Page 1

93ste JAARGANG NR. 2

DONDERDAG 9 JANUARI 2014

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR KATWIJK, RIJNSBURG EN VALKENBURG

WOORDEN SPREKEN:

Er is geen betere manier om de aard van de ziel van een samenleving vast te stellen, dan aan de hand van de wijze waarop de kinderen worden behandeld. Nelson Mandela

Losse nummers: € 1,50

Pagina 3

Extra geld voor bestrijding armoede

Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Pagina 7

Kustwerk weer in volle gang De werkzaamheden aan het Katwijkse Kustwerk zijn in het nieuwe jaar, na twee weken van relatieve rust, weer in volle vaart opgepakt. En dat is nodig, omdat het nog maar een korte drie maanden duurt en dan moet het strand weer open gaan voor strandtenten en strandgangers. Voor die tijd moet het klaar zijn met de zandsuppletie. Aannemerscombinatie Ballast Nedam-Rohde Nielsen zet daarvoorvanaf komend

weekend twee zandhoppers in: de ‘Njord’ en de ‘Thor R’. Die brengen samen elke vier uur een nieuwe lading van 4.000 kub zand naar het Katwijkse strand, in totaal zo’n 48 duizend kub per dag, 7 dagen per week. In de loop van de maand komt later nog een derde, kleinere zandhopper bij. Aan de zuidkant van het kustversterkingsproject, ter hoogte van het Strandplein, is in december al begonnen met de dijkconstructie,

die onder het nieuwe duin komt te liggen. Hoe die er uit ziet, is goed te zien vanaf de parkeerplaats tegenover de Vuurbaak. De komende weken gaat het werk aan de dijk door. Volgens planning moet die over een maand klaar zijn. Er wordt deze maand, achter de dijkconstructie aan, ook een begin gemaakt met de ruimtelijke inrichting. Dat betekent het maken van de nieuwe duinen, de nieuwe strandovergangen en

KOV: meer grootschalige winkels aan Ambachtsweg Het vestigingsbeleid van detailhandel in ’t Heen vraagt om een nieuwe visie. Dat vindt de Katwijkse Ondernemers Vereniging (KOV). Bestuurslid Bart Jan van der Plas liet dat dinsdag weten op de nieuwjaarsreceptie van die ondernemersvereniging. Er staan veel panden leeg op het Katwijkse bedrijventerrein ten oosten van de N206, maar grootschalige detailhandel mag daar niet volgens de huidige regelgeving. Huidige bedrijven gaan als gevolg daar-

10X LEUKER

van failliet of vertrekken naar bijvoorbeeld het Noordwijkse bedrijventerrein ’s Gravendijck. Van der Plas: ‘Gevolg is versnippering. Dit alles door het ontbreken van visie en focus. Als we de Ambachtsweg niet verbeteren en versterken neemt ook de werkgelegenheid alleen maar verder af’. De nieuwe parkeergarage aan de Katwijkse Boulevard is volgens Van der Plas ‘een mooi initiatief met mogelijkheden voor de toeristische sector en het winkelgebied’. ‘Toch is en ontstaat er de nodige leegstand in het centrum’, constateert het KOV-bestuurslid. ‘Versterking van het centrum is dus echt noodzake-

lijk. Het autovrij maken van de Princestraat, de weekmarkt toevoegen; het zijn prima initiatieven.’ Van der Plas pleit voor verruiming van het terrassenbeleid en verwacht dat ook verruiming van de winkeltijden ter sprake zal komen. ‘Als we niet goed faciliteren gaat het centrum kapot aan gebrek aan identiteit. Veel winkelcentra in Nederland hebben of krijgen het moeilijk. Waar het ontbreekt aan visie ontstaat leegstand en afnemende bezoekersaantallen.’ De KOV ziet daarin een belangrijke rol weggelegd voor Marketing Katwijk als verbinder tussen wensen en mogelijkheden.

plaatsen van straatmeubilair. Deze maand wordt ook een begin gemaakt met de werkzaamheden aan het Uitwateringskanaal. De strekdammen daarvan worden verlengd. Om dat mogelijk te maken wordt het kanaal tijdelijk via de noordzijde omgelegd. Het vrijkomende zand aan de zeezijde wordt in een tijdelijk depot op het strand gezeefd om eventuele archeologische vondsten te documenteren.

Leegstand na bezuiniging op bibliotheek Pagina 9

KK en OPA zoeken kandidaten Pagina 17

DVS naar taptoe op Rode Plein

Katwijk in top 3 van duurzame gemeenten Een derde plaats in een onderzoek naar duurzaamheid van de honderd grootste gemeenten. Daar is burgemeester Jos Wienen trots op, zo bleek vorige week donderdag uit zijn Nieuwjaarstoespraak. Dat onderzoek is uitgevoerd door Telos, Centrum voor Duurzame Ontwikkeling van Tilburg University. Telos heeft aan de hand van 87 factoren de duurzame ontwikkeling van die honderd gemeenten gemeten op sociaal-cultureel, ecologisch en economisch gebied. Houten, Middelburg, Katwijk, Hilversum en Hengelo scoren het hoogst. Die hoge score doet Wienen

goed. ‘Het is mooi als onverwacht blijkt, dat we het met elkaar goed doen op het gebied van duurzaamheid.’ En het is, aldus de burgemeester, des te mooier, door de vorm van het onderzoek. ‘Er is niet alleen gekeken naar beleidsnota’s, maar naar de werkelijke cijfers, en niet alleen op het terrein van de gemeente als organisatie, maar naar de gemeente als samenleving.’ Qua samenleving scoort Katwijk ook hoog. En die positieve score hangt samen met ‘het belang van christelijke waarden’, meldt Wienen. ‘De sterke aanwezigheid van religie leidt blijkbaar ook tot een sterke gemeenschap’, staat in het onderzoeksrapport van Telos.

OPE

DAGN 18 j an.

10.0 0-14 .00 U

UR

andreascollege.nl Check onze 10 redenen om voor het Andreas College te kiezen!

Waar wijsheid regeert, zal het recht zegevieren.

P. Guijt FA

Voorstraat 94a Katwijk tel. (071) 407 10 44 www.peterguytadvies.nl

professionele dienstverlening in administratie, online boekhouden, belastingen en bedrijfsadvisering

24-uurs - taxiservice luchthavenservice groepsvervoer zakelijk vervoer rolstoelvervoer

Rijnstraat 119 2223 EA Katwijk

Te l e f o o n 0 7 1 4 0 3 0 1 5 1

071 - 401 22 77

E-mail: demilliano@planet.nl

www.taxidejong.nl


GAR AN

TIE

REGELI

TO V T AN € 39 € 3 5. 25 00 .0 0 00 V. O .N

.

INRUIL

NG

TEGEN 100% MARKT WAARD E

WOLVERLEI • 6 TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

PROFITEER VAN ALLE VOORDELEN VAN HET VORM RUIM LEVEN- PROGRAMMA® • Woon goedkoper door het VORM Ruim Leven-programma® Met de VORM Non-Profit Hypotheek en het VORM Verzekeringspakket.

• Geen zorgen over de verkoop van je bestaande huis door onze Garantieregeling Gedurende de bouwperiode van je nieuwe VORMHuis proberen wij je bestaande huis te verkopen. Lukt dit niet, dan koopt VORM jouw huis tegen de afgesproken VORM Garantiewaarde.

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden. Alles weten over dit unieke nieuwbouwproject? Kijk op www.parkrijnsoever.nl

071- 405 16 11

EEN VORMHUIS. WOON BETER, LEEF GOEDKOPER

e i t c e l l o c r e t Gehele win

50% korting

BUKSER

Overhemden

2 halen, 1 betalen KOSTUUMS

FIRST MAN

SCHUITEMAKER Princestraat 22 - 2225 GB KATWIJK AAN ZEE Tel. 071 - 407 77 97

Openingstijden: ma. 13.30 - 18.00 uur di. 09.30 - 18.00 uur wo. 09.30 - 18.00 uur do. 09.30 - 18.00 uur 19.00 - 21.00 uur vr. 09.30 - 18.00 uur za. 09.00 - 17.00 uur


nieuws

DE KATWIJKSCHE POST

Het is triest hoe de afgelopen tijd mensen die het wagen hun twijfels uit te spreken over het functioneren van het college, en het vermeende gebrek aan controle door de raad, zowel vanuit college als raad worden neergesabeld. Wat een beperkte kijk op je eigen lokale politieke functioneren. De ingezonden brief van CDA-voorzitter Driebergen in deze krant, waarin hij columnist Stam de pan probeerde uit te vegen, omdat hij kritische kanttekeningen plaatste bij het gebrek aan afstand tussen raad en college, is daarvan een even pijnlijk als treffend voorbeeld. De pot verwijt de ketel. Het is een gotspe dat het CDA Stam van ‘populisme’ verwijt, omdat deze partij daar de laatste tijd nu juist zelf in excelleert (en daarbij wil ik de recente pathetische oliebollenactie maar direct overslaan). Bijvoorbeeld door op de Princestraat reacties te verzamelen op het plan voor de vermaledijde cultuurtempel. Altijd gedacht dat de politiek zèlf een standpunt hoort te hebben, en dat je je daarbij kunt aansluiten of niet. ‘Dit is geen populisme, maar we willen weten welke belangen er spelen’, twitterde het CDA naar mij. Ergo, we willen weten welk belang in de optiek van de man in de straat het zwaarst weegt, zodat wij ons standpunt daaraan kunnen aanpassen, om zo de meeste electorale steun te vergaren. Dus: populisme. Het kan nog erger, wees daar niet bang voor. Vlak voor kerst mocht iedereen via het CDA een kerstster laten bezorgen bij mensen die zich voor anderen inzetten, en dat is belangrijk, want we hebben plotseling een participatiesamenleving, en het ‘CDA investeert in de samenleving’. Laat me even denken. Je ontvouwt lokaal geen daadwerkelijke initiatieven om de gevolgen van de afbraak van de zorgzame samenleving op te vangen, maar dat maak je goed met een kerststerretje. Namens anderen, maar met de groeten van het CDA. Je moet het maar durven, zo’n stuitend staaltje van manipulatieve verkiezingspropaganda. Juist politici moeten alles wat zij doen toetsen aan het beleid dat zij voorstaan, en dat kunnen verantwoorden. En het CDA is zeker bij machte om iets te doen om de pijn van de overheveling van taken van de rijks- naar lokale overheden te verzachten. Lokale overheden mogen dat budget namelijk wel aanvullen. Alleen, daar hoor je de politiek en ook het CDA niet over. Het is toch veel leuker om je miljoenen te spenderen aan prestigeprojecten, waar geen Katwijker om heeft gevraagd – maar die wel bepaalde belangen dienen. Bij elkaar zo’n dertig miljoen voor de cultuurtempel en een nieuw zwembad. Dat je bijvoorbeeld met tien miljoen euro 800 huishoudens vier jaar lang drie uur per week huishoudelijke thuiszorg kunt geven, daar denken we maar niet aan. En dus wachten we gewoon maar op het pannetje erwtensoep dat het CDA de arme oudjes gaat aanbieden als het vriest. ‘Als het volk geen brood heeft, waarom eet het dan geen cake?’, riep Marie Antoinette, en het CDA knikt instemmend. Martin van Duijn, Katwijk

3

Erkentelijkheid voor belangeloze inzet

Erepenning voor Ruud van Rijn en Margreeth Boesaard-Pommer ‘Een noeste werker voor wie geen moeite te veel is om dingen goed te regelen.’ ‘Het is uitzonderlijk dat iemand zo’n grote persoonlijke inzet heeft.’ Met die typeringen zette burgemeester Jos Wienen vorige week donderdag twee Katwijkers in het zonnetje en beloonde hun inzet met een de gemeentelijke Erepenning: Ruud van Rijn en Margreeth Boesaard-Pommer. Met de Erepenning spreekt de gemeente haar erkentelijkheid uit voor de belangeloze inzet en harde werk van deze twee dorpsgenoten. Van Rijn is sinds 1998 bestuurslid van de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn en helpt al vijftien jaar mee aan het organiseren van de feestweek. Maar daar bleef het niet bij. ‘Van Rijn kreeg de opdracht het archief van de Oranjevereniging wat te ordenen en raakte zo langzaam maar zeker gegrepen door interesse in de geschiedenis’, aldus Wienen. Die interesse leidde tot een boek over de geschiedenis van De Roskam. Vervolgens kwam er ook nog een boek over de geschiedenis van de Oranjevereniging zelf. Tenminste, dat was de bedoeling. Wienen: ‘Het groeide uit tot een mooi uitgevoerd boek over de geschiede-

Foto: Piet van Kampen

Populisme

donderdag 9 januari 2014

Margreeth Boesaard-Pommer en Ruud van Rijn met de Erepenning, de bijbehorende oorkonde en bloemen.

nis van Katwijk aan den Rijn: Kroniek eener Heerlijkheid’. Margreeth Boesaard-Pommer ontving de Erepenning voor haar inzet voor de – door haar opgerichte – stichting Open Hearts for Kids. Die stichting zet zich om zieke kinde-

ren uit ontwikkelingslanden in Nederland een noodzakelijke behandeling te laten ondergaan. ‘De operatie vindt plaats in het LUMC en mevrouw Boesaard begeleidt de kinderen tijdens hun ziekenhuisopname en neemt de kinderen daarna 1 tot 3 maanden in huis’, ver-

telde Wienen. De burgemeester sprak over de grote persoonlijke inzet van mevrouw Boesaard. ‘Des te meer bijzonder als je bedenkt dat zij zelf ook 5 kinderen heeft, een baan in het Diaconessenhuis en daarnaast ook te kampen heeft met eigen gezondheidsproblemen.’

Politieke Social Media-index

Extra geld voor bestrijden armoede

Hoe populair zijn de Katwijkse politieke partijen. Dat wordt natuurlijk op woensdag 19 maart duidelijk bij de gemeenteraadsverkiezingen. De redactie keek nu alvast op Facebook en Twitter om de populariteit van de Katwijkse politieke partijen af te meten aan respectievelijk het aantal ‘Likes’ en ‘Volgers’, de Katwijkse PSM-index.

Een extraatje van 34.500 euro. Dat ontving de gemeente Katwijk onlangs van de rijksoverheid. Een extraatje voor de bestrijding van armoede en schulden. Dat komt goed van pas, want ook in Katwijk neemt door de crisis het aantal mensen met schulden toe. En daardoor neemt de druk op de schuldhulpverlening eveneens toe. De gemeente verdeelt de extra bijdrage over enkele organisaties die zich met schuldhulpverlening bezig houden, zoals Grip op de Knip en Kwadraad maatschappelijk werk. Dat zijn de zogenaamde ‘ketenpartners’ van het gemeentelijk Budget Informatie Punt waar iedereen terecht kan voor advies over geldzaken. Kwadraad richt zich onder meer op

CDA Katwijk is, net als in de gemeenteraad, de grootste op social media, hoewel SGP Katwijk (Wim van Duijn) net iets meer volgers heeft op Twitter. Facebook is onder de SGP Katwijk-volgers niet erg populair. ChristenUnie Katwijk scoort ook hoog, net als de VVD Katwijk, hoewel bij die laatste het aantal FBLikes aan de lage kant is. PvdA Katwijk is als partij niet actief op Twitter, de beide PvdA-raadsleden wel. Hart voor Katwijk (HvK) heeft wel volgers op Facebook, maar nog niet op Twitter. Die is nog maar net in de lucht. D66 Katwijk doet het voor een relatief onbekende nieuwkomer best goed en nieuwkomer KiesKatwijk (KK) timmert ook flink aan de weg. De redactie heeft OPA Katwijk nog niet kunnen vinden op Facebook of Twitter. Er zijn ook raadsleden en wethouders op persoonlijke titel actief op Twitter, Facebook of met een Blog. Voor zover bekend is burgemeester

Jos Wienen niet actief op social media.

Likes*

Volgers*

CDA 182 VVD 31 CU 133 GB 122 SGP 82 PvdA 99 HvK 83 D66 32 KK 10 OPA ---

479 379 358 122 493 --0 72 39 ---

* PSM-index op 2-1-2014 De redactie van deze krant volgt de PSM-index tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart.

budgetbegeleiding en het project Broodnodig. Grip op de Knip zorgt voor ‘schuldhulpmaatjes’ die mensen begeleiden met als doel inzicht te krijgen in de financiële situatie. Door de crisis neemt het aantal mensen met een hulpvraag toe. ‘Bij beide staat de hulpverlening onder druk, met het gevaar van het ontstaan van wachtlijsten’, staat in de nota van het college van burgemeester en wethouders. ‘Door de inzet van deze middelen wordt een wachtlijst voorkomen en kunnen de klanten goed geholpen worden.’ Op de site van Grip op de Knip is te lezen, dat het aantal schuldhulpmaatjes in 2013 verdubbeld is: van 15 maatjes naar 32. Dankzij de extra rijksbijdrage kunnen die nieuwe maatjes opgeleid worden.


www.northgo-college.nl

INFO AVONDEN VOOR OUDERS

WOENSDAG, DONDERDAG 15 & 16 JANUARI AANVANG 19:30 UUR, ZAAL OPEN VANAF 19:00 UUR

E G E L L O C O G H T R O N J I J R A A W DE SCHOOL ! T L E O V S I U JE TH

OPEN DAG

VOOR LEERLINGEN & OUDERS

ZATERDAG 25 JANUARI

DOORLOPEND PROGRAMMA VAN 10:00 TOT 13:30 UUR

mavo, havo, vwo Duinwetering 107 Noordwijk T (071) 368 18 40 info@northgo-college.nl @NorthgoCollege

Nr. 61 € 247.100,–

IL AA RU KB IN REE SP

Nr. 41 € 247.100,–

R

ZOMEREIK

BE

LAATSTE APPARTEMENTEN!

Download de Northgo-App op je smartphone!

Park Rijnsoever

STERK IN PRIJS VERLAAGD! VANAF € 225.000,– v.o.n. Oplevering inclusief complete badkamer, toilet en keuken.

Nr. 55 € 225.000,–

Bezoek de modelwoning.

Nr. 71 € 225.000,–

Zomereik, Park Rijnsoever

PROFITEER VAN ALLE VOORDELEN VAN HET VORM RUIM LEVEN - PROGRAMMA® • Woon goedkoper door het VORM Ruim Leven-programma® Met de VORM Non-Profit Hypotheek® en het VORM Verzekeringspakket.

• Geen zorgen over de verkoop van je bestaande huis door onze Garantieregeling Inruil tegen 100% marktwaarde. Alles weten over dit unieke nieuwbouwproject? Kijk op www.woneninzomereik.nl

INCLUS I KEUKENEF  CHEQU E t.w.v.

