Page 1

de KATWIJKSCHE POST

DE KATWIJKSCHE POST NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR KATWIJK, RIJNSBURG EN VALKENBURG

91ste JAARGANG NR. 12

DONDERDAG 22 MAART 2012

Strenger handhaven alcoholbeleid

WOORDEN SPREKEN:

’Korten subsidie of intrekken vergunning’ Handhaven, handhaven en nog eens handhaven. En voorlichting. En de ouders erbij betrekken. Maar toch vooral handhaven. Handhaven van de bestaande regels als het gaat om het alcoholmatigingsbeleid in Katwijk. Streng handhaven zelfs, waarbij korten op subsidie of intrekken van vergunningen niet geschuwd moet worden. Dat zou de meest ideale situatie zijn. Er is echter een probleem. Meer handhaven kost geld.

ders moeten zo vroeg mogelijk benaderd worden. Jongeren eerder uit laten gaan’, somt Kuijt op. Partijgenoot Gert Varkevisser voegt nog meer wensen toe. ’Het aantal incidenten dat alcohol gerelateerd is met een bepaald percentage omlaag brengen. Dat kan door betere handhaving op het hanteren van de leeftijdsgrens, in sportkantines en verenigingen, extra toezicht en als het nodig is vergunningen intrekken en boetes uitdelen.’

De raadscommissie Welzijn hield afgelopen dinsdagavond, op verzoek van ChristenUnie (CU), en debat over het alcoholbeleid. Dat overmatig drank drinken niet goed is voor de gezondheid en de veiligheid, daar zijn alle partijen het wel over eens. Ze zijn het eveneens eens over de rol van de ouders. Die zijn als eerste verantwoordelijk. En de partijen vinden elkaar ook in het feit, dat er in Katwijk heel veel gebeurt op het gebied van alcoholmatiging, in samenwerking met onder meer Platform Kocon. ’We hebben er in Katwijk veel aandacht voor, maar alles kan beter’, zegt Atie Kuijt-van den Oever (CU). Haar partij timmert de laatste tijd flink aan de weg als het gaat om het terugdringen van alcoholgebruik. De CU presenteert een wensenlijst. ’Honderd procent geen alcohol voor jongeren onder de 16 jaar. De ou-

Handhaven speelt ook een belangrijke rol bij de andere partijen. ’Handhaving, bewustwording en samenhang. Dat zijn voor ons de drie sleutelwoorden’, laat Edwin de Mol (VVD) weten. ’En investeer in meer bewustwording bij de ouders.’ De raadsfracties werden onder meer gevraagd te reageren op de volgende drie stellingen. Om de gezondheid van jongeren te beschermen moet je drank voor jongeren verbieden. Zonder stevige handhaving van de regels is het alcoholmatigingsbeleid gedoemd te mislukken. Met doelstelling van tachtig procent naleving voor de verstrekking van alcohol zet de gemeente een stap in de goede richting. ’Een totaal verbod lijkt me niet mogelijk’, concludeert Wim van Duijn (SGP). ’Dan neemt illegaal gedrag

’Door interne ontwikkelingen, zoals een verhuizing, is er te weinig voorbereidingstijd over gebleven voor de Boomfeestdag’, laat een woordvoerder van de gemeente weten. ’Daarnaast heeft de gemeente veel van de beschikbare financiële middelen benut voor het invullen van de kale plekken in bijvoorbeeld parken en grasstroken om te voldoen aan de afspraken die hierover zijn gemaakt.’

Maxim Gorki

Losse nummers: € 1,50

DEZE WEEK

Met de subsidie krijgt het evenement dezelfde status als de jaarlijkse Najaarsfeest in Katwijk aan den Rijn en paardenmarkten in Rijnsburg en Valkenburg. ’Het imago van Katwijk is nog altijd sterk verbonden aan de rijke visserijhistorie’, zegt de ambtelijke nota aan het college. ’Het evenement past dan ook volledig bij de cultuur en het visserijverleden van Katwijk’. Hoewel het evenement volgens de gemeentelijke afdeling ’primair ge-

Vernieuwd Spinozahuis helemaal museum

Avondje visfileren met de ‘ouwe’

270 vrijwiligers in actie NL DOET

3 5 13

Katwijks Boekenbal in bibliotheek

11

’Dat betekent niet dat Katwijk niet om bomen geeft’, verontschuldigt ze zich. ’Er zijn op diverse locaties in de gemeente bomen geplant, zoals naast de Westerbaan en de Dorpsweide in Valkenburg. Ook zijn er veel bomen vóór de vorstperiode geplant, omdat dat een minder kwetsbare periode voor bomen is. In het plantseizoen 2011-2012 zijn ongeveer 220 tot 250 bomen geplant. En wethouder Gerard Mostert heeft in het kader van Nederland Doet, afgelopen vrijdag, een boom geplant, samen met de leerlingen van groep 8 of 7 van de Dubbelburg in Rijnsburg.’ Aan de 55ste Boomfeestdag doen dit jaar zo’n 115.000 schoolkinderen mee in ongeveer 350 gemeenten. Daarbij worden 230.000 bomen en struiken geplant. In de afgelopen 55 jaar zijn in Nederland op de Boomfeestdag meer dan 11 miljoen bomen en struiken geplant.

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

Zo’n 350 leerlingen van zeven basisscholen hebben gisterochtend met groot succes meegedaan aan de actie ’Wandelen voor Water’. Onder de lentezon wandelden de leerlingen zes kilometer met zes liter water op de rug over het strand en door de duinen. En dat leverde het recordbedrag van 9.801,97 euro op voor een project van ZOA in Ethiopië met schoon drinkwater voor kinderen. Dat is bijna tweeduizend euro meer dan vorig jaar. Met deze actie ervaren basisschoolleerlingen wat leeftijdgenootjes in ontwikkelingslanden moeten doen om aan drinkwater te komen: gemiddeld 6 kilometer wandelen met 6 liter water.

www.bibliotheekkatwijk.nl

Geen ’Oranje boven’ voor De Schuit

Klok vooruit In de nacht van komende zaterdag op zondag wordt de klok om twee uur een uur vooruitgezet.

Het Koninginnedagfestival van jongerencentrum De Schuit gaat dit jaar niet door. Wegens de verbouwingen aan het gebouw aan de Dwarsstraat was de organisatie op zoek naar een andere locatie, en diende een verzoek in bij de gemeente om het jaarlijkse feest te houden op het Strandplein aan de Boulevard. Dit verzoek is begin maart ingediend.

’Mede door de verbouwingen en bijkomende drukte hebben we pas laat nagedacht over een andere locatie’, zegt voorzitter Lucas van Tol. De organisatie kreeg te horen dat het verzoek pas op 27 maart door het college zou worden behandeld. Een eventuele klachtenprocedure van omwonenden neemt daarnaast ook nog tijd in beslag. Voor de organisatie blijft er dan te

DE KATWIJKSCHE POST de KATWIJKSCHE POST

Vervolg op pagina 7

g n i t r ko

Abonnee

weinig tijd over om het feest tot in de puntjes te plannen. ’Dat risico willen we niet nemen’, aldus Van Tol. De Schuit heeft als locatie ook het parkeerterrein bij de Noordduinen overwogen, maar aangezien de doelgroep van de organisatie al wat ouder is wilden ze niet weg uit het dorpscentrum. Afgelopen weekend is door de organisatie besloten het feest helemaal af te lassen.

Deze week extra voordeel bij: Schilders-, glas en afwerkingsbedrijf

Cor van Rijn 06-44162455

ook voor kleinschalig totaal-onderhoud oo

www.corvanrijn-uwvakschilder.nl w

Waar wijsheid regeert, zal het recht zegevieren.

Zie alle aanbiedingen op pagina abonneekorting in deze krant!

Rijnstraat 119 2223 EA Katwijk

Binnendijk corrigeert Udo

Te l e f o o n 0 7 1 4 0 3 0 1 5 1 E-mail: demilliano@planet.nl

Mogelijk wél planschade voor bewoners Boulevard

Voorzitter Lies van Beelen van het onlangs opgerichte Comité Visserijdagen Katwijk is blij met de subsidie. ’Maar daar hebben we best aan moeten trekken’. Het comité had een conceptprogramma en voorlopige begroting opgesteld. Van Beelen: ’Daar willen we best in schrappen, maar niet te veel. De bewoners van Katwijk hebben een bepaald beeld bij de Visserijdagen

en dat wekt verwachtingen. Als we alleen een slap aftreksel neer kunnen zetten, zijn die bij voorbaat al gedoemd te mislukken.’ De Visserijdagen zijn nu tot en met donderdag ’gegarandeerd’, laat de voorzitter weten. ’Mede dankzij een donatie van 5.000 euro van Fonds 1818 en welwillende medewerking van velen.’ Van andere organisaties die aangeschreven zijn met een verzoek om een donatie, is tot op heden (nog) niets vernomen. Het comité blijft zich inspannen om meer sponsoren aan zich te binden. Van Beelen: ’Als er nog mensen zijn die een aandeel willen leveren aan de Visserijdagen Katwijk, als sponsor in geld of natura, dan kunnen die contact opnemen. Zo maken we er met elkaar een feestje van.’ Het voorlopige programma en contactgegevens van de bestuursleden staan op www.visserijdagenkatwijk.nu

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

richt is op de Katwijkse bevolking’, trekt het met de reddingsdemonstratie en het Haring- en Shantyfestival op de slotdag ’zeker ook verblijfstoeristen aan’.

Abonnee, maar toch geen krant ontvangen? Bel vrijdagmorgen tussen 8.00 en 12.00 uur: 4022901

Recordbedrag bij ’Wandelen voor Water’

Tien mille subsidie voor Visserijdagen Katwijk 2012 Het college van burgemeester en wethouders heeft tienduizend euro subsidie toegekend aan de eerste editie van de hernieuwde Visserijdagen. Die subsidie wordt dit jaar verhoogd met de gemeentelijke lasten, zoals precariorechten en leges. Op die manier kan de tien mille geheel worden besteed aan het evenement in de laatste week van juni.

Stellingen

Katwijk laat verstek gaan op 55ste boomfeestdag De gemeente Katwijk doet al sinds 1980 mee aan de Nationale Boomfeestdag en diens voorganger de Boomplantdag. Nationaal viert die dag z’n 55ste editie, waarop het de bedoeling is schoolkinderen te wijzen op het groen in hun omgeving. Dit jaar laat de gemeente, al die jaren al initiatiefnemer van de Katwijkse Boomfeestdag in samenwerking met enkele basisscholen, voor het eerst in 32 jaar verstek gaan.

’Schrijvers bouwen luchtkastelen, lezers wonen er in, uitgevers innen de huur.’

SGP’er Jan van der Plas zet symbolisch het mes in de meeuwenoverlast.

Bestrijding meeuwenoverlast ’geen garantie voor succes’ ’Oplossen kan niet, maar we kunnen wel proberen er wat aan te doen’, laat wethouder Daan Binnendijk weten. ’Ik kan geen garantie geven voor succes.’ De wethouder probeerde afgelopen maandagavond de fracties van GemeenteBelangen (GB) en PvdA te overtuigen om in te stemmen met de maatregelen tegen meeuwenoverlast. Die fracties zijn er niet van overtuigd dat de voorgestelde maatregelen ook daadwerkelijk gaan helpen. GB-raadslid Adriaan Heijnen heeft

Taxi nodig? 071-4012277 www.taxidejong.nl

op internet de ervaringen bij andere gemeenten er eens op nagelezen en constateert dat de door Katwijk voorgestelde maatregelen al beproefd zijn, zonder het gewenste resultaat. ’Verjagen is zeer tijdelijk en zeer plaatselijk. Het heeft geen enkel effect.’ PvdA-raadslid Nelly Smits vindt, dat de gemeente de komende vijf jaar met jaarlijks 65.000 euro (totaal 325.000 euro) wel erg veel geld uitgeeft aan overlast die bij de gemeente jaarlijks 10 tot 15 klachten oplevert. Zij stelt wel voor om een gemeentelijk Meldpunt Meeuwenoverlast in te stellen. Gerard Mostert van de ChristenUnie vindt, dat Smits het probleem bagatelliseert. Hij zegt in zijn straat al vijftien bewoners te kennen die last hebben, maar dat niet melden. ’We besluiten hier op basis van de informatie die we hebben’, riposteert Smits het jonge CU-raadslid. Voor SGP’er Jan van der Plas was het agendapunt reden voor gebak.

Hij had speciaal voor deze gelegenheid een taart met daarop een afbeelding van een meeuw laten Vervolg op pagina 5

’NEE’, antwoordde de Katwijkse wethouder Thijs Udo stellig op een vraag of er planschade is Boulevardbewoners als gevolg van de kustversterking. Dat staat in een verslag van een bijeenkomst in het Maandbericht van de Katwijkse Ondernemers Vereniging (KOV) waar Udo begin februari te gast was. ’Een beetje kort door de bocht’, reageert zijn collega-wethouder Daan Binnendijk afgelopen maandagavond in de vergadering van de Commissie Ruimte op een vraag daarover. ’Dat moet echt nog worden onderzocht.’ Binnendijk sluit niet uit dat er wel sprake kan zijn van planschade, omdat het niet alleen om een veiligheidsvraagstuk gaat, maar ook om de bouw van een parkeergarage in de duinstrook. En die garage heeft niets met kustveiligheid te maken. Binnendijk: ’Een absoluut nee is te kort door de bocht. Dat had niet zo gemoeten’.

Afspraak maken? Nu ook op woensdagavond! Ga voor meer informatie naar de gemeentepagina in deze krant.


2 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 22 MAART 2012

Voorjaarskriebels? nu tijdelijk 19% 6% BTW-regeling!*

Bouwbedrijf KBM behaalt opnieuw Keurmerk Klantgericht Bouwen

ͲdĂdžŝƐĞĞŶƚĂdžŝďĞĚƌŝũĨ ŐĞǀĞƐƚŝŐĚŝŶtĂƐƐĞŶĂĂƌ͘ tŝũnjŝũŶŐĞƐƉĞĐŝĂůŝƐĞĞƌĚŝŶ ůƵdžĞƉĞƌƐŽŶĞŶǀĞƌǀŽĞƌǀŽŽƌ njŽǁĞůĚĞnjĂŬĞůŝũŬĞĂůƐ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĞŵĂƌŬƚŵĞƚĂůƐ ǀŽŽƌŶĂŵĞůŝũŬǁĞƌŬŐĞďŝĞĚ ĚĞZĂŶĚƐƚĂĚ͘

Bij PLOEG kunststof kozijnen

 tŝũnjŝũŶƉĞƌĚŝƌĞĐƚŽƉnjŽĞŬŶĂĂƌĞĞŶĨƵůůͲŽĨ ƉĂƌƚƚŝŵĞ͗dĂdžŝĐŚĂƵĨĨĞƵƌ;ŵͬǀͿ 

BRON: Deceunink NV

U bent van harte welkom in

,ĞĞĨƚƵŝŶƚĞƌĞƐƐĞŝŶĞĞŶůĞƵŬĞĞŶĂĨǁŝƐƐĞůĞŶĚĞ ďĂĂŶŝŶŚĞƚƉĞƌƐŽŶĞŶǀĞƌǀŽĞƌĞŶďĞŶƚƵ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĞĨ͕ŬůĂŶƚǀƌŝĞŶĚĞůŝũŬ͕ĨůĞdžŝďĞů͕ŚĞĞĨƚƵ ĞĞŶŐŽĞĚĞďĞŚĞĞƌƐŝŶŐǀĂŶĚĞEĞĚĞƌůĂŶĚƐĞĞŶ ŶŐĞůƐĞƚĂĂůĞŶďĞŶƚƵ͕ďŝũǀŽŽƌŬĞƵƌ͕ŝŶďĞnjŝƚǀĂŶ ĞĞŶƚĂdžŝĐŚĂƵĨĨĞƵƌƐƉĂƐŽĨďĞŶƚƵďĞƌĞŝĚĚĞnjĞŽƉ ŬŽƌƚĞƚĞƌŵŝũŶƚĞŚĂůĞŶ͘  ^ƚƵƵƌĚĂŶƵǁsŵĞƚŬŽƌƚĞŵŽƚŝǀĂƚŝĞƉĞƌĞͲŵĂŝů ŶĂĂƌďƚĂdžΛƉůĂŶĞƚ͘ŶůŽĨƉĞƌƉŽƐƚŶĂĂƌͲƚĂdž͕ DĂĂůƐƚĞĞŶŬƌĞĞŬϭϭ͕ϮϮϰϭDstĂƐƐĞŶĂĂƌ͘

Onze dealer in uw regio:

onze showroom www.ploegkozijnen.nl www.starkozijnkatwijk.nl T. 0252 500 900 T. 071 408 86 78 Openingstijden showroom Starkozijn: maandag: 14:00-17:00 uur, di t/m vr: 09:00-17:00 uur, zaterdag: 10:00-14:00 uur De Roysloot 9i RIJNSBURG

een woning zich uitspreken over de prestaties van de bouwondernemer in de verkoopfase, bouwfase en opleveringsfase. Met de Opleveringsmonitor, waarin de Vereniging Eigen Huis het aantal en de aard van de opleveringsgebreken vaststelt, vormt dit de basis voor de beoordeling van de bouwbedrijven.

De Katwijkse Bouwmaatschappij KBM heeft op vorige week woensdag het Keurmerk Klantgericht Bouwen in ontvangst mogen nemen. Klantgericht Bouwen is in de koopwoningmarkt hét keurmerk, waarmee bedrijven zich kunnen onderscheiden als het gaat om opleverkwaliteit en kwaliteit van de dienstverlening. Daarnaast is het een belangrijk instrument om inzicht te krijgen in de behaalde prestaties. Via het Kopersrapport kunnen kopers van

De Katwijkse Bouwmaatschappij KBM behoort, als enige bouwer in deze regio, ook in dit jaar weer tot

Leiden Molenwerf 4, T 071 - 514 20 45 Rijnsburg Rijnsburgerweg 100, T 071 - 405 16 16 Katwijk Andreasplein 14, T 071 - 407 61 44

Eigen productie & montage

de selecte groep van Klantgerichte Bouwers in Nederland. De directie is zeer verheugd over deze prestatie. Directeur Willem van der Plas: ’Dit kwaliteitskeurmerk is een waardering van onze klanten en een compliment voor onze medewerkers en bedrijven die met ons samenwerken. Zeker in deze tijd, kunnen wij ons op deze wijze onderscheiden van de concurrentie. Een extra stimulans om te blijven bouwen aan kwaliteit en optimale dienstverlening’.

Alphen aan den Rijn Europaplein 2, T 0172 - 477 476 Sassenheim Hoofdstraat 220, T 0252 - 229 646

* vraag naar de voorwaarden

Commissaris van de Koningin bij Hofleverancier Lakeman Liften

Koop of verkoop uw woning met de specialist Door onze grote regionale kennis, persoonlijke aanpak en onze succesvolle verkoopmethode, slaagt u altijd bij De Leeuw. Onze makelaars staan u bij in het hele koop- of verkooptraject. Met vestigingen in Leiden, Rijnsburg, Katwijk, Alphen aan den Rijn en Sassenheim heeft u een uitgebreide keuze en een groot verkoopkanaal.

Asielhond

Lucca

Streekdierentehuis Stevenshage, Kenauweg 1, 2331 BA Leiden, tel. 0900-2020898 (30cpm), openingstijden van maandag t/m zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur.

Cursus omgaan met huiselijk geweld GGZ Duin- en Bollenstreek begint eind maart met een cursus omgaan met huiselijk geweld. De cursus maakt vrouwen weerbaar en voorkomt verergering van geweld en intimidatie in de thuissituatie. In de cursus versterken vrouwen hun assertiviteit en leren zij beter grenzen te stellen. De cursus bestaat uit negen bijeenkomsten die plaatsvinden op maandagochtend van 9.30 tot 11.30 uur in de vestiging Katwijk (Schimmelpenninckstraaat 10) van GGZ Duinen Bollenstreek. De eerste bijeenkomst is op maandagochtend 26 maart. Deelname is gratis. Voorafgaand aan de cursus hebben deelnemers een kennismakingsgesprek met (één van) de cursusleiders. Deze gesprekken vinden half maart plaats in de vestiging van GGZ Duin- en Bollenstreek in Voorhout (Componistenlaan 248). Voor meer informatie over de cursus kunt u bellen met (071-) 8908173 en vragen naar Jan Hulzinga. Voor aanmelding kunt u mailen naar groepensecretariaat@ ggzduinenbollenstreek.nl of bellen met 0252-243400.

Boulevard 94

€ 699.000,- k.k. Op schitterende locatie aan de boulevard gelegen, zeer royaal goed onderhouden tussen-herenhuis (700 m3 / 190 m2 woonopp.) met garage en prachtig wijds uitzicht over zee. Ideaal pand voor verhuur! Ind.: Beg.gr.: tussenhal, gang, trap naar kelderruimte (ca. 21 m2), toilet en douche, dichte keuken met inbouwapp., doorzonkmr. met erker (totaal ca. 45 m2). 1e Verd.: overl., toilet en douche, 3 slaapkmrs., keuken met deur naar groot terras, balkon. 2e Verd.: overl., 3 slaapkmrs., douche, toilet, keuken, balkon. 3e Verd.: bergvliering.

Onze makelaars hebben jarenlange ervaring en zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Zij zorgen ervoor dat u snel en succesvol tot het juiste resultaat komt voor uw situatie. Dat is de waarde van ervaring.

Open Huis op zaterdag 24 maart van 11.00 tot 13.00 uur.

www.deleeuw.nl

FOTO: PR.

U heeft dit lekkere smoeltje misschien al vaker gezien. Dit is namelijk onze Lucca en verblijft sinds november 2010 in het asiel, hij is wel twee keer herplaatst, maar helaas teruggebracht. De reden dat hij al zolang in het asiel zit, is dat hij moeite heeft met alleen thuisblijven en met zijn zindelijkheid. Daarom verblijft hij op dit moment in een pleeggezin. Daar zijn twee andere hondjes waar Lucca het erg goed mee kan vinden. Zijn pleegouders hebben het alleen thuisblijven heel rustig opgebouwd, met als resultaat dat hij nu zes uurtjes alleen met de andere hondjes kan blijven. Inmiddels is hij ook zindelijk en Lucca is gewoon een hele lieve, fijne hond. Binnen is hij heel rustig en kalm en gedraagt hij zich goed. Buiten is dit ventje onstuimig zodra er prikkels zijn zoals katten/ vogels of andere onverwachte dingen. Zijn pleegouders zijn hem nu aan het leren hier rustig mee om te gaan en proberen hem extra energie kwijt te raken door veel met hem te gaan fietsen. Autorijden vindt Lucca fantastisch. Wie wil het stokje van zijn pleeggezin overnemen?

Katwijk

Op de foto, v.l.n.r.: J.G.F. Lakeman, J. Franssen, J.P.F. Lakeman en H.P. van Gerven.

Jan Franssen, commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, bezocht alsnog Lakeman Liften. Hij zou namelijk al eerder, op 18 januari, het Koninklijk predicaat ‘Hofleverancier’ aan Lakeman Liften uitreiken, dat in 2011 haar 100-jarige bestaan vierde, maar was die dag helaas verhinderd. In januari nam burgemeester Jos Wienen de honneurs waar, waarbij Wienen ook het bij dit predicaat behorende Koninklijk Wapenschild in de fabriekshal van het bedrijf onthulde. Tijdens het bezoek van de commissaris van vorige week kwamen verschillende aandachtspunten aan de orde, waaronder het feit dat het in de toekomst steeds moeilijker wordt om jongeren te interesseren voor de

techniek. Het belang om te blijven investeren in de opleiding van personeel werd door Franssen benadrukt. Vanzelfsprekend kreeg hij ook een uitgebreide rondleiding door het bedrijf, waarbij hij met name geïnteresseerd was in het productieproces, vanwege het innovatieve maatwerk van Lakeman Liften. Franssen bekeek eveneens met interesse de website van het bedrijf, waarop het jubileum van het afgelopen jaar in woord en beeld is gebracht. Voor geïnteresseerden zie www.lakeman. nl. Ook toonde hij belangstelling voor de promotiefilm, waarin de personen- en autolift als twee uitersten worden weergegeven en waarin verder tot uitdrukking komt dat Lakeman Liften zelf ontwerpt, produceert, installeert en service verleent.

NIET TE FILMEN!

SHOWROOMKEUKENS TEGEN

EXTREEM LAGE PRIJZEN

Uniek operaconcert CORPUS UDIO INOX Operagezelschap Opera Per Tutti geeft zondag 1 april een uniek en exclusief zondagmiddagconcert in museum CORPUS in Oegstgeest. Nooit eerder in het vierjarig bestaan van CORPUS is er een operaconcert gegeven. Het operagezelschap Opera Per Tutti zal het concert verzorgen en een klassiek operarepertoire ten gehore brengen. De mooiste aria’s uit bekende en minder bekende opera’s komen tijdens deze middag zeker aan bod. De ontvangst op zondagmiddag 1 april is vanaf 15.30 uur. Het concert begint om 16.00 uur en duurt ongeveer een uur. Ook aan de inwendige mens is gedacht: na afloop van het concert wordt een uitgebreid cateringarrangement verzorgd. Deze muzi-

HOEKOPSTELL

OPSTELLING

kale zondagmiddag kost inclusief catering € 65,- per persoon. Vooraf reserveren is noodzakelijk en kan via (071-) 7510200 of info@corpusexperience.nl. NU

Per Tutti Mylou Mazali en de Mazali Opera Singers, een wisselend gezelschap van internationale allure, verzorgen de concerten van Opera Per Tutti. Daarnaast biedt Opera Per Tutti talentvolle studenten van de Dutch National Opera Academy en Opera Studio Nederland de kans om op deze manier bekendheid te verwerven. Meer informatie over Opera Per Tutti is te vinden op www. operapertutti.nl.

ING

VAN VAN

7.800,-

2.500,-

NU

TE WIT

HOEKOP

STELLING

HOEKOP VAN

NU

HOEKOPSTELL

2.995,-

Postbus 3059 2220 CB Katwijk Scheepsmakerstraat 34 2222 AC Katwijk Tel. (071) 40 328 18 Fax (071) 40 329 30

CRUQUIUS

NU

DEN HAAG

3.450,-

MMEL -KROO N.NL/ SHOW ROOMK E UK EN S OF SCA N DE QR CODE

MODULO

STELLING

HOEKOP

3.500,-

Cruquiusplein 50, Cruquiusplaza Neckar 24, Industrieterrein Forepark tel. 070-3206065 tel. 023-5483060 DONDERDAG KOOPAVOND VRIJDAG KOOPAVOND

7.200,-

BE K I J K A L LE K E UK E NS OP BE

VAN

NU

* Sanitair * Gas- waterinstallaties * Dakbedekkingen * Zinkwerk

VAN

9.725,-

Katwijk

ING

10.300,-

NOVELLO FRESCO

CORPUS, Willem Einthovenstraat 1, 2342 BH Oegstgeest.

Installatiebedrijf

ASTRA MAGNOLIA

O DECORA FRESC

STELLING

6.900,-

2.750,-

ZOETERWOUDE/RIJNDIJK

Hoge Rijndijk 309b, Rijneke Boulevard tel. 071-5812020 DONDERDAG KOOPAVOND

KIJK VOOR DE OVERIGE MESSCHERPE AANBIEDINGEN OP BEMMEL-KROON.NL * Lopende offertes met voorgaande acties inbegrepen, zijn uitgesloten van deelname. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

C

M E T S PO

Druk- en zetfouten voorbehouden.

EL


DONDERDAG 22 MAART 2012 • 3

DE KATWIJKSCHE POST

Katwijk verkent kantorenmarkt

FEBaJ aa berichten

Ook na het sporten geldt ‘100% Bob is 0% op’ Maandagavond 19 maart heeft de politie in Katwijk en Lisse gecontroleerd op het rijden onder invloed. De politie heeft aandacht voor automobilisten, die net uit de sportkantine komen en controleert in het kader van de campagne ‘BobSport’. Alle gecontroleerde automobilisten bleken nuchter achter het stuur te zitten. Er is gecontroleerd op de Biltlaan in Katwijk en op de kruising Spekkelaan met de AchterwegZuid in Lisse. In totaal zijn er 56 blaastesten afgenomen. Bob gaat de kantine in Wie brengt zijn sportmaten veilig thuis? Bezoekers van sportclubs worden aangespoord om alcoholvrij te rijden en met elkaar af te spreken wie als de Bob zijn sportvrienden veilig thuis brengt. De politie controleert of de Bob ook echt 100% Bob is. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincies, NOC*NSF, de betrokken sportbonden, gemeentes, het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid ZuidHolland (ROV-ZH) en de politie geven de nuchtere Bob een plaats binnen de sportkantines. Uit onderzoek blijkt dat er bij bezoekers van sportkantines, zowel sporters als toeschouwers, verbeteringen mogelijk zijn. De overgrote meerderheid die na een bezoek aan de kantine achter het stuur kruipt, is geheel of bijna nuchter. Gemiddeld blaast een op de tien echter hoger dan de wettelijke alcohollimiet. De komende tijd zal de politie Bob’s in de buurt van sportkantines controleren. Volg de Bobsportactie op Twitter via #BobsportZH! www.rovzh.nl/bobsport

HET WEER VR 16 5

ZA 15 4

ZO 13 4

MA 12 3

50%

40%

40%

40%

10%

30%

20%

20%

ZO 2

NW 3

N 3

NO 3

GETIJDEN vr. za. zo. ma. di. wo. do.

23 24 25 26 27 28 29

maart maart maart maart maart maart maart

HOOG WATER

LAAG WATER

03.42 + 15.53 04.18 + 16.30 05.48 + 18.09 06.21 + 18.39 06.48 + 19.08 07.18 + 19.39 07.48 + 20.08

11.50 + 23.55 12.25 + ––.–– 00.41 + 14.05 02.27 + 14.35 02.46 + 15.06 03.27 + 15.41 03.57 + 16.16

ZON OP / ONDER vr. 23 za. 24 zo. 25 ma. 26

mrt. mrt. mrt. mrt.

6.34/18.58 di. 27 mrt. 7.25/20.05 6.32/19.00 wo. 28 mrt. 7.22/20.06 7.29/20.01 do. 29 mrt. 7.20/20.08 7.27/20.03

Vernieuwde Sportlaan weer open De Sportlaan in Katwijk aan Zee is, na een langdurige periode waarin intensief aan die weg is gewerkt, sinds afgelopen vrijdag weer open voor alle verkeer. De Sportlaan en directe omgeving zijn opnieuw ingericht. Zowel onder- als bovengronds is de infrastructuur vervangen, vernieuwd of verbeterd. Het meest in het oog springend is de rotonde Parklaan, Laan van Nieuw Zuid, Sportlaan en Drieplassenweg.

Het gebied is ingericht als 30 km/ uur gebied met diverse oversteekplaatsen, drempels en verkeersplateaus. Er zijn vrijliggende fietspaden of brede fietsstroken om de weg voor fietser veiliger te maken. Aan de Sportlaan zijn vijfenzestig extra parkeerplaatsen gemaakt en ook de openbare verlichting is in het gebied vernieuwd. Vrachtwagens mogen niet meer parkeren aan de Sportlaan.

Onder de grond zijn diverse riolen vernieuwd en is er een apart regenwaterstelsel aangebracht. Ook hebben diverse nutsbedrijven diverse kabels en leidingen vervangen. Het totale project is in drie fasen uitgevoerd, verspreid over 2010, 2011 en 2012. Het duinlandschap is opgeschoven naar het centrum van Katwijk. Tussen de ventweg en de hoofdbaan

van de Sportlaan zijn een aantal duinen met kruidenmengsels aangelegd. Het groen dat er nu ligt, wordt gedeeltelijk vervangen door echte duinbegroeiing, zoals liguster, abelen en duindoorns. Ook wordt een deel van de huidige begroeiing uitgedund, zodat de nieuwe groenstructuur een meer open karakter krijgt.

In Katwijk heeft ongeveer 20.000 m2 aan kantoorruimte in de planning staan voor in het gebied Duinvallei, bij de Zanderij. In de regionale kantorenstrategie is voor de gemeenten de verplichting opgenomen om binnen twee jaar de status van verouderde kantoorlocaties in kaart te brengen. Katwijk heeft (nog) geen grote kantoorlocaties en het aandeel kantoren ligt in verhouding met het aantal inwoners relatief laag. Wel heeft Katwijk qua absolute omgang het op vier na grootste kantorenbestand in Holland Rijnland. Desondanks blijven er nog veel vragen over de Katwijkse kantorenmarkt. Met het opstellen van een kantorennota voor Katwijk kunnen de kansen en knelpunten voor de toekomstige kantorenmarkt in Katwijk in kaart worden gebracht. Katwijk trekt €17.500 uit voor het opstellen van deze kantorennota in 2013. Steun het Genootschap ’Oud Katwijk’. Geef u op als lid à € 10,00 per jaar. Katwijks Museum, telef. 4013047.

Milieuparkje Voorstraat Komende zaterdag op milieustraat Gratis compost als beloning is op ‘uitdrukkelijk voor gescheiden inzamelen GFT verzoek’ omwonenden Het milieuparkje op de hoek Voorstraat-Zuidstraat komt er op nadrukkelijk verzoek van de omwonenden. Dat zegt de gemeente in reacties op klachten uit die buurt.

niet akkoord. Ook de aanwezigheid van leidingen en kabels maakte de keuze voor de verzameling van ondergrondse containers er niet makkelijker op. En bovendien moeten de containers veilig en volgens gestelde eisen worden geleegd.

Voorheen stonden de afvalcontainers op de gemeentewerf aan de Zuidstraat-Schoolstraat. De gemeente heeft die voormalige werf verkocht aan het Rotterdamse Scheepvaart en Transport College (STC), die daar het visserijonderwijs gaat voortzetten. Met die verkoop is het achterterrein, waarop die afvalcontainers stonden, niet meer openbaar toegankelijk. Het zogenoemde ‘milieupark’ moest daarom worden verplaatst. En dat gebeurt op ‘uitdrukkelijk verzoek’ van omwonenden. Dat verzoek werd onder andere vorig jaar november door omwonenden gedaan op de informatieavond over het toekomstig gebruik van de gemeentewerf als visserijschool.

Om het ondergrondse containerparkje zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken, wordt er een groenblijvende haag omheen gezet. Plastic wordt wel met een bovengrondse container ingezameld. Dat gebeurt nog nergens ondergronds. ‘Voor de plaatsing hoeft geen besluit te worden genomen en ook niet aan een vergunningsplicht onderhevig’, laat de gemeente weten, die de omwonenden nog gaat uitnodigen voor een gesprek.

Omdat zo’n milieupark in principe op openbaar en daarmee toegankelijk gemeentegrond wordt geplaatst, kwam de gemeente terecht op de locatie Voorstraat-Zuidstraat. Er is ook gekeken naar de overkant van de Zuidstraat, in het parkje naast de Nieuwe Kerk, maar dat was niet mogelijk. Het zou daar komen te staan in de zone van de primaire waterkering en daarmee gaat het Hoogheemraadschap van Rijnland

Inwoners van Katwijk kunnen ook dit jaar traditiegetrouw weer gratis vier zakken compost ophalen. Dat kan op zaterdag 24 maart op de milieustraat Katwijk-Noordwijk aan de Taanderstraat 1 te Katwijk (industriegebied ’t Heen). De gemeente beloont op deze manier haar inwoners voor het inzamelen van groente-, fruit- en tuinafval (GFT)-afval. De Katwijkse wethouder Gerard Mostert van Katwijk en Noordwijkse wethouder Martijn Vroom doen de officiele openingshandeling.

Op is op Op vertoon van legitimatie krijgen inwoners vier zakken compost à 20 liter. Kom op tijd, want op is

op en de actie geldt alleen op 24 maart. Ook inwoners van een wijk, straat of flat waar GFT-afval niet gescheiden wordt ingezameld, kunnen compost ophalen. Compost is een natuurlijke bodemverbeteraar. Het stimuleert de groei van gewassen op een milieuvriendelijke wijze, het reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem. Compost is, gemengd met tuinaarde, geschikt voor alle tuinplanten.

Beter voor milieu Door gebruik van compost in tuinen en door boeren op hun land is er minder kunstmest nodig. Dat draagt direct bij aan de vermindering van het broeikaseffect. Elke ton GFT bespaart 90 kilo CO2 uitstoot.

De gemeente streeft naar een groene, schone en aangename leefomgeving, met een nog betere afvalscheiding. Door de gratis compost beloont de gemeente haar inwoners voor het apart inzamelen van GFTafval.

Kom op de fiets De landelijke Compostdag is ieder jaar weer een groot succes. Veel inwoners nemen de moeite om naar de milieustraat te komen. Met de auto. Hierdoor ontstaat er iedere jaar weer een enorme file in ‘t Heen. Kom dit jaar op de fiets! De zakken kunnen gemakkelijk in de fietstassen en onder de snelbinders en het is ook nog eens goed voor het milieu. De milieustraat aan de Taanderstraat in ‘t Heen is zaterdag 24 maart geopend van 9.00 tot 15.00 uur.

Concert in Fonteinkerk In de Fonteinkerk te Katwijk (bij het gemeentehuis) is op vrijdag 13 april een sfeervol concert. Hendrik van Veen en Hugo van der Meij bespelen dan het orgel en de vleugel. Medewerking is er van Anneleen Schuitemaker op harp en Caroliene van Rhijn, zang. Het concert begint om 20.00 en de entree bedraagt 7,50 euro (t/m 12 jaar gratis). Er wordt gecollecteerd voor stichting Woord en Daad. Een concert voor het hele gezin.

Dunavie geen verhuurder meer van barakken vliegkamp De huurovereenkomst tussen de Katwijkse wooncorporatie Dunavie en ROVB, het Rijks Vastgoed- en Ontwikkelings Bedrijf van de Nederlandse Staat, is beeindigd. Dunavie is niet langer huurder van de barakken en enkele andere gebouwen op het voormalige marinevliegkamp Valkenburg.

wooncorporatie (en voorloper KBV) hadden veel en grootse plannen voor de verhuur van de barakken. Maar de daarvoor benodigde wijziging van het bestemmingsplan behoorde niet tot de mogelijkheden. Die plannen konden daarom niet doorgaan. Dit is volgens Dunavie een van de redenen waarom is besloten de overeenkomst niet te verlengen.

De afgesproken huurtermijn van vijf jaar is voorbij en beide partijen zien geen redenen de huurovereenkomst voort te zetten, zegt Dunavie deze week in een persbericht. Lange tijd heeft er tussen partijen onenigheid bestaan over de uitleg van de huurovereenkomst. Dunavie en ROVB hebben een minnelijke regeling getroffen, waarbij de Staat haar hoger beroep heeft ingetrokken.

De Staat neemt de lopende huurovereenkomsten van Dunavie over. Dat zijn overeenkomsten met onder andere een kinderdagverblijf, hondenpension en met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA). De wooncorporatie heeft de lopende afspraken met huidige huurders overgedragen aan de Staat. Dunavie zegt verder zich als lokale wooncorporatie wel ‘zeer betrokken te voelen bij het voormalige marinevliegkamp Valkenburg en ziet voor zichzelf een rol in de ontwikkeling van sociale huur- en koopwoningen op deze nieuwe ontwikkellocatie.’

De afspraak was dat Dunavie de barakken namens de Nederlandse Staat, eigenaar van de grond en gebouw, zou doorverhuren. De

FOTO: PR

Koperdief op heterdaad aangehouden De politie heeft dinsdag 20 maart in alle vroegte een koperdief aangehouden op het dak van het gemeentehuis in Katwijk. De politie ging rond 02.10 uur naar het gemeentehuis, omdat het alarm op het dak afging. Op het dak zagen agenten twee opgerolde stukken koper liggen. Verderop vonden ze ook een 39-jarige man uit Katwijk, die zich probeerde te verstoppen. Onder zijn jas is een betonschaar gevonden. Hij is aangehouden en in verzekering gesteld.

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

Het politiebureau aan de Piet Heinlaan in Katwijk is geopend van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Donderdag is het bureau geopend tot 21.00 uur. Zaterdag en zondag is het bureau gesloten. De wijkagenten houden spreekuur op de volgende tijden en plaatsen. Spreekuur Katwijk aan Zee: dinsdag 13.30-14.30 uur, Gemeentehuis Katwijk. Spreekuur Katwijk aan den Rijn / Valkenburg: dinsdag 13.30 uur t/m 14.30 uur, Boonrak 21, Valkenburg. Spreekuur Rijnsburg: woensdag 13.30 t/m 14.30 uur, Burgemeester Koomansplein 1, Rijnsburg. Spreekuur Hoornes-Rijnsoever: maandag 13.30 uur t/m 14.30 uur, Schimmelpenninckstraat 10 (Kwadrant), Katwijk. Via de telefoon is de politie als volgt te bereiken: 112 daar red je levens mee, 0900 8844 geen spoed wel politie.

Katwijk

STAM ZAAGT DOOR!

Het is goed gesteld met de Katwijkse kantoren. Velen zijn gevuld met hardwerkende mensen, en weinig gebouwen staan leeg. Toch wordt er een nieuwe kantorenstrategie opgesteld om een kijkje te nemen in de kansen en mogelijkheden op ‘kantoorgebied’ in Katwijk. Het doel hiervan is om leegstaande kantoorruimten sneller te benutten of uit de markt te halen. Het moet een bijdrage leveren aan het terugbrengen van de leegstand, wat in de regio Holland Rijnland nu 11% is. Ontwikkeling van nieuwe kantoren moet alleen mogelijk zijn op duurzame locaties zoals bij stations en themalocaties, zoals bedrijventerrein Space naast Ruimtevaartcentrum Estec en Bio Sciencepark in Leiden.

