Page 1

de KATWIJKSCHE POST

DE KATWIJKSCHE POST NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR KATWIJK, RIJNSBURG EN VALKENBURG

DONDERDAG 12 JULI 2012

Tejo Janssens heeft weer ruimte en zin voor politiek

Janssens, voor sommigen het enfant terrible van de Katwijkse politiek, was van 1990-1998 actief voor GroenLinks en van 2002-2006 voor BVKatwijk, waarvan hij medeoprichter was. Na de fusie van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg bleek er na de verkiezingen geen ruimte meer voor kleine lokale partijen als BVKatwijk, Liberaal Burger Belang van Valkenburger Aad Oosterlee en Protestants Christelijk Katwijk (PCK) van Katwijker Maarten van Rooijen. Na die verkiezingen raakte Janssens uit beeld van de lokale politieke arena. BVKatwijk bleef wel bestaan, maar deed niet mee bij de verkiezingen van 2010. ‘Wij laten de komende raadsverkiezingen met pijn in het hart aan ons voorbijgaan’, zei partijsecretaris Dirk van der Plas destijds. Janssens had aangegeven niet meer beschikbaar te zijn als lijsttrekker en het was de partij niet gelukt een geschikte plaatsvervanger te vinden. ‘We missen iemand als Tejo, die bereid is de kar te trekken en daar ook de tijd en capaciteiten voor heeft.’ Toch bleef Janssens zich de afgelopen jaren op de achtergrond roeren met allerlei gemeentelijke aangelegenheden, maar dan in de hoedanigheid als oprichter en voorzitter van de Stichting Leefbaar Katwijk. Daarvoor maakt hij zich al tientallen jaren sterk voor allerlei zaken, zoals behoud van monumentwaardige Katwijkse panden. Op de website www.bvkatwijk.nl kondigt hij nu zijn terugkeer aan, nadat eerst rond de jaarwisseling

min of meer besloten was om BVKatwijk op te heffen. Drie maanden later ging dat plan weer van tafel, nadat Janssens met de VUT ging. ‘Alle tijd voor de modeltreinen, voor de website (niet deze), reizen naar Zeeland en het buitenland.’ Maar er gebeurde meer, zegt Janssens: ‘Er ontstond, heel zweverig, ruimte bij betrokkene. Zonder dat nader te kunnen duiden. Pas veel later bleek dat intellectuele ruimte te zijn. Toen waren direct betrokkenen al ingelicht over de hernieuwde belangstelling voor de plaatselijke politiek.’ Janssens begon commissie- en raadsvergaderingen te volgen. Dat bleef bij die vergaderingen niet onopgemerkt. Hij ‘viel van de ene in de andere verbazing’. ‘Voor mezelf werd al snel duidelijk dat ik terug wilde. Het bestuur kwam in juni formeel bij elkaar met de vraag of we aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 mee gingen doen. Met wat mitsen en maren werd besloten mee te gaan doen in 2014.’ Als hij over twee jaar wordt gekozen, kunnen de andere fracties en het college van burgemeester en wethouders hun borst natmaken, kondigt Janssens alvast maar aan. ‘De eerste raad die ik onvoorbereid bezocht, om te proeven, was meteen raak. Ik kwam vijf minuten te laat binnen, ging zitten en kon weer weg. De vergadering was binnen tien minuten afgelopen. (…) Wienen riep me toe dat in mijn tijd vergaderingen veel langer duurden. Nou mijnheer Wienen, als u er in 2014 nog zit, zult u dat weer gaan meemaken.’ Hij doet zijn eerste verkiezingsbelofte: ‘De raadsvergaderingen gaan weer tot half twaalf duren.’ De tekst voor de verkiezingsposters is trouwens ook al bekend, zegt Janssens met de nodige zelfspot: ‘Janssens, een ouwe lul, maar jong van geest.’

Verloren of gevonden?

Katwijk en Noordwijk zoeken voorwerpen Bijna 150 registraties in twee maanden tijd. Om precies te zijn: 122 meldingen van verloren voorwerpen en 27 meldingen van gevonden voorwerpen. De gemeente Katwijk registreert sinds 1 mei verloren of gevonden voorwerpen. Met ingang van deze maand gaat Katwijk dat samen met Noordwijk doen. Afgelopen maandag tekenden burgemeester Jos Wienen van Katwijk en loco-burgemeester Gerben van Duin van Noordwijk de samenwerkingsovereenkomst. ‘Het werkt en het is ontzettend leuk als mensen daadwerkelijk iets terugvinden’, vertelt burgemeester Jos Wienen maandag bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Als voorbeeld noemt hij het verhaal van een armbandje met bedeltjes en tanden. Op 2 juli komt een man bij de receptie van de gemeente melden, dat hij een gouden armband heeft gevonden. Een dag later belt een vrouw, dat zij een armband met grote emotionele waarde is verloren. Eén en één is twee en weer een dag later belt de vrouw op om haar dankbaarheid te getuigen. ‘Het is dus handig en de moeite waard om vermiste voorwerpen op te geven.’ Van Duin doet ook een duit in het zakje. De Noordwijkse loco was jaren werkzaam bij onder meer politie Katwijk. ‘We hielden toen open dag voor gevonden voorwerpen. Inclusief een bakje met gevonden gebitten. Er ging altijd wel iemand met een gevonden gebit weg.’

Wielrennen is een permanente les in nederigheid

Wie voorwerpen als sieraden, portemonnees of sleutels vindt, kan die thuis bewaren. Als niemand zich voor die voorwerpen meldt, is de vinder na een jaar eigenaar. De gemeente kan ook voorwerpen bewaren, dan worden goederen met een waarde onder de 450 euro na drie maanden vernietigd, goederen boven die waarde blijven een jaar bewaard. Voor het terughalen van een verloren voorwerp, is legitimatie en een bewijs van registratie van het verlopen voorwerp nodig. Er zijn drie mogelijkheden voor registratie. Online via www.katwijk. nl c.q. www.noordwijk.nl, telefonisch via (071) 4065000 c.q. (071) 3660000 of bij de receptie van het gemeentehuis. Alle voorwerpen worden geplaatst op de landelijke website www.verlorenofgevonden. nl. Bij de gemeente is ook de folder ‘Iets verloren of gevonden?’ af te halen. Wie een paspoort of rijbewijs verliest, moet overigens wel aangifte daarvan doen bij de politie.

Louison Bobet

Losse nummers: € 1,50

DEZE WEEK

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

‘Is er sprake van de Comeback Kid? Of hebben we het over de Comeback Old Man!’ Zo begint Tejo Janssens van Bakens Verzetten Katwijk zijn nieuwsbericht ‘Er is nog hoop: verkiezingen 2014’ op de website van Bakens Verzetten Katwijk.

WOORDEN SPREKEN:

Deze bouwval moet weer een ‘parel aan de Boulevard’ worden.

Buren Riche ‘aangenaam verrast’

Gemeente koopt ‘rotte kies’ op Boulevard voor 3,5 miljoen Het is al jarenlang de meest ontsierende plek op de toeristische parel van het zeedorp, hotel Riche aan de Boulevard. En dat blijft ook deze zomer nog zo. Pas aan het eind van het jaar, als de meeste toeristen weer naar huis zijn, verschijnt de slopershamer op de Boulevard om het pand met de grond gelijk te maken. Het pand was velen een doorn in het oog. Boulevardbewoners keken er met afschuw naar, wandelaars spraken er schande van en bij de gemeente was het als een terugkerende zwerende puist als een raadslid weer eens vroeg naar de stand van zaken. De laatste maanden werden er geen vragen meer gesteld, want

die raadsleden werden met regelmaat in het geheim door het college bijgepraat over de vorderingen om het voormalige hotel op de hoek Boulevard-Voorstraat aan te kopen. Die onderhandelingen verliepen stroef, want de eigenaar wilde er meer voor hebben dan de gemeente wilde betalen. De eigenaar had begin vorig jaar een taxatierapport laten opstellen en aan de gemeente overhandigd, maar de gemeente vond die gewaardeerde prijs te hoog uitpakken. En dus liet de gemeente een eigen taxatierapport opmaken. Hoe die twee taxatierapporten zich tot elkaar verhouden, blijft ook achter slot en grendel op het gemeentehuis. De directe buren van het voorma-

lige hotel, dat tussen 1991 en 2003 als opvanglocatie voor asielzoekers dienst heeft gedaan, zijn ‘aangenaam verrast’ door de aankoop van het pand door de gemeente. ‘Ik ben heel blij dat het pand Riche tegen de grond gaat. Je wilt niet weten

SWOK-directeur Nieuwland vertrekt Directeur Aad Nieuwland vertrekt bij Stichting Welzijn Ouderen Katwijk (SWOK). Dat hebben het bestuur van die ouderenorganisatie en de directeur ‘met wederzijdse volledige instemming’ besloten. De arbeidsovereenkomst wordt op korte termijn beëindigd, maar uiterlijk op 1 januari 2013. Nieuwland was meer dan 10 jaar in dienst bij die organisatie en bracht, voorafgaand aan de gemeentelijke fusie, onder andere de samenvoeging tot stand met de Rijnsburgse ouderenorganisatie. Bestuur en directeur hebben ‘onoverbrugbare verschillen van inzicht’ over de standpunten rond de

fusie tussen SWOK, welzijnsorganisatie Factor W en Steunpunt Medelanders en de rol van de directeur binnen die nieuwe organisatie. Die fusie is door de gemeente in gang gezet en maakt deel uit van het bezuinigingsproces ‘Scherp aan de Wind’. Dat verschil van mening is naar de mening van zowel het bestuur als de directeur ongewenst. Nieuwland is door het bestuur gevraagd zijn werkzaamheden af te ronden met ‘dezelfde grote inzet’, zoals hij dat de afgelopen jaren heeft gedaan. Bestuur en staf van de SWOK beraden zich de komende periode over deze nieuwe situatie.

Om de huttenbouw goed en veilig voor de kinderen te organiseren zijn er minstens 60 vrijwilligers nodig, weet Rous uit ervaring. Zij is al jarenlang organisator en drijvende kracht achter het driedaagse evenement waar kinderen met zagen,

College wijst NME-centrum in barakken af

Lekker proeven op Andreasplein

Het bijhouden van verloren en gevonden voorwerpen was tot voor kort een taak van de politie. ‘Maar de politie gaat zich meer richten op haar kerntaken. Landelijk is geregeld, dat de gemeenten het gaat doen’, legt burgemeester Jos Wienen uit. Katwijk was er al mee begonnen en nu sluit Noordwijk erbij aan. Katwijk en Noordwijk werken al op verschillende gebieden samen en dat bevalt blijkbaar goed. ‘Samenwerken is handiger en efficiënter’, aldus Wienen. De twee gemeenten maken gebruik van één registratiesysteem en voor de opslag van grotere voorwerpen, zoals fietsen, wordt de gezamenlijke Milieustraat in ’t Heen gebruikt. ‘Daar staan inmiddels al veertig fietsen.’

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

Kerntaken

Het wil nog maar niet zomeren, maar tot nog toe zijn de drie edities van de Toeristenmarkt droog verlopen. Tot groot geluk van Katwijkse horecaondernemers en organisaties die afgelopen dinsdag op het Andreasplein de Welkom in Katwijk-markt hielden. Op deze ‘Andere Markt’ kregen bezoekers een idee van wat er allemaal is in toeristisch Katwijk. En bij veel stands kon er voor een zacht prijsje geproefd worden van lekkere hapjes en drankjes. Op de foto John Warmenhoven van hotel Zee en Duin die in Schotse kledij de specialiteit van zijn hotel aanprees: heel veel soorten Malt Whisky. Het was een markt die zeker voor herhaling vatbaar is.

Het Natura-2000 gebied, de barakken zijn niet van de gemeente en de gemeente heeft besloten er geen energie meer in te steken. Dat zijn de redenen van het college van burgemeester en wethouders om het verzoek van een burger voor een Natuurmilieu Educatief (NME) en Duurzaamheidscentrum af te wijzen. Zo’n NME-centrum zou gevestigd kunnen worden in de barakken aan de duinrand van de Wassenaarseweg in Katwijk en ingericht worden met wisselende tentoonstellingen. Ook zouden er cursussen en lezingen kunnen worden gehouden. Daartoe moeten drie betaalde krachten voor worden ingezet. Het college ziet geen mogelijkheden het verzoek te honoreren. De barakken zijn in het bezit van Duinwaterbedrijf Dunea. Daarnaast is het jarenlang beschikbare budget voor een NME-centrum ten prooi gevallen aan de bezuinigingsoperatie van de gemeente. En de barakken grenzen aan het Natura 2000gebied. ‘Vanuit ecologisch oogpunt wordt geadviseerd deze zone zo min mogelijk toegankelijk te maken voor mensen’, schrijft het college. Opvallend: aan de noordkant van datzelfde beschermd natuurgebied wil de gemeente wel de Verlengde Westerbaan.

Taxi nodig? 071-4012277 www.taxidejong.nl

Veilig ondernemen in Hoornes Passage

Deur op kier voor zweefvliegen

Elke dag vakantie bij Skuytevaert

3 4 11

Uit het Oog: Harry van Mierlo

13

Abonnee, maar toch geen krant ontvangen? Bel vrijdagmorgen tussen 8.00 en 12.00 uur: 4022901

www.bibliotheekkatwijk.nl

wat voor overlast wij als naaste bewoners hebben van de duiven en het ongedierte, dat dit met zich mee brengt’, zegt Jan Doppenberg. ‘Uiteraard is het ook geen pretje om naast een bouwval te wonen.’ Vervolg op pagina 6

Voortijdig einde voor Katwijkse huttenbouw Factor Welzijn heeft na lang wikken en wegen besloten om een van de bekendste zomerse activiteiten, de huttenbouw op de Goerie, niet door te laten gaan. Reden is dat er zich te weinig vrijwilligers hebben aangemeld. Dat laat Margriet Rous van Factor W afgelopen maandag weten.

hamers en spijkers, pallets, hout en ander materiaal de fraaiste bouwwerken in elkaar zetten. Dat aantal vrijwilligers werd dit jaar bij lange niet gehaald. Daarom heeft Factor W(elzijn) besloten om de huttenbouw niet door te laten gaan. Het zou dit jaar toch al de laatste keer zijn, dat Factor W het evenement zou organiseren, omdat de gemeente de subsidie daarvoor vanaf volgend jaar heeft stopgezet. Maar zelfs die laatste keer gaat nu niet door. Na 20 jaar komt er een roemloos einde aan deze leuke en bij 6tot 12-jarigen populaire activiteit. Jaarlijks deden zo’n 240 kinderen mee aan het evenement op de locatie van de landijsbaan aan de Groen van Prinstererweg. De werkgroep huttenbouw van Factor W is al maanden bezig met de organisatie en de meeste voorbereidende werkzaamheden waren al rond. Er waren alleen nog geen genoeg vrijwilligers om het evenement te begeleiden. ‘Bij iedere activiteit zijn vrijwilligers de mensen die het verschil maken. Zij zijn nodig om een activiteit door te laten gaan en te laten slagen.’ Bij een grote activiteit als de huttenbouw zijn veel vrijwilligers nodig. ‘De laatste jaren merkten wij al dat het steeds moeilijker werd om voldoende vrijwilligers te vinden, maar dat lukte nog steeds wel’. Dit jaar dus niet meer. ‘Helaas moeten we dit jaar vaststellen dat het over is. Er hebben zich zo weinig mensen aangemeld, dat het niet mogelijk is de huttenbouw in de huidige vorm te laten doorgaan. De veiligheid voor de kinderen staat voorop en die kunnen we in dit geval niet garanderen. Dus kunnen we niet anders dan dit besluit nemen, vooral omdat het de laatste keer zou zijn.’ ‘Het is heel erg jammer, zeker voor al die kinderen die zich hierop verheugd hadden’. Die kinderen kunnen dit jaar wel meedoen aan de Summer Factory, die van 6 tot en met 17 augustus wordt gehouden. Die organiseert op het strand naast de Uitwatering sport- en spelactiviteiten voor 6- tot 12-jarigen.

DE KATWIJKSCHE POST de KATWIJKSCHE POST

91ste JAARGANG NR. 28

g n i t r ko

Abonnee Deze week extra voordeel bij:

DEN HOLLANDER Badstraat 7 - (071) 4014617 Zie alle aanbiedingen op pagina abonneekorting in deze krant!

Harddrugs in café Bosplein Bij een controle in een café aan het Bosplein in Katwijk heeft de politie vrijdagavond 6 juli een hoeveelheid harddrugs aangetroffen. Er zijn zeven verdachten aangehouden. De politie besloot tot een controle, na diverse meldingen over onder meer geluidsoverlast, geweld en handel in en gebruik van verdovende middelen. Tijdens die controle zijn diverse verdovende middelen aangetroffen. Ook troffen agenten goederen aan die wijzen op het gebruik van harddrugs in het café. In totaal zijn er zeven verdachten aangehouden op verdenking van het bezit van verdovende middelen, het niet kunnen tonen van een legitimatiebewijs en het bezit van een steekwapen. De gemeente Katwijk zal zich beraden op eventuele bestuurlijke maatregelen tegen de eigenaar van het café. Politie en gemeente tolereren niet dat er drugs worden verhandeld in cafés. Als er concrete aanwijzingen zijn, zullen de politie en de gemeente altijd actie ondernemen. De politie is daarom blij met elk stukje informatie dat kan helpen om overlast voor overige cafébezoekers, eigenaren van cafés en omwonenden tot een minimum te beperken.

Waar wijsheid regeert, zal het recht zegevieren. Rijnstraat 119 2223 EA Katwijk

Te l e f o o n 0 7 1 4 0 3 0 1 5 1 E-mail: demilliano@planet.nl

Vorige week hebben wij in deze krant de geslaagde leerlingen van scholen uit de regio in het zonnetje gezet. Per abuis zijn er ook een aantal niet geslaagde leerlingen bijgezet. Hiervoor bieden wij, aan de betreffende leerlingen en de school, onze excuses aan.


Voor een perfecte bouw van uw

ACTIE

OPEN HAARD of SCHOUW

Nu vanaf â‚Ź250,Stapelkorting!*

www.marblestyle.nl Parallelboulevard 178 Noordwijk 071-3620758

NĂş inchecken

BRON: Deceunink NV

Verdien geld met glas! EcoClearÂŽ de ideale energiebesparende 4-seizoenen beglazing voor uw woning

Uw Trouwdag daar maken wij graag de mooiste dag van uw leven van, gevolgd door een gratis overnachting in onze bruidssuite voor het bruidspaar.

www.ploegkozijnen.nl www.starkozijnkatwijk.nl T. 0252 500 900 T. 071 408 86 78 Openingstijden showroom Starkozijn: maandag: 14:00-17:00 uur, di t/m vr: 09:00-17:00 uur, zaterdag: 10:00-14:00 uur De Roysloot 9i RIJNSBURG

(vraag naar onze voorwaarden)

Eigen productie & montage * Vraag naar de voorwaarden

TD

Profiteer van belastingvoordeel plĂşs 1.000,vakantievoordeel op de Ford Ka en Fiesta!

Autobedrr ijf Autobedrijf ij Ter Ter Duin D uin

Tel. 071-3620200 www.terduin.nl RUIM 75 KWALITEIT OCCASIONS OP VOORRAAD )FFSFOXFHr".,BUXJKL 5FM

Boulevard 72 - 2225 AG Katwijk Tel. 071-4015742

www.hotelnoordzee.nl

U rijdt de FORD KA nĂş al vanaf 7.650,-

Net voor de belastingverhoging hebben wij, speciaal voor u, extra Ford Ka’s en Fiesta’s ingekocht. Dat betekent dat u nu tĂłch nog kunt proďŹ teren van honderden euro’s belastingvoordeel. Daarbovenop krijgt u ook nog een extra last-minute vakantievoordeel van maar liefst 1.000,-! Zo’n dynamische last-minute Ka rijdt u hierdoor nĂş al vanaf 7.650,-. En de compleet uitgeruste last-minute Fiesta al voor 9.695,-! Maar let op: het aantal last-minute auto’s is zeer beperkt. Dus

U rijdt de FORD FIESTA nĂş al vanaf 9.695,-

check nĂş in bij uw Ford dealer voor meer informatie over uw allerlaatste kans op zoveel voordeel!

De FORD FIESTA ook met: 14% bijtelling

==N@=LLAHAJCNKAJPAJBNQEP 

Actie geldt alleen op geregistreerde auto’s. Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto’s kunnen afwijken van standaardspecificaties.

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 13,9-30,3; liter/100 km: 3,7-7,2; CO2 gr/km: 87-149.

 Om ons team te versterken zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste Bloemenlaan 1-3 2235 EM Valkenburg ZH T. 071 4 77 480 F. 071 40 76 850 info@kuytagf.nl www.kuytagf.nl

Kuyt agf is gespecialiseerd in het produceren van gesneden groenten en fruit in opdracht van klanten uit binnen- en buitenland

Geen wegenbelasting

-NK@Q?PEAIA@ASANGAN

Haarlem Eysinkweg 71, Telefoon 023 - 553 16 66 Lisse Meer en Duin 72a, Tel. 0252 - 46 69 00 Noordwijk Keyserswey 1, Tel. 071 - 364 10 10 Off. service-dealer: Autobedrijf J. Noort & Zn., Katwijkerweg 1d, Rijnsburg. tel. 071 - 402 18 10

(full-time op basis van 38 uur) 1==GKIO?DNEFREJCĥ Š4ANGAJRKHCAJO@A% -NACAHO Š3oorbewerken van groenten of fruit Š%APOJEF@AJR=JCNKAJPAJAJBNQEP Š%APAPEGAPPANAJR=JLNK@Q?PAJ Š0?DKKJI=GAJR=J@A=B@AHEJCAJJ=LNK@Q?PEA Š%APEJRQHHAJR=J% -NACEOPN=PEA #QJ?PEAAEOAJĥ ŠADAANOEJCR=J@A+A@ANH=J@OAP==H Š4ANGANR=NEJCEJ@ACNKAJPAJAJBNQEPOA?PKN Š"AJ?KHHACE=HAAJBHATE>AHAEJOPAHHEJC Š"AJRANVKNC@QEPANHEFG Š"AJLKOEPEARAEJOPAHHEJC ŠANAE@DAE@PASANGAJEJCAGKAH@ANQEIPAO

4ANGPEF@AJÄĄ De reguliere werkdagen zijn van maandag t/m vrijdag De werktijden tussen 06.00 t/m 19.00 uur zijn in overleg Een flexibele houding met betrekking tot deze werktijden is een pre Wij zijn niet op zoek naar iemand met een negen tot vijf mentaliteit Salaris volgens CAO groothandel AGF Voor vragen kunt u contact opnemen met Wilfred van Delft (071 40 77 480)

iedereen verdient een morgen

AH=JCOPAHHEJC Sollicitaties met CV uitsluitend per mail naar wilma@kuytagf.nl voor 27 juli a.s.

DE ONDERSTAANDE LEERLINGEN HEBBEN HUN DIPLOMA GEHAALD

Geslaagden ď™…ď™ƒď™„ď™…

Dianne van der Plas

Simone Kulk

Willeke van der Plas

Maarten Plug

Alissa Kloos

Evie van Beelen

Ramona Pieterse

Daimy van der Valk

Aron Bos

Melissa van Rhijn

Melissa Nieuwpoort

Tamara PerĂŠz de Haas

Jeanine van Vliet

Julia van der Voet

Anne Mastenbroek

Joyce Guijt

Elize van der Plas

Rosanne Heemskerk

Lisa van Dijk

Kimberly Kuijt

Anne van Duijn

Nadine Gressie

Sharon Muller

Joey Ravensbergen

Yara Haasnoot

Iris Filippo

Naomi Korndorffer

Annemieke Hoek

Denise van Duijn

Eline Sip

Marjon Plug

Denise Kuijt

Sylvia Barnhoorn

Suzan Yussef

G E F E LI

Lisa Schreuder

Dominique van Duijvenvoorde

Ahlam Rifi

Melanie van Dijk

Roos Buckert

Lisette Oudshoorn

Dion Wegh

Johanna Wolfaart

Annemarie Freke

Anouk de Mooij

Michelle Boogaards

C IT E E R D


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 12 JULI 2012 • 3

Waarschuwingsschoten bij aanhouding

POLITIE

berichten

De politie heeft op donderdag 5 juli omstreeks 23.00 uur een 38- jarige man uit Noordwijkerhout aangehouden in Katwijk aan Zee. De man wilde een woning in de vogelbuurt betreden en was in het bezit van een mes. De bewoonster van de woning, tevens zijn ex, belde 112 toen de man voor de deur stond. Toen de politie ter plaatste kwam hield de man zich schuil in de achtertuin en weigerde het mes te laten vallen. Er is door middel van pepperspray geprobeerd de man onder controle te krijgen. De man reageerde hier nauwelijks op en waarna er is besloten de politiehond in te zetten. De hond beet de man in zijn arm en er ontstond een worsteling. Omdat de agenten zagen dat de man zich niet wilde overgeven zijn er twee waarschuwingsschoten gelost. Hierop reageerde de man en liet het mes vallen zodat de politie de man kon aanhouden.

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

Het politiebureau aan de Piet Heinlaan in Katwijk is geopend van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Donderdag is het bureau geopend tot 21.00 uur. Zaterdag en zondag is het bureau gesloten. De wijkagenten houden spreekuur op de volgende tijden en plaatsen. Spreekuur Katwijk aan Zee: dinsdag 13.30-14.30 uur, Gemeentehuis Katwijk. Spreekuur Katwijk aan den Rijn / Valkenburg: dinsdag 13.30 uur t/m 14.30 uur, Boonrak 21, Valkenburg. Spreekuur Rijnsburg: woensdag 13.30 t/m 14.30 uur, Burgemeester Koomansplein 1, Rijnsburg. Spreekuur Hoornes-Rijnsoever: maandag 13.30 uur t/m 14.30 uur, Schimmelpenninckstraat 10 (Kwadrant), Katwijk. Via de telefoon is de politie als volgt te bereiken: 112 daar red je levens mee, 0900 8844 geen spoed wel politie.

Katwijk

Vier aanhoudingen In de nacht van zaterdag 7 juli op zondag 8 juli heeft de politie vier personen aangehouden voor openlijke geweldpleging tegen personen op de boulevard in Katwijk aan Zee. Nadat een medewerker van een strandtent een controleronde over het strand deed, trof deze vier jongeren aan die zaten te drinken in strandstoelen. De medewerker heeft de groep vriendelijk verzocht weg te gaan, maar de jongeren gaven een grote mond en dreigden met een fles en stok. Nadat de medewerker wegliep gooide een van de jongeren een stok naar hem en urineerde een andere over de strandstoelen. De politie heeft een 14-jarig meisje uit Katwijk, een 16-jarige jongen uit Amstelveen, een 16-jarige jongen uit Katwijk en een 16-jarige jongen uit Leiden aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor nader onderzoek. Hennepkwekerij aan Randweg De politie heeft woensdag 4 juli een hennepkwekerij in een bedrijfspand aan de Randweg in Katwijk aangetroffen en ontmanteld. Na een melding over een henneplucht heeft de politie bij het pand onderzoek verricht en ook een henneplucht geroken. Net op het moment dat agenten het pand wilden betreden werd de deur geopend door een 48-jarige man die direct bevestigde dat er een hennepkwekerij aanwezig was. In totaal waren er 975 hennepplanten in de kwekerij verdeeld over twee ruimtes. De man was net bezig de toppen te knippen en te laten drogen. De man is aangehouden. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.

HET WEER VR 12 17

ZA 14 17

ZO 12 17

MA 12 18

30%

20%

30%

40%

80%

80%

60%

50%

ZW 4

W 4

W 4

W 4

GETIJDEN vr. za. zo. ma. di. wo. do.

13 14 15 16 17 18 19

juli juli juli juli juli juli juli

HOOG WATER

LAAG WATER

-------- + 11.37 00.08 + 12.58 01.28 + 14.09 02.18 + 14.58 03.08 + 15.38 03.42 + 16.08 04.14 + 16.41

19.47 + 06.45 20.36 + 07.41 21.55 + 08.45 22.55 + 10.21 23.41 + 11.16 -------- + 11.56 00.17 + 12.36

ZON OP / ONDER vr. 13 za. 14 zo. 15 ma. 16

juli juli juli juli

5.34/21.54 di. 17 juli 5.39/21.50 5.36/21.53 wo. 18 juli 5.41/21.49 5.37/21.52 do. 19 juli 5.42/21.48 5.38/21.51

Vertegenwoordigers van gemeente, winkeliersvereniging, Hoofdbedrijfschap Detailhandel, politie en brandweer met de speciale stertegel in de Hoornes Passage.

‘Dit is een aanmoedigingsprijs’

Hoornes Passage blij met eerste ster van Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelhart Zeezijde heeft ze. In de Hoftuin in Rijnsburg heeft ze ook. En nu siert de ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ook de Hoornes Passage. Daar zijn de ondernemers zeer blij mee, laten Gijs de Vreugd van Haasnoot Schoenen en Paul Kraan van de AH weten bij de onthulling van de ster vorige week donderdag. ‘We hebben goede resultaten, maar we zijn er nog niet hoor’, meldt De Vreugd in Tripodia. Een KVO-ster staat onder meer voor een veilig winkelgebied. Om zo’n ster te bemachtigen is samenwerking nodig tussen winkeliers, gemeente, politie en brandweer. In Tripodia zetten deze betrokken partijen hun handtekening onder een convenant waarin die samenwerking wordt vastgelegd. ‘Wij zijn bijzonder blij met dit convenant. Samenwerken is een must. Niet alleen op het gebied van vei-

ligheid. Wij zijn er van overtuigd, dat we met dit convenant een stevige basis voor de toekomst hebben gelegd’, zegt De Vreugd.

nenkort behandeld in een ‘brainstormsessie’.

Burgemeester Jos Wienen is eveneens zeer te spreken over ‘deze manier van samenwerking’. ‘Door zaken te bespreken, kun je veel problemen voorkomen. Bij andere winkelcentra functioneert het KVO-certificaat al. Ik ben blij dat het hier ook gelukt is. Ik hoop, dat dit een stimulans is om verdere stappen te zetten.’

Adviseur Saskia Kleewein van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, die de KVO-certificaten uitreikt, geeft een voorbeeld dat het belang van samenwerking aantoont. ‘Door samen winkeldiefstal aan te pakken. Winkeldiefstal levert landelijk jaarlijks één miljard derving op. Zonder winkeldiefstal zou iedereen één dag minder kunnen werken.’ Wienen reageert gevat: ‘ Je kunt ook zeggen, dat zonder diefstal alle producten goedkoper kunnen worden’.

De Vreugd en Kraan willen graag verdere stappen zetten met de 28 winkels en 1 horecabedrijf in de Hoornes Passage. ‘We hebben het al goed hier hoor. Maar meer betrokkenheid is nodig. We willen daarnaast de buitenkant van het plein aanpakken om meer eenheid te creëren’, vertelt Kraan. Een andere wens gaat over het parkeren. De Vreugd: ‘Iets ruimere plekken en als het kan meer parkeerplaatsen’. Die punten worden bin-

Een miljard

Kleewein voegt er aan toe, dat niet alleen naar veiligheid wordt gekeken, maar ook naar netheid, brandveiligheid en overlast. ‘Het ondertekenen is niet het einde, maar het begin van het proces. De betrokken partijen hebben twee jaar de tijd om maatregelen uit te voeren. U moet deze ster dan ook

zien als een aanmoedigingsprijs.’ Over twee jaar is er een hercertificering. Goede resultaten leveren een extra ster op. Het maximaal aantal sterren is vijf. Winkelcentrum In de Hoftuin in Rijnsburg ontving vorige week woensdag de vierde ster.

Meer toezicht naleving Dranken Horecawet De gemeente gaat het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet intensiveren. Daarbij gaat het vooral om toezicht op de verkoop van alcohol aan jongeren. Aan het extra toezicht zijn geen kosten verbonden. Dat is mogelijk door te schuiven in de capaciteit van de toezichthouders; van milieu naar de Drank- en Horecawet. De gemeenteraad stemde vorige week donderdag in met ‘aanvullende maatregelen alcoholmatigingsbeleid’. In de commissievergadering vorige maand over dat onderwerp drongen de raadsleden bij burgemeester Jos Wienen aan op meer toezicht door de eigen Gemeentelijke Opsporingsambtenaren daar voor in te zetten. De burgemeester heeft aan die oproep gehoor gegeven.

Restaurant De Zwaan failliet De geruchten deden al een tijdje de ronde: restaurant De Zwaan zou in financiële moeilijkheden verkeren. Vorige week kwam een einde aan die geruchten. Op 3 juli heeft de rechtbank in Den Haag restaurant De Zwaan aan de Katwijkse Boulevard failliet verklaard. Exploitant Vos van Zalingen moet twee jaar nadat hij het restaurant overnam, er mee stoppen. Als belangrijkste oorzaak wordt de economische crisis genoemd. Twintig medewerkers staan op straat.

‘Wij zijn gesloten’, staat er op een briefje op de deur. Ook de website is uit de lucht, hoewel daar nog wel de geschiedenis van ’t Zwaantje op is te vinden. En die geschiedenis begint al in 1602 met een herberg De Zwaan op de Boulevard. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd bijna alle bebouwing op de Boulevard afgebroken. Na de oorlog herrees De Zwaan, deels op restanten van een Duitse bunker, op de huidige locatie.

Dierenbescherming Rijnland bestaat jaar

In elke gemeente een wethouder dierenwelzijn Ze helpt dieren in nood, geeft voorlichtingen op scholen, houdt toezicht op het dierenwelzijn en voert nog vele andere taken uit. Dierenbescherming Rijnland bestaat pas een jaar, maar de organisatie is hard aan het werk in de regio. Ook in Katwijk voert de afdeling verschillende taken uit en helpt zij het Katwijkse dierenwelzijn te verbeteren. Door Tarinda van Duijn ‘Dierenbescherming Rijnland is een lokale afdeling van de landelijke Dierenbescherming’, vertelt Robert Moltmaker, één van de vaste werknemers binnen de organisatie. ‘De landelijke Dierenbescherming heeft een beleid vastgelegd en onze afdeling voert dat uit voor regio Rijnland, waaronder gemeente Katwijk’. Dat landelijke beleid bestaat uit diverse taken. ‘We focussen ons op vier kerntaken. In de eerst plaats richten we ons op dierennoodhulp. Binnen regio Rijnland zijn verschillende zelfstandige ambulances die deze taak op zich nemen, maar waar nog gaten zijn, staan onze vrijwilligers klaar om te helpen. Naast deze hulp, houden we toezicht op het dierenwelzijn. Als we meldingen van bijvoorbeeld verwaarlozing krijgen, sturen we daar vrijwillige inspecteurs op af, die met de melding aan de slag gaan’.

Vegetarisch koken De andere twee taken bestaan uit maatschappelijke belnvloeding en beleidsbelnvloeding. Robert: ‘We willen de samenleving bewust maken van de relatie tussen mens en dier. Om dit te bereiken, hebben we bijvoorbeeld onze eigen ‘Kids for Animals’-club. De kinderen die hier lid van zijn, krijgen magazines

en kunnen maandelijks meedoen met activiteiten in de regio, zoals een workshop vegetarisch koken of naar Naturalis’. Er wordt ook voorlichting op scholen gegeven. ‘Dit doen we aan de hand van het dierenbeschermersspel. In Katwijk zijn we onder andere naar groep 7 en 8 van de Willem van Veenschool en de Prins Mauritsschool geweest en in Rijnsburg naar de Koningin Emmaschool. Deze laatste school heeft onlangs zelfs een fairtrade markt georganiseerd, waarbij de winst naar de Dierenbescherming ging. De kinderen voelden zich erg betrokken en hebben samen € 200,- gedoneerd’.

Wethouder Dierenwelzijn De laatste taak van de organisatie is beleidsbelnvloeding. ‘We hebben contact met de lokale gemeenten, onder andere in Katwijk, over de verplichte dierennoodhulp die de gemeenten moeten uitvoeren. We gaan dan in overleg over deze wettelijke verplichtingen en kunnen de keten dierennoodhulp in opdracht van de gemeente uitvoeren. Toch willen we het niet alleen hierbij laten en willen we verder gaan waar de wet ophoudt. We streven uiteindelijk naar een wethouder Dierenwelzijn en goede Nota Dierenwelzijn in elke gemeente’.

maar één of helemaal niets en een andere keer zit elk hok vol’.

Naast het uitvoeren van deze vier taken, heeft Dierenbescherming Rijnland in Katwijk een extra taak. ‘In Katwijk staat het Kattenpaleis, een opvangcentrum voor zwerfkatten uit de hele regio Rijnland. De katten worden hier eventueel gecastreerd/gesteriliseerd, opgevangen om tot rust te komen en vervolgens teruggezet of in een asiel of gastgezin geplaatst. Het aantal aanwezige katten is zeer verschillend: soms hebben we er

Voor al deze taken, heeft de afdeling veel mensen nodig. ‘We zijn een echte vrijwilligersorganisatie, die zonder vrijwilligers geen kans van bestaan zou hebben. We hebben in Leiden een klein kantoor met zes vaste werknemers, waaronder de directeur en vijf parttimers, die een gedeelte van het werk op zich nemen. Het overige werk wordt allemaal uitgevoerd door ongeveer 150 vrijwilligers en 700 collectanten’.

FOTO: TARINDA VAN DUIJN

Aanhoudingen na diefstal fiets De eigenaar van een fietsenwinkel aan de Melkweg en zijn zoon hebben maandagmiddag 9 juli twee Katwijkers van 17 en 20 jaar aangehouden na diefstal van een fiets. Nadat gezien was dat er een mountainbike, die voor de winkel stond, was gestolen is de eigenaar in de omgeving gaan zoeken naar de dader. Gezien was dat de dief richting de Lidl was gegaan. Daar vlakbij zag de eigenaar drie jongens bij de fiets staan. Hij sprak hen aan en één van de jongens gaf aan dat hij de fiets had weggenomen. De eigenaar heeft zowel de jongen als de fiets vastgepakt en meegetrokken terug de winkel in. Terwijl daar werd gewacht op de politie kwam één van de andere jongens naar binnen en probeerde zijn vriend los te krijgen. Op dat moment kwam de zoon van de eigenaar erbij waarna beide Katwijkers onder controle konden worden gehouden. De politie heeft de twee verdachten overgebracht naar het bureau. De jongens zijn na verhoor heengezonden.

STAM ZAAGT DOOR!

Het Kattenpaleis in Katwijk, opvangcentrum voor zwerfkatten uit de hele regio Rijnland.

Collectanten Leden spelen een grote rol binnen de organisatie. ‘We zijn een zelfstandige organisatie, die geen subsidie van de overheid krijgt. Al het nodige geld ontvangen wij van leden en door middel van fondsenwerving, zoals collecteren’. In Katwijk is vorig jaar pas voor het eerst gecollecteerd, waardoor de organisatie daar nog flink moet opbouwen. ‘We hebben nog erg veel collectanten nodig. Rond Werelddierendag, in de week van 4 oktober, willen we in de hele regio collecteren. Omdat we in Katwijk

pas net zijn begonnen, hebben we daar nog een flink tekort aan collectanten. We hopen dat er nog veel aanmeldingen komen, zodat we met z’n allen wat kunnen betekenen voor de dieren om ons heen’. Opgeven als collectant kan op www.dierenbescherming.nl/collecte of door te bellen naar het kantoor op (071-) 3316192. Voor meer informatie over ander vrijwilligerswerk kunt u kijken op www.rijnland.dierenbescherming.nl.