(078) 642 15 00

€ 5.000

,

(071) 405 16 16

EEN VORMHUIS. WOON BETER, LEEF GOEDKOPER


nieuws

DE KATWIJKSCHE POST

I

k constateer dat de naam van de gemeente bij nieuwe lokale politieke groeperingen niet taboe is.’ Dat zei burgemeester Jos Wienen vorige week in zijn toespraak op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. En inderdaad dragen drie nieuwe partijen vol trots de naam Katwijk: Hart voor Katwijk, KiesKatwijk en OPA Katwijk. De burgemeester zei ook, dat Katwijk een ‘opmerkelijke stabiliteit in de gemeenteraad’ heeft. Om daar direct aan toe te voegen, dat er overal in Nederland ‘enorme verschuivingen’ zijn bij verkiezingen. ‘We zullen zien hoe dat zich bij de raadsverkiezingen vertaald in Katwijk’, zei de burgemeester voorzichtig. Voorzichtigheid is inderdaad geboden, want wij kunnen op woensdag 19 maart in Katwijk op tien partijen stemmen. Dat zijn de gebruikelijke partijen als CDA, ChristenUnie, GemeenteBelangen, PvdA, SGP en VVD, maar ook nieuwe partijen als Hart voor Katwijk, KiesKatwijk, D66 en OPA Katwijk. OPA is de nieuwste loot aan de stam. OPA. Ik moet er nog even aan wennen. OPA klinkt zo oud. Ik zie dan een beweging van allemaal krasse knarren voor me. Grijze haren en kale hoofden. Van die mannen die dagelijks op de Boulevard de toestand in de wereld bespreken. Die associatie met oud is zo gek niet, want OPA staat voor Ouderen Politiek Actief. Maar wanneer ben je een oudere? In mijn beleving is dat vanaf een jaar of 65. Tot mijn grote schrik, staat er op de site van OPA iets over 45 jaar! Da’s niet zo mooi, want dan val ook ik onder die doelgroep en zo oud voel ik mij helemaal niet. Ja, hooguit na een pot voetbal met de jeugdige nazaten, maar een OPA voel ik mij zeker niet. Een andere partij met Katwijk in de naam is Hart voor Katwijk met frontvrouwe Anita van Ginkel. Van Ginkel heeft al proef kunnen draaien, na haar gedwongen vertrek uit de VVD. Ik ben zeer benieuwd naar haar verkiezingsprogramma. Dat komt later deze maand. Zou er veel verschil zijn met het program van de VVD? Deze partij heeft in het logo natuurlijk een hart verwerkt. Doet me een beetje denken aan het logo van Becel. Had die ook niet zo’n slogan van ‘kies gezond, kies Becel’? Of ben ik in de war vanwege die andere nieuwe partij met Katwijk in de naam? KiesKatwijk van Jaap Haasnoot. Ooit raadslid voor de PvdA, maar daar wil hij liever niet steeds aan herinnerd worden. Haasnoot heeft grootse plannen voor zichzelf en zijn partij. Het moet allemaal anders! Het moet beter! Ja, ja, waar heb ik dat vaker gehoord. Hart voor Katwijk en KiesKatwijk hebben trouwens meer gemeen dan alleen de naam Katwijk. Zowel Van Ginkel als Haasnoot denkt zeer groot te worden. Zo groot, dat zij ook echt verschil kunnen maken. Heel stoer om dat te roepen natuurlijk, maar echt verschil kun je als 1 partij alleen maken, als je meer dan de helft van het aantal zetels in de wacht weet te slepen. Dat zie ik zo 1-2-3 niet gebeuren. En wat blijft er dan nog over? Precies: samenwerken. Afspraken maken. Water bij de wijn doen. Zoals dat gaat in de politiek, in de samenleving. Ik wacht met spanning af. criticaster@katwijkschepost.nl

Meerburgfonds: in 25 jaar ruim 190.000 euro uitgereikt

De winnaars en bestuursleden op een rij: Jan Bakker (Vereniging Oud-Valkenburg), Annelies Bakker, Pieter van der Ham (Stichting Nationaal Smalspoor), Marjolein Meerburg (Meerburgfonds), Hans Schonenberg (Stuurgroep Canon van Katwijk), Joke Slings (Kunstvereeniging Katwijk), Luc Ouwehand (Meerburgfonds), Ben Kalshoven (Vrijwilligers Oude Kerk) en burgemeester Jos Wienen (Meerburgfonds).

Voor de 25ste keer werden voorafgaand aan de gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie de Meerburgprijzen uitgereikt. ‘In die 25 jaar hebben we voor 191.410 euro aan prijzen uitge-

reikt’, vertelt Marjolein Meerburg, kleindochter van de naamgever van de prijs. ‘We hopen nog zeker 25 jaar door te gaan.’ Marjolein Meerburg nam vorige week donderdag

de honneurs waar voor haar vader Arend Meerburg, die vanwege medische redenen niet aanwezig kon zijn. De D.F.E. Meerburgprijs is een jaarlijkse geldprijs die wordt toegekend aan personen of instellingen uit de gemeente die zich voor culturele-, industriële- of handelsactiviteiten bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. ‘We ontvangen vaak ook aanvragen voor sociale doelen, maar die vallen helaas buiten de doelstelling’, aldus Meerburg. Uit de 22 aanvragen voor de 25ste uitreiking zijn er 6 gehonoreerd: Smalspoor Valkenburg (1.500 euro), Vrijwilligers Oude Kerk (500 euro), Annelies Bakker (1.000 euro),

Kunstvereeniging Katwijk (500 euro), Stuurgroep Canon van Katwijk (1.000 euro) en Vereniging Oud-Valkenburg (1.000 euro). Voor de volgende uitreiking in 2015 heeft Meerburg nog een tip: Kustwerk Katwijk. ‘Dat trekt veel aandacht en zorgt voor een positieve uitstraling van Katwijk. Wat kun je daar om heen verzinnen om het nog beter te promoten?’ Als er mensen zijn die initiatieven hebben ontwikkeld op dit vlak en in aanmerking willen komen voor een Meerburgprijs, dan verzoekt zij hen zich te melden bij het bestuurssecretariaat van de gemeente Katwijk, bestuurssecretariaat@katwijk.nl.

Onderwijshuisvesting of luxe lantaarnpalen

Foto: pr

Water bij de wijn

5

Foto: Adrie van Duijvenvoorde

KP cursief

donderdag 9 januari 2014

Katwijk loopt weer warm voor NL DOET NL DOET is de grootste landelijke vrijwilligersactie waar ook onze gemeente de afgelopen jaren aan mee heeft gedaan. In 2014 wordt NL DOET gehouden op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart. Bent u nieuwsgierig geworden naar NL DOET? Wilt u meedoen maar weet u niet goed hoe u dit aan moet pakken? Dan bent u van harte welkom op de informatiebijeenkomst op maandagavond 20 januari. Tijdens deze avond hoort u wat NL DOET inhoudt en wat het voor uw organisatie/bedrijf kan betekenen. Wat komt er allemaal bij kijken en wat moet u doen om de kans op succes te vergroten. Korfbalvereniging Madjoe, dansclub Sjansee, Asareel, het Lichtpunt,

De Brug, het Smalspoormuseum, Huize Salem, Wijkraad Rijnsburg en De Wilbert doen ook mee en hebben hun klussen al aangemeld op de website van NL DOET. De bijeenkomst start om 19.30 uur en in de kerkzaal van Huize Callao, Callaoweg 1 in Katwijk. De zaal is open vanaf 19.15 uur en de entree is gratis. NL DOET is een initiatief van het Oranjefonds. Het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) Katwijk is intermediair in deze gemeente. Wilt u komen? Geef dit dan even door aan info@vipkatwijk.nl of op: 071 7600310 (van dinsdag t/m donderdag). De bijeenkomst gaat alleen door bij voldoende belangstelling.

In de bestuursrapportage 2013 van de gemeente Katwijk staan zorgbarende opmerkingen voor 2014, over het tekort aan budget onderwijshuisvesting, voorwaardelijk voor een gezond leer-leefklimaat voor onze kinderen. SGP-raadslid Dirk Remmelzwaal heeft hierover vragen gesteld aan het College, echter deze vragen missen de kern van het probleem: de verantwoordelijkheidsrol van de gemeente en wat hieraan te doen. Het jarenlange achterstallig onderhoud ( het deel waar de gemeente verantwoordelijk voor is) zo blijkt uit landelijk onderzoek, is met name veroorzaakt door gemeenten zelf. De vraag is of dit ook voor onze gemeente zo is? Het antwoord is met grote mate van zekerheid ‘met jazeker’ te beantwoorden. Uit benchmarking blijkt dat de meeste gemeenten (CBS onderzoek) jarenlang veel geld hebben achtergehouden en de financiële toebedeelde middelen niet volledig hebben gebruikt voor het op orde brengen en houden van gezonde leefbare schoolgebouwen voor onze jeugd, waaronder mogelijk ook Katwijk. Het overschot is in de algemene reserve terecht gekomen en/of – gechargeerd - aan luxe lantaarnpalen besteed. Het Rijk rekent gemeenten nu af op het aantoonbaar achterhouden van financi-

ële middelen, berekend 253 miljoen euro in totaal over de 403 gemeenten. Deze middelen gaan direct naar schoolbesturen per 1 januari 2015 en worden afgenomen van onverantwoordelijke bestuurders. Wethouder Mostert komt in januari 2014 met beantwoording van de vragen ‘achterstallig onderhoud onderwijs gebouwen’ in Katwijk en het tekort aan financiële ruimte ter verbetering. Wenselijk is dat bij beantwoording inzichtelijk wordt over de jaren 2009 t/m 2013 of financiële middelen voor verbetering van onderwijsgebouwen daadwerkelijk volledig zijn besteed (over 4 jaren terugkijkend aangezien niet elk jaar hetzelfde zal zijn m.b.t. inkomsten en uitgaven). En als er sprake is geweest van een structureel overschot over deze jaren hoe dit kan worden ingelopen in het belang van onze jeugd. Vele Katwijkse gezinnen met jonge kinderen maken zich terechte zorgen over de huidige huisvesting. Een Katwijkse Onderwijs Huisvestings Agenda beleidsmatig begroot met voorziene middelen over meerdere jaren kan uitkomst bieden! Het belang hiervan te bestempelen als onontkoombare en onuitstelbare uitgaven voor komende jaren. Eco van Efferink, (verkiesbaar) Lijstduwer VVD Katwijk


 FAMILIEBerichten

Bedroefd hebben wij op Nieuwjaarsdag afscheid moeten nemen van onze dierbare oom

Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie. Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Katwijksche Post. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF). Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Cor Guijt Het is gedaan En nu nog maar alleen het lichaam los te laten Wij geven u kennis van het overlijden van onze lieve moeder en grootmoeder

Cornelia Schaap - Vooijs - Corrie weduwe van Pieter Schaap * Katwijk, 27 april 1922 † Katwijk, 5 januari 2014

Wij wensen Cobie, Kees, Paula en Jamie veel sterkte. Cor (in liefdevolle herinnering) en Mica Pronk Nathalie en Mark Jerren en Jinthe Jannie en Adriaan Durieux Aad en Chantal Dominique en Kevin Gert en Marcella Tim Martin en Eline

We zullen Cor missen !!

Pauline en Ian Edith en Albert Nora

Uw genade is mij genoeg

Leentje jacoba van der PLas- van den oever

André en Katja Tim en Kelly Erwin

Dankbaar voor wat hij in zijn leven voor ons heeft betekend, geven wij u kennis van het overlijden van onze behulpzame buurman en vriend

Katwijk, 01-01-2014

Verdrietig zijn wij om het overlijden van onze schoonzuster en tante

LENIE VAN DER PLASVAN DEN OEVER

Correspondentieadres: Kerkstraat 50 2223 AK Katwijk Tel. 06 40167321

Jannie van der Plas-Hoek Hans en Inge

Wij nodigen u uit samen met ons haar te gedenken op vrijdag 10 januari om 11.00 uur in de Dorpskerk, Kerklaan 12 te Katwijk aan den Rijn. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de naastgelegen begraafplaats. Na afloop ontmoeten wij u graag terug in de kerk en is er gelegenheid tot condoleren.

Nan de Mooij

Alt en Lenie Katwijk, 3 januari 2014

Mies Schoneveld

uitvaartbegeleiding J. van der Vegtstraat 63, 2225 TR Katwijk

uitvaartbegeleiding

In samenwerking met Jacoline Imthorn

’Met aandacht voor details’ Betrokken - Meelevend - Zorgvuldig

UITVAARTONDERNEMING

Opbaren mogelijk in familiekamer

DC VIS & ZN

met een eigen sleutel toegang wanneer U dat wenst

Uitvaartverzorger: Huig van Duijn Betrokkenheid en persoonlijke aandacht Kantoor: Hartweg 33, 2221 PV Katwijk Dag en nacht bereikbaar

Samen met u zoeken naar een persoonlijke invulling van het afscheid. Gebruik van “Het Afscheidshuis” is mogelijk. Dag en nacht bereikbaar 071 - 4018970 / 06 - 204 63 336 Marinus Poststraat 17, 2235 XA Valkenburg

www.nandemooij.nl

tel. 071 4074440 mobiel 06 12507285 uitvaart@dcvis.nl www.dcvis.nl Thuis opbaring Volledig verzorgde uitvaarten

Voorstraat 96a, 2225 ET Katwijk aan Zee E-mail: info@theovanderplas.nl www.theovanderplas.nl

Aldert hAAsnoot

Wij wensen Jack en zijn gezin heel veel sterkte. Familie Stultiens Familie van der Plas en kinderen

Dag en nacht bereikbaar Tel. 06-12091112 of 071-4012528

Cees Pronk

Na langdurig geduldig dragen lijden is van ons heengegaan, onze lieve zus en schoonzus

Arie † en Dicky Wim † Alie en Henk Jaap en Conny Cobie en Wim Gerard en Marianne Nel en Kees

Persoonlijk en betrokken

DAMO DAMO g r a f m o n u m e n t e n

071-4018779

(24 uur bereikbaar) www.miesschoneveld.nl

Omdat een uitvaart meer is dan afscheid alleen... U ITVAARTVE R ZO R G I N G N O O R DW I JK

071 364 6006 • www.barbaranoordwijk.nl

Uw uitvaartleiders: Annemarie Hazenoot & Areen van der Plas Dag & nacht bereikbaar: 071 364 6006

Een blijvende herinnering g aan r a f m o ndierbare u m e n t e n uw Een blijvende herinnering aan uw dierbare

IN- EN VERKOOP OUD IJZER & METALEN De Scheysloot 81, 2201 GN Noordwijk Telefoon: 071-4031800

GEOPEND: alle werkdagen geopend zaterdagochtend geopend

Johan Chrispijn Tandprothese specialisten

U kunt in alle rust de gedenkstenen bekijken in onze showtuinen

Cleijn Duinplein 4 2224 AX Katwijk Tel 071 40 76 008

Open: ma - vr: 9.00 - 17.00 uur, za: 9.00 - 12.00 uur.

U kunt inAmpèrestraat alle rust de2, gedenkstenen 2181 HB Hillegombekijken onze T 0252 520 329 F in 0252 516showtuinen 492 info@damonatuursteen.nl Open: ma - vr: 9.00 - 17.00 uur, za: 9.00 - 12.00 uur.

Havenpoort 1 2171 HH Sassenheim Tel 025 22 22 977

WWW.DAMONATUURSTEEN.NL

Ampèrestraat 2, 2181 HB Hillegom T 0252 520 329 F 0252 516 492 info@damonatuursteen.nl WWW.DAMONATUURSTEEN.NL

wij de passie, u het beste resultaat!

www.johanchrispijn.nl


nieuws

DE KATWIJKSCHE POST

Een bijzondere ontmoetingsavond, waarop lokale schrijvers zichzelf en hun boek(en) presenteren aan hun lezerspubliek en lezers volop de gelegenheid krijgen kennis te maken met schrijvers uit hun woonplaats. In 2012 hield de bibliotheek voor de eerste keer dit feestje met schrijvers en lezers en dat werd een doorslaand succes. Meer dan 25 lokale schrijvers en hun boeken kregen een platform aangeboden om zich te laten zien. Intussen hebben zich voor de nieuwe ronde in 2014 alweer heel wat schrijvers aangemeld bij de bibliotheek maar er zijn vast nog meer auteurs uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg te vinden die een boek(je) hebben gepubliceerd, hetzij bij een uitgever, hetzij in eigen beheer. Het maakt niet uit of het om fictie, poëzie, non-fictie of kinderboeken gaat: alle schrijvers zijn van harte uitgenodigd om hun werk onder de aandacht te brengen en met hun lezers van gedachten te wisselen. Het wordt een feestelijke en ontspannen avond met als doel schrijvers en lezers bij elkaar te brengen. Dat gebeurt in een marktachtige ambiance waarbij bezoekers van het ene schrijverstafeltje naar het andere ‘hoppen’. Tijdens het centrale gedeelte verzorgt een aantal schrijvers op het podium een korte en verrassende voordracht. Verder is er een uitgebreide Katwijkse boekentafel van boekhandel Van den Berg en natuurlijk wordt er gezorgd voor een hapje en een drankje. Muzikale omlijsting van de avond is in handen van het bandje The Microwaves van de Gemeentelijke Muziekschool Katwijk. Bent u zo’n schrijver die graag acte de présence geeft op deze gezellige avond in de bibliotheek, dan kunt u zich nu aanmelden. Voor aanmelding/informatie kunt u mailen met Bibliotheek Katwijk: schrijversavond@bibliotheekkatwijk.nl. In verband met de beschikbare ruimte, wordt er bij teveel aanmeldingen een selectie gemaakt. Zaak om er snel bij te zijn. Voor lezers die nu al enthousiast raken voor dit Lezers- en schrijversfeest en erbij willen zijn: u kunt kaarten al kopen. Aan de balie van onze bibliotheekvestigingen of via de www.bibliotheekkatwijk.nl. Toegangskaarten kosten € 3,- voor leden van Bibliotheek Katwijk en anders € 6,-.

dalleve

Onroerend goed. In een niet zo ver verleden werd dat nog gezien als een rijk bezit, maar in tijden van crisis wordt het al gauw een last. Zeker als de waarde er van snel daalt of als je er het liefst van af wil en het onverkoopbaar blijkt. Bibliotheek Katwijk kan er over meepraten. Die zit met twee gebouwen in haar maag: de voormalige bibliotheek aan de Smitstraat in Rijnsburg en die aan de Fresiastraat in Katwijk aan den Rijn. Het gebouw aan de Smidstraat staat sinds april vorig jaar leeg; nadat de bibliotheek haar collectie heeft ondergebracht in gemeenschapshuis De Burgt aan het Burgemeester Koomansplein. De bibliotheek aan de Fresiastraat sloot bijna twee weken geleden, op 31 december, haar deuren. Van de ongeveer 12.000 boeken gaat de jeugdcollectie naar de Bibliotheek op School (BoS) en de rest wordt gebruikt als aanvulling van andere collecties of wordt tijdelijk opgeslagen.

Nieuwe structuur

De leegstand van het bibliotheekbezit is het gevolg van de nieuwe bibliotheekstructuur. Die structuur bestaat uit een grote hoofdvestiging in het zeedorp, het liefst ondergebracht in het omstreden Cultuurhuis aan Zee, en kleinere nevenvestigingen in de andere dorpsdelen, ondergebracht in de gemeenschapshuizen, zoals in De Burgt. Het is de bedoeling dat De Terp in Valkenburg en Tripodia in de Hoornes worden omgevormd tot zo’n multifunctioneel centrum. Het bibliotheekbestuur en -directie hebben weliswaar zelf gekozen voor dat nieuwe vestigingsbeleid,

Het bibliotheekpand aan de Fresiastraat in Katwijk aan den Rijn is sinds 1 januari gesloten.

maar wel onder druk van een bezuiniging van twee ton op jaarbasis vanaf 2014. Die korting hing als het spreekwoordelijke Zwaard van Damocles boven het hoofd van die gesubsidieerde organisatie. Niets doen was geen optie en onder druk van de opgelegde subsidiekorting wordt alles vloeibaar.

Verplichtingen

De beide leegstaande gebouwen hebben volgens de begroting van Bibliotheek Katwijk een gezamenlijke getaxeerde waarde van ruim een miljoen euro. En zolang die gebouwen niet verkocht zijn, moet de bibliotheek natuurlijk wel haar hypothecaire en andere betalingsverplichtingen (nuts, verzekeringen,

etc.) nakomen. Dat kost enkele tienduizenden euro’s per jaar. De kosten van de Smidstraat worden voorlopig betaald door de gemeente, omdat de bibliotheek die kosten niet kan opbrengen. Er zijn gesprekken gaande om die bibliotheek te betrekken bij de gewenste nieuwbouw van de Koningin Emmaschool. De kosten van de bibliotheek Fresiastraat moet de bibliotheek wel zelf blijven betalen. Ook daarvoor zijn gesprekken met mogelijke gegadigden, maar zolang die gebouwen leeg staan, kosten die geld.

Cultuurhuis

Het is de bedoeling dat ook de bibliotheken in de Hoornes en Val-

Brandweer Katwijk naar Hollands Midden

Foto: pr

Bibliotheek Katwijk is op zoek naar schrijvers uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Op woensdagavond 12 maart organiseert de bibliotheek voor de tweede maal een Katwijks lezers- en schrijversfeest in de Hoofdbibliotheek.

