Page 1

92ste JAARGANG NR. 37

DONDERDAG 12 SEPTEMBER 2013

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR KATWIJK, RIJNSBURG EN VALKENBURG

WOORDEN SPREKEN:

Schrijven is gemakkelijk. Al wat je moet doen is naar een wit blad papier staren tot er bloeddruppels op je voorhoofd komen. G. Fowler

Losse nummers: € 1,50

Pagina 3

Toeristische verwijsbordjes waaien weg Pagina 5

Foto: Adrie van Duijvenvoorde

PvdA stelt vragen over declaraties Udo

In de sportklas van het Andreas College komen verschillende sporten aan bod. Maandag was het tijd voor tennis bij KLTV.

Bewegen voor gezondheid Bewegen. Dat is een van de speerpunten in de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2013-2016. Vooral door jongeren, ouderen en ‘mensen met een lagere sociaal economische status’. Dat zijn de doelgroepen die extra aandacht nodig hebben.

De nota biedt een overzicht van wat de gemeente doet op het gebied van gezondheidsbeleid. De nota richt zich vooral op het terugdringen van overgewicht/diabetes en eenzaamheid/depressie’ bij de drie doelgroepen, omdat daar ‘de grootste gezondheidswinst is te behalen’.

Uit regionale cijfers blijkt namelijk, dat er in Katwijk veel ouderen zijn met een of meer chronische ziekten en dat Katwijkse jongeren en ouderen minder bewegen in vergelijking met de rest van de regio. Overgewicht komt bij alle doelgroepen meer voor in Katwijk dan in de regio.

College vindt regels voor wijkbudgetten helder De regels voor de wijkbudgetten zijn ‘helder, transparant en uniform’. Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders op vragen van de PvdA. Het college laat de bevoegdheid voor die budgetten bij de wijkraden. De vijf wijkraden krijgen ieder jaarlijks 12.000 euro, voor verbetering van de leefbaarheid in de wijk. Hoewel de PvdA voor behoud van de wijkbudgetten is, zet die partij wel vraagtekens bij de besteding daarvan. Zo heeft de wijkraad Hoornes Rijnsoever in 2011 bijna het gehele budget uitgegeven aan plaatsnaamborden. ‘Is dat een zinvolle

besteding?’, vraagt de PvdA zich af. Ook over de gift van de wijkraad Katwijk aan Zee van 2.000 euro aan de Hervormde gemeente is de PvdA niet erg te spreken. Het college stelt, dat die 2.000 euro bestemd is voor de renovatie van het interieur van de Oude Kerk. ‘Dit gebouw maakt onderdeel uit van het cultureel erfgoed van Katwijk aan Zee en is op gezette tijden (museaal) te bezichtigen’, aldus het college. Dat is dan vooral tijdens de Toeristenmarkt op dinsdagmiddag en op de Open Monumentendag van aanstaande zaterdag. De bevoegdheid voor de besteding laat het college bij de wijkraden.

‘Dat is gebaseerd op het vertrouwen van het college, dat de wijkraad betrokken is bij en weet wat er in de wijk leeft.’ De PvdA vindt, dat de regels voor besteding duidelijker moeten zijn. Dat zouden dertig procent van de wijkraadsleden ook vinden, ‘blijkt uit een enquête die vorig jaar is uitgevoerd’. Het college is niet van plan de regels aan te passen. Het college is het evenmin eens met het voorstel van de PvdA om de helft van het budget te besteden aan ‘de ondersteuning volksfestiviteiten’. Een jaar geleden kwam de VVD al met dat voorstel, maar dat kreeg geen steun van de andere partijen.

‘Voor deze doelgroepen is een maatregelenmix uitgewerkt, waarin vooral bewegen in de buurt een belangrijk middel is dat wordt ingezet’, schrijft het college van burgemeester en wethouders in de nota.

Eerste najaarsstorm laat schade na Pagina 16

Open museum, monumenten en Katwijkse Parels

PAGINA 5

OVERAL GOED VOOR

5 miljoen extra nodig voor aanpassing N206 Het ontwerp voor de verbinding tussen de Rijnland Route en de provinciale weg bij Katwijk heeft de provinciale toets der kritiek niet kunnen doorstaan. Een onlogische aansluiting vanuit de toekomstige woonwijk Nieuw Valkenburg, het voormalige vliegveld, werd geschrapt en in het nieuwe plan verplaatst. De gemeenteraad mag zich buigen en uitspreken over het nieuwe voorstel. Door Piet van Kampen

Wat behelst de gewijzigde versie?

VERTROUWD PERSOONLIJK VERTROUWD PERSOONLIJK

K L E I N K U N S T F E S T I VA L

Pagina 7

Er zijn twee, eigenlijk drie dingen aan de orde: de verbreding en gedeeltelijke verdieping van de Tjalmaweg (N206) tussen het Transferium bij Leiden en de aansluiting op het kruispunt bij de Molentuinweg in Katwijk. De geplande uitvalsweg van de toekomstige woonwijk Nieuw Valkenburg speelt hierin ook een rol. De verbreding en aanpassing van de Tjalmaweg langs het voormalige vliegkamp is onderdeel van de RijnlandRoute en komt voor rekening van de overheid, provincie en regio, hoewel Katwijk daar samen met

PAGINA 9

ZONDER VERKEERSLICHTEN

accountantskantoor

KEES BERGMAN.NL KEES BERGMAN.NL

Brittenburg

VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN PENSIOENEN

PARELS VAN KATWIJK Zie de advertentie in deze krant

VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN PENSIOENEN Waar wijsheid regeert, zal het recht zegevieren.

● ● ● ●

24-uurs - taxiservice luchthavenservice groepsvervoer zakelijk vervoer rolstoelvervoer

Rijnstraat 119 2223 EA Katwijk

Te l e f o o n 0 7 1 4 0 3 0 1 5 1

071 - 401 22 77

E-mail: demilliano@planet.nl

Tel. 071-4078900

www.taxidejong.nl

Dé zakelijke partner voor het MKB Lageweg 35d, 2222 AG Katwijk T: (071) 40 88 677 info@accbrittenburg.nl www.accbrittenburg.nl


KL EI N K UNS T FEST IVAL

KOM LANGS EN ONTDEK DE PARELS AAN ZEE

Als je heel goed zoekt kan je ze soms vinden. Kleine theatrale en muzikale Parels verborgen in de veilige beschutting van een repetitieruimte. Soms treden ze op voor familie en vrienden, soms in grote zalen en kerken. Zaterdag 14 september van 13.00 tot 16.00 uur komen deze Parels uit hun oester om hun muzikale, artistieke en theatrale kunnen te vertonen. U vindt de Parels op en rond het Andreasplein en het Schippersdammetje in Katwijk aan Zee. Benieuwd naar wat de Parels ons zullen brengen? Kom naar Katwijk aan Zee en ontdek het zelf!

PARELS

DE PARELS ZIJN: Ton Hetebrij Verhalen pelgrim Ferrie Moene Dichtkunst Jocoro Schotse en Ierse ballades Mimieks Theater Toneel Hartekreet en ander Leed Smartlappen E motion Dans Henny Vermeijs Sound Experience ACT Zang en toneel Volksdansgroep Katwijk Werelddans

VAN KATWIJK

ZATERDAG 14 SEPTEMBER

VAN 13.00 - 16.00 UUR

Mary Prado Zang Ichthus Familiekoor Zang Take 4 Saxkwartet Duo Sono Fluitduo Schooltalent Wellantcollege Kunstwerk Pieter Groen Rapper SX Limes Praktijkschool Kunstwerk

VRAAG NAAR DE FLYER EN PUZZEL MEE! Flyers zijn verkrijgbaar in de Bieb, het Museum, De Bonte Kraai en bij de klederdrachtleden

TEST BIJ DE KLEDERDRACHTGROEP UW KENNIS OVER KATWIJK 1. Zoek de historisch aangeklede deelnemers 2. Beantwoord hun vragen en verzamel de letters 3. Maak van deze letters het juiste woord op de flyer

KATWIJK AAN ZEE RONDOM HET SCHIPPERSDAM EN ANDREASPLEIN

Deponeer de INGEVULDE FLYER in de PARELDOOS bij het Katwijks Museum of EetcafĂŠ De Bonte Kraai en maak kans op de unieke Cultuurbox met vier historische wandelingen! Er zullen 5 gelukkige winnaars uit de Pareldoos worden getrokken. Via mail krijgen zij bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

WIN MIJ!

Meubel Magazijnverkoop Zaterdag 14 september tussen 09.00-17.00 uur Elleboogstraat 23-25 (achter de Hoogvliet in Katwijk)

30-70% korting Op kasten, eettafels, eetkamerstoelen, banken, fauteuils, etc. Pinnen is mogelijk. Bezorgen is mogelijk.

75 jaar


nieuws

DE KATWIJKSCHE POST

donderdag 12 september 2013

3

Column Het is volgende week de Derde Dinsdag in september. Het grote probleem is de wisseling van ons nationale en internationale politiek/economische systeem. Iedereen in ons landje wil angstvallig vasthouden aan de idee dat de overheid voor ons moet zorgen, van wieg tot graf, maar niemand zegt wie dat moet betalen. Zoete lieve Gerritje in elk geval niet! Een paar (subsidie)regelingen noemen? Algemene nabestaandenwet, Algemene ouderdomswet (AOW), Bijstand, Bijstand voor zelfstandigen (Bbz), Europese subsidies, Huurtoeslag, Kinderbijslag, Kinderopvangtoeslag, Kindgebonden budget, Landbouw en tuinbouw, Re-integratie, Sociale zekerheid op het Nederlands continentaal plat, subsidies VWS, subsidies en regelingen voor ondernemers, Subsidies voor ontwikkelingssamenwerking, Uitkering meenemen naar buitenland, Uitkering oudere werklozen (IOAW, IOW, IOAZ), Visserij, WIA, Wajong, Werkloosheid en WW, Ziektewetuitkering, Zorgtoeslag enz. Dit kan toch zo blijven? De burgers zullen echt hun huishoudboekje (en als de wiedeweerga op iedere middelbare school weer huishoudkunde invoeren, scheelt miljoenen schulden!) anders moeten gaan indelen. Zelf betalen voor woning, nageslacht, zorg, kleding, eten en drinken, oude dag voorzieningen, enz. Minder uitgeven aan zaken die niet tot de eerste levensbehoeften horen. Dat is de grote verandering die ons land met haar griezelige en gruwelijke en walgelijke Gordon-cultuur nodig heeft. Maar haast niemand wil eraan. Wordt het dan harder? Amerikaanser? A-socialer? Ik ben bang van wel, maar daar heeft ons volk met haar vrijheids- en autonomierevolte in de jaren zestig, zeventig en tachtig zelf voor gekozen. Vóór het verdwijnen van alle taboe’s, toen de confessionele partijen nog de meerderheid hadden, was de samenleving fatsoenlijker, socialer en minder materialistisch en fraudegevoelig. De politiek-economische crisis (banken enz.) van nu heeft naar mijn mening alles te maken met het verlies in de westerse wereld van waarden en normen. Op 19 maart 2014 zijn naar waarschijnlijkheid de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Je verwacht gekrakeel, reclame, ingezonden stukken, een rood aanlopende Wienen, rollebollende gemeenteraadsleden... want hoe lang is het nog al met al? Maar het is lokaal stil, akelig stil. Geen knokpartij in het CDA om de troon van Van Kruistum. Tejo komt helaas definitief niet terug, wat ik persoonlijk zeer betreur. Een zucht van verlichting klinkt aan de Zeeweg. Valkenburg Open had nu al heel ons dorp van Rijnsburg-noord tot Katwijk-zuid onder de posters moeten plakken, processen moeten voeren en de zaak op de spits drijven. Maar nee, ik hoor of zie of lees niets. Zal er echt weer niets gebeuren in ons ’gggrrrristelijke’ Katwijk? Of is dit wellicht de spreekwoordelijke stilte voor een loeizware storm? Er zijn nog onderwerpen genoeg hoor. Maar eerst Valkenburg… weg met die wijk. Item 1! Reacties naar: dspjstam@gmail.com

Foto: RD

Stam zaagt door

Wegwijsbordjes waaiden weg Ineens stonden ze er. Zomaar, op een mooie zomerse dag. Ze wezen wandelaars de weg. Naar de Visserijschool, een bezienswaardigheid, de Soefitempel en het Visserijhuisje, nog meer bezienswaardigheden. Maar ook de parkeergarage Princehaven, de bushaltes op de Tramstraat en Vuurbaakplein, en cam-

ping De Noordduinen. Ineens waren ze ook weer weg. Zomaar, een week later, op weer zo’n mooie zomerse dag. In die week had het gewaaid, flink gewaaid, zoals dat wel vaker gebeurd aan de kust, maar niet gestormd, bij lange na niet gestormd. Die moeten nog komen, die najaarsstormen. De bordjes bleken niet bestand tegen die zomerwind. ’De bordjes

Door aanpassen van beleid

Meer mogelijk met bodembeheerplan Beleid is er om aan te passen. Dat doet de gemeente Katwijk met het bodembeheerplan. Afwijken van landelijke normen kan namelijk geld opleveren. Gemeenten zijn verplicht te beschikken over een bodemkwaliteitskaart en een bodembeheerplan. Zo’n bodemkwaliteitskaart geeft inzicht in de gebruiksfuncties en de gemiddelde bodemkwaliteit per gebied. Het bodembeheerplan geeft aan onder welke voorwaarden hergebruik van grond binnen de gemeente mag plaatsvinden. Met het oog op de woningbouwplannen op het voormalige vliegkamp Valkenburg, stelt het college van burgemeester en wethouders voor om ’specifiek beleid’ vast te stellen. Voor die locatie moet heel wat grond gebruikt worden. Op basis van landelijk beleid, mag er alleen grond met een bepaalde waarde worden gebruikt. ’Hiermee worden de projectkosten onnodig hoog en is het milieurendement van het grondverzet laag’, staat in de nota van het college. Afwijken van landelijke normen levert dan geld op. Het maakt efficiënter hergebruik van grond binnen de gemeente mogelijk.

Hogere waarden

Omdat uit onderzoek eveneens blijkt, dat er in het hele grondgebied van de gemeente licht verhoogde gehalten PCB’s zijn, worden de lokale maximale waarden voor de PCB’s verhoogd. Zonder die ver-

hoging ontstaat er een ’aanzienlijke beperking in de mogelijkheden voor grondverzet’. Door de waarden aan te passen, worden de hergebruikmogelijkheden verruimd. Polychloorbifenylen (PCB’s) zijn schadelijke stoffen. Ze komen voor in bepaalde soorten olie en plastic, bouwmaterialen en bestrijdingsmiddelen met chloor. Volgens het Voedingscentrum krijgen Nederlanders gemiddeld zo weinig PCB’s binnen, dat het niet schadelijk is. De gemeenteraad stelt vanavond de bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan vast. Het voorstel heeft ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingebracht.

waaiden gewoon van de palen af’, zegt de gemeentevoorlichter. Aanvankelijk werd gedacht aan vandalisme. Toen dat niet zo bleek te zijn, is meteen de aannemer op de hoogte gebracht en te verstaan gegeven om alle bordjes zo spoedig mogelijk van de palen af te halen. ’De gemeente gaat er vanuit dat er degelijk werk wordt afgeleverd. Helaas is dat niet gebeurd.’ De aannemer

had niet gelet op de degelijkheid van de bevestiging. ’Excuses zijn al onze kant opgekomen’, laat de voorlichter weten. De bordjes worden zo spoedig mogelijk herplaatst. ’Wij gaan de nieuwe wijze van bevestigen checken op stevigheid, want het is de bedoeling dat de bordjes 15 tot 20 jaar goed bevestigd blijven.’

Burgemeester met veel nevenfuncties En de winnaar is: burgemeester Jos Wienen. Hij voert in het college van burgemeester en wethouders duidelijk de boventoon met het aantal nevenfuncties. Dat zijn er maar liefst twintig. Dat aantal is in de loop der jaren aardig toegenomen. In 2006 stonden er twaalf nevenfuncties op het lijstje van de burgemeester. Wienen is onder meer ’Lid delegatie voor overleg inzake Vluchtelingen en Asielzoekers’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, voorzitter Adviescommissie Asiel en Integratie, Lid Congres van lokale en regionale overheden van de Raad van Europa en voorzitter van de Stichting Protestants Diaconaal Krediet Nederland. Voor al die nevenfuncties wordt

ook aangegeven hoeveel tijd Wienen daaraan kwijt is. Drie ervan kosten ieder een half uur per week, eentje acht uur per week (Bestuur Holland Rijnland) en voor de rest gaat het om een ’aantal vergaderingen per jaar’. Wethouder Thijs Udo staat op de tweede plaats met vier nevenfuncties, waaronder twee bedrijven waar hij eigenaar van is, maar die vanwege het wethouderschap op een laag pitje staan. De overige wethouders doen het rustiger aan. Willem van Duijn heeft twee nevenfuncties, Gerard Mostert eentje en Daan Binnendijk geen. De collegeleden verdienen volgens het overzicht niets aan die nevenactiviteiten; allemaal onbezoldigd.


DE KATWIJ KSCHE POST ABONNEE-ACTIE

Varen met

De Katwijksche Post

KKOORRTINGSPSAS G N I T 2A 01S3 P

Donderdag 26 september van 12.00 tot 16.00 uur

Vier maanden lang elke maand een abonnee-actie!

•••••••••••••••••••••••••••••

Uitgebreide rondvaart Katwijk, Leiden, Leiderdorp en over de Kagerplassen.

#1

#2

INBEGREPEN

1x koffie met cake; soep, broodje kroket en broodje kaas

bij De Raad Bouw, Sandtlaan 38, 2223 GG Katwijk

ACTIE:

€ 12,50

#4

#3 AFVAART

normaal € 25,-

PARKEREN

GRATIS bij De Raad Bouw, Sandtlaan, Katwijk

AANMELDEN

bij Rederij Triton: tel.: (071) 401 32 28

VOL = VOL !

OOK DÁÁROM HEB IK EEN ABONNEMENT OP DE KATWIJKSCHE POST NVBS-avond over Zwitserland

Vrijwilligersprijzen Katwijk: u kunt nog voordragen

De Zwitserse spoorwegen gelden als voorbeeld voor collega-bedrijven over de hele wereld: hoge frequenties, modern materieel en een hoge punctualiteit. Ook op spoorwegliefhebbers oefent het land een grote aantrekkingskracht uit. Afdeling Rijnland van tram- en tramvriendenclub NVBS organiseert op woensdag 18 september een avond die geheel is gewijd aan het spoorwegverkeer in het alpenland. Spoorwegliefhebber en NS-machinist Peter Eradus brengt de ontwikkelingen bij zo’n 80 van de Zwitserse spoorwegbedrijven in beeld. De voor iedereen toegankelijke NVBS-avond wordt gehouden in de Alettahof, Aletta Jacobsplantsoen 97 in Voorschoten. Aanvang 20.00 uur. Bijdrage in de kosten is 2,50 euro voor NVBS-leden en 3,50 euro voor niet-leden. NVBS Rijnland organiseert tien bijeenkomsten komend seizoen. Meer informatie op www.nvbs.com.

De voorbereidingen voor de jaarlijkse vrijwilligersprijzen van de gemeente Katwijk in volle gang en de eerste voordrachten zijn al binnen. Wellicht is het u ontgaan, maar wilt u een vrijwilligersorganisatie of een vrijwilliger bedanken voor hun inzet en de waardering geven die ze verdienen? U kunt nog nomineren t/m 30 september. Grijp deze kans om uw waardering en bewondering uit te spreken over een organisatie of vrijwilliger. De vrijwilligersprijzen zijn een initiatief van gemeente Katwijk; de organisatie is dit jaar in handen van VIP Katwijk. De vrijwilligersprijzen worden uitgereikt tijdens het VIPcafé op dinsdag 10 december in de Burgt in Rijnsburg. Dit jaar worden vijf prijzen uitgereikt: vrijwilliger van het jaar in de leeftijd tot 25 jaar, vrijwilliger van het jaar in de leeftijd 26 tot 55 jaar, vrijwilliger van het jaar in de leef-

tijd 55 + en een vrijwilligersorganisatie met een nieuw innoverend initiatief/project. De vijfde prijs die wordt uitgereikt is de MAS Award: de prijs voor de leukste maatschappelijke stage van gemeente Katwijk. VIP Katwijk reikte deze prijs al jaarlijks uit sinds 2011. Nominaties voor deze Award komen vanuit de leerlingen van het Katwijkse voortgezet onderwijs. Wilt u een vrijwilligersorganisatie of een vrijwilliger voordragen voor de ’Katwijkse vrijwilligersprijzen 2013’? Dan kunt u het voordrachtformulier invullen op: www.vipkatwijk.nl. Tevens zijn de voordrachtformulieren beschikbaar op de volgende locaties: Factor Welzijn, Gemeente Katwijk en VIP Katwijk. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.vipkatwijk.nl. U kunt contact opnemen met VIP Katwijk via info@vipkatwijk.nl of 071 7600310 (di t/m do van 10.00-16.00).

Woensdag 9 oktober

Met K&O naar ’Sister Act’ in Circustheater De ’Uit de Kunstbus’ van K&O Katwijk biedt u de gelegenheid om naar de musical ’Sister Act’ te gaan. K&O heeft eersterangs plaatsen gereserveerd voor de voorstelling van woensdag 9 oktober. ’Sister Act’ is een productie van Joop van den Ende Theaterproducties en Whoopi Goldberg. In de Nederlandse productie, vertaald door Martine Bijl, zijn onder andere Simone Kleinsma, Carolina Dijkhuizen, Stanley Burleson, Frans Mulder, Edwin Jonker en Christanne de Bruijn te zien, naast een grote cast van 27 personen in het Circustheater in Den Haag. De bus uit Katwijk vertrekt vanaf het parkeerterrein bij het zwembad. Na afloop staat de bus bij de

uitgang klaar om u terug te brengen naar Katwijk. Omdat de kaarten slechts voor een beperkte tijd gereserveerd kunnen worden, is het noodzakelijk deze musical lang van te voren te boeken. Daarom wordt aangeraden u zo spoedig mogelijk voor deze excursie aan te melden via de website (www.kenokatwijk. nl) of het kantoor: Sluisweg 16, op werkdagen van 09.00- 13.00 uur. Naast het gemak van vervoer bent u verzekerd van een mooie plaats in het Circustheater te Scheveningen. Kosten : € 67,- p/p. (inclusief bus). Steun het Genootschap ’Oud Katwijk’. Geef u op als lid à € 10,00 per jaar. Katwijks Museum, telef. 4013047.


nieuws

DE KATWIJKSCHE POST

Breinbrekers

S

cope. Raakvlakprojecten. Suboptimale. Stroomsnelheid. Overkluizing. Met betrekking tot de aansluiting Valkenburg I (West) is dit onder voorbehoud van de besluitvorming die nog moet plaatsvinden naar aanleiding van de second opinion die geïnitieerd is door de gemeenteraad van Katwijk. Transitiearrangement. Frictiekosten. Het instrument van de bestuursovereenkomst sluit meer aan op een horizontaal karakter en neemt afstand van de verticale inrichting. Horizontaal toezicht. Interbestuurlijk toezicht. ’Verticale’ aanpak. De belangrijkste conclusie die hieruit te trekken valt is dat inzet op alle hierboven genoemde determinanten nog steeds van groot belang is. Mensen met een lagere sociaal economische status. Maatregelenmix. Curatieve gezondheidszorg. Midterm review ISV3. De functie bij de stichting administratiekantoor ’Aandelen Zeehaven IJmuiden’ is een QQ functie geworden met ingang van het wethouderschap. Daarom is gekozen om hiervoor gebiedsspecifiek beleid te hanteren, door het vaststellen van verhoogde lokale maximale waarden, waardoor de hergebruiksmogelijkheden worden verruimd. Dat houdt in dat de bodemkwaliteit plaatselijk mag verslechteren, mits dit elders in het beheersgebied leidt tot een kwaliteitsverbetering. Bodemkwaliteitskaart. Landelijk generiek beleid. Efficiënt grondverzet. Stand-still principe. Het gaat om een confrontatie tussen kennis uit de systemen en professionele ’straatkennis’. Politiecijfers kennen immers een groot dark number omdat lang niet alle misdrijven bij de politie gemeld worden. Hot crimes. Hot spots. Hot shots. Hot disorders. Hot groups. Quick Wins. Gedoseerd vernieuwen. Consolideren. Directe stakeholders. Strategische samenwerking. Bovenlokale schaal. Democratische legitimiteit. Interactief proces. Toezichtbureaucratie. Wet revitalisering generiek toezicht. Proportionaliteit. Pre-govemance onderzoek. Ja, ja, vanavond weer raadsvergadering. criticaster@katwijkschepost.nl

5

Vergunning per ongeluk van rechtswege verleend

Geen bezwaren tegen uitbreiding Triumfatorkerk Tegen de uitbreiding en renovatie van de Triumfatorkerk van de Hersteld Hervormde Gemeente aan de Piet Heinlaan zijn geen bezwaren ingediend. Daarmee is de ’iets per ongeluk’ verleende vergunning onherroepelijk geworden. Door Nico Kuyt

Om alle hersteld hervormden te kunnen herbergen, moet het voormalige godshuis van de Gereformeerde Kerk een uitbreiding ondergaan. Daartoe wordt de laagbouw naast de kerk en de rechtergevel gesloopt. Overigens is het enige behoudenswaardige van het gebouw het glas-in-loodraam in de linkergevel. Aan de rechtergevel komt de grotere nieuwbouw, die evenwijdig gaat lopen met de huidige ingang. De Katwijkse stadsbouwmeester Roelofs gaf eerder al aan het college van burgemeester en wethouders een positief advies over de opzet. Volgens hem wordt op passende en terughoudende wijze het bestaande gebouw uitgebreid zonder de aanwezige karakteristiek of uitstraling daarbij aan te tasten. Het feit dat het gebouw uit 1964, ontworpen door de architecten J. Verschoor en T. Bier en deels bekostigd door de ’kwartjesactie’ van dominee Nawijn, zijn functie als kerkgebouw behoudt, ziet Roelofs als een positief gegeven. De nieuwbouw heeft bovendien naar zijn mening geen negatieve invloed op de kwaliteit van de omgeving en dus niet strijdig met de redelijke eisen van welstand.

Verzuimd

Na deze positieve vlotte noot ging de procedure om te komen tot een bouwvergunning iets minder volgens het boekje. De gemeente wilde aanvullende vragen stellen aan de architect, maar de brief werd verkeerd geadresseerd en kwam niet aan. En terwijl iedereen zat te wachten, verstreek de termijn die het col-

Foto: Nico Kuyt

KP cursief

donderdag 12 september 2013

De Triumfatorkerk van de Hersteld Hervormde Gemeente krijgt een uitbreiding.

lege heeft om een besluit te nemen. In zo’n geval wordt de vergunning automatisch ’van rechtswege’ verleend, een voor de gemeente wat pijnlijke situatie, waarbij enig schaamrood past. Een woordvoerster van de gemeente laat weten dat de schade zeer beperkt is. ’De architect is meegedeeld dat, hoewel er een van rechtswege verleende vergunning is, er wel dient te worden gebouwd overeenkomstig de landelijke technische voorschriften van het Bouwbesluit. De gemeente houdt hier toezicht op. Tevens moet er, voordat het gebouw in gebruik wordt genomen, een melding ’brandveilig gebruik’ bij de gemeente zijn ingediend en moet er een omgevingsvergunning worden aangevraagd met daarbij een toets naar archeologische waarden. Na het verlenen van deze vergunning zijn er dus nog de nodige vervolgstappen tot en met de uit-

Woensdag 18 september in Het Anker

Informatieavond over Kustwerk Katwijk In ’Het Anker’ in Katwijk is op woensdag 18 september een informatieavond van het project Kustwerk Katwijk. Tijdens deze avond wordt door de aannemerscombinatie Ballast-Nedam/Rohde Nielsen een toelichting gegeven op de uitvoering van het project dat op 1 oktober van start gaat. Tijdens deze informatieavond licht de aannemerscombinatie onder andere de fasering van het project en de bereikbaarheid van het strand toe. Ook krijgt u de gelegenheid uw vragen te stellen aan de leden van het projectteam en de omgevingsmanagers. Zalencentrum het Anker is aan de Voorstraat 74 in Katwijk. U bent van harte welkom vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur.

