Page 1

94ste JAARGANG NR. 39

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR KATWIJK, RIJNSBURG EN VALKENBURG

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2016

WOORDEN SPREKEN: ‘Dit is hoogste vorm van participatie’ Wethouder Van der Bent over invulling Duinvallei

Losse nummers: € 1,50

pagina 3

Kustwerk Katwijk weer genomineerd pagina 5

Tijdelijke invulling van Duinvallei

Foto: RD

pagina 15

Bij het kruispunt N206-Wassenaarseweg rinkelt de overheidskassa gemiddeld honderd keer per dag.

pagina 3

Gemiddeld 100 boetes per dag

Kassa bij flitspalen op N206 De flitspalen op de provinciale weg N206 zijn nog niet bij iedereen bekend. De flitsers bij de kruising N206-Wassenaarseweg staan in beide richtingen en leverden tussen mei en augustus van dit jaar meer dan 12.000 boetes op, zo’n 100 be-

keuringen per dag. Op de weg en het kruispunt mag je maximaal 50 kilometer per uur rijden en dat lukt niet alle voorbijrijdende bestuurders. Daar werden bijna 12.000 boetes voor uitgedeeld. De flitsers reageren natuurlijk ook op de ver-

keerslichten. Bijna 350 bestuurders die rood licht negeerden zijn daarvoor op de bon geslingerd. Bij die kruising stonden eerst analoge flitspalen met een filmrol, die eerst ontwikkeld moest worden en dan pas kon worden uitgelezen. Dat rol-

Bewoners en ondernemers wachten nog steeds op geld

Gemeente, Rijnland en uitvoerder bekvechten over planschade kustwerk Ruim anderhalf jaar na de ingebruikname van het nieuwe Kustwerk en de parkeergarage aan de Boulevard is er nog steeds onduidelijkheid over de planschade voor bewoners en vergoeding van schade door grondwateroverlast bij bewoners en winkeliers. Met uitvoerder Balast Nedam is de gemeente nog in ‘discussie over de afwikkeling van de schade van de grondwateroverlast’, meldt de gemeentelijk projectleider in zijn nota aan het college van burgemeester en wethouders. Ook het Hoogheemraadschap van Rijnland

is het niet eens met de schadeverdeling, zoals die is voorgesteld door de onafhankelijke schadeadviescommissie.

Nadeelcompensatie

Die commissie vindt dat schade door wijziging van het bestemmingsplan voor rekening moeten komen van gemeente en nadeelcompensatie, zoals uitzichtverlies, door Rijnland. Het waterschap is het daar niet mee eens en vindt dat de gemeente ook deels moet meebetalen aan die nadeelcompensatie, omdat de duinverbreding voor de helft wordt veroorzaakt door de nieuwe parkeergarage. Die garage

VAN ZONDAG T/M VRIJDAG

E.H. de Milliano-Machielse H.W. Lagraauw E.H. de Milliano-Machielse P.F.D.P. de Milliano H.W. Lagraauw P.F.D.P. de Milliano

Rijnstraat 119, 2223 EA Katwijk 071Rijnstraat 40 30 151119, - demilliano@planet.nl 2223 EA Katwijk 071 40 30www.demilliano.nl 151 - demilliano@planet.nl www.demilliano.nl

Voor de inkomensderving van de strandpaviljoens stelt de adviescommissie dat het waterschap de nadeelcompensatie moet betalen voor slechtere bedrijfsresultaten in de periode 2013 (één maand eerder van het strand) en 2014 (ongeveer 6

20% AFHAALKORTING*

VERVOLG n PAGINA 5 AANTAL SCHADEVERZOEKEN ___________________________

20% AFHAALKORTING*

Máxima bezoekt Katwijk

VAN ZONDAG T/M VRIJDAG

Waar wijsheid regeert, Waar regeert, zal hetwijsheid recht zegevieren zal het recht zegevieren

is er gekomen op aandringen en in opdracht van de gemeente. Voor Rijnland had die er niet hoeven komen. Het waterschap wil daarom een andere verdeling van de schadebetaling tussen gemeente en waterschap.

* M.u.v. feestdagen

* M.u.v. feestdagen

De lekkerste pizza’s en pasta’s haal je zelf ! Klaar voordat u wacht !

Ook saté en Ook saté en spareribs spareribs

De lekkerste piz a’s en pasta’s haal je zelf !

Bel: 071 - 4015742

Klaar voordat u wacht !

Ook saté en

Boulevard 72

WWW.STRANDPIZZA.NL

Koningin Máxima heeft maandag een bezoekje gebracht aan de Theater Hangaar in Katwijk. Dit keer niet voor de voorstelling Soldaat van Oranje die hier ook draait, maar voor een conferentie. Máxima was uitgenodigd voor een conferentie van FMO, de Nederlandse financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden. Naast de koningin waren er nog ruim 350 nationale en internationale bankiers uit meer dan 60 landen aanwezig.

Op de koffie bij asielzoekers

Waarnemend burgemeester Koen aan de slag

letje kon opraken waardoor sommige overtreders er tussendoor konden glippen. De analoge palen zijn vervangen voor digitale die bovendien gebruik maken van een infraroodflitser. De bekende ‘flits’ is hierdoor niet meer te zien.

Besluit over bieb in passage uitgesteld Het voorstel om de hoofdbibliotheek naar de Noordzeepassage te verplaatsen, is ‘enkele weken’ uitgesteld. Het locatievoorstel van het college van burgemeester en wethouders staat dan ook niet op de agenda van de raadsvergadering van vanavond, zoals aanvankelijk wel de bedoeling was. Na de informatieve en oordeelsvormende ronde zou vanavond de besluitvorming daarover moeten gebeuren. Maar gezien de uitgebreide discussie in de laatste raadsvergadering en de vele vragen aan het college, is besloten de besluitvorming voorlopig op te schorten. Voordat het aan de orde komt, moet het college aan de slag. Dat heeft namelijk wat toezeggingen gedaan, zoals een onderzoek of de combinatie van bibliotheek en muziekschool technisch, ruimtelijk én financieel wel haalbaar is. Het college moet ook nog antwoord geven op de vraag van de raad of er een distributie-planologisch onderzoek (DPO) nodig is. Het presidium, de commissie met de politieke fractievoorzitters, heeft nu bepaald dat het locatievoorstel niet op de agenda van vanavond komt, omdat er ‘in de raad de

behoefte leeft de besluitvorming een aantal weken aan te houden’. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Ook vorig jaar september, toen het college het voorstel deed om de nieuwe bibliotheek op de hoek Voorstraat-Museumstraat te realiseren, werd na een uitgebreide discussie in de gemeenteraad dat voorstel van de agenda afgevoerd. Dat voorstel kwam daarna niet meer terug. Eind juni van dit jaar kwam het college met een nieuwe locatie: de Noordzeepassage. En ook die keus van het college zorgt weer voor de nodige ophef in de raad, die het daarover niet eens lijkt te worden.

P. Guijt RBc Voorstraat 94a Katwijk tel. (071) 407 10 44 www.peterguytadvies.nl

professionele dienstverlening in administratie, online boekhouden, belastingen en bedrijfsadvisering


P NIE NIEUW

Zaterdag 1 oktober Katwijk Speciaal Dag van 09:00 - 16:00 uur

HOORNESPLEIN

HOORNESPLEIN

GRATIS

HOORNES PASSAGE • HOORNESPLEIN KAT WIJK

EEN UITGAVE VAN HOOR

MAART 2015

Brood enHOORNES banket PASSAGE Haasnoot • HOORNESPLEIN KAT WIJK

Smaak en kwaliteit voorop Zaterda� Paasmark� op Hoornesplei�

EEN UITGAVE VAN HOORNES PASSAGE

MAART 2015

Zaterda� Paasmark� op Hoornesplei�

Als je naar een speciaalzaak

klaar om allerlei lekkers te laten culinaire zonnes proeven. Wat dacht u van verse struinmarkten, k vruchtensappen bij de Groente en binnenlopen bij liteit verwachten. Dat is in Fruitspecialist Pieter en Casper van Gerven. Zij hebb het kort het motto van BanVliet? Of wat sterkers bij zonnestralen bestemming op klaar om allerlei lekkers temisschien laten culinaire en gez ket & Brood Haasnoot. MeSlijterij deverse Hoorn? Bakkerij van Maar ma proeven. Wat dacht u van struinmarkten, kan voor eens21 even de-eigenaar Dik Haasnoot: Maanen en Bakker zullen koers zetten naa vruchtensappen bij de Groente en Haasnoot binnenlopen bij Reisbureau V allesen uitCasper de bakkersoven halen om Zij hebben Daar is hetwel gezel “Bij ons staat de smaak en Fruitspecialist Pieter van Gerven. vast ee een ieder te verleiden met hun met gratis parke Vliet? Of misschien wat sterkers bij bestemming op de plank ligge de kwaliteit van de grondspecialiteiten. Bij Keurslagerij Owel Slijterij de Hoorn? Bakkerij van Maar voor 21 maart kan men h stoffen die we gebruiken kunt u op deze dag terecht voor een Wie meer inform Maanen en Bakker Haasnoot zullen koers het Hoornes proeverij van heerlijke pie’s. Eenzetten naar wil inschrijven v voorop. Daarna pas de prijs. alles uit de bakkersoven halen om Daar is het gezellig overdekt w hartige taartje die ambachtelijk dat via activiteite Soms experimenteren we een ieder te verleiden met hun met gratis bereid wordt met ingrediënten van parkeerplekken. gmail.com. Er zi met andere producten, specialiteiten. Bijtop Keurslagerij Owel kwaliteit. Dirks Vishandel bereidt brocante of zelfg kunt u op deze dag voor Wie meer wil, zi maar het allerbeste resulhetterecht lekkerste vaneen het lekkerste uit de informatie De markt is of van proeverij van heerlijke pie’s. Een wil inschrijven voor de markt Noordzee en Snackbar van ’ t Zelfde is taat vraagt toch echt om de erambachtelijk voor een lekker hapje met hartige taartje die dateen via bite. activiteiten.hoornespl Haasnoot is bovendien de eni- lijk graag! Van maandag tot allerbeste kwaliteit in de ba- in 1889 opgericht door de va- Vlaaien Als dessert staat Albert Heijn klaar bereid wordt met ingrediënten van gmail.com. Er zijn nog plekke en met zaterdag bezorgen die vlaailevert heerlijk ge bakker in Katwijk sis. Daarom verwerken wij der van Diks opa. “Hofleveran- Haasnoot met een kopjebereidt koffie met koek. top kwaliteit. Dirks Vishandel brocante of zelfgemaakte arti Slijterij de Hoo even lekker winkelen kan vers we de onze producten In oktober uitsluitend de beste room- cier zijn is heel eervol. Maar brood, broodjes, taarten en en hetmaakt. lekkerste van Gewoon het kunnen lekkerste uit De markt is vanaan 9.00 tot 16.00 natuurlijk Gijs de huis.” met genieten boter en de beste slagroom het betekent ook echt wat. We gebak. Supervers, want het klanten Noordzee envoordeel Snackbar vanook. ’ t Zelfde is Vreugd, AANBI De lente staat weer voor de deur en dat betekent weer het startsein voor Friendly Fashion en Pebbels baby- & er voor lekkervlaai hapje zo’neen heerlijke uitmet ei- een bite. moeten namelijk steeds aan- laatste brood verlaat iede- van bijvoorbeeld.” Valkenburgs Ni allerlei leuke en gezellige activiteiten op het Hoornesplein. kindermode helpen u graag aan een Als dessert staat Albert Heijn klaar verdere informatie, van Voor tonen dat we voldoen aan al- re ochtend pas om 7.45 uur gen bakkerij, op vertoon nieuwe voorjaars -garderobe. Die dag in 3 verschi met een kopje koffie met koek. Het seizoen begint op 21 maart Eentje om 11.00 uur enactiefolder. een zijn er weer leuke aanbiedingen. ideeën en bestellingen kijkt u de ronde de de oven maken om eenaan. halfuur later eisen op het gebied van met Sinds twee jaar mag bakkerij lerlei even kanzijn er Slijterij de Hoorn, vaste lageE gezelligste brocantemarkt van Katwijk, om 13.00 uur. Voor meer Gewoon informatie en lekker Voorwinkelen de kinderen op www.bakkerijhaasnoot.nl. met andere dorHaasnoot zich hofleverancier hygiëne en veiligheid, maar vers in de winkel te liggen. “Vergeleken natuurlijk de Vreugd,staat ditmaal in de vorm van een Brocanteinschrijven kan men in de winkel ook. Gijs schminckers, er een AANBIEDING: a en steden eten men- babyOok prachtige ook noemen. De Dat zettestaat de kroon Friendly Fashion en de Pebbels lente weer voor dewat deurbetreft en dat betekent weer hetvoor startsein vooren heer- pen Paasmarkt met eenadministrapaasstukworkshop. terecht. springkussen en is & de Top 1 Toys een Valkenburgs Nipje € 9,99 per fle kindermode helpen u graag allerlei leuke en gezellige activiteiten op het Hoornesplein. Kom lekker snuffelen tussen al het klein paradijs. in Katwijk relatief veelaan een lijke bruidstaarten of speciale sen en personeelsbeleid. Alles op het 125-jarig jubileum in tie nieuwe voorjaars -garderobe. Die dag in 3 verschillende smaken brocante waar en laat je inspireren. Ondertussen zullen de winkeliers het opdrachten kunt u er terecht. taart. Die bakken wij natuur2014. Het familiebedrijf werd moet kloppen.” Slijterij de Hoor zijn er bieden weer leukeWie aanbiedingen. Het seizoen begint op 21 maart met deBertmaken 11.00verleiden uur en een Bloemsierkunst van deraan. MeijEentje biedt om publiek met wat zij te de voorjaarskriebels te pakken Hoornesplein 53 Er zijn twee leuke die dag workshops paasstuk hebben. Zo staan en de versspecialisten en nog meer trek heeft in Voor de kinderenheeft zijn er gezelligste brocantemarkt vantwee Katwijk, om 13.00 uur. Voor meer informatie 2221 BC Katwijk gaat, mag je ook extra kwa-

ditmaal in de vorm van een BrocantePaasmarkt met een paasstukworkshop. Kom lekker snuffelen tussen al het Hoornesplein 121-125 • 2221 BE Katwijk waar en laat je inspireren. tel.brocante (071) 401 89 30 • www.keurslagerijowel.nl Bloemsierkunst Bert van der Meij biedt die dag twee workshops paasstuk

OWEL keurslager

promotiedames

nl

schminckers, staat er een inschrijven kan men in de winkel Tegen inlevering van deze bon krijgt springkussen u en is de Top 1 Toys een terecht. klein paradijs. Ondertussen zullen de winkeliers het publiek verleiden met wat zij te bieden Wie de voorjaarskriebels te pakken heeft en nog meer trek heeft in hebben. Zo staan de versspecialisten

SALE

3 BOLLEN SCHEEPJESWOL OLIFANTJE VOOR E 4,00

.aanwezig waarmee

u op de foto

Paasworkshop

gaan. 4kuntpie’s v

Perde s Slijterij Meeuwen EenPE haK 2225

€17,95

Slijterij de Hoorn Hoornesplein 53 2221 BC Katwijk 11.00 uur en 13.00 uur

1 kilo Zaterdag 21 maart heerlijk als s van d Opgeven in de winkel 4 pers. patat + 4 snacks* + saus € 11,00 dames-, herenen Gebraden spareribs pie’s voor € 12 2 pers. patat + 2 snacks* + saus € 5,50 Inspiratie - Advies - 4 Service Paasworkshop Per stuk € 3.75 kinderschoenen van € 12,95 voor € 9,95 €17,95 * Keuze uit: frikandel, kroket, kaassoufflé, bamirol of nasibal di. t/m do. van 12.00 tot 23.00 uur Vrij. en zat. van 12.00 tot 24.00 uur. Hoornesplein 127 | Katwijk | 071-5427387

HALVE PRIJS

Hoornesplein 27 • Katwijk Een hartig taartje, tel. 071-4025241 • katwijk@toerkoop.nl Hobbymaterialen-Workshops-Kinderfeestjes Keursl • Hoornesplein 117/119 2221 BE Katwijk a/z (071) 4026443 Hoornesplein 153a Katwijk | 071 402 64 85 Zaterdag 21 maart van de maaltijd. Opgeven in de winkel 4 pers. patat + 4 snacks* + saus € 11,00 De nieuwe collectie is binnen. Vrijd 2 pers. patat + 2 snacks* + saus € 5,50 geopendag va

ketjap of thaise curry marinade

Secr Varkevisserstr. 123 2225 KZ Katwijk a/z (071) 4015021 11.00 uur•en 13.00 uur • Princestraat 25 2225 EZ Katwijk a/z (071) 4080776 heerlijk als snack of onde

Bij alle kinderschoenen is er tijdens de brocante markt Verse zalmfilet • Secr Varkevisserstr. 123 2225 KZ (kan Katwijk (071) 4015021 ook a/z gefileerd worden) een leuke verrassing. • PrincestraatZeebaars 25 2225 EZ Katwijk a/z (071) 4080776

* Keuze uit: frikandel, kroket, kaassoufflé, bamirol of nasibal di. t/m do. van 12.00 tot 23.00 uur Vrij. en zat. van 12.00 tot 24.00 uur. Hoornesplein 153a Katwijk | 071 402 64 85

Van Houtenstraat 5

GRATIS BEZORGSERVICE

Hoornesplein 155 • Hoornespassage

Openingstijden: Zondag en Maandag gesloten Dinsdag - donderdag van 10:00 - 18:00 uur Vrijdag - zaterdag van 09:00 - 20:00 uur

Slijterij De Hoorn Keurslagerij Owel Meeuwenlaan

Hoornesplein 155 • Hoornespassage

Hoornesplein 121 • Hoornespassage

Meeuwenlaan 45 - Katwijk Tel. 071-4072722

Openingstijden: Zondag en maandag gesloten. Dinsdag - van 10:00 - 18:00 uur Donderdag - van 10:00 - 20:00 uur Vrijdag - zaterdag van 09:00 - 18:00 uur

Hoornesplein • Hoornespassage

€ 1,50

2 voor

Hoornesplein 116 • Hoornespassage

3 voor

Ho

500 gram

Vacature: Wij zijn opzoek naar een enthousiaste collega, die graag wil werken en leren.

Ben jij degene die ons team wil versterken en een mbo vakopleiding wil volgen van niveau 2, 3 of 4, stuur dan je cv naar info@dirksvishandel.nl

Hoornesplein 27 • Hoornespassage

Hoornesplein 53 • Hoornespassage

Hoornesplein 116 • Hoornespassage Hoornesplein 25 • Hoo Vacature: Hoornesplein 119 • Hoornespassage Voleen smakende belegen Wij zijn opzoek naar enthousiaste collega, die graag kaas wil werken en leren.

Hoornesplein 153 • Hoornespassage

Hoornesplein 125a • Hoornespassage

9.95

Ben jij degene die ons team wil versterken en een mbo vakopleiding wil volgen van niveau 2, 3 of 4, Hoornesplein 51 • Hoornespassage stuur dan je cv naar info@dirksvishandel.nl Hoo

per kilo

Hoornesplein 129, 2221 BE Katwijk, (071) 4081707

BUDGETWEEKEND! Baby- en kindermode Hoornesplein 125A - Katwijk

Wegens vakantiewww.pebbelskatwijk.nl GESLOTEN Hoornesplein 39a • Hoornespassage Van Houtenstraat 3 Vrijdag 25t/m en zaterdag 26 juli van 27 september 13 oktober.

Hoornesplein • Hoornespassage

slijterijdehoorn2@gmail.com Hoornesplein 121 • Hoornespassage

500 gram

Gerookte makreel € 5,00 2 voor € 5,00 15-17 • Hoornespassage GebakkenHoornesplein schol 129, 2221 BE Katwijk,Hoornesplein (071) 4081707 3 voor € 6,00 Iedere woensdag: Kibbelingdag 500 gram € 6,00 Alexanderhoeve belegen

WEEKAANBIEDING

Slijterij De Hoorn Hoornesplein 53 - Katwijk Tel. 071-4087696 slijterijdehoorn@gmail.com

€ 4,95

Keurslagerij € 5,95 €Owel 8,95

500 gram 500 gram

www.pebbelskatwijk.nl

...waar u nog ECHT geholpen wordt!

Aanbieding geldig van 27-09 t/m 01-10

500 gram

gram € 4,95 Zaterdag 1 oktober500€ 5,00 500 gram € 5,95 € 6,00 4 haringen € 6,00 Bella Cyp 500 gram € 1,50

Hoornesplein 47/49 - 2221 BC Katwijk (Z-H) Tel.: (071) 40 82 891 - E-mail: gijsdevreugd@hetnet.nl

Keurslagerij Owel Slijterij De Hoorn DEZE WEEK 10% KORTING OP ALLE COGNAC! Bijvoorbeeld Joseph Guy Cognac 0,70 van € 23,49 voor € 21,14

Vrijd geopendag vana 500 gram € 8,9506.00 uu r!

Visbami Verse117/119 zalmfilet • Hoornesplein 2221 BE Katwijk a/z (071) 4026443 Seafoodsalade Zeebaars (kan ook gefileerd worden) Gerookte makreel Hoornesplein 27 • Hoornespassage Hoornesplein 153 • Hoornespassage Visbami Gebakken schol Iedere woensdag: Kibbelingdag Seafoodsalade Baby- en kindermode Hoornesplein 125A - Katwijk

Van Houtenstraat 5

06.00 uu naf r!

4 personen patat + 4 snacks* + saus

Pinda’s met of zonder zout Hoornesplein 15-17 • Hoornespassage

€ 11,00 €

14patat OKTOBER zijn wij+weer Hoornesplein 53 • Hoornespassage Hoornesplein 125a • Hoornespas sage geopend. Hoornesplein 2VRIJDAG personen + 2 snacks* saus 5,50 119 • Hoornespassage *Keuze uit: frikandel, kroket, kaassoufflé, bamirol of nasibal

Hoornesplein 153a| | 2221 BEKatwijk Katwijk| | 071 40264 6485 85 Hoornesplein 153a 2221 BE 071 402

Wij zijn di. t/m do. van 12.00 tot 23.00 uur geopend. Vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 24.00 uur. www.snackbarvtzelfde.nl Gratis parkeren achter het Hoornesplein

Van Houtenstraat 3

Hoornesplein 39a • Hoornespassage

2.99

Hoornesplein 153 • Hoornespassage

500 gram

Hoornesplein, Katwijk Hoornesplein 51 • Hoornespassage Tel. 071-4082613

Hoornesplein 153 • Hoornespassage

Van Houtenstr

Hoornesplein 15 • Hoornespassage

Hoornesplein 15 • Hoornespassage

Hoo

Hoornesplein 39 • Hoo

Hoornesplein 31-37 • Ho


nieuws

DE KATWIJKSCHE POST

KP cursief Afscheid

I

k hou niet van afscheid nemen en ik denk dat ik daar niet alleen in sta. Maar je hebt natuurlijk verschillende vormen van afscheid. Vorige week dinsdag heb ik ontzettend gelachen bij het afscheid van burgemeester Jos Wienen. Maar van andere vormen kun je weer ontzettend verdrietig of boos worden.

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2016

3

Waarnemend burgemeester krijgt vanavond ambtsketting omgehangen

Eerste collegevergadering voor Koen

Het was vorige week dinsdag een gezellige boel in de raadzaal van het gemeentehuis waarbij alle sprekers heel veel vrolijke, ondeugende, steek-onder-water noten naar voren brachten. Volgens mij is er nog nooit zoveel gelachen in die raadzaal als bij het afscheid van Wienen. Lachen bij een afscheid. Dat kon in dat geval heel goed, want Wienen heeft zelf voor een andere baan gekozen waardoor zijn afscheid in een gezellige sfeer verliep. Anders is het bij een gedwongen afscheid. Dat kan heel pijnlijk zijn. Zo ken ik iemand die bij een Katwijkse christelijke zorginstelling werkt. Met een paar contracten voor bepaalde tijd. Dat contract zou binnenkort vernieuwd moeten worden, maar schriftelijk heeft die persoon te horen gekregen dat dat niet gaat gebeuren. Niet omdat het werk (hulp in de huishouding) niet goed gedaan zou zijn, maar om de doodeenvoudige reden, dat de zorginstelling geen vaste krachten aan wil nemen. Die christelijke zorginstelling maakt mooie sier met nieuwe panden en geweldige zorg voor de cliënten, maar hoe zit het met de zorg voor de medewerkers? Helaas is die Katwijkse zorginstelling niet de enige organisatie waar flexwerkers het moeilijk hebben. Maar wat het niet-verlengen van het contract extra zuur maakt, is dat de zorgorganisatie vacatures heeft voor huishoudelijke medewerkers. Reageren voor 30 september staat daarbij. Wat zou er gebeuren als mijn kennis zou solliciteren? Door alle veranderingen in de zorg zijn heel wat mensen hun baan kwijtgeraakt. Wat er voor terugkomt zijn flexwerkers die op het moment dat er een vaste baan aangeboden moet worden, keihard de zak krijgen. Met de kans om na drie maanden weer met een jaarcontract te worden aangenomen, waarna het hele circus weer van voren af aan begint. Dat blijkt eigenlijk al uit de vacature, waarin staat: ‘in verband met wijzigingen als gevolg van het kabinetsbeleid zoeken we naar huishoudelijk medewerkers die ons team tijdelijk komen versterken voor de locatie Zorg Thuis Katwijk en Lisse’. Let daarbij vooral op het woord ‘tijdelijk’. Gelukkig weten we sinds vorige week dinsdag (Prinsjesdag) dat het allemaal beter gaat met de economie. We gaan er allemaal op vooruit! Nu maar hopen, dat ook flexwerkers daar profijt van gaan hebben. Hoef je niet gedwongen afscheid te nemen ook. Wil je graag werken en dat doe je goed, maar je krijgt de kans niet omdat werkgevers liever geen vaste krachten in dienst willen nemen. Terwijl de cliënten juist blij zijn met hun vaste hulp. Zij moeten altijd weer wennen aan die wisselende contacten. Je bouwt een band op en opeens moet je weer afscheid nemen. En daar houdt niemand van. criticaster@katwijkschepost.nl

Waarnemend burgemeester Frank Koen (midden op foto) schoof afgelopen dinsdagochtend aan voor zijn eerste collegevergadering met de wethouders Gerard Mostert en Krijn van der Spijk, gemeentesecretaris Erwin Stolk en wethouders Jacco Knape en Klaas Jan van der Bent. De 60-jarige Koen werd afgelopen

vrijdag officieel geïnstalleerd als waarnemend burgemeester door Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Koen gaat zich bezig houden met het asielzoekerscentrum, brandweer, citymarketing, communicatie, crisisbeheersing, handhaving, veiligheid, regio, participatie, Holland Rijnland en volksfeesten.

Vanavond in de gemeenteraad

Haast met extra geld opknappen centrum Om in januari volgend jaar te kunnen beginnen met de herinrichting van het Andreasplein, moet de gemeenteraad uiterlijk 13 oktober een besluit nemen over het extra benodigde krediet van 277.000 euro. De raad ging vorig jaar akkoord met een krediet van 1,7 miljoen euro voor die herinrichting. De aanvraag voor het extra krediet wordt vanavond besproken in de gemeenteraad. Die bijna drie ton is nodig, omdat hergebruik van de klinkers van het Andreasplein in de Princestraat niet mogelijk is vanwege onvoldoende stroefheid. Ook de onzekerheid over verplaatsing van de viskiosk heeft een rol gespeeld. Medio juli werd duidelijk, dat de gewenste datum van oktober niet gehaald zou worden, omdat het bestek nog niet klaar was. Begin deze maand werd januari als nieuwe mogelijkheid genoemd. Het voorstel van het college is om eerst het Andreasplein aan te pakken, zodat dat plein voor de zomer van 2017 klaar is. In het eerste kwartaal van 2018 worden de Princestraat, Voorstraatwest en Badstraat onder handen genomen. ‘De volgorde om het Andreasplein her in te richten en de overige delen daarna, ligt vast omdat een groot deel van het bestratingsmateriaal uit het Andreasplein hergebruikt wordt in het middengebied van de Princestraat’, staat in de nota van

het college van burgemeester en wethouders. Ondernemers en winkeliers vinden het vast niet erg, dat in januari het Andreasplein wordt aangepakt. ‘Voor de ondernemers is de periode van 1 januari t/m 31 maart de economisch minst interessante periode’, stelt het college. Het college dringt bij de raad aan op enige haast. ‘Het college vraagt aandacht voor de uiterlijke datum van 13 oktober waarop besluitvorming plaats moet vinden. Latere besluitvorming brengt de startdatum van het project in gevaar.’ Pas na een raadsbesluit kan de gemeente starten met de aanbestedingsprocedure.

De CDA’er heeft twaalf jaar ervaring als burgemeester. Hij is op dit moment onder meer lid van de Raad van Toezicht van CVO-Rotterdam voor voortgezet onderwijs. Koen heeft een adviesbureau op het terrein van (openbaar) bestuur en veiligheid. In de raadsvergadering van vanavond draagt loco-burgemeester

Krijn van der Spijk de ambtsketen aan Koen over. Van plaatsvervangend voorzitter van de raad Gerard Bol, ontvangt Koen de voorzittershamer. ‘Gebruik is dat hierbij kort enkele woorden worden gesproken en dat ook de waarnemend burgemeester kort het woord voert’, staat in de raadsstukken.

Kustwerk Katwijk wéér genomineerd voor prijs Kustwerk Katwijk is opnieuw genomineerd voor een prijs. Dit keer maakt de dijk-in-duin constructie met een ondergrondse parkeergarage kans op de WAN Infrastructure Award, een internationale prijs. In de denkbeeldige prijzenkast staan al drie eerder gewonnen prijzen. Het kustwerk won de titels ‘Beste gebouw van Nederland’, ‘De Rijnlandse Architectuurprijs’ en ‘Beste Openbare Ruimte’. Op de plank mist nog een prijs van internationale allure, maar daar kan nu verandering in komen. De award is een initiatief van World Architecture News (WAN). Voor de wedstrijd zijn 317 juryleden geselecteerd die 1.379 bouwprojecten uit 72 verschillende landen beoordelen. In totaal worden er in 22 categorie-

ën prijzen uitgedeeld door de jury. Het kustwerk zou de eerste zijn die in de categorie ‘Infrastructuur’ wint, omdat deze nieuw is dit jaar. De winnaar moet vernieuwend zijn en een elegante oplossing vormen bij een cruciaal project. De jury koos het kustwerk uit 22 ingediende projecten op basis van originaliteit, innovatie, vorm, functie en duurzaamheid. Dit aantal werd teruggebracht naar 6 nominaties. Naast de Katwijkse parkeergarage zijn ook genomineerd een IJslandse voetgangers- en fietsbrug, Amerikaanse treinrails, Engelse ‘plant’ die biomassa omzet in elektriciteit en een Nieuw-Zeelandse brug. Katwijk moet nog even wachten met het vrijmaken van een plek in de prijzenkast. De winnaar wordt dinsdag 18 oktober bekend gemaakt.


ALMONDEHOEVE m Lifestyle & Antiek 3.000

2

Ook voor uw vakkundige meubelrestauraties

Nog nooit op de ALMONDEHOEVE Antiek & Lifestyle geweest???

Momenteel

N EW ! RED-RAG Shop-in

UITVERKOOP!

-Shop

by Lefferts Kids

Dus nu een extra goede reden om eens langs te gaan bij deze unieke winkel. Graag tot ziens!

WINTER 2016

De koffie staat klaar… GIRLS

BOYS

DE NIEUWE COLLECTIE IS WEER BINNEN!

Van Almondeweg 2 • 2343 AA OEGSTGEEST T 071 - 517 27 57

www.almondehoeve.nl

www.red-rag.com

Voorstraat 19, Katwijk aan Zee www.lefferts-schoenen.nl

BOXSPRING NORMA Elektrisch RF-verstelbaar, luxe Latex topper, luxe achterwand, boxspring met pocketvering interieur en originele Combispring matrassen. 160/180 of 200 x 200/210. Vlak van: € 2795,- voor € 1499,Elektrisch van: € 3815,- voor € 2499,-

TIJDELIJK: 2E MATRAS GRATIS!

Van pocketveer matrassen tot latex matrassen; genoeg keus!

BARNHOORN SENIOR ELEKTRISCHE BOXSPRING Leverbaar uit voorraad. In de maten 160 x 200, 180 x 200 lengte 200 / 210. Compleet voor € 1899,-

De komende weken bespaart u flink op de aanschaf van uw matrassen in alle breedte- en lengtematen.

Matrassen sale!

GEZIEN OP TV! BIJ RTL WOONTIPS

INFO@BARNHOORNBEDDEN.NL 071 542 7294

PRINCESTRAAT 40 2225 GC KATWIJK


nieuws

DE KATWIJKSCHE POST

VERVOLG n voorpagina

weken later op het strand). De rest van 2014 komt voor rekening van de gemeente, vanwege de slechte bereikbaarheid van het strand door de bouw van de parkeergarage. De gemeente vindt dat op haar beurt weer onterecht, omdat de ruimtelijke inrichting van de kustversterking toen nog niet klaar was. Dat heeft er volgens de gemeente ook voor gezorgd dat strand en strandpaviljoens minder goed bereikbaar waren. Zolang er geen duidelijkheid is over de verdeling van plan- en grondwaterschade, en nadeelcompensatie, en de gemeente, uitvoerder en Rijnland daarover blijven steggelen, zijn bewoners, winkeliers en strandondernemers de dupe. Die moeten nog langer wachten op hun geld. Voorlichter Gerbrand Corbee van Rijnland laat weten dat aan een aantal bewoners inmiddels al (plan)schade is uitbetaald. Van andere bewoners is het verzoek om planschade afgewezen. Katwijk heeft met schadebetaling door het Kustwerk rekening gehouden en daar ruim €1,2 miljoen voor gereserveerd

College wil geen digitale Wobverzoeken meer De gemeenteraad praat vanavond over strengere regels voor verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het college van burgemeester en wethouder wil ‘de digitale weg voor de correspondentie omtrent de Wob afsluiten’, om oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Via de Wob kunnen burgers een verzoek doen om informatie over bestuurlijke aangelegenheden openbaar te maken. Het bestuursorgaan dat zo’n verzoek ontvangt, moet uiterlijk binnen vier weken reageren. Die termijn kan verlengd worden met nog eens vier weken. Als het bestuursorgaan niet tijdig reageert, kan de aanvrager een dwangsom vragen. En dat laatste is de reden, dat de gemeente Katwijk strengere regels wil. Volgens het college worden er steeds meer oneigenlijke verzoeken ingediend, deels omdat er geld verdiend kan worden door ‘het uitlokken van proceskostenvergoeding’. Die dwangsom wordt overigens met ingang van 1 oktober dit jaar afgeschaft. Omdat het afdoen van zo’n verzoek de gemeente veel tijd kost, vraagt Katwijk sinds medio 2013 leges per kopie per pagina van twintig cent, ook voor een digitale kopie. Die leges moet vooraf betaald worden. Dat moet notoire indieners afschrikken. ‘Zo hebben we bijvoorbeeld één notoire verzoeker uit Aruba. Daarnaast zijn er bekenden in gemeenteland die steeds onder een andere naam hetzelfde correspondentieadres opgeven.’ Het college stelt de gemeenteraad vanavond voor om de digitale weg voor Wob-verzoeken af te sluiten. ‘Dat betekent dat voortaan geen Wob-verzoeken per e-mail, fax, sms, WhatsApp etc kunnen worden ingediend.’ Hetzelfde geldt voor verzoeken die niet of onvoldoende gefrankeerd zijn.

5

Q-team gaat Duinvallei tijdelijk inkleuren: van idee tot realisatie Hoe gaat de tijdelijke inrichting van Duinvallei, het braakliggende grondgebied tussen de provinciale weg en de wijk Zanderij, er straks uitzien? Het college heeft vorige week de spelregels, het afwegingskader en proces vastgesteld. Binnen de spelregels en kaders is veel mogelijk, aldus de gemeente. Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘De gemeente legt het initiatief voor de tijdelijke invulling helemaal bij bewoners, bedrijven en instellingen. Wij bieden alleen ondersteuning. Dit is de hoogste vorm van participatie’. Eind oktober start de campagne om initiatiefnemers te werven.

Q-team

De komende weken worden ambassadeurs gezocht en een Q-team (kwaliteitsteam) samengesteld. De toekomstige ambassadeurs van Duinvallei zijn Katwijkers met een groot netwerk die actief op zoek gaan naar mensen met ideeën voor initiatieven. Zij stimuleren initiatiefnemers om hun ideeën ook werkelijk in te dienen. Wanneer alle initiatieven zijn verzameld, is het Q-team aan zet.

Ambassadeurs op zoek naar mensen met ideeën De leden van deze selectiecommissie vertegenwoordigen samen: de

Foto: RD

Aantal schadeverzoeken wel uitbetaald

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2016

Voor de Duinvallei worden ideeën gezocht, zolang die maar tijdelijk zijn.

bewoners uit de Zanderij, scholen, natuur- en milieuorganisaties, verenigingsleven, maatschappelijk sociale veld en ondernemers.

Ruimte voor initiatieven

In het gebied kan veel. Er zijn slechts enkele ruimtelijke reserveringen gemaakt voor functies waarvan al min of meer vaststaat dat ze in het gebied komen, zoals de 55 woningen die projectontwikkelaar Campri bouwt om de woonwijk Zanderij-Westerbaan af te ronden. Verder moet rekening worden ge-

houden met een tijdelijke oplossing voor de (vrije) HOV-busbaan (noord-zuid), inclusief een halte ter hoogte van de Molentuinweg, en een (tijdelijke) busbaan ZanderijMolentuinweg.

Selectie

De selectiecommissie bekijkt en beoordeelt de initiatieven met behulp van een afwegingskader. Gekeken wordt naar de sociaal-maatschappelijke, economische en fysieke toegevoegde waarde. Afwegingen zijn bijvoorbeeld: wat draagt het initia-

tief bij aan de verbinding van Katwijk? Klopt de financiële onderbouwing? Is het een duurzaam initiatief? De gekozen initiatieven legt het Qteam in een advies voor aan het college. Wethouder Van der Bent: ‘Dit advies wordt door het college overgenomen, want de selectie komt tot stand na zorgvuldige afweging en met een breed draagvlak onder vertegenwoordigers vanuit de hele gemeenschap. Bij de tijdelijke invulling van Duinvallei gaan we samen van idee tot realisatie’.

Een Katwijkse familiekroniek

Duinen

62

Deze kroniek gaat over Katwijk en de Katwijkse familie Duinen in de periode 1922 tot heden. De kroniek wordt geschreven door de Katwijkse auteur Adri van Beelen. De namen in dit feuilleton zijn gefingeerd, iedere overeenkomst met personen uit verleden of heden berust op toeval. Anna en Cor zijn een reisje met Willem meegeweest naar Finland. Bij terugkomst in Katwijk blijkt Hendrik Boomakkers een zware longontsteking te hebben. Op 8 januari komt Coby, de oude winkelhulp, zeggen dat het afloopt met Hendrik. ‘Hij is niet meer wakker geweest’, zegt Marie tegen Anna die haar moeder in haar armen heeft gesloten. Ze gaan het vertrek binnen waar Hendrik ligt. Hij ademt onregelmatig. ‘Goed dat je er ook bent Willem’, zegt Marie tegen haar schoonzoon. Ook de anderen zijn er. Anna’s broer Karel met zijn vrouw, Henk, Bart en Irene. Het is druk in de kamer en tegelijkertijd is het opmerkelijk stil. Alleen het ademen van de oude groenteboer is te horen. Eigenlijk is het een vredig tafereel. Anna gaat naast het hoofdeinde zitten en aait met haar hand over het dikke, witte haar van vader. ‘Vadertje, vadertje’, zegt ze zacht. Coby steekt haar hoofd om de deur. ‘Ik heb koffie ezet’, zegt ze. ‘Jelui motte effe een bakje doen, anders hou je ‘t iet vol.’

‘Gaan jullie maar’, zegt Anna. ‘Ik blijf wel hier.’ ‘Dan blijf ik bij jou’, zegt Marie. En als iedereen de kamer verlaten heeft, zitten Hendriks vrouw en dochter aan zijn sterfbed. Zonder van hem te wijken. ‘Hij heeft altijd van ons en van de de zaak gehouden’, zegt Anna, een beetje alsof Hendrik het aardse bestaan reeds heeft verlaten. ‘Gisteren was de dominee nog hier’, zegt Marie. ‘Hij zei: jullie hadden de mooiste groentezaak van Katwijk en omstreken.’ Anna lacht door haar tranen heen. ‘Ach’, zegt ze, ‘dat zal wel zo wezen, maar belangrijker is dat hij de beste vader is die een mens zich kan wensen. En ook voor Willem is hij altijd als een vader geweest.’ Ze richt zich weer tot de oude man. ‘Vadertje, hoor je dat? Je bent een goeie vader.’ Even is het alsof de oude man het gehoord heeft. Hij stopt met ademen en gaat na ruim een halve minuut pas weer door met ademen. Anna aait zijn wang, Marie houdt zijn hand vast. In de keuken drinkt het andere gezelschap zwijgend koffie. Af en toe

zegt iemand wat. Cor staat op en kijkt naar zijn oom Karel. ‘In Finland was het hartstikke koud’, zegt hij. ‘15 graden onder nul of zo. Toch pap?’ Willem knikt. ‘Het viel nog mee’, zegt hij, ‘soms is het kouder.’ ‘Mamma en ik zijn Turku nog in geweest’, gaat Cor verder. ‘En ook naar het kasteel. En naar het zeemanshuis.’ Hij zwijgt weer. Opeens moet hij aan zijn opa denken, die een kamer verder op sterven ligt. ‘Zo jongen. Heb je nog in de sauna gezeten?’ vraagt Karel. Cor schudt het hoofd. ‘Nee, wij niet. Maar die Finnen gaan allemaal wel hoor.’

moment dat hij opstaat komt Anna de keuken binnen. ‘Komen jullie?’ Willem kijkt haar vragend aan. Anna schudt het hoofd. Iedereen volgt haar naar de slaapkamer waar Hendrik stil ligt, met een vreemde, vredige uitdrukking op zijn gezicht. Even is het alsof er iemand anders ligt, merkwaardig is dat. Marie huilt zachjes en ook Irene snikt. ‘Opa, opa!’ zegt ze, terwijl ze zijn hand pakt. ‘Opa, waarom ben je er niet meer?’ ‘Ik zal de dokter bellen’, zegt Anna. ‘Die wilde gebeld worden als hij overleden was.’

En dan is het weer stil in de keuken. Alleen Coby is hoorbaar, als ze de kopjes met schoteltjes pakt en opnieuw een bakje koffie inschenkt. ‘Nou, ik ga maar weer eens kijken’, zegt Willem. Zijn ogen zijn een beetje waterig rood. Juist op het

Buiten begint het voorzichtig te sneeuwen. Minuscule vlokjes vallen recht uit de lucht, het is windstil. Lees voorgaande afleveringen op katwijkschepost.wordpress.com


FAMILIEBERICHTEN Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie. Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Katwijksche Post. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF). U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur).