Bezuiniging bibliotheekwerk zorgt voor leegstand gebouwen

Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Katwijks lezers- en schrijversfeest

7

donderdag 9 januari 2014

GB fris naar verkiezingen Geen georganiseerde nieuwjaarsduik in Katwijk in 2014 maar vast en zeker de wens van Piet de Vries om deze weer ouderwets gezellig op de Katwijkse evenementenkalender te krijgen voor 2015. Want dat er een behoefte is aan deze zilte traditie bleek uit de vele families, vriendengroepen en gezinnen die op geschikte strandplekken het water in renden voor hun eigen nieuwjaarsduik. GemeenteBelangen kon natuurlijk niet achterblijven en onder de slogan ‘Ren mee met GB naar de zee’ werd om 14.45 uur verzameld bij Scum, nieuwjaarsknuffels werden eerst uitgedeeld en blij geïncasseerd en bijna zichtbaar huppelend

werd de wandeling naar het strand gestart. Het werd een sportief, tenen-tintelend begin van 2014 door GB waar we er met elkaar ook een mooi, betrokken, positief gestemd politiek jaar van gaan maken. Het eerste mikpunt is woensdag 19 maart 2014, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, waar GemeenteBelangen een pakkende en bevlogen campagne voor heeft uitgewerkt. Het verkiezingsprogramma ‘GemeenteBelangen… oog voor ieders toekomst!’ wordt op vele manieren aan de inwoners van Katwijk gepresenteerd. Ingezonden GemeenteBelangen

Brandweer Katwijk maakt sinds 1 januari deel uit van de Brandweer Hollands Midden. In de praktijk zal de inwoner van de gemeente Katwijk niet zo veel merken van de overgang. Bij de vorming van de Brandweer Hollands Midden op 1 januari 2011 heeft het gemeentebestuur van Katwijk er voor gekozen haar brandweerkorps zelfstandig te laten voortbestaan en niet mee te gaan in de toenmalige regionalisering van de brandweer in de Veiligheidsregio Hollands Midden. Na de wijziging van de Wet Veiligheidsregio’s in september 2012 werd ook de gemeente Katwijk verplicht haar brandweerkorps onder te brengen bij de Brandweer Hollands Midden. Alle personeelsleden, zowel beroeps als vrijwillig, van Brandweer Katwijk hebben inmiddels een werkplek gekregen bij de Brandweer Hollands Midden. De drie kazernes in Katwijk (Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg) zullen, net als voorheen, zo snel als mogelijk is uitrukken als de brandweer nodig is. Daarnaast zal de brandweer haar rol binnen de risicobeheersing blijven vervullen. Omdat de meeste beroepsmedewerkers een andere functie of werklocatie hebben gekregen, zullen er wellicht wel nieuwe gezichten bij de brandweerzorg betrokken zijn.

kenburg binnen afzienbare tijd gaan verhuizen naar de gemeenschapshuizen en hun huidige locatie sluiten. In Valkenburg kost dat geen pijn, want dat is een huurpand, maar de bibliotheek Hoornes-Rijnsoever is eigendom (€775.000 taxatiewaarde). Of dat gebouw verhuur- of verkoopbaar is, moet nog blijken. En als het plan van de gemeente doorgaat voor het geoogde nieuwe Cultuurhuis aan Zee, waar de hoofdbibliotheek de belangrijkste gebruiker van moet worden, dan komt ook het huidige pand aan de Schelpendam leeg. Dat heeft een getaxeerde waarde van 2,1 miljoen.

KOMIJNENKAAS ZACHT BELEGEN

7.

95

Kilo

Lekker en niet duur!

Gratis boter, kaas en eieren! Vul hieronder uw naam en adres in en lever deze advertentie vrijdag in bij ons op de markt en maak kans op een kilo gratis Hollandse kaas naar keuze plus  2 pakjes roomboter en 10 eieren. De winnaar staat in de advertentie van volgende week. Naam ............................................................. Adres ............................................................. ..........................................................................


politiek

DE KATWIJKSCHE POST

De gemeente Katwijk gaat begin februari een snelbalie openen voor rijbewijzen en paspoorten. GemeenteBelangen (GB) stelde dat vorig jaar mei in de media al voor. GB publiceerde toen onder andere een verslag van een fustenchef en een lijnrijder die veel tijd waren kwijt geraakt aan de nieuwe openingstijden van de publieksbalie. Baliemedewerkers hadden hen bovendien op onvriendelijke manier een lesje geleerd. Het nieuwe rijbewijs lag klaar, maar de baliemedewerkers overhandigden het niet, omdat deze inwoners geen afspraak hadden gemaakt. GB hielp hen met een klacht in te dienen en stelde bovendien raadsvragen. Het resultaat is dat in februari 2014 de gemeente Katwijk een snelbalie opent zodat inwoners niet langer onnodig tijd kwijt zijn aan het vernieuwen van hun rijbewijs en paspoort. ´Beter laat dan nooit´, is het credo van GB. De conclusie van GB is dan ook …wilt u iets verbeteren aan de werkwijze van de gemeente, dien een klacht in en informeer ons. Het werkt, maar niet direct! Geert Diemer, Steunfractie GemeenteBelangen

––––––––––

Grip op de Knip Katwijk biedt inwoners van Katwijk hulp bij financiële problemen of schulden. www.gripopdeknipkatwijk.nl of 06 22062590.

9

‘Nieuw bestuur vraagt om nieuwe mensen met frisse blik’

KiesKatwijk wil oude politiek opschudden ‘KiesKatwijk is opgericht, omdat we denken dat het anders en beter moet in Katwijk. De wereld is blijvend veranderd. En als onze wereld verandert moet ook het gemeentebestuur veranderen.’ Dat zegt Jaap Haasnoot, oprichter en lijsttrekker van die nieuwe politieke partij die in maart meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen. ‘In Katwijk wordt door slechts enkele mensen bepaald wat er in onze gemeente gebeurt. Ze zijn al te lang aan het bewind en krijgen te weinig tegengas, zegt Haasnoot strijdvaardig. ‘Als de kiezer daar geen verandering in brengt, gaan straks dezelfde mensen gewoon weer op de oude voet verder. Een nieuw dienstbaar bestuur vraagt dus nieuwe mensen met een frisse blik. Wij willen de kiezers een kans geven om die wisseling van de wacht voor elkaar te krijgen.’ ‘Politici vertellen u steeds weer dat de burger moet veranderen en dat u uw eigen problemen maar zelf moet gaan oplossen. KiesKatwijk is van mening dat vooral het bestuur zelf moet veranderen en ons geen problemen, maar oplossingen moet bezorgen. Burgers moeten meer kansen krijgen om invloed op het beleid uit te oefenen. Belangrijk zijn leefbaarheid en een nuttige besteding van ons belastinggeld. Niet alles is verkeerd in Katwijk, maar er is veel ruimte voor verbetering.’ ‘De inwoners worden steeds armer, maar de gemeente gaat gewoon door met uw geld aan de verkeerde

Foto: Dick Hogewoning

Voorzet GB na negen maanden ingekopt

donderdag 9 januari 2014

Jaap Haasnoot over voormalig vliegkamp Valkenburg: ‘Open landschap van deze locatie behouden’.

zaken te besteden. Een gemeentebestuur dat doet wat inwoners vragen had bijvoorbeeld net als Voorschoten al lang een ondertunnelde N206 geregeld. De afgelopen jaren zijn vele miljoenen weggegeven aan de regio Holland-Rijnland voor projecten waar u echt niet op zit te wachten. Katwijk is de melkkoe voor de regio. Er zijn ook miljoenen euro’s besteed aan de inmiddels

utopisch geworden woningbouw op Vliegveld Valkenburg, terwijl er bouwrijpe grond in overvloed is. KiesKatwijk vindt dat we het open landschap van deze locatie moeten behouden.’ KiesKatwijk vindt dat er een nieuwe partij en nieuwe mensen nodig zijn. ‘Anders krijgt u meer van hetzelfde. Onze ambitie is daarom om zo groot te worden dat we ook echt

het verschil kunnen maken.’ Om die klus te klaren heeft KiesKatwijk meer politiek talent nodig. ‘Dat is een hele onderneming. En dus adverteren we ook net als een onderneming om Katwijkers te interesseren om daar aan mee te helpen. Als raadslid of in een andere rol.’ Meer informatie: http://kieskatwijk.nl.

OPA doet mee aan Katwijk raadsverkiezingen De landelijke beweging Ouderen Politiek Actief (OPA) gaat in Katwijk ook meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 19 maart. Katwijker Kees Kraaijenoord is initiatiefnemer van OPA Katwijk, die daarbij wordt geholpen door de landelijke organisatie. ‘OPA Katwijk onderschrijft de doelstellingen van de landelijke beweging en wil zeker ook de mogelijkheden van de vrije politiek onderzoeken’, licht Kraaijenoord toe. Dat

Rubriek

betekent dat kandidaten voor OPA Katwijk grote vrijheid hebben om de wensen van hun kiezers te behartigen. Want het gaat niet om de partij OPA Katwijk, het gaat om de kiezers.’ Waar OPA Katwijk zich voor gaat inzetten, dat moeten ook de kiezers vooral gaan bepalen. Kraaijenoord: ‘Voor de hand liggend onderwerp is ‘levensbestendige’ huisvesting, huizen waar ouderen zo lang mogelijk en zo comfortabel mogelijk kunnen blijven wonen. Ook het ver-

Van de Nederlandse bevolking is 50 procent ouder dan 45 jaar. Die groep ouderen neemt in aantal sterk toe, maar heeft steeds minder invloed, stelt OPA, die ook vindt dat de kwaliteit van leven van een groeiende groep ouderen onder de maat is. Verharding, verarming en verschraling van de totale samenleving is daar het gevolg van. Daar wil de OPA-beweging een halt aan toe-

roepen door vanuit de groep ouderen verandering teweeg te brengen. Dat doet OPA door steun te verlenen aan politieke initiatieven op elk niveau. OPA streeft naar ‘vrije politiek’. Kraaijenoord daarover: ‘De kiezers gaan weer bepalen hoe er leiding wordt gegeven aan onze samenleving. Dat betekent dat coalitie- en partijbelang wijken voor het kiezersbelang. We gaan onze volksvertegenwoordigers, die voor ons het bestuur bepalen en controleren,

zelf kiezen. Geen partijen meer, geen coalities meer. De kiezers bepalen hoe de politiek functioneert’. OPA Katwijk is nog maar net van start gegaan. ‘Net als bij de andere starters is de grootste uitdaging om nog voor het eind van deze maand een kandidatenlijst samen te stellen’, zegt de Katwijkse initiatiefnemer. Hij is daarom nog op zoek naar potentiële kandidaten voor zijn partij en de kieslijst. Geïnteresseerden kunnen met hem contact opnemen (www.opakatwijk.nl).

De impulsen van jonge Johan

N Johan Houwaard wordt in 1954 geboren als één van de elf kinderen van gezin Houwaard, dat woont naast de Nieuwe Kerk. Er ratelen dan nog karren op de keien. Hij heeft zijn herinneringen opgeschreven en gebundeld in De impulsen van Jonge Johan. Ze lezen neemt je mee naar de mooie tijd van de vijftiger en zestiger jaren. De bundel kan je bij hem bestellen via Facebook of aanschaffen bij het Valutahuis in de Voorstraat of boekhandel Van den Berg in Katwijk-Binnen.

schuiven van zorgtaken naar de gemeente is een belangrijke ontwikkeling’.

a een paar weken mocht ik met gips en al naar huis. Het gips zat van mijn tenen tot mijn kruis, want ik had mijn dijbeen gebroken. Ik was dus niet erg mobiel en op enig moment is besloten om mij dan maar in een wandelwagen te zetten en naar de kleuterschool te rijden. Degene die mij uiteindelijk iedere keer naar het Abeelplein moest rijden was onze Truus. Onze Truus is een schorpioen en jarig in november. Zij zat dus op de Oranjeschool boven aan de Schoolstraat want dat was een aprilschool en die lag precies op de route naar het Abeelplein. Op een goede of beter gezegd iets minder goede dag was er iets mis gegaan en waren we te laat van huis vertrokken. Onze Truus duwde de wandelwagen met mij erin uit alle macht de Schoolstraat op, maar bij de Oran-

jeschool aangekomen bleek dat net de laatste leerlingen naar binnen gingen. Onze Truus barstte in tranen uit, want ze was nog nooit te laat op school gekomen. Je moet je realiseren dat ze een nog geen twee jaar ouder was dan ik. Dus nog geen zeven jaar. De bovenmeester, hij reed op een Solex en ze noemden hem de Veldpiep, overzag de situatie direct en riep twee grote meiden van de zesde klas om mij af te leveren bij juffrouw Nel op het Abeelplein. De tranen van onze Truus verdwenen als sneeuw voor de zon, toen ze met de hand van de Veldpiep op haar schoudertje de school binnenliep op weg naar haar klas. Mijn moeder is van eenvoudige komaf, haar vader was eerst kort visser, maar daar kon opoe niet tegen en dus is hij visboer geworden. De armoede, in de tijd dat

mijn moeders vader jong was, nog voor 1900, is duidelijk geworden door een verhaal dat mijn moeder vroeger vertelde. Ik moest er wel om lachen, maar eigenlijk is het ook om te huilen. Haar vader was al een jaar of vijftien, zestien toen hij voor het eerst een tomaat proefde. Toen pas kreeg hij zelf een heel klein beetje van het geld dat hij verdiende. Hij moest wel al mee naar zee met zijn negende, maar daar kreeg hij geen geld voor. Dat was om het eten uit te sparen, dat hij dan niet meer thuis hoefde te eten. Hij had tomaten altijd alleen maar gezien en nooit geproefd. En hij had jaren gedroomd van zijn eerste tomaat. Ze werden naar binnen gebracht bij de vrouw van de dominee, de reder en de bovenmeester. Eindelijk had hij geld om er zelf één te kopen.

Hij had visioenen gehad over het heerlijke, zoete, frisse vruchtvlees, dat hij in zijn mond zou vermalen en gulzig naar binnen zou werken terwijl het sap van zijn kin afgoot. De prijs viel nog tegen. Maar nu had hij hem in zijn hand. Hij liefkoosde met de andere hand de rijpe rode vrucht voordat hij zijn ogen sloot en er een flinke hap van nam. De smaak was niet helemaal, of beter gezegd helemaal niet wat hij er zich van had voorgesteld. Niet te vreten! Hij spuugde zijn mond snel leeg en was zo kwaad dat hij de tomaat over een stapel haringtonnen van meer dan tien meter hoog gooide. Nog nooit had hij zo ver gegooid.


Hoorneslaan 201-203 Katwijk aan Zee (Noord) Telefoon (071) 402 40 85 SPECIAAL KEUZE-AFHAALMENU

Stel zelf uw menu samen en maak drie verschillende keuzes uit onderstaande gerechten: 1. Babi Pangang 2. Tjap Tjoy met kip 3. Ajam Ketjap 4. Thaise kip 5. 4 stokjes saté 6. Pau Cheung Kai (kip met pikante saus) 7. Foe Young Hai

+ 4 mini loempia’s en 2 x nasi of bami

8. Kou-Lou-Kai 9. 2 soorten rundvlees (sambal en ketjap) 10. Ajam Pangang (met kip) 11. Gebakken Pangafilet 12. Babi Pangang spek

22,25

Iedere vrijdag en zaterdag v.a.18.00 uur:

KOM KOM NAAR DE

OPEN DAG OPEN DAG VOORLICHTINGS & & VOORLICHTINGS NAAR DE

AVOND! AVOND!

Chinees, Indisch en Thais lopend buffet € 18,95 p.p. Kinderen t/m 10 jaar € 9,50 p.p. Bij een afhaalbestelling van minimaal € 28,krijgt u van ons een gratis portie kroepoek!

ONBEPERKT ETEN / ALL YOU CAN EAT €17,95 p.p. (Kinderen t/m 10 jaar € 9,50)

Keuze uit 45 verschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen

Ook menumaaltijden 7 dagen per week geopend

www.kamsan.nl

Locatie Leiden

Open Dag

voor leerlingen en ouders

ZONWERING

D.V. zaterdag 18 januari, 09.30-12.00 uur

Voorlichtingsavond voor ouders

D.V. dinsdag 14 januari, Leiden D.V. dinsdag 21 januari, Katwijk (gebouw Tripodia, Hoornesplein 155)

Aanvang 19.45

Aanmelding voor het nieuwe schooljaar sluit op 1 april 2014.

KAPOTTE DAKGOOT? Schroefje los, een thermostaat die blijft hangen, kapotte dakgoot, lekke radiator, druppelende kraan; Grimbergen-Noordermeer BV fixt het. Snel, efficiënt en vakkundig:

071-40 29 200 www.driestarcollege.nl Dieperpoellaan 2, Leiden • T (071) 519 13 33 We zijn een reformatorische school. Onze grondslag is de Bijbel en de reformatorische belijdenisgeschriften, die daarop gegrond zijn. Van de ouders wordt verlangd dat ze deze grondslag onderschrijven. Op het Driestar College kun je de opleidingen vmbo (ook examen), havo en vwo (t/m klas 3) volgen.

OOK STERK IN ’T KLEINE WERK. T: (071) 40 29 200 - F: (071) 40 26 461 E: info@grimbergennoordermeer.nl W. www.grimbergennoordermeer.nl


lokaal

DE KATWIJKSCHE POST

Hoera, we mogen mee denken en krijgen inspraak over het masterplan van het zittende college. Nou aan humor ontbreekt het ze niet zo begin van het nieuwe jaar. Trouwens, een ieder een goed 2014 toegewenst. Dit gelooft toch bijna niemand gezien de recente geschiedenis. Ieder normaal denkend mens had met de fusie van de drie gemeentes op de vrij gekomen grond van de groenteveiling een centrale brandweer garage gecreëerd, een nieuw zwembad in de Zanderij, geen geld weggegooid aan nutteloos onderzoek zeejachthaven, cultuurhuis, etc. Dus als men Katwijk wil redden van het lijden aan grootheid waanzindenken van de coalitie sinds de aandelen van NUON verzilverd zijn, ligt volgens mij de oplossing om met z’n allen in de volgende gemeenteraadverkiezing op het SGP te stemmen. Daar zitten overwegend realisten (het zwembadje en de potenbrekers achter de Oude Kerk zij ze vergeven) en de geschiedenis van deze club vertelt ons dat ze voor Katwijk meer goeds hebben gedaan dan kwaad. Dus bij deze roep ik een ieder met gezond verstand op om op de SGP te stemmen. Gideon Kuijt, Noordeinde 11, Katwijk

GB-spreekuur in Hoornes Passage Leden van de fractie en steunfactie van GemeenteBelangen staan zaterdag 11 januari van 10.00–12.00 uur in de Hoornes Passage om in gesprek te gaan over wat de bewoners van Katwijk–Noord bezig houdt, boeit, waar zij vragen maar ook suggesties over hebben. U kunt zelf de onderwerpen aanreiken, zoals over groen in Katwijk–Noord, de kwaliteit van de fiets- en voetpaden en ontwikkelingen wat betreft Tripodia als gemeenschapshuis. GB vindt het belangrijk te hoe er in alle kernen over de eigen woonomgeving wordt gedacht. Daarom organiseert GB elke week een kernspreekuur. Volgende week is er spreekuur in Valkenburg in De Terp en is het laatste spreekuur over enige weken in de nieuwbouwwijk Duyfrak.

11

Pieter en Ellen de Vreugd voor ‘onbepaalde tijd’ naar Zuid-Afrika

Katwijks stel als vrijwilliger naar sloppenwijkproject Het Katwijkse stel Pieter (33) en Ellen (36) de Vreugd vertrekt komende zaterdag naar Zuid-Afrika. In het plaatsje Jeffreys Bay zetten zij zich als vrijwilligers in voor het project ‘Victory4All’. Een organisatie die kansarme kinderen en jongeren met een beperking uit de sloppenwijken door onderwijs en opvang een veilige haven biedt in een doorgaans destructief milieu.

Vrijwilligersvisum

Na dit werk eerst voor een jaar gedaan te hebben, en vervolgens weer voor de afgelopen vijf maanden in Katwijk te hebben gewoond, gaan zij dit avontuur nu aan voor ‘onbepaalde’ tijd. ‘Het enige dat wij over de periode kunnen zeggen, is dat we op dit moment een vrijwilligersvisum hebben tot januari 2017. Het ligt nog helemaal open’, aldus Ellen. Toch verwacht het stel niet dat ze na een jaar het leven in Katwijk weer op zullen pakken. ‘De afgelopen maanden mochten we met veel mensen praten over hun missie.’ Veel mensen beoordeelde het werk wat zij doen als een roeping. ‘Uiteindelijk zijn we dit woord ook maar gaan gebruiken, maar wel een roeping die nog niet tot in detail bekend is’, vertelt Pieter.

Werkprojecten

Ondanks dat ze gehecht zijn aan het Katwijkse leven, hun familie en vrienden zien ze er toch naar uit om

Foto: pr

Waanzindenken

donderdag 9 januari 2014

Pieter en Ellen de Vreugd: ‘Een roeping die nog niet tot in detail bekend is’.

hun werk in Zuid Afrika weer op te pakken. Pieter gaat zich richten op zogenaamde werkprojecten voor jongeren met een verstandelijke beperking. ‘In Nederland zijn we op dat gebied zo ver, in Zuid-Afrika is voor deze jongeren nog veel winst te behalen met betrekking tot werk op hun niveau’. Ellen zal voor het

grootste deel van de week actief zijn in de administratie van het project. Een onderschoven kindje, omdat de meeste vrijwilligers toch liever bij de kinderen zelf willen zijn.

Bijzondere momenten

Komend jaar gaan Pieter en Ellen iets van hun avonturen delen met

een maandelijkse column in deze krant. Pieter daarover: ‘Het leven in Zuid-Afrika is zo anders dan wij gewend zijn in Katwijk. Dit zorgt dagelijks voor bijzondere momenten. De Katwijkers hierin meenemen, lijkt ons erg leuk’. U kunt Pieter en Ellen ook volgen op hun website: www.pieterenellen.nl.