Andere inloopmomenten

Kunt u niet naar de informatieavond komen of heeft u na 18 september nog aanvullende vragen? Op woensdag 2 oktober en donderdag 10 oktober organiseert Kustwerk Katwijk tussen 16.00 en 19.00 uur aanvullende inloopmomenten. Deze vinden plaats in het informatiecentrum van Kustwerk Katwijk, op de hoek van de Seinpoststraat en de Boulevard in Katwijk. In het project Kustwerk Katwijk werken gemeente Katwijk, hoogheemraadschap van Rijnland, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat samen aan een veilige en mooie Katwijkse kust met voldoende parkeergelegenheid.

voering van de bouw’. Na het afgeven van de vergunning en publicatie daarvan, is geen enkele zienswijze ingediend. Daarmee is de vergunning onherroepe-

lijk geworden. De kerkelijke gemeente is nu bezig met aanbestedingsprocedure en verwacht nog dit jaar te beginnen met de sloop en verbouwing.

Bewegen overal goed voor vervolg van voorpagina

Bij ouderen kan beweging de achteruitgang in functioneren en in zelfredzaamheid voorkomen. Ook heeft bewegen een positieve invloed op chronische aandoeningen en door samen te sporten kunnen eenzaamheidsklachten verminderen. Naast de vele sportmogelijkheden die er al zijn voor onder meer jongeren en ouderen, wil de gemeente meedoen aan de subsidieregeling sportbuurtcoaches. Als dat kan

zonder extra kosten, dan worden die coaches aangesteld om laagdrempelige sport- en beweegactiviteiten in de buurt aan te bieden voor de doelgroepen. Voor mensen met een lagere sociaal economische status is er al onder meer de subsidie Doelgroepgebonden Sportstimulering. De gemeente heeft sportverenigingen opgeroepen om voor sociale minima activiteiten te ontwikkelen. De gemeenteraad stelt vanavond de nota over het gezondheidsbeleid vast.

PvdA-vragen over taxiritjes wethouder Brengen taxiritjes van wethouder Thijs Udo het Katwijkse college van burgemeester en wethouders in diskrediet? Op die vraag wil de PvdA graag antwoord hebben. De partij heeft daarover schriftelijke vragen aan het college gesteld. ’Het gaat hier voornamelijk om declaraties van taxiritten tussen Katwijk en Scheveningen die door de wethouder zouden zijn ingediend en door het college zijn goedgekeurd. Deze declaraties zouden gaan over de periode nadat de wethouder verhuisd is naar Katwijk en dus normaal gesproken niet onder het woon-werk verkeer vallen wat een reden voor declareren kan zijn’, staat op de website van de PvdA. De PvdA is de declaraties voor taxiritjes van Udo op het spoor gekomen door de website van Bakens Verzetten (BV) Katwijk van voormalig raadslid Tejo Janssens. ’In het bericht wordt gesteld dat er sprake

zou zijn van onterechte declaraties voor woon-werkverkeer van Wethouder Udo in 2012’, schrijft PvdAfractievoorzitter Nelly Smits in de brief aan het college. Zij geeft aan, dat haar fractie zeer terughoudend is bij dergelijke berichten, maar ’de integriteit van het openbaar bestuur dient boven elke twijfel verheven te zijn’. BV Katwijk is in de declaraties van het college gedoken en zet grote vraagtekens bij de verschillende taxiritjes van wethouder Udo van en naar Scheveningen. De uit Scheveningen afkomstige wethouder heeft bij zijn aanstelling beloofd naar Katwijk te verhuizen, dus waarom rijdt hij naar steeds naar zijn woonadres in Scheveningen?, vraagt Janssens zich af. Een ritje Katwijk-Scheveningen kostte gemiddeld 55 euro. ’Qua bedragen stelt het allemaal weinig voor, maar een bijstandsmoeder zou er graag aanspraak op maken’, schrijft hij op de site van BV Katwijk.
FAMILIEBERICHTEN Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie. Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Katwijksche Post. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF). Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

1963

2013 Soli Deo Gloria

Dankbaar en blij zijn wij dat onze zus en zwager

Greet & Teun den Dulk op 16 september 50 jaar getrouwd zijn. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven met hun kinderen en kleinkinderen. Fam. Minnee Fam. van Rijn Fam. Haas Neven en nichtenƒÂ?Â?„ƒƒ”˜‘‘”ƒŽŽ‡•™ƒ–Š‹Œ‹Â?œ‹ŒÂ? Ž‡˜‡Â?˜‘‘”‘Â?•Š‡‡ˆ–„‡–‡Â?‡Â?†ǥÂ?ƒƒ” ‹Â?–‡Â?•˜‡”†”‹‡–‹‰‘Â?Š‡–Â˜Â‡Â”ÂŽÂ‹Â‡Â•ÇĄ‰‡˜‡Â?™‹Œ —Â?‡Â?Â?‹•˜ƒÂ?Š‡–‘˜‡”Ž‹Œ†‡Â?˜ƒÂ?Â?‹ŒÂ?‹Â?Â?‹‰ ‰‡Ž‹‡ˆ†‡Â?ƒÂ?ÇĄ‘Â?œ‡‘Â?˜‡”‰‡–‡Ž‹ŒÂ?‡˜ƒ†‡” ‡Â?‘’ƒ

‡””‹–˜ƒ�Š‡‡Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´

 Č—ʹ͡‘Â?–‘„‡”ͳ͝;͡†ͳͳ•‡’–‡Â?„‡”ʹͲͳ;  ‡Ž˜ƒÂ?Š‡‡njŽ‘Â?   —‹‰‡Â? ‡Â?Â?‹‡  ‡”–nj ƒÂ?‡Â?ƒ”ƒ ƒÂ?†‡”‡Â?‹‡Â?‡    ‘Â?‡‡Â?‡‡• Â?Â?‡Â?‡ ‡‡•nj ƒÂ?—›’‡”•–”ƒƒ–;ͳǥÍ´Í´Í´Íłƒ–™‹ŒÂ?  ”‹•‰‡Ž‡‰‡Â?Š‡‹†–‘–…‘Â?†‘Ž‡”‡Â?œƒ–‡”†ƒ‰ ͳ͜•‡’–‡Â?„‡”˜ƒÂ?ͳ͚ǤͲͲ–‘–ͳͺǤͲͲ——” ‹Â?‡”Â?‡Ž‹ŒÂ?‡Â?–”—Â? ‡–Â?Â?‡”ǥ ‘‘”•–”ƒƒ–͚͜–‡ƒ–™‹ŒÂ?Ǥ  ‹ŒÂ?‘†‹‰‡Â?——‹–‘Â?†‡”‘—™†‹‡Â?•–„‹Œ–‡ ™‘Â?‡Â?ÇĄ†‹‡‰‡Š‘—†‡Â?œƒŽ™‘”†‡Â?Â?ƒƒÂ?†ƒ‰ ͳ͸•‡’–‡Â?„‡”‘Â?ͳ;Ǥ;Ͳ——”‹Â? ‡”Â?‡Ž‹ŒÂ?‡Â?–”—Â? ‡–Â?Â?‡”Ǥ ƒÂ?•Ž—‹–‡Â?†œƒŽ†‡„‡‰”ƒˆ‡Â?‹•’Žƒƒ–•˜‹Â?†‡Â? ‘Â?•–”‡‡Â?•ͳ͜Ǥ͜͡——”‘’†‡„‡‰”ƒƒˆ’Žƒƒ–• —‹Â?”—•–ƒƒÂ?†‡ƒ”Â?ŽƒƒÂ?–‡ƒ–™‹ŒÂ?Ǥ ƒ†‡„‡‰”ƒˆ‡Â?‹•‹•‡”‰‡Ž‡‰‡Â?Š‡‹†–‘– …‘Â?†‘Ž‡”‡Â?‹Â?‡”Â?‡Ž‹ŒÂ?‡Â?–”—Â? ‡–Â?Â?‡”Ǥ 

‘…Š–—‰‡‡Â?’‡”•‘‘Â?Ž‹ŒÂ?‡—‹–Â?‘†‹‰‹Â?‰ Š‡„„‡Â?‘Â?–˜ƒÂ?‰‡Â?ÇĄ†ƒÂ?Š‘’‡Â?™‹Œ—–‘…Š Â?‡–†‡œ‡ƒƒÂ?Â?‘Â?†‹‰‹Â?‰–‡„‡”‡‹Â?‡Â?Ǥ 

Hij is verlost, God heeft hem welgedaan.

In memoriam

Heden behaagde het de Here uit ons midden weg te nemen onze lieve broer, zwager en oom

Lieve Dirk

GERRIT VAN RHEE

Het was 8 september al weer 20 jaar geleden dat je bent verongelukt.

HEEMSKERK

INSTALLATIEBUREAU

Geen wachtlijst Voor de behandeling van lage rugklachten, bekken­ instabiliteit, nek­/schouderklachten, knieklachten, sportblessures, spanningsklachten etc. Specialist in de behandeling van de ziekte van Parkinson.

Biedt ook manueel therapie & FysioSport.  Voor meer info:  www.fysiotherapiekatwijkaanderijn.nl

De hoogwaardige kwaliteit van de Nefit TopLine AquaPower HR-ketel garandeert het ultieme warmwatercomfort. Deze innovatieve combi-ketel heeft een voorraad warmwater die met ongekende kracht wordt bijgevuld. Overal in huis direct warm water, en als u wilt overal tegelijk! Vraag ons naar de brochure. Het ultieme warmwatercomfort van TopLine AquaPower HR-ketels. NĂş bij:

Bloemenlaan 9, 2235 EM Valkenburg (ZH) Telefoon 071 401 66 65 • Fax 071 401 69 42 E-mail: info@heemskerkinstallatie.com Lid van de VNI en BZE Regiodealer van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Oegstgeest. Met een eigen 24uurs-servicedienst.

Persoonlijk en betrokken

Deskundig en zorgvuldig, snelle levering. Open ma. t/m za. 10-17 uur. Voorbeeldentuin 7 dagen per week vrij toegankelijk. Delfweg 34a, 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 418912 E-mail: info@memorienatuursteen.nl www.about.me/memorienatuursteen

Dag en nacht bereikbaar Tel. 06-12091112 of 071-4012528

Voorstraat 96a, 2225 ET Katwijk aan Zee E-mail: info@theovanderplas.nl www.theovanderplas.nl

Voor een blijvende herinnering. Een persoonlijk en passend gedenkteken. Grafstenen en urnen in natuursteen, glas, RVS en hout.

Nan de Mooij

Fam. van Beelen Fam. van Rhee

AquaPower van Nefit: Het ultieme warmwatercomfort

Bel voor een afspraak: 071 3411692 Commandeurslaan 21, 2223 AW Katwijk

Uw adviseur Henri van Hardeveld

in de leeftijd van 77 jaar.

Ik mis je iedere dag. Je zus Lydia

Nefit houdt Nederland war m

uitvaartbegeleiding

In samenwerking met Jacoline Imthorn

Katwijk, 11 september 2013

Mies Schoneveld

uitvaartbegeleiding J. van der Vegtstraat 63, 2225 TR Katwijk

’Met aandacht voor details’

Omdat een uitvaart meer is dan afscheid alleen...

Betrokken - Meelevend - Zorgvuldig

Opbaren mogelijk in familiekamer Samen met u zoeken naar een persoonlijke invulling van het afscheid. Opbaren in familiekamer is mogelijk.

UI T VAART V ER ZO R GI N G N O O R DW I J K

071 364 6006 • www.barbaranoordwijk.nl

Uw uitvaartleiders: Annemarie Hazenoot & Areen van der Plas Dag & nacht bereikbaar: 071 364 6006

Dag en nacht bereikbaar 071 - 4018970 / 06 - 571 445 54 Marinus Poststraat 17, 2235 XA Valkenburg

www.nandemooij.nl

VAKANTIE IS... GRATIS ADVERTENTIE

TANDTECHNIEK

...HET BESTE IN HEM NAAR BOVEN HALEN

VAKANTIE IS WIELEWAAL Stichting Wielewaal zoekt vrijwilligers om kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking een onvergetelijke vakantietijd te bezorgen. Maak jij het mogelijk? www.wielewaal.nl/vrijwilligers

t Ik werk samen me , darts gecontracteerde tan Zorg & Zekerheid.

DE VRIES Korte Vaart 11 2231 GE Rijnsburg Tel. 4020695

Voor het perfecte kunstgebit ĂŠn de beste service.

met een eigen sleutel toegang wanneer U dat wenst

071-4018779

(24 uur bereikbaar) www.miesschoneveld.nl

UITVAARTONDERNEMING

DC VIS & ZN Uitvaartverzorger: Huig van Duijn Betrokkenheid en persoonlijke aandacht Kantoor: Hartweg 33, 2221 PV Katwijk Dag en nacht bereikbaar

Ik sta op voor mijn moeder Els En wat doe jij? Kijk wat jij kunt doen op staoptegenkanker.nl/inactie

tel. 071 4074440 mobiel 06 12507285 uitvaart@dcvis.nl www.dcvis.nl Thuis opbaring Volledig verzorgde uitvaarten


politiek

DE KATWIJKSCHE POST

In het Dorpskantoor in Rijnsburg is woensdag 25 september om 19.30 uur de eerste bijeenkomst van het Evenementen Platform. In dit platform brengt Katwijk Marketing de verschillende partijen bijeen die het toeristische en recreatieve programma van de gemeente Katwijk vormgeven. Het is de eerste keer dat de verenigingen, de gemeente en het bedrijfsleven op deze manier bij elkaar worden gebracht. Het doel van het platform is om gezamenlijk te bekijken hoe de vele evenementen in Katwijk nóg succesvoller kunnen worden ingezet. Tijdens de bijeenkomst van 25 september zal Katwijk Marketing zichzelf kort presenteren. Piet de Vries en Annemarie Guijt, de vertegenwoordigers van de stichting, gaan in op de doelen van Katwijk Marketing. Daarnaast zullen zij uitleggen wat de deelnemers aan het platform van hen kunnen verwachten, maar ook wat Katwijk Marketing van de deelnemers verwacht. Uiteraard wordt er teruggeblikt op 2013 en vooruit gekeken naar het komende jaar. Tenslotte is er ruimte om in informele sfeer contact te leggen en met de verschillende betrokkenen van gedachten te wisselen. Alle lokale organisaties die evenementen met een bovenlokaal karakter organiseren zijn van harte welkom om bij het Evenementen Platform aan te sluiten. Organisaties die nog geen uitnodiging hebben ontvangen, maar wel aanwezig willen zijn, kunnen zich aanmelden via info@katwijkmarketing.nl. Meer informatie over de bijeenkomst of het Evenementen Platform is op te vragen bij Katwijk Marketing, Annemarie Guijt (071) 303 07 07.

De raad besluit De gemeenteraad vergadert om de week op donderdagavond. Na het houden van informatieve en oordeelsvormende sessies volgen de besluiten. In deze rubriek een overzicht van enkele van die voorgestelde besluiten. De vergadering begint vanavond, donderdag 12 september, om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Katwijk. De besluiten worden na 22.00 uur genomen. Het is de eerste raadsvergadering na het zomerreces. Nota Lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016 Doel van het lokaal gezondheidsbeleid is het op peil houden of verbeteren van de gezondheidssituatie van de inwoners van Katwijk. Het college stelt de raad voor om de aanpak vooral te richten op het terugdringen van overgewicht/ diabetes en eenzaamheid/depressie in de doelgroepen jeugd, ouderen en mensen met een lagere sociaal economische status, omdat daarmee de grootste (gezondheids)winst is te behalen. Zie ook elders in deze krant. Bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan Om een efficiënter hergebruik van grond binnen de gemeente mogelijk te maken stelt het college voor specifiek beleid vast te stellen, waarmee wordt afgeweken van de landelijke normen. Voor de projectlocatie Valkenburg betekent dit dat grond mag worden gebruikt die past bij de toekomstige woonfunc-

tie van het gebied. Op basis van een risicobeoordeling is verder bepaald dat hogere maximale waarden voor PCB’s in de grond kunnen worden vastgesteld. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Zie ook elders in deze krant. Budgettair voordeel sociale werkvoorziening 2012 De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De uitvoering is overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB). Uit de jaarstukken van 2012 blijkt dat het uiteindelijke resultaat positiever is dan was begroot, waardoor nu voor de gemeente Katwijk nog een incidenteel budgettair voordeel resteert van 93.521. Het college stelt de raad voor de begroting hierop aan te passen. Mandaat vaststellen Regionaal Transitiearrangement Jeugdhulp In voorbereiding op de decentralisatie van de jeugdzorg zijn in april bestuurlijke afspraken gemaakt over de invulling van de continuïteit van zorg in het jaar 2015: in alle 41 jeugdzorgregio’s moet op 31 oktober een arrangement beschikbaar zijn waarin de realisatie daarvan staat uitgewerkt. Gezien de tijdsdruk is een volledig lokaal en regionaal besluitvormingstraject niet mogelijk en stelt het college de raad voor hiertoe een mandaat onder voorwaarden te verlenen aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland.

Ook raadsessies live te beluisteren De gemeenteraad van Katwijk vergadert sinds het begin van dit jaar tweewekelijks, op donderdag. Op de vergaderavond vinden gelijktijdig bijeenkomsten plaats, sessies genaamd. Vanaf de eerstvolgende vergadering, op 12 september, zijn de geluidsopnamen van alle sessies live via internet te beluisteren. Deze mogelijkheid is nieuw. De al bekende mogelijkheden om de vergaderingen te volgen, blijven bestaan. De vergaderingen die

plaats vinden in de raadzaal blijven in beeld via RTV Katwijk te zien. Ongeveer een week na de vergaderingen is de totale geluidsopname ook via internet terug te luisteren. Per vergaderzaal komt er een audiostream beschikbaar. De hyperlinks staan op de website van de gemeente: http://www.katwijk.nl/gemeente-en-burgerzaken/gemeenteraad/ vergaderingen/vergaderingen-bekijken-en-beluisteren

Raad het Raadslid

Eerste najaarsstorm richt schade aan Bij de meldkamer van de brandweer kwam dinsdagavond om 19.00 uur een melding binnen van wateroverlast aan de Seinpostdwarsstraat in Katwijk. Even hiervoor regende het hevig boven Katwijk en hierdoor bleef het water op verschillende plaatsen op straat staan waaronder ook hier in de Seinpoststraat. De brandweer gaat ter plekke met de TAS (TankAutoSpuit) en treft op een inrijplaats voor de garages van de woningen een grote plas water aan van ongeveer tien centimeter diep. De brandweer vindt in de grote plas een straatkolk die niet meer loopt door waarschijnlijk een verstopping van strandzand. De straatkolk wordt geopend en het zand wordt uit de put geschept en een dompelpomp erin geplaatst. Het water wordt naar een straatkolk gepompt in de Seinpoststraat. Het wa-

Burgerschouw: bewoners denken mee over eigen wijk Door mee te doen aan de burgerschouw kunt u meedenken over wat goed is en wat kan worden verbeterd in uw eigen wijk. U geeft samen met andere bewoners cijfers over bijvoorbeeld de stoep, de lantaarnpalen of hoe netjes het is in de wijk.

Tips? Mail de redactie

De jaarlijkse actie wordt voor de vijfde keer gehouden tussen 17 september en 1 oktober. Een medewerker van de gemeente Katwijk gaat tijdens de wijkschouw mee met de bewoners, om de resultaten vast te leggen. Die resultaten worden in november verder besproken. De deelnemers bespreken dan met de wijkbeheerder en de wijkregisseur wat volgend jaar extra aandacht moet krijgen in het beheer en onderhoud van de buurt.

z’n ààge beuke

Foto: pr

De oplossing van de fotoraadwedstrijd Raad het Raadlid, waarbij twee raadsleden zijn gefotoshopt tot een nieuw persoon, van vorige week is: Harm Aten (CDA)en Anita van Ginkel (Fractie Van Ginkel). De winnaar is N. van Rijn, Katwijk.

nieuwtje? n Ons tippen kan via redactie@katwijkschepost.nl of tel. 071-4022901. Daarnaast zijn wij ook erg nieuwsgierig naar uw mening over deze krant.

7

Foto: Leo Mol

Katwijk Marketing van start met Evenementen Platform

donderdag 12 september 2013

CU-fractieleden in gesprek met Rooijackers.

CU luistert naar fietsenmaker De ChristenUnie (CU) heeft kennis genomen van de brief van Dirk Rooijackers aan de politieke partijen over de verplaatsing van zijn fietsenwinkel/werkplaats van de Melkweg naar het oude gebouw van de ambulancedienst aan de ’s-Gravendijkse weg. Ondernemer Dirk Rooijackers schreef de brief aan de gemeenteraad met daarin het verzoek om mee te werken aan deze verplaatsing. In deze uitgebreide brief noemt hij verschillende bedrijfsmatige argumenten, waaronder veilig-

heid en overlast vanuit de leefomgeving. Naar aanleiding van deze brief heeft de ChristenUnie fractie afgelopen vrijdag een bezoek gebracht aan de fietsenwinkel aan de Melkweg. De omgeving bekeken en geluisterd naar het verhaal van Dirk Rooijackers, die heel graag een nieuwe start wil maken aan de ’s Gravendijkseweg. Het is voor de fractie belangrijk om te luisteren naar wat er leeft bij Rooijackers Tweewielers en de ChristenUnie heeft aangegeven zich in zijn brief en wensen te verdiepen.

Meedoen?

Meedoen kost ongeveer 3 uur. U kunt als bewoners zelf aangeven welke plekken u wilt bezoeken. Ook over de precieze datum en tijdstip wordt overlegd. Een groepje bewoners beoordeelt elke plek op 25 onderdelen, zoals zwerfafval, hondenpoep, straatmeubilair en het groenonderhoud. Wilt u meedoen aan de burgerschouw of wilt u meer informatie? Dan kunt u mailen of bellen met Els Meijer van de gemeente Katwijk: e.c.meijer@katwijk.nl of 071 4065105.

ter was hiermee wel weg maar de verstopping bleef. Een gespecialiseerd bedrijf zal de straatkolk moeten leegzuigen en de verstopping verhelpen. Het water bleef maar net voor de drempels van de garage staan en liep verder niet naar binnen. Door de harde wind zijn er onder andere in de Groen van Prinstererweg een aantal dikke takken afgebroken en op het trottoir terecht gekomen. Voor voetgangers was er geen doorkomen meer aan. De takken worden door de gemeente weg gehaald. Ook elders moesten takken en zelfs bomen het ontgelden. Maandagavond viel er in de Klappermanstraat een boom om en kwam terecht op een bootje. De brandweer heeft de boom verwijdert en de boot onder de boom vandaan bevrijdt.

SNIJDBAAR OUDE VOORDEELKAAS voor

7.

95

Gratis boter, kaas en eieren!

Vul hieronder uw naam en adres in en lever deze advertentie vrijdag in bij ons op de markt en maak kans op een gratis kilo Hollandse kaas naar keuze plus  10 eieren en  2 pakjes roomboter. De winnaars staan volgende week in deze advertentie. Naam ............................................................. Adres ............................................................. ..........................................................................

Winnaars vorige week:

J. van Rijn, Zwanenburgstraat 33 G. Plug, Nachtegaallaan 127 T. Beekenkamp, Populierenlaan 1 Fam. Brummel, Parsstraat 10 K. van Duijn, Hoorneslaan 379 J. Zwaan-Verloop, van Speijkstraat 7 A. Karreman, Dauwbraam 4 Van den Tol, De Waal Malefijtstraat 169 L. Groenveld, Zonnebloemstraat 120 Fam. Guijt, Romeinenstraat 13


OPRUIMING !!! Alles moet weg !!!

Comfortabel

Buiten genieten

• Onderhoudsarm • Uitstekende inbraakwerendheid • Verlaagd btw-tarief van 6% op de arbeidskosten

Dealer van o.a.

Kunststof kozijnen zijn comfortabel voor de bewoner(s) en het milieu, naast alle andere voordelen en prettige service.

sun furniture,

starkozijnkatwijk.nl ploegkozijnen.nl

teak & Garden, royal Garden,

Openingstijden showroom Starkozijn: maandag van 14:00 tot 17:00 uur, di t/m vr: 9:00 tot 17:00 uur. Zaterdag van 10:00 tot 14:00 uur. De Roysloot 9i Rijnsburg

Gloster, Al 30 jaar eigen productie & montage

WeBer,

Kozijnen • Ramen • Deuren • Schuifpuien • Dakkapellen • Serres

dedon, Borek.

Wij zijn op zoek naar een:

Zelfstandig werkende

U kunt bij ons ook terecht voor: Grasmachines, gereedschapen,zaden, hoge drukreinigers etc.

bromfietsmonteur voor 38 uur per week.

Kortingen van

20% – 70%

De tuinmeubelen maken weer plaats voor de wintersportartikelen

Wij bieden goede verdiensten!

Verschillende topmerken zoals: Borek, Dedon, Gloster, Kettler, etc. …. én tevens barbecues van Weber robotmaaier

den Haan Tuinmeubelen The Big Cats

Stevige klassiekers die met een humoristische ondertoon gebracht worden!

www.denhaanrijnsburg.nl

Zondag 6 oktober:

Zondag 15 september:

Travelling Light

Anneke van van Berge Berge Henegouwen Henegouwen en en haar haar Anneke vaste begeleider gitarist Axel Gunning, vaste begeleider gitarist Axel Gunning, brengen brengenop opsubtiele subtielewijze wijzede deschitterendste schitterendballads en jazzsongs ten gehore.

Zondag 20 20 oktober: oktober: Zondag

De Heeren Heeren Baars, Baars, De Merbis en van Pijlen Merbis en van Pijlen 

morgen kunt u haar gerust weer een vraag stellen

de deeerste eersteen ende dederde derdezondag zonvan de maand: dag van de maand: Live LiveMuziek MuziekininSavoy SavoyKatwijk Kat-

Altijd op op zoek zoek naar naar opwindend opwindend Altijd muzikaal avontuur avontuur mert mert een een mooie mooie muzikaal mix van country, blues en soul.

Bel de gratis KWF Kanker Infolijn 0800 - 022 66 22

Hotel Savoy,

iedereen verdient een morgen

een goed idee!

info@hotelsavoy.nl • www.hotelsavoy.nl • twitter: savoy_katwijk Telefoon (071) 401 56 45 / 06 53542703 • Boulevard, Katwijk

Feest

Te koop:

Hoek maisonette ”benedenverdieping’’ Prins Bernhardlaan. 5 slaapkamers.

