Page 1

de KATWIJKSCHE POST

DE KATWIJKSCHE POST NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR KATWIJK, RIJNSBURG EN VALKENBURG

91ste JAARGANG NR. 20

DONDERDAG 17 MEI 2012

Steggelen over grootte van nieuwe duingarage

Toekomstbestendig VVD-woordvoerder Michael Pijnenburg herhaalt nog maar eens dat het een ‘unieke kans is voor Katwijk’, waarmee volgens zijn partij de grote parkeerproblemen in Katwijk aan Zee worden opgelost. Een garage van 572 is, wat zijn partij betreft, ‘minder toekomstbestendig’. Tegelijkertijd constateert hij dat de nieuwe garage ‘veel geld gaat kosten. Er moet ieder jaar geld bij’. Klaas Jan van der Bent van de ChristenUnie (CU) noemt de parkeergarage een ‘lastig dossier’. ‘Bouw je voor nu, dan is 572 voldoende; bouw je voor de toekomst, dan ga je voor 770’, vindt zijn partij. Hij vraagt het college van burgemeester en wethouders er rekening mee te houden dat de parkeerplaatsen ruim genoeg worden. ‘Geen plekken op Mickey Mouseformaat, zoals in de garage van de gemeente.’

Droom

Otto Ludwig

De oppositiepartijen scharen zich ook achter de ‘unieke’ kans van de Boulevardgarage. Maar GBwoordvoerder Hans Vingerling betwijfelt of die zo groot moet worden als het college graag wil. Adviezen van de Grontmij zeggen dat een garage van 572 namelijk groot genoeg is, ook naar de toekomst toe. Dat adviesbureau doet tevens de suggestie voor een gefaseerde aanpak: uitbreiden als het nodig is. De keus van het college van 770 is volgens het raadslid ingegeven ‘vanuit de droom van een eenmalige kans’. Hij vindt dat de gemeente ook iets moet doen aan de schamele bezetting (23,8%) van de Princehavengarage. Die garage met 240 plekken, op nog geen 200 meter vanaf de Badstraat en 50 meter van het Noordeinde, staat het merendeel van het jaar leeg. Wethouder Daan Binnendijk kwam niet verder dan de toezegging dat er ‘wordt gekeken naar het optimaliseren van de garages Tramstraat en Princehaven’. PvdA Katwijk heeft vorig jaar schoorvoetend ingestemd met het onderzoek naar een garage van 770, zegt Nelly Smits. Die grootte blijkt volgens het raadslid nu vooral gebaseerd op ‘piekmomenten’. ‘Dat is volgens ons niet nodig. ’ Ze laat verder weten dat er vooral financieel nog veel onduidelijkheid is. ‘De PvdA wil duidelijkheid over de exploitatie en onrendabele top’. Voor de SGP is ook nog niet duidelijk of de garage 572 of 770 plekken moet tellen. Maar ook die partij vindt de garage een ‘unieke en eenmalige kans’.

Autovrij Binnendijk deed z’n best om de twijfelaars over de streep te trekken door te wijzen op de kansen die de grote garage op de Boulevard toch vooral biedt. Het winkelcentrum Zeezijde kan daarna autovrij worden. Autovrije winkelcentra met garages dichtbij trekken volgens het meest recente ‘koopstromenonderzoek’ het meeste publiek. Binnendijk: ‘Wij geloven in de kansen van een autovrij centrum. Laten we deze unieke kans nu beetpakken’.

Losse nummers: € 1,50

DEZE WEEK

Eindexamens: De tijd gaat… nu in! De examens zijn weer begonnen. Zweten, blokken en het zoeken naar verdwenen aantekeningen; de zenuwen zijn duidelijk aanwezig. Vanaf dit jaar zijn tevens de exameneisen verscherpt. In het schooljaar 2011/2012 geldt voor alle leerlingen dat het gemiddelde cijfer van de vakken van het centraal examen (CE) voldoende moet zijn: een 5,5 of hoger. Voor de leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo wordt de bepaling dat bij de berekening van het eindcijfer het schoolexamen (SE) twee keer meetelt, geschrapt. Maandag begonnen de vele examenklassen op het havo met het vak Nederlands. Vmboleerlingen begonnen dinsdag met Engels. Op het Wellant College doen er vanuit de vierde klas 73 kandidaten mee aan het examen. De richtingen Basis en Kader starten vandaag met hun examen Nederlands. Andreas College locatie Rijnmond telt dit jaar 96 Basis- en 99 Kaderleerlingen die examen doen. Op de locatie Pieter Groen sluiten er op vmbo 96, op havo 101 en op vwo 58 leerlingen hun middelbare schoolcarrière af.

Treurige smileys toeristisch beleid

Politiek kritisch over toekomst van Citymarketing Katwijk CDA, VVD, GemeenteBelangen (GB) en SGP zijn kritisch over de toekomst van Citymarketing Katwijk. Daar kan wethouder Willem van Duijn zich wel iets bij voorstellen. ‘Het college is ook niet tevreden over hoe dat gaat’, zei hij vorige

week donderdag in de raadscommissie Bestuur. Hij voegt daaraan toe, dat het college volgende maand met voorstellen komt over die toekomst. De raadscommissie besprak vorige week de ‘Jaarstukken 2011’ van de gemeente. Daarin staat hoe het met de gestelde doelstellingen voor dat jaar is gegaan. Een groene smiley (zo’n gezichtje met een brede lach) geeft aan, dat de doelstelling is gehaald, een rode smiley (een treurig gezichtje) staat voor niet gehaald. Met het toeristisch beleid is het treurig gesteld, is op te maken uit die jaarstukken. Bij zes van de acht genoemde doelstellingen staan rode smileys. Het merendeel daarvan komt omdat het toeristisch recreatief actieplan (TRAP) nog niet klaar is. Voor goede promotie is samenwerking tussen gemeente en citymarketing nodig en daar schort het aan, blijkt uit weer een andere doelstelling met een rode smiley. ‘Het overleg met de citymarketeer komt niet van de grond. Er wordt een voorstel ontwikkeld om tot verbeterde samenwerking te komen’, schrijft het college in de jaarstukken.

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

Veel geld Die opmerking van het college prikkelt verschillende partijen. ‘Kan het college daar wat duidelijker over zijn?’, wil CDA-raadslid Krijn van der Spijk weten. ‘Citymarketing kost veel geld en wat zien wij daarvoor terug? Als het niet lukt, moeten we er ook kritisch over durven zijn en mogelijk andere oplossingen zoeken voor de promotie van Katwijk.’ Daar sluit de VVD zich bij aan.

Jan van Beelen met zijn Koninklijke onderscheiding.

Wijkcentrum De Coligny kreeg afgelopen zaterdag veel volk over de vloer. Reden voor deze gezellige drukte was het vieren van een driedubbel feestje. Wijkvereniging Koestal, Overduin en Zanderij vierde het veertigjarig bestaan, de Social

Sofa, een buurtbank, werd officieel in gebruik genomen, en als klap op de vuurpijl was er een Koninklijke Onderscheiding. De levendige wijkvereniging betrok vorig jaar september hun nieuwe onderkomen in het multifunctionele gebouw De Coligny. Na twee jaar te hebben ingewoond in Sport-

Bewoners balen van lichtreklame

Even geen startersleningen

En Plein AirSchilders in museum

Lopen langs grens Romeinse grens

13

Abonnee, maar toch geen krant ontvangen? Bel vrijdagmorgen tussen 8.00 en 12.00 uur: 4022901

www.bibliotheekkatwijk.nl

Lintjesregen druppelt na bij jubilerende wijkvereniging

Door Heleen Schoneveld

3 5 15

hal Cleijn Duijn kon de wijkvereniging weer terug naar hun oude vertrouwde stek in een nieuwe jas. Velen hebben een warme band met het wijkwerk. Is het niet als bezoeker, dan wel als vrijwilliger in de diverse commissies. Wethouder Thijs Vervolg op pagina 7

GB en SGP verbazen zich vooral over die blijkbaar niet zo nauwe samenwerking. ‘Waarom komt dat overleg niet van de grond?’, vraagt Leen van Poppel (GB) zich af. ‘Wij betalen die citymarketeer toch? Waarom is er dan geen overleg?’, is de vraag waar Dirk Remmelzwaal (SGP) graag antwoord op wil. Financieel wethouder Willem van

Duijn wil er niet te veel over zeggen, omdat toerisme niet in zijn portefeuille zit. ‘Het college is ook niet tevreden over hoe dat gaat. Volgende maand komen er voorstellen naar u toe.’

Contract Vier geleden richtten gemeente, wooncorporatie Dunavie, Rabobank Katwijk, FloraHolland, KOV en de Katwijkse campings de Stichting Marketing Katwijk op. Die stichting is de werkgever van citymarketeer Wilma Hagebeuk die in juni 2008 werd aangesteld om Katwijk op de kaart te zetten. Op 1 juli aanstaande loopt het contract over financiering van citymarketing af. ‘Het college bezint zich op de wijze waarop citymarketing zal worden voortgezet’, staat in de jaarstukken.

Verbazing Citymarketeer Hagebeuk laat desgevraagd weten verbaasd te zijn over de opmerking, dat het overleg niet tot stand zou komen. ‘Ik wist niets van die tekst en ben er ook niet over geraadpleegd. Wat mij betreft is de samenwerking niet anders dan de afgelopen 3,5 jaar. De gemeente had een tijdje geen beleidsmedewerker toerisme en recreatie. Nu is er weer een nieuwe medewerker en die spreek ik iedere twee weken.’ Hagebeuk wijst verder op enkele projecten waar zij contact over heeft met de gemeente. Dat het TRAP nog niet klaar is, ligt niet aan de citymarketing. ‘Het TRAP ligt bij de gemeente zelf.’ Ondanks de kritische geluiden, is Katwijk wel genomineerd voor de Nationale Citymarketing Trofee. Burgemeesters konden hun gemeente daarvoor aanmelden. ‘Maar die aanmelding komt niet vanuit de gemeente Katwijk’, meldt de citymarketeer. ‘Dat is gedaan door mensen uit het vak die mij kennen. Voor mij een opsteker. Mensen buiten Katwijk zien wel wat er hier allemaal gebeurd.’ Op 4 juni worden de winnaars van die trofee bekend gemaakt.

Afspraken en geld voor afzanden ‘Een duinlandschap met zeezicht, daar waar de veiligheid het toelaat.’ Zo schetst fractievoorzitter Klaas Jan van der Bent van de ChristenUnie de wens voor het nieuwe duinlandschap na bouw van de parkeergarage en kustversterking voor de Boulevard. De politieke meerderheid wil met Rijnland duidelijke afspraken over behoud van zeezicht en daar geld voor in de begroting opnemen. ‘Zicht op zee’ vanaf de Boulevard. Daar is iedereen het eigenlijk wel over eens; bewoners, bezoekers,

horeca en politiek. ‘Zoveel mogelijk de zichtlijnen in stand houden’, zegt CDA-fractievoorzitter Bart van Kruistum in de vergadering

Belasting voor afvalstoffen niet verhoogd

DE KATWIJKSCHE POST de KATWIJKSCHE POST

De coalitie steunt het college van burgemeester en wethouders, dat voor die grote parkeergarage heeft gekozen ‘gelet op de bestuurlijke wens om de plaatselijke economie optimaal te faciliteren’. CDA Katwijk vindt de bouw van die garage zelfs getuigen van ‘lef en ondernemerschap’ in deze tijd van economische malaise. ‘Goede bereikbaarheid van het centrum betaalt zich altijd uit’, zegt fractievoorzitter Bart van Kruistum. ‘Funshoppen is hot. Dat wil het CDA ook in Katwijk.’ Die partij steunt het college daarom in zijn keus voor 770 plekken.

De mens moet niet zorgen, dat hij in de hemel komt, maar dat de hemel in hem komt

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

Moet de nieuwe ondergrondse garage aan de zeekant van de Boulevard 770 parkeerplaatsen groot worden, of is een garage met 572 plekken genoeg? De coalitiepartijen CDA, VVD en ChristenUnie willen de grootste, want zo’n ‘unieke kans’ om daar een garage te bouwen doet zich nooit meer voor. Zegt wethouder Daan Binnendijk. De oppositiepartijen SGP, GemeenteBelangen (GB) en PvdA twijfelen en hebben hun bedenkingen bij een garage van die grootte.

WOORDEN SPREKEN:

De afvalstoffenheffing hoeft volgend jaar niet verhoogd te worden. Dat liet wethouder Willem van Duijn vorige week donderdag doorschemeren in de raadscommissie Bestuur. Van Duijn beantwoordt daarmee een vraag van Leen van Poppel van GemeenteBelangen. ‘De afvalstoffenheffing is boven de honderd procent gekomen. Gaan de burgers hier iets van merken?’ De gemeente werkt aan een kostendekkend tarief voor de afvalstoffenheffing. De uitgaven voor die heffing zijn vorig jaar meegevallen, onder meer door een lager aanbod voor verwerking grofvuil en hogere opbrengsten uit de gescheiden afvalstromen, blijkt uit de Jaarrekening 2011. ‘Door die ontwikkelingen krijgen we ruimte en hoeven we de extra voorziene tariefstijging in verband met het ombuigingsprogramma ‘Scherp aan de wind’ volgend jaar niet door te rekenen in het tarief afvalstoffenheffing’, vertelt de wethouder. ‘Het tarief voor 2013 is gelijk aan die van dit jaar.’ De afvalstoffenheffing bedraagt dit jaar voor eenpersoonshuis-houdens € 216,48 en € 316,56 voor meerpersoonshuishoudens. Vorig jaar was dat respectievelijk 208,32 en 304,68.

g n i t r ko

Abonnee Deze week extra voordeel bij:

"NCBDIUTXFHt,BUXJKL Tel. 071 40 21 272 WWW.MEIJVOGELSANITAIR.NL

Zie alle aanbiedingen op pagina abonneekorting in deze krant!

Waar wijsheid regeert, zal het recht zegevieren. Rijnstraat 119 2223 EA Katwijk

Te l e f o o n 0 7 1 4 0 3 0 1 5 1 E-mail: demilliano@planet.nl

Vaste combinatie van € 3.995,-- voor

€ 2.995,--

IE LACT I U R IN ? w bed u r o vo

(160/180 x 200/210 cm)

-

0,0 5 €

Inruilactie!

De Nachtwacht heeft een uitgeslapen aanbieding waarbij de waarde van uw oude bed kan oplopen tot 500 euro. Zo ligt u niet wakker van de aanschafprijs van een nieuwe Eastborn combinatie. Informeer vrijblijvend naar de waarde van uw oude bed en maak kennis met Eastborn, uw nieuwe slaapcomfort!

Vervolg op pagina 7

Taxi nodig? 071-4012277 www.taxidejong.nl

Ambachtsweg 24a • Katwijk • T 071 408 58 55 (tegenover de Gamma industrieterrein ’t Heen) www.denachtwachtkatwijk.nl


HEMELVAARTSDAG

GEOPEND! VAN 10.00 - 17.00 UUR Trendhopper Katwijk Ambachtsweg 11 - Katwijk

morgen kunt u haar gerust weer een vraag stellen Bel de gratis KWF Kanker Infolijn 0800 - 022 66 22 Al uw persoonlijke vragen over kanker persoonlijk beantwoord

Koop nú een Ford Ka en scoor maximaal belastingvoordeel! Soms zijn er keuzes die briljant uitpakken. Zoals een speler inbrengen die het winnende

HEYER Wij verkopen bloemen, planten en aanverwante artikelen in Zweden en Finland.

Geen BPM 1 jaar geen wegenbelasting

mag aftrekken: géén wegenbelasting en géén BPM! Bovendien is het aantal Gouden Wissels beperkt. Want zo’n briljante keuze geldt slechts zolang de voorraad strekt.

Tot 903,- belastingvoordeel

En al helemaal als u er van die sportieve details op wilt. Voordeel is wel dat u er snel

OP=OP

in kunt rijden. Op naar de Ford dealer voor uw laatste kans op zo’n belastingvrije Ka!

BLOMSTERGROSSISTEN BV

i.c.m. Ford Options. Vraag ons naar de voorwaarden.

doelpunt maakt. Ofwel een Gouden Wissel. Eigenlijk geldt hetzelfde als u nu een Ford Ka koopt. Want dan scoort u tot wel 903,- belastingvoordeel, dat u zo van de vanafprijs

iedereen verdient een morgen

1 jaar gratis All-risk Autoverzekering

U rijdt de Ford Ka al vanaf 8.650,-.

Alle prijzen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM. excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto’s kunnen afwijken van standaardspecificaties. Actie geldt op t/m eind maart geregistreerde auto’s.

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 20,4; liter/100 km: 4,9; CO2 gr/km: 115.

Voor versterking van ons team zoeken wij een:

INKOPER BLOEMEN + INKOPER PLANTEN

HOE OVERLEEF IK DE LENTE?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: M. van der Nol Tel. mobiel: 06-41150847 E-mailadres: info@heyer.se

Haarlem Eysinkweg 71, Telefoon 023 - 553 16 66 Lisse Meer en Duin 72a, Tel. 0252 - 46 69 00 Noordwijk Keyserswey 1, Tel. 071 - 364 10 10 Off. service-dealer: Autobedrijf J. Noort & Zn., Katwijkerweg 1d, Rijnsburg. tel. 071 - 402 18 10

Voor een perfecte bouw van uw

OPEN HAARD of SCHOUW

www.marblestyle.nl Parallelboulevard 178 Noordwijk 071-3620758 WWW.BELEEFDELENTE.NL

Alles onder één dak Tridental Mouthware is een allround mondzorgcentrum voor iedereen met of zónder eigen tanden. Onze ruime praktijk beschikt over moderne behandelkamers en een professioneel tandtechnisch laboratorium. Dankzij uitbreiding van het tandartsteam hebben wij plaats voor nieuwe patiënten!

We hebben plaats voor nieuwe tandartspatiënten!

U bent bij ons in goede handen voor reguliere mondzorg, vakkundig kroon- en brugwerk, esthetische tandheelkunde en implantologie. Prothesepatiënten kunnen -zonder doorverwijzing- direct bij ons terecht voor een kunstgebit of klikgebit op implantaten. We hebben ervaren klinisch prothesetechnici en een vaste implantoloog in huis. Tridental Mouthware werkt met professionele apparatuur voor het vakkundig bleken van uw tanden. k op www.tridentalmouthware.nl

Nu oo woensdagavond geopend!!!

Tramstraat 110 2225 CM Katwijk T 071 407 10 00 info@tridental.nl

Strak in je vel... Veel vrouwen herkennen het probleem.... Cellulitis op de benen, billen, taille en buik.

Voor

De oplossing is Lypossage! Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op

de vet- en vochthuishouding.

Na

Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder. Na 4 behandelingen heeft u al zichtbaar U zult geen gewicht verliezen... wel centimeters!!

Wilt u meer informatie over Lypossage, neemt u dan contact op met Gladys

Tel: 06 10817027 Behandelingen worden gegeven in Voorhout door een vrouw


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 17 MEI 2012 • 3

Bewoners Boogschutter balen van lichtreclame Lidl

Vragen over vlag halfstok

De CU wil ook weten waarom er geen persbericht is uitgebracht. ‘Een persbericht kan in aanvulling van een rouwadvertentie worden ingezet, maar dit is bij het overlijden van een oudbestuurder niet gebruikelijk’, luidt het antwoord. Toch vraagt Noordhuis of daar nog eens over nagedacht kan worden. ‘Met een persbericht weet iedereen waarom de vlag halfstok hangt.’

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

De gemeente gaat het rouwprotocol aanpassen. Dat heeft de gemeente naar aanleiding van een vraag van de ChristenUnie (CU) laten weten. Vanwege het overlijden van oud-burgemeester Van ’t Wout van Valkenburg hing de vlag op het Katwijkse gemeentehuis zaterdag 28 april halfstok. ‘Daar hebben we veel vragen over gehoord’, stelt Henk Noordhuis van de CU in de raadscommissie Bestuur van vorige week donderdag. De CU heeft daar schriftelijke vragen over gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Het college antwoordt, dat het rouwprotocol wordt aangepast met een bericht op de website om ‘in de toekomst onduidelijkheid te voorkomen’.

Zestigste jubileumeditie Olympia’s Tour door gemeente Deze week is in Zandvoort de zestigste jubileumeditie van Nederlands oudste wielerronde, Royal Smilde Olympia’s Tour, van start gegaan. In het Noord-Hollandse Zandvoort werd afgelopen maandag de proloog verreden. Een dag later vertrok het peloton vanuit de kustplaats richting het zuiden. Via Noordwijkerhout, Voorhout, Rijnsburg, Leiden, Wassenaar om in Noordwijk ter hoogte van het Beach hotel ’s middags te finishen. Maar liefst drie keer reed het peloton door onze gemeente, een waar spektakel om te zien. Zaterdag 19 mei wordt de tour, na omzwervingen door Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland afgesloten in het Limburgse dorp Reuver. De renners hebben er dan exact 784,4 kilometer opzitten. Voor uitslagen en meer informatie zie www.olympiastour.com. (Foto: A. van Duijvenvoorde).

‘Misverstandje’ over inhoud brief

De Nederlandse regering heeft de geboren Katwijkse Lidi Remmelzwaal aangesteld als nieuwe ambassadeur van Suriname en Guyana. De Katwijkse vervangt in augustus van dit jaar Aart Jacobi, die sinds 2009 het koninkrijk vertegenwoordigde in Paramaribo. Remmelzwaal is voorheen ambassadeur geweest in Mozambique en Ghana.

Jonge paling zwemt via Katwijks gemaal Rijnland binnen De glasaal (jonge paling afkomstig van zee) trekt in de periode april-mei weer het gebied van Rijnland binnen. Om de vissen tegemoet te komen, is het gemaal van Katwijk vorig jaar voorzien van een viskoker. De glasalen moeten Katwijk weten te vinden om terug te keren in het zoete water van Rijnland. Uit de tellingen die in het najaar zijn gehouden, blijkt dat de viskoker bij het gemaal goed wordt gebruikt. Ook de vissen die via het gemaal naar zee migreren, blijken de tocht door de waaier goed te doorstaan. De komende weken worden metingen naar glasaal verricht bij de viskoker en met een 4 bij 4 meter kruisnet in de tussenboezem en aan de buitenzijde bij het gemaal. Tijdens deze metingen worden opnames gemaakt voor een documentaire over vismigratie en activiteiten van Rijnland op het gebied van vis. Op verzoek van onderzoeksinstituut Imares houdt een aantal vrijwilligers een glasaalmonitoring.

NZF wacht al vier maanden op antwoord over eindtijden Het is weer eens zover. Gedoe tussen burgemeester Jos Wienen en het Noordzee Zomerfestival (NZF). Gedoe over waar al jaren gedoe over is: de eindtijden van het festival dat op het Strandplein wordt gehouden. Het bestuur van het NZF stuurde op 18 januari dit jaar een schriftelijk verzoek naar de burgemeester voor ontheffingen op maandag, dinsdag, woensdag en donderdagen. Het NZF wacht nog steeds op antwoord. De gemeente laat afgelopen maandag desgevraagd weten, dat daar binnen twee weken antwoord op komt. Op 18 januari een brief sturen en – op de ontvangstbevestiging na – nog steeds op antwoord wachten. Waarom moet dat zo lang duren, vraagt Leen van Poppel van GemeenteBelangen (GB) vorige week donderdag in de raadscommissie Bestuur. ‘Wij verzoeken de burgemeester zeer dringend om op korte termijn een beslissing te nemen.

5

jaar later Hoe is het met: ‘Gemeente wil eigen archeoloog. Katwijkse grond vol bodemschatten’, kopt een artikel in De Katwijksche Post op 18 mei 2007. Door Thirza van Schie Duizenden jaren geleden, toen de Zanderij nog niet bestond, de Princestraat nog geen winkelgelegenheid was en het strand nog alleen bestond uit zand en duin, was Katwijk een belangrijke handelsplaats. Zo leefden er aan het begin van de

Door deze lange duur handelt hij in strijd met de wet dwangsom.’ Van Poppel voegt daar nog aan toe, dat de gemeenteraad altijd zelf nog een beslissing kan nemen over verruiming van de eindtijden. Wethouder Willem van Duijn beloofde de afwezige burgemeester te vragen zo spoedig mogelijk met een antwoord te komen.

‘Misverstandje’

De eindtijden voor doordeweekse dagen is 23.00 uur. Het NZF wil daar graag 23.30 uur van maken. ‘Met een half uurtje extra kunnen we dan de dagactiviteiten financieren’, legt NZF-secretaris Jan Paauw uit. Dat staat ook in die brief van begin dit jaar. ‘Indien u ons ontheffingen verleend op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdagen, kunnen wij onze dagactiviteiten doorgang laten vinden op de manier zoals we dat oorspronkelijk gepland hadden’, staat in de brief aan burgemeester Wienen. De boodschap is duidelijk. Geen ontheffing? Dan ook geen dag-

Dat er nog steeds geen antwoord is op de bewuste brief, lijkt op een ‘misverstandje’ te berusten. Dat levert navraag bij de gemeente op. De brief is gezien als reactie op het nieuwe evenementenbeleid en kreeg daarmee de status ‘zienswijze’. En die ‘zienswijze’ wordt – toevallig of niet – volgende week dinsdag door het college behandeld.

ZA 18 9

ZO 20 10

MA 20 11

30%

40%

40%

40%

40%

50%

60%

50%

O 4

ZW 3

O 3

NO 4

De Wmo-adviesraad organiseert woensdag 30 mei een avond onder de titel: ‘AWBZ: zorg in beweging’. Op deze avond zal de voorgenomen overgang van begeleidingszorg van de Awbz naar de gemeente worden toegelicht. Daarvoor zijn twee sprekers uitgenodigd: Ruth Deddens van het LSR, het landelijke steunpunt van cliëntenraden, en Herman Eitjes van Zorgbelang Zuid-Holland. De laatste spreker besteedt aandacht aan de algemene problematiek, terwijl mevrouw Deddens zich vooral zal richten op de gevolgen voor de mensen die nu begeleiding krijgen vanuit de Awbz. Na de pauze zullen de sprekers samen met een vertegenwoordiger

mei mei mei mei mei mei mei

HOOG WATER

LAAG WATER

15.01 + 02.32 15.38 + 03.12 16.13 + 03.48 16.49 + 04.22 17.18 + 04.54 17.52 + 05.28 18.29 + 06.00

10.57 + 23.16 11.41 + 23.56 12.21 + -------12.41 + 00.15 12.56 + 00.51 13.35 + 01.27 14.15 + 01.56

mei mei mei mei

De avond is bestemd voor wie met begeleiding vanuit de Awbz te maken heeft of krijgt, zowel in de persoonlijke sfeer als beroepsmatig. De avond wordt gehouden in de burgerzaal van het gemeentehuis in Katwijk en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staan de deuren open. Aanmelden voor de avond is gewenst, maar niet verplicht, en kan via e-mail adres: info@wmoadviesraadkatwijk.nl.

de archeoloog van Katwijk jaartelling veel boeren en soldaten op het grondgebied van Katwijk. De Zanderij lag in het grensgebied van het Romeinse Rijk, de zogenaamde Limes. De bewoningssporen werden door zandverstuivingen bedekt met een flink zandpakket. Deze plek is samen met veel andere plekken in Katwijk de reden dat ‘ons dorp’ bekend staat als een van de meeste bijzondere archeologische vindplaatsen in Nederland. Door de invoering van de Wet op Archeologische Monumentenzorg moesten alle woningbouwprojecten, bestemmingsplannen en bouwvergunningen eerst onderzocht worden op mogelijke aanwezigheid van overblijfselen uit het verleden. Voor Katwijk was het nodig een ‘eigen’ archeoloog te hebben, om deze zaken te onderzoeken en een beleid hiervoor op te stellen. Boudewijn Voormolen bleek de ideale kandidaat. Na zijn vijf jaar

durende onderzoek naar de Oude Steentijd op de Universiteit van Leiden kwam hij in Katwijk terecht. ‘Ik werd gevraagd om een beleidsplan op te stellen voor de Monumentenzorg. Omdat er ook iemand moest zijn om dit beleid te onderhouden ben ik vast aangesteld.’ Als gemeentelijk archeoloog maakt hij niet alleen potjes, scherven en munten stofvrij. Er komt heel veel geregel aan te pas. Er moet onderzoek worden gedaan, plannen worden opgesteld en rapporten worden uitgebracht. ‘Het beleid heeft zich in de afgelopen vijf jaar geïmplementeerd. We zijn nog altijd erg druk.’ Druk heeft de gemeente zeker. Met de bebouwing van vliegkamp Valkenburg en de renovatie van de kustlijn in het vooruitzicht is er veel werk aan de winkel. Want onder de weelderige weilanden van Valken-

Boudewijn Voormolen helpt de kinderen van het Wellantcollege tijdens hun onderzoek.

burg ligt veel moois aan archeologische schatten verscholen. Geen edelstenen, parelkettingen of grote geldbedragen, maar overblijfselen van Romeinse dorpen. ‘Valkenburg vat alle landschappen van Katwijk samen, je vindt er de mooiste dingen.’ Ook aan de Katwijkse kust vermoedt men veel van vroeger te vinden. Er zijn boringen gemaakt om te kijken naar de zogenoemde ‘grondverkleuring’. Bij een boring komt een kolom grond naar boven waarin archeologen aan de hand van verkleuringen kunnen zien of die grond door mensen bewerkt is. Naar aanleiding van de grondanalyse wordt er beslist of er een proefsleuf gegraven wordt, waarbij een doorsnee gemaakt wordt van de grond.

ZON OP / ONDER vr. 18 za. 19 zo. 20 ma. 21

van de gemeente vragen beantwoorden en de discussie met de zaal aangaan. Deze avond wordt geleid door voorzitter Fedde Jonkman van de Wmo-adviesraad in Katwijk.

Irislaan 281A, 2343 CM Oegstgeest www.m2tandartsen.nl

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

18 19 20 21 22 23 24

De gemeente blijkt niet over de juiste meetapparatuur te beschikken. Dit type LED-verlichting kan daarmee niet gemeten worden. En er is naar de mening van de ambtenaar toch geen sprake van een directe instraling, dus kan die meting wel achterwege blijven. Wat de commissie hierover denkt, zal over enkele weken bekend worden. Dan geeft zij een advies aan het college van burgemeester en wethouders of het bezwaar gegrond verklaard zou moeten worden of niet. Het college neemt vervolgens een besluit op het protest.

nieuwe patiënten zijn welkom!

Dat die brief ook een verzoek was, is geconstateerd na de vraag van Van Poppel in de commissievergadering. Dat verzoek wordt, geeft de gemeente aan, met spoed opgepakt en binnen twee weken afgehandeld.

GETIJDEN vr. za. zo. ma. di. wo. do.

Tijdens de hoorzitting vorige week bleek dat er nooit een officiële meting door de gemeente heeft plaatsgevonden. Dit verwonderde de commissieleden zeer. Want zo’n zaak hoeft toch niet anderhalf jaar voort te slepen. Even opmeten en het resultaat leggen naast de normwaarden die voor lichtinval staan en het is duidelijk of er een overschrijding is. Maar de ambtenaar werpt tegen dat alleen een zichtwaarneming in dit geval voldoende is. Er kon worden volstaan met gewoon te kijken.

AWBZ: zorg in beweging

HET WEER VR 15 7

De bewoners hebben drie bezwaren. De inval van het kunstlicht in de woonkamers, de inkijk van het winkelend publiek en de heel onverzorgde uitstraling door de reclames. Begin 2011 waren er bouwwerkzaamheden bij de Lidl en de ruiten in de gevel zijn daarbij veranderd van helemaal dicht beplakt naar geheel open. Sindsdien hoeven de bewoners ‘s avonds zelf geen lampje meer te op te steken. Maar dit mag volgens de regelgeving niet. Na een gesprek met de gemeente en Lidl is er een oplossing gekomen door een stukje folie op de ramen te beplakken. Maar volgens de bezwaarmakers loste dit het probleem niet op. Er volgden diverse gesprekken, controles en aanpassingen. De klachten bleven aanhouden. In november bezocht de gemeentelijke toezichthouder de plek des onheils

Geen meting

Wmo-informatie en discussieavond

activiteiten. Paauw: ‘We willen dolgraag overdag ook organiseren voor jong en oud, maar daar hangt nu eenmaal een prijskaartje aan. We hebben ook te maken met minder inkomsten uit sponsoring.’ De tijd gaat wel dringen, want het Noordzee Zomerfestival wordt dit jaar van 3 tot en met 11 augustus gehouden op het Strandplein.

Half uurtje

Door Nico Kuyt

en concludeerde dat er geen overtreding meer is. Deze conclusie wordt bepaald niet door de bewoners gedeeld. Zij vinden dat er nog steeds sprake is van lichthinder. Er zijn wel maatregelen getroffen, maar die zijn niet toereikend. En een makelaarsrapport toont dat hun huizen minder waard zijn geworden door de uitstraling.

FOTO: PR.

Katwijkse ambassadeur in Suriname

De bewoners van Boogschutter 1 tot en met 19 hebben geen reclamefolder van supermarkt Lidl in hun brievenbus nodig. De aanbiedingen schijnen dwars door hun huis en ze kunnen de kortingen op hun schuurtje in spiegelbeeld lezen. Van deze gratis service van de winkelier genieten zij evenwel niet. Al anderhalf jaar loopt de zaak over het indringende licht. Onlangs tekenden zij bezwaar aan. Vorige week hield de Onafhankelijke commissie voor Beroeps- en Bezwaarschriften een hoorzitting.

5.41/21.31 di. 22 mei 5.35/21.37 5.40/21.32 wo. 23 mei 5.34/21.39 5.38/21.34 do. 24 mei 5.33/21.40 5.36/21.36

Op zoek naar het Romeinse verleden in Havenkwartier Katwijk.

En wat als er nu iets ‘groots’ gevonden wordt? ‘Als we op iets stuiten dat van groot belang is, bestaat er een mogelijkheid de opgraving in te passen in een bouwplan. Bijvoorbeeld als park of monument, zoals dat bij begraafplaats ‘De Horn’ in Rijnsburg. En zo niet, dan is het mogelijk de vondsten op te slaan in

een landelijk archeologisch depot.’ Hier adviseert Voormolen het college van burgemeesters en wethouders en de gemeenteraad over. Het echte veldwerk wordt verricht door externe bedrijven. wDe archeologische afdeling van Katwijk houdt zich ook bezig met educatieve doeleinden, en werkt samen met Katwijkse scholen. Zo hebben brugklassers van het Wellantcollege vorig jaar oude stukken onderzocht voor het vak Wetenschapsoriëntatie, en krijgen basisschoolleerlingen volgende week de kans ‘echte Romeinen’ te ondervragen tijdens de start van de Limesreis, een trektocht langs het Nederlandse deel van de grens van het oude Romeinse Rijk. Katwijk wordt landelijk geprezen om hun innovatieve en veelzijdige beleid, en er liggen nog veel klussen om te klaren. ‘We nemen onze archeologische rijkdom serieus.’ En blijft er nog veel over na al de succesvolle vondsten die al zijn gedaan in Katwijk? ‘Elk project kan een vervolg krijgen. De komende jaren zijn we wel zoet!’

STAM ZAAGT DOOR! Het is vandaag woensdag 9 mei. Zojuist kwam ik voor de derde keer in tien dagen uit de Rooms Katholieke Joannes de Doperkerk. Eerst twee indrukwekkende rouwdiensten rondom het overlijden en begraven van de schoonmoeder van onze jongste zoon Johannes en diens Stefanie. Zij heette Cora van der Klugt, 61 jaren jong, gestorven aan de sluipmoordenaar ALS. Vanavond een ‘weest gegroet’ dienst. Eerlijk gezegd ik daar helemaal niets mee en snap ik er ook niets van. Maar daarvoor ben en blijf ik ook protestant. Echter, die vorige twee zeer druk bezette diensten, (avondwake en dienst voor de begrafenis) grepen me meer aan dan ik ooit kon vermoeden. Het waren om zo te zeggen twee Roomevangelische diensten. Met het prachtige koor Vocalis, voor amateurs heel bijzonder. En liederen als: ‘Hij tilt mij op’, ‘Jerusalaïm’ en ‘Als je eenzaam bent of in het duister.’ Vooral de riten en de mystieke atmosfeer waren schitterend. Wat hebben wij protestanten toch veel ‘kinderen’ met het ‘badwater’ van de beeldenstorm weggegooid. Ik ben vóór een rijkere liturgie met knielbanken, kaarsen en beelden van de apostelen. Vóór die prachtige statiën aan de wand waar het lijden en sterven van Christus wordt afgebeeld. En vóór rituelen als het gedachteniskruisje. Het gedachteniskruisje is een kruisje met daarop de naam van de overledene. Gegraveerd in de gekruiste Christus. In de avondwake wordt dat kruisje aan een van de nabestaanden, in dit geval de jongste zoon Guido, gegeven die het ophangt aan de paaskaars. Zo wordt de band tussen de overledene en de opgestane, het Licht der wereld gesymboliseerd. Bij de dienst voorafgaande aan de begrafenis, ten onrechte begrafenisdienst genoemd, krijgt die jongste dat kruisje weer terug, hangt het achterin de kerk aan de wand met alle kruisjes van de andere overleden parochianen. Daar blijft het tot ‘allerzielen’ wanneer de doden van de gemeente worden herdacht. Zoals bij de protestanten de lijst met overledenen in de kerkbode wordt afgedrukt en er voorbede voor de nabestaanden wordt gedaan. In de RK kerk wordt ook gebeden voor de overledenen. Gedachtig het feit dat zij niet sterven maar, hoe dan ook, voortleven acht ik dit nu een alleszins aanvaardbaar gebruik dat ook in het Nieuwe Testament voorkomt. Dan krijgen de nabestaanden dat kruisje mee naar huis, om het daar aan een muur te bevestigen of zoiets als een ‘In Memoriam’. Een indrukwekkend en diepzinnig en symbolisch ritueel. Helaas, hoe rechtser in het protestantisme des te kaler de eredienst en des te groter de ‘afkeer’ van de RK kerk en leer. Zonde. Is het niet de grootste kenner van de Nadere Reformatie, onze oude schoolkameraad en speelmakker, de hersteld hervormde dominee prof. dr. W.J. op ’t Hof die ooit zei dat een rechtgeaarde protestant chronisch heimwee zou moeten hebben naar de moederkerk? Och, ik hang niet meer aan ‘een’ kerkgenootschap. God heeft geen andere naam dan ‘Ik ben’. En ik geloof in en ben lidmaat van de Una Sancta. En ik kan me zelfs voorstellen dat er volgelingen van Kohlbrugge met diens mystiek en diepe bevinding Rooms zijn geworden. In elk geval heb ik die heimwee wel en ook heel diep. En daarom ga ik met enige regelmaat naar de kerk om de hoek. Ik eindig met de mooie en diepzinnige vooral oerbijbelse tekst van het eerste lied van de avondwake van Huub Oosterhuis uit 1993: Zo vriendelijk en veilig als het licht zo als een mantel om mij heen geslagen zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen, dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. Wil mij behoeden en op handen dragen. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd waakt over mij en over al mijn gangen. Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid om, als ik val, mij telkens op te vangen. Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. Ik moet in lief en leed naar U verlangen. Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft, dat mij bevrijdt, en opneemt in uw vrede. Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, wil alle liefde aan uw zoon besteden. Weest Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. Reacties naar: dspjstam@gmail.com


NU OF NOOIT

BUURTBEWONER

ON BIJ BEMMEL & KRO KE U KE N S

WE DRAAIEN 4 DAGEN DOOR! HE ME LVAA RT

SD AG

ZATERDAG

DONDERDAG

9 1 7 1 18 16 W OE NS

V RI JD A

DAG

G

MEI

MEI

ME I

ME I

KEUKENWAARDECHEQUE

HEMELVA A

RTSDAG

PO STBEZO RGER

GEOPEND

DE N HA AG & ZOET ER W OU DE/RIJN DI JK VA N 10:0 0 TO T 17:0 0 UU R CRUQUIUS VA N 12:0 0 TO T 17:0 0 UU R

Stel, je komt uit Katwijk of Rijnsburg. En je hebt naast je dagelijkse bezigheden tijd over. Ga dan lekker aan de slag bij PostNL! Als postbezorger. Dé parttime baan die naadloos aansluit bij je leven. Want de werktijden zijn flexibel en het is dicht bij huis. Je houdt dus ruim tijd over voor dat andere deel van je leven, zoals je kinderen of kleinkinderen, je studie, bedrijfje of sport. Ideaal zo’n baan als buurtbewoner/postbezorger.

