Page 1

www.livinit.nl tegenover het Fordmuseum in Hillegom

Lokaal betrokken en betrouwbaar

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DEHILLEGOMMER.NL

nieuws P3

17 december 2013 JAARGANG 01 NR 47

nieuws P13

nieuws P11

Kanshebbers mantelzorgprijs vertellen

ZAPPERS IN HET ZONNETJE COLUMN

n

PoesPas

Ruil- en Hobbybeurs in pand Raamsveld

P19

Honderd kaarsjes in Parkwijk

‘Wit water’ zorgt voor onrust Lisse n ‘Wit water’ stroomde afgelopen weekend uit de kraan bij meerdere huishoudens in zowel Lisse als Hillegom. De oorzaak bleek de ingebruikname van de transportleiding aan de Hyacintenlaan op vrijdag.

Verontruste bewoners belde met het verantwoordelijke waterbedrijf Dunea, dat op zoek ging naar de oorzaak. Uit onderzoek blijkt dat er lucht in de leiding is gaan zitten. Dit is niet naar voren gekomen tijdens de kwaliteitscontrole die het bedrijf voor de ingebruikname deed. Om het uiterlijk weer ‘normaal’ te krijgen, hebben de monteurs zaterdagochtend spuiwerkzaamheden uitgevoerd. Als de meldingen aanhouden, zal dit worden herhaald. Het waterbedrijf meldt op haar website dat de kleur niets te maken heeft met de waterkwaliteit en gewoon geconsumeerd kan worden. Het water krijgt de witte kleur doordat het erg zuurstofrijk is. Als het water een tijdje staat, zakt de witte kleur weg, aldus het bedrijf.

Skiën brengt 3.000 op Hillegom n Een marathon op de Mevrouw de Meijer - Artinger wordt gefeliciteerd door burgemeester Broekhuis. | Foto: Remco Out

Met een bezoek van burgemeester Jan Broekhuis begonnen zaterdag de feestelijkheden voor mevrouw de Meijer - Artinger. De bewoonster van Parkwijk vierde haar 100ste verjaardag. Dat de eeuwling al heel wat veranderingen heeft meegemaakt, bleek maar weer uit één van de speeches. De jarige komt nog uit de tijd van voor de koelkast, wasmachine, stofzuiger,

Volgende week het Jaaroverzicht 2013 op de mat Redactie n Deze krant is de laat-

ste Hillegommer van het jaar 2013. Volgende week maandag 23 december ontvangt u het Jaaroverzicht 2013, met alle hoogtepunten van het afgelopen jaar. Op donderdag 2 januari ligt de eerste uitgave van 2014 op de deurmat, met daarin een goede zakelijke start. Kopij kan worden aangeleverd tot zaterdag 28 december om 12.00 uur. Op dinsdag 7 januari vindt u weer de vertrouwde krant in de bus. Deadline voor deze krant is vrijdag 3 januari om 10.00 uur. Kopij kan worden gestuurd naar redactie@dehillegommer. nl. Voor vragen, kunt u contact opnemen met de redactie via bovenstaand e-mailadres of bel naar 06 49449632.

televisie en afwasmachine. Maar dat betekent niet dat ze niet met haar tijd is meegegaan. Ze reed auto en had samen met haar man cafés in Den Haag en Amsterdam. En ook nu is ze nog bij de tijd: dagelijks wordt de krant aandachtig gelezen. Lees meer op pagina 7.

Kerstconcert Harmonie met soliste Hillegom n De Hillegomse Harmonie Kapel geeft op zaterdag 21 december zijn jaarlijks Kerstconcert in de Hoeksteen, met dit keer een andere opzet. Het concert begint om 20.00 uur. De toegang is gratis.

Voorgaande jaren was er naast een volledig concert van de Harmo-

nie tevens een optreden van een plaatselijk koor. Dit jaar wordt daar echter vanaf geweken en is er een gastoptreden van de jonge zangeres Annabel van Veen. Zij zal een aantal klassieke Kerstliederen ten gehore gaan brengen. Daarnaast zal tijdens het concert het Muzikale Kerstverhaal worden gespeeld waarbij Dave Heuseveldt de tekst

voor zijn rekening neemt. Het programma is bijzonder divers, naast diverse klassieke Kerstnummers zullen ook verrassende arrangementen van bekende Kerstliederen worden gespeeld. Het concert wordt gegeven in de De Hoeksteen, Karel Doormanplein 2. De zaal is open om 19.30 uur.

ski’s heeft bijna 3.500 euro opgeleverd voor Spieren voor Spieren. Skicentrum Hillegom organiseerde de marathon van zaterdag 14 tot zondag 15 december. Tijdens de marathon gaan de kinderen uit het skiteam ‘gesponsord’ skiën. Na 24 uur op de latten bleek dat de sportievelingen al 2.900 euro hadden opgehaald. Omdat nog niet alle bedrijven hun geld hebben overgemaakt, verwacht de organisatie uit te komen op een bedrag van 3.500 euro.

Alzheimer Café Hillegom n Het Alzheimer café Bol-

lenstreek organiseert op dinsdag 17 december een bijeenkomst over ‘Veranderende familiesituatie’ van 19.30 tot 21.00 uur in ‘t Pluspunt.

VOOR UW KUNSTGEBIT DE BESTE KEUZE Gratis advies Alle soorten kunstgebitten, ook op implantaten Avond of weekendafspraak in overleg

Parketvloer

Schuren en Oliën v.a. € 22,50 per m2

www.kroonparket.nl

Vergoeding via uw zorgverzekeraar Weekenddienst 06 1 777 6 777

HILLEGOM TPP VAN HOOFF WILHELMINALAAN 1A 0252 520 605 LISSE TPP H. M. VAN BEEK KANAALSTRAAT 187a 0252 425 850


22 december van 12.00 tot 17.00 uur

Koopzondag


nieuws

Lisser en Hillegommer

dinsdag 17 december 2013

3

Gemeenteraad buigt zich over zondagsopenstelling winkels

Van der Horst neemt afscheid CROS Lisse n Na ruim negen jaar actief te zijn geweest al bewonersvertegenwoordiger in de CROS, zal de heer Herman van der Horst op 1 januari afscheid van nemen. Namens de gemeente Lisse bedankte wethouder Ad van Zelst de Van der Horst voor zijn inzet gedurende deze jaren.

CROS staat voor Commissie Regionaal Overleg Schiphol en Van der Horst (rechts op de foto) is bewonersvertegenwoordiger van Lisse in de cluster zuidwest. De CROS is het overlegorgaan waarin betrokken gemeenten vertegenwoordigd zijn om te bewerkstelligen dat overlast door Schiphol zoveel mogelijk gereduceerd wordt. De taken van Van der Horst worden tijdelijk overgenomen door Matt Poelmans. Hij doet dat tot er een nieuwe regeling is voor de bewonersvertegenwoordiging in de nieuw te vormen Omgevingsraad per medio 2014.

Lisse n Als de gemeenteraad van Lisse er donderdag mee instemt dat de plaatselijke winkeltijdenverordening wordt aangepast, hebben de winkeliers in principe de vrijheid om elke zondag de winkel te openen. In juli van dit jaar heeft de gemeenteraad met een nipte meerderheid, het college per motie van de VVD en D66 opgeroepen om de verordening aan te passen. Overigens wil dat natuurlijk niet zeggen dat alle winkels op alle zondagen perse geopend moéten zijn, maar de mogelijkheid daartoe wordt middels de wijziging in de verordening wel geboden. Door Arie in ‘t Veld

De nieuwe Winkeltijdenverordening doet volgens het college van B en W recht aan de genoemde motie. Daarin is gesteld dat de huidige situatie van loting, waardoor er slechts één supermarkt altijd op zondag geopend mag zijn, een situatie van oneerlijke concurrentie met zich meebrengt. Verder ligt het in de lijn der verwachting dat ook omliggende gemeenten de Winkeltijdenverordening gaan verruimen en dat, als Lisse hierin achterblijft, dit de ondernemers in Lisse schade zal berokkenen. Het college stelt tevens dat er onder de gemeenschap

Lisse n De commissie van Culturele Zaken van Lisse heeft de Christelijk Gemengde Zangvereniging Excelsior een subsidie van € 450,- toegekend en de Stichting In Media Res die de musical ‘De Zwarte Tulp’ organiseert, een bedrag van € 1500,-.

Vorige week werd in de commissievergadering door de heer Gerrit van Markus uitgelegd dat het uit 65 leden bestaande koor het geld goed kan gebruiken voor het uitvoeren van “The Promise of Christ” die over een week of zes plaatsvindt. “Voorheen werkten we met anderen samen, maar dat is niet meer aan de orde, waarop we hebben besloten het concert zelf op stapel te zetten.” De commissie was zeer goed te spreken over het initiatief, dat nu ook wordt vernieuwd doordat meer musici worden ingeschakeld.

Vijf koopzondagen

Er zijn in de raad ook tegenstanders van het voorstel en het opnemen voor de kleine(re) ondernemer die het nooit kan bolwerken om zoveel zondagen open te zijn. De meerderheid van de raad stelt echter ook dat men alleen de mogelijkheid wil bieden en men niks verplicht is. In een eerdere vergadering van KCL lieten de aanwezige leden weten dat ze toen al niet zaten te wachten op het uitbreiden van het aantal

Als het aan City Manager Harry Duivenvoorden (foto) ligt komt de banner toch vijf maal per jaar tevoorschijn. |Foto: Arie in ‘t Veld

koopzondagen van 5 naar 12. “Maak er maar drie van en doe het dan verschrikkelijk goed,” aldus toen een der aanwezigen. City manager Harry Duivenvoorden zegt eerst maar eens af te wachten wat de raad donderdag beslist. “Maar ik vermoed dat er geen sprake zal zijn dat de winkels alle zondagen open gaan. In elk geval ga ik vijf

Inwoners Lisse beloond voor hun opruim-inzet Lisse n Mevrouw Mieke Mesman en de heer Leo Romijn uit Lisse zijn beloond voor hun inzet om de leefomgeving schoon te houden. Donderdagmorgen kregen ze beiden een zogenoemd ZAP-speldje plus oorkonde van de Stichting Nederland Schoon, overhandigd door wethouder Ad van Zelst. Door Arie in ‘t Veld

Subsidie voor Excelsior en Zwarte Tulp

grote animo is voor koopzondagen en wijst daarbij naar het feit dat het op zondag bij de supermarkt die nu wel open is, erg druk is

Bij de overhandiging zei Van Zelst onder andere dat dit in een samenleving die meer en meer naar aan participatiesamenleving toe moet gaan, het van belang is dat er mensen zijn die dingen oppakken die anderen laten liggen. Zoals ook het opruimen van zwerfafval in hun onmiddellijke omgeving. “We zijn trots op deze mensen die hun bijdrage aan een betere samenleving leveren. In dit geval door het zwerfvuil op te ruimen en zwerfvuil is (na hondenpoep) ergernis nummer twee in dit land.” De gemeente tracht op allerlei ma-

nieren het wegwerken en verwerken van afval in de hand te houden. “Daaraan ligt zowel landelijk als lokaal beleid ten grondslag”, volgens gemeentelijk beleidsmedewerker Teus Scheffe. “Er is een afvalstoffen beleidsplan voor Lisse in voorbereiding en we kunnen steunen op de kennis en informatie van de Stichting Nederland Schoon.” Buurtregisseur Monique van der Weijden merkte donderdag onder andere op dat ook in de buurtplatforms hierover het nodige wordt besproken ‘Knappe kerel’

Mieke Mesman is wat het schoon-

houden betreft vooral bezig in de Romijnstraat, waar ze woont. “En meer dan vuil oprapen, want hier en daar snoei ik ook en hou de voortuinen bij. Heerlijk om zo buiten bezig te zijn.” Leo Romijn onderstreepte donderdag het belang van schone straten. Vooral ook in het winkelcentrum en dus ook de Kanaalstraat waar hij regelmatig in de weer is met het bijhouden van de boel. “Dat is belangrijk. Je kunt een knappe kerel treffen, maar als het groen tussen z’n tanden staat gaat het feest niet door. En dat geldt ook voor winkelstraten/centra die er niet goed uit zien.” Dorpsdichter Willem Ruigrok onderstreepte tenslotte in rijm het belang van een schoon dorp en de dank aan degenen die het op zich nemen om daaraan bij te dragen

officiële koopzondagen organiseren.” Duivenvoorden verwacht dat de supermarkten, bouwmarkt en tuincentrum wel elke zondag opengaan. “Daarnaast denk ik dat C&A en bijvoorbeeld ook BCC elke eerste zondag van de maand open zullen zijn. En van lieverlee zou het kunnen dat winkels individueel open gaan met gerichte klantuitnodigingen en acties.”

Fietsverlichtingactie politie Hillegom n Een grote verlichtingsactie werd er donderdag 12 december gehouden ter hoogte van de Jozefkerk. In het kader van ‘Ik wil je zien’ werden fietsers gecontroleerd op hun licht.

Vanaf 19.00 uur waren de agenten van politie Hollands-Midden, de vrijwilligers van VVN Hillegom en twee mannen van Fietstrend, een mobiele fietsservice, aanwezig en werden alle voorbijkomende fietsers stopgezet. Waarna ze, als de verlichting in orde was, een aardigheidje kregen namens VVN Hillegom als beloning van het goede gedrag. Wanneer de verlichting niet in orde was kon men kiezen tussen een bekeuring van 50 euro of ter plaatse hun verlichting laten repareren. De meesten kozen voor de laatste optie. Ook de motorpolitie was aanwezig om auto’s met kapotte verlichting van de weg af te halen en ze te bekeuren. In totaal werd tien fietsers verzocht hun verlichting te laten repareren. De komende tijd zal de politie regelmatig op de verlichting controleren. (AC)

Directeur CNB legt functie neer Lisse n Wouter Willems, directeur van bloembollenbemiddelaar CNB in Lisse heeft na overleg met de Raad van Commissarissen zijn functie per direct neergelegd. Willems ervaart volgens CNB een ‘gebrek aan draagvlak’ om de toekomst tegemoet te treden. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, Wim Langelaan, betreurt dit ten zeerste en geeft aan dat dit voor alle partijen een moeilijk besluit is geweest.