Party

Diner

VAKANTIE IS... ...SAMEN DOEN WAAR HIJ ALTIJD AL VAN DROOMDE

Tuincentrum • Hoveniersbedrijf

J.W. van Beelen • Klusbedrijf • Verbouw • Renovatie • Hovenier • Tuinaanleg • Onderhoud • Ook voor kleine werkzaamheden

Alle werkzaamheden te zien op nieuwe locatie! Achterweg 14 - 071-3615975 - Noordwijk

Tel: 071-4014443 of 06-31236478

ZONNEPANELEN

GRATIS ADVERTENTIE

Bruiloft

Panbos

Vliet Zuidzijde 24 Rijnsburg - aan het grachtje in het centrum - t. 071 402 13 01

Drieplassenweg 1 • KatwijK tel. 071 40 12 356 • www.profilepaul.nl

restaurant

Op zoek naar medewerkers Restaurant Het Panbos is per direct op zoek naar medewerkers voor achter de bar en in de bediening. Tevens zoeken wij collega’s voor in de keuken voor de voorbereidingen, heb jij affiniteit met koken dan zijn wij op zoek jou! Leeftijd vanaf 18 jaar, werkdagen in overleg op oproepbasis. Wij zoeken mensen met een ‘horecamentaliteit’ voor in de weekenden zaterdag en zondag en voor door de week. Reageren via e-mail of telefoon. E-mail: info@hetpanbos.nl Telefoon: 070 - 511 25 95 u kunt dan vragen naar Michael of Joke

VAKANTIE IS WIELEWAAL

Maak jij het mogelijk? www.wielewaal.nl/vrijwilligers

> Rendabele

Interesse?

Maak vrijblijvend een afspraak:

(071) 40 12 809 Torenstraat 20 - 2225 EH Katwijk - info@houwaard.nl

investering

Restaurant het Panbos Wassenaarseweg 154 2223 LD Katwijk aan Zee (in Panbos)


nieuws

DE KATWIJKSCHE POST

De corporatie heeft vorig jaar geïmplementeerd in haar werkwijze. Het selectietraject om te komen tot drie partijen voor het dagelijks onderhoud is gebaseerd op de speerpunten Resultaatgericht, Efficiënt en Klantgericht. Doel van de nieuwe contracten is de klanttevredenheid te optimaliseren, kosten te reduceren en (interne) efficiency te verhogen. Door afspraken te maken met 3 in plaats van 60 partijen kunnen kosten bespaard worden en efficiënter worden gewerkt. Ook de facturenstroom brengt meer overzicht en minder werk met zich mee.

Praetje Kunst in DunaAtelier Praetje Kunst in het DunaAtelier staat donderdag 19 september het in het teken van de kunstenaarskolonie Worpswede in Noord-Duitsland. Het moeraslandschap, de berkenlanen, het boerenleven en de beboste heuvel van het dorp Worpswede lokten aan het einde van de 19de eeuw een aantal kunstenaars aan, om daar in de open lucht naar de natuur te schilderen. Paula Modersohn-Becker geldt als een van de belangrijkste moderne vrouwelijke kunstenaars van Duitsland in de 20e eeuw. Haar leven en werk staan op deze avond centraal. De rol van Otto Modersohn, Clara Westhoff en Rainer Maria Rilke, die eveneens in Worpswede woonden en werkten en die een nauwe relatie met Paula Modersohn-Becker hadden, zal ook worden belicht. De lezing wordt verzorgd door Corrie en Hans Vingerling en begint om 20.00 uur in het DunaAtelier op de hoek van de Voorstraat-Boulevard. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Voor vrienden van de Kunstvereeniging is de toegang gratis, anderen kunnen ter plaatse vriend worden of 5 euro entree betalen. Plaatsen kunt u reserveren via www.schilderenaanzee.nl of telefonisch 06 17210202.

Passage Katwijk Centrum Na de mooie zomer waar veel van u van het mooie weer hebben mogen genieten, opent Passage KatwijkCentrum op woensdag 18 september het winterprogramma. Deze avond komt Cor Hofman uit Naaldwijk vertellen en iets laten zien uit de Koninklijke Stallen. Op dinsdag 17 september is Prinsjesdag en de beelden van de Gouden Koets staan die dag daarna nog duidelijk op het netvlies. Nu laat Hofman de koets ook van binnen zien. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in de Vredeskerk aan het Baljuwplein.

Zonder verkeerslichten meer doorstroom VERVOLG VAN VOORPAGINA

Leiden ook een flinke financiële bijdrage aan levert. De aansluitingen van die vernieuwde weg bij de N441, de Molentuinweg en de gewenste verlegging van de N206 tussen de Zanderij en het Rijndorp is een dure kluif op het bordje van de gemeente Katwijk. Om beide projecten, die in elkaars verlengde liggen, naadloos op elkaar aan te sluiten zijn de gemeente en provincie om de tafel gaan zitten. Doelstelling: een veilige en voordelige oplossing om het verkeer langs en door Katwijk snel door te laten stromen op een 80-kilometer weg. Maar vooral ook om de kosten te drukken. Ongelijkvloerse overgangen – dus geen verkeerslichten meer – gaan de vlotte doorstroming ongetwijfeld bevorderen. Deze vlotte en veilige ’doorsteken’ zijn gepland op de huidige plek van kruisingen van de N206 met de Molentuinweg en Wassenaarseweg (N441), de afslag naar Wassenaar en het voormalige vliegkamp. Op beide kruispunten staan verkeerslichten die plaats moeten maken voor ongelijkvloerse kruisingen. Op die manier kan het verkeer op de N206 bij die kruisingen ongehinderd doorrijden.

Oplossingen

Voor de kruising van de provinciale weg met de N441 liggen er weinig hobbels op de weg, maar voor aanpassing van de kruising bij de Molentuinweg moet de gemeente in onderhandeling met projectontwikkelaar Campri van het aanpa-

Deze verkeerslichten maken plaats voor een ongelijkvloerse kruising.

lende bouwproject Duinvallei. Die wijk draagt namelijk financieel bij aan de verlegging en verdieping van de provinciale weg. Het contract met Campri moet op belangrijke punten en komma’s worden aangepast. Burgemeester Jos Wienen en wethouder Thijs Udo hebben er goede moed op, dat dit zal gaan lukken, zeggen ze vorige week donderdagmiddag op een in allerhaast belegde persconferentie. Burgemeester en wethouder vinden het een goed plan, dat nu op de tekentafel ligt.

5 miljoen extra

Het aangepaste plan kostte aanvankelijk bijna twee keer meer dan de eerste variant, in totaal 39,5 miljoen. Door inventieve oplossingen en aanpassingen zijn de extra kosten gereduceerd tot 10 miljoen. Daarvan neemt de provincie de helft voor haar rekening, is door Katwijkse bedongen, maar die moet dan wel de overige 5 miljoen ophoesten. En dat is even slikken in deze tijd van economische stilstand en bezuinigingen, maar het biedt een mooi plaatje voor de toekomst: een verdiepte N206 tussen

de Katwijken met veilige op –en afritten bij de ongelijkvloerse aansluitingen op de provinciale weg en een vlotte verkeersdoorstroming. De gemeenteraad praat vanavond in het openbaar over het onderwerp. Het college verwacht ook al groen licht van de gemeenteraad, want het staat later die avond ook ter besluitvorming op de raadsagenda. De fracties zijn daarom vast al ’voorgekookt’ in besloten vergaderingen.

ANNA KOOKT Hier kunt u de fictieve belevenissen van Anna volgen. Anna is de vrouw van Mats die als GOA dagelijks in de gemeente te vinden is. Zij gunt ons een kijkje in hun keuken.

Foto: pr

De Katwijkse wooncorporatie Dunavie besteedt het dagelijks onderhoud van haar huurwoningen uit aan StarKozijn en KBM Onderhoud en Renovatie, beiden uit Katwijk, en Thunnissen Onderhoud Holding uit Cruquius.

9

Foto: Piet van Kampen

Dunavie: onderhoud woningen bij 3 aannemers

DONDERDAG 12 SEPTEMBER 2013

Burgemeester Wienen krijgt de rapportages van Hans Moolenburgh, voorzitter van Platform Kocon.

Goede ’drankcijfers’ geen verrassing Burgemeester Jos Wienen ontving vorige week maandag uit handen van Hans Moolenburgh, voorzitter van het Platform Kocon, de Factsheet van STAP met de resultaten van het vierde nalevingonderzoek. De goede cijfers waren geen verrassing meer voor Wienen. Uit het onderzoek ’Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar’ blijkt dat de correcte naleving is gestegen van een 11% in 2007 naar 43% in 2013. Het onderzoek is uitgevoerd door STAP, het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid. Eerder zijn zelfde onderzoeken uitgevoerd in oktober 2007, februari 2009 en november 2010.

Eind juni werden die cijfers al gepresenteerd en reikte de burgemeester certificaten uit aan bedrijven die goed scoorden bij de ’mysterie-shopmethode’. Daarbij zijn 81 cafés, cafetaria’s, slijterijen, supermarkten, sportkantines en strandpaviljoens bezocht door jongeren onder de 16 jaar die alcohol probeerden te kopen. Wienen ontving eveneens het evaluatieverslag van de Werkgroep Naleving van Kocon. Daarin geeft de Werkgroep ook aanbevelingen voor een verdere verbetering van de naleving. Zo adviseert Kocon om overtredingen meer te beboeten; een boete uitdelen is geen doel op zich, maar draagt bij aan een betere naleving.

Had u ook zo’n heerlijke vakantie? We zijn met de caravan naar Frankrijk geweest. Mats is dol op kamperen. Ik trouwens ook. Ik vind het zo gezellig op een camping. De gemoedelijke sfeer, lekker buiten eten en natuurlijk volop van het zonnetje genieten. Jammer dat het zo snel voorbij is. Gisteren zijn we thuisgekomen. De sleurhut staat weer voor de deur geparkeerd. Ik dacht, die sop ik later deze week wel uit. Maar nee hoor, daar wil Mats niets van weten. De caravan mag maar drie dagen voor de deur geparkeerd staan. Ach, ik begrijp het ook wel. Denk aan de buurtjes, zei Mats vanochtend voordat hij in zijn dienstauto stapte. Hebben ze twee weken goed voor onze plantjes en de post gezorgd, zitten ze vervolgens twee weken tegen die caravan van ons aan te kijken. Bovendien houdt een langdurig geparkeerde caravan of aanhanger, ja dat zijn de woorden van mijn Mats hoor, steeds een parkeerplek bezet. Hij heeft gelijk: het is al zo druk met parkeren. Dus ik ben meteen aan de slag gegaan. Eerst de boel eens flink uitruimen. Terwijl de wasmachine op volle toeren draait, heb ik met emmers sop lopen sjouwen. Ik had nauwelijks tijd voor een bakje koffie.

Een caravan uitruimen heeft ook zijn voordelen. Ik kom net een fles rosé tegen die we nog over hebben van de vakantie. Die laten we ons vanavond bij het eten goed smaken. Eens kijken, gebakken aardappeltjes met rozemarijn uit de tuin, een salade met Provençaalse kruiden, karbonaadje met Dijon mosterd. Ja, lekker op de Franse toer. Hebben we toch nog een beetje vakantie. Mag Mats morgen de caravan naar de stalling rijden.

Tot de volgende keer! Anna Reacties naar goa@katwijk.nl


Tramstraat 112b 2225 CM Katwijk T 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag van 9.30 - 17.00 uur

Verzilver uw goud! Inkoop van goud, zilver en munten De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor.

Meijvogel Hout bestaat 40 jaar! Om dit te vieren hebben wij gedurende ons jubileumjaar diverse aanbiedingen. t/m September zeer scherpe prijzen op ons assortiment maatwerkkasten en raambekleding. Kom langs in onze vernieuwde showroom en bekijk ons uitgebreide assortiment binnen & buitendeuren, deurbeslag, hout op maat, laminaat, lamelvloeren en PVC vloeren.

Goudwisselkantoor is eigendom van familie De Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor is geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we waar het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs. Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen. Wacht niet langer, profiteer van de huidige hoge goudprijs en kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie. Let op: verplichte legitimatie bij binnenkomst!

Burgersdijkstraat 10 2225 AV KATWIJK ZH Tel: 071-4074605 of kijk op www.meijvogelhout.nl

Hoorneslaan 201-203 Katwijk aan Zee (Noord) Telefoon (071) 402 40 85 SPECIAAL KEUZE-AFHAALMENU

Stel zelf uw menu samen en maak drie verschillende keuzes uit onderstaande gerechten: 1. Babi Pangang 2. Tjap Tjoy met kip 3. Ajam Ketjap 4. Thaise kip 5. 4 stokjes saté 6. Pau Cheung Kai (kip met pikante saus)

+ 4 mini loempia’s en 2 x nasi of bami

7. Foe Young Hai 8. Kou-Lou-Kai 9. Kip met pindasaus 10. Ajam Pangang (met kip) 11. Gebakken Pangafilet 12. Gebakken banaan

22,25

Iedere vrijdag en zaterdag v.a.18.00 uur:

Chinees, Indisch en Thais lopend buffet € 18,95 p.p. Kinderen t/m 10 jaar € 9,50 p.p. Bij een afhaalbestelling van minimaal € 28,krijgt u van ons een gratis portie kroepoek!

ONBEPERKT ETEN / ALL YOU CAN EAT

Keuze uit 45 verschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen

€ 17,95 p.p.

Ook menumaaltijden 7 dagen per week geopend

(Kinderen t/m 10 jaar € 9,50)

www.kamsan.nl

www.goudwisselkantoor.nl

facebook.com/ goudwisselkantoor


cultuur

DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 12 SEPTEMBER 2013

11

Inschrijven voor Muziekschool

De gemeente vindt het belangrijk dat goed, professioneel muziekonderwijs toegankelijk is voor alle inwoners. Dankzij de ondersteuning van de gemeente kunnen daarom de tarieven van de muziekschool laag blijven, gemiddeld een stuk lager dan in de regio gebruikelijk is. De docenten van de muziekschool bieden kwaliteit, plezier en enthousiasme. Het zijn professionele musici die zelf veel optreden en opgeleid zijn om goed les te geven. Zij weten precies wat muziek maken zo leuk maakt en hoe ze dat over kunnen brengen. Het cursusaanbod is in de loop van de jaren behoorlijk uitgebreid, zodat iedereen aan zijn trekken komt. Met accordeon, basgitaar, blokfluit, cello, contrabas, dwarsfluit, fagot, gitaar (akoestisch en elektrisch), harp, hobo, keyboard, klarinet, piano, trompet, saxofoon, slagwerk (o.a. drums), viool en zang. Proeflessen zijn mogelijk evenals inschrijven voor een serie van vijf kennismakingslessen. Je kunt ook komen spelen in één van de ensembles, orkesten of bands die op de muziekschool repeteren. Behalve de instrumentale lessen, zijn er ook leuke cursussen voor jonge kinderen, zoals ’Muziek op schoot’, ’Muziek en dans voor peuters’ en ’Spelen met muziek’. En dan is er nog de cursus ’Ontdek Muziek!’: algemene muzikale vorming voor kinderen van 7 - 9 jaar. In deze cursus maken de kinderen kennis met muziekinstrumenten en het notenschrift. Ook wordt er volop gezongen bij de muziekschool. Er zijn drie kinderkoren, een jeugdkoor en voor de volwassen zangers en zangeressen is er het ensemble Canzonetta. Meer weten? Kijk op www.muziekschoolkatwijk.nl.

Serie

Foto:

Bij de Gemeentelijke Muziekschool kun je je nog de hele maand september inschrijven voor alle soorten muziekles: van blokfluit tot basgitaar, individueel of in een groepje, van jong tot oud, van beginnend tot gevorderd. Voor de meeste cursussen is nog plaats. Het muziekschooljaar begint op maandag 30 september.

Presentatie Klein Katwijks Kookboek Pak een kom. Doe de suiker in de kom. Mix de suiker en de margarine. Doe het theelepeltje zout en de twee zakejes vanillesuiker erbij en mix dit kort door elkaar. Het cakeblik invetten met boter. Doe het deeg in het blik en zet dit in de over op 165 graden. Klaar na 1 uur!

geleverd aan dit bijzondere Katwijkse kookboek. Maar ook onderstreepte hij het belang van lezen, schrijven en taal. Goed lezen en schrijven is niet alleen belangrijk om volwaardig te kunnen deelnemen aan de maatschappij, maar het zijn ook essentiële vaardigheden voor een beter toekomstperspectief. In het Klein Katwijks Kookboek hebben zowel allochtone als origi-

nele Katwijkers een gerecht uitgekozen en vervolgens het recept opgeschreven. Een vrijwilliger van de fotoclub Rijnsburg heeft mooie foto’s gemaakt van het klaargemaakte gerecht en van de kok of schrijver van het recept. Het resultaat is een verrassend kookboek dat te koop is in de Hoofdbibliotheek, Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever en Bibliotheek Katwijk a/d Rijn voor € 4,95.

Open orgeldag en orgelconcert De jaarlijkse ’Open Orgeldag’ op en rond het grote Van den Heuvelorgel in de Nieuwe Kerk aan de Voorstraat in Katwijk is komende zaterdag 14 september vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur. Dit evenement valt samen met de Open Monumentendag en de Nationale Orgeldag. Ter afsluiting van deze dag zal om 16.00 uur een bijzonder concert worden gehouden. Het is zo langzamerhand traditie dat Katwijkse predikanten, ditmaal

Ds. F. van den Bosch en Ds. J.B ten Hove, en plaatselijke organist Arjan Wolfswinkel, het grote Van den Heuvel-orgel bespelen. Het thema van de landelijke Open Monumentendag 2013 is ’Macht en Pracht’. De rijkdom, schoonheid en grootsheid, die macht kon voortbrengen, is overal om ons heen in gebouwen terug te vinden. Ook de Nieuwe Kerk – de bekendste creatie van architect H.J. Jesse (1860-1943) wordt alom gezien – in al zijn soberheid – als een uitzonderlijk belang-

wekkend 19de-eeuws bouwwerk. Het Van den Heuvel-orgel (1983) in de kerk, met de orgelkast uit 1822 als rijksmonument, kan voor wat betreft klankleur en bouw worden gezien als een creatie waar ’grootsheid’ aan toebedeeld is. De kerkdeuren van de Nieuwe Kerk zijn vanaf 10.00 uur open om niet alleen de kerk te bezichtigen, maar ook kan men de unieke mogelijkheid te baat te nemen, dus ook voor ’’niet- virtuozen’ plaats te nemen achter de vier klavieren tellende speeltafel, dit met

desgewenst registratie-assistentie vanuit de organisatie. Verder wordt de dag afgewisseld met orgelspel door leden van het orgelcomité. Predikanten Ds. F. van den Bosch, Ds. J. B. Ten Hove en organist Arjan Wolfswinkel van de Dorpskerk en Ichthuskerk verzorgen ter afsluiting van de dag een orgelconcert, waarbij een keuze werd gedaan uit Nederlandse, Duitse en Franse orgelwerken. Aanvang 16.00 uur. Toegang tot de kerk, bespelen van het orgel en het concert zijn gratis.

Samen voor elkaar

K Wethouder Gerard Mostert is onder andere verantwoordelijk voor bijstandsverlening, ouderenbeleid, werk en inkomen en de zorg. In deze column legt hij uit wat de ontwikkelingen in de zorg voor u betekenen.

Zie hier de bereiding van de Cake van Zohra uit het Klein Katwijks Kookboek. In Bibliotheek Hoornes/ Rijnsoever het Klein Katwijks Kookboek ontvingen zo’n 55 mensen afgelopen maandagavond uit handen van wethouder Gerard Mostert. Mostert stond in de Week van de Alfabetisering (8 t/m 15 september) stil bij de inzet van iedereen die zijn taalvaardigheden wil verbeteren en die een bijdrage heeft

unt u zich die ’goede oude tijd’ nog herinneren? Alles kon, niets was te gek. Een hypotheek afsluiten? De kleintjes een dag extra naar het kinderdagverblijf? Geen enkel probleem! Dit ging een lange tijd goed. Tot het economisch steeds minder voorspoedig ging. U merkte dit aan uw portemonnee. U had ineens minder te besteden. Sommigen van u hebben zelfs aanzienlijk minder te besteden. Dit geldt overigens niet alleen voor u. Ook de overheid heeft minder te besteden. En dat is weer vervelend voor u. Vaak kwam u als vanzelfsprekend in aanmerking voor een voorziening of vergoeding. U kon al snel aanspraak maken op een regeling of een wet. Er was altijd wel een instantie of een loket waar u terecht kon met uw vraag om hulp of advies. Dat loket is er overigens nog steeds: het Zorgloket van de

gemeente. De consulenten van het Zorgloket beantwoorden uw vragen over hulp in de huishouding, een aanpassing in de woning of vervoer. De Doe Mee regeling voor ouders met kinderen of de vergoeding voor schoolgaande kinderen. Het is niet meer vanzelfsprekend dat het Zorgloket u een pasklaar antwoord of een oplossing biedt. Eerst kijken de consulenten, samen met u, welke mogelijkheden er zijn om tot een oplossing te komen. Kunt u het zelf oplossen of regelen? Kunt u in uw directe omgeving om hulp vragen? Bijvoorbeeld bij familie, buren, vrienden, kennissen, mantelzorgers of vrijwilligers. De wet gaat ervan uit dat mensen zelf oplossingen bedenken. Kunt u dat niet zelf? Dan kan uw omgeving of de gemeente samen met u zoeken naar de beste oplossing voor u. U zult hiervoor

zelf iets moeten bedenken en doen. Wat ook is veranderd, is dat u voor de meeste voorzieningen een eigen bijdrage betaalt. Denk aan een traplift, scootmobiel en hulp in de huishouding, enz. Deze veranderingen komen door maatregelen van de Rijksoverheid. Bovendien is er bij de gemeente minder geld beschikbaar. De gemeente moet wel, samen met u, zorgen voor vrijwel alle vormen van hulp en steun. Dit is nogal een ingrijpende verandering. Het kan ook betekenen dat u bijvoorbeeld niet meer in aanmerking komt voor een voorziening uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op dit moment zijn nog niet alle bezuinigingen duidelijk. De consulenten van het zorgloket informeren u over eventuele veranderingen in de voorzieningen. Op de

website van de gemeente leest u de meest recente informatie. U kunt ook de nieuwsberichten in de media in de gaten houden. Misschien komt die goede oude tijd nog wel eens terug. Intussen laten wij u zeker niet aan uw lot over. Het zou mooi zijn als u bijvoorbeeld zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. Voor mij geldt namelijk dat iedereen meetelt en meedoet. Laten we er samen voor zorgen dat niemand achterblijft. Samen voor elkaar staan we sterk. Daar zet ik mij met hart en ziel voor in. Reacties naar: samenvoorelkaar@ katwijk.nl


Rijnsburg

DE KATWIJKSCHE POST

Reünie Van Delften met bijna 100 nazaten Rijnsburg n Piet van Delft (19061965) en Helena van Klaveren (19081992) trouwden in 1928 en mochten maar liefst 11 kinderen en 41 kleinkinderen ontvangen. Inmiddels hebben deze kleinkinderen ook kinderen en zelfs al kleinkinderen. Deze zwermden uit over de hele wereld van Canada tot Australië. Als er dan weer kinderen overkomen naar de geboortegrond Rijnsburg geeft dat aanleiding voor het organiseren van een reünie. Zo mochten alle zes nog in leven zijnde kinderen elkaar weer ontmoeten, samen met heel veel neven, nichten, achterneven en achternichten. Een waar familiefeest.

Digitale stamboom

Tijdens de dag, die begon met een dienst in de Immanuëlkerk, was er een digitale stamboom met veel foto’s op een groot scherm, een VanDelftenspel, oude filmpjes en nog een actie voor World Servants. Vier nazaten gaan volgend jaar een school bouwen in Zambia voor World Servants. Tijdens de stamboom bleek dat er schepenen (soort wethouders) en zelfs een burgemeester onder de voorouders heeft gezeten. Voor de kenners: Piet van Delft stond bekend als Piet van Freek van Roenen.

Wijze woorden

De oudste van de familie, die nu nog in leven is, is Freek van Delft (84). Hij sprak de hele familie toe met wijze woorden en was vooral dankbaar dat hij uit Canada mocht overkomen en dit meemaken. Inmiddels is op 7 september de jongste Van Delft geboren in Australië: Nicholas Johannes van Delft. Al met al een geslaagde dag en zeker voor herhaling vatbaar.

Tips? Mail de redactie NIEUWTJE? n Ons tippen kan via redactie@katwijkschepost.nl of tel. 071-4022901. Daarnaast zijn wij ook erg nieuwsgierig naar uw mening over deze krant.

Rubriek Oud Valkenburger Martin de Boer publiceerde drie jaar geleden een naslagwerk met de titel ’Vreemde vogels op Valkenburg’. In de titel staat het woord vogel voor de vliegtuigen en helikopters die het vliegveld ook aandeden. In deze serie heeft het woord vogel betrekking op een of meerdere personen. Zie http://nl-nl.facebook.com/ pages/Vreemde-Vogels-opValkeburg/209349665800345 voor eerder gepubliceerde columns. Reacties: martin_falcon@ hotmail.com.

donderdag 12 september 2013

Hoogste punt nieuwbouw Westerhaghe De bouw van de eengezinswoningen aan de Waal en de Camphuijsenstraat in Rijnsburg schiet op. De oplevering van de eengezinswoningen komt dichtbij. En ook bouw van de appartementen verloopt voorspoedig. Dunavie en Heijmans vierden afgelopen vrijdag samen met de kopers van de appartementen het hoogste punt van de nieuwbouw van Westerhaghe. Nieuwbouwproject Westerhaghe vormt het laatste gedeelte van de nieuwe wijk Westerhaghe, midden in Rijnsburg. Het project bestaat uit 140 woningen en appartementen, waarvan 114 in de koopsector (62 appartementen en 52 eengezinswoningen), 26 appartementen zijn bestemd voor de verhuur. Naar verwachting worden de eerste eengezinswoningen eind 2013 opgeleverd. De appartementen worden in de loop van 2014 opgeleverd. Er is nog een aantal eengezinswoningen en appartementen te koop. Meer weten? Kijk op westerhaghe. nl of bel De Leeuw Makelaardij (071) 405 16 16. Heeft u belangstelling voor een huurappartement in Westerhaghe?

Foto: pr

12

De nieuwbouw appartementen in Westerhaghe bereiken hoogste punt.

De appartementen worden na oplevering via Woonzicht toegewezen.

Momenteel houdt Dunavie een lijst van belangstellenden bij. Aan op-

name op deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.

inrichten van de Rijnsburgerweg, klaar zijn. Tot zolang blijft het in de Brouwerstraat zoals het nu is.

Na de aanrijdingen en bijna aanrijdingen vragen de bewoners zich af, wanneer gaan de ernstige ongelukken gebeuren!

Ingezonden

Opzij, opzij, opzij… Aan dit liedje van Herman van Veen moest ik denken toen ik in de Brouwerstraat liep en de matrixborden zag met de gereden snelheden. Voor diegene die niet weten hoe of dit liedje verder gaat: Opzij opzij opzij, maak plaats, maak plaats, maak plaats. Ik heb een ongelofelijke haast. Opzij, opzij, opzij, want ik ben haast te laat, ik heb nog maar een paar minuten tijd. Enz. enz.

mijden is de praktijk anders dan de theorie, dezelfde bedrijven rijden nog steeds door de straat, behalve Heemskerk groenten, die zijn afspraak met de gemeente keurig nakomt, en niet meer door de straat rijdt. Het gevolg van al dit (toch nog zeer vele) vrachtverkeer is, dat de nieuwe stoepen in de straat nu al verzakt en kapot gereden zijn! De vrachtwagens nemen namelijk zo nu en dan even een stoepje mee, om door te kunnen rijden.