Ach, ach, ach… laatst kreeg ik zowaar tranen op mijn wangen door Criticaster. Eerst klaagde hij of zij steen en been over het gemis aan actie en beweging in de plaatselijke politiek, over de korte of bijna geen vergaderingen en de vele hamerstukken, over B&W en gemeenteraad die zich (naar mijn bescheiden en totaal onbelangrijke mening uit pure media-angst) hullen in een bijna ivoren toren van haast totale kwetsbaarloosheid en kritiekimmuniteit. Hoe triest. En laatst die verzuchting; ‘Wat blijft er voor mij nog over om over te zeuren, te muggenziften, te wroeten en te ‘miezemauzen’? Was het alvast maar weer september.’ Snif, snot, snuitje… ik barstte zowaar in tranen uit om de goede man/vrouw. September… dan wordt het weer even saai en voorspelbaar als immer. Waar zijn de tijden van de geweldige bokswedstrijden tussen Ten Hove (Mohammed Ali) en Tejo Janssens (Joe Frazier) gebleven? De ko’s, de uppercuts, de open wenkbrauwen en vooral slagen onder de gordel? Dat was pas genieten voor liefhebbers van de doorgaans doodsaaie lokale politiek. Alleen die verrukkelijke schandalen, zoals in Wassenaar en Noordwijk, maken het gezellig, niettan? En, eerlijk is eerlijk, met Tejo kon ik het steeds beter vinden, althans, met diens idealen; monumentale panden redden, de Vredeskerk (is gelukt… hoera!), de visserijschool (ook gelukt… althans, het hoofdgebouw op de hoek Rijnmond-Sluisweg). Welnu, criticaster en alle andere politiekminnaars en minnaressen. Verheugt u, verheugt u! Ik heb groot nieuws! Want wat lees ik op de website van BVKatwijk? Lees en huiver: ‘Is er sprake van de Comeback Kid? Of hebben we het over de Comeback Old Man! Is het de Return of the Pink Panter? Of toch maar de Return of the Grey Panter. Of hebben we het over Tejo Davids, Heintje Janssens, of toch Heintje Davids. Voor de jonge kijkers (lezers), de charmante Heintje nam in de vorige eeuw minimaal drie maal afscheid als zangeres van het schone Nederlandstalige lied, en kwam vier maal terug!’ Waarover hebt u het, domineetje? Welnu… Tejo heeft weer, heel zweverig, ruimte gekregen voor de plaatselijke politiek! BKV (of wat voor naam ze er aan gaan geven) wil in 2014 weer meedoen aan de verkiezingen. Tejo heeft weer trek. Hij ging weer wat raadsen commissievergaderingen bezoeken en ervoer hetzelfde als criticaster. Vergaderingen van een kwartier en nota bene de Rekening 2011 en de Kadernota (aanzet beleid 2013) als hamerstukvergaderingen. Spreektijden van maximaal twee minuten. Ik wist het ook van de uitzendingen van deze ‘vergaderingen’ op RTV Katwijk. Dat zijn echt de beste en supergoeie slaappillen die een mens zich kan wensen. Alles moet vlug en zakelijk. Geen bezieling meer, geen gevecht op het scherpst van de politieke snede. Ja ja, geliefden, Tejo heeft nog heel pijlen op zijn boog. Denk aan de partijen die de PVV gedoogden. Excuses… ho maar! Het was en blijft een schande en dat vind ik ook. En dan die houding van sommigen over het asielzoekerscentrum. Groot gelijk Tejo… om je weg te schamen. En het niet doorgaan van de vestiging van het Daklozencentrum in Valkenburg. Die egolstische argumenten… die ellendige Wilders-mentaliteit, die mentaliteit uit de dertiger jaren in Duitsland. Eigen huis, tuin, keuken, gezin, land, volk eerst… eigen welvaart eerst. Die hele toestanden met betrekking tot de rest van Europa… ‘Ikke, ikke, en de rest kan stikken’ heerst in onze individualistische samenleving. Letterlijk hoogst asociaal en dus ook hoogst onchristelijk. Nee, ik ben geen socialist, laat staan communist, weg met alle ideologieën. Ik ben nog immer een overtuigd christenmens, altijd vanuit de Bijbel een fervent voorstander geweest van een sociaal kapitalisme. Met de nadruk op ‘sociaal’. Elk ander soort kapitalisme is dodelijk. Dat zien we laatste jaren in alle verschillende crises. O, Tejo, ik hunker naar de dag van je beëdiging. En snak naar je vileine maar o zo inhoudsvolle bijdrage aan onze lokale politiek. Dan gaat het weer ergens om. En, als het om dat sociale gaat, heb je mijn steun en support. Reacties naar: dspjstam@gmail.com


4 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 12 JULI 2012

Ingezonden Kiosken niet gedwongen naar nieuwe parkeergarage Kijken door een roze bril

De pilot voor de Bobsportcampagne, van maart tot en mei in Katwijk en andere gemeenten de Duinen Bollenstreek en de Leidse regio, lijkt zijn vruchten te hebben afgeworpen. Actieve inzet van gemeenten, politie en ruim de helft van de sportclubs heeft geleid tot tal van activiteiten met één doel: het rijden onder invloed na kantinebezoek terug te dringen. Bezoekers van sportkantines van voetbal-, hockey-, tennisen korfbalclubs werden aangespoord om met elkaar af te spreken wie de Bob is en zijn sportvrienden nuchter naar huis rijdt. In de pilotperiode hebben zo’n veertig sportclubs (ongeveer 50%) zich direct aangesloten bij de campagne. Elk weekend is een Bobsportcampagneteam actief geweest op een sportclub in de regio. Langs bijna dertig sportvelden hangen de Bobsponsorborden.

Politiecontroles Daarnaast heeft de politie gedurende deze periode actief gecontroleerd nabij de sportclubs op het rijden onder invloed. Gedurende de campagneperiode hebben bijna 2.000 mensen bij die controles geblazen. Slechts negentien personen overschreden de alcohollimiet, bij twee personen is het rijbewijs ingenomen. Dat betekent dat, onder de gecontroleerde personen, bijna iedereen nuchter achter het stuur heeft gezeten. In het najaar wordt (landelijk) bepaald of de Bob-campagne in de sportkantine wordt voortgezet en daarbij vanaf 2013 landelijk wordt uitgerold.

Stemmen mee op Schoonste strand van Nederland In de zomermaanden juli en augustus wordt de publieksverkiezing ‘het schoonste strand van Nederland’ georganiseerd door Stichting Nederland Schoon. Strandbezoekers, inwoners van strandgemeenten en overige betrokkenen kunnen via de website heteffectvanschoon.nl hun stem uitbrengen op hun favoriete, schoonste strand. Katwijk is natuurlijk één van de kandidaten. Vindt u dat Katwijk het schoonste strand heeft, stem hier dan op! De stemmers maken kans op een VIP plek voor 2 personen op het schoonste strand. Stemmen kan van 1 juli tot en met 31 augustus. Op de website van Nederland Schoon is de score per strand continue zichtbaar. Het strand met de hoogste gemiddelde score is de publiekswinnaar en mag op 4 september de publieksprijs in ontvangst nemen. Samen voor schoon strand In Katwijk zorgen de gemeente en de eigenaren van de strandpaviljoens voor een schoon strand. De paviljoenhouders zorgen voor voldoende afvalbakken en voor het schoonmaken van het stuk strand voor hun paviljoen. De gemeente leegt de afvalbakken en houdt de vrije strandvakken schoon. Dagelijks wordt daarvoor gedurende het zomerseizoen de zogeheten beachcleaner ingezet. Maar ook de strandbezoekers kunnen hun steentje bijdragen aan een schoon strand door hun eigen afval op te ruimen. De gemeente stelt gratis afvalzakjes beschikbaar waar strandbezoekers hun afval in kunnen verzamelen. De afvalzakjes zijn op te halen bij alle strandpaviljoens.

Geslaagde sportdag Dirk Kuyt Foundation Zon, zee, zand en enthousiaste deelnemers waren de ingrediënten voor een geslaagd sportief strandevenement. Op donderdag 5 juli organiseerden MareGroep en de Dirk Kuyt Foundation verschillende sport- en spelactiviteiten waaraan ongeveer 250 mensen met een beperking enthousiast aan deelnamen. Op het programma bij het strand bij Nederzandt in Noordwijk stonden de activiteiten beachvoetbal, beachknotshockey, touwtrekken, hindernisbaan en zandsculpturen maken. De Dirk Kuyt Foundation zet zich in voor gehandicapte sporters.

PR

Pilot Bob-sport lijkt succesvol

De kiosken op de Boulevard of in de entrees van de nieuwe parkeergarage aan de Boulevard? Dat was vorige week donderdag de hamvraag in de raadsvergadering. Een meerderheid van de raad kiest er voor om de vier ijsen viskiosken niet te dwingen te verhuizen naar de zogenoemde ‘full-servicepunten’ in die parkeergarage. GemeenteBelangen (GB) en ChristenUnie (CU) pleiten wel voor die verhuizing.

Een van de werken van Niek van der Plas, te zien bij de expositie in Noordwijk.

In Grand Hotel Huis ter Duin Noordwijk

25ste expositie kunstschilder Niek van der Plas Als klein kind begon Niek van der Plas al met tekenen. Snel werd duidelijk dat hij meer dan een gemiddelde aanleg had: hij won de eerste prijs van een tekenwedstrijd van De Efteling. Dit stimuleerde de Katwijker enorm. Voor Van der Plas zat er echter geen professionele opleiding in. ‘Ik heb me de schilderkunst zelf eigen gemaakt, en daarbij mijn eigen stijl ontwikkeld’, laat de 57-jarige kunstschilder weten. Hij is bekend geworden door zijn sfeervolle strandtaferelen. Van vrijdag 13 juli tot en met zondag 29 juli is er in de van Berckel Lounge van Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk een tentoonstelling van de werken van Niek van der Plas. Het is de 25ste expositie van de Katwijkse kunstschilder. De natuur is vaak de inspiratiebron van Van der Plas. Maar ook het strandleven, een straatje, gezellig terras, parken, meren en kastelen zijn het onderwerp van zijn, veelal olieverven. ‘Het zijn vaak de gewone dagelijkse dingen van het leven die ik aan het schilderdoek toevertrouw’, vertelt Van der Plas.

Studiereizen Een andere inspiratiebron van Van der Plas is zakenpartner Theo Sanders, de Rijnsburgse kunstkenner

en handelaar van Sanders Fine Art. ‘In de kwart eeuw dat we met elkaar samenwerken heb ik veel van Theo geleerd. Samen maakten we studiereizen, bezochten musea en spraken en spreken nog steeds veel over de schilderkunst’, vertelt Van der Plas. Hij voegt er aan toe dat deze jarenlange vriendschap zijn ontwikkeling als kunstschilder heeft gevormd. Elk jaar staat er wel een studiereis op het programma. Frankrijk, België, Duitsland, Italië, Engeland en niet te vergeten Florida in de Verenigde Staten. ‘Als ik een mooie omgeving zie, ga ik ergens zitten, pak papier en potlood en maak een vluchtige schets. Vervolgens zet ik dit thuis in mijn atelier op het doek, bestudeer het onderwerp nog eens goed en breng er de detaillering in aan’, vertelt Niek over zijn werkwijze. De 25ste expositie toont een veertigtal werken van de impressionist uit Katwijk. Recente werken zoals stadsgezichten van bijvoorbeeld Amsterdam, Leiden, maar ook Parijs, Honfleur en Venetië en natuurlijk ontbreken de verschillende strandgezichten niet. De tentoonstelling is van 13 juli tot en met 29 juli te bezichtigen van 12.00 tot 19.00 uur. Niek van der Plas is zelf aanwezig om bezoekers te woord te staan. Ook is het mogelijk de tentoonstelling buiten deze openingstijden te bezoeken. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken via tel. 4022522 of 06 51504828.

Steun Tweede Kamer: verder met RijnlandRoute De provincie Zuid-Holland kan verder met de aanleg van de RijnlandRoute nu ook de Tweede Kamer vannacht achter het besluit van Provinciale Staten is gaan staan. De Kamer stemde met ruime meerderheid in met de toekenning van het gebiedsbudget voor RijnlandRoute en HOV-NET Zuid-Holland Noord. Dit budget is nodig om de nieuwe verbinding van Katwijk naar de A4 aan te leggen en te starten met Hoogwaardig Openbaar Vervoer in de regio Holland Rijnland. Gedeputeerde Ingrid de Bondt: ‘Ter hoogte van Katwijk is een oostwestverbinding noodzakelijk, automobilisten doen er nu in de spits soms een uur over om dwars door Leiden naar de A4 te rijden. Deze reistijd brengen we terug naar negen minuten’. De RijnlandRoute ontlast de verkeersdruk op de A4, de A44 en de bestaande dwarsverbindingen tussen deze rijkswegen. Ook is de weg nodig voor ontwikkeling van de

economische potentie van de regio Holland Rijnland. Daarnaast is deze weg een voorwaarde om de nieuwe woonlocatie Nieuw Valkenburg te kunnen ontwikkelen. Goede inpassing van de weg is noodzakelijk. ‘We zijn ons er zeer van bewust dat de weg grote impact heeft op mens en omgeving. Daarom nemen we onze verantwoordelijkheid om de weg zo optimaal mogelijk in te passen. Dat doen we met een fors pakket aan bovenwettelijke inpassingsmaatregelen van ongeveer € 220 miljoen. Over de inzet daarvan gaan we komende tijd uitgebreid in overleg met de regio, gemeenten en bewoners’, aldus De Bondt. Op 15 mei namen Gedeputeerde Staten het besluit voor het tracé van de RijnlandRoute. Provinciale Staten stemden daar op 27 juni mee in. Nu ook de Tweede Kamer in ruime meerderheid achter het besluit staat kan de provincie met het gebiedsbudget van € 722 miljoen voor de RijnlandRoute en het HOV-NET Zuid-Holland Noord de bereikbaarheid van de regio fors te verbeteren en kan de schop zo snel mogelijk de grond in.

Onderzoek naar De Coligny moet in november klaar zijn De gemeentelijke onderzoekscommissie De Coligny heeft bureau ICS Adviseurs uit Amsterdam in de arm genomen voor het onderzoek naar nieuwbouwplan De Coligny. De aanbevelingen en conclusies van dat onderzoek moeten in november dit jaar aan de gemeenteraad worden aangeboden. De Coligny bestaat uit een multifunctioneel centrum en nieuwbouw van praktijkschool De Limes aan de Louise de Colignylaan in Katwijk. De gemeenteraad stelde daarvoor in maart 2008 een krediet beschikbaar van ruim 7,7 miljoen euro. In februari 2010 moest de raad opnieuw in de buidel tasten vanwege een overschrijding van vijf ton. Eind vorig jaar kwam daar nog eens ruim 4 ton bij. De gemeenteraad besloot vanwege de forse overschrijdingen een onderzoek in te stellen naar ‘wat er nu precies mis is gegaan bij de voorbereiding, de uitvoering en de kostenbeheersing en welke rol het college,

de raad, de ambtelijke organisatie, de bouwer, de school en andere gebruikers hierin hebben gespeeld’, geeft de Commissie De Coligny aan. Andere vraag is of en hoe de overschrijdingen voorkomen hadden kunnen worden. De betrokken partijen kunnen een dezer dagen informatie verwachten over het onderzoek en het verzoek medewerking te verlenen. De Commissie De Coligny wil met het onderzoek ook advies krijgen ‘die college en raad ter harte kunnen nemen bij toekomstige soortgelijke projecten’. De uitkomsten kunnen handig zijn nu de gemeenteraad heeft besloten het voormalige hotel Riche aan de Boulevard te kopen. Het college van burgemeester en wethouders evalueert ook zelf naar de gang van zaken. Dat was al aangekondigd, maar nu de gemeenteraad zelf een onderzoek uit laat voeren, ‘dient het college nog een besluit te nemen of zij met de eigen evaluatie naar buiten treedt’, laat een woordvoerder van de gemeente weten.

De raad heeft donderdag ingestemd met het ‘Inrichtingsplan Kustwerk tussen B.J. Blommersstraat en Vuurbaakplein’. De bouw van de parkeergarage met 680 kan beginnen. Het inrichtingsplan werd vorige maand aangepast na een voorstel daarover van GB en CU. Dat nieuwe plan gaat uit van onder meer minder parkeerplaatsen in de garage en een plein met veertig parkeerplaatsen, dat ook gebruikt kan worden voor kleinschalige activiteiten. Er was nog discussie over de locatie van de ijs- en viskiosken die nu op de Boulevard staan. Het college stelt voor die een plek te geven bij de entrees van de parkeergarage.

‘Het is beter de kiosken te integreren in de parkeergarage, maar wij willen ze niet dwingen. Ze mogen ook op de huidige locaties blijven’, is het standpunt van M. Pijnenburg van de VVD. En zo denken CDA en PvdA er ook over. De SGP wil de kiosken juist liever op de Boulevard houden. Keuze maken GB en CU, indieners van het alternatieve plan, hebben een andere mening. ‘In de parkeergarage kunnen ze het hele jaar door verkopen. Het is een unieke kans met betere mogelijkheden voor de ondernemers. Ga met hen praten’, stelt Klaas Jan van der Bent (CU) voor. ‘Als de economische stap voor de ondernemers te groot is, dan moet er een voorstel naar de raad komen, om te kijken hoe de ondernemers tegemoet kunnen worden gekomen’, vindt GBraadslid Hans Vingerling. Wethouder Daan Binnendijk vraagt de raad om een duidelijke uitspraak te doen: wel of niet integreren. ‘Een keuze tussen ruimtelijke kwaliteit en economische werkelijkheid. Als u de keuze aan de ondernemers laat, denk ik niet dat ik ze ooit in de parkeergarage krijg.’ Het antwoord van de raad is duidelijk: een meerderheid wil geen dwang toepassen.

RVOB zet deur op kier voor zweefvliegen op Valkenburg Zweefvliegen op voormalig vliegkamp Valkenburg blijft wellicht de komende jaren nog gehandhaafd. Het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB), eigenaar van dat gebied, heeft de luchtvaartverenigingen uitgenodigd voor een gesprek. Het RVOB heeft al in 2008 de overeenkomsten met de zweefvliegclubs opgezegd en wilde tot voor kort niets weten van een eventuele verlenging. Ondanks dat er in ieder geval de komende jaren nog niet wordt gebouwd op Nieuw Valkenburg. De vliegclubs zien geen enkel probleem, ook al wil het RVOB doorgaan met onderzoeken en werkzaamheden in voorbereiding op de nieuwbouw. Die duren doorgaans maar enkele weken en dat is te overzien, vinden de vliegclubs, die graag hun activiteiten op het vliegkamp zo lang als mogelijk willen voorzetten. Er is in Zuid-Holland namelijk geen enkel ander alternatief voor die verenigingen. Het college van burgemeester en wethouders van Katwijk had op nadrukkelijk verzoek van het RVOB zweefvliegen onmogelijke gemaakt in het bestemmingsplan voor tijde-

lijk gebruik van het vliegkamp, dat op 1 januari 2007 officieel werd verlaten door de marine. Dat schoot vorige maand bij alle Katwijkse politieke fracties in de Commissie Ruimte in het verkeerde keelgat. Wethouder Daan Binnendijk werd terug gestuurd met de opdracht om als gemeente niet aan de leiband van het RVOB te lopen en het bestemmingsplan zo aan te passen dat zweefvliegen voorlopig wel mogelijk blijft. Binnendijk zegde dat toe. Het RVOB heeft dat signaal blijkbaar ook opgevangen en nodigt in een brief van begin juli de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) uit voor een ‘vrijblijvend gesprek, om te horen welke mogelijkheden u ziet’. Bij die vereniging zijn de zweefvliegclubs aangesloten. Voorzitter Frank Scholtes van Stichting Luchtsport Centrum Valkenburg merkt op dat de deur nu blijkbaar op een kier staat. ‘Die was het afgelopen jaar steeds dicht.’ Scholtes, die niet zulke beste ervaringen heeft met het RVOB tot nog toe, reageert ingetogen enthousiast. ‘Er is nog niets zeker.’ De afspraak voor het gesprek moet nog worden gemaakt. De RVOB is met de beide modelvliegclubs op het voormalige vliegkamp wel in gesprek over verlenging van het contract.

Ingezonden

Betere bereikbaarheid voor onze inwoners; eindelijk! Vorige week donderdag (5 juli) was een belangrijke dag voor de bereikbaarheid in onze regio. De Tweede Kamer stemde die avond in met de aanleg van de RijnlandRoute, de lang gekoesterde oostwestverbinding, én met het de aanleg van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer-Netwerk. Met deze (broodnodige) verbetering van de infrastructuur is een bedrag gemoeid van ongeveer 1,4 miljard euro. Een mooie dag dus voor de regio en dus ook voor onze gemeente Katwijk. Provinciebestuurder Ingrid de Bondt (VVD): ‘Ter hoogte van Katwijk is een oost-westverbinding noodzakelijk, automobilisten doen er nu in de spits soms een uur over om dwars door Leiden naar de A4 te rijden. Deze reistijd brengen we terug naar 9 minuten’. Natuurlijk is het jammer dat er talloze jaren voorbij zijn gegaan, met veel praten, plannen maken en wisselende politieke coalities. Nu is er dan toch doorgepakt met als resultaat ondermeer een verdubbeling van de Tjalmaweg en géén RijnGouwelijn door de Tramstraat! De VVD heeft het u beloofd tijdens de verkiezingen en vanzelfsprekend zijn we blij dat we deze beloften kunnen inlossen. U, de automobilist en de vrachtwagenchauffeur die dagelijks probeert

om de A4 probeert te bereiken zal beseffen dat de verbeterde oostwestverbinding niet morgen gereed is. Een verbrede Tjalmaweg en een aansluiting op de A4 buiten Leiden vormt in ieder geval een prettig vooruitzicht! Twaalf jaar. Zolang hebben we gevochten voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer tussen Leiden en Katwijk en al die tijd waren we tegenstander van de peperdure oplossing RijnGouwelijn-West. Die strijd is nu gewonnen. Het geeft aan dat we geen partij zijn die alleen maar tegen is (zoals landelijk bijvoorbeeld de PVV en de SP) maar met geloofwaardige alternatieven op de proppen komen. Nu komt er een vrije busbaan tussen Station Leiden Centraal en de Zeeweg in Katwijk. Natuurlijk is het een goede zaak dat er over inpassing wordt gesproken, want dat betekent dat er wegen worden aangelegd, eindelijk! Nu, met het licht op groen, is het natuurlijk zaak dat de omgeving van deze verbeterde infrastructuur de aandacht krijgt die het verdient. Wat dit betreft gaat de VVD ervan uit dat de juiste oplossingen gevonden worden ter hoogte van Valkenburg en Katwijk a/d Rijn. De VVD-fractie heeft er alle vertrouwen in dat het college, onder aanvoering van VVD-wethouder Udo, daar het beste voor Katwijk uithaalt! Ingezonden VVD Katwijk

Geachte leden van het college. Hiermee willen wij reageren op de door u ingezonden brief onder de kop ‘Beste Cees en Annie’. In de politiek, in de kerk en in het maatschappelijke leven zijn er div. inzichten en meningen. Als dat niet zo was hadden we niet zoveel kerken en politieke partijen in Nederland. Deze pluriformiteit is het fundament van onze democratie. En dat moeten we zo houden, je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn om toch goed met elkaar te kunnen leven. Als we het altijd met elkaar eens zouden zijn zou het maar een saaie boel worden in de wereld, en bleef De Rijnsburger leeg. Op de vraag die u ons stelt of dit alleen de mening van Annie en Cees is, moet ik zeggen dat wij div. instemmende reacties hebben gehad over ons schrijven. Ook van div. prominente CDA- en CU-leden. De ingezonden brieven en Uicatcher in De Rijnsburger zeggen ons inziens meer dan genoeg. Wat bij vele inwoners ontevredenheid oproept is het volgende; we worden de laatste tijd veelvuldig in kennis gesteld van grootse plannen voor de toekomst in Katwijk aan Zee. Hierbij te noemen een grote bibliotheek, een zeejachthaven en een grote parkeergarage. Deze projecten geven een extra druk op de financiën en dat voor een zeer lange periode. Is het dan een wonder dat mensen zeggen, en dit kan dan wel? De investeringen die hiervoor moeten worden gemaakt staan in schril contrast ten opzichte van alle bezuinigingen. Hierbij denken we aan het verdwijnen van de functie van het gemeentehuis van Rijnsburg met de daarbij behorende faciliteiten, zoals de gemeentebalie. Het zorgloket zal ook gaan verdwijnen en de bibliotheek komt terug in een afgeslankte vorm. Verenigingen moeten verhuizen en krijgen hierdoor hogere financiële lasten. Dit alles zorgt bij de Rijnsburger voor onvrede, speciaal voor onze ouderen die nu extra afhankelijk worden van anderen voor het verkrijgen van adviezen, zorg en documenten. Wat betreft de positieve wapenfeiten die de schrijvers op het bordje van het college bijschrijven, daar dienen toch wel enige kanttekeningen bij geplaatst te worden. 1. Verbouwing gemeentehuis Rijnsburg. Het gemeenschapshuis wordt gerealiseerd omdat er toch iets gedaan moet worden in Rijnsburg voor de verenigingen die elders hun onderdak kwijt raken, en het oude gemeentehuis kwam leeg te staan, en zo word het toch nog goed gebruikt. 2. De bouw van de nieuwe aula aan de Santlaan is een initiatief van de uitvaartvereniging De Laatste Eer. 3. Investeringen in de openbare wegen in Rijnsburg (zoals de Brouwerstraat) moeten plaatsvinden om bij de Raad van State het groene licht te krijgen om te kunnen bouwen, niet omdat dit vanuit de gemeente kwam. En investeren in de wegen gebeurd ook in de rest van de gemeente bijv. de Hoorneslaan, en de verlengde Westerbaan en last but not least het opknappen en het opnieuw inrichten van de boulevard. Er gebeurd dus in Rijnsburg niet iets bijzonders. 4. Verbetering van het groen onderhoud. Het blijkt er in de praktijk toch anders uit te zien dan de collegeleden het voorspiegelen. Bijvoorbeeld rondom de Speeltuin Westerhaghe waar er na de oplevering niets meer aan het groenonderhoud is gedaan. De brandnetels rond de speeltuin staan er een meter hoog. Ook het gebied rond Floris de V is pas opgeknapt na onze brief in De Rijnsburger. Ook de handleiding van de gemeente Katwijk voor de jaarlijkse burgerschouw geeft aan dat, ‘het ambitie niveau voor het groenonderhoud naar beneden is bijgesteld’ en dat er nu voor heel Rijnsburg het niveau laag geldt. Terwijl er voor Katwijk centrum het niveau hoog, en voor de boulevard zelfs het ambitie niveau zeer hoog geldt. En als het groenonderhoud in Rijnsburg zo goed is als de briefschrijvers zeggen, waarom heeft dan een CDA raadslid schriftelijke vragen gesteld aan b&w over het groenonderhoud rondom het mausoleum en het standbeeld van Floris de V. De conclusie in deze is dan ook gerechtvaardigd dat Rijnsburg wat betreft het groenonderhoud er juist op achteruit gegaan is. 5. Het sportpark De Krom heeft een totale metamorfose ondergaan met een flink aantal kunstgrasvelden, in dit licht gezien valt één kunstgrasveld in Rijnsburg nog wel mee. 6. Vlietstede is evenals de aula een initiatief van de eigenaar en beheerder van Vlietstede. Ook hierbij heeft de gemeente geen inbreng. 7. Speeltuin Westerhaghe vloeit voort uit het feit dat de dierenweide moest plaats maken voor de bouw van Westerhaghe en dit een onderdeel is van het totale bouwplan, en gebeurd volgens

de gemaakte afspraken. 8. Gronden die voor de glastuinbouw worden aangekocht horen tot de taak van de gemeente om zo de tuinbouw voor Rijnsburg te behouden. Deze gronden worden later weer verkocht, voor nieuwe tuinbouw bedrijven. Ook gaat de gemeente ‘het Heen’ revitaliseren dus daar gaat ook geld naar toe. Dus nu niet doen alsof wat er bij Kloosterschuur gebeurt zo bijzonder is. 9. Ook de aansluiting van FloraHolland op de A44 geeft voor de kern van Rijnsburg geen hoop op verbetering, de vrachtwagens die van deze aansluiting gebruik gaan maken komen nu ook niet door Rijnsburg heen. 10. Dat de OZB in Katwijk de laagste is in de regio is een positief punt van de fusie. Dat de Rijnsburgse Boys zoveel keer kampioen zijn geworden ligt aan de inzet van het bestuur, trainers en de voetballers van deze club en niet aan de inzet van het college. Zijn de collegeleden dan zo vervreemd van hun eigen achterban en inwoners? Kortom, briefschrijvers zet de roze bril eens af, en kom eens van de roze wolk af naar beneden, en kijk eens wat er werkelijk onder de inwoners van Rijnsburg leeft. Bijvoorbeeld: 1. Het sluiten van de publieksbalie. 2. Het sluiten van het zorgloket. 3. Het niet meer ter inzage leggen van gemeentelijke stukken in de bibliotheek. 4. Het nog steeds niet gerealiseerd zijn van een skateboardbaan. 5. Het niet plaatsen van nieuwe verwijsbordjes naar de historische plaatsen in Rijnsburg, zoals het Spinozahuisje, het Mausoleum de toren van de Laurentiuskerk, en het Museum. Terwijl er in Katwijk wel nieuwe worden geplaatst. 6. Er ook nog geen kunstwerk op de rotonde splitsing of ergens anders in Rijnsburg gekomen is en het andere kunstwerk staat te verpauperen. Ook is de verlichting van de toren al jaren kapot. 7. Het minimaliseren van de bibliotheek. 8. Het groenonderhoud wat in plaats van beter, slechter geworden is. En dat voor een dorp dat veel met bloemen en planten heeft. 9. Het geld dat in de Rijnsburgse wegen wordt gelnvesteerd, is maar peanuts vergeleken bij het bedrag wat er in Katwijk centrum word gelnvesteerd. En dit alleen voor de horeca en de winkels. De lasten hiervan komen ook voor rekening van de Rijnsburgse inwoners. Alleen de nieuwe parkeergarage kost ons allen vijftig jaar lang, meer dan driehonderdduizend euro per jaar. Wat betreft de artikel 12 status. Even een klein historisch overzicht hoe het zover heeft kunnen komen. Rijnsburg kwam onder toezicht van het rijk, omdat we meer uitgaven dan inkomsten hadden. Dat tekort is ontstaan doordat er geen inzicht was in de uitgaven en inkomsten van de gemeente, dit doordat de jaarstukken drie jaar te laat klaar waren. Ook de kosten van het golfslagbad liepen per jaar hoger op. Het CDA had toen de meerderheid in de raad, en de CU zat toen ook in de raad en waren dus ook medeverantwoordelijk voor de artikel 12 status. Doordat het Waterbos werd verkocht, en mede door de inzet van een wethouder van GemeenteBelangen Rijnsburg waren we nog binnen de daarvoor gestelde termijn van het rijkstoezicht af. We kregen toen weer vlees op onze botten. En waren een goede partij om mee samen te gaan. Rijnsburg was niet armlastig zoals door de schrijvers word gesuggereerd. Wat betreft de bruidsschat. Rijnsburg had ook aandelen NUON, het gaat in het stukje over bruidsschat niet over de hoeveelheid, maar over het feit dat er gelden waren. Ook werd onder deze bruidsschat het cultuurhistorisch verleden van Rijnsburg verstaan. De bruidsschat uit Rijnsburg hield meer in dan alleen financieel en materieel bezit Wat betreft het grondbezit je weet pas of je er iets aan verdient, of op verliest als je de grond verkoopt, dus op voorhand al je rijk rekenen of verlies nemen zoals de gemeente dit nu doet door eerst de gronden op te waarderen en ze daarna weer afwaarderen is niet erg zakelijk, en is dus geen argument. Tot slot over het verwijt, dat ik Annie ergens voor had moeten behoeden het volgende: jullie zijn toch ook getrouwd en weten dus hoe het werkt. Of, zoals een boer die op het toegangshek van zijn boerderij de volgende tekst liet schilderen; ‘Mijn Haan zal altijd Koning kraaien’. Zijn vrouw liet toen op het andere toegangshek zetten: ‘Als ik, vrouw Hen, niet thuis ben’. Cees en Annie Noort, Brouwerstraat 46, Rijnsburg


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 12 JULI 2012 • 5

Tweets en blogs De redactie van deze krant volgt Katwijkse politici en andere Katwijkers die zich via internet laten horen.

Voedingsadviesbureau De Winter, Cleyn Duinplein 24, Katwijk, 071 4017815, katwijk@voedings-advies.nl.

t/ = twitter.com .b = blogspot.com w. = www.

Tussendoortjes onder de loep Tussendoortjes voorkomen dat je tussen de maaltijden door honger krijgt en gaat snaaien. De voedingsmiddelenindustrie speelt hier handig op in: de supermarkt ligt vol met ‘gezonde’ repen en koeken. Maar welke tussendoortjes zijn nou écht gezond?

@EwoutHooligan: Zo, 2 hotels afgevallen, 2 hotels te gaan! 1 Katwijk aan zee en 1 Noordwijk t/@SRFHolland: Vandaag samen met IDEXX Laboratories gezorgd voor een schoon strand van Katwijk tot Noordwijk! t/@PolitieHM: Meerdere agenten doorzoeken kroeg in #Katwijk op zoek naar strafbare feiten zoals drugshandel en -bezit.

Door Anne Mesman-de Winter, diëtist

t/@EdwinDeMol: Nieuwe blog: Slim bezuinigen in de praktijk http://bit.ly/ N8XbnW #slimbezuinigen #vrijwilligers #dranghekken #wijkraadbudget #vvd t/@JeroenWR: Ook in de Katwijkse politiek is het zomerreces begonnen. Met het digitale werken zijn er nu geen papieren stukken meer om op te ruimen. t/@SergeyMoskalev: Katwijk aan Zee. Home in dunes. @ Parkeerplaats Soefietempel t/@thijsudo: Rijnlandroute komt er definitief! Geweldige opsteker voor Katwijk en de Regio:Dank ook aan de Tweede Kamer t/@MatthijsvTuijl: PvdA en VVD waren tegen aankoop vrml hotel Riche. We geven geen miljoenen uit in deze tijd aan iets wat het niet waard is. t/@gemeentekatwijk: Inbrekers doen niet aan vakantie. Geef uw huis een bewoonde indruk als u op vakantie bent. #katwijkveilig t/@gerarmos: @M_ Pijnenburg VVD roept dat deze vreselijke puist moet worden aangepakt, zegt op het moment supreme: laat maar......!#citymanagement t/@ArnoldMeijer: Een van de Italiaanse Kamsalamanders is eitjes aan het afzetten. Met m’n snuffert voor het glas en bijna de tijd vergeten :-) #fb t/@Keetje_Kattuk: Arie, de gemiente heb dat hotel op de wurft gekocht. Misskien kennen we wel wat hure voor n mooi sociaal prijsje. t/@GOA_Katwijk: Veel meldingen van parkeren zonder vergunning in vergunninghouders gebieden rond de toeristenmarkt. Hier wordt handhavend tegen opgetreden. t/@LadiesRunAanZee: Naast regionale loopsters hebben we ook al inschrijvingen uit oa Meppel, Amersfoort, Beverwijk en Spijkenisse binnen! #Leuk! #ladiesrun t@Menno_96: Ka/ahhh katwijk is ‘t saaiste dorp ever oik zeg jullie geen aanrader b t/@juhavantzelfde: This is an autonomous pump station, a giant electronic water drone @ Boezem Gemaal Katwijk

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

t/@EchteKattukker: @ gemeentekatwijk koopt voormalig hotel http://bit.ly/ RpFl31 Wie gaat hier straks dik aan verdienen ? Hoe hoger het gebouw, des te meer geld

Iedereen die over een VISpas beschikt, kan in Katwijk van de hengelsport genieten.

Vissen alleen met een VISpas

Waar moet je op letten?

Gemeente verhuurt viswater aan HSV De Brittenburgh Vissers in de gemeente Katwijk krijgen meer duidelijkheid over toestemming om ergens recreatief te mogen vissen. De gemeente Katwijk en Hengelsportvereniging (HSV) De Brittenburgh tekenden op vrijdag 6 juli een overeenkomst voor verhuur van het visrecht op de wateren die eigendom zijn van de gemeente. Met de HSV is afgesproken dat deze wateren worden ingebracht op de landelijke lijst die hoort bij de Nationale VISpas. Hiermee kan iedereen, die in het bezit is van de pas, voortaan zonder al te veel moeite haar of zijn geliefde vissport beoefenen aan deze wateren. Vissers hoeven zich niet meer af te vragen waar ze nu precies wel en niet kunnen vissen. Naast bezit van de VISpas is er namelijk altijd schriftelijke toestemming nodig van de eigenaar van het viswater. De gemeente gaf voorheen zelf geen vergunningen of iets dergelijks af. Als

de wateren met ingang van 2013 op de landelijke lijst van de VISpas komen te staan, is dat het bewijs van schriftelijke toestemming.

we trots op zijn’, zo laat wethouder Gerard Mostert weten.

VISpas De afspraak tussen de gemeente en de HSV betekent niet dat alleen leden van De Brittenburg in de gemeente Katwijk mogen vissen. Iedereen die over een VISpas beschikt, kan in Katwijk van de hengelsport genieten. ‘We willen

Kwaliteit viswater Als nieuwe houder van het visrecht, zal de HSV extra toezien op de visstand. Die visstand is een goede graadmeter voor de kwaliteit van het viswater. De gemeente blijft hier verantwoordelijk voor, maar de HSV kan met haar deskundigheid adviseren over te nemen maatregelen. De overeenkomst is het begin van een samenwerking waar beide partijen en de gehele gemeenschap profijt van hebben. HSV De Brittenburgh is een ervaren en actieve vereniging met ongeveer 245 leden. De vereniging geeft regelmatig adviezen op basisscholen over hoe je het viswater schoon houdt en hoe mensen zich aan de waterkant dienen te gedragen. ‘We hebben met deze partner tegelijkertijd veel ervaring in huis gehaald en daar kunnen

Welkom in Katwijk Horeca Katwijk presenteert zich dinsdag 10 juli op het Andreasplein met de slogan: ‘Welkom in Katwijk’. Prima initiatief: Welkom! Dit geldt echter niet voor boten hoger dan 2.45 meter, want ’s zaterdags na 14.00 uur is Katwijk niet meer bereikbaar. Reden: De Sandtlaanbrug draait dan niet meer. In een van de grootste passantenhaven van Nederland ben je dus niet welkom van zaterdag 14.00 uur tot maandag 08.00 uur als de boot hoger is dan 2,45 meter. Trouwens, niet alleen voor passanten is dit ergerlijk, ook voor Katwijkse recreanten kunnen geen

De leegstand in Katwijk houdt gelijke tred met veel van de omliggende gemeenten, waar het gemiddelde ook boven de 10 procent ligt. In Leiden is de leegstand 14,3 procent, in Noordwijk 14,8 en in Teylingen 11,1. De gemiddelde leegstand in de hele regio Holland Rijnland is 12,8 procent. Het landelijk gemiddelde is 14%.

zaterdagje of weekendje uit varen. Even ontspannen na een week hard werken is dus niet bij. Ter info: In Leiden draaien de bruggen zaterdag tot 18.00 uur en zondag van 10.00 tot 18.00 uur. Open die brug dus, synchroon aan de Leidse tijden. Kan de Doorzager van de week trouwens die denkbeeldige slagboom ook niet eens even doorzagen. Jan Kuit Motersleepboot Argus edprive@hotmail.com

Flitsvergunning als wapen tegen regeldruk

De leegstand in Oegstgeest (3,2%) en Lisse (4%) is opvallend laag. Die laatste gemeente heeft met 84.100 m2 zelfs meer kantoorruimte dan Katwijk.