Van de Stichting Media Res was wegens ziekte niemand bij de vergadering aanwezig. Deze stichting gaat de musical “De Zwarte Tulp”, gebaseerd op het verhaal van Alexander Dumas, te brengen. De productie wordt volgend voorjaar uitgevoerd in de hallen van Van der Schoot BV in Voorhout. (AitV) Leo Romijn en Mieke Mesman ontvingen de speld en oorkonde vanwege hun helpende handen. |Foto: Arie in ‘t Veld

Voorlopig wordt de rol van algemeen directeur waargenomen door Leo van Leeuwen, vice voorzitter en financieel directeur van CNB. De Raad van Commissarissen en Van Leeuwen zullen zich de komende tijd beraden over de te nemen stappen. (AitV)


ijsbonbons voor het dessert! In 6 verschillende smaken! Kleine Houtstraat 25, Haarlem Houttuin 2, Hillegom www.chocolateriepierre.nl


nieuws

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

Kerstviering Krantcafé Lisse n Het Senioren Salon Orkest is op vrijdag 20 december aanwezg bij de kerstviering van het KrantCafé. De bijeenkomst is van 10.00 tot 12.00 uur in ‘t Poelhuys. Deze kerstviering is de laatste activiteit van het KrantCaféLisse voor dit jaar.

Kerstcantate in Hervormde Kerk Lisse n Op vrijdag 20 december

voert de Chr. Gem. Zangvereniging Excelsior met gastleden van de Noordzeezangers weer de The Promise of Christmas uit. Het concert begint om 19.45 uur in de Hervormde Kerk aan het Vierkant. De toegang is gratis. The Promise of Christmas is een kerstcantate, waarin de belofte van kerst vanaf het begin van de wereld wordt bezongen. Ook is er die avond veel samenzang, aan het begin van de avond en halverwege de uitvoering van de cantate. De uitvoering duurt ongeveer 45 minuten.

Kerstmuziekavond in St. Agahthakerk Lisse n Op vrijdagavond 20 de-

cember is in de St. Agathakerk, Heereweg 277, de jaarlijkse kerstmuziekavond. Dit jaar wordt medewerking verleend door 4 koren; Kinderkoor Bollennootjes Lisse, Canticum Novum, a capellakoor De Gele Hoed en gospelkoor Soul2Soul. Naast een uiterst gevarieerd koorprogramma is er de nodige samenzang van bekende kerstliederen. De samenzang wordt op het Adema orgel begeleid door organist Cor de Vries. Lois Loos – een steeds bekender wordende violiste - zal het fraaie “Cantabile” van Paganini gaan spelen. De kerstmuziekavond begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. Na afloop is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.

dinsdag 17 december 2013

De magie van levend zand n Kerst in de Maartenskerk met zandtekenaar Elze van den Akker Hillegom n Nog even en dan is het zaterdag 21 december. Dan is de Maartenskerk omgetoverd in een magisch toneel, waar zandtekenaar Elze van den Akker het kerstverhaal vormt met levende beelden, bij levende muziek. Maar… hoe doe je dat eigenlijk, tekenen met zand? Door Ilse Hesp

Strooien, spelen, schetsen, schuiven, zand blijkt een magische verteller mits in de kundige handen van een echte zandtekenaar. Dat is Elze van den Akker wel toevertrouwd. Zij heeft een brede, kunstzinnige opleiding en ervaring. Ze is inmiddels een bekende kunstenaar en decorontwerpster. Een van haar laatste producties was het decor voor de theaterversie van ‘Het paard van Sinterklaas’. Maar dat zandtekenen, hoe rolt een mens daar dan in? Simpelweg omdat het haar ooit werd gevraagd door Van Engelenburg Theaterproducties, het theaterbureau waar Elze mee samenwerkt. Er bleek namelijk behoefte aan te zijn. “Wat mij betreft was de vraag of ik dat wilde gaan doen midden in de roos”, vertelt ze enthousiast. “Ik ben gewend aan het werken op het podium en voor publiek. Ik weet wat ik wil laten zien, heb feeling met materialen en muzikaliteit. Er was geen opleiding voor. Ik heb het mezelf aangeleerd”. Elze is creatieve duizendpoot die door

Het is betoverend hoe zandtekenaar Elze van de Akker speelt met vorm en beweging.|Foto: Leonie Wijsman haar decorwerk ook als illustratrice weet wat nodig is. “Ik kon meelopen met een andere zandtekenaar maar heb ook heel veel geleerd van het werk van de Oekraïense Kseniya Simonova die heel gedetailleerd kan werken. Ik vroeg me af: hoe doet ze dat toch? Ze bleek ellenlange nagels te heb-

ben. Daar kan je hele fijne details mee maken. Probleem opgelost, zo leer je iedere keer weer”. Voorstellingen

We gaan het zien op zaterdag 21 december in de Maartenskerk, Kerkplein 1. Er zijn voorstellingen om 17.30 uur en om 19.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Tabakshop

Evers, Mariastraat 2, en kosten € 0,50 per stuk. De kaartverkoop is heel rap gegaan, er zijn dus nog maar weinig kaarten beschikbaar. Wie meer informatie wil kan contact opnemen met Anke van Voorst, telefoon 529679, of Linda van Dalen, telefoon 518204. Of kijk op www.pghillegom.nl/kerst-met-de-zandtekenaar-21-december-maartenskerk/.

Razend druk op Kerstmarkt Lisse n De Kerstmarkt die zaterdag in Lisse centrum werd georganiseerd, werd een enorm succes. Duizenden mensen bezochten de markt. Volgens mede-organisator Ad Baaij was het inderdaad zeldzaam druk. “Niet alleen bij alle kramen, maar ook in de winkels.”

Terwijl vader en/of moeder langs de kramen liepen, werd de jongste jeugd vermaakt met de poppenkast. Ook waren er volop de traktaties en snoeperijen. Onder andere bij de stand van het Kwaliteits Kwintet, dat een super barbecue organiseerde.

Kerst Sing-In De Bestemming Hillegom n Op zondag 22 de-

cember wordt in De Bestemming, Juliana van Stolberglaan 18 een Kerst Sing-In gehouden. De avond begint om 19.30 uur met een inloop, met warme chocolademelk en glühwein. Van 20.00 tot 21.00 uur is er een samenzang met kerstliederen. Ook wordt op deze avond het Kerstverhaal getoond.

5

Een zeer geslaagde Kerstmarkt dus, die de ondernemers graag door meer van dergelijke evenementen willen laten volgen. (AitV)

Alvast wat leuke inkopen doen voor Kerst.| Foto: Arie in ‘t Veld

Samenzang met Cantiflora in Maartenskerk Hillegom

n Het mannenkoor Cantiflora organiseert op vrijdag 20 december om 20.00 uur een kerst/samenzang in de Maartenskerk in Hillegom. Er worden liederen samengezongen en het Mannenkoor Cantiflora zingt ook bekende en minder bekende kerstliederen.

Daarnaast zullen er een aantal korte kerstverhalen van o.a. Annie M.G. Schmidt en Godfried Bomans worden verteld door respectievelijk Martin Romijn, Karin Zwetsloot, Leo van Schien en Ton Loohuizen.

Frederic Voorn, dirigent van Cantiflora zal ook twee pianosolo´s spelen. De solist van Cantiflora is George Vink. Kaartverkoop

De kosten voor deze avond bedragen slechts € 3,00 per persoon inclusief een consumptie in de pauze van dit kerstprogramma. De entreebewijzen voor deze avond zijn te koop bij de leden van Cantiflora, aan de deur van de Maartenskerk op vrijdag 20 december vanaf 19.30 uur en in de voorverkoop bij Frank Evers.

Welzijn Hillegom sluit met Kerst en Oud & Nieuw Hillegom

n Het kantoor van Welzijn Hillegom aan de Mariastraat 28 is gesloten vanaf maandag 23 december tot en met vrijdag 27 december. Vanaf maandag 30 december is Welzijn weer bereikbaar van 8.30 tot 16.00 uur.


 FAMILIEBerichten Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Voor een blijvende herinnering. Een persoonlijk en passend gedenkteken. Grafstenen en urnen in natuursteen, glas, RVS en hout.

Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. LisserNieuws of de Hillegommer. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF).

Deskundig en zorgvuldig, snelle levering. Open ma. t/m za. 10-17 uur. Voorbeeldentuin 7 dagen per week vrij toegankelijk. Van 23 dec. t/m 6 jan. zijn wij op afspraak geopend Delfweg 34a, 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 418912 E-mail: info@memorienatuursteen.nl www.about.me/memorienatuursteen

Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur).

Nu aanmelden voor het voorjaarsseizoen 2014:

Uw adviseur Henri van Hardeveld

• Eerhart Sierbestrating.

Voor al uw bestratingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave 070-3211006.

• Vuil tapijt? Laat het

(zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

17 december 2003

VL VOLKSUNIVERSITEIT LISSE

17 december 2013

vakkundig reinigen of huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam Interieurverzorging, tel. 070-5116612.

Nana maken Jeugd Schilderatelier Creatief breien en haken Levensverhaal schrijven Geschiedenis:

• Dak herstellen? Bou­ma/Grundeken bel- de Canon deel II len! 070-5114674/070-5118394. Uw dakspecialist! ste • BC SIERBESTRATING Tegelwerk, met afvoer, van de 20 eeuw gratis prijsopgave. Tel. 06- 55321682.

Digitale Fotobewerking

CREATIEF

za.mo. 25 januari 3 lessen € 49,wo.mi. 29 januari 10 lessen € 79,wo.mo. 29 januari 3 lessen € 32,ma.mo. 3 februari 10 lessen € 116,-

KENNIS en ICT ma.mi. 27 januari, 5 lessen € 58,do.mi. 30 januari, 8 lessen € 93,wo.av. 29 januari, 12 lessen € 148,di.av. 4 februari, 10 lessen € 123,-

• 50-plusser SCHILDERT, SAUST en behangt Website bouwen uw huis weer als nieuw. Tel. 06-13067762. • Lekker toerfietsen vanuit Wassenaar en VoorBEWEGEN & ONTSPANNEN

JAN VAN EIJK Voor altijd in ons hart.

schoten? www.tcdekampioen.nl.

Bep van Eijk-Waasdorp kinderen en kleinkinderen

STEUNZOLEN. Erkend leverancier, lid Stichting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 071-5238468 of 06-12028319.

www.zalenverhuurkruyt •schipvanleiden.nl. Mooi bruin café in oude centrum van Leiden. Voor afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc. Geen huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare drankprijzen! Reserveringen: tel. 06-25047376.

• Begraven • Cremeren

Student wil u graag helpen met COMPUTER•PROBLEMEN. € 15,- p.u. Tel. 070-5114250.

• Rouwtransporten door binnen en buitenland • Opbaring in eigen rouwkamers • Eigen parkeerterrein

dierplaagbestrijding, dienstverle•ningGotenreiniging, en schoonmaak. Tel. 06-54948365/070-5176896. www.roessinghvaniterson.com

• •

Te huur: GARAGEBOX Lambrechtsveld Valkenburg, tel. 06-24468544 of 0321-380254.

Rijlesactie! Proefles 2 uren = € 50,00 www.rijschoolinside.nl. inside@casema.nl. tel. 0642084833. Hoog slagingspercentage!

• Dag en nacht bereikbaar

Garage gelegen tussen de Fabritiuslaan en Middelweg te Wassenaar. Tel. 0523-658059.

Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

Tel: 0252-211843

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

VERMIST VALKPARKIET Zeeburg Noordwijkerhout, wit lijf, oranje wangen, gele kop en kuif. Gevonden? Bel svp 06-14816953.

• Voor elke onderhoudsklus in en om uw woning, bel 06-24201656 inschr. KvK.

T.H. voor een half jaar tot één jaar: GROTE Hierbij wil ik iedereen bedanken voor ZOLDERKAMER met eigen keuken en badkaalle kaartjes, en belangstelling die ik mocht krijgen mer. Tel. 070-5113371, Wassenaar 06-42838985. gedurende mijn lange ziekenhuisopname. Omdat second time fun. Ruime keus in feestkle- het onmogelijk is iedereen persoonlijk te spreken, ding mt. 34-52, leuke prijsjes en gezellige sfeer. wil ik iedereen hierbij hartelijk bedanken, fijne Noordwijk, Schoolstr. 52. Woensdag t/m zaterdag kerst en een gezond 2014! Toos Vreeman. 11.00-17.00 uur. Bij Juwelier Kaptein PANDORA-ACTIE tot keramiste heeft weer tijd voor kinderpartij- en met 31 december 2013 25% korting op de tjes bij haar thuis. Met speciale klei. 2,5 uur incl. gehele voorraad. Oegstgeesterweg 40, Rijnsburg. eten etc. € 10,- p.p. Noordwijk, 06-24728625. Tel. 071-4022143. www.juwelierkptein.nl

• TE HUUR praktijk-/kantoorruimte •

Na 12 jaar een kapsalon en knip± 16 m2, de Kempenaerstraat 39c, Oegstgeest. In- en kleurcursussen te volgen: knippen formatie: 071-5155025 R. v.d. Luit. voor hem en haar € 12,-; permanent all-in € 50,-; kleuren € 25,-; coupe soleil v.a. € 15,-. Tel. 0252kringloop regenboog, Stevensbloem 519106. 161 Leiden. Maandag tot zaterdag vanaf 9.00 tot 18.00 uur. Huisraad welkom: 071-8878555 of 06T.K. t.e.a.b.: heel mooie antieke brood20086730. Ook woningschoonmaak en ontrui- kast. Tel. 06-11873135. A.u.b. bellen na 18.00 mingen. GEVR.: Bedrijfsruimte te huur. uur.

Zhineng Qigong

Meditatietechnieken

(mindfullness)

vrij.mo. 10 januari: 14 lessen € 77,09.15-10.15 en 10.30-11.30 uur.

do.mi. 16 januari, 5 lessen € 55,-

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Mindfulness in ACTie do.av. 9 januari 8, lessen € 88,-. Op hoge hakken do.av. 16 januari 3, lessen € 42,Uit je hoofd, in je lijf vr.av. 17 januari 6, lessen € 66,Assertiviteit voor vrouwen wo.mo. 29 januari, 6 lessen € 104,Informatie over de cursussen en het aanmeldingsformulier zie onze website

www.volksuniversiteit-lisse.nl Vuursteeglaan 9, 2161 GD Lisse, 0252-419518

PArtICuLIereN

OPGeLet! uw advertentie verschijnt in de regio:

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. u kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. • UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KAtWIJK • HET VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KAtWIJK • SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOOrDWIJK • PRIMERA v.d. Lans, Hoofdstraat 208, SASSeNheIM • RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOOrDWIJKerhOut • THE READSHOP, in de Hoftuin, rIJNSBurG • LIETHORPS BOECKHUYS, Hoogmadeseweg 13, LeIDerDOrP • ROKERSPALEIS LEIDERDORP, Van Diepeningenlaan 17, LeIDerDOrP • BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OeGStGeeSt U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

B E UR

VOL

BEURS VAN DE REGIO

70% ER SV LO

Hou de LEIDATO website in de gaten voor de nieuwste updates!