NEEM OP 16, 17, 18, OF 19 MEI DEZE WAARDECHEQUE MEE EN U ONTVANGT 1.250,- EXTRA KORTING*

1.250,twaalfhonderdvijftig euro tHSPPUTUFDPMMFDUJFJOCPVXBQQBSBUVVS tEJSFDUEFCFTUFQSJKT tBMSVJNKBBSFFOWFSUSPVXEBESFT t$#8FSLFOE tHFFOBBOCFUBMJOH

CRUQUIUS

Cruquiusplein 50, Cruquiusplaza tel. 023-5483060 VRIJDAG KOOPAVOND

DEN HAAG

Neckar 24, Industrieterrein Forepark tel. 070-3206065 DONDERDAG KOOPAVOND

OFFER T

RGER O Z E B EVEN L E J POST VA N L E E D

E ELDE RS?

KOM L ANGS, HE T IS ZE K E R DE MOEIT E WA A RD!

ZOETERWOUDE/RIJNDIJK

Hoge Rijndijk 309b, Rijneke Boulevard tel. 071-5812020 DONDERDAG KOOPAVOND

KIJK VOOR DE OVERIGE MESSCHERPE AANBIEDINGEN OP BEMMEL-KROON.NL

Je vindt jouw parttime baan op werkenbijpostnl.nl

* Lopende offertes met voorgaande acties inbegrepen, zijn uitgesloten van deelname. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Druk- en zetfouten voorbehouden.

 3ŊƒĒ ‡

  

 00 Ę ňŏ  

ş ŊƒĒ ‡ŐŇ č ľ ňŎĐōŐŇ  3  ľ ňōĐŋŋŇ   ľ ňŋĐʼnŌŇ

Ňʼn„“‚ƒĕ

‘“•“’“‡’ʼnҐ“ƒƒŒƒ–’ ƒ‹‰ƒŒ” ‡ŒŠ“‘‡ƒ„ ‘†ƒŽƒ„„ƒ’ƒ

Ň Ň Ň Đ ň ľ    3Ŋ ġ  ď 

“’‹’‡‘†ƒ‡Œ‚‡’‡Œ‡Œ…“‡‘ƒŒ’Š‹ƒ’‘ŒƒŠ†ƒ‡‚‘€ƒ…ƒŒ˜‡Œ…‚‡ġĒ‘ŽƒŠƒ‹ƒ’Ŋ„“Œ‰’‡ƒŠƒ‰’‡‘†ƒ‹ƒŒ”†‹ƒŒƒ–’ƒ‡ƒ“ƒŒ’ƒŒ‹‘’ƒ“ŒƒŒ”‡‘’Š‹ŽƒŒ”Šƒ‰’‡‘†€ƒ‚‡ƒŒ€ƒ€“‡’ƒŒ‘Ž‡ƒ…ƒŠ‘

  ňŋŘ 

  ľŊĐŋŋŇ

ň  ʼnŇňŊ   Œ„ňŇĐōōŇ ‡‘†ƒ’Š”‚ƒŠ‡…ƒ‹‚ƒ˜ƒ‚‡ƒ‘ƒŠ’ƒ‡ˆ‚ƒŒč‰ŒňĒňĒʼnŇňŋē

'Ğŵ͘ǀĞƌďƌ͗͘ϰ͕ϯͲϰ͕ϱůͬϭϬϬŬŵ͖ϮϮ͕ϯͲϮϯ͕ϯŬŵͬů͖KϮ͗ϵϵͲϭϬϰŐͬŬŵ͘WƌŝũƐŝƐŝŶĐů͘dtĞŶWD͕ĞdžĐů͘ǀĞƌǁŝũĚĞƌŝŶŐƐďŝũĚƌĂŐĞ͕ůĞŐĞƐĞŶŬŽƐƚĞŶƌŝũŬůĂĂƌŵĂŬĞŶ͘ĞŶŶĂĂŌƌĞŬǀĂŶΦϲϬϬŝŶƌƵŝůƉƌĞŵŝĞ͘KŵŝŶĂĂŶŵĞƌŬŝŶŐƚĞŬŽŵĞŶǀŽŽƌĚĞĂĨƐĐŚĞŝĚƐƉƌĞŵŝĞŵŽĞƚĚĞĂƵƚŽŵŝŶƐƚĞŶƐϰŵĂĂŶĚĞŶŽƉŶĂĂŵǀĂŶĚĞŬŽƉĞƌƐƚĂĂŶ͘ ůůĞĂĂŶďŝĞĚŝŶŐĞŶnjŝũŶŐĞůĚŝŐƚͬŵϯϬũƵŶŝϮϬϭϮ͘ĨŐĞďĞĞůĚĞŵŽĚĞůŬĂŶĂĨǁŝũŬĞŶǀĂŶŚĞƚƐƚĂŶĚĂĂƌĚŵŽĚĞů͘WƌŝũƐͲĞŶƐƉĞĐŝĮĐĂƟĞǁŝũnjŝŐŝŶŐĞŶǀŽŽƌďĞŚŽƵĚĞŶ͘<ŝũŬǀŽŽƌĚĞĂĐƟĞǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶŽƉǁǁǁ͘ĐŝƚƌŽĞŶ͘Ŷů͘

 Ŏ ŇʼnŊĒŌōňōŊňŇ

 

Đ  ň ŇŎňĒŋŇʼnŏŌŌŋ

 Ő ŇŎňĒŌŎŐōŐōŐ

 ň ŇŎŐĒŊʼnňŐŊŇʼn

Đ Đ


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 17 MEI 2012 • 5

Tweets en Blogs De redactie van deze krant volgt Katwijkse politici en andere Katwijkers die zich via internet laten horen.

Voedingsadviesbureau Katwijk Parklaan 93, Katwijk aan Zee Tel.: 0634492859 www.voedings-advies.nl katwijk@voedings-advies.nl

t/ = twitter.com .b = blogspot.com w. = www. f/ = facebook.com

Hup... van de bank af

t/@sgpkatwijk: Slob (CU) niet veel vertrouwen in CDA en VVD. Wel in D66 en GL? Hoe staat CU dan in meedoen van SGP in Lenteakkoord? Iets over pot en ketel?

In Nederland heeft 42% van de vrouwen en 51% van de mannen overgewicht. Ook bij kinderen wordt het een steeds groter probleem: 1 op de 8 jongens en 1 op de 5 meisjes is te zwaar.

t/@__xLisanne: Tuurlijk Lisanne, ga jij even schudden met een pak melk dat open staat! Gosje wat een bende...

Door Anne Mesman-de Winter, diëtist & Praktijkcoördinator

t/@Elisugh: Hebben de docenten soms onderling afgesproken dat ze voortaan ook onze enige pauze op een dag volpraten? #College t/@TimdeMol: Super, er zijn 90 extra kaarten voor het EK beschikbaar. Waarschijnlijk precies het aantal kaarten wat beschikbaar was voor de politiek.

t/@AriennedeVreugd: Na 10 jaar snap ik eindelijk wat er leuk is aan Tussen Kunst en Kitsch. Al die verrotte troep die tonnen waard blijkt te zijn. Onwerkelijk. t/@arjandevries93: 7245 klachten over het Nederlands examen. Dat is toch ziek?! t/@jonathanweegink: Opening RTL Nieuws 19:30: met de trein naar je werk wordt volgend jaar fors duurder, tot 1308 euro meer per jaar! #swsr #ANWB t/@Zeeverkenners: Aankomend weekend de Kaagcup zeilwedstrijden! “Wat het is...?” Lees het op www. katwijksezeeverkenners.nl t/@TriPodiaKatwijk: Nog tot eind deze maand mogelijk plaatsen te reserveren in de voorverkoop voor de beste plaatsen. Niet vergeten! t/@MarkParlevliet: Nog een 8 voor engels binnengesleept #eindinzicht t/@Icyphoenix1: Gefeliciteerd meid, nu verdwaal je niet meer in Blanes als je ons kwijt bent. t/@Scum_Katwijk: Vrijdag is het zo ver: de beste Cash tribute van Nederland @ defamericans live in Scum! En dan volgende week weer 2 super bands @kingjackmusic en @fmusicnl . Koop je kaarten via www.scumkatwijk. nl t/@gemeentekatwijk: Inloopmiddag Masterplan Katwijk aan Zee: denkt u mee? Woensdag 23 mei tussen 15.00 tot 18.00 uur in Het Anker. t/@Mark_vanDijk: Katwijk gaat de kust verstevigen door de enorme betonnen muur die er nu ligt -voor veel geldweg te halen, i.p.v. er handig gebruik van te maken. t/@ElineAanhane: Snel slapen morgen vroeg accountancy event! Ben benieuwd of ik daar verborgen talenten zal onthullen. Het schijnt wel in de genen te zitten? t/@GOA_Katwijk: As. Hemelvaartsdag wordt er gecontroleerd op betaald parkeren en parkeren in vergunninghouders gebieden. #Katwijk #parkeren #APV t/@lkrijgsman: Première van ‘Raak me aan’ was geweldig! Voor a.s. vrijdag en zaterdag zijn er nog kaarten! reserveren@mimiekstheater.nl 071-4035192 #katwijk t/@MeneerDubbeldam: Nou ja, 2012 vergaat de wereld. Maar dat is iets arg, want in Kattek gebeurt alles 50 jaer later. t/ @JacobJDijk: Neeeeee niet weer zo’n stink maaltijdsaladeschranzer voor me! #gathuiseten t/@EchteKattukker: Historische dag: heden laatste wedstrijd kustbewoner jr. in Quick Boys B6. Nu dus beter inzetbaar voor zaterdagklusjes t.b.v. gezin. t/@obkatwijk: Succes gewenst aan alle eindexamenkandidaten! t/@lauraduijn6: Heb ik een keer brood mee, is het niet meer goed #fml

FOTO: LEO MOL

t/@nellysmits: Wat een verschrikkelijke hemel schreiende documentaire over uitgeprocedeerde asielzoekers. Wat een land is dit geworden. WEen vreemd gezicht in de Rijn: een ree met roeiboot.

Brandweer redt reebokje uit Rijn De brandweer van Katwijk kreeg afgelopen zondag even voor 9.30 uur een melding van een dier in problemen. De brandweer reedt naar het Laage Mallegatpad in Katwijk waar de spuitgasten van de melder kregen te horen, dat er een ree in de Rijn lag. De ree was geschrokken van een wandelaar en sprong pardoes het

water in. Omdat de Rijn daar nogal hoge kanten heeft, kon de ree er niet zelf meer uit komen. De brandweer trof het dier aan, maar kon er verder niet veel mee omdat het wegzwom als ze dichterbij kwamen. Hierop werd assistentie gevraagd van de brandweer uit Leiden om met een bootje ter plekke te komen. Dat zou helpen bij het dier te vangen

Insprekers doen zegje in commissie

omdat ze er dan achteraan kunnen varen. Juist toen de brandweer van Leiden werd gealarmeerd, kwam er een bootje met een jongen erin voorbij varen en deze werd door de brandweer om assistentie gevraagd. Twee brandweermannen sprongen in het bootje en met een touw werd de ree gevangen. Met het touw om de horentjes

zwom de ree voor de boot uit naar de kade waar het dier uit het water werd gehaald en onder een deken tot rust werd gebracht. De opgeroepen mannen van Staatsbosbeheer namen de ree mee om het in duin weer uit te zetten. Het dier mankeerde niets, maar was wel uitgeput van de lange zwemtocht door de Rijn.

Ingezonden

Columnist, De nieuwe kust: geprezen en gevreesd makkelijk scoren De nieuwe kust is in aantocht. Er wordt druk vergaderd, stukken worden uitgewisseld en meningen gedeeld. Ook vorige week woensdag, tijdens de vergadering van de commissie Ruimte. Niet alleen de commissieleden deden het woord; er was ook ruimte voor insprekers. Door Thirza van Schie Vooral de zowel geprezen als gevreesde parkeergarage kwam uitgebreid aan bod. Inspreker Bas Zweng, Boulevardbewoner, noemt het plan ‘verrommeling van het kustwerk’. ‘Het is een kil plan, en ik heb nog weinig mensen enthousiast gehoord.’ Zweng pleit voor het behouden van de mooie kustnatuur, en het niet vol te planten met bouwsels. Er wordt een vergelijking gesteld met gemeente Noordwijk, waar er veelal gebruikt wordt van openbaar vervoer en overtollig parkeren wordt vermeden. ‘Katwijk trekt met een parkeergarage alleen maar meer vervuiling aan’, aldus Zweng. ‘En daarbij is het niet eerlijk dat de inwoners meebetalen aan de hoge ambities van een handvol mensen.’ Hoge ambities, dat zijn het zeker. Een parkeergarage met 770 of 570 plaatsen, een duinverbreding van 150 meter, jaarrond exploitatie van strandpaviljoens en een rekening van 22,5 miljoen euro toe. De paviljoenhouders lijken een hoofdrol te spelen in het plan. Enerzijds logisch, want er staat ze veel werk te wachten, maar anderzijds: hoe zit het met de rest van de boulevard? Voor zowel bewoners als horecaexploitanten is het uitzicht de hamvraag. Mevrouw de Witte, wonend op de hoek Vuurbaakplein-Boulevard, maakt zich zorgen. Zij vindt dat de duinen niet hoger moeten dan werkelijk noodzakelijk. Het afzanden van de duinen is immers erg duur, en zou een onnodige kostenpost zijn. Ook met het evenementenplein heeft ze moeite. ‘We hebben nu al veel overlast van grote evenementen, het ligt elke keer vol glas, het is elke keer weer raak.’ Met de komst van een ondergrondse parkeergarage worden de huidige parkeerplaatsen op de boulevard en ‘aan het strand’ vervangen. Dit betekent voor bijvoorbeeld de Zwaan minder nabije parkeerruimte. Vooral voor de doelgroep, 65-plussers, is het niet makkelijk 500 meter te moeten lopen vanaf de garage, en voor rolstoelen is het probleem nog groter. In het plan blijft er voor de Zwaan slechts één invalidenparkeerplaats over. Een woordvoerder meldt namens de eigenaars van de Zwaan, dat dit geen ‘fortuinlijke oplossing’ zou zijn. Daarnaast is de positie van de in- en uitgang van de parkeerga-

rage ook nog een vraagstuk. Naar binnen schijnende koplampen en stinkende uitlaatgassen tijdens je lunch of diner zijn immers niet gewenst. Ook horecaondernemer Dirk Schipper deelde zijn mening over het kustplan met de commissie. Hij biedt de commissieleden nieuw inzicht op het ‘demontabele evenementenplein’. Hij stelt voor dit ‘verblijfsplein’ aan te leggen tegenover de passage naar het Emmaplein, van trottoir tot trottoir vanaf boulevard 67 t/m 70. Dit plein kan gebruikt worden om bijvoorbeeld een taptoe, modeshow, bloemencorso of andere evenementen te organiseren. Ook merkt hij op dat de jaarronde exploitatie van strandpaviljoens extra aandacht verdient. ‘Ik denk dat het verstandig is om een exploitatieplicht van zes dagen in de week ingevoerd moet worden. De horeca in het dorp staat al onder stuk, en als er 3000 extra stoelen bijkomen zou dit een doodsteek voor de horeca op de boulevard en in het centrum kunnen betekenen, zeker als de strandexploitanten de zogenaamde krenten uit de pap zullen vissen.’ De inbreng van de verschillende partijen wordt meegenomen in de plannen voor de nieuwe kust. In de raadsvergadering van 24 mei wordt een besluit genomen over dat plan.

In zijn column van vorige week windt Criticaster zich op over het besluit van de gemeenteraad om een extern bureau een onderzoek te laten instellen naar de kostenoverschrijding van het project De Coligny. Aan de Louise de Colignylaan is in 2010/2011 een nieuw multifunctioneel centrum gerealiseerd, samen met de nieuwbouw van De Praktijkschool. De kosten van dat project waren oorspronkelijk ingeschat op € 7,6 miljoen maar zijn opgelopen tot € 8,5 miljoen. De gemeenteraad laat nu onderzoeken waar het fout is gegaan. Kosten: € 30.000. Criticaster vindt dat weggegooid geld en is, onder het motto ‘dan doen ze nog wat voor hun centen’, van mening dat dat onderzoek prima door de gemeenteraad zelf uitgevoerd kan worden. En daar koppelt Criticaster twee dingen aan elkaar die niet aan elkaar gekoppeld moeten worden. In zijn column somt hij op welke vergoedingen een raadslid elke maand ontvangt. Vervolgens zet hij raadsleden neer als luie, populistische en kiezers bedriegende zakkenvullers. Met dat beeld heb ik veel moeite. Raadslid zijn is geen makkelijk baantje dat je er eventjes bij doet. Het kost je tien tot vijftien uur per week, naast je baan. Vergaderen, stukken lezen, bijeenkomsten bezoeken, gesprekken voeren met burgers, bedrijven en vertegen-

woordigers van allerhande organisaties. Je oor te luisteren leggen. Volksvertegenwoordiger zijn. Sommige raadsleden besluiten minder te werken om hun raadswerk goed en serieus te kunnen doen. En dus is het terecht dat zij daar een passende vergoeding voor ontvangen. De hoogte van de vergoeding wordt overigens niet door de gemeenteraad zelf vastgesteld, maar volgt uit landelijke regels. Wat Criticaster schrijft is populisme ten top. Makkelijk scoren. Door raadsleden neer te zetten als zakkenvullers doet hij hen onrecht. Ik heb daar moeite mee. Ik ben blij met de kritische pen van Criticaster. Het is goed dat hij politici zo af en toe een spiegel voorhoudt. Maar graag wel op een faire manier. Criticaster sluit zijn column af met een open sollicitatie. Bij het CDA zal hij niet aan de bak komen, bij andere partijen ook niet, verwacht ik. Raadsleden van het CDA ambiëren die rol omdat zij zich willen inzetten voor de plaatselijke samenleving, waar zij zich betrokken bij voelen. Voor geldgedreven raadsleden is binnen het CDA geen plaats. Kennelijk werkt dat bij een weekblad anders. Wim Driebergen voorzitter CDA Katwijk

Ingezonden

Teloorgang Bedenkelijk die commissie ruimte afgelopen woensdag. Nu worden die 22 miljoen euro voor die 770 parkeerplekken voor de molshoop van wethouder Binnendijk achter die nieuwe dijk ook nog in de politieke sfeer getrokken in plaats van naar degelijk onderbouwde rapporten te luisteren. Klaas Jan van der Bent van de ChristenUnie die het CDA weer naar de mond praat en een verkeerswethouder van de VVD, die op de rotonde maar wat aanklungelt als er naar hem geclaxonneerd wordt. Het gaat hem het ene oor in en het ander oor eruit. Enkel GemeenteBelangen, de SGP en PvdA (dank allemaal) die nadenken en zich nog echt kritisch laten horen. Die ons niet later willen opzadelen met hoge lasten. 770 plekken is veel te veel. Wat heb ik land en heb geen mest? 550 parkeerplekken is zat. Scheelt vele miljoenen, waarmee we bijvoorbeeld de strandbieb kunnen steunen in plaats van feesttenten. Maar ja, terwijl Noordwijk mogelijkheden onderzoekt om het

vuile verkeer naar de kust te weren, gaan de hoge heren aan de Zeeweg onverdroten door om vuil verkeer aan te trekken. Bedroevend niveau en nog dom ook. Eenmaal aangekomen op de nieuwe fastfoodboulevard worden onze toeristen dan op die afschuwelijke hoge ingangen getrakteerd. Wie verzint er nou zoiets en dan ook nog vlak tegenover zo’n markant en gezellig hotel? Dat is toch geen porum? Ze vliegen naar de maan en weet-ik-wat- meer maar men is niet in staat in Katwijk deze misbaksels in duin te veranderen. ‘Ze maken het hele dorp kapot’, zegt een oud-raadslid tegen mij. Intussen rennen ze wethouder Binnendijk na. ‘Uniek’ schreeuwen ze elke keer in koor en applaudisseren, zoals op een partijcongres van het Chinese politbureau. Voor zichzelf. Wethouder, we kennen u als de joviale man, die geen onbebouwd plekje meer met rust kan laten. Wilt u dan wel de rotzooi meenemen als het werk klaar is? Gratis tip: bij de opening van uw levenswerk kunt

u onderstaande tekst op een muur in Harderwijk bij het Zwaantje lachend onthullen. Teloorgang Wie dorp of stad, zijn eigen nest, schop, moker, bijl niet spaart, weet dat hem straks maar één ding rest: een oude ansichtkaart Bas Zweng, Boulevard 80A, Katwijk

Dat we met z’n allen zo veel zwaarder zijn dan vroeger komt niet alleen doordat we meer zijn gaan eten, maar ook doordat we minder bewegen. Vroeger was het nog een luxe als je een auto had, maar vandaag de dag hebben de meeste huishoudens er twee. Vroeger moesten we jagen om te kunnen eten, nu lopen we aan het einde van de dag naar de supermarkt en halen de pinpas door de betaalautomaat. Ook het zittende kantoorwerk helpt niet mee. Kortom: er is bijna geen noodzaak meer om aan lichaamsbeweging te doen. Hoe kun je jezelf nu motiveren om toch in beweging te blijven? Beweging is niet alleen goed voor de confrontatie met je weegschaal, maar ook voor je gezondheid. Door te bewegen val je namelijk niet alleen sneller af, bewegen: - verlaagt ook je bloeddruk; - vermindert het risico op harten vaatziekten; - verbetert je conditie; - zorgt dat je veel lekkerder in je vel gaat zitten;

- is goed voor je humeur. Bij het sporten maak je namelijk een stofje aan (endorfine) dat zorgt voor een gelukkig gevoel. Probeer daarom als je thuiskomt na een werkdag of op een zondagochtend niet meteen op de bank neer te ploffen, maar naar buiten te gaan en een heerlijke wandeling van een half uur te maken. Wist je dat je per jaar 4,5 kilo extra afvalt als je in plaats van een halfuur televisie kijkt, een halfuur buiten gaat wandelen? Daarnaast kom je tijdens deze wandeling tot rust, wat ook weer goed is voor je gezondheid. En dan is wandelen nog bewegen op een laag pitje: stel je eens voor wat voor effect een halfuur in de sportschool heeft. En bovendien is bewegen dus ook nog goed voor de mentale gezondheid. Uit onderzoek is gebleken dat elke week sporten het risico op psychische problemen verlaagt met 33%. Maar niet alleen intensieve sport heeft een goede uitwerking op je humeur. Zelf wandelen en poetsen verbetert je humeur met 20%. En dat is misschien wel het belangrijkste van alles! Online gratis advies? Wilt u ons volgen? Dat kan! Zo heeft Voedingsadviesbureau De Winter een eigen Facebook pagina en is dagelijks op twitter te volgen via VDW-twit.

VVD-avond: Katwijkse woningmarkt zit op slot De woningmarkt in Katwijk zit op slot. Het huren of verkopen van een huis is ontzettend moeilijk. Jongeren hebben geen toegang als starter en moeten vaak jaren wachten op een sociale huurwoning. Ook zijn er in Katwijk te weinig sociale huurwoningen en al helemaal geen vrije sector woningen. Daarnaast is er een grote groep ouderen die hun huis willen verkopen kunnen niet doorstromen naar huurwoningen die voldoen aan de wensen van wonen met zorg. Om nog maar niet te spreken over het woonverdeelsysteem (Woonzicht) waar veel mensen niets van snappen. Op maandag 21 mei kunt u meepraten over wonen in Katwijk. Hoe gaan woningbouwcorporaties en de gemeentelijke politiek hier mee om? Hebben zijn plannen of oplossingen? Welke rol kunnen banken en makelaars vervullen?

Op de avond zijn alle partijen aanwezig die iets met wonen te maken hebben. Op deze manier kunt u snel en makkelijk uw zorgen en wensen delen op het gebied van starters op de woningmarkt (koop en huur), ouderen als doorstromer, doorstromers van koop naar huur in de vrije sector en doorstromers van huur sociaal naar huur vrije sector. ‘Katwijk praat mee’ is een initiatief vanuit de VVD Katwijk. Het is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in wat er in Katwijk gebeurt en nog moet gebeuren. De vaste locatie is grand café restaurant Brittenburg aan de Boulevard. U bent maandag 21 mei van harte welkom vanaf 19.30 uur. De avond is gratis (ook de consumpties) en voor iedereen toegankelijk. Ingezonden VVD Katwijk

Startersleningen voor nieuwbouw even op slot Er worden even geen startersleningen voor nieuwbouwwoningen meer beschikbaar gesteld. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders vorige week besloten. Het college wil eerst de besluitvorming rond de gemeentelijke woonvisie afwachten. Die visie wordt in september in de raadscommissie Ruimte behandeld, maar volgende maand start wel de inspraakprocedure. Het besluit van het college heeft te maken met het woonproject De Bloem in Rijnsburg. De Raad Makelaars heeft de gemeente verzocht om voor de ongeveer zeventig starterswoningen in fase E van dat project startersleningen beschikbaar te stellen. Voor 29 van dergelijke woningen in fase F werd die lening opengesteld en daar hebben tot op heden 24 starters gebruik van gemaakt. Het college wijst het verzoek om twee redenen af. Zo is er te weinig budget. In november 2010 trok de gemeenteraad een miljoen euro uit voor startersleningen voor nieuwbouwwoningen tot 175.000 euro.

doorstroming opleveren’, blikt het college vooruit op die visie. De tijdelijke stop op startersleningen geldt niet voor bestaande woningen. Daar stelde de gemeenteraad eind maart dit jaar nog zo’n 3,8 miljoen euro voor beschikbaar voor 2012 en 2013.

Er is weer van die lekkere

GRASKAAS Kilo

6.

95

Gratis boter, kaas en eieren! Vul hieronder uw naam en adres in en lever deze advertentie vrijdag in bij ons op de markt en u maakt kans op een gratis kilo Hollandse kaas naar keuze plus 10 eieren en 2 pakjes roomboter. De winnaars staan volgende week in deze advertentie.   Naam...................................................

Adres ............................ ....................... ....................................... .......................

Na die 24 leningen à 30.000 euro voor De Bloem fase F zit er nog 280.000 euro in de subsidiepot, oftewel 9 leningen. Bij lange na niet genoeg voor het ‘aantal potentiële aanvragen voor 70 starterswoningen in fase E’. En evenmin genoeg voor dat type woningen (48) in het project De Waterklaver, eveneens in Rijnsburg. De tweede reden om te besluiten even te stoppen met de startersleningen, heeft te maken met de woonvisie van de gemeente. ‘Hierin wordt voorgesteld startersleningen nog uitsluitend aan bestaande woningen beschikbaar te stellen, omdat starterswoningen in de nieuwbouw niet of nauwelijks

Winnaars vorige week: J. Remmelzwaal, Parklaan 72 P. Guijt, Vuurbaakstraat 6 Corine Rodens, Cronjestraat 15 Mevr. Ouwehand, Reijersbergh 27 W. v.d. Plas, Randweg 37 H. Dubbelaar, Randweg 13 W. de Vreugd, Paul Krugerstraat 9b M. Groen, van Galenstraat 13, Rijnsburg J. Guijt, Waaigat 2 Margriet, Boslaan 37


6 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 17 MEI 2012 ZONDAG 20 MEI

De Brug Midden-Nederland

Huisartsen Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp: Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4b, Voorhout, tel. 0252-240212 (vóór langskomen altijd eerst bellen)

GGZ-instelling voor verslavingszorg. Polikliniek Katwijk, Schaepmanstraat 1, Katwijk, tel: 071 403 37 33, E: info@debrughelpt.nl W: www. debrughelpt.nl. Voor urgente gevallen dag en nacht bereikbaar. Werkervaringsproject De Kringloop, Heerenweg 5, Katwijk, Tel: 071 408 56 46. Inloophuis, Schaepmanstraat 1, ma. t/m zat. 13.30– 17.15 uur, (13.00 uur: warme maaltijd, opgave vooraf).

Thuiszorgcentrale Katwijk

Het verlenen van tijdelijke hulp door vrijwilligers, aan iedereen die daarvoor niet terecht kan bij familie, (Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg) buren of vrienden. De thuiszorgcentrale neemt uw De tandartsdienst wordt dit weekend waargenomen hulpvraag in behandeling of verwijst u door naar de op donderdag 17 (Hemelvaartsdag) en vrijdag 18 mei: juiste instellingen. Secretariaat: SWO-KRV, Schimtandarts H.F. Rigter, Cleijn Duinplein 6, Katwijk, tel. melpenninckstraat 10, Katwijk, telefoon 4016347.

Tandartsdienst

4012460. Spreekuur van 17.00-17.30 uur. Zaterdag 19 en zondag 20 mei: tandarts J.A.H.G. Moerenburg, Gr. v. Prinstererweg 63, Katwijk, tel. Platform Kocon Alcohol & Drugs Samenwerkingsverband in de gemeente Katwijk van 4025225. Spreekuur van 17.00-17.30 uur.

relevante organisaties werkzaam op de terreinen verslavingspreventie en handhaving, verslavingszorg en Apotheek De apotheken in Katwijk en Rijnsburg zijn op werkdagen maatschappelijk herstel. (maandag t/m vrijdag) geopend van 8.00 tot 17.30/18.00 Kantoor- en postadres: Callaoweg 1, 2223 AS Katwijk. Voor meer informatie (Thea Guijt): 071 uur. 4015216. E: tsaguijt@xs4all.nl Website: www.kocon. Avonddienst van 17.30 tot de volgende morgen 8.00 nl uur. Weekenddienst vrijdag 17.30 uur tot maandagmorgen 8.00 uur: Dienstapotheek DAB te Voorhout, Rijnsburgerweg 4c, telefoon 0252-240216. UITVAARTONDERNEMING Donderdag tot 20.00 uur is geopend: Lloyds ApoDC VIS & ZN theek, Tulpstraat 16b, telefoon 4030833. Zaterdag is geopend: De Katwijkse Apotheek, PrinceUitvaartverzorger: Huig van Duijn straat 3, tel. 4012755 (9.00-13.00 uur); Kwaliteits Apotheek Rijnsoever, Hoornesplein 111-113, tel. 4026457 (9.00-13.00 uur) en Kwaliteits Apotheek Sloothaak, Betrokkenheid en persoonlijke aandacht Vliet NZ 19, Rijnsburg, tel. 4020400 (9.00-14.00 uur). Ongevallendienst Kantoor: Hartweg 33, Diaconessenhuis: op werkdagen van maandag t/m vrij2221 PV Katwijk dag van 8.00-17.00 uur. Rijnland Ziekenhuis: en Academisch Ziekenhuis: de gehele week, 24 uur per dag. Dag en nacht bereikbaar

Bezoekuren LUMC Dagelijks van 14.15 tot 15.00 uur en van 18.30 tot 19.30 uur. Voor sommige afdelingen gelden afwijkende bezoektijden. Voor meer informatie: 0715269111.

tel. 071 4074440

Bezoekuren Diaconessenhuis

Thuis opbaring - Volledig verzorgde uitvaarten

mobiel. 06 12507285

uitvaart@dcvis.nl

Dagelijks van 14.30-15.15 uur en van 19.00-19.45 uur. Voor sommige afdelingen gelden afwijkende bezoektijden. Voor meer informatie: 071-5178178.

Verloskundigen (ook voor poliklinische bevallingen)

de KATWIJKSCHE POST

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR KATWIJK, RIJNSBURG EN VALKENBURG

DE KATWIJKSCHE POST nieuws- en advertentieblad voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Verschijnt iedere donderdag, oplage: 10.000 ex.

2231 GE Rijnsburg Tel. 4020695

Voor het perfecte kunstgebit én de beste service.

Geen wachtlijst Voor de behandeling van lage rugklachten, bekkeninstabiliteit, nek-/schouderklachten, knieklachten, sportblessures, spanningsklachten etc. Specialist in de behandeling van de ziekte van Parkinson. Bel voor een afspraak: 071 3411692 Commandeurslaan 21, 2223 AW Katwijk Biedt ook manueel therapie & FysioSport. Voor meer info: www.fysiotherapiekatwijkaanderijn.nl

J. van der Vegststraat 63, 2225 TR Katwijk

Opgave redactionele kopij tot dinsdag 8.00 uur; advertenties tot 16.00 uur. Advertentietarief op aanvraag.

uitvaartbegeleiding ’Met aandacht voor details’ Betrokken Meelevend Zorgvuldig

Nieuw, opbaren in sfeervolle familiekamer 071-4018779 (24 uur bereikbaar) www.miesschoneveld.nl

Advertenties: Voor een prijsopgave kunt u contact opnemen met de Binnendienst: Vincent Roos, tel. 071-4091638 of Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. de Katwijksche Post Sluitingstijden advertenties: dinsdag 16.00 uur. Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gede poneerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Dravertjes: Prijs per dravertje € 5,00 (maximaal drie regels). Iedere regel meer € 2,00. Uitsluitend bij contante betaling. Brieven onder nummer € 3,00 extra. Toezending bewijsnummer € 3,00 extra. Abonnementen: Per jaar € 30,85 incl BTW. Postabonnementen op aanvraag. Abonnementsgelden dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Restitutie is niet mogelijk. Indien zes weken voor het verstrijken van de abonnementstermijn geen schriftelijke opzegging is ontvangen, wordt het abonnement automatisch verlengd. Klachten over bezorging: donderdagavond inspreken op het antwoordapparaat of vrijdagochtend bellen van 8.00 tot 12.00 uur, telefoon 071-4022901. De Katwijksche Post wordt vrijdagmiddag vóór 19.00 uur nabezorgd. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Het ultieme warmwatercomfort van TopLine AquaPower HR-ketels. Nú bij:

HEEMSKERK

INSTALLATIEBUREAU

“Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit”

Psalm 1 vers 1 Dankbaar voor alles wat hij in zijn leven voor ons heeft betekend, maar intens verdrietig om het verlies, geven wij u kennis van het overlijden van onze onvergetelijke vader en onze dierbare opa

WILLEM ROS weduwnaar van Corrie Ros-Kerkman * 29 maart 1932

† 14 mei 2012

Chr. Geref. Kerk: Donderdag 17 mei Hemelvaartsdag 9.30 uur ds. J. Brons. Zondag 20 mei 10.00 uur ds. K. Hoefnagel; 17.00 uur ds. K. Hoefnagel.

Wim en Margot Thijs en Maxime Luuk Kees en Alice

Geref. Gemeente: Donderdag 17 mei Hemelvaartsdag 11.15 uur student C. van Ruitenburg. Geref. Kerk Vrijgemaakt De Fontein, Willem de Zwijgerlaan 1a: Donderdag 17 mei Hemelvaartsdag 10.00 uur leesdienst. Zondag 20 mei 9.30 uur leesdienst; 17.00 uur ds. C. Bijl.

Christengemeente Live! (Baljuwplein 10a), 10.30 uur: gemeenteweekend, geen dienst. Soefidiensten. Elke eerste, derde en vierde zondag van de maand om 11.00 uur in de Universel te Katwijk aan de Zuidduinseweg. Evangelische gemeente Ezra, school De Duinroos, Kon. Julianalaan 122: 10.00 uur kerkdienst; Iedere woensdagavond, 20.00 uur, bijbelstudie, lofprijsavond en bidstond.

Dr. W. Dreesstraat 15 2221 LS Katwijk Correspondentieadres: C. Ros, Asserstraat 103, 2221 LG Katwijk Er is gelegenheid tot condoleren D.V. vrijdag 18 mei van 19.00 tot 20.00 uur in het rouwcentrum, Zuidstraat 103 te Katwijk. De rouwdienst zal gehouden worden D.V. zaterdag 19 mei om 10.00 uur in Kerkelijk Centrum Het Anker, Voorstraat 74 te Katwijk. Aansluitend zal omstreeks 11.15 uur de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats Duinrust aan de Parklaan te Katwijk. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in Kerkelijk Centrum Het Anker. Mocht u geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, dan hopen wij u toch met deze aankondiging te bereiken.

Persoonlijk en betrokken

Dag en nacht bereikbaar Tel. 06-12091112 of 071-4012528

Voorstraat 96a, 2225 ET Katwijk aan Zee E-mail: info@theovanderplas.nl www.theovanderplas.nl

Nan de Mooij

Ned. Herv. Kerk: Dorpskerk: Donderdag 17 mei Hemelvaartsdag 10.00 uur ds. C.K. Koekkoek, Katwijk a/d Rijn. Zondag 20 mei 10.00 uur ds. R.H.M. de Jonge; 18.30 uur kandidaat J.B. Alblas, Utrecht. Ontmoetingskerk: Donderdag 17 mei Hemelvaartsdag 10.00 uur J. Smit. Zondag 20 mei 10.00 uur ds. J. Smit; 18.30 uur ds. P. Zeedijk, Rijnsburg. Geref. Kerk: Open Hofkerk: Donderdag 17 mei Hemelvaartsdag 10.00 uur ds. C.K. Koekkoek, gezamenlijk in Dorpskerk. Zondag 20 mei 9.30 uur ds. C.K. Koekkoek, eredienst, gezamenlijk met De Rank. R.K. Kerk: Hoofdkerk: Kerkstraat 70, Katwijk a/d Rijn. Hoofdkerk: Donderdag 17 mei Hemelvaart van de Heer: 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Vocalis. Voorganger: pastor B. Versteegen. Zaterdag: 19.00 uur Communieviering met samenzang. Voorganger: gebedsleider A. Noordermeer. Zondag 9.30 uur Eucharstieviering m.m.v. Cantemus. Voorganger: pastor B. Versteegen. Kinderwoorddienst. Na de viering is er koffiedrinken in De Kleine Joannes. De Wilbert: 10.15 uur Eucharistieviering. VALKENBURG Geref. Kerk (Vrijgemaakt): Donderdag 17 mei Hemelvaartsdag 10.00 uur ds. R. Heida, Monster. Zondag 20 mei 9.30 uur ds. R.Th. Pos; 16.30 uur ds. D. Grutter, Rijnsburg. Ned. Herv. Kerk: Donderdag 17 mei Hemelvaartsdag 9.30 uur ds. R.H.W. de Jonge, Katwijk. Zondag 20 mei 10.00 uur ds. B. Brunt, themadienst school/kerk; 18.30 uur ds. K.F.W. Borsje, Katwijk. Geref. Kerk De Goede Herder: Donderdag 17 mei Hemelvaartsdag 9.30 uur dhr. C. van Rijn. Zondag 20 mei 9.30 uur dhr. C. van Vliet. RIJNSBURG Hervormde Kerk: Grote Kerk: Donderdag 17 mei Hemelvaartsdag 9.30 uur ds. M. van Duijn. Zondag 20 mei 9.30 uur ds. M. van Duijn, gemeentedienst, BA, KND; 17.00 uur ds. D. Jorissen, ‘s Gravenzande. De Voorhof: 9.30 uur geen dienst. Chr. Geref. Kerk: Donderdag 17 mei Hemelvaartsdag 9.30 uur ds. C. Westerink. Zondag 20 mei 9.30 uur ds. L.A. den Butter; 17.00 uur ds. L.A. den Butter. Geref. Kerk Vrijgemaakt: Donderdag 17 mei Hemelvaartsdag 9.30 uur ds. R.Th. Pos. Zondag 20 mei 9.30 uur ds. D. Grutter; 17.00 uur ds. R.Th. Pos. Evang. Gem. ’t Kruispunt: Sporthal Rijnsburgse Boys, Middelmors: 10.00 uur Marian van Delft.

Dankbetuiging Een handdruk zo warm, even een arm om je heen. Zoveel liefde en steun ons gegeven. Een kaart, brief of bloemen, wat het ook zij, was ons een troost in deze moeilijke tijd. ‘t Geeft ons moed om verder te leven.

