Page 1

92ste JAARGANG NR. 38

DONDERDAG 19 SEPTEMBER 2013

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR KATWIJK, RIJNSBURG EN VALKENBURG

WOORDEN SPREKEN: Het leven is wat gebeurt terwijl je andere plannen maakt. John Lennon

Losse nummers: € 1,50

Pagina 3

Buurtcentrum De Schep opent de deuren Pagina 5

Picknicken in tuin van de burgemeester

Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Pagina 17

De strandpaviljoens maken komende weken plaats voor vrachtwagens en bulldozers.

Bouwcombinatie neemt veel maatregelen tegen mogelijk overlast

Kustwerk rolt als golf langs Boulevard Een bouwweg in duin aan de kant van het strand, een omgevingsmanager bij wie mensen terecht kunnen met vragen en klachten, een gebiedsconciërge die er voor zorgt dat het bouwterrein opgeruimd blijft, vaste en goed geïnstrueerde chauffeurs op de vrachtwagens, zo min mogelijk bouwhekken om tegenaan te kijken. De aannemers van het Katwijkse kustwerk stellen veel in het werk om de overlast voor omwonenden, ondernemers en bezoekers zo min mogelijk te laten zijn. Tot zelfs gedempte achteruitrijsignalen op de bulldozers op strand. ’Dat is een van de redenen dat we zijn gekozen’, zegt omgevingsmanager Marie-Louise Gasseling van de bouwcombinatie Ballast NedamRohde Nielsen, die komend jaar de werkzaamheden aan de kustversterking, parkeergarage en inrichting van de kuststrook tussen Boulevard en strand voor zijn rekening neemt.

Jaar bouwtijd

In zalencentrum ’t Anker aan de Voorstraat werden gisteravond de werkzaamheden, door de aannemerscombinatie toegelicht. Die werkzaamheden beginnen op maandag 1 oktober. ’En we hopen dan over een jaar al klaar te zijn’, vertelt Gasseling over het tijdsschema, dat tot in detail in maandschema’s is uitgewerkt. Die schema’s worden tussentijds steeds geactualiseerd en zijn ook voor bewoners, ondernemers en geïnteresseerden te volgen in het informatiecentrum aan de Boulevard en via de website. Het bouwtempo dat de aannemers voor ogen hebben, is veel sneller dan waar het Hoogheemraadschap van Rijnland en gemeente Katwijk, als opdrachtgevers van het megaproject, aanvankelijk van uit gingen. Die hielden rekening met een bouwperiode van anderhalf jaar, tot april 2015. De bouwers hebben een uitloop tot december 2014, want er kunnen zich altijd onvoorziene omstandigheden voordoen. Gasseling noemt onzekerheden als archeologische vondsten en de Atlantikwall. ’En natuurlijk hebben we het weer ook niet in de hand’. Een langdurige

Waar wijsheid regeert, zal het recht zegevieren.

vorstperiode zou zomaar voor wekenlang oponthoud kunnen zorgen. Daar hoopt niemand op. Ook de strandexploitanten niet. ’We hebben hen en de strandbezoekers een ’onbekommerd strandseizoen 2014’ beloofd en doen er alles aan om die belofte waar te maken’.

’Wave’

Het uitgewerkte bouwplan is door de aannemers omgedoopt in ’The Wave’. De bouwstroom rolt namelijk als een golf (wave) van zuid naar noord langs de Boulevard, verduidelijkt Gasseling, samen met projectmanager Kees Geleijnse de aanspreekpunten namens de bouwcombinatie. ’Op die manier kunnen we de overlast in de directe omgeving zoveel mogelijk beperken. Als dat deel klaar is, hoeven we er in principe niet meer te zijn’. De volgorde van bouwen is logisch: eerst de kustversterking, dan de parkeergarage, dan de inrichting van het nieuwe duingebied. Voor geïnteresseerden die de werkzaamheden van nabij willen zien, komen er uitkijkpunten die met de bouwstroom mee worden verplaatst. Er is nog een bouwstroom, die van de zandsuppletie vanuit zee, maar

P. Guijt FA

Voorstraat 94a Katwijk tel. (071) 407 10 44 www.peterguytadvies.nl

professionele dienstverlening in administratie, online boekhouden, belastingen en bedrijfsadvisering

24-uurs - taxiservice luchthavenservice groepsvervoer zakelijk vervoer rolstoelvervoer

Rijnstraat 119 2223 EA Katwijk

Te l e f o o n 0 7 1 4 0 3 0 1 5 1

071 - 401 22 77

E-mail: demilliano@planet.nl

www.taxidejong.nl

Taptoe in teken van jubileum zestig jaar DVS Pagina 11

Katwijks gemaal vernoemt naar de koning

daar zullen de mensen op en rond de Boulevard het minste last van hebben.

PAGINA 3

ZONDER HINDER

Kustwerk ter discussie bij Raad van State De mogelijke schorsing van het projectplan voor de kustversterking in Katwijk is maandag voorkomen tijdens een spoedzitting bij de Raad van State. Een bewoner van de Boulevard trok zijn verzoek om schorsing in, omdat de betrokken overheden bij de Raad beloofden dat ze niet vóór 1 januari beginnen op een omstreden locatie. De urgentie om het plan te schorsen, is er dus niet meer. Door A. van der Wel

Het gaat om de geplande uitrit van een nieuw parkeerterrein in het duin ter hoogte van het Vuurbaakplein. Die uitrit moet iets worden verschoven, vindt de bezwaarmaker. Autoverkeer dat de parkeerplaats in het donker verlaat, zorgt volgens hem voor lichthinder in zijn woning. Met een kleine aanpassing van de uitrit wordt voorkomen dat autolichten in zijn huis schijnen. Maar de provincie, het Hoogheemraadschap en gemeente Katwijk voelen niets voor een aanpassing van de uitrit. Volgens een woordvoerder gaat dat ten koste van het aantal parkeerplaatsen, moet het ontwerp flink op de schop en is de verkeersveiligheid bij het Vuurbaakplein in het geding. De bezwaarmaker vindt dat onbegrijpelijk, omdat het in zijn ogen om

niets gaat. De uitrit hoeft alleen maar met een iets andere hoek aan te sluiten op de Boulevard in plaats van een loodrechte hoek. Een door hem geraadpleegde verkeerskundige ziet ook geen enkel probleem, al concludeert die wel dat de aanpassing ten koste gaat van twee parkeerplaatsen. De bezwaarmaker vermoedt dat andere belangen een rol spelen. De Raad van State behandelt de zaak verder op 4 oktober. Dan komt de kwestie van de uitrit uitgebreid aan de orde. Ook het bestemmingsplan van de gemeente, waarin de kustversterking en aanleg van een parkeergarage in het verbrede duin wordt geregeld, staat dan op de agenda. Het bestemmingsplan wordt weer door andere bezwaarmakers bestreden.

Wijkbezoek college aan Katwijk-Zee Het college van b&w brengt komende dinsdag een bezoek aan de wijk Katwijk aan Zee. Ze gaan daar in gesprek over de leefbaarheid van het dorp. Vanaf 19.00 uur een inloopbijeenkomst in de Burgerzaal van het gemeentehuis, waar iedereen binnen kan lopen om daarover met de collegeleden in gesprek te gaan.


Wij zijn op zoek naar

Medewerkers bediening

fulltime en parttime

en

Afwashulpen Reacties: vraag naar Bert Blankespoor

Tramstraat 112b 2225 CM Katwijk T 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag van 9.30 - 17.00 uur

Het vis- en vleesspecialiteiten restaurant van Katwijk aan Zee

Verzilver uw goud!

Boulevard 111 • Katwijk aan Zee • Tel. 071-4012064 www.restaurantdezwaan.nl

Inkoop van goud, zilver en munten De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor. Goudwisselkantoor is eigendom van familie De Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor is geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we waar het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs. Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen. Wacht niet langer, profiteer van de huidige hoge goudprijs en kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie.

ZONWERING

Let op: verplichte legitimatie bij binnenkomst!

www.goudwisselkantoor.nl

facebook.com/ goudwisselkantoor


nieuws

DE KATWIJKSCHE POST

donderdag 19 september 2013

3

Column

Zaterdag opening met veel activiteiten

Jaap Spijkert

Buurtcentrum De Schelp is voor iedereen

De echte motieven zijn natuurlijk dat beroepsbestuurders in deze club leuk allerlei belangrijke zaken, die bijna altijd de gemeentegrenzen overstijgen, kunnen ritselen en regelen. Ze worden daar niet op de vingers gekeken door amateurpolitici die door de burgers zijn gekozen. In Holland-Rijnland werd zo door enkelen via de bekende ’voor wat, hoort wat’-werkwijze geregeld dat al onze polders worden volgebouwd en dat de Leidse polders groen blijven. In Afghanistan hebben een aantal krijgsheren het voor het zeggen, maar als je goed achter de coulissen kijkt is het in Nederland niet zo veel anders. Een beperkt aantal spelers bepaalt in achterkamertjes wat er moet gebeuren en wie er beter van wordt, de rest van het spel is operette, volkstoneel, windowdressing en mediavermaak. Toegegeven, in Afghanistan komt de macht uit de loop van het geweer. Wij doen dat geciviliseerd, dus Anita van Ginkel wordt door de VVD netjes en zonder fysiek geweld aan de kant geschoven. En in de Tweede Kamer zorgen ze er voor dat de fractieleden die zelf willen nadenken ook zelf aan de kuierlatten trekken. Toch ben ik blij dat we aan de kustversterking werken, want dat maakt een invasie voor Obama wat lastiger mocht hij besluiten om hier de democratie te komen redden. Zo ziet u dat de gemoderniseerde Atlanticwall naast een parkeergarage ook nog andere voordelen biedt. Daarbij heeft ons gemeentebestuur trouwens nog kansen gemist. Ze hebben nu een bunker midden in het dorp gebouwd, die ze De Schuit noemen. Je kunt van die Duitsers zeggen wat je wilt, maar ze wisten heel goed dat bunkers in de zeereep horen en niet midden in het dorp. De Schuit had dus gewoon aan de parkeergarage in de zeereep moeten worden vastgeplakt, er zit geen raam in. Maar ja, als politici geen lef of verbeeldingskracht hebben dan regeert naast angst ook conformisme. Jaaphaasnoot1@gmail.com

Het verpauperde gebouw ’t Staekelvier aan de Suurmondstraat in de wijk Hoornes-Noordoost is afgelopen maanden opgekalefaterd. Met een financiële injectie van de gemeente, Fonds 1818, het Oranjefonds en het VSB fonds, maar vooral dankzij de inzet van veel vrijwilligers. Door Piet van Kampen

Het resultaat is er dan ook naar en belangstellenden kunnen komende zaterdag vanaf 13.00 uur het nieuwe Buurtcentrum De Schelp de nieuwe naam van het gebouw- te komen bekijken. Wethouder Gerard Mostert doet om 14.00 uur de officiële opening. Er is veel te doen en te beleven.

Voor iedereen

De Schelp is bedoeld als multifunctioneel centrum voor groepen, maar ook voor individuele bezoekers. Margriet Rous biedt er samen met enkele jongerenwerkers gastvrijheid aan cliënten van Philadelphia, het GGZ, Femke, de Formulierenbrigade en in de nabije toekomst ook aan de senioren van SWOK. Zij is het aanspreekpunt voor organisaties en bewoners. Maar het is vooral een buurtcentrum waar iedereen zomaar even binnen kan wandelen om een ’bakkie te doen’. Of, - en dat is juist hartstikke leuk - het eigen stukje moestuin bewerken om de radijsjes en de sla te zien groeien. Een minivolkstuin midden in de wijk. Uniek toch!’

Foto: Piet van Kampen

O

nlangs zag ik een oude poster van ’Loesje’ met daarop de tekst ’Als politici geen lef hebben praten ze ons angst aan’. Wat mij betreft zou het woordje lef ook vervangen kunnen worden door ’deugdelijke argumenten’ of door misschien nog een heleboel andere begrippen. De hamvraag is natuurlijk of het ook waar is. Worden we echt bang gemaakt door de politiek ? Er kwam laatst een mooi voorbeeld voorbij van een bestuurder van Holland-Rijnland die in een promotietournee de gemeenteraadsleden van Leiden probeerde bang te maken. Hij beweerde dat Leiden zou devalueren tot een onbetekenend dorpje als ze zouden meewerken aan de opheffing van Holland-Rijnland, een club die in feite functioneert als een illegale vierde bestuurslaag. Over inspelen op onderbuikgevoelens gesproken. Jammer dat deze boerenkoolpsychologie een beetje doorzichtig was. En eigenlijk ook een beetje ontluisterend dat bestuurders zich tot dit kleuterschoolniveau verlagen. Het doel heiligt de middelen blijkbaar.

Margriet Rous (links) en Anya van Hees-Camurlu nodigen u van harte uit om te komen.

’Factor W werd door de gemeente verzocht om invulling aan De Schelp te geven’, licht Anya van Hees- Camurlu toe. De projectleider Wijkgericht Werken ziet het helemaal zitten, terwijl zij samen met Margriet een rondleiding geeft. De accommodatie is op en top. ’Hier voelen de bezoekers zich in een warm bad’, weet Anya nu al zeker. ’Een wijkgebouw, een bijzonder plekje in de samenleving waar men-

Zonder hinder geen bouwproject mogelijk Vervolg van voorpagina

Die suppletie begint meteen in oktober en duurt tot maart. In die vijf maanden moet er genoeg zand zijn aangevoerd om de Katwijkse duinenrij en het strand te verbreden. Dat is ook de periode dat bezoek aan het strand voor de Boulevard in principe niet mogelijk is. In principe, want er wordt naar de mogelijkheden gekeken om een ’rondgang’ over strand mogelijk te maken. ’Het is de bedoeling om die in november open te stellen’. Daarvoor worden de zogenoemde ’schapenhekken’ gebruikt, de houten schermen die nu ook al op strand worden gebruikt als afscheiding en tegen stuifzand. Gasseling: ’Maar veiligheid staat voorop, dus waar nodig gebruiken we bouwhekken en bij de strandopgangen waarschuwingsborden’. Met de zandsuppletie beginnen ter hoogte van het Strandplein, zuidelijk van restaurant De Zwaan, ook de werkzaamheden aan de harde waterkering, de dijk-in-duin. Die eerste fase, inclusief de inrichting, kan snel klaar zijn, omdat de parkeergarage pas ten noorden van het restaurant begint. De bouw van die 670 plekken tellende parkeergarage begint in februari en moet al in juni klaar zijn. ’Daarna volgen werkzaamheden in de garage zelf, dus heb je tijdens het strandseizoen geen last van’. Hoe goed de bouwcombinatie ook zijn best doet om overlast te voorkomen: zonder hinder geen bouw-

project. Gasseling: ’Enige mate van hinder zal er bij zo’n omvangrijk bouwproject altijd zijn’.

Werkgelegenheid

De werkzaamheden aan de kust zijn in ieder geval komend jaar ook goed voor de lokale en regionale economie en werkgelegenheid. Zo is de bouwcombinatie nog op zoek naar onder andere een werkvoorbereider, veiligheidsfunctionaris, onderhoudsmensen, gebiedsconciërge en stagiaires voor het bouwproject. Bij voorkeur uit Katwijk of directe omgeving, omdat die bekend zijn met de situatie. En ongetwijfeld zullen de bouwvakkers en anderen die bij het project betrokken zijn, het nodige verteren bij de horeca- en verblijfsaccommodaties in het zeedorp.

sen elkaar kunnen ontmoeten. En waar mensen uit de wijk zelf met initiatieven voor activiteiten kunnen komen.’ ’Oh ja, wij kunnen nog vrijwilligers gebruiken’, willen beiden nog wel even kwijt.

Activiteiten

Na de officiële opening zijn er in en rond de Schelp verschillende activiteiten voor jong en oud. Zo is er een

fototentoonstelling met foto’s van verschillende buurtbewoners en sleutelfiguren. Van deze foto’s is een verjaardagskalender gemaakt. Men kan meedoen aan verschillende Oudhollandse spelletjes, woorden raden, steltlopen en sportactiviteiten. Ook is er een open podium, waar buurtbewoners hun muzikale talenten kunnen laten horen. En er zijn natuurlijk verschillende activiteiten voor kinderen.

Katwijk zegt nee tegen Bollenraad Katwijk zegt definitief ’nee’ tegen een Bollenraad. Voor de Katwijkse raad is ’meedoen, meedenken en meepraten’ prima, maar alle bevoegdheden over regiozaken overdragen aan zo’n Bollenraad is een hele lange brug te ver. De raad zei vorige week donderdag unaniem nee tegen een ’fusie’ met Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. Het duidelijke ’nee’ gaat gepaard met het even duidelijke standpunt, dat Katwijk voor samenwerking blijft om gemeentelijke taken ’goed effectief en efficiënt uit te kunnen voeren’, schrijft de gemeente in een brief aan de Stuurgroep Bestuurlijke Toekomst Duinen Bollenstreek

Daarmee kiest de gemeente voor een zogenaamde ’netwerkconstructie’. Elk gewenst thema kan in samenwerking worden aangepakt. ’Elke gemeente behoudt haar zelfstandigheid, maar afspraken kunnen wel zodanig worden vastgelegd dat vrijblijvende samenwerking wordt voorkomen’, aldus het college. Katwijk ziet daarin voldoende mogelijkheden. Burgemeester Jos Wienen vertelt, dat hij twijfelt of alle vijf de Bollenstreekgemeenten wel mee zullen doen aan een Bollenraad. ’Als er gemeenten zijn die een andere vorm van samenwerking prefereren, dan zullen zij zeker naar Katwijk kijken om dat verder uit te bouwen. En daar staan wij voor open.’


DE KATWIJ KSCHE POST ABONNEE-ACTIE

Varen met

de u n r e e v r Rese n! e s t a a l p laatste

De Katwijksche Post

KKOORRTINGSPSAS G N I T 2A 01S3 P

Donderdag 26 september van 12.00 tot 16.00 uur

Vier maanden lang elke maand een abonnee-actie!

•••••••••••••••••••••••••••••

Uitgebreide rondvaart Katwijk, Leiden, Leiderdorp en over de Kagerplassen.

#1

#2

INBEGREPEN

PARKEREN

bij De Raad Bouw, Sandtlaan 38, 2223 GG Katwijk

ACTIE:

€ 12,50

#4

#3 AFVAART

1x koffie met cake; soep, broodje kroket en broodje kaas

normaal € 25,-

GRATIS bij De Raad Bouw, Sandtlaan, Katwijk

AANMELDEN

bij Rederij Triton: tel.: (071) 401 32 28

VOL = VOL !

OOK DÁÁROM HEB IK EEN ABONNEMENT OP DE KATWIJKSCHE POST

Abonneren? Bel 071-4022901 J.W. van Beelen • Klusbedrijf • Verbouw • Renovatie • Hovenier • Tuinaanleg • Onderhoud • Ook voor kleine werkzaamheden

Alle werkzaamheden te zien op nieuwe locatie! Achterweg 14 - 071-3615975 - Noordwijk

VAKANTIE IS...

GRATIS ADVERTENTIE

Tuincentrum • Hoveniersbedrijf

...MUZIEK VAKANTIE IS WIELEWAAL

Johan Chrispijn

Bezorg jij haar een onvergetelijke vakantietijd? www.wielewaal.nl/vrijwilligers

Tandprothese specialisten

Omdat een uitvaart meer is dan afscheid alleen...

Cleijn Duinplein 4 2224 AX Katwijk Tel 071 40 76 008 Havenpoort 1 2171 HH Sassenheim Tel 025 22 22 977

UI T VAART V E R ZO R G I N G N O O R DW I J K

Uw uitvaartleiders: Annemarie Hazenoot & Areen van der Plas

wij de passie, u het beste resultaat!

www.johanchrispijn.nl


nieuws

DE KATWIJKSCHE POST

Wisselende contacten

Z

o, de eerste raadsvergadering hebben we achter de rug en de toon is gezet. Katwijk voelt zich genomen en gechanteerd door de provincie Zuid-Holland, maar is voor gemeenten in de Bollenstreek een begeerde bruid die ’hard to get’ speelt. De relatie met de provincie is momenteel koel. Alsof de winter al is ingetreden. Allemaal de schuld van de discussie rond de Rijnlandroute. Dat is die verbinding tussen de A4/A44 en onder meer Katwijk met een verbreding van de Tjalmaweg en ongelijkvloerse kruisingen bij onder meer de Molentuinweg. Nu heeft de provincie wat dingen voorgesteld waar Katwijk helemaal niet blij mee is. En dat is nog zachtjes uitgedrukt. Het CDA voelt zich in de maling genomen door de provincie, GemeenteBelangen sprak zelfs van chantage, de ChristenUnie is behoorlijk teleurgesteld en de PvdA voelt ’onacceptabele druk’. ’De raad voelt zich genomen en gechanteerd’, vat burgemeester Jos Wienen de gevoelens samen. Ik zeg: de raad voelt zich zoals een burger zich wel eens kan voelen, als hij het idee heeft niet serieus te worden genomen door de overheid. Dat dossier Rijnlandroute behoort overigens tot de portefeuille van wethouder Thijs Udo. Officieel dan, want het is burgemeester Jos Wienen die voor 98 procent het woord daarover voert. De wethouder uit zich vooral non-verbaal met veel hoofdschudden, hoofdknikken en aan de jas van de burgemeester sjorren. Laatstgenoemde verzette zelfs een andere agendapunt, zodat hij de hele discussie over die Rijnlandroute kon voeren. Beetje vreemd hoor. Ik vind Udo een beste kerel, maar het is toch van de zotte, dat de burgemeester een agendapunt verplaatst om de taken van Udo over te nemen? En nog gekker dat de burgemeester zich met een paar raadsleden in de pauze in een achterkamertje terugtrekt om over die Rijnlandroute te praten zonder dat de wethouder daarbij is? Gelukkig viel er ook nog wat te lachen. Zo raakte wethouder Daan Binnendijk zeer geëmotioneerd door alle complimentjes van alle raadsfracties voor zijn inzet voor het stedenbouwkundige plan Bloemenlaan in Rijnsburg. Met een snik in zijn stem speelde Binnendijk die lovende woorden door aan de ambtenaren. Bij de bespreking over samenwerking in de regio ging het er smeuïger aan toe. Daar werd onder meer gesproken over wisselende contacten. Volgens Wienen is Katwijk op dit moment ’een zeer begeerde bruid’. PvdA-raadslid Matthijs van Tuijl weet precies hoe je daar mee om moet gaan. ’Gaan we lekker hard to get spelen.’ Nou, dat moet je dus niet doen bij de provincie, want die walst gewoon over Katwijk heen of misschien is het nog beter om te zeggen: die haalt Katwijk links in met 80 km per uur. Dat wordt namelijk de snelheid op de nieuwe verlegde provinciale weg tussen KatwijkRijn en de Zanderij. Misschien is het beter om als gemeente de stekker uit dat project te trekken. Dan zet je mooi de provincie voor het blok. criticaster@katwijkschepost.nl

5

Gemeente betrekt schoolkinderen bij speelplaats in Ridderbos

Met de picknickmand op bezoek bij de burgemeester Dat kan over pakweg een jaar of drie als het Ridderbos, officieel het Burgemeester de Ridderpark, een opknapbeurt heeft ondergaan. De gemeente is bezig met de voorbereidingen en heeft daarvoor al wat plannetjes uitgewerkt in een tekening: een bomencarré, een natuurlijk speelplaats én een picknickplaats. Het leuke is dat er een picknickplaats pal naast de tuin van ambtswoning van de burgemeester is ingetekend. Met een beetje fantasie kun je stellen dat het hele bos, vernoemd naar een van zijn voorgangers, tot de burgemeesterswoning behoort en dus bij hem in de tuin gaat picknicken. Aan de overkant van de Nieuwe Duinweg, naast het huis van een lokaal CDA-coryfee, komt een natuurlijk speelplaats voor kinderen. De gemeente vraagt Katwijkse schoolkinderen om mee te denken over de inrichting en heeft daarvoor een tekenwedstrijd georganiseerd. De schoolkinderen hebben een getekende plattegrond gekregen van het stuk bos waar de natuurspeelplaats moet komen. Met de schaar kunnen ze op een bijbehorend vel papier een balanceerbrug, een wiebelbrug, steltpalen, boomstammen en zwerfkeien uitknippen en op de plattegrond plakken. Maar ze mogen ook met het (kleur)potlood aan de slag en zelf de verdere invulling

Foto: Adrie van Duijvenvoorde

KP cursief

donderdag 19 september 2013

Dit nu nog vooral met struweel bedekte bosgedeelte moet een natuurspeelplaats voor kinderen worden.

van die speelplek bedenken. Verder mogen ze nadenken over een naam voor die speelplaats, een thema en andere spelelementen. De gemeente geeft alvast enkele suggesties: een spelletjesroute, sluippaadjes, stapstammen.

Het bos naast het gemeentehuis moet met de opknapbeurt toegankelijker en leefbaarder worden voor wandelaars en fietsers. Dat gaat de gemeente doen door onder andere het verbeteren van de paden en maken van meer open plekken. Het natuurlijke duinkarakter blijft zoveel

mogelijke behouden, zegt de gemeente in haar toelichting. Er komen ook greppels in het Ridderbos, waarmee de afvoer van hemelwater vanuit de aangrenzende wijken zichtbaar wordt afgevoerd richting de Vijverhof aan de noordzijde van de Zeeweg.

’Brede steun winkeliers’ Keus RijnlandRoute: weglopen of meepraten Raad achter opknappen centrum De Hoftuin ’U wilde een RijnlandRoute, u krijgt een RijnlandRoute’, hield burgemeester Jos Wienen de raadsleden vorige week donderdagavond voor in de discussie over de gewenste west-oostverbinding tussen de kust en de snelwegen A44 en A4. Katwijk was, onder aanvoering van de gemeenteraad, het afgelopen decennium de grootste voorvechter van die autoweg. Maar nu het er van lijkt te komen, voelt de politiek zich afgescheept.

En daar hebben de raadsleden misschien ook wel gelijk in, want Provincie Zuid-Holland lijkt zich weinig meer aan te trekken van Katwijkse wensen voor een optimale aanleg van die weg aan de Katwijkse kant. Het zijn de gemeenten aan de oostkant van de A44, die er met de bruidsschat vandoor gaan. Leiden en Voorschoten hebben zich van meet af onwelwillend opgesteld en om die over de meet te trekken, kregen die veel toebedeeld, zoals een fraaie tunnel. Die had Katwijk ook wel gewild, maar krijgt die niet. Die moet zich tevreden stellen met 15 miljoen voor een ongelijkvloerse kruising bij de Wassenaarseweg en de verdiepte N206. Een meerderheid van de raad voelde er veel voor om niet als het ’braafste jongetje van de klas de tas van de juffrouw te willen dragen’, zoals raadslid Adriaan Heijnen van GemeenteBelangen het beeldend omschreef. Maar uiteindelijk stemde toch een meerderheid in met een aangepast voorstel. Want het is belangrijk om mee te blijven praten, benadrukt de burgemeester, die de afgelopen jaar

de deuren bij de provincie en op het Binnenhof heeft platgelopen om het belang van die RijnlandRoute te benadrukken. En met succes, want er zijn vele tientallen miljoenen ’Er is veel binnengehaald, en volgens mij kunnen we nog veel meer binnenhalen.’ Dat VVD-minister Schulz van Haegen en VVD-gedeputeerde De Bondt juist die middag de bestuursovereenkomst over aanleg van de RijnlandRoute hadden getekend, vond Wienen ’niet netjes, niet elegant, maar wel de werkelijkheid’. Het toont namelijk aan dat de provincie Katwijk links voorbij snelt in haar voornemen om die weg er zo snel mogelijk te laten komen. Niet alleen de politici toonden zich kritisch over de door de provincie gepresenteerde inpassingsplan, ook Valkenburger De Vegt is er niet over te spreken. Hij wil weten de gemeente ’voor of achter haar burgers staat’. ’Ik zie het beton en asfalt oprukken, maar wiens belang is dat eigenlijk?’, vraagt hij zich af. Katwijker Jaap Haasnoot vindt het project RijnlandRoute ’het tegendeel van transparant bestuur’ en verwijt dat met name de gemeente. Die doet volgens hem te weinig aan ’actieve voorlichting, waardoor bijna niemand in de gaten heeft waar het over gaat’. Wijkraadlid D. van der Plas-van der Plas van Katwijk aan den Rijn is het met Haasnoot eens. De wijkraad vindt de voorlichting ’onder de maat’ en teleurstellend dat de gemeenteraad ’zo weinig oog heeft voor de leefbaarheid in de bestaande wijken’.