Hoe anders werd het op de inloopavonden die de gemeente hield over de opnieuw in te richten Brouwerstraat voorgespiegeld, en hoe idyllisch werd ons de dorpsstraat niet voorgeschoteld. Helaas is de werkelijkheid anders, en komt er van al wat ons door de deskundige adviseurs en het college is verteld, en door de meerderheid van de gemeenteraad is goedgekeurd, niets terecht. Ook wat betreft de vrachtwagens die de Brouwerstraat zouden gaan

Ook de 30 km.-aanduiding op het wegdek aan het begin van deze zone laat te wensen over. Bij een tegenligger zie je deze aanduiding niet, omdat de tegenligger er dan overheen rijdt. En waarom niet herhaald verderop in de straat? Maar dan goed zichtbaar op elke rijbaan. Het college gaat de nieuwe situatie pas in 2016 evalueren als alle maatregelen, zoals het opnieuw inrichten van de Sandtlaan - hetzelfde als de Brouwerstraat - en het opnieuw

Een ramp

Enkele voorbeelden van de huidige situatie: Auto’s die te hard rijden, soms wel boven de 60 km. Auto’s die andere auto’s in halen die zich wel aan de 30 km. houden. Auto’s die te laat stoppen voor een zebra, de remsporen zijn zichtbaar op het asfalt, dikwijls wordt er helemaal niet gestopt en ook niet voor kinderen. Fietsers die de kant in, of de stoep op worden gedrukt, omdat er toch even ingehaald moet worden ondanks tegenliggers. Scootmobielen die van de weg af worden getoeterd. Spiegels die van geparkeerde auto’s worden afgereden. Scooters die, omdat ze niet door kunnen rijden, over de stoep rijden. Enz, enz, enz.

Nu word er door de gemeente gezegd dat het een kwestie van tijd en gewennen is voor de weggebruiker, maar hoe lang dit gewennen nog gaat duren, wordt er niet bij verteld. Ondertussen zitten de bewoners van de Brouwerstraat met de gebakken peren, en zijn de bewoners, fietsers en de voetgangers die van deze straat gebruik moeten maken de dupe. Ten slotte om af te sluiten met het einde van het liedje van Herman van Veen. Een ander keer misschien, dan wil ik wel even blijven staan. Fam. Noort, Brouwerstraat 46 Rijnsburg

Vreemde vogels op Valkenburg Mugabe

D

e 89-jarige Robert Mugabe is recentelijk herkozen tot president van Zimbabwe. Wat bezielt zo’n man om op die leeftijd nog voor een termijn van vijf jaar als president te willen acteren? Ga lekker genieten van je oude dag, zou ik zeggen. In al die jaren dat hij aan de macht is heeft hij waarschijnlijk genoeg bij elkaar geharkt om de rest van zijn leven in luxe door te brengen. Regeringsleiders uit donker Afrika hebben Valkenburg in het verleden slechts mondjesmaat bezocht. Mugabe is zo’n beetje de eerste die zijn opwachting maakt. Op woensdag 2 juni 1982 wordt deze hedendaagse corrupte dictator door toenmalig premier en tijdelijk minister van buitenlandse zaken Van Agt met open armen op het vliegkamp ontvangen. Met een presidentiële Fokker F-28

Fellowship (PH-ZBJ) is Mugaba opgehaald vanuit Athene. We leven in een tijd dat de op Schiphol-Oost gevestigde vliegtuigfabrikant nog een partijtje meeblaast op het internationale toneel van de vliegtuigindustrie. En, niet vies is van het promoten van haar eigen producten, zelfs niet voor dubieuze klanten. De Fellowship, met de Zimbabwaanse delegatie, vliegt met afgeplakte logo’s en een kentekenregistratie die vandaag de dag niet meer terug te vinden is in de officiële analen. Het driedaagse bezoek van Mugabe is in feite het antwoord op het bezoek van premier Van Agt aan Zimbabwe in maart 1981. Na de hartelijke ontvangst op het platform en een korte stop in het vliegdienstgebouw (V-10) vertrekken de gasten naar Den Haag. Op het paleis Lange Voorhout is het

aan Koningin Beatrix om Mugabe met alle egards te ontvangen. De apartheidspolitiek in Zuid Afrika wordt pas besproken tijdens het diner in de avonduren. Vol trots wordt de dictator rondgeleid bij DAF, Fokker en Philips. De toenmalige paradepaardjes van onze vaderlandse industrie. De delegatie vertrekt trouwens vanaf Schiphol huiswaarts.

geflankeerd door premier Lubbers en minister Van den Broek van buitenlandse zaken gaan de hele wereld over. De volgende dag staat Mugaba zelf op het podium en houdt hij een toespraak over de rol van Afrika. Over de rol hoe hij zijn eigen bevolking door middel van terreur en intimidatie onder de duim houdt wordt met geen woord gerept.

In de jaren die volgen bezoekt Mugaba meerdere keren ons land. In november 1989 neemt hij deel aan een internationale conferentie over bevolkingsgroei en gaat hij natuurlijk een bakkie doen bij Koningin Beatrix op Huis ten Bosch. In mei 1992 is Mugabe uitgenodigd om de opening van het Global Panel, een internationaal forum, in de Koninklijke Schouwburg bij te wonen. Foto’s van een ontspannen wandelende Mugabe

Een groot deel van de Zimbabwaanse bevolking heeft het dan allang gehad met globetrotter Mugabe. De president is zo vaak op reis dat sommige hem zien als ’een regelmatige bezoeker van Zimbabwe’. In een interview zou Mugabe hebben gezegd; ’alleen God kan mij mijn ambt afnemen’. Wordt het niet eens tijd dan?


rijnsburg

DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 12 SEPTEMBER 2013

13

’Noordeinde Rijnsburg, Betonplein’

Schrijnend voorbeeld van hoe het niet moet Onze verstedelijkte leefomgeving verandert en versteend in rap tempo. De neiging van gemeenten om zoveel mogelijk open ruimte vol te bouwen met woningen, kantoren en winkels werkt in de hand dat er nauwelijks ruimte overblijft voor groen en speelgelegenheid. Er wordt met van alles rekening gehouden – veel parkeerplaatsen, lichtmasten, een overdaad aan verkeersborden, et cetera – behalve met de groenvoorziening, waar uiteindelijk geen ruimte meer voor is.

Gemeente Katwijk (maar ook de lokale en landelijke politieke partijen) onderschreef het belang van groen nog eens extra tijdens de ’boomplantdag’, afgelopen voorjaar. De realiteit toont anders; er wordt veel gekapt en minder terug geplant. Als wij ter illustratie naar het vernieuwde Noordeindeplein in Rijnsburg kijken, is het een schrijnend voorbeeld van hoe het niet moet. Wonen in een groene omgeving wordt met dit afschuwelijke ’betonplein’ niet waargemaakt. Ontzettend veel oude en jonge bomen zijn gekapt in het Noordeinde en in de Brouwerstraat. Wat kunnen wij verwachten als de plekken waar bomen dienen te worden geplant al voor een deel zijn ingenomen door lichtmasten en palen voor snelheidsmeters en verkeersborden? Over de Brouwerstraat is al genoeg geschreven aangaande de versmalling van de weg, de fietsproblemen en het indammen van de snelheid.

Circus met Jong Flora Band in Kazerne Tijdens de Flower Parade begin augustus zijn de eerste uitnodigingen uitgedeeld in Rijnsburg: een gouden kaart mét ijslepeltje. Het toegangsbewijs voor de grootse actie ’Circus op de Kazerne’ die de Jong Flora Band zal organiseren op zaterdag 21 september. Tijdens dit evenement wordt het clubhuis aan de Waardlaan in Rijnsburg omgetoverd tot een ware circusarena en worden de bezoekers vermaakt door verschillende artiesten, kunnen kinderen meedoen aan diverse activiteiten. De Jong Flora Band speelt uiteraard de spetterende hoofdrol. Tegen inlevering van het ijslepeltje heb je bovendien recht op een gratis ijsje. In één van de ijsjes zit een gouden wikkel verstopt… Daarmee maak je kans op een tablet. Geen toegangskaart ontvangen? De toegangskaarten met ijslepels worden in de eerste weken van september ook uitgedeeld op diverse basisscholen in Rijnsburg en Oegstgeest. Meer informatie www.floraband.nl.

Foto: pr

Het is over het algemeen een marginale sluitpost. Helaas wordt nooit stilgestaan bij de psychische schade voor het individu na de grootschalige veranderingen in de woonomgeving. Het planten van veel groen (bomen) is van groot belang voor de leefbaarheid. Het is te relateren aan maatschappelijke zaken als gezondheid, leefbaarheid, de rustgevende werking die het uitoefent op mensen, arbeid en prettig wonen. Uit onderzoek blijkt dat 71 procent van de bevolking liever meer groen ziet en minder steen en beton.

Daar wil ik verder niets aan toevoegen. Eerlijkheidshalve moet ik wel erkennen dat dankzij het verwijderen van de stoplichten de doorstroom van het verkeer beter is geregeld en het verkeer zich redelijk aan de snelheid houdt. Bovendien zijn de ruime trottoirs zeer zeker een aanwinst. Daar kan ik de ontwerpers mee complimenteren. Onlangs viel een gemeentelijke nieuwsbrief in de bus. Eén van de ontwerpers van het plan licht één en ander toe middels deze brief. Onder andere zegt hij daarin dat het Noordeinde een ruimtelijke kwaliteit heeft gekregen van een plein om elkaar te ontmoeten. Met alle respect voor het ontwerp: ik ben het wel eens met die ruimtelijkheid, maar ruimtelijkheid in de zin van een groot grijs betonoppervlak is nog geen leefbaarheid! Die leef-

Rubriek ZORGGROEP K AT W I J K

baarheid creëert men ook niet met een paar – overigens fraaie – bloembakken. Jammer genoeg is die ruimtelijkheid voor een deel alweer teniet gedaan door het overdadige ’parkeerblik’, lichtmasten, verkeerspalen, paal met klok, afvalbakken, bus atrium, een postbus, een afschuwelijk groot bord met de gemeenteplattegrond en de nodige obstakels ( geplande paaltjes?) langs het plein om auto’s te weren. Alle fraaie woorden ten spijt is mijns inziens het plein ’mensonvriendelijk’. Naarmate onze omgeving compacter wordt volgebouwd is het juist de kunst meer groen te suggereren. Creatiever om te gaan om meer ruimte en meer groen te suggereren dan er in werkelijkheid is (veel bomen op een kleiner oppervlak planten). Waarom niet in de grote bloembakken een aantal

containers wordt geplant. Dat er ook een groot aantal fraaie bomen rond het plein komen. Datzelfde geldt overigens ook voor de Brouwerstraat. Uiteindelijk zal er dan een stukje leefbaarheid ontstaan waar het prettig toeven is. Het terras van het restaurant kan daar mede een grote bijdrage aan leveren. Inmiddels ligt het plein al ruim een half jaar er kaal en onaf bij. Gemeente Katwijk heeft na de fusie al heel veel in Rijnsburg en Valkenburg verbeterd op velerlei gebied, dat is onmiskenbaar. Ik hoop dat dit ook zal gelden voor het Noordeinde en de Brouwerstraat. Ik en medebewoners zijn dan ook vol verwachting over het eindresultaat. Joop van Egmond, Burg. Hermansstraat 26, Rijnsburg.

Hoge bloeddruk

R

egelmatig vragen patiënten aan hun huisarts: ’Dokter, kunt u mijn bloeddruk eens meten?. De reden hiervoor is meestal dat patiënten zich afvragen of zij een grotere kans dan normaal hebben op het krijgen van hart- en vaatziekten, zoals een hartinfarct of een beroerte. Vaak is de aanleiding hiervoor een dergelijke gebeurtenis in de nabije omgeving, zoals een familielid of kennis. Nu is bloeddruk slechts één van de voorspellers van het optreden van zo’n hart- en vaatziekte. Een goed hulpmiddel om dit risico globaal te schatten, is het zogenaamde PreventieConsult. Deze test is te vinden op internet (www. testuwrisico.nl) of op papier bij de praktijkassistente van uw huisarts. Als uw risico volgens deze test hoger is dan normaal, dan is het nuttig een afspraak te maken met de praktijkondersteuner van uw huisarts. Voorafgaand aan dit bezoek kan dat bloed worden geprikt bij het laboratorium. De PMS 288

Zorggroep Katwijk is een samenwerkingsverband van huisartsen uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Hoewel de huisartsen de persoonlijke zorg die ze nu al bieden in willen stand houden, is het voor de kwaliteit beter om bij meer complexe zorg zoals de zorg bij diabetes, COPD en preventie hart en vaatziekten als huisartsen in een zorggroep samen te werken. Bij deze samenwerking zijn ook apothekers, fysiotherapeuten en diëtistes betrokken.

fraaie bomen planten, het fietspad wat dwars over het plein is gesitueerd voorzien van een kleurig steentje, waardoor de grijze betonvlakte wordt doorbroken en de fietser meer duidelijkheid heeft over waar zijn plek is? Overigens, door dit scooter- en fietspad dwars over het plein te situeren is het voor kinderen zeer onveilig geworden. Waarom niet een aantal bankjes plaatsen dat een praatje met elkaar houden stimuleert? Een lage beukenhaag te planten rond het plein (in plaats van paaltjes om auto’s te weren) zal groenvriendelijker overkomen en een deel van al het geparkeerde ’blik’ gedeeltelijk aan het oog onttrekken. Natuurlijk, het tast de ruimtelijkheid aan, maar is de leefbaarheid en een prettig ogend groen plein niet veel belangrijker? Ten slotte hoop ik dat een groene haag rond de ondergrondse afval-

praktijkondersteuner bespreekt met de patiënt daarna de uitslagen van dit bloedonderzoek, stelt enkele vragen en meet bloeddruk, lengte en gewicht en maakt eventueel een ECG. Aan de hand van de vragen, het onderzoek en de bloeduitslagen, kan de praktijkondersteuner een persoonlijk op u toegesneden risicoschatting maken en aan de hand daarvan persoonlijke adviezen geven. Is uw risico matig verhoogd, dan kan meestal worden volstaan met het geven van leefstijladviezen. De leefstijladviezen betreffen gezond bewegen (bijvoorbeeld dagelijks een wandeling!), stoppen met roken en het nastreven van een gezond gewicht. Uiteraard worden de streefdoelen samen met de patiënt vastgesteld. Is uw risico sterk verhoogd, dat is het ook belangrijk de bloeddruk en het cholesterol laag te houden. Voor de bloeddruk betekent dit een ’bovendruk’ van 140 of lager en voor het cholesterol een waarde van 2,5

of lager voor het ’slechte’ cholesterol. Meestal zijn hiervoor medicijnen nodig. Het uiteraard belangrijk deze medicijnen iedere dag te gebruiken. Daarnaast blijft een gezonde leefstijl (bewegen, stoppen met roken, gezond eten) ook voor de patiënten met een sterk verhoogd risico op hart- en vaatziekten erg belangrijk! Bij een lekke emmer moeten immers alle gaten worden gedicht om het water niet weg te laten lopen… Dit alles vraagt om regelmatige controles bij de huisartspraktijk en een goede samenwerking met andere zorgverleners. Er wordt dan ook samengewerkt met apothekers, diëtistes en fysiotherapeuten. Maar de patiënt is de allerbelangrijkste speler in het veld. De patient bepaalt samen met de andere zorgverleners welke streefdoelen er moeten worden behaald. En uiteindelijk bepaalt de patiënt ook óf deze doelen kunnen worden behaald.


Informatie Bekendmakingen gemeente Katwijk Openingstijden Gemeentehuis Katwijk Tijden vrije inloop Maandag van 8.00-12.00 uur Dinsdag van 8.00-12.00 uur Woensdag van 8.00-12.00 uur Donderdag van 8.00-12.00 uur & 17.00 -20.00 uur Vrijdag van 8.00-12.00 uur Tijden op afspraak Maandag van 8.00-17.00 uur Dinsdag van 8.00-17.00 uur Woensdag van 8.00-17.00 uur Donderdag van 8.00-20.00 uur Vrijdag van 8.00-17.00 uur U kunt heel makkelijk via www.katwijk.nl/afspraak-maken een afspraak maken via het digitaal loket. U kunt ook bellen naar 071-4065000. Milieustraat Taanderstraat Maandag tot en met vrijdag: 10.00-16.30 uur Zaterdag: 9.00-15.00 uur Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.00-17.00 uur

Spreekuur college De burgemeester heeft elke dinsdag om 17.00 uur inloopspreekuur. Als u één van de wethouders wilt spreken, kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat, tel. 071- 4065000.

Algemene informatie bekendmakingen

Bezwaar, beroep en voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar of beroep. Een bezwaarschrift kunt u indienen bij burgemeester en wethouders, de burgemeester of de raad, binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van het besluit (zie de betreffende kolom). Een beroepschrift kunt u indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Bij het indienen van een beroepschrift voegt u een kopie van het besluit waartegen u beroep instelt. Het indienen van een bezwaarschrift schorst in de meeste gevallen niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht van rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Bij een verzoek om voorlopige voorziening graag een kopie van het bezwaar- of beroepschrift meesturen. Zowel beroep als een voorlopige voorziening kunt u digitaal indienen via: http://rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor zowel het indienen van een beroepschrift als van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. Zienswijze In uw schriftelijke zienswijze vermeldt u de gegevens zoals hierboven omschreven en geeft u aan wat uw zienswijze is over het ontwerpbesluit dat ter inzage is gelegd. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de vakafdeling. E-mail Bezwaarschriften en zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend, maar wel via een daarvoor bestemd web-formulier. Rechtstreeks beroep Voor direct beroep bij de rechter, kunt u informeren bij de bezwaarschriftencommissie (tel. 071-4065000).

Spreekuur Stadsbouwmeester

Wijkregisseurs Als iemand persoonlijk wil overleggen over een probleem of idee? Dan kan dat op het wekelijks spreekuur van de wijkregisseur, waarbij ook de wijkagent aanschuift. Ook is een afspraak op maat met de wijkregisseur mogelijk. Ter info: De wijkregisseur bemoeit zich niet meer rechtstreeks met het onderhoud van de buitenruimte. Katwijk aan Zee Wijkregisseur: André Veenstra Spreekuur: donderdag 11.30-12.30 uur, Marktplein/Piet Heinlaan (gebouw marktmeester) Katwijk Noord (Hoornes-Rijnsoever) Wijkregisseur: Richard Onstenk Spreekuur: donderdag 13.30-14.30 uur, Schimmelpenninckstraat 10 (Kwadrant) Katwijk aan den Rijn Wijkregisseur: Ton den Butter Spreekuur: donderdag 10.00-11.00 uur, Overrijn 8 (Heerenhuys) Valkenburg Wijkregisseur: Richard Onstenk Spreekuur: donderdag 15.00-16.00 uur, Torenvlietslaan 12 (Brandweerkazerne van Valkenburg) Rijnsburg Wijkregisseur: Ton den Butter Spreekuur: donderdag 08.30-09.30 uur, De Burgt - Burg. Koomansplein 1

Ondernemersloket Het aanspreekpunt voor alle ondernemers: Bedrijfscontactfunctionaris Erik Don tel. 071-406 5425/06-109 22 090 ondernemersinfo@katwijk.nl

De vergadering van de Stadsbouwmeester is openbaar. De eerstvolgende vergadering vindt plaats in het Heerenhuys op 17 september 2013 om 14.00 uur. Geïnteresseerden kunnen een afspraak maken door contact op te nemen met Team Vergunningen (tel. 071-4065000).

Bezwaar

12 september 2013 Verleende exploitatievergunning Locatie

Omschrijving

Bekendmaking besluit

Weth. F.E. Meerburgkade 31, Katwijk

De APV Exploitatievergunning voor zaalverhuurbedrijf op de tweede etage behorende bij het horecabedrijf “Kade 8”

06-09-13

Hans van der Hoevenstraat 176, Katwijk

De APV Exploitatievergunning voor “Pizzeria de Haven”

06-09-13

Locatie

Omschrijving

Bekendmaking besluit

Princestraat, Katwijk

Het organiseren van een informatiemarkt 06-09-13 op zaterdag 21 september 2013

Evenementen

Ontheffing bouwen/verbouwen woonschepen Locatie

Omschrijving

Bekendmaking besluit

Voorschoterweg 25C, Valkenburg

Ontheffing voor vervanging van de huidige woonark

04-09-13

Standplaatsvergunning Locatie

Omschrijving

Bekendmaking besluit

Princestraat, Katwijk

Een semi permanente standplaatsvergunning voor de verkoop van Vietnamese loempia’s op maandag, woensdag en vrijdag van 1 mei 2014 t/m 30 september 2014

03-09-13

Ontheffing sluitingsuur Locatie

Omschrijving

Bekendmaking besluit

Hangaar 2, 1e Mienlaan, Valkenburg

Ontheffing sluitingsuur van zaterdag 1 februari 2014 op zondag 2 februari 2014 t.n.v. Get Decor

03-09-13

Ontheffing rijden met een voertuig op het strand Locatie

Omschrijving

Bekendmaking besluit

Strand, ten noorden van de uitwatering, Katwijk

Ontheffing voor het rijden met een strandrups op het strand op maandag 16 september 013 van 13.00 tot 16.00 uur

04-09-13

Beroep

Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen onderstaande besluiten. Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend de volgende omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn verleend of geweigerd: Verleende omgevingsvergunning Locatie

Omschrijving

Bekendmaking besluit

Onderstaande besluiten kunt u vanaf de hieronder genoemde datum gedurende zes weken inzien op het gemeentehuis (hoofdlocatie) in Katwijk. Binnen deze termijn kan beroep worden ingesteld door: - degenen die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking binnen de daarvoor gestelde termijn.

Nachtegaallaan 21, het vergroten van het balkon aan de Katwijk achterzijde van de woning

02-09-13

Abdijlaan 16, Rijnsburg

de aanbouw van een veranda aan de woning

03-09-13

KENNISGEVING DEFINITIEVE BESCHIKKING UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij omgevingsvergunning hebben verleend dan wel geweigerd voor:

Heerenweg 15, Katwijk

het plaatsen van een smeerput in de gemeentelijke werkplaats

04-09-13

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning

Commandeurslaan 14, Katwijk

het plaatsen van een dakopbouw op het bijgebouw

06-09-13

KENNISGEVING BESCHIKKING COMMERCIEEL HORECABEDRIJF Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij Drank- en horecavergunning hebben verleend voor:

Locatie

Omschrijving

Voorschoterweg 25 het vervangen van de huidige woonark C, Valkenburg door een nieuwe woonark

Taatedam 2, Katwijk

Omschrijving Drank en horecavergunning voor het slijtersbedrijf “Beach Slijterij” op het gedeelte van de begane grond

Bekendmaking besluit 09-09-13

KENNISGEVING DEFINITIEVE BESCHIKKING EXPLOITATIEVERGUNNING De burgemeester van Katwijk maakt bekend dat hij Exploitatievergunning heeft verleend voor:

04-09-13

Ingekomen evenementen

Verleende drank- en horecavergunning Locatie

Bekendmaking besluit

Kleinschalige evenementen Locatie

Omschrijving

Ingekomen

Claudiusdreef, Valkenburg

Het organiseren van een straatfeest op zaterdag 21 september 2013

03-09-13


van de gemeente Koningin Julianalaan 3 - Postbus 589 - 2220 AN Katwijk ZH Telefoon: 071 - 4065000 - Telefax: 071 - 4065065 Website: www.katwijk.nl

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen De eventuele omgevingsvergunning zal te zijner tijd worden gepubliceerd. Daarna bestaat de mogelijkheid het plan in te zien en zienswijzen c.q. bezwaren in te dienen.

Op de hoogte blijven van de laatste berichten?

Spreekuur burgemeester Het spreekuur van de burgemeester op 17 september 2013 gaat niet door. De burgemeester houdt elke dinsdag een spreekuur waar u zonder afspraak terecht kunt. Het spreekuur is van 17.00-18.00 uur in het gemeentehuis van Katwijk. U kunt u melden bij de receptie. Wanneer het spreekuur niet doorgaat, wordt dat gepubliceerd op de website en op deze pagina in de krant.

Datum indiening

Heerenweg 15, Katwijk

het plaatsen van een smeerput in de gemeentelijke werkplaats

21-08-13

Castellumplein 1, Valkenburg (zh)

het vervangen van de bestaande dakpannen

02-09-13

Vinkenweg 56, 54A, het aanleggen van grondwallen t.b.v. de 58 en 68, Rijnsburg tijdelijke opslag van baggerspecie

03-09-13

ter hoogte van Achterweg 35 A, Katwijk

het kappen van een boom

03-09-13

Nachtegaallaan 51 t/m 131 (Nachtegaalflat), Katwijk

het vergroten van diverse balkons aan de noordwest- en zuidwest gevel

Tramstraat 52B, Katwijk

het plaatsen van een verdeelcentrale in de garage aan de Tramstraat 52B

www.katwijk.nl

Volg ons op Social Media! AGENDA van de vergadering van de Commissie bezwaarschriften d.d. woensdag 18 september 2013 vanaf 19.30 uur op het gemeentehuis van Katwijk, Koningin Julianalaan 3. Van 19.30 tot 20.00 uur: Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 5 juni 2013 naar aanleiding van het verzoek om informatie te verstrekken over bezwaarschriften met betrekking tot de WOZ op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

04-09-13

Van 20.00 tot 20.30 uur: Bezwaarschrift tegen zowel het Ligplaatsenbeleid van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, vastgesteld op 26 maart 2013, als tegen de handhaving van dit Ligplaatsenbeleid.

05-09-13

Van 20.30 tot 21.00 uur: Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 11 juli 2013 tot het opleggen van een last onder dwangsom aan Beach Zomers.

Vragen over bouwplannen? Maak een afspraak! Zonder afspraak moet u rekening houden met wachttijden. U kunt op afspraak terecht voor het stellen van vragen over bestemmingsplannen, vergunningsvrije- en vergunningsplichtige bouwwerken. Een bouwdossier uit het archief inzien? U kunt dit telefonisch opvragen! Belt u tussen 08.00 - 17.00 uur met het algemene nummer (071) 406 5000 en meldt dat u een bouwdossier wilt opvragen. Tevens kunt u dit via de website opvragen: http://www.katwijk.nl/wonen-verkeer-en-leefomgeving/wonen-en-verbouwen/bouwenverbouwen/#c2050

Website

www.katwijk.nl/afspraak-maken

Ingekomen omgevingsvergunning Omschrijving

www.katwijk.nl/storage/ nieuwsbrief

Online afspraak maken?

Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Locatie

Wekelijkse nieuwsbrief

www.twitter.com/ gemeentekatwijk

www.facebook.com/ gemeentekatwijk

Van 21.00 tot 21.45 uur: Negen bezwaarschriften tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 21 juni 2013 tot het instellen van een verkeersverbod aan de zuidzijde van De Roysloot, ter hoogte van huisnummer 3 te Rijnsburg.

