Page 1

de KATWIJKSCHE POST

DE KATWIJKSCHE POST NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR KATWIJK, RIJNSBURG EN VALKENBURG

90ste JAARGANG NR. 41

DONDERDAG 13 OKTOBER 2011

Bibliotheek in wijken wel versterken

WOORDEN SPREKEN:

Grote vraagtekens bij surplusbieb Katwijk Zee

De milieustraat in ‘t Heen is om te bouwen tot een gemeentewerf, blijkt uit nader onderzoek.

Gemeentewerf past op milieustraat ‘t Heen De gezamenlijke gemeentewerf van Katwijk en Noordwijk kan op de locatie van de huidige milieustraat in ‘t Heen, waar die twee gemeenten al samenwerken. Door een ‘beperkte aanpassing van de ruimtelijke structuur en verkeerroutering’ kunnen alle buitendiensten aan de Taanderstraat in ‘t Heen worden ingepast. De buurgemeenten hebben vorig jaar uitgesproken een gezamenlijke gemeentewerf te willen realiseren uit het oogpunt van efficiency en kostenbesparing. Uit eerder onderzoek bleek dat zo’n gezamenlijke werf Katwijk een besparing van 8 ton oplevert en Noordwijk 5 ton. Die samenwerking is ontstaan nadat Noordwijk besloot haar gemeentewerf/milieustraat in het dorp te saneren en van plan was die te verplaatsen naar bedrijventerrein Klei-Oost, op nog geen halve kilometer van de milieustraat van Katwijk.

Het Katwijkse college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad nu om een principebesluit, omdat er ontwikkelingen gaande zijn die daarom vragen. Zo is de gemeente in onderhandeling met het Scheepvaart en Transport College (STC) om de locatie Schoolstraat-Zuidstraat over te nemen en te gebruiken als visserijschool. Als dat doorgaat, moet het wijkteam Katwijk aan Zee al vrij snel dat pand verlaten, in het voorjaar van 2012. Een tijdelijke oplossing voor huisvesting van dat wijkteam kan de voormalige redschuur aan de Rijnmond zijn. Het team kan dan ook gebruik maken van de faciliteiten van de tegenoverliggende brandweerkazerne.

Vandaar dat het college de gemeenteraad nu vraagt om een principebesluit om alle gemeentelijke buitendiensten te concentreren op één locatie, een gemeentewerf. Dat betekent onder andere dat alle wijkteams ook op één locatie worden samengebracht, terwijl het aanvankelijk de bedoeling was om die in de verschillende dorpsdelen te houden. Die wijkteams maken nu gebruik van de voormalige gemeentewerven in Valkenburg (Torenvlietlaan), Rijnsburg (Korte Voorhoutweg) en Katwijk aan Zee (Schoolstraat). Het wijkteam

Hoornes-Rijnsoever is nu al gestationeerd op de milieustraat in ‘t Heen. Het college vindt dat die wijkteams net zo goed op één locatie kunnen worden ondergebracht. Daar wordt voor aanvang van de dienst verzameld, daar staat het materieel en is het centraal magazijn en daar krijgen de ploegen hun instructies. Voordeel van een gezamenlijke locatie is dat er tussen de wijkteams betere afstemming en uitwisseling kan zijn, schrijft de afdeling Openbare Werken in haar nota aan het college.

tieruimte en een filmzaal. ‘Door die stapeling van functies krijg je een voorziening die de moeite waard is en een meerwaarde betekent voor het centrum van Katwijk aan Zee’, aldus Wienen.

Draagvlak ‘De VVD is tegen nieuwbouw’, laat Edwin de Mol weten. Dat was al duidelijk, want enkele weken geleden kwam die partij met een persbericht met als kop: ‘Veertien miljoen euro voor een nieuwe superbibliotheek in Katwijk aan Zee? No way!’ En daarmee is de toon van de discussie gezet, vinden andere partijen. Die discussie ging meer over de miljoenen dan over de inhoud. ‘De beeldvorming heeft ernstig geleden onder die oneliners’, is Klaas Jan van der Bent (CU) van mening. ‘Het draagvlak om te investeren in deze moeilijke tijden is niet groot’, voegt Wim van Duijn van de SGP daar aan toe. ‘Het kostenplaatje van 13 miljoen is onverkoopbaar aan de burgers’, vervolgt Gerard Bol (GB). Geen van de partijen is enthousiast over die zogenaamde surplusbieb, maar het concept op zich - samenvoeging met andere functies - vindt een meerderheid wel interessant. ‘Wij missen culturele dragers als Tripodia en de Muziekschool’, merkt CDA’er Huig van Duijven-

Om misverstanden te voorkomen: ieder raadslid in de commissie Welzijn ziet het belang in van de bibliotheek in Katwijk, ieder raadslid is voor goede biebvoorzieningen in alle kernen van Katwijk en is ook bereid daarin te investeren. En voor alle duidelijkheid: het college van burgemeester en wethouders ziet dat belang ook in en is ook voor die kernbibliotheken. Met veel ruimere openingstijden dan nu en gekoppeld aan een multifunctioneel centrum. Daar is iedereen het dus over eens, maar op een ‘superbieb’, een ‘surplus bieb’ oftewel een bibliotheek met heel veel extra’s op een nieuwe locatie in Katwijk aan Zee waarvan de financiële consequenties nog niet duidelijk zijn, daar hebben de raadsleden veel moeite mee.

Jan Willem Haasnoot van Haasnoot Mode:

‘Geruchten zijn pertinent onwaar’

De gemeente afvalinzameling zit met zijn vrachtwagens, ander materieel en centrale werkplaats sinds drie jaar op het voormalige vliegkamp. Ook die situatie is tijdelijk - het huurcontract loopt af in juni 2012 - en daar moet op termijn dus ook een oplossing voor komen.

Jos Wienen wil na tien jaar door als burgemeester

Door Sandra Kornet-van Duyvenboden Het is deze maand tien jaar geleden dat Wienen geïnstalleerd werd als burgemeester van Katwijk. En als het aan Wienen ligt, komen daar vanaf mei volgend jaar nog een periode bij. ‘Het zit in mij, dat ik dingen goed wil doen. Ik ben geen type dat van functie naar functie hopt. Ik heb het in Katwijk ontzettend naar mijn zin en ik denk dat ik deze gemeente ook meerwaarde biedt door de manier waarop ik burgemeester kan zijn. Door mijn betrokkenheid en als netwerker. En

ik heb er plezier in. Katwijk past mij als een lekkere jas.’ Het feit dat twee van de vier kinderen nog in de omgeving op school zitten, speelt ook mee, voegt Wienen er aan toe. Met zo’n enthousiaste opsomming is die benoeming natuurlijk ‘kat in het bakkie’! ‘Nou, daar moet echt de gemeenteraad over beslissen’, reageert Wienen. De raad stelt een vertrouwenscommissie in ‘tot herbenoeming van de burgemeester’. ‘Maar als ik het idee had, dat de raad mij niet meer wil, dan zou ik mij niet zo snel beschikbaar stellen’, zegt hij met een glimlachje.

Stokpaardjes? In zijn tien jaar in Katwijk heeft Wienen onder meer landelijk naam gemaakt als de burgemeester die het alcoholmisbruik onder jongeren stevig aanpakt. Echt zijn stokpaardje. ‘Stokpaardje? Jij begint er over, ik niet’, wijst Wienen de interviewer terecht. Dat is waar. Landelijke media pikken de berichten Vervolg op pagina 13

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

‘Daar moet ik goed over nadenken.’ Dat zei burgemeester Jos Wienen begin dit jaar in een interview op de vraag of hij herbenoemd wil worden. En? Hij heeft er over nagedacht en het antwoord is een volmondig ja. Waarom? ‘Ik heb het nog ontzettend naar mijn zin en voel me zeer betrokken bij Katwijk en wat er hier speelt. Ik voel me hier thuis.’

Van Deursen heeft net het eerste exemplaar van zijn boek over Katwijk overhandigd aan Wienen. ‘Zonder de burgemeester was ik er niet aan begonnen.’

Erepenning voor auteur Van Deursen

‘In Katwijk is alles anders’ toont liefde voor de mens en het geloof ‘Het boek is er. Scherp geformuleerd met treffende anekdotes en humor. Een feest van erkenning voor alle Katwijkers. En interessant voor mensen buiten Katwijk vanwege de veranderingen in een samenleving’, roemt burgemeester Jos Wienen. Historicus/columnist Bart Jan Spruyt gooit er nog een schepje bovenop. ‘Dit is Van Deursen op z’n best.’ Dergelijke aanbevelingen maken nieuwsgierig naar ‘In Kat-

wijk is alles anders’, het boek over Katwijk na 1940 van A. Th. van Deursen, dat afgelopen maandag werd gepresenteerd in de raadzaal van het Katwijkse gemeentehuis. De raadzaal is maandag goed gevuld met familie van Van Deursen, oud-studenten, raadsleden, pers en andere genodigden. ‘Ik heb lange tijd naar deze presentatie uitgekeken. Om dit vanuit een rolstoel te doen, blijft bijzonder’, bekent Van Deursen. Hij werd ziek, kort nadat hij het boek, waar hij enkele jaren aan heeft gewerkt, had afgerond. Van Deursen ontvangt het eerste exemplaar uit handen van uitgever Mai Spijkers van Uitgeverij Bert Bakker. De 80-jarige emeritus hoogleraar nieuwe geschiedenis heeft meerdere - succesvolle - boeken bij Spijkers uitgegeven. Toch fronste Spijkers even zijn wenkbrauwen toen hij over het boek over de recente geschiedenis van Katwijk hoorde. Iets heel anders dan de boeken van Van Deursen over de 17e eeuw. ‘Maar we hebben het wel over de grootste historicus van de 20ste eeuw.’ En dit boek zal ook ruim aandacht krijgen in de landelijke media, verwacht Spijkers.

In Katwijk en Rijnsburg gaan geruchten dat Haasnoot Mode zou frauderen met zijn herenkleding. Jan Willem Haasnoot, die met zijn winkel aan de Voorstraat in Katwijk is gevestigd, zou daarvoor zelfs zijn aangehouden en in de cel hebben gezeten. ‘Pertinent onwaar’, zegt Jan Willem Haasnoot desgevraagd, die ook niet weet waar die geruchten vandaan komen. De geruchten gaan al zo’n twee maanden, maar nemen met name de laatste week in hevigheid toe. Haasnoot trekt zich niks aan van dergelijke verhalen, maar nu zijn familie en personeelsleden ook daarop worden aangesproken, vindt hij het tijd die geruchten te ontkrachten. ‘Er klopt helemaal niets van. We hebben juist al heel lang een goede relatie met topmerken als Boss en Tommy Hilfiger. We zijn daar trots op en zij op ons.’ Dat bevestigt ook Dave van Benthum van de retailorganisatie, waarbij Haasnoot Mode is aangesloten, samen met 100 andere herenmodewinkels in het topsegment. ‘Het is in Nederland praktisch onmogelijk om dat te doen en we houden dat zelf scherp in de gaten. Als bijvoorbeeld een groothandel met die merken gaat stunten, dan roepen we die tot de orde.’

Vervolg op pagina 5

DEZE WEEK

3 11 17

SGP-er Van der Vlies tussen VVD-jongeren

Voorstel voor cameratoezicht

Het zit in de familie: Familiebedrijf Plug

Afscheid van Cock van der Krogt

15

Abonnee, maar toch geen krant ontvangen? Bel vrijdagmorgen tussen 8.00 en 12.00 uur: 4022901

www.bibliotheekkatwijk.nl

DE KATWIJKSCHE POST

g n i t r o k

Abonnee Deze week extra voordeel bij:

HOUT Burgersdijkstraat 10 - 2225 AV Katwijk aan Zee - Telefoon (071) 407 46 05

Burgersdijkstraat 10 - Katwijk (071) 4074605 Zie alle aanbiedingen op pagina abonneekorting in deze krant!

DE MILLIANO a d v o c a t e n

Waar wijsheid regeert, zal het recht zegevieren. Rijnstraat 119 2223 EA Katwijk

Te l e f o o n 0 7 1 4 0 3 0 1 5 1

De Jong’s taxicentrale 4012277

Tanker met bonnummer 5207110749 uit de periode 30 september t/m 14 oktober 2011 wint:

CADEAUBON €

Geen krimp Het boek over Katwijk zou er niet zijn zonder Jos Wienen. ‘Zonder de burgemeester was ik er niet aan begonnen’, vertelt Van Deursen die het eerste exemplaar om die reden aan Wienen overhandigt. ‘Bij de fusie tussen Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg leek het me de moeite waard om aandacht te schenken aan de geschiedenis van Katwijk’, legt Wienen de aanwezigen uit. Hij wilde een goed boek over Katwijk sinds 1940. ‘Ik dacht in eerste instantie aan verschillende auteurs. Ik raadpleegde Van Deursen die inmiddels in Katwijk woonde. Misschien was hij ook wel geïnteresseerd. Maar hij vond één auteur beter. Op meest voorzichtige wijze polste ik of hij interesse had, maar hij gaf geen krimp.’ Een week later ontving Wienen een briefje waarin Van Deursen de uitdaging aannam. ‘Ik was in de wolken.’ De emeritus hoogleraar verbond wel een eis aan het schrijven: een werkplek. Die kreeg hij. Het kamertje naast de raadzaal. Een paar jaar lang was Van Deursen daar

Losse nummers: € 1,50

Vervolg op pagina 5

De commissie buigt zich over het ‘functioneel ontwerp Bibliotheek van de toekomst’. Dat ontwerp bestaat uit een netwerk van bibliotheken in alle dorpskernen, met een zogenaamde surplusbieb in het centrum van Katwijk aan Zee. In die surplusbieb is ruimte voor bijvoorbeeld een Grand Café, internetaansluitingen, een Gamezone, een studiecentrum, werkplekken voor zelfstandig ondernemers, conferen-

‘Katwijk past mij als een lekkere jas’

Epictetus

de KATWIJKSCHE POST

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

‘Ga aan de slag of bespaar u de moeite.’ Dat houdt burgemeester Jos Wienen de raadscommissie Welzijn afgelopen dinsdag voor in de discussie over de ‘Bibliotheek van de toekomst’. Het resultaat na een ruim twee uur durende discussie is als volgt. Bespaar u de moeite, vinden PvdA en VVD. Ga aan de slag, zeggen CDA, ChristenUnie (CU), GemeenteBelangen (GB) en SGP, maar niet op de manier zoals nu door het college wordt voorgesteld.

‘We behoren het geluk te genieten, wanneer wij het hebben, zoals de vruchten in de herfst.’

325,-

Af te halen t/m 26 oktober 2011 (Kon. Julianalaan 1)

Kon. Julianalaan

Shell De Jong

Rijnmond

Voorstraat 94a, 2225 ET Katwijk, tel. [071] 407 10 44 lid van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen

P. Guyt FA

NO AB

professionele dienstverlening in administratie, E-mail: info@peterguytadvies.nl belastingen en bedrijfsadvisering

Maak kennis met uw adviseur op:

www.peterguytadvies.nl

GRATIS AF TE HALEN GEBRUIKTE ORDNERS Af te halen bij de receptie.

Ambachtsweg 7a, 2222 AH Katwijk


2 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 13 OKTOBER 2011

Zaterdag Special

HOTELBEDDEN-VERKOOP!***

Steak “Sjato�

HotelBedding is het zusterbedrijf van MultiBed en levert bedden aan Hotels in de Benelux en Internationaal. Wilt u net zo vorstelijk slapen als in bv. het Krasnapolsky of op de SS Rotterdam? Uitrusten zoals in GoldenTulip Loosdrecht of het Martini Hotel in Groningen? Of lekker relaxen in Maastricht in bv. Amrath Grand Hotel de l’Empereur.

met garnituur, champignons en stroganoffsaus

Dat kan nu! Kies bij MultiBed uw HotelBed, leverbaar in 70 kleuren en levertijden van 2 weken!

â‚Ź 15,75

275 gram

Inclusief gratis kussens!

Kom sporten bij Vitaal − als u zich fitter wilt voelen − als u hulp wilt bij afvallen − als u wilt sporten onder goede begeleiding

Iedere zaterdag in oktober!

Set bestaande uit Hoofbord, boxsprings & pocketveringsmatrassen Leverbaar v.a. 2 persoons

Inclusief gratis kussens!

BLIJF FIT IN DE HERFST EN WINTER

Hotel Savoy, een goed idee!

Training onder begeleiding van fysiotherapeuten Begeleid afvallen met de diĂŤtiste Sporten op vaste tijden in de ochtend en avond

JOGP!IPUFMTBWPZOMrXXXIPUFMTBWPZOM Telefoon r#PVMFWBSE ,BUXJKL

Set bestaande uit Hoofbord, boxsprings & binnenveringsmatrassen Leverbaar v.a. 2 persoons

498,=

Inclusief gratis kussens & dekbed!

Set bestaande uit Hoofbord, luxe boxsprings & pocketveringsmatrassen & dikke NASA topper Leverbaar v.a. 2 persoons

998,=

experts in autorecycling

Set bestaande uit Hoofbord, luxe electrisch verstelbare boxsprings & pocketveringsmatrassen Leverbaar v.a. 2 persoons

Inclusief gratis kussens!

V k Verkoop van gebruikte b ikt en nieuwe i onderdelen, tevens inkoop van uw sloop- of schadevoertuig met afgifte RDW-vrijwaring. Voorschoterweg 41 2235 SE Valkenburg Z.H. Telefoon 071 531 51 01

1498,= NH Grand Hotel Krasnapolsky

Regardz Rotterdam Airport Hotel

1998,= Cruisehotel SS Rotterdam

Groen van Prinstererweg 61 r 2221 AC Katwijk 071 4088018 r info@vitaalkatwijk.nl

www.vitaalkatwijk.nl * Tip: informeer naar onze cadeaubon

Neem deze advertentie mee en betaal geen inschrijfgeld!

Hanepoel 4 2136 NJ Zwaanshoek N.H. Telefoon 023 584 54 35

www.gebr-opdam.nl

9PQUSHUK2VaPQULU R\UZ[LUHHYZTL[R\UZ[Z[VM

Van der Valk Hotel Haarlem-Zuid

Eindelijk echt leren

luisteren

Kijkt u voor een compleet referentieoverzicht op www.HotelBedding.nl Ma 13.00 t/m 18.00 uur Di 10.00 t/m 18.00 uur Wo 10.00 t/m 18.00 uur Do 10.00 t/m 21.00 uur Vr 10.00 t/m 18.00 uur Za 10.00 t/m 17.00 uur

Word ook buddy ! www.buddynetwerk.nl of bel 070-3649500

90153(5+ 26A015,5 2<5:;,5((9:4,;2<5:;:;6-

+L ^LLYZVTZ[HUKPNOLKLU LU KL LULYNPLRVZ[LU ]YHNLU[LNLU^VVYKPNVTHKLX\H[LTHH[YLNLSLU :[VYT LU YLNLU VM L_[YLTL OP[[L OLIILU LLU ZSVWLUKL PU]SVLK VW \^ YHTLU KL\YLU NL]LSILRSLKPUN LU KHRRHWLS;VJO[ SLRRHNL VM HJO[LYZ[HSSPN VUKLYOV\K ILaVYNLU \ KL UVKPNL

RVWaVYNLU 4L[ ^HHY ^PL LU ^H[ ILNPUULU HS KPL ]YHNLU 9PQUSHUK 2VaPQULU IPLK[ VW HS KPL ]YHNLU LLU IL[YV\^IHHY HU[^VVYK ]VVY LLU SL]LUSHUN>PQIPLKLU[VWR^HSP[LP[VWOL[NLIPLK ]HUR\UZ[Z[VMNL]LSWYVK\J[LU

9(4,5c+,<9,5c:*/<0-7<0,5c.,=,3),23,+05. +(2.6;,5c+(22(7,33,5c9633<02,5cA65>,905.

^^^YPQUSHUKRVaPQULUUS 2H[^PQR/LLYLU^LNI ;LSLMVVU +LZOV^YVVTPZNLVWLUK]HU THHUKHN[T]YPQKHN]HU!\\Y[V[!\\Y AH[LYKHN]HU!\\Y[V[!\\Y

l e e d r o o v n Bonne r! e p p o h d n e r T j bi

3LPKLYKVYW:PZHSIHHU ;LSLMVVU .LVWLUK!>VLUZKHNLU]YPQKHN]HU[V[\\Y AH[LYKHN]HU!\\Y[V[!\\Y 6WTHHUKHNKPUZKHNLUKVUKLYKHNILU[\VWHMZWYHHR ]HUOHY[L^LSRVT

euren

Kies voor BALANCE d OLDHAM 2-zitsbank van 899,- voor

Meijvogel klasse deur voor â&#x201A;Ź 209,een klasse prijs!

699,-

12 verschillende modellen

OLDHAM 2-zitsbank met longchair in stof Field, 76 x 259 x 160 cm van 899,- voor 699,,-

LEUNA dressoir van 749,- voor

649,-

50%

169,Per stuk incl. B TW, excl. deurkrukken en glas

KORTING OP JUTZLER

KAST ACCESSOIRES bij aankoop van een Jutzler kast

KEUZE UIT EEN GROOT KLEURENPALET

LEUNA dressoir met 3 deuren en 3 laden in acacia hout, in de kleur lava, 85 x 180 x 45 cm van 749,- voor 649,-

Met de kastelementen en accessoires van Jutzler stel je je eigen ideale inloopkast samen.

Knip ze uit de folder of print ze via www.trendhopper.com

Trendhopper Katwijk | Ambachtsweg 11 | T. (071) 403 31 79 | www.trendhopper.com TRENDS VOOR THUIS

Altijd een klasse keuze op www.meijvogelhout.nl

AUSTRIA DEUREN


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 13 OKTOBER 2011 • 3

1 8 ‘Ik geloof in communicatie. Blijven praten. Ook als je boos of verdrietig bent.’

Bestuurder onder invloed verzet zich bijaanhouding Politie Hollands Midden heeft op donderdag 6 oktober rond 2.15 uur een 46-jarige man uit Valkenburg aangehouden, omdat hij met te veel alcohol op achter het stuur zat. De man verzette zich tegen zijn aanhouding en beledigde de politie. De politie zag die nacht een auto met hoge snelheid over de Valkenburgseweg rijden in de richting van de Katwijkerweg. De politie reed achter de man aan en hij bleef hard doorrijden. De politie gaf hem een stopteken, waar niet op gereageerd werd. Uiteindelijk stopte de bestuurder aan de Valkenburgse Gerberalaan. De politie liet de man blazen en hij bleek te veel gedronken te hebben. De man werd medegedeeld dat hij was aangehouden en mee moest naar het politiebureau in Leiden. De man weigerde dit en verzette zich tegen zijn aanhouding. Ook beledigde hij de politie. Hij werd een aantal keer gewaarschuwd, maar toen hij zich bleef verzetten en een vechthouding aannam, gebruikte de politie de pepperspray. De man werd meegenomen in de politieauto en blies op het politiebureau uiteindelijk 590 ug/l. Terwijl 220 ug/l de wettelijke limiet is. De politie maakt procesverbaal op tegen de man.

Algemeen Dode hoek levensgevaarlijk Jaarlijks komen gemiddeld 10 tot 15 mensen om het leven door een ongeval in de dode hoek van vrachtwagens. De meest kwetsbare verkeersdeelnemers, fietsers en voetgangers, kunnen zelf voorkomen dat ze in de dode hoek verdwijnen. Zorg dat de vrachtwagenchauffeur u blijft zien, blijf uit de dode hoek. De dode hoek is het gebied vlak voor de vrachtauto, rechts naast de vrachtauto en erachter. Het is levensgevaarlijk als u hier met uw fiets gaat staan. Want als de chauffeur u niet ziet, heeft u een grote kans op een botsing of loopt u het gevaar dat u onder de vrachtauto terechtkomt als die rechtsaf slaat. Zorg dus dat u uit de dode hoek blijft.

HET WEER VR 13 4

ZA 14 5

ZO 14 4

MA 16 9

70%

60%

60%

30%

10%

80%

10%

50%

O 3

ZO 3

Z 3

ZW 4

GETIJDEN vr. za. zo. ma. di. wo. do.

14 15 16 17 18 19 20

okt. okt. okt. okt. okt. okt. okt.

HOOG WATER 05.14 + 17.31 05.49 + 18.01 06.19 + 18.31 06.45 + 19.01 07.21 + 19.34 07.59 + 20.21 08.58 + 21.17

LAAG WATER

01.01 + 13.25 01.36 + 14.07 02.06 + 14.37 02.57 + 15.06 03.16 + 15.46 03.56 + 16.31 05.07 + 17.15

ZON OP / ONDER vr. 14 za. 15 zo. 16 ma. 17

okt. okt. okt. okt.

8.02/18.48 di. 18 okt. 8.09/18.40 8.04/18.46 wo. 19 okt. 8.11/18.38 8.05/18.44 do. 20 okt. 8.12/18.36 8.07/18.42

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

Katwijk

Valkenburg

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

vrouwen krijgt het…

Het politiebureau aan de Piet Heinlaan in Katwijk is geopend van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Donderdag is het bureau geopend tot 21.00 uur. Zaterdag en zondag is het bureau gesloten. Via de telefoon is de politie als volgt te bereiken: 112 daar red je levens mee, 0900 8844 geen spoed wel politie.

Man aangehouden na aantreffen drugs Politie Hollands Midden heeft op zondag 9 oktober rond 01.40 uur een 19-jarige Katwijker aangehouden omdat hij drugs bij zich had. De politie zag die nachts twee jonge mannen het Westpad oplopen. De politie vertrouwde het niet en besloot de mannen te controleren. Zij zag dat één man iets in zijn zak stopte. De politie sprak de mannen aan, waarna de man die iets in zijn zak had gestopt wegrende. De politie fouilleerde de andere man en trof drugs bij hem aan. Hij is toen aangehouden. De drugs zijn in beslag genomen.

STAM ZAAGT DOOR!

OP DE

POLITIE berichten

Van der Vlies aan het woord in café De Lindeboom. VVD-jongeren en -raadsleden luisteren aandachtig.

SGP’er Van der Vlies houdt zich makkelijk staande tussen VVD-jeugd Hij was op vreemde grond en in vreemd gezelschap, maar de 69-jarige SGP’er Bas van der Vlies hield zich maandagavond makkelijk staande tussen de VVD-jongeren in het Katwijkse café De Lindeboom. Van der Vlies was daar op uitnodiging van de JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD, sinds dit jaar ook actief in Katwijk. ‘Meestal ben ik in kerkzaaltjes en voor ander publiek. Maar ik ben hier graag.’ Ondanks deze opmerkelijke gast en oproep in een kerkblad, bracht de bijeenkomst niet veel jongeren naar de kroeg aan de Voorstraat, zo’n tien. Die werden aangevuld met onder andere de meeste VVDgemeenteraadsleden en nog een enkele belangstellende. Van der Vlies, van juni 1981 tot juni 2010 Tweede Kamerlid, had het niet lastig in het Katwijkse café, waar hij veel aan het woord was en de toehoorders met respect naar zijn woorden luisterden. Orthodox christelijk noemt hij de SGP met sommige standpunten die een ‘onopgeeflijk karakter’ hebben, zoals bijvoorbeeld de zondagheiliging en -rust, en de kwesties over leven en dood, euthanasie en abortus. Hij liet weten dat de Tweede Kamerfracties niet alleen veel verschillen kennen, maar ook veel overeenkomsten, bijvoorbeeld op het

gebied van economie en ecologie, over politie- en defensiezaken, deregulering en minder overheid. Om vervolgens de knuppel in het hoenderhok te gooien met de stelling ‘de VVD is behoorlijk de weg kwijt’ als het gaat om vrijheid van godsdienst en onderwijs. De stelling van VVD-Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert dat godsdienstonderwijs van alle scholen moet verdwijnen, vindt van der Vlies natuurlijk ‘een waardeloos standpunt’. Hij roemt die vrijheid juist. Hij vindt wel dat ‘ondeugdelijke scholen’ moeten worden aangepakt. En dat geldt niet alleen voor slecht presterende islamitische scholen. Dé islam ziet Van der Vlies trouwens niet als een bedreiging voor de westers christelijke samenleving. Wel de fundamentalische stromingen binnen die religie. Hij wil niet iedereen over een kam scheren. ‘Over wie heb je het, als je het over moslims hebt.’ Is de vrijheid van meningsuiting onbegrensd binnen de Tweede Kamer, poneert JOVD-jongere en medeorganisator Ruben Koster uit Rijnsburg als stelling. Jurdisch kan dat misschien zo zijn, antwoordt de SGP’er, maar er zijn ook ‘morele grenzen’. Voor hemzelf is dat in ieder geval ‘misbruik van Gods naam en een ander uitmaken voor rotte vis’. ‘Je mag alles zeggen, maar je hoeft niet alles te zeggen’, laat Van der

Onafhankelijk onderzoek naar haalbaarheid van Multikering De vorige week door de organisatie Curnet gepresenteerde Multikering Katwijk wordt het projectteam Kustversterking Katwijk serieus onderzocht. Dat maakte het Hoogheemraadschap van Rijnland eerder deze week bekend. Multikering is een alternatieve, innovatieve oplossing voor de kustversterking van Katwijk, waarbij diverse voorzieningen, zoals ondergronds parkeren en horecavoorzieningen, worden geïntegreerd in een zeewering. In het bestuurlijk overleg tussen provincie ZuidHolland, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap van Rijnland en gemeente Katwijk is geconcludeerd dat de resultaten van het door Curnet opgestelde plan interessant genoeg zijn, om de technische

en financiële haalbaarheid door een onafhankelijke partij te laten onderzoeken. Curnet berekent dat de Multikering voor zo’n 20 miljoen is aan te leggen. Dat is de helft minder dan waar de andere partijen steeds op uit kwamen in hun voorlopige rekensommen. Het projectteam verwacht dat er medio december meer duidelijkheid is over het onderzoek en of Multikering Katwijk wordt meegenomen als alternatief in het uit te werken project. Het projectteam wil niet dat het onderzoek zal leiden tot vertraging, dus gaat de projectorganisatie intussen wel door met de huidige werkzaamheden: uitwerking van de ontwerpen voor de parkeergarage en het gekozen voorkeursalternatief ‘dijk in duin’.

Vlies weten, die zich ook met toenemende mate stoort aan de verhardende discussies in de Tweede Kamer en met hem het merendeel van de politici. ‘Het zit iedereen als een graat in de keel.’ Kritiek op het ontbreken van vrouwen op de SGP-kieslijsten voor gemeente, provincie en Tweede Kamer, pareert hij makkelijk. ‘Mogen wij alstublieft onze eigen ontwikkeling doormaken.’ Toen de jonge Van der Vlies lid werd van de SGP was dat voor vrouwen ook onmogelijk. Tegenwoordig mogen die dat wel en ook de vergaderingen bezoeken. Plaatsing op de kieslijsten is voorlopig nog voorbehouden aan mannen. ‘Maar wat wil u?’, luidde zijn tegenvraag. ‘De vrijheid om zelf te mogen kiezen of gelijkheid afdwingen.’ Hij doelde daarmee op de rechtzaken waarmee anderen de SGP proberen te dwingen vrouwen op de kieslijst toe te laten. Of de JOVD op een geslaagde avond terug kan kijken, is de vraag. De formule ‘VVD-jongeren versus SGP-nestor’ leek uitdagend, maar bracht nauwelijks belangstellenden op de been. De VVD-jongeren hoeven zich dat niet meteen aan te trekken, want ook de andere partijen krijgen nauwelijks jongeren op de been. De gezamenlijke politieke jongerenorganisatie ‘Zetel 34’ stopte er begin van dit jaar zelfs mee wegens ontbrekende belangstelling van jongeren voor de politiek. Steun het Genootschap ’Oud Katwijk’. Geef u op als lid à € 10,00 per jaar. Katwijks Museum, telef. 4013047.

Oktober is Borstkankermaand. Een op de acht vrouwen krijgt borstkanker. Iedereen kent wel iemand in zijn of haar omgeving met die ziekte; een moeder, een dochter, een vriendin of een buurvrouw. Deze maand vertellen enkele vrouwen hoe zij omgaan met hun ziekte, maar vooral hoe zij hun leven weer oppakken. In deze tweede aflevering de 46-jarige Anya Camurlu van Moederkindercentrum Femke in Katwijk. Wanneer is borstkanker bij jou ontdekt? ‘Begin 2007. Of eigenlijk, eind 2006. Ik stond onder de douche en bij het inzepen voelde ik opeens een knobbel. Wat is dat nou, dacht ik. De feestdagen stonden voor de deur, dus wachtte ik tot na het nieuwjaar. De huisarts stuurde me meteen door naar het ziekenhuis. In m’n eentje ging ik naar het Rijnland Ziekenhuis voor een foto en daar kreeg ik meteen te horen, dat het niet goed was en dat er een stukje weefsel afgenomen moest worden. Een week later hoorde ik samen met mijn man Gerard de uitslag: kwaadaardig, maar in een vroeg stadium ontdekt en geen uitzaaiingen. Ik was toen 42 jaar. Welke behandeling heb je gekregen? ‘Die tumor moest eruit en dat kon via een borstbesparende operatie. In april volgden 37 bestralingen, in juni ging toen de chemotherapie van start en in december startte ik met hormoonpillen. Die pillen vond ik niks. Vorige maand bij de controle heb ik gevraagd of ik daar mee kon stoppen. Dat kon gelukkig. Mijn hele hormoonhuishouding ging in de war. Van nature ben ik een optimistisch mens, maar van die pillen werd ik moedeloos. Ik kreeg ook enorme stemmingswisselingen en een soort ADHD-gedrag.’ Hoe reageerde je gezin? ‘Hulde aan mijn man. Hij heeft me enorm gesteund. Ik vond het heel fijn om te merken, dat hij mij als vrouw bleef zien en niet alleen als patiënt. Dat was voor mijn herstel ook heel erg goed. Samen hebben het aan onze dochter (nu 13 jaar)

en zoon (nu 11 jaar) verteld. Dat hebben we gedaan met behulp van ‘Chemo Casper’, een soort stripverhaal om aan kinderen uit te leggen wat kanker is en hoe de behandeling gaat. En dat je kaal wordt. Ik had altijd een volle bos haar en heb voor een pruik gekozen. Toen ik kaal werd, wilde mijn zoontje wel weten wanneer ik weer mijn eigen haar zou krijgen. Het was voor hem moeilijk, want in die tijd overleed zijn juf aan borstkanker. We hebben de kinderen er ook steeds bewust bij betrokken. Blijven praten is belangrijk. Ook als je boos of verdrietig bent.’ Hoe pakte je je leven weer op? ‘Ik was er bijna een jaar tussenuit, maar kon het niet laten om tussendoor naar Femke te gaan waar ik werk. Na dat jaar merkte ik wel, dat het nog niet klaar is. Reintegreren is misschien een zwaar woord, maar je moet weer leren om in de waan van de dag te komen. Toen ik net terugkwam, heb ik ook bijeenkomsten over borstkanker georganiseerd. Ik was er heel open over, maar niet zo open dat ik zei: ik voel me ziek, want ik heb net zo’n hormoonpil genomen. Aan de andere kant moet men ook niet denken, dat het na de behandelingen allemaal klaar is. Het is geen griepje of zo.’ Hoe gaat het nu met je? ‘Het gaat goed met me. Zeker nadat ik mocht stoppen met die pillen. Voor mij persoonlijk is dat goed voor tussen mijn oren, om het zo maar te zeggen.’ Heeft borstkanker je leven veranderd? ‘Ja, ik heb zelfs een lijstje gemaakt met dingen die ik wil doen. Zo’n lijstje met zaken waarvan je vroeger zei: als de kinderen groot zijn, als we met pensioen zijn. Die dingen moet je gewoon eerder doen. Zoals samen met mijn man naar New York, meer uitgaan en leuke dingen doen met vriendinnen. Maar ook investeren in vriendschappen die belangrijk zijn. En vooral je eigen gezin koesteren. Want dit is een eh, … ziekte waar niet alleen jijzelf, maar ook je omgeving mee te maken krijgt.’ Meer informatie op www.borstkanker.nl en www.pinkribbon.nl.

Recht kun je niet meer claimen bij gemeente

Met Kanteling in Wmo moet iedereen een steentje bijdragen Heeft u een scootmobiel nodig om mobiel te zijn? Hulp in het huishouden nodig vanwege ziekte? De aanvraag voor die hulpmiddelen gaat veranderen en de gemeente heeft daar een fraaie term voor verzonnen: de Kanteling. ‘Uw aanvraag wordt samen met u beoordeeld. Het is niet meer: ik kom mijn hand ophouden, maar de gemeente gaat samen met u kijken wat u zelf kunt, wat uw familie, uw vrienden of andere organisaties kunnen doen’, legde wethouder Gerard Mostert vorige week uit. De gemeente organiseerde vorige week donderdag, samen met de Wmo Adviesraad Katwijk, een informatieavond over ‘de Kanteling’ in de Burgerzaal van het gemeentehuis. En die zaal was zeer goed gevuld. Niet alleen met de gebruikelijke vertegenwoordigers van betrokken organisaties, maar ook met burgers die nu te maken hebben met die Wmo. ‘Er komt heel veel op de gemeente af’, vertelde wethouder Mostert. ‘Verschillende wetten worden door rijk en provincie overgedragen aan de gemeente.’ Voor de Wmo houdt dat het volgende in. ‘Met de Kanteling kiezen we voor een hele andere aanpak. Het is straks niet meer zo dat je recht kunt claimen, maar de gemeente heeft wel een zorgplicht.’ Die Kanteling gaat vanaf 2012 in.

Verantwoordelijkheid ‘De Wmo is bedoeld om mensen met een beperking te ondersteunen in het dagelijks leven, maar mensen kunnen meer dan ze zelf denken’, stelde teamleider Zorg van Sociale Zaken H. van der Veer. ‘Bij aanvragen gaat de gemeente samen met u

in gesprek en kijken we naar wat u zelf nog kunt doen. Het is ook de verantwoordelijkheid van de cliënt om na te denken over een oplossing. Bijvoorbeeld als het gaat over hulp in de huishouding. Wat kan de cliënt nog wel zelf ? Het is niet meer denken: de gemeente lost het wel op. We kijken ook naar de eigen verantwoordelijkheid.’ Hoewel het niet met zoveel woorden wordt gezegd, heeft die Kanteling ook met bezuinigingen te maken. Van der Veer: ‘We moeten scherp kijken naar wie wat nodig heeft en wie een eigen bijdrage kan betalen.’ Voorzitter L. Tonino van de Wmo Adviesraad benadrukte het belang van de Wmo. ‘Er wordt te vaak uitgegaan van beperkingen van mensen en niet van hun kracht. Bij de Kanteling wordt gekeken naar de kracht.’ En dat is niet alleen de kracht van de aanvrager. Uitgangspunt mag dan zijn, dat de aanvrager op basis van eigen kracht de eigen problemen oplost, maar daar zal iedereen in zijn of haar omgeving aan bij moeten dragen, zo is het doel van de Kanteling. ‘Iedereen doet er toe en draagt een steentje bij. De cliënt moet zich er bewust van worden, dat anderen in zijn/ haar omgeving bijdragen aan het meedoen in de samenleving.’ Het komt er op neer, dat degene die hulp zoekt, dat ook moet gaan vragen aan familie, vrienden en buren. ‘Worden ze dan niet afhankelijker dan ze nu zijn?’, vroeg iemand uit het publiek zich af.

Kinderarbeid Om duidelijk te maken wat er bedoeld wordt met de Kanteling, had de gemeente voor de bijeenkomst de theatergroep Kapok ingehuurd. Twee acteurs lieten zien hoe een ge-

sprek tussen een ambtenaar en een aanvrager in de toekomst zou kunnen gaan, waarbij het publiek werd uitgenodigd op- en aanmerkingen te maken, zodat de gemeente daar weer van kan leren. ‘Ik wil graag een scootmobiel en een hulp in de huishouding.’ Zo luidt de aanvraag van een weduwnaar met drie kinderen in de puberleeftijd. Vanwege ziekte is de man afgekeurd en komt hij nauwelijks z’n huis uit. Na wat doorvragen over het waarom en hoe, vraagt de ambtenaar of de kinderen niet kunnen helpen in het huishouden. ‘Ik doe niet aan kinderarbeid’, is het antwoord. Dat levert opmerkingen op. Kinderen vanaf 14 jaar worden heel goed in staat geacht om een handje te helpen in het huishouden. Maar kun je zoiets ook verwachten van een 18-jarige die doordeweeks elders studeert en alleen in het weekend thuis is? Dat hangt helemaal van de situatie af. Maatwerk dus. Wat die scootmobiel betreft, kwam een van de ambtenaren met het volgende voorbeeld. ‘Als meneer de scootmobiel nodig heeft om bijvoorbeeld naar de kerk te gaan, dan kan hij ook een andere kerkganger vragen om mee te rijden.’ ‘Ik ben helemaal sprakeloos op de wijze waarop jullie duidelijk maken hoe ingewikkeld het gaat worden’, concludeerde wethouder Mostert aan het einde van de bijeenkomst. ‘Ik zie kansen en uitdagingen. Laten we er voor zorgen dat er samenhang in de maatschappij is. ‘Noaberschap’ (nabuurschap) daar waar toepasselijk is. En waar voorzieningen geboden moeten worden, daar zal de gemeente die ook bieden. Om er voor te zorgen, dat iedereen aan de samenleving mee kan doen.’

Na de laatste column vroeg iemand me wat me toch bezielt om columns te schrijven. En daar soms ook het christelijk geloof in betrek. Ik beloofde het antwoord per kerende De Katwijksche Post. Inderdaad. Soms lijkt het of het zinloos is. En toch schrijven. Allereerst vanuit de gedachte dat ik als christenmens deel ben van een groter geheel dat samenleving heet en dat ik daarin en daarvoor ook een beetje verantwoordelijkheid draag. Ik hoop dus zo een kleine bijdrage te leveren aan de meningsvorming van en de relativering van dit aardse bestaan door de Katwijkse bevolking (soms ernstig, soms satirisch of met een vette knipoog en soms met een gulle lach… en af en toe gewoon onzinnig.) Daarnaast een geweldig brok ijdelheid. En ten derde een hang naar spanning, beweging, roering, humor en reactie. Noem het ‘communicatie’, ter lering ende vermaak. Welnu, dat lukt meestal. Mensen hebben hun mening over allerlei zaken en vergelijken die met de mening van de columnist. Die is als een soort slijpsteen. Overigens is dat maar één mening van één hoogst onbelangrijk mensje en waarvan geldt dat de redactie geen enkele inhoudelijke verantwoordelijkheid draagt. Het leuke is dat men zo de eigen mening kan bijstellen. Toch wordt die éne mening vaak heel serieus genomen. Zelfs veel te. Meestal is het voor of tegen. Soms erg voor of juist erg tegen. En heel soms heel erg voor of heel erg tegen. Wat mij wel opvalt, is dat mensen van de ‘tegenmening’ soms reageren alsof de columnist hen hoogst persoonlijk heeft mishandeld. Dan verdwijnt het communicatieve vermogen. De columnist wordt vervolgens vanwege gebrek aan ‘naastenliefde’ op de meest liefdeloze neergesabeld met soms ook nog zeer onheuse persoonlijke beledigingen en zelfs bedreigingen. Of vanwege gebrek aan ‘vredelievendheid’ op de meest agressieve en onbeschofte wijze met het meest vreemde wapentuig benaderd. Zo heeft een column destijds (niet de laatste) ons een voordeur volgesmeerd met een zwik kroketten op. Jammer, ik eet ze liever. Dat nu noem ik de intolerantie van de zogenaamde toleranten. De onverdraagzaamheid van de verdraagzamen. Er is een zogenaamde vrijheid van meningsuiting, maar o wee, als die mensen te nabij komt en hen aantast in hun persoonlijke keuzen. Dan wordt het plotsklaps heel fanatiek, militaristisch, dictatoriaal: ‘Afblijven of ik sla je dood’. En helemaal als je dat op grond van de Bijbel doet. Want strijdbare christenen die publiek staan voor bepaalde zaken en overtuigingen lust men vandaag de dag niet meer. Die maakt men tot een uitstervend ras. Die zie je straks nog alleen opgezet in reservaten als Staphorst. Openlucht museums. Kun je, zonder geloof met je knappe koppie, die domme christelijke neanderthalers nog eens bewonderen. ‘Die leefden ook ooit in hier.’ De Amish van Nederland. Als de zaak zo ligt, zou je dan niet beter kunnen stoppen met die schrijverij? Hebben sommigen eindelijk hun zin. Stam zaagt niet meer. En waar is waar. De mening van een vaste columnist, is te vergelijken met een paal, waar een hondje tegen pist, soms wel honderdduizend maal. Maar stoppen? Me laten opzetten en weerloos in zo’n museum laten opsluiten? O nee. Laverend van de linkerbaan naar de rechter, dus meestal op de middenbaan, vervolg ik standvastig mijn columnistenreis op de snelweg van het Katwijkse leven. Rechts zie ik vriendelijk lachende gezichten met de duim omhoog, links vertoornde en verbeten gezichten met hun middelvinger in de lucht. Het deert me niet. Als ze maar denken. Meedenken. Doordenken. Aldus ga ik voort tussen raad van vrinden en bitt’re haat van kwaadgezinden door. Want hoogte, diepte, vreugd noch rouw… niets ontrooft mij aan Gods trouw. Prettige dag verder. Gegroet! Reacties naar: dspjstam@gmail.com


CURATOREN VERKOOP! EXCEPTIONELE

Voor de thuisblijvers Alleen in de week van zaterdag 15 t/m zaterdag 22 oktober

10% KORTING

DONDER DAG 10 - 21.00 UUR

VRIJ DAG 10 - 17.30 UUR

ZATER DAG 10 - 17.00 UUR

MAAN DAG 13 - 17.30 UUR

DINS DAG 10 - 17.30 UUR

WOENS DAG 10 - 17.30 UUR

Wij zijn al jarenlang gespecialiseerd in permanente verkoop van ondermeer faillissementen, liquidaties en (rest)partijen op woon- en slaapgebied, gekocht van curatoren, veilingverkopers, gerechtsdeurwaarders, fabrikanten en handelaren in nood. Door de grote omzet met een lage winstmarge opgeteld bij de uitzonderlijk lage inkoopprijs, is er sprake van echt de laagste prijzen in Nederland. Je koopt wat er staat en weg is weg en op is op!. Keuze uit vele woonstijlen zoals klassiek, modern en tijdloos. Hier een kleine greep uit onze collectie...

POCKET VERING MATRAS

Afgedekt met hoogwaardig koudschuim, 7 Zones, 24cm dik 70/80/90x200cm Normaal € 659,00 Nu sléchts

165.-

120/130/140x200cm Nu 260,160/180x200cm Nu 330,-

GROTE COLLECTIE

WOON & SLAAPKAMER ARTIKELLEN TEGEN

ABSOLUTE

BODEM PRIJZEN

* VLOERKLEDEN

Berbers, modern en perziche taptijten in vele kleuren, designs en afmetingen

25.Machinewasbaar op 60 o Nederlands fabrikaat!

DESIGN ITALIA BANKSTEL Luxe 3+2 zitcombinatie In 4mm dik kwaliteitsleder Fantastisch zitcomfort Normaal € 6899,00 Nu sléchts

1995.Diverse kleuren Echt leder.

Stof, leder(look), 3-2-1, 3-1-1, 3-2 en hoekopstellingen. Ook grote collectie

Chesterfield banken en bankstellen

In vele kleuren en soorten

* KASTEN

Wand- en stijlkasten, dressoirs, (plasma) tv-meubels In de meest voorkomende stijlen

* MATRASSEN

Oa. pocket en Bonellvering, traag- en koudschuim. Leverbaar in echt alle maten

Afgedekt met visco-elastisch NASAschuim, 7 Zones, 24cm dik 70/80/90x200cm Normaal € 959,00 Nu sléchts

240.-

120/130/140x200cm Nu 375,160/180x200cm Nu 480,-

7

.50

Maximaal 4 per klant Nederlands fabrikaat!

LUXE ELEKTRO BOXSPRING

* HOOFDKUSSENS * BOXSPRINGS

1495.-

Met en/of zonder matras(sen) Vlakke en/of elektrisch verstelbare uitvoering. Leverbaar in vele kleuren en maten

op alle Heren booties* *M.u.v. Fitflops en sneeuwlaarzen

Princestraat 22d

I

Katwijk aan Zee

KNOTSGEKKE KOOPJESKELDERDAGEN START: DINSDAG 11 OKT. T/M ZATERDAG 15 OKT.