Voor uw blijken van medeleven na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en schoonmoeder

betuigen wij onze hartelijke dank. Het doet ons goed te ervaren dat er zo velen met ons hebben meegeleefd. Uw steun en troostende woorden geven ons moed en kracht om met elkaar door te gaan. Dank aan ds. R.H.M. de Jonge voor de contacten en het leiden van de dienst. Eveneens dank aan verpleeghuis Bernardus. Tenslotte dank aan begrafenisonderneming D.C. Vis in de persoon van Huig van Duijn. G.H. de Wit Petra de Winter-de Wit Rein de Winter

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van

ROBBERT JAN VAN LEEUWEN Vader van onze (oud)leerlingen Thomas en Matthijs en echtgenoot van Jeannette Guijt Wij wensen hen veel sterkte en Gods nabijheid toe in deze verdrietige periode. Ouders, leerlingen en team van P.C.B. De Duinroos te Katwijk

EMORIE Natuursteen

Het adres voor een passend gedenkteken

Toonzaal geopend maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur Gedenktekens in natuursteen, glas, rvs en hout Levering direct aan particulieren Zeer snelle levering (2 weken) Deskundig advies

‚‚ ‚‚

SHOWTUIN VRIJ TOEGANKELIJK

In samenwerking met Jacoline Imthorn

Een persoonlijk afscheid. Wij zijn er als u ons nodig heeft. Een geruststellende gedachte.

Wegens vakantie AFWEZIG: W.C.M. Meewisse, huisarts van 24 mei t/m 10 juni. Voor spoedgevallen zijn bereid waar te nemen:

Samen met u zoeken naar een persoonlijke invulling van het afscheid. Dag en nacht bereikbaar 071 - 4018970 / 06 - 571 445 54 Marinus Poststraat 17, 2235 XA Valkenburg

www.nandemooij.nl

Monuta ‘ t Leidse Huys is 24 uur per dag bereikbaar op 071 - 573 08 30. Ook als u niet bij ons verzekerd bent. U kunt ons ook bezoeken op de Gitstraat 1 te Leiden of op www.monuta.nl

Regiodealer van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Oegstgeest. Met een eigen 24uurs-servicedienst.

1962 – 25 mei – 2012 “Groot is Uw trouw o Heer aan hen betoond” Dag aan dag droeg Hij hen. Wij zijn dankbaar en blij dat onze lieve ouders, opa en oma

Bartholomeüs van der Plas & Janny van der Plas-Hellenberg dit huwelijksjubileum mogen vieren. “Al wat u nodig hebt zal Hij u geven. Groot is Zijn trouw!” Ellize en Bas Jannette en Kees Lisa en Willem-Jan Dante Mateo

Sebastiaan Dick en Conny Denise en Dirk Ellen Jan Bart en Areen Corlieke Bart Willem en Jacolien Daan Menno Boris

Marieke en Henk-Jan David Romeé Boaz Katwijk, mei 2012 Boulevard 191 – Katwijk

TRIJNTJE DE WIT-VAN DER TANG

Delfweg 34a - 2211 VM Noordwijkerhout 8GNGHQQP‚*CZ E-mail: info@Memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl uitvaartbegeleiding

Bloemenlaan 9, 2235 EM Valkenburg (ZH) 5FMFGPPOt'BY E-mail: info@heemskerkinstallatie.com Lid van de VNI en BZE

Linda en Peter Bart Nienke Tijmen

KATWIJK AAN DEN RIJN

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden brieven zonder opgaaf van redenen niet te plaatsen.

Geref. Kerk: Triumfatorkerk: Donderdag 17 mei Hemelvaartsdag 10.00 uur ds. J.G. Luinstra. Zondag 20 mei 10.00 uur ds. J.G. Luinstra, jeugddienst; 18.30 uur ds. B.J.G. Roolvink, Noordwijk, zingend gelovendienst.

AquaPower van Nefit: Het ultieme warmwatercomfort De hoogwaardige kwaliteit van de Nefit TopLine AquaPower HR-ketel garandeert het ultieme warmwatercomfort. Deze innovatieve combi-ketel heeft een voorraad warmwater die met ongekende kracht wordt bijgevuld. Overal in huis direct warm water, en als u wilt overal tegelijk! Vraag ons naar de brochure.

Geen bloemen.

Mies Schoneveld

Ingezonden brieven Ingezonden brieven worden alleen geplaatst onder vermelding van naam en adres. Ingezonden brieven mogen niet langer zijn dan 800 woorden en alleen digitaal worden aangeleverd.

Hersteld Hervormde Kerk: Sporthal Cleijn Duin: Donderdag 17 mei Hemelvaartsdag 9.30 uur ds. A. Vlietstra. Zondag 20 mei 10.00 uur ds. A. Vlietstra; 18.00 uur ds. P. den Ouden. UNI-zaal: Donderdag 17 mei Hemelvaartsdag 9.30 uur ds. B.A. Dubbeldam, Gouda. Zondag 20 mei 10.00 uur ds. J. Boer, Urk; 18.00 uur ds. J. Boer, Urk.

Baptistengemeente, Tripodia, Hoornesplein 155; Donderdag 17 mei Hemelvaartsdag 10.00 uur ds. Jan Schippers. Zondag 20 mei 10.00 uur ds. Jan Korte Vaart 11 Schippers, doopdienst.

Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a, 2222 AH Katwijk ZH Postadres: postbus 3066, 2220 CB Katwijk ZH Telefoon 071-4022901 - Telefax 071-4032325

Redactie: Paul van de Putte / Sandra Kornet-van Duyvenboden e-mail: redactie@katwijkschepost.nl

Ned. Herv. Gemeente ’De Rank’, (Andreas College, locatie Pieter Groen, ingang Helmbergweg). Donderdag 17 mei Hemelvaartsdag 10.00 uur meditatieve dienst in Overduin, 9.00 uur duinwandeling. Zondag 20 mei 9.30 uur ds. C.K. Koekkoek, gezamenlijke dienst in Open Hof.

DE VRIES

Alle gen e verz kerin

Platform Kocon Alcohol & Drugs Samenwerkingsverband in de gemeente Katwijk van relevante organisaties werkzaam op de terreinen verslavingspreventie en handhaving, verslavingszorg en maatschappelijk herstel. Kantoor- en postadres: Callaoweg 1, 2223 AS Katwijk. Voor meer informatie (Thea Guijt): 071-4015216. E-mailadres: tsaguijt@xs4all.nl Website: www.kocon.nl Voorzitter: Hans Moolenburgh.

Ned. Herv. Kerk: Nieuwe Kerk: 10.00 uur ds. W.G. Gerritsen, Alblasserdam (wijk Sion); 18.00 uur ds. J. Geene. Oude Kerk: 10.00 uur ds. L. de Wit, Bleskensgraaf (wijk Immanuël); 18.00 uur ds. Z. de Graaf. Ichthuskerk: 10.00 uur ds. L. Wullschleger, Amersfoort (wijk Maranatha); 18.00 uur ds. F. van den Bosch. Pniëlkerk: 10.00 uur ds. W.G. van de Top, Hazerswoude (wijk Ichthus), kinderkerkdienst; 18.00 uur ds. A.J. Kunz. Maranathacentrum: 10.00 uur ds. D.J. van Eckeveld; 18.00 uur ds. A. Christ (wijk Sion). Het Anker: 10.00 uur dhr. W. Smit, dienst voor doven (wijk Andreas), kinderkerkdienst. Kapel Overduin: 14.30 uur ds. M. van Duijn. Immanuëlkerk, Kerkstraat, Rijnsburg: 15.00 uur ds. J.C. Verlinde, gezinsdienst Philadelphia. Kapel De Wilbert: donderdag 24 mei, 18.30 uur ds. Z. de Graaf.

TANDTECHNIEK

Thuiszorgcentrale Katwijk Het verlenen van tijdelijke hulp door vrijwilligers, aan iedereen die daarvoor niet terecht kan bij familie, buren of vrienden. De thuiszorgcentrale neemt uw hulpvraag in behandeling of verwijst u door naar de juiste instellingen. Secretariaat: SWO-KRV, Schimmelpenninckstraat 10, Katwijk, telefoon 4016347.

www.dcvis.nl

Nefit houdt Nederland war m

KATWIJK AAN ZEE

A t/m G: H. BRAMEIJER, tel. 4012182 H t/m O: J.H. TEN HOVE, tel. 4013777 P t/m Z: J.A.J. LODDER, tel. 4014600

“Laat mij als een kleine vogel schuilen mogen waar G’uw vleuglen om mij slaat.“ Van ons is heengegaan onze lieve

Gerrit van der Heiden een bijzonder mens. * Sassenheim, 29 september 1929 † Katwijk, 11 mei 2012 Caty van der Heiden - Verleur Inge en Menno :ŽĐŚĞŵ͕^ƟũŶ͕>ƵĚĞ Kees en Anja >ŝĞŬĞ Annemarie † zŽƵƌŝ De afscheidsdienst zal plaatsvinden op vrijdag 18 mei om 11.00 uur in de aula van begraafplaats Duinrust aan de Parklaan te Katwijk. Aansluitend zullen wij Gerrit begeleiden naar zijn laatste rustplaats. EĂĂŇŽŽƉŝƐĞƌŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚĚĞĨĂŵŝůŝĞƚĞĐŽŶĚŽůĞƌĞŶ ŝŶĚĞŬŽĸĞŬĂŵĞƌǀĂŶĚĞĂƵůĂ͘

Het bestuur en de medewerkers van RTV Katwijk hebben geschokt kennis genomen van het overlijden van de heer

BAS SCHIJFF De heer Schijff was medewerker en ex-bestuurslid van de lokale omroep van Katwijk. Wij zullen zijn inzet als medewerker en zijn persoonlijke invulling van de presentatie van het weerbericht missen. Wij wensen zijn naasten veel sterkte met dit verlies. Willem Meijvogel, voorzitter Ronny Barendse-Harteveld, secretaris

Slechte houding? Oefentherapie werkt! Vergoed vanuit de aanvullende verzekering

Oefentherapie Mensendieck, Gr. van Prinstererweg 61, 071-4027487, www.mensendieckkatwijk.nl Oefentherapie Cesar Katwijk, Parklaan 93, 071-4073832, www.cesartherapiekatwijk.nl


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 17 MEI 2012 â&#x20AC;˘ 7

Inleveren op 12 en 14 juni Culinaire verrassing bij eetcafĂŠ de Bonte Kraai

Meedoen aan Oranje Expositie Rijnsburg Wie het Zilveren Penseel voor 2012 wil winnen of wil exposeren in het museum van het Genootschap Oud Rijnsburg, Oude Vlietweg 6 in Rijnsburg kan meedoen met de 31e Rijnsburg Oranje Expositie. Rijnsburgers, oudRijnsburgers(overal vandaan) en Valkenburgers, die met allerlei vormen van beeldende kunst bezig zijn, kunnen zich op dinsdag 12 en donderdag 14 juni van 19.30 tot 20.30 uur inschrijven in het voormalig gemeentehuis van Rijnsburg, Koomansplein 1.

Bij eetcafĂŠ de Bonte Kraai aan het Katwijkse Andreasplein maakt de keuken op donderdag 24 mei weer plaats voor een â&#x20AC;&#x2DC;wereldgerechtâ&#x20AC;&#x2122;. Trijntje en Jan Kraaijenoord hebben die avond de in Katwijk woonachtige Somalische Fadima te gast als kokkin.

In navolging van de Iraanse avond op 29 maart, wat tot een groot succes mag worden gerekend, nu dus een Somalische culinaire verrassing. â&#x20AC;&#x2DC;Wij vinden het een voorrecht en bijzonder leuk om op deze wijze met de mensen van het Steunpunt Medelanders te mogen samenwerken, en op deze wijze verschillende culturen met elkaar in contact te laten komenâ&#x20AC;&#x2122;, laat Trijntje weten.

FOTO: AAD NIEUWLAND

De Somalische avond is de tweede van een samenwerking van het eetcafĂŠ met het Steunpunt Medelanders in Katwijk. CliĂŤnten van het Steunpunt Medelanders worden in de gelegenheid gesteld Katwijkers en andere geĂŻnteresseerde kennis te laten maken met buitenlandse culturen. En wat is er leuker om dat met eten te doen? Voedsel is tenslotte de basis van het bestaan.

Wethouder Udo onthulde afgelopen zaterdag de Social Sofa bij wijkgebouw de Coligny. Foto: Aad Nieuwland.

Buurtbank van kleurige steentjes Vervolg van voorpagina

De basis van de Somalische keuken bestaat uit graan of rijst, spaghetti, sorghum, maĂŻs en bonen, verse groenten en vlees. Over het algemeen bevat de voeding weinig calorieĂŤn. SomaliĂŤrs gebruiken verschillende soorten specerijen bij het klaarmaken van gerechten. Ze hebben een voorliefde voor: rijst en spaghetti met vlees, stoofpot (bijvoorbeeld fahfah), soep met vlees en/of groenten (bijvoorbeeld manistorini) en diverse soorten brood met soep of stoofpot. Laat u verrassen op een (h) eerlijke driegangenmenu op donderdag 24 mei. Er is plaats voor vijfentwintig personen en er zijn al een paar plaatsen gereserveerd. Inschrijven kan via de mail: info@bontekraai.nl of telefonisch via 06-13503681. Jan en Trijntje heten u van harte welkom.

Inloopavond vereniging HCHWA-D De vereniging HCHWA-D weer organiseert donderdag 24 mei een inloopavond. Voor allen die zich betrokken voelen of geĂŻnteresseerd zijn, bieden we in De Roskam de gelegenheid om elkaar onder het genot van een kopje koffie te ontmoeten. Deze avond is laagdrempelig en informeel. Het doel is elkaar bij te staan en een plek te bieden waar men met eventuele vragen terecht kan. De Roskam,Turfmarkt 2, Katwijk, vrijdag 24 mei, aanvang 20.00 uur. HCHWA-D is een erfelijke aandoening die zich kenmerkt door hersenbloedingen op relatief jeugdige leeftijd. Meer informatie vindt u op onze website www.hchwa-d.nl. Nieuw op de website is het forum. Ook kunt u hier een oproep vinden voor vrijwilligers voor een nieuw onderzoek naar HCHWA-D.

Philadelphia gezinsdienst Iedereen is weer hartelijk uitgenodigd tot het bijwonen van een bijzondere gezinsdienst voor mensen met een beperking en belangstellenden op zondag 20 mei om 15.00 uur in de ImmanuĂŤlkerk in Rijnsburg. Spreker is dominee J.C. Verlinde uit Rijnsburg en de muzikale medewerking wordt verleend door de Flora Brass uit Rijnsburg. Het thema van deze dienst is â&#x20AC;&#x2DC;Jezus Hij is Koningâ&#x20AC;&#x2122;. Na afloop is er de mogelijkheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie of frisdrank. ImmanuĂŤlkerk, Kerkstraat 5, Rijnsburg.

Udo was in zijn functie als locoburgemeester ook van de partij. Hem viel de eer te beurt om de kunstzinnige buurtbank â&#x20AC;&#x2DC;Social Sofaâ&#x20AC;&#x2122; op gepaste wijze te onthullen. Factor Welzijn en de gebruikers van De Coligny namen het initiatief om een leuke kennismakingsactiviteit op poten te zetten. Een grijze betonnen bank werd naar een ontwerp van twee leerlingen van de Praktijkschool met duizenden kleurige steentjes beplakt. Veel wijkbewoners en gebruikers van het wijkcentrum hebben hun mozaĂŻeksteentje bijgedragen om de bank in vier weken tijd om te toveren tot een gezamenlijk kunstwerk.

â&#x20AC;&#x2DC;In Katwijk staat sociale betrokkenheid hoog in het vaandel, nergens zijn zoveel vrijwilligers werkzaam als in onze gemeenteâ&#x20AC;&#x2122;, zegt Thijs Udo. â&#x20AC;&#x2DC;Dat dit werk uitermate wordt gewaardeerd, blijkt wel uit het feit dat ik vandaag hiervoor een Koninklijke Onderscheiding mag uitreiken aan de scheidend voorzitter van de wijkvereniging Jan van Beelen. Uw lange loopbaan bij de wijkvereniging is niet onopgemerkt gebleven. Men kon altijd een beroep op u doen. Als er een klus moest worden gedaan kwam u gelijk in actie. De term â&#x20AC;&#x2DC;een wijkgebouw om trots op te zijnâ&#x20AC;&#x2122; is mede door uw verdienste en betrokkenheid tot stand gekomen en u heeft anderen hierin gemotiveerd. Afgelopen zomer stond in het teken van de nieuwbouw en de verhuizing.

U bent toen zelfs niet op vakantie geweest; zo druk had u het ermee. Daarnaast heeft u met veel inzet diverse bestuurlijke functies bij de wijkvereniging vervuldâ&#x20AC;&#x2122;. Ten overstaan van familie, medevrijwilligers en vele bezoekers kreeg de totaal verraste Van Beelen de versierselen opgespeld, en werd hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. â&#x20AC;&#x2DC;Ik wist nergens van, dus je begrijpt dat ik even met mijn mond vol tanden stondâ&#x20AC;&#x2122;, reageert Van Beelen. â&#x20AC;&#x2DC;Ik was meer gefocust op de onthulling van de Social Sofa en het veertigjarig jubileum. Ik dacht waarom moet ik naar voren komen, ik voelde totaal geen nattigheid. Het is een hele eer om een Koninklijke Onderscheiding te mogen ontvangen. Achteraf zat

mijn vrouw in het complot, want eigenlijk hadden we al in TsjechiĂŤ moeten zitten. Ze had als smoes bedacht dat we met Moederdag niet weg konden en dan maar een paar dagen later op reis moesten gaan. Een hele aannemelijke smoes dus, want ik ben er ingetrapt. Ik blijf nog actief voor de wijk maar dan meer op de achtergrond, tenslotte hoor ik bij het meubilair.â&#x20AC;&#x2122; Van Beelen (70) was 27 jaar aan de wijkvereniging verbonden waarvan negen jaar als voorzitter. Het begon met het draaien van een bingo en het oppakken en uitvoeren van allerlei grote en kleine klussen. Jarenlang vervulde hij de functie van vicevoorzitter, vanaf 2006 trad hij aan als voorzitter. De voorzittershamer werd vorige maand doorgegeven aan Harrie Hooijmans.

Meerderheid politiek wil afspraken en geld voor afzanden nieuwe duinstrook Vervolg van voorpagina

van de Commissie Ruimte vorige week woensdagavond. â&#x20AC;&#x2DC;Zicht op zee is en blijft alles, zeker voor de Katwijkerâ&#x20AC;&#x2122;, doet SGPâ&#x20AC;&#x2122;er Jan van der Plas daar nog een schepje bovenop.

Afzanden Behoud van zeezicht vanaf de Boulevard is alleen mogelijk door de top van de duinen, ontstaan door opstuiving, af te zanden. Het nieuwe duingebied wordt namelijk zoâ&#x20AC;&#x2122;n 150 meter breed, waardoor het visuele contact met de zee flink wordt verminderd. Als de duinen opstuiven gaat dat nog verder verloren. Dat afzanden gebeurde in de tweede helft van de vorige eeuw regelmatig, vooral op de hoger gelegen plekken, op de noord- en zuidBoulevard. Die duinen werden dan op gelijk niveau gehouden met het aangrenzende trottoir. Dat afzanden kostte de gemeente een flinke duit, want ook toen moest de gemeente dat uit eigen zak betalen. Aan het begin van deze eeuw is gestopt met dat afzanden. De voormalige gemeente Katwijk vond dat namelijk te duur worden. Katwijk mag trouwens niet zelf bepalen of het tijd is om het extra duinzand boven de veiligheidsnorm er vanaf te schuiven. Daarvoor moet toestemming worden gevraagd aan het Hoogheemraadschap van Rijnland, beheerder van de huidige en toekomstige zeereep.

Afspraken en geld De politiek zegt eensluidend â&#x20AC;&#x2DC;zicht op zeeâ&#x20AC;&#x2122; belangrijk te vinden. Moet

daarom over dat afzanden met Rijnland vooraf duidelijke afspraken worden gemaakt? En moet daarvoor geld worden opgenomen in de meerjarenbegroting van de gemeente? Die vragen stelde de redactie van deze krant aan de politieke woordvoerders over dat onderwerp. SGPâ&#x20AC;&#x2122;er Van der Plas vindt van wel. â&#x20AC;&#x2DC;Met Rijnland zijn duidelijke afspraken nodig om een goed beleid te kunnen voeren. Wie gaat wat doen en op welke wijze gaan de werkzaamheden die hieraan verbonden zijn plaatsvinden.â&#x20AC;&#x2122; Zijn partij vindt dat de gemeente een vast bedrag moet reserveren voor afzanden. â&#x20AC;&#x2DC;Een vast bedrag geeft zekerheid, zodat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd als dat nodig is. Mocht het bedrag niet of niet volledig worden gebruikt, dan kan het overschot terug naar de algemene reserve.â&#x20AC;&#x2122; Van der Bent reageert: â&#x20AC;&#x2122;Het uitgangspunt moet zijn om een natuurlijk gebied te creĂŤren en onderhouden, waarbij zicht op zee mogelijk blijft.â&#x20AC;&#x2122; Dat maakt het volgens hem lastig om op voorhand exacte regels op te stellen. â&#x20AC;&#x2DC;Er moet een manier worden gevonden om dit gebied te onderhouden, waarbij afzanden onderdeel wordt van het onderhoud van dit gebied. Dergelijke onderhoudsplannen kosten nu eenmaal geld en dat moet inderdaad opgenomen worden in de begroting.â&#x20AC;&#x2122; Nelly Smits vindt het â&#x20AC;&#x2DC;vanzelfsprekendâ&#x20AC;&#x2122; dat met Rijnland wordt afgesproken â&#x20AC;&#x2DC;wat wel en niet mogelijk isâ&#x20AC;&#x2122;. Zij heeft in de commissie Ruimte gevraagd naar een overzicht van kosten van periodiek afzanden en

de termijnen waarin afzanden nodig zal zijn. De PvdA vindt, dat in het besluit over de kustversterking moet komen te staan dat â&#x20AC;&#x2DC;afzanden verplicht wordt gesteld, indien daarvoor toestemming wordt verleendâ&#x20AC;&#x2122;. De kosten van afzanden kunnen volgens Smits aanzienlijk zijn. â&#x20AC;&#x2DC;Het vormen van een reserve is een mogelijkheid om voldoende middelen beschikbaar te hebben in de toekomst. De grootte van die reserve en voeding is mede bepalend voor de regelmaat waarmee afgezand kan worden.â&#x20AC;&#x2122; CDA Katwijk vindt het â&#x20AC;&#x2DC;financieel niet verantwoord periodiek voor rigoureuze afzanding van de gehele boulevard te kiezen. Je laten leiden door de waan van het moment is zelden goedâ&#x20AC;&#x2122;, antwoordt Van Kruistum. â&#x20AC;&#x2DC;Wellicht zijn er creatieve oplossingen denkbaar. Zou bijvoorbeeld aan de westzijde van de boulevard tussen hotel Noordzee en de Oude Kerk het trottoir verhoogd kunnen worden? Het moet mogelijk zijn door slimme oplossingen zichtlijnen op zee over de gehele Boulevard te handhaven. Daar heeft de CDA-fractie budget voor over. Te beginnen met de Zuid Boulevard, want dat beeld van Katwijk achter de duinen wil niemand.â&#x20AC;&#x2122; Coalitiegenoot VVD gaat er van uit dat met Rijnland afspraken zijn te maken rond het afzanden. â&#x20AC;&#x2DC;Zeker nu we aan het begin staan van het inrichtingsplan en uitvoeringâ&#x20AC;&#x2122;, reageert fractievoorzitter Anita van Ginkel. Die partij vindt wel dat er geld voor afzanden moet worden vrijgemaakt. â&#x20AC;&#x2DC;Het belang van uitzicht op zee wordt breed gedragen, door raad en college. Over de kosten van het beheer van de (nieuwe) kustversterking komt nog een voor-

College: geen afspraken en geld nodig Het college van burgemeester en wethouders vindt het niet nodig om afspraken te maken met het Hoogheemraadschap van Rijnland over afzanden. â&#x20AC;&#x2DC;Het beleid van het Hoogheemraadschap is duidelijk over afzanden. Kustveiligheid is het belangrijkste. De gemeente kan een vergunning aanvragen voor eventuele afzanding. Rijnland toetst de aanvraag aan het beleid.â&#x20AC;&#x2122; Bovendien, het deel waar de kustversterking komt, van Savoy tot voorbij de Seinpoststraat, raakt toch zâ&#x20AC;&#x2122;n zeezicht kwijt. De kustversterking is namelijk in beheer bij het waterschap en die is niet van plan af te zanden. Dat laat het eigen beleid niet toe. Dat beleid gaat uit van dynamisch duinbeheer en zegt dat afzanden van duintoppen niet toegestaan is, omdat het een negatieve

invloed heeft op het waterkerend vermogen van het duin. Het enige waarvoor de gemeente wel een afzandaanvraag kan indienen, is het duin bovenop de parkeergarage. Dus ook al houdt de gemeente het duin bovenop die garage op 7,75 +NAP, het waterschap topt het duin daarachter niet af, waardoor dat gebied langzaam kan opgroeien en zeezicht steeds verder achter dat duin verdwijnt. Geld reserveren in de begroting voor afzandbeleid vindt het college daarom niet nodig. â&#x20AC;&#x2DC;Op dit moment is nog niet te overzien hoe het duin zal aangroeien. Dit is een geleidelijk proces en dat biedt de ruimte om te zijner tijd middelen beschikbaar te stellen.â&#x20AC;&#x2122;

stel. De VVD wil dan met het college en hoogheemraadschap in discussie.â&#x20AC;&#x2122;

Deze puzzel is mede mogelijk gemaakt door:

Hoornesplein 129 - 2221 BE Katwijk (T) 071 40 817 07

Boulevard 69 | T (071) 401 84 50 www.sunsetblvd.nl

De expositie is dit jaar van 9 t/m 25 augustus in het museum van het Genootschap Oud Rijnsburg, omdat het oude raadhuis verbouwd wordt. De officiĂŤle opening en prijsuitreiking wordt gehouden op donderdagavond 9 augustus om 20.00 uur. Amateur-kunstenaars kunnen zich inschrijven voor diverse categorieen. Van tekenen tot kleien en van etsen tot fotografie. Kortom, alle

beeldende kunst, creatieve uitingen en dergelijke zijn toegestaan. Men dient wel maximaal drie kunstwerken van dezelfde categorie in te leveren. Deze moeten voorzien zijn van naam, adres, categorie en de titel van het kunstwerk. Een deskundige jury zal het werk beoordelen en naar aanleiding van de inzendingen het Zilveren Penseel toekennen en de andere prijzen.

Jeugd De commissie doet tevens een beroep op de jeugd om in te zenden en mee te doen. Voor volwassenen begint de groep vanaf 17 jaar, maar ook in de leeftijdsgroep daarvoor zijn dezelfde creatieve uitingen welkom. De jeugdcategorie gaat van 10 t/m 16 jaar en er zijn diverse prijzen beschikbaar. Wie mee wil doen kan in elk geval aan de slag. Deelname is gratis. Voor informatie secretariaat mevr. C. Oudwater: carla.oudwater@gmail.com of tel. 071 4024647.

Visser â&#x20AC;&#x2DC;t Hooft Lyceum ondergaat verjongingskuur Misschien heeft u het al gezien: het Visser in Rijnsburg is aan het â&#x20AC;&#x2DC;vernieuwbouwenâ&#x20AC;&#x2122;. Waar eens de gymzaal stond, is nu een grote open ruimte en wordt een diep gat gegraven. Natuurlijk komt er een gymzaal terug. De school gaat voor een splinternieuwe, moderne sportruimte waar leerlingen in de toekomst bij voorbeeld kunnen tokkelen en abseilen langs een heuse klimwand. Omdat de gymruimte voor een deel in de grond komt, is er ruimte om bovenop de sportzaal drie ruime, eigentijdse onderwijsruimtes te creeren, waarvan er twee met behulp van een speciale scheidingswand afzonderlijk, maar ook als ĂŠĂŠn ruimte, te gebruiken zullen zijn. Zo kan er een leerplein gerealiseerd worden waar leerlingen een deel van hun lesdag zelfstandig aan verschillende vakken/opdrachten kunnen werken. Het derde lokaal wordt een sciencebiologieruimte. Er komt een grote vitrinekast over een groot deel van de lengte van het lokaal, waar allerlei modellen en materialen tentoon

zullen worden gesteld, zodat ze niet alleen tijdens de biologieles maar ook daarna, te bewonderen zullen zijn. Het zal een ruim lokaal worden dat goed uitgerust zal zijn voor de verschillende practica. Een ingrijpend gebeuren, zoâ&#x20AC;&#x2122;n â&#x20AC;&#x2DC;vernieuwbouwâ&#x20AC;&#x2122;. De school beschikt op dit moment niet over een eigen gymruimte, maar dat betekent niet dat er op het Visser niet gesport wordt, integendeel. De leerlingen volgen workshops bij lokale sportverenigingen en in deze tijd van het jaar wordt er sowieso veel buiten gesport. De bedoeling is dat de verjongingskuur begin februari 2013 klaar is.

RectiďŹ catie Bij de column Vreemde Vogels van Martin de Boer, vorige week op deze pagina, is het bij de opmaak van het artikel in de kop fout gegaan. Daar stond Scholieren, terwijl dat Pakketjes had moeten zijn.

In deze mengelmoes van letters zijn al de onderstaande woorden verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar beneden of omgekeerd of schuin. Streep alle woorden door. De resterende letters vormen de oplossing van deze puzzel. 4 letters: GEMS JACK KIEL NEET 5 Letters GIRAF JAPON JUPON KATER NERTS SHIRT 6 Letters ANKLET BOERKA BULTOS

GIBBON HANDOP JOPPER KAMEEL KORSET SKIPAK 7 Letters BOSWESP GAZELLE TOPCOAT VELDRAT VOELRAT

8 Letters BONTCAPE CAMISOLE DAMESJAS DOOPJURK GOUDWESP HAZEWIND METSELBY MORTELBY MOTORJAS MOTORPAK OVERJURK PALATINE ROKBROEK SLIPOVER ZAAGWESP ZANDWESP

9 Letters SCHILDVLO 10 Letters BOEKENLUIS DROMEDARIS VELDKREKEL WATERLOPER WILDEBEEST 11 Letters PAARDENWESP ZILVERAAPJE ZILVERVISJE 12 Letters RUNDERHORZEL

Boulevard 68 | T (071) 401 00 09 www.friendskatwijk.nl

Boulevard 67 | T (071) 407 71 47 www.thelounge.biz

TAATEDAM 8-12 KATWIJK T. 071-4018999

Vooys, keurslager Koninginneweg 59, Katwijk Tel. 071 4013200 Fax 071 4018947 www.vooys.keurslager.nl

#BETUSBBUt,BUXJKLt5FM 5BBUFEBNt,BUXJKLt5FM

XXXQMVJNHSBBGGNPEFFOTQPSUOM

Badstraat 7 Tel. 071 - 4014617 Katwijk aan Zee

Stuur uw oplossing voor dinsdag 22 mei naar de redactie van De Katwijksche Post, postbus 3066, 2220 CB Katwijk, of per e-mail naar redactie@katwijkschepost.nl. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Onder de goede inzenders wordt een waardebon verloot van â&#x201A;Ź 20,deze week beschikbaar gesteld door: Dirkâ&#x20AC;&#x2122;s Vishandel, Hoornesplein 129, Katwijk De winnaar van de puzzel van vorige week is: C.H. Boesaard-Teske, Katwijk De waardebon van â&#x201A;Ź 20,- werd beschikbaar gesteld door: Pluimgraaff Mode & Sport, Badstraat 13/Taatedam 4, Katwijk


Drukkerij All-in produceert met 100% groene stroom en verstuurt haar post Co 2 neutraal.

Duurzaam drukwerk? Ontdek het op www.drukkerijallin.nl

High quality printen en drukken

Logo ontwerp

Variabel printen

Communicatieadvies en -concepten

Printing on demand

Vormgeving en opmaak

Personaliseren

Voorraadbeheer

Met trots melden wij dat Drukkerij All-in als één van de eerste drukkerijen in de regio FSC® gecertificeerd is.

e ti sa li ea R e ti a re C e ti a ic Co m m u n

Drukkerij All-in | Katwijk | 071 408 14 97 | communicatie@drukkerijallin.nl | www.drukkerijallin.nl


DE KATWIJKSCHE POST

Bestuursleden Iedere organisatie heeft een goed bestuur nodig om zo succesvol mogelijk te zijn: Familieraad, Stichting Platform Gehandicaptenbeleid, Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden, Stichting Noordzee Zomerfestival, Alzheimer Nederland, etc.

Webdesign Voor iedere organisaties is het belangrijk dat hun website wordt bij gehouden. Deze organisaties zoeken o.a. hier nog iemand voor: Moederkindcentrum Femke, Buurtpreventie project Frederiksoord, DSV Verzorgd Leven, Stichting Platform Gehandicaptenbeleid, etc.

Administratie Administratieve ondersteuning wordt gezocht door verschillende organisaties die wat extra hulp kunnen gebruiken: Humanitas, Steunpunt Medelanders, Stichting Kunstvereeniging Katwijk, etc.

PR medewerker Verschillende organisaties zoeken mensen die zich willen bezig houden met PR activiteiten: Stichting Kunstvereeniging Katwijk, Stichting Inloophuis Scarabee, Stichting Sensitieve kinderen, etc.

Kijk ook eens op de vacaturebank van www.vipkatwijk.nl Er zijn enorm veel mogelijkheden zijn in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Of maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Dit kan telefonisch: 071 4033323 of per email: info@vipkatwijk.nl van maandag t/m woensdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Kunstmarkt in Zeezijde Katwijk

Katwijk aan Zee vervult in de toekomst een centrumfunctie. Voor de uiteindelijk bijna 80.000 inwoners uit onze hele gemeente. Maar ook voor de ruim 1,5 miljoen bezoekers die we jaarlijks ontvangen. Om de centrumfunctie te versterken, willen we samen met u ideeën uitwisselen. Samen nadenken over de ruimtelijke mogelijkheden die Katwijk aan Zee in de toekomst moet bieden. Onderzoek van de gemeente en bureau Inbo voor ontwikkeling van het centrum heeft vier varianten opgeleverd. Voor elke variant is op hoofdlijnen aangegeven wat de effecten zijn op bijvoorbeeld de openbare ruimte, bereikbaarheid en het soort voorzieningen. De varianten zijn nog niet definitief. Bij het maken van een keuze voor een voorkeursvariant stelt de gemeente uw mening erg op prijs. Het uiteindelijke Masterplan zal voor de bewoners en ondernemers in het centrum duidelijk maken waar de (toekomstige) functies

zoals detailhandel, horeca of (verblijfs)recreatie zijn toegestaan en welke ruimtelijke ingrepen daarvoor nodig zijn. Het Masterplan Katwijk aan Zee is onderdeel van de Brede Structuur Visie (BSV).

Digitale mening Bent u niet in de gelegenheid naar Het Anker te komen? U kunt de vier varianten vanaf 23 mei als download bekijken op www.katwijk.nl. Daarna kunt u uw reactie mailen naar bsv@katwijk.nl. De reactietermijn sluit op woensdag 30 mei. Ook uw digitale mening wordt betrokken bij de verdere planvorming. Uw mening telt!

Planvorming Het opstellen van het masterplan Katwijk aan Zee gebeurt in vijf stappen. In stap 2 en 3 zijn uitgebreide mogelijkheden ingebouwd voor belanghebbenden en belangstellenden om hun mening te geven. Stappen opstellen masterplan • Fase 1: Opstellen effectbeschrijving Maart 2012 • Fase 2: Participatie traject varianten Mei 2012 Keuze voorkeursvariant(en) September 2012 • Fase 3: Uitwerken van voorkeursvarianten Sept 2012 - Jan 2013 • Fase 4: Opstellen Ontwerp masterplan 2013 • Fase 5: Vaststellen definitieve masterplan 2013

Het Hoogheemraadschap van Rijnland hield afgelopen zaterdag open dag in het gemaal in Katwijk.

Bouwe Hoek komt Begrafenisonderneming Theo van der Plas versterken

‘Het is mooi om in verdrietige tijd iets voor familie te betekenen’

Boetzolderpop geïnspireerd door ‘Beatstad’ Den Haag Hoewel 28 december nog een eind weg is, wordt er al druk gebeld en gemaild om het programma voor Boetzolderpop 2012 gestalte te geven. Boetzolderpop wordt dit jaar in een Haags jasje gestoken en zal daardoor niet alleen jong maar zeker ook oud aanspreken. Waar Katwijk een vissersdorp is, staat Den Haag natuurlijk bekend als Beatstad. Plaats van handelen voor het Boetzolderpopfestival is wederom Sporthal Cleijn Duin. Een prima plek voor het grootste indoor-festival uit de regio. De organisatie van Boetzolderpop heeft de voorzitter van Stichting Visserijdagen Katwijk (SVK) laten weten de visserijweek met het Haringrockfestival af te willen afsluiten. Mede omdat de organisatie vindt dat Katwijk lichtelijk haar identiteit verliest door belangrijke evenementen als Haringrock en de Visserijdagen niet meer te organiseren. De SVK liet weten dat het voor dit jaar niet meer haalbaar zou zijn. De combinatie visserij en popmuziek is zo vreemd nog niet. ‘Het Haringrock

festival had drie decennia terug al die link en ook om ons heen zien we er voorbeelden genoeg van: Schippop festival, Schollenpop festival en het Visbakfestival. En zo hebben wij ons Haringrockfestival en Boetzolderpop’, aldus Ton Frissen, medeorganisator. Katwijk brengt al sinds de jaren 60 amateurbandjes voort die soms binnen en soms buiten de oefenruimte actief zijn met muziek maken. Op het moment van schrijven telt Katwijk maar liefst 32 bands. Een aantal daarvan is zelfs van behoorlijk niveau. Vorig jaar had het festival een gevarieerd programma met veel verschillende artiesten. Dit jaar wordt de aanpak wat thematischer; Den Haag zal domineren op Boetzolderpop. Hoewel veel sponsors zich al hebben aangemeld om zich aan Boetzolderpop te verbinden, wordt nog druk naar sponsors gezocht. Wanneer u als ondernemer interesse heeft om ook dit jaar met naam en logo aanwezig te zijn op het grootste indoorfestival van de regio, neem dan via de website www.boetzolderpop.nl contact op met de organisatie.

CARIN VAN DER SPIJK

Er zijn op dit moment ruim 80 vacatures in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Hieronder vier voorbeelden.

Geroosterd

Meedenken en meepraten over toekomst Katwijk Zee Katwijk aan Zee als hét centrum voor onze gemeente. Vier varianten geven een impressie van Katwijk aan Zee in de toekomst. Hoe zou het eruit kunnen zien? Kom de varianten bekijken. Vertel ons wat u ervan vindt. Geef ons uw mening, denk en praat mee. De reacties worden betrokken bij de verdere planvorming. U bent van harte uitgenodigd voor de inloopmiddag op woensdag 23 mei tussen 15.00 en 18.00 uur. Komt u naar het kerkelijk centrum Het Anker, Voorstraat 72-74, Katwijk aan Zee.

Sinds 2006 werkt Theo van der Plas (45) als zelfstandig begrafenisverzorger in Katwijk. Als lokale ondernemer richt hij zich op Katwijk en directe omgeving. Zijn persoonlijke en betrokken aanpak wordt gewaardeerd in een relatief kleine gemeenschap en steeds meer families weten hem te vinden. Daarom komt vanaf deze week Bouwe Hoek (46) de onderneming versterken. ‘Vanaf het begin is Bouwe al betrokken bij het werk, maar nu wordt het officieel en gaan we de taken verdelen’, laat Theo weten.

Winkelhart Zeezijde organiseert in het centrum van Katwijk aan Zee voor de tweede keer op rij een kunstmarkt met de titel ‘Kunst van/aan Zee’ op zaterdag 26 mei tussen 11.00-17.00 uur.

Bekende kunstenaars die zich met deze specifieke kunstvorm bezighouden en die zich deze dag zullen gaan manifesteren zijn onder andere Manja Jordans, Roos Schuring, Geer Huybers, Marian Meijer, Mariska de Kok, Geke Steenmetz, Elly Westgeest, Maria Vermaat, etc. Vindt u als kunstenaar dat u op deze genoemde kunstmarkt niet mag ontbreken dan kunt u voor nadere gegevens contact opnemen met WWP, De Roysloot 9d, 2231 NZ Rijnsburg, e-mail: wwp@ hetnet.nl. Telefoon: 071 4080722, fax: 071-4026904, mob.: 06-22234965.

Theo van der Plas werkte als concierge op het Andreas College Pieter

FOTO: PR.