Keuringsleeftijd rijbewijs ouderen van 70 naar 75 jaar Oudere rijbewijsbezitters hoeven zich vanaf 1 januari 2014 pas vanaf hun 75e te laten keuren. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) verhoogt de keuringsleeftijd van 70 naar 75 jaar. Deze verhoging betekent minder geregel en lagere kosten voor ouderen. Automobilisten en motorrijders met respectievelijk een rijbewijs B en A moeten zich op dit moment vanaf de leeftijd van 70 jaar elke 5 jaar laten keuren als zij hun rijbewijs verlengen. Maar vanaf 1 januari aanstaande gaat de keuringsleeftijd omhoog van 70 naar 75 jaar. Ook zijn rijbewijzen voor bestuurders tussen de 60 en 70 jaar langer geldig per 1 januari 2014. Een nieuw rijbewijs is dan tien jaar geldig voor bestuurders tot 65 jaar. Na hun 70e verjaardag is de geldigheidsduur 5 jaar. Op dit moment ligt die grens bij 65 jaar.

Lagere kosten voor ouderen Op dit moment worden automobilisten en motorrijders vanaf 70 jaar elke 5 jaar gekeurd bij verlenging van het rijbewijs. Door de verhoging van de keuringsleeftijd hoeven oudere bestuurders minder te regelen en besparen ze op de kosten voor bijvoorbeeld de Eigen verklaring, een bezoek aan de keuringsarts en eventuele extra kosten voor onderzoeken door medisch specialisten.

Keuring rijgeschiktheid Bij een rijbewijskeuring moeten automobilisten een Eigen verklaring invullen. Deze is verkrijgbaar via MijnCBR.nl, maar ook bij veel rijscholen of gemeentes. Keuringsartsen letten tijdens de keuring onder andere op het gezichtsvermogen, het functioneren van de armen en benen en meten de bloeddruk. Het merendeel van de bestuurders kan na de keuring

Vanaf 1 januari 2014 betekent dit voor bestuurders: Jonger dan 60 jaar

Rijbewijs 10 jaar geldig. Keuring: niet nodig.

Tussen 60 en 65 jaar

Rijbewijs 10 jaar geldig. Keuring: niet nodig.

Tussen 65 en 70 jaar

Rijbewijs tot 75e verjaardag geldig. Keuring: niet nodig.

Tussen 70 en 75 jaar

Rijbewijs 5 jaar geldig. Keuring: bij verloop rijbewijs op of na 75e verjaardag.

75 jaar of ouder

Rijbewijs 5 jaar geldig. Keuring: verplicht.

weer gewoon achter het stuur, bijvoorbeeld na een kleine aanpassing zoals een bril of sterkere glazen.

Aandoeningen of medicijngebruik Voor de groep wiens rijbewijs korter dan 10 jaar geldig is vanwege een medische aandoening of medicijngebruik blijft de keuring voor het rijbewijs verplicht bij verlenging. Voor brom-en snorfietsers verandert er niets.

Meer weten? Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl of via telefoonnummer 1400.


De katwijksche post

Macht en Pracht Open Monumentendag is dé kans om een plek te bezoeken, die anders niet voor publiek toegankelijk is, of om mee te doen aan een bijzondere activiteit of rondleiding. Dit jaar is het thema ’Macht en Pracht’. Er is aandacht voor verschillende soorten macht, en de pracht die daar in Nederland uit voortkwam, en ons nog steeds omringt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan politieke macht, economische macht of de macht van kerken en de reders. De rijkdom, schoonheid en grootsheid die macht kon voortbrengen, is overal om ons heen in gebouwen terug te vinden. De volgende monumenten zijn geopend van 10.00 tot 17.00 uur, tenzij anders staat aangegeven en onder voorbehoud:

Zaterdag 14 september: Open Monumentendag, Parels van Katwijk, Open Dag Katwijks Museum

4e editie KleinKunstFestival op en ron

Parels van Katw neer in het zee

KATWIJK AAN ZEE

• Oude Begraafplaats (1791), Zuidstraat. • Nieuwe Begraafplaats (1953), Parklaan. • Koning Willem Alexandergemaal (1953), Sluisweg.

• Soefitempel (1969), Zuidduinseweg 7. • Vuurtoren (1605), Vuurbaakplein. • Oude Kerk (1461), Boulevard 109. • Nieuwe Kerk (1887), Voorstraat 79. • Smederij Haasnoot (1910), Jan van der Vegtstraat 1. • Katwijks Museum (1913), Voorstraat 46. • K&O-gebouw (De Franse School) (1883), Sluisweg 16. • De Waaier, Seinpoststraat.

KATWIJK AAN DEN RIJN

• RK Kerk Joannes de Doper (1911), Kerkstraat 70. • Nederlands Hervormde Kerk (1231), Kerklaan 12. • De Wilbert: het park en de kapel (1831). • Molen De Geregtigheid (1740), Valkenburgseweg 7. • De Roskam (1560), Turfmarkt 2.

RIJNSBURG

• Grote of Laurentiuskerk (1122), Burg. Koomansplein, met Torenbeklimming. • Museum van het Genootschap Oud Rijnsburg, Oude Vlietweg 6 (geopend van 10.00-16.00 uur).

Nieuwe naam gemaal Burgemeester Jos Wienen en dijkgraaf Gerard Doornbos luiden Open Monumentendag om 10.00 uur in met de feestelijke onthulling van de nieuwe naam van het Rijnlands gemaal op de Binnensluis. Ter ere van de troonswisseling wordt het boezemgemaal in Katwijk vernoemd naar Koning Willem-Alexander.

VALKENBURG

• Torenmuseum Oud Valkenburg, Castellumplein, Valkenburg.

• Woonhuis Katwijkerweg 6. Dit pand is een betonnen prefab proefwoning van de bekende architecten Van Tijen en Maaskant.

Het thema Macht & Pracht sluit goed aan bij de macht van het boezemgemaal en de pracht van het monumentale pand en het Rijnlandse watersysteem. U kunt het boezemgemaal bekijken tijdens een rondleiding, of op eigen gelegenheid. Tijdens en vóór de onthulling van de belettering zorgt het shantykoor ’Voor de mast’ voor muzikale ondersteuning. Tijdens de opening zijn de stoep en het fietspad aan de zijde van het gemaal afgesloten.

Dag vol activiteiten Katwijk ademt op zaterdag 14 september cultuur. Voor de 27ste keer is dan de landelijke Open Monumentendag. Veel monumenten in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg zijn tussen 10.00 en 17.00 uur gratis toegankelijk. Tussen 13.00 en 16.00 uur is er ook de vierde editie van het Klein Kunst Festival ’Parels van Katwijk’ en het Katwijks Museum organiseert haar jaarlijkse Culturele Dag en is de hele dag gratis toegankelijk. Er zijn op de Open Monumentendag in Katwijk, behalve de te bezoeken gebouwen, ook andere activiteiten.

• Spinozahuis (omstreeks 1650), Spinozalaan 29, Rijnsburg. • Stoeterij Haasnoot (1910), Elsgeesterweg 22.

KATWIJK

K&O-gebouw fototentoonstelling over het strand en de Boulevard en film over de historie van Katwijk. Tussen 11.00 en 15.00 uur kunnen kinderen er een tekening/schilderij maken onder leiding van Ingrid van Hykoop. Katwijks Museum tentoonstelling klederdracht en sieraden van vooral de welgestelde vrouwen uit de vorige eeuw. RK Kerk Joannes de Doper workshop glas-in-lood maken; expositie kunstwerkjes; kopieën van de originele werktekeningen van het glas-in-lood van de kerk zijn in de kerk te bekijken. De Wilbert tentoonstelling over voormalige

buitenplaatsen in Valkenburg en Katwijk. De Dorpskerk begeleide looproute langs de monumentale bezienswaardigheden; presentaties over de kerk in al zijn aspecten en over de restauratie van het orgel en de kerk. Torenmuseum Oud Valkenburg tentoonstelling archeologische vondsten en Romeinse wapendelen. Oude Kerk Katwijk 12.00 uur - lezing van C. Kraijenoord over de oorsprong van dit kenmerkende gebouw. Ter gelegenheid van Open Monumentendag kan men kosteloos gebruik maken van de oude veerpont die op deze dag vaart tussen Valkenburg en Rijnsburg.

Concerten

RK Kerk Joannes de Doper 11.00 en 12.00 uur een concert van fluitiste Annette Schouten en haar vaste orgelbegeleider Robert Bezemer. Oude Kerk 14.00 tot 15.00 uur fluit-orgelconcert door Annette Schouten en Robert Bezemer; 15.00 tot 16.00 uur optreden van het Ichthuskoor. Nieuwe Kerk orgelconcert vanaf 16.00 uur door verschillende organisten. Laurentiuskerk orgelbespeling door de vaste organisten.

In Katwijk is komende zaterdag 14 september van 13.00 tot 16.00 uur de vierde editie van het Klein Kunst Festival ’Parels van Katwijk’ plaats. Dit maal strijken de Parels neer in dorpskern Katwijk aan Zee. Op en rond het Schippersdammetje, Andreasplein en Andreashofje. Het festival geeft aan kleine lokale, soms wat verscholen, gezelschappen en creatieve jongeren de gelegenheid zich te presenteren aan een groot publiek. Ook dit jaar is er weer een gevarieerd en vrij toegankelijk programma vol zang, dans, toneel, muziek, verhaal,- en dichtkunst. Het thema van dit jaar is ’Onder de Waterlijn’. Uit dit thema kunnen de gezelschappen de inspiratie voor het act halen. Nieuw aan de Parels is dat er drie scholen uit het voortgezet onderwijs meedoen, namelijk het Wellantcollege met een onderzeese wereld van afval, Limes praktijkonderwijs heeft een 3D-installatie met licht en geluid gemaakt en het Andreas College (locatie Pieter Groen) levert heeft een muzikale bijdrage. Verder geeft de Volksdansgroep Katwijk een aantal optredens, is de muziekschool weer goed vertegenwoordigd, heeft dichter Ferrie Moene wel een heel eigentijdse kijk op de onderwaterwereld, heeft E motion weer een eigen choreografie en komt er een heus vervolg van ’Op Hoop van Zegen’.Dit is slechts een greep uit het aanbod.

Test uw kennis

Nieuw bij de Parels is een kennisquiz. Elk goed beantwoorde vraaglevert een letter op die gezamenlijk een woord vormen. Dit woord

Foto: Piet van Kampen

16

kunt u invullen op de flyer en deponeren inleveren bij het Katwijks Museum of Eetcafé De Bonte Kraai aan het Andreasplein. De vragen kunt u stellen aan de klederdrachtleden die u tijdens het festival kunt ontmoeten. Onder de juiste antwoorden worden vijf winnaars getrokken, die een Cultuurbox met vier historische wandelingen, inclusief 16 unieke au-

Tentoonstelling 200 jaar Koninkrijk

Macht & Pracht in Dorpskerk De Open Monumentendag 2013 heeft als thema Macht & Pracht. Bij Macht & Pracht zal aandacht zijn voor verschillende soorten macht, en de pracht die daar ook in de Dorpskerk uit voortkwam, en ons nog steeds omringt. In 2013 zal de Vrede van Utrecht herdacht worden, evenals de viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. Beide herdenkingen waren aanleiding om te kiezen voor Macht & Pracht op de 27ste Open Monumentendag. In de Dorpskerk zijn een aantal prachtige monumenten te bezichtigen welke de macht moesten uitstralen van de Heren en Vrouwen van beide Catwijcken en ’t Sandt.

Deze monumenten zullen deze monumentendag extra toelichting krijgen. Ook de band tussen de familie van Wassenaer van Catwijck en de Dorpskerk zal de aandacht hebben. In het kader van de herdenking van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden wordt er een overzichtstentoonstelling gehouden, waarin de geschiedenis vanaf koning Willem I tot koning Willem Alexander centraal staat. Naast dit alles zal middels een beamer de restauratie van de kerk in jaren ’70 en de restauratie van het orgel in beeld worden gebracht. Genoeg te zien en te beleven dus in de Dorpskerk, u / jij bent van harte welkom, de koffie staat klaar.


nieuws

donderdag 12 september 2013

ADEMT CULTUUR

nd Andreasplein en Schippersdam

17

Van 11.00 tot 16.30 uur

Open Dag in en om Katwijks Museum

Foto: pr

wijk strijken edorp Het Katwijks Museum zet zaterdag 14 september - met wel 25 kunstenaars uit allerlei disciplines - haar deuren wijd open voor de Culturele Dag. Dit jaar valt de dag samen met de landelijke Monumentendag en met de Parels van Katwijk.

maar ook de andere muzikanten, zoals die van de Muziekschool Katwijk, staan garant voor swingende optredens. Buiten op het plein voor het museum geeft de Katwijkse Klederdrachtgroep een modeshow.

Tussen 11.00 uur tot 16.30 uur kunt u binnenlopen om te genieten van het werk van exposanten uit de regio, omlijst door muziek en een verrassende buikdansshow. In de verschillende zalen van het museum en bij mooi weer buiten bij de ingang aan de Voorstraat, presenteren de kunstenaars hun werk. Ter plekke tonen zij hoe hun werk tot stand komt. Beeldhouwen en schilderen met acryl- en olieverf: het zijn enkele voorbeelden. De toegang is gratis. Wouter Kiers (vermaard saxofonist) & friends,

Beeldend kunstenaar Margareth Meulmeester organiseert op deze dag namens de Stichting Art Child van 14.00 tot 16.00 uur de schilderworkshop ’Schilder je eigen wereld’ voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Deelname kan door een mail te sturen naar art@margarethmeulmeester.nl ovv Schilder je eigen wereld. De enige bijdrage is €5,00 voor het schildersdoek van 50x70 cm.

Schilderworpshop

Laat u inspireren op uw vrije zaterdag.

Huisdichter Ferrie Moene (rechts) verrast de bezoekers ook dit jaar weer met een act. Vorig jaar stond hij bij het Valkenbugse Pontje, waar u ook dit jaar weer gratis gebruik van kunt maken.

dioverhalen (winkelprijs € 24,95) winnen. Op de flyer, die onder andere bij het Katwijks Museum en de Bonte Kraai liggen, staat een plattegrond met Parelplekken. Op welke plek welke parels staat is een verrassing. Kortom, er valt weer een hoop te ervaren tijdens het Klein Kunst Festival.

De Parels zijn:

Ton Hetebrij - Verhalenpelgrim Ferrie Moene - Dichtkunst Jocoro - Schotse en Ierse ballades Mimieks Theater - Toneel Hartekreet en ander Leed - Smartlappen E Motion - Dans Henny Vermeijs - Sound Experience ACT - Zang en toneel Volksdansgroep Katwijk-Werelddans

Mary Prado - Zang Ichthus Koor - Zang Take 4 - Saxkwartet Duo Sono - Fluitduo.

Schooltalent

Wellantcollege - Kunstwerk Pieter Groen - Rapper SX Limes Praktijkschool - Kunstwerk.

Op de fiets of op een drafje

Rijnsburg opent met beiaardier De deuren van diverse monumentale panden in Rijnsburg staan zaterdag weer wagenwijd open. Open Monumentendag wordt in Rijnsburg traditiegetrouw geopend met een concert vanaf de eeuwenoude toren. De beiaardier bespeelt tussen 09.00 en 10.00 uur het carillon. Aansluitend opent het museum aan de Oude Vlietweg 6 haar deuren en mag een ieder die dat wil tot 16.00 uur gratis rondkijken. Vanuit het museum wordt ieder heel uur (laatste om 15.00 uur) een rondleiding verzorgd naar het

achter de Grote Kerk gelegen Mausoleum. Daar liggen de Graven van Holland begraven en krijgt u tekst en uitleg over de eeuwenoude geschiedenis van het dorp. In de kerk zelf wordt gedurende een groot deel van de dag het orgel bespeeld en lopen gidsen rond die u meer ook het monumentale gebouw kunnen vertellen. Tussen 12.00 en 16.00 uur kan onder begeleiding de toren worden beklommen. Het Spinozahuisje aan de Spinozalaan is ook een bezoek meer dan waard. Loop eens rond in de ruimtes waar de wijsgeer Spinoza ooit woonde en werkte en laat u door

gastheren informeren over zijn nalatenschap, zijn bijzondere geschriften. Bij Stalhouderij Herman Haasnoot aan de Elstgeesterweg 22, (500 meter voorbij camping Koningshof) is die zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur een geweldig mooie collectie rouw en trouwkoetsen te bewonderen. Maar ook allerlei andere aan rijtuigen gerelateerde zaken en benodigdheden. Haasnoot heeft zijn collectie de afgelopen jaren flink uitgebreid en is een bezoek meer dan waard.

Ga op de fiets langs de Katwijkse monumenten. Er is een fietsroute beschikbaar die start en eindigt bij het gemeentehuis. De route voert door de verschillende dorpskernen, langs de monumenten en bijzondere aandachtspunten. Men kan uiteraard naar eigen inzicht de route aanvangen en vervolgen. De routebeschrijving is te verkrijgen op het gemeentehuis, in de bibliotheek, bij het Katwijks Museum en de VVV. De routebeschrijving en de uitgebreide achtergrondinformatie zijn ook te vinden op de website van de gemeente Katwijk, www. katwijk.nl/monumenten.

Monumentenloop

Atletiekvereniging Rijnsoever (AVR) organiseert zaterdag om 09.00 uur een Monumentenloop van ongeveer 10 kilometer (fietsen mag ook), waarbij onderweg uitleg wordt gegeven bij diverse monumenten. Inlichtingen bij Koos van Rhijn, 071 4080406 en inschrijving via rijnsoevercooper@gmail.com. Voor deelname en/met een aansluitend lunchbuffet in de kantine bedragen de kosten 5 euro (graag bij inschrijving doorgeven). De Monumentenloop vertrekt bij het clubhuis van AVR, Olympiaweg 2, Katwijk.


18

cultuur / clubs

DE KATWIJKSCHE POST

donderdag 12 september 2013

Recordpoging ’Water naar de zee dragen’

Startdag HGJV op De Goerie

Samen sterk voor restauratie Oude Kerk

Het Hervormd Gereformeerd Jeugd Verband (HGJV) start zaterdag 14 september weer met zijn activiteiten. Wekelijks zijn er dan de clubs voor jongens en meisjes op diverse locaties in ons dorp. De tijden en locaties staat op de website www.hgjvkatwijk.nl .

Voor grotere kinderen is er de Balance Arena. Hoe je aan dit alles mee kan doen? Door een spellenkaart te kopen bij de ingang van de Goerie, met die kaart kan je meedoen met alle activiteiten. Op je gekochte spellenkaart krijg je ook patat, een frikandel, limonade, suikerspin en popcorn. Alle kinderen zijn welkom, ook al zitten ze niet op een club van het HGJV. Kosten zijn € 1,00 per persoon. Ouders of grootouders kunnen gezellig meekomen om te kijken. Voor catering is gezorgd. Tot ziens op zaterdag 14 september vanaf 10.00 uur.

Inloopavond vereniging HCHWA-D U wordt uitgenodigd om langs te komen op een van de inloopavonden van vereniging HCHWA-D in De Roskam, aan de Turfmarkt in Katwijk. De volgende is op donderdag 19 september, aanvang 20.00 uur. Op deze avond kunt u met uw eventuele vragen terecht of elkaar onder het genot van een kopje koffie ontmoeten en bijstaan. De bijeenkomsten zijn laagdrempelig en informeel. Voelt u zich betrokken of bent u geïnteresseerd, dan biedt vereniging HCHWA-D in de Roskam de gelegenheid. Meer informatie: www.hchwa-d.nl.

Foto: pr

Zoals gebruikelijk start HGJV het seizoen met de startdag op De Goerie. De startdag is voor kinderen vanaf 4 jaar. Voor de kinderen zijn er heel veel activiteiten. Verschillende luchtkussens en spelletjes zoals, de Toren van Pisa, hengelkoorts, eendjes vangen en een knutsel maken.

Een paar honderd kinderen van de Hervormde Basisscholen in Katwijk maken zich binnenkort samen sterk voor de karakteristieke en bekende Oude Kerk aan de Boulevard. Het zijn leerlingen van de Rehobothschool, Groen van Prinstererschool, Ds. R.P.A. Rutgersschool en de Oranjeschool.

’Voor de Mast’ zoekt zangers en muzikanten Na het zomerreces is Shantykoor ’Voor de Mast’ weer begonnen met de repetities, op maandagavond vanaf 19.45 in de docentenkamer van het Andreas College locatie Rijnmond (ingang Nieuwe Duinweg). Onder bezielende leiding van de Russische dirigente Svetlana Terpougova wordt een uitgebreid repertoire van shanties, forebitters en zeemansliederen ingestudeerd. Het koor is op zoek naar uitbreiding. Vind je het leuk om te zingen en spreekt het repertoire je aan? Of heb je muzikale kwaliteiten waarmee je het koor zou willen ondersteunen? Denk niet dat het te hoog gegrepen is en neem contact op. Het gezellige koor treedt regelmatig op in het land. Op 24 augustus

was het koor te gast in Vlissingen tijdens Sail de Ruijter. Zaterdag 7 september was het koor aanwezig op de Wereldhavendagen in Rotterdam en op zaterdag 28 september bij de Brandersfeesten in Schiedam. Daarnaast is het koor bezig met de voorbereidingen voor een buitenlandse trip in 2014. Kortom: naast de gezelligheid tijdens de repetitieavonden zijn er gezellige uitstapjes waarbij de leden en hun partners met volle teugen genieten. Ga geheel vrijblijvend op maandagavond naar bovengenoemd adres en ervaar de gezelligheid en saamhorigheid van shantykoor ’Voor de Mast’.

Woord en Daad zoekt collectanten Voelt u zich betrokken bij de nood van miljoenen op deze aarde en vind u dat het ook uw verantwoording is om een helpende hand toe te steken? Dan bent u bij Woord en Daad aan het juiste adres om de daad bij het Woord voegen. Woord en Daad Katwijk zet zich in voor het schrijnende probleem van vele noodlijdende kinderen en

daar hebben wij uw hulp bij nodig. Wij zoeken in de week van 1419 oktober nog enkele mensen die ons willen helpen met onze huisaan-huiscollecte voor deze kinderen.. Voelt u/jij zich aangesproken: geef dan een stukje van uw tijd voor deze kinderen en geef u op als collectant bij J. van der Boon, T. 071 4028213, E. jvdboon@hetnet.nl.

De actie is bedoeld om geld in te zamelen voor de restauratie van het kerkgebouw. De kinderen van groep 5 tot en met 8 houden een sponsoractie waarbij emmertjes water gesponsord kunnen worden. Op woensdag 25 september worden de met water gevulde emmertjes (350 ml) door de kinderen op het hoofd vanaf het strand ter hoogte van de Oude Kerk naar de zee gedra-

gen. De eerste kinderen beginnen om 10.00 uur de 100 meter te lopen. Elk emmertje levert geld op en is een poging het wereldrecord ’water naar de zee dragen’ te verbeteren. Dat record is nu nog in Canadese handen met 282 emmers. Het aantal Nederlandse waterdragers bleef bij de laatste poging in Bloemendaal op 147 steken en is een Nederlands record.

Interessante les

De Katwijkse kinderen proberen beide records te breken door zich samen sterk te maken voor de Oude Kerk. Naast deze actie bezoeken de kinderen de kerk en krijgen zij op school les over de interessante geschiedenis van de Oude Kerk.

Clubs CJV YMCA Katwijk Alle clubs van het CJV YMCA Katwijk gaan vanaf maandag 23 september weer van start. Vrijdagavond 20 september organiseren we een bijzondere activiteit om met elkaar te starten. Op verschillende locaties in Katwijk zijn er meisjes- en jongensclubs. Elke clubavond wordt gestart met zingen, gebed en het bijbelverhaal. Op een begrijpelijke en soms speelse manier wordt de kinderen het woord van God meegegeven. Na het eerste gedeelte wordt er een wisselend programma geboden, knutselen, spellen, speurtocht, quizzen er is elke clubavond weer iets anders. De avonden starten om 19.00 uur en zijn om 20.30 uur afgelopen. Voor de tieners is er ook genoeg te doen binnen de vereniging, zoals tienerclub Spirit, de Hobby-

club of de open inloopavonden op donderdag en zaterdagavond. Voor clubs, tijden en locaties: zie www.ymcakatwijk.nl.

Clubleiding

CJV YMCA is voor dit jaar weer heel hard op zoek naar nieuwe leiding. Uw en jouw hulp kunnen wij heel hard gebruiken. Kom eens kijken of neem contact met de organisatie op. Zij vertellen u/jou graag wat het kerkelijke clubwerk inhoudt en daarmee hopen u/jou enthousiast te maken om zich aan te sluiten. Het is ook mogelijk om stage te lopen binnen CJV YMCA Katwijk. Geef uw/jouw geloof handen en voeten en ga aan de slag binnen CJV YMCA Katwijk! Voor meer info, neem dan contact op met Corine Hoek 06 10818248 of corine@ymcakatwijk.nl.

Lokfiets gejat Politieagenten hielden woensdag 4 september een 39-jarige inwoner van Alkmaar op heterdaad aan, toen hij een fiets wegnam. Rond 16.15 uur kreeg de politie in Katwijk een seintje dat de lokfiets,

die was neergezet op de Zeeweg, was weggenomen. Dankzij het gpsvolgsysteem in de fiets, konden agenten precies zien waar de fiets was. Binnen een paar minuten kon de verdachte op de Hyacinthstraat worden aangehouden.

Advertorial

Bescherm uw spaargeld! Katwijk – Het Goudwisselkantoor aan de Tramstraat is nu ook verkooppunt voor goud en zilver. Heeft u de laatste tijd wel eens stilgestaan bij de vraag of uw spaargeld veilig is? Op Cyprus

en in veel andere Zuid-Europese landen weten ze tegenwoordig het antwoord wel. Niet alleen zijn grote spaarders daar dankzij de crisis een aanzienlijk deel van hun spaargeld kwijt, ook eenvoudige particulieren konden nog maar mondjesmaat bij hun geld waarvan ze dachten dat het veilig op de rekening stond bij de bank. De financiële crisis heeft ons duidelijk gemaakt dat spreiding van het vermogen wel het minste is dat u kunt doen om spaargeld te beschermen tegen de controversiële besluiten van centrale bankiers, regeringen en technocraten in Brussel. En

één ding is zeker: in tegenstelling tot alle valuta uit de wereldgeschiedenis hebben goud en zilver élke crisis overleefd. De afgelopen jaren zijn steeds meer mensen gaan inzien dat het aanschaffen van fysiek goud en zilver een goede manier is om de risico’s te spreiden. Het dient als zekerstelling van vermogen, maar het kan ook worden gezien als belegging. Had u bijvoorbeeld in het jaar 2000 goud gekocht, dan zou dit in 2013 bijna vier keer zoveel waard zijn geweest. De instapmogelijkheden voor goud en zilver zijn in jaren niet zo kansrijk geweest.

Het Goudwisselkantoor is eigendom van familie De Ruiter uit Klaaswaal, al 25 jaar actief in de wereld van goud en zilver en daarmee een vertrouwd adres voor de aankoop van edelmetaal. U kunt bij het Goudwisselkantoor terecht voor een vrijblijvend advies over de mogelijkheden. Indien u overtuigd bent, kan het goud en zilver ter plaatse worden aangeschaft. U wordt geholpen in een

aparte spreekruimte zodat uw privacy is gewaarborgd.

Daarnaast kunt u bij het Goudwisselkantoor nog altijd terecht voor het verkopen en verpanden van uw goud, zilver, munten of bankbiljetten. Goudwisselkantoor Katwijk is gevestigd aan de Tramstraat 112 b en is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur.

