Page 1

DE KATWIJKSCHE POST DONDERDAG 11 OKTOBER 2012

de KATWIJKSCHE POST de KATWIJKSCHE POST

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR KATWIJK, RIJNSBURG EN VALKENBURG

91ste JAARGANG NR. 41

Bezuiniging gaat 2014 in

WOORDEN SPREKEN:

Ondersteuning clubwerk HGJV en CJV geschrapt

Voor de bezuiniging van de resterende 70.000 euro heeft het college verschillende scenario’s bekeken en gekozen voor een bezuiniging die het minst pijnlijk lijkt voor de vele jeugd- en jongerenclubs. Het bedrag wordt weggehaald bij welzijnsorganisatie Factor W. Die organisatie krijgt jaarlijks een subsidie van 90.000 euro voor professionele ondersteuning aan onder meer de clubwerkorganisaties HGJV en CJV/YMCA. Omdat de functies voor die ondersteuning momenteel

tijdelijk worden ingevuld, heeft de bezuiniging van 70.000 euro geen financiële consequenties. Daarnaast hebben de twee clubwerkorganisaties aangegeven, niet tevreden te zijn over die ondersteuning van Factor W.

Losse nummers: € 1,50

DEZE WEEK

Van, voor en door De subsidies voor het jongeren- en tienerwerk blijven gehandhaafd. ‘Het argument hiervoor is, dat het jongerenwerk en tienerwerk beter aansluit op het gemeentelijk beleid: het is van, voor en door jongeren. Jongeren leren verantwoordelijkheid dragen voor hun centrum en actief te participeren in de samenleving’, luidt de argumentatie van het college. In de andere scenario’s wordt er wel gekort op de subsidies, variërend van 20.000 tot 35.000 euro minder op het jongerenwerk en 50.000 euro op het clubwerk. Ook is gekeken naar het alleen subsidiëren van de grote club- en jongerenorganisaties als HGJV, CJV/YMCA, Zeeverkenners, Scum, de Schuit en GoGo, waarbij alle andere subsidies per 2014 worden ingetrokken. Het college stelt de betrokken organisaties (Factor W, HGJV en CJV/ YMCA) via een brief op de hoogte van zijn besluit. Die organisaties krijgen zes weken de tijd hun zienswijze kenbaar te maken. Daarna wordt het definitieve voorstel met zienswijzen ter kennisgeving aan de raad aangeboden.

Hoe kweek je champignons? Wethouders Udo (met boekje) en Brekelmans geven uitleg.

Leerlingen De Horizon gaan zelf champignons kweken Nee, het zijn geen geestverruimende paddo’s waar de leerlingen van basisschool De Horizon in Katwijk aan den Rijn mee aan de slag gaan. Het gaat hier om de onschuldige witte champignons die je in sla, soep of saus tegenkomt. Ook gebakken met een beetje ketjap en bieslook erg lekker. Maar voor het zover is, aan de leerlingen de taak om die champignons zelf te kweken. Afgelopen maandag trokken de Katwijkse wethouder van milieu Thijs Udo en zijn collega Bas Brekelmans uit Lisse naar De Horizon om daar de eerste gratis biologische

champignonkweekbak aan te bieden. De Horizon is een van de tachtig scholen in de regio die zelf champignons kunnen gaan kweken. En dat allemaal om de leerlingen meer bewust te maken van natuur en milieu. De bakken zijn bedoeld voor de groepen 1-2 en 6 van de basisschool. De kweekbak met bijbehorend lespakket is aan de scholen in de regio aangeboden als openingsactie van de website www.nmehollandrijnland.nl. De website is ontwikkeld vanuit het project Samen Duurzaam Holland Rijnland, waaraan alle vijftien gemeenten van de regio Holland Rijnland deelnemen. Op die site, sinds juni online, kunnen natuur- en milieu (educatieve) ac-

tiviteiten in de regio Holland Rijnland gezocht en geboekt worden. De activiteiten zijn gericht op verschillende doelgroepen: van scholen tot bedrijven en van jong tot oud. Als voorbeeld worden leskisten over waterbeestjes of een excursie met een natuurgids genoemd. Het zal een paar weken duren voor de leerlingen van de Horizon hun eigen champignons kunnen plukken. Mits er voldoende aandacht aan het groeiproces is gegeven, want champignons groeien niet vanzelf. Aarde en water zijn belangrijk, evenals de temperatuur. De leerlingen moeten dus aan de bak, de kweekbak in dit geval.

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

Wachten op nieuwe stoplichten Mijd in ieder geval overdag de kruising Hoorneslaan-Biltlaan. Dat is het advies totdat de nieuwe verkeerlichten er zijn, want zolang de verkeersregelaars daar het heft in handen hebben, leidt dat tot lange rijen. Waar verkeerslichten autostromen van verschillende kanten tegelijk

kunnen regelen, kunnen de verkeersregelaars maar één stroom tegelijk door laten gaan. ’s Avonds valt het wel mee. Dan regelt het verkeer zichzelf. Verkeer op de Hoorneslaan heeft voorrang. De automobilist doet er dus beter aan het kruispunt overdag te mijden, totdat de nieuwe verkeerslichten er zijn en

ingeregeld zijn. Dan stroomt het verkeer sneller door dan ooit tevoren, heeft de gemeente beloofd bij de presentatie van het reconstructieplan. Het is nog even wachten, want door de wirwar aan kabels gaat het niet lukken om dat nog voor komend weekend voor elkaar te krijgen.

Voetbalvereniging Katwijk en TTV Rijnsoever hebben elkaar gevonden. Laatstgenoemde heeft na een jarenlange zoektocht eindelijk zicht op een nieuw onderkomen. Door in te trekken bij de voetbalclub. Of be-

Wat te doen in de herfstvakantie

Nieuwe ‘jas’ voor vredeskerk

Oplaadpunten elektrische auto’s

3 11 13

5

Abonnee, maar toch geen krant ontvangen? Bel vrijdagmorgen tussen 8.00 en 12.00 uur: 4022901

DE KATWIJKSCHE POST

Abonnee

g n i t r ko

Deze week extra voordeel bij:

De Jong’s Autobedrijven Kon. Julianalaan 1 – (071) 4028554

Zie alle aanbiedingen op pagina abonneekorting in deze krant!

Minder geld nodig voor tafeltennis ter gezegd, onder te trekken, want de nieuwe accommodatie wordt onder het nieuwe tribunecomplex van VVKatwijk gebouwd. Er hangt wel een prijskaartje aan, waar de politiek tegen aan hikt. Ook de milieurisico’s baren de commissie zorgen, vanwege mogelijke bodemverontreiniging. ‘Het is echt een gigantisch bedrag’, stelt PvdAraadslid Matthijs van Tuijl. De VVD is het daarmee eens. ‘Maar we slaan wel twee vliegen in een klap’, voegt Anita van Ginkel (VVD) daar aan toe. Wethouder Willem van Duijn wijst de commissie er op, dat er al sinds 2008 geld voor is opgenomen in de meerjarenbegroting. ‘En die milieuen bodemverontreiniging was voor

Starters op woningmarkt

www.bibliotheekkatwijk.nl

Geen bodemverontreiniging

‘U vraagt wel een heel groot bedrag: 1,1 miljoen euro.’ Meerdere partijen maken afgelopen dinsdag die opmerking. Toch wil de raadscommissie Welzijn dat bedrag beschikbaar stellen om Tafeltennisvereniging (TTV) Rijnsoever eindelijk aan een nieuw onderkomen te helpen. Onder de nieuw te bouwen tribune van voetbalvereniging Katwijk aan De Krom in Rijnsoever. Wethouder Willem van Duijn stelt de commissie gerust. Het bedrag kan verlaagd worden.

de KATWIJKSCHE POST de KATWIJKSCHE POST

In het ‘Ombuigingsprogramma Scherp aan de Wind’ is gesteld, dat er in totaal 78.000 euro bezuinigd moet worden op de subsidies aan het jeugd- en jongerenwerk. Het wegvallen, respectievelijk het verminderen van subsidie aan De Warrebak en De Meerpaal (vanwege teruglopende bezoekersaantallen), levert voor komend jaar al 8.000 euro op.

Godfried Bomans

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

Het merendeel van de jeugd- en jongerenorganisaties kan opgelucht ademhalen. De door de gemeente opgelegde maatregel om 70.000 euro te bezuinigingen op het jeugd- en jongerenwerk, gaat niet ten koste van de eigen subsidies. Het college van burgemeester en wethouders heeft er vorige week voor gekozen om met ingang van 2014 voor precies die 70.000 euro, de beroepsmatige ondersteuning van het clubwerk te schrappen.

Het gelukkigst is hij die er het minst prijs op stelt het te worden.

mij ook een verrassing. Gelukkig kregen we deze week bericht, dat die 3,5 ton daarvoor niet nodig is. Het wordt maximaal 1 ton of minder. Het lijkt erop, dat we er met 850.000 euro uitkomen.’ Het investeringsbedrag zal in het raadsvoorstel worden aangepast. PvdA en SGP nemen het voorstel nog mee terug naar de fractie. De andere partijen zijn al overtuigd. ‘Een mooi plan’, aldus Gert Varkevisser van de ChristenUnie. ‘Het is een fantastisch plan’, doet Huig van Duijvenvoorde (CDA) een duit in het zakje. ‘Tuurlijk is het een hoop, maar je krijgt wel waar voor je geld. En we zijn nog goedkoper uit ook’, besluit een tevreden Marcel van Tol (GemeenteBelangen).

Waar wijsheid regeert, zal het recht zegevieren. Rijnstraat 119 2223 EA Katwijk

Te l e f o o n 0 7 1 4 0 3 0 1 5 1 E-mail: demilliano@planet.nl

Taxi nodig? 071-4012277 www.taxidejong.nl

Zorgen om lage frequentie bussen in Rijnsburg en Valkenburg

Arriva neemt voorstel voor verbeteringen van college niet over Gemeentelijke gesprekken met de nieuwe vervoerder Arriva hebben geen verbeteringen opgeleverd. Dat schrijft het college in een brief aan raadslid Leen van Poppel van GemeenteBelangen. De enige toezegging van Arriva is, dat als de bussen in Rijnsburg en Valkenburg te vol zijn, Arriva ‘kijkt wat voor maatregel zij daartegen nemen’.

Het college van burgemeester en wethouders laat in een persbericht weten, de zorgen te delen over de frequentieverlaging van de busdiensten in Katwijk aan den Rijn, Rijnsburg (west) en Valkenburg. ‘We hebben meerdere malen bij vervoerder Arriva aangekaart dat we een hogere frequentie in deze kernen belangrijk vinden. Helaas

heeft dit niet tot een ander resultaat geleid’, laat wethouder Thijs Udo weten. De nieuwe dienstregeling van het openbaar vervoer gaat 9 december in en wordt uitgevoerd door Arriva. Die neemt het over van de huidige vervoerder Connexxion. De aanbesteding is een provinciale zaak. Het college heeft voor de aanbesteding

aan de provincie gevraagd om ten minste het huidige niveau van de dienstverlening op te nemen. In Katwijk aan den Rijn, Rijnsburg en Valkenburg is uiteindelijk gekozen voor een bus die één keer per uur rijdt. Het college vindt dit te weinig en heeft een voorstel gedaan om tot een halfuurdienst te komen. Arriva ziet hier vanaf, omdat dit niet is in te passen in de rest van de dienstregeling. De nieuwe vervoerder heeft in het regionale portefeuillehoudersoverleg van Holland Rijnland laten weten, dat zij goed opletten of de bussen door Rijnsburg en Valkenburg straks te vol zijn. Als dat gebeurt, kijkt Arriva wat voor maatregel zij daartegen nemen.

Tanker met bonnummer 5572110087 (periode 26-09-2012 t/m 09-10-2012)

‘We willen dat de kwaliteit van het busvervoer ook voor een kleine, maar belangrijke groep blijft gewaarborgd ’, aldus Udo. ‘Het gaat om een groep die niet makkelijk met de fiets naar een halte kan en wel afhankelijk is van het openbaar vervoer. We zullen daarom onze zorgen over de dienstregeling ook onder de aandacht brengen van de provincie.’ Het is echter niet te verwachten dat dit op korte termijn tot aanpassing leidt, staat in de nota van het college.

Verbeteringen Het college meldt wel blij te zijn met de verbeteringen binnen de dienstregeling, zoals in Katwijk VOLG ONS OP FACEBOOK! www.facebook.com/shelldejong

WINT EEN CADEAUBON

Shell De Jong

Af te halen t/m 23-10-2012

Kon. Julianalaan 1 • Katwijk Telefoon: (071) 409 29 11 WWW.SHELLDEJONG.NL

VAN € 450,-

www.ommedijk.nl

aan Zee en langs de N206. Iedere 7,5 minuut is er straks een snelle verbinding met Leiden. Ook rijden er in de avonduren aanmerkelijk meer bussen. De nieuwe dienstregeling is gisterenavond besproken in de raadscommissie Ruimte.

OPEN HUIS zaterdag 13 oktober 11.00 - 13.00 uur dinsdag 16 oktober 19.00 - 21.00 uur Drieman Garantiemakelaars De Leeuw Makelaardij

071 820 00 20 071 514 20 45

Zie elders in deze krant voor meer informatie.

P. Guijt FA Voorstraat 94a 2225 ET Katwijk tel. (071) 407 10 44 info@peterguytadvies.nl www.peterguytadvies.nl

professionele dienstverlening in administratie, online boekhouden, belastingen en bedrijfsadvisering

PERSOONLIJK VERTROUWD

KEES BERGMAN.NL VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN PENSIOENEN Tel. 071-4078900


ACTIE

Bepaal zelf uw winterkorting!*

BRON: Deceunink NV

Met Starkozijn Katwijk zit u er deze winter lekker warmpjes bij: Extra isolerend, inbraakwerend en energie besparend! Drie redenen om nu naar Starkozijn te komen.

www.ploegkozijnen.nl www.starkozijnkatwijk.nl T. 0252 500 900 T. 071 408 86 78 Openingstijden showroom Starkozijn: maandag: 14:00-17:00 uur, di t/m vr: 09:00-17:00 uur, zaterdag: 10:00-14:00 uur De Roysloot 9i RIJNSBURG Eigen productie & montage

Alles onder één dak

* Vraag naar de voorwaarden (website)

U bent 7 dagen per week van harte welkom van 10.00-22.00 uur! Tevens uw locatie voor receptie, bruiloft, feest en partijen

Tridental Mouthware is een allround mondzorgcentrum voor iedereen met of zónder eigen tanden. Onze ruime praktijk beschikt over moderne behandelkamers en een professioneel tandtechnisch laboratorium. Dankzij uitbreiding van het tandartsteam hebben wij plaats voor nieuwe patiënten!

Het vis- en vleesspecialiteiten restaurant van Katwijk aan Zee

U bent bij ons in goede handen voor reguliere mondzorg, vakkundig kroon- en brugwerk, esthetische tandheelkunde en implantologie. Prothesepatiënten kunnen -zonder doorverwijzing- direct bij ons terecht voor een kunstgebit of klikgebit op implantaten. We hebben ervaren klinisch prothesetechnici en een vaste implantoloog in huis. Tridental Mouthware werkt met professionele apparatuur voor het vakkundig bleken van uw tanden. k op www.tridentalmouthware.nl

Boulevard 111 • Katwijk aan Zee • Tel. 071-4012064 www.restaurantdezwaan.nl

Uw boot de winter door

Strak in je vel... Veel vrouwen herkennen het probleem.... Cellulitis op benen, billen, taille en buik. De oplossing is Lypossage! Voor

Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op de vet- en vochthuishouding. Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder.

✔ Bij ons kunt u uw sloep, vlet en sportboot zowel binnen als buiten stallen ✔ Beter voor uw boot – lakwerk – motor, en veilig ✔ Zelf aan uw boot werken in overleg mogelijk ✔ Haal- en brengservice mogelijk ✔ Ook voor totaal onderhoud van uw boot

We hebben plaats voor nieuwe tandartspatiënten!

Nu oo oe w nsdagavond geopend!!!

Direct uw nieuwbouwwoning betrekken aan de Engelendaal in Leiderdorp. Vraagprijs vanaf € 225.000,- v.o.n.

Tramstraat 110 2225 CM Katwijk T 071 407 10 00 info@tridental.nl

open dagen

zaterdag 1 11.00 - 1 3 oktober dinsdag 3.00 uur 1 19.00 - 2 6 oktober 1.00 uur

Informeer naar de voordelige all-in prijzen.

Na 4 behandelingen heeft u al zichtbaar resultaat.

Na

U zult geen gewicht verliezen... wel centimeters!!

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met Gladys

rsport, e io t a W t n de reg i t s i l Rijnzich a i c e rsport sp DE wate

Tel: 06 10817027

Behandelingen worden gegeven in Voorhout door een vrouw

Valkenburgseweg 70 - Katwijk a/d Rijn - (071)4027000 email: info@maritiemcentrumrijnzicht.nl

Hoorneslaan 201-203 Katwijk aan Zee (Noord) Telefoon (071) 402 40 85 SPECIAAL KEUZE-AFHAALMENU

Stel zelf uw menu samen en maak drie verschillende keuzes uit onderstaande gerechten: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Babi Pangang Tjap Tjoy met kip Ajam Ketjap Thaise kip 4 stokjes saté Pau Cheung Kai (kip met pikante saus) Foe Young Hai Kou-Lou-Kai Kip met pindasaus Ajam Pangang (met kip) Gebakken Pangafilet Gebakken banaan

+ 4 mini loempia’s en 2 x nasi of bami

21,25

Ook menumaaltijden 7 dagen per week geopend

ONBEPERKT ETEN ALL YOU CAN EAT Keu

www.ommedijk.nl

ze uit 45 verschillende ge rechten Maandag t/m do nderdag en zondag m.u.v. feestdagen

€ 16,95 p.p. (t/m 10 jaar €

9,25)

Bij een afhaalbestelling van minimaal € 27 ,krijgt u van on s een gratis portie kroepoe k!

Uw Trouwdag daar maken wij graag de mooiste dag van uw leven van, gevolgd door een gratis overnachting in onze bruidssuite voor het bruidspaar. (vraag naar onze voorwaarden)

Iedere vrijdag en zaterdag v.a. 18.00 uur:

Chinees, Indisc h en Thais lopend buffet € 18,50 p.p. Kinderen t/m 10 jaar HALVE PRIJS

www.kamsan.nl

• Ruime en comfortabele appartementen met 111 m2 woonoppervlakte. • Winkelcentrum ‘Winkelhof’ om de hoek. • Direct boven gezondheidscentrum waar o.a. een huisarts, fysiotherapeut, apotheek, kapper, bloemist, zorgloket en sociaal buurtrestaurant ‘waar activiteiten worden georganiseerd’ gevestigd zijn. • Fraai aangelegde binnentuin met vijver en gezellige zitjes. • Bushalte voor de deur. • Eigen parkeerplaats voor slechts € 16.000,- v.o.n. • De laatste 14 appartementen zijn direct te betrekken. • Nog slechts één appartement op de 12e verdieping met weids uitzicht over het Groene Hart. • Profiteer nu en koop uw droomappartement vrij op naam.

Boulevard 72 - 2225 AG Katwijk Tel. 071-4015742

www.hotelnoordzee.nl

071 820 00 20

071 514 20 45


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 11 OKTOBER 2012 • 3

Door sluiting consultatiebureau

Wijkraad Valkenburg ‘onaangenaam getroffen’

POLITIE berichten

Noordwijk Aanhouding na slaan met glas. Een 21-jarige man uit Katwijk is in de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 oktober aangehouden nadat hij in een horecazaak op de Grent een 20-jarige Leidenaar met een glas tegen het hoofd had geslagen. De Leidenaar kreeg rond 00.30 uur uit het niets een klap tegen zijn hoofd. Daarbij liep hij een bloedende wond op. Een aantal getuigen had gezien dat de Katwijker de klap had uitgedeeld, terwijl hij een glas in zijn hand had. Een portier heeft de 21-jarige man overgedragen aan de politie, die hem heeft aangehouden. De Leidenaar is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat er verschillende stukjes glas in de wond zaten. Na behandeling kon de 20-jarige man weer naar huis.

Avond over goederenvervoer per spoor Het goederenvervoer per spoor bloeit als nooit tevoren. Sinds de liberalisering van het spoor is het aantal vervoerders flink gestegen en het vervoerde tonnage verdrievoudigd. Tramen treinvriendenclub NVBS organiseert op woensdag 17 oktober een avond die geheel in het teken staat van het goederenvervoer per spoor. Machinist en treinenkenner Chris Westerduin brengt de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar in beeld. De voor iedereen toegankelijke avond van 17 oktober wordt gehouden in de Alettahof, Aletta Jacobsplantsoen 97 in Voorschoten. Aanvang 20.00 uur. Bijdrage in de kosten: € 2,50 voor NVBS-leden en € 3,50 voor niet-leden. De avond van 17 oktober is slechts een van de tien bijeenkomsten die de NVBS dit seizoen organiseert. Meer informatie op www.nvbs.com.

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

Belangstellenden werden op de Woningmarkt ontvangen met koffie en een gebakje. Bij de stands was uitgebreide informatie beschikbaar.

Vooral starters bezoeken Woningmarkt Nieuwbouw Waterklaver, Ouverture, Floriante, Westerhaghe, ‘t Duyfrak, Park Rijnsoever, De Bloem, Hof van Rijnsburg, Landwaard, Kanaalzijde, Havenkwartier, Dunesse. Allemaal nieuwbouwprojecten in Katwijk en voor een keertje samen onder een dak. En dat heeft z’n vruchten afgeworpen. Afgelopen zaterdag is in de grote zaal in Tripodia de Woningmarkt Nieuwbouw gehouden. Projectontwikkelaars en makelaars toonden in fraai ingerichte stands de nieuwbouwprojecten in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Daar kwamen zo’n 350 belangstellenden op af. Een aantal waar Aad Kraaij van de Stichting Woningmarkt KRV zeer tevreden over is. ‘Het is een zeer gericht publiek dat komt kijken.

VR 9 14

ZA 7 12

ZO 6 13

MA 7 12

20%

30%

20%

20%

80%

70%

70%

60%

W 4

ZW 4

ZO 3

O 3

afgelopen maandag de inschrijving voor het Havenkwartier gesloten. Het is genoegzaam bekend, dat het niet goed gaat met de woningmarkt. ‘Crisis is niet leuk, maar het dwingt je wel creatief te zijn. Daar hoort deze woningmarkt bij’, stelt Kraaij. Die creativiteit uiten de projectontwikkelaars ook op een andere manier. Zo heeft VORM, ontwikkelaar van Park Rijnsoever en Dunesse, vorige week de inruilmogelijkheid opgenomen in beide projecten. ‘Want wat is het grootste obstakel om een nieuwe woning te kopen? De verkoop van de huidige woning’, meldt Gerrit Jan Otterman van VORM. ‘Bij de inruilmogelijkheid koopt VORM de woning van de koper van een huis in Park Rijnsoever. Onder voorwaarden uiteraard.’ Die voorwaarden zijn onder meer, dat de waarde van de huidige woning

Harm Meuwese van Van Zessen Claer heeft alle informatie over ’t Duyfrak, waar binnenkort de bouw van 146 woningen start. ‘Voor kopers is deze markt heel handig. Zonder verplichtingen kunnen zij op hun gemak kennis nemen van de verschillende projecten.’ Die laagdrempeligheid vindt ook Han van der Klauw van De Leeuw Makelaardij een goed punt. Het plan Havenkwartier trekt de nodige belangstelling. ‘Daar komen vooral jonge gezinnen op af.’ Inmiddels is

De schilderijententoonstellingen van de Kunstvereeniging Katwijk hebben het afgelopen seizoen meer dan 3.600 bezoekers getrokken. Dat zijn er ruim 1.000 meer dan vorig jaar. Dat is het gevolg van meer bekendheid en een betere bewegwijzering naar het paviljoen op het strand. Ook de individuele exposities van verschillende kunstenaars in het voorjaar hebben daaraan bijgedragen. Veel bezoekers komen uit Katwijk en omgeving, maar er zijn ook heel wat toeristen die een kijkje komen nemen. Zij reageren erg enthousiast en geven aan dat ze hebben genoten van de kunst die wordt tentoongesteld. Daarvan getuigen

5

jaar later Hoe is het met:

Op de grond tussen de Oude Rijn, de Voorschoterweg en voetbalclub Valken ’68 is het sinds 2007 al druk met bouwverkeer. De woonwijk ‘t Duyfrak in Valkenburg met de inschrijfperiode eind 2007 en de start van de bouw in 2008 verandert in een bouwplaats waar in fases nieuwe woningen worden gebouwd.

ook de reacties in het gastenboek, die variëren van ‘Fantastisch, mooi om Katwijk zo te zien’ tot ‘indrukwekkend’ en ‘afwisselend’. Een andere bezoeker schrijft over het DunaAtelier: ‘Verrassend, een open atelier aan zee’. Weer een ander: ‘Prachtige expositie. Ben geïnspireerd om komend jaar ook aan zee te gaan schilderen’.

12 13 14 15 16 17 18

okt. okt. okt. okt. okt. okt. okt.

HOOG WATER

LAAG WATER

01.23 + 13.53 02.09 + 14.33 02.48 + 15.13 03.29 + 15.50 04.09 + 16.29 04.49 + 17.14 05.35 + 17.56

09.25 + 21.57 10.47 + 22.57 11.26 + 23.25 12.11 + -------12.05 + 00.17 12.45 + 00.25 13.37 + 01.05

De Kunstvereeniging speelt in op deze wens door het organiseren van schilderworkshops. Zowel die voor kinderen als die voor volwassenen zijn een succes. Ook heeft de Kunstvereeniging voor enkele organisaties en bedrijven workshops schilderen aan zee georganiseerd.

DunaAtelier heeft vanaf april op het strand ter hoogte van de Oude Kerk gestaan. Tijdens de vakantiemaanden was de strandbibliotheek

Als het project helemaal is afgerond, zullen er rond de 760 woningen staan in de nieuwe wijk in Valkenburg. Om tot dat aantal te komen, worden de woningen in verschillende fases verkocht. Fase 1 ging van start met de verkoop van 25 herenhuizen, 22 appartementen, 16 rijwoningen, 10 twee-onder-eenkapwoningen en 11 vrijstaande villa’s. In oktober 2007 waren alle rijwoningen al verkocht en in 2012 staan, op de website, uit fase 1 nog vier appartementen aan de Steenhuiskamp, één twee-onder-eenkapwoning en één vrijstaande woning te koop. De tweede fase, waarin 30 koopwoningen waren gepland, is ook klaar. De gebouwde herenhuizen, vrijstaande villa’s en rijwoningen zijn op twee na verkocht. Een rijwoning aan de Burgemeester van

7.59/18.53 di. 16 okt. 8.06/18.44 8.01/18.51 wo. 17 okt. 8.08/18.42 8.03/18.49 do. 18 okt. 8.10/18.40 8.04/18.46

Het moment van bekendmaking vindt de wijkraad ‘indachtig de bijeenkomst op 14 september minder gelukkig’. ‘Het beeld kan ontstaan dat het college deze informatie met de verkeerde intenties achter heeft gehouden.’ De raadscommissie Welzijn noemt afgelopen dinsdag de timing eveneens ongelukkig. ‘Het college heeft het besluit al in juli genomen en de wijkraad pas vorige week ingelicht. Gelet op de commotie van vorige maand, komt dit onhandig over’, vindt Wim van Duijn van de SGP. Ook andere partijen willen weten, waarom er niet eerder overleg is gevoerd met de wijkraad. Wethouder Gerard Mostert vertelt, dat het college het besluit bewust vertrouwelijk heeft gehouden. ‘We wilden eerst met de wijkraad pra-

Volgens de wijkraad heeft het college verzuimd de wijkraad te raadplegen over dit besluit. ‘Terwijl in het reglement van de wijkraad staat, dat deze in een vroeg stadium informatie dient te ontvangen over plannen van de gemeente die van belang zijn voor de leefbaarheid in de kern.’ Het college wil de wijkraad wel nadrukkelijk bij de vervolgstappen betrekken, blijkt uit een reactie van burgemeester Jos Wienen op de gemeentesite, naar aanleiding van de bijeenkomst vorige maand in De Terp. ‘Duidelijk is dat er een enorme betrokkenheid bij de inwoners van Valkenburg is wanneer het gaat om hun dorp. Via de wijkthematafels en de wijkraad kunnen we, misschien nog meer dan nu, gebruik maken van die betrokkenheid. We hebben goede afspraken gemaakt, waar we begin volgend jaar gezamenlijk op gaan terugblikken.’ De wijkraad roept het college op zijn beslissing te heroverwegen. PvdA doet dat dinsdagavond ook. Ook andere partijen ‘hikken ertegen aan’, zoals Emiel Soetendal van GemeenteBelangen zegt. Wethouder Mostert overtuigt het merendeel van de commissie er van, dat het college het besluit heeft genomen ‘omdat we een goed coördinerend en goed bemand Centrum voor Jeugd en Gezin willen’. En daar horen ruimere openingstijden bij en betere doorverwijsmogelijkheden. Het college blijft dus bij zijn besluit. Afgelopen maandag publiceerde de gemeente het verslag en de actielijst van de bijeenkomst van vorige maand in Valkenburg. Daarin staat, dat er een ‘thematafel voorzieningen Zorg & Welzijn’ wordt gestart over het verdwijnen van voorzieningen, waaronder het consultatiebureau. Het persbericht over de afspraken is elders in deze krant te lezen.

Infoavond Kustwerk Katwijk op 24 oktober

in het gebouw gehuisvest. Het hoogtepunt was de En Plein Airweek eind juni met daarop volgend de tentoonstelling van zo’n 140 schilderijen die de kunstenaars in deze week hebben gemaakt. Begin oktober is het DunaAtelier weer afgebroken. Dit wordt - evenals het opbouwen in het voorjaar gedaan door een ploeg enthousiaste vrijwilligers. In april 2013 wordt het DunaAtelier weer opgebouwd voor het nieuwe seizoen met het evenement ‘Kunst doet leven’. Er komen dan 100 kunstenaars in Katwijk schilderen en hun werk wordt tentoongesteld in het DunaAtelier. Meer informatie op www.schilderenaanzee.nl.

In Het Anker aan de Voorstraat in Katwijk aan Zee wordt op woensdag 24 oktober een informatieavond gehouden over het project Kustwerk Katwijk. Tijdens deze avond wordt de status van het project toegelicht en kunt u de ontwerp-plannen inzien.

een eerdere fase zijn, dan heeft het geen zin om extra van dat type woningen aan te bieden. Daar kun je dan beter mee wachten, want net zoals in de andere fases, wordt bijna altijd begonnen met de bouw als 70 procent is verkocht Anders bouw je voor de leegstand en dat moet je niet doen.’

al gebouwde huizen in ’t Duyfrak bouwrijp te maken. Dit moet volgens de gemeente gedaan zijn aan het einde van het eerste kwartaal in 2013, zo rond eind maart. In die tussentijd komt er een tijdelijke weg naar de Duyfraklaan en wordt de aansluiting op de Voorschoterweg afgemaakt. Daarna start de bouw van de woningen.

Bezoekers zijn welkom vanaf 18.45 tot 21.30 uur. Van 19.15 tot 19.45 uur is er een presentatie over het project. Daarna kunnen bezoekers het ontwerp-projectplan, ontwerpbestemmingsplan, het Milieueffectrapport, de ontwerp-vergunningen voor de kustversterking en de ontwerp-vergunning voor de parkeergarage bekijken. Het inrichtingsplan, tekeningen en

een 3D-model geven een beeld van het toekomstige kustgebied. Ook is er tijdens deze avond meer informatie over de regeling bij eventuele schade door het project. Op de avond zelf is geen mogelijkheid om zienswijzen in te dienen, maar wel wordt de procedure voor het indienen van een zienswijze toegelicht. Van maandag 15 oktober tot en met maandag 26 november liggen het ontwerp-projectplan, het ontwerp-bestemmingsplan, de ontwerp-vergunningen en het Milieueffectrapport ter inzage. Meer informatie over de procedure voor het indienen van zienswijzen vindt u op de website: www.kustwerkkatwijk.nl.

de Reijdensingel staat nog te koop, net als een bouwkavel. Eerder waren er al 42 appartementen en 54 eengezinswoningen in de huursector gebouwd.

Fase 3a en 3b In september vorig jaar ging het derde deel van het plan van start. Het is dit keer onderverdeeld in plan 3a en 3b, waarbij het eerste deel bestaat uit 29 koopwoningen en 10 huurwoningen. De 11 herenhuizen, 4 vrijstaande villa’s, 10 twee-onder-een-kapwoningen en 14 rijwoningen staan inmiddels een jaar te koop. ‘Van deze woningen zijn er zes verkochten er staan 6 woningen onder optie die de komende maand worden ondertekend’, zegt Harm Meuwese van Van Zessen Claer. ‘De herenhuizen en rijwoningen verkopen goed, de andere types zijn nog niet verkocht.’

FOTO: PR.

okt. okt. okt. okt.

Onhandig

Reglement

‘t Duyrak

ZON OP / ONDER vr. 12 za. 13 zo. 14 ma. 15

Van Rhijnbouw biedt bij het project de Waterklaver in Rijnsburg voor een deel van de appartementen een tien procent Koopgarant korting. ‘Daardoor heb je een lagere hypotheek en dus lagere maandlasten. En er is de terugkoopgarantie bij verhuizing’, vertelt Jan van Duijn van Van Rhijnbouw. De projectontwikkelaars dragen zo hun steentje bij om de woningmarkt weer een beetje in beweging te krijgen.

Ondanks het toegenomen bezoek is de verkoop van schilderijen dit jaar wat tegengevallen. Ook is het aantal sponsors afgenomen. ‘Omdat we alleen met vrijwilligers werken en gelukkig gesteund worden door veel vrienden en donateurs lukt het om de financiën rond te krijgen’, zegt penningmeester Jack Vlieland. ‘Ook kleine bijdragen zijn belangrijk. Zo dragen de Vrienden van de Kunstvereeniging en de actie Maak van een kunststukje een kunstwerk bij tot een sluitende exploitatie’.

GETIJDEN vr. za. zo. ma. di. wo. do.

maximaal negentig procent waard mag zijn van de nieuw te kopen woning. Er wordt een onafhankelijke taxatie gedaan, waarna VORM na een half jaar de woning voor een afgesproken prijs koopt. ‘We gaan dit voor het eerst in Katwijk doen. Elders doen we dat al, en dat loopt goed’, aldus Onderwater.

Forse toename van bezoekers aan DunaAtelier

‘Veel belangstelling voor nieuwe woonwijk Duyfrak’ stond in De Katwijksche Post van 25 oktober 2007.

HET WEER

Vooral veel starters. De appartementen voor starters in Waterklaver en Westerhaghe zijn zeer in trek. Er zijn ook de nodige opties voor woningen afgegeven. Je merkt wel, dat de markt voor de duurdere woningen, vanaf 4,5 ton, moeilijk ligt.’

Vorige week maakte de gemeente via een persbericht de aanstaande sluiting van het consultatiebureau in Valkenburg wereldkundig. Het consultatiebureau van GGD Hollands Midden wordt samengevoegd met die van Rijnsburg en verhuist naar het nieuwe gemeenschapshuis De Burgt in Rijnsburg, als onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin. In haar brief wijst de wijkraad het college erop, dat het Valkenburgse consultatiebureau een belangrijke voorziening is voor ‘ons kinderrijke dorp’. Ook wordt gewezen op het bureau als ‘sociale ontmoetingsplaats voor jonge ouders’. En die ouders moeten straks een grotere afstand overbruggen. Terwijl zo’n dergelijk bureau gelet op de omvang van Valkenburg wel gerechtvaardigd is, vindt de wijkraad. Zeker omdat ‘het deel van Katwijk aan den Rijn gebruik maakt van het Valkenburgse consultatiebureau’.

ten. Maar toen was er de zomervakantie en uitstel van de vergadering met de wijkraad.’ En zo werd de wijkraad pas vorige week ingelicht. ‘We hadden het wellicht op een andere manier kunnen doen’, erkent de wethouder.

Vorige week donderdag ondertekenden wethouder Daan Binnendijk, Jan van Duijn van Van Zessen Claer en Alfred Busser van Dunavie een overeenkomst waarin is afgesproken om met fase 3b te beginnen. Van de 146 woningen die gebouwd gaan worden, zijn er 99 bestemd voor sociale huur via Dunavie. Verder gaan er 20 eensgezinswoningen in de verkoop. Meuwese vertelt waarom er juist nu veel eengezinswoningen worden aangeboden in Fase 3b. ‘We merken dat daar vraag naar is. We kijken altijd naar de markt en bepalen dan welk type woning alvast in de verkoop gaat. Als er bijvoorbeeld nog veel twee-onder-een-kapwoningen in

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

Het politiebureau aan de Piet Heinlaan in Katwijk is geopend van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Donderdag is het bureau geopend tot 21.00 uur. Zaterdag en zondag is het bureau gesloten. De wijkagenten houden spreekuur op de volgende tijden en plaatsen. Spreekuur Katwijk aan Zee: dinsdag 13.30-14.30 uur, Gemeentehuis Katwijk. Spreekuur Katwijk aan den Rijn / Valkenburg: dinsdag 13.30 uur t/m 14.30 uur, Boonrak 21, Valkenburg. Spreekuur Rijnsburg: woensdag 13.30 t/m 14.30 uur, Burgemeester Koomansplein 1, Rijnsburg. Spreekuur HoornesRijnsoever: maandag 13.30 uur t/m 14.30 uur, Schimmelpenninckstraat 10 (Kwadrant), Katwijk. Via de telefoon is de politie als volgt te bereiken: 112 daar red je levens mee, 0900 8844 geen spoed wel politie.

De Wijkraad Valkenburg is ‘onaangenaam getroffen’ door het besluit van het college van burgemeester en wethouders om het consultatiebureau aan de Broekweg per 1 oktober 2013 te sluiten. De wijkraad verwijt het college, dat zij niet geraadpleegd is, terwijl dat wel in het reglement staat. Dat schrijft de wijkraad in een brief aan het college.

Niet voor 2018 Aan het einde van dit jaar starten de werkzaamheden om het terrein tussen de Voorschoterweg en de

Na de afronding van fase 3 is ’t Duyfrak nog niet klaar. Jaap Jonker is gemeentelijk projectleider van de woonwijk en reageert op de

vraag hoe het daarna verder gaat: ‘Fase 4 en verder zal eerder in kleinere aantallen tegelijk ontwikkeld worden, zeg maar wat de markt aan kan, dan dat delen helemaal niet door gaan.’ Hoe lang het nog gaat duren, heeft de gemeente nog niet vastgesteld. ‘In het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) dat dit jaar is vastgesteld is de looptijd verlengd naar 2018’, aldus Jonker. ‘Het is echter niet denkbeeldig dat in de huidige marktomstandigheden een langere looptijd zal ontstaan.’


4 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 11 OKTOBER 2012

VANAF VANDAAG GRENZELOOS VEEL VOORDEEL

Absolute Kampioen met 2.500,- inruilpremie

WWW.haaSnooTmodE.nL

WERELDDAGEN

Ga naar Facebook & Twitter. Like, Share & Win! En maak kans op een artikel naar keuze uit het Werelddagen boekje.

SHIRT SHIRT

VANAF 59.95

TAILORED FIT NORMAAL 99.95

NU 2 VOOR 150.-

FORD FOCUS CHAMPIONS PACK

RUIT

Met o.a.:

• Navigatiesysteem met 5 inch kleurenscherm • Bluetooth® en Voice Control • USB-aansluiting voo r iPod / MP3-speler / USB-sti ck • Parkeersensoren ach ter

Er is ook een Focus

COWBOYSBAG

PONCHO’S

995,-

én

2.500,-

INRUILPREMIE

met: 14% bijtelling

Geen wegenbelasting

Slim, stijlvol en met oog voor zijn omgeving. Met de 1.6 TDCi ECOnetic de meest zuinige dieselauto in zijn klasse. Natuurlijk met 14% bijtelling. En met de 1.0 EcoBoost, uitgeroepen tot ’Engine of the Year’, ook in benzine de zuinigste in zijn klasse. Net verkozen tot Zakenauto van het Jaar,

TASSEN

NU 69.95

CK

ER IS AL EEN FOR D FOC US VAN AF 19. 76 5,-

FORD FOCUS CHAMPIONS PA

Uw voordeel 855,-

door de ANWB uitgeroepen tot Trekauto van het Jaar en winnaar van de Autoweek Multitest. Geen wonder dat hij op dit moment ’s werelds

DIVERSE KLEUREN

best verkochte auto is. Nu met Champions Pack voor slechts 995,- met o.a. navigatie en Bluetooth® Voice Control en parkeersensoren achter.

NU 119.95

Plus tijdelijk 2.500,- inruilpremie. Ga dus nu naar de Ford dealer en tel uit uw winst. Welkom in de kampioensklasse. Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW en BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Genoemde technologieën zijn niet altijd standaard, vraag uw Ford dealer naar de beschikbaarheid en voorwaarden.

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 13,9-29,4; liter/100 km: 3,4-6,4; CO2 gr/km: 88-169.