’We gaan samen de uitdaging aan om De Hoftuin beter, mooier, gezelliger en uitdagender te maken.’ De gemeenteraad staat helemaal achter die uitspraak van wethouder Gerard Mostert. De raad stemde vorige week donderdag in met de stedenbouwkundige visie voor het Rijnsburgse winkelgebied. Het opknappen van De Hoftuin is met de instemming van de raad weer een stapje dichterbij gekomen. De raad sloeg zelfs een oordeelsvormende sessie over en nam nog diezelfde avond een besluit. De raad heeft ook de oproep vorige week van de winkeliers voor een snelle aanpak ter harte genomen. Die snelle aanpak was de uitkomst van een enquête die het hoofdbedrijfschap Detailhandel op verzoek van de winkeliersvereniging In de Hoftuin heeft gehouden.

Concurrentie

Uit de enquête kwam onder meer naar voren, dat vooral de winkels die onder andere mode en luxe artikelen verkopen het erg moeilijk hebben. De crisis en de concurrentie van webwinkels wordt daar het meest gevoeld. Daarbij komt dat In de Hoftuin een relatief klein winkelcentrum is waardoor het een beperkte aantrekkingskracht heeft op consumenten. Ook maakt het winkelgebied een gedateerde indruk. In de stedenbouwkundige visie staan voorstellen om de aantrekkelijkheid van het centrum van Rijns-

burg te verhogen. De Hoftuin moet een echt dorpswinkelcentrum worden. De gemeente stelt verschillende maatregelen voor, zoals het open maken van het centrum met balkons, luchtbruggen en luifels, de aanpak van de entreegebieden en de verbetering van de openbare ruimte. ’De door de gemeente voorgestelde maatregelen kunnen op brede steun van de winkeliers rekenen’, stelt de voorzitter van de winkeliersvereniging Theo van Haastrecht.

Vertrouwen

De brede steun van de winkeliers zal de VVD tot tevredenheid stemmen. Fractievoorzitter Toon Stegmann had daar in de raad nog wat twijfels over, maar daarin stond zijn partij alleen. De overige partijen hebben er alle vertrouwen in, net als de twee aanwezige wethouders. ’Gesterkt door gesprekken die wij met de ondernemers hebben gehad, zijn wij optimistisch’, meldt wethouder Daan Binnendijk. Ook geeft hij aan, dat het plan ’enige urgentie’ heeft. ’Niet zozeer vanwege uitbreiding van het voorzieningenniveau, maar vooral om het winkelcentrum te handhaven en dat is al een klus op zich in deze tijd.’ ’Maar als wij vanuit de ondernemers onvoldoende respons ontvangen, dan kunnen we overwegen om ander beleid te kiezen’, besluit Binnendijk.


 FAMILIEBerichten

Veel fijne herinneringen, verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, maar altijd in ons hart.

Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Na een moedig en geduldig gedragen lijden, is na een lange strijd die niet te winnen viel, toch nog rustig ingeslapen mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Katwijksche Post. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF).

* 31 maart 1945

†16 september 2013 Atty Kloos - Jonker Jacqueline en Arie Arie Willemijn

Michel en Anita Eddy Tramstraat 102, 2225 CM Katwijk.

     Ǩ ǡ  ǡ    Ǥ ͸ͺͳͲ

ƒÂ?Â?„ƒƒ”†ƒ–™‹ŒŠ‡Â?œ‘ŽƒÂ?‰‹Â?‘Â?• Â?‹††‡Â?Â?‘…Š–‡Â?Š‡„„‡Â?ÇĄÂ?ƒƒ”‘‘Â?†‹‡’ Â„Â‡Â†Â”Â‘Â‡ÂˆÂ†ÇĄ‰‡˜‡Â?™‹Œ—Â?‡Â?Â?‹•†ƒ–†‘‘”†‡ ‡‡”‡ǥÂ?ƒ‡‡Â?’‡”‹‘†‡˜ƒÂ?ƒˆÂ?‡Â?‡Â?†‡ Â?”ƒ…Š–‡Â?‡Â?‰‡†ƒ…Š–‡Â?‡Â?‡‡Â?‰‡†—Ž†‹‰ ‰‡†”ƒ‰‡Â?œ‹‡Â?–‡ǥ–‘…ŠÂ?‘‰’Ž‘–•‡Ž‹Â?‰ —‹–‘Â?•Â?‹††‡Â?‹•™‡‰‰‡Â?‘Â?‡Â?Â?‹ŒÂ?‹Â?Â?‹‰ ‰‡Ž‹‡ˆ†‡Â?ƒÂ?ÇĄ‘Â?œ‡Ž‹‡˜‡Â˜ÂƒÂ†Â‡Â”ÇĄ ‘’ƒ‡Â?‘˜‡”‰”‘‘–˜ƒ†‡”

Ed is thuis. Er is gelegenheid om aldaar afscheid te nemen van Ed.

‹”Â?˜ƒÂ?—‹ŒÂ? Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´De afscheidsplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 20 september om 10.30 uur in de Dorpskerk aan de Kerklaan te Katwijk aan den Rijn. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats achter de kerk. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het Dorpshuis naast de Dorpskerk. Mochten wij iemand vergeten zijn, gelieve dan deze advertentie als kennisgeving te beschouwen. Bekijk de rouwkaart en/of stuur de familie een condoleance via social media www.dcvis.nl/condoleance

Č—͸Â?ƒƒ”–ͳ͝;;†16 september 2013 

Ǥ˜ƒÂ?—‹ŒÂ?ÇŚƒÂ?†‡™‹‡Ž 

 ‡��en Isatou † 

‘”‹Â?Â?‡‡Â? ƒƒ’ ƒ”ŒƒÂ?‡Â?ƒ”–‹Â?ÇĄƒ’ŠÂ?‡ ‹…Â?‡Â? Ž‘Â?ƒ ‡‡Â?‡Â?‹…‘Ž‡ǥ‡Â?Â?ƒ”–  ‘��›‡�ƒƒ”– ƒ”Ž‡‡� ƒ”‰‘

–ƒ–‹‘Â?••–”ƒƒ–Í´ÇĄʹʹʹ͡ƒ–™‹ŒÂ? 

”‹•‰‡Ž‡‰‡Â?Š‡‹†–‘–…‘Â?†‘Ž‡”‡Â?ǤǤ ˜”‹Œ†ƒ‰ʹͲ•‡’–‡Â?„‡”˜ƒÂ?ͳ͝ǤͲͲÇŚʹͲǤͲͲ——” ‹Â?Š‡–”‘—™…‡Â?–”—Â?ÇĄ —‹†•–”ƒƒ–ͳͲ;–‡ƒ–™‹ŒÂ?Ǥ

Levenszin Die dag werd er een punt gezet achter de volzin van zijn leven. Maar wie geloven durft, die let op het vervolg dat word geschreven. Verdrietig geven wij kennis, dat na een langdurige ziekte is overleden, mijn innig geliefde broer, zwager en onze altijd belangstellende oom

ED KLOOS in de leeftijd van 68 jaar. M. den Dulk-Kloos R.M. den Dulk Marlinda en Pieter Marith, DaniĂŤl DaniĂŤlle en Arjan ToineHet ultieme warmwatercomfort van TopLine AquaPower HR-ketels. NĂş bij:

Peter en Lia Alissa

(zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

‡”‘—™†‹‡Â?•–œƒŽ‰‡Š‘—†‡Â?™‘”†‡Â?ǤǤ œƒ–‡”†ƒ‰Í´Íł•‡’–‡Â?„‡”‘Â?ͳͲǤͲͲ——”‹Â?†‡ ƒ—Žƒ˜ƒÂ?†‡„‡‰”ƒƒˆ’Žƒƒ–•—‹Â?”—•–ƒƒÂ?†‡ ƒ”Â?ŽƒƒÂ?–‡ƒ–™‹ŒÂ?ǤƒÂ?•Ž—‹–‡Â?†œƒŽ ‘Â?•–”‡‡Â?•ͳͳǤͲͲ——”†‡„‡‰”ƒˆ‡Â?‹•Â’ÂŽÂƒÂƒÂ–Â•ÇŚ ˜‹Â?†‡Â?‘’˜‘‘”Â?‘‡Â?†‡„‡‰”ƒƒˆ’Žƒƒ–•Ǥ ƒ†‡„‡‰”ƒˆ‡Â?‹•‹•‡”‰‡Ž‡‰‡Â?Š‡‹†–‘–…‘Â?ÇŚ †‘Ž‡”‡Â?‹Â?†‡‘Â?–˜ƒÂ?‰•–”—‹Â?–‡˜ƒÂ?†‡ƒ—ŽƒǤ 

‡‡�„Ž‘‡�‡�Ǥ

‘…Š–—‰‡‡Â?’‡”•‘‘Â?Ž‹ŒÂ?‡—‹–Â?‘†‹‰‹Â?‰ Š‡„„‡Â?‘Â?–˜ƒÂ?‰‡Â?ÇĄ†ƒÂ?Š‘’‡Â?™‹Œ—–‘…Š Â?‡–†‡œ‡ƒƒÂ?Â?‘Â?†‹‰‹Â?‰–‡„‡”‡‹Â?‡Â?Ǥ

16 september 2013 Schorpioen 39, 2221 MX Katwijk

GIJSBERTA DEN HOLLANDERVAN DER PLAS – Bep –

* 13-08-1923 Persoonlijk en betrokken

HEEMSKERK

INSTALLATIEBUREAU

Bloemenlaan 9, 2235 EM Valkenburg (ZH) Telefoon 071 401 66 65 • Fax 071 401 69 42 E-mail: info@heemskerkinstallatie.com Lid van de VNI en BZE Regiodealer van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Oegstgeest. Met een eigen 24uurs-servicedienst.

In liefdevolle herinnering

Willem van der zWart 30-08-1948

22-09-2012

Je liefde Je warmte Je stralende lach We missen het, iedere dag Nel Caroline en Kees Mandy Kevin Willem en Liesbeth Denise Wesley Justin Larissa

UITVAARTONDERNEMING

DC VIS & ZN Uitvaartverzorger: Huig van Duijn Betrokkenheid en persoonlijke aandacht Kantoor: Hartweg 33, 2221 PV Katwijk Dag en nacht bereikbaar tel. 071 4074440 mobiel 06 12507285 uitvaart@dcvis.nl www.dcvis.nl

DAMO DAMO

Thuis opbaring Volledig verzorgde uitvaarten

g r a f m o n u m e n t e n

Een blijvende herinnering g aan r a f m o ndierbare u m e n t e n uw Een blijvende herinnering aan uw dierbare

Een persoonlijk afscheid. Wij zijn er als u ons nodig heeft. Een geruststellende gedachte.

U kunt in alle rust de gedenkstenen bekijken in onze showtuinen Open: ma - vr: 9.00 - 17.00 uur, za: 9.00 - 12.00 uur.

Heden behaagde het de Here uit ons  midden weg te nemen mijn  lieve schoonzuster en onze tante

AquaPower van Nefit: Het ultieme warmwatercomfort De hoogwaardige kwaliteit van de Nefit TopLine AquaPower HR-ketel garandeert het ultieme warmwatercomfort. Deze innovatieve combi-ketel heeft een voorraad warmwater die met ongekende kracht wordt bijgevuld. Overal in huis direct warm water, en als u wilt overal tegelijk! Vraag ons naar de brochure.

Ed Kloos

Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur).Nefit houdt Nederland war m

U kunt inAmpèrestraat alle rust de2, gedenkstenen 2181 HB Hillegombekijken onze T 0252 520 329 F in 0252 516showtuinen 492 info@damonatuursteen.nl Open: ma - vr: 9.00 - 17.00 uur, za: 9.00 - 12.00 uur.

WWW.DAMONATUURSTEEN.NL

Ampèrestraat 2, 2181 HB Hillegom T 0252 520 329 F 0252 516 492 info@damonatuursteen.nl

Telefoon: 071 - 573 08 30 (24 uur per dag, ook in het weekend) Monuta ‘ t Leidse Huys Gitstraat 1, Leiden www.monuta.nl Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

WWW.DAMONATUURSTEEN.NL

†14-09-2013

M.G. van den Eijkel-den Hollander Neven en nichten Katwijk, 14 september 2013

Nan de Mooij uitvaartbegeleiding

In samenwerking met Jacoline Imthorn

Mies Schoneveld

uitvaartbegeleiding J. van der Vegtstraat 63, 2225 TR Katwijk

’Met aandacht voor details’

- Dier’bre Heer, vat mijn hand -

Dag en nacht bereikbaar Tel. 06-12091112 of 071-4012528

Voorstraat 96a, 2225 ET Katwijk aan Zee E-mail: info@theovanderplas.nl www.theovanderplas.nl

Bestuur, dirigent en leden van het Evangelisatiekoor geven met leedwezen kennis van het overlijden op 14 september 2013 van haar koorlid

Mevr. Trijnie KneTsch-van der holsT in de leeftijd van 81 jaar. Wij wensen de familie, kinderen en kleinkinderen Gods zegen en sterkte toe. Het Evangelisatiekoor

Betrokken - Meelevend - Zorgvuldig

Opbaren mogelijk in familiekamer Samen met u zoeken naar een persoonlijke invulling van het afscheid. Opbaren in familiekamer is mogelijk. Dag en nacht bereikbaar 071 - 4018970 / 06 - 571 445 54 Marinus Poststraat 17, 2235 XA Valkenburg

www.nandemooij.nl

met een eigen sleutel toegang wanneer U dat wenst

071-4018779

(24 uur bereikbaar) www.miesschoneveld.nl


7 RAAD HET RAADSLID

lokaal

DE KATWIJKSCHE POST

donderdag 19 september 2013

Tweets en blogs De redactie van deze krant volgt Katwijkse politici, andere Katwijkers en Katwijkse zaken op internet. @/ = twitter.com

Uit: Jaap en Gerdientje. Het leven is zo mooi. Leesboek voor de lagere school. ... ditiskatwijk.wordpress.com Voor ik aan een verhaal begin praat ik altijd eerst met wat mensen over het onderwerp waarover ik wil schrijven. Ik wilde dit keer over de katwijkse ziekte schrijven. Ik, als Katwijkse, had er zelf nog nooit van gehoord. Enkele medekatwijkers verwarden het met de ziekte van Huntington en ik kreeg zelfs te horen dat ik er beter niet over kon schrijven: ‘‘Daar kun je beter niet over schrijven hoor! Dat is nogal een gevoelig onderwerp..’’ Mensen die zelf niet uit Katwijk komen begonnen gelijk over incest. ‘‘Dat is een ziekte die met incest te maken heeft’’. Ik wilde weten hoe de vork echt in de steel zit en sprak met Frouke van Rijn. Zij heeft 50% kans dat ze de katwijkse ziekte heeft. ...

de Bezààr

Schot in procedure voor restauratie Rijnstraat 51 Na een langdurige procedure waarbij de plannen enkele malen moesten worden aangepast, onderzoek gepleegd of gegevens aangevuld, is de vergunning verleend voor de verbouwing en uitbreiding van het gemeentelijk monument op Rijnstraat 51 en tevens een vergunning voor de sloop van een aanbouw achter de woning. Door Nico Kuyt

Zij zijn nog niet definitief, want op dit moment loopt voor beiden nog de termijn waarin bezwaren kunnen worden ingediend. Eerder leefde er plannen bij de eigenaren om het oude huisje, waar in het grijze verleden aan de linkerzijde een winkeltje was gevestigd, in zijn geheel te slopen en te herbouwen. Dit stuitte echter op verzet van de Welstands- en Monumentencommissie. Na lang touwtrekken is nu de vergunning verleend voor alleen een restauratie en kleine aanpassing

van diverse onderdelen van het historische pand. Wel wordt achter het huis een latere aanbouw gesloopt en daarvoor komt een grotere terug die meer in lijn is met de architectuur. De aanbouw gaat dienen als keuken. Stadsbouwmeester Roelofs is positief over de plannen. Naar zijn mening worden de bestaande monumentale waarden voldoende gerespecteerd en door de restauratie zullen een aantal onderdelen weer in hun oude glorie worden hersteld. De sloop- en bouwwerkzaamheden reiken echter dieper dan 30 cm en daarom bestaat de kans dat eventueel aanwezige archeologische waarden worden verstoord. En een archeologisch onderzoek toont aan dat er vrijwel zeker resten aanwezig zullen zijn uit voornamelijk de periode van de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd, grofweg gelegen tussen 1270 en nu. Daarom zal tijdens de sloop en bij de graafwerkzaamheden voor de nieuwbouw een archeologische deskundige de activiteiten aanwezig zijn en gaan begeleiden. Als er iets van waarde wordt aangetroffen, dan wordt deze opgegraven, met de kans voor vertraging van de werkzaamheden.

Aty de Vries 35 jaar verslaggeefster Tijdens het Oranjefeest op 12 september maakte voorzitter Ton Bolland van Oranjevereniging Wilhelmina na de kinderoptocht bekend, dat verslaggeefster Aty de Vries al 35 jaar voor verschillende kranten de nieuwsfeiten van Valkenburg verslaat. Ze begon met het verslaan van de Paardenmarkt in 1978 voor het

Leidsch Dagblad, waarna verschillende weekbladen volgden. Op 18 september vierde ze haar 70ste verjaardag in huiselijke kring en liet weten dat ze zo lang haar werkzaamheden als ‘interessant en leuk’ ervaart en haar gezondheid dit toelaat, ze met de verslaggeving door blijft gaan.

Fotomontage: Sanne van der Meij

huizezeezicht.blogspot.nl ‘Het was eb; het strand was honderden meters breed. Nadat ze bij een kraan aan de kant van de boulevard de waterzak gevuld hadden, daalden ze af naar de door elkaar wriemelende drukte van het strand, zeulden hun zwaarbeladen fietsen door het mulle zand tussen al die halfblote, zonnebadende, stoeiende en spelende mensen en kinderen door, tot ze dicht bij de waterlijn een stevige zandlaag onder de voeten kregen. Daar konden ze zelfs fietsen en ze reden, met Chris voorop, in de richting Katwijk. Natuurlijk fietste Wim door het water en Kees, die zijn schrik nu pas te boven kwam, volgde zijn voorbeeld. De golven spoelden over hun wielen en één keer, toen een hoge schuimbedekte golf bruisend aan kwam rollen, moesten ze hun benen optillen om niet nat te worden. Maar Jaap wist, dat het zoute water het metaal van zijn nieuwe kar zou kunnen aantasten en hield wijselijk zijn velgen droog.’

Het gemeentelijk monument op Rijnstraat 51 ondergaat binnenkort een grondige restauratie.

Foto:

@MarcelvanDriel: Lezing Waanzinnige Plannen van morgen in Katwijk voorbereiden (er zijn nog kaartjes!) Op muziek van de Dresden Dolls.

Foto:

@CDAKatwijk: CDA-fractie bezoekt vanavond wijkraad Katwijk a/d Rijn om weer even bij te praten. #Rijnlandroute en Duinvallei zullen wel ter sprake komen.

De 33 raadsleden behoren tot de categorie ’bekende’ Katwijkers. Tenminste, dat mag wel worden verondersteld; het zijn namelijk onze ’volksvertegenwoordigers’. Maar hoe bekend zijn ze eigenlijk en hoe herkenbaar? Als u hem of haar op straat tegenkomt, zou u ze dan herkennen? De redactie van deze krant gaat daar wel van uit en maakt het voor u daarom een beetje lastiger. Er zijn twee volksvertegenwoordigers in elkaar gefotoshopt. De vraag is natuurlijk: wie zijn het? Om u een

Geen ander soort pannen op kerk VALKENBURG - Als het aan de stadsbouwmeester ligt, komen op het dak van de Nederlands Hervormde Kerk aan het Castellumplein in Valkenburg alleen nieuwe pannen van hetzelfde type. Dat blijkt uit het monumentenadvies dat hij aan het college van b&w heeft afgegeven. De Hervormde Kerk wil zijn dakpannen vervangen door een strak liggende pan die gehaakt wordt, want de huidige waaien geregeld van het dak. De oorzaak ligt mede in de herbouw van de toren door de voormalige gemeente Valkenburg. Daardoor ontstaan wervelingen rond het dak die de pannen doen klepperen. De voormalige Welstands- en Monumentencommissie kon ook al niet instemmen met een ander soort pan, want de architectonische eenheid moest bewaard blijven en de originele type materialen voortgezet. Een mening die destijds bepaald niet de instemming kon genieten van de woordvoerder van de kerk, die enigszins ontstemd de zaal verliet. Recent gaf ook de stadsbouwmeester het b&w het gelijke advies om alleen toe te staan de bestaande dakpannen te vervangen door exact hetzelfde type van grijs/ blauw gesmoorde holle pannen. Naar zijn mening worden zo de monumentale waarden voldoende gerespecteerd. Door Nico Kuyt

beetje op weg te helpen, staan de raadsleden met hun juiste foto in de fotolijst. Stuur uw oplossing vóór komende dinsdag naar redactie@katwijkschepost.nl en maak kans op een boekenbon van 10 euro. U hoeft alleen de namen van beide raadsleden te noemen en vergeet ook niet uw eigen naam, adres en woonplaats te vermelden. De raads- en collegeleden mogen ook meeraden, maar maken geen kans op een boekenbon.

SNIJDBAAR OUDE VOORDEELKAAS voor

7.

95

Gratis boter, kaas en eieren!

Vul hieronder uw naam en adres in en lever deze advertentie vrijdag in bij ons op de markt en maak kans op een gratis kilo Hollandse kaas naar keuze plus  10 eieren en  2 pakjes roomboter. De winnaars staan volgende week in deze advertentie. Naam ............................................................. Adres ............................................................. ..........................................................................

Winnaars vorige week:

Fam. de Jong, van Speijkstraat 28 T. Hus, Secr. Varkevisserstraat 329 M. Schaap, Klappermanstraat 13 F.A. van Es, Parnassia 92 Durieux, Schouthof 87 J. Ouwehand, Neptunus 4 Haasnoot, Hoorneslaan 215 v.d. Oever, Boslaan 90 J. van Dijk, Jan Tooropstraat 27 v.d. Eijkel, Achterweg 32


8

DE KATWIJKSCHE POST

Bezuinigen is lachen De raad is het belangrijkste en hoogste orgaan in de gemeente. Daarom is het van belang dat de raad voor haar inwoners en bedrijven vertrouwen geeft. En hoe krijgen ze dat vertrouwen? Door de waarheid te vertellen. Vraag is alleen: waar halen zij die dan vandaan? Wethouder Mostert is hierin eerlijk en helder: ’Bovendien is er bij de gemeente minder geld beschikbaar’, schrijft hij – lachend afgebeeld - in een bijdrage in de lokale krant over de bezuinigingen op allerlei voorzieningen en het verhogen van eigen bijdragen in de zorg. En dat is weer vervelend voor u, schrijft hij verder. Echter, prompt is er geld wat niemand gezien heeft. Waarvoor u nooit een cheque heeft getekend. 22 miljoen euro voor Kattuks ’ei uit Colombo’: de parkeergarage (om o.a ’het internetwinkelen tegen te gaan’, zegt wethouder mr. D.C.W. Binnendijk letterlijk in de raad dit jaar zonder tegenreactie hierop), sommige wijkraden die niet weten hoe en waaraan ze gelden moeten besteden of 11 miljoen euro om het volk te verheffen voor de superbieb en de minitripodia voor ’meer sfeer en ambiance’, aldus burgemeester drs. J. Wienen letterlijk namens het college. Het zwemparadijs enz. Luxe voorzieningen. Dat is knap vervelend voor ons! Arrogant. Het zou interessant zijn als onze lachende wethouder - en ook diverse andere bestuurders - deze verkwanselpolitiek ook eens lachend aan een inwoner of inwoonster kan of durft te vertellen wanneer hij/zij een hogere bijdrage voor hulp/ondersteuning straks moet betalen of een afwijzing krijgt. Ik kan dat niet. Daarom, laat u zich niet van de wijs brengen dat u boven uw stand zou hebben geleefd. Want als je boven een stand geleefd zou hebben dan vraag je je meteen af: Wie dan? En boven welke stand? Het zijn toch die anderen die boven onze stand hebben geleefd zodat wij in deze stand zitten! Zij immers hebben hun schaapjes op het droge. Vooral dankzij de politiek. Luxe voorzieningen willen ter meerdere eer en glorie. Sta op uit uw bank, kom uit uw tipi, laat uw tomahawk liggen en verlaat uw reservaat en zet een vervelend gezicht op tegen een lachende bestuurder. Misschien komt die goede ouwe tijd dan ècht terug. Bas Zweng, Boulevard 80A.

ingezonden / lokaal

Alsof mensen met zwembroek en handdoek doelloos door het dorp zwerven

Impulsbezoek door meer zichtbaarheid? Binnenkort zal de gemeenteraad een besluit moeten nemen over de toekomst van Aquamar. Wij hebben de belangrijkste discussiepunten nog eens op een rijtje gezet. Stelling 1: De financiële risico’s bij renovatie zijn groter vanwege onvoorziene tegenvallers. Door de wethouder worden mondeling spookbeelden opgeroepen, terwijl uit de rapporten blijkt dat ’…het verantwoord is te investeren in het bestaande gebouw.’ Uit de onderliggende stukken blijkt overigens dat het huidige recreatiebad wel een risico vormt. Het lijkt de actiegroep dan ook beter alleen het 50 meterbad te renoveren. Daarmee behouden we wat Aquamar bijzonder maakt! De risico’s op financiële tegenvallers zijn trouwens ook bij nieuwbouw allesbehalve denkbeeldig, zie recentelijk De Coligny. Stelling 2: Z&PC Katwijk loopt groot risico op ledenverlies, omdat ze niet kunnen zwemmen

tijdens de renovatie. Ook dit is een onterecht spookbeeld. Het nieuwe instructiebad is groot genoeg om tijdens de renovatie opvang te bieden aan de Z&PC. En het spreekt voor zich dat de lokale vereniging voorrang krijgt bij de verdeling van de tijdelijk schaarse hoeveelheid zwemwater. Om nog een derde spookbeeld uit de weg te ruimen: andere verenigingen zullen ongetwijfeld terugkomen na de renovatie, gezien het gebrek aan 50 meter badwater in de wijde omgeving. Stelling 3: Er komen bij nieuwbouw meer bezoekers, waardoor extra kosten gedekt worden door ’slechts’ 10% prijsverhoging. Wat als die extra bezoekers niet komen? Wassenaar heeft een nieuw vergelijkbaar bad en Noordwijk volgend jaar ook. Van buiten Katwijk zal zonder het 50 meterbad niemand meer komen. Er is geen ’unique selling point’ meer, er moeten meer mensen in een kleiner bad, de prijs gaat 10% omhoog en er komen toch meer bezoekers?