Met een hamerslag werd in de raadsvergadering van 5 juli de uitwerking van de nieuwe welstandnota 2012 beklonken. Voor veel mensen met bouwplannen moet dit als muziek in de oren hebben geklonken. De nieuwe welstand-nota werd al met instemming begroet maar de consequentie van het nieuwe beleid liet nog even op zich wachten. Vanaf nu kan men met een flitsvergunning snel aan de slag.

Ook Voorschoten en Zoeterwoude blijven nog onder de 10 procent, respectievelijk 7,8 en 7,9 procent.

De CDA-fractie heeft lange tijd aangedrongen op een versimpeling van de welstandstoets voor (ver) bouwplannen. Voor veel mensen met bouwplannen is de welstandstoets een bron van ergernis. Terecht

ChristenUnie tegen verlenging Citymarketing

of onterecht doet daarbij niet ter zake. Feit is dat door een lawine aan regelgeving in gemeenteland de vergunningaanvrager vaak door de bomen het bos niet meer ziet. Zelfs voor een kozijnwijziging, dakraam, rolluik of vlaggenmast moest een vergunning worden aangevraagd. Zaken waaraan ook het lokale CDA zich regelmatig heeft gestoord. Met het nieuwe fenomeen van flitsvergunningen in Katwijk wordt in ieder geval de regeldruk voor bouwaanvragen fors verminderd. Het lokale CDA hoopt dat daardoor de klanttevredenheid zal toenemen. De nieuwe spelregels zijn te vinden op de gemeentelijke website www.Katwijk.nl. Ingezonden CDA Katwijk

FOTO: PR.

Ingezonden

Dunavie koopt 42 gemeentewoningen De Katwijkse wooncorporatie Dunavie heeft 42 woningen gekocht van de gemeente. Die woningen liggen verspreid over Valkenburg, Katwijk aan Zee en Katwijk aan den Rijn, zoals de monumentale woningen aan de Kerkstraat. De overdracht van de woningen was op de voorlaatste dag van juni met de ondertekening van de koopovereenkomst door directeur Alfred Busser van Dunavie (links) en wethouder

Willem van Duijn van de gemeente. De gemeente heeft besloten tot verkoop over te gaan, omdat zij de verhuur van woningen niet meer tot haar kerntaken rekent. De aankoop van deze woningen sluit aan bij de vastgoedstrategie van Dunavie. Voor de huurders heeft de overdracht geen vergaande consequenties. Zij zijn schriftelijk gelnformeerd over de wijziging van eigenaar.

Ten eerste de hoeveelheid vet. Een tussendoortje geldt als gezond wanneer het minder dan 30% vet bevat. De meeste producenten houden zich hieraan. Het zijn voornamelijk de melkbiscuits, mueslirepen en hartige biscuits die meer dan 30% vet bevatten. Dan is er ook nog het suikergehalte. Om een idee te krijgen hoeveel suiker een tussendoortje bevat, kun je het afmeten aan de hand van suikerklontjes. Gemiddeld bevat een tussendoortje per 100 gram zes suikerklontjes. Opvallend is dat de tussendoortjes waar relatief veel vet in zit, minder dan de gemiddelde hoeveelheid suiker bevatten. Andersom bevatten tussendoortjes met een laag of gemiddeld vetgehalte juist meer dan de gemiddelde hoeveelheid suiker (met Maria biscuits als enige uitzondering). De tussendoortjes die je in de supermarkt koopt bevatten dus bijna allemaal óf veel vet, óf veel suiker. Een kanttekening is dat de tussendoortjes niet allemaal evenveel wegen. Zo staat 100 gram gelijk aan ongeveer twintig lange vingers, zeven fruitbiscuits en krap twee ontbijtkoeken. Een ontbijtkoek of fruitreep bevat weliswaar relatief veel suiker, maar omdat ze zo groot zijn geven ze ook een verzadigd gevoel. Marie biscuits bevatten

Welke tussendoortjes wel verantwoord? Je hebt er het meeste aan als tussendoortjes een verzadigd gevoel geven, en niet te veel vet en suiker bevatten. Ideaal is bijvoorbeeld een volkoren boterham of cracker met rosbief, fricandeau of hüttenkäse. Andere mogelijkheden voor gezonde tussendoortjes zijn: - Toast of volkoren boterham belegd met 30+-kaas, komkommer, rookvlees of kipfilet. - Rijstwafel, mueslibol, krentenbol of roggebrood (met 30+kaas of fruit). - Gedroogd fruit of vers fruit (fruit bevat veel suikers maar is wel erg gezond). - Smoothie van vers fruit, magere yoghurt en ijsklontjes. - Muesli (ongesuikerd) met magere yoghurt/kwark (met fruit). - Groente zoals cherrytomaatjes, mini-wortelen, radijsjes of augurken. - Handje ongezouten noten.

Huisgemaakte tussendoortjes vaak de beste optie Als je gezond wilt eten of wilt afvallen is het aan te raden om enkelvoudige koolhydraten (suikers) zo veel mogelijk te vermijden. Suiker zorgt er namelijk voor dat je snel weer honger krijgt. De bovenstaande tussendoortjes, die je grotendeels zelf thuis kunt klaarmaken, passen perfect in een gezond dagmenu waarmee je minder koolhydraten en meer eiwitten en onverzadigde vetten binnenkrijgt. Zelf je eten klaarmaken blijkt vaak een betere oplossing dan eten kopen uit de supermarkt. Dit geldt dus niet alleen voor de hoofdmaaltijden, maar zeker ook voor tussendoortjes. Misschien kost het allemaal wat meer tijd, maar uiteindelijk zijn zelfgemaakte tussendoortjes goedkoper, gezonder én lekkerder! Wist u dat? Zorg en Zekerheid vanaf heden weer begeleiding vergoed voor mensen met overgewicht en ondergewicht? Online gratis advies? Wilt u ons volgen? Dat kan! Voedingsadviesbureau De Winter een eigen Facebookpagina en is dagelijks op twitter te volgen via VDW-twit.

CDA content met daadkracht van college

Aankoop hotel Riche Minder invloed welstand stopt verloedering op (ver)bouwplannen

t/@wykagentHoornes: De 2 fietsendieven van gister zijn beide zwakbegaafd. Krijgen een passende straf via #halt #strafopmaat

De ChristenUnie heeft vorige week donderdag tegen verlenging van Citymarketing Katwijk gestemd. ‘Men is bang consequenties te trekken uit de evaluatie. Die biedt geen aanleiding om te denken, dat er verbetering komt in de verdeling van de financiën’, verklaart Gerard Mostert jr. ‘Wij kunnen hiermee geld besparen in deze tijden van crisis.’ Ondanks een kritische en niet-openbare evaluatie, geeft de rest van de raad Citymarketing nog een kans, mits er voldoende draagvlak is bij de toeristische sector om mee te betalen. De afgelopen vier jaar heeft de gemeente jaarlijks zo’n 100.000 euro geïnvesteerd om ‘het merk Katwijk naar buiten toe te profileren’. Bijna 80.000 euro daarvan betreffen salariskosten. Eind van dit jaar komt het college met een voorstel over de toekomst van Citymarketing.

hiermee het recreatief gebruik van het water in Katwijk stimuleren’, aldus de wethouder. De afspraken zijn in goed overleg met Hengelsportvereniging Rijnsburg tot stand gekomen. Voor de lijst zijn alle gemeentelijke wateren ingebracht en zo kon met instemming van alle partijen één duidelijke overeenkomst worden aangegaan.

Ingezonden

Leegstand kantoren Katwijk verdubbeld De leegstand van Katwijkse kantoorruimtes is de afgelopen twee jaar gestegen van 6,6 naar 12,2 procent. Bijna een verdubbeling. Dat blijkt uit de Kantorenmonitor van de regio Holland Rijnland. In 2011 was de leegstand al gestegen naar 8,8 procent. Katwijk telt 77 kantoorlocaties met een totale oppervlakte van 74.500 m2. Daar komen dit jaar nog eens 2.200 nieuwe vierkante meters bij. Die zijn nog in aanbouw. De grootste leegstand in Katwijk betreft kantoorruimten tussen de 500 en 2.499 m2. Daarvan staat 20,1 procent leeg (33 ruimtes). In de grotere kantoorpanden (5.0009.999) is de leegstand 5,6 procent (2 panden).

Tijd om proef op de som te nemen. We zijn naar de supermarkt gegaan en hebben daar dertig tussendoortjes onderzocht. Van mueslirepen tot hartige biscuits, van fruitrepen tot ontbijtkoek. Alles zag er even lekker en gezond uit: de verpakkingen stonden vol plaatjes van groente, fruit en granen. Maar om erachter te komen wat nu echt gezonde tussendoortjes zijn bleek een grondigere bestudering nodig.

daarentegen een gemiddelde hoeveelheid vet en weinig suiker, maar daarvan eet je er al snel veel achter elkaar.

Agressieve meeuwen Ik ben woonachtig in de Gerberastraat en ga ongeveer twee keer per week hardlopen. Als ik dan door de Asterstraat loop, richting de N206, ben ik al meerdere keren, ter hoogte van de Digros, aangevallen door agressieve meeuwen. Is het niet op de Taatedam of de Boulevard, dan is het in Katwijk aan den Rijn. Het is gewoon angstig dat die meeuwen je meerdere keren achter elkaar proberen aan te vallen. Ik moest gewoon stoppen met lopen om mezelf te beschermen en te kijken van welke kant ze de aanval weer gingen inzetten. De overlast neemt steeds ernstigere vormen aan. Wij wonen in de twee-ondereen-kapwoningen aan de sloot. Ook daar, en aan de overkant van

ons op het kantoorpand van Paul Voshol, nestelen zich ieder jaar meeuwen. Wij ondervinden veel hinder van rondvliegende en poepende / schreeuwende meeuwen. Ik heb vorig jaar nog een mailtje naar Paul Voshol gestuurd, met de vraag of ze de nesten op het dak niet konden verwijderen. Helaas heb ik daar geen reactie op gekregen. Middels het contactformulier van de website van de gemeente Katwijk, heb ik hiervan 3 juli jl. melding gedaan bij de gemeente Katwijk. Tot op heden heb ik hier geen reactie op ontvangen. Met vriendelijke groet, L.C. van der Plas Gerberastraat 22

Het lokale CDA heeft in de raadsvergadering van 5 juli ingestemd met de aankoop van het voormalig hotel Riche. Samen met ChristenUnie, Gemeente Belangen en de SGP steunde de CDA fractie het voorstel van het college, waarmee de verwerving van het pand een feit is geworden. Een pand dat in de afgelopen jaren de gemoederen in Katwijk danig heeft beroerd. Met dit besluit heeft de raad een belangrijke stap gezet tot herontwikkeling van een markante plek aan de boulevard.

Het CDA verwacht dat het college in de komende periode goed haar oor te luisteren zal leggen en snel met voorstellen naar de gemeenteraad zal komen.

Voor vele Katwijkers, bezoekers en badgasten is de boulevard het visitekaartje van het centrumgebied van Katwijk. Het zal dan ook niet verbazen dat de aanblik van dit voormalig hotel menigeen een doorn in het oog is. Met de verwerving van dit vervallen pand ontstaat op deze triple-A-locatie een unieke kans iets fraais te ontwikkelen. Natuurlijk kan niet ontkend worden dat het prijskaartje niet geheel marktconform is. Helaas waren redelijke alternatieven niet voorhanden. Verdere vertraging van besluitvorming was daarbij in niemands voordeel. Integendeel, snelle besluitvorming was gewenst om als gemeente regie op deze locatie te verkrijgen.

Gratis boter, kaas en eieren!

De CDA fractie is van mening dat zo snel mogelijk na de zomervakantie tot sloop van het pand moet worden overgegaan. Tegelijkertijd moet worden nagedacht over de invulling van deze markante plek op de boulevard. Een locatie die wat de CDA fractie betreft voor een deel een publieke en/of maatschappelijke functie moet krijgen. Ongetwijfeld heeft het Katwijkse publiek daar ook een mening over.

Ingezonden CDA Katwijk

BOERENKAAS

7.

met mosterdzaad of walnoot kom proeven!

Kilo

95

Vul hieronder uw naam en adres in en lever deze advertentie vrijdag in bij ons op de markt en u maakt kans op een gratis kilo Hollandse kaas naar keuze plus 10 eieren en 2 pakjes roomboter. De winnaars staan volgende week in deze advertentie.   Naam...................................................

Adres ............................ ....................... ....................................... .......................

Winnaars vorige week: J. de Jong, van Baerlestraat 4 O. Freke, Louwesstraat 2 Van Rossum, Adrianastraat 73 D. Heemskerk, Secr. Varkevisserstr. 92 Snijder, Roest van Limb.straat 5 Van Duijn, W Sluiterstraat 14 Fam. v.d. Boon, Hoorneslaan 117 G. v.d. Oever, Vlierstraat 28 A. Varkevisser, Varkevisserstraat 236 D. van Duin, Randweg 24


6 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 12 JULI 2012 aan iedereen die daarvoor niet terecht kan bij familie, buren of vrienden. De thuiszorgcentrale neemt uw hulpvraag in behandeling of verwijst u door naar de juiste instellingen. Secretariaat: SWO-KRV, Schimmelpenninckstraat 10, Katwijk, telefoon 4016347.

Platform Kocon Alcohol & Drugs

Huisartsen Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp: Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4b, Voorhout, tel. 0252-240212 (vóór langskomen altijd eerst bellen)

Tandartsdienst

Samenwerkingsverband in de gemeente Katwijk van relevante organisaties werkzaam op de terreinen verslavingspreventie en handhaving, verslavingszorg en maatschappelijk herstel. Kantoor- en postadres: Callaoweg 1, 2223 AS Katwijk. Voor meer informatie (Thea Guijt): 071 4015216. E: tsaguijt@xs4all.nl Website: www.kocon. nl

(Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg) De tandartsdienst wordt dit weekend waargenomen Stichting Welzijn Ouderen KRV door tandarts: E. de Vries, Gr. v. Prinstererweg 63, Katwijk, telefoon 4024524. Spreekuur van 17.00 tot Voor informatie, advies, bemiddeling en ondersteuning op het gebied van zorg, wonen en welzijn. U 17.30 uur. Bij geen gehoor 071-4079501. kunt bij ons ook terecht voor (welzijns)diensten en activiteiten voor ouderen, zoals: Belbus, perApotheek sonenalarmering, ouderenadviseur, tafeltje dekje, De apotheken in Katwijk en Rijnsburg zijn op werkdagen MBvO, computercursussen, etc. Hoofdkantoor: (maandag t/m vrijdag) geopend van 8.00 tot 17.30/18.00 Schimmelpenninckstraat 10, 2221 EP Katwijk, teleuur. foon 4016347. Avonddienst van 17.30 tot de volgende morgen 8.00 uur. Weekenddienst vrijdag 17.30 uur tot maandagmorgen 8.00 uur: Dienstapotheek DAB te Voorhout, Tafeltje Dekje Rijnsburgerweg 4c, telefoon 0252-240216. Maaltijdbezorging aan huis. Aanvragen of wijziginDonderdag tot 20.00 uur is geopend: Lloyds Apotheek, gen van ma. t/m vr. van 09.00-11.00 uur. Telefoon 4013061. Tulpstraat 16b, telefoon 4030833. Zaterdag is geopend: De Katwijkse Apotheek, Princestraat 3, tel. 4012755 (9.00-13.00 uur); Kwaliteits Apo- Voedselbank Katwijk theek Rijnsoever, Hoornesplein 111-113, tel. 4026457 (9.00-13.00 uur) en Kwaliteits Apotheek Sloothaak, Voor inwoners van Katwijk die een beroep wilVliet NZ 19, Rijnsburg, tel. 4020400 (9.00-14.00 uur). len doen op een voedselpakket. Bezoekadres: Cleijn Duinplein 12, 2224 AX Katwijk. Telefoon Ongevallendienst 0613232541, E: info@voedselbankkatwijk.nl, W: Diaconessenhuis: op werkdagen van maandag t/m vrij- www.voedselbankkatwijk.nl. Aanmeldingen telefodag van 8.00-17.00 uur. Rijnland Ziekenhuis: en Aca- nisch. Afgeven van voedsel en kleding is mogelijk op demisch Ziekenhuis: de gehele week, 24 uur per dag. donderdagmiddag. Giften zijn welkom op bankrekeningnummer Bezoekuren LUMC Dagelijks van 14.15 tot 15.00 uur en van 18.30 tot 120265702 t.n.v. Voedselbank Katwijk. 19.30 uur. Voor sommige afdelingen gelden afwijkende bezoektijden. Voor meer informatie: 071- Telefooncirkel 5269111. De Telefooncirkel is een groep mensen die per teBezoekuren Diaconessenhuis lefoon iedere dag even contact met elkaar heeft, Dagelijks van 14.30-15.15 uur en van 19.00-19.45 uur. begeleid door een vrijwilliger. Het doel van de TeVoor sommige afdelingen gelden afwijkende bezoek- lefooncirkel is om te voorkomen dat er niet wordt opgemerkt dat er bij deze mensen iets niet in orde is. tijden. Voor meer informatie: 071-5178178. De cirkel heeft een controlerende functie en geeft een Verloskundigen prettig gevoel van veiligheid. Deelname is geheel kosteloos. Informatie bij A. Goeree (dagelijks leidster), (ook voor poliklinische bevallingen) tel. 071 4024039, of M. Mugge-de Kreek (algemeen leidster), tel. 071 8888584.

De Brug Midden-Nederland

GGZ-instelling voor verslavingszorg. Polikliniek Katwijk, Schaepmanstraat 1, Katwijk, tel: 071 403 37 33, E: info@debrughelpt.nl W: www. debrughelpt.nl. Voor urgente gevallen dag en nacht bereikbaar. Werkervaringsproject De Kringloop, Heerenweg 5, Katwijk, Tel: 071 408 56 46. Inloophuis, Schaepmanstraat 1, ma. t/m zat. 13.30– 17.15 uur, (13.00 uur: warme maaltijd, opgave vooraf).

Thuiszorgcentrale Katwijk

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR KATWIJK, RIJNSBURG EN VALKENBURG

de KATWIJKSCHE POST

Het verlenen van tijdelijke hulp door vrijwilligers,

DE KATWIJKSCHE POST nieuws- en advertentieblad voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Verschijnt iedere donderdag, oplage: 10.000 ex.

Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a, 2222 AH Katwijk ZH Postadres: postbus 3066, 2220 CB Katwijk ZH Telefoon 071-4022901 - Telefax 071-4032325 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Redactie: Paul van de Putte / Sandra Kornet-van Duyvenboden e-mail: redactie@katwijkschepost.nl Ingezonden brieven Ingezonden brieven worden alleen geplaatst onder vermelding van naam en adres. Ingezonden brieven mogen niet langer zijn dan 800 woorden en alleen digitaal worden aangeleverd. De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden brieven zonder opgaaf van redenen niet te plaatsen. Opgave redactionele kopij tot dinsdag 8.00 uur; advertenties tot 16.00 uur. Advertentietarief op aanvraag. Advertenties: Voor een prijsopgave kunt u contact opnemen met de Binnendienst: Vincent Roos, tel. 071-4091638 of Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. de Katwijksche Post Sluitingstijden advertenties: dinsdag 16.00 uur. Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gede poneerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen.

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Het steunpunt (ook voor ouderenmishandeling) is bereikbaar op tel. 0900 1102030 (lokaal tarief). Spreekuren zijn op maandag 13.30-17.00 uur; dinsdag 13.30-17.00 uur; donderdag: 09.00-12.30 uur. Buiten deze spreekuren hoort men het antwoordapparaat. Bij vermoedens van kindermishandeling, bel het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), tel. 0900 1231230.

Abonnementen: Per jaar € 30,85 incl BTW. Postabonnementen op aanvraag. Abonnementsgelden dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Voor jaarabonnementen geldt dat het eerste jaar niet tussentijds opgezegd kan worden. Na het eerste jaar wordt het abonnement omgezet in onbepaalde tijd en vanaf dat moment kan op elk moment opgezegd worden met een opzegtermijn van 1 maand, waarbij vóór het einde van de maand opgezegd dient te worden. Klachten over bezorging: donderdagavond inspreken op het antwoordapparaat of vrijdagochtend bellen van 8.00 tot 12.00 uur, telefoon 071-4022901. De Katwijksche Post wordt vrijdagmiddag vóór 19.00 uur nabezorgd. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Nefit houdt Nederland war m

KATWIJK AAN ZEE Ned. Herv. Kerk: Nieuwe Kerk: 10.00 uur: ds. P. Zeedijk, Rijnsburg (DSV). 18.00 uur: ds. J.P. Ouwehand, Houten (wijk De Noord). Oude Kerk: 10.00 uur: ds. J. Geene. 18.00 uur: ds. B.H. Weegink. Ichthuskerk: 10.00 uur: kand. J. Solleveld, Monster (wijk Immanuël). 18.00 uur: ds. G.F. Smaling, Oegstgeest (wijk Sion). Pniëlkerk: 10.00 uur: ds. J.W. Korpelshoek, Katwijk aan den Rijn (wijk Ichthus). 18.00 uur: ds. E.K. Foppen. Maranathacentrum: 10.00 uur: ds. J.C. de Groot, Dordrecht (wijk Morgenster). 18.00 uur: ds. J. Smit, Katwijk aan den Rijn (wijk Ichthus). Het Anker: 10.00 uur: dhr. W. Pantjes, dienst voor doven (wijk Sion). Kinderkerkdiensten: Het Anker: 10.00 uur. Pniëlkerk: 10.00 uur. Kapel Overduin: 14.30 uur: ds. E.K. Foppen. Kapel De Wilbert: donderdag 19 juli: 18.30 uur: dhr. E.J. Bergman. Ned. Herv. Gemeente ’De Rank’, (Andreas College, locatie Pieter Groen, ingang Helmbergweg). 10.00 uur ds. Ch. Meeuwenoord, Zeist. Hersteld Hervormde Kerk: Sporthal Cleijn Duin: 10.00 uur ds. A. Vlietstra; 18.00 uur ds. A. Vlietstra. UNI-zaal: 10.00 uur ds. M.B. van der Palm, Middelburg; 18.00 uur leesdienst.

Seniorenadviesraad De seniorenadviesraad tracht haar doel te bereiken door het verkrijgen van inzicht over de kwaliteit van de leefsituatie en de omvang van activiteiten voor senioren. Het signaleren van problemen waarmee de senioren te maken hebben en/of krijgen. Bevorderen van de samenwerking met gemeente, organisaties en instellingen, die zich inzetten voor de belangen en het welzijn van senioren. Secretariaat SARK: Rijnweide 12, Valkenburg. T: 071 4013562, E: wjvdvelde@hotmail.com

Geref. Gemeente: n.b. Geref. Kerk Vrijgemaakt De Fontein, Willem de Zwijgerlaan 1a: 9.30 uur drs. G. den Dulk; 17.00 uur drs. G. den Dulk. Baptistengemeente, Tripodia, Hoornesplein 155; 10.00 uur ds. Gerrit van Klaveren. Christengemeente Live! (Baljuwplein 10a), 10.30 uur: Jos Lindhout.

HEEMSKERK

INSTALLATIEBUREAU

“De Heer is mijn Herder” Psalm 23

Met veel verdriet, maar ook dankbaar voor alles wat hij in zijn leven voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat na een periode van afnemende krachten, toch nog plotseling is overleden mijn innig geliefde man en onze onvergetelijke vader en opa

* 14 maart 1943

† 10 juli 2012

Ned. Herv. Kerk: Dorpskerk: 10.00 uur ds. G.F. Smaling, Oegstgeest; 18.30 uur ds. A.M. Langhout, Oldeberkoop. Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. J. Smit, heilige doop; 18.30 uur dhr. J.W. van de Kamp, Beverwijk. Geref. Kerk: Open Hofkerk: 9.30 uur ds. C.J. de Jong, eredienst. R.K. Kerk: Hoofdkerk: Kerkstraat 70, Katwijk a/d Rijn. Hoofdkerk: Zaterdag: 19.00 uur geen viering. Zondag 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Cantemus. Voorganger: pastoor M. Hagen. Na de viering is er koffiedrinken in De Kleine Joannes. De Wilbert: 10.15 uur Eucharistieviering. VALKENBURG

Geref. Kerk De Goede Herder: 9.30 uur ds. E. Schuddebeurs.

EMORIE Natuursteen

Hospice Katwijk

Toonzaal geopend maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur Gedenktekens in natuursteen, glas, rvs en hout Levering direct aan particulieren Zeer snelle levering (2 weken) Deskundig advies

Ombudsteam PvdA

Delfweg 34a - 2211 VM Noordwijkerhout 8GNGHQQP‚*CZ E-mail: info@Memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

Heeft u een steuntje in de rug nodig? Of loopt u vast in een wirwar van regels? Dan kunt u de hulp inschakelen van het Ombudsteam PvdA afdeling Katwijk. Samen met u gaat het Ombudsteam op zoek naar een oplossing voor uw probleem. T. 06 28588792, email: ombudsteamkatwijk@hotma il.com.

uitvaartbegeleiding

In samenwerking met Jacoline Imthorn

Samen met u zoeken naar een persoonlijke invulling van het afscheid. Dag en nacht bereikbaar 071 - 4018970 / 06 - 571 445 54 Marinus Poststraat 17, 2235 XA Valkenburg

www.nandemooij.nl

‚‚ ‚‚

SHOWTUIN VRIJ TOEGANKELIJK TANDTECHNIEK

Alle gen e rz ve kerin

DE VRIES Korte Vaart 11 2231 GE Rijnsburg Tel. 4020695

Voor het perfecte kunstgebit én de beste service.

Er is gelegenheid tot condoleren D.V. vrijdag 13 juli van 19.00 tot 20.00 uur in de Oranjezaal van Kerkelijk Centrum Het Anker, Voorstraat 74 te Katwijk. De rouwdienst zal gehouden worden D.V. zaterdag 14 juli om 12.00 uur in de Oranjezaal van Kerkelijk Centrum Het Anker. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden omstreeks 13.15 uur op de begraafplaats Duinrust aan de Parklaan te Katwijk. Mocht u geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, dan hopen wij u toch met deze aankondiging te bereiken.

of gelegenheidskaart op

Biedt ook manueel therapie & FysioSport. Voor meer info: www.fysiotherapiekatwijkaanderijn.nl

Jack en Ageeth Arend Jack Stefan Carla en Jaap Johann (in liefdevolle herinnering) Carola Sonja en Rob Courtney Rodney Joann Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorgingdie moeder mocht ontvangen in verpleeghuis Overduin, afdeling Esdoorn. 10 juli 2012 Verpleeghuis Overduin, Nachtegaallaan 5 Correspondentieadres: S. Aandewiel-Scheepmaker, Rijnsoever 291, 2221 VV Katwijk. Er is gelegenheid tot condoleren op zaterdag 14 juli van 18.00-19.00 uur in de lobby (naast de hoofdingang) van Overduin aan de Nachtegaallaan 5 te Katwijk aan Zee. De afscheidsdienst zal gehouden worden op maandag 16 juli om 13.30 uur in de grote kapel van Overduin. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om ca. 14.30 uur op de begraafplaats Duinrust aan de Parklaan. Na afloop van de begrafenis is er tevens gelegenheid tot condoleren in de lobby van Overduin. Diegene die geen rouwkaart heeft gekregen kan  deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

Dag en nacht bereikbaar Tel. 06-12091112 of 071-4012528

UITVAARTONDERNEMING DC VIS & ZN

Voorstraat 96a, 2225 ET Katwijk aan Zee E-mail: info@theovanderplas.nl www.theovanderplas.nl

Uitvaartverzorger: Huig van Duijn

Zomerrooster zaterdagavondvieringen in RK-kerk Katwijk

Betrokkenheid en persoonlijke aandacht Kantoor: Hartweg 33, 2221 PV Katwijk Dag en nacht bereikbaar tel. 071 4074440

mobiel. 06 12507285

uitvaart@dcvis.nl

www.dcvis.nl

Thuis opbaring - Volledig verzorgde uitvaarten De RK-parochiekern H. Joannes de Doper in Katwijk gaat in de maanden juli en augustus een liturgisch zomerrooster invoeren. De reden daarvoor is dat het aantal beschikbare voorgangers, pastorale teamleden, assistenten, emeriti en gebedsleiders, in de zomer beperkt is vanwege de eigen vakanties van genoemde voorgangers. Dit houdt in dat er om de week een zaterdagavondviering. De ene zaterdagavond om 19.00 uur is er een viering in in de kerk aan de Kerkstraat 70, Katwijk en een week later op zaterdagavond in de RK-parochiekern Oegstgeest, ook om 19.00 uur. Op de zaterdagavonden 14 en 28 juli en 11 en 25 augustus om 19.00 uur is er in Katwijk geen zaterdagavondviering. Vanaf september is er elke zaterdagavond weer een viering zowel in de RK-parochiekern Katwijk als in Oegstgeest.

Mies Schoneveld uitvaartbegeleiding J. van der Vegtstraat 63, 2225 TR Katwijk

’Met aandacht voor details’ Betrokken Meelevend Zorgvuldig

Nieuw, opbaren in sfeervolle familiekamer 071-4018779 (24 uur bereikbaar) www.miesschoneveld.nl

Bestel snel en

geboorte-, huwelijks-

Bel voor een afspraak: 071 3411692 Commandeurslaan 21, 2223 AW Katwijk

Persoonlijk en betrokken

KaartenKeus.nl eenvoudig online uw

Geen wachtlijst Voor de behandeling van lage rugklachten, bekkeninstabiliteit, nek-/schouderklachten, knieklachten, sportblessures, spanningsklachten etc. Specialist in de behandeling van de ziekte van Parkinson.

op de leeftijd van 70 jaar

E.A. Borgerstraat 10a 2225 AR Katwijk

Het adres voor een passend gedenkteken

Voor mensen met een korte levensverwachting kan de Hospice Katwijk een verzorgd tijdelijk huis zijn. Woonzorgcentrum Salem, Duindoornlaan 34, Katwijk, T: 071 4092930. Informatie en/of aanmelden kan via het Hospiceteam, 06 43284991 of de teamleider Hospice, 06 27091445, www.dsv-verzorgdleven.nl.

JACOBA JANNA SCHEEPMAKER-PLUG

Marjan

Hervormde Kerk: Grote Kerk: 9.30 uur ds. E. van Rooijen, Bleiswijk, KND; 17.00 uur ds. C. v.d. Berg, Nieuw Vennep, studiedienst. De Voorhof: 9.30 uur geen dienst.

(Johanniterhulpgroep) Voor thuiszorg, bezoekjes en klusjes: 06 51068515. Voor terminale thuiszorg: 06 53239992. Voor een bakje Evang. Gem. ’t Kruispunt: Sporthal Rijnsburgse Boys, en gezelligheid: in de Ankerplaats (Voorstraat 74) op Middelmors: 10.00 uur Johan Knol. dinsdag- en donderdagmorgen en in de Ontmoeting (J. Bergmanstraat 1) op dinsdag- en vrijdagmorgen

Verdrietig om haar heengaan, maar met een dankbare herinnering aan de liefde die zij ons heeft geschonken, geven wij kennis van het plotselinge overlijden van onze lieve moeder en oma

Dita en Chris Melanie

RIJNSBURG

Geref. Kerk Vrijgemaakt: 9.30 uur drs. G. den Dulk; 17.00 uur drs. G. den Dulk.

Veilig in Jezus armen.

Jan en Marleen Isa, Noud

GEEN BLOEMEN

Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur ds. B. Brunt; 18.30 uur dhr. J.P. Karstens, Leiden.

Regiodealer van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Oegstgeest. Met een eigen 24uurs-servicedienst.

Marijke Jonker-Ouwehand

Evangelische gemeente Ezra, school De Duinroos, Kon. Julianalaan 122: 10.00 uur kerkdienst; Iedere woensdagavond, 20.00 uur, bijbelstudie, lofprijsavond en bidstond. KATWIJK AAN DEN RIJN

Bloemenlaan 9, 2235 EM Valkenburg (ZH) 5FMFGPPOt'BY E-mail: info@heemskerkinstallatie.com Lid van de VNI en BZE

weduwe van Johann Scheepmaker

JAN JONKER

Soefidiensten. Elke eerste, derde en vierde zondag van de maand om 11.00 uur in de Universel te Katwijk aan de Zuidduinseweg.

Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur leesdienst; 17.00 uur leesdienst.

Haspadie KGKatwijk

Nan de Mooij

Het ultieme warmwatercomfort van TopLine AquaPower HR-ketels. Nú bij:

Geref. Kerk: Triumfatorkerk: 10.00 uur ds. J.G. Luinstra. Chr. Geref. Kerk: 10.00 uur ds. M.A. Kempeneers; 17.00 uur ds. M.A. Kempeneers.

AquaPower van Nefit: Het ultieme warmwatercomfort De hoogwaardige kwaliteit van de Nefit TopLine AquaPower HR-ketel garandeert het ultieme warmwatercomfort. Deze innovatieve combi-ketel heeft een voorraad warmwater die met ongekende kracht wordt bijgevuld. Overal in huis direct warm water, en als u wilt overal tegelijk! Vraag ons naar de brochure.

Geref. Kerk (Vrijgemaakt): 9.30 uur ds. C. Bijl, Rijnsburg; 16.30 uur ds. J.A. Francke, Voorburg.

Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Dravertjes: Prijs per dravertje € 5,00 (maximaal drie regels). Iedere regel meer € 2,00. Uitsluitend bij contante betaling. Brieven onder nummer € 3,00 extra. Toezending bewijsnummer € 3,00 extra.

ZONDAG 15 JULI

Een persoonlijk afscheid. Wij zijn er als u ons nodig heeft. Een geruststellende gedachte.

www.KaartenKeus.nl

De collecties zijn ook in te zien bij Drukkerij All-in aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk, tel. 071 408 14 97 KaartenKeus.nl is een onderdeel van

Monuta ‘ t Leidse Huys is 24 uur per dag bereikbaar op 071 - 573 08 30. Ook als u niet bij ons verzekerd bent. U kunt ons ook bezoeken op de Gitstraat 1 te Leiden of op www.monuta.nl


DE KATWIJKSCHE POST

Rijnsburg VERNIEUWD Brouwerstraat: kabel- en leidingwerkzaamheden Vooruitlopend op de herinrichting van de Brouwerstraat zijn de nutsbedrijven begonnen met het vervangen van de bestaande gas-, water- en elektraleidingen. Hiervoor wordt de Brouwerstraat in werkvakken van ca. 40 - 50 meter verdeeld. Hierdoor ontstaat ernstige verkeershinder. Een mobiele verkeersregelinstallatie zorgt voor het doorstromen van het verkeer; er is een halve rijbaan beschikbaar. Ter plaatse van de werkzaamheden is het niet mogelijk om auto’s te parkeren. De aanwezige parkeervakken worden door hekken afgesloten. Afronding: 31 december. In verband met de bedrijfsvakantie zullen deze werkzaamheden van 12 juli t/m 12 augustus worden onderbroken en zal de rijbaan weer volledig beschikbaar zijn voor het wegverkeer. Westerhaghe fase 3 en 4: bouwrijp maken In het braakliggende gebied van De Poel, Spinozalaan en De Waal starten de voorbereidingen voor de bouw van de laatste twee fases van Plan Westerhaghe. Er ontstaat enige overlast als de nieuwe riolering wordt aangesloten op de bestaande. Bovengenoemde straten worden dan voor een korte periode afgesloten. Er wordt een omleiding aangegeven. Afronding bouwrijp maken: eind eerste kwartaal 2012. Start bouw 140 woningen: september.

Vierde ster Keurmerk Veilig Ondernemen Misschien was het u al opgevallen? Bij de verschillende entrees van winkelcentrum In de Hoftuin ligt een gekleurde stoeptegel met daarop de vierde ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen. De heer H.J. Kaptein, Hoofdbedrijfschap detailhandel heeft deze vorige week woensdagmiddag uitgereikt aan wethouder G. Mostert. In het winkelcentrum was het een gezellige drukte, omdat er ook een kindermarkt werd gehouden. Het is inmiddels een mooie traditie dat deze de laatste woensdagmiddag voor de grote vakantie wordt gehouden. Er was muziek en op het podium konden kinderen dansen. Daan de Mooij van Lollypop Entertainment hield het publiek op de hoogte waarom het winkelcentrum nu een vierde ster heeft ontvangen. ‘Dit heeft alles te maken met samenwerking tussen verschillende instanties en veiligheid’, liet De Mooij weten. Zo wordt er in het winkelgebied streng op toegezien dat er niet gefietst mag worden. Tegelijkertijd was er ter hoogte van Blokker consternatie omdat er een winkeldief werd betrapt. De aanwezige agent op de fiets, kon de die-

CDA wil aandacht voor historisch hart Rijnsburg Het centrum van Rijnsburg heeft een historisch karakter. De toren, het mausoleum, standbeeld Floris V en het verzetsmonument aan het Burgemeester Koomansplein zijn gedenkwaardige plaatsen met buitengewone monumentale waarden. Nu binnen een aantal maanden het gemeenschapshuis in het voormalige gemeentehuis van Rijnsburg wordt gevestigd, wil CDA Katwijk dat deze omgeving beter tot zijn recht komt. In een brief aan het college van b&w uit CDA Katwijk haar ongenoegen over de verpauperde indruk die de omgeving nu toont. ‘Wij zijn van mening dat deze locatie van monumentaal, lokaal en nationaal historisch belang is, waarmee respectvol dient worden omgegaan’. Zo kennen de trappen en paden nabij het mausoleum van de Graven van Holland het nodige verval. Er zijn losliggende of geheel verdwenen stenen wat een onveilige situatie oplevert. De aanplant rondom de sokkel van Graaf Floris V moet worden vernieuwd, alsook bij de sluippaden rondom het mausoleum. Ook ziet het CDA graag dat de verlichting van de Rijnsburgse toren weer in ere wordt hersteld. Dit komt omdat een deel van de installatie is verwijderd. Het college laat weten inmiddels contact met de leverancier te hebben gehad over de kosten. Daarnaast meldt het college van b&w dat er ideeĂŤn zijn om het gebied her in te richten. Historisch gezien vormt dit een belangrijke cultuurdrager m.b.t. het Hollands Gravenhuis. Restauratie van het mausoleum is een omvattender aanpak van het gebied, waardoor de historische betekenis beter zichtbaar en beleefbaar wordt. Een ingrijpende aanpassing van het gebied vraagt om een zorgvuldige voorbereiding en zal aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Na de zomer wordt de gemeenteraad over deze plannen gelnformeerd. Inmiddels heeft afdeling wijkwerk onveilige situaties hersteld.