Na een soms moeilijk, maar altijd rijk en avontuurlijk leven is rustig overleden onze zus, schoonzus, tante en nicht

Elisabeth Scheurwater-van der Valk Elly sinds 1982 weduwe van Sjaak Scheurwater Oegstgeest, 13 november 1939

Rijnsburg, 21 september 2016

Johan Chrispijn Tandprothetische Praktijken is een moderne organisatie die werkt met de nieuwste materialen en technieken. Het team bestaat uit gediplomeerde tandpro-

Theo van der Plas & Bouwe Hoek

thetici en - tandtechnici. Dit stelt ons in staat om de gebitsprothese van onze clienten op een hoogwaardige manier te kunnen

Dag en nacht bereikbaar Tel. 06-12091112 of 071-4012528

www.johanchrispijn.nl

Verdrietig, maar ook wetend dat het zo goed is, hebben wij afscheid genomen van onze broer, zwager en oom

Meeuwenlaan 43 2225 PE Katwijk www.theovanderplas.nl

persoonlijk

contact

Cleijn Duinplein 4 2224 AX Katwijk Tel 071 40 76 008

handelingen worden grotendeels

Havenpoort 1 2171 HH Sassenheim Tel 025 22 22 977

zijn voorzien van certificeringen en

vergoed door uw zorgverzekeraar. Wij geven u eerlijke voorlichting, landelijk getest. Al 70 jaar een bewezen bedrijf met een vertrouwd gezicht.

Nan de Mooij

uitvaartbegeleiding

Diner suggestie Zomerspecials

In samenwerking met Jacoline Imthorn

Salade Chèvre

Gegratineerd geitenkaasje met honing en gekarameliseerde pecannootjes Samen met u zoeken naar een persoonlijke invulling van het afscheid

end Ook geop nch! lu voor de

Grevelingen schotel

9,90 23,90

18,50

Hotel Noordzee Boulevard 72 T 0714015742 www.hotelnoordzee.nl

J. van der Vegtstraat 63 2225 TR Katwijk

Trio van huisgemaakte bitterballen met een vulling van crab diable en garnalen, op een bedje van salade en wakamé met Thousand Island Dressing

Zacht draadjesvlees van het scharrelvarken gelakt met gerookte Jack Daniels marinade, geserveerd met zuurkoolsalade

www.nandemooij.nl

Uitvaartbegeleiding

Great balls of fire

Procureurstuk

Dag en nacht bereikbaar 071 - 4018970 / 06 - 204 63 336 Marinus Poststraat 17, 2235 XA Valkenburg

Mies Schoneveld

9,90 90 Groot 12, klein

Bouillabaisse met griet, schol, zalm, wolf, mossel, en coquille met een smakelijke rijst variatie

Gebruik van “Het Afscheidshuis” is mogelijk voor opbaren in één van de familiekamers en / of condoleance

† Noordwijk, 26 september 2016

Nel (in liefdevolle herinnering) Krijna en Kees Arris en Wilma Geertje (in liefdevolle herinnering) Corrie Henny en Joop Atie en Dick Henk en Monica Neven en nichten

wij

ook veel aandacht aan. Onze be-

Persoonlijk en betrokken Sfeervolle familiekamer

JAAP SCHAAP * Katwijk, 15 januari 1946

vinden

zee n van Noord TipD:inerboMorte Subite, witte lambic Leuk om te geven, en! nog leuker om te krijg

per fles 3,90

gratis advertentie

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Kwaliteit

heel belangrijk en besteden daar

Familie Van der Valk Familie Scheurwater Correspondentieadres: Yvonne van der Valk-Schellingerhout Floralaan 16 2343 VS Oegstgeest

vervaardigen.

staat bij ons voorop. Daarnaast

Opbaren in sfeervolle familiekamer

Uitvaartonderneming DC VIS & ZN Uitvaartverzorger: Huig van Duijn

Betrokkenheid, persoonlijke aandacht en dag en nacht bereikbaar.

’Met aandacht voor details’ Betrokken Meelevend Zorgvuldig

071-4018779

(24 uur bereikbaar) www.miesschoneveld.nl

Kantoor: Hartweg 33 2221 PV Katwijk tel. 071 4074440 mobiel. 06 12507285 uitvaart@dcvis.nl www.dcvis.nl thuis opbaring - volledig verzorgde uitvaarten

Voor een blijvende herinnering. Een persoonlijk en passend gedenkteken. Grafstenen en urnen in natuursteen, glas, RVS en hout.

Ik ben leukemiepatiënt www.jantjebeton.nl

GEEF KINDEREN MET EEN LEVENSBEDREIGENDE ZIEKTE DE KRACHT OM KIND TE ZIJN. SMS* WENS NAAR 4333 EN DONEER ÉÉNMALIG 2 EURO

Deskundig en zorgvuldig, snelle levering. Open ma. t/m za. 10-17 uur. Voorbeeldentuin 7 dagen per week vrij toegankelijk. Delfweg 34a, 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 418912 E-mail: info@memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

WWW.MAKEAWISHNEDERLAND.ORG Uw adviseur Henri van Hardeveld

®


nieuws

DE KATWIJKSCHE POST

Onderkoeld

V

erhalen uit zee neem ik meestal met een korreltje zout. Het nieuwsbericht van die onderkoelde man bijvoorbeeld die onlangs - ongetwijfeld tot zijn geluk - in een passerende zeilboot werd gehesen, leent zich gemakkelijk voor overdrijving. De zwemmer was liefst 4 kilometer van de kust verwijderd nadat hij zijn kleding op het strand van Katwijk had laten liggen. Op een hoopje, zo leert het bericht. In plaats van wat feiten te verzamelen (leeft de drenkeling nog, hoe ruig was de zee die dag, droeg hij een badmuts?) slaat mijn fantasie op hol. Gaat zo’n geoefende zwemmer met voorbedachten rade te water om een kilometerslange tocht te maken? Weet zijn familie van zijn ambitieuze plan? Of wil hij al zwemmend juist afstand nemen van alledaagse problemen? In dat laatste geval moet een zwemmer natuurlijk oppassen voor nieuwe moeilijkheden. Want vrijwel niemand zwemt zo maar eventjes ongestraft 4 kilometer de zee in, zeker niet als hij vervolgens ook nog wil terugkeren. Misschien is hier sprake van een misverstand en dacht de verkleumde zwemmer dat hij de Katwijkse kust dicht genaderd was. Dat hij zijn kleren bij wijze van spreken al kon ruiken. Zo’n fata morgana kan ik mij wel voorstellen, ook al kom ik als huis-, tuin- en keukenzwemmer nog geen 400 meter van de kust vandaan. Maar als tamelijk geoefend hardloper schat ik de terugweg regelmatig stukken korter dan de vlot afgelegde heenweg was. Met alle gevolgen van dien: ongeruste huisgenoten, koud eten. Alleen onderkoeling blijft mij bespaard, want van pure schaamte stijgt het bloed door zo’n misrekening naar mijn hoofd. Ook in andere opzichten is de lange terugtocht steevast een lijdensweg, door spieren die elke stap stijver aanvoelen en beginnende blaren. Op een verlossende zeilboot hoeft een doelende hardloper niet te rekenen. En terecht, want de toestand is allerminst levensbedreigend en hier geldt: eigen schuld, dikke bult. Wel stopte er tijdens zo’n doldwaze onderneming eens een voertuig vlak naast me. Tot mijn vreugde ging het autoraampje omlaag en keek de chauffeur lachend mijn kant op. ‘Ze hebben ‘ em al’, grapte hij om daarna - vroem, vroem - het gaspedaal diep in te trappen.

Tim Timmert

toermetenter g

7

Managementteam ziet daar geen meerwaarde in

College wil meer samenwerken met Duitse partner Siegen Burgemeester Steffen Mues van het Duitse Siegen sprak vorige week dinsdag bij het afscheid van Jos Wienen de hoop uit, dat de nieuwe Katwijkse burgemeester zich net zo zal inzetten voor de stedenband tussen Siegen en Katwijk. Diezelfde ochtend heeft Wienen in zijn laatste vergadering als burgemeester van Katwijk daar al een voorzet voor gegeven met het voorstel de stedenband te intensiveren. Die stedenband begon in 1963 tussen Siegen en Rijnsburg. Bij de viering van het 50-jarig jubileum in 2013 bevestigden Siegen en Katwijk hun band met het ondertekenen van een oorkonde om de vriendschappelijke betrekkingen voort te zetten en ontmoeting tussen burgers van beide gemeenten te stimuleren. Het college van burgemeester en wethouders besloot vorige week die band nog verder te intensiveren. Ambtenaren krijgen de kans over en weer stage te lopen. Daarnaast gaan de twee gemeenten onderzoeken of zij Europese subsidie kunnen krijgen voor meer samenwerkingsprojecten. Onlangs hebben twee medewerkers zes weken een werkstage gedaan in beide gemeenten. Dat wil het college verder uitwerken. ‘Met name op terreinen waar een meerwaarde voor de persoonlijke ontwikkeling van de ambtenaren aanwezig is en/of waar in samenwerking extra subsidiemogelijkheden

Foto: Rokkifotografie

Column

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2016

Burgemeester Mues (links) van Siegen was vorige week te gast bij het afscheid van burgemeester Jos Wienen.

benut kunnen worden en/of waar interessante ervaringen voor de organisatie gedeeld kunnen worden.’ Het Katwijkse college richt zich voorlopig op de stagemogelijkheden, maar ziet ook mogelijkheden voor maatschappelijke initiatieven. Die zijn doorgespeeld aan de stedenbandwerkgroep. Die werkgroep komt met suggesties voor uitwisselingen op het gebied van kunst en sport. Bijvoorbeeld een uitwisseling tussen het Katwijks Museum en Alte Schloss Siegen,

Doe mee en meld je aan

Beste Idee van Katwijk Het ondersteunen van (startende) ondernemers is een van de kerntaken van het Ondernemershuis Katwijk. Samen met Rabobank Leiden-Katwijk en de Katwijkse Ondernemers Vereniging (KOV) heeft het Ondernemershuis Katwijk de krachten gebundeld en is er een gezamenlijk initiatief gestart: ‘Het Beste Idee van Katwijk’. Met ‘Het Beste Idee van Katwijk’ willen zij de innovatieve denkers een handje helpen. ‘We zien vaak dat iemand een prachtig plan heeft. Dit kan voortkomen vanuit een bepaalde marktkennis, hobby of een aangeboren ondernemerschap’, vertelt directeur Jan Remmelzwaal van het Ondernemershuis Katwijk. ‘Helaas zien we ook vaak dat dit soort plannen vaak geen werkelijkheid worden, en daar willen wij graag bij helpen.’

Breedgedragen

Het Beste Idee van Katwijk is een breedgedragen iniatief. De deelname brengt dan ook geen verdere restricties met zich mee: jong of oud, ondernemer of niet, het maakt allemaal niet uit. Het Ondernemershuis is opzoek naar enthousiaste en creatieve denkers met een goed idee.

Heb jij een idee waarmee je de jury gaat verrassen? Heb jij al jaren een goed idee maar heb je geen idee hoe je het op de markt moet brengen of wil je graag het advies van de jury? Meld je dan aan via info@ondernemershuiskatwijk.nl. Op vrijdag 14 oktober nodigen we alle deelnemers uit om hun idee te presenteren, waarbij jouw idee wordt getoetst op onder andere originaliteit en haalbaarheid. Het winnen van de prestigieuze zoektocht naar ‘Het beste idee van Katwijk’ legt de uiteindelijke winnaar geen windeieren. Met hulp van het Ondernemershuis Katwijk aangevuld met gerenommeerde ondernemers uit de regio en, een eventuele, financiële injectie gaan we aan de slag om van jouw plan jouw toekomst te maken. _____________________________

Wegafsluiting Het kruispunt Hans van der Hoevenstraat-Prins Hendrikkade is tot en met vrijdag 7 oktober afgesloten. Het straatwerk wordt hersteld. Woningen en bedrijven aan de Prins Hendrikkade, Zwaaikom en Haven zijn alleen bereikbaar via Rijnmond/Haven. Voor vrachtwagens is er een keerlus.

met een tentoonstelling over Rubens of visserstruien. De werkgroep ziet ook een rol voor Marketing Katwijk: bevorderen van het toerisme tussen Katwijk en Siegen.

Sympathiek

Burgemeester Mues van Siegen noemt ook onderwerpen die samen opgepakt kunnen worden; burgerparticipatie, ruimtelijke ontwikkelingsprojecten en nieuwe vormen van werken. Het Managementteam van de ge-

Deze in DE deREKLAME reclame DEZE week WEEK IN

PITTIGE KAAS

OUD BELEGEN KAAS lekker pittig maar goed snijdbaar

6,95

95 €c 7.

KILO Kilo

hieronder uw adres in en VulVulhieronder uwnaam naamenen adres kans op kilo gratis Hollandse inmaak en lever diteen bonnetje vrijdag bij kaas naar keuze plus twee pakjes ons in enen u tien maakt kans een staat kilo roomboter eieren. De op winnaar gratis Hollandse kaas naar keuze in de advertentie van volgende week. plus twee pakjes roomboter en tien Naam......................................................................... eieren. De winnaars staan in de advertentie van volgende week. Adres ......................................................................... Naam ................................................ ..................................................................................... Adres................................................. Winnaars vorige week: Fam. Haasnoot, Mercurius 49 Winnaars vorige week: Fam. Brummel, Parsstraat 10 B. Kuipers, Doggersbank 7 C. Ros, Kamperfoelieplein A. v.d. Zwan, Looyerslaan 28 37 Guijt,Louwestraat Irenelaan 5 2 C.W. Freke, J. van Duijn, Pr. Alexanderlaan Jan Plug, Lombardstraat 6 28 Guijt, Kamperfoelieplein 15 11 W. D. Haasnoot, Prinses Marijkelaan Joren, 4 H.T.J. v.d. Mey,Dopheide Sluisweg 52 Fam.van Freke Louwestraat 2 31 Schadde Dooren, Annastraat Fam. Evertse, Wijborghstraat 18 C. v.d. Plas, stengelinstraat 4 Kuijt, Capella32, 27Rijnsburg Fam. van C. Rijn, Hoefblad P. Souverijn, Zeeweg 98

meente noemt dat ‘sympathiek’ en dat staat in de politiek vrijwel gelijk aan: leuk, maar doe maar niet. Dat MT ziet geen meerwaarde in meer samenwerking met de Duitse partnergemeente. Die meerwaarde is hoger als Katwijk zou samenwerken met gemeenten in de omgeving. Het MT wijst daarnaast op de hoge werkdruk in de gemeentelijke organisatie en adviseert niet in te gaan op het voorstel van de burgemeester van Siegen. De intensivering richt zich vooralsnog op de stagemogelijkheden.

VOOR DE BESTE KWALITEIT NOTEN EN ZUID-

voor de kwaliteit noten en VOOR DE BESTE KWALITEIT NOTEN voor de Beste Beste kwaliteit noten en VRUCHTEN HET GOEDKOOPSTE ADRES! VOORENDE BESTE KWALITEIT zuidvruchten het ZUIDVRUCHTEN zuidvruchten het goedkoopste goedkoopste adres! adres!

NOTEN AANBIEDING HETEN GOEDKOOPSTE ADRES! aanBieding ZUIDVRUCHTEN CASHEW NOTEN VOOR DE BESTE KWALITEIT NOTEN EN ZUIDHET ADRES! voorGOEDKOOPSTE de Beste kwaliteit noten en VRUCHTENturkse HET GOEDKOOPSTE ADRES!

+ HUISMIX COMBI AANBIEDING zuidvruchten het goedkoopste adres!

2 X 250 gram AANBIEDING aBrikozen

aBrikozen aanBieding AANBIEDING DEZE WEEK €4.50 Nu250 samenGRAM CASHEW NOTEN 250 gram €2.50 500 €4.50 250 gram 500 gram gram 250 gram CASHEW NOTEN turkse + HUISMIX CASHEW NOTEN +VERSE 250 gram HUISMIX 2 X 250 gram aBrikozen DADELS spaanse vijgen €4.50 Nu samen normaal € 5.00 250 gram €2.50+2500 gram€4.50 €4.50 1 doos €2.50 dozen 250 gram €1.95 500 gram 250 gram 500 gram €2.95 € 4.50 nu samen 250 GRAM ‘GRATIS NOTENPAKKET!’ VERSE DADELS spaanse vijgen Vul1 doos hieronder uw naam en e-mail NOUGAT ‘GRATIS NOTENPAKKET!’ €2.50 2 dozen €4.50 PINDA’S inVul250 enhieronder lever deze advertentie vrijdag gram €1.95 500 gram €2.95 naam en in en normaal per stuk €en2.50 Vul hieronder uwNOTENPAKKET!’ naam en e-mail e-mail inmaak en lever lever in‘GRATIS bij ons uw op de+markt deze advertentie vrijdag in bij ons op de markt deze advertentie vrijdag in bij ons op de markt Vul hieronder uw naam en e-mail kans op kans eennuGRATIS NOTENPAKKET! € GRATIS 1.95 ‘GRATIS NOTENPAKKET!’ en maak een NOTENPAKKET! enin maak kans op op een GRATIS NOTENPAKKET! en lever deze advertentie vrijdag Vul hieronder uw naam en e-mail in en lever 250 GRAM DeDeinwinnaars volgende bij ons opvrijdag destaan markt staan De winnaars winnaars staan volgende week deze advertentie involgende bij onsenopmaak deweek markt week kans op een GRATIS NOTENPAKKET! in deze advertentie! De winnaars in deze advertentie! CURRY MIX en maak kans opCORMA een GRATIS NOTENPAKKET! in deze advertentie! DeDe�� �winnaars Naam: �� �� �� �� �� �� ��staan �� ��week �� �� �� ��week �� �� �� �� �� �� �� Naam: �winnaars � ��� ����� �volgende van Naam: ���vorige � � � � � week ��� ���staan � ��volgende � � ���zijn: ����� E-mail: � � � � � � � � � � � � � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� in deze advertentie! E-mail: � � � � � � � � � � � � � � � NU in deze advertentie! E-mail: � � � � � � � � � � � � � � � � ����� Naam: Adres: �� ��� ��� �� �� �������������������� ��� �� �� ��� �� ����Boslaan �� �� van Duyvenbode, Adres: Naam: Adres: �� � ��� �� ��� �� ��� �� ��� � � � ��������������������������� ���� �����������������������37 � E-mail: � DeE-mail: winnaars van vorige week zijn: � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Wassenaar, Oosterhof 5 Adres: � � �Plug, � � � � � W. � �Paul � � � Krugerstraat � � � 9-b C. deG. G.Vreugd, Sluiterstraat 12 Adres: �Plug, � � � �W. � �� Sluiterstraat � � �� �� ��� �� �� ��� ��12 � � �� �� ��� winnaars van vorige week zijn:32 Guyt, Marijkelaan P. Imthorn, Baron Wassenaarlaan 41 C.Prinses v.d Stel, Remisestraat 53boer P.De Imthorn, Baron van Wassenaarlaan 41 Like ons opvan facebook: “Bas G.Vreugd, Plug, W.Paul Sluiterstraat 12 9-b1 C. de Krugerstraat T. Beekenkamp, Populierenlaan D. Hoek, Andreasplein 12 T. Beekenkamp, Populierenlaan 1 noten en zuidvruchten” en maak Kuyt, Capella 27 P. Imthorn, Wassenaarlaan C. v.d Stel, van Remisestraat F.Baron Pool, Hartweg 1 53 41

€ 7.95

W. de Wis, Voorstraat 77

kansF. op eenHartweg GRATIS notenpakket Pool, 1 T. Beekenkamp, Populierenlaan D. Hoek, Andreasplein 12 1

F. 1 77markt! dePool, Wis, Hartweg Voorstraat 4ojarig jarigW.jubileum jubileum op 4o opde de markt!

4o jarig jubileum op de markt!

Bas enenBastian Boer Bastian Basen Bas Boer Bas Boer Bastian Boer noten & zuidvruchten noten & zuidvruchten noten& &zuidvruchten zuidvruchten noten Vers Lekker|| Vers||Gezond Gezond || Lekker Vers Bewust Vers| Gezond | Lekker || Vers | |Gezond Gezond || Lekker Lekker |Bewust Bewust

Bewust Bewust www.sportsnuts.nl -- www.veganuts.nl www.veganuts.nl www.sportsnuts.nl www.sportsnuts.nl www.veganuts.nl www.sportsnuts.nl -- www.veganuts.nl www.sportsnuts.nl www.veganuts.nl www.sportsnuts.nl www.veganuts.nl

e


3

4 5

2

6 569 m2

1

458 m 2

359 m2

441 m 2

2

4

BESTAAN

1

3

DE BEBOUW

ING

274 m2

492 m 2

5 6

Onderdeel van Ceramos

7

333 m2

7

PLAN IN VOORBEREIDING

U KUNT VANAF HEDEN DE VERKOOPDOCUMENTATIE + INSCHRIJFFORMULIER AFHALEN. DE INSCHRIJVING SLUIT OP VRIJDAG 14 OKTOBER.

PRIJZEN VA NA F € 470.00 0,- v.o.n.

7 RUIME HERENHUIZEN MET ALLURE

STIJLVOL EN STATIG WONEN IN GEMOEDELIJK RIJNSBURG HERENHUIZEN MET EEN ZEE AAN RUIMTE…

Dan kiest u vast voor één van de grotere kavels van ca.

Plandeel Hydria is het nieuwste en afsluitende

441 m 2 tot 569 m 2 . Is een fijne plek om buiten te relaxen

onderdeel van Bouwplan Ceramos in de fraaie wijk

en weinig onderhoud aan de tuin voor u genoeg? Kies dan

Kleipetten te Rijnsburg. Deze schitterende herenhuizen

voor één van de kavels van 274 m 2 tot 333 m 2 .

VE RKO OP & IN FORM ATIE :

worden gerealiseerd in een halfronde vorm en prachtig gelegen rondom een groen parkje. De zeven herenhuizen lijken vanaf de voorzijde identiek, maar niets is minder waar. De keuze in oppervlaktes van de kavels verschilt namelijk per woning. Bent u een echt buitenmens en houdt u ervan om verschillende hoekjes te creëren om optimaal van het buitenleven te genieten?

• • • • • • •

Kleipetten: een gewilde woonwijk Eigentijdse buurt met water en groen Verkeersluwe straat met bomen Div. extra opties (bv. 2e badkamer of 4 e slaapkamer) Kavels van ca. 274 m 2 tot ca. 569 m 2 Hoogwaardige afwerking op maat Ruime garage/berging

WWW.WONENINHYDRIA.NL

Rijnsburgerweg 100, 2231 AG Rijnsburg

071 - 405 1616

nieuwbouw@deleeuw.nl CON CE P T & RE ALISATIE : Roem Bouwcombinatie BV


nieuws

DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2016

9

College bezoekt Katwijk aan den Rijn

Het college gaat met de fiets van 14.00 tot 16.00 uur langs diverse locaties waar op het gebied van leefbaarheid ontwikkelingen te melden zijn. Onder andere wordt stilgestaan bij de Duinvallei, de Rijn-

Informatieavond over nieuw zwembad Katwijk In de Burgerzaal van het gemeentehuis is er volgende week dinsdagavond (4 oktober) een informatiebijeenkomst over het nieuwe zwembad Katwijk. Belangstellenden zijn van harte welkom van 19.00-21.00 uur; ontvangst is vanaf 18.30 uur. De gemeente en projectontwikkelaar OLCO-Sportsphere geven die avond een toelichting over de stand van zaken van de bouw van het nieuwe zwembad. Ook lichten ze de invloed van het bouwproces op de omgeving toe, bijvoorbeeld als dit najaar de sloopwerkzaamheden starten. Duurzaam Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt van het nieuwe zwembad. Zo komen er op de daken zonnepanelen. Een van de maatregelen is ook dat de toiletten worden

doorgespoeld met regenwater en voor de verlichting wordt gebruik gemaakt van 100% LED. Al deze maatregelen leiden tot hoge prestaties qua duurzaamheid met betrekking tot energie, milieu, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Een lage energierekening en minder onderhoud is mooi meegenomen. Het nieuwe moderne zwembad krijgt faciliteiten voor jong en oud. Het is gericht op recreatie, sport, instructie en therapeutisch zwemmen voor alle doelgroepen, verenigingen en instellingen. Buiten komt een waterspeeltuin. Een goed toegeruste horeca maakt elk zwembadbezoek tot een complete beleving. Vanaf 2018 zijn zwemmers uit Katwijk, de regio en toeristische bezoekers er welkom.

Puntzak vol ellende INGEZONDEN *

Eens, heel lang geleden smeedde een sprookjesprins een mooi plannetje. Er moest een nieuwe bieb komen, niet zomaar een bieb. Nee, een cultuurhuis voor de Katwijker en een verdwaalde toerist. Een huis vol kunst, muziek, theater en boeken. En de jeugd kan er surfen, nee niet op zee, maar die digitale zee. Dat kost wel wat, maar de Katwijker mag ook wel es cultuur opsnuiven in plaats van zeelucht. Dus meteen maar 11 miljoen gereserveerd. Dat cultuurhuis moet per se in het centrum van Katwijk komen; dat is in beton gegoten, het waarom ontgaat mij nog steeds. Het centrum van Katwijk is volgens mij De Zanderij. Nee hoor, het centrum van Katwijk ligt in de Princestraat en wat straten en pleintjes eromheen. Toen begon de ellende waarmee de puntzak werd gevuld. Dat centrum is hartstikke vol, met winkels en huizen. Tegen iedere locatie bleken dan ook ‘wetten en praktische bezwaren’ te zijn. Dan maar es verder kijken of er elders een gaatje te vinden is voor dat mooie project. Ha, de Noordzeepassage is een mogelijkheid. De eigenaar van die winkels wil ze vast wel kwijt voor ruim 7 miljoen. Gaat het college daarna de ‘wetten en praktische bezwaren’ onderzoeken. Nou, dat zijn er heel veel hoor.

Lees maar terug in de raadsstukken van afgelopen raadsvergadering. Ook welke partijen niks zien in zo’n megalomaan project. De voorstanders in de andere fracties gaan maar weer praten; het moet toch een keer lukken met dat cultuurhuis, denken ze wanhopig. Ik denk dat we het zo langzamerhand beter een Pesthuis kunnen noemen. Het college heeft echter één troef in handen, maar dat weten de meeste raadsleden niet. Die puntzak ellende is al jarenlang voor driekwart in de kelen van de raadsleden gegoten. Hebben ze niks van gemerkt. Nog steeds niet! Nu die laatste kwart ellende uit de puntzak in die kelen persen. Dat cultuurhuis MOET er komen in het ‘centrum’, al kost het nog eens vele miljoenen. Als het klaar is, wordt dat prestigieuze cultuurhuis geopend door de sprookjesprins uit Haarlem. En de raadsleden en het college zullen een erehaag vormen met vlaggetjes voor deze sprookjesprins. Daarachter probeert het onnozele volk een glimp op te vangen van de feestelijkheden. Dat volk realiseert zich niet eens wat het allemaal gekost heeft. In 2018 zijn er echter weer gemeenteraadsverkiezingen. Dan zullen we zien of alle partijen hun volk klare wijn durven te schenken. Ineke Ouwehand Katwijk

PvdA zet wonen op de kaart INGEZONDEN n PvdA

‘Wonen is geen gunst, maar een recht voor iedereen’, zegt PvdA-fractievoorzitter Matthijs van Tuijl. De PvdA Katwijk organiseerde afgelopen woensdag 21 september een thema-avond wonen met oud-Eerste Kamerlid en autoriteit op het gebied van wonen, Adri Duivesteijn. Van Tuijl is blij om te zien dat de discussie over wonen breed wordt gevoerd. Geïnspireerd door voorstellen uit de landelijke PvdA woonvisie is de woonproblematiek in de gemeente Katwijk besproken. In de zaal zaten geïnteresseerden met verschillende achtergronden. Politici, leden van bewonerscommissies, maar ook andere geïnteresseerden uit de regio die op de avond afkwamen. Ongeveer de helft van deze aanwe-

zigen woont in een koophuis en de andere helft in een huurhuis. Adri Duivesteijn benoemde op de avond onder andere de woonquote, een maatregel die het wonen betaalbaar moet houden. Deze woonquote is een maximum dat mag worden besteed aan de vaste woonlasten. Hierdoor moeten onder andere woningen passender worden toegewezen. De echte ‘scheefhuurder’ is dan ook niet zozeer degene die teveel verdiend voor een goedkope woning, maar degene die te weinig verdiend voor een relatief dure woning. Door ook de energiekosten in deze woonquote mee te nemen, moet daarbij een stimulans ontstaan voor duurzaamheidsinvesteringen. Het energiezuinig maken van een woning kan hiermee verder worden gestimuleerd. Duivesteijn deed een oproep tot meer zeggenschap vanuit de huur-

ders. Hij wees daarbij op het feit dat we het in Nederland heel normaal vinden dat we sociale huur organiseren in de vorm van stichtingen, terwijl in Duitsland veel vaker coöperaties worden gehanteerd en de huurders hierbinnen veel meer te vertellen hebben. Duijvestein is van mening dat er veel meer zeggenschap moet zijn over de eigen woonsituatie. ‘Het is raar dat je je als politicus moet verantwoorden, maar dat publieke organisaties als woningcorporaties steeds geslotener worden bestuurd als een bedrijf. Zo worden huurders steeds vaker als ‘klanten’ gezien. Dat is een kwalijke zaak.’ De PvdA Katwijk kan zich hier in vinden en vindt dat ook de komende jaren de bewoners van Katwijk meer in hun recht moeten staan.

Deventer architect maakt ontwerp voor verbouwing gemeentehuis Architecten_Lab uit Deventer gaat het Voorlopig Ontwerp maken voor het gemeentehuis van Katwijk. Het is de bedoeling dat in 2019 alle publieks- en kantoorfuncties van de gemeente op één locatie komen: op het gemeentehuis van Katwijk aan de ZeewegKoningin Julianalaan. De gemeente kan hierdoor de samenwerking tussen ambtenaren efficiënter maken, een goede dienstverlening leveren aan klanten en kosten besparen. Voor de huisvesting van 425 medewerkers onder één dak moet het gemeentehuis verbouwd worden.

tecten_Lab gaat maken heeft als uitgangspunt sober en doelmatig. Er wordt rekening gehouden met duurzaamheid en hergebruik van materialen. In het ontwerpproces wordt gekeken naar de meest efficiënte manier om de medewerkers van de gemeente een plek te geven in het gemeentehuis, zodat zij hun werk goed kunnen doen en beter kunnen samenwerken.

Planning

Uit het Voorlopig Ontwerp moet na tekenen en rekenen duidelijk worden hoeveel de verbouwing gaat

kosten. Verder wordt er in de omgeving in oktober een parkeeronderzoek uitgevoerd. Uit het parkeeronderzoek zal blijken hoe met parkeren voor medewerkers en bezoekers moet worden omgegaan. Het Voorlopig Ontwerp wordt begin 2017 voorgelegd aan de gemeenteraad. Dan wordt ook het definitieve krediet aangevraagd voor dit project en kan gestart worden met het definitieve ontwerp en de verbouwing. Het college heeft al bepaald dat de totale investering van de verbouwing en inrichting niet meer mag kosten dan €5 miljoen.

Oog voor duurzaamheid

Het Deventer bureau kwam als beste uit de aanbesteding. Nu de architect geselecteerd is kan het ontwerptraject van start gaan. Wethouder Krijn van der Spijk: “Architecten_Lab is gekozen vanwege hun visie op dit project, hun werkwijze om met de opdrachtgever mee te puzzelen en hun oog voor duurzaamheid. Ze hebben vergelijkbare opdrachten gedaan en ontwerpen gemaakt voor gemeentelijke huisvesting en interieurs. Ik ben blij dat we met de architectenkeuze weer een stap hebben gezet op weg naar een toekomstbestendige huisvesting voor alle ambtenaren.’ Het Voorlopig Ontwerp dat Archi-

Foto: pr

Eenmaal per twee jaar bezoekt het college elke wijk in de gemeente om ter plekke te ervaren en van wijkbewoners te horen hoe de leefbaarheid van de wijk zich ontwikkelt.

straat, de Coöp, het Rode Plein en de Roskam. Het bezoek wordt traditiegetrouw afgesloten met een bijeenkomst waar het college een open gesprek aangaat met wijkbewoners over onderwerpen die de bewoners na aan het hart liggen. Dit gesprek wordt gehouden op dinsdagavond 4 oktober van 19.30 tot 21.00 uur in de Roskam, Turfmarkt 2 in Katwijk. Wijkbewoners zijn hierbij van harte welkom. Tijdens de inloopavond kan iedereen aanschuiven bij de tafel van de burgemeester of een wethouder om met hen over allerlei onderwerpen in de leefomgeving te bespreken.

Foto: pr

Het college van burgemeester en wethouders brengt komende dinsdag (4 oktober) een wijkbezoek aan Katwijk aan den Rijn.

Het gemeentehuis moet verbouwd worden om alle ambtenaren onder één dak te krijgen.


nieuws

DE KATWIJKSCHE POST

INGEZONDEN *

Chapeau! Criticaster had het in deze krant van 22/09 niet beter kunnen zeggen. Het gebrek aan daadkracht bij onze lokale christendemocraten als het gaat om het kritisch volgen van het collegebeleid heb ik zelden zo vakkundig en vilein zien fileren. Het CDA toonde ook nog weer eens haar allooi met een ingezonden stuk, waarin de toestand rond de Wmo zo werd verdraaid, dat het lijkt alsof het dankzij CDA in de toekomst allemaal nog beter zal gaan. Het is echter Mona Keijzer die deze kwestie aankaartte, en niet onze lokale CDA-fractie die het collegebeleid alleen maar de hand boven het hoofd heeft gehouden. Vorig jaar nog jubelde Janneke van Kruistum in deze krant dat het CDA ‘blij was’ dat een gesprek mogelijk blijft over de huishoudelijke hulp, in plaats van de voorgeschreven keukentafelgesprekken. Over de te hoge eigen bijdrage die Katwijk vraagt (negen euro per uur in plaats van vijf) of over het feit dat Katwijk tegen de regels in vermogen en inkomen daarbij mee laat wegen wordt steevast gezwegen. Laat ik duidelijk zijn, de meeste fracties hebben hier boter op hun hoofd. Toen ik vorig jaar de fracties via Twitter hier op wees kreeg ik van slechts twee een reactie. Aangezien het CDA als rechtgeaarde democratische volkspartij op sociale media kritische mensen blokkeert, kun je hun zwijgen niet kwalijk nemen. Het lijkt wel alsof onze volksvertegenwoordigers alleen uit hun holen kruipen als het om de nieuwe bibliotheek gaat. Is de problematiek rond de Wmo te ingewikkeld, zodat het makkelijker is om blind te varen op de mening van onze ambtenaren? Voor de collegefracties is een ding in elk geval duidelijk. Die mogen B&W vooral niet voor de voeten lopen. In ruil daarvoor mogen zij zich bezig houden met hapklarebrokken issues als hondenpoep, lantaarnpaalbloembakken en Whatsapp-buurtpreventiebordjes. Ondertussen wordt de kiezer bedonderd. Als raadsleden een (ex-)wethouder als hun ‘maatje’ omschrijven en zo minachting tonen voor het duale stelsel, hoe kan de kiezer dan nog vertrouwen op kritische en onbevangen vertegenwoordigers? Toen Adger van Helden onlangs Anita van Ginkel verantwoordelijk hield voor het feit dat zij de gemeente vier jaar lang met wethouder Thijs Udo had opgescheept, zag hij over het hoofd dat deze verantwoordelijkheid door alle collegepartijen werd gedragen. Als het belang van de gemeente je eerste prioriteit is, dan hoor je als volksvertegenwoordiger in te grijpen. En dat gebeurt keer op keer niet. Martin van Duijn, Katwijk

Politie zoekt getuigen De politie is op zoek naar getuigen van een inbraak in Rijnsburg Een inbreker heeft tussen zaterdag 17 september 17.00 uur en zondag 18 september 07.15 uur ingebroken op de Oegstgeesterweg 219. De verdachte heeft het raamkozijn van deze hoekwoning aan de zijkant opengebroken en heeft ook een ruit vernield. Getuigen kunnen zich telefonisch melden via het nummer 0900 8844 onder vermelding van nummer 2016261358.

10

Inschrijving Katwijk Fietst Strandrace geopend

‘Strand symbool voor ruimte en vrijheid’ Strandrijden is populair onder fietsers. Waarom eigenlijk? Van der Niet: ‘Zes jaar geleden waren er nog maar vijf strandraces gedurende het winterseizoen; nu is dat aantal inmiddels opgelopen tot een stuk of twintig. Je kunt als je wilt ieder weekend wel ergens terecht en in sommige weekenden zelfs twee keer aan de bak. Ook het aantal deelnemers is vrijwel overal fors toegenomen’.

Als de bladeren vallen, kruipen de strandfietsers uit hun holen. De toeristen en badgasten zijn weg, het strand is uitstekend begaanbaar voor de populaire sport. De Katwijkse strandfietsers van IJsclub Voorwaarts zijn al volop in training voor de belangrijkste wedstrijd van het seizoen: de Katwijk Fietst Strandrace op zaterdag 12 november. Arjan van der Niet is een van de organisatoren en rijdt zelf mee. Hij houdt nauwlettend het tij in de gaten. Hoogwater is immers de grootste vijand van de strandfietser.

Katwijkse strandrace

Het parcours van de Katwijk Fietst Strandrace is, op wat kleine aanpassingen na, in grote lijnen hetzelfde gebleven, vertelt de organisator. ‘Die biedt een uitdagend en afwisselend parcours dat meerdere malen afgelegd dient te worden. Iedere ronde bevat een aantal strandopgangen, klimmetjes en de strekdammen van de Uitwatering.’

Van der Niet: ‘Het vormt een belangrijk onderdeel binnen de strandracerij, het bepaalt in grote mate of je met een zacht dan wel met een hard strand te maken krijgt. Bij afgaand getij zal het strand normaal gesproken twee tot drie uur na het hoge water redelijk hard en dus goed bereidbaar zijn. Echter in de woorden ‘normaal gesproken’ zit het bekende addertje verscholen. De staat en de vorm van het strand kan namelijk sterk variëren, dit onder invloed van wind en daarbij behorende stromingen. Waar het strand een dag na veel wind nog knalhard is, kan het de dag erna alweer een zachte brij zijn. ‘

Foto: pr Katwijk Fietst

Raadsleden, doe uw werk!

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2016

Mul zand

Van der Niet: ‘Fietsen door mul zand is natuurlijk het zwaarder dan fietsen over een hard strand. Het heeft wel iets weg van klimmen, ook daar ervaar je weerstand en krijg je geen meter gratis’. ‘Toch zijn er wel degelijk een aantal manieren om beter door mulle stukken te geraken. Zo is aanpassing van de bandenspanning daarin de be-

Arjan van der Plas zelf in actie tijdens de strandrace van Katwijk Fietst.

langrijkste; deze moet lager zijn dan tijdens het rijden op een hard strand. Hoe zacht de band moet zijn, verschilt per individu, een zwaarder iemand moet altijd iets meer lucht in de banden houden dan een lich-

Gluren bij de burgemeester De burgemeesterswoning aan de Willem de Zwijgerlaan staat voor 1.750 euro per maand te huur. Voor deze prijs krijg je een woonoppervlakte van 235 vierkante meter, zeven slaapkamers, een woonkamer met open haard en een tuin met

privacy. Het huis staat voor 6 maanden te huur. De gemeente verhuurt de woning omdat ex-burgemeester Jos Wienen nu burgemeester van Haarlem is. Wat er met het huis gaat gebeuren wordt pas duidelijk als er een nieuwe burgemeester is.

Advertorial

Yoga op sportpark de Krom Vanaf oktober staat op sportpark de Krom de deur open voor iedereen die yoga wil doen. Met veel plezier en enthousiasme verzorgt Elvira verschillende lessen zoals Hatha flow yoga, Easy yoga, Yin yoga, Kinderyoga en Ademhaling & meditatie. Dit doet ze al enkele jaren bij diverse (sport)scholen, yogastudio’s en instanties, maar nu vanaf de Krom in Katwijk. Yoga is geschikt voor iedereen die daar interesse voorheeft, ongeacht, leeftijd, geslacht of conditie. Yoga zorgt er voor dat je beter kan slapen, vermindert stress, meer energie hebt en je lichaam leniger en soepeler wordt. Vanaf oktober start L4a yoga met lesgeven. Kom kennis maken en ervaar of yoga bij je

ter iemand. Gewoon kwestie van uitproberen dus. Ook komt er wat stuurtechniek bij kijken, je moet het stuur lekker losjes vasthouden en de fiets als het ware zelf de route laten bepalen’.

past. Geef je op voor een gratis proefles naar keuze, dan reserveert Elvira een yogamat voor jou. Kijk voor meer informatie op http://www.l4ayoga.weebly. com/ of stuur een email naar: elvira_pronk-bune@hetnet.nl

Inschrijving De inschrijving voor de Katwijk Fietst Strandrace is geopend. Dat kan via de website katwijkfietst.nl. De voorinschrijvers zijn goedkoper uit op de dag zelf. Het aantal deelnemers is beperkt. De start en inschrijving zijn bij strandpaviljoen het Strand. Voorinschrijving is 15 euro.

‘Wild, woest en weids’

Muzikale vertelling in gemaal Katwijk Het Klein Leids Liederen Koor brengt zaterdagmiddag 8 oktober een muzikale vertelling over de kracht van water. De voorstelling wordt gehouden in het Koning Willem-Alexander gemaal in Katwijk aan de Binnensluis 3 in Katwijk en is op uitnodiging van het hoogheemraadschap van Rijnland. Iedereen is van harte welkom om deze aantrekkelijke voorstelling op unieke locatie bij te wonen. Na afloop is er gelegenheid om het gemaal te bezoeken.

Foto is gemaakt door: Captured by Eef

‘De ronden zullen iets langer zijn dan afgelopen jaar, dus de pure hardrijders hebben iets meer de mogelijkheid om opgelopen verschillen ongedaan te maken. Toch wil ik benadrukken dat het zeker geen simpel ‘heen en weertje’ zal worden, van dat soort races zijn er al genoeg en een dertien in dozijn wedstrijd worden, is wel het laatste wat we willen.’

Als u verzekerd wilt zijn van een plaats, adviseren wij u om uw komst aan te melden op www.kllk. nl.

Overstromingen

De muzikale én theatrale leiding is in handen van Harm Huson, die bij de samenstelling van dit programma geïnspireerd werd door het verhaal van zijn vader. Hij vertelt: ‘Mijn vader groeide op in Walcheren en maakte daar als zevenjarig jongetje mee hoe zijn geboortestreek werd bevrijd van de Duitse bezetting. Maar: ook kapotgemaakt werd door zout zeewater,

omdat de geallieerden de Duitse tanks verdreven door de dijken te bombarderen. Grote delen van Zeeland kwamen onder water te staan’. ‘In mijn hoofd mengden die beelden over de overstroming zich op een gegeven moment met muziek, want zingen is mijn vak. En zoveel mooie muziek als er is, zoveel mooie verhalen bestaan er ook. Bijvoorbeeld getuigenissen van de Elisabeths-vloeden vlakbij Dordrecht, herontdekte brieven van de schippersvrouwen uit de 17de eeuw en de verhalen van de mensen die de IJsselmeerpolders hielpen droogleggen. Ze passeren in deze voorstelling allemaal de revue. Al luisterend kan het publiek bovendien genieten van prachtige filmbeelden, over Nederland als waterland.’ Muzikale begeleiding komt van Aldert Prast (accordeon) en Jeroen Niesten (gitaar). De beelden zijn tot stand gekomen in samenwerking met de Leidse Video- en Smalfilm Liga. Zaterdag 8 oktober | gemaal Katwijk | Entree gratis | Welkom vanaf 14.30 uur, voorstelling start om 15.00 uur | Informatie: 06 51616536.


nieuws

DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2016

11

Katwijk Smart Village overhandigt petitie aan gemeenteraad

Het burgerinitiatief KSV is opgericht in juli 2015 vanuit een groep Katwijkers, Rijnsburgers en Valkenburgers. Deze groep werd alert toen bleek dat er een rap tempo zat in de besluitvorming over maatregelen die nodig zouden zijn om een bestaande buslijn (30 en 31) om te vormen naar een speciale R-net buslijn. De groep wil voorkomen dat Katwijk onnodig op de schop gaat en probeert naar oplossingen te zoeken, die ook rekening houden met andere weggebruikers en omwonenden om zo een prettig leefbare gemeente te behouden. KSV heeft zich inhoudelijk verdiept en constateert dat het in het belang van Katwijk essentieel is om een pas op de plaats te maken.