Stelling 4: Indien de investering in nieuwbouw terug gebracht kan worden, wordt wellicht een prijsverhoging van 10% ongedaan gemaakt. Zelfs met de voorgestelde aanpassingen is de tariefstijging minimaal 5%. Maar bij renovatie is geen tariefstijging nodig, terwijl een substantieel deel van de aanpassingen ook van toepassing is, minimaal €65.450 per jaar. En bij renovatie komen ze volledig ten gunste van de exploitatie. Stelling 5: Exploitatie van nieuwbouw 35-meter bad is gunstiger. Dat is wat de wethouder zegt. Maar de cijfers zeggen iets anders. En dat is nota bene inclusief de prijsverhoging en de in onze ogen niet realistische bezoekersaantallen bij nieuwbouw. Waar liggen nu de financiële risico’s? In onze ogen levensgroot bij de nieuwbouw. Stelling 6: Bouwen op maaiveld levert een besparing van €250.000 op. Nieuwbouw op de plek van het huidige buitenbad betekent voor de omwonenden een fors bouwvolu-

me op veel dichtere afstand van hun huizen. Is er al rekening gehouden met planschade? Nog afgezien van de vraag hoe zorgvuldig het is om in dit stadium van dit plan, waarin geen inspraak meer mogelijk is, niets vermoedende omwonenden met deze onverwachte nieuwe wending te confronteren? En extra impulsbezoek door meer zichtbaarheid bij bouwen op maaiveld? Alsof er regelmatig mensen met hun zwembroek en handdoek onder hun arm doelloos door het dorp zwerven… Tot slot: Er zijn vele duizenden euro’s uitgegeven aan heel veel rapporten en nog steeds roepen ze vele vragen op en wordt de discussie gedomineerd door ongefundeerde angsten. Is dat een goede basis om een besluit te nemen waar een bedrag van deze omvang in het geding is? Bezint eer gij begint! Ingezonden door actiegroep behoud 50-meterbad Katwijk

ChristenUnie blijft strijden voor betere inpassing N206 De RijnlandRoute is vorige week met het ondertekenen van de afspraken tussen het Rijk, de provincie en de regio weer een stapje dichterbij gekomen. De gemeenteraad ging morrend akkoord. De weg zelf is wel gewenst maar de provincie houdt bij de inpassing ervan te weinig rekening met Katwijk. De coalitiepartijen van het provinciebestuur (SP, D’66, VVD en CDA) hebben een paar jaar terug 100 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor een goede inpassing van de RijnlandRoute. Inmiddels is gebleken dat dit enorme bedrag vrijwel volledig is geïnvesteerd in tunnels bij Leiden en Voorschoten. Aan Katwijk is haast geen aandacht en geld besteed wat voor veel irritatie heeft gezorgd. Voor de ChristenUnie was deze situatie voldoende aanleiding om eind

vorig jaar het initiatief te nemen tot het uitvoeren van een second opinion op alle plannen die betrekking hebben op de N206 in Katwijk. De gemeente betaalt immers niet alleen fors mee aan de RijnlandRoute en de inpassing bij Valkenburg, maar investeert ook veel geld in het verbeteren van de leefomgeving tussen Katwijk aan den Rijn en de Zanderij (het project Duinvallei). Het onderzoek wees al snel uit dat de plannen zouden leiden tot een verslechtering en zelfs een verkeersonveilige situatie op de N206. Dit was onacceptabel voor de raad. De gemeente en de provincie hebben vervolgens een nieuwe oplossing ontwikkeld waarbij de Molentuinweg direct aansluit op de Wassenaarseweg (N441), en de N206 onder deze verbinding doorgaat. Dit geeft een belangrijke verbetering qua doorstroming en verkeersvei-

Leegstand De nieuwe markt- en economische omstandigheden op de woningmarkt zorgen voor andere behoeften van verkopers. Tegenwoordig zien we dat verkopers waarvan de woning lang(er) te koop staat overwegen hun woning tijdelijk te verhuren. Dit levert niet alleen inkomsten op, maar zorgt er ook voor dat de woning niet lange tijd leegstaat. Per 1 juli 2013 is de leegstandswet gewijzigd en zijn de mogelijkheden van tijdelijke verhuur verruimd. Deze wet maakt het voor huizenbezitters makkelijker om hun te koop staande woning tijdelijk te verhuren. De grootste veranderingen zijn: zelf vaststellen van de huurprijs, vergunning van 5 jaar en opzegtermijn van de verhuurder is slechts 3 maanden. Voorheen werd de huurprijs vastgesteld door de gemeente. Bij de nieuwe wet, meldt de gemeente alleen nog de maximale huurprijs in de vergunning. De vergunning wordt thans voor een langere termijn verleend, namelijk vijf jaar ineens. Indien u een vergunning heeft die is afgegeven voor 1 juli 2013, dan wordt deze ook verlengd naar 5 jaar. U kunt hier eenvoudig een bevestiging voor

donderdag 19 september 2013

vragen bij de gemeente. De verkorting van de opzegtermijn voor de verhuurder naar 3 maanden maken een snelle verkoop makkelijker. Het verhuren van een woning op basis van de leegstandswet heeft als een van de grootste voordelen dat de huurder weinig huurbescherming geniet. Bij een reguliere huursituatie is dit meestal wel het geval. De geldverstrekker heeft hierdoor meer zekerheid dat de woning direct wordt opgeleverd en verkocht. Als u uw woning wilt verhuren op basis van de leegstandswet moet u echter wel aan een aantal eisen voldoen. Ten eerste zijn er criteria aan de woonruimte zelf en ten aanzien van de bewoning voorafgaand aan de verhuur daarvan. Daarnaast is het een vereiste om een vergunning voor tijdelijke verhuur aan te vragen bij de gemeente. Over het algemeen duurt het zes weken voordat de vergunning is afgegeven en er zijn kosten aan verbonden. Deze kosten verschillen per gemeente maar liggen over het algemeen rond de € 100,-. Daarnaast dient u toestemming te vragen bij de bank of hypotheekverstrekker en uw verze-

keraar in te lichten. Ook fiscaal zijn er enkele gevolgen. De huurinkomsten dient u aan te geven in box 3 in plaats van box 1. En om gebruik te maken van de regeling voor herleving van de renteaftrek na tijdelijke verhuur, moet die verhuurperiode vóór 1 januari 2014 zijn beëindigd. Voor vragen over de leegstandswet en de kansen die u hierdoor worden geboden, kunt u bij uitstek terecht bij uw makelaar. Deze zal voor u kunnen bepalen of verhuren voor u aantrekkelijk is en u begeleiden in het verdere traject. Doordat uw makelaar hierbij een actieve rol speelt, kunnen zowel verkoop als tijdelijke verhuur prima samen gaan.

drs. A. Hoevens-Peeters, RMT Hoevens Makelaardij B.V. E-mail: a.hoevens@hoevens.nl

ligheid en zal ook zorgen voor vermindering van de verkeersoverlast in bijvoorbeeld de Rijnstraat en de Molentuinweg. Wat de ChristenUnie betreft zijn we er daarmee nog niet. Nu bekend is hoe de weg gaat lopen is er ruimte om opnieuw over de inpassing van de weg en de stedebouwkundige invulling van de Duinvallei na te denken. Zo is uit de second opinion naar voren gekomen dat het gebruik van ’landtunnels’ hier interessante mogelijkheden zou kunnen bieden om gedeelten van de N206 te overkappen.

nog niet gestreden. De uitspraak van de provincie dat ze geen cent extra over hebben voor deze weg maakt het niet makkelijker. Over de exacte inpassing van de weg is op dit moment ook officieel nog niets bekend. De komende tijd zal de ChristenUnie, samen met de andere partijen, er bij de fracties in de provinciale staten op aan blijven dringen meer aandacht aan Katwijk te besteden. Door bijvoorbeeld meevallers bij de aanbesteding te gebruiken voor de inpassing van de RijnlandRoute bij Katwijk kunnen hier nog de nodige belangrijke verbeteringen worden gerealiseerd.

Ook voor de vernieuwde ir. Tjalmaweg is de strijd over de inpassing

Ingezonden ChristenUnie Katwijk

VVD streeft naar Rijnlandroute-plus Langzaam maar zeker wordt naar de Rijnlandroute ’genavigeerd’. Vorige week hebben Rijk en Provincie een overeenkomst ondertekend met afspraken over planning en geld. De VVD-fractie is blij dat de Rijnlandroute hiermee weer een stuk dichterbij is gekomen, maar gedanst is er niet. De Rijnlandroute vormt de langverwachte oost-westverbinding tussen de A44 en de A4. Deels zullen bestaande wegen worden verbreed, zoals de Tjalmaweg, deels zal nieuw asfalt worden aangelegd. Iedere weg die moet worden aangelegd of verbreed moet netjes en zorgvuldig kunnen worden ingepast in de bestaande situatie. Zo ook bij het gedeelte van de RijnlandRoute binnen onze gemeentegrenzen. De Katwijkse politiek, de VVD incluis, had en heeft een wensenlijstje voor een zo optimaal mogelijke inpassing. Jammer genoeg heeft dit niet zoveel opgeleverd als waarop werd gehoopt. Des te meer is het van belang dat de gemeenteraad, met ons College voorop in de strijd, heel nauw betrokken blijft bij de aanleg en inpassing van de Rijnlandroute binnen

onze gemeentegrenzen. Immers, de inpassing vraagt om maximale inspanning om hinder die omwonenden zouden kunnen ervaren, zoveel mogelijk te beperken. Dat is tevens de reden dat de gemeenteraad een second opinion heeft laten uitvoeren voor een optimale aansluiting van de Rijnlandroute (die formeel bij de N441 ophoudt) op lokale infrastructurele projecten in (de omgeving van) de Duinvallei. Een aantal aanbevelingen uit deze second opinion wordt meegenomen in de verdere uitwerking. Zo wordt de Molentuinweg direct op de N441 en de Westerbaan aangesloten en wordt het lokaal en doorgaand verkeer grotendeels gescheiden afgewikkeld. Het feit dat andere aanbevelingen uit de second opinion onaangeroerd blijven, maakt dat het wensenlijstje voor een optimale inpassing van het (lokale) wegennet nog niet in de papierversnipperaar kan. Kortom, de VVD-fractie is blij met de vooruitgang die is geboekt maar blijft zich onverminderd inspannen voor het realiseren van het Rijnlandroute ’pluspakket’. Ingezonden door VVD-fractie


lokaal

DE KATWIJKSCHE POST

Wilt u vrijwilligerswerk gaan doen maar weet u niet goed wat er mogelijk is? VIP Katwijk kan u daar bij helpen. Kijk eens op de website www.vipkatwijk.nl en in het bijzonder op de vacaturebank. U zult zien dat er veel mogelijkheden zijn in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Hier volgen er een aantal. Club met beperkingen Bij het YMCA(CJV) worden enthousiaste vrijwilligers gezocht voor de organisatie van clubmiddagen voor kinderen met een beperking. Deze club vindt 1 keer per 2 weken plaats op woensdagmiddag en bestaat uit een bijbelverhaal, zingen, spelletjes of knutselen. Bodycontour Gymnastiekvereniging De Valken zoekt een instructrice of instructeur die vanaf dit seizoen bodycontourles kan geven aan de dames van de club. Twee keer per week op de dinsdagavond en donderdagochtend wordt de training geven. Boekreparaties Er wordt een handige vrijwilliger gezocht bij Bibliotheek Katwijk, die zich wil wagen aan boekreparaties. Sommige boeken gaan door vele handen en eens per week worden er boekreparaties uitgevoerd. Wie is handig en heeft wil zich wagen aan deze secure klus? Reporter gezocht Ook is VIP zelf op zoek naar een vrijwilliger die het leuk vindt om bijzondere vrijwilligers te interviewen voor onze rubriek: In the spotlights. Heb je interesse in journalistiek, kun je goed luisteren en leuke artikeltjes schrijven over het interview? Reageer dan op deze vacature!

Gemeente doet mee aan pilot Take Back-systeem

Oude Katwijkse lichtmasten gerecycled tot nieuwe Wethouder Thijs Udo heeft vanochtend een certificaat in ontvangst voor de inzet van het cradle-to-cradle-principe bij de vervanging van de lichtmasten in de gemeente. De centrale gedachte van cradle-tocradle (wieg tot wieg) is dat alle gebruikte materialen na hun levensduur nuttig worden ingezet in een ander product, zonder kwaliteitsverlies. Sinds 2011 zijn de lichtmasten van Sapa (de leverancier van de lichtmasten) cradle-to-cradle gecertificeerd. Gemeente Katwijk heeft deelgenomen aan een pilotproject dat leidde tot een zowel simpele als zeer milieuvriendelijke en duurzame oplossing, het zogenaamde Take Backsysteem. De oude aluminium lichtmasten van Katwijk gaan na hun levensduur terug naar de leverancier en worden daar in de gieterij omgesmolten tot dikke aluminium staven. Vervolgens worden deze staven

omgevormd tot buizen en daar worden vervolgens weer lichtmasten van gemaakt.

De renovatiewerkzaamheden aan de Sandtlaanbrug zijn in juni gestart. Diverse werkzaamheden worden uitgevoerd, zodat de brug de een goede en veilige verbinding is tussen Katwijk en Rijnsburg blijft. In oktober is het noodzakelijk de brug twee weekenden in zijn ge-

heel af te sluiten, laat de gemeente weten. Van vrijdag 4 oktober 20.00 uur tot en met maandag 7 oktober 06.00 uur en afhankelijk van de voortgang en de weersomstandighedenvan vrijdag 11 oktober 20.00 uur tot en met maandag 14 oktober 06.00 uur is de Sandtlaanbrug voor het autoverkeer gestremd.

Kaartjes zijn te koop aan de balie van het museum: vol = vol. Prijs €3,50, inclusief koffie/thee. De balie gaat open om 19.00 uur. Steun het Genootschap ’Oud Katwijk’. Geef u op als lid à € 10,00 per jaar. Katwijks Museum, telef. 4013047.

waar gelijktijdig een van de geheel gerecyclede lichtmast werd geplaatst.

Voor voetgangers en fietsers wordt de doorgang geregeld met verkeersregelaars. Het ontstaan van beperkte wachttijd is mogelijk, maar zal zoveel mogelijk worden voorkomen. Op zaterdagmiddag tussen 12.00 uur en 14.00 uur zal de Sandtlaanbrug óók gestremd zijn voor voetgangers en fietsers. De renovatie van de Sandtlaan-

brug bestaat uit betonreparaties, de fiets- en voetgangersplanken worden vervangen, stalen oppervlakken worden ontroest en opnieuw gecoat, het metselwerk wordt opnieuw gevoegd en nieuw asfalt wordt aangelegd. In bovengenoemde weekenden zal het asfaltwerk aan de brug worden uitgevoerd.

ANNA KOOKT

Foto: MvR

Hier kunt u de fictieve belevenissen van Anna volgen. Anna is de vrouw van Mats die als GOA dagelijks in de gemeente te vinden is. Zij gunt ons een kijkje in hun keuken.

Woensdag 25 september

Op de filmavond in het museum wordt weer een scala aan films vertoond, die u waarschijnlijk nooit eerder hebt gezien. Uit het grote assortiment is gekozen voor ‘Spannend vissen’, ‘spanvisserij op haring’ en ‘varen en vissen’. Maar ook de visserij voor de toekomst. En terug naar het verleden: de visserij in zwart en wit. Genoeg om er weer een interessante avond van te maken. De filmavond begint om 19.30 uur en duurt uiterlijk tot 21.00 uur.

Vanmorgen ontving wethouder Thijs Udo in de Jan van Brakelstraat in Katwijk het certificaat,

Sandtlaanbrug twee weekenden in oktober dicht voor autoverkeer

Dit is slechts een impressie van het totale aanbod aan vacatures op onze vacaturebank. Staat datgene wat u zoekt er niet bij? Maak dan een afspraak met ons voor een persoonlijk gesprek. Wie weet kunnen we samen toch een leuke vacature vinden. Dit kan telefonisch: 071 7600310 of per email: info@vipkatwijk.nl van dinsdag t/m donderdag van 10.00 tot 16.00. Gebruik maken van de vacaturebank is gratis.

Filmavond in Katwijks Museum

9

Foto: Adrie van Duijvenvoorde

VIP-vacatures

DONDERDAG 19 SEPTEMBER 2013

Dranghekken: taak van organisatie of gemeente Nu de feestweken achter de rug zijn, kan er worden nagetafeld over het evenementenbeleid. En dan met name over de bezuinigingsoperatie van transport en plaatsen van dranghekken. Die bezuiniging heeft afgelopen maanden voor nogal wat consternatie gezorgd bij organisaties, zoals de oranjeverenigingen en het Noordzee Zomer Festival. Die hebben met hun onvrede de politiek benaderd en die schuift vervolgens de vraag door naar het college van burgemeester en wethouders. VVD-raadslid Toon Stegman wil graag weten wat het college daarmee gaat doen. ‘Diverse partijen hebben moeite met aspecten van het evenementenbeleid. Als college hebben we afgesproken alles op rij

te zetten en bekijken waar we iets moeten doen’, antwoordde Wienen vorige week in de raadsvergadering. ‘We moeten ook kijken naar de financiële consequenties’, voegde hij daaraan toe, want die werkzaamheden zijn niet voor niets doorgeschoven naar organisaties. De gemeente bespaart daarmee 35 duizend euro op jaarbasis. De taakverschuiving was enkele jaren geleden al aangekondigd, maar werd begin dit jaar pas ingevoerd. Het gaat met name om de inzet van medewerkers van de wijkteams in het voorjaar en de zomer. Die werden dan vaak ingezet voor praktische ondersteuning van evenementen. Dit kost veel (over)uren, waardoor er minder tijd over blijft voor reguliere taken als groenonderhoud en straatwerk.

Afgelopen zaterdag vroeg ik de kinderen hoe zij die dag het liefste doorbrachten. Die vraag had ik zorgvuldiger moeten stellen. De jongste riep meteen glunderend: Linnaeushof! De oudste stelde met een allerliefste glimlach de Efteling voor. Ik dacht aan een kort ritje op de fiets. Ik zag die torenhoge entreeprijzen en lange wachtrijen niet zitten. Gelukkig waren zij na wat uitleg bereid mee te denken. Het werd het Buitelbos. Een speelplek dichtbij huis waar je kunt rennen en ravotten. Voetbal en springtouw mee en daar gingen we. Je had die twee moeten zien: helemaal naar hun zin! Ze hebben gespeeld en gevoetbald. Als een stel uitgelaten honden kwamen ze thuis. En Mats dan?, hoor ik je denken. Mats kon vanwege zijn werk niet mee. Door zijn wisseldiensten draagt hij soms ook in het weekend zijn GOA uniform. Samen met zijn collega surveilleerde hij op het strand en in de duinen. Vanaf 1 oktober mogen honden weer op het strand. In de winterperiode mogen ze er rennen: achter een bal aan of een brutale meeuw. Uitlaten en uitgelaten ligt dan dicht bij elkaar. Het lastige is, legde Mats mij uit, dat je in de wintermaanden de hondenpoep op het strand mag

laten liggen. Dan geldt de opruimplicht niet. In de zomerperiode ligt dat anders. Dan moeten de baasjes de hondenpoep wel opruimen. En goed opletten of de vlag er hangt. Als de vlag er hangt, mogen de honden niet op het strand. Dat heeft hij vandaag wel een paar keer moeten uitleggen. Gelukkig heeft hij veel geduld, die man van mij. Ik ook, hoor. Ik wacht rustig af tot de boomstammetjes en de piepers gaar zijn. Maak ik ondertussen een witlofsalade. Met sinaasappel, honing, beetje oude kaas. Daar word ik dan weer uitgelaten van. Tot de volgende keer! Anna Reacties naar goa@katwijk.nl


cultuur

DE KATWIJKSCHE POST

Bij Vrouwenkring Naomi is Miep van der Woude voor woensdag 25 september weer uitgenodigd. Zij zal spreken over het thema ’Als het leven anders gaat’. Velen worden geconfronteerd met teleurstellingen: Een kwetsbare gezondheid, een stukgelopen relatie, gemis van een geliefde echtgenoot, een kind dat het verkeerde pad op ging… Hoe kun je hiermee omgaan? Alle vrouwen zijn hartelijk welkom. Neem gerust uw zus of vriendin mee. Op deze avond kunnen de dames zich door middel van betaling van €18,00 aanmelden voor het jubileumbuffet op 20 november. De activiteiten van Vrouwenkring Naomi zijn in de grote zaal van de Ontmoetingskerk, Nieuwe Duinweg 64, Katwijk. Vanaf 19.30 uur is de koffie klaar. Het programma begint om 20.00 uur en rond 22.00 uur afgelopen. Voor het volledige programma van het nieuwe seizoen en meer informatie over Naomi: www.ontmoetingskerkkatwijk.nl en 071 401 25 88.

Bingomiddag Kat-Rijn Stichting Seniorenbelangen KatRijn organiseert dinsdag 24 september een gezellige en ontspannen bingomiddag. Het is de opening van het activiteitenseizoen van Kat-Rijn. De middag wordt gehouden in wijkcentrum De Coligny aan de Louise de Colignylaan 7, Katwijk. De zaal is open vanaf 13.30 uur. Er worden 8 ronden gespeeld met leuke prijzen. De kosten voor deze middag zijn €5,00, dat is inclusief koffie met cake, een consumptie en in de pauze een warm hapje. Inschrijving bij voorkeur vooraf (T. 071 4026647) of bij binnenkomst.

Bezinningsweekend De Open Hof kerk Katwijk aan den Rijn en kerk de Goede Herder uit Valkenburg organiseren een bezinningsweekend in Casa Carmeli in Vogelenzang, omgeven door een mooie tuin en vlakbij de waterleidingduinen, een prachtige omgeving. Het huis heeft op dit moment plek voor 20 gasten. Het thema van het bezinningsweekend is ’Strijd in je denken’. Het weekend begint op vrijdagmiddag vanaf 16.45 uur en duurt tot zondagmiddag 16.00 uur. De kosten zijn €75. De inschrijving is op volgorde van binnenkomst. Het programmaboekje wordt toegestuurd via de mail, dus geeft uw mailadres op bij aanmelding. Opgeven kan vanaf heden bij Albert van Egmond., davanegmond@ casema.nl of 071 4028331. Meer informatie op www.openhofkerkkatwijk.nl en bij Alice en Piet van Duijn, 071 4075700.

Grip op de Knip Grip op de Knip Katwijk is een stichting die inwoners van de gemeente Katwijk hulp biedt bij financiële problemen of schulden. www.gripopdeknipkatwijk.nl of 06 22062590.

Katwijks Koor Vocalis verrast Rome in muzikaal opzicht ’Ik had niet gedacht dat jullie zo zouden zingen’, was de reactie van één van de stuwende krachten achter de ’Kerk der Friezen’ in Rome, pal gelegen naast het Sint-Pietersplein. Het Katwijkse parochiekoor Vocalis zong zondag 8 september in deze kerk, wat het hoogtepunt werd van een lang weekend Rome. Dit uitje van het koor met aanhang was georganiseerd vanwege het twintigjarig bestaan dit jaar van dit middenkoor van de parochiekern H. Joannes de Doper uit Katwijk. Na een muzikale trip naar Polen enige jaren geleden, was dit een tweede buitenlandse reis. En welk koor wil er op een zondagochtend om 08.30 uur nu niet gaan inzingen op het schitterende Sint-Pietersplein? ’Eerst Rome zien en dan zingen’, dat was het credo van deze trip en met een schitterende camping buiten Rome als uitvalsbasis. Terrasjes werden bezocht, historisch Rome bezien en muntjes met de meest uiteenlopende wensen in de Trevifontein gegooid. De koorleden konden elkaar ook eens op een hele andere wijze ontmoeten. De ’Kerk der Friezen’ in Rome dankt haar naam aan het feit dat twaalfhonderd jaar geleden op deze plek al een Friese kolonie was gehuis-

vest. In de viering van zondag 8 september zong Vocalis onder leiding van dirigente Anneke Blanken en organist Niek van der Meij voor het eerst in de Engelse kooropstelling. Na afloop gingen alle koorleden na-

tuurlijk in gestrekte draf naar het Sint-Pietersplein voor een tweede zondags hoogtepunt om 12.00 uur. Thuisgekomen heeft Vocalis direct de repetities voor het grootse jubi-

leumconcert, met onder andere een medley van ’Sister act’, op vrijdagavond 8 november in de RKkerk aan de Kerkstraat in Katwijk aan den Rijn opgepakt.

Op weg met het geloof

Foto: pr

Vrouwenkring Naomi

donderdag 19 september 2013

Foto: pr

10

Beginnerscursus Internationale Dans Wel willen dansen, maar nog geen ervaring? Er start een beginnerscursus bij Volksdansgroep Katwijk. U leert de basisvaardigheden van dansen uit verschillende landen: de passen, de figuren. U maakt kennis met het karakter: de sfeer, de muziek, de culturen. In 8 lessen kent u 15 dansen en ruim 30 mededansers. De cursus is bestemd voor mensen die weinig tot geen danservaring hebben en wordt gegeven in de

gymzaal van de Leidse Buitenschool, Duinoordweg 2-4 in Katwijk, op 8 woensdagavonden van 19.30 uur tot 20.45 uur. De cursus staat onder leiding van Irene Kooymans; gediplomeerd dansleidster. Start: 2 oktober; herfstvakantie vrij. De kosten zijn €47,50 p.p. Meenemen: gym- of dansschoenen. Info/Inschrijven bij Tinie van der Neut, 071 4026075, Willy Zweers, 071 4028977 of Elly Bavelaar, 071 4034038. Meer info: www.volksdansgroepkatwijk.nl.

Vrouwenontmoetingsdag In Het Anker aan de Voorstraat in Katwijk wordt op zaterdag 2 november een Vrouwenontmoetingsdag gehouden, een dag van ontmoeting en bemoediging. Dit jaar spreken Ds. Paul Visser en Rita Renema over het thema ’Hupsakee, geinspitreerd op het tekstgedeelte uit Filipenzen 3. De dag is geheel verzorgd (koffie,thee met zelfgebakken lek-

kers en lunch en een drankje na afloop); de kosten zijn 10 euro aan de zaal te voldoen.De zaal is open om 09.00 uur; het programma start om 09.30 uur en duurt tot 15.15 uur. Aanmelden kan tot vrijdag 25 oktober via vrouwenontmoetingsdag@ hotmail.com, onder vermelding van naam en adres. Telefonisch aanmelden kan ook: Belinda Bouman, 071 4030059.

Ben je geïnteresseerd in het christelijk geloof en wil je er graag meer van weten? Of zou je graag jouw geloofskennis weer wat op willen frissen? Dan is de cursus ’Op weg met het geloof’ iets voor jou.

wat doet Hij? Er is daarbij alle ruimte voor alle vragen. De cursus wordt gehouden op 6 donderdagavonden. De geplande data zijn 3 oktober, 17 oktober, 31 oktober, 14 november, 28 november en 12 december.

Deze kennismakingscursus over het christelijk geloof bestaat uit zes gezellige avondbijeenkomsten. Op de avonden wordt ingegaan op diverse kernpunten van het christelijk geloof. Aan de hand van een PowerPointpresentatie gaan we op een ontspannen manier met elkaar in gesprek over onder meer de volgende onderwerpen: Bestaat God eigenlijk wel? Wie is Hij dan? Heb ik Hem nodig? Wat betekenen het leven, het sterven en de opstanding van Jezus? Wie is de Heilige Geest en

De cursus wordt gehouden in een zaaltje van de Ichthuskerk, Nachtegaallaan 7, Katwijk. Er wordt begonnen om 20.00 uur en het duurt tot ongeveer 22.00 uur. Inlopen kan vanaf 19.30 uur. Er wordt begonnen met koffie of thee en wat lekkers. De cursus is bedoeld voor iedereen van 18 jaar en ouder. Deelname aan de cursus is gratis. Voor meer informatie en voor aanmelden kun je contact opnemen met: John Zuijderduijn ( 071 4074552 of mojo@casema.nl).

Het einde van het leven Op uitnodiging van de Confessionele Vereniging Katwijk is Prof. Dr. J. Ottenkamp uit Sassenheim te gast op donderdagavond 3 oktober. Hij behandelt het onderwerp: ’Hoe benaderen we het einde van het leven’. Het onderwerp wordt vanuit medisch oogpunt benaderd, bijvoorbeeld palliatieve sedatie. Palliatieve sedatie betekent dat de arts medicijnen geeft, waardoor de patiënt gaat slapen. Het is een boeiend onderwerp met vele vragen. Prof. Dr. Otttenkamp was hoogleraar kindercardiologie te Leiden (LUMC). Enige jaren geleden behandelde hij het onderwerp ’Moet alles medisch, wat kan?’ Toen ging het over kinderen, die aan het begin van het leven stonden. Zowel leden van de Confessionele Vereniging als belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. Er is

ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. De avond wordt gehouden in het Kerkhaventje aan de Andreashof , (naast de Oude Kerk) en begint om 20.00 uur.

NVVHVrouwennetwerk Harry Fennes geeft dinsdagmorgen 24 september een lezing bij de NVVH-Vrouwennetwerk Katwijk over ’Van Heereschool tot de Wilbert’ en zijn boek ’Missie geslaagd’. De bijeenkomst is van 09.30 tot 11.30 uur in de zaal van de Ichthuskerk aan de Nachtegaallaan. De koffie/thee staat vanaf 09.00 uur klaar. Meer informatie bij Nelly DubbeldamZuijderduijn (071 4033043).


lokaal

DE KATWIJKSCHE POST

donderdag 19 september 2013

11

Winkeldiefstal Rijnsburg - De diefstal van twee pakjes kipfilet bij een supermarkt aan de Anjelierenstraat heeft geleid tot de aanhouding van drie verdachten. Het gaat om een 19-jarige inwoonster van Den Haag en twee Poolse mannen van 26 en 54 jaar. Winkelpersoneel betrapte de vrouw en de 54-jarige man bij de diefstal en waarschuwde de politie. Die hield de twee aan. Volgens medewerkers stond hun auto op de parkeerplaats en was die auto eerder betrokken bij een winkeldiefstal. Bij de auto waarmee de winkeldieven waren gekomen, werd een 26-jarige Pool aangetroffen. Hij bleek nog vier dagen gevangenisstraf open te hebben staan. Daarom is ook hij aangehouden.