Zaag Stam Door In zijn laatste column wenst Stam ons een jaar met God toe. En ook veel heil en zegen. Wie dan verwacht dat Stam zijn column vervolgt in diezelfde vrome trant, komt bedrogen uit. Hij kan niet wachten om wederom het CDA te fileren op een manier die in mijn beleving weinig christelijk is. Stam afficheert zich als columnist voor De Katwijksche Post. Een columnist is iemand die zijn persoonlijke visie mag geven in een

krantenkolom. Die krijgt van de redactie veel ruimte om te provoceren om zo een discussie op gang te brengen. Die provocaties moeten dan wel gefundeerd zijn. En dat is wat Stam helemaal niet doet. Hij roept maar wat over het vliegveld Valkenburg, of het Cultuurhuis, of de tunnel, zonder kennis van zaken en zonder ook maar één argument aan te dragen voor zijn getoeter. Populisme is wat Stam bedrijft, en

daar kennen we er in dit land meer van. Ze dragen niet bij aan een inhoudelijke discussie over onderwerpen die op zichzelf al ingewikkeld genoeg zijn. Ik snap daarom niet waarom De Katwijksche Post zoveel ruimte biedt aan iemand die zijn eigen schrijfsels beschouwt als ‘zwaar overgewaardeerd’, en zelf al aangeeft dat het ‘minimale columns’ zijn. Zoveel ruimte voor zoveel gekwaak van een dominee die zijn

preekstoel heeft verlegd naar De Katwijksche Post. Ik mag hopen dat De Katwijksche Post zelf snel tot inkeer komt en de lezers inhoudelijk betere columnisten biedt dan deze dominee Stam. Laat Stam zijn schrijfsels voortaan maar vervolgen op Twitter of zijn eigen Facebookpagina. Hij krijgt van mij het heilige kruis na. Ineke Ouwehand Katwijk aan den Rijn

Afgelopen dinsdag was ik aanwezig bij de altijd drukbezochte nieuwjaarsreceptie van de Katwijkse Ondernemers Vereniging. Onder­ nemers blikten terug op het afge­ lopen jaar en keken vooruit op het jaar dat voor ons ligt. Onder het genot van een hapje en drankje werd ook vooral bijgepraat en kennisgemaakt. Traditiegetrouw is de maand januari de maand van de nieuwjaarsrecepties, de borrels en netwerkbijeenkomsten. Voor de een altijd een feestje om naar toe te gaan, de ander gaat met lood in zijn schoenen omdat “het moet”. Toch is netwerken bij uitstek een manier om jezelf, je handel, goederen en/of diensten aan te bieden. Van een goede makelaar mag u verwachten dat hij of zij een uitgebreid netwerk heeft en deze ten volle inzet voor de verkoop van uw woning. Niet alleen zijn het de zakelijke netwerken of zoekersnetwerken van de makelaar die een rol spelen bij de verkoop van een woning, maar ook in uw eigen (sociale) netwerk schuilt meer

kracht dan u wellicht denkt. Want achter uw netwerk, zit weer een heel netwerk van mensen en begeeft u zich zonder dat u zich daar bewust van bent in een enorme cirkel van potentiële kopers. Familie­ en vriendenbezoek hebben de afgelopen periode centraal gestaan. Familiereünies of ­recepties zijn bij uitstek kansen om elkaar na lange tijd weer eens te zien en te spreken. Vertel aan zoveel mogelijk familie, vrienden en kennissen dat uw woning te koop staat en vraag of zij u willen helpen om de woning onder de aandacht te brengen. Deze groep kan als geen ander zorgen voor gratis mond tot mond reclame. De meest voor de hand liggende tool is op dit moment natuurlijk de social media netwerken. Bij het verkopen van een woning wordt dit medium steeds vaker ingezet. Als u zelf een account of profiel heeft op bijvoorbeeld Facebook, Twitter of Linkedin, kunt u via deze kanalen eenvoudig, snel en goedkoop uw woning bij zoveel mogelijk mensen

onder de aandacht brengen. Maar ook als u nog op zoek bent naar een goede verkoopmakelaar of een aankoopmakelaar is het raadplegen van uw eigen netwerk een aanrader. Met welke makelaar hebben zij goede of juist minder goede ervaringen? Netwerken is niet alleen iets zakelijks, maar netwerken doen we allemaal dagelijks in ons persoonlijk leven. Het kan je helpen effectiever, efficiënter en sneller je doel te bereiken. Ik wens u veel succes met netwerken en wellicht komen we elkaar binnenkort op een (social) netwerk tegen. drs. A. Hoevens-Peeters, RMT Hoevens Makelaardij B.V. E-mail: a.hoevens@hoevens.nl

Foto: pr

Gelukkig Netwerkjaar

Kandidaten Hart Voor Katwijk De politieke partij ‘Hart Voor Katwijk’ is sinds november 2013 met één raadslid vertegenwoordigd in de Katwijkse gemeenteraad; met oprichter en lijsttrekker Anita van Ginkel-Lanting. Met de eerste vijf kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is een steunfractie gevormd om een goede basis te creëren voor het raads-

werk. Die eerste vijf kandidaten op de kieslijst voor 19 maart zijn: (op de foto v.l.n.r) Gijsbert Schrijvers (40), Roos Verhagen-Verdoes (42), Aad Oosterlee (61), lijsttrekker Anita van Ginkel (48) en Björn Moonen (40). De andere kandidaten worden eind januari, tegelijk met het verkiezingsprogramma, gepresenteerd.


Informatie Bekendmakingen gemeente Katwijk Openingstijden Gemeentehuis Katwijk Tijden vrije inloop Maandag van 8.00-12.00 uur Dinsdag van 8.00-12.00 uur Woensdag van 8.00-12.00 uur Donderdag van 8.00-12.00 uur & 17.00 -20.00 uur Vrijdag van 8.00-12.00 uur Tijden op afspraak Maandag van 8.00-17.00 uur Dinsdag van 8.00-17.00 uur Woensdag van 8.00-17.00 uur Donderdag van 8.00-20.00 uur Vrijdag van 8.00-17.00 uur U kunt heel makkelijk via www.katwijk.nl/afspraak-maken een afspraak maken via het digitaal loket. U kunt ook bellen naar 071-4065000. Milieustraat Taanderstraat Maandag tot en met vrijdag: 10.00-16.30 uur Zaterdag: 9.00-15.00 uur Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.00-17.00 uur

Spreekuur college De burgemeester heeft elke dinsdag om 17.00 uur inloopspreekuur. Als u één van de wethouders wilt spreken, kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat, tel. 071- 4065000.

Katwijk aan Zee Wijkregisseur: André Veenstra Spreekuur: donderdag 11.30-12.30 uur, Marktplein/Piet Heinlaan (gebouw marktmeester) Katwijk Noord (Hoornes-Rijnsoever) Wijkregisseur: Richard Onstenk Spreekuur: donderdag 13.30-14.30 uur, Schimmelpenninckstraat 10 (Kwadrant) Katwijk aan den Rijn Wijkregisseur: Ton den Butter Spreekuur: donderdag 10.00-11.00 uur, Overrijn 8 (Heerenhuys) Valkenburg Wijkregisseur: Richard Onstenk Spreekuur: donderdag 15.00-16.00 uur, Torenvlietslaan 12 (Brandweerkazerne van Valkenburg) Rijnsburg Wijkregisseur: Ton den Butter Spreekuur: donderdag 08.30-09.30 uur, De Burgt - Burg. Koomansplein 1

Ondernemersloket Het aanspreekpunt voor alle ondernemers: Bedrijfscontactfunctionaris Erik Don tel. 071-406 5425/06-109 22 090 ondernemersinfo@katwijk.nl

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen

Algemene informatie bekendmakingen

Bezwaar, beroep en voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar of beroep. Een bezwaarschrift kunt u indienen bij burgemeester en wethouders, de burgemeester of de raad, binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van het besluit (zie de betreffende kolom). Een beroepschrift kunt u indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Bij het indienen van een beroepschrift voegt u een kopie van het besluit waartegen u beroep instelt. Het indienen van een bezwaarschrift schorst in de meeste gevallen niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht van rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Bij een verzoek om voorlopige voorziening graag een kopie van het bezwaar- of beroepschrift meesturen. Zowel beroep als een voorlopige voorziening kunt u digitaal indienen via: http://rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor zowel het indienen van een beroepschrift als van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. Zienswijze In uw schriftelijke zienswijze vermeldt u de gegevens zoals hierboven omschreven en geeft u aan wat uw zienswijze is over het ontwerpbesluit dat ter inzage is gelegd. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de vakafdeling. E-mail Bezwaarschriften en zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend, maar wel via een daarvoor bestemd web-formulier. Rechtstreeks beroep Voor direct beroep bij de rechter, kunt u informeren bij de bezwaarschriftencommissie (tel. 071-4065000).

Ingekomen evenementen

Wijkregisseurs Als iemand persoonlijk wil overleggen over een probleem of idee? Dan kan dat op het wekelijks spreekuur van de wijkregisseur, waarbij ook de wijkagent aanschuift. Ook is een afspraak op maat met de wijkregisseur mogelijk. Ter info: De wijkregisseur bemoeit zich niet meer rechtstreeks met het onderhoud van de buitenruimte.

9 januari 2013

Locatie

Omschrijving

Ingekomen

Strand, Katwijk

Het organiseren van de Scheveningen Zandvoort Marathon op 16 maart 2014

20-12-13

Boulevard, Katwijk

Het organiseren van SAR Katwijk op 28 juni 2014

21-12-13

23-12-13 Het organiseren van Noordzee Strand ( ter Zomerfestival van 31 juli 2014 tot en met 9 hoogte van afrit Voorstraat) Katwijk augustus 2014 Noordduinen, Katwijk

Het organiseren van een circus van 28 april tot en met 11 mei 2014

27-12-13

Castellumplein, Valkenburg

Het organiseren van Castellumpop op 25 en 26 april 2014

05-01-14

FloraHolland

Het organiseren van Vrienden van FloraBand Live op 1 maart 2014

03-12-13

Jaap Bergmanstraat 1, 2221 NH

Het organiseren van een actiedag voor goede doelen op 6 september 2014

11-12-13

De eventuele omgevingsvergunning zal te zijner tijd worden gepubliceerd. Daarna bestaat de mogelijkheid het plan in te zien en zienswijzen c.q. bezwaren in te dienen. Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: Ingekomen omgevingsvergunning Locatie

Omschrijving

Datum indiening

Callaoweg 1, Katwijk

het plaatsen van een reclamezuil

30-12-13

Oegstgeesterweg 277, Rijnsburg

het vervangen van dakbedekking en boeidelen

30-12-13

Blekerstraat 2, Katwijk

het plaatsen van een wasmachine 24-12-13 voor vrachtwagens

Melkweg 149, Katwijk

het samenvoegen van twee winkelruimten

02-01-14

Sandtlaan 33, Rijnsburg

herstel/vervangen/wijzigen van het monumentale pand

01-01-14

Vragen over bouwplannen? Maak een afspraak! Zonder afspraak moet u rekening houden met wachttijden. U kunt op afspraak terecht voor het stellen van vragen over bestemmingsplannen, vergunningsvrije- en vergunningsplichtige bouwwerken. Een bouwdossier uit het archief inzien? U kunt dit telefonisch opvragen! Belt u tussen 08.00 - 17.00 uur met het algemene nummer (071) 406 5000 en meldt dat u een bouwdossier wilt opvragen. Tevens kunt u dit via de website opvragen: http://www.katwijk.nl/wonen-verkeer-en-leefomgeving/wonen-en-verbouwen/bouwenverbouwen/#c2050

Spreekuur Stadsbouwmeester De vergadering van de Stadsbouwmeester is openbaar. De eerstvolgende vergadering vindt plaats in het Heerenhuys op 14 januari 2014 om 14.00 uur. Geïnteresseerden kunnen een afspraak maken door contact op te nemen met Team Vergunningen (tel. 071-4065000).

Bezwaar Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen onderstaande besluiten. Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend de volgende omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn verleend of geweigerd: Verleende omgevingsvergunning Locatie

Omschrijving

Datum indiening

Strandvak 14, Boulevard Katwijk

(Na verbreding van de duinen) (ver)plaatsen van seizoensgebonden paviljoen Key West en zes strandhuisjes

03-01-14

Strandvak 18, Boulevard Katwijk

(Na verbreding van de duinen) (ver)plaatsen van seizoensgebonden paviljoen Paal 14 en acht strandhuisjes

03-01-14


van de gemeente Koningin Julianalaan 3 - Postbus 589 - 2220 AN Katwijk ZH Telefoon: 071 - 4065000 - Telefax: 071 - 4065065 Website: www.katwijk.nl

Registratie aanduiding politieke groepering Het centraal stembureau voor de verkiezing van verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Katwijk; gelet op artikel G3, lid 5, van de Kieswet;

Op de hoogte blijven van de laatste berichten? Wekelijkse nieuwsbrief

Uitslag van de kerstboominzameling

www.katwijk.nl/storage/ nieuwsbrief

De tablets zijn gewonnen door de volgende lotnummers: • • • • •

964 1753 4471 5462 7141

Website

(Katwijk aan/den Rijn) (Katwijk aan/zee) (Valkenburg) (Hoornes/Rijnsoever) (Rijnsburg)

www.katwijk.nl

Online afspraak maken?

dat op dinsdag 24 december 2013 is besloten de volgende aanduiding(en) van de genoemde politieke groepering(en) te registreren in het register voor de verkiezing van verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Katwijk.

De gelukkige winnaars krijgen hun tablet uitgereikt op 22 januari om 15:00 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis in Katwijk.

Politieke groepering: Ouderen Maatschappelijk Actief

De cadeaubonnen van € 10,- zijn gewonnen door de volgende lotnummers:

Aanduiding: OPA Katwijk De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen beroep kan instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, lid 2 onder b, van de Kieswet, uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze kennisgeving in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak voornoemd, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Nadere inlichtingen betreffende de registratie worden verstrekt door Afdeling Dienstverlening/team verkiezingen, Koningin Julianalaan 3 2224 EW Katwijk. Plaats: Datum:

Katwijk dinsdag 24-12-2013

• • • • • • • • • • • • • •

52 180 270 317 384 540 600 620 799 808 858 960 1009 1076

• • • • • • • • • • • • • •

1111 1394 1462 1515 1595 1603 1737 1833 1951 2055 2149 2206 2251 2327

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

2373 2482 2535 2563 2611 2700 2969 4642 4651 4818 4875 4982 5011 5191

5230 5266 5309 5364 5402 5731 5757 5825 5877 5904 6066 6148 6197 6219

• • • • • • • • • • • • • •

6400 6500 6601 6572 6686 6717 6770 6838 6950 7112 7175 7307 7425 7488

Heb jij een winnend lotnummer? Bel dan naar: 071-4065000

De voorzitter van het centraal stembureau, drs. J. Wienen

Registratie aanduiding politieke groepering Het centraal stembureau voor de verkiezing van verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Katwijk;

De gemeenteraad Voor algemene informatie neemt u contact op met de griffie via het e-mail adres griffie@katwijk.nl Contact met de gemeenteraad:

gelet op artikel G3, lid 5, van de Kieswet;

Partij

Raadslid

Tel.

e-mail

dat op dinsdag 24 december 2013 is besloten de volgende aanduiding(en) van de genoemde politieke groepering(en) te registreren in het register voor de verkiezing van verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Katwijk.

CDA

De heer J.W. Ravensbergen

071-4034724

j.w.ravensbergen@planet.nl

Christen Unie

Mevrouw A. Kuijt van den Oever

071-4022709

atiekuijt@ziggo.nl

Hart voor Katwijk

Mevrouw 06-40259657 A. H. van Ginkel - Lanting

Politieke groepering: Kies Katwijk Aanduiding: KiesKatwijk De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen beroep kan instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, lid 2 onder b, van de Kieswet, uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze kennisgeving in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak voornoemd, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Nadere inlichtingen betreffende de registratie worden verstrekt door Afdeling Dienstverlening/team verkiezingen, Koningin Julianalaan 3 2224 EW Katwijk. Plaats: Datum:

anita.van.ginkel@xs4all.nl

Gemeente De heer G.H.A. Bol Belangen

071-4032443

gerardbol@live.nl

PvdA

Mevrouw P.S. Smits

06-30416894

nellysmits58@gmail.com

SGP

De heer W.J. Vroegindeweij

06-26664883 wouterjan@ vroegindeweij-advocaten.nl

VVD

De heer E.C. de Mol

06-54633471

edwin.de.mol@gmail.com

Katwijk dinsdag 24 december 2013

De voorzitter van het centraal stembureau, drs. J. Wienen

Vervolg zie elders in de krant

www.katwijk.nl/afspraak-maken

Volg ons op Social Media!

www.twitter.com/ gemeentekatwijk

www.facebook.com/ gemeentekatwijk


14

donderdag 9 januari 2014

nieuwjaarsreceptie

In de Burgerzaal van het gemeentehuis in Katwijk was het vorige week donderdagavond een gezellige happening tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Burgemeester Jos Wienen reikte de gemeentelijk erepenning uit aan Ruud van Rijn, auteur jubileumboek OV Katwijk aan de Rijn en een aan Margreeth Boesaard, initiatiefneemster van Open Hearts for Kids. Foto’s: CvdS

DE KATWIJKSCHE POST


nieuws

DE KATWIJKSCHE POST

donderdag 9 januari 2014

15

Fonds 1818 heeft in 2014 een budget van 12,48 miljoen euro beschikbaar voor donaties ten behoeve van maatschappelijke projecten in de regio. Dat is gelijk aan het budget in 2013. Het geld is bestemd voor maatschappelijke projecten van stichtingen, verenigingen en burgers in de regio Den Haag, Delft, Zoetermeer, Leiden, Duin- en Bollenstreek en tussenliggende gemeenten. In 2013 doneerde het fonds ruim 11 miljoen. Dat is ruim een miljoen minder dan voor dat jaar was begroot. In totaal kwamen circa 1.800 aanvragen binnen, ongeveer 100 minder dan in het voorgaande jaar. De daling wordt voor een deel veroorzaakt door het grote aantal fusies en faillissementen in de welzijns- en cultuursector. Hierdoor zijn er minder organisaties die een aanvraag indienen en zijn de aangevraagde bedragen lager. De veronderstelling dat de terugtrekkende overheid organisaties juist in de richting van de fondsen drijft, is onjuist. Door beperking van subsidies worden organisaties teruggeworpen op hun basistaken. Zij zetten hun financiële middelen vooral in voor hun structurele kosten en starten minder projecten. Fondsen als Fonds 1818 financieren juist alleen projecten en geen structurele of exploitatiekosten van organisaties. In 2013 is wel het aantal maatschappelijke investeringen van Fonds 1818 toegenomen. In 2014 hoopt Fonds 1818 het budget wél weer geheel te kunnen doneren. In dit jaar wordt extra aandacht besteed aan het versterken van de samenwerking met het bedrijfsleven op het gebied van maatschappelijk betrokken en verantwoord ondernemen. Alle projecten die Fonds 1818 in 2013 steunde zijn terug te vinden op de website www. fonds1818.nl/projecten.

Rubriek De grijswitte mesjes op het strand knisperen als je erover heen loopt. De wolken zijn op drift, harde wind. Schuimkoppen op zee. Het mooie licht langs de kust blijft verbazen. Vele Nederlandse en buitenlandse schilders lieten en laten zich inspireren door de zuivere lucht, het heldere licht en de cultuurhistorie van Katwijk. Maar er is meer achter de duinen. In deze serie gaat Anneke van Gijlswijk op zoek naar kunst en cultuur in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Van schilder tot musicus. Van fotograaf tot schrijver. Wie zijn zij? Wat bezielt hen? Tips voor deze rubriek: redactie@ katwijkschepost.nl

Foto: Jeroen van Hattum

Fonds 1818 heeft 12 miljoen te besteden

De Texelse jutter Jan Uitgeest met het naamsbord van KW149 in zijn juttersmuseum. | Foto-inzet: Foto van de gestrande Katwijkse kotter uit de Texelse Courant, januari 1983.

