Page 1

gi

Moed om te 11 ro 07

doneren!

M ed.nl Lokaal betrokken en betrouwbaar

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DEHILLEGOMMER.NL

nieuws P5

nieuws P3

RUILWINKEL NICKEL BLIJFT GROEIEN

nieuws P15

Samenwerking Winnaar fotowedstrijd gemeenten ’Buren’ reële optie

COLUMN PoesPas n

24 september 2013 JAARGANG 01 NR 35

P13

Burgemeester geeft startsein Groene stappen op Savioschool

Fietsendief opgepakt Hillegom n Een 31-jarige Katwij-

ker werd zondag 22 september op de Olympiaweg in de kraag gevat nadat hij op het station van Sassenheim een lokfiets had meegenomen. Bij de politie ging zondag omstreeks 8.45 uur het alarm af dat de lokfiets was gestolen, die op het Stationsplein gestald was. Terwijl de agenten onderweg waren, kwam het signaal van de fiets inmiddels uit Hillegom. Op de Olympiaweg werd de verdachte met de fiets aangetroffen. De man is aangehouden en ingesloten op het politiebureau.

Gratis boeken voor baby’s Hillegom n Vanaf 1 oktober 2013

gaat het programma BoekStart ook in Hillegom van start. Ouders kunnen hun baby’s gratis lid laten worden bij de bibliotheek en ze ontvangen voor hun kleintje als cadeau een koffertje met twee boekjes.

De eerste groene stappen worden ‘gedaan’ door Burgemeester Broekhuis, geholpen door twee leerlingen (tekst en foto: Annemiek Cornelissen)

Op maandag 23 september gaf Burgemeester Jan Broekhuis op de Savioschool het startsein voor het project ‘Groene Stappen’. Dit is een landelijke activiteit van het Klimaatverbond, dat wordt ondersteunt door de Omgevingsdienst West Holland. In het werkgebied van de Omgevingsdienst ne-

Auto en trein in het klein Hillegom n Een grote verzameling

miniatuurtreinen en modenauto’s is zondag 29 september te zien op een speciale beurs in sporthal De Vosse. Tussen 10.30 en 15.00 uur zullen een aantal hobbyisten hun werkende modeltreinbanen tonen

en zal de stichting Doorreis een verzameling modeltreinen tentoonstellen. Entree is voor volwassenen € 4,00, kinderen tot en met 11 jaar betalen €1,50. Meer informatie op www.eurospoor.nl/hillegom.html.

men meer dan 4.600 leerlingen van 24 basisscholen uit dertien gemeenten deel aan dit project. De leerlingen verzamelen Groene Voetstappen door een week lang zoveel mogelijk lopend en fietsend naar school te gaan.

Laatste voorstellingen voor Kindertheater Vooruitzien Kindertheater Vooruitzien houdt na 13 jaar op te bestaan. Op zaterdag 28 september om 19.00 uur en zondag 29 september om 14.00 uur speelt de groep in

VOOR UW KUNSTGEBIT DE BESTE KEUZE Gratis advies Alle soorten kunstgebitten, ook op implantaten Avond of weekendafspraak in overleg Vergoeding via uw zorgverzekeraar Weekenddienst 06 1 777 6 777

HILLEGOM TPP VAN HOOFF WILHELMINALAAN 1A 0252 520 605 LISSE TPP H. M. VAN BEEK KANAALSTRAAT 187a 0252 425 850

theater De Luifel in Heemstede de laatste voorstellingen van ‘Een sprookje of zoiets’. Kaarten kosten € 4 per stuk en zijn verkrijgbaar via www.kindertheaterhillegom.

BoekStart gaat uit van de gedachte dat kinderen die al op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken een voorsprong (op school) ontwikkelen waar ze hun hele leven voordeel van hebben. Ouders van een baby die een consultatiebureau bezoeken voor het drie maandenconsult ontvangen een brief met informatie over BoekStart. Hierbij zit een waardebon. Met deze BoekStartbon kunnen zij in de Bibliotheek een gratis lidmaatschapspasje voor hun baby laten maken. Ook krijgen zij een koffertje met daarin een stoffen boekje en een boekje met liedjes, inclusief cd voor de allerkleinsten. In Hillegom wordt de brief met waardebon door de gemeente verstuurd. BoekStart is opgezet in samenwerking met de gemeenten, Jeugdgezondheidszorg Kennemerland en GGD Hollands Midden.

2-daagse

AUTOSHOW 27-28 september Zie elders in deze krant!

Parketvloer

Schuren en Oliën v.a. € 22,50 per m2

www.kroonparket.nl


De straat gaat open... Het wordt erg mooi!

Maar plus is bereikbaar!!! klinkenDe aanbieDing tot en met 28-09-13

4 kuikenbouten op scHaal per kilo

â‚Ź 1,99

Plus van der Neut Palet 4-11 | 2182 LB Hillegom | T 0252 515345 | plushillegom@planet.nl

PArtICuLIereN

OPGeLet! uw advertentie verschijnt in de regio:

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor ₏ 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. u kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. • UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KAtWIJK • HET VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KAtWIJK • SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOOrDWIJK • PRIMERA v.d. Lans, Hoofdstraat 208, SASSeNheIM • RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOOrDWIJKerhOut • THE READSHOP, in de Hoftuin, rIJNSBurG • LIETHORPS BOECKHUYS, Hoogmadeseweg 13, LeIDerDOrP • ROKERSPALEIS LEIDERDORP, Van Diepeningenlaan 17, LeIDerDOrP • BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OeGStGeeSt

   

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLeVereN tOt DONDerDAG 12.00 uur! (plaatsing in de week daarna)

Katwijk Rijnsburg Valkenburg

Noordwijk hout Noordwijker De Zilk Sassenheim Voorhout Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom Beinsdorp Oegstgeest Leiderdorp Wassenaar

}

â‚Ź 15.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................‌‌‌‌‌‌‌‌‌ Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................‌‌‌‌‌‌‌‌te huur • te KOOP • GeVrAAGD AANGeBODeN • GeZOCht • GeVONDeN


politiek

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

dinsdag 24 september 2013

3

Huurder tekent voor bioscoop in Floralis n Exploitant kan nog wel afzien van horeca Lisse n Het college van Burgemeester en Wethouders is akkoord met een huurovereenkomst voor een bioscoop in Floralis, voorheen het hoofdgebouw van de CNB aan de Grachtweg. Voor het horecagedeelte is een extra bedenktijd ingebouwd.

Hillegom presenteert sluitende begroting Hillegom

n Het college van de gemeente Hillegom overhandigde vorige week donderdag de begroting van 2014 aan de gemeenteraad. Daarin heeft het geld gereserveerd voor het opknappen van het centrum en de zorgtaken die van het rijk naar gemeente worden verplaatst.

Het college heeft voor 2014 een sluitende begroting met een klein positief saldo. Ondanks de economisch mindere tijd is het college optimistisch over Hillegom. De financiële positie is nog steeds goed. Voor 2015 is een fors bedrag als overschot begroot, zodat de nieuwe raad en het nieuwe college, na de gemeenteraadverkiezingen op 19 maart 2014, ruimte hebben om hun ambities op te nemen in de begroting voor 2015. Opknappen centrum

Het college heeft voor verschillende onderdelen geld gereserveerd. Voor de toekomst van de Bollengemeen-

ten en de eventuele samenwerking is een bijdrage begroot. Verder wil de gemeenteraad wil het centrum van Hillegom opknappen. Door te investeren in de openbare ruimte en de Hoftuin wordt het verblijfsklimaat van het centrum aantrekkelijker voor winkelpubliek en bezoekers. Samen met de gemeenten binnen Holland Rijnland is de gemeente bezig om alle sociale taken die van het rijk naar de gemeente konen, op te vangen.

Er gaat een ‘Gemeenschappelijke Regeling’ voor strategische opgaven in de Duin- en Bollenstreek komen. Naar het zich laat aanzien zullen de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen daar op maandag 30 september een besluit over nemen. Het doel is een einde te maken aan de ‘bestuurlijke spaghetti’ van vijf relatief kleine gemeenten en in de nabije toekomst de complexe bestuurlijke vraagstukken samen aan te pakken. n

Het raadsvoorstel over de bestuurlijke toekomst van de Duin- en Bollenstreek ligt nu bij de vijf gemeenten. Kernpunt is de gedachte dat alle strategische beleidsbesluiten alleen binnen een zogeheten ‘Gemeenschappelijke Regeling’ zullen gaan plaatsvinden. Het gaat daarbij om 36 strategische samenwerkingsafspraken waarvoor de grenspaaltjes al zijn geslagen, thuishorend bij de onderdelen Openbare Orde en Veiligheid, het Sociaal Domein, Economische Zaken en Toerisme, Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur. Om een en ander praktische invulling te kunnen geven zal de ‘Gemeenschappelijke Regeling’ eigen budgetten en bevoegdheden gaan krijgen, plus een eigen bestuur. De afzonderlijke gemeenten zullen tevens nagaan in hoeverre al bestaan-

Horeca

Naast de overeenkomst over de films, is ook voor het horecage-

deelte getekend. Daarin is de optie opgenomen, dat de exploitant voor 1 februari 2014 nog kan afzien van de huur. Dit naar aanleiding van het bezwaar van de huurder, dat hij op dit moment niet kan inschatten hoe hoog de kosten worden voor het horecagedeelte in het ‘Huis van Cultuur’. De ondernemer wordt geacht onder andere een investering te doen in de inrichting. Met de bedenktijd krijgt de exploitant de mogelijkheid pas akkoord te gaan als over de mate van investeren meer duidelijkheid is. Als er voor februari volgend jaar geen tegenbericht

Teruggave

Het Hillegoms bestuur wil de woonlastendruk beheersbaar houden voor haar inwoners. Zij ziet af van een inflatiecorrectie op de OZB-tarieven, afvalstoffenheffing en rioolrechten. Op de rioolrechten wordt eenmalig een teruggave verwerkt. Dit betekent dat eenpersoonshuishoudens ruim 6 procent en meerpersoonshuishoudens 3,7 procent goedkoper uit zijn dan in 2013.

Samenwerking reële optie gemeenten Lisse/Hillegom

De exploitant, een ondernemer uit Beverwijk met een bedrijf in bioscopen, heeft getekend voor een periode van vijf jaar. Daarmee is exploitatie van de filmzaal gegarandeerd, laat wethouder Adri van Roon weten in een brief aan de commissie Maatschappij en Financiën, die het voorstel als ingekomen stuk in de vergadering op 16 oktober gaat behandelen.

komt, is de verhuur van de horeca ook contractueel gegarandeerd. Het college ziet geen valkuil in de bedenktijd, laat De Roon weten. ‘B&W achten de kans zeer groot, dat de exploitant van genoemde optie geen gebruik maakt. Mocht dat onverhoopt toch gebeuren, dan achten wij de kans groot tijdig een andere horeca-exploitant te vinden. Dit is mede gezien de eerder gepeilde belangstelling. Daarom is de bewuste optie niet als een zodanig risico beoordeeld, dat dit de voortgang van het project zou moeten belemmeren.’ Als er toch wordt afgezien van de huur van het horecagedeelte, wil het college tijdelijk lokale cateraars inschakelen om het gat op te vullen.

de ambtelijke werkzaamheden in aanmerking komen om te worden opgenomen binnen de voorgenomen strategische samenwerkingsafspraken. In de toekomst kan het ook nog zo zijn dat de gemeenten buiten hun grenzen zullen kijken of er op bepaalde terreinen samenwerking mogelijk of noodzakelijk is met aanpalende gemeenten. Het uiteindelijke doel is de positie van de Duin- en Bollenstreek te verstevigen en adequaat te kunnen reageren op complexe vraagstukken en toekomstige ontwikkelingen. In de voorbereiding naar de ‘Gemeenschappelijke Regeling’ hebben de vijf gemeenten hun licht ook elders opgestoken, ondermeer bij de Vereniging van Nederlandse Gemeente en bij de Drechtsteden. Daar is immers al ervaring opgedaan met een soortgelijke aanpak. De opgedane bevindingen zijn in het huidige voorstel opgenomen. De vraag is natuurlijk of de vijf gemeenten nu wel of niet afstevenen op een fusie. Het antwoord daarop is duidelijk. Het eerdere Onderzoeksrapport Bestuurlijke Toekomst Duin- en Bollenstreek bevatte ondermeer een voorstel tot een fusie of een Bollenraad. De politieke realiteit is echter dat hiervoor geen meerderheid is te verwachten. Deze variant is dan ook niet verder uitgewerkt door de stuurgroep Bestuurlijke Samenwerking Duin- en Bollenstreek.