Koningsgemaal in Katwijk De Katwijkse Open Monumentendag werd afgelopen zaterdagmorgen officieel geopend met de onthulling van de nieuwe naam van het Katwijks gemaal aan de Binnensluis. Het gemaal is sinds 11 mei van dit jaar vernoemd naar de toen nog geen twee weken eerder gekroonde Koning Willem-Alexander. Het Hoogheemraadschap van Rijnland was er als de kippen bij om de koningsnaam te vereeuwigen op

een van haar werken. De keus viel op het Katwijkse gemaal. Maar hoe snel ook, Rijnland was niet de eerste. Het Koning Willem-Alexanderplein in Velp, het Koning WillemAlexanderkanaal in Drenthe, de Koning Willem-Alexanderzaal in het theater van Apeldoorn en het Koning Willem-Alexanderpark (overkapping A2bij Leidsche Rijn) droegen al eerder zijn naam. De onthulling van de naam op het

Rubriek

n Ku stzinnig

De grijswitte mesjes op het strand knisperen als je erover heen loopt. De wolken zijn op drift, harde wind. Schuimkoppen op zee. Het mooie licht langs de kust blijft verbazen. Vele Nederlandse en buitenlandse schilders lieten en laten zich inspireren door de zuivere lucht, het heldere licht en de cultuurhistorie van Katwijk.

Leendert de Vink en de vissersavonturen van Leendert Vink

Maar er is meer achter de duinen. In deze serie gaat Anneke van Gijlswijk op zoek naar kunst en cultuur in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Van schilder tot musicus, van fotograaf tot schrijver. Wie zijn het? Wat bezielt hen? Tips voor deze rubriek: redactie@ katwijkschepost.nl

I

n Katwijk waait het altijd. De vlag van het strandpaviljoen staat strak.

Donkerblauw jasje, lichtblauw overhemd, spijkerbroek, boek in de hand; Leendert de Vink (Leiden, 1961), komt aangelopen. Hij is neerlandicus en gepromoveerd op het onderwerp ‘dialect en dialectverandering in Katwijk aan Zee’. Leendert geeft me een hand en biedt me zijn proefschrift met die titel aan. Hij is de schrijver van het ‘Blaeuwe Boukje’, de Katwijkse tegenhanger van het ‘Groene Boekje’. Onlangs verscheen zijn boek Aan boord van een Katwijkse bomschuit in de achttiende eeuw. De vissersavonturen van Leendert Buijsertszoon van der Plas. Een hertaling van het oudste handschrift van een Katwijkse bomschuitschipper. De schipper om wiens handschrift het gaat, noemt zich in het verslag Leendert Vink. Leendert de Vink groeide op in Katwijk aan Zee. ‘Op de middelbare school heb ik het Katwijks woordenboek al eens bestudeerd. Ik was altijd met talige dingen bezig. Schrijven zit in de familie, in de genen. Op mijn veertiende

had ik met een neef een eigen blaadje. We fietsten dan naar De Kaag, waar Bromsnor woonde, en schreven daar verhalen over. Op mijn twintigste gaf ik het blad A linea uit, gemaakt door en voor vrienden, met verhalen en gedichten. Je zou dit kunnen zien als de voorloper van een blog, zoals mijn blog www.huizezeezichtblogspot.nl.’

Katwijkse huiskamers

Uit de wind, op het terras, achter glas wordt het warm. Leendert doet zijn colbertje uit. ‘Toen ik Nederlands studeerde kwam ik in aanraking met het vak dialectologie. Het dialect van Katwijk aan Zee sprak me uiteraard aan. Ik dacht: ‘schoenmaker, blijf bij je leest’. Omdat ik uit het dorp kom, begrijp ik wat hier gezegd wordt. En dus ging mijn afstudeerscriptie over het Katwijks dialect. En mijn promotieonderzoek later ook. Om het dialect zo goed mogelijk in de ‘normale’ taalsituatie te kunnen bestuderen heb ik alle interviews die nodig waren voor mijn onderzoek, bij de mensen thuis afgenomen. Ik heb daardoor vele huiskamers van binnen gezien.’

Katwijkse gemaal gebeurde na toespraken door burgemeester Jos Wienen en Dijkgraaf Gerard Doornbos, waarna David Kloos, Maerle Lange en Arco Plug van de Prins Willem Alexanderschool de knop indrukken om de naam van het vorstelijke gebouw te onthullen. De Dijkgraaf benadrukte nog maar eens het belang van het Katwijkse gemaal, waar een groot deel van het overtollige boezemwater in zee

wordt gespuid. Zonder het gemaal zou een groot deel van Zuid-Holland allang onder water hebben gestaan. Met de onthulling van de naam werd zaterdag het startsein gegeven voor de Open Monumentendag, want dat is het gemaal ook. De naamgeving is ook toepasselijk, omdat de vorst zich als prins bezig hield met nationaal en internationaal watermanagement.

Foto: Adrie van Duijvenvoorde

De succesvolle BOB-campagne in sportkantines wordt vervolgd. Ook Katwijk doet daar weer aan mee. De aftrap is begin oktober gepland. De BOB-campagne is bedoeld om het rijden onder invloed na (bezoek aan) sportwedstrijden te verminderen en de verkeersveiligheid te vergroten. De vorig jaar gehouden campagne in de Leidse regio en Duin- en Bollenstreek was een succes, waarbij het aandeel nuchtere automobilisten steeg met bijna tien procent. Met ingang van deze maand maken ook andere regio’s kennis met BOB. Sportverenigingen krijgen campagnemateriaal zoals posters, bierviltjes en biertrays. Bezoekers van sportkantines worden daarmee aangespoord om met elkaar af te spreken wie de BOB is en zijn sportvrienden nuchter naar huis rijdt. Politie houdt extra controles bij de sportkantines. Vanwege het succes in deze regio, besloot de gemeente al eerder om de campagne in de herhaling te doen.

Foto: Adrie van Duijvenvoorde

BOB in sportkantine

‘Mijn drijfveer is dat íémand het moet doen. Ik kon dat prachtige dialect niet laten liggen. Door het dialect te bestuderen blijft de kennis hierover bewaard. De historie van het Katwijks gaat verder terug dan de middeleeuwen, tot in de Romeinse tijd. Het Katwijks dialect bevat daarnaast veel oude Hollandse elementen, die sinds de zeventiende eeuw in de rest van Zuid Holland verloren zijn gegaan. Het heeft een culturele, museale waarde, maar het zal op termijn verdwijnen.’

Samen met Jaap van der Marel werkt Leendert aan het Katwijks woordenboek. Op dit moment zijn daar ongeveer 3.250 woorden en uitdrukkingen in verwerkt. Leendert woont in Leiden, maar is vaak in Katwijk te vinden. Als student ging hij regelmatig, voordat hij naar de universiteit ging, naar het strand. Tijdens college voelde hij dan het zand nog in zijn schoenen. Als hij zijn ogen dicht deed kon hij de kust en de zee zien. Katwijk altijd dichtbij.


12

lokaal

DE KATWIJKSCHE POST

donderdag 19 september 2013

Workshops bij Factor W

Lessenmarathon op Oranjeschool

Tekort aan vrijwilligers, doe er wat aan

Niet naar bed, naar school

Vrijwilligersorganisaties die dromen om veel activiteiten organiseren en er achter komen, dat je dat zeker niet alleen moet doen, zoeken altijd ‘nieuwe vrijwilligers’. Samen met u inventariseren we de vacatures, zoeken we de netwerkmogelijkheden en bellen ‘nieuwe vrijwilligers’. U krijgt een (digitaal) naslagwerk en huiswerk om zelf aan de gang te gaan. De workshops zijn op donderdag 10 oktober, 21 november en 12 december. Er is nog ruimte voor een aantal verenigingen/organisaties, dus geef je op voor 1 oktober bij Factor Welzijn (Saskia Koster) of VIP (Loes Olivier en Marjon Hooijen) Wees er snel bij, want vol is vol. Opgeven kan via www.factorw.nl/ activiteiten, helen@factorw.nl of telefonisch bij Helen Workala of Saskia Koster (071 4033323) en VIP (071 7600310).

Tip de redactie nieuwtje? n Ons tippen kan via redactie@katwijkschepost.nl of telefoon 071-4022901.

Column door Aad Kraaij

Meer inschrijvingen op Open dag K&O De Open dag van volksuniversiteit K&O Katwijk is goed bezocht. Het aantal inschrijvingen op die dag was meer dan het jaar ervoor. Naast inschrijven kon men informatie krijgen over de inhoud van de cursussen en kennismaken met de docenten. De medewerksters die verantwoordelijk zijn voor het cultuurprogramma waren aanwezig om informatie te geven over de concerten, jeugdvoorstellingen, busreizen en museum bezoeken die dit seizoen gepland staan. Een proefles Mindfulness Yoga op deze ochtend gaf een goed beeld van wat men van deze lessen verwachten kan. In deze hectische tijd passen vormen van meditatie, yoga en massage om de balans te hervinden en dat is merkbaar aan de belangstelling voor deze cursussector daarom breidt K&O elk jaar het aanbod in traditionele Yoga en meditatie lessen uit.

Ook voor de creatieve cursussen, zoals tekenen en schilderen, kleding maken, tassen maken, glasmozaïek en werken met klei, was veel belangstelling. Net als in voorgaande jaren. Sinds enkele jaren biedt K&O ook een workshop Reanimeren en instructie AED-apparaat aan en gaat daarin met zijn tijd mee. De organisatie van deze dag was in handen van een groep enthousiaste vrijwilligers. Het bestuur en de medewerkers kijken terug op een geslaagde dag. Niet alle cursussen zijn vol, er kan nog ingeschreven worden. Twijfelt u nog of heeft u vragen kijk dan op de website waar alle informatie te vinden is over de cursussen of kom ’s ochtends langs op het kantoor van K&O. Het kantoor is open van maandag tot en met vrijdag van 09.00-13.00 uur. Inschrijven via de website: www.kenokatwijk.nl is mogelijk.

Slipstream organiseert iedere jaar tijdens het Najaarsfeest van Oranje-

Zaterdag 28 september wordt de actie afgesloten met een geweldige actiedag van 10.00–14.00 uur op de schoolpleinen. Stichting Chris is dan ook aanwezig.

Rolstoel2daagse Overduin Voor het vierde jaar op rij organiseerde verpleeghuis Overduin een rolstoeltweedaagse. Ook dit jaar was op beide dagen de hulp van Rijnmondleerlingen van het Andreas College ingeroepen. Op de eerste dag trok een lint van rolstoelen door Katwijk aan den Rijn. Bewoners werden geduwd door leerlingen uit klas 3 en klas 4 van de afdeling Zorg en Welzijn van de locatie Rijnmond. Alles verliep, op twee lekke banden na, voorspoedig. Terug op Overduin stond er een lekker drankje voor iedereen klaar. Ook de tweede dag zagen de buien er ate dreigend uit, zodat het binnenprogramma werd ingezet; een route door Overduin met op ver-

Donatie voor Kids Say No De Katwijkse stichting ‘Kids Say No‘ontving vorige week vrijdag een donatie van 1.800 euro uit handen van voorzitter Giel Verhoef van de Katwijkse motorclub Slipstream. Deze gift is het resultaat van het Oranje Fest op 24 augustus jl.

Een ander deel is voor de school, waar na de verbouwing verschillende wensen open staan. Een werkgroep van het personeel denkt bijvoorbeeld na over de pleininrichting, terwijl ouders heel actief zijn met het voorbereiden en uitvoeren van andere acties waarmee geld bij verdiend wordt. Er is bijvoorbeeld al een stroopwafelactie gehouden en zijn zelfgemaakte kaarten verkocht. Vorig schooljaar was er elke maand een statiegeldflessenactie. Ook in het gebouw zelf zijn nog zaken genoeg om aan te pakken.

Foto: pr

De aanwezige groep, waaronder afgevaardigden van een buurtvereniging, Stichting Visserijdagen en zwemvereniging gaan straks voortvarend aan de slag met een drietal workshops om meer vrijwilligers te werven voor een veelheid van taken die altijd op dezelfde mensen neerkomen. Een methode om taken binnen het vrijwilligerswerk in beeld te krijgen en via een persoonlijke benadering vrijwilligers enthousiast te maken om iets te betekenen voor de vereniging.

Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Factor W heeft afgelopen donderdagavond informatie gegeven voor de training ‘ hoe kan ik meer vrijwilligers enthousiast maken in mijn (buurt)vereniging/stichting(en)etc.

Voor de kinderen van de Oranjeschool begon de school vorige week donderdagmiddag op een vreemde tijd… Om 16.30 uur kwamen de kinderen van groep 1 tot en met 4 naar school. Zij kregen les tot 18.30 uur. Een half uur daarna kwamen de andere leerlingen naar school. Zij waren op school tot 22.00 uur. De leerkrachten gaven allerlei lessen: muziek, verhalen vertellen, bingo, knutselen, allemaal leuke dingen! De kinderen hadden zich laten sponsoren. De opbrengst was aan het eind van de avond al €2.500. Een deel van deze prachtige opbrengst gaat naar Stichting Chris. Donderdag 19 september geven medewerkers van deze stichting in alle groepen presentaties over pesten en over het onderwerp ‘lef of lafaard’.

vereniging Katwijk aan den Rijn een muziekfestival. De opbrengst is bestemd voor een goed doel met een link naar Katwijk. Zo worden er die dag pluche beesten verkocht en treden de bands gratis op. Dit jaar viel de keuze op stichting ’Kids Say No‘, die wensen vervult van mishandelde en misbruikte kinderen in heel Nederland.

schillende plekken een aantal vragen die de bewoners samen met de leerlingen moesten beantwoorden. De route was voor de bewoners ook leuk, want zo kwamen ze op ook voor hen niet al te bekende plaatsen. Tenslotte kregen de deelnemers een herinneringsvaantje. Iets dat de bewoners erg waardeerden. Voor sommige bewoners was het al de vierde keer. Ze kijken dan ook uit naar het volgend jaar om mee te doen aan de lustrum rolstoel tweedaagse. Uiteraard ook dan weer met de ondersteuning van het Andreas College, locatie Rijnmond.

Van Egmond Van Hirtum / De Hypotheekshop

Als u dit is overkomen, is het dan nog mogelijk om te verhuizen? Ja, dat is mogelijk. Maar het is niet altijd even eenvoudig. Het zou kunnen zijn dat er al een behoorlijke waarde is opgebouwd in de aflossingsverzekering, of dat ouders bereid zijn een aanvullende lening te verstrekken, of dat het inkomen voldoende is om het verkoopverlies mee te financieren. De rente over dit bedrag is fiscaal aftrekbaar voor een periode van 10 jaar. Mooi meegenomen dus. Oké, u heeft de mogelijkheid om uw oude woning te verkopen en dan? U heeft uw oude woning al met verlies moeten verkopen, dat zou kunnen betekenen dat u voor

uw nieuwe woning ook een lagere prijs betaald. In de praktijk is dit ook zo. Het aanbod van te koop staande woningen is erg groot en de prijzen zijn in vergelijking met een paar jaar geleden behoorlijk lager. Grote kans dat u de nieuwe woning voor een relatief lage prijs kan aankopen. Daarnaast is de hypotheekrente op dit moment behoorlijk laag (10 jaar vast kost minder dan 4%). Het zou zo maar kunnen zijn dat de winst op uw nieuwe woning groter is dan het verlies op uw huidige woning. De overstap zou nog wel eens erg gunstig kunnen uitvallen. Voorbeeld: als u de ‘oude’ woning gekocht hebt voor € 200.000 op het hoogtepunt van de markt, dan is

Aad Kraaij is Hypothecair Planner en geeft maandelijks zijn visie op het gebied van hypotheken en wonen.

die nu ongeveer € 160.000 waard. Een verlies van € 40.000. Maar uw nieuwe woning van € 220.000 kostte op het hoogtepunt van de markt € 275.000. Een besparing van € 55.000. Per saldo bent u dus € 15.000 goedkoper uit. U begrijpt dat ik niet alles in dit stukje kan uitleggen, gelukkig zijn er voldoende financieel adviseurs die u hier over kunnen adviseren. Maakt u eens een vrijblijvende afspraak.

Bruggers op survival Eén van de introductieactiviteiten van de nieuwe brugklassers van het Andreas College, locatie Pieter Groen, was een survivaldag in De Kwakel. Ze moesten daarbij veel samenwerken om allerlei hindernissen over het water te nemen. Een prima manier om elkaar beter te leren kennen. Het was prachtig weer, zodat niemand het erg vond een nat pak te halen.

Foto: pr

Doorstromen naar een andere woning is niet altijd even gemakkelijk. U heeft een eigen woning die moet worden verkocht en het kan zijn dat de hypotheek op deze woning hoger is dan de waarde van uw woning. Volgens De Nederlandsche Bank hebben 1.3 miljoen huiseigenaren hier last van. We spreken dan ook wel over het “onder water staan” van een woning.

Foto: pr

Verhuizen nAAr een Andere woning


DE KATWIJKSCHE POST

cultuur

donderdag 19 september 2013

13

Monumenten, cultuur en Parels Het bleef afgelopen zaterdag jammergenoeg tot in de middag een natte bedoening. En dat had duidelijk gevolgen voor het aantal bezoekers voor de Open Monumentendag, kleinkunstfestival Parels van Katwijk en de culturele dag van het Katwijks Museum. Degenen die wel de moeite hadden genomen en onder de paraplu naar de plaats van bestemming waren gewandeld, konden genieten van mooie gebouwen, mooie verhalen en muziek, en inspirerende kleinkunst. Op deze pagina treft u daar een aantal voorbeelden van. Foto’s van linksboven met de klok mee: Ondanks de regen genieten van het uitzicht bovenop de Vuurbaak. Nostalgie in de smederij van Haasnoot aan de Van der Vegtstraat. In het Kerhaventje hadden zich enkele Parels verzameld. Terwijl toneelgroep ACT een spinoff van Op Hoop van Zegen opvoert, luisteren anderen naar de sound experience van Henny Vermeijs. Optreden van Familiekoor Ichthuskoor in de Oude Kerk. Ambachtelijke kunst in het Katwijks Museum. Optredens van leerlingen van de Katwijkse muziekschool in het museum. Op zoek naar familieleden in de geboortregisters van de Dorpskerk in Katwijk aan den Rijn.


Informatie Bekendmakingen gemeente Katwijk Openingstijden Gemeentehuis Katwijk Tijden vrije inloop Maandag van 8.00-12.00 uur Dinsdag van 8.00-12.00 uur Woensdag van 8.00-12.00 uur Donderdag van 8.00-12.00 uur & 17.00 -20.00 uur Vrijdag van 8.00-12.00 uur Tijden op afspraak Maandag van 8.00-17.00 uur Dinsdag van 8.00-17.00 uur Woensdag van 8.00-17.00 uur Donderdag van 8.00-20.00 uur Vrijdag van 8.00-17.00 uur U kunt heel makkelijk via www.katwijk.nl/afspraak-maken een afspraak maken via het digitaal loket. U kunt ook bellen naar 071-4065000. Milieustraat Taanderstraat Maandag tot en met vrijdag: 10.00-16.30 uur Zaterdag: 9.00-15.00 uur Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.00-17.00 uur

Spreekuur college De burgemeester heeft elke dinsdag om 17.00 uur inloopspreekuur. Als u één van de wethouders wilt spreken, kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat, tel. 071- 4065000.

Katwijk aan Zee Wijkregisseur: André Veenstra Spreekuur: donderdag 11.30-12.30 uur, Marktplein/Piet Heinlaan (gebouw marktmeester) Katwijk Noord (Hoornes-Rijnsoever) Wijkregisseur: Richard Onstenk Spreekuur: donderdag 13.30-14.30 uur, Schimmelpenninckstraat 10 (Kwadrant) Katwijk aan den Rijn Wijkregisseur: Ton den Butter Spreekuur: donderdag 10.00-11.00 uur, Overrijn 8 (Heerenhuys) Valkenburg Wijkregisseur: Richard Onstenk Spreekuur: donderdag 15.00-16.00 uur, Torenvlietslaan 12 (Brandweerkazerne van Valkenburg) Rijnsburg Wijkregisseur: Ton den Butter Spreekuur: donderdag 08.30-09.30 uur, De Burgt - Burg. Koomansplein 1

Ondernemersloket Het aanspreekpunt voor alle ondernemers: Bedrijfscontactfunctionaris Erik Don tel. 071-406 5425/06-109 22 090 ondernemersinfo@katwijk.nl

Ingekomen evenementen

Algemene informatie bekendmakingen

Bezwaar, beroep en voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar of beroep. Een bezwaarschrift kunt u indienen bij burgemeester en wethouders, de burgemeester of de raad, binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van het besluit (zie de betreffende kolom). Een beroepschrift kunt u indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Bij het indienen van een beroepschrift voegt u een kopie van het besluit waartegen u beroep instelt. Het indienen van een bezwaarschrift schorst in de meeste gevallen niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht van rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Bij een verzoek om voorlopige voorziening graag een kopie van het bezwaar- of beroepschrift meesturen.

Evenementen Locatie

Omschrijving

Ingekomen

Duinen (zuid), Katwijk

Het organiseren van een Kerstwandeling op 14 december 2013

10-09-13

Kleinschalige evenementen Locatie

Omschrijving

Ingekomen

Varkevisserstraat, Katwijk

Het organiseren van een Fancy Fair op 28 september 2013

11-09-13

Zowel beroep als een voorlopige voorziening kunt u digitaal indienen via: http://rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor zowel het indienen van een beroepschrift als van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. Zienswijze In uw schriftelijke zienswijze vermeldt u de gegevens zoals hierboven omschreven en geeft u aan wat uw zienswijze is over het ontwerpbesluit dat ter inzage is gelegd. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de vakafdeling.

Spreekuur Stadsbouwmeester De vergadering van de Stadsbouwmeester is openbaar. De eerstvolgende vergadering vindt plaats in het Heerenhuys op 24 september 2013 om 14.00 uur. Geïnteresseerden kunnen een afspraak maken door contact op te nemen met Team Vergunningen (tel. 071-4065000).

Bezwaar

E-mail Bezwaarschriften en zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend, maar wel via een daarvoor bestemd web-formulier. Rechtstreeks beroep Voor direct beroep bij de rechter, kunt u informeren bij de bezwaarschriftencommissie (tel. 071-4065000).

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen

Wijkregisseurs Als iemand persoonlijk wil overleggen over een probleem of idee? Dan kan dat op het wekelijks spreekuur van de wijkregisseur, waarbij ook de wijkagent aanschuift. Ook is een afspraak op maat met de wijkregisseur mogelijk. Ter info: De wijkregisseur bemoeit zich niet meer rechtstreeks met het onderhoud van de buitenruimte.

19 september 2013

De eventuele omgevingsvergunning zal te zijner tijd worden gepubliceerd. Daarna bestaat de mogelijkheid het plan in te zien en zienswijzen c.q. bezwaren in te dienen. Ingekomen omgevingsvergunning Locatie

Omschrijving

Datum indiening

Tramstraat 52B, Katwijk

het plaatsen van een pop (glasvezel) verdeelcentrale in de garage aan de tramstraat 52

05-09-13

Ter hoogte van Achterweg 35A, Katwijk

het kappen van een boom

03-09-13

S. D. Landas Wyborghstraat 8, Katwijk

het kappen van een boom

09-09-13

Drieplassenweg 6, Katwijk

het uitbreiden van een berging op de begane grond, het uitbreiden van de woning op de 1e verdieping en het realiseren van een dakterras aan de achterzijde van de woning

11-09-13

Tortellaan 14, Katwijk

het kappen van een boom in de achtertuin

11-09-13

Elzenlaan 3, Rijnsburg

kappen van een boom in de voortuin

11-09-13

Princestraat 2, Katwijk

het wijzigen van de kozijnen op de eerste verdieping van het pand

12-09-13

E.A. Borgerstraat 57A, Katwijk

het verbinden van de twee balkons op de 1e en 2e etage d.m.v. een (wentel)trap

10-09-13

Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen onderstaande besluiten. Evenementen Locatie

Omschrijving

Bekendmaking besluit

Olympiaweg, Katwijk

Het organiseren van een open dag Schiet sport vereniging Katwijk op 21 september 2013 van 08.30 tot 18.00 uur

12-09-13

Boulevard, Strand Katwijk

Het organiseren van Wandelen voor Water 2014 op 19 maart 2014

10-09-13

Strand, Boulevard, Katwijk

Het organiseren van de West Coast Challenge op 14 december 2013 van 05.00 uur tot 20.00 uur

12-09-13

Standplaatsvergunning Locatie

Bekendmaking besluit

12-09-13 Voorstraat, Katwijk Een tijdelijke standplaatsvergunning op 27 en 28 september 2013 op de parkeerplaatsen tussen Boulevard 72 en73 Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend de volgende omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn verleend of geweigerd: Verleende omgevingsvergunning Locatie

Vragen over bouwplannen? Maak een afspraak! Zonder afspraak moet u rekening houden met wachttijden. U kunt op afspraak terecht voor het stellen van vragen over bestemmingsplannen, vergunningsvrije- en vergunningsplichtige bouwwerken. Een bouwdossier uit het archief inzien? U kunt dit telefonisch opvragen! Belt u tussen 08.00 - 17.00 uur met het algemene nummer (071) 406 5000 en meldt dat u een bouwdossier wilt opvragen. Tevens kunt u dit via de website opvragen: http://www.katwijk.nl/wonen-verkeer-en-leefomgeving/wonen-en-verbouwen/bouwenverbouwen/#c2050

Omschrijving

Omschrijving

Graaf Florislaan 14, het vergroten van de woning door het Rijnsburg optrekken van de gevel en het dak aan de achterzijde, het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achterdakvlak en het wijzigen van kozijnen aan de achterzijde

Bekendmaking besluit 11-09-13

Secr. Varkevisserstraat 128, Katwijk

het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

11-09-13

Princestraat 2, Katwijk

het wijzigen van de kozijnen op de eerste verdieping van het pand

13-09-13

Burgemeester Koomansplein 1, Rijnsburg

het plaatsen van een luchtbehandelingskast op het gebouw

13-09-13


van de gemeente Koningin Julianalaan 3 - Postbus 589 - 2220 AN Katwijk ZH Telefoon: 071 - 4065000 - Telefax: 071 - 4065065 Website: www.katwijk.nl

Beleid Ontwerp-gebiedsaanwijzingsbesluit ‘hemelwater’

Het college maakt bekend dat het op 26 februari 2013 het ontwerp-gebiedsaanwijzingsbesluit ‘hemelwater’ behorende bij de verordening ‘afvoer hemel- en grondwater’ heeft vastgesteld. Het gebiedsaanwijzingsbesluit ligt gedurende een termijn van 10 weken, vanaf 19 september 2013 tot en met 28 november 2013, ter inzage op het gemeentehuis. Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende genoemde termijn hun zienswijze schriftelijk of mondeling indienen bij het college. Na afloop van de genoemde termijn en behandeling van (eventuele) zienswijzen, stelt het college het besluit definitief vast

De gemeenteraad Vergadering van 26 september 2013 Informatief 19.45-20.15

Ontwikkeling criminaliteit en overlast in 2012

20.45-21.15

Verbouwing en uitbreiding jongerencentrum Scum

Oordeelsvormend 19.45-20.45

Variantkeuze nieuwbouw Aquamar

19.45-20.15

Bevolkingsprognose als basis voor beleid

20.15-20.45

Vervangende nieuwbouw Emmaschool

20.45-21.15

Mandaat vaststellen Regionaal Transitiearrangement Jeugdhulp

Besluitvormend 21.30- 22.00

Mandaat vaststellen Regionaal Transitiearrangement Jeugdhulp Bestemmingsplan Vinkenwegzone Wijziging begroting 2013 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Wijziging begroting 2014 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Afscheid van het lid Vingerling

Op de hoogte blijven van de laatste berichten?

Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Rijnsburgerweg 84b in Rijnsburg De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens Gedeputeerde Staten van ZuidHolland op 17 september 2013 een omgevingsvergunning verleend aan H.H.van Egmond voor een inrichting (milieu) gelegen aan Rijnsburgerweg 84b in Rijnsburg. De inrichting betreft een bedrijf voor het opslaan, overslaan en bewerken van voornamelijk bouw- en sloopafval.

Voor algemene informatie neemt u contact op met de griffie via het e-mail adres griffie@katwijk.nl Contact met de gemeenteraad: Partij

Raadslid

Tel.

e-mail

CDA

De heer J.W. Ravensbergen

071-4034724

j.w.ravensbergen@planet.nl

Christen Unie

Mevrouw A. Kuijt van den Oever

071-4022709

Atiekuijt@ziggo.nl

Fractie Van Ginkel

Mevrouw 06-40259657 anita.van.ginkel@xs4all.nl A. H. van Ginkel - Lanting

Gemeente Belangen

De heer G.H.A. Bol

071-4032443

PvdA

Mevrouw P.S. Smits

06-30416894 nellysmits58@gmail.com

SGP

De heer W.J. van Duijn

071-4015803

wjvanduijn@hetnet.nl

VVD

De heer E.C. de Mol

06-54633471

edwin.de.mol@gmail.com

Gerardbol@live.nl

www.katwijk.nl/storage/ nieuwsbrief

Website

www.katwijk.nl

Online afspraak maken? www.katwijk.nl/afspraak-maken

Volg ons op Social Media!