Naambord gestrande KW149 naar Texels juttersmuseum Maandag 17 januari 1983 was geen gedenkwaardige dag voor de familie Ouwehand van de KW149 ‘Marry Martin’ uit Katwijk. Die dag strandde hun kotter op de Texelse Noordzeekust als gevolg van motorpech. De kotter lag liefst 24 dagen op het strand nabij Paal 13, voordat twee sleepboten de KW149 wisten vlot te trekken. In schipbreuk- en juttersmuseum ‘Flora’ op Texel herinnert sinds een paar weken het houten naambord van de Marry Martin aan deze gebeurtenis. De familie Ouwehand is recent gestopt met de visserij en vond dat Texel een geschikte plek was om het naambord onder

te brengen. Het hangt nu in één van de gebouwen op het erf van jutter Jan Uitgeest aan de Pontweg tussen Den Burg en De Koog, waar Flora is gevestigd. Het is een museum met tal van spullen die Uitgeest de afgelopen vijftig jaar verzamelde langs de kust. Er is onder meer aandacht voor de strandingen die in de loop der jaren gebeurden. De KW149 wilde volgens het archief van de Texelse Courant op 17 januari 1983 na een ongunstig weerbericht de haven van Den Helder binnenvaren, maar raakte als gevolg van de motorpech op drift. Er waren vijf mensen aan boord die door de wipperploeg van de KNRM op Texel veilig aan wal werden gebracht. In de dagen daar-

na trokken duizenden mensen naar het strand om de kotter te zien. Met behulp van de sleepboten Elizabeth van de familie Visser in Oudeschild en De Dolfijn van Smit Tak uit Rotterdam kwam de KW149 op 10 februari 1983 rond tien over half vier ‘s middags weer los. Een mobiele zandzuiger van de firma Hofland uit Beverwijk maakte ’s ochtends letterlijk de weg vrij door met laag water een geul te zuigen in een zandbank die de Marry Martin moest passeren. Als gevolg van ruw weer elders op de Noordzee kwam het water tijdens de vloed behoorlijk hoog, waardoor de sleepboten de Marry Martin volgens krantenverslagen in circa tien minuten te-

rug op zee hadden. Eigenaar Ouwehand bedankte via een ingezonden brief in de krant het eiland voor alle steun en medewerking. ‘De stranding was een vreselijke ervaring, maar wat daarna kwam heeft veel goed gemaakt.’ Jacoline en Jan Leen van Duijn uit Katwijk werden eind november vorig jaar gehuldigd als de 40.000ste bezoekers van Flora. Jutter Jan Uitgeest schonk hen een mand Texelse producten en een fles Jutter. Het was de eerste keer dat Flora in een jaar tijd zoveel bezoekers over de vloer kreeg. Met dank aan Jeroen van Hattum, Texelse Courant.

n Ku stzinnig Jan Bekker schildert realistisch en precies

P

ortretten, landschappen, de zee en winterse tafelrelen. Jan tekent met waskrijt, met pen en inkt. Hij werkt met klei, brons gips en celbeton. Maar… schilderen doet hij het liefst. ‘Als ik iets maak, wil ik dat zo mooi mogelijk uitbeelden. Kan het altijd weer wit maken. Ik schilder graag stillevens. Een stilleven loopt niet weg.’ ‘Voordat ik begin maak ik foto’s van de voorwerpen die ik op paneel ga zetten. Want de compositie moet goed in verhouding zijn. De juiste belichting luistert nauw, probeer soms met een spotje de specifieke lichtval te creëren. In de tijd van Rembrandt bestond de fotografie nog niet. Hij heeft prachtig mooie stillevens gemaakt. Verbazingwekkend!’ Aan tafel in de knusse woonkeuken van Jan Bekker (Katwijk, 1946) wijst hij op een schilderij waar hij nog aan werkt. Een stilleven: een fles wijn, wijnglazen, een kan en druiven uit eigen tuin. ‘Ik ben er nog niet uit. Over de zilveren versiering op de kan ben ik niet tevreden. Het moet er ook uit zien als zilver.’

‘Ik ben een realistische en precieze schilder. Je kan zien wat je maakt, je krijgt wat je ziet. Detaillering kost veel tijd. Ik ga net zo lang door tot ik het goed vind. Ik schilder graag in olieverf op een paneel. Strak. Doek geeft soms teveel mee. ‘

V

an aannemer tot kunstenaar

Jan, geboren en nog steeds woonachtig in Katwijk aan den Rijn, houdt van zijn dorp. Over de Kerklaan met de Dorpskerk heeft hij een presentatie gehouden. ‘De Kerklaan is een sfeervolle plek. Ook een stilleven moet een bepaalde sfeer oproepen. Door een saxofoon met een halflege fles en een whiskyglas te schilderen creëer ik een bepaalde stemming. ‘ Jan (inmiddels met pensioen) was jarenlang directeur van Timmeren Aannemingsbedrijf Bekker. ‘De aannemerij zit, net als de creativiteit, in de familie. In de genen. Mijn vader tekende en schilderde ook. Op de lagere school – de Van Veen school – heb ik een indiaan getekend. Het viel op dat ik dat goed kon. In 1965 maakte ik mijn eerste pen-

tekeningen. Ik ben vervolgens gaan etsen bij Bas Haasnoot. Sinds ik niet meer werk schilder ik veel met olieverf. Ik besteed veel tijd aan het mengen van kleuren.’ ‘Eén van de eerste stillevens, toen ik geen aannemer meer was, maakte ik van mijn gereedschap. De houtstructuur wilde ik weergeven. Nooit eerder gedaan en opeens stond het erop. Ik werk niet in opdracht. Maar als iemand een portret wil laten maken en het is een leuk mens, doe ik dat graag. Bovendien is creatief

bezig zijn mijn hobby, het moet geen werken worden. Ik maak ongeveer vier tot vijf schilderijen per jaar.’ Het is 12.00 uur. De tijd zit erop. Ik loop naar de voordeur langs een stilleven met viool en muzieknoten. ‘Die noten bestaan niet,’ zegt Jan. Grapje van de kunstenaar. Maar een sfeervol beeld is het wel. In februari is er een expositie van Jan Bekker in de hal van het gemeentehuis in Katwijk. Schilderijen en brons. www.janbekker.nl


16

cultuur

DONDERDAG 9 JANUARI 2014

DE KATWIJKSCHE POST

TriPodia, zaterdag 11 januari

KROKO-DIL: gratis voorstelling voor kleintjes

Gare Du Nord speelt ‘Live ‘14’ Gare du Nord komt komende zaterdag met de theatershow van hun nieuwe cd Live ‘14 in TriPodia Katwijk. Een avondje Gare du Nord is beleving en ‘entertainment to the max’.

Schuif ook gezellig aan: de toegang is gratis, wél van tevoren een kaart (1 kaart = voor 1 kind + 1 begeleider) ophalen in één van de bibliotheekvestigingen. Wees er snel bij want op = op! Kom ook samen met uw (klein)kind genieten van deze speciale voorstelling voor jonge kinderen.

Bijeenkomst voor Mantelzorgers

Omgaan met chronische ziekte Steunpunt Mantelzorg organiseert in samenwerking met Marente op woensdagmiddag 15 januari de bijeenkomst ‘Mantelzorg en omgaan met een chronische ziekte’. Als u of uw naaste te maken krijgt met een chronische ziekte zijn er naast de lichamelijke gevolgen ook veranderingen op het psychische en sociale vlak. Het is vaak niet meer mogelijk om te doen wat vanzelfsprekend was. Anderen begrijpen dit vaak niet. U moet dit steeds weer uitleggen. Mensen met een chronische ziekte worden geconfronteerd met afhankelijkheid, eenzaamheid en een gevoel van tekortschieten. Dit heeft allemaal invloed op de stemming. Maar uiteindelijk bepaalt u zelf hoe u zich voelt. Onder deskundige begeleiding van een maatschappelijk werker van Marente leert u tijdens deze middag vaardigheden aan die u in uw eigen situatie kunt toepassen. Er wordt aandacht besteed aan leren ontspannen, het beïnvloeden van gedachten, assertiviteit en sociale vaardigheden en mindfulness. Op 15 januari van 14.00-15.30 uur, in verpleeghuis de Wilbert (Mo zaal), Overrijn, Katwijk. Deelname is gratis; aanmelden noodzakelijk. Inschrijven kan tot 7 januari.

Foto: pr

De Nationale Voorleesdagen zijn er weer van 22 januari t/m 1 februari. Voor peuters/kleuters in de leeftijd van 2-6 jaar speelt poppentheater De Kletskous op 24 januari om 10.30 uur de vrolijke voorstelling KROKI-DIL bij Bibliotheek Rijnsburg in gemeenschapshuis De Burgt (Burgemeester Koomansplein 1).

Voorzitter Marco van der Plas met de gehuldigde jubilarissen.

DVS: 2014 in teken van vernieuwing In het clubgebouw van de Chr. Drum- en Showfanfare Door Vriendschap Sterk (DVS) werd zaterdag 4 januari de traditionele nieuwjaarsreceptie gehouden. Voordat het glas werd geheven op het nieuwe jaar blikte voorzitter Marco van der Plas terug op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar en keek hij vooruit naar een veelbelovend 2014. 2013 was het jaar waarin DVS haar 60ste verjaardag vierde. Onder regie van de ‘Projectgroep 60 jaar DVS’ is tijdens een aantal speciale evenementen uitvoerig bij dit jubileum stilgestaan. Muzikaal gezien was het een geweldig jaar. ‘De Junioren werden in juni Nationaal Jeugdkampioen Mars en Show in Vlissingen en namen tevens de tamboermaître prijs in ontvangst. De Marchingband zette in juli twee prachtige optredens neer op het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade met als resultaat twee keer een eerste prijs met onderscheiding. Een prestatie die slechts

door vier deelnemers aan het WMC werd geleverd. Het zijn successen waar we met ze allen trots op mogen zijn’, aldus Marco. Daarnaast stal de Marchingband de show op de Berlin International Military Tattoo in Berlijn in november.

Jubilarissen

Traditiegetrouw werden tijdens de nieuwjaarsreceptie de jubilarissen gehuldigd. Wilco Groen en Jaap Hoek ontvingen het speciale DVSspeldje voor hun 12,5-jarig lidmaatschap. Edwin Durieux en Cor Ravensbergen ontvingen het kleinood voor hun 25-jarig lidmaatschap. 2014 staat in het teken van vernieuwing. Marco: ‘Wij verwachten de oplossing voor onze huisvestingsproblematiek en de Marchingband en Big Band Plus krijgen een nieuw uniform.’ Tot slot liet de voorzitter weten dat de Marchingband dit jaar definitief zal deelnemen aan de Kremlin Military Tattoo op het Rode Plein in Moskou. ‘Een avontuur en uitdaging welke DVS graag aan gaat.’

Stilte-uren in Soefitempel In Soefitempel Murad Hassil aan de Zuidduinseweg zijn er komende maanden een serie Stilte-uren onder leiding van een lid van het Soefiecentrum. Doelgroep: inwoners van Katwijk en omstreken. De Stilte-uren zijn op de vrijdagen 17 januari, 21 februari, 18 april, 16

mei, 20 juni van 12.00 tot 13.00 uur. De Stilte-uren kunnen afzonderlijk worden bijgewoond. Aanmelding is niet nodig. De toegang is gratis. Inlichtingen: S. Kerssies, beheer@ soefitempel.nl, 06 38279529.

Gare du Nord trekt al vijf jaar volle zalen met hun shows die de bezoekers meenemen naar de wereld van bright lights, big city. De jazzy setting van de band en de glansrol voor zangeres Dorona Alberti ademen de sfeer van glamour en sensualiteit. Hit songs als Marvin & Miles en Beauiful Day van met goud en platina bekroonde albums als Excellounge, Sex ‘n’ Jazz, Love For Lunch en Lilywhite Soul vormen de herkenbaarheid en toegankelijk-

heid van de show. De nieuwe show Lifesexy laat, evenals het gelijknamige nieuwe album dat verschijnt op het Blue Note-label, de band horen en zien in al zijn veelzijdigheid. Songs als Pablo’s Blues met blueslegende Robert Johnson, en You’re My Medicine met soullegende Marvin Gaye zijn na jaren terug in het repertoire. Lifesexy, met exotische songs waarvoor Ibiza en Toscane inspiratie leverden, is vooral een eerbetoon aan al het mooie dat het leven te bieden heeft. De voorstelling begint om 20.15 uur. Entreeprijs €24,50. Kaarten verkrijgbaar aan de theaterkassa, reserveren kan online www.tripodia. nl of telefonisch 071 40 25 224.

Jubilate: zorg dat je er ook bij komt Afgelopen jaar bent u misschien naar één van de concerten van Jubilate geweest. U heeft toen hopelijk genoten en misschien bent u bij uzelf te rade gegaan: is dit iets voor mij? Jubilate heeft dan een voorstel voor u. Het aanstaande zomerconcert 2014 van Jubilate krijgt opnieuw een uiterst interessant thema. Waar het muzikale gedeelte voor de pauze meestal qua inhoud gemakkelijker te bepalen is, geldt dit zeker niet altijd voor het gedeelte na de pauze. Ieder jaar wordt er gesteggeld over het thema van het zomerconcert. Een thema dat muzikaal inhoud heeft en dat aantrekkelijk is voor zowel de zangers als het publiek. In het verleden zijn er al de nodige bijzondere muziekthema’s uitgevoerd en voor dit jaar is gekozen voor het thema ‘filmmuziek’. In het repertoire is in de voorgaande jaren al meerdere malen muziek gezongen die onder deze noemer valt te rangschikken, zoals nummers uit Fiddler on the roof, The Sound of Music, Jonathan Livingston Seagull (Neil Diamond) en Oklahoma (Beautiful Morning). Voor 2014 is in het totaalprogramma ruimte voor zowel Nederlandstalige filmmuziek als Engels- en anderstalige muziek. De keuze is bijzonder groot.

Het thema is voortvarend opgepakt. Het totaalprogramma van het zomerconcert 2014 staat nog niet helemaal vast, maar bijzonder wordt het zeker. Op de rol staan naast een selectie uit de hiervoor genoemde titels, nummers uit de West Side Story, the Godfather en Singing in the rain. Jubilate heeft eerder in 2012 voor een meer projectmatige aanpak gekozen, waarbij na een aantal weken in Tripodia voor familie en belangstellenden een klein concert werd gegeven. Deze aanpak resulteerde uiteindelijk in een negental nieuwe leden, die hun eigen plaats binnen Jubilate inmiddels hebben ingenomen. Voor dit jaar wil Jubilate het voor geïnteresseerde zangers die mee willen doen aan dit bijzondere zomerconcert, nog aantrekkelijker maken om de stap te maken. Er is de mogelijkheid om voor een vast bedrag van €50 én mee te zingen in het concert én daarbij de benodigde koorkleding ter beschikking te krijgen. Onder de inspirerende leiding van Aldert Fuldner en met de hulp van de zangvrienden van Jubilate wordt je klaargestoomd voor deelname aan het concert. Achtergrond als zanger is niet noodzakelijk, want zingen kun je leren. Wacht niet te lang, want de repetities zijn inmiddels gestart.

Rubriek

LEES TIPS door Irene van der Plas

Voor meer informatie en gratis reserveren: www.bibliotheekkatwijk

Lief leven Alice Munro

Pionierstrilogie Johanne A. van Archem

Call of Duty: (XBOX 360)

Ghosts

In oktober werd bekend dat de Canadese schrijfster Alice Munro de Nobelprijs voor Literatuur 2013 had gewonnen. Wie van scherpte, sprankelende ironie, diepmenselijk inzicht en verteltechnisch vernuft houdt is bij Munro aan het juiste adres. In ‘Lief leven’ zijn verhalen verzameld over vrouwen die op het platteland leven en vaak door een onverwachte ontmoeting hun pad verlaten.

Een lekkere dikke pil met drie boeken over Nederlandse emigranten die in Canada een nieuw leven proberen op te bouwen. Zoals het gezin Kromhof dat na een zware reis moeilijke tijden kent met veel heimwee. Door hun saamhorigheid slaan ze zich erdoorheen. Maar de spanningen lopen hoog op als blijkt dat nare gebeurtenissen uit het verleden ook aan de andere kant van de oceaan bekend worden…

De Call of Duty-reeks is een begrip in de gamewereld. De fans kijken jaarlijks uit naar een nieuw vervolg op een van de best verkochte first-person shooter games. In Ghosts vecht je niet in een goed georganiseerde elite-eenheid. Zoals elk nieuw deel, bevat ook dit deel nieuwe vaardigheden, zo worden spelers ditmaal vergezeld door een hond, die commando’s aanneemt en zo de speler kan assisteren.

Het grote lobbyboek Erik van Venetië

Zwart-wit Hans Mijnders

Lobbyen is iemand voor je karretje spannen om er zelf beter van te worden. Veel mensen doen het: voor een nieuwe baan, een subsidie, om iets te verkopen, om regels van de overheid te veranderen. Dit boek geeft tips en trucs, beantwoordt praktische vragen en laat zien hoe de professionals het doen. Een onmisbare gids voor iedereen, beginneling én grootmeester, die zich wil bekwamen in de regels van het spel.

Een C-boek voor kids vanaf 12 jaar. Jordi en z’n zus Suze kunnen goed met elkaar overweg. Dat verandert als Lard op school verschijnt en Suze als een blok voor hem valt. Plotseling vindt er een aantal racistische acties plaats op school en in het dorp. Jordi beseft dat hij Suze, met wie hij alles deelde en die hij altijd in vertrouwen kon nemen, helemaal kwijt is. Als ze boos het huis verlaat en niet terugkeert, besluit hij haar zelf te gaan zoeken…


lokaal

DE KATWIJKSCHE POST

donderdag 9 januari 2014

17

Cursussen bij K&O Katwijk Kruidenleer

Op donderdag 16 januari start er een cursus kruidenleer bij K&O Katwijk. In deze korte cursus van vijf avonden wordt u meegenomen door de geschiedenis van het kruidengebruik. Hoe ze te gebruiken in de keuken, als EHBO voor kleine kwaaltjes in huis, in de cosmetica en als lekkere thee. Start donderdag 16 januari om 20.00 uur, prijs €60 voor 5 lessen. De les wordt gegeven in het K&O gebouw aan de Sluisweg 16 te Katwijk . Op donderdag 16 januari start ook een cursus foto bewerken. De foto’s die uit je camera rollen, zien er vaak al prachtig uit. Maar met fotobewerking is er nog véél meer uit te halen. De ene keer volstaat het om de belichting te optimaliseren; dan weer fris je de kleuren lekker op. Verder zet je scheve foto’s snel weer recht en poets je (stof)vlekjes en storende elementen weg. Er wordt aandacht besteed aan het werken met de gereedschappen, lagen en maskers. Kosten €60 voor 4 lessen. Tijd: 19.3021.30 uur.

Pilates

Op dinsdag 21 januari start een cursus Pilates, een oefenmethode voor het gehele lichaam. In de methode wordt gewerkt aan het versterken van de spieren en vinden van de ultieme balans tussen mind en body. Het centrum van kracht , oftewel de buikspieren, rugspieren, binnenkant dijbeen en bilspieren, is het punt van waaruit alle oefeningen worden opgebouwd.

Foto’s: pr

Fotobewerking

Impressie van het muziekfestival op het Rode Plein in Moskou.

Katwijks DVS naar prestigieuze Taptoe op Rode Plein Moskou De Marchingband van de Katwijkse Drum- en Showfanfare ‘Door Vriendschap Sterk’ (DVS) vertegenwoordigt Nederland van 30 augustus tot en met 7 september op de Kremlin Military Tattoo van het Internationaal Militaire Muziekfestival ‘Spasskaya Tower’ op het Rode Plein voor het Kremlin in Moskou.

In de Pilates-lessen wordt gebruik gemaakt van verschillende attributen om tot de bovengenoemde resultaten te kunnen komen. Ook is er een serie oefeningen op de mat, met als uitgangspunt de powerhouse oftewel het centrum van kracht, nog eens extra te versterken. Dinsdag van 10.00-11.00 uur. Twaalf lessen voor €87.

Aan dit wereldberoemde klank- en lichtspektakel nemen naast DVS ruim 1.000 militaire muzikanten mee, afkomstig uit vele verschillende landen. De verwachting is dat

Meer info en aanmelden: K&O Katwijk, 071 4016400. Inschrijven kan ook via de website: www.kenokatwijk.nl is mogelijk.

In de Maand van de Spiritualiteit komt schrijfster Lisette Thooft op maandag 20 januari om 20.00 uur in de Hoofdbibliotheek een inspirerende lezing houden over hoe een mens via domme dingen tot wijsheid kan komen en over haar eigen bevindingen in het leven. Eigen wijsheid is de enige ware

––––––––––

Eerste hulp bij zeehonden/bruinvissen: Leen van Duyn, Jan Tooropstraat 76, 071 4073875, 06 51465139.

Rubriek Oud Valkenburger Martin de Boer publiceerde drie jaar geleden een naslagwerk met de titel ’Vreemde vogels op Valkenburg’. In de titel staat het woord vogel voor de vliegtuigen en helikopters die het vliegveld ook aandeden. In deze serie heeft het woord vogel betrekking op een of meerdere personen. Zie http://nl-nl.facebook.com/ pages/Vreemde-Vogels-opValkeburg/209349665800345 voor eerder gepubliceerde columns. Reacties: martin_falcon@ hotmail.com.