Na twaalf jaar restauratie

Dijkgraaf heropent Spinozahuis: hele huis nu museum Robbert Dijkgraaf, president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, heropent zaterdag 24 maart het gerenoveerde Spinozahuis in Rijnsburg. Vooraf is een korte bijeenkomst in het voormalig gemeentehuis. Het museum aan de Spinozalaan, waar de wereldvermaarde filosoof Benedictus de Spinoza (1632-1677) van 1661 tot 1663 heeft gewoond, was sinds 2001 in verband met restauratie/renovatie gesloten. De oor-

zaak van de lange sluiting was de moeizame fondswerving. Op 24 maart is het precies 113 geleden dat het Spinozahuis als museum werd geopend. Tot de sluiting bestond het museumgedeelte uit twee kamers. Nu is het hele huis als museum ingericht. In 1905 kwamen de eerste Japanners op bezoek. In 1920 bezocht Albert Einstein het huis. Tijdens de korte tijd dat Spinoza in Rijnsburg heeft gewoond heeft hij het enige boek geschreven dat onze zijn naam is uitgegeven, te we-

ten een inleiding tot de filosofie van Descartes. Daarnaast schreef hij in Rijnsburg de Verhandeling over de verbetering van het verstand, de Korte verhandeling over God, de mens en zijn geluk en de eerste proeven van de Ethica. Deze werken zijn na zijn dood uitgegeven. Op zaterdagmiddag 24 maart van 14.00 tot 17.00 uur en op zondag 25 maart van 13.00 tot 17.00 uur is het huis aan de Spinozalaan 29 voor iedereen gratis toegankelijk. Voor verdere openingstijden zie website www.spinozahuis.nl.

Al meerdere malen heb ik getracht in deze column, al cultuur-filosofisch mijmerend, te wijzen op de vermaterialisering, veruiterlijking, vertecÚisering, rationalisering, verkilling en verharding en wat voor termen je allemaal niet voor dit proces kunt verzinnen, van onze samenleving. Het komt er allemaal heel grofweg op neer dat men in vorige eeuwen veel meer leefde met het hemelse, het geloof, het wonder, de verwondering, met taal- en geesteswetenschappen, met geschiedenis en cultuur, met een diep innerlijk leven, met stilte en harmonie en schoonheid en wat dies meer zij. Tegenwoordig is alles veel platter geworden. Voor velen is het leven ‘leeg’ geworden. En dat heeft te maken met de ontwikkeling van ’s mensen verstandelijke vermogens, van de tecÚiek, ruimtevaart, laboratoria, van televisie en radio, later met het computertijdperk, met i-Pad, i-Phones, laptops, apps en de hele digitale snelweg. Lagen wij als kind op onze rug in het weiland tussen boterbloemen, pinksterbloemen, schapenbloemen enz. te staren naar de wolken waar allerlei figuren, gezichten, dieren enz. voorbij kwamen drijven. Tegenwoordig zie je haast iedereen, ook kinderen de hele dag staren naar en praten tegen apparaten. Dat lege leven nu wordt gevuld met vooral een hoop vermaak, van een vreselijke overmaat aan sportverdwazing tot allerlei wedstrijden van modellen, voices, koks, talenten, en ga maar door. Tot de meest decadente en verwerpelijke vormen van ‘genotzucht’ toe, lees de Quote maar. Een mens moet toch wat. En dat vinden ze ‘lekker’. Als je maar ‘geniet’. En ze gillen en krijsen en janken in die shows als er weer iemand iets wint alsof hun leven ervan af hangt. En wat er om hen heen gebeurt daar hebben velen maling aan. ‘Ver van m’n bed’. ‘Moeten ze zelf maar uitzoeken’. Een schrijnend voorbeeld van deze werkelijkheid is het feit dat vele zogenaamde ‘christenen’ ten diepste voor dit lege leven hebben gekozen… misschien nog een beetje vormgodsdienst, maar verder doen ze in en aan alles mee wat dit ‘lege’ leven, dit ‘platvloerse’ leven te bieden heeft. Van een ‘innerlijk leven’, van een diep en intens ‘bevindelijk’ geloofsleven is bij de meesten geen sprake meer. De mensen verkochten en verkopen hun geweten, hun ik, hun ziel aan hun lusten en gevoelens en aan de directe bevrediging van hun emotionele, sensuele, seksuele, financiële, materiële en allerlei andere behoeften en driften. Daardoor is er ook steeds meer assertiviteit en agressiviteit. Dat was eeuwen geleden in het Romeinse rijk niet anders. In zijn Satire X (1,2) van de Romeinse dichter Juvenalis schreef hij: “Vroeger verkochten we onze stem aan niemand. Al een hele tijd heeft het volk de macht afgestaan. Het volk benoemde vroeger militaire bevelhebbers, hoge ambtenaren, legioenen, alles. Nu beperkt het volk zichzelf en hoopt alleen nog op twee zaken: brood en spelen.” Daarbij verwijzend naar de praktijk om gratis graan uit te delen (hebzucht) en gladiatorengevechten (agressiviteit) voor het volk te organiseren. Zo hou je ze zoet. Het is zoiets als: ‘Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij.’ Of ‘Haal eruit wat erin zit’ of ‘En we gaan nog niet naar huis… nog lange niet.’ Een volgend symptoom in deze ontwikkeling is nu weer het verdwijnen van meer dan dertig alfafaculteiten van de universiteiten. Talen en geschiedenis en filosofie gaan er aan. Wiskunde wordt weer een verplicht vak. (Op zich niets tegen en volkomen terecht.) De jongelui moeten hun verstand meer leren gebruiken. Bètawetenschappen hebben de macht, alfawetenschappen zitten in de hoek waar de klappen vallen. Het denkende verstand en driften winnen het nog steeds van een denkend hart. Dat gaat of richting de voleinding van de wereld en haar geschiedenis – die zijn we immers aan het vernietigen – of richting geloof en bekering. Richting de eeuwige dood of richting een nieuwe wedergeboorte. De keuze is of een decadent ‘leeg’ leven met luxe, weeldezucht, genotzucht en vermaak of een stil en gerust ‘gevuld’ leven. Voor mij is dat het leven in met en door Jezus Christus. Dat zich niet zo bezig houdt met al die uiterlijkheden. Dat niet alle vermaakcentra afsjouwt. En van ‘feest’ naar ‘feest’ sjokt. Het christelijke leven heeft, (ondanks en inclusief al onze menselijke fouten en gebreken en hebbelijk- en onhebbelijkheden) principieel iets van afstand van de wereld en de dingen in die wereld. Onze woonplaats is elders, BOVEN, in Christus. Dat is het grote en allesbeslissende verschil tussen geloof en ongeloof. Het gelovige ‘gevulde’ hart zit niet onlosmakelijk vast aan de dingen beneden. Het ongelovige ‘lege’ hart kan niet anders. Dat is ook de ergernis van het Evangelie. Het ongeloof voelt zich onbehaaglijk door het geloof. Wil het kwijt. Kruist Hem. (Kwaad geweten?). En de schijnchristenen vinden het Evangelie altijd te zwaar, die willen en het geloof en het ‘lege’ leven. Maar het is of – of. Reacties naar: dspjstam@gmail.com


4 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 22 MAART 2012

Acteurs (m/v) gezocht voor Kattukse Soap

Poppentheater ’Toby’s Alfabed’ bij K&O

Altijd al de stille wens gehad een soapie te willen zijn? Dan ligt hier je kans! Naast grote productiemaatschappijen als Dreamworks, Disney, Eyeworks en Universal gaat ook Kattuk.TV zich toeleggen op een heuse Kattukse Soap en daarvoor zijn we op zoek naar jou.

Poppentheater John de Winter bezoekt K&O Katwijk. Op woensdag 4 april is de voorstelling Toby’s Alfabed, een verhaal over kleine Toby, die bang is om voor het eerst naar school te moeten. Als hij zich verstopt onder zijn dekbed en zijn knuffel zoekt, tuimelt hij in een voor hem onbekende wereld waar hij letters leert kennen. Die helpen hem het alfabet te leren. De voorstelling is voor kinderen van 4 tot 8 jaar en is te zien in het K&O gebouw aan de Sluisweg in Katwijk. De voorstelling begint om 14.30 en kaarten zijn verkrijgbaar bij K&O en het VVV-kantoor aan de Voorstraat en kosten €5,-. Het zesde kaartje is gratis. Aan de zaal zijn de kaartjes te koop voor €6,-. Kaarten bestellen via de website: www.kenokatwijk.nl is ook mogelijk. Voor meer informatie kunt u terecht bij K&O Katwijk aan de Sluisweg, tel.071 4016 400 (maandag-vrijdag 10.00-12.00 uur) of kijk op de website www.kenokatwijk.nl.

Programma-overzicht Televisie

10.00 uur: RTV nieuws (niet op maandag) Sporen van vroeger 16.00 uur: RTV nieuws In gesprek met Dirk van Delft, directeur van Museum Boerhave

het eerst voor publiek gespeeld. De ’echte’ première van de voorstelling vindt plaats tijdens de TV-Night op het Veld van de Verbeelding op vrijdagavond 6 juli! En waar het daarna naar toe gaat…? Dus ben je tussen de 14 en 21 jaar oud en lijkt het je leuk om mee te doen, geef je dan nu op door een e-mail te sturen naar Nadine@factorw.nl. Je hoeft geen ervaring met acteren te hebben wel een goed humeur en een beetje lef.

Maandag 26 maart

Met Katwijkse bus naar EO Jongerendag 2012 De EO Jongerendag 2012 is dit jaar op zaterdag 9 juni. Dit jaar komen o.a. LZ7, Shonlock en Casting Crowns. De aanbidding tijdens jongerendag wordt verzorgd door Kees Kraayenoord. Kaarten kun je bestellen via www.eo.nl/jongerendag. Ook dit jaar kun je je opgeven om met de Ontmoetingskerk en de hervormde gemeente Katwijk aan Zee, met de bus, hierheen te gaan! Wil je mee, geef je dan snel op via de www.jeugdwerkontmoetingskerk.nl. De prijs is € 14,- p.p voor de heen- en terugreis! Wij verzamelen ons om 9.45 uur op het marktplein en verwachten om 23.00 uur terug te zijn. Je kaartje voor de jongerendag moet je zelf regelen. Wees hier wel op tijd mee. Kijk voor meer informatie over de jongerendag op www. eojongerendag.nl. Voor meer informatie over de bus kijk je op www.jeugdwerkontmoetingskerk.nl. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen via de mail: bus@jeugdwerkontmoetingskerk.nl of telefonisch bij Arie Vooijs, tel. 06-12839704 (na 17.30 uur). Geef je dus snel op via de webwinkel van www. jeugdwerk-ontmoetingskerk. nl.

Gebedsmorgen in teken van verootmoediging De predikanten Marius van Duijn uit Rijnsburg en oud-predikant Wim ten Voorde uit Katwijk spreken op zaterdag 31 maart tijdens de gebedsmorgen Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Het thema van deze gebedsochtend is ’Verootmoediging’. Bidden en je verootmoedigen horen bij elkaar. U wordt opgeroepen tot verootmoediging en gebed voor de nood heel dichtbij, in ons eigen dorp, maar zeker ook voor de nood in ons land en in de wereld. Ds. Marius van Duijn zal dieper ingaan op bidden, dat bodemt op de belofte van God; vraag in mijn naam, Ik zal het doen! Het is weer een ochtend met een aantal momenten van gebed, zowel gezamenlijk als in kleine groepen. Er is lofprijzing, aanbidding, schuldbelijdenis, dankzegging en voorbede. U kunt meebidden op deze gebedsmorgen, die begint om 9.30 uur en wordt gehouden in het Andreas College, locatie Pieter Groen. Ingang Rijnsoever. Om 13.00 uur wordt de ochtend afgesloten en is er nog gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop soep. Ook deze gebedsmorgen is weer georganiseerd door ’De Vuurbaak’, een groep mensen uit diverse kerken in Katwijk.

Smakelijk eten bij Tripodia Opfriscursus verkeer met ’Eten met Vrienden’ bij K&O Katwijk Een voorstelling die herkenbaar, humoristisch en uit het leven gegrepen is. ’Eten met vrienden’ is terug in het theater. Zaterdag 24 maart wordt de voorstelling opgevoerd in Tripodia in Katwijk. Het verhaal gaat over een getrouwd stel met kinderen die beiden een goede baan hebben. Kortom, een prettig bestaan, niks te klagen. Vanavond komen hun beste vrienden, Debby en Tom, eten. Gezellig met zijn vieren tafelen. Wat begint als een gezellig etentje tussen twee bevriende echtparen, draait snel uit op een pittige confrontatie. Het publiek zeilt mee tussen de klippen van beide huwe-

lijken. De situaties zijn direct uit het leven gegrepen waar vooral veel om gelachen kan worden. Bekende acteurs als Rick Engelkes, Lone van Roosendaal, Miryanna van Reeden en Kees Boot spelen de hoofdrol in dit theaterstuk. De voorstelling begin om 20.15 uur en de entreeprijs is € 25,-. De theaterkassa is geopend en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. Telefonisch reserveren is mogelijk via tel. 4025224. Hiervoor wordt € 0,50 extra per plaatsbewijs in rekening gebracht. Meer informatie: www. tripodia.nl.

Ruach heeft alles onder controle Jeugdkoor Ruach liet afgelopen vrijdag weer horen zich bij de beste jeugdkoren van Nederland te kunnen scharen in een programma dat speciaal was samengesteld voor de introductie van de nieuwe concertpiano. Het is ongelooflijk wat dirigente Elisabeth van Duijn de afgelopen jaren met dit koor heeft weten te bereiken. Door Adri van Beelen De zangeressen en zangers van Ruach laten in werkelijk alle nummers zien te zijn geëvolueerd. Niet alleen wat timing betreft, maar ook qua dynamiek. Van de krachtige inzet bij Christ, whose glory fills the skies tot het sublieme unisono in Nunc dimittis van Herbert Howells. Vooral ook het aangrijpende Magnificat met referenties aan Ravel en Debussy, Ruach liet het ’vol’ klinken in deze kerk waarvan de akoestiek altijd zeer aangenaam is. Ontroerend waren de kleintjes

van het opleidingskoor (Ruach is een ware koorschool) tijdens Old Abram Brown en in het Franse Caresse sur l’océan. IJle stemmetjes in een immense kerk, prachtig hoog afstekend tegen de sopranen en alten van de oudere koorleden. Janine van der Plas speelde twee mooie soli op de harp en begeleider Niek van der Meij liet de piano werkelijk zingen in de Arabesque van Schumann en het wonderschone Chanson de matin van Elgar. Een piano die klinkt als een vleugel en daarmee direct bewijst het perfecte instrument voor de koorbegeleiding te zijn. De zangsoli van Hanne Ruth Roos en Johanna de Jonge waren fraai. Vooral de fragiele toon van Johanna de Jonge betoverde het toegestroomde publiek. Al met al een gevarieerd en kwalitatief hoogstaand concert. Zonder missers en minpuntjes. Ruach heeft werkelijk alles onder controle.

Boekverfilming op woensdag 4 april

Kostuumdrama in filmhuis De Bieb De hoofdbibliotheek aan de Schelpendam wordt in het voorjaar van 2012 maar liefst zes keer omgetoverd tot een kleine bioscoop. Op een groot doek worden zes actuele, interessante boekverfilmingen vertoond. Vanwege de rechten die betaald moeten worden, kan er niet gepubliceerd worden om welke films het gaat, maar in alle bibliotheekvestigingen hangen ruim van tevoren posters met de aankondiging van de filmtitel. De vijfde filmvoorstelling is op woensdagavond 4 april. Iedereen is om 19.30 uur van harte welkom om de film te bekijken die gebaseerd is op het door de Amerikaanse boekhandels gekozen beste boek van 2007: ’Water voor de olifanten’ van Sara Gruen. Hierin raakt Jacob (93) opgewonden als er een circus wordt opgebouwd tegenover het verzorgingshuis waar hij verblijft. Fragmenten uit dit tehuis worden verweven met herinneringen aan de zomer van 1931. Jacob onderbrak toen, na de dramatische dood van zijn ouders, zijn studie veeartsenijkunde en belandde bij een circus. In deze grote flashback schetst de auteur een fantastisch beeld van

een in de Verenigde Staten per trein rondtrekkend circus, zoals dat begin twintigste eeuw gebeurde. Het spannende én romantische verhaal is gelardeerd met historische gebeurtenissen uit de beginjaren van aldus rondreizende circussen. Kenmerkend zijn in deze terugblik de liefde voor dieren, het illusie scheppen, het enorme verschil in status van de werknemers en de tekenen van die tijd: de armoede na de ’Krach’ van 1929 en de ’Drooglegging’. Het boek ’Water voor de olifanten’ werd zeer enthousiast ontvangen en als ouderwets vakwerk erkend. De op dit boek gebaseerde film is een echt kostuumdrama en ziet er prachtig uit. Met Reese Witherspoon, Robert Pattinson en Christoph Waltz in de hoofdrollen. Toegangskaarten voor dit kostuumdrama op woensdagavond 4 april om 19.30 uur zijn nu te koop in alle vestigingen van bibliotheek Katwijk en via www.bibliotheekkatwijk.nl (actueel – kaarten reserveren): € 4,- voor leden bibliotheek Katwijk en € 5,- voor niet-leden. Geen bioscoop in Katwijk, maar gezamenlijk een film kijken in de bibliotheek is een goed alternatief.

Velen van ons nemen dag in dag uit deel aan het verkeer per fiets, scootmobiel, scooter, brommer, auto of anderszins. Men heeft al jaren een rijbewijs maar hoe staat het met de kennis van de verkeersregels? In de loop der jaren is het een en ander gewijzigd. Wil men meer weten over al die veranderingen? K&O organiseert op maandagmiddag 26 maart een workshop om de kennis weer op te frissen, zodat

men met meer zelfvertrouwen de weg op gaat. De workshop wordt gehouden door een ervaringsdeskundige van Veilig Verkeer Nederland in het K&Ogebouw te Katwijk. Start maandag 26 maart, 13.3015.30 uur. Kosten: € 13,-. Info.: K&O aan de Sluisweg 16, Katwijk, tel. 4016400 van maandag t/m vrijdag 10.00-12.00 uur. Of zie de website: www.kenokatwijk.nl.

Van Gerda van Wageningen, een van de meest geleende auteurs in de bibliotheek, is onlangs haar honderdste roman verschenen: ’Onrustig hart’. Deze week zit bij de aanwinsten een herdruk van ’Toen de dijken braken’. Een Zeeuws boerengezin verliest bij de watersnood in 1953 al zijn bezittingen. Een aangrijpend verhaal. Hoewel de watersnoodramp bij veel mensen bekend is, mede door de succesvolle verfilming van de roman ’1953’ van Rik Launspach als De storm, maken de ervaringen van dit gezin diepe indruk. ’Toen de dijken braken’ is te vinden bij de familieromans.

Radio

antenne 106.8 (FM) - kabel 88.1 (FM) stereo

Vrijdag 23 maart 00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur 11.00-12.00 uur 12.00-13.00 uur 13.00-14.00 uur 14.00-16.00 uur 16.00-17.00 uur 17.00-18.00 uur 18.00-19.00 uur 19.00-20.00 uur

Muziek voor twee De kracht van de nacht Word wakker Nieuwscarroussel met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie Han van der Kamp Schijven voor bedrijven Han van der Kamp Het tussenuur Zeewind Jaap Schaap De muzikale doorloper Johan den Haan Non stop muziek Roept uit aan alle stranden religieuze verzoekplaten N0.NL Jaap Schaap RTV Katwijk Sport voor- en nabeschouwingen (voor de onderwerpen kijkt u op RTV-teletekst pagina 206) 20.00-21.00 uur Non stop muziek 21.00-23.00 uur Country festival Bart van der Pol 23.00-24.00 uur Parels voor de zwijnen Marijke van Duijn en Johan den Haan

Zaterdag 24 maart 00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-08.00 uur 08.00-10.00 uur 10.00-12.00 uur

Non stop muziek De kracht in de nacht Word wakker RTV Katwijk Sport herhaling van de vrijdagavond Warmdraaien Karla Imthorn Nieuwsmagazine nieuw- en actualiteitenprogramma (zie http://nieuwsmagazine.rtvkatwijk.nl) Goud van gisteren Martin Ouwehand RTV Katwijk Sport verslagen en uitslagen van de sport op zaterdag. Zie teletekst vanaf pagina 600 The music zone Theo Hoogervorst RTV Hollands Nederlandstalig platenprogramma met verzoeken van luisteraars, verzorgd door Jaap Schaap en/of Gijsbert Schrijvers Muziek voor twee

Zondag 25 maart 01.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-08.00 uur 08.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur

Het boek ’Een krijger onderweg naar huis’ is een vervolg op ’Nergens is ook ergens’ en bevat een verslag van een zeiltocht van Australië, Japan, Alaska en langs de kusten van Canada en de Verenigde Staten om naar huis terug te keren.

Jeugdboeken

Veel mensen zijn momenteel bezig met plannen te maken voor de zomervakantie. Een van de mooiste series reisgidsen is die van Capitool, waarin ’Kroatië’ van Leandro Zoppé verscheen. ’Kroatië’ is, net als de andere reisgidsen, te vinden in de landenkast. Nederlands bekendste solozeiler Henk de Velde ging in 2007 weg om nooit terug te keren. Een reis zonder einde, onderweg zijn en onderweg blijven, niet terugkeren.

Alle aanwinsten zijn terug te vinden op www.bibliotheekkatwijk.nl. Uitgeleende materialen kunt u gratis reserveren en voor materialen die ingeleverd moeten worden krijgt u vanzelf een herinneringsmailtje (als wij over uw emailadres beschikken). Alle reden om weer even langs te gaan bij uw bibliotheek. Tot dan.

Informatieve boeken

Op zaterdag ook om 18.00 uur. Kijk voor het laatste tv-nieuws op teletekst pagina 280. Uitzending gemist? Kijk op www.rtvkatwijk.nl

22.00-24.00 uur

Mirjam Mous schreef al een ruim vijftig jeugdboeken. In ’Password’ vindt de 15-jarige Mick zijn even oude vriend Jerro, zoon van een rijke zakenman, bewusteloos op zijn bed. Gelukkig is Kasia, de hulp, er ook. Ze bellen een ambulance die Jerro naar het ziekenhuis brengt. Als Mick even later in het ziekenhuis vraagt naar zijn vriend, blijkt dat Jerro daar nooit is binnen gebracht. Stefan, eveneens 15, wordt na schooltijd opgewacht en achtervolgd door een onbekende man. Wat wil die vent van hem? De levens van de drie jongens raken op een bizarre manier verweven: het geheime password van Mick en Jerro blijkt van groot belang. ’Password’ is te vinden bij de Cboeken. Net als ’Hanna’s reis’ van Martine Letterie. De 15-jarige Hanna is een tegendraadse puber in het Amsterdam van 1942. Als ze haar vriendin Anneke tegenkomt, dagen ze elkaar uit wie de grootste durfal is. Hanna belandt op het politiebureau en wordt na drie overtredingen geplaatst in een tehuis, dat onderdeel is van de Joodse psychiatrische inrichting Het Apeldoornsche Bosch. Het lijkt een veilige haven voor Joodse kinderen, want in Amsterdam worden talloze Joden gedeporteerd, maar in januari 1943 wordt het tehuis in één nacht ontruimd. De reddingspoging van spoorwegemployé Jan, die heimelijk verliefd op Hanna, heeft geen kans van slagen. In het noodzakelijke nawoord wordt het abrupte en kille einde, de trein vertrekt naar Auschwitz, toegelicht.

Ian Rankin is vooral bekend geworden door zijn detectives met inspecteur Rebus in de hoofdrol. In ’De onmogelijke dood’ stuiten Malcolm Fox en zijn team van Interne Zaken bij hun onderzoek naar de malversaties van rechercheur Carter op een vijfentwintig jaar geleden gepleegde moord op een nationalistische advocaat door vermoedelijk de Britse geheime dienst. Maar niets is wat het lijkt en wat een makkelijk klusje leek, ontaardt in een dodelijk kat-en-muisspel met hooggeplaatste personen. ’De onmogelijke dood’ is te vinden bij de thrillers.

23.00/00.00 uur: RTV nieuws RTV Sport

18.00-20.00 uur 20.00-22.00 uur

Leestips door Bert Breed Romans

20.30 uur: RTV nieuws RTV Sport (maandag tot en met woensdag) Sporen van vroeger

12.00-14.00 uur 14.00-18.00 uur

Van Kroatië tot een geheim password

Bij de nieuwe boeken die vanaf deze week in bibliotheek Katwijk te leen zijn, treft u onder meer de volgende titels aan.

kabel kanaal 45.

TV-programma RTV Katwijk voor de week vanaf maandag 26 maart

In samenwerking met de Combinatiefunctionaris Cultuur, jongerenwerk van Factor Welzijn en Kattuk. nl/Kattuk.tv gaan we aan de slag om een grappige, actuele (theater) soap te maken. Voor deze soap zijn we op zoek naar jongeren van 1421 jaar. Ervaring is mooi maar niet vereist. Tijd en enthousiasme wel. Vanaf donderdag 29 maart vinden de repetities plaats onder professionele begeleiding in Huize Callao. Hier worden de verhaallijnen voor de soap geschreven en leer je acteren. Ook over de kostuums en het decor zal worden nagedacht. Het doel is het ontwikkelen van de eerste drie afleveringen van deze unieke Kattukse Soap. Deze afleveringen worden als tryout op het culturele podium van Berghtop op zaterdag 9 juni voor

Postbus 300 2220 AH Katwijk ZH Telefoon 4013551 Fax 4077096

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Aangepaste non stop Opwekking Joke Zwaan Hoort het Woord met om 9.30 uur een kerkdienst vanuit de Gereformeerde Kerk te Rijnsburg 11.00-13.00 uur Van U wil ik zingen geestelijk verzoekplatenprogramma, telefoon 071-4013551 13.00-14.00 uur Aangepaste muziek 14.00-15.00 uur Spelenderwijs, muziek die u kent of zou moeten kennen, Co Snel 15.00-16.00 uur Voetsporen in het zand easy listening programma met een evangelisch karakter 16.00-17.00 uur De gouden stad Gerjan Jungerius en Martin van der Kamp 17.00 uur Kerkdienst Gereformeerde Kerk Katwijk aan Zee 18.30 uur Kerkdienst Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Valkenburg tot 20.00 uur Aangepaste muziek 20.00-21.00 uur Muziek voor duizenden (populair licht klassiek) Marien Bos 21.00-22.00 uur Historisch maritiem uitzending Bas Vlieland 22.00-23.00 uur Aangepaste muziek 22.00-24.00 uur Non stop Nederlandstalige muziek Om 11.30 uur kunt u via het geluidskanaal van de kabelkrant op uw televisietoestel luisteren naar een kerkdienst vanuit de Hervormde Gemeente te Rijnsburg

Maandag 26 maart 00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur 11.00-12.00 uur 12.00-13.00 uur 13.00-14.00 uur 14.00-16.00 uur 16.00-17.00 uur 17.00-17.30 uur 17.30-18.00 uur 18.00-20.00 uur 20.00-21.00 uur 21.00-22.00 uur 22.00-23.00 uur 23.00-24.00 uur

Muziek voor twee De kracht van de nacht Word wakker Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie Han van der Kamp Schijven voor bedrijven Han van der Kamp Het tussenuur Muziekfabriek Koos Heemskerk De muzikale doorloper Johan den Haan Non stop muziek Roept uit aan alle stranden religieuze verzoekplaten Orgelklanken Arjan Wolfswinkel Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Multi Katwijk Jan Ouwersloot It’s all jazz Hans Pley Acoustic rain Bart van der Pol Muziek voor twee

Dinsdag 27 maart 00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur 11.00-12.00 uur 12.00-13.00 uur 13.00-14.00 uur 14.00-16.00 uur 16.00-17.00 uur 17.00-18.00 uur 18.00-19.00 uur 20.00-21.00 uur 21.00-23.00 uur 23.00-24.00 uur

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie Han van der Kamp Schijven voor bedrijven Han van der Kamp Het tussenuur Muziekfabriek Willem van Zuilen De muzikale doorloper Johan den Haan Non stop muziek Maritiem een programma met Bas Vlieland Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Non stop muziek Kippenvel (muziek voor wie luisteren wil) met Ruud Heijjer Purple haze Jan Marius Franzen

Woensdag 28 maart 00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur 11.00-12.00 uur 12.00-13.00 uur 13.00-14.00 uur 14.00-16.00 uur 16.00-17.00 uur 17.00-18.00 uur 18.00-20.00 uur 20.00-22.00 uur

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie Han van der Kamp Schijven voor bedrijven Han van der Kamp Het tussenuur Muziekfabriek Koos Heemskerk De muzikale doorloper Johan den Haan Non stop muziek Roept uit aan alle stranden religieuze verzoekplaten Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Radio Internationaal Engelstalig informatieprogramma met Jürgen Börnig 22.00-23.00 uur Radio Internationaal goes… themaprogramma 23.00-24.00 uur Muziek voor twee

Donderdag 29 maart 00.00-02.00 uur Muziek voor twee 02.00-05.00 uur De kracht in de nacht 05.00-07.00 uur Word wakker 07.00-09.00 uur Nieuwscarroussel met lokaal en regionaal nieuws 09.00-11.00 uur Koek bij de koffie Han van der Kamp 11.00-12.00 uur Schijven voor bedrijven Han van der Kamp 12.00-13.00 uur Het tussenuur 13.00-14.00 uur Muziekfabriek Willem van Zuilen 14.00-16.00 uur De muzikale doorloper Johan den Haan 16.00-17.00 uur Non stop muziek 17.00-18.00 uur Duitse muziek in Katwijk Wilma Fischer 18.00-20.00 uur Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws 20.00-24.00 uur Non stop muziek Vanavond kunt u vanaf 19.30 uur via het analoge kanaal 45 of het digitale kanaal 41 op uw televisietoestel de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Katwijk live bekijken.


DONDERDAG 22 MAART 2012 • 5

DE KATWIJKSCHE POST

KP

Tweets en blogs

KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF- KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP

cursief

De redactie van deze krant volgt Katwijkse politici en andere Katwijkers die zich via internet laten horen.

Effe scoren Scoren. Niet alleen sporters willen scoren, maar ook politici. Vooral politici. Met populistische voorstellen, met prachtige voorstellen die het nooit halen omdat andere partijen het onzin vinden, met voorinformatie, met proefballonnetjes en andere ongein. Zelfs Katwijkse politici willen scoren. Deze keer probeert de VVD de bal in de netten te schoppen.

t/ = twitter.com .b = blogspot.com w. = www. f/ = facebook.com t/@Zeeverkenners: Gister een gezamenlijk spel gehad met de gehele Katwijkse Zeeverkenners en Limes scouts in de duinen. Een erg geslaagde dag geweest!

FOTO: JAN ZWANENBURG

t/@wethouderDaan: Vrijdag ingrijpende tandartsexercitie gehad, nog steeds opgezwollen hoofd. De officieuze titel ’knapste bestuurder’ zal daarmee enige dagen vacant zijn. t/@nellysmits: @ wethouderDaan Als je dan toch de deur niet uitdurft kun je mijn mail misschien wel beantwoorden. t/@adrivanbeelen: Ben je nu echt nieuwsgierig geworden naar Celeste? Ga dan nu naar boekhandel Van den Berg aan de Achterweg in Katwijk aan den Rijn. Ds. Stam met de drie Vlaardingers op workshop visfileren. FOTO: JAN ZWANENBURG

f/Rick van der Plas: Hallo lente, wil je niet alle zonnestralen van de zomer gelijk opmaken?.. Want ik wil wel een normale zomer krijgen #thanksbro t/@Panieni: That awkward moment dat je bij de kassa staat, geen saldo hebt en de caissière brult: ’OH, ZE HEP GEEN SALDO, WAT MOT IK NU DOEN?!?!?!’ t/@MatthijsvTuijl: @Panieni Gewoon zeggen: ’Ik bel mijn man even. Weer al dat geld naar Monaco, wat een sukkel’. f/Jeanine Schaap: Lekker hoor zo’n bankdag.

Visfileren tot over de grenzen Zoonlief is thuis van zijn jongste reis. ’Ouwe, zullen we eens een avondje gaan visfileren?’. ’Ouwe’ is in de familie Stam een erenaam. M’n vader was kapitein, zoals al zijn broers en zijn vader, en reageerde niet op ’kapitein’ of zo, maar alleen op ’ouwe’. Thuis evenzo, niet op ’pa’ of ’pappa’, maar alleen op ’ouwe’, dat is een soort eerbied. Door ds. P. Stam

t/@gertvar: Helaas voor al die kinderen, ouders en leerkrachten: VVD, CDA, PVV en SGP stemmen voor de megabezuiniging van €300 mln. op passend onderwijs t/@Elisugh: Vader die duizend klusjes aan het doen is: ’Snel trouwen Elies, dan heb je ook een slaaf!’ t/@GOA_Katwijk: Extra actie hondenbeleid. Het hele team GOA’s gaat deze week tot middernacht in burger surveilleren mbt niet opruimen van hondenpoep. In alle wijken zal dan actief gecontroleerd worden in burger om de pakkans te vergroten. Boete €120,-. f/Jessica Varkevisser: Serieus, see it happen: we krijgen een top voorjaar, maar de zomer kunnen we straks weggooien. Just, wait for it. t/@KWcitymarketeer: Terug van morele ondersteuning: Rotary vrienden druk aan de klus #NLDoet bij k’boerderij Dierenhoeve in Noordwijkerhout! t/@Scum_Katwijk: Vers van de pers: 18 mei: Def Americans, JoŸny Cash Tribute live in Scum! Tickets vanaf deze week op www.scumkatwijk.nl f/JoŸny Schaap: Superweertje. Ik voorspel een muiterse zomer met veel zon, lokaal veel bier en hier en daar zieke feesten. t/@AadNieuwland: Petje af voor de raadsleden van de commissie welzijn #katwijk. Nog geen twee uur voor aanvang van de vergadering komen nog steeds stukken binnen. t/A@VIPKatwijk: Ook wijkraad Rijnsburg, PvdA en medew. Factor W gespot tijdens NL DOET! Er is veel werk verzet. Bedankt allemaal! Tot ziens op NL DEED 28/3. t/@byjaap: Geweldige Donald Duck quote: “sportfietsenspecialist ’Frans de Tour’” #blijftleuk t/@AriennedeVreugd: Is dat nou... een... MUGGENBULT?! t/@hvanschie38: Banken schelden driekwart van de Griekse schulden kwijt. Rara wie uiteindelijk de rekening gaat betalen... t/talesbythirza: In Italië verbiedt een burgemeester zijn dorpelingen om dood te gaan. No joke. Zoiets als: ’Un momentino, per piacere’? t/canonvankatwijk: Wat zijn volgens jou de belangrijkste gebeurtenissen, personen, (kunst)werken of voorwerpen uit de geschiedenis van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg?

’Nou goed man, dat wil ik wel eens meemaken.’ Ik dacht aan zo’n avondje met een stuk of tien Katwijkers, die voor de zoveelste keer een visje fileren en die ook niet weglopen voor de derde helft. Hoe anders verging het mij op deze vrijdagavond begin maart. Het was al donker. Rond een uur of half acht verzamelen geblazen bij vishandel Schuitemaker, die zijn pand op voorwaarden beschikbaar stelt aan twee enthousiaste jonge Katwijkse ondernemers: Arie Kuijt en Chris Klinkenberg. Eenmaal binnen blijkt er een bont gezelschap te zijn bestaande uit drieëntwintig mannen en twee vrouwen, de organisatoren en hulp niet meegerekend. Ze praten nog niet veel, drinken een bakje en lopen wat rond. Ik kende er maar een paar. Plots besloot ik niet te gaan snijden, maar een artikeltje te schrijven.

Herkenning Na de koffie krijgen alle deelnemers een schort en werden naar de brandschone fileerruimte geleid waar het, hoe kan het anders, ruikt naar verse vis. Daar liggen de snijplanken klaar, verschillende soorten fileermessen en aanzetstaal en

wetstenen. Ik vraag waar de mensen zoal vandaan komen. Verbaasd noteer ik: Hoek van Holland, Scheveningen, Katwijk (één man), Amsterdam, Nieuwegein, Oudenbosch, Ossendrecht, Vlissingen, Spijkenisse, Roosendaal, Voorschoten, Landsmeer, Leiderdorp, Achthuizen en zelfs Antwerpen. En tenslotte, wonder van herkenning, drie Vlaardingers, waaronder de vorige eigenaar van hengelsportzaak Wout van Leeuwen. Laat dat nu dezelfde man zijn waar ik als jonge knul jaar en dag mijn visspulletjes voor het zoetwatervissen kocht. Feest van herkenning derhalve. De avonden worden geleid door Arie Kuijt en Chris is zijn rechterhand, die vooral het tecŸische gedeelte, messen, aanzetstaal, wetstenen en dergelijke voor zijn rekening neemt. Ze organiseren cursussen van negen avonden, die zijn meer voor Katwijkers en mensen van dichtbij. Daar komen per avond allerlei soorten vis aan de orde, rondvis, platvis, gerookte vis, zalm, haring, zalmforel, forel, sashimi, dorade, enzovoort. Deze avond was echter een op zichzelf staande avond, waarvoor iedereen zich kan aanmelden. Dit keer een avondje rondvis. Inmiddels hebben ze ook een fotograaf geregeld, Jan Zwanenburg, die foto’s maakt bij dit artikel en voor ’Facebook’.

Verse vis Arie begint zijn inleiding met het vermelden dat vis in is, en dat zij alleen met kersverse vis werken. Vannacht aangevoerd. Op het program staan Schelvis uit Noorwegen, kabeljauw van een IJmuidense kotter en wijting van een Scheveningense fly-shooter (een bepaalde manier

van vissen; er bestaan vele verschillende manieren). We letten eerst op de kwaliteit. Hoe je dat doet? 1. De ogen, helder met mooie oogkring en een blik of ze je aankijken; grijze grauwsluier betekent oud. 2. Open de kieuwtjes; moeten van binnen rood zijn. Zijn ze verkleurd… oud. 3. De ingewanden; moeten fris zijn en niet stinken. Daarom is het verstandig nooit vis te kopen zonder kop, dat is een ’trucje’ van veel verkopers. En koop je vers op een markt, dan kun je het best kopen waar veel Noord-Afrikanen en zo kopen. Die zijn ermee opgegroeid en hebben verstand van vis. Kunnen ook geweldig vis bereiden. De kop werd vroeger vaak gebruikt om bouillon van te koken en dan zoog men de hersens en de ogen eruit. Ongelovig staren ze Arie met grote ogen aan. Zorg ook dat je de vis nooit op een ’hoopje’ meeneemt maar plat. Verse vis verstijft binnen vier uur en dan is het niet te doen om ze goed schoon te maken en te fileren. Vervolgens volgt een excursie over het materiaal, vooral de messen. Je hebt korte en lange fileermessen en stugge en flexibele. Voor deze avond met Noordzee rondvis gebruiken we de stugge. Scherp slijpen is een eerste vereiste. Zelf slijpt Arie zijn messen om de vierhonderd kilo vis op een natte wetsteen. En om de zes á acht vissen op een aanzetstaal. Van boven naar beneden, en het snijvlak zo plat mogelijk tegen het staal. Als je leert zoals deze avond om de drie visjes even doen. Ademloos hangen de mensen, staande aan een lange fileertafel, aan Arie’s lippen en het moet gezegd, hij doet het met verve en overgave en vooral met kennis van

Ingezonden

SGP Katwijk bezorgd over onderwijsbeleid Er is onrust bij een aantal schoolbesturen. Wat nog nooit gebeurde, gebeurde nu wel eind vorig jaar. Drie schoolbesturen stemden niet in met het huisvestingsprogramma 2012. Uniek voor Katwijkse begrippen. Reden voor de SGP Katwijk om schriftelijke en mondelinge vragen te stellen en het proces goed en kritisch te volgen. Het hervormde schoolbestuur en de schoolbesturen van de Voetiusschool en PCOK hebben een brief gestuurd naar het college dat zij niet kunnen instemmen met de afwijzing van hun aanvragen voor onderhoud aan hun schoolgebouwen. Dat is nog nooit eerder voorgekomen, dus dat triggerde de aandacht van de SGP. Wat is er dan aan de hand? Hoewel de aanvragen inhoudelijk waren goedgekeurd, bleken ze louter om financiële redenen te zijn afgekeurd. Daarbij is de SGP verbaasd, dat het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO), waar het desbetreffende huisvestingsprogramma besproken had moeten worden, niet eens was doorgegaan. Er heeft alleen een schriftelijke inventarisatieronde via de mail plaatsgevonden. Er was voor de bezwaarmakende schoolbesturen dus geen gelegenheid om over hun bezwaren tijdens dat OOGO te kunnen praten. Als SGP komt het ons niet logisch over om een OOGO niet door te laten gaan, terwijl je als college een belangrijk deel van de aanvragen afwijst. Het zou dan toch juist gepast zijn om de schoolbesturen tijdens een dergelijk OOGO hierover te informeren en

hen gelegenheid te geven hierop te reageren? Ook de gang van zaken rondom de gelden voor de schoolbegeleiding bevreemdt de SGP. In het kader van de bezuinigingen is het college van plan om dit geld onder te brengen in de projecten van de Lokale Educatieve Agenda. Als SGP hadden wij begrepen dat dit in overleg met het onderwijs zou gebeuren. De indruk die nu bestaat is dat dat overleg niet of nauwelijks heeft plaatsgevonden. De SGP heeft hier al schriftelijke vragen over gesteld en houdt ook nu nog kritisch de vinger aan de pols. SGP-raadslid Dirk Remmelzwaal heeft al verschillende keren het college op deze zaken bevraagd, zowel in de commissie als middels schriftelijke vragen.