Haarlem Eysinkweg 71, Telefoon 023 - 553 16 66 Lisse Meer en Duin 72a, Tel. 0252 - 46 69 00 Noordwijk Keyserswey 1, Tel. 071 - 364 10 10 Off. service-dealer: Autobedrijf J. Noort & Zn., Katwijkerweg 1d, Rijnsburg. tel. 071 - 402 18 10

CIRCLE OF TRUST DAMES CHINO’S

CHINO’S

DIVERSE KLEUREN

STRETCH COTTON DIVERSE KLEUREN

NU 79.95

NU 89.95

SHIRT TAILORED FIT

Volg de spannendste camera’s op:

DIVERSE KLEUREN NORMAAL 89.95

CUCKOOS NEST

WWW.BELEEFDELENTE.NL

NU 2 VOOR 129.-

T-SHIRT DIVERSE KLEUREN

NU 39.95

Whisky Diner Friends of the Classic Malts

DAMES SNEAKERS

VANAF 149.95 SHIRT TAILORED FIT DIVERSE KLEUREN NORMAAL 89.95

NU 2 VOOR 129.-

JACK LEER BRUIN NORMAAL 399.-

NU 299.-

CHINO

Zaterdagavond 20 oktober organiseert strandpaviljoen Het Wantveld in samenwerking met Topslijter Krijgsman het jaarlijkse: Whisky Diner Friends of The Classic Malts, aanvang 19.30 uur. Op deze avond geniet u van een 5-gangendiner, begeleid met 6 topwhisky’s. De presentatie is in handen van whiskyambassador Jock Shaw, bekend van whiskywijzer.nl

DIVERSE KLEUREN NORMAAL 99.95

Samenstelling 5-gangenmenu

NU 2 VOOR 150.-

Amuse van de chef 1e Gang: Paté van ree met een salade van eikenblad, frisee en walnoten Whisky Bruichladdisch Sherry Classic 46%

KOSTUUM NORMAAL 499.-

2e Gang: Langzaam gegaarde duivenborst-filet met een thee van krachtige bouillon, citroengras en verse kruiden Whisky Tomatin Tampranillo Finisch 15 years 52%

NU 349.-

KOSTUUM VAN 299.- VOOR 249.-

2 VOOR 399.COLBERT SCHOENEN DIVERSE KLEUREN NORMAAL 199.95

NU 150.-

4e Gang: Hertenkalfsrug met gekonfijte zuurkool, wildjus en kruidenpuree Whisky Port Charlotte The Peat Project 46% 5e Gang: Crème caramel met cheesecake van witte chocolade Whisky Bruichladdich The Laddie 16 years 46%

BLAUW VISGRAAT NORMAAL 229.-

NU 169.-

3e Gang: Pasteitje van hazenpeper en stoofpeertjes Whisky Bruichladdich Islay Barley 50%

LIKE US

Afsluitende whisky The Octomore 5.1 59%

Aanvang 19.30 uur Prijs € 65,-

FOLLOW US

Voorstraat 14 | 2225 ER KATWIJK AAN ZEE | 071 - 40 14 417 | www.haasnootmode.nl

Reserveren kunt bij Topslijter Krijgsman 071 - 4014330 of email slijterijkrijgsman@planet.nl en bij Het Wantveld 071 - 4082380 of email info@hetwantveld.nl. U kunt natuurlijk ook bij ons langs komen om te reserveren. Reserveer snel, want vol = vol Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met:

Krijgsman

Meeuwenlaan 43-45, Katwijk aan Zee, 071-4014330

Tel.: 071 - 4082380 e-mail: info@hetwantveld.nl


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 11 OKTOBER 2012 • 5

Tweets en blogs

Geen gas. Wat dan?

De redactie van deze krant volgt Katwijkse politici en andere Katwijkers die zich via internet laten horen. t/ = twitter.com .b = blogspot.com w. = www. f/ = facebook.com t/@jonathanweegink: Tip: vermijd kruispunt Hoorneslaan/Julianalaan/ Biltlaan! Lange wachttijden, want er staan verkeersregelaars ipv -lichten.

We maken allemaal dagelijks gebruik van gas. Om onze dagelijkse maaltijd te koken. Om lekker te douchen of om met de verwarming aan een boek te lezen. Uitval van gas zorgt direct voor overlast en eventuele noodsituaties. Bent u voorbereid?

t/@EdwinDeMol: Mooi weer in de #Algarve en dat komt goed uit #ereventussenuit

De gasvoorziening in Nederland is zeer betrouwbaar. Toch valt ook in onze gemeente het gas wel eens uit. Uitval van gas kan worden veroorzaakt door graafwerkzaamheden, waarbij een gasleiding wordt geraakt. Of slijtage aan het net.

t/@OnsOranjeNL: Van Gaal is tevreden tijdens de training in Katwijk: ‘Heerlijk Johnny!’ ‘Uitstekend Ron!’ ‘Heel goed Rafael!’ #oranje

Wat kunt u zelf doen? De gemeente, de aanbieders van gas en de hulpdiensten doen er alles aan om incidenten te voorkomen. Toch kan er iets misgaan. Om u zich hierop goed voor te bereiden is het handig een noodvoorraad in huis te hebben. Ook kunt u via radio of tv inschakelen op de regionale omroep RTV West (89.3 FM of op de kabel) voor actuele informatie.

F/OpenbaarVervoerKatwijk: Reizigers die normaal bus 36 nemen moeten nu bus 37 nemen. Deze gaat niet om het kwartier maar om het uur. t/@FactorJongeren: Donderdag 11 oktober: Internationale Coming Out Dag @ Kattuk.nlhttp:// fb.me/1jgZMLaqr t/@gertvar: Goede zaak dat gem Katwijk extra gaat controleren in horeca op overtredingen Drank- en Horecawet. CU groot voorstander: t/‫@‏‬BirdclubKatwijk: Katwijk is geen Kerkuilenland, maar de laatste jaren rommelt het flink op dat gebied. Vanochtend een melding, van de periferie bebouwde kom t/@greetiegirl: Ben blij met ‘onze’ Katwijksche Post! Veel aandacht besteed aan doel, werkwijze en programmering #Alzheimer Cafe #Katwijk op seniorenpagina t/@nellysmits: Als het college nog nadenkt over gemeenschapshuis in Valkenburg hier een tip: prachtige locatie voor het consultatiebureau t/@wethouderDaan: Vandaag grotendeels zorgdag voor de kinderen. Goed om weer volop zin in je werk te krijgen. t/@kustwerkkatwijk: Woensdag 24/10 a.s. informatieavond Kustwerk Katwijk in Het Anker.http:// www.kustwerkkatwijk.nl/ public/news.php?id=31 … … #kwkatwijk t/@BertinevD: Bij Henrieke versta ik er geen reet van. Ik zie alleen maar koeiereten waar spul uit komt. #bzv

FoTo: pr.

t/@thedutchguy: Chapeau gemeente #Katwijk! Na 2-jarige procedure om snippergroen aan te kopen, met in de motivatie om er een schutting omheen te zetten... (2)... de vergunningsaanvraag weigeren omdat een schutting niet in het open karakter van de wijk past. #fail #katwijk #ambtenaren#hebikweer

Wethouder Thijs Udo is blij met de vier Katwijkse oplaadpunten voor elektrische auto’s: ‘In 2020 verwacht ik een half miljoen auto’s’.

Oplaadpunten elektrische auto geopend Een groene stoeptegel geeft aan dat het een speciale parkeerplaats is. De paal die er naast staat, lijkt op een parkeerautomaat. Toch is het op vrijdagmiddag gratis parkeren op bedrijventerrein ’t Heen. Wethouder Thijs Udo parkeert de elektrische auto rustig in en haalt een oranje kabel uit de achterbak. Het kastje is een e-laadpunt, een soort benzinestation voor elektrische auto’s. Deze auto’s rijden op stroom en zijn daardoor schoner. Naast de Scheepmakerstraat in ’t Heen, zijn de openbare oplaadpunten ook te vinden op het parkeerterrein Noordduinen, bij het gemeentehuis en op de hoek van de Graaf Florislaan en Abdijlaan. Op de hoek van de Koninginneweg en het Andreasplein is een particulier oplaadpunt geplaatst. De gemeente Katwijk heeft de oplaadpunten in samenwerking met Stichting E-laad, een samenwerkingsverband van energiemaatschappijen, geplaatst en wethouder Udo is blij met het initiatief: ‘Ik ben verheugd met de oplaadpunten. In 2020 wil de overheid 200.000 elektrische auto’s op de weg hebben. Ik denk zelf dat een half miljoen een mooi doel is’. Volgens Udo zitten er verschillende voordelen aan het elektrisch rijden. ‘Het is goed voor het klimaat en er is veel minder geluidshinder dan bij een normale benzineauto’. Matthieu Slof, van het mobiliteitscentrum Elvolution, vult aan dat de auto minder on-

derhoud nodig heeft en dat de lage brandstofprijs ook gunstig is. Slof: ’Honderd kilometer rijden kost ongeveer drie euro’.

Tanken De elektrische auto’s hebben niet een maar twee ‘tankdoppen’; zowel linksvoor als rechtsachter zit een oplaadpunt. De kabel is een soort grote strekker, waarmee de auto met het oplaadpunt wordt verbonden. Met een oplaadpas wordt het opladen geactiveerd, dat in totaal zeven uur in beslag neemt. Voor Jan van den Berg, die zijn elektrische Opel Ampèra least, is de oplaadduur geen probleem. ‘Ik ga naar zakelijke afspraken en kijk van te voren waar een oplaadpunt in de buurt is. Daar rij ik heen, zorg dat mijn auto wordt opgeladen en haal uit de achterbak een vouwfiets. Voor mijn werk staat een oplaadpunt, dus als ik terug ben, laadt de auto ook op’. Toch ziet Van den Berg een klein nadeel. ‘De dichtheid van de oplaadpalen is nog te laag. In totaal zijn er nu 2.500 openbare oplaadpunten in Nederland’. Ook over de kosten van de auto wordt een vraag gesteld. Slof: ‘De aanschaf is inderdaad duurder, zo’n 15.000 tot 20.000 euro meer dan bij een benzineauto. Veel rijders hikken tegen die prijs aan, maar op de zakelijke leasemarkt is wel veel interesse’. Dat de auto na honderd kilometer leeg is, is volgens de betrokken partijen niet echt hinderlijk. ‘De auto wordt vooral gebruikt op de zake-

t/@bubblefishnl: Bubblefish feliciteert @VORMHolding: Alle eengezinswoningen in Park Rijnsoever in #Katwijk voor oplevering verkocht! Yiha!

Lekkere kaas voor weinig geld!

Vul hieronder uw naam en adres in en lever deze advertentie vrijdag in bij ons op de markt en u maakt kans op een gratis kilo Hollandse kaas naar keuze plus 10 eieren en 2 pakjes roomboter. De winnaars staan volgende week in deze advertentie.   Naam .............................................................

Adres ............................................................. ..........................................................................

Winnaars vorige week:

Corrie Klok. Jan Tooropstraat 5 T. Ouwehand, Orion 37 C. v.d. Plas, Lierstraat 6 W. v.d. Meij, Tramstraat 52 W. v.d. Plas, Randweg 21 J. Noppen, Hoorneslaan 62 M. v. Duijn, Boslaan 17 v.d. Burg, Jozef Israelsweg 10 v.d. Plas, Randweg 37 J. v. Duijn, Havenplantsoen 7, Valkenburg

FoTo: pr.

5.95

Gratis boter, kaas en eieren!

het oplaadpunt’, vertelt Slof, ‘dus je kunt de kabel niet stelen. En als iemand de oplaadkabel aan de kant van de auto eruit wil halen, gaat het alarm af’. Van den Berg heeft dat een keer meegemaakt: ‘Dat was een hoop herrie in de straat’.

‘Rookvrij! Ook jij?’ start 1 november In Katwijk start 1 november de stoppen-met-roken training ‘Rookvrij! Ook jij?’. De kans op succes is met deze training ruim vier maal groter dan stoppen met roken op eigen kracht. De training, georganiseerd door SineFuma, Marente en de GGD Hollands Midden, duurt zeven weken en bestaat uit zeven bijeenkomsten.

de eerste en tweede bijeenkomst stoppen de deelnemers in de derde bijeenkomst met roken, met hulp van een ervaren trainer en collega-deelnemers. De groep bestaat uit minimaal acht en maximaal zestien deelnemers.

De training start op donderdagavond 1 november van 20.00 tot 21.30 uur in Katwijk (De Wilbert, Overrijn 7) en eindigt op donderdagavond 13 december. ‘Rookvrij! Ook jij?’ is één van de De begeleiding bij stoppen met hoogst scorende ondersteunings- roken wordt vergoed vanuit de methoden om te stoppen met ro- basisverzekering. De ‘Rookvrij! ken. Dat komt door twee belang- Ook jij?’ training wordt dus door rijke factoren. Ten eerste kunnen, veel zorgverzekeraars (waaronnaast de training, hulpmiddelen der Zorg en Zekerheid) vergoed. worden ingezet zoals medicijnen Daarnaast vergoeden veel zorgen nicotinevervangers. Deze com- verzekeraars medicatie en het binatie verhoogt de kans op suc- nicotinevervangers vanuit de ces aanzienlijk. Ten tweede geeft aanvullende verzekering. Check het stoppen in groepsverband hiervoor uw polisvoorwaarden. enorme ondersteuning aan de Kijk voor contactgegevens, alle deelnemers. Het uitwisselen van voorwaarden en aanmelding op ervaringen met andere mensen en www.rookvrijookjij.nl of bel met de betrokkenheid naar elkaar in SineFuma op 076-8895195. de groep, zijn belangrijk voor het Ook kunt u daar terecht voor acslagen van de stoppoging. tuele informatie over de vergoeNa een goede voorbereiding in ding door uw zorgverzekeraar.

Een noodvoorraad bestaat in ieder geval uit: • Dekens • Houdbaar eten (blik) zodat u niet hoeft te koken • Radio op batterijen • Zaklamp • Extra batterijen voor radio of zaklamp • Kaarsen of waxinelichtjes • Doosje lucifers in waterdichte verpakking • EHBO-trommel • Water voor drie dagen

Wat doet de overheid? De hulpdiensten: politie, brandweer en GHOR, bereiden zich voor door te beschrijven wat de mogelijke gevolgen van gas uitval kunnen zijn en welke maatregelen zij hierop kunnen nemen. Ook oefenen zij met de aanbieders van gas verschillende calamiteiten. Met deze aanbieders van gas zijn afspraken gemaakt om storingen zo snel mogelijk te verhelpen. Valt het gas voor een langere tijd uit, dan informeert de gemeente Katwijk u hierover. Werkt de toevoer van gas weer, dan is het belangrijk dat de gaskraan thuis is dichtgedraaid. In uitzonderlijke gevallen kan een gemeente gebruik maken een speciale noodverordening. Dit maakt het mogelijk huizen in te gaan waar niemand thuis is, om de gaskraan dicht te draaien.

Wat te doen als u gaslucht ruikt? 1. Sluit de hoofdkraan bij de gasmeter door deze haaks op de lengterichting van de gasleiding te draaien. De hoofdkraan is meestal geel van kleur. 2. Open ramen en deuren van uw huis zodat de gaslucht verdwijnt. 3. Voorkom elke vorm van rook en open vuur. 4. Ruikt u gas bij het fornuis, de geiser, cv-ketel of gaskachel, neem dan contact op met een erkend installateur. 5. Ruikt u gas in of rondom uw meterkast, neem direct contact op met het Nationaal Storingsnummer 0800-9009. Wat te doen als u de toevoer van gas is uitgevallen? Is het gas ook bij uw buren uitgevallen? Neem direct contact op met het Nationaal Storingsnummer 0800-9009. Er is sprake van een gasstoring. Is het gas alleen bij u thuis uitgevallen? 1. Controleer of de hoofdkraan is geopend. 2. Als de hoofdkraan is geopend en er nog steeds geen gastoevoer is, dan is waarschijnlijk de gasdruk weggevallen. Laat de hoofdkraan open en sluit alle andere toestel- en gaskranen. Denk hierbij aan de geiser, de boiler, het gasfornuis en de cv-installatie. Wacht minimaal 30 minuten en controleer dan bijvoorbeeld bij het gasfornuis of de gasdruk er weer is. Is er nog steeds geen gas? Bel dan het Nationaal Storingsnummer 0800-9009. 3. Is uw gasdruk te hoog of te laag (hele krachtige of juist zwakke vlam)? Laat uw gasdruk dan opmeten door een erkend installateur. Constateert de installateur dat uw gasdruk inderdaad afwijkt van de toegestane waarden? Neem dan contact op met het Nationaal Storingsnummer 0800-9009.

Wilt u meer weten? Wilt u meer weten wat u kunt doen in noodsituaties? Kijk dan op www. nederlandveilig.nl. Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn.

Burgers regio bewust van Ingezonden Niet gehouden goede risico’s, maar maken voornemens zich geen zorgen

JONG BELEGEN KOMIJNENKAAS Kilo

lijke markt. Veel van die afspraken zijn niet heel erg ver. Is dat wel het geval, dan rij je naar een afspraak en zet de auto bij een oplaadpunt’, aldus Slof. Als de tank vol zit, kan de stekker er weer uit. ‘Die is vergrendeld in

Hilde is blij dat haar fiets weer terecht is.

Dankzij www.verlorenofgevonden.nl

Hilde heeft fiets terug Hilde van Rossem heeft haar mooie roze fiets met witte mand en een plaatje van ‘Hello Kitty’ erop weer terug. En dat allemaal dankzij de site www.verlorenofgevonden.nl. De gemeente Katwijk is sinds mei dit jaar verantwoordelijk voor verloren en gevonden voorwerpen. Dit geldt ook voor gevonden fietsen of fietsen die langere tijd onbeheerd op een openbare plek staan. Vrijdagmiddag 5 oktober is voor de eerste keer een fiets opgehaald. Deze fiets behoorde toe aan familie Van Rossem. Vorige week is deze fiets gevonden en via www.verlorenofgevonden.nl heeft de familie Van Rossem het fietsje weer teruggevonden. Verloren of gevonden voorwerpen worden geregistreerd op www.ver-

lorenofgevonden.nl. Staat uw fiets ertussen? Dan kunt u op het gemeentehuis een afhaalbewijs halen en de fiets bij de Milieustraat afhalen. Elke vrijdagmiddag bestaat de mogelijkheid om fietsen op de Milieustraat in ’t Heen op te halen. Als u een fiets heeft gevonden, kunt u dit telefonisch, aan de balie in het gemeentehuis of via www.katwijk. nl melden. U mag de fiets vervolgens zelf bewaren en na een jaar eigenaar worden. Kunt of wilt u de fiets niet zelf bewaren, dan kunt u de fiets naar de milieustraat brengen. Voor fietsen met een waarde onder de €450,- is de bewaartermijn drie maanden. Fietsen met een waarde van meer dan €450,- worden een jaar bewaard. Na de genoemde bewaartermijn op de Milieustraat worden de fietsen eigendom van de gemeente en kan de gemeente de fietsen vernietigen.

Ruim de helft van alle inwoners in de regio Hollands Midden is zich bewust van risico’s in hun leefomgeving. Uitval van nutsvoorzieningen (gas, water licht), wordt als grootste risico ervaren. Men is bewust, maar maakt men zich zelden of nooit zorgen. Dit zijn de resultaten van een onderzoek onder inwoners van Hollands Midden over hoe zij de risico´s in hun leefomgeving beoordelen.

transport en opslag van gevaarlijke stoffen, extreem weer en overstromingen, bedreiging van de volksgezondheid en uitval van gas, water en licht. Onderzocht is of mensen zich bewust zijn van risico’s in hun omgeving en of zij zich zorgen maken over deze risico’s. Gevraagd is hoe mensen zich hebben voorbereid om het voor langere tijd zonder hulp thuis kunnen uithouden. Tenslotte is onderzocht of mensen over risico’s geïnformeerd willen worden, via wie zij de informatie willen ontvangen en op welke manier.

De inwoners zijn zich ook bewust van de risico´s extreme weersomstandigheden, bedreiging van de volksgezondheid, overstroming en natuurbrand.

Conclusies

Als men zich al zorgen maakt over deze risico´s, dan komt dat vooral omdat zij vinden dat zij geen invloed erop hebben. Weinig mensen kennen het noodpakket of hebben onderdelen ervan in huis. Een meerderheid van de inwoners geeft aan geen informatie te hoeven ontvangen over de risico’s of over hoe zij zich hierop kunnen voorbereiden. De mensen die wel geïnformeerd willen worden, willen informatie van de gemeente ontvangen.

Sinds september 2011 voert de Veiligheidsregio Hollands Midden jaarlijks twee campagnes gericht op bewustwording van risico´s. De resultaten van het onderzoek worden meegenomen in de campagnes. In oktober 2012 is de campagne gericht op uitval van gas, water en stroom.

Veiligheidsmonitor

Het onderzoek naar risicobeleving en informatiebehoefte over risico’s, is als apart vragenblok toegevoegd aan de Veiligheidsmonitor. De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsonderzoek naar veiligheid en leefbaarheid. In 2011 hebben alle Onderzoek gemeenten in Hollands Midden aan Het onderzoek vond plaats tussen dit onderzoek meegedaan. In totaal september en november vorig jaar. zijn in de regio Hollands Midden De vragen hadden betrekking op: 15.258 enquêtes afgenomen.

Soms heb je goede voornemens, waar je je toch niet aan houdt. Voor mij gold dat voor het niet meer lezen van de rubriek ‘Stam zaagt door’. Toch afgelopen week weer een keer die rubriek gelezen en ik bleef slechts met een vraag zitten: wie denkt die Stam wel te zijn?

hen alle bouwaanvragen lekker kapittelen. Voor ons inwoners van Katwijk maakt het geen verschil. Want ook deze heren menen, dat ze schippers naast een onbekende god zijn. Ik kan voortaan weer meer genieten van ‘De Katwijksche Post’. Het zou m.i. een verbetering zijn, wanneer de rubriek ‘Stam zaagt Gaf hij in het verleden al eens door’ verdwijnt; kennelijk heeft hij blijk richter te willen zijn van de als columnist al lang geleden zijn Katwijkse politiek, ons religieus kruit verschoten! bewustzijn en ons stemgedrag. Nu denkt hij ook nog bouwkundige Misschien nog een laatste onderte zijn. Met in alle gevallen slechts werp, dat ik eigenlijk allang van u een maatlat: de zijne; soms verde- verwacht had. De aankoop van de digd met een beroep op een hogere ruïne Riche aan de Boulevard voor macht of zijn interpretatie. 3,4 miljoen. Dat is dus plm. 10.000 Nu kapittelt -leuk hè, in dit ver- euro per vierkant meter. Alle parband, dit RK aandoende woord- tijen in de gemeenteraad met uithij de bouw in een naburige ge- zondering van de VVD, jammer meente. Een geel dak, waar hij genoeg vermoedelijk niet uw partij, van alles van vindt. Waarom niet gingen akkoord. En dat met een eens gedacht aan het oude Neder- noodlijdend grondbedrijf en een landse gezegde: smaken verschillen; nota ‘Scherp aan de Wind’. Onbewansmaak is ook een smaak. Mis- grijpelijk! En weer voor Katwijk schien vindt niet iedereen dat huis aan Zee. Krijgt een investeerder met geel dak mooi, maar dat geldt voor het voormalige gemeentehuis overigens in Katwijk ook voor het in Valkenburg ook zo’n douceurtje? ‘Blauwe Huis’. Maar als ik langs Aan de andere kant wil ik het de grachtengordels in Amsterdam ook positief afsluiten. Als je kijkt (of Leiden) loop, harmoniëren ook naar de luchtkolom erboven is het niet alle panden met elkaar. Of- slechts 10 eurocent per kubieke meschoon ze in dezelfde tijd gebouwd ter. Moet de welstandscommissie zijn. Toch wordt de Amsterdamse wel akkoord gaan met voldoende grachtengordel beschouwd als we- hoogte… relderfgoed. Wonderlijk, niet? Hè jammer, heb ik het gras voor uw Als u uw geschrijf eens inruilde voeten weggemaaid. voor lid van onze Katwijkse wel- Leo Roosjen standscommissie. Dan kunt u met Hartweg 13, Katwijk aan Zee


6 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 11 OKTOBER 2012

Platform Kocon Alcohol & Drugs

Huisartsen Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp: Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4b, Voorhout, tel. 0252-240212 (vóór langskomen altijd eerst bellen)

Samenwerkingsverband in de gemeente Katwijk van relevante organisaties werkzaam op de terreinen verslavingspreventie en handhaving, verslavingszorg en maatschappelijk herstel. Kantoor- en postadres: Callaoweg 1, 2223 AS Katwijk. Voor meer informatie (Thea Guijt): 071 4015216. E: tsaguijt@xs4all.nl Website: www.kocon. nl

Stichting Welzijn Ouderen KRV

Voor informatie, advies, bemiddeling en ondersteuning op het gebied van zorg, wonen en welzijn. U kunt bij ons ook terecht voor (welzijns)diensten Tandartsdienst en activiteiten voor ouderen, zoals: Belbus, per(Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg) sonenalarmering, ouderenadviseur, tafeltje dekje, De tandartsdienst wordt dit weekend waargenomen MBvO, computercursussen, etc. Hoofdkantoor: door tandarts: De Water, Gr. v. Prinstererweg 63, Kat- Schimmelpenninckstraat 10, 2221 EP Katwijk, telewijk, telefoon 4025225. Spreekuur van 17.00 tot 17.30 foon 4016347. uur. Bij geen gehoor 071-4079501.

Tafeltje Dekje

Apotheek De apotheken in Katwijk en Rijnsburg zijn op werkdagen (maandag t/m vrijdag) geopend van 8.00 tot 17.30/18.00 uur. Avonddienst van 17.30 tot de volgende morgen 8.00 uur. Weekenddienst vrijdag 17.30 uur tot maandagmorgen 8.00 uur: Dienstapotheek DAB te Voorhout, Rijnsburgerweg 4c, telefoon 0252-240216. Donderdag tot 20.00 uur is geopend: Lloyds Apotheek, Tulpstraat 16b, telefoon 4030833. Zaterdag is geopend: De Katwijkse Apotheek, Princestraat 3, tel. 4012755 (9.00-13.00 uur); Kwaliteits Apotheek Rijnsoever, Hoornesplein 111-113, tel. 4026457 (9.00-13.00 uur) en Kwaliteits Apotheek Sloothaak, Vliet NZ 19, Rijnsburg, tel. 4020400 (9.00-14.00 uur). Ongevallendienst Diaconessenhuis: op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur. Rijnland Ziekenhuis: en Academisch Ziekenhuis: de gehele week, 24 uur per dag.

Maaltijdbezorging aan huis. Aanvragen of wijzigingen van ma. t/m vr. van 09.00-11.00 uur. Telefoon 4013061.

Grip op de Knip Grip op de Knip Katwijk is een stichting die inwoners van de gemeente Katwijk hulp biedt bij financiële problemen of schulden. www.gripopdeknipkatwijk.nl <http://www.gripopdeknipkatwijk.nl> of 06-22062590.

Voedselbank Katwijk

Voor inwoners van Katwijk die een beroep willen doen op een voedselpakket. Bezoekadres: Cleijn Duinplein 12, 2224 AX Katwijk. Telefoon 0613232541, E: info@voedselbankkatwijk.nl, W: www.voedselbankkatwijk.nl. Aanmeldingen telefonisch. Afgeven van voedsel en kleding is mogelijk op donderdagmiddag. Bezoekuren LUMC Dagelijks van 14.15 tot 15.00 uur en van 18.30 tot Giften zijn welkom op bankrekeningnummer 19.30 uur. Voor sommige afdelingen gelden afwij- 120265702 t.n.v. Voedselbank Katwijk. kende bezoektijden. Voor meer informatie: 0715269111. Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld

Bezoekuren Diaconessenhuis

Dagelijks van 14.30-15.15 uur en van 19.00-19.45 uur. Voor sommige afdelingen gelden afwijkende bezoektijden. Voor meer informatie: 071-5178178.

De Brug Midden-Nederland GGZ-instelling voor verslavingszorg. Polikliniek Katwijk, Schaepmanstraat 1, Katwijk, tel: 071 403 37 33, E: info@debrughelpt.nl W: www. debrughelpt.nl. Voor urgente gevallen dag en nacht bereikbaar. Werkervaringsproject De Kringloop, Heerenweg 5, Katwijk, Tel: 071 408 56 46. Inloophuis, Schaepmanstraat 1, ma. t/m zat. 13.30– 17.15 uur, (13.00 uur: warme maaltijd, opgave vooraf).

Thuiszorgcentrale Katwijk Het verlenen van tijdelijke hulp door vrijwilligers, aan iedereen die daarvoor niet terecht kan bij familie, buren of vrienden. De thuiszorgcentrale neemt uw hulpvraag in behandeling of verwijst u door naar de juiste instellingen. Secretariaat: SWO-KRV, Schimmelpenninckstraat 10, Katwijk, telefoon 4016347. de KATWIJKSCHE POST de KATWIJKSCHE POST

DE KATWIJKSCHE POST NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR KATWIJK, RIJNSBURG EN VALKENBURG

nieuws- en advertentieblad voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Verschijnt iedere donderdag, oplage: 10.000 ex.

Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a, 2222 AH Katwijk ZH Postadres: postbus 3066, 2220 CB Katwijk ZH Telefoon 071-4022901 - Telefax 071-4032325 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Redactie: Paul van de Putte / Sandra Kornet-van Duyvenboden e-mail: redactie@katwijkschepost.nl Ingezonden brieven Ingezonden brieven worden alleen geplaatst onder vermelding van naam en adres. Ingezonden brieven mogen niet langer zijn dan 800 woorden en alleen digitaal worden aangeleverd. De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden brieven zonder opgaaf van redenen niet te plaatsen.

ZONDAG 14 OKTOBER

Ned. Herv. Kerk: Nieuwe Kerk: 10.00 uur: ds. D.J. van Eckeveld. 18.00 uur: ds. F. van den Bosch. Oude Kerk: 10.00 uur: ds. J.P. Kromhoutv.d. Meer, Zwijndrecht (wijk Sion). 18.00 uur: ds. P.J. Visser, Amsterdam (wijk Maranatha). Ichthuskerk: 10.00 uur: ds. W.J. Gorissen, Voorthuizen (wijk Andreas). 18.00 uur: ds. J. Geene. Pniëlkerk: 10.00 uur: ds. A.J. Kunz. 18.00 uur: ds. H. Dankers, Ilpendam (wijk Andreas). Maranathacentrum: 10.00 uur: ds. J. Ouwendijk, Alphen aan den Rijn (wijk Ichthus). 18.00 uur: ds. J.B. ten Hove. Het Anker: 10.00 uur: ds. J.B. ten Hove, dienst voor doven (met tolk). Kinderkerkdienst: Ichthuskerk: 10.00 uur. Maranathacentrum: 10.00 uur. Kapel Overduin: 14.30 uur: dhr. M. van der Linden. Kapel De Wilbert: donderdag 18 oktober: 18.30 uur: ds. E.R.V. Schuddebeurs. Ned. Herv. Gemeente ’De Rank’, (Andreas College, locatie Pieter Groen, ingang Helmbergweg). 10.00 uur ds. C.J. de Jong, Oegstgeest. Hersteld Hervormde Kerk: Sporthal Cleijn Duin: 10.00 uur ds. A. Vlietstra; 18.00 uur ds. P. den Ouden. UNI-zaal: 10.00 uur prof. P. Buitelaar, Ridderkerk; 18.00 uur kand. F. van Binsbergen, Lunteren. Geref. Kerk: Triumfatorkerk: 10.00 uur ds. G.F. Heeneman, Lutjegast. 18.30 uur ds. K.W. de Jong, Woerden, themadienst. Chr. Geref. Kerk: 10.00 uur ds. M.A. Kempeneers; 17.00 uur ds. M.A. Kempeneers. Geref. Gemeente: 18.00 uur ds. B. Labee. Geref. Kerk Vrijgemaakt De Fontein, Willem de Zwijgerlaan 1a: 9.30 uur leesdienst; 17.00 uur ds. C.J. Breen. Baptistengemeente, Tripodia, Hoornesplein 155; 10.00 uur ds. Jan Schippers. Christengemeente Live! (Baljuwplein 10a), 10.30 uur: Koos Haasnoot.

Soefidiensten. Elke eerste, derde en vierde zondag van de maand om 11.00 uur in de Universel te Katwijk aan Het steunpunt (ook voor ouderenmishandeling) de Zuidduinseweg. is bereikbaar op tel. 0900 1102030 (lokaal tarief). Evangelische gemeente Ezra, school De Duinroos, Spreekuren zijn op maandag 13.30-17.00 uur; dins- Kon. Julianalaan 122: 10.00 uur kerkdienst; Iedere dag 13.30-17.00 uur; donderdag: 09.00-12.30 uur. woensdagavond, 20.00 uur, bijbelstudie, lofprijsavond Buiten deze spreekuren hoort men het antwoordap- en bidstond. paraat. Ouderenmishandeling kan ook gemeld worden bij de ouderenombudsman op tel. 0900-6080100. KATWIJK AAN DEN RIJN Bij vermoedens van kindermishandeling, bel het Ad- Ned. Herv. Kerk: Dorpskerk: 10.00 uur ds. D. vies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), tel. Meijvogel, Harderwijk; 18.30 uur ds. R.H.M. de Jonge. 0900 1231230. Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. R.H.M. de Jonge; 18.30 uur ds. J. Smit. Geref. Kerk: Open Hofkerk: 9.30 uur ds. E.R.V. Eerste hulp bij zeehonden/bruinvissen Leen van Duyn, Jan Tooropstraat 76, tel. 071 Schuddebeurs, eredienst. 4073875, 06 51465139. R.K. Kerk: Hoofdkerk: Kerkstraat 70, Katwijk a/d Rijn. Hoofdkerk: Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang. Voorganger: kapelaan S. Kuik. Zondag 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Vocalis. Voorganger: kapelaan S. Kuik. De Wilbert: 10.15 uur Eucharistieviering. VALKENBURG Geref. Kerk (Vrijgemaakt): 9.30 uur leesdienst; 18.30 uur drs. G. den Dulk, Den Haag. g r a f m o n u m e n t e n Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur ds. B. Brunt, HA; 18.30 uur ds. B. Brunt, HA + dankz. Geref. Kerk De Goede Herder: 9.30 uur ds. K. Koekoek, Een blijvende herinnering Katwijk; 18.30 uur ds. E. Schuddebeurs, stilteviering. aan uw dierbare RIJNSBURG Hervormde Kerk: Grote Kerk: 9.30 uur ds. G.F. Smaling, Oegstgeest, KND. 17.00 uur ds. A. Meek, studiedienst. De Voorhof: 9.30 uur ds. F. van den Bosch, Katwijk aan Zee, KND, ontmoetingsdienst. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. C. Westerink; 17.00 uur ds. C. Westerink. Geref. Kerk Vrijgemaakt: 9.30 uur drs. G. den Dulk; 17.00 uur ds. R. Heida. Evang. Gem. ’t Kruispunt: Sporthal Rijnsburgse Boys, Middelmors: 10.00 uur Koos Duivenvoorde, doopU kunt in alle rust de gedenkstenen bekijken dienst.

DAMO

in onze showtuinen Open: ma - vr: 9.00 - 17.00 uur, za: 9.00 - 12.00 uur.

Ampèrestraat 2, 2181 HB Hillegom T 0252 520 329 F 0252 516 492 info@damonatuursteen.nl

Mies Schoneveld

uitvaartbegeleiding

WWW.DAMONATUURSTEEN.NL

Opgave redactionele kopij tot dinsdag 8.00 uur; advertenties tot 16.00 uur. Advertentietarief op aanvraag.

J. van der Vegtstraat 63, 2225 TR Katwijk

Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

’Met aandacht voor details’

Persoonlijk en betrokken

Advertenties: Voor een prijsopgave kunt u contact opnemen met de Binnendienst: Vincent Roos, tel. 071-4091638 of Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. de Katwijksche Post Sluitingstijden advertenties: dinsdag 16.00 uur. Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gede poneerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen.

Betrokken – Meelevend – Zorgvuldig

AquaPower van Nefit: Het ultieme warmwatercomfort De hoogwaardige kwaliteit van de Nefit TopLine AquaPower HR-ketel garandeert het ultieme warmwatercomfort. Deze innovatieve combi-ketel heeft een voorraad warmwater die met ongekende kracht wordt bijgevuld. Overal in huis direct warm water, en als u wilt overal tegelijk! Vraag ons naar de brochure. Het ultieme warmwatercomfort van TopLine AquaPower HR-ketels. Nú bij:

HEEMSKERK

INSTALLATIEBUREAU De humor draagt de ziel over afgronden en leert ze met eigen leed te spelen! Een unieke vrouw is overleden

Angelique

Engelina van de Putte - Lucas weduwe van Jan van de Putte Eveline Hans en Toni Eva en Jeroen Daan Jur Paul Tim en Iris Rick en Laura Boy en Danny

Bloemenlaan 9, 2235 EM Valkenburg (ZH) Telefoon 071 401 66 65 • Fax 071 401 69 42 E-mail: info@heemskerkinstallatie.com Lid van de VNI en BZE Regiodealer van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Oegstgeest. Met een eigen 24uurs-servicedienst.

Dankbetuiging Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken voor het warme medeleven dat wij hebben gekregen na het overlijden van onze lieve, zorgzame moeder, oma en overgrootoma

JannetJe Barnhoorn-van DuiJn ~ Jannie ~

Daarom willen wij u op deze manier laten weten dat uw aanwezigheid, de lieve kaarten en brieven ons erg goed hebben gedaan en een grote steun voor ons zijn. Kinderen Klein- en achterkleinkinderen Katwijk, oktober 2012

Wegens vakantie afwezig

van 15 t/m 19 oktober a.s.

Katwijk, 5 oktober 2012

H.J. van DuiJn, huisarts Molenweg 16

En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. Openbaring 21: 1

De gehele praktijk wordt uitsluitend in spoedgevallen waargenomen door:

Het verlies was er al voor het einde, de rouw voordat het afscheid kwam. Diep bedroefd zijn wij door het overlijden van onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

i.D. velberg, huisarts Molenweg 14, Tel. 4071622 Spoednummer 4019395

Willempje van der plas-van der plas

Bellen voor afspraken en vragen tussen 8.00 en 10.00 uur Voor herhalingsrecepten: tel. 4019008 (24 uur per dag)

weduwe van Willem van der plas

* 18 oktober 1920

† 8 oktober 2012

Niek en Corrie Wim Kees Len Corrie Klaas en Lyda (in liefdevolle herinnering) Jaap en Lisa Mark Wil en Teus William en Corina Isabella James Teus Tim en Marella Wim De Wilbert, afdeling Anjelier. Correspondentieadres: C.W. van der Plas, Roest van Limburgstraat 28, 2225 NP Katwijk. Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 11 oktober van 19.00 - 20.00 uur in de Ichthuskerk, Nachtegaallaan 7 te Katwijk aan Zee. De rouwdienst zal gehouden worden D.V. vrijdag 12 oktober om 10.30 uur in de Ichthuskerk. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om ca. 11.30 uur op begraafplaats Duinrust aan de Parklaan te Katwijk aan Zee. Na afloop van de begrafenis is er tevens gelegenheid tot condoleren in de Ichthuskerk. Degene die geen rouwkaart ontvangen hebben vragen wij deze advertentie als zodanig te willen beschouwen.

Wij ontvingen het droevige bericht dat is over­ leden onze medebewoonster

E. van dE PuttE-Lucas Wij wensen de familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

J.A.J. LODDER, huisarts AFWEZIG wegens vakantie van 15 t/m 19 oktober 2012 De praktijk wordt waargenomen afhankelijk van de eerste letter van uw achternaam: A t/m G: S.K. Kingma, (voorheen praktijk W.C.M. Meewisse), Hogeweg 21, telefoon 4012023 H t/m O: H.C. Brameijer, Drieplassenweg 17c, telefoon 4012182 P t/m Z: J.H. ten Hove, Boulevard 59, telefoon 4013777

I.v.m. vakantie afwezIg van 15 t/m 19 oktober H.C. Moolenburgh en C.C.w. Moolenburgh-Pieper huisartsen Kon. Julianalaan 4, tel. 4013222 Voor spoedgevallen neemt waar: Dr. H.M. Hueting Overrijn 7, tel. 4061677 Herhaalreceptenlijn: tel. 4072902 Spreekuur op afspraak. U kunt voor afspraken, visites e.d. bellen tussen 8.00-10.00 uur. Er is géén inloopspreekuur. Kijk voor meer informatie op www.huisartsenpraktijkhueting.nl

Bestuur en medebewoners. Dag en nacht bereikbaar Tel. 06-12091112 of 071-4012528

Voorstraat 96a, 2225 ET Katwijk aan Zee E-mail: info@theovanderplas.nl www.theovanderplas.nl

Katwijk, oktober 2012

Opbaren mogelijk in familiekamer

met een eigen sleutel toegang wanneer U dat wenst

Dravertjes: Prijs per dravertje € 5,00 (maximaal drie regels). Iedere regel meer € 2,00. Uitsluitend bij contante betaling. Brieven onder nummer € 3,00 extra. Toezending bewijsnummer € 3,00 extra.

071-4018779 (24 uur bereikbaar) www.miesschoneveld.nl

Johan Chrispijn Tandprothese specialisten www.johanchrispijn.nl

Abonnementen: Per jaar € 30,85 incl BTW. Postabonnementen op aanvraag. Abonnementsgelden dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Voor jaarabonnementen geldt dat het eerste jaar niet tussentijds opgezegd kan worden. Na het eerste jaar wordt het abonnement omgezet in onbepaalde tijd en vanaf dat moment kan op elk moment opgezegd worden met een opzegtermijn van 1 maand, waarbij vóór het einde van de maand opgezegd dient te worden.

wij de passie, u het beste resultaat!