Normaal € 29,95 Nu sléchts

Geheel compleet met pocketvering matrassen Leverbaar 160/180x200cm Normaal € 4995,00 Nu sléchts

Non-allergeen, orthopedisch anti-huismijt,div. soorten zoals kapok, traagschuim, holle vezel

10% KORTING

POCKET NASA MATRAS

NON ANTI * VERLICHTING ALLERGEEN In alle stijlen, zoals hang-, ALLERGIE wand en staande lampen. KUSSEN KUSSEN In vele kleuren en soorten Type Amalia, boxmodel Type Prestige, normaal model Katoenen tyk, holle vezel Luxe tyk, Polyether vlokkenl * BANKSTELLEN Afmeting 60x70cm Afmeting 60x70cm Normaal € 79,00 Nu sléchts

op alle Kinder- en Dameslaarzen*

Diverse kleuren leverbaar

ALLES MOET WEG

% % 5 0 7 5 TING

TOT

n)

G N I T R KO T

choene s . v . u . (m

KOR

E DEELT E G ROO G N CTOILE E E L LECTIE L O OP E C C E D E N VAN D EELTE VA GROOT N E E P O

GED

SCHOENACTIE! OP=OP =

JE SCHOENMAAT IS DE PRIJS IN EURO’S

CURATOREN-VERKOOP ADRES

AMBACHTSWEG 13 KATWIJK (Zuid Holland) Naast TRENDHOPPER

Voorstraat 50, Katwijk Tel: (071) 4013433 www.intersportkatwijk.nl


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 13 OKTOBER 2011 • 5

Katwijks discriminatiedebat blijft steken in goede bedoelingen

Tweets en blogs De redactie van deze krant volgt Katwijkse politici en andere Katwijkers die zich via internet laten horen.

Het kwam maandagmiddag in het Katwijkse gemeentehuis niet echt tot een scherp debat over discriminatie. Welke problemen zijn er werkelijk of valt het allemaal wel mee in de Katwijkse dorpen, zoals de burgemeester beweerd. Het debat, georganiseerd door Bureau Discriminatiezaken en de gemeente, zorgde voor een half gevulde Burgerzaal, waar eerstgenoemde zich bovenal wilde presenteren.

t/ = twitter.com .b = .blogspot.com w. = www. t/MeMyself_B10e: Wat een rariteitenkabinet tijdens De Zwarte Nacht in de #scum. Schiet van alle kanten zn doel voorbij. #jammerweer! www. kattuk.nl

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

t/jonathanweegink: Zwarte Nacht in @Scum_Katwijk is niet bepaald verbreding van programma waar Oud-CDAraadslid @dirkvanduijn voor pleitte 2 jaar terug... t/hvanschie38: Dacht altijd dat de CU de jeugd voor zich wilde winnen! Wat stond er ook al weer in de bijbel over oordelen over een ander?#zwartenacht

Burgemeester Jos Wienen temidden van de onderscheiden klederdrachtgroepleden (v.l./n.r.) Geertje van der Mark, Niesje Heemskerk, Adri van Brakel, Aagt Schuitemaker, Susan Ouwehand en Jan Schaddé van Dooren. Corrie Schaddé van Dooren ontbreekt op de foto.

t/PatrickvanRhijn: minus 2 en herten voor mijn raam op een grasbed van rijp... nu maar wachten op de eerste eland... tijd om onderbroeken te gaan dragen

Leden klederdrachtgroep Oud Katywijk onderscheiden

t/MatthijsvTuijl: Zeer benieuwd hoe verschillende partijen gaan beslissen over de bieb. Discussie hoort in commissie/raad thuis, dus vanavond ons standpunt.

In het Katwijks Museum zijn afgelopen maandag leden van de klederdrachtgroep van het Genootschap Oud Katwijk door burgemeester Jos Wienen in het zonnetje worden gezet. Twee leden, die aan de wieg van de klederdrachtgroep stonden, zijn wegens bijzondere verdiensten benoemd tot erelid.

t/GOA_Katwijk: 2 weken waarschuwen heeft zijn vruchten afgeworpen in de Rooie Buurt. Bijna geen parkeerovertredingen meer geconstateerd. #Katwijk w.prretje.wordpress. com: Het thema van de Kinderboekenweek die afgelopen woensdag begonnen is en nog tot volgende week zaterdag duurt, is: ’Superhelden! over dapper durven zijn’. Op de openingsmiddag waren er in vier van onze bibliotheekvestigingen leuke kinderactiviteiten georganiseerd. Het was overal een gezellig sfeertje en razend druk. Wat moet je dan een super anti-held zijn als je op zo’n kinder- en boekenfeestje de kassalade van de bieb leegrooft. t/nick3bergen: Elke keer weer blij als ik een dopingcontrole heb gehad. Heb ik ’m in ieder geval niet gemist.

‘Van Deursen op z’n best’ Vervolg van voorpagina

vrijwel iedere werkdag te vinden. Wienen: ’Met bewondering heb ik gekeken naar zijn degelijk vakwerk. Hij had makkelijk twee of drie boeken kunnen schrijven. Maar hij hield zich aan de vastgestelde omvang. En ik ben buitengewoon gelukkig met het resultaat.’ Historicus/columnist Spruyt noemt dit boek ’Van Deursen op zijn best’. ’Met zijn methode van losse gegevens verzamelen met als resultaat het beeld van iets wat voorheen niet bestond. En zijn liefde voor de mens en het geloof.’ De ondertitel van het boek luidt namelijk ’Een christelijk dorp ontmoet de wereld’. ’Echt Van Deursen is de centrale vraag hoe christelijk Katwijk zal blijven’, stelt Spruyt. ’Van Deursen besluit optimistisch met zolang de gelovigen iedere zondag maar bij elkaar blijven komen. De titel had kunnen luiden: Hoe God in Katwijk aanwezig blijft.’ Erepenning De burgemeester had nog een verrassing voor Van Deursen. ’Een zilveren erepenning, omdat hij zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeente, vanwege zijn waardevolle beschrijving van de eigentijdse geschiedenis van Katwijk.’ ’In Katwijk is alles anders’ is gedrukt in een oplage van 2.000 stuks en kost 29,95 euro.

Dat zijn Adri van Brakel-Griffioen en Corrie Schaddé van DoorenHaasnoot. Beiden hebben aan het begin van de klederdrachtgroep gestaan. Zij kregen een oorkonde en kunstwerk, en zijn tevens voor het leven vrijgesteld van contributiebetaling aan het Genootschap Oud Katwijk.

een actief lid van de groep en helpt ook nu sommige leden nog bij het opzetten van het ijzer. Naast de beide ereleden werden nog vijf andere in het zonnetje gezet. Die vijf zijn allemaal langer dan veertig jaar lid van de klederdrachtgroep: Jan Schaddé-van Dooren sinds 1968; Geertje van der MarkSouverijn en Aagt Schuitemakervan der Bent (boetster) sinds 1969; Niesje Heemskerk-van Duijvenvoorde sinds 1970; Susan Ouwehand sinds 1971. Zij kregen naast de oorkonde ook een kunstwerkje genaamd: ’De Handdruk’. De omschrijving bij het beeldje luidt: ’Bij vele gelegenheden drukken wij elkaar de hand. Op deze manier drukken wij onze verbondenheid uit’.

Optredens Zwarte Nacht verstoort

Bladkorven voor herfstbladeren

ChristenUnie verbijstert over ’rebellie en chaos’ in jongerencentrum Scum

De gemeente Katwijk heeft op diverse plekken in de gemeente de zogeheten bladkorven geplaatst. Deze bladkorven zijn bedoeld voor rondslingerende herfstbladeren. In veel boomrijke buurten vegen bewoners zelf hun straat aan om te voorkomen dat deze bladeren de kolken verstoppen of gewoon, omdat het er netter uitziet. De eigen groene containers zijn al snel te klein voor het bij elkaar geveegde blad. De gemeente veegt extra, maar daarmee is niet te voorkomen dat op stoepen en straten vaak behoorlijk wat bladeren liggen. Dit kan soms overlast veroorzaken, zoals verstopte straatkolken en gladde straten bij regenval. De wijkteams van de gemeente houden in de gaten of de korven (bijna) vol zitten, maar het wordt op prijs gesteld als u bij een volle korf belt naar de gemeente, tel. 4065000. Een e-mail sturen kan ook naar info@ katwijk.nl. Op www.katwijk vindt u een overzicht van de locaties van de bladkorven.

’Keiharde black metal met rebellie, chaos en wetteloosheid als uitgangspunt’ waarbij jongeren worden meegenomen in ’een wereld van complete wetteloosheid’. Die zinsneden in een persbericht voor de ’Kattukse Zwarte Nacht’ in jongerencentrum Scum, zorgden voor verbijstering bij de ChristenUnie (CU). Raadslid Atie Kuijt-Van den Oever klom in de spreekwoordelijke pen om het college van burgemeester en wethouders ter verantwoording te roepen.

FOTO: PR.

t/Gospelbeach: De voorbereidingen voor de kerstwandeling zijn inmiddels van start gegaan! #katwijk #kerst #christelijk

Het kunstwerk is een schaal, genaamd ’De Helpende hand’. De omschrijving bij dit kunstwerk luidt: ’Met dank voor uw inzet! Alles draait om de vele helpende handen die nodig zijn om er met elkaar iets van te maken’. Dat is typerend voor beide dames, zegt voorzitter Lies van Beelen. Hun invloed is tot op de dag van vandaag nog merkbaar binnen de klederdrachtgroep. Mevrouw Van Brakel heeft, samen met haar man, patronen van klederdrachtkledij en mutsenbollen gemaakt. Zij was ook betrokken bij het maken van kant voor de mutsen, die zij vakkundig in elkaar zette. Het wasprocedé van de muts, dat zij uitgebreid heeft beschreven, wordt ook nu nog gebruikt. Mevrouw Schaddé van Dooren was

Kuijt-Van den Oever wil van het college weten, of een dergelijk concert passend bij de doelstelling van het jeugdbeleid van de gemeente. Scum is immers een gesubsidieerde instelling met, aldus de CU, extra subsidie ’omdat Scum vindt dat zij een unieke rol in het jeugd- en jongerenwerk vervult’ waar een ’kwetsbare doelgroep’ positief wordt begeleidt. ’Is het college met de ChristenUnie van mening dat op deze manier jongeren niet opgroeien met gezonde denkbeelden over hoe te functioneren in de samenleving, maar worden gevoed met beelden over wetteloosheid en anarchisme?’, luidt een andere vraag. De CU vindt, dat het jongerencentrum niet voldoet aan

haar eigen uitgangspunten en evenmin aan de visie van het gemeentelijk jongerenbeleid. Het college wordt gevraagd met Scum daarover in gesprek te gaan. Ook wil de CU weten, wat het college gaat doen om dergelijke evenementen in de toekomst te voorkomen. De ’Kattukse Zwarte Nacht’ werd afgelopen zaterdag gehouden. Naar aanleiding van de commotie die eind vorige week ontstond door de vragen van de CU, had jongerenwerker Marcel van Tol contact gezocht met de politie. ’Voor het geval er iets zou gebeuren.’ En er gebeurde inderdaad iets. ’We kregen bezoek van een groepje van vijf personen, vier vrouwen en een man. We hebben ze binnen gelaten, want iedereen is welkom. Maar op een gegeven moment begon die man in de zaal met z’n handen te zwaaien en iedereen te zegenen. Ik heb hem toen gevraagd weg te gaan.’ De man ging later voor de deur verder. ’Op provocerende wijze’, aldus Van Tol. ’Dat zorgde voor onrust en verbazing bij de bezoekers. Kijk, je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, maar de manier waarop die man bezig was, was gewoon gênant.’ Na een goed gesprek met de politie van bijna een half uur, ging de groep weg. Op de site van Scum stond een kort bericht over de verstoorde Zwarte

Burgemeester Jos Wienen deed de opening en liet weten dat discriminatie ’gewoon voor komt’ in alle samenlevingen, dus ook in Nederland. Ook in Katwijk, maar volgens hem ’niet heel erg dominant’. Het heeft vooral te maken met gedrag en interpretatie van gedrag. Veel gedrag is niet goed, vindt Wienen. ’We moeten eens vaker in de spiegel kijken. Het komt voor dat mensen helemaal niet door hebben dat ze anderen pijn doen door ze in een hokje te plaatsen.’ Ook interpretatie van gedrag kan

Vervolg van voorpagina voorde op. Bol wijst eveneens op meer samenwerking. ’Kijk naar de mogelijkheden; het cultuurcafé in de Voorstraat, jongerencentrum De Schuit, Katwijks Museum, K&O’, somt hij op.

Bieb in de wijk ’De echte vraag is of u deze voorziening wilt’, reageert Wienen. ’Het wordt nu neergezet als een geldverspillend iets van een bepaalde bestuurder, maar dit is niet mijn persoonlijke hobby. Dit is iets van het hele college. Dus zegt u het maar. Als u het niet wilt, dan we er niet mee door.’ VVD en PvdA willen niet door met die surplusbieb, maar wel met de voorzieningen in de wijken. ’Zeker in de wijk Hoornes liggen kansen door samenwerking met Tripodia’, meldt De Mol. ’Wij zien niets in die centrumfunctie en kiezen voor de bibliotheken in de wijken. Die wijkfuncties moeten versterkt worden’, is de mening van Matthijs van Tuijl van de PvdA. De burgemeester wijst erop, dat dit plan juist ook gericht is op voorzieningen in de wijken. ’De basis is, dat we in de wijken iets extra’s gaan creëren. Zo wordt de bieb in Rijnsburg gekoppeld aan het Gemeenschapshuis.’ In andere wijken wordt het bibliotheekwerk eveneens gekoppeld aan een multifunctionele ontmoetingsruime. Ook in Valkenburg, hoewel dat concept nog niet klaar is. Over dat laatste maakt inspreekster Alinda Wolthuis uit Valkenburg zich zorgen. ’Valkenburg heeft van oudsher eigen bibliotheek en die loopt als een trein, want Valkenburg groeit. Maar dit plan doet ons vrezen voor onze bieb.’ De partijen proberen haar gerust te stellen, door nadrukkelijk ook Valkenburg te noemen.

Steun het Genootschap ’Oud Katwijk’. Geef u op als lid à € 10,00 per jaar. Katwijks Museum, telef. 4013047.

Nacht. ’Wij zijn van mening dat je zoiets niet kan maken. Als je niets heb met het geloof, dan ga je ook niet op zondag een kerkdienst verstoren. Dat doe je gewoon niet, omdat je respect hebt voor anderen’, aldus Scum.

Prijsvraag voor unieke naam seniorencomplex

Ds. P. Zeedijk wordt op 16 oktober tijdens de kerkdienst bevestigd tot predikant met bijzondere opdracht, verbonden aan de classicale vergadering Katwijk van de Protestantse Kerk in Nederland. De bevestiging wordt gedaan door ds. F. van Roest, preses van de classis, in de Ontmoetingskerk, Nieuwe Duinweg 64 in Katwijk aan den Rijn. De aanvang is 10.00 uur. In deze dienst doet ds. Zeedijk ook intrede. Ds. Zeedijk op 1 oktober is in dienst gekomen als pastor bij DSV. Hij zal werkzaam zijn in de vier woonzorgcentra in Katwijk en Lisse. In de afgelopen vier jaar heeft hij gewerkt in een zorgcentrum te St. Annaland op het eiland Tholen in Zeeland. Verder heeft hij vanaf 2007 als predikant van de Hervormde Gemeente te Stavenisse mogen werken.

Dunavie is op dit moment druk bezig met de renovatieplannen voor de woningen aan de Abdijlaan en de Smidstraat in Rijnsburg. Het ontwerp is inmiddels in de definitieve ontwerpfase. De woningen worden goed toegankelijk gemaakt voor rollators en rolstoelen.

Renovatie van woningen Abdijlaan en Smidstraat

Hierdoor kan er in de woning ook goed zorg worden verleend aan de beoogde doelgroep: 65-plussers en mensen met een lichamelijke beperking. Op de begane grond komt de mogelijkheid voor het verlenen van zorg zoals een huisarts, fysiotherapie en apotheek. Alle entrees worden gemoderniseerd en er komt een ruimte om de scootmobiel te plaatsen en op te laden. Met andere woorden prettig wonen met zorg bij de hand zodat deze woningen uitermate ge-

Informatievoorziening Tijdens onze open dag afgelopen 10 september konden omwonenden en de deelnemers aan de fietstocht proeven aan de plannen voor deze woningen. Inmiddels heeft er ook een inloopuur plaats gevonden, waar omwonenden zijn geïnformeerd over de plannen voor deze woningen. Op dit moment is de bouwaanvraag gedaan en gaan we er van uit dat we volgend voorjaar kunnen gaan starten met de werkzaamheden.

Prijsvraag Een nieuwe start. Een nieuwe naam. Denkt u mee? En komt uw naam op

Beperking Marcel Wiegman, meervoudig gehandicapt, was ook uitgenodigd om uit eigen ervaring te spreken. Wiegman woont al lange tijd op het Katwijkse Zeehospitium, maar laat zich door zijn handicap niet weerhouden om zich in te zetten voor andere mensen met een beperking, zowel op het Zeehos als in het Platform Gehandicapten. Zijn levensmotto is ’Kijk naar mij en niet naar mijn rolstoel’ en had dat op een tegeltje laten zetten. Hij overhandigde dat aan de burgemeester met de opdracht om als organisatie meer mensen met een beperking in dienst te nemen. Wienen bekende dat hij geen medewerkers kende in een rolstoel, maar dat er wel degelijk mensen met een beperking bij de gemeente in dienst zijn. Mevrouw Guity Mohebbi, auteur van het boek ’Allochtonia - Au-

tochtonia, twee werelden apart’ was ook uitgenodigd. Mohebbi kwam in 1984 uit Iran naar Nederland als erkend politiek vluchteling en is inmiddels een succesvolle ’Iranese Nederlandse’ met een universitaire opleiding politicologie en bestuurskunde en diverse bestuursfuncties. Maar ze wil zichzelf niet als ’voorbeeld voor andere Iraniërs in Nederland’ zien en profileren. Relativerend: ’Dat ik succesvol ben, maakt me nog geen goed mens’. Mohebbi voelde zich nooit buitengesloten in Nederland. ’The sky is the limit’, vindt ze van Nederland. ’Waar ik wel last van heb, is dat mensen me vooraf in een hokje plaatsen. Nederland zit nog steeds gevangen in een wij-zij-samenleving.’ Tot een werkelijk debat over discriminatie in Katwijk kwam het deze middag niet, ondanks dat er ongetwijfeld mensen aanwezig waren die daar best voorbeelden van hadden kunnen geven. De tijd was er te kort voor en de stellingen te algemeen.

Verder onderzoek naar bibliotheek met “meerwaarde”

DSV-pastor Zeedijk wordt predikant met bijzondere opdracht

schikt zijn voor ouderen en mensen met een beperking.

leiden tot misverstanden. ’Het komt ook voor dat het helemaal niet zo bedoeld is, maar wel zo wordt opgevat’.

de gevel te staan? Ook maakt u kans op een leuke prijs. De naam moet aan twee criteria voldoen: 1. De naam past bij de functie: onbezorgd wonen: modern wonen voor ouderen en mensen met een beperking met alle faciliteiten binnen handbereik. 2. Het is een originele naam (dus geen verwijzingen naar DSV, de straatnamen, oude namen) en de naam is uniek in de regio. De jury (vertegenwoordiging van Dunavie, gemeente Katwijk en Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek) kiest de nieuwe naam. U kunt uw idee tot en met 20 oktober 2011 aan ons kenbaar maken: door een mail te sturen aan info@ dunavie.nl onder vermelding van prijsvraag. Tijdens een feestelijke bijeenkomst wordt de nieuwe naam gepresenteerd.

Ander plan Wienen concludeert, dat CDA, CU, GB en SGP wel geïnteresseerd zijn in een biebvoorziening met een meerwaarde voor het centrum van Katwijk aan Zee, maar dat het huidige voorstel dan aangepast moet worden. ’Kijken naar andere functies en naar de omvang en met meer aandacht voor de financiële voorwaarden’, luidt zijn conclusie. De genoemde partijen zijn het daar mee eens. Ook wordt bekeken of

er een combinatie gemaakt kan worden met de zogenaamde ’Multikering’, een innovatieve oplossing voor de kustveiligheid van Katwijk waarin verschillende functies onder te brengen zijn. Bijvoorbeeld een bibliotheek. Voor Bibliotheek Katwijk is het weer afwachten geblazen. De mensen van de bieb hebben trouwens nog iets anders aan hun hoofd: de bezuiniging van 200.000 euro op de exploitatie.

Ingezonden

Een Zwarte Nacht voor Katwijkse jeugd Afgelopen weekend heeft Scum de ’Kattukse Zwarte Nacht’ georganiseerd. Jongeren van 16 jaar en ouder werden uitgenodigd om naar een gratis concert te komen van enkele zogenaamde (Black) Metal bands. De muziek van deze bands werd door de organisatoren omschreven als ’keiharde black metal met rebellie, chaos en wetteloosheid als uitgangspunt’. De bands zouden je meenemen in ’een wereld van complete wetteloosheid’ of laten je ’het pure gevoel van niks in je eigen wereld ervaren’. De ChristenUnie was erg verbaasd over zo’n programmering in het kader van het Katwijkse jeugd- en jongerenwerk. We hebben dan ook vragen gesteld aan het college. De kernvraag is of een dergelijke gesubsidieerd concert past bij een gezond jeugdbeleid van de gemeente Katwijk. Dit heeft tot veel verontwaardiging geleid bij o.a. de betrokken van SCUM. In reacties in verschillende media werd de ChristenUnie verweten kortzichtig, ondoordacht en veroordelend te zijn. De rode draad in de reacties was: ’Waar bemoeit de ChristenUnie zich eigenlijk mee?! ’. Een terechte vraag die eenvoudig te beantwoorden is. De gemeenteraad controleert de uitvoering van het gemeentelijk beleid, dus ook het

DEZE WEEK IN DE ACTIE: Oude voordeelkaas goed snijdbaar

jeugdbeleid. Dat is nu eenmaal de taak van gemeenteraadsleden. De ChristenUnie vraagt zich dan ook af op welke wijze dit concert bijdraagt aan de doelstelling van het Katwijkse jeugdbeleid: de ontwikkeling van jongeren tot actieve en op de samenleving georiënteerde burgers. In tegenstelling tot de organisatoren van Scum en de optredende bands is de ChristenUnie van mening dat de muziek en de bijbehorende subcultuur wel degelijk van invloed is op de vorming van jongeren. Naast de agressieve en occulte elementen van deze cultuur zou de wervende tekst van de uitnodiging voor de ’Zwarte Nacht’ al voldoende moeten zijn om je af te vragen in hoeverre dit strookt met een gezond en positief jeugdbeleid. Het gaat de ChristenUnie echt niet om de muziek op zich. We kunnen en willen het niet verbieden, een ieder is daar vrij in. Wel vraagt de ChristenUnie zich af of een dergelijke subcultuur door de gemeente in stand moet worden gehouden. Dit heeft niets te maken met een beperking van de vrijheid van meningsuiting, maar wel met een beperking van dergelijke concerten die door de burgers van Katwijk worden betaald. Ingezonden ChristenUnie Katwijk

De Leidse Bakker geeft als reclame: 100% Roomboter banketstaaf met amandelspijs weegt 500 gram Nu € 4,50

Ovenverse witte bollen of puntjes 10 stuks € 2,00

Grote boerencake kilo

6.

95

geen € 2,95 Nu € 2,25

Gekruide speculaasjes 500 gram geen € 3,25 Nu € 2,75

Alle schnittetaartjes Zoek uit! Nu € 3,95

Grote roomboterspritsen per stuk € 0,30 Nu 15 stuks € 2,95 De 2e zak € 1,00

OP = OP Iedere vrijdag staan wij op de Katwijkse markt.


6 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 13 OKTOBER 2011 ZONDAG 16 OKTOBER

Ned. Herv. Kerk: Nieuwe Kerk: 10.00 uur ds. J. Geene, kinderoppas, 18.00 uur kandidaat J. B. Alblas, Utrecht. Oude Kerk: 10.00 uur ds. J. G. Meynen, Haarlem, kinderopHuisartsen pas, 18.00 uur ds. P. J. Visser, Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp: Amsterdam. Ichthuskerk: Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, 10.00 uur ds. B. H. Weegink, kinderoppas, 18.00 uur Rijnsburgerweg 4b, Voorhout, tel. 0252-240212 ds. D. J. van Eckeveld. Pniëlkerk: 10.00 uur ds. J. B. (vóór langskomen altijd eerst bellen) ten Hove, kinderoppas, 18.00 uur kandidaat H. E. Dankers, Amsterdam. Maranathacentrum: 10.00 uur ds. W. J. Gorissen, Voorthuizen, kinderoppas, 18.00 Tandartsdienst uur kandidaat M. C. Schreur, Hoorn. Het Anker: (Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg) 10.00 uur de heer J. Jongeneel, dienst voor doven. De tandartsdienst wordt dit weekend waargenomen Kapel Overduin: 14.30 uur ds. D. C. Groenendijk. door tandarts: D. W. Gesink, Groen van Prinsterer- Kapel De Wilbert: donderdag 20 oktober, 18.30 uur weg 63, Katwijk, telefoon 071-4024824. Spreekuur ds. C. K. Koekkoek. van 17.00 tot 17.30 uur. Bij geen gehoor 071-4079501. Ned. Herv. Gemeente ’De Rank’, (Andreas College, locatie Pieter Groen, ingang Helmbergweg). 10.00 Apotheek uur ds. G. N. Binnendijk, Noordwijk. De apotheken in Katwijk en Rijnsburg zijn op werkdagen (maandag t/m vrijdag) geopend van 8.00 tot 17.30/18.00 Hersteld Hervormde Kerk: Sporthal Cleijn Duin: 10.00 uur ds. P. den Ouden; 18.00 uur ds. A. uur. Avonddienst van 17.30 tot de volgende morgen 8.00 Vlietstra. UNI-zaal: 10.00 uur ds. M. B. van der uur. Weekenddienst vrijdag 17.30 uur tot maandag- Palm, Middelburg; 18.00 uur prof. P. Buitelaar, morgen 8.00 uur: Dienstapotheek DAB te Voorhout, Ridderkerk. Rijnsburgerweg 4c, telefoon 0252-240216. Geref. Kerk: Triumfatorkerk: 10.00 uur ds. C. G. Donderdag tot 20.00 uur is geopend: Lloyds Apotheek, Kant. Vredekerk: 10.00 uur B. J. G. Roolvink, Noordwijk, tienernevendienst. Tulpstraat 16b, telefoon 4030833. Zaterdag is geopend: De Katwijkse Apotheek, Prince- Chr. Geref. Kerk: 17.00 uur ds. B. de Romp. straat 3, tel. 4012755 (10.00-14.00 uur); Kwaliteits Apotheek Rijnsoever, Hoornesplein 111-113, tel. 4026457 Geref. Gemeente: donderdag 20 oktober, 19.45 uur (9.00-13.00 uur) en Kwaliteits Apotheek Sloothaak, ds. J. van Belzen. Vliet NZ 19, Rijnsburg, tel. 4020400 (9.00-14.00 uur). Geref. Kerk Vrijgemaakt De Fontein, Willem de Ongevallendienst Zwijgerlaan 1a: 9.30 uur ds. A. de Snoo; 17.00 uur Diaconessenhuis: op werkdagen van maandag t/m vrij- ds. R. Heida. dag van 8.00-17.00 uur. Rijnland Ziekenhuis: en Academisch Ziekenhuis: de gehele week, 24 uur per dag. Baptistengemeente, Tripodia, Hoornesplein 155; 10.00 uur ds. Oscar Lohuis. (ook voor poliklinische bevallingen) Verloskundigenpraktijk Katwijk: Cleijn Duinplein 14, 2224 AX Katwijk. Voor spoed en bevallingen: 0651338742. Spreekuurdagen van maandag tot en met donderdag. Telefonisch spreekuur op maandag tot en met donderdag van 9.00-12.00 uur op 071-4072933. U kunt zich, zodra de test positief is, telefonisch maar ook via onze website aanmelden voor de eerste afspraak: www.verloskundigenkatwijk.nl

Robbert Coorn.

WEDUWE VAN

in de leeftijd van 72 jaar. Gijs en Corry Eline en Dirk Jaco en Corry Janita en Herman Herman, Martin, Gijs-Jan

Er is gelegenheid tot condoleren D.V. donderdag 13 oktober van 19.00 - 20.30 uur in het rouwcentrum, Zuidstraat 103 te Katwijk aan Zee. De dienst van Woord en Gebed zal gehouden worden D.V. vrijdag 14 oktober om 10.30 uur in de Oude Kerk, Boulevard 109 te Katwijk. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden omstreeks 11.45 uur op de begraafplaats Duinrust aan de Parklaan te Katwijk. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in Het Kerkhaventje naast de Oude Kerk. Mocht u geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, dan hopen wij u toch met deze aankondiging te bereiken.

Thuiszorgcentrale Katwijk

R.K. Kerk: Hoofdkerk: Kerkstraat 70, Katwijk a/d Rijn. Hoofdkerk: Zaterdag: 19.00 uur eucharitieviering met samenzang. Voorganger: pastor B. Versteegen. Zondag 10.00 uur communieviering m.m.v. ’Vocalis’ of cantor. Voorganger: gebedsleider A. Noordermeer. Crèche. Kinderwoorddienst. Na de viering is er koffiedrinken in de kleine ’Joannes’. De Wilbert: 10.15 uur eucharistieviering m.m.v. kapelkoor ’Vivace’.

Platform Kocon Alcohol & Drugs

de KATWIJKSCHE POST

Samenwerkingsverband in de gemeente Katwijk van relevante organisaties werkzaam op de terreinen verslavingspreventie en handhaving, verslavingszorg en maatschappelijk herstel. Kantoor- en postadres: Callaoweg 1, 2223 AS Katwijk. Voor meer informatie (Thea Guijt): 071-4015216. E-mailadres: tsaguijt@xs4all.nl Website: www.kocon.nl Voorzitter: Hans Moolenburgh.

DE KATWIJKSCHE POST nieuws- en advertentieblad voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Verschijnt iedere donderdag, oplage: 10.000 ex. Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a, 2222 AH Katwijk ZH Postadres: postbus 3066, 2220 CB Katwijk ZH Telefoon 071-4022901 - Telefax 071-4032325 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Redactie: Paul van de Putte / Sandra Kornet-van Duyvenboden e-mail: redactie@katwijkschepost.nl Ingezonden brieven Ingezonden brieven worden alleen geplaatst onder vermelding van naam en adres. Ingezonden brieven mogen niet langer zijn dan 800 woorden en alleen digitaal worden aangeleverd. De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden brieven zonder opgaaf van redenen niet te plaatsen. Opgave redactionele kopij tot dinsdag 8.00 uur; advertenties tot 17.00 uur. Advertentietarief op aanvraag. Ingezonden bijdragen en foto’s worden slechts dan geretourneerd, indien deze zijn voorzien van volledige naam en adres, en een gefrankeerde retourenveloppe. De uitgever van De Katwijksche Post behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen advertenties en ingezonden bijdragen niet te plaatsen. Advertenties: Voor een prijsopgave kunt u contact opnemen met de Binnendienst: Vincent Roos, tel. 071-4091638 of Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl Sluitingstijden advertenties: dinsdag 16.00 uur. Dravertjes: Prijs per dravertje € 5,00 (maximaal drie regels). Iedere regel meer € 2.00. Uitsluitend bij contante betaling. Brieven onder nummer € 3,00 extra. Toezending bewijsnummer € 3,00 extra. Abonnementen: Per jaar € 29,90. Postabonnementen op aanvraag. Abonnementsgelden dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Restitutie is niet mogelijk. Indien zes weken voor het verstrijken van de abonnementstermijn geen schriftelijke opzegging is ontvangen, wordt het abonnement automatisch verlengd. Klachten over bezorging: donderdagavond inspreken op het antwoordapparaat of vrijdagochtend bellen van 8.00 tot 12.00 uur, telefoon 071-4022901. De Katwijksche Post wordt vrijdagmiddag vóór 19.00 uur nabezorgd. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande

VALKENBURG Geref. Kerk (Vrijgemaakt): 9.30 uur ds. R. Th. Pos; 18.30 uur ds. R. Heida, Monster.

RIJNSBURG Hervormde Kerk: Grote Kerk: 9.30 uur ds. J. W. Korpelshoek, Katwijk aan den Rijn; 17.00 uur ds. D. Verboom. De Voorhof: 9.30 uur ds. M. van Duijn. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. C. Westerink; 17.00 uur ds. C. Westerink. Geref. Kerk Vrijgemaakt: 9.30 uur drs. G. den Dulk; 17.00 uur ds. R. Th. Pos. Evang. Gem. ’t Kruispunt: Sporthal Rijnsburgse Boys, Middelmors: 10.00 uur Ruben Flach.

Bezoekuren LUMC Dagelijks van 14.15 tot 15.00 uur en van 18.30 tot 19.30 uur. Voor sommige afdelingen gelden afwijkende bezoektijden. Voor meer informatie: 0715269111.

Bezoekuren Diaconessenhuis Dagelijks van 14.30-15.15 uur en van 19.00-19.45 uur. Voor sommige afdelingen gelden afwijkende bezoektijden. Voor meer informatie: 071-5178178.

De Brug Midden-Nederland

Voor informatie, advies, bemiddeling en ondersteuning op het gebied van zorg, wonen en welzijn. U kunt bij ons ook terecht voor (welzijns)diensten en activiteiten voor ouderen, zoals: Belbus, personenalarmering, ouderenadviseur, tafeltje dekje, MBvO, computercursussen, etc. Hoofdkantoor: Schimmelpenninckstraat 10, 2221 EP Katwijk, telefoon 4016347. Tafeltje dekje: 4013061.

Psychologenpraktijk CuraMentis Samenwerkende Psychologen Valkenburg, Kerkweg 2, 2235 BC Valkenburg, telefoon 071-4013343. Mobiel: 0642043345. Email: info@curamentis.nl; website: www. curamentis.nl.

Complementaire geneeskunde

Verdrietig om haar heengaan, maar met een dankbare herinnering aan de liefde en zorg die zij ons heeft geschonken, geven wij u kennis dat na een moedig gedragen ziekte uit ons midden is weggenomen onze lieve moeder en zorgzame oma

AGATHA VAN BEELEN-VAN RIJN

Bloemenlaan 9, 2235 EM Valkenburg (ZH) 5FMFGPPOt'BY E-mail: info@heemskerkinstallatie.com Lid van de VNI en BZE Regiodealer van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Oegstgeest. Met een eigen 24uurs-servicedienst.

Mies Schoneveld uitvaartbegeleiding Voorstraat 91, 2225 EN Katwijk

’Met aandacht voor details’ Betrokken

† 11 oktober 2011

Meelevend

Jany (in liefdevolle herinnering) Wim en Loes Jaco en Petra Conny en Dick Cees en Magda Klein- en achterkleinkinderen

Zorgvuldig

071-4018779 / 06-29091432 www.miesschoneveld.nl

Gasthuishof 49 2225 GP Katwijk

Agaat, kinderen en kleinkinderen Noordwijk, oktober 2011

De praktijk van dokter I.D. Velberg, huisarts is wegens vakantie gesloten van zaterdag 15 t/m zondag 23 oktober 2011 Voor zaken die niet kunnen wachten tot na de vakantie neemt waar (uitsluitend na telefonisch overleg!): Dokter H.J. VAN DUIJN, huisarts Molenweg 16, Katwijk Tel: 071-4076429 Spoednummer: 071-4078277

Onze moeder en oma is thuis opgebaard waar er gelegenheid is tot condoleren op donderdag 13 oktober en vrijdag 14 oktober van 19.00 tot 20.30 uur. De afscheidsdienst zal gehouden worden op zaterdag 15 oktober om 10.00 uur in Kerkelijk Centrum Het Anker, Voorstraat 74 te Katwijk. Aansluitend zal omstreeks 11.15 uur de begrafenis plaatsvinden op begraafplaats Duinrust aan de Parklaan te Katwijk. Mocht u geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, dan hopen wij u toch met deze aankondiging te bereiken.

“En nu, wat verwacht ik, o Heere! Mijn hoop, die is op U.” Psalm 39 vers 8

’s Avonds, ’s nachts en in het weekeinde kunt u zich telefonisch wenden tot de dokterspost in Voorhout: Tel. 0252-240212.

I.v.m. vakantie AFWEZIG van 17 oktober t/m 21 oktober H.C. Moolenburgh en C.C.W. Moolenburgh-Pieper huisartsen Kon. Julianalaan 4, tel. 4013222 Voor spoedgevallen neemt waar: Dr. H.M. Hueting Overrijn 7, tel. 4061677 Herhaalreceptenlijn: tel. 4072902 Spreekuur op afspraak. U kunt voor afspraken, visites e.d. bellen tussen 8.00-10.00 uur. Er is géén inloopspreekuur. Kijk voor meer informatie op www.huisartsenpraktijkhueting.nl

Sinds 1915 Uitvaartverzorging

D.C. Vis en Zoon Huig van Duijn )BSUXFHt,BUXJKL (071) 4074440 uitvaart@dcvis.nl

Nan de Mooij

Bellen voor afspraken tussen 8.00 en 10.00 uur. Voor herhaalrecepten 24 uur per dag tel: 071-4078429.

uitvaartbegeleiding

In samenwerking met Jacoline Imthorn

Intens verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij in haar leven voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat na een kortstondig ziekbed is ontslapen onze dierbare moeder, oma en overgrootmoeder

SOPHIA DEN HAAS-VAN RIJN weduwe van Ewout den Haas * 27 juli 1928

† 10 oktober 2011

Nel en Arie Schaap-den Haas Roel Voigt (in liefdevolle herinnering) Martijn en Janne Wouter, Maarten Ewout en Hugien Immy en Ben Vos-den Haas Janneke en Leen Rosalie, Kirsten (in liefdevolle herinnering) Woutertje (in liefdevolle herinnering) Sophia Mirjam en Andreas Brigitte en Arjan Ruben en Petra Naomi

Samen met u zoeken naar een persoonlijke invulling van het afscheid. Dag en nacht bereikbaar 071 - 4018970 / 06 - 571 445 54 Marinus Poststraat 17, 2235 XA Valkenburg

Persoonlijk en betrokken

Zeeweg 82, 2224 CG Katwijk

Huisartsenpraktijk N. Roos en B.A.M.E. van den Berg-Stolk is wegens vakantie gesloten van 17 oktober t/m 21 oktober

Deze GGZ-instelling voor christelijke verslavingszorg verleent hulp aan verslaafden en hun families, ongeacht Waarneming voor dringende gevallen: afkomst en levensovertuiging. De Brug werkt nauw samen met De Hoop ggz te Dordrecht en Platform dokter J.A. Pool Kocon Katwijk. Aan iedereen die tot de doelgroep Hartweg 1, Tel: 4022322 behoort wordt op afspraak ambulante behandeling geboden. Er is een deeltijdbehandeling en een werkervaringsproject. Het inloophuis is iedere werkdag geopend van 13.30 tot 17.15 uur en om de week op zaterdagmiddag (niet in juni tot september). Warme maaltijden zijn beschikbaar na aanmelding vooraf. De Tafeltje Dekje Brug is telefonisch altijd bereikbaar, in noodgevallen ook Maaltijdbezorging aan huis. Aanvragen of wijzigingen buiten kantooruren. van ma. t/m vr. van 9.00-11.00 uur. Telefoon 4013061. Polikliniek Katwijk (hoofdlocatie), Schaepmanstraat 1, Voedselbank Katwijk Katwijk, T: 071 403 37 33, E: info@debrughelpt.nl, Voor inwoners van de gemeente Katwijk die een beroep I: www.debrughelpt.nl. willen doen op een voedselpakket. Postadres: Postbus 2121, 2220 BC Katwijk. Polikliniek Alphen aan den Rijn (alleen op afspraak via Bezoekadres: Cleijn Duinplein 12, 2224 AX Katwijk. Telefoon 0613232541. E-mailadres: info@voedselbank bovenstaand telefoonnummer). katwijk.nl Website: www.voedselbankkatwijk.nl Werkervaringsplaats Kringloop De Brug, Heerenweg 5, Aanmeldingen telefonisch. Het afgeven van voedsel en Katwijk, T 071 408 56 46. kleding is mogelijk op donderdagmiddag.

Stichting Welzijn Ouderen KRV

“Ik zie een poort wijd open staan.”

Jaap

Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur ds. B. Brunt; 18.30 uur ds. G. F. Smaling, Oegstgeest. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. E. Schuddebeurs, Heilig Avondmaal; 18.30 uur ds. E. Schuddebeurs, Heilig Avondmaal.

INSTALLATIEBUREAU

Onze oprechte dank voor de hartverwarmende blijken van medeleven die wij ontvingen na het overlijden van

Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren wat hij in zijn leven voor velen betekend heeft.

Geref. Kerk: Open Hofkerk: 9.30 uur ds. R. H. M. de Jonge, eredienst plus.

HEEMSKERK

* 21 november 1930

Evangelische gemeente Ezra, school De Duinroos, Kon. Julianalaan 122: 10.00 uur br. J. van der Plas. Iedere woensdagavond, 20.00 uur, bijbelstudie, lofprijsavond en bidstond. KATWIJK AAN DEN RIJN

Het ultieme warmwatercomfort van TopLine AquaPower HR-ketels. Nú bij:

weduwe van Cornelis van Beelen

dr. Jacob Timmers

Ned. Herv. Kerk: Dorpskerk: 10.00 uur ds. C. K. Koekkoek; 18.30 uur ds. J. W. Korpelshoek, jeugddienst, m.m.v. Iris en Efron. Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. F. van Roest, Noordwijk; 18.30 uur ds. R. H. M. de Jonge.

Het verlenen van tijdelijke hulp door vrijwilligers, aan iedereen die daarvoor niet terecht kan bij familie, buren of vrienden. De thuiszorgcentrale neemt uw hulpvraag in behandeling of verwijst u door naar de juiste instellingen. Secretariaat: SWO-KRV, Schimmelpenninckstraat 10, Katwijk, telefoon 4016347.

JACOB GUIJT

9 oktober 2011 Buitensluisstraat 41, 2225 AJ Katwijk

AquaPower van Nefit: Het ultieme warmwatercomfort De hoogwaardige kwaliteit van de Nefit TopLine AquaPower HR-ketel garandeert het ultieme warmwatercomfort. Deze innovatieve combi-ketel heeft een voorraad warmwater die met ongekende kracht wordt bijgevuld. Overal in huis direct warm water, en als u wilt overal tegelijk! Vraag ons naar de brochure.

MARTINA GUIJT-VAN DUIJN

Soefidiensten. Elke eerste, derde en vierde zondag van de maand om 11.00 uur in de Universel te Katwijk aan de Zuidduinseweg.

Verloskundigenpraktijk Astarte, Graaf Florislaan 15, 2231 ED Rijnsburg. Werkdagen van 9.00-12.00 uur, tel. 0900-2782783, b.g.g. 06-54768031 ook weekenddiensten, b.g.g. verloskundigenspoedlijn tel. 5220911. Spreekuren: dinsdagmiddag: Hoofdstraat 62, Valkenburg ZH; woensdagmiddag en donderdag Graaf Florislaan 15, Rijnsburg.

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR KATWIJK, RIJNSBURG EN VALKENBURG

Bedroefd, maar dankbaar dat haar verder lijden bespaard is gebleven, geven wij kennis dat door haar Here en Heiland is Thuisgehaald onze innig geliefde moeder en zorgzame oma

Christengemeente Live! (Baljuwplein 10a), 10.30 uur: 

Verloskundigen

Nefit houdt Nederland war m

“De Heer is mijn Herder, Hij voert mij aan wateren der rust” Psalm 23 vers 1 en 2b

KATWIJK AAN ZEE

Correspondentieadres: I. Vos-den Haas, Voorstraat 126, 2225 EW Katwijk Er is gelegenheid tot condoleren D.V. donderdag 13 oktober van 19.30 tot 21.00 uur in Kerkelijk Centrum Het Anker, Voorstraat 74 te Katwijk.

Dag en nacht bereikbaar Tel. 06-12091112 of 071-4012528

De rouwdienst zal gehouden worden D.V. vrijdag 14 oktober om 12.30 uur in Kerkelijk Centrum Het Anker. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden omstreeks 13.30 uur op begraafplaats Duinrust aan de Parklaan te Katwijk.

Voorstraat 96a, 2225 ET Katwijk aan Zee E-mail: info@theovanderplas.nl www.theovanderplas.nl

Mocht u geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, dan hopen wij u toch met deze aankondiging te bereiken.

Vragen over spraak en taal?

GRATIS INLOOPSPREEKUUR Iedere vrijdag van 11.00-12.00 uur LOGOPEDIEPRAKTIJK KATWIJK

DAMO g r a f m o n u m e n t e n

Een blijvende herinnering aan uw dierbare

Schaepmanstraat 101 - Katwijk Tel. (071) 4033064 - Internet: www.logopedist.nu

Giften zijn welkom op bankrekeningnummer 120265702 t.n.v. Voedselbank Katwijk.

Siriz, bij onbedoelde zwangerschap Je kunt bij ons terecht voor hulp, voorlichting en opvang. Hulplijn: 0900-2021088 tussen 9 en 23 uur (€ 0, 05 per minuut) of mail hulp@siriz.nl Onbedoeld zwanger? Praat er eens over.

Stichting KOK kinderopvang Kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal. De Krom 101, 2221 KK Katwijk. Informatie en/of aanmelden kan van maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 uur, telefoon 071-4088994.

Stichting Prot. Chr. Peuterspeelzalen

Samenwerkingsverband therapeuten complementaire Callaoweg 1, 2223 AS Katwijk, tel. 071-4088866. Psz. geneeskunde Duin- en Bollenstreek. www.geneesgids.nl, Pinkeltje, De Woelwaters, De Speeldoos en De Torteltuin in Katwijk en Het Opstapje in Valkenburg. tel. 071-4030127.

EMORIE Natuursteen

Het adres voor een passend gedenkteken

Toonzaal geopend maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur Gedenktekens in natuursteen, glas, rvs en hout Levering direct aan particulieren Zeer snelle levering (2 weken) Deskundig advies

‚‚ ‚‚

Delfweg 34a - 2211 VM Noordwijkerhout 8GNGHQQP‚*CZ E-mail: info@Memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

SHOWTUIN VRIJ TOEGANKELIJK

U kunt in alle rust de gedenkstenen bekijken in onze showtuinen Open: ma - vr: 9.00 - 17.00 uur, za: 9.00 - 12.00 uur.

Ampèrestraat 2, 2181 HB Hillegom T 0252 520 329 F 0252 516 492 info@damonatuursteen.nl WWW.DAMONATUURSTEEN.NL


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 13 OKTOBER 2011 â&#x20AC;˘ 7

Voorzitter RBB algemeen directeur ADO Den Haag Cees Driebergen is vorige week door ADO Den Haag aangesteld als algemeen directeur. Driebergen is de opvolger van Mattijs Manders. Per 16 oktober treed hij officieel toe tot de directie en in zijn eerste reactie laat Driebergen weten vooralsnog â&#x20AC;&#x2122;gewoonâ&#x20AC;&#x2122; aan te blijven als voorzitter van Rijnsburgse Boys. â&#x20AC;&#x2122;Er zal ongetwijfeld wat minder tijd beschikbaar zijn om aan Rijnsburgse Boys te besteden, maar het is zeker niet mijn insteek om te stoppen met de werkzaamheden voor Rijnsburgse Boysâ&#x20AC;&#x2122;, aldus de nieuwe ADO-topman. Driebergen ziet in deze nieuwe functie een grote uitdaging.

Met de muziek mee In de vorige eeuw, u weet wel die goede oude tijd, heeft elk respecterend krijgsmachtonderdeel een muziekkorps binnen zijn gelederen. Bij de Marine Luchtvaart Dienst (MLD) beschikt men in de jaren vijftig, zestig en zeventig over de MLD-kapel. Menigeen zal zich de bijdragen van bovengenoemde musici in de regio herinneren. In Valkenburg is jarenlang medewerking verleend aan de jaarlijkse dodenherdenking waarbij met de omgang door het dorp de tamboers, op hun gedempte trommels de Dodenmars ten gehore brengend, steeveest voorop lopen. De Katwijkse inwoners denken wellicht met weemoed terug aan de optredens op de boulevard tijdens het wielerevenement â&#x20AC;&#x2122;Tour van Valkenburgâ&#x20AC;&#x2122;.

NIEUW Verbreden rijbaan en maken van parkeervakken op de Graaf Florislaan Op 17 oktober worden de rijbanen van Graaf Florislaan tussen Abdijlaan en Oude Vlietweg verbreed. Autoverkeer kan gelijktijdig passeren. Tijdens de werkzaamheden is er lichte verkeershinder en beperkte parkeergelegenheid. Afronding: vrijdag 28 oktober. NIEUW Vervanging riolering Oegstgeesterweg/ Rijnsburgerweg Op 17 oktober wordt de riolering van Oegstgeesterweg tussen Smidstraat en Graaf Florislaan vervangen ter hoogte van de huisnummers 71 t/m 83. Ook aan de overzijde wordt de riolering vervangen op de Oegstgeesterweg 178 t/m 186 en Rijnsburgerweg 152 t/m 160A. Er ontstaat lichte verkeershinder. Afronding: begin november. Reconstructie voetpaden en fietspaden Sandtlaan tussen Kleipettenlaan en Baron van Wassenaarstraat Het verkeer wordt begeleidt tussen 7.00 en 17.00 uur met tijdelijke verkeerslichten. Er ĂŠĂŠn rijbaan beschikbaar is. Afronding: begin november.