De wijziging betreft nieuwbouw van het kantoor en werkplaats. De vergunning is ten opzichte van het ontwerp niet gewijzigd. Stukken inzien De stukken liggen ter inzage van donderdag 19 september 2013 tot en met woensdag 30 oktober 2013 in het gemeentehuis van Katwijk, Koningin Julianalaan 3 in Katwijk, maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur, woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur en donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur. De mogelijkheid bestaat om hier op elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur een toelichting op de ter inzage liggende stukken te krijgen. Beroep instellen Tegen de beschikking kan tot en met woensdag 30 oktober 2013 een beroepschrift worden ingediend bij de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag of bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Dit kunnen belanghebbenden doen die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest schriftelijk of mondeling zienswijzen in te brengen tegen de ontwerpbeschikking. Indien u een beroepsschrift digitaal wilt indienen moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden. Voorlopige voorziening Als u beroep heeft ingesteld kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het beroepschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht, onder de hierboven genoemde voorwaarden. Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, per adres Omgevingsdienst West-Holland, postbus 159, 2300 AD Leiden. Inlichtingen Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M.H. Verbree-Jansen (procedureel): 071-4083117, procedurekamer@odwh.nl of de heer A. Snijder (inhoudelijk): 0714083402.

Vervulling van een vacature in de raad Meer informatie De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis. De raad begint om 19.30 uur en stelt dan de agenda definitief vast. De agenda en de stukken zijn te raadplegen op de website katwijk.notudoc.nl Op de agenda staat aangegeven hoe de raad de onderwerpen behandelt: informatief, oordeelsvormend of besluitvormend. De informatieve en oordeelsvormende sessies worden gelijktijdig gehouden. De agenda vermeldt waar en wanneer deze plaatsvinden. Op de webpagina www.katwijk.nl/ gemeenteraad staat welke mogelijkheden er zijn om mee te praten en in te spreken bij de vergadering.

Wekelijkse nieuwsbrief

Regio Holland Rijnland: Aanwijzingsbesluit klachtencoördinator Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland heeft in zijn vergadering van 5 september 2013 een klachtencoördinator en een plaatsvervangend klachtencoördinator aangewezen. Het aanwijzingsbesluit is met terugwerkende kracht in werking getreden op 5 september 2013 en ligt vanaf heden gedurende zes weken gedurende kantooruren ter inzage in de gemeentehuizen van de aan Holland Rijnland deelnemende gemeenten: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. U vindt het aanwijzingsbesluit ook op www.hollandrijnland.net/publicaties en deze ligt tevens ter inzage op het kantoor van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, Schuttersveld 9, 2316 XG in Leiden.

www.twitter.com/ gemeentekatwijk

www.facebook.com/ gemeentekatwijk


cultuur

DE KATWIJKSCHE POST

Kabouter Teun bij K & O Katwijk Kabouter Teun is heel vergeetachtig. Hij vergeet alles! Gelukkig houdt Kabouter Teun van zingen en als hij het juiste liedje zingt weet hij weer wat hij was vergeten. Bij K&O Katwijk is op woensdag 25 september de eerste poppenvoorstelling voor kinderen van 2- 6 jaar, aanvang 14.30 uur. Een gezellige voorstelling voor de allerkleinsten met veel liedjes. De poppenspeelster, Martine Slangen, weet met haar enthousiasme en improvisatie vermogen de voorstellingen voor de allerkleinsten tot een feest te maken. Met haar “pimpel-paarse-poppenkast” trekt poppenspeelster Martine Slangen vol enthousiasme er op uit. Ze bedenkt leuke, ouderwets gezellige, interactieve poppenkastverhalen. Iedere voorstelling is anders. De reacties van de kinderen spelen daarbij een grote rol. De voorstelling is te zien in het K&O-gebouw aan de Sluisweg 16 in Katwijk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij K&O. In de voorverkoop zijn ze €5,- en aan de zaal €6,-. Het 6de kaartje is gratis. Tel: 071 40 16 400 (09.0013.00 uur).

Tabletcafé in bibliotheek In het kader van de Internationale dag van de Ouderen organiseert Bibliotheek Katwijk op dinsdagochtend 1 oktober tussen 10.00 en 12.00 uur een zogenaamd Tabletcafé. Wat is nu precies een Tabletcafé?, zult u zich afvragen. De bibliotheek is op deze ochtend een ontmoetingsplek voor iPad- en andere tabletliefhebbers waar informatie, ervaringen en kennis uitgewisseld kan worden over dit onderwerp. Onder het genot van een kopje koffie kunnen tips, trucs, apps en games met elkaar gedeeld worden. Er is deskundige begeleiding aanwezig en natuurlijk kan er ook volop gebruikt gemaakt worden van of geleend worden uit de collectie van materialen die de bibliotheek over tablets heeft. Schuif gezellig aan op dinsdag 1 oktober in de Hoofdbibliotheek aan de Schelpendam: de toegang is gratis.

Rubriek Voedingsadviesbureau De Winter geeft in deze rubriek eens per maand voedingsadvies en tips voor een gezonde levenswijze Door Anne Mesman-de Winter Diëtist

Katwijks Immanuëlkoor zingt concert in De Doelen Christelijk Gemengd Koor ’Immanuël ’ geeft op zaterdag 12 oktober een uniek concert in het concertgebouw ’De Doelen’ in Rotterdam. Het oratorium is samengesteld uit het muzikale oeuvre van de Nederlandse componist Johan Bredewout. Speciaal voor dit project heeft dirigent Peter Burger uit Waddinxveen vier van zijn gemengde koren samengevoegd tot een groot koor van 350 zangers en zangeressen. De andere koren die meewerken zijn ’IKK’ uit Nieuwpoort-Langerak, Fiducia uit Ede en Adoramus uit Hazerswoude. Deze koren hebben de afgelopen jaren diverse oratoria van Johan Bredewout gezongen. In nauwe samenwerking met de componist en vaste tekstschrijver Hans de Ruiter is een mooi pro-

gramma samengesteld uit de diverse oratoria die de laatste jaren zijn geschreven. Het project heeft de naam ’Alfa en Omega’ gekregen met als subtitel ’Van Schepping tot Herschepping’. In grote lijnen wordt de rode draad uit de Bijbel gevolgd en de schepping en Gods heilswerk bezongen. Er wordt gezongen over de Schepping, zoals die beschreven staat in Genesis

Zaterdag 28 september

1. Daarna wordt er gezongen over de geboorte van Jezus en over het lijden en sterven. Vervolgens klinkt het wonder van de opstanding en wordt er gezongen over de toekomst, zoals beschreven in het oratorium over het Nieuw Jeruzalem. De koorleden worden begeleid door professionele en bekende musici. Johan Bredewout neemt plaats achter de vleugel en André van Vliet

speelt het orgel. ’L’Orchesta Particulare’, bestaande uit blazers, strijkers en slagwerk onder leiding van Arjan Post, complementeren het geheel. U wordt van harte uitgenodigd het concert bij te wonen. Toegangs- en buskaarten voor dit concert zijn te verkrijgen bij de koorleden van Immanuël en de Rabobank Katwijk aan Zee.

Live in De Bonte Kraai

Concert Emmy Verhey en Downriver Dead Men Go Paul Komen in Soefitempel K&O Katwijk start haar klassieke seizoen in de Soefitempel op zaterdag 28 september met een optreden van de wereldberoemde violiste Emmy Verhey. Zij wordt op de vleugel begeleid door de concertpianist Paul Komen. Op het programma staan werken van Messiaen, Poulenc, Ravel en Franck. Voorafgaand aan dit concert wordt een gratis inleiding gegeven over de muziek en componisten. Emmy Verhey is dankzij haar professionaliteit en haar artistiek idealisme al vijftig jaar een veelgevraagd soliste. Niet alleen op de Nederlandse muziekpodia, maar ook in de concertzalen van internationale betekenis is haar vioolspel regelmatig te horen. In Katwijk treedt zij op met de internationaal bekende concertpianist

Paul Komen. Komen vormt tevens een succesvol pianoduo met de Georgische pianiste Nata Tsvereli. Daarnaast is hij artistiek leider van het Peter de Grote Festival, het grootste kamermuziekfestival met summer academy van Noord Nederland. Kaarten voor dit concert op zaterdag 28 september in de Soefitempel aan de Zuidduinseweg 5 kunt u direct online bestellen op onze website www.kenokatwijk.nl, op het kantoor van K&O Katwijk aan de Sluisweg 16 of telefonisch: 071 4016400. In de voorverkoop zijn ze €15,- en aan de zaal €17,50. Consumptie is in de prijs inbegrepen. Aanvang van het concert is 20.15 uur. De gratis Inleiding duurt een half uur en begint om 19.30 uur.

In eetcafé De Bonte Kraai is op zaterdag 21 september een optreden van Downriver Dead Men Go. De muziek van die Katwijkse band valt het best te omschrijven als een Melancholische soundtrack van het leven. De line up bestaat uit Gerrit op gi-

taar en zang, Kees op bas, Peter op toetsen en Andy op drums. Door bezettingswijzigingen (toetsenist Peter stapt op) is dit het laatste optreden zijn in de huidige formatie. Het optreden begint om 21.00 uur.

advertorial

Saton Optiek introduceert &BLUE Met ons nieuwe &BLUE concept bewijzen we dat kwaliteit niet duur hoeft te zijn. We hebben met zorg een mooie selectie monturen van internationale topmerken geselecteerd en combineren dat met prima brillenglazen voor een vaste lage prijs. De deskundige oogmeting door een gediplomeerde en ervaren opticien is bij ons vanzelfsprekend en bieden wij u bij aankoop van een montuur of zonnebril op sterkte gratis aan. &BLUE is ideaal voor iedereen die graag vaker een mooie bril wil kopen of gewoon een keertje voordelig uit wil zijn maar zijn of haar ogen wel het liefste toevertrouwd aan de deskundige zorg van de ervaren specialist.

Met &BLUE maken we de cirkel rond. Iedereen kan bij ons terecht voor een geavanceerde oogmeting door een gediplomeerde, deskundige en ervaren opticien of optometrist en na die oogmeting hebben we in onze gezellige winkel voor iedereen het montuur en de brillenglazen die u wenst. Naast de &BLUE collectie vindt u bij ons natuurlijk ook alle andere topmerken zoals Ray-Ban, Chanel, Prada, Alain Mikli, Theo, Lindberg, Silhouette en vele anderen. Loop gewoon eens binnen en laat u verrassen. U kunt lekker vrijblijvend rondkijken en passen en de koffie staat altijd klaar!

Leuke en gezonde schooltraktaties

I

s je zoon of dochter binnenkort jarig en ben je op zoek naar een leuke én gezonde traktatie voor op school? Heb je soms het idee dat je kind iedere week met een snoeptraktatie thuiskomt en zou je willen dat dit wat gezonder kon? Nou dat kan, en gezond trakteren hoeft helemaal niet saai te zijn! Veel kinderen zijn dol op snoep, maar te veel snoep is niet goed voor ze. Soms heb je van die maanden waarin een heleboel kinderen uit de klas tegelijk jarig zijn en ze dagen achter elkaar thuiskomen met ongezonde traktaties. Zou jij het eens anders willen aanpakken? Geef jouw zoon of dochter dan een lekkere, én gezonde traktatie mee naar school.

www.voedings-advies.nl T. 023 5573344 katwijk@voedings-advies.nl FB: Voedingsadviesbureau DeWinter t: @VDWtwit

donderdag 19 september 2013

Foto:

16

Ben je bang dat je kind niet blij zal zijn met het “gezond trakteren”? Dat is juist een uitdaging. Maak iets leuks van de traktatie en betrek je kind bij het maken ervan. Zodat jullie samen trots kunnen

zijn op het resultaat. Zo wordt het zeker een succes. Wat zijn nu leuke, lekkere én gezonde verjaardagstraktaties? Je zult verbaasd zijn hoeveel er te vinden is in boeken en op internet. Wat dacht je bijvoorbeeld van een aquarium met vishengels? Je neemt een stuk piepschuim dat jullie versieren als aquarium. Daarin hang je allemaal hengels. De hengels zijn gemaakt van soepstengels met een dropveter eraan en uiteraard met een snoepvisje onderaan vastgeknoopt. Zorg wel dat je op tijd begint. Dus bedenk een week of drie van tevoren wat je wilt. Dit voorkomt stress en zo heb je tijd genoeg om de materialen en producten bij elkaar te zoeken. Overleg met de leerkracht en met je kind om teleurstellingen te voorkomen. Gebruik je fantasie, maar maak het niet te moeilijk. Vaak vinden kinderen eenvoudige traktaties

waar ze later nog iets mee kunnen al veel leuker dan een zak snoep of chips. Dat zakje chips waar zo veel andere kinderen iedere keer mee aankomen wordt voor hen op een gegeven moment toch ook saai? Maak er dus eens iets leuks én lekkers van. Daar zul je de klasgenootjes van je zoon of dochter mee verrassen. En bovendien: leuke en gezonde traktaties hoeven helemaal niet duur te zijn. Tips • Probeer de traktatie van tevoren uit voordat je alle ingrediënten en benodigdheden in huis haalt. Is het haalbaar om er bijvoorbeeld 30 stuks van te maken? • Vraag bij de leerkracht na of er kinderen in de klas zitten met een allergie. • Ga na hoeveel kinderen er in de klas zitten, zodat je genoeg traktaties hebt (maak er eventueel een paar extra). • Ook leuk om te doen: zet de jarige even op de foto met de zelfgemaakte traktaties voordat ze uit-

gedeeld worden. Dan hebben jullie een leuk aandenken van de verjaardag. • Veel plezier met het maken van de traktaties! Meer weten over gezond eten. Onze diëtisten begeleiden je hierbij graag. Neem gerust contact op voor het maken van een afspraak. Vergoeding zit in het basispakket sinds 2013.


taptoe

DE KATWIJKSCHE POST

donderdag 19 september 2013

17

Muzikaal spektakel in Katwijk

Taptoe Katwijk 2013 in teken jubileum DVS Over ruim een week staat Taptoe Katwijk op het programma. Toeschouwers mogen rekenen op een muzikaal spektakel met ’s middag een streetparade in het centrum van Katwijk aan Zee en ’s avonds een taptoe op Sportpark Nieuw Zuid waar de nationale top uit de mars- en showwereld aanwezig is.

band. De deelnemende korpsen aan de taptoe hebben in totaal tien gouden medailles gewonnen op het dit jaar gehouden Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade, waarvan zeven met onderscheiding.’ Met de Junioren van DVS als Nederlands Jeugdkampioen Mars en Show, Big Band Plus en medewerking van het Katwijks Jong Mannenkoor ’Sjir El Shaddaï’ is het programma meer dan compleet. Speaker op Taptoe Katwijk is Jack Schiffelers. Tot en met 2005 was hij dé stem van het WMC. Kees: ’We zijn als STK en DVS erg blij met de komst van Jack naar Katwijk. De onmiskenbare warme stem van Jack roept bij velen mooie herinneringen op.’

De taptoe is één van de hoogtepunten in het jubileumjaar van de Chr. Drum- en Showfanfare Door Vriendschap Sterk (DVS) uit Katwijk. De vereniging viert dit jaar haar 60-jarig bestaan. De organisatie van Taptoe Katwijk is in handen van de Stichting Taptoe Katwijk (STK). STK is opgericht in 1981 met het als doel het organiseren en stimuleren van muzikale showevenementen. Het accent ligt hierbij op de organisatie en coördinatie van taptoes, activiteiten en concerten op het gebied van HaFaBra (harmonie, Fanfare en Brassband). Het bestuur van de stichting bestaat uit leden van DVS en STK mag zich verheugen in de hulp van vele vrijwilligers uit de gelederen van DVS bij de uitvoer van activiteiten.

Streetparade

De deelnemende korpsen aan de streetparade vertrekken met tussenpozen van vijf minuten om 15.30 uur vanaf de Laan van Nieuw Zuid (Quick Boys) en marcheren vervolgens via de Drieplassenweg, Secretaris Varkevisserstraat, Schelpendam, Dwarsstraat, Voorstraat, Princestraat, Andreasplein, Koninginneweg en Drieplassenweg terug naar het startpunt. Het defileerpunt is in de Voorstraat ter hoogte van het Katwijks Museum.

Veel veiligheidseisen

STK werkt voor Taptoe Katwijk intensief samen met het bestuur van DVS. Kees Onderwater en Huig van der Plas, respectievelijk bestuurslid en penningmeester van STK en beiden lid van Big Band Plus, vertellen over hun drijfveren en ambities. Kees: ’DVS viert haar diamanten jubileum met bijzondere activiteiten door het jaar heen. Voor DVS en STK was het een uitdaging om met de beschikbare middelen en binnen de grenzen van het haalbare een mooi programma neer te zetten. We leven in een tijd van beperkte financiële middelen en door de gemeente worden veel eisen gesteld aan de omstandigheden. Dat maakt het er niet eenvoudiger op. Daar waar je vroeger nog informeel iets met elkaar kon regelen, moet nu worden voldaan aan vele veiligheidseisen, zoals het opstellen van een verkeersplan. Daarnaast is voor alles een vergunning vereist.’ De manier waarop alle partijen met elkaar omgaan, is er een van respect en vertrouwen. Huig: ’Soms sta je tegenover elkaar, maar uiteindelijk krijg je een hechtere band. Ik denk dat we met de organisatie van Taptoe Katwijk prima geslaagd zijn in onze doelstellingen. Het resultaat

Jeugdkorps

Kaarten

Kaarten voor Taptoe Katwijk zijn verkrijgbaar bij Shell De Jong (Koningin Julianalaan 1, Katwijk aan Zee), Boekhandel het Baken (Secretaris Varkevisserstraat 37, Katwijk aan Zee), Foto Kruyt (Voorstraat 10, Katwijk aan Zee), Durieux schilders BV (Vinkeweg 4, Katwijk aan den Rijn) of via de webshop van DVS, webshop.DVSKatwijk.nl.

De Marchingband

is een uniek en laagdrempelig evenement voor een zo breed mogelijk publiek. Dit is mede mogelijk gemaakt door Quick Boys, die hun accommodatie en faciliteiten beschikbaar hebben gesteld.’

Samenwerking

Eind vorig jaar hebben Adest Musica uit Sassenheim, Kunst & Genoegen (K&G) uit Leiden, de Flora Band uit Rijnsburg en DVS besloten de

komende vier jaar samen te werken bij het organiseren van taptoes. Het initiatief biedt de verenigingen de unieke kans om één keer in de vier jaar, in eigen stad of dorp, een grootse taptoe neer te zetten voor eigen publiek. Naast het orkest van de organiserende vereniging, wordt aan de taptoe deelgenomen door de drie andere orkesten uit het samenwerkingsverband. In een tijd waarin het steeds moeilijker wordt de organisatie van een taptoe financieel rond te krijgen, is samenwerken een kans om elkaar te versterken met behoud van de eigen identiteit en gebruikmakend van de eigen faciliteiten. Door de handen ineen te slaan zijn liefhebbers van show- en marchingbands de komende jaren verzekerd van taptoes met deelname van DVS, Adest Musica, K&G en de Flora Band. DVS bijt dit jaar de spits af met de taptoe ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de vereniging. Als laatste korps is Juliana uit Amersfoort gecontracteerd. ’Hiermee onderhoudt DVS nauwe banden en met de toevoeging van dit korps belooft de taptoe een gevarieerd muzikaal en visueel schouwspel te worden’, aldus Kees.

Deelnemers

’Het publiek krijgt in Katwijk een programma aangeboden met een ’gouden’ randje’, vertelt Huig. ’Voorafgaande aan de taptoe zal een streetparade worden gehouden in het centrum van Katwijk aan Zee met deelname van Juliana uit Amersfoort, de UNI uit Katwijk, de jeugdkorpsen van K&G, de Floraband en DVS en uiteraard de deelnemers aan het samenwerkingsver-

Big Band Plus

Bestelde kaarten via de webshop worden niet thuisgestuurd, maar kunnen voorafgaande aan de taptoe van 15.00 tot 17.00 uur en vanaf 18.30 uur worden afgehaald bij de ingang van het taptoeterrein. Toegangskaarten kosten 10 euro voor een overdekte zitplaats op de hoofdtribune en 5 euro voor een zitplaats op de niet-overdekte zijtribune. Taptoe Katwijk wordt gehouden op Sportpark Nieuw Zuid, aan de Laan van Nieuw Zuid 35 in Katwijk aan Zee. Het voorprogramma start om 19.15 uur met een optreden van Big Band Plus. De aanvang van de taptoe is 20.00 uur. Zie voor verrdere informatie www. DVSKatwijk.nl.


18

zakelijk

DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 19 SEPTEMBER 2013

Kerstpakketten Zaterdag 21 september bij Wereldwinkel

Katwijks snelste autoruithersteller GlasGarage Katwijk is op zoek naar de snelste autoruithersteller. Inwoners van Katwijk en omgeving worden uitgedaagd om mee te doen aan het behendigheidsspel ’Stickerdash’. In dit spel is het de bedoeling om binnen de tijdslimiet zoveel mogelijk sterretjes op de voorruit te voorzien van een sticker. Hiermee wordt het indringen van vuil en vocht voorkomen. Voor de deelnemer met de hoogste score stelt GlasGarage deze maand een MacBook Air beschikbaar. Iedereen kan meedoen via www. glasgarage.nl of www.facebook.nl/ glasgarage.

Henriëtte van den Anker van De Porceleinkast aan de Voorstraat in Katwijk hoopt komende zaterdag op 200 gasten. Zij organiseert dan namelijk een ontbijt, waarvan de opbrengst komt ten goede aan ’Join The Pipe’, een sociale netwerk van kraanwaterdrinkers. De stoep voor de winkel aan de Voorstraat wordt omgetoverd tot een reusachtige ontbijttafel, waar 200 gasten kunnen aanschuiven en ontbijten voor dat goede doel. Tegen betaling van 10 euro kun je om 09.00 uur aanschuiven. Join The Pipe vindt dat drinkwater in de wereld op een eerlijke manier verdeelt moet worden. Door deel te nemen aan het ontbijt, draag je bij aan de groei van de langste waterleiding ter wereld en wordt schoon drinkwater voor steeds meer mensen bereikbaar. Aanmelden voor het ontbijt kan via de Facebook-pagina van De Porseleinkast: www.facebook.com/deporseleinkast.

Nu nog leeg, maar straks een tafel voor 200 gasten op de stoep bij De Porseleinkast.

Meet & Greet met Myboshi-auteurs in (brei)Winkel van Jeanette Het megasuccesvolle merk Myboshi verovert na Duitsland nu ook Nederland. Myboshi (Japans voor muts) is een merk van de jongens Thomas Jaenisch en Felix Rohland. Deze skileraren waren op lange winteravonden, toen ze ski les gaven in Japan, begonnen met hippe skimutsen te haken en dat bleek zeer verslavend te werken. Inmiddels zijn ze vele mutsen, twee boeken en een eigen onderneming in myboshi-wol verder. Myboshi is een enorm succes in Duitsland, daar zijn van de boeken al meer dan 180.000 exemplaren verkocht in een jaar tijd. Het succes-

volle duo van myboshi uit Duitsland komt naar Nederland. Zij promoten hun eerste Nederlandstalige boek Mutsen haken & meer en tevens de Myboshi-wol op een tournee door Nederland. Ze komen op 25 september ook in De Winkel van Jeannette aan de Varkevisserstraat 126 in Katwijk voor een Meet & Greet. Maak tussen 14.30 en 15.30 in de winkel kennis met het duo Thomas en Felix. Ze kunnen u alles vertellen over myboshi en het haken van de mutsen. Er is volop gelegenheid om zelf met ze te praten en je haakgids te laten signeren.

Bloemenborrel met Rabobank Rabobank Katwijk organiseert woensdag 2 oktober een ’bloemenborrel’ in samenwerking met Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM), FloraHolland en Wageningen UR. Het thema gaat over de toekomstbestendigheid van de bloemenbranche. Specifieke aandacht is er voor de ontwikkelingen in de keten en de realisatie van Greenhouse

Park, het nieuwe glastuinbouwgebied rondom Trappenberg-Kloosterschuur. Deze informatiebijeenkomst wordt gehouden in Recreatiecentrum Koningshof, Elsgeesterweg 8 in Rijnsburg. Vanaf 15.30 uur bent u welkom. Het programma start om 16.00 uur. Aanmelden via aanmelden@katwijk.rabobank.nl.

GELDZAKEN Verhoogde schenkingsvrijstelling Met Prinsjesdag in aantocht worden er elk jaar een aantal kabinetsplannen ’gelekt’ en dat is dit jaar niet anders. Vanaf 2014 moet het namelijk mogelijk worden om € 100.000 belastingvrij te schenken aan ieder willekeurig persoon (buren, vrienden of collega’s). Dat geld moet dan wel in de eigen woning worden gestoken. Hiermee wil het kabinet de woningmarkt aanjagen. De schenking moet gebruikt worden voor de aankoop van een huis, verbouwingen of als aflossing op de hypotheek. Ouders kunnen op dit moment hun kinderen, € 51.407 belastingvrij schenken voor de financiering van een eigen woning. Het kabinet wil deze grens dus verhogen naar € 100.000. De maatregel klinkt goed, maar wie heeft er nu € 100.000 om vrij weg te schenken? Het opgebouwde vermogen van de gemiddelde Nederlander zit namelijk in “steen” en dit vermogen kan niet weggeschonken worden en mensen zullen ook niet snel

een extra hypotheek op hun huis nemen hiervoor. Laat ik niet te pessimistisch zijn en vooral proberen te kijken naar de mogelijkheden van deze maatregel. De maatregel is namelijk wel degelijk een stimulans voor de woningmarkt in zijn geheel, zowel voor starters als mensen die reeds een eigen woning hebben. Iedereen heeft de huizenprijzen de afgelopen jaren zien dalen met misschien wel 20% en de mensen met een koopwoning hebben vaak nog een aflossingsvrije hypotheek. Bij de verkoop van het huis realiseren ze hiermee direct een restschuld op de verkochte woning en de bank wil die restschuld niet altijd meefinancieren in de nieuwe hypotheek. Deze mensen kiezen er dan ook vaak voor om niet te verhuizen, maar kunnen met de nieuwe maatregel weleens hun restschuld van de oude woning, een stuk verbouwing en de kosten koper van de nieuwe woning in één klap zelf financieren.

Hierdoor wordt er direct een stukje overwaarde in de nieuwe woning gecreëerd. Als de banken nu ook nog eens de maximale jaarlijkse (mogelijke) aflossing op de hypotheken verhogen (vaak is 10 tot 20% van de totale hypotheeksom het maximum) dan denk ik dat deze maatregel zo slechts nog niet is. Meer mogen schenken kan ook gunstig zijn voor ouderen. Niet alleen omdat ze minder vermogensbelasting in Box III hoeven te betalen, maar vooral doordat de eigen bijdrage voor verpleeghuizen (de AWBZ) hiermee ook kan worden verlaagd aangezien 12% van het vermogen wordt meegenomen in de berekening van deze eigen bijdrage. De maandelijkse bijdrage kan oplopen tot € 2.189! Door Niels Batenburg AA, partner bij Accountantskantoor Brittenburg

Foto: pr

De Wereldwinkel is een vrijwilligersorganisatie die een bijdrage wil leveren aan de eerlijke handel in de wereld. Fairtrade staat voor een eerlijke manier van handel drijven. Steeds meer bedrijven hebben al gekozen voor een fairtrade kerstpakket, want zo heeft niet alleen het personeel een fijne kerst, maar ook de makers en producenten van de producten in het kerstpakket. Dus gaat u dit jaar ook voor fair trade, duurzaam en verantwoord? Laat zien waar u voor staat en geef een eerlijk kerstpakket aan uw personeel, familie en vrienden! Zo genieten we allemaal van een fijne kerst. Want wat is er mooier dan dat je weet dat de wereld een beetje beter wordt met het kerstpakket dat je geeft. De Wereldwinkel verkoopt deze kerstpakketten. De nieuwe brochure ligt nu in de winkel met daarin een ruime keus aan traditionele standaardpakketten, maar u kunt ook zelf een pakket samenstellen. In de Wereldwinkel willen de vrijwilligers u graag hierbij helpen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margriet Verhoog, telefoon: 071 4077780 of email: fam_verhoog@ziggo.nl. U kunt ook de website bekijken; www.wereldwinkelkatwijk.nl.

De Porseleinkast nodigt 200 gasten uit voor ontbijt

Foto: pr

Op zoek naar een kerstpakket? Kom dan eens langs bij de Wereldwinkel.