Klachten over bezorging: donderdagavond inspreken op het antwoordapparaat of vrijdagochtend bellen van 8.00 tot 12.00 uur, telefoon 071-4022901. De Katwijksche Post wordt vrijdagmiddag vóór 19.00 uur nabezorgd. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Nefit houdt Nederland war m

KATWIJK AAN ZEE

Cleijn Duinplein 4 2224 AX Katwijk Tel 071 40 76 008

Iedere vrijdag van 11.00-12.00 uur Logopediepraktijk katwijk

is wegens vakantie gesloten van maandag 15 oktober t/m vrijdag 19 oktober

Schaepmanstraat 101 - Katwijk Tel. (071) 4033064 - Internet: www.logopedist.nu

Waarneming voor dringende gevallen: dokter J.A. Pool Hartweg 1, Tel: 4022322

GRATIS INLOOPSPREEKUUR

Nan de Mooij

uitvaartbegeleiding

In samenwerking met Jacoline Imthorn

5/9/12 8:38:57 PM

UITVAARTONDERNEMING DC VIS & ZN Uitvaartverzorger: Huig van Duijn Betrokkenheid en persoonlijke aandacht

Samen met u zoeken naar een persoonlijke invulling van het afscheid.

Havenpoort 1 2171 HH Sassenheim Tel 025 22 22 977

van ontwerp tot glimlach, ook voor uw prothese op implantaten

112x90.indd 1

Vragen over spraak en taal?

Huisartsenpraktijk N. Roos en B.A.M.E. van den Berg-Stolk

Dag en nacht bereikbaar 071 - 4018970 / 06 - 571 445 54 Marinus Poststraat 17, 2235 XA Valkenburg

www.nandemooij.nl

Kantoor: Hartweg 33, 2221 PV Katwijk Dag en nacht bereikbaar tel. 071 4074440 uitvaart@dcvis.nl

mobiel. 06 12507285 www.dcvis.nl

Thuis opbaring - Volledig verzorgde uitvaarten


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 11 OKTOBER 2012 • 7

146 nieuwe woningen voor ‘t Duyfrak De werkzaamheden voor de realisatie van de woningen in fase 3 van woonwijk ’t Duyfrak in Valkenburg gaan dit najaar van start. In deze fase - gesitueerd tussen de Voorschoterweg en de al gerealiseerde bebouwing in ‘t Duyfrak - worden zowel huurals koopwoningen gerealiseerd.

Terroristen De Libiër Abdel Basset al-Megrahi overlijdt op 20 mei 2012, na een te lang ziekbed. Ja, u leest het goed. Al-Megrahi wordt in augustus 2009 om humanitaire redenen vrijgelaten uit een Schotse gevangenis. Hij lijdt aan prostaatkanker en zijn artsen verwachten dat hij hoogstens nog drie maanden te leven heeft. Met zijn landgenoot Lamen Khalifa Fhimah wordt hij op 5 april 1999, tweede paasdag, met een Italiaanse militaire Boeing 707 (MM62151) op Valkenburg afgeleverd. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij het plegen van een bomaanslag op een Amerikaans passagiersvliegtuig. Het toestel, een Boeing 747 van de maatschappij Pan Am, explodeert in de lucht nabij de Schotse plaats Lockerbie, als het op 21 december 1988 onderweg is van Londen naar New York. Er komen 270 mensen om het leven. Met helikopters van het Korps Landelijke Politiediensten worden de verdachten overgebracht naar Kamp Zeist bij Soesterberg. Hier staan ze terecht voor een Schotse rechtbank. Het terrein is tot tijdelijk Brits grondgebied verklaard. Lamen Khalifa Fhimah wordt vrijgesproken maar Al-Megrahi wordt in 2001 tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld en uitgeleverd aan Schotland. Zijn levenslange gevangenisstraf duurt niet langer dan acht jaar. Al-Megrahi leeft na zijn vrijlating nog bijna drie jaar, in plaats van de verwachte drie maanden.

De Katwijkse wethouder Daan Binnendijk, Jan van Duijn van ontwikkelaar Van Zessen Claer en directeurbestuurder Alfred Busser van woningcorporatie Dunavie ondertekenden vorige week donderdag daar de benodigde overeenkomsten voor.

Sociale huurwoningen Woningcorporatie Dunavie realiseert in deze fase 99 sociale huurwoningen met een hoogwaardige uitstraling. Houd de website van Dunavie in de gaten voor meer informatie. Eerder realiseerde Dunavie 24 benedenbovenwoningen onder MGE voorwaarden. Dit houdt in dat de koper met korting koopt, en Dunavie de woningen weer terugkoopt. De koper loopt hiermee nauwelijks verkooprisico. Ontwikkelaar Van Zessen Claer start nog dit najaar met de verkoop van 40 gevarieerde eengezinswoningen. De prijzen van deze woningen zijn vanaf circa € 250.000,-. De verkoop van 30 herenhuizen, tweeonder-een-kap woningen en vrije kavels is al in volle gang. In de loop van 2013 doet de gemeente nog 7 kavels voor particulier opdrachtgeverschap in de verkoop. Binnenkort wordt een Verkoop Informatiecentrum geopend aan het begin van de wijk, waar behalve woningzoekenden ook de huidige bewoners welkom zijn om plannen en tekeningen te bekijken. Planning In december starten de werkzaamheden om het terrein bouwrijp te maken. Er komt onder andere een tijdelijke weg naast de Duyfraklaan, en de aansluiting op de Voorschoterweg wordt afgemaakt. Deze werkzaamheden worden in het eerste kwartaal van 2013 afgerond. Daarna start de bouw van de woningen. In november wordt er een bewonersbijeenkomst georganiseerd waar de huidige bewoners van ’t Duyfrak informatie krijgen over de werkzaamheden en de te bouwen woningen.

Foto: Aty DE VriES

De ondertekening geeft het startsein voor de bouw van 146 woningen. Alle partijen zijn gelukkig met de getekende overeenkomsten. Hiermee blijft de bouwproductie in Katwijk gehandhaafd, en komt er een nieuwe variëteit van koop- en huurwoningen in de populaire wijk ’t Duyfrak. In die nieuwe woonwijk in zuidoost-Valkenburg zijn al zo’n 275 woningen gerealiseerd. Nu kan het nog in rijnweide gezellig koffie drinken met elkaar…

Rijnweide is er voor de ouderen met behoud van activiteiten Alweer jaren geleden werd het ouderencentrum Rijnweide in Valkenburg opgericht. Een wooncomplex, zonder kerkelijke signatuur, met daarin diverse zalen, waaronder een gemeenschapsruimte voor diverse activiteiten. Een plek die gelegenheid biedt voor ontmoeting, maar waar ook de gezondheidszorg, de SWOK, een peuterspeelzaal, bibliotheek, de Rabobank en een politiepost in was gevestigd. De seniorenactiviteiten in Rijnweide staan momenteel onder druk vanwege dreigende stopzetting. Door Aty de Vries Mevrouw Lenie Lamboo is een van de vrijwilligsters die in Rijnweide

werkzaam is en de wekelijkse koffieochtend onder haar hoede heeft. ‘We zien het als een huiskamer waar je als oudere, maar dan in groter verband, een bakkie koffie kan halen en een praatje kan maken’, vertelt ze tijdens het inschenken van de koffie, die deze ochtend voorzien is van een chocolade bol in verband met de ‘dag van de ouderen’. ‘Het is de dag van de ouderen en dan vraag ik me af waarom de oudjes uit Valkenburg naar Rijnsburg moeten gaan. Niet iedereen is lid van een PCOB en wij weten van niets, dus maken we er deze ochtend maar iets gezelligs van’, vertelt Lenie verder. Zij is dan ook ontstemd over het feit

dat de koffieochtenden vanaf 15 oktober niet meer in deze kamer van het voormalige Rabobank-kantoor kunnen plaatsvinden, omdat deze ruimte in de verhuur gaat. Een feit is dat de bewoners van Rijnweide alles binnen handbereik hebben. Voor mevrouw Anna Schoneveld (97) is dat een prettig idee. ‘Je kunt deze ouderen toch niet meer met een belbus naar Rijnsburg laten gaan’, zegt Lenie op verontwaardigde toon en vervolgt: ‘Zij vinden het fijn om in hun eigen omgeving te zijn. Het complex is destijds opgericht om de ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, maar op deze manier wordt hun dat alles ontno-

men. Straks vinden hier helemaal geen activiteiten meer plaats. Ook als straks de peuters uit Rijnweide zijn vertrokken naar het scholencomplex in de Dorpsweide verdwijnt het contact met de peuters: zoals het samen kinderliedjes zingen, en het voorjaars- en sinterklaasfeest. ‘Eigenlijk zou eigenaar Dunavie in samenspraak met de gemeente en de SWOK een beleid moeten ontwikkelen en zorgen dat ook de ouderen binnen Valkenburg een eigen plek voor hun activiteiten hebben’, zo is de mening van het team vrijwilligers. Er ontbreekt een duidelijke informatievoorziening, waardoor de onrust bij de ouderen stijgt.

De aankomst van bovengenoemde Libiërs op Valkenburg wordt in de media ruim uitgemeten. Op de nieuwszender CNN wordt er zelfs aandacht aan geschonken. Het vertrek van twee IRA-leden in december 1986 ontgaat nagenoeg een ieder. De IRA-leden Gerard Kelly en Brendan MacFarlane ontsnappen met 36 medegevangenen op 25 september 1983 uit de zwaar beveiligde Maze-gevangenis in de buurt van Belfast. Het Irish Republican Army (IRA) streeft naar afscheiding van het Verenigd Koninkrijk en schuwt geen geweld. Door het plegen van (bom)aanslagen haalt deze militante en gewelddadige republikeinse paramilitaire groepering geregeld het nieuws. Bij het bladeren door een van mijn fotoalbums, stuit ik op foto’s, genomen in de buurt van Derry tijdens een drieweekse motorvakantie, in de zomer van 1986. Op een van de foto’s, gemaakt door mijn mede vakantiegenoot, is te zien dat ik door gewapende Britse militairen tot stoppen wordt gedwongen bij een wegblokkade. Patrouillerende militairen behoren tot het dagelijks straatbeeld, net als de prikkeldraadversperringen en de tot vestingen omgebouwde politiebureaus. In de nacht van 15 op 16 januari 1986 worden Gerard Kelly en Brendan MacFarlane door een Amsterdams arrestatieteam bij een inval van hun bed gelicht. Ze stellen alles in het werk om uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk te voorkomen. Uiteindelijk worden ze op 3 december 1986 overgebracht naar Valkenburg en met een Andover (XS792) van de Britse luchtmacht alsnog uitgeleverd. Going home sweet home! Oud-Valkenburger Martin de Boer publiceerde drie jaar geleden een naslagwerk met de titel ‘Vreemde vogels op Valkenburg’. In de titel staat het woord vogel voor de vliegtuigen en helikopters die het vliegveld om wat voor reden ook aandeden. In deze serie heeft het woord vogel betrekking op een of meerdere personen. Zie http:// nl-nl.facebook.com/pages/Vreemde-Vogels-opValkenburg/209349665800345 voor eerder gepubliceerde columns. Reacties: martin_falcon@hotmail.com

Opvoeden van drukke kinderen, moeilijk maar niet onmogelijk Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert dit najaar een cursus drukke kinderen voor ouders van drukke kinderen van 4-12 jaar. De cursus start op maandag 22 oktober in CJG Katwijk. Elk kind is wel eens druk, bijvoorbeeld als ze opgewonden zijn over

hun verjaardag of hun energie kwijt moeten na een lange schooldag. Sommige kinderen zijn in vergelijking met leeftijdsgenootjes wel erg druk. Het lijkt of zij geen rustig moment kennen. Deze kinderen zijn vaak beweeglijk, altijd in de weer, zitten overal op en aan, zijn

snel afgeleid. Het opvoeden van een druk kind is geen eenvoudige opgave. Het vraagt veel energie van de ouders. Misschien heb je regelmatig te maken met onbegrip vanuit de omgeving en denk je soms dat jij de enige bent met dit probleem. In zo’n situatie heb je behoefte aan extra in-

formatie en concrete adviezen voor de opvoeding. De cursus drukke kinderen is bedoeld om ouders van één of meer drukke kinderen een steuntje in de rug te geven. Onder leiding van een deskundige docent van het Centrum voor Jeugd en Gezin leer je

Deze puzzel is mede mogelijk gemaakt door: Boulevard 67

om het drukke, hyperactieve gedrag van je kind(eren) weer hanteerbaar te maken, zodat het weer plezierig is om met elkaar om te gaan. De cursus start op maandag 22 oktober in het CJG te Katwijk. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van twee uur en kost € 30,- per persoon*.

(Ouder)paren krijgen 10% korting. *Voor de inwoners van de gemeenten Alphen a/d Rijn, Nieuwkoop en Noordwijkerhout geldt een ander tarief (zie website). Voor informatie en aanmelding kijk op www.cjgcursus.nl en volg ons op http://twitter.com/cjgcursus.

Alle letters van het alfabet krijgen een cijfer van 1 t/m 26. Getracht moet worden de letters bij de bijbehorende cijfers te vinden met behulp van de reeds ingevulde letters in het diagram. Uiteindelijk zal er een compleet ingevuld kruiswoordraadsel ontstaan.

2225 AE Katwijk telefoon (071) 40 77 147 info@eeterijdeburen.nl www.eeterijdeburen.nl

Meer informatie over de huurwoningen is te binnenkort te vinden op de website van Dunavie. Actuele informatie over ’t Duyfrak en de koopwoningen is te vinden op www.tduyfrak.nl.

INTERNET BoulevardAFSLANKHYPE 69 | T (071) 401 84 50 NU BIJ ONS IN DE WINKEL VERKRIJGBAAR! www.sunsetblvd.nl

Snel afslanken

CitroenSapkuur capsules

Boulevard 68 | T (071) 401 00 09 www.friendskatwijk.nl

Dit liet het college van b&w onlangs in een brief aan de leden van de gemeenteraad weten. Andere aangepaste voorstellen die in de vergadering van de commissie welzijn op de agenda stonden zijn niet ter sprake gekomen. Deze beslissing heeft het college genomen naar aanleiding van het gesprek met bewoners van Valkenburg in De Terp op vrijdagavond 14 september jl. Een verslag van deze bijeenkomst is te lezen op www.katwijk.nl. 0 Ook zijn er op dit moment serieuze gegadigden voor het voormalige gemeenschapshuis op basis van de geldende verkoopvoorwaarden, zo meldt het college. Wordt vervolgd.

Foto: Aty DE VriES

Serieuze gegadigden voor gemeentehuis Valkenburg

Meest bekende afslankkuur nu verkrijgbaar in de vorm van capsules! X-Trine CitroenSapkuur capsules is een zorgvuldig samengestelde 20 dagen kuur om te helpen gewicht te verliezen. L-Carnitine draagt bij aan de vetverbranding. Groene thee bevordert de stofwisseling, geeft energie en vermindert het hongergevoel. Door de toevoeging van Kelp helpt deze kuur je om je gewicht te beheersen. Kortom; X-Trine CitroenSapkuur capsules is een ideale en eenvoudige kuur om te helpen af te slanken.

• • • • •

Burgerschouw met Erik Vegt, Willem van Duijn, Corrie van Kralingen en Peter de Vries bij Slechtvalk. (Foto: AdV).

Burgerschouw in Valkenburg Door het aantal aanmeldingen voor Valkenburg was het mogelijk voor de wijkverantwoordelijke Willem van Duijn om deze keer twee groepen van vier personen in te zetten om de Burgerschouw af te nemen. Helaas moest de tweede groep de schouw in een stromende regen doen, maar ze kweten zich nauwgezet van hun taak. Door Aty de Vries De eerste groep ging naar het nieuwbouwplan ‘t Duyfrak, terwijl de tweede groep afgelopen week het centrum van Valkenburg opzocht. Door middel van een op de kaart afgerasterd punt werd daar het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte beoordeeld. Op de plaatsen Bloemenlaan, Chry-

santenlaan, Slechtvalk en Valkenhorst werd o.a. gekeken naar zwerfafval op straat en in het (gemeente) groen, onkruid op de verharding, graffiti, afval- en depodogbakken, de staat van straatmeubilair met daarbij de verkeersborden, openbare verlichting en speeltoestellen, bomen, heesters, beplanting, hagen en grasgazons, evenals de staat van rijbanen en fietspaden met de bijbehorende wegmarkering en belijning. Bij de Bloemenlaan werd het idee geopperd om de depodog eventueel naar de ingang van het Botenpad te verplaatsen omdat daar veel viezigheid lag. Opvallend was dat vooral de lantaarnpalen aan de Slechtvalk bijna allemaal scheef stonden. Waarschijnlijk zakt de walkant, waarin deze zijn aangebracht iets weg. Behalve de speelplek voor de kinderen oogt het groen bij Slechtvalk nogal saai. Ook in de omge-

TAATEDAM 8-12 KATWIJK T. 071-4018999

Draagt bij aan de vetverbranding Bevordert de stofwisseling Vermindert hongergevoel Helpt bij gewichtsbeheersing Geeft energie

Badstraat 13 • Katwijk • Tel. 071-401 33 69 Taatedam 4 • Katwijk • Tel. 071-3318133 Info@pluimgraaffonline.nl

ving van obs De Dubbelburg bij www.pluimgraaffmodeensport.nl Valkenhorst bleek het trottoir en k Afslan n een boom niet in optimale staat a v e hyp ! keurslager te verkeren. De peuken die in het 2010 groen bij de school waren gegooid Koninginneweg 59, Katwijk is voor rekening van ouders die hun Tel. 071 4013200 95 kind van school op komen halen. Fax 071 4018947 60 capsules van 19, voor 17 Wellicht dat een oudercommissie www.vooys.keurslager.nl of de directie de ouders daarop aan 95 NU verpakkingen voor kan spreken. Hetzelfde euvel vindt men dikwijls bij bushaltes, hoewel Verkrijgbaar bij: die voorzien zijn van afvalbakken.

Vooys,

95

29,

2

Alle beoordelingen, die gekwalificeerd werden op hoog, basis en laag nivo werden via een handheld computer door Van Duijn naar de afd. Burgerschouw van de gemeente gezonden. Deze afdeling gaat, samen met schriftelijke opmerkingen en aanvullingen, per wijk voor heel Katwijk deze gegevens uitwerken. In de maand november zal dan de uitslag bekend worden.

Badstraat 7 Tel. 071 - 4014617 Katwijk aan Zee

Badstraat 7 Tel. 071 - 4014617 Katwijk aan Zee

023

Hoornesplein 129 - 2221 BE Katwijk (T) 071 40 817 07

Stuur uw oplossing voor dinsdag 16 oktober naar de redactie van De Katwijksche Post, postbus 3066, 2220 CB Katwijk, of per e-mail naar redactie@katwijkschepost.nl. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Onder de goede inzenders wordt een waardebon verloot van € 20,deze week beschikbaar gesteld door: 023

Keurslager Vooys, Koninginneweg 59, Katwijk. De winnaar van de puzzel van de vorige week is: Esther Vooijs De waardebon van € 20,- werd beschikbaar gesteld door: Restaurant Grand cafe Sunset BLVD, Boulevard 69, Katwijk


8 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 11 OKTOBER 2012

morgen mag ik naar huis

KWF Kankerbestrijding zorgt voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor patiënten. Kijk vandaag nog op kwfkankerbestrijding.nl om te zien wat ú kunt doen.

iedereen verdient een morgen

Te huur 95 m2 representatieve kantoorruimte met 2 parkeerplaatsen tegen een nu wel zeer aantrekkelijke koopprijs van € 139.000,- k.k. OF huurprijs van € 750,- per maand exclusief BTW. Gelegen in het “Noordwijk Business Center” centraal tussen Noordwijk, Katwijk en Rijnsburg. Goede bereikbaarheid via Provinciale weg naar A44/A4.

tulpstraat 10

katwijk

NiEUW

Baron S. de L. Wyborghstraat 1 2225 TD Katwijk zh Tel: +31 71 40 16545 E-mail: mailbox@ancora.nl

Het is zover...

Starters opgelet!!! Op gunstige locatie gelegen 2-kamer benedenwoning met tuin en schuur. • • • • • •

Woonkamer met levendig uitzicht Eenvoudige badkamer met douche, wastafel en toilet Ruime achtertuin op het Zuidoosten Woning dient te worden gemoderniseerd Woning zal bij inschrijving worden verkocht Zie onze site voor bezichtigingsmogelijkheden!

Vraagprijs

� 139.000,=

k.k.

katwijkerweg 5, 2231 SB Rijnsburg t 071 409 09 49 Zuidstraat 1 2225 GS katwijk t 071 401 32 44 www.ruimte om te leven.nl makelaardij@eghi.nl

www.ruimte om te leven.nl

Gezocht:

GRATIS TOEGANG Woonbeurs 27 oktober

gemotiveerde glazenwasser/ leerling-glazenwasser voor werkzaamheden in de Bollenstreek (Nederlands sprekend) Stuur een mail met cv naar astrid@smitsreiniging.nl of bel naar 06-51966469

Trouwringenactie bij Strego Juwelier

Huys te Britten

15% korting!

Katwijk aan Zee van 10.00-17.00 uur

WWW.HEERLIJK-WONEN.NL natuursteen

makelaardij www.hoevensmakelaardij.nl

AVENTURIJN

U ontvangt 15% korting op uw trouwringen van 11 oktober tot en met 27 oktober 2012. Tijdens deze dagen is een uitgebreide Martinshof-collectie aanwezig.

www.porseleinkast.nl

www.aventurijn-natuursteen.nl

www.verobouwadvies.nl

Emmaplein 1• Katwijk aan Zee 071 4016748 • www.strego.nl


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 11 OKTOBER 2012 • 9

Bijna 17.000 wachturen

Vrijdag drukke spits door herfstvakantie

Vrijwillig, maar niet vrijblijvend bij KRB

Door het begin van de herfstvakantie in de regio’s Midden en Zuid verwacht de ANWB vrijdag 12 oktober een drukke avondspits. Er gaan ongeveer 750.000 vakantiegangers op pad dit weekend.

De bewaking op het Katwijkse strand vindt plaats door vrijwillige strandwachten van de KRB. ‘Vrijwillig, maar niet vrijblijvend’ is het credo van de reddingsbrigade; het gaat immers om de veiligheid en dus om mensenlevens. In het zomerseizoen bestaat de wacht uit minimaal vier gediplomeerde strandwachters per reddingspost, vaak ondersteund door één of meer jeugdstrandwachters.

De eerste files ontstaan vrijdag al rond 13.00 uur. Vooral in het midden van het land verwacht de ANWB meer files dan normaal. Het wordt vooral druk rond Utrecht en Arnhem. Het zal vastlopen op de A1 Apeldoorn - Hengelo, A12 Utrecht - Arnhem, A28 Utrecht - Zwolle en de A50 bij Arnhem en Nijmegen. Ook in het zuiden wordt het druk, vooral rond ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven. Na 19.00 uur zijn de meeste files wel opgelost.

Foto: pR.

Zaterdag en zondag zal het meevallen met het aantal files. Wel sluit Rijkswaterstaat twee snelwegen ‘s nachts af voor het verkeer. Bij Amsterdam gaat de Zeeburgertunnel (A10) in de nacht van zaterdag op zondag dicht. De A44 tussen Wassenaar en Amsterdam gaat het hele weekend ‘s nachts dicht, van vrijdagavond tot en met maandagochtend. Doorgaand verkeer kan uitwijken via de A4.

Reddingsbrigade meer ingezet dan in 2011

Grote zomerdrukte voorbij Het zomerseizoen is weer voorbij, de strandbewaking voor dit jaar is beëindigd. De Noord- en Zuidpost zijn afgelopen weekend ontruimd en winterklaar gemaakt. Tijd voor de Katwijkse Reddingsbrigade (KRB) om de balans van het afgelopen seizoen op te maken.

over oude en exotische instrumenten

Muzikaal verhaal bij PCOB-Katwijk

Ondanks dat het weer tijdens de voorbije zomermaanden helaas niet vaak om over naar huis te schrijven was, moest de vrijwillige strandwacht van de KRB toch regelmatig stevig aan de bak. Het aantal reddingen, hulpverleningen en patrouilles logen er niet om tijdens de zomer van 2012. De KRB kwam meer in actie dan in 2011, maar zelfs ook meer dan in de drie jaren daarvoor. Een specifieke oorzaak hiervoor is niet te noemen, maar een aantal factoren spelen zeker een duidelijke rol. In de 2012 heeft de KRB voor het eerst drie posten bemenst.

Wat er allemaal over te vertellen is en ook wat er te horen is uit die oude en exotische muziekinstrumenten laat J. Blokland weten op dinsdag 23 oktober bij de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB)-afdeling Katwijk. De deuren van de zaal bij de Ontmoetingskerk aan de Nieuwe Duinweg staan vanaf 14.00 uur open en de bijeenkomst zal beginnen om 14.30 uur. Muziek was dus ook vroeger al een belangrijk onderdeel in het leven van mensen uit die tijd. Mogelijk ook een vertaling naar onze tijd.

Tot dit jaar werd de strandbewaking vanuit de bekende twee posten

geregeld, de Zuidpost en de Noordpost. Dit jaar is daar de Middenpost (voorheen de Strandpolitiepost) bijgekomen. Deze locatie ligt centraal tussen de twee posten, vlak voor het drukke centrum van Katwijk, en daarmee ideaal gelegen voor de strandbezoekers. De KRB had hierdoor niet alleen te maken met extra inzet van mensen voor deze post, maar het was direct ook meer drukte op- en rond de Middenpost. Op de wachtposten is dagelijks een team van minimaal vier

Hulpverlening KRB 2012 Actie Vondelingen Lichte EHBO Ernstige EHBO Zwemmers Zoekacties in zee Drijfmiddelen (Kite)surfers Zeilboten Motorboten Diverse Totale hulpverlening

Aantal 154 898 53 3 10 3 24 8 3 7 1.163

mensen aanwezig, ongeacht het weer. Dat dit geen overbodige luxe is, blijkt wel uit de hulpverleningsrapportage. Als het slecht weer was voor strandbezoekers, dan was het wel weer mooi weer voor waterrecreatie zoals zeilers, en (kite)surfers. Ook daar is de inzet van de KRB regelmatig gewenst. En de spaarzame weekenden dat het mooi tot extreem mooi weer was, liepen de strandposten regelmatig over van de vondelingen, en eerstehulpverleningen. Door de enthousiaste wachten werd menig zweetpareltje weggeveegd tijdens deze warme dagen, niet alleen vanwege de hitte, maar ook vanwege de hoge werkdruk op de posten. Het was daarmee dan ook vaak letterlijk bloed (van de ongevallen), zweet (van de strandwachten) en tranen (van de vondelingen) op de reddingsposten van de KRB. Maar gelukkig werden alle vondelingen weer netjes bij de ouders afgeleverd, en konden de meeste slachtoffers na behandeling weer van een mooie, en vooral veilige dag op het Katwijkse strand genieten.

Inzet KRB 2012 Wachturen Snelle boten Vlet Lopende Patrouille Rijdende Patrouille Rode vlag Gele vlag

16.800 462 97 109 429 1 22

Tijdens mooi weer zijn er altijd veel meer strandwachters aanwezig. De leden van de KRB trekken tijdens op mooie dagen naar één van de reddingsposten om daar van hun (vaak alles behalve rustige) stranddag te genieten, waardoor er regelmatig meer dan tien strandwachters per reddingspost aanwezig zijn. Gelukkig maar, want tijdens een mooi weekend wordt zo’n 150x de hulp van de KRB gevraagd. Er is bij de wachten ook altijd een opgeleide chauffeur voor het besturen van het hulpverleningsvoertuig op strand. Naast de opvallende oranje kleur heeft hulpverleningsvoertuig van de KRB de officiële striping, sirenes en blauwe zwaailichten die ook door andere hulpverleners zoals brandweer, politie en ambulance worden gevoerd. De chauffeurs krijgen een speciale opleiding voor het rijden met deze signalen, maar zijn tevens gediplomeerd strandwachter. Omdat ambulances niet op strand kunnen komen, wordt het hulpverleningsvoertuig van de KRB vaak ingezet voor vervoer over strand, bijvoorbeeld voor het brengen van de verpleegkundigen naar een slachtoffer op strand of het vervoer

van slachtoffers van strand naar de ambulance op de boulevard. Het hulpverleningsvoertuig is daartoe volledig ingericht met brancard, AED en alle vereiste eerstehulp middelen. De KRB biedt niet alleen in de zomer hulp, maar beschikt ook over een inzetbaar team in de wintermaanden. Uiteraard is de inzet dan op oproepbasis. Maar ook in de winter is de inzet van de KRB nog altijd zo’n 350 uur. Zoekacties en winteroefeningen zijn dan de meest voorkomende activiteiten. De wachten hebben de beschikking over de meest geavanceerde communicatie materialen. Ook C2000 behoort tot de uitrusting van de KRB. Dit is één van de redenen dat de KRB vaker gealarmeerd wordt bij calamiteiten. De meldkamer en de kustwacht kunnen hierdoor direct contact leggen met de KRB. Maar niet alleen geavanceerde middelen zijn van belang, ook de eenvoudige middelen, zoals vlaggen, worden ingezet voor communicatie met het grote publiek. Deze zomer besloten de strandachten om één keer de rode vlag (verboden te zwemmen) te hijsen, en 22 keer de gele vlag (gevaarlijk zwemmen); dit is ongeveer het gemiddelde aantal. Door de opkomst van de mobiele telefoon hebben de wachten minder te maken gekregen met vondelingen. De KRB verstrekt actief polsbandjes voor kinderen waarop een telefoonnummer geschreven kan worden. Dit initiatief heeft het nut al vele malen opgebracht. Dit jaar hebben mede door de hulp van de KRB weer 154 kinderen hun ouders terug gevonden, en is er niet één over gebleven.

Nul op de teller! Ieder jaar worden er bijna honderd jongeren opgeleid op één van de vijf strandwachtopleidingen van de KRB. Iedereen die 11 jaar of ouder is, kan nu al een opgeleid worden voor Zwemmend Redder in het zwembad. De komende zomer kan dan aansluitend een strandwachtopleiding gevolgd worden op één van de reddingsposten. Kijk voor meer informatie op www.krb.nl.

Leden en belangstellenden (aspirant-leden) worden van harte uitgenodigd eens kennis te komen maken, want de PCOB wil ook u bereiken en duidelijk maken, dat zij de belangen van alle 50-plussers, vanuit een christelijk-sociale identiteit willen behartigen. Wilt u lid worden van de plaatselijke afdeling, dan kunt u zich melden bij de secretaris: Dicky de Jong-van Belen, Zeeweg 137, tel. 4073270.

Als er bij de KRB aan het einde van het seizoen volgens de oude vakterm ‘nul op de teller’ staat betekent dat, dat er die zomer geen verdrinkingsongevallen zijn geweest. Het mag dan misschien een beetje oneerbiedig klinken, maar de uitdrukking is erg belangrijk voor de strandwachters en alle andere vrijwilligers van de KRB. Ieder jaar begint met de ‘nul’. Alles binnen de KRB is erop gericht om deze nul vast te houden tot aan het einde van het zomerseizoen. De duizenden uren strandwacht, duizenden vaaruren, de rijdende en de lopende patrouilles; alle tellers mogen uitslaan, als die ene teller maar op nul blijft staan. ook in de zee geldt: voorkomen is beter dan genezen, preventie werkt het best en is het meest veilige. Liever honderd uur preventief patrouilleren, dan één uur zoeken. Alle vormen van preventief patrouilleren dragen ook actief bij in het voorlichten van de strandbezoekers, waarmee de preventie nog extra versterkt word De varende patrouilles wijzen zwemmers op de gevaarlijke situatie, waarin zij zich - vaak onbedoeld - bevinden. ook brengen zij zwemmers en andere waterrecreanten weer naar het strand, als zijzelf dit niet kunnen. Het hulpverleningsvoertuig wordt vaak aan gehouden door strandbezoekers voor vragen over de zee, zoals de sterkte van de stroming, of een mui. ook de lopende eenheden van de KRB geven advies en worden met grote regelmaat om advies gevraagd. Zij houden ook een extra en onmisbaar oogje in het zeil bij in de zee of zwin spelende kinderen. ondanks alle inzet kan het gebeuren dat de ‘nul’ niet meer op de teller staat, aan het einde van het seizoen. Er kan gelukkig heel veel aan gedaan worden om verdrinkingsongevallen te voorkomen, maar ze zijn helaas nooit uit te sluiten. Uiteindelijk blijft de zee gevaarlijk voor iedere recreatieve bader en zwemmer en gelukkig lopen de vele acties, uitgevoerd door de redders van de KRB, over het algemeen wél goed af. En daarmee slaat de balans jaarlijks door naar de positieve kant.

Foto’s: pR.

Voor de zomer van 2012 heeft de KRB in elk geval wel weer het ultieme doel gehaald: Nul op de teller!

Actie4kids in oost-Europa en Afrika

De Leidse Bakker geeft als reclame: Roomboter amandelbroodjes met amandelspijs 5 stuks € 3,85 + 1 GRATIS ERBIJ

Roomboter brokken speculaas 500 gram geen € 3,25 Nu € 2,75

Roomboter grote amandelstaaf weegt 500 gram Nu € 4,50

Ovenverse witte bollen of puntjes 10 stuks € 2,10

Alle soorten schnittentaartjes Zoek uit! Nu € 3,95

4 soorten roomboterkoeken 500 gram € 2,95 Nu de 2e zak € 1,00

OP = OP

Iedere vrijdag staan wij op de Katwijkse markt.

Actie Schoenendoos: ‘Voor jou van mij’

VRIJDAGMARKT

KATWIJK

Wilt u kinderen blij maken? Dat kan met de actie Schoenendoos. Met deze actie versiert u een schoenendoos en vult u deze met schoolspullen, speelgoed en toiletartikelen. De organisatie Actie4kids deelt deze dozen uit aan kinderen in Malawi, Moldavië, Roemenië, Siërra Leone, Oeganda en Zambia. Ook de Gereformeerde kerk Katwijk aan Zee doet dit jaar weer aan deze actie mee.

35+ EXTRA GERIJPT

Bereid met halfvolle melk en daarom van nature 30% minder vet bevat dan gewone 48+ Goudse kazen. Dankzij de speciale receptuur en natuurlijke rijping is deze kaas lekker vol en pittig van smaak en daarom een goede keuze op een kaasplankje.

BOEREN PIKANT Traditioneel bereid op de boerderij uit verse ochtend- en avondmelk. De wrongel wordt gesneden en voor de tweede keer gewassen. Na het persen van de wrongeldeeltjes vindt langdurige rijping plaats op traditionele houten planken. De kaasmeester selecteert en keurt deze boerenkaas op smaak, een eiwitkristal en geur. Aanbiedingen geldig op vrijdag 12 en 19 oktober 2012

500 gram

5,50

Per kilo

11,95

‘Voor jou van mij’ is het gezamenlijke motto. Met een schoenendoos laten we zien aan kinderen in weeshuizen, vluchtelingenkampen en sloppenwijken dat wij aan hen hebben gedacht. Iedereen, jong en oud, kan aan deze actie deelnemen. Met het vullen van een schoenendoos staan we even stil even stil bij kinderen die in moeilijke omstandigheden leven.

Versieren U maakt het verschil als u een schoenendoos versiert en vult. Nodig hiervoor is een lege schoenendoos. Versier de doos en het deksel of beplak ze met cadeaupapier

(doos en deksel graag apart). U kunt de doos vullen met schoolspullen, speelgoed en toiletartikelen. Liever geen snoep, ander eten of oorlogsspeelgoed in de schoenendoos. Wilt u op het deksel van de doos aangeven of het voor een meisje of jongetje bedoeld is en voor welke leeftijd? Tot en met zondag 28 oktober kunt u dan de doos in de Triumfatorkerk inleveren. Of tot en met maandag 5 november op de Groen van Prinstererweg 17 of Branding 17. Niet verplicht, maar wel nodig: een bijdrage voor de transportkosten € 5,- per doos. U kunt dit in een envelopje in de doos doen. Vorig jaar zijn in Nederland ruim 58.000 schoenendozen opgehaald en uitgedeeld. Doe mee en maak andere kinderen blij met een prachtige cadeau. Folders met de benodigde informatie liggen klaar vanaf 7 oktober in de Triumfatorkerk. Of vraag het aan via het tel. 0541-418061 of via de website www.actie4kids.org. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mariëlle Spiga, tel. 4027991 of Marjan Haasnoot, tel. 4020798.

Moederkindcentrum Femke zoekt vrijwilligsters Het Moederkindcentrum Femke in Katwijk is dé plek waar vrouwen elkaar kunnen ontmoeten en zorgtaken en initiatieven tot zelfontplooiing kunnen combineren. Het is een plek waar vrouwen met en van elkaar leren, elkaar steun geven en krijgen. De vrijwilligsters, bezoeksters en coordinator vormen één team. Iedere vrouw die er behoefte aan heeft kan het centrum binnen lopen om zelf deel te nemen aan een activiteit of om zelf een activiteit op te starten. Met ingang van het nieuwe seizoen is Femke opzoek naar vrijwilligsters voor de dinsdag en de vrijdagochtend. Als vrijwilligster krijg je de verantwoording over een dagdeel en kun je samen met de bezoeksters bepalen welke activiteit je zou willen organiseren in het centrum. De bezoeksters zijn vrouwen van verschillende leeftijd en afkomst. Je draait

de ochtend of middag samen met een andere vrijwilligster. De programmering ziet er als volgt uit. Maandag: 9.30-11.00 uur, kleding zelf verstellen/naaien; 13.30-15.00 uur, leven in Nederland. Laatste maandagmiddag van de maand: praatgroep met bezieling. Dinsdag: 9.30-11.00 uur, koffie-ochtend. Woensdag: 9.30-11.00 uur, beautyochtend. Donderdag: 9.30-11.00 uur, leeskring; 13.30-15. 00 uur, koffiemiddag. Vrijdag van 9.30-11.00 uur, praatgroep over interessante en actuele onderwerpen. Heeft u interesse en wilt u zich aanmelden als vrijwilligster of wilt u eerst meer informatie dan kunt u contact opnemen Margriet Rous, tel. 4033323, E. margriet@factorw. nl.


de nieuwe m{zd{6

20% bijtelling en Toch Benzine rijden De nieuwe Mazda6 Sportbreak, de eerste auto waarin de revolutionaire SKYACTIV TECHNOLOGY alle ruimte krijgt. Waardoor de motor zowel kracht heeft als een opmerkelijk laag brandstofverbruik. Voor u betekent het efficiency én rijplezier: 20% bijtelling, energielabel A en onder meer adaptieve bochtenverlichting, dodehoek-detectie, geïntegreerd navigatiesysteem met TomTom-software en parkeersensoren. De nieuwe Mazda6 vanaf € 28.990,-. Bestel nu en rijd eind oktober 2012.

Energielabel

• 2.0L SKYACTIV-G benzinemotor • 145 pk (106 kW) • Verbruik 5,6L per 100 km

RESE RVEE R

NU EE PROE N F RIT! -

AUTOBEDRIJF ALBERT SEBEL Heereweg 26 • Lisse • Tel. 0252 - 431 010 • info@albertsebel.nl • www.albertsebel.nl

Gem. verbruik Mazda6 Sportbreak 2.0 (145 pk): liter per 100 km/km’s per liter/CO2-uitstoot g/km: 5,6/17,9/131. Prijs excl. kosten rijklaar maken, leges en verwijderingsbijdrage. Vraag naar de voorwaarden. Prijswijzigingen voorbehouden. Afgebeeld model kan afwijken van de daadwerkelijke specificaties. 3 jaar algemene garantie tot maximaal 100.000 km. 3 jaar lakgarantie. 12 jaar garantie tegen doorroesten van binnenuit. 3 jaar Mazda Euro Service.

W T B u o n Wa t ? g n i g o h ver

WANNEER GA JIJ BIJ DE BUREN ETEN ?

l a a m e l e h l Betaa

W T B n e ge uken* e k w u r e v o

EN

21% Indesit

biaa13xdr koel/vriescombi, energieklasse A+, rvs uitvoering

BTW

*

NU e 4.995 Hoogglans witte keuken met kastenwand 180 cm + kook-spoel eiland 245 cm. Incl. combimagnetron, kookplaat, afzuigkap, vaatwasser, koelkast.

Bosch

smv50m60 inbouwvaatwasser, 46 dba, timer

e 499 * vraag naar de voorwaarden

GE

e 333

Bosch

wtw84360 condensdroger, warmtepomp droger, a klasse, beste koop

e 599

NU e 5.350 Moderne ruime hoekkeuken 270 cm x 330 cm. Incl. oven, kookplaat, afzuigkap, koelkast, vaatwasser.

GE

EN

21% BTW

*

LG

F1481QDP Isometric wasautomaat, 1400 toeren, 7 kg inhoud, direct drive motor 10 jaar garantie

e 444

Bekijk al onze openingsacties op www.bemmel-kroon.nl

Den Haag | Neckar 24 | 2491 BD Den Haag | 070-3206065 | Zoeterwoude/Rijndijk | Hoge Rijndijk 269 | 2382 AN Zoeterwoude/Rijndijk | 071-5812020 Cruquius | Cruquiusplein 50 | 2142 EV Cruquius | 023-5483060 | Zoetermeer (geen keukens) | Dorpsstraat 136 | 2712 AN Zoetermeer | 079-3163904

Zullen we binnenkort is afspreken? Languit tafelen met buren, een snelle hap met vrienden of liever borrelen met tapas? Kom gezellig langs bij Eeterij de Buren. Boulevard 67 · Katwijk · telefoon (071) 40 77 147 · info@eeterijdeburen.nl · www.eeterijdeburen.nl Openingstijden: wo - zo van 17.00 - 24.00 uur. Za van 11.00 - 24.00 uur.

facebook.com/EeterijdeBuren


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 11 OKTOBER 2012 • 13 11

Wat doe ik in

de herfstvakantie?