FOTO: ATY DE VRIES

Werk in uitvoering Rijnsburg

Een â&#x20AC;&#x2122;onderonsjeâ&#x20AC;&#x2122; met Eberhard van der Laan en zijn zus Ellen.

Hoogtepunten bij opening Lijnrijders- & Handelsbeurs

â&#x20AC;&#x2122;Rijnsburgers zijn allemaal harde werkersâ&#x20AC;&#x2122; Naast alle officiĂŤle handelingen tijdens de opening van de Lijnrijders- & Handelsbeurs in veiling FloraHolland Rijnsburg was er ook aandacht voor het menselijke aspect tijdens deze bijeenkomst. Voor sommige voelde het als een soort reĂźnie. Bijzondere ontmoetingen met veel bloemenpraat. Zovertelde lijnrijder Bert, Albertus Jacobus van der Meij, inmiddels 77 jaar, dat hij aan de wieg stond van Eberhard van der Laan, de huidige burgemeester van Amsterdam. Deze bekende oud Rijnsburger bezoekt graag het bloemendorp, waaraan hij mooie herinneringen heeft. Door Aty de Vries

â&#x20AC;&#x2122;Hij is toch maar opgeklommen tot burgemeester van Amsterdam. Dat is het kenmerk van de Rijnsburgers: het zijn allemaal harde werkersâ&#x20AC;&#x2122;, vertelt Bert niet zonder trots en vervolgt: â&#x20AC;&#x2122;En wat de recessie in de bloemensector betreft is mijn standpunt: de kwekers moeten het goed hebben en de bloemen moeten betaalbaar zijn, anders gooi je het kind met het badwater wegâ&#x20AC;&#x2122;. Klare taal van een echte Rijnsburger. Ook Eberhard van der Laan voelt zich nog een echte Rijnsburger en vertelt over de emotie die bij hem teweeg kwam toen hij tijdens de manifestatie van Kom in de Kas vorig jaar in het bedrijf van Gerrit Ravensbergen een lelie naar hem werd vernoemd. â&#x20AC;&#x2122;De bloem stond wel tweeĂŤnhalve week en toen

sterdamse burgemeester alweer tijd voor de volgende klus. Maar Rijnsburg en Eberhard blijven onafscheidelijk, ondanks het feit dat hij in Leiden geboren is.

moest ik hem van mijn vrouw weg doen, omdat hij begon te ruikenâ&#x20AC;&#x2122;, vertelt hij enigszins teleurgesteld bij die herinnering eraan. Zijn credo voor zijn toehoorders luidt: â&#x20AC;&#x2122;Heb zelfvertrouwen, wees innovatief en rij 10 kilometer verder om te kunnen slagenâ&#x20AC;&#x2122;. Na alle plichtplegingen veert Ellen van der Laan van haar stoel en zegt kordaat: â&#x20AC;&#x2122;Ik ga even mijn broer begroeten, want zo vaak zie ik hem niet en zeker niet in Rijnsburgâ&#x20AC;&#x2122;. Beiden staan stil bij een foto van hun vader, voormalig huisarts in Rijnsburg die volgens Eberhard wel 3.500 kinderen heeft â&#x20AC;&#x2122;gehaaldâ&#x20AC;&#x2122;. Onafscheidelijk van zijn rokertje dat hij alleen weglegde wanneer de baby zich aankondigde. Een zoet moment met dankbare herinneringen. Dan is het voor de Am-

Voorzitter KOV rijdt zuinig Rijnsburger Peter Jongejan heeft er een titel bij. Sinds deze week mag hij zich de duurzaamste rijder noemen in deze regio. Jongejan was een van de deelnemers aan de wedstrijd wie het beste kan rijden. De strijd, tussen de voorzitters van ondernemersverenigingen uit Katwijk, Noordwijk en Teylingen, ging vooral om zuinig rijden. Deze proef, die twee weken duurde, ging vooral om het â&#x20AC;&#x2122;nieuwe autorijdenâ&#x20AC;&#x2122; onder de aandacht te brengen. Rustig optrekken en remmen en een gelijkmatige snelheid is veel beter voor het milieu en bovendien ook nog goedkoper. Peter Jongejan kreeg hiervoor de Duurzaamste Rijder Bokaal.

Waarschuwingsmast in â&#x20AC;&#x2122;t Duyfrak

Deze puzzel is mede mogelijk gemaakt door:

Elke eerste maandag van de maand wordt om 12.00 uur in heel Nederland de waarschuwing- en alarmeringsmasten (sirene) getest. Deze test wordt uitgevoerd door de regionale brandweer Hollands Midden. Onlangs is een extra mast geplaatst bij het terrein van voetbalclub Valken â&#x20AC;&#x2122;68 om daarmee in geval van nood de bewoners van â&#x20AC;&#x2122;t Duyfrak te kunnen alarmeren. Maandag 3 oktober is het alarm voor het eerst getest.

Oud-Valkenburger Martin de Boer publiceerde twee jaar geleden een naslagwerk met de titel â&#x20AC;&#x2122;Vreemde vogels op Valkenburgâ&#x20AC;&#x2122;. In de titel staat het woord vogel voor de vliegtuigen en helikopters die het vliegveld om wat voor reden ook aandeden. In deze serie heeft het woord vogel betrekking op een of meerdere personen. Reacties: martin_falcon@hotmail.com

Zweeds raadsel mondeling

publiciteitsorgaan

lied

Boulevard 69 | T (071) 401 84 50 www.sunsetblvd.nl

gewicht

zwemvogel

De toegang tot het Art-Ship wordt gemarkeerd door twee prachtige beelden van Fred van de Siepkamp die ook binnen op de langwerpige tafel fantasierijke koppen laat zien, maar dan in een kleiner formaat. Voorzitter Rosier vertelt dat de deelnemende kunstenaars tevreden zijn over het aantal bezoekers. Zo kreeg Bas Haasnoot uit Katwijk alle gelegenheid om belangstellenden wat meer over zijn werk te vertellen. Waarbij vooral de vijftig etsen, van voormalige plekjes in Katwijk, ter sprake kwamen en bewonderd werden. Ook Corrie Ravensbergen uit Rijnsburg toonde

van klanken in een spel van vraag en antwoord. Jeanette geeft sessies en workshops gericht op spirituele ontwikkeling, healings en improvisatie. â&#x20AC;&#x2122;In liefde voor wat op dit moment in jou leeftâ&#x20AC;&#x2122;, luidt haar antwoord.

Impressie

Vervolgens geeft Joke Bontenbal een kijkje in haar atelier aan de Hoofdstraat waar ze met veel succes haar kinderatelier â&#x20AC;&#x2122;Het Souterrainâ&#x20AC;&#x2122; heeft ingericht. Hier kunnen kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar in kleine groepjes naar hartenlust tekenen, schilderen en boetseren. Zelf heeft ze wat beelden van keramiek neergezet, waarbij de symboliek van het beeld een grote rol speelt. Als gast heeft Joke in haar atelier beeldjes van Ageeth van den Oever opgenomen die samen een harmonieus geheel vormen. Mocht u in het afgelopen weekend de Open Ateliers zijn misgelopen dan niet getreurd. De volgende activiteit van de Kunstkring â&#x20AC;&#x2122;88 is een expositie van leden uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg die van 1 t/m 29 november te zien is in het gemeentehuis in Katwijk.

ik (Latijn)

sierplant

jachtgebied

edelgas

rondhout

minnaar

oorhanger

Boulevard 67 | T (071) 407 71 47 www.thelounge.biz

6

niet dezelfde

tuin

Russisch heerser

kortom

serum

7 visgerei

2 grondtoon loofboom

ongeveer

vaartuig

meteen

naaigerei

Chinese munt

voorzetsel

letterkundig

soort weefsel

1

3

Schotse herdershond

maispannenkoek

9 muziekinstrument

8

naaldboom

uitstekend

waterstand

Badstraat 7 Tel. 071 - 4014617 Katwijk aan Zee

5 geliefde van Zeus twistgesprek

deel van het jaar

proefuitzending

niet alleen haar schilderijen waar de herfst haar intrede had gedaan, maar ook de aquarellen met zomerbloemen. Uit de prachtig aangelegde tuin blijkt haar liefde voor de natuur die weer tot inspiratie dient voor haar schilderijen.

In de galerie van Riet Rosier is nieuw werk van haar te zien. Impressies met aarde tinten of felgekleurd in blauwe tinten in dikke lagen verf en voorzien van glitters. De aanwezigen worden door Jeanette gemaand om een steen uit een mandje te nemen en daarbij een beeld op te roepen. Zelf trekt ze haar schoenen uit en loopt op blote voeten door de atelierruimte, ondertussen monotone klanken voorbrengend. Zij nodigt de bezoekers uit ook een klank te laten horen en dat samen te voegen tot een geheel. De klanken doen denken aan hetgeen Boedistische monniken bij hun gebeden voortbrengen. Ondertussen is kunstenares Joke Bontenbal ook binnen gekomen en beide dames geven een impressie

1

Boulevard 68 | T (071) 401 00 09 www.friendskatwijk.nl

Klank en kleur komen samen

Russisch heerseres

inleiding

grote deur

Interactieve sessie in atelier Rosier

Door Aty de Vries

www.buddynetwerk.nl of bel 070-3649500

Op woensdag 2 november keert het gezelschap vanaf het Marine Vliegkamp Valkenburg terug naar de basis Oakington in het Verenigd Koninkrijk. Net als op de heenreis wordt gebruik gemaakt van vier Dakota transporttoestellen. Anno 2011 treedt de RAF Central Band nog steeds op en geniet het inmiddels grote bekendheid over de hele wereld. Helaas is de MLD-kapel in 1978 ter ziele gegaan en het Marine Vliegkamp Valkenburg in 2006 gesloten. Zelfs de Houtrusthallen zijn gesloopt in verband met betonrot. Het enige wat nog rest zijn de herinneringen.

traag

Het is alweer wat jaartjes geleden dat beeldend kunstenaar Jeanette Monshouwer op het Katwijkse strand voor leden van de Kunstkring â&#x20AC;&#x2122;88 een filosofische voordracht hield. Vorig weekend was zij te gast bij Riet Rosier om samen met de bezoekers via klanken energieĂŤn op te wekken.

Word ook buddy !

Het openingsconcert van de tournee wordt gegeven in de Houtrusthallen, een sportcomplex in Den Haag, ter gelegenheid van de opening van de eerste Nederlandse overdekte kunstijsbaan en wordt bijgewoond door verschillende hoge ofďŹ cieren van de Koninklijke Luchtmacht. De navolgende dagen bezoeken en genieten duizenden mensen van de concerten die op meerdere locaties in het land onder leiding van Wing-Commander A.E. Sims worden gegeven.

indampen

FOTO: ATY DE VRIES

luisteren

Op vrijdag 21 oktober arriveren op het Marine Vliegkamp Valkenburg aan het eind van de ochtend vier transportvliegtuigen van het type Dakota (KN360, KN380, KN514 en KN640) met aan boord het 62-koppige muziekkorps en hun instrumenten. Het gezelschap wordt op het platform begroet door de kolonel-vlieger S. Mante, voorzitter van de raad van beheer van de Stichting Van Weerden Poelman Fonds. Na het afhandelen van de nodige formaliteiten, het uitladen van de bagage en de instrumenten, goed voor tweeenhalve ton aan gewicht en vervoerd in een aparte Dakota, vertrekt het muziekkorps naar de vliegbasis Ypenburg en keren de vier Dakotaâ&#x20AC;&#x2122;s terug naar de basis Oakington in het Verenigd Koninkrijk.

tennisterm

TAATEDAM 8-12 KATWIJK T. 071-4018999

Klankhealing in het atelier bij Riet Rosier door Jeannette Monshouwer.

Eindelijk echt leren

De Britse luchtmacht (Royal Air Force = RAF) beschikt in 1920 al over een muziekkorps. Deze RAF Central Band heeft in 1949 verschillende internationale optredens achter de rug waaronder optredens in de Verenigde Staten en Canada. Door televisie- en radio optredens is er grote bekendheid onder de Britse bevolking ontstaan. In ons kikkerland is slechts een enkeling op de hoogte van de muzikale kwaliteiten van het muziekkorps. De Stichting Het Van Weerden Poelman Fonds, een ďŹ nancieel steunfonds voor personeel van de Koninklijke Luchtmacht in nood met een sociale en/of medische achtergrond, en de vereniging Onze Luchtmacht weten het in 1949 voor elkaar te krijgen om deze RAF Central Band naar Nederland te halen voor een tiendaagse tournee waarbij de opbrengst van de concerten grotendeels ten bate zullen komen van eerder genoemd fonds.

4

10

2

3

4

5

6

7

8

soort papegaai

9 10

Vooys, keurslager Koninginneweg 59, Katwijk Tel. 071 4013200 Fax 071 4018947 www.vooys.keurslager.nl

#BETUSBBUt,BUXJKLt5FM 5BBUFEBNt,BUXJKLt5FM

XXXQMVJNHSBBGGNPEFFOTQPSUOM

Dirks vishandel Hoornesplein 129 - 2221 BE Katwijk (T) 071 40 817 07

Stuur uw oplossing voor maandag 17 oktober naar de redactie van De Katwijksche Post, postbus 3066, 2220 CB Katwijk, of per e-mail naar redactie@katwijkschepost.nl. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Onder de goede inzenders wordt een waardebon verloot van â&#x201A;Ź 20, deze week beschikbaar gesteld door: Keurslagerij Vooys, Koninginneweg 59, Katwijk. De oplossing van de puzzel van vorige week is: redmiddel De winnaar is: Mevr. J.A. Brussee uit Katwijk De waardebon van â&#x201A;Ź 20,- werd beschikbaar gesteld door: Restaurant Grand Cafe Sunset BLVD, Boulevard 69, Katwijk.


8 â&#x20AC;˘ DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 13 OKTOBER 2011

 3 Ä&#x201C; 

 Ä&#x2DC; Ä? Ĺ&#x2039;Ĺ&#x2021; 3

ÄžĹ?Ĺ?Ä?Ä&#x2019;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x2021; ÄžĹ&#x2021;Ä?

Ä­

 Ä?Ä?Ä?Ĺ&#x2039;Ĺ&#x2021;  

Ä&#x2DC;Ĺ&#x152; 

Ä­   Ĺ&#x2030;Ĺ?Ä?Ä&#x2019;   Ä?

 

Ä­ 

 3    Ä­ Ä?Ä?Ä? Ä? Ä&#x2DC; Ä? 3 Ä&#x201C; 0  

  ÄĄĹ&#x160;Ĺ&#x2021;Ä&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2C6;Ä&#x2019;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2C6;

 3

Ä?  Ĺ&#x2C6;Ä&#x2019;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2039;  Ĺ&#x2021;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ä&#x2019;Ä? Ä?

Adverteren? Bel 071-4022901

N@AJ SK N P= LO LK G K K @ J E H > A F J Q )

'EEFÂŹOPÂŹ

'EEFÂŹBLINDENÂŹENÂŹSLECHTZIENDEN ÂŹ JONGÂŹENÂŹOUD ÂŹDEÂŹKANSÂŹOMÂŹHUNÂŹ MUZIKAALÂŹTALENTÂŹTEÂŹONTWIKKELENÂŹ ENÂŹHUNÂŹPASSIEÂŹTEÂŹVOLGEN

ÂŹ

WWWSTEUNBARTIMEUSNL

Hoorneslaan 201-203 Katwijk aan Zee (Noord) Telefoon (071) 402 40 85 SPECIAAL KEUZE-AFHAALMENU

Stel zelf uw menu samen en maak drie verschillende keuzes uit onderstaande gerechten: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Babi Pangang Tjap Tjoy met kip Ajam Ketjap Thaise kip 4 stokjes satĂŠ Ti Pan Kai (kippenvlees met speciale Chinese saus) Foe Young Hai Kou-Lou-Kai Gon-Pau-Kai Ajam Pangang (met kip) Gebakken vis met Chilisaus 2 soorten rundvlees (ketjap en sambal)

+ 4 mini loempiaâ&#x20AC;&#x2122;s en 2 x nasi of bami

â&#x201A;Ź

OFÂŹDONEERÂŹ ONLINE

! P O T M I U R L A H N E B OT Spectaculaire kortingen in het weekend van 15 en 16 oktober tussen 10.00 - 16.00 uur.

GRATIS

fiets t.w.v.

â&#x201A;Ź 378,-

Bij aankoop boven de â&#x201A;Ź 5.000,een gratis fiets t.w.v. â&#x201A;Ź 378,-

20,25

Ook menumaaltijden 7 dagen per week geopend

Valkenburgseweg 50 | 2223 KE Katwijk Telefoon: 071 40 86 657 Email: info@debotenhal.nl

www.debotenhal.nl


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 13 OKTOBER 2011 • 9

Woensdagavond 19 oktober

Zaterdag 15 oktober: Internationale Dag van de Plattelandsvrouw. Aandacht voor de cruciale rol die plattelandsvrouwen spelen in het terugdringen van honger en armoede in Afrika. Zondag 16 oktober: Wereldvoedseldag. Uitgeroepen door de Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties. Gemiddeld genomen wordt er wereldwijd voldoende voedsel geproduceerd voor alle mensen. Desondanks lijden er bijna 1 miljard mensen in de wereld aan honger.

FOTO: PR.

Breien voor de daklozen Jacqueline en haar dochter Ineke Plokker zijn sinds ongeveer vier weken in Katwijk een breiactie voor de daklozen in Amsterdam gestart. Deze daklozen komen tezamen in de stadsevangelisatie aan de Oudezijds 100 in Amsterdam. Dat is een christelijke gemeenschap van mensen uit allerlei hoeken van de samenleving. Oudezijds 100 biedt hulp aan mensen die aan de zelfkant van het leven staan. Het idee ontstond nadat Ineke Plokker de Katwijkse Heidi Kuijt, vrijwilliger in het daklozencentrum, tegenkwam. Ineke stelde voor om sjaals te gaan breien voor dit goede doel. Het idee ontwikkelde zich snel en leidde tot een sneeuwbaleffect van reacties.

Sjaals en mutsen komen uit België, uit heel Nederland en natuurlijk ook uit Katwijk. De achterliggende gedachte is om deze sjaals en mutsen te geven op Sinterklaasavond als een cadeau. In de breiwinkel van Jeannette wordt elke donderdagavond een breicafé gehouden en de dames die daar komen hebben ook hun medewerking verleend. De vrouwenvereniging Wees een Zegen van de Dorpskerk uit Katwijk aan den Rijn heeft ook haar medewerking verleend. De dames zijn vol enthousiasme aan het breien geslagen om deze actie een warm hart toe te dragen. Er zijn overgebleven sjaals van de bazaar in Salem gedoneerd en er is via internet een oproep gedaan en ook via deze weg komen de sjaals binnen.

Tot en met 16 oktober: Week van de Veiligheid. www. deweekvandeveiligheid.nl Oktober is Borstkankermaand. www. pinkribbon.nl Oktober is ook Maand van de Geschiedenis. www. maandvandegeschiedenis.nl

Varen voor hoop (5) Leendert en Laura van Bloois, en de kleine Sem, gaan op avontuur. Een nieuwe missie in hun leven: uitgezonden worden vanuit de Katwijkse Bethelwijk en varen als technische man en psychologe op het schip van Operatie Mobilisatie: Logos Hope. Dit schip verspreidt christelijke lectuur, en de pakweg vierhonderd opvarenden uit tientallen landen bieden praktische hulp. Het schip zelf is een ontmoetingsplaats voor de vele bezoekers. In De Katwijksche Post regelmatig een update over hoe het hen vergaat.

che en toilet en niet te vergeten: drie patrijspoorten! Licht en uitzicht! Ze beginnen zich voorzichtig thuis te voelen aan boord van de Logos, ook al wiebelen hun landbenen. De scheepsbemanning onthaalde hen op een

Er zijn nu ongeveer dertig sjaals en een aantal mutsen opgehaald, maar dat is bij lange na niet genoeg. Vandaar deze oproep. Zijn er enthousiaste mensen die sjaals of mutsen willen breien voor het goede doel? Doneer dan uw gebreide spullen voor de daklozen. De sjaals en/of mutsen graag voor 15 november langsbrengen bij Jacqueline en Ineke Plokker, Buitensluisstraat 51 in Katwijk aan zee. Die zorgen ervoor dat die ingepakt worden als cadeau voor de Sinterklaasavond.

Door John van der Tuin, directeur Sensoor Zuid-Holland Noord

Het thema van de jeugddienst op zondag 16 oktober is ’Just a grateful hart’. Als je je meer op God focust, komt er vrede in je hart. Dit klinkt misschien heel mooi en we willen dit maar al te graag, maar hoe krijgen we en houden we die dankbaarheid en rust in ons hart? Deze jeugddienst zal ds. J.W. Korpelshoek voorgaan, een band heeft de muzikale begeleiding in handen. Waar? Dorpskerk, Kerklaan te Katwijk a/d Rijn. Om 18.20 uur starten we met zingen, de dienst begint om 18.30 uur.

Wetenschappers hebben vastgesteld dat ons brein van nature van vrijwilligerswerk houdt. Door iets voor een ander te doen wordt in de hersenen de stof dopamine geproduceerd. Deze stof veroorzaakt een prettige sensatie, die vergelijkbaar is met het gevoel dat je kunt hebben bij een lekkere maaltijd, de voldoening na een sportprestatie of een goede vrijpartij. In Amerika wordt dit opgewekte gevoel omschreven als ’helpers high’. Vrijwilligerswerk is iets wat je vrijwillig en onbetaald doet. Vrijwillig is niet vrijblijvend. Je maakt afspraken en je verbindt je aan de regels die gelden binnen de organisatie waarmee je in zee gaat. Belangrijk is wel dat je kunt kiezen voor werk dat je ligt, iets waarmee je met je talenten naar buiten kunt komen.

U kunt reageren via de e-mail: speet80@hotmail.com (Ineke) of jacquelineplokker@hotmail.com (Jacqueline). Zij weten zeker dat deze mensen geholpen zijn met de warmte van een sjaal of muts. ’Iedereen wenst deze mensen toch een warme winter toe?!’. speciaal welkom aan boord van de Logos: ze moesten al wandelend door de vlaggentunnel en ze kregen een eerste rondleiding op het schip door de ’grote broers en zussen’ aan boord (iedereen heeft iemand om hem wegwijs te maken aan boord). Deze week maakten zij hun eerste zeereis, in twintig uur van Penang naar Port Klang. Twee steden in het westelijke deel van Maleisië. De route lag dan ook geheel langs de kust dus het ’midden op zee’ gevoel houden we nog even tegoed voor de volgende oversteek naar Kota Kinabalu. Toch een bijzondere ervaring; in de afgelopen tijd hebben we veel gesproken over de trossen los gooien en deze week gebeurde dat ook letterlijk. Tijdens de reis wiebelde en schommelde het schip behoorlijk, maar dat kwam ook omdat de ma-

Na dertig uur vliegen onder de blauwe hemel en boven veel oceanen zijn Leendert, Laura en Sem in Penang (Maleisië) aangekomen. Ze schrijven dat ze het een enorme belevenis vonden om de sleutels van de hut op de Logos Hope te ontvangen. Het gezin Van Bloois heeft een zogeheten familiehut gekregen, die bestaat uit een slaap-/woonkamer met slaapbank, wat kasten en een klein aanrecht, een slaapkamer voor Sem, een badkamer met dou-

FOTO: PR.

Tot en met 15 oktober: Kinderboekenweek. Thema: Superhelden. www. kinderboekenweek.nl Tot en met 16 oktober: Europese Week van de Lokale Democratie. Georganiseerd door de Raad van Europa. In deze week staan Mensenrechten centraal.

Een aanhoudend somber gevoel kan de voorbode zijn van een depressie. Bijkomende signalen zijn vermoeidheid, laag zelfbeeld, de zin van het leven niet zien, lusteloosheid. Kortom, een neerwaartse spiraal in je stemming. Hoe doorbreek je dit? Soms kan het doen van vrijwilligerswerk uitkomst bieden.

Jeugddienst in Dorpskerk

Maandag 17 oktober: Internationale Dag voor de Uitbanning van Armoede. Armoede is een wereldwijd probleem dat nog toeneemt. Niet alleen in zogenaamde Derde Wereldlanden. Van de 400 miljoen inwoners van de EU leven er 60 miljoen onder de armoedegrens. Dinsdag 18 oktober: Europese Dag tegen de Mensenhandel. Uitgeroepen door de Europese Unie. De mensenhandel neemt in de EU en de hele wereld toe. De EU wil deze moderne vorm van slavernij bestrijden door de daders te vervolgen en de slachtoffers te helpen. Donderdag 20 oktober: Wereld Osteoporose Dag. Gericht op de preventie van botontkalking. www.osteoporosevereniging.nl

Anderen helpen geeft goed gevoel

trozen al oefenend van bakboord naar stuurboord bewogen en weer terug! En... voor een luisterend oor: in de 5,5 week dat de Logos Hope in Penang lag bezochten meer dan 133.000 mensen het schip. Ook kwam, na 2,5 jaar varen, de 2.000.000ste bezoeker aan boord. De kleine Sem heeft het erg naar zijn zin en trekt ontzettend veel bekijks. Na het krijgen van tand twee, drie en vier is hij inmiddels weer een stuk vrolijker en speelt hij ook elke dag een tijdje zittend in zijn speelhoek. Natuurlijk doet hij ook mee aan de overlevingslessen, want we krijgen veel training in brandveiligheid, wachtlopen, overlevingstechnieken en eerste hulp. Laura is nog steeds als een moederkloek druk met de hut tot een eigen plekje te maken, het schip te verkennen en kennis te maken met alle achttien moeders en gezinnen. Leendert volgt op dit moment de motorruimtewachtloperstraining. Niet om voltijd wachtloper te worden, maar om zo in een aantal weken het hoe en wat in de motorruimte te leren kennen en zo nodig bij te springen als wachtloper. Daarna gaan we in overleg op zoek naar een geschikte werkplek; huidige opties zijn waterbeheer en technische tekeningen bijhouden. Ook staat het Power Up Project op stapel waarbij er nieuwe zuinige generatoren voor de Logos Hope aangeschaft moeten worden. En... Leendert als technisch ingenieur weet dan wel hier en daar een schroefje te vervangen... Last but not least groeten Leendert,Laura en Sem u allen en ze wensen iedereen een behouden vaart! Zie ook http://www.behoudenvaart.eu.

Onderzoekers van de University of California hebben onlangs op een congres in Chicago de resultaten gepresenteerd van

een onderzoek naar het doen van vrijwilligerswerk. Opvallend resultaat van het onderzoek is dat het doen van vrijwilligerswerk goed is voor de levensverwachting. Heel kort door de bocht zou je het kunnen samenvatten als volgt. Iets te kunnen betekenen voor een ander maakt blijkbaar gelukkig. En gelukkig zijn is gezond. Nu even van de wetenschap naar de praktijk. Een uitspraak van een ervaringsdeskundige: ’Zelf doe ik aan vrijwilligerswerk. Waarom? Omdat ik het leuk vindt, omdat de sfeer prettig is, omdat het dankbaar werk is, om structuur in mijn leven te houden, omdat ik van teveel thuis zitten depressief raak. Uiteindelijk help je altijd anderen om jezelf een beter gevoel te geven’. Nog een ervaringsdeskundige: ’Ik weet dat ik heel veel waardering krijg voor de dingen die ik voor anderen doe en dat geeft mij een goed gevoel. Anderzijds is het zo dat ik mezelf soms ook van de bank moet tillen omdat ik eigenlijk geen zin heb, maar als ik dan eenmaal weer ben geweest dan is het weer helemaal vergeten. Het levert voor de ander, maar ook voor jezelf een heleboel op!’. Er zijn in de regio inmiddels professionele vacaturebanken voor vrijwilligers opgezet. Voor vacatures in Leiden kun je terecht op www.i-doe.nl. Via de websites van de gemeenten in de regio kom je uit op meer plaatselijke vacaturebanken.

FOTO: PR.

Zaterdag 15 oktober: Internationale Dag van het Handen Wassen. Opgericht door World Health Organisation om wereldwijd aandacht te vragen voor betere sanitaire leefomstandigheden in Derde Wereldlanden.

Een serie artikelen met informatie over hoe je sterker in het leven kan staan en beter kan omgaan met tegenslag.

In de Dorpskerk wordt woensdagavond 19 oktober de tweede zangdienst van dit seizoen gehouden. De mannenzanggroep Jeruel uit Rijnsburg zal haar muzikale medewerking geven. Het muzikale intermezzo wordt verzorgd door Andre van Delft (op piano). De avond start om 20.00 uur en het koor zingt voor de dienst al enkele liederen. Na afloop wordt u een kopje koffie of thee aangeboden. Zingt u graag bekende liederen en luistert u graag naar koorzang? Dan mag u dit niet missen en bent u van harte welkom!

Vrijdag 14 oktober: Wereld Eidag. Verspreid over Nederland openen enkele legpluimveehouderijen hun deuren voor het publiek. www. wereldeidagen.nl Zaterdag 15 oktober: Internationale Dag van de Witte Stok. Wordt sinds 1964 gevierd. Een dag om stil te staan bij blinden en slechtzienden die zelfstandig door het leven gaan.

Veerkracht en Balans

Zangdienst in Dorpskerk

Een dag is niet alleen een dag met een bepaalde datum, maar vaak ook een dag met een bijzondere betekenis. Naast alle feestdagen zijn er steeds meer dagen met een speciaal thema. Zoals de Dag van …, Week van …, Maand van … en Jaar van… In deze wekelijkse rubriek een overzicht van enkele van die themadagen.

’Superheld’ Michiel de Ruijter opende boekenweek Rehobothschool Op de Rehobothschool in Rijnsoever ging vorige week woensdag de vlag uit. De Kinderboekenweek ging op deze dag van start. Het thema is ’Superhelden’. Op het plein van de school verzamelden ouders en kinderen zich om de officiële opening mee te maken. De verbazing was erg groot, toen bleek dat de opening werd verricht door niemand minder dan Michiel de Ruijter, de zeeheld uit onze vaderlandse geschiedenis. Michiel vertelde ons iets van zijn jeugdjaren en van de grote overwinningen die hij had behaald met de Nederlandse vloot. Van alle Nederlandse zeehelden is Michiel zeker de beroemdste. Daarna opende hij officieel de Kinderboekenweek op de Rehobothschool. Aan het eind zongen de kinderen een schitterend boekenweek-lied.

VERS ALTIJD VISWEER BIJ SCHUITEMAKER Weekaanbiedingen:

6,95 00 Verse lengfilet 100 gram 1, 99 Verse zalmfilet 100 gram 1, 00 Haring per stuk 1,50 4 voor 5, 00 00 Schol 2 kg 6, Schar/poontjes 2 kg 5, Kibbeling

500 gram

KW106 T/M 15 OKTOBER OPEN VAN DI. T/M ZA. 071-4075113

Weekendaanbiedingen: do. 13 - vr. 14 - za. 15 okt.

2.99 29 kilo 2. 39 kilo 1. 49 500 gram 2. 95 20 kilo 7.

Hollandse kas-sperziebonen . . . 500 gram ’Kanzi’ handappelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gieser Wildeman stoofperen . . . . . . . . . . . Extra Hollandse aardbeien. . . . . . . . Zeeuwse Blanken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geen afkokers, bloemig

4.99 5.99 5.49 69

beenham................................100 gram 1. Gelders gekookt ...........100 gram 0. Gyrossalade ...................... 100 gram 1.39 19 Kaasgehakt ........................ 100 gram 1. 4-Notenpaté....................... 100 gram 1.59 29 89

Bleu d’Auvergne ......................................................... 100 gram 1.

Aanbiedingen ma. 17 - di. 18 - wo. 19 okt.

Gesneden grof of fijn Hollandse andijvie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 gram

AANBIEDINGEN!!! Vers van het mes!! Belegen kaas ........................................................ 500 gram Smeuïg belegen boerenkaas..................... 500 gram Onze bekende verse Hollandse kipfilet, A-kwaliteit ...................................................................... kilo 69 Schouderham .................100 gram 0. Ovengebakken

Elke dag vers gebrand!!

89

0.

25

Vlies- of King-Size pinda’s .............................. 250 gram 1. Elke dag vers uit de grill:

Grillworst met en zonder kaas: werelberoemd in Katwijk

Scheffer versmarkt

Jan Tooropstraat 59 Katwijk - (071) 4072001

Melkweg 165 (ingang Lidl) 2221 NP Katwijk. Tel. 4033499

www.schefferversmarkten.nl


10 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 13 OKTOBER 2011

Krantenquiz op Vakantie Bijbel Club

In de herfstvakantie naar theater

’De bende van de Korenwolf’

Ook deze herfstvakantie is er weer Vakantie Bijbel Club. We gaan luisteren naar het Bijbelverhaal over de melaatse man. Als hij bij Jezus komt wordt hij gereinigd, genezen. Jezus wil niet alleen hem, maar iedereen reinigen van al je zonden, van alle verkeerde dingen die je hebt gedaan! Thema: ’Noem een goede eigenschap’.

’Jullie maken er een puinhoop van, een bende!’, roept vader Jan. ’Wat is een bende, oma?’, vraagt de kleine Nina. ’Een boevenclub,’ antwoordt oma. ’Gaaf, dan zijn wij De bende van De Korenwolf’, zegt Joost. De bekende boekenserie ’De bende van de Korenwolf’ van Jacques Vriens komt op woensdag 19 oktober tot leven.

Ook gaan we natuurlijk weer veel zingen en knutselen. De oudere kinderen doen een krantenquiz. Daarbij zijn prachtige prijzen te winnen. Voor de jongere kinderen is er poppenkast. Ook maken ze een stripboekje. We zien jullie - alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar - graag op de Vakantie Bijbel Club. Die is op donderdag 20 oktober van 10.00 tot 12.00 uur in Het Anker aan de Voorstraat.

In het kleine familiehotel De Korenwolf woont Nina samen met haar grote rebelse zus Eefie, haar broertje ’whizz-kid’ Joost en en grote puberbroer Pepijn. Hun ouders moeten altijd keihard werken en de kinderen moeten zichzelf maar zien te vermaken. Daar zijn ze samen met hun oma -erelid van de bende- erg goed in! Maar als er plotseling eten uit het anders altijd zo gezellige hotel verdwijnt, en er ook nog een klasgenootje van Pepijn verdwenen is, staan de Bende en oma voor een raadsel. Het lijkt wel te

IVN-wandeling Huys te Warmont Gidsen van IVN Leiden geven op zondag 16 oktober om 14.00 uur de laatste excursie van dit jaar in het landgoedbos van Huys te Warmont. We verwachten toch al een hoop van de herfst te zien: geel en roodkleurende bladeren, allerlei bessen, zaden en vruchten, paddenstoelen in soorten en maten. Ook de Scandinavische roodborsten die hier nu ieder hun eigen boom bevechten hopen we te horen. Start: ingang Herenweg 139, Warmond. Parkeren (vlakbij) aan de Beatrixlaan. Meer informatie: www.ivn.nl/leiden.

Herfstvakantieactiviteiten in Aquamar

Survival, letterduiken en Halloweenparty Zwembad Aquamar aan de Piet Heinlaan heeft in de najaarsvakantie weer allerlei leuke activiteiten voor de jeugd. Hieronder een overzicht. Het zwembad is dagelijks open van 12.00-16.00 uur, tenzij anders vermeld. Zondag 16 oktober Jip on tour Heb je het al gehoord? Jip komt samen met zijn oppasser langs in zwembad Aquamar. Jip staat al te (water) trappelen om samen

met jou te zingen en te dansen. Je mag zelfs met Jip op de foto. Kom dus ook en dans, zwem en zing samen met Jip en zijn oppasser. Het zwembad is open van 10.00-15.00 uur. Jip is aanwezig van 11.00-13.00 uur. Maandag 17 oktober Survival Vandaag is het klimmen, klauteren, dobberen, zwemmen en vooral survival geblazen in het zwembad. Worstel je door de verschillende drijfmaterialen, over de loopbrug, door de ban-

den, langs de touwen en van de superglijbaan. Uiteraard mag je ook zelf leuke dingen meenemen zoals een zwemband of luchtbed. Aanvang survival: 13.30 uur.

zwembad. Het zwembad is deze woensdag open van 12.00-17.00 uur. Aanvang Halloweenparty: 13.30 uur.

Dinsdag 18 oktober Zwembingo Zwemmen en bingo spelen? Ja …. dat kan vanmiddag in het recreatiebad. Een grandioze bingo met leuke prijsjes. Misschien heb jij wel als eerste een volle kaart en win jij een leuk prijsje. Aanvang zwembingo: 13.30 uur.

Donderdag 20 oktober Bandenrace Niet even rustig dobberen op je zwemband, maar vandaag zo snel mogelijk racen met de bandenrace. Een spannend spel met twee teams die tegen elkaar strijden. De deelnemers zitten in grote autobanden en proberen zo snel mogelijk de overkant te halen. Wie wordt de nieuwe kampioen? Aanvang bandenrace: 13.30 uur.

Woensdag 19 oktober Halloweenparty Halloween… het is donker in het zwembad en je hoort allerlei verschillende vreemde geluiden. Oei, er duikt een spook op in de whirlpool en er gaat een heks van de glijbaan. Vleermuizen scheren over het water en enge spinnen kruipen over het raam. Wil je lekker griezelen en huiveren? Kom dan vanmiddag naar de Halloweenparty in het recreatie-

Vrijdag 21 oktober Letterduiken Nieuw deze vakantie in zwembad Aquamar; letterduiken. Deze vrijdag liggen er allerlei letters op de bodem van het zwembad. Duik onder water, raap de meeste letters van de bodem en maak het langste woord. Aanvang letterduiken: 13.30 uur.

spoken in het hotel! Een rijke baron biedt aan het mysterie op te lossen en Joost kan niet wachten hem te helpen. Maar dan krijgt de arme zwerver Roeie Rinus de schuld, wordt oma verliefd op de baron en Pepijn gedraagt zich ineens wel heel merkwaardig. En waar is de dure ring van oma gebleven? In de familiemusical speelt Joost verslaggevertje. Met zijn camera neemt hij het publiek mee op avontuur in en om De Korenwolf. Gelukkig zien we alles wat hij meemaakt! Een leuk idee voor de herfstvakantie, voor ’kinderen’ van 6 tot 106! De voorstelling begin om 14.00 uur. Entreeprijs € 17,-. De theaterkassa is geopend en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. Telefonisch reserveren is mogelijk via 4025224. Tripodia Katwijk, Hoornesplein 155, Katwijk, www.tripodia.nl.

Op expeditie naar Afrikain Museum Volkenkunde In het Leidse Museum Volkenkunde ga je deze herfstvakantie ’Op Expeditie’! Naast de familietentoonstelling in de museumtuin zijn er allerlei spannende activiteiten die je het gevoel geven dat je écht op reis bent. Zo kun je dagelijks Afrikaans speelgoed maken, je haar laten invlechten, op speurtocht gaan langs Afrikaanse objecten en lekker chillen in een echte nomadentent. Op de zondagen in de vakantie wordt het swingen tijdens een workshop Afrikaanse dans. Maar dat is niet alles! Het weekend van 22 en 23 oktober staat volledig in het teken van de avonturen van de stripheld Kuifje.

Op expeditie Altijd al op expeditie willen gaan, maar je ouders nooit zo ver gekregen? Deze herfstvakantie gaat het lukken. In Museum Volkenkunde in Leiden kan je in één dag Op Expeditie naar Afrika. Bij binnenkomst op het terrein loop je al meteen de grote kisten van de Op Expeditie tentoonstelling binnen. Daar maak je kennis met expeditieleiders uit het verleden en kan je testen of jezelf geschikt bent

om op expeditie te gaan. Eenmaal binnen in het museum gaat de reis verder en stap je Afrika binnen. In de net heropende Afrikazaal staat een grote nomadentent waarin je lekker kan loungen en er zijn er allerlei leuke activiteiten die in het teken van dit continent staan.

Kuifjeweekend Op zaterdag 22 en zondag 23 staan in Volkenkunde de Avonturen van de stripheld Kuifje centraal. Die twee dagen kun je hem en kapitein Haddock zomaar in het museum tegen het lijf lopen! Verder draaien er de hele dag Kuifje films en kun je meedoen aan een workshop* striptekenen door Alex Turk, bekend van de strip ’Timo’. Daarnaast maak je door mee te doen aan de prijsvraag ook nog kans op kaartjes voor de nieuwste Kuifje film! Als je verkleed komt als een van de figuren uit de Avonturen van Kuifje, dan ontvang je een gratis Survival Gids voor bij de Op Expeditie tentoonstelling. Museum Volkenkunde, Steenstraat 1, Leiden, tel. (071-) 5168 800, www.volkenkunde.nl.

Blaadjes op rails geen probleem

FOTO: PR.

Herfstritten Stoomtrein Valkenburgse Meer

Met Factor W op avontuur en een reis door de tijd in Naturalis.

Met Factor W naar Naturalis

Sport-, spel- en knutseldag in sporthal Cleijn Duin Factor Welzijn organiseert deze herfstvakantie, op dinsdag 18 oktober en woensdag 19 oktober, weer leuke activiteiten voor kinderen van 6-12 jaar. De prijs is € 3,50 per activiteit; voorverkoop is op donderdag 13 oktober van 19.30 tot 20.30 uur in Huize Callao. Dinsdag 18 oktober gaan we met de bus naar Naturalis, waar de kinderen via een speurtocht allerlei dingen ontdekken in het museum. Ze ontmoeten lieve dieren, maar ook griezels, de oudste dieren, dino’s en nog veel meer. Kortom, een avontuur en een reis door de tijd…. Er kan gekozen worden uit de ochtend of middag, ’s ochtends vertrekken we om 9.45 uur en zijn dan om on-

geveer 12.15 uur weer terug. De middag is van 13.30 tot ongeveer 16.00 uur. Wees er wel op tijd bij, want er kunnen maar een maximum aantal kinderen mee.

Sport-, spel- en knutseldag Woensdag 19 oktober kunnen de kinderen van 10.00 uur tot 14.00 uur sporten, spellen en knutselen in sporthal Cleijn Duin. Om 10.00 uur gaan de deuren open, dus het heeft geen zin om heel vroeg te komen, dan sta je maar buiten in de kou te wachten. Op deze dag kunnen de kinderen kiezen uit heel veel verschillende activiteiten. In de grote zaal heeft de afdeling Sport & Recreatie van de gemeen-

te weer leuke sport- en spelactiviteiten bedacht. Zo kunnen de kinderen springen op het luchtkussen, doel schieten en sjoelen. Ook kunnen de kinderen kiezen voor allerlei creatieve activiteiten met klei, papier, karton en natuurlijk kunnen de kinderen zich laten schminken. In de kantine van de Grasshoppers kunnen de kinderen iets te snoepen, drinken of eten kopen.

Voorverkoop Kaartjes kosten € 3,50 per activiteit en je kunt ze kopen in de voorverkoop op donderdag 13 oktober van 19.30 tot 20.30 uur in Huize Callao, Callaoweg 1 of op de dag zelf, mits niet is uitverkocht, want zeker voor de dinsdag geldt… vol = vol.

De kinderen van de basisscholen in onze regio trekken vrijdagmiddag 14 oktober de schooldeuren achter zich dicht voor een week herfstvakantie. Een goed moment om er met de (klein)kinderen op uit te trekken. In de herfstvakantie vertrekken in Valkenburg dieseltreinen op de dinsdag en donderdag en op zaterdag 22 oktober een stoomtrein vanaf het splinternieuwe station in chaletvorm. Dit is het nieuwste station van Nederland. Het oudste station van Nederland staat in Valkenburg, maar dan in de gelijknamige plaats in Zuid-Limburg. Ook daar vertrekken regelmatig nog stoom- en dieseltreinen.

Met diesel- of stoomrit langs het meer U kunt met uw (klein)kinderen een rit langs een deel van de oevers van het Valkenburgse Meer maken. Met een snelheid van amper 20 kilometer per uur trekt zaterdag 22 oktober een klein, dapper en groen geschilderd stoomlocomotiefje puffend en fluitend zo’n drie tot vier rijtuigen achter zich aan. Op dinsdag 18 oktober en donderdag 20 oktober komt u een diesellocomotief in actie. Bij mooi weer zet het museum ook open rijtuigen in. Als het minder mooi weer is, zit u lekker beschut in de gesloten rijtuigen. Op speelse wijze kunt u en de (klein)kinderen kennismaken met al het materieel dat tot vijftig jaar geleden niet was weg te denken

ne kinderen uitgekeken zijn, dan is er speciaal voor hen een houten treinbaan en een elektrische LGB speelgoedtrein beschikbaar. Lekker languit liggend op de vloer kunnen zij nog nagenieten van hun rit met de stoomtrein. Het museum is tijdens de herfstvakantie geopend op dinsdag 18 en donderdag 20 oktober van 12.3016.00 uur. De dieseltrein vertrekt om 13.30 en 15.00 uur. Op zaterdag 22 oktober is het museum geopend van 10.30-17.00 uur. De stoomtrein vertrekt om 11.30, 13.00, 14.30 en 16.00 uur.

bij de aanleg van wegen, dijken en kanalen, in de turfwinning en de tuinbouw en niet te vergeten bij de vele steenfabrieken die ons land kende. Tientallen echte stoom- en motorlocomotieven, die na hun actieve loopbaan in de collectie van de Nationale Smalspoorstichting zijn gekomen, zijn opgeknapt of zorgvuldig gerestaureerd van dichtbij bewonderen. Oude techniek spreekt jong en oud aan. Welk kind weet nog steenkolen zijn? Hoe maak je eigenlijk stoom? Hoe werkt een stoomlocomotief? De vrijwilligers van het smalspoormuseum leggen het geduldig uit en laten de vuurkist zien om de warmte te voelen. Regelmatig klinkt ook de stoomfluit. Voor kinderen is smalspoor toch al aantrekkelijk omdat de locomotieven op 70 cm smalspoor niet zo groot zijn. Op Disneyformaat om het eens populair te zeggen. De kinderen kunnen overal goed bij om alles te bekijken.

Kijken met handen Kinderen mogen in het museum (als ze voorzichtig zijn) gerust met hun handen kijken. En als de klei-

Het museum ligt direct aan het Valkenburgse Meer. Reserveren in de herfstvakantie is niet noodzakelijk. Bij grote drukte rijden extra treinen. Voor meer informatie: raadpleeg de website www.smalspoormuseum.nl.

Strandexcursie Heeft u het afgelopen weekend die bergen ’groene spaghetti’ op het strand gezien? Dat is riemwier, die door de storm uit Engeland overgewaaid is. Langs onze zandkust groeit dat namelijk niet. Wilt u meer weten over schelpen, wieren, krabben en andere strandvondsten? Loop dan een keer mee met onze strandexcursie, en laat u verrassen door wat de zee meegebracht heeft. IVN (Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie) organiseert deze ’winter’ weer een serie strandexcursies vanaf de Uitwatering in Katwijk. Op zaterdag 15 oktober verzamelen we (even voor) 13.00 uur op de parkeerplaats Noordduinen

(Noordduinseweg) in Katwijk, op de hoek bij uitgang van de KNRM-loods. Om 13.00 uur gaan we op pad. Kledingadvies: warm en waterdicht, aan zee is het altijd kouder dan achter de duinen, en we lopen niet zover. Samen zoeken we naar strandvondsten langs de eben vloedlijn, en de gidsen geven uitleg. De excursie duurt anderhalf tot twee uur, afhankelijk van het weer en wat we er vinden. Deze excursie is geschikt voor alle leeftijden, en deelname is gratis. De excursie gaat altijd door (ongeacht het weer) en reserveren is niet nodig. Organisatie: Strandgroep IVN Leiden.


DE KATWIJKSCHE POST

VERNIEUWD Katwijk aan Zee Werkzaamheden rotonde zuid (rotonde Sportlaan, Drieplassenweg, Parklaan en Laan van Nieuw Zuid) De Sportlaan en Laan van Nieuw Zuid zijn tijdelijk opengesteld voor alle verkeer. De derde fase Sportlaan start november.

Hoornes/Rijnsoever Vernieuwen gasleidingen en stroomkabels parallelwegen Hoorneslaan-Oost Het werk wordt gefaseerd per flat uitgevoerd. Er wordt een omleidingsroute aangegeven en bouwhekken geplaatst. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van de verharding. Fase 1 - parallelweg zuidzijde ter hoogte van huisnrs. 401447 tot 15 oktober 2011. Afronding: medio januari 2012.

Katwijk aan den Rijn Rioleringswerkzaamheden Zeewinde en Rolklaver De Zeewinde is bij de kruising in zijn geheel afgesloten. Het verkeer wordt via de Westerbaan omgeleid. De Rolklaver wordt vanaf de Zeewinde tot aan de Heggerank voor ongeveer drie weken afgesloten. Zeewinde wordt dan weer toegankelijk voor verkeer. Afronding: begin november.