De SGP maakt zich zorgen om hoe het nu gaat. Vooral het punt van de moeizame communicatie heeft de aandacht. De SGP heeft gevraagd om het verslag van het OOGO eind maart ter bespreking in de commissievergadering welzijn van april. De SGP heeft altijd gestaan voor goede onderwijshuisvesting en inhoudelijk onderwijsbeleid. Het gaat immers om het belang van onze kinderen. Wij willen een goede en verantwoorde huisvesting van het onderwijs voor onze kinderen en ook kwalitatief goed onderwijs met goede zorgstructuren er om heen. Goed onderwijs is immers belangrijk voor de toekomst van onze kinderen! Ingezonden SGP Katwijk

Meer meeuwenbroedparen Vervolg van voorpagina

maken. Symbolisch zette hij vooraf aan de vergadering ’het mes in de meeuwenoverlast’. Hij vierde daarmee het succes van vijftien jaar aandacht vragen voor het probleem. Van der Plas volhardde in zijn strijd en dat leverde hem nog wel eens wat cynische grapjes van andere fracties op. Maar dat deerde hem niet en uiteindelijk kreeg hij het gelijk aan zijn zijde. Binnendijk: ’De bevolking vindt dit een probleem en vraagt om maatregelen’. Van der Plas wijst erop dat het getelde aantal broedparen (529) aan

zaken. Dan demonstreert hij ook nog naast het aanzetstaal, een trekstaal. Een zeer apart apparaat dat er uitziet alsof het zo van de afdeling gynaecologie uit het LUMC komt. Kuyt begint met een wijtinkje. Uiteindelijk verdwijnen er zo’n stuk of negen á tien gefileerd en wel in meegenomen bakjes en koeltassen en –boxen.

Hobbykoks Inmiddels vraag ik de mensen waarom ze hier zijn en soms zo’n eind reizen ervoor over hebben. De eerste, een autoschadehersteller, kreeg de cursusavond cadeau voor zijn verjaardag en nam twee vrinden mee, puur voor de gezelligheid. De Vlaardingers en Antwerpenaren blijken verwoede sportvissers te zijn. De Vlaardingers ontmoeten Arie op een visserijbeurs, waar hij jaarlijks vele tienduizenden mensen aan zijn stand krijgt. Daar hebben ze ook geboekt. De Belgen gaan jaarlijks drie weken richting Denemarken en vangen daar veel grote verse vis. Dus goed schoonmaken en fileren is een vereiste om het heerlijke voedsel gevroren mee terug te nemen. De vrouwen uit Landsmeer en Leiderdorp genieten samen van hun vrije tijd en koken vaak met en voor elkaar. Vandaar dat ze het fileren wilden leren. ’Er gaat toch niets boven verse vis, meneer.’ Er blijken nog een stel hobbykoks te zijn. De meesten boekten via de website. Arie doet het een keer of twee, drie voor. Vis plat op de zij. Eerst een snee achter de kop dwars over de rug. Dan het mes met het snijvlak plat naar achter vanuit de dwarssnede in het midden van de zijkant in een denkbeeldige lijn naar de

ALLE SOORTEN 30+ KAAS

7.

van jong tot oud met komijn of kruiden

kilo

95

Gratis boter, kaas en eieren! Vul hieronder uw naam en adres in en lever deze advertentie vrijdag in bij ons op de markt en u maakt kans op een gratis kilo Hollandse kaas naar keuze plus 10 eieren en 2 pakjes roomboter. De winnaars staan volgende week in deze advertentie.   Naam...................................................

Adres ............................ ....................... ....................................... .......................

Winnaars vorige week: J. van der Kwaak, H. de Groothof 50 Mol, Molenweg 15 A. de Lange, Meeuwenlaan 13 C Stuttelaar, Golfstroom 4 de Bruijn, Populierenlaan 11 D. v.d. Bent, Tijmstraat 38 Gijsbert Plug, Nachtegaallaan 127 J. van Duijn, Nassaudreef 72 H. v.d. Meij, Sluisweg 52 G. Vis, Gerberastraat 36 

de lage kant is. Volgens hem is dat aantal eerder 7 à 800. ’Die telling is geen exacte wetenschap, maar een benadering’, laat de wethouder daarop weten. ’Het probleem is in ieder geval groot genoeg om er iets aan te doen.’ Het college van burgemeester en wethouders stelt voor een professioneel bureau in te schakelen om de meeuwenoverlast aan te pakken. Dat bureau wil dat de komende vijf jaar doen met inzet van roofvogels, verwisselen van eieren door nepeieren en doorgaan met voorlichting. Een meerderheid van SGP, CDA, VVD en CU schaart zich achter het

collegevoorstel, dat wordt aangevuld met het voorstel van CDA’er Leen van den Oever om er ook een educatief karakter aan te geven. ’Ga met schoolkinderen op stap en laat ze zien waar meeuwen fourageren. Misschien dat zij hun ouders kunnen overtuigen om de vuilnisbakken dicht te houden.’

Weg met die Oeverpolder! Schrappen! Besparen! Efficiency! De VVD kwam twee weken geleden met een persbericht over het schrappen van de Oeverpolder. Al jaren wordt er gesproken over een multifunctionele accommodatie op de Hoorneslaan, naast het huidige Kwadrant. Nieuwbouw kost geld en de VVD vindt fiks investeren in deze onzekere economische tijden geen goed idee. ’In plaats daarvan moet worden gekeken naar efficienter gebruik van huidig, gemeentelijk vastgoed’, aldus de VVD. Vorige week dinsdag werd het voorstel van de VVD besproken in de commissie welzijn. De reactie van de andere partijen verbaasde mij. ’Wat vindt de wethouder ervan?’, wilden die partijen weten. Alsof die partijen opeens geen eigen mening meer hebben! Wethouder Daan Binnendijk reageerde eveneens verbaasd over die vraag. Verbaasd en verlangend. Je zag hem bijna dromen over andere onderwerpen waar de partijen eveneens vol bewondering klakkeloos zijn voorstellen zouden volgen. Lekker blijven dromen Daan! Enfin. Ik vond de reacties van

borstvin en doorsnijden richting staart. Als een volautomaat snijdt hij de mooiste filets. Dan gaat het spul beginnen. De spanning stijgt. Zal het lukken. Een paar staan te modderen en zagen meer dan dat ze snijden. Maar allengs gaat het beter en glimmen ze van trots. De enige linkshandige zweet en vindt het een ramp. Het blijkt ook veel moeilijker te zijn voor linkshandigen dan rechtshandigen. Chris geeft de Belgen een apart cursusje platvis. De dames doen het heel goed. En ook de Vlaardingers hebben keurige filets.

Kabeljauwfilet Dan is de kabeljauw aan de beurt. Dat is een stuk moeilijker, vertelt Arie. Hij wijst aan waar de ’speer’ zit, een vlijmscherpe graat bij de borstvin. Die moet weg. Trouwens, de helle kop gaat eraf. Eerst een Vhalssnede achter de kop. Dan de vis plat langs de rand van de snijtafel, kun je meer bewegen. Mes boven de rugvin. Dan verdwijnt het mes geheel in de vis en komt hij er langs de rugvin achteraan weer uit. Dan achter de ’ribbenkast’ langs en klaar is kees, of hoe je ook mag heten. Een pracht van een kabeljauwfilet. Tenslotte gaat hij villen, alsof je een vloeitje uit een pakje haalt. Somber

de partijen al een beetje vreemd, maar ik voelde nog meer nattigheid toen VVD-raadslid Edwin de Mol bleef aandringen over ’duidelijkheid over de voortgang van dit project’. Volgens de planning zou het onderwerp Oeverpolder op 16 april aan de orde komen. Over een maandje dus. De wethouder legde uit, dat het college dan mondeling iets zal mededelen en dat er ’een schriftelijk stuk te raadplegen zal zijn op de website, waarin het college zijn opvattingen geeft over de Oeverpolder’. Juist. Tussen de regels doorlezend komt het op het volgende neer: er is al een ambtelijke nota over de toekomst van de Oeverpolder die binnenkort officieel door het college besproken gaat worden. Op dat moment begreep ik ook een opmerking van De Mol voor de lokale radio. ’Ik weet niet of de Oeverpolder finaal van tafel gaat, maar de geluiden zijn wel in die richting.’ Ja, en ik weet wel waar die geluiden vandaan komen. Uit het college, uit het contact tussen VVD-fractie en VVD-wethouder Thijs Udo. Gevalletje voorinformatie. Effe simpel willen scoren. Om daar over twee jaar, bij de volgende verkiezingen, zichzelf flink voor op de borst te slaan. De VVD is heus niet de enige partij die zich ’schuldig’ maakt aan dergelijke praktijken. En mocht het college inderdaad besluiten om af te zien van een fikse investering in de Oeverpolder, dan maken de andere partijen zichzelf vast stiekem verwijten over het missen van deze scoremogelijkheid. criticaster@katwijkschepost.nl

en zwijgend begint het. Maar als het mee blijkt te vallen wordt het een echt vrolijke boel. Na de koffiepauze waar het gereedschap eens wordt bekeken volgt de schelvis. De moeilijkste van allemaal. Een enkeling is er voor de zesde en een voor de tiende keer. ’Om het niet te verleren en de gang erin te houden’. G elukkig vallen er geen gewonden. De mensen genieten zichtbaar. Na afloop wordt alles opgeruimd en verdwijnt het gezelschap voor een ’afzakkertje’ naar de winkelruimte. Daar worden messen, aanzetstalen en nog meer aangeschaft. Die worden overigens apart voor hen gemaakt in Duitsland. Er wordt nog nagepraat en de meesten vertrekken alweer snel, want ze moeten nog een ’eindje’. Na een hartelijke groet gaan wij ook naar huis. Het was een heerlijke avond, de moeite waard. Moesten veel meer mensen doen. Heel wat beter dan elke avond maar achter die beeldbuis hangen. De filets van Arie, de mooiste dus, gaan in mijn doos. Bedankt mannen. En zo gaan we weer door het donker terug naar huis. Visfileren, nooit geweten dat het zo leefde en zo leuk was. Belangstellenden kunnen terecht op de sites www.visfileren.nl.

Valkenburgseweg / ’t Ambacht / Katwijkerbroek

Inloopavond bestemmingsplan bedrijfsterreinen Katwijk a/d Rijn Voor het bedrijventerrein Valkenburgseweg / ’t Ambacht / Katwijkerbroek in Katwijk aan den Rijn wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het plangebied bestrijkt de woningen, bedrijven en overige bebouwing gelegen op ’t Ambacht, langs de Valkenburgseweg en Katwijkerbroek. Het voorontwerp van dit bestemmingsplan is te zien op de inloopavond van woensdag 4 april van 19.30 tot 21.30 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis. Met het nieuwe bestemmingsplan vervangt de gemeente een aantal verouderde bestemmingsplannen voor dit gebied. In het nieuwe bestemmingsplan legt de gemeente de bestaande situatie vast volgens de werkelijkheid, en inventariseren we waar mogelijkheden voor meer planologische ruimte (uitbreidingsruimte) liggen. Meer planologische ruimte is gebaseerd op wat er maximaal stedenbouwkundig aanvaardbaar is voor het betreffende gebouw voor de planperiode van tien jaar. Daarnaast worden er ook nieuwbouwplannen in opgenomen waarvoor

al een planologische procedure (bestemmingsplan of vrijstelling) gevoerd is of die in een vergevorderd stadium verkeren.

Inzien Het voorontwerpbestemmingsplan bedrijventerrein Valkenburgseweg/t’Ambacht/ Katwijkerbroek en bijbehorende stukken kunt u terugvinden op de websites www.katwijk.nl en www. ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het voorontwerp ook inzien op het gemeentehuis op werkdagen gedurende openingstijden van 21 maart tot en met 13 april. Nadat alle opmerkingen zijn verwerkt in het voorontwerpbestemmingsplan wordt er een ontwerp van gemaakt. Het ontwerpbestemmingsplan zal 25 mei voor zes weken ter inzage gelegd worden. Iedereen kan binnen die zes weken een zienswijze indienen. Na afloop van de zienswijzenperiode wordt bekeken of het wenselijk, nodig en/of mogelijk is de zienswijzen te verwerken in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt in het vierde kwartaal van dit jaar vastgesteld.


DONDERDAG 22 MAART 2012

6 • DE KATWIJKSCHE POST

Platform Kocon Alcohol & Drugs Samenwerkingsverband in de gemeente Katwijk van relevante organisaties werkzaam op de terreinen verslavingspreventie en handhaving, verslavingszorg en maatschappelijk herstel. Kantoor- en postadres: Callaoweg 1, 2223 AS Katwijk. Voor meer informatie (Thea Guijt): 071-4015216. E-mailadres: tsaguijt@xs4all.nl Website: www.kocon.nl Voorzitter: Hans Moolenburgh.

Huisartsen Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp: Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4b, Voorhout, tel. 0252-240212 (vóór langskomen altijd eerst bellen)

Bezoekuren LUMC

Tandartsdienst

Bezoekuren Diaconessenhuis

Dagelijks van 14.15 tot 15.00 uur en van 18.30 tot 19.30 uur. Voor sommige afdelingen gelden afwijkende bezoektijden. Voor meer informatie: 0715269111.

Dagelijks van 14.30-15.15 uur en van 19.00-19.45 uur. (Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg) De tandartsdienst wordt dit weekend waargenomen Voor sommige afdelingen gelden afwijkende bezoekdoor tandarts: M. N. Dukker, Kerkstraat 17, Rijns- tijden. Voor meer informatie: 071-5178178. burg, telefoon 071-402-548. Spreekuur van 17.00 tot De Brug Midden-Nederland 17.30 uur. Bij geen gehoor 071-4079501. GGZ-instelling voor verslavingszorg.

Apotheek

De apotheken in Katwijk en Rijnsburg zijn op werkdagen (maandag t/m vrijdag) geopend van 8.00 tot 17.30/18.00 uur. Avonddienst van 17.30 tot de volgende morgen 8.00 uur. Weekenddienst vrijdag 17.30 uur tot maandagmorgen 8.00 uur: Dienstapotheek DAB te Voorhout, Rijnsburgerweg 4c, telefoon 0252-240216. Donderdag tot 20.00 uur is geopend: Lloyds Apotheek, Tulpstraat 16b, telefoon 4030833. Zaterdag is geopend: De Katwijkse Apotheek, Princestraat 3, tel. 4012755 (9.00-13.00 uur); Kwaliteits Apotheek Rijnsoever, Hoornesplein 111-113, tel. 4026457 (9.00-13.00 uur) en Kwaliteits Apotheek Sloothaak, Vliet NZ 19, Rijnsburg, tel. 4020400 (9.00-14.00 uur). Ongevallendienst Diaconessenhuis: op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur. Rijnland Ziekenhuis: en Academisch Ziekenhuis: de gehele week, 24 uur per dag.

Polikliniek Katwijk, Schaepmanstraat 1, 2221 ER Katwijk, telefoon 071 403 37 33, E: info@debrughelpt.nl W: www.debrughelpt.nl. Voor urgente gevallen dag en nacht bereikbaar. Postadres: postbus 2121, 2220 BC Katwijk ZH. Werkervaringsproject De Kringloop, Heerenweg 5, 2222 AM Katwijk, telefoon 071 408 56 46. Inloophuis, Schaepmanstraat 1, maandag t/m zaterdag 13.30-17.15 uur, (13.00 uur: warme maaltijd, opgave vooraf). Polikliniek Alphen aan den Rijn, op afspraak, telefoon 071 403 37 33.

(ook voor poliklinische bevallingen) Verloskundigenpraktijk Katwijk: Cleijn Duinplein 14, 2224 AX Katwijk. Voor spoed en bevallingen: 0651338742. Spreekuurdagen van maandag tot en met donderdag. Telefonisch spreekuur op maandag tot en met donderdag van 9.00-12.00 uur op 071-4072933, b.g.g. 071-5262853. U kunt zich, zodra de test positief is, telefonisch maar ook via onze website aanmelden voor de eerste afspraak: www.verloskundigenkatwijk.nl Verloskundigenpraktijk Astarte, Graaf Florislaan 15, 2231 ED Rijnsburg. Werkdagen van 9.00-12.00 uur, tel. 0900-2782783, b.g.g. 06-54768031 ook weekenddiensten, b.g.g. verloskundigenspoedlijn tel. 5220911. Spreekuren: dinsdagmiddag: Hoofdstraat 62, Valkenburg ZH; woensdagmiddag en donderdag Graaf Florislaan 15, Rijnsburg.

Thuiszorgcentrale Katwijk Het verlenen van tijdelijke hulp door vrijwilligers, aan iedereen die daarvoor niet terecht kan bij familie, buren of vrienden. De thuiszorgcentrale neemt uw hulpvraag in behandeling of verwijst u door naar de juiste instellingen. Secretariaat: SWO-KRV, Schimmelpenninckstraat 10, Katwijk, telefoon 4016347.

Nefit houdt Nederland war m

Ned. Herv. Kerk: Nieuwe Kerk: 10.00 uur ds. F. van den Bosch, kinderoppas; 18.00 uur ds. D. J. van Eckeveld. Oude Kerk: 10.00 uur ds. A. J. Kunz, openbare geloofsbelijdenis, kinderoppas; 18.00 uur ds. J. B. Alblas, openbare geloofsbelijdenis, kinderoppas in ’t Kerkhaventje. Ichthuskerk: 10.00 uur ds. J. B. ten Hove, kinderoppas; 18.00 uur ds. B. H. Weegink. Pniëlkerk: 10.00 uur ds. K. F. W. Borsje, kinderoppas; 18.00 uur ds. J. Geene, laagdrempelige druk. Maranathacentrum: 10.00 uur ds. E. K. Foppen, kinderoppas; 18.00 uur ds. D. Roodenburg, Nunspeet. Het Anker: 10.00 uur ds. C. G. Kant, dienst voor doven. Kapel Overduin: 14.30 uur ds. D. J. van Eckeveld. Kapel De Wilbert: donderdag 29 maart, 18.30 uur ds. B. H. Weegink. Ned. Herv. Gemeente ’De Rank’, (Andreas College, locatie Pieter Groen, ingang Helmbergweg). 10.00 uur ds. J. Karsten, Zeist. Hersteld Hervormde Kerk: Sporthal Cleijn Duin: 10.00 uur ds. P. den Ouden; 18.00 uur ds. A. Vlietstra. UNI-zaal: 10.00 uur de heer A. G. van Rijn; 18.00 uur kandidaat M. Diepeveen, Stellendam. Geref. Kerk: Triumfatorkerk: 10.00 uur ds. P. L. Smilde, Alphen aan den Rijn, tienernevendienst. Chr. Geref. Kerk: 10.00 uur ds. J. Brons; 17.00 uur ds. J. Brons.

Stichting Welzijn Ouderen KRV

Geref. Gemeente: geen opgave.

Voor informatie, advies, bemiddeling en ondersteuning op het gebied van zorg, wonen en welzijn. U kunt bij ons ook terecht voor (welzijns)diensten en activiteiten voor ouderen, zoals: Belbus, personenalarmering, ouderenadviseur, tafeltje dekje, MBvO, computercursussen, etc. Hoofdkantoor: Schimmelpenninckstraat 10, 2221 EP Katwijk, telefoon 4016347. Tafeltje dekje: 4013061.

Geref. Kerk Vrijgemaakt De Fontein, Willem de Zwijgerlaan 1a: 9.30 uur ds. R. D. Anderson; 17.00 uur ds. Theofile van Bebin.

Psychologenpraktijk CuraMentis

Verloskundigen

ZONDAG 25 MAART (Zesde lijdenszondag) KATWIJK AAN ZEE

Baptistengemeente, Tripodia, Hoornesplein 155; 10.00 uur Arie Davidse. Christengemeente Live! (Baljuwplein 10a), 10.30 uur: Jos Lindhout.

Samenwerkende Psychologen Valkenburg, Kerkweg 2, Soefidiensten. Elke eerste, derde en vierde zondag 2235 BC Valkenburg, telefoon 071-4013343. Mobiel: van de maand om 11.00 uur in de Universel te 0642043345. Email: info@curamentis.nl; website: www. Katwijk aan de Zuidduinseweg. curamentis.nl. Evangelische gemeente Ezra, school De Duinroos, Tafeltje Dekje Kon. Julianalaan 122: 10.00 uur br. J. van der Plas. Maaltijdbezorging aan huis. Aanvragen of wijzigingen Iedere woensdagavond, 20.00 uur, bijbelstudie, lofvan ma. t/m vr. van 9.00-11.00 uur. Telefoon 4013061. prijsavond en bidstond.

Voedselbank Katwijk

KATWIJK AAN DEN RIJN Voor inwoners van de gemeente Katwijk die een beroep Ned. Herv. Kerk: Dorpskerk: 10.00 uur ds. R. H. willen doen op een voedselpakket. M. de Jonge, Heilige Doop; 18.30 uur passiedienst. Bezoekadres: Cleijn Duinplein 12, 2224 AX Katwijk. Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. J. W. Korpelshoek; Telefoon 0613232541. E-mailadres: info@voedselbank 18.30 uur ds. J. Smit. katwijk.nl Website: www.voedselbankkatwijk.nl Geref. Kerk: Open Hofkerk: 10.00 uur ds. D. C. Aanmeldingen telefonisch. Het afgeven van voedsel en Groenendijk, eredienst; 19.00 uur mw. M. Wassenaar, kleding is mogelijk op donderdagmiddag. vesperdienst. Giften zijn welkom op bankrekeningnummer 120265702 R.K. Kerk: Hoofdkerk: Kerkstraat 70, Katwijk t.n.v. Voedselbank Katwijk. a/d Rijn. Hoofdkerk: Zaterdag: 19.00 uur eucharistieviering met samenzang. Voorganger: kapeSiriz, bij onbedoelde zwangerschap laan S. Kuik. Zondag 9.30 uur eucharistieviering Je kunt bij ons terecht voor hulp, voorlichting en opvang. m.m.v. ’Vocalis’. Voorganger: pastor F. Somerwil. Hulplijn: 0900-2021088 tussen 9 en 23 uur (€ 0, 05 per Kinderwoorddienst. Jongerenwereld Rock Solid. De minuut) of mail hulp@siriz.nl Wilbert: 10.15 uur eucharistie. Onbedoeld zwanger? Praat er eens over. VALKENBURG

de KATWIJKSCHE POST

Stichting Prot. Chr. Peuterspeelzalen

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR KATWIJK, RIJNSBURG EN VALKENBURG

DE KATWIJKSCHE POST nieuws- en advertentieblad voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Verschijnt iedere donderdag, oplage: 10.000 ex.

Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a, 2222 AH Katwijk ZH Postadres: postbus 3066, 2220 CB Katwijk ZH Telefoon 071-4022901 - Telefax 071-4032325 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Redactie: Paul van de Putte / Sandra Kornet-van Duyvenboden e-mail: redactie@katwijkschepost.nl Ingezonden brieven Ingezonden brieven worden alleen geplaatst onder vermelding van naam en adres. Ingezonden brieven mogen niet langer zijn dan 800 woorden en alleen digitaal worden aangeleverd. De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden brieven zonder opgaaf van redenen niet te plaatsen. Opgave redactionele kopij tot dinsdag 8.00 uur; advertenties tot 17.00 uur. Advertentietarief op aanvraag. Ingezonden bijdragen en foto’s worden slechts dan geretourneerd, indien deze zijn voorzien van volledige naam en adres, en een gefrankeerde retourenveloppe. De uitgever van De Katwijksche Post behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen advertenties en ingezonden bijdragen niet te plaatsen. Advertenties: Voor een prijsopgave kunt u contact opnemen met de Binnendienst: Vincent Roos, tel. 071-4091638 of Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. de Katwijksche Post Sluitingstijden advertenties: dinsdag 16.00 uur. Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gede poneerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Dravertjes: Prijs per dravertje € 5,00 (maximaal drie regels). Iedere regel meer € 2.00. Uitsluitend bij contante betaling. Brieven onder nummer € 3,00 extra. Toezending bewijsnummer € 3,00 extra. Abonnementen: Per jaar € 30,85 incl BTW. Postabonnementen op aanvraag. Abonnementsgelden dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Restitutie is niet mogelijk. Indien zes weken voor het verstrijken van de abonnementstermijn geen schriftelijke opzegging is ontvangen, wordt het abonnement automatisch verlengd. Klachten over bezorging: donderdagavond inspreken op het antwoordapparaat of vrijdagochtend bellen van 8.00 tot 12.00 uur, telefoon 071-4022901. De Katwijksche Post wordt vrijdagmiddag vóór 19.00 uur nabezorgd. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Geref. Kerk (Vrijgemaakt): 9.30 uur ds. R. Heida, Callaoweg 1, 2223 AS Katwijk, tel. 071-4088866. Psz. Monster; 18.30 uur ds. R. Heida, Monster. Pinkeltje, De Woelwaters, De Speeldoos en De TortelNed. Herv. Kerk: 10.00 uur ds. B. Brunt; 18.30 uur tuin in Katwijk en Het Opstapje in Valkenburg. ds. C. van den Berg, Nieuw Vennep, jeugddienst.

Stichting Peuterkring Katwijk

Callaoweg 1, 2223 AS Katwijk, tel. 071-4079009/ 4025040. Psz. Bibelebons, Iene Miene Mutte, Klein Duimpje, De Hummelhof, Olleke Bolleke en ’t Zonnehoekje, Katwijk. Psz. Peuterburg, Valkenburg. Psz. Eigen Wijs, Rijnsburg.

Stichting Hervormde Peuterspeelzalen

Geref. Kerk De Goede Herder: 9.30 uur ds. E. Schuddebeurs.

Geref. Kerk Vrijgemaakt: 9.30 uur ds. G. Treurniet; Voor verpleging, verzorging en huishoudelijke zorg, 24 17.00 uur ds. R. Heida. uur bereikbaar. Frankenstraat 18a, 2225 WV Katwijk, Evang. Gem. ’t Kruispunt: Sporthal Rijnsburgse telefoon 0900-2582583(10 cent per minuut). Boys, Middelmors: 10.00 uur Pim van Arnhem 24 uur per dag bereikbaar.

Chiropractie van Beelen

Kwadraad Kwadraad Maatschappelijk Werk, telefoon 088 900 4000, www.kwadraad.nl Opvoedadviespunt, telefoon 088 900 4000, www. kwadraat.nl Jongeren Preventie Plan (JPP), telefoon 088 900 400, www.kwadraad.nl De dood is niet het einde, maar slechts het begin In liefdevolle herinnering aan mijn moeder/schoonmoeder

Het ultieme warmwatercomfort van TopLine AquaPower HR-ketels. Nú bij:

HEEMSKERK

INSTALLATIEBUREAU

Alles heeft zijn tijd Prediker 3

Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij ons gegeven heeft, hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve, zorgzame, wilskrachtige en altijd betrokken moeder, oma, oma-au en overgroot-oma

Het adres voor een passend gedenkteken

Toonzaal geopend maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur Gedenktekens in natuursteen, glas, rvs en hout Levering direct aan particulieren Zeer snelle levering (2 weken) Deskundig advies

‚‚ ‚‚

Delfweg 34a - 2211 VM Noordwijkerhout 8GNGHQQP‚*CZ E-mail: info@Memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

Rugklachten? Oefentherapie werkt! Vergoed vanuit de aanvullende verzekering

Bel voor een afspraak: 071 3411692 Commandeurslaan 21, 2223 AW Katwijk

Oefentherapie Cesar Katwijk, Parklaan 93, 071-4073832, www.cesartherapiekatwijk.nl Oefentherapie Mensendieck, Gr. van Prinstererweg 61, 071-4027487, www.mensendieckkatwijk.nl

’Met aandacht voor details’

Zorgvuldig

Oegstgeest, Ger en Ria Ronald en Sacha Jacqueline en Edi Fabian Katwijk, Albert en Henriëtte Tanja en Patrick John Warmond, Fennie en Jan Roel Rens Wij zijn dankbaar dat zij in haar eigen vertrouwde omgeving rustig ingeslapen is. Meeuwenlaan 44 2224 HA Katwijk Zaterdag 24 maart is er van 14.00 tot 14.45 uur gelegenheid tot afscheid nemen in de Dorpskerk, Kerklaan 12 te Katwijk aan den Rijn. Aldaar vangt om 15.00 uur, de dankdienst aan. Aansluitend zal moeder bijgezet worden in het familiegraf op de begraafplaats naast de kerk.

071-4018779 / 06-29091432 www.miesschoneveld.nl

UITVAARTONDERNEMING DC VIS & ZN Uitvaartverzorger: Huig van Duijn Betrokkenheid en persoonlijke aandacht Kantoor: Hartweg 33, 2221 PV Katwijk Dag en nacht bereikbaar tel. 071 4074440

mobiel. 06 12507285

uitvaart@dcvis.nl

En nooit waren ze elkaar zo lief zó nabij Mocht u geen rouwkaart hebben ontvangen dan verzoeken wij u deze advertentie als zodanig te beschouwen.

AREND DE BEST

echtgenoot van Anny de Best-van Duijn

www.dcvis.nl

Thuis opbaring - Volledig verzorgde uitvaarten

Persoonlijk en betrokken

1DDÀRRSYDQGHSOHFKWLJKHLGZRUGWX uitgenodigd voor een informeel samenzijn in de Dorpskerk.

Dag en nacht bereikbaar Tel. 06-12091112 of 071-4012528

Voorstraat 96a, 2225 ET Katwijk aan Zee E-mail: info@theovanderplas.nl www.theovanderplas.nl

Nan de Mooij

uitvaartbegeleiding

In samenwerking met Jacoline Imthorn

Triny en Jaap van Duijn Wil en Aad Pennings Hugina en Dick van Duijvenbode Janna en Gerrit Ouwehand Wij wensen Anny en het gezin veel sterkte toe. Katwijk, 13-03-2012

Psalm 23 vers 1

Geen wachtlijst Voor de behandeling van lage rugklachten, bekkeninstabiliteit, nek-/schouderklachten, knieklachten, sportblessures, spanningsklachten etc. Specialist in de behandeling van de ziekte van Parkinson.

Voorstraat 91, 2225 EN Katwijk

* ’s Gravenhage, 8 april 1927 † Katwijk, 20 maart 2012

“De Heere is mijn Herder, mij zal niets ontbreken”

Jacoline en Erik Wolthaus

uitvaartbegeleiding

Meelevend

SHOWTUIN VRIJ TOEGANKELIJK

23 maart 2008

Mies Schoneveld

Weduwe van Roelf Posthumus

DICKY HAASNOOT 13 mei 1952

Regiodealer van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Oegstgeest. Met een eigen 24uurs-servicedienst.

Betrokken

Na een kort ziekbed is voor ons toch nog plotseling overleden

EMORIE Natuursteen

Bloemenlaan 9, 2235 EM Valkenburg (ZH) 5FMFGPPOt'BY E-mail: info@heemskerkinstallatie.com Lid van de VNI en BZE

Adriana Posthumus-Groen

Hervormde Kerk: Grote Kerk: 9.30 uur ds. M. van Duijn; 17.00 uur ds. B. Brunt, Valkenburg. De Voorhof: 9.30 uur ds. D. Verboom.

Thuiszorgorganisatie Curadomi

Boulevard 85, 2225 HA Katwijk, telefoon 071-4077963. info@chiropractievanbeelen.nl www.chiropractievanbeelen.nl

De hoogwaardige kwaliteit van de Nefit TopLine AquaPower HR-ketel garandeert het ultieme warmwatercomfort. Deze innovatieve combi-ketel heeft een voorraad warmwater die met ongekende kracht wordt bijgevuld. Overal in huis direct warm water, en als u wilt overal tegelijk! Vraag ons naar de brochure.

RIJNSBURG

Abeelplein 40, tel: 4073243 (9.00 uur tot 12.00 uur) Psz Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. C. Westerink; 17.00 Benjamin - Psz De Eerste Stap. uur ds. C. Westerink.

AquaPower van Nefit: Het ultieme warmwatercomfort

Dankbaar dat hij niet langer heeft hoeven lijden, maar intens verdrietig om het verlies, geven wij u kennis dat de Heere op Zijn tijd uit ons midden heeft weggenomen onze onvergetelijke vader en dierbare opa

Samen met u zoeken naar een persoonlijke invulling van het afscheid. Dag en nacht bereikbaar 071 - 4018970 / 06 - 571 445 54 Marinus Poststraat 17, 2235 XA Valkenburg

WILLEM ALDERD VAN DER MAREL weduwnaar van Wilhelmina Maria van der Marel-Hoek in de leeftijd van 81 jaar. Jacqueline en René Cheryl en Robert Angelina en Stefan Ruben Mirjam

Biedt ook manueel therapie & FysioSport. Voor meer info: www.fysiotherapiekatwijkaanderijn.nl

Een persoonlijk afscheid. Wij zijn er als u ons nodig heeft. Een geruststellende gedachte.

Katwijk, 19 maart 2012

KaartenKeus.nl

Correspondentieadres: W.J.E. Keizer-van der Marel, Bestevaerweg 5, 2225 PA Katwijk Er is gelegenheid tot condoleren D.V. vrijdag 23 maart van 19.00-20.00 uur in de Ichthuskerk, Nachtegaallaan 7 te Katwijk.

Bestel snel en eenvoudig online uw geboorte-, huwelijksof gelegenheidskaart op www.KaartenKeus.nl

De collecties zijn ook in te zien bij Drukkerij All-in aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk, tel. 071 408 14 97 KaartenKeus.nl is een onderdeel van

1 AVONDJE UIT 1 WEEK ZIEK EEN NIERPATIËNT MOET ER HEEL VEEL VOOR OVER HEBBEN OM EEN BEETJE NORMAAL TE LEVEN. WAT HEB JIJ OVER VOOR EEN NIERPATIËNT? KIJK WAT JIJ KUNT DOEN OP NIERSTICHTING.NL

De afscheidsdienst zal gehouden worden D.V. zaterdag 24 maart om 10.00 uur in de Dorpskerk, Kerklaan 6 te Katwijk. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden omstreeks 11.00 uur op de Algemene Begraafplaats aan de Kerklaan te Katwijk. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de Dorpskerk. Geen bloemen. Mocht u geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, dan hopen wij u toch met deze aankondiging te bereiken.

Monuta ‘ t Leidse Huys is 24 uur per dag bereikbaar op 071 - 573 08 30. Ook als u niet bij ons verzekerd bent. U kunt ons ook bezoeken op de Gitstraat 1 te Leiden of op www.monuta.nl

TANDTECHNIEK

Alle gen e verz kerin

DE VRIES Korte Vaart 11 2231 GE Rijnsburg Tel. 4020695

Voor het perfecte kunstgebit én de beste service.


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 22 MAART 2012 • 7

Meer handhaven betekent investeren

Werk in uitvoering Geplande werkzaamheden kunnen uitlopen. Houdt u hier rekening mee! De laatste stand van zaken van de wegwerkzaamheden vindt u ook op http://www.youtube. com/rtvkatwijktv of http:// youtu.be/WGX2iH1RRiY.

Vervolg van voorpagina

alleen maar toe. We zijn het eens met het handhaven. Dat is onmisbaar. En die tachtig procent is een stap in de goede richting.’

Zorgwekkend GemeenteBelangen is tegen verhoging van de leeftijdsgrens. ’We willen geen verandering in de sluitingstijden van de horeca’, stelt Marcel van Tol. ’Wel moeten we kijken hoe we de ouders er meer bij kunnen betrekken. Maar laten we niet vergeten, dat we in Katwijk op dit gebied al jaren voorop lopen.’

Katwijk aan Zee Hoornes en Rijnsoever Bouwrijp maken terrein kruithuisjes aan de Oude `s Gravendijkseweg Het terrein met de kruithuisjes aan de Oude `s Gravendijkseweg wordt bouwrijp gemaakt. De bomen worden gekapt en de kruithuisjes worden gesloopt. Afronding: begin april.

Aanleg van natuurvriendelijke oevers in Rijnsoever Lichte verkeershinder zou kunnen ontstaan bij aan- en afvoer van de materialen. Afronding: half april. VERNIEUWD Reconstructie Hoorneslaanoost Met ingang van 26 maart wordt de noordelijke rijbaan van de Hoorneslaan tussen de Biltlaan en ’t Heen uit het verkeer genomen. Vanaf deze datum is het voor verkeer en openbaar vervoer niet meer mogelijk om vanaf de N206/’t Heen richting Biltlaan te rijden. Verkeer en openbaar vervoer zal worden omgeleid. Verkeer en openbaar vervoer tussen Biltlaan en N206 /’t Heen blijft mogelijk. Voor fietsers en voetgangers blijft de Hoorneslaan tussen Biltlaan en N206 / ’t Heen in beide richtingen begaanbaar. Afronding: naar verwachting tot 12 juli.

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

Snoeien plantsoenen van diverse straten in de wijk Hoornes en Rijnsoever Voor een nadere aanduiding per locatie verwijzen wij u naar www.katwijk.nl. Afronding: eind maart. Jan Kraaijenoord met Farideh, de gastkok van volgende week donderdagavond die alvast een kijkje neemt in de keuken.

Op donderdagavond 29 maart

Iranese gastkokkin bij EetcafĂŠ De Bonte Kraai De Hollandse of meer bekende buitenlandse gerechten maken volgende week donderdag bij EetcafĂŠ De Bonte Kraai aan het Katwijkse Andreasplein plaats voor Iranese gerechten. Trijntje en Jan Kraaijenoord hebben die avond de in Katwijk woonachtige Iranese Farideh te gast als kokkin. ‘Het is leuk om met andere culturen in contact te komen’, zegt Trijntje, die Farideh bijstaat in de keuken die avond.

Katwijk aan den Rijn Vervangen riolering en huisaansluitingen Koestal-zuid Fase 3: tussen Prinses Irenelaan en de Koningin Julianalaan (16-01-12 t/m 1803-12).

Spring Summer Fashion Night in Tripodia Benieuwd naar de trends voor komend seizoen? In Tripodia Katwijk wordt morgenavond, vrijdag 23 maart, een benefietmode- en beautyevent georganiseerd. Er zijn die avond diverse modeshows van onder andere de Katwijkse modewinkels Spijkerhoek, Friendly Fasion, Pluimgraaff, De Kleine VIP en Beach Boetiek. Ook zijn er dansoptredens van DCdance, een rad van avontuur en verschillende workshops voor onder andere haarstyling, visagie en massage. De avond is van 19.00 tot 23.00 uur en de deuren gaan open om 18.30 uur. De avond sluit met een swingende afsluiter. Kaartjes voor de Spring Summer Fashion Night kosten â‚Ź 2,- en zijn te koop bij Spijkerhoek op het Hoornesplein en DC-Dance aan de Van Houtenstraat in Katwijk. Wees er snel bij, want op is op. De hele avond en opbrengst staan in het teken staan van het Prins Willem Alexander Fonds, het kinderfonds van het LUMC voor de kinderafdeling.

De Iranese avond is mogelijk de eerste van een samenwerking van het eetcafĂŠ met biologische producten en gerechten, en Steunpunt Medelanders in Katwijk. Het Steunpunt vond bij De Bonte Kraai een willig oor om cliĂŤnten van het steunpunt in de gelegenheid te stellen Katwijkers en andere geĂŻnteresseerden kennis te laten maken met buitenlandse culturen. En wat is leuker dan om dat bijvoorbeeld met eten te doen. Jan en Trijntje Kraaijenoord waren

De gemeente schiet de tennisclub te hulp bij het realiseren van een nieuw complex op de locatie van de voormalige kruithuisjes aan De Krom. Dat gebeurt met een schadeloosstelling van 290.000 euro, sloop en bouwrijp maken van de beoogde

Verse kruiden De Iranese keuken is gebaseerd op kruiden, vrijwel alleen verse kruiden, sabzi of adwije. Veel van het eten in het Midden-Oosten, zoals tarwebrood, aubergine, kekererwten, gedroogde tuinbonen, linzen en yoghurt komt ook in de Iranese keuken voor. Maar ze gebruiken ook veel meer rijst bij hun gerechten dan de andere omringende landen. Jong mals lam en kip zijn de favoriete vleessoorten.

Trijntje en Jan hopen dat er niet alleen Hollandse of Iranese gasten komen die avond. ‘Ik hoop op een mix van beide, zodat die culturen die avond ook met elkaar in contact komen.’ De gerechten worden opgediend door Iranese vrouwen, die het driegangenmenu kunnen toelichten. En om helemaal in de sfeer te komen is de achtergrondmuziek die avond ook authentiek Iranees. Er is die avond plek voor zo’n 25 gasten. Jan: ‘Er is al een aantal plekken gereserveerd. Reserveren wordt op prijs gesteld, want vol is vol en het is jammer als er die avond mensen voor niets aan de deur staan.’ Inschrijven kan via de website (www.bontekraai.nl) of telefonisch, 071 4035051.