Deze kunstmarkt is uitsluitend toegankelijk voor kunstenaars met werken die in relatie staan tot de zee, de kust, het strand(leven), de zee en de visserij. De bedoeling is om zoveel mogelijk kunstenaars deze dag naar het winkelcentrum van Katwijk aan Zee te laten komen om de zee, het strand(leven), de kust, de visserij etc., gezien door kunstenaarsogen, te tonen aan het publiek. Daarnaast zal deze dag ook een ontmoetingsplek worden waar kunstenaars die zich met deze kunstuitingen bezighouden elkaar kunnen treffen.

Eric Corton (organisator, presentator en muzikant) geeft Ton advies tijdens het Schollenpop festival in 2011.

WEEKAANBIEDINGEN!!! Vers van het mes!! Belegen kaas .......................................................................................500 gram Smeuïg belegen of Stolwijker boerenkaas ............................................................................................500 gram Onze bekende verse Hollandse kipfilet, A-kwaliteit ...................................................................................................... kilo

4.99 5.98 5.69

0.75 1.09 0.89

1.69 0.99 1.69

Schouderham.......................... 100 gram Snijworst .......................................... 100 gram Lever ....................................................... 100 gram

ROOMKAAS BIESLOOK

Heeft u een mooie, bijzondere of opvallende foto voor deze rubriek? Stuur ’m op naar redactie@katwijkschepost.nl onder vermelding van uw naam en een korte toelichting.

Grillham ............................................. 100 gram Sellerysalade .............................100 gram Cranberrypaté........................ 100 gram

1.49 25 250 gram 1.

..................................................................100 gram

Elke dag vers gebrand!

Vlies- of Kingsize pinda’s ........................................................... Elke dag vers uit de grill:

Kiprollade ...........................................................................100 gram

1.69

Scheffer versmarkt

Melkweg 165 (ingang Lidl) 2221 NP Katwijk. Tel. 4033499

www.schefferversmarkten.nl

Groen, toen hij in 2006 begonnen is als zelfstandig begrafenisondernemer. ‘Ik ben er in gerold en kon van een collega uitvaartleider, die er mee stopte, verschillende zaken overnemen. Ik heb nog een paar maanden mijn baan als conciërge gecombineerd, maar vanaf januari 2007 heb ik me gericht op de begrafenisonderneming’, vertelt Theo. Van deze keuze heeft hij zeker geen spijt. ‘Het is een mooi beroep en je komt op een verdrietig moment bij families binnen. Aan ons is het de taak om structuur te scheppen in de chaos van gevoelens die het overlijden van een dierbare met zich meebrengt. In deze ontreddering is het aan ons een bepaalde rust te creëren en mensen persoonlijk te betrekken

bij de begrafenis die geregeld moet worden’. ‘Vanaf het begin kon ik Bouwe inschakelen om mij te helpen’, vertelt Theo. Bouwe Hoek werkt ruim 26 jaar als zakelijk accountmanager bij Rabobank Katwijk. ‘Als vriend van Theo heb ik met dit bijzondere werk kennisgemaakt. Het werk werd voor Theo te veel omvattend om het alleen te doen. Voor mij is nu de tijd gekomen om afscheid van mijn werk te nemen en me te richten op de samenwerking met Theo en samen de begrafenisonderneming voort te zetten’, laat Bouwe weten.

Persoonlijke aandacht

zien dat de taboe rond de dood nagenoeg is verdwenen. Men denkt erover na en mensen willen betrokken zijn bij het afscheid van een familielid’, vertelt Theo. In eigen beheer heeft Van der Plas een wensenboekje samengesteld. Iedereen krijgt ooit met de dood en begraven te maken. Dit boekje helpt mensen op weg en zet mensen aan het denken hoe ze hun eigen begrafenis ooit willen laten verlopen. Het is goed om een begrafenis persoonlijk in te vullen. Theo: ‘Als de mogelijkheid er is kiezen mensen steeds meer om thuis de overledene op te baren. Wij komen dan dagelijks thuis om even te controleren of de opbaring naar wens verloopt. Alles kan, niets hoeft. Ook kan men kiezen voor een combinatie: bijvoorbeeld drie dagen thuis opbaren en vervolgens de overledene overbrengen naar een rouwcentrum. Er is heel veel mogelijk, maar vaak weten mensen dat gewoon niet’, vertelt Bouwe. Op het gebied van rouwkaarten heeft Van der Plas een eigen collectie. Ook het drukwerk hiervan is een specialiteit van Van der Plas. Binnenkort is het ook mogelijk om de rouwaankondiging op de site van Van der Plas te plaatsen. ‘Mensen kunnen dan ook op deze manier hun meeleven en condoleance aan de familie tonen via een bericht. Deze kan gekoppeld worden aan het emailadres van de betreffende familie. Ook is het mogelijk dat wij de reacties bundelen en dit de familie mailen’, legt Theo uit. Persoonlijke aandacht staat bij de heren hoog in het vaandel. ‘Dit is geen loze kreet. Wij nemen de tijd om de uitvaart zo goed mogelijk te regelen en uit te voeren. Ook daarna is er contact met de familie. Hoe hebben zij een en ander ervaren. Maar ook het adviseren bij grafmonumenten en dankbetuigingen, om maar eens wat te noemen. ‘Het is mooi om in deze verdrietige tijd iets te kunnen betekenen voor andere mensen. Ook de afwisseling van het werk maakt het boeiend. Geen een week is hetzelfde. Als dienstverlenend bedrijf is het onze taak om de uitvaart zo goed mogelijk te laten verlopen. En daar staan we voor’, aldus de heren Van der Plas en Hoek. Voor meer informatie verwijzen wij naar de uitgebreide site: www. theovanderplas.nl.

Op het gebied van begraven is er veel mogelijk. ‘Het is mooi om te

Op 4 juni in hoofdbibliotheek

Zinderende lezing Elle van Rijn in ‘Maand van het Spannende Boek’ Juni is de ‘Maand van het Spannende Boek’. Een uitstekende gast om te ontvangen is dan wel actrice, columniste en schrijfster Elle van Rijn. Op maandag 4 juni om 20.00 uur komt zij in de hoofdbibliotheek (Schelpendam) alles vertellen over haar spannende en plotgerichte werk en ook over haar laatste boek ‘Mijn ontvoering: voor het eerst verteld door Toos van der Valk’. Op vrijdagavond 26 november 1982 werd de toen 52-jarige Toos van der Valk, vrouw van Gerrit van der Valk van het familiehorecaconcern Van der Valk, vanuit haar huis in Nuland ontvoerd. Toos die beneden nog wat opruimt terwijl haar man al naar boven is, wordt door vier Italiaanse mannen met bivakmutsen overvallen en meegenomen naar een flat in Brussel. De ontvoerders, die het eigen-

lijk voorzien hadden op haar echtgenoot, houden haar vastgeketend in een tentje drie weken lang vast. Na betaling van dertien miljoen gulden losgeld wordt Toos vrijgelaten. Drie van de vier ontvoerders worden al snel gearresteerd, van het losgeld wordt maar een fractie teruggevonden.

Elle van Rijn

in Maastricht werd ze gecontracteerd door het Noord Nederlands Toneel en stond ze met grote regelmaat op de planken. Ook is ze te zien geweest in een groot aantal Nederlandse films en successeries (Sam Sam, GTST). Haar stem is vaak te horen in commercials en tekenfilms. Elle van Rijn is vanaf augustus 2006 de vaste columniste van het weekblad Flair. In september debuteerde zij met de roman ‘De tragische geschiedenis van mijn succes’. Haar tweede roman verscheen in 2008 met als titel ‘De hartbewaakster’, twee jaar later kwam ‘Het vergeten gezicht’ uit en eind 2011 ‘Mijn ontvoering: voor het eerst verteld door Toos van der Valk’. Elle van Rijn geeft ook met regelmaat succesvolle thrillerworkshops.

Elle van Rijn werd in 1967 geboren in Uden. Na de havo ging zij naar Parijs om als au-pair te werken. Na haar studie aan de Toneelacademie

Wie belangstelling heeft om er op 4 juni bij te zijn, kan nu kaarten kopen.

Voor het eerst vertelt Toos van der Valk het verhaal van haar brute ontvoering en van de hel waar ze door heen ging. Elle van Rijn tekende haar verhaal op, aangevuld met de ervaringen van het thuisfront. Het is een indrukwekkend, vlot leesbaar true crimeverhaal geworden over een van Nederlands geruchtmakendste ontvoeringszaken.

FOTO: PR.

Wilt u vrijwilligerswerk doen, maar weet u niet goed waar u moet beginnen en wat er mogelijk is? VIP Katwijk kan u daar bij helpen.

Op woensdag 23 mei

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

VIP-vacatures vrijwilligerswerk

DONDERDAG 17 MEI 2012 • 9

Toegangskaarten zijn te koop via www.bibliotheekkatwijk.nl. Ga naar actueel, vervolgens naar activiteiten. Kies de activiteit van uw keuze, betaal met iDEAL en print uw toegangskaart(en). Ook in alle vestigingen van bibliotheek Katwijk zijn kaarten te koop. De prijs voor een toegangskaart is: € 5,- voor leden bibliotheek Katwijk en € 7,- voor niet-leden.


TD

Autobedrr ij Autobedrijf ijf Ter Ter Duin

Tel. 071-3620200 www.terduin.nl RUIM 75 KWALITEIT OCCASIONS OP VOORRAAD )FFSFOXFHr".,BUXJKL 5FM

Masterplan Katwijk aan Zee Denkt u mee?

*2('9225 +(70,/,(8 *2('92258 :LM KHEEHQ QX VSHFLDOH +\XQGDL L L'ULYH &RROPRGHOOHQRSYRRUUDDGVWDDQ'H]HPRGHOOHQ]LMQ ZHJHQEHODVWLQJ HQ %30 YULM HQ KHEEHQ HHQ ODJH &2 XLWVWRRW7LMGHOLMNPHWฯH[WUDPLOLHXNRUWLQJ 1XULMGHQHQLQEHWDOHQ*HHQMDDU$XWREHGULMI HQ $XWREHGULMI 'LMNVPDQ PDNHQ XZ NHX]H ZHO KHHO JHPDNNHOLMN

INLOOPMIDDAG Woensdag 23 mei 15.00 โ€“ 18.00 uur Kerkelijk Centrum Het Anker Voorstraat 72-74 Katwijk aan Zee Meer informatie: www.katwijk.nl

Collectanten gezocht! 'H+\XQGDLLL'ULYH&RRO QXYDQฯYRRU

ฯ ,QFOXVLHIULMNODDUPDNHQNHQWHNHQOHJHV YHUZLMGHULQJVELMGUDJHPHWDOOLFODN JUHHQOLIHSDNNHWHQPLOLHXNRUWLQJ

,1&/86,() *5((1/,)(3$..(7 s0LVWODPSHQ s6WRRWOLMVWHQVHW s3DUNHHUVHQVRUHQ

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCL. BTW, BPM, KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, LAKTOESLAG EN VERWIJDERINGSBIJDRAGE. AFGEBEELD MODEL KAN AFWIJKEN VAN STANDAARDUITVOERING. ENERGIELABEL IS AFHANKELIJK VAN DE VERKRIJGBARE UITVOERING. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. VRAAG UW DEALER NAAR DE VOORWAARDEN.

GEENJAAR AUTOBEDRIJF HALLENWEG 2, LEIDEN, TELEFOON 071-5225575, WWW.HYUNDAI.NL/GEENJAAR DIJKSMAN AUTOMOBIELBEDRIJVEN B.V. LAGEWEG 21, KATWIJK, TELEFOON 071-4090050, WWW.HYUNDAI.NL/DIJKSMAN

LUNCHTOPPER: drie kleine focacciaโ€™s met carpaccio, Noorse gerookte zalm en huisgemaakte tonijnsalade en een klein kopje soep naar keuze voor โ‚ฌ 11,90

Z Z ZK \ X Q G D L Q O Gecombineerd brandstofverbruik: 4,6 - 5,5 (l/100 km) / 21,7 - 18,2 (km/l); CO2 emissie: 108 - 129 (g/km). Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.

LUNCHEN BIJ HOTEL NOORDZEE

LADYโ€™S NIGHT!

Paco ging deze zomer voor het eerst met het vliegtuig. Dat was gelijk zijn laatste reis.

%F%JFSFOCFTDIFSNJOHLPNUPQWPPSWFSHFUFOEJFSFO 0PLJOVXSFHJP)FMQNFFFONFMEVBBOBMTDPMMFDUBOU WPPSEFKBBSMJKLTFDPMMFDUFXFFLSPOEPLUPCFS(BOBBS XXXEJFSFOCFTDIFSNJOHOMDPMMFDUFPGCFM 

Iedere donderdag - bij reservering vooraf zijn de feestelijke prosecco en de koffie nรก voor onze rekening. Iedere dag open v.a. 12.00 uur

Hotel Noordzee Boulevard 72 2225 AG 0714015742 www.hotelnoordzee.nl

ZONWERING

BRON: Deceunink NV

Zomerkriebels? nu vanaf โ‚ฌ 250,-

Onze dealer in uw regio:

stapelkorting!* www.ploegkozijnen.nl www.starkozijnkatwijk.nl T. 0252 500 900 T. 071 408 86 78 Openingstijden showroom Starkozijn: maandag: 14:00-17:00 uur, di t/m vr: 09:00-17:00 uur, zaterdag: 10:00-14:00 uur De Roysloot 9i RIJNSBURG Eigen productie & montage * Vraag naar de voorwaarden


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 17 MEI 2012 â&#x20AC;˘ 11

COLUMN D o o r Ar i ĂŤ n n e d e Vre u g d

RAINBOWS AND UNICORNS, B*TCH! Eindelijk was het zover: Barack Obama sprak als eerste president van de VS de mening uit dat het homohuwelijk gelegaliseerd zou moeten worden. â&#x20AC;&#x2DC;I think same-sex couples should be able to get married,â&#x20AC;&#x2122; zei hij in een interview. Petje af, meneer Obama, om dat te zeggen in een land waar achterhaalde opvattingen nog altijd de boventoon voeren. Hij uitte zijn standpunt namelijk naar aanleiding van een wet die is aangenomen in de staat North Carolina, waarin het huwelijk als zijnde exclusief voor man en vrouw wordt gedefinieerd. Einde verhaal voor homoâ&#x20AC;&#x2122;s en lesbiennes die daar hun liefde willen bezegelen. Alsof het bericht nog niet genoeg weerzin opwekte, ging het nog verder met de mededeling dat een huwelijk tussen neef en nicht daar wel is toegestaan. Mijn oren klapperden bij het horen van het bericht. Ik ben zelf een groot voorstander van gelijke rechten voor de LGBT(lesbian, gay, bisexual, transgender)-gemeenschap, en ik kan er pisnijdig en verdrietig om worden als er dit soort verboden worden opgelegd. Arie Boomsma vatte de kwestie heel goed samen in een tweet: â&#x20AC;&#x2DC;Het blijft toch verbazen. Dat er nog altijd mensen zijn die voor een ander bepalen dat ze niet mogen trouwen. Dat gaat ver hoor.â&#x20AC;&#x2122; Blijkbaar hebben ze dat in â&#x20AC;&#x2DC;the Land of the Freeâ&#x20AC;&#x2122; nog niet helemaal door. Wat dat betreft ben ik blijer dat ik in een land als Nederland woon, waar men gelijk behandeld wordt ongeacht hetero- of homoseksuele gerichtheid; zoals het netjes in de Grondwet staat. Helaas is het hier ook niet altijd koek en ei. Ondanks de open minded instelling lees en hoor ik genoeg berichten over pesterijen jegens homoâ&#x20AC;&#x2122;s en lesbiennes, die te vaak naar mijn zin eindigen in zelfmoord. EĂŠn dag in het jaar vieren we onze vrijheid van bezetting en onderdrukking. Laten we niet alleen stilstaan bij gebeurtenissen in het verleden, maar ook bij die van het heden. Laten we stoppen met onze ideeĂŤn en overtuigingen op te leggen aan anderen. Laten we stoppen met denken dat gays anders behandeld moeten worden. Live and let live.

TWITTERADDICTS, FACEBOOKJUNKIES & BLOGBOBOâ&#x20AC;&#x2122;S t/@byjaap: Ik zoek wat verloren hersencellen van afgelopen weekend... als je ze terugvindt, graag even melden!

THE FEAR OF MISSING OUT Uit het meest recente onderzoek van de Nationale Academie voor Media & Maatschappij blijkt dat jongeren tussen 13 en 18 jaar lijden aan een serieuze vorm van Social Media Stress, ironisch afgekort als SMS. De Sociale Media blijken met hun subtiele stimuli zoals geluiden, pushberichten, aandacht en beloningen jongeren in hun greep te houden. Jongeren geven aan niet meer zelfstandig te kunnen stoppen, omdat zij bang zijn buitengesloten te raken. Wanneer deze angst ernstige vormen aanneemt kan men spreken van FOMO â&#x20AC;&#x201C; Fear of Missing Out. Het bestaat dus echt. Door Thirza van Schie Is het dan echt zo erg? Met de trend van smartphones tegenwoordig ontbreekt het ons niet aan internet, dat is iets wat zeker is. In zoverre dat de telefoon niet of nooit meer

t(FFGNJOEFSVJUEBOKFWFSEJFOU Verdien je niet veel? Geef dan ook niet veel uit! Als je inkomen lager is dan je uitgeeft heb je twee keuzes: verdien meer of geef minder uit. Neem er een klein baantje bij, dan kun je ook meer uitgeven. t,PPQOPPJUJNQVMTJFG7SBBHKFBMUJKE af of je het echt nodig hebt en stel je aankoop een paar dagen uit. Vaak kom je er dan achter dat je het niet echt nodig had en ook zonder kunt, of met een goedkoper vervangend artikel.

t"MTKFJFUTXJMULPQFONBBSIFUJTFJ genlijk te duur kijk dan of je het met iemand samen kunt kopen zodat je het gezamenlijk kan gebruiken, dat scheelt je de helft in de kosten. t1SPCFFSXBUCJKUFWFSEJFOFONFU de dingen waar je goed in bent. Misschien kun je wel computers repareren of computerles geven, een website bouwen, layouts creĂŤren, autoâ&#x20AC;&#x2122;s repareren of schoonmaken. Iedereen is wel goed in iets, maak daar gebruik van!

THE FACTORY The Factory is een project van het jongerenwerk van Factor Welzijn voor jongeren van 12-16 jaar, dat door heel Katwijk te vinden is in de verschillende jongerencentra. Op verschillende middagen in de week zijn er tijdens de naschoolse uren op diverse locaties activiteiten voor tieners zoals cursussen, workshops of sport en spel. De tieners worden gestimuleerd om zoveel mogelijk mee te denken en te helpen bij de Factory. Op dit moment heeft de Factory meerdere openingsmomenten per week, verspreid over de Boe-

charleston hoofddoeken ook een optie. En niet te vergeten: bloemen. Ook deze draag je komend seizoen in je haar.

â&#x20AC;?

Kahlil Gibran

De hoeden en petten mogen weer uit de kast deze zomer. Om je bolletje koel te houden onder stomende weersomstandigheden is een panama, flaphoed of baseballcap de ultieme oplossing. Tijdens verschillende shows kwamen de verschillende hoofddeksels weer aan bod, zoals bijvoorbeeld bij Emporio Armani, Burberry, Victoria Beckham, Ralph Lauren en Rachel ZoĂŤ. De â&#x20AC;&#x2DC;ouderwetseâ&#x20AC;&#x2122; haarband maakt ook weer haar comeback, maar wel in een nieuw jasje. Breed, opzichtig en vooral heel kleurrijk. Voor de echte waaghalzen zijn

â&#x20AC;&#x153;

HEADS UP!

Als we elkaar allemaal onze zonden zouden opbiechten dan zouden we elkaar allemaal uitlachen om ons gebrek aan originaliteit.

QUOTE D o o r Th i r z a va n S c h i e

Slechts 3 procent van de ondervraagde jongeren is in geen ĂŠĂŠn van de genoemde Sociale Media wekelijks actief. Ouders maken zich ook bezorgd. Waar blijft het direct sociale contact? Langzamerhand nemen sociale netwerken het sociale leven over. Want vroeger moest je nog gewoon naar elkaar toe lopen om elkaar te spreken. Meet-ups via Whatsapp of Twitter bestonden toen immers nog niet. Maar de tijd staat niet stil. Technologie ontwikkelt zich in een rap tempo, en anno MFWFOXJK EFOJFVXFHFOFSBUJF in een digitale wereld. Sociale netwerken hebben hun goede en slechte kanten. Communiceren gaat sneller en informatie is razend makkelijk te vinden. Er wordt echter een â&#x20AC;&#x2DC;je-moet-erbij-want-andersâ&#x20AC;&#x2122; gevoel gecreĂŤerd waar ik zelf, hopelijk met veel anderen, niet echt weg van ben. De stempel zit er weer

op. Het drijft sommigen zelf zover dat ze zich gedwongen voelen zich volkomen anders voor te doen dan dat ze werkelijk zijn. Na dit soort uitspraken ga ik even bij mezelf te rade. Hoe zit het nu bij mij? Tijdens werktijd even spieken op Twitter en Facebook, dat doe ik inderdaad. Eigenlijk staan ze ook de hele dag aan. Als ik dan even de UJKE[JFESVLJLWMVHPQEF'UPFUT om te kijken of mijn â&#x20AC;&#x2DC;vriendenâ&#x20AC;&#x2122; al iets nieuws te melden hebben. Ook Twitter gebruik ik zelf graag. Ik moet mijn volgers toch tevreden houden? Desondanks kan ik ook genieten van een vrije dag, zonder sociale netwerken. Of ik me druk maak om wat ik mis? Niet echt. Soms heb ik toch meer zin om languit op de bank te hangen met mijn favoriete boek. Zonder â&#x20AC;&#x2DC;hashtagâ&#x20AC;&#x2122;, â&#x20AC;&#x2DC;retweetâ&#x20AC;&#x2122; of â&#x20AC;&#x2DC;likeâ&#x20AC;&#x2122;. Ik hoor en lees morgen wel weer wat jullie allemaal hebben uitgespookt.

t/@samheijjer: Vier ochtenden achter elkaar een zondagsgevoel is wel wat veel. t/@frjessikaa: Ooo wat voel ik me beroerd, eigenlijk moet ik nu nog slapen en dan pas werken, maar nee! t/@mysticadj: Bonk, bonk, bonk doet mâ&#x20AC;&#x2122;n hoofd.. Piep, piep, piep zeggen mâ&#x20AC;&#x2122;n oren.. Shit man ik ben echt brak! t/@talesbythirza: Mother of Hangovers.. t/@bartbauw: Koninginnedag en stage is geen goede combi.. #pfff t/@Koningin_NL: Landgenoten, Wij kijken met veel genoegen terug op #Koninginnedag. Toch jammer dat Wij maar twee keer per jaar jarig zijn.

Ook iets te melden? Hashtag #OnderOns

NIEUWS DOOR FACTOR WELZIJN

â&#x20AC;&#x2DC;n dubbeltje op zâ&#x20AC;&#x2122;n kant budgettips vo or jongeren

ĂŠcht uitgeschakeld wordt. Als de batterij op is leggen we hem, waar dan ook, gewoon aan de oplader. Zelfs tijdens werktijd, schooltijd of tijdens het stappen. Want ja, daar hebben ze nu ook oplaadpunten voor telefoons. De Nationale Academie voor Media & Maatschappij heeft in de periode OPWFNCFSFOBQSJMLXBMJ UBUJFGPOEFS[PFLVJUHFWPFSEPOEFS Nederlandse jongeren van 13 tot met 17 jaar met behulp van een online vragenlijst. Van alle ondervraagde jongeren in het kwantitatieve onderzoek bleek 97 procent te beschikken over een computer met internetverbinding en 76 procent beschikt over een smartphone met internetverbinding. Hiermee is het ontstaan van de Wifi Generatie een feit. Aan de jongeren die aangeven over een smartphone met internetverbinding te beschikken, werd gevraagd in welke Sociale Media zij minimaal wekelijks actief zijn.

t/@Elisugh: Dit is duidelijk te vroeg. En dan gaat het ook nog eens onweren! Maar Q-day was zeker nice!

Door Laura Meyvogel

NFSBOH XPWS oVVS EF%POL XPWSo uur), De Boorsmazaal (di. EPoVVS 77,BUXJKL XPo VVS 4UBQQFST EJ EPoVVS en de Poolster (ma. & do. oVVS .FFS info op www.kattuk.nl

KATWIJKSE â&#x20AC;&#x2DC;PETERLEESâ&#x20AC;&#x2122; DOOR NAAR VIERDE RONDE POPPRIJS HR Op zaterdag 19 mei speelt de Katwijkse band The Peterlees in de vierde voorronde van de Popprijs Holland Rijnland in jongerencentrum Fascinus te Sassenheim. De Popprijs wordt georganiseerd door Factor Welzijn en zes jongerencentra uit de regio. De bands strijden om een plek in de finale tijdens het Veld van de Verbeelding, dat wordt gehouden op 7 juli in jongerencentrum Scum. Uit de stoffelijke resten van Noctophyle en Left In The Middle TUBBUOVFFOOJFVXF7 MJUFS herriemachine op: The Peterlees. The Peterlees is een vijfkoppige punkrockformatie met lef, die het liefst de tent in lichterlaaie zet. GeĂŻnspireerd door badass Tom Jones, maar ook punklegendes als The Misfits en Avail, spelenze

quick

eigenwijze en eigentijdse punk met een vleugje rock â&#x20AC;&#x2122;n roll. De overige bands die spelen zijn: Cut Here, AtlanticAttraction ensinger/songwriter Koert Witteman. Wil jij The Peterlees komen supporten? Kom dan op 19 mei naar Fascinus in Sassenheim. Jongerencentrum Fascinus is te vinden aan de Van Alkemadelaan 14. %F[BBMHBBUPQFOPNVVS FOEFFOUSFFCFESBBHUĂťÍ&#x192;Í&#x192; %FFFSTUFCBOETUBSUSPOE uur. Meer info vind je op: www. popprijshollandrijnland.nl.

tasty

OP ZOEK NAAR EEN STAGEPLEK? Ben jij een enthousiaste MBO- of HBO student op zoek naar een stageplaats? Bij Kattuk.nl vind je alles wat je zoekt. Wij bieden stages aan voor opleidingen zoals CMV, Jongerenwerk, Communicatie, Welzijn, Media en Entertainment, Journalistiek en vele andere richtingen. Kattuk.nl is een jongerenwebsite vóór en dóór Katwijkse jongeren vanaf 12 jaar. De redactie bestaat uit POHFWFFSWSJKXJM ligers en stagiairs die de website bijhouden. Daarnaast ben je bezig met het organiseren van activiteiten, het maken van fotoâ&#x20AC;&#x2122;s bij diverse evenementen en het begeleiden van de vrijwilligers. Tijdens je stage sta je voortdurend in contact met Katwijkse jongeren. Je hebt bij Kattuk.nl gewoon een ontzettend leuke en leerzame tijd. Kattuk.nl wordt ondersteund door Factor Welzijn, een organisatie die ook altijd op zoek is naar stagiairs. Als jouw opleiding niet aansluit bij Kattuk.nl kan je bij Factor Welzijn misschien wel terecht. Heb je interesse of wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar arno@kattuk.nl

Wat: PRO Waar: De Boemerang Wanneer: 16 mei; 20.30 Entree: Gratis Wat: Def Americans Waar: Scum Katwijk Wanneer: 18 mei; 21.30 Entree: â&#x201A;ŹÂ  7,50 (v.v.k.) â&#x201A;ŹÂ Â 10 (deur) Wat: Pacha Festival Waar: Java Eiland Amsterdam Wanneer: 19 mei; 12.00-23.00 Entree: â&#x201A;ŹÂ Â 55,Tip: www.pachafestival.com Wat: Sexy Saturday Waar: Club Live, Scheveningen Wanneer: 19 mei; 23.00-05.00 Entree: â&#x201A;ŹÂ Â 15,Tip: www.clublive.nl Wat: Flirterz Beach Edition Waar: Beachclub Vroeger Bloemendaal Wanneer: 20 mei; 14.00-00.00 Entree: â&#x201A;ŹÂ Â 15,Tip: www.flirterz.com Wat: De Versafdeling Waar: Supermarkt Den Haag Wanneer: 23 mei; 21.15 Entree: Gratis Wat: Kraak en Smaak Waar: LVC Leiden Wanneer: 25 mei; 20.00 Entree: â&#x201A;ŹÂ Â 16,Wat: Emporium Festival Waar: Berendock, Wijchen Wanneer: 26 mei; 12.00-00.00 Entree: â&#x201A;ŹÂ Â 53,Tip: www.emporium.nl

Personen: 2 Soort: lunchgerecht

Boerenomelet op zâ&#x20AC;&#x2122;n Japans IngrediĂŤnten

Bereidingswijze

tFJFSFO tFMHSPFOUFCPVJMMPOPGXBUFS tUMFJLSVJEFO tFMTFTBNPMJF tHHFHBBSEFTOJKCPOFOJOTUVLKFT tSPEFWPPSHFCBLLFOQBQSJLBJO stukjes tFFOCFFUKFBMGBMGB

Klop de eieren los met de bouillon en de eikruiden. Verwarm de sesamolie in een middelgrote koekenpan met dikke bodem, zorg dat de hele bodem is ingevet. Giet het eimengsel erin en bak een omelet. Schuif steeds het gestolde ei naar het midden en prik gaatjes in de omelet. Vul de omelet met de snijbonen en de paprika. Klap het geheel dubbel en voeg de alfalfa toe. Lekker met grof volkorenbrood en salade.

Wat: Fantasy Island Waar: Het Rutbeek Wanneer: 2 juni; 12.00 - 00.00 Entree: â&#x201A;ŹÂ  27,50 Tip: www.fantasyislandfestival.com

Meer feestjes op:

www.kattuk.nl Hoor â&#x20AC;&#x2DC;nsâ&#x20AC;Ś Mail je nieuwtjes en fotoâ&#x20AC;&#x2122;s naar: onderons@katwijkschepost.nl


Abonneeorti n g

k

S:

ON

RTO E V P O

PA E D N VA

a r t x 5% e ing kort ls en e g e t op r i a t i s.an

Deze week

KP ELTE G O V J I W ME

MEIJ VLO

ERE

N|TE

OGEL

S|S GEL

ANIT

AIR

t gelsani o v j i e www.m

Zwaaikom 12 Katwijk (071) 4015844

air.nl

EXTRA bij de overlock-actie: 4 klossen overlock-garen t.w.v. â&#x201A;Ź 10,-

GRATIS De Porseleinkast koken, tafelen, cadeaus

Voorstraat 66 (071) 4016537

Sunshine

Schoonheidssalon

20% korting

10% KORTING OP UW BRAADPAN Pronk & Van Leeuwen Kortingspashouders ontvangen bij hun aankoop

EEN GRATIS ONDERHOUDSSET voor hun meubelen!

Hooge Krocht 33 (071) 4012204

GRATIS DAGPAS t.w.v. â&#x201A;Ź 15,Achterweg 25 (071) 4023610 Voorstraat 36b (071) 4078168

AFTERDINNERMINTS EN VANILLE FUDGE Van â&#x201A;Ź 2,39 voor

A

â&#x201A;Ź 1,89

ntree

floralaan 2P rijnsburg www.antree.nl

meubels & woonaccessoires

5% korting (op vertoon van uw kortingspas)

Lijnbaanstraat 4 06-53678972

AFLEVERKOSTEN

Gebak meenemen

t.w.v. â&#x201A;Ź 295,- bij aankoop van een occasion

20% KORTING

Den Hollander 10% korting (geldt niet op de lopende acties)

TWEEWIELERS

Princestraat 9 (071) 4013003

Wassenaarseweg 15 (071) 4029672

Shell De Jong

A. Schoonenberg

20% korting op waskaart 1

10% korting op de nieuwe HistorONE kleuren

Koningin Julianalaan en Rijnmond Tel. (071) 4028554

Ambachtsweg 7a (071) 4081497

10% KORTING op geboorte- en trouwkaarten

OP VERTOON VAN DE KORTINGSPAS

KRALEN

Bij aankoop van 5 zakjes glaskralen

Pijnloos en veilig ontharen 10% korting op IPL-behandelingen

Ambachtsweg 24a (tegenover de Gamma) â&#x20AC;˘ Katwijk â&#x20AC;˘ T 071 408 58 55 www.denachtwachtkatwijk.nl

Bij aankoop van een kussen ĹŻĆľÇ&#x2020;Ä&#x17E;Ç Ĺ?ĆŠÄ&#x17E;Ć?Ä&#x201A;Ć&#x;ĹŠĹśÄ&#x17E;ĹśĆ?ůŽŽĆ&#x2030;hÍ&#x160;

VLOEREN|TEGELS|SANITAIR

5% extra KORTING op tegels en sanitair

HOUT

www.meijvogelsanitair.nl Voorstraat 21 2225 EK Katwijk 071-401 22 94 www.banketbakkerijkrijnverdoes.nl

op vertoon van uw pas:

5% KASSAKORTING

10% korting

Cor van Rijn

06-44162455 ook voor kleinschalig totaal-onderhoud

Met uw kortingspas:

20% KORTING OP ALLE MATERIALEN

20% KORTING OP ALLE KLEURBEHANDELINGEN

www.corvanrijn-uwvakschilder.nl

Heerenweg 6a 12 (t.o. kringloopwinkel) Katwijk tel. 071-4032044 www.aventurijn-natuursteen.nl

natuurstenen aanrechtbladen, wastafels, tuintafels 5% KORTING op vertoon van uw kortingspas.

Blekerstraat 26 (071) 4023615

10% korting op het starterspakket van het SANA-SLANK proteĂŻnedieet

10% korting

Valkenburgseweg 50 (071) 4086657

Unieke spaaractie

7,95

Schilders-, glas en afwerkingsbedrijf

Duinstraat 9 (071) 4016148

Annastraat 18 - (071) 4012271

op alle watersportartikelen

Princestraat 31 (071) 4071491

10% korting op alle jeans

Exclusief overhemd Spaar voor â&#x201A;Ź 50,- korting

Actieprijs

Spaar voor â&#x201A;Ź 40,- korting

Hoe werkt de spaaractie?

â&#x201A;Ź

Actieprijs

â&#x201A;Ź

Voor abonnees

95

39,

Sinds 1 9 22 een beg rip in Katwijk

zegel

Geen spaarkaart of extra spaarkaart?

29,

Spaar Spaar zegel

voorstraat 14 | katw ijk aan zee

95

Aanbiedingen onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Luxe shawl

exclusief voor lezers van De Katwijksche Post

Heeft u de spaarkaart niet ontvangen of wilt u een extra spaarkaart dan kunt u deze ophalen bij Haasnoot Mode, Voorstraat 14 in Katwijk of aan de receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a in Katwijk.

in div. kleuren, nu (i.p.v. 9,95)

Zwaaikom 11 - (071) 4084617

Dames- en herenkapsalon

Zuidstraat 65, (071) 4071668

Uw Katwijksche Post Kortingspas staat garant voor drie zegels. Op vertoon van uw kortingspas hoeft u maar drie zegels te plakken voor een overhemd en drie zegels voor een shawl.

15,4â&#x20AC;? Notebooktas

Alle dameshorloges

GRATIS

Spaar in totaal zes zegels voor â&#x201A;Ź 50,- korting op een overhemd en zes zegels voor â&#x201A;Ź 40,- korting op een shawl. De spaarzegels vindt u van 5 april t/m 31 mei in iedere uitgave van De Katwijksche Post op deze pagina Abonneekorting. Plak de spaarzegels op de spaarkaart en lever deze in bij Haasnoot Mode, Voorstraat 14 in Katwijk. U ontvangt de korting direct aan de kassa.

Rijnstraat 68 071-4080226

Badstraat 11 Tel. 071-4013284 ,BUXJKLBBO;FF XXXKVXFMJFSQBSMFWMJFUOM

Kennismakingsaanbieding!!

Hamburgers 5 halen 4 betalen

info: www.trendhopperkatwijk.nl

â&#x201A;Ź 2,50 introductiekorting en 10% korting op vervolgbezoek

op Linox basic rvs deurkrukken

Varkevisserstraat 277 - 071-4015102 www.edwinminnee.nl

bij aankoop van een nieuwe fiets

Nu: â&#x201A;Ź 25,- (normaal â&#x201A;Ź 37,50)

Burgersdijkstraat 10 (071) 4074605

20% korting

aan keukenaccessoires

Gratis onderhoudsset

WORKSHOP INTERIEURSTIJLEN

1 zakje glaskralen GRATIS

M E I J OG E L $MFJKO%VJOQMFJOr"9,BUXJKLr www.studioknipperiecleinduin.nl

Industrieterrein â&#x20AC;&#x2DC;t Heen Ambachtsweg 11 Katwijk Tel. 071-4033179

EN SIERADEN SHOP

Pr. Hendrikkade 42 - 06-41250395

WAARDECHEQUE VAN â&#x201A;Ź 250,-

(t.w.v. â&#x201A;Ź 18,95) Geheel vrijblijvend zonder enige verplichting.

Strandset v.a. â&#x201A;Ź 59,90

Santina Art

Bij aankoop van een complete keuken ontvangt u een

ultieme herstelkuurbehandeling van Lâ&#x20AC;&#x2122; anza

Haven 7 - (071) 4013882

10% KORTING OP ALLE STOFZAKKEN

Uw specialist in Design Keukens!

Autobedrijven

na aankoop artikel (excl. aanbiedingen)

Voorstraat 31-33 - (071) 4016422

"NCBDIUTXFHr"-,BUXJKL Tel. 071-4026910

De Jongâ&#x20AC;&#x2122;s

10% korting op accessoires

GRATIS 1 paar sokken

Zuidstraat 3 - (071) 4014493

Kon. Julianalaan 1 - (071) 4028554

15% korting op alle zonnebrillen

op alle laminaatparket

Waardebon van 5% korting

Bij aankoop van een kostuum

10% KORTING

Sluisweg 58 - (071) 4012238

Achterweg 12 - (071) 4030911 www.bergkat.nl

GRATIS opbergtas Bij aanschaf notebook!!

Bij aankoop van kinderkleding vanaf â&#x201A;Ź 50,EEN KLEURBOEK CADEAU!

VAN DUYN Bij aankoop van een nieuwe fiets een tas of kilometerteller GRATIS.

Voorstraat 50 - (071) 4013433

Haven 5 (071) 4014654

Badstraat 7 - (071) 4014617

op vitaminen en mineralen

op exclusieve sieraden

Emmaplein 25 (071) 4076240

GEEN

Ambachtsweg 20c (t.o. Karwei) (071) 4031986 www.penl.nl

Pr. Hendrikkade 63 06-19844403


DE KATWIJKSCHE POST

Piete-Bas

DONDERDAG 17 MEI 2012 • 13

Van Katwijk naar Nijmegen

Lopen langs de grens van het Romeinse rijk KP

KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF- KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP

cursief

Roep vaak genoeg UNIEK en iedereen papegaait het na Vrijdag 1 en zaterdag 2 juni

Stichting Piek organiseert ook dit jaar weer een GospelBeach. Het strandplein aan de Boulevard in Katwijk aan Zee vormt op vrijdag 1 en zaterdag 2 juni het decor van een bruisend programma voor jong en oud. De vrijdagavond staat in het teken van de jeugd en heeft als thema ‘Speciaal voor jou!’ vertaald naar het hippe ‘Custom Made’. Van 19.30 tot 22.30 uur is het genieten van livemuziek, een smakelijke bbq én heerlijke vruchtencocktails. Op zaterdag staat het gezin centraal, met creatieve workshops, leuke standjes en optredens van diverse artiesten waaronder Joke Buis en Fabian Willems. Het programma start om 12.00 uur en is rond 17.30 uur afgelopen. Toegang is gratis. Meer informatie: www. gospelbeach.nl.

Hij doet het niet! Papierloos vergaderen kan, maar dan moet die prachtige iPad het wel doen. En dat was vorige week donderdag in de raadscommissie Bestuur niet het geval. Op de agenda stond het onderwerp ‘stand van zaken papierloos vergaderen’. Sinds een paar maanden werken de raadsleden met een iPad in plaats van stapels papier. Door een storing werkten verschillende tablets niet en verlangde men even naar een papieren versie. Overigens heeft de commissie wel afgesproken, dat er een papieren versie van de commissie- en raadsstukken op de leestafel in de hal van het gemeentehuis ligt, voor geïnteresseerde burgers. Daar heeft inspreker Peter van den Nol om gevraagd.