Open middag Kinderatelier: uitleven met klei

Bij Space Expo in herfstvakantie

Met ESA-astronaut André Kuipers de ruimte in

Voor kinderen uit de bovenbouw van de basisschool is er woensdagmiddag 17 oktober gelegenheid om zich uit te leven in klei. Van 14.00-15.30 uur wordt er geboetseerd in het atelier van Joke Bontenbal in Valkenburg. Zij begeleidt de kinderen in het maken van een keramisch beeldje, dat daarna gebakken kan worden. Het kost € 5,- om deze middag mee te doen, inclusief het bakken van het gemaakte kunstwerk. Opgeven van tevoren is verplicht. Atelier Het Souterrain, Katwijkerweg 47, Valkenburg, tel. 4073410.

Kinderen komen alles te weten over gewichtloosheid en ervaren kort hoe het is om na een ruimtevlucht weer op aarde te zijn. Naast aandacht voor het onderzoek aan boord van het International Space Station wordt ook het dagelijks leven in het ruimtestation niet vergeten. Natuurlijk kan ook een kijkje worden genomen aan boord van de mock-up op ware grote van delen van het ruimteschip. De presentatie wordt dagelijks een aantal keren gegeven tussen 11.00 tot 15.00 uur en is geschikt voor jong en oud.

Vakantie Bijbel Club

Pluk de herfst

Dinsdag 16 oktober Naturalis Dinsdag gaan we met de bus naar Naturalis waar de kinderen via een speurtocht allerlei dingen ontdekken in het museum. Ze ontmoeten lieve dieren, maar ook griezels, de oudste dieren, dino’s en nog veel meer. Kortom een avontuur en een reis door de tijd… Men kan kiezen uit de ochtend of middag, ’s ochtends vertrekken we

Sojoez-simulatie Voor wie zelf een lancering en landing wil ervaren is er de Sojoez-simulator. Liggend op je rug voel je de heftige vibraties tijdens de start van de raket en hoe fijn het is om in de ruimte aan te komen. Na een korte kijk in de ruimte landt de bezoeker in de capsule met een harde klap weer veilig op de steppe van Kazachstan, waarmee een eind komt aan de unieke simulatie.

In de overzichtstentoonstelling ‘Ruimteschip Aarde’ wordt aan de hand van persoonlijke spullen van André Kuipers en de Belgische ESA astronaut Frank De Winne een beeld geschetst van een bemande ruimtevlucht en het verblijf aan boord van het ISS. Presentaties door André Kuipers ESA Astronaut André Kuipers komt op dinsdagmorgen 16 oktober naar Space Expo in Noordwijk om zijn persoonlijke verhaal te vertellen aan de bezoekers van het bezoekerscentrum van ESA-ESTEC. Aan de hand van unieke opnames wordt de bezoeker door André Kuipers om 10.30 uur en 11.30 uur meegenomen op zijn ruimtevlucht. Natuurlijk is er gelegenheid tot het het stellen van vragen, het verkrijgen van een handtekening en misschien zelfs om met onze ruimteheld op de foto te gaan.

Meer informatie is te vinden op www.olmenhorst.nl.

‘Egyptische’ activiteiten voor jong en oud

om 9.45 uur en zijn dan om ongeveer 12.15 uur weer terug. De middag is van 13.30 tot ongeveer 16.00 uur. Wees er wel op tijd bij, want er kunnen maar een maximum aantal kinderen mee. Woensdag 17 oktober Sport, spel en knutseldag Op woensdag kunnen de kinderen van 10.00 uur tot 14.00 uur sporten, spellen en knutselen in de sporthal Cleijn Duin. Om 10.00 uur gaan de deuren open, dus het heeft geen zin om heel vroeg te komen, dan sta je maar buiten in de kou te wachten. Op deze dag kunnen de kinderen kiezen uit heel veel verschillende activiteiten. In de grote zaal heeft de afdeling sport & recreatie van de gemeente Katwijk weer leuke sport- en spelactiviteiten bedacht. Zo kunnen de kinderen springen op het luchtkussen, doel schieten en sjoelen. Ook kunnen de kinderen kiezen voor allerlei creatieve activiteiten met klei, papier, karton en natuurlijk kunnen de kinderen zich

Knuffels ‘mummificeren’ in Rijksmuseum van Oudheden

laten schminken. In de kantine van de Grasshoppers kunnen de kinderen iets te snoepen, drinken of eten kopen. Donderdag 18 oktober Kokkerellen Vandaag zijn de kinderen welkom in bij wijkvereniging Noord NoordOost in wijkgebouw het Zandgat aan de E.A. Borgerstraat 58 in Katwijk. Er kan gekozen worden voor het ochtendprogramma van 10.00 tot 12.00 uur of voor het middagprogramma van 13.30 tot 15.30 uur. In kleine groepjes kunnen kinderen allerlei lekkere en leuke hapjes maken. Aan deze activiteit kunnen een maximum aantal kinderen per dagdeel meedoen, dit is mede afhankelijk van het aantal vrijwilligers.

FOTO: PR.

Reis door de tijd, knutselen en kokkerellen Factor Welzijn organiseert komende herfstvakantie, op dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 oktober, weer leuke activiteiten voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. De prijs is € 3,50 per activiteit. De voorverkoop is vandaag, donderdag 11 oktober, van 19.00 tot 20.00 uur in Huize Callao, Callaoweg 1 in Katwijk.

van onder andere paprika’s, wortels en druiven. Ook een appeltje of peertje voor de dorst? In de herfstvakantie is de boomgaard van De Olmenhorst elke dag tussen 10.00 en 17.00 uur geopend voor enthousiaste plukkers.

Regenjas en laarzen aan en hup, de boomgaard in. De kinderen van de Chr.Opleidingsschool hebben vorige week elk een kilo appels geplukt bij Landgoed De Olmenhorst in Lisserbroek. Net als vorig jaar, is de school ook dit keer een gezonde Fruitschool. De leerlingen krijgen twintig weken achter elkaar een kistje met groente en fruit, waardoor ze kunnen smullen

Kussengevecht, schatduiken en Halloween in Zwembad Aquamar

Voorverkoop Kaartjes kosten € 3,50 per activiteit en je kunt ze kopen in de voorverkoop op donderdag 13 oktober van 19.00 tot 20.00 uur in Huize Callao, Callaoweg 1 of op de dag zelf, mits niet is uitverkocht, want zeker voor de dinsdag geldt… vol = vol! Voor meer informatie of opgeven als vrijwilliger kunt u contact opnemen met Rob Voorn of Margriet Rous, tel. 4033323 of email: info@factorw.nl.

Zwembad Aquamar biedt in de herfstvakantie ook weer een verscheidenheid aan activiteiten. Het zwembad is dagelijks open van 12.00 tot 16.00 uur, op woensdag tot 17.00 uur. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon vrijzwemmen.

maken het zwembad onveilig en vleermuizen scheren over het water. Hou jij wel van griezelen? Kom dan naar de Halloweenparty in het recreatiezwembad. De Halloweenparty begint om 12.30 uur.

Maandag 15 oktober Kussengevecht Ben jij klaar voor de strijd? Grijp een kussen en probeer je tegenstander op de glibberige balk uit zijn balans te krijgen en hem in het water te laten vallen. Het kussengevecht begint om 13.30 uur.

Donderdag 18 oktober Schatduiken Een piratenschip heeft zijn kostbare lading verloren. Op de bodem van het 50-meter sportbad zijn nu allerlei waardevolle munten te vinden. Kun je goed naar de bodem zwemmen? Doe dan mee met het schatduiken. Duik zoveel mogelijk muntjes op en verdien een leuke prijs. Het schatduiken begint om 13.30 uur.

Dinsdag 16 oktober Spijkerbroekhangen Heb je sterke armen, dan is dit echt iets voor jou! Zo lang mogelijk boven het water blijven hangen aan de broekspijpen van een spijkerbroek. Wie wordt de nieuwe kampioen? Het spijkerbroekhangen begint om 13.30 uur.

FOTO: PR.

Voor alle kinderen van 4-12 jaar. Wat is er te doen: 4-8 jaar: Bijbelverhaal, knutselen, poppenkast; 8-12 jaar: Bijbelverhaal, krantenknipselquiz (altijd prijs).

FOTO: PR.

In de herfstvakantie is er weer Vakantie Bijbel Club. We gaan luisteren naar een Bijbelverhaal en met de kinderen van 4-8 jaar gaan we knutselen en is er een poppenkast. Voor de kinderen van 8-12 jaar is er een krantenknipselquiz. Neem gerust een vriend of vriendinnetje mee. Donderdag 18 oktober van 10.0012.00 uur in Het Anker aan de Voorstraat.

FOTO: PR.

Space Expo in Noordwijk staat in de herfstvakantie in het teken van de succesvolle ruimtevlucht van André Kuipers. In een interactieve presentatie wordt stil gestaan bij de verschillende aspecten van Missie PromISSe, zoals de ruimtevlucht van André Kuipers werd genoemd.

Woensdag 17 oktober Halloweenparty Halloween… het is donker in het zwembad en je hoort allerlei verschillende enge geluiden. Heksen, spoken en spinnen

Vrijdag 19 oktober Workshop reddend zwemmen Altijd al willen leren hoe je iemand kunt redden uit het water? Nu kan dat! Een aantal vrijwilligers van de Katwijkse Reddingsbrigade zullen een workshop geven over de verschillende dingen die je kunt doen om iemand in het water te hulp te schieten. Kortom; veel te doen en vooral ook veel te zien! Doe jij ook mee? De workshop begint om 12.30 uur.

In het Rijksmuseum van Oudheden is er tijdens de herfstvakantie van alles te doen. Bij de tentoonstelling ‘Het Egypte van Hollywood’ kunnen kinderen mummiekistjes knutselen en knuffels ‘mummificeren’, naar Egyptische voorbeeld met meters verband en zelfgemaakte amuletten. Op 21 oktober brengt Geronimo Stilton, speurmuis bekend van kinderboeken en –films, een bezoek aan het museum en staat de filmklassieker ‘The Mummy’ (1922) met Boris Karloff op het programma. Ook zijn er kinderspeurtochten, een kleurwedstrijd en meer films tijdens het Leids Film Festival. In de tentoonstelling ‘Het Egypte van Hollywood KIDS’ maken kinderen spelenderwijs kennis met het oude Egypte zoals dat te zien is in films en tv-series. Asterix en Obelix varen er in een bootje de Nijl af en Donald Duck gaat op zoek naar piramides. Kinderen kunnen hier fragmenten uit films, zich verkleden als farao, de steenblokken

van een piramide beklimmen en door mummies laten bespieden in een duistere grafkamer. Door zo’n zeventig echte oude Egyptische voorwerpen te onderzoeken en vragen te beantwoorden, ontdekken ze wat in de films écht Egyptisch is, en wat de filmmakers verzonnen om de films extra spannend te maken. Voor volwassenen is er de expositie ‘Het Egypte van Hollywood’ in twee aparte zalen, met de beroemdste ‘Egyptische’ filmfragmenten uit klassieke en moderne kaskrakers, talrijke kostuums en rekwisieten uit Hollywood, in combinatie met de eigen Egyptische museumcollectie. Die combinatie laat bezoekers ontdekken wat in de films écht Egyptisch is, en wat is verzonnen door de filmmakers. Tijdens de herfstvakantie is het museum open van 10.00-17.00 uur, ook op maandag. Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, Leiden, www.rmo.nl.

Bloemrijke herfstvakantie In Museum Boerhaave draait het de komende herfstvakantie om planten. Dit in het verlengde van de nieuwe tentoonstelling ‘Leydse Weelde. Groene ontdekkingen in de Gouden Eeuw’. Kinderen kunnen in Boerhaave hun eigen mini-terrarium maken voor thuis. Ook is er een speurtocht door het museum over zeventiende- en achttiende-eeuwse botanie. Natuurlijk is Schateiland Boerhaave ook open, waar jeugdige ontdekkingsreizigers vreemde planten en dieren kunnen verzamelen. Voor volwassenen zijn er groepsrondleidingen door de nieuwe tentoonstelling ‘Leydse Weelde’. Ze

brengen in beeld hoe botanie kon uitgroeien tot de ‘Big Science’ van de Gouden Eeuw. De populariteit van exotische planten verspreidde zich vanuit Leiden snel over de hele Republiek. Parallel aan Leydse Weelde exposeert Janneke Brinkman haar botanische prenten. Ze getuigen van scherpe observatie en artistieke precisie en roepen een gevoel van schoonheid op, eigen aan de florale wereld. Van zaterdag 13 t/m zondag 21 oktober. Kosten: een geldig toegangsbewijs. Museum Boerhaave, Lange St. Agnietenstraat 10, Leiden, www. museumboerhaave.nl.


Abonneeorti n g

k

AS:

DE P N A V N

TOO

G N I T R O K %

R OP VE

10

OP

S E R I O S ACCES

Deze week

s ’ g n o J De ven ij

r d e b o t Au

Kon.

2 071) 40 ( – 1 laan Juliana

r s s o g n g ti k koirn tpass a p

8554

De Porseleinkast koken, tafelen, cadeaus

Voorstraat 66 (071) 4016537

10% KORTING OP UW BRAADPAN

GEEN

2220 AB Katwijk aan Zee

t.w.v. €071 295,bij26 aankoop Tel. - 880 31 Faxvan071 - 403occasion 05 31 een 06 - 536 789 72

E-mail

info@vanderplas.nl

op exclusieve sieraden

Voorstraat 50 - (071) 4013433

Kinderbeker met ijs en smarties van € 2,95

AFLEVERKOSTEN Postbus 64

Mobiel

20% korting

Emmaplein 25 (071) 4076240

2222 AR Katwijk aan Zee

Marco van der Plas

Pr. Hendrikkade 63 06-19844403

Voorstraat 66 Katwijk aan Zee 071 4016537 www.porseleinkast.nl info@porseleinkast.nl

Lijnbaanstraat 4

Lijnbaanstraat 4 06-53678972

Sunshine

Schoonheidssalon

Bij aankoop van een kostuum

voor € 1,50

GRATIS 1 paar sokken

Waardebon van 5% korting na aankoop artikel (excl. aanbiedingen)

Website www.vanderplas.nl

Den Hollander

Haven 5 (071) 4014654

Badstraat 7 - (071) 4014617

10% korting

op vitaminen en mineralen (geldt niet op de lopende acties)

VAN DUYN

10% KORTING OP ALLE STOFZAKKEN OP VERTOON VAN DE KORTINGSPAS

TWEEWIELERS

Bij aankoop van een nieuwe fiets een tas of kilometerteller GRATIS.

Bij aankoop van 5 zakjes glaskralen

1 zakje glaskralen GRATIS

A. Schoonenberg

20% korting op waskaart 1

10% korting op de nieuwe HistorONE kleuren

10% KORTING

10% korting

aan keukenaccessoires

Dames- en herenkapsalon

Varkevisserstraat 277 - 071-4015102 www.edwinminnee.nl

Duinstraat 9 (071) 4016148

Kennismakingsaanbieding!!

GRATIS

10% korting op accessoires

Met uw kortingspas:

ultieme herstelkuurbehandeling van L’ anza

20% KORTING OP ALLE KLEURBEHANDELINGEN

(t.w.v. € 18,95) Geheel vrijblijvend zonder enige verplichting.

Gratis onderhoudsset

www.meijvogelsanitair.nl

natuurstenen aanrechtbladen, wastafels, tuintafels

80 jaar 80 jaar

bij aankoop van een nieuwe fiets

Voorstraat 21 2225 EK Katwijk 071-401 22 94 www.banketbakkerijkrijnverdoes.nl

5% KORTING

op vertoon van uw kortingspas.

i.v.m. 80-jarig bestaan! FEESTWEEK Vier dit met het ons mee van Hamburgers

5 halen 4 betalen woensdag 17/11 t/mons zaterdag Vier dit met mee 27/11 van

JUBILEUMAANBIEDINGEN woensdag 17/11 t/m zaterdag 27/11

U itgeslapen? JUBILEUMAANBIEDINGEN

Pronk & Van Leeuwen

Ambachtsweg 20c (t.o. Karwei) (071) 4031986 www.penl.nl

Verse worst Rundergehakt Speklappen Rolladeschijven Varkensfiletrollade Schnitzel Hamlappen

Hooge Krocht 33 (071) 4012204

Rolladeschijven

GRATIS DAGPAS t.w.v. € 15,-

en u orst, rst rookw rwo

Rosbief Entrecote Rib Eye Hamburgers Rosbieflappen Onderriblappen Borstlappen n 2.495,--

Feestelijke vleeswaren trio: 500 g € 5,90 Fricandeau 150 g € 1,43 heerlijk gegrild geldig g € 5,90 Aanbiedingen Achterhamzijn 150 g € 2,33 fijn van smaak van 17Rosbief t/m 27 november 100 g € 1,15 BETALEN 150 g2004. € 2,33 voor de fijnproever 500 g € 4,25 500 g € 3,99 Wilt u van dit en nog veel meer 500 g € 2,50 proeven kom dan gerust langs. halen 500

3 generaties Van der Plas va

5 halen 4 BETALEN

nu 1.450,--

Hamburgers

5 halen Aanbiedingen zijn geldig 9 van 17 t/m 27 november 2004. 4 BETALENPrincestraat

(071) 4013003

3 generaties Van der Plas

15% korting op alle zonnebrillen Speciale showroomaanbiedingen Tijdens de feestweek maakt u kans op diverse leuke cadeaus waaronder mountainbikes, keukenmachines, een kinderscooter en natuurlijk diverse vleesschotels en rollades. Vul de bon in en lever hem in. Uiterste inleverdatum 27 november 2004. D.m.v. een trekking maakt u kans op één van bovengenoemde prijzen. Naam: ....................................................................................................... Adres: ........................................................................................................

voor (direkt) meeneemprijzen! Postcode/Plaats: .......................................................................................

Overtreksets vanaf 25 euro ✃ Diverse kussens - 2de kussen voor 50% Tijdens de feestweek maakt u kans op diverse leuke cadeaus waaronder mountainbikes, keukenmachines, een kinderscooter en natuurlijk diverse vleesschotels8 en rollades. Cleijn Duinplein • 2224 AX Katwijk • 071-401 Diverse bedden met uitgeslapen korting83 88 Vul de bon in en lever hem in. Uiterste inleverdatum 27 november 2004. D.m.v. een trekking maakt u kans op één van bovengenoemde prijzen. www.studioknipperiecleinduin.nl Diverse matrassen - 2de GRATIS! Naam: ....................................................................................................... Telefoon: ....................................................................................................

2e pakje smaakjesthee voor de halve prijs

Zie voor meer informatie onze folder

Pijnloos en veilig ontharen Nog meer uitverkoopprijzen én direkt leverbaar! 10% korting op IPL-behandelingen Adres: ........................................................................................................

Achterweg 25 (071) 4023610 Voorstraat 36b (071) 4078168

Zwaaikom 11 - (071) 4084617

op alle watersportartikelen

7,95

Schilders-, glas en afwerkingsbedrijf

Cor van Rijn

06-44162455

ook voor kleinschalig totaal-onderhoud

20% KORTING OP ALLE MATERIALEN

www.corvanrijn-uwvakschilder.nl Blekerstraat 26 (071) 4023615

10% korting op het starterspakket van het SANA-SLANK proteïnedieet

Princestraat 31 (071) 4071491

10% korting op alle jeans

t

leve ors rillw uken etc. en g ke soep j Feestelijke vleeswaren trio: it eigen ente Rundvlees keri U , gro tma 500 g € 5,90 Fricandeau 150 g € 1,43 heerlijk gegrild soep wors aanbiedingen aten n e m 500 g € 5,90 ig to smaak it e Achterham 150 g € 2,33 fijn van u eigen t, n 100 g € 1,15 uitRosbief e 150 g € 2,33 voor de fijnproever wors rst mesterij en slachterij rook 500 g € 4,25 rwo leve orst 500 g € 3,99 Wilt u van dit en nog veel meer rillw en g 500 g € 2,50 proeven kom dan gerust langs.

GRATIS opbergtas Bij aanschaf54 notebook!! 500 g € 2,25 1 kg5€halen 3,85 1 kg4€BETALEN 4,80 1 kg € 7,99 500 g € 4,50 1 kg € 2,99

in div. kleuren, nu (i.p.v. 9,95)

etc. en oep keuk j ntes gen akeri Uit ei , groe soep orstm aten en w tom it eig

Rundvlees aanbiedingen uit eigen mesterij en slachterij

Rosbief Entrecote Rib Eye Rosbieflappen Onderriblappen Borstlappen

15,4” Notebooktas

Slapen doen we ’s nachts! Postcode/Plaats: .......................................................................................

Telefoon: ....................................................................................................

Zwaaikom 12 Katwijk (071) 4015844

EXTRA bij de overlock-actie: 4 klossen overlock-garen t.w.v. € 10,-

GRATIS

Zie voor meer informatie onze folder

Ambachtsweg 24a (tegenover de Gamma) • Katwijk • T 071 408 58 55 www.denachtwachtkatwijk.nl

Bij aankoop van een kussen 4 kolom x 236 mm (totaal 944 mm) luxe witt e satijnen sloop CADEAU!

mail

DIGITALE NIEUWSBRIEF?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste wijzigingen en acties? Schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief op www.katwijkschepost.nl Wél ingeschreven maar geen bevestiging ontvangen? Mail dan uw adresgegevens naar nieuwsbrief@katwijkschepost.nl

Aanbiedingen onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Kortingspashouders ontvangen bij hun aankoop

Gehele week Verse worst 500 g € 2,25 in de1 kg aanbieding Rundergehakt € 3,85 Speklappen 1 kg € 4,80 Varkensfiletrollade 1 kg € 7,99 Schnitzel 500 g € 4,50 Hamlappen 1 kg € 2,99

Valkenburgseweg 50 (071) 4086657

Achterweg 12 - (071) 4030911 www.bergkat.nl

Gehele week in de aanbieding

€ 2,50 introductiekorting en 10% korting op vervolgbezoek

d KA TWIJK dee K AT WIJKSSCHE PO CHE P ST OST

5% KASSAKORTING

Rijnstraat 68 071-4080226

10% korting

Annastraat - (071) 4012271 FEESTWEEK i.v.m.18 het 80-jarig bestaan!

op vertoon van uw pas:

info: www.trendhopperkatwijk.nl

Heerenweg 6a 12 (t.o. kringloopwinkel) Katwijk tel. 071-4032044 www.aventurijn-natuursteen.nl

Zuidstraat 65, (071) 4071668

5% extra KORTING op tegels en sanitair

Nu: € 25,- (normaal € 37,50)

Alle dameshorloges

WAARDECHEQUE VAN € 250,-

Kon. Julianalaan 1 - (071) 4028554

WORKSHOP INTERIEURSTIJLEN

Badstraat 11 Tel. 071-4013284 Katwijk aan Zee www.juwelierparlevliet.nl

Bij aankoop van een complete keuken ontvangt u een

Autobedrijven

voor hun meubelen!

op Linox basic rvs deurkrukken

Uw specialist in Design Keukens!

De Jong’s

Industrieterrein ‘t Heen Ambachtsweg 11 Katwijk Tel. 071-4033179

Burgersdijkstraat 10 (071) 4074605

20% korting

Ambachtsweg 22 • 2222 AL Katwijk Tel. 071-4026910

op geboorte- en trouwkaarten

EEN GRATIS ONDERHOUDSSET

HOUT

Zuidstraat 3 - (071) 4014493

Ambachtsweg 7a (071) 4081497

Strandset v.a. € 59,90

EN SIERADEN SHOP

Pr. Hendrikkade 42 - 06-41250395

Shell De Jong Koningin Julianalaan Tel. (071) 4028554

KRALEN

op alle laminaatparket

Wassenaarseweg 15 (071) 4029672

Haven 7 - (071) 4013882

Santina Art

10% KORTING

Sluisweg 58 - (071) 4012238

Profiteer nu bij

Voorstraat 31-33 - (071) 4016422

Bij aankoop van kinderkleding vanaf € 50,EEN KLEURBOEK CADEAU!


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 11 OKTOBER 2012 • 13

KP

‘n mikòòg

KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF- KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP

cursief

Optrekkende wenkbrauwen Last van overhangende oogleden? Wenkbrauwen die zich steeds meer richting de wimpers bewegen? Vergeet botox, face-liften, fine-liners en andere cosmetische ingrepen. Ga gewoon een avondje een gemeentelijke commissievergadering bijwonen. Na een uurtje of drie is je gezicht weer helemaal strakgetrokken. En het enige wat je daar voor moet doen is: niet in slaap vallen en je oren en ogen open houden. Voor de eerste voorwaarde is er gratis koffie.

De politieke beweging Bakens Verzetten Katwijk (BVK), die aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 gaat deelnemen, verspreidt deze week een enquête over nieuwbouwwoningen. De BVK begint binnenkort met het schrijven van haar verkiezingsprogramma. Kennis en wetenschap van de inwoners worden daarvan de bouwstenen. In het verleden heeft de BVK zich bezig gehouden met de slechte kwaliteit van veel pas opgeleverde nieuwbouwwoningen. De BVK wil nu graag van de inwoners weten hoe hun ervaringen zijn met hun recent opgeleverde nieuwbouwwoning. Omdat te weten te komen is een enquête samengesteld. De vragenlijst wordt deze week verspreid onder nieuwbouwwoningen in Rijnsoever-Noord en Valkenburg. Woont u op een andere locatie, en wilt u ook graag een enquête invullen dan kunt u die aanvragen via e-mail, bvkatwijk@hotmail.com.

Winnaars mail-win-actie Doornroosje De mail-en-win actie die vorige week in De Katwijksche Post stond voor de musical Doornroosje in Tripodia heeft een flink aantal inzendingen opgeleverd. Tripodia heeft 4 x 2 kaartjes beschikbaar gesteld voor de lezers van deze krant. De winnaars zijn Mirjam Klok, familie Kuyt, Femke Grimbergen en Karin Engering. De winnaars zijn per mail geïnformeerd. De musical Doornroosje is op woensdag 17 oktober, aanvang 14.00 uur. Kinderen die verkleed komen als sprookjesfiguur maken kans op een sprookjesachtige prijs. Kaarten kosten 18 euro. Reserveringen via www. tripodia.nl of telefonisch via 071 4025224.

FoTo: ADrie VAn DuijVenVoorDe

Enquête van BVKatwijk

De grote zaal van de Vredeskerk met de balkons en de contouren (links) van het nieuwe grote podium.

De nieuwe jas van de Vredeskerk Wekenlang ben ik, misschien wel met indirecte opzet, niet langs de Baljuwstraat gereden, om het akelige gezicht van half opengebroken muren te vermijden. De verminking van ‘mijn’ kerk en daardoor mijn talloze herinneringen, deed me meer zeer dan ik gedacht had. Maar er begint weer wat te groeien in het hart van Katwijk. Letterlijk, want de Vredeskerk is uit haar as herrezen, of tenminste, ze is er mee bezig.

grauwe septemberluchten. Zeker na het pijnlijke aangezicht van de half ontklede Warrebak ziet de nieuwe aanbouw, met brede ruimtes voor de toekomstige ramen, er prachtig uit. De welbekende groene glas in loodramen aan de Baljuwkant worden opgeknapt, schoongemaakt en nagekeken. Om eerlijk te zijn ziet het glas en het lood er, na nota bene 107 jaar, nog goed uit. Mijnheer Jesse nam klaarblijkelijk geen genoegen met ondermaatse rommel, en dat is maar goed ook.

Door Thirza van Schie

Zalen

Waar het nog hevig pijn deed toen de muren van de kerk stuk voor stuk werden gesloopt, heeft de hoop haar weg naar mij weer gevonden. Des te blijer was ik toen ik door medekerkganger -tevens voorzitter van de Commissie van Kerkrentmeesters- Jaap Guijt werd gevraagd om mee te gaan met een rondleiding door de nieuwe kamers van ‘onze’ kerk. De geheimen van de verbouwing, maandenlang verborgen achter dikke hekken, kettingen en sloten, werden vorige week woensdag aan mij prijsgegeven. De grijze muren weerspiegelen de

Na wat modderbanjeren komen we bij de compleet vernieuwde entree. Nu nog een enorm gapend gat met kleine regenplasjes in de gaten van de vloer. Na het beklimmen van een gevaarlijk smalle en wankele ladder komen we op de bovenverdieping terecht. Verschillende grote zalen sieren zowel de noord- als zuidzijde van het gebouw; ik ben onder de indruk. Een ruimte voor de dominee, waar hij in gesprek kan gaan met mensen, kan studeren of besprekingen in kan houden. ‘Da’s pas nieuw!’ denk ik. Net als meneer Guijt ben ik erg te spreken over het idee om een

verkleinde versie van prachtig gekleurde glazen wand van de Triumfatorkerk aan de Voorstraatzijde te plaatsen. De kerk krijgt zelfs een nieuw adres; Baljuwplein 1. Wegens verwarring op de digitale routekaart werd men nog weleens heel ergens anders gebracht dan op Voorstraat 35, en dat moeten we natuurlijk niet willen. We komen aan bij de nieuwe jeugdruimte en ik hap even naar adem. De hal is enorm, en in de stijl van Jesse; met zo min mogelijk steunberen. Slechts één pilaar houdt het boeltje bij elkaar. In tegenstelling tot de Warrebak, ondanks alle herinneringen die samen met de oude bakstenen ten onder zijn gegaan, is deze ruimte klaar voor een nieuwe start, voel ik. Zelfs een lift is aanwezig, om ook de minder validen toegang te geven tot de bovenruimtes.

Rafels Ondanks alle mooie indrukken herken ik niets meer terug van ‘mijn’ kerk. De geur, kleur en zelfs het vertrouwde stof heeft plaatsgemaakt voor grauwe kilte. Het klapperend zeil op de ramen veroorzaakt donderslagen door het hele gebouw, verlaten als het momenteel is.

Maar dan komen we in de grote zaal. De grond ligt open, de kabels van de vloerverwarming al gelegd, en twee nieuwe balkons sieren de muren. Maar dit is wat ik ken; nu zie ik het weer. De zoom van de nieuwe Vredeskerk is duidelijk zichtbaar; hier en daar nog wat rafels, maar al bijna een volwaardige jas. Waar de voormalige consistorie en de Warrebak gevestigd waren, is nu een groot podium, waar straks veel meer dan alleen preken georganiseerd kunnen worden. Twee duiven vliegen via de opening in de zuidzijde naar binnen om de nieuwe balken te ‘dopen’ met hun uitwerpselen. Stiekem ben ik benieuwd of iedereen, op de nieuwe gestoffeerde (jawel, gestoffeerde!) stoelen, zijn ‘eigen’ plekje weer opzoekt. De nieuwe balken liggen strak tegen elkaar aan; ze zijn er weer klaar voor. Want niet alleen het kerkgebouw ondergaat een verandering; de gemeente ook. Gelukkig kan het alleen maar beter worden. We kunnen allemaal terug komen in een mooi, nieuw ‘huis’. Ik kan het wel voor me zien. De nieuwe Vredeskerk. Met een jas om je in thuis te voelen.

Sinds de commissie welzijn van afgelopen dinsdag is mijn gezicht helemaal strakgetrokken. Te strak zelfs, want mijn wenkbrauwen zitten zo hoog op mijn voorhoofd, dat Marijke Helwegen er jaloers op zou zijn. Gert Varkevisser van de ChristenUnie was er verantwoordelijk voor, dat mijn wenkbrauwen zich minstens twee centimeter optrokken. Het ging over de voorgenomen sluiting van het consultatiebureau in Valkenburg per oktober 2013. Sinds anderhalve maand liggen alle onderwerpen waarbij Valkenburg betrokken is, zeer gevoelig. Zo gevoelig zelfs, dat alle raadsfracties meteen op scherp staan, zodra ze alleen maar het woordje ‘val’ horen. ‘Als we hier op een ander moment over hadden gesproken, dan denk ik dat we een andere discussie zouden hebben’, sprak Varkevisser. Met andere woorden – en dan bedoel ik mijn woorden – als de Valkenburgers zich rustig hadden gehouden, was de raad er zonder hun woorden aan vuil te maken mee akkoord gegaan. Ergens geef ik Varkevisser nog gelijk ook. Zo gaat dat blijkbaar tegenwoordig. Wie flink schreeuwt, krijgt aandacht. Brutalen hebben de halve wereld, luidt het gezegde. Maar wie heeft dan die andere helft? Degenen die zwijgen? Ja, want die stemmen toe. Mijn wenkbrauwen gingen nog meer omhoog bij een uitspraak van Edwin de Mol van de VVD. ‘Het college heeft een manmoedige poging gedaan om de onrust weg te nemen.’ Uiteraard ging het weer over Valkenburg. Over de bijeenkomst in De Terp

OUD NIEUWS UIT In deze rubriek nieuws en reclame-uitingen uit

27 oktober 1934

het archief van De Katwijksche Post. 27 oktober 1934

5 oktober 1962

8 oktober 1987

een maand geleden om precies te zijn. Waar het college naar toe trok om de verhitte Valkenburgse gemoederen te sussen. Ik viel een beetje over die ‘manmoedige poging’. Een ‘poging’ associeer ik met iets dat niet helemaal gelukt is. In de bewoording van De Mol proef ik zelfs een diskwalificatie. Van het college. Met de VVD-wethouder Thijs Udo. Waar de VVD blijkbaar weinig vertrouwen in heeft. Dankzij wethouder Gerard Mostert trok mijn gezicht in 1 keer helemaal strak. En ja, weer ging het over Valkenburg. Over de sluiting van het consultatiebureau. Het college heeft dat al voor de zomervakantie besloten, maar hield het onder de pet, omdat het college eerst met de Valkenburgse wijkraad wilde praten. Maar ja, zomervakantie, een verzette afspraak met de wijkraad, een avondje verhitte gemoederen sussen. Voor je het weet is het oktober. En is de wijkraad – terecht – boos, dat zij niet geïnformeerd zijn. Zoals wel nadrukkelijk in het reglement van de wijkraad staat. Waarin ook nadrukkelijk staat, dat de wijkraad om advies wordt gemaakt. Vooraf wel te verstaan. Helaas heeft het college daar geen boodschap aan. Die laat pas na maanden het boodschappenbriefje zien. De uitsmijter kwam van burgemeester Jos Wienen. Over Valkenburg ja. Over een Valkenburgse bollenschuur. Een monumentwaardige bollenschuur die de gemeente juist voor Valkenburg wil behouden. Met andere woorden. Onze gemeente wil echt wel iets bewaren in het kleinste dorpsdeel. ‘Sommige mensen hebben blijkbaar geen vertrouwen in vage uitspraken van de overheid. Misschien kunt u zich daar ook iets bij voorstellen.’ Pardon? Ik viel zowat van mijn stoel. Een overheidsdienaar die zich kan voorstellen dat de overheid vage uitspraken doet? De burgemeester wil daar toch niet mee zeggen, dat hij zelf aan vage uitspraken doet? Nee toch zeker? Enfin, ik hoef voorlopig geen face-lift. De politiek blijft mij verbazen. criticaster@katwijkschepost.nl


14 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 11 OKTOBER 2012

Informatie van de gemeente Koningin Julianalaan 3 - Postbus 589 - 2220 AN Katwijk ZH Telefoon: 071 - 4065000 - Telefax: 071 - 4065065 E-mail: info@katwijk.nl - Website: www.katwijk.nl

Openingstijden:

Hoofdlocatie Katwijk Maandag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Dinsdag van 8.00-12.30 uur Woensdag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Donderdag van 8.00-20.00 uur (aaneengesloten) Vrijdag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten)

Milieustraat Taanderstraat Maandag tot en met vrijdag: 10.00-16.30 uur Zaterdag: 9.00-15.00 uur Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00-17.00 uur

Spreekuur college

De burgemeester heeft elke dinsdag om 17.00 uur inloopspreekuur. Als u één van de wethouders wilt spreken, kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat, tel. 071- 4065000.

Wijkregisseurs Als iemand persoonlijk wil overleggen over een probleem of idee? Dan kan dat op het wekelijks spreekuur van de wijkregisseur, waarbij ook de wijkagent aanschuift. Ook is een afspraak op maat met de wijkregisseur mogelijk. Ter info: De wijkregisseur bemoeit zich niet meer rechtstreeks met het onderhoud van de buitenruimte. Katwijk aan Zee Wijkregisseur: André Veenstra Spreekuur: donderdag 11.30-12.30 uur, Marktplein/Piet Heinlaan (gebouw marktmeester) Katwijk Noord (Hoornes-Rijnsoever) Wijkregisseur: Richard Onstenk Spreekuur: donderdag 13.30-14.30 uur, Schimmelpenninckstraat 10 (Kwadrant) Katwijk aan den Rijn Wijkregisseur: Ton den Butter Spreekuur: donderdag 10.00-11.00 uur, Overrijn 8 (Heerenhuys) Valkenburg Wijkregisseur: Richard Onstenk Spreekuur: donderdag 15.00-16.00 uur, Torenvlietslaan 10 (gemeentewerf Valkenburg ) Rijnsburg Wijkregisseur: Ton den Butter Spreekuur: donderdag 08.30-09.30 uur, Graaf Florislaan 20 (voormalige politiepost Rijnsburg)

Ondernemersloket

Het aanspreekpunt voor alle ondernemers: Bedrijfscontactfunctionaris Erik Don tel. 071-406 5425/06-109 22 090 ondernemersinfo@katwijk.nl

Bekendmakingen gemeente Katwijk

Bestemmingsplannen

Algemene informatie bekendmakingen

Ontwerpbestemmingsplan Kustwerk Katwijk en het planMER Het ontwerpbestemmingsplan Kustwerk Katwijk van de gemeente Katwijk, met identificatiecode NL.IMRO.0537.bpKATkustwerk-on01 ligt samen met het planMER en de bijbehorende bijlagen en achtergronddocumenten met ingang van 15 oktober 2012 tot en met 26 november 2012 ter inzage.

Bezwaar, beroep en voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar of beroep. Een bezwaarschrift kunt u indienen bij burgemeester en wethouders, de burgemeester of de raad, binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van het besluit (zie de betreffende kolom). Een beroepschrift kunt u indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Bij het indienen van een beroepschrift voegt u een kopie van het besluit waartegen u beroep instelt.

Plangebied Het plangebied van het bestemmingsplan betreft de kuststrook van de gemeente Katwijk. Het wordt aan de westzijde begrensd door de Noordzee (gemeentegrens) en aan de oostzijde loopt de grens van het bestemmingsplan langs het rijwielpad Zuidduinen, de eigendomsgrens van de woningen aan de Boulevard en het rijwielpad Noordduinen. De aanleiding van het bestemmingsplan “Kustwerk Katwijk” is drieledig. •De bestaande waterkering van Katwijk aan Zee voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen. De waterkering moet daarom versterkt worden. • Door het aanleggen van de versterkte waterkering verdwijnen er parkeerplaatsen aan de Boulevard. Er is nu sprake van een parkeertekort. In de toekomst wordt extra parkeerbehoefte verwacht. Ter vervanging van de bestaande parkeerplaatsen, het oplossen van een parkeertekort en om in parkeerbehoefte te blijven voorzien, wil de gemeente een parkeergarage in de nieuwe waterkering bouwen. • Er komt een nieuwe inrichting voor de kuststrook. Het onderhavige bestemmingsplan maakt zowel de waterkering als de parkeergarage en de ruimtelijke inrichting juridisch planologisch mogelijk.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst in de meeste gevallen niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht van rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Bij een verzoek om voorlopige voorziening graag een kopie van het bezwaarof beroepschrift meesturen. Zowel beroep als een voorlopige voorziening kunt u digitaal indienen via: http://rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor zowel het indienen van een beroepschrift als van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht.

Ter inzage Het bestemmingsplan is beschikbaar gesteld op: www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0537.bpKATkustwerk-on01 De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan kunt u langs elektronische weg verkrijgen op: http//ruimtelijkeplannen.katwijk.nl/roktw/NL.IMRO.0537. bpKATkustwerk-on01

Zienswijze In uw schriftelijke zienswijze vermeldt u de gegevens zoals hierboven omschreven en geeft u aan wat uw zienswijze is over het ontwerpbesluit dat ter inzage is gelegd. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de vakafdeling.

Het bestemmingsplan ligt ter inzage bij: • Gemeentehuis Katwijk, Koningin Julianalaan 3 te Katwijk, op maandag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot 15.30 uur, dinsdag van 8.00 tot 12.30 uur en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur (tel. 14078); • Hoogheemraadschap van Rijnland, tijdens kantooruren, Archimedesweg 1 te Ridderkerk (tel. 071-3063063); • Provincie Zuid-Holland, het Loket, ruimte A0.51, tijdens kantooruren, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag (tel. 070-4418855); Deze stukken zijn (merendeels) ook te downloaden vanaf de website www.kustwerkkatwijk.nl. Tegelijkertijd met het ontwerp-bestemmingsplan Kustwerk Katwijk wordt door de provincie Zuid-Holland het ontwerp-projectplan Kustversterking Katwijk met bijbehorend MER en de ontwerpuitvoeringsbesluiten in procedure gebracht.