Met maatregelen zoals inbraak-, overval- en brandbeveiliging zorgt het KVO voor een veiliger en prettiger omgeving. Het imago van het winkelcentrum wordt verbeterd. Daar heeft niet alleen de winkelier, maar ook de gemeente baat bij. Bovendien maakt het KVO de aanpak van criminaliteit en brandveiligheid voor de politie en brandweer een stuk effectiever. ‘Juist deze continuĂŻteit bezorgde winkelcentrum In de Hoftuin deze vierde ster. Daar zijn we met z’n allen trots op’, zo liet wethouder Mostert weten.

Voetbalnostalgie Heeft u ook zo genoten van het Europees kampioenschap voetbal? Ons nationale egoteam heeft geen enkele rol van betekenis kunnen spelen op het met beeldmanipulatie doorspekte toernooi. Met de leeuwenstaart tussen de benen, blazen we, na drie verloren wedstrijden, de aftocht. Polen en OekraĂŻne, twee landen die in de periode van de Koude Oorlog deel uit maken van het Oostblok, fungeren als gastland. De ramp met de kerncentrale van Tsjernobyl, het schenden van mensenrechten en tv-spotjes die suggereren dat OekraĂŻne ĂŠĂŠn grote hoerentent is. Het land smacht naar positieve exposure en hoopt als gastland, een stap in de goede richting te kunnen zetten.

De heer Kaptein Hoofdbedrijfschap detailhandel en wethouder Mostert leggen samen een trottoirtegel met daarop de vermelding KVO vierde ster.

Traject RijnlandRoute wordt later door Provincie ingepast

Bestemmingsplan Valkenburg Landelijk Gebied begin 2013 up to date ‘Ik verwacht niet al te veel wijzigingen. Het belangrijkste is dat het bestemmingsplan Landelijk Gebied 1994 wordt geactualiseerd. Dit willen we voor 1 juli 2013 geregeld hebben’. Dit zei wethouder D. Binnendijk vorige week woensdagavond tijdens de inloopavond bestemmingsplan Valkenburg Landelijk Gebied. Het is hoog tijd dat het oude bestemmingsplan up to date wordt gemaakt.

Valkenburg Joghtlaan: bouw van de brug Tijdens de werkzaamheden wordt doorgaande verkeer door de Joghtlaan omgeleid. Dit zal met omleidingsborden worden aangegeven. Afronding: 22 juli.

vegge snel aanhouden. Het voorval was in scene gezet, maar toont waarom het winkelcentrum deze vierde ster heeft ontvangen. ‘Het is een beloning van de samenwerking tussen de winkeliers, gemeente en politie om het winkelcentrum o.a. op het gebied van veiligheid te toetsen’, zo meldde de heer Kaptein. Genoemde partijen werken samen gestructureerd aan preventie van criminaliteit en brand. Winkelgebieden, maar ook bedrijventerreinen komen voor KVOcertificatie in aanmerking als zij een aantal structurele maatregelen op het gebied van veiligheid treffen. Samenwerking tussen verschillende organisaties staat hierbij centraal.

FOTO: CARIN VAN DER SPIJK

Week 29 (15-07-12 t/m 21-0712). Geplande werkzaamheden kunnen uitlopen. De laatste stand van zaken van de wegwerkzaamheden vindt u ook op http://www.youtube. com/rtvkatwijktv of http:// youtu.be/WGX2iH1RRiY.

Winkelcentrum In de Hoftuin prettige en veilige winkelomgeving

Op de uitnodiging waren bewoners en gebruikers van het gebied uitgenodigd. In de burgerzaal van het gemeentehuis in Katwijk konden geĂŻnteresseerden het plangebied bekijken. Uitleg en vragen werden door betrokken ambtenaren gegeven.

RijnlandRoute In het nieuwe bestemmingsplan zijn geen grote wijzigingen doorgevoerd, maar is zoveel mogelijk de bestaande situatie vastgelegd. Ook wordt bekeken of veranderde gebruikswensen van gebruikers van het gebied in het bestemmingsplan kunnen worden vastgelegd. Uitbreidingsmogelijkheden zijn gebaseerd op wat er stedenbouwkundig aanvaardbaar is voor de periode van tien jaar. De plangrens van het bestemmingsplan Valkenburg Landelijk Gebied betreft het gebied dat aan de oostzijde begrensd wordt door de Oude Rijn en de N206, aan de zuidzijde door de A44 en de gemeente Wassenaar, aan de westzijde door de voormalige vliegbasis Valkenburg, en aan de noordzijde door glastuinbouwgebied De Woerd, de N206, de Tjalmastrook-Noord en ’t Duyfrak.

In het vernieuwde bestemmingsplan is geen rekening gehouden met de eventuele aanleg van de RijnlandRoute. ‘Dit is zaak van de Provincie en heeft gevolgen voor meerdere gemeenten. De provincie zal eerst met een inrichtingsplan komen en later met een bestemmingsplan. Dit wordt dan t.z.t. over ons bestemmingsplan Valkenburg Landelijk Gebied gelegd’, liet wethouder Binnendijk weten.

Nadat alle opmerkingen zijn verwerkt in het voorontwerpbestemmingsplan wordt er een ontwerp gemaakt. Het ontwerpbestemmingsplan wordt naar verwachting vanaf 28 september tot en met 8 november voor zes weken ter inzage gelegd. Dit wordt ook bekend gemaakt op de gemeentelijke website, de gemeentepagina en de Staatscourant. Een ieder kan binnen die zes weken een zienswijze indienen. Na afloop van de zienswijzenperiode wordt bekeken of het wenselijk, nodig en/of mogelijk is de zienswijzen te verwerken in het bestemmingsplan. De planning is dat het bestemmingsplan begin 2013 door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Na vaststelling kunnen belanghebbenden binnen zes weken beroep indienen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Verdere procedure Het voorontwerpbestemmingsplan Valkenburg Landelijk Gebied en bijbehorende stukken kunt u terugvinden op de gemeentelijke website www.katwijk.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt vanaf heden het voorontwerp inzien op het gemeentehuis op werkdagen gedurende openingstijden.

Leonid Kuchma (Koetsjma) wint de verkiezingen in 1994 en wordt de tweede president van OekraĂŻne. In 1997 brengt de president een tweedaags bezoek aan Nederland. Op dinsdag 2 december, om 11.00 uur, komt de Ilyushin 62 (86527) op het hoofdplatform van Valkenburg tot stilstand en is vicepremier Dijkstal aanwezig om het gezelschap te verwelkomen. Met een bezoek aan de stad Utrecht, waar burgermeester Opstelten de scepter zwaait, komt er een eind aan het officiĂŤle programma. Woensdagavond om 21.00 uur wordt de president en zijn gevolg op Valkenbug uitgezwaaid door onder andere de ambassadeur van OekraĂŻne. In de zomer van 2004 komt de OekraĂŻense president voor de tweede keer naar Nederland. Op woensdag 7 juli landt de Ilyushin 62 (86528) op Valkenburg. Onder leiding van minister-president Balkenende vindt er in Den Haag een topontmoeting plaats tussen de Europese Unie en OekraĂŻne. De volgende dag opent de president in het Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam een tentoonstelling waarbij de door de OekraĂŻense autoriteiten geretourneerde 139 tekeningen en prenten van de Koenigscollectie zijn te bewonderen. Waar ken ik die man toch van denkt Kuchma als hij Opstelten, nu burgemeester van Rotterdam, de hand schudt. In de middag vliegt de president terug naar Kiev. In 1990 zijn er voor het eerst vrije verkiezingen in Polen. Een voormalig elektromonteur en vakbondsleider genaamd Lech Walesa wordt gekozen tot president. Hij is dan al jaren actief in de politiek en winnaar van de Nobel prijs voor de Vrede. Samen met zijn vrouw brengt hij in 1994 een driedaags staatsbezoek aan Nederland. In een driemotorige Tupolev 154 (837) van de Poolse luchtmacht komt het gezelschap op dinsdag 4 oktober 1994 naar Schiphol. Met groot ceremonieel wordt het echtpaar door koningin Beatrix en prins Claus ontvangen. Later op de dag vliegt, eigenlijk is het niet meer dan een hupje, de Tupolev door naar Valkenburg. Twee dagen later vertrekt het presidentiĂŤle gezelschap vanaf het vliegkamp naar Warschau. Dan nog even terug naar het voetbal. Wist u; dat in de hoogtijdagen van de Koude Oorlog op het vliegkamp de voetbalclub MVKV (Met Vereende Krachten Voorwaarts) het levenslicht ziet, dat de brullende vliegtuigmotoren het scheidsrechterfluitje regelmatig overstemt en dat de kerosinedampen de spelers geregeld in hogere sferen brengt. ‘Voetbal is oorlog’ zei een bekende generaal ooit. ‘Hou toch je bek, man!’. Oud-Valkenburger Martin de Boer publiceerde twee jaar geleden een naslagwerk met de titel ‘Vreemde vogels op Valkenburg’. In de titel staat het woord vogel voor de vliegtuigen en helikopters die het vliegveld om wat voor reden ook aandeden. In deze serie heeft het woord vogel betrekking op een of meerdere personen. Zie http:// nl-nl.facebook.com/pages/Vreemde-Vogels-opValkenburg/209349665800345 voor eerder gepubliceerde columns. Reacties: martin_falcon@hotmail.com

Volop leven bij volkstuinvereniging ’de Kwaaie Margen’ Collectanten gezocht!

Voor allemaal een hobby en voor de ander geen last Volkstuinvereniging ‘de Kwaaie Margen’ hield afgelopen zaterdag haar open dag. Er kan niet meer gesproken worden van een Valkenburgse vereniging, omdat er ook leden uit Katwijk, Rijnsburg en Oegstgeest zijn. Onlangs kwam een kaart uit met een beperkt overzicht van ‘Volkstuinen in Zuid-Holland’ behorend tot het immateriĂŤle erfgoed van de provincie. Door het bouwen van nieuwe woningen komt er steeds minder ruimte beschikbaar voor volkstuinen. Voor ‘de Kwaaie Margen’ is een ruimte beschikbaar bij de aanleg van locatie Nieuw Valkenburg, maar het bestuur eist dan wel te beschikken over water en elektra.

Wolletje heeft nog nooit een aai gekregen. Wel een injectie met chemicaliĂŤn.

Deze puzzel is mede mogelijk gemaakt door:

Badstraat 7 Tel. 071 - 4014617 Katwijk aan Zee

Boulevard 69 | T (071) 401 84 50 www.sunsetblvd.nl

FOTO: ATY DE VRIES

Werk in uitvoering

DONDERDAG 12 JULI 2012 • 7

Door Aty de Vries

%F%JFSFOCFTDIFSNJOHLPNUPQWPPS WFSHFUFOEJFSFO0PLJOVXSFHJP )FMQNFFFONFMEVBBOBMTDPMMFDUBOU WPPSEFKBBSMJKLTFDPMMFDUFXFFLSPOE PLUPCFS (BOBBSXXXEJFSFOCFTDIFSNJOHOM DPMMFDUFPGCFM 

In deze mengelmoes van letters zijn al de onderstaande woorden verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar beneden of omgekeerd of schuin. Streep alle woorden door. De resterende letters vormen de oplossing van deze puzzel. 4 letters: FIDA LOLA NINA 5 Letters CLARA DORIS ERICA ETHEL FEMKE HANNA HILDA LAILA LIDIA LIESE NANDA NETJE

SONJA TRUUSI

SANDRA SHEILA

6 Letters AGEETH BERTHA BETSIE BIANCA BRENDA CECILE CORRIE HANNIE JENNIE JETTIE JOSINA KEESJE LILIAN SABINA

7 Letters ALIESJE BARBARA ELSBETH FABIOLA FIENEKE GERDINA JOLANDA LIDWINE MARLIES MELANIE REBBECCA RIENEKE SJOUKJE

8 Letters BREGITTA CHRISTEL GERMAINE MIREILLE

Boulevard 68 | T (071) 401 00 09 www.friendskatwijk.nl

V.l.n.r.: Cor Russchenberg, zoon Gerrit, Mena Sol en Ineke Noyons.

Tussen 1996 en 2006 verdween in Zuid-Holland in totaal 165 hectare tuinoppervlak. Hiervoor kwam slechts 105 hectare voor terug. De verwachting is dat deze trend zich zal voortzetten. Inmiddels heeft het bestuur wel de toezegging gekregen dat er ruimte is voor een nieuwe volkstuin wanneer het project Nieuw Valkenburg wordt uitgevoerd.

Sociaal aspect Tijdens de open dag zitten bij het clubgebouw gelegen aan de Achterweg de leden met hun aanhang gezellig op het terras bijeen. De dames Mena Sol en Ineke Noyons treden op als gastvrouw en komen met heerlijke hapjes langs. Gerrit Russchenberg die de rondleiding verzorgt vult aan dat in de nieuwe volkstuin de wens van het bestuur is om de mogelijkheid te hebben ook een huisje neer te zetten. En niet geheel onbelangrijk, dat er water en elektra is. ‘Het is nu best behelpen, maar dat heeft ook weer zijn charme. Bovendien staat er een kantine waar we gezellig bij kunnen praten’, vertelt Gerrit. Op de tafel buiten staan artikelen uit de tuin voor bezoekers om mee te nemen. En dat is een scala

van verse heerlijkheden. Behalve de bloemen dan, met uitzondering van de Oost Indische kers die heerlijk smaakt bij ijs en in salades. Lopend door de bijna 1 ha grote tuin vertelt Gerrit dat de vereniging inmiddels 65 leden heeft en 45 kavels. ‘Mensen kunnen zich altijd aanmelden, want we hebben kavels van 100 en 200 m2’, vertelt Gerrit. Hij spreekt zijn verwondering uit over het aantal dames dat zelf een tuintje beheerd. ‘Zelfs onze voorzitter Maartje de Mooij is een vrouw’, grapt Gerrit. Het is een prachtig gezicht op de tuin met allerlei soorten groenten, fruit en de veelkleurige bloemen. Een verwoede liefhebber van tuinieren is Henk van der Meij. Hij moest het dit jaar wat rustiger aandoen, geen nood want men helpt elkaar met wieden en rooien. ‘Dat is het sociale aspect van de tuin. De mensen maken een praatje en delen lief en leed. Aan de andere kant hebben we hier geen strenge regels. Maar wanneer het vuil bijvoorbeeld huizenhoog staat, dan wordt men gecorrigeerd. Het is voor ons allemaal een hobby waarbij je de ander geen last moet bezorgen’, aldus Gerrit.

Oase De tuin is een oase van rust, op de kakelende kippen na dan, die vol trots hun eieren leggen. Gerrit pakt wat sla, uitje, tomaatje, komkommer, een kruidje en wat verse eitjes. Legt dat samen op een schaal en vormt een heerlijk cadeautje voor een vriendin. Terug naar de uitgang wacht Gerrit een verrassing: zijn moeder is met de rollater naar de tuin gekomen. ‘Het was de hobby van mijn man’, vertelt Cor Russchenberg, een lachende 80-plusser. Zij geeft toe dat ze niet vaak op de tuin kwam. Hoewel haar inmiddels overleden echtgenoot Herman Russchenberg, zelfs de oprichter was van de Valkenburgse Volkstuinvereniging, toen nog een plek in ’t Duyfrak. Toch weet ze heel wat over het tuinieren te vertellen. Zoals hoe je bloemkool moet kweken en wanneer de aardappelen gerooid moeten worden. Wat ‘de Kwaaie Margen’ betreft zitten de hobbytuinders hier goed. Wanneer er dan toch verhuisd moet worden, dan kan het er qua accommodatie alleen maar beter op worden.

Boulevard 67 | T (071) 407 71 47 www.thelounge.biz

Hoornesplein 129 - 2221 BE Katwijk (T) 071 40 817 07

Vooys, keurslager Koninginneweg 59, Katwijk Tel. 071 4013200 Fax 071 4018947 www.vooys.keurslager.nl

TAATEDAM 8-12 KATWIJK T. 071-4018999

#BETUSBBUt,BUXJKLt5FM 5BBUFEBNt,BUXJKLt5FM

XXXQMVJNHSBBGGNPEFFOTQPSUOM

Stuur uw oplossing voor dinsdag 17 juli naar de redactie van De Katwijksche Post, postbus 3066, 2220 CB Katwijk, of per e-mail naar redactie@katwijkschepost.nl. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Onder de goede inzenders wordt een waardebon verloot van ₏ 20,deze week beschikbaar gesteld door: Dirk’s Vishandel, Hoornesplein 129, Katwijk De winnaar van de puzzel van de vorige week is: C. Kulk-van Duijn, Katwijk De waardebon van ₏ 20,- werd beschikbaar gesteld door: Pluimgraaff Mode & Sport, Badstraat 13, Taatedam 4, Katwijk


8 • DE KATWIJKSCHE POST

Maandag 16 juli 10.00 Ba.-Pra.-Ka.-Dra. soos 19.00 Biljarten 19.30 Volleybal dames 21.00 Volleybal heren Volleybal in gymzaal Van Lierenstraat. Dinsdag 17 juli 10.00 Ba.-Pra.-Ka.-Dra. soos 19.00 Biljarten Woensdag 18 juli 10.00 Ba.-Pra.-Ka.-Dra. soos Donderdag 19 juli 10.00 Ba.-Pra.-Ka.-Dra. soos 14.00 Ouderensoos 19.00 Biljarten 19.30 FNV (even weken) 20.00 Jokeren wijkvereniginghoornesrijnsoever.nl

Op RTV Katwijk

Zomeraflevering ‘Sporen van Vroeger’ Bij RTV Katwijk is vanaf maandag 16 juli een speciale zomeraflevering te zien van het geschiedenisprogramma ‘Sporen van Vroeger’. Deze keer weer een drieluik van ‘kleine’ onderwerpen in de beide Katwijken en Rijnsburg. Allereerst gaat ‘Sporen van Vroeger’ naar een 16de-eeuws gebouw in Rijnsburg dat nog geen vijfendertig jaar oud is: het Regthuys. Het is fascinerend om te zien hoezeer er in dit gebouw is geprobeerd de oude oorspronkelijke sfeer terug te krijgen. En dat is zeker gelukt. Verder ook aandacht voor de N206, de weg die Zoetermeer met Aerdenhout verbindt en onder meer via Katwijk loopt. Hoe lang is die weg er al? En wat moest er voor wijken? Tenslotte lezen we een ingezonden brief uit het Leidsch Dagblad van 4 november 1915. Een brief die laat zien dat er niets nieuws onder de zon is. ‘Sporen van Vroeger’ wordt gemaakt door Jaap Arnoldus en Adri van Beelen.

IVN-strandexcursie

Welke soorten kwallen zijn er in juli? En steken die? Voor antwoorden op die vragen én een avond in de buitenlucht organiseert de Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie (IVN) op dinsdag 17 juli een strandexcursie vanaf de Uitwatering in Katwijk. De excursie is gratis. Op 17 juli wordt er even voor 19.30 uur verzameld op de parkeerplaats Noordduinen (Noordduinseweg) in Katwijk, op de hoek bij uitgang van de KNRM-loods. Start is om 19.30 uur en de excursies duren anderhalf tot twee uur, afhankelijk van het weer en wat er wordt gevonden. De wandeling gaat altijd door. Reserveren is niet nodig. Op dinsdag 14 augustus staat de volgende strandexcursie op de kalender.

Korting bij Connexxion Voor reizigers van Connexxion in Zuid-Holland gelden in de maanden juli en augustus speciale kortingen. Reizigers kunnen in de daluren tijdens deze actieperiode met het OVritkaartje heen en terug voor de prijs van een enkele reis. De kortingsactie geldt voor de OV-ritkaartjes van twee, vier en zes euro en zijn te koop bij de chauffeur. De kaartjes zijn op werkdagen geldig vanaf negen uur ‘s ochtends en in het weekeinde de hele dag.

Herman van Vliet speelt Jan Zwart en Feike Asma

Programma-overzicht

De legendarische organist en componist Jan Zwart overleed op 13 juli 1937. Op vrijdag 13 juli 2012 (exact 75 jaar later), aanvang 20.15 uur, wijdt organist Herman van Vliet op het unieke Frans-symfonische Van den Heuvel-orgel in de Nieuwe Kerk in Katwijk aan Zee het leeuwendeel van zijn concert wijden aan deze ‘Profeet op de orgelbank’.

de firma ´Festivo´ ontelbare huiskamers tot op de dag van vandaag veroverde en vele malen werd onderscheiden in binnen- en buitenland.

10.00 uur Sporen van vroeger Visserij van toen (oude films van Katwijk en de visserij)

Onder het motto ‘Navolging’ opent Herman van Vliet het concert met Koraalbewerkingen van Jan Zwart en Feike Asma over Psalm 25, vervolgd met canonische voorspelen over ‘God enkel licht’ (Jan Zwart) en ‘Ach blijf met Uw genade’ (Feike Asma). Als ‘Favorieten van toen’ volgen liedbewerkingen van Jan Zwart: ‘Scheepje onder Jezus hoede’, ‘Ga niet alleen door het leven’ en het minder bekende Furiante, een werk wat door zijn zoon Dirk Janszn. Zwart werd voltooid. Van de 200 jaar geleden geboren Johannes Gijsbertus Bastiaans - van 1858 tot 1878 stadsorganist aan de Grote of Sint Bavokerk in Haarlem - speelt Van Vliet de grote FantasieSonata ‘Jesu, meine Freude’. Herman Strategier, 100 jaar geleden geboren, werd bekend als componist, muziekpedagoog, dirigent en organist. Zijn bekende orgelwerk Ritornello capriccioso wordt door Van Vliet ten gehore gebracht. Met de aantekening ‘Ontwikkeling en verdieping’ wordt het concert besloten met Asma’s Fantasie over Psalm 42, vers 3 en 5, koraalbewerking Psalm 121 en Finale Psalm 72 .

16.00 uur Sporen van vroeger Visserij van toen (oude films van Katwijk en de visserij) 20.30 uur Sporen van vroeger Visserij van toen (oude films van Katwijk en de visserij) 23.00/00.00 uur Visserij van toen (oude films van Katwijk en de visserij) Op zaterdag ook om 18.00 uur. Kijk voor het laatste TV nieuws op teletekst pagina 280 Uitzending gemist? Kijk op www.rtvkatwijk.nl

Radio Vrijdag 13 juli

00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur 11.00-12.00 uur 12.00-13.00 uur 13.00-14.00 uur 14.00-18.00 uur 19.00-21.00 uur 20.00-21.00 uur 21.00-23.00 uur 23.00-24.00 uur

Herman van Vliet Herman van Vliet die met het herdenkingsconcert tevens de Internationale Orgelserie 2012 opent is in

Katwijk een graag geziene musicus. Door zijn innemende speelstijl in de volle breedte van de orgelliteratuur weet hij velen aan zich te binden. Zijn registratievondsten zorgen steeds weer voor nieuwe verrassingen. Verdere introductie is overbodig voor de man die vorig jaar zijn 50-jarige organisten jubileum vierde en met vele geluidsopnamen voor

antenne 106.8 (FM) - kabel 88.1 (FM) stereo

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie Han van der Kamp Schijven voor bedrijven Han van der Kamp Het tussenuur Zeewind Jaap Schaap RTV Katwijk Sport verslagen en uitslagen van de sport op zaterdag. Zie teletekst vanaf pagina 600. Non stop muziek Non stop muziek Countryfestival Bart van der Pol Paarlen voor de zwijnen Marijke van Duijn en Johan den Haan

Zaterdag 14 juli 00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-08.00 uur 10.00-12.00 uur

Herman van Vliet bespeelde vaker het Van den Heuvelorgel.

ties was Asma zeer bescheiden; desalniettemin zijn deze aan het koraal gerelateerde bewerkingen bij een groot publiek zeer geliefd.

kabel kanaal 45.

TV-programma RTV Katwijk voor de week vanaf maandag 16 juli.

Programma

Jan Zwart werd zeer bekend door zijn orgelbespelingen voor de radio die vanaf 1925 tot aan zijn dood werden uitgezonden. Zijn bewerkingen van orgelkoralen vonden verder hun weg naar talloze orgellessenaars. Een minder belichte kant is dat hij als één van de weinigen in zijn tijd oog had voor onze oude orgels, waar hij zich voor inzette, die hij bespeelde, bestudeerde en waarover hij publiceerde. Jan Zwart heeft naam verworven door het verrichten van historische studies waarbij zijn pleidooi voor het werk van de Nederlandse organist/componist Jan Pieterszoon Sweelinck één van de opmerkelijkste aspecten genoemd mag worden. De beroemde, geliefde en extatische Nederlandse organist Feike Asma een van de bekendste leerlingen van Jan Zwart - werd 100 jaar geleden in Den Helder geboren. Zijn concerten door het hele land en daarbuiten zijn nauwelijks te tellen. Vele duizenden werden door zijn orgelspel gegrepen om vervolgens voor altijd het orgel trouw te blijven. Ruim 1800 bezoekers woonden in 1983 Asma’s eerste orgelconcert bij op het nieuwe Van den Heuvel-orgel in de Nieuwe Kerk te Katwijk. ‘Op kleine orgels ben ik niet gebouwd’ zei hij eens in een interview. Geen wonder dat hij het een grote voorkeur aan de dag legde met het vertolken van grote romantische orgelwerken. Over zijn eigen composi-

Televisie

Toegangskaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar aan de kerk op de avond van het concert vanaf 19.45 uur. Toegangsprijzen: € 9,-. CJP/ 65+ betalen € 7,- en jongeren (tot 12 jaar) hebben gratis toegang. Het fraai uitgevoerde en informatieve programmaboekje is bij de toegangsprijs inbegrepen. Het orgelcomite verheugt zich op uw komst bij dit nostalgische orgelconcert. U bent van harte welkom.

12.00-13.00 uur 13.00-14.00 uur 14.00-18.00 uur 18.30 uur tot 20.00 uur 20.00-22.00 uur 22.00-24.00 uur

Het nachtcircus jongerenprogramma De kracht in de nacht Word wakker Non stop muziek Zomermagazine actualiteiten programma (zie http://nieuwsmagazine.rtvkatwijk.nl) Non stop geestelijke muziek Strike up the band, programma met muziek op het gebied van harmonie, fanfare en brassband, door Jaap Bol Non stop muziek Kerkdienst Gereformeerde Kerk Katwijk aan Zee Aangepaste muziek RTV Hollands Nederlandstalig platenprogramma met verzoeken van luisteraars verzorgd door Jaap Schaap en/of Jan van Duyn Non-stop muziek

Zondag 15 juli 00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-08.00 uur 08.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur

Colt Nevada winnaar Popprijs Holland Rijnland 2012

11.00-13.00 uur 13.00-14.00 uur 15.00-16.00 uur

Colt Nevada heeft zaterdagavond de finale van de Popprijs Holland Rijnland gewonnen. In een kwalitatief hoogstaande en bloedstollend spannende finale in jongerencentrum Scum lieten ze de bands Suffix, Fall Eleven, Cut Here en de Katwijkse metal/ hardrockformatie Incease net achter zich.

16.00-17.00 uur 17.00 uur 18.30 uur tot 20.00 uur 20.00-21.00 uur 21:00-22:00 uur 22.00-24.00 uur

Maandag 16 juli 00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur 11.00-12.00 uur 12.00-13.00 uur 13:00-14:00 uur 14.00-16.00 uur 16.00-17.00 uur 17.00-17.30 uur 17.30-18.00 uur 18.00-20.00 uur 20.00-21.00 uur 21.00-22.00 uur 22.00-23.00 uur 23.00-24.00 uur

Colt Nevada is een band uit Lisse en Lisserbroek die alternatieve,zware donkere rock speelt met melancholieke randjes. De jury prees de band vooral om de sterke compositie en opbouw van de nummers, het samenspel en de originaliteit. Colt Nevada heeft tijdens de Grote Prijs van Zuid-Holland ook a; hoge ogen gegooid, hier zijn ze onlangs als tweede geëindigd. De jury had het er wel moeilijk mee, vooral omdat de andere bands, met name Cut Here en Fall Eleven, een ijzersterke performance neerzetten en het publiek volledig meenamen. De originaliteit van Colt Nevada gaf uiteindelijk toch de doorslag. Zij mogen zich een jaar lang winnaar van de Popprijs Holland Rijnland 2012 noemen. Naast de Popprijs Bokaal heeft Colt Nevada drie dagen studiotijd bij The Box Records gewonnen voor de opname en productie van 500 cd’s, bandmanagement door Gasoline Concerts en een primetime optreden tijdens het Plugpop festival in Scum.

Motortourrit OV KatwijkRijn Voor de tiende keer alweer wordt zaterdag 18 augustus de ‘motortourrit’ bijgeschreven in het programma van de najaarsfeesten. Aanmelding via formulier op de website van Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn, www. oranjeverenigingkatwijk.nl. Ledenprijs € 15,-, niet-leden € 20,-. Het maximaal aantal deelnemers is 150. Op zaterdag 18 augustus kunt u zich om 9.00 uur melden bij De Roskam, om 9.30 uur start de eerste rit, de rest volgt om de vijf minuten in groepen van maximaal twaalf personen. Het duurt tot 16.15 uur en eindigt met een gezamenlijke aankomst bij De Roskam.

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker RTV Katwijk Sport herhaling van de vrijdagavond Opwekking Joke Zwaan Hoort het woord met om 09:30 uur een kerkdienst vanuit de Hervormde Gemeente te Rijnsburg Van u wil ik zingen geestelijk verzoekplatenprogramma Tel: 071-4013551 Strike up the band een programma met muziek op het gebied van harmonie, fanfare en brassband verzorgd door Jaap Bol Voetsporen in het zand easy listening programma met een evangelisch karakter De gouden stad Gerjan Jungerius en Martin v/d Kamp Kerkdienst Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Rijnsburg Kerkdienst Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn Aangepaste muziek Muziek voor duizenden (populair licht klassiek) Marien Bos Historische maritiem uitzending Bas Vlieland Non stop Nederlandstalige muziek

Om 11.30 uur kunt u via het geluidskanaal van de kabelkrant op uw televisietoestel luisteren naar een kerkdienst vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Valkenburg Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie Han van der Kamp Schijven voor bedrijven Han van der Kamp Het tussenuur Muziekfabriek Koos Heemskerk De muzikale doorloper Johan den Haan Non stop muziek Roept uit aan alle stranden religieuze verzoekplaten Orgelklanken Arjan Wolfswinkel Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Multi Katwijk Jan Ouwersloot Its all jazz Hans Pley Acoustic rain Bart van der Pol Muziek voor twee

Dinsdag 17 juli

FOTO: PR.

Zaterdag 14 juli 10.00 Ba.-Pra.-Ka.-Dra. soos 11.30 Open huis 21.00 Vrij stijldansen

Postbus 300 2220 AH Katwijk ZH Telefoon 4013551 Fax 4077096

Colt Nevada met hun beker.

Factor Welzijn en de deelnemende jongerencentra organiseren de Popprijs jaarlijks met als doel het bieden van een podium voor jonge regionale bands met eigen nummers. Door deelname aan de Popprijs krijgen deze bands de aandacht

die ze verdienen en doen ze podiumervaring op. De organisatie is dan ook blij te horen dat diverse deelnemende bands al geboekt zijn voor optredens bij diverse podia als gevolg van hun deelname aan de Popprijs. Ook in 2013 wordt er

weer een Popprijs georganiseerd. De inschrijving voor de Popprijs Holland Rijnland 2013 zal in maart 2013 van start gaan.

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie Han van der Kamp Schijven voor bedrijven Han van der Kamp Het tussenuur Muziekfabriek Willem van Zuilen De muzikale doorloper Johan den Haan Non stop muziek Maritiem Bas Vlieland Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Non stop muziek Kippenvel (muziek voor wie luisteren wil), Ruud Heijjer Purple Haze Jan Marius Franzen

00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur 11.00-12.00 uur 12.00-13.00 uur 13.00-14.00 uur 14.00-16.00 uur 16.00-17.00 uur 17.00-18.00 uur 18.00-20.00 uur 20.00-22.00 uur

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie Han van der Kamp Schijven voor bedrijven Han van der Kamp Het tussenuur Muziekfabriek Koos Heemskerk De muzikale doorloper Johan den Haan Non stop muziek Roept uit aan alle stranden religieuze verzoekplaten Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Radio International Engelstalig informatieprogramma, Jürgen Börnig 22.00-23.00 uur Radio International goes… themaprogramma 23.00-24.00 uur Muziek voor twee

Straatvoetbaltoernooien In Katwijk en Rijnsburg is er de afgelopen weken op diverse pleintjes volop gevoetbald. Iedere week was een ander pleintje in een andere wijk aan de beurt en hier is door de jongeren goed gebruikt van gemaakt. De door de jongeren samengestelde teams kwamen uit verschillende wijken en ook durfden teams uit Katwijk de strijd aan te gaan met teams in Rijnsburg. Het jongerenwerk van Factor Welzijn kijkt terug op een geslaagde reeks toernooien waar het voetbal en de onderlinge ontmoeting hoog in het vaandel stond. Vooral de groep 12- tot 15-jarigen liet van zich horen, zij kwamen met gemiddeld vier teams per keer opdagen. De opzet vanuit het jongerenwerk Factor Welzijn is om elk jaar geï-

00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur 11.00-12.00 uur 12.00-13.00 uur 13.00-14.00 uur 14.00-16.00 uur 16.00-17.00 uur 17.00-18.00 uur 18.00-20.00 uur 20.00-21.00 uur 21.00-23.00 uur 23.00-24.00 uur

Woensdag 18 juli

Foto’s van de Popprijs zijn te vinden op www.kattuk.nl.

Donderdag 19 juli

FOTO: PR.

Vrijdag 13 juli 10.00 Ba.-Pra.-Ka.-Dra. soos

Nostalgische orgelklanken bij openingsconcert op Van den Heuvelorgel

FOTO: MARK VAN RIJN

Wijkvereniging HoornesRijnsoever

DONDERDAG 12 JULI 2012

durende een periode van negen weken straatvoetbaltoernooien te organiseren om jongeren vanuit verschillende wijken tegen elkaar te laten voetballen.

De jongeren worden benaderd om mee te doen in de jongerencentra, door jongerenwerkers op straat en via social media en de jongerenwebsite www.kattuk.nl.

00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur 11.00-12.00 uur 12.00-13.00 uur 13.00-14.00 uur 14.00-16.00 uur 16.00-17.00 uur 17.00-18.00 uur 18.00-20.00 uur 20.00-24.00 uur

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws ‘Koek bij de koffie’, Han van der Kamp Schijven voor bedrijven Han van der Kamp Het tussenuur Muziekfabriek Willem van Zuilen De muzikale doorloper Johan den Haan Non stop muziek Duitse muziek in Katwijk Wilma Fischer Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Non stop muziek

Tussen de programma’s elk uur het NOS-Nieuws. Doordeweeks op de halve uren een eigen lokaal bulletin, aangevuld met een beknopt weerbericht. Tijdens de nachtelijke uren worden de uitzendingen van de RTV Katwijk digitaal verzorgd. Studio: Mr. E.N. Rahusenstraat 2a, 2225 TW Katwijk.


DE KATWIJKSCHE POST

Wilt u vrijwilligerswerk gaan doen maar weet u niet goed wat er mogelijk is? VIP Katwijk kan u daar bij helpen. Kijk eens op onze website www.vipkatwijk.nl en in het bijzonder op onze vacaturebank. U zult zien dat er veel mogelijkheden zijn in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Hier volgt een aantal:

Redacteur in Katwijk Bent u een actieve nieuwsvolger, kunt u goed gesprekken met gasten voorbereiden, heeft u ervaring met Word/ internet? Dan is dit misschien iets voor u. Ook verslaggevingstaken maken deel uit van de functie bij RTV Katwijk. Een brede belangstelling voor nieuws, politiek en economie zijn een vereiste.

Hulp begeleiding Elke vrijdagavond houdt een predikant een korte meditatie bij DSV verzorgd leven, locatie Salem. Hierbij heeft het team van Salem dringend hulp nodig voor het schenken van koffie, praatje maken en het na afloop terugbrengen van de bewoners naar de kamers.

Maatje gezocht Stichting MEE zoekt iemand die activiteiten onderneemt met 24 jarige, in Katwijk wonende, jonge vrouw, die in een sociaal isolement verkeert. Liefst doe-dingen, zodat ze haar huis uit komt. Ze heeft specifieke achtergrond, in de vacaturebank op vipkatwijk.nl hierover meer informatie.

Wandelingen maken

Riche moet weer Lees- en reactietest ‘parel’ worden Vervolg van voorpagina

Eindelijk komt er volgens de voormalige voorzitter van de oranjevereniging ook een eind aan de vraag van veel Katwijkers en vakantiegangers wat er ging gebeuren met Riche. Doppenberg werd daar, zittend op zijn terras, vaak naar gevraagd. ‘Ik had daar geen antwoord op, omdat ik dat gewoonweg niet wist.’ Nu is er duidelijkheid. ‘De ‘puist’ op de Boulevard zal op korte termijn verdwijnen. Wij als naaste bewoners, maar ik denk ook alle Katwijkers, zijn daar erg verheugd over.’

Geheim De aankoop van het pand uit de jaren vijftig werd door het college tot het eind toe geheim gehouden. Pas in de raadsvergadering van vorige week donderdag voegde burgemeester Jos Wienen de aankoop als punt toe aan de agenda. De gemeente betaalt 3,5 miljoen voor het pand aan de eigenaar. De totale lasten voor de gemeente komen neer op 4,3 miljoen, zegt het financieel overzicht dat bij het raadsvoorstel is gevoegd. Een gemeentewoordvoerder laat desgevraagd weten: ‘Door de boekhoudkundige verwerking van de afschrijvingen lijkt het alsof de lasten hoger zijn. We geven als gemeente niet meer dan € 3.620.000 uit.’ Dat is dan inclusief kosten koper, sloopkosten en andere bijkomende kosten. Het collegevoorstel leidde niet tot algehele instemming in de raad; coalitiepartij VVD en PvdA stemden tegen. Hoewel de liberalen zeggen blij te zijn dat het gelukt is, laat Michael Pijnenburg van die partij weten, dat het niet de taak van de gemeente is om onroerend goed te kopen. De PvdA-fractie is tegen, zegt Nelly Smits, omdat ‘in deze tijd het bedrag te hoog is’. De andere partijen stemmen wel

Heeft u een mooie, bijzondere of opvallende foto voor deze rubriek? Stuur ’m op naar redactie@katwijkschepost.nl onder vermelding van uw naam en een korte toelichting.

in met het collegevoorstel, maar niet van harte. Hans Vingerling (GemeenteBelangen): ‘Wij voelen ons gechanteerd door de eigenaar, maar als we het nu niet doen, blijven we tegen die rottende kies aankijken. We gaan met pijn in ons hart akkoord met het bedrag dat tonnen te hoog is.’ CDA-voorman Bart van Kruistum vindt het prijskaartje ook fors, maar zijn partij stemt ‘volmondig in’. ‘Het stopt de verloedering op die plek. Nu kan de gemeente de regie voeren.’