FOTO’S: PR.

GospelBeach op strandplein Katwijk

Bij de Uitwatering in Katwijk begint op 21 mei een gedenkwaardige reis, die op 31 mei eindigt in Nijmegen: de Limesreis. Een reis langs het Nederlandse deel van de limes, de grens van het oude Romeinse Rijk, het grootste archeologische monument van Nederland. Het reisgezelschap bestaat uit Romeinen, archeologen, docenten en andere geschiedenisliefhebbers. Ze reizen te voet, per boot en met een nagebouwde Romeinse reiswagen, getrokken door paarden. Via de halteplaatsen Leiden, Woerden, Utrecht, Buren, Arnhem en Elst strijkt de stoet uiteindelijk neer op het terrein van het Romeinenfestival. Burgemeester Jos Wienen geeft die maandag om 10.30 uur het startschot voor de Limesreis bij de Uitwatering in Katwijk aan Zee. De hele dag zal Katwijk in het teken staan van de Romeinse cultuur. Op toepasselijke wijze wordt de Limesreis ingeluid, in samenwerking met Katwijkse scholieren. Vervolgens zet de Romeinse stoet inclusief Romeinse reiswagen zich in beweging naar De Zanderij, waar ’s middags een educatief program-

ma voor scholen wordt gehouden, gevolgd door verrassende Romeinse taferelen en schouwspelen voor het publiek.

Programma Een aantal Katwijkse basisscholen is uitgenodigd om met een paar klassen deel te nemen aan het onderwijsprogramma tussen 13.00 en 15.00 uur bij De Zanderij. Kinderen worden die middag ondergedompeld in de Romeinse geschiedenis van hun eigen omgeving. De leerlingen trekken in groepjes langs diverse Romeinse workshopen demonstratieplekken. Ze maken kennis met de limes, reizen in Romeinse tijd, het militaire en het dagelijks leven van 2000 jaar geleden en de archeologie. Vanaf 15.30 uur is ook het ‘grote publiek’ welkom om een kijkje te nemen in het Romeinse leven. De Romeinse ‘crew’ laat op beeldende manier zien hoe de Romeinen leefden. Aan de orde komen onder andere reizen in de Romeinse tijd, het Romeinse badhuis, Romeinse slavernij, eten en drinken en Romeinse spellen en spelen.

Reizen in de oudheid De Romeinen legden het grootste wegennet aan dat Europa ooit

had aanschouwd, en dat nog zeker 1500 jaar in grootte niet overtroffen werd. Het was de eerste keer in de geschiedenis dat men in relatief groten getale over land kon reizen: niet alleen militairen, maar ook gezanten van de overheid (de cursus publicus), handelaars, diplomaten en toeristen. Het reizen gebeurde veelal te voet of te paard en soms met kar of wagen. De komende Limesreis geeft een goed beeld van hoe dat reizen in z’n werk ging. In de loop van dit jaar worden op een aantal markante locaties binnen de gemeente Katwijk zogenaamde QR-codes aangebracht. Deze locaties hebben allen een relatie met de Romeinse Limes, bijvoorbeeld het Castellumplein in Valkenburg en De Zanderij te Katwijk. Met behulp van de QRcode en een smartphone kan de bezoeker ter plaatse een informatief filmpje bekijken.

Romeins verleden De tiendaagse Limesreis wordt georganiseerd door Stichting Romeinenfestival, met als doel het Romeinse verleden van Nederland onder de aandacht te brengen. De Limesreis is in eerste instantie bedoeld om leerlingen van het basisonderwijs kennis te laten maken met de Romeinse tijd in Nederland. In elke halteplaats wordt een uitgebreid educatief programma aangeboden over de Romeinen in Nederland, de rol van de limes,

soldaten, het dagelijks leven, archeologie en regionale geschiedenis. Daarnaast wordt in elke halteplaats een bijzonder publieksevenement georganiseerd. De limes bestond in Nederland langs de toenmalige loop van de Rijn. De Romeinen bouwden deze grens uit tot de meest noordelijke verdedigingslinie op het vasteland. Behalve de Rijn bestond de limes ook uit forten, kades, havens, wachttorens, dorpjes en wegen. Als grootste archeologische monument van Nederland is de limes genomineerd voor de Unesco-werelderfgoedlijst.

Romeinenfestival De Limesreis is de opmaat voor het vierde Romeinenfestival dat wordt gehouden op 2 en 3 juni in Nijmegen. Hier komt de Romeinse tijd echt tot leven met een Romeins tentenkamp, militaire demonstraties, ruitershows, gladiatorengevechten, archeologische workshops, ambachten, een Romeinse markt, rondleidingen, lezingen en nog veel meer.

UNIEK. Dat woord klinkt het afgelopen jaar en vooral deze maand nadrukkelijk door de microfoons op het Katwijkse gemeentehuis. Het college, vooral bij monde van de wethouder ruimtelijk volplempen, en de politiek kunnen het niet nalaten om het maar zo vaak en veel mogelijk te zeggen en te herhalen. Hoe vaker, hoe beter, want er moet vooral worden benadrukt dat het om een unieke, eenmalige kans gaat. Dus staan de woordvoerders van de politieke partijen zich te verdringen voor de microfoon om het uit te kraaien. En als je het maar vaak genoeg roept, papegaait iedereen het vanzelf na: het is UNIEK plan, een UNIEKE kans, een UNIEKE mogelijkheid. De bevolking, de kiezer, moet er vooral van overtuigd raken dat het toch héél goed is om meer dan 20 miljoen uit te geven aan iets wat er allang is: een parkeergarage. Sterker nog, we hebben er twee, aan de Tramstraat, waarvan de een gemiddeld voor 62% is gevuld en de ander voor nog geen 24%. Maar die zijn natuurlijk niet te vergelijken die UNIEKE parkeergarage aan de Boulevard. Die gaat gebruikt worden door strand- en Boulevardbezoekers, en ja, misschien ook wel winkelend publiek. Ik kan u voorspellen dat die 24% van de Princehavengarage straks ook in die Boulevardgarage gaat staan. Dat de gemeente jaarlijks heel veel geld moet toeleggen op die Princehavengarage, daar moeten we het vooral niet over hebben. Laten we het toch vooral hebben over die UNIEKE garage op de Boulevard. En nee, niet zoveel zeuren, want dan zijn we volgens die meneer van de ChristenUnie een stelletje ‘zuurpruimen’, daarin vrolijk nagepapegaaid door de wethouder ruimtelijke volplempen. We moeten vooral vooruit kijken en ‘constructief meedenken’, een politiek synoniem voor ‘kritisch meedenken mag, als je maar instemt’. Diezelfde CU-meneer pleit ook voor ruime parkeerplaatsen in die nieuwe Boulevardgarage. Geen parkeerplaatsen van Mickey Mouse-formaat. Natuurlijk niet, want

we moeten vooral toekomstbestendig bouwen en de automobilist van morgen rijdt, zoals de meeste raadsleden al doen dankzij hun riante onkostenvergoeding, in veel te grote benzine- of dieselslurpende SUV’s, mét airco natuurlijk. En die moeten daar natuurlijk wel in passen. En wat is er gebeurd met de belofte van het college van burgemeester & wethouders om de politiek meerdere alternatieven voor te leggen? Misschien heb ik het gemist, maar volgens mij is er geen enkel ander alternatief plan op tafel geweest voor die Boulevardgarage. Of is dat gebeurd in een van de vele zogenoemde besloten voeten-op-tafelbijeenkomsten, waar raadsleden lekker in zichzelf en graag over van alles en nog wat praten zonder de aanwezigheid van eventueel lastige burgers en waar nieuwsgierige persmuskieten al helemaal niet welkom zijn? Alternatieven? Zijn die er dan? Tuurlijk, roept de wethouder ruimtelijk volplempen: jullie mogen kiezen tussen een parkeergarage met 1000, met 770 of met 572 plekken. Dat zijn maar liefst drie alternatieven, maar die van 770 moet het natuurlijk wel worden. Oh, u had graag nog andere alternatieven gezien dan alleen een parkeergarage in duin? Waarom? Deze mogelijkheid is zo UNIEK, die kans krijgen we nooit meer, nooooit meer. Kijk maar in het woordenboek. UNIEK: enig, waarvan geen tweede bestaat, zoals nooit meer terugkomt. Geef mij maar de tweede betekenis. UNIEK: heerlijk, kostelijk, enig, onvergetelijk. Onze nazaten zullen deze gemeenteraad UNIEK vinden. UNIEK in de zin van onvergetelijk. Vanwege die verlaten en woeste ruimte onder het duin die ooit parkeergarage was. Ach, misschien dat onze nazaten er nog een goede bestemming voor vinden. Je kunt er bijvoorbeeld wat overtollig zand van die enorme duinen voor de Boulevard instoppen. criticaster@katwijkschepost.nl een UNIEKE zuurpruim

in het buitenland De redactie van De Katwijksche Post is op zoek naar (voormalige) Katwijkers die in het buitenland wonen en/of werken. Kent u ook iemand in de familie, vrienden- of kennissenkring die voor deze serie in aanmerking komt en over e-mail beschikt? Laat het de redactie van De Katwijksche Post weten (071 40 916 30 of redactie@ katwijkschepost.nl).

Door Tarinda van Duijn ‘Ik kwam in 38 jaar geleden ter wereld als dochter van Jan van der Plas en Corrie van der PlasJonker’, vertelt Heleen. ‘Ik ben in Katwijk geboren en daar ook opgegroeid. Op mijn 12de zijn we van de Hoornes naar de Remisestraat verhuisd. De nieuwe buren, Teun en Coby Ouwehand, hadden twee zoons, Jan en René. In eerste instantie had Jan geen oog voor z’n jonge buurmeisje, maar dat veranderde naarmate we ouder werden. We werden verliefd en dat zijn we nog steeds!’ Het stel trouwde in juli 1992 en gingen in de Paul Krugerstraat wonen. ‘Jan werkte bij Unilever in Vlaardingen en ik op het gemeentehuis in Katwijk. In deze periode kregen we

onze dochter Corinne en drie jaar later onze zoon Thomas.’ In 1999 besloot het jonge gezin om een paar jaar in het buitenland te gaan wonen. ‘We verhuisden naar Engeland en woonden in Retford, een dorp in het midden van Engeland met ongeveer 40.000 inwoners. Corinne en Thomas gingen naar een Engelse privéschool en we hadden het erg naar ons zin hier.’ Toch besloten ze om Engeland achter zich te laten. ‘We wilden iets anders en hebben de reis richting Canada gemaakt. We zijn toen in Oakville gaan wonen. Toen we daar aankwamen = Oakland was ik zeven maanden zwanger van Dylan.’

Geschokt door cement Heleen moest in eerste instantie erg wennen aan de omgeving. ‘In Engeland woonden we in een huis midden op de velden. Oakville ligt in Ontario en vlakbij Toronto, het dichtstbevolkte gebied van Canada. We waren geschokt over de hoeveelheid cement die we zagen. Ons beeld van Canada was een land met bomen en bergen, geen snelwegen en hoge gebouwen.’ Nu ze gewend zijn, zitten ze helemaal op hun plekje. ‘Jan heeft

een baan gevonden bij Campbells Soup en ik ben mijn eigen bedrijfje begonnen en verkoop Fair Trade dameskleding en accessoires. We wonen in een mooie buurt. We hebben een vrijstaand huist met een zwembad in de tuin. Dat is ook wel nodig, want het kan hier in de zomer behoorlijk warm worden.’ Ook tussen de bevolking voelen ze zich prima thuis. ‘Wat me meteen opviel was de tevredenheid. Canadezen zijn met alles tevreden en je hoort maar weinig geklaag. Als we in Katwijk zijn, valt ons op dat zoveel mensen altijd klagen over van alles. Al zijn de mensen hier soms wel té tevreden. Op Jan z’n werk leidt dat nog weleens tot frustraties.’ De Canadezen stellen zich ook anders op tegenover de kinderen. ‘Kinderen wordt vaak verteld dat ze een ‘good job’ hebben gedaan, zelfs al was het niet zo’n ‘good job’. In Katwijk zouden ze gewoon zeggen dat je er niks van bakt.’ Qua modegebied ziet Heleen ook duidelijk verschil tussen Katwijk en Canada. ‘Mode lijkt hier helemaal niet zo belangrijk te zijn. In Katwijk lijkt het alsof iedereen altijd meteen aan de laatste mode meedoet.’

Niet even bakkie doen

klikt het altijd meteen weer goed en lijkt het alsof we nooit weg zijn geweest.’

Het gezin komt niet zo vaak meer naar Nederland. ‘Toen we in Engeland woonden gingen we regelmatig een paar dagen terug naar Nederland en hadden we ook regelmatig visite uit Nederland. Nu is dat even anders. Maar als we visite krijgen, blijven ze ook meteen langer. De relaties worden op die manier wel dieper en minder oppervlakkig.’ Zelf gaan ze elke zomer voor een paar weken naar Nederland. ‘Mijn ouders wonen op de Boulevard, dus in de zomer is dat fantastisch. Onze kinderen hebben nog altijd een speciale band met Nederland en de familie en gaan graag terug.’ Heleen vindt het dan ook jammer dat ze niet vaker terug kunnen komen. ‘Het is jammer dat je niet even een bakje kan doen, omdat we zo ver weg wonen. Vooral met speciale dagen als Kerst, Oud en Nieuw en verjaardagen is dat jammer.’ Hun dochter Corinne is vanaf september wel een tijd in Nederland te vinden. ‘Ze is klaar met highschool en heeft afgelopen zomer al in Katwijk gewerkt. Daarna is ze naar Spanje gegaan om Spaans te leren en nu doet ze voor 4 maanden vrijwilligerswerk in Guatemala. Vanaf september wil ze in Wageningen studeren.’ De twee zoons zitten nog op school. ‘Thomas zit in ‘grade 10’ en heeft nog 2 jaar te gaan. Dylan zit in ‘grade 2’ en gaat naar een French Immersion school. De helft van de tijd worden de lessen hier in

De grote afstand zorgt er ook voor dat Heleen een aantal dingen moet missen. ‘Mijn zus Elsbeth, die in Duitsland woont, stond onlangs ook in deze rubriek. Wat zij mist, missen wij ook. Het strand, bepaald eten en drinken, de gezelligheid van vrienden en familie. Maar aan de andere kant is het ook wel lekker dat we al die verjaardagen missen, haha. En de parkeerproblemen in Katwijk, daar hebben we hier geen last van. We hebben een ‘driveway’ voor ons huis, dus er is altijd plek voor beide auto’s.’ Gelukkig hoeft Heleen bepaalde Nederlandse lekkernijen niet te missen. ‘Er zijn hier veel Nederlanders in de buurt. Daarom zijn er ‘Dutch Stores’ waar je allerlei Nederlandse producten kan kopen. Niet ver hier vandaan is er één en daar ga ik regelmatig naartoe om hagelslag, snijkoek, dropjes etc. te halen.’

FOTO: PR.

Katwijkers staan bekend als honkvaste mensen. Velen geven er de voorkeur aan om in onze kustplaats te blijven wonen. Maar er zijn er ook velen die uitwaaierden over ons land. Weer anderen kozen voor het buitenland, sommigen gedwongen door hun werk, anderen uit vrije wil. In deze serie komen Katwijkers aan het woord die in het buitenland wonen of werken. Het hoe en waarom, ze vertellen het u zelf. Heleen Ouwehand-van der Plas (38) woont met haar man Jan (43) en drie kinderen Corinne (18), Thomas (15) en Dylan (7) in Oakville, Canada.

Heleen en Jan Ouwehand met de kinderen in Oakville.

het Frans gegeven.’ Omdat Dylan, in tegenstelling tot de andere kinderen, in Canada is opgegroeid, krijgt hij les in Nederlandse taal. ‘In september zijn ze in Oakville begonnen met Nederlandse lessen, waar Dylan op zaterdagochtend heen gaat. We praten over het algemeen Nederlands thuis, dus op deze manier kan hij het een beetje bijhouden.’

Geen parkeerproblemen Heleen houdt, vanwege de grote afstand tussen Canada en Nederland, contact via de computer. ‘Dat werkt natuurlijk fantastisch om contact te houden. We skypen en e-mailen regelmatig met de familie. Het contact met vrienden is wat minder, maar als we in Nederland zijn en we bij elkaar komen,

Hoe de toekomst er voor het gezin uit ziet weet Heleen niet. ‘We weten niet of en hoe lang we hier nog blijven. Soms zijn we onrustig en zouden we iets nieuws willen. Maar over het algemeen zijn we erg gelukkig hier. Misschien dat we over een paar jaar terug naar Europa gaan, al zouden we dan niet perse in Nederland willen wonen. We zien het wel, je weet toch nooit hoe alles gaat lopen.’


Informatie van de gemeente Koningin Julianalaan 3 - Postbus 589 - 2220 AN Katwijk ZH Telefoon: 071 - 4065000 - Telefax: 071 - 4065065 E-mail: info@katwijk.nl - Website: www.katwijk.nl

Openingstijden: Hoofdlocatie Katwijk Maandag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Dinsdag van 8.00-12.30 uur Woensdag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Donderdag van 8.00-20.00 uur (aaneengesloten) Vrijdag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Milieustraat Taanderstraat Maandag tot en met vrijdag: 10.00-16.30 uur Zaterdag: 9.00-15.00 uur Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00-17.00 uur

Spreekuur college De burgemeester heeft elke dinsdag om 17.00 uur inloopspreekuur. Als u één van de wethouders wilt spreken, kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat, tel. 071- 4065000.

Wijkregisseurs Katwijk is onderverdeeld in vijf wijken. Elke wijk heeft een eigen wijkregisseur die fungeert als aanspreekpunt voor de burger. Met vragen over de openbare ruimte kan men bij deze wijkregisseur terecht. Katwijk aan Zee Wijkregisseur: Arie van Duijn Inloopspreekuur op dinsdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Gemeentehuis, Katwijk, Koningin Julianalaan 3, tel. 071-4065950 Hoornes/Rijnsoever Wijkregisseur: André Veenstra Inloopspreekuur op maandag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Schimmelpenninckstraat 10, Katwijk (zorgcentrum Kwadrant) tel. 071-4065948 Katwijk aan den Rijn Wijkregisseur: Richard Onstenk Inloopspreekuur op dinsdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Torenvlietslaan 10 tel. 071-4065949 Valkenburg Wijkregisseur: Richard Onstenk Inloopspreekuur op dinsdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Torenvlietslaan 10 tel. 071-4065949 Rijnsburg Wijkregisseur: Ton den Butter Inloopspreekuur op woensdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Graaf Florislaan 20 tel. 071-4065902 Telefonisch spreekuur Van maandag t/m vrijdag hebben de wijkregisseurs van 9.00 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur. Gesprek op afspraak: Dagelijks tussen 9.00 en 17.00 uur. Afspraken kunt u maken via het rechtstreekse nummer van de wijkregisseur die u wilt spreken.

Ondernemersloket Het aanspreekpunt voor alle ondernemers: Bedrijfscontactfunctionaris Erik Don tel. 071-406 5425/06-109 22 090 ondernemersinfo@katwijk.nl

Bekendmakingen gemeente Katwijk Algemene informatie bekendmakingen Bezwaar, beroep en voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar of beroep. Een bezwaarschrift kunt u indienen bij burgemeester en wethouders, de burgemeester of de raad, binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van het besluit (zie de betreffende kolom). Een beroepschrift kunt u indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Bij het indienen van een beroepschrift voegt u een kopie van het besluit waartegen u beroep instelt. Het indienen van een bezwaarschrift schorst in de meeste gevallen niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht van rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Bij een verzoek om voorlopige voorziening graag een kopie van het bezwaarof beroepschrift meesturen. Zowel beroep als een voorlopige voorziening kunt u digitaal indienen via: http://rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor zowel het indienen van een beroepschrift als van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. Zienswijze In uw schriftelijke zienswijze vermeldt u de gegevens zoals hierboven omschreven en geeft u aan wat uw zienswijze is over het ontwerpbesluit dat ter inzage is gelegd. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de vakafdeling. E-mail Bezwaarschriften en zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend, maar wel via een daarvoor bestemd web-formulier. Rechtstreeks beroep Voor direct beroep bij de rechter, kunt u informeren bij de bezwaarschriftencommissie (tel. 071-4065000).

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning De eventuele omgevingsvergunning zal te zijner tijd worden gepubliceerd. Daarna bestaat de mogelijkheid het plan in te zien en zienswijzen c.q. bezwaren in te dienen.

Bezwaar Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen onderstaande besluiten. Aanwijzingsbesluit parkeren (het college) Locatie

Omschrijving

Instellen van parkeerregulering J. van der door de genoemde straten als Vegtstraat, vergunninghoudersgebied aan te wijzen Remisestraat, Mr. C. Fockstraat, Baron Sweerts de Landas Wyborghstraat, Zeeweg (tussen Voorstraat en Karel Doormanlaan)

Bekendmaking besluit 16-05-12

in wijkgebouw ’t Zandgat aan de E.A. Borgerstraat 58 (achter de Boulevard). Daar kunt u op kaarten en bij verschillende medewerkers van de gemeente uw ervaringen en/of ideeën kwijt. Deze worden dan mee-genomen bij het opstellen van het programma van eisen voor de uitvoering van het project. Uw inbreng is dus van groot belang!

Verleende omgevingsvergunning Locatie

Omschrijving

Boulevard 46, Katwijk

Het bijtrekken van de balkons op de verdiepingen bij de slaapkamers en het samenvoegen en uitbreiden van de woonkamer en keuken Het plaatsen van een rookafvoerkanaal op 08-05-12 het dak van de woning

Achterweg 2, Katwijk Boulevard 67, Katwijk Lageweg 37A, Katwijk Kamperfoelieplein 6, Katwijk Tramstraat 248, Katwijk

Bekendmaking besluit 07-05-12

08-05-12 Het plaatsen van een nieuwe veranda aan de voorgevel, het vervangen van de bestaande veranda en het nieuw plaatsen van een dakkapel in de zijgevel Het vervangen van een glazen dakopbouw 09-05-12 voor een gesloten dakopbouw Het plaatsen van terrasschermen 09-05-12 Het plaatsen van een kozijn in de gevel

10-05-12

Het vergroten van de woning aan de achterzijde op de 1e verdieping Het plaatsen van balkonbeglazing

11-05-12 14-05-12

Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

KENNISGEVING BESCHIKKING COMMERCIEEL HORECABEDRIJF Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij Drank- en horecavergunning hebben verleend voor:

Ingekomen omgevingsvergunning

Verleende drank- en horecavergunning

Locatie

Omschrijving

Taanderstraat 2, Katwijk Meanderlaan 10, Valkenburg (ZH) Adrianastraat 37, Katwijk Louise De Colignylaan 5, Katwijk Buitensluisstraat 81 en 83, Katwijk Biltlaan (hoek Schorpioen), Katwijk Biltlaan (tot gemeentegrens Noordwijk), Katwijk Biltlaan (hoek De Krom), Katwijk Biltlaan (tussen Schorpioen en Pollux), Katwijk Burgemeester Meijboomstraat, Noordeinde en Noordwijkerweg, Rijnsburg Rijwielpad achter Vloedstroom, Katwijk

Het maken van een in- en uitrit

Datum indiening 03-05-12

Het plaatsen van een tuinhuis

01-05-12

Omschrijving

Andreasplein 6, Katwijk

Vergunning op grond van de Drank- en Horecawet is verleend voor de uitoefening van het commerciële horecabedrijf.

Het vergroten van de bergingen

08-05-12

Het kappen van 4 bomen

10-05-12

Het kappen van 54 bomen

10-05-12

Het kappen van 24 bomen

10-05-12

Het kappen van 53 bomen

10-05-12

Het kappen van acht bomen

10-05-12

Het kappen van drie bomen

10-05-12

Vragen over bouwplannen? Maak een afspraak! Zonder afspraak moet u rekening houden met wachttijden. U kunt op afspraak terecht voor het stellen van vragen over bestemmingsplannen, vergunningsvrije- en vergunningsplichtige bouwwerken. Een bouwdossier uit het archief inzien? Graag vooraf telefonisch opvragen! Belt u tussen 09.00 - 16.00 uur met het algemene nummer (071) 406 5000 en vraag naar de afdeling Veiligheid, team Vergunningen.

Ingekomen evenementen Evenementen Locatie

Omschrijving

Ingekomen

Andreasplein, Katwijk

Organiseren van het Haring rockfestival op 29-6-2013 van 17.00- 23.00 uur

10-05-12

Voorstraat 46, Katwijk

Organiseren van het Minimal Music Project op 05-07-2012 van 19.00 - 21.00 uur

27-04-12

Ter inzage De hieronder genoemde ontwerpbesluiten liggen gedurende een bepaalde termijn ter inzage (zie betreffende kolom) op het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden dan wel kunt u (zie achter de datum onder ‘inzage termijn’) schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders. KENNISGEVING ONTWERPBESCHIKKING Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, te verlenen of te weigeren voor: Ontwerpbeschikking (verlenen) Locatie

Omschrijving

Rijnsburgerweg 96, Rijnsburg

Het uitbreiden van een kinderdagverblijf

Ter inzage termijn 18 mei 2012 t/m 28 juni 2012

Locatie Noordwijkerweg 53a, Rijnsburg Centrum van Rijnsburg

Bekendmaking besluit 02-05-12

Omschrijving

Bekendmaking besluit Het organiseren van Lions Golf Rijnsburgs 09-05-12 Open 2012 op 13-6-2012 van 12.30 - 21.30 uur op het terrein van de Rijnsburgse Boys Het organiseren van de Paardenmarkt op 08-05-12 13-6-2012 inclusief het schenken van zwakalcoholische drank

Het organiseren van een rommelmarkt op 08-05-12 Hoofdstraat/’t 1-6- 2012 van 10.00 - 18.30 uur Boonrak, Valkenburg 08-05-12 Overrijn 7, Katwijk Het organiseren van een fancy fair inclusief het schenken van zwakalcoholische drank op 25-8- 2012 van 9.0015.30 uur Standplaatsvergunning Locatie

Omschrijving

Burgemeester Koomansplein, Rijnsburg

Tijdelijke standplaatsvergunning voor de verkoop van oliebollen van maandag t/m zaterdag van 1-11-2012 t/m 31-12-2012 van 9.00 – 19.00 uur Permanente standplaatsvergunning voor 04-05-12 onbepaalde tijd voor de verkoop van vis en visproducten op elke woensdag van 8.0018.00 uur

Hoek Koningin Julianalaan/ Margrietlaan, Rijnsburg

Bekendmaking besluit 04-05-12

Beroep Onderstaande besluiten kunt u vanaf de hieronder genoemde datum gedurende zes weken inzien op het gemeentehuis (hoofdlocatie) in Katwijk. Binnen deze termijn kan beroep worden ingesteld door: - degenen die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking binnen de daarvoor gestelde termijn. KENNISGEVING DEFINITIEVE BESCHIKKING UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij omgevingsvergunning hebben verleend dan wel geweigerd voor: Verleende uitgebreide omgevingsvergunning Locatie

Omschrijving

Willem de Zwijgerlaan 57, Katwijk Boulevard 175A, Katwijk

Het verbouwen van de winkel door samenvoeging van het naastgelegen pand en het plaatsen van een tijdelijke winkel Het realiseren van een terras aan de zijkant van het pand

Bekendmaking besluit 08-05-12

11-05-12

Toepassing wrakkenwet De Gemeentelijke Opsporingsambtenaren zijn op zoek naar de eigenaar van onderstaand object. Regelmatig treffen de Gemeentelijke Opsporingsambtenaren vaartuigen aan die al langere tijd onder water liggen of in verwaarloosde toestand verkeren. De eigenaren van de vaartuigjes kunnen vaak niet achterhaald worden. De wrakken worden geborgen omdat deze overlast veroorzaken en schade kunnen veroorzaken aan walkanten en (woon) boten. Bij een recente schouw langs en van de waterwegen is onderstaand vaartuig aangetroffen. Onderstaand vaartuig is aangetroffen op de Losplaats, te Katwijk.

Burgemeester en wethouders van gemeente Katwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Oegstgeesterweg 251, Rijnsburg

Omschrijving

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk.

Provinciale Staten nodigen u uit voor hoorzitting RijnlandRoute Op 27 juni 2012 besluiten Provinciale Staten over het voorkeurstracé voor de RijnlandRoute. De vaststelling van dit tracé heeft wellicht gevolgen voor uw regio of organisatie. Ter voorbereiding op de vaststelling van het voorkeurstracé organiseren Provinciale Staten op vrijdag 1 juni 2012 een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kunnen insprekers hun reactie op de voorstellen van Gedeputeerde Staten kenbaar maken aan de leden van Provinciale Staten. De hoorzitting vervangt het spreekrecht over de RijnlandRoute tijdens de commissievergaderingen van juni 2012. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om in te spreken tijdens de hoorzitting, kunt u zich tot 20 mei aanmelden via Statengriffie@pzh.nl. Verwijs hierbij naar de hoorzitting en vermeld hierbij uw naam, eventuele organisatie, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Wijziging Besluit maatschappelijke ondersteuning 2012 Het college maakt bekend dat het op 8 mei 2012 het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2012 heeft gewijzigd. Het Besluit is een nadere uitwerking van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk. Het Besluit gaat met name in op een aantal financiele aspecten, zoals de hoogte van de individuele voorzieningen en de regels met betrekking tot de eigen bijdrage en het eigen aandeel. Verder geeft het Besluit aan in welke gevallen de voorziening niet in de vorm van een persoonsgebonden budget kan worden gegeven. Met deze wijziging worden de regels met betrekking tot de eigen bijdrage en het eigen aandeel aangepast. Er wordt geen eigen bijdrage meer gevraagd voor voorzieningen, aangebracht in gemeenschappelijke ruimten van wooncomplexen, de inningstermijnen worden nader geprecisieerd en voor voorzieningen, die toegekend zijn vóór 1 januari 2012, worden geen eigen bijdragen en eigen aandelen gevraagd. Het gewijzigde Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2012 kunt u vanaf 21 mei 2012 gedurende 3 weken inzien op het gemeentehuis. Marktreglement gemeente Katwijk 2012 Het college maakt bekend dat het op dinsdag 1 mei 2012 het Marktreglement gemeente Katwijk 2012, het Branchebesluit warenmarkten Katwijk 2012 en het Reglement marktcommissies Katwijk 2012 heeft vastgesteld en dat het beleid op 16 mei 2012 in werking treedt. Het beleid kunt u vanaf 16 mei 2012 inzien op het gemeentehuis. Aanwijzing categorieën van bouwwerken waarvoor geen redelijke eisen van welstand gelden Op grond van de gemeentelijke inspraakverordening ligt het voornemen van de gemeenteraad tot aanwijzing van categorieën van bestaande en te bouwen bouwwerken waarvoor geen redelijke eisen van welstand gelden gedurende een termijn van 6 weken, vanaf vrijdag 18 mei tot en met donderdag 28 juni 2012, ter inzage op het gemeentehuis en de servicepunten. De gemeenteraad kan besluiten dat voor een of meer daarbij aan te wijzen categorieën van bestaande en te bouwen bouwwerken geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn. De gemeenteraad is voornemens de volgende categorieën hiervoor aan te wijzen: 1. kozijnwijzigingen; 2. kunstwerken; 3. interne wijzigingen die geen gevolgen hebben voor het uiterlijk van een bouwwerk; 4. dakkapellen, mits deze minimaal 0,5 meter dakvlak vrijhouden boven, onder en ter weerszijden van de dakkapel en er bij meerdere dakkapellen een tussenruimte van minimaal een meter resteert; 5. vlaggenmasten; 6. dakramen; 7. rolluiken en 8. zonnepanelen. Aanwijzing van deze categorieën zal er toe bijdragen dat er minder behandeltijd voor een aanvraag omgevingsvergunning is, waardoor er sneller op dergelijke aanvragen kan worden beslist. Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende genoemde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijzen indienen bij het college. Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Katwijk Op 17 april 2012 heeft het college van B&W ingestemd met enkele wijzigingen van de Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Katwijk. De wijzigingen kunt u inzien vanaf 21 mei tot en met 29 juni 2012 op het gemeentehuis.

Bestemmingsplannen Beroep Tegen onderstaande besluiten kan beroep worden ingesteld door: - belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt en - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt. Tegen de aangebrachte wijzigingen kunnen belanghebbenden beroep instellen. Voornemen voorbereiding o.g.v. artikel 1.3.1 Bro bestemmingsplan “De Horn, 1e partiële herziening” te Katwijk Gebied Het plangebied is gesitueerd in Rijnsburg tussen Brouwerstraat, Oegstgeesterkanaal en Oegstgeesterweg

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Uiterste beslisdatum het bouwen van een stal/bergruimte en het 18-06-12 (6 bouwen van een zwembad/fitnessruimte weken extra)

Vanaf 1 mei registreert Katwijk alle verloren en gevonden voorwerpen. Voorheen lag deze taak bij de politie. Hebt u iets gevonden of verloren? Meld dit via www.katwijk.nl, telefonisch via (071) 406 5000 of bij de receptie van het gemeentehuis. Alle voorwerpen zijn terug te vinden op www.verlorenofgevonden.nl.

Eigenaren gezocht

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Locatie

Gevonden en verloren voorwerpen

Beleid

Locatie

Evenementen Verhoging van het dak en het plaatsen van 07-05-12 dakkapellen Melding brandveilig gebruik 08-05-12

Omdat de weg voor de regenwatervoorzieningen op diverse plekken open moet en we dit met zoveel mogelijk andere werkzaamheden willen combineren, horen wij graag van u als bewoner waar we dan rekening met moeten houden als het gaat om veiligheid, bereikbaarheid, groen en leefbaarheid. Uiteraard kunt u zelf ook onderwerpen inbrengen. Wij nodigen u daarom van harte uit om langs te komen op woensdag 23 mei 2012 tussen 19.30 en 22.00 uur

Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend de volgende omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn verleend of geweigerd:

Kamerlingh Onnesstraat 8, Rijnsburg Abdijlaan 16, Rijnsburg

Inloopbijeenkomst project “Afkoppelen De Noord” project

Indien de eigenaar van dit vaartuig zich niet vóór 31 mei 2012 meld bij de afdeling Wijkwerk (071-4065000) zal dit vaartuig door de gemeente verwijderd worden.

Reden Dit bestemmingsplan betreft een wijziging van de uitwerkings-regels van het het bestemmingsplan De Horn. Bevat ook een definitieve bestemming voor het perceel Collegiantenstraat 41

Meer informatie Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met de afdeling RO van de gemeente Katwijk (071 - 4065132).

Op dit moment liggen er nog geen stukken over het voornemen ter inzage, kunt u nog geen zienswijzen indienen en vragen wij geen onafhankelijke instantie advies uit te brengen over dit voornemen. Later, als meer bekend is over het voornemen, berichten wij u nader over de te volgen procedure, de mogelijkheden voor inspraak en het indienen van zienswijzen.

Vervolg zie elders in de krant


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 17 MEI 2012 • 15

In Katwijks Museum

FOTO’S: PR.

EN PLEIN AIR-SCHILDERS

In het Katwijks Museum is op dit moment de expositie En Plein Air-schilders te zien. In die expositie swtaan André Krigar, Hans Versfelt en Robert Vorstman en hun werk centraal. De drie zijn geen onbekenden in Katwijk. Ze hebben verschillende malen en plein air geschilderd op uitnodiging van de Stichting Kunstvereeniging Katwijk. André Krigar (1952) De Duitse kunstenaar André Krigar woont en werkt in Berlijn. Zijn oeuvre bestaat uit heel verschillende onderwerpen, variërend van duin- en strandlandschappen, tot het drukke stadsleven. Het maakt de kunstenaar weinig uit of hij binnen of buiten werkt. Een geliefd thema van hem zijn drukke straten in steden, waar zijn waarneming tijdens het schilderen door alle hectische gebeurtenissen minder gecontroleerd is, en daarom zuiverder. Op straat wordt de kunstenaar gedwongen zich te concentreren. Krigar schildert over het algemeen niet vanaf een foto, hij vindt dat het zijn verbeelding beperkt. In dat opzicht past hij uitstekend in het rijtje van alle andere kunstenaars die ‘en plein air’ werken. Krigar heeft in diverse landen en steden geëxposeerd, in diverse musea en galerieën, zoals Berlin, Hamburg, Parijs, Amsterdam, Den Haag, Katwijk, Helsinki, Savonlinna, Järvenpää, Seinäjoki, Toronto en Bogotá. Hij is lid van de Noordduitse realisten.

Hans Versfelt (1968) Het échte atelier van Hans is buiten; velden met koeien, hekken, knotwilgen, havens met schepen, bruggen, waterwegen, wolkenluchten, en soms, tijdens een vakantietripje, het strand van Normandië. Met een veldezel, en als het regent vanuit zijn auto, schildert hij deze beelden met olieverf op paneel. Hij werkt snel: een voortdurende strijd tegen het veranderende licht. Mooi weer is voor Versfelt niet nodig, ook als het waait en regent is hij in zijn element. Regen en sneeuw, ochtendmist en avondschemer dagen hem uit. Versfelt ontwikkelt zich in hoog tempo tot een virtuoos schilder van het licht, het Hollandse licht wel te verstaan zoals het nergens anders te vinden is en zoals dat rechtstreeks ons gemoed in schiet. Recentelijk heeft Versfelt zeer veelvuldig geëxposeerd door het gehele land, en in enkele musea, zoals het Haags Historisch Museum, Katwijks Museum en het Westlands Museum. Robert Vorstman (1975) Een eerlijke, directe schilder, die zonder omhaal alledaagse taferelen toont. Ontmoetingen op het strand zijn in rake penseelstreken neergezet. Of het nu gaat om het plezier van een hond in het water, in fris zonlicht badende interieurs, mensen in zijn omgeving, haven- of strandgezichten, Vorstman weet op een zeer directe manier zijn enthousiasme voor het onderwerp over te brengen op de toeschouwer. Hij weet, met minimale middelen de kleuren en het licht zo te schikken dat het lijkt of de schilderingen tot leven komen. Door zijn directe manier van schilderen lijken ook zijn portretten levensechte mensen te zijn. Vorstman heeft meegedaan aan het tv-programma ‘Sterren op het doek’ en heeft Albert Verlinde geschilderd. Tevens heeft hij meegewerkt aan de televisieuitzending AVRO’s Kunstpanorama ‘naakt met diepgang’ met Sam Drukker. Vorstman heeft vanaf 2003 geëxposeerd in diverse galerieën.

De expositie is nog te zien tot 10 juni van dit jaar. Katwijks Museum, Voorstraat 46, 2225 ER Katwijk.

Robert Vorstman

Hans Versfelt

André Krigar


16 â&#x20AC;˘ DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 17 MEI 2012

Ondertekening van Cor van Duijn: â&#x20AC;&#x2DC;Juist nu biedt economie kansenâ&#x20AC;&#x2122; nieuw horecaconvenant Golden Green Hotels opent derde hotel in Leiden

De gemeente Katwijk, politie Hollands Midden, Horeca Nederland en horecaondernemers uit het centrum van Katwijk aan Zee hebben vanmiddag een nieuw horecaconvenant ondertekend. Het nieuwe convenant vervangt die uit 2003. De tekst is aangescherpt.

in bent. Het is een onzekere tijd, maar je moet innovatief omgaan met bestaand vastgoed. Oude gebouwen kunnen binnen een korte periode worden her ontwikkeld, zodat ze weer voldoen aan de eisen van deze tijd. Dit hebben we nu ook gedaan. Daarbij moet je als ondernemer wel bedachtzaam manoeuvreren. Hotel ibis Leiden Centre is gevestigd in het voormalige universiteitsgebouw. Het is een super locatie: dicht bij het station, het centrum, het Bio Science Park en de uitvalswegen. Daarnaast bood het gebouw voldoende mogelijkheden om het tot een hotel om te bouwenâ&#x20AC;&#x2122;. Van Duijn benadrukt dat de samenwerking met de gemeente Leiden goed is. â&#x20AC;&#x2DC;Een gemeentelijke overheid moet faciliteren en niet in de rol van de ondernemer kruipen. Dat zie je om je heen nog weleens gebeuren. De gemeente Leiden ziet ook het economische belang voor de stad van deze investeringâ&#x20AC;&#x2122;.

