de rechterslof. De granaat sloeg keihard in achter een kansloze doelman. Nu er op en er over? Helaas niet. Want het overwicht en het betere spel werd niet beloond. Twee snelle –lange halen – uitvallen werden door de Vogelverdediging niet op waarde ingeschat. Wel door Esajas die hiermee zijn trio volschoot. Een heftig slotoffensief leverde veel kansen en corners op, maar tot de meer dan verdiende gelijkmaker kwam het echter niet.

De zware dreun, die Barendrecht vorige week uitdeelde, heeft gelukkig niet lang nagewerkt, want tegen CVV Berkel, de nummer twee van de ranglijst, werd er een knappe 2-1 zege uit het vuur gesleept. In een na de rust niet al te groots duel, maar waarin karakter en effectief met de spaarzame kansen omspringen uiteindelijk tot de bejubelde 2-1 overwinning leidde. De Vogelvrouwen kwam fel en gedreven uit de startblokken. De zware nederlaag van vorige week moest zo snel mogelijk worden weggepoetst. Deze instelling leidde al vroeg in de wedstrijd tot de openingstreffer van Claudia Owel. Een vroege opsteker waarvan de vrouwen uit Berkel niet geheel van onVerzekeringen en hypotheken der de indruk waren, want langzamerRijnstraat 58 - 2223 ED Katwijk hand toonden071 zij71a het-team hoog Wassenaarseweg Katwijk -waarom 407- 2223 58 38LA Fax: - 4078136 - Tel: 071 - 4016905 op de071 competitieladder staat. Naarmate www.otto-advies.nl

Elke week verrassende aanbiedingen!

15-jarig jubileum van G-afdeling Lid Fosag

Alles onder één dAk!

Nijgh.

Administratiekantoor

Vestiging Rijnsburg VAN KESTEREN Lid NOAB Sandtlaan 45 Rijnstraat 93a Tel. 071 - 408 26 Ambachtsweg 324 071 409 71 2223 EA Katwijk 97Fax 071 - 402 79 64 E-mail: info@kesterenadm.nl www.verheesnotarissen.nl www.kesterenadm.nl Katwijk

Internetadres:

Administratiekantoor

Lid Fosag

Verzekeringen en hypotheken

Tel.: 071-4087244 Fax.: 071-4087245 Bezoekadres en werkplaats 06-22407990 Rijnstraat 58 - 2223 EDMob.: Katwijk Steenbakkerstraat 10g 071 - 407www.vanmarenschilders.nl 58 38 2222 AT Katwijk aan Zee info@vanmarenschilders.nl

www.otto-advies.nl

VAN KESTEREN Lid NOAB Rijnstraat 93a 2223 EA Katwijk E-mail: Internetadres:

Tel. 071 - 408 26 24 Fax 071 - 402 79 64 info@kesterenadm.nl www.kesterenadm.nl

de eerste helft vorderde werden zij sterker en het resulteerde in een aantal corners. Uit één van deze hoekschoppen ontstond kort voor de thee dan ook de gelijkmaker. Na de rust daalde het spelpeil aan beide zijden. Ook aan Rijnvogelzijde was het bij tijd en wijlen onrustig en rommelig. Bij de opponent liepen de irritaties nogal eens hoog op. Een zware charge op Alexandra Baarda werd dan ook volkomen terecht met rood bestraft. Was het Claudia Owel die vroeg in de wedstrijd de score opende, nu was het wederom de spits die –maar nu kort voor het einde- weer trefzeker was en na goed aangeven van Lisa Kranenburg haar tweede en tevens de winnende treffer binnen schoot. Met deze zege hebben de Rijnvogelvrouwen een mooie revanche op zich zelf genomen. Goed voor het zelfvertrouwen.

Rijnvogels-Nootdorp

Tot op heden slaan de Rijnvogels hun vleugels succesvol uit. Het lijkt allemaal voor de wind te gaan. Maar de wind kan in ons Hollandse klimaat soms ook onverwacht draaien en daar moet de equipe van Hein van Heek en zijn rechterhanden Marchel den Haan en Huig Hoek zich terdege van bewust zijn. Want de bomen groeien niet altijd tot aan de (zevende) hemel. Maar na het succesvolle optreden tegen de immer gevreesde opponent Deltasport waarin de (tot dan toe) medekoploper in eigen huis met 2-4 opzij werd gezet, zullen de Vogels op de eigen Kooltuin de zegekar weer op het succesvolle spoor willen houden. Zal Nootdorp hieraan ook kunnen worden gebonden? De huiskamervraag die pas na negentig minuten (hopelijk aantrekkelijk) voetbal zal kunnen worden beantwoord. Tegen de mannen uit het voordorp van Den Haag werden altijd leuke wedstrijden gespeeld. Vorig seizoen waren de Vogels met 4-3 in eigen huis de baas en moest er in de return (met tien man) een zwaarbevochten 3-3 uit het vuur worden gesleept. Voortekenen voor wederom een aantrekkelijk duel waarin de touwen weer zullen bollen? Als de rood-witten hun constante vorm ook nu weer weten te continuëren, lijkt de eerste periodetitel naderbij te komen. Een gedachte die ongetwijfeld leeft in de kringen. Maar voorlopig eerst komende zaterdag maar weer een goede pot tegen Nootdorp op de mat leggen.

Pupil van de week

Trots hoofdsponsor Alles onder één dAk!

Vestiging Tel.: 071-4087244 Aftrap om 10.30Katwijk uur door voorzitter Fax.: 071-4087245 117 Mob.: Bezoekadres en werkplaats NiekZeeweg Jan van Kesteren en 06-22407990 wethouder Steenbakkerstraat 10g www.vanmarenschilders.nl 071van - 406 05info@vanmarenschilders.nl 00 Willem Duijn. Tijdens de mid2222 AT Katwijk aan Zee dagpauze optreden van zanger Arie info@verheesnotarissen.nl

Voorbeschouwing

Jaclyn Laiwakabesssy kopt de bal uit de doelmond.

• ADMINISTRATIES • AANGIFTES • FISCALE ADVIEZEN

Kort overig nieuws

Aanstaande zaterdag, 20 oktober, is er bij Fc Rijnvogels een groot toernooi ter gelegenheid van het 15-jarig jubileum van de G-afdeling.

FOTO’S: PIET VAN KAMPEN

Vrouwen herstellen zich knap tegen Berkel

Ambachtsweg 3 Verzekeringen en hypotheken Katwijk Rijnstraat 58 - 2223 ED Katwijk 071 - 407 58 38

Tel. 071 - 402 80 46 www.otto-advies.nl

Moh Addab

Mo uit de F1 is komende zaterdag de pupil van de week. Zal dit jonge talentje het net zo treffen als zijn voorgangers dit seizoen? Die zagen de Rijnvogels alleen nog maar winnen. Dat wil Mo natuurlijk ook maar al te graag. Misschien ziet hij zijn wens tegen Nootdorp wel in vervulling gaan.

Tel. 071 - 402 80 46

Vanaf heden presenteren wij u onze nieuwe menukaart inclusief diverse heerlijke Alles onder één dAk! wildspecialiteiten! U bent 7 dagen per week Ambachtsweg 3 van harte welkom, Meester Schilder keuken geopend Katwijk van 10.00-22.00 uur!

Tel. 071 - 402 80 46

Tevens uw locatie voor receptie, bruiloft, WWW.hAnsschonenberg.nL feest en partijen

Het vis- en 13, 2225 AT KATWijK burgersdijKsTrAAT TeL. 071 - 4012028restaurant vleesspecialiteiten

Meester Schilder el e n o i s s Profe nnen zo Rijnstraat 68 Katwijk www.sundays.nl

Trots hoofdsponsor

WWW.hAnsschonenberg.nL

Vestiging Katwijk Zeeweg 117 071 - 406 05 00 info@verheesnotarissen.nl

burgersdijKsTrAAT 13, 2225 AT KATWijK TeL. 071 - 4012028

Vestiging Rijnsburg Sandtlaan 45 071 - 409 71 97 www.verheesnotarissen.nl

van Katwijk aan Zee

Meester Schilder

Te koop

Boulevard 111 • Katwijk aan Zee • Tel. 071-4012064 www.restaurantdezwaan.nl

neel o i s s e Prof nnen zo

WWW.hAnsschonenberg.nL burgersdijKsTrAAT 13, 2225 AT KATWijK TeL. 071 - 4012028

Rijnstraat 68 Katwijk www.sundays.nl

oranjestraat 2 katwijk

Trots hoofdsponsor Vestiging Katwijk Zeeweg 117 071 - 406 05 00 info@verheesnotarissen.nl

Vraagprijs: € 310.000,- k.k.

Strak in je vel...

InformatIe: 06 30095515

Bezoekadres en werkplaats Steenbakkerstraat 10g 2222 AT Katwijk aan Zee

Tel.: 071-4087244 Fax.: 071-4087245 Mob.: 06-22407990 www.vanmarenschilders.nl info@vanmarenschilders.nl

• ADMINISTRATIES • AANGIFTES • FISCALE ADVIEZEN

VAN KESTEREN Lid NOAB Rijnstraat 93a 2223 EA Katwijk E-mail: Internetadres:

Tel. 071 - 408 26 24 Fax 071 - 402 79 64 info@kesterenadm.nl www.kesterenadm.nl

Administratiekantoor

Lid Fosag

Bezoekadres en werkplaats Steenbakkerstraat 10g 2222 AT Katwijk aan Zee

Tel.: 071-4087244 Fax.: 071-4087245 Mob.: 06-22407990 www.vanmarenschilders.nl info@vanmarenschilders.nl

VAN KESTEREN Lid NOAB Rijnstraat 93a 2223 EA Katwijk E-mail: Internetadres:

Tel. 071 - 408 26 24 Fax 071 - 402 79 64 info@kesterenadm.nl www.kesterenadm.nl

Verzekeringen en hypotheken Rijnstraat 58 - 2223 ED Katwijk 071 - 407 58 38

www.otto-advies.nl

GIRO: 3567 www.peoplestrust.nl Steun People’s Trust in de strijd tegen kinderprostitutie in India.

Voor een onzer relaties zijn wij op zoek naar een:

Veel vrouwen herkennen het probleem.... Cellulitis op benen, billen, taille en buik.

Chauffeur-Verkoper

De oplossing is Lypossage! Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op de vet- en vochthuishouding.

Rijnstraat 68 Katwijk Lid Fosag www.sundays.nl

Vestiging Katwijk Zeeweg 117 071 - 406 05 00 info@verheesnotarissen.nl Administratiekantoor

Ontvoerd, verkocht, misbruikt... en bevrijd!