Inloopbijeenkomst Borstkankervereniging De regionale afdeling van de Borstkankervereniging Nederland organiseert op woensdagavond 19 oktober aanstaande een inloopavond van 19.30 tot 21.30 uur in het Diaconessenhuis Leiden, Houtlaan 55 te Leiden (locatie: kapel, te bereiken via de hoofdingang). De inloopbijeenkomst is bedoeld voor vrouwen die borstkanker hebben (gehad) en die er behoefte aan hebben met vrouwen te praten die zelf ervaring hebben met borstkanker. Vragen worden beantwoord, ervaringen uitgewisseld en mogelijke oplossingen worden aan de hand gedaan. Ook worden praktische informatie en tips gegeven over bijvoorbeeld protheses, aangepaste bh’s en badpakken. Iedere derde maandagochtend van de oneven maanden en iedere derde woensdagavond van de even maanden worden deze inloopbijeenkomsten in het Diaconessenhuis georganiseerd. Iedereen is welkom op deze bijeenkomsten, dus niet alleen patiënten uit het Diaconessenhuis. De toegang is gratis. Let op! Donderdagavond 27 oktober vindt een avond plaats rond het thema ‘Borstkanker en Bewegen’. Meer informatie vindt u op de website van het Diaconessenhuis Leiden www. diaconessenhuis.nl. Voor meer informatie over de inloopbijeenkomst kunt u contact opnemen met contactpersoon Marijke Coulier, tel. (071-) 5172495.

Het college van burgemeester en wethouders handhaaft zijn besluit om het zogenoemde Zeehostunneltje als gemeentelijk monument aan te merken. Het Hoogheemraadschap van Rijnland had daar bezwaar tegen gemaakt. Het tunneltje, dat onder het duin ligt en daardoor niet zichtbaar is, zou een gevaar zijn voor de veiligheid. Op advies van de onafhankelijke bezwaarcommissie heeft het college zijn besluit van maart van dit jaar heroverwogen en blijft bij zijn standpunt. Rijnland vindt dat het tunneltje, dat begin jaren zeventig onder het duinzand is geschoven, een gevaar is voor de kustveiligheid bij zware stormen. Dat komt omdat de bouwkundige staat van het tunneltje bij niemand bekend is. Rijnland vindt dat een onzekere factor en kwalificeert het tunneltje daarom gemakshalve als een ‘Niet-Waterkerend Object’ (NWO). Het college is van mening dat die kwalificering tamelijk kort door de bocht is, omdat het tunneltje er al bijna 80 jaar ligt en het waterschap zich daar nooit druk over heeft gemaakt. Ook niet bij het opstellen van het ‘Hoogwaterbeschermingsprogramma’, waarin de zwakke punten aan de kust zijn geïnventariseerd. Tot begin van dit jaar is dat tunneltje nooit aangemerkt als zwak punt in de waterkering. ‘De veiligheid van de burgers van Katwijk staat natuurlijk in alle gevallen voorop’, stelt het college,

Storm op komst

maar zolang het waterschap niet kan aantonen dat er een daadwerkelijk veiligheidsprobleem is, zien b&w geen reden om terug te komen op het besluit. De monumentwaardigheid van het tunneltje staat voor het college namelijk buiten kijf. Dat vormt een belangrijke herinnering aan de behandeling van tbc-patiëntjes die vanaf het Zeehos via een smalspoor op lorries naar strand werden gebracht. En bovendien was het tunneltje aan het begin van de Tweede Wereldoorlog een belangrijke ontsnappingsplek voor Engelandvaarders. Lies van Beelen van de Stichting Monument Engelandvaarders-Zeehostunneltje Katwijk is ‘natuurlijk erg blij’ met het collegebesluit. Die stichting wil daar een herdenkingsmonument. ‘Binnenkort zullen wij weer met het bestuur van Het Raamwerk een gesprek hebben over eventuele mogelijkheden tot exploitatie van het tunneltje.’ Zorgorganisatie Het Raamwerk is eigenaar van het Zeehosterrein, waar een nieuwe woonwijk in wording is. Het Raamwerk is ook niet blij met de aanwezigheid van dat tunneltje en eventuele plannen daarvoor. Van Beelen vindt dat het Raamwerk teveel in ‘onmogelijkheden’ denkt. ‘Wij denken juist dat er veel mogelijkheden zijn die ook voor Het Raamwerk een positieve uitstraling kunnen hebben. Een monument in de wijk met een nationale uitstraling trekt bezoekers, die dan ook kennis kunnen maken met die wijk. Dat bevordert de integratie en zo zijn er nog wel meer dingen te noemen.’

Heeft u een mooie, bijzondere of opvallende foto voor deze rubriek? Stuur ’m op naar redactie@katwijkschepost.nl onder vermelding van uw naam en een korte toelichting.

Nog even snel de hond uitlaten op het strand.

Meer wijkagenten in Katwijk Steun het Genootschap ’Oud Katwijk’. Geef u op als lid à € 10,00 per jaar. Katwijks Museum, telef. 4013047.

Burgemeester komt met voorstel cameratoezicht Er komt cameratoezicht in Katwijk. Dat kondigde burgemeester Jos Wienen vorige week donderdag aan in de hoorzitting veiligheid van de gemeenteraadscommissie Bestuur. De burgemeester komt binnenkort met een voorstel aan die commissie. ‘Ik vind dat het kan’, liet hij weten op een vraag van commissielid Edwin de Mol (VVD). Wienen vindt dat het kan helpen in de opsporing en dat er een preventieve werking van uit gaat. De burgemeester wordt in zijn mening gesteund door teamchef John Oppelaar van de politie Katwijk. Waar het cameratoezicht moet komen, maakte Wienen niet bekend. Het is aannemelijk dat het om het winkelcentrum van Katwijk aan Zee gaat. Dat wordt als het meest onveilig ervaren, blijkt uit een enquête, en bovendien is het daar in het weekend het vaakst onrustig.

Minder incidenten Het is een opvallende mededeling, omdat politiechef Oppelaar juist daarvoor had laten weten dat het best wel goed gaat in Katwijk, zoals ook het ‘trendoverzicht’ van de politie aantoont. Het aantal incidenten laat sinds het tweede kwartaal van 2008 een dalende tendens zien, net als het aantal aangiftes, terwijl het aantal aanhoudingen van verdachten een lichte stijging laat zien. Het aantal plekken met hanggroepjongen neemt ook af, laat de politiechef weten, die niet zegt te weten

waar die jongeren dan wel uithangen. Het aantal overlastmeldingen en vernielingen als gevolg van die groepen laten ook een dalende trend zien. Oppelaar laat verder weten dat het aantal wijkagenten in Katwijk wordt verdubbeld, van 5 naar 10. Het biketeam - politieagenten op mountainbikes - is eveneens uitgebreid, van 12 naar 18. Op die manier wil de politiechef gehoor geven aan de algehele klacht dat de politie te weinig zichtbaar is op straat. En aan de agenten die in de auto surveilleren, geeft Oppelaar de opdracht mee: ‘Kom uit de auto, ga naar de mensen toe en praat met de mensen’.

Drankoverlast Het drank- en drugsgebruik in Katwijk komt overeen met het landelijke gemiddelde, zegt Pel van Hattum van het Platform Kocon en werkzaam bij de GGD Hollands Midden. Dat komt er op neer, dat jongeren teveel drinken en gebruiken. ‘En drankgebruik is de indi-

recte oorzaak van veel overlastproblemen. ‘ Hij vindt dat de overlast als gevolg van drankgebruik niet in de schoenen van de lokale horeca kan worden geschoven. Voordat die jongeren in de horeca terecht komen, hebben ze namelijk al veel gedronken. ‘Het is dan niet vreemd dat er overlast ontstaat in de horeca. ‘ Zestienminners drinken zich thuis al vol of op hangplekken en zestienplussers doen dat in de jongerencentra of bij de sportclubs. Daar is het bier namelijk goedkoper dan in de horeca. Van Hattum stelt nadrukkelijk vragen bij het beleid van de sportclubs. Drankverkoop is volgens hem bedoeld om de clubkas te spekken; veel bier tegen een lage prijs. ‘Maar je kunt toch beter 1 biertje verkopen voor twee euro, dan 2 voor één euro. Dat is minder inkoop, dus meer winst. ‘ Wienen onderschrijft dat sportclubs hun zaken op het gebied van drankverkoop niet goed op orde hebben. Hij laat weten, dat de gemeente op korte termijn ‘stevig in gesprek zal gaan met de sportclubs’.

Trendoverzicht Politie Katwijk Kwartaal

2008-2

2009-2

2010-2

2011-1

Incidenten

4826

4394

3282

2826

Aangiftes

754

807

822

654

Aanhoudingen

190

145

194

201

Voedingsadviesbureau Katwijk Parklaan 93, Katwijk aan Zee Tel.: 0634492859 www.voedings-advies.nl katwijk@voedings-advies.nl

Waarom vegetarisch eten? FOTO: PR.

Week 42 (16-10-11 t/m 22-1011) Geplande werkzaamheden kunnen uitlopen. Houdt u hier rekening mee! De laatste stand van zaken van de wegwerkzaamheden vindt u ook op http://www.youtube. com/rtvkatwijktv of http:// youtu.be/WGX2iH1RRiY.

Zeehostunneltje blijft gemeentelijk monument

FOTO: THEO WESTRA

Werk in uitvoering

DONDERDAG 13 OKTOBER 2011 • 11

Asielhond

Danny Onze kennismaking met Danny begint met een telefoongesprek. Om half zeven ´s morgens wordt de asielbeheerder gebeld met de vraag of hij weet dat er een hondje aan het hek gebonden staat. De beheerder was net wakker en had het hondje nog niet ontdekt en vraagt naar de naam van de beller, als antwoord krijgt hij .... tuuuuuut. Aan het hek staat een doodsbang Jack Russelltje die als een wild dier probeert te ontsnappen aan zijn redder. Inmiddels heeft hij zich ontpopt als een heel aanhankelijk, superlief, speels joch die al zijn vertrouwen in jouw handen legt. Wij hebben hem Danny genoemd en hij heeft wel een bepaalde voorkeur naar mensen toe, voor mannen is hij een stuk banger dan voor vrouwen. Hij kan fel reageren, het is een beschadigd, niet goed gesocialiseerd hondje. Werk aan de winkel dus voor de toekomstige baas. Maar wat een ontwapenend hondje van ongeveer 10 maanden is dit reutje toch, onbegrijpelijk dat iemand dit hondje aan een hek vastbindt. Aan welk profiel voldoet de juiste baas voor Danny? We horen graag wat u hem te bieden heeft en ik denk dat we gewoon moeten kijken of het klikt tussen Danny en u! Streek-Dierentehuis Stevenshage, Kenauweg 1, Leiden, 0900-2020898 (30cpm). Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur.

Trainingsdagen Voetbalacademie bij vv Katwijk De Voetbalacademie gaat twee trainingsdagen aanbieden bij voetbalvereniging Katwijk. Op dinsdag 18 oktober en op donderdag 20 oktober kunnen alle geïnteresseerden zich aanmelden voor een training onder leiding van gerenommeerde techniektrainers. Niet alleen leden van Katwijk, maar ook alle andere geïnteresseerden, zowel jongens als meisjes, mogen zich inschrijven. Er wordt per leeftijdscategorie een training aangeboden van anderhalf uur voor € 7,50 per trainingsdag. Je kan jezelf inschrijven door een email te sturen naar voetbalac@voetbalacademie.nl met vermelding van: naam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, club en trainingsdagen bij deze club.

Er zijn verschillende redenen om voor vegetarische of veganistische voeding te kiezen. Dit kan zijn voor het dierenwelzijn, voor het milieu, of gewoon omdat u niet van vlees of vis houdt. Hierdoor verschilt het dan ook per persoon wat er wel en niet gegeten wordt. Door Nathalie Masurel Dietist Er zijn verschillende vormen van vegetarisch eten: * Lacto-ovo-vegetarisme: geen vlees en vis, maar wel melkproducten en eieren. * Ovo-vegetarisme: geen vlees, vis en melkproducten, maar wel eieren. * Lacto-vegetarisme: geen vlees, vis en eieren, maar wel melkproducten. * Veganisme: geen enkele vorm van dierlijk voedsel. Als vegetariër kunt u heel goed volwaardig eten. Groente, fruit, peulvruchten, brood, graanproducten, zuivelproducten of sojaproducten en eieren of andere vleesvervangers bevatten samen alle voedingsstoffen die het lichaam nodig heeft.

Tips * Eet regelmatig vleesvervangers, ook op brood. Er is heel wat keuze in broodbeleg, zoals vegetarische filet américain, vegetarische boterhamworst en vegetarische patés. * Quorn, tempé en kaas zijn geen goede vleesvervangers. Ze bevatten weinig ijzer. Daarnaast is veel kaas niet goed vanwege de verzadigde vetten die het bevat. * Drink liever geen melk, thee, koffie of rode wijn bij de maaltijd. Deze remmen namelijk de opname van ijzer. * Vruchtensappen, fruit, groente en andere bronnen van vitamine C zijn juist wel heel goed bij de maaltijd, omdat ze de opname van ijzer stimuleren. * gebruikt u ook geen zuivel en eieren zorg dan voor voldoende sojaproducten.

Valkuilen Vlees en vis bevatten veel voe-

dingsstoffen die het lichaam nodig heeft. Het is daarom van belang dat u als vegetariër deze stoffen uit andere voedingsmiddelen haalt. Het gaat vooral om de volgende voedingsstoffen: IJzer (naast vlees voorkomend in: vleesvervangers, aardappelen, brood en groenten). - Vitamine B12 (alleen voorkomend in dierlijke producten, zoals vlees, vis, zuivel en eieren). - Vitamine A (zuivel, bak- en braadproducten, halvarine en margarine, en eieren). - Vitamine D (zuivel, bak- en braadproducten, halvarine en margarine, en eieren). - Visvetzuren (voorkomend in oliën, zoals: lijnzaadolie, koolzaadolie en noten, zoals walnoten).

Problemen Regelmatig komt het voor dat vegetariërs niet voldoende van de bovenstaande voedingsstoffen binnenkrijgen en zo tekorten oplopen. Als u een tekort heeft aan bepaalde voedingsstoffen, kunt u bijvoorbeeld last krijgen van bloedarmoede, vermoeidheid, een slechte concentratie of psychische klachten. Mocht u denken dat dit bij u het geval is, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts om dit te laten onderzoeken. Voor voedingsadviezen om van uw klachten af te komen kunt u bij ons terecht!

Wat kan de diëtist betekenen? De diëtist kan beoordelen of uw vegetarische eetpatroon volwaardig is. Krijgt u alle voedingsstoffen binnen die uw lichaam nodig heeft? Wanneer er tekorten zijn, dan kan er samen bekeken worden hoe dit kan worden opgevangen. Indien gewenst kan de diëtist een persoonlijk dagmenu voor u opstellen. Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Diervriendelijk en gezond eten kan namelijk heel goed samengaan.

Eindelijk echt

inspiratie gevonden

Word ook buddy ! www.buddynetwerk.nl of bel 070-3649500


12 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 13 OKTOBER 2011

WERELDDAGEN PULLOVER 100% lamswol, div. kleuren 79,95

nu 2 voor

249.00 2 voor 399.00 nu

OVERHEMDEN in 4 verschillende kleuren nu

65.00

BIJ AANKOOP VAN EEN DAMES JEANS DE de

2 JEANS VOOR DE HALVE PRIJS

nu

49.95

T-SHIRTS DAMES korte mouw, div. merken vanaf

259.00

99,95

nu 2 voor

SHIRT TAILORED FIT wide spread, div. kleuren 99.95

150.00

149.00

nu 2 voor

SHIRT tailored fit, div. kleuren

COLBERT grijs met ruit 229,00

nu

169.00

BIJ AANKOOP VAN EEN JEANS OP DE HERENAFDELING BENEDEN EEN GYMPEN

MODEL BAILEY BUTTON in 8 verschillende kleuren

DAMES JEANS diverse

nu

175.00

89.95

249.00

69,95

nu 2 voor

nu

119,00

nu

119.95

nu 2 voor

100.00

79.95

399.00

nu

CASUAL SHIRT button down, div. kleuren nu

89,90

59.95

HEREN JEANS div. wassingen nu

89,95

69.95

PILOTENJACK zwart of bruin 329,00

KOSTUUM grijs en marine

129.00

BONT JASJE

CASUAL SHIRT button down in div. dessins

JACK zwart 319,00

vanaf

199,95

89,95

V-NECK PULLOVER zacht lamswol, div. kleuren

COWBOYS BELT RIEM CADEAU T.W.V. 35,00

39.95

BROEK flatfront, div. kleuren

JAS met bontkraag nu

299.00

120.00

PULLOVERS grijs of zwart

329,00

KOSTUUM

BIJ HAASNOOT MODE

nu

79.95

110,00

JEANS

249.00

A R T X E 2 N E D N O V KO O PA & . T K O 1 G1 A D T. S K N O I D 2 1 G A D S N E WO T/M 0 0 . 9 1 VA N R U U 0 0 . 21

Voorstraat 14 | Katwijk aan Zee | T (071) 401 44 17 | www.haasnootmode.nl openingstijden: ma t/m vr 09.30-18.00 uur | do avond 19.00-21.00 uur | za 09.00-17.00 uur

99,95

nu 2 voor

150.00


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 13 OKTOBER 2011 • 13

DE VELE GEZICHTEN VAN JOS WIENEN BURGEMEESTER

r a a j 10

10

10

De bezoekende

10

Wienen.

De koninklijke Wienen.

Foto’s: Adrie van Duijvenvoorde Frans Roomer Bouwe Prins e.a.

‘Er is hier nog steeds grote lokale betrokkenheid’ Vervolg van voorpagina

De ontvangende Wienen.

De ‘coole’ Wienen.

De sportieve Wienen.

over alcohol en jongeren op, vragen de Katwijkse burgemeester om commentaar en als het onderwerp later weer een keer aan de orde komt, kijken de media in de kaartenbak ‘strijd tegen alcohol’ en komen zo al snel bij de burgemeester van Katwijk uit. ‘Ik word er mee geassocieerd.’ Maar hoe gaat het nu eigenlijk met die alcoholstrijd? ‘De bewustwording is toegenomen en de wetgeving strenger. Daar heeft Katwijk zeker een rol bij gespeeld. Maar we hebben het probleem nog niet onder de knie. Ik heb wel de indruk dat de overlast op de openbare weg minder is, maar als het gaat om de hoeveelheid drank die jongeren nuttigen, dan is het een betrekkelijk resultaat.’ Inmiddels zit Wienen ook in de kaartenbak ‘kustverdediging’. ‘Katwijk loopt daarin echt voorop. In het college spraken we eens over kustverdediging en varianten. Ik bracht toen naar voren of het niet mogelijk was een parkeergarage daaraan te koppelen. Dat idee werd uitgewerkt en dat gaat waarschijnlijk lukken.’ De Katwijkse burgemeester zit ondertussen in de stuurgroep Deltaprogramma Kust, die het kabinet adviseert over de aanpak van de kustverdediging in Nederland voor de komende honderd jaar.

De zingende Wienen.

Kop en schouders

De historicus Wienen.

De ruiter Wienen.

De voetballende Wienen.

Waar Katwijk volgens de burgemeester ook met kop en schouders bovenuit steekt, is het gebied van veiligheid. ‘Ja, ik ben wel trots op de politie en de eigen veiligheidmedewerkers in het gemeentehuis. Hoewel politietaken verdwijnen en de formatie minder is geworden, is er hier nog steeds een grote lokale betrokkenheid. Rond drugs en het terugdringen van de overlast vanwege drugs, lopen we voorop.’ Wienen verwijst naar de mogelijkheden om zogenaamde drugspanden te sluiten. ‘Maar je bent er niet door alleen een woning te sluiten. Het probleem van de verslaafde bewoner blijft bestaan. Je wilt die mensen ook helpen.’ Katwijk steekt er dus op verschillende zaken met kop en schouders boven uit? Waarom is dat niet te merken in de beeldvorming? Hoe vaak wordt Katwijk nog afgeschilderd als een zwaargelovig vissersdorpje? Zo stond er onlangs een uitgebreide reportage in Vrij Nederland met als kop ‘Sober, streng, barmhartig’ en waarin wordt gesteld, dat elke zondag de 25 kerken vol zitten, net als het zwembad. ‘Het is met sympathie geschreven, maar wel eenzijdig’, vindt Wienen. ‘Het zijn clichébeelden waar journalisten Katwijk aan verbinden. Daar kom je niet snel vanaf. We willen ook het vernieuwende beeld van Katwijk goed overbrengen. De kustversterking met parkeergarage of

de ontwikkeling van nieuw Valkenburg als duurzame wijk zijn daar voorbeelden van. Ook dat is Katwijk.’

Hoogte en diepte De goede samenwerking tussen gemeente en politie mag wel een hoogtepunt genoemd worden. Op de vraag wat Wienen de afgelopen tien jaar daar nog meer onder schaart, hoeft hij niet lang na te denken en somt de volgende zaken op. ‘De fusie met Rijnsburg en Valkenburg, de installatie van de eerste gemeenteraad van de nieuwe gemeente, de voetbalkampioenschappen, de viering van de Bevrijding vorig jaar en de première van de musical van Soldaat van Oranje met de koningin erbij.’ Naast de hoogtepunten waren er ook dieptepunten. Voor Wienen zijn dat vooral de breuk in het college in 2005. Wethouder Joke Slings van GemeenteBelangen stapte toen uit het college, omdat de andere coalitiepartijen slechts beperkte uitbreiding van de horeca toestonden, terwijl volgens GB meer was afgesproken. En aan de discussies rond de vestiging van het AZC bewaart Wienen evenmin goede herinneringen. Heftige en emotionele discussies die verstomden zodra het AZC in gebruik werd genomen.

De woeste Wienen.

De geketende Wienen.

Moeilijk jaar Privé maakte Wienen een zeer moeilijk jaar door. ‘Mijn huwelijk is op de klippen gelopen. Mijn vrouw is verliefd geworden op een ander en woont nu ergens anders. Dat heeft bij mij ook geleid tot zelfreflectie, want zoiets komt natuurlijk niet uit het luchtledige. Ik vind het verschrikkelijk, maar het is niet gelukt ons huwelijk te redden. Dat is extra pijnlijk, omdat ik vind dat een huwelijk eigenlijk onverbrekelijk is. Het is nog steeds moeilijk om over te praten’, bekent hij. ‘De lieve en meelevende reacties die ik heb gekregen, zowel van bekenden als onbekenden, hebben mij goed gedaan.’

De jarige Wienen.

Ondanks het persoonlijke verdriet, geniet Wienen van de bezoeken aan de 60-jarige bruidsparen. En dat zijn er heel wat geweest de afgelopen jaren. ‘Ik zit bij heel veel bijeenkomsten, vergader soms met ministers, ik moet grote lappen tekst doornemen en dan is een bezoek aan een zestigjarig huwelijk een cadeautje. Gewoon gezellig even langsgaan en luisteren naar mensen die je niet kent, en die vaak mooie verhalen hebben. Dat vind ik leuk. Net als het uitreiken van Koninklijke Onderscheidingen. Vind ik ook een feest.’ Een tienjarig jubileum mag natuurlijk ook feestelijk genoemd worden. Is dat eigenlijk reden voor een traktatie tijdens de raadsvergadering van oktober? Lijkt mij wel. Een gevulde koek gaat er altijd in.

De onderscheidende Wienen.


14 â&#x20AC;˘ DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 13 OKTOBER 2011

g n i t r o k

Abonnee AS:

DE P N A V N

TOO

N E R U E D N E N N I B AUSTRIA , 9 0 2 â&#x201A;Ź n a v

, 9 6 1 voor â&#x201A;Ź

Deze week

n glas

en e k k u r k r u e xcl. d

. btw, e r stuk incl

pe

HOUT n Zee -

twijk aa

25 AV Ka

71) lefoon (0

407 46

10% korting

05

Te

ijk - Katw 0 1 t a a r sdijkst Burger 074605 (071) 4 t 10 - 22

ijkstraa

Burgersd

Valkenburgseweg 50 (071) 4086657 Zwaaikom 12 Katwijk (071) 4015844

EXTRA bij de overlock-actie: 4 klossen overlock-garen t.w.v. â&#x201A;Ź 10,-

GRATIS

Lijnbaanstraat 4 06-53678972

AFLEVERKOSTEN

2e kopje koffie

t.w.v. â&#x201A;Ź 295,- bij aankoop van een occasion

GRATIS!

Den Hollander Badstraat 7 - (071) 4014617

10% korting op vitaminen en mineralen (geldt niet op de lopende acties)

Bij aankoop van kinderkleding vanaf â&#x201A;Ź 50,EEN KLEURBOEK CADEAU! Haven 5 - (071) 4014654

VAN DUYN

10% KORTING

TWEEWIELERS

Sluisweg 58 - (071) 4012238

Shell De Jong

Koningin Julianalaan en Rijnmond Tel. (071) 4028554

20% korting op waskaart 1 Ambachtsweg 7a (071) 4081497

10% KORTING op geboorte- en trouwkaarten

De Jongâ&#x20AC;&#x2122;s

Autobedrijven

Wassenaarseweg 15 (071) 4029672

op alle laminaatparket

Bij aankoop van een kostuum 1 paar sokken

GRATIS

Voorstraat 31-33 - (071) 4016422

10% KORTING OP ALLE STOFZAKKEN OP VERTOON VAN DE KORTINGSPAS

10% korting op accessoires

KRALEN

Pannenkoek met spek, ham, kaas, prei, taugĂŠ en een potje verse knoflooksaus. Verrassend lekker!! Zwaaikom 3, Pr. Hendrikkade 071 407 8007

â&#x201A;Ź 11.50 Met kortingspas

â&#x201A;Ź

10.50

Voorstraat 21 2225 EK Katwijk 071-401 22 94 www.banketbakkerijkrijnverdoes.nl

op vertoon van uw pas:

5% KASSAKORTING Pronk & Van Leeuwen Ambachtsweg 20c (t.o. Karwei) (071) 4031986 www.penl.nl

Kortingspashouders ontvangen bij hun aankoop

EEN GRATIS ONDERHOUDSSET voor hun meubelen!

10% korting Sluisweg 29b - (071) 4016428

behalve op ingebrachte schilderijen

Bij aankoop van 5 zakjes glaskralen

1 zakje glaskralen GRATIS

HOUT

A. Schoonenberg Zuidstraat 3 - (071) 4014493

A

ntree

10% korting op tafelzeilen

meubels & woonaccessoires

www.meijvogelsanitair.nl

5% korting (op vertoon van uw kortingspas)

Pr. Hendrikkade 63 06-19844403

20% korting op exclusieve sieraden

op verf- en schildersartikelen

"NCBDIUTXFHr"-,BUXJKL Tel. 071-4026910

WAARDECHEQUE VAN â&#x201A;Ź 250,aan keukenaccessoires

(t.w.v. â&#x201A;Ź 18,95) Geheel vrijblijvend zonder enige verplichting.

10% korting Dames- en herenkapsalon Duinstraat 9 (071) 4016148

Met uw kortingspas:

20% KORTING OP ALLE KLEURBEHANDELINGEN

Zuidstraat 65, (071) 4071668

bij aankoop van een nieuwe fiets

Strandset v.a. â&#x201A;Ź 59,90 Industrieterrein â&#x20AC;&#x2DC;t Heen Ambachtsweg 11 Katwijk Tel. 071-4033179

WORKSHOP INTERIEURSTIJLEN Nu: â&#x201A;Ź 25,- (normaal â&#x201A;Ź 37,50) info: www.trendhopperkatwijk.nl Rijnstraat 68 071-4080226

â&#x201A;Ź 2,50 introductiekorting en 10% korting op vervolgbezoek

15,4â&#x20AC;? Notebooktas in div. kleuren, nu (i.p.v. 9,95)

Zwaaikom 11 - (071) 4084617

natuurstenen aanrechtbladen, wastafels, tuintafels 5% KORTING op vertoon van uw kortingspas.

7,95

Schilders-, glas en afwerkingsbedrijf

Cor van Rijn

06-44162455 ook voor kleinschalig totaal-onderhoud

20% KORTING OP ALLE MATERIALEN

www.corvanrijn-uwvakschilder.nl

Heerenweg 6a 12 (t.o. kringloopwinkel) Katwijk tel. 071-4032044 www.aventurijn-natuursteen.nl

Nicoâ&#x20AC;&#x2122;s Fietsplus

Gratis onderhoudsset

Haven 7 - (071) 4013882

Alle dameshorloges

GRATIS

ultieme herstelkuurbehandeling van Lâ&#x20AC;&#x2122; anza

na aankoop artikel (excl. aanbiedingen)

Badstraat 11 Tel. 071-4013284 ,BUXJKLBBO;FF XXXKVXFMJFSQBSMFWMJFUOM

Uw specialist in Design Keukens! Bij aankoop van een complete keuken ontvangt u een

Waardebon van 5% korting

Burgersdijkstraat 10 (071) 4074605

15% korting

Blekerstraat 26 (071) 4023615

10% korting op het starterspakket van het SANA-SLANK proteĂŻnedieet

Hooge Krocht 33 (071) 4012204 Annastraat 18 - (071) 4012271

Hamburgers 5 halen 4 betalen

GRATIS DAGPAS t.w.v. â&#x201A;Ź 15,-

Achterweg 12 - (071) 4030911 www.bergkat.nl

GRATIS opbergtas Bij aanschaf notebook!! Princestraat 9 (071) 4013003

15% korting op alle zonnebrillen $MFJKO%VJOQMFJOr"9,BUXJKLr www.studioknipperiecleinduin.nl

Pijnloos en veilig ontharen 10% korting op IPL-behandelingen

floralaan 2P rijnsburg www.antree.nl

5% extra KORTING op tegels en sanitair

Sunshine

Schoonheidssalon

Burgersdijkstraat 10 - 2225 AV Katwijk aan Zee - Telefoon (071) 407 46 05

Wassenaarseweg 71a (071) 4016905

op alle kamerplanten

10% op alle jeans

EN SIERADEN SHOP

Pr. Hendrikkade 42 - 06-41250395

Maandpannenkoek:

Wilde Vaert

Princestraat 31 (071) 4071491

Santina Art

Kennismakingsaanbieding!!

Kon. Julianalaan 1 - (071) 4028554

4,69

Voorstraat 50 - (071) 4013433

Varkevisserstraat 277 - 071-4015102 www.edwinminnee.nl

20% korting

VLOEREN|TEGELS|SANITAIR

2e Fissler keukenhulpje voor de HALVE PRIJS

VAN â&#x201A;Ź 5,49 VOOR â&#x201A;Ź

Ambachtsweg 24a /!#!*+1!- !))5/2%&'5   www.denachtwachtkatwijk.nl

Bij aankoop van een kussen   

mail

DIGITALE NIEUWSBRIEF?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste wijzigingen en acties? Schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief op www.katwijkschepost.nl WĂŠl ingeschreven maar geen bevestiging ontvangen? Mail dan uw adresgegevens naar nieuwsbrief@katwijkschepost.nl

Aanbiedingen onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Profiteer nu bij

Bij aankoop van een nieuwe fiets een tas of kilometerteller GRATIS.

Voorstraat 66 (071) 4016537

CABERNET SAUVIGNON ROOD & BLANC

Emmaplein 25 (071) 4076240

GEEN

M E I J OG EL

op alle watersportartikelen

Achterweg 25 (071) 4023610 Voorstraat 36b (071) 4078168

de KA TWIJK e KAT WIJKSSCHE PO CHE P ST OST

R OP VE

G N I T R O K S A


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 13 OKTOBER 2011 • 15

Cock van der Krogt neemt afscheid van MareGroep

Jan Driedelest

’Ik ben een verbinder, achter een computer zitten was niks voor mij’ Cock van der Krogt nam gisteren tijdens een drukbezochte receptie afscheid van collega’s, relaties en werknemers van de MareGroep. De 61-jarige accountmanager gaat met de VUT. ’Tegenwoordig heet dat keuzepensioen, dat klinkt net iets gezelliger. Niet dat ik nu ga stilzitten, het is tijd voor nieuwe uitdagingen’, aldus de kersverse pensionado.

’Quick Boys in crisis’ kopt het grootste dagblad van Nederland afgelopen maandag. Dat het qua prestaties momenteel niet zo goed gaat, is wel duidelijk. Het vlaggenschip leed afgelopen zaterdag weer verlies op Nieuw Zuid, assistent-trainer Leen van der Plas legde daags daarvoor zijn functie neer, net als eerder die week bestuurslid voetbalzaken Martin Haasnoot. Van der Plas kan volgens de website van de club ’in de huidige omstandigheden niet meer de benodigde scherpte opbrengen’. En verder schrijft clubvoorzitter Huug van Duijn: ’Hij hoopt dat zijn vertrek iedereen zich bewust maakt van het feit dat er in onze club sprake moet zijn van een topsportmentaliteit om het gewenste resultaat te bereiken.’ Een dag later kan die voorzitter een ’heugelijk feit’ op diezelfde site zetten, namelijk dat Dirk Kuyt ’een actieve adviserende rol bij Quick Boys zal gaan vervullen op voetbaltechnisch gebied’. Van Duijn: ’Hierdoor zal zijn kennis en ervaring opgedaan als amateurvoetballer bij Quick Boys, profvoetballer bij Feyenoord (ook als aanvoerder), FC Utrecht, FC Liverpool en het Nederlands elftal (waar hij lid is van de spelersraad) optimaal voor Quick Boys kunnen worden benut.’ ’Wij zijn er van overtuigd dat zijn inbreng onze club een enorme positieve impuls zal geven’, schrijft de voorzitter. Dirk Kuyt de ’El Salvador’ van Nieuw Zuid? De tijd wijst het uit

De Katwijkse wethouder Daan Binnendijk wil stoppen met roken. In deze column vertelt de notoire roker hij hoe hem dat vergaat.

Door Heleen Schoneveld De MareGroep stond in Katwijk en Voorhout voorheen beter bekend als werkvoorzieningschap ’t Heem en het Spektrum. In de volksmond ook wel de sociale werkplaats genoemd. Deze maatschappelijke organisatie is in de loop der jaren uitgegroeid tot een ’mens-ontwikkel-bedrijf’. Cock heeft aan de wieg gestaan, is meegegroeid en heeft zich met hart en ziel ingezet voor de mens met een arbeidshandicap. Hij startte zijn loopbaan in 1971 als werkleider bij werkvoorzieningschap het Spektrum in Sassenheim. ’Ik werd leidinggevende van de afdeling elektronica en verpakkingen. We werkten er met zestig mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking’. ’Eind jaren tachtig stroomde ik door, en werd bedrijfsleider/productiemanager voor meerdere afdelingen. Dat paste precies in mijn straatje. In mijn functie als productiemanager ging ik de boer op: bedrijven langs en netwerken opbouwen om werk binnen te halen. Ik ging in gesprek met bedrijven en ondernemingen om onszelf te promoten en om diensten aan te bieden. Opdrachten binnenslepen; dat was helemaal mijn ding! Ik ben een mensenmens, een verbinder, achter een computer zitten was niks voor mij’.

Nieuwe tijden In de jaren negentig wordt Cock projectmanager en in die tijd zijn er veel ontwikkelingen gaande binnen de sociale werkvoorziening. ’De totale organisatie trad meer naar buiten, we kwamen steeds meer in de maatschappij te staan, dus meer zichtbaar voor iedereen. Een beperking of niet, van receptie tot magazijn, mensen moesten zich bewust worden van het feit: Hier werk ik! En ik ben goed in wat ik doe!’. Het was de voorloper van het Individueel Ontwikkelingsplan (IOP). Voorheen werd er voornamelijk binnen de muren gewerkt, maar medio jaren negentig kwam het de-

Op het moment dat u dit leest, ben ik al meer dan 3 weken gestopt met roken. Lichamelijk heb ik eigenlijk geen behoefte of last meer. Ik mis de momenten ’effe een shaggie’ nog wel. Lekker even buiten staan, even ’ontsnappen’, de gedachten ordenen. Een voordeel van stoppen met roken is wel dat ik hard op weg ben om een bestuurlijk zwaargewicht te worden. Mijn kleren zitten als gegoten. Ik eet alles op wat niet beweegt. Ik moet hier natuurlijk mee uit kijken. Ik wil graag gezonder leven. Stop ik met roken, word ik te dik en moet ik straks gaan lijnen. Charles de Gaulle heeft eens gezegd: ik zoek een eenvoudig doel, wat ik langs gecompliceerde omwegen kan bereiken.

FOTO: HELEEN SCHONEVELD

Dirk Kuyt adviseur bij Quick Boys

’Of ik als ouwe rot in het vak nog een goede raad heb? Om de toekomst veilig te stellen zal de MareGroep zich meer als ondernemer moeten opstellen, want de bodem van de subsidiepot komt akelig snel in zicht’.

tacheren op gang. ’Natuurlijk werd er eerst individueel gekeken naar: Wat kan je, wat wil je en wat mag je? Het doel was om niet te blijven hangen in een bepaald stramien, maar om mensen te stimuleren en te ontwikkelen, zodat ze in een regulier arbeidsproces mee zouden kunnen doen, bij een bedrijf, een gemeente of in een organisatie’. ’Ik durf te zeggen dat deze poot de laatste decennia behoorlijk is gegroeid; Begin 2000 is het Begeleid Werken erbij gekomen; mensen konden in loondienst bij reguliere bedrijven gaan werken. De werkgever kon hiervoor een loonkostensubsidie ontvangen. Samen met mijn collega Ingrid van der Plas hebben we zo de MareGroep op de kaart gezet’. Er zijn nu 850 mensen werkzaam onder de vlag van de MareGroep,waarvan er 160 in de gemeentelijke groenvoorzieningen werkzaam zijn. Het merendeel, een groep van 400 mensen is werkzaam bij bedrijven, gemeentelijke-, onderwijs- en zorginstellingen.

Stofzuigen ’Mijn laatste grote bijdrage voor de MareGroep is het opzetten van de schoonmaakpoot, wat ik in nauwe

samenwerking met Ingrid heb gerealiseerd. Deze dienst heeft zich inmiddels uitgebreid naar gemeentelijke panden in de hele Bollenstreek en er komen er steeds meer bij. Medewerkers hebben vanuit de MareGroep een training gehad en zijn gecertificeerd om dit werk te doen. Je komt immers overal met de stofdoek; van de kantine tot in de kamer van de burgemeester’. ’We zijn begonnen in Wassenaar in gemeentehuis De Pauw. Niet in de avonduren als alle ambtenaren al naar huis waren, maar overdag. Om te ervaren hoe er op ons gereageerd zou worden, heb ik zelf de stofzuiger ter hand genomen, en ben met het schoonmaakteam aan de slag gegaan. Ondertussen kon ik mijn oor te luisteren leggen. Eerst waren er sceptische geluiden, nu louter positieve reacties’. ’Ik heb me de afgelopen veertig jaar geen dag verveeld en ging overal op af. Ik ben geen type wat lijdzaam gaat zitten afwachten. Of ik als ouwe rot in het vak nog een goede raad heb? Mijns inziens is de tijd van besturen nu wel een beetje voorbij. Om de toekomst veilig te stellen zal de MareGroep zich meer als ondernemer moeten opstellen om financiën te genereren, want de bodem van de subsidiepot komt akelig snel in zicht. De nieuwe wet

’Werken naar vermogen’ gaat in 2013 van kracht, de MareGroep zal daar dan klaar voor moeten zijn’.

Oplossingsgericht Van der Krogt bekleedt nog tal van vrijwillige functies. Zo is hij onder meer commissielid Waarden en Normen bij vv Quick Boys, voorzitter van Wijkraad Katwijk aan Zee en commissielid van de Katwijkse Ondernemersvereniging (KOV). ’Samen met mijn goede vriend Nico van Duijvenbode ga ik een nieuwe uitdaging aan: we hebben een bureau opgezet; SC&N genaamd. Zelfstandigen zonder personeel en ondernemers uit het midden en kleinbedrijf kunnen een beroep op ons doen. Heel breed komt het erop neer dat we bedrijven en organisaties onze diensten aanbieden bij problemen van praktische aard, door oplossinggericht te werken’. ’Of ik wel eens tot rust kom? Ja hoor, mijn echtgenote en ik stappen graag op de fiets voor een toertochtje, er is in eigen land nog zo veel moois te ontdekken. En als een niet geboren, maar wel getogen Katwijker, bak ik in mijn eigen ’visbakstudio’ (de schuur) elke zaterdag een zootje verse scholletjes en scharretjes. Zoals het hoort: op een vlinder!’.

Hoewel het enigszins raar is om nu al tips, gecompliceerde omwegen, voor aspirant-stoppers te geven, lijkt het me toch goed om te doen. Nu is het nog vers: 1. Gooi vooraf al je rookwaar en aanstekers weg. 2. Maak het tot vervelends toe, aan iedereen die je kent, bekend dat je stopt. 3. Word je enorm chagrijnig, trek je terug. 4. Drink de eerste dagen idioot veel water. 5. Koop een frituurpan Een nadeel is wel nu het goed gaat, de stof voor een leuke column schaars wordt. Deze column beperkt zich tot stoppen-met-roken, en als het dan inderdaad stopt, tja, waar moet je dan over schrijven?. De frequentie van deze column zal vanaf nu nog maar een paar keer, en niet meer wekelijks, verschijnen. Ik dank nu alvast een ieder voor zijn enthousiaste, meelevende en soms ook pestende reactie.

Aanmoedigingen en tips zijn welkom op twitter.com/DaanStopt

OUD NIEUWS UIT In deze rubriek nieuws

7 oktober 1971

en reclame-uitingen uit

16 oktober 1925

het archief van De Katwijksche Post. 16 oktober 1986 7 oktober 1971

16 oktober 1925

16 oktober 1986


16 â&#x20AC;˘ DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 13 OKTOBER 2011 â&#x20AC;˘ 16

Informatie van de gemeente Koningin Julianalaan 3 - Postbus 589 - 2220 AN Katwijk ZH Telefoon: 071 - 4065000 - Telefax: 071 - 4065065 E-mail: info@katwijk.nl - Website: www.katwijk.nl

Openingstijden: Hoofdlocatie Katwijk Maandag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Dinsdag van 8.00-12.30 uur Woensdag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Donderdag van 8.00-20.00 uur (aaneengesloten) Vrijdag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Servicepunt Rijnsburg Woensdag van 9.00 12.30 uur en van 13.30-20.00 uur Vrijdag van 9.00-12.30 uur Milieustraat Taanderstraat Maandag tot en met vrijdag: 10.00-16.30 uur Zaterdag: 9.00-15.00 uur Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00-17.00 uur

Spreekuur college De burgemeester heeft elke dinsdag om 17.00 uur inloopspreekuur. Als u ĂŠĂŠn van de wethouders wilt spreken, kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat, tel. 071- 4065000.

Wijkregisseurs Katwijk is onderverdeeld in vijf wijken. Elke wijk heeft een eigen wijkregisseur die fungeert als aanspreekpunt voor de burger. Met vragen over de openbare ruimte kan men bij deze wijkregisseur terecht. Katwijk aan Zee Wijkregisseur: Arie van Duijn Inloopspreekuur op woensdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Zuidstraat 135a, Katwijk, (ingang rechts naast het pand van Hoevens) tel. 071-4065950

Bekendmakingen gemeente Katwijk Algemene informatie bekendmakingen Bezwaar, beroep en voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar. Bij het indienen van een beroep- of bezwaarschrift voegt u een kopie van het besluit waartegen u beroep instelt. Een bezwaarschrift kunt u indienen bij burgemeester en wethouders, de burgemeester of de raad, binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van het besluit (zie de betreffende kolom). Een beroepschrift kunt u indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het indienen van een bezwaarschrift schorst in de meeste gevallen niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht van rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Bij een verzoek om voorlopige voorziening graag een kopie van het bezwaarof beroepschrift meesturen.

Zienswijze In uw schriftelijke zienswijze vermeldt u de gegevens zoals hierboven omschreven en geeft u aan wat uw zienswijze is over het ontwerpbesluit dat ter inzage is gelegd. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de vakafdeling. E-mail Bezwaarschriften en zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend. Rechtstreeks beroep Voor direct beroep bij de rechtbank, kunt u informeren bij de bezwaarschriftencommissie (tel. 071-4065000).

Valkenburg Wijkregisseur: Richard Onstenk Inloopspreekuur op dinsdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: servicepunt Valkenburg, â&#x20AC;&#x2DC;t Boonrak 21 tel. 071-4065949 Rijnsburg Wijkregisseur: Ton den Butter Inloopspreekuur op woensdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: servicepunt Rijnsburg, Burg. Koomansplein 1 tel. 071-4065902 Telefonisch spreekuur Van maandag t/m vrijdag hebben de wijkregisseurs van 9.00 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur. Gesprek op afspraak: Dagelijks tussen 9.00 en 17.00 uur. Afspraken kunt u maken via het rechtstreekse nummer van de wijkregisseur die u wilt spreken.

Ondernemersloket Het aanspreekpunt voor alle ondernemers: Bedrijfscontactfunctionaris Erik Don tel. 071-406 5425/06-109 22 090 ondernemersinfo@katwijk.nl

Evenementen Locatie

Omschrijving

Bekendmaking besluit

Hoftuinplein, Rijnsburg

Het houden van de aftrap van de voetbalplaatjesactie op 12-10-2011 van 13.00 tot 17.00 uur

04-10-11

De Gemeentelijke Opsporingsambtenaren zijn op zoek naar de eigenaar van onderstaand voertuig welke staat in de gemeente Katwijk.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Locatie

Omschrijving

Voorstraat 74, Katwijk

Het houden van een verkoping op 30-112011 van 10.00 tot 16.00 uur

Bekendmaking besluit 30-09-11

Standplaatsvergunning Omschrijving

Bekendmaking besluit Zuidzijde Piet Een tijdelijke standplaatsvergunning t.b.v. 30-09-11 Heinlaan, Katwijk gehoortesten op 13-10-2011, 01-12-2011, 09-02-2012, 10-05-2012, 16-08-2012 en 20-122012 van 10.00 tot 18.00 uur 05-10-11 Een permanente standplaatsvergunning Boulevard ter voor de verkoop van vis en aanverwante hoogte van vuurtoren, Katwijk artikelen van 01-11-2011 t/m 31-10-2012 maandag tot en met zaterdag van 10.30 tot 20.00 uur 28-09-11 Een semi-permanente Boulevard ter standplaatsvergunning voor de verkoop hoogte van Te van ijs en fris van 01-03-2012 t/m 31-10Brittenstraat, 2012 van maandag t/m zondag van 12.00 Katwijk tot 22.00 uur

Verleende omgevingsvergunning Locatie

Omschrijving

Bekendmaking besluit 04-10-11

Voorschoterweg 19E, Valkenburg

het plaatsen van een berging

Duyfraklaan 15, Valkenburg

het verplaatsen van 4 lichtmasten t.b.v. verlichten ijsbaan

05-10-11

Koninginneweg 12, het vernieuwen van de gevelkozijnen en Katwijk de dakkapellen

04-10-11

Hoofdstraat 69-71, Valkenburg

het kappen van een boom

07-10-11

Laan van Verhof 46, Rijnsburg

de wijziging van de indeling van de kantoren op de 1e en 2e verdieping en wijziging gevelaanzichten het vergroten van de slaapkamer

06-10-11

Zeeweg 159, Katwijk

Een inbreker wil snel en ongezien een woning binnendringen. Binnen ĂŠĂŠn Ă twee minuten moet hij binnen staan zonder te veel geluid te hebben gemaakt. Een ruit inslaan om toegang te verschaffen tot de woning komt dan ook praktisch niet voor. Een raam of deur forceren gaat in de meeste gevallen veel sneller en geruisloos. Er zijn diverse manieren om geruisloos een slot te forceren maar een nieuw en steeds vaker toegepaste methode is het zogenaamde kerntrekken. Er wordt een speciale schroef in de cilinder gedraaid en met speciaal gereedschap wordt de cilinder of de kern van de cilinder geforceerd waarna men eenvoudig het slot kan openen. Hier zijn wel

Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in de periode van 28 september tot en met 7 oktober 2011, de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: Ingekomen omgevingsvergunning Locatie

Omschrijving

Prins Hendrikkade het plaatsen van glazen schuifpanelen op 110 en 113, Katwijk het balkon Schouthof 14, Katwijk

het vergroten van de woning d.m.v. het bouwen van een erker + luifel aan de voorzijde Koninginneweg 11, het optrekken van de zijgevel aan de Katwijk noordzijde

Datum indiening 28-09-11 30-09-11

03-10-11

S. D. Landas Wyborghstraat 2, Katwijk Valkenburgseweg 66, Katwijk

het verdiepen van de kelder

03-10-11

het wijzigen van de gevel en vernieuwen van het reclamebord

04-10-11

Voorhouterweg 25 en 27, Rijnsburg

het oprichten van een bijgebouw

06-10-11

Collegiantenstraat het kappen van 4 bomen 59, Rijnsburg

04-10-11

Looyerslaan 44, Katwijk

07-10-11

het plaatsen van een dakkapel op de zolderverdieping aan de voorgevel

Vragen over bouwplannen? Maak een afspraak! Zonder afspraak moet u rekening houden met wachttijden. U kunt op afspraak terecht voor het stellen van vragen over bestemmingsplannen, vergunningsvrije- en vergunningsplichtige bouwwerken. Een bouwdossier uit het archief inzien? Graag vooraf telefonisch opvragen! Belt u tussen 09.00 - 16.00 uur met het algemene nummer (071) 406 5000 en vraag naar de afdeling Veiligheid, team Vergunningen.