Petitie als signaal

‘Onder de Katwijkers bleek weinig bekend te zijn over de op handen zijnde maatregelen met grote negatieve effecten voor de eigen gemeente’, schrijft KSV in een persbericht. Dit is de reden dat de groep in eerste instantie inhoudelijke artikelen in de lokale bladen heeft gepubliceerd. Vervolgens is een petitie gestart. De verontwaardiging van de inwoners en vaste bezoekers van Katwijk is volgens hen groot. Daarnaast heeft KSV op uitnodiging van wethouder Klaas Jan van der Bent in december 2015 alternatieven ingediend. Het uitblijven van enige reactie hierop is een tweede aanleiding geweest voor deze petitie. Vanuit KSV en alle ondertekenaars wordt namens alle Katwijkers een beroep gedaan op de gemeenteraad en de wethouder om het belang van een leefbaar, veilig en duurzaam Katwijk na te streven in samenwerking met de burger.

Rubriek

Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Katwijk Smart Village (KSV) overhandigt vanavond om 19.00 uur ruim 3.000 handtekeningen aan de gemeenteraad. De handtekeningen vormen een statement tegen de plannen voor het R-net in Katwijk.

Het was afgelopen zaterdag Burendag, een jaarlijks terugkerend evenement in heel Nederland. Op verschillende plekken in Katwijk organiseerden buren een bijeenkomst, om samen koffie te drinken, het zwerfafval in de buurt op te ruimen, het groen in de straat op te knappen of een barbecue te houden met voor de kinderen een springkussen. Allemaal bedoeld om elkaar zo beter te leren kennen. Ook de nieuwe wijk Zeehos achter de Boulevard deed dit jaar mee, georganiseerd door de Buurtkamer Zeehos en Welzijnskwartier. Er waren verschillende activiteiten voor de gehandicapte en niet-gehandicapte buurtbewoners. Later dit jaar volgt nog de Buurtbank op het Zeehosplein, waar de buurtbewoners gezellig een praatje kunnen maken.

Inschrijven en informatieavonden

Al veel belangstelling voor zelfbouwproject Rijnsoever Na de eerste publicatie hebben zich inmiddels al dertig geïnteresseerden aangemeld voor het CPO-project Rijnsoever-Noord. Vanaf 10 oktober is het mogelijk om in te schrijven voor het nieuwbouwproject.

biedt de mogelijkheid om hier zelf 10 tot 14 duurzame woningen te ontwikkelen en bouwen via CPO. Bij deze vorm van zelfbouw ontwikkelen particulieren samen hun eigen woningen.

CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en betekent samen met je toekomstige buren je eigen huis ontwikkelen en laten bouwen. Woensdagavond 12 en 26 oktober worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Park Rijnsoever is een woonwijk in ontwikkeling met veel groen, water en ruimte om te wonen. Het CPOproject ligt in het westelijk deel van de wijk Rijnsoever-Noord. Het westelijk deel is het ‘villa-deel’ met grote kavels en (half) vrijstaande bebouwing.

Samen bouwen

Informatieavonden

In de laatste fase van RijnsoeverNoord kunnen toekomstige bewoners deelnemer worden van een CPO-project. Gemeente Katwijk

Adviesbureau Urbannerdam is door de gemeente Katwijk geselecteerd voor de begeleiding van de kopers.

Urbannerdam organiseert woensdagavond 12 en 26 oktober samen met de gemeente een informatiebijeenkomst in De Burgt in Rijnsburg aan het Burgemeester Koomansplein. De deuren van het gemeenschapshuis gaan om 19.30 uur open. Het programma start om 19.45 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. CPO is flexibel. Het type woningen en de afmetingen van de kavels liggen nog niet vast. Net als de breedte en de diepte van de woning, het type gevelbekleding en de positionering en type kozijnen. Als toekomstige bewoner kun je dat grotendeels helemaal zelf bepalen. Energiezuinige woningen zijn een belangrijk criterium van de ge-

meente. Net als de andere woningen in Rijnsoever-Noord moeten de woningen voldoen aan wettelijke bepalingen en de spelregels uit het beeldkwaliteitsplan en het uitwerkingsplan.

Interesse?

Komt u naar een informatiebijeenkomst, of bent u geïnteresseerd en wilt u wat meer weten het project? Stuur dan een e-mail met uw naam, adres en contactgegevens aan Denise Zuidhoek van Urbannerdam via d.zuidhoek@urbannerdam.nl onder vermelding van CPO Katwijk. U wordt dan op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en bent van harte uitgenodigd voor de informatiebijeenkomsten.

De impulsen van jonge Johan Dwang

W Johan Houwaard wordt in 1954 geboren als één van de elf kinderen van gezin Houwaard, dat woont naast de Nieuwe Kerk. Er ratelen dan nog karren op de keien. Hij heeft zijn herinneringen opgeschreven en gebundeld in De impulsen van Jonge Johan. Ze lezen neemt je mee naar de mooie tijd van de vijftiger en zestiger jaren. De bundel kun je kopen bij The Read Shop (Noordzeepassage) of bestellen via een mailtje naar johan.houwaard@gmail.com.

e komen nu op een in mijn leven belangrijk thema. En dat is dwang. Ik kan daar niet tegen. ‘Motte is dwange en huile is kinderegezange’ was een vaak gehoord antwoord van volwassenen als kinderen een zin begonnen met ‘Ik mot’ om aan te geven dat ze iets graag wilden. Als ik iets moet, dan begint het gelijk te schuren. En zo ging het ook als ik met mijn vader mee moest om folders te lopen. Die folders moesten rondgebracht. In ruil voor geld. Geld voor eten en kleren. Ik, rond negen jaar, zit bij mijn vader achter op de brommer met mijn benen over de krantentas met folders en het is eigenlijk tijd om te gaan eten. We rijden op de Zeeweg. Mijn vader is groot. Het is

alsof een muur met een colbertje aan voor me op de brommer zit. Ik kan niet kijken wat er voor ons te zien is, maar moet het doen met het wat er aan de zijkanten in beeld komt. Ik wil naar huis, ben helemaal verkleumd van de kou en het begint al te schemeren. Ik ben opgepikt toen de school uitging om half vier. Ik heb geen idee hoe laat het is. Ik weet niet of we nog een stukje gaan doen of dat we nu op weg zijn naar huis. Bij iedere kruising is er maar één richting de goede weg, de weg naar huis. De andere richtingen gaan naar nog een paar honderd folders rondbrengen in de kou. Hoe anders was het in het begin. Eerst huilen omdat ik niet mee mocht en daarna samen met mijn vader in de wijken met tuintjes. Mijn vader pakketjes maken onder

het lopen en ik heen en weer rennen tussen mijn vader en de brievenbussen. En ik had het gevoel dat ik mijn vader hielp en dat hij daarvoor dankbaar was. Dat is helemaal weg, ik ben verplicht en er is helemaal geen dankbaarheid meer. Als water uit de kraan. Niet blij dat het er is maar wel kwaad als er niets uit komt. We naderen de kruising met de Karel Doormanlaan. Alles is nog mogelijk. We komen uit de Koestal. Rechtdoor is goed, naar huis. Links is de Zuid of Overduin, rechts de Balkan zoals mijn vader de buurt noemt met de zeeheldenstraten. We rijden rechtdoor. Nu komt de Whyborgstraat dan kunnen we het Mierenwei nog doen. Weer rechtdoor, dat is goed. De Fockstraat misschien? Nee, we

gaan de Voorstraat in. We passeren de Annastraat en de Stationsstraat. Het kan bijna niet meer misgaan. De Zuidstraat in en langs de Schoolstraat en de dam op. Ik ruik de lucht van de laurierblaadjes in gebraden vlees met uien, ik heb honger, al mag ik dat niet zeggen. Ik stap van de brommer af. Mijn vader pakte 120 exemplaren van het blad Ruim Baan vol met vacatures en de Autogids vol met auto advertenties en zei: ‘Doe jij de Binnenwijk nog maar even voor het eten.’ De Binnenwijk waren de huizen tussen de Voorstraat en de Zuidstraat tot en met de Boulevard en de overkant van de Zuidstraat, inclusief Gasseslopje, Lijdweg, Dwarsstraat, Elleboogsteeg, Louwestraat, Baljuwstraat, Princedwarsstraat, Princestraat en Stijgersdam.


Boxspring Care BUIS MEUBELEN EN SLAPEN Boxspring Care BUIS MEUBELEN EN SLAPEN Boxspring Care BUIS MEUBELEN EN SLAPEN Care BUISBoxspring MEUBELEN EN SLAPEN Meubelset Comfortable hoog-laag bedden Meubelset Comfortable hoog-laag bedden Meubelset Meubelset Comfortable hoog-laag bedden Boxspring Care BUIS MEUBELEN EN SLAPEN Comfortable hoog-laag bedden Meubelset Comfortable hoog-laag bedden - Dressoir - Dressoir - TV dressoir Comfort - Dressoir - TV dressoir Salontafel Dressoir Elektrische hoog-laag bedden bieden allerlei mogeComfort TV dressoir - Salontafel lijkheden om de til-, verzorgingsof transferhandeComfort Eettafel Elektrische hoog-laag bedden bieden allerlei moge- TV dressoir Comfort - Salontafel lingen te vergemakkelijken. Elektrische bedden bieden allerlei mogeComfort lijkheden om de til-,hoog-laag verzorgingsof transferhande- Eettafel 4 eetkamerstoelen Elektrische bedden bieden allerlei mogelijkheiden om - Salontafel ombedden de til-, verzorgingsof transferhande- Eettafel Elektrische hoog-laag bieden allerlei mogelingen hoog-laag telijkheden vergemakkelijken. 4 eetkamerstoelen Grote loungebank de lijkheden til-, verzorgingsof transferhandelingen te vergemakkelijken. Het Care bed is maar liefst 45 centimeter in hooglingen vergemakkelijken. - Dressoir om de te til-, verzorgingsof transferhandeEettafel 4 eetkamerstoelen - Grote- div. loungebank kleuren te verstelbaar waardoor het bed traploos in elke Het Care bed is maar liefst 45 centimeter in hooglingen te vergemakkelijken. - TV dressoir Grote loungebank 4 eetkamerstoelen hoogte te verstellen Een lage stand Het Care bed is maar 45is. inverstelbaar hoog- div. kleuren Het Care bedgewenste is maar liefst 45het centimeter incentimeter de teComfort verstelbaar waardoor bedliefst traploos in hoogte elke - div. stoffen - Salontafel - div. kleuren hetbedden enEen uitstappen. De mogehogere te verstelbaar waardoor het bed traploos inteelke Elektrische hoog-laag bieden Grote loungebank gewenste hoogte te verstellen is. lageallerlei stand waardoor hetvereenvoudigd bed is eninelke gewenste hoogte verstellen - div.-stoffen Het Care bed istraploos maar liefst 45 centimeter in hoogstand zorgt voor een gemakkelijke en comfortabele gewenste hoogte te verstellen is. Een lage stand lijkheden de til-, verzorgingsof - Eettafel vereenvoudigd het in- en uitstappen. Detransferhandehogere De hogere - div. stoffen is. te Een lage standom vereenvoudigd het traploos in- en uitstappen. € 4.995,- Setprijs div. kleuren verstelbaar waardoor het bed in elke verzorging. vereenvoudigd het inen uitstappen. De hogere lingen te vergemakkelijken. stand zorgt voor een gemakkelijke en comfortabele stand zorgt voor een gemakkelijke comfortabele verzorging. - 4- div. eetkamerstoelen Setprijs € 4.995,gewenste hoogte te verstellen is. Een lage stand stoffen stand zorgt voor een gemakkelijke en comfortabele verzorging. Setprijs € 4.995,vereenvoudigd het inen uitstappen. De hogere Grote loungebank verzorging. Het Care bed is maar liefst 45 centimeter in hoogstand voor een gemakkelijke en comfortabele - div. kleuren te zorgt verstelbaar waardoor het bed traploos in elke Setprijs verzorging. gewenste hoogte teBoxspringset verstellen is. Een lagevan standM-Line Complete - div. stoffen Zelfstandigheid vereenvoudigd het inen uitstappen. De hogere Complete Boxspringset van M-Line Zelfstandigheid Door de vele mogelijkheden blijft men een grote stand zorgt voor een gemakkelijke en comfortabele Complete Boxspringset van M-LineDoor Zelfstandigheid Setprijs € de vele mogelijkheden blijfthouden. men eenDenk grote dosis zelfstanhierbij bijZelfstandigheid Door dedosis vele zelfstandigheid mogelijkheden blijft men een4.995,grote verzorging.

€ 4.995,-

Complete Boxspringset van M-Line

digheid houden. Denk hierbij aan het zelfstandig voorbeeld aan het bijvoorbeeld zelfstandig in en men uit Door de vele mogelijkheden blijft eenrolstoel grote in dosis zelfstandigheid houden. Denk hierbij bij-een en uitvoorbeeld eenZelfstandigheid rolstoel stappen. dosis zelfstandigheid houden. Denk hierbij bijaanstappen. het zelfstandig in en uit een rolstoel

aan het zelfstandig in en uit een rolstoel Vaste stappen. Doorvoorbeeld de vele mogelijkheden blijft men een grote Sfeer stappen. Vasteuitvoering Sfeer dosis zelfstandigheid houden. Denk hierbij bijComplete Boxspringset van M-Line Ondanks het feit hulpbehoevend dat iemand hulpbehoevend is kan Vaste Ondanks Sfeer e Zelfstandigheid het feit dat iemand kan ATRAS uitvoering voorbeeld aan het zelfstandig in enisuit een rolstoel 2 M U N men toch een sfeervolle slaapkamer behouden zonSfeer Ondanks hetvele feit mogelijkheden datslaapkamer iemand hulpbehoevend is Rkan e zonder uitvoering Door de blijft men een grote S men toch een sfeervolle behouden A T A stappen. M U2

E V L A H HAPHLRVAIEJLS*VE* SIJS * PRIPJR HALVE* HPARLIVJSE* PRIJS

der tussenkomst van ziekenhuisbed. Hierdoor Nbehouden Ondanks het feitslaapkamer dateen iemand hulpbehoevend is Rkan mendosis toch een sfeervolle zone Nu vanaf tussenkomst zelfstandigheid houden. Denk hierbij bijT AS A M van een ziekenhuisbed. Hierdoor 2 U N Vaste blijft de eigenwaarde behouden en gestimuleerd. men toch een sfeervolle slaapkamer behouden dervoorbeeld tussenkomst van ziekenhuisbed. Hierdoor Nu vanaf aan heteen zelfstandig in en uit een rolstoel zonblijft de eigenwaarde behouden en gestimuleerd. Sfeer der tussenkomst van een blijft de eigenwaarde behouden enziekenhuisbed. gestimuleerd. Hierdoor Nu vanaf uitvoering stappen. Ondanks heteigenwaarde feit dat iemand hulpbehoevend is kan blijft de behouden en gestimuleerd. e ATRAS Vaste M 2 U N men toch een sfeervolle slaapkamer behouden zonSfeer uitvoering der tussenkomst vaniemand een ziekenhuisbed. Hierdoor Nu vanaf VoordelenVoordelen van Care van Care Ondanks het feit dat hulpbehoevend is Rkan e T AS A M 2 blijft de eigenwaarde behouden en gestimuleerd. U • Elektrisch in hoogte verstelbaar • Elektrisch in hoogte verstelbaar men toch een sfeervolle slaapkamerNbehouden zonVoordelen van Care • Voordelen Rug benen afzonderlijk instelbaar van Care Elektrisch inenhoogte verstelbaar der tussenkomst van een ziekenhuisbed. Hierdoor • Rug•en benen afzonderlijk instelbaar Nu vanaf • •In alle standen verrijdbaar Elektrisch in hoogte verstelbaar • Rug en benen afzonderlijk instelbaar blijft de eigenwaarde behouden en gestimuleerd. • In alle standen verrijdbaar • 4 geremde wielen • Rug en benen afzonderlijk instelbaar • In allewielen standen verrijdbaar • 4 geremde • onderverrijdbaar te reinigen •Eenvoudig In wielen alle standen • 4 geremde Nieuw N ieuw • Eenvoudig onder teCare reinigen Voordelen van • •Behoud van een sfeervolle slaapkamer 4 geremde • Eenvoudig onder tewielen reinigen SL Nieuw N ieuw OW MOTION • Behoud van• •Combineerbaar een slaapkamer • Elektrisch in sfeervolle hoogte verstelbaar mette verschillende modellen Eenvoudig onder reinigen • Behoud van een sfeervolle slaapkamer Nieuw N ieuw SL OW MOTION Voordelen van Care • Combineerbaar met verschillende modellen • Rug en •benen afzonderlijk instelbaar en Voetborden •HoofdBehoud van een sfeervolle slaapkamer • Combineerbaar met verschillende modellen SL OW MOTION •alle Elektrisch inverrijdbaar hoogte verstelbaar • Hoofdenstanden Voetborden • In •en Combineerbaar met verschillende modellen • HoofdVoetborden De perfecte combinatie van drukverdeling, • Rug en benen en afzonderlijk instelbaar ondersteuning • HoofdVoetborden • 4 geremde wielen Boxspring Care De perfecte combinatie en vanventilatie. drukverdeling, Nu vanaf • In alle standen verrijdbaar Boxspring Care ondersteuning en ventilatie. • Eenvoudig onder te reinigen Raadpleeg uw Care dealer voor meer informatie. De perfecte combinatie van drukverdeling, Boxspring Care Nieuw N ieondersteuning uwnaar de voorwaarden *vraag • 4 geremde wielen Care Nu vanaf en ventilatie. Boxspring Raadpleeg uwvan Care dealer voorvoor meer informatie. • Behoud sfeervolle slaapkamer Raadpleeg uween Care dealer meer informatie. www.mline.nl OW Nu vanaf *vraag SL naar deMOTION voorwaarden • Eenvoudig onder te reinigen Raadpleeg uwverschillende Care dealer voor meer informatie. Nieuw N ie*vraag uw naar de voorwaarden • Combineerbaar met modellen www.mline.nl • Behoud van een sfeervolle slaapkamer SL OW MOTION • Hoofden Voetborden www.mline.nl • Combineerbaar met verschillende modellen

€ 1.899,€ 1.899,€ 1.899,Industriële eetkamertafel Industriële eetkamertafel € 1.899,Industriële eetkamertafel € 1.899,-

Industriële eetkamertafel

Industriële eetkamertafel

€ 785,€ 785,€ 785,-

De perfecte combinatie van drukverdeling, ondersteuning en Dventilatie.

• Hoofd- en Voetborden

Boxspring Care

irvan ectdrukverdeling, De perfecte combinatie Relaxfauteuils uit Nu vanaf Raadpleeg uw Care dealer voor meer informatie. ondersteuning enrr ventilatie. v o Boxspring Care o aad lever In verschillende maten en kleuren. *vraag naar de voorwaarden vanaf €Nu785,-

Raadpleeg uw Care dealer voor meer informatie.

€ 785,-

www.mline.nl *vraag naar de voorwaarden www.mline.nl

SLUISWEG 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99

www.buismeubelen.com SLUISWEG 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99 SLUISWEG 25 • 2225www.buismeubelen.com XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99 www.buismeubelen.com

SLUISWEG 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99 SLUISWEG 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99

www.buismeubelen.com www.buismeubelen.com

baar.


lokaal

DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2016

13

Hoopje kleding leidt naar onderkoelde man op zee De politie heeft vorige week donderdag na een zoektocht een persoon op zee gevonden. De zoektocht werd ingezet nadat er een hoopje kleding op het strand werd gevonden. Hulpdiensten hebben vervolgens zoekslagen gemaakt. De

eigenaar van de kleding werd na een zoektocht op zee gevonden. De persoon was uit zee opgepikt door een zeilboot. De KNRM heeft de persoon aan wal gebracht. De man is moet onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht.

RTV Katwijk-radio stemt beter af op luisteraar De radioprogrammering van RTV Katwijk gaat op 3 oktober veranderen. Vanaf die datum is er overdag tussen zeven en zeven (07.00-19.00 uur) een luchtig muzikaal programma. ‘s Avonds is het tijd voor ‘klassiekers’ als ‘Roept uit aan alle stranden’, ‘Orgelklanken’ en ‘Maritiem’. RTV Katwijk heeft daarvoor gekozen omdat het grootste deel van het luisterpubliek pas ‘s avonds in de gelegenheid is de radio op RTV Katwijk af te stemmen.

Geen slimme tijd

Tot nu toe waren populaire programma tussen 17.00 en 18.00 uur te horen. Dat was volgens de hoofdredacteur en vormgevers van RTV Katwijk geen slimme tijd. ‘Mensen zijn om 17.00 uur onderweg, gaan koken, eten, sporten, etcetera en daar past beter non-stop muziek of een nieuwsprogramma. Om 19.00 uur kan RTV Katwijk een groter publiek bereiken, wat ook nog eens interessant kan zijn voor adverteerders.’

Lokaal nieuws

Vanaf 3 oktober biedt RTV Katwijk overdag een gevarieerd muzikaal menu met onder meer programma’s als ‘De Muziekfabriek’ van Koos Heemskerk en dagelijks van 14.00 tot 16.00 uur ‘De Muzikale Doorloper’ met Johan den Haan. Dagelijks hoort u tijdens deze programmering het lokale nieuws en wellicht in de toekomst meer actualiteiten die gericht zijn op de inwoners van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.

Nieuw is overdag het Radio-3FM Nieuws. Dit is langer dan het normale nieuws en laat ook kort mensen aan het woord die in het nieuws zijn. Zo is de luisteraar van RTV Katwijk nóg beter op de hoogte.

Vertrouwde programma’s

Vanaf 19.00 uur horen de luisteraars de vertrouwde programma’s, die altijd om 17.00 uur te horen waren. De uitzendingen van ‘Roept Uit aan alle stranden’ op de maandag, woensdag en vrijdag worden voortaan uitgezonden van 19.00 uur tot 20.00 uur. Dit geldt ook voor ‘Maritiem’ op de dinsdag en ‘Duitse muziek in Katwijk’ op de donderdag. Ook deze programma’s zijn voortaan tussen 19.00 en 20.00 uur te horen.

Meer orgelklanken

Er zijn nog meer opvallende wijzigingen. Zo krijgt het programma ‘Orgelklanken’ er een half uur bij. Op maandagavond tussen 20.00 en 21.00 uur is het programma een volledig uur te horen. Het programma van Jan Ouwersloot, ‘Multi Katwijk’ verhuist van de maandagavond naar de dinsdagavond van 20.00 uur tot 21.00 uur. Het programma ‘N0.Nl, de Weg naar Nederlandstalige Muziek’ van Jaap Schaap verschuift en is voortaan op vrijdagavond om 20.00 uur te horen. De programmering op zaterdag en zondag blijven ongewijzigd. Niet alleen de radio is in het nieuw gestoken, ook de kabelkrant krijgt een geheel nieuw jasje op 3 oktober.

Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Eigen programma’s later op avond

Jongeren aan de start voor hun afstand. Iedereen heeft z’n eigen voorbereiding: de meesten zijn gespannen, een enkeling maakt nog ontspannen een praatje.

Record voor Halve van Katwijk Er verschenen afgelopen zaterdag meer dan 1.300 deelnemers aan de start van de Halve Marathon van Katwijk, een nieuw record. De organisatie had daar al op gehoopt, omdat het evenement meer aanbod heeft aan loopafstanden en in verschillende categorieën. Hardlopen kent vier afstanden: 5, 10, 15 en 21,1 km. Voor de jeugd is er een 1 of 2 km kidsrun en er kunnen businessteams meedoen. En sinds enkele jaren kunnen er zelfs wandelaars deelnemen, die de keus hebben tussen 5, 10 of 15 kilometer.

Bij velen liggen de papieren ergens in een laatje en pas op het moment dat er schade is, worden de papieren opgezocht en wordt de verzekeraar geraadpleegd. U meldt de schade en ja, dan komt het hoor, heeft u een keer wat … ja u raadt het vast al!!! Dan is het niet verzekerd! U vraagt zich dan af waar u dan premie voor betaalt en waarom u verzekeringen moet hebben! JUIST om deze reden is het verstandig om eens in de paar jaar uw verzekeringen onder de loep te nemen. Zijn uw

verzekeringen up to date of kunnen deze gemoderniseerd worden? Waar bent u eigenlijk voor verzekerd? Lopen er geen verzekeringen dubbel? In de praktijk blijken veel mensen overof dubbel verzekerd te zijn. Daarnaast kun je vandaag de dag bijna alles verzekeren. En in verzekeringsland wijzigt er veel. Zo zijn er de zogenaamde oude verzekeringen, die alleen verzekeren wat er in de voorwaarden genoemd staat. Dan is het dus ook belangrijk om een globaal idee van die voorwaarden te hebben. Zodoende kunt u erop voorbereid zijn dat niet elke schade gedekt is. Ook zijn er de nieuwe verzekeringen die hebben een complete dekking waarin veel verzekerd is. Maar let op; er is ook heel veel te verzekeren, maar het

De Halve werd gewonnen door Luuk Metselaar uit Oxford in een tijd van 1 uur 12 minuten en 53 seconden en was daarmee bijna 9 minuten sneller dan zijn naaste bela-

ger Ton Hettema uit Rotterdam, die 1,21:48 liet noteren. Beste Katwijker was Arjan van der Plas, die als vijfde eindigde in een tijd van 1,24:51. Bij de vrouwen werd de Halve gewonnen door Liselotte van de Berg uit Zoeterwoude in 1,26:54 en was maar liefst 22 minuten sneller dan Heleen van Vliet uit Roelofarendsveen, die als tweede eindigde in 1,48:57. In het overall-klassement hoefde Van den Berg slechts twaalf mannen voor zich te dulden. Beste Katwijkse op de Halve was Eline Barnhoorn in 2,01:34.

Op zaterdag 12 november in Tripodia

Dag van de Mantelzorg, meld u aan Welzijnskwartier mantelzorgondersteuning organiseert zaterdag 12 november in Tripodia Katwijk de Dag van de Mantelzorg. Inloop is vanaf 12.00 uur. De bijeenkomst eindigt rond 16.15 uur. Aanmelden is verplicht en de toegang is gratis.

Haal regelmatig een bezem door uw verzekeringen Verzekeringen… bijna iedereen heeft ze, maar daar is dan ook vaak gelijk alles mee gezegd! De meeste mensen sluiten een verzekering af en kijken er vervolgens niet meer naar om. Zeg eens eerlijk, wanneer heeft u voor het laatst een blik geworpen op uw verzekeringen?

De organisatie gaat er prat op dat de ‘Halve van Katwijk’ met z’n parcours door duinen en over strand de mooiste is van in ieder geval de regio. Dat parcours maakt het bovendien voor de hardlopers misschien wel de ‘zwaarste’. Aan de start dit jaar verschenen 1.154 hardlopers en meer dan 100 wandelaars.

Welzijnskwartier mantelzorgondersteuning is verheugd om ook dit jaar weer de dag van de mantelzorg te mogen organiseren in opdracht van de gemeente Katwijk. Het wordt een gezellige middag te worden waar mantelzorgers even los kunnen zijn van de zorg en andere mantelzorgers kunnen ontmoeten onder het genot van een

lunch en divers entertainment. Ook zal dit bingo dit jaar niet ontbreken. Aanmelden voor deze middag is verplicht. Er worden geen persoonlijke uitnodigingen gestuurd. Inschrijven kan vanaf 3 oktober tot 8 november via het Welzijnskwartier tijdens kantooruren op 071 4033323 of via www.welzijnskwartier.nl - activiteiten.

Benefiet voor vluchtelingen bij Zomers in Katwijk

is een illusie te denken dat elke schade verzekerd is en zal worden uitbetaald door de verzekeraar. Laat u daarom informeren door een verzekeringsadviseur! Zij weten de weg in de voorwaarden van verzekeraars en kunnen u adviseren over wat wel en niet belangrijk is voor u én niet wat belangrijk is voor landelijke gemiddeldes. Ieder mens is uniek en heeft dan ook zijn eigen wensen met wat wel en wat niet te verzekeren. Edwin Dierckxsens Edwin@hoevens.nl

Bij Beachclub Zomers in Katwijk wordt zondag 9 oktober het benefiet evenement ‘Inner Peace for Outdoor Peace’ gehouden voor stichting Movement On The Ground. Movement On The Ground is een stichting die zich inzet om de vluchtelingen in Griekenland goed op te vangen. Zij willen de leefwereld van de vluchteling minder uitzichtloos maken en streven er daarom ook naar om, naast het vervullen van deze basisbehoeften, de vluchtelingenkampen te upgraden naar een campus. ‘Camp to campus’; het creëren van een plek waar ruimte is voor wonen, spelen en onderwijs, dus positieve ontwikkeling en integratie. Geertje Brinkmann wil met Inner Peace for Outdoor Peace geld inzamelen voor deze stichting. Een mooie zondag middag voor een

mooiere leefwereld voor een vluchteling is haar doel. Het benefiet evenement begint zondag 9 oktober om 14.00 uur met een yogales - Inner peace. Na deze les kan er worden genoten van live muziek van Little Breeze, een akoestische warme summersound. De live muziek wordt afgewisseld met rauwe waar gebeurde verhalen; vluchteling en vrijwilliger komen hun ervaringen delen. Om de dag af te sluiten met een statement wilt Geertje met 18 suppers het water op om een groot peace teken te vormen - Outdoor Peace. De zeeën verbinden alle landen ter wereld, haar wens is dat landen zich vanuit vrede met elkaar zullen verbinden. Voor wetsuits en supboards wordt gezorgd en de KRB zal er bij zijn voor de veiligheid. Eigen board en wetsuit mogen ook. Voor meer informatie of aanmelden: www.e-motion.nu


14

DE KATWIJKSCHE POST

Op de koffie bij een Naar de crèche Aan de muur hangt een schilderij van K3 en een poster van Bert en Ernie. Puzzels, kinderboekjes en spelletjes liggen opgestapeld in een kast. Er is weinig licht. Aliya en Salwa zijn twee moeders op het azc die dagelijks in de crèche helpen. Op de Katwijkse locatie zijn ongeveer 60 kinderen in de leeftijd 2-4 jaar, maar in de crèche is maar ruimte voor ongeveer 15. De twee Iraakse vrouwen spreken een klein beetje Nederlands. Aliya wacht nu acht jaar op een verblijfsvergunning en woont al vijf jaar op deze plek in Katwijk. Salwa woont hier vier jaar. Als de crèche dicht is, volgen ze taallessen en bezoeken ze een vrouwenavond die iedere week georganiseerd wordt.

Kijkje bij Ranya Een voor een stappen de bezoekers de kamer van Ranya binnen. Niet teveel, want er passen er maar een paar tegelijk in. Ze woont nu een jaar in deze unit. Ze heeft de kamer nu voor zichzelf, maar soms moesten er ook twee gezinnen tegelijk in. Ranya komt uit Bagdad, Irak. ‘They say it’s safe, but it’s not’, vertelt ze over haar situatie. Ze is nu zeven maanden zwanger en wil absoluut niet terug naar haar geboorteland. Ze heeft nu het gevoel dat ze stilstaat. Er gebeurt niets en ze kan weinig doen op het terrein. Liever wil ze werken aan een toekomst.

Vergeet me nietjes De bezoekers zijn onder de indruk van de ‘vergeet me nietjes’. De meeste van hen hebben ze al in de documentaire ‘Vergeet mij niet’ gezien. De Verrekijker, een basisschool voor kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers, stond centraal in deze film. De muur hangt alweer bijna vol met foto’s van kinderen die de school de laatste 1,5 jaar ‘plots’ verlaten hebben. De muren zijn al meerdere keren leeggehaald. ‘Je moet er tegen kunnen’, vertelt schooldirecteur Toon Peters. ‘Het zijn kinderen, je voelt je snel betrokken bij ze, maar je moet ook realistisch blijven.’


DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2016

asielzoeker

Ruim 40.000 mensen brachten afgelopen zaterdag een bezoek aan een van de 70 opengestelde asielzoekerscentra. De open dag werd voor de tweede keer georganiseerd. Ook het azc in Katwijk gooide haar deuren open voor een kennismaking.

Een gewone basisschool Juf Heleen zegt dat het al een tijdje rustig is in haar groep vijf klas. Er is sinds het vertrek van twee leerlingen vorig jaar, geen afscheid meer geweest. Maar ze weet dat sommige kinderen met vijf onderbroeken aan in bed slapen, omdat ze ieder moment uitgezet kunnen worden. Ze geeft haar leerlingen aardrijkskunde, rekenen, taal en alle andere vakken die op een ‘gewone bassischool’ ook gegeven worden. ‘Ik wil ze zoveel mogelijk voor de toekomst meegeven. Als ze weg zijn, vraag je je wel eens af hoe het met ze gaat. Ik hoop dat ze dan nog terugdenken aan de fijne tijd in Katwijk.’

Koekjes in Den Haag De stoelen en de stapel koekjes staan al klaar. Een Syrische man laat trots zijn kamer zien. Hij heeft de kamer nu voor zichzelf, maar dat is wel eens anders geweest. Samen met zijn dochter en kleindochter vluchtte hij uit zijn geboorteland en kwamen ze uiteindelijk hier in Katwijk terecht. Zijn familieleden hebben nu een woning in Nieuwkoop, maar hij wil graag een woning in Den Haag. ‘Maybe the next time you visit, you will visit me there.’

Open dag belangrijk Locatiemanager Marijke Klaassens is tevreden over het aantal bezoekers (750). ‘Dat is leuk voor ons, maar het is vooral leuk voor de bewoners hier.’ Klaassens vindt ‘de kennismaking’ tussen de bewoners van het azc en de Katwijkers erg belangrijk. ‘Door dit soort dagen wordt de blik op een asielzoekerscentrum veranderd. De bewoners keken erg uit naar deze dag en zijn trots om hun kant te laten zien.’

15


Is uw telefoon gevallen? Binnen een paar uur weer als nieuw

AANBIEDING

iPhone 6 scherm inclusief tempered glass screenprotector voor

ϵ 119,-

Anjelierenstraat 40 • T. 071 8895060 • I. www.itshoprijnsburg.nl


rijnsburg-valkenburg

DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2016

17

Flora Band naar Nationale Taptoe

In aanloop naar de Nationale Taptoe is er door de Flora Band de afgelopen weken hard gewerkt. Zo werd er naast het reguliere showprogramma apart voor de optredens in Ahoy een aangepaste versie van de show ‘Britain’s Best’ ingestudeerd. In deze uitvoering zullen een aantal van de hoogtepunten uit de show de revue passeren.

Voorstellingen

Voor komende woensdag en donderdag staan er repetities op het programma in Ahoy. Op woensdagavond heeft de Flora Band het hele taptoeterrein tot haar beschikking en kunnen de muzikanten alvast wennen aan de akoestiek en locatie. Voor de organisatie is dit het moment om de verlichting in te rege-

Voorafgaande aan elke voorstelling spelen er jeugdorkesten in het kader van de Nationale Taptoe jeugdmanifestatie. Ook de Jong Flora Band zal dit jaar deelnemen aan de jeugdmanifestatie. De voorstellingen vangen op vrijdag 30 september aan om 13:30 uur en 20:00 uur, zaterdag 1 oktober om 14.00 uur en 20.00 uur en op zondag 2 oktober om 14:00 uur. Voor deze voorstellingen zijn nog diverse tickets verkrijgbaar via www.nationaletaptoe.nl en variëren in prijs van €10 tot €47. Voor het complete programma van de Nationale Taptoe verwijzen wij u door naar de website www.nationaletaptoe.nl.

Tempo maken met bouw fietsbrug over Oude Rijn De naam is er al, maar de fietsbrug die Valkenburg vanuit de woonwijk ‘t Duyfrak met Oegstgeest gaat verbinden is er nog niet. Door Piet van Kampen

Na vertraging van een paar jaar moet er nu tempo worden gemaakt, zo was uit de woorden van projectleider Dick Stekelenburg op te maken. Afgelopen maandag deed hij de uitspraak in Holiday Inn waar enkele tientallen belangstellenden aanwezig waren. Wethouder Klaas Jan van der Bent lichtte namens de gemeente Katwijk toe waarom er in 2012 werd gestopt met het uitvoeren van de plannen. ‘Het kostte hoofdbrekens, het was een complexiteit en geen financiële haalbaarheid. Diverse partijen trokken zich toen ook terug’. Medio 2015 kwam er een nieuw plan op tafel na doorgevoerde verbeteringen. Provincie en de gemeenten Katwijk en Oegstgeest pakten de draad weer op.

Criteria

Momenteel is de voorselectie van vijf aannemers die vanaf 1 november kunnen inschrijven. In het voorjaar van 2017 volgt de gunning en de planning is dat in het najaar van 2018 de brug gereed moet zijn. In het middenstuk komt een beweegbaar gedeelte voor de beroepsvaart en de doorvaarthoogte is drie meter. De criteria waaraan de aannemer moet voldoen zijn ervaring met bruggenbouw, ervaring met onderhoud, samenwerking met diverse partijen en de bouw van een duurzame brug. Er wordt ook gekeken om Design (ontwerp) en Constructie in één hand te houden. Tot 1 november is er voor burgers nog een mogelijkheid om met wensen en ideeën te komen en in het voorjaar komt er nog een bijeenkomst voor belangstellenden. Een norm is ook dat de brug in het landschap moet passen. Het voorstel om de brug de naam Joop van der Reijdenbrug te geven (ex-wethouder van Oegstgeest en burgemeester van Valkenburg) viel bij beide gemeenten in goede aarde.

Foto: Piet van Kampen

Het geheel moet passen binnen het door de provincie beschikbaar gestelde budget van zes miljoen. Het eerdere ontwerp waarin de brug

een lichte bocht maakte en te duur werd, is in de prullenmand verdaagd.

Najaar 2018 moet de brug gerealiseerd zijn.

Avonturiers Meta en Gerrit den Heijer.

Fietsend en wandelend over de wereld Zij kunnen er een dik boek over schrijven: Gerrit den Heijer (72) en zijn echtgenote Meta (71). Over hun lange wandel- en fietstochten die het avontuurlijke echtpaar in de loop der jaren heeft afgelegd. ‘Het moet telkens een avontuur zijn’, glimlacht Gerrit fijntjes als hij samen met Meta het verhaal over hun belevenissen doet.

met Gerrit ervaren. Vanuit Amsterdam naar Santiago de Compostella, het bedevaartsoord in Noord Spanje met een blessure aan de achillespees ‘even doen’ was zelfs Gerrit niet te veel. ‘Ik had echt niet gedacht dat ik dat zou kunnen. Maar het ging steeds beter’, blikt hij vergenoegd terug en de bestemming werd gehaald.

Door Piet van Kampen

Het Rijnsburgse paar heeft vele paden betreden en gereden. In Ierland, Noorwegen en meerdere Scandinavische landen, Canada, Laos en Thailand, Rome en Venetië, maanden lang fietsten zij over mooie en vaak onherbergzame plekken van moeder aarde. Slapen in hun tentje op een camping of in een herberg. Maar de meest imposante tocht was toch wel in Amerika toen zij de coast-to-coast op hun stalen ros hebben gedaan. Van de westkust van de Verenigde Staten naar de oostkust. Ga er maar eens aan staan.

Vanaf het jaar 2000 is het begonnen met lange fietstochten en wandelingen. Een heel bijzonder verhaal volgt als Gerrit en Meta er even de tijd voor nemen om terug te blikken over hun ervaringen als pedaalridders en onvermoeibare wandelaars. Zij hebben veel van de wereld gezien. De rugzak, de slaapzak en de regenjas behoorden tot hun noodzakelijke uitrusting. Het paar beschikt over een camper, maar zien het als een noodzakelijk hulpmiddel om zich over de wereld te verplaatsen. ‘Rijden in de camper is niet avontuurlijk’, erkent Meta. ‘Wandelen en fietsen door de natuur is veel mooier’, heeft zij samen

Globetrotters

Gerrit en Meta deden het en zijn in gedachten alweer bezig om deze tocht nog eens over te doen. ‘Ik ben het thuis zitten gauw zat’, biecht

Gerrit openhartig op. Meta heeft het wandelen ontdekt toen zij twaalf keer de Vierdaagse van Nijmegen had gelopen. Een aardige training dus voor de latere megawandeltochten. Een daarvan was de camino primitivo. Een wandeltocht door de ruige natuur van west Spanje die leidde naar Santiago de Compostella. Gerrit: ‘Wij zijn geen pelgrims en houden van de uitdaging en het avontuur. Maar hebben zo genoten van de natuur en de gastvrijheid van de mensen in de herbergen langs de route. Mensen die je onderweg tegen kwam en samen een stukje met de fiets aan de hand opliepen’. Het Rijnsburgse echtpaar zit nu thuis maar de plannen zijn al in de maak. ‘Wij willen nog een keer de coast-to-coast route in Amerika doen’ licht hij de volgende fase in hun avontuurlijke leven toe. Weinigen kunnen navertellen wat Gerrit en Meta allemaal van de wereld hebben gezien en ervan hebben genoten. Niet vanuit de auto of camper maar de pure natuur opsnuiven. Op de pedalen of wandelend. Zij hebben een verhaal dat niemand hen kan navertellen.

Tijdcapsule in De Banck In de voormalige ABN-AMRO Bank aan de Oegstgeesterweg worden medio oktober de 12 nieuwbouw appartementen, gerealiseerd , officieel in gebruik genomen. Het nieuwe adres van deze appartementen is Schoolsteeg 1 tot en met 12. Bijzonder aan dit project is dat de contouren van het bankgebouw duidelijk zichtbaar zijn. Doordat de basis van de bestaande bebouwing leidend is geweest bij het ontwerpen van de appartementen is er toch sprake van 100 procent diversiteit. Geen enkel appartement is gelijk en dus uniek. Eigenaar-project ontwikkelaar Cor Heemskerk is blij dat de appartementen binnenkort aan de jonge eigenaren worden opgeleverd. En dat gaat op een bijzondere manier gebeuren. Een van de oude bankkluizen krijgt namelijk een prominente plek in het gebouw, direct in de hal nabij de entree. Op deze manier blijft de historie van het pand bewaard. Natuurlijk wordt de kluis gevuld; het liefst met waardevolle, interessante informatie voor het nageslacht. De kluis krijgt de func-

tie van een tijdcapsule. Dertig personen, waaronder de nieuwe bewoners, worden gevraagd om een koffer te vullen met leuke items die het tijdsbeeld van anno 2016 weergeven. De tijdcapsule wordt gevuld met voorwerpen en/of informatie, bedoeld om mensen in de toekomst (zoals archeologen, antropologen en historici) te helpen een beeld te

krijgen van de huidige 21ste eeuw. Nadat de koffers met inhoud in de kluis zijn gezet, wordt deze dicht gelast. Op de kluis komt de tekst ´Deze tijdcapsule 2016 mag geopend worden deo volente in 2150´. Een en ander wordt notarieel vastgelegd. ´Het is een spannende gedachte dat de inhoud pas over ruim een eeuw weer aan het licht komt.´

Foto: Carin van der Spijk

Voor de Flora Band is het dan ook een grote eer dat zij als enige burgerorkest zijn uitgenodigd om deel te nemen aan deze taptoe.

len en andere zaken af te stemmen. De in totaal vijf voorstellingen starten met een speciale editie voor veteranen van defensie, politie en dienstslachtoffers op vrijdagmiddag. In totaal verwacht de organisatie op vrijdag, zaterdag en zondag rond de 25.000 bezoekers te ontvangen in Ahoy. Al deze bezoekers kunnen naast de meer traditionele taptoeshows ook genieten van diverse andere acts, van onder andere de ‘Wereldband’, demonstraties van hondenbegeleiders van de Koninklijke Luchtmacht en spectaculaire act vol dans, theater en gymnastiek.