Vestiging Rijnsburg Sandtlaan 45 071 - 409 71 97 www.verheesnotarissen.nl

Mooie goed onderhouden hoekwoning - vier slaapkamers, ruim souterrain en zolder; - grote zonnige tuin; - grote vrijstaande garage; - dicht bij winkelcentrum en duinen.

eel n o i s s Profe nnen zo

• ADMINISTRATIES • AANGIFTES • FISCALE ADVIEZEN Trots hoofdspo

Voor

voor op een Bloemenlijn in Duitsland ervaring en kennis van de Duitse taal is een pre

Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder. Na 4 behandelingen heeft u al zichtbaar resultaat. U zult geen gewicht verliezen... wel centimeters!!

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met Gladys

Tel: 06 10817027

Behandelingen worden gegeven in Voorhout door een vrouw

Na

ZONWERING

Uw reactie kunt u sturen naar: Van Wezel accountants en adviseurs t.a.v. IJ. Guijt - Postbus 280 - 2230 AG Rijnsburg ijguijt@vanwezelacc.nl

Vestig Sandtl 071 - 4 www.v

Verze

Ri


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 18 OKTOBER 2012 • 17

Damderby Katwijk Rijnsburg mondt uit in ware veldslag

Makkie op de Koerbelt

Katwijk haalt uit tegen Excelsior ’31

Vooraf was er toch nog wat vrees in het Katwijkkamp. Scoutingsberichten en de beelden die door trainer Cees Bruinink waren bestudeerd, gaven een ander beeld van Excelsior 31, dan de stand op de ranglijst zou doen vermoeden. Ze hadden een goede ploeg met veel pech, was de conclusie, een makkie zou het zeker niet worden. Niets bleek minder waar. ’Misschien wel de beste wedstrijd onder mijn leiding’, jubelde Bruinink na afloop van de eclatante 0-6 overwinning en daar was van pech bij Excelsior ’31 weinig sprake. De beste wedstrijd wellicht, maar niet de meest enerverende. De Katwijkers draaiden de wedstrijd binnen een kwartier vakkundig de nek om. Vervolgens werd er met de apathische Rijssenaren gespeeld, als een jong katje dat doet met de levenloze prooi. Het was bij vlagen bijna pijnlijk om te zien. Nadat Joost Leonard, Robert Susan en Jeffrey Jongeneelen al voor gevaar hadden gezorgd, opende Jerghinio Sahadewsing na een dikke tien minuten spelen de score voor de oranjehemden. Knap krulde hij van buiten het strafschop, tussen 4 man, de bal onhoudbaar in de hoek. Daarna ging het hard.

En dat is 6

Bij de Katwijkse Dam Club was het vorige week woensdag weer tijd voor de externe competitie. Twee weken geleden had KDC nog gelijk gespeeld tegen de dammers uit Leiderdorp, dit keer moest er tegen de Rijnsburgse Dam Club gespeeld worden. De RDC’ers waren op volledige oorlogssterkte gekomen, maar of dat genoeg was tegen het Katwijkse geweld, moest nog blijken.

Nog geen twee minuten later lag de bal alweer achter Jordy van den Berg, Excelsior moest eerste keeper Arjan Kok missen vanwege een blessure. Een versnelling van Sahadewsing met daarop volgend een voorzet vond in een mêlee van benen Susan, die de bal nog net dat laatste tikje kon geven. Weer twee minuten later lag ook de 0-3 in het mandje. Na goed voorbereidend werk van Ivo Rottiné, behield Jongeneelen het overzicht en vond Leonard naast zich. Jongeneelen zou direct na rust tot scoren komen. Een vrije trap van Sahadewsing vond het hoofd van de flankspeler: 0-4. Leonard, met zijn tweede goal van de middag en de ingevallen Martin van Eeuwijk, na goed voorbereidend werk van de andere invaller Donny van Oijen, maakten met 0-6 het demasqué van de voormalig kampioen uit ’C’ compleet. Hoogstwaarschijnlijk voor de laatste keer, een terugkeer naar de hoofdklasse lijkt voor de roodhemden op deze manier onontkoombaar. En dat is toch zonde. Voor Katwijk is het over tot orde van de dag. Na het pijnlijke verlies tegen Hardenberg rechtte de ploeg van Bruinink de rug in het Sallandse land. Komende twee weken staan er twee midweekse duels op het programma. Zaterdag 27 oktober wordt de competitie dan weer hervat, in eigen huis tegen Kozakken Boys. En dat is wellicht een zwaardere opgave dan het uitgebluste Excelsior ’31.

Programma sportweekend RTV Katwijk Vrijdagavond (19.00-20.00 uur): In de radio-uitzending schuiven de voorzitters van de tennisverenigingen MVKV, Zee&Duin en KLTV aan tafel. Ook ruim aandacht voor wedstrijd Valken ’68 tegen SVC’08. Zaterdagmiddag (14.00-18.00 uur): Naast het actuele sportnieuws zijn er live-radioverslagen van de duels van Quick Boys, FC Rijnvogels, Valken ’68 en Rijnsburgse Boys (districtsbeker). Maandagavond (vanaf 20.45 uur): Een tv-uitzending met een terugblik op het voorbije voetbalweekend en het actuele sportnieuws. Kijk voor meer informatie op http://sport.rtvkatwijk.nl.

FOTO: HANS VAN DUIJN

Voetbalvereniging Katwijk heeft de eerste periode met een klinkende overwinning afgesloten. Op ’De Koerbelt’ werd met 0-6 gewonnen van het geplaagde Excelsior ’31. En dat had best meer kunnen zijn.

Reinhard Breinburg werpt zich in de strijd en maakt het csv Apeldoorn-doelman Peter Veeneman nog erg lastig.

Quick Boys trekt tegen Apeldoorn opnieuw aan kortste eind Quick Boys is er niet in geslaagd de thuiswedstrijd tegen CSV Apeldoorn in winst om te zetten. Nadat de blauwwitten op een ongelukkig moment op achterstand waren gekomen, scoorde Tommy Bekooij de gelijkmaker vanaf de stip. Quick Boys leek de wedstrijd naar zich toe te trekken, maar in de blessuretijd van het duel legden de bezoekers beslag op de drie punten.

kant moesten de blauwwitten uitkijken voor de gevaarlijke uitvallen van de bezoekers. Onder leiding van trainer John van Loen, die halverwege het eerste bedrijf wegens commentaar op de leiding naar de tribune werd gestuurd, kozen de Apeldoorners zorgvuldig hun momenten, waarbij keeper Patrick de Groot enkele malen handelend moest optreden. In de slotseconden van de eerste helft sloeg het noodlot toe. Richard van Schooten mocht de bal al dan niet in buitenspelpositie binnentikken, het massale protest van de blauwwitten sorteerde geen effect. Na de doelwisseling ging Quick Boys op jacht naar de gelijkmaker. De Rijp werd weggestuurd door Bekooij, maar de besluiteloze spits vond Veeneman op zijn weg. Even later kroop Bram Holtman door het oog van de naald nadat de arbiter vergat hem zijn tweede gele kaart van de wedstrijd voor te houden na de zoveelste overtreding op Jaap van der Plas. Na misgrijpen van keeper Veeneman en voorbereidend werk van invaller Niels van Veen leek Den Haan de gelijkmaker te scoren, maar de bal verdween naast het lege doel. Nadat De Rijp zijn tweede goede kans had laten liggen, werd Quick Boys alsnog beloond. Den Haan

Na het eerste fluitsignaal greep Quick Boys het initiatief. De eerste mogelijkheid was voor Derek van der Plas, maar het schot van de hardwerkende middenvelder verdween naast het vijandelijk doel. De blauwwitten hadden de overhand, kregen veel hoekschoppen en ook enkele kansen om de score te openen. Zo dook Anton den Haan in kansrijke positie op voor doelman Veeneman van de bezoekers en ook Chevello de Rijp was dicht bij een treffer. De beste mogelijkheid was voor Jaap van der Plas, maar de ijverige buitenspeler zag zijn inzet ternauwernood uit de hoek worden getikt door Veeneman. Aan de andere

werd binnen de beruchte lijnen ten val gebracht door de uitgekomen Veeneman, waarna scheidsrechter De Winter de bal op de stip legde. De keeper van Apeldoorn was vervolgens kansloos op de resoluut ingeschoten strafschop van Bekooij: 1-1. Even later leek Bekooij na een goede aanval van Quick Boys zijn tweede treffer te scoren, maar de rechtsbuiten joeg de bal over het doel van de bezoekers. In de laatste minuut zag de Leidenaar een snoeihard schot naast gaan. Niet veel later werd Nieuw Zuid in rouw gedompeld. Een counter van Apeldoorn via Nijang werd uiteindelijk binnengetikt door invaller Maarten Boeve. Na het laatste fluitsignaal dropen de spelers en supporters af. Quick Boys speelde weliswaar niet goed, maar verdiende minstens een punt. Komende zaterdag krijgen de blauwwitten opnieuw de kans op eerherstel als de inhaalwedstrijd tegen RKAV Volendam op het programma staat. Het duel in het palingdorp begint om 14.30 uur. Steun het Genootschap ’Oud Katwijk’. Geef u op als lid à € 10,00 per jaar. Katwijks Museum, telef. 4013047.

FOTO: PIET VAN KAMPEN

Duinloopcircuit AV Rijnsoever

Eef Schoneveld kopt de bal terug, waarna Mitchel Beijersbergen de 0-2 binnenknikt.

Rijnvogels blijft ongeslagen tegen medekoploper Deltasport Een zwaluw maakt nog geen zomer, maar het Rijnvogelvlaggenschip is wel voortvarend van start gegaan in een tot op heden aangename lente. De tot dan toe medekoploper Deltasport werd in eigen huis (weliswaar tijdelijk bij buurman Victoria ’24) met 2-4 voorlopig op een zijspoor gezet.

De Vogels vlogen voortvarend van start en gingen het duel tegen medekoploper Deltasport domineren, wat tot een vroege voorsprong leidde. Een fraaie dubbele een-twee door het midden bracht Carl Krayenoord in de stelling die hij prefereert. Een fraaie diagonale knal en doelman Tobias Duijfhuisen was volkomen kansloos. De gastheren trachtten met lange ballen via hun gevaarlijke vleugels het evenwicht te herstellen, maar de Rijnvogeldefensie met Joey Zandbergen en Wesley op de flanken en Eef Schoneveld (later geblesseerd uitvallend) en Yuri van Es op de plek van de geblesseerde Stefan Schaafsma, gaf vooralsnog geen krimp.