De nieuwe Bloemswaard is klaar voor oude en nieuwe gebruikers. (Foto: pr.)

Nieuw Bloemswaard opgeleverd n Ook deel dienstencentrum en appartementen klaar

voor ingebruikname

Hillegom n Het nieuwe woonzorgcentrum Bloemswaard is vorige week donderdag opgeleverd Ook een deel van het Dienstencentrum Elsbroek en de 20 appartementen aan de Naronalaan zijn klaar voor gebruik. Voor de bewoners van het oude Bloemswaard betekent de nieuwbouw een groter appartement. Inmiddels heeft iedere bewoner heeft een woning en de stoffering uitgezocht, en hebben ze hun nieuwe appartement al kunnen bezichtigen. In het nieuwe Bloemswaard worden twee woongroepen gerealiseerd voor ieder tien dementerende ouderen, met grote gezamenlijke huiskamers, waar huislijke zorg en veiligheid geboden kunnen worden. De verschillende restaurants en recreatiezalen bieden niet alleen aan de bewoners van Bloemswaard maaltijden en activiteiten, maar zullen in de toekomst een steeds be-

langrijkere functie voor de ouderen in de wijk gaan vervullen. Verhuizing

In de week van 28 oktober tot en met 1 november gaan de bewoners verhuizen. Op zaterdag 9 november zal dan nog een garageverkoop plaatsvinden in het oude Bloemswaard, waar alle achtergebleven spullen van bewoners, maar ook vanuit algemene ruimten en kantoren te koop aangeboden De appartementen aan de Naronalaan en een deel van het Dienstencentrum Elsbroek zijn op 17 september aan woningstichting Stek opge-

leverd, waarna de huurders van het zuidelijke deel van het Dienstencentrum op 18 september de sleutel van Stek uitgereikt kregen. Huurders zijn Sandra Keizer (The Art Of Healing), Petra Hulsbosch (kapsalon), Spaarne Ziekenhuis (polikliniek), fysiotherapie Elsbroek en HOZO die de ruimtes per dagdeel gaat onderverhuren aan verschillende organisaties die een binding hebben met zorg en welzijn, zoals een medisch pedicure, diëtist, bloedprikdienst, orthopedisch schoenmaker en een gebitsprothese praktijk. Een deel van deze huurders zal zijn praktijk openen vanaf half oktober. Na de sloop van oud Bloemswaard zal het laatste stukje van het Dienstencentrum afgebouwd kunnen worden en zullen onder andere ook het Centrum Jeugd en Gezin, Welzijn Hillegom en kinderdagverblijf Op Stoom zich hier gaan vestigen.


Sassenheims Vloerenhuis gaat 1 oktober sluiten LAATSTE WEEK: Onze showroom moet helemaal leeg! • ruim 45 complete aanbouwkeukens • deze keukens nu 50 tot 70% korting • keuken zelf demonteren = EXTRA korting! • vele maten en kleuren • inbouwovens en kookplaten • combi-magnetrons • spoelbakken • vaatwassers en koelkasten • schouwen en wasemkappen • kranen, doucheslangen

NU

S E L AL

• • • • • • • • • • •

T E M

keukenverlichting en stopcontacten keukenaccessoires, bestekbakken zweefdeurkasten knoppen en grepen restanten wand- en vloertegels garderobekasten en bergkasten bureaus en burostoelen lattenbodems en spiralen schoenenkastjes, spiegels, kapstokken pannen, glazen, serviezen etc. en nog veel meer...!

E G HO

T R KO

! G IN

Voor de verkoop van keukens en sanitair kunt u vanaf 1 oktober terecht bij Meyer Totaal, Satellietbaan 10f in Hillegom - 0252-530640

SASSENHEIMS VLOERENHUIS & KEUKEN 3000 SASSENHEIM Koetsiersweg 7 Sassenheim Telefoon 0252-230481 www.sassenheim.keuken3000.nl e-mail: info@svlhuis.nl

Tramstraat 112 B 2225 CM Katwijk Tel. 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl www.goudwisselkantoor.nl Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag van 9.30 - 17.00 uur

Verzilver uw goud De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor. Leeuwarden

Goudwisselkantoor is eigendom van familie De Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor is geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we waar het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs.

Emmen Alkmaar Zwolle Zaandam Haarlem

Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen. Wacht niet langer, profiteer van de huidige hoge goudprijs en kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie. Let op: verplichte legitimatie bij binnenkomst!

Goudwisselkantoor nten in goud, zilver en mu • ruim 25 jaar ervaring e ati jblijvende tax • een deskundige en vri ien gewenst per bank ind of g alin bet te • contan r de taxatie • discrete ruimte voo en van goud en zilver egg • advies in het bel door heel Nederland • meer dan 50 locaties

Katwijk Den Haag Delft Oud Beijerland

Apeldoorn

Amsterdam Utrecht

Amersfoort

Alphen a/d Rijn Rotterdam

Nijmegen

Dordrecht Den Bosch

Klaaswaal Tilburg Goes

Breda Eindhoven

Heerlen

www.goudwisselkantoor.nl

Groningen

facebook.com/ goudwisselkantoor

Enschede


nieuws

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

Man laat gestolen fiets repareren Hillegom n Een 54-jarige man

uit Hillegom is woensdag 18 september aangehouden, nadat hij een gestolen fiets wilde laten repareren bij een fietsenmaker. De man vertelde de fietsenmaker dat hij de fiets had gekregen, maar dat hij de sleutel kwijt was. Omdat de fietsenmaker het verhaal niet vertrouwde, keek hij in het fietsendiefstalregister. De fiets bleek maandag 16 september te zijn gestolen in Hillegom. De gewaarschuwde politie heeft de de Hillegommer vervolgens aangehouden.

Winkeldief aangehouden Lisse n Na de diefstal van drie tubes crème bij een drogisterij aan het Blokhuis heeft een winkelmedewerker woensdag 18 september een 43-jarige man zonder vaste- woon of verblijfplaats aangehouden. De politie heeft de winkeldief aangehouden. Hij wordt ervan verdacht ook eerder dit jaar diefstallen te hebben gepleegd bij twee drogisterijen in Lisse.

Een medewerker van de drogisterij zag de man rond 12.30 uur in de winkel lopen. De medewerker herkende van camerabeelden, die hij na de ontdekking van een eerdere diefstal had bekeken. Hij besloot de man te volgen. Buiten probeerde de verdachte de medewerker te slaan. De medewerker ontweek de klap en overmeesterde de man. Toegesnelde agenten hebben de verdachte overgenomen. De winkeldief bleek een tas te hebben weggegooid. Eenmaal gevonden vond de politie drie tubes crème in de geprepareerde tas. Uit camerabeelden werd duidelijk dat hij die kort daarvoor had gestolen uit de drogisterij. Bij controle bleek dat de man ook wordt gezocht voor diverse winkeldiefstallen in Gelderland. Hij is in verzekering gesteld.

Tweede Repair Café

dinsdag 24 september 2013

Ruilwinkel NicKel blijft maar groeien n Nieuw onderkomen naast St. Agathakerk lisse n De ruilwinkel van Armella Arentsen is een groot succes. De winkel barstte op de Nassaustraat uit zijn voegen en is daarom vorige week verhuisd naar het pand naast de St. Agathakerk. Door Anouk Kragtwijk

Armella Arentsen zucht diep. Niet uit frustratie of verveling, ze is gewoon moe. Twee weken lang verhuisde ze alle spullen van de ruilwinkel op de Nassaustraat naar de Heereweg. Daar schilderde ze, schuurde ze en richtte ze alles samen met haar collega’s in. “Het was hard werken om alles op tijd af te krijgen.” Maar het is gelukt, al is het zeker niet zo dat Arentsen nu lekker uit kan rusten van de verhuizing. Sterker nog, ze moet nog harder aan de bak. De ruilwinkel is ‘boomig business’. “De eerste week hebben we al 50 procent meer klanten. We zitten ook op zo’n centrale plek in het dorp. Iedereen wil weten wat we hier aan het doen zijn.” Dat is te zien. Maandagochtend, net na de opening, vliegt de deur van de winkel al vaak open. Een oudere vrouw komt met een keukenmachine aangezet. “22 NicKel, krijg je ervoor”, vertelt collega Trudy die de spullen aanneemt. De vrouw stemt in en struint daarna verder door de winkel. Ze snuffelt aan het rek met sportschoenen en hoge hakken en verdwijnt vervolgens tussen de kledingrekken. Naast de modeartikelen is er nog veel meer te vinden. Tegenover de fashionhoek staan de kasten en bankstellen te wachten op een nieuwe eigenaar. En dan zijn er natuurlijk ook de boeken, de serviesjes, het speelgoed. Zelf rollators kan je voor 25 NicKel ophalen. Als je tenminste NicKels hebt gespaard. Maar dat kan gemakkelijk. Iedereen die wat inlevert, krijgt op zijn account NicKels gestort. 1 NicKel staat gelijk aan 0,50 eurocent. Ook diensten, zoals de tuinharken of zangles, leveren NicKels op. En met de gespaarde NicKels, kun je dus weer

wat kopen. “Er zijn heel af en toe mensen die vragen of ik geen oude troep verkoop. Die vraag zegt meer over de mensen zelf. Ten eerste vraag ik me dan af; hoe kan je oordelen als je het zelf niet eens gezien hebt? Ten tweede hebben sommige mensen het heel hard nodig. Er is zoveel verborgen armoede. Ook in Lisse. Je moet dankbaar zijn met wat je hebt. Iemand die zo’n vraag stelt, zal het wel goed hebben.“ Verborgen armoede

Arentsen weet waar ze het over heeft. Ze heeft zelf jarenlang in

een moeilijke financiële situatie gezeten. Van 2007 tot en met 2011 moest ze de eindjes aan elkaar knopen. “Mijn hele inboedel is tweedehands. En ik ben er hartstikke blij mee.” Haar verhaal helpt haar klanten, omdat ze intuïtief verborgen armoede herkent. “Laatst was hier een moeder met een meisje. Dat meisje zag in de winkel een bed staan. Ik zag de sprankeling in haar ogen toen ze er naar keek. Dan spreekt mijn moedergevoel. Ik vroeg haar of ze het bed mooi vond. Ze knikte. Ik vroeg haar vervolgens waar ze nu op sliep. Ze zei dat ze

hillegom n Welzijn Hillegom

op een matras op de grond sliep. Mijn hart brak. Ik heb haar het bed voor 1 NicKel meegegeven. Je had haar gezicht moeten zien. Ze was er zo blij mee. Maar ik ook. Want ik kan op zo’n moment echt wat voor dat meisje betekenen. En dat geeft enorme voldoening. Iedere keer als ik terugdenk aan haar stralende gezichtje denk ik, ‘daar doe ik het voor’. “ De ruilwinkel is van maandag tot en met vrijdag geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur en op zaterdag van 11.00 uur tot 15.00 uur.

Buurt in actie

organiseert elke eerste zaterdag van de maand een Repair Café. Op zaterdag 5 oktober is het café van 13.00 uur tot 16.00 uurin ’t Pluspunt aan het Henri Dunantplein 28.

Lisse n Op zaterdag stond Nederland weer in het teken van Burendag. Ook in een aantal buurten in Lisse werd gezamenlijk geklust, gespeeld en getuinierd. Zo ook in de Betje Wolffstraat, waar buurtbewoners met de hele straat de gemeenteperken gingen opfleuren. “Ik vind het een leuk initiatief om dit op Burendag te doen. Buurtbewoners vonden dat de perken nog leuker konden dan ze al waren. De buren hebben vervolgens de handen uit de mouwen gestoken en hebben samen allemaal plantjes gekocht”, laat burgemeester Lies Spruit tevreden weten. De mannen uit de straat zijn ondertussen druk aan het werk onder toeziend oog van de dames. Eerst worden alle struiken en uit de perken gehaald, waarna de fleurige planten de grond in kunnen. Na een dag hard werken, heeft de Betje Wolffstraat de komende maanden weer een mooie entree. En dat geeft de buurt weer de tijd om voor de Burendag in 2014 een mooi project te bedenken.

Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. In ‘t Pluspunt, waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en (beperkt) materiaal aanwezig om verschillende reparaties uit te voeren. Bezoekers kunnen terecht met bijvoorbeeld kleding, meubels, elektrische apparaten, speelgoed. Kijk voor meer informatie op: www.repaircafe.nl

Pluim voor Lissenaar Lisse n De heer Nijeboer uit Lisse heeft een Pluim verdiend tijdens de landelijke campagne “Lege batterijen? Lever ze in en WIN!” van Stichting Batterijen (Stibat). Met het inleveren van de batterijen wint hij een bon van €47,60.

5

Buurtbewoner Ramon van der Poel:“Bij een speciale actie van het Oranjefonds hebben we het maximale bedrag van 500 euro gekregen. De gemeente Lisse heeft dit verdubbeld, waarmee we de plantsoenen kunnen opknappen”.

(Tekst en foto: Remco Out)


Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie. Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. LisserNieuws of de Hillegommer. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF).

Onderstaande cursussen starten in de week van 30 september:

zoekt

PASSION FOR FOOD

KIDS & FUN MEN’S WORLD BEAUTY & FASHION

22 | 23 MAART 2014

Tot het laatste toe wilde ik leven door een sterke wil hiertoe gedreven. Zolang mogelijk bij mijn zoon Jeroen zijn ondanks zoveel verdriet en pijn. Mijn geest nog op volle kracht maar over mijn lichaam had ik geen macht.

www.leidato.nl

Het ontstaan van het Landschap (Bollenstreek) maandag 13.30-15.30 uur, 8 lessen € 93,Nederlandse literatuur woensdag 15.00-17.00 uur, 6 lessen € 70,-

Donderdag en vrijdag op de veiling.

Latijn en Romeinse cultuur donderdag 19.00-20.30 uur, 12 lessen € 99,-

Voor informatie:

Geschiedenis van de 20e eeuw donderdag 13.30-15.30 uur, 8 lessen € 93,-

06 - 48 08 61 21

HANGAAR2 | Valkenburg ZH

Met veel bewondering voor haar doorzettingsvermogen en kracht, moet ik u mededelen, dat ruim zes maanden na het afscheid van mijn broer Erwin, mijn lieve moeder

Nederlands voor Europese werknemers ma., wo. en do.av, 24 lessen € 200,-.

iemand tussen 18 en 21 jaar in het bezit van rijbewijs B voor 1 rit in de week naar Frankrijk.

HOME & LIVING

Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur).

Digitale fotobewerking woensdag 19.30-20.30 uur, 12 lessen € 148,Website bouwen donderdag 20.00-22.00 uur, 10 lessen € 123,-

VAKANTIE IS...

Catharina Maria Suijkerland

Verhalen schrijven (Creatief schrijven) maandag 9.30-12.00 uur, 8 lessen € 116,Portretschilderen woensdag 9.30-11.30 uur, 11 lessen € 119,-

GRATIS ADVERTENTIE

Tini

gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken, is overleden. * Haarlem, 17 augustus 1937

VL Volksuniversiteit Lisse

Jaco Fleurs

FAMILIEBERICHTEN

† Sassenheim, 10 september 2013

Jeroen Vallinga Erwin Vallinga in herinnering

NLP woensdag 19.30-22.00 uur, 6 lessen € 104,Balans in je lijf en leven donderdag 9.30-11.00 uur, 10 lessen € 83,-

...HET ONMOGELIJKE MOGELIJK MAKEN

Correspondentieadres: Beatrixlaan 13 2181 SC Hillegom

Informatie over de cursussen en het aanmeldingsformulier zie onze website www.volksuniversiteit-lisse.nl

Tini is gecremeerd op dinsdag 17 september 2013.

Vuursteeglaan 9, 2161 GD Lisse, 0252-419518

VAKANTIE IS WIELEWAAL Stichting Wielewaal zoekt vrijwilligers om kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking een onvergetelijke vakantietijd te bezorgen. Maak jij het mogelijk? www.wielewaal.nl/ vrijwilligers

• Begraven • Cremeren • Rouwtransporten door binnen en buitenland

Openingstijden: maandag dinsdag t/m vrijdag zaterdag

• Opbaring in eigen rouwkamers • Eigen parkeerterrein • Dag en nacht bereikbaar

Voor een blijvende herinnering. Een persoonlijk en passend gedenkteken. Grafstenen en urnen in natuursteen, glas, RVS en hout.

Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

Deskundig en zorgvuldig, snelle levering. Open ma. t/m za. 10-17 uur. Voorbeeldentuin 7 dagen per week vrij toegankelijk.

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

Delfweg 34a, 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 418912 E-mail: info@memorienatuursteen.nl www.about.me/memorienatuursteen

Tel: 0252-211843

• EERHART Sierbestrating.

• • • • •

• •

• •

Hoofdstraat 26 - Hillegom Tel. 0252-520557 - 06-22795993 Fax 0252-525870

Uw adviseur Henri van Hardeveld

Voor al uw bestrawww.zalenverhuurkruyt schipvanleiden.nl. tingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijs- Mooi bruin café in oude centrum van Leiden. Voor opgave 070-3211006. afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc. Geen huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare VUIL TAPIJT? Laat het vakkundig reinigen drankprijzen! Reserveringen: tel. 06-25047376. of huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam Student wil u graag helpen met COMPUTERInterieurverzorging, tel. 070-5116612. PROBLEMEN. € 15,- p.u. Tel. 070-5114250. DAK HERSTELLEN? Bouma/Grundeken belGARAGEBOXEN in Oegstgeest en Leiden. len! 070-5114674/070-5118394. Uw dakspecialist! Huurprijs v.a. € 110,-. Inlichtingen: 06-20773480. BC SIERBESTRATING Tegelwerk, met afvoer, COMPUTERHULP Virusverwijdering, sneller gratis prijsopgave. Tel. 06- 55321682. maken, storingen verhelpen, oude PC naar nieuwe 50-plusser SCHILDERT, SAUST en behangt PC, installaties, laptopreparatie, WiFi, privé cursus, uw huis weer als nieuw. Tel. 06-13067762. etc. Professionele ondersteuning bij u thuis of op Lekker toerfietsen vanuit Wassenaar en Voor- kantoor voor particulieren en bedrijven. Tel. 062460355, info op www.Boonict.nl schoten? www.tcdekampioen.nl. DRUMLES. Kleinschalige drumschool in STEUNZOLEN. Erkend leverancier, lid Stichting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een Noordwijk waar persoonlijke aandacht centraal afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en staat. Tijdelijk GRATIS proefles. Voor meer info: Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 071-5238468 of www.FrankDrum.nl 06-12028319. ZIT U NOG IN DE SCHADUW? Wij zagen Nu 10% korting op uw eerste PEDICUREBE- bomen om en takken af. Tel. 070-5111923 of 06HANDELING bij Beauty Salon Good Feeling in 53794870. Noordwijkerhout. Informatie: 06-48146781.

gesloten 10.00 tot 17.30 uur 10.00 tot 16.00 uur

GOUDEN TIJDEN bij juwelier Kaptein. De beste prijs in de regio voor uw SLOOPGOUD-ZILVER. De voordeligste voor al uw goud-zilver-horloges en klokkenreparaties. Vakkundig rijgen en knopen van alle parels-kralen sieraden. Tevens uw adres voor het graveren van glas-spiegels en (edel) metaal. Juwelier Kaptein, Oegstgeesterweg 40, tel. 071-4022143.

Gevr. OVERDEKTE STANDPLAATS voor ons lief campertje.L6xB2xH3m. In kas of schuur oid., dichtbij Lisserbroek. thieu@live.nl

TE HUUR GARAGEBOX te Wassenaar, Hofcampweg. Tel. 06-46121377.

GEVEL-/SCHOORSTEENRENOVATIE. •Uithakken - reinigen - voegen - impregneren -

YOGA VOOR 60+ in Warmond op maandag- scheurrep. - loodwerken. Bel voor geheel vrijblijochtend 10.15 - 11.15 uur. Michelle Braams tel: 06- vende prijs: 06-47166917. 45079283 www.yogabeach.nl KINDERPARTIJTJE. Keramiste doet dit thuis SECOND TIME FUN. Gewoon ‘n leuke 2e met klei, incl. eten etc. 2,5 uur € 10,- p.p. Werkstuk hands shop vlotte dameskleding. Noordwijk, gaat mee naar huis. Tel. 06-24728625. Schoolstr. 52. Woensd. t/m zaterd. 13.00-17.00 uur. VAKANTIEKILO’S? SLANK 82! Clubs in Tel. 071-3610128. Katwijk, Rijnsburg en Leiden. Kosten: inschr.: GOEDE PRIJS voor oude ansichtkaarten en fo- € 11,50, wekelijks: € 6,50. Inl.: B. Hoogerdijk, to’s van voor 1960, ook grotere hoeveelheden en tel. 071-4030578. www.slank82.nl complete verzamelingen, tel. 0182-526781. SCHILDER-, stucadoor-, tegelwerk - badkaKoor De Troubadours (Oeg.) ZOEKT voor Ver- merrenovatie - timmerwerk - laminaat. Redelijke diproject (concertuitv.16-5-’14) vooral BASSEN prijs. Tel. 06-14785439. EN TENOREN. www.detroubadours.com ENTHOUSIASTE OPPAS wil voor 1 à 2 dagen MINIATUURTREIN- EN MODELAUTO- komen oppassen bij jong gezin. Ruime ervaring. BEURS te Hillegom, zondag 29 sept., Sporthal de Omg. L’dorp. Annelies: 06-20356352. Vosse, Vosselaan 152, www.eurospoor.nl/hil

• • • •

• • •


nieuws

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

dinsdag 24 september 2013

7

Franciscusdag voor Adamas Inloophuis Lisse/ Hillegom n Op Franciscusdag, dat dit jaar op vrijdag 4 oktober wordt gehouden, zeten de brugklassen van het Fioretticollege Hillegom en Lisse zich in voor een goed doel. Dit jaar halen de bruggers geld op voor het Adamas Inloophuis in Nieuw Vennep.

Het Adamas Inloophuis sluit goed aan bij de doelstellingen van de Franciscusdag. Het Fioretticollege wil graag dat de leerlingen zich inzetten voor mensen in hun eigen leefomgeving, die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. En dat is precies wat de vrijwilligers van het Adamashuis al jarenlang doen voor kankerpatiënten en hun naasten. Tijdens de Franciscusdag gaan de brugklassers per klas en individueel de strijd met elkaar aan. Vooraf zoeken alle bruggers sponsoren bij familie en buren, waarna ze op 4 oktober proberen zoveel mogelijk stickertjes te verzamelen. Dat doen ze door te rennen, te zwemmen en spelletjes te doen. ’s Avonds zullen de brugklassers beloond worden voor het goede werk, met een afsluitend feest in het Fioretticollege Hillegom.

Valcursus bij Welzijn Hillegom Hillegom n Mensen kunnen

er zelf wat aan doen om de eventuele angst om te vallen te verminderen of te voorkomen. Daarom start Welzijn Hillegom de cursus “In Balans”. De cursus zal van start gaan op donderdag 3 oktober van 10.00 uur -12.00 uur in Parkwijk, Parklaan 2. Onder begeleiding van een therapeut krijgen deelnemers informatie, nuttige tips en oefeningen om zich zekerder te laten voelen en soepeler te kunnen bewegen. Kosten voor de cursus bedraagt € 20,voor vier lessen. Meer informatie is verkrijgbaar bij Welzijn Hillegom, 0252 519700. bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur.