DVS-voorzitter Marco van der Plas en DTI-voorzitter Willem Schonenberg zijn bij de ondertekening van het deelnamecontract al helemaal in de stemming.

meer dan 70.000 mensen de taptoe zullen bezoeken. De show wordt op de Russische nationale televisie uitgezonden voor miljoenen kijkers. De reis naar Rusland wordt georganiseerd en gecoördineerd door de stichting DVS Travel International (DTI). De stichting promoot DVS in het buitenland en zorgt tevens voor de financiering. DTI-voorzitter Willem Schonenberg en DVS-voorzitter Marco van der Plas zijn bijzonder vereerd met deze uitnodiging. Schonenberg: ’De ontvangst van de uitnodiging is het resultaat van effectief en succesvol netwerken en is

mede het gevolg van de verdiensten van DVS in de internationale taptoewereld in het verleden. In 2010 werd het eerste contact met de organisatie gelegd. Op uitnodiging heeft DTI de taptoe in 2013 bezocht en zijn de details van deelname met de organisatie besproken. Dat DVS als burgerkorps aan deze taptoe mag deelnemen is bijzonder, omdat primair alleen militaire korpsen worden uitgenodigd.‘ Deelname aan de taptoe vergt veel van de leden en is een enorme logistieke operatie, waarmee veel geld gemoeid is. ‘De taptoe is in het hoog-

seizoen. Dat betekent dat vakanties met het gezin moeten worden verzet of uitgesteld en daarnaast betalen leden een eigen bijdrage. De kosten voor verzending van de instrumenten, uniformen en materialen per luchtvracht komen voor rekening van de vereniging. Alle kosten in Rusland worden betaald door de organisatie’, aldus Van der Plas. In de komende periode worden de concrete zaken nader uitwerkt. ‘De muzikanten van de vereniging staan voor een enorme uitdaging.’ Meer informatie over het evenement: www.kremlin-military-tattoo.ru.

Lezing Lisette Thooft in bibliotheek wijsheid, is het motto van Lisette Thooft. En die wijsheid ontwikkel je vooral door je in het leven te storten en niet bang te zijn om fouten te maken. Thooft schrijft in haar boek ‘Wie domme dingen doet wordt wijs’ openhartig over haar eigen pad door licht en schaduw, over de

domme dingen die ze heeft gedaan om wijs te worden. Met anekdotes, sprookjes en verhalen toont ze haar spirituele inzichten en laat ze zien hoe je jezelf kunt openen voor de wijsheid van het leven. In de pauze is het boek van Lisette Thooft ‘Wie domme dingen doet wordt wijs’ te koop.

De lezing is op maandag 20 januari om 20.00 in de Hoofdbibliotheek van Katwijk voor deze avond vol herkenning en inspiratie. Toegangskaarten zijn te koop in alle bibliotheekvestigingen en via www. bibliotheekkatwijk.nl. Prijs voor bibliotheekleden € 4,- en voor niet-leden € 6,-.

Vreemde vogels op Valkenburg Sezer

H

et komt wel vaker voor dat hoogwaardigheidsbekleders die ooit met alle egards in ons land zijn ontvangen, jaren later in eigen land onder vuur liggen, omdat ze in verband worden gebracht met corruptieschandalen. Neem nu de Turkse premier Erdoğan. In juni 2004 nog op bezoek bij minister-president Balkenende en op audiëntie bij koningin Beatrix. En, in maart 2013 nog een officieel bezoek brengende aan minister-president Rutte om de o zo hechte economische en diplomatieke betrekkingen tussen Turkije en Nederland te bevorderen. Inmiddels heeft premier Erdoğan de helft van zijn kabinet de laan uitgestuurd. Zijn regering wordt

Erdoğan heeft hij zo zijn twijfels. beschuldigd van corruptie, omkoping en witwaspraktijken. In diverse Turkse steden, waaronder Ankara, Istanbul en Izmir, gaan mensen dagelijks de straat op om blijk te geven van hun ongenoegen. Ze eisen dat ook de premier zijn biezen pakt. Op televisie worden beelden getoond van de oproerpolitie die op de demonstranten inhakt en met waterkanonnen de joelende menigte te lijf gaat. Na het behalen van de verkiezingsoverwinning in 2003 wordt Erdoğan door president Sezer tot premier benoemd. Deze benoeming gaat niet van harte, sterker nog, de president heeft er behoorlijk de pest over in. Sezer is hervormingsgezind, zoekt toenadering tot de Europese Unie en is een groot voorstander van de scheiding tussen kerk en staat. Over

Sezer wordt in mei 2000 tot tiende president van Turkije gekozen. Hij zit amper een jaar in het presidentiële zadel als hij op uitnodiging van Hare Majesteit de Koningin en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus der Nederlanden een staatsbezoek brengt aan ons land. Het is zijn eerste staatsbezoek aan een lidstaat van de Europese Unie. Tijdens het staatsbanket laat koningin Beatrix in haar toespraak weten dat zij hiervan overduidelijk in haar nopjes is. Ook memoreert de koningin dat het bovendien het eerste staatsbezoek is dat tussen beide landen plaatsvindt. Het driedaagse staatsbezoek aan Nederland vangt aan op 3 april 2001. Met een Gulfstream IV wordt op dinsdagmorgen regelrecht van Ankara naar Valkenburg gevlogen. De koningin heet de president welkom en samen inspecteren ze

de erewacht. Vervolgens gaat het gezelschap, onder escorte, in een sneltreinvaart naar Amsterdam. De volgende dag staat in het teken van ontmoetingen met premier Kok en de Kamervoorzitters. Op de derde en laatste dag bezoekt Sezer in gezelschap van de koningin het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Leiden aan het Rapenburg. Turkse activisten verstoren dit bezoek met een lawaaiconcert. Bij vertrek naar het vliegkamp springt een activist voor de auto van de president. Binnen een mum van tijd heeft de politie de relschopper in zijn kladden gepakt en zet de colonne zich in beweging. Aan het eind van de ochtend wordt de president op het vliegkamp officieel uitgeleide gedaan. Of de huidige premier Erdoğan binnen niet al te lange tijd ook uitgeleide wordt gedaan zal de tijd leren.


18

oud nieuws

donderdag 9 januari 2014

DE KATWIJKSCHE POST

OUD NIEUWS UIT In deze rubriek nieuws 27 januari 1939

en reclame-uitingen uit het archief van De Katwijksche Post.

27 januari 1939

26 januari 1989

27 januari 1939


zorg

donderdag 9 januari 2014

19

Foto: Fjodor Buis

DE KATWIJKSCHE POST

Mirjam Schonenberg en Gijs Willemsen.

Diaconessenhuis en huisartsenpraktijk slaan handen ineen

Katwijkse balanspolikliniek Houd Stand uitkomst voor kwetsbare ouderen Als een oudere valt of bang is om te vallen, verwijst de huisarts hem meestal door naar het ziekenhuis voor een uitgebreide valanalyse. Dat onderzoek is duur en blijkt vaak onnodig. Met de wetenschap dat je ouderen maar beter zo lang mogelijk uit de buurt van ziekenhuizen moet houden, zetten het Leidse Diaconessenhuis en een Katwijkse huisartsenpraktijk een 1,5e-lijns polikliniek op. Met als voorbeeldig resultaat: betere zorg, die minder kost. Door Machteld Bouman

Balansstoornissen analyseren en valtrainingen regelen kunnen huisartsen over het algemeen prima zelf. Maar dat kan niet in een 10-minutenconsult. En niet altijd zonder de expertise van een internist ouderengeneeskunde en de aanvullende analyse van de praktijkondersteuner en fysiotherapeut. Niet om medische, maar om deze puur praktische redenen worden patiënten in het ziekenhuis of een valpoli in de 2de lijn getrakteerd op dure, tijdrovende onderzoeken die vaak niet nodig zijn. Wat als nu eens de specialist samen met de huisarts in de huisartsenpraktijk naar de patiënt ging kijken? Zou dat voor de patiënt niet veel prettiger – en goedkoper zijn? __________

‘De diagnose ‘pluis of niet pluis’ is feilloos door de Katwijkse huisartsen gedaan’ Mirjam Schonenberg van huisartsenpraktijk Schonenberg & Smaal en internist ouderengeneeskunde Gijs Willemsen van het Diaconessenhuis namen in Katwijk de proef op de som. Hoe kwam hun samenwerking tot stand? Schonenberg: ‘Gijs heeft een sleutelpositie in het Diaconessenhuis als het gaat om projecten binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg en ik ben in

de gemeente Katwijk voorzitter van de werkgroep Ouderenzorg. Zodoende werken we al lang intensief samen en rolden we bijna vanzelf in dit project.’ Schonenberg is niet zomaar huisarts, ze is extra opgeleid in ouderengeneeskunde. Als kaderhuisarts heeft ze tot taak de zorg rond de kwetsbare oudere in Katwijk zo nuttig en efficiënt mogelijk vorm te geven. Daar hoort het creëren van een stevig netwerk bij. Zij vervult deze functie namens een grote groep huisartsen met in totaal 56.000 ingeschreven patiënten. Schonenberg is ervan overtuigd dat zorg aan ouderen zo dicht mogelijk bij huis moet plaatsvinden. Dat deze visie vanuit de 2e-lijn wordt gedeeld ervaart zij als erg prettig. ‘Samen geven wij de kreet ‘zorg dichtbij’ werkelijk handen en voeten.’ Willemsen: ‘In de loop der jaren stelde ik vast dat zich in het Diaconessenhuis een grote groep valpatiënten meldt die er niet thuishoort. Mensen die met wat meer bewegen en balansoefeningen voldoende geholpen zijn. Daar hoef je geen 2delijnsanalyse op los te laten. Daarnaast wordt steeds duidelijker dat de winst van 2de-lijns val- en balanspoli’s, die overal als paddenstoelen uit de grond schieten, maar heel erg betrekkelijk is. Dat geldt overigens voor meer gespecialiseerde poli’s in ziekenhuizen.’ De aanzienlijke groep medisch lichte gevallen waar Willemsen het over heeft, is ook een groep die door huisartsen makkelijk blijkt te worden herkend. Willemsen: ‘Hoewel we nog niet beschikken over exacte cijfers is ons duidelijk dat de diagnose ‘pluis of niet pluis’ feilloos door de Katwijkse huisartsen die meededen met het project is gedaan. De patiënten die ik nog in het ziekenhuis zie, hadden echt aanvullend onderzoek en medische interventie nodig. Er wordt uitstekend ingestuurd. De ‘goede’ groep krijgen we hier op de poli Houd Stand.’ Een enkeling moest bij nader inzien alsnog voor een analyse naar het ziekenhuis. Vervelend, maar van

grote risico’s of veel tijdverlies was geen sprake. Schonenberg: ‘Bij die patiënten hadden wij al een groot stuk van het voorwerk gedaan.’ Het stond de huisartsen in de regio overigens vrij om mee te doen aan het project. Schonenberg: ‘Dat kun je ze ook niet verplichten. Regulier verwijzen blijft gewoon mogelijk.’ De deelnemende Katwijkse huisartsen hebben bewezen dat ze de regierol bij patiënten met balansstoornissen prima aankunnen, mits ondersteund door 2de-lijns expertise in de huisartsenpraktijk. Het team in Katwijk bestond naast kaderhuisarts Schonenberg en internist ouderengeneeskunde Willemsen uit een geriatrisch fysiotherapeut en een praktijkverpleegkundige. Een belangrijke steun vormden de assistente en de praktijkverpleegkundige van het huisartsenteam, Marloes van Duijn en Marianne van Beelen. De analyse inclusief advies blijkt in een consult van een uur te kunnen worden gedaan. __________

‘Wat wij hier doen past nog nergens in’ Schonenberg: ‘Als je de herinrichting van de 2de- en 1ste-lijn tot 1,5stelijnzorg goed aanpakt, heeft dat een enorme impact, niet alleen op kwaliteit van leven maar ook op de kosten.’ Schonenberg beaamt dat er nog wel goed naar het kostenplaatje in z’n totaliteit moet worden gekeken. Naast het organiseren van de medische kant en het bedienen van 22 huisartsenpraktijken komt het welslagen van de poli Houd Stand aan op netwerken en een goede logistiek. De lichte gevallen van de poli hebben ter herstel en preventie immers begeleiding nodig in de vorm van valtrainingen en andere oefentherapieën. Bewegingsvoorzieningen in de buurt en op regelmatige basis, liefst niet al te duur en gegeven met kennis van zaken. Schonenberg steekt daarom veel tijd in het onderhouden van uitstekende relaties met gemeente, Stich-

ting Welzijn Ouderen Katwijk en de geriatrische fysiotherapeuten van Paramedisch Centrum Katwijk. Dat het Diaconessenhuis een goede samenwerkingspartner is, blijft in de gemeente niet onopgemerkt. Willemsen: ‘Wij hebben met sportartsen en orthopeden in het ziekenhuis een instructievideo ontwikkeld voor patiënten die, in bed wachtend op ontslag, alvast iets aan het opbouwen van hun balans en spierkracht wilden doen. Die wordt drie keer op een dag uitgezonden door onze interne televisiezender. Die video hebben we aangeboden aan de gemeente Katwijk, zodat zorg- en verpleeghuizen en buurtcentra er ook iets mee kunnen. Zo heeft de hele bevolking er wat aan.’ Schonenberg: ‘Dat heeft men hier zeer op prijs gesteld. Dat Willemsen vaak aanzat bij besprekingen met de gemeente heeft de verstandhouding zeker positief beïnvloed.’ Als je louter naar inkomsten kijkt, lijkt het ziekenhuis de grote verliezer. Zijn ze in het Diaconessenhuis wel blij met Willemsen? ‘Ik ondervind alle medewerking van mijn directie. Ook bij ons wordt het kwaliteits- en welzijnsaspect, het denken vanuit de patiënt, steeds belangrijker. Dit project heeft op die punten veel bereikt. We hebben de zorgverzekeraar erop gewezen dat iedereen erbij wint. Ook het ziekenhuis zou er op de een of andere manier voor beloond moeten worden dat het bespaart en kwaliteit van zorg verhoogt. Een verzekeraar zou misschien goede ketenzorg als geheel moeten gaan belonen. Laat het geld de patiënt volgen, niet het systeem. Weg van de klassieke structuren. Want wat wij hier doen past nog nergens in. De 1ste lijn en de 2de lijn wordt op verschillende manieren bekostigd. Inkopers huisartsenzorg en inkopers ziekenhuizen zijn in de zorgverzekeringswereld twee nog volstrekt gescheiden bloedgroepen. Wat wij nodig hebben is iemand die er met een helikopterview boven hangt.’

__________

‘Laten we hopen dat dit de opmaat wordt naar nog veel meer 1,5e-lijnszorg’ Het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis, ontwikkeld door de landelijke ouderenorganisaties en dit jaar voor het eerst toegekend (o.a. aan het Diaconessenhuis, red.), vindt Willemsen een fantastisch concept. ‘Dat dwingt zorgaanbieders minder in bedrijfseconomische en meer in termen van gastvrijheid en service te denken. Dat je een ouder echtpaar verwelkomt aan de deur en hun auto even voor ze wegzet. Dat je een luifel boven de ingang maakt zodat ze droog kunnen uitstappen. Het zit ‘m vaak in simpele dingen. En dan hoop ik dat de bestuurders nog even op deze toer doorgaan en uitkomen bij de gedachte: waarom moeten we deze mensen uit Katwijk überhaupt ontvangen, terwijl ze ook geholpen hadden kunnen worden in hun woonplaats?’ Maar deze manier van denken staat nog in de kinderschoenen. Hoe dan ook staat de ziekenhuizen de komende jaren krimp te wachten. Deels ten gunste van de huisarts. Dat is mooi, maar dan moeten huisartsenpraktijken wel de tijd krijgen om zich op hun nieuwe rol als 1,5e-lijnsvoorziening voor te bereiden. Willemsen: ‘Voor dit project hebben we met elkaar afgesproken: laten we klein beginnen, de zorg verbeteren voor een heel belangrijke, kwetsbare doelgroep. Laten we hopen dat dit de opmaat wordt naar nog veel meer 1,5e-lijnszorg. Wij zien het als uitdaging om de hele ouderenzorg naar dit model om te vormen. Datgene doen wat nuttig is op de juiste plek. Te kijken of we met elkaar op werkbare en verstandig gefinancierde modellen kunnen komen.’ Uit: OPMAAT, Herstelzorgprogramma regio Leiden. Meer informatie: www.herstelzorg.nl


20

clubs

donderdag 9 januari 2014

DE KATWIJKSCHE POST

Jeugdsoos de Meerpaal

NVVH-Vrouwennetwerk Op de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar ontvangt de NVVHVrouwennetwerk, afdeling Katwijk e.o. de heer Stam uit Amsterdam en vertelt over zijn boek ‘Haring, een liefdesgeschiedenis’. De aanwezige vrouwen toasten op het nieuwe jaar met warme Glühwein en uiteraard met onder andere een stukje haring. De ochtendbijeenkomsten van

Bingo in Molenwijk Wijkvereniging Molenwijk-Katwijk/ Rijn organiseert op vrijdag 10 januari bingo. Er zijn mooie prijzen te winnen. Ook is er weer een loterij en een superronde. Er wordt begonnen om 20.15 uur en de zaal is open om 19.00 uur. Wilt u een gezellig avondje uit, ga dan naar wijkgebouw De Wiek, Fresiastraat 19, Katwijk aan den Rijn. Onder de 16 jaar heeft geen toegang. Er is een kinderbingo op zaterdag 11 januari. Begonnen wordt om 14.00 uur en de zaal is open om 13.30 uur.

Rehoboth koffievrouwenochtend In het nieuwe jaar begint de Rehoboth-vrouwengroep met frisse zin de koffieochtend op woensdagmorgen 15 januari in het Maranathacentrum aan de Poolster. Ds. B.H. Weegink is bereid gevonden om te komen spreken. Muzikale medewerking wordt verzorgd door Hanneke van der Boon. Vanaf 09.15 uur is er koffie/thee, en er wordt begonnen om 09.45 uur. Alle deelnemers hopen we weer te ontmoeten. Ook nieuwe belangstellenden zijn van harte welkom, schuif gezellig aan.

www.bibliotheekkatwijk.nl

Foto: pr

Vol goede moed is het bestuur van Jeugdsoos De Meerpaal het jaar 2014 ingegaan. De Jeugdsoos in het gebouw De Poolster naast de Rehoboth chool is open op vrijdagavond vanaf 19.30 tot 22.15 uur aanwezig voor jongelui in de leeftijd van 12 tot 17 jaar. Daar kunnen de jongeren tafeltennissen, darten en Xboxen, en er zijn snacks tegen redelijke prijs te koop.

Maandag 30 december 2013 is zo’n dag die wordt vermeld in de annalen van de stichting Haspadie K.G.K. (Johanniter Hulpgroep). En dat met name voor de afdeling Dagopvangactiviteiten. De gasten en vrijwillig(st)ers van de inloophuizen De Ankerplaats en De Ontmoeting verheugden zich op die dag: naar ‘samen de maaltijd houden’ tijdens de donkere dagen tussen kerst en oud- en- nieuw. ‘s Middag vanaf 17.00 uur stroopten de vrijwillig(st)ers de mouwen op om het inloophuis De Ontmoeting in gereedheid te brengen. Lange rijen tafels werden neergezet en van borden en bestek voorzien. Rode kerststerren en rode servetten

sierden even later de gedekte tafels en één en ander werd aangevuld met waxinehouders. Het menukaartje op de tafels meldde: een voorgerecht, een hoofdgerecht met koude en warme gerechten, een nagerecht en ook een bakje koffie of thee. Het was een gezellige avond voor de 102 aanwezigen, met name voor hen die weinig of geen familie of ander sociaal netwerk (meer) hebben. En met dit alles eindigt het niet. Wekelijks komen we bij elkaar in De Ontmoeting én in De Ankerplaats, in de Voorstraat 74 en Jaap Bergmanstraat 1. Daar is iedereen op dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen hartelijk welkom voor een bakje en een gezellig samenzijn.

Dansen bij Noord/Noord-Oost

foxtrot of Engelse wals weer ophalen onder leiding van dj Kees. Er is plaats genoeg om gezellig te zwieren en de draaien. Entree voor leden is €1,50; voor niet-leden €2,-. Ds. B.H. Weegink is donderdag 23 De vrijdagdansavonden zijn om de januari te gast bij de Confessionele twee weken in de even weken van Vereniging. De inleider behandelt het jaar. een onderwerp dat actueel is of dat Wijkvereniging Noord/Noord-Oost, met het geloofsleven te maken Geopend’twoensdag t/m zondagheeft. In ieder geval staat Gods wijkgebouw Zandgat, E.A. Borger12.00-24.00 straat 58, Katwijk. Woord centraal. (maandag en dinsdag gesloten)

Gezellige en een

Confessionele Vereniging

De bijeenkomst is in het Kerkhaventje naast de Oude Kerk aan het Andreashofje.