Foto: Piet van Kampen

Volgende week staat compleet in het teken van dé Nationale Taptoe voor de Show, Marchingband & Concertband Flora Band. De van oorsprong militaire taptoe heeft in eerste plaats doel om de Nederlandse militaire orkesten en onderdelen van de Nederlandse Krijgsmacht aan een breder publiek te tonen.

In de kluis-tijdcapsule worden 30 koffers geplaatst.


Informatie Bekendmakingen gemeente Katwijk Openingstijden Alleen op afspraak Maandag van 8.00-17.00 uur Dinsdag van 8.00-17.00 uur Woensdag van 8.00-17.00 uur Donderdag van 8.00-20.00 uur Vrijdag van 8.00-17.00 uur U kunt heel makkelijk zelf een afspraak maken op onze website www.katwijk.nl/afspraak Milieustraat Taanderstraat Maandag tot en met vrijdag: 10.00-16.30 uur Zaterdag: 9.00-15.00 uur Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.00-17.00 uur

Spreekuur college De burgemeester heeft elke dinsdag om 17.00 uur inloopspreekuur. Als u één van de wethouders wilt spreken, kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat, tel. 071- 4065000.

Wijkregisseurs De gemeente Katwijk heeft 5 wijken. Elke wijk heeft een wijkregisseur. Bij de wijkregisseur kunt u terecht met al uw vragen en ideeën over de leefbaarheid in uw wijk. Is er een maatschappelijk of sociaal probleem, dan kan de wijkregisseur bijvoorbeeld een gesprek regelen tussen bewoners, buurtverenigingen, opbouwwerk, woningcorporaties of politie. De wijkregisseurs hebben op vaste dagen en tijden inloopspreekuren samen met de wijkagent, maar u kunt ook een afspraak maken met de wijkregisseur. Katwijk aan Zee Wijkregisseur: André Veenstra Spreekuur: donderdag 15.00-16.00 uur, Marktplein/Piet Heinlaan (gebouw marktmeester) Katwijk Noord (Hoornes-Rijnsoever) Wijkregisseur: Richard Onstenk Spreekuur: donderdag 13.30-14.30 uur, Schimmelpenninckstraat 10 (Kwadrant) Katwijk aan den Rijn Wijkregisseur: Ton den Butter Spreekuur: donderdag 10.00-11.00 uur, Turfmarkt 2 (De Roskam) Valkenburg Wijkregisseur: Richard Onstenk Spreekuur: donderdag 11.30-12.30 uur, Torenvlietslaan 12 (Brandweerkazerne van Valkenburg) Rijnsburg Wijkregisseur: Ton den Butter Spreekuur: donderdag 08.30-09.30 uur, De Burgt - Burg. Koomansplein 1

Ondernemersloket Het aanspreekpunt voor alle ondernemers: Bedrijfscontactfunctionaris Erik Don tel. 071-406 5425/06-109 22 090 ondernemersinfo@katwijk.nl

Zorgloket Iedere werkdag van 8.00 tot 12.00 uur kunt u zonder afspraak terecht. Daarnaast is het Zorgloket ook op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via 071-4065000

Algemene informatie bekendmakingen

Bezwaar, beroep en voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat: uw naam, uw adres, de datum, de omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar of beroep. Een bezwaarschrift dient u in bij burgemeester en wethouders, de burgemeester of de raad, binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van het besluit (zie de betreffende kolom). Een beroepschrift dient u in bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Bij het indienen van een beroepschrift voegt u een kopie van het besluit waartegen u beroep instelt. Het indienen van een bezwaarschrift schorst in de meeste gevallen niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht van rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Bij een verzoek om voorlopige voorziening graag een kopie van het bezwaar- of beroepschrift meesturen. Zowel beroep als een voorlopige voorziening kunt u digitaal indienen via: https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). U betaalt griffierecht voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening. Zienswijze In uw schriftelijke zienswijze vermeldt u de gegevens zoals hierboven omschreven en geeft u aan wat uw zienswijze is over het ontwerpbesluit dat ter inzage is gelegd. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de vakafdeling. Verordeningen Verordeningen zijn naast de papieren versie op het gemeentehuis ook digitaal te raadplegen op www.overheid.nl en www.officielebekendmakingen.nl. E-mail Bezwaarschriften en zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend, maar wel via een daarvoor bestemd web-formulier. Rechtstreeks beroep Voor direct beroep bij de rechter informeert u bij de bezwaarschriftencommissie, tel. (071) 406 5000.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

29 september 2016 Het organiseren van de Intocht Sinterklaas op 12 november 2016

23-09-16

Locatie

Omschrijving

Ingekomen

Voorstraat 74, Katwjk

Het organiseren van een fancy fair op 16 november 2016

21-09-16

Centrum Katwijk aan Zee

Besluitvormend

Spreekuur Stadsbouwmeester De vergadering van de Stadsbouwmeester is openbaar. De eerstvolgende vergadering vindt plaats in het Heerenhuys op woensdag 5 oktober 2016 om 14.00 uur. Geïnteresseerden kunnen een afspraak maken door contact op te nemen met Team Vergunningen, tel. (071) 406 5000.

Bezwaar Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen onderstaande besluiten. Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend de volgende omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn verleend of geweigerd:

Verleende omgevingsvergunning Locatie

Omschrijving

Bekendmaking besluit

Bestevaerweg 27, Katwijk

het wijzigen van de voorgevel van de woning door het plaatsen van twee raamkozijnen

21-09-16

Laan Van Verhof 65, Rijnsburg

het uitbreiden en vervangen van een verdiepingsvloer in een bestaande industriehal inclusief een hellingbaan ten behoeve van karren

21-09-16

Meidoornstraat 41, Katwijk

het verhogen van de nok, het optrekken van de goot aan de achterzijde en het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

21-09-16

Kerklaan 29, Katwijk

het deels vervangen van de schutting

21-09-16

Duinrustplein 10, Katwijk

het verbouwen en vergroten van het kerkgebouw van de christelijk gereformeerde kerk katwijk

22-09-16

Locatie

Omschrijving

Datum indiening

Bankijkerweg 181 t/m 227, Rijnsburg

Het bouwen van de optionele uitbreidingen van de woningen

30-06-16

Merelstraat 25, Katwijk

het plaatsen van erfafscheiding bij de woning

20-09-16

Locatie

Omschrijving

Bekendmaking besluit

Trappenberglaan 8, Rijnsburg

het bouwen van een bedrijfshal

08-09-16

Bomschuitstraat 21, Katwijk

het plaatsen van wegschuifbare en transparante balkonbeglazing

21-09-16

Groen Van Prinstererweg 51, Katwijk

het kappen van een boom

16-09-16

Valkenburgseweg 41, Katwijk

het wijzigen van een kozijn in de voorgevel van de woning

20-09-16

Locatie

Omschrijving

Bekendmaking besluit

Doggersbank 21, Katwijk

het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

21-09-16

Karel Doormanlaan

Instellen vergunninghouders parkeren t.h.v. huisnummers 2 - 12

29-09-16

Burgemeester. M.A. vd Haveplantsoen 1 en 3, Valkenburg

het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning

21-09-16

Duinplein (BoulevardZeezijde)

Instellen betaald parkeren

29-09-16

De eventuele omgevingsvergunning zal te zijner tijd worden gepubliceerd. Daarna bestaat de mogelijkheid het plan in te zien en zienswijzen c.q. bezwaren in te dienen. Vragen over bouwplannen? Maak een afspraak! Zonder afspraak moet u rekening houden met wachttijden. U kunt op afspraak terecht voor het stellen van vragen over bestemmingsplannen, vergunningsvrije- en vergunningsplichtige bouwwerken. Een bouwdossier uit het archief inzien? U kunt dit telefonisch opvragen! Belt u tussen 08.00-17.00 uur met het algemene nummer (071) 406 5000 en meldt dat u een bouwdossier wilt opvragen. Dit kan ook via de website: www.katwijk.nl/verbouwen

Ingekomen evenementen Besluitvormend Locatie

Omschrijving

Ingekomen

J. Pellenbargweg 2, Valkenburg

Het organiseren van de NECIS Cross Country op 19 november 2016

19-09-16

Geweigerde omgevingsvergunning

Aanwijzingsbesluit parkeren (het college)

De burgemeester van Katwijk maakt bekend dat er een Drank- en Horecawetvergunning is verleend voor: Locatie

Omschrijving

Bekendmaking besluit

Wethouder F.E. Meerburg Sr Kade 31, en haven 8, Katwijk

Er is een Drank- en Horecawetvergunning verleend op grond van de Drank- en Horecawet voor het commerciële horecabedrijf Mallegat Katwijk B.V.

13-09-16

Locatie

Omschrijving

Bekendmaking besluit

Piet Heinlaan, katwijk

Het organiseren van vlooienmarkten op diverse zaterdagen in 2017

12-09-16

In en rondom Ridderbos, Nieuwe Duinweg, Dennenlaan, Duinoordweg, Katwijk

Het organiseren van de Kerstwandeling stichting PIEK op 17 december 2016 van 17.00 tot 20.00 uur

12-09-16

Evenementen


van de gemeente Koningin Julianalaan 3 - Postbus 589 - 2220 AN Katwijk ZH Telefoon: 071 - 4065000 - Telefax: 071 - 4065065 Website: www.katwijk.nl

Piet Heinlaan, Katwijk

Het organiseren van vlooienmarkten op diverse zaterdagen in 2017 (Beukersevenementen)

09-09-16

Standplaatsvergunning Locatie

Omschrijving

Bekendmaking besluit

Princestraat, ter hoogte van Voorstraat nr. 9, Katwijk

Een standplaatsvergunning voor de verkoop van Vietnamese loempia’s van maandag tot en met zaterdag voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 30 april 2017

21-09-16

Princestraat, ter hoogte van Voorstraat nr. 9, Katwijk

Een standplaatsvergunning voor de verkoop van Vietnamese loempia’s op maandag, woensdag en vrijdag voor de periode van 1 mei 2017 tot en met 30 september 2017

21-09-16

Voor het inzien van bovenstaande besluiten dient u contact op te nemen met afdeling Ruimte en Veiligheid, team vergunningen, cluster APV bijzondere wetten. U kunt dit doen via het contactformulier op de website van de gemeente Katwijk of via tel. (071) 406 5000.

Beroep Onderstaande besluiten kunt u vanaf de hieronder genoemde datum zes weken inzien op het gemeentehuis. Binnen deze termijn kan beroep worden ingesteld door: - degenen die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking binnen de daarvoor gestelde termijn.

Overige besluiten (het college) Locatie

Omschrijving

Bekendmaking besluit

’t Boonrak (Valkenburg) (let op: herziene locatie)

Definitief locatieontwerp vervanging bovengrondse afvalcontainers door ondergrondse afvalcontainers

13-09-16

Milieu Het college heeft onderstaande melding ontvangen (Artikel 8.40 Wet milieubeheer): Locatie

Omschrijving

Wassenaarseweg 75, Katwijk

het veranderen van de inrichting Spuiterij Wilson

Op de hoogte blijven van de laatste berichten? Kerkstraat 62, Katwijk

het plaatsen van een schutting, het bouwen van een veranda en het bouwen van een schuur

Wekelijkse nieuwsbrief

07-11-16 (6 weken extra)

www.katwijk.nl/nieuwsbrief

Website

www.katwijk.nl

Agenda vergadering Erfgoedcommissie

Online afspraak maken?

Dinsdag 4 oktober 2016, 15.00 uur, locatie: Kleine zaal, Heerenhuys te Katwijk aan den Rijn.

www.katwijk.nl/afspraak

Volg ons op Social Media!

Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Vaststelling verslag van 6 september 2016 4. 16.25 uur: aanvraag omgevingsvergunning gemeentelijk monument Koestraat 12 te Rijnsburg, opdelen in 2 appartementen 5. 16.45 uur: vervolg overleg balkonhek Oegstgeesterweg 231 6. Rondvraag

www.twitter.com/ gemeentekatwijk

Informatieavond Nieuw Zwembad Katwijk www.facebook.com/ gemeentekatwijk

Op dinsdag 4 oktober vindt een informatiebijeenkomst plaats over het nieuwe zwembad Katwijk. U bent van harte welkom van 19.00 - 21.00 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis, Kon. Julianalaan 3 in Katwijk. Het programma 18.30 - 19.00 uur 19.00 - 19.15 uur 19.15 - 19.45 uur 20.00 - 20.15 uur 20.15 - 20.30 uur 20.30 - 21.30 uur

Ontvangst Welkomstwoord en opening door wethouder Krijn van der Spijk Presentaties Ontwerp zwembad en duurzaamheid Planning, inrichting bouwplaats, verkeer en veiligheid Inrichting buitenruimte Informeel gedeelte Gelegenheid voor nadere toelichting, vragen en suggesties.

Informatie De gemeente en OLCO-Sportsphere (de ontwikkelaar) geven op 4 oktober een toelichting over de stand van zaken van de bouw van het nieuwe zwembad. Ook lichten we de invloed van het bouwproces op de omgeving toe, bijvoorbeeld als dit najaar de sloopwerkzaamheden starten.

Sleutels verloren? Portemonnee gevonden? Registreer het bij de gemeente Verloren en gevonden voorwerpen registreert u op www.verlorenofgevonden.nl. Gevonden voorwerpen kunt u afgeven bij de receptiebalie op het gemeentehuis: op werkdagen open

van 8.00 - 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur. Voor meer informatie kunt u op werkdagen bellen met tel. (071) 406 5000.

Iets verloren of gevonden?

Bovenstaande melding heeft een informatief karakter, er is geen bezwaar mogelijk. Indien gewenst kan op het gemeentehuis een toelichting worden gegeven op deze stukken.

Beleid Sluitingsbeleid (2016) ex artikel 13b Opiumwet

www.verlorenofgevonden.nl

Gedurende een termijn van 6 weken ligt het concept- Sluitingsbeleid (2016) ex artikel 13b Opiumwet, vanaf 30 september t/m 11 november 2016, ter inzage op het gemeentehuis. Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende genoemde periode schriftelijk, mondeling of digitaal via www.katwijk.nl/zienswijze hun zienswijzen indienen bij de burgemeester van Katwijk. Met toepassing van het huidige Sluitingsbeleid ex artikel 13b van de Opiumwet is een aantal panden gesloten waarin verdovende middelen aanwezig waren of daarin werd gehandeld of waarin hennepkwekerijen werden aangetroffen. Aanpassing van de bestaande beleidsregels was gewenst vanwege ontwikkelingen in de jurisprudentie en voortschrijdend inzicht in de toepassing van de beleidsregels.

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Burgemeester en wethouders van gemeente Katwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken: Locatie

Omschrijving

Uiterste beslisdatum

Kooltuinweg 15, Katwijk

het realiseren van een schuil-/quarantainestal

03-11-16 (6 weken extra)

KATWIJK - A0 poster GEVONDEN VOORWERPEN - v04.indd 1

15-09-16 11:32


20

DE KATWIJKSCHE POST

Natuurcentrum vogeltelpost voor EuroBirdwatch n Kom zaterdag meetellen

Katwijk telt mee Wat staan die mensen met die verrekijkers daar toch de hele ochtend te doen op die duintop en daar voor (voormalig) Hotel Savoy in de zeereep? Ja, in voorjaar en najaar is de kans groot dat vogeltellers op een hoog punt aan het ‘trektellen’ zijn. Niet alleen puur om te tellen, maar ook om uit die stroom algemene vogels de zogenaamde ‘krenten’ te pikken. Door Gijsbert van der Bent Leuk, die honderden Boerenzwaluwen die voorbij zwieren, maar het is ook weleens leuk om daar een zeldzame Roodstuitzwaluw uit te plukken. Die Buizerd kennen we nu wel, ook in de broedtijd, maar de Ruigpootbuizerd uit het hoge noorden is veel zeldzamer bij ons in Katwijk. En wie haalt uit al die groepjes voorbij dwarrelende Graspiepers de langgerekte hoge roep van de Roodkeelpieper? Vinken Komende zaterdag begint de maand oktober. Vogeltrekmaand bij uitstek. De maand waarbij vogelaars onrustig worden en naar buiten willen. In vroeger eeuwen ging zelfs politiek Den Haag op slot in de vogeltrektijd. De hoge heren moesten dan in de duinen gaan ‘Vinken’; een mooie hobby, die natuurlijk niets anders was dan trekvogeltjes in grote aantallen vangen voor de sport en voor de pot. Dat ‘Vinken’ gebeurt nog steeds, op de ‘vinkenbanen’. De vogels die nu met slagnetten of mistnetten worden gevangen, worden echter niet meer opgegeten, maar gewogen en gemeten en voorzien van een ringetje ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. De vogelaars op de duintoppen proberen alle vogels op naam te brengen en te tellen. En dat valt niet altijd mee… In elke tijd van het jaar is er wel sprake van vogeltrek, zowel overdag als in de nacht, maar het mooie van oktober is juist dat de zichtbare vogeltrek overdag, de dagtrek, in deze maand op zijn sterkst is. In grote lijnen komt het erop neer dat een enorme bulk zangvogels hun broedgebieden in noord- en noordoost-Europa verlaat om veel zuidelijker de winter door te gaan brengen. Wie weleens op vakantie is geweest in Noorwegen, Zweden of Finland kent die eindeloze bossen. Vrijwel al die vogels die daar in de zomer broeden gaan op de vlucht voor de naderende winter. En dan komen ze bij ons voorbij. Behalve zangvogels gaan ook vogels als eenden, steltlopers, reigers, duiven en roofvogels op pad.

ZANGLIJSTER In het najaar trekken miljoenen Zanglijsters uit landen ten noorden en oosten van ons land naar landen ten zuiden van ons. In vrijwel alle oktobernachten met rustig weer is het zachte en afgebeten ‘tsip’ van de Zanglijster te horen. De trek gaat ook overdag door. Soms zien we er duizenden op een dag voorbij komen. Foto: René van Rossum

Bulk De grote massa wordt gevormd door maar enkele soorten: Spreeuw, Vink, Koperwiek, Graspieper, Zanglijster en wat later in de maand Kramsvogel. Allemaal soorten die heel algemeen zijn in de landen ten noorden van ons. Het gaat om miljoenen en nog eens miljoenen vogels. Die zien we niet allemaal hier, maar doordat trekvogels bij hun route naar het zuiden zich vaak laten ‘stuwen’ door de kustlijn, zien vogelaars in bijvoorbeeld IJmuiden, Noordwijk, Katwijk, Den Haag en Hoek van Holland veel meer trekvogels voorbijgaan dan de vogelaars in het binnenland. Behalve de ‘bulkvogels’ zijn soorten als Houtduif, Holenduif, Veldleeuwerik, Boomleeuwerik, Kneu, Keep, Sijs, Rietgors en Kool- en Pimpelmees algemeen. Aantallen verschillen per jaar. Het ene jaar komen er veel mezen voorbij, het andere jaar bijna geen. Als bepaalde soorten in een najaar opvallend algemeen zijn, zoals Kruisbek, Barmsijs, Zwarte Mees of ook Vlaamse Gaai en Grote Bonte Specht, spreken we van ‘invasiejaren’. Het voorkomen bij ons is daarbij afhankelijk van (slechte) omstandigheden in de gebieden waar ze normaal voorkomen. Klassieke voorbeelden van invasievogels zijn ook Pestvogel en Notenkraker. Groepjes Pestvogels komen om de paar jaar wel een keer langs in Katwijk, maar Notenkrakers hebben we al tientallen jaren niet meer gezien. Het weer Naast de locatie (met uitzicht en liefst langs de kust) is het weer van cruciaal belang. Wie met hevige regen en harde wind op een trektelpost gaat staan zal weinig Vinken, Spreeuwen en lijsters voorbij zien gaan. Het moet droog zijn (beetje miezer mag) en er moet zeker geen al te harde wind staan. Wind uit de noordoost- of oosthoek is voor de naar zuid vliegende vogels wel lekker. Ze hebben dan windje mee. Nadeel is dat ze dan vaak zo hoog vliegen dat de vogelaars ze niet kunnen zien. Gevalletje goeie trek maar niks van te zien dus. Het mooist, voor de vogelaars althans, is het als de vogels tegenwind hebben. Daardoor gaan ze lager vliegen en komen ze beter in beeld. Voor de vogels even aanpoten, maar voor de vogelaars genieten. Zeker als de zuidoostentot zuidwestenwind zo stevig is dat de vogels laag door de duinpannen en zelfs door de straten van Katwijk gaan vliegen.

KOPERWIEK De Koperwiek is de Merel en de Zanglijster tegelijk voor de Noord-Europese landen. Het zijn daar zeer algemene broedvogels, maar in die broedgebieden zijn de winters veel te streng voor deze lijstersoort. De aantallen doortrekkers zijn meestal veel groter dan die van de Zanglijster. In oktobernachten is het hoge en langgerekte ‘srie’ niet van de lucht. Het is voor onze kuststreek wel het ultieme oktobergeluid. Komt overdag soms in enorme groepen aan van over zee. Foto: René van Rossum

Het uitzicht vanaf de telpost in de zeereep boven het Natuurcentrum K Herkenning Hoe herken je nu al die vogels? Dat is helaas niet altijd makkelijk. Van veel vogels zie je alleen het donkere silhouet tegen de lichte lucht. Let op de manier van vliegen. De Spreeuw heeft een rechtlijnige vlucht en gaat voorbij in hele grote groepen. Ze roepen niet; je hoort alleen het geruis van de vleugels. De Vink heeft een sterk golvende vlucht. Vanuit de wolken Vinken klinkt constant een vrolijk ‘Juup, juup’, Hoor je ineens een nasaal ’kèèèp’, dan weet je dat er Kepen tussen zitten. Met deze drie soorten heb je op sommige dagen de grootste bulk al op naam gebracht. De ook algemene Graspiepers gaan vaak ‘zwoegend’ voorbij en roepen een dun ‘tsie tsie tsie’. De Rietgors roept een langgerekt ‘tsieeeeuw’, de IJsgors ‘prrrrrt tsu’. Maar dan begint het. Houtduif en Holenduif hebben een subtiel verschillend silhouet, de Veldleeuwerik heeft een rollende roep en de Boomleeuwerik een melodieuze, de Witte Kwikstaart roept ‘zitsjik’, de Grote Gele Kwikstaart roept scherper en hoger. Oeverpieper en Waterpieper zijn ook voor de echte cracks bijna niet te onderscheiden. Gelukkig is trekvogeltellen (meestal) een groepsgebeuren. Als iedereen goed oplet worden weinig vogels gemist, en je kunt natuurlijk van elkaar leren. EuroBirdwatch bij Natuurcentrum De Vogelclub Katwijk en het Natuurcentrum Katwijk doen zaterdag 1 oktober mee aan het internationale evenement EuroBirdwatch 2016 van de internationale vogelbeschermingsorganisatie BirdLife International. In heel Nederland doen deze zaterdag meer dan 150 vogelwerkgroepen en telgroepen mee, verspreid over ongeveer 150 locaties in ons land. Vogelbescherming Nederland verzamelt aan het einde van die dag de gegevens van al die telposten en brengt de resultaten naar buiten. In een aantal ander Europese landen telt men liever op de zondag 2 oktober.

BLADKONING De bijzonder kleine Bladkoning is een broedvogel van Azië, maar dwaalt regelmatig af naar onze streken. Het vogeltje is maar net even groter dan het Goudhaantje, ons kleinste vogeltje. Als je in het najaar zelf een Bladkoning ontdekt mag je meedoen met de serieuze vogelaars. Foto: John van der Zwaag


DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2016

Tellijst van meest voorkomende vogels

Katwijk. Foto: Gijsbert van der Bent Katwijk heeft zelf al veel vogelaars en wordt zeker in oktober bezocht door veel vogelaars van elders. Die hopen natuurlijk op een goeie trekdag. De Puinhoop, naast de manege in de Noordduinen, heeft al sinds de vroege jaren zeventig landelijke faam als trektelpost. Dat geldt ook voor telpost Savoy. Hier staan vooral tellers als de omstandigheden om zeevogels waar te nemen goed zijn, en daarvoor moet het dus wel slecht weer zijn, met vooral zware storm uit het (noord)westen. Daarvan is zaterdag geen sprake, als we de weerberichten mogen geloven. Trektelpost Berkheide in de Zuidduinen (Berkheide) is vooral bemand in het voorjaar. Special voor EuroBirdwatch is zaterdag 1 oktober ook het Natuurcentrum Katwijk, op het strand voor de Oude Kerk, een telpost. Hier staan vogelaars om geïnteresseerden wegwijs te maken. Het voordeel van de locatie in de zeereep van de Boulevard is dat er ook mooi zicht is over zee. Dat leverde vorige jaar onder meer mooie waarnemingen van Roodkeelduiker op. Het Natuurcentrum is tot eind oktober nog open op woensdagmiddag, zaterdagmiddag en zondagmiddag van 12.00–17.00 uur, maar voor EuroBirdwatch gaan de deuren op zaterdag 1 oktober eerder open, om 08.30 uur. De vogeltrek is namelijk ’s ochtends vroeg op z’n best. Na 11.00 uur wordt het al snel (veel) minder.

Iedereen is welkom om mee te komen tellen. Hiernaast ziet u een lijst met de meest voorkomende vogelsoorten die Katwijk voorbij vliegen.

LEPELAARS MET KOTTER Sliert Lepelaars over zee bij Katwijk op maandag 26 september 2016. Een recorddag voor de Lepelaar. Foto: René van Rossum

SPREEUWEN Hoewel de Spreeuw de laatste decennia sterk afneemt in heel Europa, is het nog steeds de opvallendste en, met de Vink, de talrijkste doortrekker op mooie oktoberdagen. De Spreeuw valt op door de soms kilometers brede fronten van dorp tot in zee, de snelle en rechtlijnige vlucht en de zwijgzaamheid van de groepen. Pas als ze ergens landen breekt het kabaal los. Een beetje harde tegenwind kan deze krachtige vlieger wel hebben, en de trek kan nog tot in november flink doorgaan. Foto: René van Rossum

SPERWER De Sperwers die broeden in het hoge noorden en ook moeten vluchten voor de winter volgen hun prooien naar het zuiden. De Sperwer (lange staart, korte afgeronde vleugels en enorm grootteverschil tussen de tengere mannetjes en de forse vrouwtjes) valt op door zijn karakteristieke vlucht: een vijf- of zestal hele snelle vleugenslagen, gevolgd door een glijvlucht. Op goede trekdagen kunnen er soms wel honderd voorbijkomen. Niet in groepjes, maar bijna altijd allemaal apart. Foto: René van Rossum

"

Weersverwachting De weersverwachting voor zaterdag 1 oktober ziet er best aardig uit. Na enkele dagen met veel wind wordt het in het weekend wat rustiger. Windkracht 4 uit het zuidwesten lijkt een mooi tegenwindje om de trekvogels goed in beeld te krijgen.

Aalscholver Grote Zilverreiger Blauwe Reiger Lepelaar Kolgans Grauwe Gans Bergeend Smient Wilde Eend Krakeend Kuifeend Blauwe Kiekendief Bruine Kiekendief Sperwer Havik Buizerd Torenvalk Boomvalk Slechtvalk Smelleken Scholekster Kievit Wulp Watersnip Kokmeeuw Stormmeeuw Zilvermeeuw Grote Mantelmeeuw Kleine Mantelmeeuw Grote Stern Visdief Houtduif Holenduif Turkse Tortel Velduil Grote Bonte Specht Veldleeuwerik Boomleeuwerik Boerenzwaluw Huiszwaluw Oeverpieper Boompieper Graspieper Witte Kwikstaart Grote Gele Kwikstaart Merel Kramsvogel Koperwiek Zanglijster Grote Lijster Goudhaantje Pimpelmees Koolmees Zwarte Mees Staartmees Spreeuw Gaai Ekster Kauw Zwarte Kraai Ringmus Vink Keep Sijs Groenling Putter Goudvink Grote Barmsijs Kneu Kruisbek Rietgors IJsgors Sneeuwgors

21


Volvo S60 automaat Bouwjaar 01-2009 82.000 km

Prijs 13.950

ccasions

Autobedrijf Heemskerk & ZN 60 jaar

Naamloos-20 1

Autocentrum van Egmond

Autobedrijf Heemskerk & ZN bestaat al 19-02-16 17:35 60 jaar, dat moeten wij vieren met extra voordeel voor u en met deHeemskerk vertrouwde autolease 19-02-16 17:35 service die u van ons gewend bent. 19-02-16 17:35

VW-AUDI-SEAT- SKODA specialist

Showroom: Langevaart 1a , Werkplaats: Noordeinde 12 Rijnsburg Tel. 071-4022911

VW GOLF VII 1.0 TSI

Airco/ Radio cd/ LMV

• Normale slijtage van banden Een greep uit ons aanbod:

Kijk voor al onze auto’s op: www.acvanegmond.nl Volvo S60 Edition-II V60 T4 SUZUKI SX4 1.6 SEAT LEON ST 1.2 TSI 1052.4 pk 140PK € 17.950,2014

Schuifdak - Prijs: € 2011 11.995,Momentum Business SEAT IBIZA ST 1.2 TDI ecomotive € 8.950,INkOOp ALLE mErkEN AutO’S BJ: Km-stand: VW GOLF VII 1.22007 TSI 5d. Airco € 24.945,€ 18.950,2014 Volvo S60 2.4 140PK112373 Edition-II V60 T4 ••• Autocentrum Egmond SKODA Kleur: metallic Volvo S60 2.4 140PK Edition-II T4 VWvan GOLF PLUS 1.4Groen TSIVW-AUDI-SEAT35.000km € 10.950,2008specialist 2011,V60 89.502 km Onderhoud alle merken Schuifdak Prijs: € 11.995,Momentum Business Transmissie: Handgeschakeld VW GOLF V 1.6 FSI 5d. Airco € 7.950,2007 Schuifdak Prijs: € 11.995,Momentum Business tegen zeer concurrerende prijzen! Langevaart 1a , BJ: Werkplaats: Noordeinde 12 Rijnsburg 2007 Km-stand: 112373Tel. 071-4022911 €Showroom: 24.945,VW GOLF VAirco 1.4 BJ: FSI Airco € 5.250,Svala Auto 2004 2007 Km-stand: 112373 Airco 5 deurs 2004, 144.348 24.945,€ ,LMV 2011, 65.335 km Svala Auto Levering alle merken nieuwe auto’s Kleur: Groen metallic 2011,Rietschans 89.502 km greep uit metallic ons aanbod: VW GOLF 1.4Een 16V Comfortline 5d. € 2.950,2000 70 Kleur: Groen met hoge korting!! Arnoudstraat 2011, 89.502 km BeideSEAT SUZUKI SX4 1.6 Transmissie: Handgeschakeld occasions leveren wij met LEON1.4 ST16V 1.2 TSI 105 pk 2014 € 17.950,VW GOLF 2.500,-

2352 BB Leiderdorp Transmissie: Handgeschakeld 321821999 DZ Hillegom Svala Auto IBIZA ST 1.2 TDI 24 SEAT MAANDEN GARANTIE 8.950,2011 VW CADDY Combi 1.6ecomotive 2 schuifd. 2009 € 10.950,Svala Auto T 071-5810950 Svala Auto T. 0252-410650 Svala Merk Bouwjaar km kleurGOLF deur motor opties Rietschans 70 VW VII 1.2 TSI 5d. Airco € prijs 18.950,2014 POLO 1.2 Comfortline 5d. Volvo S60 2.4 140PK Edition-II 10.950,V60 T4 Rietschans 70 2011Auto Arnoudstraat Beide occasions leveren wij met Arnoudstraat VW GOLF PLUSleveren 1.41.0 TSI5d. 35.000km € 10.950,2008 2352 BB Leiderdorp UP! Move Up airco 8.950,Beide occasions wij met 32182 DZ Hillegom 2012 Schuifdak -sb, Prijs: € a/c, Momentum Business 2352 BB Leiderdorp 32182 DZ€Hillegom Citroën C1 Collection 2013 24 22000 Zilver 51.61000 elr, cpv, mult. € 7.650,00 MAANDEN GARANTIE VW GOLF V FSI 5d. Airco 7.950,2007 SEAT Mii 1.02007 Style airco, pdcT. 0252-410650 T 071-5810950 2012 24 MAANDEN GARANTIE BJ: Km-stand: 112373 T 071-5810950 € T.2004 0252-410650 VW GOLF V 1.4 FSIComfort Airco plus € 5.250,ALTO 6.250,Fiat gr. Punto 1.3 diesel 2010 49000 SUZUKI Wit Kleur: 5 1.0 1300 sb, elr, cpv, a/c,2012 € 7.250,00 Groen metallic 2011, 89.502 km VW GOLF 1.4 16V Comfortline 5d. € 12.950,2.950,Bouwjaar 2008 2000 SKODA FABIA Station 1.2 TSI en rente 2014 Workshops en leuke aanbiedingen • Afschrijving Transmissie: Handgeschakeld GOLF 1.4 vanGhia lokalenw bedrijven 2.500,1999 NISSAN MICRA 1.2 Visia airco 3.500,2004 € € 3.750,00 FordAuto Fiesta staat 2000 37000 VW Groen m. 5 16V 1300 • sb,elr,cpv,a/c,lmv Verzekering 90.000km Svala VW CADDY Combi 1.6 2 schuifd. 2009 Svala Auto OPEL AGILA 1.2 16V Enjoy 2.750,2003 € 10.950,Een leuke leerzame avond uit! • Houderschapsbelasting Rietschans Airco/ Radio cd/ LMV VW POLO 1.2 Comfortline 5d. Aanmelden kan70 via verkoop@acvanegmond.nl € €10.950,2011 Arnoudstraat Ford Fiesta 2010 49000 zilver 5 1400 sb,elr,cpv,a/c,lmv incl. 8.500,00 Reparatie leveren •Up wij met Like onze en blijf op& deonderhoud hoogte van het laatste nieuws via 071-4022911 (optie 2) Beide occasions 2352 BBofLeiderdorp VW UP! Movepagina, 1.0 5d. airco € 8.950,32182 DZ Hillegom 2012 Normale slijtage van banden MAANDEN GARANTIE Ford Fusion 2006 24 65000 RoodMii m. 5•Style 1400airco, sb,elr,cpv,a/c,lmv,trh SEAT 1.0 pdcT. 0252-410650 7.950,T 071-5810950 2012 € € 5.650,00 Kijk voor al onze auto’s op: www.acvanegmond.nl

24.945,-

19-02-16 17:

R-Link navigatiesysteem

WWW.AUTOHEEMSKERK.NL WWW.AUTOHEEMSKERK.NL WWW.AUTOHEEMSKERK.NL WWW.AUTOHEEMSKERK.NL WWW.AUTOHEEMSKERK.NL WWW.AUTOHEEMSKERK.NL WWW.AUTOHEEMSKERK.NL WWW.AUTOHEEMSKERK.NL WWW.AUTOHEEMSKERK.NL WWW.AUTOHEEMSKERK.NL WWW.AUTOHEEMSKERK.NL WWW.AUTOHEEMSKERK.NL

CITROËN C1 EXCLUSIVE

Aanmelden kan via verkoop@acvanegmond.nl •Noordeinde Reparatie onze pagina, en blijf op deonderhoud hoogte van laatste nieuws of via 071-4022911 (optie 2) Showroom: Langevaart Like 1a , Werkplaats: 12& Rijnsburg Tel.het 071-4022911

VW POLO 1.2 TSI 90 pk

TC 130 GT Line Deze herkent U zeker, de Renault 12 van nu.lichtmetalen velgen 17”

GT-line De renault Megane estate Dci Stop sportstoelen & Start Metallic lak vanaf € 21.290,-

ccasions ccasions ccasions ccasions

Airco 4deurs 2011, 71.560km 5 deurs , navi ,lmv 28.761 km

GOLF V 2.0 FSI Sportline

LEASE AANBIEDING 19-02-16 17:35 RENAULT MEGANE

Herkent U deze nog? Advertentie 1970

VW CADDY 2.0 TDI 11.995,-

DOLDWAZE OCCASIONS! Chevrolet AveoDWAZE 1.4 16V OCCASIONS Fiat Grande Punto 1.2 DOL OCCASIONS DOL DWAZE !!

Airco 5d. 2013, 52.311 km SUZUKI ALTO 1.0 Comfort plus 152012 Nieuwe auto!, km, €2016 6.250,Ford C max grand 7 aanbiedingen pers 2011 21000 SKODA Zilver FABIA 5 Station 1600 1.2 sb, TSI elr, cpv, a/c, 14.750,00 Bouwjaar 2008 2014 € €12.950,Workshops en leuke Occasions • Afschrijving en rente MINIALLE Mini Cabrio 1.6 Cooper van lokalemErkEN bedrijven INkOOp AutO’S NISSAN MICRA 1.2 Visia airco € 3.500,2004 Verzekering 90.000km Nissan Micra 1.2•3drs. 2005 46.000 € 4.750 Kia Picanto 2013 31000 OPEL ZwartAGILA 5 1.2 1000 sb,E-vision cpv € km 7.250,00 ••• 16V Enjoy 2003 € 2.750,Een leuke leerzame avond uit! • Houderschapsbelasting Peugeot Partner 1.8 Tepee 2008 122.000 km € 8.950 Onderhoud alle merken Airco/ Radio cd/ LMV Aanmelden kan via verkoop@acvanegmond.nl Occasions • Reparatie Mitsubishi spacestar 2003 108000 Blauw m. 1600 sb,elr,cpv,a/c 3.250,00 LikeOccasions onze pagina, en blijf op& deonderhoud hoogte van het laatste nieuws tegen zeer concurrerende of MINI via 071-4022911 2)prijzen! Opel5 Astra Wagon 1.6 Business 2007 94.000€ km € 7.950 Mini(optie Cabrio 1.6 Cooper MINI Mini Cabrio 1.6 Cooper • Normale slijtage van2005 banden Nissan Micra 1.2 3drs. E-vision 2005 46.000 km € 4.750 NissanSeat Micra 1.21.23drs. E-vision 46.000 km km€ 4.750 Ibiza Black Edition. 2011 41.000 € 8.750 Levering alle merken nieuwe auto’s Mitsubishi colt 1.1 charge 2009 Wit 5 Peugeot 1100Partner sb,elr,cpv,a/c € 6.750,00 Kijk voor al onze auto’s op: 69000 www.acvanegmond.nl 1.8 Tepee 2008 122.000 2008 122.000 € 8.950 met hoge korting!! Peugeot Partner TepeeVVT-i km km€ km 8.950 Toyota Yaris1.8 1.3-16V Sol aut. 2001 27.000 € 4.450 Opel Astra Wagon 1.6 Business2007 94.000 2007 94.000 km € 7.950 Opel Corsa 2008 47000 zilver 3 1200 sb,elr,cpv,a/c € 7.650,00 Opel Astra Wagon 1.6 Business km € 7.950 Volkswagen Golf Golf Sportline 1.6 FSI 2004 84.000 km € 7.950 INkOOp ALLE mErkEN AutO’S SeatBlack Ibizaopties 1.2 Black Edition. 2011 41.000 2011 prijs 41.000 km € 8.750 Merk kleur Seatdeur Ibiza 1.2 Edition. km km€ 8.750 Fiat5motor Panda 1.2 Edizione Cool 2008 72.000 € 3.950 • • • Bouwjaar Opel Meriva 1.6 aut. 2006km69000 zilver 1600 sb,elr,cpv,a/c, lmv,trh, Toyota YarisVVT-i 1.3-16V VVT-i Sol2001 aut. 27.000 2001 27.000 km € 4.450 ToyotaFiat Yaris 1.3-16V Sol aut. km € 4.450 Onderhoud alle merken 500 1.4-16V Sport Limited 500 2007 116.000€ km € 6.950 automaat 6.250,00 Citroëntegen C1 Collection 2013 22000 Zilver Occasions 5 1000 sb,Golfelr, a/c,1.6mult. 7.650,00 Volkswagen Golfcpv, Sportline FSI84.000 2004 €84.000 € 7.950 zeer concurrerende Golf GolfA-Klasse Sportline FSI 2004 km km€ km 7.950 Mercedes-Benz 1501.6Elegance 2005 70.000 € 8.950 MINI Mini Cabrio 1.6prijzen! Cooper Volkswagen Fiat Panda 1.2 Edizione Cool 2008 72.000 km € 3.950 Nissan Micra 1.2 3drs. E-vision 2005 46.000 km € 4.750 Peugeot 2010 20500 31300 sb € 4.950,00 Levering alleXR merken nieuwe auto’s Panda 1.21000 Edizione 2008 72.000€km € 3.950 Fiat gr. Punto107 1.3 diesel 2010 49000 Witwit Fiat 5 sb,Cool elr, cpv, a/c, 7.250,00 Fiat 500 1.4-16V Sport Limited2008 500 122.000 2007 116.000 km € 6.950 Bedrijfsauto’s met hoge2006, korting!! Airco, lmv 113.295 km Peugeot Partner 1.8 Tepee km € 8.950 Airco 3 deurs, 2008 Fiat 500 1.4-16V Sport Limited 500 2007 116.000 km € 6.950 2006 96.000 km 107nw access 2013 24000 WitOpel 1000 sb,a/c,lmv € 7.650,00 Mercedes-Benz A-Klasse € 8.950 Opel51300 Vivaro 1.9 CDTI L1 H1 150 Elegance 20052005 150.000 kmkm € 3.950 Ford Peugeot Fiesta Ghia staat 2000 37000 Groen m. 5Astra sb,elr,cpv,a/c,lmv €70.000 3.750,00 Wagon 1.6 Business Mercedes-Benz A-Klasse 150 Elegance 2007 2005 94.000 70.000 km km €€ 7.950 8.950 Peugeot P 120 1.6 HDI L1 XR Profit+ 2011 230.000 km € 5.950 Merk Peugeot 207 Bouwjaar km kleur deur motor opties prijs Seat Ibiza 1.2 Black Edition. 2011 41.000 km € 8.750 2008 67000 Oranje5m. 31400 16000 sb,elr,cpv,a/c incl. € 8.500,00 € 7.500,00 Bedrijfsauto’s Ford Fiesta 2010 49000 zilver sb,elr,cpv,a/c,lmv Volkswagen Transp.1.9 TDIaut. 300 MHD 62.000 € 8.950 Bedrijfsauto’s 2006 96.000 km Toyota YarisOpel 1.3-16V VVT-i Sol 20012008 27.000 km km € 4.450 Vivaro 1.9 CDTI L1 H1 2005 150.000 km € 3.950 2006 96.000 km Citroën C1 Collection 20132009 22000 Zilver 5Volkswagen sb,sb,elr,cpv,a/c,lmv elr, a/c, mult. € 7.650,00 67000 zilver 31000 1300 € km 7.250,00 Crafter 32 2.5cpv, TDI L1H 2008 136000 € 8.450 Opel5Vivaro 1.9 CDTI L1 H1 2005 150.000 km 3.950 Volkswagen Golf Golf Sportline 1.6 FSI 2004 84.000 km € 7.950 Ford Suzuki Fusionswift exclusive 2006 65000 Rood m. 1400 sb,elr,cpv,a/c,lmv,trh € 5.650,00 Peugeot P 120 1.6 HDI L1 XR Profit+ 2011 230.000 km € 5.950 Peugeot 120 1.6 HDI L1 XRcpv, Profit+ 2011 km 5.950 Fiat Panda 1.2 Edizione Cool 72.000 € 3.950 Fiat gr. Punto 1.3xpression diesel 20102010 49000 Wit zilver 5 sb,Transp.1.9 elr, 7.250,00 Suzuki swift 83000 5P1300 1300 sb,elr,cpv,a/c,lmv € 8.650,00 Volkswagen TDIa/c, 3002008 MHD 230.000 2008€€km 62.000 km € 8.950 Ford C max grand 7 pers 2011 21000 Zilver Volkswagen 5 1600 sb,TDI elr,300 cpv, a/c, 14.750,00 Transp.1.9 MHD 2008 62.000 km 8.950 Fiat 500 1.4-16V Sport Crafter Limited €€ 6.950 Volkswagen 32500 2.5 TDI2007 L1H 116.000 2008 km 136000 km € 8.450 Ford Hyundai Fiesta Ghia nwRijnsburgerweg staat 20002011 37000 m. 5 -51300 sb,elr,cpv,a/c,lmv € km 3.750,00 ix 35 33000 Grijs 2000 sb,elr,cpv,a/c,lmv,trekh. € 18.750,00 48 -Groen Voorhout T Crafter 0252-211849 Volkswagen 32 2.5 TDI L1H- www.gdol.nl 2008 70.000 136000 8.450 A-Klasse 150 Elegance 2005 €€ 8.950 Kia Picanto 2013 31000 Zwart Mercedes-Benz 5 1000 sb, cpv €km 7.250,00 Ford Fiesta 2010 49000 zilver 5 1400 sb,elr,cpv,a/c,lmv incl. € 8.500,00 Bedrijfsauto’s alle auto’s rijklaar Mitsubishi spacestar 2003 108000 Blauw en m. 5geen 1600afleveringskosten. sb,elr,cpv,a/c € 3.250,00 Rijnsburgerweg 48 - Voorhout - T 0252-211849 - www.gdol.nl 2006 96.000 km Opel5Vivaro 1.9 CDTIsb,elr,cpv,a/c,lmv,trh L1 H1 2005 150.000 km € 3.950 Ford Fusion Rijnsburgerweg 2006 48 65000 Rood m. 1400 € - Voorhout www.gdol.nl€ 5.650,00 ielbedsb,elr,cpv,a/c b1100 o-m riL1jfXR -Profit+ Mitsubishi colt 1.1 charge 2009 69000 WitAutPeugeot 5To0252-211849 6.750,00 P 120 1.6 HDI 2011 230.000 km € 5.950 Ford C max grand 7 pers 2011 21000 Zilver 5 1600 sb, elr, cpv, a/c, € 14.750,00 NATIONALE Volkswagen Transp.1.9 TDI 300 MHD 2008 62.000 km € 8.950 Opel Corsa 2008 47000 zilver 3 1200 sb,elr,cpv,a/c € 7.650,00 AUTO Volkswagen Crafter 32 2.5 TDI L1H 2008 136000 km € 8.450 Kia 2013 55 1000 cpv OpelPicanto Meriva 1.6 aut. PAS 2006 31000 69000 Zwart zilver 1600 sb, sb,elr,cpv,a/c, lmv,trh, € 7.250,00

DOLDWAZE OCCASIONS! Leasen? Dat kan bij ons! € 11.950,-

€ 11.950,- G. Dol b.v. € 11.950,Autobedrijf

Autobedrijf G. Dol b.v. Autobedrijf G. Dol b.v.