Milieu Meldingen van niet-vergunningplichtige inrichtingen

Geweigerde omgevingsvergunning Locatie: Blekerstraat Indien de eigenaar van dit voertuig zich niet vóór 27 oktober 2011 meldt bij de afdeling Wijkwerk (071-4065000) zal dit voertuig door de gemeente verwijderd worden.

Locatie

Omschrijving

Troelstrastraat 66, Katwijk

het plaatsen van een antenne topbuis op het flatgebouw

Verwijderde objecten worden gedurende 13 weken, na publicatie, opgeslagen in een gemeentelijk depot. Wanneer eigenaren zich in deze periode nog niet hebben gemeld zullen de betreffende objecten worden vernietigd.

Ingekomen evenementen Evenementen Locatie Boulevard e.o., Katwijk Parkeerterrein Noordduinen, Katwijk Voorschoterweg 6A, Valkenburg

Omschrijving Het organiseren van het evenement â&#x20AC;&#x153;Wandelen voor waterâ&#x20AC;? op 21-03-2012 van 09.00 tot 12.00 uur Het geven van circusvoorstellingen in 2012

Ingekomen 14-09-11

Het houden van een Pink Ribbon Life for Lifestyle-fair op 10-02-2012 van 09.00 tot 21.00 uur en op 11-02-2012 van 09.00 tot 17.00 uur

30-09-11

16-09-11

Het college maakt bekend dat de raad op 29 september 2011 de Algemene Plaatselijke Verordening Katwijk 2011 heeft vastgesteld. Het college maakt bekend dat zij op 4 oktober 2011 de partiĂŤle toelichting op de Algemene Plaatselijke verordening Katwijk 2011 heeft vastgesteld. Het college en de burgemeester maken bekend dat zij op 4 oktober 2011 de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Algemene Plaatselijke Verordening Katwijk 2011 hebben vastgesteld. De Algemene Plaatselijke Verordening 2011, de partiĂŤle toelichting en de aanwijzingsbesluiten treden in werking op 14 oktober 2011. De stukken kunt u vanaf 14 oktober tot en met 25 november inzien op het gemeentehuis en servicepunt Rijnsburg. Daarnaast zijn de stukken te lezen op www.wetten.nl

Mandaatbesluit

Vergadering Welstandscommissie De vergadering van de Welstandscommissie Katwijk is openbaar. De eerstvolgende vergadering vindt plaats in het gemeentehuis op 18 oktober 2011 om 08.30 uur. GeĂŻnteresseerden kunnen bij de secretaris van de Welstandscommissie de agenda opvragen (tel. 071-4065000). Op verzoek geeft de secretaris aan in welke vergadering een concreet bouwplan wordt behandeld.

Bekendmaking besluit 07-10-11

Verordeningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat mandaat is verleend aan het hoofd van de afdeling Maatschappelijke zaken voor het nemen van besluiten die voortvloeien uit het Onderwijshuisvestingsprogramma. Het besluit treedt op 12 oktober 2011 in werking. U kunt het besluit vanaf 12 oktober tot en met 23 november inzien op het gemeentehuis en servicepunt Rijnsburg.

goede oplossingen voor om dat te voorkomen.

Nadat uw woonhuis beveiligd is ontvangt u het certificaat â&#x20AC;&#x153;Veilige Woningâ&#x20AC;? waarmee u een korting kunt ontvangen op uw inboedelpremie. Het dekt uiteraard niet de kosten maar is toch mooi meegenomen.

Een overval in een woning komt niet vaak voor maar neemt zonder meer toe. Het is belangrijk goede verlichting te hebben bij de voordeur. Daarnaast, doe nooit zomaar â&#x20AC;&#x2DC;s avonds de voordeur open indien u geen bezoek verwacht, maar kijk eerst via het glas of een deurspion. Twijfelt u nog, doe niet open of u heeft een stevige kierstandhouder op de deur. Er zijn tegenwoordig ook prima compacte camerasystemen met een klein beeldschermpje.

Er zijn veel mogelijkheden en beveiligen werkt echt. Cijfers tonen dat duidelijk aan. Ook wanneer u niet consequent bent in het op slot draaien van de voordeur is er een oplossing. Er zijn sloten die zichzelf vergrendelen na het sluiten van de deur. Mechanisch maar ook zelfs elektrisch zodat het openen op afstand kan door middel van een handzender, uw telefoon, maar ook door vingerherkenning zodat u of uw kinderen geen sleutel nodig hebben om binnen te komen.

Sociale controle is ook belangrijk. Zeker nu het eerder donker wordt kan het geen kwaad om wanneer u buiten loopt om u heen te kijken. Ziet u iets verdachts, bel dan direct 112 en u helpt zo wellicht erger te voorkomen. Veiligheidssloten op bereikbare ramen en deuren is een eerste vereiste om een inbraak te voorkomen. Een alarmsysteem kan een goede aanvulling zijn. Uw woning wordt bewaakt wanneer u niet thuis bent of ligt te slapen en dat is een prettig idee. Indien er iets gebeurt wordt u door het alarmsysteem gebeld dat er een inbraak plaats vindt. Maar het kan ook een rookmelder zijn die afgaat. Ook dan wordt u gebeld. Een meldkameraansluiting

FOTO: PR.

Je veilig en thuis voelen in je eigen huis is van onschatbare waarde. Maar er is veel veel doen om een inbraak te voorkomen. Duidelijk is aangetoond dat beveiligen volgens het Politiekeurmerk helpt. Maar liefst 90% minder geslaagde inbraken in woningen die beveiligd zijn volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

De eventuele omgevingsvergunning zal te zijner tijd worden gepubliceerd. Daarna bestaat de mogelijkheid het plan in te zien en zienswijzen c.q. bezwaren in te dienen.

05-10-11

Inbraakpreventie is zeer belangrijk Inbraak is een vorm van criminaliteit die het meeste inbreuk maakt op je privacy. Er zijn andere mensen in je huis geweest en dat is een heel naar gevoel.

De burgemeester houdt elke dinsdag een spreekuur waar u zonder afspraak terecht kunt. Het spreekuur is van 17.00-18.00 uur in het gemeentehuis van Katwijk. U kunt u melden bij de receptie. Wanneer het spreekuur niet doorgaat, wordt dat gepubliceerd op de website en op deze pagina in de krant.

Melding kleinschalig evenement

Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat in de periode van 3 oktober tot en met 7 oktober 2011 de volgende omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn verleend of geweigerd:

Eigenaren gezocht

Spreekuur burgemeester Het spreekuur van de burgemeester gaat niet door op dinsdag 18 oktober 2011.

Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen onderstaande besluiten.

Locatie

Beiden kunt u ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).Voor zowel het indienen van een beroepschrift als van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht.

Hoornes/Rijnsoever Wijkregisseur: AndrĂŠ Veenstra Inloopspreekuur op maandag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Schimmelpenninckstraat 10, Katwijk (zorgcentrum Kwadrant) tel. 071-4065948 Katwijk aan den Rijn Wijkregisseur: Richard Onstenk Inloopspreekuur op dinsdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: servicepunt Valkenburg, â&#x20AC;&#x2DC;t Boonrak 21 tel. 071-4065949

Bezwaar

kan, maar hoeft niet zodat er geen maandelijkse kosten zijn. Daarnaast is verlichting belangrijk maar ook sociale controle. Zeker nu het eerder donker wordt kan het geen kwaad om de omgeving waar u woont in de gaten te houden. Ziet u iets verdachts, bel dan direct 112 en u helpt zo wellicht erger te voorkomen.

Uw slot kan nog zo goed werken, op slot wil niet zeggen inbraakwerend. Een Borg en Politiekeurmerk erkend preventieadviseur kan bij u langskomen voor een advies op maat. De meeste erkende beveiligingsbedrijven hebben naast adviseurs ook eigen monteurs in dienst voor de installatie van zowel veiligheidssloten als een alarmsysteem.

Een erkend Politiekeurmerk preventieadviseur kan u hierover goed informeren. Niet alleen over veiligheidssloten en alarmsystemen maar ook over kluizen en verlichting. Voor meer informatie, kijk op www. politiekeurmerk.nl of bel: 4013341.

Steun het Genootschap â&#x20AC;&#x2122;Oud Katwijkâ&#x20AC;&#x2122;. Geef u op als lid Ă â&#x201A;Ź 10,00 per jaar. Katwijks Museum, telef. 4013047.

Het college heeft onderstaande melding(en) ontvangen (Artikel 8.40 Wet milieubeheer): Locatie Omschrijving Mandenmakerstraat 6, het veranderen van een inrichting Katwijk Bovenstaande melding(en) hebben een informatief karakter, er is geen bezwaar mogelijk. Indien gewenst kan op het gemeentehuis een toelichting worden gegeven op deze stukken

De gemeenteraad Voor algemene informatie neemt u contact op met de griffie via het e-mail adres griffie@katwijk.nl Contact met de gemeenteraad: Partij CDA

Raadslid De heer J.W. Ravensbergen Christen Mevrouw A. KuijtUnie van den Oever GB Mevrouw C.E.L. Schonenberg PvdA De heer J.P. Haasnoot SGP De heer W.J. van Duijn VVD Mevrouw A.H. van Ginkel-Lanting

Tel. 071 4034724 071 4022709 071 4073019 071 4014849 071 4015803 06 40 25 96 57

e-mail j.w.ravensbergen@planet.nl Atiekuijt@ziggo.nl Esther.schonenberg@planet.nl Jphaasnoot54@gmail.com wjvanduijn@hetnet.nl Anita.van.ginkel@xs4all.nl

'!$'!+"$ (" '$.) +')'%*,'( +%%'""(%&) +$ +"$$ +"$ '% !%#$ * "$(+%%'$ +' " +$+( $$$ +!#$($$$() +%%'$()"") "-%+')'%*, %%'()')     ,,,'!$"

'! ""(+%%'+"$$+"$..$$


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 13 OKTOBER 2011 • 17

Hanneke Groenteman weer even terug in Rijnsburg

Kerkenveiling RK-Parochie

RTV Katwijk maakt dvd over Katwijkse oorlogsmonumenten

In de grote zaal van De Kleine Joannes zaten vrijdagavond 7 oktober, 20.00 uur, tien parochianen klaar om de start van de 108e uitvoering van de bollen-/kerkenveiling van de RK-Parochie H. Joannes de Doper in Katwijk mee te kunnen beleven.

Deze weken worden er opnamen gemaakt op diverse locaties voor een dvd die gaat over de Katwijkse oorlogsmonumenten. De dvd is bedoeld als lesmateriaal bij het scholenproject ’Adopteer een monument’. Kinderen van 10 tot 12 jaar staan centraal als doelgroep en worden ook zoveel mogelijk betrokken bij de totstandkoming van de dvd.

Lopende de avond kwamen er meer en meer belangstellenden en kopers en werd het echt een gezellige bijeenkomst. Als je dan ook nog met het kavelnummer na afloop een prijs wint, is het helemaal feest bij thuiskomst. Lees je nu het bedrag van de opbrengst en je zet het af tegen de aanwezigen bij aanvang van deze jaarlijkse kerkenveiling dan is dat inderdaad een wonder. Maar het is ook deze keer weer gelukt en met deze opbrengst werd ruim € 1.100,- meer opgehaald dan vorig jaar. Het was zelfs maar € 300,- minder dan bij de jubileumveiling van 2003. Of we ooit de record opbrengst van 2009 met € 26.828,- zullen verbeteren… het is nu nog een raadsel, maar het blijft de uitdaging voor komend jaar en de daarop volgende jaren. Dank aan de commissie Kerkenveiling, de schenkers van alle kavels, de aanwezigen en de kopers op deze 108e veiling en… tot volgend jaar?

Juf Annemarie van Bohemen in haar klas tussen enkele van de ’overblijfkinderen’.

Annemarie van Bohemen 40 jaar kleuterjuf

Het gaat er vooral om om gebeurtenissen en verhalen te tonen die deze doelgroep aanspreekt. Zowel Katwijkse, Rijnsburgse en Valkenburgse monumenten worden uitgelicht met diverse interviews. In Rijnsburg werd afgelopen week gefilmd en was Hanneke Groenteman te gast. Voor het huis aan de Valkenburgerweg 18, het huis waar zij twee jaar heeft ondergedoken gezeten bij de familie Van Starkenburg, werd zij geïnterviewd door twee leerlingen van basisschool De Wegwijzer.

De dvd komt tot stand in samenwerking en in opdracht van de gemeente Katwijk en met medewerking van de basisscholen De Wegwijzer uit Rijnsburg, De Burcht uit Valkenburg en de Chr. Opleidingsschool uit Katwijk aan Zee. Deze week worden interviews opgenomen met Eddy Jonker, een Engelandvaarder, en de heer Broer, de enige nog levende militair die betrokken was bij de slag om Valkenburg.

Niet alleen voor, maar ook in het huis mocht worden gefilmd en bij

De reportage is rond 4 mei 2012 te zien bij RTV Katwijk.

Duopartner

rie ook zeker positief. ’Elke dag is weer anders. En je krijgt elk jaar een nieuwe klas, waardoor het toch steeds een uitdaging blijft’.

’Kinderen leven in hectische tijd, van belang om het jonge kind een veilig gevoel geven’ Al 40 jaar geniet ze van de gezelligheid op school, het lesgeven, maar vooral van het jonge kind zelf. Schooljuf Annemarie van Bohemen heeft een jubileum van 40 jaar bereikt en nog steeds geniet ze volop van haar werk op de rooms-katholieke basisschool De Horizon, waar ze al 35 jaar als kleuterjuf werkt.

en dus vertrok Annemarie van Bohemen naar Noordwijk. ’Ik vond het geweldig aan de kust. En in Katwijk kon ik een baan vinden, dus toen kwam ik op De Horizon terecht’. De Horizon was toen nog de Bernadette kleuterschool met daarnaast de St. Jozefschool. Na de fusie met de mgr. Bekkersschool uit de wijk Hoornes is dat rkbs De Horizon geworden.

Door Tarinda van Duijn

Ervaring behouden Dat ze elke dag een stukje moet reizen, vind ze niet erg. ’Ik vind het juist fijn dat ik wonen en werken gescheiden kan houden. De afstand is goed te doen en op deze manier heb ik toch meer privacy’. Ze vindt het iets teveel van het goede als ze bij elk boodschapje dat ze moet doen leerlingen tegenkomt. ’Al vind ik het natuurlijk wel leuk als ik af en toe een klein kind hoor roepen dat ze juf Annemarie zien’.

Al van kinds af aan wist ze dat ze juf wilden worden. ’Ik heb het altijd al geweten, dus dat maakte de keus voor een vervolgopleiding makkelijk’. Ze studeerde in Apeldoorn, waarna ze haar eerste baan in Amersfoort kreeg. ’Daar heb ik twee jaar gewerkt. Toen ben ik naar Rotterdam gegaan, waar ik ook drie jaar heb gewerkt’. Ze wilde graag aan de kust wonen

En het zijn altijd al kleine kinderen geweest, want Annemarie heeft in al die jaren alleen met kleuters gewerkt. ’Ik ben ook opgeleid voor alleen kleuters. Al heb ik er wel over nagedacht om ouderen te gaan doen’. Uiteindelijk heeft ze dat nooit gedaan. ’De ervaring die ik nu met kleuters heb, zou dan verloren gaan, omdat je het met ouderen heel anders moet aanpakken. Ik wil juist deze ervaring graag in stand houden’.

belang dat er in de klas aandacht is voor deze drie belangrijke regels. Dat zal vooral het jonge kind een veilig gevoel geven’.

Het goede bewaren

Annemarie werkt niet meer fulltime. ’Ik heb dat 20 jaar gedaan, zelfs nog toen ik mijn eerste kind kreeg’. Bij de tweede wilde ze daar toch verandering in brengen. ’Toen ben ik een dag minder gaan werken en bij mijn derde kind ben ik twee dagen minder gaan werken’. Vanaf toen heeft ze altijd drie dagen gewerkt. ’Op woensdag, donderdag en vrijdag’.

Ook de leermethodes van vroeger wil ze graag in stand houden. ’Er zijn de afgelopen jaren veel vernieuwingen geweest. Daar wil ik graag in meegaan, maar toch wil ik ook het goede van vroeger bewaren’. Daarbij kijkt ze vooral naar de drie R’s: Rust, Reinheid en Regelmaat. ’De kinderen leven tegenwoordig in een hectische tijd, daarom is het van

Het aanbod van letters en cijfers neemt ook toe. ’Dat is een goede ontwikkeling, maar we willen het wel spelenderwijs doen. We leren ze bijvoorbeeld tellen met de kastanjes, die ze eerst zelf zoeken. Zo blijft het voor de kinderen heel praktisch’.

FOTO: PR.

Na het openingswoord door Nico van Maren, voorzitter van de commissie Kerkenveiling, werd kavel nr. 1 door veilingmeester Piet van Dijk onder de aandacht van de aanwezigen gebracht. Dat was een aantrekkelijk bollenpakket en bijna 295 kavelnummers verder, kort voor de overgang naar de zaterdag, kon de notaris constateren dat het schitterende bedrag van € 21.510, was opgehaald. Hiermee kan het geplande groot onderhoud aan de kerk en kerktoren doorgang vinden.

FOTO: TARINDA VAN DUIJN

Maar gezien het feit dat de eerste kavels al zeer aantrekkelijk waren, werd besloten om pas kort na 20.30 uur te starten. Dat was geen gek idee want toen druppelden de bezoekers, bieders en belangstellenden ook meer en meer binnen.

Hanneke kwamen zeer veel herinneringen boven uit een periode die ze zelf nog als ’warm en gelukkig’ bestempeld. Ook Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam, was bereid om voor de camera te verschijnen en te vertellen over zijn vader die in het verzet zat. Omdat hij toch voor de opening van de Lijnrijdersbeurs in Rijnsburg was maakte hij ook nog even tijd om door twee leerlingen geïnterviewd te worden.

In al de 40 jaar die ze heeft gewerkt heeft ze het ontzettend naar haar zin gehad. ’Ik heb fijne collega’s en er is zo’n gezellige sfeer hier. Dat is wel nodig ook, anders hou je het nooit 35 jaar vol’. Ook met haar duopartner is ze ontzettend blij. ’We kunnen heel goed samenwerken en dat maakt alles toch een heel stuk makkelijker’. De afwisseling die het werk met zich meebrengt, is voor Annema-

Annemarie is net 60 jaar en ze heeft dus nog 5 jaar te gaan voor ze met pensioen gaat. ’Ik voel me lichamelijk prima en ik vind het gewoon nog erg leuk om te doen. Ik kan zo genieten van de kinderen’. Ze heeft dan ook totaal geen behoefte om te stoppen. ’Laat mij nog maar een tijd voor de klas staan!’.

Het zit in de familie

Door Heleen Schoneveld

bleef, want zij was daar inmiddels verliefd, verloofd en getrouwd. Eenmaal weer op Katwijkse bodem wordt er een nieuw winkelpand betrokken aan de Princestraat 5. De wederopbouw in dat gebied is dan nog in volle gang; op de Boulevard staan nog maar een paar huizen. Vanaf de achterzijde van het pand hadden ze zelfs nog een poosje zeezicht. In de nieuwe winkel is behalve de stoffeerderij ook een meubelafdeling gevestigd. Kasten, fauteuils, eethoeken, alles is aanwezig om een huis mee in te richten. ’Het ging toen heel anders dan nu. De klant wil die eethoek? De volgende dag had de klant de eethoek in huis. Zo ging dat’, vertelt Peter. ’De winkel in de Princestraat was dan wel een stuk groter dan dat voorkamertje van weleer; de hoeveelheid uitgestalde meubelen bleef natuurlijk beperkt want vol was vol. In de jaren zestig werd de zaak om die reden dieper gemaakt en werd er een kelder uitgegraven. Zo ontstonden er een aantal vierkante meters extra om de collectie te tonen. Stond de smaak er net niet tussen of had de klant een bijzondere wens, dan ging mijn opa persoonlijk met de klanten op stap naar de zogenaamde meubeltoonzalen. Die bevonden zich onder andere in Rotterdam en Waddinxveen. Met z’n allen in de bestelbus en rijden maar! Mijn vader bemande dan samen met zijn moeder de winkel’.

Zeezicht Piet en Maartje Plug hopen er het beste van en vertrekken met hun twee jonge dochters naar Hoogeveen in de provincie Drenthe. De stoffeerderij wordt zo goed en zo kwaad als het gaat voortgezet. Zoon Piet (de vader van Peter) komt in 1944 in Hoogeveen ter wereld. In 1952 keert het gezin terug naar Katwijk. De oudste dochter

FOTO: HELEEN SCHONEVELD

’Mijn opa Piet Plug was een rasechte Katteker en naar zo blijkt had hij een flinke scheut ondernemersbloed in de aderen. Hij startte in 1927 een nering in ’behangerij en stoffeerderij’. Een advertentie uit die tijd belooft ’zeer correct werk, een vlugge bediening en zeer billijke prijzen’, begint Peter. Nu zal menigeen denken waar stond die winkel dan? Maar die was er niet, de verkoop en het aannemen van opdrachten vond plaats vanuit het voorkamertje van zijn ouderlijk huis op de hoek Sluisweg-Hessenstraat. In die-

zelfde ruimte repareerde opa tevens meubels en matrassen. Het moet daar werkelijk propvol gestaan hebben, maar er was niemand die daar een punt van maakte. De klandizie weet hem te vinden en de zaken lopen uitstekend. ’Mijn opa trouwt met Maartje van der Plas en ze nemen hun intrek in het winkel/woonhuis. Vanaf dag één neemt oma de honneurs in het winkeltje waar en naait ze in opdracht gordijnen. Halverwege de Tweede Wereldoorlog moeten ze op last van de bezetter hun huis uit en naar elders evacueren. Ze hadden het stempel ’niet nuttig’ gekregen, dus moesten ze plaats maken voor andere Katwijkers wiens huizen en bedrijfjes gesloopt werden voor de bouw van de Atlantikwall. Er zat niets anders op dan huis en haard te verlaten’.

De meubelzaak van Plug begin jaren tachtig op de Princestraat.

’Het was zo klaar als een klontje dat mijn vader verder zou gaan en het bedrijf zou overnemen. In 1966 trouwt hij met Jannie van Leeuwen, die ook fulltime in de meubelzaak annex stoffeerderij aan het werk ging. Opa en oma Plug bleven betrokken en waren elke dag wel even aanwezig om te buurten en waar nodig te helpen. Opa overleed in 1970’.

Drie winkelpanden Om de steeds groeiende collectie meubelen beter te presenteren werd op het Prins Hendrikkanaal bij

zichtlocatie en op een strategisch punt vlakbij de afrit van de N206. Toch was het een sprong in het diepe dus werd er voor de zekerheid één winkel op de Princestraat aangehouden waar moeder Plug en Loes de verkoop bleven doen. ’Ik werkte in de showroom en mijn vader was degene die tussen de Ambachtsweg en de Princestraat heen en weer pendelde. Al snel kwam de loop erin en iedereen wist de showroom van Plug Meubelen te vinden. Het interieur, in de breedste zin van het woord, werd steeds belangrijker.

FOTO: HELEEN SCHONEVELD

Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg tellen nog heel wat familiebedrijven. Wat destijds begonnen is door opa of vader wordt voortgezet door zonen en/of dochters. Het komt niet zelden voor dat al de derde generatie in het familiebedrijf werkzaam is. Deze maand vertelt Peter Plug van Plug Meubelen hun familieverhaal. Het bedrijf in woninginrichting is sinds 1986 gevestigd aan de Ambachtsweg 3 op industrieterrein ’t Heen. Het begon allemaal vierentachtig jaar geleden in een piepklein kamertje van een doodgewoon huis…

Familie Plug in de showroom op de Ambachtsweg (v.l.n.r.): Peter Plug, Corien Plug-Berkheij, Jannie Plug-van Leeuwen, Piet Plug sr. en Loes Korndorffer-Plug.

houthandel Taat een verdieping gehuurd en ingericht als meubelshowroom. ’Eind jaren zeventig hadden mijn ouders drie aparte winkelruimtes allen op of in de buurt van de Princestraat. De grootste aanwinst was de overname van het naastgelegen pand in 1980. Toen de zoveelste eigenaar van het voormalige Chinees Indische Restaurant Kota Radja naar Italië vertrok, kon Plug Meubelen eindelijk groter groeien. Na een grondige verbouwing werden de twee panden samengevoegd. Het winkeltje aan de overzijde werd toen gesloten’. Een stukje verderop, in de Princedwarsstraat, was nog een winkel waar een deel van de meubels stond. ’Mijn ouders spoedden zich van klant naar klant en dus van de ene winkel naar de andere. Geen ideale situatie, maar desondanks heeft dat wel jaren zo gewerkt. Sommige leden van winkeliersvereniging PAC noemden mijn moeder

weleens gekscherend ’de vliegende non’, omdat ze de hele dag heen en weer rende’.

Toekomstvisie ’Mijn zus Loes en ik zijn met de zaak opgegroeid. Als kinderen van zelfstandig ondernemers krijg je het vak met de paplepel ingegoten en pak je spelenderwijs een heleboel dingen op. Het zou ook weleens genetisch bepaald kunnen zijn dat we beiden de liefde voor het vak hebben meegekregen. Loes wist het al van jongs af aan: hier wil ik werken! En daar was geen speld tussen te krijgen. Zelf had ik ook de ambitie om in de meubelbranche verder te gaan, maar mijn vader vond het raadzaam om na mijn opleiding detailhandel eerst verder te kijken dan mijn neus lang was. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Alle informatieavonden voor diverse hbo-opleidingen hebben we

afgelopen, maar mijn besluit stond al vast ik ben toch in de zaak aan de slag gegaan. En daar heb ik tot op heden nog geen moment spijt van gehad’. ’Mijn ouders hadden een heldere toekomstvisie voor ogen en voorzagen dat er veranderingen zouden komen op het gebied van wooninrichting en de presentatie daarvan. Halverwege de tachtigerjaren werd er een groot pand van een voormalige groothandel in kachels en sanitair aangekocht aan de Ambachtsweg op industrieterrein ’t Heen. Het pand stond al vier jaar leeg, maar het had de potentie om een fantastische meubelshowroom te worden’.

Trends Het pand aan de meubelboulevard van Katwijk was ruim 1000 vierkante meter groot, stond op een

Mijn echtgenote Corien is direct na ons huwelijk in 1989 gaan meewerken en samen maakten we een explosieve groei van het bedrijf door. De showroom werd in die tijd uitgebreid naar 4000 vierkante meter, zodat we een totaalpakket onder één dak konden bieden: van vloerbedekking en verlichting tot zonwering en gordijnen en van banken tot bedden. Om op de hoogte te blijven van de laatste zit-, slaap-, eet- en andere interieurtrends in diverse stijlen bezoeken we de belangrijkste woonbeurzen van Europa. In oktober zijn we van de partij op de zuidDuitse beurs en in november staat de beurs in Brussel op de agenda. In januari is de woontextielbeurs in Gent en de meubelbeurs van Keulen. Vroeger was er maar één keer per jaar een beurs; nu gaan we bijna elke maand. De inkoop bepalen we zelf en de collectie stellen we zelf samen. Men zal bij ons dan ook niet zo snel allemaal dezelfde meubels en ontwerpen tegenkomen. We houden het graag een beetje veelzijdig’. Hoewel Piet Plug sr. en echtgenote Jannie de 65 al geruime tijd gepasseerd zijn, willen ze van geen stoppen weten. Bijna elke dag is het krasse echtpaar in de zaak te vinden. Peter tot besluit: ’Zolang de energie er is en de gezondheid het toelaat hopen we nog lang een beroep op hun kennis en ervaring te kunnen blijven doen’.


ROZEMARIJN

Prijzen vanaf € 245.650,- v.o.n. incl. korting

8 Koopgarant eengezinswoningen

Schrijf in voor 26 oktober 2011 Geïnteresseerd? Meer informatie vindt u op www.dunavie.nl of kom langs bij Dunavie.

DIT IS KOOPGARANT Door de hoge prijzen op de woningmarkt is de stap naar koop voor veel mensen helaas niet te maken. Dunavie zet Koopgarant in om betaalbare koopwoningen op de markt te brengen. Koopgarant wordt ook ingezet bij de verkoop van de woningen in Rozemarijn. U krijgt van Dunavie een korting van 15% op de marktwaarde van uw woning, waardoor uw woonlasten een stuk lager uitvallen. Bovendien biedt Koopgarant terugkoopgarantie. Als u wilt verhuizen koopt Dunavie de woning gegarandeerd van u terug. U bent dus altijd verzekerd van een snelle verkoop. Is uw woning onverhoopt in waarde gedaald dan deelt u het verlies met Dunavie. Bij een waardestijging wordt de winst gedeeld. Koopgarant is kopen zonder zorgen!

Valkenburgseweg 2, 2223 KD Katwijk

Tel: (071) 820 08 00

Na ruim 11 jaar wordt Sunset Blvd opgefrist! Sunset blijft Sunset, maar dan wél in een nieuw trendy jasje gestoken.

14 OKTOBER / 17.00 UUR WEER GEOPEND

HEROPENINGSAANBIEDING 3-GANGEN KEUZEMENU (GELDIG T/M 31 OKT.)

23,

Neemt u ook eens een kijkje bij één van deze gezellige adressen...

50


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 13 OKTOBER 2011 • 19

Rijnland Ziekenhuis levert ’beste borstkankerzorg’

Wandeling met buitenlandse vrouwen Steunpunt Medelanders organiseert in oktober twee wandelingen waarbij Katwijkers kennis kunnen maken met onze actieve cliënten uit verschillende Afrikaanse en Aziatische landen. Ongedwongen gesprekken ontstaan makkelijk tijdens een mooie wandeling. De cliënten van het steunpunt willen graag in contact komen met Katwijkse vrouwen om elkaar beter te leren kennen en tegelijk de Nederlandse taal te oefenen. U bent van harte welkom; na de wandeling drinken we samen nog een kop koffie. De eerste wandeling is op maandag 14 oktober om 9.45 uur en de tweede op vrijdag 24 oktober om 13.45 uur. Beide wandelingen starten en eindigen bij het Steunpunt Medelanders, Callaoweg 1. De wandelingen duren ongeveer een uur, met verzamelen en koffie drinken erbij bent u anderhalf uur kwijt. Graag een paar dagen van tevoren uw deelname telefonisch melden bij de receptie, tel. 4033545.

Taalmentoren gezocht voor anderstaligen Steunpunt Medelanders ondersteunt anderstaligen in Katwijk met het leren van de Nederlandse taal. Dit doen we op verschillende manieren: lessen geven voor groepen, maar ook door het bieden van individuele begeleiding. Een taalmentor werkt individueel met een taalcliënt. Met de cliënt oefent de taalmentor één keer per week ongeveer twee uur lang. Het gaat hierbij in eerste instantie om praten, geen Nederlandse les geven. De cliënten spreken al een beetje of redelijk goed Nederlands. Je oefent de taal en intussen leer je de cliënt ook andere dingen. Bijvoorbeeld hoe de bibliotheek werkt door een keer samen daar langs te gaan, je brengt samen een bezoek aan het museum in Katwijk of je gaat samen iets anders ondernemen wat jullie leuk lijkt. Kortom de taal oefenen tijdens dagelijkse activiteiten. Op dit moment zijn we op zoek naar vrouwelijke taalmentoren voor een jonge vrouw. Heb je belangstelling, bel dan met het Steunpunt, tel. 4033545 of mail naar zungvari@ steunpuntmedelanders.nl voor meer informatie of een afspraak.

Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn viert in 2013 haar 100-jarig bestaan. Het is de bedoeling om ter gelegenheid daarvan een boek uit te geven. Daarin wordt niet alleen de geschiedenis van de Oranjevereniging belicht, maar ook de rijke historie van het dorp Katwijk aan den Rijn.

Door gebeurtenissen uit de vaderlandse geschiedenis en die van het Rijndorp te combineren wordt er een mooi document samengesteld. De laatste honderd jaar van die geschiedenis wordt ook de rol van Oranjevereniging in die dorpsgemeenschap beschreven. Al met al een omvangrijk werk met prachtige foto’s en bijzondere verhalen. In aanloop naar het eeuwfeest van de Oranjevereniging kunt u maandelijks in deze krant gedeeltes uit dat boek lezen. Zowel de geschiedenis van Katwijk aan den Rijn als de geschiedenis van haar Oranjevereniging zullen de revue passeren. Wilt u reageren? Dat kan: ruudvanrijn@xs4all.nl

8

FOTO: PR.

Touw uit Katwijk aan den Rijn

Het winkelteam van Van Maanen op het Hoornesplein met filiaalleidster Monica Lekx bij het in ontvangst nemen van de felbegeerde prijs.

Meesterbakker Van Maanen Hoornesplein wint titel Gedreven zijn ze, de medewerkers van de Meesterbakker. Dagelijks staan zij klaar om met enthousiasme en bezieling de lekkerste producten te maken en te verkopen. Maar de term omhelst meer, namelijk ook passie en fanatisme. Dat is wel gebleken tijdens jaarlijkse winkelwedstrijd Meesterbakker van het Jaar. Tijdens een spetterende feestavond in Rotterdam is woensdag 5 oktober bekend gemaakt welke winkels de titel Meesterbakker van het Jaar 2011 mogen dragen. Meesterbakker Van Maanen wist met de winkels Hoornesplein in Katwijk en Prins Frederiklaan in Leidschendam in twee van de drie categorieën

Zumba-clinic voor medewerkers KOK De jaarlijkse studiedag van KOK kinderopvang stond woensdag 5 oktober in het teken van klantgerichtheid. De organisatie vindt een actieve en betrokken houding richting ouders en kinderen zeer belangrijk. Ook de medewerkers hebben in dit proces een belangrijke rol. Om deze beweging in de organisatie verder in gang te zetten, had de studiedag het thema ’Mee(r) bewegen naar klantgerichtheid’. Deze visie werd met een ludieke actie ondersteund. Met groot plezier en enthousiasme gaf Zumba-goeroe Wanda Imthorn een eenmalige Zumba-clinic aan alle 150 medewerkers. De clinic werd gegeven op sportpark De Krom, waar ook een van de BSO-vestigingen van KOK gevestigd is.

de hoofdprijs in de wacht te slepen, met daarbij de felbegeerde titel en beker. Ook het winkelteam van Meesterbakker Uljee uit Klaaswaal ging naar huis met een welverdiende beker. Meesterbakker Van Maanen is bekend als zeer succesvolle ambachtelijke bakkerij, met vestigingen in de regio’s Leiden, Haaglanden, Haarlemmermeer en de Duin- en Bollenstreek. De vermelding Meesterbakker mogen zij voeren omdat zij voldoen aan de strenge eisen die daarvoor worden gesteld. Een Meesterbakker zorgt elke dag voor lekker, ambachtelijk en vooral goed brood op de plank. Daarnaast biedt een Meesterbakker ook een zeer compleet assortiment koek, ge-

mineerd waren voor de eindronde, werden afgelopen week de winnaars bekend gemaakt en overladen met een mooie cadeaucheque, bloemen en natuurlijk eeuwige roem.

bak en taarten aan. Stuk voor stuk ambachtelijk gemaakt, met uitsluitend verse grondstoffen en dus van de beste kwaliteit. Sinds het begin van dit jaar waren alle winkels van de Meesterbakkers weer in een hevige onderlinge strijd verwikkeld om de titel Meesterbakker van het Jaar. Op tal van onderdelen werden de winkelteams meerdere keren beoordeeld op onder andere verkoopprestaties, klantvriendelijkheid, verzorging van de winkel etc. Naast de eigen behaalde resultaten, woog daarbij de ervaring van ’mystery shoppers’, die als willekeurige klanten alle winkels bezochten, zwaar mee. Nadat een paar weken geleden vijftien Meesterbakkerwinkels geno-

Eervolle vermeldingen Ook bij de winkels van Meesterbakker Uljee in Papendrecht én Oud Beijerland en Meesterbakker van Iersel vestiging Wilhelminapark Tilburg, zijn felicitaties op zijn plaats. Zij mogen zichzelf een goede tweede noemen. Op de derde plaats zijn Meesterbakker Van Maanen vestiging Digros Noordwijk, Meesterbakker Van Iersel vestiging Udenhout en Meesterbakker Uljee vestiging Numansdorp geëindigd.

Benefietavond Hair Heroes aan zee De Katwijkse Hairstudio NewStyle organiseert vrijdag 14 oktober in samenwerking met Stichting Hair Heroes een benefietavond in strandpaviljoen De Zeester te Katwijk. De opbrengst van deze avond wordt gebruikt om de strijd tegen kindermisbruik aan te gaan en deze misbruikte kinderen weer een nieuwe toekomst te geven door na bevrijding hem of haar een kappersopleiding te laten volgen. Een fantastisch doel dat Hairstudio NewStyle inspireerde om ook in Katwijk een originele en eigenwijze benefietavond te organiseren. Iedereen is vrijdag 14 oktober welkom vanaf 20.30 uur in strandpa-

Online training ’Laat je niet overvallen’

viljoen De Zeester in Katwijk. De band Sweet Lorraine treedt live op en tijdens de avond zijn er verschillende activiteiten. Zo is er speciaal voor deze avond het ’Hair Heroes’drankje. Kunt u deelnemen aan een loterij met als hoofdprijs een stijltang of kunt u zich even laten masseren op een massagestoel.

Statistisch gezien maken juweliers, tabakszaken en videotheken de grootste kans een overvaller over de vloer te krijgen, maar ook supermarkten lopen een relatief groot risico. Elke overval is er een teveel en daarom lanceert het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) tijdens de Week van Veiligheid de nieuwe online training ’Laat je niet overvallen’, specifiek gericht op (aankomend) winkelpersoneel ’Laat je niet overvallen’ is gericht op beginnende winkelmedewerkers en leerlingen die een detailhandelsopleiding volgen. De lesstof wordt op een snelle en redelijk laagdrempelige manier gebracht, zodat het met name jongeren aanspreekt. De cursisten krijgen filmpjes te zien, die hen als het ware meevoeren in de lesstof. Aan het einde van training volgt een toets, waarmee een certificaat kan worden behaald. De training duurt ongeveer drie kwartier: dat staat gelijk aan een lesuur op school. Vanaf 11 oktober is de gratis online training te volgen via www.hbd.nl.

Voor slechts € 10,- bent u er bij. Tickets zijn verkrijgbaar bij Hairstudio NewStyle, Haven 9 in Katwijk en strandpaviljoen De Zeester. De donatie voor Hair Heroes 2011 bestaat uit de totale kaartverkoop en de opbrengst van verschillende activiteiten.

KOK kinderopvang heeft als doel de juiste handvatten te bieden aan medewerkers, zodat ze in staat zijn de wensen en behoeften van ouders en kinderen te vertalen naar passende oplossingen. Deze actieve houding maakt dat KOK kinderopvang in de regio de toonaangevende organisatie is op het gebied van unieke en kwalitatieve opvang voor alle kinderen tot einde basisschoolleeftijd.

Open dag Koninklijke Visio Leiden Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, opent zaterdag 15 oktober de deuren tijdens de Landelijke Dag van de Witte Stok. Visio Revalidatie & Advies te Leiden adviseert en informeert over de mogelijkheden op het gebied van revalidatie en training. Visio laat je tijdens deze dag ervaren hoe je gebruik kunt maken van hulpmiddelen of andere zintuigen bij dagelijkse activiteiten. Het programma is van 11.00 tot 16.00 uur. De locatie is in het Poortgebouw, tegenover het LUMC, aan de Rijnsburgerweg 10 in Leiden. Vragen over de open dag kunt u stellen aan Obbe Albers of Peterlien Soels, tel. 088-5859600. De open dag is allereerst bedoeld voor mensen met een oogaandoening. Bijvoorbeeld Macula Degeneratie, Glaucoom of Staar. Of mensen die visuele problemen ervaren door diabetes of een netvliesloslating. Bezoekers kunnen zich laten informeren over mogelijkheden om beter te kunnen functioneren.

FOTO: PR.

Zorgverzekeraar CZ heeft alle ziekenhuizen in Nederland beoordeeld op het gebied van borstkankerzorg en ingedeeld in vier categorieën. Rijnland Ziekenhuis behoort als enige in de regio tot categorie 1, dit zijn de ziekenhuizen die de beste zorg voor borstkankerpatiënten leveren. Bij de ziekenhuizen die de ’beste borstkankerzorg’ leveren, kan de patiënt onder meer op één dag alle onderzoeken ondergaan, binnen vijf werkdagen de diagnose krijgen en binnen vier weken worden geopereerd. Daarbij beoordeelden de patiënten zelf dat de borstkankerzorg bij deze ziekenhuizen bovengemiddeld is. De zorgverzekeraar heeft op basis van de kwaliteitskaders Rijnland Ziekenhuis als enige in deze regio beoordeeld met het predicaat ’beste borstkankerzorg’. Het ziekenhuis ontving onlangs ook weer het ’roze lintje’ van BorstkankerVereniging Nederland (BVN). Dit lintje is voor borstkankerpatiënten een teken dat Rijnland Ziekenhuis voldoet aan de strenge criteria rondom borstkankerzorg, opgesteld door de vereniging.

Katwijk aan den Rijn en Oranjevereniging

Katwijks kinderkoor Cantar zingt in opera ’Hans en Grietje’ Kinderkoor Cantar van de Katwijkse Muziekschool heeft weer de eer gekregen mee te mogen doen met een opera. Dit keer is het de opera ’Hans en Grietje’, die van 19 t/m 23 oktober in de Koninklijke Schouwburg van Den Haag speelt. Deze opera is een muziektheaterproductie op muziek van de Duitse componist Engelbert Humperdinck. Regisseur Pepijn Cladder maakte speciaal voor voorstelling in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag een Nederlandse versie. Daarmee belooft het een avontuurlijk schouwspel te worden, boeiend voor kinderen en volwassenen. In Duitsland was deze productie door jong en oud graag bezocht. Voor veel van de kinderen uit het Katwijkse koor is het de tweede keer dat ze met een opera mee mogen zingen. Zij vinden het een ge-

weldige uitdaging en beleving. De kinderen die dit keer voor het eerst mee zullen doen hebben al een klein beetje van de voorpret kunnen proeven, tijdens de opening van het theaterseizoen in Den Haag. Het is een hele belevenis om in zo’n mooi theater en voor een groot publiek op te mogen treden. Natuurlijk is het spannend of de vereiste zang kwaliteit behaald gaat worden. Zingen in samenwerking met professionele operasterren en een groot orkest, is wel even iets anders dan het zingen met elkaar in de normale repetitieruimte. Repetities in Amsterdam en Den Haag, moeten de puntjes op de i gaan zetten. Maar gelukkig kunnen de kinderen vertrouwen op de goede begeleiding en ondersteuning van hun koordirigent Anke Bottema, die dit allemaal voor hen mogelijk maakt. Meer informatie: www.hansengrietje.info.

Stamppottenmaaltijd in buurtcentrum Rijndal In buurtcentrum Rijndal in Katwijk aan den Rijn is het op 1 november weer open tafel. Alle 55+ers uit de gemeente Katwijk die het gezellig vinden om eens met anderen te eten of een keer geen zin hebben om zelf te koken, zijn van harte welkom in het buurtcentrum Rijndal, Vinkeweg 70, Katwijk aan den Rijn. Wilde u altijd al een bord met verschillende stamppotjes erop? Dan is dit nu uw kans. U kunt drie verschillende stamppotjes uitproberen. Voor € 5,- krijgt u stamppotjes naar keuze en krijgt u één consumptie. Dus voor de prijs hoeft u het niet te laten. Geef u zich op voor 21 oktober bij de gastvrouwen die de open tafel verzorgen, zij zijn elke vrijdagmorgen aanwezig bij de activiteit Koffie-inn in het buurtcentrum. Of geef u op bij Stichting Welzijn Ouderen KRV, Schimmelpenninckstraat 10, Katwijk, tel. 4016347. U dient contant te betalen bij opgave.

De Verenigde Oost-Indische Com- die bij regelmaat in Nederland. pagnie (VOC) wordt opgericht op In Nederland zelf is de behoef20 maart 1602. Dit is het begin van te aan schepen bij voortduring de wereldwijde oriëntatie van Ne- groot. Reders in de handelsvaart, derland en van een periode van de visserij en de walvisvaart, begrote economische en culturele windshebbers van de zes kamers bloei. Deze handelsmaatschappij van de VOC en de bestuurders verkrijgt van de Staten-Generaal van de vijf admiraliteiten zenden een zogenaamd octrooi, waarin de overdracht van een aantal soevereine rechten word geregeld. De compagnie mag verdragen sluiten met Aziatische vorsten, oorlog voeren, soldaten in dienst nemen en forten bouwen. Bovendien verkrijgt de compagnie het monopolie op alle handel ten oosten Oorlogsvloot van de VOC. van Kaap de Goede elk jaar vele honderden schepen Hoop. In de steden Amsterdam, Enkhui- naar zee. Veel van deze schepen zen, Hoorn, Rotterdam, Delft en zijn uitgerust met touwen van Middelburg, worden kantoren de touwslagerijen uit ons dorp. ’een kamer’ van de VOC gesticht. Het touwwerk wat in de 17de Er worden 17 heren gekozen die eeuw het meest gebruikelijk is, het dagelijks bestuur vormen. Alle is 3-strengs touwwerk van lang kamers brengen hun deel van het vezelige Europese hennep, meest kapitaal in, en daarmee delen ze geteerd. Bij het teren nemen de mee in de kosten en de winsten. garens tussen 15 en 25% van hun De VOC zal uitgroeien tot een gewicht aan teer op. Te midden reusachtig bedrijf met vele dui- van andere takken van nijverheid zenden werknemers en tot 1799 geeft de scheepsbouw aan vele handen werk. Het is een van de blijven bestaan. Nederland staat in Europa bekend grootste industrieën in het Geals het land voor scheepsbouw bij west Holland en is zeker 5% van uitstek. Als andere staten oorlogs- de beroepsbevolking werkzaam schepen nodig hebben, kopen ze in die nijverheid.

Oproep aan de leden De secretaris van de Oranjevereniging doet in zijn jaarverslag over 1932 de volgende oproep aan de leden: Laten wij ons op de dag van Hare Majesteit verjaardag allen tooien met Oranje en ook niet verzuimen om onze driekleur met Oranje wimpel uit onze woningen te laten wapperen. Ten bewijze dat wij vrije Nederlanders willen zijn en ook hopen te blijven. Want het is mij opgevallen dat van zo vele woningen geen vlag was uitgehangen. Laat dit u een aansporing moge zijn om in het vervolg de vlag uit te steken. Vooral in deze donkere en moeilijke tijden is het dubbel nodig om er elkaar op te wijzen en op het hart te drukken om ons te scharen bij de handhavers van ons wettig gezag en door woord en daad dit gezag te helpen handhaven. Er wordt gezegd: wat hebben wij aan de koningin, ze heeft toch niets te zeggen. Doch wie op de hoogte is van de geschiedenis, weet beter. Want door de eeuwen heen wanneer Oranje aan het bewind was, was het vader-

land bevrijd van dwingelandij. En konden en mochten allen zonder onderscheid van rang of stand niet als slaven maar als vrije onafhankelijke Nederlanders samen wonen.

Koningin Wilhelmina

Neen hij is niet tot slaaf geboren Die aan Europa een lied deed horen God Oranje Nederland.

Voorlichtingsavond over fibromyalgie Reuma Patiënten Vereniging Katwijk, Duin- en Bollenstreek organiseert woensdag 19 oktober een voorlichtingsavond over fibromyalgie. Reumatoloog dr. Terwiel van het Spaarne Ziekenhuis uit Haarlem komt deze avond weer verzorgen. Fibromyalgie is een aandoening die gepaard gaat met chronische pijnen. Meestal wordt fibromyalgie geclassificeerd als reumatische spieraandoening. De aandoening komt veel voor bij vrouwen in de leeftijd van 20 tot 60 jaar. Zij ervaren chronische pijn, vermoeidheid, stijfheid van de spieren en hoofdpijn die lijkt op migraine. Er lijkt echter ook een belangrijke rol voor de transmitters in het centrale zenuwstelsel (neurotransmitters) te zijn. U kunt deze zien als de regelsystemen van onder andere het onwillekeurige zenuwstelsel en bijvoorbeeld de hormonen die bij stress(verwerking) een rol spelen. Neurotransmitters zijn chemische stoffen die door de hersenen wor-

den aangemaakt om het lichaam te ’vertellen’ wat het moet doen. Er moet nog meer onderzoek worden gedaan om de vraag te kunnen beantwoorden, waarom die systemen ontregeld kunnen zijn. Mensen waarbij fibromyalgie is geconstateerd, voelen zich vaak onbegrepen, zowel thuis als op hun werk. Het is namelijk niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld waar hun pijn vandaan komt. Een echt antwoord op die vraag komt er deze avond niet, wel kunnen we samen doornemen wat er zoal leeft rond deze aandoening en wat u wel kunt doen. Deze avond is dan ook niet alleen bedoeld voor de Fibromyalgiepatienten, maar ook voor hun partners. De avond begint om 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) en wordt gehouden in dienstencentrum Zwanenburg, Zwanenburgstraat 62 te Katwijk. De toegang is vrij, maar wel graag even aanmelden. Dit kan via: aanmeldingenrpv@gmail.com of telefonisch 4031757.