Herfstachtige uitverkoop in kleurrijke Heemtuin n Afsluiting van publieksseizoen lisse n Op zondag 29 september van 14.00 uur tot 16.00 uur is de Heemtuin in herfstsferen gehuld. Het is de laatste keer dit seizoen dat de tuin open is voor publiek. De entree is gratis. De lage stand van de zon, de verkleuring van de groene bladeren naar rood, bruin en geel, de kleurrijke bessen en zaaddozen aan de takken, de laatste bloemen; de Heemtuin is onmiskenbaar in herfststemming. Voor mensen met een creatieve inslag is de herfst een inspirerend seizoen. Fotografen, schilders en tekenaars worden deze themamiddag dan ook van harte uitgenodigd om hun materiaal mee te nemen en aan de slag te gaan. Voor hen die verhinderd zijn: iede-

re vrijdagmorgen van 9.00 uur tot 13.00 uur is de Heemtuin geopend tijdens de onderhoudswerkzaamheden. Ook dan kan de bezoeker rustig fotograferen, tekenen of schilderen. De herfst leent zich ook bij uitstek voor een wandeling. Dit kan op twee manieren. Regelmatig starten rondleidingen waarbij een vrijwilliger uitleg geeft over wat er zoal te zien is in de Heemtuin. Ook zijn er informatiebladen waarmee de bezoeker zelfstandig op zoek kan

gaan naar de herfstverschijnselen in de Heemtuin. Ook kinderen kunnen op onderzoek uit met de microscopen die door de Kindergemeenteraad zijn geschonken. Natuur mee naar huis

Door de aanschaf van honing, maar ook door de aanschaf van planten en zaden neemt de bezoeker een stukje natuur mee naar huis maar ondersteunt hiermee ook het belangrijke natuureducatieve werk dat de vrijwilligers van de Heemtuin verzetten. Omdat de herfstmiddag het publieksseizoen van 2013 afsluit, zijn deze middag alle planten en zaden

COLUMN

Een zes met negen nullen Prinsjesdag is achter de rug. De nieuwe koning heeft het goed gedaan is de algemene mening. Dat is natuurlijk heel erg leuk. Over de maatregelen die ons te wachten staan als burger en belastingbetaler wordt voornamelijk minder positief geschreven en gesproken. Het zal u niet zijn ontgaan dat we (vrijwel) allemaal moeten inleveren het komende jaar. Dit om 6 miljard te bezuinigen. Een zes met negen nullen. Zonder mijn mening hierover te geven zet ik de verwachte maatregelen kort onder elkaar: • De algemene heffingskorting voor ‘hogere’ inkomens daalt of verdwijnt (stapsgewijs). Dit betekent al een belastingtoename voor iedereen met een inkomen van meer dan ca. €20.000. Voor de hoogste inkomens wordt het belastingnadeel ruim €2.000 per jaar. • De arbeidskorting stijgt voor de ‘lagere’ inkomens. • De kinderbijslag gaat (stapsgewijs) omlaag. Details zijn nog onbekend. • De derde belastingschijf gaat van 42% naar 46%. Over het inkomen tussen ca. €33.000 en €56.000 wordt straks 4% extra belasting ingehou-

den. Dit scheelt in het uiterste geval ruim €900 per jaar. • De verhoging van de AOW-leeftijd wordt versneld . • De AOW-uitkering wordt verlaagd (voor de meeste AOW-gerechtigden). Dit is afhankelijk van de hoogte van het inkomen en het vermogen. • De accijnzen op LPG en diesel worden hoger. Respectievelijk 7 cent en 3 cent per liter. Deze stijging komt nog bovenop de inflatiecorrectie. • Er mag minder belastingvrij pensioen worden opgebouwd. Dit betekent misschien dat je minder premie gaat betalen, maar ook dat je

pensioeninkomen lager wordt. • Een ontslagvergoeding moet voortaan meteen worden belast. Voorheen mocht je dit uitstellen en of uitsmeren, waardoor vaak een lager belastingtarief van toepassing was. Omdat ontslagvergoedingen veelal wat hogere bedragen zijn, zal je vaak 52% van de vergoeding aan de fiscus kwijt zijn. • De hypotheekrenteaftrek voor inkomens vanaf ca. €56.000 neemt af met 0,5%. Deze afname zal de komende 28 jaar worden voortgezet tot een maximale aftrek van 38% is gerealiseerd. • Voor de enkeling die in staat is €100.000 te schenken aan iemand anders voor het verlagen van zijn hypotheek is er goed nieuws. Dit mag nu zonder schenkbelasting. • Het eigen risico voor de zorgverzekering gaat van €350 naar €360 per jaar. Daar staat een kleine premieverlaging tegenover.

Vanzelfsprekend is dit een greep uit het hele pakket aan voorstellen. Er gebeurt nog veel meer. Daarbij is het nog maar de vraag of alles doorgaat zoals het door het kabinet is neergelegd. Dat zal niet zonder slag of stoot gaan. Feit blijft dat we het gaan merken in onze portemonnee. Dat is nooit leuk. Nu zijn dit voornamelijk zaken waar je niets aan kan veranderen. Met andere financiële zaken is dat wel mogelijk. Ga bijvoorbeeld eens met de fijne kam door je verzekeringen. Zowel schade- als levensverzekeringen kunnen vaak veel goedkoper of zijn zelfs overbodig. En als je twijfelt, kan je altijd even langs gaan bij SNS Bank of je eigen financieel adviseur. Erik Seisveld SNS bank Lisse Kanaalstraat 58a 2161 JN Lisse www.snsbank.nl

voor de helft van de prijs verkrijgbaar. Zoals tijdens iedere themamiddag is een imker aanwezig om uitleg te geven over het boeiende leven van de honingbij en het interessante werk van een imker. Door de unieke samenwerking met de molenaar van de Zemelpoldermolen zal bij geschikte weersomstandigheden tevens de Zemelpoldermolen in bedrijf zijn. De Heemtuin ligt aan het eind van de Don Boscostraat, langs het Heempad naar de Zemelpoldermolen. Meer informatie op www.heemtuinlisse.tk


ONTDEK DE GEHEIMEN ONTDEK DEELLY’S GEHEIMEN VAN TANTE KOOKSCHRIFTEN VAN TANTE ELLY’S De absolute topper bij onze bistro is “De tafel van KOOKSCHRIFTEN Tante Elly�. Deze uitgebreide rijsttafel is gebaseerd op het shared dining principe.

De absolute topper bij onze bistro is “De tafel van Tante Deze uitgebreide rijsttafel DezeElly�. zomer kwam Tjeerd van Dijk eens is bij gebaseerd ons eten en op over zijn Stichting Scholings Project Bali. hetvertelde sharedhijdining principe. Wij vinden dit een mooi initiatief. En daarom willen wij

Voelt u nattigheid?

Wij brengen u weer op het droge!

BISTRO SERAY 3 JAAR Elk kind heeft recht op scholing.

In oktober 2013 bestaan wij 3 jaar. Daarom zullen wij in oktober een deel van de opbrengst van elke “Tafel van Tante Elly� schenken aan Stichting Scholings Project Bali. Kijk ook eens op www.scholingsprojectbali.nl.

BISTRO SERAY 3 JAAR

Gespecialiseerd in: â– â–  â–  â–  â–  â– 

iets zomer bijdragen aan deze stichting. De eens rode draad in eten en Deze kwam Tjeerd van Dijk bij ons oktober is dus delen met elkaar. vertelde hij over zijn Stichting Scholings Project Bali. Wij vinden dit een mooi initiatief. En daarom willen wij iets bijdragen aan deze stichting. De rode draad in oktober is dus delen met elkaar.

Herstellen van lekkages Vervanging van dakbedekking, lood en dakgoten Aanleg en vernieuwing watervoorzieningen Aanleg en vernieuwing van rioleringen Voorzieningen voor invaliden; badkamer en toilet Zonne-energie

Elk kind heeft recht op scholing.

In oktober 2013 bestaan wij 3 jaar. Daarom zullen wij in oktober een deel van de opbrengst van elke “Tafel van Tante Elly� schenken aan Stichting Ter introductie trakteren gasten tijdens onze verjaardagsmaand Scholings Project Bali. Kijk wij ookonze eens op www.scholingsprojectbali.nl.

NIEUW SPEKKOEKLIKEUR

oktober op deze nieuwe spekkoek likeur bij de koffie of thee.

NIEUW SPEKKOEKLIKEUR Van den Endelaan 36, 2181 EK Hillegom. Tel. 0252 865 765.

Ter introductie trakteren wij onze gasten tijdens onze verjaardagsmaand oktober op deze nieuwe spekkoek likeur bij de koffie of thee.

Van den Endelaan 36, 2181 EK Hillegom. Tel. 0252 865 765.

BERNARD SCHULTE BV CENTRALE VERWARMING, AIRCONDITIONING, LOODGIETERSWERK EN VENTILATIESYSTEMEN

VOOrhOuT Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62

www.berNhardschulTe.Nl

WIJ ZOEKEN JOU! Ben jij:  Beschikbaar op dinsdag? (De kranten worden bij je thuisbezorgd)  Flexibel?  Serieus?  Sportief?  Een buitenmens? En wil jij snel geld verdienen, maar ook nog tijd hebben voor je huiswerk? Word dan bezorger van LisserNieuws/De Hillegommer in Lisse of Hillegom.

Wij zoeken enthousiaste collega’s:

Chauffeurs: die zich parttime wil inzetten voor de nachtdistributie van bloemen en planten. Werktijden: 19.30 uur tot einde rit. 1 tot 3 ritten per week, zondag tot en met vrijdag. Bent u in het bezit van rijbewijs BE (chauffeurspas is pre). Stuur dan snel een mail met uw CV naar info@babstar.nl

Boxmedewerkers: Tevens zijn wij op zoek naar enthousiaste collega’s die ‘s middags van 15:00 tot 19:00 uur bestellingen kunnen pakken. Heb jij bloemenervaring en zoek je een parttime baan of lijkt het je leuk als bijbaan.. stuur je sollicitatie naar info@babstar.nl

ALMONDEHOEVE Lifestyle & Antiek

Neem dan contact met ons op via: verspreiding@uitgeverijverhagen.nl

Ook voor uw vakkundige meubelrestauraties

Van Almondeweg 2, 2343 AA OEGSTGEEST

www.almondehoeve.nl

2

0m 3.00


nieuws

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

dinsdag 24 september 2013

9

Op smultocht bij speeltuinvereniging Jeugdland Hillegom n Speeltuinvereniging Jeugdland sluit op woensdag 2 oktober weer haar deuren. Dan zit het speelseizoen er weer op, maar niet voor er nog één keer een leuke activiteit is ondernomen.

Geconcentreerd op de fiets. (tekst en foto: Annemiek Cornelissen)

Leerlingen groep 6 gaan veilig verkeer in Hillegom

Veilig Verkeer Nederland, afdeling Hillegom, organiseerde tijdens de landelijke campagne ‘De Scholen Zijn Weer Begonnen’ op vrijdag 20 september net als voorgaande jaren weer een aantal activiteiten voor de veiligheid van de schoolkinderen. Deze activiteiten vonden zoals plaats op het parkeerterrein van zwembad en waren bestemd voor de leerlingen van de groepen 6 van de Hillegomse Basisscholen. n

Er waren in totaal ruim 240 leerlingen van de partij, die groepen om beurten aan bod kwamen. Er was een ochtend- en middagprogramma, waarbij een groot aantal vrijwilligers, van VVN afdeling Hillegom en verkeersouders van de scholen, op de been was om de activiteiten in goede banen te leiden. De dag werd georganiseerd in samenwerking met de Vrijwillige Brandweer Hillegom.

Trapvaardig

Alle activiteiten waren gericht op de verkeersveiligheid. De brandweer gaf een demonstratie van het bevrijden van een slachtoffer uit een auto en er was een uitleg over de dode hoek van een vrachtwagen. Verder was er een behendigheidsparcours ‘Trapvaardig’ voor fietsers. Tenslotte was er een verkeersquiz in de vorm van “Ren-je-rot”.

De activiteitencommissie heeft een leuke sluitingsactiviteit op touw weten te zetten. Het betreft een smultocht, door de wijk en door het dorp, waaraan alle leden van de speeltuin kunnen meedoen. Onderweg gaan de kinderen ook bij winkels naar binnen voor wat lekkers. Een aantal winkeliers hebben hun medewerking al verleend. Aanmelden

De speurtocht wordt gehouden

Leden activiteitencommissie

van 14.00 tot 16.00 uur. De start is bij de speeltuin. Ouders mogen gezellig mee, want er is begeleiding nodig. Na afloop worden er drie leuke prijzen verloot onder de deelnemers die het woord goed hebben geraden en het formulier hebben ingeleverd. De toegang is gratis en iedereen kan deelnemen.

De speeltuinvereniging is ook nog op zoek naar leden voor de activiteitencommissie. Deze commissie organiseert regelmatig activiteiten, variërend van knutselen, uitjes, wedstrijden, disco’s tot speurtochten aan toe. Gedurende het winterseizoen is er iedere maand een activiteit. De activiteitencommissie bestaat uit enthousiaste vrijwilligers, die het leuk vinden om met kinderen leuke dingen te doen.