INLeVereN tOt DONDerDAG 12.00 uur! (plaatsing in de week daarna)

Katwijk Rijnsburg Valkenburg

Noordwijk hout Noordwijker De Zilk Sassenheim Voorhout Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom Beinsdorp Oegstgeest Leiderdorp Wassenaar

}

€ 15.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................……………………… Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

MEN’S WORLD • HOME & LIVING • SERVICE & CARE • PASSION FOR FOOD • KIDS & FUN • BEAUTY & FASHION

ZATERDAG 29 & ZONDAG 30 MAART 2014

CHECK WWW.LEIDATO.NL VOOR ALLE INFORMATIE

te huur • te KOOP • GeVrAAGD AANGeBODeN • GeZOCht • GeVONDeN


nieuws

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

dinsdag 17 december 2013

7

Bewoner vreest hardrijden Ruishornlaan Lisse n Bewoner Ted Kortekaas heeft in de gemeenteraadsvergadering van donderdag zijn zorg uitgesproken over het feit dat de Ruishornlaan zal moeten worden aangepast om de snelle HOV busverbinding soepel door te laten.

“Mijn achtertuin grenst pal aan een scherpe bocht in de Ruishornlaan en nu al horen we dagelijks hoe de banden van auto’s en ook bussen langs de trottoirbanden schuren. Ik hoop, dat als er aanpassingen plaatsvinden, er tevens matregelen worden getroffen zodat dit geen racebaan gaat worden. We praten dan niet over af en toe een bus,

maar over tien bussen per uur per rijrichting, ofwel elke drie minuten een bus.” Op de vraag van Cees Ruigrok van Nieuw Lisse of Kortekaas zijn zorg al elders heeft gedeponeerd zei deze dat dit niet het geval is, omdat men nog maar pas van de komende veranderingen op de hoogte is. Wethouder Ad van Zelst liet weten dat uiteraard over elk probleem wordt nagedacht. “Ook over de inpassing van de HOV. Dat alles neemt niet weg dat we met de door Kortekaas uitgesproken zorg rekening houden. Overigens komt het plan te zijner tijd ook ter visie en kan Kortekaas, maar ook elke andere belanghebbende, daarop reageren.” (AitV)

‘De Nieuwe Wildernis’ in het Filmhuis Lisse

n Het Filmhuis draait vrijdag 20 december de veelgeprezen documentaire ‘De Nieuwe Wildernis’.

De drukbezochte documentaire gaat over de prachtige, maar ook meedogenloze wereld van een uniek Europees natuurgebied, de Oostvaardersplassen. In één van ‘s werelds dichtst bevolkte landen heeft zich een natuurgebied ontwikkeld van internationale allure: de Oostvaardersplassen. Hier bepaalt de natuur het ritme. Twee jaar lang volgde een filmteam de vossen, ganzen, ijsvogels, herten en de grootste kudde wilde paarden ter wereld. Het resultaat is een natuurfilm zoals die nog nooit eer-

der in Nederland is gemaakt. De Nieuwe Wildernis is een natuurspektakel voor het hele gezin. De ‘Circle of Life’ van de Oostvaardersplassen wordt schitterend in beeld gebracht. Soms aangrijpend maar ook humoristisch en vertederend. Filmhuis Lisse vertoont deze unieke documentaire op vrijdag 20 december om 20.30 uur in Sociaal Cultureel Centrum ‘t Poelhuys, Vivaldistraat 4. Losse bezoekers betalen € 5,50. Op vertoon van een Seniorenof CJP-pas betaalt men € 4,50. De kassa opent voor leden al om 19.30 uur. Het reserveren van plaatsen is niet mogelijk. Het hele programma is te vinden op www.filmhuis-lisse. nl.

Kerst bij Open Hof Hillegom

n Dit jaar zijn er een Kerstnachtviering en een Kerstzangviering op Eerste Kerstdag in het Open Hof.

De Kerstnachtviering is op dinsdag 24 december en begint om 21.00 uur.

De Kerstzangviering is op woensdag 25 december en vangt aan om 10.30 uur. Het is met name geschikt voor het hele gezin. Voor de kinderen tot 4 jaar is er creche. De korte overdenking gaat over het thema ‘Wat verwachten we met Kerst’.

Veel puzzelen en de krant lezen: mevrouw De Meijer - Artinger heeft genoeg te doen als er geen bezoek is.

Eeuwling nog steeds ‘nieuws’gierig Hillegom n Mevrouw De Meijer-Artinger vierde afgelopen zaterdag haar honderdste verjaardag in het verzorgingstehuis Parkwijk. Familie, bewoners en de burgemeester hadden zich verzameld om de verjaardag uitgebreid te vieren. Door Remco Out

Op 14 december 1913 is mevrouw De Meijer in een klein dorpje geboren, waarna ze op zestien jarige leeftijd verhuisde naar Den Haag om daar bij haar zus te gaan wonen. Op haar twintigste trouwde ze en kreeg haar eerste kind, die onlangs al tachtig jaar is geworden. Van 1930 tot 1947 hadden mevrouw De Meijer en haar man een cafeetje in Den Haag. “Toen tegenover ons Nederlandse soldaten in een oude school kwamen te zitten, hadden we binnen een uur wel 1.000 liter bier verkocht”, herinnert mevrouw De Meijer nog goed. Hierna heeft ze me haar man nog een zaak gehad in Amsterdam, toch zijn ze daarna weer terug gegaan naar Den Haag.

Het meest trost is ze op de zaak op de Nieuwe Dijk; een cabaret café, waarbij ze veel personeel in dienst had. Mevrouw De Meijer heeft haar hele leven in de horeca gewerkt, met dagen van 10.00 uur in de ochtend tot wel 2.00 uur ’s nachts. In 1972 moest ze gedwongen stoppen met het café, omdat haar man ziek werd. Ze zijn toen in Lisse gaan wonen, waar haar man al snel overleed. Tot 2003 heeft ze daar alleen gewoond. Verleden

“Wat me het meest bijgebleven is de vlucht in een Dakota van hier naar Maastricht. Dat had ik van mijn man in 1947cadeau gekregen. Het was net een busje met 2 keer 9 zitplaatsen, het was helemaal van

hout”, vertelt mevrouw De Meijer enthousiast. In het begin van het interview, liet ze weten dat ze niet begreep waarom iemand geïnteresseerd was in haar leven, waarna ze toch boeiend vertelde over de eerste keren dat ze een radio, auto en vliegtuig zag. Parkwijk

Na een val in haar achtertuin in Lisse woont mevrouw nu al tien jaar in Parkwijk, waar ze nog vaak bezocht wordt door haar 3 kinderen, 4 kleinkinderen of 6 achterkleinkinderen. Trots kan ze over ze vertellen. Als ze even geen bezoek heeft dan legt ze puzzel of maakt ze woordpuzzel en elke ochtend leest ze de telegraaf van achter naar voren. Als mevrouw De Meijer zo terug kijkt, dan heeft ze hard gewerkt en maar weinig alcohol gedronken. Terwijl ze toch in de horeca werkte. Misschien wel de formule om oud te worden?

COLUMN

Van nieuw naar oud en oud naar nieuw “Een oude bank zit het lekkerst” wordt wel eens gezegd. Blijkbaar geldt dat niet alleen voor de bank in je huiskamer. De SNS Bank in Lisse is nu ruim drie jaar gevestigd in de Kanaalstraat. Dat was voor veel mensen lang genoeg om deze bank in 2013 eens uit te proberen en te voelen of het lekker zit. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Vooral omdat we talloze mensen hebben kunnen verrassen met onze ouderwets hartelijke dienstverlening en prachtige (en voordelige) financiële producten. In 2013 lijkt SNS Bank definitief een plekje te hebben gekregen in de Bollenstreek. Daar zijn we trots op en dankbaar voor. Zeker in een jaar waarin, als gevolg van de nationalisatie, helemaal geen reclame is gemaakt op radio en televisie. Dat heb je misschien niet opgemerkt, maar wij natuurlijk wel. De SNS Bank in Lisse doet er als lokale bank veel aan om haar bekendheid te vergroten. Onze klanten en

mogelijke klanten staan hierbij altijd centraal. Het draait tenslotte om jullie. Een greep uit onze activiteiten: Hoofdsponsor van de Mozaïekenroute in Lisse met daarbij ons eigen prachtige mozaïek. Cadeautjes uitdelen bij de Jaarmarkt. De maandelijkse column in dit blad met tips over financiële zaken. Medesponsor van het eerste dance-event in Lisse ‘Sandro’s Kitchen’, waarbij € 25.000,- naar Stichting Aandacht voor het Pesten ging. De mooie OP=OP acties aan het einde van het jaar. De smakelijke moorkoppenactie met Patisserie Vermeer, waarbij verse moorkoppen werden gemaakt in de bank. DJ Jasper Algera trakteerde onze oren tijdens de Corsomarkt voor de bank. Hoofdspon-

sor bij de actie ‘Help Mega Meike’. Hoofdsponsor van de Openluchtbioscoop in de Keukenhof. En afgelopen weekend nog een gezellige wandeltocht naar Nederzandt, waarbij € 300,is ingezameld voor Outdoor4 Disabled. Herken je één of meerdere activiteiten? Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Wij wel in ieder geval. De wereld blijft volop in beweging, ook die van de banken. In Lisse heeft één grote bank haar vestiging eerder dit jaar gesloten. Vanaf 1 januari 2014 is ook een andere belangrijke bank verdwenen uit Lisse. Dit gebeurt niet alleen in Lisse. SNS Bank heeft al jaren geleden gekozen voor een bankformule met kleine ‘bankwinkels’ in of aan de rand van een dorpskern. We werken met een klein team, waardoor het contact al heel gauw persoonlijk wordt en we zijn zes dagen per week geopend. Daarnaast speelt internet een be-

langrijke rol in onze dienstverlening. Dit blijkt, zelfs in de afgelopen jaren van financiële crisis, een uitstekend concept. De SNS Bank is in het zuiden van Nederland al bijna 200 jaar een begrip. Wij doen hard ons best dit ook in de Bollenstreek voor elkaar te krijgen. In 2013 zijn er grote stappen gezet in de goede richting. Wat ons betreft gaan we daarmee door. Het team van de SNS Bank in Lisse wenst iedereen heel prettige feestdagen en we staan in 2014 weer klaar voor onze klanten. Als je nog nooit kennis hebt gemaakt met ons, probeer het dan vooral eens. Onze bank zit echt heel erg lekker. Erik Seisveld SNS bank Lisse Kanaalstraat 58a 2161 JN Lisse

www.snsbank.nl


V E R B I J S T E R E N D N I E U W S : E E N B E FA A M D E N A A M V E R D W I J N T U I T D E N H A A G :

C O N & V E R D O N C K S LU I T V O O R G O E D H A A R D E U R E N  1933 - 2013 

OPHEFFINGSUITVERKOOP ENORME COLLECTIE HO O GWAARDIGE HAND GEKO OPTE PERZISCHE TAPIJTEN

80 jaar geleden – in 1933 – opende Con & Verdonck zijn zaak aan de Hoogstraat – hartje Den Haag. In korte tijd werden we de meest fameuze specialist in Handgeknoopte Perzische Tapijten binnen Nederland. De economische malaise heeft echter gezorgd voor een dramatische terugval, daarom zijn wij gedwongen de verkoop van Perzische Tapijten voorgoed te staken. Er rest ons niets anders dan tot een zeer rigoureuze OPHEFFINGSUITVERKOOP over te gaan met ENORME KORTINGEN.

Een zeer speciale en gigantische uitverkoop van de gehele kostbare en de door de jaren heen met zorg opgebouwde voorraden, inclusief ook de ‘Con Kern Collectie’, een prachtige basiscollectie Tapijten die ooit werd vorm gegeven door onze oprichter, expert en pionier Dhr. J. Con. Deze collectie van ondermeer antieke, oude en allerfijnste voorbeelden van de tapijtknoopkunst in al haar facetten is geregeld het onderwerp van vele tentoonstellingen en exposities geweest in binnen- en buitenland. Samen met deze ‘connaisseur’–categorie wordt ook de gehele voorraad superbe

Pure Handgeknoopte Perzische Tapijten met het onbetwiste Con & Verdonck kwaliteits-zegel aangeboden: De mooiste en puurste, traditionele Tapijten: bijvoorbeeld meesterwerken van wol en zijde uit Tabriz, Kerman, Mashad, Quom, Srinagar etc., de zeer decoratieve en fijne Ziegler – unieke tapijten vervaardigd door nomadenstammen zoals Qashqai, Afshar, Belouch, Hatchlu, Shahsavan, maar ook vele andere exemplaren – in alle mogelijke maten, ook afwijkende maten, waaronder lopers – en tapijtmaten tot imposant en extra groot. Wij hopen U op een van onderstaande dagen te mogen begroeten.

SLECHTS KORTE TIJD:

NU HEEFT U DE DE AANTREKKELIJKSTE AANBIEDINGEN EN DE GROOTSTE KEUZE

CON & VE R D O N C K Hoogstraat 30, 2513 AS Den Haag Telefoon 070 346 15 30, www.con-verdonck.nl

O PEN IN G STIJD EN Van maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.30 uur (maandagochtend gesloten). ZONDAG GEOPEND van 13.00 tot 17.00 uur.

De smaak van Lisse is verdubbeld! De lekkerste kazen, wijnen en luxe broden Hét adres voor noten, olijfolie, koffie, thee en veel andere culinaire heerlijkheden kende u natuurlijk al. Nu is onze winkel in grootte meer dan verdubbeld en treft u in het nieuwe gedeelte de lekkerste kazen, een ruim wijnassortiment en luxe broden. Komt u eens kennismaken en maak gebruik van aantrekkelijke aanbiedingen!