E-mail Bezwaarschriften en zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend, maar wel via een daarvoor bestemd web-formulier. Rechtstreeks beroep Voor direct beroep bij de rechter, kunt u informeren bij de bezwaarschriftencommissie (tel. 071-4065000).

Bezwaar Standplaats Omschrijving

Boulevard Katwijk

Standplaatsvergunning voor de verkoop van ijs en frisdranken van 1-3-2013 t/m 31-10-2013

Bekendmaking besluit 03-10-12

Kooltuinweg 35, Valkenburg Jan van Goyenplein 14 tot en met 84, Rijnsburg Zwaluwstraat 1 Katwijk Secr. Varkevisserstraat 178 Katwijk Smidstraat 70, Rijnsburg Burgemeester de Wildesingel 3, Valkenburg

opslag en verkoop van kerstbomen, elk jaar in de maand december bouwen van een appartementencomplex voor 70 appartementen

Bekendmaking besluit 01-10-12

05-10-12

het slopen van een schuur

04-10-12

plaatsen van een erfafscheiding

02-10-12

Locatie Lageweg 36, Katwijk

Boulevard 67, Katwijk

Vestiging nieuw horecabedrijf

Omschrijving het veranderen van de inrichting

Bovenstaande melding(en) hebben een informatief karakter, er is geen bezwaar mogelijk. Indien gewenst kan op het gemeentehuis een toelichting worden gegeven op deze stukken.

08-10-12

Ingekomen evenementen Evenementen Locatie

Omschrijving

Centrum Katwijk

Het organiseren van de XL Kerstkoopavond 03-10-12 op 14-12-2012 van 19.00 – 23.00 uur incl. ontheffing winkeltijdenwet.

Verleende drank- en horecavergunning Omschrijving

De eventuele omgevingsvergunning zal te zijner tijd worden gepubliceerd. Daarna bestaat de mogelijkheid het plan in te zien en zienswijzen c.q. bezwaren in te dienen. Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beleidsregels gemeentelijke muziekschool Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 27 september 2012 het beleidskader gemeentelijke muziekschool heeft vastgesteld, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening lesgeldvoorwaarden muziekschool. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 augustus 2012 de beleidsregels gemeentelijke muziekschool Katwijk vastgesteld. Het beleidskader en de beleidsregels treden in werking de achtste dag na publicatie.

Locatie Rectificatie: Wassenaarseweg 71 (i.p.v. 71A), Katwijk 1e Mientlaan 33/35, Katwijk Hoofdstraat 104, Valkenburg Steenbakkerstraat 25, Katwijk Valklaan 1, Katwijk Laage Mallegatpad 1, parkstrook tussen Schutterswei en het uitwateringskanaal, Katwijk

Vergadering welstandcommissie

Datum indiening Plaatsen van 2 gebouwtjes: een dierenstal/ 27-09-12 schuur en een keet als bijeenkomstruimte plaatsen van tijdelijke noodlokalen

01-10-12

het inpandig vergroten van de winkel en het wijzigen van de gevel wijziging heeft klein effect qua volume en kwaliteit van ons afvalwater plaatsen van een schutting plaatsen van een speeltoestel

01-10-12

Lezing, woensdag 31 oktober in bieb Katwijk

De Blauwe Tram rijdt weer

Foto: pr.

Het Genootschap richt ook een vitrine in met originele voorwerpen uit de

De elektrische tramlijn Leiden-Katwijk aan Zee van de NZH kende een interessante voorgeschiedenis. In navolging van het vissersdorp Scheveningen, dat in 1879 de landelijke primeur had met een stoomtramverbinding naar Den Haag, stelde een Katwijks comité alles in het werk om een railverbinding te krijgen met Leiden.

De hieronder genoemde ontwerpbesluiten liggen gedurende een bepaalde termijn ter inzage (zie betreffende kolom) op het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden dan wel kunt u (zie achter de datum onder ‘inzage termijn’) schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders. KENNISGEVING ONTWERPBESCHIKKING Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, te verlenen of te weigeren voor: Ontwerpbeschikking (verlenen) Locatie

Omschrijving

Strandvak 23, Katwijk

het vergroten van de opslagruimte voor kitespullen (kitesurfvereniging airtime)

Ter inzage termijn 12 oktober 2012 t/m 22 november 2012

Ontwerpbeschikking (weigeren) Locatie

Omschrijving

Strandvak 3, Katwijk

het vergroten van het strandpaviljoen ‘De Zeester’

Ter inzage termijn 12 oktober 2012 t/m 22 november 2012

Overige ontwerpbesluiten (het college) Locatie

Omschrijving

Bedrijventerrein ’t Heen

Beeldkwaliteitplan

Ter inzage termijn 11 oktober 2012 tot 22 november 2012

Omschrijving

04-10-12 04-10-12 28-09-12

Vragen over bouwplannen? Maak een afspraak! Zonder afspraak moet u rekening houden met wachttijden. U kunt op afspraak terecht voor het stellen van vragen over bestemmingsplannen, vergunningsvrije- en vergunningsplichtige bouwwerken. Een bouwdossier uit het archief inzien? Graag vooraf telefonisch opvragen! Belt u tussen 09.00 - 16.00 uur met het algemene nummer (071) 406 5000 en vraag naar de afdeling Veiligheid, team Vergunningen.

De vergadering van de Welstandscommissie Katwijk is openbaar. De eerstvolgende vergadering vindt plaats in het Heerenhuys op 16 oktober 2012 om 08.30 uur. Geïnteresseerden kunnen bij de secretaris van de Welstandscommissie de agenda opvragen (tel. 071-4065000). Op verzoek geeft de secretaris aan in welke vergadering een concreet bouwplan wordt behandeld.

Geschiedenis Blauwe Tram

Ga naar www.hollandrijnland.net voor de uitgebreide agenda en de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur.

Ingekomen omgevingsvergunning

“intergemeentelijk compensatiefonds ruimte voor ruimte en lintbebouwing Duin- Bollenstreek” De raad heeft in zijn vergadering van 29 maart 2012 vastgesteld: de regeling “intergemeentelijk compensatiefonds ruimte voor ruimte en lintbebouwing Duin- Bollenstreek”. Onlangs hebben gedeputeerde staten van Zuid-Holland ingestemd met deze regeling die voor de GOM-gemeenten geldt. Kort gezegd biedt deze regeling in het buitengebied – onder voorwaarden – bij sloop van bedrijfsgebouwen en/of kassen de mogelijkheid van een of meerdere compensatiewoningen Hierbij is het oogmerk: landschappelijke verbetering. Deze regeling treedt met ingang van 12 oktober 2012 in werking. De regeling ligt van 12 oktober t/m 22 november 2012 ter inzage op het gemeentehuis. Daarnaast is de regeling te vinden op onze website www.katwijk.nl.

Blauwe Tramperiode van de NZH, de Noord-Zuid-Hollandse Tramweg Maatschappij.

Ingekomen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Bekendmaking besluit 05-10-2012

Beleid

De Blauwe Tram is, ondanks het feit dat deze in oktober 1960 voor de laatste keer uit Katwijk aan Zee vertrok, nog steeds een begrip. Voor wie nog één keer in beeld en verhaal mee wil rijden met De Blauwe Tram is er op woensdag 31 oktober om 20.00 uur een informatieve lezing in de hoofdbibliotheek Katwijk verzorgd door Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram.

Agenda 01 Opening en vaststelling agenda 02 Verslag Algemeen Bestuur d.d. 12 juni 2012 en 20 juni 2012 en lijst van toezeggingen 03 Kantorenstrategie Holland Rijnland 04 Bestuur en Middelen: Aanpassingen Controleverordening en Treasurystatuut 05 Positie en profilering van Holland Rijnland 06 Rondvraag en Sluiting

Ter inzage

Het college heeft onderstaande melding(en) ontvangen (Artikel 8.40 Wet milieubeheer):

KENNISGEVING BESCHIKKING COMMERCIEEL HORECABEDRIJF Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij Drank- en horecavergunning hebben verleend voor:

Locatie

Algemeen Bestuur 31 oktober 2012 gemeentehuis Oegstgeest

Meldingen van niet-vergunningplichtige inrichtingen

02-10-12

Bouwen van een berging aan de zijgevel van de woning uitbreiding aan achterzijde school

Vergadering: Datum: Locatie:

Milieu

Verleende omgevingsvergunning Omschrijving

De burgemeester houdt elke dinsdag een spreekuur waar u zonder afspraak terecht kunt. Het spreekuur is van 17.00-18.00 uur in het gemeentehuis van Katwijk. U kunt u melden bij de receptie. Wanneer het spreekuur niet doorgaat, wordt dat gepubliceerd op de website en op deze pagina in de krant.

Meer informatie U kunt zich op 24 oktober 2012 laten informeren over het ontwerpbestemmingplan Kustwerk Katwijk met bijbehorende MER tijdens een informatieavond in ’t Anker te Katwijk (vanaf 19.15 uur). • Bestemmingsplannen (link naar pagina Bestemmingsplannen)

Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend de volgende omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn verleend of geweigerd:

Locatie

Het spreekuur van de burgemeester gaat niet door op dinsdag 16 en 30 oktober 2012.

Zienswijzen Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk, mondeling of digitaal zijn zienswijze naar voren brengen bij de raad. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met mw. S. Turkenburg via telefoonnummer (071) 406 5022

Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen onderstaande besluiten.

Locatie

Spreekuur burgemeester

Op 2 november 1880 werden de statuten van de Rijnlandsche Stoomtramweg Maatschappij koninklijk goedgekeurd en werd de Katwijkse aannemer Krijn Haasnoot de aanleg van de trambaan gegund. Op 4 juni 1881 vond met feestelijk vertoon de openingsrit plaats van de negen kilometer lange lijn van het Leidse Stationsplein naar de Boulevard in Katwijk aan Zee, tegenover het Groot Badhotel. Even buiten Katwijk aan Zee werd een remise gebouwd voor de locomotieven en de rijtuigen. In de Tramstraat verrees een karakteristiek sta-

tionsgebouw met woonhuis voor de haltechef. Door de vele ontsporingen in het Waaigat in Katwijk aan Zee als gevolg van stuifzand kwam de stoomtram in de loop van het jaar 1900 niet meer op de Boulevard en werd de lijn ingekort tot in de Tramstraat. Na overname door de NZH werd de tramverbinding geëlektrificeerd en vond op 17 oktober 1911 de officiële openingsrit plaats met crèmekleurige tramrijtuigen, gebouwd in Duitsland. In datzelfde jaar werd de werkplaats in Rijnsburg opgeleverd, die gedurende een halve eeuw werk zou verschaffen aan tientallen vakmensen en tot 1924 tevens dienst deed als tramremise. Voor de komst van de nieuwe blauwe tramrijtuigen uit Boedapest werd in Leiden een remise gebouwd aan de Rijnsburgerweg.

De gemeenteraad Voor algemene informatie neemt u contact op met de griffie via het e-mail adres griffie@katwijk.nl Contact met de gemeenteraad: Partij Raadslid Tel. e-mail CDA De heer 071j.w.ravensbergen@planet.nl J.W. Ravensbergen 4034724 Christen Mevrouw A. Kuijt- 071Atiekuijt@ziggo.nl Unie van den Oever 4022709 GB De heer 071Gerardbol@live.nl G.H.A. Bol 4032443 PvdA Mevrouw 06 30 41 68 nellysmits58@gmail.com P.S. Smits 94 SGP De heer 071wjvanduijn@hetnet.nl W.J. van Duijn 4015803 VVD Mevrouw A.H. van 06 40 25 96 Anita.van.ginkel@xs4all.nl Ginkel-Lanting 57

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de trambrug over het Additioneel Kanaal in Katwijk aan de Rijn verwijderd, omdat men bang was dat deze brug zou worden opgeblazen. De eerste naoorlogse trams naar Katwijk konden hierdoor gedurende drie-en-een-halve maand niet verder rijden dan tot de Sandtlaan. Op de avond van vrijdag 7 oktober 1960 vertrok de laatste Blauwe Tram uit Katwijk aan Zee. Gelijktijdig werd de Blauwe Tramlijn LeidenNoordwijk aan Zee en de Leidse stadstramlijn van de Hoge Rijndijk naar Oegstgeest opgeheven. Kijk voor meer informatie ook eens op www.blauwetram.nl. Tijdens de lezing in de Hoofdbibliotheek Katwijk (Schelpendam) op 31 oktober om 20.00 uur worden lichtbeelden vertoond van de legen-

darische Blauwe Tram op de lijn Leiden-Katwijk. Tenslotte wordt een impressie gegeven van de restauratie in de jaren zeventig van het enig overgebleven Boedapester Blauwe Tramrijtuig, dat na de opheffing gedurende zestien jaar had dienstgedaan als zomerhuis in Zeeuws-Vlaanderen. Rij nog één keer mee met De Blauwe Tram op 31 oktober en ga mee in de boeiende geschiedenis van deze legendarische tram. Toegangskaarten zijn rechtstreeks te koop via www.bibliotheekkatwijk.nl. Ga naar actueel, vervolgens naar activiteiten. Kies de activiteit van uw keuze, betaal met iDEAL en print uw toegangskaart(en). Ook in alle vestigingen van bibliotheek Katwijk zijn kaarten te koop: € 4,- voor leden bibliotheek Katwijk en € 6,- voor niet-leden.


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 11 OKTOBER 2012 • 15

AGENDA

Katwijk aan den Rijn en Oranjevereniging

Wijkvereniging Hoornes-Rijnsoever Vrijdag 12 oktober 10.00 Ba.-Pra.-Ka.-Dra. soos 19.30 Darts

Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn viert in 2013 haar 100-jarig bestaan. Het is de bedoeling om ter gelegenheid daarvan een boek uit te geven. Daarin wordt niet alleen de geschiedenis van de Oranjevereniging belicht, maar ook de rijke historie van het dorp Katwijk aan den Rijn.

Zaterdag 13 oktober 10.00 Ba.-Pra.-Ka.-Dra. soos 11.30 Open huis 19.00 Stijldansles 21.30 Vrij stijldansen

Woensdag 17 oktober 09.00 Damesgymnastiek 10.00 Ba.-Pra.-Ka.-Dra. soos 14.00 Country Line-dansles 19.00 Zelf kleding maken Donderdag 18 oktober 10.00 Ba.-Pra.-Ka.-Dra. soos 14.00 Ouderensoos 19.00 Biljarten 19.30 FNV (even weken) 20.00 Jokeren wijkvereniginghoornesrijnsoever.nl

Wijkvereniging KoestalOverduin en Zanderij Donderdag 11 oktober 14.00 seniorensoos De Eendracht 20.00 country- en linedansen, lesavond, vanaf 16 jaar Vrijdag 12 oktober 20.00 competitie darten Zaterdag 13 oktober 14.00 kinderbingo 4-12 jaar, onder begeleiding 20.00 country dansen, vanaf 16 jaar. Dinsdag 16 oktober 20.00 klaverjassen en jokeren Woensdag 17 oktober 14.00 sjoelmiddag seniorensoos 20.00 repetitieavond zangkoor De Voltreffers Tijdens alle activiteiten is de keuken geopend voor een hapje en een drankje. Wijkgebouw, locatie De Coligny, Louise de Colignylaan 7, 2224 VT Katwijk. Meer informatie op www.wijkcentrumdecoligny.nl of RTV teletekstpagina 351.

ANBO, afdeling Katwijk Bond voor vijftigplussers. Verkoop van belbusboekjes in De Zwanenburg elke morgen. Iedere dag koffie drinken kosten € 0,75. Maandag 15 oktober Spreekuur, 10.00 tot 11.00 uur Schildercursus, 13.30 tot 17.00 uur Vrij jokeren en klaverjassen, 13.30 uur Dinsdag 16 oktober Repetitie zangkoor De Vierboet, 10.00 uur Ouderenspreekuur, 10.00 uur Wedstrijdbiljarten, 13.30-17.00 uur Damessoos, 14.00 uur Vrij klaverjassen en jokeren, 13.30 uur Woensdag 17 oktober Biljarten, 14.00 uur Creatieve middag, 14.00 uur Wedstrijdbiljarten, 13.30-17.00 uur Vrij klaverjassen en jokeren Competitie en vrij biljarten, 19.30 uur Donderdag 18 oktober Kleding bewerken, 9.00 uur Inloop spreekuur, 10.00-11.00 uur Meer bewegen voor ouderen, 9.30-10.15 uur Wedstrijd biljarten aanvang 13.30-17.00 uur Klaverjas- en jokermiddag, 14.00 uur Zangavond met zanggroep Perspectief, 19.30 uur Vrijdag 19 oktober Bloedprikken, 8.30 uur Vrij klaverjassen en jokeren Inlichtingen WMO op de website www.anbo.nl/ katwijkaanzee/ Al deze activiteiten zijn in het dienstencentrum De Zwanenburg, aan de Zwanenburgstraat 62. De activiteiten zijn toegankelijk voor alle mensen van 50 jaar en ouder. Nieuwe leden en begunstigers zijn van harte welkom.

Een 60-jarig bruidspaar op de Duinroosschool krijgt bezoek van kleinkinderen uit alle windstreken.

Leuke Kinderboekenweek op Katwijkse basisscholen ‘Hallo Wereld, de Wereld is van Jou…’. Met deze Flashmob is ook op de Marnixschool de Kinderboekenweek 2012 losgebarsten. Alle leerlingen van groep 1 tot en met groep 8, ja zelfs de juffen en meesters dansten mee. De ouders waren ook uitgenodigd voor dit spetterende begin en stonden nieuwsgierig onder grote paraplu’s te wachten wat er dit jaar werd gedaan om de boekenweek onder de aandacht te brengen. Sommige ouders dansten zelfs al een beetje mee: zouden ze stiekem thuis ook geoefend hebben? Vandaag is, vanaf 14.00 uur, de afsluiting met een heel gezellig ‘MarnixKinderboekenFeest’. Wat er dan gaat gebeuren is nog even een verrassing, maar waarschijnlijk wordt de Flashmob nog één keertje gedaan.

Zestig jaar getrouwd Op basisschool de Duinroos in Katwijk is de Kinderboekenweek vorige week woensdag op een feestelijke manier geopend. In de aula werd een dans opgevoerd, een toneelstuk gedaan en afgesloten met een grote verrassing voor een echtpaar dat zestig jaar getrouwd was. Al hun kleinkinderen zijn overgevlogen vanuit de verste landen om hun opa en oma na al die jaren te begroeten.

Juf met muizenoren

De man met ketting

Op de Willem van Veenschool werd de Kinderboekenweek 2012 ingeluid met een schitterende eigen productie, geïnspireerd op het prachtige boek ‘De droomreis van neef Karel’. Ruim tweehonderd kinderen en hun leerkrachten genoten van het spel, dat door een enthousiaste club leerkrachten in elkaar was gezet. De juf met muizenoren en haar duim in de mond, dat maak je niet elke dag mee. Het verhaal werd voorgelezen door ‘voorleesmuis’ Addie, die de leiding van dit evenement op zich had genomen. En terwijl het spel werd gespeeld werden de platen uit het boek geprojecteerd. Na afloop werd met elkaar het themalied ‘Hallo wereld!’ van Kinderen voor Kinderen gezongen en de Kinderboekenweek officieel geopend.

De hal van de Groen van Prinstererschool is vorige week woensdag om kwart voor negen vol met kinderen. Alle groepen beginnen de dag met de opening van de Kinderboekenweek. Voor de opening is een speciale gast uitgenodigd. De kinderen weten niet wie. Met het thema van de Kinderboekenweek stellen ze de vraag ‘…en wie ben jij?’. Vanaf een voor de leerlingen niet zichtbare plek stelt hij zich voor door iets over zichzelf te vertellen. ‘Ik werk hier in de gemeente Katwijk sinds 11 jaar’. ‘Ik vergader veel’. ‘Al ben ik man, soms draag ik een ketting’. Deze informatie is voor de leerlingen genoeg! Ze roepen: ‘Burgemeester’! Onder luid applaus komt burgemeester Jos Wienen binnen. De persconferentie kan beginnen. Ver-

In de dagen tot aan de herfstvakantie wordt in elke klas extra aandacht besteed aan tal van prachtige kinderboeken, die ons meenemen naar vreemde landen en andere culturen. De school wordt o.a. bezocht door verhalenverteller Ton Hetebrij, die de kinderen van groep 5 en 6 komt inspireren met wereldverhalen. Groep 6 brengt ook een bezoek aan de bibliotheek voor een programma dat helemaal in het thema van de Kinderboekenweek staat. Vandaag verzamelen alle kinderen zich weer in de hal van school om vanaf het podium een presentatie te geven van de Kinderboekenweek-activiteiten in de eigen klas.

Vervolgens wordt het Kinderboekenweek-lied met overtuiging gezongen. De opening door burgemeester Wienen is de start van verschillende leesactiviteiten op school: een speurtocht met leesopdrachten, boekentafels en een ouderavond over het thema lezen met enkele workshops. Morgenochtend, net voordat de herfstvakantie begint, wordt de Kinderboekenweek afgesloten met het huldigen van de voorleeskampioenen.

Aandachtig luisteren naar juffen met muizenoren.

OOG

Uit het oog is een serie over mensen die in het verleden regelmatig in Katwijk in de publiciteit stonden of op andere wijze bij veel Katwijkers bekend waren. Waar wonen ze nu? En wat doen ze tegenwoordig? Deze keer: Bert Brouwer.

beer ik met praktische oplossingen te komen. De mensen op de werkvloer ‘maken’ het onderwijs en ik neem daar mijn petje voor af. Omdat ikzelf in die keuken heb rondgelopen kijk ik anders tegen processen aan. Het mag dan een prachtig beroep zijn; het is ook zwaar. Je bent als leerkracht allang niet meer bezig met lesgeven alleen, er komt zo veel meer bij kijken. De werkdruk neemt toe omdat de groepen steeds groter worden en in nagenoeg elke groep zijn er zorgleerlingen die gevolgd moeten worden. Als ik aan het eind van de dag thuiskom moet ik het gevoel hebben dat ik iets concreets heb kunnen doen voor leerlingen en docenten, dan is mijn dag zinvol geweest.

Waar kennen we u ook alweer van? Ik heb ruim veertig jaar in het onderwijs gewerkt, dus dat zal voornamelijk van school zijn. Wellicht sta ik bij sommigen ook nog bekend als lid van De Schuit waar ik destijds actief was. Zo rond de jaren ’70 was De Schuit ook al een jongerensociëteit, maar dan onder de paraplu van Gereformeerde Kerk. Ik leidde daar onder andere de thema- en discussieavonden die druk werden bezocht. De ambitie om leraar te worden, heb ik van niemand vreemd. Mijn ouders en later ook mijn broer waren werkzaam in het onderwijs. Ik kan wel zeggen dat ik een telg ben uit een echte onderwijzersfamilie en het me met de paplepel is ingegoten. De volgende generatie staat ook alweer voor de klas; ook onze dochter en een schoondochter zijn behept met het lerarenvirus. Zo zie je maar, de appel valt niet ver van de boom. we uit ons jasje groeiden. Omdat het leerlingenaantal bleef stijgen werd het gebouw met een complete verdieping uitgebreid. Ik vond het boeiend om dit bouwproces mee te maken en heb tot 2004 leiding aan de school gegeven. Bewaart u goede herinneringen aan die tijd? Over het algemeen kijk ik er met plezier op terug. In mijn ogen is het nog steeds het mooiste vak dat er bestaat en ik heb me er altijd voor ingezet. Kinderen zijn de toekomst en ik vind het dan ook belangrijk dat ze christelijk en kwalitatief goed onderwijs krijgen. Het doet me altijd deugd als ik oud-leerlingen tegenkom en als het even kan

Een van de belangrijkste vragen die bij de NZH – de Noord- en Zuid-Hollandsche Vervoer Maatschappij NV - in januari 1959 een rol speelt, is wanneer de wegen naar Katwijk en Noordwijk voor de autobussen berijdbaar worden. Een begin is gemaakt met de werkzaamheden voor verplaatsing van de Roskambrug. Zij wordt gedemonteerd en opnieuw opgebouwd naast de trambrug in de Sandtlaan. Er moet voor de scheepvaart een beweegbare brug komen, omdat de brug over het Additionele Kanaal vast is en daar dus geen grote schepen door kunnen. Als deze brug is vervangen voor een beweegbare brug, kan de brug over de Oude Rijn een vaste brug worden. Maandag 26 januari is er een protestbijeenkomst Er heeft zich onder leiding van de heer P.A. Schoneveld een actiecomité gevormd, dat onder het motto ‘de Roskambrug moet blijven’ de protestvergadering voor de inwoners van Katwijk aan den Rijn heeft uit geschreven. Het comité meent dat Katwijk aan den Rijn zonder Roskambrug een dood gat wordt, waar geen zaken meer te doen zijn. De verplaat-

schillende leerlingen mogen een vraag stellen. ‘Waarom heeft u dit beroep gekozen?’ en ‘Op welke politieke partij stemt u?’. Daarna leest de burgemeester voor uit het boek ‘Otje’ van Annie M.G. Schmidt. In dit verhaal opent de burgemeester van het dorp een tentoonstelling. Ademloos wordt er geluisterd.

DOOR HELEEN SCHONEVELD

Op de kweekschool in Leiden haalde ik in 1970 mijn hoofdakte. Ik begon mijn loopbaan als leerkracht van de derde klas (nu groep 5) op de Marnixschool, een prima tijd. Op een gegeven moment werd ik benaderd om directeur te worden van de Gaspard de Colignyschool aan de Sluisweg. Dit pand bestaat nog steeds en staat beter bekend als de Franse school of het K&O gebouw. Van 1976 tot 1983 ben ik daar directeur geweest, of ‘hoofd der school’, zoals dat toen heette. Toen het oude gebouw niet meer aan de eisen van de tijd voldeed werd er een eindje verderop, aan de Meerburgkade nieuwbouw gepleegd. In eerste instantie bestond de nieuwbouw uit één verdieping maar het duurde niet lang voor

Wilt u reageren? Dat kan: ruudvanrijn@xs4all.nl

20

sing is echter niet meer tegen te houden, en de oeververbinding in de Sandtlaan is ook van groot belang, daarvan is men zich wel bewust. Maar het comité is van mening dat er een nieuwe brug moet komen als de Roskambrug verplaatst is. De gemeente voelt hier echter weinig voor, omdat zij twee bruggen op een afstand van driehonderd meter niet nodig vindt. De directeur van de NZH zegt in zijn reactie dat in het algemeen verbeteringen altijd een schaduwkant hebben. Men moet echter niet vergeten dat hier een algemeen belang wordt gediend. Particuliere belangen moeten in zo’n geval wijken, maar door redelijke oplossingen zo min mogelijk worden geschaad.

De Roskambrug (rechts) verplaatst.

Nieuwe koningin

Uit Uit het het Uit het

Uit het oog is een serie over mensen die in het verleden regelmatig in Katwijk in de publiciteit stonden of op andere wijze bij veel Katwijkers bekend waren door hun actieve rol in de samenleving. Waar wonen ze nu? En wat doen ze tegenwoordig? Deze keer: Bert Brouwer.

In aanloop naar het eeuwfeest van de Oranjevereniging kunt u maandelijks in deze krant gedeeltes uit dat boek lezen. Zowel de geschiedenis van Katwijk aan den Rijn als de geschiedenis van haar Oranjevereniging zullen de revue passeren.

Blauwe tram wordt grijze bus

FOTO: PR.

Dinsdag 16 oktober 10.00 Ba.-Pra.-Ka.-Dra. soos 19.00 Biljarten

Flashmob op de Marnixschool.

FOTO: HELEEN SCHONEVELD

Maandag 15 oktober 10.00 Ba.-Pra.-Ka.-Dra. soos 19.00 Biljarten Country Line-dansles 19.30 Beginners 20.15 Gevorderden 19.30 Volleybal dames 21.00 Volleybal heren Volleybal in gymzaal Van Lierenstraat .

Door gebeurtenissen uit de vaderlandse geschiedenis en die van het Rijndorp te combineren wordt er een mooi document samengesteld. De laatste honderd jaar van die geschiedenis wordt ook de rol van Oranjevereniging in die dorpsgemeenschap beschreven. Al met al een omvangrijk werk met prachtige foto’s en bijzondere verhalen.

maak ik een praatje. De jaartjes tikken overigens door, mijn allereerste leerlingen zijn nu inmiddels vijftigers. Waar bent u op het moment mee bezig? Vanaf 2004 ben ik als medewerker werkzaam op het bestuurskantoor van de Stichting PCOK (Stichting Protestant Onderwijs Katwijk) Sinds kort zitten we onder één dak met de Stichting Hervormde Scholen op het Abeelplein. Ik houd me bezig met ondersteuning, planning, administratie en nog veel meer zaken. Eigenlijk ben ik een soort van ‘vliegende keep’ Ik bezoek regelmatig de scholen, geef adviezen en als mensen ergens tegenaan lopen pro-

Dit is mijn laatste werkzame jaar. Met ingang van schoolseizoen 2013/2014 hoop ik met pensioen te gaan. Nee, dan ga ik me niet zitten vervelen, dat woord komt in mijn woordenboek niet voor. Ik zit nog volop in het kerkenwerk en ben actief bij het Nederlands Bijbelgenootschap. En één keer in de drie weken verzorg ik een uitzending van het verzoekprogramma ‘Roept uit aan alle stranden’ bij RTV Katwijk. Het is in vergelijking wat de anderen doen slechts een bescheiden bijdrage, maar ik ervaar het als een dankbare tijdsbesteding. Reizen doe ik ook erg graag. Als de gezondheid het toelaat hopen mijn vrouw en ik dat nog regelmatig te kunnen doen. Woont u nog in Katwijk? Ja hoor, met volle tevredenheid ik zou niet anders willen. Ik ben geboren in Drenthe en kwam hier wonen toen ik negen jaar was. Hoewel wij Brouwertjes dus import-Katwijkers zijn, zoals ze dat zo mooi zeggen, voel ik me hier als een vis in het water. Ik hoor weleens van mensen die naar andere delen van het land gaan verhuizen. Het is heel frappant dat diezelfde mensen na een aantal jaar weer terugkomen. Waarom zou je weggaan? We hebben hier alles.

Op 30 april 1980 wordt Beatrix koningin. ‘Het is met een zekere bewogenheid dat ik naar de portretten van mijn voorvaderen kijk. Bewondering en mededogen komen in mij op als ik, in hun gezichten, de geschiedenis aan mij voorbij zie trekken’, heeft zij enige jaren eerder al eens opgemerkt. Het traditionele bloemendefilé op Soestdijk wordt vanwege de troonswisseling voor de laatste maal gehouden op 31 mei, het is het einde van een lange traditie. Beatrix trekt voortaan zelf het land in, elk jaar naar andere plaatsen. Wel blijft 30 april als datum van feestvieren gehandhaafd. Voorzitter K. Houwer besluit zijn voorwoord in het programma boekje voor 30 april en 5 mei met de woorden: Mag ik besluiten u allen een echt fijn gemeenschappelijk en verantwoord Oranje en Bevrijdingsfeest toe te wensen. Zegene God Nederland en Oranje Ondanks dat er al vanaf ’s morgens uitzendingen op de TV zijn om de troonsafstand van koningin Juliana te volgen, zijn de scholen toch nog be-

Inschrijving Meerlandenfonds Ook dit jaar heeft De Meerlanden weer een bedrag van € 50.000,- in het Meerlandenfonds gestort. Leden en vrijwilligers van goede doelen of (sport)verenigingen kunnen nog tot 26 oktober een project of activiteit aanmelden voor een bijdrage uit het Meerlandenfonds. De maximale bijdrage voor goede doelen is € 2.500,- en voor (sport) verenigingen maximaal € 1.000,-. Aanmelden kan via het aanvraagformulier Meerlandenfonds 2012 dat te downloaden is via www. meerlanden.nl. Daar kunt u ook terecht voor het reglement met voorwaarden en de statuten van het Meerlandenfonds. Leden en vrijwilligers van goede doelen en (sport)verenigingen ontvangen, na aanmelding van een project, spoedig bericht over toekenning dan wel afwijzing. De uitreiking van het Meerlandenfonds staat aan het einde van het jaar gepland.

reid om ’s ochtends feest op DONDER school te vieren. Vanaf 11.00 uur maakt de boerenkapel ‘De Dorstvlegels”een muzikale rondgang door het dorp, en brengt hulde aan de gedecoreerden. ’s Middags is het opvallend stil op straat en volgt iedereen de troonsbestijging van Beatrix op de televisie. Alle schoolgaande kinderen ontvangen ter herinnering hieraan een beker met de beeltenis van de nieuwe koningin en een traktatie.

Foto: Het programma van 30 april.

Katwijk krijgt een Oesterpad Oesters. Voor sommigen een delicatesse, voor anderen een hap snot. Als haringdorp heeft Katwijk weinig met oesters, maar er zijn uitzonderingen. Zo krijgt Katwijk een Oesterpad. Die naam wordt gegeven aan een fiets- en looppad tussen twee straten in Rijnsoever. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders vorige week besloten. In het kader van de wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen moeten alle openbare ruimten binnen de gemeente namelijk een naam hebben. Het college heeft gekozen voor een naam die past bij de wijk. Het Oesterpad ligt tussen de straten Oesterbank en de Zeester.


16 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 11 OKTOBER 2012 Column door Aad Kraaij

Tien procent Katwijkse bijstandontvangers aan het werk

Spirit Op Spirit luiden we deze vrijdag de herfstvakantie in met het landelijke tri-axy spel. Een veelzijdig opdrachtenspel, waarbij jeugdgroepen uit het hele land tegelijkertijd proberen zoveel mogelijk punten te scoren en daarnaast ook nog wat geld ophalen voor het goede doel. Een mooie avond om kennis te maken met onze tienerclub Spirit. Uiteraard zijn de deuren van het Jeugdhuis weer vanaf half acht open. Dus als jij ook zin hebt in een goed begin van je vakantie moet je er zeker bij zijn. Heeft u een artikel dat samen met andere YMCA-artikelen in deze krant geplaatst moet worden, lever het dan (uiterlijk maandagavond 21.00 uur) in bij CJV/YMCA Katwijk / PR-commissie, t.a.v. André Bosch, fax (084) 8333588 of per e-mail: YMCA.Katwijk@ tiscali.nl. Een belletje vooraf is niet strikt noodzakelijk, gewoon het stukje faxen of mailen is voldoende.

Jeugdsoos De Meerpaal De eerste vraag die je gesteld wordt als je een nieuwe club opstart is: ‘Hoeveel jongelui komen er?’. Schreven wij vorige keer: we rekenen op een grote groep jongeren, nu maandag- en dinsdagavond was het zeer rustig, maar op vrijdagavond toch nog twaalf jongelui. Het moet nog wat groeien, zullen we maar denken. Wat kunnen ze verwachten in wijkgebouw De Poolster? Ze moeten zichzelf met spellen vermaken, zoals tafelvoetbal, tafeltennis en er is ook nog een poolbiljart, dus genoeg. Ook is er op vrijdagavond snoep en patat etc. te koop. Dus niet nodig om buiten te hangen, maar tot ziens. De leiding: Jan Knetsch en Maart Ros

Bingo in Molenwijk Wijkvereniging MolenwijkKatwijk/Rijn organiseert op vrijdag 12 oktober bingo in wijkgebouw De Wiek aan de Fresiastraat 19 in Katwijk aan den Rijn. Er zijn mooie prijzen te winnen. Ook is er weer een loterij en niet te vergeten een superronde. Aanvang om 20.15 uur en de zaal is open om 19.00 uur. Onder de 16 jaar geen toegang. Op zaterdag 13 oktober is er een kinderbingo. Aanvang om 14.00 uur en de zaal is open om 13.30 uur.

De onAfhAnKelijK ADviseur.

FOTO: ATY DE VRIES

Het afsluiten van een hypotheek kun je op verschillende manieren regelen. Via een onafhankelijke adviseur of hypotheekketen, via een bankkantoor of zelfs via internet. Deze ‘kanalen’ verschillen flink van elkaar. Daarbij springt de prijs in het oog maar zijn onafhankelijkheid en mate van advies nog veel meer van belang. Waarom zijn die zo belangrijk? Omdat een hypotheek over veel geld gaat en ook nog eens lange tijd loopt. Het moet daarom goed bij je ‘passen’!

Een adviseur kan meerdere maatschappijen aanbieden en kan daarin vrij bemiddelen en echt adviseren, zeker nu er vanaf 1 januari 2013 een verbod op provisie geldt. Hij/zij beoordeelt hierbij niet alleen de hoogte van rentes en premies, maar ook of de productvoorwaarden geschikt zijn voor jouw specifieke situatie. De adviseur zorgt ervoor dat de hypotheek betaalbaar blijft bij plezierige (pensionering) en onplezierige gebeurtenissen

Bijzondere ouderendag in De Voorhof.

Dit mag jaarlijks terugkomen

Dag van de Ouderen schot in de roos De senioren die in groten getale aanwezig waren in De Voorhof genoten vorige week vrijdagmiddag met volle teugen van het gebodene. Wanneer de beslissing bij hen zou liggen om ‘de dag van de ouderen’ jaarlijks terug te laten keren was het een volmondig ‘ja’ geworden. Bij binnenkomst kwam men meteen in de stemming toen de kaartjes door een zogenaamde conducteur van de N.V. Nederlandsche Tramweg Mij werden geknipt, een stukje nostalgie van weleer. Door Aty de Vries Ook wethouder Daan Binnendijk benadrukte het belang van een dergelijk samenzijn op diverse locaties in Katwijk en Rijnsburg. Enkele dames uit Valkenburg vonden het jammer dat Valkenburg niet werd genoemd, omdat ook Rijnweide en De Terp de mogelijkheid tot samenzijn bieden. ‘We kregen de uitnodiging omdat we lid zijn van de PCOB, maar in je eigen woonplaats zie je veel meer bekenden’, aldus de dames.

In zijn welkomstwoord vertelt PCOB-voorzitter Gerrit Paauw dat op 1 oktober 1990 de VN een resolutie voor deze dag voor de ouderen heeft aangenomen. ‘Daar is twaalf jaar geleden een invulling aan gegeven en mijn voorstel is in samenspraak met de SWOK om deze dag jaarlijks op de kalender te zetten. Gezien de grote opkomst hier is daar zeker behoefte aan’, aldus Paauw. Voorzien van koffie met cake genoot men van de verschillende films met trams waaronder de Boedapester die door Noorden Zuid-Holland reden. Vooral de Blauwe Tram die tot en met 1960 door onze regio reed had ieders belangstelling. Maar ook de lijnen naar Den Haag via Voorburg en van Haarlem naar Amsterdam en de Groene Kikker die tot 1957 tussen Amsterdam en Zandvoort reed, kregen veel bijval. Een stukje nostalgie, dat erg door de aanwezigen op prijs werd gesteld. Voor de lunch werden de stoelen omgedraaid en kwamen we in contact met de zusters Ria en Charlotte, twee leuke dames waarmee je gezellig kunt praten en waarbij

de achternamen van verschillende families over tafel rolden zoals Heemskerk, De Hoog, de Mooij, Verhagen. Meer houvast gaven Fie de Mooij (85) waarbij herinneringen werden opgehaald aan haar overleden echtgenoot Cor de Mooij, die jarenlang voorzitter is geweest van de Oranjevereniging. Ook mevrouw Ans van Delft (86) die familie is van de voormalige huisarts Gerrit van Delft die in Valkenburg woont. ‘Hij komt dikwijls een kopje koffie bij me halen, wat heel gezellig is en bovendien moet hij ‘tante’ tegen me zeggen’, voegt ze er ondeugend aan toe. De lunch smaakt heerlijk, zo goed dat er nog een rondje krentenbolletjes geserveerd worden door de vrijwilligsters die onderleiding staan van Ria Paap van de SWOK en Margriet Blom die ook even een kijkje komt nemen. Zij vinden de toekomst in Rijnweide in Valkenburg, wat activiteiten betreft, zorgelijk. ‘Dat brengt de nodige onrust met zich mee. Maar wij weten verder ook van niets. Bepaalde ontwikkelingen moeten we zelfs vanuit de krant vernemen en dat is geen goede zaak’, aldus beide dames.

Als je bij bank A binnenloopt voor advies weet je een ding zeker: er wordt een hypotheek van bank A geadviseerd. Niet van bank B of C, ook niet als dat beter voor je is. De bankadviseur is immers geen onafhankelijk adviseur, hij is een verkoper van zijn eigen producten. Datzelfde geldt als je ervoor kiest om via internet zelf een hypotheek te sluiten. Daarvoor is vereist dat de klant over veel kennis beschikt, al kun je soms ondersteuning krijgen via de telefoon of per mail. Maar ook dan heb je niet te maken met onafhankelijke advisering.

Na de lunch vertelt Gerrit Paauw via een gedicht waar de telefoon met het antwoordapparaat bij de senioren voor dient. Dikwijls gaat het om vragen van hun kinderen voor oppas, het strijken van de was, brengen en halen naar school, het mee-eten, of pa een klusje kan doen en of moe een taart wil bakken en dergelijke. Het antwoord luidt dan: ‘wanneer we tijd hebben bellen we je zo snel mogelijk terug’. Dit tot grote hilariteit van de aanwezigen. Vervolgens was er een optreden van gezelligheidskoor Recht door Zee uit Rijnsburg onder leiding van dirigent Arelis Driebergen, waarbij de zaal de bekende liedjes uit volle borst meezong. Tussen de optredens door was er nog een declamatie van mevrouw Nel Souverijn, die enthousiast werd ontvangen. Een treffend einde van de middag was wel het uitreiken van een roos aan de aanwezigen die deze weer door moest geven, met daarop een zelf geschreven wens, aan een oudere die deze middag niet aanwezig was of kon zijn. Een heel origineel einde van een bijzondere middag die hopelijk volgend jaar een vervolg krijgt.