Optreden Basily De Bonte Kraai biedt meer dan alleen eten of een kopje koffie doen met zelfgemaakte scones. Het eetcafĂŠ organiseert met regelmaat ook een bijzondere muziekavond. Zo treedt er komende zaterdag de gipsy-jazz formatie Basily op, bekend van radio en televisie (onder andere

Gemeente: aandacht sportbeleid bij tieners, senioren en mindervaliden ‘Sporten en bewegen is heel belangrijk voor onze gemeente. Jong en oud, rijk en arm moet aan sport kunnen doen. Hierdoor leven we gezonder en hebben we minder medische klachten. Sportverenigingen zijn belangrijk voor onze gemeenschap’, zegt wethouder Sport Willem van Duijn. ‘Bovendien is samen sporten in verenigingsverband goed voor de persoonlijke sociale ontwikkeling. Samen op het veld staan of in de zaal is niet alleen belangrijk voor onze jeugd, maar ook voor ouderen, mindervalide mensen en mensen met overgewicht’. Veel inwoners van de gemeente sporten en bewegen dagelijks. Uit een sport- en beweegscan uit 2011 blijkt dat vooral onze jonge jeugd veel sport en beweegt. Er zijn ook inwonersgroepen die niet voldoende bewegen of waarbij een sterke terugval in de sportdeelname en het bewegen is te zien. Vooral mensen

Gemeente staat garant voor nieuw tennispark MVKV De Commissie Ruimte heeft maandagavond ingestemd met de garantstelling voor het nieuwe tennispark van MVKV. De kleinste tennisclub van Katwijk, komend seizoen nog tennissend aan de Zwarteweg, moet na ruim dertig jaar verhuizen in verband met de nieuwbouw van woonwijk Rijnsoever-Noord.

in ieder geval meteen enthousiast over de vraag van het steunpunt. ‘Dat past helemaal in onze visie. We hebben graag gastkoks over de vloer’, laat Jan weten. Hij sluit daarom niet uit, dat deze eerste editie leidt tot meerdere avonden met culinaire verrassingen. ‘We willen graag iets toevoegen aan onze keuken’, vertelt Trijnje, ‘Voorwaarde is wel dat er gebruik wordt gemaakt van biologisch producten’. Ze gaat daarom samen of zelf de boodschappen doen. En van het gerecht is zowel een vegetarische als vleesvariant beschikbaar.

locatie en een garantstelling voor de lening die wordt aangegaan bij de bank. De politieke fracties in de Commissie Ruimte kunnen zich vinden in die garantstelling. De schadeloosstelling wordt betaald uit het nieuwbouwproject. De tennisclub heeft nu de beschikking over drie gravelbanen. Dat worden er vier op het nieuwe tennispark. MVKV wil daar Gravel Plus Premium-banen aanleggen, zodat daar ook buiten het zomertennisseizoen kan worden gespeeld. De club zelf gaat er vanuit dat in het tennisseizoen 2013 op de nieuwe locatie wordt gespeeld.

in de leeftijdsgroepen 12-18 jaar, 25-40 jaar en 55-plussers bewegen te weinig.

Samenwerking Ook inwoners met een laag inkomen, psychische aandoening, fysieke of verstandelijke beperking en inwoners met overgewicht bewegen over het algemeen niet voldoende. De inzet van de gemeente richt zich dan ook vooral op deze specifieke groepen en de leeftijdsgroepen waarin minder bewogen wordt. De gemeente stimuleert en ondersteunt deze groepen om meer te gaan bewegen. Van Duijn: ‘Daarvoor werken we samen met sportverenigingen. Zij ontvangen subsidie als ze speciaal sportaanbod voor ĂŠĂŠn of meerdere van deze groepen ontwikkelen. Bij het ontwikkelen van dat aanbod worden de verenigingen ook met kennis en kunde ondersteund door de gemeente’.

bij aan dat halve uurtje per dag. Zo beweeg je ook met klussen in en om het huis, bijvoorbeeld het gras maaien, een zware boodschappentas sjouwen of je auto wassen. Of als je de trap pakt in plaats van de lift. Kleine beetjes helpen en het telt echt allemaal mee’. De groep senioren in de gemeente wordt de komende jaren steeds groter. Het blijkt dat sporten en bewegen bij de sportvereniging minder wordt bij ouder worden. Daarom zijn er voor senioren bijvoorbeeld speciale beweeglessen. In de Fitgids staat beschreven waar die lessen in de gemeente worden aangeboden.

Baropbrengsten ’Laten we voorop stellen, dat het merendeel verantwoord met alcoholgebruik omgaat’, meldt Jonathan Weegink (CDA). ’Een biertje of wijntje hoort er bij. Met mate uiteraard.’ Zijn partij wil doorgaan met de huidige integrale aanpak. Het CDA voelt niets voor het verVrije Geluiden). Basily laat de tijden van Django Reinhardt en Stephane Grapelli herleven, maar wel met een geheel eigen identiteit met traditionele en Spaanse zigeuner invloeden. Door de ontwapenende podiumpresentatie en de gedreven uitstraling weten de muzikanten hun publiek keer op keer in vervoering te brengen. Basily heeft een grote reputatie in binnen- en buitenland. In Nederland heeft Basily op bijna alle (jazz) podia gestaan, waaronder diverse malen op het North Sea Jazz Festival. Zaterdag 24 maart, aanvang 20.00 uur.

EEN NIERPATIĂ‹NT MOET ER HEEL VEEL VOOR OVER HEBBEN OM EEN BEETJE NORMAAL TE LEVEN. KIJK WAT JIJ KUNT DOEN OP NIERSTICHTING.NL

Deze puzzel is mede mogelijk gemaakt door:

Hoornesplein 129 - 2221 BE Katwijk (T) 071 40 817 07

Boulevard 69 | T (071) 401 84 50 www.sunsetblvd.nl

Weegink tipt een belangrijk punt aan: de baropbrengsten van de verenigingen. ’De baromzet is de belangrijkste inkomstenbron voor veel verenigingen. We zien dat ook bij evenementen waar een deel van de kosten via de bierpomp wordt betaald. Hoe kunnen we als gemeente organisaties faciliteren bij het aanboren van andere inkomstenbronnen.’ Daar sluit de SGP zich bij aan. ’De baromzet is de kurk waar de verenigingen op drijven’, aldus Van Duijn.

Investeren Alle partijen vinden handhaven belangrijk, maar aan meer controle hangt wel een prijskaartje. ’Ik betwijfel of wij de middelen hebben om extra geld in te zetten’, reageert Weegink. ’Wat ons betreft gaan we verder met bestaande aanpak.’ Daar denkt niet iedereen zo over. Van Duijn: ’Iedereen is het er over eens, dat we blij zijn met het bestaande beleid. Maar als je regels hebt, dan moet je handhaven en dat betekent investeren. Als je je eigen wetgeving respecteert, dan moet je keuzes maken. De kernvraag is: zijn we bereid te investeren?’ Het debat wordt in juni dit jaar vervolgd. Afgesproken is, dat ’het werkveld’ met adviezen komt, bijvoorbeeld over hoe ouders er bij betrokken kunnen worden. Wethouder Gerard Mostert beloofde, dat ook het college dan antwoord zal geven, bijvoorbeeld op vragen over handhaving.

Katwijk: extra bijdrage voor aansluiting A44 Flora Holland Het college van burgemeester en wethouders (b&w) van Katwijk heeft ingestemd met een extra bijdrage van â‚Ź 200.000 voor de realisatie van een aansluiting van FloraHolland op de A44. Katwijk betaalt daarmee maximaal 2,2 miljoen aan dit project. Aanvankelijk zou Katwijk maximaal 2 miljoen bijdragen. Het college stemt in met de verhoging, omdat het grote waarde hecht aan verbeteren van de leefbaarheid in Rijnsburg en aan een verbeterde ontsluiting van FloraHolland op de A44. De aansluiting van de veiling moeten leiden tot het terugdringen van de hoeveelheid vrachtverkeer op lokale dorpwegen. De oorspronkelijke afspraak met Oegstgeest was dat beide gemeen-

ten op basis van 1/3-2/3 de gemeentelijke bijdrage aan het project (3 miljoen) zou verdelen. Het college en de gemeenteraad van Oegstgeest wilden niet verder gaan dan 800.000 euro. Het Katwijkse college is teleurgesteld die afspraak over verdeling van de kosten door Oegstgeest niet wordt nagekomen. Op verzoek van Oegstgeest onderzoekt Rijkswaterstaat of er alsnog een beperkte wijziging in het tracĂŠ kan komen om de woonwijk te ontlasten. Dat mag niet nogmaals leiden tot verhoging van de Katwijkse bijdrage, is bestuurlijk afgesproken met Oegstgeest. De gemeenteraad van Katwijk moet nog wel instemmen met de verhoging van twee ton aan het project.

In deze mengelmoes van letters zijn al de onderstaande woorden verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar beneden of omgekeerd of schuin. Streep alle woorden door. De resterende letters vormen de oplossing van deze puzzel. 4 letters: KRIK TANK 5 letters: ALARM LEASE MOTEL START 6 letters: BANDEN BOBINE CHROOM FILTER RUITEN SLOPER TANKEN

7 letters: ACCUCEL KNALPOT KOELING KOELVIN REMBLOK SMERING SPIEGEL 8 letters: BERMLAMP DIMLICHT OLIEZEEF PINGELEN PROEFRIT VERDELER ZUIGBUIS

9 letters ANTIVRIES BEKLEDING DIESELKOP DRUKGROEP KOFFERBAK LAKSCHADE MOTOBLOK OPLOOPREM REMPEDAAL REMSCHOEN WASSTRAAT WATERPEIL

11 letters CARROSSERIE DIESELMOTOR LUCHTFILTER PORTIERSLOT 12 letters ACHTERBUMPER BAGAGERUIMTE BENZINEMETER TOERENTELLER 14 letters CONTACTSLEUTEL

10 letters ACHTERBAND VARIOMATIC

Boulevard 68 | T (071) 401 00 09 www.friendskatwijk.nl

Helderheid bij verhuur sportruimtes

Dertig minuten per dag

Stimuleren van sporten en bewegen is niet het enige dat de gemeente doet. Voor alle beweeg- en sportactiviteiten is immers ook sportruimte nodig: sporthallen en zalen, velden en banen. In de meeste gevallen zijn die sportaccommodaties in bezit van de gemeente. De gemeente wil deze ruimtes vanuit het belang van sporten en bewegen zo goed en efficiĂŤnt mogelijk in zetten. Daarom wordt de manier waarop van de gemeentelijke sportruimtes verhuurt aan sportclubs veranderd. De huurprijzen worden eerlijker en transparanter. Zo is er een duidelijkere relatie tussen de kosten en de opbrengsten.

De gemeente gaat ook inzetten op meer voorlichting aan jongeren en volwassenen. Daarbij wordt niet alleen duidelijk dat sporten en bewegen belangrijk is, maar er wordt ook uitleg gegeven over hoeveel beweging er volgens de beweegnorm - vijf dagen per week, dertig minuten per dag - nodig is om gezond te leven. En hoe je die norm in je dagelijks leven kunt halen.

Deze en andere uitgangspunten voor sporten in Katwijk zijn beschreven in de sportnota ‘Een leven lang sporten en bewegen voor iedereen’. Het document geeft aan wat er van nu tot 2017 volgens de het college van burgemeester en wethouders belangrijk is voor het stimuleren van sporten en bewegen in de gemeente.

Wethouder Van Duijn: ‘We staan er niet bij stil, maar al heel veel dingen die we dagelijks doen dragen

In mei neemt de gemeenteraad het uiteindelijke besluit over de sportnota.

Het is voor iedereen van groot belang dat jeugd ervaart hoe leuk sporten en bewegen is. Dan is de kans het grootst dat die ook later blijven sporten. Daarom laten combinatiefunctionarissen onder de noemer ‘Come4Sports’ in heel Katwijk de basisschooljeugd dagelijks kennismaken met nieuwe vormen van sport.

Ook de PvdA wijst op de verantwoordelijkheid van de ouders. ’Daar mogen we ze zeker op aanspreken’, vindt Matthijs van Tuijl. Verhogen van de leeftijdsgrens ziet zijn partij niet zitten. ’Het is wel zorgwekkend, dat de naleving slecht is. Er moet beter gehandhaafd worden op de regels die er nu al zijn. Handhaving is ontzettend belangrijk. Harder optreden is noodzakelijk. Het korten op subsidie of intrekken van een vergunning moet bespreekbaar zijn.’ Wat de stellingen betreft, is de PvdA niet voor een verbod, maar wel ’absoluut’ voor ’stevige handhaving van de regels’ en voor tachtig procent naleving.

hogen van de leeftijd, waarop alcohol gekocht mag worden, naar achttien jaar. Iets waar burgemeester Jos Wienen, ook van CDA-huize, wel groot voorstander van is.

Boulevard 67 | T (071) 407 71 47 www.thelounge.biz

Badstraat 7 Tel. 071 - 4014617 Katwijk aan Zee

Vooys, keurslager Koninginneweg 59, Katwijk Tel. 071 4013200 Fax 071 4018947 www.vooys.keurslager.nl

TAATEDAM 8-12 KATWIJK T. 071-4018999

#BETUSBBUt,BUXJKLt5FM 5BBUFEBNt,BUXJKLt5FM

XXXQMVJNHSBBGGNPEFFOTQPSUOM

Stuur uw oplossing voor dinsdag 27 maart naar de redactie van De Katwijksche Post, postbus 3066, 2220 CB Katwijk, of per e-mail naar redactie@katwijkschepost.nl. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Onder de goede inzenders wordt een waardebon verloot van ₏ 20,deze week beschikbaar gesteld door: Dirk’s Vishandel, Hoornesplein 129, Katwijk. De winnaar van de puzzel van vorige week is: M. de Gier, Katwijk. De waardebon van ₏ 20,- werd beschikbaar gesteld door: Pluimgraaff Mode en Sport, Badstraat 13/Taatedam 4, Katwijk.


8 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 22 MAART 2012

Factory De Donk denkt mee met kindsoldaten

Rectificatie De vrijwilligersavond van Stichting Kind in Oost-Europa op maandag 26 maart wordt gehouden in centrum Plek Zat, Koestraat 7a te Rijnsburg. Deze avond, die duurt van 20.00 tot 22.00 uur, is voor de collectanten en andere vrijwilligers van de stichting. Meer: www.kind-in-oosteuropa.nl.

Jongeren in The Factory van jongerencentrum De Donk hebben vorige week vrijdag ook nagedacht over kindsoldaten. Helaas komt dit nog steeds voor op de wereld. Twaalf jongeren hebben deelgenomen aan de activiteit schildersdictee. Dit is een activiteit, waarbij de begeleiding een afbeelding aan de jongeren verteld. Het is de bedoeling dat de jongeren zo exact mogelijk naschilderen wat ze horen.

De cursus kost voor één les per week € 10,- en € 20,- als u twee lessen per week volgt. De kosten zijn inclusief een leenfiets voor tijdens de lessen en de kosten voor de hele cursus moeten voor de eerste lesdag betaald worden. Het fietsen start bij het Steunpunt Medelanders op de Callaoweg 1. Aanmelding is telefonisch of persoonlijk tot eind maart mogelijk. Voor meer informatie en aanmelding kunt u bellen of langskomen bij het Steunpunt Medelanders, tel. 4033545. Voor meer informatie kunt u mailen naar: www. steunpuntmedelanders@ planet.nl.

Modelspoordag in Rijnlands Revalidatie Centrum In het Rijnlands Revalidatie Centrum wordt zaterdag 31 maart voor de dertiende keer een modelspoordag georganiseerd. Er worden banen in aanbouw en rijdend materiaal gedemonstreerd. Ook zijn er een aantal standhouders waar u adviezen krijgt en treinmateriaal van diverse aard kunt kopen of ruilen.

De eerste plaats was behaald, nationaal kampioen dus ook een beker als beloning.

Kinderkoor De Vrolijke Noot nationaal kampioen ’Wanneer spelen ze het Wilhelmus en wordt de vlag gehesen?’, dat was de vraag van een nog beduusd koorlid van kinderkoor De Vrolijke Noot nadat de voorzitter van de vakjury zondag 18 maart om 17.45 uur vertelde dat De Vrolijke Noot winnaar was van het nationaal kinderkorenfestival in Rijsbergen. Dat festival werd voor de zesde keer georganiseerd door de Stichting Nationaal Jongerenkorenfestival Rijsbergen met deelnemende kinderkoren uit heel Nederland. Het thema was ’Laat je horen’, dat ’s ochtends om 10.30 uur in een eucharistieviering in de St. Bavokerk werd uitgewerkt. Daar was een delegatie van De Vrolijke Noot aanwezig en de kinderen werden om 12.30 uur ’ingevlogen’ door rijdende ouders.

Nog even wachten Na de opening even later was er een eerste blok met vier kinderkoren en elk koor mocht een inzingnummer brengen, wat niet meetelde, en twee nummers naar eigen keuze vertolken. In de eerste ruime pauze

Bij K&O Katwijk

Workshop lachen is gezond Bij K&O Katwijk wordt op dinsdagmiddag 27 maart een workshop lachyoga gegeven. Lachyoga is in 1995 geïntroduceerd door de Indiase arts dr. Madan Kataria. Het basisprincipe van lachyoga is dat men lacht zonder reden. Door middel van het gebruik van diverse lachtechnieken en speelse oefeningen wordt het lachen bevorderd. Het yoga-gedeelte bestaat uit eenvoudige ademhalings-, reken strekoefeningen. Interactie en oogcontact spelen bij lachyoga een grote rol. De les wordt afgesloten met een lachmeditatie. Lachen heeft veel gezondheidsvoordelen en is vooral erg leuk.

Op zondag 25 maart, om 19.00 uur, is er in de Open Hof kerk in Katwijk aan den Rijn weer een vesperviering.

De workshop is in het K&Ogebouw aan de Sluisweg en van 14.00 tot 16.00 uur. De kosten zijn € 14,- per persoon. Voor meer informatie kunt u bellen naar K&O Katwijk, maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur, tel. 4016400. Inschrijven is ook mogelijk via de website: www. kenokatwijk.nl.

FOTO: PR.

Jongeren vanuit het jongerenwerk van Factor Welzijn en cliënten van het Zeehospitium, hebben elkaar afgelopen woensdagmiddag spelenderwijs, met rolstoelen en goede gesprekken, ontmoet. Deze middag stond in het teken van kennismaking en wederzijds begrip. Tijdens de middag werd er door twee cliënten met een beperking, Wendy en Hans, verteld hoe zij aan deze beperking zijn gekomen en hoe zij ermee omgaan. Na ingrijpende verhalen en geanimeerde gesprekken tussen de jongeren en de cliënten gaf één van de jongeren aan: ’dat het belangrijk is respect te hebben’ omdat deze mensen het nu eenmaal niet makkelijk hebben. ’Daar kunnen we best rekening mee houden’. Na de gesprekken was het tijd om de beperkingen zelf te ervaren door plaats te nemen in verschillende types rolstoelen en hiermee een hindernis te rijden. Jongeren kwamen hierdoor de problemen en obstakels die mensen met een beperking in het dagelijks leven tegenkomen. Spreekuren van de C.N.V.-vakbonden te Katwijk/Valkenburg Industriebond C.N.V. Elke 4e maandag van de maand van 19.00-20.00 uur, in het Jeugdhuis, Voorstraat 72 te Katwijk aan Zee. Dienstenbond C.N.V. Correspondentie-adres: A. E. van Giffenstraat 2, 2235 AG Valkenburg ZH. Spreekuur na afspraak, telefoon 071-4074028; fax 4012406.

Na een paar rondjes was er zelfs nog tijd om even te racen. Al met al een gezellige en leerzame middag die zeker voor herhaling vatbaar is. De samenwerking tussen het Jongerenwerk en het Zeehospitium is tot stand is gekomen als gevolg van een cursus van het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP)-Katwijk.

In dit avondgebed op de vijfde zondag van de lijdenstijd zijn de kerkgangers stil en ingetogen. De weg van Jezus volgen is vol van ontroering over wat we lezen en voelen in het Evangelie. Het thema van deze viering is ’Loslaten’. Als basis voor de viering is er altijd de dankzegging voor wat de Eeuwige ons die dag heeft gegeven en voor wat er in Zijn naam mag worden gedaan. Graag nodigen wij u uit om deze vesper met mee te vieren en beleven. Voorganger van deze vesper is ds. Martine Wassenaar. Muzikale medewerking is er van Jaap in ’t Veld, die in deze viering het orgel bespeelt. U bent allen van harte welkom in de Open Hof kerk Rijnstraat 18, Katwijk aan den Rijn.

Niet storen: broedseizoen in het Hollands Duin In het voorjaar ontwaakt de natuur uit haar winterslaap. Vogels beginnen te nestelen en andere dieren krijgen al jongen. Om de ouders en hun pasgeboren kroost niet te storen is rust geboden. Om deze rust te kunnen bieden veranderen tijdelijk een aantal toegangsregels van de natuurgebieden. Wat verandert er? Vanaf 15 maart moeten de honden weer worden aangelijnd. Het natuurgebied Coepelduijnen (tussen Katwijk en Noordwijk) wordt zelfs geheel afgesloten voor publiek. In het broedseizoen worden er verder door Staatsbosbeheer geen ingrijpende werkzaamheden verricht. Deze regels gelden tot en met 15 augustus en zijn noodzakelijk om de rust voor de natuur te kunnen bieden. Een veel gestelde vraag die we krijgen van hondenbezitters is; waar mag mijn hond wel los lopen? Ge-

In de Open Hof kerk in Katwijk aan den Rijn wordt vanavond en morgenavond een benefietconcert gehouden voor de Katwijkse hulporganisatie HOE Katwijk. Op die avonden worden de mooiste popsongs uit de geschiedenis vertolkt door een groot aantal artiesten uit Katwijk en omstreken. Er is speciaal voor dit concert een gelegenheidsband samengesteld uit muzikanten die hun wortels in de Katwijkse muziekscène hebben liggen. Naast die muzikanten is de organisatie er in geslaagd een groot aantal zangers en zangeressen bijeen te krijgen, waaronder Jan van der Spek, Jan de Hollander, Marjolein van Diepen, Margreet Ouwehand en Mary Prado. Een grote verschijning aan artiesten die voor een onvergetelijke avond gaan zorgen. Naast de artiesten, vrijwilligers van De Boemerang en technici draagt ook de Open Hof kerk geheel vrijwillig haar steentje bij aan dit unieke concert. De opbrengsten van het benefietconcert zijn dit jaar bestemd voor Stichting HOE Katwijk. Het doel van die stichting is om vanuit de christelijke solidariteit hulp te verlenen aan straatarme mensen in Roemenië, zonder onderscheid te maken op grond van afkomst, geloof, ras of geslacht. HOE Katwijk hoopt op deze wijze samen met onder meer Roemeense stichtingen, die eveneens vanuit deze visie hulp

verlenen, een positieve verandering tot stand te brengen. Het vrijdagconcert is al uitverkocht. Kaarten voor vanavond à € 15,- per stuk zijn te koop bij Kapper Carl, Vliet Noordzijde 94, Rijnsburg; Minnee Hairstyling, Kerkstraat 41, Katwijk en Open Hof kerk, Rijnstraat 18, Katwijk. Of mail naar info@deboemerang.org.

Zaterdag 31 maart in Huys te Britten

UNI geeft lentematinee Muziekvereniging UNI verwelkomt op zaterdag 31 maart de lente met een middagprogramma in Huys te Britten. Om 16.30 uur start het voorprogramma in de Valckenburgzaal, waarin het eigen saxofoonensemble het spits afbijt. Ook ligt er een optreden van een bijzonder duo in de planning. Daarover binnenkort meer. Het A-orkest vervolgt het programma om ongeveer 17.00 uur met lichte muziek, waarop heerlijk is mee te deinen. Het informele karakter van het concert zorgt voor een gezellige sfeer, waar u onder het genot van een drankje en onze muziek, heerlijk even bij kunt komen van de drukte van alledag. Gratis kaarten zijn te reserveren via secretaris@uni-katwijk.nl.

Na een laatste blok koren, een optreden van een broer van frater Venantius met een carillon en papegaaienlied was het de beurt aan de juryvoorzitter om de spanning op te heffen. Toen bekend werd dat kinderkoor De Bavonootjes uit Harmelen vierde werd en de naam De Vrolijke Noot nog niet was gevallen, wisten de koorleden en de nog meer gespannen ouders dat er weer een prijs was gewonnen. Met kinderkoor Doreminicus uit Tiel op drie, de winnaar van vorig jaar, en kinderkoor Culemborg op twee was het duidelijk… kinderkoor De Vrolijke Noot was de nationaal kampioen. Met een beker in de trotse knuistjes werd als beloning nog een keer ’Voor wie gelooft’ vol emotie gezongen. Van dit nationale kinderkorenfestival worden de foto’s geplaatst op www.joannesdedoper.nl in de fotogalerie en op www.devrolijkenoot.be.

Vesperviering Open Hof kerk

Rolstoelrace zorgt voor wederzijds begrip

Telefonisch inschrijven: 0713619157, maandag t/m donderdag tussen 9.30 en 10.30 uur. Voor dringende kraamhulp: 071-3613030.

En de winnaar is…

Het inzinglied ’Brood voor onderweg’ werd ook door Rick Durieux op de djembé begeleid en bepaalde liedgedeelten waren à capella gezongen ondersteund met handgeklap. Het raakte het publiek en ondanks de slechte akoestiek in de St. Victorkerk konden de luisteraars alles goed volgen. Het tweede lied ’Goede Vrijdag en paasmorgen’ werd zo intens gezongen en gevolgd door een muzikale uitsmijter. Dat was ’Voor wie gelooft’ waar met twee solo’s en een stuk liedtekst in het Hebreeuws zo-

Het doel van deze dag is om afleiding te geven aan de intern verblijvende patiënten. Bezoekers zijn van harte welkom vanaf 10.00 tot 15.00 uur en kunnen in de omgeving van het restaurant genieten van de modelbaan. De toegang is gratis. Voor informatie: ger. posthumus@ziggo.nl / tel. 0613245482. U vindt het revalidatiecentrum aan de Wassenaarseweg 501, 2333 AL in Leiden.

Stichting Thuiskraamzorg Duin- en Bollenstreek gevestigd te Noordwijk, Nw. Zeeweg 82, telefoon 071-3613030

veel enthousiasme en beleving in de tekst en liedlijn werd gelegd dat het weer een echt ’kippenvelmoment’ was. Dit lied had De Vrolijke Noot ook bij de uitvoering van de musical ’Mozes’ in mei 2011 gezongen.

konden de kinderen schminken, een dansworkshop volgen of heerlijk buiten spelen op een nabij gelegen schoolplein. Maar om 14.30 uur werd het echt spannend, want de vierentwintig aanwezige koorleden konden onder leiding van dirigente Agnes Bol gaan inzingen, waar begeleidend pianist Niek van der Meij net drie minuten eerder doodgemoedereerd Rijsbergen kwam binnenrijden. Met een goed gevoel, de hoge tonen lukten perfect, werd de inzingruimte verlaten en om 15.15 uur mocht De Vrolijke Noot het optreden starten. Dat gebeurde niet na een woord van welkom van koorlid Luc de Mol waar een ieder ademloos naar luisterde.

Het thema was naar aanleiding van de actie van Radio 538, Warchild. De jongeren moesten aan de hand van tien tips proberen om de afbeelding zo goed mogelijk na te maken. Hierna moesten de jongeren binnen het groepje met elkaar over leggen over wat er was verteld en hoe de afbeelding eruit zou kunnen zien. Goed luisteren naar wat er werd verteld speelde hierbij een belangrijke rol. Nadat de afbeelding in drie keer volledig was verteld, kregen de jongeren de gelegenheid om het kunst werk af te maken. Het groepje dat de beste benadering had gemaakt heeft uiteindelijk gewonnen. The Factory is een jongerenproject van FactorW en is actief in meerdere jongerencentra in Katwijk.

Benefietconcert voor HOE Katwijk

bieden waar honden niet aangelijnd hoeven te worden zijn onder andere het gebied rondom de Soefitempel en camping De Zuidduinen. Aan zowel de noord- als de zuidzijde van de Coepelduijnen, tussen Katwijk en Noordwijk, is een hondenlosloopgebied en ook op het strand mogen hier de honden los. In Boswachterij Noordwijk mogen de honden los lopen in het gebied rondom de oude manege Meeuwenoord. Op de borden bij de ingangen van Staatsbosbeheerterreinen kan iedereen de toegangsregels lezen. Staatsbosbeheer wil u zoveel mogelijk laten genieten van onze mooie natuurgebieden, maar wel wordt iedereen dringend verzocht zich aan de regels te houden. Neem dus even de tijd om deze regels te lezen wanneer u een gebied betreedt. Dit is in het belang van de natuur en andere natuurgenieters.

FOTO: PR.

In Nederland doen we bijna alles met de fiets, de kinderen naar school brengen, even naar de winkel om boodschappen te doen, met de fiets naar de huisarts of de gemeente. Wilt u ook leren fietsen en makkelijk en snel overal kunnen komen in Katwijk en omgeving? Kom dan leren fietsen bij Steunpunt Medelanders. De cursus begint op dinsdag 3 en woensdag 4 april. De fietslessen zijn van 9.30 tot 11.30 uur en de cursus duurt negen weken.

FOTO: PR.

Leren fietsen bij Steunpunt Medelanders

Vanavond en morgenavond in Open Hof

Bestuursleden van Stichting Juul overhandigen de symbolische cheque aan dr. R. Pieters (rechts).

Opbrengst Stichting Juul: 32 mille voor Kinder Oncologisch Centrum De inmiddels traditionele overhandiging van een cheque door Stichting Juul aan prof. dr. R. Pieters, hoofd van het Kinder Oncologisch Centrum Rotterdam, was op de tweede vrijdag van maart. Ditmaal bedroeg het bedrag op de cheque 32.000 euro. De cheque werd overhandigd door Jan-Arie, broer van Juliëtte, in aanwezigheid van de overige leden van de stichting, waaronder natuurlijk de ouders van Juliëtte, Ada en Otto Bakkenes.

Pieters sprak zijn hartelijke dank uit voor wederom een fantastische bijdrage door Stichting Juul. Op deze plaats wil Juul zelf weer haar dank uitspreken aan alle sponsors, donateurs en andere gulle gevers, die allemaal bijgedragen hebben aan dit geweldige resultaat. Pieters benadrukte in zijn dankwoord nog eens het belang van deze donatie, waarbij dit jaar in overleg met Stichting Juul gekozen is om het geld te besteden aan onderzoek

naar het ontstaan van niertumoren bij kinderen. Het begrijpen van het ontstaan is noodzakelijk om deze vorm van tumoren te kunnen bestrijden. De overhandiging van de cheque was in de prachtige serre van strandpaviljoen Het Wantveld in Katwijk. Stichting Juul is op dit moment druk bezig met het voorbereiden van nieuwe activiteiten voor 2012 en is vastbesloten om de opbrengst van 2011 te overtreffen!


DE KATWIJKSCHE POST

Er zijn op dit moment ruim 80 vacatures in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Hieronder vier voorbeelden.

Wijkcoördinator collecte Het rode Kruis zoekt een aanspreekpunt voor 8 tot 15 collectanten, die een stratenplan maakt en verantwoordelijk is voor uitgifte en inname van de collectebussen. Daarnaast zoeken zij ook nog collectanten.

Kinderochtend Een aantal keren per jaar organiseren en begeleiden van kinderochtenden in het Katwijks museum. Hier zoeken zij nog enkele vrijwilligers voor die het leuk vinden met kinderen om te gaan.

Begeleiding scootmobielcursus Begeleiders van scootmobielrijders zoekt Veilig Verkeer Nederland, die nog maar net in het bezit zijn van een scootmobiel. Deze begeleiding is een op een en

Speeltuinvrijwilligers Stichting Spelend Rijnsburg zoekt vrijwilligers voor de speeltuin Westerhaghe. Het dagelijks beheer en klein onderhoud worden bij toerbeurt uitgevoerd, volgens een rooster.

Kijk eens op de vacaturebank van www.vipkatwijk.nl Er zijn veel mogelijkheden zijn in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Of maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Dit kan telefonisch: 071 4033323 of per email: info@vipkatwijk.nl van maandag t/m woensdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Cultuuravond in Het Anker Oranjevereniging Katwijk aan Zee organiseert in samenwerking met Stichting Steunpunt Medelanders een geweldige avond waar kennismaken met de cultuur, de leefwijze, de zang, de dans, de kleding, het eten en natuurlijk met elkaar centraal staat. De avond is op woensdag 25 april in kerkelijk centrum Het Anker aan de Voorstraat in Katwijk. De avond begint om 19.00 en duurt tot 22.00 uur. Er worden onder andere dansworkshops gegeven, volksliederen gezongen en klederdracht geshowd.

De gemeente Katwijk past de subsidieverordening voor gemeentelijke monumenten aan. Zoals afgesproken in het ‘ombuigingsprogramma Scherp aan de Wind’ wordt de subsidie verlaagd. Dat leidt tot minder geld voor meer monumenten. Ondanks de eerdere afspraak was het CDA niet blij met die verlaging. De raadscommissie Welzijn boog zich vorige week dinsdag over het intrekken van de oude subsidieverordening voor gemeentelijke monumenten. De subsidiepot was tot dit jaar gevuld met 85.400 euro. Daar gaat dit jaar, en in 2013 en 2014 een kwart vanaf, zodat er jaarlijks nog maar 64.150 euro overblijft. Voor de maximale bijdrage per monument betekent dat een verlaging van 8.000 euro naar 5.000 euro. Met het nieuwe budget kunnen maximaal twaalf eigenaren van monumenten die bijdrage krijgen als ‘ondersteuning bij het in goede staat houden van hun eigendom’. Een meerderheid van de raadsfracties ging akkoord met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. ‘Het is nu eenmaal onderdeel van Scherp aan de Wind’, verzuchtte Atie Kuyt-van den Oever van de ChristenUnie. ‘Het is jammer, maar we moesten keuzes maken’, voegde Wim van Duijn (SGP) daaraan toe. Dat vond ook

CDA-raadslid Jobi Pluimgraaff was het er niet mee eens. ‘Dit is eigenlijk een beetje te gek. Verplaats je eens in de eigenaren van monumenten. Een monument heeft onderhoud nodig.’ De subsidiepot is de afgelopen jaren schoon opgegaan. ‘Steeds meer monumenteigenaren, ook die van de recent aangewezen panden, weten de weg naar subsidie te vinden’, schrijft het college om twee zinnen later de volgende kanttekening te plaatsen. ‘Het lagere subsidiebudget zal in de komende jaren betekenen, dat minder monumenten onderhouden kunnen worden en dit zal de conditie van het gemeentelijk monumentenbestand niet ten goede komen.’ Burgemeester Jos Wienen wees het CDA erop, dat de bijdrage van de gemeente puur een bijdrage is. ‘Dat is bij lange na niet wat de werkelijke kosten zijn.’ Hij beloofde wel, dat als er meer aanvragen binnen komen, er beter naar prioriteiten wordt gekeken. ‘Het gaat daarbij om de monumentwaardigheid. Ook kijken we of we nog meer voor die eigenaren kunnen doen.’ Wienen zegde een evaluatie toe, mits die eenvoudig uit te voeren is.

Kwestie van ‘vissen in dezelfde vijver’.

Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten

Flierefluiters aanpakken, individuele problemen oplossen Katwijk telt al jaren veel VSVers: voortijdige schoolverlaters. Ondanks dat hier al jaren hard aan gewerkt wordt ligt het aantal relatief en ten opzichte van de regio nog erg hoog. Het gaat om 169 leerlingen die school voortijdig verlaten. De cijfers liggen vooral hoog in het voortgezet onderwijs. Het zogenoemde signaalverzuim, dat te maken heeft met privé-omstandigheden bij leerlingen, besloeg in Katwijk in 2011 195 en dit jaar 118 leerlingen. Het luxeverzuim, verzuim zonder legitieme redenen, is van 50 leerlingen gedaald naar 39 leerlingen. Het Rijk wil het aantal voortijdig schoolverlaters in 2015 landelijk terugbrengen tot 25.000 per jaar. In het afgelopen schooljaar hebben ruim 38.000 jongeren tot 23 jaar het onderwijs verlaten voordat zij een startkwalificatie hebben behaald. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of mbo-diploma op ten minste niveau 2.

Analyse Op basis van een regioanalyse wordt een subsidieaanvraag voor regionale middelen opgesteld. Zo wil het Programma Voorkoming Voortijdig Schoolverlaten aandacht vragen voor VSV-ers in Katwijk en Leiden, waar veel Katwijkse jongeren naar school gaan. Een deel van de subsidie wordt als prestatiebudget uitgekeerd als de uitval per niveau onder een bepaald maximum blijft. Daarnaast is er een algemene subsidie voor de samenwerkende gemeenten bedoeld voor gezamenlijke maatregelen tegen schooluitval. Jaarlijks is onge-

Gezondheidscentrum Cleyn Duin, Cleyn Duinplein 24, 2224 AX Katwijk, Tel. 071-4017815, www.voedings-advies.nl katwijk@voedings-advies.nl

Colitis en Crohn, hoe bedoelt u?

veer een miljoen beschikbaar voor de regioaanpak. De uitval in de bovenbouw havo/ vwo ligt in de regio Holland Rijnland boven de landelijke norm en verdient extra aandacht. De inzet is dat in schooljaar 2014/2015 maximaal 0,5 procent van de leerlingen in de bovenbouw havo/vwo stopt met school. Het mbo staat voor een grotere uitdaging: het aantal voortijdig schoolverlaters moet de komende drie jaar bijna gehalveerd worden van 616 nu naar 380 in schooljaar 2014/2015.

Aanpakken Katwijk wil actief bezig blijven om het voortijdig schoolverlaten te temperen. In het plan van het Programma Voorkoming Voortijdig Schoolverlaten van vorig jaar staan verschillende manieren om flierefluiters en jongeren met problemen beter te kunnen helpen, zoals pedagogische ondersteuning, loopbaanbegeleiding en sociale vaardigheidstrainingen. De gemeente wil op dit plan voortborduren en verzoekt het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) en Regionaal Meld- en Coordinatiepunt (RMC) met aanvullende voorstellen te komen om het vroegtijdige schoolverlaten in Katwijk verder tegen te gaan. Vijftien schoolbesturen in de regio hebben voor de periode 2012-2015 een convenant ondertekend om de komende drie schooljaren intensief samen te werken om voortijdig schooluitval te verminderen. Het gaat daarbij om jongeren tot 23 jaar die nog geen startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of mbo-diploma op ten minste niveau 2.

TEKST EN FOTO: ARNOLD MEIJER - BLUEROBIN.NL

Het is net een musje…

Speciaal jubileumconcert

Rijnsburg Klassiek start lente met Nonet De lente start voor Rijnsburg Klassiek met een jubileumconcert van het Nonet op zaterdag 24 maart om 19.30 uur in het voormalig gemeentehuis aan het Koomansplein 1 in Rijnsburg. Het Nonet, de naam zegt het al, bestaat uit negen musici en werd 25 maart 2002 opgericht door leden van het Leids Studenten Koor en Orkest Collegium Musicum. Dat betekent dat ze letterlijk en figuurlijk aan de vooravond staan van hun 10-jarige bestaan. Door de niet aflatende en enthousiaste steun van sponsoren heeft het comité Rijnsburg Klassiek opnieuw een verrassend programma samengesteld. Het ensemble bestond bij de oprichting uit acht leden (en droeg destijds de naam Het Octet). Het octet van Franz Schubert was het eerste stuk dat op de lessenaar stond. Gaandeweg wijzigde de samenstelling van het ensemble en werden ook septetten en nonetten in het repertoire opgenomen. Het Nonet viert dit jaar haar 10-jarige jubileum en geeft voor die gelegenheid twee concerten: op zaterdag in Rijnsburg en op zondag in Leiden,

De Leidse Bakker geeft als reclame: Grote roomboter amandelbroodjes 5 stuks € 3,85 + 1 GRATIS ERBIJ

Ovenverse witte bollen of puntjes

Eén van de typische geluiden van het vroege voorjaar is de zang van de Heggenmus. Overal in Katwijk kun je hem tegenkomen: het is één van de algemeenste Katwijkse broedvogels.

Onze Heggenmus is een vogel van parken, plantsoenen en tuinen, maar ook in onze zuidduinen is de soort erg algemeen. De zang, gegeven vanaf de top van een struik, lijkt een beetje op die van de Win-

Vissers

Marcel van Tol van GemeenteBelangen. Hij vroeg om een evaluatie na een jaar. ‘Want wat als er meer dan twaalf aanvragen binnenkomen?’

Natuur in Katwijk

Toch kennen niet veel mensen deze vogel. Hij is nogal onopvallend, zowel in verschijning als in doen en laten. ‘Het is net een musje’ zouden veel mensen zeggen, beetje bruin, beetje gestreept. Toch heeft de Heggenmus niets met een mus van doen. De ‘heggenmussen’ vormen een aparte familie, waarvan de meeste soorten in Azië voorkomen. Eén andere soort heggenmus komt in Europa voor: de Alpenheggenmus, die boven de boomgrens in de Alpen en de Pyreneeën leeft.

Heeft u een mooie, bijzondere of opvallende foto voor deze rubriek? Stuur ’m op naar redactie@katwijkschepost.nl onder vermelding van uw naam en een korte toelichting.

FOTO: PR

Wilt u vrijwilligerswerk doen, maar weet u niet goed waar u moet beginnen en wat er mogelijk is? VIP Katwijk kan u daar bij helpen.

Minder subsidie voor meer monumenten

FOTO: JOHAN WESTRA

VIP-vacatures vrijwilligerswerk

DONDERDAG 22 MAART 2012 • 9

10 stuks € 2,10

Roomboter chocomoppen of amandelharten 500 gram € 2,95 Nu 2e zak € 1,00

Alle soorten schnittetaartjes zoek uit € 3,95 terkoning, maar is was langzamer en minder hard. Mannetje en vrouwtjes zijn niet op verenkleed van elkaar te onderscheiden. De Heggenmus heeft een ingewikkeld liefdesleven, waarbij mannetjes meerdere vrouwtjes hebben, vrouwtjes weer meerdere mannetjes en waarbij overspel aan de orde van de dag is. Mannetjes gaan zelfs zo ver dat ze vrouwtjes, die net gepaard hebben

met een ander mannetje, stimuleren het zaad weer uit te scheiden, waarna ze snel zelf weer met haar paren. Het vrouwtje laat dat toe, lokt het zelfs uit, omdat op deze manier niet één, maar twee mannetje haar helpen met de opvoeding. Da’s slim bekeken. Jonge vogels in het nest van de Heggenmus kunnen zodoende verschillende vaders hebben. Met zulk gedrag kun je maar beter een beetje onopvallend zijn.