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u

Notenbar met écht vers gebrande noten e tap, Olijfolie van d io uniek in de reg Culinaire cadeauwinkel

❄ ❆

Warme service in ❆ koude dagen! ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Comfortabel warm huis, zonder hoge stookkosten of gezondheidsrisico’s Gedegen onderhoud 24-uurs storingsdienst Grondige inspectie door ervaren warmte specialisten Energie besparen zonder comfort te verliezen Leverancier van duurzame energie zoals zonnepanelen Reinigen van luchtkanalen / onderhoud aan mechanische afzuiging Wij werken met gerenommeerde merken als Nefit, Remeha en Vaillant Showroom met verschillende typen designradiatoren, sanitair en CV installaties, bezoek graag op afspraak

BERNARD SCHULTE BV

10 % korting

CENTRALE VERWARMING, AIRCONDITIONING, LOODGIETERSWERK EN VENTILATIESYSTEMEN

op alle kazen! (niet in combinatie met andere aanbiedingen)

❄❆ ❄

Smaakhuis ● Kanaalstraat 80, Lisse www.smaakhuis.nl ● Telefoon 0252 757 001

VOORHOUT Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62

WWW.BERNARDSCHULTE.NL


nieuws

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

DINSDAG 17 DECEMBER 2013

9

Kerst voor kinderen in De Zwarte Tulp LISSE  Museum de Zwarte Tulp heeft vanaf 17 december een extra expositie met kerststalletjes vanuit de hele wereld. Het museum is tussen 26 en 29 december extra geopend.

Naast de tentoonstelling “Een rijk verleden” is er een extra programma voor kinderen rondom de expositie van de kerststallen. Op Tweede Kerstdag, donderdag 26 december, is om 14.00, 15.00 en 16.00 uur is verhalenverteller Johannes van Theatergezelschap Stadsavonturen aanwezig. Hij vertelt die middagen over heksen, betoverde prinsen en kabouters die in de Bloembollenstreek leven. De verhalen zijn niet alleen geschikt voor kinderen van 4 tot 8 jaar, maar zeker ook voor de ouders en grootou-

ders. Op vrijdag 27 december wordt vanaf 13.00 uur Kerst- en klassieke muziek gespeeld op harp, viool, cello en fluit door jonge musici. Op zaterdag 28 december om 14.00, 15.00 en 16.00 uur treedt MLX musical & dance uit Lisserbroek op met liedjes en voordrachten uit Annie, Ciske de Rat en Kruimeltje. Ook is er de mogelijkheid om te schminken. Op zondag 29 december van 13.00 tot 17.00 uur bezichtiging Kerststalletjes en de tentoonstelling “Een Rijk verleden”. De kerststallen, die uit alle delen van de wereld afkomstig zijn, zijn beschikbaar gesteld door 2 verzamelaars en een bezoek meer dan waard. Het museum is geope nd van 13.00 tot 17.00 uur. Kinderen tot 6 jaar, onder begeleiding, gratis toegang.

Gratis Kersteditie VakantieBieb LISSE/HILLEGOM

Wethouder Cia Kroon en eerste bewoner Heidi Faase-Baronat openen samen het appartementencomplex.|Foto: MV

De Bibliotheek maakt lezen in de kerstvakantie voor iedereen mogelijk. Tot 25 januari 2014 kan iedereen met een passie voor het Nederlandse boek gratis een groot aantal titels binnen handbereik hebben met de VakantieBieb-app.

gedownload worden en zijn daarna zonder internetverbinding te lezen. De boeken zijn tot 25 januari 2014 te lezen. Kijk voor meer informatie, kijk op www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/collecties/e-books/ vakantiebieb-app.

De VakantieBieb is een nieuwe app van de Bibliotheek. Deze applicatie stelt elke vakantie een selectie populaire e-books voor. Voor volwassenen tipt de Bibliotheek in het bijzonder de inspirerende biografie Moscow Times van Dido Michielsen, de bloedstollende thriller De zwarte doos van Michael Connelly en de boeiende roman De Wertheims van Silvia Tennenbaum. Voor de jeugd pakt de Bibliotheek onder meer uit met De bijzondere kinderen van mevrouw Peregrine, het spannende boek van Ransom Riggs.

Verschrikkelijke Ikke 2 in Solution

OOK VOOR NIET-LEDEN

De VakantieBieb-app is voor leden én niet-leden van de Bibliotheek gratis verkrijgbaar via de App Store en de Google Play Store. Na eenmalige registratie kunnen de boeken

HILLEGOM  Welzijn Hillegom organiseert op vrijdag 27 december een filmochtend in jongerencentrum Solution, van de Endelaan 7. De familiefilm ‘Verschikkelijke ikke 2’ wordt gedraaid. Net als Gru begint te wennen aan zijn rol als huisvader van Margo, Edith en Agnes, wordt hij benaderd door een super-geheime organisatie die wereldwijd schurken opspoort. Het is nu aan Gru en zijn nieuwe partner Lucy Wilde om uit te zoeken wie er verantwoordelijk is voor een bijzonder slechte misdaad. De film is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. De film start om 10.30 uur en de kosten zijn € 3,50.

‘De Engel is een wijk met toekomst’ LISSE  Buurtschap De Engel kan zich opmaken voor een aantal nieuwe buurtgenoten. Op donderdag 12 december leverde woningbouwcoorperatie Stek 29 sociale huurappartementen op. Het kan de huidige bewoners van het buurtschap niet ontgaan zijn dat er iets feestelijks stond te gebeuren. Onder muzikale begeleiding liepen betrokkenen en geintresseeren van het nieuwe clubgebouw van speeltuin Kindervreugd naar het nieuwbouwcomplex Mallegatshof. Een lichte symboliek had de korte wandeling zeker; op de plek waar de appartementen zijn gebouwd, was eerder de speeltuin gevestigd. Hans Al, bestuurder van Stek refereerde in zijn speech aan de bijzondere locatie. “Ik weet nog dat ik net na mijn aanstelling in het oude gebouw een soort ‘gemeenteraad op locatie’ bijwoonde. De vraag die toen erg leefde, was wat er met De Engel ging gebeuren. Nu, zeven jaar later, is er veel veranderd

en kunnen we zeggen dat De Engel een wijk is met toekomst. “

voor het eerst.” Het project Mallegatshof maakt onderdeel uit van de 102 nieuwbouwwoningen die aannemer Horsman uit Lisse bouwt. Voor Stek bouwt het bedrijf nog vijf eengezinswoningen die allen in de vrije sector worden verhuurd.

POORTJE

NOSTALGIE

Samen met de eerste bewoner, Heidi Faase - Baronat, opende wethouder Cia Kroon het gebouw met een stap door een poster met de afbeeldig van de ‘oude’ Engel. De poster was precies geplaatst in de onderdoorgang van het gebouw Mallegatshof. Daarna konden de genodigden, waaronder alle inwoners van De Engel, een kijkje nemen in het gebouw en in een modelwoning. “Een paleisje”, zo omschrijft mevrouw Faase haar nieuwe woning. “Ik voel me net de koningin.” Vorige week maandag kreeg ze de sleutel en op vrijdag was haar huis ingericht. “Vanavond slaap ik er

Voor aannemer Hans van Leeuwen van Horsman voert het project hem terug naar zijn kindertijd. “Toen ik nog op basisschool De Beekbrug zat, gingen we vaak voetballen in de speeltuin. Dan moest je ook het poortje door om daar te komen. Het is dan ook leuk om de ‘nieuwe’ Engel te mogen bouwen”, zegt hij lachend. De nieuwbouwhuizen hebben standaard een zonnecollector op het dak. En ook aan de kinderen is gedacht. “We bieden alle gezinnen een jaarlidmaatschap van de speeltuin aan, zodat de ‘oude’ en ‘nieuwe’ Engel samen kunnen optrekken.”

Rubriek

LEES TIPS door Genie Does-Moison Even voorstellen: Bijna 25 jaar werk ik in de Bibliotheek Zuid-Kennemerland en sinds 2002 als informatie-medewerker en inkoper van fictie. Hierdoor ben ik dagelijks bezig met lezen en literatuur. Zelf lees ik heel graag, dus mijn werk is zeker geen straf. Het leukste van mijn vak blijft toch het aanraden van boeken. Daarom is het een feest om elke week weer 3 boeken te mogen promoten in De Hillegommer. Ik heb zelf een brede belangstelling en vind allerlei genres binnen de literatuur leuk om te lezen. De boeken waarop ik u opmerkzaam maak zullen daarom heel divers zijn. Alle titels zijn te leen bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. U kunt ze vanuit huis direct reserveren via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl

WAT VALT OP:

• In Leiden is een bronzen plaquette ter nagedachtenis aan de dichteres Vasalis onthuld. De plaguette hangt op het woonhuis, de Lijsterstraat 36. • Illustratrice Mance Post op 88 jarige leeftijd overleden. Post is vooral bekend door haar werk voor de Madeliefserie van Guus Kuijer. • Bart Stouten wint De Grote Inktslaaf Literatuurprijs 2013 met ‘Kersen eten om middernacht’. De prijs is bestemd voor boeken die in eerste instantie door de media zijn genegeerd.

Maeve Binchy Hotel aan zee Maeve Binchy staat altijd garant voor een heerlijk boek. Ook haar nieuwste Hotel aan zee kun je niet wegleggen en je verslindt bladzijde na bladzijde. Een Ierse vrouw knapt een groot, oud huis op en maakt er een hotel van. In Hotel Stone House is iedere gast welkom. In de winter treffen negen gasten elkaar die ieder hun verhaal hebben. Alle personages zijn weer kleurrijk neergezet en je zou haast een kamer in het hotel reserveren. Helaas gaat het om een fictief badplaatsje en een fictief hotel.

Kate Morton De vertrouweling Op het Engelse platteland is de zestienjarige Laurel Nicolson getuige van een moord die veel te maken heeft met haar familie. Laurel vertrekt naar Londen om daar als actrice een carrière te starten. Als ze vijftig jaar later terugkeert naar haar geboorteplaats heeft ze veel vragen voor haar familie. Stukje bij beetje worden de geheimen ontrafeld. Ook in dit boek, dat blijft boeien, leef je weer helemaal mee met de beschreven personages.

Jojo Moyes Voor jou Als Louisa haar baan kwijt raakt gaat ze aan de slag als verzorgster van een jongeman (Will), die door een ongeluk vanaf zijn nek verlamd is. Louisa en Will zijn twee tegenpolen en toch bloeit er iets moois op. Een heerlijk liefdesverhaal met sympathieke personages.


N! E P O AGS uur

D t/m 17.00 ZON 12.00 STDAG KER e 2 p ook o EOPEND! G

Vrijdag decemb 20 er 2013 Van 17. 00 - 18. 00 uur

Happy Hour Hoofdstraat Vrijdag 20 december 2013 Van 17.00 - 18.00 uur

Heerlijke amuses en drankjes verzorgt door:


vrijwilligersprijs

Lisser en Hillegommer

dinsdag 17 december 2013

11

Genomineerden Mantelzorgprijs Hillegom Hillegom

n De gemeente Hillegom, Welzijn Hillegom en de Rotary club Hillegom-Lisse organiseren voor de negende keer de prijs voor de Vrijwilliger-, Mantelzorger- en Kanjer van het jaar. De drie prijzen worden op donderdag 2 januari uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie bij de gemeente Hillegom. De Hillegommer blikt vooruit met de genomineerden en stelt ze aan u voor. Want ook als ze niet winnen, verdienen ze het om in het zonnetje te worden gezet. Deze week: de genomineerden voor de prijs Mantelzorger van het Jaar.

Tot 1 november konden deze bijzondere Hillegommers worden aangemeld door een vereniging of instantie. Hieruit zijn de genomineerden geselecteerd. De gemeentelijke onderscheidingen worden dit jaar voor de negende keer georganiseerd. Er werd begonnen met het uitreiken van een prijs aan vrijwilligers, die aangesloten waren bij een organisatie. Dit is later uitgebreid met een prijs voor de mantelzorgers en sinds een aantal jaren ook een prijs voor de ‘Kanjer van het jaar’, een vrijwilliger jonger dan 25 jaar.

Het doel van de onderscheidingen is om erkenning te geven en de daarbij behorende waardering te laten blijken, voor de inzet van de vele vrijwilligers en mantelzorgers in Hillegom. Vrijwilligers die werkzaam zijn in de welzijnsector (jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk, zorg, kunst en cultuur, sport, onderwijs) en mantelzorgers komen in aanmerking voor een gemeentelijke onderscheiding. Mantelzorgers zijn mensen die op basis van een persoonlijke band, langdurig en intensief zorgen voor een chronische zieke,

gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Prijzen

De onderscheiding voor de Mantelzorger en de Vrijwilliger van het jaar bestaat uit het bronzen beeld van de hangkous en de daarbij behorende gemeentelijke oorkonde. De onderscheiding voor de Kanjer van het jaar bestaat uit een geldprijs van € 250,- en een blijk van waardering voor de kanjer zelf. Het is de bedoeling, dat de kanjer de geldprijs besteedt in zijn/haar

eigen organisatie of aan een ander goed doel. De jury bestaat uit Gerrit Kleiheeg (wethouder), Chel van der Kaaden (huisarts), Maarten Jan Kamerbeek (kanjer 2012, vrijwilligers Solution) en Raya Yousif (Rotary Hillegom – Lisse). Zij kiezen welke genomineerden de prijzen ontvangen. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie op donderdag 2 januari wordt bekend gemaakt wie de Vrijwilliger-, Mantelzorger, en Kanjer van het jaar worden. Volgende week worden de genomineerde Kanjers op deze pagina in het zonnetje gezet.

Nel Peetoom: “Het is een lief mens, daar sta je toch voor klaar?” Hillegom n Ze zijn wel gepensioneerd, Nel (67) en Wim Peetoom (82), maar ze lijken de eeuwige jeugd te hebben. Er stuitert een Maltheser Leeuwtje van zes maanden door de kamer en Nel heeft buurvrouw Gerritsen onder haar vleugels genomen. Waarom? Nou, gewoon, daarom...

Rina Pijpers: “Ik ben constant met Christiaan bezig, maar ik doe het met liefde”| Tekst en foto: Ilse Hesp

Rina Pijpers: ‘Het gaat zoals het gaat’ Hillegom n Het is al weer een mensenleven geleden dat Rina kennismaakte met Christiaan, die leuke buurjongen van haar zusje. Inmiddels zijn Rina (75) en Christiaan (80) maar liefst zesenvijftig jaar getrouwd, hebben ze vijf kinderen en dertien kleinkinderen. Een paar jaar geleden echter kreeg Christiaan een slechte prognose: hij bleek kanker aan zijn kaak te hebben. Als gevolg van de noodzakelijke operaties heeft hij nu moeite met praten, kan niet slikken en moet gevoed worden via een maagsonde.