Aanfluiting De SGP vindt de jarenlange situatie van verpaupering ‘een aanfluiting’. Ook die partij is niet ‘gelukkig’ met het bedrag, zegt Wim van Duijn, ‘maar we hebben begrepen dat er geen andere juridische mogelijkheden waren. We stonden met de rug tegen muur’. Van Duijn hoopt dat na de sloop er weer ‘een parel aan Boulevard’ voor terugkomt. Klaas Jan van der Bent (ChristenUnie) schetst de twee opties, waaruit de gemeenteraad kan kiezen: jarenlange verkrotting of deze kans en aanschaf van het gebouw. ‘Wij kiezen voor de tweede, want we willen niet nog eens 15 jaar tegen dit pand aankijken.’

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

VIP-vacatures vrijwilligerswerk

DONDERDAG 12 JULI 2012 • 9

De gemeente houdt in het geniep een lees- en reactietest voor automobilisten op de Industrieweg. Wie vanuit de auto met minimale snelheid de informatie op deze borden in een keer kan lezen, is geslaagd. Hoera! En wie schade weet te voorkomen achter een plotseling remmende niet-geslaagde automobilist, is ook geslaagd. Hoezee!

Burgemeester Jos Wienen herkent de overwegingen van de verschillende partijen. ‘Het is heel veel geld.’ Toch heeft het college besloten tot aankoop van het pand, omdat de ‘locatie fraai is en het een aanfluiting is om het er zo bij te laten liggen’. ‘Het geeft ons de kans om, in het belang van ons dorp, deze mooie plek opnieuw de allure te geven die ze verdient.’

Juf Jolande neemt na 43 jaar afscheid Ze heeft 43 jaar honderden kleuters op de Prins Mauritsschool lesgegeven en voorbereid op groep drie. Maandag 2 juli was haar laatste werkdag en nam juf Jolande Vrolijk afscheid van de Prins Mauritsschool.

Hoe dat eruit gaat zien, is nog niet duidelijk. De gemeente heeft in het recente verleden daar eens een ‘studie’ voor laten maken door een Rijnsburgs architectenbureau. Maar die viel toen niet erg in goede aarde. Noch bij de Boulevardbewoners, noch bij de politiek.

Op deze feestelijke dag werd de juf, samen met haar man, al vroeg opgehaald voor een ontbijt op school

In plan Mer

Verlengde Westerbaan weer in beeld

strand en werd er een schat opgegraven en was er tijd voor spelletjes in en om de school. Er volgde een heerlijke pannenkoekenmaaltijd. ’s Middags was er een high tea voor de kleuters en hun ouders. De dag werd afgesloten met een gezellig samenzijn van (oud)collega’s en bestuur. Juf vrolijk bedankte iedereen voor de mooie jaren en ‘een gouden afsluiting’.

samen met de kinderen en met het personeel van de Prins Mauritsschool. Daarna volgde de maandopening met alle kinderen. De juf werd toegezongen en verrast met verschillende cadeaus, waaronder een herinneringsboek met knutselwerk van alle kinderen. De kinderen kregen ook allemaal een boek van de juf. Daarna gingen de kleuters naar het

In het planMER, het onderzoek naar de milieueffecten, voor de verlengde Westerbaan komt ook ondertunneling van die weg weer aan de orde. De ondertunneling werd in het verleden door de gemeente afgekaart, omdat die te duur zou zijn. In het planMER moet de gemeente die mogelijkheid alsnog onderzoeken als variant voor de weg op maaiveldniveau. Ook een (deels) verdiepte ligging van die weg tussen de Westerbaan en Meeuwenlaan wordt onderzocht. Iedere variant wordt beoordeeld op technische en financiële haalbaarheid.

Dit is slechts een impressie van het totale aanbod aan vacatures op onze vacaturebank. Staat datgene wat u zoekt er niet bij? Maak dan een afspraak met ons voor een persoonlijk gesprek. Wie weet kunnen we samen toch een leuke vacature vinden. Dit kan telefonisch: 071 7600310 of per email: info@vipkatwijk. nl van maandag t/m woensdag van 10.00 tot 16.00 uur. Gebruik maken van onze vacaturebank is gratis, zowel voor aspirant vrijwilligers als vrijwilligersorganisaties.

Tracés

Stichting Welzijn Ouderen KRV (SWOK) organiseert op iedere eerste woensdag van de maand de gezelligheidssoos in de activiteitenruimte in De Voorhof, Vliet NZ 36 te Rijnsburg. 60-plussers komen vanuit de regio één keer per maand samen voor een stuk gezelligheid en om lief en leed met elkaar te delen. Om 10.00 uur drinkt men gezamenlijk koffie, is er gelegenheid om bij te praten en er wordt een leuke activiteit uitgevoerd of er komt een gast langs. Aansluitend eet men een broodmaaltijd met elkaar, waarna nog nagetafeld wordt tot 14.00 uur. De entreeprijs is € 7,- per persoon. De soos wordt begeleid door mevrouw Van Egmond en wordt bijgestaan door een aantal gastvrouwen die zich inzetten om er een gezellige ochtend van te maken. U hoeft zich niet aan te melden, kom gewoon eens langs, u bent van harte welkom. Voor meer informatie kunt u terecht bij SWOK, Schimmelpenninckstraat 10 in Katwijk, tel. 4016347; www. swok.nl. Let op! De eerstvolgende gezelligheidssoos, na het zomerreces, staat gepland op woensdag 12 september. U bent dan weer van harte welkom.

FOTO: PR.

De gemeente liet drie jaar geleden deze ‘studie’ maken voor de locatie Riche. Samen met het tegenoverliggende Hotel Noordzee zou het de ‘Poort naar Katwijk’ moeten vormen als entree vanaf de Boulevard naar het achterliggende winkelcentrum.

‘Wake up call’ voor Greenport Duin- en Bollenstreek De bedrijven in de Greenport Duin- en Bollenstreek moeten meer gaan innoveren en kruisbestuiven met de kennisinstellingen. En daarnaast hechter samenwerken en de krachten bundelen. Ook moet het bollengebied voor de toerist nog aantrekkelijker worden. Dit staat in het Koersdocument 2012-2015 wat vorige week verscheen. In een paar jaar tijd moet de Greenport weer aansluiten bij de nationale top van innovatieve bedrijfstakken.

wel degelijk invloed op Katwijk. Mensen komen niet meer twee of drie weken alleen voor het Katwijkse strand, maar willen naar meer’, stelt hij.

Toekomstbeeld

Door Nico Kuyt Vorig jaar werd geconstateerd dat de innovatieprocessen in de Greenport en de ruimtelijke herinrichting niet echt van de grond komen. Zo wordt een kruisbestuiving tussen de kennisinstellingen en de greenportbedrijven niet voldoende gemaakt. Terwijl in deze regio er allerlei kansen liggen met dichtbij het Bio Science Park in Leiden en Space Business Park in Noordwijk. Een uitstekende uitgangspositie voor het ontwikkelen van tal van nieuwe bol- en bloemtoepassingen. De Greenport dreigt ook subsidie mis te lopen. Want er is geld bij het Rijk voor de financiering van innovatieprojecten in het kader van het topsectorenbeleid. In allerijl werden door de wethouders van de zes greenportgemeenten, Teylingen, Katwijk, Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en Noordwijk, broeisessies georganiseerd met bijna honderd betrokkenen van de vier o’s, namelijk ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek. Dit zorgde voor een dynamische uitwisseling van ideeën. ‘Het heeft de discussie aangejaagd en veel dynamiek gecreeerd. En wat daar allemaal is geroepen, is door het bureau Blaauwberg

FOTO: NICO KUYT

Gezelligheidssoos in De Voorhof Rijnsburg

FOTO: PR.

Marente, locatie de Wilbert, zoekt iemand die wekelijks een wandeling door het park van het verpleeghuis wil maken met een man die rolstoel gebonden is. De man krijgt verder geen visite en kan zich moeilijk uiten.

De zes wethouders presenteren het koersdocument. V.l.n.r.: Van Griensven (Hillegom), Van der Zon (Teylingen), Binnendijk (Katwijk), Brekelmans (Lisse), Knapp (Noordwijkerhout) en De Lange (Noordwijk).

vervat in het koersdocument’, geeft de Teylingse wethouder Leo van der Zon aan. Het document stippelt een nieuwe strategische richting uit voor de economische en toeristische ontwikkeling van de Greenport.

Innovatie Het rapport analyseert de regionale mogelijkheden en kansen voor innovatieve ontwikkeling. Innovatie met het Bio Science Park kan bijvoorbeeld komen door het verwaarden van de reststromen van de bloembollen en het speciaal telen van planten voor de winning

van inhoudsstoffen voor onder andere medicijnen en energie. Met het Space Business Park liggen toepassingen op het gebied van CO2-reductie en precisielandbouw met behulp van de satelliet, bijvoorbeeld voor ziekteherkenning, bemesting, reductie van vervoersbewegingen en weer- en atmosfeeranalyses. Daarnaast zijn er nog de reguliere proces- en productinnovaties. Er staan inmiddels twee projecten op de rol en de eerste subsidieaanvragen worden bij het Rijk ingediend rond het topsectorenbeleid. Eén van de projecten is het opstellen van een databank van de inhoudsstoffen.

Er valt volgens het document rond het toerisme veel te winnen door de verschillende bezoekersstromen naar bollen, strand en congressen, meer met elkaar in verband te brengen. En ook een betere marketing van de streek. Ondanks dat de Rijnsburgse glastuinbouw hierin een beetje aan de zijlijn staat, is naar de mening van Katwijkse wethouder Daan Binnendijk dit toch van belang voor zijn gemeente. ‘We moeten de toeristen nog vinden die door ons glas gaan toeren, maar wij hebben als Katwijk toch gemeend hieraan mee te doen. Het bollentoerisme heeft

Het koersdocument schetst een beeld hoe de Duin- en Bollenstreek er in 2025 uit gaat zien. Zo zullen naar verwachting er dan nog honderd bollenkwekers in de streek over zijn, waarvan dertig grootschalige bedrijven met efficiënte productiemogelijkheden en zeventig kleinschalige nissenspelers, die tot 30 procent van hun inkomsten halen uit toeristische activiteiten. Verder zal hier de bulkproductie verdwenen zijn en vervangen door een enorme variëteit van duurdere producten, met een ‘Bulb of Origin Bollenstreek’ keurmerk. Er is een Bulb Valley met een Bulb Trade Park, een omgeving met hoogtechnologische handel- opslag- en logistieke voorzieningen, die samen met de Keukenhof en het Flower Science Park elkaar versterken. En het buitengebied is geschoond van opstallen die geen agrarische of toeristische functie hebben. Ook zal de Bollenstreek een gezaghebbend knooppunt zijn van plantkundige kennis en Europees leider in toepassingen voor precisielandbouw. En tenslotte is de inzet van laaggeschoolde arbeid tot een minimum teruggebracht, want de bedrijven gaan meer met robots aan de gang en dan zijn er meer technici nodig. In het najaar gaan de zes gemeenteraden het document bespreken en in september een besluit nemen. Het ligt vervolgens aan het bedrijfsleven om de handschoen op te pakken. Van der Zon: ‘Nu houden wij het vliegwiel aan de gang, maar het moet elders vandaan komen’.

Er worden vier Meeuwenlaantracés onderzocht, die in ligging variëren van boven- of onderlangs het scoutinggebouw Parnassia aan de Cantineweg en daarmee dichterbij of verder weg van de woningen aan de Kievietlaan. Hoe verder die weg van de bebouwing afligt, hoe dichterbij die bij het beschermde duingebied komt te liggen. Naast deze vier varianten moet de gemeente ook alternatieve tracés onderzoeken, die niet aansluiten op die Meeuwenlaan. Daarvoor worden drie opties in beeld gebracht, die aansluiten op Bosplein/Boslaan: het huidige tracé via de Cantineweg en Koningin Julianalaan, het tracé via de Parnassia (noord), Zilverschoon en Julianalaan, en als laatste het tracé dat de huidige Westerbaan rechtdoor laat aansluiten op de Julianalaan. Daarvoor moet de duinspeeltuin aan de Zilverschoon dan wijken.

Ontsluitingsweg De gemeente, en een meerderheid van de gemeenteraad, wil de huidige Westerbaan via een duintracé – de zogenoemde Verlengde Westerbaan - direct aansluiten op de Meeuwenlaan, zodat er naast de Zeeweg en Hoorneslaan een derde oostwestverbinding ontstaat tussen het zeedorp en de provinciale weg N206. Die derde ontsluitingsweg is volgens de gemeente nodig vanwege het toenemend verkeer, de verkeersdruk en leefbaarheid op de andere twee wegen. Om dat duintracé mogelijk te maken, is wijziging van het bestemmingsplan nodig. Die wijziging wordt bemoeilijkt door de aanwezigheid van het beschermd natuurgebied Berkheide, direct ten zuiden van het beoogde duintracé. Dat wordt nog eens extra gecompliceerd door de beoogde aanwijzing van Berkheide als Natura 2000-gebied. Die aanwijzing is nog niet definitief en de gemeente wil de grens daarvan enkele tientallen meters zuidelijker hebben, zodat er tussen de woonbebouwing aan de Kievietlaan en het natuurgebied voldoende ruimte ontstaat voor die weg. Die grenswijziging is in 2010 al toegezegd door toenmalig minister Gerda Verburg en later door de huidige (demissionair-)staatssecretaris Henk Bleker, maar het besluit daarover laat nog steeds op zich wachten.


Abonneeorti n g

k

S:

ON

RTO E V P O

PA E D N VA

g n i t r o k n % 0 1 nen e

mi a t i v en op l a r e n mi ties) nde ac p lope o t e i n (geldt

Deze week

ER D N A LL

O 7 D E N H t 7 - (071) 401461 Bad s t r

EXTRA bij de overlock-actie: 4 klossen overlock-garen t.w.v. â‚Ź 10,-

aa

GRATIS De Porseleinkast koken, tafelen, cadeaus

GEEN

Gebak meenemen

t.w.v. â‚Ź 295,- bij aankoop van een occasion

20% KORTING

Den Hollander

Haven 5 (071) 4014654

Badstraat 7 - (071) 4014617

10% korting (geldt niet op de lopende acties)

Bij aankoop van kinderkleding vanaf â‚Ź 50,EEN KLEURBOEK CADEAU!

VAN DUYN

10% KORTING

TWEEWIELERS

Sluisweg 58 - (071) 4012238 Wassenaarseweg 15 (071) 4029672

op alle laminaatparket

Shell De Jong

A. Schoonenberg

20% korting op waskaart 1

10% korting op de nieuwe HistorONE kleuren

Koningin Julianalaan Tel. (071) 4028554

Ambachtsweg 7a (071) 4081497

10% KORTING op geboorte- en trouwkaarten

De Jong’s

Autobedrijven

Kon. Julianalaan 1 - (071) 4028554

10% korting op accessoires

20% korting op exclusieve sieraden

Voorstraat 50 - (071) 4013433

Bij aankoop van een kostuum

GRATIS 1 paar sokken

Voorstraat 31-33 - (071) 4016422

10% KORTING OP ALLE STOFZAKKEN OP VERTOON VAN DE KORTINGSPAS

KRALEN

WAARDECHEQUE VAN â‚Ź 250,aan keukenaccessoires

Bij aankoop van 5 zakjes glaskralen

1 zakje glaskralen GRATIS

HOUT

op Linox basic rvs deurkrukken

Industrieterrein ‘t Heen Ambachtsweg 11 Katwijk Tel. 071-4033179

WORKSHOP INTERIEURSTIJLEN Nu: â‚Ź 25,- (normaal â‚Ź 37,50) info: www.trendhopperkatwijk.nl Rijnstraat 68 071-4080226

â‚Ź 2,50 introductiekorting en 10% korting op vervolgbezoek

Badstraat 11 Tel. 071-4013284 ,BUXJKLBBO;FF XXXKVXFMJFSQBSMFWMJFUOM

15,4� Notebooktas in div. kleuren, nu (i.p.v. 9,95)

Op vertoon van de pas de hele maand juli

10% korting op Zinzi* *alleen op artikelen uit voorraad en niet op lopende acties

Dames- en herenkapsalon Duinstraat 9 (071) 4016148

Kennismakingsaanbieding!!

GRATIS

(t.w.v. â‚Ź 18,95) Geheel vrijblijvend zonder enige verplichting.

Strandset v.a. â‚Ź 59,90

Burgersdijkstraat 10 (071) 4074605

20% korting

Varkevisserstraat 277 - 071-4015102 www.edwinminnee.nl

ultieme herstelkuurbehandeling van L’ anza

Haven 7 - (071) 4013882

EN SIERADEN SHOP

Pr. Hendrikkade 42 - 06-41250395

"NCBDIUTXFHr"-,BUXJKL Tel. 071-4026910 Bij aankoop van een complete keuken ontvangt u een

na aankoop artikel (excl. aanbiedingen)

Santina Art

Zuidstraat 3 - (071) 4014493

Uw specialist in Design Keukens!

Waardebon van 5% korting

Met uw kortingspas:

20% KORTING OP ALLE KLEURBEHANDELINGEN

Zwaaikom 11 - (071) 4084617

Schilders-, glas en afwerkingsbedrijf

Cor van Rijn 06-44162455 ook voor kleinschalig totaal-onderhoud

20% KORTING OP ALLE MATERIALEN

www.corvanrijn-uwvakschilder.nl

Heerenweg 6a 12 (t.o. kringloopwinkel) Katwijk tel. 071-4032044 www.aventurijn-natuursteen.nl

www.meijvogelsanitair.nl Voorstraat 21 2225 EK Katwijk 071-401 22 94 www.banketbakkerijkrijnverdoes.nl

op vertoon van uw pas:

5% KASSAKORTING Pronk & Van Leeuwen Ambachtsweg 20c (t.o. Karwei) (071) 4031986 www.penl.nl

Kortingspashouders ontvangen bij hun aankoop

EEN GRATIS ONDERHOUDSSET voor hun meubelen!

Hooge Krocht 33 (071) 4012204

GRATIS DAGPAS t.w.v. â‚Ź 15,Achterweg 25 (071) 4023610 Voorstraat 36b (071) 4078168

Geschenkpakketje wijn (3 flesjes) RosĂŠ

A

ntree

meubels & verlichting

van â‚Ź8,99 voor â‚Ź6,99 van â‚Ź5,49 voor â‚Ź4,49

Zuidstraat 65, (071) 4071668

Gratis onderhoudsset bij aankoop van een nieuwe fiets

natuurstenen aanrechtbladen, wastafels, tuintafels 5% KORTING op vertoon van uw kortingspas.

Annastraat 18 - (071) 4012271

Hamburgers 5 halen 4 betalen

Valkenburgseweg 50 (071) 4086657

Achterweg 12 - (071) 4030911 www.bergkat.nl

GRATIS opbergtas Bij aanschaf notebook!! Princestraat 9 (071) 4013003

15% korting op alle zonnebrillen $MFJKO%VJOQMFJOr"9,BUXJKLr www.studioknipperiecleinduin.nl

Pijnloos en veilig ontharen 10% korting op IPL-behandelingen

(op vertoon van uw kortingspas)

op alle watersportartikelen

Princestraat 31 (071) 4071491

10% korting op alle jeans

DIGITALE NIEUWSBRIEF?

(achter supermarkt Hoogvliet)

5% korting

10% korting op het starterspakket van het SANA-SLANK proteĂŻnedieet

10% korting

Remiselaan 2P 2231 ZV Rijnsburg Tel. 071-408 23 00 www.antree.nl

Blekerstraat 26 (071) 4023615

de KA TWIJK e KAT WIJKSSCHE PO CHE P ST OST

5% extra KORTING op tegels en sanitair

7,95

Ambachtsweg 24a (tegenover de Gamma) • Katwijk • T 071 408 58 55 www.denachtwachtkatwijk.nl

Bij aankoop van een kussen ůƾdžĞÇ Ĺ?ĆŠÄžĆ?Ä‚Ć&#x;ŊŜĞŜĆ?ůŽŽƉhÍŠ

mail

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste wijzigingen en acties? Schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief op www.katwijkschepost.nl WĂŠl ingeschreven maar geen bevestiging ontvangen? Mail dan uw adresgegevens naar nieuwsbrief@katwijkschepost.nl

Aanbiedingen onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Profiteer nu bij

Bij aankoop van een nieuwe fiets een tas of kilometerteller GRATIS.

Pr. Hendrikkade 63 06-19844403

Emmaplein 25 (071) 4076240

AFLEVERKOSTEN

op vitaminen en mineralen

Sunshine

Schoonheidssalon Voorstraat 66 (071) 4016537

10% KORTING OP UW BRAADPAN

Lijnbaanstraat 4 06-53678972

Zwaaikom 12 Katwijk (071) 4015844


DE KATWIJKSCHE POST OST

DONDERDAG 12 JULI 2012 • 11

Het is weer even rustig, want er moet om de volgende boei gedraaid worden. De jongens vertellen wat het catamaran varen voor hen zo leuk maakt. Ze zijn het er eigenlijk wel over eens. ‘In de zomer, als het druk is op het strand, dan is het rustig en koel op het water.’ Misschien is het voor hen al gewoon, maar het uitzicht vanaf het water op Katwijk is ook een goede reden. Het is een panorama waarin de vuurtoren en Witte Kerk een mooi plekje hebben.

Elke dag vakantie bij Skuytevaert Redacteur Marieke Voorn is opgegroeid tussen de bollenvelden en heeft niets met strand en zee. In de serie ‘Sporten aan het strand’ probeert ze elke week een sport uit op of aan het Katwijkse strand. Deze week: catamaran varen bij Skuytevaert. Een snelle blik op Buienradar belooft veel goeds. Geen wolk te zien en dus lijkt het ideaal vaarweer. Vanaf het uiteinde van de Boulevard is het nog een klein kwartier lopen naar de Katwijkse Watersport Vereniging Skuytevaert. Om 13.00 uur staat de barbecue al aan bij ’t Waeckhuys, de wachttoren van Skuytevaert. De jeugdleden van de ochtendgroep eten een hamburger en vanwege het mooie weer is het programma voor de middaggroep aangepast: zij beginnen ook met een stevige hap. Binnen zit Harry Minnee, een van de oud-voorzitters, te praten met huidig voorzitter Kees Kraaijenoord. Hij kijkt ondertussen over zee, verrekijker bij de hand. In de gootsteen staan twintig kopjes te wachten op een afwasbeurt. Dat blijkt niet zo gek, want er is 24 uur per dag iemand in het Waeckhuys aanwezig. ‘Van zeven uur ’s morgens tot zeven uur ’s avonds zit hier iemand’, vertelt Minnee. ‘En daarna begint de nachtploeg. Dat zijn twee mannen die hier dan op al het materiaal letten. Gelukkig is er nog nooit wat gestolen.’ Er hangt een ontspannen sfeer in het Waeckhuys. De coordinator van het jeugdzeilen maakt een schema voor de middaggroep. Voorzitter Kraaijenoord, op blote voeten, vertelt wat ik straks kan verwachten. ‘De middaggroep zijn kinderen

allerlei Creamarkt op dinsdag 17 juli $SFBUJFWFEFFMOFNFSTVJUIFUIFMFMBOE tonen dinsdag 17 juli hun kunsten op EF$SFBNBSLUPQIFU"OESFBTQMFJO Uiteenlopend van sieraden, kralen en houtbewerking tot schilderen en portrettekenaars. Uit Katwijk is onder meer Santina Art aanwezig. &FOQVCMJFLTUSFLLFSJT*OFLF-JHUFSNPFU die schitterende portretten van mens en dier maakt. Er is voor ieder wat wils en zeker een dag om niet te missen. Verder is er een optreden van de Barokgroep en ’s avonds een optreden van het duo Paratata.

van 12 tot 18 jaar die wat meer ervaring hebben. In de ochtend staan de kinderen die het echt nog moeten leren, voor deze groep is het meer een training.’ Naast het zeilen heeft Skuytevaert ook een afdeling voor vissen en voor kitesurfen. In totaal maken zo’n 550 leden tussen april en september gebruik van de rustige locatie op het Katwijkse strand. Er is ook een eigen clubhuis, ’t Klaphuys, waar leden vanaf het einde van middag terecht kunnen voor een drankje. Volgend jaar bestaat de vereniging vijftig jaar. Tegen die tijd staat er een nieuw Waeckhuys. Kraaijenoord vertelt dat er door vrijwilligers al druk wordt gewerkt in een loods in ‘t Heen. Ze hopen in 2013 het nieuwe onderkomen op het strand te zetten. Een ‘pakkie’ Buiten worden de laatste hamburgers opgegeten en gaat de middaggroep zich klaarmaken. Er wordt iets geroepen over ‘een pakkie voor Marieke’. Onder het Waeckhuys is een ruimte met allemaal wetsuits en Jaap van Duin is druk op zoek naar een M. Uiteindelijk vindt hij er een. Het stugge pak gaat moeilijk aan en halverwege zegt hij tegen mij ‘Ehm, de rits moet aan de achterkant’. Tot zover watersporten voor dummies. Buiten is het nog een paar graden warmer

geworden en in het pak is het ook zweten. Naast de wetsuit horen ook een zwemvest en een trapezegordel tot de vaste uitrusting. De trapeze blijkt voor als je buiten de catamaran wilt gaan hangen. Iets wat voor vandaag waarschijnlijk te hoog gegrepen is. Vlakbij de zee liggen de catamarans al klaar. Na een korte instructie, wordt mij verteld bij wie ik op de boot mag. Dirk (17) en Joep (16) zijn de langst zeilende jeugdleden die er vandaag zijn en met hen mag ik mee op de Hobie 16. Dirk vertelt, dat hij de meeste keren is omgeslagen van iedereen, maar dat dat komt omdat hij sneller met minder weer de zee opgaat. Dat klinkt nog niet erg bemoedigend. Gelukkig is het vandaag windkracht 3 Ă 4, dus dat moet goed komen. De belangrijkste instructie van omstanders is dat als de boot omgaat, rustig blijven het allerbelangrijkste is. ‘Hou je maar vast aan de zwarte voorkant’ zegt een van de leden. Goed onthouden dus: de zwarte balk niet loslaten. Eenmaal op de boot blijkt dat een stuk lastiger. Al na vijf minuten komt de instructie van Joep om ‘meer met je kont naar achter te gaan zitten’. Dirk hangt ondertussen ergens aan de zijkant van de boot. Gijpen Al snel hebben Dirk en Joep het wel steeds

over ‘windvlagen’. Echt geruststellend is dat niet, zeker als verderop de eerste catamaran al omgaat. Hoe ze die windvlagen kunnen zien aankomen? ‘Als je witte koppen op de golven ziet, dan weet je dat er een aankomt’, zegt Dirk. De jongens weten duidelijk waar ze mee bezig zijn. Soepel draaien ze om de eerste boei. ‘Ik denk dat ‘ie zometeen gaat gijpen’, zegt Joep. Mijn gedachte gaat uit naar RenĂŠ van der Gijp van het voetbalprogramma VI, maar dat blijkt het niet te zijn. ‘Bij gijpen slaat het zeil van de ene naar andere kant. Je moet eigenlijk vooral bukken’. Ik neem voorzorgsmaatregelen en buk alvast maar. Dan slaat het zeil om en als ik weer kijk zie ik de jongens aan de andere kant van de catamaran zitten. ‘Je moet deze kant op komen’, zeggen ze. Met tegenzin laat ik de zwarte balk los. Dat hadden ze er niet bij gezegd. Eenmaal aan de andere kant blijkt, dat de zeilers er wat snelheid in willen brengen. Het ging al hard, maar het kan blijkbaar nog een stuk sneller. Het zeil klappert en dan schiet de boot vooruit. Alsof je op opgevoerde brommer zit. Dirk hangt weer in de trapeze en Joep stuurt de boot netjes naar de volgende boei. Ze denken dat we net zo’n dertig kilometer per uur gingen. ‘Maar het kan nog wel harder hoor’, roept Joep enthousiast.

Wat spoelt er aan op het strand?

Op de boei Na anderhalf uur is het voor mij genoeg geweest. Al zou ik het nog wel een paar uur kunnen volhouden, voor de jongens is het ook leuk als er iets minder gewicht op de boot zit. ‘Hoe minder gewicht, hoe harder je kunt’, vertelde Joep me eerder. De rescueboot, ook wel het ‘condoompje’ genoemd, komt eraan. Die brengt me zo naar de kant. Drie oudere leden van Skuytevaert varen erop, zij houden de jonge zeilers in de gaten. Na Joep en Dirk een hand te hebben gegeven, spring ik het water en word op de rescueboot gehesen. Net voordat het tijd is om het strand weer op te gaan, blijkt dat een van de catamarans een verkeerde bocht heeft gemaakt. ‘Ze zitten op de boei’, roepen twee meisjes vanaf een andere boot. Misschien weer jargon zoals de trapeze en het gijpen. Bij de boei blijkt echter dat er geen woord aan te raden valt: de twee jongens zijn met hun catamaran over de oranje boei gevaren en zitten nu klem. ‘Ze zijn een beetje eigenwijs’, lacht Van Duin. Bij het Waeckhuys gaat de wetsuit weer terug het kledinghok in. Op het water zijn Joep en Dirk nog steeds aan het varen. Ik geef ze groot gelijk. Want zoals Van Duin het eerder al zei: ‘Als je bij Skuytevaert bent, is het net of je elk weekend vakantie hebt’.

KRB tipt Laat kinderen niet onbeheerd op het strand of in de zee spelen De onzekerheid van het niet weten waar kinderen zijn, is zenuwslopend. Door kinderen op strand altijd in de buurt te laten spelen en door toezicht te blijven houden wanneer ze naar de zee toe gaan, zorgen ouders ervoor dat kinderen zo veilig mogelijk van het strand kunnen genieten zonder de kans op een vermissing.

agenda Vrijdag 13 juli t 8FFLNBSLU .BSLUQMFJO Piet Heinlaan t ,OVUTFMXPSLTIPQ4DIBUUFOWBOIFU Katwijkse strand, aanvang 13.30, vanaf 6 jaar, Strandbieb/DunAtelier t 0SHFMDPODFSU)FSNBOWBO7MJFU Nieuwe Kerk, Voorstraat 79 t 1SBBUKF,VOTU MF[JOH+PLF4MJOHT 21.00, DunaAtelier

Zaterdag 14 juli t 4UPPNUSFJOSJUUFO  Smalspoormuseum Valkenburg,

Zondag 15 juli t 4UPPNUSFJOSJUUFO  Smalspoormuseum Valkenburg

Maandag 16 juli t 4MFVUFMIBOHFSNBLFO  8-12 jaar, Strandbieb/DunAtelier

Dinsdag 17 juli t ,JOEFSXPSLTIPQWBO+FBOOFUUFEFMB Parra en Pieter Barendse, 10.00-11.30, DunaAtelier, kosten â‚Ź6, t 5PFSJTUFONBSLU UIFNBA$SFBNBSLU 13.00-21.00, centrum Katwijk t 0VEF,FSL#PVMFWBSEPQFOWPPS bezichtiging, 14.00-17.00 en 19.00-21.00 t 4USBOEFYDVSTJF*7/ WFS[BNFMFO parkeerplaats Noordduinen, gratis

Woensdag 18 juli t 4DIJMEFSXPSLTIPQ5IFPEF'FZUFS 10.00-13.30, DunaAtelier, kosten â‚Ź25 t 4DIJMEFSXPSLTIPQ5IFPEF'FZUFS 13.30-16.00, DunaAtelier, kosten â‚Ź25 t 8PSLTIPQ)JQIPQ UN 12 jaar en 12+, Strandbieb/DunAtelier t #VJLTDIVJWFOPQIFUXBUFS UPU 17.00, Zwembad Aquamar t ;PNFSBWPOEXBOEFMJOH#FSLIFJEF*7/ 19.30 uur, start bij SoeďŹ tempel, gratis t ;PNFSBWPOE[BOH BBOWBOH Oude Kerk aan de Boulevard

Donderdag 19 juli t -FLLFSWPPSMF[FO QFVUFST 14.30, Strandbieb/DunAtelier

Rare kwallenslierten Heeft u die rare ‘kwallenslierten’ zien liggen? Net kwallen-vingers. Als je ze opraapt en beter bekijkt, zie je dat er in iedere vinger een heleboel doorzichtige bolletjes zitten, zo groot als een aalbes. En in ieder bolletjes zie je twee zwarte puntjes. Het zijn de eisnoeren van de pijlinktvis. Deze inktvissen zwemmen in onze Noordzee. In het voorjaar komen ze naar ondieper

Over de woeste baren

water, bijvoorbeeld de Oosterschelde, om te paaien. Ze leggen de eisnoeren vast aan een visfuik of een speciaal hiervoor neergezette broedkorf. Als het in juni gaat stormen gaat het mis: de eisnoeren slaan los, en spoelen aan op het strand. De baby’s zijn dan reddeloos verloren, ze kunnen alleen in zeewater uitkomen. Maar dat is de natuur‌ Ieder bolletje in zo’n eisnoer is een babypijlinktvis met zwarte oogjes en rosepaarse stipjes. EĂŠn keer heb ik een sliert onder speciale omstandigheden ‘uitgebroed’, en zwommen er baby-pijlinktvisjes van 1-2 cm in mijn bakje. Die van kleur konden

veranderen en zelfs inkt konden spuiten. Een onvergetelijke ervaring!

door: Thirza van Schie Ellen van der Niet, strandwerkgroep IVN Leiden, ellen.van.der.niet@hetnet.nl.

Groeten uit Tijdens de zomer worden veel vakantiekaarten verstuurd. Elke week plaatst de Katwijksche Post een kaart van toen uit de collectie van het Katwijks Museum. )FUJTBVHVTUVTFO$PCB5BBU stuurt een briefkaart naar haar vader. Ze kiest voor een afbeelding van het Katwijkse strand waarop vrouwen in klederdracht bij de zee staan. Badgasten kijken vanaf een afstand toe. In de verte, achter de linker bomschuit, staat Huize Sigrid, tegenwoordig Hotel Savoy. Hotel ‘Du Rhin’ heeft de vlag gehesen en aan diezelfde boulevard staan enkele statige woningen.

Temperatuur: 17,5 graad. Windkracht: 4, west-zuidwest. Bewolking: veel. Brandingtype: onstuimig, ongeveer een meter hoog.

1903

Op de achterkant, de zijde die bestemd is voor het adres, schrijft ze de naam van haar vader en dat de brief naar Hilversum moet. Blijkbaar wist men in Hilversum waar ‘Den Heer W. Taat’ woonde. Een groene postzegel van 2,5 cent is genoeg om de kaart te versturen. ;FTDISJKGUPQEFWPPSLBOUA-JFWF1B Moe is gisteren goed overgekomen, wij waren niet thuis toen ze kwam want we waren naar Hillegom voor een dagje. Moe vond dat Opoe erg verminderd was, maar ze kon Moe toch.’ Er is bijna geen plek meer is en op de laatste stukjes wit schrijft ze: ‘Hoe maken jullie het?’ Als laatste is er een omgekeerde HSPFUAVMJFGIFCCFOEFEPDIUFS$PCB

Negen schepen sieren de horizon. Er zijn alleen een aantal wandelaars op strand, drukte is er niet. 21 juni is allang voorbij, maar de zomer in Katwijk lijkt ver weg. Terwijl al veel jongeren in het vliegtuig zijn gestapt, onderweg naar een zonnig oord met veel discotheken en hete stranden, zitten de wachten nog trouw op de uitkijk in de noord- en zuidpost van de Katwijkse Reddingsbrigade. Op wat geuister over de ‘bak’ na is er weinig werk. Ik, als ongecertiďŹ ceerde, zet koďŹƒe en ruim hier en daar wat op. Iemand moet het doen, zeggen ze, en ik maak me graag nuttig. Terugkijkend op de demonstratie van 30 juni, een dag vol actie en mooi weer, is het nu huilen met de pet op. De bewolking heeft een zodanig wispelturig karakter dat ‘we’ nergens vanuit kunnen gaan. Dat betekent trouwens niet dat ze hier allemaal stil zitten hoor. Wekelijks worden de wachtzittende leden van de KRB verrast met een oefening van formaat. Dit

om hun zogenoemde professionaliteit en kennis te waarborgen. Vorige week werd er een oefening gehouden waarbij er twee drenkelingen uit zee werden gehaald. Het koppel was tijdens het zwemmen aangevallen door een zeehond. Klinkt misschien gek, maar alles kan gebeuren nietwaar? De aanwezige wacht moest direct ‘in de kuiten’ om de drenkelingen uit het water te halen en hen te verzorgen. En zo zijn er nog talloze varianten op deze oefeningen, die zowel ’s zomers als ’s winters worden gehouden. De jeugdleden van de KRB worden ook getraind in hun zeevaardigheid. Wacht zitten, lopende patrouille en varen; alles wordt nauwkeurig bijgehouden zodat alle nieuwelingen klaar zijn voor de drukke zomerdagen die we vaak genoeg hebben gezien aan de Katwijkse kust. Voor nu is het nog rustig. Wachtdagen worden gevuld met boeken, spelletjes en uiteraard zicht houden op zee. Surfers -of Duitse toeristen- vrezen immers geen regen, woeste golven of wind. Met de verrekijker in de hand houden we alles in de gaten. ’s Avonds wordt er samen gegeten: vanavond worteltjes, doperwten, gebakken aardappeltjes en een vers worstje. Het klinkt misschien niet zo spannend als het bekende ‘Bondi Rescue’, NBBSXFEPFOPOTXFSL-BBUEJFIJUUF maar komen!


12 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 12 JULI 2012

Informatie van de gemeente Koningin Julianalaan 3 - Postbus 589 - 2220 AN Katwijk ZH Telefoon: 071 - 4065000 - Telefax: 071 - 4065065 E-mail: info@katwijk.nl - Website: www.katwijk.nl

Openingstijden: Hoofdlocatie Katwijk Maandag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Dinsdag van 8.00-12.30 uur Woensdag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Donderdag van 8.00-20.00 uur (aaneengesloten) Vrijdag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Milieustraat Taanderstraat Maandag tot en met vrijdag: 10.00-16.30 uur Zaterdag: 9.00-15.00 uur Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00-17.00 uur

Spreekuur college De burgemeester heeft elke dinsdag om 17.00 uur inloopspreekuur. Als u één van de wethouders wilt spreken, kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat, tel. 071- 4065000.