Ovenverse zachte waldkornbollen per stuk € 0,30 10 stuks € 2,55

Voorproeven paasstol met amandelspijs weegt 1 kilo nu € 3,50

OP = OP Iedere vrijdag staan wij op de Katwijkse markt.

waar het allemaal begon. Voor dit jubileumconcert heeft het Nonet een selectie gemaakt uit de diverse werken die het ensemble in de afgelopen tien jaar heeft gespeeld. Uiteraard mag een deel uit het octet van Schubert hier niet ontbreken. Verder speelt het Nonet werken van Rheinberger, Martin, Bartók, MacFarlane, P.D.Q. Bach en De Groot. De Roemeense Dansen van Bartók en de de Four Short Pieces zijn speciaal voor het Nonet bewerkt. Het Nonet bestaat uit: Leonore Broekhof, Marie-Astrid Hoogerwerf 2, Barbara Snel, Marije Fagginger Auer, Maarten Scheltens, Sjoerd Huisman, Kasper Brink, Yvette Randsdorp, Jasper Wentink, Esther Randsdorp en dirigent Léon Monné. Het programma luidt: Octet in F major, Op. 166, deel 1 van Franz Schubert, Four Short Pieces arr. John MacFarlane, Suite on a Dutch Folk Song van Hugo de Groot, Nonet, deel 2 van Bohuslav Martina, Romanian Folk Dances van Bartók, arr. Florian Krouwel , Schleptet in E-Flat Major van P.D.Q. Bach. Wie meer informatie wil is welkom op: www.hetnonet.nl Wie van dit concert wil genieten is van harte welkom op donderdag 24 maart om 19.30 uur. Voor en na het concert is er gelegenheid een kopje koffie te drinken. De hal van het gemeentehuis is geopend vanaf 19.00 uur. Eenieder wordt geadviseerd in de parkeervakken en achter het gemeentehuis te parkeren.

Ook al wordt buikpijn vaak onderschat, het kan toch heel vervelend en pijnlijk zijn. Het kan zelfs zo vervelend zijn dat u moet stoppen waarmee u bezig bent en direct naar huis toe gaat. Mensen met colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn kunnen hier regelmatig mee te maken hebben. Blijvende buikpijn kan dan ook één van de symptomen van deze darmziektes zijn. Naast blijvende buikpijn kunt u ook last hebben van vermoeidheid, misselijkheid, koorts, bloedarmoede en diarree. Bij beide ziektes is er sprake van chronische ontstekingen in de darmen. Het slijmvlies aan de binnenkant van de darmwand zwelt op, waardoor er kleine open wondjes ontstaan, met de bovenstaande klachten als gevolg. Erfelijkheid, voeding of roken zijn factoren die van invloed kunnen zijn op de aandoening.

Verschil Ook al lijken de twee ziektes op elkaar, er zit toch een verschil in. Bij colitis ulcerosa is de dikke darm of een gedeelte daarvan ontstoken. Bij de ziekte van Crohn kan er sprake zijn van een ontsteking in het gehele maag-darmkanaal (van mond tot anus). Het beperkt zich echter vaak tot het darmkanaal, waarbij de gedeeltes van de darmwand ontstoken zijn. Bij twijfel is het altijd goed om eerst een arts te raadplegen.

Voeding Voeding is heel belangrijk bij deze vervelende darmziektes. Omdat het lichaam hard moet vechten tegen de gemene ontstekingen, wordt er veel van uw lichaam gevraagd. Dit betekent dat er goed opgelet moet worden of uw lichaam voldoende voeding binnenkrijgt.

Wat kunt u zelf aan uw voeding doen? - Zorg voor regelmaat zodat uw darmen weten wanneer ze voeding kunnen verwachten; - Eet gevarieerd zodat u alle nodige voedingsstoffen binnenkrijgt en daardoor gezond blijft; - Eet twee keer in de week vette vis. De omega-3 vetzuren in vette vis kunnen mogelijk een ontstekingsremmende werking hebben; - Pas op voor producten die zorgen voor extra gasvorming in de darmen. Er zijn nog veel meer maatregelen die u kunt nemen voor een zo optimaal mogelijk voedingspatroon om uw klachten te reduceren. Daarom is het verstandig om langs de diëtist te gaan. Door de ontstekingen en eventueel medicijngebruik kunt u last krijgen van een verminderde eetlust. Samen met de diëtist kunt u kijken hoe u op een gezond lichaamsgewicht kan blijven en/of komen. Zo heeft u een extra steun in de rug en wordt uw gezondheid verbeterd! Wilt u meer informatie over deze darmziekten dan kunt u ook terecht op onze website. Online gratis advies? Wilt u ons volgen? Dat kan! Zo heeft Voedingsadviesbureau De Winter een eigen Facebook-pagina en is dagelijks op twitter te volgen via VDW-twit. Voedingsadviesbureau De Winter www.voedings-advies.nl / tel. 071-4017815/ katwijk@voedingsadvies.nl.

Met innovatieve Bleu D-lite

Sunday’s Katwijk voorziet in vitamine D Zonnestudio Sunday’s aan de Rijnstraat in Katwijk rust al haar zonnebanken uit met een nieuwe soort lamp; de Blue D-lite. De Blue D-lite is een nieuw type lamp dat het zonlicht benadert bij een heldere blauwe lucht op een zomerse dag. Dit licht bevat het voor ons onzichtbare UVB-licht en dat blauwe gedeelte van het zichtbare lichtspectrum dat we dus ook zien op een zomerse dag met een strakblauwe lucht. Deze combinatie is verantwoordelijk voor een optimale vitamine D-aanmaak in ons lichaam. Deze ‘zonvitamine’ heeft een positief effect op onze algehele weerstand en blijkt preventief te werken bij het ontstaan van ernstige ziektes. Bij Sunday’s Katwijk kun je terecht voor een ‘vitamine D-shot’.

AANBIEDINGEN!!! Vers van het mes!! Jong belegen kaas .........................................................................500 gram Boerenkaas Belegen of Stolwijker ...................................................................500 gram Onze bekende verse Hollandse kipfilet, A-kwaliteit ...................................................................................................... kilo

4.69 5.99 5.49

75 Grillham .........................................100 gram Schouderham............................100 gram 75 Sellerysalade ...........................100 gram Saks..........................................................100 gram 15 Leverkaas ........................................100 gram Appel/Calvados 39 paté .....................................................100 gram Ontbijtspek......................................100 gram

0. 0. 1. 1.

1.69 0.99 1.69

5.00 25 250 gram 1. 49 Per stuk 1.

Div. Franse kaasjes..............................................................................3 stuks Elke dag vers gebrand!

King-size of vliespinda’s............................................................. Vers uit de grill!!

Kippenpoten ..............................................................................................

Scheffer versmarkt

Melkweg 165 (ingang Lidl) 2221 NP Katwijk. Tel. 4033499

www.schefferversmarkten.nl


Abonneeorti n g

10 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 22 MAART 2012

k

S:

ON

RTO OP VE

E PA D N A V

ting r o k 20% terialen en ma e ing l l t r a o p k o s ar a j r o r o u v u t c % a 0 f l 1 totaa op uw

bedrijf

, glas e

Rijn n a v r Co 455

rs-

Schilde

Deze week

rkings n afwe

62 06-441lig totaal-onderhoud

ha r.nl r kleinsc o o kschilde v a k v o w o u n nrij

AFTERDINNERMINTS EN VANILLE FUDGE Van â‚Ź 2,39 voor

â‚Ź 1,89

10% korting

rva www.co

Valkenburgseweg 50 (071) 4086657 Zwaaikom 12 Katwijk (071) 4015844

EXTRA bij de overlock-actie: 4 klossen overlock-garen t.w.v. â‚Ź 10,-

GRATIS

GEEN

Lijnbaanstraat 4 06-53678972

AFLEVERKOSTEN

Gebak meenemen

t.w.v. â‚Ź 295,- bij aankoop van een occasion

20% KORTING Haven 5 (071) 4014654

Badstraat 7 - (071) 4014617

10% korting op vitaminen en mineralen (geldt niet op de lopende acties)

Bij aankoop van kinderkleding vanaf â‚Ź 50,EEN KLEURBOEK CADEAU!

VAN DUYN

10% KORTING

TWEEWIELERS

Sluisweg 58 - (071) 4012238

Bij aankoop van een nieuwe fiets een tas of kilometerteller GRATIS.

Wassenaarseweg 15 (071) 4029672

op alle laminaatparket

Shell De Jong

A. Schoonenberg

20% korting op waskaart 1

10% korting op de nieuwe HistorONE kleuren

Koningin Julianalaan en Rijnmond Tel. (071) 4028554

Ambachtsweg 7a (071) 4081497

10% KORTING op geboorte- en trouwkaarten

De Jong’s

Autobedrijven

Kon. Julianalaan 1 - (071) 4028554

10% korting op accessoires

De Porseleinkast koken, tafelen, cadeaus

op vertoon van uw pas:

5% KASSAKORTING Pronk & Van Leeuwen Kortingspashouders ontvangen bij hun aankoop

EEN GRATIS ONDERHOUDSSET voor hun meubelen!

Hooge Krocht 33 (071) 4012204

GRATIS DAGPAS t.w.v. â‚Ź 15,-

Bij aankoop van een kostuum

GRATIS 1 paar sokken

Voorstraat 31-33 - (071) 4016422

10% KORTING OP ALLE STOFZAKKEN OP VERTOON VAN DE KORTINGSPAS

KRALEN

Bij aankoop van 5 zakjes glaskralen

1 zakje glaskralen GRATIS

HOUT

op Linox basic rvs deurkrukken

10% korting Dames- en herenkapsalon Duinstraat 9 (071) 4016148

Kennismakingsaanbieding!!

GRATIS

(t.w.v. â‚Ź 18,95) Geheel vrijblijvend zonder enige verplichting.

A

op buitenplanten

Met uw kortingspas:

20% KORTING OP ALLE KLEURBEHANDELINGEN

(op vertoon van uw kortingspas)

Nu: â‚Ź 25,- (normaal â‚Ź 37,50) info: www.trendhopperkatwijk.nl

Rijnstraat 68 071-4080226

â‚Ź 2,50 introductiekorting en 10% korting op vervolgbezoek

15,4� Notebooktas in div. kleuren, nu (i.p.v. 9,95)

Zwaaikom 11 - (071) 4084617

7,95

Schilders-, glas en afwerkingsbedrijf

Cor van Rijn

06-44162455

ook voor kleinschalig totaal-onderhoud

220% KORTING OP ALLE MATERIALEN

www.corvanrijn-uwvakschilder.nl

Blekerstraat 26 (071) 4023615

Zuidstraat 65, (071) 4071668

Gratis onderhoudsset bij aankoop van een nieuwe fiets

natuurstenen aanrechtbladen, wastafels, tuintafels 5% KORTING op vertoon van uw kortingspas.

10% korting op het starterspakket van het SANA-SLANK proteĂŻnedieet

Annastraat 18 - (071) 4012271

Hamburgers 5 halen 4 betalen Achterweg 12 - (071) 4030911 www.bergkat.nl

GRATIS opbergtas Bij aanschaf notebook!! Princestraat 9 (071) 4013003

15% korting op alle zonnebrillen $MFJKO%VJOQMFJOr"9,BUXJKLr www.studioknipperiecleinduin.nl

Pijnloos en veilig ontharen 10% korting op IPL-behandelingen

ntree

5% korting

WORKSHOP INTERIEURSTIJLEN

Heerenweg 6a 12 (t.o. kringloopwinkel) Katwijk tel. 071-4032044 www.aventurijn-natuursteen.nl

floralaan 2P rijnsburg www.antree.nl

meubels & woonaccessoires

Industrieterrein ‘t Heen Ambachtsweg 11 Katwijk Tel. 071-4033179

Alle dameshorloges

Varkevisserstraat 277 - 071-4015102 www.edwinminnee.nl

ultieme herstelkuurbehandeling van L’ anza

Strandset v.a. â‚Ź 59,90

Badstraat 11 Tel. 071-4013284 ,BUXJKLBBO;FF XXXKVXFMJFSQBSMFWMJFUOM

Uw specialist in Design Keukens!

aan keukenaccessoires

Haven 7 - (071) 4013882

Burgersdijkstraat 10 (071) 4074605

20% korting

"NCBDIUTXFHr"-,BUXJKL Tel. 071-4026910

WAARDECHEQUE VAN â‚Ź 250,-

na aankoop artikel (excl. aanbiedingen)

EN SIERADEN SHOP

Pr. Hendrikkade 42 - 06-41250395

Zuidstraat 3 - (071) 4014493

Bij aankoop van een complete keuken ontvangt u een

Waardebon van 5% korting

Santina Art

Wassenaarseweg 71a (071) 4016905

10% korting

op exclusieve sieraden

DIGITALE NIEUWSBRIEF? Ambachtsweg 24a (tegenover de Gamma) • Katwijk • T 071 408 58 55 www.denachtwachtkatwijk.nl

Bij aankoop van een kussen ůƾdžĞÇ Ĺ?ĆŠÄžĆ?Ä‚Ć&#x;ŊŜĞŜĆ?ůŽŽƉhÍŠ

mail

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste wijzigingen en acties? Schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief op www.katwijkschepost.nl WĂŠl ingeschreven maar geen bevestiging ontvangen? Mail dan uw adresgegevens naar nieuwsbrief@katwijkschepost.nl

Aanbiedingen onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Ambachtsweg 20c (t.o. Karwei) (071) 4031986 www.penl.nl

20% korting

de KA TWIJK e KAT WIJKSSCHE PO CHE P ST OST

Voorstraat 21 2225 EK Katwijk 071-401 22 94 www.banketbakkerijkrijnverdoes.nl

Sunshine

Pr. Hendrikkade 63 06-19844403

Voorstraat 50 - (071) 4013433

VLOEREN|TEGELS|SANITAIR

www.meijvogelsanitair.nl

10% korting op alle jeans Schoonheidssalon

Voorstraat 66 (071) 4016537

10% KORTING OP UW BRAADPAN

M E I J OGEL 5% extra KORTING op tegels en sanitair

op alle watersportartikelen

Princestraat 31 (071) 4071491

Emmaplein 25 (071) 4076240

Den Hollander

Profiteer nu bij

Achterweg 25 (071) 4023610 Voorstraat 36b (071) 4078168


DONDERDAG 22 MAART 2012 • 13

DE KATWIJKSCHE POST

Frans de Skeet

Op de helft Politiek maakt balans op

Stichting Welzijn Ouderen Katwijk en Factor Welzijn krijgen provinciale subsidie voor respectievelijke het project ’Zomeractiviteiten voor Ouderen’ en het ’Jongerenfestival. De subsidie voor Welzijn Ouderen bedraagt ruim 10.500 euro. Factor W mag zelfs een bedrag van ruim 23.300 euro verwachten. De twee instellingen hebben al eerder van de provincie ZuidHolland geld ontvangen voor hun cultuuractiviteiten. De subsidieaanvraag is gedaan in regionaal verband. Om in aanmerking te komen, is samenwerking met andere gemeenten in de regio verplicht. Het Katwijkse college van burgemeester en wethouders stelt wel, dat de organisaties geen rechten kunnen ontlenen aan deze bijdragen. ’Gezien de provinciale bezuinigingen op kunst en cultuur is de verwachting, dat genoemde projecten vanaf 2013 niet meer door de provincie worden gesubsidieerd.’

Vergoeding leerlingenvervoer vervalt Met ingang van het schooljaar 2013/2014 vervalt de vervoersvergoeding voor leerlingen in het speciaal basisonderwijs die op minder dan vier kilometer van hun school wonen. De raadscommissie Welzijn is daar vorige week woensdag mee akkoord gegaan. Deze bezuinigingsmaatregel levert de gemeente jaarlijks een besparing van 25.000 euro op. Het besluit vloeit voort uit de bezuinigingsronde ’Scherp aan de Wind’. Al eerder werd bepaald, dat vanaf schooljaar 2010/2011 nieuwe leerlingen in het speciaal basisonderwijs die tussen de twee en vier kilometer van scholen wonen, geen aanspraak meer maken op vervoersvergoeding. Voor de groep ’oude’ leerlingen werd een overgangsperiode ingesteld. Die loopt medio 2013 af.

Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Provinciale subsidies voor jong en oud

De Katwijkse schrijvers Piet van der Plas, Robert Haasnoot en Adri van Beelen (v.l.n.r.) met elkaar in gesprek.

De jonge schrijverstalenten Arianne van der Bent en Mark van Dijk spreken met enthousiaste lezeressen.

Katwijkse Schrijversavond voorzien van meer dan 25 talenten

Nieuwsgierigheid, verdriet en overspel op het eerste ’Katwijks Boekenbal’ De benedenzaal van de Katwijkse bibliotheek zoemde vorige week woensdag van enthousiasme. De ruimte waar ik normaliter uren doorheen kuier op zoek naar kleffe romannetjes, is gevuld met tientallen lezers en lezeressen met een passie voor literatuur. De Schrijversavond doet dit jaar voor het eerst zijn intrede in Katwijk, uiteraard in teken van de Boekenweek 2012, met als thema: ’Vriendschap en andere ongemakken’. Vijfentwintig Katwijkse schrijvers krijgen die avond de kans hun werk of werken aan de fanatieke lezers te presenteren. Door Thirza van Schie Terwijl ik de trap af schrijdt zoek ik naar bekende gezichten. Mijn oog valt op Adri van Beelen, een man die ik voornamelijk herken door zijn carrière op de Katwijkse televisie. Ik wil eigenlijk direct op hem af lopen om me voor te stellen, maar een aantal gewillige dames die hun boek ’Celeste’ gesigneerd willen hebben, zijn me voor. De balie waar ik normaal gesproken mijn boetes tracht te betalen, dient nu als bar, en ik bestel een kop koffie. Als ik me omdraai herken ik nog meer BK-ers (Bekende Katwijkers), zoals Bert van der Meij, Peter Korbee en Robert Haasnoot. Haasnoot durf ik niet te benaderen. Sinds ik zijn boek moest recenseren ben ik bang dat ik figuurlijk gesproken word ’onderuitgehaald’. Bij veel van de tafels is het erg druk,

en ik zoek een wat rustiger hoekje op. Ik eindig bij het de tafel van Ferrie Moene. Ik krijg van hem een prachtig gedicht mee over het ’schildersverdriet’. Daarna wend ik me tot de ’nieuwelingen’ in de groep. Ik lees de flaptekst van Mark van Dijk’s ’Kwade Geest’ voorzichtig en knikkend, waarna hij zegt: ’Ik wacht altijd in spanning af tot iemand gaat zeggen: wat is dit voor onzin’. Als ik enthousiast vertel dat ik zelf ook schrijf, vragen hij en Arianne van der Bent, schrijfster van ’Dievenspoor’ me meteen naar mijn genre. Gek genoeg kan ik het even niet verzinnen en sta ik met mijn mond vol tanden. Ik weet me nog te redden met de opmerking dat ’ik er nog over nadenk’. Een van de bibliotheekmedewerksters maant de zaal tot stilte omdat de toespraken beginnen. Ter introductie wordt deze avond vergeleken met het landelijke Boekenbal, waar het wel iets van weg heeft, op de afwezigheid van Kluun en Heleen van Royen na. Robert Haasnoot begint met zinnen uit zijn roman ’Het Ruime Bed’, die me zeer bekend zijn. Het mistroostige verhaal over hoofdpersoon Paul die de dood van zijn vader verwerkt en worstelt met zichzelf en zijn relaties. Haasnoot eindigt met de indrukwekkende maar verdrietige woorden: ’Mijn vader rust in warme kleuren’, waarna een verdiend applaus volgt. Zijn opvolger, Piet van der Plas, vertelt het verhaal dat zijn vader oorspronkelijk schreef en waar hij op voortborduurde. Het speelt zich

af in het ’oude Katwijk’ en gaat over de sociale controle ’die onze gemeente kenmerkt’. Na de lange -en vooral muzikalepauze, waarin ik nog wat handige tips weet te ontfutselen van Hannie van der Beek-Schoon en wat klets met Bert van der Meij, komt de volgende spreker aan bod: Adri van Beelen. Hij draagt een stuk voor uit het bijzondere boek ’Celeste’ waarin overspel van een echtpaar centraal staat. In de voordracht ontmoeten de man en vrouw elkaar als ’vreemden’ in een hotel, waarna het verhaal een vreemde wending krijgt. Van Beelen laat het einde opzettelijk open, waardoor de toehoorders smoezen van nieuwsgierigheid terwijl hij de microfoon weglegt. Leendert de Vink spreekt als laatste over zijn bijzondere bevindingen over de Katwijkse taal en zijn her-

inneringen aan ’al dat geschrijf’. Ik ben direct fan van het tegeltje met de tekst: ’Wel, wel, ’n huis mit ’n bel, en dan nog vollek roupe!’. Pas nu ontdek ik dat hij een van de vertalers is voor ’onze’ Kappie-stripjes (ik dacht nog wel dat Van der Meij het Katwijks zo goed beheerste). De avond wordt afgesloten met een woord van dank door de bibliotheek en een ’proost’ voor alle schrijvers die deze avond gekomen zijn. De bezoekers, velen met grote stapels boeken onder de arm, praten nog wat na en nemen afscheid van elkaar en van de schrijvers. Het was een avond met een eigen karakter; een avond van een gedeelde passie: lezen en schrijven. Ik neem nog een glas wijn en hoop dat ik me volgend jaar bij deze groep talenten mag voegen. Nog even nadenken over een genre…

Open dagen visserijonderwijs op nieuwe locatie Zuidstraat Het Scheepvaart en Transport College (STC) heeft deze maand haar nieuwe onderwijslocatie betrokken in Katwijk. De visserijopleidingen hebben een nieuw onderkomen op de voormalige gemeentewerf aan de Zuidstraat. De nieuwe locatie voldoet aan alle eisen die de moderne tijd stelt aan het maritiem onderwijs. Alle faciliteiten zijn beschikbaar en de

verhuizing maakt het mogelijk om naast de visserijopleidingen, die nu in Katwijk worden aangeboden, ook andere maritieme opleidingen te verzorgen. Met de verhuizing naar de gemeentewerf verlaat het STC het pand aan de Sluisweg. In het monumentale pand van de visserijschool aan de Sluisweg, een markant en gezichtsbepalend gebouw met een mooie historie, werd het steeds moeilijker

In maart 2010 zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest. Halverwege de politieke rit naar de verkiezingen van 2014 is de redactie van deze krant benieuwd wat de politieke partijen hebben waargemaakt van de beloften in hun verkiezingsprogramma’s; hoe Katwijk ervoor staat en wat kunnen de inwoners de komende twee jaar nog verwachten van de partijen. De redactie legt komende weken iedere partij twee algemene vragen voor en vijf naar aanleiding van hun verkiezingsprogramma. Deze week is fractievoorzitter Klaas Jan van der Bent van de ChristenUnie (CU) aan het woord, met één wethouder vertegenwoordigd in het college. Heeft uw partij zich de afgelopen twee jaar voldoende kunnen profileren? Op welke punten? Deze periode staat vooral in het tekenen van resultaat. Er moeten knopen worden doorgehakt. Zo was het noodzakelijk om het huishoudboekje van de gemeente weer op orde te brengen. De wijze waarop dit is gedaan mag een knappe prestatie worden genoemd. Een kleine greep uit andere resultaten: een stevigere aanpak van overlast als gevolg van drugsgebruik, brede aandacht voor het verslavingsbeleid zoals het tegengaan van alcoholmisbruik, eindelijk een afgerond subsidiebeleid, een sterk vereenvoudigd welstandsbeleid. Welke belangrijke beslissingen moeten er in deze raadperiode nog worden genomen. Wat gaat u daaraan doen? Op dit moment wordt in Den Haag onderhandeld over nieuwe bezuinigingen. Dat zal directe consequenties hebben voor onze gemeente. Neem bijv. de pijnlijke bezuiniging van driehonderd miljoen op het passend onderwijs die door VVD, CDA, PVV en SGP wordt doorgevoerd. De effecten hiervan zullen hard aankomen bij het onderwijs. Ook andere bezuinigingen in de sociale sector (denk aan de sociale werkplaats) zijn door Den Haag opgelegd. Het is belangrijk om scherp in de gaten te houden waar als gevolg hiervan in onze gemeente ernstige knelpunten zullen ontstaan en daar waar mogelijk te proberen deze te verhelpen of te verzachten. Verder worden binnenkort knopen doorgehakt over de grote projecten zoals de Rijnlandroute, RGL en de bestemming van vliegkamp Valkenburg. ChristenUnie wil dat er een Natuuren Milieu Educatief centrum komt. Het Natuur- en Milieu Educatief-onderwijs is belangrijk. Er blijft geld beschikbaar om hier samen met het onderwijs invulling aan te gegeven. om de onderwijsvoorzieningen op peil te houden. Omdat de STC-Group het belangrijk vindt dat er in Katwijk visserijonderwijs is en blijft, en de STC-Group hoge eisen stelt aan de kwaliteit van het onderwijs, is de keuze voor de nieuwe locatie gemaakt.

ChristenUnie wil dat vandalisme direct wordt hersteld en schade wordt verhaald op dader. Door de inzet van camera’s kan vandalisme worden geregistreerd en is het mogelijk om politie op een breder gebied te laten surveilleren. De pakkans wordt zo vergroot. Verder heeft de gemeente een nieuw meldpunt openbare ruimte gekregen waar mensen hun melding kunnen doen zodat de schade snel gerepareerd kan worden. ChristenUnie wil ’werken aan de crisis’; waar mogelijk worden investeringen naar voren gehaald. In crisistijd moet je kritisch kijken naar uitgaven maar verantwoord investeren is juist dan een must. Zo zal er flink geïnvesteerd worden in de infrastructuur (Rijnlandroute, Westerbaan, afslag A44 voor FloraHolland) en wordt er gewerkt aan een Parkeergarage in de nieuwe waterkering. Ook in de dorpskernen wordt geïnvesteerd in multifunctionele centra zoals ’Ons Huis’ in Rijnsburg. ChristenUnie wil ’nieuw inzicht’ om het toerisme in Katwijk een stap vooruit te brengen. Vaak wordt een kunstmatige tegenstelling geschetst tussen het stimuleren van het toerisme en het behoud van het karakter van Katwijk. De kunst is om met elkaar een richting te vinden die beide kan versterken. ChristenUnie wil ander aanpak van het wijkwerk De ChristenUnie wil de verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving op wijkniveau vergroten. De betrokken zoals bewoners, gemeente, politie, woningcorporatie etc. kunnen gezamenlijk met initiatieven komen om de wijk tot bloei te brengen. Burgers klankborden niet alleen, maar denken mee over prioriteiten en het verdelen van publiek geld. Tijdens de open dagen op vrijdag 23 maart (18.00-21.00 uur) en zaterdag 24 maart (10.00-14.00 uur) bent u van harte welkom om er een kijkje te nemen en kennis te maken met de opleidingen die worden aangeboden. Scheepvaart en Transport College, Zuidstraat 135A, Katwijk aan Zee.

in het buitenland De redactie van De Katwijksche Post is op zoek naar (voormalige) Katwijkers die in het buitenland wonen en/of werken. Kent u ook iemand in de familie, vrienden- of kennissenkring die voor deze serie in aanmerking komt en over e-mail beschikt? Laat het de redactie van De Katwijksche Post weten (071 40 916 30 of redactie@katwijkschepost.nl).

Hanneke Faulkner (35) woont samen met haar man Dan Faulkner (38) en kinderen James (6) en Hazel (3) in Andover, Amerika. Hanneke is de dochter van Jan en Krijna van der Marel, geboren op 21 mei 1976. ’Mijn vader staat bekend als ’Jan van Kees Huub’ of ’Jan van der Marel, de peenboer’. Mijn moeder is een dochter van wijlen Jac van Duijvenbode, die nettenmaker was bij de rederij CD.’ Hanneke is samen met haar drie broers opgegroeid in de Jan Tooropstraat. ’Ik heb mijn hele jeugd daar gewoond. Mijn ouders zijn pas verhuisd toen ik naar het buitenland ging. Zij gingen naar de Hogeweg, waar ze nu nog steeds wonen. Twee broers wonen in de Bestevaerweg en één op de Voorstraat. Terwijl ik zo ver woon, wonen mijn broers juist heel dicht bij mijn ouders.’ Want ver weg woont Hanneke zeker. ’We wonen nu in Amerika, maar het begon allemaal in Edingburgh, Schotland.’ Hanneke studeerde Engelse Taal en Letterkunde en ging op haar 20ste naar het buitenland. ’Ik deed mee met een uitwisselingsprogramma en zou daar een jaar studeren. Uiteindelijk bleef ik daar langer, want ik kwam mijn man Dan daar tegen.’ Ze zaten af en toe bij elkaar in de klas en zo leerden de twee elkaar kennen. ’De vonk sloeg over en in 1998 zijn we in West Harting, Engeland getrouwd.’

Na ongeveer drie jaar in Engeland hier heel anders op tegenover hun te hebben gewoond, krijgt Dan werk.’ Haar man Dan is dan ook een baan aangeboden in Amerika. gewend om hard te werken. ’Mijn ’We hebben die kans aangenomen man werkt nu al jaren voor Nuance, en wonen hier nu alweer bijna 10 een spraak technologie softwarebejaar. Tussendoor hebben we nog 18 drijf, gevestigd in Burlington. Hij maanden in België, maar we ver- reist veel voor z’n werk en in z’n langden erg terug naar Amerika team zitten mensen over de hele en waren wereld. Hij dan ook blij heeft het erg toen we hier druk en met weer aanmensen in kwamen.’ verschillende ▲ Andover In Amerika tijdzones is werden ook er nooit een hun twee einde aan kinderen gezijn werkboren. ’Jadag. Gek mes op 23 genoeg vinjanuari 2006 den wij het en Hazel op niet vreemd, 23 mei 2008.’ want je went Het gezin eraan. Zo woont in werken heel Andover, in veel mensen de staat Massachusetts, het noord- hier.’ Terwijl Dan aan het werk is, oosten van Amerika. gaan de kinderen in Andover naar ’Andover heeft ongeveer 33.000 in- school. ’Hazel gaat drie ochtenden woners en er wonen ook best wat in de week naar een peuterschool Nederlanders. Philips heeft name- (’preschool’) en James gaat vijf hele lijk een groot kantoor hier. En ver- dagen naar de kleuterschool (’kinder is hier ontzettend veel natuur. dergarten’).’ We hebben een huis met ongeveer een hectare land en we stikken van Hanneke merkt veel verschillen tusde bomen. Er zijn tientallen eek- sen Nederland en Amerika. ’Er is hoorns en er lopen geregeld herten hier veel meer ruimte. Alles is wijds en vossen door de tuin.’ en groot en royaal afgemeten: grote huizen, grote auto’s, grote wegen. Volgens Hanneke is de werkmen- De natuur is hier veel ongerepter taliteit hard in Amerika. ’Er is hier en we hebben veel extremer weer. natuurlijk geen sociaal vangnet als Onze zomers zijn heter en onze in Nederland, dus ze stellen zich winters kouder dan bij jullie. Ook

is hier meer privacy. Iedereen trekt liever de gordijnen dicht ’s avonds, terwijl in Katwijk een veel grotere sociale controle is. Het ’iedereen kent iedereen’-effect is daar flink aanwezig en nieuwtjes zijn binnen no time het dorp door.’ Ook op politiek gebied merkt Hanneke veel verschillen. ’Je hebt hier niet het sociale vangnet met voorzieningen en subsidies die in Nederland wel aanwezig is. Maar je betaalt hier wel weer veel minder belasting. En aangezien je het dus vooral van jezelf moet hebben, is de maatschappij hier veel ’harder’. Het is niet zo zeer beter of slechter dan in Nederland, het is gewoon anders.’ Qua studie voelt Hanneke zich wel echt bevoorrecht met hoe ze het in Nederland had. ’Wij zijn al hard aan het sparen voor onze kinderen, want de gemiddelde universiteit kost hier zeker zo’n $20.000 per jaar. Dan had ik het destijds met mijn OV-jaarkaart en studiefinanciering erg goed getroffen.’ Hanneke probeert geregeld met haar gezin naar Nederland en Engeland te gaan. ’Vorig jaar zomer zijn we naar Engeland geweest en deze zomer gaan we weer naar Katwijk. Zo wisselen we het een beetje af: het ene jaar Engeland, het andere jaar Nederland. Ik ga deze zomer zo’n 4 á 5 weken en mijn man kan zo’n 10 dagen komen. Als mijn man er nog niet is, logeren ik en de kinderen bij mij ouders. Als Dan komt, gaan we tegenwoordig in een duinhuisje in de Noordduinen of

de kinderen bij opa en oma en wij bij mijn broer Jack.’ De bezoekjes naar Katwijk wil Hanneke er zeker in blijven houden. ’Al mijn familie woont hier en het is sowieso leuk om bekenden van vroeger tegen te komen.’ Haar familie komt ook weleens richting Amerika. ’Mijn ouders en vooral mijn broer Jack en zijn gezin komen vaak op bezoek. Ze zijn hier juist met de kerstdagen nog geweest.’ Ook als ze niet in Katwijk is, heeft Hanneke nog vaak contact met haar familie. ’Ik email geregeld met mijn broers en heb via Facebook contact met mijn nichtje en neefje. Mijn ouders bel ik zelfs elke dag. Ook m’n oma bel ik nog weleens. Het is altijd fijn om iemands stem even te horen.’

Hanneke met haar man Dan en de kinderen James en Hazel.

Hanneke heeft alleen maar hele goede herinneringen aan Katwijk. ’Ik heb een hele fijne jeugd gehad. Ik zou helemaal niks veranderen als ik het over zou kunnen doen.’ Toch zullen haar kinderen in Amerika een hele andere jeugd krijgen dan zij heeft gehad. ’Maar dat hoeft niet perse slechter of beter te zijn. Elke ouder heeft eigen normen en waarden die hij/zij over wil brengen op zijn/haar kind en dat verandert niet, ongeacht waar je woont of naar toe verhuist. Mijn man wil graag wat ’Engelse kwaliteiten’ op de kinderen over brengen en ik op

mijn beurt wat ’Nederlandse kwaliteiten’.’ De geboren Katwijkse wil haar kinderen dan ook tweetalig opvoeden. ’Engels heeft natuurlijk wel de overhand omdat ze dat op school en bij hun vriendjes gebruiken, maar het Nederlands pakken ze heel snel op. Als opa en oma langskomen gaan ze heel makkelijk op het Nederlands over. We hebben ook alle Jip en Janneke-boeken en veel Nederlandse films, waardoor we het ook kunnen blijven stimuleren.’ Wat Hanneke het meest mist aan Katwijk is haar familie. ’Maar aan

de andere kant, ik ben echt gesetteld hier en heb hier nu ook mijn eigen leven. Zo realistisch moet je ook wel zijn, want met een Engelse man en Amerikaanse kinderen wordt een overgang naar Nederland alleen maar onwaarschijnlijker.’ Toch vindt Hanneke dat niet erg. ’Er is best een grote kans dat we bijvoorbeeld naar California gaan verhuizen vanwege het werk van mijn man. En ik zou dat ook liever doen dan terugkeren naar Katwijk. Het klinkt misschien gek, maar ik woon nu al 15 jaar niet meer in Nederland. Katwijk is geen ’thuis’ meer, mijn ’thuis’ is bij mijn man en kinderen hier.’


Informatie van de gemeente Koningin Julianalaan 3 - Postbus 589 - 2220 AN Katwijk ZH Telefoon: 071 - 4065000 - Telefax: 071 - 4065065 E-mail: info@katwijk.nl - Website: www.katwijk.nl

Bekendmakingen gemeente Katwijk Openingstijden:

Hoofdlocatie Katwijk Maandag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Dinsdag van 8.00-12.30 uur Woensdag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Donderdag van 8.00-20.00 uur (aaneengesloten) Vrijdag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten)

Milieustraat Taanderstraat Maandag tot en met vrijdag: 10.00-16.30 uur Zaterdag: 9.00-15.00 uur Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00-17.00 uur

Algemene informatie bekendmakingen Bezwaar, beroep en voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar of beroep. Een bezwaarschrift kunt u indienen bij burgemeester en wethouders, de burgemeester of de raad, binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van het besluit (zie de betreffende kolom). Een beroepschrift kunt u indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Bij het indienen van een beroepschrift voegt u een kopie van het besluit waartegen u beroep instelt. Het indienen van een bezwaarschrift schorst in de meeste gevallen niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht van rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Bij een verzoek om voorlopige voorziening graag een kopie van het bezwaarof beroepschrift meesturen.

Spreekuur college

Zowel beroep als een voorlopige voorziening kunt u digitaal indienen via: http://rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor zowel het indienen van een beroepschrift als van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht.

Als u één van de wethouders wilt spreken, kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat, tel. 071- 4065000.

Zienswijze In uw schriftelijke zienswijze vermeldt u de gegevens zoals hierboven omschreven en geeft u aan wat uw zienswijze is over het ontwerpbesluit dat ter inzage is gelegd. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de vakafdeling.

De burgemeester heeft elke dinsdag om 17.00 uur inloopspreekuur.

Wijkregisseurs

Katwijk is onderverdeeld in vijf wijken. Elke wijk heeft een eigen wijkregisseur die fungeert als aanspreekpunt voor de burger. Met vragen over de openbare ruimte kan men bij deze wijkregisseur terecht.

E-mail Bezwaarschriften en zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend, maar wel via een daarvoor bestemd web-formulier. Rechtstreeks beroep Voor direct beroep bij de rechter, kunt u informeren bij de bezwaarschriftencommissie (tel. 071-4065000).

Katwijk aan Zee Wijkregisseur: Arie van Duijn Inloopspreekuur op dinsdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Gemeentehuis, Katwijk, Koningin Julianalaan 3, tel. 071-4065950 Hoornes/Rijnsoever Wijkregisseur: André Veenstra Inloopspreekuur op maandag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Schimmelpenninckstraat 10, Katwijk (zorgcentrum Kwadrant) tel. 071-4065948 Katwijk aan den Rijn Wijkregisseur: Richard Onstenk Inloopspreekuur op dinsdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Torenvlietslaan 10 tel. 071-4065949 Valkenburg Wijkregisseur: Richard Onstenk Inloopspreekuur op dinsdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Torenvlietslaan 10 tel. 071-4065949 Rijnsburg Wijkregisseur: Ton den Butter Inloopspreekuur op woensdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: servicepunt Rijnsburg, Burg. Koomansplein 1 tel. 071-4065902 Telefonisch spreekuur Van maandag t/m vrijdag hebben de wijkregisseurs van 9.00 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur. Gesprek op afspraak: Dagelijks tussen 9.00 en 17.00 uur. Afspraken kunt u maken via het rechtstreekse nummer van de wijkregisseur die u wilt spreken.

Ondernemersloket

Het aanspreekpunt voor alle ondernemers: Bedrijfscontactfunctionaris Erik Don tel. 071-406 5425/06-109 22 090 ondernemersinfo@katwijk.nl

Bestemmingsplannen Beroep Tegen onderstaande besluiten kan beroep worden ingesteld door: - belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt en - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt. Tegen de aangebrachte wijzigingen kunnen belanghebbenden beroep instellen. Ontwerp bestemmingsplan “Tijdelijk gebruik locatie Valkenburg”. Het ontwerp bestemmingsplan “Tijdelijk gebruik locatie Valkenburg” ligt met ingang van 23 maart 2012 gedurende een termijn van zes weken ter inzage (zie betreffende kolom) op het gemeentehuis te Katwijk. Het digitale bestemmingsplan is verbeeld op www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0537.bpVLKtijdelijkgebr-on01. Binnen de genoemde termijn is het ontwerpbestemmingsplan beschikbaar gesteld op http://ruimtelijkeplannen.katwijk.nl/roktw/NL.IMRO.0537. bpVLKtijdelijkgebr-on01 Gedurende deze termijn kan een ieder zijn zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of mondeling indienen bij de raad. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig, bij voorkeur een week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer 071 406 5022. Gebied De plangrens van het gebied betreft het gehele voormalige vliegkamp Valkenburg en de 1e Mientlaan. Tevens is er één barak aan de Wassenaarseweg 69 meegenomen in het plangebied.

Omschrijving Het bestemmingsplan Tijdelijk gebruik locatie Valkenburg is opgesteld om, in afwachting van de (woningbouw) ontwikkelingen, het mogelijk te maken de bestaande gebouwen en gronden te gebruiken en te verhuren voor o.a. opslag, kantoor, sport en evenementen. Tevens is het tijdelijk vestigen van het asielzoekerscentrum en de verwerkingsinstallatie van Rijnland mogelijk gemaakt met dit bestemmingsplan.