Dat Rina haar Chris daarin dag en nacht bijstaat is voor haar een uitgemaakte zaak. En dat terwijl zij zelf ook al te maken heeft met de nodige haperingen zoals een pacemaker, dotterbehandelingen en de rest. “Natuurlijk zorg ik voor mijn

man”, zegt Rina – verbaasd over de nominatie voor de verkiezing van de mantelzorger van het jaar. “Het gaat zoals het gaat. Natuurlijk gebeurt het niet allemaal vanzelf en moet je hier en daar wel eens een veer laten. Dit jaar zal ik het met de kerst wat gemakkelijker aan doen. Dan komen de kinderen met hun aanhang en de kleinkinderen dus dan zit het huis goed vol. Normaal kookte ik dan voor het hele gezin maar dit jaar hou ik het op een lekkere soep en goede broodjes. Als je maar samen bent, dat is het belangrijkste”. Christiaan Pijpers was tot zijn ziekte een actieve man. Deed alles op de fiets en was aanhoudend in de tuin te vinden. Toch klaagt hij niet ook al heeft nog maar weinig energie. Rina pakt zijn hand, want hij blijft nou eenmaal die mooie buurjongen van toen. Ze hebben elkaar nog steeds. Daar gaat het toch om?

HELP KINDEREN UIT SYRIË! Doneer nu! Bel 0800 1747

Mevrouw Gerritsen is inmiddels negentig jaar. Ieder weekeind gaan ze samen bij de oude dame langs, kijken tv, kletsen wat, en zorgen dat mevrouw haar advocaatje met slagroom krijgt. Tussendoor doet Nel wat boodschapjes en let er op dat het goed gaat met mevrouw Gerritsen. Dit tot dank van de kinderen Gerritsen, want die zitten niet dicht genoeg bij moeder in de buurt om zo strak de vinger aan de pols te houden. “Dus ik vermoed dat zij voor die nominatie hebben gezorgd”, vertelt Nel. “Want met kerst zijn we ook uitgenodigd om met de hele familie uit eten te gaan. Wij horen erbij, vinden de kinderen en kleinkinderen. Het is gewoon een lief mens, daar sta je toch vanzelf

“Het is een voorrecht om voor iemand te kunnen zorgen wanneer jezelf nog vitaal bent”.|Tekst en foto: Ilse Hesp

voor klaar?” Zorgen zit Nel en Wim in het bloed, want ook andere buren kunnen op hun toegestoken hand rekenen. En de vogels buiten komen zelfs fladderend voor het raam aandacht vragen. Dus gaat Wim naar buiten om hun honger te stillen. “Vroeger was Wim dag en nacht aan het werk”, vertelt Nel. “Daarom

vindt hij het nu best dat ik bepaal hoe onze weekeinden eruit zien. Hij vindt het prima om zoveel tijd door te brengen met mevrouw Gerritsen”. “Vanzelfsprekend”, beaamt Wim. “Vroeger stond ze er door mijn werk nog al eens alleen voor. Dat ze graag moedert over de oude dame steun ik dan ook volledig”.

Katinka Prins: ‘Parkinson is verbijsterend’ Hillegom n Het begon zo’n vijf jaar geleden dat Katinka Prins (51) merkte dat er iets was met haar man Lodewijk (64). Het duurde even voordat het oordeel viel: Parkinson. Sindsdien is het hard gegaan. De vitale, bruisende Lodewijk gaat nu vier dagen per week naar de dagopvang. “Mensen hebben bij Parkinson vaak een beeld van bibberende handen en een maskerachtig gezicht”, legt Katinka Prins uit. “Helaas blijft het daar niet bij. Lodewijk heeft nog steeds een vaste hand, maar verliest conditie, een hoop fijne motoriek en overzicht. Het lichaam luistert niet meer naar het brein. De bijkomende Parkinson dementie versterkt dat”. Katinka werkt drie dagen per week als secretaresse. Ze heeft een regeling kunnen treffen om haar tijd te plooien tussen werk en zorg voor Lodewijk, met hulp van lieve familie en vrienden. Intussen kwamen er ernstige hartklachten bij, een openhart operatie, een lange nasleep op intensive care met allerlei complicaties. Lodewijk is uiterlijk nog steeds de leuke man die ze destijds leerde kennen, maar de voor hem typerende karaktertrekken - een maatje, superhandig, enthousiast, zorgzaam, vol energie - zijn verdwenen. Ooit zei hij: “Zoek

jij maar een probleem, dan zorg ik voor de oplossing”. “Verbijsterend wat die Parkinson in vijf jaar tijd

heeft aangericht”, zegt Katinka. “Van die Lodewijk is nog maar weinig over. Toch ben ik nog steeds verliefd op hem. Ik zal hem steunen en verzorgen zolang ik kan. De liefde houdt mij op de been. Mantelzorg? Daar kies je niet voor, het overkomt je, net zoals de Parkinson Lodewijk is overkomen”.

Katinka Prins: “Heel geleidelijk is ons leven totaal op z’n kop komen te staan”.| Tekst en foto: Ilse Hesp


EXTRA KERST KOOPAVONDEN in Katwijk aan Zee

 Zaterdag 21 december tot 19.00 uur

Maandag 23 december tot 21.00 uur

Kijk voor meer informatie op onze ”mobiele” website:

ZEEZIJDEKATWIJK.NL

Autobedrijf Heemskerk & ZN Gespecialiseerd in Renault - Dacia - Nissan

Nissan Qashqai + 2 2.0 16V Teckna/navigatie

Bouwjaar 2009 Km.stand 61.410 km

€ 18.500,-

Renault Clio 1.2 16V 5-drs collection navigatie 2011 Renault Clio 2.0 16V RS, 3-d, airco 2006 Renault Twingo 1.2 16V Autom. airco zwart 2009 Renault Twingo 1.2 16V Collection airco 2011 Renault Koleos 2.5 16V Dynamique Pack 2009 Renault Modus 1.4 16V Dyn. Aut. 4/2006 Renault Megane 1.6 16V Grand Tour Business 7/2007 Renault Megane 1.6 16V Parisiene Navi 2012 Renault Grand Scenic 1.6 16V Parisienne 2010 Renault Scenic 2.0 16V Gas Business Line 10/2008 Dacia Stepway 1.6 16V Laurente, 5.877 km 2012 Dacia Duster 1.6 16V Laurente 2011 Ford KA 1.3 Titanium Airco 2010 Ford Fiësta 5d Trend 82 PK 2010 Nissan Qashqai+2 2.0 Tekna Navi 2009 Peugeot 307SW 1.6 16V Pack airco 04/2007 Peugeot 107 5D Access 2013

€ 11.350 € 11.350 € 6.250 € 7.950 € 15.500 € 7.850 € 8.250 € 18.750 € 17.750 € 8.950 € 12.950 € 13.750 € 7.350 € 9.700 € 19.350 € 9.600 € 9.495

Al onze occasions op www.autoheemskerk.nl Lange Vaart 34 Rijnsburg

Tel. 071-4020365

info@autoheemskerk.nl

VAKANTIE IS...

GRATIS ADVERTENTIE

...HET ONMOGELIJKE MOGELIJK MAKEN

VAKANTIE IS WIELEWAAL Stichting Wielewaal zoekt vrijwilligers om kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking een onvergetelijke vakantietijd te bezorgen. Maak jij het mogelijk? www.wielewaal.nl/ vrijwilligers

Princestraat 5, Katwijk Direct in het gezellige centrum van Katwijk en achter de boulevard gelegen riante bovenwoning (125 m2/ 340 m3) met groot dakterras (35 m2) en schuur. De woning is stil en licht, heeft 3 slaapkamers en een ruime zolderverdieping met diverse mogelijkheden. Riante doorzonwoonkamer met levendig uitzicht over de Princestraat, met open haard en een aparte nis, te gebruiken als bijv. computerhoek, speel- of leeshoek. Keuken in lichte kleurstelling met moderne apparatuur. Riante dakterras gelegen op het zonnige Westen met deels graniet en hardhouten vloerdelen, en voorzien van ruime schuur. Badkamer met ligbad, aparte douche en klein balkon. Gezelligheid, gemak, rust, privacy, strand, boulevard, ruimte, licht en mogelijkheden zijn de kernwoorden voor deze woning.

Vraagprijs € 325.000 k.k

Makelaardij Zuidstraat 135 2225 GV Katwijk aan Zee Tel. 071 202 02 02 www.hoevensmakelaardij.nl


nieuws

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

Rustoord zet jubilarissen in de bloemen Lisse n Woonzorgcentrum Rustoord heeft maandag 16 december acht jubilarissen in de bloemen gezet, omdat zij al lange tijd als vrijwilliger in het centrum actief zijn. Voor mevrouw S.M.van den Boogert-Wolthaus (12,5 jaar), mevrouw J.van Leenen-Overbeek (12.5 jaar), mevrouw W.Reijerkerk-de Vreugd (12,5 jaar), mevrouw G.H.Roubos (12,5 jaar), mevrouw J.H.RoubosPals (12,5 jaar), mevrouw C.A.Kamerman-van Waveren (25 jaar),mevrouw N.den BreejenBoschma (30 jaar) en mevrouw H.M.Luijk-van Stam (35 jaar) was er de dankbaarheid voor hun jarenlange inzet.

Start nieuwbouw Clusiusstraat Lisse n Op het terrein tussen de Heereweg en de Clusiusstraat wordt op dinsdag 17 december het startsein gegeven voor het project. Wethouder Cia Kroon onthult het verkoopbord om 15.00 uur.

Het nieuwbouwproject omvat 6 eengezinswoningen en 4 zogenaamde beneden-bovenwoningen. De nieuwe woningen komen in de autoluwe woonwijk De Blinkerd en liggen op een steenworp afstand van het centrum van Lisse en op fietsafstand van het strand bij Langevelderslag. Architect Gerben van Manen tekende de huizen die een karakteristiek uiterlijk krijgen met witgeschilderde gevels en klassieke details als tuitgevels, dakkapellen, luifels en roederamen. Het Noordwijkse bouwbedrijf Van der Wiel Bouw is verantwoordelijk voor de totstandkoming. Verwacht wordt dat in het tweede kwartaal van 2014 zal worden gestart met de bouw.

n Drie weken lang modeltreinen en andere hobby's in centrum Hillegom n In het oude pand van Raamsveld zal het drie weken lang bruisen van bedrijvigheid. Dit dankzij het Koopcentrum Hillegom, dat deze locatie van donderdag 19 december tot en met zaterdag 7 januari heeft gehuurd en om gaat toveren tot Kunst en Hobbyplein. Door Annemiek Cornelissen

Blikvanger van het Kunst en Hobbyplein zal ongetwijfeld zijn de Modelspoorruilbeurs, die wordt gehouden door de hobbyclub van de Noord Zuid Hollandse Vervoersmaatschappi (NZH)j, die zestig leden heeft. Het Kunst en Hobbyplein zal op donderdag 19 december om 13.00 uur officieel worden geopend. De Modelspoorruilbeurs zal mede worden georganiseerd door Bert Bols, hobbyist, die ook lid is van de Hobbyclub van de NZH. Volgens Bols worden er allerlei banen met modelspoortreinen neergezet, wordt er verkocht en kan er geruild worden. “Voor de kinderen is het prachtig om de treintjes te zien rijden. De ene baan is nog mooier dan de ander”. Tevens worden er op grote schermen beeldmaterialen van treinen gepresenteerd. Daarnaast zijn er vijftien kramen met artikelen op kunst en hobbygebied, waaronder kadoartikelen, ke-

Johan van Dijk bij het pand van Raamsveld. Foto: Annemiek Cornelissen ramiek, mozaïek, zandstraalkunst, oude kinderboeken, schelpen en vetplantjes. De laatste week staat in het teken van de sportverenigingen van Hillegom. De Stichting Zanderij gaat een hardloopbaan promoten. Verder zullen SDO tafeltennis en Korfbal present zijn, maar ook Basketbal Hillegom ’85. Ook is er een informatiestand

van het Project V-I-S, Voor iedereen Sport van Sporting S.D.O., dat als doel heeft kinderen uit minderbedeelde gezinnen de mogelijkheid te bieden om te sporten. Verder zijn de bridgeclub Hillegom en de Schaakclub Hillegom aanwezig. Speciaal voor de kinderen is er cupcakejes versieren en is er een koffiecorner.

Een groot aantal standhouders hebben zich inmiddels al aangemeld. De toegang voor het Kunst en Hobbyplein is gratis. Het plein is van maandag tot en met zaterdag geopend van 10.00 tot 18.00 uur en op deze tijden ook op de zondagen 22 en 29 december. Standhouders kunnen zich nog aanmelden bij Johan van Dijk via 06 30440291.

Jan van Vliet meest invloedrijke persoon

Ruigrok lijsttrekker Nieuw Lisse

Lisse

Lisse

hillegom n Voor de jeugd tus-

Wat weet jij nog van 2013?

Tijdens de bijeenkomst in het FiorettiCollege werden zowel Van Vliet als De Vries gehuldigd. Volgens uitgever John van der Tol hebben beiden de eerste plaats verdiend op basis van het thema van het magazine ‘Binden en verbinden’. Van der Tol: “Van Vliet heeft als ondernemer Uniekaas wereldberoemd gemaakt. Daarna is hij belangeloos gaan vechten voor de Duin- en Bollenstreek als voorzitter van stichting Beleef de Bollenstreek en het Gilde van de Zwarte Tulp. Hij is vurig pleitbezorger van één gemeente

sen de 8 en 12 jaar wordt een workshop kerststukjes maken georganiseerd op woensdag 18 december. Tussen 14.30 en 16.00 uur wordt de Hoeksteen omgetoverd tot een kerstknutsellocatie. Aanmelden kan via de website www.eghillegom.nl. Hier is ook meer informatie te vinden over de deelname aan de workshop.

13

Kunst en Hobbyplein in oude pand Raamsveld

n Lissenaar Jan van Vliet is maandagavond uitgeroepen tot de Meest Invloedrijke Personen in de Duin- en Bollenstreek. De ondernemer, bekend van Uniekaas, deelt de eerste plaats met voormalig Keukenhofdirecteur Piet de Vries. De verkiezing van de Top 50 wordt georganiseerd door het zakenmagazine Bollenstreek IntoBusiness.