Tramstraat 112 B - 2225 CM Katwijk - Tel. 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl www.goudwisselkantoor.nl Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag van 9.30 - 17.00 uur


cultuur

DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 12 SEPTEMBER 2013

Op gemeentelijke muziekschool

Woensdag 9 oktober

Oriëntatiebijeenkomst voor vrijwilligers

Muziek voor baby’s en peuters

Deelname aan één van de cursussen kost €55. Inschrijving kan via de website van de muziekschool (formulier downloaden bij Inschrijvingen) of bij de administratie. Voor meer informatie kunt u het beste op maandag contact opnemen met de administratie van de muziekschool.

Foto: pr

De oriëntatiebijeenkomst is bedoeld voor mensen die vrijwilligerswerk willen doen, maar nog niet precies weten wat er mogelijk is en wat er wordt verwacht. Na afloop van de bijeenkomst heeft u een duidelijker beeld van wat vrijwilligerswerk is, wat het u op kan leveren en hoe u te werk kunt gaan. De volgende onderwerpen komen onder andere aan de orde: wat is vrijwilligerswerk; redenen om vrijwilligerswerk te gaan doen; wat levert vrijwilligerswerk u op;

Kliederen op muren mag bij CreaKids Creatief bezig zijn en je fantasie gebuiken in een ruimte waar je lekker kunt experimenteren met verf en andere materialen. Dat kan binnenkort bij CreaKids Katwijk. Elvira Pronk en Marleen Dijkdrent starten vanaf dinsdag 24 september acht knutsel- en schildermiddagen voor kinderen. CreaKids Katwijk is een samenwerking tussen Elvira en Marleen, twee jonge moeders die allebei werkzaam zijn in de creatieve branche. Elvira is ontwerper onder de naam L4A-Ontwerpen en Marleen maakt wandschilderingen onder de naam IN-KLEUR. Zelf waren ze als kind altijd aan het knutselen en schilderen. Daarom willen ze nu kinderen de mogelijkheid geven om zich ook creatief te ontwikkelen, op een plek waar ze vrij zijn om te experimenteren. In het atelier van IN-KLEUR, een ruimte waar je lekker vies mag worden. Buiten de lijntjes kleuren of op de

muur verven, alles mag. Met allerlei materialen zoals verf, graffiti, klei en hout. Want thuis of op school is daar niet altijd gelegenheid voor. Elke middag maken de kinderen wat anders, variërend van fantasiemaskers, bouwwerken van karton, graffiti of een familieportret. Met een beetje hulp van Elvira en Marleen gaan de kinderen aan de slag om een eigen creatie te maken, altijd met een verrassend resultaat. Zoals drakenvleugels die je echt om kunt doen of een masker met wimpers. Start is op dinsdag 24 september van 16.00 tot 17.30 uur en daarna elke dinsdagmiddag t/m 12 november. In totaal acht middagen voor maar €55,-. Alle leeftijden zijn welkom, van 2 tot 12 jaar. Maximaal 15 deelnemers. Locatie: Atelier van INKLEUR, Rijnstraat 22 in Katwijk a/d Rijn. Aanmelden kan via: marleen@inkleur.nl.

Bloemschikcursus Bloembindcursus Rijnsburg start na de overweldigende belangstelling van voorgaande jaren op 30 september, 1 en 2 oktober, weer met 17 lessen in bloemschikken; 9 voor en 8 na de kerst. De lessen worden gehouden in de Bloemenveiling Flora Holland in Rijnsburg. De lesavonden voor beginners, gevorder-

mogelijkheden in de gemeente Katwijk; vrijwillig maar niet vrijblijvend. Er is ook een vrijwilliger aanwezig die over zijn eigen ervaringen zal vertellen. Aan het einde van de avond kunt u een afspraak maken om in een persoonlijk gesprek te bekijken wat uw mogelijkheden zijn. In Huize Callao, Callaoweg 1, Katwijk. Aanvang: 19.30 uur. Deelname is gratis. Meer informatie en aanmelden bij Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) Katwijk, T. 071 7600310, E. info@vipkatwijk.nl.

Foto: pr

Op de gemeentelijke muziekschool starten in de week van 23 september de leuke muziekcursussen speciaal voor baby’s en peuters weer. Samen met één van hun ouders/verzorgers maken de kinderen in 6 lessen spelenderwijs kennis met de wereld van de muziek. Samen zingen, spelen, luisteren en ontdekken. Op deze leeftijd gaat muziekles natuurlijk niet over een muziekinstrument bespelen. Maar kinderen zijn al wel op heel jonge leeftijd gevoelig voor muziek. Iedereen kan zien dat kinderen heel direct reageren op ritme, klank en sfeer. Ze beginnen vaak spontaan te bewegen als ze muziek horen. Daar kun je wat mee! Via allerlei liedjes, verhaaltjes, dansjes en muzikale spelletjes wordt tijdens de cursussen de muzikale aanleg van de kinderen verder ontwikkeld. De lessen zijn veelal thematisch van karakter, aansluitend op bijvoorbeeld de jaargetijden en de fantasiewereld van de kinderen. Herhaling speelt daarbij een belangrijke rol. Het plezier straalt er vaak van af als dat ene bekende wijsje weer voorbij komt. En ondertussen nemen de kinderen van alles mee, bijvoorbeeld het verschil tussen stilte en geluid, hoog en laag, hard en zacht, langzaam en snel etc. Daar kun je als ouder thuis leuk mee verder. ’Muziek op schoot’ is voor baby’s van 6 maanden tot ongeveer 2 jaar en ’Muziek en dans voor peuters’ voor kinderen van ca. 2 tot 4 jaar. In de praktijk kan het wel eens overlappen, want bij het samenstellen van de groepen wordt vooral gekeken of de kinderen wat leeftijd betreft goed bij elkaar passen. Allebei de cursussen bestaan uit 6 aaneensluitende wekelijkse lessen van een uur. Daarbinnen is ook tijd om wat te drinken en ervaringen uit te wisselen. De lessen zijn op dinsdag- en donderdagochtend, in lokaal 3 van de muziekschool.

19

den en fantasie worden gehouden op maandag, dinsdag en woensdagavond, de aanvang van deze avonden is om 20.00 uur. Er wordt alleen gewerkt met natuurlijke materialen. Opgeven voor deelname of meer informatie: www.bloembindcursusrijnsburg.nl, of bij Piet van Rhijn , 0252 428783 / 0650907710.

’Moeder en kind’ mooiste schilderij expositie Pictura Tijdens de expositie van Pictura in het Kerkhaventje aan de Boulevard hebben de bezoekers niet alleen genoten van de kunstwerken van de schilders, maar zijn er ook weer heleboel enquêtes ingevuld om een mening te geven over het geëxposeerde werk. De expositie, van 27 juli tot en met 10 augustus, werd druk bezocht door mensen uit Katwijk en omgeving, waaronder veel vaste bezoekers, en door toeristen uit alle windstreken uit Nederland en zelfs het buitenland. Het bezoekersaantal was dit jaar gelijk aan vorig jaar, 900. Tijdens deze expositie waren er wat minder activiteiten voor toeristen, die dan daarna ook even bij het Kerkhaventje binnen liepen. Boven-

dien was het erg warm, waardoor het relatief rustig bleef. De enquête werd door veel bezoekers ingevuld, waarbij twee schilderijen konden worden aangewezen die men het mooiste vond en/of die het meeste aansprak. Het schilderij ’Moeder en kind’, geschilderd door Nel Aandewiel, werd als meest favoriete schilderij gekozen. De tweede keuze viel op ’Cow with color’, geschilderd door Heleen van de Oever. Na loting kwam als winnaar mevrouw Guus Boer uit Katwijk uit de bus. Zij had beide schilderijen gekozen als haar eerste en tweede voorkeur. Zij won het boek ’Katwijks in de Schilderkunst’, die haar werd aangeboden door Nel Aandewiel.

Rubriek

LEES TIPS door Evelien Steenbeek

Voor meer informatie en gratis reserveren: www.bibliotheekkatwijk

Verborgen tuinen Dina Deferme

Groenland2 Bartel Van Riet

De ontdekking Dan Walsh

Kind van de zee Brenda Reid

Hoi boer, dag beesten! Marianne van Oeveren

De eigen tuin van de Belgische tuinarchitect Dina Deferme is bekend tot ver over de grenzen van België. Minder bekend zijn andere door haar ontworpen tuinen. In dit boek beschrijft zij zeventien door haar ontworpen tuinen, variërend van kleine stadstuinen tot middelgrote en grote tuinen. Dina Deferme staat bekend om haar enorme plantenkennis en mooie beplanting. Dit boek biedt veel inspiratie, zowel voor beginnende als gevorderde tuinbezitters.

Sinds 2011 is Groenland een zeer populair televisieprogramma op België één. In ’Groenland 2’ laat Van Riet zien hoe je met simpele middelen een kleine buitenruimte – patio, balkon, muur of gevel – kan omtoveren tot je eigen groene stadsoase. Korte teksten met toepasbare tips over o.a. beplanting, moes- en diervriendelijk tuinieren, zaaien en stekken. Meer informatie over het televisieprogramma: www. een.be/programmas/ groenland.

Na het overlijden van zijn grootvader Gerard Warner erft kleinzoon Michael (ikfiguur) diens woonhuis. Als de verhuizing rond is, vindt hij in de studeerkamer van zijn oom die een bestsellerauteur is, een manuscript van een nooit gepubliceerde roman. Als hij dit gaat lezen, ontdekt hij de ware identiteit en achtergrond van zijn opa en waarom zijn grootouders altijd zo geheimzinnig hebben gedaan over hun relatie die tijdens de oorlog was ontstaan.

Na een aantal vervelende jaren op een Engelse kostschool verheugt Angel (17) zich op een heerlijke zomer thuis op Kreta, samen met haar vriendin Chrissi. Als haar moeder onverwacht overlijdt, vluchten beide meisjes weg van huis, het avontuur tegemoet. Dit vervolg op ’Het huis van duizend dromen’ speelt zich af in de periode 19711974 tijdens de woelige jaren van het kolonelsregime. Een boeiend verhaal waarin de liefde voor Kreta duidelijk naar voren komt.

De herkomst van ons dagelijks eten is vaak niet meer te herkennen in de producten uit de supermarkt, zoals worst en kaas, brood en chips. Waar komt al dat voedsel eigenlijk vandaan? In dit grote, stevige kijkboek wordt het verhaal verteld van de achtergronden van ons voedsel. Vele facetten van het boerenbedrijf komen aan bod: van legbatterij tot biologische teelt, van intensieve veehouderij tot koeienrusthuis, van melkrobot tot knuffelkoe.


ccasions februari 2009 49.750 km Lichtm. velgen NISSAN QASHQAI ECC 1.6 16v Visia € 18.600 februari 2009

april 2007 109.664 km Navigatie HYUNDAI TUCSON Lichtm. 2.7i V6velgen Automaat € 14.950 april 2007

€ 18.600

€ 14.950

49.750 km Lichtm. velgen ECC

Autocentrum van Egmond

Autobedrijf Heemskerk & ZN

VW-AUDI-SEAT- SKODA specialist

Gespecialiseerd in Renault - Dacia - Nissan

Showroom: Langevaart 1a , Werkplaats: Noordeinde 12 Rijnsburg Tel. 071-4022911

Dames opgelet !!!

Bubbels en bandenspanning!

Noteer alvast uw agenda Autocentrum vaninEgmond ’Ladies Night’ op 18 september 2013

109.664 km Navigatie Lichtm. velgen

* vanaf € 9.950 iPad of 200 liter brandstof januari 2007 129.340 km Leer BMW X5 3.0 Navigatie High Executive Automaat V6 € 39.950 januari 2007 129.340 km Leer Navigatie € 39.950

Mercedes C280 Avantgarde Automaat - Navigatie - Leer

Van 19.00 tot 22.30 uur een gezellige thema-avond speciaal voor vrouwen!

LADIES NIGHT AC!van bandenspanning, Wij gaan ondere andere in ophetbij controleren motorolie en vloeistoffen. 18-09-2013 Wij zullen een kleine workshop geven zodat uw meer te weten komt over uw auto.

Geniet van een modeshow van de nieuwste MOSCOW herfst en wintermode. Alvast ook aanmelden? info@acvanegmond.nl Locatie: Langevaart 1a, Rijnsburg U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@acvanegmond.nl of te bellen 071-4022911 (optie 2)

Bouwjaar 2007 Km.stand 85.000 km

€ 23.950,-

Renault Clio 1.2 16V TCE Dynamique airco 5 drs. 2009 Renault Twingo 1.2 16V Autom. airco zwart 2009 Renault Twingo 1.2 16V Collection airco 2011 Renault Modus 1.4 16V Dyn. Aut. 4/2006 Renault Megane 1.6 16V Grand Tour Business 7/2007 Renault Megane Estate 1.4 TCE 130pk Parisienne 2011 Renault Grand Scenic 130 pk Celsium 7p navi 10/2009 Renault Scenic 1.6 16V RTX airco velgen 1/2000 Renault Scenic 2.0 16V Gas Business Line 10/2008 BMW X3 3.0 High Executive Navi 2007 Hyundai Santa Fe 2.7 V6 automaat leer 4/2007 Ford KA 1.3 Titanium Airco 2010 Ford Fiësta 5d Trend 82 PK 2010 Lexus IS 250 Business automaat 04/2006 Peugeot 307SW 1.6 16V Pack airco 04/2007 Saab 9.3 1.8 Business 9/2006 Seat Leon 2.0 Tdi Automaat Navi, 77.000 km 2008

€ 10.450 € 6.250 € 7.950 € 7.850 € 8.250 € 17.950 € 16.950 € 3.950 € 8.950 € 24.750 € 15.950 € 7.350 € 9.700 € 14.450 € 9.600 € 8.950 € 13.250

Al onze occasions op www.autoheemskerk.nl

Kijk voor al onze auto’s op:

Merk/Model/Uitvoering Opel Adam Slam 1.4 Start/Stop 74KW Opel Astra-J 1.4T 140PK Sport Opel Meriva-B Z1.6XE Met Optiek Opel Zafira 1.6 16V Fiat 500 1.4/16V Sport Fiat Punto 1.2/16V Ford KA 1.3I 44KW Airco Opel Agila-A 1.2/16V Flexx-Cool Opel Agila-A 1.2/16V Opel Astra-G- 1.8I/1.6V Coupe Airco Opel Zafira-A 1.8/16V EleganceAirco Porsche 911 3.3 Turbo Coupe U9 Peugeot 107 Sublime Peugeot 107 XS 5 drs Airco Renault Megane Scenic 1.4/16V Renault Twingo 1.2 16V Collection Suzuki Alto 1.0/12V Excl. Airco 5 drs Volkswagen Caddy 51 Kw 2,0 SDI Motors Kawasaki ZX10R Kawasaki ZX6R Kawasaki ZX6R

Kleurcode Geel Blauw Zwart met. Blauw met. Zwart met. Grijs met. Blauw Grijs met. Zwart Blauw met. Zilver Blauw Zwart Zilver Bruin Zilver Rose Groen Groen-zwart Blauw met. Zwart met.

Lange Vaart 34 Rijnsburg

www.acvanegmond.nl

B.jr. 2013 2011 2012 2000 2008 2001 2005 2006 2002 2002 2001 1991 2009 2012 2002 2011 2009 2008 2009 2008 2009

Kilometer Prijs 1.000 19.950,00 12.350 20.950,00 8.215 24.950,00 122.509 3.250,00 50.292 8.950,00 88.801 2.750,00 53.943 3.750,00 27.704 4.950,00 63.000 3.750,00 34.204 5.950,00 156.330 3.950,00 148.296 Op aanvraag 33.828 6.950,00 16.234 8.450,00 122.915 3.450,00 33.849 7.750,00 62.158 6.750,00 152.382 6.950,00 1500 1000 8000

7.950,00 5.950,00 6.950,00

Renault Twingo 1.2 16V collection bj 2011 kleur zilver km 33.828

voor

7.750,-

Tel. 071-4020365

Merk: Fiat Bravo 1.4 16V Edizione Prima 90 Fiat Panda 1.2 Actual Fiat Panda 1.2 Edi. Cool Fiat Punto 1.2 3D Dynamic Nissan Pixo 1.0 Visia Hyundai I10 1.1i Pure Fiat Sedici 1.6 16V 120 Emotion Fiat Bravo 1.9 JTD Edizione Prima 115 Fiat 500C Twin Air 85 SC Fiat 500C Twin Air 85 SC

Prijs € 7.950,€ 6.400,€ 7.500,€ 5.950,€ 6.490,€ 6.900,€ 17.950,€ 7.950,€ 15.900,€ 15.900,-

info@autoheemskerk.nl

Bjr. Km. 2007 107.269 2011 19.540 2010 13.642 2007 83.800 2010 41.103 2011 12.500 2011 7.069 2007 116.110 2013 5 2013 5

Kl. Blauw Geel Zwart Blauw Grijs Grijs Bruin Bruin Blauw Grijs

Fiat 500 Twin Air 85 TwinAir Plus 2012, 26.492, Blauw

€ 11.900,-

Herenweg 94 - 2201 AL Noordwijk Tel: 071-3613342 - Mobiel: 06-53798937 Fax: 071-3647666 Email: info@autobedrijfhoogeveen.nl

AUTOBEDRIJF B. JOREN

HILLEGOM - ARNOUDSTRAAT 1 - TEL. 0252 - 41 48 39 www.autojoren.nl

Volvo V40 € 29.995,- VolvoV50 2.4 € 10.995,D2 R-Design 140 pk Momentum Intro + Winterline 2013, 7.912 km Svala Auto Rietschans 70 2352 BB Leiderdorp T 071-5810950

Blauw, zwart stof 2004, 154.980 km

Beide occasions leveren wij met 24 MAANDEN GARANTIE

Svala Auto Arnoudstraat 3 2182 DZ Hillegom T 0252-410650

www.svalaauto.nl

GRATIS ADVERTENTIE

VAKANTIE IS WIELEWAAL

VAKANTIE IS... ...SPIERPIJN VAN HET LACHEN

Stichting Wielewaal zoekt vrijwilligers om kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking een onvergetelijke vakantietijd te bezorgen. Maak jij het mogelijk? www.wielewaal.nl/ vrijwilligers

Ik sta op voor de beste vriendin van Esmé En wat doe jij? Kijk wat jij kunt doen op staoptegenkanker.nl/ inactie


oud nieuws

DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 12 SEPTEMBER 2013

21

OUD NIEUWS UIT In deze rubriek nieuws

8 september 1988

en reclame-uitingen uit het archief van De Katwijksche Post. 6 september 1963

16 september 1938 6 september 1963

16 september 1938

8 september 1988


22

zakelijk

DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 12 SEPTEMBER 2013

Actie ’Leukste Winkels’ Katwijk krijgt vervolg

Style- & Trendevent in Winkelhart Zeezijde

Kaarten gratis af te halen

Mannendag bij Tuincentrum de Mooij Tuincentrum de Mooij aan de Noordwijkerweg Rijnsburg is zaterdagavond 21 september het decor voor een speciale Mannenavond. Van 19.00 tot 22.00 uur zijn er veel proeverijen, worden er demonstraties gegeven van diverse bedrijven en zorgt de band Destiny voor de muzikale toevoeging. De bedrijven-ondernemers die op deze speciale mannengelegenheid aanwezig zijn zullen dan ook ’echte’ mannendingen presenteren, zoals een rum- en wijnproeverij, heerlijke hapjes op een BBQ en een demonstratie van de robotgrasmaaier. Ook op technisch gebied zullen er een aantal bedrijven zich presenteren, zoals een autocentrum, fotograaf en een audiospecialist. Wie het wil, kan zich op een ouderwetse manier laten scheren. Toegangskaarten zijn gratis verkrijgbaar in het tuincentrum in Rijnsburg. De toegangskaart is goed voor 1 consumptie. Kaarten zijn ook te bestellen via www.tuincentrumdemooij.nl.

Foto: pr

Open ochtend bij De Bomschuit KOK kinderopvang organiseert woensdag 18 september van 10.00 tot 12.00 uur een open ochtend op kindercentrum De Bomschuit. Voor wie kinderopvang overweegt is de open ochtend op kindercentrum De Bomschuit een mooie gelegenheid om eens kennis te maken met KOK kinderopvang. Op deze locatie biedt KOK kinderopvang opvang voor kinderen van 0-4 jaar. Tijdens de open ochtend staan de pedagogisch medewerkers klaar voor een vrijblijvende rondleiding. Daarnaast zal er informatie gegeven worden over de opvang die KOK

kinderopvang biedt zoals flexibele opvang, de Peuterschool voor kinderen vanaf 2,5 jaar en de mogelijkheid tot het eten van een warme maaltijd. KOK kinderopvang nodigt iedereen die graag meer wil weten over kinderopvang uit voor een vrijblijvende rondleiding. Geïnteresseerden zijn van harte welkom tussen 10.00 en 12.00 uur op woensdagochtend 18 september. Kindercentrum De Bomschuit is gevestigd aan De Krom 101 te Katwijk (tegenover vv Katwijk). Meer informatie over de open ochtend en KOK kinderopvang: www. kokkinderopvang.nl of 071 4097535.

De woningmarkt, uw woning en de actuele (on)mogelijkheden. Dat was de insteek van de goed bezochte informatieavond bij De Leeuw Makelaardij. ’Er verschijnen vrijwel dagelijks nieuwsberichten over ’de woningmarkt’. Enerzijds lijkt de markt aan te trekken. Anderzijds is er nog steeds sprake van een lichte prijsdaling. Door de wirwar aan berichtgeving weten veel mensen niet waar ze aan toe zijn. ’Daar willen wij onze

relaties graag bij op weg helpen’, aldus Wim de Leeuw Woensdagavond 4 september konden de relaties van De Leeuw aanschuiven voor een informatieve avond over de ontwikkelingen op de woningmarkt. Ruim 50 relaties maakte van de mogelijkheid gebruik om meer kennis te vergaren over de snel veranderende woningmarkt. Na afloop was er ruimte voor het stellen van vragen aan alle sprekers.

Besparen eigen bijdrage AWBZ

’Nederland vergrijst en daarmee stijgen de zorgkosten voor de overheid. De overheid heeft hiertoe vanaf 2013 een eigen bijdrage ingesteld voor de AWBZ. Van de opbrengsten van de AWBZ wordt langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten betaald’, legt de accountant uit. ’Ik heb altijd hard gewerkt en hierdoor veel kunnen sparen en de hypotheek op het huis is ook afgelost’, zegt Jaco. ’Moeten we daardoor meer afdragen aan de overheid?’, vraagt Anneke bezorgd. ’Ja, stel dat jullie over bijv. 2 jaar in een verpleeghuis komen, dan wordt jullie eigen bijdrage ge-

’De mensen vinden het nog steeds leuk om te sparen’, concludeert Henriëtte. ’Bovendien was de actie zo toegankelijk dat je ook met een hele kleine uitgave al mee kunt doen.’ Dat het de Katwijkse onderneemster aardig wat extra werk opleverde - bonnetjes administreren, prijzen regelen, etc. - neemt ze op de koop toe. ’Het succes van de actie laat maar weer zien hoe belangrijk het is om samen te werken, en wat dat op kan leveren. Het is nog maar een begin, maar de winkels die meedoen staan nu toch maar op de kaart. En er komen zeker winkels bij.’ Want het blijft niet bij een eenmalige actie, verzekert Henriëtte. ’Dit wordt zeker vervolgd. Wellicht in de herfstvakantie, of rond kerst. Daar zijn we nog mee bezig. Maar we gaan zeker door met de Katwijkers en de toeristen te wijzen op al die leuke kleine winkels, die je zo snel over het hoofd ziet: De Leukste Winkels van Katwijk!’

Succesvolle informatieavond De Leeuw Groep Nico’s Fietsen helpt

GELDZAKEN Jaco en Anneke zijn al wat ouder en horen van alles in de media over de eigen bijdrage AWBZ. Zij willen graag weten wat dit voor hen betekend. Vandaag zijn ze toch bij hun accountant en zullen ze dit onderwerp direct ter sprake brengen.

De actie ’De Leukste Winkels van Katwijk’, een samenwerking van ruim twintig winkels in en vooral rondom het Katwijkse centrum, is afgelopen. In juli en augustus konden klanten van de deelnemende winkels bij iedere aankoop, hoe klein ook, een stempel op de stempelkaart krijgen. Volle stempelkaarten konden worden ingeleverd bij De Porseleinkast. ’De komende week gaan we de prijswinnaars trekken’, belooft Henriëtte. ’De winkeliers hebben leuke prijzen beschikbaar gesteld. De winnaars krijgen thuis bericht.’

Vervolg

Foto: pr

In het Katwijkse Winkelhart Zeezijde is komende zaterdag de inmiddels derde editie van het Style& Trendevent Herfst/Winter. Tussen 14.00 en 17.00 uur zijn er deze zaterdag de nieuwste styles en de nieuwste trends te ontdekken voor de komende herfst- en winterperiode op maar liefst drie podia. De complete modesector presenteert zich deze middag aan het publiek onder deskundige begeleiding van de (lady)speakers Teuntje van Delft, Daan de Mooij en Rik Floris. De catwalks zijn in de Princestraat, de Badstraat en op het Emmaplein. Bereid u zaterdag 14 september in Winkelhart Zeezijde voor op een prachtig herfst- en winterseizoen.

’Het resultaat is boven verwachting’. Henriëtte van den Anker van De Porseleinkast kijkt tevreden terug op de actie ’De leukste Winkels van Katwijk. ’Bij elkaar hebben we meer dan tweehonderd stempelkaarten binnen gekregen. En heel veel leuke reacties.’

baseerd op het vermogen van nu. Die eigen bijdrage kan zelfs oplopen tot € 26.000 per jaar’, vertelt de accountant. Anneke kijkt bezorgd en zegt dat ze op deze manier snel door het spaargeld heen zullen zijn en geen leuke dingen meer kunnen doen en dat de kinderen ook minder zullen erven. ’En wat wellicht wordt vergeten is dat de AWBZ-bijdrage wordt berekend over het vermogen van twee jaar geleden’, vertelt de accountant. ’Kunnen we hier dan niks tegen doen?’, vraagt Jaco zich af. De accountant vertelt dat er een aantal oplossingen zijn. ’Jullie kunnen er voor kiezen om het spaargeld weg te schenken aan kinderen. Dan loop je wel tegen schenkingsrechten aan, maar met een beetje fiscale planning kan die pijn wel verzacht worden’, zegt de accountant. ’Het nadeel is dat jullie dan het spaargeld kwijt zijn en dan niet meer die leuke dingen kunnen doen’. ’Misschien

kunnen we een deel schenken aan de kinderen en de rest bewaren voor ons zelf’, zegt Anneke tegen Jaco. Jaco houdt het spaargeld voorlopig liever zelf en vraagt of er nog meer oplossingen zijn. ’Een 2e mogelijkheid is om een B.V. op te richten’, zegt de accountant. Jaco fronst zijn wenkbrauwen en vraagt zich af of hij op zijn leeftijd nog wel een B.V. moet oprichten. ’Jullie storten het spaargeld op een bankrekening in de B.V. Het spaargeld blijft op deze manier voor de bepaling van de hoogte van de AWBZ-bijdrage geheel buiten schot en als jullie behoefte hebben aan spaargeld dan kan dit uit de B.V. worden onttrokken’, zegt de accountant. Door Niels Batenburg AA, partner bij Accountantskantoor Brittenburg

fietsproject Leger des Heils Medewerkers van het Leger des Heils Gouda zijn vorig jaar op werkbezoek geweest bij de Katwijkse fietsenwinkel ’Nico’s Fietsen’ om te zien en te informeren wat er nu precies nodig is bij een fietsenwerkplaats. Dit voor een te starten fietsenproject voor de clienten van een beschermde woonvorm (RIBW). Nico Onderwater (op foto links) heeft tips en uitleg gegeven over gereedschappen en materialen, etc. Het fietsenproject staat aan het begin van de ontwikkeling. Er wordt druk gesleuteld, gesloopt, gesorteerd en opgeknapt. Nico zocht contact enkele weken geleden met George Dijkshoorn van het Leger (op foto rechts) en vertelde over de verhuizing van

zijn winkel en werkplaats naar de Karel Doormanlaan. Nico liet weten dat verouderde onderdelen en accessoires niet mee gingen naar het nieuwe pand., maar dat veel daarvan nog prima te gebruiken was voor het fietsenproject. Onderwater wilde dat als gift aan het Leger geven. Die is maar wat blij met dat materiaal en heeft vorige week een aanhangwagen vol nuttige spullen opgehaald. ’Het is mooi te zien dat ook ondernemers hun maatschappelijke betrokkenheid tonen in deze vorm van sociale ondersteuning, vindt Dijkshoorn. ’Samen opkomen voor de mensen zonder helper. Dit siert de ondernemer en past in het motto van het Leger des Heils: ’Together We’re One’.’