Aad Kraaij is Hypothecair Planner en geeft maandelijks zijn visie op het gebied van hypotheken en wonen.

(overlijden, arbeidsongeschiktheid) door voldoende aflossing en verzekering in te bouwen. En houdt in de gaten of je hypotheek en verzekeringen inmiddels wellicht elders goedkoper kunnen of juist vanwege veranderingen in je leven (bijvoorbeeld door een andere baan of de geboorte van een kind) moeten worden aangepast. Hij/zij informeert tijdig als je rente afloopt. En dat gebeurt allemaal door je eigen vertrouwde adviseur die jou al jarenlang kent. En zeker bij een hypotheekketen als De Hypotheekshop wordt daarbij de advieskwaliteit geborgd en scherp in de gaten gehouden. Want daar weet je ook precies wat je aan diensten gedurende de looptijd mag verwachten. Dat is namelijk allemaal vastgelegd in onze APK Service Hypotheken. Het kopen van een huis en het aangaan van een hypotheek is een grote stap. Niet alleen gaat het om grote sommen geld maar ook nog eens om langlopende verplichtingen tijdens verschillende fases in je leven. Daarbij is onafhankelijk advies onontbeerlijk.

Donderdag 18 oktober

Gemeente-avond over uitzending Maarten en Gerdien Blom naar Albanië Maarten en Gerdien Blom worden samen met hun kinderen Tijmen, Jaël en Miriam in het voorjaar van 2013 vanuit de Hervormde Gemeente Katwijk door de GZB (Gereformeerde Zendingsbond) uitgezonden naar Albanië. Nog drie maanden in Nederland, daarna vertrekken ze. Eerst naar Engeland voor een training, daarna naar Albanië. Zij zullen zich richten op Mushqeta, een berggebied ten zuiden van de hoofdstad Tirana. In dit gebied wonen enkele christenen, maar is

nog geen kerk. In samenwerking met de GZB en de Albanees Evangelische Alliantie (VUSh) gaan ze de mogelijkheden onderzoeken om hier een gemeente te stichten. Op 18 oktober is er een gemeenteavond in het Maranathacentrum, Poolster 2 (aanvang 20.00 uur). Maarten en Gerdien Blom vertellen iets over hun werk en over het land Albanië. Waarom is het eigenlijk nog nodig om ‘de zending’ in te gaan in 2012? U bent van harte welkom.

Gemeente wil huidige situatie vastleggen

Vier verouderde bestemmingsplannen in één: Vinkenwegzone Rijnsburg Wethouder Daan Binnendijk heeft het al verschillende keren aan de burgers van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg uitgelegd. De gemeente is verouderde bestemmingsplannen aan het actualiseren, en organiseert daarom per gebied informatieavonden. Zo ook vorige week woensdagavond voor bestemmingsplan Vinkenwegzone Rijnsburg. ‘Het is zeker niet de bedoeling om in vernieuwde bestemmingsplannen grote wijzigingen door te voeren. U moet het zien dat wij de bestaande huidige situatie willen vastleggen volgens de werkelijkheid’. In dit gebied gaat het om de verouderde bestemmingsplannen Vinkeweg (1992), Vinkenwegzone (2003), Vinkenwegzone II (2003) en Buitengebied (1980). Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door het gebied Trappenberg-Kloosterschuur en Klei-Oost Zuid. Aan de oostzijde vormt de gemeentegrens de grens, aan de zuidzijde door het Oegstgeesterkanaal en aan de westzijde door de Noordwijkerweg en het gebied Middelmors. Met dit nieuwe bestemmingsplan, wat in de voorontwerp fase zit, vervangt de gemeente deze vier verouderde bestemmingsplannen.

Verkeer Naast de huidige situatie heeft de gemeente in het vigerende bestemmingsplan Vinkenwegzone ook een aantal ontwikkellocaties opgenomen. Zoals: het realiseren van woningen langs de Vinkenweg en Voorhouterweg, ter volmaking van de lintbebouwing; Bedrijfsontwikkeling in de zone langs de Noordwijkerweg, alsook verbreding van het Oegstgeesterkanaal. De Vinkenwegzone blijft haar positie als bedrijventerrein behouden. De gemeente wil dit echter maximaal benutten, wel binnen de milieu- en ruimtelijke wetgeving. Het gaat in

FOTO: PR.

Ruim 9 procent van de Nederlandse bijstandsontvangers van eind 2010, vond in 2011 een baan. In de kleinere gemeenten was dit aandeel het grootst, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In Katwijk heeft vorig jaar 10 procent van de bijstandontvangers werk gevonden. Het percentage uit 2011 is een procent lager dan in 2010: toen ging van alle Katwijkers die in 2009 in de bijstand zaten, het jaar daarop 11 procent aan het werk. Voor de crisis, in 2007 en 2008 kon respectievelijk 13 procent en 17 procent weer aan het werk. In 2009 ging het laagste percentage Katwijkers de arbeidsmarkt weer op: 9 procent van de bijstandontvangers die in 2008 nog in de bijstand zaten, hadden een jaar later een baan. Katwijk is met de 10 procent in 2011 even succesvol als Oegstgeest. Ook daar vond 10 procent van de inwoners in de bijstand in 2011 een baan. In Noordwijkerhout, Teylingen en Hillegom was dit 11 procent. Koplopers in de Duin- en Bollenstreek zijn Noordwijk en Lisse met beide 12 procent die vorig jaar werk vonden. Van de gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners waren personen in de bijstand in Zoetermeer het meest succesvol in het vinden van werk, in Amsterdam het minst.

Van Egmond Van Hirtum / De Hypotheekshop

De winnende ploeg van de brandweer Katwijk.

Katwijkers sterkst bij brandweerwedstrijd

Voorontwerp bestemmingsplan Vinkenwegzone.

eerste instantie om specifiek agribusiness gerelateerde bedrijven. De aanwezigen omwonenden en bewoners van de verschillende bestemmingsplannen wilden graag van de wethouder weten wat er nu precies gaat veranderen. ‘Het is vooral een vaststelling van de huidige situatie’, lichtte Binnendijk kort toe. Wat er dus in de afgelopen jaren veranderd is ten opzichte van de oude bestemmingsplannen. Hoewel het voorontwerp-bestemmingsplan Vinkenwegzone aan de muur van de Burgerzaal hing, wilde men toch ook wel graag het ‘verouderde’ plan inzien. Even later werden de aanwezigen op hun wenken bediend. En kon het spel ‘zoek de verschillen’ beginnen. Vragen en zorgen werden geuit

over de verkeerssituatie vanuit de Brouwerstraat. Het enige wat Binnendijk hier over kon mededelen is dat dit alles met de woningbouwplannen van de gemeente Katwijk te maken heeft. ‘Hiervoor moest de infrastructuur worden aangepast en daarmee is de Raad van State akkoord gegaan’. Ook de afwikkeling van het vrachtverkeer vanaf de Noordwijkerweg naar het gebied baart omwonenden zorgen. Naast geluidsoverlast van vrachtwagens van één (niet Rijnsburgs) transportbedrijf, is de situatie begin Voorhouterweg-Bankijkerweg verre van ideaal voor fietsers, brommers en voetgangers. ‘Er is nu een spiegel geplaatst, maar je kan er op wachten dat hier een ongeluk gaat gebeuren’.

Het voorontwerpbestemmingsplan Vinkenwegzone is terug te vinden op de site van de gemeente Katwijk www.katwijk.nl en ook op www. ruimtelijkeplannen.nl. Het voorontwerp kan tijdens werkdagen gedurende openingstijden op het gemeentehuis worden ingezien tot en met 15 november. Daarna wordt het ontwerpbestemmingsplan medio december voor zes weken ter inzage gelegd en kan men binnen deze termijn zienswijze indienen. Na afloop van de zienswijzenperiode wordt bekeken of het wenselijk, nodig en/of mogelijk is de zienswijzen te verwerken in het bestemmingsplan. Deze wordt in het tweede kwartaal van 2013 door de gemeenteraad vastgesteld.

Er waren afgelopen zaterdag wel heel veel brandweervoertuigen en -mensen te vinden in Warmond. Dat had te maken met de jaarlijkse Kringwedstrijd voor brandweerkorpsen uit de Duin- en Bollenstreek, die daar werd gehouden. Negen ploegen deden mee. Het scenario speelde zich af op De Baan, waar een ongeval was gebeurd. Een automobilist was de straat ingereden, die afgesloten was met een dranghek. De auto heeft het hek omver gereden, waardoor een persoon die erachter stond op de grond terecht kwam met het hek bovenop hem. De auto was doorgereden en tegen een podium tot stilstand gekomen. Om het allemaal nog spannender te maken was er ook nog eens door de klap brand ontstaan. De ploeg die aan de beurt was, moest die brand zo snel en veilig mogelijk blussen, de automobilist uit de auto bevrijden en er was ook nog een persoon onder de auto terechtgekomen, die middels hydraulisch gereedschap bevrijd kon worden. Tijdens het werken werd de brandweer nog eens aangesproken door twee moeders die hun kinderen kwijt zouden zijn en die zouden zich onder het podium bevinden.

Op dat podium stond overigens ook nog eens een dj te draaien, die vrolijk doorging met een aantal feestnummers tijdens de inzet. Voor de brandweer was het lastig om bij de kinderen te komen, die zich onder het podium bevonden en alleen te bereiken was via een klein luik. Om die ruimte te betreden moest de brandweer wel eerst twee stalen stangen verwijderen. Een pittig scenario voor de ploegen uit de regio Hollands-Midden, waarbij niet iedere ploeg het binnen de tijd heeft weten te halen. ’s Avonds was de prijsuitreiking door de waarnemend burgemeester Marjan van Kampen-Nouwen van Teylingen, die nog maar sinds zes dagen de functie vervulde. De uitslag was in de volgende: Katwijk, Sassenheim, Valkenburg, Lisse, Voorhout, Rijnsburg, Oegstgeest, Leiderdorp en Noordwijkerhout. De ploeg uit Katwijk leverde ook de beste bevelvoerder, aanvalsploeg en waterploeg. De beste pompbediende/chauffeur kwam van Noordwijkerhout. De ploegen van Katwijk en Sassenheim gaan door naar de finale van Hollands-Midden, die zaterdag 27 oktober wordt gehouden in Nieuwkoop.


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 11 OKTOBER 2012 • 17

Haarzaak maakt kans op Provincie Award

Afspraken college staan zwart-op-wit

Gemeente heeft volop aandacht voor Valkenburg

Nu gaat Haarzaak op voor de provincieronde. Stemmen op Haarzaak kan nog tot 30 oktober v ia www. kapsalonvanhetjaar.nl. Voor iedere stem bij de Verkiezing van de Leukste Kapsalon betaalt de organisatie samen met haar partners € 0,05 aan Pink Ribbon Clini Clowns of War Child. Stemmers bepalen naar welk goed doel de vijf cent gaat.

Breien voor dak- en thuislozen Jacqueline en Ineke Plokker zijn dit jaar in samenwerking met Jeannette Barnhoorn van De Breiwinkel op de Secr. Varkevisserstraat 126 in Katwijk begonnen met de actie: ‘Mutsen breien voor de daklozen’. Het is een vervolg op de actie van vorig jaar met sjaals voor de Stichting Tot Heil des Volks. Dat leverde 235 sjaals op. Dat was vele malen meer dan dat zij ooit hadden kunnen denken. Dit jaar hopen Jacqueline en Ineke op een eenzelfde reactie.

Foto: pr.

Jannette Wassenaar, eigenaresse van kapsalon Haarzaak aan de Rijnstraat in Katwijk aan den Rijn, gaat de uitdaging graag aan. Ze haalde al de meeste stemmen binnen als leukste en gezelligste kapsalon van Katwijk, maar een provincietitel zou natuurlijk nog mooier zijn. Met ruim dertig stemmen meer dan nummer twee, kreeg Haarzaak in de Rijnstraat de meeste stemmen van de kapperbezoekers. En ook de waardering pakte goed uit met een 9.03.

De jonge Martijn Hoevens knipt, met een beetje hulp van papa Michel, het lint door.

Een serieuze partij heeft zich gemeld die het voormalige gemeentehuis van Valkenburg wil aanschaffen onder de ‘oude’ verkoopvoorwaarden. Dat betekent dat, wanneer deze deal doorgaat, de trouwlocatie en de publieke toegang tot de Rijnoever behouden kunnen blijven. Het college heeft daarom de raad voorgesteld de behandeling van de nota in de commissie Bestuur over de versoepeling van de verkoopvoorwaarden aan te houden. Daarnaast is er gevraagd nog eens goed te kijken naar het onderzoek naar de geschiktheid van het voormalig gemeentehuis als gemeenschapshuis. Daarom heeft het college de raad voorgesteld de behandeling van dit onderzoek door de commissie Welzijn ook aan te houden.

Meerdere disciplines onder één dak

Opening van Hoevens in Business Het nieuwe onderkomen van Hoevens in Business aan de Heerenweg 6B1 in ’t Heen in Katwijk is afgelopen vrijdag geopend. Het is niet alleen een nieuwe werkplek voor Hoevens, maar ook voor Sprangers Van den Ende accountants en social media bureau Adyta. Vanuit Hoevens Adviesgroep groeide de wens om de zakelijke relaties en ondernemers nog vollediger te kunnen bedienen. Daartoe hadden ze behoefte aan een breder klankbord en zodoende is deze unieke ‘one-stop-shopping’ plek ontstaan. Elk met zijn eigen specialisme en expertise.

Een snellere, efficiëntere en intensievere samenwerking tussen verschillende disciplines maken het voor de ondernemer een plek waar hij terecht kan met al zijn vragen. Een nieuw concept in Katwijk. Hoevens in Business op z’n breedst voor advisering op het gebied van verzekeringen, hypotheken en pensioen. Daarnaast is er de bedrijfsmakelaardij voor aan- en verkoop, huur / verhuur en taxaties voor onroerende zaken.

het mogelijk om ondernemers in de nabije toekomst te voorzien van presentaties met actuele onderwerpen, succesvolle trainingen en ontmoetingen. Altijd op de praktijk gericht en direct toepasbaar. In de nabije toekomst zullen meerdere disciplines worden toegevoegd aan Hoevens in Business. Het pand werd vrijdag officieel geopend door Michel Hoevens. Zijn zoon Martijn had de eer om het lint door te knippen.

Sprangers Van den Ende is de accountant voor de zakelijke klant. Adyta is bedenker en uitvoerder van succesvolle marketingplannen voor alle sociaal media applicaties. Door deze samenwerking is

Hoevens Makelaardij en Katwijks Hypotheekhuys nemen overigens 26 en 27 oktober deel aan de woonbeurs Heerlijk Wonen te Katwijk. Voor meer informatie www.heerlijk-wonen.nl

Voorzieningenniveau Tijdens de avond hebben veel aanwezigen hun zorgen geuit over het verdwijnen van voorzieningen. Voorbeelden zijn de tandarts, de politiepost, servicepunt van de gemeente en de fysiotherapeut en nu recent het consultatiebureau.

Feestelijke opening Visserijschool

De gemeente heeft niet alles in eigen hand. Daarnaast dwingt de huidige economische situatie om maatregelen te nemen die geld besparen. Zoals het sluiten van het gemeentelijk servicepunt. Om per wijk goed in beeld te krijgen hoe het staat met de voorzieningen per wijk, werkt de gemeente met zogeheten wijkbarometers. Deze geven

De Breiwinkel heeft aangegeven om actief mee te willen doen aan de nieuwe actie. Er zijn ontzettend leuke pakketjes te krijgen met een aantal bolletjes wol en een mooi mutsenpatroon. Dit alles bij elkaar kost maar € 2,50. Van dit bedrag gaat tevens € 0,50 naar de Stichting Tot Heil des Volks.

aan hoe een wijk scoort op thema’s als veiligheid, zorg & welzijn, sociale binding en verkeersveiligheid. Via wijktafels worden aan de hand van deze barometers actieprogramma’s opgezet. Ook in Valkenburg start nog dit jaar de wijkthematafel ‘Zorg & Welzijn’. Deelnemers zijn de gemeente, de wijkraad, DunaVie, Welzijnsorganisaties(zoals SWOK), verenigingen en natuurlijk blijft altijd ruimte om tussentijds andere belanghebbenden aan te laten schuiven.

De Terp ‘In iedere kern een gemeenschapshuis’. Dat is de ambitie uit het collegewerkplan 2010-2014. Op korte termijn wordt een behoefte-onderzoek gestart onder de Valkenburgers om de invulling en locatie van het gemeenschapshuis nader te kunnen bepalen. Ook hiervoor wordt gebruik gemaakt van de wijkthematafel Zorg & Welzijn. Zowel de Terp als het voormalig gemeentehuis zijn mogelijke locaties voor een gemeenschapshuis. Uit een eerste inventarisatie kwam de Terp als meest geschikt naar voren, maar op de informatieavond is afgesproken ook de mogelijkheid van het oude gemeentehuis nog eens goed af te wegen. Overigens verandert er in verband met een gewijzigd beheer van de gemeentelijke sportzalen ondertussen wel iets in het beheer van de Terp. Het Sportbedrijf neemt de lopende zaken over. De gemeente en de exploitanten van Party & Sport en Evenementen Centrum de Terp (Peter en Vera van der Laar), die ook het beheer van de sportaccommodatie doen, nemen per 1 januari 2013 op een goede manier afscheid van elkaar.

Verkeersveiligheid Een aantal plekken in Valkenburg wordt als onveilig ervaren. De doorgaande route en dan met name de Hoofdstraat is daar een voorbeeld van. Afgesproken is dat wethouder Udo met een aantal bewoners een fietstocht gaat maken langs de genoemde plekken. Voor dit onderwerp is reeds de wijkthematafel ‘verkeersveiligheid Valkenburg’ gestart. Deelnemers hieraan

zijn de gemeente, de wijkraad, Veilig Verkeer Nederland en de Politie.

Detailhandel De indruk is ontstaan dat huidige winkeliers niet meer mogen uitbreiden of zelfs moeten vertrekken. Het college wil nogmaals benadrukken dat uitbreidingsaanvragen gewoon mogelijk blijven. Deze worden beoordeeld aan de hand van het bestemmingsplan. Daarnaast behouden winkels met de bestemming detailhandel deze functie. In de detailhandelsvisie, vorige week vastgesteld door de gemeenteraad, zijn deze en meer uitgangspunten vastgelegd voor de gehele gemeente Katwijk.

Opnieuw in gesprek De wijkraad heeft het college uitgenodigd in maart nogmaals langs te komen in de Terp voor een dorpsgesprek. Om samen met de bewoners te bespreken hoe de vlag er dan bij hangt. Het college is uiteraard op deze uitnodiging ingegaan. ‘Alle wijken in de gemeente gaan ons aan het hart. We snappen dat het niet altijd mogelijk is het iedereen naar de zin te maken. Tegelijkertijd wordt van ons verwacht dat we deze gemeente besturen’, laat burgemeester Jos Wienen weten. ‘De avond in De Terp was heel waardevol. Uit eerste hand hebben we vernomen hoe beslissingen die wij nemen en voorstellen die we aan de raad doen, worden ervaren. Duidelijk is dat er een enorme betrokkenheid bij de inwoners van Valkenburg is wanneer het gaat om hun dorp. Via de wijkthematafels en de wijkraad kunnen we, misschien nog meer dan nu, gebruik maken van die betrokkenheid. We hebben goede afspraken gemaakt waar we begin volgend jaar gezamenlijk op gaan terugblikken. Ik heb er vertrouwen in dat we nader tot elkaar kunnen komen. Uiteindelijk hebben we namelijk het zelfde doel: voldoende voorzieningen die bijdragen aan een leefbare en prettige woonwijk. Met behoud van de eigen identiteit. En dat geldt voor Valkenburg net zo goed als voor de andere wijken.’

Beheer overgenomen door Stichting Sportfondsen

De Terp gaat gewoon door

Deze dames kunnen alle hulp gebruiken en iedere muts is er één! Pak uw breinaalden, koop een leuk pakketje of gebruik uw oude bollen wol en ga aan de slag! Mutsen, sjaals en andere gebreide attributen kunnen worden ingeleverd bij De Breiwinkel.

Foto: ADrie VAn DuijVenVoorDe

Hulp gezocht voor collecte Alzheimer In de week van 5 t/m 10 november vindt de collecte van Alzheimer Nederland plaats. In Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg gaan zo’n 80 collectanten op pad om geld in te zamelen. Met een paar uur van uw tijd kunt u helpen als collectant. U kunt zich opgeven bij: Aafje van Bommel, tel. 4030565. Of via www.alzheimer-nederland.nl/ collecte of tel. 030-659 69 77.

De Terp in Valkenburg was vrijdagavond 14 september het toneel van een stevig gesprek tussen bezorgde Valkenburgers en het college van burgemeester en wethouders. Aanleiding was de actie ‘Hart voor Valkenburg’. Tijdens de avond is een aantal afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in een verslag wat eind vorige week naar de aanwezigen van de bijeenkomst en de wijkraad is verstuurd. Belangrijkste onderwerpen waren het voormalig gemeentehuis, De Terp, het voorzieningenniveau, verkeersveiligheid en detailhandel.

De Visserijschool staat weer waar hij hoort: in het centrum van Katwijk aan Zee. Alle genodigden bij de opening van de school waren het daar afgelopen vrijdag roerend met elkaar over eens. ook burgemeester Wienen was verheugd met de nieuwe school, die dichtbij het toekomstige werkgebied van de leerlingen staat. om de zee nog meer in het gebouw te halen, onthulde Wienen een schilderij met daarop het echte zeeleven. ook werd er tijdens de opening aandacht besteed aan het afscheid van Gerard Haasnoot die, na 22 jaar als teamleider, afscheid neemt van de school.

Tijdens de onlangs gehouden inspraakavond in De Terp over diverse knelpunten in het Rijndorp kwam tevens het voortbestaan van De Terp ter sprake en op welke wijze deze in een later stadium ingevuld zou kunnen worden. Telefoontjes van verontruste gebruikers kwamen bij de wijkraad binnen. Na overleg met het college van b&w blijkt dat alles gewoon door kan gaan. Door Aty de Vries Wel was bekend dat door de ontstane onrust over wat er met De Terp zou gaan gebeuren bruiloftsfeesten en partijen niet doorgingen. Aan het einde van de inspraakavond prees burgemeester Wienen Peter van de Laar en zijn vrouw voor hun inzet, waarop Peter de inwoners

van Valkenburg bedankte voor de prettige samenwerking, die hij gedurende dertig jaar van hun had ondervonden. De wijkraad geeft inmiddels aan dat er naar aanleiding van de diverse vragen contact is geweest met het college van b&w en in het bijzonder met burgemeester Wienen over het voortbestaan van De Terp. De angst was dat hierdoor De Terp tijdelijk zou sluiten. In het kader van het gemeentelijk beleid wordt het beheer van sportzalen binnen Katwijk overgenomen door de Stichting Sportfondsen. Voor Valkenburg betekent dit dat er een tijdelijke beheerder De Terp overneemt, totdat er een definitieve nieuwe beheerder is benoemd. ‘Dat houdt dus in dat alle huidige faciliteiten volledig ter beschikking blijven en men dus in De Terp terecht kan voor al die zaken zoals die we tot nu toe gewend zijn’, aldus een toelichting van de wijkraad.

Sons of Korah in Nieuwe Kerk De Australische band Sons of Korah speelt vrijdagavond 19 oktober in de Nieuwe Kerk. Voorafgaand zal ds. Koppen de avond openen met een gebed, waarna er ook aandacht is voor het restauratiefonds ‘Oude/Nieuwe Kerk’. De avond start om 20.00 uur en kaarten zijn verkrijgbaar op www.sonsofkorah. nl. Meer informatie via Het Baken of Joke Verdoes.

Country line dansclub zoekt nieuwe leden Voor versterking is de country line danceclub op zoek naar actieve 55-plussers. Iedere vrijdagochtend wordt er van 09.45 tot 11.45 uur gedanst in de Rijnweide aan de Hoofdstraat in Valkenburg. Eerst kennismaken kan tijdens de koffiepauze tussen 10.30 en 11.00 uur, waarbij de koffie gratis is. Voor meer informatie: tel. 4071878.

Foto: pr

Alzheimer Nederland werkt al bijna dertig jaar aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie (waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm is) en hun omgeving. Door hulp en informatie te bieden en op te komen voor hun belangen. Met 52 regionale afdelingen en ruim 200 Alzheimer Cafés heeft Alzheimer Nederland een landelijk dekkend netwerk. Daarnaast financiert Alzheimer Nederland wetenschappelijk onderzoek naar behandeling, preventie en genezing van dementie. De stichting is volledig afhankelijk van particuliere giften.

Zuid-Koreanen filmen museum Het Spinozahuis onlangs heeft een tv-ploeg bestaande uit negen man van de Seoul Broadcasting System uit Zuid-Korea een bezoek gebracht aan het Spinozahuis. er werden filmopnamen gemaakt voor een documentaire over nederland in de zeventiende eeuw en haar relatie tot tolerantie. De filosofie van Spinoza zal daarin een belangrijke rol spelen. De secretaris van de Vereniging Het Spinozahuis theo van der Werf gaf ze toelichting. Het museum Het Spinozahuis dat sinds maart jl. na een sluiting van elf jaar heropend werd staat volop in de belangstelling. opvallend is het grote aantal bezoekers vanuit de hele wereld. Vorige maand zijn in het museum tv-opnamen gemaakt met ernst Daniël Smid voor het programma ‘De God van de Lage Landen’ van de evangelische omroep. Dankzij vrijwilligers uit rijnsburg en omgeving is het museum aan de Spinozalaan 29 open van dinsdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur.


18 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 11 OKTOBER 2012

Van Starkenburg en Zonen B.V. is een bedrijf dat, naast commissiehandel, zich richt op de dagelijkse belevering van bloemenwinkels en groothandelaren in het noorden van Duitsland Wij zijn op zoek naar een:

CHAUFFEUR-BOXMEDEWERKER die met ons team hiervoor zorg wil dragen.

Plandeel ‘Egelantier’

Werkzaamheden: - Inpakken van bloemen op veiling Flora in Rijnsburg - Beleveren van onze klanten in Duitsland - Overige voorkomende werkzaamheden

(Fase III)

111 fraaie & luxe- en startersappartementen vanaf € 145.000,- v.o.n. Starterslening mogelijk!

Wij vragen: - Rijbewijzen B, C en E - Flexibele instelling - Een teamspeler

Meer info?

071 - 40 51 500

Wij bieden: - Een bij de functie passend salaris - Een gezellig en hecht team - Goede secundaire arbeidsvoorzieningen

Stijlvol relaxen in Rijnsburg

Reacties richten aan: Erik van Starkenburg Postbus 45 2230 AA Rijnsburg Email: erik@starkinblumen.eu

De Raad Makelaars, Sandtlaan 38 - 2223 GG Katwijk welkom@deraadmakelaars.nl www.deraad.nl

ZONNEPANELEN

vestering

in > Rendabele

Interesse?

www.de -bloem.nl

Nú tot € 650,- subsidie! Bel nu voor een offerte om subsidie aan te vragen!

Maak vrijblijvend een afspraak:

(071) 40 12 809 Torenstraat 20 - 2225 EH Katwijk - info@houwaard.nl

Altijd een lekker kleurtje, dat kan met SPRAY-TAN • Direct een gebruinde huid • Natuurlijk resultaat • Geweldig voor een feestje • Bruin naar je vakantiebestemming • Kleur afgestemd op het huidtype Een behandeling kost € 29,Het is ook mogelijk om een rittenkaart te kopen. 5x € 137,50 10x € 250,-

BLEKERSTRAAT 26 | 2222 AN KATWIJK | T 071 402 36 15 WWW.BEAUTYCENTRECOCOON.NL OPENINGSTIJDEN: MA. T/M VRIJ. VAN 9.00-21.00 UUR

PERMANENT MAKE-UP

Voorkom een vermoeid gezicht ’s Morgens in de spiegel zie je het nadeel van een avond uitgaan of net die laatste serie afkijken: wallen of donkere kringen. Gelukkig is aan beide wat te doen. Wallen ontstaan doordat bij vermoeidheid het vetweefsel meer vocht vasthoudt. Wat helpt zijn de bekende ijsblokjes, koude washandjes en plakjes komkommer. Wil je de wallen verbergen met camouflage, kies dan voor een tint donkerder dan jouw huidskleur, zodat de wallen optisch de diepte in gaan. Een lichtere kleur zorgt voor het naar voren brengen, waardoor ze juist worden geaccentueerd. Heb je last van donkere kringen, kies dan juist wel voor een lichtere tint camouflage voor een frisse blik.

! NOG 3 DAGEN!!

is Nu inschrijvneenn: geld verdie ijfgeld

 Geen inschrgratis sporten*  2 maanden and bij 1x per week jaarabonnement 1 ma jaarabonnement, 15 jr. * Bij onbeperkt onnementen t/m ab gd jeu or vo t Aktie geldt nie er tob ok 14 Aktie loopt tot

&

for sports & fitness

T 071 - 402 09 65 | info@multisportbv.nl | www.multisportbv.nl | facebook.com/multisportbv

BEAUTY Health Sport & Fitnesscentrum Multisport voor een gezonde levensstijl.

Bij Sport & Fitnesscentrum Multisport in Rijnsburg kan men net

Uw kapsalon aan huis

vanaf 2 knipbeurten voor volwassenen worden uw kinderen geknipt voor € 5,00 per kind (maximaal 3) Deze actie geldt t/m 31 december 2012, bij inlevering van deze bon.

Gratis intake

als in ieder ander sport & fitnesscentrum terecht voor het volgen van diverse groepslessen en is het mogelijk om onder goede deskundige begeleiding te werken aan de algehele conditie op geavanceerde fitnessapparatuur, maar dit sport & fitnesscentrum bied op het gebied van gezondheid en bewegen veel meer dan dit alleen. Zo is er de mogelijkheid om na een uitgebreide healthcheck advies te krijgen op het gebied van afvallen, en daarbij 10 weken lang intensief persoonlijk begeleid te worden om het in samenspraak gestelde doel te bereiken. Daarnaast worden de leden indien gewenst voorzien van een op maat gemaakt voedingsschema indien zij bijvoorbeeld veel sporten, vermoeid zijn na werk en trainen enz, kortom Multisport gaat verder daar waar anderen stoppen. Ook bestaat er de mogelijkheid om exclusief 1 op 1 LAPT-personal training te volgen, waarbij door de trainer naast de aandacht voor het persoonlijke op maat geschreven fitness/sportschema ook aandacht besteedt wordt aan voeding en lifestyle coaching. En om te ontstressen is er de mogelijkheid om tot rust te komen in een van de Power Yoga lessen, kortom Sport & Fitnesscentrum Multisport is meer dan fitness alleen.

Permanent make-up is de manier om je wenkbrauwen, eyeliner of lipcontour altijd perfect op orde te hebben, onder alle omstandigheden. Het geavanceerde Ecuri apparaat waar we bij Azzurro Beauty mee werken staat voor veiligheid, betrouwbaarheid en secuurheid. De behandeling met deze apparatuur is nagenoeg pijnloos. Permanent make-up blijft afhankelijk per persoon gedurende twee tot vijf jaar mooi.

w w w. az z u r r obe aut y.nl OUDE ZEEWEG 57 - NOORDWIJK - 071 361 47 02

Bel of mail voor een afspraak tel:06-30402898 of carinvdplas@hotmail.com


DE KATWIJKSCHE POST

Werken aan het VIP café

DONDERDAG 11 OKTOBER 2012 • 19

Flying Stars Europees Kampioen

Speelsters QBdames gezocht Ben je gek op voetbal? Lijkt het je leuk om bij Quick Boys te spelen? Meisjes van 14 jaar en ouder kunnen direct bij een gezellig team meespelen. Interesse? Neem dan contact op met Leo Bellekom, tel. 06 41215525, email quickboysmeiden@gmail.com. Of kom gewoon een keer meetrainen. Ook hiervoor kun je met Leo contact opnemen.

De voorbereidingen voor het VIP café zijn in volle gang. Op de foto is Lisette Haasnoot aan het werk voor de tentoonstelling die dit keer op het programma staat. Behalve de tentoonstelling staan er workshops geprogrammeerd, er kan gespeeddate worden met andere vrijwilligers en de felbegeerde MaS-award voor de leukste maatschappelijke stageplek van 2012 gaat weer uitgereikt worden. Reden genoeg om naar De Kazerne in Rijnsburg te komen op dinsdagavond 30 oktober. De entree is gratis. Voor meer informatie en aanmelden: VIP Katwijk: tel. 071-7600310 of info@vipkatwijk.nl

Bel de gratis KWF Kanker Infolijn 0800 - 022 66 22

FOTO: PR.

Al uw persoonlijke vragen over kanker persoonlijk beantwoord

De majorettes van de Flying Stars uit Katwijk deden afgelopen weekend goede zaken op het EK Majorette Sélestat in Frankrijk. De groepen Exhibition Corps Senior en Parade Corps Senior zijn Europees kampioen geworden. De Parade Corps Junior en de Exhibition Corps Jeugd behaalden zilver. De groepen van de Flying Stars waren verdeeld in poules met vijf en zes landen, waaronder Noorwegen, Engeland, Kroatië, Tsjechië, Bulgarije, België en Frankrijk. De optredens waren zaterdag en zondag. Afgelopen maandagochtend werd de terugreis aanvaard. Rond 19.30 uur ’s avonds stapten de meiden in Katwijk weer uit de bus. Moe, schor, maar vooral heel blij.

Advertorial

Inloopbijeenkomst Borstkankervereniging De regionale afdeling van Borstkankervereniging Nederland organiseert op woensdagavond 17 oktober een inloopavond van 19.30 tot 21.30 uur in het Diaconessenhuis Leiden, Houtlaan 55 te Leiden (locatie: kapel, te bereiken via de hoofdingang). De inloopbijeenkomst is bedoeld voor vrouwen die borstkanker hebben (gehad) en die er behoefte aan hebben met vrouwen te praten die zelf ervaring hebben met borstkanker. De toegang is gratis. Voor meer informatie is contactpersoon Marijke Coulier bereikbaar op (071-) 5172495.

Asieldier van de week Banjer is onze vrolijke Franse Bulldog van 7 jaar oud. Altijd in voor een geintje en natuurlijk zo eigenwijs en dominant als een Franse Bull maar kan zijn. Hij is de eerste jaren van z’n leven als prinsje behandeld, maar met de komst van de baby moest hij een stapje terug doen. Grote kinderen prima, maar zo´n kleine wurm, nee dat is niet zijn ding. Rond de komst van de baby zijn ook de huidproblemen begonnen. Dit kan door stress komen, maar zou ook nog een combinatie met een (voedsel) allergie kunnen zijn. In het asiel krijgt hij nu rauw voer (carnibest), kijken of dit aanslaat. Als pup zijnde heeft hij niet de gelegenheid gekregen om veel honden te ontmoeten en de hondentaal goed te leren. Uit angst werd hij vaak opgetild. Dit heeft helaas als gevolg dat hij andere honden niet echt waardeert. Maar verder zullen Bull-liefhebber dit ventje een geweldige hond vinden. Wie smelt er voor dit platbeksmoeltje zodat Banjer het asiel au revoir kan zeggen? Streek-Dierentehuis Stevenshage, Kenauweg 1, Leiden, 0900-2020898 (30cpm). Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur.

Mooie start in De Bloem Het gaat goed met project De Bloem. De eerste bewoners van de eengezinswoningen aan de Verdeelstraat zijn al gewend; anderen staan te popelen om hun nieuwe woning te betrekken. Een van hen is de 24-jarige Cees van der Gugten uit Rijnsburg. Cees van der Gugten is in- en verkoper op de veiling en besloot om samen met een vriend in te schrijven voor deelplan Fuchsia. “Ik was eigenlijk niet op zoek naar een huis, bij mijn ouders heb ik het goed. Maar De Bloem wordt een heel mooie wijk, dat zie je al aan de huizen die klaar zijn. De stijl spreekt me aan, en het ligt dicht bij de winkels én ook nog eens bij mijn ouders om de hoek. Daarom besloot ik in te schrijven. Toen ik ook nog lotnummer 1 kreeg, vond ik dat ik die kans niet mocht laten lopen”, vertelt Cees. Hij is de bezitter van een appartement van ruim 73 m2 op de eerste etage, waarvan hij de bouw op de voet kan volgen. Vanaf de weg kan hij precies aanwijzen wat zijn huis wordt. “Het kan me niet snel genoeg gaan”, zegt hij. “Ik wil er zo snel mogelijk in. Een keuken heb ik al uitgekozen. Ik kreeg van De Raad Bouw een waardecheque, waarmee je bij Difondo een keuken kon uitzoeken. Voor de keus van je badkamer kon je hetzelfde doen, maar daar heb ik gekozen voor de standaard badkamer. De meeste kopers zijn ook echt wel tevreden met hoe de contacten

Welness Niet alleen de winkels om de hoek vindt Cees van der Gugten een pluspunt van De Bloem, ook de plannen voor een welnesscentrum spreken hem aan. “Het zal misschien nog een paar jaar duren voordat het er is, maar ik vind het nu al super. Je betaalt er vanaf de opening van het centrum maar een klein bedrag per maand voor, en ik weet zeker dat het uiteindelijk ook een financiële meerwaarde heeft, mocht ik besluiten om mijn appartement te verkopen.” Financiering Alhoewel Cees een starter is op de

Collectanten gezocht! Wolletje heeft nog nooit een aai gekregen. Wel een injectie met chemicaliën.

woningmarkt, heeft hij de financiering voor zijn huis op een volwassen manier rond kunnen maken. “Jarenlang hard gewerkt en veel gespaard”, lacht hij. Tegelijkertijd realiseert hij zich dat het voor veel starters niet meevalt om een hypotheek te krijgen. De Raad Makelaars heeft daarvoor een oplossing bedacht, door zelf startersleningen beschikbaar te stellen. Zo worden starters toch in de gelegenheid gesteld om een woning te kopen. In het deelplan Fuchsia, waar Cees van der Gugten zijn appartement heeft gekocht, zijn alle woningen inmiddels verkocht. Wel zijn er nog appartementen te koop in deelplan Egelantier. Kijk voor meer informatie op www.de-bloem.nl.

De Dierenbescherming komt op voor vergeten dieren. Ook in uw regio. Help mee en meld u aan als collectant voor de jaarlijkse collecteweek rond 4 oktober. Ga naar www.dierenbescherming.nl/ collecte of bel (088) 8113 000.

Mijn man heeft een voedselallergie Kan je nog lekker eten als iemand in je gezin een voedselallergie heeft? Dat kan prima! Maar er zijn wel wat spelregels. Als diëtist heb ik het getroffen met een man die ernstige voedselallergie heeft en drie zoons van wie er twee nog steeds last hebben van een koemelkovergevoeligheid. De oudste is hier inmiddels overheen gegroeid, hij kan alleen niet tegen mosterd. Je kunt dus ook wel zeggen dat mijn man en kinderen het getroffen hebben met mij als diëtist. Door Anne Mesman-de Winter, diëtist

Themadienst in Triumfatorkerk Paulus legt in Efeziërs 3: 18-19 een interessante vraag voor. Hij vertelt over de reikwijdte van de liefde van Christus: lengte, breedte, hoogte en diepte. Het gaat doorgaans over de drie eerste dimensies. Paulus voegt daar een vierde aan toe: diepte. Waarom doet hij dat? In deze dienst op zondag 14 oktober wordt het net even anders dan anders aangepakt. Er wordt begonnen met een filmpje om het begrip diepte te ervaren. Vervolgens wordt nagegaan hoe het woord ‘diepte’ in de Schrift kleur krijgt. Dat alles op een wat interactieve manier. U mág actief meepraten en meedenken. Mág: het hoeft beslist niet. U kunt er ook voor kiezen alleen te luisteren. Het is een wat andere aanpak. Voorganger is ds. Klaas-Willem de Jong. De dienst begint om 18.30 uur. Na de dienst is er koffie en thee en gelegenheid om na te praten.

met De Raad lopen. Je wordt steeds goed op de hoogte gehouden”, vertelt Cees.

Voedingsadviesbureau De Winter, Cleyn Duinplein 24, Katwijk, 071 4017815, katwijk@voedings-advies.nl.

Sing-In in Ontmoetingskerk Zondag 14 oktober is er van 20.30 tot 22.00 uur een Sing-In in de Ontmoetingskerk aan de Nieuwe Duinweg 64. Het programma bestaat uit opwekkingsliederen en halverwege is er een pauze.