Aanmelden voor deze smultocht kan door een e-mail te sturen naar speeltuinjeugdland@hotmail.nl.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij activiteiten-speeltuinjeugdland@hotmail.nl.

Het was opvallend om te zien hoeveel plezier de kinderen in de activiteiten hadden, ook al was het een serieuze aangelegenheid. De demonstratie van de brandweer vonden ze duidelijk spannend, het behendigheidsparcours was niet gemakkelijk en daar waren ze serieus mee bezig en de vrachtwagenchauffeur die de uitleg gaf over de dode hoek werd overspoeld met vragen. Tenslotte was de verkeersquiz leuk en spannend en was de dag weer een groot succes te noemen.

Daantje presenteert nieuwe cd in Hillegom Hillegom

n Bloed, zweet en Tranen finaliste Daantje heeft op zondag 22 september haar single ‘Ik zie het in je ogen’ gepresenteerd in Hillegom. Fans uit het hele land waren gekomen om deze singlepresentatie bij te wonen en zij werden niet alleen getrakteerd op een optreden van deze populaire zangeres, maar nog een groot aantal artiesten.

Trots

Tijdens de singlepresentatie waren er optredens van onder andere Wesley Klein, Wesley Ponsen, Ben Valkenburg, Carina Lamoine, Willem Stelling, Stanley Hazes, Frank Smeekens en Roger Vermeer.

Niet alleen Ronald Visch was trots op Daantje, maar ook Miep Elderbroek, bedrijfsleider van Club Doubler, dat haar locatie was uitgekozen voor deze gebeurtenis.

Hoogtepunt was ongetwijfeld de cd-uitreiking. Daantje kreeg het eerste exemplaar uitgereikt door Ronald Visch van platenlabel ‘Rood, hit, blauw’, die de zangeres nog maar kort onder zijn hoede heeft. Visch zei maar wat trots op Daantje te zijn, waarna hij haar uitnodigde om haar single voor het eerst te zingen.

‘Leden van de Jozefschool’, klonk het de derde dinsdag in september. (foto: Annemiek Cornelissen).

Hoedjesdag op Jozefschool hillegom n Op dinsdag 17 september was tijdens de Prinsjesdag ook op de Jozefschool weer hoedjesdag. Dat betekende dat er niet alleen veel leerlingen met een hoed of een petje rondliepen, maar ook de meesters en juffen naar school waren gekomen met een hoofddeksel op. Natuurlijk waren er veel originele hoofddeksels te zien en dat maakte het alleen nog maar leuker. Door Annemiek Cornelissen

Daantje is blij met haar nieuwe single. (tekst en foto: Annemiek Cornelissen)

Volgens Koning Jan (meester Jan) heeft de Jozefschool al jaren haar eigen troonrede. “Jullie hebben allemaal mogen zeggen wat je fijn vond op school en wat je nog mist. In deze troonrede van de Jozefschool laat ik jullie horen wat jullie wensen zijn en volgend jaar gaan we zien wat ervan is uitgekomen.” Volgens Koning Jan zijn er dit jaar al diverse wensen uitgekomen van vorig jaar. Zo heeft de Jozefschool een groter schoolplein gekregen, omdat het schuurtje is verplaatst naar een hoek van het schoolplein. “De kinderen zijn hier blij mee en ook met de speeltoestellen, zoals de duikelrekken, het klimrek en

het pannaveldje, die favoriet zijn.” Volgens Koning Jan willen kinderen nog gras op dit veldje en groep C een robot als scheidsrechter. Ook willen er kinderen meer speeltoestellen, die niet allemaal even goed zijn te realiseren zoals zwembaden met glijbaan, een kasteel en een vijver. Koning Jan beloofde wel dat er binnenkort een speeltoestel terug gaat komen. “Wat dat zal zijn ga ik nog niet verklappen, maar dat zien jullie vanzelf.” Tevreden

De leerlingen van groep 7 hebben aangegeven blij te zijn met de digiborden. Ook de kleuters hebben nu per klas een eigen digibord. Groep 5/6 is blij met de vele boeken

op school en Koning Jan beloofde dat daar dit jaar nog vele nieuwe boeken bijkomen. Vorig jaar was er een groep kinderen die het leuk zouden vinden als iedereen een dag in het rood Jozefschool naar school kwam. Dat is gebeurd in de week van de lentekriebels. De groep 3 van vorig jaar wilde een watergevecht en dat is inmiddels ook gerealiseerd. Groep 7 vindt dat de muren een beetje saai zijn in de school. Het liefst zouden ze zien dat deze een flitsend kleurtje krijgen, maar dat zien de juffen en meesters niet zitten. Wel zijn ze van plan er meer kleurrijke knutselwerkjes aan op te hangen. Verder stond Koning Jan nog even stil bij het feit dat groep 8 dit jaar de school gaat verlaten en dat hen nog hoogtepunten als de musical en het kamp te wachten staan. Ook de meesters en juffen hadden wensen. “Zij zouden graag alle kinderen gelukkig zien, met een vrolijk gezicht op school zien komen en daar ook weer weg zien gaan.”


10

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

najaarsfeesten

Feest in Lisse

dinsdag 24 september 2013 Lisse n De harddraverij heeft dit jaar flink uitgepakt. Na de ballonnen kon het feest losbarsten, met onder andere de 538 DJ’s op het plein, boegsprietlopen en motorcross. Vandaag wordt de kermis om 16.00 uur geopend en staan de attracties tot en met donderdag 26 september. (foto’s: Remco Out)


nieuws

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

ChillerZz: feest voor jeugd

lisse n In de Volksuniversiteit Lisse is op vrijdag 4 oktober om 20.00 uur een lezig van Rob Behr over Acceptance & Commitment Training/Therapie (ACT) en Mindfulness.

Hillegom n Op zaterdag 5 okto-

ber vindt de tweede editie van ChillerZz plaats, de tienerdisco van de regio voor kids in de leeftijd van 10 tot en met 16 jaar oud. Vorige maand werd de eerste editie gehouden bij Dansdesign aan het Henri Dunantplein en dat was een groot succes. Vandaar dat is besloten het evenement wederom te gaan organiseren. Het feest is toegankelijk voor alle jeugd uit de regio.

Leren om als levenskunstenaar te leven? Nare belemmerende situaties los leren laten? Voluit te leren leven? Steven C. Hayes en andere collega’s hebben ACT ontwikkeld. In de lezing wordt aandacht besteed worden aan dit model, en de zes verschillende stappen en kernbegrippen die ermee samenhangen. Rob Behr is ACT-Trainer/Therapeut, Drama- en Eclectisch Hypnotherapeut en NLP. Hij bespreekt hoe levenskunst in de praktijk werkt

Door Annemiek Cornelissen Volgens Jibbe de Goede, organisatorvan ChillerZz, is er voor de jeugd in de omgeving niet zoveel te doen en daar wil hij op inspelen. “Dan heb ik het met name over activiteiten tijdens de avonduren of in het weekend. Voor de discotheken zijn de tieners nog te jong, alhoewel veel van hen wel graag uit zouden willen gaan”. Volgens Jibbe de Goede springt ChillerZz in op die vraag in en biedt tieners tussen de 10 en 16 jaar oud iedere eerste zaterdag van de maand een discoavond aan met een DJ die de laatste hits op het gebied van clubmuziek en top 40 draait. “Uiteraard wordt er tijdens ChillerZz geen alcohol geschonken, geen drugs of tabak gebruikt en is ChillerZz een veilige uitgaansgelegenheid voor de tieners uit de omgeving van Hillegom”. Na een goede eerste editie van ChillerZz wordt op zaterdag 5 oktober dus de tweede editie van deze tienerdisco gehouden. De deuren gaan om 20.00 uur open, maar de tieners moeten ervoor zorgen dat zij voor 21:00 uur binnen zijn, want dan gaan de deuren dicht. De tienerdisco duurt tot 23,00 uur. Toegang kost 7,50 euro per persoon, inclusief onbeperkt frisdrank. Legitimatie aan de deur verplicht. Meer informatie op www.chillerzz.com.

Bart Martens presenteert debuut Lisse n Bart Martens, geboren in Amsterdam en tegenwoordig woonachtig in Lisse, presenteert op zaterdag 28 september om 15.00 uur zijn debuut ‘Het Orakel van het Zuiden’ bij Boekhandel Wagner.

Als jongen ontdekte Martens zijn interesse voor muziek en na de middelbare school heeft hij klassiek gitaar gestudeerd aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Na voltooiing van deze studie trok het bedrijfsleven en heeft Bart een carrière als auditor en risk manager gevolgd in de financiële dienstverlening die hem langs Brazilië, Mexico en de Verenigde Staten voerde. Ondertussen woont hij samen met Iza een zijn twee jongens in Lisse. Sinds vijf jaar is hij weer terug in Nederland en daar herontdekte hij een oude passie: het willen schrijven van verhalen. De toegang is gratis, vooraf aanmelden wordt op prijs gesteld via bkhwagner@planet.nl.

Darten in Meerkoet Lisserbroek n Op vrijdagavond 27 september wordt in buurtcentrum De Meerkoet een competitieavond darten georganiseerd. Inschrijven kan tot 19.45 uur, de start is om 20.00 uur. Deelname is € 3,00 per persoon.

11 Lezing over Levenskunst dinsdag 24 september 2013

Verrassingsact Fioretti Op donderdag 19 september werden de leerlingen van het Fiorettie College in Lisse verrast met een mini concert van ‘B- Brave’. De boyband, bekend van X-Factor, stapte rond de klok van tienen het podium op. B-Brave bracht vier nummers ten gehore, hoewel ze nauwelijks boven de geproduceerde decibellen van de jonge dames uitkwamen. Na dit optreden hervatte de lessen weer, alsof er nooit iets gebeurd was. Allen gloeiende wangen en een leuke herinneringen aan deze dag bleven nog lang aanwezig in het Fioretti. (foto: pr.)

SDO blijft zonder winst Hillegom n Nadat SDO de eerste twee wedstrijden van de competitie verloren had, traden zij aan tegen RDZ uit Zeist. Door een zwakke eerste helft, van de Hillegommers, konden de Hillegommers in de tweede helft de achterstand niet meer goedmaken.

De vorige week geblesseerd uitgevallen was nog niet geheel hersteld, op haar plek begon Linda van Zuylen deze wedstrijd in de basis acht van Remco Sonneborn. Waar de Hillegommers vorige week goed startte, was dat deze week geheel anders. SDO begon slordig en zwak, dit had tot gevolg dat RDZ kon uitlopen naar een 0-3 voorsprong. Deze voorsprong bleef gedurende de eerste helft gehandhaafd. Door doelpunten van Vincent Baak en

Youri Besse was de ruststand, 3-6. Na de rust was het duidelijk dat er bij SDO uit een ander vaatje getapt moest gaan worden om nog een resultaat te kunnen gaan halen. Vlak na rust kwam SDO door een doelpunt van Jasper Toet dichterbij, 4-6. Het spel van SDO werd de tweede helft beter, maar in het vervolg kon SDO de achterstand niet goed maken. Hierdoor bleven ze achter de feiten aanlopen, en werd er een eindstand bereikt van 7-10.

en waar het vast kan lopen. Korte ervaringsoefeningen en metaforen worden gepresenteerd om stappen in het proces van levenskunst te verduidelijken. De lezing is voor mensen die wat meer willen weten alvorens de cursus Mindfulnesste gaan doen, voor mensen die meer willen weten over ACT en Mindfulness in het algemeen en voor mensen die zelf de cursus al gedaan hebben maar hun partner kennis willen laten maken met ACT. De toegang voor de lezing bedraagt € 5,00, contant te betalen aan de balie. De Volksuniversiteit Lisse ligt aan de Vuursteeglaan 9. Meer informatie op www.volksuniversiteitlisse.nl.

Bridge Bel Air van start Hillegom

n Bridgeclub Bel Air is vorige week begonnen aan het 24ste seizoen. Na de gebruikelijke jaarvergadering werd begonnen met een Topintegraal wedstrijd.