20 • DE KATWIJKSCHE POST

Woord en Daad Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg houd weer haar jaarlijkse huis aan huis collecte. Zoals u de laatste jaren van ons gewend bent gaat de opbrengst opnieuw naar het opvangtehuis voor straatkinderen in India. Wie zijn deze kinderen? Het zijn kinderen zonder huis, het zijn kinderen die eens ouders hadden. De kinderen hebben de gemiddelde leeftijd tussen de 7 en 15 jaar. Ze zwerven nu op straat, jagen zwerfhonden bij de vuilnisbakken weg in de hoop er zelf nog wat voedsel te vinden. Een vreselijk beeld, zeker als je bedenkt dat alleen al in India een miljoen van deze straatkinderen leven. Dat is heel veel. Daarom is dat kindertehuis er ook gekomen voor deze straatkinderen, dankzij uw giften van de vorige jaren, zodat deze kinderen opgevangen kunnen worden en ze niet meer op straat hoeven te slapen opgerold op de vuile vloer en ze niet door bedelen, roven of zelfs door drugsverkoop aan eten moeten zien te komen . Maar dan mogen ze overdag beginnen met lezen uit de bijbel, bidden en zingen, mogen ze naar school en kunnen ze ’s nachts rustig slapen. U kunt ook meewerken om uw liefde te laten voelen aan deze kinderen door een gift te geven aan de collectanten van Woord en Daad, die in de week van 24 tot 29 oktober bij u langskomen.

Bij RTV Katwijk op dinsdag 18 oktober

Singer-songwriter Tori Sparks in ’Kippenvel Live!’ In het rootspopprogramma ’Kippenvel’ ontvangen samensteller/ presentator Ruud Heijjer op dinsdagavond tussen 21.00 en 23.00 uur al vier jaar met onregelmatige tussenpozen muzikale gasten in de studio. Op 18 oktober is Tori Sparks de eerste van dit seizoen, een Amerikaanse singer-songwriter die inmiddels al een aantal jaren door de VS en Europa toert. Sparks debuteerde al in 2003 met een ep in eigen beheer. Door de kwaliteit van haar songs nam een label haar onder contract, maar dat ging kort na het uitbrengen van haar eerste volledige cd Rivers + Roads failliet. Lang treuren deed Sparks niet, want zij toert onafgebroken door de VS en Europa en maakte nog drie cd’s. Daarop zingt ze en speelt ze gitaar met achter zich onder anderen Viktor Krauss - bas (o.a. Allison Krauss & Union Station), Will Kimbrough - gitaren en David Henry - cello, viool en toetsen (o.a. R.E.M., Josh Rouse en Cowboy Junkies). In 2009 maakte ze al indruk met haar cd ’The Scorpion In The Story’, waarop ze de verhalen zong die mensen haar vertelden op een van haar Amerikaanse tournees. Het was een alternatieve catalogus van de liefde: de verandering van liefde in een keurslijf, het niet kunnen loslaten van het gemis, het vasthouden aan een destructieve geliefde of juist de noodzaak los te laten.

Op haar net uitgekomen, nog indrukwekkender ’Until Morning/ Come Out Of The Dark’ is dat niet anders: in veertien songs versmelt ze invloeden uit blues, gospel, folk en singer-songwriter tot aansprekende, afgeronde rootssongs met natuurlijke melodieën. In haar van melancholieke, doordachte details voorziene nummers staat Sparks’ verleidelijke zang uiteraard centraal. Die is krachtig en zacht, vol spijt en verlangen, maar steeds emotioneel, zowel in het middenregister als in de moeiteloze, hoge en glaszuivere uithalen. Tijdens deze aflevering van ’Kippenvel’ praat zij over muziek, draait ze favorieten als Tom Waits, The Beatles, Joni Mitchell, Ani DiFranco, Keb’ Mo’ en Joan Osborne en speelt en zingt ze solo, want ze is op in haar eentje op tournee door Europa met onder meer optredens en Delfzijl en Veendam, maar ook in Brussel en Parijs . Ook in deze tot de essentie teruggebrachte vorm zullen haar songs zeker overtuigen, want Sparks heeft een indrukwekkend stemgeluid. Publiek is bij haar optreden in ’Kippenvel’ helaas nog altijd niet welkom vanwege de afmetingen van de kleine radiostudio. Dat is dus juist de reden om op dinsdag 18 oktober af te stemmen op de kabel op 88,1 MHz, op FM 106,8 MHz en elders in Nederland te luisteren via www. rtvkatwijk.nl of www.kippenvel. net. Met het intieme live-optreden van Sparks belooft dat namelijk in alle gevallen een gedenkwaardige radioavond te worden.

Benefietavond DK-Foundation in Café Stairs

Duorecital piano en viool in Soefitempel

Vijf studenten van Hogeschool Inholland organiseren op donderdag 13 oktober in Café Stairs een benefietavond voor de Dirk Kuyt Foundation. Zij doen dat vanuit de opleiding media en entertainment management. De benefietavond gaat van start om 20.30 uur en is gevuld met een loterij voor het goede doel. Daarnaast zorgen de bands Hooked en Band & Breakfast voor het muzikale genot.

K&O Katwijk opent op zaterdag 15 oktober haar klassieke seizoen met een duorecital viool en piano. De internationaal bekende pianist Paolo Giacometti treedt op samen met de jonge, begaafde violiste Rosanne Philippens.

16.000 mensen met MS zoeken 16.000 collectanten Eén op de duizend mensen in Nederland krijgt de diagnose Multiple Sclerose, een niet te genezen ziekte van het centrale zenuwstelsel. De diagnose wordt vaak gesteld bij mensen tussen de 20 en 40 jaar, in een tijd dat je op het punt staat een studie te volgen of aan gezinsuitbreiding denkt. Opeens is de toekomst niet meer zeker. Wat kun je wel blijven doen en wat niet meer? Niemand weet hoe MS zich ontwikkelt. Het streven is om voor elke MS-patiënt, een collectant op straat te zien tijdens de MS collecteweek. 16.000 mensen met Multiple Sclerose verdienen net zoveel collectanten. De zoektocht naar 6.100 extra collectanten start nu. Doe mee. De collecteweek is van 21 t/m 26 november. Het Nationaal MS Fonds zet zich in voor mensen met MS. Naast voorlichting en patiëntenondersteuning verricht zij onderzoek naar de ziekte en de problemen die mensen met MS ervaren. Het Fonds kan haar werk alleen doen dankzij giften. De huis-aan-huis-collecte in november is de belangrijkste inkomstenbron. U kunt het Nationaal MS Fonds ook steunen door een gift over te maken naar giro 5057 te Maassluis. Wilt u meer informatie? Kijk op www.nationaalmsfonds.nl of bel met 010-5919839.

Programma-overzicht Televisie

Rosanne Philippens won in 2009 het nationale Oskar Back vioolconcours. Op het programma staan mooie klassiekers: van Franz Schubert: Fantasie in C, D. 934 en van Ludwig van Beethoven: Sonate no. 9 ’Kreutzer’. Paolo Giacometti treedt over de hele wereld op als solist en als kamermusicus. Hij heeft vele prijzen gewonnen op nationale en internationale concoursen. Hij trad op onder leiding van vooraanstaande dirigenten als Frans Brüggen en Jaap van Zweden. Als kamermusicus werkte hij samen met coryfeeën als Pieter Wispelwey, Janine Jansen en Emmy Verhey. Zijn indrukwekkende discografie is toegejuicht door de internationale pers. Rosanne Philippens geldt als een van de grootste viooltalenten van

Nederland. In 2009 haalde ze als leerlinge van Vera Beths aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag haar diploma met een tien met onderscheidingen. Zij kreeg de Debman-prijs voor het beste vioolexamen Ook volgde zij lessen bij o.a. Anner Bijlsma en Herman Krebbers. Zij won prijzen op het Prinses Christina Concours en op het Vriendenkrans Concours. In 2010 trad zij op in het Concertgebouw in Amsterdam, in De Doelen in Rotterdam en in de Hermitage in St. Petersburg. Kaarten voor dit concert in de Soefitempel, aan de Zuidduinseweg 5, op zaterdag 15 oktober kunt u direct online bestellen op onze website www.kenokatwijk.nl. Ook zijn ze verkrijgbaar bij het kantoor van K&O Katwijk aan de Sluisweg 16 te Katwijk tussen 10.00 en 12.00 uur ’s morgens en bij het VVVkantoor aan de Voorstraat. In de voorverkoop zijn ze € 13,- en aan de zaal € 15,-. Consumptie is in de prijs inbegrepen. Aanvang van het concert is 20.15 uur. Telefonisch reserveren is ook mogelijk, tel. 4016400.

Zaterdag 22 oktober in Tripodia Katwijk

Kluun’s ’Help! Ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt’ Bastiaan Ragas en Dorien Haan spelen zaterdag 22 oktober in Tripodia de herkenbare, komische, muzikale theatershow ’Help! Ik heb mijn vrouw zwanger’ naar het boek van Kluun.

bare voorstelling is naar de bestseller van Kluun. Het is grappig, direct en duurt gelukkig géén drie uur, de tickets zijn betaalbaar en de liedjes van Veldhuis van Kemper zijn goed. Dorien Haan is oergeestig... Zoiets?’.

Ragas, zelf vader van vier kinderen, zag de potentie van het boek voor een theaterbewerking. Dick van den Heuvel, die eerder onder andere de musical ’Turks Fruit’ en de voorstelling ’De Gelukkige Huisvrouw’ voor zijn rekening nam, vroeg hij voor het script.

De voorstelling begin om 20.15 uur. Entreeprijs € 20,-. De theaterkassa is geopend en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. Telefonisch reserveren is mogelijk via tel. 4025224. Tripodia Katwijk, Hoornesplein 155, Katwijk, www.tripodia.nl.

Bastiaan Ragas en Dorien Haan zullen een voorstelling brengen waarin waarheden, leugens en herkenning over zwanger zijn en kinderen, elkaar in een snel tempo afwisselen. Geert Lageveen (regisseerde onder anderen Sanne Wallis de Vries en Plien en Bianca) is verantwoordelijk voor de regie. De avond zal voor zowel vaders als moeders heel erg herkenbaar zijn. Voor beiden om andere redenen overigens. De grappen, de ozo herkenbare situaties en tips staan garant voor een topavond. Bastiaan Ragas is heel blij dat hij Dorien Haan heeft weten te strikken voor de rol van ’de moeder’. Ze is grappig, ad-rem en goed. Dus de ’vrouwenrol’ krijgt ook alle ruimte. Waarom mensen naar de voorstelling ’Help! Ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt’ moeten komen? Ragas: ’Hoelang heb ik? Omdat het een snelle, goedgemaakte herken-

Robbert Coorn bij Christengemeente Live! Robbert Coorn is zondag 16 oktober de spreker in Christengemeente Live!. Hij zal spreken over het bewogen leven van David. Als u / jij het boek 2 Samuël leest lijkt het meer op een moderne tv-soap dan op een ’Bijbelboek’. Bent u / jij nieuwsgierig welke rol God hierin speelt? Kom dan zondag naar onze dienst. De dienst begint om 10.30 uur en heeft een lage drempel om gewoon naar binnen te lopen. U / jij bent van harte uitgenodigd om deel te nemen. Christengemeente Live!, Baljuwplein 10a (oude postkantoor Katwijk).

kabel kanaal 45.

TV-programma van RTV Katwijk voor de week vanaf maandag 17 oktober 10.00 uur: RTV Weeknieuws (niet op maandag) Concerto di Aqua, registratie van het concert op de Oude Rijn in Katwijk aan den Rijn 16.00 uur: RTV Weeknieuws Sporen van vroeger

Van de Spaanse Burgeroorlog tot iPad

Leestips door Evelien Steenbeek Wekelijks zijn er nieuwe materialen te leen in bibliotheek Katwijk. Tijdschriften, games, dvd’s, cd’s maar natuurlijk ook boeken.

Romans

Op zaterdag 15 oktober

Koop een lot en kom donderdag 13 oktober kijken of u één van de prachtige prijzen heeft gewonnen. De loten worden op woensdag 12 en donderdag 13 oktober verkocht in het winkelgebied van Katwijk aan Zee.

Postbus 300 2220 AH Katwijk ZH Telefoon 4013551 Fax 4077096

FOTO: PR.

Huis-aan-huiscollecte Woord en Daad

DONDERDAG 13 OKTOBER 2011

In ’Plaza Granada’ van Victoria Hislop is de 35-jarige Sonia, getrouwd met een stoffige bankier, met vriendin Maggie een week ontsnapt naar Granada voor een cursus salsa- en flamencodansen. Hoewel Sonia’s moeder een Spaanse was, weet Sonia weinig van het land. In een café in Granada maakt ze naar aanleiding van wat oude foto’s aan de muur (van een stierenvechter, gitarist en flamencodanseres) een praatje met de oude barman die er al sinds de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) werkt. Thuisgekomen ontdekt Sonia bij haar vader een foto van hetzelfde meisje als op de foto’s in het café. Ze gaat terug naar Granada en in een lange flashback (beslaat het grootste gedeelte van het boek) vertelt de oude barman haar wat er allemaal gebeurd is in Granada tijdens de Spaanse Burgeroorlog, en over de hartverscheurende belevenissen van de Spaanse familie van de foto’s destijds. In een nawoord wat beknopte achtergrondinformatie. Een vlotgeschreven, goed gedocumenteerd verhaal waarin de auteur op aangrijpende wijze de Spaanse Burgeroorlog en het lot van gewone mensen daarin beschrijft. Victoria Hislops debuut ’Het eiland’, over de lepralijders op het eiland Spinalonga bij Kreta, werd een bestseller. Kijk ook op www.victoriahislop.com. ’Catch -22’ van Joseph Heller is al in 1955 geschreven, maar helaas nog steeds actueel. Tegen de achtergrond van de toenemende Amerikaanse Vietnambetrokkenheid geschreven absurde roman over de anti-held Yossarian. Deze is gestationeerd op een Italiaans eiland en - net als de auteur - bommenrichter bij de luchtmacht in de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog. Hij is omgeven door volkomen verknipte figuren, stereotypen van de in ieder leger voorkomende baantjesjagers, idealisten, hardliners, angsthazen e.d. Zwarte humor en kolder, komische satire, realisme en onthullende, tegendraadse karaktertekening zijn de hoofdingrediënten van deze lijvige roman die de lezer steeds weer op het verkeerde been zet.

Informatieve boeken André Troost is een bekende predikant en schrijver die vele verhalen heeft gepubliceerd over zijn pastorale ervaringen in Amsterdam en Heusden. Veel van deze verhalen, met als titels onder andere ’Bekeer mijn echtgenoot’, ’Kappers bestaan en God bestaat ook’, zijn aansprekend en altijd weer treft de pastorale en oprecht bewogen toon die echter nooit zoetsappig wordt. Naast deze verhalen bevat de bundel tevens een aantal algemene beschouwingen waarin de schrijver, steeds in open gesprek met anderen, op heldere, levendige en soms verrassende wijze de betekenis van het geloof uiteenzet. ’IPad voor senioren: snel aan de slag met de gebruiksvriendelijke iPad’. Dit boek behandelt op gestructureerde wijze veel mogelijkheden van zowel de iPad 1 als

20.30 uur: RTV Weeknieuws RTV Sport (ma., di. en wo.) Concerto di Aqua, registratie van het concert op de Oude Rijn in Katwijk aan den Rijn 23.00/00.00 uur: (ma. t/m vr.) RTV Weeknieuws) RTV Sport Ook op zaterdag om 18.00 uur. Kijk voor het laatste tv-nieuws op teletekst pagina 280. Uitzending gemist? Kijk op www.rtvkatwijk.nl

Radio

antenne 106.8 (FM) - kabel 88.1 (FM) stereo

Vrijdag 14 oktober

versie 2. Waar alleen versie 2 van toepassing is, wordt dit in de tekst aangegeven. Bekende basismogelijkheden als aan/ uitzetten, updaten, koppelen aan pc/Mac, mailen, surfen, apps gebruiken en toevoegen, foto’s gebruiken (iPad 2), iTunes worden met schermafdrukken verduidelijkt. Help, tips en extra informatie worden in kaders met aparte kleuren aangegeven. Ook heeft elk hoofdstuk een oefengedeelte. Geheel in kleur uitgevoerd en geschreven volgens de Visual Steps methode met een groter lettertype en ruimere bladspiegelindeling, wat voor ouderen makkelijk kan zijn. Een website met docentenhandleidingen, computerbrevet, en aanvullingen is vrij beschikbaar.

Jeugdboeken ’Sam Schoffel lost het op!’ van Paul van Loon gaat over Samantha (’Sam’). Zij is naar eigen zeggen, een bekwame detective, inclusief speurhond en technisch assistent Joost Water, alias H2O. Haar beste vriendin Floor roept haar hulp in bij het terugvinden van een waarschijnlijk ontvoerde schildpad. Er zijn diverse verdachten, in het bijzonder zelfs Floors moeder. Sam wordt bij haar werk regelmatig op het verkeerde been gezet. Veel sporen blijken dwaalsporen te zijn. De tekst, gedrukt in een duidelijke schreefloze letter, is doorspekt met geel gemarkeerde tips om een goede speurder te worden. Door het rode elastiek over het omslag lijkt het boek op het notitieboekje dat Joost voor Sam maakte. Ongeveer een derde deel van het boek is gewijd aan het speuren in een andere zaak, naar een verdwenen konijn. Daarbij moet de lezer veel (talige) opdrachten uitvoeren. In 1989 verschenen met illustraties in zwart-wit als ’Schildpad ontvoerd’. Deze editie is een ’multimediaal’ boek geworden met een website, Hyvespagina, Sam Schoffellied en App, waar de opdrachten te downloaden zijn. Er is veel te kijken en te doen en de talrijke gekleurde afbeeldingen in fotocollage en gemengde techniek gaan onlosmakelijk hand in hand met de tekst. ’Winterdieren’ van Bibi Dumon Tak gaat over dieren die wonen in de gebieden op en rond de Zuidpool en de Noordpool. De dieren waarover verteld wordt, zijn bekende dieren, zoals de keizerspinguïn, de sneeuwuil, de eland en de ijsbeer, maar ook onbekendere soorten zoals de muskusos, krill, de noordse stern en de veelvraat. Van elk dier worden de kenmerken beschreven, hoe de voorplanting in zijn werk gaat, maar ook wat voor voedsel hij eet en wie vijanden zijn. Daarnaast wordt bij elk dier een opmerkelijk weetje verteld in de vorm van ’Er was eens…’. Reden genoeg om weer eens langs te komen in de bibliotheekvestigingen. Alle aanwinsten zijn terug te vinden op www.bibliotheekkatwijk.nl. Materialen die zijn uitgeleend zijn te reserveren via de site. Graag tot zien bij bibliotheek Katwijk.

00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur 11.00-12.00 uur 12.00-13.00 uur 13.00-14.00 uur 14.00-16.00 uur 16.00-17.00 uur 17.00-18.00 uur 18.00-19.00 uur 19.00-20.00 uur

Muziek voor twee De kracht van de nacht Word wakker Nieuwscarroussel met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie Han van der Kamp Schijven voor bedrijven Han van der Kamp Het tussenuur Zeewind Jaap Schaap De muzikale doorloper Johan den Haan Non stop muziek Roept uit aan alle stranden religieuze verzoekplaten N0.NL Jaap Schaap RTV Katwijk Sport voor- en nabeschouwingen (voor de onderwerpen kijkt u o RTV-Teletekst pagina 206) 20.00-21.00 uur Non stop muziek 21.00-23.00 uur Country festival Bart van der Pol 23.00-24.00 uur Parels voor de zwijnen Marijke van Duijn en Johan den Haan

Zaterdag 15 oktober 00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-08.00 uur 08.00-10.00 uur 10.00-12.00 uur 12.00-14.00 uur 14.00-18.00 uur 18.00-20.00 uur 20.00-21.00 uur 21.00-23.00 uur

23.00-01.00 uur

Non stop muziek De kracht in de nacht Word wakker RTV Katwijk Sport herhaling van de vrijdagavond Warmdraaien Karla Imthorn Nieuwsmagazine nieuws- en actualiteitenprogramma Goud van gisteren Martin Ouwehand RTV Katwijk Sport verslagen en uitslagen van de sport op zaterdag. Zie teletekst vanaf pagina 600 The music zone Theo Hoogervorst Toppers van toen met Coby en Willem Boere Op de Hollandse toere live programma met Nederlandstalige muziek uitgezocht door Coby en Willem Boere (verzoekplaatjes kunnen tijdens de uitzending telefonisch worden aangevraagd) Non stop muziek

Zondag 16 oktober 01.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-08.00 uur 08.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Aangepaste non stop muziek Opwekking Robert van der Loo en Joke Zwaan Hoort het Woord met om 10.00 uur een kerkdienst vanuit de Hervormde Gemeente te Katwijk aan den Rijn 11.00-13.00 uur Non stop geestelijke muziek 13.00-14.00 uur Strike up the band, een programma met muziek op het gebied van harmonine, fanfare en brassband, verzorgd door Jaap Bol 14.00-15.00 uur Spelenderwijs, muziek die u kent of zou moeten kennen, Co Snel 15.00-16.00 uur Voetsporen in het zand easy listening programma met een evangelisch karakter 16.00-17.00 uur De gouden stad Gerjan Jungerius en Martin van der Kamp 17.00 uur Kerkdienst Christelijk Gereformeerde Kerk Rijnsburg 18.30 uur Kerkdienst Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Valkenburg tot 20.00 uur Aangepaste muziek 20.00-21.00 uur Muziek voor duizenden (populair licht klassiek) Marien Bos 21.00-22.00 uur Historisch maritiem uitzending Bas Vlieland 22.00-23.00 uur Aangepaste muziek 22.00-24.00 uur Non stop Nederlandstalige muziek Om 11.30 uur kunt u via het geluidskanaal van de kabelkrant op uw televisietoestel luisteren naar de kerkdienst vanuit de Gereformeerde Kerk te Rijnsburg

Maandag 17 oktober 00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur 11.00-12.00 uur 12.00-13.00 uur 13.00-14.00 uur 14.00-16.00 uur 16.00-17.00 uur 17.00-17.30 uur 17.30-18.00 uur 18.00-20.00 uur 20.00-21.00 uur 21.00-22.00 uur 22.00-23.00 uur 23.00-24.00 uur

Muziek voor twee De kracht van de nacht Word wakker Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie Han van der Kamp Schijven voor bedrijven Han van der Kamp Het tussenuur Muziekfabriek Koos Heemskerk De muzikale doorloper Johan den Haan Non stop muziek Roept uit aan alle stranden religieuze verzoekplaten Orgelklanken Arjan Wolfswinkel Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Multi Katwijk Jan Ouwersloot It’s all jazz Hans Pley Acoustic rain Bart van der Pol Muziek voor twee

Dinsdag 18 oktober 00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur 11.00-12.00 uur 12.00-13.00 uur 13.00-14.00 uur 14.00-16.00 uur 16.00-17.00 uur 17.00-18.00 uur 18.00-19.00 uur 20.00-21.00 uur 21.00-23.00 uur 23.00-24.00 uur

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie Han van der Kamp Schijven voor bedrijven Han van der Kamp Het tussenuur Muziekfabriek Willem van Zuilen De muzikale doorloper Johan den Haan Non stop muziek Maritiem een programma met Bas Vlieland Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Non stop muziek Kippenvel (muziek voor wie luisteren wil) met Ruud Heijjer Purple haze Jan Marius Franzen

Woensdag 19 oktober 00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur 11.00-12.00 uur 12.00-13.00 uur 13.00-14.00 uur 14.00-16.00 uur 16.00-17.00 uur 17.00-18.00 uur 18.00-20.00 uur 20.00-22.00 uur

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie Han van der Kamp Schijven voor bedrijven Han van der Kamp Het tussenuur Muziekfabriek Koos Heemskerk De muzikale doorloper Johan den Haan Non stop muziek Roept uit aan alle stranden religieuze verzoekplaten Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Radio international Engelstalig informatieprogramma met Jürgen Börnig 22.00-23.00 uur Radio International goes… themaprogramma 23.00-24.00 uur Muziek voor twee

Donderdag 20 oktober 00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur 11.00-12.00 uur 12.00-13.00 uur 13.00-14.00 uur 14.00-16.00 uur 16.00-17.00 uur 17.00-18.00 uur 18.00-20.00 uur 20.00-24.00 uur

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Nieuwscarroussel met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie Han van der Kamp Schijven voor bedrijven Han van der Kamp Het tussenuur Muziekfabriek Willem van Zuilen De muzikale doorloper Johan den Haan Non stop muziek Duitse muziek in Katwijk Wilma Fischer Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Non stop muziek


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 13 OKTOBER 2011 • 21

In Dorpskerk en Ontmoetingskerk

Bingo in Molenwijk

Herv. vrouwendienst viert vijftig jaar met reünie

Wijkvereniging MolenwijkKatwijk/Rijn organiseert op vrijdag 14 oktober bingo. Er zijn mooie prijzen te winnen. Ook is er weer een loterij en niet te vergeten een superronde. Er wordt begonnen om 20.15 uur en de zaal is open om 19.00 uur. Wilt u lekker een avondje uit kom dan naar wijkgebouw De Wiek, Fresiastraat 19, Katwijk aan den Rijn. Onder de 16 jaar heeft geen toegang.

Avond NVBS over Brusselse tram De Brusselse tram heeft de afgelopen decennia een opmerkelijke ontwikkeling doorgemaakt. Ooit was het bedrijf doodverklaard ten gunste van de metro, maar de laatste jaren maakt het een echte come-back. Op woensdag 19 oktober organiseert tram- en treinvriendenclub NVBS een avond die geheel is gewijd aan de historie van de Brusselse tram. De Wassenaarse tramkenner Karel Hoorn presenteert dan een overzicht van vijftig jaar tram in de Belgische hoofdstad. De voor iedereen toegankelijke avond wordt gehouden in de Alettahof, Aletta Jacobsplantsoen 97 in Voorschoten. Aanvang 20.00 uur. Kosten: € 2,50 voor NVBS-leden en € 3,50 voor niet-leden. De avond van 19 oktober is slechts een van de tien bijeenkomsten die de NVBS dit seizoen organiseert. Meer informatie is te vinden op www.nvbs.com/Afdelingen/ Rijnland.

Zaterdag 22 oktober

Postzegelbeurs in De Wiek Postzegelvereniging KatwijkRijnsburg houdt zaterdag 22 oktober een postzegelbeurs in wijkgebouw De Wiek, Fresiastraat in Katwijk aan de Rijn (naast de bibliotheek). Er is volop gelegenheid tot ruilen en er zijn meerdere handelaren aanwezig. Wellicht heeft u nog een oude verzameling op zolder liggen en wilt u opnieuw beginnen? Of u wilt deze verzameling op een veiling verkopen? Komt u eens langs en laat u informeren wat de mogelijkheden zijn. En als u opnieuw of voor het eerst wilt beginnen, er zijn veel mogelijkheden. Er zijn ’stuiver’boeken aanwezig, dus voor de kosten hoeft u het niet te laten. U bent vanaf tien uur van harte welkom, de beurs sluit om half vier.

FOTO: PR.

Er is een kinderbingo op zaterdag 15 oktober. Begonnen wordt om 14.00 uur, de zaal is open om 13.30 uur.

De Hervormde Vrouwen Dienst (HVD) van de Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn bestaat dit jaar ruim een halve eeuw. Vijftig jaar. Dat is een mijlpaal waar de diaconie van de hervormde gemeente, samen met de HVD’sters bij stil willen staan.

Panfluitist Nicolae Pirvu bij Vrouwenkring Naomi Bijna honderd vrouwen hebben vorige week woensdag genoten van de bijzondere panfluitklanken die Nicolae Pirvu liet horen. Tijdens een boeiend dialoog met Berna Veldhuijzen vertelde deze uit Roemenië afkomstige musicus hoezeer zijn leven verweven is met de panfluit. De 67-jarige panfluitdocent bracht met jeugdig élan een aantal schitterende stukken ten gehore, waaronder ’Time to say goodbye’ van Andrea Bocelli. Pirvu is onderscheiden met een aantal muziekprijzen uit diverse landen. In 2000 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds vijftien jaar geeft hij ook panfluitles in Katwijk dankzij de bemiddeling door Veldhuijzen.

Diëtiste Maaike van Rijn Voor de kringavond van Vrouwenkring Naomi op woensdag 19 oktober is Maaike van Rijn uitge-

nodigd. Zij is diëtist bij Voedingsadviesbureau De Winter te Katwijk en ze geeft voorlichting over: ’Wat is gezonde voeding? Heb ik een goed eetpatroon?’. Ook dit thema heeft betrekking op het jaarthema van Naomi, ’Lifestyle’. Op deze kringavond is nog opgave mogelijk voor de workshop armbanden maken met Petra Barnhoorn. Deze wordt gegeven op de kringmorgen van 2 november (9.30 tot 11.30 uur). Alle activiteiten van Vrouwenkring Naomi vinden plaats in de grote zaal van de Ontmoetingskerk, Nieuwe Duinweg 64, Katwijk. Op de kringavonden is er vanaf 19.30 uur inloop met koffie/thee. Het programma begint om 20.00 uur en is om 22.00 uur afgelopen. Alle dames zijn hartelijk welkom, ook degenen die nog nooit zijn geweest. Neem gerust uw vriendin of buurvrouw mee! Meer informatie over Naomi, tel. 4012588 of www. ontmoetingskerkkatwijk.nl.

Extra matinees in kerstvakantie

Al een jaar uitverkochte zalen bij musical ’Soldaat van Oranje’ In De TheaterHangaar op vliegveld Valkenburg worden op woensdag 28 en vrijdag 30 december, en op woensdag 4 januari extra matinees gespeeld van ’Soldaat van Oranje - De Musical’. Een jaar geleden, 10 oktober, beleefde ’Soldaat van Oranje - De Musical’ haar eerste voorstelling. De première vond plaats op 30 oktober 2010 in aanwezigheid van Hare Majesteit, Koningin Beatrix. Sinds de eerste try-out zijn de zalen avond aan avond uitverkocht.

Inmiddels is de voorstelling gezien door meer dan 350.000 bezoekers en zijn er ruim 460.000 kaarten verkocht. Op 14 oktober is scriptschrijver Edwin de Vries voor het eerst naast Anne-Wil Blankers te zien in de rol van Francois van ’t Sant, particulier secretaris van Koningin Wilhelmina. ’Soldaat van Oranje - De Musical’ werd vorige maand verlengd tot en met januari 2012. De aanvangstijd van de extra matinees in de kerstvakantie is 14.00 uur. Kaarten zijn te koop via www.soldaatvanoranje.nl.

wen die in het verleden HVD’ster zijn geweest. Kent u vrouwen die HVD’ster zijn geweest in de wijk Dorpskerk en/of Ontmoetingskerk, wijs hun dan op de komende receptie. Het zou geweldig zijn om velen van de vroegere HVD’sters nog eens te zien en te spreken.

In het voorjaar, in de maand mei, is dat al in ’kleine kring’ gevierd. Samen met veertig vrouwen, die momenteel HVD’ster zijn, is er een ’Katwijks’ uitstapje georganiseerd. Met een aantal diakenen en alle vrouwen is een bezoek gebracht aan het Katwijks Museum.

Receptie en reünie Om het halve eeuw feest compleet te maken, organiseert de diaconie een receptie en reünie voor de HVD’sters van nu en is de diaconie en de HVD op zoek naar vrou-

Kopij Heeft u een artikel welke samen met andere YMCA-artikelen in deze krant geplaatst moet worden, lever het dan (uiterlijk maandagavond 21.00 uur) in bij CJV/YMCA Katwijk / PR-commissie, t.a.v. André Bosch, fax (084) 8333588 of per e-mail: YMCA.Katwijk@tiscali. nl. Een belletje vooraf is niet strikt noodzakelijk, gewoon het stukje faxen of mailen is voldoende.

De avond begint wel iets eerder deze keer. Om 19.45 uur beginnen we met een koffie en een opening, vanzelfsprekend in ons zaaltje in de Poolster. Zorg dat je op tijd bent,

Youth Alpha Hé, jij daar. Ja, jij! Wat zou jij er van denken om naar de Youth Alpha te komen? Met elkaar willen we nadenken over het christelijk geloof. Waarom geloof je, en in wie? Wie is Jezus, waarom is Hij naar de aarde gekomen? Wie is de Heilige Geest? Wat heeft het voor jou voor zin om te geloven?

Zaterdag 29 oktober

Country Halloween

Passage HoornesRijnsoever De leden van Passage komen woensdag 19 oktober weer bij elkaar in de Kotterzaal van Tripodia. Zoals altijd beginnen we om 20.00 uur. Deze avond hoopt een medewerkster van het Alzheimer Café ons van alles te vertellen over de ziekte Alzheimer. Heel actueel. Begin november zal er ook een huisaan-huis-collecte zijn. Gasten zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Vraag jij je dat wel eens af: wat heb ik er aan? Wij willen graag met jou meedenken op woensdagavond (om de week) in het Jeugdhuis. Wat we doen? Met elkaar een spel, eten en een powerpoint bekijken. Daarna gaan we in kleine groepjes met elkaar in gesprek. Ben je geïnteresseerd en tussen de 14 en 17 jaar? Geef je dan op voor 24 oktober. Wij vinden het gaaf als jij komt. Wees er snel bij, want vol is vol, via de mail of tel. 06-57346382. Steun het Genootschap ’Oud Katwijk’. Geef u op als lid à € 10,00 per jaar. Katwijks Museum, telef. 4013047. FOTO: PR.

Zaterdag 29 oktober organiseert de danscommissie van de wijkvereniging KoestalOverduin en Zanderij een Halloween-Country avond. Gezellig countrydansen in een griezelige omgeving. Gepaste kleding is leuk, maar niet noodzakelijk. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje. Kaartverkoop aan de zaal tijdens de dansavonden donderdag 13 oktober, zaterdag 15 oktober, donderdag 20 oktober. Entree: vanaf 16 jaar (naar je ID kan gevraagd worden). Leden: € 5,(naar je ledenpas kan gevraagd worden). Niet-leden: € 6,-. Tijd: 20.30-23.45 uur. Zaal open: 19.45 uur. Wijkvereniging KoestalOverduin en Zanderij, Louise de Colignylaan 7, Katwijk.

Cees-Jan van Maanen ontvangt Chinese ondernemers bij de bakkerij van Meesterbakker Van Maanen in Rijnsburg.

Meesterbakker inspireert Chinese delegatie De bakkerij van Meesterbakker Van Maanen in Rijnsburg kreeg afgelopen maandag een Chinese delegatie op bezoek. Met name de wijze waarop bij deze bakkerij koeken en gebak worden gemaakt had de warme belangstelling van deze ondernemers. China staat bekend als het land met onbegrensde mogelijkheden. Maar Chinezen kijken ook graag in de keuken bij anderen, om ideeën en inspiratie op te doen. Een aantal ondernemers uit de regio Shanghai, eigenaren van productiebedrijven

en verkooporganisaties van koek en zoetwaren, maakt daarom een rondreis door Europa om te leren van collega-bedrijven in dit werelddeel. Via een Engels reisbureau werd Meesterbakker Van Maanen als toonaangevende speler in de brood- en banketmarkt gevraagd deze bezoekers te ontvangen en te laten zien hoe zij werken en dagelijks zo’n enorm assortiment verse producten in de winkels weten aan te bieden. Met behulp van een tolk heeft Cees-Jan van Maanen de delegatie

rondgeleid door de bakkerij en de vele vragen beantwoord. Met name de wijze waarop de Meesterbakker met dit aantal bakkers dagelijks zo’n verscheidenheid aan ambachtelijke producten weet te maken bleek verrassend voor deze Chinezen. Ook de vraag naar wat de verschillende machines en apparaten kostten werd veelvuldig gesteld. Bewondering was er vooral voor het streven om bij alle keuzes die het bedrijf maakt steeds oog te houden voor de omgeving en zo een wezenlijke bijdrage te willen leveren aan een duurzame samenleving.

| WO | DO | VR | ZA | ZO

Wijkvereniging Hoornes-Rijnsoever

Agenda ANBO

Vrijdag 14 oktober. Ba-Pra-Ka-Dra soos, 10.00 uur. Darten, 19.30 uur.

Verkoop van belbusboekjes in de Zwanenburg elke morgen. Iedere dag koffie drinken kosten € 0,75. Maandag 17 oktober. Spreekuur, van 10.00 tot 11.00 uur. Schildercursus, van 13.30 tot 17.00 uur. Vrij jokeren en klaverjassen, aanvang 13.30 uur. Dinsdag 18 oktober. Repetitie zangkoor de ’Vierboet’, aanvang 10.00 uur. Ouderenspreekuur, 10.00 uur. Damessoos, aanvang 14.00 uur. Vrij klaverjassen en jokeren, aanvang 13.30 uur. Biljarten, aanvang 13.30 uur. Woensdag 19 oktober. Biljarten, aanvang 14.00 uur, de zaal is om 13.30 uur open. Kaarten maken, aanvang 13.30 uur. Vrij klaverjassen en jokeren. Onderlinge competitie en vrij biljarten, aanvang 19.30 uur. Donderdag 20 oktober. Inloopspreekuur, van 10.00 tot 11.00 uur. Meer bewegen voor ouderen, van 9.30-10.15 uur. Klaverjas- en jokermiddag, aanvang 14.00 uur. Zangavond met de zanggroep Perspektief, aanvang 19.30 uur. Vrijdag 21 oktober. Bloedprikken, 8.30 uur. Klaverjassen en jokeren. Inlichtingen WMO op de website www.anbo.nl/katwijkaanzee/ Al deze activiteiten vinden plaats in het dienstencentrum de Zwanenburg, aan de Zwanenburgstraat 62. De activiteiten zijn toegankelijk voor alle mensen van 50 jaar en ouder.

Zaterdag 15 oktober. Ba-Pra-KaDra soos, 10.00 uur. Open huis, 11.30 uur. Kinderbingo, 14.30 uur. Stijldansles, 19.00 uur. Vrijdansen, 21.30 uur.

Woensdag 19 oktober. Damesgymnastiek, 9.00 uur Ba-Pra-Ka-Dra soos, 10.00 uur. Country line dans, 14.00 uur. Zelf kleding maken, 19.00 uur. Dansgroep Step by Step, beginners 19.45 uur; gevorderden 20.45 uur.

Al ruim veertig jaar kunt u boeken lenen aan de CJV-bibliotheek aan de Boslaan. Een van de grote voordelen van de CJV-bibliotheek is dat u geen inschrijfgeld of lidmaatschap hoeft te betalen. En aangezien elk boek u slechts € 0,20 per week kost, betaalt u dus alleen voor wat u daadwerkelijk gebruikt. Wij kijken er naar uit om u in onze bibliotheek te ontmoeten. Elke donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur zijn wij geopend. Kom gerust eens kijken. U kunt ons vinden op Boslaan 229. De ingang is aan de garage aan de Koekoeklaan. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons altijd mailen. Gvandijk30@gmail.com. De commissie van de CJV-bibliotheek

Allerlei jongerengroepen uit heel Nederland starten tegelijkertijd aan een serie van spellen, waarbij er natuurlijk maar één de beste kan zijn. Uiteraard gaat Rehoboth voor de eerste plaats en we zijn er helemaal klaar voor. Vergeet niet om je kroonkurken mee te nemen, voor zover je die thuis hebt liggen.

DI

Tevens die avond neemt HVDvoorzitter Nel van der Does van de wijk Dorpskerk afscheid na dertig jaar trouwe dienst. Een bijzondere avond dus. Diaconie Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn hoopt velen te mogen ontmoeten.

Bibliotheek

Vorige week hebben we gediscussieerd over het thema ’Who’s the Boss?’. We bespraken dit onderwerp aan de hand van de Bijbel, waarbij we vele zaken over dit thema hebben overdacht. Het was een leerzame, maar ook gezellige avond. Deze week staat de Tri-Axy op ons te wachten. Tri-Axy is een landelijk spel dat georganiseerd wordt door het YMCA.

|

Maandag 17 oktober. Ba-Pra-KaDra soos, 10.00 uur. Biljarten, 19.00 uur. Country line dansles, beginners, 19.30 uur; gevorderden 20.15 uur. Volleybal dames, 19.30 uur; heren, 21.00 uur. Volleybal is in de Van Lierestraat.

want we hebben je hulp hard nodig. Tot vrijdag allemaal.

Jeugdgroep Rehoboth

MA

De receptie en reünie wordt op donderdag 27 oktober gehouden in het Dorpshuis aan het Kerkplein in Katwijk aan den Rijn. Vanaf 20.00 tot en met 22.00 uur zijn HVD’sters van harte welkom. Uiteraard zijn ook de partners welkom. Ook de predikanten, kerkelijk werker beide kerkenraden en de diaconie zijn uitgenodigd.

Herfstvakantiespel bij Spirit Nadat we vorige week vrijaf hadden, luiden we deze vrijdag de herfstvakantie in met landelijke Tri-Axy spel. Een YMCA opdrachtenspel waarbij groepen uit het hele land proberen zoveel mogelijk punten te scoren en daarnaast ook nog wat geld op te halen voor het goede doel. Een mooie avond om kennis te maken met onze tienerclub Spirit. Uiteraard zijn de deuren van het jeugdhuis weer vanaf half acht open. Het zou die avond wat later kunnen worden. Weet je dat alvast.

weekagenda

Hervormingszangavond in Oude Kerk De Evangelisatiecommissie van de hervormde gemeente van Katwijk aan Zee organiseert op woensdag 26 oktober een zangavond ter gelegenheid van de herdenking van de Kerkhervorming. De avond wordt, net als de zomeravondzang, gehouden in de Oude Kerk aan de Boulevard. De aanvang is om 20.00 uur, maar vanaf 19.50 uur is er samenzang. De leiding is in handen van ds. B.H. Weegink, hervormd predikant in Katwijk aan Zee tevens voorzitter van de Evangelisatiecommissie en de heer E.J. Bergman, pastoor hervormde gemeente Aarlanderveen. Het thema van deze avond is: ’Reformatie is evangelie’. Organist is Rein van Duijn. De samenzang wordt afgewisseld door koorzang van het Salemkoor onder leiding van Koos Vooijs.

Dinsdag 18 oktober. Ba-Pra-KaDra soos, 10.00 uur. Streetdance, 19.00 uur. Biljarten, 19.00 uur.

Donderdag 20 oktober. Ba-Pra-KaDra soos, 10.00 uur. Ouderensoos, 14.00 uur. Biljarten, 19.00 uur. FNV (even weken), 19.30 uur. Jokeren, 20.00 uur. wijkvereniginghoornesrijnsoever.nl

Wijkvereniging Koestal-Overduin Donderdag 13 oktober. Seniorensoos De Eendracht, 14.00 uur. Country country- en linedansen, 20.00 uur. Vrijdag 14 oktober. Competitie darten, 20.00 uur. Zaterdag 15 oktober. Kinderbingo voor kinderen, 4-12 jaar, 14.00 uur. Neem gezellig je (o)pa en (o)ma mee! Countrydansen, vrije dansavond, 20.00 uur. Maandag 17 oktober. Recreatief darten, 20.00 uur. Dinsdag 18 oktober. Klaverjassen en jokeren, 20.00 uur. Woensdag 19 oktober. Sjoelmiddag seniorensoos ’De Eendracht’, 14.00 uur. Repetitieavond zangkoor De Voltreffers, 20.00 uur. Wijkgebouw locatie De Coligny, Louise de Colignylaan 7, 2224 VT Katwijk. Meer informatie op: www. wijkcentrumdecoligny.nl of RTV teletekstpagina 351.

Wijkvereniging Noord/Noord-Oost Donderdag 13 oktober. Conditietraining, 9.45 uur. Klaverjassen en jokeren, 20.00 uur. Vrijdag 14 oktober. Bingo, 20.00 uur. Maandag 17 oktober. Kattuks Volk, 20.00 uur. Dinsdag 18 oktober. Linedance beginners, 9.30 uur. Linedance gevorderden, 13.30 uur. Bridgen, 20.00 uur. Woensdag 19 oktober. Dammen, 20.00 uur. Donderdag 13 oktober. Conditietraning, 9.45 uur. Klaverjassen en jokeren, 20.00 uur. Voor de jeugd Op woensdag op onderstaande data hebben wij voor de jeugd bingo met leuke prijsjes. Het kost 50 eurocent en we beginnen om 18.30 uur. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee naar het Zandgat, E. A. Borgerstraat 58. Bingo: 12 en 26 oktober, 16 en 23 november, 14 december. De damclub voor de jeugd vanaf 6 jaar is er iedere woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur

Bond voor vijftigplussers.

Opendeurdienst In wijkgebouw De Wiek is er zondag 16 oktober een laagdrempelige dienst. Er wordt begonnen om 10.00 uur. Spreker in deze dienst is Ruud van Delft over het thema ’Verrassing’. Pianist Corné van Duijn begeleidt en muzikale medewerking is er van Mission Grace. Natuurlijk bent ook u/jij van harte welkom in deze dienst en neem gerust iemand mee. Voor de kinderen is er oppas en na de dienst staat de koffie klaar. Tot ziens in wijkgebouw De Wiek, Fresiastraat in Katwijk.

Jeugdsoos De Meerpaal Enige tijd geleden kon men in de kerkbode ’Om de Oude Kerk’ lezen: ’Afscheid van De Meerpaal van Johan van den Oever’ en de zinsnede ’gelukkig mag het werk door anderen voortgezet worden’. Maar helaas, het bestuur heeft nog geen opvolgers voor Joh. van den Oever kunnen vinden. Gezocht wordt er door het bestuur naar een penningmeester-secretaris en vrijwilligers, die de opengevallen plekken willen invullen. Gaat het voortbestaan van De Meerpaal u ter harte, meldt u zich gerust bij Johan, tel. 4027253. Op verzoek van de bezoekers wil Johan, bij leven en welzijn, dit jaar alsnog het werk voortzetten. Dus jongelui kom gerust naar de grote zaal van de Pniëlkerk op vrijdagavond en op maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagavond naar de Poolster. Voor jullie is alles nog bij het ’oude’ gebleven. Nu de avonden buiten ongezellig zijn is het beter om ergens een plek te vinden waar jij je met jouw vrienden kunt vermaken. Bekend is wat er aanwezig zijn, X-boxen, tennistafel, voetbalspel, twee dartborden en vier banken, waarop jullie gezellig met elkaar over alles en nog kunnen discussieren.

Wandeling door het verleden op komende Bienvenue De eerste Bienvenue-middag van het nieuwe seizoen is alweer geweest. Het was fijn om bekende gezichten te zien en nieuwe mensen te begroeten. Bienvenue stond in het teken van Alzheimerdag. We hebben een mooie ster met schelpen versierd om symbolisch te vieren dat Alzheimerdag een dag met een sterretje is. Veel deelnemers ervaren het als heel positief dat er tegenwoordig meer aandacht wordt besteed aan de ziekte Alzheimer. De volgende Bienvenue is op woensdag 19 oktober. We willen die middag een wandeling gaan maken in het verleden. Deze zogenaamde memory-walk wordt in het Katwijks Museum gelopen en voert u langs allerlei bekende plekjes waar u samen leuke herinneringen op kunt halen. We staan ook stil bij de herfst, want als ouderen zijn we ook in de herfst van ons leven gekomen. Ervaart u dat uw wereld ook kleiner wordt door de gevolgen van dementie, en zou u er graag eens lekker tussen uit zou willen met uw

mantelzorger? Bezoekt u dan onze middagen eens; u bent samen van harte welkom bij Bienvenue. De middag is van 15.00 tot 17.00 uur in het Katwijks Museum. U hoeft zich niet op te geven, u kunt vrij inlopen. De organisatie van de Bienvenuemiddagen is in handen van Stichting Welzijn Ouderen KRV, in samenwerking met GGZ, Topaz, WWZ Marienstate-Valent, DSV, Alzheimer Nederland. Indien u meer informatie wilt over Bienvenue, dan kunt u contact opnemen met Stichting Welzijn Ouderen KRV, tel. 4016347.


22 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 13 OKTOBER 2011

Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Genoemde technologieën zijn niet altijd standaard, vraag uw Ford dealer naar de beschikbaarheid en voorwaarden.

super aanbieding A+ A B

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 13,9-27,8; liter/100 km: 3,6-7,2; CO2 gr/km: 95-154.