Het dieet van mijn man? Geen soja, noten, zaden, pitten, wortel, appel, banaan, selderij en nog een paar andere veelvoorkomende ingrediënten. Om eerlijk te zijn weet ik ze niet eens allemaal uit mijn hoofd, het is een A4’tje vol. Boodschappen Geen brood te bekennen waar geen soja in is verwerkt. Nou ja, de C1000 verkoopt het wel, maar dat brood smaakt eerlijk gezegd naar rubber. En er zit bovendien melk in, wat betekent dat mijn zoontjes weer ander brood moeten krijgen. Geen diepvriesgroenten of verse voorgesneden groente te vinden waar geen wortel in zit, geen kant-en-klare soep zonder selderij… boodschappen doen wordt op die manier een heel karwei, zou je denken. En toch valt het allemaal best mee! Je moet goed letten op wat je koopt. In de supermarkt draai ik alle verpakkingen om. Maar je merkt vanzelf dat je er handiger en creatiever in wordt. Uiteindelijk komt het erop neer dat wij zo veel mogelijk gebruikmaken van verse en pure ingrediënten. Aan pakjes en zakjes met kruidenmixen of maaltijdpakketten doen we niet. En we hebben ieder weekend verse zelfgemaakte broodjes! Mijn kinderen krijgen aardappelpuree dat gemaakt is van sojamelk of pepti, mijn man

Voor meer informatie en gratis reserveren: www.bibliotheekkatwijk

Wat te koken en hoe ’t te koken Jane Hornby In dit dikke kookboek word je vanaf het ontbijt, via de lunch en het diner tot en met desserts en gebak begeleid bij het bereiden van allerlei kleine en grotere gerechten. Stapsgewijs worden de recepten, voorzien van duidelijke foto’s en een lijstje met ingrediënten uitgewerkt. Zeer geschikt voor wie begint met koken, maar ook inspirerend voor de meer ervaren kok.

Wel nog even wennen zijn de bijzondere situaties: etentjes, verjaardagen, ziekenbezoek waarbij vrienden precies het verkeerde fruit meenemen… Het is belangrijk om duidelijk aan te geven wat wel en niet mag, ook voor de omgeving. Want ook voor hen is een voedselallergie even wennen. Maar laat ze maar eens lekker voor je uitsloven, uiteindelijk zullen zij ook merken dat het eenvoudiger is dan ze denken. Laat je goed begeleiden Laat je bij dit alles wel begeleiden door een professional. Een diëtist kan je goed coachen om met jouw specifieke dieet te leren omgaan. Waar moet je op letten? Hoe lees je verpakkingen? Hoe kun je alsnog smaakvolle gerechten bereiden? Heb je zelf een voedselallergie, dan kun je met ons contact opnemen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. In onze praktijk is diëtist Angélika Alderden werkzaam die zich heeft gespecialiseerd in voedselallergie en –overgevoeligheid. Zij staat graag voor je klaar! Online gratis advies? Wilt u ons volgen? Voedingsadviesbureau De Winter heeft een eigen Facebook pagina en is dagelijks op twitter te volgen via VDWtwit. Voedingsadviesbureau De Winter, www.voedings-advies. nl, tel. 4017815 katwijk@voedings-advies.nl.

Kerkenveiling in Katwijk aan den Rijn meer dan een eeuw jong ‘Wat jammer dat ik niet geweest ben, ik heb wat gemist vrijdagavond 12 oktober’. Om te voorkomen dat u komende week zo reageert na alle enthousiaste verhalen over die gezellige kerkenveiling aan u de vraag om door te lezen. Voor de 109e keer wordt in de RKparochiekern H. Joannes de Doper deze veiling georganiseerd. Gestart als een bollenveiling om met de opbrengst extra gelden voor de bouw van het huidige kerkgebouw aan de

Kerkstraat in Katwijk aan den Rijn te realiseren, zijn er nu in 2012 nog steeds schitterende bloembolpakketten te koop. Maar bij de ongeveer 250 kavels zijn ook vele andere artikelen te koop, soms zelfs voor lager dan de winkelprijs. De kerkenveiling wordt vrijdag 12 oktober gehouden in de grote zaal van De Kleine Joannes aan de Kerkstraat 68 in Katwijk aan den Rijn. U kunt gemakkelijk parkeren als u met de auto komt. En u hoeft geen parochiaan te zijn om binnen te komen, integendeel, want de deuren staan open voor iedereen.

door Ineke Blom Hond te koop Marian Werkman Mirjam Zomer begint een nieuw leven en daar hoort in haar idee een hond bij. Ze bestelt een puppy bij de Golden Gate Farm. Al snel ontdekt het daar niet gaat zoals het zou moeten. Samen met haar vriendin gaat Mirjam op onderzoek uit ze komen terecht in de duistere wereld van de illegale hondenhandel. Een prettig leesbare ongecompliceerde detective.

Verse pizza Zo gaan we komend weekend weer verse pizza maken. De bodem en de tomatensaus maken we zelf. We doen erop waar we zin in hebben: zalm, salami, kaas (behalve voor de jongste twee die niet tegen koemelk kunnen), paprika, tomaatjes, champignons... we smullen ervan en krijgen meer vitamines binnen dan bij zo’n platgeslagen pizza uit de supermarkt.

Vrijdagavond 12 oktober in J. den Doper

LEES TIPS Verbonden met mij Ciara Geraghty Alles wordt anders als Angel, de zus van Dara ernstig ziek wordt. Ze leidt aan nierfalen en alleen een transplantatie kan haar redden. Dara wil Angel redden en besluit haar vader, die hen lang geleden in de steek liet, te zoeken. De privédetective die ze inschakelt is, blijkt zeer aantrekkelijk, hij zet Dara’s leven nog meer op z’n kop. Prettige chicklit met iets extra’s.

kan genieten van heerlijk vers brood uit de broodbakmachine en eet alle maaltijden gewoon met ons mee. Lasagna en macaroni maken we klaar met verse ingrediënten in plaats van met een kruidenmix van Honig. Dat is minstens even lekker, en je kan precies die ingrediënten gebruiken die je dieet toelaat.

Beeld van Nederland Frans Lemmens De bollenvelden, het strand, de Amsterdamse grachten, maar ook het ZuidLimburgse landschap en het Rietveld Schröderhuis in Utrecht. Deze typisch Nederlandse elementen zijn bijzonder mooi gefotografeerd en vastgelegd in dit heerlijke foto-blader-boek. Vele facetten van het leven in ons dichtbevolkte land komen aan bod. Leuk en herkenbaar voor iedereen die van de cultuur en natuur van eigen land geniet.

Mollie krijgt een staart Tanneke Wigersma Mollie, een oudere alleenstaande dame is op een stormachtige nacht uit het dakraam gevallen en op onverklaarbare wijze veranderd in een poes. Ze krijgt poezenmanieren als mauwen, muizen eten en zichzelf schoonlikken, maar ze denkt nog als mens. Ze weet niet hoe ze zichzelf weer terug kan veranderen, zou haar buurjongen Finn kunnen helpen? Fantasievol verhaal voor kinderen vanaf 7 jaar.

Reis rond de wereld: een kleurrijke kinderatlas Een beeldatlas met getekende en vrolijk gekleurde kaarten van 156 landen verdeeld over de verschillende werelddelen. Per land worden feiten en kleine weetjes gegeven over onder meer klimaat, landschap, bevolking, geschiedenis, flora en fauna. Kinderen vanaf 10 jaar zullen er met plezier in bladeren en steeds iets nieuws ontdekken. Sluit goed aan bij het thema van de Kinderboekenweek: Hallo Wereld!

Komt u later op de avond, dan bent u natuurlijk ook van harte welkom.

Verbeteren Bij de start wordt u ontvangen met heerlijke koffie of thee, de veilingcatalogus en twee consumptiebonnen. Met de aanwezigen zal worden geprobeerd om de opbrengst in 2011 van 21.510 euro te verbeteren. En willen we het recordbedrag van 26.828 euro uit 2009 verbeteren, dan is uw aanwezigheid een prima zet. Binnenkomen verplicht tot niets, u hoeft niets te kopen, maar het is leuk om met elkaar deze gezellige avond te delen. Tussen 20.00 en 24.00 uur zal veilingmeester Piet van Dijk met een groot gevoel voor humor alle kavels met een hamerslag veilen. Deze keer wordt de opbrengst besteed als een bijdrage aan de restauratie van de kerktoren. Daar wordt in 2013 mee gestart en een noodzakelijk iets. Direct na afloop van deze kerkenveiling zal onder alle aanwezigen een fiets, een mannetjes-, vrouwtjesof kinderfiets naar eigen inzicht, worden verloot. Wilt u weten wat u mogelijk kunt kopen, u kunt alvast een veilingcatalogus bij het parochiesecretariaat ophalen of bekijken op de website www.joannesdedoper.nl


DE KATWIJKSCHE POST

Met K&O Katwijk naar Rafaël in Teylers Museum Teylers Museum in Haarlem organiseert in november een tentoonstelling over één van de grootste namen uit de kunstgeschiedenis: Rafaël.De Uit de Kunstbus van K&O Katwijk biedt u de gelegenheid deze tentoonstelling te bezoeken. Interesse? Meld u zich dan aan voor deze unieke kans! Naast het gemak van vervoer bent u verzekerd van een toegangskaart voor het gewenste bezoekersblok. Ook ontvangt u een uitgebreide inleiding over de tentoonstelling van een deskundige gids. De geplande datum is vrijdag 2 november; vertrek om 9.45 uur, terugkomst 15.30 uur. Kosten: volwassene: € 35,- p.p; MJKhouders: € 27,50 p.p. Hetis de eerste keer dat er in Nederland een tentoonstelling aan dit genie van de Italiaanse Renaissance wordt gewijd. Met deze expositie verwacht het museum het succes van de Michelangelo-tentoonstelling in 2005, waar in drie maanden tijd 100.000 bezoekers op afkwamen, te evenaren. De tentoonstelling presenteert 90 tekeningen van Rafaël en zijn leerlingen en enkele schilderijen. De tekeningen zijn afkomstig uit de collecties van Teylers Museum en de Albertina in Wenen. Een spectaculaire multimediaruimte met daarin zijn belangrijkste schilderwerken, maakt de Rafaël-belevenis compleet.

Concert met orgel, panfluit en piano in Fonteinkerk Op donderdagavond 11 oktober is er in de Fonteinkerk aan de Willem de Zwijgerlaan 1a in Katwijk een instrumentaal concert, aanvang 20.00 uur. Meewerkenden zijn André Knevel (Canada) op orgel, Liselotte Rokyta (Tsjechië) op de panfluit en Hugo van der Meij achter de vleugel. Een mooie avond met geestelijke en klassieke muziek, en ook ruimte voor samenzang. Entree is € 10,-, t/m 12 jaar gratis.

‘Ai Se Eu Te Pego’ (spreek je uit als: aai seeuw te peego) is een nummer uit 2008, geschreven door de Braziliaanse songwriters Sharon Acioly en Antônio Dyggs. Het is een nummer in het forró-ritme, een muzieken danssoort uit het noordoosten van Brazilië. In 2011 is het nummer opnieuw gecoverd door Michel Teló’, vertelt Monique. Na de overhandiging kregen de muzikanten van Harmonie Katwijk de individuele partijen uitgereikt en werd het nummer ‘Ai Se Eu Te Pego’ voor de eerste keer doorgespeeld. Het nummer wordt op de repertoirelijst gezet voor het komende najaarsconcert op 27 oktober.

uitreiking tijdens Vip-café op dinsdag 30 oktober

Genomineerden MaS­award bekend Quick Boys, Buurtcomité Ligustrum, Zwem- en Poloclub Katwijk, Tafeltennisvereniging Rijnsoever en Bibliotheek Katwijk dingen mee naar verkiezing tot leukste Katwijkse maatschappelijke stageplek van 2012. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens het derde VIP-café op 30 oktober.

tenberichten, e.d. worden op een bijzondere wijze tentoon gesteld. Hiervoor is de hulp ingeschakeld van een ervaren designer. • Ook kunt u dit keer weer samen met uw collega-vrijwilligers op de foto bij: Vrijwilligers springen eruit en zorgt Lekker Fris weer voor de muziek. Ook zijn er enkele amateur acteurs aanwezig. Zij vervullen deze avond een zeer speciale rol.

De jury voor de MaS award is de afgelopen periode druk bezig geweest met het verwerken van de enquête resultaten en het bezoeken van de genomineerde organisaties. Op 30 oktober maakt de jury bekend wie er met deze award naar huis gaat.

Het VIP-café is een ontmoetingsplek voor vrijwilligers waar tijd en ruimte is om informatie op te doen, ervaringen uit te wisselen, contacten uit te breiden en te ontdekken waar anderen mee bezig zijn. Dit keer wordt het in Rijnsburg gehouden. Het gaat een leuke avond worden voor iedereen die actief is in het vrijwilligerswerk. Wilt u er ook bij zijn? Dat kan. Meld u snel aan bij VIP Katwijk.

Maar dat is niet het enige programma onderdeel. Wat kunt u verder verwachten? • Twee mini-workshops, te weten: Sociale media en Hoe hou ik het hoofd boven water in tijden van bezuinigingen. De laatste workshop zal worden verzorgd door YMCA Katwijk. Zij zullen een inkijkje geven in de activiteiten die zij ondernemen om inkomsten te verwerven voor hun organisatie. Wellicht doet u ideeën op voor uw eigen club of vereniging. • Speed-daten met andere vrijwilligers. Lijkt het u leuk om kennis te maken met anderen die actief zijn in het vrijwilligerswerk? Hiervoor krijgt u de gelegenheid tijdens het speed-daten. • Tentoonstelling. Verschillende organisaties zullen zichzelf presenteren met behulp van panelen. Actiefoto’s, verslagen, kran-

Niet iets wat je dagelijks ziet: schapen op het strand. Vorige week vrijdag trok er een schaapskudde met herder van Wassenaar naar Noordwijk, via de Katwijkse Boulevard en het strand. De schapen lijken het uitstapje wel te waarderen.

Cursussen bij K&O

Foto: pr.

In de Boxstudio aan de Valkenburgseweg 50a in Katwijk is het morgen, vrijdag 12 oktober, tijd voor bockbier, blues en beenham. Met de JH GILLES Bluesband. Kom luisteren en genieten van blues toen blues nog rilde van emotie. Maar neem ook je instrument mee, want je kan gewoon aanschuiven bij deze bluesveteranen. Aanvang 20.00 uur. Op de hoogte blijven van de activiteiten in The Box, schrijf je nu in op de The Box nieuwsbrief http:// www.boxstudios.nl/nieuws/ newsletter.html. Meer info op www.boxstudios.nl

Op de Facebookpagina van Bernaerts Music staat elke maand een prijsvraag waarmee je een muziekstuk kunt winnen. In juni moest je de meest originele reden opgeven waarom jij het stuk ‘Ai Se Eu Te Pego’ van Michel Teló, in een arrangement van Frank Bernaerts zou moeten winnen. ‘Op 30 juni hebben ze de meest originele reden gekozen en dat bleek de mijne te zijn’, aldus Monique. ‘Wanneer je kinderen vraagt wat ze van een muziekvereniging vinden, zeggen ze vaak dat ze het saai vin-

den of ouderwets. Ze beseffen niet dat een harmonie-orkest ook moderne nummers speelt. Het nummer dat te winnen was, is een internationale hit geweest afgelopen zomer. Daarom heb ik de reden opgegeven: ‘Omdat een muziekvereniging niet ‘saai’ of ‘ouderwets’ is, maar meegaat met de tijd’.

Voorstelling in de Soefitempel

Liefde en muziek van Clara Schumann

Datum: dinsdag 30 oktober. Aanvang: 19.30 uur. Zaal open: vanaf 19.15 uur. Einde: rond 22.00 uur. Locatie: De Kazerne, Waardlaan 1a in Rijnsburg. De locatie is rolstoeltoegankelijk en beschikt over ruime parkeergelegenheid. Voor: deze avond is voor iedereen die actief is in het vrijwilligerswerk, zowel bestuursleden als andere vrijwilligers. De entree is gratis. Wilt u doorgeven met hoeveel personen u komt? Aanmelden: bij VIP Katwijk. Dit kan via telefoon en email, tel. (071-) 7600310 (van maandag t/m woensdag). Emailadres: info@vipkatwijk. nl. Aanmelden kan tot zaterdag 16 oktober.

Op zaterdag 3 november brengen sopraan Caroline Erkelens en pianiste Nettie Krull de bijzondere pianiste en componiste Clara Schumann tot leven. In een indringende en liefdevolle voorstelling waarin muziek en spel niet zonder elkaar kunnen, blijkt vooral Clara’s passie voor muziek de stuwende kracht om, ondanks vele teleurstellingen, haar tegenslagen te overleven.

kele improvisatie te horen. Kaarten voor zaterdag 3 november in de Soefitempel, aan de Zuidduinseweg 5, zijn per direct online bestellen op www.kenokatwijk.nl. Ook zijn ze verkrijgbaar bij het kantoor van K&O Katwijk aan de Sluisweg 16 te Katwijk of telefonisch te reserveren onder tel. 4016400 (van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur ’s morgens) en bij het VVV-kantoor aan de Voorstraat.

In de voorstelling zijn werken van Chopin, Robert en Clara Schumann, Johannes Brahms en en-

Kaarten zijn in de voorverkoop € 13,- en aan de zaal € 15,-. Aanvang van de voorstelling is 20.15 uur.

Binnenkort voorverkoop voor Disco 30 Plus

Aanmelden voor 28 oktober

Eindelijk weer kerst­ projectkoor in Katwijk Wilt u meezingen in het kerstprojectkoor, dat als basis heeft middenkoor Vocalis en kinderkoor De Vrolijke Noot van de RK-parochiekern H. Joannes de Doper in Katwijk? Dat kan als u zich voor 28 oktober aanmeldt. Zo kunt u meezingen met grote groep kerstmuziekliefhebbers voor het kerstconcert van zondagmiddag 16 december.

den Rijn van 20.00-22.00 uur. Deze repetities vinden plaats op 1, 8, 15, 22 en 29 november en 6 en 13 december. Op een vaste donderdag is er ook nog een gezellige nazit, de in korenland alom bekende ‘derde helft’. Dit alles zal leiden tot het schitterende kerstconcert op zondagmiddag 16 december van 16.0017.30 uur in genoemde kerk waar de toegang gratis is. En na afloop is er een gezellig samenzijn met vuurkorven, glühwein en…

In 2008 werd voor de laatste keer een dergelijk kerstprojectkoor georganiseerd en met groot succes. Wat vonden de deelnemers en luisteraars/kijkers bij het kerstconcert het innemend mooi om al die verschillende kerstliederen te beleven. De laatste drie jaar organiseerden de koren Vocalis en De Vrolijke Noot andere muzikale projecten, maar nu gaat het weer gebeuren. Dirigente Anneke Blanken leidt het kerstprojectkoor leiden. Dit projectkoor wordt bij de repetities en het kerstconcert muzikaal begeleid door de meer dan deskundige pianist / organist Niek van der Meij. De koorrepetities zullen op donderdag plaatsvinden in de RKparochiekerk H. Joannes de Doper in de Kerkstraat 70 in Katwijk aan

Aanmelden? U kunt een mail sturen naar agnesbol@live.nl of dagelijks bellen naar Agnes Bol tussen 18.30-19.30 uur op 071-4032443. Vermeld naast uw naam en telefoonnummer ook of u sopraan, alt, tenor of bas bent, dan ontvangt u een inschrijfformulier. Aanmelden kan tot en met zondag 28 oktober. Deelname aan het project kost € 20,-. Voor dit bedrag ontvangt u een boekwerkje met de partituren en koffie/thee in elke pauze met ook de aankleding van ‘de derde helft’. De muziek om te oefenen wordt u over de mail toegestuurd. Voor dat bedrag kunt u uw mond niet gesloten houden.

Volgend jaar maart start een nieuw initiatief in Katwijk: Disco 30 Plus. Een swing/dansavond op zaterdag 16 maart 2013 met dj Arie van Rooijen in Huys te Britten. De kaartverkoop start volgende maand bij diverse voorverkoopadressen.

cotheken in Noordwijk: Duna Deli, Boule Seven en Casino. Babyboomers en stijldansliefhebbers zijn eveneens welkom. Om te ‘rock en rollen’, te ‘quicksteppen’ of de ‘Hucklebuck’ te doen. De hoofdzaak is lekker swingen op de dansbare muziek van onder meer Golden Earring, Boney M, Bob Marley, Queen, Abba en Rolling Stones. Met af en toe ook een lekkere Hollandse knaller van toen, denk aan De Dijk, André Hazes en Drukwerk. De zaal wordt in het sfeertje van de zestiger en zeventiger jaren aangekleed. De entreeprijs is slechts € 5,-. Parkeren, toiletten en garderobe zijn gratis.

Eindelijk een avond met als doelgroep de wat oudere dans- en muziekliefhebbers, die nu lekker uit hun dak kunnen gaan. De vrijgezellen en alleenstaanden van boven de dertig, de echtparen van rond de dertig en veertig, waarvan de kinderen nu groot genoeg zijn, die weer eens een ouderwets avondje uit willen gaan. Terug naar de muzikale tijd van toen zij uitgingen in bijvoorbeeld de Casa Cara.Disco 30 Plus is ook geschikt voor de vijftigers die naar de Maribel gingen, met de bekende dj Hans Versnel of de dis-

Wat dacht u van een heerlijke vegetarische kookcursus? Of bent u meer het type dat graag tekent? Zo niet, dan is een talencursus misschien een optie. Velen hebben hun activiteiten al gepland voor de komende winter. Bij van K&O Katwijk zijn al cursussen gestart, maar eind oktober staan er nog een aantal nieuwe activiteiten op het programma.

Portrettekenen

Vegetarisch koken

Duitse conversatie

In vijf avonden leert u een aantal lekkere en verantwoorde vegetarische maaltijden bereiden op basis van zoveel mogelijk biologische producten. De gerechten zijn geïnspireerd op de Italiaanse, Indonesische en Arabische keuken. Speciale aandacht is er voor gerechten met pompoen en het maken van warme sauzen.

Kees Kromhout geeft op donderdagavond Duitse conversatieles. Vanaf 25 oktober kunt u in twaalf bijeenkomsten van ruim een uur veel informatie opdoen over de Duitse taal en uw spreekvaardigheid in die taal ontwikkelen of uitbreiden. Specifieke voorkennis is niet nodig. Kosten € 65,-.

De gemaakte gerechten kunt u mee naar huis nemen. Wilma Vliegenthart begeleidt deze lessen, die in het Wellantcollege te Rijnsburg gegeven worden op donderdagavond vanaf 25 oktober. Kosten € 90,-.

Deze cursus start op dinsdagavond 23 oktober in het K&O-gebouw. In acht lessen leert u de basis van het maken van een portret. Leren portrettekenen is voor iedereen bereikbaar, maar vraagt wel wat technische kennis en vaardigheden. Henk Hollebeek biedt u die aan zodat u inzicht krijgt over de opbouw van een goed gelijkend portret. De cursus kost € 95,-.

Mocht u belangstelling hebben voor één van deze cursussen, dan kunt u zich opgeven via de website van K&O, www.kenokatwijk.nl of tijdens kantoortijden (werkdagen van 10.00-12.00 uur) bij het K&Ogebouw, Sluisweg 16, tel. 4016400.

Njoy Savoy S(w)ings met Walter Trio live Het Katwijkse hotel-restaurant Savoy aan de Boulevard organiseert dit najaar gezellige en sfeervolle muzikale middagen (van 15.00 tot 18.00 uur) onder de naam Njoy Savoy S(w)ings. Die staan in het teken van voor-elk-wat-wils, akoestisch, onderhoudend en kwaliteit. De eerste was op 30 september met het trio City Lights. Het begon rustig, maar tegen een uur of vier was het gezellig druk. Leuke sfeer en het smaakte volgens de bezoekers naar meer. Komende zondag 14 oktober is het Walter trio te gast met een energiek songrepertoire met jazz, blues, swing en pop. Het trio bestaat uit ron van der Kraan, zang en gitaar, patrick Lauwerends op bas en Wouter Kiers op sax. De Heeren Baars, Merbis en van pijlen zijn op zondag 28 oktober in het karakteristieke en mooist gelegen hotel-restaurant van Katwijk. Zanger/gitarist rob Baars, gitarist rené Merbis en bassist Aad van pijlen spelen een soms ingetogen en dan weer uitbundige mix van blues, country en soul; ‘americana’ genaamd. pam MacBeth and Chris Koenen vormen zondag 11 november een authentieke Nashville tenessee Country Diva met een Leidse gitaarvirtuoos. Hotel-restaurant Savoy, Boulevard 1, Katwijk, www.hotelsavoy.nl

Poppentheater: Brammetje en de zeemeermin Veronica, een zeemeermin, wordt verliefd op Prins Harm. Die spoelt zo maar aan op haar strand. Benieuwd hoe dit verder gaat? Poppentheater ‘De Kletskous’ speelt de voorstelling op woensdag 31 oktober bij K&O Katwijk. Om 14.30 uur is de voorstelling over de zeemeermin en haar vriendje Brammetje de Krab te zien in het K&O-gebouw aan de Sluisweg 16 in Katwijk. Kaarten kosten € 5,in de voorverkoop en € 6,- aan de zaal. De kaarten zijn verkrijgbaar via www.kenokatwijk.nl of bij het kantoor van K&O, tel. 4016400 (op werkdagen van 10.00-12.00 uur).

Foto: pr.

Bockbier, blues en beenham

Monique van Rijn overhandigde onlangs een fullscore (directiepartij) aan voorzitter Bert Mensink van Harmonie Katwijk. Zij had het muziekstuk gewoon van internet gehaald. De vraag die daar werd gesteld was: waarom vindt u dat uw vereniging dit stuk muziek verdiend. De Katwijkse had daar een heel origineel antwoord op.

Schapen

Heeft u een mooie, bijzondere of opvallende foto voor deze rubriek? Stuur ’m op naar redactie@katwijkschepost.nl onder vermelding van uw naam en een korte toelichting.

Foto: ArjAN VAN DuijVeNBoDeN

Een groep enthousiaste zangers en acteurs van de St. Jozefkerk spelen in oktober, mariamaand, de musical ‘Maria, De kracht van liefde’. U kunt op vrijdag 19 oktober en zaterdag 20 oktober om 19.30 uur deze voorstelling bekijken in de St Jozefkerk aan de Van Cranenburchlaan 31 te Wassenaar. De kaarten (€ 10,- p.p.) kunnen gereserveerd worden door een e-mail te sturen naar het volgende adres: musicalmaria2012@gmail. com. De musical vertelt het verhaal van een rondtrekkend theatergezelschap. Als zij een slaperig dorpje aandoen, spelen zij samen met de dorpelingen het verhaal van Maria. Door hun verblijf in het dorp komen de persoonlijke verhalen van dorpelingen tot leven. Hierdoor komen lang bewaarde geheimen naar boven en ontstaat er opschudding onder de dorpelingen. Langzaam raken hun persoonlijke verhalen steeds meer verweven met gebeurtenissen uit het leven van Maria, de moeder van Jezus.

Harmonie­muzikante wint muziekstuk

Foto: pr.

St. Jozefkerk speelt ‘Maria’

DONDERDAG 11 OKTOBER 2012 • 20

Jubileum Revival Singers Gospelkoor The Revival Singers bestaat dit jaar veertig jaar en viert dat met een jubileumconcert en een reünie. Op zaterdag 3 november is om 20.00 uur het jubileumconcert in de Triumfatorkerk in Kat-

wijk. De zaal is om 19.30 uur open en de toegang is gratis. Op maandag 5 november is de reünie voor (oud-)leden. Opgeven kan via info@revivalsingers.nl.


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 11 OKTOBER 2012 • 21

Rijnsburgse damstrijd KDC eindigt in voordeel Jan Schijff

Foto: A.t. de Winter

In de derde ronde van de interne competitie bij de Katwijkse Damclub (KDC) stond er een ware kraker op het programma. De Rijnsburgse grootmachten op het dambord zaten afgelopen woensdag tegenover elkaar. Jan Schijff heeft tot op heden nog geen punt verloren en staat fier aan kop. Teun de Kluijver was eveneens ongeslagen gebleven in zijn eerste twee partijen.

De Kluijver ging sterk van start en speelde een zeer degelijke opening. Schijff was duidelijk op zoek naar de winst en probeerde zijn tegenstander positioneel te overklassen. de Kluijver hield lange tijd stand, maar kwam toch steeds verder in de problemen. Schijff draaide de duimschroeven steeds verder aan en de Kluijver kon alleen nog maar toezien hoe zijn dorpsgenoot de overwinning naar zich toe trok. Rick de Jong speelde een ijzersterke partij tegen John Bruin, maar vergat zichzelf te belonen met de

winst. De Jong had een goede stand op het bord staan en voerde de druk op zijn tegenstander steeds verder op. Bruin maakte een foutje, waardoor De Jong met een mooie zet op voorsprong kwam. Hierbij kreeg De Jong wel een minder compacte stand, waardoor hij in het vervolg van de partij goed moest opletten. Na een fout van zijn kant zag De Jong zijn kansen op de overwinning verdwijnen. Bruin sloeg terug met een 2-om-4 naar dam, waarna de wedstrijd direct gespeeld was en hij de wedstrijd won. Arend van Beelen hoopte tegen Arie Dubbelaar de winst af te dwingen met een damzet. Van Beelen had de zet echter niet helemaal goed doorgerekend en zag dat Dubbelaar de dam al snel wist af te pakken. Hierna stond Dubbelaar er beter voor, maar Van Beelen hield stand en sleepte een remise uit het vuur. Martijn van der Plas en Pieter van Baalen maakten er een bonte partij van. Van der Plas leek de partij makkelijk en snel te gaan winnen, nadat hij met een zetje op voorsprong kwam. Van Baalen sloeg echter terug en haalde een mooie dam. In het eindspel wist Van der

Scheidsrechter Blank bestraft oerstomme fout van Atam Koroglu opslag van rust.

Plas op wonderbaarlijke wijze met twee schijven tegen een dam van Van Baalen nog wel de remise veilig te stellen. Paul Bremmer had Cornelis Vooys tegenover zich. Vooys had een goede opening, maar kwam tegen het oerdegelijke spel van zijn tegenstander toch in de problemen. Bremmer hield het spel eenvoudig en zag dat opponent het zichzelf steeds lastiger maakte, waardoor hij veel dreigingen in het spel kon brengen. Het eerste foutje van Vooys werd direct afgestraft, waardoor Bremmer de winst naar zich toe trok. Jaap van Duyvenbode had een moeilijke partij tegen Jack van der Plas. In de klassieke opening was er nog weinig aan de hand voor Van Duyvenbode, maar door een aantal ruiltjes bleef er weinig van zijn stand over. Hierdoor kon Van der Plas steeds verder opstomen en wist hij de winst af te dwingen. Arjan Varkevisser begon zwak aan de partij tegen Martin Visser, waardoor die laatste goed in zijn spel kon komen. De problemen voor Varkevisser stapelden zich steeds verder op en na een mooie hielslag van Visser was de partij snel gespeeld.

Voor het eerst in de geschiedenis van de topklasse verloor Katwijk van HHC. Een rode kaart en penalty op slag van rust bleken uiteindelijk fataal. Trainer Cees Bruinink hamert er vaker op, topwedstrijden vereist slimheid en worden beslist op details: ’Maar in plaats van dat we vandaag de slimheid hadden, hadden we een blackoutje’.

De trainer van Katwijk verwees daarmee, licht eufemistisch, naar de domme overtreding van keeper Atam Koroglu. Op slag van rust trapte de keeper na en zag dat ’beloond’ met een penalty en een rode kaart. Kantelpunt in het duel wellicht, want Katwijk kwam juist terug in de wedstrijd.

Het was het HHC Hardenberg, dat het eerste half uur de klok sloeg. In wat ook door HHC-trainer Ted Verdonkschot werd beschreven als het beste dat Hardenberg dit seizoen liet zien, stuurde de Overijsselse ploeg Katwijk van het kastje naar de muur. De Katwijkers kregen welgeteld één kans - nou ja, doelpoging - een schot van Jeffrey Jongeneelen ging maar rakelings naast. HHC was gevaarlijker, waarbij Koroglu knap redde op een inzet van Hielke Penterman. Terwijl kopballen van Martijn Berger en Thomas Bakker maar net naast gingen. Na een halfuur spelen kreeg Katwijk meer grip op de wedstrijd. Ingeleid door een schot van (alweer) Jongeneelen, hielden de oranjehemden veel druk op de goal van HHC. Sander Danes redde een kopbal van Jordy Zuidam van de lijn. Even later vond Robert Susan, na een redding van Danes op een hard schot,

in de herkansing het zijnet. Terwijl nu de goal van Katwijk in de lucht hing, viel deze voor HHC. Vanaf elf meter, na het blackoutje van Koroglu, vond Tim Siekman prima de goede hoek en moest Katwijk nog 45 minuten verder met tien man. ’En dan ga je toch raar de rust in’, aldus Bruinink. Na rust was het eerste gevaar voor Hardenberg, nadat, de aanvankelijk wat nerveus opererende, Martijn Zwaan de bal verkeerd uitschoot. Maar niet veel later kwamen de tien Katwijkers toch dicht bij de 1-1. Joost Leonard zag zijn inzet via de onderkant van de lat de verkeerde kant op stuitten. Enkele minuten besliste Penterman ogenschijnlijk de wedstrijd. Na een razendsnelle tegenstoot gleed de Hardenberger de 0-2 achter Zwaan. Daarmee leek het duel gespeeld, maar de wedstrijd kreeg na 65 minuten toch nog een kans een echte

wedstrijd te worden. Stijn Pol liep na een overtreding op de ontsnapte Jerghinio Sahadewsing tegen zijn tweede gele kaart aan. Tien tegen tien, dus weer. Maar het duel zou niet meer ontbranden. Leonard was nog heel even dichtbij, maar zag zijn kopbal van de lijn gewerkt. In de slotfase was het juist Hardenberg dat mocht reken op meer, Sargon Gouriye raakte echter tot twee maal toe de paal, waardoor het bij 0-2. En daarmee is het stuivertje wisselen aan de kop. Waar vorige week Katwijk Hardenberg nog afloste aan de kop van het klassement, daar zijn nu de Overijsselaars weer de trotse koploper. Voor Katwijk is het uithuilen en opnieuw beginnen. Zonder keeper Koroglu, wacht volgende week Excelsior ’31. De Rijssenaren speelden zaterdag niet, maar hebben het moeilijk dit jaar en bevinden zich, toch wel verrassend, in de degradatiezone.

Foto: HAnS vAn duijn

Katwijk loopt tegen zeperd aan

ArC-doelman tony van ooi plukt de bal uit de lucht met Yuri Guijt in z’n rug.

Naschoolse activiteiten bij tafeltennisvereniging

De gemeente Katwijk is vorig jaar gestart met de Combinatiefuncties (C4S = Combi voor sport). Doel van de Combinatiefunctie is het stimuleren van sportdeelname van leerlingen uit het basisonderwijs. De nadruk vanuit de Combinatiefunctie ligt op ’het in contact brengen van scholen in het basisonderwijs met sportverenigingen’. Daarnaast worden de verenigingen

actief ondersteund bij zowel de voorbereiding als bij de praktische uitvoering van de naschoolse activiteiten. Er worden daarbij niet alleen ’standaard’ tafeltennistrainingen gegeven. Ook diverse aan de tafeltennissport gerelateerde (bal)spellen worden gespeeld. Dit kunnen bijvoorbeeld de loopladder, de balansschijf, of spelen tegen een tafeltennisrobot zijn. Natuurlijk ontbreken ook wedstrijden en rond-de-tafel niet tijdens dit naschoolse tafeltennisuur. Naast schoollessen voor het basisonderwijs verzorgt de tafeltennisvereniging op verzoek lessen tijdens schooltijden voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Indien u meer wilt weten over schoolactiviteiten van de tafeltennisvereniging kunt u een mailtje sturen naar schoolsport@ttvrijnsoever.nl. Informatie over de vereniging vindt u op http:// www.ttvrijnsoever.nl.

Na een moeizame wedstrijd heeft het eerste elftal in de extra tijd toch nog een punt behaald. Of… is dit een wedstrijd waarin opnieuw onnodig kostbare punten zijn verloren? Met dezelfde basiself als tegen Ter Leede wordt op een natte grasmat het Alphense ARC vanaf het eerste fluitsignaal onder druk gezet.

Foto: pr.

Evenals het vorige schooljaar zijn kinderen uit het basisonderwijs in de gelegenheid na schooltijd kennis te maken met de tafeltennissport bij Tafeltennisvereniging Rijnsoever. Iedere donderdagmiddag van 16.00-17.00 uur worden de kinderen ontvangen bij de tafeltennisvereniging. Zij worden begeleid door zowel combinatiefunctionarissen als trainers van de vereniging.

Quick Boys pakt punt op valreep

Kinderen uit het basisonderwijs maken iedere donderdagmiddag vrijblijvend kennis met ttv rijnsoever.

Dit resulteert in de eerste minuut al in een corner. In de eerste helft zullen er nog een 10-tal volgen waarbij overigens geen enkele hoekschop uitmondt in een kansrijke doelpoging. De Alphenaren stellen er in de eerste fase van de wedstrijd weinig tegenover. Er wordt wel gecombineerd maar doelman Patrick de Groot hoeft vooralsnog geen enkele maal handelend op te treden. Na een kleine 20 minuten breekt Quick Boys met een snelle aanval op rechts door. Tommy Bekooij

AdvertoriAl

Een nieuwe stap in je loopbaan! Gratis workshops “Veel mensen vragen zich af als ze over hun werk denken wat ze nu echt leuk vinden. Waar loop ik warm voor en wat past nu echt bij mij? Wij helpen hen graag op een andere manier naar hun profiel en kansen op de arbeidsmarkt te kijken en om een volgende stap te zetten in hun loopbaan. Tijdens onze kennismakingsavond op donderdag 1 november a.s. hebben geïnteresseerden alle gelegenheid om een indruk te krijgen wat Van Ede & Partners hen te bieden heeft.” Huib Bartels, vestigingsdirecteur van Van Ede & Partners, bureau voor outplacement, loopbaanbegeleiding en coaching, is enthousiast over de programma’s van Van Ede waarmee zij landelijk ruim 1000 cliënten per jaar helpen hun talenten en capaciteiten beter in te zetten. “In deze tijd is het belangrijk om te weten wat je jezelf of een werkgever te bieden hebt en hoe je dat kan overbrengen. De arbeidsmarkt staat onder druk en mensen die hun baan verliezen of dreigen te verliezen willen weer graag aan de slag. Verlies van een baan kan echter ook een nieuwe kans betekenen. Wij willen onze cliënten bewuster maken van wat hen energie geeft. Als je plezier beleeft aan het werk wat je doet, ben je effectiever en productiever. Dat helpt ook de werkgever. Een echte win-win situatie. Als iemand in balans is met een goede verdeling van werk, privé en sociale omstandigheden dan groeien de mogelijkheden. Je hoeft niet

Nicolette en haar collega’s begeleiden je tijdens je ontdekkingsreis.

te blijven doen wat je ooit hebt gekozen. Wij helpen cliënten hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Als je weet welke talenten je hebt, geeft dat zelfvertrouwen. Werk is een kwestie van vraag en aanbod. Iemand die goed kan verwoorden wat hij of zij te bieden heeft en in zichzelf gelooft, komt enthousiast en sprankelend over. Tijdens onze kennismakingsavond kan je je vrijblijvend oriënteren. In drie compacte workshops leer je

meer over effectief netwerken, je talenten en de ontwikkelingen op de huidige arbeidsmarkt. Onze consulenten zijn die avond ook aanwezig om meer specifieke vragen te beantwoorden. De avond wordt afgesloten met een informele borrel. “Onze bijeenkomst is speciaal voor hoger opgeleiden met minimaal 5 tot 10 jaar werkervaring die een stap willen of moeten zetten in hun loopbaan. Dat kan binnen of buiten hun bedrijf zijn. Het is een soort APK keuring voor jezelf”, licht Huib Bartels toe. “Er ligt nog steeds een taboe op praten over persoonlijke ontwikkeling en investeren in jezelf. Gezien de ontwikkelingen in de huidige arbeidsmarkt en het verhogen van de AOW leeftijd mag je zeker iets voor jezelf vragen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je effectiviteit.” De kennismakingavond vindt plaats op de eigen locatie van Van Ede & Partners aan de Tapijtweg 2 in Den Haag. Er zijn geen kosten aan verbonden. Aanmelden voor de kennismakingsavond op donderdagavond 1 november a.s. (van 19:00 – 22:00 uur) kan telefonisch 070 – 351 40 11 of per email: denhaag@vanede.nl o.v.v. Kennismaking Van Ede & Partners, je naam en telefoonnummer. Let op: de laatste kennismakingsavonden in het voorjaar waren een groot succes. Als je zeker wilt zijn van een plek geef je dan tijdig op! Van Ede & Partners Tapijtweg 2, Den Haag. Tel: (070) 351 40 11 Email: denhaag@vanede.nl www.vanede.nl

legt de bal breed op Jaap van der Plas die met een beweging naar rechts en vervolgens een schot in de linker benedenhoek, keeper Tony van Ooi verrast. Op dat moment een verdiende voorsprong voor de blauwwitten. Aan de andere kant is het ARC dat bewuster de aanval zoekt en in de 28ste minuut ook bijna slaagt. Nog net voor de doellijn weet Patrick de ’frommelbal’ te stoppen. Twee minuten later is het wel raak. Middenvelder Youri van Looyestein schiet op doel waar een twijfelende De Groot de bal links in het doel ziet verdwijnen. Het aanvallende spel van de blauwwitten ebt in het laatste kwartier van de eerste helft weg en scheidsrechter Roeleveld fluit na precies 45 minuten voor de thee.