Inzage termijn 23 maart 2012 tot en met 4 mei 2012

Vooraankondiging o.g.v. artikel 1.3.1 Bro het voornemen tot de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan bedrijventerrein Valkenburgseweg/’t Ambacht/Katwijkerbroek In overeenstemming met artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van Katwijk kennis van het voornemen dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor de bedrijventerreinen ’t Ambacht, Valkenburgseweg en Katwijkerbroek. Het plangebied van het bestemmingsplan Valkenburg Bedrijventerrein Valkenburgseweg/’t Ambacht/Katwijkerbroek wordt aan de noordzijde begrensd door Sandtlaan, Gerberastraat, Ranonkelstraat en Violierstraat. Het plangebied wordt aan de zuidzijde door de Meanderlaan en Joghtlaan begrensd en aan de westzijde door de N206. Aan de oostzijde is de grens de Oude Rijn. Directe aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan vormt de verouderde status van de geldende bestemmingsplannen in combinatie met de eisen die in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) worden gesteld aan de ‘houdbaarheid’ van bestemmingsplannen. Er is een nota van uitgangspunten van het nieuw op te stellen bestemmingsplan bedrijventerrein Valkenburgseweg/’t Ambacht/Katwijkerbroek op 3 maart 2011 vastgesteld. Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Katwijk ( 071 - 4065146). Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat er geen stukken betreffende het voornemen ter inzage worden gelegd, dat er geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen over dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen. Later, als meer bekend is over het voornemen, zullen wij u nader berichten over de te volgen procedure en mogelijkheden voor inspraak en het indienen van zienswijzen.

Maak uw afspraak nu ook op woensdagavond

Gemeente Katwijk verruimt openingstijden publieksbalies Om u nog beter van dienst te zijn, heeft de gemeente als proef ook op woensdagavond de publieksbalies opengesteld. Tussen 17.00 en 19.00 uur zijn de loketten geopend en kunt u (alleen) op afspraak langskomen voor het aanvragen en afhalen van rijbewijzen, ID-kaarten, paspoorten en verklaring omtrent gedrag.

Ingekomen evenementen Evenementen Locatie Omschrijving Torenvlietslaan 14, Het organiseren van een Valkenburg kerstboomverbranding op 5-1-2013 van 17.00 uur tot 0.00 uur Recreatiepad 3, Het organiseren van een vlottenbouw op Valkenburg 16-6-2012 van 10.00 uur tot 17.00 uur Veerpad en Recreatiepad 3, Valkenburg Recreatiepad 3, Valkenburg Laan van NieuwZuid 25, Katwijk 1e Mientlaan, Valkenburg Skateterrein Noordduinen, Katwijk

Ingekomen 09-03-2012 09-03-2012

09-03-2012 Het organiseren van de intocht van Sinterklaas op 24-11- 2012 van 14.00 uur tot 17.00 uur 09-03-2012 Het organiseren van een huttenbouw op 11-6-2012 van 10.00 uur tot 21.00 uur en op 12-6-2012 van 08.00 uur tot 17.00 uur Het organiseren van de familiedagen van 16-03-2012 29-5 t/m 2-6 2012 Het organiseren van het 5-jarig bestaan van EasyRiders Kattuk op 16-6 van 12.00 uur tot 00.00 uur Het organiseren van het evenement Veld van de Verbeelding van 6-7 t/m 11-7-2012

12-03-2012 14-03-2012

Kleinschalige evenementen Locatie

Omschrijving

Ingekomen

Mgr. Bekkersstraat 47 t/m 53, Katwijk

Het organiseren van een opening van een beschermde woonvorm op 11-4-2012 van 15.00 tot 18.30 uur Het organiseren van het 5-jarig jubileum

14-03-2012

De Zwaaikom 3, Katwijk

15-03-2012

Rectificatie: In de publicatie van week 10 staat aangegeven dat de locatie Middenjohgt 11 is. Dit moet Kerkweg 3 zijn, zie onderstaand de aangepaste publicatie: Evenementen Locatie

Omschrijving

Ingekomen

Kerkweg 3, Valkenburg

Het organiseren van het 50-jarig bestaan van Gymvereniging De Valken op 23 -6-2012 van 09.00 uur tot 17.00 uur

02-03-2012

Bezwaar

Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat in de periode van 8 maart tot en met 12 maart 2012 de volgende omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn verleend of geweigerd: Verleende omgevingsvergunning Locatie

Omschrijving

Dubbelebuurt 32, Rijnsburg Hoftuinplein 1, Rijnsburg Valkenburgseweg 46, Katwijk Boslaan 21 Rijnsburg Siegenlaan 93, Rijnsburg Oegstgeesterweg t.h.v. 237, Rijnsburg Hoftuinplein 1, Rijnsburg

het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning het plaatsen van drie reclameborden nieuwbouw 1 kantoorunit (apparterra) aan de Valkenburgseweg 46 te Katwijk het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel van de woning het kappen van 3 bomen

het wijzigen van kantoor- naar winkelfunctie, het plaatsen van een scheidingswand in de kantoorruimte en het wijzigen van de entree sloop van achter de woning staande Korte Voorhouterweg 23, schuren Rijnsburg Dorpsweide 10, het plaatsen van een entreehek Valkenburg Cantineweg 19, het plaatsen van een opslagruimte Katwijk Lageweg 47, het kappen van 36 bomen Katwijk

Bekendmaking besluit 12-03-2012

Per e-mail ontvangt u een bevestiging van uw afspraak. Uiteraard is het ook mogelijk telefonisch een afspraak te maken. Proefperiode De openstelling op woensdagavond is een proef van februari t/m april 2012. Na de proef bekijkt de gemeente of er voldoende behoefte is aan een openstelling op woensdagavond.

Meer weten? De komende weken vindt u in dit katern meer informatie over het transport van gevaarlijke stoffen via weg, water, spoor en buisleidingen. Niet alleen de risico’s, maar ook wat de overheid doet om risico’s te voorkomen en wat u kunt doen als er in uw omgeving een ongeluk met gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Wilt u nu al meer weten? Kijk dan op www.katwijk.nl

Word testrijder voor Electric Heroes Ben jij tussen de 16 en 25 jaar en in het bezit van een bromfietscertificaat? Meld je dan nu aan als testrijder voor Electric Heroes via www.electric-heroes.nl. Met Electric Heroes stimuleren de gemeente Katwijk en de Omgevingsdienst West-Holland elektrisch rijden. Tijdens de campagneperiode kan je een aantal dagen een elektrische scooter testen. Je legt je ervaringen vast in een filmpje of op foto’s waar anderen op kunnen stemmen. De maker van het beste/leukste/mooiste filmpje wordt beloond met een elektrische scooter. Ook onder de stemmers geven we scooters weg. Local hero Jonathan Cassuto, Nederlands kampioen schoolslag, is local hero in deze campagne. De Sassenheimse zwemmer is boegbeeld voor Electric Heroes en is je al voorgegaan. Hij heeft als eerste een scooter getest, het filmpje hiervan is te zien op www.electric-heroes.nl.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Omschrijving

14-03-2012

Klip 5, Katwijk

09-03-2012

Noordwijkerweg 59, Rijnsburg Rijnstraat 146, Katwijk Siegenlaan 93, Rijnsburg Oegstgeesterweg t.h.v. 237, Rijnsburg Commandeurslaan 46, Katwijk

het nieuw plaatsen van een dakkapel in de voorgevel het bouwen van een schoorsteen aan de zijgevel verbouwing garages

14-03-2012

15-03-2012

14-03-2012

De Roysloot 12K, Rijnsburg

13-03-2012 16-03-2012 18-03-2012

Bekendmaking besluit 09-03-2012

Beroep Onderstaande besluiten kunt u vanaf de hieronder genoemde datum gedurende zes weken inzien op het gemeentehuis (hoofdlocatie) in Katwijk. Binnen deze termijn kan beroep worden ingesteld door: - degenen die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking binnen de daarvoor gestelde termijn.

Locatie Strandvak 1, Katwijk

Ingekomen omgevingsvergunning Omschrijving

Het organiseren van een fancy fair wijkgemeente Bethel op 1-9-2012 van 09.00 uur tot 16.00 uur inclusief het afsluiten van de weg 12-03-2012 Kamperfoelieplein, Het organiseren van een Katwijk lampionnenoptocht op 13-4-2012 van 20.00 uur tot 21.00 uur, een buurtfeest op 20-4-2012 van 12.00 uur tot 21.30 uur en kinderspelen op 21-4-2012 van 08.00 uur tot 16.00 uur inclusief het schenken van zwak alcoholhoudende dranken en het afsluiten van een gedeelte van de weg Hofweide 1, Het organiseren van een bazaar inclusief 14-3-2012 Rijnsburg een rad van fortuin op 23-3- 2012 van 14.00 uur tot 20.00 uur 13-03-2012 Katwijk Het organiseren van de avondwandelvierdaagse van 21 t/m 25-52012 Jaap Bergmanstraat 1, Katwijk

Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in de periode van 29 februari tot en met 12 maart 2012, de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Locatie

Evenementen Locatie

De eventuele omgevingsvergunning zal te zijner tijd worden gepubliceerd. Daarna bestaat de mogelijkheid het plan in te zien en zienswijzen c.q. bezwaren in te dienen.

09-03-2012

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning

1. U kiest het product waarvoor u een afspraak wilt maken 2. U geeft de dag en tijd aan waarop u de afspraak wilt 3. U vult uw persoonlijke gegevens in 4. U bevestigt de afspraak

Wist u dat: • Transport van gevaarlijke stoffen door vrijwel heel Nederland plaatsvindt? Ook in Katwijk vindt transport van gevaarlijke stoffen plaats. • Deze gevaarlijke stoffen van en naar bedrijven gaan die hiermee werken? Denk daarbij aan Heineken in Zoeterwoude, Akzo in Teylingen, de ziekenhuizen in Leiden, Alphen aan den Rijn en Leiderdorp. Ook het plaatselijke zwembad werkt met gevaarlijke stoffen. • Deze bedrijven de gevaarlijke stoffen gebruiken voor het maken van producten die u vrijwel dagelijks gebruikt, zoals schoonmaakmiddelen, cosmetica, verpakkingsmaterialen, brandstof en medicijnen? • Het transport van gevaarlijke stoffen niet alleen over de weg plaatsvindt? Maar ook over water, spoor en door buisleidingen? • Diverse overheden hard werken om de risico’s te beperken. Dat ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een ongeval met gevaarlijke stoffen kan plaatsvinden? • U zelf ook een belangrijke rol kunt spelen bij een incident door te weten wat u moet doen?

Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen onderstaande besluiten.

KENNISGEVING DEFINITIEVE BESCHIKKING UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij in de periode van 8 maart tot en met 12 maart 2012 omgevingsvergunning hebben verleend dan wel geweigerd voor:

Maak een afspraak Ga naar onze website (www.katwijk.nl) en druk op “langskomen? Maak een afspraak”. Daarna doorloopt u vier eenvoudige stappen, en uw afspraak is gemaakt!

Transport van gevaarlijke stoffen

Omschrijving Beroepstermijn het aanpassen van het strandpaviljoen en uitbreiding van het aantal strandhuisjes 13-03-2012

Lageweg 47, Katwijk Koningin Julianalaan 1, Katwijk Vuurbaakstraat 9, Katwijk Smidstraat 70, Rijnsburg Akkerwinde 26 , Rijnsburg

Datum indiening 12-03-12 12-03-12 12-03-12

het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel van de woning het kappen van 3 bomen

29-02-12 29-02-12

het betreft het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde op de 2e verdieping van de woning het samenvoegen van twee bedrijfsruimten/kantoorruimten en het plaatsen van een kozijn op de eerste verdieping het kappen van 36 bomen het gaat om het vervangen van bestaande elementen in verband met een huisstijlwijziging van peugeot plaatsen van een dakopbouw op de bestaande woning en het vervangen van het dubbele deurkozijn voor een raamkozijn in de achtergevel het kappen van een boom, vernieuwen van kozijnen en vervangen van de vloer het veranderen van het kozijn aan de voorzijde van de woning

13-03-12 13-03-12

02-03-12 15-03-12 14-03-12

13-03-12 09-03-12

Vragen over bouwplannen? Maak een afspraak! Zonder afspraak moet u rekening houden met wachttijden. U kunt op afspraak terecht voor het stellen van vragen over bestemmingsplannen, vergunningsvrije- en vergunningsplichtige bouwwerken. Een bouwdossier uit het archief inzien? Graag vooraf telefonisch opvragen! Belt u tussen 09.00 - 16.00 uur met het algemene nummer (071) 406 5000 en vraag naar de afdeling Veiligheid, team Vergunningen.

Milieu Meldingen van niet-vergunningplichtige inrichtingen Het college heeft onderstaande melding(en) ontvangen (Artikel 8.40 Wet milieubeheer): Locatie Lageweg 36, Katwijk

Omschrijving het oprichten van de inrichting

Bovenstaande melding(en) hebben een informatief karakter, er is geen bezwaar mogelijk. Indien gewenst kan op het gemeentehuis een toelichting worden gegeven op deze stukken.

Ter inzage De hieronder genoemde ontwerpbesluiten liggen gedurende een bepaalde termijn ter inzage (zie betreffende kolom) op het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden dan wel kunt u (zie achter de datum onder ‘inzage termijn’) schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders.

KENNISGEVING ONTWERPBESCHIKKING Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, te verlenen of te weigeren voor: Ontwerpbeschikking (verlenen)

Vergadering welstandcommissie De vergadering van de Welstandscommissie Katwijk is openbaar. De eerstvolgende vergadering vindt plaats in het Heerenhuys op 27 maart 2012 om 08.30 uur. Geïnteresseerden kunnen bij de secretaris van de Welstandscommissie de agenda opvragen (tel. 071-4065000). Op verzoek geeft de secretaris aan in welke vergadering een concreet bouwplan wordt behandeld.

Locatie

Omschrijving

Boulevard 175A, Katwijk

het realiseren van een terras aan de zijkant van het pand

Ter inzage termijn 23-03-2012 t/m 3-5-2012

Het college van B&W heeft enkele wijzigingen van de Rechtspositieregeling Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Katwijk vastgesteld, die ingaan op 23 maart 2012. De wijzigingen kunt u inzien vanaf 22 maart tot en met 3 mei 2012 op het gemeentehuis.

Vervolg zie elders in de krant


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 22 MAART 2012 • 13

Schoffelen, zagen, pannenkoeken bakken en zingen voor NLDOET

2

1

Klussen. Niet iedereen houdt daar van. Zeker niet als het voor jezelf is. Maar één weekend per jaar wordt klussen een echt feestje waar velen graag de handen voor uit de mouwen steken. En dat is voor NL DOET. In Katwijk waren afgelopen vrijdag en zaterdag rond de 270 vrijwilligers aan de slag voor 21 klussen.

3

4

Onder de vrijwilligers raadsleden, wethouders, Factor W, WMO Adviesraad, wijkraad Rijnsburg, het Kunstenaarscollectief, leerlingen van het Pieter Groen College, ROC Leiden, medewerkers Peuterkring, vrouwen van het Steunpunt Medelanders, Lionsclub Rijnsburg/Valkenburg, Rotary Katwijk/Noordwijk en Rabobank. Daarnaast nog behoorlijk wat mensen die zich individueel ingeschreven hebben, waaronder twee zussen. Zij gingen

1

Pannenkoeken bakken in Overduin. (Foto: Adrie van Duijvenvoorde.)

2 3 4 5

Aan het werk met de entree bij Huize Salem. (Foto: pr.)

6 7

Indische dag in De Duinrand. (Foto: pr.)

in De Wilbert aan de slag als dank voor de verzorging van hun opa. Bij de Rijnsburgse basisschool De Dubbelburg werkte wethouder Gerard Mostert mee aan de aanleg van een natuurbelevingspad. Hij plantte onder meer samen met leerlingen uit groep 7 en 8 verschillende struiken en fruitbomen. ’Wat fantastisch om op deze manier de omgeving te betrekken bij het doel’, was de reactie van de wethouder. ’Verschillende mensen, zowel jong als oud, zetten zich samen vol gedrevenheid in om tot een goed resultaat te komen. Een verrijking in vergelijking met thuis hangen op de bank. Deze actie om elkaar te helpen zouden we vaker moeten doen.’ Bij peuterspeelzaal ’t Zonnehoekje in Overduin bogen de klussers zich over een bouwpakketten van een speelhuis en een piratenboot/zitbank. Ook moesten grote school-

Meezingmiddag in ’t Lichtpunt. (Foto: pr.) De Wilbert kreeg een nieuwe bank. (Foto: pr.) Een nieuw grasveld aanleggen bij de Zeeverkenners. (Foto: pr.)

Een nieuw speelhuis voor de peuterspeelzaal in Overduin. (Foto: pr.)

6

5

7

borden geverfd en opgehangen worden, zodat de kinderen zich met hun stoepkrijt op zo’n prachtig bord kunnen uitleven. Er waren nog meer activiteiten in verpleeg-, behandel- en Huntingtoncentrum Topaz Overduin. Vrijwilligers namen bewoners mee voor een wandeling naar het strand en een bakkie met gebak in het Zeepaviljoen. Terug in Overduin genoot men van de door vrijwilligers gebakken pannenkoeken. Een andere groep vrijwilligers ging aan de slag in de tuinen rond Overduin om daar wat achterstallig onderhoud weg te werken. De Duinrand aan de Nolensstraat stond afgelopen week in het teken van Nederlands Indië, tegenwoordig Indonesië. Dat thema werd vrijdag gekoppeld aan de actie van NL DOET. De kersverse Vrouwe van Katwijk Lies van Beelen voorzag,

gehuld in traditionele Indonesische kleding, de bewoners van De Duinrand van een smakelijke rijsttafel. Cliënten van Het Lichtpunt in de Kerkstraat werden vrijdag verwend door leerlingen van het ROC uit Leiden en CDA-raadsleden. De bewoners kregen een voetenbad en voetmassage of een gezichtsbehandeling.Na de gezamenlijke lunch begon een gezellige meezingmiddag met bingo. In natuurgebied Lentevreugd, tussen Katwijk en Wassenaar, werkte een kleine groep vrijwilligers aan een nieuwe wandelroute. Met een grondboor zijn gaten gemaakt voor nieuwe paaltjes. Na het plaatsen van de rode paaltjes is grond aangevuld en aangestampt. Een deel van het nieuwe pad is gemaaid. Wie de rode route volgt, kan met behoud van droge voeten door het natuurgebied wandelen.


14 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 22 MAART 2012

Informatie van de gemeente (vervolg)

DE GEMEENTERAAD Gemeenteraadsvergadering, 29 maart 2012

Bespreekpunt Intrekken Subsidieverordening gemeentelijke monumenten

De gemeenteraad Voor algemene informatie neemt u contact op met de griffie via het e-mail adres griffie@katwijk.nl Contact met de gemeenteraad: Partij CDA

Raadslid De heer J.W. Ravensbergen Christen Mevrouw A. KuijtUnie van den Oever GB De heer G.H.A. Bol PvdA Mevrouw P.S. Smits SGP De heer W.J. van Duijn VVD Mevrouw A.H. van Ginkel-Lanting

Tel. 071 4034724

e-mail j.w.ravensbergen@planet.nl

071 4022709

Atiekuijt@ziggo.nl

071 4032443

Gerardbol@live.nl

06 30 41 68 94

nellysmits@hotmail.com

071 4015803

wjvanduijn@hetnet.nl

06 40 25 96 57

Anita.van.ginkel@xs4all.nl

Jachthaven Marina Rijnsburg is per direct op zoek naar een:

medewerker verhuur en recreatie Jachthaven Marina Rijnsburg is een middelgrote jachthaven in het hart van de Randstad. Door de toenemende activiteiten van de her ontwikkelende jachthaven zijn wij op zoek naar een enthousiaste man of vrouw die mee wil bouwen en denken aan onze afdeling verhuur en de uitbreidingsmogelijkheden op het gebied van recreatie. De bestaande vloot van Marina Rijnsburg gaat weer varen per 1 april, hiervoor zoeken wij iemand die dit gaat aansturen, voorbereiden en begeleiden maar ook de verantwoording durft te nemen. Functieomschrijving: - Je zorgt voor de totale verhuur van de sloepen en andere boten. - Je zorgt dat de boten klaar zijn voor een heerlijk dagje varen op het water. - Als de boten terugkomen ben jij natuurlijk het aanspreekpunt, begeleidt en zorgt dat de boten voor de volgende dag representatief zijn, klaar voor de volgende huurders. - Denkt mee over de reclame en een marketing. - Allerlei havenwerkzaamheden Wij vragen: - middelbaar nivo, MBO 3 of 4 - werkervaring in de watersportbranche of affiniteit hiermee - commercieel denkend en brede oriëntatie - klantgerichtheid - vasthoudend, durf om beslissingen te nemen - geen 9 tot 5 mentaliteit - bereidheid om in het vaarseizoen in het weekend te werken - beschikking over een creatief brein

A R M K g T n 2012

Meer informatie De stukken zijn te raadplegen op de website van de gemeente Katwijk, www.katwijk.nl, in het bestuurlijk informatiesysteem. De vergadering is te volgen via het tv-kanaal van RTV Katwijk. De vergadering is ook te volgen via internet, op de website van RTV Katwijk, www.rtvkatwijk.nl, via het pad Televisie > Algemene informatie > Live TV.

WONi

Hamerpunten Wmo beleidsplan 2012-2015 Verordening leerlingenvervoer Aanvraag zendmachtiging RTV Katwijk Marktverordening Katwijk 2012 Bestrijding meeuwenoverlast Garantiestelling exploitatie Tennispark het Kruithuisje Verstrekken van startersleningen 2012 en 2013 Startnotitie Grondbeleid Krediet brug Joghtlaan Beoordelingskader Masterplan Katwijk aan Zee Intergemeentelijk compensatiefonds Greenport Toetreding tot gemeenschappelijk regeling Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) Wijziging APV m.b.t. grote recreatievoertuigen

11 en 12 april

Open Hof - Rijnstraat 18 Katwijk a/d Rijn 19.00 - 22.00 uur www.woningmarktkrv.nl

Wat bieden wij: Een dynamische baan in een leuk groeiend bedrijf met ambities, in een jong collegiaal team met meegroeimogelijkheden. Geïnteresseerd ? Mail dan je brief met C.V. naar: info@marinarijnsburg.nl t.a.v. Danny van Steijn

Alles onder één dak

ZONWERING

Tridental Mouthware is een allround mondzorgcentrum voor iedereen met of zónder eigen tanden. Onze ruime praktijk beschikt over moderne behandelkamers en een professioneel tandtechnisch laboratorium. Dankzij uitbreiding van het tandartsteam hebben wij plaats voor nieuwe patiënten!

We hebben plaats voor nieuwe tandartspatiënten!

U bent bij ons in goede handen voor reguliere mondzorg, vakkundig kroon- en brugwerk, esthetische tandheelkunde en implantologie. Prothesepatiënten kunnen -zonder doorverwijzing- direct bij ons terecht voor een kunstgebit of klikgebit op implantaten. We hebben ervaren klinisch prothesetechnici en een vaste implantoloog in huis. Tridental Mouthware werkt met professionele apparatuur voor het vakkundig bleken van uw tanden. www.tridentalmouthware.nl

Tramstraat 110 2225 CM Katwijk T 071 407 10 00 info@tridental.nl


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 22 MAART 2012 • 15

NVVHVrouwennetwerk

Kinderclub in De ColignY

Drs. J.J. Brakenhoff uit Voorschoten geeft dinsdagmorgen 27 maart bij NVVH-Vrouwennetwerk, afdeling Katwijk, een kijkje in de geschiedenis van de emancipatie van de vrouw in de Oud-Egyptische beschaving. In deze zeer oude cultuur hadden de man en de vrouw in het maatschappelijk leven gelijke rechten. Hoe dat veranderde wordt ons deze morgen verteld. Een interessant onderwerp!

Voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar is er één keer in de twee weken een kinderclub in het wijkcentrum De ColignY. Woensdag 28 maart is de eerstvolgende keer. Het is van 14.00-16.00 uur en er worden leuke activiteiten gedaan. De kosten zijn € 1,50. Ben je tussen de 6 en 12 jaar… kom naar de kinderclub in het wijkcentrum. U kunt zich ook aanmelden als vrijwilliger voor de kinderclub. Informatie via joke@factorw.nl

Ledenvergadering Leden van bovengenoemde wijkvereniging Koestal, Overduin en Zanderij worden uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden op maandag 2 april in het wijkcentrum De ColignY. Aanvang: 20.00 uur. De voorzitter en secretaris zijn aftredend en niet herkiesbaar. De penningmeester is eveneens aftredend, maar wel herkiesbaar. Geïnteresseerden voor de beschikbare, open functies kunnen zicht tot vijftien minuten voor de vergadering aanmelden als kandidaat voor die functie. Kom 2 april! De koffie staat klaar. Wijkvereniging KoestalOverduin en Zanderij, Louise de Colignylaan 7, Katwijk.

Passie-paasavond Vrouwenkring Naomi ’Sterker dan de dood!’. Dat is het thema van de Passiepaasavond van Vrouwenkring Naomi, die wordt gehouden op woensdag 28 maart. Het programma van deze avond bestaat onder andere uit zang, schriftlezing, meditatie en gedichten. Zanggroep Immanuël verleent muzikale medewerking en Annie van der Plas leest een mooi paasverhaal voor. Op deze avond kunnen de dames zich aanmelden voor het reisje op 10 mei door betaling van € 52,. Alle vrouwen zijn hartelijk welkom. Neem gerust uw zus of vriendin mee. De activiteiten van Vrouwenkring Naomi zijn in de grote zaal van de Ontmoetingskerk, Nieuwe Duinweg 64, Katwijk. Vanaf 19.30 uur is de koffie klaar. Het programma begint om 20.00 uur en is om 22.00 uur afgelopen. Meer informatie over Naomi, tel. 4012588, www. ontmoetingskerkkatwijk.nl.

Bingodag in Katwijk-Rijn Oranjevereniging Katwijk a/d Rijn organiseert zoals gebruikelijk een bingo op de laatste woensdagavond van de maand, aanvang 19.30 uur. De bingomaster heet u weer van harte welkom op woensdag 28 maart. Er zijn natuurlijk ook prachtige prijzen te winnen. Als u komt, heeft u niet alleen een gezellige avond, u steunt ook nog eens uw Oranjevereniging. De avond wordt afgesloten met een wilde bingo en een verloting. Genoeg reden dus om eens te komen kijken. Op die laatste woensdagmiddag van de maand is er ook weer een bingo voor de jeugd, van 14.00 tot 16.00 uur. Er zijn weer vele mooie prijzen ingekocht. De kosten bedragen € 2,50, maar daarmee speelt uw kind de gehele middag mee. Kom jij ook?

Het is sinds jaar en dag een gebruik dat de zeeverkenners- en de welpengroepen tweemaal in het jaar een gezamenlijk spel spelen. Afgelopen zaterdag was het weer zover. Ditmaal niet alleen met de Katwijkse Zeeverkenners, maar ook met de meiden van Scouting Limes te Katwijk. Afgelopen zaterdag vond de ’landeditie’ van de gezamenlijke spellen plaats. Hiervoor zijn we afgereisd naar Katwijkse Zuidduinen, wat even was omgebouwd tot een mega monopolybord. Rond twee uur ’s middags kon het levende monopo-

Bezoek de lente bij Noord-Noord/ Oost Wijkvereniging Noord-Noord/ Oost organiseert op zaterdag 31 maart weer een gezellige voorjaarsbeurs in wijkgebouw ’t Zandgat aan de E.A. Borgerstraat 58. De voorjaarsbeurs verving vorig jaar de traditionele hobbybeurs en dat is een groot succes gebleken. Voorgaande jaren stond de voorjaarsbeurs altijd in het teken van bijzonder hobby’s, maar de vernieuwde voorjaarsbeurs was een groot succes. Vandaar dat de organisatie het dit jaar nog eens dunnetjes over doet. De inmiddels beroemde vistafel is weer aanwezig met haring, makreel, bokking en visslaatjes. Het rad van avontuur draait vaker dan anders: meer prijzen, meer kans. Verder verzorgen de majorettes diverse optredens op het plein voor het wijkgebouw. Bij de uitgang staat weer de tafel met voordelige bloemen en planten. De wijkvereniging ziet u op zaterdag 31 maart graag in het wijkgebouw van 10.00 tot 16.00 uur. Eventuele inlichtingen zijn te verkrijgen bij Zus Krijgsman, tel. 0640917207.

Verkoopdag Damaris Vrouwenvereniging Damaris houdt op zaterdag 31 maart wij haar verkoping van 10.00 tot 14.30 uur in het Maranathacentrum aan de Poolster. De dag wordt geopend door ds. D.J. van Eckeveld en afgesloten door ds. F.K. Foppen. Ook dit jaar is er weer van alles te koop, voor de meisjes rokjes naar de laatste mode, kraamcadeautjes, planten en bloemen, kaarten en u kunt snuffelen tussen de tweedehands spullen; er zijn weer leuke woonaccessoires en meubeltjes in landelijke stijl. Voor de kinderen zijn er volop activiteiten. Er zijn schitterende prijzen te winnen, zoals een kruiklamp, een tas gevuld met boodschappen en een vakantieweek in een stacaravan. In de hal kunt u gezellig koffie drinken, er is gebakken vis, er zijn slatjes, teveel om op te noemen. De opbrengst is bestemd voor de Gereformeerde Zendingsbond. Draagt u de zending een warm hart toe, kom dan naar de Damaris-verkoopdag.

Instuif bij Volksdansgroep Katwijk De instuif bij Volksdansgroep Katwijk op zaterdag 24 maart is een leuke gelegenheid om kennis te maken met dansen uit diverse culturen. Onder leiding van Irene Kooymans kan de hele avond worden gedanst. U bent van harte welkom. De instuif is zowel voor leden als belangstellenden en wordt gehouden in De Leidse Buitenschool, Duinoordweg 2/4 in Katwijk; de aanvang is 20.00 uur (gymschoenen meenemen). Entree is € 5,-. Informatie: tel. 4026075 of www. volksdansgroepkatwijk.nl.

lyspel starten, het was een drukte van belang met al die leden bij elkaar. De bedoeling van het spel was om zo veel mogelijk huizen te kopen om in jou dorp te bouwen. Het geld konden de groepen verdienen bij de verschillende posten waar men opdrachten moest uitvoeren. Aan het einde van de middag was het feest weer afgelopen en werden de gemaakte dorpen door een vakjury bekeken en gekeurd, waar na een intensief overleg werd besloten dat welpengroep 1 van de Bestevaerhorde het mooiste dorp had gebouwd. Een prestatie om trots op

Zomerkamp Gereformeerde Kerk Katwijk aan zee De kampleiding van het zomerkamp van de Gereformeerde Kerk Katwijk aan Zee is al maanden bezig om een spetterend zomerkamp te bedenken. Het zomerkamp is voor iedereen van 5 t/m 13 jaar. Dit jaar gaan we van zaterdag 16 juli t/m 23 juli naar het altijd gezellige Eersel. Op kamp doen we heel veel leuke dingen, zoals: bosspelen, speurtochten, disco, waterballet, verkleden, barbecueën, bonte avond en nog veel meer leuke en gekke dingen. Tijdens het kamp horen het werken aan het christelijke thema, een gebed aan tafel, respect voor elkaar en vertrouwen net zo goed bij het programma als bovengenoemde activiteiten. Wil je weten wat we vorig jaar hebben gedaan, check dan http://zomerkampkatwijk. web-log.nl. Vorige maand hebben we met alle kids van vorig jaar de kampfilm gekeken. Geef je op via clubkamp@hotmail.com, op de clubactiviteit of via de hoofdleiding: Marrigje Haasnoot, tel. 06-10747384.

Vrijdansavond OVK De Ontspannings Vereniging Katwijk (OVK) heeft zaterdag 24 maart een vrijdansavond op het programma staan. Iedereen is van harte welkom op deze leuke avond, deze avond zal bol staan van ontspanning en gezelligheid. De avond begint om 21.30 uur en duurt tot 0.00 uur. Met steeds weer nieuwe dansvariaties en aanbod van de meest populaire dansmuziek, blijft de OVK een frisse en moderne dansvereniging. De lessen en vrije dansavonden worden gehouden in zalencentrum Tripodia, Hoornesplein 155 te Katwijk. Er is voldoende parkeergelegenheid. Lidmaatschap bedraagt € 8,- per p.p. voor heel 2012. Bent u geen lid dan is de entreeprijs € 1,50 p.p.

te zijn! Na de bekendmaking van de winnaar keerde de rust terug in de duinen. Het wachten is op mooi weer, zodat we binnenkort weer een gezamenlijk spel op het water kunnen houden! De zeeverkennersgroepen starten volgende week met het zomerseizoen, wat weer volledig in het teken staat van zeilspellen, dagjes Kaag en de verschillende kampen! Wilt u meer informatie over ons of het lid worden bij de welpen (7-11 jaar) of zeeverkenners (11-16 jaar), kijk dan op www.katwijksezeeverkenners.nl.

Bij de Open Kaartkampioenschappen stond bridge en klaverjassen op het programma. Bij het bridgen waren er achtentwintig ijzersterke paren die streden voor de eerste prijs en de daarbij horende beker. Er werd zeer goed gebridged, wat bleek met een monsterscore van 73% door de twee winnaars Helene Kreft en Joke Holte. Ze mogen zich een jaar lang de winnaar noemen van de Open Katwijkse Kaart-

NVVH-Vrouwennetwerk komt elke veertien dagen op dinsdagmorgen bij elkaar in de zaal van de Ichthuskerk aan de Nachtegaallaan te Katwijk van 9.30 tot 11.30 uur. De koffie/thee staat vanaf 9.00 uur klaar. De deur aan de achterkant van het gebouw is open.

Wijkvereniging Hoornes-Rijnsoever

Agenda ANBO

Vrijdag 23 maart. Ba-Pra-Ka-Dra soos, 10.00 uur. Darten, 19.30 uur.

Verkoop van belbusboekjes in de Zwanenburg elke morgen. Iedere dag koffie drinken kosten € 0,75. Maandag 26 maart. Spreekuur van 10.00 tot 11.00 uur. Schildercursus, van 13.30 tot 17.00 uur. Vrij jokeren en klaverjassen, aanvang 13.30 uur. Dinsdag 27 maart. Repetitie zangkoor de ’Vierboet’, aanvang 10.00 uur. Ouderenspreekuur, 10.00 uur. Damessoos, aanvang 14.00 uur. Vrij klaverjassen en jokeren, aanvang 13.30 uur. Biljarten, aanvang 13.30 uur. Woensdag 28 maart. Biljarten, aanvang 14.00 uur, de zaal is om 13.30 uur open. Kaarten maken, aanvang 13.30 uur. Vrij klaverjassen en jokeren. Onderlinge competitie en vrij biljarten, aanvang 19.30 uur. Donderdag 29 maart. Kleding bewerken, aanvang 9.00 uur. Inloopspreekuur, van 10.00 tot 11.00 uur. Meer bewegen voor ouderen, van 9.30 tot 10.15 uur. Klaverjas- en jokermiddag, aanvang 14.00 uur. Vrijdag 30 maart. Bloedprikken, 8.30 uur. Vrij klaverjassen en jokeren. Bingomiddag, aanvang 14.00 uur. Dagje uit met de Triton op 8 juni. U kunt zich opgeven in De Zwanenburg, de kosten bedragen € 47,50 per persoon. We varen naar Haarlem en IJmuiden. Inlichtingen WMO op de website www.anbo.nl/katwijkaanzee/ Al deze activiteiten vinden plaats in het dienstencentrum de Zwanenburg, aan de Zwanenburgstraat 62. De activiteiten zijn toegankelijk voor alle mensen van 50 jaar en ouder.

Dinsdag 27 maart. Ba-Pra-Ka-Dra soos, 10.00 uur. Streetdance, van 5 tot 16 jaar, 19.00 uur. Biljarten, 19.00 uur.

U kunt de sfeer vrijblijvend een keer komen ’proeven’ en bevalt het u dan schrijven we u graag in als lid van onze vereniging. Informatie kunt u krijgen bij secretaris Nelly Dubbeldam-Zuijderduijn, tel. 4033043.

Woensdag 28 maart. Damesgymnastiek, 9.00 uur. Ba-Pra-Ka-Dra soos, 10.00 uur. Country line dans, 14.00 uur. Zelf kleding maken, 19.00 uur. Donderdag 29 maart. Ba-Pra-KaDra soos, 10.00 uur. Ouderensoos, 14.00 uur. Biljarten, 19.00 uur. FNV (even weken), 19.30 uur. Jokeren, 20.00 uur.

Bingoavond DVS

wijkvereniginghoornesrijnsoever.nl

Drum- en showfanfare Door Vriendschap Sterk (DVS) organiseert op vrijdag 23 maart een gezellige bingoavond in haar clubgebouw aan de Ambachtsweg 2 in Katwijk. Beproef uw geluk en ga naar huis met één van de schitterende prijzen en maak kans op de jackpot. De zaal is open om 19.30 uur en de avond begint om 20.15 uur. Iedereen vanaf 16 jaar is welkom.

Wijkvereniging Koestal-Overduin Donderdag 22 maart. Seniorensoos De Eendracht, 14.00 uur. Countryen linedansen, 20.00 uur, lesavond, vanaf 16 jaar. Vrijdag 23 maart. Competitie darten, 20.00 uur. Zaterdag 24 maart. Bingo, 20.00 uur. Zaal open 19.00 uur. Vanaf 16 jaar.

Bond voor vijftigplussers.

Maandag 26 maart. Recreatief darten, 20.00 uur. Dinsdag 27 maart. Klaverjassen en jokeren, 20.00 uur. Woensdag 28 maart. Kinderclub, 14.00 uur. Voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Kosten € 1,50. Repetitieavond zangavond De Voltreffer, 20.00 uur.

kampioenschappen en mochten de daarbij behorende wisselbokaal mee naar huis nemen. Bij het klaverjassen streden er ruim vijftig man voor de titel beste klaverjasser. De concentratie was tot het einde hoog, wat resulteerde tot een zenuwslopende laatste ronde, waarin de kansen voor velen nog open lagen. Winnaar Hans Kuyt mocht zich aan het einde van de avond gelukkig prijzen met de eerste prijs. De Lions en de Zeeverkenners hebben tijdens de avond een loterij georganiseerd, waarin iedereen zich een gelukkige winnaar mocht voelen, want ieder lootje was een prijs waard.

Tijdens alle activiteiten zijn de keuken en bar geopend voor een hapje en een drankje. Wijkgebouw locatie De Coligny, Louise de Colignylaan 7, 2224 VT Katwijk. Meer informatie op: www. wijkcentrumdecoligny.nl. of RTV teletekstpagina 351.

Kinderinstuif in ’t Zandgat In wijkgebouw ’t Zandgat aan de E.A. Borgerstraat wordt woensdag 4 april een kinderinstuif gehouden. De instuif begint om 14.00 uur en duurt tot 15.30 uur. De deuren gaan om 13.45 uur open. Eerst wordt een Bijbelverhaal verteld en daarna gaan de kinderen knutselen. Alle jongens en meisjes tussen de 4 en 10 jaar oud zijn welkom.

De organisatie kijkt nu al uit naar de OKK van 2013.

Kinderbingo bij HoornesRijnsoever Wijkvereniging Hoornes-Rijnsoever organiseert op zaterdagmiddag 24 maart een kinderbingo voor de jeugd. De middag is bestemd voor kinderen van 4 tot 12 jaar. We beginnen om 14.30 uur. Meedoen met de bingo kost € 1,50. Het wijkgebouw van Hoornes-Rijnsoever is in de Van Houtenstraat 1, in Katwijk, schuin achter het winkelcentrum Hoornespassage. Ouders mogen eventueel hun kinderen helpen bij het bingoën, als zij dat willen.

Vrijdagavond 23 maart

Optreden King Mo in The Box Katwijk Twee Dutch Blues Awards in 2010, in 2011 opnieuw in vijf categorieën genomineerd, belangrijke podia als BB King’s Blues Club in Memphis, USA en in Nederland Ribs & Blues, Raalte, de platendeal met Continental Records, Nederland hebben vertegenwoordigd op de IBC in Memphis en de EBC in Berlijn, zijn referenties waar je als band binnen tweeënhalf jaar na oprichting mee thuis kunt komen. De eigen nummers die de leden van King Mo schrijven en op het podium performen werken voor iedere muziekliefhebber, blues of niet,

zeer aanstekelijk. Het is een vette groove die je pakt en je niet meer los laat. De enkele cover krijgt een King Mo bewerking die het origineel doet vergeten. De line-up bestaat uit zanger Phil Bee, gitarist Sjors Nederlof, Colly Franssen op orgel, bassist Jules van Brakel en drummer Andreas Robbie Carree. Vrijdag 23 maart in The Box Studios, Valkenburgseweg 50a, Katwijk. Zaal open om 20.00 uur, toegang gratis.

Spirit blijft binnen

Vrouwendag in Tripodia In Tripodia Katwijk is op zaterdag 14 april van 9.30 tot 15.15 uur een vrouwendag. Er zijn twee sprekers uitgenodigd; Jos (J.R.) Douma, theoloog, auteur en predikant. In 2000 promoveerde hij tot doctor aan de Theologische Universiteit Kampen op het proefschrift ’De meditatie en het preekproces’. De andere spreekster is Susanna Versteeg. Zij is betrokken bij Stichting Bouw uw troon en spreekt regelmatig in binnen- en buitenland Op 14 april zullen zij lezingen verzorgen over het thema ’Zo ben ik nou eenmaal… of toch niet?’ naar aanleiding van Galaten 5, 22. Opgeven kan via de website www. vrouwendagtripodia.nl of per brief: Vrouwendag Tripodia, De Waal 14, 2231 TJ Rijnsburg met uw naam, adres en telefoonnummer. Kosten € 22,-, inclusief koffie en lunch.

| WO | DO | VR | ZA | ZO

Maandag 26 maart. Ba-Pra-KaDra soos, 10.00 uur. Biljarten, 19.00 uur. Country line dansles, beginners, 19.30 uur; gevorderden 20.15 uur. Volleybal dames, 19.30 uur; heren, 21.00 uur. Volleybal is in de Van Lierestraat.