Van Egmond & Knijnenburg samen en onder één dak G.W. van Egmond Administratie uit Rijnsburg en Administratiekantoor Knijnenburg uit Katwijk hebben hun krachten gebundeld. Vanaf maandag 16 september krijgt de samenwerking vorm vanuit een nieuw kantoorpand aan het Noordeinde 34 in Rijnsburg; het voormalige pand van Woningbouwvereniging Spinoza/Spirit Wonen. De nieuwe combinatie is een fullservice administratieve dienstverlener voor ondernemers en parti-

culieren. De dienstverlening richt zich op administraties, belastingzaken, salarissen en bedrijfsadvies. De missie van het kantoor is het zijn van een betrouwbare dienstverlener met een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit. Administratiekantoor Van Egmond & Knijnenburg is laagdrempelig: u stapt binnen zonder afspraak. Toch liever eerst even bellen? Het kantoor is bereikbaar tijdens kantooruren op (071) 408 56 38 of per email via info@vanegmondknijnenburg.nl.


sport

DE KATWIJKSCHE POST

Katywijk verloor afgelopen zaterdag voor de tweede maal op rij en staat na drie duels pas op drie punten. Na een wisselvallige voorbereiding, waarin wel de Supercup werd gepakt, loopt het nog niet bij de landskampioen. Bovendien kampt de selectie met verschillende blessures, Michiel van Dam en Jos Jansen zijn voor langere tijd uitgeschakeld en nieuwkomer Paul de Lange kampt met een slijmbeursontsteking. Jeffrey Jongeneelen en Romano de Jonge liepen bovendien tegen schorsing op. Bij Spakenburg gaat het zo mogelijk nog slechter. Drie gespeeld, nul punten. En dat terwijl er de afgelopen overschrijvingsperiode toch flink met de buidel werd gerammeld. Van het elftal dat vorig jaar ternauwernood de club behield voor de Topklasse werd afscheid genomen, terwijl vrijwel geheel nieuwe selectie werd verwelkomd. Helpen deed het vooralsnog niet, en trainer Johan de Cock snakt naar punten, nu zijn stoel steeds instabieler wordt van al het gezaag. De lamme tegen de blinde, zo zou het duel tussen Katwijk en Spakenburg dus door de pessimist kunnen worden betiteld. Scorebordjournalistiek, zou Louis van Gaal zeggen. De echte kenner weet dat de wedstrijden tussen de beide kemphanen in de Topklasse altijd een garantie voor spektakel waren. Een hoog tempo, rode en gele kaarten en veel doelpunten. En hoewel er nu geen titel of koppositie in het geding is, of juist daarom, lijkt ook dit keer spektakel gegarandeerd. Voetballend vermogen hebben beide ploegen voldoende, dus lijken ook zaterdag de ingrediënten aanwezig voor een geweldige voetbalmiddag.

Puzzel In deze mengelmoes van letters zijn al de onderstaande woorden verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar beneden of omgekeerd of schuin. Streep alle woorden door. De resterende letters vormen de oplossing van deze puzzel.

Boys niet meer in gevaar. In de terugwedstrijd hielden beide teams elkaar in evenwicht (2-2).

Na de 2-1 zege in het openingsduel met RKAV Volendam op sportpark Nieuw Zuid speelt Quick Boys aanstaande zaterdag de eerste uitwedstrijd van het seizoen. In Woerden zijn de blauwwitten te gast bij Sportlust’46, waar om 14.30 uur de aftrap is. Sportlust’46 is opgericht op 5 oktober 1946 en telt zo’n duizend leden. De club werkt haar thuiswedstrijden af op sportpark Cromwijck in Woerden. Trainer Richard Middelkoop is bezig aan zijn tweede jaar bij de club die vorig seizoen met 34 punten uit 26 duels op de tiende plaats eindigde in de Hoofdklasse A. In het verleden speelden Quick Boys en Sportlust’46 slechts vier keer eerder tegen elkaar in competitieverband. De blauwwitten wonnen drie onderlinge confrontaties en deelden één keer de punten met de roodhemden. Op het kunstgras

Op de tweede speeldag in de Hoofdklasse A gaat Ajax op bezoek bij Bennekom en speelt DVS’33 Ermelo een thuisduel met SDC Putten. Op sportpark De Wolfskamer staan Huizen en VVA’71 tegenover elkaar. ODIN’59 ontvangt SDV Barneveld, terwijl Montfoort op visite gaat bij Sparta Nijkerk. Tot slot probeer RKAV Volendam in eigen huis de kater weg te spoelen tegen DOVO.

Derek van der Plas in karakteristieke houding in het uitduel met Sportlust’46 van vorig seizoen.

in Woerden wonnen de blauwwitten vorig seizoen met 2-1. De aan-

Eeterij De Buren, Boulevard 67, Katwijk. De winnaar van de puzzel van vorige week is:

sluitingstreffer van Sportlust’46 bracht de overwinning van Quick

DVS-promotiedag:

’Belangrijk om ons te laten horen in eigen dorp’ De Chr. Drum- en Showfanfare Door Vriendschap Sterk (DVS) heeft afgelopen zaterdag groots uitgepakt met een promotiedag en een jeugdtaptoe in het centrum van Katwijk aan Zee. Het winkelend publiek heeft genoten van optredens van het leerlingenorkest, Junioren, Marchingband en Big Band Plus en een gokje gewaagd bij het Rad van avontuur. Afwisselend concerterend en marcherend verzorgden de orkesten vanaf 13.00 uur optredens, onderbroken door een Rad van Avontuur. Voorzitter Maarten Messemaker van de werkgroep PR & Fondsenwerving: ’Wij vinden het belangrijk om ons te laten horen in ons eigen dorp. De Katwijkse bevolking en ondernemers steunen ons altijd door dik en dun en daarnaast was deze activiteit ook gericht op het werven van leden. Met deze dag en de jeugdtaptoe heb2 letters KA 3 letters BEO HEN KEA KIP 4 letters DUIF GANS GIER

HOEN KOET MEES ROEK SNIP TRAP VINK 5 letters AREND HAVIK KLUUT LORRE

ben we laten zien hoe leuk DVS en muziek maken zijn. Dit bleek wel uit het in grote getale aanwezige publiek.’ De dag werd afgesloten met een jeugdtaptoe op het Andreasplein. Deelnemers aan de taptoe waren Jeugdband Adest Musica uit Sassenheim, de Chr. Muziek- en Showband Bernhard uit Amersfoort en de Junioren van DVS. Ook de Marchingband van DVS ontbrak niet. DVS bedankt alle deelnemers aan de taptoe, het publiek, de ondernemers van Winkeliersvereniging Zeezijde en andere ondernemers uit Katwijk voor hun medewerking, het kopen van loten en het beschikbaar stellen van prijzen.

Gezellige en sfeervolle en een smaakvol

20

deze dag op het werven van leden bieden om lid te worden. De contributies worden daarom laag mogevoor de nieuw te starten muziekop-Geopend woensdag t/m zo zondag en wij geven de instruleidingen en het juniorenkorps. De lijk gehouden 12.00-24.00 repetities zijn openbaar en er wordt menten en uniformen in bruikleen. en dinsdag gesloten)een inWij bieden geïnteresseerden een kijkje gegeven in de keuken van (maandag DVS. De leden van de werkgroep troductiecursus gs zonder verplichiddaaan DatM maakt het lid worden van Jeugd zijn aanwezig om vragen over tingen. ‘s n ? om te probede vereniging en het lidmaatschap te DVS de moeite dinerewaard beantwoorden. Maarten: ’DVS streeft ren.’ Lid worden kan vanaf 6 jaar. InLunch, diner & high tea vanaf ernaar elk kind de mogelijkheid te formatie: info@DVSkatwijk.nl. 12.00 kunt u al van onze dinerkaart genieten.

Gezellige en sfeervolle dagen

Open huis

en een smaakvol

Op zaterdag 14 september houdt DVS open huis. Van 10.45 tot 12.15 uur gaan de deuren van het clubgebouw aan de Ambachtsweg open voor alle belangstellenden. De nadruk ligt 6 letters DOFFER MUSUIL SMEENT IJSHOEN 7 letters AASRAAF BOSHOEN FLUITER GRASMUS KANARIE KORHAAN

KROPPER MARABOE NIJLGANS POEPUIL ROODMUS ZAAGBEK 8 letters BRILEEND GANZERIK LEPELAAR PAPEGAAI RALVOGEL

2008

REGENWULP SLUIERUIL WOUWAAPJE

TREKVALK

9 letters BOSZANGER Geopend woensdag 10 t/m zondag letters DRAAIHALS KRAAGMEREL KAMDUIKER 12.00-24.00 SPOTLIJSTER KROONEEND

STELTKLUUT WITKOPGORS ZEEADELAAR 11 letters GOUDHAANTJE

(maandag en dinsdag gesloten)

Middags

‘s Deze puzzel is mede Geopend maandag t/m zondag ? n e r e in d 10.00-24.00 mogelijk gemaakt door: d ij Lunch, diner & high tea vanaf lt A Verkrijgbaar bij: ! van onze 12.00 kunt u al ig ll e z e g keurslager dinerkaart genieten. Verkrijgbaar bij: VertrouwdeKoninginneweg lunch & dinerge59, Katwijk rechten (in sfeervolle ambiance) Tel. 071 4013200 071 4018947 en natuurlijkFaxvoor een gezellig www.vooys.keurslager.nl drankje... Badstraat 7

Geop

Vooys,

Stuur uw oplossing voor dinsdag 17 september naar de redactie van De Katwijksche Post, postbus 3066, 2220 CB Katwijk, of per e-mail naar redactie@katwijkschepost.nl. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Onder de goede inzenders wordt een waardebon verloot van € 20,- deze week beschikbaar gesteld door:

Op sportpark Cromwijck gaat Quick Boys op jacht naar de overwinning. De laatste keer dat de blauwwitten de eerste twee wedstrijden van het seizoen wisten te winnen, was in het seizoen 19931994. Na de openingswinst tegen Huizen (3-1) versloeg Quick Boys een week later Kozakken Boys (1-0).

Foto: PR

Vv Katwijk ontvangt zaterdag op Sportpark De Krom de ’blauwen’ uit Spakenburg. Beide ploegen startten teleurstellend aan de competitie en azen op een goed resultaat. Een garantie voor spektakel op het sportpark in Katwijk Noord?

23

Quick Boys naar Sportlust’46

Foto: Hans van Duijn

Vv Katwijk tegen Spakenburg

donderdag 12 september 2013

Pas Badstraat 7

Badstraat 7 Tel. 071 - 4014617 Tel. 071 - 4014617 Maa Katwijk aan Zee

Tel. 071 - 4014617

Geopend maandag t/m zondag 10.00-24.00 Boulevard 69 | T (071) 401 84 50

Altijd ! gezellig

Vertrouwde lunch & dinergerechten (in sfeervolle ambiance) en natuurlijk voor een gezellig drankje...

www.sunsetblvd.nl

Boulevard 69 T (071) 401 84 50 www.sunsetblvd.nl

Geopend maandag t/m zondag Hoornesplein 129 - 2221 BE Katwijk 10.00-24.00 (T) 071 40 817 07

Lekker elijk ! makk67 Boulevard

T (071)Tapas, 407 71Pannenkoek, 47 Pasta,

Badstraat 13 • Katwijk • Tel. 071-401 33 69 www.thelounge.biz w en Vlees. Taatedam 4 •Vis Katwijk • Tel. 071-3318133 Info@pluimgraaffonline.nl Maar natuurlijk ook voor een

www.pluimgraaffonline.nl kopje koffie of thee!

Ria van Rhijn, Katwijk. De waardebon van € 20,- werd beschikbaar gesteld door:

Boulevard 67 2225 AE Katwijk telefoon (071) 40 77 147 info@eeterijdeburen.nl

Dirk’s Vishandel, Hoornesplein 129, Katwijk.

www.eeterijdeburen.nl

Boulevard 68 | T (071) 401 00 09 www.friendskatwijk.nl


In Rijnvogelvlucht Elke week verrassende aanbiedingen! Trots hoofdsponsor Vestiging Katwijk Zeeweg 117 071 - 406 05 00 info@verheesnotarissen.nl

Vestiging tiging Rijnsburg Rijnsbu Sandtlaan 45 071 - 409 71 97 Wassenaarseweg 71a - 2223 LA - Katwijk www.verheesnotarissen.nl

• ADMINISTRATIES • AANGIFTES • FISCALE ADVIEZEN

Administratiekantoor

Lid Fosag

Bezoekadres en werkplaats Steenbakkerstraat 10g 2222 AT Katwijk aan Zee

Tel.: 071-4087244 Fax.: 071-4087245 Mob.: 06-22407990 www.vanmarenschilders.nl info@vanmarenschilders.nl

Tel: 071 - 4016905 - info@tcmoerkerk.nl

VAN KESTEREN Lid NOAB Rijnstraat 93a 2223 EA Katwijk E-mail: Internetadres:

Tel. 071 - 408 26 24 Fax 071 - 402 79 64 info@kesterenadm.nl www.kesterenadm.nl

Foto: Thomas Dijk kopt in de drukte voor langs het DSO doel.

Elke week verrassende aanbiedingen!

Eerste met hakken over de sloot Bij promovendus DSO in Zoetermeer vergat een goed spelend eerste om voor de rust al afstand te nemen. Het bleef toen op 0-1 steken nadat Thomas Dijk (ijverig) Mitchel Beijersbergen in stelling bracht. En snelle gelijkmaker van Niels Schoo-

nen bracht de Vogels even uit balans maar via een carambole verdween de 1-2 door verdediger Rikkert Pilaar in het eigen hok. Yuri Guyt vergat de 1-3 te maken waardoor het in de slotfase nog onnodig spannend werd.

Wassenaarseweg 71a - 2223 LA - Katwijk Tel: 071 - 4016905 - info@tcmoerkerk.nl

Alles onder één dAk!

Elke week verrassende aanbiedingen!

Ambachtsweg 3 Katwijk Tel. 071 - 402 80 46

Ambachtsweg 3 Zaterdag officiële opening Meester Schilder kunstgrasveld Katwijk Op de Kooltuin beschikte men reeds over twee kunstgrasvelden. Tel. 071 - 402 80 Nu 46is ook het hoofdveld van een kunstmat voorzien. Deze zal aanstaande

zaterdag voor de aanvang van FC Rijnvogels-WV-HEDW door wethouder Willem van Duijn officieel worden geopend. WWW.hAnsschonenberg.nL burgersdijKsTrAAT 13, 2225 AT KATWijK TeL. 071 - 4012028

• ADMINISTRATIES • AANGIFTES • FISCALE ADVIEZEN

Meester Schilder Lid Fosag Tel.: 071-4087244 Verzekeringen en hypotheken Fax.: 071-4087245 WWW.hAnsschonenberg.nL

Bezoekadres en werkplaats Rijnstraat 58 - 2223 EDMob.: Katwijk 06-22407990 Steenbakkerstraat 10g 071 - 407 www.vanmarenschilders.nl 58 38 2222 AT Katwijk aan Zee info@vanmarenschilders.nl burgersdijKsTrAAT 13, 2225 AT KATWijK

www.otto-advies.nl TeL. 071 - 4012028

neel o i s s e Prof nnen zo Administratiekantoor

VAN KESTEREN Lid NOAB Rijnstraat Rijnstraat 93a Tel. 071 68 - 408 26 24 2223 EA Katwijk Katwijk Fax 071 - 402 79 64 E-mail: info@kesterenadm.nl www.sundays.nl Internetadres: www.kesterenadm.nl

Fc RijnvogelsWV HEDW

Komende zaterdag het eerste thuisoptreden van de competitie. Na een geslaagde ouverture in Zoetermeer bij DSO zullen de mannen van Hein van Heek en HuigVerzekeringen Hoek er ongetwijfeld op en hypotheken zijn gebrand om58ook het Rijnstraat - 2223voor ED Katwijk thuispubliek te 071 demonstreren - 407 58 38 dat het gretig is. Een gretigheid www.otto-advies.nl die vooral in de eerste helft op sportpark Bentwoud leidde tot het beheersen van het duel. WV HEDW is de tegenstander. Enkele jaren geleden toen de Vogels nog in West 1 rondvlogen, is er kennis met de blauwwitten gemaakt. De krachtsverschillen waren niet groot maar vielen in het voordeel van de FCR uit. Ook de Amsterdammers openden het seizoen positief door in de thuiswedstrijd BVCB met 3-2 de baas te blijven. Dus lijkt het op voorhand een aardig duel te kunnen gaan worden. Natuurlijk is het seizoen nog zo pril en valt er allemaal weinig van te zeggen. Een en ander zal zich na een wedstrijd of vier, pakweg vijf gaan aftekenen. Maar de eerste punten in de knip geven in ieder geval een lekker gevoel. En ook het vertoonde spel moet een basis van vertrouwen geven. Aan de Vogelbrigade om dit gevoel te continueren als zij hun eerste competitiewedstrijd op de kunstgrasmat gaan spelen. Wethouder Willem van Duijn is ter plaatse om de officiële kick-off te verrichten. Als ex-voetballer zal hem dit zeker goed af gaan…

Foto: Pieter Guyt kopt de 1-4 binnen.

Lekker begin voor het tweede Wassenaarseweg 71a - 2223 LA - Katwijk Tel: 071 - 4016905 - info@tcmoerkerk.nl

De seizoenouverture kende direct al een gemeentelijke derby. Het tweede ging op bezoek bij buurman Rijnsburgse Boys 2 en keerden met een fraaie 4-1 overwinning van Middelmors terug. Niels Hogewoning

Alles onder één dAk!

VOORBESCHOUWING

vond twee keer het net achter Rick van den Burg. Pieter Guyt en Leen Heemskerk maakten het kwartet vol. Een uitslag die niet eens geflatteerd kan worden genoemd. Volledige verslagen op de website.

Zaterdag weer supportersdag el e o Zaterdag per traditie bijn de eerste les hierover is te vinden hoofdsponsor op de webi s Trots s een gezellige site www.fcrijnvogels.nl e f o thuiswedstrijd weer r P supportersdago nnjongenen oud. Alz voor Rijnstraat 68 Katwijk www.sundays.nl

Alles onder één dAk!

Vestiging Katwijk Zeeweg 117 071 - 406 05 00 info@verheesnotarissen.nl

Vestiging Rijnsburg Sandtlaan 45 071 - 409 71 97 www.verheesnotarissen.nl

PUPIL VAN DE WEEK

Jamie Ouwehand

De rechtsback van de F1 heeft het voorrecht om als Pupil van de Week te gast te zijn bij de eerste thuiswedstrijd tegen WV-HEDW. Natuurlijk zijn de Rijnvogels zijn favorieten, voor Ajax heeft Vestigingmaar Rijnsburg hij ook een voorliefde. Marc van Sandtlaan 45 Bommel was zijn grote voorbeeld 071 - 409 71 97 op de groene mat.

Trots hoofdsponsor

Ambachtsweg 3 Vestiging Katwijk

Verzekeringen Zeeweg 117 en hypotheken Katwijk Rijnstraat 58 - 2223 ED Katwijk 071 - 406 05 00 071 - 407 58 38 info@verheesnotarissen.nl Tel. 071 - 402 80 46 www.verheesnotarissen.nl www.otto-advies.nl

Lid Fosag

Bezoekadres en werkplaats Steenbakkerstraat 10g 2222 AT Katwijk aan Zee

Tel.: 071-4087244 Fax.: 071-4087245 Mob.: 06-22407990 www.vanmarenschilders.nl info@vanmarenschilders.nl


sport / clubs

DE KATWIJKSCHE POST

donderdag 12 september 2013

Programmaoverzicht RTV Sport Katwijk

Wedstrijd-programma

Vv Katwijk Zaterdag 14 september Katwijk 1-Spakenburg 1 Jodan Boys 2-Katwijk 2 Katwijk 3-Scheveningen 2 Katwijk 4-ARC 4 RCL 3-Katwijk 5 Katwijk A1-Alph. Boys A2 Teylingen A1-Katwijk A2 Katwijk A3-Noordwijk A3 Capelle B1-Katwijk B1 Katwijk B2-Noordwijk B1 Katwijk B3-Rijnsb.Boys B5 Katwijk C1-Meerburg C1 Lisse C3-Katwijk C2 Katwijk C3-Foreholte C7

14.30 11.45 12.00 14.00 14.30 14.30 12.15 10.45 11.00 14.00 10.00 10.30 11.30 08.30

Vrijdagavond (19.00-20.00 uur): In de radio-uitzending praten over de plannen om een jeu de boules vereniging in de gemeente van de grond te krijgen. Ton van der Waal en Ton Diepenhorst vertellen ons het laatste nieuws. En we staan stil bij het afscheid van Valken ’68 routinier Henk van der Nagel. Tevens kijken we vooruit naar de competitiestart tegen SC Monster, Valken ’68 speler Mark Kabelaar schuift aan de voetbaltafel. Zaterdagmiddag (14.00-18.00 uur): Naast het actuele sportnieuws zijn er live-radioverslagen van de Topklasse-wedstrijden van Katwijk en Rijnsburgse Boys en de duels van Quick Boys en FC Rijnvogels.

Er is een kinderbingo op zaterdag 14 september. Begonnen wordt om 14.00 uur en de zaal is open om 13.30 uur.

Sjoelen in De Coligny Wijkvereniging Koestal-Overduin en Zanderij organiseert elke woensdagmiddag in de even week is er een sjoelmiddag voor 55+ in het wijkcentrum de Coligny. De sjoelmiddagen beginnen om 14.00 uur en de kosten bedragen €1,00 per middag. Het zijn gezellige middagen. Kom eens langs en sjoel een keertje mee, zodat u de sfeer kunt proeven. De eerste sjoelmiddag is 18 september. De koffie staat klaar.

Foto:

Bingo in Molenwijk Wijkvereniging Molenwijk-Katwijk/ Rijn organiseert op vrijdag 13 september bingo. Er zijn mooie prijzen te winnen. Ook is er weer een loterij en niet te vergeten een superronde. Er wordt begonnen om 20.15 uur en de zaal is open om 19.00 uur. Wilt u lekker een avondje uit kom dan naar wijkgebouw De Wiek, Fresiastraat 19, Katwijk aan den Rijn. Onder de 16 jaar heeft geen toegang.

Katwijkse meisjes lopen warm voor Little Ladies Run De eerste Little Ladies Run in Katwijk, die is komende zaterdag 14 september;. Deze ’hardloopwedstrijd’ voor meisjes van 4 t/m 11 jaar wordt georganiseerd door Ladies’ Circle aan Zee. Twee jaar geleden introduceerden zij de Ladies’ Run in Katwijk; dit jaar mogen de kleine ’dames’ uit Katwijk en omstreken ook meedoen. Het gaat bij deze loop niet om de winst, maar om het meedoen. Uiteraard zijn er mooie prijzen voor de winnaressen, maar alle deelneemstertjes winnen een medaille en ontvangen na de finish een goodybag met spulletjes waar kleine ladies blij van worden. Via Facebook en Twitter krijgt de or-

ganisatie al melding van complete hockeyteams, die aan het trainen zijn, maar ook van moeders die met hun dochter al afstandjes van 1 of 2 km aan het oefenen zijn. Sommige moeders doen na de Little Ladies’ Run zelf ook nog mee met de ’gewone’ Ladies’ Run en lopen dan 5 of 10 kilometer. Het gaat gezellig worden op 14 september bij Beachclub Zomers staat als een paal boven water. Er is onder andere professioneel kinderentertainment aanwezig, er komt een limonadefontein en kinderen kunnen zich laten schminken. Voor de moeders en andere vrouwen zijn er stands met hippe hardloopkleding, jurkjes en andere leuke items en na de loop kunnen ze hun benen laten masseren. Uiteraard is er ook een stand van Stichting ALS Nederland,

Is het voor u te duur om uw kind te laten sporten? Dan kan het Jeugdsportfonds u misschien helpen, bijvoorbeeld door de contributie van een sportclub te betalen. De gemeente wil dat alle kinderen van 4 tot 18 jaar kunnen sporten. Ook als hun ouders geen geld hebben om bijvoorbeeld de clubcontributie te betalen. www.katwijk.nl > jeugdsportfonds

De voorinschrijving van de (Little) Ladies’ Run is inmiddels gesloten, maar je kunt meedoen en op de dag zelf nog een startnummer kopen. Vanaf 09.00 uur is iedereen van harte welkom bij Beachclub Zomers op de boulevard van Katwijk. De Little Ladies Run start om 10.00 uur en de 5 en 10 km wedstrijd gaat om 11.00 uur van start (www.ladiesrunkatwijk.nl).

Op de Scheveningense Boulevard is een tentoonstelling te zien van de Redersvereniging voor de Nederlandse Zeevisserij. Veertien afbeeldingen, waarop Katwijkse vissers figureren, tonen het verhaal van de visserij op haring en makreel in vogelvlucht.

Foto: pr

In wijkcentrum de Coligny is er zaterdag, 14 september om 14.00 uur een kinderbingo. De bingo van wijkvereniging Koestal-Overduin en Zanderij is voor kinderen tussen de 4-12 jaar. Neem je (groot) ouders mee, begeleiding is verplicht.

Vergoeding sportactiviteiten

want dat is waar de dames, groot en klein, voor lopen. Alle opbrengsten van de (Little) Ladies’ Run Katwijk gaan naar de Stichting ALS op de weg. Deze stichting heeft tot doel snel en doeltreffend hulpmiddelen uitlenen aan ALS-patienten. Met de opbrengst van de loop wordt (gedeeltelijk) een rolstoelauto gefinancierd. Meer informatie: www. alsopdeweg.nl.

Katwijkse vissers op Boulevard Scheveningen

Kinderbingo en Country

’s Avonds is er een countrydansavond. Countrydansen doe je alleen maar in gezelschap van anderen. Entree voor leden €1,50 en voor niet leden €2,00. Iedereen van 16 jaar en ouder is van harte welkom vanaf 20.00 uur.