Wijkregisseurs Katwijk is onderverdeeld in vijf wijken. Elke wijk heeft een eigen wijkregisseur die fungeert als aanspreekpunt voor de burger. Met vragen over de openbare ruimte kan men bij deze wijkregisseur terecht. Katwijk aan Zee Wijkregisseur: Arie van Duijn Inloopspreekuur op dinsdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Gemeentehuis, Katwijk, Koningin Julianalaan 3, tel. 071-4065950 Hoornes/Rijnsoever Wijkregisseur: André Veenstra Inloopspreekuur op maandag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Schimmelpenninckstraat 10, Katwijk (zorgcentrum Kwadrant) tel. 071-4065948 Katwijk aan den Rijn Wijkregisseur: Richard Onstenk Inloopspreekuur op dinsdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Torenvlietslaan 10 tel. 071-4065949 Valkenburg Wijkregisseur: Richard Onstenk Inloopspreekuur op dinsdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Torenvlietslaan 10 tel. 071-4065949 Rijnsburg Wijkregisseur: Ton den Butter Inloopspreekuur op woensdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Graaf Florislaan 20 tel. 071-4065902 Telefonisch spreekuur Van maandag t/m vrijdag hebben de wijkregisseurs van 9.00 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur. Gesprek op afspraak: Dagelijks tussen 9.00 en 17.00 uur. Afspraken kunt u maken via het rechtstreekse nummer van de wijkregisseur die u wilt spreken.

Ondernemersloket Het aanspreekpunt voor alle ondernemers: Bedrijfscontactfunctionaris Erik Don tel. 071-406 5425/06-109 22 090 ondernemersinfo@katwijk.nl

Bekendmakingen gemeente Katwijk Algemene informatie bekendmakingen

Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen onderstaande besluiten.

Bezwaar, beroep en voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar of beroep. Een bezwaarschrift kunt u indienen bij burgemeester en wethouders, de burgemeester of de raad, binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van het besluit (zie de betreffende kolom). Een beroepschrift kunt u indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Bij het indienen van een beroepschrift voegt u een kopie van het besluit waartegen u beroep instelt.

Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend de volgende omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn verleend of geweigerd:

Het indienen van een bezwaarschrift schorst in de meeste gevallen niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht van rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Bij een verzoek om voorlopige voorziening graag een kopie van het bezwaarof beroepschrift meesturen. Zowel beroep als een voorlopige voorziening kunt u digitaal indienen via: http://rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor zowel het indienen van een beroepschrift als van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. Zienswijze In uw schriftelijke zienswijze vermeldt u de gegevens zoals hierboven omschreven en geeft u aan wat uw zienswijze is over het ontwerpbesluit dat ter inzage is gelegd. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de vakafdeling. E-mail Bezwaarschriften en zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend, maar wel via een daarvoor bestemd web-formulier. Rechtstreeks beroep Voor direct beroep bij de rechter, kunt u informeren bij de bezwaarschriftencommissie (tel. 071-4065000).

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: Locatie

Omschrijving

Lijdweg 2, Katwijk

het veranderen en vergroten van de woning het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning het vernieuwen van reclame

Jan van Brakelstraat 29 E, Katwijk Koningin Wilhelminastraat 20, Katwijk Kloosterschuurweg 12, Rijnsburg Asterstraat 15 Katwijk Taatedam 53 -55, Katwijk P.Oosterleestraat 1, Valkenburg

het nieuwbouwen van een rijhal met stalling het dichtbouwen van een balkon het plaatsen van een terras met terrasafscheidingen het wijzigen van de indeling van het kinderdagverblijf

Datum indiening 29-06-12 29-06-12 29-06-12

03-07-12 03-07-12 04-07-12 04-07-12

Vragen over bouwplannen? Maak een afspraak! Zonder afspraak moet u rekening houden met wachttijden. U kunt op afspraak terecht voor het stellen van vragen over bestemmingsplannen, vergunningsvrije- en vergunningsplichtige bouwwerken. Een bouwdossier uit het archief inzien? Graag vooraf telefonisch opvragen! Belt u tussen 09.00 - 16.00 uur met het algemene nummer (071) 406 5000 en vraag naar de afdeling Veiligheid, team Vergunningen.

Aanwijzingsbesluit welstand Op 5 juli 2012 heeft de gemeenteraad op grond van artikel 12, lid 2 van de Woningwet besloten tot aanwijzing van categorieën van bestaande en te bouwen bouwwerken waarvoor geen redelijke eisen van welstand gelden. Het gaat om de volgende categorieën: 1. kozijnwijzigingen; 2. kunstwerken; 3. interne wijzigingen die geen gevolgen hebben voor het uiterlijk van een bouwwerk; 4. dakkapellen, mits deze minimaal 0,5 meter dakvlak vrijhouden boven, onder en ter weerszijden van de dakkapel en er bij meerdere dakkapellen een tussenruimte van minimaal een meter resteert; 5. vlaggenmasten; 6. dakramen; 7. rolluiken en 7. zonnepanelen.

1300 Kilometer voor Artsen zonder Grenzen

Tekst en foto: Willemien Timmers De deelnemers (uit Katwijk, Noordwijk en Noordwijkerhout) kennen elkaar van de spinning-lessen bij Azzurro Wellness & Fitness in Noordwijk. Daar werd het idee geboren om samen voor een goed doel te gaan fietsen. Twee teamleden zijn spinning-instructeur. Anderen zijn werkzaam in de bloemen of in de ICT; ook een brandweer-

Verleende omgevingsvergunning Locatie

Omschrijving

Secr. Varkevisserstraat 303 Katwijk Noordeinde 30-32 en Burgemeester Meijboomstraat 64-66, Rijnsburg

het vergroten van de woning d.m.v. het verhogen van de kap

Bekendmaking besluit 02-07-12

het plaatsen van een buitentrap en het vergroten van de balkons aan de achterzijde van het pand op de percelen Noordeinde 30, 30A 31, 31A, en 32 en het uitvoeren van werkzaamheden om het pand Burg. Meijboomstraat 64-66 bij de bedrijven op Noordeinde 32A in Rijnsburg te betrekken. Jaap Bergmanstraat, het kappen van 17 bomen Katwijk het plaatsen van een kunstwerk Tegenover Voorschoterweg 17 B, Valkenburg

04-07-12

Locatie

Omschrijving

Vanaf 16 juli 2012 verandert de taakverdeling van de wijkregisseurs. De wijkregisseurs houden zich niet meer rechtstreeks bezig met het onderhoud van de buitenruimte. Hierdoor is meer aandacht voor andere zaken in de wijk. Een persoonlijk gesprek met de wijkregisseur en wijkagent blijft gewoon bestaan, tijdens het wekelijkse spreekuur (of op afspraak). Vanwege de nieuwe taakverdeling krijgen drie wijken een nieuwe wijkregisseur. Voor bewoners van de gemeente Katwijk blijft de service van de wijkteams hetzelfde. De vier wijkteams blijven met hun wijkbeheerder binnen hun eigen wijk actief met het onderhoud van de buitenruimte. Meldingen doorgeven 24/p dag Meldingen over de buitenruimte kunnen voortaan 24 uur per dag via internet worden doorgegeven. Op www.katwijk.nl staat rechts ‘melding buitenruimte’ onder het kopje ‘contact’. Hier kan iedereen heel eenvoudig en 24 uur per dag een melding invullen. Dit gebeurt dan rechtstreeks in het systeem waarin ook de telefonisten van de gemeente dat doen.

Nieuwe verdeling spreekuren 09-07-12 Katwijk aan Zee Wijkregisseur: André Veenstra Spreekuur: donderdag 11.30-12.30 uur, Marktplein/Piet Heinlaan (gebouw marktmeester)

05-07-12

Katwijk Noord (Hoornes-Rijnsoever) Wijkregisseur: Richard Onstenk Spreekuur: donderdag 13.30-14.30 uur, Schimmelpenninckstraat 10 (Kwadrant) Katwijk aan den Rijn Wijkregisseur: Ton den Butter Spreekuur: donderdag 10.00-11.00, Overrijn 8 (Heerenhuys)

Verkeersbesluiten (het college) Locatie

Nieuwe taakverdeling wijkregisseurs

05-07-12

Bekendmaking besluit

Zwaaikom 7, Katwijk Exploitatievergunning is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Katwijk 2012 verleend voor het exploiteren van Snackbar-Pizzeria Te Britten

Meldingen openbare ruimte via internet of telefonisch

Heeft een bewoner geen internet of is niet handig met computers? Dan kan tijdens kantooruren het centrale nummer van de gemeente worden gebeld: 071-4065000. De melding wordt dan direct doorgegeven, om er zo snel mogelijk iets aan te doen.

APV-vergunningen (burgemeester)

Omschrijving

Dwarsstraat, Katwijk Instellen van een algemene gehandicapten-parkeerplaats ter hoogte van de ingang van de vestiging van Zorg en Welzijn, gevestigd in huisnummer 19, welke op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.30 uur van kracht is

Bekendmaking besluit 11-07-12

Valkenburg Wijkregisseur: Richard Onstenk Spreekuur: donderdag 15.00-16.00 uur, Torenvlietslaan 10 (gemeentewerf Valkenburg ) Rijnsburg Wijkregisseur: Ton den Butter Spreekuur: donderdag 08.30-09.30 uur, Graaf Florislaan 20 (voormalige politiepost Rijnsburg)

Ingekomen evenementen

Ter inzage De hieronder genoemde ontwerpbesluiten liggen gedurende een bepaalde termijn ter inzage (zie betreffende kolom) op het gemeentehuis en de servicepunten. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden dan wel kunt u (zie achter de datum onder ‘inzage termijn’) schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders. KENNISGEVING ONTWERPBESCHIKKING Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, te verlenen of te weigeren voor:

Kleinschalige evenementen Locatie

Omschrijving

Ingekomen

Anjelierenstraat 36, Rijnsburg

Het organiseren van een AH 125-jarig jubileumfeest op 19-9-2012 van 13.00 tot 16.00 uur Het organiseren van een muziekoptreden door een aspirantenorkest op 15-9-2012 van 14.00 tot 15.00 uur Het organiseren van een spellen- en startdag op 8-9-2012 van 10.00 tot 15.00 uur

04-07-12

Zwaaikom, Katwijk

Ontwerpbeschikking (verlenen) Locatie

Omschrijving

P. Oosterleestraat 1 het wijzigen van de indeling van het Valkenburg kinderdagverblijf

De eventuele omgevingsvergunning zal te zijner tijd worden gepubliceerd. Daarna bestaat de mogelijkheid het plan in te zien en zienswijzen c.q. bezwaren in te dienen.

Aanwijzing van deze categorieën zal er toe bijdragen dat er minder behandeltijd voor een aanvraag omgevingsvergunning is, waardoor er sneller op dergelijke aanvragen kan worden beslist. Het besluit treedt in werking op 13 juli 2012.

Een fietsploeg van negen mannen en twee dames traint elke zaterdag voor een bijzonder doel: zij willen in augustus meedoen met de Tour for Life. Deze sponsortoertocht van Italië naar Nederland, waarvan de opbrengt rechtstreeks naar Artsen zonder Grenzen gaat, is maar liefst 1300 kilometer lang, en telt 19.000 hoogtemeters. Afgelopen zaterdag lieten de renners zich knippen bij De Heeren van Oegstgeest, waar eigenaar William van Zuilen de opbrengst van de knipbeurten doneerde aan het goede doel. Ook de inhoud van de fooienpot gaat deze weken naar Tour for Life.

Bezwaar

Ter inzage termijn 13-07-12 t/m 23-08-12

Beleid Beleidsplan schuldhulpverlening 2012 - 2015 De raad maakt bekend dat hij op 5 juli 2012 het Beleidsplan schuldhulpverlening 2012 - 2015 heeft vastgesteld en dat het beleid op de dag na publicatie in werking treedt. Het beleidsplan geeft de uitgangspunten, missie en doelstelling van het schuldhulpverleningsbeleid van de gemeente Katwijk weer. Eigen verantwoordelijkheid, vergroten van participatie aan de samenleving en rechtvaardig en ondersteunend beleid voor de kwetsbare inwoners zijn hierbij de kernwoorden. Het beleidsplan kunt u vanaf 12 juli 2012 gedurende zes weken inzien op het gemeentehuis. Beleidsregels en ondermandaat schuldhulpverlening Katwijk Het college maakt bekend dat op 3 juli 2012 de Beleidsregels schuldhulpverlening Katwijk heeft vastgesteld en dat deze op de dag na publicatie in werking treden. Met deze beleidsregels legt de gemeente vast welke voorwaarden en verplichtingen aan de schuldhulpverlening verbonden zijn en wanneer zij de toegang tot de schuldhulpverlening kan weigeren of beëindigen. Ook maakt het college bekend dat het op 3 juli 2012 heeft ingestemd met het verlenen van ondermandaat door het afdelingshoofd Sociale Zaken aan de teamleiders Werk en Inkomen, Zorg en Administratie voor het nemen van besluiten op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Het ondermandaat treedt op de dag na publicatie in werking.

IJsclub de Goerie, Katwijk

Vergadering welstandcommissie De vergadering van de Welstandscommissie Katwijk is openbaar. De eerstvolgende vergadering vindt plaats in het Heerenhuys op 17 juli 2012 om 08.30 uur. Geïnteresseerden kunnen bij de secretaris van de Welstandscommissie de agenda opvragen (tel. 071-4065000). Op verzoek geeft de secretaris aan in welke vergadering een concreet bouwplan wordt behandeld.

De gemeenteraad Voor algemene informatie neemt u contact op met de griffie via het e-mail adres griffie@katwijk.nl Contact met de gemeenteraad: Partij Raadslid Tel. e-mail CDA De heer 071j.w.ravensbergen@planet.nl J.W. Ravensbergen 4034724 Christen Mevrouw A. Kuijt- 071Atiekuijt@ziggo.nl Unie van den Oever 4022709 GB De heer 071Gerardbol@live.nl G.H.A. Bol 4032443 PvdA Mevrouw 06 30 41 68 nellysmits58@gmail.com P.S. Smits 94 SGP De heer 071wjvanduijn@hetnet.nl W.J. van Duijn 4015803 VVD Mevrouw A.H. van 06 40 25 96 Anita.van.ginkel@xs4all.nl Ginkel-Lanting 57

Nieuwe taakverdeling wijkregisseurs De wijkregisseurs mengen zich voortaan niet meer rechtstreek in het onderhoud van de buitenruimtes. Vanaf 16 juli is er een nieuwe rolverdeling voor deze ambtenaren. Voor bewoners van Katwijk blijft de dienstverlening van de wijkteams hetzelfde.

bezighouden met wijkbeheer. Drie wijken krijgen een andere wijkregisseur. André Veenstra gaat aan de slag in Katwijk aan Zee, Richard Onstenk verhuist naar Hoornes-Rijnsoever en blijft ook in Rijnsburg. Ton den Butter krijgt naast Valkenburg vanaf half juli ook Katwijk aan den Rijn onder zijn hoede. Meer informatie over wijkregisseurs en de spreekuren zijn te vinden op www.katwijk.nl.

Digitaal melden Naast telefonisch contact kunnen

bewoners ook digitaal een melding doorgeven. Op www.katwijk.nl staat rechts ‘melding buitenruimte’ onder het kopje ‘contact’. Hier kan iedereen 24 uur per dag een melding invullen. Dit gebeurt dan rechtstreeks in het systeem waarin ook de telefonisten van de gemeente dat doen. Ook kan tijdens kantooruren het centrale nummer van de gemeente worden gebeld: 4065000. De melding wordt dan direct doorgegeven, om er zo snel mogelijk iets aan te doen.

Werk in uitvoering man en twee psychologen maken deel uit van het team. ‘Het is een loodzware toertocht’, vertelt Gerco Goote, in het dagelijks leven operationeel directeur bij een automobielmaatschappij. ‘Dertienhonderd kilometer rijden in acht dagen is enorm veel.’

We zijn zeker geen beginners meer, en weten zeker dat we samen de Tour uit gaan rijden voor Artsen zonder Grenzen’, aldus deelnemer Bert Vliegenthart.

Week 29 (15-07-12 t/m 21-07-12). Geplande werkzaamheden kunnen uitlopen. De laatste stand van zaken van de wegwerkzaamheden vindt u ook op http://www.youtube. com/rtvkatwijktv of http://youtu. be/WGX2iH1RRiY. In week 29 ’s avonds van 19.00 tot ’s morgens 6.30 uur gewerkt wordt aan de Koningin Julianabrug. Er zal een omleiding gelden die het verkeer via de Hoorneslaan of de Industrieweg over de Binnensluis leidt. De brug is voor al het verkeer afgesloten voor vier nachten.

Via één van de psychologen van de club, Katwijker Gert Jan Kloens, is het hele team mee gaan doen met het ‘Restyle your life’ programma

Het Restyle Your Life-team sponsoren? Via www.tourforlife.nl– sponsor.

VERNIEUWD Katwijk algemeen Vervanging objectbewegwijzering in

dat hij aanbiedt. ‘We zijn nu echt serieus in training en worden lichamelijk en geestelijk begeleid.

28-06-12

De beleidsregels en het mandaatbesluit kunt u vanaf 12 juli 2012 gedurende 6 weken inzien op het gemeentehuis.

Binnen de nieuwe rolverdeling zijn drie wijkregisseurs verantwoordelijk voor de wijkregie. Voormalig wijkregisseur voor Katwijk aan Zee, Arie van Duijn, gaat zich als teamleider

Het Restyle Your Life–team in de Heeren van Oegstgeest.

28-06-12

Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg De bewegwijzering van diverse objecten en locaties in de gemeente wordt vervangen met een nieuw systeem. Er kan hierdoor lichte verkeershinder ontstaan tijdens werkzaamheden, voornamelijk op fietsen voetpaden. Afronding: 18 juli. Katwijk aan Zee Prins Hendrikkade en Mr. C. Fockstraat, Project Haven fase 2 (zuid): afsluiting deelgebied 1 Sloopwerkzaamheden en bodemsanering van de voormalige gasfabriek. Prins Hendrikkade wordt afgesloten tussen Hans van der Hoevenstraat en Mr. C. Fockstraat. Ook Mr. C. Fockstraat vanaf Prins

Hendrikkade tot de wegversmalling wordt afgesloten voor verkeer. De periode van afsluiting is minimaal twee jaar. Afronding: mei 2014. Wijk De Noord: kabel- en leidingwerkzaamheden De bestaande gas-, water- en elektraleidingen in de wijk De Noord (o.a. Te Brittenstraat, Jan Tooropstraat, Sluisweg) worden vervangen. Het overgrote deel van de vervangingswerkzaamheden vinden plaats op de voetpaden. Ter plaatse van de werkzaamheden is het niet altijd mogelijk om auto’s te parkeren. De aanwezige parkeervakken worden door hekken afgesloten. Afronding: 31 december.

Metamorfose jongerenwebsite Hoezitdat.info De vernieuwde jongerenwebsite Hoezitdat.info (www.hoezitdat. info) is online. De site heeft een metamorfose ondergaan en is in een kleurrijk jasje gestoken. De nieuwe site bevat veel afbeeldingen en diverse filmpjes die aansluiten bij de onderwerpen zoals veilig vrijen, seks en internet, pesten en gezond eten. Hoezitdat.info is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar en beantwoordt vragen over school en opleiding, wonen en werken, alcohol en drugs, seks, relaties en het lichaam. De site is voor alle jongeren in de regio en bevat bijvoorbeeld tips voor het zoeken van een bijbaantje of het vinden van woonruimte. Maar ook bij zorgen over bijvoorbeeld relaties, alcohol of zelfs drugs, kunnen jongeren op Hoezitdat.info terecht. Hoezitdat. info geeft een eerste antwoord op de vraag van jongeren en bevat informatie en links naar organisaties die jongeren verder kunnen helpen. Daarnaast is het mogelijk om via e-mail, chat of telefoon anoniem vragen te stellen aan het team van Hoezitdat.info. Jongeren krijgen binnen één werkdag gratis antwoord. Hoezitdat.info is de jongerenwebsite van de Centra voor Jeugd en Gezin en is bedoeld voor jongeren die wonen in Katwijk en andere gemeenten in de regio.


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 12 JULI 2012 • 13

Uit het Oog is een serie over mensen die in het verleden regelmatig in Katwijk in de publiciteit stonden of op andere wijze bij veel Katwijkers bekend waren door hun actieve rol in de maatschappij. Waar wonen ze? En wat doen ze tegenwoordig. Deze week:

Uit het

drs. Harry van Mierlo

Fusie Protestants Christelijke en Hervormde Peuterspeelzalen Na een lange voorbereiding hebben de Stichting Protestants Christelijke Peuterspeelzalen Katwijk en de Stichting Hervormde Peuterspeelzalen Katwijk definitief de handen ineen geslagen. Op vrijdag 6 juli is de fusie bij Verhees notarissen bekrachtigd. Naast het in stand houden van de christelijke identiteit zijn ook de schaalvergroting, strengere wet- en regelgeving, efficiency en landelijke ontwikkelingen redenen voor de fusie. Stichting Protestants Christelijke Peuterspeelzalen Katwijk heeft per 6 juli binnen de gemeente Katwijk zeven peuterspeelzalen.

Op z’n Kattuks Het Katwijkse ambtenarenkorps moet afvallen. Ze moeten allemaal LEAN worden. Mager dus. Maar omdat dat LEAN blijkbaar niet lekker bekt, hebben de gemeentelijke hotemetoten daar een Katwijkse variant van gemaakt: The Katwijk Way. Da’s Engels voor ‘Op z’n Kattuks’. Als iedereen in het gemeentehuis zo blij is met die Katwijkse variant, waarom dan toch weer Engelse term? Doe toch gewoon ‘Op z’n Kattuks’ of spreek die ‘Way’ uit als de Katwijkse ‘Weh’.

DOOR HELEEN SCHONEVELD

Waar bent u momenteel mee bezig? In een zwart gat ben ik niet gevallen. Integendeel. Bestuurlijk ben ik nog steeds betrokken bij de bibliotheek Katwijk en kinderopvang KOK, nu gefuseerd met de Peuterkring (peuterspeelzalen).

Met ‘The Katwijk Way’ kiest het gemeentebestuur voor een nieuwe koers van werken. Zelf doen tenzij. Met als doel: excellente dienstverlening. Dat houdt in, dat iedere keer als een ambtenaar naar buiten kijkt, hij/zij de tekst ‘niet jij, maar wij’ voorbij ziet zweven. Dat moeten zij voor ogen hebben bij elk gesprek met een burger, ondernemer of partner van de gemeente. Het is mij niet duidelijk wat daar mee bedoeld wordt. Draait het allemaal om de ambtenaar of juist om die andere partijen? Slimmer, Sneller, Slanker. Daar draait het wel allemaal om in ‘The Katwijk Way’. Op z’n Kattuks komt dat neer op beter, sneller en met minder ambtenaren. Maar toch hoeven ambtenaren niet te vrezen, want de gemeente wil er alles aan doen om iedereen aan het werk te houden. Als dat niet bij de gemeente Katwijk lukt, dan ergens anders. Geen fijn bericht, maar de ambtenaren krijgen een lekkere vette worst voorgehouden. Iedereen die meewerkt aan het slimmer,

Beide organisaties zijn van groot belang voor de Katwijkse samenleving, vereisen visie op de toekomst en zijn volop in ontwikkeling. Extern vertrouwensman zijn van een aantal grote schoolcombinaties houd je betrokken bij de onderwijsproblematiek.

Hoe kijkt u terug op uw werkzame leven? Terugkijkend kan ik alleen maar zeggen dat ik veel geluk heb gehad. Geluk met de mensen met

CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP

cursief

wie ik nauw heb samengewerkt. Geluk ook, met de tijdgeest waar samenwerking, teamverband, een luisterend oor nog zwaarder woog dan de keiharde efficiëntie, targets en verwoestende bezuinigingen van tegenwoordig.

pleeghuis De Wilbert aan de Overrijn. Misschien een rare overstap van inspecteur onderwijs naar de gezondheidszorg. Het was de uitdaging van een volledige nieuwbouw van de instelling, het teamkarakter van de intramurale gezondheidszorg en De Wilbert laten worden tot een vertrouwde plek voor alle Katwijkers die dat nodig hadden. Later kwamen daar de fusie met de huizen ‘Jeroen’ in Noordwijk en ‘Bernardus’ in Sassenheim bij en daarna weer de fusie met de thuiszorg RDB onder de naam Valent. Nu is die organisatie nog verder uitgegroeid onder de nieuwe naam Marente. Ook hier heb ik een heerlijke tijd gehad met een prachtig bouwteam en een voortreffelijk op elkaar ingespeeld managementteam. Maar ik ben vooral getroffen door de toewijding van de mensen op de werkvloer, de vertrouwde sfeer en de goede naam die dat voor De Wilbert met zich meebracht. Tenslotte zullen mensen mij kennen als bestuurder en voorganger bij de RK-parochie Joannes de Doper.

CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF- KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP

Verder reizen we veel. Mijn vrouw Yvonne is al jaren reisleidster en organisator van reizen naar China en India. Daar gaan we jaarlijks heen. Ik tennis graag en zit regelmatig op mijn trackfiets. We hebben zeven kleinkinderen en een grote wederzijdse familie met veel onderlinge contacten. Dus druk, druk,druk, zoals zoveel pensionado’s van nu. Woont u nog in Katwijk? Jazeker, en ik hoop tot aan mijn laatste snik. Zo zie je maar, een Amsterdammer die een echte Katwijker is geworden! Met goede buren, goede vrienden en heel veel bekenden.

slanker en sneller maken van de organisatie, wordt beloond met de zekerheid van werk. Maar van die vette worst moeten ze afblijven, want ze moeten allemaal slanker worden. Weh!

Uit de hoge hoed De laatste raadsvergadering was een vluggerdje van net aan drie kwartier. De voorzitter van de raad, een zekere Jos Wienen, moest aan het begin van de vergadering wel even streng optreden, omdat de raadsleden wat rumoerig bleven. Ach, ook wel weer begrijpelijk met de grote vakantie voor de deur. In die drie kwartier kwam er opeens het spreekwoordelijke konijn uit de hoge hoed. Een toegevoegd punt aan de agenda. Aankoop van het oude Riche aan de Boulevard. Petje af. Het is het college en de raad uitstekend gelukt om die aankoop tot aan de raadsvergadering van vorige week donderdag geheim te houden. Subliem! Ondanks regelmatige vragen van de media over de toestand van die puist aan de Boulevard, werd er niets losgelaten over verregaande koopperikelen. Ik hoop niet dat dergelijke praktijken ook tot ‘The Katwijk Way’ behoren. De criticaster van dienst van vorige week zat te zeuren over het zomerreces en sprak de wens uit, dat het maar snel september moet worden. Welnu, ik zeg, was het alvast maar 2014! Dan komt Tejo Janssens weer in de raad en is het afgelopen met die slappe raadsvergaderingen die nog geen uur duren. Vanaf 2014 kan ondergetekende weer zeuren over ellenlange vergaderingen. Lekker op z’n Kattuks. criticaster@katwijkschepost.nl

Pieter Groen WON-Akademie In aanwezigheid van ouders en leerlingen werd vorige week woensdag op de locatie Pieter Groen van het Andreas College de plaquette onthuld, waarmee de school zichtbaar een erkende WON-Akademie is

geworden. WON staat voor Wetenschapsoriëntatie Nederland. Op een WON-school, zo’n vijfendertig verspreid door heel Nederland, leren vwo-leerlingen al vanaf de brugklas hoe je onderzoek doet met een open, onderzoekende geest. Dit gebeurt tijdens het vak of onderdeel Wetenschapsoriëntatie. ‘Zo bereiden scholieren zich optimaal voor op een wetenschappelijke studie’, licht projectmanager Marten Knip van de WON-Akademie toe. WON is een vak dat leerlingen in de vwo-plus-klas volgen.

FOTO: PR.

Op de foto het echtpaar Jacob Korbee en Cornelia Spaans. Jacobs vader is geboren en getogen in Noordwijk. Is met een Scheveningse getrouwd en is dus eigenlijk de stamvader van de Scheveningse Korbee’s. Frans van Min is bezig met het in kaart brengen van de gehele familie Korbee/ Corbee met als einddoel een zo compleet mogelijke stamboom (genealogie). Hulp is meer dan noodzakelijk om de puzzel compleet te krijgen. Daarom roept hij hulp in van met name de nazaten Korbee’s voor het verzamelen van gegevens, maar zeker ook van foto’s. Uw tak van de familie mag toch zeker niet ontbreken ? Reacties naar: Frans van Min, Piet Heinplein 116, 2518 BV Den Haag, T. 070 345 94 34, E: vanmin@ziggo.

OOG

FOTO: HELEEN SCHONEVELD

Op zoek naar familie Korbee/ Corbee

Waar kennen wij u ook weer van? Tja, dat zou ik niet weten. Als je als geboren Amsterdammer al 50 jaar Katwijker bent, kan dat overal van zijn. Vanaf 1962-1981 was ik werkzaam op het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest. Ik ben gestart als leraar aardrijkskunde en de laatste tien jaar als conrector en rector. Aanvankelijk was het een gymnasium en hbs, later een vwo-havo school met in die laatste jaren 1.200 leerlingen. Veel van die leerlingen kwamen uit Katwijk. Het is gek te bedenken dat de leerlingen uit die eerste schooljaren, nu ook al pensionado’s zijn. Er heerste een goede sfeer binnen het docententeam (125 docenten) en een open relatie met leerlingen,in een tijd dat leerlingeninspraak steeds meer vorm kreeg. Een andere mogelijkheid is via mijn politieke loopbaan. Ik was mede oprichter van GemeenteBelangen en lid van de gemeenteraad voor die partij, van 1970 tot 1998, waarvan de laatste twee perioden als wethouder. Een politieke periode die knap beschreven is in het boek ”In Katwijk is alles anders“ door prof. Van Deursen. Voor een kleine oppositiepartij die stond voor verandering, was het de eerste decennia niet makkelijk om op te boksen tegen een rechts-christelijk blok. Emancipatie, jeugdzorg (JAC), toerismebevordering (Tulip Time festival) en Katwijk Young at Hart. Dat deed ik als VVV-bestuurder samen met directeur Cees Verplancke. Het waren geen onderwerpen, waarvoor je iedereen op de banken kreeg. Toch was de verstandhouding in de gemeenteraad goed en met waardering voor elkaar onder de eigen leiding van veel verschillende burgemeesters: Vermeulen, Bos, Van Montfrans en Van Wouwe. Raadslid zijn in een kleine fractie betekent; je inlezen en vertrouwd maken met veel dossiers. Veel heb ik daarbij geleerd van ervaren fractiegenoot mr. Jan van der Plas. Het was ook een bijzondere ervaring zo betrokken te zijn bij de ontwikkeling van je eigen dorp. Bij het werk als wethouder lag de nadruk op de uitvoering. Gesteund door een team van toegewijde en competente ambtenaren kon binnen de portefeuille, met onder andere sociale zaken, economie, zorg en toerisme, veel worden bereikt. Contact met veel en verschillende mensen heb ik altijd heerlijk gevonden. Veel mensen zullen mij ook nog wel kennen als directeur van de ver-

KP

KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP

OUD NIEUWS UIT In deze rubriek nieuws en reclame-uitingen uit het archief van

15 mei 1959 18 juni 1987 15 mei 1959

De Katwijksche Post. 26 juni 1936

18 juni 1987

26 juni 1936


We hebben plaats voor nieuwe tandartspatiĂŤnten!

Alles onder ĂŠĂŠn dak Tridental Mouthware is een allround mondzorgcentrum voor iedereen met of zĂłnder eigen tanden. Onze ruime praktijk beschikt over moderne behandelkamers en een professioneel tandtechnisch laboratorium. Dankzij uitbreiding van het tandartsteam hebben wij plaats voor nieuwe patiĂŤnten!

Tramstraat 110 2225 CM Katwijk

Nu oo oe w nsdagavond geopend!!!

T 071 407 10 00 info@tridental.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

ZOMERCOLLECTIE PAAR

Wij vragen: - MBO denk- en werkniveau met werkervaring in een soortgelijke functie; - Affiniteit met techniek; - Ervaring met MS Office – ervaring met Exact is een pre; - Goede communicatieve vaardigheden; - Zelfstandig werken, actieve werkhouding, probleemoplossend vermogen; - Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; - Mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Engelse en Duitse taal; Frans is een pre. - CommerciÍle instelling en servicegericht

Ben jij de collega die wij zoeken? Richt je sollicitatie voor 31 juli as. aan Stemmann Technik Nederland BV, t.a.v. afdeling Personeelszaken, De Roysloot 12k, 2231 NZ, Rijnsburg, of via E-mail: administratie@stemmann.nl. Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Petra Westgeest tel. 071 - 406 20 00.

Merkschoenen voor dumpprijzen

2

De functie: - Invoeren en verwerken van orders - Bewaken van levertijden - Ondersteunen van de technisch commerciĂŤle buitendienst. - Adviseren van onze klanten over de toepassingsmogelijkheden van onze producten - Uitwerken van aanvragen, offertes, bestellingen, orderbevestigingen

Wij bieden: Een afwisselende fulltime functie (40 uur) met uitzicht op vast dienstverband. Passend salaris afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.

OPRUIMING! E

Voor de versterking van ons team zoeken wij een enthousiaste

Commercieel medewerker binnendienst (technisch) m/v

U bent bij ons in goede handen voor reguliere mondzorg, vakkundig kroon- en brugwerk, esthetische tandheelkunde en implantologie. ProthesepatiĂŤnten kunnen -zonder doorverwijzing- direct bij ons terecht voor een kunstgebit of klikgebit op implantaten. We hebben ervaren klinisch prothesetechnici en een vaste implantoloog in huis. Tridental Mouthware werkt met professionele apparatuur voor het vakkundig bleken van uw tanden. k op www.tridentalmouthware.nl

Stemmann Technik verzorgt Power and Data transfer for movable machines en maakt deel uit van een wereldwijd opererende bedrijvengroep.

KLAVERFLEURS

HALVE PRIJS

Voor onze bloemenlijn op Frankrijk zijn wij op zoek naar een enthousiaste

FOOTWEAR

CHAUFFEUR/CHAUFFEUR-VERKOPER

JJ

die in het bezit is van het rijbewijs B/C/E en chauffeursdiploma

FOOTWEAR:

VAN HAASTRECHT

Ben je geĂŻnteresseerd? Bel dan naar Cees van Klaveren: 06 53414660 - 0033603856339

Schoenen en Tassen Tulpenstraat 10, 2231 GW Rijnsburg, Tel: 071-4028726, E-mail: v.haastrecht@snelnet.net Winkelcentrum “In de Hoftuin� www.vanhaastrechtschoenen.nl

Of mail naar: klaverfleurs@hetnet.nl

NIEUWE VESTIGING ZOETERWOUDE/RIJNDIJK, HOGE RIJNDIJK 269 300 METER VAN DE RIJNEKE BOULEVARD

!"

Bemmel & Kro on

! "" "" " """

Toppers!

! " 

"! !!!

" "; 306:=+>23>"*>2:/4523;:2=

!!!"!"" ""! "

  

Kom je ook onze nieuwe showroom bekijken? Ervaar al onze topaanbiedingen!

5=:>';3:;6:26/>2:/45'49: 0=8=>82:>(=+=>54&2=8=>0+= 89=3 .495;;+>$>7)7, -1> .8  

  6+=/ :6" !! " *12&2>;'=&=0:>5=:>#/5>048&6/825 %145'49: 3=6->*#/5>&20-> 71=964436>%<! <!,<*<</5> .495;;+>$>,-<<>MEGA TOPPER! Bosch

"  " "! !"   !" 7#<*<</5>(;3>$>7)<",-1>.8> ! " 7<!7 <*<</5>(;3>$>7)"7,-1>.8>    !!" !"! ! !! " !! " "! "!! " !"

bsgl52225 pro animal hair borstel + parketborstel, 2200 Watt, 15 meter actie radius

E179

 

2+=3->0+=89=3 6:4=+=3>23>&2(=96=>6:2=0 >:4:>54&=93 =3>6449:=3->(;3>0+;66 >4'>>6 :806 (=9092;;9>=9># >=9>6 :80 ,-1 .495;;+>(;3;'>$>,   (; 3;'

.8  6:8=90

 

 

!! " '=&=0:>5=:>#/5>.;6;>:9;;6/825 %145'49: 3=6->*#/5>&20-> 71=964436>%<! <!,<*<</5> .495;;+>$>,,-<<>

7#<*<</5>(;3>$>7)#, -1>.8> 7<!7 <*<</5>(;3>$>7),7,-1>.8>

 

 

   )<<

7<1*7 889 7<>1>7% 889 7<>1>7%>889 7<>1>7% 889 7<>1>7% 889 7<>1>7% 889 )"<

"!"

)"<

)"<

)"<

!!""""

!! " ! > .>.> . 

MEGA TOPPER!

* vraag naar de voorwaarden

" ";5 " ! "" =9 =:0 :>= =3 944:6:=>;6649:25

NU E 6.950 AEG

fav50kv1p, inbouwvaatwasser, zeer stil 40 dba + uitgestelde starttijd

inclusief koelkast, combimagnetron, vaatwasser, kookplaat en afzuigkap!

E599 < one touchfunctie voor espresso, caffe lungo, heet water, stoompijpje voor melkschuim.

MEGA TOPPER! Samsung

wf0704f7v timer uitgestelde startijd, 1400 toeren, energie klasse A+++, 7 kg

E450 GRATIS* SAMSUNG VCS7550S3K STOFZUIGER twv

E128,95

MEGA TOPPER! Philips/Saeco hd8751/11

E349

MEGA TOPPER! Whirlpool

art471 inbouw koel/ vriescombi

E333

Bekijk al onze openingsacties op www.bemmel-kroon.nl Den Haag | Neckar 24 | 2491 BD Den Haag | 070-3206065 | Zoeterwoude/Rijndijk | Hoge Rijndijk 269 | 2382 AN Zoeterwoude/Rijndijk | 071-5812020 Cruquis | Cruquisplein 50 | 2142 EV Cruquis | 023-5483060 | Zoetermeer (geen keukens) | Dorpsstraat 136 | 2712 AN Zoetermeer | 079-3163904


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 12 JULI 2012 • 15

Arriva nieuwe busvervoerder

Katwijk aan den Rijn en Oranjevereniging

Arriva is met ingang van december de nieuwe busvervoerder voor ZuidHolland Noord. De huidige vervoerder, Connexxion, heeft een bezwaarschrift tegen dit besluit van Gedeputeerde Staten ingetrokken. De looptijd van de nieuwe concessie is acht jaar, met een mogelijkheid tot verlenging van nog eens twee jaar. Arriva gaat op 9 december van start.

Het Beste Werkgeversonderzoek is dit jaar voor de elfde keer uitgevoerd om een objectief oordeel te kunnen vellen over werkgeverschap in Nederland. Aan het onderzoek hebben 269 organisaties deelgenomen. De 100 hoogst gekwalificeerde organisaties zijn inmiddels bekend gemaakt in twee categorieën; meer dan 1.000 en minder dan 1.000 medewerkers. In elke categorie is een top 50 van Beste Werkgevers. Op dinsdag 9 oktober worden de winnaars van de Beste Werkgevers Awards 2012 bekend gemaakt.

De Leidse Bakker geeft als reclame: Roomboter appelmeisjes 5 stuks € 3,95 + 1 GRATIS ERBIJ

Ovenverse witte bollen of puntjes

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

Stefan van der Laan en Johan Haasterecht in de showroom vol zonnepanelen aan de Valkenburgseweg in Katwijk aan den Rijn.