Kleuters Opleidingsschool gaan voor gezond eten Een kleutergroep van de Christelijke Opleidingsschool in Katwijk heeft vrijdag een uitstapje gemaakt. De kleuters gingen op bezoek bij het Hoogvliet Katwijk aan de Voorstraat. Daar mochten zij in tweetallen zelf verse sinaasappelsap persen. Afdelingschef AGF Jaco Haasnoot gaf uitleg over het persen. Voor zowel Jaco Haasnoot als voor de kleuters en de juf van de Opleidingsschool was het een leuke erva-

ring. De kinderen leren zo in de praktijk over gezond lunchen en bezig zijn. Nadat alle tweetallen, inclusief de juf een flesje hadden ’getapt’ en uitleg hadden gekregen, mochten ze de verse sap mee terug naar school nemen en ook nog eens zelf fruit in een zakje doen en meenemen. Voor die dag was de gezonde lunch tijdens de pauze in ieder geval verzekerd.

Zaterdag laatste inschrijfdag

Glasvezel in Katwijk nog niet zeker Glasvezelexploitant Reggefiber organiseert komende zaterdag een laatste inschrijfdag voor glasvezel in Katwijk. Pas als 30% van de huishoudens in Katwijk aan Zee en Katwijk aan den Rijn ’ja’ zegt tegen glasvezel, wordt er gestart met de aanleg van het glasvezelnetwerk. Reggefiber laat weten dat het percentage in zicht is, maar nog niet bereikt. Komende zondag is de peildatum. Als minder dan 30% van Katwijk Zeeers en Rijners met glasvezel meedoen, dan kan het volgens de glasvezelexploitant ’jaren duren

voordat Katwijk weer de kans krijgt om aangesloten te worden op het glasvezelnetwerk van Reggefiber’. Bewoners kunnen op zaterdag 21 september van 10.00 tot 17.00 uur de inschrijfdag bezoeken in de Princestraat nabij de glasvezelwinkel. Zij kunnen hier terecht met al hun vragen over glasvezel. De serviceproviders zijn aanwezig om persoonlijk advies te geven. Meer informatie is te vinden op www.eindelijkglasvezel.nl/katwijk.


COLUMN T H I R Z A VA N S C H I E

SEPTEMBER Als ik ’s avonds voor de televisie op de bank zit merk ik dat ik een sokken nodig heb. Mijn voeten zijn koud. Vorige week mestte ik mijn kledingkast uit, waarbij ik mijn zomerjurkjes en dunne, katoenen blouses zonder mouwen heb opgeborgen. Wol, acryl en breisels namen hun plaats in. Ik ontdekte een grote mand vol met mutsen, sjaals, wanten en een verdwaalde mof. Terwijl ik op de bank naar ‘mijn’ serie kijk merk ik dat de lucht grauw is; de barometer voorspelt regen. Mijn koude voeten, de breisels en de grauwe hemel doen me langzaam beseffen dat de zomer haar afscheid heeft genomen. Blijkbaar heb ik het gemist, zonder dat ik het doorhad is ze verdwenen; weggeslopen uit onze dagelijkse routine. Ik ben graag realistisch en snotteren om een seizoenswisseling past misschien niet bij me, maar ik vind het vertrek van de zomer toch altijd een bepaalde emotie met zich meedragen. Het gaat gepaard met een bepaald acceptatieproces. Veel van ons willen simpelweg niet dat de kastanjes al bijna vallen, dat de jas weer aan moet en lange avonden aan het strand niet meer mogelijk zijn zonder dichte schoenen. De zoveelste ‘zomer van m’n leven’ is voorbij, de zomerse hits op de radio lijken niet meer dan een herinnering, -een klein fragment- van heel lang geleden. Nu het is september. Het is zelfs al bijna oktober, en we hadden het niet eens in de gaten. Maar het is goed zo. Ik omarm september: een nieuw seizoen vol kansen en verhalen. Kom maar op met die erwtensoep, sjaals en kastanjes. (…) Slik.

SCHOLEN PRESENTEREN ZICH TIJDENS PARELS VAN KATWIJK Op Open Monumentendag , afgelopen zaterdag, was ook het Klein Kunst Festival ‘Parels van Katwijk’ in de dorpskern Katwijk aan Zee. Het thema was ‘Onder de Waterlijn’ wat diende als inspiratiebron voor het Wellantcollege en Limes Praktijkonderwijs. Het Wellantcollege maakte een onderzeese wereld vol gedichten, een zee van spijkerbroeken, kwallen van afval en piepschuim in het toegangspoortje naar het Andreashofje. Een project waarbij zwerfafval in de oceanen aan bod kwam. Samen met een kunstenares van KuCo gingen zij aan de slag. Het resultaat een schat van dopjes en een schildpad een walvis van vuilniszakken en nog veel meer fantasierijke zeedieren. Helaas door de harde wind vlogen de prachtige Nemo vissen letterlijk door de lucht. Limes had hun kunstobject in de Oude Kerk genaamd ‘Message in a Bottle’. Hier hing een groot net vol gevangen flessen met een boodschap van de leerlingen. Maar ook gedichten en schilderijen door de leerlingen waren tentoongesteld. De samenwerking van de scholen

Wat: Pre Party Scream Bloody Scum Waar: Scum Katwijk Wanneer: 20 sept, 20.30 uur Entree: Gratis Wat: Summer Tropical Party Waar: GoGo Rijnsburg Wanneer: 21 sept, 20:30 uur Entree: €5,Wat: I Love Frizzz; Glow in the Dark Waar: Scum Katwijk Wanneer: 21 sept, 20:00 uur Entree: €2,Wat: Trefpunt; Your Kingdome Come Waar: Ichthuskerk Katwijk Wanneer: 21 sept, 20:00 uur Entree: gratis Wat: Scream Bloody Scum Waar: Scum Katwijk Wanneer: 28 sept, 19:00 uur Entree: €5,- (v.k.) €7,50 (deur) uit het Voortgezet Onderwijs met ‘De Parels’ komt voort uit het CKV

jaarprogramma samen met Factor Welzijn en de gemeente Katwijk.

SCUM BAND SUPPORT WEER VAN START Jongerencentrum Scum gaat vanaf oktober 2013 zal weer van start gaan met het ‘Scum Band Support’-project. Het ‘Scum Band Support’-project, bied jongeren vanaf 12 jaar de kans om te repeteren, op te treden op het podium van Scum en hun muzikale talenten te ontwikkelen.

Het project houdt in dat er op verschillende dagdelen muziek gemaakt kan worden door en voor jongeren. Het traject duurt zo’n 4 maanden aan het einde van deze periode zullen de bands een optreden verzorgen in Scum. Er zijn twee dagen waarop het Scum Band Support wordt

gehouden:dinsdag- en donderdagmiddag van 15.30 tot 17.30 uur. Ben jij degene die graag een keer zijn talenten wil ontdekken samen met wat vrienden, meld je dan zo snel mogelijk aan want vol is vol. Opgeven/vragen kan via program@scumkatwijk.nl.

THE FACTORY WEER VAN START Na een korte stop in de zomervakantie is The Factory weer van start gegaan. The Factory is een huiskamerproject waar onder leiding van het jongerenwerk van Factor Welzijn een veilige en gezellige plek gecreëerd wordt voor tieners. Bij The Factory kunnen tieners elkaar ontmoeten, hun verhaal kwijt, meedoen aan activiteiten, zelf activiteiten ontplooien en ontspannen na een drukke dag. Tijdens de

naschoolse uren zijn er activiteiten zoals cursussen, workshops of sport en spel. The Factory heeft meerdere openingsmomenten per week, verspreid over De Schelp (voorheen de Donk), De Schuit, ‘t Hok, Stappers, Scum en De Poolster. Het komende seizoen zijn de diverse locaties op de volgende tijden geopend. De Schuit, elke dinsdag en donderdag van 15.00–17.00 uur

Door Laura Meyvogel

De Schelp, elke maandag en woensdag van 15.00–17.00 uur Stappers, elke dinsdag en donderdag van 15.00–17.00 uur Scum, elke woensdag van 15.00–17.00 uur ’t Hok, elke dinsdag en vrijdag van 15.00–17.30 uur De Poolster, elke woensdag van 15.00-17.00 uur Voor een actueel overzicht van alle activiteiten check je de Uitagenda op www.Kattuk.nl.

Wat: Voorronde Grote Prijs van de Bollenstreek Waar: OJC Solution Wanneer: 28 sept, 20:30 uur Entree: €5,Wat: Plug And Play Waar: De Wurft Noordwijk Wanneer: 30 sept, 23:00 uur Entree: gratis Wat: The Mad Trist Waar: De Schuit Katwijk Wanneer: 28 sept, 21:00 uur Entree: onbekend Wat: Liberate Waar: InCasa Leiden Wanneer: 3 okt, 23:00 uur Entree: €13,-

Meer feestjes op:

www.kattuk.nl Hoor ‘ns…

Mail je nieuwtjes en foto’s naar: onderons@katwijkschepost.nl

GLOW IN THE DARK In jongerencentrum Scum Katwijk is er komende zaterdag (21 september) het volgende ‘I Love Frizzz’-feest. Alles staat deze keer in het teken van Glow in the Dark met speciale aankleding van de zaal en bijhorende lichtshow. Een aantal dj’s draaien tijdens dit Glow in the Dark Frizzzfeest de nieuwste hits op gebied van TOP40, House en Hardstyle en zorgen ervoor dat iedereen compleet uit z’n dak gaat.

De deuren van Scum aan de Noordduinseweg gaan om 20.00 uur open en het feest zal doorgaan tot 00.00 uur. Entree is maar €2! So be there! De ‘I Love Frizzz’-feesten zijn speciaal bedoeld voor jongeren tussen de 12 en de 16 jaar. Op deze evenementen kunnen de jongeren op een verantwoorde manier feesten zonder drugs, zonder drank en zonder tabak.


clubs

DE KATWIJKSCHE POST

donderdag 19 september 2013

Vrouwenkring Naomi

Actiedag Ichthuswijk

Velen worden geconfronteerd met teleurstellingen: Een kwetsbare gezondheid, een stukgelopen relatie, gemis van een geliefde echtgenoot, een kind dat het verkeerde pad op ging… Hoe kun je hiermee omgaan? Alle vrouwen zijn hartelijk welkom. Neem gerust uw zus of vriendin mee. Op deze avond kunnen de dames zich door middel van betaling van €18,00 aanmelden voor het jubileumbuffet op 20 november. De activiteiten van Vrouwenkring Naomi zijn in de grote zaal van de Ontmoetingskerk, Nieuwe Duinweg 64, Katwijk. Vanaf 19.30 uur is de koffie klaar. Het programma begint om 20.00 uur en rond 22.00 uur afgelopen. Voor het volledige programma van het nieuwe seizoen en meer informatie over Naomi: www.ontmoetingskerkkatwijk.nl en 071 401 25 88.

Vrouwenkoffieochtend In het Maranatha-centrum aan de Poolster in Katwijk – Rijnsoever start op woensdag 25 september het nieuwe seizoen met een gezamenlijke koffieochtend van alle confessionele wijken. Voor deze morgen is Marianne Grandia bereid gevonden te komen spreken. Deze bekende schrijfster hoopt te spreken over het onderwerp: weet je welkom. Vanaf 09.00uur is er koffie/thee en om 09.15 uur is er een sing-in. Het officiële programma begint om 09.30 uur en duurt tot omstreeks 11.30 uur. Iedereen, ook degene die nog niet eerder een koffieochtend bezochten, is hierbij van harte uitgenodigd. Oppas is aanwezig. Voor hen die via de kerkradio met mee willen luisteren, is een programma aan te vragen bij: Maartje van Duijvenbode, tel. 071 4017656.

Puzzel Alle letters van het alfabet krijgen een cijfer van 1 t/m 26. Getracht moet worden de letters bij de bijbehorende cijfers te vinden met behulp van de reeds ingevulde letters in het diagram. Uiteindelijk zal er een compleet ingevuld kruiswoordraadsel ontstaan. Stuur uw oplossing voor dinsdag 24 september naar de redactie van De Katwijksche Post, postbus 3066, 2220 CB Katwijk, of per e-mail naar redactie@katwijkschepost.nl. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Onder de goede inzenders wordt een waardebon verloot van € 20,- deze week beschikbaar gesteld door: Etos Den Hollander, Badstraat 7, Katwijk.

Foto: pr

Bij Vrouwenkring Naomi is Miep van der Woude voor woensdag 25 september weer uitgenodigd. Zij zal spreken over het thema ‘Als het leven anders gaat’.

Het Katwijkse Vocaal Jeugd Ensemble Ruach wil volgend jaar opnieuw op het Nederlands Koor Festival een gooi doen naar de titel Koor van het Jaar 2014. Op zaterdag 5 oktober zijn er voorronden in Zeeland. Deze voorronde wordt georganiseerd door Koorplein Zeeland in de Zeeuwse Concertzaal te Middelburg.

Momenteel is Ruach ook Koor van het Jaar, een titel die voor eigenlijk twee jaar geldig is (2012 en 2013). De volgende editie van het festival is in 2014. De finale van dit tweejaarlijkse nationale festival zal plaats vinden op vrijdag 13 en zaterdag 14 juni 2014 in De Philharmonie in Haarlem. Dat worden twee fantastische dagen vol koorzang op topniveau in de competitie. Daarnaast zijn er workshops,

concerten en als klap op de vuurpijl de verkiezing van het Koor van het jaar 2014!

Nieuwe cd

Daarnaast lanceert Ruach dit najaar de cd The Christ-child, een cd vol schitterende klassieke kerstmuziek. Deze cd wordt gepresenteerd tijdens een concert in de Nieuwe Kerk in Katwijk aan Zee op 30 november. Tijdens dit concert is de cd ook te koop à € 15,- Voorintekening op deze cd kan uiteraard ook! Stuur daarvoor een mail aan Maarten Roos: maarten_roos@zonnet.nl, telefoon: 0653915232. Een voorproefje van de nummers die op de cd gezongen worden is te vinden op YouTube. Deze links vindt u op de homepage van Ruach: www.ruachvocalyouthensemble.nl.

Met het startweekend, komend weekend, begint het jeugd- en jongerenwerk van het CJV/YMCA Katwijk en de Confessionele Jeugdraad (CJR) van de Hervormde gemeente Katwijk aan zee weer. Er zijn verschillende activiteiten voor kinderen en jongeren.

Vrijdag 20 september is er een SingIn in de Ichthuskerk. Deze avond komt Romans Twelve voor en met de aanwezigen zingen. Tijdens deze avond wordt er een collecte gehouden, de opbrengst is voor de actiedag. De Sing-In begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur staan de deuren open.

ninkrijk. Spreker is Daniël van Lokhorst. Jongeren zijn van harte uitgenodigd. Inloop vanaf 20.00 uur, start om 20.15 uur in de Ichthuskerk. Op zondagmorgen om 10.00 uur is de startdienst van het CJV/YMCA Katwijk en de CJR in de Nieuwe Kerk, onder leiding van dominee van den Bosch. En ook hier zullen de Romans Op vrijdag 20 september is er een Twelve Kids muzikaal meewerken. Er Kidspraise in het Maranthacentrum. is die ochtend geen kinderdienst in De kinderen gaan zingen met de Ro- het Anker, alle kinderen zijn welkom mans Twelve Kids, knutselen en spel- in de kerk. Na afloop is er koffie en len en met zijn allen patat eten. Alle fris in het Anker, waar iedereen ook kinderen zijn van 17.00-20.00 wel- kennis kan maken met de verschilkom. De eerste avond van het nieuwe lende activiteiten en clubs voor kinseizoen van Het Trefpunt heeft als deren en jongeren. Meer informatie: thema ‘Your Kingdom come’. Op www.hgkatwijk.nl/cjr en www.ymdezeGeopend avond gaat over hett/m Gods ko- cakatwijk.nl. woensdag zondag

Gezellige en sfeervolle dagen en een smaakvol

Jongerenavond Trefpunt Er wordt op zaterdag 21 september een nieuwe Trefpuntavond georganiseerd met als thema ‘Your Kingdome come’. Na een korte zomerbreak is de Trefpunt-organisatie uitgerust en enthousiast om er weer tegen aan te gaan. In het gebed van Jezus is de derde zin: ‘Uw Koninkrijk kome, in de hemel als ook op de aarde’. Op deze avond gaat het hebben over Gods Koninkrijk. Wat weten we over het Koninkrijk van God? Waar is het

precies, en wat kunnen wij daarmee? Een interessant onderwerp waar de gastspreker Daniël van Lokhorst met ons over wil nadenken. De gastspreker van deze avond is Daniël van Lokhorst. De muzikale medewerking wordt verleend door de muziekgroep van het Trefpunt met als gastmuzikant Robert Buckert op gitaar. De deuren van de grote zaal van de Ichthuskerk, Nachtegaallaan 7, Katwijk, zijn open vanaf 20.00 uur.

2008

12.00-24.00 (maandag en dinsdag gesloten)

ags ‘s Midd dineren ?

Lunch, diner & high tea vanaf 12.00 kunt u al van onze dinerkaart genieten.

Gezellige en een

Geopend maandag t/m zondag 10.00-24.00

Geopend maandag t/m zondag 10.00-24.00

Altijd ! gezellig Vertrouwde lunch & dinergerechten (in sfeervolle ambiance) en natuurlijk voor een gezellig drankje...

Lekker k! makkelij

Pasta, Tapas, Pannenkoek, Vis en Vlees. Deze puzzel is mede Maar natuurlijk ook voor een mogelijk gemaakt door: kopje koffie of thee!

Boulevard 68 | T (071) 401 00 09 www.friendskatwijk.nl

Boulevard 69 T (071) 401 84 50 www.sunsetblvd.nl

Boulevard Boulevard 6767 2225 AE Katwijk T (071) 407 71 47 telefoon (071) 40 77 147 www.thelounge.biz info@eeterijdeburen.nl www.eeterijdeburen.nl

Boulevard 68 T (071) 401 00 09 Badstraat 13 • Katwijk • Tel. 071-401 33 69 www.friendskatwijk.nl Taatedam 4 • Katwijk • Tel. 071-3318133 Geopend maandag t/m zondag Info@pluimgraaffonline.nl 10.00-24.00

www.pluimgraaffonline.nl

Verkrijgbaar bij:

Vooys, keurslager Koninginneweg 59, Katwijk Tel. 071 4013200 Fax 071 4018947 www.vooys.keurslager.nl

Altijd ! gezellig

Vertrouwde lunch & dinergeBadstraat 7 rechten (in sfeervolleTel. ambiance) Badstraat 7 071 - 4014617 Tel. 071 - 4014617 en natuurlijk voor een gezellig Katwijk aan Zee drankje... Badstraat 7 Tel. 071 - 4014617

De oplossing is: de wens is de vader van de gedachte. De waardebon van € 20,- werd beschikbaar gesteld door: Eeterij De Buren, Boulevard 67, Katwijk.

Sing-In

Ruach gaat weer voor titel ‘Koor van het Jaar’ Startweekend jeugden jongerenwerk

Verkrijgbaar bij:

De winnaar van de puzzel van vorige week is: A. van der Plas, Katwijk.

10.30 uur en 11.30 uur Sjir El Shaddai komen zingen. En tussen 12.00 en 13.00 uur zal het kerkenraadskoor zingen.

De Ichthuswijk van de Hervormde gemeente Katwijk aan Zee houdt op zaterdag 28 september een actiedag, waarvan de opbrengst bestemd is voor Stichting Charité, Maarten en Gerdien Blom en voor het opknappen van de Ichthuskerk. Op de actiedag is er van alles te doen, zo zullen er bloemen worden verkocht en fruit. Er is een boekenkraam, rommelmarkt, cadeaukraam, kinderplein, verkoop van gebak, beenham en patat. En niet te vergeten vis verkoop, en nog veel meer. Ook zal tussen

Foto: pr

20

Hoornesplein 129 - 2221 BE Katwijk (T) 071 40 817 07

Boulevard 69 | T (071) 401 84 50 www.sunsetblvd.nl

G

(


cultuur

DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 19 SEPTEMBER 2013

21

Kinderworkshops Presentatie in Katwijks Museum tekenen en schilderen

Boek en tentoonstelling over Visserstruien

Bätzorgel en organist in Musica Religiosa Musica Religiosa is een wekelijks orgel- interview programma van de IKON op Radio 5 betreffende een belangwekkend historisch instrument en de bespelers. De organist(e) vertelt iets over zijn/ haar motivatie, achtergrond en het instrument en de literatuur die hij/ zij op dit instrument tot uitvoering brengt. Diverse opnamen van de organist worden besproken en beluisterd. Op zondag 22 september, aanvang 22.02 , is op Radio 5 presentator Kees Schuurman in gesprek zijn met de organist Rob van Efferink. De geschiedenis van het J.H.H. Bätzorgel (1765) komt aan de orde en meer nieuws is te volgen op: http://batzorgel.blogspot.nl.

’Visserstruien, uit 40 Nederlandse vissersplaatsen’, zo heet het boek van Stella Ruhe dat vorige week is verschenen. Ruhe heeft sinds begin 2012 in veertig Nederlandse vissersplaatsen contacten gelegd en archieven en musea doorzocht. Daar heeft zij de oorspronkelijke patronen achterhaald van de truien die tussen 1870 en 1940 gedragen werden door Nederlandse vissers, ook door Katwijkse vissers. Tijdens dit boeiende proces heeft Stella zestig, grotendeels onbekende truien gevonden, de patronen uitgewerkt en prachtige verhalen over de visserij opgetekend. Een heel bijzonder, bijna vergeten, stuk Nederlands erfgoed wordt hiermee bewaard voor de toekomst. In Visserstruien geeft Stella Ruhe een uitgebreide inleiding over de traditie van het breien en dragen van visserstruien, het leven van de vissers en hun gezinnen, de ontwikkelingen binnen de visserij in die tijd en de geschiedenis van de Nederlandse vissersplaatsen. Aan breien en materiaalgebruik is ruim aandacht besteed en alle visserstruien zijn, voorzien van breiinstructies en schets- en teltekeningen, per plaats geordend binnen de Nederlandse kuststreken waar ze vandaan komen: Noordzeekust, Waddenkust en Zuiderzeekust.

Foto: pr

Heb je ook zin om gezellig in een kleine groep te tekenen en te schilderen? Op dinsdagmiddag 8 oktober starten er weer 10 workshops bij het Kinderatelier, nu gevestigd in het Katwijks Museum. De kinderen gaan leuke en mooie dingen in het museum bekijken, soms natekenen maar soms ook gewoon zelf iets verzinnen om te maken. De lessen beginnen om 15.45 uur, duren precies een uur en worden gegeven door juf Jeannette de la Parra. Na de cursus krijg je al je werk in een mooie map mee. Voor informatie en/of opgave: parrasplace@ yahoo.com of tel: 071 4017403.

De opnieuw gebreide truien zijn deels op kustlocaties gefotografeerd en leveren samen met de historische foto’s een zeer aantrekkelijk geheel op. Door de unieke combinatie van patronen en historisch materiaal is dit boek interessant voor een

breed publiek van brei(st)ers, truidragers, bewoners van vissersplaatsen en cultuur-historisch geinteresseerden. Voor buitenlandse toeristen verschijnt er tegelijk een Engelstalige versie van het boek: Dutch Traditional Ganseys. Op 4 oktober is de officiële presentatie van het boek in het Katwijks

Museum. Daar opent gelijktijdig de tentoonstelling van de opnieuw gebreide truien die langs verschillende musea in het land zal reizen. Stella Ruhe deelt haar zoektocht voor het project Visserstruien op www.facebook.com/Visserstruien.

In de bieb door dyslexie-specialist Jolanda Roelfsema

Bingo in De Coligny

Lezing: ’In de ban van dyslexie?’

In wijkcentrum De Coligny is er op zaterdag 21 september een bingoavond van wijkvereniging KoestalOverduin en Zanderij. Waag een gok, en ook al heeft u geen geluk met de bingo, u heeft toch een gezellige avond gewonnen. De zaal gaat open om 19.00 uur; de bingo begint om 20.00 uur. Vanaf 16 jaar mag je meespelen. Kosten: kosten bingokaarten.

Als leren lezen niet vanzelf gaat, kan het iedereen flink bezig houden. Van zowel het kind, de ouders als de betrokken leerkrachten wordt een flinke dosis inzet én uithoudingsvermogen gevraagd. Het kan alle betrokkenen in de ban houden. Hoe kun je daar op een goede manier mee omgaan?

Wijkcentrum De Coligny, Louise de Colignylaan 7. Katwijk.

Over het thema dyslexie en over alles wat daar mee samenhangt, houdt Jolanda Roelfsema op

maandag 7 oktober om 20.00 uur in de Hoofdbibliotheek in Katwijk een lezing met als titel: ’In de ban van dyslexie?’

Leren lezen

Ongeveer 10% van de kinderen heeft in meer of mindere mate moeite met leren lezen en spellen en een deel daarvan heeft dyslexie. Hoe zou een normale leesontwikkeling moeten verlopen, welke problemen kunnen kinderen ervaren, wat is dyslexie en hoe herken

je de signalen? In deze lezing wordt antwoord gegeven op deze vragen. Daarnaast wordt in gegaan op wat dyslexie betekent voor het kind, welke gevolgen dat kan hebben en hoe ouders en leerkrachten samen kunnen werken om het kind te helpen een functionele, zelfstandige lezer te worden. Jolanda Roelfsema is taal-/dyslexiespecialist in het basisonderwijs en is als bovenschools dyslexiespecialist werkzaam in de regio. Daarnaast werkt zij als docent

in de Masteropleiding tot taal-/ dyslexiespecialist. Wie graag meer wil weten over dyslexie en leesontwikkeling zit bij de lezing van Jolanda Roelfsema ’In de ban van dyslexie?’ op 7 oktober prima op z’n plek. Toegangskaarten zijn te koop in alle bibliotheekvestigingen en via www.bibliotheekkatwijk.nl. Prijs voor bibliotheekleden € 4,- en voor niet-leden € 6,-.

Rubriek

LEES TIPS door Irene van der Plas

Voor meer informatie en gratis reserveren: www.bibliotheekkatwijk

Retour Rantepao Joke Verweerd

Leven na leven Kate Atkinson

Helemaal vrij! Gerhard Hormann

Draakje druk Mylo Freeman

Wouter en Ine hebben dertig jaar geleden de keuze gemaakt om met hun dochtertje Mirjam naar Rantepao in Indonesië te vertrekken, de zending in. Na een dramatische gebeurtenis keert het gezin terug naar Nederland. Als Mirjam jaren later de kans krijgt terug te gaan, doet ze dat. Mirjams reis heeft een louterende werking op hen allemaal. Een aangrijpende roman over de vraag wat het betekent om lief te hebben en los te laten.

Stel dat er niet alleen tweede kansen waren, maar derde, vierde, een oneindige hoeveelheid kansen om je leven te herhalen – totdat je het eindelijk goed deed. Ursula beleeft haar leven in de 20e eeuw in steeds wisselende scenario’s, waarbij haar familie en ouderlijk huis een belangrijke rol spelen. Kan zij, gezegend door een schijnbaar oneindige hoeveelheid levens, de wereld redden van de onvermijdelijke neergang? En als ze dat kan – zal ze het ook doen?

De ondertitel van dit boek luidt: doorwerken tot je 67ste is helemaal niet nodig! Als het aan de politiek ligt, moeten we allemaal zo lang mogelijk doorwerken. Maar wanneer begint dan eindelijk het goede leven? De auteur laat zien dat het upgraden van je leven begint met downsizen en dat je pas echt van het leven geniet als je geen geld meer uitgeeft aan allerlei overbodige spullen.

Draakje Druk gaat er meteen vandoor als hij uit het ei komt. Zijn broertje en zusje blijven rustig in de grot bij Mama Draak, maar daar heeft hij het geduld niet voor! En zo gaat het met alles. Draakje Druk is lief, dat zeker, maar wordt hij wel eens rustig? Het ene draakje is het andere niet. Draakje Druk is een vat vol energie. Een warm verhaal over drukte en jeugdig ongeduld voor kinderen vanaf 4 jaar.

Op avontuur met geocaching Ramona Jakob Bij geocaching is het de bedoeling dat je op zoek gaat naar een verstopte schat in de natuur. Daarvoor heb je een gps-toestel nodig dat je helpt bij je zoektocht. Voer de coördinaten in en ga op schattenjacht. Bos, water of platteland: een geocaching-expeditie is gegarandeerd een spannende zoektocht, met geweldige vondsten en fantastische avonturen. Een compleet infoboek voor jonge schattenjagers.