Donderdag 20 februari is ds. J. Smit te gast en op 20 maart ds. Z. de G Graaf.

(

Lunch, diner & high tea vanaf 12.00 kunt u al van onze dinerkaart genieten.

Deze puzzel is mede mogelijk gemaakt door:

Uiteindelijk zal er een compleet ingevuld kruiswoordraadsel ontstaan.

Vooys, keurslager Geopend maandag t/m zondag 10.00-24.00

Geopend maandag t/m zondag 10.00-24.00

Altijd ! gezellig

Lekker k! makkelijBoulevard 67

Vertrouwde lunch & dinergerechten (in sfeervolle ambiance) en natuurlijk voor een gezellig drankje...

2225 AE Katwijk Verkrijgbaar bij: Pasta, Tapas, Pannenkoek, telefoon (071) 40 77 147 Vis en Vlees. info@eeterijdeburen.nl Maar natuurlijk ook voor een www.eeterijdeburen.nl kopje koffie of thee!

Geopend

Verkrijgbaar bij:

Koninginneweg 59, Katwijk Tel. 071 4013200 maandag t/m zondag Fax 071 4018947 10.00-24.00 www.vooys.keurslager.nl

Altijd ! gezellig

Vertrouwde lunch & dinergeBadstraat 7 rechten (in sfeervolleTel. ambiance) Badstraat 7 071 - 4014617 Tel. 071 - 4014617 en natuurlijk voor een gezellig Katwijk aan Zee drankje... Badstraat 7 Tel. 071 - 4014617

De winnaar van de puzzel van vorige week is: I. de Nies- Sackman, Katwijk Oplossing: Gekken en dwazen schrijven op deuren en glazen. De waardebon van € 20,- werd beschikbaar gesteld door: Pluimgraaff Mode &Sport Badstraat 13/ Tatendam, Katwijk

en uitdagingen leert kennen. Ook het gebruik van andere voorwerpen, zoals kegels en ringen zal aan bod komen. Aan het eind van de cursus kent iedereen minimaal vijf (nieuwe) trucs, maar meestal meer. De jongleercursus bestaat uit 10 lessen van 19.30. tot 20.30 uur en wordt gehouden in de gymzaal van de Leidsche Buitenschool op. Deelname kost €55 p.p, materialen worden op de avonden beschikbaar gesteld. Geef je dus nu op en krijg les van Nederlands kampioen Pascal van der Neut. Pascal is erg enthousiast en hij wist door zijn enthousiaste aanpak al velen aan te steken met het ‘jongleervirus’. Meer informatie en opgave bij Pascal van der Neut, 06 28772403, info@jongleercursus.nl of kijk op www.jongleercursus.nl.

ags ‘s Midd dineren ?

Alle letters van het alfabet krijgen een cijfer van 1 t/m 26. Getracht moet worden de letters bij de bijbehorende cijfers te vinden met behulp van de reeds ingevulde letters in het diagram.

Onder de goede inzenders wordt een waardebon verloot van € 20,- deze week beschikbaar gesteld door: Dirks vishandel hoornesplein 29, Katwijk

Na de successen van voorgaande jaren start er op 23 januari weer een leuke, gezellige en leerzame jongleercursus. Jongleren is een ontspannende bezigheid, het is goed voor je hersens, lichaam en coördinatie. De cursus is voor iedereen die wil leren jongleren of er graag beter in wil worden. De lessen beginnen bij het absolute begin en gaat stapsgewijs omhoog, maar biedt voldoende uitdaging voor degene die al kunnen jongleren en zelfs voor de gevorderde deelnemer. Iedereen kan na één of twee lessen al jongleren met drie ballen. Steeds gaan we met elkaar opzoek naar nieuwe uitdagingen, maar wel in ieder zijn/haar eigen tempo. Op een bepaald moment hopen we ook met elkaar over te gaan gooien, waardoor je weer nieuwe patronen

en een smaakvol kunt u vanaf 20.30 uur gezellig uw 2008

Bij wijkvereniging Noord/NoordOost begint op dinsdag 7 januari met Line Dance. Op de dinsdagochtend vanaf 10.00-12.00 uur en ’s middags van 13.30–15.30 kunt u in een gezellige sfeer met een deskundige leraar Line Dansen en leuke muziek. U blijft door het dansen soepel en fit. Waag het er eens op. Entree voor leden is €1,50; voor nietleden €2,-. Vanaf 10 januari op vrijdagavond

de bingo begint om 20.00 uur. Vanaf 16 jaar mag je meespelen. Kosten: kosten bingokaarten. Wijkcentrum De Coligny, Louise de Colignylaan 7, Katwijk.

Cursus Jongleren

Gezellige en sfeervolle dagen

Puzzel

Stuur uw oplossing voor dinsdag14 januari naar de redactie van De Katwijksche Post, postbus 3066, 2220 CB Katwijk, of per e-mail naar redactie@katwijkschepost.nl. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

Bingo in De Coligny In wijkcentrum De Coligny is er zaterdag 11 januari een bingoavond van wijkvereniging Koestal-Overduin en Zanderij. De zaal gaat open om 19.00 uur en

Een dag om niet te vergeten

Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk zijn elke 2e en 4e dinsdag van de maand van 09.30 uur tot ongeveer 11.30 uur in de zaal van de Ichthuskerk, Nachtegaallaan te Katwijk aan Zee. De koffie/thee staat vanaf 9.00 uur klaar. U wordt van harte uitgenodigd om kennis te komen maken. Informatie bij secretaris Nelly Dubbeldam-Zuijderduijn, 071 4033043.

Boulevard 69 T (071) 401 84 50 www.sunsetblvd.nl

Boulevard 67 T (071) 407 71 47 www.thelounge.biz

Boulevard 68 | T (071) 401 00 09 www.friendskatwijk.nl

Boulevard 69 | T (071) 401 84 50 www.sunsetblvd.nl

Boulevard 68 T (071) 401 00 09 www.friendskatwijk.nl Hoornesplein 129 - 2221 BE Katwijk (T) 071 40 817 07

Boulevard 69 T (071) 401 84 50 Badstraat 13 • Katwijk • Tel. 071-401 33 69 www.sunsetblvd.nl Taatedam 4 • Katwijk • Tel. 071-3318133 Info@pluimgraaffonline.nl

www.pluimgraaffmodeensport.nl


lokaal

DE KATWIJKSCHE POST

donderdag 9 januari 2014

Ontmoetingsplek Noordmanshof

Zaterdag 11 januari

Vierde duinloop AV Rijnsoever

Stichting Philadelphia stelt ook dit jaar de deuren open van Ontmoetingsplek Noordmanshof. De organisatie is weer druk met het organiseren van allerlei leuke en gezellige activiteiten. Voel je vrij om te komen kijken. Activiteiten voor de komende tijd: Iedere maandag kunt u om 17.00 uur, tegen een kleine vergoeding, mee-eten in ons Eetcafé (naam ‘s ochtends doorgeven via email). Iedere dinsdag kunt u binnen lopen tussen 12.15 en 15.15 uur en op woensdag tussen 18.30 uur en 20.00 uur, voor een kop koffie, een spelletje of iets anders. Iedere donderdagavond is er weer gezellige kookclub. Voor informatie graag e-mailen.

Foto: pr

Atletiekvereniging (AV) Rijnsoever organiseert komende zaterdag alweer de vierde duinloop van dit seizoen. De inschrijving voor deze loop is in de kantine van tennisclub Zee en Duin aan de Sportlaan. De inschrijfkosten bedragen €4,50 voor de senioren, de jeugd t/m 12 jaar betaalt €2,50. Er kan gekozen worden uit drie afstanden: 2 kilometer (jeugd t/m 12 jaar), 5 of 10 kilometer. De start is om 10.30 aan het begin van het voetpad naar de Wassenaarse Slag. Daar ligt ook de finish, die door de deelnemers wordt bereikt na een mooi parcours door de Katwijkse zuidduinen te hebben gelopen. Na deze vierde duinloop volgt op zaterdag 1 februari de laatste loop uit deze serie. AV Rijnsoever hoopt zaterdag veel oude getrouwen en hopelijk ook weer veel nieuwe deelnemers te begroeten. Voorzitter Wim Guijt (links) spreekt jubilaris Piet Guijt en zijn vrouw toe.

Rabobank en Grasshoppers verlengen sponsorcontract

Nieuwe jaar ingeluid bij voetbalclub Katwijk

Rabobank Katwijk en basketbalvereniging De Wit-Grasshoppers hebben afgelopen zaterdag het sponsorcontract verlengd. Dit voorafgaande aan de spannende bekerwedstijd Grasshoppers heren 1 tegen Eredivisionist Rotterdam College.

Voetbalvereniging Katwijk heeft afgelopen zaterdag het nieuwe jaar goed ingeluid met een nieuwjaarsreceptie, een nieuwjaarswedstrijd, de huldiging van jubilarissen en de onthulling van de ‘kampioensmuren’.

Voorzitter Kees Ouwehand van de sponsorcommissie van Grasshoppers benadrukte dat er al meer dan 10 jaar een samenwerking is tussen de bank en de vereniging. Naast de reguliere wedstrijden wordt het G-(ehandicapten)team en het rolstoelbasketbal ondersteund. Netty Jacobs van de Rabobank benadrukt dat de bank de maatschappelijke betrokkenheid en de sportieve prestaties van de vereniging waardeert en dit graag wil ondersteunen met een commerciële sponsorbijdrage.

Het begon zaterdag traditioneel met een bijzondere nieuwjaarswedstrijd, Katwijk 11 tegen een supporterselftal. Bijzonder omdat 7 spelers van het 11e later die middag gehuldigd werden vanwege hun 25-jarig lidmaatschap. De wedstrijd werd overigens met 4-2 gewonnen door Katwijk 11. Tijdens de nieuwjaarsreceptie nam

voorzitter Wim Guijt de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar door, om vervolgens voor uit te blikken op 2014. Onder andere de realisatie van het nieuwe combigebouw inclusief nieuwe tribune, het hoofdveld voorzien van kunstgras en de festiviteiten rondom het 75-jarig jubileum van de club zijn belangrijke mijlpalen in het nieuwe jaar. Na de nieuwjaarstoespraak van de voorzitter was het tijd voor het huldigen van de vele jubilarissen. Totaal werden er zaterdag 25 leden gehuldigd. Eén daarvan was een hele bijzondere: Piet Guijt vierde zijn 70-jarig jubileum. Na de huldiging stond de vele bezoekers nog een grote verrassing te

Aanmelden: (071) 516 14 15 of via www.activite.nl.

Deze muren zijn mogelijk gemaakt door de businessclub, de supportersvereniging en kunstenaar Eelco Wijnands. Bijzonder was dat de hoofdsponsors van de afgelopen jaren (BMW van der Plas, KBM en Ouwehand / P&P) deze muren mochten onthullen, want zonder deze sponsors had Katwijk deze kampioenschappen nooit kunnen realiseren.

BusinessAlpha Het Katwijkse CBMC-comité organiseert ook in 2014 een BusinessAlpha-cursus; een speciale Alphacursusvoor zakenmensen. Januari is de maand waarin veel zakenmensen nadenken over wat het nieuwe jaar zal brengen, goede voornemens maken en zich bezinnen over wat men wil in het leven. Dit levert vragen op. Op de BusinessAlpha-cursus krijg je antwoorden op deze en op andere vragen. De BusinessAlpha-cursus start op dinsdag 21 januari in Hotel Savoy, Boulevard 1, Katwijk. De cursus is gratis. Voor het diner wordt een vergoeding gevraagd. Ontvangst is vanaf 17.45 uur, de maaltijd begint om 18.15 uur en de afloop is rond 20.00 uur. Voor opgave en nadere info: 06 22234965 of wwp@hetnet. nl.

100% Roomboter appelmeisjes

Een goede voorbereiding op de bevalling is belangrijk. Zwangerschapsyoga helpt om te ontspannen tijdens de zwangerschap. Daarom start ActiVite Ledenorganisatie in Katwijk op 1 februari met een nieuwe cursus Zwangerschapsyoga in een mooie ruimte bij KOK kinderopvang.

De cursus bestaat uit tien lessen en start op zaterdag 1 februari om 10.00 uur in KDV De Bomschuit van KOK kinderopvang op De Krom 101 te Katwijk. De kosten zijn €145,00 per persoon voor leden van ActiVite Ledenorganisatie (niet-leden betalen €175,00). De kosten kunnen (deels) vergoed worden door de zorgverzekeraar.

wachten. Bestuurslid Peter van der Boon nam het woord om twee zogenaamde ‘kampioensmuren’ in de kantine te onthullen. Eén muur staat in het teken van de kampioenschappen van 1993, 1994, 1995 en 2000 en één muur staat in het teken van het kampioenschap van het afgelopen jaar.

Mocht u geen interesse hebben in bovenstaande activiteiten, maar de organisatie wel vrijwillig willen ondersteunen? Of wilt u informatie over Stichting Philadelphia, Ontmoetingsplek Noordmanshof of andere zaken, dan kunt u mailen met ontmoetingspleknoordmanshof@philadelphia.nl.

De Leidse Bakker geeft als reclame:

Zwangerschapsyoga

5 stuks € 3,95 + 1 GRATIS ERBIJ

Ovenverse witte bollen of puntjes 10 stuks

€ 2,20

Grote boerencake

Foto: pr

Naast informatie over de zwangerschap is er tijdens de cursus ook aandacht voor het gevoel, de belevingen en fysieke veranderingen van de deelnemers. Zij worden voorbereid op de bevallings- en kraamperiode. Door gerichte houdings- en ademhalingsoefeningen leren de deelnemers om het contact met hun ongeboren kind sterker te maken. De partner mag mee naar twee speciale partnerlessen.

21

Oranjeschool heeft beste zaalvoetbalteam Groep 8 van de Oranjeschool heeft het zaalvoetbaltoernooi gewonnen. In een bloedstollend spannende finale werd de Marnixschool met 2-1 verslagen. En daarmee was de felbegeerde beker voor de Oranjeschool. In de finale kwam de Oranjeschool al snel met 1-0 achter. Maar de jongens toonden karakter en gingen steeds beter voetballen. Maar ze maakten pas in de slotfase de bevrijdende 1-1 dankzij een fraaie kopbal van Thijs Ouwehand. Jakob Pluimgraaff schoot kort daarna de winnende goal binnen: 2-1. Op weg naar de finale werd onder

meer afgerekend met de Groen van Prinstererschool (5-1) en in de halve finale tegen de Christelijke Opleidingsschool (1-1) moesten penalty’s de beslissing brengen. Corniels Schaap en Lennart Blok (de beslissende) bleven koelbloedig. En keeper Kees Jonker was in topvorm. Hij toonde zich een echte penaltykiller; hij stopte de ene na de andere. De kampioensploeg bestaat uit: keeper Kees Jonker, Lennart Blok, Corniels Schaap, Mattijs den Hollander, Jakob Pluimgraaff en Thijs Ouwehand.

geen € 2,95 nu € 2,25

Zachte waldkornbollen p.st. € 0,30 10 stuks € 2,75

Grote roomboter boterpunten 10 stuks € 4,95 + 1 GRATIS ERBIJ

Spelt beschuit per pak € 1,25

nu 3 pakken € 2,95

Alle soorten schnittetaartjes Zoek uit

€ 4,15

OP = OP

Iedere vrijdag staan wij op de Katwijkse markt.


22

nieuws nieuws service

DONDERDAG 9 JANUARI 2014

Kerkdiensten Zondag 12 januari KATWIJK AAN ZEE Ned. Herv. Kerk Nieuwe Kerk 10.00 uur: ds. Z. de Graaf 18.00 uur: ds. H.J.T. Lubbers, Nieuwe Tonge en Herkingen Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Geene 18.00 uur: ds. J.B. Alblas Ichthuskerk 10.00 uur: prof. dr. W. Balke 18.00 uur: kand. J.W. v.d. Bosch, Barendrecht Pniëlkerk 10.00 uur: ds. F. Wijnhorst 18.00 uur: ds. C. Blenk, Den Haag Maranathacentrum 10.00 uur: kand. M. van Rijn, Katwijk aan Zee 18.00 uur: ds. B.H. Weegink Het Anker 10.00 uur: dhr. W. Pandjes Kapel Overduin 14.30 uur: ds. P. Zeedijk Ned. Herv. Gemeente ’De Rank’, Andreas College, locatie Pieter Groen, ingang Helmbergweg 10.00 uur: ds. E. Oort, Katwijk Hersteld Hervormde Kerk Sporthal Cleijn Duin 10.00 uur: ds. P. den Ouden 18.00 uur: ds. A. Vlietstra

Soefidiensten Elke eerste, derde en vierde zondag van de maand om 11.00 uur in de Universel te Katwijk aan de Zuidduinseweg. Evangelische gemeente Ezra School De Duinroos, Kon. Julianalaan 122 10.00 uur: kerkdienst Iedere woensdagavond, 20.00 uur: bijbelstudie, lofprijsavond en bidstond KATWIJK AAN DEN RIJN Ned. Herv. Kerk Dorpskerk 10.00 uur: ds. P. Zeedijk, Rijnsburg 18.15 uur: hr. Pim Brouwer, Driebergen Ontmoetingskerk 10.00 uur: ds. J. Smit 18.15 uur: ds. J. Smit Kapel De Wilbert Donderdag 16 januari 18.30 uur: ds. J.G. Luinstra Geref. Kerk Open Hofkerk 10.00 uur: ds. A. GroenendijkMeindersma R.K. Kerk Hoofdkerk Kerkstraat 70, Katwijk a/d Rijn Zaterdag 19.00 uur: Viering met samenzang Zondag 9.30 uur: Viering m.m.v. Cantemus De Wilbert 10.15 uur: Eucharistieviering

UNI-zaal 10.00 uur: kand. J. Kooij, Barendrecht 18.00 uur: ds. W. Schinkelshoek, Krimpen a/d Lek

VALKENBURG Geref. Kerk (Vrijgemaakt) 09.30 uur: ds. E. Buitendijk, Waddinxveen 17.00 uur: ds. R. Heida, Monster

Geref. Kerk Vredeskerk 10.00 uur: ds. C.G. Kant 15.00 uur: ds. C.G. Kant

Ned. Herv. Kerk 10.00 uur: ds. H.E.J. v.d. Laan 18.30 uur: ds. H.E.J. v.d. Laan

Chr. Geref. Kerk 10.00 uur: ds. M.A. Kempeneers 17.00 uur: ds. M.A. Kempeneers Geref. Gemeente 10.00 uur: leesdienst 18.30 uur: ds. L. Terlouw Geref. Kerk Vrijgemaakt De Fontein, Willem de Zwijgerlaan 1a 09.30 uur: ds. C. Bijl 17.00 uur: ds. K. Folkersma Baptistengemeente Tripodia, Hoornesplein 155 10.00 uur: geen opgave Gemeentecentrum De Haven, Groen v. Prinstererweg 1 19.00 uur: geen opgave Christengemeente Live! Baljuwplein 10a 10.30 uur: geen opgave

Philadelphia gezinsdienst

Zangdienst in de Ontmoetingskerk

Iedereen weer uitgenodigd om op zondag 12 januari, 15.00 uur de gezinsdienst voor mensen met een beperking en belangstellenden bij te wonen in de Vredeskerk, Baljuwplein 1 in Katwijk. Voorganger is Ds. C.G. Kant en de muzikale medewerking wordt verleend door de zanggroep Roman Twelve Kids uit Katwijk. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie of frisdrank. Het bestuur van Sien ( voorheen Philadelphia) hoopt u graag te ontmoeten op 12 januari 2014.

In de Ontmoetingskerk wordt er zondag 12 januari weer een zangdienst gehouden. Het thema is: ‘Durf jij echt God te vertrouwen?’ Ds. Smit gaat in deze dienst voor. Muzikale medewerking is er door Mare Canto o.l.v. Henny Mugge. Aanvang van de dienst is 18.30 uur. Vooraf worden er een tweetal liederen gezongen.

Wijkmiddag in de Icthuswijk De Ichthuswijk houdt donderdag 16 januari een wijkmiddag. Aanvang om 14.30 uur, zaal open vanaf 14.00 uur. Ds. Bas Brunt vertelt over de fietstocht, die hij maakte in 2009 naar Ozunca Bai – Roemenië. Ds. J.B. Alblas begint de middag met gebed, Schriftlezing en een korte meditatie. We zingen ook enkele liederen met elkaar. De bijeenkomst duurt tot ca. 16.45 uur. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden. Ds. Brunt is onder de indruk van het werk dat Anneke van der Kouwe al 10 jaar doet voor kansarme kinderen in Roemenië. ‘Toen wij op een zeker moment, via Hongarije, Oostenrijk en Duitsland terugvlogen naar Nederland, kreeg ik m’n droom! Om op de fiets door die landen te trekken richting Roemenië. En daarbij via sponsoring Anneke en haar onderwijsproject van “Stichting Kind in Oost-Europa” extra te ondersteunen.’