Kwartetten met geel In de eerste fase van de tweede helft is er van beide kanten sprake van gezapig spel dat het publiek weinig boeit. Quick Boys oogt wat beter dan de Alphenaren, maar overtuigend is het niet. ARC lanceert een diepe bal die door de verdediging van Quick Boys verkeerd wordt ingeschat. Jeffrey van de Berg weet zijn voet nog tegen de bal te plaat-

sen die met een grote boog in het verlaten doel verdwijnt. ARC verdedigt de voorsprong met veel spelers achter de bal. Bij Quick Boys ontbreekt de creativiteit en de snelheid om echt gevaarlijk te worden. Na een niet duidelijke ’schwalbe’ van verdediger Jayson Trommel, nabij de 16 meter van Quick Boys, wordt voor hem een tweede gele kaart getrokken, dus rood. De aanvallen van Quick Boys blijven weinig overtuigend, het einde van de wedstrijd nadert. Een overtreding op Maarten Bak levert een vrije trap op op de rand van de zestien. Nog voordat de bal in het zestien meter gebied daalt, fluit scheidsrechter Roeleveld en bestraft duwen en trekken tussen de verdedigers en de aanvallers met een strafschop. Een niet verwachte afloop van een wedstrijd die in een overwinning voor ARC leek te eindigen. Maarten Bak schuift deze strafschop feilloos in het net. De wedstrijd eindigt met voor beide teams een punt, waarover in beide kampen verschillend zal worden gedacht. Zaterdag 13 oktober speelt Quick Boys tegen CSV Apeldoorn.

Jeugd Kamakura op Karategala Zaterdag trok kickboksvereniging Kamakura Katwijk met drie jeugdvechters naar het Senshi Cup Full Contact Karatetoernooi in Oude Tonge in Zeeland. Als eerste was het de beurt aan de 12-jarige Wim van Rijn. Met al wat ervaring op zak was hij ingedeeld in een poule met drie andere karateka’s. De eerste partij begon fel van beide kanten met een uitwisseling van stoten en trappen. Maar het was de jonge Wim die de wedstrijd voortijdig eindigde met een goedgeplaatst trap naar het hoofd van de tegenstander waardoor deze moest opgeven. Net als bij kickboksen vecht de jeugd met hoofdbescherming. Ook in de tweede partij en derde partij toonde de Katwijker zich de betere en hij werd daarmee eerste in zijn poule. Als tweede was het de beurt aan de 16-jarige Arnoud van der Ark die was ingedeeld in een poule van drie personen. Hoewel het voor Arnoud zijn eerste gala was, vocht hij als een ervaren vechter. De eerste partij

vocht hij overtuigend en de uitslag was dan ook unaniem winst voor de Katwijker. Echter direct daarna trof hij al zijn tweede opponent en moest gelijk door na een vermoeiende eerste partij. Arnoud wist zich goed te verweren in de eerste minuut, maar daarna sloeg de vermoeidheid toe. In de laatste twintig seconden wist zijn tegenstander de overhand te krijgen en scoorde de winnende punten. Arnoud werd uiteindelijk verdienstelijk tweede in zijn poule. Ook voor Marjolein Hoek was dit haar eerste toernooi. De 14-jarige Katwijkse was ingedeeld in een poule met twee ervaren meiden. Ze liet indrukwekkende combinaties zien, maar het was de onervarenheid die haar de das omdeed. Ondanks gelijkwaardige wedstrijden, eindigde Marjolein op de derde plaats. Voor meer informatie over de jeugdtrainingen of de gewone trainingen van Kamakura Katwijk kun je contact opnemen met Wim van Rijn op 4077990 of kijken op www. kamakurakatwijk.nl.


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 11 OKTOBER 2012 • 22

Programma sportweekend RTV Katwijk

Jubileumwedstrijd Katwijkse politiehondendressuurclub Aan de 1e Mientlaan in Katwijk, naast het voormalig marinevliegkamp, was op de laatste zaterdag van september een wedstrijd voor politiehonden. Dit ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de plaatselijke dresseerclub PHDC Katwijk en omstreken, die daar haar oefenterrein heeft. In het ochtendgedeelte van de wedstrijd moesten voornamelijk gehoorzaamheidsproeven worden afgelegd. Hierbij werd de werklust, speurzin en de zoekkwaliteiten gekeurd. Na de middagpauze, waarin

van te bijten, alleen maar bewaakten totdat de geleider hem weer ophaalde. Aan het eind van de middag werden eerst de punten geteld met daarna de prijsuitreiking. Na de telling van de keurmeesters bleek dat de heer Van Brakel van de politiehondenvereniging ’Zwijndrecht’ met zijn Mechelse herder ’Doerak’ de eerste prijs won, een prachtige beker met inscriptie. Ook voor de andere deelnemers was er een bokaal. Na de prijsuitreiking werd er nog geruime tijd nagepraat over de bijzonder geslaagde dag, waarbij het weer geweldig meewerkte.

men kon genieten van door de leden zelf gebakken en gerookte vis, was het spectaculaire gedeelte van het programma aan de beurt. Twee gediplomeerde helpers, met hun zware bijtpakken, testten de honden op hun stokvastheid, schot en werpvastheid en hun snelheid, waarmee zij de pakwerkers tot staan wisten te brengen. Het in grote getale aanwezige publiek genoot van de onvoorstelbare snelheid, waarbij de helpers de grootste moeite hadden om op de been te blijven. Er was veel bewondering voor de honden, dat zij een zich overgevende persoon in plaats

Zaterdagmiddag (14.00-18.00 uur): Naast het actuele sportnieuws zijn er live-radioverslagen van de Topklassewedstrijden van Katwijk en Rijnsburgse Boys en de duel van Quick Boys en Valken ’68. Maandagavond (vanaf 20.50 uur): Een tv-uitzending met de voetbaltafel. Als analist schuift aan Hennie Kanbier, sportjournalist bij het Leidsch Dagblad. De focus ligt op de prestaties van Quick Boys, FC Rijnvogels en Valken ’68. Kijk voor meer informatie op http://sport.rtvkatwijk.nl.

Steun het Genootschap ’Oud Katwijk’. Geef u op als lid à € 10,00 per jaar. Katwijks Museum, telef. 4013047.

Valse start dames van De Wit Grasshoppers

FOTO: PR.

De Wit-Grasshoppers Dames 1 is er in eigen huis niet in geslaagd de eerste wedstrijd van het seizoen in winst om te zetten. Het bezoekende Challenge Sports/Binnenland nam de punten mee naar huis.

Roy Anderson boekte zijn eerste overwinningen.

Tafeltennisjeugd zet stijgende lijn voort

De start van de heren van Katwijk was voorzichtig. Dit kwam Katwijk duur te staan, want het leverde een achterstand op van 2-0. Maar in dezelfde periode nog werd de verdediging weer goed gepositioneerd en kon Katwijk het spel maken. De stand werd deze periode beëindigd in een lichte voorsprong door Leon Kuijt, Ferry Spros en tweemaal Rick v.d. Putte. Ook de tweede periode begon Katwijk met het initiatief en liet de score uitlopen naar 4-7. Op dat moment begon de verdediging van ’de Robben’ meer druk te zetten en door fouten aan Katwijkse kant, was de stand na de derde periode gekanteld in het voordeel van de thuisploeg. Tot het begin van de vierde periode hielden ’de Robben’ de voorsprong, waarna

Schoonheidsfoutjes

Van de nood een deugd maken. De bakken met hemelwater van de laatste dagen noopten er toe om de wedstrijd tegen Nootdorp af te gelasten. Jammer, want aan alles was te merken de mannen van Hein van Heek graag het ritme van de afgelopen succesvolle weken hadden willen continueren. Een sparringpartner werd gevonden in het Ter Aarse TAVV. Was de tweedeklasser een mindere bron van inspiratie om alles uit de kast te halen?

De Vogel-defensie, die in vijf wedstrijden slechts vier tegentreffers incasseerde, liet de bezoekers terug in de wedstrijd komen. Schoonheidsfoutjes zullen we maar denken. Foutjes die in de competitie zwaarder zullen wegen dan zaterdag het geval was. Daarmee werd de snel opgebouwde voorspong tot een krappe marge gereduceerd en zagen Emiel Buntsma -fraaie actie 1-0, Thomas Dijk, knappe kopbal, 2-0 en Carl Krayenoord na aangeven van Mitchel Beijersbergen, 3-0 - hun rendement slinken. Paulus Egberts en Lindon de Bruin profiteerden van de mogelijkheden die hen werden geboden en Peter Messemaker moest nog een fraaie save verrichten om de onnodige gelijkmaker te verijdelen. Carl Krayenoord kopte een aardige kans in de handen van doelman Bart Vis, die derhalve een vierde keer vissen bespaard bleef.

Op veld 3 kan je op de kunstgrasmat vrijwel altijd spelen, dus werd deze mogelijkheid ook aangegrepen. Was het de vrij simpel en vroeg (binnen twintig minuten) verkregen 3-0 voorsprong waardoor wellicht de drive om naar de dubbele cijfers op te stomen langzamerhand verslapte en waardoor de wit-blauwe mannen uit het Groene Hart van Holland zowaar nog voor de theepauze tot 3-2 terug konden komen? Een concreet antwoord is hier niet op te geven, maar het had er alle schijn van.

Panklaar Het wachten was gewoon op het moment waarop de vierde treffer eindelijk het levenslicht zou zien. Emiel Buntsma stond aan de basis hiervan toen hij met een subtiel

gen. Sandra Meijvogel pakte een partij en zag haar tweede winstpartij net in vijf games buiten bereik. Nils Ravensbergen kwam voor het eerst deze competitie in actie en hij was ook een keer dicht bij winst. Hij heeft net nog even wat meer wedstrijdritme nodig om de nodige felheid in de slagen te leggen om ook door te drukken. Ook hier zorgde het dubbelspel voor een gelijke stand. Pupillenteam 3 heeft in Ruben van Tilburg een grossier in punten: ook hij pakte al zijn partijen. Jasper Klinkenberg en Fleur Freke wonnen elk een wedstrijd. Jasper was dicht bij twee keer winst, maar hij kon het net niet afmaken. Fleur kampt met haar slepende enkelblessure: ze moest in deze wedstrijd twee keer de strijd staken. Hopelijk gaat het binnenkort beter! Uitblinkers deze week waren de spelers van Rijnsoever 4, uitkomend in de Pupillen-C-klasse. Het team was goed voor een fraaie 8-2 overwinning. Stefanie Verhagen won haar partijen heel gedecideerd en ook Jasper Rombach stond zijn mannetje met drie keer winst. Roy Anderson boekte zijn eerste overwinningen in zijn nog prille tafeltenniscarrière: hij was terecht apetrots op zijn twee punten.

Waterpoloheren spelen gelijk Afgelopen weekend werd de eerste uitwedstrijd gespeeld in Hilversum tegen ’de Robben’. Katwijk won de eerste competitiewedstrijd en wilde deze lijn graag voortzetten.

FC Rijnvogels laat TAVV even meedoen in oefenpot

Katwijk nog een inhaalslag deed. Dertig seconde voor tijd, bij een 15-15 stand, kreeg Katwijk nog een man-meer situatie, maar kon daar niet van profiteren. Komende zaterdag speelt Katwijk 1 weer thuis in Aquamar tegen SGHA uit Heerenveen. Doelpuntenmakers Katwijk: Rick v.d. Putte 4, Wim van Beelen 3, Leon Kuijt en Maikel Schaap beide 2 en Ferry Spros, Mark Kuijt, Hans van Duijn en Tim v.d. Putte allen 1.

Rijnvogels wil winnen Voetbalvereniging FC Rijnvogels is in de race om twee mooie titels binnen te halen. Dat is de Rabo MVO Award 2012 voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en de titel Leukste Vereniging van de provincie Zuid-Holland. De voetbalclub roept familie, vrienden, relaties en kennissen op hun stem uit te brengen. Dat kan via www. fcrijnvogels.nl.

passje Carl Krayenoord vond en deze de doelman omspeelde. De hoek werd moeilijk genoeg, maar uiteindelijk door de spits toch gevonden, 4-2. Nadat eerst Peter Messemaker nog even moest tonen dat ie niet voor niets tussen de palen stond, was het Emiel Buntsma die wederom aan de basis van een treffer stond. Hij dolde en dreigde wat op de achterlijn, misleidde doelman Vis en een verdediger en schoof het leer panklaar voor de voeten van Wesley van Wijk. De 5-2 noteren was vervolgens een koud kunstje voor de verdediger. Hiermee was de Rijnvogel-koek wel zo’n beetje op na een wedstrijd die meer weg had van een veredeld trainingspartijtje dan met gebalde vuisten en opgestroopte mouwen de opponent te lijf gaan. Maar die kansen komen er nog voldoende als het ’echte werk’ weer op de agenda staat. Aanstaande zaterdag zal dit helaas nog niet het geval zijn omdat Deltasport een feestje van de KNVB mag vieren ter gelegenheid van de oplevering van het gerenoveerde hoofdveld. Waarbij vraagtekens kunnen worden gezet om het competitieritme zo nodig te moeten verstoren.

Wedstrijdrooster Basketbal

Quick B. MC1 - VVSB MC1 10.00 Rijnsb B. MC2 - QB. MC2 08.30 QB VR2 - DoCoS VR1 14.00

Grasshoppers

FC Rijnvogels

Vrijdag 12 oktober 21.00 Grasshoppers DS 2 Cangeroes 1

Zaterdag 13 oktober Barendrecht 2 - Rijnvogels 2 11.30 Voorschoten ´97 4 - Rijnv. 3 14.30 Rijnvogels 4 - Rijnsb. Boys 7 14.00

Zaterdag 13 oktober 18.00 Grasshoppers HS 1 Lokomotief 1 11.00 Leiden 2 Grasshoppers MU10 1 11.30 Cangeroes 1 Grasshoppers DU20 1 13.00 River Trotters 1 Grasshoppers HU20 1 15.30 Aris 1 - Grasshoppers JU18 1 19.30 ProBuild Lions 1 Grasshoppers DS 1 FOTO: PR

Ondanks de afwezigheid van nederlagen was er toch niet overal tevredenheid, want op drie tafels werd gelijkgespeeld. Er had meer ingezeten, want drie teams ontglipten de overwinning wat sneu. Rijnsoever 1 kwam tot 5-5 tegen het lastig bespeelbare Phoenix. Robert de Mooij is duidelijk op de goede weg: hij speelde sterk en won twee partijen. Ellen van Duijvenbode en Stephan de Vries bleven op een winstpartij steken, waar er toch wel iets meer te halen leek. Zo knokte Stephan zich in de laatste partij nog terug van 0-2, maar in de vijfde game liep hij aan het begin een te grote achterstand op om de partij nog naar zich toe te trekken. Het onverwacht gewonnen dubbelspel zorgde voor het belangrijke gelijkspel. Team 2 had in kopman Anderson Heemskerk weer een geheide puntenverzamelaar: hij bleef ongesla-

Na de rust lijkt het nog een wedstrijd te worden na drie driepunters van Grasshoppers op rij (36-46),

Scores Marloes Nieuwveen, 14 (14 reb.), Natalie van den Adel 7. Zaterdag 13 oktober speelt De WitGrasshoppers Dames 1 een uitwedstrijd tegen Probuild Lions. Aanvang van de wedstrijd is 19.30 uur. De eerstvolgende thuiswedstrijd is op zaterdag 20 oktober tegen CTO uit Amsterdam. Aanvang 20.15 uur.

Bas Mourits zet de zoveelste aanval op.

FOTO: PR.

De jeugdteams van Tafeltennisvereniging Rijnsoever hebben in de vierde competitieronde de stijgende lijn van een week eerder duidelijk doorgetrokken: geen enkel team hoefde een nederlaag te incasseren.

Halverwege de eerste periode was het de Rotterdamse ploeg die, na een 9-0 run, uit kon lopen naar een 10-22 voorsprong. De zoneverdediging in het tweede kwart resulteerde nog wel in minder tegenscores maar de ploeg van Ivo Boom was aanvallend niet bij machte om aan te haken (ruststand 25-38).

echter Binnenland blijft ook raak schieten en heeft bij aanvang van het vierde kwart nog steeds een ruime voorsprong (40-54). De hierop volgende 8-0 run van Binnenland maakt een einde aan de wedstrijd (40-62). De Wit-Grasshoppers kan nog wel wat terugdoen en wint het vierde kwart, maar de overwinning gaat verdiend naar Challenge Sports (eindstand 54-67).

FOTO: PIET VAN KAMPEN

FOTO: PR

Vrijdagavond (19.00-20.00 u.): In de radio-uitzending een uitgebreid interview met de nieuwe voorzitter van Grasshoppers, Joop Zwaan. Ook een vooruitblik op het duel van Rijnsburgse Boys tegen DETO.

Katwijkse kampioenen van jeugdtennistoernooi bij KLTV Voor het zesde jaar op rij heeft de KLTV jeugdcommissie voor de tennisspelende jeugd van de Katwijksche tennisverenigingen een tennistoernooi georganiseerd in het weekend van 5-6-7 oktober. Op het tennispark van de KLTV werd er door de beste jeugdtennissers van de verschillende tennisverenigingen gestreden om de kampioenstitel van Katwijk.

Er werd gespeeld in vijf leeftijdscategorieën, te weten, t/m 8, t/m 10, t/m 12, t/m 14 en t/m 17 jaar. De deelnemende tennisverenigingen waren Rijnkanters, Zee en Duin en KLTV. Maar liefst 105 deelnemers hadden zich ingeschreven voor een of meer onderdelen. In het clubhuis was een gezellige rommel, aangezien het clubhuis ontmanteld wordt voor de ophanden zijnde nieuwbouw. Het slechte weer van vrijdagavond en zaterdagochtend gooide gelukkig geen roet in het eten, en het was alle dagen gezellig druk op het park. Hiervoor zorgende de spelers, maar ook nieuwsgierige ouders, familie, trainers en jeugdcommissies van de ver-

eniginningen die elk hun favorieten kwamen aanmoedigen. Zij werden getrakteerd op mooie sportievere en spannende tenniswedstrijden. Zondag op de finaledag was er de hele dag een zonnetje. Voor hapjes, soep, broodjes en snacks was natuurlijk ook gezorgd. De wedstrijden werden volgens een afvalsysteem of in een poule gespeeld. Na drie gezellige dagen waarin ongeveer honderd wedstrijden zijn gespeeld, kon de volgende eindstand worden opgemaakt. ME t/m 8 1. Lucy Schoneveld KLTV 2. Sanne Honsbeek KLTV JE t/m 8 1. Pieter Groen KLTV 2. Tim Honsbeek KLTV ME t/m 10 1. Simone Schaap KLTV 2. Sara Dijkland Z&D MD t/m 10 1. Jenniffer Guijt/Renske Stittelaar KLTV 2. Liv Hoekstra/Julia Ouwehand Z&D JE t/m 10 1. Noah Cecchi KLTV 2. Stefan Kralt KLTV JD t/m 10 1. Noah Cecchi/Raphael Polak KLTV 2. Rick Berkhey/Thomas Borgstijn Z&D ME t/m 12 1. Anne Zwaneburg KLTV 2. Demi Mol KLTV MD t/m 12 1.Nienke keijser/Anne Zwaneburg KLTV 2. Isa Vink/Amy Vlieland KLTV

JE t/m 12 1. Dave Star KLTV 2. Steffan Star KLTV JD t/m 12 1. Jasper Groen/Rick Stittelaar KLTV 2. Jesse van Beelen/Wessel de Boer Z&D ME t/m 14 1. Rosa de Wit KLTV 2. Renee van Beelen KLTV MD t/m 14 1. Denise van Beelen/ Bente van Duijn KLTV 2. Vivian Sprenger/Anouk Schaap KLTV JE t/m 14 1. Lars Schaap Z&D 2. Fabio Korndorffer KLTV JD t/m 14 1. Joris de Hollander/ Joep van de Veen KLTV 2. David Duivenvoorde/Rick Noort KLTV ME t/m 17 1. Naomi Korndorffer KLTV 2. Hannah Schaap KLTV MD t/m 17 1. Zoë van Beelen/Tessa de best Z&D 2. Maaike van de Voet/Sanne de Wit KLTV JE t/m 17 1. Len Schouten Rijnkanters 2. Max Polak KLTV JD t/m 17 1. Nick van Beelen/Koen van de Veen KLTV 2. Rick van Duijn/Lars Schaap Z&D Van de deelnemende tennisverenigingen heeft KLTV de meeste winnende partijen op haar naam kunnen schrijven. Volgend jaar wordt het toernooi in het tweede weekend van oktober gehouden. Nieuwsgierig naar het KvK-toernooi? Kijk naar de foto’s via KLTV website.

Rijnvogels B3 - SJC B3 Voorsch. ´97 E5 - Rijnv. E4 Rijnvogels F2 - Katwijk F3

Rijnvogels VR1 - Berkel VR1 14.30 Rijnv. VR2 - Die Haghe VR1 12.15 DWO MA1 - Rijnv. MA1 13.00 RCL MB2 - Rijnvogels MB2 13.45 Rijnv. MC1 - Ter Leede MC1 08.45 Rijnv. MC2 - Alkmania MC2 10.00

Voetbal

AV Rijnsoever Duinloopcircuit

VV Katwijk Zaterdag 13 oktober Excelsior ’31 1 - Katwijk 1 Katwijk 2 - Vitesse Delft 2 Katwijk 3 - Valken’68 2 Katwijk 4 - ARC 3 Katwijk 5 - Quick Boys 6

14.30 11.00 11.00 12.00 13.00

Katwijk A1 - Vitesse D. A1 Berkel B1 - Katwijk B1 Katwijk B2 - Quick Boys B3 HBS C1 - Katwijk C1

14.30 11.00 14.00 12.00

Katwijk D1 - Kagia D1 Katwijk E1 - Alkmania E1

10.30 08.30

Quick Boys Zaterdag 13 oktober Quick Boys - Apeldoorn 15.00 Quick Boys 2 - Smitshoek 2 12.00 Quick Boys 3 - Schevening. 2 14.00 Voorsch. ’97 3 - Quick Boys 4 12.30 Quick Boys 5 - Katwijk 6 14.00 MVV A1 - Quick Boys A1 15.00 Soccer B A1 - Quick Boys A2 14.45 Teyling. A1 - Quick Boys A3 12.30 Quick Boys B1 - Alph. B. B1 14.00 UVS B2 - Quick Boys B2 09.00 Katwijk B2 - Quick Boys B3 14.00 VELO C1 - Quick Boys C1 Warm. C1 - Quick Boys C2 Quick Boys C2 - ARC C3 VVSB D2 - Quick Boys D3 Quick B. MB1 - Berkel MB2

12.00 10.30 09.45

11.30 13.00 10.00 09.00 10.00

In de zuidduinen van Katwijk start zaterdag 20 oktober het Running Center Katwijk Duinloopcircuit. Dit door Atletiek Vereniging Rijnsoever georganiseerde evenement is een jaarlijks terugkerende loop. Deelnemers volgen een prachtig parcours door de Katwijkse duinen, waar men bij deze eerste keer kan genieten van de prachtige natuur in herfstkleuren. Zeker na de recorddeelnames bij de Ronde van Katwijk en kortgeleden bij de halve marathon mag je concluderen dat het hardlopen in Katwijk nog steeds in de lift zit en daarom hopen we dat velen deze zaterdag de loopschoenen aantrekken en deze dag een sportief begin geven. Het circuit bestaat uit vijf wedstrijden. Vier daarvan worden gelopen in het duingebied ten zuiden van Katwijk. De vijfde wedstrijd wordt gelopen in de Pan van Persijn, beter bekend als het Panbos. De te lopen afstanden zijn 2 kilometer (jeugd t/m 12 jaar), 5 en 10 kilometer. Inschrijven kan wat betreft de vier duinlopen op de dag zelf vanaf 9.30 uur in de kantine van tennisvereniging Zee en Duin aan de Sportlaan. De inschrijving voor de Sint-Nicolaasloop vindt plaats in het Theehuis in het Panbos. Deelnemers kunnen zich voor iedere wedstrijd apart inschrijven. Voordeliger is het echter om in één keer voor het gehele circuit in te schrijven.


DE KATWIJKSCHE POST

DRAVERTJES

DONDERDAG 11 OKTOBER 2012 • 23 Geboren

40 jaar getrouwd

50 jaar getrouwd

Jarig

Jarig

Jarig

Jarig

Op 5 oktober is Eva geboren, dochter van Marieke en Randy en zusje van Anouk. Gefeliciteerd van opa en oma v.d. Bosch, Maurice, Andrea, Jaira en Marcel, Conny en Levi.

Op 6 oktober waren onze lieve ouders en oma & opa, 40 jaar getrouwd!

Dinsdag 9 oktober waren Wim en Annie Kuyt 50 jaar getrouwd!

Hiep hiep hoera, Danny Boere eindelijk 18 jaar! Van harte gefeliciteerd! Pa, ma, Nick en Daisy, Roy, Tessa, opa en oma en fam. Poot, Peet en kinderen.

Ha ha, onze lieve Pimpie is 30 jaar! Een hele dikke kus van Shirley en Wesley.

Op donderdag 11 oktober wordt Arco 10 jaar! Van harte gefeliciteerd met je verjaardag! Liefs mama, en Monique, opa en oma.

Vrijdag 12 oktober wordt Joshua van Schie 2 jaar en op zaterdag 13 oktober Tirza van Schie 4 jaar! Gefeliciteerd en dikke kussen van opa Leen, oma Geertje, Viola en Jan.

Dravertjes te koop aangeboden/ gevraagd tot maximaal 25 woorden zijn voor particulieren gratis. Meer woorden: 0,20 eurocent per woord. Per persoon mag slechts één gratis dravertje per editie worden geplaatst. Felicitatiedravertjes: maximaal 2 per en/of over persoon. Alle overige dravertjes € 5,00 tot max. 25 woorden. Meer woorden: 0,20 eurocent per woord. Brieven onder nummer of bewijsnummers € 3,00 extra. Eventuele fouten in schriftelijk opgegeven advertenties worden niet gecompenseerd. Dravertjes kunnen zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. U kunt uw Dravertje e-mailen naar dravertjes@uitgeverijverhagen.nl, onder vermelding van uw naam, adres, postcode + woonplaats en telefoonnummer

Bedankt

Deze fotopagina* is bestemd voor geboortes, jarigen, huwelijken, jubilea, geslaagden, etc. De foto wordt geplaatst op 1 kolom breedte, de tekst is maximaal 25 woorden. Foto’s en tekst van geboortes, 50-jarigen, huwelijken, huwelijks- en andere jubilea, en geslaagden van HBO- of universitaire opleidingen zijn gratis. Gratis plaatsingen zijn alleen achteraf. Andere gebeurtenissen kosten € 7,- per plaatsing; contant (of pinnen) aan de receptie.

• 2e hands-fietsen en 2e handsbrommers/scooters bij Frans Luyten Tweewielers, Achterweg 22, Katwijk. Telefoon 071-4029035. • KringLoop ‘JubiLaTe’ Ontruiming van woningen, inboedels, meubels, witgoed. Openingstijden dinsdag: 10.00-12.00 uur, donderdag 14.00-17.00 uur en van 19.0021.00 uur, zaterdag 10.00-12.30 uur. Lageweg 35-R, Industrieterrein ’t Heen, Katwijk. Tel.: 071-4075512 of 06-13719872. Email A. Meijvogel, maybird@ziggo.nl

Een roos voor oma

Zwemdiploma

Aanleveren tot dinsdagochtend 10.00 uur kan aan de receptie van het kantoor aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk. Of digitaal: receptie@uitgeverijverhagen.nl. Digitale foto’s dienen van voldoende resolutie te zijn (minimaal 500 kB). Dirk en Jacoba, bedankt voor de gezellige dag, het was geweldig! Familie Haasnoot en familie Van den Oever.

• gezochT: coLLecTanTen voor de Brandwondenstichting van 13 tot 17 oktober. Tel. 06-12194456.

Nya van der Niet is heel tevree na het A- diploma, nu haar B! Geweldig gedaan hoor! Liefs opi en omi.

• Te koop gevraagd: ouderwetse meisjes eTaLagepaspop, graag leuk prijsje. Tel. 071-4081947.

Uitgeverij Verhagen behoudt zich het recht voor om foto’s en tekst te weigeren. *Per gebeurtenis wordt één foto geplaatst

G-team Katwijk krijgt nieuw materiaal

• beL Theo als u problemen heeft met uw computer, software etc. Deze advertentie is hem aangeboden door de fysiotherapie Meeuwenlaan (een tevreden klant). Tel. 071-4080460.

Het was vorige week vrijdag druk op de ‘de dag van…’-afdeling. Naast de Dag van de Leerkracht, was het ook nationale Ouderendag. De bewoners van Salem werden daarom bezocht door de kleuters van de Chr. Opleidingsschool, die voor de opa’s en oma’s een roos met een zelfgemaakt kaartje hadden meegenomen.

Grasshoppers Heren 1 wint na verlening

• T.K. voor verzamelaar. Mooi oud Van neLLe KinderserViesJe, € 22,50,-. Tel: 071-4081947.

MARBLE STIJLSCHOUWEN

Sfeermakers

Ruime keuze in haarden en schouwen

Jubileumtoernooi Om het vijftienjarige jubileum gestalte te geven, is er op zaterdag 20 oktober een groot jubileumtoernooi waaraan maar liefst vijfentwintig teams deelnemen. Teams uit de hele regio en zelfs ook helemaal uit Assen. Het wordt een drukke en gezellige sportdag.

Ook voor uw woonaccessoires, verlichting, (klein)meubelen.

Bezoek onze sfeervolle showroom!

www.marblestyle.nl

Showroom: Parallelboulevard 178 - Noordwijk - T 071-3620758

FOtO: pr.

circus herman renz met wervelende show sensations

het is alweer vijftien jaar geleden dat Jan van nieuwkoop op de poort van de Kooltuin klopte met het verzoek of er bij de Fc rijnvogels een plaatsje ingeruimd kon worden voor g-voetbal. Van nieuwkoop klopte Een explosie aan overweldigende Pity juist zorgt voor een uitbundige niet voor niets aan en zijn idee werd circusacts. Circus Herman Renz lach. De komiek laat zien dat je op met open armen ontvangen. brengt met de nieuwe en zinderende een trampoline een ware slapstickshow ‘Sensations’ een topproductie act kunt opvoeren. Voor de gulle Door piet van Kampen naar Noordwijk. Met waaghalzerij lach zorgen uiteraard ook de welbeop het rad des doods, Arabische kende clowns Milko & Frenky, die Het was een hengsten in volle galop, razendsnel- dit jaar als rode draad in de voorinitiatief dat le jonglage, verleidelijke luchtacro- stelling verweven zijn. in de loop de batiek, een spectaculair roofdierenjaren tot een nummer, komische clowns, groot succes De absolute thriller tijdens Senadembenemende luchtacrobatiek sations is het Colombiaanse gezelzou uitgroeien. op de hoge draad en veel meer. Werd er beschap van Carlos Camadi. Zij zorNooit eerder waren in één show gen voor waaghalzerij op grote gonnen met tegelijk zo veel bekroonde acts in of hoogte. Op een strakke draad tien een bescheiden boven een circuspiste te bewonde- meter boven de piste beheersen zij aantal jongens en meisjes van Jan van Nieuwkoop. ren. Waaghalzerij voert de boven- de kunst van het koorddansen en toon. verschillende met het ‘rad des leeftijden, langzamerhand breidde doods’ zorgen ze Bij binnende groep zich uit en ook het aanvoor een spectatal vrijwilligers groeide mee. Deze komst in de culaire afsluiter vervulden (en vervullen nog steeds) prachtige theavan de show. In en een belangrijke rol, want de afde- tertent van Cirop de grote metaHerman ling groeide gestaag en vraagt om cus len constructie intensieve begeleiding. Het werd Renz wordt het draaien de heren een bijzondere afdeling binnen de publiek ondersalto’s, maken ze gedompeld in FC Rijnvogels. imponerende een pure cirsprongen en tarmet Er ontstond weer een nieuwe di- cussfeer ten ze de zwaartemensie: de G-voetballers zorgden kroonluchters, rood fluweel en de kracht. en zorgen nog steeds voor een bij- geur van zand en zaagsel. Wanneer Sensations is een circusshow voor zondere sfeertje en zijn prominent het live circusorkest inzet en de pi- jong én oud. Beleef ook de magie aanwezig bij de club en zijn niet ste gevuld wordt met het licht van van het circus! Kom…en ervaar dat meer weg te denken van De Kool- de spotlights, komen de sensaties betoverend circus bestaat. tuin. Inmiddels is de groep zo groot tot leven en begint een waar circusgeworden, dat er maar liefst vijf avontuur. Van vrijdag 12 t/m zondag 14 okteams wekelijks hun zo geliefde tober. Locatie: Wantveld, NoordHet duo Axt brengt een origineel wijk. Speeltijden: vrijdag 12 oktospelletje spelen. Het is uniek dat er ook een compleet meisjesteam is, jongleernummer. Zittend op een ber: 16.30 & 20.00 uur; zaterdag 13 iets waar de vereniging trots op is éénwieler vliegen keulen en ringen oktober: 15.00 & 20.00 uur; zondag omdat men dit vrijwel nergens, bij rakelings langs elkaar door de 14 oktober: 14.00 uur. welke voetbalvereniging dan ook, lucht, om daarna weer keurig opgePrijzen: volwassenen € 17,-; € 25,vangen te worden. Uniek dit jaar is ; € 30,-; € 35,-. Kinderen € 12,-; € tegenkomt. het gemengde roofdierennummer 20,-; € 25,-; € 30,-. Reserveren: onvan Tom Dieck Jr. Witte leeuwen, line via www.hermanrenz.nl. Teleactiviteiten tijgers en ligers (een kruising tussen fonisch via reserveerlijn 0909Een hoogtepunt is de jaarlijkse dag, leeuw en tijger) betreden de piste en 5030060 (€ 0,45 p.m.) tijdens waarop de hele groep tegen de da- zijn het stralende middelpunt. In kantooruren. Circuskassa op speelmes- of herenselectie mocht spelen. een groot zijden doek laat Susan dagen van 11.00-17.00 uur en van Een compleet feestje met een gezel- Jasters u genieten van een roman- 19.00-20.15 uur. Uitgebreide inforlig samenzijn en een hapje met de tisch tissuenummer, terwijl Costin matie: www.hermanrenz.nl. selectiespelers. De integratie van de jongelui binnen de FC Rijnvogels was en is nog steeds compleet. Ook buiten De Kooltuin manifesteerden de G-voetballes zich op diverse toernooien en sleepten menig beker in de wacht. Het hoogtepunt was afgelopen jaar het winnen van het jaarlijkse Beach Soccer toernooi in Scheveningen. Dikke pret natuurDiv. inbouwmogelijkheden o.a. hout, gas of elektra. lijk.

Wandelen van schemer naar duisternis bij nieuwe maan na de avondwandelingen in andere seizoenen is er op zaterdag 13 oktober een avondherfstwandeling met (bijna) nieuwe maan door de duinen en langs het strand. een stevige wandeling door het rulle zand van duingebied berkheide, het Laarzenpad en langs het strand. Van zonsondergang tot in de duisternis, met nieuwe maan. Je laten verrassen door de sterrenhemel als het weer helder is.

Hopelijk zijn er vleermuizen te zien tegen de donker wordende hemel; of zijn ze te horen via de bat-detector. Laat je verrassen door vanaf het hoge duin de zee bij nacht te zien en in het donker langs de zeelijn te lopen. Meenemen: redelijke conditie (!), warme kleding, drinken en stevige schoenen Locatie/vertrekpunt: Verzamelen op de parkeerplaats ter hoogte van hotel Duinoord, halverwege de Wassenaarse Slag (gemeente Wassenaar). Georganiseerd door: de Werkgroep Actieve NatuurTochten (WANT) van het IVN - regio Leiden. Informatie / opgeven bij Nanko van Kampen, tel. 06-38341502, mail: nvkampen@casema.nl.

Weinig praten, veel beleven. Staand of zittend in het zand luisteren we naar passerende trekvogels. Wat de meeste mensen niet weten is dat veel vogels ’s nachts trekken. Op mooie stille avonden kun je je verbazen over de vele vogels die actief zijn. Heel opvallend zijn de ganzen die luid gakkend overvliegen, maar ook de smient is heel goed aan zijn hoge fluitende geluid te herkennen. Hij wordt dan ook wel fluiteend genoemd. Ook koperwieken, een lijsterachtige met prachtige roodbruine flanken, trekken veelal ’s nachts. Hun hoge ijle roep is dan goed te horen.

Afgelopen zaterdag ontving het G-team van Katwijk een materialenpakket, met tien wedstrijdballen en trainingsartikelen, in het kader van de Zwaluw Jeugdactie. Katwijk had de primeur: het was de eerste vereniging in Nederland die dit pakket in ontvangst mocht nemen. De Zwaluw Jeugdactie valt onder prinses Beatrix Spierfonds en is erop gericht om mensen met een beperking te ondersteunen bij hun sport.

VAN LEEUWEN

papier- en metaalhandel Vanouds het adres voor uw oude metalen en oud papier. Biedt hoge prijzen voor oud ijzer, koper, lood, zink, etc. De Hooge Krocht 151 Ind. Klei-Oost, Noordwijk Telefoon 071-4014105

Na twee weken op rij te hebben verloren stond zaterdag de uitwedstrijd tegen Jumpers uit Den Haag op het programma voor De Wit-Grasshoppers Heren 1. Een wedstrijd in sporthal ’t Zandje blijft altijd een lastig te nemen horde. Jumpers is een van de tegenstanders geweest in de voorbereidingsperiode op dit basketbal seizoen voor Grasshoppers. Deze oefenpot tegen de mannen van coach Kenny Lopez was uiteindelijk geëindigd in een gelijkspel na afloop van de reguliere speeltijd. Afgelopen zaterdag ging het uiteraard wel om de punten. En punten werden er in de eerste helft veel gescoord. Met name door Michael Leon van Jumpers. Zijn driepunters vlogen Grasshoppers letterlijk om de oren. Michael Leon was alleen al goed voor 18 punten in de eerste helft. Grasshoppers zelf had slechts twee rake driepunters gedurende de gehele wedstrijd. Gelukkig voor de heren uit Katwijk, is de achterstand bij rust slechts 6 punten (43-37), in een wedstrijd die op en neer gaat. In de eerste vier minuten van de tweede helft speelt Grasshoppers niet goed en loopt de achterstand op tot 13 punten. Coach Strong neemt een goede time-out. De knop gaat om. In de verlenging gaat Grasshoppers onverdroten door met vechten en komt op voorsprong. Jumpers raakt gefrustreerd met een technische fout als gevolg. De voorsprong heeft Grasshoppers niet meer uit handen gegeven en wint uiteindelijk met 82-89. De eerstvolgende thuiswedstrijd voor De Wit-Grasshoppers Heren 1 is zaterdag 13 oktober om 18.00 uur in sporthal Cleijn Duin. Tegenstander is Lokomotief uit Rijswijk.

Ritje met de ponykar

Het heeft voor vogels een aantal voordelen om ’s nachts te vliegen. Het is minder warm en er is vaak minder wind waardoor ze energie besparen. Ook is de kans om gegrepen te worden door een roofvogel ’s nachts een stuk kleiner. Vogels orienteren zich tijdens hun trektocht met name op hemellichamen. Overdag is dat de zon en ’s nachts onder meer de Poolster. Ook schijnt het aardmagnetisch veld van belang te zijn, maar daar is nog onvoldoende onderzoek naar gedaan. Ervaar op zaterdag 13 oktober van 18.30 tot 21.00 uur het vallen van de duisternis, de kleuren van de avondlucht, de verandering van de luchtvochtigheid, de temperatuur, het wegsterven van de duingeluiden, het naderen van de branding. Misschien kruist een ree of vos in de schemering ons pad; een vorige keer konden we uitgebreid van een vos genieten.

FOtO: pr.

Jubileumtoernooi vijftien jaar G-voetbal Rijnvogels

Een grote beestenboel was het maandag 1 oktober bij kinderopvang ’t Buitenleven. Om het vijfjarige bestaan te vieren, mochten de kinderen verkleed en waren er dieren om te aaien. Ook was er buiten een ponykar, waar alle prinsessen en een Spiderman een ritje mee hebben gemaakt.


Tramstraat 112b 2225 CM Katwijk T 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl www.goudwisselkantoor.nl Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag van 9.30 - 17.00 uur

Verzilver uw goud! De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor.

Leeuwarden

Groningen

Goudwisselkantoor is eigendom van familie de Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de

Emmen Alkmaar

goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor is

Zwolle

geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we waar

Haarlem

het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs. Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen. Wacht niet langer, profiteer van de huidige hoge goudprijs en kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie.

Katwijk

Amersfoort Apeldoorn

Den Haag

Goudwisselkantoor

Enschede

Utrecht Rotterdam Nijmegen

ud, zilver en munten • 25 jaar ervaring in go ijblijvende taxatie • een deskundige en vr nk indien gewenst per ba • contante betaling of de taxatie • discrete ruimte voor en van goud en zilver • advies in het belegg

Klaaswaal

Breda Goes

Den Bosch Eindhoven

Heerlen

KeuKens EN AppArAtuur UW TEGEL- EN BADKAMERSPECIALIST

Tapijt, gordijnen en binnenzonwering

UW TEGEL- EN BADKAMERSPECIALIST

TEgElvloErEN

wand-vloertegels • natuursteen • parket • laminaat • tapijt keukens • apparatuur • gordijnen • binnenzonwering

Sandtlaan 42-56 • Katwijk • www.nieuwonen.nl

KP_week_41_12  
KP_week_41_12  
Advertisement