Showroom aan de Valkenburgseweg

Groene-woningen weet alles van zonnesystemen Duurzaam en milieuvriendelijk. Die veelgebruikte termen zijn voor honderd procent van toepassing op zonnepanelen. Waar hoe werkt dat nu precies en hoe zien de panelen er op het dak uit? Op die vragen weten Johan Haasterecht en Stefan van der Laan van Groene-woningen/KHB-Bouw het antwoord. ‘Kom langs in onze showroom’, luidt hun advies. Groene-woningen/KHB-Bouw verhuisde zo’n drie maanden geleden uit ’t Heen naar een ruimer pand aan de Valkenburgseweg 28b in Katwijk aan den Rijn. In dat pand houden Johan Haasterecht, Piet Klijndijk, Stefan van der Laan en Jeroen Schäfer zich bezig met groene energie voor zowel particulieren als bedrijven. In de showroom staan verschillende opstellingen van zonnepanelen. ‘Wij hebben zonnepanelen uit het topsegment. Al onze panelen

hebben na 25 jaar nog een rendement van 80 tot 90 procent.’ En de panelen zijn onderhoudsvrij. Je hoeft ze dus niet te soppen of zo. Nadat ze eenmaal geplaatst zijn, heb je er geen omkijken meer naar. ‘Wij doen ook de montage, maar de handige doe-het-zelver kan dat ook’, meldt Johan.

Voordelen Waarom zou je voor zonnepanelen kiezen? ‘De voordelen zijn legio’, stelt Johan. ‘Het is schone energie en je bespaart energiekosten’, benoemt hij de belangrijkste pluspunten. ‘De meeste mensen zijn het zat om steeds meer te betalen voor hun energiekosten’, vult Stefan aan. De prijs voor reguliere stroom blijft maar stijgen. ‘Je kunt beter investeren in zonnestroom. Dat levert na 25 jaar meer op dan spaargeld.’ Een voorbeeld daarvan staat in de folder van het bedrijf. Wat kosten zonnepanelen? ‘Dat

is afhankelijk van wat je wilt. Wil je een gedeelte van het energieverbruik via zonnepanelen opvangen of alle energie.’ Johan en Stefan geven het volgende rekenvoorbeeld. Een gemiddeld gezin verbruikt ongeveer 3500kWh. De investering voor zonnepanelen bedraagt zo’n 6.000 euro. Met de huidige energieprijs is dat bedrag binnen 6,5 jaar terugverdiend. Voor de aanschaf van zonnepanelen zijn er verschillende subsidieregelingen die overigens vrij snel vol zijn. ‘Maar de overheid wil het btw-tarief verlagen naar 6 procent, zodat iedereen er gebruik van kan maken’, vertelt Johan. Daarnaast zijn er regelingen als Green Loans, groene leningen met fiscaal voordeel. En hoe zit dat met de zon? Die laat zich deze zomer lang niet altijd zien. ‘Ook met diffuus licht is het rendement hoog’, aldus Johan. Wolken houden slechts een deel van het zonlicht tegen.

Goud waard Ook voor bedrijven biedt Groenewoningen/KHB-Bouw vele mogelijkheden op het gebied van zonnesystemen en isolatie. ‘Een plat dak van een bedrijf is gewoon goud waard’, zegt Stefan stellig. Op zo’n dak kunnen heel wat zonnepanelen worden geplaatst. Stefan: ‘En qua investering interessant, omdat bedrijven gebruik kunnen maken van de Energie-investeringsaftrek’. Deze fiscale aftrekregeling is er voor ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Behalve de afschrijving is van de investering 41,5% extra aftrekbaar van de fiscale winst. Wie meer wil weten, is welkom in de showroom van Groene-woningen. De showroom is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Telefoonnummer: 071-4034036. Meer info op www. groene-woningen.nl

Initiatief van Van Rhijn Bouw

ApparterrA: nieuw woonconcept voor ‘woningmarkt in crisis’ Goed kijken en luisteren, enthousiasme en creativiteit: dit waren voor de STOL-architecten uit Lisse en Van Rhijn Bouw uit Katwijk de basisingrediënten bij de ontwikkeling van het woonconcept ApparterrA. Volgens beide bouwondernemers een oplossing voor een ‘woningmarkt in crisis’. Veel oudere mensen willen hun, vaak te grote, huis niet uit, omdat ze hun tuintje missen en niet in een trapportaal willen wonen, weet projectontwikkelaar Jan van Duijn van het Katwijkse bouwbedrijf uit veel gesprekken. Maar ze willen eigenlijk best kleiner en gelijkvloers wonen. Nadenkend over die wensen is het woonconcept ApparterrA tot stand gekomen. Een ‘innovatief en onderscheidend woonconcept

dat bijdraagt aan een betere doorstroming en tegelijk een alternatief biedt voor een eengezinswoning of appartement’. In eerste instantie bedoeld voor sociale woningbouw, zegt Van Duijn. Maar door z’n veelzijdigheid is het ook interessant voor kopers en huurders in het hogere segment. Het ontwerp heeft de verschijningsvorm van een bungalow, maar is meer dan dat. In ieder geval zijn de bouwkosten en stuk lager dan die van een vergelijkbare conventionele woning. ‘Zo’n 25 tot 50 procent goedkoper’, zegt Van Duijn. Dat gebeurt onder andere door gebruik te maken van prefab-elementen. De bouwtijd kan daardoor worden beperkt tot zo’n 10 weken. Het zijn grondgebonden woningen

STOL-architecten en Van Rhijn Bouw bundelen hun krachten bij de ontwikkeling van deze ‘derde woonvorm van de toekomst’.

waarin mensen gelijkvloers kunnen wonen, hun eigen tuin hebben, voor de deur kunnen parkeren en contact hebben met hun leefomgeving. De woning onderscheidt zich ook door een optimaal grondgebruik. Door de onderlinge positionering van de woningen is het grondoppervlak vergelijkbaar met dat van een eengezinswoning. De ApparterrA is er in tien varianten, variërend van een basiswoning tot de grootste App Top Out Max. Er is ook een ‘zorgmodel’ en een

3 soorten roomboterkoekjes 500 gram € 2,95

nu 2e zak € 1,-

Grote boerencake Geen € 2,95 Nu € 2,25

Ovenverse krentenbollen per stuk € 0,30

10 stuks € 2,50

OP = OP Iedere vrijdag staan wij op de Katwijkse markt.

Deze week brengt Dunavie de resultaten over 2011 naar buiten. ‘Het afgelopen jaar was een bewogen jaar voor Dunavie. Maar we zijn trots! Ondanks de economische tegenwind hebben we goede resultaten

geboekt’, zegt de wooncorporatie in haar persbericht. ‘In 2011 bleven wij bouwen. Crisis of niet, goede woningen voor iedereen zijn altijd nodig. Wij hebben dan ook een fors bouwprogramma gerealiseerd: wij renoveerden 221 woningen en bouwden 37 nieuwe woningen. Verder werkten wij hard aan verbetering. In 2011 bestond Dunavie 1 jaar. Een mooi moment om kritisch terug te kijken en met elkaar te bepalen waar we kunnen verbeteren. Deze verbeterslagen zijn ingezet’. ‘In 2011 hebben we een open dag

georganiseerd om onze klanten een kijkje in onze keuken te geven en om onze klant nog beter te leren kennen. We vragen de klant om zijn mening om zo onze dienstverlening te optimaliseren. Bijvoorbeeld door het klanttevredenheidsonderzoek dat wij in 2011 hebben laten uitvoeren. En onze klant is tevreden over onze dienstverlening. Ook het eindoordeel van de onafhankelijke visitatie bevestigt dat Dunavie goede prestaties levert’. ‘De economische crisis is verder verdiept. En de bezuinigingsmaatregelen van de overheid raken Dunavie. En ook de redding van Vestia heeft

plaatst door de heer Kabalt. Een gebakskraam, enveloppetent, discuswerpen en een feestartikelenkraam. Bij de hengelwedstrijd gaan de prijzen naar H. Wouters en N. Kleijne. Aan het bedrijfsvoetbaltoernooi nemen twaalf teams deel. Op de Turfmarkt wordt door de leerlingen van de scholen gezongen. Hierbij is ook burgemeester Vermeulen met enkele wethouders aanwezig. De zang wordt begeleid door de heer J.J. Gouw. De muzikale rondgang wordt verzorgd door de Harmonie, waarbij een aubade wordt gebracht aan Huize Callao en de Wilbert. De tekenwedstrijd heeft meer dan 100 deelnemers op het plein van de kleuterschool St. Bernadette.

In de middaguren is er een gevarieerde show van de heer Devile Op de veren André jaardag van Prins Willem Alexander bij zijn oma, van Duin in Prins Bernhard koningin Juliana. de veilinghal. wordt er een Het tamboer- en trompetterlampionnenoptocht gehouden. Tijdens het Najaarsfeest worden korps DVS geeft een show op de een viertal tenten met verma- Commandeurslaan, waarna de kelijkheden naast het gebouw traditionele lampionnenoptocht van de Jongelingsvereniging ge- van start gaat.

model met kleinere tuin voor locaties waar minder grond beschikbaar is. Het woonconcept wordt Nederlandbreed uitgerold, zegt Van Duijn. Ook de gemeente Katwijk en wooncorporatie Dunavie hebben inmiddels de productpresentatie op de deurmat liggen. De website www.apparterra.nl geeft alle informatie. Voor wie de AppaterrA in het echt wil zien: er staat een ‘modelwoning’ aan de Valkenburgseweg 46 in Katwijk.

2e prijs EK-actie Technivo Revamco

Wooncorporatie Dunavie sluit 2011 af met € 9,8 miljoen positief Dunavie levert goede prestaties, blijkt uit onderzoeken onder klanten, stakeholders en medewerkers. De goede prestaties vertalen zich ook in financieel gezonde resultaten waardoor Dunavie ook in de komende jaren kan blijven investeren in renovatie- en nieuwbouwprojecten.

Bij de statutenwijziging in 1968 is de heer Wensveen van mening dat de Oranjevereniging een volksvereniging is en daarom de leden van het bestuur verdeeld moeten blijven naar Godsdienstige groeperingen. Het bestuur bestaat uit tenminste 12 leden, waaronder 3 Katholieken, 3 Hervormde, 3 Gereformeerde en 3 buitenkerkelijken, welke uit de leden verkozen worden. Op 30 april wordt er een schoolvoetbal- en handbaltoernooi gehouden in de Kooltuin. De deelname aan de kinderspelen in de Commandeurslaan en in de Koestal is zeer groot. Het is voor de eerste keer dat er ook in de Koestal spellen georganiseerd zijn. Door de Harmonie wordt een concert gegeven op de Turfmarkt, wat veel publiek trekt.

financiële gevolgen voor Dunavie. Om haar ambities waar te kunnen (blijven) maken, voert Dunavie een voorzichtig financieel beleid. En we kijken kritisch naar onze eigen kosten. Maar per saldo wordt onze investeringskracht aangetast. Dat heeft op termijn invloed op ons bouw- en onderhoudsprogramma’. ‘Dunavie voert een voorzichtig financieel beleid. We sluiten 2011 af met een positief jaarresultaat van €9,8 miljoen vanuit gewone bedrijfsvoering. Hiermee hebben we de financiering van onder andere komende renovatieprojecten zeker gesteld’.

FOTO: PR.

Zoek uit. Nu € 3,95

Op de hoek van de Baron van hem de biecht afgenomen, maar Wassenaerlaan staat een huis. je weet, de absolutie kan ik hem Majoor Cramer geeft het bevel niet geven. De aalmoezenier om vanuit de tuin van dat huis gaat onder vuur naar het huis met twee lichte mitrailleurs een toe en vindt er de sergeant, ligkruisvuur uit te brengen op de gend in een plas bloed met een watertoren en het Shell-station vertrokken gezicht. Een soldaat staat hem zijn rozenkrans af en aan de Wassenaarseweg. Voordat sergeant Starkenburg het commando ‘vuren’ kan geven, komt er vuur van vijandzijde waardoor hij drie treffers in zijn lies krijgt. Soldaat Somerwil sleept de sergeant om de hoek van het huis en houdt gedurende Het Shell-station (links) aan de Wassenaarseweg. meer dan twintig minuten de slagaderlijke kruipend over de vloer gaat de wond toegeknepen. Hij haalt aalmoezenier naar de sergeant een riem van een fiets die daar toe om hem de biecht af te nestaat en knevelt de lies af. Even men en het Heilig Oliesel te gelater komt de dokter. Deze zegt: ven. Kort daarop ziet men toch ‘leg dat laken maar over hem kans om sergeant Starkenburg met een vrachtwagen naar het heen het is gebeurd’. Zeehospitium te brengen. Later De sergeant wordt in de keuken is hij doorgebracht naar het Acaop een mat gelegd. De veldpre- demisch ziekenhuis, waar opedikant is bij de sergeant en zegt ratief ingrijpen zijn leven heeft tegen de aalmoezenier: ik heb gered.

Feest voor alle gezindten

10 stuks € 2,10

Alle soorten schnittentaartjes

17

Wilt u reageren? Dat kan: ruudvanrijn@xs4all.nl

FOTO: PR.

In de provincie ZuidHolland zijn 22 organisaties genomineerd voor de Beste Werkgevers Awards 2012, waaronder de Katwijkse wooncorporatie Dunavie. Het Katwijkse bedrijf mag zich meten met regionaal en nationaal bekende bedrijven als Center Parcs, Erasmus Universiteit Rotterdam, Eneco, NationaleNederlanden, Staatsloterij, Hoogheemraadschap van Rijnland en Zorg en Zekerheid. Al deze organisaties zijn in hun categorie doorgedrongen tot de top 50. Het aantal nominaties in Zuid-Holland is hoog in vergelijking met andere provincies. Alleen in Noord-Holland zijn meer organisaties genomineerd.

In aanloop naar het eeuwfeest van de Oranjevereniging kunt u maandelijks in deze krant gedeeltes uit dat boek lezen. Zowel de geschiedenis van Katwijk aan den Rijn als de geschiedenis van haar Oranjevereniging zullen de revue passeren.

FOTO: PR.

Dunavie bij 22 beste werkgevers van Zuid-Holland

Door gebeurtenissen uit de vaderlandse geschiedenis en die van het Rijndorp te combineren wordt er een mooi document samengesteld. De laatste honderd jaar van die geschiedenis wordt ook de rol van Oranjevereniging in die dorpsgemeenschap beschreven. Al met al een omvangrijk werk met prachtige foto’s en bijzondere verhalen.

10 mei 1940

FOTO: PR.

Het vervoergebied omvat het regionale vervoer in de regio’s Midden-Holland en Holland Rijnland, dus ook Katwijk, en de stadsdiensten van Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda. Ondanks de door het rijk opgelegde bezuinigingen op het OV met 5%, handhaaft Arriva de huidige omvang van de busdienstregeling. Verder wordt een aantal verbeteringen doorgevoerd in het busvervoer. Zo komt er een volledig nieuwe en milieuvriendelijke busvloot, waaronder een aanzienlijk aantal extra comfortabele bussen op de doorgaande verbindingen, zoals tussen Zoetermeer en Leiden en tussen Alphen aan den Rijn en Schiphol. Van en naar de luchthaven zullen ook ’s nachts bussen gaan rijden net als op zaterdagen tussen Gouda en Rotterdam. Arriva heeft gratis WiFi op alle bussen in de regio en met drie vervoerwinkels op de stations van Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda.

Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn viert in 2013 haar 100-jarig bestaan. Het is de bedoeling om ter gelegenheid daarvan een boek uit te geven. Daarin wordt niet alleen de geschiedenis van de Oranjevereniging belicht, maar ook de rijke historie van het dorp Katwijk aan den Rijn.

In de landelijke Mastermate EKactie 2012 waren grote prijzen te winnen. Zo was de eerste prijs een mega LED TV en een hele grote buitenkeuken van Bahco als tweede prijs (zie foto). Gelukkige winnaar van die keuken is Jan van Duijn van

Van Duijn Bouwadvies uit Rijnsburg. Hij vulde Technivo Revamco in Katwijk daarvoor het actieformulier in. De keuken werd winnaar Jan van Duijn (midden) uitgereikt door directeuren Harry Oudshoorn (links) en René van Amsterdam.


16 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 12 JULI 2012

Wandeling voor dierenliefhebbers die ook van wandelen houden Bij KOK kinderopvang

In de zomerperiode zijn er wegens de vakanties gewijzigde openingstijden van de balie van het CJG, locatie Katwijk. Van 1 t/m 30 juli is de CJG balie open op maandag, dinsdag en woensdag. U bent dan van 9.00-12.30 uur van harte welkom voor informatie en vragen over opvoeden en opgroeien. Op deze dagen is er ook een spreekuur van 9.0010.00 uur met een pedagogisch medewerker van het CJG. Op donderdag en vrijdag is de balie gesloten en is er geen spreekuur. Van 30 juli t/m 20 augustus is de balie van het CJG gesloten en is er geen spreekuur. Met u vragen kunt u dan wel terecht bij het spreekuur van het Algemeen Maatschappelijk werk, elke werkdag van 9.0010.00 uur in CJG Katwijk en CJG Rijnsburg. Het CJG is tijdens de zomerperiode wel telefonisch bereikbaar: 088-2542384 en via het internet www.cjgkatwijk. nl en www.hoezitdat.info (jongeren).

Zomeravondwandeling duingebied Berkheide U kunt ook dit jaar weer meelopen met de zomeravondwandelingen onder leiding van de gidsen van IVN-afdeling Leiden in duingebied Berkheide, net ten zuiden van Katwijk. Het gebied draagt hier en daar nog de sporen van de akkertjes die er vroeger geweest zijn. De gidsen vertellen over dit verleden en ze laten de verschillende plekken zien. Ze op de planten wijzen die in dit landschap een eigen functie hebben, waaruit blijkt dat niet alleen helm een rol speelt bij het ontstaan van duinen. Voor kinderen is de wandeling zeker geschikt en voor de vele zomergasten in Katwijk is het ook leuk om mee te gaan. De wandelingen zijn gratis. De wandelingen zijn in juli en augustus om de week op woensdagavond van 19.30 tot (ongeveer) 22.00 uur. De eerstvolgende wandeling is op woensdag 18 juli. Verzamelen bij de ingang van de Soefitempel aan de Zuidduinseweg in Katwijk.

Bezoekers van de toeristenmarkt met het thema ‘De andere markt’ werden afgelopen dinsdag verrast met een heuse ‘flashmob’. Een grote groep enthousiaste medewerkers van KOK kinderopvang wisten ’s avonds de aandacht van het publiek te trekken. Op de muziek van o.a. ‘Het Vliegerlied’ en de ‘Kabouter Plop Dans’ dansten de medewerkers herkenbaar en synchroon op het Andreasplein bij de Witte Kerk in Katwijk. De medewerkers van KOK kinderopvang hebben op deze uiterst opvallende manier aandacht gevraagd voor de opvangmogelijkheden van KOK. Omstanders kregen strandballen en een vrolijke informatieflyer overhandigd.

Met z’n tienen in een eenkamerflat; ‘hoe leven ze hier in vredesnaam?’

Qua temperatuur is het verschil groot, op Schiphol mistig weer bij 11 graden, in Boekarest schijnt de zon en is het 33 graden. Maar het grootste verschil is de cultuur met zijn tegenstellingen en de werkelijk diepe armoede van veel gezinnen. Hun hartelijkheid, doorzettingsvermogen en moed maken zoals altijd grote indruk op ons. ’s Morgens is het eerste werk dozen vullen met voedsel en zeep en tandpasta, dat in Katwijk is verzameld. Alles wordt in de bus van de stichting geladen en we gaan vervolgens een route rijden. Eerst naar een familie met vijftien kinderen, het gaat daar goed, maar het inkomen

is te weinig om alle monden te vullen. Moeder zou niet misstaan in een groot bedrijf, een echte manager, die de touwtjes goed in handen heeft.

Huiswerkdag

Regionale economie

Dan naar een gezin met acht kinderen, dat met oma in een eenkamerflat woont. De loopruimte tussen de stapelbedden is 2,5 m2. Hoe leven ze hier in vredesnaam? Verbazing, en schaamte. Hoe kunnen wij zeggen in het rijke Westen dat ons huis opgeknapt moet worden, of dat het te klein is? Nog een gezin, in een slecht onderhouden flat; enkele kinderen zijn thuis, vader en moeder zijn aan het werk. Soms komen ook mensen op beDeze oma van 89 jaar woont met nog tien anderen in een eenkamerflat.

zoek bij Anneke. Problemen worden besproken waar een oplossing voor gezocht moet worden. En op zaterdag is het huiswerkdag. Dan komen de kinderen die dat willen en nodig hebben, met hun huiswerk. Want betere cijfers betekent meer kans op een diploma. Behalve hulp krijgen ze ook een goede maaltijd.

Na de lessen is er tijd om te spelen, voor de kinderen die thuis weinig hebben is het een heerlijke dag. Anneke en haar helpers uit Roemenië en Nederland organiseren voor de allerarmste kinderen tweemaal een vakantieweek. De weken waarvoor in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg de inmiddels bekende ‘Tasjesactie’ wordt gehouden. De kinderen kijken er enorm naar uit, want de meesten komen hun eigen wijk nooit uit. Op dit moment is de tweede week bijna ten einde en geloof maar dat er ook dit jaar mooie dingen zijn gebeurd. De ouders en de kinderen stralen, dankbaar dat er mensen zijn die hen waardevol vinden om aandacht aan te geven.

iedereen verdient een morgen Een algemene badkamer.

Iedere groep wordt begeleid door een ervaren gids die alles kan vertellen over dieren en planten in het duingebied. Dus heeft u vragen? Stel ze gerust. Grijp uw kans en meldt u

aan voor deze avond door een mail te sturen naar kantoor@dbrijnland. nl Bellen kan ook: 071-3316192. De kosten zijn slechts € 12,50, inclusief eten en een drankje.

De nieuwe weg betekent een grote verbetering van de bereikbaarheid van de stad en de regio Leiden met 55.000 bedrijven. Het betekent ook ruimte voor groei en ontwikkeling van Leiden Bio Science Park, Greenport Duin- en Bollenstreek en de nieuwe woonlocatie Valkenburg. Het regionale bedrijfsleven heeft zich er altijd sterk voor gemaakt dat de RijnlandRoute compleet (2x2-baans) en ongefaseerd wordt aangelegd. Die wens wordt nu gerealiseerd. Het bedrijfsleven gaat ervan uit dat de schop in 2014 de grond in gaat.

FOTO: PR

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft vorige week donderdag het besluit van de provincie gesteund voor de aanleg van het RijnlandRoute tracé Zoeken naar Balans (ZnB) en besloten het toegezegde budget van 529 miljoen euro voor de RijnlandRoute beschikbaar te stellen. Hiermee is nu definitief de weg vrijgemaakt voor een oost-westverbinding tussen de A4 en A44 en verder naar Katwijk. Het is de bekroning van een jarenlange lobby van het gezamenlijk bedrijfsleven en lokale en regionale bestuurders.

Stichting Kind in Oost Europa

Jelly Snoek is samen met haar dochter bij Anneke van der Kouwe van Stichting Kind in Oost Europa in Boekarest geweest om een week vrijwilligerswerk te doen. Van der Kouwe werkt daar al 21 jaar onder kansarme gezinnen en helpt op heel praktische manieren om hun omstandigheden en kansen voor de toekomst te verbeteren. Jelly Snoek kijkt terug op een bijzondere ervaring.

Het is om 17.30 uur verzamelen bij eetcafé De Bonte Kraai aan het Andreasplein in Katwijk, waar een heerlijke, biologische maaltijd staat te wachten. Daarna gaat de groep naar het mooie duingebied ten zuiden van Katwijk. Eenmaal daar aangekomen, kan iedereen zelf kiezen hoe lang hij of zij wil wandelen: er zijn verschillende mogelijkheden tussen anderhalf en tweeënhalf uur.

Bedrijfsleven blij met besluit RijnlandRoute

FOTO: PR.

Openingstijden Centrum voor Jeugd en Gezin

Flashmob KOK kinderopvang verrast publiek Toeristenmarkt

FOTO: PR.

Nu de zomervakantie aanbreekt, bruist het van de leuke activiteiten op de buitenschoolse opvang van KOK kinderopvang. De medewerkers hebben met veel enthousiasme en creativiteit een gevarieerd programma samengesteld. Elke week is er een speciaal thema, waaraan originele (sport)activiteiten en workshops worden gekoppeld. Ook heeft de Buitenschoolse Opvang (BSO) diverse activiteiten van Factor Welzijn opgenomen in het programma. De activiteiten zijn bij de drie sport-BSO’s. Het programma bestaat onder andere uit een bezoek naar het Veld van de Verbeelding, strandjutten, American flag football, workshops van DC dance, levend stratego, een bezoek aan de Waterspeeltuin en de Summer Factory. Overigens is de buitenschoolse opvang niet alleen bedoeld voor kinderen die buiten de vakanties om al gebruik maken van de opvang. KOK kinderopvang biedt vakantieopvang aan voor kinderen die alleen tijdens de vakanties opvang nodig hebben. De vakantieopvang valt onder de regeling kinderopvangtoeslag. Meer weten over het programma, of uw kind opgeven van een van de activiteiten? Stuurt u dan een mail naar maaike@ kokkinderopvang.nl. Voor meer informatie over de opvang, kunt u contact opnemen met de klantenservice, tel. 4097535.

FOTO: PR

Zomerprogramma sport-BSO’s

FOTO: PR.

Dierenbescherming afdeling Rijnland organiseert op woensdag 18 juli in Katwijk een inspirerende avond voor alle mensen die van dieren, wandelen en lekker eten houden. Eerst een heerlijke maaltijd nuttigen en vervolgens een mooie wandeling maken door de duinen, waarbij u van alles leert over de dieren in het duingebied: wie wil dat nou niet?

Gelukkig werd snel gemeld dat het om een brand aan de Vinkenweg in Rijnsburg ging. (Foto: L. Mol).

In Katwijk of in Rijnsburg?

Brandje bijgebouw bedrijf Vinkenweg Als de piepers maandagavond jl. rond half negen ’s avonds afgaan gaat brandweer Katwijk op weg naar de Vinkenweg in Katwijk. Er zou brand zijn in een bijgebouw van een bedrijf aan de Vinkenweg in Katwijk. Net voordat de rotonde nabij de kazerne is verlaten, wordt het adres gewijzigd. Het blijkt de Vinkenweg in Rijnsburg te zijn. Hierop worden ook de spuitgasten van post Rijnsburg opgeroepen en beide wagens rukken uit naar het juiste adres. Hier blijkt een bijgebouw in brand te staan (binnen). Een soort houten bouwkeet staat naast de opslag van houten pal-

lets en kunststof kratten en had vlam gevat. De brandweer van Rijnsburg die als eerste ter plekke was ging naar binnen met een hoge druk slang en trof een brandje aan in de keet met allemaal materialen. Diverse spullen zijn geblust en naar buiten gegooid door het raam. Hierop is ook een overdrukventilator geplaatst om de rook naar buiten af te voeren. Brandweer Katwijk heeft even toegekeken en keerde terug naar de kazerne. Een en ander werd gecontroleerd met een warmtebeeldcamera. Door snel en goed ingrijpen was de brand uiteindelijk beperkt gebleven tot kleine materiële schade. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk.

Ingezonden

In Katwijk was alles anders Indien de ons welbekende schrijver Van Deursen een vervolg kon schrijven op zijn eerste boek, zou mijns inziens de bovenstaande titel kunnen worden gebruikt. Sedert de dag dat het gemeentebestuur van Katwijk besloot het gesprek over normen en waarden te stoppen, is de ethiek op een hellend vlak terecht gekomen en dat is geen toeval, want in toevalligheden geloof ik niet. Ten overvloede wil ik wel stellen, dat ethiek geen exclusiviteit is van de confessionele partijen, maar het wordt ook daarbuiten volop gevonden. Veel dingen hebben een oorzakelijk verband. Indien we in onze historie terugblikken, dan is het in het verleden niet anders geweest. De wal moest vaak het schip keren en de gevolgen waren voor land en volk vaak zeer zwaar. Ziekten, oorlogen, hongersnood en rampen, hebben vaak ten grondslag gelegen aan het geestelijk verval van een natie en zo ook bij ons. Dat het met de ethiek bergafwaarts gaat, zal menigeen niet ontgaan zijn. We leven met een gezagscrisis van niet geringe omvang. Katwijk kende de warmte van een geestelijke verbondenheid, waar vaak de armoede werd gedeeld en de mensen het geluk deelden in een innige verbondenheid. Door de enorme normvervaging, is er een koele en kille gemeenschap ontstaan, waar het economisch gewin hoogtij viert. We zien het aan alle kanten wringen en ontkerstenen. De zorg voor de naaste wordt in kosten berekend. Het is geen geestelijke kostenpost, maar alles wordt vertaald in kille economie. Omdat we de rug niet meer recht willen houden, heeft de criminaliteit enorme proporties aangenomen. De bevolking wordt zoet gehouden, door enorme feesten toe te staan, waar de drank rijkelijk vloeit. Er wordt gesnoven, geblowd en geslikt en met de muziek worden de geesten tot ongekende hoogten opgezweept, waarbij de goedwillende burger wordt geconfronteerd wordt met torenhoge decibellen die nauwelijks door de overheid

worden gecontroleerd. Ook Katwijk kent tegenwoordig dergelijke activiteiten Ze worden door enkele honderden mensen bij de bevolking opgedrongen, die dan met hun klachten oplopen tegen een muur van bestuurlijke onwil. Horen en zien vergaat, ze verzwelgen grote hoeveelheden drank en het drugsgebruik tiert welig. Geen nood, we hebben in ieder geval een burgervader die zijn nood uitschreit voor tv. U zegt hypocriet? Hoe kun je dat nou zeggen. Het voorafgaande leidt ons gaandeweg naar de behandeling van de inrichting van onze nieuwe zeewering. De discussie over de grootte van de nieuw te bouwen parkeergarage, kwam niet verder dan handjeklap en voor de economische haalbaarheid moet er maar een cohorte centrumbewoners met hun auto erin worden weggemoffeld en ze mogen tenslotte blij zijn dat ze worden bevrijd van de overlast van winkeliers. Het betalen op zondag kent geen taboe meer. Een columnist heeft zich reeds aangemeld als parkeerwachter. Per direct beschikbaar. Dat er nog meerdere mensen op zondag moeten gaan werken is voor de CU echt geen breekpunt meer. Tenslotte laat je dat aan andersdenkenden over, zo hou je zelf schone handen. Ook het CDA, die zich manifesteert als brede volkspartij, breekt met het verleden. Van de CU kon je eigenlijk niet anders verwachten, want het is de evenknie van het CDA, ter linkerzijde. En dat bedoel ik nou met glijdende ethiek. Ik zie de volgende zet al aankomen. De kiezer merke het op! Een ieder blijft verantwoordelijk voor zijn daden, ook in het kieshokje. De discussie over de plaats en inrichting van het evenementenplein, mocht van de heer Van der Bent van de CU niet op ethische gronden worden gevoerd. De SGP die bij discussie over de aanleg van de parkeergarage, voerde op het niveau van lantaarnpalen en kleur van daken, poogde de overlast die zou ontstaan bij de aanleg van een

evenemententerrein te verplaatsen naar verre oorden, zodat de omwonenden er geen overlast van zouden ondervinden. De heer Van der Bent van de CU deed naar de SGP een snerende opmerking, die zelfs bij de heer van Kruistum van het CDA een verwonderde kreet ontlokte. Wat opviel bij de discussies over de plaats van het Noordzee zomerfestival, het gebruik van het evenementenplein en het strandpleintje, zijn de vaagheden over het toekomstig gebruik. Juist daar lag een gemiste kans voor onze bestuurders. Straks gaan de bewoners opgescheept worden met nog veel meer geluidsoverlast. Verschillende partijen zijn voor meer reuring in het dorp, maar als je de lijst bekijkt welke mensen dat zijn, dan kom je ze bijv. tegen in de VVD bij het PAC en zelfs bij de wijkraad. Eén man, 3 stoelen en u raadt het al, allemaal dezelfde mening. De centrumbewoners kunnen wel een stootje hebben. Dat handjevol winkeliers, die net als die wethouder, een eind binnen de dijk wonen, hebben er toch geen last van. Dat het vele lawaai van de laatste jaren totaal niet tot meer omzet heeft geleid, laten de verontrustende cijfers zien. Het centrum had in 2004 een omzet van 110 miljoen en in 2011 nog slechts 80 miljoen euro’s. Of zou het lawaai en de reuring juist de mensen naar Lisse of Leidschenhage jagen, waar thans alles anders is dan in Katwijk. Op de valreep kreeg ik nog het blad ‘Zomer in Katwijk’ onder ogen. Wat diep kan een mens zakken. Zieke geesten. Uit je dak bij het Noordzee Zomerfestival, Reuring aan zee en Oranjerock doet de Zanderij beven. Indien er zwaar weer op komst is, moet je de stormbal hijsen, erger is naar mijn mening vrijwel niet mogelijk, maar met dit gemeentebestuur weet je het maar nooit.. Jan Imthorn Taatedam 47 Katwijk


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 12 JULI 2012 â&#x20AC;˘ 17

COLUMN D o o r Ar i ĂŤ n n e d e Vre u g d

TWITTERADDICTS, FACEBOOKJUNKIES & BLOGBOBOâ&#x20AC;&#x2122;S

THE RAILROAD BLUES Op een heel gewone donderdagmorgen sta ik met de krijsende meeuwen op, klaar om naar stage te gaan. In de trein is alles vredig, tot het kraakje van de intercom klinkt. â&#x20AC;&#x2DC;Dames en heren, er is een TUSPPNTUPSJOHPQ4DIJQIPMEFUSFJOSJKEUOJFUNFFSWFSEFS1BOJFL JOEFPHFOWBOEFNBOUFHFOPWFSNF EJF#SJUTCMJKLUUF[JKOA8BU zegt â&#x20AC;&#x2DC;ie? Dit komt niet goed uit, het is mijn eerste werkweek hier. Is dit altijd zo?â&#x20AC;&#x2122;. Ik wens hem een warm welkom in Holland.

t/@marijnxnijn: Ik ga echt nooit meer rijden in Leiden als het spits is. Drama. Maar ach, ik bepaal de route helaas niet. #rijles

Ik kom erachter dat een studiegenoot hetzelfde lot ondergaat. Ik zoek haar op, en we stappen uit. Nieuw Vennep. Normaal gesproken is het station uitgestorven (zover ik kan zien vanuit de trein), maar nu staat het vol met reizigers. Sommigen bepakt en bezakt, anderen met koffers of aktetassen. EĂŠn ding hebben ze gemeen: een blik van hopeloosheid.

t/@MannenHumor: Ik was bij een helderziende vandaag. Ze zei â&#x20AC;&#x153;wat is je naam?â&#x20AC;? waarop ik zei â&#x20AC;&#x153;Ik wil mijn geld terugâ&#x20AC;?. t/@MaikvDuijn: Zuur om party&co te verliezen door het woord: sigaretje rollenâ&#x20AC;Ś.

Anderhalf uur na de â&#x20AC;&#x2DC;rampâ&#x20AC;&#x2122; zijn we nog steeds in Nieuw Vennep. De bus nemen is geen optie, de taxi is takkenduur. Survivallen is er niks bij. Mensen vechten om het laatste flesje water uit de automaat. De bussen lijken wel blikjes volgestouwd met sardines. â&#x20AC;&#x2DC;Je zou maar vastzitten in een nachtmerrie, waarin je altijd weer terugkeert naar Nieuw Vennep, welke trein je ook neemtâ&#x20AC;&#x2122;, peinst mijn reisgenote. Twee uur na de â&#x20AC;&#x2DC;rampâ&#x20AC;&#x2122; besluiten we weer in de trein te gaan zitten. Wifi en airco bieden een warm welkom. Weer een halfuur later begint de trein zich schokkerig voort te bewegen. Richting Leiden. Opgelucht haal ik adem. In ieder geval zijn we weg uit deze hell hole. Aangekomen op het CS zijn de stofwolken nog niet opgetrokken. Mensen staan met een bekertje gratis NS-koffie aan de mond naar het mededelingenbord te staren. Een verwilderde vrouw klampt me aan. â&#x20AC;&#x2DC;Weet u wanneer mijn n trein vertrekt?â&#x20AC;&#x2122;. Ik weet het niet. Op mijn lelijke lijke roze fiets vraag ik me af of de NS ook verspilde levensuren vergoedt.

t/@borsato: Installing summerâ&#x20AC;Ś.45% done. Installation failed. 303 error: Season not valid in your Country.

STREET STYLE EVENT 2.0 Zaterdagmiddag: het enige echte, jaarlijks terugkerende Street Style Event op het Skatepark in Katwijk. Met meer dan 500 bezoekers en deelnemers op een zonovergoten festivalterrein van het Veld van de Verbeelding was ook deze editie een groot succes. Dit jaar werd er nog groter en breder uitgepakt dan voorgaande jaren. De titel zegt het al, een echte WFSTJF OPHCFUFSEBOEFWPSJHF Met uiteraard de (inline)skate- en #.9XFETUSJKEFO EFNPTEPPS professionele skaters en panna-

voetbal. Dit jaar ook met stunts op FFO#JH"JSCBH HSBĂłUJXPSLTIPQT en demoâ&#x20AC;&#x2122;s, TotemArt, dans en breakdance optredens en workshops, free running op een speciaal daarvoor ontworpen parcours, een rodeo surfsimulator en nog veel meer. 0PLEF'SJTTDPDLUBJMTWBO de jongeren van The Factory en de heerlijke zelfgemaakte gezonde sandwiches gemaakt door jongeren uit Lisse vonden gretig aftrek. Het Street Style Event is onderdeel van het regionale jongeren cultuurfestival Het Veld van de Verbeel-

ding, De organisatie is in handen van Factor Welzijn. Knallende start Het Veld van de Verbeelding ging vrijdagavond knallend van start gegaan met een TV-Night van, voor en door jongeren. Lokale en regionale jongeren kregen de kans om op het podium hun kunsten te showen. Na de officiĂŤle opening door wethouder Willem van Duijn ging de TV-Night van start door het knallen met confetti. De spieren werden eerst losgemaakt door een Zumbaworkshop.

Daarna was het tijd voor de première en eerste drie afleveringen van de Kattukse Soap, hilarisch. De Leiderdorpse band Wanted, Misspoes uit Katwijk en The Modern Age uit Noordwijkerhout gaven een te gek optreden met verschillende birdyâ&#x20AC;&#x2122;s. Ondanks de zenuwen kwam alles goed en hebben ze allemaal gerockt. De TV-Night krijgt zeker een vervolg. Zo wordt de Kattukse Soap maandelijks uitgezonden door Kattuk.TV en gaan de rappers een cd opnemen in de studio van rapper Rog.

t/@Simon_Bregman: Laatste avond Tenerife, morgen weer naar Nederland helaas. Dag eeuwige zon, hallo eeuwige regen. #ikwilblijven t/@DutchSpeakwords: Where a will is, is a way t/@Elisugh: Wachtzitten zit er ook weer op #tweemeeuweneneenhalvelaars t/@Suusaart: Maandagâ&#x20AC;Śik ga nooit aan je wennen!