Kaarten om nieuwe vlet Lions en Zeeverkenners In De Roskam werd afgelopen vrijdag door Lionsclub Katwijk voor de tweede keer de Open Katwijkse Kaartkampioenschappen (OKK) gehouden. De opbrengst van deze avond was bestemd voor een nieuwe boot voor de Zeeverkenners.

DI

FOTO: PR.

In het wijkcentrum is op zaterdag 24 maart vanaf 20.00 uur een bingoavond. De keuken en bar zijn geopend voor een hapje en een drankje. De zaal gaat open om 19.00 uur. Deelname is vanaf 16 jaar. Kosten: kosten bingokaarten.

Mega monopolyspel in Katwijkse Zuidduinen

|

Zaterdag 24 maart. Ba-Pra-Ka-Dra soos, 10.00 uur. Open huis, 11.30 uur. Kinderbingo, 14.30 uur. Stijldansles, 19.00 uur. Vrij stijldansen, 21.30 uur.

FOTO: PR.

Bingo

FOTO: PR.

Paasrad Bij de wijkvereniging is op zaterdag 31 maart, vanaf 14.00 uur, het traditionele paasrad. Kom langs en koop lootjes: u maakt kans op leuke prijzen zoals: paastaarten, kippen, eieren, boodschappenmanden, wijn, enz. Mocht u toch niets winnen: u heeft toch een heel gezellige middag gewonnen. Bovendien steunt u uw wijkvereniging door het kopen van lootjes.

MA

Aad Heerings (rechts) ontvangt van voorzitter Aad van der Hout de bijbehorende oorkonde.

Voorhouter Heerings erelid bij postzegelclub KatwijkRijnsburg De algemene ledenvergadering van de postzegelvereniging KatwijkRijnsburg heeft vorige week dinsdag Aad Heerings benoemd tot erelid. Heerings, al bestuurslid sinds 1986, is een grote drijvende kracht binnen de vereniging. Hij verzorgt al jaren de maandelijkse en de jaarlijkse grote veiling. Vorige maand passeerden bij de grote veiling maar

liefst 850 kavels de veilinghamer die door Aad Heerings altijd zelf wordt gehanteerd. Ook zorgt hij voor het rondzendverkeer binnen de vereniging. Zelf heeft hij een grote verzameling ’vogels op postzegels.’ De vereniging wilde hem voor al zijn activiteiten in en enthousiasme voor de vereniging daarom speciaal in het zonnetje zetten.

Het was een raar stel dat afgelopen vrijdagavond na de inleiding van Martien door het centrum van Katwijk trok. Getooid met mutsen moesten we elkaar zien te ontdekken en herkennen. Dat viel nog niet eens mee, maar het was lekker weer dus dat was ook weer niet zo erg. Deze vrijdag blijven we waarschijnlijk wel binnen en gaan we misschien ook wel wat lekkers maken (en opeten). Half acht zijn jullie allemaal weer hartelijk welkom in het Jeugdhuis aan de Voorstraat.

Bibliotheek Al ruim veertig jaar kunt u boeken lenen aan de CJV-bibliotheek aan de Boslaan. Bij de CJV-bibliotheek hoeft u geen inschrijfgeld of lidmaatschap te betalen. Aangezien elk boek u slechts €0,20 per week kost, betaalt u dus alleen voor wat u daadwerkelijk gebruikt. De bibliotheek is elke donderdag-

avond van 19.00 tot 20.00 uur geopend, Boslaan 229. De ingang is aan de garage aan de Koekoeklaan.

Kopij Heeft u een artikel welke samen met andere YMCA-artikelen in deze krant geplaatst moet worden, lever het dan (uiterlijk maandagavond 21.00 uur) in bij CJV/YMCA Katwijk / PR-commissie, t.a.v. André Bosch, fax (084) 8333588 of per email: YMCA.Katwijk@tiscali.nl. Een belletje vooraf is niet strikt noodzakelijk, gewoon het stukje faxen of mailen is voldoende.


16 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 22 MAART 2012

Winst voor Kamakura Katwijk op karatekampioenschap Den Haag

FOTO: PR.

Kickboksvereniging Kamakura Katwijk trok afgelopen zondag met twee jeugdvechters naar het Open Europees Kampioenschap Kyokushinkai Karate in Den Haag. De 12-jarige Wim van Rijn won zijn partij overtuigend. Teleurstelling was er echter voor de 16-jarige John Rapmund aan wie geen tegenstander gematched kon worden. Ook Katwijker en Belgisch kampioen Cem Senol deed mee voor Kamakura Den Haag, maar verloor helaas net de finale. Kyokushinkai karate is de zwaarste vorm van karate. Zondag 18 maart vond in Den Haag het Open Europees Kampioenschap Kyokushinkai Karate plaats in Den Haag. Karateka’s en vechters uit heel Europa kwamen naar de hofstad om mee te doen aan deze zwaarste vorm van full contact karate. Hierbij wordt met blote vuisten gevochten met stoten op het lichaam en trappen naar het hoofd en lichaam. De partijen duurden twee rondes van twee minuten.

Jaco van Rhijn legt aan voor een schot.

Ook kickboksvereniging Kamakura Katwijk was aanwezig met twee jeugdvechters. Voor de 16-jarige

Basketbalheren verliezen topper tegen Zeemacht Katwijk. Jeroen Reitsema viel al snel uit vanwege knieproblemen, er was een ongekend hoog aantal turnovers en het schot wilde absoluut niet vallen. Daarnaast deden de scheidsrechters hun uiterste best zeer discutabel te fluiten.

Beide teams waren nog in de race voor de Final Four. Bij winst houdt heren 1 zicht op een plek in de Final Four. Wint Zeemacht, dan plaatst dit team zich definitief voor de Final Four. Voor deze wedstrijd lijkt de invulling van de guardpositie een probleem te gaan worden voor Grasshoppers. Rick Freke geblesseerd en Sebastiaan Hilla afwezig, daarbij raakte Jeroen Reitsema al vroeg in de wedstrijd geblesseerd. Zowel verdedigend alsook aanvallend, worden deze spelers nodig gemist. Ondanks de waarschuwingen, komt Zeemacht al snel op 10 punten voorsprong. Daarna zit eigenlijk alles tegen voor de heren uit

In voorgaande wedstrijden heeft heren 1 laten zien, na rust goed uit de starblokken te kunnen komen en speelt zij normaliter een zeer sterk derde en vierde kwart. Even leek het erop dat dit weer zou gebeuren en kwam heren 1 sterk terug tot 5 punten. Helaas herstelde Zeemacht, dat ook geen sterke wedstrijd speelde, zich net op tijd en wist Zeemacht tot aan het laatste fluitsignaal een veilige marge van 10 punten te behouden. Hierdoor is de wedstrijd helaas nooit een topper geworden, wat de heren uit Katwijk wel voor ogen hadden. Eindstand 75-63. De eerstvolgende thuiswedstrijd voor Grasshoppers heren 1 vindt plaats op zaterdag 24 maart om 20.15 uur in sporthal Cleijn Duin. Tegenstander is Almere Pioneers.

FOTO: PR.

Wim van Rijn jr. met zijn trainers, rechts John Rapmund.

Van Rijn de match op een technisch k.o. te winnen met een perfect geplaatste hoge trap. Katwijker Cem Senol deed ook mee aan het kampioenschap in de gewichtsklasse boven de tachtig kilo. Senol had zich na twee ronden geplaatst voor de finale waarin hij uitkwam tegen een Zweedse karateka. De twee waren aan elkaar gewaagd en een derde ronde was het gevolg. Senol eindigde helaas als tweede. De opbrengsten van het kampioenschap gingen naar Stichting KiKa voor de strijd tegen jeugdkanker.

Rapmund die hard getraind had voor de wedstrijd, was de teleurstelling groot toen bleek dat zijn tegenstander niet aanwezig was. De 12-jarige Wim van Rijn mocht wel de boksring betreden en trof een goedgetrainde karateka. De eerste ronde begon spannend met een goed geplaatste trap naar het hoofd van de Katwijker, die daarop antwoordde met een zelfde trap. De twee waren aan elkaar gewaagd en bestookten elkaar met veel combinaties van stoten en knieën naar het lichaam. In de tweede ronde wist

Impressie van het nieuwe park.

len er diverse vormen van lidmaatschap worden aangeboden. Een aantal leden van de club hebben deze baansoort met enthousiasme uitgetest op de METS-banen in Scheveningen. Daadwerkelijke bouwactiviteiten beginnen rond de zomermaanden, waarna de oplevering van het geheel begin december staat gepland. Hoe dan ook, het tennisseizoen 2013 begint op het nieuwe park.

gemeente Katwijk wordt de toekomstige locatie aan de Oude ’s Gravendijkseweg inmiddels bouwrijp gemaakt. De twee kruithuisjes maken plaats voor een modern park met vier banen, een op maat toegesneden clubhuis en een minibaan voor de jeugd. Met de keuze voor de innovatieve baansoort Gravel Plus Premium kan de vereniging straks seizoen verlengend tennis gaan spelen. Daarvoor zul-

Scharren meppen

Winst voor bemanning Skuytevaert Snotdolf In de sociëteit van watersportvereniging Skuytevaert werd afgelopen vrijdagavond de jaarlijkse vissersavond gehouden. Hoogtepunt van deze avond was de bekendmaking van de clubkampioenen en de uitreiking van de Jaap Houwaard-bokaal, een fraai vorm gegeven bronzen beeldje is speciaal ontworpen door Erica Houwaard van Atelier ’t Goudvinkje. De bemanning van de Snotdolf, Arie Krijgsman senior en junior, mochten de wisselbeker met bijbehorende prijs in ontvangst nemen voor hun uitzonderlijke visprestaties. Voorzitter Cees Vijfvinkel van de viscommissie kan terugkijken op een zeer geslaagde avond. De opkomst was boven verwachting en de stemming zat er goed in. Vijfvinkel kon de heren en dames vissers aan het begin van de avond laten weten dat de voorbereidingen voor het Open NK Bootvissen 2012 in volle gang zijn en dat 12 mei, wanneer de weergoden Skuytevaert goed gezind zijn, een NK zal worden gevist onder toeziend oog van de NFB. Ondanks de recessie en teruglopende sponsoractiviteiten is het de viscommissie van Skuytevaert toch gelukt om sponsors aan hun evenement te binden. Na deze heugelijke mededeling begon de prijsuitreiking met een beker voor de grootste vis. Cees Vijfvinkel nam met een geep van 70 cm de

prijs voor grootste vis in ontvangst. Jaap Houwaard, fanatiek viscommissielid, heeft vorig jaar een hele bijzondere prijs laten ontwerpen. Een vissersman in waadpak voorzien van een pet met Skuytevaertlogo gegoten in het brons prijkte wederom op de prijzentafel. Deelname aan één competitiewedstrijd, de viswedstrijd tussen de vissers van Katwijk en Noordwijk en één viswedstrijd in de feestweek van de watersportvereniging is de voorwaarde om het bronzen beeldje te kunnen bemachtigen. Vijfvinkel en Lucienne de Mooij mochten net als vorig jaar voor hun beste resultaat het prachtig kunstwerkje weer mee naar huis nemen. Daarna werden de prijzen voor de competitie uitgereikt. Jaap van der Plas mocht met zijn nieuwe vismaat Jenny Kuijt een prijs voor de derde plaats in ontvangst nemen. Op de tweede plaats eindigden de clubkampioenen van vorig jaar Cees Vijfvinkel en Lucienne de Mooij. Zij kregen naast de beker twee mooie hengels cadeau. Vorig jaar nog zagen de heren Krijgsman de overwinning net aan hun neus voorbij gaan, maar dit jaar lieten zij de bemanning van de Aurora ver achter zich en mochten zij de kampioensbeker met bijbehorende prijs voor 2012 in ontvangst nemen. Tijd om stil te zitten hebben de vissers niet. Eind april start de viscompetitie en op 12 meistaat het Open NK Bootvissen in Katwijk op het programma.

Van begin af aan speelde Rijnsoever niet agressief genoeg en werden er te veel fouten gemaakt. Quintus maakte daar goed gebruik van en wist elke fout van Rijnsoever om te zetten in een doelpunt. Rijnsoever kwam maar niet in de wedstrijd en zo nu en dan werd er min of meer toevallig gescoord. Met rust was de stand 9-15 in het voordeel van Quintus. Na de rust speelde Rijnsoever eerst in de sterkste opstelling, maar het gat bleef op zo’n vijf punten steken. Daarna kwam

Open Tennisdag bij LTC Zee en Duin LTC Zee en Duin houdt op 31 maart een Open Tennisdag. Iedereen die eens gratis en geheel vrijblijvend een balletje wil slaan, is dan van harte welkom. Dit is er allemaal te doen: kennismaking met de tennissport, uiteraard kun je direct op de banen een balletje slaan.

de klad erin. Het was vooral jammer dat er niet goed werd omgegaan met die paar kansen die men kreeg. Elke kans die men niet wist te verzilverde leverde meestal juist een doelpunt op voor Quintus door middel van een uitbraak. Zo liep de stand al snel op en werd de achterstand van Rijnsoever alleen maar groter. De eindstand was dan ook 19-31 in het voordeel van Quintus. Door dit verlies blijft Rijnsoever mogelijk steken op een vijfde plaats. Mocht de concurrentie winnen, dan kan het zelfs nog een plaatsje zakken. Jammer genoeg heeft Rijnsoever dit seizoen geen aansluiting kunnen krijgen met de subtop. Over een aantal weken begint het buitenseizoen en ook hier moet Rijnsoever alle zeilen bij zetten om nog een kans te kunnen maken op een mooie klassering.

De Open Tennisdagen worden in heel het land gehouden in de periode van 24 maart tot en met 1 april onder het motto ’Zonder jou is er geen bal aan’. Ze zijn bedoeld om vooral niet-tennissers op een leuke, originele manier nader kennis te laten maken met de tennissport. De dagen worden georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) samen met zijn verenigingen. Er doen dit jaar zo’n 450 verenigingen mee. Raemon Sluiter: ’Maak kennis met deze prachtige sport’. Oud-topspeler Raemon Sluiter is ambassadeur van de Open Tennisdagen.’Tennis is een leuke, gezonde, maar ook heel sociale sport. Je speelt niet zo snel in je eentje. Vandaar onze slogan ’Zonder jou is er geen bal aan!’. De Open Tennisdagen zijn bij uitstek geschikt om kennis te maken met deze prachtige sport’.

Waterpolo Z&PC Katwijk Zaterdag 24 maart

FOTO: PR.

FOTO: PR.

Verlies voor handbalheren Rijnsoever

De prijswinnaars bijeen.

Streetbasketball begint weer De zon komt weer tevoorschijn, kinderen gaan weer lekker buiten spelen. Tijd om te gaan streetbasketballen. Vanaf vrijdag 23 maart wordt er weer gebasketbald op twee pleintjes in Katwijk. Een initiatief van Factor Welzijn en basketbalvereniging Grasshoppers. Het sportieve doel is de jeugd (8 tot 16 jaar) de kans geven om samen te sporten in de wijk. Het project gaat na een wisselvallige winter weer van start in twee

Donderdag 29 maart 18.30 DAS 1 Grasshoppers MU16 1

FC Rijnvogels

Vrijdag 23 maart 20.45 Grasshoppers DU20 1 UBALL 1 Uit 19.00 Leiden 2 Grasshoppers MU14 2 19.30 DAS 1 Grasshoppers JU12 1

TC MVKV opent zaterdag 31 maart het tennisseizoen en neemt daarbij tevens deel aan de Landelijke Open Tennisdagen van de KNLTB, op die dag kunnen belangstellenden deelnemen aan een tennisintroductie. Van 11.00 tot 14.00 uur is er een jeugdprogramma, de senioren mogen van 14.00 tot 17.00 uur een balletje slaan.

De handbalheren van Rijnsoever hadden afgelopen zondag een teleurstellend optreden. Ze moesten het opnemen tegen Quintus 4 uit Kwintsheul. Van oudsher is dit een lastige tegenstander met veel ervaring, maar Rijnsoever is zeker niet kansloos tegen dit team.

Woensdag 28 maart 19.00 The Jump 1 Grasshoppers DU20 2 20.30 Lekdetec.nl BVB 1 Grasshoppers DS 1

KBV Grasshoppers

Tennisclub MVKV begint aan laatste seizoen op huidige locatie

Na ruim dertig jaar aan de Zwarteweg, op dat unieke plekje achter die bollenschuur te hebben getennist, gaat de club daar haar laatste seizoen in. Vele tennissers uit de regio hebben er wel eens gespeeld, is het niet tijdens de competitie dan is het vast wel eens tijdens het altijd drukbezochte open toernooi geweest. De kleinste tennisclub van Katwijk barst al jaren van ambitie en kan nu eindelijk de stap maken naar een geheel nieuwe accommodatie. De voorbereidingen daartoe zijn al in een ver gevorderd stadium, veel vrijwilligers steken hun energie in plannen, ontwerpen, overleggen en vooral veel rekenen. Het is nogal wat, zo’n complete verhuizing. In goed overleg met de

QB 5 - DSO 3 12.00 QB 6 - SJC 14.00 QB 7 - Rijnvogels 5 16.15 Wilhelmus 2 - QB 8 12.30 Katwijk 10 - QB 9 13.00 QB 10 - QB 11 16.00 QB 14 - Lugdunum 4 16.00 QB 15 - Van Nispen 2 16.00 Rijnvogels 11 - QB 16 16.15 SVC ’08 8 - QB 17 11.45 QB A1 - Roda A1 15.00 QB A2 - Scheveningen A1 12.00 QB A3 - Blauw Zwart A1 14.00 Voorschoten ’97 A2 - QB A4 16.15 QB A5 - Van Nispen A1 12.00 QB A6 - Bernardus A1 16.00 FC Utrecht B2 - QB B1 14.00 VVSB B2 - QB B2 11.00 DoCoS B2 - QB B3 14.30 Noordwijk B2 - QB B4 12.30 UVS B3 - QB B5 14.30 QB B6 - Warmunda B1 14.30 QB C1 - DHC C1 12.00 Valken ’68 C1 - QB C2 9.00 QB C3 - RCL C310:00 Noordwijk C2 - QB C4 8.45 TAVV C1 - QB C5 8.45 QB C6 - Voorsch ’97 C6 8.30 QB C7 - Meerburg C5 13.00 QB C8 - Teylingen C2 8.30 QB D1 - SJC D110:30 Rijnsburgse Boys D1 - QB D2 8.30 QB D4 - UVS D3 9.00 Bernardus D1 - QB D5 12.30 Leiden D1 - QB D6 9.00 QB D7 - Ter Leede D3 10.00 UDO D2 - QB D8 9.00 QB D9 - Lugdunum D2 11.30 QB D10 - ARC D12M 11.00 SVC ’08 D2 - QB D11M 9.30 FC Lisse E2 - QB E1 8.45 Ter Leede E3 - QB E2 10.45 ASC E3 - QB E3 8.30 Rijnsb Boys E3 - QB E4 8.30 Blauw Zw E4 - QB E5 11.00 QB E6 - Rijnsburgse Boys E4 8.30 QB E7 - Rijnvogels E4 10.30 Rijnsb Boys E6 - QB E8 9.45 QB E9 - Voorschoten ’97 E13 8.30 UVS E7 - QB E10 10.15 QB E11 - Voorsch. ’97 E14 9.30 ASC E8 - QB E12 9.45 QB E13 - Van Nispen E3 8.30 QB E14 - SJC E9 9.30 QB F1 - DSO F1 8.30 QB F2 - Foreholte F2 8.30 UVS F3 - QB F3 11.30 Ter Leede F2 - QB F4 8.45 ASC F4 - QB F5 11.30 QB F6 - Meerburg F4 9.30 Foreholte F6 - QB F7 8.30 ASC F7 - QB F8 13.30 DoCoS F5M - QB F9 12.15 QB F10 - Rijnsb. Boys F10 9.30 Ter Leede F11 - QB F11 9.45 Rijnvogels F4 - QB F12 10.45 QB F13 - Katwijk F8 10.30 QB F14 - Lugdunum F3 9.30 QB F15 - Kagia F4 10.30 QB F16 - RCL F14 10.30 QB F17 - GrWII VAC F16G 8.30 Nootdorp DA2 - QB DA1 12.30 QB MA1 - Forum Sp. MA1 14.00 Altior MB1 - QB MB1 12.15 Noordwijk MB1 - QB MB2 12.30 ARC MC2 - QB MC1 12.30

Basketbal

FOTO: PR.

Na een week geen wedstrijd, moest STOL-Grasshoppers heren 1 afgelopen zaterdag alles op alles zetten om te winnen van koploper MSV Zeemacht uit Den Helder.

Wedstrijdrooster

wijken. De vrouwen van Grasshoppers staan vanaf vrijdag 23 maart weer klaar om met de kinderen en jongeren uit de wijk te basketballen. Iedere week vanaf 16.00 uur op het Boekhorstplein en op het pleintje in de Molenwijk, naast de Digros, ben je van harte welkom om mee te doen. Doe je sportieve kleding aan en je sportschoenen en we gaan lekker sporten buiten. Deelname is gratis.

Thuis: 17.20 Pupillen EG1 - PZ&PC AZL/WZK EG1 17.50 Pupillen DG1 - ZDHC DG1 18.30 Meisjes Asp. CM1SCOM/De Kempvis CM1 19.15 Jongens Asp. CJ1WZC CJ1 20.00 Heren 4- WZC 4 Uit: 14.30 ZPB BM1 Meisjes Asp. BM1 16.45 ZPB 3 - Dames 1 18.00 De Kempvis/SCOM BJ1Jongens Asp. BJ1 18.00 Rotterdam 2 - Heren 2 18.15 NieMo 1 - Heren 3 18.50 De Zijl AJ1 Heren Jeugd AJ1 19.15 PSV 2 - Heren 1

Zaterdag 24 maart 10.15 Grasshoppers JU12 3 Green Eagles 1 10.15 Grasshoppers MU12 1 Leiderdorp 1 10.15 Grasshoppers MU14 2 CobraNova 1 12.00 Grasshoppers MU14 1 HLB Accountants 1 12.00 Grasshoppers MU16 3 BS Leiden 2 14.00 Grasshoppers JU14 1 Crackerjacks 1 14.00 Grasshoppers MU18 1 Red Stars 1 16.00 Grasshoppers DS 4 Punch 3 16.00 Grasshoppers JU18 1 Rowic 1 18.00 Grasshoppers HS 3 Gonini 1 18.00 Grasshoppers JU16 2 Dunkinn 1 20.15 Grasshoppers HS 1 Almere Pioneers 1 Zaterdag 24 maart 11.00 Oegstgeest 1 Grasshoppers MU10 12.30 Oegstgeest 2 Grasshoppers MU10 2 13.15 Zoebas 1 Grasshoppers MU14 3 13.30 LUSV 1 Grasshoppers HS 2 15.30 Red Giants 1 Grasshoppers MU16 1 16.15 Binnenland 1 Grasshoppers JU16 1 17.00 Shooters 1 Grasshoppers MU18 2 17.15 Waddinxveen Flyers 2 Grasshoppers JU12 2 19.30 Argon 1 Grasshoppers DU20 2 19.30 Leiden 3 Grasshoppers JU14 2 19.30 19.30 MSV 1 Grasshoppers MU16 2 20.00 Alkmaar Guardians 1 Grasshoppers DS 3 Maandag 26 maart 19.15 Grasshoppers MU16 1 Hoofddorp 1

Zaterdag 24 maart

Voetbal Vv Katwijk Zaterdag 24 maart Senioren Katwijk 1 - sc Genemuiden 1 Barendrecht 2 - Katwijk 2 Katwijk 3 - Nootdorp 2 Noordwijk 3 - Katwijk 4 Katwijk 5 - Koudekerk 2 Katwijk 6 - Scheveningen 3 Katwijk 7 - Lisse 3 Katwijk 8 - Rijnvogels 6 Koudekerk 3 - Katwijk 9 Katwijk 10 - Quick Boys 9 Rijnvogels 10 - Katwijk 13 Leidse Boys 3 - Katwijk 14

14.30 11.15 12.00 16.15 11.00 13.00 14.00 12.00 14.30 13.00 12.00 14.30

Junioren Noordwijk A1 - Katwijk A1 12.30 Rijnsb.Boys A2 - Katwijk A2 14.15 ARC B2 - Katwijk B1 10.15 Kagia B1 - Katwijk B2 10.30 Ter Leede B3 - Katwijk B4 14.30 VVSB C1 - Katwijk C1 13.00 Foreholte C2 - Katwijk C2 13.30 Katwijk C3 - Rijnsb.Boys C5 9.00 Katwijk D1 - ASC D1 10.30 UVS D4 - Katwijk D3 10.30 Katwijk D4 - Rijnsb.Boys D5 10.30 Katwijk D5 - VVSB D7M 9.00 Katwijk E1 - Ter Leede E2 8.30 Noordwijk E2 - Katwijk E2 11.15 Katwijk E3 - Kickers’69 E2 8.30 Katwijk E4 - Rijnsb.Boys E5 9.30 ASC E6 - Katwijk E5 8.45 Rijnvogels E5 - Katwijk E6 8.45 RCL E14 - Katwijk E7 10.30 Katwijk E8 - Noordwijk E6 10.30 Katwijk F1 - ASC F1 9.00 Katwijk F2 - Foreholte F4 9.30 VVSB F3 - Katwijk F3 9.30 Lisse F6 - Katwijk F4 10.00 Katwijk F5 - SJC F3 9.00 Katwijk F6 - Meerburg F9 10.00 DoCoS F4 - Katwijk F7 9.45 Quick Boys F13 - Katwijk F8 10.30 Katwijk F9 - Oegstgeest F7 10.00 Rijnsb. B. F17 - Katwijk F10 14.00 Dames Kagia DA1 - Katwijk DA1

14.30 11.30 14.00 14.00 16.15 12.00 14.00 16.15 16.15 12.00 16.15 14.00 16.00

G-junioren Rijnv. G1 - MVV ’27 G1G Rijnvogels G2 - UVS G1 TOGB G1 - Rijnv. G3M Concordia G1 - Rijnv. G4

12.00 12.00 13.00 9.45

Jeugd Rijnv. A1 - Oegstgeest A1 12.00 Rijnvogels B1 - Teylingen B1 10.30 Rijnvogels B2 - Rijnsb. B. B3 10.15 Warmunda C1 - Rijnv. C1 12.30 Rijnvogels C2 - Ter Leede C2 8.45 GHC C2 - Rijnvogels C3 10.00 Rijnsb. B. C6 - Rijnvogels C4 11.00 Rijnvogels D1 - Valken’68 D1 8.45 Teylingen D2 - Rijnvogels D2 9.00 ARC D6 - Rijnvogels D3 11.15 Rijnsb. Boys D4 - Rijnv. D4 13.00 Voorsch.’97 D8 - Rijnv. D5 11.00 Rijnvogels D6 - Foreh.e D10 8.45 Rijnvogels E1 - Kagia E1 8.45 DOSR E2 - Rijnvogels E2 11.30 Rijnvogels E3 - SVC’08 E2 8.45 Quick Boys E7 - Rijnv. E4 10.30 Rijnvogels E5 - Katwijk E6 8.45 Rijnvogels E6 - Meerburg E12 9.45 Voorsch.’97 E15 - Rijnv. E7 11.30 Rijnvogels E8 - RCL E15 9.45 Rijnvogels E9 - Lisse E13 8.45 UDO F1 - Rijnvogels F1 9.00 Rijnsb. B. F2 - Rijnvogels F2 8.30 Teylingen F2 - Rijnvogels F3 9.00 Rijnv. F4 - Quick Boys F12 10.45 Rijnvogels F5 - Noordwijk F6 9.45 Oegstgeest F6 - Rijnvogels F6 8.30 Rijnvogels F7 - UDO F6 10.45 RCL F16 - Rijnvogels F8 12.30 Rijnvogels F9 - RKAVV F8 9.45 Berkel DA1 - Rijnv. DA1 20.00

13.00

KVV Quick Boys Programma voor 24 maart: Sparta Nijkerk - QB FC Lisse 2 - QB 2 QB 3 - DSO 2 Roodenburg 2 - QB 4

Senioren Rijnvogels 1 - RCL 1 Rijnvogels 2 - ARC 2 Rijnvogels 3 - Haz. Boys 2 Rijnvogels 4 - GHC 3 Quick Boys 7 - Rijnvogels 5 Katwijk 8 - Rijnvogels 6 Rijnvogels 7 - Lugdunum 3 Rijnvogels 8 - Foreholte 1 Rijnvogels 9 - Voorsch.’97 9 Rijnvogels 10 - Katwijk 13 Rijnvogels 11 - QB 16 Valken’68 10 - Rijnvogels 12 Valken’68 9 - Rijnvogels 14

14.30 11.00 14.00 12.00

Dames Rijnvogels DA1 - RCL DA2 14.00 Rijnv. DA2 - Nootdorp DA1 16.15 Oegstgeest DA1 - Rijnv. DA3 14.30 RKAVV DA2 - Rijnv. DA4 14.30 Rijnsb. B. DA1 - Rijnv. DA5 14.30 Koudek. MB1 - Rijnv. MB1 19.30 Foreh. MB1 - Rijnv. MB1 15.15 Alkmania MC1 - Rijnv. MC1 11.15 Bernard. MC1 - Rijnv. MC2 13.00


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 22 MAART 2012 • 17

Programma-overzicht

Vrijdagavond (19.00-20.00 uur): In de radio-uitzending aandacht voor de heren basketballers van Grasshoppers en de prestaties van dames 1 van Z&PC Katwijk. Ook ruim aandacht voor de wedstrijden van Rijnsburgse Boys en Katwijk. Zaterdagmiddag (14.00-18.00 uur): Naast het actuele sportnieuws zijn er live-radioverslagen van de Topklasse-wedstrijden van Katwijk, Rijnsburgse Boys en de duels van Quick Boys en FC Rijnvogels.

FOTO: HANS VAN DUIJN

Maandagavond (vanaf 20.45 uur): Een tv-uitzending met een terugblik op het voorbije voetbalweekend en het actuele sportnieuws.

Brons voor Jasmien de Best

Hendrik van Beelen probeert Sportlust’46-verdediger Steven Lier van zich af te schudden.

Na thuiswinst op Sportlust’46

De Katwijkse turnster Jasmien de Best heeft afgelopen zaterdag bij de voorwedstrijd voor het NK turnen een bronzen medaille behaald. Jasmien turnt bij de Leidse turnvereniging Nieuw Brunhilde. Met deze bronzen plak is Jasmien verzekerd van een plek in de halve finale voor het NK. Met Jasmien wisten ook drie clubgenootjes een ticket te bemachtigen voor de halve finale van het NK turnen. Jasmien kwam in een zeer sterk deelnemersveld tot 44,317. Op brug wist zij de hoogste score van de wedstrijd te behalen met 11,967.

Quick Boys stijgt naar gedeelde eerste plek Na de winst op koploper Huizen moest Quick Boys een vervolg geven op het succes op de vorige wedstrijd. Daarin slaagden de blauwwitten. Na eerst op achterstand te zijn gekomen, werd in de eerste helft alsnog orde op zaken gesteld. In de tweede helft werd, via een strafschop, de score verder opgehoogd en kwam de zege niet meer in gevaar, waardoor nu samen met Huizen de koppositie wordt gedeeld.

Terwijl Quick Boys de wedstrijd nog moest starten was men al op de hoogte van de achterstand van concurrent sv Huizen bij Voorschoten’97. Toch bood die wetenschap onvoldoende inspiratie om van acquit alle registers open te trekken

verder dan het afdwingen van een aantal hoekschoppen. Na een halfuur spelen was er alsnog succes voor de blauwwitten toen de vrijstaande Kwong Wah Steinrath in balbezit kwam op aangeven van de linkerflank door Jaap van der Plas en de gelijkmaker op het scorebord kon worden aangetekend. Op slag van rust verrichtte doelman Peter Messemaker nog een ultieme redding uit een doelpoging van Kevin Blonk, waardoor opnieuw een achterstand werd voorkomen.

om hoe dan ook tegen Sportlust’46 de winst te behalen. Quick Boys startte slap en bood de tegenstander alle gelegenheid de wedstrijd naar zich toe te trekken. Sportlust’46 bivakkeert in het rechterrijtje en zou gezien de stand op de ranglijst geen probleem mogen vormen. Toch trokken de gasten brutaalweg het initiatief naar zich toe en wisten na amper tien minuten spelen op voorsprong te komen, toen de vrijstaande Dimitri Djollo een assist van Matthijs Boom vanaf de rechterflank afrondde. Toch wist Quick Boys in de loop van de eerste helft de schade alsnog herstellen toen de ploeg zich herpakte en alsnog de ware wedstrijdmentaliteit vertoonde. Quick Boys drong aan bij de tegenstander die langzaam maar zeker in het defensief werd gedrongen, al kwam Quick Boys voorlopig niet

Sportlust’46 had zich nog niet bij de dreigende nederlaag neergelegd en bleef na rust via snelle uitvallen het doel van de tegenstander zoeken. Na amper vijf minuten kreeg Sportlust’46 een tegenvaller te incasseren toen arbiter Van Dijk een uitgelokte overtreding op Hendrik van Beelen bestrafte met een strafschop. De beslissing van Dijk had

Tafeltennissers Rijnsoever tonen veerkracht Nadat ze een week eerder tegen een onverwachte nederlaag aanliepen, heeft het landelijke herenteam van Tafeltennisvereniging Rijnsoever zich knap hersteld. Uit in Oudkarspel werd met 1-9 gewonnen. Ook bij de jeugd was er goed nieuws te melden: het beginnende team 5 behaalden hun eerste overwinning.

Jeugd In de zesde ronde van de jeugdcompetitie was er een echt mijlpunt te vieren: de welpen van team 5 van TTV Rijnsoever behaalden hun allereerste overwinning. Drie van

de vier andere teams wonnen ook, maar juist de wedstrijd van team 2, die ene wedstrijd die eigenlijk echt gewonnen had moeten worden, ging verloren. Jeugdteam 1 startte heel stroef. In korte tijd stond het 1-3 tegen rodelantaarndrager Taverzo, dat overigens helemaal geen zwak team is.

Daarna was het gedaan met de wedstrijd. Quick Boys gaf nog maar weinig weg, terwijl de finesse, ondanks meerdere kansen, ontbrak om de score verder op te hogen. Daar brachten de wissels die in de loop van de tweede helft werden ingebracht geen verandering in. Quick Boys had de wedstrijd op slot gegooid, Sportlust’46 wist de sleutel niet te vinden om de wedstrijd alsnog open te gooien waardoor Quick Boys de punten naar zich toetrok en in twee wedstrijden de achterstand op koploper Huizen teniet wist te doen.

Trainster Mirre van der Heiden kijkt tevreden terug op de wedstrijd. ‘Jasmien heeft hier een prima visitekaartje afgegeven van wat ze kan. De komende tijd gaan we nog aan de ‘finetuning’ werken, zodat er een nog hogere score kan worden behaald in de halve finale. Ik heb er alle vertrouwen in’.

De spelers van pupillenteam 5 doen in hun eerste competitie steeds meer wedstrijdervaring op en dat is aan de resultaten te merken. Nils Ravenberg, geen welp maar wel een beginnend competitiespeler, en Jasper Rombach wonnen allebei hun partijen en Stefanie Verhagen was goed voor een punt. Omdat ook het dubbelspel gewonnen werd, mocht het team met 6-1 voor het eerst een overwinning in de boeken schrijven. Met de smaak van de overwinning te pakken, zal er hard getraind worden om hier zo snel mogelijk opnieuw van te kunnen genieten.

Gé Berbee is al wekenlang in de achtervolging op Jan Schijff in het clubkampioenschap van de Katwijkse Damclub en maakte tot nu toe geen fouten. Alleen Jan Schijff zelf wist Gé tot dusver punten afhandig te maken. Gé heeft dus nog kans om kampioen te maken, maar dan moet Jan wel steken gaan laten vallen.

tegen Kees Plug; namelijk winnen. Kees begon scherp aan de partij en bouwde een goede stand op. Gé probeerde met een aantal dreigingen zijn tegenstander in een foutje te lokken, maar Kees hield in eerste instantie goed stand. Toch kwam Kees later in de partij door een paar ongelukkige zetten steeds verder in de problemen. Kees kwam helemaal klem te staan en moest in het eindspel met een aantal offers komen om nog spel te kunnen leveren. Door al die offers kwam Kees echter wel heel veel schijven achter en kon Gé de partij makkelijk winnen. Arend van Beelen kwam met de schrik vrij tegen Martin Visser. Arend probeerde zijn tegenstander in een leuk zetje te lokken en Martin tuinde er met open ogen in. Arend kwam met een mooi zetje op voorsprong en kon direct dam halen. Althans dat dacht Arend. Martin had zelf nog een damzet in het spel gebracht, waardoor Arend nog even moest wachten met dam halen. Arend was echter te gretig en toen hij zijn dam kroonde, eiste hij de overwinning al op. Tot zijn stomme verbazing sloeg Martin direct zelf naar dam en werd het nog even spannend. Martin speelde het eindspel echter niet goed uit en kwam direct weer in de problemen. Martin stond maar een schijf achter, maar deze schijven stonden niet goed opgesteld, waardoor Arend alsnog wist te winnen. Teun de Kluyver speelde een sterke partij tegen Arjan Varkevisser, maar wist zichzelf niet te belonen met een punt. Arjan koos al vroeg in het spel de aanval, maar Teun liet zich niet gek maken en bouwde rustig verder aan zijn eigen stand. Arjan kon geen vuist maken op de verzwakte korte vleugel van Teun en moest het centrum uit handen geven om zo te proberen Teun verder onder druk te zetten. Teun bleef van achteruit zijn stand opbouwen, maar werd in zijn voorhoede steeds verder beperkt in zijn mogelijkheden. Hierdoor kon Arjan zijn aanval verder kracht bij zetten en doorbreken naar dam. Teun kon hier niets meer tegenover stellen en moest de punten aan zijn tegenstander laten.

Tot dusverre is Jan ongeslagen en ook deze week wist Jan weer te winnen. In zijn partij tegen John Bruin zette Jan gelijk flink de druk op de ketel. De stand was erg gesloten en er bleven lange tijd veel schijven op het bord staan. Het kostte John veel tijd om steeds weer een goede zet te vinden. Door alle beperkingen in zijn stand kwam John er positioneel ook niet beter voor te staan. Jan wist optimaal te profiteren van deze situatie en haalde een dam. John kon die dam snel afpakken, maar kwam daardoor drie schijven achter te staan. In het eindspel was John vervolgens kansloos. Gé Berbee deed wat hij moest doen in zijn partij

Off-day basketbaldames in Amsterdam Dames 1 van Grasshoppers leed afgelopen zaterdagavond een fors verlies in de uitwedstrijd tegen het CTO in Amsterdam. De ploeg van Burhan Alibegovic, die zich vorige week al plaatste voor de play-offs, begon nogal stroef aan de wedstrijd en komt na 4 minuten pas tot scoren (6-1).

Vervolgens komt Grasshoppers wat beter in de wedstrijd en gaat het scoreverloop in deze periode verder gelijk op (17-12). De tweede periode is duidelijk voor het CTO en na een 8-0 run (25-12) mogen de Amsterdammers zelfs uitlopen naar een verschil van 18 punten (39-21). Ook na de rust kon Grasshoppers zich niet meer uit de malaise onttrekken en blijven de punten derhalve terecht in Amsterdam. (Eindstand 72-43). Lichtpuntje was het optreden van junior Janine Guyt die met 15 punten topscoorder werd. Punten: Janine Guyt 15, Rianne

Philippo 14. Rebounds: Kraayenoord 9.

Eline

Grasshoppers speelt nog één uit-

wedstrijd voordat de play-offs aanvangen. Op woensdag 28 maart om 20.30 uur is Lekdetec.nl uit Bemmel de tegenstander.

FOTO: PR.

Na zes wedstrijden komt Rijnsoever op een puntentotaal van 48 punten. The Victory, ondanks de nederlaag nog altijd runner-up, volgt met 32 punten uit vijf wedstrijden. Normaliter moet de opgebouwde voorsprong voldoende zijn voor het kampioenschap, tenzij in de onderlinge wedstrijd op 14 april grote schade opgelopen wordt. Voor die tijd wachten eerst nog Enjoy&Deploy Zoetermeer (uit, 24 maart) en HTC (thuis, 31 maart).

Nils Ravensbergen leidt welpenteam naar eerste overwinning.

veel weg van een goedmaker uit de eerste helft, kaarten bleven in ieder geval uit. Strafschoppenspecialist Maarten Bak mocht het vonnis voltrekken, met de voor hem bekende sleepbeweging zette Bak doelman Waasdorp op het verkeerde been waarna Quick Boys met 3-1 leidde.

Jan Schijff dicht bij clubkampioenschap KDC

Alleen Joanne Treurniet wist haar openingswedstrijd te winnen. Het lag vooral aan een gebrek aan zelfvertrouwen bij Laurens Meerkerk en Eline Brussee. Maar de vijfde en zesde partij, die met veel moeite in vijf games binnengehaald werden, deden de wedstrijd kantelen. Er werd na deze winstpartijen geen partij meer uit handen gegeven en zo kwam er alsnog een nette 7-3 op het bord. FOTO: PR.

In de derde divisie poule D zijn er nog twee teams in de race om het kampioenschap, TTV Rijnsoever en The Victory uit Weesp. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen het Oudkarspelse Spirit hadden de Katwijkers een wedstrijd meer gespeeld en precies 10 punten voorsprong. Gezien de nederlaag in het onderlinge duel tegen The Victory is het zaak iedere wedstrijd minimaal evenveel punten te halen om met een ruime voorsprong de laatste wedstrijden in te gaan. Uit bij Spirit konden de Rijnsoevenaren deze opdracht niet veel beter uitvoeren: 1-9. Pas in de negende partij moest Matthijs van der Heiden het eerste tegenpunt incasseren. Roald van der Landen en Jeroen Holten hoefden deze zaterdag alleen felicitaties te ontvangen. Het beste nieuws van de zaterdag kwam echter uit Weesp. Zonder hun nog ongeslagen kopman moest The Victory met 3-7 het hoofd buigen voor HTC. Door deze onverwachte uitslag heeft TTV Rijnsoever in een paar uur tijd hun voorsprong met liefst 6 punten uitgebreid.