RIJNSBURG Hervormde Kerk Grote Kerk 9.30 uur: ds. A. Haasnoot 17.00 uur: geen dienst

Evang. Gem. ’t Kruispunt Sporthal Rijnsburgse Boys, Middelmors 10.00 uur: Harry Mosterd

Het thema van de jeugddienst is ‘medewerkers gezocht (m/v)’. Pim Brouwer gaat voor en vertelt over het werken in Gods Koninkrijk. Pim is na de jeugddienst waar aandacht werd besteed aan Foodstep geraakt door God. Hij gaat vertellen over deze gebeurtenis, wat hij daarna heeft gedaan en hoe dit zijn leven heeft beïnvloed. Christian Verwoerd en band zorgen voor de muzikale begeleiding. Om 18.20 uur start het zingen, de dienst begint om 18.30 uur. Dorpskerk, Kerklaan, Katwijk a/d Rijn.

Sing-In in Ontmoetingskerk In de Ontmoetingskerk wordt zondag 12 januari de maandelijkse Sing-In gehouden. Wie van opwekkingsliederen houdt mag deze avond niet missen. Het programma begint om 20.30 uur en wordt om 22.00 uur afgesloten. Tussendoor is er een pauze.

VR 5 7

ZA 4 7

ZO 0 5

MA 0 5

Kleine Jezus

40%

40%

40%

40%

20%

30%

10%

50%

ZW 4

ZW 4

Z 3

O 3

Voor veel mensen lig Je nog steeds in de voederbak en ben Je klein gebleven Je ligt nog steeds in de stal een schamel dak en blijft daar heel Je leven

GETIJDEN

De Voorhof 9.30 uur: ds. J. Verlinde

Geref. Kerk Vrijgemaakt 9.30 uur: ds. R. Heida 17.00 uur: ds. M. Haak

Jeugddienst Dorpskerk

HET WEER

Geref. Kerk De Goede Herder 10.00 uur: ds. D. Groenendijk, Rijnsburg

Chr. Geref. Kerk 9.30 uur: ds. C. Westerink 17.00 uur: ds. C. Westerink

DE KATWIJKSCHE POST

vr. za. zo. ma. di. wo do.

10 11 12 13 14 15 16

jan. jan. jan. jan. jan. jan. jan.

HOOG WATER

LAAG WATER

10.30 + 23.15 11.45 + -------12.50 + 00.30 13.45 + 01.30 14.36 + 02.19 15.16 + 03.06 15.46 + 03.39

06.21 + 18.36 07.15 + 19.34 08.35 + 21.10 09.35 + 22.09 10.25 + 22.55 11.16 + 23.46 11.46 + --------

ZON OP / ONDER vr. 10 za. 11 zo. 12 ma. 13

jan. jan. jan. jan.

8.47/16.53 di. 14 jan.. 8.44/16.58 8.46/16.54 wo. 15 jan. 8.43/17.00 8.46/16.55 do 16 jan.. 8.42/17.02 8.45/16.57

lieve Jezus ik hoop wel dat Je groeien mag van al die mensen die denken zo groot te zijn leer ze nederigheid respect en ontzag groei met ze mee Heer ze zijn soms zo klein Cor van Vliet

Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 Openingstijden: ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur. Hoofdredactie: Teuntje van Delft tel.: 06 12 74 64 78 e-mail: t.v.delft@ uitgeverijverhagen.nl Redactie: Paul van de Putte / Sandra Kornet-van Duyvenboden

Huisartsen Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp: Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4b, Voorhout, tel. 0252-240212 (vóór langskomen altijd eerst bellen) Tandartsdienst (Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg) De tandartsdienst wordt dit weekend waargenomen door tandarts: M. Snijder, Gr. v. Prinstererweg 63, Katwijk, telefoon 4024324. Spreekuur van 17.00 tot 17.30 uur. Bij geen gehoor 071-4079501. Apotheek De apotheken in Katwijk en Rijnsburg zijn op werkdagen (maandag t/m vrijdag) geopend van 8.00 tot 17.30/18.00 uur. Avonddienst van 17.30 tot de volgende morgen 8.00 uur. Weekenddienst vrijdag 17.30 uur tot maandagmorgen 8.00 uur: Dienstapotheek DAB te Voorhout, Rijnsburgerweg 4c, telefoon 0252-240216. BENU Apotheek (voorheen LLOYDS Apotheek), Tulpstraat 16b,Katwijk aan den Rijn, telefoon 4030833, is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-17.30 uur. Zaterdag is geopend: De Katwijkse Apotheek, Prince-straat 3, tel. 4012755 (9.00-13.00 uur); Kwaliteits Apotheek Rijnsoever, Hoornesplein 111-113, tel. 4026457 (9.00-13.00 uur) en Kwaliteits Apotheek Sloothaak, Vliet NZ 19, Rijnsburg, tel. 4020400 (9.0014.00 uur). Ongevallendienst Diaconessenhuis: op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur. Rijnland Ziekenhuis: en Academisch Ziekenhuis: de gehele week, 24 uur per dag. Bezoekuren LUMC Dagelijks van 14.15 tot 15.00 uur en van 18.30 tot 19.30 uur. Voor sommige afdelingen gelden afwijkende bezoektijden. Voor meer informatie: 071-5269111. Bezoekuren Diaconessenhuis Dagelijks van 15.00-16.00 uur en van 19.00-20.00 uur. Voor sommige afdelingen gelden afwijkende bezoektijden. Voor meer informatie: 071-5178178. De Brug Midden-Nederland GGZ-instelling voor verslavingszorg. Polikliniek Katwijk, Schaepmanstraat 1, Katwijk, tel: 071 403 37 33, E: info@debrughelpt.nl W: www.debrughelpt.nl. Voor urgente gevallen dag en nacht bereikbaar. Werkervaringsproject De Kringloop, Heerenweg 5, Katwijk, Tel: 071 408 56 46. Inloophuis, Schaepmanstraat 1, ma. t/m zat. 13.30–17.15 uur, (13.00 uur: warme maaltijd, opgave vooraf).

Politie

COLOFON Oplage 10.000

Medische diensten

e-mail: redactie@ katwijkschepost.nl Ingezonden brieven: Ingezonden brieven worden alleen geplaatst onder vermelding van naam en woonplaats. Adres moet bij de redactie bekend zijn. Ingezonden brieven mogen niet langer zijn dan 400 woorden en alleen digitaal worden aangeleverd. De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden brieven zonder opgaaf van redenen niet te plaatsen.

Advertenties: Voor een prijsopgave kunt u contact opnemen met de Binnendienst: Vincent Roos, tel. 071-4091638 of Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 e-mail: advertentie@ uitgeverijverhagen.nl o.v.v. de Katwijksche Post Sluitingstijd advertenties dinsdag 16.00 uur

Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Opgave redactionele kopij Advertentiewezen, zoals tot dinsdag 8.00 uur; advertenlaatstelijk vastgesteld door de ties tot 16.00 uur. Advertentieta- Stichting ROTA en zoals gede rief op aanvraag. poneerd bij de Kamer van

Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Abonnementen: Per jaar € 31,75 incl BTW. Postabonnementen op aanvraag. Abonnementsgelden dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Voor jaarabonnementen geldt dat het eerste jaar niet tussentijds opgezegd kan worden. Na het eerste jaar wordt het abonnement omgezet in onbepaalde tijd en vanaf dat moment kan op elk moment opgezegd worden met een opzegtermijn van 1 maand, waarbij vóór het einde van de maand opgezegd dient te worden.

Dravertjes: Prijs per dravertje € 5,00 (maximaal drie regels). Iedere regel meer € 2,00. Uitsluitend bij contante betaling. Bij brieven onder nummer worden administraKlachten over bezorging: tiekosten in rekening gebracht. donderdagavond inspreken op Toezending bewijsnummer € 7,50 het antwoord-apparaat of vrij-

dagochtend bellen van 8.00 tot 12.00 uur, telefoon 0714022901. De Katwijksche Post wordt vrijdagmiddag vóór 19.00 uur nabezorgd.

Het politiebureau is gevestigd aan de Piet Heinlaan 140, 2224 SW Katwijk

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Openingstijden zijn: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdag tot 21.00 uur. Op zaterdag en zondag is het politiebureau gesloten. Wilt u aangifte doen, bel dan voor een afspraak met 09008844. Uiteraard kunt u 24 uur per dag bellen met 112 (spoedeisend) of 0900-8844 (geen spoed, wel politie).


dravertjes / felicitaties

DE KATWIJKSCHE POST

Dravertjes Dravertjes te koop aangeboden/ gevraagd tot maximaal 25 woorden zijn voor particulieren gratis. Meer woorden: 0,20 eurocent per woord. Per persoon mag slechts één gratis dravertje per editie worden geplaatst. Felicitatiedravertjes: maximaal 2 per en/of over persoon. Alle overige dravertjes € 5,00 tot max. 25 woorden. Meer woorden: 0,20 eurocent per woord. Brieven onder nummer of bewijsnummers € 3,00 extra. Eventuele fouten in schriftelijk opgegeven advertenties worden niet gecompenseerd. Dravertjes kunnen zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. U kunt uw Dravertje e-mailen naar dravertjes@uitgeverijverhagen.nl, onder vermelding van uw naam, adres, postcode + woonplaats en telefoonnummer. • Kringloop ‘Jubilate’ Ontruiming van woningen, inboedels, meubels, witgoed. Openingstijden dinsdag: 10.00-12.00 uur, donderdag 14.0017.00 uur en van 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-12.30 uur. Lageweg 35R, Industrieterrein ’t Heen, Katwijk. Tel.: 071-4075512 of 06-13719872. Email A. Meijvogel, maybird@ziggo.nl. • Voor rug-, nek- of hoofdpijnklachten bel Chiropractie van Beelen. Uw behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw aanvullende verzekering, ook zonder huisartsverwijzing. Boulevard 85, tel. 4077963. • Een andere aanpak van psychische en lichamelijke klachten. Praktijk voor Natuurlijke Geneeskunde: Familie-Systemisch werk, Shiatsu, Voetreflexmassage en Sjamanistisch Lichaamswerk. Tel.: 071-4030127 en/of 4084204 www.praktijkmejan.geneesgids.nl / www.shiatsupraktijkhuber.geneesgids.nl . (vergoeding hangt af van uw aanvullende zorgverzekering). • Verloren: Sleutelbos (betreft 4 sleutels aan een ringetje) op 6 januari in omgeving ’t Heen. Heeft u deze sleutelbos gevonden, bel dan naar: 071- 40 77189.

donderdag 9 januari 2014

23

Geboren

12½ jaar getrouwd

35 jaar getrouwd

Jarig

Op 31 december is Bram geboren! Zoon van Wim en Joyce v.d. Plas. Gefeliciteerd! Fam. V.d. Plas en fam. Guyt.

Hoera, Marcel en Mariëlle van Rijn 12 januari 12½ jaar getrouwd! Hartelijk gefeliciteerd door Marc en Martin, pa, ma, Christiane, Jan Willem en Yvonne.

Onze opa en oma zijn op 9 januari 35 jaar getrouwd. Gefeliciteerd!! Kusjes van Lieke, Naomi, Matthias, Julian en Lisa.

Onze lieve opa is op 02-01-2014, 60 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd van alle kleinkinderen! Dikke kus van ons allemaal!

Jarig

Jarig

Jarig

Jarig

Jarig

Hieperdepiep hoera voor Maartje van Duyvenbode! Op 5 januari werd ze al weer 1 jaar! Heel veel liefs van je grote broer Jaap en papa en mama.

Op zaterdag 4 jan jl. werd onze Rian, deze ondeugende maar lieve jongen 3 jaar! Van harte gefeliciteerd en alsnog een fijne dag namens oma, opa pappa, mamma, Corne, Marcel, Diana, Erwin, Dirk en Simone.

Hoera, Marja van Duijvenvoorde 14 januari 60 jaar! Hartelijk gefeliciteerd door je man, kinderen en kleinkinderen.

Hoera, opa Jan van Duijvenvoorde viert zaterdag 11 januari zijn 70ste verjaardag! Veel plezier, je kinderen en kleinkinderen!

We weten het nog niet misschien, maar Joshua Rijsdam wordt vandaag achtien! Van harte gefeliciteerd van oma Van Beelen en familie.

Jarig

Abraham

Hoera, hoera, Teunie van Duijn- van Velzen wordt 15 januari 80 jaar!! Van harte gefeliciteerd door kinderen en kleinkinderen.

14-01-1964, toen een kop met haar nu 50 jaar en nog steeds geen grijze haar. Kees, gefeliciteerd! Liefs, Ellie, Sanne, Corné, Daisy, Dennis, Kelly, Cees en Marcel.

Jubilarissen KBM

VAN LEEUWEN

papier- en metaalhandel

Biedt hoge prijzen voor oud ijzer, koper, lood, zink, etc. De Hooge Krocht 151 Ind. Klei-Oost, Noordwijk Telefoon 071-4014105

www.vlkgroep.nl

Foto: pr

Vanouds het adres voor uw oude metalen en oud papier.

Jeroen Barhoorn met partner, directeur Willem van der Plas, Cees de Ruijter met partner, Jan Hommes met partner, Janneke Kuijt en Dirk van der Plas.

Nefit houdt Nederland war m

AquaPower van Nefit: Het ultieme warmwatercomfort De hoogwaardige kwaliteit van de Nefit TopLine AquaPower HR-ketel garandeert het ultieme warmwatercomfort. Deze innovatieve combi-ketel heeft een voorraad warmwater die met ongekende kracht wordt bijgevuld. Overal in huis direct warm water, en als u wilt overal tegelijk! Vraag ons naar de brochure. Het ultieme warmwatercomfort van TopLine AquaPower HR-ketels. Nú bij:

Bloemenlaan 9, 2235 EM Valkenburg (ZH). Tel: 071 401 66 65, Fax: 071 401 69 42. E-mail: info@heemskerkinstallatie.com

Tijdens de Eindejaarsborrel van de Katwijkse Bouw Maatschappij (KBM) werden de jubilarissen van 2013 in het zonnetje gezet. Wim Oliemans (helaas door omstandigheden afwezig), was dit jaar maar liefst 35 jaar in dienst als timmerman. Jeroen Barnhoorn (timmerman) en Jan Hommes (uitvoerder), vierden hun 25-jarig en Janneke Kuijt (directiesecretaresse)

haar 12,5 jarig jubileum. Er werd afscheid genomen van Dirk van der Plas (timmerman), die na 30 jaar dienstverband gebruik maakt van vroegpensioen. Bij elkaar maar liefst 127,5 jaar ervaring bij de Katwijkse bouwer. Zij werden toegesproken door directeur Willem van der Plas, waarin hij hen dankte voor hun inzet en loyaliteit.

Voor 8 euro staat ook uw foto met tekst op de fotopagina! Mailen: De foto met tekst (max. 20 woorden) kunt u tot dinsdagochtend 10.00 uur mailen naar receptie@uitgeverijverhagen.nl (resolutie van de foto moet minimaal 400 Kb of méér zijn), de betaling van 8 euro kunt u voldoen bij onze receptie aan de Ambachtsweg 7A te Katwijk. Na betaling wordt de foto geplaatst. Langsbrengen: U kunt uw foto met tekst (max. 20 woorden) voor dinsdagochtend 10.00 uur langsbrengen bij onze receptie aan de Ambachtsweg 7A te Katwijk. Na betaling van 8 euro wordt de foto geplaatst. Foto’s kunnen de vrijdag na plaatsing weer aan de receptie worden opgehaald. De redactie behoudt altijd het recht om foto’s of teksten te weigeren.


o w p

op

eg = o =p echp ”VARIANT”

h c = e opeg = p w

ECHTE opruiming!

20% - 30% - 40% - 50% - 60% - 70%

Life-style set w

• kast • bank Dressoir • salontafel • eettafel • 2 lederen fauteuils w • tv-tafel • hoektafel • 6x sierkussen • 4x eetkamerstoel • vloerkleed

Sen. ledikant

copy-antiek

Van € 2195,-

€ 1295,-

Van € 8255,-

€ 4295,- Strakke leren bank Fedde hoekbank € 795,• Zwart dik w leder m w

• 230 cm

Boxspringset m

180/200 • Compleet • Electrisch verstelbaar • zwart

€ 1295,-

Leren bank w

Van € 2995,-

€ 1695,-

Van € 3445,-

180/200 • Compleet

m

• 21/2 zits • fauteuil • relaxfauteuil

-

Luxe hoofdbord 2 (elektrische) boxsprings 180/210 • Elektrisch verstelbaar 2 pocketveer matrassen • zwarttopper of antraciet koudschuim Velda 12-delige potenset Van € 3095,w Diverse maten en kleuren leverbaar!

€ 2495,-

• dressoir • tv-meubel • salontafel

m

• gazelle leder

demoset

m

Warm oak • buffetkast • salontafel

Van € 2695,-

€ 1995,-

van € 1.495,-

Classic Emperer Elektrisch

180/200 van € 2.695,-

Nu

€ 1995,€ 995,Velda Classic Pockettopper 180/200 € 1.895,LAUSANNE voor

w

Van € 3495,-

voor

Van € 4119,-

€ 2895,Set English Oak

21/2 zits bank

w

2,5 - 1 - 1 bankstel Comforthoogte

2e gratis!

Van € 2877,-

Schitterend matras, geproduceerd in Nederland, 7-zone pocketveer afgedekt met koudschuim

Grote partij bankstellen

€ 1695,€ 2.195,-

• Dressoir • Barkast • Salontafel • Eettafel 140x90 Relaxfauteuil met sta-op functie Van € 4395,-

€ 2995,€ 799,-

± 40 stuks relaxfauteuils m

€ 2695,Leren relaxfauteuil + opstahulp

m

SLUISWEG 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99

• ca 30 stuks • op comfort hoogte • compleet

Vanaf € 995,-

Eettafel 220/100

Van € 1895,-

m

€ 595,-

€ 1295,-

w

= goederen in winkel

dit is maar een KLEIN gedeelte van ons totale opruimingsassortiment * * EVt. tEGEN VErGoEdING tE BEZorGEN * *

w

Van € 1095,-

20-50% korting Let op!! Let op!! Let op!! Let op!!

Fauteuil + stool Capiton

Van € 2195,-

In stof en leder • nog in verpakking!

m = goederen in magazijn

€ 1495,-

Buis meubelen Sluisweg 25, Katwijk aan zee Tel.: (071) 4012964

Vast

w

€ 1695,-

openingstijden winkel: normale winkeltijden

180/210 • Elektrisch verstelbaar

m

€ 2495,-

€ 549,-

Van € 3790,-

w

180/210

Nu

Van € 5485,- m

€ 1295,-

€ 1.695,€ 1795,-

Boxspring

MATRASSENACTIE

€ 595,-

€ 1195,- Meubelset Colorado

Van € 3495,-

Volledig in Nederland geproduceerd Compleet met:

Vanaf

Nu voor

m

BOXSPRINGSET m

Alleen 90/200

€ 2295,- Boxspring

Valentino hoekbank

Van € 6395,-in leer, Er is al een relaxfauteuil Variant elektrisch verstelbaar met €opstahulp 3995,- voor

Boxspringset Horssens

• Wit • antraciet

w

Samen nu tot - 3 verschillende rugleuningen € 295,€ 999,- 4 verschillende armleuningen - 4 verschillende maten (extra small, small, medium en large) kabinetkast Velda Metropolitan de Luxe Kersen • wit of beuken • pocketveermatras leer • elek. bodem • matrasbeschermer • ledikant m- Meer dan 100 kleuren 180/210 • massief m - Degelijke kwaliteit Van € 995,- € 695,- Levertijd 2-3 weken m w

€1695,-

m

RELAXFAUTEUILS m IN DIVERSE UITVOERINGEN € 799,Keuze uit:

Velda 3D

Strakke vakkenkast

Ovale eettafel + salontafel

m w

Van € 1970,-

Van € 1895,-

21/2 zits + relaxFauteuil

Relaxfauteuils in leder

m

2-zits bank

2,5-zits bank

Van € 595,-

Van € 695,-

€395,-

€495,-

openingstijden magazijn:

do vrij zat ma di

2 3 4 6 7

jan jan jan jan jan

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

-

20.00 19.00 17.00 18.00 18.00

uur uur uur uur uur

wo do vrij zat

8 9 10 11

jan jan jan jan

10.00 10.00 10.00 10.00

-

18.00 20.00 18.00 17.00

uur uur uur uur

BUIS MEUBELEN

MaESSLoot 1 INdUStrIEtErrEIN KLEI-ooSt rIJNSBUrG

Kp week 02 14  
Kp week 02 14  

De Katwijksche Post, 9 januari 2014

Advertisement