De 0-2 was een logisch gevolg van het gebodene. Een corner van Emile Buntsma werd door Eef Schoneveld terug gekopt en Mitchel Beijersbergen was in een kluwen van spelers er met het koppie het beste bij. De overigens opportuun spelende gastheren speelden zich terug in het duel. Nadat Peter Messemaker eerst met een fraaie redding de 1-2 had genivelleerd, viel deze er toch na een afgeslagen hoekschop. Serdar Demirel scoort via-via de 1-2 binnen. De vreugde van de thuisclub duurde exact 46 seconden, want na een razendsnelle uitval was Emiel Buntsma de man die de Deltaportdefensie te snel af was en beheerst de 1-3 binnenschoof. De afsluiting van een prima eerste bedrijf. De na de rust ingebrachte Jordao Pattinama stond met zijn snelheid en behendigheid aan de basis van veel gevaarlijke tegenstoten over links, maar het was aan de andere zijde dat Miquel Asmus zijn team terug in de race bracht. Het duel kon nu alle kanten op. De thuisclub op jacht naar de gelijkmaker. De Vogels verloren de grip op het middenveld dat voor de rust zo ge-

controleerd werd beheerst. En zoals gewoonlijk ontstaat er dan ruimte voor tegenstoten. Emiel Buntsma wilde in kansrijke positie met een lob Duifhuijsen verschalken, maar daar trapte de goalie met de vingertoppen niet in. Ook overleefde de doelman enkele benauwde momenten voor zijn veste. Zoals collega Messemaker aan de overzijde dit eveneens deed. Naarmate het nu open duel vorderde, steeg de spanning met de minuut. Nadat Yuri van Es een ’zoever’ naast zag vliegen was het vijf minuten voor het scheiden van een levendige markt dan toch raak. Carl Krayenoord trok het gordijn dicht. Eén van de betere Vogels kreeg een dieptepass, maar moest doelman Duijfhuijsen ontwijken. Het één-tegen-één duel werd op randje zestien in het voordeel van de spits beslist. Beheerst schoof hij de bevrijdende 2-4 in het lonkende lege doel. En daarmee een prima optreden beloond zag. Na een kwart van het seizoen te hebben afgewerkt zijn de rapportcijfers duidelijk. Zestien punten uit zes wedstrijden.

Op het eerste bord mocht John Bruin het opnemen tegen Cor van Dusseldorp. Het verschil in rating tussen beide heren is meer dan de helft, waardoor het een beetje een ongelijke strijd werd. Toch werd het de oud-NK-deelnemer nog flink lastig gemaakt en het duurde dan ook nog geruime tijd voordat het pleit beslecht was. Maar uiteindelijk was het verschil toch te groot en werd het 2-0. Op bord 2 mocht routinier Jaap van Duijvenbode de strijd aangaan met rijzende ster Frerik Andriessen. De partij zag er erg remiseachtig uit, maar door een foutieve ruil kwam er een randschijf teveel op het bord en was het eindspel positioneel uit: 4-0 Het derde bord was bezet door Cees Plug en Richard Meijer. Cees had gelukkig geen probleem met zijn tijd, wat vaak een grotere vijand is dan zijn tegenstander. Ook hier was het ratingverschil weer te groot en kwam er 6-0 op het scorebord te staan. Jack van der Plas zat op bord 4 tegenover Cees van den Bosch. Cees is een aantal jaren uit de damwereld gestapt, maar heeft zijn hobby nu weer opgepakt. En niet zonder succes. Cees had een mooie stand op het bord weten te krijgen. Jack forceerde hem echter naar een combinatie toe en wist daarmee op dam

Het vlaggenschip van Hockey Club Catwyck, heren 1, moest afgelopen zondag aantreden tegen het eerste van Dopie, de studenten hockeyvereniging uit Delft. Na een aangepaste warming up, met als hoogtepunt een ontspannend wandelingetje rond het complex, was zelfs Ronnie Groeneveld genezen van zijn rugklachten en klaar voor de wedstrijd.

in de Pan van Persijn, beter bekend als het Panbos, waarbij wij ons vaak mogen verheugen over de aanwezigheid van de Goedheiligman zelf met enkele van zijn Pieten! De te lopen afstanden zijn 2 kilometer (jeugd t/;m 12 jaar), 5 en 10 kilometer. Inschrijven kan wat betreft de vier duinlopen op de dag zelf vanaf 09.30 in de kantine van tennisvereniging ’Zee en Duin’ aan de Sportlaan. De inschrijving voor de Sint-Nicolaasloop vindt plaats in het Theehuis in het Panbos. Deelnemers kunnen zich voor iedere wedstrijd apart inschrijven. Voordeliger is het echter om in één keer voor het gehele circuit in te schrijven. Voor de volledigheid nog even de data van de overige lopen: zaterdag 10 november, zaterdag 1 december(Sint Nicolaasloop), zaterdag 12 januari en zaterdag 2 februari.

Nieuwe aanvaller voor Quick Boys

Eerste verlies in eerste klasse

De geboren Haarlemmer doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde voorheen in Nederland voor achtereenvolgens AZ Alkmaar, HFC Haarlem, FC Volendam, Cambuur Leeuwarden en opnieuw HFC Haarlem. In de voorbereiding op het seizoen 2008-2009 sloot Ketting zich aan bij de selectie van Noordwijk. In een oefenduel met de profs van Ajax baarde de spits opzien door twee keer te scoren tegen de Amsterdammers. Een en ander resulteerde in een contract bij KSVK United (nu: Lommel United). In 98 wedstrijden scoorde Ketting 53 doelpunten voor de club die uitkomt op het tweede Belgische voetbalniveau. Na zijn terugkeer in Nederland bij FC Zwolle raakte hij geblesseerd, maar sinds mei van dit jaar is de aanvaller weer volledig fit verklaard. De overschrijvingsprocedure is reeds gestart bij de KNVB. QB is blij met de komst van Ketting en hoopt dat de spits, die ook als aanvallende middenvelder uitstekend uit de voeten kan, een meerwaarde zal zijn voor de blauwwitten.

Ook interesse in deze gezellige vereniging en onze prachtige sport? Kom eens langs in wijkgebouw ’t Zandgat, E.A.Borgerstraat 58 of bezoek onze website: www.damclukkdc.nl voor meer informatie.

Hockeyheren Catwyck delen punten met Dopie

In de zuidduinen van Katwijk start komende zaterdag 20 oktober het Running Center Katwijk Duinloopcircuit. Dit door Atletiek Vereniging Rijnsoever georganiseerde evenement is een jaarlijks terugkerende loop. Deelnemers volgen een prachtig parcours door de Katwijkse duinen, waar men bij deze eerste keer kan genieten van de prachtige natuur in herfstkleuren en naar het zich laat aanzien, afgaande op de weersvoorspellingen, onder fraaie weersomstandigheden. Beter en mooier kun je het als loper niet treffen. Reden genoeg dus om zaterdag naar sportpark ’Zee en Duin’ te komen. Het circuit bestaat uit vijf wedstrijden. Vier daarvan worden gelopen in het duingebied ten zuiden van Katwijk. De vijfde wedstrijd, de Sint-Nicolaasloop wordt gelopen

Quick Boys heeft overeenstemming bereikt met Jeroen Ketting. De 31-jarige aanvaller zit sinds vorige maand zonder club, omdat zijn profcontract bij FC Zwolle is ontbonden.

te komen. Cees speelde rustig verder en met tijdnood voor beiden op de klok, verzuimde Jack de winst te pakken. Cees offerde een aantal schijven en liep zelf ook door naar dam, waarna het gelijkspel een feit was. 7-1 Jan Schijff mocht jong talent Steven den Hollander proberen te stoppen. In de interne competitie wisten deze Rijnsburgers het elkaar flink lastig te maken, waarbij Jan vaak aan het langste eind trok. Maar Steven wordt steeds beter en het valt Jan steeds zwaarder om te winnen. Ditmaal moest Jan alle zeilen bijzetten om zijn stand vol te kunnen houden. Positioneel zag het er verschrikkelijk uit, maar dat deerde hem niet. Uiteindelijk werd de kwaliteit van de stand toch beloond: 9-1 Het laatste bord was de partij Arie Dubbelaar – Nico Mul. De enige partij waarbij er nagenoeg geen ratingverschil was. Er werd (vooral door Arie) snel gespeeld en hierdoor kunnen er wel eens (aan weerskanten) foutjes in het spel sluipen. Ook nu was dat het geval en toen de schijfverhouding eenmaal op -2 stond, werd er maar besloten om op te geven. Dit zorgde voor een eindstand van 11-1. Gelukkig was de eer met één puntje nog een beetje gered, maar als KDC de volgende keer bij Rijnsburg thuis speelt, wordt er toch meer tegenstand verwacht. Verder werd er door Kees van der Marel, Martijn van der Plas, Teun de Kluyver en Arend van Beelen nog een beetje gesneldamd en hierbij wist Kees zijn eerste partij te winnen. Martijn nam hierna direct revanche, maar toch een mooie prestatie van Kees.

De nieuwe warming up leek direct vruchten af te werpen. Er werd goed gehockeyd door Catwyck, zeker als wordt meegenomen dat er werd gespeeld tegen de nummer 1 van de competitie. Ondanks dit goede spel was het Dopie dat op een vroege voorsprong kwam uit een strafcorner. De Katwijkse heren lieten het hoofd echter niet hangen en bleven aanvallend spelen. Dit werd nog in de eerste helft beloond, want eerst wist clubtopscorer Pim van Doesburg met een strakke sleep de strand gelijk te trekken, om iets later met een prima individuele actie en een splijtende pass Mike Boudewijns in staat te stellen om de bal onder de Delftse keeper door te prikken en de 2-1 te maken. De tweede helft veranderde al snel

in een zeer vermakelijk schouwspel voor het publiek. Er waren veel kansen over en weer van de twee aanvallend hockeyende ploegen. Helaas bleek alleen Dopie in staat om de kansen te verzilveren, want halverwege de eerste helft wist de spits door de breken over de achterlijn en te scoren met een backhand in de korte hoek. In het vervolg van de wedstrijd volgde er goede kansen voor beiden ploegen. Zo wisten onder andere Mike Boudewijns en Ruben Minnee net niet af te drukken. Aan de Andere kant wist Dopie in de laatste minuten nog gevaarlijk te worden via een strakke backhand richting de verre kruising, maar keeper Martin de Wit wist dit schot onschadelijk te maken. Over de hele wedstrijd gekeken kan Catwyck best tevreden zijn met deze puntendeling. Waar de spelers van Dopie duidelijk voor meer naar Katwijk waren gekomen, was coach Arno vooral tevreden over het vertoonde spel. Hoewel dit puntje Catwyck niet veel helpt op de ranglijst, valt er toch hoop uit te putten. Over twee weken zal Catwyck moeten proberen uit bij Evergreen het goede spel voort te zetten, met hopelijk dan wel drie punten tot gevolg.

Waterpoloheren Katwijk benutten de kansen niet Voor de waterpoloheren van Z&Pc Katwijk stond afgelopen zaterdag de thuis wedstrijd tegen SGHA uit Heerenveen op het programma. Na winst en een gelijkspel in de eerste wedstrijden wilde Katwijk ook dit weekeinde een goed resultaat neerzetten om met vertrouwen de herfstvakantie in te gaan. SGHA is net als Katwijk afgelopen seizoen gepromoveerd naar de eerste klasse.