Door afzeggingen waren de paren verdeeld over twee lijnen van zestien paren. Met een score van 59,82% gaven Irma v.d. Meer en Tine Posthuma al weer aan voor de hoofdprijzen te gaan. Ilse en Ron Rusman behaalden eveneens de score van 59,82. Op de derde plaats kwamen Kees Doorn en Gert v.d. Beld met een score van 59,23%. Met respectievelijk 59,08% en 58,63% bleven Miep v.d. Raad en haar partner en Jan Zwaneveld met Pim Houtzager in de buurt. Spel 22 was bijzonder. Groot slem schoppen behoorde tot de mogelijkheden. Slechts één paar (Corrie Warmerdam en Bert Spreeuw) bood klein slem schoppen uit en haalde

dat gedubbeld met een overslag. De andere bleven allemaal steken op vier of 5 schoppen met 3 of 2 overslagen. Helmie v.d. Berg en Joke v.d. Lans waren zo brutaal om het bod van de tegenstanders van 5 schoppen uit te nemen met 6 (klein slem) ruiten. Dat werd gedubbeld maar één down gespeeld voor een TOP. Meer over de spellen is te vinden op www.nbbclubsites.nl/club/6007 onder ‘uitslagen’.

Postzegelavond Hillegom n De postzegelvereniging Hillegom e.o. organiseert op vrijdag 27 september van 19.00 tot 23.00 uur een postzegelavond in De Hoeksteen, Karel Doormanplein 4. Op het programma staat een veiling van 200 kavels, bestaande uit zegels uit binnen - en buitenland, albums en stockboeken. De toegang is gratis.

Door dit verlies blijft SDO zonder punten, volgende week moet de ploeg aantreden in Kudelstaart tegen VZOD die ook nog zonder punten is. Op een kwart van de competitie is dit al een belangrijke wedstrijd voor de rest van de competitie.

Forelvissers strijden voor NK-ticket Hillegom

n In Forrelenpark De Zuilen zijn ze druk met de kwalificatie vvoor het Nederlands Kampioenschap (NK) Forelvissen. De vereniging kan nog wel wat uitdagers gebruiken.

De Zuilen is een groot forellenpark, waar tegen betaling op forel gevist kan worden. Het park, dat sinds 4 mei van dit jaar is geopend, bevindt zich in een rustige omgeving. Op het park bevinden zich drie vijvers. In al deze vijvers kan gevist worden, zowel met de vlieg als met de werphengel. Voor elke persoon wordt er ongeveer twee kilo forel uitgezet, waarvan vaak één zalmforel.

Om het vissen een extra boost te geven, gaat De Zuilen groots uitpakken met meerdere wedstrijden, te beginnen met de kwalificatie voor het Nederlands Kampioenschap Forelvissen. Het NK is een kampioenschap waar veel vijvers aan meedoen. De Zuilen moet zich hiervoor nog kwalificeren en kan daarbij nieuwe leden gebruiken die strijden in voorrondes. De selectie van het werphengelteam worden in drie voorrondes op het park houden. De beste twee resultaten tellen. De vliegvissers hebben één kwalificatiewedstrijd hebben,. Alle data voor de voorrondes worden spoedig bekend gemaakt, kijk op ww.vissenbijdezuilen.nl.

Laatste Bhangra Dance Lisse

n Het allerlaatste Bhangra Dance feest is op zaterdag 28 september in ‘De Greef’. Om 20.00 uur start de dansworkshop onder leiding van docente Basira Oosterling. De organisatie heeft de stopzetting moeten besluiten omdat regelma-

tige dansfeesten financieel niet haalbaar blijken in Lisse. Entree voor workshop en dansfeest is 12,00 euro, alleen entree dansfeest is 7,50 euro. Meer informatie op: www.bhangradance.nl.

Met de vlag in top kan LTC-voorzitter Rob Greve proosten op het verdere voorspoedig verloop van de bouw. (foto: pr.)

Tennishal LTC bereikt hoogste bouwpunt Lisse n Bij de bouw van de nieuwe tennishal op het tennispark van LTC Lisse is vrijdag 20 september het hoogste punt bereikt. Om dit te vieren bevestigde de voorzitter van LTC Lisse, Rob Greve, op feestelijke wijze een vlag aan het hoogste punt van de hal.

De nieuwe hal overdekt de vijf bestaande probounce banen op het tennispark en vervangt de oude tennishal bij Sportcentrum de Lis aan de Sportlaan. De exploitatie en het beheer ligt in handen van Sportfondsen Lisse, die dit in samenwerking met LTC Lisse doet. Zijwanden verwijderbaar

In de nieuwe hal kan het hele jaar getennist worden zonder dat de weersomstandigheden een rol spe-

len. De tennishal heeft in de winter een goed sportklimaat en dankzij de verwijderbare zijwanden kunnen de tennissers in de zomer zoveel mogelijk in de buitenlucht een balletje slaan. Het lichtdoorlatend zeildoek zorgt daarnaast voor een natuurlijke lichtinval. Open in november

De KNLTB is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de laatste technieken en de hal voldoet daarom aan de daarvoor geldende eisen. LTC verwacht dat de eerste tennissers eind oktober gebruik kunnen maken van de hal. De officiële opening zal begin november plaatsvinden.


FC Lisse Businessclubpagina

Mode tegen opmerkelijke prijzen!

Respect en sportiviteit is géén vanzelfsprekendheid LISSE ▪ ‘Ik ben de vereniging, wij zijn de FC Lisse.’ Een slogan die centraal staat bij een iedereen die aan de club verbonden is. FC Lisse is meer dan alleen een voetbalclub. Het staat midden is de samenleving van Lisse en omstreken en staat garant voor saamhorigheid en gezelligheid. Iedereen, van bestuurslid tot spelend lid en vrijwilliger, werkt mee om dit in stand te houden. Door Kees van Zuijlen Dat komt niet zo maar ‘aanwaaien’, daarbij is de steun en inzet van alles en iedereen noodzakelijk. Maar hoe maak je dat waar in de praktijk, daar waar menig incident om en rond het veld schering en inslag is? Vanuit jezelf en je teamgenoten is naleving van de opgestelde gedragsregels regel nummer één. Niet pesten, respect voor ieders eigendommen, positieve opvang van nieuwe spelers,nette opvang van tegenstanders en begeleiders , geen racistische of seksuele opmerkingen en positieve ondersteuning

Hoofdstraat 34B Ι Hillegom 0252-349950 Ι www.pozthuiz.nl

daar waar mogelijk is zijn zaken die geen vanzelfsprekendheid zijn, maar wel noodzaak. Maar ook respect voorkomt veel negativisme in en rond het veld. Positieve coachen van spelers onderling en begeleiding , geen uitingen van ziektes en scheldwoorden zijn zaken die veel escalaties kunnen voorkomen. Al meer dan vijf jaar heeft de FC Lisse een eigen commissie van Respect en Sportiviteit, waarvan Rene Roodzand twee jaar actief is. Nog ver voor de afgelopen dramatische gebeurtenissen van afgelopen seizoen, had de FC deze commissie, die onafhankelijk opereert binnen de club, al in het leven geroepen om te voorkomen dat dit soort zaken bij de club zouden gebeuren. Daarbij staan plezier, respect , sportiviteit en betrokkenheid centraal. Het doel van de commissie is even duidelijk als simpel, ze streven ernaar een bijdrage te leveren om de status van een fantastische club te behouden, en iedereen het gevoel te geven welkom te zijn. De taken van de commissie is tweeledig: als eerste adviseert men het bestuur in geval van incidenten. Daarbij staat hoor- en wederhoor centraal. Indien iets is voorgevallen, worden alle betrokken partijen aangesproken en mogen zij hun kant van het verhaal doen. Daarna worden de te nemen maatregelen in acties omgezet. Een voorbeeld; voor iemand die een rode kaart

Gun jezelf de beste premie!

Automobiel

Motorfiets

Bestelwagen

Classic Car

auto_ad_127x197_fcl.indd 1

06-07-12 15:12

Hoofdstraat 26 - Hillegom Tel. 0252-520557 - 06-22795993 Fax 0252-525870

hotel restaurant eventcentre casino

3 Gangen Maandmenu

€ 25,00 Heereweg 10 - 2161 AG Lisse T 0252 433 030

Wij gaan voor kwaliteit en Service. U ook!!!

Tel. 0252- 531 531 www.lambooparket.nl

www.meranomannenmode.nl

Wedstrijden Uitslagen 21 september: Scheveningen - GVVV Excelsior - Excelsior 31 Ter Leede - Koz. Boys HHC Hardenberg - Lisse Noordwijk - IJsselm.vogels Barendrecht - Rijnsburg vv Katwijk - ONS Spakenburg - Capelle

heeft gekregen, is het leiden van wedstrijden een leerzame maatregel met als doel de speler bewust te maken en te laten ondervinden wat het fluiten van een wedstrijd in de praktijk betekent. Ook niet-leden kunnen met hun klachten bij de commissie terecht. Een initiatief dat zowel door de KNVB alsmede de club wordt

gewaardeerd. Rene: “Als onafhankelijke commissie stopt ons werk niet bij de club zelf. Komt er een klacht, dan zullen we deze zeker bekijken en handelen we objectief en onpartijdig met als doelstelling de zaken op te lossen”. Het geeft aan dat het grensoverschrijdend werkt. Kortom, een commissie die zijn waarde al jaren bewijst, en wellicht

een lichtend voorbeeld is voor andere verenigingen. Het zou het voetbal ten goede komen , zeker in een periode waarin veel gebeurt en elke hulp welkom is. Deze commissie én de club staan hierin centraal, als een rots in de branding .

Met deze insteek maken de vele vrijwilligers elke zaterdag van de training een waar feest. Een ‘feest’ waarbij plezier hoog in het vaandel staat. Met name bij het Ukken voetbal wordt behoedzaam en met grote zorg omgesprongen met de grondbeginselen van het voetbal. Dribbelen, balletje met de binnenkant van de voet spelen, bal afpakken en passing zijn de primaire zaken waarmee de

jeugd te maken krijgt onder de bezielende leiding van Olav van Bavel en zijn enthousiaste team. ‘De motivatie van ons team is er op gericht om de spelers elke zaterdag met veel vreugde terug te zien en ze na twee jaar af te leveren bij de F-jeugd’, vertelt Olav. ‘Dat doen we onder andere door de oefeningen niet langer dan tien minuten te laten duren en een spelelement in te bouwen.’ Vervolgend: ‘Om te ontdekken of de kinderen, die vanaf het jaar dat ze 5 worden mogen spelen, het leuk vinden om door te gaan, mogen ze eerst drie proeftrainingen doen. Zo zien ook de ouders hoe we als club en als team omgaan met de kinderen’. Daarnaast zijn de kosten van 25 euro laag gehouden om de instap voor velen mogelijk te maken. Bij koud weer worden de trainingen binnen afgewerkt in plaats van op het hoofdveld. Dankzij sponsoring van onder andere de ‘Club van 100’ (zij zorgden voor 30 ballen

4-2 3-2 2-1 2-0 0-0 1-0 4-0 0-0

“H”eerlijk uit eten, voor vriendelijke prijzen!

Iets te vieren?

Voltstraat 3 2181 HA Hillegom

Kom dan eens kijken naar onze sfeervolle party rooms! Voor meer informatie: Kijk op www.kolkje.nl

Restaurant ’t Kolkje

Rietkraag 2 - 2144 KC Beinsdorp - Tel. 0252 – 51 67 29

Wedstrijden 28 september: Rijnsburg - Noordwijk IJsselm.vogel - HHC Hardenberg Lisse - Ter Leede Kozakken Boys - Excelsior Excelsior - Scheveningen GVVV - Spakenburg Capelle - VV Katwijk ONS - Barendrecht

Hillegom

SPONSOR VAN DE WEEK

Restaurant ‘De Nachtegaal’ gaat voor Topklasse

Wie de jeugd heeft…

Online je premie berekenen & vergelijken

Kanaalstraat 35 b 2161 JB Lisse T: 0252 41 89 42 E: info@meranomannenmode.nl

Hyacintenstraat 12 2161 XP Lisse 06 23 79 28 41 Info@bouwbedrijfvanes.nl

en hesjes) en de ING, zij doneerden 10 ballen en 50 hesjes voor de ‘Jonge Leeuwen’, is veel kleding al geregeld hetgeen het instappen nog makkelijker maakt. Het geeft aan dat de club er veel aan doet om de jeugd binnen te halen en te houden. Daar valt een mini competitie met VVSB, Ter Leede, Foreholte en SV Hillegom ook onder, zodat de kinderen kunnen ervaren wat het is om de krachten te meten met andere leeftijdgenoten, waarbij meedoen en plezier maken een centrale plaats innemen. Dat staat voorop .