Janine Guijt

Kijk voor meer informatie op http://sport.rtvkatwijk.nl.

Ook interesse in onze mooie sport en onze gezellige vereniging? Kom eens langs of surf naar www.damclubkdc.nl. De jeugd traint van 18.45 tot 20.00 uur op woensdag en de volwassenen spelen om 19.45 uur in wijkgebouw ’t Zandgat, E.A. Borgerstraat 58.

FOTO: WORMGOOR

RTV Katwijk van het sportweekend

Mark Kuijt (links) scoorde afgelopen zaterdag twee doelpunten.

Waterpoloheren stunten tegen koploper Nereus De Katwijkse waterpoloheren 1 nam het afgelopen zaterdag op tegen de nog ongeslagen koploper van de competitie, AllianceZWV-Nereus 1. Katwijk heeft de punten hard nodig om te promoveren naar de eerste klasse. In de uitwedstrijd verloren de Katwijkers nipt en ze waren vastbesloten om een revanche te pakken.

Interim-coach Hans Schaap hamerde er voor de wedstrijd op om fel te beginnen en een stevige pressing te spelen om de tegenstander zo lang mogelijk bij het doel vandaan te houden. Katwijk begon goed aan de wedstrijd en voerde de opdrachten uit. De broers Van de Putte scoorden voor Katwijk, maar Nereus ging iets beter met de kansen om en kon daardoor het eerste part met 2-3 voor komen. Qua spel was Katwijk gevaarlijker en dat werd in het tweede part ook in de stand uitgedrukt. Tim van de Putte maakte de gelijkmaker, terwijl ook keeper Joël Vooijs in de wedstrijd begon te groeien en een strafworp stopte. Jasper Haasnoot en Hans van Duijn brachten Katwijk zelfs naar een 5-3 voorsprong, maar Nereus kon vlak voor het einde van het tweede part de 5-4 nog intikken. Het derde partje ging Katwijk door met het goede spel en kon door Wim van Beelen weer op 2 punten voorsprong komen. Nereus gaf echter niet op. Joël Vooijs stopte zijn tweede strafworp van de wedstrijd, maar kon niet voorkomen dat de rebound wel werd binnengeschoten. Na een man-mindersituatie aan de kant van Katwijk kon de uitploeg weer op gelijke hoogte komen. Katwijk liet zich daardoor niet afschrikken en Mark Kuijt kon na een snelle break de 7-6 binnen schieten. De spelers van Nereus raakten gefrustreerd, omdat het van hun

zijde niet wilde lukken en met nog 2 minuten in het derde partje te spelen sloeg de vlam in de pan. Een opstootje in het water liep uit de hand. Katwijk was hier echter het meest de dupe van; twee spelers van Katwijk en één speler van Nereus werden voor 4 minuten uit het water gestuurd en mochten de rest van de wedstrijd niet meer mee spelen. De regel is dat er dan ook een strafworp genomen moet worden; allebei de ploegen dus één. Leon Kuijt schoot deze goed binnen en strafworpkiller Joël Vooijs stopte zijn derde in deze wedstrijd. Met een 8-6 voorsprong moest Katwijk de volgende 4 minuten met een man minder spelen en proberen de schade zo beperkt mogelijk te houden. Het publiek dat in grote getallen was komen kijken ging volledig achter Katwijk staan en in deze 4 minuten groeide Joël Vooijs uit tot man van de wedstrijd. Geen enkele bal kwam achter hem in het net te liggen. Katwijk kreeg steeds meer vertrouwen en wist zelfs nog te scoren door een snel schot van Maikel Schaap. Toen de ploegen weer volledig in het water lagen moesten er nog een kleine 5 minuten gespeeld worden in de vierde periode. Ferry Spros besliste de wedstrijd door een rebound uit een man-meersituatie te maken, waardoor er een 10-6 op het scorebord stond met nog 4 minuten te spelen. Katwijk speelde de laatste minuten zorgvuldig uit en kwam niet meer in gevaar. De einduitslag werd 11-8 en heeft Katwijk drie waardevolle punten binnengehaald! Doelpuntenmakers: Mark Kuijt (2), Tim van de Putte (2), Jasper Haasnoot, Hans van Duijn, Wim van Beelen, Rick van de Putte, Leon Kuijt, Maikel Schaap en Ferry Spros. Komende zaterdag speelt Katwijk uit in Eindhoven tegen PSV 2.

Vv Katwijk maakt het zich weer moeilijk In een wedstrijd die allang gespeeld moest zijn, maakte Katwijk het zich toch weer moeilijk. Met twee snelle tegengoals dreigde puntverlies, maar gingen uiteindelijk toch nog drie punten mee naar huis: 2-3.

Cees Bruinink vergeleek zijn team dit seizoen weleens met een jonge kat, dat speels zijn versufte prooi treitert, maar vergeet door te bijten. Afgelopen zaterdag bleef die vergelijking in de tas, al was die juist nu op zijn plek. Katwijk had een helft en een beetje de thuisclub alle hoeken van het veld laten zien, toen Jeffrey Jongeneelen na een een-tweetje met Donny van Oijen de 0-4 op de slof had. Raymond Beukeveld redde en nog geen minuut later stond het 2-3. Katwijk, zonder Jordy Zuidam en Quincy van Ommeren, heerste tot dan. Al in de beginminuten van het duel waren de intenties duidelijk, met onder andere een kopkans voor Martin van Eeuwijk. Een vrije trap van Jerghinio Sahadewsing spatte, vier minuten in de wedstrijd, uiteen op de paal. Van Oijen schoot de herkansing hoog over. De frivole Katwijkse aanvallers hadden ogenschijnlijk een makkie tegen de teruggetrokken Hardenbergers en sneden als een mes door de warme boter. Die dominantie werd pas na twintig omgezet in een voorsprong, nota bene juist na de eerste kans voor HHC; Edwin Starke kopte een corner naast. Niet veel later stuurde Robert Susan Van Oijen weg, die omspeelde de keeper en legde af op de meegelopen Jongeneelen: 0-1. Katwijk zette door, maar zoals gezegd beet niet door. Van Eeuwijk bijvoorbeeld zette met een paar prachtige zaalvoetbalacties de volledige HHC-defensie voor schut, maar voerde die actie net even te ver door. En af en toe zat het ook net niet mee. Een kopbal van Van Oijen uit een corner, werd door Patrick Jur-

gens ternauwernood van de lijn getikt. Vlak voor rust was het wel raak voor Van Oijen. Met een prachtige steekbal stuurde Van Eeuwijk Van Oijen weg, die door de benen Beukeveld verschalkte. Tien minuten na rust leek de wedstrijd gespeeld. Nadat Jurgens Van Oijen tegen de grond trok, legde Marcel vanaf 11 meter aan: 0-3. Katwijk leek in een zetel, zeker toen Jongeneelen enkele minuten later na een prima aanval vrij voor Beukeveld stond. Maar ook deze keer bleek de keeper een sta-in-de-weg. Een dikke minuut later was HHC, inmiddels met de prima speler Renco van Eeken in het veld, helemaal terug in de wedstrijd. Allereerst was daar Kenny Kroeze die in de tegenaanval met een schot het net achter Atam Koroglu vond. Geklungel van de beduusde Katwijkers bij een corner bood even later Martijn Berger een niet te missen kans: 2-3. Katwijk leek lamgeslagen, en wankelde terwijl HHC steeds meer druk naar voren zette, met onder anderen extra spits Roy Stroeve. Tot echte kansen wisten de Hardenbergers echter niet te komen, vooral de dode spelmomenten oogden gevaarlijk. Een halfuur onnodig billenknijpen later, mocht Katwijk daardoor toch nog met de drie punten naar huis.


C L U B P A G I N A

FC RIJNVOGELS Tiental Rijnvogels sleept punt uit het vuur hand. In de bepaald niet van spanning gespeende match knokten de Rijnvogels - na drie keer achter te hebben gestaan - zich uiteindelijk met een strijdvaardig tiental in de slotfase langszij (3-3). ‘We stonden zeker in de eerste helft niet goed in onze schoenen’, had trainer Marchel den Haan (hij niet als enige) geconstateerd. ‘Toch moet ik het team complimenteren met de veerkracht om drie keer een achterstand weg te wer-

ken’, had hij anderzijds als positief ervaren. ‘Wij hebben met tien man (een uur lang) het maximale er uit gehaald’. Vijf spelers die normaal gesproken (wellicht) binnen de lijnen zouden hebben gestaan, keken vanaf de tribune toe. Bennie van Fruchten heeft noodgedwongen een punt achter zijn loopbaan gezet. Jeffrey Sam Sin is dit seizoen door een slepende blessure nog niet in actie geweest. Mitchel Beijersbergen en Wesley van Wijk waren geschorst en Dirk

Varkevisser wacht maandag een kijkoperatie. Den Haan had gelijk. In de eerste helft kwamen de Vogels mede dankzij een gretig gestarte thuisclub niet aan voetballen toe. Zeker niet toen de 1-0 viel nadat Eef Schoneveld (hij speelde geen gelukkige wedstrijd) op een dieptepass mistastte en Ali Yousoufi de 1-0 mocht binnentikken nadat Martijn Zwaan er in eerste instantie nog een handje tegen aan wist te krijgen. De vroege achterstand werd echter weer genivelleerd door de beste Katwijker van vandaag, Carl Krayenoord. Yuri van Es zocht en vond hem in de diepte, en als een echte doelgerichte spits schudde Carl drie verdedigers van zich af en liet Fabian Colpa kansloos. Kort daarop zag die zelfde doelman de bal net over de lat verdwijnen nadat Eef Schoneveld een hoekschop bijna verzilverde. De Vogels leken terug, maar toen Eef zich na een counter liet verrassen moest Orlando ten kostte van een rode prent Michael Verschoor op de rand van de zestien afstoppen. Jeffrey Aarts wist het gaatje langs de niet goed functionerende muur te vinden, 2-1. De Vogels moesten hun vlucht daarna een uur lang met tien man voort zetten. Foto’s: Piet van Kampen

Een duel in en tegen Nootdorp dat een schaduw kende, omdat doelman Fabian Colpa van de thuisclub per ambulance moest worden afgevoerd. Een ongelukkig moment in een duel met Marciano Weidum, waarbij van opzet geen enkele sprake was, betekende een trieste aftocht met een ernstige beenblessure. Een dieptepunt in een duel dat kwalitatief van beide zeiden verre van hoogwaardig was; er zes treffers vielen en een rode kaart voor Orlando Ouwe-

Eef Schoneveld mee naar voren. Zijn kopbal zou geen doel treffen.

Elke week verrassende aanbiedingen!

Wassenaarseweg 71a - 2223 LA - Katwijk Fax: 071 - 4078136 - Tel: 071 - 4016905

En zowaar leek na de thee een kentering te zijn aangebroken. Meer inzet en gedrevenheid, meer balbezit en het geloof in een beter resultaat,

leidden ertoe dat de gastheren ondanks hun overtal, de minderen waren. De druk op de veste van Colpa nam hand over hand toe en Stefan Schaafsma zag de bal in kansrijke positie even over het hoofd. Maar in de dadendrang richting de gelijkmaker, vielen er ook gaten aan de overzijde. De rappe Yousoufi vond er een, maar Martijn Zwaan wist met een knappe parade het gat te dichten. De 2-2 leek echter een kwestie van tijd. Een vrije trap schuin in de hoek buiten de zestien werd met een subtiel tikje door Emiel Buntsma op de rechterslof van Yuri van Es gelegd en zijn strakke pegel was via de binnenkant van de verre staander goed voor de terechte 2-2. De Rijnvogels leken op weg naar meer totdat het ongelukkige moment voor Fabian Colpa aanbrak. Hij aarzelde iets te lang met het wegtrappen van de bal waardoor hij de schoen van Marciano Weidum trof. Einde wedstrijd voor de pechvogel. Het duel werd bijna een half uur stilgelegd totdat de arme Colpa - verbeten van de pijn - werd afgevoerd. De noodgedwongen onderbreking leek lucht te hebben verschaft voor de thuisclub en bij de Vogels was het ritme weggeëbd. Binnen de minuut kapte Michael Verschoor de roodwitte defensie uit en leek de thuisclub de winst te bezorgen. Maar de tien vogels gaven zich nog niet gewonnen en een verre uittrap van Martijn Zwaan werd de door in de frontlinie geposteerde Eef Schoneveld doorgekopt. Wie anders dan Carl Krayenoord rook de ruimte en de kans om met een koelbloedige ‘killerslob’ de uitgelopen stand-in Michael Verhoef kansloos te laten. Krayenoord werd hierna bijna opgevreten door Schoneveld die met zijn kopassist zijn spits in staat had gesteld om de verdiende 3-3 te noteren en hiermee toch nog enige genoegdoening aan deze wedstrijd over hield.

Rijnvogels 2 krijgt en doet zichzelf tekort De aloude voetbalwet is nog immer actueel. Zelf niet je kansen benutten en de tegenstander profiteert. Indien die tegenstander beter is, dan kan en moet je er vrede mee hebben, maar als dit niet zo is, komt een onnodige nederlaag harder aan. Als de opponent dan ook nog een flink handje door de leidsman geholpen wordt, is de nasmaak van het met 3-2 van koploper Noordwijk verloren duel nog bitterder. De arbiter wees twee keer naar de penaltystip voor de gastheren, waarvan er een wel heel discutabel was. Dat doel man Robin Otten deze heel knap pareerde, was een vorm van gerechtigheid. Maar de man in het grijs was plotseling vergeten dat er aan de andere kant ook een kalk-

stip ligt toen Cor Varkevisser in kansrijke positie aan de arm werd vast gehouden en de 2-3 aan zijn neus voorbij ging. Als dan diep in blessuretijd de thuisclub ook nog via een voorafgaande handsbal de winnende treffer mag binnenschuiven, komt de dreun hard aan. Een assistentscheidsrechter met vlag omhoog wordt dan genegeerd als zijnde een kwajongen.

De doelpunten van Mo Tiberkanine (links) en Dirk de Reus waren niet voldoende voor de punten.

De Kooltuin-ladies van trainer René de Vries leverden een verrassende prestatie door de lijstaanvoerder uit het Zeeuwse Sint Maartensdijk (Smerdiek in het dialect) een sportief pootje te lichten. In een spannend en enerverend duel trokken de Katwijkse dames in de sterke slotfase aan het langste eind.

Katwijk Tel. 071 - 402 80 46

Aanvoerder Nancy de Graaf ging voor in de strijd.

Julian Muller (F3) is komende zaterdag eregast bij de wedstrijd FC RijnvogelsRCL.

Voorbeschouwing FC Rijnvogels-RCL De Vogels hebben komende zaterdag nog wat goed te maken tegen RCL. Was het immers tot op heden niet de slechtste wedstrijd van het seizoen voor de winterstop in Leiderdorp? Met 3-0 ging de equipe (van destijds nog Frenk van der Kleij) ten onder. Daarna volgde onder Marchel den Haan de revival en klommen de rood-witten gestaag naar een klassering bij de subtop. Een plaats die hen beter past. Na de nederlaag tegen Smitshoek en het gelijke spel uit bij Nootdorp, zijn de titelaspiraties echter in rook opgegaan. Naast een mogelijke periodetitel, zit er nog altijd een fraaie eindklassering in. Een zege op de Leiderdorpse Racing in de regionale derby zal dan de eerste zet moeten zijn in de aanloop naar de finale van dit seizoen.

Samenwerking kinderdagverblijven

Rijnvogels-dames halen koploper onderuit

Ambachtsweg 3

Julian Muller

Overig

De Vogels domineerden het grootste deel van de wedstrijd en kwamen verdiend door Mo Tiberkanine op 0-1. Een makkelijk gegeven pingel betekende 1-1. Mark Parlevliet en Marco Schaap verzuimden de score naar 1-3 tillen. De 1-2 kwam er via Dirk de Reus, waarna de fletse thuisclub gelijkmaakte en verder door de arbiter in het zadel werd geholpen.

ALLES ONDER ÉÉN DAK!

Pupil van de week

Over pootje lichten gesproken: dat deed de Smerdiek doelvrouwe ook toen zij Anne-Sophie Bakker onderuit haalde hetgeen haar op een strafschop en rode prent kwam te staan. Het was de kentering in de tweede helft waarin beide partijen na een 1-1 ruststand (gelijkmakend doelpunt van Anne-Sophie), de Vogeldames op een 2-1 voorsprong kwamen. Want Pieneke Remmerswaal schoot vanaf de kalkstip dit buitenkansje feilloos binnen. Hiermee was

het Zeeuwse verzet gebroken en deed de bekende slogan uit die streek ‘Luctor et Emergo’ (Ik worstel en kom boven) geen opgeld. Want de zwart-blauwe dames werden daarna door de rood-witten in de houdgreep genomen en kort voor tijd liep het Smerdiek vlaggenschip nog meer averij op toen Pieneke bij het scheiden van de markt haar tweede treffer noteerde en de marge hiermee veilig stelde.

FC Rijnvogels en Stichting Kinderdagverblijven Wassenaar gaan samenwerken. De accommodatie op De Kooltuin zal worden benut om kinderen van de Buitenschoolse Opvang te laten spelen en sporten. Zowel de jeugdkantine als de velden kunnen worden benut. ‘Kinderen moeten meer bewegen’, is een veel gehoorde roep. Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar uit Katwijk die op de locatie ‘t Buitenleven aan de Mientlaan verblijven, een ideale mogelijkheid. Daarnaast kunnen de begeleiders van de kinderen die lid van de FC Rijnvogels zijn, ook naar de trainingen begeleiden. Deze samenwerking heeft tevens het voordeel dat de ruimten die doordeweekse dagen onbenut blijven, voor andere activiteiten kunnen worden benut. Voor informatie en inschrijving: Trudy Parlevliet, tel. 4073551.

Een fraaie overwinning die werd behaald op inzet en karakter. Een duel waarin de koploper aanvankelijk de lakens uitdeelde, maar de gastvrouwen nog voor de rust langszij kwamen. Om na de thee en vooral in de slotfase waarin de frustraties bij de Zeeuwsen flink toenamen, een verdiende zege in de boeken konden bijschrijven.

r"%.*/*453"5*&4 r""/(*'5&4 r'*4$"-&"%7*&;&/

Meester Schilder WWW.HANSSCHONENBERG.NL BURGERSDIJKSTRAAT 13, 2225 AT KATWIJK TEL. 071 - 4012028

oneel i s s e f Pro nnen zo Rijnstraat 68 Katwijk www.sundays.nl

Trots hoofdsponsor Administratiekantoor

Lid Fosag

Vestiging Katwijk Zeeweg 117 071 - 406 05 00 info@verheesnotarissen.nl

Vestiging Rijnsburg Sandtlaan 45 071 - 409 71 97 www.verheesnotarissen.nl

Bezoekadres en werkplaats Steenbakkerstraat 10g 2222 AT Katwijk aan Zee

Tel.: 071-4087244 Fax.: 071-4087245 Mob.: 06-22407990 www.vanmarenschilders.nl info@vanmarenschilders.nl

VAN KESTEREN Lid NOAB Rijnstraat 93a 2223 EA Katwijk E-mail: Internetadres:

Tel. 071 - 408 26 24 Fax 071 - 402 79 64 info@kesterenadm.nl www.kesterenadm.nl

Verzekeringen en hypotheken Rijnstraat 58 - 2223 ED Katwijk 071 - 407 58 38

www.otto-advies.nl


DONDERDAG 22 MAART 2012 • 21

DE KATWIJKSCHE POST

DRAVERTJES

Geboren

Geboren

Geboren

Geboren

25 jaar getrouwd

40 jaar getrouwd

40 jaar getrouwd

Aron en Lucas hebben er een zusje bij en pappa en mamma zijn ook ontzettend blij! Noa is de dochter van Albert en Amanda en zusje van Aron en Lucas Kerpershoek.

12 maart is ons kleinkind en nichtje geboren, Nienke Geertje, dochter van Ellen en Michiel Sieders. Van harte namens fam. Houwaart.

14 maart is ons kleinkind en nichtje geboren, Anna Elisabeth, dochter van Annemarie en Onno de Groot. Van harte namens fam. Houwaart.

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze kleinzoon en neefje Gijs. Zoon van Gijs en Petra Plug, broertje van Carianne, Jan, Cees, ArieWillem en Judith. Fam Plug.

Wim en Linda van der Plas op 26 maart 25 jaar getrouwd! Een prettige dag met jullie kinderen Mark en Nadine. De Plasjes.

Op 24 maart zijn onze opa en oma De Jong 40 jaar getrouwd! Hartelijk gefeliciteerd van Julia en Arjan en de rest van de familie.

Dit onherkenbare stel zijn Jan en Nel van den Oever, het is ongelooflijk maar waar, op 24 maart al 40 jaar een paar.

40 jaar getrouwd

Jarig

Jarig

Jarig

Jarig

Al 40 jaar getrouwd!! Wim en Ada Geijteman, onze geweldige ouders en lieve opa en oma, van harte gefeliciteerd. Liefs van alle kinderen en kleinkinderen.

Maarten van Duijn (Callantsoog) van harte gefeliciteerd met je 65ste verjaardag! Liefs fam. Geijteman uit Katwijk.

Ja, ja het is echt waar, zaterdag 24 maart wordt tante Loes van der Plas 65 jaar! Alvast van harte gefeliciteerd en tot zaterdag! Groetjes van alle Meijtjes en de Bulkies.

Gister was het feest, want tante Lenie van de Eijkel is jarig geweest en wel 65 jaar geworden om precies te zijn! Van harte gefeliciteerd door alle Meijen en de Bulken.

Hoera!! Maandag 26 maart wordt Arjan v.d. Plas 24 jaar en zijn neefjes Rick & Dano van Rijn al weer 6 jaar! Van harte gefeliciteerd namens de hele familie.

Dravertjes te koop aangeboden/ gevraagd tot maximaal 25 woorden zijn voor particulieren gratis. Meer woorden: 0,20 eurocent per woord. Per persoon mag slechts één gratis dravertje per editie worden geplaatst. Felicitatiedravertjes: maximaal 2 per en/of over persoon. Alle overige dravertjes € 5,00 tot max. 25 woorden. Meer woorden: 0,20 eurocent per woord. Brieven onder nummer of bewijsnummers € 3,00 extra. Eventuele fouten in schriftelijk opgegeven advertenties worden niet gecompenseerd. Dravertjes kunnen zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. U kunt uw Dravertje e-mailen naar dravertjes@uitgeverijverhagen.nl, onder vermelding van uw naam, adres, postcode + woonplaats en telefoonnummer

• 2e hands-fietsen en 2e handsbrommers/scooters bij Frans Luyten Tweewielers, Achterweg 22, Katwijk. Telefoon 071-4029035. • JUBILATE KRINGLOOP ROMMELMARKT, Pr. Hendrikkade 11, tel. 071-4075512/ 0613719872 (A. Meijvogel) Voor verkoop, inbreng en ophaal (ook bezorgen), ook leeghalen van inboedel tegen een vergoeding, open op zat.morgen en do.avond (min prijzen) E-mailadres: maybird@ ziggo.nl • Te koop: GARAGE/OPSLAG/ BEDRIJFSRUIMTE van 75 m2 nabij het winkelcentrum van Katwijk. Inclusief kantoor, pantry en toilet. Bel voor informatie 06-43249318. • Te koop gevraagd: OUDERWETSE WAGENSPANNERS. Uit de jaren ’50-’60. Telefoon 071-4081947.

Jarig

Jarig

Jarig

Jarig

Sarah

Sarah

Wij zijn blij en dankbaar, want mijn vrouw, onze moeder en oma, Nel Nijgh wordt morgen 65 jaar! Veel liefs, je man en kinderen en kleinkinderen xxx.

28 maart, de dag dat Yensi van der Niet verjaart! 15 lentes deze keer, dus in de krant maar weer! Alvast van harte gefeliciteerd! Opi en Omi.

Hoera, Emmaly Kuijt wordt 24 maart 31 jaar! En ze is een supermeid, want ze is al heel wat kilo’s kwijt! Pap, mam, Didi, Arie, Hanna, Edwin en opa Onderwater.

Nico Onderwater wordt 24 maart 89 jaar! Van harte gefeliciteerd!! Xxx Corien en Jan, Emmaly, Didi en Arie, Hanna en Edwin.

Anneke de Best nog steeds een lekkere griet, ondanks dat ze op 25 maart Sarah ziet! Gefeliciteerd door je schatjes: Cees, Danielle, Dirk, Laura, Frans en Jac.

24 maart wordt Ada Ouwehand 50 jaar! Van harte gefeliciteerd door Nelleke & Jo, Arie & Meriam, Angela & Dirk, Esther, Eva & lo en Nathalie.

VAN LEEUWEN papier- en metaalhandel Vanouds het adres voor uw oude metalen en oud papier. Biedt hoge prijzen voor oud ijzer, koper, lood, zink, etc. De Hooge Krocht 151 Ind. Klei-Oost, Noordwijk Telefoon 071-4014105

• Te koop gevraagd: ouderwetse, crèmekleurige LUIERTAS. Van de jaren ’50-’60. Graag leuk prijsje. Telefoon 071-4081947. • Te koop: JUMBO PUZZELKLEED, weinig gebruikt. € 15,-. Telefoon 071-4073075. • Komen aanvliegen: GELE VALKPARKIET. Piersonstraat. Is tam. Tel. 06 104 74 218.

EEN NIERPATIËNT MOET ER HEEL VEEL VOOR OVER HEBBEN OM EEN BEETJE NORMAAL TE LEVEN. KIJK WAT JIJ KUNT DOEN OP NIERSTICHTING.NL

Broodmaaltijd Rehoboth op Witte Donderdag Hervormde wijkgemeente Rehoboth organiseert op Witte Donderdag, 5 april, haar jaarlijkse broodmaaltijd tijdens een avond die in het teken staat van Passie en Pasen. In navolging van de kerstwijkavond luidt het thema ook nu: ’Op zoek naar Jezus’. Dit komt naar voren in de samenzang onder leiding van organist Floor van Rijn, diverse schriftlezingen en gedichten, een overdenking door ds. Weegink en enkele liederen door het gemeentekoor onder leiding van Corine Hoek en Martin Berkheij. ’Als je zoekt, dan zul je ’t vinden’ zegt een bekend kinderliedje. Maar dan moet je wel (willen) zoeken naar Jezus. Hoewel…. Hij zoekt ook de mensen (op) en dan gaat het er juist om of iemand zich laat vinden. Zo was dat ook al in de tijd dat Jezus nog in persoon op deze wereld rondwandelde, in het bijzonder misschien wel tijdens Zijn, ogenschijnlijk, laatste dagen. Wie deze sfeervolle avond bij wil wonen kan zich, t/m zaterdag 31 maart, aanmelden bij Hubertha van der Plas, tel. 4076785 (hhenzonen@casema.nl) of Dicky van Duijvenbode, tel. 4025386 (lvanduyvenbode@ziggo.nl). Er is geen verplichte financiële bijdrage, maar een vrijwillige gift in de collecte wordt bijzonder op prijs gesteld. De avond wordt gehouden in het Maranathacentrum aan de Poolster (Katwijk) en begint om 19.00 uur.

Voorbereidingen in volle gang

Leidse leerlingen aan het werk voor Katwijkse Kippenloop Leerlingen van Stichting Speciaal Onderwijs Leiden zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de Kippenloop. Ze plakken de stickers op de medailles en op de sponsorzakjes. Daarna gaan de zakjes weer terug in de dozen. Ze doen deze activiteiten tijdens de zogenaamde ’lessen op locatie’. Deze lessen worden gegeven in het kader van arbeidstoeleiding. Ze werken hierin aan het vergroten van de arbeidscompetenties, zodat de overstap van school naar stage en werk minder groot is. Ze hebben veel plezier met de werkzaamheden en doen het heel nauwkeurig. Ze zijn er trots op wanneer er weer een doosje klaar is. In januari is de inschrijving voor

de Kippenloop 2012 geopend. Uit alle hoeken van het land stromen de aanmeldingen binnen. Gezien wederom de grote belangstelling voor de routes van 25 en 42 km, lijkt het er op dat de Kippenloop definitief is opgenomen in het oefenprogramma van veel (Nijmeegse) vierdaagse wandelaars.

Betaalt u liever met klinkende munt dan kunt u zich ook inschrijven bij het VVV/ANWB-kantoor Katwijk (Voorstraat 41); Running Center Katwijk (Princedwarsstraat 2A); of de winkel van Zorg en Zekerheid (Dwarsstraat).

De Kippenloop wordt gehouden op zaterdag 16 juni. En ook dit jaar is er een maximum aantal deelnemers van 6.000. Dit aantal is exclusief de Kuikenloop. Het is niet meer mogelijk om aan de start in te schrijven. Inschrijven is nog mogelijk via www.kippenloop.nl Het verschuldigde inschrijfgeld (€10 per deelnemer) wordt dan via een eenmalige automatische incasso van uw rekening afgeschreven.

Tijdens de Kippenloop zijn meer dan 200 vrijwilligers actief om het de wandelaars zo goed mogelijk naar de zin te maken. Heeft u zin om te helpen, meldt u zelf dan digitaal aan op www.kippenloop.nl. Dat is niet nodig als u vorig jaar al actief was als vrijwilliger; in dat geval neemt het bestuur contact met u op met de vraag of u ook dit jaar in de gelegenheid bent uw steentje bij te dragen.

Eerste van nieuwe serie ’Geloven op goede gronden’ Het Boekencentrum heeft ’12 artikelen over God’ op de markt gebracht. Dit is het eerste deel van de serie ’Geloven op goede gronden’, waarmee de Stichting Schrift en Belijden van de Confessionele Vereniging de actualiteit van de Apostolische Geloofsbelijdenis - de bekendste in het westerse christendom - onder de aandacht brengt. Het boekje gaat over God, de Vader en Schepper. Twaalf auteurs beantwoorden vragen over het bestaan van God. De schrijvers komen allemaal uit het brede confessionele midden, de grootste stroming van de Protestantse Kerk. De ’12 artikelen over God’ zijn compact van omvang, vijf pagina’s per keer met een tweetal gespreksvragen aan het eind. In 2013 en 2014 volgen de delen over Jezus en de Heilige Geest. Nu de kennis van het christelijk geloof in de westerse samenleving steeds meer vervaagt, is een toegankelijke uitleg van de kernzaken van het geloof hard nodig, zo stellen de medewerkers. Naar confessioneel besef is het christelijk geloof gebaseerd

op goede gronden. Het belijden van de kerk der eeuwen hoog houden en tegelijkertijd veel aandacht hebben voor vragen van vandaag, dat is het confessionele gedachtegoed. De heilstraditie wordt vruchtbaar gemaakt in woorden en begrippen van deze tijd. De twaalf medewerkers aan het nu verschenen deel zijn ds. M.A.T. van der Kooi-Dijkstra. dr. P. Verbaan, dr. J.F. Mol, dr. H.E. Wevers, dr. A.J. Plaisier, ds. D. Wolters, prof. dr. N. den Bok, ds. B.H. Weegink, dr. S. Janse, dr. A.C. Meesters, dr. A.H. van Veluw en prof. dr. A. van de Beek. Zoekt u naar confessionele vernieuwing? Gebruik dit boekje. Geschikt voor geïnteresseerde gemeenteleden, zoekers, gesprekskringen, kerkenraden en ook voor wie belijdenis wil doen. ’Geloven op goede gronden, 12 artikelen over God’, 72 blz., prijs: € 8,90, ISBN 978 90 239 2079 3. Verkrijgbaar in de boekhandel. Meer informatie op www.schriftenbelijden.nl, contact via info@schriftenbelijden.nl.

Vrijwilligers

Hypotheekshop berekent gevolgen hypotheekrenteaftrek De Hypotheekshop in Katwijk heeft de abstracte bezuinigingsplannen op de hypotheekrenteaftrek van verschillende partijen omgerekend naar harde cijfers. Hiermee wordt duidelijk wat de gevolgen zijn voor woningbezitters. De Hypotheekshop is voorstander van het hervormen van de hypotheekrenteaftrek, maar is tegen bezuinigingsvoorstellen. Door het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek bespaart de overheid ongeveer 12 miljard euro, maar wordt de huizenbezitter opgezadeld met sterk stijgende maandlasten.

Deze fotopagina* is bestemd voor geboortes, jarigen, huwelijken, jubilea, geslaagden, etc. De foto wordt geplaatst op 1 kolom breedte, de tekst is maximaal 25 woorden. Foto’s en tekst van geboortes, 50-jarigen, huwelijken, huwelijks- en andere jubilea, en geslaagden van HBO- of universitaire opleidingen zijn gratis. Gratis plaatsingen zijn alleen achteraf. Andere gebeurtenissen kosten € 7,- per plaatsing; contant (of pinnen) aan de receptie. Aanleveren kan aan de receptie van het kantoor aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk. Of digitaal: receptie@uitgeverijverhagen.nl. Digitale foto’s dienen van voldoende resolutie te zijn (minimaal 500 kB). Uitgeverij Verhagen behoudt zich het recht voor om foto’s en tekst te weigeren. *Per gebeurtenis wordt één foto geplaatst

Via de website www.hypotheekrenteaftrek.nl kunnen consumenten zelf uitrekenen wat de gevolgen voor de eigen maandlasten zijn, van het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek.

Meer lol door een bol, in paasweekend

Bollenparade bij Festina Lente tuin Festina Lente tuin is een kwekerij, pluktuin en bezoektuin in Katwijk, vlakbij het voormalig vliegveld Valkenburg. Er wordt daar kleinschalig bijzondere tuinplanten gekweekt. Dit jaar worden in het tuinseizoen een aantal themaweekenden georganiseerd, te beginnen met de Bollenparade tijdens het paasweekend. Speciaal in dit weekend is er een uitgebreid assortiment zomerbollen te koop. Dit in samenwerking met Hein Meeuwissen, die het bedrijf van Rita van der Zalm heeft overgenomen. Rita kweekte tot voor kort vooral de minder algemene bloembollen in Noordwijk. Zij geeft daarover lezingen door het hele land. Rita is een bollendeskundige bij uitstek en zal u beslist weten te boeien met haar verhalen. Grote kans dat zij u inspireert tot het maken van mooie combinaties met zomerbollen in uw tuin. De lezing van Rita van der Zalm is op donderdag 5 april om 11.00 uur. De eigenaars Esther en Joke geven

in dat weekend dagelijks om 14.00 uur een rondleiding over de kwekerij en dagelijks om 15.00 uur is er een demonstratie zaaien. Aanmelden voor de lezing, rondleiding en demonstratie via de site, deelname is gratis. Festina Lente tuin, 1e Mientlaan 13, 2223 LG Katwijk, www.festinalentetuin.nl.

Huisartsen en apothekers slaan de handen ineen voor nog betere zorg.

Zorggroep Katwijk van start met preventie hart- en vaatziekten Hoewel de huisartsen en apothekers in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg zich al jaren bezig houden met het voorkómen van hart- en vaatziekten, hebben ze nu de handen ineengeslagen om te komen tot een kwaliteitsslag. Zorggroep Katwijk, bestaande uit bijna alle huisartsen in de gemeente, heeft een zorgprogramma opgesteld in nauw overleg met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Een van de onderdelen van dit programma wordt gevormd door een zogenaamde afsprakenset met de apothekers. Deze intensieve samenwerking zal voor de patiënt met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten een kwalitatief (nog) betere zorg opleveren. Eerder startte de zorggroep al met de programma’s voor patiënten

met diabetes mellitus (suikerziekte) en hartfalen. Daarbij wordt respectievelijk samengewerkt met de Katwijkse diëtistepraktijken en de cardiologen van het Diaconessenhuis. Ook is recent gestart met een ouderenproject en binnenkort volgt een programma voor patiënten met COPD waarbij samengewerkt zal worden met de fysiotherapiepraktijken. Hoewel de samenwerkingtegen het door de overheid gewenst marktprincipe in de zorg lijkt in te gaan, wordt door de samenwerkende huisartsen en apothekers bewust gekozen voor kwaliteitsverbetering door samen optrekken. Ook de dreiging van de minister om door te gaan met het korten op de huisartsenzorg vormde voor de Zorggroep geen beletsel om door te gaan op de ingeslagen weg.


VERBOUWINGS LEEGVERKOOP!

De lente komt er aan! De dagen worden langer, de nachten korter. Daarom is een goede nachtrust nog belangrijker. Deze prille lente-aanbieding van De Nachtwacht biedt in ieder geval heerlijk uitgeslapen prijzen!

Actiemodellen Verstelbaar (160 x 200) van â‚Ź 2.745,-- voor: â‚Ź

Alles uit de showroom moet weg

Verstelbaar

2.295,-(180 x 200) van â‚Ź 2.945,-- voor: â‚Ź 2.495,--

De actiemodellen zijn eventueel ook verkrijgbaar in niet verstelbare uitvoering voor:

Diverse kluizen

tot

25% G N I T R O K

tot

50% G N I T R O K

Diverse deuren

â‚Ź 1.195,-- (160 x 200) en â‚Ź 1.395,-- (180 x 200)

Sloten, beslag en accessoires met

HOGE KORTINGEN

OP=OP!

Diverse overtreksets 140 x 220 voor â‚Ź 25,-- / 240 x 220 voor â‚Ź 40,--

Freke inbraakbeveiliging Voorstraat 38-40 - 2225 ER KATWIJK 071-4013341 - www.freke.nl

Freke: Alles voor beveiliging en veiligheid in ĂŠĂŠn hand!

Ambachtsweg 24a • 2222 AL Katwijk • T 071 408 58 55 • inf0@denachtwachtkatwijk.nl www. denachtwachtkatwijk.nl (Industrieterrein ’t Heen, tegenover de Gamma)

UNIEKE JUBILEUMAANBIEDING NÚ BIJ DE JONG’S AUTOBEDRIJVEN

50X

BESCHIKBAAR

JUBILEUMAANBOD!

OP=OP DE

NU BIJ AANKOOP VAN DE TWINGO COLLECTION

NIEUWE TWINGO GO AUTHENTIQUE INCLUSIEF â‚Ź 1.000,- INRUILPREMIE

TIJDELIJK VANAF

â‚Ź 7.490,-

GRATIS TOMTOM + GRATIS 1 JAAR EXTRA GARANTIE De Renault Twingo Collection is rijk voorzien van o.a. 2*-"+(',*(%2"* +2*".0 %+1"#*-",''!,**-", 2',*%-*.* *'%"' &,+,'+"'"' "'+%-,% 2 %$,*"+!*&'2,--*$*!," "' 2((*(&)-,*2"+,%&)'.44* 2"*('","('"' 2"( +)%*2 %$,*"+!.*/*&'.*+,%*-",'+)" %+ U rijdt al een Twingo Collection v.a. â‚Ź 8.690,-

WWW.DEJONGSAUTOBEDRIJVEN.NL

TWINGO ECO 2

DE JONG’S AUTOBEDRIJVEN AMPHORAWEG 2-4 KEYSERSWEY 91

Standaard tarief

TEL. (071) - 57 93 200 TEL. (071) - 36 40 540

Aanbetaling

Totaal krediet bedrag

Slotsom

LooptÄłd in maanden

Vaste debet rentevoet

JaarlÄłks kostenpercentage

Totaale te betalen bedrag

â‚Ź 7.990

â‚Ź 4.990

â‚Ź 3.000

â‚Ź0

24

0,0%

0,0%

â‚Ź 3.000

â‚Ź 125

â‚Ź 7.990

â‚Ź 2.990

â‚Ź 5.000

â‚Ź0

24

0,0%

0,0%

â‚Ź 5.000

â‚Ź 208

â‚Ź 7.990

â‚Ź 4.990

â‚Ź 3.000

â‚Ź0

24

9,9%

9,9%

â‚Ź 3.305

â‚Ź 138

â‚Ź 7.990

â‚Ź 2.990

â‚Ź 5.000

â‚Ź0

24

9,9%

9,9%

â‚Ź 5.509

â‚Ź 230

Contante waarde Actie tarief

2332 EE LEIDEN 2201 CX NOORDWIJK

MaandtermÄłn

DIESEL ÉN BENZINE DE GOEDKOOPSTE DIESEL VAN NEDERLAND

A opend krediet met vaste debetrentevoet verstrekt door Renault Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Geldig op nieuwe Renault Twingo orders van particulieren tot 23-4-2012. Jaarlijks kostenpercentage 0% tot 24 maanden, maximaal te ďŹ nancieren bedrag â‚Ź 5.000,-. Renault Financial Services behoudt zich het recht de actie zonder opgaaf van reden te beeĂŻndigen. Jaarlijks kostenpercentage op jaarbasis na actieperiode bedraagt 9,9%. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. Genoemde aanbiedingen en prijzen gelden alleen t/m 10-3-2012 en niet in combinatie met andere aanbiedingen of op lopende orders, vraag naar de beschikbare voorraad. Alle genoemde bedragen zijn incl. BTW. Afbeeldingen kunnen afwijken van de standaard en genoemde speciďŹ caties. Drukfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden. Š 02-12 Creatie DTC Media.

Min./max. verbruik: 3,4-6,7 l/100 km. Resp. 29,4-12,3 km /l. CO2: 90-155 g/km.

kp_week_12_12  

Abonnementskrant voor Katwijk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you