1a ǀ 2231 GA Rijnsburg €Langevaart 11.950,T (071) 402 29 11 ǀ acvanegmond.nl

van Zelst

Autobedrijf G. Dol b.v.

automaat 6.250,00 Mitsubishi spacestarVoorschoterweg 2003 108000 Blauw m. 5 1600 sb,elr,cpv,a/c 23, Valkenburg, Tel. 071-4014299 € 3.250,00

Rijnsburgerweg - Voorhout - 5T - www.gdol.nl€ 6.750,00 Peugeot 107 XR1.1 charge 2009 2010 48 20500 wit 3 0252-211849 1000 sb,elr,cpv,a/c sb 4.950,00 Mitsubishi colt 69000 Wit 1100 Peugeot 107 access Opel Corsa

2013 47000 24000 zilver Wit 2008

1000 35 1200

sb,a/c,lmv sb,elr,cpv,a/c

€ 7.650,00

Opel Meriva Peugeot 2071.6 aut.

2006 2008 69000 67000 zilver Oranje m.53 1600 16000 sb,elr,cpv,a/c, sb,elr,cpv,a/c lmv,trh, € 7.500,00

Autobedrijf Heemskerk & ZN 60 jaar € 455,Autobedrijf Heemskerk & ZN 60 jaar Autobedrijf Heemskerk & ZN ZN60 60jaar jaar Autobedrijf & Autobedrijf HeemskerkHeemskerk & ZN bestaat al 60 mnd./15.000 km.p.j.

excl. btw

eXtrA iNruilWAArDe

60 jaar, dat moeten wij vieren met extra 14% BiJtelliNg ook na 1 juli Autobedrijf Heemskerk & ZN bestaat al lt &VriJDacia & Nissan Gespecialiseerd in RenauBMp Uvoordeel least al een Megane vanafU en met de vertrouwde voor Autobedrijf Heemskerk ZNbestaat bestaat Autobedrijf Heemskerk &&ZN al € 359,excl. dat btw per maand 60 jaar, moeten wij vieren met extra Keuze uit 60 occasions service die U van ons gewend bent. inclusief onderhoud, verzekering, Kijk voor onze occasions op n Dacia & Nissa 60 jaar, moeten wijvieren vieren met extra extraalle Gespe lt & in Renau 60voordeel jaar, datdat moeten met erd al wegenwachthulp, inzittendenvercialise Leasing merken voor u enwij met www.autoheemskerk.nl U de vertrouwde zekering en direct vervangend ons occasi 60 Keuze Clio 1.4 5d RN uit 1/2001 3.850 voordeel Unog? en met devertrouwde vertrouwde Herkent Uu deze Deze herkent U zeker, Langevaart 34 • Rijnburg •Renault T (071) 408 45 16 9/2003 voordeel voor en met de vervoer in binnenenvoor buitenland. service die u van ons gewend bent. Renault Clio 1.4 16v 3d Kijk voor alExpression onze op Advertentie 1970 de Renault 12 van nu. occasions 4.250 Renault Clio 1.2 16v 5d spec. line navi 3/2010 11.600 www.heemskerkautolease.nl info@heemskerkautolease.nl Leasing alle merken service die U van ons gewendbent. bent. www.autoheemskerk.nl service U gewend Langevaart 34, die u van ons Renault Twingo 1.2 16v Auth. airco 6/2010 7.950 Renault Clio 1.4 5dEstate RN 1/2001 Leasing Renault Megane DCi Stop & Start3.850 Renault Modus 16v Expr. 7.950 2231 GD Rijnsburg Herkent U deze nog? Deze1.4 herkent U Luxe zeker, 34 • leaseprijs Rijnburg •merken Tmaand (071) 408 45 169/2006 Autobedrijf Heemskerk & ZN alDealle Renault Clio 1.4 16v 3d Expression 9/2003 4.250 U least al een Langevaart Clio vanafbestaat € 298,per inclusief onderhoud, verzeAdvertentie 1970 de Renault 12 van nu. Renault Megane 1.6 16v Coupe Dynamique 11/2000 5.400 (071) 408 45 16 vanaf € 21.290,Clio 1.2 16v 5dUspec. line16 navi 3/2010 11.600 U Herkent U deze nog? Deze herkent zeker, Langevaart 34 •inzittendenverzekering Rijnburg info@heemskerkautolease.nl •Renault T (071) 408 45 www.heemskerkautolease.nl Herkent U deze nog? Deze herkent U zeker, kering, wegenwachthulp, en direct vervangend Renault Megane 1.6 16v 5d Dyn. Luxe 6/2003 5.250 info@heemskerkautolease.nl Autobedrijf Heemskerk & ZN bestaat al info@heemskerkautolease.nl Advertentie Renault 12 van nu. Renault de Twingo 1.2 16v Auth. airco 6/2010 7.950 60 jaar, dat moeten met extra Advertentie 19701970 wij vieren de Renault van nu. Renault Megane 1.6 16v12 Grand Tour. Business 7/2007 9.950 vervoer in binnenen buitenland www.heemskerkautolease.nlwww.heemskerkautolease.nl Renault Modus 1.4 16v Expr. Luxe 9/2006 7.950 De renault Megane estate Dci Stop & Start Renault maand Grand Scenic 130pk Celsium 7-ponderhoud, navi 10/2010 21.950 U least al een Clio vanaf € 298,leaseprijs per inclusief verzeRenault Megane 1.6 16v Coupe Dynamique 11/2000 5.400 60voordeel jaar, dat moeten wij vieren met extra De Renault Megane DCi Stop & Start Uvoor Renault Scenic 1.6v Estate RXTestate Velgen 1/2000 4.500 vanaf €Airco 21.290,RENAULT GRAND SCENIC BMW X3 3.0 u en met de vertrouwde De renault Megane Dci Stop & Start Renault Megane 1.6 16v 5d Dyn. Luxe 6/2003 5.250 U least al een Clio vanaf € 298,leaseprijs per maand inclusief onderhoud, verzeinzittendenverzekering en directSport vervangend 130pk Celsium 7-p navikering, wegenwachthulp, High Executive Automaat Renault vanaf Scenic 1.9€dti Expression 1/2003 6.500 21.290,Renault Megane 1.6 € 16v21.290,Grand Tour. Business 7/2007 9.950 oktoberaanbieding 2010 januari 2007 Renault vanaf Lease Clio Estate inzittendenverzekering en vervangend Renault Scenic 2.0 16vdirect Gas Business Line 10/2008 11.450 voordeel voor uvan enkering, met de vertrouwde service die ons wegenwachthulp, gewend bent. vervoer buitenland 37.247 km u 106.123 km in binnen- en Renault Grand Scenic 130pk Celsium 7-p navi 10/2010 21.950 Renault Espace Grand 2.0 16v Expression 7/2002 6.500 Navigatie Navigatie vervoer in binnenen buitenland Renault Scenic 1.6v RXT Airco Velgen 1/2000 4.500 RENAULT GRAND SCENIC BMW X3 3.0 Leasing alle merken Leer service die u7-pvan ons gewendHigh bent. Volkswagen Beetle 2.0 4/1999 4.950 130pk Celsium navi Executive Automaat 6.500 TCE S&S Night & Day, DCI 90 ECC S&S € 21.950 € 30.750 Renault Scenic 1.9 dti Expression Sport 1/2003

HEEMSKERK AUTOLEASE BV

Autobedrijf Heemskerk & ZN 60 jaar HEEMSKERK AUTOLEASE BV Autobedrijf Heemskerk & ZN 60 jaar HEEMSKERK AUTOLEASE BV HEEMSKERK AUTOLEASE BV Voor Peugeot onderhoud naar Autobedrijf Heemskerk & ZN Langevaart 34 • Rijnburg • T (071) 408 45 16 Lease aanbieding Renault Clio Estate 16” lichtmetalen velgen Expression/Pack, Flyer Kadjar outline.indd 2

WWW.AUTOHEEMSKERK.NL WWW.AUTOHEEMSKERK.NL

VW POLO 1.2 60 pk SUZUKI SX4 1.6

Een greep uit ons aanbod: SEAT LEON ST 1.2 TSI 105 pk 2014 € 17.950,SEAT IBIZA ST 1.2 TDI ecomotive 2011 € 8.950,VW GOLF VII 1.2 TSI 5d. Airco 2014 € 18.950,VW GOLF PLUS 1.4 TSI 35.000km 2008 € 10.950,VW GOLF V 1.6 FSI 5d. Airco 2007 € 7.950,VW GOLF V 1.4 FSI Airco 2004 € 5.250,VW GOLF 1.4 16V Comfortline 5d. 2000 € 2.950,VW GOLF 1.4 16V 1999 € 2.500,VW CADDY Combi 1.6 2 schuifd. 2009 € 10.950,VW POLO 1.2 Comfortline 5d. 2011 € 10.950,VW UP! Move Up 1.0 5d. airco 2012 € 8.950,SEAT Mii 1.0 Style airco, pdc 2012 € 7.950,SUZUKI ALTO 1.0 Comfort plus 2012 € 6.250,Bouwjaar 2008 SKODA FABIA Station 1.2 TSI en rente 2014 € 12.950,Workshops en leuke aanbiedingen • Afschrijving van lokale bedrijven NISSAN MICRA 1.2 Visia airco • Verzekering 2004 € 3.500,90.000km OPELEgmond AGILA 1.2• 16V Enjoy € 2.750,Autocentrum van VW-AUDI-SEATSKODA specialist 2003 Een leuke leerzame avond uit! Houderschapsbelasting

oktober 2010 Herkent U deze nog? 37.247 km Navigatie SAAB ECC 1.9T Business Line1970 € 21.950 Advertentie september 2006 79.600 km Lichtm. velgen SAAB ECC 1.9T Business Line september 2006 € 11.500

02-08-15 23:53

januari 2007 5.250 Skoda Fabia 1.4 Comfort 11/2002 Deze U zeker, Renault Scenic 2.0herkent 16v Gas Business Line 10/2008 11.450 EXTRA INRUILWAARDE 106.123 km Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun 4/2005 7.750 Renault Espace Grand 2.0 16v Expression 7/2002 6.500 Navigatie HYUNDAI SANTA FE Peugeot 307 SW 1.6 16v Pack 8/2006 10.450 Leer Volkswagen Beetle 2.0 4/1999 4.950 2.7i V6 Premium Automaat 2.4 Luxe Van nu. 11/2007 Excl. BTW 9.450 € 30.750 Chrysler Voyager de Renault 12 van 5.250 Skoda Fabia 1.4 Comfort 11/2002 juli 2007 De renault Megane estate Dci Stop & Start BMP VRIJ Hyundai Tucson 2.7i V6 Automaat 4/2007 14.950 50.120 km Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun 4/2005 7.750 eXtrA iNruilWAArDe Navigatie SANTA FE vanaf € 21.290,HYUNDAI 10.450 Peugeot 307 SW 1.6 estate 16v Pack INRUILWAARDE 8/2006 EXTRA De renault Megane Dci Stop & Start Leer V6 Premium Automaat eXtrA iNruilWAArDe 2.7i 14% BiJtelliNg ook naExcl.1BTW juli 9.450 2.4 Luxe Van 11/2007 € 18.950 Chrysler Voyager vanaf € Automaat 21.290,juli 2007 14% BIJTELLING ook na 14/2007 juli Hyundai Tucson 2.7i V6 50.120 km 14% BiJtelliNg ook na 1 juli 14.950

Advertentie 1970 de RenaultEstate 12 van nu. Lease Renault Clio www.heemskerkautolease.nl info@heemskerkautolease.nl Herkentaanbieding U deze nog? Deze14% herkent U zeker,ook na 1 juli BIJTELLING

16” lichtmetalen velgen Navigatiesysteem TCE 90 S&S Night & Day,

erd in Renault & Dacia & Nissan

cialiseAuto’S Gespemaand TCE 90 S&SNight &eenDay, UNight least al& Clio vanafiN € 298,leaseprijs per inclusief onderhoud, verzeSpeciAliSt FrANSe DCI 90 S&S Navigatiesysteem Renault Sound systeem Keuze uit 60 occasions 16” lichtmetalen velgenDay, kering, en direct vervangend 16” lichtmetalen velgenwegenwachthulp, inzittendenverzekering 16” lichtmetalen velgen Renault Sound systeem Kijk voor al onze occasions op n Nissa && Dacia lt lt& Two-tone kleurstelling in inRenau erd vervoer in binnen- en buitenland cialise Navigatiesysteem Gespe Nissa 79.600 km Dacia Renau BMp& VriJ erd www.autoheemskerk.nl cialise Gespe Navigatiesysteem n nn U & Nissa Lichtm. velgen Navigatie Metallic lak Navigatiesysteem Dacia &lt3.0 lt ons Renau in BMP VRIJ occasi erd 60 uit cialise occasions NISSAN QASHQAI HYUNDAI TUCSON BMW X5 Keuze Gespe & Renault Clio 1.4 5d RN 1/2001 3.850 Dacia Parkeerhulp ECC & Leer Renau in BMp VriJions V6 Nissa occas erd 60 Renault Sound uit *Gespe vanaf €cialise 4.950 ipod touch Keuze 1.6 16v Visia systeem 2.7i V6 Automaat High Executive Automaat ons9/2003 € 11.500 € 18.950 Renault Clio 1.4Keuze occasi 60liter 4.250 16v 3d Expression Sound systeem uit200 60Renault maanden/ Renault Sound systeem * vanaf € 9.950 ipad of brandstof Kijk voor al onze occasions op februari 2009 april 2007 januari 2007 ons &11.600 uit Lease aanbieding Renault Estate Keuze Renault Clio Clio 1.2voor 16v 5d 129.340 spec. line60 navi 3/2010 60 maanden/ Kijk al onze occasions op n 49.750 km 109.664 km km Nissa Dacia & ltoccasi Two-tone kleurstelling Renau www.autoheemskerk.nl in erd Kijk voor al onze occasions op7.950 n op cialise U Nissa Gespe & Dacia Lichtm. velgen Navigatie TUCSON Leer & lt Parkeerhulp Two-tone kleurstelling Renault Twingo 1.2 16v Auth. airco 6/2010 Renau in erd 15.000 km per jaar cialise NISSAN QASHQAI HYUNDAI BMW X5 3.0 Gespe www.autoheemskerk.nl Kijk voor onze occasions n Nissa Renault Clio 1.4 5d RN al 1/2001 &3.850 UU Dacia ECC Lichtm. & Navigatie ltoccas Renau www.autoheemskerk.nl in ions 15.000 km per jaar cialise 1.6 16v Visia 60 2.7i V6velgen Automaat High Executive Automaat V6 7.950 Renault Modus 1.4erd 16vRN Expr. Luxe 9/2006 uit Gespe Keuze Renault Clio 1.4 5d 1/2001 3.850 ons Parkeerhulp € 18.600 € 14.950 occasi € 39.950 60 uitCoupe Dynamique RenaultClio Cliowww.autoheemskerk.nl 1.45d 16v 3d januari Expression 9/2003 3.850 Keuze TCE 90 S&S Night & Day, februari 2009 60 maanden/ april 2007 2007 1/2001 Renault 1.4 RN16v U Parkeerhulp Renault Megane 1.6 11/2000 5.400 ons 4.250 60 occasi

reNAult - peugeot + DAciA - NiSSAN

KeuZe uit 65 occASioNS uitonze Keuze U excl. BTW e200 cgi Kijk € maanden/ 470,Mercedes automaat voor occasions Kijk voor al al onze occasions op op DCI S&S Night & Day, 60 €6090 349,BTW 16” lichtmetalen maanden/ www.autoheemskerk.nl Kijk voor al onze 14% occasions op 15.000 km perexcl. jaarvelgen UU www.autoheemskerk.nl 16” lichtmetalen velgen U www.autoheemskerk.nl 15.000 km per 15.000 perjaar jaar Navigatiesysteem & Nissan 06-2012, 56503 km, navi/leer, Ukm cialiseerd in Renault & Dacia € 463,excl. BTW Gespe Navigatiesysteem 14% U U Nissan & Dacia & U least al een Clio vanaf € 298,lt Renau ions in occas erd 60 Renault Sound systeem Gespecialise Keuze uit NAAR PEUGEOT ONDERHOUD U €VOOR 349,excl. BTW € 349,excl. BTW Renault Sound systeem ons occasi 60 uit Keuze schuifdak, 18’’ velgen, € 34.250,Kijk voor al onze occasions op n 33.950,& Two-tone kleurstelling erd in Renault & Dacia Nissa cialise Gespe Parkeerhulp www.autoheemskerk.nl U U Kijk voor al onze occasions op n Nissa & U Dacia & lt Renau in ions erd occas cialise 60 Autobedrijf Heemskerk & ZN uit Gespe Keuze U Parkeerhulp www.autoheemskerk.nl 60 maanden/ U ons occasi VOOR PEUGEOT ONDERHOUD Voor Peugeot onderhoud naar Keuze uit 60 NAAR 49.750 km Lichtm. velgen ECC

109.664 km Navigatie Lichtm. velgen

€ 18.600

RENAULT GRAND SCENIC 130pk Celsium 7-p navi oktober 2010 37.247 km Navigatie RENAULT GRAND SCENIC ECC 130pk Celsium 7-p SCENIC navi RENAULT GRAND RENAULT GRAND SCENIC € 21.950 oktober 2010 130pk Celsium 7-p SCENIC navinavi 130pk Celsium 7-p RENAULT 37.247GRAND km Flyer Kadjar outline.indd 2 oktober 2010 oktober 2010 130pk Celsium 7-p navi Navigatie 37.247 37.247 km km SAAB oktober ECC 2010 Navigatie Navigatie 1.9T Business Line SCENIC 37.247 km RENAULT GRAND SCENIC € 21.950 RENAULT GRAND ECC september 2006 7-p navi ECC Navigatie 130pk Celsium 130pk Celsium 7-p navi€ 21.950 RENAULT GRAND 79.600 km 2010 SCENIC € 21.950 ECC oktober oktober 2010 130pk Celsium 7-p navi Lichtm. velgen 37.247 SAAB 37.247 km km € 21.950 oktober 2010 ECC Navigatie 1.9T Business Line Navigatie 37.247 km SAAB SAAB ECC september 2006Line€ 11.500 ECC Navigatie 1.9T Business 1.9T Business € 21.950 SAAB km Line ECC79.600 september 2006€ 21.950 september 2006 1.9T Business Line € 21.950 Lichtm. velgen 79.600 km NISSAN QASHQAI 79.600 km september 2006 ECC Lichtm. velgen SCENIC RENAULT GRAND 1.6 16v Visia SAAB Lichtm. velgen 79.600 km € 11.500 SAAB ECC februari 20097-pLine 130pk Celsium navi 1.9T Business RENAULT GRAND SCENIC ECC Lichtm. velgen Flyer Kadjar outline.indd SAAB 2 1.9T Business Line € 11.500 49.750 km 7-p oktober 2010 september 2006 130pk Celsium navi € 11.500 ECC september 2006 1.9T Business Line Lichtm. velgen 37.247 km 79.600 km € 11.500 oktober 2010 NISSAN QASHQAI september 2006 79.600 km ECC Navigatie Lichtm. velgen 37.247 km Visia 1.6NISSAN 16v RENAULT GRAND SCENIC QASHQAI 79.600 km Lichtm. velgen € 18.600 ECC ECC Navigatie februari 2009 NISSAN QASHQAI 130pk Celsium 7-p SCENIC navi 16v Visia RENAULT GRAND Lichtm. velgen ECC 1.6 € 21.950 € 11.500 ECC km2009 NISSAN QASHQAI 1.649.750 16v Visia oktober 2010 februari 130pk Celsium 7-p navi ECC €21.950 11.500 € Lichtm. velgen 1.6 16v49.750 Visia februari 2009 37.247 km km € 11.500 oktober 2010 ECC februari 2009 49.750 km velgen Navigatie Lichtm. 37.247 km NISSAN QASHQAI SAAB € 18.600 49.750 km Lichtm. velgen ECC ECC Navigatie NISSAN QASHQAI 1.6 16v Visia 1.9T Business Line SAAB Lichtm. velgen ECC16v € 18.600 ECC NISSAN QASHQAI 1.6 Visia februari 2009 € 21.950 september 2006 1.9T Business Line ECC 18.600 €€21.950 1.6 16v Visia februari 2009 49.750 km 79.600 km september 2006 € 18.600 februari 2009 Lichtm. 49.750 km velgen Lichtm. velgen 79.600 km SAAB 49.750 km ECC Lichtm. velgen ECC Lichtm. velgen 1.9T SAAB Lichtm. velgen Line € 18.600 ECC Business € 11.500 ECC september 1.9T Business2006 Line € 18.600 ECC € 11.500 september 2006 € 79.600 km 18.600 79.600 Lichtm.km velgen NISSAN QASHQAI Lichtm. ECC velgen NISSAN QASHQAI 1.6 16v Visia ECC € 11.500 1.6 16v Visia februari 2009 € 11.500 februari 2009 49.750 km 49.750 Lichtm.km velgen NISSAN QASHQAI Lichtm. velgen ECC NISSAN QASHQAI 1.6 16v Visia ECC 18.600 1.6 16v Visia februari 2009 €€18.600 februari 49.7502009 km 49.750 km Lichtm. velgen Lichtm. ECC velgen ECC € 18.600 € 18.600

€ 14.950

BMW X3 3.0 High Executive Automaat januari 2007 106.123 km Navigatie BMW X3 3.0 Leer High Executive BMW X3 3.0 3.0Automaat BMW X3 € 30.750 januari 2007 High Automaat High Executive Executive BMW X3km 3.0 Automaat 106.123 januari 2007 Automaat januari 2007 High Executive Navigatie 106.123 km 106.123 km HYUNDAI januari Leer 2007SANTA FE Navigatie Navigatie 2.7i V6 X3 Premium 106.123 km3.0 BMW € 30.750 BMW X3 3.0 Automaat Leer juli 2007 Leer Navigatie High Executive Automaat High Executive Automaat BMW X3 €€30.750 50.120 km3.0 30.750 Leer januari 2007 januari 2007 Automaat High Executive Navigatie € FE 30.750 106.123 km HYUNDAI 106.123 kmSANTA januari 2007 Leer Navigatie 2.7i V6 Premium Automaat Navigatie 106.123 km SANTA HYUNDAI € FE 18.950 HYUNDAI FE Leer2007 SANTA juli Leer Navigatie 2.7i V6 V6 Premium Automaat 2.7i Premium Automaat €€FE 30.750 HYUNDAI SANTA 50.120 30.750 Leer juli 2007 2007km juli 2.7i V6 Premium Automaat Navigatie € 30.750 50.120 km HYUNDAI 50.120 juli 2007 km TUCSON Leer Navigatie BMW X3 3.0 2.7i V6 Automaat HYUNDAI SANTA FE Navigatie 50.120 km SANTA € 18.950 HYUNDAI FE Leer april 2007 High Executive 2.7i V6 Premium Automaat BMW X3 3.0 Automaat Leer Navigatie 2.7i V62007 Premium Automaat € FE 18.950 HYUNDAI 109.664 kmSANTA januari juli Executive 2007 High Automaat € 18.950 Leer juli 2007 2.7i V6 Premium Automaat Navigatie 106.123 kmTUCSON 50.120 km januari 2007 € 18.950 HYUNDAI juli 2007 50.120 km Lichtm. Navigatie Navigatie 106.123 km3.0 2.7i V6velgen Automaat BMW X3 HYUNDAI TUCSON 50.120 km Navigatie € 14.950 Leer Leer 2007 Navigatie april HYUNDAI TUCSON High Executive Automaat 2.7i V6 Automaat BMW X3 3.0 Navigatie Leer 30.750 €€18.950 Leer 109.664 kmTUCSON HYUNDAI 2.7i V6 Automaat januari 2007 aprilExecutive 2007 High Automaat Leer €30.750 18.950 € Navigatie 2.7i V62007 Automaat april 106.123 km 109.664 januari 2007 € 18.950 Lichtm. velgen april 2007 109.664 km Navigatie Navigatie 106.123 km HYUNDAI TUCSON HYUNDAI SANTA FE € 14.950 109.664 km Navigatie Leer Lichtm. velgen Navigatie HYUNDAI TUCSON 2.7i V6 V6 Premium Automaat 2.7i Automaat HYUNDAI SANTA Navigatie Lichtm. velgen €€FE 14.950 30.750 Leer HYUNDAI TUCSON 2.7i V6 Automaat april 2007 juli 2007 2.7i V6 Premium Automaat Lichtm. velgen 14.950 €€30.750 2.7i V62007 Automaat april 109.664 km 50.120 km juli 2007 € 14.950 april 2007 km Navigatie 109.664 Navigatie 50.120 km HYUNDAI 109.664 km SANTA FE Lichtm. velgen Navigatie Leer Navigatie 2.7i V6velgen Premium Automaat HYUNDAI SANTA FE Navigatie € Lichtm. € 14.950 18.950 Leer juli V6 2007 2.7i Premium Automaat Lichtm. velgen 14.950 € €18.950 juli 2007 km 50.120 € 14.950 50.120 km Navigatie HYUNDAI TUCSON Navigatie Leer HYUNDAI TUCSON 2.7i V6 Automaat Leer € 18.950 2.7i Automaat € 18.950 aprilV62007 april 2007 km 109.664 109.664 Navigatiekm TUCSON HYUNDAI Navigatie Lichtm. velgen HYUNDAI TUCSON 2.7i V6 Automaat Lichtm. velgen 2.7i Automaat € 14.950 aprilV62007 € 14.950 april 2007 km 109.664 109.664 km Navigatie Navigatie Lichtm. velgen Lichtm. velgen € 14.950 € 14.950

4.250 Renault Clio 16v 3d Expression 9/2003 11.600 Renault Clio 1.21.4 16v 5d spec. line km naviiNruilWAArDe 3/2010 129.340 Renault Clio 5d RN 1/2001 eXtrA 4.250 3.850 Renault Clio 1.41.4 16v 3d Expression 9/2003 Renault Megane 1.616v 16v 5dspec. Dyn. Luxe 6/2003 Leer RenaultTwingo Clio1.4 1.2 5d line navi 6/2010 3/2010 5.250 11.600 Renault 1.2 16v Auth. airco 7.950 4.250 Renault Clio 16v 3d Expression 9/2003 Renault Clio 1.2 16v 5d spec. line navi 3/2010 11.600 Renault Megane 1.61.2 16v Grand Tour. Business 7/2007 9.950 Navigatie eXtrA iNruilWAArDe Renault Twingo 16v Auth. airco 6/2010 7.950 Renault Modus 1.4 16v Expr. Luxe 9/2006 7.950 14% BiJtelliNg ook na 1 juli Renault Clio 1.2 16v 5d spec. line navi 3/2010 11.600 Renault Twingo 1.2 5d 16v Auth. airco7-p navi6/2010 7.950 €1/2001 39.950 Renault Clio 1.4 RN 3.850 Renault Grand Scenic 130pk Celsium 10/2010 21.950 Renault Clio 1.4 5d1.6 RN 1/2001 Renault Modus 1.4 16v Expr. Luxe 9/20063.850 7.950 Renault Megane 16v Coupe Dynamique 11/2000 5.400 Renault Twingo 1.2 16v Auth. airco ook 6/2010 7.950 Renault Modus 1.4 16v Expr. Luxe 9/2006 7.950 14% BiJtelliNg na 1 juli Renault Clio 1.4 16v 3d Expression 9/2003 4.250 Renault Scenic 1.6v RXT Airco Velgen 1/2000 4.500 Renault Clio 1.4 5d RN 1/2001 3.850 BMp VriJ Renault Clio 1.4 16v 3d Expression 9/2003 4.250 Renault Megane 1.6 16v Coupe Dynamique 11/2000 5.400 Renault Megane 1.6 16v 5d Dyn. Luxe 11/2000 6/2003 5.250 Renault Modus 1.4 16v Expr. Luxe 9/2006 7.950 Renault Megane 1.6 16v Coupe Dynamique 5.400 Renault Clio 1.2 16v 5d spec. line navi 3/201011.600 11.600 Renault Scenic 1.9 dti Sport 1/2003 6.500 Renault Clio 16v 3d Expression 9/2003 4.250 Renault Clio 1.21.4 16v 5d Expression spec. line navi 3/2010 Renault Megane 1.6 16v Grand Tour. Business 7/2007 9.950 Renault Megane 1.6 16v 5d Dyn. Luxe 6/2003 5.250 BMp VriJ Renault Megane 1.6 16v Coupe Dynamique 11/2000 5.400 Renault Megane 1.616v 16v5d 5dspec. Dyn. Luxe 6/2003 Renault Twingo 1.2 16v Auth. airco 6/20105.250 7.950 Renault Scenic 2.0 Gas Business Line 10/2008 11.450 Renault Clio 1.2 line navi6/2010 3/2010 11.600 Renault Twingo 1.216v 16v Auth. airco 7.950 Renault Grand Scenic 130pk Celsium 7-pLuxe navi 10/2010 Renault Megane 1.6 16v Grand Tour. Business 7/2007 21.950 9.950 Renault Megane 1.6 16v 5d Dyn. 6/2003 5.250 Renault Megane 1.6 16v Grand Tour. Business 7/2007 Renault Modus 1.4 Expr. Luxe 9/20069.950 7.950 Renault Espace Grand 2.0 16v Expression 7/2002 6.500 Renault Twingo 1.2 Auth. airco 9/2006 6/2010 7.950 7.950 Renault Modus 1.4 16v 16v Expr. Luxe Renault Scenic 1.6v RXT Airco Velgen 1/2000 4.500 Renault Grand Scenic Celsium 7-p navi 10/2010 21.950 Renault Grand Scenic 130pk Celsium 7-p navi 10/2010 21.950 Renault Megane 1.6 130pk 16v Grand Tour. Business 7/2007 9.950 Volkswagen Beetle 2.0 4/1999 4.950 Renault Megane 1.6 16v Coupe Dynamique 11/2000 5.400 RenaultMegane Modus1.6 1.416v 16v Expr. Luxe 11/2000 9/20065.400 7.950 Renault Coupe Dynamique Renault Scenic 1.9 dti Expression Sport 1/2003 6.500 Renault Scenic 1.6v RXT Airco Velgen 1/20004.500 4.500 Renault Grand Scenic 130pk Celsium 7-p navi 10/2010 21.950 Renault Scenic 1.6v RXT Airco Velgen 1/2000 5.250 Skoda Fabia 1.41.6 Comfort 11/2002 Renault Megane 1.6 16v 5d Dyn. Luxe 6/20035.250 5.250 Renault Megane 1.6 16v Coupe Dynamique 11/2000 5.400 Renault Megane 16v 5d Dyn. Luxe 6/2003 Renault Scenic 2.0 16v Gas Business Line 10/2008 11.450 Renault Clio 1.4 5d RN 1/2001 3.850 Renault Scenic 1.9 dti Expression Sport 1/20036.500 6.500 Renault Scenic 1.6v RXT Airco Velgen 1/2000 4.500 Renault Scenic 1.9 dti Expression Sport 1/2003 02-08-15 Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun 4/2005 7.750 Renault Megane 1.6 16v Grand Tour.Luxe Business 7/20079.950 9.950 5.250 Renault Megane 1.6 5d Dyn. 6/2003 Renault Megane 1.6 16v16v Grand Tour. Business 7/2007 Renault Espace Grand 2.0 16v Expression 7/2002 6.500 4.250 Renault Clio2.0 1.4 16v 3d Expression 9/2003 Renault Scenic 16v Gas Business Line 10/2008 11.450 Renault Scenic 1.9 dti Expression Sport 1/2003 6.500 Renault Scenic 2.0 16v Gas Business Line 10/2008 11.450 Renault Clio 1.4 5d RN 1/2001 3.850 Renault Grand Scenic 130pk Celsium 7-p navi 10/2010 21.950 Peugeot 307 SW 1.6 16v Pack 8/2006 10.450 Renault Grand Scenic 130pk Celsium 7-p navi 10/2010 21.950 Renault Megane 1.6 16v Grand Tour. Business 7/2007 9.950 Volkswagen Beetle 2.0 4/1999 4.950 Renault Clio 1.2 16v 5d spec. line navi 3/2010 11.600 Renault Espace Grand 2.0 16v Expression 7/2002 6.500 Renault Scenic 2.0 16v Gas Business Line 10/2008 11.450 Renault Espace Grand 2.0 16v Expression 7/2002 6.500 4.250 Renault Clio 1.4 16v 3dAirco Expression 9/2003 Renault Scenic 1.6v RXT Airco Velgen 1/2000 Chrysler Voyager 2.4RXT Luxe Van 11/2007 Excl. BTW 4.500 9.450 Renault Grand Scenic 130pk Celsium 7-p navi 10/2010 21.950 Renault Scenic 1.6v Velgen 1/2000 4.500 5.250 Skoda Fabia 1.4 Comfort 11/2002 Renault Twingo 1.2 2.0 16v Auth. airco 6/2010 7.950 Volkswagen Beetle 2.0 Renault Espace Grand 2.0 16vline Expression 7/2002 6.500 Volkswagen Beetle 4/19994.950 Renault Clio 1.2 16v 5d spec. navi4/1999 3/2010 11.600 4.950 Renault Scenic 1.9 dti Expression Sport 1/2003 Hyundai Tucson 2.7i V6 Automaat 4/2007 14.950 Renault Clio 1.4 5d RN 1/2001 3.850 Renault Scenic 1.6v RXT Airco Velgen 1/2000 4.500 Renault Scenic 1.9 dti Sport 1/20036.500 6.500 Mitsubishi Space Star 1.6Expression Shogun 4/2005 7.750 Renault Modus 1.4 16v Expr. Luxe 9/20065.250 7.950 Skoda Fabia 1.4Beetle Comfort 11/2002 Volkswagen 2.0 4/1999 4.950 Renault Twingo 1.2 16v Auth. airco 6/2010 7.950 5.250 Skoda Fabia 1.4 Comfort 11/2002 Renault Scenic 16v Gas Business Line 10/2008 11.450 11.450 Renault Scenic 1.9 dti Expression Sport 1/2003 6.500 Renault Clio2.0 1.4 16v 3d Expression 9/2003 4.250 Renault Scenic 2.0 16v Gas Business Line 10/2008 Renault Clio 1.4 5d RN 1/2001 3.850 Peugeot 307 SW 1.6 16v Pack 8/2006 10.450 Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun 4/2005 7.750 Renault Megane 1.6 16v Coupe Dynamique 11/2000 5.400 5.250 Skoda Fabia 1.4 Comfort 11/2002 Renault Modus 1.4 16v Expr. Luxe 9/2006 7.950 Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun 4/20056.50011.450 7.750 Renault Espace Grand 2.0 16v Expression 7/2002 Renault Clio 1.2 16v 5dGas spec. navi 3/2010 11.600 Renault Scenic 2.0 16v Business Line 10/2008 Renault Espace Grand 2.0 16vline Expression 7/2002 6.500 Renault Clio 1.4 16v 3d Expression 9/2003 4.250 Chrysler Voyager 2.4 Luxe Van 11/2007 Excl. BTW 10.450 9.450 Peugeot 307 SW 1.6 16v Pack 8/2006 Renault Megane 1.6 16v 5d Dyn. Luxe 6/2003 5.250 Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun 4/2005 7.750 Renault Megane 1.6 16v Coupe Dynamique 11/2000 5.400 Peugeot 307 SW 1.6 16v Pack 8/2006 10.450 Volkswagen Beetle 2.0 4.95011.600 Renault Twingo 1.2 2.0 16v Auth. airco 6/2010 7.950 Renault Espace Grand 2.0 16vline Expression 7/2002 6.500 Renault Clio 1.2 16v 5d spec. navi4/1999 3/2010 Volkswagen Beetle 4/1999 4.950 Hyundai Tucson 2.7i V6 Automaat 4/2007 14.950 Chrysler Voyager 2.4 Luxe Van 11/2007 Excl. BTW 9.450 Renault Megane Grand Tour. Business 7/2007 9.950 Peugeot 307 SW 1.6 16v Pack 8/2006 10.450 Renault Megane 1.6 16v 5d Dyn. Luxe 6/2003 5.250 Chrysler Voyager 2.4 Luxe Van 11/2007 Excl. 5.250 BTW 9.450 Skoda Fabia 1.4Beetle Comfort Renault Modus 1.4 16v Expr. Luxe 9/2006 7.950 Volkswagen 2.0 4/1999 4.950 Renault Twingo 1.2 Auth. airco 11/2002 6/2010 7.950 5.250 Skoda Fabia 1.4 Comfort 11/2002 Hyundai Tucson 2.7i V6 Automaat 4/2007 Renault Grand Scenic 130pk Celsium 7-p navi 10/2010 21.950 Chrysler Voyager 2.4 Luxe Van 11/2007 Excl.14.950 BTW 9.450 Renault Megane 1.6 16v Grand Tour. Business 7/2007 9.950 Hyundai Tucson 2.7i V6 Automaat 4/2007 14.950 Occasions BMW X5 3.0 Mitsubishi Space 1.6 Shogun 4/2005 Skoda Fabia 1.4Star Comfort 11/2002 Renault Megane 1.6 16v Coupe Dynamique 11/2000 5.400 Renault Modus 1.4 16v Expr. Luxe 9/2006 7.950 Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun 4/20057.750 5.250 7.750 Renault 1.6v RXT Airco Velgen7-pAutomaat 1/2000 4.500 *Renault vanaf 307 €Scenic 4.950 iPod Touch Grand Scenic 130pk Celsium navi 10/2010 21.950 Hyundai Tucson 2.7i V6 Automaat 4/2007 14.950 High Executive V6 10.450 Peugeot SW 1.6 16v Pack 8/2006 Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun 4/2005 7.750 Renault Megane 1.6 16v 5d Dyn. Luxe 11/2000 6/2003 5.250 Renault 1.6 Coupe Dynamique 5.400 Peugeot 307 SW 1.616v 16v Pack 8/2006 10.450 *Renault vanaf €Megane 9.950 iPad of 200 liter brandstof januari 2007 Renault Scenic 1.9RXT dti Expression Sport Excl. 1/2003 6.500 Scenic 1.6v Airco Velgen 1/2000 4.500 Chrysler Voyager 2.4 Luxe Van 11/2007 BTW 9.45002-08-15 Peugeot 307 SW 1.6 16v Pack 8/2006 10.450 Renault Megane Grand Tour. Business 7/2007 9.950 Renault Megane 1.6 16v 5d Dyn. Luxe 6/2003 5.250 129.340 km Chrysler Voyager 2.4 Luxe Van 11/2007 Excl. BTW 9.450 Renault Scenic 1.9 dti Expression Sport 1/200314.95011.450 6.500 RenaultTucson Scenic2.7i 2.0 16v Gas Business Line 10/2008 Hyundai V6 Automaat 4/2007 Leer Renault Grand Scenic 130pk Celsium 7-p navi 10/2010 21.950 Chrysler Voyager 2.4 Luxe Van 11/2007 Excl. BTW 9.450 Renault Megane 1.6 16v Grand Business 7/2007 9.950 BMW X5Tour. 3.0 Hyundai Tucson 2.7i V6 Automaat 4/2007 14.950 Renault 2.0Grand 16vNavigatie Gas Line 10/2008 11.450 RenaultScenic Espace 2.0 Business 16v Expression 7/2002 6.500 High Executive V6 Renault Scenic 130pk Celsium 7-pAutomaat navi 10/2010 21.950 Hyundai Tucson 2.7iRXT V6 Automaat 4/2007 14.950 RenaultGrand Scenic 1.6v Airco Velgen 1/2000 4.500 Occasions BMW X5 3.0 € 39.950 Renault Espace Grand 2.0 16v Expression 7/2002 6.500 Volkswagen Beetle 2.0 4/1999 4.950 januari 2007 occasions BMW X5 3.0 *Renault vanaf €Scenic 4.950 iPod Touch 1.6v Airco Velgen 1/2000 4.500 High Executive Automaat V6 Renault Scenic 1.9RXT dti Expression Sport 1/2003 6.500 occasions 129.340 km * vanaf € 4.950 ipod touch BMW X5 3.0 Automaat High Executive Beetle 2.0 4/1999V6 4.950 5.250 Skoda 1.4 Comfort 11/2002 *Volkswagen vanaf €Fabia 9.950 iPad of 200 liter brandstof januari 2007 Renault Scenic 1.9 dti Expression Sport 1/2003 6.500 Scenic 2.0 16v Gas Business Line 10/2008 11.450 *Renault € ipod touch Leer *vanaf vanaf €4.950 9.950 ipad of 200 liter brandstof High Executive Automaat V6 januari 2007 129.340 km 5.250 Skoda Fabia 1.4 Comfort 11/2002 7.750 Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun 4/2005 *Renault vanafScenic €Espace 9.950 ipad of 200 liter brandstof Renault 2.0Grand 16v Gas Business Line 10/2008 11.450 Navigatie januari 2007 2.0 16v Expression 7/2002 6.500 129.340 km Leer Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun 7.750 BMW X5 3.0km PeugeotEspace 307 SW 1.6Navigatie 16v Pack 8/2006 10.450 € 4/2005 39.950 129.340 Leer Renault Grand 16v X5 Expression 7/2002 6.500 Volkswagen Beetle 2.02.0 4/1999 4.950 BMW 3.0 High Executive Automaat V6 Peugeot SW 1.6 16v Pack 8/2006 10.450 Leer Navigatie Chrysler307 Voyager 2.4 Luxe Van Excl. BTW 9.450 € 39.950 BMW X5 3.011/2007 Volkswagen 2.0 4/1999 4.950 High Executive Automaat V6 januari 2007 5.250 Skoda FabiaBeetle 1.4 Comfort 11/2002 Navigatie € Excl. 39.950 Chrysler Voyager 2.4129.340 Luxe Van BTW 9.450 High Executive Automaat V6 Hyundai Tucson V6 Automaat 4/2007 14.950 januari km2007 11/2007 5.250 Skoda Fabia 1.4 2.7i Comfort 11/2002 € 39.950 Mitsubishi Space Star januari 1.6 Shogun 4/2005 7.750 2007 Hyundai Tucson 2.7i V6 4/2007 14.950 LeerAutomaat 129.340 km Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun 4/2005 7.750 Peugeot 307 SW 1.6Navigatie 16v Pack km 8/2006 10.450 129.340 Leer Peugeot SW 1.6 Pack 8/2006 10.450 Leer € 39.950 Navigatie Chrysler307 Voyager 2.416v Luxe Van 11/2007 Excl. BTW 9.450 Navigatie € Excl. 39.950 Chrysler 2.4V6 Luxe Van 11/2007 BTW 9.450 Hyundai Voyager Tucson 2.7i Automaat 4/2007 € 39.950 14.950 Hyundai Tucson 2.7i V6 Automaat 4/2007 14.950 occasions BMW X5 3.0 occasions * vanaf € 4.950 ipod BMW touch X5 3.0 Automaat V6 High Executive **vanaf vanaf€€4.950 9.950ipod ipadtouch of 200 liter brandstof High Executive Automaat V6 januari 2007 * vanaf € 9.950 ipad of 200 liter brandstof januari 2007 129.340 km 129.340 km Leer BMW X5 3.0 Leer Navigatie BMW X5 3.0 Automaat V6 High Executive Navigatie € 39.950 High Executive V6 januari 2007 Automaat € 39.950 januari 2007 129.340 km

Voor Peugeot onderhoud Autobedrijf Heemskerknaar & ZN 15.000Autobedrijf km per jaar SPECIALIST IN FRANSE AUTO’S Autobedrijf Heemskerk & ZN Heemskerk & ZN € 463,excl. BTW Autobedrijf Heemskerk & ZN 14% € 349,- excl. BTW 60 maanden/ 15.000 km per jaar

U Keuze uit 65 occasions U

U U

Kijk voor al onze occasions op Kijkwww.autoheemskerk.nl voor al onze occasions op www.autoheemskerk.nl Lange Vaart 34 Rijnsburg • Tel. 071-4020365 • info@autoheemskerk.nl • www.autoheemskerk.nl

23:53

RENAULT - PEUGEOT + DACIA - NISSAN IN FrANSe FRANSE AUTO’S SpeciAliSt FrANSe Auto’S U SPECIALIST iN SpeciAliSt iN Auto’S 65 OCCASIONS UKEUZE UIT Voor Peugeot onderhoud naar RENAULT PEUGEOT + Voor Peugeot onderhoud naar reNAult --peugeot peugeot + DACIA DAciA--- NISSAN NiSSAN DWAZE OCCASIONS reNAult -Peugeot + DAciA NiSSAN 5008 Blue lease

DOL

Occasions UITHeemskerk 65 OCCASIONS Autobedrijf Heemskerk & ZN ZN MINI Autobedrijf Mini Cooper eCabrio 1.6 uit KeuZe 65 occASioNS tiKEUZE &

!