Het begin van de wedstrijd startte Katwijk redelijk al snel kwamen er een aantal kansen voor de Katwijkse aanvallers, deze werden echter niet goed afgerond op doel. Een aantal malen werd de paal geraakt, net naast geschoten of kon de keeper nog net de bal tegen houden. In deze eerste periode werd ook al snel duidelijk dat Heerenveen een goede stabiele ploeg heeft. Waar het Katwijk niet lukte om het net te vinden, wist Heerenveen in deze periode twee maal keeper Joël Vooijs te passeren. Stand na de eerste periode 2-0 voor Heerenveen. Het was duidelijk dat Katwijk in de tweede periode scherper moest zijn

in de aanval en aanvallend meer moest bewegen om de verdediging van SGHA open te breken. Al snel bleek dat Katwijk nog steeds geen antwoord had op de verdediging van SGHA. Een man meer situatie werd niet benut en een aantal kansen werden wederom niet afgerond door de Katwijkers. Heerenveen wist wel twee maal te profiteren van een man meer situatie waardoor de stand halverwege de wedstrijd 4-0 in het voordeel voor Heerenveen was. Waar Katwijk in de voorgaande wedstrijden het net van de tegenstander makkelijk wist te vinden, wilde het deze avond maar niet lukken. De achterstand was halverwege de wedstrijd niet onoverbrugbaar. Katwijk moest dan wel alles geven om de achterstand om te buigen. Dit wilde aanvankelijk in de derde periode niet lukken. Wederom werd de paal en de keeper een aantal keer geraakt maar nog steeds geen doelpunt. Heerenveen kwam zelfs op een 6-0 voorsprong. Pas toen wist Hans van Duijn de ban te breken door een strafworp raak te schieten. Vervolgens wisten Maikel Schaap uit een break en Wim van Beelen de achterstand terug te brengen tot 6-3. De spanning was weer enigs-

zins terug in de wedstrijd. Helaas kon Katwijk deze opleving geen goed vervolg geven. Met nog één minuut te spelen in de derde periode was de stand 8-4 voor Heerenveen. Vier seconden voor het einde van deze periode kreeg Katwijk nog de mogelijkheid om de marge terug te brengen tot 3 doelpunten verschil middels een strafworp. Deze kans werd helaas niet benut waardoor de derde periode werd afgesloten met een 8-4 achterstand. De vierde periode begon Katwijk aan de hand van Rick van de Putte goed, hij wist twee maal te scoren waardoor de stand werd terug gebracht naar 8-6. Hierna kreeg Katwijk nog de nodige kansen, maar zoals eigenlijk al de hele wedstrijd het geval was wilde de bal er niet in. Heerenveen profiteerde van de missers door een aantal keer te scoren uit de break. De eindstand werd bepaald op 11-7 voor SGHA. De doelpunten werden gemaakt door Wim van Beelen 3, Rick van de Putte 2, Maikel Schaap en Hans van Duijn beide 1. Komende zaterdag speelt Katwijk niet vanwege de herfstvakantie, de week erna op 27 oktober speelt Katwijk uit tegen ZV Haerlem 1.


18 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

Basketbalvrouwen kloppen ProBuild Lions in eigen huis

Foto’s: pR.

De basketbalvrouwen van De Wit- Grasshoppers maakten afgelopen zaterdag de valse seizoenstart meer dan goed, door voor het eerst in de geschiedenis uit in Landsmeer te winnen, na een zinderende finale.

Claudia van Rijn komt juichend over de finish om zich later tot winnaar te laten bekronen.

Katwijkse pakt titel bij de masters

Marathontitel voor Claudia van Rijn De Katwijkse Claudia van Rijn is afgelopen zondag in Eindhoven Nederlands kampioene bij de masters op de marathon geworden. In haar eerste marathon kwam de Katwijkse tot 2.44.28. Na een perfecte voorbereiding bleek ook het plan op de wedstrijddag perfect te kloppen.

Na sterke prestaties op 10 en 21 kilometer besloten Claudia en trainer Jan Kortekaas dat de marathon de nieuwe uitdaging zou worden. Dat het een najaarsmarathon zou worden lag ook voor de hand, want dan

kon de kouwelijk aangelegde atlete de meeste trainingsarbeid in de zomermaanden verrichten. Dus viel de keus op Eindhoven omdat de marathon daar dit jaar aangewezen was als nationaal kampioenschap. De trainingen en testwedstrijden verliepen zodanig goed dat Jan en Claudia op een schema van 2 uur en 45 minuten durfden te vertrekken. Een best gewaagd schema voor de debuut op de klassieke afstand waar doorgaans de klappen na de 30 kilometer vallen. Na een paar dramatisch natte dagen was het gelukkig droog maar wel fris op de marathondag. Met trainer Jan in de rol van ’haas’ werd het wedstrijdplan geconcentreerd

en nauwgezet uitgevoerd. De doorkomst op de halve marathon was met 1.21.20 zelfs iets sneller dan gepland. Toen trainer/haas Jan zoals gepland na 33 kilometer uitstapte voelden de benen van Claudia inmiddels wel wat minder soepel. ’Het voelde alsof ik stilstond, maar de kilometertijden bleven prima’. Een klein beetje kramp in de tenen, maar de gevreesde man met de hamer kwam Claudia niet tegen. Juichend passeerde Claudia de finish bij het Eindhovense stadhuis in een prachtige tijd van 2.44.28. Hiermee finishte ze als achtste vrouw overall en vijfde Nederlandse in het sterke kampioenschapsveld. Na nationale mastertitels

op de cross, 10 kilometer en halve marathon werd een vierde titel aan het palmares toegevoegd. Daarbij dient wel aangemerkt te worden dat Miranda Boonstra, die de 40 jaar grens inmiddels ook gepasseerd is, deelname bij de senioren verkiest. Terwijl om haar heen finishende marathonlopers hinkend of zelfs met rolstoelen werden afgevoerd, vertoonde Claudia nauwelijks tekenen van uitputting. ’Mijn benen voelen een beetje van elastiek, ik geloof dat ik beter maar niet kan gaan zitten’. Het besef over het bijzondere van haar prestatie begon al wel door te dringen. ’Ik ben wel heel erg blij met deze tijd’. En terecht!

re door 7 punten van Rianne Philippo, door te stoten naar een 28-41 russtand. De tweede helft wordt een heel ander verhaal. De gastvrouwen zijn duidelijk scherper uit de kleedkamer gekomen dan Grasshoppers. Binnen no time 6 punten op rij voor Probuild, voordat Ingrid van der Plas wat terug kan doen, maar het is niet genoeg. Nadine Boesaart van de thuisploeg knalt er twee driepunters in en na zo’n 6 minuten in de tweede helft komt Probuild weer op voorsprong, na een 18-2 run. Net op tijd weet Grasshoppers zich weer te hervinden, en het momentum van de thuisploeg te breken. Een psychologisch heel belangrijke score van Sonja Kuijt, brengt het geloof in eigen kunnen weer terug, en als daarna ook Nieuwveen scoort gaat De Wit-Grasshoppers de finale in met een minieme voorsprong van 46-47. Van den Adel zet de toon na eerst een knappe aanval over vijf schijven af te ronden en vervolgens er nog een drietje achteraan te knallen. Voor de thuisploeg wordt het nu buigen of barsten, maar het is McDowell die de regie overneemt en ProBuild weer langszij en met nog 2.40 op de klok voorbij Grasshoppers brengt.

Grasshoppers begint goed aan de wedstrijd en weet vanaf de vijfde minuut weg te lopen, vooral onder aanvallende impulsen van Natalie van den Adel en Corine Manuputty. ProBuild legt een half court zone press op de mat, maar dat kan de Kawijksen, die man-to-man spelen, weinig verontrusten. Vooral onder de borden is Grasshoppers in deze fase duidelijk de baas, met Marlous Nieuwveen, Ingrid van de Plas en Julia Dijkman. De meiden van De Wit besluiten een sterke eerste periode met een hele mooie buzzer. Van den Adel houdt het overzicht en het geduld in de laatste seconde en vindt Ingrid van der Plas onder het bord, die de briljante pass op waarde weet te schatten en de tussenstand op 16-24 brengt, in Katwijks voordeel. Het tweede kwart opent Ingrid weer de score na voor haar typerende centeractie. De Lions schakelen over op een fullcourpress, waar Grasshoppers dan opvallend veel moeite mee heeft. Een aantal makkelijk weggegeven scores, brengt de thuisploeg weer terug in de wedstrijd, en dwingt coach Ivo Boom een time-out te nemen. Het resultaat is er naar want vervolgens wordt de press makkelijk omspeeld en weet Grasshoppers, onder ande-

De spanning stijgt tot een kookpunt in het ICL. Van den Adel met een sterke rebound plus score en Manuputty met een coast-to-coast inclusief toverbal brengt Grasshoppers weer aan de leiding. Coach Lakner van Landsmeer pakt zijn time-out op 31 seconden voor het eind. Vanuit de volgende aanval weet Katie Bussey haar twintigste

Recreanten volleybalvereniging TVV al 25 jaar actief

De eerstvolgende wedstrijd van Grasshoppers dames 1 vindt plaats op zaterdag 20 oktober om 20.15 uur in Sporthal Cleijn Duin. Tegenstander is CTO uit Amsterdam.

Volleybalheren RVV veel te sterk voor VCO Een gehavend RVV H1 versloeg afgelopen vrijdag zonder al te veel moeite VCO H1 in eigen huis (0-4). De Katwijkse volleyballers zijn door de zege weer koploper in de 1e klasse.

Foto: pR.

mix opnieuw de strijd aan te gaan. Zo houden zo’n vijftien mannen en vrouwen het nu al vijfentwintig jaar vol. De meeste jaren speelden ze in de gymzaal aan het Noordeinde Rijnsburg. Sinds vorig jaar spelen ze in de gymzaal van het Wellant College, ook Rijnsburg. Vanaf september tot eind april, want dan start in Rijnsburg het Pater Buis Toernooi en daar doen de meesten ook weer aan mee. Maar dan verdeeld in allerlei andere teams. Vijfentwintig jaar is best bijzonder om te zien dat een dergelijk initiatief het zolang volhoudt. Alleen de leeftijd, tussen 35 en 65 jaar, en de aanwas van nieuwe leden vormt een gevaar. Als enkele leden stoppen, komen er helaas geen nieuwe leden bij. Dan wordt het voor de toekomst natuurlijk lastig. Vandaar dat de initiatiefnemers vurig hopen dat er nog liefhebbers (m/v) in Rijnsburg en Katwijk rondlopen die zin hebben om ook recreatief te komen volleyballen. Enige ervaring is wel gewenst, maar het gaat voornamelijk om de gezelligheid. Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact opnemen met H. van Iterson (4027895) of M. de Vries (4031511).