Begin 2003 zetten horecaondernemers en vertegenwoordigers van politie, openbaar ministerie en gemeente hun handtekening onder het horecaconvenant, waarin afspraken staan om de leefbaarheid en veiligheid in het centrum van Katwijk aan Zee te verbeteren. Belangrijkste reden voor dat convenant was de proef met vrije sluitingstijden op zaterdag en de daarbij behorende uitgebreide politie-inzet. De gemeente besloot tot die proef om te voorkomen, dat het uitgaand publiek op hetzelfde tijdstip op straat komt. Dat leidde tot veel (geluids)overlast en soms zelfs knokpartijen. â&#x20AC;&#x2DC;Door het afsluiten van het horecaconvenant in 2003 en de hier uit voortvloeiende samenwerking met de convenantpartners, is de veiligheid en leefbaarheid in het centrum aanzienlijk verbeterdâ&#x20AC;&#x2122;, constateert de gemeente. â&#x20AC;&#x2DC;De convenantpartners bevestigen de positieve uitwerking en meerwaarde voor alle partijen van de afspraken in het horecaconvenant.â&#x20AC;&#x2122;

FOTO: PR

Thuis gevoel

Het echtpaar Van Duijn samen met hun kleinkinderen tijdens de opening van Hotel ibis Leiden Centre. (Foto: DdM).

Hij is 71 jaar en zit nog vol plannen. De Rijnsburgse ondernemer Cor van Duijn heeft vorige week donderdag zijn derde hotel in Leiden officieel geopend: Hotel ibis Leiden Centre aan het Stationsplein. Dit is het zevende hotel van Golden Green Hotels, onderdeel van de Waardzicht Investment Group. Iets verderop aan het plein liggen de andere twee hotels: Golden Tulip en Tulip Inn. â&#x20AC;&#x2DC;We zijn al vanaf 1992 actief in Leiden. Met dit nieuwe hotel heeft Leiden ook in het economy segment een passend hotel. Gasten kunnen genieten van eersteklas comfort met

kwaliteit voor een superscherpe prijsâ&#x20AC;&#x2122;, laat Van Duijn weten. Een dag voor de opening ontmoeten we Cor van Duijn. In zijn kantoor Waardzicht in Rijnsburg vragen we de Rijnsburgse pionier en ondernemer wat hem drijft. Hij roept zijn dochter Evelien en stelt haar ook deze vraag. Ze kijkt haar vader aan en geeft direct als antwoord: â&#x20AC;&#x2DC;Werken is zijn leven. Ik kan me niet voorstellen dat hij niets doetâ&#x20AC;&#x2122;. En Cor beaamt dit. Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat hij startte met zijn onderneming, als self made man. Niet

voor niets is zijn levensmotto dan ook â&#x20AC;&#x2DC;Zonder strijd geen overwinningâ&#x20AC;&#x2122;, eveneens de titel van zijn eerste boek. â&#x20AC;&#x2DC;Dat wil niet zeggen dat het altijd makkelijk is gegaan. Maar je leert overal weer vanâ&#x20AC;&#x2122;, zo heeft Van Duijn ervaren.

Innovatief Het getuigt van lef om in deze crisis tijd te blijven investeren. Cor van Duijn hierover: â&#x20AC;&#x2DC;Dat is misschien wel zo, maar ik zie het anders. De economische crisis biedt namelijk ook kansen. Maak jezelf sterker waar je sterk

Willem Gossens neemt als directeur exploitaties de commerciĂŤle zaken voor zijn rekening. Als algemeen directeur zorgt Cor van Duijn voor de grote lijnen en contacten. â&#x20AC;&#x2DC;Als Golden Green Hotels zijn we in deze een samenwerking aangegaan met de groep Accor. Hotel ibis Leiden Centre is dan ook het eerste franchisehotel van deze groep onder de â&#x20AC;&#x2DC;new ibis generation formuleâ&#x20AC;&#x2122;. Ibis is een wereld merk en met de hotels wil men de wereld aan zich bindenâ&#x20AC;&#x2122;, legt Van Duijn uit. Het nieuwe hotel aan het Stationsplein is omgebouwd tot een modern hotel met een warme uitstraling en telt 118 kamers. 24 uur per dag kan je een drankje of een warme snack bestellen. Het ontbijt kan vanaf 4.00 tot 12.00 uur. En natuurlijk is er overal WiFi en op de kamers kan gewerkt worden aan een bureau. â&#x20AC;&#x2DC;Als je in een hotel verblijft moet je je thuis voelen, en dat is ook wat we met dit hotel hebben gedaan. En daar ben ik trots opâ&#x20AC;&#x2122;, aldus Van Duijn.

Het beleid uit 2003 is nu geactualiseerd. â&#x20AC;&#x2DC;Met deze actualisatie wordt

Collectanten gezocht! %F%JFSFOCFTDIFSNJOHLPNUPQWPPSWFSHFUFO EJFSFO0PLJOVXSFHJP)FMQNFFFONFME VBBOBMTDPMMFDUBOUWPPSEFKBBSMJKLTF DPMMFDUFXFFLSPOEPLUPCFS #FM PGHBOBBS XXXEJFSFOCFTDIFSNJOHOM DPMMFDUF

FOTO: PR.

Wolletje heeft nog nooit een aai gekregen. Wel een injectie met chemicaliĂŤn.

Informatie van de gemeente (vervolg) De prijswinnaars op de OVK-afdansavond.

Milieu Meldingen van niet-vergunningplichtige inrichtingen Het college heeft onderstaande melding(en) ontvangen (Artikel 8.40 Wet milieubeheer): Locatie Sandtlaan 98, Rijnsburg

Omschrijving het veranderen van een inrichting

Bovenstaande melding(en) hebben een informatief karakter, er is geen bezwaar mogelijk. Indien gewenst kan op het gemeentehuis een toelichting worden gegeven op deze stukken.

Vergadering welstandcommissie De vergadering van de Welstandscommissie Katwijk is openbaar. De eerstvolgende vergadering vindt plaats in het Heerenhuys op 22 mei 2012 om 08.30 uur. GeĂŻnteresseerden kunnen bij de secretaris van de Welstandscommissie de agenda opvragen (tel. 0714065000). Op verzoek geeft de secretaris aan in welke vergadering een concreet bouwplan wordt behandeld.

DE GEMEENTERAAD Commissie Regio, 22 mei 2012 Terugkoppeling portefeuillehoudersoverleggen februari 2012 Stand van zaken grote projecten Agendaâ&#x20AC;&#x2122;s portefeuillehoudersoverleggen in mei 2012 Meer informatie De agendaâ&#x20AC;&#x2122;s en de stukken zijn te raadplegen in het bestuurlijk informatiesysteem op de website van de gemeente Katwijk, www.katwijk.nl.

De gemeenteraad Voor algemene informatie neemt u contact op met de griffie via het e-mail adres griffie@katwijk.nl Contact met de gemeenteraad: Partij Raadslid Tel. e-mail CDA De heer 071-4034724 j.w.ravensbergen@planet.nl J.W. Ravensbergen Christen Mevrouw A. Kuijt- 071-4022709 Atiekuijt@ziggo.nl Unie van den Oever GB De heer 071-4032443 Gerardbol@live.nl G.H.A. Bol PvdA Mevrouw 06 30 41 68 94 nellysmits@hotmail.com P.S. Smits SGP De heer 071-4015803 wjvanduijn@hetnet.nl W.J. van Duijn VVD Mevrouw A.H. van 06 40 25 96 57 Anita.van.ginkel@xs4all.nl Ginkel-Lanting

Afdansavond OVK in Tripodia Door de cursisten van Ontspannings Vereniging Katwijk is afgelopen zaterdag afgedanst in Tripodia. Vanaf februari hebben zij elke zaterdagavond dansles gehad en nu was het tijd om te laten zien wat er geleerd was. De lessen zijn ook dit seizoen verzorgd door Mike en Karin van Maren (beginners) en Jan en Marja van Klaveren (gevorderd en vergevorderd). Wij willen hen heel hartelijk bedanken voor hun enthousiaste inzet en prettige manier van lesgeven. Het plezier in dansen staat voorop en dat was ook zeer duidelijk merkbaar op de dansvloer. Beginners, gevorderd en vergevorderd, allen lieten zij zien wat er geleerd was, van quick-step tot samba en van Engelse wals tot tango. Alles werd met flair getoond aan familie, vrienden, maar ook aan de jury Henny en Nico Haasnoot. Zij hadden het deze avond niet makkelijk. Het niveau lag heel dicht bij elkaar.

Tussendoor was er volop de gelegenheid om zelf op de dansvloer te komen. En hier werd ook veelvuldig gebruik van gemaakt. Dansen is plezier voor jong en oud, dit was zaterdagavond zeer goed merkbaar in Tripodia. De afdansavond werd afgesloten met de prijsuitreiking. De prijswinnaars zijn: Beginners: 1. Maaike Lengers en Jan van Schie; 2. Willem-Jo en Heleen Barnhoorn; 3. Greet den Hollander en MariĂŤlle Hoek. Gevorderd: 1. Cisca en William Haasbroek; 2. Rosanne Hazenoot en CornĂŠ de Vogel; 3. Ria Vletter en Leen Hoek. Vergevorderd: 1. Esther Meijvogel en Jordi Jongejan; 2. Goshia en Chris Janssen; 3. Philip en Connie de Roos. Zaterdag 15 september gaan de nieuwe cursussen weer van start. Aanmelden kan via mail ovk@ hotmail.nl of bij Marco van Rijn, tel. 4016570.

Met Katwijkse bus naar EO Jongerendag De EO Jongerendag 2012 is dit jaar op zaterdag 9 juni. Dit jaar komen onder andere LZ7, Shonlock en Casting Crowns. De aanbidding tijdens jongerendag wordt verzorgd door Kees Kraayenoord. Kaarten kun je bestellen via www.eo.nl/jongerendag. Ook dit jaar kun je je opgeven om met de Ontmoetingskerk en de hervormde gemeente Katwijk aan Zee, met de bus, hierheen te gaan! Wil je mee, geef je dan snel op via de www.jeugdwerkontmoetingskerk.nl. De prijs is â&#x201A;Ź 14,- p.p voor de heen- en terugreis! Wij verzamelen ons om 09.45 uur op het marktplein en

verwachten om 23.00 uur terug te zijn. Je kaartje voor de jongerendag moet je zelf regelen. Wees hier wel op tijd mee. Kijk voor meer informatie over de jongerendag op www.eojongerendag.nl. Voor meer informatie over de bus kijk je op www.jeugdwerkontmoetingskerk.nl. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen via de mail: bus@jeugdwerk-ontmoetingskerk.nl of telefonisch bij Arie Vooijs, tel. 06 12839704 (na 17.30 uur). Geef je dus snel op via de webwinkel van www.jeugdwerk-ontmoetingskerk.nl.

Bloemengroothandel A. Heemskerk B.V. is gevestigd in Rijnsburg en met ruim 200 medewerkers ĂŠĂŠn van de grootste werkgevers in de bloemenbranche. Wij leveren een compleet assortiment sierteeltproducten aan commissieklanten, lijnrijders en detaillisten in zowel binnen- als buitenland. De verkoop aan Europese bloemisten vindt in toenemende mate plaats door middel van internetverkoop. Ons internetconcept is professioneel, uniek in zijn assortiment en volledig geĂŻntegreerd in onze logistieke bedrijfsvoering.

de tekst van het convenant aangescherpt en worden de gemaakte afspraken tussen de convenantpartners geconsolideerdâ&#x20AC;&#x2122;, aldus de gemeente. De verscherping van het convenant heeft ongetwijfeld te maken met de waarschuwing van burgemeester Jos Wienen afgelopen februari aan de horecaondernemers. Vanwege het niet naleven van het horecaconvenant dreigde de burgemeester het convenant met hen op te zeggen, als ze nogmaals bezoekers zaterdagavond na 01.00 uur in hun zaak toelaten. Bij een controle eerder die maand bleken drie horecagelegenheden die regel wat ruimer te hebben genomen dan afgesproken was. Volgens de gemeente betrof het een â&#x20AC;&#x2DC;laatste waarschuwingâ&#x20AC;&#x2122;. Volgens burgemeester Wienen heeft het horecaconvenant de afgelopen

jaren goed bijgedragen aan het verminderen van de overlast. Hij is teleurgesteld in de houding van deze ondernemers. â&#x20AC;&#x2DC;Wij zullen hier scherper op gaan toezien. Als deze horecaondernemers zich niet aan de gemaakte afspraken kunnen of willen houden, lopen zij het risico dat ik het horecaconvenant met hen moet opzeggen en zal voor hen het sluitingstijdstip van 02.00 uur weer gaan gelden.â&#x20AC;&#x2122; Volgens de gemeente gaat het echt om een â&#x20AC;&#x2DC;laatste waarschuwingâ&#x20AC;&#x2122;. Een andere verscherping zou over betere controle kunnen gaan. De gemeente liet in februari weten, dat er natuurlijk sinds 2003 wel gecontroleerd is of de afspraken worden nagekomen, maar dat het â&#x20AC;&#x2DC;in de praktijk moeilijk bleek om duidelijk vast te stellen dat het convenant werd overtredenâ&#x20AC;&#x2122;.

Uitstapje Vrouwenkring Naomi naar Luttelgeest De vrouwen van Vrouwenkring Naomi kijken terug op een fijn uitstapje. Ze zijn vorige week naar de OrchideeĂŤnhoeve in Luttelgeest geweest. De schitterende planten en vlinders in de bijzonder mooie tuinen maakten grote indruk. Na de lunch ging de reis naar Urk. In het Kerkje aan de Zee werd op boeiende wijze de geschiedenis

verteld, zowel van het dorp als van de kerk. Het diner in Giethoorn was de afsluiting van deze zeer geslaagde dag. Na de zomerstop hoopt de vrouwenkring weer van start te gaan op woensdag 12 september. Meer informatie: Atie Smit, tel. 4012588.

VAKANTIEWERK!!! Wij zoeken scholieren en vakantiewerkers, die ons in de maanden juni, juli en augustus komen helpen in de verdeling en boeketterie. Je verdient een goed uurloon en werkt in teamverband in een prachtige werkomgeving. Ben je geĂŻnteresseerd, bel dan naar Willemieke Heemskerk, zij kan je alles vertellen over je uurloon, werktijden etc. Tel. 071-4098100

A. Heemskerk B.V. Laan van verhof 65 Postbus 203 2230 AE Rijnsburg

Ter versterking van onze studio en DTP-afdeling zijn wij op zoek naar een enthousiaste, positief ingestelde creatieve jongen of meid. Iemand met passie voor het grafische vak. Die up-to-date wil blijven met de nieuwste ontwikkelingen op het grafisch gebied waaronder grafische softwarepakketten,

mogelijkheden op internet etc. Iemand die meedenkt en meedoet! Met een flexibele instelling en denkend in oplossingen. Iemand die steeds zoekt naar verbeteringen en uitdagingen. En natuurlijk iemand die nauwkeurig en netjes werkt, want ook dat is heel belangrijk.

Junior vormgever | allround DTP-er online en ofďŹ&#x201A;ine (m/v) Functieomschrijving De werkzaamheden zullen heel divers zijn. Zo kun je worden ingezet voor het opmaken van krantenpaginaâ&#x20AC;&#x2122;s, het maken van advertenties en dummyâ&#x20AC;&#x2122;s bij Uitgeverij Verhagen, om daarna bij de studio van All-in aan de slag te gaan met het ontwerpen van een logo, een flyer of poster. Of het vormgeven van een magazine. Maar ook voor het opmaken van familiedrukwerk draai je je hand niet om. En wat te denken van het online gebied: het maken van web banners, internetsites enz. Kortom, heel divers dus. En het mooie is dat beide afdelingen onder ĂŠĂŠn dak vallen.

Ambachtsweg 7a | Katwijk | Tel. 071-4022901

www.drukkerijallin.nl

Heb je net een grafische opleiding (MBO niveau 4 of HBO) succesvol afgerond en ben je op zoek naar een afwisselende baan waarin je jezelf verder kunt ontplooien, dan is dit iets voor jou! Wij bieden je in eerste instantie een halfjaarcontract aan met optie tot verlenging. Wij houden de grafische CAO aan en de functie is op basis van een 36-urige werkweek. Contact Enthousiast geworden? Mail dan je cv, portfolio (gemaakt werk tijdens je opleiding of stage) en je motivatie naar jeroen.van.rijn@drukkerijallin.nl of piet.van.der.plas@uitgeverijverhagen.nl Voor vragen kun je bellen naar 0714022901 en vragen naar Jeroen van Rijn (All-in) of Piet van der Plas (Verhagen).

www.uitgeverijverhagen.nl


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 17 MEI 2012 • 17

Huishoudinkomenstoets voorlopig ‘on hold’

Werk in uitvoering Geplande werkzaamheden kunnen uitlopen.

komenstoets. Per 1 juli 2012 zouden ook de huishoudens die voor 1 januari 2012 een of meerdere uitkeringen hebben ontvangen, worden getoetst volgens de nieuwe regels en mogelijk hun uitkering verliezen. Echter, na de val van het kabinet Rutte hebben vijf politieke partijen in Den Haag eind april besloten deze maatregel terug te draaien. Veel gemeenten besloten vervolgens de uitvoering van de huishoudinkomenstoets op te schorten. En nu dus ook de gemeente Katwijk.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de uitvoering van de huishoudinkomenstoets uit de Wet werk en bijstand ‘on hold’ te zetten tot er meer duidelijkheid is vanuit Den Haag. Dat liet wethouder Gerard Mostert vorige week dinsdagavond weten in de commissie welzijn in antwoord op vragen van de ChristenUnie. ‘We hebben de uitvoering van de huishoudinkomenstoets ‘on hold’ gezet en wachten nu op duidelijkheid van de minister van sociale zaken en werkgelegenheid, want er ligt nu eenmaal wel een wet waar gemeenten zich aan moeten houden’.

Katwijk aan Zee Afsluiting deel Prins Hendrikkade en Mr. C. Fockstraat. Project Haven fase 2 (zuid), deelgebied 1. Het gaat om de sloopwerkzaamheden en bodemsanering van de voormalige gasfabriek in het Havengebied. Prins Hendrikkade tussen Hans van der Hoevenstraat en Mr. C. Fockstraat wordt afgesloten voor verkeer. Ook Mr. C. Fockstraat vanaf Prins Hendrikkade tot de wegversmalling wordt afgesloten voor verkeer. De periode van afsluiting is minimaal twee jaar . Afronding: mei 2014 .

De ChristenUnie is blij met het besluit van het college. De partij had het college eind april opgeroepen om deze ingrijpende maatregel voor gezinnen op te schorten. Het college zal de huishoudens die het betreft informeren over het genomen besluit.

De huishoudinkomenstoets houdt in dat nog maar een uitkering per gezin/huishouden mogelijk is en dat het gezamenlijk inkomen bepalend is voor het verstrekken van een uitkering. Deze maatregel is ingegaan per 1 januari 2012. Wie vanaf dat moment een uitkering aanvraagt krijgt te maken met de huishoudin-

Ingezonden ChristenUnie, Gert Varkevisser

Hoornes en Rijnsoever

Metingen op de Noordwijkerweg, de Sandtlaan en de Oegstgeesterweg Op maandag 21 mei worden er metingen verricht op het asfalt van de Sandtlaan vanaf de Langevaart tot de splitsingsrotonde bij de Oegstgeesterweg/ Rijnsburgerweg. Ook worden metingen verricht in de Noordwijkerweg tussen de Burgemeester Meijboomstraat en het Oegstgeesterkanaal. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een rijdende afzetting. Het wegverkeer kan hier beperkt hinder van ondervinden.

BMW Z3/Z4 rijden Duin- en Bollentoertocht Meer dan honderd BMW’s Z3/Z4’s rijden op zondag 20 mei door de Duin- en Bollentoertocht. Deze autotocht van vier à vijf uur gaat door het prachtige gebied van de Duin- en Bollenstreek e.o. De toertocht is onder auspiciën van de BMW Z3/Z4 Roadsterclub Nederland georganiseerd door streekgenoot Gert de Mooij, zelf enthousiast clublid en fervent BMW Z4 rijder. De start is om ongeveer 10.30 uur bij BMW Van Poelgeest Katwijk, dit bedrijf zorgt voor de ontvangst voor meer dan tweehonderd enthousiaste BMW Z3/Z4 fans die jaarlijks meerdere toertochten rijden. Daarna volgt de toertocht door de Duin- en Bollenstreek. Het wordt een waar spektakel om meer dan honderd van deze bolides voorbij te zien rijden. De prachtige rit gaat door o.a. de Bollendorpen Noordwijk, Noordwijkerhout, Voorhout, Lisse en langs de Kagerplassen. Tussen 15.00 en 17.00 uur passeren de bolides, de boulevards van Noordwijk en Katwijk aan Zee. De finish is bij het Huys te Britten in Katwijk aan Zee.

Grafisch Ontwerpbureau T2 Ontwerp opent medio augustus haar studio aan de Rijnstraat 146, Katwijk aan den Rijn. Maar voordat het zover is, moet het historische pand van voor 1880 grondig gerenoveerd worden. ‘Samen met het woonhuis hebben wij ook het bedrijfspand aangekocht, wat oorspronkelijk de koeienstal van de boerderij van de familie Van der Gugten was. Later zijn hier door deze Katwijkse familie ook

Gratis voedingsadvies in winkel Z&Z Z&Z organiseert in samenwerking met een gediplomeerde voedingsadviseuse van 2bHealthy uit Den Haag gratis voedingsadvies. Deze adviesgesprekken zijn op afspraak en duren ongeveer 30 tot 45 minuten. De data zijn als volgt: Maandag 18 juni in Katwijk, Dwarsstraat 19. ‘Voedingsadvies bij overgewicht’. Dinsdag 19 juni in Katwijk, Dwarsstraat 19. Thema ‘Voedingsadvies bij een lactose- of glutenintolerantie’. Heeft u belangstelling? Vraag onze medewerkers om meer informatie of maak een afspraak bij een van onze medewerkers. Ook kunt u via onze website aangeven dat u een afspraak wenst, wij bellen u dan voor een afspraak: www.zorgenzekerheid.nl.

king met lokale ondernemers gekozen. Het Katwijkse Bouwkundig Adviesbureau A. Duijndam verzorgt de nodige bouwtekeningen en vergunningen en het aannemersteam van Bouw 05 is de uitdaging aangegaan om de renovatie van het dak uit te voeren, dat na 150 jaar toch echt aan vervanging toe was. Velen kijken op als ze voorbijkomen, omdat van het vertrouwde beeld nu alleen nog de oorspronkelijke dakspanten staan.

een melkhandel, bloemenzaak en schildersbedrijf ondergebracht’, vertelt eigenaresse Patricia Torrance. ‘Hoewel het geen monument is, willen we bij de verbouwing tot kantoor, dat uiteraard voorzien zal worden van alle moderne faciliteiten, het oorspronkelijke karakter van de stallen zoveel mogelijk handhaven’. Voor de verbouwing hebben de eigenaren bewust voor samenwer-

Op stapel staat nog het verbouwen van enkele garageboxen, zodat er een goede entree en vergaderruimte gerealiseerd kunnen worden. Niet onbelangrijk is ook het creëren van voldoende parkeergelegenheid op eigen grond. T2 Ontwerp is in 1995 in Den Haag van start gegaan en momenteel gevestigd aan het Benoordenhout. Na de verhuizing wil het team zich mede richten op Katwijk en omgeving.

Sandwich by Beach Boetiek

Kostuumverhuur bij Lollypop

Katwijk is weer een nieuwe, hippe damesmodezaak rijker: sinds vrijdag 28 april is Sandwich by Beachboetiek geopend, tegenover de Beach Boetiek in de Princestraat 32. Hierin verkopen wij het bekende, trendy Nederlandse merk Sandwich. Sandwich is stoer, vrouwelijk en draagbaar in elk seizoen. De nieuwe zomercollectie barst van kleur, fleurige details en heerlijk fijne stoffen. De hele collectie is bijna volledig met elkaar te combineren. De outfit kan worden afgemaakt met mooie accessoires en trendy schoenenmode. Sandwich werd al ruim tien jaar in de Beach Boetiek verkocht, maar door deze total-formule kunt u nu de hele collectie in onze nieuwe winkel bekijken. De maten lopen vanaf maat 34 tot en met 44. Al nieuwsgierig? Kom eens kijken bij Sandwich by Beachboetiek, Princestraat 32, tel. 4071491.

‘Klaar voor de Toppers’ ‘Wij zijn helemaal klaar voor de Toppers, het feest van het jaar’, geniet Daan de Mooij van Lollypop Entertainment, kostuumverhuur, enthousiast. ‘Steeds meer mensen gaan verkleed naar deze themaconcerten en wij spelen daar, met onze nieuwe ‘Love Boat Collectie’, volledig op in.

dere accessoires’, zegt de stylist en beroepsentertainer. ‘Jasjes in zilver brokaat met Love Boat-accenten, beeldschoon. De kleding is ook in losse items verkrijgbaar, zodat je het perfect kunt combineren met eigen kleding. Het is aantrekkelijk in prijs en het geeft een extra dimensie aan het feest’. De Rijnsburger heeft een speciale hoek ingericht in zijn kostuum/ verhuurstudio, aan de Scheepmakerstraat 3W in Katwijk, die inmiddels meer dan 12.000 kostuums telt. Van galakleding tot smokings en van specifieke (historische) kleding tot aan de seventies, eighties, tvitems en dieren. Wilt u kennismaken met Daan en zijn uitgebreide collectie, stap dan eens vrijblijvend binnen tijdens de openingstijden. Meer in foto op: www.lollypop-entertainment.nl.

De Mooij heeft voor deze concerten een speciale collectie laten ontwerpen geheel in de stijl van de komende Toppersconcerten; zilver, wit, brokaat en blauw. ‘Wij hebben van alles; zilveren laarzen, bustiers, gilets, jasjes, broeken, rokken, petticoats, scheepspetten en diverse an-

Tanken levert meer opdan alleen brandstof Bij De Jong’s Autobedrijven aan de Katwijkse Kon. Julianalaan was een drukte van belang in. De fraaie auto’s in de showroom innemen moesten maken voor alle winnaars van de Tank & Win Actie 2011/2012 van Shell de Jong. De Tank & Win Actie 2011/2012 werd hiermee voor de achtste keer op rij met succes afgesloten. Klanten van Shell de Jong hebben maar liefst 6.000 volle spaarkaarten ingeleverd om kans te maken op één van de 125 prijzen. De prijzenpot is met medewerking van lokale ondernemers tot stand gekomen en bestond uit onder meer een fiets, een droger, een complete poetsbeurt voor de auto, dag sloep-

varen en diverse cadeaubonnen.

De Leidse Bakker geeft als reclame:

Voor iedereen bleef het tot het laatste moment een verrassing wat ze gewonnen hadden. Zeker voor de laatste twee winnaars, de heer Douwes en mevrouw Wijnands, bleef het spannend nadat er al 123 deelnemers een prijs uitgereikt hadden gekregen en de ‘strand’prijzen nog overbleven. Mevrouw Wijnands mag een midweek of weekend gaan genieten van de ondergaande zon in een eigen strandbungalow en meneer Douwes heeft de hele zomer de beschikking over zijn eigen strandcabine met een uitgebreid diner ter afsluiting. Een mooier begin van het strandseizoen kunnen de winnaars zich niet wensen.

Amandelbroodjes 5 stuks € 3,85 + 1 gratis erbij

Ovenverse witte bollen of puntjes per stuk € 0,30 10 stuks € 2,10

Roomboter koekjes per zak € 2,95 2e zak € 1,00 Zoek uit: alle soorten schnitten per stuk nu € 3,95

Alle soorten luxebrood per stuk nu € 1,45

OP = OP FOTO: PR.

Rijnsburg

T2 Ontwerp verhuist met kantoor naar Katwijk

FOTO: PR.

De wijk Hoornes-zuid is voor het gemotoriseerd verkeer alleen bereikbaar vanaf de Hoorneslaan. Tijdens de werkzaamheden aan de zuidzijde kan de wijk bereikt worden via de Conradstraat of de Parsstraat. De Conradstraat wordt het meest gebruikt om de wijk in of uit te rijden.

Patricia Torrance op het dak in gesprek met een van de bouwvakkers, die bezig is met het nieuwe dak.

FOTO: PR.

Reconstructie Hoorneslaan Momenteel vinden de werkzaamheden plaats aan de zuidzijde. Dit betekent dat het verkeer over het nieuw geasfalteerde gedeelte zal gaan rijden. Nog steeds is er maar 1 rijrichting: vanaf de Biltlaan richting ’t Heen. Het verkeer rijdt tijdens de werkzaamheden aan de zuidzijde, dus op de “verkeerde” rijhelft van de Hoorneslaan. Naast de werkzaamheden aan de hoofdrijbaan wordt ook gewerkt op de parallelweg vanaf Boshuysenstraat t/m Parsstraat, en het voetfietspad vanaf Parsstraat tot aan de afrit N206. Fietsers worden omgeleid via Schouthof – Parsstraat.

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

Woonrijp- en bouwrijp maken Rijnsoever Noord fase 1 + 2B In fase 1 wordt er bouw- en woon rijp gemaakt en loopt door tot eind 2013. Fase 2a (groenwerkzaamheden) loopt door tot eind juni 2012.

Alle winnaars van Tank&Win Actie 2011/2012.

Iedere vrijdag staan wij op de Katwijkse markt.


# ""$$! $$$ #/-0,%4% "/8302).'3%4 %,%+42)3#(6%234%,"!!2 6!.% 6//2

E

8#-%. 8#-

$$ ## #$ ##! !" $!" # # # # # # @@6@),FF 99D @FH6H@),-F 99D

@FH6H@)H99D

@-H6H@),-F 99D @FH6H@),-F 99D @FH6H@),-F 99D

$ $" $ "!!$$ #!" # ## G.GG<H3?71<GGCH7GCH<98GH1?3;GC5GD=E/>7ACDA>>GE G5GD'AADH?1H@#F6HGEH@*F8:FF37 0?D7AA<H$H&,44BFFH09H><G3.C>

:OLANGDEVOORRAADSTREKT

 

Wablief?

%ENELEKTRISCHEBOXSPRINGVOORE 3OMSKOMJEPRECIESOPHETGOEDEMOMENT:OALSNU"OFT{EVEN7ANTDEZE ELEKTRISCHVERSTELBAREBOXSPRINGISSLECHTSDRIEMAANDENLANGVOORZIENVAN EENONGELOO¾IJKEFEESTPRIJS/MDAT.ORMA DEOUDSTEBEDDENMAKERVANONS LAND SINDSKORTWEER.EDERLANDSIS VANDAAR$IT MOOIEAANBODISGELDIGVANMEITMAUGUSTUS 3TAPNUINDEWELDAADVAN(OLLANDS#OMFORT

HAASNOOT

ervaar het verschil

€1.25 JUBI 0,K LEU ORTI M NG

G9+GH9=CH2=5GD>GH7?2=G9+GH;<G9DGE 1<=C6C?11GDHCG/GEH7GGD1D=%>H<G5GD'AAD 

  

AE;>CG<H=EH-:H+=C3?7'=EAC=G =EHC?16;A<=CG=CH6"!" ;G9+GH9=CH5G<GH7?2=G9+GH;<G9DG E 0?D7AA<H$H-,44*B6H 09    ><G3. C>

 

  

 

""$!"

0?EHA<<GD/GGEBHAEC=H.9=>7=%CBH ?DC.?1G2=>3.BH?<<GH5G+G<BH CDAA/>3.9=7BH;A1?;BH1?< GC.GD

#!"$ $!

4-""1,&//&3)""4/005 01&/*/(45*+%&/ Princestraat 40, 2225 GC Katwijk aan zee, Ma: 13.30 - 17.30 uur Tel: 071 40 15 912 Di t/m vrij: 09.30 - 17.30 Fax: 071 40 77 025, Mobiel: 06 533 806 35 Do koopavond 19.00 - 21.00 uur www.slaapkenner.nl Zat. 10.00 - 17.00 uur

C?(BH<G2GDHGEH<G2GD<??; -6:6@BH-6@6@BH-6:BH.?G;'AE;GE GEH<?>>GH:6HGEH-H+=CCGD>

" 6 1 * / ( r & " 4 5 # 0 3 / r / 0 3 . " r 4 * - 7 " / " 4 6 1 1 0 3 5 5 & . 1 6 3 r - 4 # & % % * / ( r 0 1 5 * 4 - & & 1 r ' ‹ 3 4 4

$ # #$ "

:6 =%2=/HA(/G2G;CH7GCH&37H;?92>3.9=7 )6?7(?DC+EG>BH:&37H2=;BH @61GD>??E>H)F *F 4F8:FF37H 0?D7AA<H$H#4BFFH

##""$!

 

<<GD<G=H9=C5?GD=E/GEH+?A<> >C?(HGE ?(H<G2GD<??;BH??; G<G;CD=>3.6HGEH.AE25GD>CG<'AAD

‘Een nieuw huis...

  

@&F8:FF37H5AEH$H@,F-4B6H09H ?3;GC6HGEH?EG<<H'=EEGE5GD=E/ 0A>AHCDAA/6HGEH<98GH;?92>3.9=7 @#F @*F8:FF37H5AEH$H@,-@4B6H09H'' <G5GD'AADH=EHA<<GHA(7GC=E/GE

...en een frisse nieuwe badkamer!’

 

  #!$!

ŔWSJKFTFDUPSXPOJOHFOWBOBGŚ WPO Ŕ8POJOHWBO NFUFSCSFFE Ŕ7JFSTMBBQLBNFSTPQEFFFSTUFWFSEJFQJOH Ŕ/JFVXCPVXJOFFOCFTUBBOEFXJKL

"=/GEC=%2>GH.G>CGD(=G<2 'AE;GEHGEH'AE;>CG<<GE !=5,H3?7'=EAC=G>HGEH.?G;GE

$$#$"$ $!

"=;GEBH;GD>GEBH>C?(BH<G2GDB 5AEH;<A>>=G;HC?CH7?2GDE /D??C>CGH;G9+GBH<AA/>CGH1D=%+GE

  ?DC GD A7 GC; CHG GE =7 C>CGHA>>

D?? 9DGE >C?G<GEH=EH2=5GD>GH>C=%<GEBH;<G 2GDE 7? ?CH ;HC GEH>??DCGEBH5AEH;<A>>=G ;> >C9 H#H 5GD;D=%/'AADH1GDH&H?( C9; 0?D7AA<H5AEA(H$H44B6H1GDH>5A EA( 09   1>C9GD;

#"$!

!DG>>?=D>BH'?G;GE6HGE 5=CD=EG;A>CGEBHC5H1<A>7A 7G9'G<> =EH2=5,H>??DCGEBH;<G9DGEHGEH>C=%<GE

"!""# !#$ "<A;;G6HHG<G;CD=>3.GH9=C5?GD=E/ GD;D=%/'AADH=EH5G<GH7ACGEB ;<G9DGEHGEH>??DCGE "=;GEBH;GD>GEBH !BHE?CGE 5AEH;<A>>=G;HC?CH7?2GDE <A/GH1D=%+GEBHGE?D7GH;G9+G

Sluitingsdatum inschrijving vrijdag 18 mei om 17.00 uur

         

62 comfortabele appartementen, 52 ruime eengezinswoningen. Scherp geprijsd, goed bereikbaar, alle voorzieningen dichtbij. Meer weten? Kijk snel op westerhaghe.nl.

)F8@4FBH)F8:FFBH)F8:@FBH)F8::FBH *F8@4FBH*F8:FFBH*F8:@FBH*F8::FBH 4F8@4FBH4F8:FFBH4F8:@FBH4F8::FBH FBH @FF8@4FBH@FF8:FFBH@FF8:@FBH@FF8::FB @:F8@4FBH@:F8:FFBH@:F8:@FBH@:F8::FBH @-F8@4FBH@-F8:FFBH@-F8:@FBH@-F8::FBH @&F8@4FBH@&F8:FFBH@&F8:@FBH@&F8:: F @F8@4FBH@F8:FFBH@F8:@FBH@F8::FBH @#F8@4FBH@#F8:FFBH@#F8:@FBH@#F8::3,BHGC3,, FBH@*F8:FFBH@*F8:@FBH@*F8::FBHGC 8@4 @*F

     Het nieuwbouwproject in Rijnsburg van

en

 

(/G2G;CH7GCH&37H0A>AHCDAA/>3.9=7 )6?7(?DC+EG>BH:&37H2=;BH @61GD>??E>H)F *F 4F8:FF37H 0?D7AA<H$H44BFFH@&F8:FF37H5AEH$H@,&4*B6H09H'% @#F @*F8:FF37H5AEH$H@,4@4B6H09H&

 "E?D7GH;G9+GHGGC;A7GDCA(G<>H=EH5 >C=%<GEH5AEH;<A>>=G;HC?CH7?2GDEG<G ;<G9DGEH5AEH<=3.CHC?CH2?E;GD B GEH>??DCGEHG=;GEBH !BH;GD>GEHGC 0?D7AA<H5AH$H:&4B6H1GDH>C9; 3, 09    5A

 1GD >C9;  

!H0!H0H"0!"


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 17 MEI 2012 • 19

Samen sterk tegen criminaliteit

Collecte voor asieldieren

Word lid van Burgernet en maak gemeente veiliger

Ontspanning en rust bij Marente Voor uw ontspanning en goede nachtrust organiseert Marente in mei een themabijeenkomst ‘Goed Slapen kun je leren’ én de instroomcursus yoga. De themabijeenkomst ‘Goed Slapen kun je leren’ wordt gehouden op 23 mei om 19.30 uur in Katwijk. De cursus yoga gaat starten op dinsdagochtend bij sportschool Move 4 Action, hier kunt u zo instromen. Met behulp van de themabijeenkomst ‘Goed Slapen kun je leren’ is lekker slapen ook zonder slaapmiddelen mogelijk. Tijdens de themabijeenkomst krijgt u uitleg over spanningen die u opbouwt en hoe u uit deze vicieuze cirkel kunt komen. Om u nog meer te helpen ontspannen biedt Marente ook de cursus yoga. Dit is een doorlopende cursus waar u op ieder moment kunt instromen. De oefeningen worden langzaam en geconcentreerd uitgevoerd, zowel staand en zittend als liggend, met speciale aandacht voor de ontspanning. Prestatie speelt bij yoga geen enkele rol, want iedereen werkt op zijn of haar eigen niveau. Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur contact opnemen met Marente via tel. 40 93333 of e-mailadres info@ marente.nl. Kijk ook eens op www.marente.nl.

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

Dierenvoer, de rekening van de dierenarts, gas, licht en water, medicijnen.... het kost handenvol geld en dierenasiel Stevenshage, waar zwerfdieren uit de hele regio opgevangen worden, kan het niet bolwerken zonder de inkomsten uit de jaarlijkse collecte. Doefi, een asielgast die uitkijkt naar een nieuwe baas, heeft maar drie poten. Hij kan dus geen pootje meer uitsteken om te helpen bij het collecteren. Gelukkig doen veel vrijwilligers dit in de hele regio waar Stevenshage voor werkt wél. Doefi hoopt niet alleen op een nieuwe baas, maar ook op een brace voor zijn ene voorpoot. Met een brace kan hij letterlijk beter uit de voeten. Maar een brace kost geld en ook dát geld proberen de vrijwilligers tussen 13 en 19 mei op te halen. Er wordt ook gecollecteerd in Katwijk (Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg).

Expositie Mirjam Miener in Katwijks gemeentehuis

‘Beelden in steen en acrylschilderijen’ Mirjam Miener is gefascineerd door stenen. In 1994 begon zij met beeldhouwen in steen: ‘Het is werken met dat wat jaren en eeuwen geleden in de natuur is ontstaan. Je kunt en moet er met respect naar kijken en mee werken. Dit vraagt steeds om zorgvuldigheid; anders is de steen je de baas’. Miener (65) is geboren in Dordrecht en woont sinds achttien jaar in Katwijk aan Zee. In haar werkzame leven heeft zij als verpleegkundige in

de gezondheidszorg gewerkt. Hier komt ook haar belangstelling voor de mens in beelden en schilderijen vandaan. Tot en met 30 mei kunt u de stenen beelden en acrylschilderijen van Mirjam Miener bekijken.