23:53

Nissan Micra 1.2 3drs. E-vision akKeuZe uit 65 occASioNS 03-2010 navigatie/ s nismo edition lease 2005 46.000 km € 4.750 j i Peugeot 5008 Blue r Renault Clio TCE 90 Night & Day p peugeot 5008 Blue lease SpeciAliSt iN FrANSe Auto’S e i t SpeciAliSt iN FrANSe Auto’S Opel nu Astra Wagon€ 1.4 13.950,Essentia 2007 116.000 km € 7.950 Mercedes e200 cgi automaat e k i trekhaak t a Captur TCE 90 navigatie/ ak rjisjsRenault 04-2014 36404km Airco reNAult -03-2010 peugeot +1.2DAciA DAciA NiSSAN 03-2010 navigatie/ Seat Ibiza Black Edition 41000 km € 8.250 reNAult peugeot + -- 2011NiSSAN p i 06-2012, 56503 km, navi/leer, r p Dynamique, 03-2015, 36.130 km. €€1.813.950,trekhaak Navigatie Licht metalen velgen € 14.750,KeuZe uit 65 occASioNS Toyotanu Corolla Verso 13.950,trekhaak nu Autobedrijf Heemskerk & ZN KeuZe uit 65 occASioNS schuifdak, 18’’ velgen, € 34.250,VVT-i Executive 7p. 2005 115.000 km € 7.950 Lange Vaart 34velgen, Rijnsburg • Tel. 071-4020365 navigatie, LM. Renault Clio• info@autoheemskerk.nl TCE 90 Night & Day peugeot 5008 lease Volkswagen Golf Golf Blue Keuze uit 65 occasions • www.autoheemskerk.nl Mercedes e200 cgi automaat Autobedrijf Heemskerk & ZN€ 7.950 e i t Sportline 1.6 FSI 2004 84000 km k Autobedrijf Heemskerk a js 04-2014 zilver metallic 36404km Airco Autobedrijf & ZN Lange Vaart 34Heemskerk Rijnsburg • Tel. 071-4020365 03-2010 navigatie/ 2006 96.000 kmoccasions 56503 i Langekm, Vaart 34 Rijnsburg • Tel. 071-4020365 navi/leer, 06-2012, Lange Vaart 34 Rijnsburg • Tel. 071-4020365 r Keuze uit 65 • info@autoheemskerk.nl • www.autoheemskerk.nl p Navigatie Licht € metalen velgen € 14.750,Keuze uit 65 occasions •19.250,info@autoheemskerk.nl • www.autoheemskerk.nl Keuze uit 65 occasions • info@autoheemskerk.nl • www.autoheemskerk.nl 129.340 km Leer Leer Navigatie Navigatie

€ 39.950 € 39.950

Autocentrum van Egmond nu €13.950,Bedrijfswagens €trekhaak 10.950 schuifdak, 18’’ velgen, €34.250,Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2009 55.000 km € 8.950 VW-AUDI-SEAT- SKODA specialist

Showroom: Langevaart 1a , Werkplaats: Noordeinde 12 Rijnsburg Tel. 071-4022911

DOLDWAZE OCCASIONS! Autocentrum van Egmond

Een greep uit ons aanbod: TOYOTA AYGO 1.0 Autocentrum VVT-i Autobedrijf Heemskerk ZN SEAT LEON ST 1.2 TSI VW-AUDI-SEAT€& 19.750,van Egmond SKODA specialist 2014 Autobedrijf Heemskerk Autobedrijf G. Dol Showroom: Langevaart 1a , Werkplaats: Noordeinde 12b.v. Rijnsburg Tel. 071-4022911 Automaat SEAT LEON 1.6 airco 5d. € 8.500,2007 Lange Vaart 34 Rijnsburg • Tel. 071-4020365 Occasions Lange Vaart 34 Rijnsburg • Tel. 071-4020365 Rijnsburgerweg 48 - Voorhout -T 0252-211849 www.gdol.nl Showroom: Langevaart , Werkplaats: Noordeinde 12 Rijnsburg 071-4022911 Een greep uit- ons aanbod: MINI Mini Cabrio SEAT 1a ALTEA XL 8.950,2008Tel. € TOYOTA AYGO 1.6 1.0 Cooper VVT-i• info@autoheemskerk.nl • www.autoheemskerk.nl Keuze uit 65 occasions • info@autoheemskerk.nl • www.autoheemskerk.nl Nissan Micra 1.2TSI 3drs. E-vision Keuze uit 65 occasions SEAT LEON ST1.2 1.2 TSI VW GOLF VII 5d. Airco, navi 2014 18.950,2013 € €19.750,Een greep uit ons aanbod: Automaat TOYOTA AYGO 1.0 VVT-i VW nismo 46.00011.950,km € 4.750 SEATGOLF LEON 5d. 2007 VI1.6 1.4airco TSITSI aut. 5d.edition 2005 2009 SEAT LEON ST 1.2 € 19.750,2014€€ 8.500,SEATGOLF ALTEA XL Sport 1.4 TSI 140 pk 2008 € € 8.950,VW V GT 8.950,2007 20 meiAutomaat 2015 SEAT LEON 1.6 airco 5d. € 2007 Opel Astra Wagon 1.4 Essentia 2007 116.000 km 8.500,€ 7.950 VW-AUDI-SEAT- SKODA specialist

DOLDWAZE OCCASIONS!

VW GOLF VII 1.2 € 18.950,VW 1.4XL 16VTSI 5d. Airco, navi 2013 1999 SEATGOLF ALTEA 8.950,2008 € €2.500,VW POLO GOLFEgmond VI 1.4 TSI aut.VW-AUDI-SEAT5d. 5d. 2009 Autocentrum SKODA € specialist VW 1.2 TSI Comfortline €11.950,2013 VWvan GOLF VII 1.2 TSI 5d. Airco, navi €12.950,2013 Seat Ibiza 1.2 Black Edition 2011 41000 km18.950,€ 8.250 VW GOLF V GT Sport 1.4 TSI 140 pk 2007 € 8.950,-


DE KATWIJKSCHE POST

Info

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2016

23

Burgemeester Jos Wienen persoonlijke herinneringen Door André Groeneveld

Het museum toont verder onder meer scheepsmodellen, huiselijke taferelen van een reder en ook van een vissersknecht, klxederdracht, de algemene geschiedenis van Katwijk en het Katwijkse dialect. Per jaar worden er diverse thematentoonstellingen en/of kunstexposities gehouden. Het museum wordt beheerd door het Genootschap Oud Katwijk. Allerlei werkgroepen zijn binnen deze vereniging actief. De werkgroepen zorgen voor de wisseltentoonstellingen, de pr., de inrichting, het onderhoud, voorlichting, rondleidingen en archivering van het geheel. Lidmaatschap van Genootschap Oud Katwijk kost (min.) € 12,500 per jaar. Het Katwijks Museum aan de Voorstraat in Katwijk is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. De entreeprijzen zijn €6,50 voor volwassenen en €5,50 voor 65+. Kinderen tot en met 12 jaar €2,00. Museumkaart gratis. Tel: 071 4013047. Meer informatie is te vinden op de website: www.katwijksmuseum.nl.

Mijn persoonlijke ontmoeting begon met een discussie over de plaatsing van 19de-eeuwse kunstwerken in de burgemeesterskamer en in de wachtruimte in de hal daarvoor. Ik was toen bezig met het inrichten van de nieuwbouw van het gemeentehuis met kunstwerken uit de collectie van de Gemeente Katwijk. Waar moesten de door de burgemeester uitgezochte kunstwerken boven de lambrisering eigenlijk hangen - hij had zo zijn ideeën. Het was een fijn inhoudelijk gesprek over geschiedenis en kunst. Ik werd vervolgens gevraagd bij gesprekken over het te plaatsen standbeeld van Willibrordus die in 690 bij Katwijk aan Zee voet aan wal zette. Het beeld kwam er helaas niet. Niet veel later was er dat mooie poseermoment in de zomer van 2005 van de toenmalige drie burgermeesters van de nog zelfstandige gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Het was aan de vooravond van de fusie naar één gemeente Katwijk waar Jos Wienen de

Foto: pr

Het Katwijks Museum aan de Voorstraat in Katwijk aan Zee besteedt vooral aandacht aan de schilderkunst die rond 1900 langs de kustlijn werd bedreven en aan de geschiedenis van de visserij. Ook hebben inmiddels attributen en afbeeldingen van Katwijk aan den Rijn een eigen plek gekregen in het gebouw.

Helaas kon ik vanwege een geplande vakantie niet op de afscheidsreceptie aanwezig zijn. Vandaar dit artikel waarin ik al mijmerend mijn persoonlijke herinneringen aan burgemeester Jos Wienen ophaal en herinneringen die gelinkt zijn aan het Katwijks Museum. Het zijn in mijn optiek vijftien mooie jaren van burgemeesterschap. Een burgemeester die zich heel vaak in het Katwijks Museum liet zien, een burgemeester met veel interesse in kunst dat bleek al snel.

Na afloop van de onthulling kunstpanelen in de nieuwe duinstrook voor de Boulevard.

burgemeester van zou worden en waaraan een tentoonstelling gewijd zou worden in het Katwijks Museum. Stilzitten bleek lastig, de sfeer losjes en met bravoure samen met burgemeester Arie (A.P.) van der Lee (Rijnsburg) en Joop (J.P.) van der Reijden (Valkenburg). Ze werden omringd door kijkers, klikkende camera’s van kijkers en een filmende Jaap Arnoldus voor RTVKatwijk en het Katwijks Museum. Het uiteindelijke resultaat, het door kunstenaar Roos Schuring gemaakte burgemeestersportret, mag er zeker zijn en was te zien tijdens de hedendaagse tegenhanger van de fusietentoonstelling. Het schilderij werd opgenomen in de collectie van het Katwijks Museum. Een eervolle plek. Een eer vond ik het ook toen ik in 2005 tijdens de uitreiking van de jaarlijkse gemeentelijke legpennin-

Tentoonstellingen

Educatie

Zaterdag 8 oktober Fantaseer over de zee en boetseer wat erin leeft Voor kinderen van 6-12 jaar onder leiding van Joke Bontenbal van atelier ‘Het Souterrain’. Je neemt een kijkje in het Katwijks Museum en daarna ga je aan de slag met echte boetseerklei. Van 10.00-12.00 uur.

Foto: Katwijks Museum

T/m 12 november B.J. Blommers (1845-1914) de zonnige Haagse School In het kader van het 50-jarig jubileum Genootschap Oud Katwijk. Met een unieke monografie over deze (inter)nationaal bekende kunstschilder, waarin zijn leven en oeuvre aan bod komen en wordt ingegaan op zijn stijlontwikkeling.

29 november-25 februari Vondsten en vergezichten Ab van Overdam en Lux Buurman verkoopexpositie.

Dan waren er de tentoonstellingen, zijn aanwezigheid bij vele openingen in het Katwijks Museum. Soms als opener, maar veel vaker als gast en kunstliefhebber. We hadden dan gesprekken over kunst en over zijn

of ik daar naar wilde uitkijken en hem wilde tippen. Opnieuw een hele eer, dus ik zei ja tegen deze zoektocht. We mailden diverse malen, en informeerde hem welke Oude Kerk werken welke ter veiling werden aangeboden. Er was een halve kerk, een te dure kerk en eente-ver-af-in-beeld gebrachte kerk. Totdat eind vorig jaar dan toch het ware Oude Kerk schilderij voorbijkwam dat nu dus de huiskamer siert. Het laatste persoonlijke moment betrof op 19 augustus een rondleiding over de Blommers tentoonstelling met de redactie van Bestuursforum, het blad van de CDAbestuurdersvereniging (voor alle raadsleden, Statenleden, burgemeesters van CDA-huize waarvan burgemeester Wienen redactievoorzitter is. Mooie momenten die ik, die wij gaan missen.

1917-Illustere namen

Agenda

Vrijdag 30 september Gratis rondleiding Van 15.30-16.30 uur. Aanmelden kan via mail, telefoon of website: pr@katwijksmuseum.nl, www.katwijksmuseum.nl, 071 4013047

gen deze uit handen van de burgemeester mocht ontvangen. Als eerste niet-Katwijker een hele eer, en deze eer voel ik nog ieder jaar bij het uitreikingsmoment. Dat is na de nieuwjaarstoespraak. Ik heb er vele bijgewoond en zijn toespraken getuigden altijd van een inhoudelijke schoonheid, kortom hoogwaardige toespraken met inhoud. Die nieuwjaarstoespraken gingen onder meer over wat een gemeente is en wat een gemeenschap, maar in 2016 ook over asielzoekers en een felle uithaal naar het Kabinet over het te dicht voor de Katwijkse kust gaan plaatsen van een windmolenpark.

droom Jos thuis een schilderij van de Portret Wienen door Roos SchuOude Kerk aan de muur te hebben, ring.

Verleden feit (24) Ook dit keer weer een handvol bijzonderheden uit Katwijks geschiedenis. De feiten zijn bijeengezocht en op papier gezet door ing. J.P. van Brakel, destijds ere-

voorzitter van ‘Oud Katwijk’ en toen zeer actief voor het mede door hem opgerichte genootschap.

1916-Vissen en baden In de visserij was het een slappe tijd, voornamelijk door het grote risico op zee. Gingen er normaal 70 schepen op de trawlvisserij, nu waren er maar 25. Het risico hield ook in, dat de schepen konden worden opgebracht, hetgeen tot half augustus wel twintigmaal gebeurde. In augustus maakte de logger KW20

van rederij De Best in één klap veel goed met 26 last haring, wat liefst fl.20.000,- besomde. In die zomer was er een goed badseizoen, maar de nadruk lag op kamerverhuur zonder pension en op gemeubelde woningen. Op het strand stonden al acht kiosken. Dat vroeg later om uitbreiding.

Per 19 februari werd eervol ontslag als notaris verleend aan mr. Diederik van Riessen die dit ambt lange tijd vervulde in zijn karakteristieke huis aan het ‘Moleneind’, de oude naam voor Rijnstraat - Zuid. Hij werd in mei opgevolgd door zijn kandidaat Hendrik Eerdbeek, die het ambt tot zijn dood in 1935 vervulde. Op 1 maart was de heer H.J. Mes 25 jaar beheerder van het (hulp)postkantoor in het Rijndorp. Daarvoor was hij vier jaar ambtenaar ter secretarie geweest. Eind mei werd een Schippersvereniging opgericht onder leiding van

meester W. Verschoor, één zo’n voorbeeld van de grote activiteit die de schoolhoofden in de samenleving hebben ontplooid. Iemand die in de oorlogsjaren steeds wel eenmaal de weg naar Katwijk vond, was Prins Hendrik. Als ijverig lid van de jachtclub ‘Gortel’ uit Apeldoorn schoot hij graag en goed op onze schietbanen. Bergtochten maken was voor hem een favoriet tijdverdrijf, maar hij kreeg zijn gezin niet mee. Dat verbleef in de pas gebouwde villa ‘Ruigenhoek’, een idee van Koningin Wilhelmina na haar verblijf van vorig jaar in Katwijk.

In Katwijks Museum voor kinderen 6-12 jaar

Workshop boetseren: Picasso-vissen maken In het Katwijks Museum is er op zaterdag 8 oktober van 10.0012.00 uur een workshop boetseren. Onder leiding van Joke Bontenbal van atelier ‘Het Souterrain’ neem je een kijkje in het Katwijks Museum en daarna ga je aan de slag met echte boetseerklei.

derij is weer een beetje anders. Deze ochtend gaan we Picasso-vissen maken van klei. Nieuwsgierig? Geef je dan snel op voor deze inspirerende ochtend.

Weten jullie dat er ‘Picasso Vissen’ bestaan? Echt waar. Die zijn zo genoemd, omdat ze er heel flitsend uitzien. Het lijken net zwemmende moderne schilderijen en elk schil-

Geef je op bij Jeannette de la Parra: educatiekatwijksmuseum@gmail. com. Er is maar beperkt plaats, reserveren is dus gewenst.

De kosten voor deze workshop zijn €3,50 en er wordt gezorgd voor iets lekkers en een drankje.


VACATURE Medewerker Machinebouw Afak Techniek BV is een machinefabriek, gespecialiseerd in het werken met roestvast staal. Afak staat vooral bekend om zijn fabricage van transportsystemen en verpakkingslijnen voor de complete visverwerking aan boord van Trawlers en vis verwerkende fabrieken. Deze installaties worden geheel in eigen beheer ontworpen, gefabriceerd en geïnstalleerd. Kortom Afak is een veelzijdig bedrijf wat op klantspecificatie levert en actief is op de Nederlandse en internationale markt. Omschrijving: Vanaf de werktekening maak je onderdelen en bouw je de machine/ constructie op. Dit doe je met vaardigheid en precisie. Je bent allround en voert laswerkzaamheden en bewerkingen aan de RVS onderdelen zelf uit. Je werkt zelfstandig en bent mede verantwoordelijk voor het eindproduct.

Jouw Profiel: Ervaren, gevoel voor techniek, creatief, stressbestendig, goede contactuele eigenschappen en een gezonde werkmentaliteit. Ervaring met draaien/ frezen is een pré. Bereidheid om over te werken. In later stadium eventueel werken op buitenlandse locatie. Je bent in het bezit van een VMBO/MBO opleiding en je bent in het bezit van rijbewijs B.

Kinderdagverblijf Pinokkio Noordwijk zoekt per direct,

Pedagogisch medewerkster(s) oproepkracht Ben jij flexibel, klantgericht, in het bezit van de benodigde papieren en heb jij een enorme passie om met kinderen te werken in de leeftijdsgroep van 0 – 4 jaar, stuur dan je c.v. voorzien van een foto naar info@pinokkio-noordwijk.nl t.a.v. A. Barnhoorn.

De arbeidsovereenkomst start met 1 jaar, bij gebleken geschiktheid volgt een vast contract.

Is per direct op zoek naar een Geboden wordt: Uitstekend 4 weken salaris, bij 38 uur/week. CAO volgens Klein metaal. Prettige werksfeer in een Katwijks no nonsens bedrijf. Alleen personen, die menen aan het gestelde profiel te voldoen, nodigen wij uit te solliciteren. Je kunt jouw sollicitatiebrief met CV mailen naar de heer B. van Velzen Buis@afak.nl, of per post versturen naar onderstaand adres.

Afak

Afak Techniek BV | Steenbakkerstraat 12 | 2222 AT | Katwijk aan Zee Tel. +31 (0)71 402 40 66 | E-mail afak@afak.nl | www.afak.nl

Sous chef en zelfstandig werkende kok Ben jij creatief? Ontwikkel je jezelf graag? Ben je ambitieus en vooruit strevend? Dan zijn wij op zoek naar jou. Als je jezelf ziet werken in een van deze functies stuur dan jouw motivatie en CV naar: info@restaurantdezwaan.nl Heb je vragen neem contact op Bert Blankespoor 071-4012064 Brasserie Grand Café Zwaan Boulevard 11 2225 HC Katwijk Boulevard 111 • Katwijk aan Zee • Tel. (071) 4012064 www.restaurantdezwaan.nl

Auto’s wassen voor Gambia op zaterdag 1 oktober! Waarom……

Wij, Youth for Gambia gaan van 17 juli 2017 tot 3 augustus 2017 naar Fajara, Gambia. Daar gaan we helpen een school opbouwen. Het komende jaar willen wij, door middel van acties, geld inzamelen om dit mogelijk te maken. Waar………. Prins Hendrikkade 12 (bij de brandweer) Wanneer….. Zaterdag 1 oktober Hoe laat…… Van 08.00 uur tot 16.00 uur Hoe duur…… Wassen € 7,50 per auto Zuigen € 2,50 per auto

Laat ons wassen, help ons bouwen

Productiemanager Toekomstgerichte teamspeler met oog voor mens en machine Heemskerk produceert en levert gesneden, gewassen en verpakte groenten, salades en fruit aan retail- en fastfoodketens in binnenen buitenland. We zijn een groeiend, dynamisch bedrijf en werken samen met een team van 650 medewerkers om onze klanten dagelijks te voorzien van verse, lekkere en kwalitatief hoogwaardige producten.

Functie-eisen We zijn op zoek naar een sterke persoonlijkheid met leiderschapskwaliteiten. Flexibele professionaliteit waarin de managementstijl en werktijden aan worden gepast aan de behoeften van de organisatie en de medewerkers. Verder ben je communicatief vaardig, resultaat- en verbetergericht, teamspeler, zelfstandig, flexibel en stressbestendig.

Functieomschrijving Als Productiemanager ben je samen met twee directe collega’s verantwoordelijk voor het gehele productieproces. Je focusgebied ligt op de afdeling High Care. Je zorgt ervoor dat de afdelingsdoelstellingen worden behaald. Deze doelstellingen hebben betrekking op kwaliteit, efficiëntie, kostenreductie en leverbetrouwbaarheid. Je geeft leiding aan een team van Teamleiders die je begeleidt en faciliteert in hun persoonlijke ontwikkeling.

Voor meer informatie over de vacature kun je kijken op de website www.redvice.eu

wheemskerk.nl


lokaal

DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2016

25

VIP-vacatures Cameraman of -vrouw

RTV Katwijk zoekt cameramensen voor studio-opnames, evenementen, cameratechniek op locatie en nieuws. Zij zorgen er ook voor dat u een complete opleiding krijgt. Hebt u ervaring met vormgeving voor tv, kabelkrant, reclame of website? Ook dan bent u van harte welkom.

Maaltijdrijders in Rijnsburg

Elke week worden in Rijnsburg op dinsdag en donderdagochtend, door vrijwilligers van Welzijnskwartier, maaltijden bezorgd bij mensen die deze besteld hebben. Men komt ‘s morgens rond 08.30 uur in ‘t Heen in Katwijk bij elkaar om de maaltijden op te halen. Vervolgens worden deze dan aan de hand van adreslijsten op de diverse adressen bezorgd. U kunt zelf aangeven hoe vaak en op welke dag u wilt werken.

Rolstoelwandelen

Wijkservicecentrum de Binders zoekt nog enthousiaste mensen die samen met de deelnemers van Binders, bewoners van de Wilbert op-

halen voor een wandeling. Gezellig een bakkie doen maakt daar ook onderdeel van uit. Hebt u hier tijd voor op de donderdagmiddag? Geen tijd op donderdag? Er worden ook nog mensen gezocht die meelopen op woensdag of vrijdag als de deelnemers van Binders papier op gaan halen in de wijk.

Begeleiding zanguur/bingo

De bewonerscommissie van de Driehoek zoekt vrijwilligers om 1 x per 14 dagen op de woensdagmiddag ouderen te voet te begeleiden naar een (Christelijk) zang uur in het naastgelegen gebouw. Ook voor de bingo (1x in de 14 dagen op maandagmiddag) wordt nog assistentie gezocht. Staat datgene wat u zoekt er niet bij? Maak dan een afspraak voor een persoonlijk gesprek, 071 4033323 of vip@welzijnskwartier. nl. VIP Katwijk is gevestigd in Huize Callao, Callaoweg 1 te Katwijk. Gebruik maken van de vacaturebank is gratis. Op woensdagmiddag vindt u VIP Katwijk van 13.00 tot 16.00 uur in bibliotheek Hoornes Rijnsoever. Zoekt u vrijwilligerswerk maar weet u nog niet precies wat u wilt gaan doen? Kom dan op woensdag 12 oktober naar de Oriëntatiebijeenkomst voor vrijwilligers in Huize Callao. Aanmelden is verplicht, deelname is gratis.

Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Welzijnskwartier Vrijwilligers Informatiepunt (VIP) organiseert maandagavond 24 oktober samen met de Brijder stichting en Voetbalvereniging Valken’68 de Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA). Barvrijwilligers doen belangrijk werk. Zij zorgen ervoor dat bezoekers gezellig samen van een hapje en een drankje kunnen genieten. Maar dat brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Op grond van de Drank- en Horecawet wordt daarom van barmedewerkers verwacht dat zij over de verklaring Sociale Hygiëne beschik-

Rubriek Voedingsadviesbureau De Winter geeft in deze rubriek eens per maand voedingsadvies en tips voor een gezonde levenswijze Door: Resham Sardar

ken of de Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) hebben gevolgd. Op 24 oktober kunnen barmedewerkers van vrijwilligersorganisaties deelnemen aan de IVA die verzorgd zal worden door de Brijder stichting. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Na afloop ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname. Wilt u meedoen? Inschrijven kan bij Welzijnskwartier Vrijwilligers Informatiepunt 071 4033323 of via email: vip@welzijnskwartier.nl. Wacht niet te lang met aanmelden. Inschrijven kan tot 10 oktober. De bijeenkomst start om 19.30 uur bij Voetbalvereniging Valken’68 in Valkenburg.

Vincent de Vries speelt weer in Katwijk.

Orgel bijt man met Vincent de Vries Organist Vincent de Vries is een graag geziene gast in de orgelseries die Katwijk rijk is. Vrijdag 30 september neemt hij weer plaats achter het Van den Heuvelorgel in de Nieuwe Kerk in Katwijk aan Zee. De kerkdeuren zijn vanaf 19.45 uur geopend. De toegang bedraagt € 10 p.p. Programmaboekjes aanwezig. Parkeren op het kerkplein is gratis. Kinderen tot 12 jaar wonen gratis het concert bij. Een programma samenstellen dat je pakt is één. Maar het zo uitvoeren dat het de luisteraar weet te raken is twee. Op dat laatste niveau weet Vincent de Vries met zijn orgelconcerten moeiteloos te acteren.

De entree is gegund aan het gevoelige Ga niet alleen door ‘t leven van Jan Zwart. Dit orgellied mediteert en siert door haar eenvoud. Vervolgens dringt Bach door tot de essentie van de Barok met zijn Dorische Toccata BWV 538. Op en top stijlbewust, maar evenzo tijdloos. Dat typeert de groten der aarde. Vanuit het land van de Zonnekoning schittert even later nog zo’n monumentaal werk. Een sonate van Alexandre Guilmant, de zevende met zijn eigen symfonische bite. Verder roept het sterfbedlied The Lost van Arthur Sullivan altijd weer de nodige emoties op. Meer Engelse liederen staan op het programma met Song 13 van Percy Whitlock. Van Britse zijde hoort u ook het 18e-eeuwse Introduction and Toccata van William Wa-

lond. Een traditional met een speelse melodie dat danst en host of het een lieve lust is. Zo dromerig als de avond begon is ook de entree van het slotnummer, de Fantasie over de Avondzang van Feike Asma. Maar gaandeweg stuwt dit werk na de inleiding en koraalbewerking zichzelf naar een climax, zoals alleen Asma dat kon. Een slot met een schepping van de Hollandse koraalmeester. Maar dan ook uitvoeren met Asma’s typerende orgeldrive, die de luisteraar eindeloos wist te boeien. Dat is Vincent de Vries ten voeten uit met orgel bijt man. Zelf ook een keer het Van den Heuvel-orgel bespelen? Dat kan tegen betaling. Bekijk voor gedetailleerde informatie de website: www.sonk.nl

Tweedehands kinderkledingverkoop In de zaal achter de Christelijk Gereformeerde Kerk aan het Duinrustplein 10 in Katwijk is op woensdag 5 oktober de najaarskinderkledingverkoop. Kleding daarvoor kan ingebracht worden bij E. Durieux-van der Zwan, Secr. Varkevisserstraat 124; A. Durieux-de Mol, Duinoord 26, en M.J. van der Meij-Siemerink,

Graslelie 8. De opbrengst van deze kledingverkoop komt geheel ten goede aan Stichting De Brug in Katwijk. De niet-verkochte kleding gaat via de stichting ‘Goed voor Nood’ uit Rijnsburg naar Roemenië. Voor de kinderen is er oppas, zodat ouders in alle rust kunt kopen. Tevens is er koffie, thee met

cake en drinken met wat lekkers voor de kinderen. Tijdens deze verkoopdag staat de hoedengroep weer klaar met een mooie, nieuwe collectie handgemaakte winterhoeden. Komt u dus vooral ook even een kijkje nemen in de consistorie. Iedereen hartelijk welkom woensdag 5 oktober 14.30 tot 16.30 uur.

Gezondheid uit een potje

I

edereen heeft weleens potjes vitamine en mineralen in de drogist zien staan. Vitamine A voor sterke nagels, kalium voor een gezonde bloeddruk, magnesium tegen krampen en een multivitamine voor een optimale algehele gezondheid. Zijn al deze supplementen eigenlijk wel nodig of is een gezond voedingspatroon voldoende? Op die vraag geeft deze rubriek een antwoord.

Voeding als medicijn

www.voedings-advies.nl T. 023 5573344 katwijk@voedings-advies.nl FB: Voedingsadviesbureau DeWinter t: @VDWtwit

Foto: pr

Wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Het Welzijnskwartier Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) kan u verder helpen. Kijk eens op de vacaturebank van onze website www.vipkatwijk.nl. Op dit moment zijn er onder andere de volgende vacatures.

Moeder natuur kan ons alles geven wat we nodig hebben om gezond te blijven. Sinaasappels zijn bijvoorbeeld een bron van vitamine C, oesters bevatten een hoop zink en onze huid maakt zelfs vitamine D uit zonlicht! Wanneer je een gevarieerd voedingspatroon hebt en voldoende groenten, fruit, granen, zuivel, vlees en vis eet zou je in principe alle benodigde voedingsstoffen binnenkrijgen en zijn extra vitamine- en mineraalsupplementen niet nodig. Helaas eet minder dan 20%

van de Nederlanders voldoende vis en eet minder dan 1 op de 10 mensen voldoende groente en fruit! De mensen die niet aan de aanbevelingen voldoen krijgen dus te weinig van bepaalde vitaminen en mineralen binnen. Zij zouden deze tekorten kunnen aanvullen met een supplement. Het zou echter beter zijn om voldoende voedingstoffen via de voeding binnen te krijgen, voeding is immers de basis van een goede gezondheid.

Supplement = aanvulling

In sommige gevallen kan een vitaminesupplement zeker zinvol zijn. Met name bij mensen die onder andere door leeftijd, eet- en leefgewoonten een tekort hebben of juist een verhoogde behoefte hebben aan bepaalde voedingsstoffen. De volgende groepen kunnen bijvoorbeeld baat hebben bij een supplement: - Baby’s hebben behoefte aan vitamine D en K als aanvulling; - Ouderen, mensen met een

getinte huid of mensen met een hoofddoek hebben een verhoogde behoefte aan vitamine D; - Intensieve sporters kunnen baat hebben bij een multivitamine; - Vegetariërs kunnen een tekort hebben aan ijzer en vitamine B12; - Voor mensen die een koolhydraatarm dieet volgen kan suppletie met een multivitamine zinvol zijn.

Schaadt het niet?

Er zijn in Nederland een hoop mensen die een multivitaminesupplement gebruiken met als achterliggende gedacht: ‘Zo krijg ik in ieder geval alles binnen en wat extra is mooi meegenomen.’ Het is natuurlijk mooi dat in één enkel tablet alles zit wat je nodig hebt, maar wat gebeurt er met de voedingsstoffen die je teveel binnenkrijgt? Gelukkig kan het lichaam van de meeste vitaminen zelf bepalen of er voldoende opgenomen is, overschotten worden dan via de urine uit geplast. Er zijn ook vitaminen

die je niet uit kunt plassen. Deze vitaminen, de zogeheten vetoplosbare vitaminen, worden in het lichaam opgeslagen en gebruikt wanneer nodig. Om deze reden kun je met twee keer per week vis eten toch genoeg vitaminen uit vis binnenkrijgen omdat het lichaam hier een reserve van opbouwt. Wanneer er echter elke dag een overschot aan vitaminen ingenomen wordt kunnen deze reserves zo groot worden dat ze het lichaam van binnenuit vergiftigen! Als je een gezond en gevarieerd voedingspatroon hebt, dan krijg je van alle voedingsstoffen voldoende binnen en is het nemen van extra vitaminen en mineralen niet nodig. Twijfel je toch of je geen tekorten hebt? Overleg dan eerst met je diëtist of huisarts of er nog aanpassingen in het voedingspatroon gedaan kunnen worden voordat je een potje supplementen aanschaft.


lokaal

DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2016

Juridisch spreekuur in hoofdbibliotheek

Gratis in de bieb

Twee vrolijke filmvoorstellingen Kinderboekenweek 2016. Leuk om met elkaar in de bibliotheek een jeugdfilm te bekijken. Op twee woensdagmiddagen in de Kinderboekenweek gaan we dat doen: op 5 oktober van 14.00 tot 16.00 uur in de Hoofdbieb en op 12 oktober van 14.00 tot 16.00 uur in Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever. In beide vestigingen wordt dezelfde film gedraaid.

Advocatenkantoor Geelkerken Linskens verzorgt sinds januari een gratis juridisch spreekuur in de Bibliotheek Katwijk, vanaf deze maand weer in de Hoofdbibliotheek. In de even weken is op dinsdagavond van 18.00 tot 20.00 in de bibliotheek een advocaat aanwezig om al uw vragen te beantwoorden. De spreekuren zijn ingedeeld in verschillende rechtsgebieden in verband met de specialismen van de verschillende advocaten die het spreekuur verzorgen. Uiteraard bent u tijdens het spreekuur ook van harte welkom voor juridische vraagstukken die buiten het aangegeven rechtsgebied vallen.

Gratis, maar mét kaartje

De toegang voor beide filmvoorstellingen is gratis, maar er moet wél van tevoren een toegangskaart worden uitgeprint. Wacht daar niet te lang mee, want op = op. Een toegangskaart is te verkrijgen in alle bibliotheekvestigingen en via www.bibliotheekkatwijk.nl.

VoorLees High Tea voor kids met opa/oma ‘Voor altijd jong!’ is het thema van de Kinderboekenweek 2016 (5-16 oktober). Met dit onderwerp in gedachten organiseert Bibliotheek Katwijk een speciale VoorLees High Tea voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 9 jaar en hun opa of oma. Op woensdag 5 oktober zijn kinderen en hun grootouders om 15.00 uur welkom op dit smakelijke voorleesfeestje in Bibliotheek Hoornes/ Rijnsoever. Een week later, op woensdag 12 oktober om 15.00 uur, doen we het in de Hoofdbieb nog een keer over.

Oproep

Kom met je opa en oma naar de VoorLees High Tea en geniet tijdens het voorlezen van thee, limonade en lekkere dingetjes. Wil jouw opa of oma ook voorlezen? Hartstikke leuk. Meld dit dan even op: kinderboekenweek@bibliotheekkatwijk. nl onder vermelding van VoorLees High Tea. Schuif ook gezellig aan op 5 of 12 oktober bij de VoorLees High Tea. Weer zo’n leuke gratis activiteit van de bibliotheek.

Fotowedstrijd: een boekfie In het kader van de Kinderboekenweek (5-16 oktober), waarin dit jaar grootouders centraal staan, schrijft de bibliotheek een fotowedstrijd uit: maak een leuke foto of boekfie (een soort selfie) van/tijdens het voorlezen met je opa of oma. De leukste, mooiste, meest originele foto’s worden geplaatst op de Facebookpagina van Bibliotheek Katwijk. Graag je foto mailen naar kinderboekenweek@bibliotheekkatwijk.nl. De prijsuitreiking is op zaterdag 15 oktober om 14.30 uur in de hoofdbieb. Er valt iets moois te winnen.

Foto: pr

Vrolijke familiefilm

De 13-jarige Grace wil graag alles weten over haar Surinaamse vader, maar niemand wil haar iets vertellen. Opa Gerrit is de enige die haar kan helpen, maar zijn geheugen laat hem steeds meer in de steek. Als de familie hem in een bejaardentehuis wil stoppen, besluiten Grace en Opa Gerrit om van zijn spaargeld naar Suriname te gaan. Maar dan blijkt dat de familie het geld heeft geblokkeerd. Grace haalt Opa Gerrit over de bank te overvallen… Een heerlijke vrolijke en kolderieke familiefilm voor kinderen vanaf 6 jaar.

26

Gaat de raceauto rijden met een ballon?

Techniek in groep 2 van De Duinroos Voor de kinderen van groep 2 van De Duinroos werd vorige week dinsdag voor het eerst een techniekochtend georganiseerd. De kleuters voerden allerlei activiteiten uit om zo te ontdekken en

onderzoeken, waarbij ze door de helpende papa, oma en mama’s werden aangemoedigd om op zoek te gaan naar het hoe en waarom van de dingen (techniek). Ze mochten bruggen bouwen met losse plankjes (hoe bouw je een

brug?), raceauto’s laten rijden met ballonnen (wat zit er in de ballon en welke kant gaat de auto op?) en zelf een knikkerbaan in elkaar zetten (als je de knikker hier in stopt, waar komt deze er dan uit?).

‘Heb jij echt contact met je kinderen?’

Door Ester Jansen van Rosendaal

In de speeltuin met mijn dochter, viel me op dat de meeste ouders met hun mobiele telefoon bezig waren, terwijl de kinderen aan het spelen waren, mijzelf inbegrepen. ‘s Avonds zitten de meeste ouders achter, tv, laptop of iPad, inclusief mijzelf en een loopje langs een middelbare school laat zien dat de meeste jongeren ook liever via de WhatsApp contact houden dan in het echte leven.

Niet dat ik nu helemaal tegen sociale media ben, maar zijn we de balans niet een beetje kwijt en hebben we via sociale media, zoals Facebook en WhatsApp nu wel echt contact? Contact betekent dat je met elkaar verbonden bent en dat er iets wordt uitgewisseld. Voor mij betekent het ook dat je iets samen hebt of iets samen doet. Juist dat samen is iets waar we toch allemaal wel behoefte aan hebben? Je kind vindt het leuk als je in de speeltuin samen met hem/haar speelt. Samen op de schommel, samen van de glijbaan. Hierdoor voelen ze zich aan jou verbonden en veilig. En, het is natuurlijk gezellig. Als ouders/partners is ook goed om regelmatig samen dingen te ondernemen. Een wandeling, een goed gesprek, samen eten koken. Het

hoeft niet groot te zijn, maar samen zijn betekent dat je even de rust neemt om echt contact te maken met de ander. Mijn oproep voor de Week van de Opvoeding is dus ook om je telefoon, tablet, enz. even op uit/stil te zetten en tijd te maken voor echt contact. Het maakt niet uit wat je doet, maar doe het samen. Heb je inspiratie nodig, kijk dan naar onderstaande activiteiten.

Activiteiten

Tijdens de week van de opvoeding organiseren verschillende organisaties zoals het Welzijnskwartier, de Bibliotheek en het Centrum voor Jeugd en Gezin diverse activiteiten. Voor meer informatie zie; www.cjgkatwijk.nl

Huiswerkbegeleiding in de Schelp Welzijnskwartier Wijkwerk organiseert iedere maandag huiswerkbegeleiding in Buurtcentrum de Schelp. Huiswerkbegeleiding is bedoeld voor kinderen van groep 6 tot en met 8 van de basisschool. Kinderen kunnen tijdens de activiteit terecht met vragen over hun huiswerk en extra uitleg krijgen als zij de leerstof niet begrijpen. De huiswerkbegeleiding wordt iedere maandag gegeven van 16.00

tot 17.00 uur, behalve in de schoolvakanties. Het doel van de huiswerkbegeleiding is hulp geven aan kinderen bij het maken van hun huiswerk, met extra aandacht aan de Nederlandse taal. Sommige kinderen hebben iets meer hulp en begeleiding nodig bij het maken van hun huiswerk. Daarnaast willen we de kinderen een rustige plek bieden waar zij hun huiswerk kunnen maken, vaak is het thuis te onrustig of hebben kin-

deren geen eigen kamer waar zij rustig kunnen werken. Momenteel wordt de huiswerkbegeleiding gegeven door twee vrijwilligers, maar de organisatie kan altijd nog een extra vrijwilliger gebruiken, zodat de kinderen meer aandacht kunnen krijgen. Voor meer informatie over huiswerkbegeleiding of aanmelden als vrijwilliger, dan kan je contact op nemen met Margriet Rous, 071 8894461 of margrietrous@welzijnskwartier.nl

Agenda Jongerencentrum De Schuit Donderdag 6 oktober kunnen tieners in ons kookcafé verrukkelijke Chili Concarne maken.En vrijdag 7 oktober gaan we cupcakes versieren. Vrijdag 7 oktober luiden wij het weekend in met onze welbekende quiz. Kom langs met je vrienden

voor een reeks van gevarieerde rondes met leuke, soms interactieve, vragen. Inschrijven kan aan de zaal met een team van vijf personen. Wat is de maand oktober zonder Oktoberfest? Zaterdag 8 oktober een avond om te knallen. Verwacht onze vrijwilligers in kostuum, lan-

Het volgende juridisch spreekuur is op dinsdag 4 oktober van 18.0020.00 uur over Familie- en erfrecht. Een afspraak maken voor het spreekuur is niet noodzakelijk, maar wel mogelijk en wordt aangeraden.