Azorean High derde van Nederland Het werd nog spannend afgelopen zaterdag in de laatste genomineerde roeiwedstrijd van het seizoen. De 25 kilometer lange Grachtenrace in Amsterdam werd een zware klus voor de Katwijkse Azorean High. Uiteindelijk eindigden de Katwijkers op een 5e plaats, voldoende voor de 3e plaats in het Nederlands kampioenschap sloeproeien.

De Azorean High mocht maximaal 4 plaatsen achter de directe concurrent om de derde plaats, de Zuijderzee uit Muiden, eindigen. Gezien de onderlinge resultaten in de laatste wedstrijden, mocht dat geen probleem zijn. Maar de Grachtenrace is behalve lang ook een wedstrijd door smalle grachten, waar inhalen soms lastig, zo niet onmogelijk, is. En de snelle Azorean High moet de lage weerstandswaarde van de boot compenseren met een zeer snelle tijd. En dan kan oponthoud roet in

het eten gooien. Helemaal gerust op een goede afloop waren de Katwijkers dan ook niet. Als laatste van ongeveer 140 deelnemende boten vertrok de Azorean High om even voor enen in de middag. De eerste kilometers werd een hoge snelheid van 11,6 kilometer per uur geklokt. Helaas haalde een aantal eerder gestarte sloepen in de smalle grachten de snelheid er uit. Even tandenbijten en achter aansluiten tot de brede Amstel, waar het verlies weer gecompenseerd moest worden.

gang. Hier werden weer kostbare seconden verloren.

De Azorean High kwam hier maar moeilijk in het gewenste ritme. Vele boten werden ingehaald, maar het ging niet overtuigend. Bij het keerpunt werd de voorsprong op de Zuijderzee geklokt en dat was op dat moment te weinig. Op de terugweg met wind mee werd nog even alles uit de kast gehaald. Maar enkele kilometers voor de finish op een smaller deel van de route versperden nota bene de Katwijkse vrienden in The Black Pul de door-

Het werden zenuwslopende uren. Pas om 20.00 uur kwamen de verlossende woorden, Zuijderzee 3de en de Azorean High 5de. Het was voldoende voor een prachtige 3de plaats in het Nederlands kampioenschap 2012. Een fantastische prestatie.

Met een tijd van 2 uur en 9 minuten werd het 25 kilometer lange traject afgelegd. Ondanks het oponthoud toch een goede tijd met een vermogen van minimaal 100 watt per roeier. Maar de Zuijderzee had nog beter geroeid en zou zeker boven de Azorean High eindigen. De grote vraag was dan ook vooral of er en zo ja hoeveel teams zich tussen de Zuijderzee en de Azorean High zouden bevinden in de uitslag.

De overige Katwijkse boten eindigden in Amsterdam op een 6de (Black Pul), 86ste (Thussenuit) en 107de plaats (Bacchus).

Zonder de afwezigen Jeroen Bol en Martin Verheij en de voorlopig nog geblesseerde Leander Rijneveld had coach Bart van Kruistum weinig keuzemogelijkheden. Omdat hij precies zes spelers overhield, zaten jeugdspelers Samuel di Maggio en Lex Pardon op de bank. Van de personele moeilijkheden was tijdens de wedstrijd echter weinig te merken. RVV startte zeer geconcentreerd en dankzij sterk serveerwerk hadden de Katwijkse volleyballers als snel een ruime voorsprong te pakken. Slimme ballen werden afgewisseld met harde klappen en dat betekende een ruime setoverwinning (14-25). Ook in het begin van de tweede set leek er weinig aan de hand. Steeds had RVV een voorsprong van vier punten, totdat na een kleine inzinking VCO halverwege (14-13) zomaar op voorsprong stond in de set. Erik Noort zorgde er met een prima serviceserie voor dat het scorebord weer goed stond en in de aanval waren Ken Rovers en vooral Jelle Noest niet te houden voor de blokkering van de Oegstgeesters.

De Katwijkse roeiers legden zaterdag een zwaar parcours af van 25 kilometer.

Foto: pR

De bedenkers en oprichters van deze recreanten volleybalclub waren op vakantie in Turkije toen men bedacht om op een wat lager pitje met een kleine groep liefhebbers verder te willen volleyballen. De naam was geboren. In plaats van R.V.V. werd het dus T.V.V. met de T van Turkse. Er volleyballen echter alleen Rijnsburgers en Katwijkers bij T.V.V. Elke maandagavond tussen 20.45 uur en 22.15 uur verzamelen zij zich om onderling een lekker partijtje te volleyballen. Na wat inslaan spelen ze dan vaak vijf sets. Als het mee zit staat het voor de laatste set begint 2-2, zodat er een heuse finale de avond moet beslissen. Maar uiteindelijk gaat een ieder als vrienden weer naar huis om een week later in een andere

Na afloop van de wedstrijd gaf coach Ivo Boom aan dat zijn team heel veel moeite had met de zone in derde periode. Er werden in het begin de verkeerde keuzes gemaakt. Later ging dat beter. In de vierde periode kan het alle kanten op. Ivo Boom: ’Het leek net schaken, we passen ook andere verdedigingsvormen toe, waar zij dan weer op moeten reageren.’ Het verschil met de vorige wedstrijd was groot: ’Vorige week was er geen zelfvertrouwen, leek het los zand. Nu hebben ze voor elkaar gevochten. Ze hebben hier nog nooit gewonnen, speelt mee in de koppies. Dit is dus leuk voor ze. Ik ben blij met de overwinning, nog niet met het spel, je mag het derde kwart niet zomaar weggeven, maar ProBuild Lions is een goede ploeg dus kan dat gebeuren.’

Toch kwam VCO nog wel dichtbij, maar RVV hield het hoofd koel en liet zien dat er ook mentaal een stap voorwaarts is gezet (23-25). Het bleek achteraf het enige spannende deel van de wedstrijd tussen twee gehavende teams, want ook VCO kampt met een aantal blessuregevallen. In de eerste competitiewedstrijd werden twee spelers per ambulance afgevoerd, een aderlating voor de Oegstgeestse formatie. VCO liep in de laatste twee sets volledig achter de feiten aan. Jelle Noest had deze avond gouden handjes, de diagonaalspeler scoorde werkelijk alles. En omdat ook de rest van het team de taken goed uitvoerde, kwamen de Katwijkers niet meer in de problemen. De derde set kon VCO RVV nog een beetje bijhouden (19-25), in de vierde set was er helemaal geen houden meer aan (8-25). Ook jeugdspelers Lex Pardon en Samuel di Maggio mochten nog een paar punten meespelen, waarbij Di Maggio zijn debuut maakte in H1. Komende zaterdag speelt RVV H1 voor de beker tegen Aspasia H2, het team waartegen de Katwijkers onlangs ook al speelden in competitieverband. Toen werd het een eenvoudige 4-0-overwinning, de heren uit Koudekerk zullen gebrand zijn op revanche. De wedstrijd in de Boorsmazaal begint om 16.30 uur.

Foto: pR

Ooit begonnen als een soort afsplitsing van de R.V.V. omdat men geen zin had om te trainen, maar ook omdat men het leuk vond om lekker onderling te spelen in een gemengde samenstelling. Nu vijfentwintig jaar later is deze groep nog steeds actief en met veel plezier. De mannen en vrouwen van de T.V.V.

punt te maken en brengt zo de Lions weer op voorsprong. Met nog 18 seconden neemt Grasshoppers haar laatste time-out. De spanning is te snijden als Van den Adel de bal terug in het spel brengt. Ingrid van der Plas vindt Nieuwveen onder het bord die koelbloedig blijft en het Katwijkse kamp in extase brengt. ProBuild neem haar laatste time-out voor een aanval. Met 2.5 seconden op de klok komt Bussey nog tot een schot wat niet zuiver genoeg is. De Wit-Grasshoppers wint met 60-61 en schrijft een beetje geschiedenis.

Balans opmaken na eerste competitiehelft tafeltennis

Pakwerkersexamen bij PHDC Katwijk e.o

De Najaarseditie van de tafeltenniscompetitie heeft de vijfde speelronde achter te rug. Het einde van de eerste competitiehelft is een ideaal moment om de balans op te maken. Met name de herenteams van TTV Rijnsoever lijken het seizoen prima gestart te zijn.

Twee weken na de grandioze viering van het 50-jarig bestaan van de PolitieHondenDresseerClub Katwijk en omgeving, was het afgelopen zaterdag alweer een drukte van belang. Maarten van Klompenburg uit Rijnsburg deed in juni een serieuze poging om erkend te worden als KNPV-helper.

In een bijzonder goede atmosfeer werden zaterdagmiddag in de accommodatie van TTV Rijnsoever gelijktijdig drie seniorenwedstrijden gespeeld. Rijnsoever Dames 1 ontving het Brabantse Hotak’68. In de landelijke 3de divisie hadden Esther Schoneveld, Denise Schrama en Linda de Best het moeilijk. Verder dan een winstpartij van zowel Esther als Linda kwam het team niet. Halverwege de competitie wordt de 5e plaats bezet.

Bij de heren komt het zo gewenste scenario van twee Hoofdklasseteams steeds dichterbij. Het eerste team had het zwaar met Drivers, maar doordat de tegenstander met een onvolledig team op kwam dagen, konden er opnieuw vijf punten worden bijgeschreven. Aan de ’gratis’ drie punten, wist Nils Verkleij met zijn eerste enkelpartij en met het dubbelspel (samen met Anne ten Hove) twee punten toe te voegen, voldoende voor de 5-5. De beste prestatie van de middag kwam opnieuw op naam van het 3e team. Ondanks het aan de kant blijven van kopman Jeroen Holten werd er met 9-1 opnieuw een zeer ruime overwinning geboekt. De voorsprong op de enige overgebleven concurrent Zoeterwoude voor het kampioenschap in de 1e klasse staat inmiddels op 10 pun-

ten achterstand. De eerstvolgende partij zal in Zoeterwoude gespeeld worden. Wanneer Rijnsoever 3 opnieuw uit weet te halen, kan een Hoofdklasse-plaats voor de voorjaarscompetitie alvast gereserveerd worden.