Quick Boys Geslaagde Kick Off voor scheidsrechters Op dinsdag 10 september heeft de Kick Off-bijeenkomst voor het nieuwe seizoen plaatsgevonden. Zo’n 25 scheidsrechters en geïnteresseerden, waaronder voorzitter Henk-Jan van Maanen, waren ondanks het heftige herfstweer toch naar Nieuw Zuid gekomen voor de aftrap van het nieuwe seizoen. En niet voor niks! Nadat de aanwezigen eerst keurig in het nieuw waren gestoken met prachtige, zwarte tenues en fraaie horloges hadden ontvangen, kon iedereen daarmee vol trots samen met de sponsors op de foto. Daarna was het tijd voor het verdere programma. Na een korte introductie door bestuurslid Voetbalzaken Cees Haasnoot, waarin onder andere aangegeven werd dat er een beleidsplan ten behoeve van de scheidrechters bij Quick Boys is opgesteld en goedgekeurd, was het de beurt aan Willem Schuitemaker om dit beleidsplan vervolgens kort toe te lichten. In de afgelopen periode zijn grote stappen gemaakt en zullen er nog veel meer gemaakt gaan worden om de scheidsrechters op de kaart te zetten en zoveel mogelijk nieuwe scheidsrechters te gaan werven. In het beleidsplan wordt ook ingegaan op de wens om de randvoorwaarden voor onze scheidsrechters verder te verbeteren. Zonder scheidsrechters is er immers geen voetbal mogelijk op Nieuw Zuid. Iedereen op en rondom de velden dient dit goed te beseffen. Het hoogtepunt van de avond was de lezing door betaald voetbalscheidsrech-

ter Allard Lindhout. Met veel plezier en passie vertelde hij over zijn scheidsrechterscarrière tot nu toe. Het enthousiasme wist hij goed over te brengen op de zaal. Er was een uitstekende wisselwerking tussen Allard en het publiek en dat maakte het interessant en vooral ook leuk. Allard liet de instructierichtlijnen voor de arbitrage betaald voetbal zien, ondersteund door zijn ‘assistent’ Willem. Voor beide zeer vertrouwd, omdat ze al vaak samengewerkt hadden in het betaalde voetbal. Aan de hand van de beelden ontstond een leuke interactie met interessante discussies over wel/ geen kaart, spelstraf, strafschop, etc. Dit gedeelte werd afgesloten met een leuke spelregeltoets die speciaal door Allard was gemaakt en gericht op wedstrijdsituaties waar iedereen tegenaan kan lopen. Ook dit was weer erg nuttig en leerzaam en gaf veel ruimte voor leuke en leerzame discussies. De avond werd in stijl afgesloten met een borrel, waarbij iedereen nog even na kon praten over de avond en zijn

of haar mening kon delen. Een geslaagde avond/workshop die in de toekomst vaker zal worden georganiseerd om de kennis en kunde van onze scheidsrechters verder te optimaliseren. Dit past ook in het streven van Quick Boys om jonge scheidsrechters zo goed mogelijk op te leiden en te ondersteunen. Een woord van dank gaat ook uit naar de sponsors.

De tenues zijn beschikbaar gesteld door VKSA Accountancy in Zoeterwoude en de horloges door Pluimgraaff Mode & Sport. Met deze nieuwe outfits en horloges kunnen wij vol vertrouwen op zaterdag de velden op. Ook een woord van dank aan de Businessclub voor de uitstekende ontvangst en catering en aan Dick van Rijn voor de technische ondersteuning.

Officiële openingswedstrijdveld 2: Marcel Akerboom toegevoegd

Quick Boys 2 - Katwijk 2 Het tweede veld van Quick Boys is de afgelopen jaren het grote zorgenkind geweest van de terreincommissie van de club. Het grote aantal elftallen dat Quick Boys rijk is, heeft onder andere ervoor gezorgd dat de bespeelbaarheid van veld 2 aanzienlijk afnam. Dit betekende dat met name de afgelopen jaren heel veel geplande wedstrijden geen doorgang konden vinden. Na uitvoerig overleg met de Gemeente Katwijk en de KNVB werd tot grote opluchting en blijdschap van bestuur en wedstrijdsecretariaat van Quick Boys op 11 juli dit jaar door de gemeenteraad besloten om een nieuw kunstgrasveld versneld aan te laten leggen. Gedurende de zomerstop is hard gewerkt aan de realisatie van een schitterend,

nieuw veld en komende zaterdag wordt veld 2 officieel in gebruik genomen. Om 12.00 uur staan de reserveteams van Quick Boys en Katwijk tegenover elkaar. Voorafgaand aan het treffen is de officiële aftrap door gemeenteraadsleden Gert Varkevisser (CU), Mathijs van Tuijl (PVDA), Huig van Duijvenvoorde (CDA) en Emile Soetendal (GB). Ook wethouder Wim van Duijn en ambtenaren Peter Mejan en Hans Oudshoorn zijn door het bestuur van Quick Boys uitgenodigd om samen met de voetbalbond en leverancier van het kunstgras bij de feestelijke opening aanwezig te zijn. Uiteraard zijn alle voetballiefhebbers uit Katwijk eveneens van harte welkom bij deze mooie wedstrijd.

aan staf Dirk Kuyt Voetbalschool In het kader van het recent gepresenteerde VoetbalTechnisch OpleidingsPlan (VTOP) gaat Quick Boys een samenwerking aan met Marcel Akerboom. Vanaf volgende week zullen de C- en D-selecties elke week tijdens de Dirk Kuyt Voetbalschool naast techniekoefeningen ook getraind worden op het gebied van loopcoördinatie en rompstabiliteit. Door deze specifieke trainingen neemt de (sprint)snelheid, wendbaarheid en kracht van een speler toe.  Op termijn zullen ook de A- en B-selecties in aanmerking komen voor deze specifieke training, naast selectiespelers die extra aandacht nodig hebben met betrekking tot loopcoordinatie en rompstabiliteit. Marcel Akerboom werd op zijn twaalfde gescout door profclub Ajax en heeft daar zeven jaar lang de gehele jeugdopleiding doorlopen. In 2000 werd hij prof-

voetballer bij Fortuna Sittard en speelde later voor FC Zwolle en HFC Haarlem. Vanaf 2010 speelt hij (als aanvoerder)  bij zaterdagtopklasser Noordwijk. Na zijn voetbalcarrière heeft Marcel  de diploma’s Fitnesstrainer A en B behaald en de specifieke opleidingen LAPT en TRX . Dit zijn opleidingen voor personal trainers.  Sinds 2010 is Marcel werkzaam bij Olympia Sport als fitnessinstructeur, personal trainer en groepslesdocent. De samenwerking met Marcel Akerboom is opnieuw een stap in een verdere professionalisering en optimalisering van onze jeugdopleiding en talentenontwikkeling. Het Technisch Management is dan ook verheugd met de komst van Marcel en wenst hem veel plezier en succes toe op sportpark Nieuw Zuid!


b p a u l g in a C

Onder redactie KVV Quick Boys

Haasnoot Mode kleedt Quick Boys 1 Rondje langs Vorige week is aan de spelers van Quick Boys 1 een schitterend nieuw outfit voor

buiten de lijnen uitgereikt. Op de foto poseert de gehele A-selectie in de wedstrijddagkleding met sponsor en eigenaar

Neu Süd Oktoberfest Op vrijdag 11 oktober a.s. organiseert de Supportersvereniging Quick Boys in samenwerking met de barcommissie van de club het Neu Süd Oktoberfest, een evenement in Duitse sferen met vanzelfsprekend veel Bier, Wurst, Frauen und Musik!

Ieder jaar vindt in München een grandioos volksfeest plaats welke ieder jaar miljoenen bezoekers trekt. De 180e editie van het Oktoberfest duurt officieel van 21 september tot 6 oktober. De afterparty zal echter plaatsvinden op vrijdag 11 oktober a.s. op sportpark Nieuw Zuid! De kantine zal worden omgetoverd in één grote Bierstube met lange, houten tafels en gezellige, Duitse aankleding. Uiteraard kan ook de Duitse muziek niet ontbreken en zullen de pullen bier worden geserveerd door speciaal uitgedoste serveersters. Het belooft een geweldige avond te worden! Degene die zich als beste verkleedt tijdens de feestavond zal worden beloond met een zeer fraaie prijs! De kaartverkoop is inmiddels gestart. Vanwege het feit dat slechts zitplaatsen verkrijgbaar zijn, is het aantal tickets gelimiteerd. Koop daarom snel de toegangskaarten van € 5,00 per stuk in de verkoop en profiteer van de korting! Bis bald!

Jan-Willem Haasnoot van Haasnoot Mode, gevestigd aan de Voorstraat in Katwijk aan Zee.

de velden

Ondanks de slechte weersomstandigheden kwamen heel veel teams in actie afgelopen zaterdag. Het tweede elftal gaf het vlaggenschip het goede voorbeeld door in Woerden met 2-0 te winnen van de reserves van Sportlust’46. Het derde elftal ging bij Vitesse Delft 2 onderuit: 0-3. Ook Quick Boys A1 moest de punten laten aan de tegenstander. Op Nieuw Zuid was Be Quick A1 met 2-5 te sterk. Quick Boys B1 hield een punt over aan het verre uitduel met UDI’19 B1 (1-1), terwijl de C-junioren met 3-0 wonnen van Smitshoek C1. Op eigen veld was Quick Boys D1 met 2-0 te sterk voor de leeftijdsgenoten van RKAVV. De E-junioren waren een maatje te groot voor Meerburg E1 (4-2) en Quick Boys F1 won met ruime cijfers van HVV F1 (5-1). De grootste overwinning van het weekend werd behaald door Quick Boys E12. In het hol van de leeuw, op sportpark Middelmors, wonnen zij met liefst 20-0 van Rijnsburgse Boys E14.

Met de bus naar DVS’33 Ermelo Op zaterdag 28 september a.s. gaan de blauwwitten op bezoek bij DVS’33 Ermelo, de eerste verre uitwedstrijd van het seizoen. Ook DVS’33 Ermelo is de competitie in de Hoofdklasse A net als Quick Boys sterk begonnen. De wedstrijd op het kunstgras in Ermelo begint om 14:30 uur. Wil je bij deze uitwedstrijd aanwezig zijn, dan kun je gebruikmaken van het georganiseerd busvervoer van de

Supportersvereniging Quick Boys. Geef je uiterlijk donderdag 26 september a.s. op bij bestuurslid Dirk Ouwehand (telefoonnummer, ook voor SMS en Whatsapp: 06-22421668) of via sv@quickboys.nl. Voor het geld hoef je het niet te laten: de kosten bedragen slechts 7,50 euro voor leden van de Supportersvereniging en 10,00 euro voor niet-leden. De bus vertrekt om 12:30 uur vanaf de Laan van Nieuw-Zuid.

Nieuw Zuid decor voor jubileumviering DVS Katwijk Op zaterdag 28 september a.s. gaan de blauwwitten op bezoek bij DVS’33 Ermelo, de eerste verre uitwedstrijd van het seizoen. Ook DVS’33 Ermelo is de competitie in de Hoofdklasse A net als Quick Boys sterk begonnen. De wedstrijd op het kunstgras in Ermelo begint om 14:30 uur. Wil je bij deze uitwedstrijd aanwezig zijn, dan kun je gebruikmaken van het georganiseerd busvervoer van de

Supportersvereniging Quick Boys. Geef je uiterlijk donderdag 26 september a.s. op bij bestuurslid Dirk Ouwehand (telefoonnummer, ook voor SMS en Whatsapp: 06-22421668) of via sv@quickboys.nl. Voor het geld hoef je het niet te laten: de kosten bedragen slechts 7,50 euro voor leden van de Supportersvereniging en 10,00 euro voor niet-leden. De bus vertrekt om 12:30 uur vanaf de Laan van Nieuw-Zuid.


sport

DE KATWIJKSCHE POST

Voorbeschouwing

Rooster

Quick Boys ontvangt SDC Putten

Vv Katwijk

14.30 12.00 12.00 11.00 14.00 14.30 14.00 14.00 12.00 11.15 09.45 12.15 12.30 11.00 14.30 15.00 11.55

Basketbal Grasshoppers

Vrijdag 20 september Grassh. DU20 1-Apollo A’dam 1 21.00 Grassh. HU20 1-Fairmount 1 21.00 Zaterdag 21 september 2013 Grassh. MU14 1-Lokomotief 1 09.45 Grassh. JU14 2-DAS 2 09.45 Grassh. MU18 2-Goba 1 12.00 Grassh. JU18 1-Flevo Musk. 1 14.00 Grassh. MU18 1-ProBuild L. 1 14.00 Grassh. JU16 1-Woodpeckers 1 16.00 Grassh. MU16 1-Landstede 1 16.00 Grassh. HS 2-River Trotters 1 18.00 18.00 Grassh. DU20 2-Zoebas 1 Zaterdag 21 september 11.45 Leiden 1-Grassh. MU16 2 Leiderdorp 2-Grassh. JU16 2 16.15 HBV Jumpers 1-Grassh. DS 3 18.30 Akrides 1-Grassh. HS 1 20.00

Inloophuis De Brug Het inloophuis van De Brug is weer wekelijks open op elke zaterdagmiddag van 13.30 tot 17.15 uur, net als op de andere werkdagen. Er is dagelijks gelegenheid om de warme maaltijd te gebruiken tussen 13.00 en 13.30 uur (opgave dag vooraf). Op woensdag kunnen de gasten blijven tot 21.00 uur. Om 18.00 uur is het tosti-time. Dan wordt er bij de koffie een heerlijke warme tosti of een andere lekkere maaltijd geserveerd. In het inloophuis zijn alle mensen met een verslavingsprobleem en/of psychiatrisch probleem en/of daken thuislozen welkom. Bezoekadres: Schaepmanstraat 1, Katwijk, 071 403 37 33.

Rubriek In deze maandelijkse column laat Jaap Kloos zijn licht schijnen op Katwijkse en andere (voetbal-) perikelen.

Jaap Kloos is eindredacteur van het programma RTV Katwijk Sport

en SDC Putten zes keer eerder tegenover elkaar. De blauwwitten verloren nog nooit. Vijf wedstrijden werden gewonnen door de Katwijkers, terwijl in één onderlinge ontmoeting de punten werden gedeeld. Op Nieuw Zuid won Quick Boys alle duels. De laatste confrontatie tussen beide ploegen, op zaterdag 21 januari 2012, eindigde in 3-1, dankzij doelpunten van Derek van der Plas, Hendrik van Beelen en Maarten Boeve (e.d.).

Quick Boys is het nieuwe seizoen met twee achtereenvolgende overwinningen op RKAV Volendam (2-1) en Sportlust’46 (1-0) goed begonnen en beleeft de beste competitiestart sinds het seizoen 1993-1994. Komende zaterdag speelt medekoploper Quick Boys op sportpark Nieuw Zuid tegen promovendus SDC Putten. Als de blauwwitten opnieuw drie punten weten te behalen, dan evenaren zij de prestaties van het seizoen 1991-1992. De scheidsrechter fluit om 15.00 uur voor de aftrap. Sterk Door Combinatie (SDC) Putten werd opgericht op 1 juni 1952 en werkt haar thuiswedstrijden af op sportpark De Putter Eng. SDC Putten kan rekenen op een trouwe en fanatieke supportersschare. Trainer Bert van Hunenstijn is bezig aan zijn tweede seizoen bij de blauwen. SDC Putten behaalde tot nu toe

Foto: Hans van Duijn

Voetbal Zaterdag 21 september Katwijk 1-ONS Boso Sneek Quick Boys 2-Katwijk 2 Katwijk 3-Lisse 2 Valken’68 2-Katwijk 4 Katwijk 5-Voorschoten’97 4 Soccer Boys A1-Katwijk A1 Katwijk A2-VVSB A2 Katwijk A3-Rijnsb.Boys A3 Katwijk B1-GDA B1 Foreholte B2-Katwijk B2 Katwijk B3-VVSB B4 Gr.WII VAC C1-Katwijk C1 Katwijk C2-Kagia C1 Katwijk C3-Quick Boys C7 Rijnvogels VR4-Katwijk VR1 DSO MA1-Katwijk MA1 Katwijk MC1-Rijnvogels MC1

donderdag 19 september 2013

Anton den Haan in actie tijdens de laatste confrontatie tussen Quick Boys en SDC Putten (3-1).

slechts één punt uit de eerste twee duels. Tegen Sportlust’46 werd gelijkgespeeld (0-0), terwijl afgelopen

zaterdag werd verloren van DVS’33 Ermelo (2-3). In het verleden stonden Quick Boys

Halve Marathon van Katwijk

Kan Katwijk punten pakken tegen Sneek? Vier gespeeld, vier punten. Het loopt nog niet lekker bij de landskampioen, dat is inmiddels wel duidelijk. Kan het duel tegen promovendus ONS BOSO Sneek daar verandering brengen? Afgelopen zaterdag wist Katwijk, na twee verliespartijen, weer eens een pubtje te pakken. Een gewonnen punt, want de oranjehemden mochten dankbaar zijn, dat Spakenburg weigerde de trekker definitief over te halen. Tot overmaat van ramp verloren de Katwijkers ook nog eens sterkmaker Robbert Susan. De middenvelder wilde zijn ploeg eens opjutten met een stevige tackle, maar moest dat met rood bekopen. Tel daar bij de nog lopende (Romano de Jonge) en te verwachten (Jeffrey Jongeneelen) schorsingen plus de blessures (Michiel cvan Dam, Jos Jansen en misschien ook wel weer Paul de Lange) en Cees Bruinink heeft een aardige puzzel. Eéntje die opgelost moet worden voor zaterdag, want dan wacht ONS Sneek. Oude bekende

‘Ze komen uit Friesland, voor de rest weet ik niks van ze,’ was Dwight Krolis duidelijk over de promovendus. De rechtgeaarde Katwijker kent ze waarschijnlijk nog wel. Een ruim decennium geleden, toen het ook “niet zo lekker” liep, ontmoette Katwijk de Friezen in de strijd om promotie/ degradatie. Met doelpunten van klinkende namen uit Katwijk-canon

Op de derde speeldag in de Hoofdklasse A gaat koploper DVS’33 Ermelo op bezoek bij Sparta Nijkerk. ODIN’59, ook nog zonder puntverlies, is te gast bij Montfoort, terwijl DOVO en Sportlust’46 tegenover elkaar staan in Veenendaal. Rode lantaarndrager Bennekom gaat op visite bij SDV Barneveld en in Amsterdam kruisen Ajax en Huizen de degens. Tot slot speelt VVA’71 in Achterberg tegen RKAV Volendam.

Komende zaterdag

Voorbeschouwing als Barry Dubbeldeman en Marco de Ridder werd destijds met 1-4 gewonnen in Ermelo. Zo makkelijk zal het deze keer niet gaan, weet ook Krolis: “We moeten ze niet gaan onderschatten, want volgens mij hebben ze al twee keer van best goede ploegen (Spakenburg en IJsselmeervogels red.) gewonnen.” Katwijk is dus gewaarschuwd.

Foto: A. T. de Winter

24

Tegen Spakenburg redde Katwijk op het eind nog een punt.

De Halve Marathon van Katwijk, de legendarische hardloopwedstrijd waarin persoonlijke topprestaties worden geleverd door zowel professionals als recreanten, gaat komende zaterdag weer van start op de Boulevard van Katwijk. Met een deelnemersaantal van 1.100 deelnemers is ‘de Halve’ inmiddels uitgegroeid van regionaal naar landelijk niveau. Men kan verschillende afstanden lopen: 2 km (Kinderloop), 5, 10 en 21,5 km. Voor aanvang van de wedstrijd is er een warming up onder professionele leiding. Ook dit jaar is het Strandplein aan de Boulevard van Katwijk aan Zee het centrum voor deze hardloopwedstrijd, het kloppend hart van het grootste sportieve evenement van Katwijk. Het plein is volledig ingericht voor de atleten en publiek met muziek, massageruimtes, EHBO, kinderattracties en verfrissingen. Een deel van de opbrengst van de wedstrijd is dit jaar bestemd voor de Edwin van der Sar Foundation. dat projecten en programma’s initieert, ontwikkelt en ondersteunt, om de hulp aan mensen met een hersenbeschadiging te verbeteren. Meer informatie: www.halvevankatwijk.nl.

Kloos aan de bal Bedevaartsoord

V

er weg van de bewoonde wereld ligt een fantastische sportaccommodatie. Halverwege de 1e Mientlaan bevindt zich de nieuwste diamant van de gemeente Katwijk. Een voetbaltempel, uitgerust met een nieuw kleedkamergebouw en een hoofdveld dat behangen is met tientallen reclameborden. Sportpark De Kooltuin is het domein van eersteklasser FC Rijnvogels maar zou niet misstaan in de topklasse. Het rood en wit geeft weer wat kleur aan de weg, die voorheen leidde naar de ingang van het marinevliegkamp . FC Rijnvogels leeft en maakt zich op voor een volgende groeispurt. Alle seinen staan op groen om in het voorjaar een toegangsticket voor de hoofdklasse in ontvangst te mogen nemen. Het zal ongetwijfeld leiden tot een vulkaan van vreugde. Waar lang werd gesproken over de wens naar

de hoofdklasse te promoveren, spreekt men nu over een vurig verlangen. Want, FC Rijnvogels is na drie mislukte pogingen allergisch voor nacompetities. Het competitietoetje als fobie en de hoofdklasse als obsessie. Diep respect voor de Kooltuinstrijders die niet echt het geluk aan hun zijde hebben gehad. Laten we het erop houden dat de combinatie FC Rijnvogels en promotie alles behalve liefde op het eerste gezicht is. Deze voetbaljaargang wordt misschien wèl beslissend. Anders gezegd: sportpark de Kooltuin laat zich in 2014 omdopen tot nieuwbakken hoofdklasser of gaat na de zoveelste zeperd de geschiedenis in als bedevaartsoord voor voetbalverenigingen die in de marge zijn blijven hangen. Laten we als voetbalminnende gemeente duimen voor het eerste scenario. Voorzitter Niek Jan van Kesteren

liet onlangs al blijken ‘dat er in de eerste klasse weinig nieuws te beleven valt. Het is allemaal bekend en de vereniging is toe aan een nieuw avontuur’. Duidelijke taal van de Katwijk-Rijnse inwoner die al jarenlang hoog staat genoteerd in de ranglijst van meest invloedrijke Nederlanders. Door-de-weeks is hij de baas bij lobbyclub VNONCW en bevindt hij zich middenin de politieke arena. In de avonduren en op zaterdagmiddag is hij het uithangbord van de vereniging. Van Kesteren is een meester in het samenbrengen van mensen, het enthousiast maken van leden en het binnenhalen van sponsors. Hij wordt gezien als netwerker, wereldburger, woordkunstenaar, politicus, maar bovenal voetballiefhebber. Hij trapte zelf jarenlang een balletje bij KRV en volgde zijn vader op als voorzitter. Rijnvogels viert volgende jaar onder zijn leiding haar tienjarig jubileum. Hoe anders was het een decennium geleden toen MVKV en KRV

‘gedwongen’ werden met elkaar een huwelijk te sluiten in verband met de aanstaande sluiting van het vliegkamp. Jammer dat er geen camerabeelden zijn bewaard, maar ik kan u zeggen dat de laatste ledenvergadering in de huiskamer van het toenmalige MVKV doorspekt was met emoties. De achterban zag nog liever dat de voormalige marineclub doodbloedde dan te moeten samengaan met overbuurman KRV. Van Kesteren voelde de broeierige situatie haarfijn aan en wist alle partijen relatief snel op een lijn te krijgen. Wat opviel was, dat zelfs de meest fervente tegenstanders van de fusie enkele maanden later vooraan in de polonaise liepen. De inspanningen van Van Kesteren mogen in dat opzicht een kunststukje worden genoemd. Niemand die het hardop durft te zeggen maar als Van Kesteren er niet was geweest, dan had FC Rijnvogels nu waarschijnlijk anoniem ergens in de derde klasse geacteerd.


sport

DE KATWIJKSCHE POST

donderdag 19 september 2013

Programmaoverzicht RTVSportweekend

Zaterdag 21 september

Open dag bij Schietsportclub Katwijk

Vrijdagavond (19.00-20.00 uur): in de radio-uitzending maken we de balans op na een knotsgekke start van de Topklasse. We praten met spelers en peilen de mening van Alex van Vogelpoel, eindredacteur van de website www.topklasser.nl

’Onbekend maakt onbemind’ is een bekend Nederlands gezegde. Dat gaat zeker op als je het hebt over de schietsport. Want in de volksmond wordt er dan gesproken over zaken die helemaal niets met deze sport van doen hebben. En toch zijn er in Nederland 43.000 leden, ouderen en jongeren, lid van een schietsportvereniging.

Leden van de ’Schietsportvereniging Katwijk’ staan klaar om u rond te leiden, maar ook om al uw vragen te beantwoorden. En natuurlijk kunt u in de sfeervol ingerichte kantine ’onder het genot van’ uw ervaringen delen en nagenieten. En wilt u zelf beleven hoe het is om op de schietbaan te staan om een goed resultaat te scoren, onder deskundige en gediplomeerde instructeursbegeleiding is dat mogelijk. Zo kan er worden geschoten worden met een echt geweer voor personen vanaf 16 jaar. Legitimatie is wel verplicht. De kosten voor tien schoten bedragen € 2,-. De jeugd vanaf tien jaar kan met een luchtgeweer onder begeleiding van gediplomeerde instructeurs gratis schieten. Er kan worden geschoten van 12.00 - 16.30 uur. Elk heel uur wordt er door de leden een demonstratie gegeven van diverse historische en moderne wapens. Meer informatie op www.svkatwijk.nl.

Zaterdagmiddag (14.00-18.00 uur): naast het actuele sportnieuws zijn er live-radioverslagen van de Topklasse-wedstrijden van Katwijk en Rijnsburgse Boys en de duels van Quick Boys en Valken ’68. Na 17:00 uur praten we ook na over de duels van de heren en dames van FC Rijnvogels.

Foto: archief

Maandagavond (vanaf 20.45 uur): tv-uitzending met een terugblik op het voorbije voetbalweekend en speciale aandacht voor de Halve marathon van Katwijk.

Druk op het Nootdorpse doel.

Rijnvogels naar Nootdorp De Rijnvogels vliegen zaterdag uit naar sportpark Gravenhout in Nootdorp. Geen onbekende bestemming. Een plek waar in het verleden bijna nooit werd verloren maar diverse keren de punten werden gedeeld of, zoals vorig seizoen een nipte 2-3 zege werd geboekt. Al met al dus een tegenstander die gelijkwaardig mag worden geacht. Omdat de geelzwarten afgelopen weekend op overtuigende wijze in

de streekderby met BVCB een 3-0 overwinning in de tas stopten, zullen de Vogels vast en zeker een gemotiveerde gastheer tegenover zich weten. Aan motivatie zal het de mannen van Hein van Heek en Huig Hoek toch zeker ook niet ontbreken na het gelijkspel tegen WV-HEDW? In het achterhoofd was er wellicht een zege ingecalculeerd maar de roodwitten stuitten op een goed spelend Amsterdams team. Ach, het seizoen is nog pril. Maar om de door velen – ook buiten-

staanders- toegemeten favorietenrol te gaan vervullen, zullen er van meet af aan punten moeten worden vergaard. Van Heek heeft het potentieel in handen om deze rol te vervullen met zijn selectie. Als de motor goed draait is de FCR voor elke tegenstander lastig te bestrijden, maar elke opponent geeft altijd een beetje extra gas als zij de Vogels tegenover zich weten. Dat zullen de discipelen van trainer Bob Kootwijk komende zaterdag ongetwijfeld ook doen. Dus een gewaarschuwd man (Vogel) telt voor twee.

Het is er weer!

Zo van de bakplaat:

Roomboter gevulde speculaas met amandelspijs 500 gram € 4,50 Ovenverse witte bollen of puntjes 10 stuks € 2,10 Roomboter brokken speculaas

Op de hoogte over Come 4Sport

Is het voor u te duur om uw kind te laten sporten? Dan kan het Jeugdsportfonds u misschien helpen, bijvoorbeeld door de contributie van een sportclub te betalen. De gemeente wil dat alle kinderen van 4 tot 18 jaar kunnen sporten. Ook als hun ouders geen geld hebben om bijvoorbeeld de clubcontributie te betalen. www.katwijk.nl > jeugdsportfonds

Vv Katwijk speelt dinsdag 24 september om 19.30 uur de wedstrijd om de KNVB-beker tegen eredivisionist SC Cambuur. De wedstrijd tussen de regerend kampioen van de Jupiler League en die van de topklasse is op voorhand een mooie affiche in het bekertoernooi. Het bekertreffen is op sportpark De Krom en begint om 19.30 uur. Iedereen moet bij dit duel een toegangsbewijs kopen, dus ook leden van vv Katwijk. Toegangsprijzen zijn: hoofdtribune 11 euro; staanplaats 8 euro; kinderen tot 12 jaar/ 65+ en leden vv Katwijk (op vertoon lidmaatschapskaart) 5 euro. Vanavond en zaterdag is er voorverkoop.