De FIESTA TECHNO LINE. Luistert naar u. Bluetooth® Voice Control.

SSE ENERGIEKLA AAT WASRESULT ULTAAT

DROOGRES

Helpt u met inparkeren. Parkeersensoren achter.

Biedt exclusieve, betaalbare technologie waar u wat aan heeft.

Zorgt voor comfort en gemak. Cruise Control.

BOSCH WAE WASAUTOMAAT

Standaard is de Ford Fiesta al supercompleet. Met

Techno Line X-Pack (op Titanium)

het Techno Line X-Pack maakt u ’m helemáál van nu.

š7kjecWj_iY^Z_cc[dZ[X_dd[dif_[][bš7kjecWj_iY^[W_hYedZ_j_ed_d]

Voor maar 495,- extra heeft u uw eigen Ford Fiesta

š7kjecWj_iY^_diY^Wa[b[dZ[Z_cb_Y^j[dš8bk[jeej^%Le_Y[9edjheb

Techno Line, boordevol technologie waar u wat aan heeft! Zoals automatische airconditioning, Cruise

- Label: A / A / B - Energieverbruik: A-10% (10% zuiniger dan vereist voor enegieklasse A) - Capaciteit: 1-6 kg - Centrifugetoerental (omw./min): 1400 - 600

š9hk_i[9edjhebš;b[ajh_iY^_dabWfXWh[Xk_j[dif_[][biš;b[ajh_iY^[ leehhk_jl[hmWhc_d]šFWha[[hi[dieh[dWY^j[hšHWZ_e%YZ#if[b[hc[j 7KN#WWdibk_j_d]c[j]heejckbj_\kdYj_ed[[biY^[hcšH[][di[dieh

Control, Bluetooth / Voice Control en nog veel meer.

šKI8#WWdibk_j_d]c[jYedd[Yj_l_joceZkb[leehX[Z_[d_d]

Bekijk ’m nú bij de Ford dealer!

_FeZ%CF)#if[b[h%KI8#ij_Ya

van 1.600,- voor

495,-

U rijdt de Fiesta al vanaf 10.495,-.

Haarlem Eysinkweg 71, Telefoon 023 - 553 16 66 Lisse Meer en Duin 72a, Tel. 0252 - 46 69 00 Noordwijk Keyserswey 1, Tel. 071 - 364 10 10 Off. service-dealer: Autobedrijf J. Noort & Zn., Katwijkerweg 1d, Rijnsburg. tel. 071 - 402 18 10

PRIJS: Nu € 399,-*

Burgersdijkstraat 7 • 2225 AT Katwijk • Tel. 071 40 10 470 • Fax: 071 40 10 004 Internet: www.vroegindeweij-advocaten.nl

Voorstraat 31 - 33 2225 EL Katwijk ZH Telefoon (071) 401 64 22 www.peursum.nl B

Arbeidsrecht Ondernemersrecht Burenrecht Milieurecht Bestuursrecht Personenrecht Strafrecht

*Vraag naar de voorwaarden.

Huurrecht Beslagrecht Familierecht Bemiddeling Incasso’s Aansprakelijkheidsrecht Andere juridische zaken

Inloopspreekuur (zonder afspraak) Elke maandagavond van 19.00 tot 20.30 uur Eerste half uur gratis juridisch advies

PRINCESTRAAT 31 - KATWIJK TEL: 071-40 71 491 WWW.BEACHBOETIEK.NL

VRIJDAG 14 OKTOBER 9.00-18.00 uur

FRANSE DAG BIJ BEACH BOETIEK Deze dag staat in het teken van onze Franse merken: 2026 | Deca | Mado | 3322 | Aventures des Toiles

Wij zullen vandaag zelf onze Franse mode showen. Komt u gezellig bij ons kijken vrijdag? De koffie en het Franse lekkers staan voor u klaar!!

FRANSE DAG

BEACH BOETIEK

Mr. W.J. Vroegindeweij Mr. P.J.W. de Water Mr. G.G. Zwaal Mr. G. van der Meij

-

afslanken met het sanaslank eiwitdieet verlies 5 tot 10 kilo per maand geen jojo effect medisch onderbouwd afwisselend, meer dan 140 verschillende smaken geen verlies van spiermassa, u verliest alleen vet

Beautycentre Cocoon is sanaslankshop en heeft de producten op voorraad. Bij afname van producten is het wekelijkse weegmoment en begeleiding GRATIS! BLEKERSTRAAT 26 | 2222 AN KATWIJK | T 071 402 36 15 WWW.BEAUTYCENTRECOCOON.NL OPENINGSTIJDEN: MA. T/M VRIJ. VAN 9.0021.00 UUR


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 13 OKTOBER 2011 • 23

Zonovergoten actiedag Willem van Veenschool

Meerlandenfonds voor goede doelen en (sport) verenigingen

Wie had ooit kunnen denken dat op zaterdag 1 oktober de zomer weer even terug was op volle sterkte? Het kon niet mooier zijn voor het feest voor het schoolplein op de Willem van Veenschool in gezellig Katwijk aan den Rijn.

Afvalstoffenverwerker De Meerlanden heeft opnieuw de inschrijving voor het Meerlandenfonds geopend. ’Ook dit jaar willen wij via goede doelen en verenigingen iets doen voor de inwoners van de gemeenten waar wij zorgen voor een schone en duurzame leef- en werkomgeving’, aldus Ger de Jong, directeur van De Meerlanden.’Zo brengen wij nog meer Energie in de Buurt’.

Vitaal & gezond zwanger Sinds juni 2005 is het Samenwerkingsverband van Therapeuten in Duin- en Bollenstreek in de complementaire geneeskunde actief. www.geneesgids.nl. Deze groep van erkende en HBO geschoolde therapeuten zijn allen aangesloten bij vakverenigingen zodat veel verzekeringen (deels) de consulten en de preventieve Fit en Flexibel trainingen vergoeden. Omdat veel mensen graag meer willen weten over deze complementaire therapieen schrijft iedere maand een andere therapeut van het samenwerkingsverband een artikel. Deze maand: Vitaal & gezond zwanger.

Workshops uiterlijke verzorging voor kankerpatiënten. Dat is de wens die door oncologieverpleegkundigen van Rijnland Ziekenhuis werd ingediend bij het Rabobank Wensenfonds. Onlangs werd die wens gehonoreerd met een cheque van € 5.000. Kanker en de behandeling hiervan heeft, zoals veel mensen weten, vaak gevolgen voor het uiterlijk. Hoewel het vaak om een tijdelijke verandering gaat, is de impact groot voor degene die het overkomt. Extra aandacht en zorg voor dit veranderende uiterlijk kan veel voor iemand betekenen. Rijnland Ziekenhuis wil daarom aan patiënten de workshops van de Stichting Look Good... Feel Better aanbieden. Tijdens deze workshops krijgen deelnemers in een ontspannen sfeer professionele adviezen over huid- en haarverzorging. Rijnland Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis in de Leidse regio dat deze workshops gaat aanbieden. Dankzij de cheque van het Wensenfonds kunnen jaarlijks zo’n achtenveertig personen deelnemen.

Hoewel het deze dag natuurlijk ging om geld bij elkaar te brengen voor nieuwe speeltoestellen, was iedereen het er over eens dat het vooral heel erg leuk was om zo’n mooie dag samen te beleven. En de opbrengst mag er zijn; ruim € 11.000 is bijgeschreven op de bankrekening. Dit bedrag wordt nog eens verhoogd met een gulle gift van € 10.000 voor de aanschaf van het

die gaat ’logeren op het strand’ bij strandpaviljoen Het Wantveld. Denise Guyt ging naar huis met een splinternieuwe fiets van Bike Totaal Luyten. Ook één van de zes rondvluchten boven Katwijk kon direct worden verzilverd. De lijsten met winnende lotnummers zijn gepubliceerd op www.willemvanveen.nl , zodat iedereen ook nu nog kan nakijken of ze in het bezit zijn van een prijswinnend lot.

speelschip ’Ark van Noach’, een bijdrage van € 2.000 van het Rabobank Coöperatiefonds en een bijdrage van de ouderraad van € 2.500. Dank aan een ieder die aan deze dag, groot of klein, heeft bijgedragen. Binnenkort wordt een begin gemaakt met de herinrichting van het schoolplein van de Willem van Veenschool.

Defibrillator op Dunavie-kantoren Woningcorporatie Dunavie beschikt in haar beide kantoorpanden over een AED. Steeds meer mensen met een acuut hartritmestoornis overleven dankzij een elektronische defibrillator, die het hart een stroomstoot geeft om weer een normaal hartritme te krijgen. De AED hangt in de ontvangsthal op beide locaties en is herkenbaar aan de gele box. Een Automatische Externe Defibrillator (afgekort met AED) is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een circulatiestilstand, waardoor op een geautomatiseerde manier een elektrische schok wordt toegediend, met als doel het hart weer regelmatig te laten kloppen. Hiermee kunnen levens gered worden.

FOTO: PR.

Workshops voor kankerpatiënten Rijnland Ziekenhuis

Wie uitgesnuffeld was op de rommelmarkt kwam vanzelf terecht bij de koffie met door ouders gebakken taart en koek voor een zacht prijsje. Voor de lekkere trek was er nog veel meer: poffertjes, popcorn, suikerspin, verse haring, broodje kroket of frikadel, te veel om op te noemen. Door omwonende ouders werden snel parasols gehaald, om voor wat schaduw te zorgen op het buitenterras, want de zon was overweldigend. Ook het schaduwdoek boven de buitenklas bood verkoeling. Een mooi plekje voor de limonadekabouter, waar kinderen zelf een bekertje limonade konden tappen. De bloemenliefhebber kon zijn of haar slag slaan bij de kraam met verse bloemen van De Mooy, en een enorme keus aan bloembollen en vaste plantjes. In school was ook nog van alles te koop, waaronder werk dat door de kinderen zelf was gemaakt. Voor de kinderen zelf was er een enorm springkussen in de vorm van de Ark van Noach. Er was ook een kleine kinderboerderij waar de kinderen even konden knuffelen met kippen en geiten en een lief konijntje of een ritje maken op een pony. Wie liever zelf de beest uithing kon zich laten schminken als tijger of ander beest, maar prinsessen lieten hun haren vlechten en nagels lakken in de beauty salon in groep 3. DC-dance gaf dansdemonstraties en nodigde een ieder uit om mee te doen. Vanaf 12.00 uur werden de winnende lotnummers bekend gemaakt van de vooraf gehouden loterij. De winnende loten waren onder deskundig notarieel toezicht (kosteloos) getrokken door mr. Rueb van notariskantoor Verhees. Elk half uur was er weer een bekendmaking en stonden de mensen met de loten in de hand om te zien of zij in de prijzen waren gevallen. De familie Twigt was de gelukkige

FOTO: PR.

De actiedag voor het schoolplein was één groot feest. Niet alleen het zonnetje liet zich van zijn beste kant zien, ook leerkrachten, hulpouders en bezoekers maakten er een groot feest van. De dag startte om 11.00 uur met een kinderverkoopmarkt op het grote plein . Kleedjes vol verzamelde spulletjes die wat op moesten brengen voor nieuwe speeltoestellen op het schoolplein werden bemand door kinderen uit de groepen 5 t/m 8 en druk bezocht door ouders, grootouders, familie en vrienden van leerlingen van de Willem van Veenschool. De sfeer was extra feestelijk dankzij een oerHollands draaiorgel bij de ingang van het schoolplein. Het draaiorgel was aangeboden door een ouder van leerlingen.

Leden en vrijwilligers van goede doelen of (sport) verenigingen kunnen een project of activiteit aanmelden voor een bijdrage uit het Meerlandenfonds. Voor goede doelen is de maximale bijdrage € 2.500 en voor (sport) verenigingen maximaal € 1.000. Aanmelden kan via het speciale formulier dat te downloaden is op www.meerlanden.nl. Daar kunt u ook terecht voor het reglement met voorwaarden en de statuten van het Meerlandenfonds. Aanvragen voor een bijdrage dienen voor 31 oktober naar De Meerlanden gestuurd te worden. De toekenning of afwijzing is voor 15 november en de uitreiking aan het eind van dit jaar.

Oranjeschool sponsort Operatie Mobilisatie De kinderen van de Oranjeschool hebben een sponsortocht gehouden voor Operatie Mobilisatie en dan in het bijzonder voor de familie Van Bloois die kortgeleden is uitgezonden door de Bethelwijk van de hervormde gemeente te Katwijk aan Zee. De groepen 3 en 4 hebben rondjes gefietst om het plantsoen van het Abeelplein, groep 5 en enkele leerlingen van groep 4 heeft hardgelopen. De familie Van Bloois is werkzaam op de Logos Hope, het schip van

De AED is een belangrijk apparaat, maar vervangt niet de reanimatie. Hartmassage en mond-opmondbeademing blijven altijd de eerste stappen bij de hulpverlening. Op beide locaties van Dunavie zijn bedrijfshulpverleners aanwezig die de AED kunnen bedienen en kunnen reanimeren.

Operatie Mobilisatie met als doel het verspreiden van christelijke lectuur, het bieden van praktische hulp, samenwerken met locale gemeenten en ontmoeting met de bezoekers van het schip. In contact met vele duizenden bezoekers vertellen bemanningsleden over het levensreddende evangelie van Jezus Christus. De kinderen hebben zich geweldig ingezet en € 2750,71 bij elkaar gesponsord om dit mooie werk mogelijk te maken.

FOTO: PR.

Gevulde schoenendoos maakt het verschil Asielhond

Streek-Dierentehuis Stevenshage, Kenauweg 1, Leiden, 0900-2020898 (30cpm). Openingstijden: maandag-zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur.

FOTO: PR.

Lennox Een, twee, drie, vier…. Je kan zo al zijn botjes tellen. Dit magere mannetje draagt de naam Lennox en is een Bullmastiff reu van ongeveer 4 jaar oud. Er is afstand van hem gedaan, omdat de eigenaar niet in staat was om deze jongen de juiste verzorging te bieden. Helaas hebben wij niet veel informatie gekregen van de vorige eigenaar en moeten het dus voornamelijk hebben van wat wij hier van hem zien. Lennox is een vriendelijke jongen die gek is op aandacht, hoe gekker je tegen hem doet, hoe harder Lennox gaat kwispelen. Mensen vindt deze jongen geweldig en ook kinderen zijn vrienden van hem. Al plaatsen wij hem niet bij kleine kinderen, omdat meneer ze in een lompe bui zo omver loopt. Met andere honden is Lennox wisselend. We zoeken voor hem iemand die sterk in zijn schoenen staat, een liefhebber van het ras is, niet bang is voor wat kwijl en deze grote jongen een gouden mandje wil bieden. Wie heeft er wel zin in een potje sporten met onze spierbal?

Complementaire Geneeskunde

Noordwijkse donatie voor Katwijkse brandweerwagen Rotaryclub Noordwijk en Omstreken heeft € 1.500,- gedoneerd voor de restauratie van een Katwijkse brandweerauto. Voorzitter Cor van den Bos (links) overhandigt de symbolische cheque aan (v.l.n.r.)

Fiscale column Verhees NoVan der Geer &tarissen Partners Het lijkt of er bijna geen huizen meer worden verkocht, zeker niet aan starters. Er zijn starters die tóch een huis kunnen kopen ondanks dat de hypotheekregels strenger zijn geworden. Met hulp van de verlaagde overdrachtsbelasting en financiële ondersteuning van de ouders.

Harm van der Weijden, Wim van der Bent, Arie van Duin en Wim Kuyt van de Stichting Historisch Brandweermaterieel Katwijk. Op de achtergrond de te restaureren DAF-brandweerauto. Starters kunnen profiteren van de verlaagde overdrachtsbelasting waardoor het minder geld kost om een huis te kopen. Daarnaast zijn ouders nodig die in staat en bereid zijn financieel bij te dragen. Hierdoor lukt het dan toch bij de bank een hypotheek krijgen.

Heeft u pas nieuwe schoenen gekocht? Wilt u meedoen aan de actie Schoenendoos? In oktober en november worden weer volop lege schoenendozen verzameld, versierd en gevuld in Katwijk en omstreken! De Actie4Kids organiseert al jarenlang een grootscheepse schoenendozen inzamelactie. Ook de Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee doet dit jaar opnieuw mee.

Versier en vul

’Samen delen’ is het gezamenlijke motto. Met een schoenendoos laten we zien aan kinderen in weeshuizen, vluchtelingenkampen en sloppenwijken dat wij aan hen hebben gedacht. Iedereen, jong en oud, kan aan deze actie deelnemen. Met het vullen van een schoenendoos staan we even stil even stil bij kinderen die in moeilijke omstandigheden leven.

Wilt u op het deksel van de doos aangeven of het voor een meisje of jongetje bedoeld is en voor welke leeftijd? Tot en met maandag 31 oktober kunt u dan de doos in zowel de Vredes- als Triumfatorkerk inleveren. Of tot en met donderdag 10 november op de Groen van Prinstererweg 17 of Branding 17. Niet verplicht maar wel nodig: een bijdrage voor de transportkosten 5 euro per doos. U kunt dit in een envelopje op de doos plakken.

vrij schenken van een geldbedrag aan een kind geldt een aantal voorwaarden. Een van de voorwaarden is dat de schenking moet worden vastgelegd bij de notaris. Ouders kunnen ook kiezen voor de combinatie van schenken en geld lenen aan hun kind. Dat levert vaak extra voordeel op. Verhees Notarissen

Toch een eerste eigen huis Belastingvoordeel tot 1 juli 2012 De verlaagde overdrachtsbelasting geldt bij het kopen van een huis tot 1 juli 2012. Voor extra belastingvoordeel kunnen ouders hun kinderen een geldbedrag schenken en/of uitlenen. Voor het belasting-

adviseert ouders en kind voordat zij op huizenjacht gaan, hierover. Zo weet het kind precies wat hij/zij te besteden heeft. Anne lukte het op deze manier een huis te kopen. Lees haar verhaal op www.netwerknotarissen.nl/verhees.

U maakt het verschil als u een schoenendoos versiert en vult. Nodig hiervoor is een lege schoenendoos. Versier de doos en het deksel of beplak ze met cadeaupapier (doos en deksel graag apart). U kunt de doos vullen met schoolspullen, speelgoed en toiletartikelen. Liever geen snoep, ander eten of oorlogsspeelgoed in de schoenendoos.

8 miljoen In Nederland en België zijn vorig jaar ruim 58.000 schoenendozen opgehaald en uitgedeeld. Wereldwijd waren dit bijna 8 miljoen dozen. Ook dit jaar stuurt de organisatie Actie4kids de dozen naar Afrika en Oost-Europa. Doe mee en maak andere kinderen blij met een prachtige cadeau. Folders met de benodigde informatie liggen klaar vanaf 10 oktober in de Vredeskerk en Triumfatorkerk. Of vraag het aan via het telefoonnummer 0541 418061 of via de website www.actie4kids.org. Voor meer informatie over de organisatie van deze actie vanuit de Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee kunt u contact opnemen met Marielle Spiga, tel. 071 4027991 of Marjan Haasnoot, tel. 071 4020798.

Je zwangerschap is een bijzondere en waardevolle periode waarin er veel veranderd. Langzamerhand zie je je lichaam veranderen en kunnen bepaalde klachten ontstaan. Misselijkheid is daarvan een van de bekendste. Gelukkig vaak alleen in de eerste weken. Wat in de Japanse traditie al langer bekend is, wordt ook steeds in de Westerse wereld duidelijk. De rol die voeding heeft op de conceptie en je conditie tijdens de rest van de zwangerschap. Goede voeding voorafgaand aan en tijdens de zwangerschap voedt niet alleen de kleine maar zorgt er ook voor dat je eigen lichaam sterker is na de bevalling. En dat is juist zo belangrijk omdat er dan een grote aanslag wordt gedaan op je reserves. Denk maar aan borstvoeding of gebroken nachten. Behalve voor de vrouw geldt dit natuurlijk ook zeer zeker voor de partner. Volwaardige voeding heeft een positief effect op het sperma, zo blijkt uit onderzoeken. Vanuit de acupressuur zijn er bepaalde punten op het lichaam die een belangrijke rol kunnen vervullen gedurende de zwangerschap. Zo zijn er drukpunten die zwangerschapmisselijkheid sterk kunnen verminderen. Hiervoor kun je bijvoorbeeld het onderste deel van de binnenkant van je onderarm arm wrijven. Vaak horen wij van cursisten ’had ik dit maar eerder geweten!’. Door de hoge snelheid van de huidige maatschappij nemen velen van ons niet meer de tijd om eens goed uit te ademen. We zijn eigenlijk vooral bezig met het opnemen van nog meer

informatie. Uitademen betekent ook ruimte maken. Juist in de zwangerschap is dit belangrijk. Het geeft allereerst veel rust, maar het ontspant ook je middenrif waardoor klachten als maagzuur kunnen verminderen. Ook neemt de strakheid in je buik af als je deze regelmatig masseert. Omdat wij het leuk vinden om deze tips en suggesties met je te delen zijn we in Noordwijkerhout op vrijdagochtend begonnen met een zwangerschapsgroep. De resultaten van de oefeningen zijn breed. Allereerst geeft het je de broodnodige rust en ruimte zowel fysiek als geestelijk. Daarnaast voel je je energieker en ongemakken zoals misselijkheid kunnen verminderen of worden voorkomen. Verder kan je nachtrust verbeteren en kunnen de oefeningen helpen bij een soepelere bevalling. Ook krijgt je tips om bijvoorbeeld de stijve schouders die je reeds had voor de zwangerschap te leren ontspannen. Wil je een keer meedoen? Je bent van harte welkom. Meer informatie op www.vitaalengezondleven.nl. Wij geven ook zwangerschapsbegeleiding voor ontspanning en zwangerschapsklachten door middel van Shiatsu en voetreflex. De behandelingen worden veelal (deels) vergoed door de zorgverzekeraars. Meer informatie www.vitaalengezondleven.nl ~ Cora Mienis, tel. 06-4390022. Aangesloten bij het Samenwerkingsverband Therapeuten Complementaire Geneeskunde, Duin- en Bollenstreek. www.geneesgids.nl.

GGD en Z&Z gaan overgewicht bij schoolgaande kinderen te lijf Op diverse basisscholen in Katwijk is het project ’Voeding en Weerbaarheid’ van start gegaan. De activiteiten van dit project hebben als doel de sociale vaardigheden van leerlingen op het gebied van zelfbeeld en weerbaarheid te vergroten en hiermee ongezond gedrag, in dit geval ongezond eetgedrag, te voorkomen. ’Voeding en Weerbaarheid’ omvat een klassikaal aanbod en is daarmee een aanvulling op de reguliere activiteiten van de GGD Hollands Midden op scholen. De projecten die op dit moment worden aangeboden richten zich vooral op kinderen die (al) overgewicht hebben. ’Voeding en Weerbaarheid’ onderscheidt zich door alle kinderen van de groepen 6, 7 en/of 8, ongeacht gewicht, actief laten deelnemen. Als start van het project wordt de

ouders van elke school een informatieavond aangeboden omtrent onder andere weerbaarheid en voeding, gevolgd door de training zelf. De training krijgt een vervolg in de vorm van een aantrekkelijk huiswerkpakket. De opdrachten die de kinderen meer naar huis krijgen zijn bedoeld om ouders te betrekken bij het onderwerp en om het onderwerp in het gezin bespreekbaar te maken. Het project is onderdeel van een weerbaarheidsontwikkeling op de gezondheidsgebieden voeding, relaties en seksualiteit en genotmiddelen voor kinderen van de bovenbouw. De lessen worden gegeven door een, vanuit de GGD aangestelde, trainer van bureau Hoe?Zo! advies & training. Het project bestaat onder meer uit een informatieavond voor ouders en lessen en een huiswerkpakket voor de leerlingen.

Cursus voor ouderen

Bewegen zonder moeite Door langdurig verkeerd gebruik van het lichaam kunnen we het ongunstig belasten en daarmee overbelasten. Het gaat om gewoontehoudingen die in het leven zijn ontstaan en die onbewust in stand worden gehouden. Deze houdingen gaan gepaard met spanningen die in het dagelijks bewegen terugkeren. Bij acute overbelasting (verkeerd tillen, bukken, reiken) ontstaan hierdoor klachten.

De cursus bestaat uit een mix van oefeningen, praktijkopdrachten en voorlichting. De onderwerpen die worden behandeld zijn; hoe herken je een goede houding, hoe maak je het bewegen makkelijker, wat is de centrale rol van het bekken en de wervelkolom en; kun je jezelf veranderen? Deze onderwerpen worden op een praktische manier uitgewerkt met bewegingen uit het dagelijks leven.

De gevolgen van langdurig of acuut verkeerd gebruik van het lichaam kunnen ingrijpend zijn. Bekend zijn spanningsklachten in nek en schouders. Spanningsklachten kunnen zich op vele plaatsen in het lichaam voordoen. Vaak gaan ze gepaard met stijfheid in gewrichten en kunnen leiden tot irritatie van weefsels, ontstekingsverschijnselen en artrose. Bij een goed gebruik van het lichaam zijn niet alleen tal van klachten te voorkomen, maar gaan we veel efficiënter met onze energie om. Taken kunnen langer en met meer plezier worden uitgevoerd.

De cursus staat onder deskundige leiding van een therapeut/docent. Het programma bestaat uit vier bijeenkomsten van twee uur, de kosten bedragen € 15,- per persoon, inclusief het uitgebreide cursusboek. Bij voldoende belangstelling wordt de cursus op maandag 7,14,21 en 28 november van 14.00 tot 16.30 uur gegeven in Rijnweide, Rijnweide 17 te Valkenburg. Voor meer informatie en aanmelding kunt u bellen met Stichting Welzijn Ouderen KRV, Schimmelpenninckstraat 10 te Katwijk, tel. 4016347.


24 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 13 OKTOBER 2011

Wedstrijdrooster

Programmaoverzicht van het sportweekend

KBV Grasshoppers

Vrijdagavond (19.00-20.00 uur): In de radio-uitzending aandacht voor de heren waterpolocompetitie bij Z&PC. Ook ruim aandacht voor de streekderby tussen Valken ’68 en Oegstgeest. Te gast zijn o.a. Arie van Duijn (trainer Oegstgeest) en Quick Boys goalie Peter Messemaker.

Vrijdag 14 oktober 20.45 Grasshoppers DU20 1 Celeritas-Donar 1 Zaterdag 15 oktober 18.00 Grasshoppers DU20 2 - SV Argon 1 18.00 Grasshoppers DS 5 Lokomotief 2 20.15 Grasshoppers HS 1 Habitop/Orca’s 1 Uit 12.45 Crackerjacks 1 - Grasshoppers MU14 1 14.15 Westland Stars 1 Grasshoppers MU16 3 16.15 Westland Stars 1 Grasshoppers MU14 3 18.15 Amazone LR 1 Grasshoppers DS 2 20.45 Eurosped Twente 1 Grasshoppers DS 1

Zaterdagmiddag (14.00-18.00 uur): Naast het actuele sportnieuws zijn er live-radioverslagen van de Topklasse-wedstrijden van Katwijk en Rijnsburgse Boys en de competitieduels van Quick Boys en Valken ’68.

FOTO: PR.

Maandagavond (vanaf 20.45 uur): Een tv-uitzending met een terugblik op het voorbije voetbalweekend en het actuele sportnieuws.

The Flying Stars Europees Kampioen Het Junior Parade Corps van de Katwijkse majorettevereniging The Flying Stars vertrok eind september naar Engeland om mee te doen aan het Europees Kampioenschap majorette te Bath. De groep, bestaande uit zestien meiden, is vorig jaar begonnen aan dit nieuwe onderdeel Parade Corps, een onderdeel waar-

de strijd aan tegen vijf andere landen, die stuk voor stuk een mooie prestatie geleverd hebben. Maar de Katwijkse meiden zorgden daar voor een spetterende show, waarbij ze de supporters kippenvel bezorgden. Dat werd beloond door de gouden beker en nu mogen ze zich Europees Kampioen noemen. Dat

bij je de gehele show moet blijven marcheren. Afgelopen maart is deze groep Nederlands Kampioen geworden en wisten zich daarmee te plaatsen voor de Europese Kampioenschappen, net als het Katwijkse majorettekorps Desiree dat zich op een ander onderdeel plaatste. In Bath gingen The Flying Stars

wordt vanmiddag om 17.00 uur gevierd met een huldiging op het Katwijkse gemeentehuis. Bij deze willen we iedereen bedanken die ons heeft geholpen om deze reis naar Engeland mogelijk te maken. In het bijzonder onze sponsors.

Dinsdag 18 oktober 20.30 Grasshoppers DS 1 CBV Binnenland 1

Kijk voor meer informatie op http://sport.rtvkatwijk.nl

Voetbal

Eindelijk echt

tijd

Wedstrijdprogramma voor zaterdag 15 oktober 2011 Senioren: Katwijk 1 - HHC 1 Sportlust ’46 2 - Katwijk 2 Katwijk 3 - LYRA 2 SVC’08 2 - Katwijk 4 Leiden 2 - Katwijk 5 Katwijk 6 - Loosduinen 2 Katwijk 7 - Rijnsb.Boys 5 Voorschoten’97 7 - Katwijk 8 Quick Boys 9 - Katwijk 9 Katwijk 10 - UDO 2 Katwijk 11 - Foreholte 1 Katwijk 12 - Rijnsb.Boys 9 Noordwijk 12 - Katwijk 13 Katwijk 14 - Lisse 12 Leiden DA1 - Katwijk DA1

Word ook buddy ! www.buddynetwerk.nl of bel 070-3649500

Nieuwe outfit voor Katwijk B2

Valken’68 boekt tweede overwinning Valken’68 won afgelopen zaterdag met 0-2 tegen MVV’27 door in de slotfase van de wedstrijd toe te slaan door de topscorer van Valken’68 Artan Recica. Door de winst steeg de ploeg van trainer/ coach Andries Wendt naar de zevende plaats in de stand. Zaterdag is de derby tegen Oegstgeest dat de eerste zege boekte tegen RAS, door met 4-2 te winnen. Aangezien de koploper Zevenhoven met 2-0 onderuit ging tegen SVC’08 is de spanning weer terug in de competitie van de tweede klasse C. Door Daan Noteboom

Valken’68 startte sterk in de begin fase van de wedstrijd, binnen drie minuten spelen kreeg Ronald Kuijt een goede mogelijkheid om de bezoekers op voorsprong te zetten helaas was zijn schot niet krachtig genoeg en kon de doelman van MVV’27 Koen Herlaar redding brengen. De tweede kans was voor de andere Kuijt, na een goed genomen vrije trap van Roel Heemskerk was het Leon Kuijt die een schotje los liet. Ook het slangenmens van Valken’68 William van Voorbergen was dichtbij een treffer, uit de corner van Bas Conradi bracht Koen Herlaar redding door de inzet van William van Voorbergen over de lat te tikken. MVV’27 speler Milano Naarden kreeg twee goede mogelijkheden om te scoren, tot twee keer stuitte hij op de doelman van Valken’68 Erwin van der Nagel. Vlak voor de rust claimde iedereen van Valken’68 een strafschop, Ronald Kuijt werd in het beruchte strafschopgebied duidelijk naar beneden getrokken. Scheidsrechter Bram Augustin uit Haarlem wuifde het voorval weg, door met een hand gebaar door te laten spelen.

De tweede helft Direct na de rust kwam Emiel van der Plas in het veld voor Ronald Kuijt. MVV’27 was zeker in het eerste gedeelte van de tweede helft duidelijk de betere ploeg, het oogde wat sterker. De grootste kans van de wedstrijd was voor MVV’27 om op voorsprong te komen. Eerste redde Erwin van der Nagel in

twee instanties, daarna werd de bal voorlangs geschoten en was er niemand van MVV’27 om de bal in het lege doel te schieten. Dan denkt iedereen dat de thuisclub op een 1-0 voorsprong komt, maar door een duidelijk vlagsignaal van de assistent scheidsrechter van Valken’68 Adri Imthorn wordt het doelpunt van Milano Naarden afgekeurd. Dan valt het doelpunt toch aan de andere kant. Met een sublieme actie zet Artan Recica (77e) verdediger/ aanvoerder Roel Nootenboom in de luren, en laat in tweede instantie Koen Herlaar kansloos. Erwin de Ridder die als rechtsback speelde kwam net tekort voor de 0-2. In de blessuretijd straft Artan Recica een fout van Koen Herlaar af. Hij krulde de bal van de cornervlag in het lege doel, zodoende bepaalde hij de eindstand op 0-2. Opstelling Valken’68: Erwin van der Nagel, Erwin de Ridder, Robin Noort, Roel Heemskerk, Jeroen Haasnoot, Ronald Kuijt (Emiel van der Plas/46e ), William van Voorbergen, Leon Kuijt, Artan Recica, Bas Conradi en Herman Varkevisser (Herman Binnendijk/70e).

Supportersavond op De Krom De Supportersvereniging en het Sfeerteam van de vv Katwijk organiseren gezamenlijk op vrijdagavond 14 oktober een eerste supportersavond in het sponsorhome. Op deze avond zullen Cees Bruinink en Pim Langeveld toelichten hoe een wedstrijd wordt benaderd, wat hun tactiek is, hoe daarop wordt getraind etc. Daarnaast Jordy Zuidam, Michiel van Dam en Bob Koning wat vertellen over hun verleden als prof en hoe zij aankijken tegen het leven als amateur. Voor het aanwezige publiek is er dan ook ruimte om vragen te stellen aan spelers en trainers. Deze avond is exclusief voor leden van de SV en/of Sfeerteam. Per lid mag één introducé worden meegenomen. De deuren van het sponsorhome gaan om 19.00 uur open en om 20.00 uur wordt begonnen met deze gezellige bijeenkomst. Laat even weten of u komt aan Rob van Winsen, Annoeske de Jong, Greet van den Bosch of Nel Imthorn.

FOTO: A. T. DE WINTER

Goudhaantje Artan Recica was met twee goals weer van grote waarde voor Valken 68.

Azorean High roeit in Amsterdam naar een knappe tweede plaats Het was afgelopen zaterdag tijd voor de meest sensationele wedstrijd van het roeiseizoen: de Grachtenrace in Amsterdam. De wedstrijd voert vanaf de IJhaven over de vaarten langs de rand van het centrum en vervolgens door de grachten in het hartje van de hoofdstad.

Vooral de strijd in de grachten is altijd een spektakel. Aanvaringen met andere sloepen, rondvaartboten en bruggen zijn schering en inslag. In dit strijdgewoel konden de heren van Ferox met hun Azorean High een uitstekende tweede plaats behalen. Door bezettingsproblemen kon de sloep maar worden voorzien van zes roeiers. De wedstrijdervaringen met zes roeiers zijn niet erg positief. Twee weken geleden werd bij de Zwarte Waterrace een teleurstellende veertiende plaats bereikt. Zonder zich illusies te maken, maar wel gemotiveerd om er het beste van te maken, werd aan de wedstrijd begonnen. De Azorean startte tegelijk met de Snurk uit Harlingen, de Mercator

uit Rotterdam en de Wolter Huisman uit Urk. Die laatste zou van doorslaggevend belang zijn voor het succes van de Katwijkers. De Urker sloep is licht, snel en voorzien van tien roeiers. Na de start bleek echter dat de Wolter Huisman niet op ons uitliep. De stuurman van de Azorean manoeuvreerde de sloep in het kielzog van de Urkers. Op die manier kon worden meegelift en kostte het de Katwijkers minder kracht om sloep op snelheid te houden. De stuurman van de Wolter Huisman schreeuwde de longen uit zijn lijf, maar de Wolter Huisman kon zich niet los roeien. Af en toe konden ze een klein gaatje slaan, maar in de Azorean werd adequaat gereageerd. De kracht werd opgevoerd en met lange slagen kon het gat telkens worden dicht geroeid. Na ruim een uur roeien zaten de Urkers er helemaal doorheen, er werd geloerd naar een kans om ze in te halen. Ter hoogte van de Nassaukade moest het gebeuren. Daarna ging de wedstrijd voor door de grachten en daar is inhalen onmogelijk. Op commando van de stuurman werd een flinke versnelling ingezet. De inhaal actie verliep volgens plan en er kon meteen afstand worden genomen.

14.30 11.00 12.00 12.00 12.00 14.00 11.45 14.30 14.00 12.00 13.30 11.45 12.30 13.30 12.00

Junioren: Legmeerv. A1 - Katwijk A1 14.00 Katwijk A2 - VVSB A2 10.00 Ter Leede B1 - Katwijk B1 12.30 Rijnvogels B1 - Katwijk B2 10.15 Warmunda B2 - Katwijk B3 12.15 Katwijk B4 - VVSB B6 10.00 RCL C1 - Katwijk C1 10.30 Katwijk C3 - ASC C4 10.00 Kagia D2 - Katwijk D4 10.30 Katwijk D5 - Rijnsb.Boys D7 10.00 Katwijk E6 - Foreholte E12 11.00 DoCoS E7M - Katwijk E8 9.45 Katwijk F3 - Kagia F2 10.00 Katwijk F6 - Quick Boys F9 11.00 Noordwijk F10 - Katwijk F9 10.00

Quick Boys Zaterdag 15 oktober Sportlust ’46 - Quick Boys Barendrecht 2 - Quick Boys 2 Quick Boys 3 - Vitesse D 2 Rijnsb Boys 4 - Quick Boys 4 DWO 2 - Quick Boys 5 Quick Boys 6 - Noordwijk 5 Quick Boys 7 - Noordwijk 6 Quick Boys 8 - SVC ’08 4 Quick Boys 9 - Katwijk 9 Roodenb 4 - Quick Boys 10 VVSB 2 - Quick Boys 11 Quick Boys 13 - Ter Leede 6

In de grachten sloeg het noodlot echter toe. Vlak voor de Azorean versperde een rondvaartboot opeens de doorvaart. Hierdoor moest worden uitgeweken en ramde de sloep een brughoofd. Door de schade die bij de klap ontstond moest een van de roeiers snel een andere plek zoeken. De rondvaartboot volgde vervolgens hetzelfde traject als de roeiers. Inhalen was niet mogelijk en er zat niets anders dan rustig achter de rondvaartboot aan te dobberen in de hoop dat deze snel uit het wedstrijdveld zou verdwijnen. Met lede ogen zagen de Katwijkers de eerder ingehaalde sloepen weer snel dichterbij komen. Nadat er weer vrij baan was werd alles op alles gezet om de verloren tijd goed te maken. Met een tijd van 2 uur 12 minuten en 24 seconden werd de finishlijn gepasseerd. Ondanks het oponthoud in de grachten een uitstekende tijd. Bij de prijsuitreiking bleek de prestatie goed voor een tweede plaats. De eerste plaats was opnieuw voor de Grutte Bear uit Joure.

Volendam B2 - Quick Boys B1 12.00 Foreholte B2 - Quick Boys B2 15.15 Quick Boys B3 - Oegstg. B1 10.00 RCL B3 - Quick Boys B4 12.00 Quick Boys B5 - ASC B4 10.00 Noordwijk B3 - QB B7 10.30 Excelsior M C1 - QB C1 Foreholte C2 - Quick Boys C4 Rijnsb Boys C5 - QB C6 QB C8 - VVSB C6 QB D11M - VVSB D8M Quick Boys D1 - RKDEO D1 Quick Boys E1 - Kagia E1 Kagia E2 - Quick Boys E5 Rijnsb. Boys F11 - QB F12 Katwijk F6 - Quick Boys F9 Nootdorp DA2 - QB DA1 Quick Boys DA2 - RCL DA3 Voorsch. ’97 MB1 - QB MB1 DOSR MB1 - QB MB2 Quick Boys MC1 - RCL MC1

11.00 11.15 8.45 8.30 10.00 10.00 8.30 9.00 10.30 11.00 12.30 14.00 12.30 15.00 10.00

14.30 11.15 14.00 12.00 12.00 12.00 12.00 14.00 14.00 11.30 13.00 14.00

Zaterdag 15 oktober Senioren Rijnvogels 1 - Nootdorp 1 Rijnvogels 2 - Noordwijk 2 Rijnvogels 3 - Valken’68 3 Rijnsb.Boys 6 - Rijnvogels 4 Rijnvogels 5 - RCL 4 Lisse 4 - Rijnvogels 6 Rijnvogels 7 - Lisse 7 Lisse 10 - Rijnvogels 8 Rijnvogels 9 - VVSB 5 Foreholte 2 - Rijnvogels 10 Rijnvogels 11 - Teylingen 2 Katwijk 14 - Rijnvogels 12 VVSB 9 - Rijnvogels 12 Rijnvogels 13 - LSVV’70 3 Leidse Boys 4 - Rijnvogels 14

14.30 11.30 14.30 14.00 14.00 15.00 14.30 15.00 12.15 15.15 14.00 19.00 15.00 16.00 12.15

G-junioren Rijnvogels G1 - LMO G1 Rijnv. G2 - MVV ’27 G1G Rijsoord G1 - Rijnv. G3M Alph. Boys G2 - Rijnv. G4

12.15 12.15 10.30 12.45

Jeugd Rijnvogels A1 - QB A3 10.15 Rijnvogels B1 - Katwijk B2 10.15 Kagia C1 - Rijnvogels C2 9.00 Rijnvogels D3 - Noordwijk D3 8.45 Lisse E2 - Rijnvogels E1 10.00 Abbenes F1 - Rijnvogels F6 11.15 Dames RCL DA2 - Rijnvogels DA1 12.00 Nootdorp DA1 - Rijnv.s DA2 14.30 Rijnv. DA3 - Wassenaar DA1 16.00 Rijnv. DA4 - Aarlanderv. DA1 10.15 Ter Leede MA1 - Rijnv. MA1 10.30 Rijnv. MA2 - Full Speed MA1 12.15 Rijnv. MB1 - Ter Leede MB1 9.30 Rijnvogels MC1 - VVSB MC1 8.45 Rijnvogels MC2 - ONA MC1 9.30

Waterpolo Z&PC Katwijk Zaterdag 15 oktober Thuis: 17.15 Dames 1 - HZ Zian 2 (beker) 18.15 Heren 3 - De Vliet 1 (beker) 19.15 Heren 2 - DSZ 1 20.00 Heren 1 - De Ham 2

Badmintonners Katwijk sprokkelen punten bijeen Het derde team van KBC had afgelopen week een zwaar programma. Eerst op zondag een uitwedstrijd tegen Hillegom en een dag later een dorpsderby tegen Valkenburg. Verre van ideaal natuurlijk, maar voor de bond zijn zondag en de aansluitende maandag speeldagen in twee verschillende speelweken. Geen tijd voor herstel dus.

Wil je meer weten over het sloeproeien of een keer langskomen om het te proberen? Kijk dan op de website www.rvferox.nl voor meer informatie.

FOTO: PR.

FOTO: PR.

Dat er nog steeds geïnteresseerde bedrijven zijn die de voetbalsport een warm hart toedragen en daarbij ook de jeugd niet vergeten, blijkt ook nu weer. BeMeCo Installatietechniek steekt Katwijk B2 in een geheel nieuwe outfit. Namens de trotse spelers, begeleiders en vv Katwijk wordt BeMeCo bedankt voor hun geste.

16.00 12.00 16.15 12.30 15.00 15.00 12.00 10.15 14.30

FC Rijnvogels

Voetbalvereniging Katwijk

gevonden

Op de foto staand v.l.n.r.: Mirza Karahasanovic, John Kardjani, Bryan Pijpers, Matthias Hoogewoning, Corné van Voorst, Koray Ozdel, Mo Attaf, Dick van Delft, Rick Steenbeek, Gerco van der Bent, Bas Varkevisser. Zittend v.l.n.r.: Erik Haasnoot, Aristot Ndunu, Raafeth Al-Banhar, Robin van der Oever, Ruben Kardjani, Erik van der Plas, Jelle Kuyt.

Quick Boys 15 - VVSB 6 Quick Boys 16 - Leidse B 2 Quick Boys 17 - DoCoS 3 Ter Leede 7 - Quick Boys 18 VVSB 10 - Quick Boys 19 QB A1 - Excelsior R. A1 Quick Boys A2 - Floreant A1 Rijnvogels A1 - QB A3 ASC A3 - Quick Boys A6

Basketbal

Team 3 startte goed met winst in beide dubbelspelen. De punten van het enkelspel werden tussen de teams verdeeld. Met een 4-2 voorsprong werd aan de mixpartijen begonnen. Een prima uitgangspositie, maar bij Hillegom ontbrak het aan medewerking om er een Katwijks feestje van te maken. De tegenstanders knokten zich helemaal terug in de wedstrijd en wisten er nog een gelijkspel (4-4) uit te slepen. Nog nauwelijks hersteld van deze spannende ontmoeting, mocht het team de buren uit Valkenburg welkom heten. Tijdens de dorpsderby’s hangt er altijd een speciaal sfeertje. Het is dan net of er dubbele punten te verdienen zijn. De Valken waren op de beslissende momenten net iets fitter en alerter van de spelers van KBC. Er werd veel strijd geleverd, maar punt voor punt kroop Valken naar een overwinning. Pas bij een achterstand van 0-5 was er een opleving in het scoreverloop via het enkelspel van Agnes Paauw. Gelukkig werd ook één van de afsluitende mixpartijen nog door KBC (in een derde set) gewonnen. Al met al een terechte winst (2-6) voor De Valken, maar KBC3 kijkt nu al uit naar de return. Op vrijdagavond hadden maar liefst drie teams van KBC een uit-

wedstrijd in de regio. Team 1 reisde af naar Sassenheim en wist daar, via drie gewonnen onderdelen door Corina Hoek en de gewonnen single van Martin Mugge, een gelijkspel (4-4) te behalen. Team 4 mocht helemaal naar Zevenhuizen. Gelukkig kon er worden beschikt over 2 banen, waardoor het geen nachtwerk werd. Er werden enkele bloedstollende partijen gespeeld. Leen van der Luijt wist zijn single in de verlening van de derde set (25-27!) te winnen. Er gingen nog drie spannende driesetters naar Katwijk. Dat opgeteld bij de gewonnen single van Liesbeth van Duijn betekende dat met een 3-5 winst de terugreis naar Katwijk werd ingezet. Tot slot team 5 dat bij het Voorburgse MCC94 op bezoek ging. De thuisploeg was duidelijk een maatje te groot voor de Katwijkse nieuwkomers in de competitie. Lichtpuntjes op deze avond waren de gewonnen enkelspelen van de twee dames Renate Schaap en Jolanda van Beelen. De dames zorgden zo dat er toch nog twee punten mee naar huis werden genomen (6-2).

Team 3 met (v.l.n.r.) Cor Knetsch, Caroline Kasius, Piet Ouwehand, Hilde de Mooij, Agnes Paauw en Jaap van Duijvenboden.


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 13 OKTOBER 2011 • 25

KDC damnieuws

Arend van Beelen niet te stoppen In de interne competitie van KDC is Arend van Beelen tot nog toe ongeslagen. Zelfs in de rumoerige kleine zaal van ’t Zandgat, waar Arend naar eigen zeggen altijd verliest, wist Arend moeiteloos de zege binnen te halen.

FOTO: HANS VAN DUIJN

John Bruin had het direct al moeilijk tegen Arend. John kreeg geen grip op het spel van Arend en dreigde een schijf te verliezen, maar Arend speelde het niet helemaal goed uit, waardoor het schijf nog net gered kon worden. Positioneel stond John echter niet goed, waardoor Arend de winst langzaam naar zich toe kon trekken. In het eindspel had John geen goed verweer meer, waardoor Arend de partij af kon maken.

Gino Lauwers aan de bal omringd door een aantal Huizenaren.

Quick Boys nog steeds puntloos op Nieuw Zuid Na een hectische week op Nieuw Zuid werd er zelden zo gesnakt naar een overwinning van Quick Boys. Tot de rust zag het er nog goed uit voor de blauwwitten, na de rust stelde Huizen orde op zaken en trok alsnog aan het langste eind.

Huizen trok al snel het initiatief naar zich toe. Linkerspits Gilermo Pengel werd veelvuldig gezocht om actie te maken. Door kort dekken van Gino Lauwers wist Quick Boys dit gevaar voorlopig te neutraliseren. Met vroeg storen wist Quick Boys het spel van de tegenstander te ontregelen om vervolgens na een kwartier spelen toch de eerste kans van de wedstrijd te produceren, waarbij Maarten Bak net tekort kwam om een vanaf de rechterflank opgezette actie met een doelpunt af te ronden.

te verdubbelen. Van der Plas miste de koelbloedigheid om de voorsprong te verdubbelen waardoor de ruststand op 1-0 werd bepaald.