Jeugd Rijnsoever 1 dacht tegen hekkensluiter DHC een goede kans te maken om, na de promotie naar de 1e klasse, deze competitie voor het eerst te winnen. Dat liep anders, want DHC bleek veel sterker dan de positie op de ranglijst deed vermoeden. Ellen van Duijvenbode en Stephan de Vries konden in delen van het spel de wedstrijden naar hun hand zetten, maar het was gewoon niet constant en overtuigend genoeg. Joanne Treurniet had het ook moeilijk en ze moest haar spel iets aanpassen

om grip op de wedstrijd te houden. Het leverde haar drie overwinningen op en dat waren gelijk de enige punten die het team uit Delft mee naar huis wist te nemen. Het team staat daarmee onderaan het lijstje, maar kan wel omhoog kijken. Het gat met de middenmoot is zeker niet onoverbrugbaar. Team 2 begon al op achterstand, omdat Anderson Heemskerk en Robin van der Plas het met z’n tweeën moesten opknappen. Maar door uitstekend spel wisten de heren te stunten en toch met een overwinning thuis te komen. Anderson was opnieuw goed voor drie punten en Robin haalde twee overwinningen binnen. Voor Robin was dit de eerste keer dat hij er in de vierde klasse twee wist te winnen en dat is dus een flinke opsteker. Het prima dubbelspel zorgde voor het beslissende punt. Met deze overwinning

doet het team mee om de derde plaats en dat is een mooi mikpunt.

Programma In de vakantieweek staan er volgens schema geen wedstrijden gepland. Het eerste herenteam treedt zaterdag 20 oktober om 14.30 uur wel aan in een verzette thuiswedstrijd tegen het Zoetermeerse Taverzo.

Foto: pR.

Recreatief volleyballen kan bij t.V.V.

twee mooie overwinningen voor Robin van der plas.

Als helper in de hondenafrichting speel je de rol van crimineel die moet worden gearresteerd. Dat dit met veel hondengeweld gepaard gaat moge duidelijk zijn. De eerste testdag was bij de Katwijkse club. Van Klompenburg doorstond die eerste testdag. Ook de tweede testdag in augustus in Nieuwveen werd met goed gevolg afgelegd. De Rijnsburger was dus klaar voor het Helpersexamen, dat hij moest afgelopen zaterdag moest afleggen.

Gadegeslagen door vele hondenafrichters, ondanks het regenachtige weer, en onder het streng toeziend oog van twee officiële keurmeesters van de KNPV, legde Van Klompenburg de vereiste proeven af. Oefeningen als Tranport van de arrestant, bewaken van een voorwerp, stokvastheidsproef, Schot en Werp oefening enz. werden keurig volgens de regels uitgevoerd. Het tot staan brengen op het rijwiel vergde het uiterste van zijn conditie, vanwege het extreem natte veld. Maar Van Klompenburg kreeg na afloop van het examen een verdiend applaus en van de examinatoren de uitslag: geslaagd voor afdelingshelper KNPV. Afdeling Zuid-Holland is weer een gediplomeerde pakwerker rijker. De hondendresseurs van PHDC Katwijk e.o. wensen hem alle succes toe in de toekomst.


DE KATWIJKSCHE POST

DRAVERTJES

DONDERDAG 18 OKTOBER 2012 • 21 Geboren

Geboren

Geboren

Geboren

12,5 jaar getrouwd

25 jaar getrouwd

25 jaar getrouwd

Op 8 oktober is onze kleinzoon Matthias geboren. Zoon van Frank & Margreet van der Plas. Gefeliciteerd opa en oma van der Plas.

6 oktober is onze eerste kleindochter Naomi Haasnoot geboren, dochter van Geesje en Michiel Haasnoot. Van harte gefeliciteerd! Opa en oma de Mooij.

Op 24 september geboren Bart Willem. Zoon van Wilco en José van Duyvenbode. Van harte gefeliciteerd. Fam. van Duyvenbode en fam. de Witte.

Voor wie het wil zien en horen, op 11-10-2012 is ons kleinkind geboren. Ze heet Vienna en haar gelukkige ouders zijn Orlando en Angela. Trotse opa Jan en oma Olga Ouwehand.

Op 13 oktober waren onze lieve papa en mama 12 ½ jaar getrouwd. Gefeliciteerd en dikke kussen van Matthijs, Sven en Esmee.

Lieve pa en ma. Van harte gefeliciteerd met jullie 25-jarige huwelijk. Nog vele jaren samen toegewenst. Liefs Peter, José, Marcel, Kelly, Mariëlle en Erwin.

Op dinsdag 16 oktober jl. waren onze lieve ouders, Kees & Carolien van Beelen, 25 jaar getrouwd! Van harte gefeliciteerd!! Liefs de kinderen.

50 jaar getrouwd

Jarig

Jarig

Jarig

Jarig

Sarah

Dravertjes te koop aangeboden/ gevraagd tot maximaal 25 woorden zijn voor particulieren gratis. Meer woorden: 0,20 eurocent per woord. Per persoon mag slechts één gratis dravertje per editie worden geplaatst. Felicitatiedravertjes: maximaal 2 per en/of over persoon. Alle overige dravertjes € 5,00 tot max. 25 woorden. Meer woorden: 0,20 eurocent per woord. Brieven onder nummer of bewijsnummers € 3,00 extra. Eventuele fouten in schriftelijk opgegeven advertenties worden niet gecompenseerd. Dravertjes kunnen zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. U kunt uw Dravertje e-mailen naar dravertjes@uitgeverijverhagen.nl, onder vermelding van uw naam, adres, postcode + woonplaats en telefoonnummer

• 2e hands-fietsen en 2e handsbrommers/scooters bij Frans Luyten Tweewielers, Achterweg 22, Katwijk. Telefoon 071-4029035.

Het was vorige week donderdag groot feest op de Otto Baronschool in Katwijk aan den Rijn. Het schoolproject en de Kinderboekenweek werden afgesloten met een daverend eindfestijn. Er was een multicultureel buffet, waaraan heel veel ouders hun steentje hadden bijgedragen. Ouders met diverse nationaliteiten brachten gerechtjes mee uit hun land van herkomst: zo waren er bastilla uit Marokko, dadelkoekjes uit Irak, pirozhki uit Rusland, brownies uit Engeland, pita en dolma uit Servië, bombita uit Kosovo en broodjes kaas uit Nederland. Er werd een modeshow gelopen en ook de Voorleeskampioen van de school werd verkozen. Jesper Schaap uit groep 8 mag de school in de volgende ronde gaan vertegenwoordigen. In alle groepen stonden en hingen de dingen waarmee de kinderen de laatste weken mee bezig waren geweest. Uiteraard allemaal rondom het thema: Hallo Wereld. Op de diverse klassenpagina’s van de school zijn alle foto’s te bekijken: www.duinrooskatwijk. nl > locatie Otto Baron > klassenpagina’s.

Hieperdepiep hoera!! Op 15 oktober werd onze lieverd, Robin Kromhout, 2 jaar!! Een hele dikke knuffel van opa en oma, Neline, Martine en John.

Je ziet het niet, maar vandaag wordt hij 70 onze lieve opa Piet. Liefs Ilse en Maurice.

Welk bedrijf helpt jongens hockeyclub de winter door?

Om deze ideeën verder te verspreiden, organiseerde MOVIT begin september een ‘So you think you can Movit!?’-symposium in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) te Leiden. Tijdens dit symposium kregen Lokale Werkgroepen de gelegenheid om hun (uitgevoerde) ‘Verbeteridee’ te presenteren.

ruben, Bas, Jan Willem, Jordi, Colin, Folkert, Dennis, Sietze, Mitchel, Kevin, Jurrien, Thomas, Luuk en Pieter. Ze missen iets. Een broodnodig iets om de winter door te komen. Dit JA1 team van Hockeyclub Katwijk zoekt dringend een shirtsponsor. JA1 speelt in de eerste klasse en heeft tegenstanders in de regio Duin- en Bollenstreek en regio Den Haag / rotterdam. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joost Arkesteijn, tel. 06-42694241.

Quick Boys D5 in het nieuw

FOTO: Pr.

Quick Boys D5 is goed begonnen aan het nieuwe voetbalseizoen. Na vijf gewonnen en één verloren wedstrijd zijn zij al door voor de beker. De jongens van Quick Boys D5 hebben van Haasnoot Wonen nieuwe shirts en broekjes gekre-

gen en zien er dus goed uit in hun nieuwe outfit. Het team bestaat uit: (staand, v.l.n.r.) Casper, Danny, Niels, Wouter, Leendert, Mathijs, Sam, Martin en Julian. Geknield: Corné, Nick, Leo, Martijn en Matthias.

DSV presenteerde daar een verbeteridee voor een Gestructureerd Periodiek Overleg Plus (overleg GPOplus). Hiermee won DSV de presentatieprijs voor meest inspirerende verbetering.

VAN LEEUWEN

FOTO: Pr.

papier- en metaalhandel

Biedt hoge prijzen voor oud ijzer, koper, lood, zink, etc. De Hooge Krocht 151 Ind. Klei-Oost, Noordwijk Telefoon 071-4014105

Na de valse start van Quick Boys F3 met een verliespartij hebben de jongens twee wedstrijden verloren en twee gewonnen. Afgelopen zaterdag wonnen de mannen knap met 3-1 van de F1 van Oegstgeest. Vanaf nu gaat het beter, verwacht het team, dankzij

de nieuwe tenues met sokken, shirt en broekje van sponsor Fietsspecialist Profile Paul. Het team bestaat uit: (staand v.l.n.r.) Bas Kuijt, Sem Zuijderduin, Marc van der niet, Arnoud Blok, Ardjan van Duijvenbode. Geknield: Thijs de Niet, Timo Remmelzwaal, Tim Mol en Daniel van Duijn.

Asielhond Spike Spike is een enorme knuffelkont, echt een allemansvriend en springt het liefst in je armen om je hele gezicht af te lebberen. Dit gecastreerde reutje is echt een mensenhond, maar heeft niet veel met zijn soortgenoten. Tijdens het wandelen reageert hij wel op honden, maar is gelukkig snel uit zijn uitvalgedrag te halen. Met een positieve training zal het vast lukken dat hij honden gaat negeren en kiest voor het lekkers wat hem aangeboden wordt. Maar verder is het heel leuk om met hem te wandelen, regelmatig kijkt ie even naar je. Er is een keertje een rotje tussen zijn poten gegooid. Uit schrik is hij over een schutting geklommen en heeft hierbij een spier gescheurd. Hij hinkt soms een stap. Maar het belemmert hem totaal niet om als een wilde achter ballen aan te gaan etc. Spike is 9 jaar oud maar in zijn gedrag en in zijn koppie is het gewoon nog een jong ventje. Wij denken dat u door uw inzet en liefde niet teleurgesteld wordt door deze fantastische hond. Streek-Dierentehuis Stevenshage, Kenauweg 1, Leiden, 0900 2020898 (30cpm). Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur.

EHBO-doos MareGroep

Nieuwe sponsor Quick Boys F3

Vanouds het adres voor uw oude metalen en oud papier.

Hoera het is echt waar, Ome Arno wordt zaterdag 40 jaar! Kusjes Fenne, Stef en Joey.