De Leidse Bakker geeft als reclame:

Met de nieuwe informatieborden van Come4Sports op iedere basisschool hoeven scholieren geen activiteit meer te missen.

Jeugdsportfonds

Kijk voor meer informatie op http:// sport.rtvkatwijk.nl of volg het laatste nieuws via Twitter @rtvkatwijksport.

Vv Katwijk bekert tegen Cambuur

Voorbeschouwing

Foto:

Bij de beoefening van hun schietsport proberen ze naast goede scores altijd de ultieme score te bereiken. Dat zie je ook terug bij sporten als bowlen, darten en golfen, waar bij de laatste twee sporten Barneveld en vanaf de KLM Open Joost Luiten perfecte ambassadeurs voor hun sport zijn. Dat geeft een enorme impuls aan de beleving van deze sporten. De schietsport in Nederland heeft niet zo’n uithangbord, maar in Katwijk hebben we sinds 2011 wel één van de mooiste en modernste schietsportaccommodaties van Nederland. Waar tientallen voetballers of hockeyers met aandachtige supporters op afstand al aandacht trekken, is dat bij de schietsport in Katwijk niet het geval. Want de hele accommodatie is in sportpark ’De Krom’ ondergronds. Daarom is iedereen op zaterdag 21 september van 11.00 – 17.00 uur van harte welkom bij SSV Katwijk aan de Olympiaweg 1 in Katwijk.

25

De scholen zijn weer begonnen en hetzelfde geldt voor Come4Sports, de combinatiefunctionarissen sport in Katwijk. Ook dit jaar heeft Come4Sports een vol jaarprogramma, waarbij het doel is kinderen zoveel mogelijk mogelijkheden tot bewegen te geven. Een goede start is het Schoolsportprogramma, waarbij kinderen kunnen deelnemen aan cursussen en toernooien bij de sportverenigingen in Katwijk. Het hele jaar door zijn er korte cursussen van vijf trainingen, waarbij wordt kennisgemaakt met de betreffende sport. Het programmaboekje is inmid-

500 gram geen € 3,25 nu € 2,75

dels uitgedeeld aan alle basisschoolleerlingen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Inschrijven kan via www.factorw.nl. Daarnaast keert ook het toernooi Streettennis terug, vorig jaar een groot succes. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 kunnen na schooltijd deelnemen aan verschillende voorrondes in de wijk. Tijdens zo’n voorronde kun je je plaatsen voor de finale op woensdag 25 september op het Marktplein in Katwijk aan Zee. Wie weet word jij wel de Streettennis kampioen van 2013. Meer informatie en het programma van de voorrondes zijn te vinden op www.factorw.nl.

Roomboter appelmeisjes 5 stuks € 3,95 + 1 gratis erbij

Slagroomsoesjes 250 gram nu € 2,85 5 soorten roomboter koeken 500 gram nu € 2,95 nu de 2e zak € 1,00

100 gram

20 en 27

OP = OP

Iedere vrijdag staan wij op de Katwijkse markt.


26

nieuws service

DE KATWIJKSCHE POST

Kerkdiensten Zondag 22 september KATWIJK AAN ZEE Ned. Herv. Kerk Nieuwe Kerk 10.00 uur: ds. F. van den Bosch 18.00 uur: ds. J. Geene Oude Kerk 10.00 uur: ds. J.P. Ouwehand, Houten 18.00 uur: ds. F. Wijnhorst Ichthuskerk 10.00 uur: ds. J.B. ten Hove 18.00 uur: ds. J.B. Alblas Pniëlkerk 10.00 uur: ds. K.F.W. Borsje 18.00 uur: ds. E.F. Vergunst Maranathacentrum 10.00 uur: ds. D.J. van Eckeveld 18.00 uur: ds. F. van den Bosch Het Anker 10.00 uur: ds. J.B. Alblas Kapel Overduin 14.30 uur: ds. G.N. Binnendijk 19.00 uur: ds. G.N. Binnendijk Ned. Herv. Gemeente ’De Rank’, Andreas College, locatie Pieter Groen, ingang Helmbergweg 10.00 uur: ds. E. Oort, Katwijk Hersteld Hervormde Kerk Sporthal Cleijn Duin 10.00 uur: ds. A. Vlietstra 18.00 uur: ds. A. Vlietstra UNI-zaal 10.00 uur: dhr. A.G. van Rijn 18.00 uur: prof. P. Buitelaar, Ridderkerk Geref. Kerk Vredeskerk 10.00 uur: ds. J.G. Luinstra 17.00 uur: ds. C.G. Kant Chr. Geref. Kerk 10.00 uur: ds. M.A. Kempeneers 17.00 uur: ds. M.A. Kempeneers Geref. Gemeente 10.00 uur: ds. J. Driessen 17.00 uur: leesdienst Geref. Kerk Vrijgemaakt De Fontein, Willem de Zwijgerlaan 1a 09.30 uur: drs. G. den Dulk 17.00 uur: ds. G. Oosterhuis Baptistengemeente Tripodia, Hoornesplein 155 10.00 uur: ds. Feike ter Velde Gemeentecentrum De Haven, Gr. v. Prinstererweg 1 19.00 uur: ds. Jan v.d. Weg Christengemeente Live! Baljuwplein 10a 10.30 uur: Kaleem Saleem

Evangelische gemeente Ezra School De Duinroos, Kon. Julianalaan 122 10.00 uur: kerkdienst Iedere woensdagavond, 20.00 uur: bijbelstudie, lofprijsavond en bidstond KATWIJK AAN DEN RIJN Ned. Herv. Kerk Dorpskerk 10.00 uur: ds. J.W. Korpelshoek 18.30 uur: ds. J.W. Korpelshoek Ontmoetingskerk 10.00 uur: ds. J. Smit 18.30 uur: ds. W.G. van den Top, Hazerswoude Kapel De Wilbert Donderdag 26 september 18.30 uur: ds. A. Meek Geref. Kerk Open Hofkerk, Rijnstraat 18, Katwijk a/d Rijn 09.30 uur: ds. C.J. de Jong R.K. Kerk Hoofdkerk Kerkstraat 70, Katwijk a/d Rijn Zaterdag 19.00 uur: Taizéviering Zondag 9.30 uur: Eucharistieviering Voorganger: pastoor M. Hagen De Wilbert 10.15 uur: Eucharistieviering VALKENBURG Geref. Kerk (Vrijgemaakt) 9.30 uur: ds. W. Tiekstra, Berkel 18.30 uur: ds. R.Th. Pos Ned. Herv. Kerk 10.00 uur: ds. R.H.M. de Jonge, Leiden 18.30 uur: ds. K.F.W. Borsje, Katwijk

DONDERDAG 19 SEPTEMBER 2013

Gezinsdienst in Chapel of Worship Ontmoetingskerk In de voormalige marinekapel aan In de Ontmoetingskerk wordt zondag 22 september om 10.00 uur een gezinsdienst gehouden. Het thema van de dienst is ‘God zorgt voor Elia’. De dienst is afgestemd op kinderen in de leeftijd van circa 5 tot 12 jaar. Er zijn interactieve momenten en er wordt gebruik gemaakt van de beamer. Tijdens deze dienst wordt er afscheid genomen van de oudste kinderen van de kinderkerk en worden zij uitgenodigd voor de catechisatie. De kinderen krijgen na de dienst een attentie mee die betrekking heeft op het thema van de dienst. Nieuwsgierig? Neem dan de kinderen mee en kom zondag 22 september naar de Ontmoetingskerk, Nieuwe Duinweg 64. U bent van harte welkom.

Boeketdienst ‘Werk in uitvoering’! De vakanties zijn voorbij. Scholen beginnen weer, de voetbalcompetitie is weer begonnen en ook in de kerk starten we weer met een seizoen vol activiteiten. Op zondag 22 september sluit de Protestantse Gemeente Rijnsburg de officiële startweek af. In de Boeketdienst om 17.00 uur (Immanuëlkerk, Kerkstraat) komt de vraag ‘hoe’ we aan het werk gaan aan de orde. Ds. Jan Verlinde doet het (over) denkwerk, Daan van Egmond is dienstleider en Jasper van Delft & friends verzorgen de muziek. Weet u/je welkom.

Geref. Kerk De Goede Herder 9.30 uur: ds. E. Schuddebeurs 18.30 uur: ds. E. Schuddebeurs

HET WEER VR 16 11

ZA 16 11

ZO 17 8

MA 17 9

20%

30%

50%

50%

40%

10%

10%

10%

De Voorhof 9.30 uur: ds. M. van Duijn

W 3

NW 3

W 3

N 3

Chr. Geref. Kerk 9.30 uur: ds. C. Westerink 17.00 uur: ds. C. Westerink

GETIJDEN

RIJNSBURG Hervormde Kerk Grote Kerk 9.30 uur: ds. H.J. Reinders, Lisse 17.00 uur: ds. A. Vastenhoud, Den Haag

Geref. Kerk Vrijgemaakt 9.30 uur: ds. R.Th. Pos 17.00 uur: drs. G. den Dulk Evang. Gem. ’t Kruispunt Sporthal Rijnsburgse Boys, Middelmors 10.00 uur: Daniel Renger

vr. za. zo. ma. di. wo. do.

20 21 22 23 24 25 26

sept. sept. sept. sept. sept. sept. sept.

HOOG WATER

LAAG WATER

04.16 + 16.46 04.59 + 17.26 05.41 + 18.06 06.21 + 18.45 07.05 + 19.19 07.39 + 19.56 08.20 + 20.36

14.16 + ––.–– 00.40 + 12.56 01.30 + 13.46 02.20 + 14.36 03.16 + 15.14 03.56 + 15.55 04.05 + 16.14

ZON OP / ONDER

Soefidiensten Elke eerste, derde en vierde zondag van de maand om 11.00 uur in de Universel te Katwijk aan de Zuidduinseweg.

vr. 20 za. 21 zo. 22 ma. 23

sept. sept. sept. sept.

7.23/19.42 di. 24 sept. 7.30/19.33 7.25/19.40 wo. 25 sept. 7.32/19.30 7.27/19.37 do. 26 sept. 7.33/19.28 7.28/19.35

de 1e Mientlaan te Valkenburg wordt vrijdag 27 september gezongen tot Gods eer. Het thema is ‘Vaderhart van God’. Er is koffie om 19.30 uur, de zangdienst begint om 20.00 uur.

Praiseavond in Pniëlkerk In de Pniëlkerk is er zaterdag 28 september om 20.00 uur een praiseavond. Er wordt met elkaar gezongen onder leiding van de Beth-El band. het thema is ‘In Vaders huis/ armen’. Beth-El betekent Huis van God en daar mogen de aanwezigen elkaar en God ontmoeten in de liederen.

Zangdienst in Dorpskerk Het winterseizoen is gestart. Zo ook het seizoen van doordeweekse zangdiensten in de Dorpskerk. Vanavond wordt de eerste dienst gehouden. Bij deze eerste zangdienst van het seizoen wordt muzikale medewerking verleend door het mannenkoor De Noordzeezangers. Het muzikaal intermezzo wordt verzorgd door de zusjes Ye op piano. De samenzang zal met het orgel worden begeleid door Wim Hagen. De avond start om 20.00 uur. Het mannenkoor zingt voor de dienst al enkele liederen. Na afloop krijgen alle bezoekers een kopje koffie of thee aangeboden. Zingt u graag bekende liederen en luistert u graag naar zanggroepen, dan mag u dit niet missen.

Herfstwandeling met Broeder Lucas Diepte gesprek waarin stilte en kleur ons een weldaad doet zo verlaten we de kloostertuin herfsttinten strelen onze ogen je kunt goed zwijgen zegt hij dat is een kunst van God gegeven als we stil zijn is er een wacht voor de mond want soms in ons spreken praten we onze mond voorbij hoor en kijk toch eens zegt hij alles spreekt voor zich bomen bloemen vogels wolken laten wij ze niet in de rede vallen we geven hen het laatste woord zo zwijgen we verder allebei Cor van Vliet

Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 Openingstijden: ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur. Hoofdredactie: Teuntje van Delft tel.: 06 12 74 64 78 e-mail: t.v.delft@ uitgeverijverhagen.nl Redactie: Paul van de Putte / Sandra Kornet-van Duyvenboden

Huisartsen Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp: Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4b, Voorhout, tel. 0252-240212 (vóór langskomen altijd eerst bellen) Tandartsdienst (Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg) De tandartsdienst wordt dit weekend waargenomen door tandarts: A. van Tol, Voorstraat 80, Katwijk, telefoon 4072865. Spreekuur van 11.30 tot 12.00 uur. Bij geen gehoor 071-4079501. Apotheek De apotheken in Katwijk en Rijnsburg zijn op werkdagen (maandag t/m vrijdag) geopend van 8.00 tot 17.30/18.00 uur. Avonddienst van 17.30 tot de volgende morgen 8.00 uur. Weekenddienst vrijdag 17.30 uur tot maandagmorgen 8.00 uur: Dienstapotheek DAB te Voorhout, Rijnsburgerweg 4c, telefoon 0252-240216. BENU Apotheek (voorheen LLOYDS Apotheek), Tulpstraat 16b,Katwijk aan den Rijn, telefoon 4030833, is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-17.30 uur. Zaterdag is geopend: De Katwijkse Apotheek, Prince-straat 3, tel. 4012755 (9.00-13.00 uur); Kwaliteits Apotheek Rijnsoever, Hoornesplein 111-113, tel. 4026457 (9.00-13.00 uur) en Kwaliteits Apotheek Sloothaak, Vliet NZ 19, Rijnsburg, tel. 4020400 (9.00-14.00 uur). Ongevallendienst Diaconessenhuis: op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur. Rijnland Ziekenhuis: en Academisch Ziekenhuis: de gehele week, 24 uur per dag. Bezoekuren LUMC Dagelijks van 14.15 tot 15.00 uur en van 18.30 tot 19.30 uur. Voor sommige afdelingen gelden afwijkende bezoektijden. Voor meer informatie: 071-5269111. Bezoekuren Diaconessenhuis Dagelijks van 15.00-16.00 uur en van 19.00-20.00 uur. Voor sommige afdelingen gelden afwijkende bezoektijden. Voor meer informatie: 071-5178178. De Brug Midden-Nederland GGZ-instelling voor verslavingszorg. Polikliniek Katwijk, Schaepmanstraat 1, Katwijk, tel: 071 403 37 33, E: info@debrughelpt.nl W: www.debrughelpt.nl. Voor urgente gevallen dag en nacht bereikbaar. Werkervaringsproject De Kringloop, Heerenweg 5, Katwijk, Tel: 071 408 56 46. Inloophuis, Schaepmanstraat 1, ma. t/m zat. 13.30–17.15 uur, (13.00 uur: warme maaltijd, opgave vooraf).

Politie

COLOFON Oplage 10.000

Medische diensten

e-mail: redactie@ katwijkschepost.nl Ingezonden brieven: Ingezonden brieven worden alleen geplaatst onder vermelding van naam en adres. Ingezonden brieven mogen niet langer zijn dan 400 woorden en alleen digitaal worden aangeleverd. De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden brieven zonder opgaaf van redenen niet te plaatsen.

Advertenties: Voor een prijsopgave kunt u contact opnemen met de Binnendienst: Vincent Roos, tel. 071-4091638 of Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 e-mail: advertentie@ uitgeverijverhagen.nl o.v.v. de Katwijksche Post Sluitingstijd advertenties dinsdag 16.00 uur

Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overOpgave redactionele kopij eenkomstig de Regelen voor het tot dinsdag 8.00 uur; advertenAdvertentiewezen, zoals ties tot 16.00 uur. Advertentieta- laatstelijk vastgesteld door de rief op aanvraag. Stichting ROTA en zoals gede poneerd bij de Kamer van

Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Abonnementen: Per jaar € 31,75 incl BTW. Postabonnementen op aanvraag. Abonnementsgelden dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Voor jaarabonnementen geldt dat het eerste jaar niet tussentijds opgezegd kan worden. Na het eerste jaar wordt het abonnement omgezet in onbepaalde tijd en vanaf dat moment kan op elk moment opgezegd worden met een opzegtermijn van 1 maand, waarbij vóór het einde van de maand opgezegd dient te worden.

Dravertjes: Prijs per dravertje € 5,00 (maximaal drie regels). Iedere regel meer € 2,00. Uitsluitend bij contante betaling. Bij brieven onder nummer worden administraKlachten over bezorging: tiekosten in rekening gebracht. donderdagavond inspreken op Toezending bewijsnummer € 7,50 het antwoord-apparaat of vrij-

dagochtend bellen van 8.00 tot 12.00 uur, telefoon 0714022901. De Katwijksche Post wordt vrijdagmiddag vóór 19.00 uur nabezorgd. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Het politiebureau aan de Piet Heinlaan is voorlopig gesloten. De politie is tijdelijk gehuisvest op het gemeentehuis Katwijk, Koningin Julianalaan 3. De openingstijden daar zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 21.00 uur. Wilt u aangifte doen, belt u dan voor een afspraak met 0900 8844.


dravertjes / felicitaties

DE KATWIJKSCHE POST

Dravertjes

DONDERDAG 19 SEPTEMBER 2013

27

Geboren

Getrouwd

12½ jaar getrouwd

25 jaar getrouwd

25 jaar getrouwd

Wij zijn op 9 september de trotse opa en oma geworden van Ruben van den Oever! Willie en Arie van den Oever.

Robbert en Miranda Groeneweg, hartelijk gefeliciteerd met jullie huwelijk van opa Kraaijenoord, mam, Marco, Angela, Laura, IJsbrand, Sandra en Kees.

Jeanette en Arend de Mol zijn 23 september al 12½ jaar een paar! Van harte gefeliciteerd van vader, moeder, Heleen, John, Alissa, Ramon, Teun, Elizabeth, vader en moeder Harteveld.

Op 22 september zijn Matthijs en Pieta van der Gugten 25 jaar getrouwd. Hartelijk gefeliciteerd van Matthijs, Rick & Malou, Kevin & Fleur, fam. van Rijn en fam. van der Gugten.

Op vrijdag 20 september zijn onze lieve ouders Hans en Ellen Lindeboom 25 jaar getrouwd! Van harte gefeliciteerd! Liefs Melissa, Patty en Emma.

40 jaar getrouwd

50 jaar getrouwd

60 jaar getrouwd

Jarig

Jarig

Zaterdag 21 september zijn Gerrit en Janna Hoek 40 jaar getrouwd. Gefeliciteerd! José, Marco, Anne, Noah, Eva, Leonie, Paul, Anouk, Esmee, Julian, Williene, Anne, Emma, Christian en David.

Hiep hiep hoera want Wim en Riet Barnhoorn zijn D.V. 27 september 50 jaar getrouwd. Felicitaties van kinderen en (achter)kleinkinderen.

Op 25 september zijn onze ouders Dirk en Annie Parlevliet-Visser 60 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd van kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Het is echt waar, Jan van Klaveren werd 17 september 70 jaar! Van harte gefeliciteerd van N. Verhoef-van Klaveren en S. van Klaveren.

Jarig

Afgestudeerd

Dravertjes te koop aangeboden/ gevraagd tot maximaal 25 woorden zijn voor particulieren gratis. Meer woorden: 0,20 eurocent per woord. Per persoon mag slechts één gratis dravertje per editie worden geplaatst. Felicitatiedravertjes: maximaal 2 per en/of over persoon. Alle overige dravertjes € 5,00 tot max. 25 woorden. Meer woorden: 0,20 eurocent per woord. Brieven onder nummer of bewijsnummers € 3,00 extra. Eventuele fouten in schriftelijk opgegeven advertenties worden niet gecompenseerd. Dravertjes kunnen zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. U kunt uw Dravertje e-mailen naar dravertjes@uitgeverijverhagen.nl, onder vermelding van uw naam, adres, postcode + woonplaats en telefoonnummer

• 2e hands-fietsen en 2e handsbrommers/scooters bij Frans Luyten Tweewielers, Achterweg 22, Katwijk. Telefoon 071-4029035. • KRINGLOOP ‘JUBILATE’ Ontruiming van woningen, inboedels, meubels, witgoed. Openingstijden dinsdag: 10.00-12.00 uur, donderdag 14.00-17.00 uur en van 19.0021.00 uur, zaterdag 10.00-12.30 uur. Lageweg 35-R, Industrieterrein ’t Heen, Katwijk. Tel.: 071-4075512 of 06-13719872. Email A. Meijvogel, maybird@ziggo.nl • TE HUUR ZOMERHUIS tot +/- eind april 2014. Gemeubileerd, niet rokend. Telefoon 071-4012451.

VAN LEEUWEN

Jarig

GRATIS ADVERTENTIE

papier- en metaalhandel Vanouds het adres voor uw oude metalen en oud papier. Biedt hoge prijzen voor oud ijzer, koper, lood, zink, etc.

VAKANTIE IS... ...SPIERPIJN VAN HET LACHEN

De Hooge Krocht 151 Ind. Klei-Oost, Noordwijk Telefoon 071-4014105

VAKANTIE IS WIELEWAAL

www.vlkgroep.nl

Tip de redactie

Hoera! Opa Jaap (van Egmond) is op 14-09 65 jaar geworden! Bedankt voor de gezellige dag! Veel liefs Niels, Nick, Nina, Lars, Finn en Feline.

Beste Roy, van harte gefeliciteerd met je 28e verjaardag namens je pa, ma, broer en zus.

NIEUWTJE?  Ons tippen kan via redactie@katwijkschepost.nl of telefoon 071-4022901.

Duinwandeling bij schemer Loop mee het donker in en ervaar hoe het duin verandert door het verdwijnen van het licht. Van schemer naar duisternis bij volle maan in de duinen van Berkheide en Ganzenhoek en over het strand op vrijdag 20 september vanaf 19.30 uur Na de avondwandelingen in andere seizoenen organiseert de IVNwerkgroep Actieve NatuurTochten nu de avondherfstwandeling met volle maan door de duinen en langs het strand Een stevige wandeling door het rulle zand van de Ganzenhoek en Berkheide, het Laarzenpad en over het strand. Van zonsondergang tot in de duisternis, met volle maan. Je

Nya van der Niet altijd charmant, komt ook deze week weer in de krant. 23 september is haar geboortedag die ze voor de 8e keer vieren mag! Alvast van harte gefeliciteerd. Opi en omi.

laten verrassen door het vele licht van de maan in het open duin als het weer helder is en de duisternis van het bos. Weinig praten, veel beleven. Staand of zittend in het zand luisteren we naar passerende trekvogels. Op mooie stille avonden zijn veel vogels actief. Ganzen die luid gakkend overvliegen, smienten die fluitend over komen en ook is er de kans om koperwieken met hun hoge ijle roep te horen. Ervaar het vallen van de duisternis, de kleuren van de avondlucht, de verandering van de luchtvochtigheid, de temperatuur, het wegsterven van de duingeluiden, het naderen van de branding. Misschien

kruist een ree of vos in de schemering ons pad. Laat je verrassen door vanaf het hoge duin de zee bij nacht te zien en in het donker langs de zeelijn te lopen. Hopelijk vliegen er vleermuizen tegen de donker wordende hemel; of zijn ze te horen via de bat-detector. Meenemen: redelijke conditie (!), warme kleding, water en stevige schoenen Locatie/vertrekpunt: op de parkeerplaats ter hoogte van hotel Duinoord, halverwege de Wassenaarse Slag (gemeente Wassenaar) Informatie en opgeven bij Nanko van Kampen, tel 06 38341502. mail: nvkampen@casema.nl.

Anne Duindam, pas 22 jaar, en nu al met je master Accountancy klaar. Gefeliciteerd! Je trotste ouders, Yvonne en je vriend Rudi.

Bezorg jij hem een onvergetelijke vakantietijd? www.wielewaal.nl/ vrijwilligers

Voor 8 euro staat ook uw foto met tekst op de fotopagina! Mailen: De foto met tekst (max. 20 woorden) kunt u tot dinsdagochtend 10.00 uur mailen naar receptie@uitgeverijverhagen.nl (resolutie van de foto moet minimaal 400 Kb of méér zijn), de betaling van 8 euro kunt u voldoen bij onze receptie aan de Ambachtsweg 7A te Katwijk. Na betaling wordt de foto geplaatst. Langsbrengen: U kunt uw foto met tekst (max. 20 woorden) voor dinsdagochtend 10.00 uur langsbrengen bij onze receptie aan de Ambachtsweg 7A te Katwijk. Na betaling van 8 euro wordt de foto geplaatst. Foto’s kunnen de vrijdag na plaatsing weer aan de receptie worden opgehaald. De redactie behoudt altijd het recht om foto’s of teksten te weigeren.


e s g a a d 2-

AUTOSHOW r e b m e t p 27-28 se

Maak kans op schitterende prijzen!

KOM LANGS!

Stap tijdens de autoshow op vrijdag 27 en zaterdag 28 september binnen bij één van onderstaande Autodealers

en maak kans op PRACHTIGE PRIJZEN! Vul de antwoordkaart in en deponeer deze in één van de speciale boxen die in de showrooms van de deelnemende autodealers staan. U maakt dan kans op één van de mooie prijzen. Op vrijdag trekken we twee winnaars die een flatscreen of een tablet winnen. Op zaterdag trekken we één winnaar die een vakantie naar de zon wint! Kortom, naast alle auto’s die in de showrooms staan, genoeg redenen om bij één van de deelnemende Autodealers binnen te stappen!

Flatscreen

Tablet

Weekje zonvakantie

en Nissan dealer D E E L N E M E NUw D EUw BMitsubishi E Leiderdorp, D R I JLeiden VenEen Nissan N Mitsubishi dealer voor omstreken! voor Leiderdorp, Leiden en omstreken! Automobielbedrijf Oudshoorn B.V. Touwbaan 5 2352 CZ Leiderdorp Tel: 071 – 541 01 41 Fax: 071 – 541 65 71 www.oudshoornbv.nl

ONZE NIEUWE STER! KIA KLEVERLAAN Gieterij 2, 2211 XK Noordwijkerhout Tel.: 0252 - 373 724 www.kia-noordwijkerhout.nl

Auto Bakker

Automobielbedrijf Oudshoorn B.V. Touwbaan 5

Automobielbedrijf Oudshoorn 2352 CZ Leiderdorp B.V. Tel: 071 – Leiderdorp 541 01 41 Touwbaan 5, 2352 CZ Industriekade 16A, 2172 HV Sassenheim Fax: 071 – 541 65 71 VANAF Tel.: 071 - 541 01 www.oudshoornbv.nl 41 Fax: 541 65 71 Tel. (0252) 224 224 Excl. kosten rijklaarmakenwww.oudshoornbv.nl à € 660,www.autobakker.nl adv Oudshoorn.indd 1

€ 8.790,-

• Wegenbelastingvrij tot 2014 Uw Mitsubishi en Nissan dealer • Standaard 5-deurs adv Oudshoorn.indd 1

09-03-2010 16:59:23

www.dejongsautobedrijven.nl Kon. Julianalaan 1 - Katwijk 09-03-2010 16:59:23

voor Leiderdorp, Leiden en omstreken!

• Ruimte voor 5 personen • 6 airbags • Ook leverbaar met CVT automaat

Automobielbedrijf Oudshoorn B.V. Touwbaan 5 2352 CZ Leiderdorp A V.A. 14% BIJTELLING Tel: 071 – 541 01 41 Fax: 071 – 541 65 71 www.oudshoornbv.nl Brandstofverbr.: 4,0 tot 4,3/100km

CO2-uitstoot:

adv Oudshoorn.indd 1

AUTO DIJKSMAN KATWIJK B.V.

Kijk voor meer informatie op www.dejongsautobedrijven.nl WWW.MITSUBISHI-MOTORS.NL/OUTLANDER

Ambachtsweg 14 - Katwijk

Lageweg 21, 2222 AG KATWIJK, Tel. 071 - 409 00 50

92 tot 100 g/km

09-03-2010 16:59:23

Leiden: Vondellaan 80 - 2332 AH Leiden Tel: 071 - 535 18 00

Prijs incl. BPM/BTW, tenzij anders vermeld, excl. recyclingbijdrage, kosten rijklaarmaken af-Amestelveen. Afgebeeld model kan afwijken van de standaardspecificaties. De Mitsubishi Space Star wordt geleverd met 3 jaar Multigarantie/ Mitsubishi Assistance Package. Imp.: MMSN B.V., Amstelveen, contact@mmsn.nl. Wijzigingen voorbehouden. © 01-13

Hillegom: Arnoudstraat 10 - 2182 DZ Hillegom Tel: 0252 - 241 260

Kp week 38 13  

De Katwijksche Post 19 september 2013