In die wedstrijdfase kreeg Quick Boys nog eens de gelegenheid om alsnog op voorsprong te komen, toen Chelton Linger leek te kunnen profiteren van een zeldzaam foutje van doelman Brian Willemse die geen rekening hield met zijn tegenstanders toen hij de bal in het spel terugbracht. Dat buitenkansje was niet aan Linger besteed. Ook Huizen liet zich niet onbetuigd en leek meerdere malen in staat de voorsprong naar zich toe te trekken. Met nog een paar minuten te gaan tot de rust wist Quick Boys het eerste doelpunt in competitieverband van het huidige seizoen te scoren. De Huizen-defensie kon de bal niet wegwerken uit een hoekschop van Maarten Bak. Uiteindelijk kon Robin Faber de bal alsnog langs doelman Brian Willemse over de doellijn werken. Nog was het niet gedaan met de blauwwitte dadendrang. Amper op voorsprong gekomen werd Jaap van der Plas gelegenheid gesteld de voorsprong

Huizen had zich nog niet bij de dreigende nederlaag neergelegd en drong na de rust direct weer aan bij Quick Boys, tot doelkansen kwamen de Huizenaren nog niet. Chelton Linger leek de voorsprong zelfs tot 2-0 te kunnen verhogen, maar doelman Willemse voorkwam erger voor zijn team. Na een kwartier spelen kreeg Huizen alsnog loon naar werken. Uit een aanval kwam de afvallende bal in de voeten van Gilermo Pengel die met een droog schot zijn team weer op gelijke voet bracht met haar tegenstander. Huizen proefde dat er meer dan een gelijkspel te halen zou zijn en plaatste een offensief. Quick Boys stond onder druk maar wist die druk voorlopig nog te pareren. Halverwege de tweede helft kwam Huizen alsnog op voorsprong.

Voor de waterpoloheren van Katwijk stonden afgelopen weekeind twee wedstrijden op het programma. Op vrijdag moest de ploeg uit Katwijk een bekerwedstrijd spelen tegen eersteklasser de Ham 1 uit Wormerveer. De dag daarna speelde Katwijk voor de competitie tegen De Devel 1 uit Zwijndrecht.

Na een overtreding van Niels van Duijn mocht Huizen aan de rand van het strafschopgebied een vrije schop nemen, waaruit Guido de Graaf werd bereikt om Huizen op voorsprong te zetten. Quick Boys werkte hard om hoe dan ook tenminste een punt uit deze wedstrijd te behalen, maar slaagde daar mede door goed werk van doelman Brian Willemse niet meer in. In de extra tijd had invaller Lesley Vlieger in nog veiliger haven moeten brengen, weer bracht doelman Peter Messemaker uitkomst. Het is Quick Boys in de derde thuiswedstrijd van het huidige seizoen weer niet gelukt om de overwinning naar zich toe te trekken. Waar in de wedstrijd tegen Bennekom de beleving ontbrak was in deze wedstrijd sprake van een team dat er veel voor over had eindelijk weer een wedstrijd te winnen. Alle energie die aan de dag werd gelegd was onvoldoende om Huizen een nederlaag te bezorgen.

De wedstrijden werden volgens een afvalsysteem gespeeld. Na drie gezellige zonnige dagen, waarin ongeveer honderd wedstrijden zijn gespeeld, kon de volgende eindstand worden opgemaakt.

FOTO: PR.

Anderson Heemskerk, koning van de lange wedstrijden.

Monsterpartijen in jeugdcompetitie tafeltennis Met het afronden van speelweek 5 is de najaarscompetitie 2011 voor de jeugd van Tafeltennisvereniging Rijnsoever alweer op de helft. En deze week was de week van de monsterpartijen. Zowel de spelers van team 1 als die van team 3 maakten er lange spannende partijen van. Opnieuw was er een koning van de lange wedstrijden: Anderson Heemskerk. Het eerste jeugdteam had het in de tweede klasse behoorlijk moeilijk tegen het snelle, gedurfde spel van het Delftse DHC 2. Alle zeilen moesten bijgezet worden om de controle op de rallies te houden. Dat lukte Laurens Meerkerk en Joanne Treurniet behoorlijk goed. Zij wonnen elk twee partijen. Eline Brussee zit even iets minder in haar spel. Ze maakt net iets te veel fouten en dat kostte haar twee partijen die beide pas ver in de vijfde game verloren gingen; ze bleef op een winstpartij steken. Het dubbelspel ging jammerlijk met 9-11 in de vijfde game verloren en daardoor kwam de eindstand op 5-5. Helaas voor Rijnsoever, want met een 6-4 had team 1 de rode lantaarn aan DHC overgedaan. Toch: de wedstrijden waren zeer aantrekkelijk. De spelers waren aan elkaar gewaagd, er waren genoeg dramatische momenten en de tegenstander verdiende de punten net zo goed. FOTO: PR.

Gespeeld werd er in vijf leeftijdscategorieën: t/m 8, t/m 10, t/m 12, t/m 14 en t/m 17 jaar. De deelnemende tennisverenigingen waren Rijnkanters, Zee en Duin, MVKV, VTV Valkenburg en KLTV. Een en ander resulteerde het record aantal deelnemers van maar liefst, 125 jeugdspelers die zich ingeschreven voor één of meer onderdelen. Ondanks het slechte weer was het alle dagen gezellig druk, hiervoor zorgende de spelers maar ook, nieuwsgierige ouders, familie, trainers en jeugdcommissies van de vereniginningen die elk hun favorieten kwamen aanmoedigen. Zij werden getrakteerd op mooie sportievere en spannende tenniswedstrijden. Tussen de wedstrijden door vermaakten de kinderen zich prima met het luchtkussen dat continue aan stond. Voor eten was natuurlijk ook gezorgd, op de vrijdag patat met wat lekkers, zaterdag traditie getrouw een lekker gebakken visje, en zondag diverse boordjes en natuurlijk ijs en het hele weekend lekker vers gesneden fruit.

Finalisten ME t/m 8:1. Julia Ouwehand KLTV; 2. Isa Parlevliet KLTV. JE t/m 8: 1. Pieter Groen KLTV; 2. Gabriel Delgado KLTV. ME t/m 10: 1. Demi Mol KLTV; 2. Nienke Keijser KLTV. MD t/m 10: 1. Nienke Keijser/Demi Mol KLTV; 2. Sara Dijkland/Linda Meijer Z&D. JE t/m 10: 1. Bart van Duijn Z&D; 2. Jasper Groen KLTV. JD t/m 10: 1. Wessel de Boer/Bart Remmelzwaal Z&D; 2. Wouter de Beste/Matthujs Heeringa KLTV. ME t/m 12: 1. Renee van Beele KLTV; 2. Denise van Beelen Z&D. MD t/m 12: 1. Renee van Beele/Marielle van der Wilk KLTV; 2. Jasmijn Groen/Amy Vlieland KLTV. JE t/m 12: 1. Lars Schaap Z&D; 2. Fabio Korndorffer KLTV. JD t/m 12: 1. Jasper Groen/Jesse Heeringa KLTV; 2. Sam van der Eijkel/Aron van Rijn Z&D. ME t/m 14: 1. Laura Ket Z&D 2. Rosa de Wit KLTV. MD t/m 14: 1. Rosa de Wit/Hannah Schaap KLTV; 2. Laura Ket/ Anouk Lugthart Z&D. JE t/m 14: 1. Max Polak KLTV 2. Rick van Duijn Z&D. ME t/m 17: 1. Berit Rezelman KLTV; 2. Naomi Korndorffer KLTV. MD t/m 17: 1. Floor van Rooijen/ Naomi Korndorffer KLTV; 2. Hanna van Rijn/Michelle van der Speijk Z&D. JE t/m 17: 1. Cees Vooijs KLTV; 2. Max Verdoes KLTV. JD t/m 17: 1. Max Verdoes/Karst Hagendorn KLTV; 2. Joep van der Horst/Pieter Verbeek KLTV. Alle winnaars van harte gefeliciteerd met jullie prijs. Tennisvereniging KLTV heeft de meeste winnende partijen op haar naam geschreven.

Megapartijen Team 3 deelde de punten met

Martin Visser opende zeer sterk tegen Paul Bremmer, maar wist zijn goede spel niet tot het einde vol te houden. Na een grote afruil moest Martin zijn stand opnieuw opbouwen, maar Paul trok de partij steeds meer naar zich toe. Paul wist vervolgens in het eindspel de wedstrijd in zijn voordeel te beslissen.

Martijn van der Plas speelde een mooie partij tegen Gé Berbee, maar zag geen kans zijn goede spel te belonen met een punt. Naarmate de wedstrijd vorderde wist Gé zijn tegenstander zodanig onder druk te zetten, dat het uitliep in een fiasco voor Martijn. Martijn zag geen uitweg meer en liep ook nog in een zetje, waardoor Gé de wedstrijd toch nog won. Cornelis Vooys ging het al niet veel beter af tegen Kees Plug. Kees strafte de foutjes van zijn tegenstander genadeloos af en liet zich niet van de winst afhouden. Pieter van Baalen en Jack van der Plas hadden tussen hun uitvoerige gesprekken door ook nog tijd voor een dampartijtje. Jack kon deze zaken duidelijk beter combineren dan zijn tegenstander, want Pieter zag geen kans om een punt uit het vuur te slepen. Ook interesse in deze mooie sport en gezellige vereniging? Kom eens langs of surf naar www.damclubkdc.nl. De jeugd traint van 18.45 tot 20.00 uur op woensdag en de volwassenen spelen om 19.45 uur in wijkgebouw ’t Zandgat, E.A. Borgerstraat 58, Katwijk.

Winst en verlies voor waterpoloheren Katwijk

KLTV heeft beste tennisjeugd De jeugdcommissie van de tennisvereniging KLTV heeft voor de vijfde keer afgelopen weekend het tennistoernooi voor de Katwijkse tennisjeugd georganiseerd. Op het tennispark van de KLTV werd er door de beste jeugdtennissers van de verschillende tennisverenigingen uit Katwijk gestreden om de kampioenstitel van Katwijk.

Jan Schijff draait nog niet lekker in de interne competitie. Jan leek een makkelijke avond te krijgen, toen Arjan Varkevisser al gauw een schijf verloor. Arjan kwam echter sterk terug en wist met een sterke formatie op de rechterflank Jan zo-

danig onder druk te zetten, dat Jan zijn voorsprong niet kon uitbuiten. Arjan kwam in het eindspel precies goed uit, waardoor Jan geen kans meer zag de partij te winnen. Rick de Jong leek tegen Arie Dubbelaar goede kansen te maken op een remise. Rick speelde een sterke partij en wist Arie’s aanvallen goed te pareren. Arie is echter een sluwe speler en houdt altijd een paar zetjes achter de hand die de winst kunnen forceren. Met een mooie combinatie maakte Arie een eind aan de wedstrijd en liet hij Rick met lege handen achter. Teun de Kluyver had geen mededogen met Alexander Neijenhuis. Teun trok zijn jonge tegenstander mee in zijn razendsnelle spel en zag kans om zijn tegenstander met een aantal prachtige combinaties te verslaan.

Kwiek 1. De tegenstander uit Waddinxveen was een typisch geval van de ’zelf aangeleerde spelletjes’ en die zijn altijd lastig te bestrijden. Vooral de onverwachte ballen en de half-gelukte plaatsing zorgen voor problemen. Anderson Heemskerk knokte zich in zijn typische stijl in megapartijen naar drie overwinningen. Hij troefde daarmee Denise Schrama af, die op twee bleef steken. Denise was helaas vorige week al van haar 100% winstscore geslagen en moest nu dus opnieuw een veer laten. Derde man Robin van der Plas speelde goed, zat telkens ook dicht bij de overwinning, maar speelde net niet constant genoeg om felicitaties in ontvangst te nemen.

In de bekercompetitie werd in de eerste ronde MNC Dordrecht uitgeschakeld. Daardoor speelde Katwijk afgelopen vrijdag een wedstrijd in de tweede ronde tegen eersteklasser de Ham 1 uit Wormerveer. De doelstelling van Katwijk in de bekercompetitie was kijken hoe ver het kon komen en daarnaast een aantal extra wedstrijden spelen tegen sterke teams. Afgelopen vrijdag was dus een goede krachtmeting voor Katwijk om te kijken in hoeverre het mee kon komen met een team uit de eerste klasse. Tot halverwege de wedstrijd ging dit uitstekend. Door goed verdedigend werk en een aantal mooie aanvallen was de stand halverwege de wedstrijd 6-5 voor de Ham. Helaas was Katwijk niet op volle sterkte afgereisd naar Wormerveer en dit was terug te zien in de tweede helft van de wedstrijd. Aanvallend werden de kansen die Katwijk kreeg niet afgemaakt en verdedigend werden er een aantal fouten gemaakt, die dankbaar werden benut door de Ham. Hierdoor won de Ham uiteindelijke met 20-11. Doelpuntenmakers in deze wedstrijd: Maikel Schaap 4, Ferry Spros 2, Rogier de Vries, Tim van de Putte, Wim van Beelen, Hans van Duijn en Leon Kuijt allen 1.

Competitie De dag na de bekerwedstrijd stond de competitiewedstrijd tegen promovendus de Devel 1 uit Zwijndrecht op het programma. Vorig seizoen is deze ploeg kampioen

De wedstrijd begon goed. Al binnen een minuut wist Wim van Beelen uit een break de 1-0 in het doel te schieten. Hierna ging de wedstrijd wat op en neer. Het werd al snel duidelijk dat de Devel een goede ploeg had met een aantal sterke midvoor spelers. Bij Katwijk lag het tempo in de aanval te laag waardoor het moeilijk werd om goede kansen te creëren. Toch kon Katwijk via Maikel Schaap een break uitspelen en even later scoorde Tim van de Putte uit een manmeer situatie. De Devel bleek echter steeds een antwoord te hebben op de doelpunten van Katwijk. Daardoor was de stand na de eerste periode 2-3. De tweede periode startte Katwijk met een manmeer situatie, deze kans werd echter gemist. Niet veel later kreeg Katwijk een herkansing met een nieuwe manmeer situatie deze werd na een goede pass van Maikel Schaap, vanuit de hoek van het veld raak geschoten door Rick van de Putte. Na nog een mooi doelpunt van Rick had Katwijk een marge van 3 doelpunten opgebouwd. Hierna zakte Katwijk wat in. Het tempo in de aanvallen ging weer omlaag en in de verdediging gaf het teveel ruimte weg. Hierdoor wist de Devel door drie doelpunten oprij de stand gelijk te trekken. In de laatste minuut van de tweede periode wist Leon Kuijt na wederom een pass van Maikel Schaap een manmeer situatie af te ronden waardoor Katwijk halverwege de wedstrijd met 6-5 voor stond. Om de wedstrijd te winnen moest Katwijk met meer inzet gaan spelen

om zo meer doelpunten te kunnen maken. Aan het begin van de derde periode kon de Devel de stand nog gelijk trekken, maar vervolgens wist Katwijk twee maal te scoren uit een manmeer situatie. Beide doelpunten gemaakt door Mark Kuijt en Tim van de Putte werden uit de tweede lijn gescoord. De Devel kon echter aanhaken door ook te scoren uit een manmeersituatie. Vervolgens hield keeper Joël Vooijs met een aantal goede reddingen zijn doel schoon en kon Katwijk een het einde van de derde periode nog scoren door een goede break van Ferry Spros. Stand na drie periodes 9-7 voor Katwijk. In deze wedstrijd werden er veel doelpunten uit manmeer situaties gescoord door beide ploegen. Zo wist Katwijk aan het begin van de vierde periode twee maal zo’n situatie af te ronden. Eerste scoorde Wim van Beelen via de paal en vervolgens Hans van Duijn met een schot vanuit de tweede lijn. Kort hierop volgende een manmeersituatie van de Devel waaruit ook zij konden scoren. Daarop was het toch weer Katwijk dat wederom via Wim van Beelen uit een manmeer situatie en Hans van Duijn uit een goede break wist te scoren. Het einde van de wedstrijd was vervolgens voor Mark Kuijt. Hij wist tweemaal voor zijn tegenstander te komen en met een lobje de keeper van de tegenstander te verschalken. Eindstand: 10-15 in het voordeel van Katwijk. Katwijk maakte in deze wedstrijd 7 van de 10 manmeer situaties, een prima gemiddelde. Doelpuntenmakers: Wim van Beelen en Mark Kuijt 3, Tim van de Putte, Rick van de Putte en Hans van Duijn 2, Maikel Schaap, Ferry Spros en Leon Kuijt 1. Komende zaterdag speelt Katwijk thuis in zwembad Aquamar om 20.00 uur tegen de Ham 2. Graag tot dan.

Vv Katwijk gaat terecht onderuit in Genemuiden Katwijk is in Genemuiden tegen een terechte 3-1 nederlaag aangelopen. De groenwitten toonden zich effectiever tegen een Katwijk dat wederom de koelbloedigheid miste in de doelmond.

Programma

De Katwijkers kwamen in Genemuiden met vrijwel dezelfde basiself voor de dag als tegen IJsselmeervogels, een week eerder. Elroy Lammers had als enige zijn plekje af moeten staan, Benjamin Martha nam deze in. Rydell Tuinfort, vorige week nog op de bank, was overigens vanwege familieomstandigheden afwezig. Dit elftal zag aanvankelijk Genemuiden het beste van het spel hebben en na tien minuten tot de eerste echte kans komen. Nadat Michiel van Dam weggleed, dat gebeurde vaker zaterdagmiddag, kon Willem Lanjouw ontsnappen. Anne van der Kolk joeg zijn voorzet echter over de goal.

Komende zaterdag 15 oktober ligt de jeugdcompetitie even stil. De senioren spelen echter wel: zowel het landelijke heren- als damesteam spelen om 14.30 uur een thuiswedstrijd in de Van Warmenhovenzaal, Sandtlaan 54 in Katwijk.

In de verder weinig enerverende eerste helft, kwam Katwijk langzamerhand beter in haar spel. Martha leek tot twee keer toe in kansrijke positie te komen, maar toonde zich niet slagvaardig. Tekenend voor de

Het jongste team van Rijnsoever, het vierde team, kwam tegen het niet zo heel sterke De Treffers geen moment in de problemen. In totaal hoefden Ruben van Tilburg, Jasper Klinkenberg en Fleur Freke maar twee games af te staan. Met deze mooie 10-0 overwinning heeft het team ook nog de koppositie in de Pupillen B-klasse ingenomen, een mooi doel om in de tweede competitiehelft te verdedigen!

geworden in de derde klasse en dus gepromoveerd naar de tweede klasse. Het is een jong team met veel potentie. Voorafgaand aan de wedstrijd vertelde coach Alex Sieval tegen zijn team dat er verdedigend moest worden vastgehouden aan het afgesproken zonesysteem, en aanvallend moest eerst de break worden uitgespeeld. Wanneer dit niet zou lukken moest er met een hoge balsnelheid en inzwemmende acties kansen worden gecreëerd.

Katwijkers in het laatste kwartier van de eerste helft. Toen Kreeg Katwijk een echt overwicht en leek de 0-1 in de maak. Albert Flier hield zijn doel echter knap schoon, met reddingen op een bekeken schot en een vrije trap van Jerghinio Sahadewsing. Diezelfde Sahadewsing werd ook door Martin van Eeuwijk nog vrijgespeeld, maar bleek toen te weinig koelbloedig. Net als Donny van Oijen die een inzet - op terugleggen van Martha - hoog over zag gaan, een voorzet van Van Oijen ging maar rakelings voorlangs. Direct na rust was de eerste kans voor de Katwijkers. Van Eeuwijk tikte door op Jordy Zuidam, die vanaf de achterlijn Van Oijen in de doelmond vond. De jonge spits schoot echter van dichtbij over de goal van Flier. Twee minuten later toonde Genemuiden hoe het wel moest. Patrick Lip gaf voor, de vrijstaande Martijn Jansen kopte over Koroglu raak: 1-0. Niet veel later was Katwijk via Martha eindelijk ook trefzeker. Marcel Huisman zette na een rush de aanval op en zag Van Oijen voorgeven. Martha schoot de gelijkmaker met overtuiging achter Flier: 1-1. Katwijk had toen door moeten en kunnen drukken maar zag Genemuiden snel op

een knullige wijze weer op voorsprong komen. Een verre vrije trap van Erik Rotman werd door Freek van der Berg in het 5-metergebied achteruit binnengekopt. Er leek toen iets te knappen bij Katwijk. Zeker toen Quincy van Ommeren met hamstringklachten het veld moest verlaten, waren de elf van Bruinink geen schim meer van zichzelf. Lip bracht kort na de wissel de stand op 3-1 via een prima ingestudeerde vrije trap. Katwijk mocht vervolgens in haar handen knijpen dat het uiteindelijk daar bij zou blijven. De oranjehemden leken radeloos en zagen de groenwitten profiteren van de grote ruimte die Katwijk, naïef op zoek naar de aansluitingstreffer, achter zich liet. Die aansluitingstreffer kwam er dus niet, net als dat het een groter verlies ook bleef bespaard. Katwijk verliest daarmee voor de tweede keer op rij. De komende weken staan voor de oranjehemden drie (!) thuisduels op rij op het programma (Katwijk speelde van de acht wedstrijden, vijf keer uit). Een uitgelezen kans wellicht, want wil Katwijk aansluiting bij de top krijgen en houden, dan zullen die wedstrijden toch gewonnen moeten worden.


26 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 13 OKTOBER 2011

CLUBPAGINA

FC RIJNVOGELS Rijnvogels 1 weer terug bij af

Het is een kwestie van de feiten op een rijtje zetten. De verdediging behoort tot nu toe tot één der meeste gepasseerde linies in de afdeling en de frontlinie verzuimt om de dikwijls lonkende roos te treffen. Het verklaart de lage positie van de Vogels op de ranglijst. Trainer Frenk van der Kleij had het ook gezien: “Mijn verdedigers kwamen snelheid tekort bij de snel uit gevoerde counters”. De coach had gelijk maar ook hij had wederom kunnen constateren dat persoonlijke fouten uiteindelijk zijn formatie de das om deden. Want na een kortstondig beginoffensief van de gasten stond er al rap 1-0 op het scorebord. Niet het gevolg van een vloeiende aanval maar van een vrije trap op een onschuldig lijkende afstand. Maar John de Ridder zag waarschijnlijk tot zijn eigen verbazing zijn houdbare inzet van ruim dertig meter in de verre hoek verdwijnen. Net als tegen BVCB trokken de rood-witten de mouwtjes ook nu weer omhoog en domineerden de rest van de eerste helft. Een handvol corners leverden echter niet meer dan enkele benauwde momenten voor de veste van goalie Danny van Leusden op. Een kopbal van Carl Krayenoord zag hij vervolgens overvliegen. Eveneens een poging

Wassenaarseweg 71a - 2223 LA - Katwijk Fax: 071 - 4078136 - Tel: 071 - 4016905

De gastheren kwamen goed weg met de 1-1 ruststand. Op adem gekomen namen zij direct na de spelhervatting het initiatief. Eerst voorkwam Dirk Varkevisser met een ultieme poging van zijn rechterteen een doelpunt, maar toen Ricardo Merrelaar (al dan niet in buitenspelpositie-het vlagsignaal werd door van der Perk genegeerd-) simpel werd vrij gelaten was de snelle 2-1 achteraf de nekslag voor de Vogels. Voordien had een tegenstoot van de Rijnvogels via Beijersbergen nog voor de 1-2 kunnen zorgen, maar de bal zeilde luttele decimeters voorlangs. Doelman Platteel gunde Tom den Boer geen 3-1, maar de voor de thuisclub marge verruimende treffer kwam er alsnog. Geklungel (het is helaas niet anders) in de Katwijkse afweer gooide de wedstrijd definitief in het slot. Tom de Boer draaide de sleutel om. En toen in de slotfase na een vrije trap de Katwijkse afweer de nodige gaten vertoonde, dook Ton de Ronde er gretig in en noteerde de 4-1 in de boeken.

Pupil van de week

Renzo Vriend Renzo is komende zaterdag eregast bij de wedstrijd FC Rijnvogels-Nootdorp. Ongetwijfeld zal de spits van de F2 speciaal oog hebben voor de spitsen. Als fan van Lionel Messi is dat niet verwonderlijk. Voetballen en scoren is zijn grote passie en als hij trek heeft na een wedstrijd of een partijtje voetbal met zijn vriendje Sam, dan scoort hij graag een frikadelletje. Hopelijk smult Renzo zaterdag ook van een mooie wedstrijd.

Michael Miranda had een moeilijke middag.

Zoals eerder vermeld dat deze wedstrijd gelijk een kopie van de uitbeurt tegen BVCB was, zo lijkt het beeld tot dusverre op dat van het vorige seizoen te gaan lijken. Goed en kwaad wisselen elkaar af, waardoor er van een balans vooralsnog geen sprake is.

Om deze negatieve balans te doorbreken, zouden de Rijnvogels er goed aan doen om komende zaterdag op De Kooltuin het verrassend hoog genoteerde Nootdorp te laten ervaren wat er wel aan potentie in huis is. Twee simpele voorwaarden zijn daar echter aan verbonden.

De tot op heden vertoonde lekken achterin dicht te stoppen en het vizier van de voorwaartsen op scherp te stellen. Daaraan ontbrak het in Barendrecht waar de Smitshoekers het beste uit de hoek kwamen.

Dames 1 boekt zwaarbevochten overwinning op Delta Sports’95 Op een winderig en regenachtig sportpark was om half drie de aftrap tegen het elftal van Delta Sports’95. De Rijnvogels zonder de geblesseerde Terry Schaap maar wel weer met de herstelde Trudy Schonenberg centraal achterin. Het werd een wedstrijd met veel kansen over en weer en met een Rijnvogels elftal dat uiteindelijk met geluk aan het langste eind trok. Vooraf aan de wedstrijd werd er flink op gehamerd dat er scherp gestart diende te worden tegen deze gevaarlijke tegenstander. Toch was er in het veld in de openingsfase weinig van te merken. In de eerste minuut was Delta Sports’95 al levensgevaarlijk en gelukkig voor de Rijnvogels stond Mirjam Gerling goed opgesteld om de bal van de lijn te halen.

ALLES ONDER ÉÉN DAK!

Ambachtsweg 3 Katwijk Tel. 071 - 402 80 46

De Rijnvogels herstelde zich goed en domineerde de fase daarna. Delta Sports’95 brak af en toe gevaarlijk uit dus concentratie bleef van groot belang. De eerste echte grote kans voor de Rijnvogels was er voor Laura de Best. Zij schoot de bal goed in maar een prima redding van de keepster voorkwam een doelpunt. Onderdruk maakte de tegenstander regelmatig wat fouten. Dit leverde bijna een eigendoelpunt op maar hun keepster was alert. Aan de andere kant hoefde keepster Laura Kuijt niet in actie te komen na een schot van Delta Sports’95 dat net naast ging. Na ruim een half uur spelen opnieuw een goed kans voor Laura de Best. Rechterspits Anne Sophie Bakker legde de bal pan klaar maar van dichtbij schot de spits heel hard over. In de tweede helft is Delta Sports’95 de bovenliggende partij. De Rijnvogels dames gaven veel ruimte weg en keepster Laura Kuijt moest vaak in actie komen. De kansjes die de Rijnvogels kregen werden steeds zeldzamer. Halverwege de tweede helft verschaft een speelster van Delta Sports’95 zich een vrije doorgang richting doel van de Rijnvogels. Het is dat Laura Kuijt prima staat opgesteld want anders was dit zeker een doelpunt geweest. Het spel verplaatst zich af en toe razend snel want een paar minuten later kregen de Rijnvogels dames een hoekschop. Deze werd goed genomen door Anne-Sophie en goed binnen gekopt door Pienenke Remmelzwaal de spits die daarvoor nog geen enkele goede kans had gekregen. In de fase daarna voerde de tegenstander de druk verder op. Delta Sports’95 kreeg goede kansen maar vond telkens de Rijnvogels keepster op hun pad. Vlak voor tijd viel nog 1 goede kans te noteren voor de FC

Jij koopt ze toch ook weer? Stel ons en jouw vereniging niet teleur en koop loten voor De Grote Clubactie. Van elk lot van € 3,- gaat er maar liefst € 2,40 naar de club. Jullie zijn toch ook gebaat met een goede accommodatie! En wat kost dat allemaal niet? Gerenoveerde kleedkamers en over een paar maanden ook weer nieuwe erbij. Bouw mee! Draag je steentje bij.

Jaarveiling bij Rijnvogels De dagen worden steeds korter en de avonden donkerder. Maar op vrijdag 18 november hoopt de penningmeester aan het einde van de avond het licht weer volop te zien schijnen als de teller een mooi bedrag aangeeft. De vele zeer uiteenlopende kavels zullen de kopers ongetwijfeld weer verleiden tot het aankopen van iets van hun gading. Er is immers weer voor elk wat wils! In de volgende rubriek zullen er een paar verrassingen worden vermeld.

Tweede mist eerste zege in slotfase In Gouda liet het tweede elftal van Rijnvogels in de laatste minuut na om bij De Jodan Boys de eerste zege binnen te halen. Voor een volledig verslag zie de website: www.fcrijnvogels.nl.

Rijnvogels. De goed opgekomen Susanne Kade legde de bal af aan Anne Sophie maar zij schot de bal net naast het doel. Vanwege blessures en wissels trok de scheidsrechter er maar liefst negen minuten bij maar ook dat bleek gelukkig te weinig voor Delta Sports’95 om te kunnen scoren.

FOTO: PR.

Elke week verrassende aanbiedingen!

met het hoofd van Mitchel Beijersbergen. De aanvalsgolven van de bezoekers konden echter niet zonder succes uitblijven. Voordat echter het verdiende loon werd geïncasseerd moest Rob Platteel een snelle uitval van Tom den Boer nog wel even pareren om de (op dat moment onlogische) 2-0 te verijdelen. Een snelle uitbraak over rechts. Dirk Varkevisser brengt Carl Krayenoord in stelling om doeltreffend uit te halen. Een oranje-zwarte overtreding was nodig om de vorige week zo succesvolle spits het scoren te beletten. Arbiter van der Perk kon niet anders dan het leer op de kalkstip leggen, van waaraf de weer teruggekeerde Bennie van Fruchten van Leusden op het verkeerde been zette. De mooiste aanval van de roodwitten bleef echter onbeloond. Na een snelle combinatie legde Bennie van Fruchten de knikker panklaar op de pantoffel van Sander van der Horst die het speeltuig met de binnenkant aaide in plaats keihard binnen te knallen. De redding van de Smitshoekse sluitpost oogde derhalve fraai, maar had overbodig geweest omdat het net achter hem had moeten bollen.

FOTO’S: PIET VAN KAMPEN

De eerste zege van vorige week werd al snel weer naar de vergetelheid verdrongen. In de uitwedstrijd tegen Smitshoek kwam echter de vergelijking met het de week daarvoor verloren duel tegen BVCB weer helder op het netvlies. Het leek gelijk een kopie van de wedstrijd die toen ook in een smadelijke 4-1 nederlaag eindigde. Weer snel door een onnodige tegengoal achter de feiten aanlopen; weer voor de rust de balans terecht in evenwicht gebracht en aan het einde van de rit weer met lege handen achterblijven.

Nikki Krayenoord in actie.

r"%.*/*453"5*&4 r""/(*'5&4 r'*4$"-&"%7*&;&/

Meester Schilder WWW.HANSSCHONENBERG.NL BURGERSDIJKSTRAAT 13, 2225 AT KATWIJK TEL. 071 - 4012028

eel n o i s s Profe nnen zo Rijnstraat 68 Katwijk www.sundays.nl

Trots hoofdsponsor Administratiekantoor

Lid Fosag

Vestiging Katwijk Zeeweg 117 071 - 406 05 00 info@verheesnotarissen.nl

Vestiging Rijnsburg Sandtlaan 45 071 - 409 71 97 www.verheesnotarissen.nl

Bezoekadres en werkplaats Steenbakkerstraat 10g 2222 AT Katwijk aan Zee

Tel.: 071-4087244 Fax.: 071-4087245 Mob.: 06-22407990 www.vanmarenschilders.nl info@vanmarenschilders.nl

VAN KESTEREN Lid NOAB Rijnstraat 93a 2223 EA Katwijk E-mail: Internetadres:

Tel. 071 - 408 26 24 Fax 071 - 402 79 64 info@kesterenadm.nl www.kesterenadm.nl

Verzekeringen en hypotheken Rijnstraat 58 - 2223 ED Katwijk 071 - 407 58 38

www.otto-advies.nl


DE KATWIJKSCHE POST

DRAVERTJES

DONDERDAG 13 OKTOBER 2011 • 27 Geboren

Geboren

Geboren

Getrouwd

Getrouwd

12½ jaar getrouwd

Op 8 oktober 2011 is Daan Schuitemaker geboren, zoon van Arie-Kees en Marloes, broertje van Sander en Lucca. Felicitaties van families Schuitemaker en Honders.

Welkom lieve Sven van Beelen, geboren op 08-10-2011, zoontje van Rick en Diana. Gefeliciteerd van de trotse families Van Beelen en Van der Marel.

Dankbaar aan de Heere zijn wij verblijd met ons 19e achterkleinkind, Gerard Pieter. Geert is de zoon van Esther en Arco Kok.

Op vrijdag 30 september zijn Peter van der Meij en Coby Nijgh getrouwd!

Hans en Dicky, bedankt voor de onvergetelijke dag! Het was top!! Liefs namens pa & ma, Marleen, Wim en Joey.

Hiep hiep hoera voor onze pappa en mamma Corijn, op zaterdag 15 oktober zijn zij 12½ jaar getrouwd! Gefeliciteerd van jullie schatjes Mila en Lev.

Dravertjes te koop aangeboden/ gevraagd tot maximaal 25 woorden zijn voor particulieren gratis. Meer woorden: 0,20 eurocent per woord. Per persoon mag slechts één gratis dravertje per editie worden geplaatst. Felicitatiedravertjes: maximaal 2 per en/of over persoon. Alle overige dravertjes € 5,00 tot max. 25 woorden. Meer woorden: 0,20 eurocent per woord. Brieven onder nummer of bewijsnummers € 3,00 extra. Eventuele fouten in schriftelijk opgegeven advertenties worden niet gecompenseerd. Dravertjes kunnen zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. U kunt uw Dravertje e-mailen naar dravertjes@uitgeverijverhagen.nl, onder vermelding van uw naam, adres, postcode + woonplaats en telefoonnummer

Getrouwd

50 jaar getrouwd

Jarig

Jarig

Jarig

Jarig

Op 7 oktober zijn Femke en Marinus van Rijn getrouwd. Gefeliciteerd en bedankt voor de leuke dag. Pa en ma.

Op donderdag 27 oktober zijn Wim en Elly de Best 50 jaar getrouwd! Gefeliciteerd namens kinderen, klein -en achterkleinkinderen.

Op zaterdag 8 oktober is onze leraar en collega Rob van Rijn 60 jaar geworden! Van harte gefeliciteerd door de leerlingen en collega’s van de Julianaschool.

Woensdag 19 oktober is de dag dat Dirk van Duyn zijn 60e verjaardag vieren mag. Van harte gefeliciteerd van ons allemaal!

Op dinsdag 11 oktober is mijn beste vriendin Nel Sip jarig geweest. Ze denkt dat ze 57 werd maar is toch echt 75!!

Zondag 9 oktober is mijn tante, Diana van Zuilen, 30 jaar geworden! Kusjes van Jamie, mijn pappa, mamma, oma en ome Leo en mijn neefjes Johnny en Damian en nichtjes Kimberley en Celina.

• 2e hands-fietsen en 2e handsbrommers/scooters bij Frans Luyten Tweewielers, Achterweg 22, Katwijk. Telefoon 071-4029035. • JUBILATE KRINGLOOP ROMMELMARKT, Pr. Hendrikkade 11, tel. 071-4075512/ 0613719872 (A. Meijvogel) Voor verkoop, inbreng en ophaal (ook bezorgen), ook leeghalen van inboedel tegen een vergoeding, open op zat.morgen en do.avond (min prijzen) E-mailadres: maybird@ ziggo.nl • Bel Theo als u problemen heeft met uw computer, software etc. deze advertentie is hem aangeboden door de fysiotherapie Meeuwenlaan (een tevreden klant). Tel. 071-4080460. • Serieuze interviewster is voor een boek over de Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog op zoek naar mensen die in de oorlogsjaren voor de Nederlandse koopvaardij hebben gevaren en daar uit eigen herinnering over kunnen vertellen. Ageeth van der Veen, tel.: 06-51364323, e-mail: ageethvdveen@gmail.com.

Jarig

Jarig

Jarig

Jarig

Abraham

Bedankt

Onze kanjer Nicole van Duijn werd 12 oktober 12 jaar! Gefeliciteerd door papa, mama, Jan en Leunette, Mariët, Anne en Marieke. Xxx

Hoera, op woensdag 12 oktober is Joshua van Schie 1 jaar geworden! Dikke kussen van opa Leen, oma Geertje en Viola.

Onze mamma, Wilma Rijsdam is 11 oktober 40 jaar geworden! Veel liefs, Stefan en Jordi Rijsdam.

Hoera, hoera, vandaag 13 oktober is Tirza van Schie 3 jaar geworden! Hartelijk gefeliciteerd en veel kusjes van opa Leen, oma Geertje en Viola.

Henk de Vries, het is nog niet te zien maar ook jij hebt de leeftijd bereikt van 5x10! Van harte gefeliciteerd namens de EHBO groep van Quick Boys.

Wij bedanken Rian en Corine Zwaan voor de leuke en gezellige dag in Utrecht. Wij wensen jullie nog heel veel mooie en gezonde jaren toe samen met de kids!

Geslaagd

Verkering

VAN LEEUWEN papier- en metaalhandel

De Hooge Krocht 151 Ind. Klei-Oost, Noordwijk Telefoon 071-4014105

• Vakantiewoning/etage te huur gevraagd, mei t/m sept. 2012, in de directe omgeving van de Boulevard in Katwijk aan zee. Voor middelbaar, werkend echtpaar. W. Tolenaars, tel. 06-48513544.

Aanleveren kan aan de receptie van het kantoor aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk. Of digitaal: receptie@uitgeverijverhagen.nl. Digitale foto’s dienen van voldoende resolutie te zijn (minimaal 500 kB).

• Op weg naar genezing. Praktijk voor natuurgeneeskunde, Shiatsu, voetreflexmassage en complementaire psychotherapie. Tel: 071- 4030127 en/of 4084204, www. praktijkmejan.geneesgids.nl / www. shiatsupraktijkhuber.geneesgids.nl • VERLOREN: Gouden ketting met hanger op vrijdag 7-10-2011. Is aandenken. Bij terugbezorging beloning. Tel. 071-4027088.

Deze fotopagina* is bestemd voor geboortes, jarigen, huwelijken, jubilea, geslaagden, etc. De foto wordt geplaatst op 1 kolom breedte, de tekst is maximaal 25 woorden. De kosten - € 7,- per plaatsing - dienen contant (of pinnen) aan de receptie te worden voldaan. Foto’s en tekst van geboortes, 50-jarigen, huwelijken, huwelijks- en andere jubilea, en geslaagden van HBO- of universitaire opleidingen zijn gratis. Gratis plaatsingen zijn alleen achteraf.

Uitgeverij Verhagen behoudt zich het recht voor om foto’s en tekst te weigeren. *Per gebeurtenis wordt één foto geplaatst. Aafke den Hollander heeft haar Master behaald aan de TU Delft. Een topprestatie! Van harte gefeliciteerd en veel liefs van Huig, Anja, Oukje, Meke, Pieter.

Maandag 17 oktober hebben Pieter v/d Eijkel en Nikki Glasbergen alweer 5 jaar verkering! Van harte gefeliciteerd en nog vele jaren samen! Bert, Ineke, Arie en Michelle.

DE KATWIJKSCHE POST NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR KATWIJK, RIJNSBURG EN VALKENBURG

FOTO: PR.

Biedt hoge prijzen voor oud ijzer, koper, lood, zink, etc.

de KATWIJKSCHE POST

Vanouds het adres voor uw oude metalen en oud papier.

Opvoeding en kinderboeken centraal bij Pinkeltje

Bij Gemeentelijke Muziekschool

Dora op bezoek bij jarige Kimberly Voor de 4-jarige Kimberly van Leeuwen uit Katwijk was het vorige week woensdag een spannende dag. Niet alleen mocht zij ’s morgens voor het eerst naar de basisschool, maar ook zouden haar vriendjes en vriendinnetjes langskomen om haar verjaardag te vieren. Groot was de verrassing voor de jarige job toen ook de levensgrote Dora van de kindertelevisiezender Nickelodeon een taartje mee kwam eten. Dat unieke bezoek is gewonnen door mevrouw Van Delft, de moeder van Kimberly, tijdens de najaarsfeesten in Katwijk aan den Rijn en onder andere ter beschik-

king gesteld door De Jong’s Autobedrijven. Moeder Van Delft raadde het juiste aantal ballen in een Citroën C1 met de actie ’Win een bezoek van Dora’. De Jong’s Autobedrijven was aanwezig tijdens de najaarsfeesten met die opvallende auto. Maar liefst vierhonderd mensen vulden het formulier in. Nadat al het verjaardagsbezoek uitgebreid met Dora op de foto was gegaan om het bijzondere moment vast te leggen werd Dora door alle kinderen enthousiast uitgezwaaid. De jarige Kimberly zal dit bijzondere verjaardagsbezoek vast niet snel vergeten.

In de winter van 2011-2012 organiseert de muziekschool een speciale cursus blokfluit voor kinderen vanaf 7 jaar. Samen in een groep met leeftijdgenootjes leren de kinderen in 10 lessen vanaf de allereerste noten tot aan eenvoudige liedjes. De cursus wordt afgesloten met een echt concertje voor de ouders, vriendjes of wie er verder maar wil komen luisteren! Voor wie? Alle kinderen tussen 7 en 11 jaar kunnen meedoen! Je hoeft nog nooit iets aan muziek gedaan te hebben en je hoeft ook nog geen blokfluit te hebben. De eerste les begint gewoon bij het begin en de

docent zorgt voor de instrumenten en het lesmateriaal. De lessen zijn op tien aaneensluitende dinsdagmiddagen, van 16.00 tot 17.00 uur. De eerste les is op 15 november en de laatste op 31 januari 2012. De lessen worden gegeven in lokaal 6 van de Muziekschool, Zeeweg 123 in Katwijk. De cursus wordt gegeven door Kees Hoek, docent blokfluit en fagot van de Muziekschool. Kees heeft een lange staat van dienst in de muziekwereld, zowel op het podium als in het leslokaal. Hij heeft goede erva-

Nederland staat van 10-17 oktober in het teken van de eerste landelijke Week van de Opvoeding en van 5 t/m 15 oktober wordt de Kinderboekenweek gehouden. Ook peuterspeelzaal Pinkeltje doet daaraan mee. De leidsters hebben gezocht naar een voor de peuters geschikt thema. Gekozen is voor het onderwerp ’Naar bed gaan’. Dit is een

ringen met het geven van blokfluitles aan groepen kinderen. Omdat de lessen in een groepje gegeven worden, kunnen de kosten laag blijven. U betaalt voor de gehele cursus, inclusief instrument en lesmateriaal slechts € 62,- en de blokfluit kunt u na afloop van de cursus houden! Inschrijven kan via het bijgevoegde inschrijfformulier (bij Korte cursussen vermelden: ’Blokfluit voor jonge kinderen’. U kunt het inschrijfformulier ook downloaden vanaf de website van de muziekschool www.muziekschoolkatwijk.nl onder Inschrijving.

onderdeel van de opvoeding, waarbij het voorlezen zeker niet mag worden vergeten. Tijdens de Week van de Opvoeding gaan we er iedere dag over praten, werkjes maken en er natuurlijk ook over voorlezen. Peuterspeelzaal Pinkeltje is gevestigd in de Kameleon, Randweg 47 in Katwijk en is iedere ochtend geopend.

Vrouwenavond levert € 2.850,op voor Open Hearts for Kids De door Stichting Open Hearts for Kids georganiseerde vrouwenavond heeft ook dit keer weer een flink bedrag opgeleverd. Het doel van de avond was zoveel mogelijk geld inzamelen om kinderen uit ontwikkelingslanden medische hulp te kunnen bieden. Margreeth Boesaard, voorzitster van Stichting Open Hearts for Kids: ’Er zijn heel veel kinderen in ontwikkelingslanden die een operatie moeten ondergaan die in hun thuisland niet kan worden uitgevoerd. Het kan zijn dat de financiële middelen ontbreken of de operatie niet kan worden uitgevoerd omdat

de ziekenhuizen daarvoor niet over de juiste apparatuur beschikken. Daarom halen wij elk jaar een aantal kinderen naar Nederland om hier de operatie te ondergaan. De laatste was Harriet uit Ghana die succesvol aan haar hartje werd geopereerd’. Het thema van de vrouwenavond eind september was ’Mooi van binnen en mooi van buiten’. Aline van der Marel heeft over dit thema een boeiende voordracht gehouden en om het ook beeldend neer te zetten onderging één van de aanwezige dames een metamorfose. ’Het was weer een heel geslaagde avond.

Wij zijn de band Destiny, die deze avond pro deo optrad, en iedereen die heeft bijgedragen aan het slagen van deze avond bijzonder dankbaar. Alle giften, de opbrengst van de kaartverkoop en de bijdragen van sponsors hebben ervoor gezorgd dat wij het prachtige bedrag van € 2.850,- hebben opgehaald. Hiermee leggen wij de basis voor een volgende operatie die wij binnen afzienbare tijd hopen te kunnen laten uitvoeren’. Meer informatie over de activiteiten van Stichting Open Hearts for Kids is te vinden op www.openheartsforkids.nl.

FOTO: PR.

FOTO: PR.

Blokfluitles voor jonge kinderen

Weerzien na zes jaar De klas van 1956-1964 van de Franse School was op de eerste zaterdag van oktober weer voor een reünie bij elkaar. De laatste keer was in juni 2005 ter gelegenheid van de overkomst van Nel Peursum uit Nieuw Zeeland. Deze keer was het bij haar thuis in Katwijk en zo’n twintig klasgenoten hadden gehoor gegeven aan haar oproep. Het was

een gezellig samenzijn van de (bijna) zestigers, waarbij herinneringen aan de schooltijd opgehaald werden. We zijn nog steeds op zoek naar Marjan van Duijn, Arie Boezaard, Koen Blonk en Nel Blok. Mocht er iemand iets weten over bovengenoemde personen graag bericht aan nel.peursum@casema. nl.


28 â&#x20AC;˘ DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 13 OKTOBER 2011

KKAPEL A D L

ZATERDAG 15 OKTOBER

EN

IN

UITNODIGING Open Dag

BESTE KEUS E

N

KO

Z IJ N E N

Rondleiding door 2300 m² moderne productieruimte

Unieke samenwerking onder 1 dak

600 m² showroom Assortiment sterk Vide met blik op productielijn Luchtkussen voor de kinderen

Beleef de ruimte van dakkapellen

2000 m² magazijn en expeditie

uitgebreid

Al onze specialisten zijn aanwezig

(verschillende maten)

PROGRAMMA VERNIEUWDE SHOWROOM DPNQMFUF dakkapellen op ware grootte In onze extra grote showroom ziet u

en ervaart u, hoeveel extra ruimte een dakkapel oplevert.

t 0QFOJOMPPQWBOVVS t )BSUFMJKLFPOUWBOHTUNFU koffie en thee t 3POEMFJEJOHEPPSQSPEVDUJF t 0QFOIVJTJOPO[FTIPXSPPN t 4QBOOFOEFTQFVSUPDIUWPPS kinderen t 4QSJOHLVTTFO t 7PPSJFEFSFFOFFOMFVLQSFTFOUKF

t,BOTPQFFO waardecheque van â&#x201A;Ź 1000,- (2 stuks) Kijk voor de voorwaarden op onze website: www.ploegkozijnen.nl

Wie iets te vieren heeft trakteert! Op 15 oktober geven wij een heus familiefeestje. En u bent persoonlijk uitgenodigd. Bovendien maakt u met uw komst kans op een waardecheque van â&#x201A;Ź 1000,-. Hier kunt u ons vinden: Amsterdam A4-E19

Er is voor ieder wat wils. U kunt kennismaken met onze vernieuwde showroom waar naast nieuwe kozijnen ook zes complete dakkapellen te bezichtigen zijn. Hier kunt u met eigen ogen zien hoeveel extra ruimte en licht een dakkapel aan uw woning geeft. Ook bent u van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen in onze productieruimte, waar die dag gewoon gewerkt wordt. Onze medewerkers leiden u daar met veel plezier rond. Wij ontvangen u zaterdag 15 oktober heel graag van 10.00 - 16.00 uur. Het belooft een gezellige, drukke dag te worden.

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende afspraak? Bel ons gerust of kom naar onze showroom. Ma t/m vr: 09:00 tot 17:00 uur, zaterdag: 10:00 tot 16:00 uur

N207

Afslag Nieuw-Vennep N207

A4

1FTFUBXFHt/JFVX7FOOFQtTel. 0252 500 900t XXXQMPFHLP[JKOFOOMtXXXSVJUFSEBLLBQFMMFOOM

ONZE PLOEG STERKER DAN OOIT Zekerheid en veiligheid:

Roelofarendsveen

KP_13_oktober_2011  

WOORDEN SPREKEN: Waar wijsheid regeert, zal het recht zegevieren. Abonnee, maar toch geen krant ontvangen? Bel vrijdagmorgen tussen 8.00 en...