Gister nog een jonge roos, vandaag al weer een oude doos! Lieve oma Dineke, hartelijk gefeliciteerd met je 50ste verjaardag. Veel liefs familie en vrienden.

Geen Gratis voetcheck herfstvakantie Zorg en Zekerheid (Z&Z) voor tieners Spirit Verzekeraar organiseert op 31 oktober en 2 november

Duinrand wint Movitpresentatieprijs DSV-locatie Duinrand neemt deel aan het regionaal Movitproject. Dit project heeft tot doel om de medische zorg in het verzorgingshuis te verbeteren. Inmiddels zijn er in de hele regio al veel mooie verbeterideeën ontstaan en deels ook al uitgevoerd.

Hoera, hoera, hoera. Kees van Beelen is op donderdag 18 oktober 70 jaar. Hartelijk gefeliciteerd van de Beelentjes. Feestjuh!!

De MareGroep gaat op bestelling aan bedrijven in de gehele regio EHBOdozen leveren en voor hen onderhouden. Deze nieuwe service komt voort uit een meerjarencontract dat is afgesloten met deBesteEHBOdoos BV, onderdeel van Koninklijke Utermöhlen. De EHBO-doos bestaat uit verschillende componenten en wordt volledig afgestemd op de wensen van de afnemer. MareGroep zorgt ervoor, dat de EHBO-dozen netjes bij de betreffende bedrijven worden afgeleverd en dat de inhoud regelmatig wordt gecontroleerd en indien nodig vervangen, zodat deze aan de wettelijke eisen blijft voldoen. De EHBO-doos is wederom een mooi voorbeeld van een werksoort waarmee MareGroep haar medewerkers de kans biedt hun talenten nog verder te ontwikkelen.

- op afspraak - gratis voetchecks in haar verzekeringswinkel in Katwijk.

Ondanks de herfstvakantie is tienerclub Spirit ook aankomende vrijdag traditiegetrouw gewoon open. En het wordt weer een mooie avond met ook nog een leuk spel. Afgelopen vrijdag hebben we meegedaan aan tri-axy. Geen topklassering tussen al die andere groepen uit het land, maar wel een gezellige avond met leuke opdrachten, en een mooie opbrengst voor YMCA-projecten in Indonesie, en ook nog wat nieuwe gezichten. Uiteraard zijn de deuren van het Jeugdhuis aan de Voorstraat komende vrijdagavond weer vanaf half acht open.

Tijdens de voetcheck in de winkel aan de Dwarsstraat 19, bekijkt een pedicure met een aantekening voor diabetes en reuma uw voeten en geeft advies over de beste verzorging. Een voetcheck is op basis van afspraak en duurt ongeveer vijftien tot twintig minuten. Belangstellenden wordt gevraagd zich via www.zorgenzekerheid.nl/voetcheck aan te melden. Z&Z belt dan terug voor een afspraak. Voor de actie geldt vol = vol.

Aanleveren tot dinsdagochtend 10.00 uur kan aan de receptie van het kantoor aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk. Of digitaal: receptie@uitgeverijverhagen.nl. Digitale foto’s dienen van voldoende resolutie te zijn (minimaal 500 kB). Uitgeverij Verhagen behoudt zich het recht voor om foto’s en tekst te weigeren. *Per gebeurtenis wordt één foto geplaatst

Kopij Heeft u een artikel welke samen met andere YMCA-artikelen in deze krant geplaatst moet worden, lever het dan (uiterlijk maandagavond 21.00 uur) in bij CJV/YMCA Katwijk / PR commissie, t.a.v. André Bosch, fax (084) 833 35 88 of per e-mail: YMCA.Katwijk@tiscali.nl Een belletje vooraf is niet strikt noodzakelijk, gewoon het stukje faxen of mailen is voldoende.

Zaterdag 27 oktober

Postzegelbeurs Heeft u nog oude albums op zolder liggen? Nieuwsgierig of het nog iets waard is? En wilt u die albums op één van onze maandelijkse veilingen verkopen? Postzegelvereniging Katwijk-Rijnsburg houdt zaterdag 27 oktober een postzegelbeurs in wijkgebouw De Wiek, Fresiastraat in Katwijk aan de Rijn (naast de bibliotheek). Daar kunt u die oude albums laten bekijken. Wat we nog leuker zouden vinden is als u de draad van het verzamelen weer op zou pakken. Ook dan is er die dag volop gelegenheid. Er kan worden geruild en er zijn meerdere handelaren aanwezig. En ook zijn er ‘stuiver’boeken aanwezig, dus voor de kosten hoeft u het niet te laten. Als u langskomt kunt u zich laten informeren wat de mogelijkheden zijn. U bent vanaf tien uur van harte welkom en de beurs sluit om half vier. Koffie en thee staan klaar.

Werk in uitvoering Valkenburg geplande werkzaamheden kunnen uitlopen. De laatste stand van zaken van de wegwerkzaamheden vindt u ook op http://televisie.rtvkatwijk.nl/ wegwijzer Joghtlaan: bouw van de brug De werkzaamheden bestaan uit het saneren van grond ter plaatse van de te bouwen brug. Het boren van palen t.b.v. van de fundering van de brug. Het aanbrengen van de brug met bijbehorende beschoeiingen en bestratings werken. Tijdens de werkzaamheden zal het doorgaande verkeer door de Joghtlaan worden omgeleid. Dit zal met omleidingsborden worden aangegeven. De omleiding loopt via Torenvalk, Prairievalk en Woestijnvalk in beide richtingen. Afronding: 22 oktober 2012

FOTO: Pr.

Wereldhapjes op Otto Baron

16 oktober waren onze (groot)ouders, Cees en Corrie Verdoes-van der Bent, 50 jaar getrouwd! Hartelijke felicitaties van Ine en Irvine, Jacko en Mieke en kleinkinderen.

FOTO: Pr.

• KringLoop ‘JubiLaTe’ Ontruiming van woningen, inboedels, meubels, witgoed. Openingstijden dinsdag: 10.00-12.00 uur, donderdag 14.00-17.00 uur en van 19.0021.00 uur, zaterdag 10.00-12.30 uur. Lageweg 35-R, Industrieterrein ’t Heen, Katwijk. Tel.: 071-4075512 of 06-13719872. Email A. Meijvogel, maybird@ziggo.nl

Deze fotopagina* is bestemd voor geboortes, jarigen, huwelijken, jubilea, geslaagden, etc. De foto wordt geplaatst op 1 kolom breedte, de tekst is maximaal 25 woorden. Foto’s en tekst van geboortes, 50-jarigen, huwelijken, huwelijks- en andere jubilea, en geslaagden van HBO- of universitaire opleidingen zijn gratis. Gratis plaatsingen zijn alleen achteraf. Andere gebeurtenissen kosten € 7,- per plaatsing; contant (of pinnen) aan de receptie.

De tien koninginnen (v.l.n.r.) Marisa van Eyle, Betty Schuurman, Truus te Selle, Anke van ‘t Hof, Catherine ten Bruggencate, Anne-Wil Blankers, Sylvia Poorta, Myranda Jongeling, Petra Laseur en Trudy de Jong.

Musical ‘Soldaat van Oranje’ al twee jaar elke avond uitverkocht Vorige week woensdag 10 oktober was het twee jaar geleden dat de eerste try-out van ‘Soldaat van oranje - De Musical’ gespeeld werd. op 30 oktober ging de musical in première in aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin beatrix. Sindsdien speelt de voorstelling zeven keer per week voor een uitverkochte zaal en zagen meer dan 750.000 nederlanders de voorstelling. Dinsdag 30 oktober viert ‘Soldaat van oranje - De Musical’ samen met het publiek deze mijlpaal in de nederlandse theatergeschiedenis met een extra feestelijke voorstelling in de TheaterHangaar op voormalig Vliegveld Valkenburg bij Leiden. Producent Fred Boot: “Het voelt echt ongelooflijk dat we nu al twee jaar onze voorstelling voor een uitverkochte zaal mogen spelen. Het blijft elke dag weer geweldig om te zien hoe alle medewerkers van de productie en van ons theater met zoveel overgave onze bezoekers een bijzondere avond geven. Ik geloof dat de waarachtigheid van het verhaal, een cruciaal deel van onze vaderlandse geschiedenis en natuurlijk de beleving van de locatie en het theater het publiek keer op keer raakt”. Producent Robin de Levita: “In een tijd waar theaterbezoek in Nederland zwaar onder druk staat, is met twee jaar spelen voor een uitverkochte zaal, Soldaat van Oranje

ontegenzeggelijk de meest succesvolle musical van het afgelopen decennium”.

Tien koninginnen Vanwege het 150-jarige bestaan van Het Noord Nederlands Orkest en het tweejarige bestaan van ‘Soldaat van Oranje - De Musical’ zijn de handen ineengeslagen voor een jubileumconcert. Onder leiding van Dirigent Gregory Charette brengt het 86-koppige orkest nummers uit de musical ten gehore. De nummers worden vertolkt door gastsolisten: Angela Groothuizen, Charly Luske, Joost Marsman (IsOokSchitterend) en Janneke Brakels (nieuw talent). Scenarioschrijver Edwin de Vries zal de nummers tijdens de concerten inleiden. Donderdag 8 november is de premiere in de Oosterpoort in Groningen. Dit is tevens het begin van een tour van zes concerten in de Noordelijke provincies. www.nno.nu In de afgelopen twee jaar hebben tien actrices de rol van koningin Wilhelmina gespeeld in ‘Soldaat van Oranje - De Musical’. In oktober 2010 speelden Catherine ten Bruggencate en Anke van’t Hof de rol. Zij werden een half jaar later opgevolgd door Petra Laseur, Anne-Wil Blankers en Sylvia Poorta. Truus te Selle, Marisa van Eyle en Trudy de Jong wisselde daarna de rol af, opgevolgd door Myranda Jongeling. De tiende actrice, Betty Schuurman, speelde op 2 oktober haar première.