Kindermiddag in de Hoeksteen

dinsdag 17 december 2013

Bollenstreek.” Ook voor De Vries waren er lovende woorden. “De Vries was als directeur van De Keukenhof beroemd in de streek, maar is nu als Coördinator Bollenstreek Regiomarketing wereldberoemd. Met tomeloze inzet promoot bij de Duin- en Bollenstreek als geheel.” Verder staan op de derde plaats Edwin de Beukelaar en Michel de Pater van De Beukelaar Groep/Nederzandt/Buitengewoon Noordwijk, gaat plaats vier naar Peter Jongejan Colours & Green van KOV Rijnsburg en staat Dirk Bouman van Uitgeverij Verhagen op de vijfde plaats. Coco Meeldijk van Buro Coco/KBB/Vrouw&Zaak en Ad Bakker van Mens Makelaars, beiden uit Lisse, staan respectievelijk op plaats 8 en 9. Dat de uitreiking werd georganiseerd in de nieuwbouw van het Fioretti, om het lokale bedrijfsleven de mogelijkheid bieden om de banden met de scholen uit de regio aan te halen.

Hillegom n Bij Cafe Murphy’s

Law zijn in december nog een aantal activiteiten. Op vrijdag 20 december is er een optreden van “Parka project” dit zijn twee muzikanten die semi-akoestische muziek maken. Een van de jongens komt uit Hillegom. Op zaterdag 21 december is DJ Vlunder te gast en op zaterdag 28 december DJ X-Zilver. De avonden beginnen om 22.00 uur en de toegang is gratis. Op zondag 29 december wordt de eindejaarsquiz georganiseerd, een quiz met alleen maar vragen over 2013. Piet de Vries en Jan van Vliet delen de titel. |Foto: pr.

n In haar Algemene Ledenvergadering heeft Nieuw Lisse haar kieslijst vastgesteld. Lijsttrekker van Nieuw Lisse wordt de huidig fractievoorzitter Ruigrok.

Nummer twee op de lijst wordt nieuwkomer Rob Veldhoven en derde op de lijst staat huidig wethouder voor Nieuw Lisse, Ad van Zelst. De lijst gaat verder met de zittende raadsleden Cees Schrama (4), Michael van der Laan (5) en Hans

Boekestein (6). Op nummer 7 staat nieuwkomer Franco Dieters. Carola Meinsma heeft nummer 8. Naast wethouderskandidaat Van Zelst hebben ook lijsttrekker Ruigrok en raadslid Schrama zich beschikbaar gesteld als kandidaat wethouder. Het bestuur van Nieuw Lisse is van mening dat de collegeonderhandelingen dienen uit te wijzen welke kandidaat eventueel het beste past in het nieuw te vormen team van college van B en W.

Gemeente organiseert Startersmarkt Lisse

n Op dinsdag 14 januari wordt er tussen 19.00 uur en 21.30 uur een startersmarkt gehouden in het gemeentehuis van Lisse. Inloop vanaf 18.30 uur. Directe aanleiding hiervoor vormt het besluit van de gemeenteraad om de regeling voor startersleningen te verruimen waardoor meer Lissese starters op de woningmarkt, voor een starterslening in aanmerking kunnen komen.

In het gemeentehuis wordt de hal en de raadzaal opengesteld. Makelaars, projectontwikkelaars en hypotheekgevers informeren bezoekers van de markt over de startersprojecten in Lisse. Ieder uur zal uitleg worden gegeven over de procedures die van toepassing zijn op de starterslening. De informatie zal worden verstrekt door de Stich-

ting Volkshuisvesting Nederland. De startersmarkt biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de plannen die er zijn en om informatie te halen over de financiering van bestaande en nieuwbouwwoningen in Lisse.

Filmmiddag Kindervreugd Lisse n Speeltuinvereniging Kindervreugd in de Engel organiseert op vrijdag 3 januari een filmmiddag in de grote zaal voor kinderen vanaf vier jaar. De film begint om 14.00 uur en de film zal rond 16.00 uur afgelopen zijn. De zaal is open om 13.45 uur. Tussendoor krijgen de kinderen nog wat lekkers. Voor leden is de toegang het gratis, niet-leden betalen € 2,50.


academisch

TALENCENTRUM

Language Courses January - June 2014 • • • •

Dutch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Business Dutch Prep Course State Exam NT2 Advanced Writing and Speaking Courses Dutch

Openingstijden: maandag dinsdag t/m vrijdag zaterdag

gesloten 10.00 tot 17.30 uur 10.00 tot 16.00 uur

l• to.n u a a a de • English 2, 3, 4, 5, 6 arde w.ar . w w w l• ww • Business & Academic English l• to.n .nl • to.n u o u t a a u a a aa de a 26 - Hillegom eHoofdstraat rde w.ar arde w.-a .ardTel. 0252-520557 . w w w • French 1, 2, 3, 4, 5, 6 • Prep Course DALF w 06-22795993 w w w w l• w l• •w nl • 0252-525870 to.n Fax .nl • to.n uto. o.nl u o • German 1, 2, 3 u t a t a a u a u a a a e de a de ea eaa ard w.ar • Italian 1, 2, 3, 4 • Conversation .ard arde w.ar .ard . ww. w w w w w w w w w w • w l• w •w l• nl •w nl • • Spanish 1, 2, 3, 4, 5, 6 • Conversation to.n .nl • to.n uto. o.nl uto. o.nl u o t u a t a t a u a a u a u a a e a a e d de ea a de ea eaa ard • Swedish 1, 2, 3, 4 w.ar .ard w.ar .ard arde w.ar .ard ww. . w w w w w w w w w w w w • w w • w l• w nl •w l• • Arabic 1, 2, 3 nl •w nl • l•w to.n uto. .nl • to.n uto. o.nl uto. o.nl to.n u a o t u a t a t u a a u a a u a u a e a a e a a e a a • Chinese 1, 2, 3, 4 w.ard d de ea a de ea ea de ard w.ar .ard w.ar .ard arde w.ar w .ard ww. . w.ar w w w w w w w w w w w w • w w • w w • Japanese 1, 2 • w l w l• w nl .n •w l• nl l• •w nl • l•w to.n uto. .nl • to.n uto. o.nl uto. auto aauto.n o.nl to.n u a o t u a t a a t u a a u a a • Russian 1, 2, 3 u e a u a e a a e a a e d a a d d e d e a de ea de ea .ar ea w.ar .ard w.ar .ard w.ar .ard arde w.ar .ard w.ar .ard www w w w www o.nl • ww l • www .nl • ww l • www .nl • ww l • www .nl • ww l • www. w l• w .nl • .n acculuraTion ut language to.n uto courses .nl • uato to uto Tailor o.n toand uto a-made o.n to.n u a o t u a t u a a t u a a u a ! u a e a u a e a a e a a a A e d a a a e d d e d rdwe.arde ardea e ea ea .ar w.ar .ardduTch-english w.ar .ard ewa.al radllwewe.anrdbeija A ardp w.ar ke .ard rd .su e . w w www TranslaTion w w w w www o.nl • ww l • www .nl • ww l • www .nl • ww Uln•ie • w l w l• www o.nl • • n • n . l . o n l o n t . o n t . o n t . n t u . o t t u to ut au to au to aa to. eaau eaau w.ardea ardeaau deaa rdeaau rdea ardeaau deaa rdeaau r arde d d r . r a r a . a . a . a w . . w . a w . w. ww www.talencentrum.leidenuniv.nl ww www • www.a www o.nl • ww l • www .nl • ww l • www .nl • ww Ford wwFocus l • EcoBoost l•w • n n l . l . o n o n t . o n t . o n t . t u . o t to au to au to au aa aut eaau w.ardea ardeaau rdea ardeaau Plus rdeaWagon arde eaau w.ardea d . a r a . d . r a w . w . a w . . ww www o.nl • ww l • www .nl • ww l • www .nl • ww l • www .nl • ww o n 92kW 125pk o n t . o n t . t . u o t aaut eaau deaauto ardeaau auto e deaa rdeaau d a r r d e r a a . . d w .a w. .ar w.a .ar www www o.nl • ww l • www .nl • ww l • www .nl • ww to .n to ut to.n eaau deaauto ardeaau deaa rdeaau d r r a a . . ar .a w. ww www ww. •w • ww www Bij lleer w l • n ons je de wereld kennen. n . l . o to ut to.n eaau deaa rdeaau d r r a a . . w .a www www o.nl • ww ut deaa r a . www

! L A E D R E B M E DEC

VL VOLKSUNIVERSITEIT LISSE

N kan tiiepmand onze ppr en aan ijzen!

Nu aanmelden voor het voorjaarsseizoen 2014:

TALEN LATIJN EN ROMEINSE GESCHIEDENIS:

donderdag 30 januari, 19.00-20.30 uur. 12 lessen € 99,-

SPAANS OP VAKANTIE:

zaterdag 1 februari van 9.30-11.00 uur. 10 lessen € 83,-

FRANS OP VAKANTIE:

woensdag 5 februari van 19.30-21.00 uur. 10 lessen € 83,Informatie over de cursussen en het aanmeldings­ formulier zie onze website

LEZINGEN: Presentatie van de cursus Montage van Beeld en Geluid door Marco de Groot vrij.av. 10 januari van 20.00-22.00 uur Kosten € 5,- (inclusief koffie of thee) te betalen aan de balie of inschrijven via onze website.

www.volksuniversiteit­lisse.nl Vuursteeglaan 9, 2161 GD Lisse, 0252-419518

Zeer rijk uitgerust met o.a.: 16’’ lichtmetalen velgen, automatisch inparkeren, mistlampen, parkeersensoren vóór en achter, 5’’ geïntegreerd navigatiesysteem, cruise control, voorruitverwarming, airconditioning, boordcomputer, buitenspiegels in carrosseriekleur met geïntegreerde richtingaanwijzers, elektrisch bedienbare portierramen vóór, lederen bekleding op stuurwiel, elektrisch bedienbare sportstoelen, regensensoren, multifunctioneel display, portiergrepen in carrosseriekleur en radio/ CD-speler met USB-aansluiting en 6 speakers.

Deze auto is rijklaar inclusief metaallak en dakreling. Daar komt geen euro meer bij!

€ 21.953,Totaal eindejaarsvoordeel: € 3.000,-

INCLUSIEF Kosten rijklaarmaken, kentekenleges en verwijderingsbijdrage!

Kijk voor de exacte openingstijden en beschikbaarheid op www.ardeaauto.nl Kom naar uw Ardea Auto vestiging in: Hoofddorp - Haarlem - Lisse - Noordwijk

Prijzen in euro’s incl. BTW/BPM. Aanbieding is geldig op voorraad. Auto voorzien van kenteken 2013. Wijzigingen voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden. Afgebeeld model kan afwijken van standaard specificaties. Druk- en zetfouten voorbehouden. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: van 16,1-23,8; liter/100 km: van 4,2-6,2; CO2 gr/km: van 109-144.


nieuws

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

dinsdag 17 december 2013

15

Hillegommer rijdt barre rallytocht naar de Noordkaap Hillegom n Micha Riem uit Hillegom is met één medeavonturier onderweg voor een barre rallytocht naar het meest noordelijke puntje van Europa: de FBTO Noordkaap Challenge. De deelnemers van de rally leggen binnen 14 dagen ruim 7.000 ijzige kilometers af naar de Noordkaap.

Alvast een voorproefje: pannenkoeken bakken. |Foto: Annemiek Cornelissen

Leerlingen groepen 8 bezoeken Fioretti Hillegom

n De leerlingen van de groepen 8 van de Hillegomse basisscholen gingen op dinsdag 10 december op bezoek bij het FiorettiCollege Hillegom, waar zij een uitgebreide rondleiding kregen ter voorbereiding op het volgende leerjaar, als zij naar de middelbare school gaan. De leerlingen kregen de gelegenheid een viertal lessen te volgen.

Door Annemiek Cornelissen De leerlingen werden ontvangen in de Theaterzaal, waar zij eerst een PowerPoint kregen voorgeschoteld, waardoor zij een goed beeld van de school kregen, de sfeer en de leerlingen. Deze PowerPoint werd vorig jaar ook al getoond aan Koningin Maxima tijdens de officiële opening van de school. Na de presentatie werden de leerlingen in groepen verdeeld en gingen onder begeleiding van een leerling van een van de brugklassen verschillende lessen bezoeken. Er stonden lessen als Nederlands, Engels en Aardrijkskunde op het gevarieerde programma maar ook gym, dans, kook en technieklessen. Bij de danslessen kregen zij een dans aangeleerd. Bij de techniekles werd een kettinkje gemaakt, bij het koken pannenkoeken gebakken en tijdens

een handenarbeidles maakten de leerlingen een vogelhuisje. Het was leuk om te zien dat bij muziek een gedeelte van de schoolband, die op het Fioretticollege Hillegom is gevormd, een demonstratie gaf. In vogelvlucht maakten zij op deze manier in ongeveer twee uur tijd kennis met de school. Uiteraard waren er een groot aantal leraren vertegenwoordigd waaraan vragen gesteld konden worden. De leerlingen werden meteen uitgenodigd voor de open avond en dag, die begin 2014 gepland staan op vrijdag 24 januari van 19.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 25 januari van 10.30 tot 12.30 uur. Het leerlingenbezoek was slechts een voorproefje hierop. Tijdens deze open dagen kan men zich opgeven voor gastlessen, die worden gegeven op woensdagavond 5 februari van 19.00 tot 21.00 uur. Volgens Frank Out, adjunct directeur van de onderbouw kan daarbij gedacht worden aan gastlessen uiterlijke verzorging, schminken, high tea, etaleren, technische gastlessen, dans en sport. “De ouders kunnen mee voor hen zijn er dan diverse informatieve presentaties over allerlei schoolzaken, zoals leerlingenbegeleiding, dyslexiebeleid, mavo/havo onderwijs, determinatie en beroepsgerichte programma’s”.

Den Weeligenberg is klaar voor de kerst Hillegom n Verpleeghuis Den Weeligenberg is zaterdagmorgen door CDA leden in kerstsfeer gebracht.