Ook iets te melden? @KPOnderOns

NIEUWS DOOR FACTOR WELZIJN

â&#x20AC;&#x2DC;n dubbeltje op zâ&#x20AC;&#x2122;n kant budgettips vo or jongeren t$IFDLWBOUFWPSFOFWFOIPFWFFM handbagage je mag meenemen. Dat kan per maatschappij verschillen. Oja, nagelschaartjes en vijlen worden zonder pardon uit je tas gehaald en weggegooid. t(FCFMEXPSEFOJOIFUCVJUFOMBOE kost jou ook geld. Vraag iedereen voor je weggaat om je te sms-en. -FUPQNFU8IBUTBQQFO1JOH XBOU door het internetgebruik kan je telefoonrekening ook behoorlijk oplopen.

SUMMER FACTORY IS COMING

t*OIFUCVJUFOMBOEXJMMFO[FKFBGFO toe nog wel eens een huis verkopen dat niet bestaat. Dus niets ondertekenen dat je niet begrijpt. t/BNBBLBSUJLFMFONBHKFNFFOFmen naar Nederland, maar let op: wel maximaal drie stuks. Neem je meer mee, dan moet je alles inleveren en is de boete het enige dat je nog mag houden.

Jaaaaaâ&#x20AC;Ś het is zomer, het is vakantie en dat betekent maar een dingâ&#x20AC;Ś The Summer Factory is coming! The Factory-locaties hebben zomerstop, maar je hoeft je niet te vervelen, want zoals elk jaar organiseert Factor Welzijn dit jaar weer The Summer Factory. We staan op de gebruikelijk plek op het strand naast de Uitwatering

#JKFFO[PNFSTFPVUĂśUEFOLKF waarschijnlijk vooral aan veel kleur. En lekker fel. Deze zomer mag het, want de trend qua kleur is neon. Neon is opvallend en maakt vrolijk. De trend geĂŻnspireerd op de look uit de jaren tachtig is weer helemaal terug. Neon werd gespot bij catwalkshows van onder andere Victor en Rolf en Alexander McQueen, en is nu ook op straat veel te zien. Het leuke is dat met deze trend van alles kan en mag. Van een fel gekleurde jumpsuit en felle hakken daaronder, tot een felle top met een felle rok, je kan het

zo gek niet bedenken. Wil je iets minder opvallen, kies dan voor een neon-accessoire met donkere items, zodat de kleuren eruit knallen. Een nagellakje, schoenen of een ketting in neon is vaak al genoeg. Winkels als H&M, River Island, FO'PSFWFS[JKOXJOLFMTXBBS je neon-kleding voor een mooi prijsje op de kop kan tikken. Zeker weten dat je dan knallend de zomer doorgaat!

Als je me niet aankan op mâ&#x20AC;&#x2122;n slechtst, verdien je me al helemaal niet op mâ&#x20AC;&#x2122;n best.

NEON

â&#x20AC;&#x153;

Door Carly de Vreugd

â&#x20AC;? Marilyn Monroe

QUOTE

Door Laura Meyvogel

aan de kant van Savoy. Twee weken lang sport en spelactiviteiten en workshops.

op strand. Voor de activiteiten die gratis zijn hoef je je niet in te schrijven mag natuurlijk wel!

We zijn op het strand vanaf maanEBHBVHVTUVTUPUBVHVTUVT de weekenden niet inbegrepen. )FUEVVSUWBOUPUVVS

Wat als het slecht weer is? Dan worden of de activiteiten aangepast of afgelast! Heb je je opgegeven en een activiteit gaat niet doorâ&#x20AC;Ś dan krijg je natuurlijk ffies een belletje van ons.

Wat kost het je? Dat ligt aan wat jij wilt gaan doen. Er zijn workshops voor kinderen vanaf 6 jaar, niet helemaal jullie leeftijd meer dus deze slaan we even over. 7PPS JTFSPPLNFFSEBO genoeg te doen. Zo zijn er diverse BDUJWJUFJUFO(3"5*4FOBOEFSFLPTUFOKFNBBSĂť +FLVOUTVSGFO raften, boogschieten, teveel om op te noemen. Kijk voor het volledige programma op de poster of op Kattuk.nl.

Tot ziens op The Summer Factory!

POPPRIJS Colt Nevada heeft afgelopen zaterdagavond de finale van EF1PQQSJKT)PMMBOE3JKOMBOE gewonnen. In een kwalitatief hoogstaande en bloedstollend spannende finale in jongerencentrum Scum lieten ze de bands Suffix, Fall Eleven, Cut Here en de ,BUXJKLTFNFUBMIBSESPDLGPSNBtie Incease net achter zich. (zie elders deze krant)

Wat: Beachparties Waar: Noordwijk Wanneer: 14 juli Tijd: 20.30 tot 1.30 uur Entree: gratis Wat: GirlsLoveDJs Waar: AIR, Amsterdam Wanneer: 14 juli Tijd: 23.00 tot 5.00 uur Entree: â&#x201A;Ź 13 Wat: Prestige Beach Event Waar: Beachclub Vroeger, Bloemendaal Wanneer: 15 juli Tijd: 14.00 - 00.00 uur Entree: â&#x201A;Ź 10

Hoe kan jij meedoen? Voor de workshops moet je je inschrijven. Dit kan je doen door een mailtje te sturen naar sumerfactory@ factorw.nl met daarin: KFOBBN KFMFFGUJKE 3. telefoonnummer, 4. aan welke activiteit je mee wilt doen. Ook kan je op goed geluk langs komen en je ter plekke opgeven, maar let op vol=vol!!! +FĂť CFUBBMKFBBOFFOWBOEF medewerkers van Factor Welzijn

quick

Wat: I love 80â&#x20AC;&#x2122;s, 90â&#x20AC;&#x2122;s en 00â&#x20AC;&#x2122;s Waar: LVC, Leiden Wanneer: 13 juli Tijd: 23.00 uur Entree: â&#x201A;Ź 6

Wat: LVC zomerse UK vibes Waar: LVC, Leiden Wanneer: 20 juli Tijd: 23.00 uur Entree: â&#x201A;Ź 5 Wat: Plein Open Festival Waar: Den Haag Wanneer: 21 juli Tijd: 12.00 tot 23.00 uur Entree: gratis Tip: www.pleinopen.nl

tasty

Bananendriehoekjes van Beppie IngrediĂŤnten tTOFFUKFTXJUDBTJOPCSPPE t#PUFS tCBOBBO tSPOEFQMBLLFOHFLPPLUFBDIUFSIBN tQMBLKFTKPOHCFMFHFO(PVETFLBBT t1BQSJLBQPFEFS

Wat: Champion Sound x Major League Waar: LVC, Leiden Wanneer: 21 juli Tijd: 23.00 uur Entree: â&#x201A;Ź 15

PERSONEN: 2 SOORT: LUNCHGERECHT

Bereidingswijze 3PPTUFSIFUCSPPEBBOFFOLBOU#FTNFFSEFPOHFroosterde kant met boter. Snijd de sneetjes diagonaal door, zodat er driehoekjes ontstaan. Verdeel hierover de in plakjes gesneden banaan. Leg hierop een dubbelgeslagen plakje ham en daarop een plak kaas ter grootte van het sneetje. Strooi er wat paprikapoeder over. Leg de sneetjes op de bakplaat en zet ze onder de hete grill tot de kaas is gesmolten.

Wat: Zwarte Cross Waar: Lichtenvoorde Wanneer: 21 juli Tijd: 10.00 uur Entree: â&#x201A;Ź 30 Tip: www.zwartecross.nl

Meer feestjes op:

www.kattuk.nl Hoor â&#x20AC;&#x2DC;nsâ&#x20AC;Ś Mail je nieuwtjes en fotoâ&#x20AC;&#x2122;s naar: onderons@katwijkschepost.nl


18 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 12 JULI 2012

Club en gemeente tekenen overeenkomsten

FOTO: A.T. DE WINTER

Projectcoördinator Herman Pennings kan opgelucht ademhalen. Na een lange periode van onderhandelen, plannen en rekenen, zijn op vrijdag 29 juni de overeenkomsten ondertekend voor de realisatie van een prachtig nieuw tenniscomplex voor tennisclub MVKV.

Katwijk wint met 6-1

Eenvoudige oefenwinst vv Katwijk op Argon

Dit seizoen hebben de meiden van de voorselectie en selectie van SKR Katwijk keihard getraind. Om het seizoen feestelijk af te sluiten is er vorige week maandag met de ouders en de meiden gebarbecued.

Iedereen nam eigen spulletjes mee en er werd ook veel gedeeld. Dit jaar was het extra speciaal, want via kidsjumping stond er op het schoolplein naast onze gymzaal een grote stormbaan. De meiden

hebben zich hier meer dan drie uur lang op vermaakt. Het was een geslaagde avond en vanaf september wordt er weer keihard getraind voor het nieuwe seizoen.

In de acht wedstrijden die gespeeld werden wist alleen Arend van Beelen een punt te ontfutselen van Arno Kooloos. Met 15 punten was Arno daarmee de overduidelijke winnaar. Met een achterstand van vier punten was Gé Berbee de op één na sterkste sneldammer. Gé speelde drie maal remise en wist vier partijen te winnen. Hiermee bleef hij drie spelers voor die allen op 10 punten eindigden. Arie Dubbelaar eindigde op basis van weerstandspunten op de derde plaats en sleepte daarmee de eerste prijs van de eerste klasse spelers binnen. Jack van der Plas eindigde vlak daarachter op de vierde plaats, terwijl Jan Schijff genoegen moest nemen met de vijfde plek na acht wedstrijden. Paul Bremmer, John Bruin, Rick de Jong en Teun de Kluijver eindigde respectievelijk op de zesde tot de negende plaats met negen punten. Rick de Jong leverde een knappe prestatie door met zijn achtste plaats te eindigen als hoogst geklasseerde jeugdspeler van dit toernooi. Arend van Beelen, Arjan Varkeviser, Kees Plug, Hans Klinkenberg en Jaap van Duyvenbode eindigden met acht punten op plaats tien tot en met veertien. Cornelis Vooijs eindigde met vijf punten op plek vijftien, vlak voor Alexander Neijenhuis die met vier punten terugkeerde naar Valkenburg. Martijn van der Plas wist met een winstpartij en een remise drie punten te verzamelen. Kees van der Marel was de vriendelijkheid zelve. Kees wist al zijn tegenstanders een leuke oppepper te geven en was daarmee de absolute blijmaker van dit toernooi. Ook werden op de laatste avond de prijzen van dit toernooi verdeeld. In de jeugd was Marc Wijnands de sterkere partij tegen Timo van Eeden. Marc was daarom ook de terechte jeugdkampioen van Katwijk. Bij de senioren ontving Arend van Beelen de eerste prijs van het Kampioenschap van Katwijk uit handen van voorzitter Jack van der Plas. Jan Schijff op de tweede plek

Kees Plug ontvangt zijn eerste prijs uit handen van voorzitter Jack van der Plas.

met een verliespunt meer. In de eerste klasse eindigde Kees Plug met tien punten op de eerste plek. Arie Dubbelaar haalde evenveel punten, maar Arie eindigde een plek lager, omdat hij minder weerstandspunten had verzameld. Rick de Jong won de eerste prijs bij de jeugdspelers met zeven punten na acht wedstrijden. Hiermee bleef Rick zijn concurrent Alexander een punt voor. De zomerstop van damclub KDC duurt tot de eerste woensdag van september. In september beginnen we weer met de eerste ronde van de interne competitie.

Helaas moesten door blessures en andere omstandigheden in de Heren Dubbels 6 en 8 worden afgebroken en worden overgegeven. Rondom elf uur was het na inzet van de groundsman mogelijk om alle banen bespeelbaar te hebben. Helaas diende de volgende stortbui zich aan en moesten de partijen weer worden uitgesteld.

Het hoogtepunt van het toernooi de finaledag wordt dit jaar laat afgesloten, maar wel met een paar spannende partijen. De HD5 tussen Floor Kortenoever samen met Robert Kraan, tegen Paul de Nobel en Lennert Schaap na een spannende pot ging de winst naar Robert en Floor, een super tiebreak was nodig om de beslissing te maken 6-4, 3-6 en 10-4. Ook de wedstrijdleiding mocht nog even aan de bak in een laatste poule wedstrijd. In de DD5 mochten Cora en Adriën het opnemen tegen Nicolette en Yvon Houwer niet alleen wedstrijd (6-1, 6-2) maar de

Spannende partijen Deze finaledag van het Valkenburgs Open was het tegenovergestelde van de voorafgaande dagen. Die waren op een enkel bui na vrijwel iedere

Het sportbad van zwembad Aquamar vorige week maandag en dinsdag weer in het teken van de jaarlijkse schoolzwemwedstrijden voor de leerlingen van groep 7 van de Katwijkse, Rijnsburgse en Valkenburgse basisscholen. Iets meer dan 600 leerlingen namen deel aan de schoolzwemwedstrijden verspreid over vier dagdelen. Zij zwommen 50m schoolslag, 50m vrije slag en een estafette per groep van de eigen school. Voor de beste drie zwemmers op de individuele nummers, en

voor de beste groep was er een prijs. Er werd heel wat afgejuicht na het behalen van een prijs, maar ook de aanmoedigingen tijdens de wedstrijd waren niet van de lucht. Al met al een zeer geslaagd toernooi, mede dankzij de vele vrijwilligers van Z&PC Katwijk, die deze wedstrijden samen met Factor W en zwembad Aquamar mogelijk maakten. Kinderen die enthousiast geworden zijn over wedstrijdzwemmen, raadpleeg de website www. zpckatwijk.nl.

Katwijkse vissers heersen in top 3 Noordwijk-Katwijk Alweer de dertiende editie van de viswedstrijd Noordwijk-Katwijk stond afgelopen zondag op het programma. De organisatie was in handen van HSV De Sportvisser in Noordwijk. Het beloofde een spannende strijd te worden, want de onderlinge stand was 6-6. Gaan de vissers van KWV Skuytevaert met de eer strijken of blijft het rad bij De Sportvisser?

Prijswinnaars van Valkenburgs Open 2012.

poule werd uiteindelijk gewonnen door Nicolette en Yvon. Als laatste ging de wedstrijd in de DD 6 de baan op Heleen van Duijn en Mirjam gingen de strijd aan tegen Margriet Boonstoppel en Diana Kralt de uitslag werd 6-1 2-6 7-6(4) in het voordeel van Hel-

Meer dan 600 deelnemers aan schoolzwemwedstrijden

Maar trofee blijft in Noordwijk

FOTO: PR

dag zonovergoten. Het 50+-toernooi werd vrijdag al afgesloten, dit toernooi kon op een enkele partij na volledig worden uitgespeeld. Traditiegetrouw wordt op deze dag aan de deelnemers een lunch geserveerd. Na de prijsuitreiking van het 50+-toernooi ging de BB & the Soulmates zich voorbereiden voor hun optreden tijdens de feestavond van het open toernooi. Met een overvol terras kon deze populaire band zich helemaal uitleven.

Drie prijswinnaars.

De top 3 van de zeevisclash Noordwijk-Katwijk.

Succesvol 13e Valkenburgs Open Na acht dagen mooi weer was het zover: afgelopen zondag de finaledag van het Valkenburgs Open tennistoernooi. Deze begon met regen en eindigde ook bijna met regen. Tussen de buien door konden toch nog enkele finale partijen van het Valkenburgs Open worden gespeeld. Met behulp van buur vereniging MVKV was het mogelijk om een enkele wedstrijd in de hal te spelen.

Witte band met Bruine Slippen: Lucy Berkheij, Aaron van Dijn, Ruben van Duijn, Job Kulk, Joey Goppel en Stefan van der Plas. Witte band met Groene Slippen: Pim van Duijvenvoorde en Johan Klaassen. Bij de Aikijujutsu volwassenengroep slaagden voor de Groene band: Wiron Mosterd, Piet de Vries en Rutger van der Zwart.

FOTO: PR.

Na deze eerste weken voorbereiding, krijgen de spelers van Katwijk weer twee weken rust. Het eerstvolgende oefenduel staat gepland voor 28 juli. Dan krijgt Katwijk bezoek van AFC Amsterdam. Vier dagen later komt eredivisionist NAC Breda op bezoek. Het eerste competitieduel staat gepland op 18 augustus tegen DETO.

Seizoenafsluiting SKR-selecties

Het is daarom plezierig en kwalitatief sporten bij Budogym Aikijujutsu voor zowel leraren als leerlingen. Dat hebben de examenkandidaten steeds opnieuw gemerkt tijdens de training en begeleiding op weg naar en tijdens hun Aikijujutsu-examens dit jaar.

De geslaagden bij de jeugd zijn: Groene Band: David de Best, Ben Smit, Ben Pauly, Florin Mieremet en Michael van Bilderbeek. Gele Band: Dominique van Bilderbeek en Anne Minnee.

Ter afsluiting van het damseizoen werd volgens traditie het Open Sneldamkampioenschap van Katwijk gespeeld. Dit prestigieuze toernooi wordt al jarenlang gedomineerd door onze oosterburen uit Rijnsburg. De laatste jaren ging Richard Kromhout er met de prijs van door. Ook dit jaar was de prijs een prooi voor een dammer van RDC, namelijk Arno Kooloos.

FOTO: PR.

Die slordigheden waren het grootste verwijt dat de Katwijkers - die aanvallend de handen meermalen

Wat zijn ‘meesters zonder leerlingen en leerlingen zonder meesters’?! Vaardige en tevreden leerlingen bepalen mede de status van de meester(s). Dat is een doel van het Budogym Aikijujutsu in Katwijk. Ook de leraren waren vroeger ooit leerlingen. Bescheidenheid blijft dus op zijn plaats.

Arno Kooloos Katwijks beste sneldammer

een goal. In die tweede helft viel genoeg te genieten voor de liefhebber. Van de doelpunten, ook Robert Susan en Martin van Eeuwijk scoorden nog, maar vooral de aanvallen. Daarbij viel ook de inbreng van de kleine Jeffrey Dekker op. De flankspeler zette de aanval voor de 3-0 op en gaf de assist voor de 6-1 van Susan en toonde zich daarmee in ieder geval een aanwinst voor de selectie van Bruinink.

FOTO: PR.

Na het faillissement van hoofdsponsor Midreth, heeft Argon de afgelopen periode een aardig jasje uit moeten doen. Afgelopen seizoen degradeerde de voormalige grootmacht uit de topklasse en afgelopen zaterdag kon het in het oefenduel met Katwijk weinig indruk maken. De Argonauten beperkten zich met name tot het verdedigende werk en kwamen slechts tot kansen dankzij slordigheden in de Katwijkse defensie.

op elkaar kregen - gemaakt kon worden. Keeper Atam Koroglu poogde meermalen de boel op ‘scherp te zetten’, maar kon het wel begrijpen: ‘Je weet hoe dat gaat in een oefenwedstrijd. De tegenstander spreekt niet zo aan en dan kun je wel eens van die zwakke momenten krijgen’. Zo’n momentje van onachtzaamheid bezorgde Argon uiteindelijk de eretreffer. Koroglu stond toen niet meer in goal, het was zijn vervanger Martijn Zwaan die de bal in de voeten van de tegenstander schoot. Toen stonden de Katwijkers overigens al met 5-0 voor, en had het de lat ook al twee keer geraakt. Na een weinig enerverende eerste helft brachten Joost Leonard en Bob Koning in de slotfase de oranjehemden op een 2-0 voorsprong. De twee spitsen zouden in de tweede helft ook ieder nog tekenen voor

In mei 2011 werd een begin gemaakt met een driewekelijks, structureel overleg tussen projectleiders van de gemeente, afvaardiging van MVKV en exploitatiestichting ‘Tennispark het Kruithuisje’. Het verliep niet altijd even gladjes; de vereniging had een hoog ambitie niveau, maar ook de gemeente stelde natuurlijk de nodige eisen. Blijde gezichten dus met het bereiken van de samenwerkings- en realisatie-overeenkomst ‘Tennispark het Kruithuisje’, genoemd naar de kruithuisjes die lange tijd gezichtsbepalend waren op de locatie, waar

Bandexamens bij Budogym Aikijujutsu

FOTO: PR.

Katwijk heeft ook in haar tweede oefenduel haar visitekaartje afgegeven. De oranjehemden liepen met 6-1 over de voormalige grootmacht heen.

MVKV haar nieuwe banen gaat bespelen. Ook het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor de aanleg van het nieuwe park, vormden lange tijd veel stof tot discussie. De vereniging heeft veel tijd gestoken in het de uiteindelijke plan, waarin iedere meter efficiënt benut is. Het uiterlijk en volume van het clubhuis zijn daarin lange tijd een “hot item” geweest. Na de bouwvakvakantie veranderd de kale plek aan de Oude ’s Gravendijkseweg snel in een drukke bouwplaats. Het kritisch tijdpad is krap, maar Pennings heeft er alle vertrouwen in dat voor de aanvang van het tennisseizoen 2013 de eerste ballen op het nieuwe park geslagen kunnen worden. MVKV organiseert voor aanvang van de bouwwerkzaamheden een informatieve bijeenkomst voor omwonenden van het nieuwe tennispark. Die bijeenkomst wordt gehouden op de huidige locatie aan de Zwarteweg. Direct betrokkenen ontvangen een uitnodiging.

FOTO: PR.

Belangrijke stap in realisatie nieuw tennispark MVKV

een en Mirjam. Even na zeven uur mocht voorzitter en toernooileider Wim van Rijn overgaan tot de prijsuitreiking, in zijn dankwoord dankte hij alle medewerkers en spelers voor hun inzet waardoor het 13e Valkenburgs Open een succes is geworden.

Waar dit evenement ook gehouden wordt, in Katwijk of in Noordwijk, het is altijd een sportieve dag met veel gezelligheid. Om 8.45 uur gingen de Katwijkse visboten richting de noorderburen. De weersvoorspelling was gunstig, tot een uur of twee een rustig zeetje, daarna een windkracht 5 tot 6 Bft en regen. Om 9.00 uur werd het startsein gegeven en gaven de vissers hun boten vol gas, op naar de verschillende

visstekken op de Noordzee. In deze wedstrijd gaat het om het vangen van minimaal vijf soorten vis, die uiteraard de minimum lengte moeten hebben. De lengte van deze vijf vissoorten worden bij elkaar opgeteld en dat bepaald de winnaar. Maar het belangrijkste is de felbegeerde trofee ‘Het Stuurrad’, daar draait het allemaal om: de beste vereniging. De totale lengte aan vis van de eerste vijf boten van beide verenigingen tellen mee voor deze trofee. Alle vissers stroopten van 9.00 tot 14.00 uur de Noordzee af voor vijf soorten vis. Een heerlijk zonnetje, af en toe een druppel regen en een perfecte zee, zorgden voor een geslaagde visdag. En dan is het afwachten, wie heeft er vijf soorten gevangen? En zijn die dan in totale lengte genoeg voor de overwinning? Nadat de vissers van Skuytevaert hun boten weer veilig aan land hadden gingen zij vol verwachting naar de prijsuitreiking in het clubhuis van De Sportvisser. Daar stonden

weer mooie prijzen van o.a. Condor en Penn en twee mooie dieptemeters voor de verloting onder de deelnemers. Onder het genot van heerlijk gebakken kibbeling en een koud sapje ging de prijsuitreiking van start. De eerste plaats (totale lengte 194 cm) was voor Gerrit sr. en Gerrit jr. Ouwehand van KWV Skuytevaert. De tweede plaats (totale lengte 188 cm) was voor Cees Vijfvinkel en Luciënne de Mooij van KWV Skuytevaert. De derde plaats (totale lengte 173 cm) was voor Richard en zoon Robin van Loon van HSV De Sportvisser. De felbegeerde trofee ‘Het Stuurrad’ werd gewonnen door HSV De Sportvisser. Onze visvrienden uit Noordwijk hadden het beste resultaat met hun eerste vijf boten. De stand is nu 7-6 voor Noordwijk. Volgend jaar verwelkomen we ze graag in Katwijk, KWV Skuytevaert viert dan haar 50-jarige bestaan en gaat er de veertiende editie weer een mooi visfeest van maken.


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 12 JULI 2012 • 19 Geboren

Getrouwd

40 jaar getrouwd

50 jaar getrouwd

Jarig

Jarig

Geslaagd

Vier generaties Durieux: overgrootvader Willem, opa Hendrik, vader Willem en zoon Hendrik Willem.

Martin de Ridder en Shamal Hoek zijn getrouwd op 5 juli 2012. Bedankt voor het fantastische trouwfeest!

Onze lieve ouders, Arie en Wil van den Oever, zijn op 14 juli 40 jaar getrouwd. Hartelijk gefeliciteerd van Angela, Arie-Jan, Jean-Paul en Willeke.

Dinsdag 17 juli vieren we dat opa en oma Hoek-van der Does 50 jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd kinderen en kleinkinderen.

Hiep, hiep, hoera voor queennie Hazien van Rijn voor haar 80e verjaardag op donderdag 12 juli!! Xx je ‘vlindertje’.

Hiep, hiep, hoera onze lieve dochter Rachel Prins wordt vandaag 30 jaar. Nog veel gezonde en goede jaren. Van pa en ma.

Geslaagd voor HBO-V: Hieperdepiep voor onze Miep! (Miriam Paap) Je zal maar zo’n topzuster aan je bed krijgen. Gefeliciteerd, de Papen.

Z’n ààge skaers maeke

DRAVERTJES Dravertjes te koop aangeboden/ gevraagd tot maximaal 25 woorden zijn voor particulieren gratis. Meer woorden: 0,20 eurocent per woord. Per persoon mag slechts één gratis dravertje per editie worden geplaatst. Felicitatiedravertjes: maximaal 2 per en/of over persoon. Alle overige dravertjes € 5,00 tot max. 25 woorden. Meer woorden: 0,20 eurocent per woord. Brieven onder nummer of bewijsnummers € 3,00 extra.

Zwemdiploma

Bedankt

Vrijgezellenfeest Deze fotopagina* is bestemd voor geboortes, jarigen, huwelijken, jubilea, geslaagden, etc. De foto wordt geplaatst op 1 kolom breedte, de tekst is maximaal 25 woorden. Foto’s en tekst van geboortes, 50-jarigen, huwelijken, huwelijks- en andere jubilea, en geslaagden van HBO- of universitaire opleidingen zijn gratis. Gratis plaatsingen zijn alleen achteraf. Andere gebeurtenissen kosten € 7,- per plaatsing; contant (of pinnen) aan de receptie.

Eventuele fouten in schriftelijk opgegeven advertenties worden niet gecompenseerd. Dravertjes kunnen zonder opgaaf van redenen worden geweigerd.

VAN LEEUWEN papier- en metaalhandel Vanouds het adres voor uw oude metalen en oud papier. Biedt hoge prijzen voor oud ijzer, koper, lood, zink, etc. De Hooge Krocht 151 Ind. Klei-Oost, Noordwijk Telefoon 071-4014105

In museum CORPUS

Virtuele fietstocht door duinen naar Katwijk In museum CORPUS ‘reis door de mens’ in Oegstgeest is op initiatief van waterbedrijf Dunea een interactieve fietsbeleving gemaakt. Bezoekers van CORPUS kunnen een virtuele fietstocht maken die hen meeneemt op een tocht door de duinen tussen Monster en Katwijk. De fietsbeleving staat in de Medische Infotheek van CORPUS, het interactieve gedeelte waar allerlei testen en games gedaan kunnen worden en een schat aan informatie over het menselijk lichaam te vinden is. In het duingebied van zuidelijk Zuid-Holland produceert Dunea jaarlijks zo’n 73 miljard liter duinwater voor zo’n 1,2 miljoen klanten in het westen van Zuid-Holland. Dunea beheert die duinen ook en beschermt de drinkwaterwinning. Schoon drinkwater, rust en ruimte in de Randstad vormen de basis voor een goed leven. De fietsbeleving biedt ook een kennisquiz, waar bezoekers van CORPUS hun kennis over water (drinken) op peil kunnen brengen.

Op zaterdag 7 juli is Patricia Noort in het zonnetje gezet op haar vrijgezellenfeest! Lieve Willem van Dorp & Patricia Noort, veel liefde, geluk & gezondheid toegewenst in de toekomst! Veel liefs je vriendinnen.

Halve marathon Katwijk, jaarlijks sportief hoogtepunt voor Huig Hoek

Inloopbijeenkomst Borstkankervereniging in Diaconessenhuis

In de voorbereiding op de Saton Optiek Halve marathon van Katwijk vandaag een gesprek met Huig Hoek, 30 jaar oud en sinds 2007 lid van Atletiekvereniging Rijnsoever. Huig kan, als fanatiek hardloper en medeorganisator van de Halve marathon, niet wachten tot het 29 september is.

De regionale afdeling van de Borstkankervereniging Nederland organiseert op maandag 16 juli een inloopochtend van 9.30 tot 11.30 uur in het Diaconessenhuis Leiden, Houtlaan 55 te Leiden (locatie: kapel, te bereiken via de hoofdingang). De inloopbijeenkomst is bedoeld voor vrouwen die borstkanker hebben (gehad) en die behoefte hebben met vrouwen te praten die zelf ervaring hebben met borstkanker. Vragen worden beantwoord, ervaringen uitgewisseld en mogelijke oplossingen worden aan de hand gedaan. Ook worden er praktische informatie en tips gegeven over bijvoorbeeld protheses, aangepaste bh’s en badpakken. Iedere derde maandagochtend van de oneven maanden en iedere derde woensdagavond van de even maanden worden deze inloopbijeenkomsten in het Diaconessenhuis georganiseerd. Iedereen is welkom op deze bijeenkomsten, dus niet alleen patienten uit het Diaconessenhuis. De toegang is gratis. Voor meer informatie over deze inloopbijeenkomst kunt u contact opnemen met contactpersoon Marijke Coulier, tel. (071-) 5172495.

Wat was voor jou de aanleiding om te beginnen hardlopen? ‘Ik ben werkzaam bij de gemeente Katwijk. Eind 2007 ben ik begonnen met hardlopen ter voorbereiding op de NK Veldloop voor gemeenteambtenaren die in maart 2008 in Katwijk werd gehouden. Ik had me ingeschreven voor de 12 km, wat toen een flinke uitdaging voor mij was. Een collega had destijds een trainingsclinic voor de Katwijkse deelnemers bij AV Rijnsoever geregeld. Ik heb daar toen ook aan meegedaan. Eerlijk gezegd had ik een hekel aan hardlopen en ik had me dan ook voorgenomen dat deze ‘hardloopinspanning’ dan ook maar éénmalig zou zijn. Concreet dus alleen NK Veldloop en daarna stoppen. Uiteindelijk heb ik de wedstrijd niet eens gelopen vanwege een gebroken teen. Gedurende de voorbereiding werd ik zo langzamerhand wel gelnfecteerd met het ‘loopvirus’. Ik ben daarom wel blijven plakken bij AV Rijnsoever om daar, zij het zonder beginnerscursus, verder te gaan met hardlopen’. ‘Aangezien m’n eerste NK Veldloop niet doorging heb ik in plaats daarvan meegedaan aan de Ronde van Katwijk op Koninginnedag. Dat was volgens mij mijn eerste wedstrijd. In datzelfde jaar nam ik ook deel aan de 10 km als onderdeel van de Halve marathon. Verder loop ik regelmatig een wedstrijd mee in de regio. Zo heb ik verschillende keren meegedaan aan de Ronde van Katwijk en doe ik meestal mee aan de Strand- en Duinlopen. Ondertussen heb ik ook acht halve marathons gelopen. Natuurlijk streef je ernaar om steeds een betere tijd te lopen. Daarnaast is de gezelligheid voor mij ook van groot belang. Gewoon met m’n (hardloop)vrienden een leuke wedstrijd lopen’. Huig neemt dit jaar al voor de vijfde keer deel aan de SO Halve van Kat-

Strak in je vel... Veel vrouwen herkennen het probleem.... Cellulitis op benen, billen, taille en buik.

BEL NU VOOR DE ZOMERACTIE!

De oplossing is Lypossage! Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op de vet- en vochthuishouding.

Voor

Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder. Na 4 behandelingen heeft u al zichtbaar resultaat. U zult geen gewicht verliezen... wel centimeters!!

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met Gladys

Tel: 06 10817027

Behandelingen worden gegeven in Voorhout door een vrouw

Na

iedereen verdient een morgen Huig Hoek in actie.

wijk. Het is de vierde keer dat hij ook daadwerkelijk de 21 km loopt. Zijn persoonlijk record op de Halve van Katwijk is 1,55:05 uur. ‘De Halve marathon van Katwijk is in één woord schitterend! Deelname aan de Halve met de afstand van 21,1 km is tot nu toe elke keer de zwaarste wedstrijd waar ik jaarlijks aan deelneem. Het parcours is daarentegen prachtig en heel afwisselend. Juist de mogelijkheid om, onder de vlag van de Halve marathon verschillende afstanden ( 5-10 en 21,1 km) te lopen, maakt de loop in mijn ogen zo aantrekkelijk. Het weer is bijna altijd goed eind september en meestal nog redelijk wat zon. Gelukkig zijn er de nodige drinkposten onderweg. Het begin op de Boulevard van Katwijk is redelijk vlak, maar al snel ga je de duinen in. Daarna volgt het Panbos en daarna weer een lang stuk door de duinen. Zodra ik bij Wassenaar het strand op ga ruik ik de stal en probeer ik altijd iets te versnellen. Een uitdagend parcours dus! Eenmaal weer op de Boulevard met het zicht op de finish, hoor je de muziek en word je altijd aangemoedigd door vrienden en andere toeschouwers. Dit geeft juist dat extra zetje in de rug. Met altijd een goede tijd (want het uitlopen van de zwaarste halve marathon van Nederland is op zichzelf namelijk al een prestatie) kom je dan over de finish. Dat is altijd weer een feestje’. ‘Dit jaar staat de Halve voor Hoek in het teken van de voorbereiding op de marathon van Amsterdam. ‘Ik moet hier dus terdege rekening mee houden als ik de wedstrijd loop. Dat zal wel moeilijk worden,

Uitgeverij Verhagen behoudt zich het recht voor om foto’s en tekst te weigeren. *Per gebeurtenis wordt één foto geplaatst

FOTO: PR.

• Kringloop ‘Jubilate’ Ontruiming van woningen, inboedels, meubels, witgoed. Openingstijden dinsdag: 09.00-12.00 uur, donderdag 14.0017.00 uur en van 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-12.30 uur. Lageweg 35-R, Industrieterrein ’t Heen, Katwijk. Tel.: 071-4075512 of 0613719872. Email A. Meijvogel, maybird@ziggo.nl. • Wie, o wie heeft mijn (fiets)sleutels gevonden? Met AH-bonuskaartje en haak! Bel a.u.b. 06-49661059.

Opa en oma, ook namens onze ouders, bedankt voor het leuke weekend!!!

FOTO: PR.

• 2e hands-fietsen en 2e handsbrommers/scooters bij Frans Luyten Tweewielers, Achterweg 22, Katwijk. Telefoon 071-4029035.

Hoera, Cas van Duyn heeft zijn zwemdiploma A. Goed gedaan! Gefeliciteerd door papa, mama, Peer, fam. van Duyn en fam. Heemskerk.

Kleuters Oranjeschool verkopen pepermunt voor Woord & Daad De kleuters van de Oranjeschool hadden het vlak voor de zomervakantie het nog druk voor vriendjes op een school in Afrika. Ze hebben verschrikkelijk hun best gedaan en enorm veel doosjes pepermunt verkocht. Veel opa’s, oma’s, andere

familie, buren en bekenden kochten pepermunt. Dit alles bij elkaar bracht het mooie bedrag op van ruim 1.500 euro. De school is trots op alle kleuters die hier aan mee geholpen hebben. Wat zullen die kinderen in Afrika er blij mee zijn.

aangezien je, je in een wedstrijd toch steeds laat opzwepen door de andere lopers. Maar ik ga in ieder geval genieten van de loop. De organisatie gaat intussen gewoon door. Wat mij betreft gaan we er gewoon weer ‘volle bak’ tegenaan om er een succes van te maken’. ‘De Halve van Katwijk mag dan wel de zwaarste van Nederland zijn, toch is er voor iedereen een geschikte afstand. Of je nu de 5 km, 10 km of de 21,1 km loopt, het blijft een mooie wedstrijd. De duinen, het Panbos en het Katwijkse strand, iedereen kan hier laten zien wat hij of zij kan. De organisatie staat garant voor een fantastisch evenement en zeg nou zelf, wie wil er nou niet zo’n mooie medaille’. Meer informatie en inschrijving via www.avrijnsoever.nl of www.halvevankatwijk.nl.

FOTO: PR.

U kunt uw Dravertje e-mailen naar dravertjes@uitgeverijverhagen.nl, onder vermelding van uw naam, adres, postcode + woonplaats en telefoonnummer

Aanleveren kan aan de receptie van het kantoor aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk. Of digitaal: receptie@ uitgeverijverhagen.nl. Digitale foto’s dienen van voldoende resolutie te zijn (minimaal 500 kB).

Geld Brugghenschool voor Ecuador De leerlingen van de Mr. J.J.L. van der Brugghenschool zamelden het afgelopen halfjaar geld in voor een project in Ecuador. Er werd 1.000 euro opgehaald. Op de foto poseert

groep 5a met hun meester Gert Kuijt. Hij reist in de zomervakantie af naar het Zuid-Amerikaanse land om deel te nemen aan een project. Samen met een groep mensen gaat

hij een school en latrines bouwen voor een gemeenschap. De meester zorg er voor, dat het geld daar goed besteed wordt. Ouders en schoolteam wensen hem daar veel succes.


in Katwijk aan Zee

E W U NIE ! S J I R P • De laatste 4 eengezinswoningen te koop

980026 amaiamai.nl

• Van € 279.000,- tot € 325.000,- VON • Open huis zaterdag 14 juli van 10 - 12 uur op de bouwlocatie Zwarteweg / Biltlaan (Asserstraat 47) Eengezinswoningen Oleander

Verkoop:

071 - 4051616

www.parkrijnsoever.nl

12 royale watervilla’s

Ultieme compositie van wonen, water en groen…

Ouverture Rijnsburg brochure beschikbaar vanaf 12 juli a.s.

interesse? Schrijf u in op de website!

Vrij over het water kijken vanuit uw eigen woning én tuin. Dat kan in één van de 12 royale watervilla’s in Ouverture. De villa’s zijn, indien gewenst, individueel in te delen en af te werken. Want geen koper is immers hetzelfde. De woningen bestaan uit drie woonlagen en beschikken onder andere over vijf slaapkamers, een garage en in sommige gevallen een eigen aanlegsteiger. Afhankelijk van het woningtype zijn de woningen optioneel uit te breiden met onder andere een kelder of uitbouw.

PRIJZEN VANAF CA.

Noordeinde 1

€ 525.000,-

V.O.N.

meer informatie:

2225 CS Katwijk

T 071 40 620 10

www.woneninouverture.nl

KP_week_28_12  

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR KATWIJK, RIJNSBURG EN VALKENBURG de KATWIJKSCHE POST Hiervoor bieden wij, aan de betreffende leerlingen en d...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you