20 • DE KATWIJKSCHE POST

Abonneeorti n g DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

k

AS:

EP D N A NV

O

RTO OP VE

GRATIS SSET D U O H ONDER oop van een nk bij aa uwe fiets nie

Deze week

68

716 0 4 ) 1 7 , (0

t 65

aa Zuidstr

r s s o g n tig k koirn tpass pa

De Porseleinkast koken, tafelen, cadeaus

Voorstraat 66 (071) 4016537

10% KORTING OP UW BRAADPAN

GEEN

2220 AB Katwijk aan Zee

t.w.v. €071 295,bij26 aankoop Tel. - 880 31 Faxvan071 - 403occasion 05 31 een 06 - 536 789 72

E-mail

info@vanderplas.nl

op exclusieve sieraden

Voorstraat 50 - (071) 4013433

Kinderbeker met ijs en smarties van € 2,95

AFLEVERKOSTEN Postbus 64

Mobiel

20% korting

Emmaplein 25 (071) 4076240

2222 AR Katwijk aan Zee

Marco van der Plas

Pr. Hendrikkade 63 06-19844403

Voorstraat 66 Katwijk aan Zee 071 4016537 www.porseleinkast.nl info@porseleinkast.nl

Lijnbaanstraat 4

Lijnbaanstraat 4 06-53678972

Sunshine

Schoonheidssalon

Bij aankoop van een kostuum

voor € 1,50

GRATIS 1 paar sokken

Waardebon van 5% korting na aankoop artikel (excl. aanbiedingen)

Website www.vanderplas.nl

Den Hollander

Haven 5 (071) 4014654

Badstraat 7 - (071) 4014617

10% korting

op vitaminen en mineralen (geldt niet op de lopende acties)

VAN DUYN

10% KORTING OP ALLE STOFZAKKEN OP VERTOON VAN DE KORTINGSPAS

Bij aankoop van een nieuwe fiets een tas of kilometerteller GRATIS.

Wassenaarseweg 15 (071) 4029672

Bij aankoop van 5 zakjes glaskralen

1 zakje glaskralen GRATIS

A. Schoonenberg

20% korting op waskaart 1

10% korting op de nieuwe HistorONE kleuren

10% KORTING

10% korting

aan keukenaccessoires

Dames- en herenkapsalon

Varkevisserstraat 277 - 071-4015102 www.edwinminnee.nl

Duinstraat 9 (071) 4016148

Kennismakingsaanbieding!!

GRATIS

10% korting op accessoires

Met uw kortingspas:

ultieme herstelkuurbehandeling van L’ anza

20% KORTING OP ALLE KLEURBEHANDELINGEN

(t.w.v. € 18,95) Geheel vrijblijvend zonder enige verplichting.

Gratis onderhoudsset

www.meijvogelsanitair.nl

natuurstenen aanrechtbladen, wastafels, tuintafels

80 jaar 80 jaar

bij aankoop van een nieuwe fiets

Voorstraat 21 2225 EK Katwijk 071-401 22 94 www.banketbakkerijkrijnverdoes.nl

5% KORTING

op vertoon van uw kortingspas.

i.v.m. 80-jarig bestaan! FEESTWEEK Vier dit met het ons mee van Hamburgers 17/11 t/mons Vier dit met mee 27/11 van 5woensdag halen 4 zaterdag betalen

JUBILEUMAANBIEDINGEN woensdag 17/11 t/m zaterdag 27/11

U itgeslapen? JUBILEUMAANBIEDINGEN

Pronk & Van Leeuwen

Ambachtsweg 20c (t.o. Karwei) (071) 4031986 www.penl.nl

Verse worst Rundergehakt Speklappen Rolladeschijven Varkensfiletrollade Schnitzel Hamlappen

Hooge Krocht 33Rolladeschijven (071) 4012204

GRATIS DAGPAS t.w.v. € 15,-

it en u orst, rst rookw rwo

Rosbief Entrecote Rib Eye Hamburgers Rosbieflappen Onderriblappen Borstlappen n 2.495,--

Feestelijke vleeswaren trio: 500 g € 5,90 Fricandeau 150 g € 1,43 heerlijk gegrild geldig g € 5,90 Aanbiedingen Achterhamzijn 150 g € 2,33 fijn van smaak van 17Rosbief t/m 27 november 100 g € 1,15 BETALEN 150 g2004. € 2,33 voor de fijnproever 500 g € 4,25 500 g € 3,99 Wilt u van dit en nog veel meer 500 g € 2,50 proeven kom dan gerust langs. halen 500

3 generaties Van der Plas va

5 halen 4 BETALEN

nu 1.450,--

Hamburgers

5 halen Aanbiedingen zijn geldig 9 van 17 t/m 27 november 2004. 4 BETALENPrincestraat

(071) 4013003

3 generaties Van der Plas

15% korting op alle zonnebrillen Speciale showroomaanbiedingen Tijdens de feestweek maakt u kans op diverse leuke cadeaus waaronder mountainbikes, keukenmachines, een kinderscooter en natuurlijk diverse vleesschotels en rollades. Vul de bon in en lever hem in. Uiterste inleverdatum 27 november 2004. D.m.v. een trekking maakt u kans op één van bovengenoemde prijzen. Naam: ....................................................................................................... Adres: ........................................................................................................

voor (direkt) meeneemprijzen! Postcode/Plaats: .......................................................................................

Overtreksets vanaf 25 euro ✃ Diverse kussens - 2de kussen voor 50% Tijdens de feestweek maakt u kans op diverse leuke cadeaus waaronder mountainbikes, keukenmachines, een kinderscooter en natuurlijk diverse vleesschotels8 en rollades. Cleijn Duinplein • 2224 AX Katwijk • 071-401 Diverse bedden met uitgeslapen korting83 88 Vul de bon in en lever hem in. Uiterste inleverdatum 27 november 2004. D.m.v. een trekking maakt u kans op één van bovengenoemde prijzen. www.studioknipperiecleinduin.nl Diverse matrassen - 2de GRATIS! Naam: ....................................................................................................... Telefoon: ....................................................................................................

2e pakje smaakjesthee voor de halve prijs

Zie voor meer informatie onze folder

Pijnloos en veilig ontharen Nog meer uitverkoopprijzen én direkt leverbaar! 10% korting op IPL-behandelingen Adres: ........................................................................................................

Achterweg 25 (071) 4023610 Voorstraat 36b (071) 4078168

Zwaaikom 11 - (071) 4084617

op alle watersportartikelen

7,95

Schilders-, glas en afwerkingsbedrijf

Cor van Rijn

06-44162455

ook voor kleinschalig totaal-onderhoud

20% KORTING OP ALLE MATERIALEN

www.corvanrijn-uwvakschilder.nl Blekerstraat 26 (071) 4023615

10% korting op het starterspakket van het SANA-SLANK proteïnedieet

Princestraat 31 (071) 4071491

10% korting op alle jeans

t

leve ors rillw uken etc. en g ke soep j Feestelijke vleeswaren trio: it eigen ente Rundvlees keri U , gro tma 500 g € 5,90 Fricandeau 150 g € 1,43 heerlijk gegrild soep wors aanbiedingen aten n e m 500 g € 5,90 to smaak it eig Achterham 150 g € 2,33 fijn van u uit eigen t, n 100 g € 1,15 e Rosbief 150 g € 2,33 voor de fijnproever wors rst mesterij en slachterij rook 500 g € 4,25 rwo leve orst 500 g € 3,99 Wilt u van dit en nog veel meer rillw en g 500 g € 2,50 proeven kom dan gerust langs.

GRATIS opbergtas Bij aanschaf54 notebook!! 500 g € 2,25 1 kg5€halen 3,85 1 kg4€BETALEN 4,80 1 kg € 7,99 500 g € 4,50 1 kg € 2,99

in div. kleuren, nu (i.p.v. 9,95)

etc. en oep keuk j ntes gen akeri Uit ei , groe rstm soep aten n wo tom eige

Rundvlees aanbiedingen uit eigen mesterij en slachterij

Rosbief Entrecote Rib Eye Rosbieflappen Onderriblappen Borstlappen

15,4” Notebooktas

Slapen doen we ’s nachts! Postcode/Plaats: .......................................................................................

Telefoon: ....................................................................................................

Zwaaikom 12 Katwijk (071) 4015844

EXTRA bij de overlock-actie: 4 klossen overlock-garen t.w.v. € 10,-

GRATIS

Zie voor meer informatie onze folder

Ambachtsweg 24a (tegenover de Gamma) • Katwijk • T 071 408 58 55 www.denachtwachtkatwijk.nl

Bij aankoop van een kussen 4 kolom x 236 mm (totaal 944 mm) luxe witt e satijnen sloop CADEAU!

mail

DIGITALE NIEUWSBRIEF?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste wijzigingen en acties? Schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief op www.katwijkschepost.nl Wél ingeschreven maar geen bevestiging ontvangen? Mail dan uw adresgegevens naar nieuwsbrief@katwijkschepost.nl

Aanbiedingen onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Kortingspashouders ontvangen bij hun aankoop

Gehele week Verse worst 500 g € 2,25 in de1 kg aanbieding Rundergehakt € 3,85 Speklappen 1 kg € 4,80 Varkensfiletrollade 1 kg € 7,99 Schnitzel 500 g € 4,50 Hamlappen 1 kg € 2,99

Valkenburgseweg 50 (071) 4086657

Achterweg 12 - (071) 4030911 www.bergkat.nl

Gehele week in de aanbieding

€ 2,50 introductiekorting en 10% korting op vervolgbezoek

d KA TWIJK dee K AT WIJKSSCHE PO CHE P ST OST

5% KASSAKORTING

Rijnstraat 68 071-4080226

10% korting

Annastraat - (071) 4012271 FEESTWEEK i.v.m.18 het 80-jarig bestaan!

op vertoon van uw pas:

info: www.trendhopperkatwijk.nl

Heerenweg 6a 12 (t.o. kringloopwinkel) Katwijk tel. 071-4032044 www.aventurijn-natuursteen.nl

Zuidstraat 65, (071) 4071668

5% extra KORTING op tegels en sanitair

Nu: € 25,- (normaal € 37,50)

Alle dameshorloges

WAARDECHEQUE VAN € 250,-

Kon. Julianalaan 1 - (071) 4028554

WORKSHOP INTERIEURSTIJLEN

Badstraat 11 Tel. 071-4013284 Katwijk aan Zee www.juwelierparlevliet.nl

Bij aankoop van een complete keuken ontvangt u een

Autobedrijven

voor hun meubelen!

op Linox basic rvs deurkrukken

Uw specialist in Design Keukens!

De Jong’s

Industrieterrein ‘t Heen Ambachtsweg 11 Katwijk Tel. 071-4033179

Burgersdijkstraat 10 (071) 4074605

20% korting

Ambachtsweg 22 • 2222 AL Katwijk Tel. 071-4026910

op geboorte- en trouwkaarten

EEN GRATIS ONDERHOUDSSET

HOUT

Zuidstraat 3 - (071) 4014493

Ambachtsweg 7a (071) 4081497

Strandset v.a. € 59,90

EN SIERADEN SHOP

Pr. Hendrikkade 42 - 06-41250395

Shell De Jong Koningin Julianalaan Tel. (071) 4028554

KRALEN

op alle laminaatparket

Sluisweg 58 - (071) 4012238

Haven 7 - (071) 4013882

Santina Art

10% KORTING

TWEEWIELERS

Profiteer nu bij

Voorstraat 31-33 - (071) 4016422

Bij aankoop van kinderkleding vanaf € 50,EEN KLEURBOEK CADEAU!

KP_week_42_12  
Advertisement