In het hart van de Bollenstreek tussen Hillegom en Lisse staat het alom bekende restaurant De Nachtegaal, dat hard aan de weg timmert om zich culinair te onderscheiden van andere restaurants. De Nachtegaal en zijn professionele team staan dan ook garant voor goed eten en kwaliteit. Door FC Lisse te sponsoren, wil het restaurant zich graag bekend maken aan het sportieve publiek en aan leden van de business club als een prima locatie voor lunches en diners. Maar ook voor vergaderingen , feestjes en presentaties is men bij De Nachtegaal aan het goede adres. “Zakelijk zijn we op de goede weg, maar moeten we ons nog altijd bewijzen. Dit doen we door optimale service en kwaliteit te leveren”, aldus salesmanager Addie Wormgoor. “Wij bieden een totaal concept aan: eten, eventueel een bezoek aan het inpandige casino, een drankje aan de bar of een overnachting in één

van onze luxe kamers”. “Alles kan” is het motto van De Nachtegaal. Kortom, een heerlijk avondje uit in het hart van de Bollenstreek. Daarnaast is gratis parkeren pal voor de deur een vanzelfsprekendheid en kan men bij mooi weer een sloep huren om de regio vanuit een ander perspectief te ontdekken. Voor elk wat wils is er een steakhouse én een à la carte restaurant met vier keer per jaar een seizoenskaart en een driegangenmenu voor slechts 25 euro. “In oktober serve-

ren we een authentiek Balinees 6-gangen menu bereidt door de alom bekende TV chef-kok Lonny Gerungan. Het restaurant wordt dan omgebouwd tot een puur Balinees geheel om de sfeer rondom het exclusieve diner extra te versterken”, vertelt Wormgoor met trots. Dat is jezelf onderscheiden van anderen. Voor meer informatie en boekingen kunt u mailen naar: info@nachtegaal.nl of belt u 0252 433030.


Goed uit eten Vanaf 1 oktober maandags gesloten. Elke dinsdag:

Diner Tête-à-tête € 25,- p.p. incl. huisaperitief

Tevens uw locatie voor receptie, bruiloft, feest en partijen

Het vis- en vleesspecialiteiten restaurant van Katwijk aan Zee Boulevard 111 • Katwijk aan Zee • Tel. 071-4012064 www.restaurantdezwaan.nl

Het wildseizoen van start Als de dagen korter worden en de herfst kondigt zich aan dan is het ook tijd voor verandering van ons menu. Het wildseizoen gaat op 4 oktober bij ons van start en onze koks hebben met zorg een wild menu samengesteld. Wij serveren onderstaand 3 gangen menu voor € 28,90 Romige wild soep krokante toast met paté en preiselbeeren *** Draadjesvlees van hertenbout Langzaam gegaard in “herfstbok” met ontbijtkoek, rozemarijn, foelie, laurier en kruidnagels. Geserveerd met een wisselend herfstgarnituur van o.a. zuurkool,stoofpeertje, spruitjes, rode kool of een spijsappeltje. *** Spekkoek carpaccio met kaneelroom, kopje koffie en een tipje amandellikeur.

A LA CARTE DAGELIJKS VANAF 17.00 UUR: Menu’s vanaf € 27,50 *** LUNCH DEAL: Woensdag t/m Zondag vanaf 12.30: € 27,50 p.p. Champagne cocktail & amuse, 2 gangenmenu, glas wijn en koffie/thee *** BEAUJOLAIS (PRIMEUR) AVOND: Op donderdag 21 & 28 november € 55,00 p.p. all-in *** SUNDAY DINNER OP 13, 20 EN 27 OKTOBER: 5-gangen (thema wild) € 34,50 p.p. *** AVONDJE VAN DE SINT OP WOENSDAG 5 DECEMBER: 3 of 4 gangen surprisemenu en a la carte *** BEIDE KERSTDAGEN OM 19.00 UUR: 5 gangen Kerstmenu € 59,50 & Kerstavond 4-gangen surprise € 44,50

Kloksteeg 25 - LEIDEN (t.o. Pieterskerk) - T 071-5126666 of voor meer info zie: WWW.PRENTENKABINET.NL

Deze gerechten maar ook malse ree biefstukjes en hazenpeper staan op het wild menu. Een stevige rode Barbera wijn hebben we hierbij geselecteerd, per glas of fles te bestellen. Zoals al jaren de traditie staan de reuze pompoenen weer klaar om het gewicht te raden. Hoofdprijs: een overnachting in onze bruidssuite of diverse dinerbonnen. Tot ziens in onze restaurants! Noordzee Pizzeria Bistro Boulevard 72 - Katwijk Tel. 071 - 40 157 42

De avontuurlijke Thaise keuken Sommige keukens moet je niet proeven maar beleven. Zoals die uit Thailand. Thais eten, dat is avontuurlijk eten. Wie het culinaire avontuur zoekt, vindt dat bij Buddhas in Leiden. Chefkok Ratana is al jarenlang het culinaire brein achter Buddhas. Sommige gerechten staan al zeventien jaar op de kaart, maar regelmatig verschijnen er ook nieuwe, zoals onlangs twee nieuwe kipsalades en een bijzonder zalmgerecht. Gerechten die eerst uitgebreid zijn geproefd en verbeterd door Ratana en haar team van Thaise koks. Zij maken van ieder gerecht een bijzondere smaaksensatie. Thais koken vergt heel veel gevoel en intuïtie, maar natuurlijk ook ervaring, vakkennis en de juiste ingrediënten. Met vooral haar verfijnde aanbod in kruiden

en specerijen onderscheidt de Thaise keuken zich van alle andere Aziatische keukens. Drie keer per week worden speciaal voor Buddhas de benodigde kruiden uit

Thailand ingevoerd. “Hier in Nederland zijn ze ook wel verkrijgbaar, maar toch zijn die anders, en onze koks zien en proeven dat meteen.” Maar ingrediënten zijn niet voldoende. Het is de juiste mix, én de juiste bereidingswijze die het gerecht maken tot wat het is. “De meeste Thaise gerechten zijn in drie minuten van rauw naar gaar, juist vanwege de kruiden”. Chef Ratana mixt tradities van Noord- en Zuid Thailand moeiteloos samen tot een bijzondere combinatie zoals u die alleen bij Buddhas kunt vinden. Maak kennis met de kunde van Ratana en ontdek de smaak van Thailand bij ú in de buurt! Restaurant Buddhas Botermarkt 20, 2311 EN Leiden, Tel: 071-5140047. www.buddhas.nl


nieuws

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

Fitmaand bij Fit4Lady Hillegom n De komende

maand organiseert Fit4lady, de sportclub exclusief voor vrouwen, een fitmaand. Deze maand is voor alle vrouwen in de omgeving die willen ervaren hoe het is om te trainen bij Fit4lady. De fitmaand begint met een intakegesprek, waarna een persoonlijk advies volgt. Vervolgens wordt er gedurende een maand bij Fit4lady getraind en de periode wordt afgesloten met een eindgesprek en een advies voor de toekomst. Tijdens deze maand trainen de vrouwen twee keer per week, op elk moment dat het hen schikt, onder begeleiding van de trainsters. Dit programma is geschikt voor alle vrouwen die hun conditie willen verbeteren en lekker fit willen blijven of worden. De kosten voor de intake en metingen, het advies en trainingsprogramma bedragen € 42,50. Er kunnen 30 dames deelnemen aan deze fitmaand. Aanmelden kan tot en met 15 oktober per telefoon 06 29288628, of tijdens openingsuren op 06 81092618, of per e-mail op hillegom@fit4lady. nl. Fit4lady aan de Meerstraat 7 in Hillegom.

Oud Lisse exposeert in Grote Kerk Lisse n Voorwerpen uit de rijke

geschiedenis van de Bollenstreek en Lisse in het bijzonder: de Vereniging Oud Lisse exposeert op zaterdag 5 oktober een interessante collectie in de toren van de Grote Kerk. Topstukken zijn de onlangs gerestaureerde glas-in-lood raampjes uit het VVV-gebouw aan de Haven en het vaandel van de Vereniging St. Jozef ‘De Hanze’ uit 1912. Waar meestalkunstenaars, zoals schilders of beeldhouwers hun creaties laten zien, is het nu de beurt aan de verzamelde voorwerpen uit de collectie van V.O.L. Om 14.00 uur zal mevrouw Corrie Swinkels een korte lezing geven over de achtergronden van haar restauratiewerk aan het genoemde vaandel uit 1912.

dinsdag 24 september 2013

Een nieuw gezicht: Kapelaan Kuik n Veranderingen in de R.K. Parochie Willibrordus van

Lisse, Hillegom en De Zilk

Door Ilse Hesp

Kennismaken

Op dit moment is kapelaan Stephan Kuik nog met retraite, om zich in stilte voor te bereiden op zijn komende taak. Stephan Kuik zal met ingang van 1 oktober aantreden als lid van het pastoraal team van de parochie Heilige Willibrordus, Lisse, Hillegom en De Zilk. De parochianen kunnen op drie momenten met hem kennismaken. Kapelaan Kuik gaat voor de eerste keer voor in zijn nieuwe parochie op zaterdagavond 12 oktober in de eucharistieviering van 19.00 uur in de H.H. Engelbewaarderskerk in Lisse. Na afloop is het mogelijk om met hem kennis te maken. Op zondagmorgen 13 oktober gaat kapelaan Kuik voor in de eucharis-

tieviering van 10.00 uur in de St. Agathakerk. Ook dan is er gelegenheid om persoonlijk met hem kennis te maken. Op zaterdagavond 19 oktober gaat kapelaan Kuik voor in de eucharistieviering van 19.00 uur in de St. Jozef en St. Martinuskerk in Hillegom. Ook hier is er gelegenheid om na afloop kennis te maken. Vanwege een eucharistieviering in de H.Hart van Jezuskerk in De Zlk, vervalt de mis op zondagmorgen 20 oktober om 10.00 uur in de St. Jozef en St. Martinuskerk.

Lokale line-up Fallfestival Hillegom n Het benefietfestival dat voor stichting Learn2Learn op zaterdag 28 september wordt georganiseerd, kent een line-up met veel lokale artiesten. Het festival begint om 16.00 uur met een optreden van Nel Opmeer en Andrea Ballón. Opmeer is 86 jaar oud, dichter en levenskunstenaar uit Haarlem. Op het Learn2Learn Fall festival zal een aantal korte gedichten voordragen. Andrea Ballón is een studente uit Hoofddorp en is al jaren actief als pianiste. Vanaf 18.30 uur is er doorlopend een unplugged podium, met optredens van verschillende artiesten met veelal een Hillegomse achtergrond. Lieve Kika is een singer songwriter uit Leiden, maar oorspronkelijk uit Hillegom.

Ze heeft net haar debuut CD Seven Coloured Sky uitgebracht. Op het Learn2Learn Fall Festival zal ze werk van haar debuut CD spelen en zichzelf begeleiden op piano en gitaar. Het Hillegomse Rock- trio The Keytone Cops weet vele fans generatie na generatie aan zich te binden. De drie muzikanten kennen elkaar uit de periode dat ze in de schoolbanken zaten en stonden in 1980 voor het eerst samen op de planken. Ook Miriam van Trigt is afkomstig uit Hillegom. Zij houdt zich actief bezig met muziek, treedt regelmatig op in cafés, zingt in een koor en kan schitteren met haar onnavolgbare Tina Turner imitaties. Paul Mooren is een Hillegomse pianist, oorspronkelijk afkomstig uit Ben-

nebroek. Hij speelde in lokale popgroepen als toetsenman en zanger, maar had ook een top 40 hit met de reggaeformatie The Walkman. Momenteel speelt hij in Jazz Match en is hij de vaste pianist van de Big Band Haarlemmermeer. Ook Fleur Veldhuis doet mee. Ze speelt viool en piano daarnaast zingt ze. Op jeugdige leeftijd werd haar talent onderkend en werd zij het boegbeeld van de Hillegomse amateurmusici en naamgever van de ‘Bij Fleur’-open podia avonden die tot vorig jaar meerdere keren per jaar gehouden werden. Fallfestival is in de Buitenplaats Plantage in Vogelenzang. Het festival duurt tot 21.30 uur. Meer informatie op www.learn2learn.nl.