Zaterdag 1 oktober

Week van de Opvoeding

Volgende week van 3-10 oktober is het de landelijke week van de opvoeding. Thema van deze week is ‘Contact’. Afgelopen week ben ik eens gaan kijken naar het onderling contact dat we hebben met elkaar.

De advocaat die op dat moment aanwezig is, neemt uw vraag in behandeling en indien nodig uitzetten bij een andere advocaat die gespecialiseerd is op het rechtsgebied waarop uw vraag ziet.

ge tafels om eens gezellig met elkaar te feesten en wellicht wat nieuwe mensen te leren kennen. Kom verkleed als Duitser, drink bier uit pullen en shake op alle bekende Tiroler hits! Verwacht dus veel spektakel. De entree is gratis!

Nederlandstalig in De Branding In de kelder van café De Branding aan de Voorstraat 12 is er zaterdag 1 oktober een Nederlandse avond. Deze keer staat Jeroen van Katwijk op het podium zijn zangkunsten te vertonen met begeleiding van dj Dre. Verder komt ook Greg a Man langs en draait dj Dennis Nederlandstalige muziek. De avond zelf begint om 20.00 en de entree is zoals altijd gratis.

Bessen, zaden en vogels op Lentevreugd IVN-gidsen gaan zondag 2 oktober om 10.00 uur op stap in natuurgebied Lentevreugd. Lentevreugd is een binnenduingebied dat de overgang vormt tussen de duinen en de polders. Met een beestje goede wil kunt u zich voorstellen hoe het hier eeuwen geleden was… Mensen hielden zich in leven met wat ze vonden in de natuur. De herfst was de tijd om vruchten, bessen en zaden te verzamelen om in de winter te kunnen overleven. U bent van harte uitgenodigd om mee te wandelen en te kijken wat er aan eetbaars groeit. Ook kijken we naar de vogels, welke zijn al naar het zuiden vertrokken, welke blijven hier en zijn er ook al vogels die uit het noorden bij ons komen overwinteren? De wandeling duurt ongeveer twee uur en is kosteloos. Het terrein is hier en daar behoorlijk drassig, dus het dragen van waterdicht schoeisel is aan te bevelen. Start: parkeerterrein Lentevreugd aan de Katwijkseweg 19A, Wassenaar, bij de rotonde tegenover het golfterrein in Wassenaar. Voor verdere informatie over activiteiten van IVN Leiden zie: www.ivn. nl/leiden.


metamorfose

DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2016

27

de metamorfose van Larissa Barnhoorn

1

2

De moeder van Larissa zag met lede ogen aan hoe het haar van haar dochter steeds futlozer en doffer werd. Er was niets meer mee te beginnen. Ze bedacht dat het zo niet langer kon en gaf Larissa op voor de metamorfose. Het team van Haarverzorging Edwin Minnee ging voortvarend aan de slag om nog te redden wat er te redden viel. Door Heleen Schoneveld

‘Vanaf mijn 15e verfde ik mijn lange haar zelf, want ik was altijd wel in voor een beetje variatie op haarkleurgebied. Nieuw kleurtje? Hoppakee, smeer maar in. Kleur zat? Ontkleuren maar weer en nieuwe kleur eroverheen. En dat keer op keer. Helaas moest ik daar voor boeten, want mijn haar was zo dood als een pier geworden, een strobaal zag er gezonder uit’, zegt de 17-jarige Larissa. ‘Kammen of borstelen? Dat durfde ik niet meer, want het brak gewoon af! Ik hoop van harte dat ze er nog wat van kunnen maken.’

‘Wat een opluchting’ Na een knipbeurt en de intensieve behandelingen zit Larissa bijna te trappelen van ongeduld om haar

vingers door haar ‘nieuwe’ haar te halen. En ja, dat lukt zonder dat er hele plukken meekomen. ‘Wat een opluchting, de kleur is prachtig, het voelt fantastisch aan en tot mijn grote vreugde viel de schade mee en hoefde er maar een klein stukje af. Ik zag mezelf al lopen met een kort koppie, ook heel leuk, maar niet voor mij. Ik ben heel erg blij met het resultaat en ga vanaf nu heel goed voor mijn haar zorgen.’

Grappige print

Na de lunch bij bakker Van Maanen op de Princestraat is het een klein oversteekje naar Sisters. ‘Niet echt een winkel voor mijn leeftijd, dus ik loop er niet gauw naar binnen. Maar na enig snuffelen waren er toch wel wat items die ik wel oké en draagbaar vond. Vooral het jasje vond ik leuk. Het had een grappige print en het was kort, daar hou ik van.’

Opmaakritueel

Bij Etos Den Hollander werd Larissa

van een mooie make-up voorzien. ‘Zonder make-up voel ik me onzeker, dus ik ga nooit de deur uit voordat ik me helemaal heb opgemaakt. Ik gebruik zelfs elke dag een foundation. De BB cream die gebruikt werd dekt voldoende, dan is foundation eigenlijk niet nodig. Maar ik hou het toch maar bij mijn eigen opmaakritueel. Dat ben ik nu zo gewend. De knalrode lippenstift vond ik super.’

Studio Kruijt is de aangewezen plek om alles vast te leggen op de gevoelige plaat. ‘Ik vond het wel grappig om te poseren, maar het zal nooit mijn ding worden. Lachen op commando, dat ziet er zo gemaakt en krampachtig uit. Het was een lange maar vooral leuke dag, ik wil hierbij iedereen bedanken en in het bijzonder mijn moeder: bedankt mam!’

1 Door verkeerd kleuren is het haar zwaar beschadigd. Wil jij ook een kleur die veel langer mooi blijft? Vraag aan het team van Edwin Minnee naar de L’anza Healing Color Attach behandeling, een geheel nieuwe technologische doorbraak voor alle soorten haarkleuringen. Vraag voor thuis de L’anza Color Guard: 70% van kleurverlies komt door (hard) water. Met de Wash Shield technologie kunnen kleurpigmenten niet meer uit het haar gespoeld worden.

2 Ondanks beschadigd haar nu een intensieve rode kleur. 3 Met dit nieuwe product blijft kleur 107% langer mooi. 4 Bij Sisters wordt een nieuwe outfit gepast. 5 ’De knalrode lippenstift vind ik super.’

3

4

6 ‘Ik ben heel erg blij met het resultaat.’

Ken je iemand die echt een metamorfose verdient? Geef jouw kandidaat op bij De Katwijksche Post en vermeld erbij waarom hij of zij uitgekozen moet worden voor een metamorfose. Stuur een foto mee waar de kandidaat van hoofd tot voeten duidelijk op staat en vergeet niet je eigen naam en adresgegevens erbij te zetten. Het adres: De Katwijksche Post, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Vermeld op de envelop: metamorfose. Mailen kan ook: redactie@katwijkschepost.nl

Arianne Haarverzorging Minnee 5

6

Door het vele kleuren en blonderen en verkeerde verzorging is het haar zo zwak dat je het zonder enige moeite hele plukken uit elkaar kan trekken. Met de unieke L’anza Healing Color Attach en de L’anza Healing Emergency Service kan de kleuring perfect in het haar worden opgenomen (per haarvezel kan het tot 48% meer kleur opnemen). Met de L’anza Healing Color Attach wordt de kleur verzegeld. Thuis kan de kleur beschermd worden tegen het harde water met de Color Guard. Gebruik dit voor en na het wassen en de kleurvervaging van het water wordt hiermee voorkomen.

Sisters Princestraat

Larissa is pas 17 jaar, maar gaf aan dat netjes en gekleed bij haar passen. Zij koos daarom voor een mooie pantalon van Esprit. Deze pantalon kan zakelijk gedragen worden en gecombineerd worden met een blazer of een rokje net boven de knie, ook van Esprit. De blouse die erbij gekozen is, is van Elvira, een merk dat al jaren bij Sisters verkrijgbaar is. Elvira is sterk in haar sportief en comfortabel draagbare blazers v.a. 39,99. Omdat Larissa van iets meer gekleed houdt, heeft zij gekozen voor een blazer van Smash Lemon. Larissa ziet er zakelijk, netjes en volwassen uit in deze outfit.

Cora/Etos Den Hollander

Voor een mooie basis is het van belang, dat de huid van te voren goed gereinigd is. Daar heb je een goede dagverzorging voor nodig. De 7 primers van het eigen Etos-merk zijn afgestemd op de verschillende huidtypes. Met de Infallible Sculpt Contour worden de mooie lijnen van het gezicht geaccentueerd en het geeft het mooie schaduweffecten. De make-up producten zijn van de nieuwe serie L’Oreal Sculpt. Voor de wimpers heb ik de False Lash Wings Sculpt gebruikt. Daarmee creëer je drie effecten in één beweging. De lippen heb ik kleur gegeven met de nieuwe Infallible Matte van L’Oreal.


algemeen

DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2016

28

Vrijdag 30 september

Lampionnenoptocht door Katwijk-zuid Buurtcomité Ligustrum in Katwijk-zuid organiseert ook dit jaar weer zijn lampionnenoptocht. Dit jaar wordt die tocht begeleid door de Katwijkse UNI, Jong DVS en de Majorettes van Desiree NNO te Katwijk.

Rond 20.10 uur vertrekt de stoet. Gemotoriseerde deelname is niet toegestaan, versierde karren, bakfietsen, kinderwagens, e.d. zijn natuurlijk van harte welkom. Bij de start zijn verschillende lampionnensets te koop (op=op). Route: start (20.00 uur) Kamperfoelieplein, Kamperfoeliestraat, Drieplassenweg, Secr. Varkevisserstraat, Tijmstraat, Kamperfoelieplein, Ligusterstraat, Secr. Varkevisserstraat, Duinstraat, Duindoornlaan, Duinroosstraat, Laan van Nieuw Zuid, Duindoornlaan, Parklaan, Meidoornstraat, De Waal Malefijtstraat, Vlierstraat, Parklaan, Weth. D. Ouwehandstraat, Abeelplein, Schoolstraat, De Waal Malefijtstraat, Weth. D. Ouwehandstraat, Secr. Varkevisserstraat, Duinstraat, Jozef Israëlsweg, Koninginneweg, Drieplassenweg, Kamperfoelieplein, einde optocht (21.00 uur). Deelname is op eigen risico. _________________________

Dierenbescherming afdeling Rijnland

Meldnummer Dierennoodhulp & Toezicht op Dierenwelzijn, telefoon 071 5216662. Voor overige vragen en/of opmerkingen kantoor@ dbrijnland.nl.

Foto: pr

Verzamelen is op het Kamperfoelieplein, waar om 20.00 uur de prijs wordt uitgereikt voor mooist versierde kar/persoon. Ding mee naar de prijs en zorg dat u voor die tijd op het Kamperfoelieplein staat opgesteld. De commissie kiest dan de mooist versierde kar/persoon. Er valt in ieder geval een leuke prijs te winnen.

Iedere dinsdag, woensdag en zondag tot en met vrijdag 30 september 11.15-18.15 uur: Waterpendel naar Leiden v.v. vanaf de Zwaaikom. Enkele reis € 10,-.

Een bijbels tafereel in klei.

Joke Kant bij Naomi Voor de kringavond op woensdagavond 5 oktober is Joke Kant uitgenodigd bij Vrouwenkring Naomi. Deze Katwijkse predikantsvrouw heeft jarenlang poppen gemaakt van zelfhardende klei en klei die gebakken moest worden in de oven. Daarna ontstond het verzamelen van porseleinen poppen. Hieruit is haar hobby gegroeid om Bijbelse taferelen uit te beelden met deze poppen. De diverse tentoonstellingen hebben menigeen ontroerd en ook op deze kringavond zijn taferelen te bewonderen. Alle vrouwen zijn weer van harte

welkom. Ook als u nog nooit bent geweest, kunt u aanschuiven en breng gerust uw vriendin of zus mee. Vrouwenkring Naomi heeft geen drempel, er wordt geen contributie geheven. Op elke kringavond wordt er gecollecteerd voor het goede doel en de onkosten. De activiteiten van deze kring vinden plaats in de grote zaal van de Ontmoetingskerk, Nieuwe Duinweg 64, Katwijk. Vanaf 19.30 uur is de koffie klaar. Het programma begint om 20.00 uur en is om ca. 22.00 uur afgelopen. Voor het volledige programma van het nieuwe seizoen en meer informatie over Naomi: www. ontmoetingskerkkatwijk.nl.

Seniorencursus Broem VVN-Katwijk organiseert op donderdagmorgen 13 oktober in Tripodia weer de jaarlijkse Broem-test voor senioren. Senioren kunnen in hun eigen auto hun rijvaardigheid testen bij een gediplomeerde rijinstructeur. Ook ogen, oren en reactievermogen worden getest. Aan het einde van de ochtend ontvangt u de adviezen op papier en kunt u zelf beoordelen of u nog een verant-

woorde weggebruiker bent. Deze test heeft géén invloed op uw rijbewijs. De kosten zijn slechts €15,00. Leden van Marente ontvangen €5,00 korting.

De winnaar van de puzzel van vorige week is: C. Zuiderduijn uit Katwijk.

Vrijdag 30 september 18.00-23.00 uur: Indian Summer Party in zwembad Aquamar, Piet Heinlaan 5. Entree € 4,80; leden betalen € 4,-. 20.00 uur: Lampionnenoptocht van buurtcomité Ligustrum. Start op het Kamperfoelieplein. 20.15 uur: Concert Vincent de Vries in de Nieuwe Kerk, Voorstraat 79. Entree € 10,-. www.orgelcomite-nieuwekerk-katwijk.nl/ Zaterdag 1 oktober 09.00-16.00 uur: Katwijk Speciaaldag in de Hoornespassage. Vrijdag 7 oktober 20.15 uur: Concert Jan Janssen in de Nieuwe Kerk, Voorstraat 79. Entree € 10,-. www.orgelcomite-nieuwekerk-katwijk.nl/ 21.00 uur: De Schuit Quiz in De Schuit, Voorstraat 59. Meedoen kost € 10,- per team van maximaal 5 deelnemers. www.deschuit.nl

Gezellige en

Zaterdag 8 oktober 10.00 uur: Duurzaamheidsmarkt aan de Rogstraat. http://20duurzaam20.nl 10,00-12,00 uur: Workshop ‘Boetseren’ in het Katwijks Museum, Voorstraat 46. Meedoen kost € 3,50. www.katwijksmuseum.nl 19.00-23.00 uur: Dinnershow Spotlights in Huys te Britten, Noordduinseweg 17. Entree € 69,-. www.huystebritten.nl 20.30 uur: Oktoberfest in De Schuit, Voorstraat 59. www.deschuit.nl

en een sm

vvn.nl, telefonisch bij Welzijnskwartier, 071 4033323, en ‘s avonds bij P. van Houwelingen, 06 25571935.

Geopend

(maanda

De overgebleven letters vormen de oplossing Etos Katwijk heel blij met Synopet

“Fantastisch er nu een gewrichtenkuur is, Geopend woensdag t/m dat zondag die snel en goed helpt bij honden” 12.00-24.00 (maandag en dinsdag gesloten) Synopet is een vloeibare gewrichtenkuur op basis van 100% pure Groenlipmossel en Curcumine. Deze ingrediënten helpen bij het behoud van een goed gevoel in de gewrichten, zodat honden zich comfortabel kunnen blijven bewegen. Synopet is 100% natuurlijk, dus het helpt zonder bijverschijnselen. “Deze ingrediënten worden al jaren met succes gebruikt in de paardensport. De gewrichtsbelasting bij ren- en springpaarden is immers erg hoog. Nu is deze combinatie van Groenlipmossel en Curcumine ook geschikt gemaakt voor honden. Het heeft een aangename vissmaak en kan ,omdat het vloeibaar is ,eenvoudig door het voer gemengd worden,” aldus Dirk Remery.

ags ‘s Midd dineren ?

Lunch, diner & high tea vanaf 12.00 kunt u al van onze dinerkaart genieten.

Stuur uw oplossing voor dinsdag 4 oktober naar de redactie van De Katwijksche Post, postbus 3066, 2220 CB Katwijk, of per e-mail naar redactie@katwijkschepost.nl. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

Boulevard 70, Katwijk.

Donderdag 29 september 20.45 uur: Quiz Night in café Boeien, E.A. Borgerstraat 50. www.facebook.com/CafeBoeien/?fref=ts

U kunt zich op verschillende manieen een smaakvol 2008 ren aanmelden: via www.katwijk.

In deze mengelmoes van letters zijn al de onderstaande woorden verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar beneden of omgekeerd of schuin. Streep alle woorden door. De resterende letters vormen de oplossing.

Grand Café/Restaurant The Comedy,

t/m zondag 23 oktober 14.00-17.00 uur: Natuurcentrum Katwijk, Boulevard Zeezijde 23a, geopend op woensdag, zaterdag en zondag.

Gezellige en sfeervolle dagen

Puzzel

Onder de goede inzenders wordt een waardebon verloot van €20,- deze week beschikbaar gesteld door:

20 t/m 25 oktober 10.30-16.30 uur: Knuffeldagen bij Stoomtrein Katwijk Leiden, J. Pellenbargweg 1. Open op donderdag, zaterdag, zondag en dinsdag. www.stoomtreinkatwijkleiden.nl

Geopend maandag t/m zondag 10.00-24.00

Synopet is mijn standaardadvies Synopet is een gewrichtenformule die honden helpt soepel en met een goed gevoel te blijven bewegen. Eén van de belangrijkste actieve ingrediënten is Groenlipmossel. Dit schaaldier leeft uitsluitend in de zuivere wateren rond Nieuw-Zeeland. Het is een bron van glycosaminoglycanen en Omega-3 vetzuren. De glycosaminoglycanen bevatten glucosamine en chondroïtinesulfaat. Naast de bekende Omega-3 vetzuren EPA en DHA bevat Groenlipmossel ook de zeldzame vetzuren ETE, ETA en DTA. Curcumine is een antioxidant met een beschermende invloed op gezonde weefsels en cellen. “Diverse klanten hebben het al uitgeprobeerd,” vertelt Dirk Remery. “De ervaring is dat Synopet goed én snel helpt. De hond Verkrijgbaar bij: gaat weer graag mee naar buiten en is beweeglijker en actiever. Daarom adviseer ik Synopet nu standaard om gewrichten soepel te houden.”

Het Etos team met –vlnr- Cora, Annet, Cora, Rina, Esther, Melanie en Laura heel enthousiast over Synofit.

Deze puzzel is mede mogelijk gemaakt door:

Maar 3 flessen per jaar Een flacon Synopet met een inhoud van 200 ml kost € 49,95; de 75ml variant kost € 19,95. “Je hoeft maar heel weinig door het voer te mengen, dus Synopet is minder duur dan het lijkt. Met drie flacons per jaar blijven de gewrichten van je hond in een goede conditie. En wees nou eerlijk: je hond onbekommerd zien rennen en spelen is toch onbetaalbaar?”

Boulevard 70 • Katwijk aan zee • T 071 407 76 24 • www.thecomedykatwijk.nl

Hoornesplein 129 - 2221 BE Katwijk Voor meer informatie of advies bent u (T) 0717, 40 817 07 welkom bij Etos Katwijk, Badstraat 2225 BL Katwijk. Tel. Nr.: 071-4014617

Verkrijgbaar bij:

Geopend maandag t/mBadstraat zondag 7 Badstraat 7 Tel. 071 - 4014617 10.00-24.00 Tel. 071 - 4014617

Katwijk

Katwijk aan Zee Lekker k! makkelij

Altijd ! gezellig

Badstraat 7 Tel. 071 - 4014617

Geopend t/maan zondag Boulevardmaandag 70 • Katwijk zee T 071 407 76 24 10.00-24.00 www.thecomedykatwijk.nl

Altijd ! gezellig

Badstraat 7 Tel. 071 - 4014617 Vertrouwde Katwijk aan Zee

lunch & dinergerechten (in sfeervolle ambiance) en natuurlijk voor een gezellig drankje...

Vooys, keurslager

Vertrouwde lunch & dinergerechten (in sfeervolle ambiance) en natuurlijk voor een gezellig drankje...

Pasta, Tapas, Pannenkoek, Koninginneweg 59, Katwijk Vis Tel. en071 Vlees. 4013200 Fax 071ook 4018947 Maar natuurlijk voor een www.vooys.keurslager.nl kopje koffie of thee!

Boulevard 69 | T (071) 401 84 50 www.sunsetblvd.nl

Boulevard 69 T (071) 401 84 50 www.sunsetblvd.nl

De waardebon van € 20,- werd beschikbaar gesteld door:

Dirk’s Vishandel,

Boulevard 68 | T (071) 401 00 09 www.friendskatwijk.nl

Hoornesplein 129, Katwijk.

Boulevard 69

Lunch, 12.00 din

Boulevard 67

Boulevard 68

T ww


zorg

DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2016

29

Blijk van Waardering voor mantelzorgers

Die ‘Blijk van Waardering’ is een bedrag van €100 per zorgvrager (persoon die zorg ontvangt). Met deze waardering wil de gemeente Katwijk duidelijk maken dat mantelzorgers onmisbaar zijn in onze samenleving. De ‘Blijk van Waardering’ is bedoeld voor mantelzorgers. Mantelzorgers zorgen voor een familielid, buurvrouw, vriend of iemand anders in hun omgeving die hulpbehoevend is. Dit doen zij onbetaald en in hun eigen tijd. Mantelzorgers komen in aanmerking voor de ‘Blijk van Waardering’ (voorheen Mantelzorgcompliment) als zij minimaal 8 uur per week en langer dan 3 maanden zorg verlenen aan degene die de aanvraag doet.

Wilt u de ‘Blijk van Waardering’ aanvragen? Dan zijn er enkele voorwaarden. Zo moet degene die mantelzorg ontvangt, inwoner zijn van de gemeente Katwijk. De mantelzorger mag zelf wel buiten de gemeente wonen. Alle voorwaarden kunt u teruglezen op www.katwijk. nl/dankuwel. De zorgvrager (persoon die zorg ontvangt) vult samen met de mantelzorger het aanvraagformulier in. Daarnaast vragen wij mantelzorgers zich in te schrijven bij Welzijnskwartier Mantelzorgondersteuning. De ‘Blijk van Waardering’ wordt uitbetaald op de rekening van de zorgvrager. Er wordt maximaal één Blijk van Waardering per jaar per zorgvrager uitbetaald. Die kan vervolgens het bedrag uitkeren aan één of meerdere mantelzorger(s). Aanmelden kan tot 30 november 2016. Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Samenlevingsloket van de gemeente Katwijk via tel. 071 406 50 20.

Dit najaar bij Welzijnskwartier Katwijk

Training Respijtzorgvrijwilliger Mantelzorg staat de laatste tijd in de belangstelling. Denk bijvoorbeeld aan de serie ‘Ik zorg voor jou’ dat afgelopen seizoen bij RTL 4 te zien was. Mantelzorger zijn is geen keuze. Het overkomt mensen omdat iemand waar zij een band mee hebben, ziek wordt of gehandicapt is. Als vrijwilliger kunt u veel betekenen voor een mantelzorger. U kunt bijvoorbeeld deze taak even overnemen, zodat de mantelzorger tot rust kan komen, terwijl u en de cliënt samen iets leuks doen. Dat wordt respijtzorg genoemd. Om vrijwilligerswerk binnen de respijtzorg sterker te maken biedt het welzijnskwartier een training respijtzorgvrijwilliger. Deze training is bedoeld voor iedereen die graag iets voor een ander wil doen. In deze training kunt u ontdekken wat uw talenten zijn en hoe u deze

advertorial Aty Guijt-Hoekstra is Specialist Remedial Teaching en eigenaar van Remedial Teaching Praktijk ‘RT aan Zee’. Zij geeft positieve efficiënte begeleiding aan kinderen. Door dit steuntje in de rug, wordt het zelfvertrouwen van kinderen vergroot en kunnen ze weer laten zien wat hun mogelijkheden zijn. Hulp op maat bij onderwijsleerproblemen is mogelijk op het gebied van: - Dyslexie en lees-en/of spellingproblemen - Begrijpend lezen - Dyscalculie en ernstige rekenproblemen - Meer- en hoogbegaafdheid - Schrijfmotoriek - Leren leren (plannen en aanpak van de leerstof - Cito training Meer informatie: www.rtaanzee. nl of info@rtaanzee.nl

het beste inzet en wat voor soort vrijwilligerswerk in de zorg goed bij u past. Daarnaast is er aandacht voor mantelzorgers en respectvol handelen en do’s en dont’s. Tijdens de training kunt u kennismaken met verschillende vrijwilligersorganisaties op gebied van respijtzorg en met het werk dat zij doen en de doelgroep waar zij mee werken. Na de training kunt u doorstromen naar een vrijwilligersplek van uw keuze. De training bestaat uit twee bijeenkomsten; op woensdag 26 oktober en woensdag 2 november van 19.00-21.30 uur in Huize Callao, Callaoweg 1 te Katwijk. Meedoen aan de training is kosteloos. Informatie vragen of opgeven voor de training kan bij Corine Hoek of Loes Olivier, 071 4033323, loesolivier@welzijnskwartier.nl of via de website www.welzijnskwartier.nl bij ‘activiteiten’.

Foto: pr

Gemeente Katwijk waardeert haar mantelzorgers. Daarom willen we inwoners die deze waardevolle mantelzorg ontvangen, de mogelijkheid geven hun mantelzorger(s) te bedanken. Inwoners die mantelzorg ontvangen, kunnen hun mantelzorger(s) aanmelden voor een ‘Blijk van Waardering’.

Mantelzorgers zorgen voor hun naasten, maar wie zorgt er voor de mantelzorgers?

Herhaling voor Warme mantel XL Het Welzijnskwartier organiseerde vorige week woensdag samen met Woonzorgcentrum De Wilbert een mantelzorgondersteuning ´De warme mantel XL´ voor mantelzorgers in de gemeente Katwijk. In de serre werden de mantelzorgers welkom geheten door Ingrid Parker, manager Zorg bij De Wilbert. Daarna vertelde gastspreker Elly Hasselman, casemanager dementie Curadomi Thuiszorg, over welke ondersteuning er mogelijk is waardoor mantelzorgers de zorg

langer vol kunnen houden. Na het praatje konden de mantelzorgers twee workshops kiezen uit mindfulness, omgaan met de iPad, handmassage en ‘Heb je even?’. Onder het genot van een hapje en een drankje konden de mantelzorgers de middag nog met elkaar afsluiten. ‘Heerlijk om even los te zijn van de zorg’ was de reactie van een van de aanwezige mantelzorgers. Mantelzorgers zorgen voor een naaste, meer dan 8 uur per week en langer dan drie maanden. Bijvoorbeeld voor een zieke partner, een kind met een beperking, een broer

met een psychische aandoening, een buurvrouw die aan dementie lijdt. Het Welzijnskwartier mantelzorgondersteuning wil voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken en helpen hen een handje op weg om de zorg vol te kunnen blijven houden. Wilt u ook deelnemen aan bijeenkomsten die het Welzijnskwartier mantelzorgondersteuning organiseert? Schrijft u zich dan bij ons in als mantelzorger. Inschrijven kan digitaal via www.mantelzorgsteunpunt.nl of via het telefoonnummer van het Welzijnskwartier op 071-4033323.

Training: begeleiden van vrijwilligers Welzijnskwartier Vrijwilligers Informatiepunt (VIP) organiseert op woensdagavond 9, 16 en 30 november de training: Begeleiden van vrijwilligers. Begeleiding, aandacht en waardering is van groot belang voor het behoud van uw vrijwilligers. Mede door een goede begeleiding is de kans groter dat zij zich langer aan uw organisatie willen verbinden en dat zij zich met plezier blijven inzetten. Investeren in begeleiding

én weten hoe u dit kunt aanpakken heeft voordelen voor de hele organisatie of vereniging. In deze inspirerende training van drie bijeenkomsten komt onder andere aan bod het nut en de noodzaak van begeleiding; hoe u kunt zorgen voor tevreden vrijwilligers; stijlen van leiding geven; gespreksvaardigheden; en wat er nodig is om begeleiding te organiseren in uw organisatie. De training wordt uitgevoerd door Lies Willers en is een combinatie van theorie en

praktijk. Er is veel aandacht voor uw eigen ervaringen. Deze cursus is vooral voor coördinatoren/ begeleiders /vrijwilligers die intensief samenwerken met vrijwilligers of een taak hebben op het gebied van begeleiden en/of aansturen van vrijwilligers. De cursus wordt gegeven in Huize Callao, Callaoweg 1 in Katwijk, van 19.30 tot 22.00 uur. Deelname aan deze training kost €25,-. Inschrijven kan tot: maandag 10 oktober via 071 40 33323, vip@welzijnskwartier.nl.

Tijdig werken aan leerachterstanden Op tijd signaleren dat een kind ondersteuning nodig heeft, bij één of meerdere vakgebieden en daadwerkelijk hulp bieden is belangrijk. Meer tijd om achterstanden in te halen geeft kans op hogere resultaten. In januari 2017 worden de Cito toetsen weer afgenomen op de scholen. In de maanden ervoor komen kinderen vaak twee keer per week naar de RT praktijk, voor extra instructie en om gericht te herhalen en te oefenen met de nieuwste materialen.

Wanneer een Cito training?

Als de scores van eerdere toetsen tegenvallen en niet overeen komen met de verwachtingen van het kind, ouders en leerkrachten kan een Cito training helpen.

Maatwerk

Om te bekijken wat een kind nodig heeft en hoe een passende

Cito training/RT ondersteuning samengesteld kan worden is veel informatie nodig. Informatie van de leerling zelf, de ouders/verzorgers en van de school. Onafhankelijke diagnostische toetsen worden ingezet om meer inzicht te krijgen in wat kinderen wel en nog niet beheersen. Daarnaast wordt onderzocht welke structuur en hulpmiddelen een kind nodig heeft.

Bewust worden van je eigen leerproces

Tijdens de RT sessies wordt door gesprekken en observaties helder hoe een kind leert. Kinderen zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Ze kunnen dit zelf (met hulp en tips) veranderen. Er wordt onder andere gewerkt aan concentratie/werkhouding, tijdsbesef, motivatie, doorzettingsvermogen en de aanpak van de leerstof.

Foto: Events-at-Sea-Fotografie


Clubpagina W

Voorbeschouwing Katwijk – De Treffers

Grote Clubactie van start Ook dit jaar doet VV Katwijk weer mee met de Grote Clubactie. De jeugdleden van onze vereniging zullen vanaf 1 oktober loten gaan verkopen.

Foto: A.T. de Winter (bobkat.nl)

Na de winstpartij in en tegen Lienden treft Katwijk zaterdagavond met De Treffers wederom een ex-zondagtopklasser.

Komende week zullen de jeugdleden van hun trainer/begeleider de lotenboekjes ontvangen. Op zaterdag 1 oktober mag landelijk gestart worden met de verkoop van de loten aan familieleden en van deurtot-deur. Loten worden verkocht voor € 3,00 per stuk, waarvan € 2,40 voor “De Forza Kattuk

Tijgers” is. Betaling gaat via een eenmalige machtiging. De uiterste inleverdatum van de verkochte loten is bij VV Katwijk zaterdag 5 november.

gelijkspel steken. Een van die drie gelijke spelen voltrok zich afgelopen zaterdag tegen Jong Sparta. De roodzwarten uit het oosten kwamen met 3-1 voor maar zagen de jongelingen uit Rotterdam langszij komen. De laatste keer dat Katwijk de tegenstander uit Groesbeek ontmoette was op 17 augustus 2013. Toen in het kader van de Super Cup. Katwijk won die wedstrijd op sportpark De Krom met 2-1.

Op www.vvkatwijk.nl zal wekelijks de tussenstand van de verkochte loten worden vermeld.

Jeugdhoek

2e ronde KNVB Beker: VVSB – Katwijk In de tweede ronde van de KNVB Beker heeft Katwijk een uitwedstrijd geloot tegen streeken competitiegenoot VVSB uit Noordwijkerhout

Elftal van de week MO11-1

Deze week is er speciale aandacht voor Katwijk MO11-1. Deze gezellige vriendinnenclub, waarvan de meeste al zo’n drie jaar samen voetballen, staan sinds dit seizoen onder leiding van Dirk de Jong (opa van Manon) op het veld. delijk de kansen die benut werden door Carolien en Rebecca. Komende zaterdag speelt Katwijk MO11-1 een wedstrijd tegen directe concurrent WVC en kan het bij een goed resultaat zomaar 2 plaatsen stijgen. Wilt u de prestaties van de meiden blijven volgen? Check iedere week de teampagina op de website van VV Katwijk.eerder werd een wedstrijd van Katwijk live op de landelijke televisie uitgezonden.

Foto: A.T. de Winter (bobkat.nl)

De meiden ervaren de trainingen op maandag en woensdag als leuk en leerzaam trainingen en gaan dus met veel plezier richting de Krom. De bekercompetitie verloopt tot nu wisselvallig. Met 5 gespeelde wedstrijden bezet het met 6 punten een voorlopige 6e plaats. Afgelopen zaterdag werd er knap met 2-0 van Foreholte gewonnen. Door constante druk op het doel van de tegenstander te houden, kregen de meiden uitein-

boven kijken. Met 11 punten uit 7 wedstrijden bevinden de Krombewoners zich op een 7e positie. De nieuwe competitie is tot op heden ontzettend spannend. De verschillen zijn minimaal en alleen de ploeg van Dick Schreuder is nog ongeslagen. Komend tegenstander De Treffers uit Groesbeek staat op een 10e plaats met 9 punten. Twee keer bleef de ploeg van trainer Anton Jansen puntloos, het won eveneens twee keer en driemaal bleef het elftal op een

Als extra motivatie krijgen de 3 best verkopende jeugdleden een mooie prijs, zoals een waardebon van de shop, een gesigneerd shirt van VV Katwijk 1 of een fanpakket. De speler van de E-jeugd die de meesten loten verkoopt kan pupil van de week worden bij een wedstrijd van het 1e elftal.

Katwijk MO11-1: (boven) v.l.n.r.: Amy van Duijvenvoorde, Carolien Langeveld, Fay van der Meer, Kim van der Plas. (onder) v.l.n.r.: Shirley Maagdelijn, Fanna Barnhoorn, Manon de Jong, Fleur Meijvogel, Rebecca van der Leek en Chelsea Star

De wedstrijd wordt gespeeld op dinsdag 25 oktober om 18.30 uur op sportpark De Boekhorst in Noordwijkerhout. Zit je liever voor de buis? Dat kan! FOX Sports doet namelijk live verslag van de derby.

Nachtwacht spelersklassement Wekelijks worden er door een jury punten gegeven aan de spelers van Katwijk 1. De speler die aan het eind van het seizoen 1e staat wint een nieuw Eastborn bed van De Nachtwacht uit Katwijk. De actuele tussenstand is ook te vinden op www. vvkatwijk.nl.

Agenda

Iedere club kan extra geld goed gebruiken, zo ook VV Katwijk. Het opgehaalde geld gaat rechtstreeks naar de Jeugdactiviteiten Commissie, oftewel “De Forza Kattuk Tijgers”. Van het opgehaalde geld van de Grote Clubactie zijn in 2015 in samenwerking met de Club van 50 leuke uitjes georganiseerd.

Na vijf remises op rij boekte Katwijk eindelijk weer eens een driepunter. Het FC Lienden van Hans Kraay jr. werd verdiend met 2-0 aan de kant gezet. Het duurde wel heel lang voordat de oranjehemden de ban braken. Iets meer dan tien minuten voor tijd kopte Stefan snoeihard raak. Zijn collega verdediger Kay Blokland zorgde luttele minuten later voor de definitieve beslissing. Door de winst kunnen de Katwijkers weer echt naar

Tussenstand van dit moment: 1. Kay Blokland 2. Mark de Vries 3. Mike van den Ban

Zaterdag 1 oktober, 18.00u Katwijk – De Treffers

Zaterdag 8 oktober, 15.00u AFC – Katwijk

Zaterdag 1 oktober, 20.00u Oktoberfest auf der Krom

Zaterdag 15 oktober, 14.30u Katwijk – Jong FC Twente

Vrijdag 7 oktober, 19.00u Zeuven x Zeuven speelavond 2

Dinsdag 25 oktober, 18.30u KNVB Beker: VVSB – Katwijk


cultuur

DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2016

31

Lezing in hoofdbibliotheek

Frank Westerman zoekt naar weerwoord op terreur

Westerman houdt op maandag 10 oktober om 20.00 uur in de Hoofdbibliotheek van Katwijk een lezing over dit actuele onderwerp en gaat erover in gesprek. Hij neemt de lezer mee naar een reeks spraakmakende gijzeldrama’s van Bovensmilde tot Beslan, waar in een school in deze Russische stad in Noord-Ossetië meer dan 1.100 schoolkinderen en volwassenen werden vastgehouden door een groep van enkele tientallen gewapende terroristen. Westerman mengt zich onder terrorisme-experts in Parijs en drinkt muntthee met een oud-treinkaper

die dichter is geworden. Om aan den lijve te voelen wat taal kan uitrichten tegen terreur, volgt hij een training tot gijzelingsonderhandelaar in een oefendorp van de politie. Westerman (1964) studeerde Tropische Cultuurtechniek aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Hij was correspondent van de Volkskrant en NRC Handelsblad in Belgrado en Moskou. Als schrijver brak hij door met ‘De graanrepubliek’ (1999), ‘Ingenieurs van de ziel’ (2002), ‘Ararat’ (2007) en ‘Dier, bovendier’ (2010). Najaar 2013 verscheen ‘Stikvallei’. Zijn ‘El Negro en ik’ (2004) is bekroond met de Gouden Uil Literatuurprijs. Met meer dan veertig vertalingen in zestien talen is Frank Westerman een van de meest succesvolle Nederlandse auteurs in het buitenland. De lezing op 10 oktober begint om 20.00 uur. Toegang: €8,- voor leden en €10,- voor niet-leden. Kaarten zijn rechtstreeks via www.bibliotheekkatwijk.nl te koop. Aan de balies van de bibliotheekvestigingen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg zijn ook kaarten te verkrijgen.

Donderdagochtend 6 oktober

Workshop e-books op e-reader en tablet Bibliotheekleden kunnen gratis via de bieb duizenden e-books lenen in allerlei genres. Dat klinkt niet alleen heel aantrekkelijk, dat ís het ook. Het is dan alleen wel prettig om te weten hoe een e-reader werkt en hoe je e-books op een e-reader en/of tablet zet. Precies op deze zaken wordt ingegaan tijdens de workshop e-books op de e-reader & tablet, die op donderdagochtend 6 oktober van 09.30 tot 12.00 uur in Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever wordt georganiseerd. Deze praktische workshop geeft een presentatie en een heldere uitleg. Cursisten leren onder begelei-

Rubriek Medewerkers van

ding hoe ze een account kunnen aanmaken, hoe een e-reader wordt bediend, welke app ze voor de tablet moeten gebruiken en installeren om een e-book binnen te halen en krijgen meer te weten van het ebookplatform van bibliotheek.nl. Aan het eind van de ochtend krijgt iedereen een handleiding mee naar huis.

Aanmelden

Er kunnen maximaal tien bibliotheekleden deelnemen aan de workshop. De kosten bedragen €5,-. Aanmelden kan aan de balie van alle bibliotheekvestigingen of via www.bibliotheekkatwijk.nl.

Foto: pr

‘De pen is machtiger dan het zwaard.’ We willen het graag geloven. Maar is het waar? Hoe ver reikt de macht van het woord? Kun je wie vatbaar is voor extremisme op andere gedachten brengen door in gesprek te gaan en te blijven? Of missen woorden hier hun doel en zijn geweld en repressie de enige middelen? Het zijn vragen die journalist/ schrijver Frank Westerman bezighouden en waarover hij schreef in zijn boek ‘Een woord een woord’.

Het Dudok Kwartet.

Klassiek in Soefitempel: Dudok Kwartet Het Dudok Kwartet speelt zaterdag 15 oktober in de Soefitempel. Het kwartet wordt erkend als een van de meest veelbelovende jonge strijkkwartetten van Europa door hun successen op internationale strijkkwartet-concoursen en door hun originele en eclectische programmering. Het programma bestaat deze concertavond uit werken van Haydn, Sjostakovitsj en Mozart. Het Dudok Kwartet bestaat uit: Judith van Driel, viool, Marleen Wester, viool, Mark Mulder die Lotte de

Vries tijdelijk vervangt, altviool en David Faber, cello. Zij studeerden in juni 2013 met de hoogste onderscheidingen af aan de Nederlandse Strijkkwartet Academie. In november 2014 ontving het Dudok Kwartet de Kersjesprijs, een jaarlijkse prijs die uitgereikt wordt aan uitzonderlijk talent in de Nederlandse kamermuziek. Het Dudok Kwartet trad op in alle toonaangevende zalen van Nederland, het Concertgebouw, Muziekgebouw aan het IJ en Tivoli Vredenburg. Daarnaast traden zij op in za-

len in Frankrijk, België, Duitsland, Oostenrijk (Konzerthaus), Polen, Hongarije, Spanje, Italië, Cyprus en Tsjechië. Toegangskaarten kosten €14,00, zowel in de voorverkoop als aan de zaal. Consumptie is in de prijs inbegrepen. Aanvang van het concert is 20.15 uur. Kaarten voor dit concert in de Soefitempel aan de Zuidduinseweg kunt u online bestellen: www.kenokatwijk.nl, ophalen bij het kantoor van K&O Katwijk aan de Sluisweg 16 of telefonisch reserveren: 071 4016400.

Met K&O naar Vermeer in Mauritshuis In samenwerking met K&O Oegstgeest en de Leiderdorpse Volksuniversiteit organiseert K&O Katwijk een lezing met verdiepend museumbezoek bij K&O Oegstgeest en in het Mauritshuis in Den Haag waar de expositie Vermeer en tijdgenoten wordt vertoond. Van 29 september tot 8 januari toont het Mauritshuis in Den Haag een selectie 17e-eeuwse Hollandse schilderijen uit de Engelse koninklijke verzamelingen. De expositie omvat meer dan twin-

tig schilderijen en is zelden of nooit in het openbaar getoond. Deze verzamelingen bevatten unieke hoogtepunten uit de oeuvres van bekende schilders als Gerard ter Borch, Pieter de Hooch, Gabriël Metsu en Jan Steen. Het hoogtepunt vormt ‘De Muziekles’ van Johannes Vermeer. De lezing en de rondleiding van dit ‘verdiepend museumbezoek’ vinden gescheiden plaats: op 7 oktober geeft Marie Claire Valck Lucassen in

het gebouw van K&O Oegstgeest een inleidende lezing over de tentoonstelling. Van 10.30 tot 12.00 uur. Op 14 oktober verzorgt zij vervolgens de rondleiding in het Mauritshuis, van 10.30 tot 11.30 uur. Prijs: € 17,50 (+ entreebewijs indien men niet in bezit is van een museumkaart). Vervoer: op eigen gelegenheid. Inschrijven: www.kenokatwijk.nl of K&O Sluisweg 16, 2225 XM Katwijk ZH 071 401 6400.