Abstract De eerste jaren werkte Miener in albast, zeepsteen en Franse kalksteen. Dit was voornamelijk figuratief werk. Gaandeweg is zij ook gaan werken in marmer en abstracte beelden gaan maken. Haar

voorliefde blijft echter de figuratieve beeldhouwkunst. Bij de start werkte zij vanuit de steen (Taille direct). Maar met het werken in hardere steensoorten en grotere stukken steen, is zij meer en meer gaan werken met een ontwerp waarbij van tevoren een plan is gemaakt. Ook heeft zij in de schoolvakanties kinderen leren beeldhouwen met zeepsteen. ‘Na de bewerking van de steen is de verrassing uiteindelijk altijd weer groot: wat ontstaat er aan kleur en vorm’. De Katwijkse is ook gaan schilde-

Jacky Jacky is al een keertje in de krant geweest maar dit heeft helaas niet geholpen om hem te herplaatsen. Hij mag dus nog een keer! Dit 7-jarige gecastreerde reutje is naar het asiel gebracht omdat het gezin het te druk had met het werk. Hij heeft z’n hele leven op een eiland gewoond met zijn gezin. Jammer dat hij niet goed gesocialiseerd is met andere honden, want nu is hij een dondersteen tegenover de rest. Wij zijn flink met hem aan het trainen. Hij heeft dan een muilkorfje om en dan gedraagt hij zich al een stuk beter. Al denken we wel dat hij altijd moeite met honden zal houden. Gelukkig heeft hij weinig moeite met het muilkorfje dus dat is een geluk bij een ongeluk.Maar voor de mens is Jacky een schatje, wil heel graag knuffelen en leuke zoekspelletjes etc. doen. Wie zoekt er een leuk maatje, om lekker mee te wandelen en een voetbalwedstrijd vanaf de bank te kijken. Jacky wacht op u! Streek-Dierentehuis Stevenshage, Kenauweg 1, Leiden, 0900-2020898 (30cpm). Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur.

Het project ‘Vletten op de Maas’ ging medio januari van start. Dit project heeft als doel jongeren te interesseren voor een toekomst in de maritieme sector/techniek. Het project resulteert in tien lelievletten (de stalen zeeverkennersboten), die gemaakt worden door leerlingen van tien vmbo-scholen en gesponsord door tien maritieme branches. De vlet worden eigendom van tien scoutinggroepen, waaronder de Katwijkse Zeeverkenners. De leerlingen van ISW Naaldwijk

hebben sinds 13 januari hard gewerkt aan de stalen lelievlet voor de Katwijkse Zeeverkenners en inmiddels is de boot goedgekeurd door Scouting Nederland. Begin mei zijn de leerlingen van ISW Naaldwijk gestart met het schilderwerk van de boot. Eind mei moet de vlet helemaal klaar zijn, want dan zal de vlet voor het eerst gebruikt gaan worden tijdens roeiwedstrijden tijdens de Dordt in Stoom op 1 juni.

Direct diploma zwemmen bij Zwem- en Poloclub Katwijk Per direct kan er worden begonnen met het A-diploma, onderdeel van het zwem ABC. Waar? Het zwembad van ’s Heeren Loo Willem van den Bergh Wanneer? Op maandag en woensdag van 17.30 uur tot 18.00 uur Er wordt gewerkt in kleine groepen van 7 kinderen. Opgeven kan vanaf 4 jaar! Kosten € 33,50 per maand!

Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.zpckatwijk.nl

Ruim 2200 inwoners van Katwijk zijn al lid. Allemaal extra oren en ogen op straat. We zijn erg blij met dit aantal, maar we willen er graag nog veel meer bij. Deelnemer worden is in een paar minuten gebeurd. Vul uw gegevens in op www.burgernet.nl en u ontvangt een bevestiging op het huisadres. Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe succesvoller Burgernet wordt. Met elkaar kunnen we criminaliteit en overlast terugdringen en vermiste personen sneller terugvinden.

Bij het Samenwerkingsverband Therapeuten in de Complementaire geneeskunde Duin- en Bollenstreek zijn therapeuten aangesloten die verschillende disciplines beoefenen, waaronder homeopathie, lichaamsgerichte en psycho-sociale therapieën. Veel mensen weten niet wat deze complementaire therapieën inhouden. Daarom schrijft een van de therapeuten regelmatig iets over zijn of haar behandelwijze. Deze maand schrijft Minke Roelants, klassiek homeopaath en Fluistertolk, over wat in korte tijd bereikt kan worden bij kinderen.

Sinds 2009 werkt Miener jaarlijks vijf tot zes weken in een studio in Pietra-Santa (Toscane). Een omgeving waar zij door alle bergen, stenen en andere studio’s met kunstenaars erg geïnspireerd raakt: ‘Het blijft werk waarbij je nooit uitgeleerd raakt’.

In mijn praktijk behandel ik als homeopaat en Kindertolk® veel kinderen. Zij komen bij mij met allerlei uiteenlopende klachten. Dit kunnen heel concrete klachten zoals bijvoorbeeld bedplassen, eczeem of slaapproblemen tot gewoon een gevoel van: ‘mijn kind zit niet lekker in zijn vel’. Een consult bij de homeopaat duurt vaak ruim een uur, omdat een goed beeld nodig is van de manier van reageren. Het homeopathische middel wordt zorgvuldig voor iemand uitgezocht om de klachten op te lossen. Uiterlijke kenmerken, voedingsvoorkeuren en vooral karaktereigenschappen vormen de basis van de keuze van het voorgeschreven middel. Reacties of ontregelingen als gevolg van gebeurtenissen variërend van Pfeiffer, verhuizingen

en Saint–Saëns ten gehore. Het muziekonderwijs in de USA staat bekend als hoogstaand en de meereizende concertleden zijn streng geselecteerd. Het concert begint om 20.00 uur en de toegang is vrij. Er wordt gecollecteerd voor de onkosten en het bouwfonds van de kerk. Na afloop wordt u getrakteerd op een kopje koffie of thee. De Fontein, Willem de Zwijgerlaan 1a, Katwijk.

Ziet u een verdachte situatie of ziet u dat iemand iets crimineels doet als brandstichten of vernielen? Meld dit dan bij de politie: 112 bij spoed, bijvoorbeeld als u getuige of slachtoffer bent van een misdrijf of ongeluk; 0900-8844 wanneer er geen haast is; 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem) wanneer u anoniem wilt blijven. U kunt natuurlijk ook altijd een agent op straat aanspreken.

tot scheidingen zijn vaak ook bepalend bij de keuze van het middel. Een juist homeopathisch middel spiegelt de persoon en activeert de emotionele en fysieke weerstand en het zelfhelend vermogen. Een goede reactie op een homeopathisch middel betekent dan ook een verbetering op meerdere fronten: niet alleen verdwijnt het eczeem, maar het kind wordt rustiger en slaapt beter of niet is het kind alleen minder benauwd maar eet ook beter en heeft meer energie. De wisselwerking tussen ouders en kinderen is enorm groot. In mijn praktijk is het dan ook heel bijzonder om te zien dat de manier waarop ouders over hun kinderen vertellen, heel veel zegt over zichzelf. Dit is de basis van de methode van het Fluisterkind® die een erg waardevolle bijdrage levert omdat kinderen eigenschappen van ouders, waarvan zij zichzelf al dan niet bewust zijn, spiegelen. Bewustwording en inzicht in eigen processen maken het mogelijk of veroorzaken zelf al dat veranderingen op gang komen waarbij zowel de ouder als het kind gebaat zijn. Wil je meer weten over Homeopathie, de methode van het Fluisterkind® of praktische informatie zoals bijvoorbeeld de vergoeding van consulten, kijk dan op mijn website: www.MinkeRoelants.nl of bel 071 5156275.

Bewonersdagen De Wilbert

als begeleider van diverse koren en solisten. Tevens is hij werkzaam als pedagoog. Het programma is zeer gevarieerd met klassieke en eigentijdse composities alsmede improvisaties van Gerben Mourik en een genoteerde improvisatie van Piet van Egmond. Het organiserend comité verwelkomt u graag voor dit concert van Pro Organo et Musica. Triumfatorkerk, Piet Heinlaan, Katwijk aan zee, aanvang is om 20.15 uur. De toegang is € 6 p.p.

Katwijkse vlet Zeeverkenners

Naast het gebruik van Burgernet kunt u ook op andere manieren meewerken de veiligheid in onze gemeente te verhogen. Om de heterdaadkracht van de politie te vergroten, is het belangrijk dat verdachte zaken zo snel als mogelijk gemeld worden bij de politie.

Meld verdachte situaties

Bij de homeopaat: wat vertel jij over je kind?

ren met acryl. Dit heeft haar geholpen om naar verhoudingen en lichtgebruik in het werk te kijken, mede omdat zij geen tekenvaardigheid bezit. De liefde voor de mens en de zee gebruikte zij vaak als uitgangspunt.

De Bewoners-/FamilieRaad van Marente, locatie De Wilbert, organiseert woensdag 23 en donderdag 24 mei alweer voor de negentiende keer het jaarlijkse feest voor alle bewoners. Dit jaar is gekozen voor het thema ‘Spanje’. FOTO: PR.

Asielhond

Word lid

Alleen al in Katwijk is Burgernet het afgelopen half jaar meer dan

Gerben Mourik in Triumfatorkerk Katwijk Gerben Mourik geeft vrijdag 18 mei een concert op het orgel van de Triumfatorkerk aan de Piet Heinlaan in Katwijk aan Zee. Gerben Mourik studeerde orgel bij Albert van der Hoeven, Jolanda Zwoferink en Ben van Oosten. Hij behaalde de diploma’s Uitvoerend Musicus eerste en tweede fase met de hoofdvakken orgel en improvisatie. Tevens studeerde hij af in de specialisatie kamermuziek. Hij is als organist verbonden aan de Hervormde Gemeente te Oudewater-Hekendorp en veelvuldig actief

zestien keer ingeschakeld. En niet zonder succes. Zo is half januari nog een vermist persoon in onze gemeente teruggevonden dankzij Burgernet. Van de circa 400 landelijke Burgernetacties die maandelijks door het land in gang worden gezet, leidt gemiddeld 10 procent rechtstreeks tot het aanhouden van een verdachte of het oplossen van een vermissing. Daar komt nog bij dat circa 40 procent van de Burgernetacties een meer indirecte, maar zeker ook waardevolle bijdrage levert aan het opsporingsproces. Hiermee levert Burgernet een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de heterdaadkracht.

Statistieken

Amerikaans talentenorkest in Katwijkse kerk De Fontein Het Dordt College Chamber Orchestra geeft op donderdag 17 mei een concert in de kerk De Fontein in Katwijk. Dit studentenorkest, met drieëndertig leden, komt van het Dordt College in Iowa USA. Van deze universiteit concerteerde eerder het koor in de kerk in Katwijk waar velen nog goede herinneringen aan hebben. Deze getalenteerde musici brengen onder leiding van Mr. Bradley Miedema werken van onder andere Händel, Schubert

Ruim een half jaar geleden is Burgernet in Katwijk ingevoerd. Een samenwerkingsverband tussen politie, gemeente en inwoners. Burgernet werkt met een telefonisch netwerk waar inwoners zich voor aan kunnen melden. Bij een vermissing of inbraak stuurt de politie een bericht naar deelnemers die in een bepaalde straal wonen, met korte en bondige informatie en het verzoek tips door te geven. In het bericht staat naar welk telefoonnummer men moet bellen 0800-0011(heterdaad) of 09008844 (geen spoed). Vaak volgt enige tijd later nog een bericht over hoe de actie is verlopen.

Werkervaringsplaats De Brug

Kringloop voorziet in behoefte Het valt voor mensen met een verslavingsachtergrond of een justitieel verleden niet mee om de draad weer op te pakken in de samenleving. De Brug Midden-Nederland wil hierin een schakel zijn en biedt aan hen de mogelijkheid werkervaring op te doen of een taakstraf uit te voeren in De Brug Kringloop. In de ruime kringloopwinkel en werkplaats op het Katwijkse industrieterrein ’t Heen worden de werkervaringsgasten en taakstraffers met professionele begeleiding volledig betrokken bij het proces van inname, reparatie en verkoop van goederen. Hierdoor ontwikkelen zij weer een stuk werkervaring en sociale vaardigheden, die onontbeerlijk

zijn voor het opnieuw instromen in de maatschappij. Dat dit project voorziet in een behoefte blijkt uit de jaarcijfers. In 2009 waren er negentien werkervaringsgasten in het kringloopbedrijf; zesentwintig mensen deden in 2010 werkervaring op, terwijl er in dat jaar tien taakstraffers waren. Vorig jaar waren er negenentwintig gasten voor werkervaring bij De Kringloop en zestien taakstraffers. Van de werkervaringscliënten vonden er acht een betaalde baan en zijn er vier doorgestroomd naar vrijwilligerswerk; dertien taakstraffers hebben hun taakstraf volledig afgemaakt. Meer informatie: www.debrughelpt.nl. Aanmelding: tel. 4033733 of email: info@debrughelpt.nl.

De ruim 195 bewoners van De Wilbert worden tijdens deze dagen nog eens extra in het zonnetje gezet en kunnen rekenen op gezellige activiteiten, die geheel in het teken staan van ‘Spanje’. Hiertoe worden onder meer de entree, de serre en de grote zaal in een passend jasje gestoken. Woensdag 23 mei wordt om 12.00 uur in de serre een feestelijke maaltijd geserveerd voor bewoners. Op

beide dagen verzorgt het zangkoor De mannen van Katrijn optredens om 15.00 uur in de grote zaal. De dirigente van dit koor en de ceremoniemeester deze middag, zijn voor veel bewoners geen onbekenden. Het initiatief voor de Bewonersdagen is van wijlen mevrouw B.E.M.M. Houdé-Aghina, destijds voorzitter van de Bewoners-/FamilieRaad, en vindt haar ontstaan in de festiviteiten die in september 1993 rond het 15-jarige bestaan van deze raad werden georganiseerd. Dankzij de hulp van familieleden, gastvrouwen en de medewerkers van De Wilbert, kunnen de bewoners op 23 en 24 mei heerlijk genieten van deze dagen.

Nieuwe kringloopwinkel in Katwijkerbroek Stichting Help ons Helpen gaat medio juni van start met een nonprofit kringloopwinkel in Katwijkerbroek 49. Een prachtige locatie die heel sfeervol ingericht gaat worden, niet duur maar broodnodig en met slechts één boodschap: ‘Het licht van deze wereld’. Help ons Helpen helpt, geïnspireerd door Jesaja 58:7-12, kansarmen in diverse landen. Zo werken zij samen in Roemenie, Israël en Malawi, met lokale partners of met plaatselijke kerken, maar ook met christelijke organisaties. Met deze kringloopwinkel wil Help ons Hel-

pen ook het werk van Nel en Jack Nugter, die in het najaar naar Bolivia vertrekken, gaan ondersteunen. De kringloopwinkel van Help ons Helpen kan nog veel nieuwe vrijwilligers gebruiken voor onder meer het selecteren en prijzen van goederen, de verkoop in de winkel, bezorgen en ophalen van goederen, zodat de winkel uiteindelijk een hele week open kan gaan. Zo hopen zij op veel goodwill onder de Katwijkse bevolking. U kunt zich aanmelden als vrijwilliger bij Koos Meijvogel. Het emailadres is: koosenmaartje@ziggo.nl.


Opening modelappartementen Prachtige lichte gelijkvloerse 3- en 4-kamerappartementen met grote terrassen en vrij uitzicht over zee, strand en/of duinen. Luxe afwerkingsniveau, waaronder vloerverwarming en -koeling en een eigen privĂŠ parkeerplaats in ondergelegen garage.

Bezoek de modelappartementen op zaterdag 19 mei a.s. van 11.00 tot 13.00 uur adres: ter hoogte van Boulevard 141, Katwijk

Midden in de duinen, aan de Boulevard, zijn twee appartementengebouwen gerealiseerd met uitzicht op zee, strand en/of de duinen. Om de sfeer van wonen te proeven en de betoverende uitzichten te bekijken zijn er twee modelappartementen ingericht. ontwikkeling:

verkoopinformatie:

071 4062010

www.dunesse.nl

Prijs vanaf â&#x201A;Ź 395.000,- v.o.n., incl. binnendoor bereikbare privĂŠ parkeerplaats.

Ga je een nieuwe woning kopen van project Westerhaghe in Rijnsburg?

â&#x20AC;&#x2DC;Een nieuw appartement... ...dus lekker genieten op mijn eigen terras!â&#x20AC;&#x2122; Ĺ&#x201D;1SJK[FOWBOBGĹ&#x161; WPO Ĺ&#x201D;WBOEFBQQBSUFNFOUFOPOEFS ,PPQHBSBOUWPPSXBBSEFO Ĺ&#x201D;6XFJHFOQBSLFFSQMBBUT Ĺ&#x201D;FOLBNFSBQQBSUFNFOUFO Ĺ&#x201D;/JFVXCPVXJOFFOCFTUBBOEFXJKL

Kom naar SNS Bank voor je ideale hypotheek Ga je een woning kopen van project Westerhaghe in Rijnsburg? Dan vind je bij SNS Bank je ideale hypotheek.

SNS Bank je ook andere aanbieders adviseren, zoals Delta Lloyd, Nationale

Nederlanden of WestlandUtrecht Bank. SNS Bank is namelijk de enige bank in Allemaal aanbieders met interessante Nederland die naast eigen hypotheken, opties voor de financiering van je ook hypotheken van andere banken en woning. verzekeraars adviseert. Maak daarom nu een afspraak met een Zo heeft SNS Bank een AEGON SNS Adviseur via 0900-1850 (lokaal hypotheek met een speciale tarief), snsbank.nl of kom langs bij de nieuwbouw rentekorting van 0,2%. Naast de rentekorting van AEGON kan

SNS Winkel in Katwijk, Leiden, Alphen a/d Rijn, Lisse of Noordwijk.

4MVJUJOHTEBUVNJOTDISJKWJOH WSJKEBHNFJPNVVS 62 comfortabele appartementen, 52 ruime eengezinswoningen. Scherp geprijsd, goed bereikbaar, alle voorzieningen dichtbij. Meer weten? Kijk snel op XFTUFSIBHIFOM.

Het nieuwbouwproject in Rijnsburg van

en


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 17 MEI 2012 • 21

Vrijdag 25 mei 20.00 uur in Tripodia

UIT

Pinksterconcert met Oekraïense Roma-band Amaro Del

agenda

WOENSDAG 16 MEI Wat: Waar: Wanneer: Prijs:

PRO De Boemerang 16 mei, 20.30 gratis

Prijs:

Orgelconcert Gerben Mourik Triumfatorkerk, 20.15 uur € 6 euro

Wat: Waar: Prijs: Info:

Def Americans Scum Katwijk, 21.30 € 7,50 euro www.scumkatwijk.nl

Waar:

ZATERDAG 19 MEI Wat:

Waar:

Prijs:

Bandoptreden Recovering Motorclub Easyriders Katwijk 1e Mientlaan Valkenburg Gratis

Uw activiteit in deze agenda? Geef bovenstaande gegevens door aan redactie@katwijkschepost.nl

Wandelingen in Lentevreugd

FOTO: PR.

VRIJDAG 18 MEI Wat:

Def Americans

Johnny Cash-tribute in jongerencentrum Scum Dé Johnny Cash-tributeband van Nederland naar komt vrijdagavond 18 mei jongerencentrum Scum. Meer dan vijftig jaar na de eerste hits van Johnny Cash weten deze Eindhovenaren de swing, sfeer en rebellie van een optreden van deze legendarische Amerikaanse outlaw verbluffend goed te raken. De songs die Johnny Cash zelf met zoveel liefde en bevlogenheid wist te brengen worden weer nieuw leven ingeblazen door de Def Americans. De band schakelt net als the Man in Black zelf moeiteloos tussen de rebellie van de Folsom Prison en San Quentin albums, Sun recordings rockabilly krakers en het vuur en de broosheid uit de comeback albums uit de American recordings reeks.

Lente op koninklijk landgoed IVN Leiden verzorgt zondag 20 mei een voorjaarsexcursie op Koninklijk Landgoed de Horsten in Wassenaar. Het thema van de excursie is: ‘Het strandwallen/ strandvlaktelandschap en het ontluikend groen op dit moment’. Tijdens de wandeling door dit gevarieerde landschap kunt u genieten van de vele zangvogels en van de vele tinten lentegroen welke de bossen op dit moment kleuren. Misschien zijn er reeën of een enkel damhert te spotten. En misschien staat de seringenberg nog in bloei. Wilt u al dit moois met eigen ogen aanschouwen? Kom dan op zondag 20 mei om 14.00 uur naar de De Horsten, ingang Papeweg te Wassenaar. Toegang Landgoed € 1,-. De wandeling duurt afhankelijk van de gids anderhalf tot max. tweeënhalf uur. Goed schoeisel is aan te bevelen.

Fotogroep Katwijk bestaat in september vijfentwintig jaar. Vijfentwintig jaar geleden is het initiatief gestart met een groep van zesentwintig hobbyfotografen die onderling informatie uitwisselden en elkaar tips wilden geven.

Ook de showmanship van the Man in Black is terug te vinden op het podium bij deze Eindhovenaren. Het moment dat de grote liefde in Johnny’s leven, June Carter Cash, zich op het podium voegde was altijd heel bijzonder. En zo is het ook bij een Def Americans show, wanneer Kim ‘Carter’ zich bij het gezelschap voegt, gaat het broeien voor en op het podium en samen met de zaal en wordt de show haast in hogere sferen bezegeld met de beste June en Johnny songs.

Weer een paar nieuwe, lezenswaardige boeken die vanaf nu in bibliotheek Katwijk te leen zijn. Uitgeleend? Geen punt want tegenwoordig is alles gratis te reserveren bij ons.

Romans ‘De trage wals van de schildpadden’ van Katherine Pancol is een flink dikke combinatie van een psychologische roman en een detective. Ontroerend, grappig, spannend en verslavend. De fors bemeten romans van de Franse schrijfster (1954) van bestsellers blijven een breed en ontvankelijk publiek charmeren. Na ‘De gele ogen van de krokodillen’ wordt ook in dit tweede deel van de trilogie met Joséphine Cortès in de hoofdrol het familiale en overige sociale wel en wee weer volgens haar succesformule uitvoerig en smakelijk uitgeserveerd. Een pakkende entrée, de karikaturaal aangezette dialoog in een postkantoor, brengt de verlegen Joséphine terug in beeld. Dank zij de revenuen van haar romandebuut is zij onlangs verhuisd naar een riant appartement bij het Bois de Boulogne. Een korte informatieve terugblik, een impressie van de rijkeluisbuurt en zicht op de binnencirkel van haar intimi geven aansluiting bij het kakelbonte heden. Er broeit weer van alles! Het verlangen naar de grote liefde, naar haar zwager Philippe, naar een nieuwe roman, de ambities en verlangens van haar twee dochters, van vriendin, moeder, depressieve zus Iris en al die andere personages kenmerken deze emotievolle dwaaltocht naar de toekomst.

fotografie valt er nog steeds veel te fotograferen. Eenieder heeft weer zijn eigen kijk op de dingen en geeft zijn eigen invulling aan het beeld. Dat maakt fotografie nog steeds meer dan interessant’, aldus Karel van der Luijt, lid van de fotogroep. Om het jubileum passend te vieren hebben de huidige leden van de fotogroep een fotowedstrijd uitgeschreven met als thema Katwijk (KRV). Belangstellenden worden uitgenodigd hun digitale foto’s voor 20 augustus in te zenden. Het mailadres voor het inzenden van foto’s en de voorwaarden staan op de website van Fotogroep Katwijk www.fotogroepkatwijk.nl.

Museum Volkenkunde in Leiden staat in het teken van China. Wie onder de Chinese poort de museumtuin inloopt, komt al gelijk in Oosterse sferen. De rode lampionnen wijzen de weg en binnen in het museum staat de bezoeker oog in oog met drie terracotta strijders uit het beroemde leger uit het grafcomplex van China’s eerste keizer. Dagelijks wordt in de nieuw geopende Chinazaal het verhaal van de vondst van dit 7000 man sterke leger verteld. Daarnaast kan klein en groot ook zelf een strijder kleien of proberen de sierlijke tekens van het Chinese schrift na te maken. Op de beide zondagen in de vakantie dansen Chinese draken en leeuwen door de tuin en nodigen iedereen uit om deel te nemen aan een stoere workshop leeuwendans.

Terracotta strijders Behalve de drie krijgers zijn er in de Chinazaal ook kunst- en gebruiksvoorwerpen te zien. De bezoeker komt zo van alles te weten over de Chinese cultuur en samenleving ten tijde van de Qin-dynastie. Wie zin

heeft mag mee kleien aan het minileger dat het museum samen met de bezoekers wil samenstellen. De zelfgemaakte beeldjes worden in de zaal tentoongesteld. Ook wordt er twee maal daags uitleg gegeven over hoe de terracotta strijders nu precies gemaakt en gevonden zijn. Tijdens de dagelijks workshops Kalligrafie kan klein en groot proberen om van die prachtige sierlijke Chinese tekens te maken.

Op Expeditie Wie nog niet Op Expeditie is geweest in de museumtuin, moet nu zijn of haar kans grijpen! Na de meivakantie verdwijnen de expeditiekisten van het terrein om plaats te maken voor nieuwe spannende buitenactiviteiten. Dus haal de gratis Survivalgids op bij de grote truck op het voorterrein en test of je zelf geschikt bent om op expeditie te gaan. Binnen in het museum liggen speurroutes om werelddelen als Afrika, Japan en Azië te ontdekken. En natuurlijk liggen er voor de kleintjes verschillende kleurplaten klaar. Alle activiteiten zijn gratis, exclusief museumentree. Volledige programma op www.volkenkunde.nl.

Een literaire thriller is ‘Vergelding’ van Jane Casey. Rechercheur Maeve Kerrigan van de Londense politie wordt samen met de nieuwe inspecteur Josh Derwent op een moeilijke zaak gezet. Op twee plaatsen in Londen is een man vermoord; omdat beide slachtoffers veroordeelde pedofielen zijn die zijn gemarteld, is er een duidelijk verband tussen de moorden. Nadat een derde gemartelde dode is gevonden, een oude priester veroordeeld voor seksueel misbruik, doen Maeve en Josh een ontdekking die naar de dader kan leiden. Een race tegen klok begint: kunnen ze de dader voorblijven? Een spannend verhaal waarin ethische vragen goed zijn verwerkt, een uitgebreid plot en een verrassend, maar ook logisch slot.

Informatieve boeken Voor de zelfstandige die dit boek niet in zijn/haar boekenkast heeft staan, de bieb heeft ‘t. Het gaat hier om ‘ZZP 2012: handboek voor zelfstandigen’ van Tijs van den Boomen. Dit boek gaat in op de vele aspecten van zelfstandig ondernemen als ZZP’er. Het boek vangt aan met een 69-stappenplan voor de start als ZZP’er. Vervolgens worden onderwerpen behandeld zoals marketing, klanten werven, contracten maken, geldzaken, belastingen, aangifte doen, risico’s afdekken, boekhouding, rechtsvormen, het organiseren van het werk. Ook aandacht voor het zelfstandig ondernemen

Programma-overzicht Televisie

kabel kanaal 45.

TV-programma RTV Katwijk voor de week vanaf maandag 14 mei. 10.00 uur: RTV Nieuws (niet op maandag) Pinksterspecial, met muziek en een meditatie De Wip en de Wap Show 16.00 uur RTV Nieuws Pinksterspecial, met muziek en een meditatie De Wip en de Wap Show 20.30 uur RTV Nieuws RTV RTV Sport (ma t/m wo) Pinksterspecial, met muziek en een meditatie 23.00/00.00 uur RTV Nieuws RTV Sport Op zaterdag ook om 18.00 uur. Kijk voor het laatste TV nieuws op teletekst pagina 280. Uitzending gemist? Kijk op www.rtvkatwijk.nl.

Radio

Leestips door Irene van der Plas

Ambiance verzekerd in Scum. Kaarten kosten in de voorverkoop € 7,50 via scumkatwijk.nl te bestellen. Zaal open 20.30 uur, aanvang 21.30 uur.

Terracotta strijders in Museum Volkenkunde

In alle teksten klinkt het evangelie door, wat hun muziek bijzonder inspirerend maakt. Op de avond spreekt tevens ds. Bart van Veen met een echte Pinksterboodschap. Het belooft een mooie avond te worden, voor zowel mensen met als zonder een christelijke achtergrond. Er zal een collecte zijn voor de bouw van een dokterspost op het zigeunerkamp. Kaarten kosten € 5,- en zijn te koop bij boekhandel Het Baken, The Read Shop Rijnsburg en bij Tripodia zelf. Meer informatie of kaarten bestellen kan ook via Frank van Delft (amarodel@live.nl of tel. 0653969671). Kijk voor alle concertinformatie en een voorproefje van de band op www.amarodel.nl.

Over vrienden en ZZP-ers

FOTO: PR.

De leden moesten zelf het initiatief nemen, vrije keuzes doen en aandacht schenken aan kwaliteit. Vanaf de start op 7 september 1987 vonden de zesentwintig leden onderdak in het wijkgebouw De Wiek. Daar komt de fotogroep iedere maandagavond bij elkaar. ‘Ondanks een overaanbod aan foto’s door de komst van de digitale

De Oekraïense Roma-band Amaro Del komt naar Nederland. Op vrijdagavond 25 mei treden ze op in Tripodia Katwijk. Amaro Del betekent letterlijk ‘Onze God’ en is afkomstig van het grootste zigeunerkamp van Oost-Europa. Alle vijf de muzikanten lijken geboren met een muziekinstrument in de hand, en kunnen spelen zoals alleen de Roma dat kunnen. Zij treden dikwijls op voor een publiek van duizenden mensen. Hun songs in Roma(zigeuner)-stijl zingen zij in het Hongaars of in het Romani. Maar zij brengen ook Engelse gospelliederen ten gehore.

Fotowedstrijd bij Fotogroep Katwijk Vrijwilligers van Staatsbosbeheer geven zondag 20 mei om 7.00 uur een rondleiding in Lentevreugd, een binnenduingebied dat de overgang vormt tussen de duinen en de polders. Deze keer gaan we op zoek naar de verschillende soorten vogels in het terrein. Neem een verrekijker mee en waterdicht schoeisel is aanbevolen. De rondleiding duurt ca. twee uur. Kosten € 5,- voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen t/m 12 jaar. Aansluitend op de vroege vogelwandeling geven de gidsen van IVN regio Leiden vanaf 10.00 uur een rondleiding. Deze rondleiding is algemeen van aard: de gidsen besteden aandacht aan de geschiedenis en de te verwachten ontwikkeling van het terrein, maar ook de waterhuishouding en de aanwezige flora en fauna komen aan bod. De wandeling zal ca. twee uur duren. Waterdicht schoeisel aanbevolen. Start is bij de ingang Lentevreugd aan de Katwijkseweg bij de rotonde tegenover het golfterrein in Wassenaar naast het bloembollenbedrijf van de fa. Overdevest, Katwijkseweg 19A, Wassenaar. Meer informatie: www.ivn.nl/ leiden, www.staatsbosbeheer.nl.

Postbus 300 2220 AH Katwijk ZH Telefoon 4013551 Fax 4077096

in combinatie met een uitkering. Een praktisch, uitgebreid en onontbeerlijk handboek dat de ZZP’er hulp biedt bij het zelfstandig ondernemen met inbegrip van de belangrijke opstartfase. Te vinden bij de rubriek Bedrijf en beroep onder het trefwoord ZZP’ers. Een heerlijk blader- en kijkboek is ‘Buitenplaatsen: heden en verleden van de mooiste historische zomerverblijven in Nederland’. Het is een themanummer in glossy tijdschriftvorm gewijd aan monumentale huizen die een harmonieus geheel vormen met een omliggende tuin of park. Een veelheid aan aspecten wordt belicht: geschiedenis en ontwikkeling van de buitenplaatscultuur sinds de zeventiende eeuw, allerlei korte wetenswaardigheden, een opengewerkte tekening van kasteel Groeneveld in Baarn, negen portretten van huidige bewoners van historische buitenplaatsen, een selectie van 57 Nederlandse buitenplaatsen met grote variatie in verschijningsvorm en cultuurhistorische rijkdom ingedeeld naar noorden, westen, oosten, zuiden, met overzichtskaart en karakteristiek per gebied, de tegenwoordige exploitatie, restauratie van Oud-Amelisweerd, bijzondere tuinen en enige aanbevolen literatuur en websites. Rijk geïllustreerd met fraaie, veelal grote foto’s in kleur, voor een breed publiek. Te vinden bij de rubriek Beeldende kunst onder het thema Landhuizen.

Jeugdboeken Schrijfster Francine Oomen heeft niet meer te worden voorgesteld want zij is uitgegroeid tot een van ’s lands populairste kinderboekenschrijvers. In ‘Hoe overleef ik met/zonder vrienden’ mag Rosa voor het eerst alleen op vakantie met vrienden. Ze hebben elkaar hard nodig om alle tegenvallers en problemen het hoofd te bieden. Een C-boek over keuzes maken, bang zijn en vertrouwen hebben. Maar vooral over vriendschap. Natuurlijk weer met veel e-mails, msn én handige survivaltips. ‘Ontdek de natuurwetenschap’ os bedoeld voor kids vanaf een jaar of twaalf. Het is een kennismaking met natuurwetenschap door thema’s als gezichtsbedrog, glasvezels, chemische reacties, laserlicht en melkwegstelsels. Een naslagwerk met veel praktische experimenten en vooral leuk en toegankelijk. Te vinden bij Natuur en techniek bij het trefwoord Natuurwetenschappen. Wilt u meer aanwinsten? Kijk op www.bibliotheekkatwijk.nl. Ook van harte uitgenodigd om langs te komen in onze vestigingen. De meeste klanten worden verrast door onze veelzijdige collectie en aantrekkelijke presentatie van de materialen. En voor wie het dan nog moeilijk vindt om iets te kiezen, vraag onze medewerkers gerust om een tip. Tot ziens!

antenne 106.8 (FM) - kabel 88.1 (FM) stereo

Vrijdag 18 mei

00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur 11.00-12.00 uur 12.00-13.00 uur 13.00-14.00 uur 14.00-16.00 uur 16.00-17.00 uur 17.00-18.00 uur 18.00-19.00 uur 19.00-20.00 uur

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie Han van der Kamp Schijven voor bedrijven Han van der Kamp Het tussenuur Zeewind Jaap Schaap De muzikale doorloper Johan den Haan Non stop muziek Roept uit aan alle stranden religieuze verzoekplaten N0.nl Jaap Schaap RTV Katwijk Sport voor- en nabeschouwingen (Voor de onderwerpen kijkt u op RTV-Teletekst pagina 206) 20.00-21.00 uur Non stop muziek 21.00-23.00 uur Countryfestival Bart van der Pol 23.00-24.00 uur Paarlen voor de zwijnen Marijke van Duijn en Johan den Haan

Zaterdag 19 mei 00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-18.00 uur 08.00-10.00 uur 10.00-12.00 uur 12.00-14.00 uur 14.00-18.00 uur 18.00-20.00 uur 20.00-22.00 uur 22.00-24.00 uur

Het nachtcircus jongerenprogramma De kracht in de nacht Word wakker Non stop muziek Warmdraaien Karla Imthorn Nieuwsmagazine nieuws- en actualiteiten programma (zie http.//nieuwsmagazine.rtvkatwijk.nl) Goud van gisteren Martin Ouwehand RTV Katwijk sport verslagen en uitslagen van de sport op zaterdag. Zie teletekst vanaf pagina 600. The music zone Theo Hoogervorst RTV Hollands Nederlandstalig met verzoeken van luisteraars, Jaap Schaap en/of Gijsbert Schrijvers Muziek voor twee

Zondag 20 mei

01.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-08.00 uur 08.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur 11.00-13.00 uur 13.00-14.00 uur 17.00 uur 18.30 uur 20.00-21.00 uur 21.00-22.00 uur 22.00-24.00 uur

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker RTV Katwijk Sport herhaling van de vrijdagavond Opwekking Joke Zwaan Hoort het woord met om 09.30 uur een kerkdienst vanuit de Hervormde Gemeente te Rijnsburg. ‘Van u wil ik zingen’, geestelijk verzoekplatenprogramma Tel: 071-4013551 Strilke up the band een programma met muziek op het gebied van harmonie, fanfare en brassband verzorgd door Jaap Bol. Kerkdienst Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Rijnsburg Kerkdienst Gereformeerde Kerk Katwijk aan Zee Muziek voor duizenden (populair licht klassiek), Marien Bos Historische maritiem uitzending Bas Vlieland Non stop Nederlandstalige muziek

Om 11.30 uur kunt u via het geluidskanaal van de kabelkrant op uw televisietoestel luisteren naar een kerkdienst vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Valkenburg.

Maandag 21 mei 00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur 11.00-12.00 uur 12.00-13.00 uur 13.00-14.00 uur 14.00-16.00 uur 16.00-17.00 uur 17.00-17.30 uur 17.30-18.00 uur 18.00-20.00 uur 20.00-21.00 uur 21.00-22.00 uur 22.00-23.00 uur 23.00-24.00 uur

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie Han van der Kamp Schijven voor bedrijven Han van der Kamp Het tussenuur Muziekfabriek Koos Heemskerk De muzikale doorloper Johan den Haan Non stop muziek Roept uit aan alle stranden religieuze verzoekplaten Orgelklanken Arjan Wolfswinkel Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Multi Katwijk Jan Ouwersloot Its all jazz Hans Pley Acoustic rain Bart van der Pol Muziek voor twee

Dinsdag 22 mei 00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur 11.00-12.00 uur 12.00-13.00 uur 13.00-14.00 uur 14.00-16.00 uur 16.00-17.00 uur 17.00-18.00 uur 18.00-20.00 uur 20.00-21.00 uur 21.00-23.00 uur 23.00-24.00 uur

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie Han van der Kamp Schijven voor bedrijven Han van der Kamp Het tussenuur Muziekfabriek Willem van Zuilen De muzikale doorloper Johan den Haan Non stop muziek Maritiem Bas Vlieland Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Non stop muziek Kippenvel (muziek voor wie luisteren wil), Ruud Heijjer Purple Haze Jan Marius Franzen

Woensdag 23 mei 00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur 11.00-12.00 uur 12.00-13.00 uur 13.00-14.00 uur 14.00-16.00 uur 16.00-17.00 uur 17.00-18.00 uur 18.00-20.00 uur 20.00-22.00 uur

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie Han van der Kamp Schijven voor bedrijven Han van der Kamp Het tussenuur Muziekfabriek Koos Heemskerk De muzikale doorloper Johan den Haan Non stop muziek Roept uit aan alle stranden religieuze verzoekplaten Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Radio International Engelstalig informatieprogramma, Jürgen Börnig 22.00-23.00 uur Radio International goes… themaprogramma 23.00-24.00 uur Muziek voor twee

Donderdag 24 mei 00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur 11.00-12.00 uur 12.00-13.00 uur 13.00-14.00 uur 14.00-16.00 uur 16.00-17.00 uur 17.00-18.00 uur 18.00-20.00 uur 20.00-24.00 uur

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws ‘Koek bij de koffie’, Han van der Kamp Schijven voor bedrijven Han van der Kamp Het tussenuur Muziekfabriek Willem van Zuilen De muzikale doorloper Johan den Haan Non stop muziek Duitse muziek in Katwijk Wilma Fischer Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Non stop muziek

Tussen de programma’s elk uur het NOS-Nieuws. Doordeweeks op de halve uren een eigen lokaal bulletin, aangevuld met een beknopt weerbericht. Tijdens de nachtelijke uren worden de uitzendingen van de RTV Katwijk digitaal verzorgd. Studio: Mr. E.N. Rahusenstraat 2a, 2225 TW Katwijk.


22 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 17 MEI 2012

De Katwijkse Jasmien de Best is dit weekend negende geworden bij het NK turnen in Almelo. De Best wist met 44,7 zich in de top tien van Nederland te turnen. Zij turnt bij de Leidse turnvereniging Nieuw Brunhilde. Jasmien kwam afgelopen zondag nogmaals uit in de toestelfinale voor het toestel brug. Daarop wist ze de achtste plek op te eisen. Met deze fantastische scores is dit wedstrijdseizoen voor de Katwijkse succesvol geëindigd. In december begon haar zegereeks bij de Bosancup, daarna werden medailles gescoord bij de regiowedstrijden en plaatsingswedstrijden voor het NK. Komend seizoen komt Jasmien de Best uit in de eerste divisie. Trainster Mirre van der Heiden is zeer verguld met haar pupil. ‘Jasmien heeft een fantastisch seizoen achter de rug. De wedstrijden zijn nu achter de rug, we gaan ons nu focussen op nieuwe elementen voor het nieuwe seizoen’.