Naar aanleiding van een vrijwilligersbeurs in 2012 werden verzoeken om hulp en het aanbod gekoppeld. Toen hebben diverse

CDA afdelingen gezamenlijk het verpleeghuis Den Weeligenberg de kerstversiering aangebracht. Het initiatief van toen is een mooie traditie geworden. Met een teamspirit kregen de slingers en kerstballen weer een plaatsje in de kerstboom. Op de eerste zaterdag van januari pakt CDA de zilverslingers weer in.

De versierploeg heeft Den Weeligenberg weer in kerstsferen gebracht. |Foto: pr.

Micha rijdt de tocht en zamelt daarmee geld in voor Serious Request 2013. Afgelopen vrijdag gaf 3FM DJ Giel Beelen live in de uitzending het startschot voor de tocht.

‘jijkiest’ of ‘Herman’ naar 4333 smsen. Hiermee wordt 3 euro per sms gedoneerd en bijgeschreven op de cheque die uiteindelijk wordt overhandigd in het Glazen Huis.

Van 6 tot en met 12 december rijden 36 deelnemers met 18 auto’s de loodzware tocht van Nederland naar het noordelijkste punt van Noorwegen: de Noordkaap. Onderweg krijgen de deelnemers diverse opdrachten om donaties te werven voor Serious Request. Daarnaast kan iedereen

De teams voeren tijdens de reis opdrachten uit om geld in te zamelen voor Serious Request. Op 19 december finisht de challenge in Leeuwarden, de stad waar dit jaar het Glazen Huis van 3FM staat. De belevenissen van de deelnemers zijn te volgen op www.facebook.

com/FBTO en via Twitter: #Noordkaap. Kijk voor meer informatie ook op www.noordkaapchallenge. nl. Glazen Huis Noordwijkerhout

In Noordwijkerhout staat dit jaar het enige Glazen Huis van de Duinen Bollenstreek. Vier dj’s gaat drie dagen lang muziek draaien om zo geld op te halen voor het goede doel: 3FM Serious Request. Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 december staan de dj’s op de Steeg bij de Witte Kerk in Noordwijkerhout. Meer informatie is te vinden op www.galzenhuisnwh.nl.

De Herdertjestocht is voor de eerste keer in het kasteelpark. |Foto:pr.

Herdertjesnacht bij Kasteel Keukenhof n Negen Bijbelse taferelen onder 250.000 lampjes Lisse n In samenwerking met de gezamenlijke kerken uit Lisse organiseert Kasteel Keukenhof op maandag 23 december van 18.30 tot 20.00 uur voor de eerste keer ‘De Herdertjesnacht’. De toegang is gratis. De Herdertjesnacht werd al eerder georganiseerd in Lisse en ieder jaar met veel enthousiasme ontvangen. Om de beleving van de verschillende taferelen nog groter te maken heeft de organisatie besloten om het evenement te verhuizen en samen te gaan werken met Kasteel Keukenhof. Het complete kasteelpark is met 250.000 lampjes verzekerd van een kerstachtige feer.

wacht, komen ze langs de volkstelling en het engelenkoor om de route af te sluiten bij de levende kerststal. Herdertjesnacht 2013 belooft volgens de organisatie voor zowel kinderen als volwassenen een hele beleving zijn om een avondwandeltocht in de ambiance van Kasteel Keukenhof te maken. Onderweg komt men langs de herberg waar het mogelijk is om warme chocolademelk of glühwein te drinken.

Tijdens een wandeltocht komen bezoekers verspreid door het kasteelpark negen verschillende Bijbelse taferelen tegen die gezamenlijk het verhaal van Kerstmis vertellen.

Wandelroute

Zo treffen de kinderen de Engel die Maria vertelt dat zij een kind ver-

Herdertjesnacht zal plaatsvinden bij Kasteel Keukenhof en het is vanaf 18.30 uur tot ongeveer 20.00 uur mogelijk om te starten met de wandeltocht die zo’n 5-kwartier tot anderhalf uur zal duren. Door middel van verlichting en herauten is

het voor iedereen duidelijk hoe de wandelroute door het kasteelpark is uitgezet. Na afloop is het in het Koetshuis voor bezoekers mogelijk om een drankje te nuttigen waar tevens het koor De Kasteelheeren kerstliederen ten gehore zullen brengen. Deelname is gratis en parkeren kost € 2,50 per auto.

Kerstmiddag in de Meerkoet Lisserbroek n De Meerkoet organiseert op zondagmiddag 22 december vanaf 14.00 uur de kerstmiddag met het koor ‘De Bollen Mina’s. Dit uit veertig dames bestaande koor heeft evenveel kerstliederen in hun repertoire waarvan de meeste deze middag gezongen zullen worden. De zaal is om 13.30 uur geopend. De toegang is gratis.


Goed uit eten Onovertrefbaar Kerstmenu bij Het Prentenkabinet

Met de kerst zal Het Prentenkabinet gegarandeerd weer vol zitten met fijnproevers en culinaire fanaten. Chef-koks Teun Bakker & Marco Venmans en ober-kelner Edwin Hagen stelden een onovertrefbaar menu samen voor de kerstdagen om 19.00 uur. Het 5-gangen menu kost € 59,50 p.p. en om teleurstelling te voorkomen raad ik iedereen aan er snel bij te zijn! vertelt Martin van der Ham, eigenaar van Het Prentenkabinet. Tevens is het ook mogelijk bij ons broertje de Jonge Koekop. Op Kerstavond zijn wij geopend vanaf 17.00 uur met een 4-gangen Surprisemenu € 44,50 p.p. Ook is er een Hertendiner (3-gangen wildmenu) op 21 & 28 december! Tenslotte serveren wij op elke zondag Sunday dinner wild: 5-gangenmenu € 34,50 & een winterse kerst high-tea. Het Prentenkabinet, Kloksteeg 25, Leiden. Tel: 071-5126666. Dagelijks geopend vanaf 18.00 uur, lunch woensdag t/m zondag van 12.30-15.00 uur & borrels op aanvraag. Oudjaarsavond serveren wij tussen 17.00-21.00 uur een 3 gangen (keuze) menu € 34,50 p.p. Op nieuwjaarsdag zijn wij gesloten, maar dan is ons Restaurant de Koekop geopend. www.koekop.nl | www.prentenkabinet.nl Of een keertje ergens anders: www.brasseriehetregthuys.nl Wassenaar

Wij hebben een kerstmenu 4-gangen voor € 35,en mezedes voor € 27,50 (12 verschillende kleine gerechten)

NIEUWE MENUKAART

A la carte is ook mogelijk Reserveren gewenst • Ieder dag catch of the day en 3-gangen menu • Iedere dag geopend vanaf 14:00 uur • Lunch open met reservering • Wij zijn beide Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geopend!

Restaurant Rhodos

Turfmarkt 5 | 2312 CD Leiden Tel. (071) 514 23 00 www.rhodosrestaurant.nl

Maandags gesloten. Elke dinsdag:

Diner Tête-à-tête € 25,- p.p. incl. huisaperitief

Tevens uw locatie voor receptie, bruiloft, feest en partijen

Het vis- en vleesspecialiteiten restaurant van Katwijk aan Zee

Nieuwste hotspot in Leiden In een monumentaal pand aan De Doelensteeg in Leiden vind je sinds kort het prachtige Grand Café Pakhuis. Hier geniet je van eerlijke gerechten voor een zachte prijs. Lunch, borrel of diner, het kan allemaal in deze moderne, robuuste zaak. Tijdens de lunch eet je er rijkelijk belegde broodjes, verse soepen of een goed gevulde pasta. Tijdens het diner eet je bekende klassiekers, tot in de perfectie bereid en heerlijk van smaak. De wijnkaart is al net zo vriendelijk geprijsd als het eten. Voor ieder wat wils en met zorg samengesteld. Een 3-gangen keuze menu kost slechts € 25,- en een Early Bird menu kost je slechts € 17,50, mits voor 18.00 uur besteld. Pakhuis is prachtig ingericht met robuuste muren, warm licht en een schitterende bar. Dus nog geen zin om naar huis te gaan na je diner? Geen enkel probleem, je bent meer dan welkom voor een borrel. Je merkt in alles dat hier met passie wordt gewerkt. Je bent van harte welkom bij.... Grand Café Pakhuis. Goed, betaalbaar én gezellig! www.pakhuisleiden.nl

Boulevard 111 • Katwijk aan Zee • Tel. 071-4012064 www.restaurantdezwaan.nl

Kerstcadeau? Dinerbon van Noordzee n, Leuk om te geve nog leuker om te krijgen! Hotel en Restaurants zijn gesloten van 23 december tot en met 10 januari. Zaterdag 11 januari openen wij onze deuren weer. Wij wensen u hele fijne feestdagen toe!

Tot ziens in 2014.

Volg ons op Twitter @NoordzeeBistro

Hotel Noordzee Boulevard 72 T 0714015742 www.hotelnoordzee.nl


nieuws

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

Hillegom

n Wie zijn dit jaar de grootste sportkenners van Hillegom en omstreken? Dat wordt binnenkort duidelijk bij de traditionele sportquiz van café Murphy’s Law. Op zondag 22 december gaan de teams strijden om de eer.

Hillegom n De organisatie

van de jubilerende Hill-Billies is, naast de grote reunie van 5 april, ook al weer begonnen met de organisatie van de kampweek van 2014. Komende zomervakantie gaan De Hill-Billies naar een bekende lokatie in het Overijsselse Haarle. Met ongeveer 45 tot 50 kinderen en zo’n 20 ervaren begeleiders gaan De Hill-Billies van zaterdag 26 juli tot en met zaterdag 2 augustus op pad.

Postzegelavond in Hoeksteen Hillegom n De postzegelvereni-

ging Hillegom organiseert op vrijdag 20 december een postzegelavond in De Hoeksteen, Karel Doormanplein 4. Tussen 19.00 en 23.00 uur worden 200 kavels, bestaande uit zegels uit binnen - en buitenland, albums en stockboeken, geveild. De toegang is gratis.

Bridgecursus voor gevordenen Hillegom n Vanaf januari wordt

op de maandagavond een cursus gegeven voor gevorderde bridgers in eet-cafe Zomerzorg volgens de methode ‘Leer bridge met Berry Westra, deel 4’. De eerste cursus is op dinsdag 7 januari. De cursus, bestaande uit 15 lessen, is speciaal bedoeld voor bridgers, die minstens 3 jaar bridgenm en hun bieden, uitspelen en tegenspelen willen verbeteren. De lesavond bestaat uit theorie en daarna een aantal oefenspellen. Kosten zijn €90, opgeven kan via somers.jwa@casema.nl.

De quiz begint om 14.00 uur en duurt de hele middag. Er wordt gespeeld in teams van vier personen, die minimaal 16 jaar moeten zijn. Zij krijgen door de quizmasters een

keur van sportvragen voorgelegd. Het team dat de meeste goede antwoorden noteert, wint de quiz en strijkt een leuke prijs op. Teams die willen meedoen, moeten zich van tevoren opgeven door een e-mail te sturen naar sportquizhillegom@hotmail.com. Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. De ruimte is niet onbeperkt dus wees er snel bij. Deelname kost 2,50 euro per persoon. Al het inschrijfgeld vloeit in de vorm van prijzen terug naar de deelnemers.

Wintersportinstuif voor kinderen hillegom n Buurtsportcoach Hil-

Hoog niveau handbal bij clinic SV Hillegom Hillegom n Een afvaardiging van Fiqas Aalsmeer bezocht zaterdag 14 december de sporthal in Hillegom voor een handbalclinic voor de jeugd.

Allerlei baloefeningen werden gedaan onder leiding van een professionele trainer waarbij soms hilarische oefeningen op het programma stonden. Het damesteam van Fiqas Aalsmeer speelt normaal eredivisie handbal op landelijk niveau en heeft veel aanzien bij onze jeugdspelers. Met het damesteam was

ook een jongensteam in de leeftijd van 10 tot 12 jaar meegekomen om tegen de jongens van SV Hillegom een korte wedstrijd te spelen. De HC1 van Hillegom verloor met een eindstand van 9-14. Als afsluiting is er nog een demowedstrijd gespeeld met de dames van Fiqas. Supersnel werd er handbal gespeeld in een verkorte wedstrijd van 2x10 minuten. Kijk voor meer informatie op www. svhillegom.nl of mail hillegom. handbal@snelnet.net.

Cursus hardlopen voor beginners atletiek n SDO Atletiek organiseert in samenwerking met de buurtsportcoach een hardloopcursus voor beginners. Er zijn 11 gezamenlijke trainingen in voorbereiding naar een sportieve afsluiting op zondag 6 april 2014.

In dat weekend vindt de officiële opening van de atletiekbaan plaats met op zondag een prachtig loopevenement. Na afloop van deze cursus zijn cursisten in staat 20 tot 30

n De jaarlijkse kerstshow van Gymnastiekvereniging Jahn Hillegom stond dit jaar in het thema van de Liefde.

Kinderen in sportcentrum De Vosse meedoen aan verschillende sporten zoals dansen en boksen en voor de echte snelheidsduivels staat er

een 17,5 meter lange stormbaan. De jongere kinderen kunnen komen knutselen, geschminkt worden en er staat een springkussen. De sportinstuif is bedoeld voor alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar en kost € 1,- per kind per dag. Voor meer informatie, kijk op www. sportsupport.nl/hillegom

Degradatiebrigde Bel-Air Hillegom n Kees Doorn en Gert v.d. Beld stonden er beroerd voor bij de start van de laatste zittingbij bridgeclub Bel-Air. Zij moesten minstens 60 % halen om het vege lijf te redden en eigenlijk hadden ze zich al verzoend met de degradatie. Mogelijk is de reden geweest dat zij onbevangen aan de wedstrijd zijn begonnen. Met een score van 66,67% werd de eindstreep behaald. In de strijd om het algehele kampioenschap hebben Irma v.d.

Meer en Tine Posthuma een voorsprong genomen van 10 punten op Ans Pieters met Jan Warmerdam en Theresia v.d. Horst met Matthieu Lommerse. Jan Zwanenveld en Pim Houtzager zijn met een score van 60,94% weer terug in de A lijn. Annie Heemskerk en Henk Vledder kwamen maar tot 43,75% en waren bang hun promotie mis te lopen. De voorsprong op Ilse en Ron Rusman was echter ruim voldoende. Het echtpaar kwam tot 51,67%.

minuten achter elkaar hard te lopen. De cursus start op zaterdag 11 januari 2014 om 10.00 uur op de atletiekbaan op de Zanderij (ingang aan de kant van het Fioretti). De totale kosten zijn 60,00 euro, waarbij inbegrepen onder andere een gratis functioneel loopshirt. Voor meer informatie of aanmelding neem contact op met Sandra Boonstra via sboonstra@sportsupport.nl of 06 15691790 of kijk op www.sdoatletiek.nl en www. sportsupport.nl.