25

Cursus Kinderduiken bij Dive Post In zwembad Aquamar in Katwijk is vrijdag 13 september een introductieavond kinderduiken. Tijdens de avond wordt meer informatie gegeven over de duikmogelijkheden voor kinderen. Speciaal voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 heeft Dive Post het Sealteam programma. Na het succes van de afgelopen jaren kunnen ook nu weer kinderen kennismaken met een geweldige nieuwe sport die zich onderwater afspeelt. Onder begeleiding van ervaren in-

structeurs leren de kinderen alle oefeningen die nodig zijn om op een veilige en leuke manier onderwater te zwemmen met een luchtfles op hun rug. Op de introductieavond mogen de kinderen alvast het ademen onderwater uitproberen. Iedereen die interesse heeft, kan komen kijken. Deelname aan deze avond is gratis en vrijblijvend. Wel dien je je vooraf op te geven via het inschrijfformulier op de website www.divepost.nl of bel met de Dive Post winkel in Katwijk (071 4087775). De introductieavond start om 19.30 uur.

Na een korte duik in het verre verleden van de haringvisserij laten de overige foto’s een beeld zien van het werk op zee. Voor velen onbekend terrein. De beelden nemen de passanten mee tot voorbij de horizon. Op de schepen wordt hard gewerkt om vis te vangen, die zijn bestemming voornamelijk in Afrikaanse landen vindt. De opvarenden van de vriestrawlers hebben een baan verre van alledaags en voor velen onbekend. De zeevisserij is een van de oudste pijlers van de Nederlandse economie. De rijke historie van de Nederlandse rederijen is het resultaat van innovatief ondernemerschap. Deze eigenschappen en jarenlange ervaring zijn een garantie voor de verantwoorde toekomst van de zeevisserij. De tentoonstelling wordt op 25 september verplaatst naar de dr. Lelykade aan de Scheveningse haven.

Maandagavond (vanaf 20.45 uur): Een tv-uitzending in een fonkelnieuw decor met een terugblik op het voorbije voetbalweekend, met als speciale gast Brian Mussche (technisch management Quick Boys). Als analist doet Hennie Kanbier mee in de discussie, bekend als sportjournalist van het Leidsch Dagblad en eindredacteur van www.leidenamateurvoetbal.nl. Kijk voor meer informatie op http://sport.rtvkatwijk.nl of volg het laatste nieuws via Twitter: @rtvkatwijksport.

Maaltijdservice De maaltijdservice van Stichting Welzijn Ouderen krv (SWOK) bezorgt twee keer per week koel-verse maaltijden in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Vrijwilligers brengen op dinsdag en vrijdag de maaltijden thuis tussen 09.00 en 11.00 uur. Meer informatie, neem dan contact op met T. 071 4016347.

De Leidse Bakker geeft als reclame: Roomboter gevulde koeken met amandelspijs 5 stuks € 3,45 + 1 gratis erbij

Ovenverse witte bollen of puntjes 10 stuks € 2,10 Alle soorten schnittetaartjes zoek uit nu € 3,95 Grote uienkruier per stuk € 2,45 nu 2 stuks € 3,95

Ovenverse krentenbollen per stuk € 0,30 10 stuks € 2,60

5 soorten roomboter koeken 500 gram nu € 2,95 nu de 2e zak € 1,00

OP = OP

Iedere vrijdag staan wij op de Katwijkse markt.


26

nieuws service

DE KATWIJKSCHE DE KATWIJKSCHE POST POST

Kerkdiensten Zondag 15 september KATWIJK AAN ZEE Ned. Herv. Kerk Nieuwe Kerk 10.00 uur: ds. P. van Duivenbode, Apeldoorn 18.00 uur: ds. K.F.W. Borsje Oude Kerk 10.00 uur: ds. J.B. Alblas 18.00 uur: ds. J.B. ten Hove Ichthuskerk 10.00 uur: ds. F. Wijnhorst 18.00 uur: ds. J. Geene Pniëlkerk 10.00 uur: ds. A.W. van der Plas 18.00 uur: ds. F. van den Bosch Maranathacentrum 10.00 uur: ds. J. Ouwendijk, Alphen a/d Rijn 18.00 uur: ds. D.J. van Eckeveld Het Anker 10.00 uur: ds. J.B. ten Hove Kapel Overduin 14.30 uur: dhr. M. van der Linden Ned. Herv. Gemeente ’De Rank’, Andreas College, locatie Pieter Groen, ingang Helmbergweg 10.00 uur: ds. E. Oort/S. Kuik Hersteld Hervormde Kerk Sporthal Cleijn Duin 10.00 uur: ds. A. Vlietstra 18.00 uur: ds. P. den Ouden UNI-zaal 10.00 uur: dhr. L. Stuurman, Rotterdam 18.00 uur: ds. J.W. van Estrik, Goederede Geref. Kerk Vredeskerk 10.00 uur: ds. C.G. Kant Chr. Geref. Kerk 10.00 uur: ds. M.A. Kempeneers 17.00 uur: ds. M.A. Kempeneers Geref. Gemeente 10.00 uur: ds. C.A. van Dieren 18.30 uur: ds. C.A. van Dieren Geref. Kerk Vrijgemaakt De Fontein, Willem de Zwijgerlaan 1a 09.30 uur: leesdienst 17.00 uur: ds. K. Folkersma Baptistengemeente Tripodia, Hoornesplein 155 10.00 uur: ds. Jan Schippers Gemeentecentrum De Haven, Gr. v. Prinstererweg 1 19.00 uur: geen opgave Christengemeente Live! Baljuwplein 10a 10.30 uur: Koos Haasnoot

Soefidiensten Elke eerste, derde en vierde zondag van de maand om 11.00 uur in de Universel te Katwijk aan de Zuidduinseweg. Evangelische gemeente Ezra School De Duinroos, Kon. Julianalaan 122 10.00 uur: kerkdienst Iedere woensdagavond, 20.00 uur: bijbelstudie, lofprijsavond en bidstond KATWIJK AAN DEN RIJN Ned. Herv. Kerk Dorpskerk 10.00 uur: ds. J.W. Korpelshoek 18.30 uur: dr. R. de Reuver, Den Haag Ontmoetingskerk 10.00 uur: ds. J. Smit 18.30 uur: ds. J. Smit Kapel De Wilbert Donderdag 19 september 18.30 uur: ds. J.B. Alblas Geref. Kerk Open Hofkerk, Rijnstraat 18, Katwijk a/d Rijn 09.30 uur: ds. C.K. Koekkoek R.K. Kerk Hoofdkerk Kerkstraat 70, Katwijk a/d Rijn Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering Voorganger: pastor Lansbergen Zondag 10.00 uur: Oecumenische viering Voorgangers: ds. Oort en pastoraal werker P. van Beurden De Wilbert 10.15 uur: Eucharistieviering VALKENBURG Geref. Kerk (Vrijgemaakt) 9.30 uur: ds. J. v. Houwelingen, Lisse 18.30 uur: ds. B. v. Veen, IJmuiden

Zeezangdienst in Oude Kerk In de Oude Kerk aan de Boulevard in Katwijk is op zaterdag 21 september de inmiddels traditionele Zeezangdienst. Deze avond word georganiseerd door de Mannenzanggroep Sion uit Katwijk onder leiding van Aldert-Jan van Duijn. Aanvang 19.30 uur. Op deze avond zal naast de Mannenzanggroep Sion ook het Katwijks Jong Mannenkoor Sjir el Sjaddai haar bijdrage leveren. Daarnaast is er natuurlijk veel samenzang van koren en bezoekers. Organist is Dirk van Duijvenbode. De verbindende teksten worden gesproken door Ds. F. Wijnhorst uit Katwijk. Toegang vrij, maar er is uiteraard een collecte. Deze collecte is bestemd voor een hartoperatie van een meisje in Oekraïne.

Confessionele Vereniging De Confessionele Vereniging komt ook dit jaar weer in het Kerkhaventje bijeen. De bijeenkomst is op donderdagavond en is zowel voor leden als belangstellenden. De inleiders trachten vanuit Gods Woord een antwoord te vinden op de vragen en gebeurtenissen, die in deze tijd op ons afkomen en plaatsvinden. Na de inleiding ruimschoots de gelegenheid tot het stellen van vragen. De bijeenkomst is op donderdag 3 oktober en de inleiding wordt verzorgd door Prof. Dr. J. Ottenkamp, gepensioneerd maar actief geweest in de kindergeneeskunde.

HET WEER

Ned. Herv. Kerk 10.00 uur: ds. L. Voschezang, Bergambacht 18.30 uur: ds. W.J. van Schaik, Woubrugge Geref. Kerk De Goede Herder 9.30 uur: ds. C. Koldewijn, Badhoevedorp RIJNSBURG Hervormde Kerk Grote Kerk 9.30 uur: ds. K. Groenendijk 17.00 uur: ds. A. Meek De Voorhof 9.30 uur: geen dienst Chr. Geref. Kerk 9.30 uur: ds. C. Westerink 17.00 uur: ds. C. Agterhof

DONDERDAG DONDERDAG 12 SEPTEMBER 12 SEPTEMBER 2013 2013

VR 17 10

ZA 18 10

ZO 16 12

MA 17 11

40%

30%

40%

50%

40%

40%

50%

70%

NW 4

ZW 3

ZW 3

ZW 4

GETIJDEN vr. za. zo. ma. di. wo. do.

13 14 15 16 17 18 19

sept. sept. sept. sept. sept. sept. sept.

HOOG WATER

LAAG WATER

09.21 + 22.00 10.50 + 23.30 12.26 + ––.–– 00.49 + 13.36 01.54 + 14.36 02.51 + 15.21 03.35 + 16.06

04.56 + 17.30 06.06 + 18.35 07.46 + 20.05 09.26 + 21.35 10.14 + 22.36 11.05 + 23.15 13.31 + 23.55

Geref. Kerk Vrijgemaakt 9.30 uur: ds. P. Storm 17.00 uur: ds. P. Storm

ZON OP / ONDER

Evang. Gem. ’t Kruispunt Sporthal Rijnsburgse Boys, Middelmors 10.00 uur: Jesse Bremmer

vr. 13 za. 14 zo. 15 ma. 16

sept. sept. sept. sept.

7.12/19.59 di. 17 sept. 7.18/19.49 7.14/19.46 wo. 18 sept. 7.20/19.47 7.15/19.54 do. 19 sept. 7.22/19.44 7.17/19.52

Oecumenische viering bij De Rank in Vredesweek Hervormde Gemeente De Rank houdt op zondag 15 september zal de een oecumenische themaviering houden in samenwerking met de Joannes-de-Doper Parochie. Dit gebeurt in het kader van de Vredesweek. Tijdens de dienst wordt het verlangen naar vrede verwoord in liederen, gebeden en lezingen. Het thema van de viering van Woord en Gebed luidt: ’Bouwstenen voor vrede’. Voorgangers zijn pastoraal werker P. van Beurden en ds. Liesbeth Oort. Tevens is er medewerking van de Cantorij en Cantemus. Het thema van de preek is: Kun jij veranderen? Na afloop is het mogelijk een kopje kofie of thee te drinken en wat na te praten. De dienst wordt gehouden in het Andreas college, locatie Pieter Groen, aan de Helmbergweg 10. Aanvang is om 10.00 uur en belangstellenden zijn van harte welkom.

Vrouwenochtenden Dorpskerk In Het Dorpshuis, Kerklaan 10 is er woensdag 18 september een koffieochtend. Spreekster deze morgen is Aline van der Marel. Haar thema is: Jesaja 55, een bijbelgedeelte vol belofte. Zanggroep Immanuël, onder leiding van Willeke Hoek, komt met en voor de aanwezigen zingen. Iedereen is van harte welkom, tijd 09.30 tot 11.30 uur. Koffie vanaf 09.15 uur, geen kinderoppas. Toegang is gratis, er is een collecte.

Jeugddienst in Nieuwe Kerk Zondag 15 september is er een Jeugddienst in Nieuwe Kerk. Aanvang is om 18.00 uur en van tevoren liederen zingen en beluisteren. Voorganger is ds. Borsje. Het thema: EN NU… ACTIE! Op het orge speelt Floor van Rijn; overige muziek is door Mare Canto.

Kunst zolang je mij ontroeren doet raken kan zodat ik huiveren moet huilen en beven schaterlachen of vervuld met verontwaardiging verleen je mij soms even een gunst Cor van Vliet

Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 Openingstijden: ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur. Hoofdredactie: Teuntje van Delft tel.: 06 12 74 64 78 e-mail: t.v.delft@ uitgeverijverhagen.nl Redactie: Paul van de Putte / Sandra Kornet-van Duyvenboden

Huisartsen Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp: Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4b, Voorhout, tel. 0252-240212 (vóór langskomen altijd eerst bellen) Tandartsdienst (Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg) De tandartsdienst wordt dit weekend waargenomen door tandarts: M. Snijder, Gr. v. Prinstererweg 63, Katwijk, telefoon 4024324. Spreekuur van 17.00 tot 17.30 uur. Bij geen gehoor 071-4079501. Apotheek De apotheken in Katwijk en Rijnsburg zijn op werkdagen (maandag t/m vrijdag) geopend van 8.00 tot 17.30/18.00 uur. Avonddienst van 17.30 tot de volgende morgen 8.00 uur. Weekenddienst vrijdag 17.30 uur tot maandagmorgen 8.00 uur: Dienstapotheek DAB te Voorhout, Rijnsburgerweg 4c, telefoon 0252-240216. BENU Apotheek (voorheen LLOYDS Apotheek), Tulpstraat 16b,Katwijk aan den Rijn, telefoon 4030833, is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-17.30 uur. Zaterdag is geopend: De Katwijkse Apotheek, Prince-straat 3, tel. 4012755 (9.00-13.00 uur); Kwaliteits Apotheek Rijnsoever, Hoornesplein 111-113, tel. 4026457 (9.00-13.00 uur) en Kwaliteits Apotheek Sloothaak, Vliet NZ 19, Rijnsburg, tel. 4020400 (9.0014.00 uur). Ongevallendienst Diaconessenhuis: op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur. Rijnland Ziekenhuis: en Academisch Ziekenhuis: de gehele week, 24 uur per dag. Bezoekuren LUMC Dagelijks van 14.15 tot 15.00 uur en van 18.30 tot 19.30 uur. Voor sommige afdelingen gelden afwijkende bezoektijden. Voor meer informatie: 071-5269111. Bezoekuren Diaconessenhuis Dagelijks van 15.00-16.00 uur en van 19.00-20.00 uur. Voor sommige afdelingen gelden afwijkende bezoektijden. Voor meer informatie: 071-5178178. De Brug Midden-Nederland GGZ-instelling voor verslavingszorg. Polikliniek Katwijk, Schaepmanstraat 1, Katwijk, tel: 071 403 37 33, E: info@debrughelpt.nl W: www.debrughelpt.nl. Voor urgente gevallen dag en nacht bereikbaar. Werkervaringsproject De Kringloop, Heerenweg 5, Katwijk, Tel: 071 408 56 46. Inloophuis, Schaepmanstraat 1, ma. t/m zat. 13.30–17.15 uur, (13.00 uur: warme maaltijd, opgave vooraf).

Politie

COLOFON Oplage 10.000

Medische diensten

e-mail: redactie@ katwijkschepost.nl Ingezonden brieven: Ingezonden brieven worden alleen geplaatst onder vermelding van naam en adres. Ingezonden brieven mogen niet langer zijn dan 400 woorden en alleen digitaal worden aangeleverd. De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden brieven zonder opgaaf van redenen niet te plaatsen.

Advertenties: Voor een prijsopgave kunt u contact opnemen met de Binnendienst: Vincent Roos, tel. 071-4091638 of Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 e-mail: advertentie@ uitgeverijverhagen.nl o.v.v. de Katwijksche Post Sluitingstijd advertenties dinsdag 16.00 uur

Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overOpgave redactionele kopij eenkomstig de Regelen voor het tot dinsdag 8.00 uur; advertenAdvertentiewezen, zoals ties tot 16.00 uur. Advertentieta- laatstelijk vastgesteld door de rief op aanvraag. Stichting ROTA en zoals gede poneerd bij de Kamer van

Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Abonnementen: Per jaar € 31,75 incl BTW. Postabonnementen op aanvraag. Abonnementsgelden dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Voor jaarabonnementen geldt dat het eerste jaar niet tussentijds opgezegd kan worden. Na het eerste jaar wordt het abonnement omgezet in onbepaalde tijd en vanaf dat moment kan op elk moment opgezegd worden met een opzegtermijn van 1 maand, waarbij vóór het einde van de maand opgezegd dient te worden.

Dravertjes: Prijs per dravertje € 5,00 (maximaal drie regels). Iedere regel meer € 2,00. Uitsluitend bij contante betaling. Bij brieven onder nummer worden administraKlachten over bezorging: tiekosten in rekening gebracht. donderdagavond inspreken op Toezending bewijsnummer € 7,50 het antwoord-apparaat of vrij-

dagochtend bellen van 8.00 tot 12.00 uur, telefoon 0714022901. De Katwijksche Post wordt vrijdagmiddag vóór 19.00 uur nabezorgd. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Het politiebureau aan de Piet Heinlaan is voorlopig gesloten. De politie is tijdelijk gehuisvest op het gemeentehuis Katwijk, Koningin Julianalaan 3. De openingstijden daar zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 21.00 uur. Wilt u aangifte doen, belt u dan voor een afspraak met 0900 8844.


dravertjes / felicitaties

DE KATWIJKSCHE POST

Dravertjes

donderdag 12 september 2013

27

Trouwen

45 jaar getrouwd

45 jaar getrouwd

50 jaar getrouwd

50 jaar getrouwd

David de Hoop & Gerdien Vooys, wij wensen jullie op zaterdag 14 september een hele mooie trouwdag. Eric, Elly, Monique, Thijs, Esther, Ruben, René, Nely en Kees.

Pim en Lilian de Bruyn, hartelijk gefeliciteerd met jullie 45 jarig huwelijk! Nog vele jaren van Corry en Johan.

Op 9 september waren Maart en Jacky van Duyn 45 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd door fam. Geijteman.

Gefeliciteerd opa en oma van der Plas. Mick, Merel, Hadewych, Stan, Hessel, Merijn, Sofie, Thijs, Lina en Jonas.

Vrijdag de dertiende is het zover Chiel en Lenie al 50 jaar bij elkaar. Gefeliciteerd door Heleen, Adriaan, Christine en aanhang.

50 jaar getrouwd

Jarig

Jarig

Jarig

Pensioen

Op maandag 16 september is dit paar (Niek en Nel van Belen) alweer 50 jaar bij elkaar! Van harte gefeliciteerd door de kinderen en kleinkinderen.

10 september werd Romi van der Zwan 13 jaar. Van harte gefeliciteerd door opa en oma Spierenburg.

Johan Blonk van harte gefeliciteerd met je 70e verjaardag! Van je vrouw, kinderen en Naomi, Ezra, Tygo en Johan.

Hiep hiep hoera! Op 13 september wordt dit lieve schatje Liselotte van der Plas 1 jaar. Gefeliciteerd en een dikke kus van oma.

Hoera! Arend van der Plas is met pensioen. Wij hopen dat u er samen met ons in goede gezondheid van zal genieten. Liefs je vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Geslaagd

Geslaagd

Felicitaties voor deze dubbelgeleerde heer: Bram Paap, Master of Laws is het deze keer! De trotse Papen.

Marco van Duijn geslaagd voor zijn HBO NIMA sales A! Hartelijk gefeliciteerd van opa, ma, Angela, Miranda, Rob, Laura, IJs, Sandra en Kees.

Dravertjes te koop aangeboden/ gevraagd tot maximaal 25 woorden zijn voor particulieren gratis. Meer woorden: 0,20 eurocent per woord. Per persoon mag slechts één gratis dravertje per editie worden geplaatst. Felicitatiedravertjes: maximaal 2 per en/of over persoon. Alle overige dravertjes € 5,00 tot max. 25 woorden. Meer woorden: 0,20 eurocent per woord. Brieven onder nummer of bewijsnummers € 3,00 extra. Eventuele fouten in schriftelijk opgegeven advertenties worden niet gecompenseerd. Dravertjes kunnen zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. U kunt uw Dravertje e-mailen naar dravertjes@uitgeverijverhagen.nl, onder vermelding van uw naam, adres, postcode + woonplaats en telefoonnummer • 2e hands fietsen en 2e handsbrommers/scooters bij Frans Luyten Tweewielers, Achterweg 22, Katwijk. Telefoon 071-4029035. • Kringloop ‘Jubilate’ Ontruiming van woningen, inboedels, meubels, witgoed. Openingstijden dinsdag: 10.00-12.00 uur, donderdag 14.00-17.00 uur en van 19.0021.00 uur, zaterdag 10.00-12.30 uur. Lageweg 35-R, Industrieterrein ’t Heen, Katwijk. Tel.: 071-4075512 of 06-13719872. Email A. Meijvogel, maybird@ziggo.nl. • TV stuk? Remmelzwaal bellen! Ook tv op internet aansluiten. Tel. 06- 20959333. • Te koop: hoekmaisonette ‘’benedenverdieping’’ Prins Bernhardlaan, 5 slaapkamers. Tel. 0714014443 of 06-31236478

VAN LEEUWEN

papier- en metaalhandel Vanouds het adres voor uw oude metalen en oud papier. Biedt hoge prijzen voor oud ijzer, koper, lood, zink, etc. De Hooge Krocht 151 Ind. Klei-Oost, Noordwijk Telefoon 071-4014105

Open spreekuur voor vragen over psyche GGZ Duin- en Bollenstreek, vestiging Katwijk, biedt mensen op dinsdag 17 september van 17.00 tot 19.00 uur) de mogelijkheid om zonder afspraak binnen te lopen en een gesprek te hebben over psychische gezondheid. Soms maken mensen zich zorgen omdat zij te maken hebben met iemand die somber is, kribbig, angstig of gestresst. Anderen voelen zich niet prettig in gezelschap of hebben een gewoonte waar zij van af willen. Weer anderen lazen een artikel over een therapie waar zij wel eens wat meer van zouden willen weten. Bij dit soort zaken kan het prettig zijn om van gedachten te wisselen met medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg zonder dat er meteen een officiële afspraak aan vast zit. GGZ Duin- en Bollenstreek geeft iedereen met grote en kleine vragen over psychische gezondheid de mogelijkheid om langs te komen. Het open spreekuur is gratis. GGZ Duin- en Bollenstreek, Schimmelpenninckstraat 10, Katwijk.

Onverwachts verjaardagsbezoek Voor 8 euro staat ook uw foto met tekst op de fotopagina! Mailen: De foto met tekst (max. 20 woorden) kunt u tot dinsdagochtend 10.00 uur mailen naar receptie@ uitgeverijverhagen.nl (resolutie van de foto moet minimaal 400 Kb of méér zijn), de betaling van 8 euro kunt u voldoen bij onze receptie aan de Ambachtsweg 7A te Katwijk. Na betaling wordt de foto geplaatst. Langsbrengen: U kunt uw foto met tekst (max. 20 woorden) voor dinsdagochtend 10.00 uur langsbrengen bij onze receptie aan de Ambachtsweg 7A te Katwijk. Na betaling van 8 euro wordt de foto geplaatst. Foto’s kunnen de vrijdag na plaatsing weer aan de receptie worden opgehaald. De redactie behoudt altijd het recht om foto’s of teksten te weigeren.

Juf Kuijt van de Oranjeschool kreeg begin deze maand onverwachts verjaardagsbezoek. Omdat het haar 50e verjaardag was, hebben de kinderen van groep 4 en 5 haar thuis toegezongen. In de tuin hing ’s morgens vroeg al een grote feestvlag. Daarna gingen de kinderen in optocht met hun juf op een mooi versierde stuurkar naar school.

Daar werd de juf door alle andere kinderen opgewacht. Met de vlag hoog in top hebben alle kinderen en leerkrachten nog eens ‘Er is er één jarig!’ over het plein en door de straten laten schallen. Na het uitblazen van een heleboel kaarsen op een grote taart, was het feestje afgelopen.

Zingen bij gezelligheidskoor De Voltreffers In september starten de activiteiten van wijkvereniging Koestal-Overduin-Zanderij weer en één daarvan is zingen. De wijkvereniging heeft een gezelligheidskoor: ‘de Voltreffers.’ Zoals de naam van het koor al zegt: gezelligheid staat voorop. Elke woensdagavond wordt er gezongen, 20.00–22.00 uur en een paar keer per jaar wordt er opgetreden in tehuizen. Ook als je denkt dat je niet kunt zingen maar je doet het toch graag: kom eens langs en kom tot

de ontdekking dat het leuk is om met een groep mensen gewoon, lekker te zingen. Eigen inbreng in het repertoire is welkom, van pop tot rock, Engelstalig, Nederlandstalig…alles is mogelijk. Ben je op zoek naar een nieuwe activiteit in de wijkvereniging: kom langs op woensdagavond en je bent verzekerd van een gezellige, muzikale avond. Inlichtingen via Cobie van Vliet: 071 4013216.


Zien is geloven, profiteer nu!

BOSCH INBOUW VAATWASSER

NIEUW!

SONY LED-TV KD55X9005

SMV 85 M 44 EU Active Water Eco Exclusiv 13 standaard couverts, meervoudig waterbeveiligingssysteem, starttijduitstel, resttijdweergave.

DLNA, online Apps, CI+ gecertificeerd, passieve 3D.

NU

4K Ultra Definition beeldkwaliteit, 800 Hz, WiFi ingebouwd, WiFi Direct, internet browser,

139 CM

Energiekosten per jaar: 59,-

NU

3.999,-

799,-

SAMSUNG GALAXY TAB 3 10.1 inch Geniet van films, games en boeken op het heldere 10.1” scherm, 1.6GHz Dual Core processor voor razendsnelle toegang tot apps en bestanden, Comfortabele grip dankzij dun en lichtgewicht design.

lger van Full-HD. Ultra HD is de opvo finition heeft 4x gh De Een TV met Ultra Hi n TV met Full-HD! ee s al eld be zo scherp Energiekosten per jaar: 74,-

VAN 379,-

SETPRIJS

VAN 1.099,V

OOR

9 9 9,-

NU

AEG WARMTEPOMPDROGER

* Prijs is na 50,- cashback via Samsung.

Lavatherm 65470 7 kilo vulgewicht, starttijduitstel, resttijdweergave.

Extreem energiezuinig!

NU

AEG CONDENSDROGER

329,-

699,-

PERSO O OPLOS NLIJKE SINGE N

DESKU NDIG ADVIE S

8 kilo vulgewicht, starttijduitstel.

Energiekosten per jaar: 12,-

Gratis tussenstuk bij aankoop van de set!

OP UW TIJD B EZ EN GE ÏNSTAL ORGD LEERD

82 CM PROBL EME VERHO N SNEL LPEN

AEG WASAUTOMAAT 7 kilo vulgewicht, automatische wasmiddeldosering, starttijduitstel, resttijdweergave, aquastop.

MAKK EL OMRU IJK ILEN

PHILIPS LED-TV 32 PFL 3158

5

Full-HD, 100 Hz, CI+ gecertificeerd.

NU Energiekosten per jaar: 41,-

298,-

De punten van verschil!

Electro World Duynstee

Electro World Oegstgeest

Electro World Peursum Audio Video

Electro World De Radiobeurs Lisse

Electro World Schoonderbeek

Hoofdstraat 189, Sassenheim

Lange Voort 11, Oegstgeest

Voorstraat 31b-33, Katwijk

Kanaalstraat 79, Lisse

H. Dunantplein 14, Hillegom Hoofdstraat 122, Hillegom Electro World is onderdeel van

ELECTRO WORLD. DE WERELDZAAK DIE JE KENT

ELECTROWORLD.NL

*

Kp week 37 13  
Kp week 37 13  

De Katwijksche Post 12 september 2013

Advertisement