FOTO: A.T. DE WINTER

Programma-overzicht

Martin van Eewijk en Machiel van Dam proberen in duel met een aanvaller van Spakenburg de bal te onderscheppen.

Spakenburg pakt overtuigend kampioenschap op De Krom

De supporters - en ook trainer Cees Bruinink - bezigden vooraf nog ferme taal: ‘Niemand wordt kampioen op onze Krom’, maar tegen een gedreven Spakenburg hadden de Katwijkers maar weinig in te brengen. De Katwijkers die de afgelopen weken steeds meer sterkmakers verloren, maar desondanks toch ongeslagen bleven. Lichtpuntje, tussen al dat blessureleed, was

se keeper te snel af. Aangespeeld op de penaltystip draaide de spits weg bij bewaker Michiel van Dam en haalde verwoestend uit: 0-1. Die stand bleef ondanks een overwicht toch lang op het bord. Zo lang, dat Katwijk er nog even in leek te geloven, met kansen voor Langeveld en de grootste kans voor de ingevallen Huisman. Oog in oog met Sven Taberima schoot hij echter hoog over. Twee minuten later draaide een andere invaller alle hoop bij Katwijk de nek om met twee goals in twee minuten.

de inbreng van Michael Owel en Ajunior Marc Langeveld die beiden niet voor niets een keer als ‘Man of the Match’ werden gekroond. Ondanks de terugkeer van Marcel Huisman hield Bruinink daarom vast aan de opstelling van de afgelopen weken. Minus de vorige week geblesseerde Jeffrey Jongeneelen dan. En die werd, net als maatje Donny van Oijen, toch node gemist bij de oranjehemden. De Katwijkse aanval bracht eerder dit jaar de ‘Blauwen’ het hoofd op hol, maar kon deze week geen vuist maken. De oranjehemden kwamen er af en toe nog wel aardig uit, maar voorin wist men dan de bal niet lang genoeg vast te houden. Grootste kans was voor Owel, die op afleggen van Martin van Eeuwijk hoog over schoot.

Nadat Van den Meiracker mocht ontsnappen na een knullig balletje van Jos Jansen, bood de topscorer de meegelopen Salim Amerzgiou een niet te missen kans. Nog geen minuut later verlengde Van den Meiracker een voorzet van Sebastiaan Steur op diezelfde Amerzgiou, die wedstrijd besliste: 0-3. Ricky van den Bergh prikte even later ook nog een balletje op de lat, maar het was toen al een groot feest in het Spakenburg-vak. De wedstrijd kabbelde vervolgens wat naar het

Toen stond het overigens al 0-1 voor de Spakenburgers. Nadat Atam Koroglu eerder nog de harde inzet van Robert Verschraagen met de vuisten wist te keren, was Danny van den Meiracker na een kleine twintig minuten spelen de Katwijk-

Strijd om damkampioenschap Katwijk ligt nog helemaal open

Van der Plas leek vanaf de opening goed op weg om tegen Bruin de winst te forceren. John had een aantal lastig gepositioneerde schijven, waardoor hij erg onder druk kwam te staan. Bruin wist zich toch uit deze benarde situatie te werken en had plotseling een heel sterk blok in het centrum. Van der Plas wist in het eindspel echter toch weer kansen te creëren op een remise. Bruin wist de partij niet te winnen. De verrassing van dit kampioenschap tot nu toe is Teun de Kluyver, die met drie punten de tweede plaats bezet. Deze week was het de beurt aan Kees Plug om te proberen deze reuzendoder op de knieën te krijgen. Dit bleek een goede tactiek, want Teun kwam steeds ver-

fout, die Arend de overwinning bracht. Martijn van der Plas begon sterk aan zijn partij tegen Cornelis Vooys en won direct een schijf. Die voorsprong bleek beslissend in het verdere verloop van de partij, want Martijn maakte geen fouten meer en maakte de partij koelbloedig af.

der in de problemen. Kees zag zijn winstkansen groeien en wist Teun zijn eerste nederlaag van dit kampioenschap toe te brengen. Jan Schijff trof in Paul Bremmer een gedegen tegenstander. Jan probeerde Paul daarom vanaf de eerste zetten onder druk te zetten en dat ging hem goed af. Paul bleef echter rustig door dammen en doorzag alle dreigingen. Later in de partij kwam Paul enigszins onder de druk vandaan, maar Jan had zijn tegenstander al in zo’n positie gewerkt dat hij zich van de winst wist te verzekeren.

Arie Dubbelaar zag het allemaal zeer somber in tegen Hans Klinkenberg, maar had hier geen enkele reden toe. Hans pakte een verkeerde tussenloop en kwam een schijf achter. Dit wist Hans niet meer recht te zetten en hij verloor de partij.

Gé Berbee en Arend van Beelen speelden een boeiende gelijkopgaande partij, waarbij Gé zich goede kansen wist te verschaffen op een mooi resultaat. Gé is de afgelopen periode in uitstekende vorm en wist in deze partij ook een goede stand op te bouwen, die hem een goede uitgangspositie gaf in het eindspel. Gé maakte echter een zeldzaam foutje, waardoor zijn goede spel in één klap werd teniet gedaan. Gé kroop achter een schijf, waardoor Arend een schijf kon winnen. In het eindspel was dit een fatale

De progressie van de afgelopen jaren, en de huidige derde plaats, bij Katwijk zijn iets om trots op te zijn. Maar, met de huldiging van de Spakenburgers op het netvlies, kon men op De Krom toch niet ontsnappen aan de vraag: ‘Wat als?’ Wat als er thuis gewoon was vastgehouden aan een gelijkspel tegen IJsselmeervogels? Wat als uit bij Spakenburg een 3-1 voorsprong niet was weggegeven? Wat als er vooraf was uitgesproken mee te willen spelen om de titel? Cees Bruinink hamerde dan telkens op het gebrek aan volwassenheid binnen zijn ploeg, dat Katwijk dus nog geen topclub was. Maar, stelde Cees Driebergen eerder dit seizoen al, echt succes kwam bij Rijnsburgse Boys pas toen vrijblijvendheid verdween en uitgesproken werd mee te willen doen. En dat is wellicht de laatste stap die Katwijk moet maken, om een echte topclub te worden.

RTV Katwijk sportweekend

Nieuwe tenues Quick Boys B2 Op het komende internationaal toernooi van RKSV BSC in Roosendaal op Hemelvaartsdag 17,18 en 19 mei loopt de B2 van Quick Boys er weer keurig bij. Dit komt onder andere dankzij de KBM, dat het team gesponsord heeft met compleet nieuwe pakken. Het team bestaat uit (staand v.l.n.r.) Bart van der Plas, Mark Kraay, Bart van der Plas, Hans Hoek, Jesse Nijgh, Niels Balkenende, Justin Beking, Willem Schonenberg. Gehurkt: Kees van der Niet, Demir Strojil, Dirk van Duyn, Milan Flippo, Benjamin van den Haak.

Seizoen Quick Boys eindigt in mineur

Vrijdagavond (19.00-20.00 uur): In de radio-uitzending uitgebreid aandacht voor de verrichtingen van FC Rijnvogels Heren 1, Dames 1 en Valken ’68 in de nacompetitie. In de studio ontvangen we trainers en/of speelsters van de diverse clubs.

Het seizoen zit erop voor de blauwwitten. Door het verlies bij kampioen Jodan Boys heeft Quick Boys de boot gemist voor de nacompetitie en kunnen de blauwwitten zich nu al richten op het nieuwe seizoen.

Zaterdagmiddag (14.00-18.00 uur): Naast het actuele sportnieuws zijn er live-radioverslagen van de nacompetitiewedstrijden van FC Rijnvogels Heren 1, Dames 1 en Valken ’68.

In het begin van de eerste helft deed Quick Boys weinig onder voor Jodan Boys, na een kwartier spelen kwamen de blauwwitten op voorsprong door een doelpunt van Jaap van der Plas die via Niels van Veen in balbezit was gekomen. Een paar minuten later leek Quick Boys de voorsprong zelfs nog te verhogen door een doelpunt van Kwong Wah Steinrath, zijn doelpunt werd geannuleerd wegens buitenspel. Quick Boys leek moed te putten uit de gang van zaken en bleef op jacht naar meer doelpunten. Zo zag Maarten Bak zijn doelpoging halverwege de eerste helft net naast het doel verdwijnen.

Maandagavond (vanaf 20.45 uur): Een tv-uitzending met een terugblik op het voorbije voetbalweekend en het actuele sportnieuws. Kijk voor meer informatie op http://sport.rtvkatwijk.nl.

Wedstrijdprogramma Quick Boys Zaterdag 19 mei Football Fac 2-Quick Boys 16 Quick Boys A3-UDO A1 Quick Boys A4-VVSB A2 Quick Boys A6-Oegstgeest A2

12.30 14.00 14.00 12.00

RCL C4-Quick Boys C5 Quick Boys D3-Rijnsb Boys D2 Quick Boys D4-Foreholte D4 Quick Boys E3-Meerburg E4 Quick Boys MB2-RCL MB2

10.00 10.30 08.30 10.30 12.00

Toen vond Jodan Boys het tijd om orde op zaken te stellen en begon druk te zetten op de blauwwitte defensie. Jan Willem Schep testte doelman Messemaker met een hard schot en met nog tien minuten op de klok liepen twee spelers van Jodan Boys elkaar in de weg om een opgelegde doelkans te verzilveren. Een paar minuten later was het wel raak voor Jodan Boys toen de blauwwitte verdediging onmachtig bleek de bal weg te werken en de bal in de voeten kwam van de vrijstaande Kees Graafland die zich geen moment bedacht en snoeihard op doel uithaalde waardoor de gelijkmaker op het scorebord kon worden aangetekend. Quick Boys moest deze wedstrijd winnen om nog een kansje te ma-

Valken’68 sluit af met gelijkspel De laatste wedstrijd van de competitie seizoen 2011/2012 speelde Valken’68 gelijk (2-2) tegen het Leidse Roodenburg. De doelpunten voor Valken’68 kwamen op naam van Joeri Driebergen en Sven Boonstoppel. Valken’68 trad aan met vijf spelers van het tweede elftal, in verband met de blessures van Robin Noort, Erwin de Ridder en de wegens een bruiloft afwezige Bastiaan de Mooij. Herman Binnendijk zat zijn eerste schorsing uit wegens zijn twee gele kaarten in de wedstrijd tegen Forum Sport. Voor aanvang van de wedstrijd haakte ook Peter van der Tuin af, waar-

door de jonge vader Artan Recica in de basis startte. Artan Recica en zijn vrouw waren eerder deze week ouders geworden van een dochter. Vlak voor tijd werd er bij Roodenburg afscheid genomen van de 39-jarige Patrick Heymans. Hij wordt volgend seizoen trainer van Roodenburg en de opvolger van de vertrekkende trainer Patrick Kamperveen. Komend zaterdag 19 mei, spelen het eerste en tweede elftal nacompetitie wedstrijden tegen Zuidland 1 en Leonidas 2. Het tweede elftal begint om 11.00 uur en het eerste elftal om 14.30 uur.

Arjan Varkevisser kwam sterk uit de opening tegen Rick de Jong. Rick kwam in een lastige stand terecht en kwam door een foutje op achterstand. In het eindspel maakte Rick het zijn tegenstander nog lastig, maar Arjan wist toch te winnen. Alexander Neijenhuis wist zijn tegenstander Kees van der Marel met de nodige praatjes en gezelligheid behoorlijk van zijn spel te houden. Alexander wist in de tussentijd met een paar mooie zetjes de winst naar zich toe te trekken.

FOTO: HANS VAN DUIJN

Jack van der Plas leidde na twee wedstrijden in het Kampioenschap van Katwijk. Hij wist als enige zijn eerste twee wedstrijden te winnen en moest nu tegen John Bruin proberen zijn voorsprong vast te houden.

einde, waar, bij de verslagen Katwijkers, de kinderen van De Krom, Arie Jonker en Jan Groen, nog hun afscheidsminuten mochten maken.

Het is definitief over en sluiten. Het seizoen voor Quick Boys is als een nachtkaars uitgegaan.

Laatste tafeltennislessen voortgezet onderwijs Aan de sportklassen van Visser ’t Hooft werden vorige week woensdag en donderdag de laatste tafeltennislessen voor het schooljaar 2011/2012 gegeven. Tafeltennisvereniging Rijnsoever verzorgt, tegen een geringe vergoeding, tafeltennislessen in haar accommodatie aan de Sandtlaan in Katwijk aan den Rijn voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Daarvoor zijn afspraken gemaakt met de deelnemende scholen Visser ’t Hooft, Andreas College vestiging Pieter Groen en Andreas College vestiging Rijnmond. Bijkomend voordeel voor de scho-

len is dat tafeltennis een binnensport is en dus geen afgelastingen kent; ongeacht het weer kan er altijd gespeeld worden. En dat heeft de begeleiding geweten; op donderdag 10 mei werd vanwege het slechte weer niet door één maar door twee groepen met in totaal 33 kinderen gelijktijdig getafeltennist. Leerlingen die door deze lessen geïnteresseerd zijn geraakt in het tafeltennis kunnen enkele malen gratis meetrainen met een echte trainingsgroep. Indeling in een trainingsgroep is afhankelijk van leeftijd, spelniveau en tijdstip. Meer informatie op www.ttvrijnsoever.nl.

ken op deelname in de nacompetitie. Na de rust zetten de blauwwitten aan om alsnog de winst te forceren, maar liepen zich stuk op de verdediging van de kampioen die geen kans weggaf. Na ruim vijf minuten spelen ontsnapte Quick Boys aan een achterstand toen Kees Graafland op aangeven van Remco de Rijk een prima gelegenheid onbenut liet om Jodan Boys op voorsprong te laten komen. Met nog een kwartier te spelen werden de problemen van Quick Boys nog groter toen Houssin Bezzai na een rode kaart voortijdig kon gaan douchen. In dezelfde fase werd Maarten Bak naar de kant gehaald voor Yuri Guijt. Quick Boys werd intussen overklast door Jodan Boys dat soeverein heerste en er lustig op los kon combineren. Meerdere uitgelezen doelkansen werden door Jodan Boys geproduceerd maar te slordige afwerking van die kansen voorkwam de voorsprong nog. Met nog een kwartier te spelen schoot invaller Sander van Gool met een snoeihard diagonaal schot waarop doelman Messemaker kansloos was alle illusies van de blauwwitten op een positief resultaat in Gouda aan diggelen. Het geslagen Quick Boys dat er voor de rest van de wedstrijd niet meer aan te pas kwam en door slordige afwerking van de doelkansen door Jodan Boys een afstraffing bespaard bleef kon eindelijk het seizoen afsluiten waarin de hooggespannen verwachtingen niet werden waargemaakt en zal het komende seizoen weer in de hoofdklasse spelen.

MVKV-teams gewikkeld in felle kampioensstrijd

FOTO: PR.

Met ‘super saturday’ als slotweekeinde kwam het tweede topklasseseizoen tot een geweldige apotheose, Katwijk-Spakenburg en runner up Rijnsburgse Boys uit tegen de ‘Vogels’. Maar het van pole position vertrokken Spakenburg maakte geen fout en mocht zich aan het einde van de middag de terechte kampioen noemen. Met een 0-3 overwinning pakte Spakenburg zaterdag het kampioenschap en daar viel weinig op af te dingen.

FOTO: HANS VAN DUIJN

Katwijkse Jasmien de Best negende op NK turnen

De tenniscompetitie is voor de meeste teams alweer op de helft. TC MVKV is dan misschien niet zo’n hele grote vereniging, maar het heeft toch negentien teams in competitie. Dat zijn heel veel enthousiaste leden die een ochtend, avond of een weekenddag competitief de tennissport bedrijven.

Gelukkig zijn er altijd wel een paar teams die de MVKV eer hoog houden; zondag dames 1, zondag dames 2, zondag gemengd 1, dinsdagavond 18+ heren 1 en maandagochtend 45+ dames 1 zijn allemaal in de race voor het kampioenschap. Voor geen van allen is het een gelopen koers, dus volop spanning de komende weken.

Hoewel de temperaturen deze competitie zeker niet het tropische niveau van voorgaande jaren bereiken en we niet hoeven te smeren tegen zonnesteken, zijn er tot nu toe nog geen wedstrijden uitgevallen. Op zich mooi natuurlijk, al hebben we natuurlijk liever dat er naast een lekkere pot tennis ook genoten kan worden van een zonnetje op het terras.

Waar TC MVKV wel standaard elk jaar het kampioenschap mee behaald… gezelligheid. Tegenstanders spelen graag op ons kleine, maar oergezellige park. Dat is ook de reden dat het jaarlijkse TC MVKV Open Tennistoernooi altijd snel vol is.

Helaas lijkt het wel of het weer ook de prestaties van onze teams beïnvloeden. Een groot deel van de MVKV-teams staan in de ‘onderste helftje’ van de stand en er zijn een aantal teams die flink aan de bak moeten om degradatie te voorkomen. Nu kunnen het slowstarters zijn en in de resterende wedstrijden een ‘goede serie’ neerzetten, maar net als Ajax alsnog kampioen worden, zit er niet meer in. Het zou natuurlijk ook kunnen dat veel teams de strategie hebben om nu te degraderen, om dan volgend seizoen op het gloednieuwe park, vol voor het kampioenschap te gaan. Maar… dat is toch misschien wel te ver gezocht, want als je eenmaal op die tennisbaan staat, dan wil je winnen ook.

Wees er daarom ook dit jaar snel bij, want de inschrijving voor het 29e Open Kuifhoftoernooi is alweer geopend. Het toernooi wordt dit jaar gespeeld van 16 t/m 24 juni en dit jaar is de leeftijd verlaagd naar 25+. Voor meer informatie en het weekprogramma, kunt u de website raadplegen: www.tcmvkv.nl. Op de website kunt u ook alles lezen over de vorderingen van ons nieuwe tennispark. Op de plek van de ‘Kruithuisjes’ zijn de werkzaamheden in volle gang. De planning is dat er begin 2013 een prachtig park zal liggen met vier vooruitstrevende Gravel Premium Plus tennisbanen, een Kidscourt en een ruim en gezellig clubhuis. Maar eerst wacht ons nog een lang en gezellig tennisseizoen op ons ‘oude stekkie’.


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 17 MEI 2012 • 23 Geboren

Geboren

25 jaar getrouwd

25 jaar getrouwd

25 jaar getrouwd

55 jaar getrouwd

Eventuele fouten in schriftelijk opgegeven advertenties worden niet gecompenseerd. Dravertjes kunnen zonder opgaaf van redenen worden geweigerd.

Op 5 mei is Lars van Rijn geboren. Zoon van Sjon en Mariët. Gefeliciteerd namens opa en oma van Beelen, oma en Adrie, Randy, Marieke en Anouk.

Op donderdag 3 mei is geboren Julian, zoon van Kees en Jacolien Blonk, broertje van Anouk. Gefeliciteerd namens familie Blonk en familie de Vries.

Na 25 jaar, nog steeds in vuur en vlam voor elkaar. Op 14 mei zijn onze lieve vrienden Kees en Corine Verhoef een zilveren paar. Hartelijk gefeliciteerd en nog heel veel gelukkige jaren toegewenst met jullie kinderen. Bouwe en Marijke.

Het moment is daar. Willem en Gerda Kuijt zijn op 22 mei, al 25 jaar een stralend paar. Van harte gefeliciteerd Pa, fam. de Best en fam. v.d. Panne.

14 mei waren onze ouders, Kees en Corine Verhoef 25 jaar getrouwd. Fijne dag en nog vele jaren in goede gezondheid toegewenst. Christel en Kees-Jan Verhoef.

D.V. 21 mei zijn Cor en Annie van der Plas 55 jaar getrouwd! Veel liefs en hartelijk gefeliciteerd van jullie kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

U kunt uw Dravertje e-mailen naar dravertjes@uitgeverijverhagen.nl, onder vermelding van uw naam, adres, postcode + woonplaats en telefoonnummer

Jarig

Jarig

Jarig

Jarig

Jarig

Toernooi

Op 15 mei werd Leen Jonker 65 jaar! Maar met sporten en werken is hij nog lang niet klaar! Gefeliciteerd Ans, Erwin & Sonja.

Hoera mijn man en onze (o) pa Leen Rovers wordt 22 mei 65 jaar. Van harte gefeliciteerd van Corrie, Alice en Kees, Marielle en Richard, Dominique, Pim en Youri.

Hoera! Opa Baard verdient een taart, omdat hij op 17 mei naar 65 jaar verjaard! Van harte gefeliciteerd en nog vele jaren! Jessie, Lisa, Sara, Daan, Eef & Barrie.

Dirk van Duyvenbode is op 18 mei 65 jaar. In de fust zullen ze hem missen Dirk gaat, bij goed weer, alle dagen vissen. Gods zegen over je verdere leven en een dikke zoen van ons.

Onze kleindochter/nichtje Anouk van Beelen, is op 15 mei 2 jaar geworden!! Dikke kus van opa en oma Puk, Jaap, Esther, Sam en Bas.

Bij voetbalvereniging Quick Boys werd het landenteamtoernooi afgesloten met een wedstrijd tussen Griekenland en Italië. In een spannende wedstrijd kwam Italië al snel op 0-2 voorsprong. De Grieken kwamen goed terug en wonnen alsnog met 4-2. Het Griekse team bestaat ui Hendrik Messemaker, Pascal Wagemaker, Sven van der Plas, Tim Lange en Gijs Lange.

Jarig

Jarig

DRAVERTJES Dravertjes te koop aangeboden/ gevraagd tot maximaal 25 woorden zijn voor particulieren gratis. Meer woorden: 0,20 eurocent per woord. Per persoon mag slechts één gratis dravertje per editie worden geplaatst. Felicitatiedravertjes: maximaal 2 per en/of over persoon. Alle overige dravertjes € 5,00 tot max. 25 woorden. Meer woorden: 0,20 eurocent per woord. Brieven onder nummer of bewijsnummers € 3,00 extra.

• 2e hands-fietsen en 2e handsbrommers/scooters bij Frans Luyten Tweewielers, Achterweg 22, Katwijk. Telefoon 071-4029035. • JUBILATE KRINGLOOP ROMMELMARKT, Pr. Hendrikkade 11, tel. 071-4075512/ 0613719872 (A. Meijvogel) Voor verkoop, inbreng en ophaal (ook bezorgen), ook leeghalen van inboedel tegen een vergoeding, open op zat.morgen en do.avond (min prijzen) E-mailadres: maybird@ ziggo.nl. Op 7 juli a.s. houden wij onze Zomerbazaar met totale leegverkoop! • TE HUUR: RUIM APPARTEMENT, 2 slpk, wk, keuken, badk. Nabij centrum, € 800,00. Info 0618792200.

VAN LEEUWEN papier- en metaalhandel Vanouds het adres voor uw oude metalen en oud papier. Biedt hoge prijzen voor oud ijzer, koper, lood, zink, etc. De Hooge Krocht 151 Ind. Klei-Oost, Noordwijk Telefoon 071-4014105

Hiep, hiep hoera. Elise van Beelen 1 jaar. Heel veel liefs xxx oma Co en opa Kees.

Collectant voor Rode Kruis in Katwijk De nationale collecteweek van het Nederlandse Rode Kruis vindt plaats van 25 t/m 30 juni. Om tijdens deze week zoveel mogelijk mensen te bereiken, zijn veel helpende handen nodig. Al met een paar uurtjes tijd kunt u iets betekenen voor het goede doel: namelijk als collectant! Loopt u mee? Dankzij de inzet van duizenden collectanten voor het Nederlandse Rode Kruis is het mogelijk om directe hulp te geven aan mensen die dat hard nodig hebben. Om deze activiteiten met volle inzet te kunnen blijven voortzetten, is de opbrengst van de collecteweek erg belangrijk. De opbrengst komt namelijk 100% ten goede aan het werk van het Rode Kruis Katwijk. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: collecte@rodekruiskatwijk.nl of via het tel. 06-12674544.

De Brug ook in Gouda van start met verslavingszorg

Deze fotopagina* is bestemd voor geboortes, jarigen, huwelijken, jubilea, geslaagden, etc. De foto wordt geplaatst op 1 kolom breedte, de tekst is maximaal 25 woorden. Foto’s en tekst van geboortes, 50-jarigen, huwelijken, huwelijks- en andere jubilea, en geslaagden van HBO- of universitaire opleidingen zijn gratis. Gratis plaatsingen zijn alleen achteraf. Andere gebeurtenissen kosten € 7,per plaatsing; contant (of pinnen) aan de receptie.

Hiep, hiep, hoera Lennart wordt 15 mei 15 jaar. Gefeliciteerd van de Parrels, de Duintjes en de Noortjes.

Mensen met verslavingsproblematiek in Gouda kunnen vanaf juni ambulante hulp krijgen van behandelaars van de Katwijkse verslavingsorganisatie De Brug Midden-Nederland. De Brug is in 1995 in Katwijk ontstaan vanuit een initiatief van lokale kerken. De organisatie heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een ggz-instelling voor verslavingszorg

Aanleveren kan aan de receptie van het kantoor aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk. Of digitaal: receptie@uitgeverijverhagen.nl. Digitale foto’s dienen van voldoende resolutie te zijn (minimaal 500 kB).

Gezinsavond met ds. J.C. de Groot

Uitgeverij Verhagen behoudt zich het recht voor om foto’s en tekst te weigeren.

Hemelvaartvakantie in zwembad Aquamar Er zijn deze week, in de Hemelvaartvakantie, allerlei activiteiten in zwembad Aquamar aan de Piet Heinlaan in Katwijk. Het zwembad is dan dagelijks geopend van 12.0016.00 uur. Donderdag 17 mei: Hemelvaartsdag. Vrijdag 18 mei: Waterinstuif. In het water ligt vandaag heel veel sport, spel en drijfmateriaal. Hou jij van klimmen, klauteren, van de glijbaan gaan en lekker ravotten? Dan is dit is voor jou! Uiteraard mag je zelf ook wat leuks meenemen voor in het zwembad.

Dominee J.C. de Groot uit Dordrecht spreekt zaterdag 19 mei tijdens de vijfde editie van de gezinsavond. Ds. de Groot is geen onbekende voor de bezoekers. Vorige maand heeft hij zijn 25-jarige ambtsjubileum herdacht. Hij ging door diepe dalen, maar mocht door Gods genade zeggen: ‘Het gaat weer goed met me, Gods kracht wordt in zwakheid volbracht!’. Thema van deze avond is: ‘Eén Geest, één kerk...?’. Naast vaste organist Jaap van der Plas begeleidt een muziekgroep van jongeren de samenzang. Na de pauze is er een Bijbelquiz voor de kinderen. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en wordt gehouden in kerkelijk centrum Het Anker, Voorstraat 74 in Katwijk. De zaal is open vanaf 19.00 uur. De avond wordt afgesloten met een hapje en een drankje. Jong én oud is van harte welkom.

*Per gebeurtenis wordt één foto geplaatst

Opendeurdienst In wijkgebouw De Wiek is er zondag 20 mei een laagdrempelige dienst. Er wordt begonnen om 10.00 uur. Spreker in deze dienst is Henk Binnendijk jr. Het thema is ‘Van verwarring naar verwachting’. Pianist Corné van Duijn begeleidt de dienst en muzikale medewerking is er van de Happy Singers. Natuurlijk bent ook u/jij van harte welkom in deze dienst en neem gerust iemand mee. Voor de kinderen is er oppas en na de dienst staat de koffie klaar.

Er wordt behandeling geboden aan mensen met allerlei soorten verslaving (drugs, alcohol, internet, porno, gokken, game- en eetverslaving). Ook worden intakes voor een opname bij De Hoop in Dordrecht verzorgd en wordt hulp geboden aan ouders/partners en overige familieleden van verslaafden. Iedereen kan bij De Brug terecht, ongeacht welke verslaving, afkomst of levensovertuiging.

Zingend Geloven Afsluiting seizoen in Triumfatorkerk Chr. Ouderbond met Cantate Deo De Christelijke Ouderen Bond KatIn de Triumfatorkerk in Katwijk aan Zee is op zondag 20 mei, aanvang 18.30 uur, een Zingend Gelovendienst. Voorganger in deze dienst is de bekende predikant ds. B.J.G. Roolvink uit Voorhout. De organist/pianist is Rob van Efferink. Hij zal een korte improvisatie verzorgen op de piano over een bekend gezang. Medewerking wordt verleend door het christelijk gemengd koor Cantate Deo te Katwijk. Het koor zingt onder andere ‘Overal is God’; ‘Zum Sanctus’; ‘Stilte over alle landen’; ‘Gloria’ van Gounod. De gemeentezang bestaat uit psalmen, gezangen en geestelijke liederen. Na afloop kunt u napraten onder het genot van een kopje koffie. Triumfatorkerk, Piet Katwijk aan Zee.

Heinlaan,

wijk (COBK) houdt woensdag 23 mei de volgende contactmiddag in Het Anker aan de Voorstraat. Aanvang 14.30 uur. (zaal open 14.00 uur) Met deze bijeenkomst worden de activiteiten van het vergaderseizoen 2011-2012 afgesloten. Na de opening door de voorzitter J. Snoey zal ds. B. Brunt uit Valkenburg met beeld en geluid ons op een meditatieve wijze vertellen van zijn fietstocht van Valkenburg naar het zomerkamp van de Stichting Kind in Oost-Europa bij Ozunca Bai in Roemenië. Op de fiets ontdekt hij hoe in heel verschillende landen het geloof een rol speelt, en weet hij van heel nabij op een bijzondere manier Gods aanwezigheid op straat vast te leggen en door te geven. Wilt u lid worden van de COBK, dan kunt u zich opgeven bij M. van Beelen, Prinses Margrietlaan 8, Katwijk, tel. 4021593.

Nachtegaalexcursie in Katwijkse zuidduinen Iedereen heeft er weleens van gehoord; de nachtegaal, maar wie weet er nou eigenlijk hoe de nachtegaal echt klinkt en eruit ziet? Daarom nu de kans om de nachtegaal in het echt te horen en te spotten. Bij het vallen van de avond onder leiding van een natuurgids wandelen in de duinen van Katwijk. In de maanden mei en juni laten vele zangvogels van zich horen, maar als de schemer valt worden

Postzegelbeurs in De Wiek Heeft u nog een oud album op zolder liggen? Wilt u weten wat de waarde daarvan is of dat het iets interessants bevat?

ze stil. Dat geldt niet voor de beroemdste en misschien wel de bekendste zangvogel; de nachtegaal. Vanuit de toppen van een duindoorn of meidoorn laat deze vogel zijn mooie zang luidt en duidelijk horen. Tijdens deze avondwandeling gaan we op zoek en luisteren naar de nachtegaal, maar ook andere dieren zullen actief zijn in deze avonduren.

Schichtige konijnen grazen op de open duingraslanden, maar ook reeën en vossen komen uit de dekking. Vrijdag 1 juni, start: 20.00 uur, einde: 22.00 uur. Kosten: € 5,- volwassen, € 2,50 kinderen (t/m 12 jr). Startlocatie: groenwitte slagboom aan de Zuidduinseweg 1, Katwijk aan Zee. Aanmelden is niet nodig. Tip: neem een verrekijker mee.

Zendamateurs DARES beschikbaar voor Veiligheidsregio Hollands Midden FOTO: PR

Of wilt u deze verzameling op een veiling verkopen? Postzegelvereniging KatwijkRijnsburg houdt zaterdag 26 mei een postzegelbeurs in wijkgebouw De Wiek, Fresiastraat in Katwijk aan den Rijn (naast de bibliotheek). Daar is informatie te verkrijgen over dat oude album. Ook is er volop gelegenheid tot ruilen en er zijn meerdere handelaren aanwezig. Komt u eens langs en laat u informeren wat de mogelijkheden zijn. En als u opnieuw of voor het eerst wilt beginnen, bent u ook van harte welkom. De koffie staat klaar en er zijn ‘stuiver’boeken aanwezig, dus voor de kosten hoeft u het niet te laten. U bent vanaf 10.00 uur van harte welkom en de beurs sluit om 15.30 uur.

met een christelijke identiteit. De helft van de cliënten komt uit de wijde omgeving en regelmatig krijgen ook cliënten uit de regio Gouda ambulante behandeling in de polikliniek van De Brug. Daaruit blijkt de noodzaak van de nieuwe buitenpolikliniek. Eerder is De Brug al gestart met ambulante behandeling in Alphen aan den Rijn en Amsterdam voor cliënten uit die regio’s.

Scootmobielcursus: veilig op weg De cursus voor de scootmobielgebruikers werd begin deze maand gehouden in de dienstencentra de Zwanenburg en Rijndal. Ongeveer vijftig enthousiaste mensen hebben daaraan deelgenomen, waarvan twintig personen voor het eerst meededen. Deze scootmobielgebruikers kunnen zich, na deze dag, weer met meer zekerheid in het verkeer begeven! Vanuit Veilig Verkeer Nederland verzorgde de heer Dirkzwager een

theorieles met behulp van een fotopresentatie, deelnemers konden hier voor al hun verkeersvragen terecht. Er werden tips uitgewisseld en ervaringen gedeeld. Er was gelegenheid voor deelnemers om het gehoor en de ogen te laten testen, tenslotte heb je deze hard nodig in het verkeer. Informatie over aanschaf van een scootmobiel en tal van andere zaken kon men inwinnen bij een stand van de gemeente Katwijk. De praktijk werd geoefend met behulp van een parcours, en een proefroute die één op één werd gereden met begeleiding.

In het begin van de middag, na de lunch, werden de certificaten uitgedeeld. Zodat de deelnemers aan iedereen kunnen laten zien, dat men had deelgenomen aan deze dag. Het officiële gedeelte van de cursus werd daarmee afgesloten. Daarna is er op beide dagen gezamenlijk een tocht gereden door Katwijk. De cursusdagen werden afgesloten met een kopje thee, waar er volop gelegenheid was om uitgebreid te evalueren. Volgend jaar is het de bedoeling om weer een scootmobielcursus te organiseren, medio april en mei.

Een langdurige stroomuitval of een overstroming zijn situaties waarbij het denkbaar is dat reguliere communicatie via telefoon en internet uitvalt. Juist in dit soort situaties zijn goede communicatievoorzieningen voor de professionele hulpverleningsdiensten en de gemeenten van cruciaal belang. Met het ondertekenen van een convenant op 19 april kan de Veiligheidsregio Hollands Midden een beroep doen op de stichting DARES voor de inzet van ondersteunende radiocommunicatie tijdens rampen en in crisissituaties.

nen zich in om risico’s te verminderen en verder om incidenten, rampen en crises zo goed mogelijk te bestrijden. Het succes van de bestrijding van rampen en crises is in hoge mate afhankelijk van goede communicatie en informatie-uitwisseling. De professionele hulpverleningsdiensten en de overheid beschikken voor onderlinge communicatie over eigen netwerken, waarmee men elkaar onder vrijwel alle omstandigheden kan bereiken. Er zijn echter extreme situaties te bedenken waarbij deze netwerken tijdelijk of langdurig overbelast raken en een alternatief noodzakelijk is. Stichting DARES kan dit alternatief bieden.

In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken hulpverleningsdiensten, gemeenten en partners samen aan uw veiligheid. Ze span-

DARES Stichting DARES (Dutch Amateur Radio Emergency Service) is een

vrijwilligersorganisatie, die de specialistische kennis en kunde op het gebied van telecommunicatie van door de overheid gelicenseerde radiozendamateurs wil inzetten voor ondersteunende communicatie tussen hulpverleners, bevolking en de overheid. Men is in staat spraak- en datacommunicatie te verzorgen tussen meerdere punten. DARES is zelfredzaam door gebruik van eigen zend- en ontvangstapparatuur en eigen energievoorzieningen. Als alle communicatiemiddelen zijn uitgevallen is DARES vrijwel altijd in staat om op een gestructureerde manier te communiceren tussen meerdere locaties. Het belang hiervan wordt door zowel het ministerie van veiligheid en justitie als door specialisten van Defensie onderschreven.


O w P

P O

eg = O =p P ech

h c = e p P O eg = w

MAGAZIJNOPRUIMING! DEMOSET

KORTINGEN TOT 80%

Warm Oak

rCVGGFULBTU rTBMPOUBGFM

2,5 zits zandkleur + fauteuil bruin samen:

180/200 compleet

GERLAG & GERLAG r[JUTCAPITON r[JUTCAPITON

â&#x201A;Ź595,-

rTJFSLVTTFOT

Van â&#x201A;Ź 5695,-

â&#x201A;Ź2895,-

Grote partij electrische relaxfauteuils /FEFSMBOETGBCSJDBBU

Van â&#x201A;Ź 2195,-

Bed

Van â&#x201A;Ź 2995,-

â&#x201A;Ź398,-

Van â&#x201A;Ź 2198,-

7BOLMBTTJFLUPUNPEFSO

Ledikant

Winkelkast

â&#x201A;Ź995,-

10-tallen fauteuils

Van â&#x201A;Ź 3198,-

â&#x201A;Ź295,-

Van â&#x201A;Ź 2195,-

nu -50%

Fedde hoekbank

rIPPGECPSE 260cm rCPYTQSJOH rOBDIULBTUKFT rNBUSBTâ&#x201A;Ź795,-

Matrassenactie

â&#x201A;Ź1998,- â&#x201A;Ź398,Hollands â&#x201A;Ź1498,-

â&#x201A;Ź895,-

180/200 compleet electr. verstelb.

180/200 compleet electr. verstelb.

â&#x201A;Ź1195,-

â&#x201A;Ź1695,-

180/200 compleet London

180/200 compleet

â&#x201A;Ź1195,-

â&#x201A;Ź1295,-

180/200 compleet Timeless

180/200 Norma electrisch

â&#x201A;Ź1495,-

â&#x201A;Ź1999,-

180/200 compleet

180/210 compleet electrisch

â&#x201A;Ź1695,-

â&#x201A;Ź1995,-

90/200

Nu al vanaf

180/200 compleet Linnen De Luxe

Comford

rDN rLBTUBOKFFJLFO r NBUSBTTFO r FMFDUSJTDIF MBUUFOCPEFNT

180/200 compleet

2e gratis!

Van â&#x201A;Ź6195,-

â&#x201A;Ź3995,-

180/210 Horssens

Van â&#x201A;Ź2695,-

â&#x201A;Ź1995,-

Grote partij met seniorenbankstellen ook met interieur

Eldorado bank

Nu compleet v.a. 2-zits bank Van â&#x201A;Ź 595,- 2 -zits bank Van â&#x201A;Ź 695,- 1/2

â&#x201A;Ź395,â&#x201A;Ź1295,â&#x201A;Ź495,- Vintage boxspringset 3-zits Afrika Van â&#x201A;Ź 1998,-

2 fauteuils rood

Van â&#x201A;Ź 695,-

Let op!! Let op!! Let op!! Let op!!

Dit is maar een KLEIN gedeelte van ons totale opruimingsassortiment * * EVT. TEGEN VERGOEDING TE BEZORGEN * *

r$PNQMFFU r OBDIULBTUKFT r NBUSBTTFO

â&#x201A;Ź495,diverse 2,5 zits banken

Van â&#x201A;Ź 1195,-

â&#x201A;Ź1295,-

â&#x201A;Ź795,-

Van â&#x201A;Ź 3998,-

â&#x201A;Ź2295,-

OPENINGSTIJDEN MAGAZIJN: Vrijdag 18 mei 10.00 - 20.00 uur Zaterdag 19 mei 10.00 - 16.00 uur Donderdag 24 mei 10.00 - 20.00 uur Vrijdag 25 mei 10.00 - 20.00 uur Zaterdag 26 mei 10.00 - 14.00 uur

BUIS MEUBELEN

MAESSLOOT 1 INDUSTRIETERREIN KLEI-OOST RIJNSBURG

KP_week_20_12  

de KATWIJKSCHE POST De Nachtwacht heeft een uitgeslapen aanbieding waarbij de waarde van uw oude bed kan oplopen tot 500 euro.Zo ligt u niet...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you