Grip op de Knip

Grip op de Knip, schuldhulpmaatjes, staan mensen bij met financiële zorgen. In De Katwijksche Post verschijnt met regelmaat een rubriek wat de ‘maatjes’ in de praktijk meemaken. Elke maandag houden medewerkers van Grip op de Knip een inloopspreekuur van 10.00 tot 11.30 uur. Adres Nassaudreef 38A, Katwijk.

Negatieve houding helpt jong stel met kind niet H ulpverleningsorganisatie Grip op de Knip uit Katwijk is betrokken bij een jong

stel. De vrouw van 19 jaar is pas bevallen. Er zijn veel schulden. Telecombedrijven, verschillende energieleveranciers en het incassobureau van Justitie (vanwege nietbetaalde verkeersboetes) sturen rekeningen, die niet betaald kunnen worden.

Resocialisatie

De vriend van de vrouw is verslaafd aan drugs. Hij is ontslagen

en zit zonder werk. Hij heeft een werkeloosheidsuitkering. Inmiddels volgt de man een resocialisatieprogramma om een plek in de maatschappij te vinden.

De vader van de vrouw betaalt de huur van de woning. De vrouw beseft dat het ‘anders’ moet en wil proberen meer grip op de uitgaven en schulden te krijgen. Dat gaat moeilijk. Ze werkt 20 uur per week. Langer werken is volgens haar niet mogelijk omdat ze sinds haar zeventiende rugklachten heeft.

De medewerker van Grip heeft veel tijd nodig gehad om inzicht te krijgen in de financiële situatie. Het duurde maanden om de schuldeisers te benaderen om een afbetalingsregeling te treffen. Wat in deze situatie niet helpt is de houding van het stel. Die is niet bepaald coöperatief. Alleen als beiden zich meer inspannen zal hun financiële situatie verbeteren. Wat het ook niet beter maakt is hun negatieve zienswijze op de maatschappij. Het stel is van oordeel dat er ‘in Den Haag alleen

maar zakkenvullers’ rondlopen en ‘dat je meteen voorrang krijgt als je een hoofddoek om hebt’.

Alleen als beiden zich meer inspannen zal hun financiële situatie verbeteren


In Rijnvogel vlucht

Onder redactie FC Rijnvogels

VOORBESCHOUWING FC RIJNVOGELS-ONS BOSO SNEEK Aanstaande zaterdag weer een ontmoeting met een voor de Vogels nog onbekende tegenstander. Een nieuwe kans om weer de broodnodige punten te pakken. Ligt de tweede overwinning in het verschiet? Dan moeten de mannen van trainer Hein van Heek de zeperd in Ermelo maar snel vergeten en terug denken aan de goede prestaties tegen Scheveningen en SC Cambuur. Die bieden houvast. Toen bleek waar het team toe in staat is. De opponent uit Friesland is een middenmoter maar de stand op de ranglijst zegt vaak niet zo veel als de strijd op de groene mat is ontbrand. Strijd zal er geleverd moeten worden en wel vanaf minuut 1. Aanhaken bij de middenmoters is het motto. De verschillen zijn immers nog niet zo groot. Een overwinning zal wat meer lucht geven en daar wordt het nu weer eens tijd voor. Overbodig om dit zo te stellen want de Katwijkse formatie zal dit zelf maar al te goed beseffen. Hopelijk stellen de mannen de trouwe aanhang niet teleur.

TRANSPORTKOELING

De Scheysloot 71 (Klei-Oost) Noordwijk. Tel. 071-4050071. www.trs.eu

LANGS DE LIJN

ONTLUISTERENDE NEDERLAAG Het tweede elftal leed in de derby tegen Quick Boys een ontluisterende 7-0 nederlaag. Cijfers die het team wereldvreemd zijn. Zeker omdat er de laatste seizoenen op Nieuw Zuid werd gewonnen. Maar goed, een off-day zit er altijd wel eens tussen. Dit was er dus een.

VROUWEN BOEKEN EERSTE ZEGE En wat voor een! Het altijd lastige Smerdiek moest er aan geloven op de Kooltuin. Met 5-1 werd de opponent van de mat geveegd. De punten die in voorgaande duels werden gemist werden nu op overtuigende wijze binnen gehaald. In deze vorm verkerend zullen er ongetwijfeld meer overwinningen volgen.

EERSTE FORS ONDERUIT IN ERMELO Na de goede prestaties tegen Scheveningen en SC Cambuur (KNVB beker) had de trouwe aanhang er op gerekend dat het eerste in Ermelo tegen DVS ’33 de goede lijn voort zou zetten. Zij kwamen bedrogen uit want het vlaggenschip voer wederom uit de koers en kreeg een 4-1 nederlaag om de oren. Een uitslag die al eerder werd geïncasseerd tegen ODIN ’59 en Huizen. Cijfers die in het voorgaande succesvolle seizoen niet op het wedstrijdformulier voor kwamen. Tijd dat het windje eens uit de goede hoek gaat waaien.

Elke week verrassende aanbiedingen!

UITNODIGING

VAN DE VOORZITTER

De sponsors van onze vereniging zullen de uitnodiging ongetwijfeld hebben gehad maar bij deze nog even een herinnering. Vrijdag 30 september worden zij in Hotel Zee en Duin verwacht voor een gezellige avond. Deze begint om 20.30 uur en de drankjes en de hapjes worden gesponsord door John Warmenhoven, de eigenaar van het bedrijf. Een leuke gelegenheid om eens even met elkaar bij te praten.

Dinsdag 20 september was (alweer) een historische dag in het bestaan van onze club. In de 1e ronde van de grote KNVB beker mochten we aantreden tegen SC Cambuur. We waren dus voor het eerst in ons bestaan gastheer van een BVO in een officiële wedstrijd. Het werd een prachtige wedstrijd waarin onze jongens weer lieten zien wat ze waard waren. Gedurende bijna de volle 90 minuten hing een sensatie in de lucht. Pas in de 88e minuut wist Cambuur de 0-1 te scoren en een noodzakelijke verlenging te voorkomen. De complimenten daarvoor aan de staf en de spelersgroep. Echter er is ook weer een uitstekende teamprestatie geleverd door al onze vrijwilligers. Het leek wel een gewone zaterdagmiddag, zo druk was het op de Kooltuin. Alles was top geregeld en georganiseerd ondanks dat dit op een gewone dinsdagmiddag was. Je merkte aan alle aandacht dat dit een “grote wedstrijd” was. Er is door alle vrijwilligers volop geïmproviseerd om deze dag tot een succes te maken. Veel moest er op het laatste moment geregeld worden. Maar het was weer Rijnvogels promotie van de bovenste plank. Namens

• ADMINISTRATIES • AANGIFTES • FISCALE ADVIEZEN

ponsor Lid Fosag Administratiekantoor

www.kesterenadm.nl

het bestuur wil ik alle vrijwilligers bedanken die hun uiterste best hebben gedaan om deze dag succesvol te laten verlopen. Wij zijn hartstikke trots wat er door iedereen van de club weer is neergezet. WIJ ZIJN FCR!!! Namens het bestuur, Peter Plug

• ADMINISTRATIES

Elke• week AANGIFTES • FISCALE ADVIEZEN verrassende aanbiedingen!

Alles onder één dAk!

Administratiekantoor

tiging Rijnsburg Tel.: 071-4087244 VAN KESTEREN 087244 VAN KESTEREN Fax.: 071-4087245 Verzekeringen en hypotheken 087245 dtlaan 45Lid NOAB Lid NOAB Bezoekadres en werkplaats Mob.: 06-22407990 407990 Rijnstraat 58 - 2223 ED Katwijk Rijnstraat 93a Tel. 071 - 408 26 24 Steenbakkerstraat 10g www.vanmarenschilders.nl Rijnstraat 93a Tel. 071 - 408 26 24 - 409 71 97 ders.nl 071 - 407 58 38 2223 EA Katwijk Fax 071 - 402 79 64 222279 AT Katwijk aan Zee info@vanmarenschilders.nl 2223 EA Katwijk Fax 071 - 402 64 ders.nl info@kesterenadm.nl WassenaarsewegE-mail: 71a - 2223 LA - Katwijk w.verheesnotarissen.nl E-mail: info@kesterenadm.nl www.otto-advies.nl Internetadres:

Wassenaarseweg 71a - 2223 LA - Katwijk Tel: 071 - 4016905 - info@tcmoerkerk.nl

www.kesterenadm.nl Tel: 071 - 4016905Internetadres: - info@tcmoerkerk.nl

Verzekeringen en hypotheken

Ambachtsweg 3

Rijnstraat 58 - 2223 ED Katwijk 071 - 407 58 38

Katwijk

www.otto-advies.nl

Tel. 071 - 402 80 46


sport

DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2016

Dirk Kuyt gaat mentaliteit jeugdspelers Quick Boys verbeteren

Reanimatie en AEDcursus voor Katwijks sportclubs De Katwijkse Stichting Sport Ondernemersfonds Katwijk (SSO Katwijk) biedt ook dit jaar weer de (herhalings-)cursus ‘reanimeren en bedienen AED’ aan voor Katwijkse sportverenigingen. In 2015 en 2015 werd die gevolgd door zo’n 200 sportvrijwilligers.

Kuyt was bij Quick Boys al betrokken bij de beleidsaanpassingen die hebben geleid tot de nieuwe koers die vanaf dit seizoen is ingezet bij de jeugdopleiding. Het QB-bestuur laat op de website van de club weten dat ze ‘blij en vereerd zijn dat Dirk zijn enorme kennis en ervaring wil inzetten voor de jeugdopleiding van onze club’.

Quizavond in The Pocket Na een lange zomerpauze gaat Café The Pocket aan de Badstraat-Kon. Wilhelminastraat maandag 10 oktober weer van start met de eerste van haar vierwekelijkse quizavonden. De quiz heeft zes speelronden met diverse onderwerpen met elk 10 vragen. De optimale teambezetting bestaat uit 5 spelers, grotere of kleinere teams zijn mogelijk. Grotere teams krijgen een handicap van één punt aftrek per ronde per extra teamlid. Inschrijfkosten bedragen 10 euro per team en dit geld wordt volledig uitgekeerd als prijzengeld, verdeeld over meerdere teams.

Foto: pr

De Katwijkse profvoetballer Dirk Kuyt gaat de mentaliteit en mentale weerbaarheid van jeugdspelers bij Quick Boys verbeteren. De speler van Feyenoord is lid geworden van het zogenoemde ‘Technisch Hart’ van de club, nadat hij had aangegeven nog meer te willen betekenen voor de Katwijkse voetbalclub. Deze afdeling richt zich op de jeugdselecties.

De laatste ontmoeting in Friesland eindigde in een overwinning voor Quick Boys.

Quick Boys naar Harkemase Boys Na de flinke uitglijder in de thuiswedstrijd tegen VVOG (1-5) moeten de spelers van trainer Jan Zoutman zich gaan opmaken voor een verre uitwedstrijd. In Friesland staat komende zaterdag het duel met Harkemase Boys op het programma. De scheidsrechter fluit om 14.30 uur voor de aftrap. Voetbalvereniging Harkemase Boys is opgericht op 26 juni 1946. Het eerste elftal werkt haar thuiswedstrijden af op sportpark De Bosk. Trainer Henk Herder is bezig aan zijn eerste seizoen in Friesland. Zijn voorgang Jan Vlap vierde afgelopen voetbaljaar met Harkemase Boys het kampioenschap in de Hoofdkasse C. Harkemase Boys versterkte zich voor dit seizoen met Bjorn Adams (Be Quick 1887), Marco Biegel (ONB), Bart de Groot (FC Emmen), Matthijs

Hardijk (FC Groningen), Karel IJzerman (FC Emmen), Stefan Korf (HZVV) en Ezra Schrijver (Oranje Nassau). Sinds de invoering van de eerste klasse in 1970 stonden Quick Boys en Harkemase Boys zes keer eerder tegenover elkaar. De blauwwitten verloren nog nooit van de Friezen: drie keer winst, drie keer gelijkspel. De laatste ontmoeting in Friesland eindigde in een 3-1 overwinning voor Quick Boys. Remco Torken (2) en Hendrik van Beelen waren verantwoordelijk voor de Katwijkse doelpunten. Harkemase Boys heeft na zeven speelronden zes punten verzameld. De Friezen begonnen uitstekend aan de competitie met twee achtereenvolgende overwinningen op Huizen (2-0) en Jong Almere City FC (3-1). Vervolgens kwam de klad erin

Busreis

De Supportersvereniging organiseert een busreis naar Harkema tegen een zeer voordelig tarief. Vanavond (donderdag) tussen 20.00 en 21.30 uur is de inschrijving voor de combiregeling. Ook losse kaarten zijn dan beschikbaar. Op de wedstrijddag zijn voor Quick Boys-supporters geen losse kaarten beschikbaar. De kosten van de combikaarten (busreis+toegangskaart) bedragen slechts €20,00 voor leden van de Supportersvereniging (€17,50 voor jeugd) en €22,50 voor niet-leden. Hierbij is een lunchpakket inbegrepen. De bus vertrekt om 11.30 uur vanaf de Laan van Nieuw-Zuid. Voor een hapje en een drankje wordt uiteraard gezorgd. Het meenemen van eigen (alcoholische) dranken is niet toegestaan.

KATWIJK

CLASSE ROYALE

Classe Royale wordt volgens authentiek recept in Westbeemster bereid. Na de bereiding krijgt de kaas in zo’n 6 maanden tijd zijn karakteristieke, pikante smaak in ons eigen kaaspakhuis. Foto: pr

Nazomeren met pool party.

Indian Summer Party in zwembad Aquamar In zwembad Aquamar wordt vrijdag 30 september een spetterende Indian Summer Pool Party voor de jeugd georganiseerd. Het bad is geopend vanaf 18.00 uur. Een entreekaartje kost €4,80, voor leden van Club Aquamar €4,00. Vanaf 19.00 uur zullen DJ Stan Frijns en DJ Prevento de nieuwste hits en remixes draaien die je direct mee terug nemen naar de zomer. Iedereen met een clubkaart ontvangt die avond een gratis Slush Puppie. Mis het niet, want op is op! Door het organiseren van Club

Aquamar wil Sportbedrijf Katwijk kinderen en jongeren tot en met 16 jaar een mogelijkheid bieden wekelijks te recreëren en bewegen in het zwembad. Daarnaast biedt Club Aquamar een uitstekende kans om nieuwe leeftijdsgenootjes te ontmoeten. Deze jeugdavonden hebben een FriZZZ-karakter (Zonder alcohol, Zonder roken en Zonder drugs). Ben je jonger dan 17 jaar en wil je vaker komen zwemmen op vrijdagavond? Wordt dan gratis lid van Club Aquamar en zwem elke vrijdagavond voor maar €4,00.

500 gram voor

5.95

BOERENKAAS MESHANGER

Boer Ard van Wees woont samen met zijn gezin op kaasboerderij de Polderzoom in Dronten. Boerenkaas Meshanger was onlangs de held van de smaak uit de Flevopolder. Een ambachtelijk bereidde kaas volgens familierecept. Het zuivel is smedig en blijft karakteristiek ‘aan het mes’ hangen. 500 gram voor

Gezien de positieve reacties van sportverenigingen en vrijwilligers is besloten de (herhalings-)cursus opnieuw kosteloos aan te bieden aan maximaal 200 sportvrijwilligers. De cursus kan worden gevolgd door vrijwilligers die nog niet eerder een dergelijke cursus hebben gevolgd en door vrijwilligers die ‘op herhaling’ gaan. De cursussen worden gegeven op de clubaccommodaties van Katwijkse sportverenigingen. De sportvereniging treedt op als gastheer voor een groep van 12 cursisten.

Aanmelden Alle sportverenigingen en -instellingen in Katwijk worden uitgenodigd om vrijwilligers aan te melden die de gratis Reanimatie en AEDcursus willen volgen. Inschrijven kan via www.hulsboschenbroekhoff.nl.. Aanmelding is mogelijk van 1 tot 31 oktober. De cursusavonden worden gehouden van november dit jaar tot en met maart 2017. Bij een te groot aantal inschrijvingen komt er een evenwichtige verdeling van het aantal beschikbare cursusplaatsen over de verenigingen en instellingen.

De Leidse Bakker

10.00-17.00 UUR

Een maatje meer; ga bewegen

Vindt u dat u een maatje meer heeft en lekker in beweging wilt komen? Doe dan mee en schrijf u via Welzijnskwartier www.welzijnskwartier.nl voor 1 oktober. U kunt dan 8 weken mee doen met een beweegprogramma, dat speciaal aan uw eigen behoeften voldoet.

en verloor de ploeg van trainer Herder liefst vijfmaal op rij.

VRIJDAGMARKT

Aanvangstijd is 20.00 uur en om 23.00 uur is de quiz afgelopen.

U kunt zich nog steeds opgeven voor de cursus ‘Bewegen Met Inzet’ onder begeleiding van een sportbegeleider en samen met anderen, die ook op hun eigen niveau willen bewegen. Plezier in bewegen in uw eigen tempo is de belangrijkste drijfveer om in beweging te komen en te blijven. De cursus ‘Bewegen met Inzet’ start op dinsdag 4 oktober, van 19.30 tot 20.30 uur op het sportpark van AV Rijnsoever Sportpark de Krom, Olympiaweg 2. De cursus is bestemd voor iedereen boven de 18 die van de bank wil komen en er positief in staat om aan zijn of haar lichaam te gaan werken. Aantal bijeenkomsten: 8. De kosten van deelname zijn €25,-, inclusief info over gezonde leefstijl.

33

4.95 Geldig op vrijdag 30 september en 7 oktober 2016

De echte pudding tompoucen met slagroom 5 stuks € 4,10 + 1 gratis erbij Ovenverse witte bollen of puntjes 10 stuks € 2,20 Roomboter speculaas rondo’s met amandelspijs 5 stuks € 3,95 + 1 gratis erbij Alle soorten schnittentaartjes zoek uit € 4,25 De echte speldcrackers

per pak € 1,25 3 pakken € 2,50

+ 1 gratis erbij

Ze zijn er weer 100% roomboter banketstaaf met amandelspijs weegt 550 gram, geen € 4,95 nu € 4,50 100% roomboter krakelingen en nog 5 soorten koeken 500 gram € 2,95 per zak nu de 2de zak € 1,00

OP = OP Iedere vrijdag staan wij op de markt!


service

DE KATWIJKSCHE POST

Kerkdiensten Zondag 2 oktober

KATWIJK AAN ZEE

Soefidiensten Elke eerste, derde en vierde zondag van de maand om 11.00 uur in de Universel te Katwijk aan de Zuidduinseweg.

Oude Kerk 10.00 uur: ds. G. Lugthart 18.00 uur: ds. K.F.W. Borsje

Evangelische gemeente Ezra School De Duinroos, Kon. Julianalaan 122 10.00 uur: kerkdienst Iedere woensdagavond, 20.00 uur: bijbelstudie, lofprijsavond en bidstond

Ned. Herv. Kerk Nieuwe Kerk 10.00 uur: ds. J.B. Alblas 18.00 uur: dr. P. Veerman, Wilnis

Ichthuskerk 10.00 uur: ds. D. Jongeneel 18.00 uur: ds. F. Wijnhorst Pniëlkerk 10.00 uur: ds. B.H. Weegink 18.00 uur: ds. J. Geene Maranathacentrum 10.00 uur: ds. J. Geene 18.00 uur: ds. F. van den Bosch Het Anker 10.00 uur: prop. M. van Rijn Dienst voor doven en slechthorenden. Tolk aanwezig Kapel Overduin 14.30 uur: ds. G.N. Binnendijk Ned. Herv. Gemeente ‘De Rank’, Andreas College, locatie Pieter Groen, ingang Helmbergweg 10.00 uur: ds. D. Kruyt, Lent-Oosterhout Hersteld Hervormde Kerk Triumfatorkerk 10.00 uur: ds. P. den Ouden 18.00 uur: ds. A. Vlietstra UNI-zaal 10.00 uur: kand. K. den Boer, Grafhorst 18.00 uur: kand. W.F. ‘t Hart, Leiderdorp Geref. Kerk Vredeskerk 10.00 uur: ds. E.C. Vreugdenhil Chr. Geref. Kerk 10.00 uur: ds. M.A. Kempeneers 17.00 uur: ds. M.A. Kempeneers Geref. Gemeente 10.00 uur: ds. J.J. van Eckeveld 16.00 uur: ds. J.J. van Eckeveld Geref. Kerk Vrijgemaakt De Fontein, Willem de Zwijgerlaan 1a 9.30 uur: ds. K. Folkersma 17.00 uur: ds. G. Zomer Baptistengemeente Tripodia, Hoornesplein 155 10.00 uur: ds. Rob Quispel Gemeentecentrum De Haven, Gr. v. Prinstererweg 1 19.00 uur: ds. Johan de Ridder Christengemeente Live! Baljuwplein 10a 10.30 uur: br. Leon Akkerman Iedere zondagavond Bijbelstudie 19.00 uur

KATWIJK AAN DEN RIJN Ned. Herv. Kerk Dorpskerk 10.00 uur: ds. Jac. Jongejan 18.30 uur: ds. J. Smit Ontmoetingskerk 10.00 uur: ds. J. Smit 18.30 uur: ds. Jac. Jongejan

Kapel De Wilbert Donderdag 6 oktober 18.30 uur: dhr. M. van der Linden Geref. Kerk Open Hofkerk, Rijnstraat 18, Katwijk a/d Rijn 9.30 uur: ds. C.K. Koekoek R.K. Kerk Hoofdkerk Kerkstraat 70, Katwijk a/d Rijn Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering Zondag 9.30 uur: Eucharistieviering De Wilbert 10.15 uur: Woord- en gebedviering

VALKENBURG

Geref. Kerk (Vrijgemaakt) 9.30 uur: ds. P. Niemeijer, Rijnsburg 17.00 uur: drs. G. den Dulk, Voorburg

4YOUth in Ichthuskerk

Praiseavond in de Pniëlkerk

De 4YOUth dienst op zondag 2 oktober heeft als thema ‘Ben jij zachtmoedig of heethoofdig?’ Er wordt gelezen uit de Bergrede (Mattheus 5). De Heere Jezus begint hier niet met: Je moet zus of je moet zo, nee: Hij begint met de zaligsprekingen. Niet met een opgeheven vinger, maar met een breed en gastvrij gebaar.

In de Pniëlkerk is er op zaterdag 1 oktober weer een Praiseavond. De Bethelband begeleidt de liederen onder het thema ‘Jezus liefde; Hoop en verwachting’. Iedereen zoekt naar de waarheid, oorsprong en toekomst van het leven, en zoekt soms tevergeefs op verkeerde plekken en lopen vast, krijgen geen antwoord of hoop en verliezen de moed. God geeft in de Bijbel de antwoorden waar wij naar op zoek zijn. Over Zijn naam wordt gezongen. De inloop/koffie is vanaf 19.30 uur; om 20.00 begint de praiseavond.

Dominee Wijnhorst zal hierbij stilstaan om 18.00 uur in de Ichthuskerk aan de Nachtegaallaan. De band TOV doet de begeleiding. Er werken weer veel jongeren mee aan deze dienst.

Zangavond Bethelwijk De Bethelwijk begint op zondag 2 oktober de maandelijkse zangavond. Dit doen ze in de grote zaal van de Pniëlkerk aan de Hoorneslaan. Iedereen die van zingen houdt en ook van gezellig samen zijn, is van harte uitgenodigd. Op deze avonden wordt er gezongen uit de bundel van Joh. de Heer en Opwekking. Dit zijn avonden bedoelt om samen te zingen, vanuit het hart, tot eer van onze God. In de pauze staat er koffie klaar en kan er een praatje gemaakt worden. De avond begint om 20.30 en eindigt rond 22.00 uur. De toegang is vrij, wel is er een collecte voor de onkosten.

HET WEER

Geref. Kerk De Goede Herder 10.00 uur: dhr. P. Ravensbergen, Valkenburg

RIJNSBURG

Hervormde Kerk Grote Kerk 10.00 uur: ds. I. de Graaf 17.00 uur: ds. A. Haasnoot De Voorhof 9.30 uur: ds. A. Haasnoot

VR 13 17

ZA 11 16

ZO 10 16

MA 8 18

20%

30%

30%

60%

70%

70%

50%

10%

ZW 4

ZW 3

W 3

ZO 2

GETIJDEN

Chr. Geref. Kerk 9.30 uur: ds. C. Westerink 17.00 uur: ds. C. Westerink

Evang. Gem. ‘t Kruispunt Sporthal Rijnsburgse Boys, Middelmors 10.00 uur: Peter Sarneel

Welkomstdienst in Vredeskerk

Zondag 2 oktober

Ned. Herv. Kerk 10.00 uur: ds. H.E.J. van der Laan 18.30 uur: ds. A. Christ, Katwijk

Geref. Kerk Vrijgemaakt 9.30 uur: ds. H. Pathuis 17.00 uur: ds. P. Niemeijer

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2016

vr. za. zo. ma. di. wo. do.

30 1 2 3 4 5 6

sept. okt. okt. okt. okt. okt. okt.

HOOG WATER

LAAG WATER

03.41 + 16.08 04.19 + 16.45 04.55 + 17.19 05.30 + 17.56 06.06 + 18.21 06.36 + 18.49 07.05 + 19.18

-------- + 13.17 00.20 + 12.30 00.55 + 12.59 01.30 + 13.46 02.06 + 14.04 02.35 + 14.55 03.06 + 15.15

ZON OP / ONDER vr. 30 za. 1 zo. 2 ma. 3

sept. okt. okt. okt.

7.41/19.21 di. 4 okt. 7.48/19.11 7.43/19.18 wo. 5 okt. 7.50/19.09 7.45/19.16 do. 6 okt. 7.51/19.07 7.46/19.14

In de Vredeskerk aan het Baljuwplein in Katwijk aan Zee wordt zondag 2 oktober een welkomstdienst gehouden met als thema Israël. Voorganger is ds. E.C. Vreugdenhil. In deze dienst staan we samen stil bij onze verbondenheid met het volk Israël. We horen hoe Israël door God wordt uitverkoren tot heil van alle volken en dus ook van ons. Samen met In His Love en Rob van Efferink worden er ook een aantal prachtige liederen gezongen. De psalmen van Israël en ook een aantal mooie opwekkingsliederen. Er is kindernevendienst en oppasdienst. Na de dienst is er weer alle gelegenheid om elkaar, onder het genot van koffie/thee of limonade, te ontmoeten en na te praten over de dienst.

Boeketdienst In de Immanuëlkerk (Kerkstraat, Rijnsburg) is iedereen welkom in de boeketdienst op zondag 2 oktober, aanvang 17:00 uur. Het thema van de dienst is: ‘Mozes luistert naar God’. Enkele jongeren van de HB-reis van afgelopen zomer werken mee aan de dienst. Voorganger is pastor Miep van der Woude, envoij bij het Leger des Heils. De muziek wordt verzorgd door Maurien Engelsman en de dienstleider is Wilco Korts. Voor de kinderen is er weer Kids Mission.

Heerlijke eenheid in De Fontein In de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt ‘De Fontein’ aan de Willem de Zwijgerlaan 1a in Katwijk wordt zondagmorgen 2 oktober in de eredienst stilgestaan bij een gedeelte in de bijbel vanuit de Psalmen Ds. Klaas Folkersma zal aan de hand van de tekst verder ingaan op het thema ‘De wonderlijke heerlijke eenheid van Gods gemeente’. De dienst begint om 09.30 uur. Er is een crèche voor de kinderen en na de dienst is er alle gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.

Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 Openingstijden: ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur. Hoofdredactie: Teuntje van Delft tel.: 06 12 74 64 78 e-mail: t.v.delft@ uitgeverijverhagen.nl Redactie: Paul van de Putte / Sandra Kornet-van Duyvenboden

Medische diensten Huisartsen Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp: Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4b, Voorhout, tel. 0252-240212 (vóór langskomen altijd eerst bellen) Tandartsdienst Bel uw eigen tandarts en beluister het antwoordapparaat. Bij geen gehoor bel: 071-4079501. U wordt dan doorverbonden met de dienstdoende tandarts. Apotheek De apotheken in Katwijk en Rijnsburg zijn op werkdagen (maandag t/m vrijdag) geopend van 8.00 tot 17.30/18.00 uur. Avonddienst van 17.30 tot de volgende morgen 8.00 uur. Weekenddienst vrijdag 17.30 uur tot maandagmorgen 8.00 uur: Dienstapotheek DAB te Voorhout, Rijnsburgerweg 4c, telefoon 0252-240216. BENU Apotheek (voorheen LLOYDS Apotheek), Tulpstraat 16b,Katwijk aan den Rijn, telefoon 4030833, is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-17.30 uur. Zaterdag is geopend: De Katwijkse Apotheek, Prince-straat 3, tel. 4012755 (9.00-13.00 uur); Kwaliteits Apotheek Rijnsoever, Hoornesplein 111-113, tel. 4026457 (9.0013.00 uur) en Kwaliteits Apotheek Sloothaak, Vliet NZ 19, Rijnsburg, tel. 4020400 (9.00-14.00 uur). Ongevallendienst Alrijne Ziekenhuis Leiden: op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur. Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp en LUMC: de gehele week, 24 uur per dag. Bezoekuren LUMC Dagelijks van 14.15 tot 15.00 uur en van 18.30 tot 19.30 uur. Voor sommige afdelingen gelden afwijkende bezoektijden. Voor meer informatie: 071-5269111. Bezoekuren Alrijne Ziekenhuis Leiden Elke verpleegafdeling hanteert eigen bezoektijden. Kijk op www. diaconessenhuis.nl/bezoektijden of bel de receptie van Alrijne Ziekenhuis Leiden: 071 517 81 78. De Brug Midden-Nederland GGZ-instelling voor verslavingszorg. Polikliniek Katwijk, Schaepmanstraat 1, Katwijk, tel: 071 403 37 33, E: info@debrughelpt.nl W: www.debrughelpt.nl. Voor urgente gevallen dag en nacht bereikbaar. Werkervaringsproject De Kringloop, Heerenweg 5, Katwijk, Tel: 071 408 56 46. Inloophuis, Schaepmanstraat 1, ma. t/m zat. 13.30–17.15 uur, (13.00 uur: warme maaltijd, opgave vooraf).

Politie

COLOFON Oplage 10.000

34

e-mail: redactie@ katwijkschepost.nl tel. 06-22855148

Advertenties: Voor een prijsopgave kunt u contact opnemen met de Binnendienst: Vincent Roos, Ingezonden brieven: tel. 071-4091638 of Rosita HaasIngezonden brieven worden alleen noot, tel. 071-4091637 geplaatst onder vermelding van e-mail: advertentie@ naam en woonplaats. Adres moet uitgeverijverhagen.nl o.v.v. de bij de redactie bekend zijn. Ingezon- Katwijksche Post den brieven mogen niet langer zijn Sluitingstijd advertenties dan 400 woorden en alleen digitaal dinsdag 16.00 uur worden aangeleverd. De redactie houdt zich het recht voor om Leveringsvoorwaarden ingezonden brieven zonder opgaaf Al onze opdrachten worden van redenen niet te plaatsen. aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Opgave redactionele kopij Advertentiewezen, zoals tot dinsdag 8.00 uur; advertenlaatstelijk vastgesteld door de ties tot 16.00 uur. Advertentieta- Stichting ROTA en zoals gede rief op aanvraag. poneerd bij de Kamer van

Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Abonnementen: Per jaar € 31,75 incl BTW. Postabonnementen op aanvraag. Abonnementsgelden dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Voor jaarabonnementen geldt dat het eerste jaar niet tussentijds opgezegd kan worden. Na het eerste jaar wordt het abonnement omgezet in onbepaalde tijd en vanaf dat moment kan op elk moment opgezegd worden met een opzegtermijn van 1 maand, waarbij vóór het einde van de maand opgezegd dient te worden.

Dravertjes: Prijs per dravertje € 5,00 (maximaal drie regels). Iedere regel meer € 2,00. Uitsluitend bij contante betaling. Bij brieven onder nummer worden administraKlachten over bezorging: tiekosten in rekening gebracht. Donderdagavond inspreken op Toezending bewijsnummer € 7,50 het antwoordapparaat of

vrijdagochtend bellen tot 12:00 uur, via 071-402 29 01, is nabezorging op vrijdagmiddag vóór 19:00 uur. Bellen na vrijdag 12:00 uur is nabezorging via de post. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Het politiebureau is gevestigd aan de Piet Heinlaan 140, 2224 SW Katwijk Openingstijden zijn: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdag tot 21.00 uur. Op zaterdag en zondag is het politiebureau gesloten. Wilt u aangifte doen, bel dan voor een afspraak met 09008844. Uiteraard kunt u 24 uur per dag bellen met 112 (spoedeisend) of 0900-8844 (geen spoed, wel politie).


PRIKBORD

DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2016

35

Prikkertjes Voor 8 euro ook uw foto met tekst op dit prikbord.

25 Jaar getrouwd

Jarig

Jubileum

Erik en Liesbeth Heemrood samen 100 jaar en 25 jaar getrouwd, dat is een feest waard!!! Hartelijk gefeliciteerd van de kinderen, Wilco, Anniek, Niels, fam. Heemrood en fam. Haasnoot.

De vrouw van onze voorzitter is jarig, gefeliciteerd Petra namens de HWJ club!

25 jaar geleden opende Gertjan Minnee de deuren van Kapsalon Eurostyle in de Duinstraat. Gefeliciteerd namens kinderen en kleinkinderen!

Werken met klei en samen zingen

De redactie behoudt altijd het recht om foto’s of teksten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Cursussen bij K&O

In kerkelijk centrum Maranatha is donderdagavond 6 oktober de eerste avond van het nieuwe seizoen. Dan houdt ds. J. Jongejan uit Katwijk-Binnen een inleiding. Er wordt begonnen om 20.00 uur; vooraf is er koffie. Leden van de Confessionele Vereniging Katwijk en belangstellenden worden uitgenodigd. Na de inleiding is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Vrouwenochtend Maranatha Hervormde wijkgemeente Maranatha houdt op donderdag 13 oktober een vrouwenochtend. De bijeenkomst begint om 9.30 uur en eindigt om 11.30 uur. Eerste gedeelte is er een inleiding, met als thema: ‘Voorwaarts, mars!’. Muzikale medewerking wordt verleend door zanggroep De Kandelaars. Na de pauze creatief aan de slag. Oppas is aanwezig. Kosten bedragen €10. Graag opgeven t/m vrijdag 6 oktober via vrouwenochtendmaranatha@hotmail.com of 0612974989 (tussen 19.00-21.00 uur).

Workshop ‘spreken voor groepen’ In overleg met verschillende jeugdleiders uit de kerken van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg organiseert Welzijnskwartier de workshop “spreken voor groepen”. Pauline Vervoorn is ervaren trainer bij Geloofwaardig Spreken en zal de workshop komen geven op woensdagavond 9 november in de hervormde kerk van Valkenburg. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn: 1) Op wat voor manier hou ik een enthousiasmerend praatje, als ‘reclame’ voor een activiteit, zodat de jongeren ook écht komen? 2) Hoe maak ik contact met de groep en breng ik op een boeiende manier de uitleg over bijv. een bijbel-gedeelte? Ben jij als vrijwilliger actief in het kerkelijk jeugdwerk en heb je interesse voor de workshop? Geef je dan snel op want er zijn slechts 14 plekken beschikbaar! Opgeven kan door je naam, adres en kerk te mailen naar sannealblas@welzijnskwartier.nl

Foto: pr

Confessionele Vereniging Katwijk

Janneke de Vijlder.

Pensioen voor bekend gezicht achter de balie Janneke de Vijlder begint morgen aan haar laatste werkdag bij de gemeente Katwijk. En daarmee verdwijnt een bekend gezicht, want Janneke werkt al meer dan 25 jaar voor de gemeente. Zij begon haar werkzaamheden achter de balie voor uitgiften van paspoorten en rijbewijzen in oktober 1990. Sinds die tijd heeft ze altijd deze werkzaamheden met veel plezier gedaan. Menig Katwijker kwam bij haar aan de balie en niet altijd alleen voor het product, maar tevens een babbeltje als men bijvoorbeeld aangaf dat men een paspoort kwam halen omdat men op reis of op vakantie

ging. Dan volgde steevast een praatje over de reis en het vakantieland wat werd bezocht. Met velen werden ook minder leuke belevenissen gedeeld. De aandacht die zij gaf werd altijd op prijs gesteld. Tijdens haar werkzaamheden zijn ook meerdere burgemeesters gepasseerd, ook die moesten bij haar of haar collega’s netjes aan de balie hun paspoort of rijbewijs komen halen. En hoewel ze nog een jaartje door wilde gaan, op 1 oktober wordt ze 66 jaar, is het goed zo en gaat zij genieten van alle andere leuke dingen in het leven. Morgen werkt ze nog tot 12.30 uur.

Dierendagactie Wereldwinkel De Wereldwinkel is een vrijwilligers organisatie die zich inzet voor eerlijke handel en de promotie daarvan. Je moet misschien wel even zoeken, maar in Katwijk aan de Rijn aan de Achterweg kan men nog steeds terecht voor eerlijke en mooie producten. Om meer mensen kennis te laten maken met de producten die de wereldwinkel verkoopt, wordt er regelmatig een actie gehouden. Rond dierendag is er 20% korting op alle dierenbeelden en dat zijn er veel, van hout, steen of metaal. Sommige beelden zijn simpel en eenvoudig, maar er zitten ook echte kunstwerken bij, gemaakt door mensen die hun vak tot kunst hebben verheven. In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De kunstenaars die de beelden maken ontvangen een eerlijke prijs, zodat zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Eerlijke handel staat

voor goede arbeidsomstandigheden, geen kinderarbeid en produceren met respect voor het milieu. De Wereldwinkel geeft deze kunstenaars een stem, want zij vindt dat de wereldhandel moet veranderen zodat de makers van deze mooie beelden die kans ook echt kunnen krijgen. Met deze actie hopen we de verkoop van fairtrade producten te stimuleren, zodat meer mensen daarvoor zullen kiezen en de wereld er een beetje beter en eerlijker uit gaat zien. Want koop je een product in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers ervan zodat zij een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. De Wereldwinkel aan de Achterweg 25 in Katwijk is open op maandag van 13.30 tot 17.30 uur, dinsdag t/m vrijdag van 09.30 tot 17.30 uur en zaterdag van 09.30 tot 17.00 uur. De wereldwinkel is een vrijwilligersorganisatie, alle mensen die zich inzetten voor de wereldwinkel doen dat op vrijwillige basis.

K&O Katwijk organiseert donderdag 6 oktober een cursus werken met klei. De kosten voor deze cursus zijn €60,-. voor 4 lessen, bijkomende kosten: €20,- voor materiaal en oven. Tijden: 19.30-21.30 uur. Klei is gewillig materiaal. Maar om tot een beeldje te komen, dat in de klei-oven gebakken kan worden, zijn wat basistechnieken verreist. In deze korte cursus komen technieken aan bod, als aanhechten, hol opbouwen, massief werken en later uithollen. Ook wordt aandacht besteed aan de afwerking van het werkstuk, bijvoorbeeld door het aanbrengen van glazuur. Door de fantasie en de speelsheid van de maker verkrijgt men een echt en persoonlijk werkstuk. De cursus wordt gegeven in het atelier bij de docente thuis: Katwijkweg 47 te Valkenburg. Zie ook: www.kunstkring88.nl

Eveneens op donderdag 6 oktober begint de cursus ‘samen zingen met kennis en plezier’. Van 14.00 tot 15.00 uur, kosten: €85,00 voor 8 lessen. In deze cursus van acht bijeenkomsten komen de beginselen van de zangtechniek aan bod en worden liederen uit een breed repertoire gezongen. Naast het samen zingen en instuderen van liederen wordt aandacht besteed aan de ademhaling, maat houden en ritme, luisteren naar de muziek en hierop de toon aanpassen (zuiverheid) en bv tekstinterpretatie. Openingstijden kantoor K & O Katwijk: maandag tot en met vrijdag van 9-13 uur, 071-4016400. Inschrijven via de website mogelijk: www. kenokatwijk.nl

Shawn James and The Shapeshifters in Scum Scum organiseert een avond voor liefhebbers van Amerikaanse rock, americana en folk. De toonaangevende band Shawn James and The Shapeshifters staat deze avond op het podium. Shawn James, geboren in het zuiden van Chigago, 1986, zanger, songwriter en multi-instrumentalist. Door zijn moeilijke jeugd kon hij zich helemaal laten gaan in de muziek en dat hoor je ook zeker terug in zijn nummers. Duisternis en licht, woede en geluk, werelds en licht - met een blijvend beeld van de realiteit. Hij merkte al op jonge leeftijd hoe muziek een groot effect kon hebben op mensen en daar vond hij dan ook zijn passie in. Van

Foto: pr

Zo’n prikkertje kan gaan over de geboorte van uw (klein)kind, een verjaardag, felicitaties voor het behalen van een (school)diploma, maar ook kleine advertenties van particulieren. De tekst (max. 20 woorden) en foto (minimaal 1 Mb) kunt u e-mailen tot dinsdagochtend 10.00 uur naar receptie@uitgeverijverhagen.nl. U kunt uw foto met tekst voor dinsdagochtend 10.00 uur ook langsbrengen bij de receptie aan de Ambachtsweg 7A te Katwijk. Betaling van 8 euro dient u te voldoen aan de receptie. Na betaling worden tekst en foto geplaatst. Foto’s kunnen vrijdag na plaatsing weer aan de receptie worden opgehaald.

Shawn James and The Shapeshifters.

jongs af aan speelt de zanger gitaar, piano en een aantal andere instrumenten. Nadat Shawn James vanaf zijn zestiende al in bands speelde, verhuisde hij naar Arkansas. Doordat hij aangetrokken was tot de schoonheid van de natuur en zelfs meer onder de indruk van de diversiteit van muziekgenres die Arkansas te bieden had, besloot hij elke kans te grijpen die hij had om op te treden. Waar hij ook optrad, of dit nou op straat, op een feest of gewoon thuis was, met zijn intense stem en unieke stijl vergeet je zijn optreden niet snel. Jongerencentrum Scum, Noordduinseweg, zaterdag 8 oktober: deur open om 20.30 uur; aanvang 21.30 uur. Entree €7,50, toegang 18+.


Showroom Sale! Tot € 2.622,-- voordeel:

Showroommodellen per direkt leverbaar! Ombouw Linde in wit eiken - 180 x 210 - incl. nachtkastjes

Pullman Blainville - 180 x 210 - incl. luxe nachtkastjes

Pullman Express - 180 x 210

Eastborn Relax - 180 x 210 - incl. 9 cm. natuurlatex topdek

van € 1.535,-- | voor € 1.159,--

van € 2.599,-- | voor € 1.999,--

van € 5.997,-- | voor € 3.598,--

van € 2.749,-- | voor € 2.069,--

Extra Sale:

Restant Vandyck overtreksets vanaf € 29,95 Pullman Brantford - 180 x 210 - incl. hockers

van € 6.997,-- | voor € 4.375,--

Eastborn Sydney verstelbaar - 180 x 210

van € 4.473,-- | voor € 3.495,--

Ambachtsweg 24a • 2222 AL Katwijk • T 071 408 58 55 • inf0@denachtwachtkatwijk.nl

www.denachtwachtkatwijk.nl

Kp week 39 16  

De Katwijksche Post, donderdag 29 september 2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you