Liefdevolle Kerstshow Hillegom

legom organiseert op donderdag 2 en vrijdag 3 januari van 13.30 tot 16.00 uur een Wintersportinstuif.

Aan de vele toeschouwers die erop afgekomen waren, lieten de meiden en jongens tussen de 4 en 22 jaar prachtige demonstraties zien, van ritmische gymnastiek, tot een ontroerende dans vol acrobatiek.

‘Vier Jaargetijden’ sluiten jaar balletschool af Hillegom n Balletschool Martha de Rijk heeft zondag 15 december een sfeervolle dansvoorstelling gepresenteerd in de theaterzaal van het Fioretticollege, met als thema “de vier jaargetijden”.

Kerst Klaverjas in ‘t Pluspunt

Aan de hand van de verschillende seizoenen werden de bezoekers meegevoerd van de lente naar zomer, herfst en winter. Jong en oud dansten hier vol enthousiasme aan mee. De dansen en kostuums, waarvan een aantal door de leerlingen zelf zijn gemaakt, waren in overeenstemming met de verschillende seizoenen.

Hillegom n Op maandag 23 de-

Rudolf

cember is er een kerst klaverjas middag in het Pluspunt. Van 13.30 tot 17.00 uur wordt er gekaart. De kosten bedragen € 5,-, bij aanmelding te betalen.

17

Hillegomse Sportquiz

Vroegboekkorting HillBillies

De Hill-Billies kinderkampen zijn bedoeld voor alle kinderen tussen de 7 en 12 jaar die wel eens een weekje met leeftijdgenoten op kamp willen. De kinderen hoeven dus nergens lid van te zijn, iedereen mag mee. Mede dankzij de inzet van vrijwilligers, sponsoring van vele Hillegomse ondernemers en giften van fondsen kunnen de kosten van de kampweken zeer laag blijven. Ook in 2014 krijgen de kinderen voor € 125,- per persoon een volle week lang plezier. Mocht dit bedrag nog een probleem zijn, dan is een betalings- of kortingsregeling mogelijk. Uitgangspunt is dat ieder kind mee moet kunnen op kamp. Bij inschrijving voor 1 januari, geldt een vroegboekkorting van € 15,-. Dit geldt alleen als het inschrijfformulier volledig ingevuld is ingeleverd. Voor meer informatie, het aanvragen van een informatieboekje of een inschrijfformulier kunt u bellen met Sven van Bohemen op 06 81934261. Ook kan er een e-mail gestuurd worden naar secretariaat@hill-billies.nl.

dinsdag 17 december 2013

De allerkleinsten vertederende het publiek als Rudolf het Rendier en dansten een hartveroverende choreografie van Irene van Eek. De herfst werd onder andere verbeeld door de bijzondere dans

“Fleur speelt Vivaldi” van Leonie van Oosteinde, waarin de muzikale begeleiding door leerling Fleur zelf met viool werd verzorgd. De voorstelling werd afgesloten door de seniorengroep, die werden bijgestaan door de overige leerlingen met een aanstekelijke einddans en finale. Het was voor het eerst dat de balletschool een voorstelling in Hillegom gaf. Voorheen ging men naar Haarlem of Noordwijk.

www.jantjebeton.nl


service

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

DINSDAG 17 DECEMBER 2013

19

Vitamine K-via

I

k was een kreupele Duitse Herder aan het onderzoeken, maar kwam er niet helemaal uit. Vervolgens vroeg ik de eigenaar, een forse gepensioneerde man, om buiten even met de hond te gaan lopen. Dat noemen we monsteren, om zodoende een goed beeld te krijgen van in welke poot het probleem zich bevindt. Toen de man enkele passen had gewandeld begon hij een beetje te rennen; volkomen onverwacht stapte hij daarbij op de riem van de hond en ging zelf keihard onderuit... Hij kwam vol op zijn linkerschouder en -knie terecht en kreunde het uit. Zijn vrouw knielde bij hem neer en hielp hem opstaan. Ik kwam de kliniek weer binnen met een nog altijd normaal lopende hond, maar met een ernstig kreupele man met een kapotte broek en een bebloede elleboog. De assistentes keken me stomverbaasd aan. “Wat is daar gebeurd?” Tijd om op adem te komen kregen we niet, want een jong meisje kwam

Column Poespas

COLOFON Oplage 18.500 Verschijnt iedere dinsdag Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066, 2220 CB Katwijk Tel: 071 4022901 Fax: 071 4032325 Hoofdredactie: Teuntje van Delft tel.: 06 12 74 64 78 e-mail: t.v.delft@ uitgeverijverhagen.nl Redactie: Marieke Voorn tel.: 06 49 44 96 32 e-mail: mariekevoorn@uitgeverijverhagen.nl redactie@lissernieuws.nl redactie@dehillegommer.nl Verslaggevers: Marca Bultink Annemiek Cornelisse Richard Grootbod Ilse Hesp Lodewijk Kamps Ed Olivier Hans Pronk Lia in ‘t Veld Kees van Zuijlen Peter Nieuwendijk Fotografen: Frank Bonnet Rob Joore Wim Krol Bouwe Prins Sven van der Vlugt Cees van ’t Wout Corine Zijerveld Advertenties: Meriam Mesman, 06-46094209 meriam.mesman@uitgeverijverhagen.nl Sluitingstijd advertenties: maandag 10.00 uur. Contactgegevens Binnendienst: Vincent Roos, 071-4091638 Rosita Haasnoot, 071-4091637 advertentie@uitgeverijverhagen.nl Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, 071-4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging

binnen gerend met in een schoenendoos haar kleine cavia, die rattengif had gegeten. Dat was grote paniek, want niemand wist hoeveel het kleine diertje ervan had opgenomen. We moesten het caviaatje opnemen en begonnen hem met antigif te injecteren: vitamine K. Elk uur onderzochten we hem en op gezette tijden kreeg hij de injecties met vitamine K. Gelukkig konden we zo de fatale bloedingen tegengaan. Uiteindelijk kon hij na vier dagen kuren veilig en wel naar huis. Wat een opluchting! In de avonddienst die volgde belde een bezorgde eigenaresse van een konijntje, dat per ongeluk door haar vriend was verwond. Het konijntje liep, zonder dat hij het wist, los in de kamer terwijl hij de deur niet dicht kreeg. Het potje van Kruimel bleek ertussen te zitten. Tot op de hak was het arme ondervoetje totaal ontveld. Ze hadden hem zelf al wat verzorgd, maar de huid was ontstoken en nu wilden ze langskomen. Geen probleem. We zagen el-

kaar op de praktijk. Bij het onderzoek bleek de huid van de teentjes tot de hak helemaal opgestroopt en kon ik, na wat manipuleren, de hele huidflap terugleggen. “Wat een grote flap is dat zeg,” zei de vriend. “Als-ie het overleeft gaan we hem Flappie noemen!” Een schaterlach volgde. Het was nog twee weken tot Kerst. Bij de laatste controle van het konijntje zag ik een echtpaar dat voer voor hun honden kwam halen in de wachtkamer. “Hoe is de operatie gegaan? “ vroeg ik aan de vrouw , want ik wist dat ze een nieuwe heup had gekregen. “Oh prima, na twee dagen liep ik alweer! Wil je het litteken zien?” En zonder het antwoord af te wachten trok ze haar broek naar beneden. Haar man sloeg de handen voor zijn ogen en riep “Gerrie, wat doe je nou?”. “Daar kan Lodewijk best wel tegen, die ziet wel meer vrouwenbenen”. Toen mijn vrouw thuis vroeg wat ik wilde drinken zei ik “Doe maar een vitaminedrank, het was een pittige week.”

Lodewijk Kamps is dierenarts in Hillegom en vertelt wekelijks over zijn praktijk

Statiegeldflessen voor zomerkamp Shawano’s LISSE

 Tot en met 26 april organiseren de Waterwelpen, Waterscouts en Waterexplorers van Scoutinggroep Shawano’s een statiegeldactie om de deelname aan het Nationaal Waterkamp (Nawaka) mogelijk te maken. Daarvoor gaan ze de komende maanden langs de deuren bij inwoners van Lisse.

In de zomer van 2014 zullen de waterwerkspeltakken van de Shawano’s deelnemen aan het Nawaka. Dit is het grootste waterkamp van Europa en wordt eens in de vier jaar georganiseerd. Elf dagen lang kamperen zo’n 6.000 Waterscouts uit heel Nederland en enkele andere Europese landen aan de Maasplassen bij Roermond. De leden en leiding van de Shawano’s zijn al geruime tijd bezig om

deelname aan dit bijzondere kamp mogelijk te maken. “Wij als leiding hebben eerdere edities van het Nawaka als jeugdlid meegemaakt en weten hoe uniek deze ervaring is. Dit willen we ook aan onze huidige leden meegeven”, vertelt Menno Koper, leider bij de Waterwelpen. “Er komt heel wat regelwerk bij kijken voordat we met al onze leden, leiding, boten en kampeermateriaal in Roermond zijn komende zomer. We hebben in de afgelopen jaren gespaard om de kosten hiervan te kunnen betalen en hopen in de komende maanden met een eindsprint de laatste financiële middelen binnen te kunnen halen.” Dit is dan ook de reden dat de kinderen in de komende maanden langs de deuren zullen gaan om lege statiegeldflessen op te halen. Meer informatie over deze actie is

te vinden op www.shawanos.nl/statiegeld. Indien u vragen heeft over deze actie, of zelf een grote hoeveelheid flessen heeft staan die we bij u

mogen ophalen, neem dan contact op per e-mail: info@shawanos.nl of telefoon (alleen op zaterdag): 0252 416757.

Het zomerkamp in Roermond is het grootste zomerkamp van Europa en wordt één keer in de vier jaar georganiseerd. |Foto: pr.

PUZZEL

ns Maak ka et k k a p l u m op een s s t i e t i l a w van het K ntet!

Kwi

Van Dongen Uw Poelier Den Butter De Echte Bakker

Van der Meer keurslager

Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen zoals laatstelijk vastgesteld door Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissements-rechtbank te Amsterdam. U kunt onze leveringsvoorwaarden kosteloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. De Hillegommer en LisserNieuws worden gratis huis-aan-huis bezorgd in respectievelijk heel Hillegom en Lisse. Daarnaast zijn de kranten ook los op een aantal verspeidingspunten in beide dorpen verkrijgbaar. De afhaalpunten voor Hillegom zijn: Albert Heijn, Dekamarkt, C1000 Van Beest, Zwembad, Gemeentehuis, Tabakshop Evers, Plus Van der Neut De afhaalpunten voor Lisse zijn: Bibliotheek, Gemeente, Digros, Hoogvliet, Boekhandel Grimbergen

Stuur uw antwoord uiterlijk 21 december naar Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk of naar puzzels.lnhg@uitgeverijverhagen. nl. De winnaar van de puzzel van vorige week is: M. van der Ploeg uit Lisse . De prijs: bonnen voor een smulpakket van het Kwaliteitskwintet in Lisse. De oplossing van vorige week is: Gekken en dwazen schrijven hun namen op deuren en glazen.


Topcadeaus om te geven en te krijgen

SAMSUNG SMART LED-TV UE 40 F 7000

+

hue starterkit

Toestel 91 cm breed, Smart, Actieve 3D, 800 Hz, WiFi Direct, internet browser, Skype, online Apps, CI+ gecertificeerd.

Met Philips hue bedient u verlichting in huis met uw smartphone of tablet

NU

1299,-

Energieverbruik Gebruikscomfort Connectivity Kwaliteit Duurzaamheid

Vele Apps beschikbaar o.a.

Energiekosten per jaar: 17,-

Energiekosten per jaar: 24,-

PHILIPS LED-TV 42 PFL 7008 Toestel 95 cm breed, Smart, 700 Hz, Ambilight Spectra 3, Wifi ingebouwd, WiFi Direct, DLNA, 3D.

Vraag in de winkel naar onze inruilkortingen!

NU

1199,-

INCLUSIEF SUBWOOFER

SAMSUNG SPEAKERBAR HWF 551

280 Watt vermogen, draadloze actieve subwoofer, draadloze verbinding met TV, Bluetooth, Connect Share USB, Dolby sound en optionele audio connectie.

VAN 599,- VOOR

449,-

MIELE ESPRESSO VOLAUTOMAAT CM6100 OBSIDIAANZWART One-touch for two: zet 2 cappuccino’s tegelijkertijd!

BIJ AANKOOP VAN DEZE TV + SPEAKERBAR

Gebruikscomfort Onderhoud Kwaliteit

150,-

1099,-*

RETOUR VAN SAMSUNG

NU

Actie loopt t/m 31 dec. 2013.

* Prijs is na 100,- retour via Miele.

KRUPS NESPRESSO XN2140 ESSENZA

SAMSUNG GALAXY TAB3 7 INCH WiFi 8 GB WIT Compacte lichtgewicht tablet die gemakkelijk in uw binnenzak past, voor razendsnelle toegang tot Apps en bestanden, uit te breiden geheugen met micro SD kaart & 2 jaar gratis 50 GB Dropbox. Energieverbruik Gebruikscomfort Connectivity Kwaliteit

Energieverbruik Gebruikscomfort Connectivity Kwaliteit Duurzaamheid

199,-

NU

AUTOMATIC EARTH

1 liter waterreservoir, automatische afslag. Gebruikscomfort Onderhoud Kwaliteit

VAN 99,95 VOOR

69,95

*

* Prijs is na 30,- retour via Nespresso. Actie loopt t/m 19 jan 2014.

Electro World Schoonderbeek

Electro World Oegstgeest

Electro World Peursum Audio Video

Electro World De Radiobeurs Lisse

Electro World Duynstee

H. Dunantplein 14, Hillegom Hoofdstraat 122, Hillegom 025 25 16 648

Lange Voort 11, Oegstgeest 071 519 3333

Voorstraat 31b-33, Katwijk 071 40 16 422

Kanaalstraat 79, Lisse 025 24 12 176

Hoofdstraat 189, Sassenheim 025 22 10 398 Electro World is onderdeel van

ELECTRO WORLD. DE WERELDZAAK DIE JE KENT

ELECTROWORLD.NL

Hg week 51 13  

De Hillegommer 17 december 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you