Lisse

n Het Kwintet bestaat 20 jaar en viert dat op zaterdag 28 september met het Rad van Kwaliteit, waar klanten extra prijzen kunnen winnen.

Pottenbakken bij Pit Hillegom n Centrum voor creativiteit Pit biedt dit najaar voor kinderen en volwassenen een cursus Pottenbakken aan.

Kinderen vanaf 9 jaar kunnen een cursus Pottenbakken volgen bij Agnes Brinkman. Het draaien met de draaischijf is in eerste instantie niet gemakkelijk , maar het geeft plezier om de klei onder je handen te zien (ver)vormen in een mooi schaaltje of vaasje. Als het schaaltje gebakken is, gaat het naar het glazuren. Tijdens de cursus leren de kinderen ook een schaal in een mal te maken, die ze ook weer mogen beschilderen en glazuren. Voor volwassenen heeft Agnes op de dinsdagochtend een vergelijkbare cursus Pottenbakken. Instroom is bij beide cursussen nog mogelijk. Men kan zich opgeven via www.pithillegom.nl voor een proefles. Kosten zijn per persoon 7 euro.

Drie artiesten bij Gewoon Gezellig Hillegom n Op vrijdag 27 september treden in Cafe Gewoon Gezellig aan het Henri Dunantplein op Fred Coenders, Raviona en Mike Daanen. De optredens beginnen om 22.00 uur en de toegang is gratis.

Pssst....buurman

De tentoonstelling is op zaterdag 5 oktober, van 10.00- 16.00 uur, in “De Toren”, Grote Kerk, Heereweg 250 te Lisse. De toegang tot de tentoonstelling is gratis.

Hillegom

Beurs voor kinderkleding De Meerkoet Lisserbroek n In dorpshuis De Meerkout is op zaterdag 5 oktober van 10.00 tot 12.00 uur een tweedehands kinderkleding en speelgoedbeurs. Meer dan 40 tafels staan opgesteld met tweedehands kinderkleding en speelgoed. De toegang is gratis. Inschrijven voor één of twee tafels kan bij Sarina Duwel 0252 675004. Dorpshuis de Meerkoet ligt in de Krabbescheerstraat 1 in Lisserbroek.

Klaverjassen Vanaf donderdagavond 3 oktober starten de klaverjasavonden in de Meerkoet in Lisserbroek. Aanvang is 20.00 uur. De kosten bedragen slechts € 3.00 per persoon.

Kwaliteitskwintet viert jubileum met prijzen

Ook electronicawinkel Dixons bestaat 20 jaar, en daarom hebben de kwaliteitswinkels ervoor gekozen om samen een feest te geven. Op zaterdag ontvangen alle klanten bij een aankoop een bon, waarmee ze bij het Rad van Kwaliteit, dat voor de deur van Dixons staat, een kans kunnen wagen. Een even nummer is een smulprijs van de verswinkels en een onevennummer is een cadeautje van Dixons. Om 16.00 uur wordt er onder alle deelnemers nog extra een fototoestel verloot.

Lisse/Hillegom n Velen zullen hem missen: pastor Berry Lansbergen. Eind juli nam hij afscheid van de R.K. Parochie Willibrordus. Sinds augustus werkt hij in de Augustinusparochie van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Katwijk. Voor hem in de plaats komt kapelaan Stephan Kuik, afkomstig uit die zelfde parochie. Lansbergen en Kuik zijn van plaats gewisseld, conform een besluit van het Bisdom van Rotterdam. Kapelaan Stephan Kuik gaat deel uitmaken van het pastoraal team van de H. Willibrordusparochie waaronder vier kerken vallen: de Agathakerk en de H.H. Engelbewaarderskerk in Lisse, de St. Jozef en Martinuskerk in Hillegom en de H. Hart van Jezuskerk in De Zilk. Voor een aantal plaatsen in het bisdom van Rotterdam was er de wens om een vervolgstap te zetten in de ontwikkeling en bezetting van pastorale teams. De bisschop van Rotterdam, Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende, heeft daarom gemeend op zowel pastor Berry Lansbergen van de H. Willibrordusparochie als kapelaan Stephan Kuik (44) een beroep te mogen doen een benoeming elders te aanvaarden.

15

Met “man die over gele muur heenkijkt’ heeft Annette van Erkel de eerste prijs gewonnen. Ars Bremer werd tweede en Tony Trampoline kreeg voor ‘ Twee jongetjes die lezende man over schutting ‘beschieten’’ de derde prijs.

n Met negen locaties vol kunst en cultuur maakte het Hillegom CultuurWeekend zijn debuut. Ook de winnaars van de fotowedstrijd ‘Buren’ werden bekend gemaakt. Het weer had in ieder geval rekening gehouden met het gegeven dat veel bezoekers vooral met de fiets van locatie naar locatie gaan. Op vrijdag werden de winnaars van de fotowedstrijd Buren gehuldigd en konden hun foto’s bewonderd worden in Hotel Flora. Het programma was zowel zaterdag als zondag te bezoeken, zodat belangstellenden zich niet hoefden te haasten en de route ook over twee dagen konden plannen. ‘Dat hebben we bewust gedaan’, vertelt organisator Peter Nieuwendijk. ‘Tijdens de kunstroute hadden we op een gegeven moment zoveel adressen, dat mensen moesten kiezen. We wilden het nu juist weer klein opzetten, en dat is gelukt. ‘ Naast het bekijken van foto’s en schilderijen, kon er ook geluisterd worden naar live muziek en was er voor de liefhebbers een high-tea.


ue roaacnkohoep q 50isseelbu n een va aar bij Inw

af 1.60 m.

boxspring van

g 10%bekddoenrgotedin op

ijk

za Noordw

Bedding Pla


service

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

DINSDAG 24 SEPTEMBER 2013

17

Op de loop

H

et was zaterdagavond al laat toen de telefoon ging. De dierenbescherming belde dat er een aangereden kat was gevonden. Hij was ergens in Lisse van de straat gehaald door twee hardlopers, die het ongeluk hadden zien gebeuren. Met gevaar voor eigen leven waren ze de weg opgerend om het aangeslagen dier in veiligheid te brengen. Daarna hadden ze de dierenbescherming gebeld ( altijd handig, rennen met een smartphone op zak..) en die belden ons weer. We spraken meteen af op de praktijk, en kwamen tegelijkertijd aan. Ik hoorde het klagelijke gemiauw al door de dichte deuren van de dienstauto heen. Het bleek om een nog jonge kat te gaan die lelijk geraakt was. Bij het onderzoek viel op dat hij zijn voorpoot niet belastte en tevens had hij een behoorlijke hoofdwond. We maakten een röntgenfoto en we zagen een gemene fractuur van de bovenarm: schuin

Column Poespas

COLOFON Oplage 18.500 Verschijnt iedere dinsdag Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066, 2220 CB Katwijk Tel: 071 4022901 Fax: 071 4032325 Hoofdredactie: Teuntje van Delft tel.: 06 12 74 64 78 e-mail: t.v.delft@ uitgeverijverhagen.nl Redactie: Marieke Voorn mariekevoorn@uitgeverijverhagen.nl redactie@lissernieuws.nl redactie@dehillegommer.nl Verslaggevers: Marca Bultink Annemiek Cornelisse Richard Grootbod Ilse Hesp Lodewijk Kamps Ed Olivier Hans Pronk Lia in ‘t Veld Kees van Zuijlen Peter Nieuwendijk Fotografen: Frank Bonnet Rob Joore Wim Krol Bouwe Prins Sven van der Vlugt Cees van ’t Wout Corine Zijerveld Advertenties: Meriam Mesman, 06-46094209 meriam.mesman@uitgeverijverhagen.nl Sluitingstijd advertenties: maandag 10.00 uur. Contactgegevens Binnendienst: Vincent Roos, 071-4091638 Rosita Haasnoot, 071-4091637 advertentie@uitgeverijverhagen.nl Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, 071-4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging

en onstabiel. Hij hyperventileerde van de pijn, dus we dienden de zwaarste pijnstillers toe. Het moeilijke van deze situatie was, dat de kat redelijk snel gespecialiseerde hulp nodig had, maar dat we niet wisten of er een eigenaar in het spel was. De breuk moest met pennen en cerclage-draad gestabiliseerd worden, hetgeen een prijzige ingreep is. Dit komt mede omdat daar de hulp van een orthopedische arts voor ingeroepen wordt. De assistente maakte wat mooie foto’s van het geredde diertje en zette ze onverwijld op onze facebook pagina (SterkliniekDierenartsenHillegom) met de vraag of iemand deze kat kende. Op dit moment staat de teller op het ongelofelijke aantal van 15751 hits; zo vaak is het kleine witzwarte katje bekeken! Iedereen ging op de loop met het bericht en het heeft er zelfs binnen twee dagen in geresulteerd dat de eigenaar ons belde. Het weerzien was emotioneel, vooral omdat

hij zo’n nare breuk had en zij besefte hoeveel geluk haar kat had gehad dat hij de aanrijding überhaupt had overleefd. Nu konden we rechtstreeks met haar de afspraak maken om de specialist langs te laten komen. Op dinsdagmiddag werd Scar ( zo heette hij ) al geopereerd en de operatie resulteerde in een voorpoot die weer helemaal goed stond. De post-operatieve foto liet een zeer bevredigend eindresultaat zien. Nu moet hij nog zes weken rust houden en dan mag hij weer alles doen. Maar of het slim is om hem weer naar buiten te laten gaan... dat is de vraag.

Lodewijk Kamps is dierenarts in Hillegom en vertelt wekelijks over zijn praktijk

Leviathanfest komt langs in Solution HILLEGOM  Solution heeft zater-

dag 28 september Leviathanfest op het programma staan, een rondreizend festival bestaande uit de hedendaagse metal scene in Nederland. Optredende artiesten zijn MagnaCult, The Scarlet Claw, Purest of Pain, Downfall of Empires en The New Dominion. Bij een optreden van MagnaCult is het lastig om stil te blijven staan. De gedegen metal met grunts van dit combo klinkt uitzonderlijk toegankelijk en wordt bovendien met de nodige energie en technische kunde over het voetlicht gebracht. The Scarlet Claw brengt een vertrouwd death metal geluid, dat als een stoomwals over de aanwezigen wordt uitgerold. Purest of Pain in een metalband uit Hilversum, bestaande uit vier heren en een dame. De band com-

bineert melodic death metal met thrash metal en deathcore, wat een unieke sound geeft. De melodische gitaarriffs en technische drumfills worden afgewisseld met blastbeats en breakdowns. Downfall of Empires komt uit de omgeving van Elburg en speelt een mix van hedendaagse melodieuze death metal en metalcore. De nummers zijn over het algemeen kort, en komen daarmee snel to the point. The New Dominion is een metalband uit Tilburg bestaande uit vijf muzikanten. De muziek heeft zowel thrashmetal- als deathmetalen technische-metalinvloeden. In 2009 kwam het debuutalbum And Kindling Deadly Slumber uit. In hetzelfde jaar ging The New Dominion op hun eerste europese tour als support-act voor Pestilence.

MEER INFORMATIE

Solution is deze avond geopend van 20.00 tot 2.00 uur. De entree bedraagt vijf euro. Het centrum is

gevestigd op sportpark De Zanderij, Van den Endelaan 7. Voor meer informatie: www.jcsolution.nl.

The New Dominion staat op het podium van Solution. (foto: pr.)

PUZZEL

ns Maak ka et k k a p l u m op een s s t i e t i l a w van het K ntet!

Kwi

Van Dongen Uw Poelier Den Butter De Echte Bakker

Van der Meer keurslager

Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen zoals laatstelijk vastgesteld door Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissements-rechtbank te Amsterdam. U kunt onze leveringsvoorwaarden kosteloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. De Hillegommer en LisserNieuws worden gratis huis-aan-huis bezorgd in respectievelijk heel Hillegom en Lisse. Daarnaast zijn de kranten ook los op een aantal verspeidingspunten in beide dorpen verkrijgbaar. De afhaalpunten voor Hillegom zijn: Albert Heijn, Dekamarkt, C1000 Van Beest, Zwembad, Gemeentehuis, Tabakshop Evers, Plus Van der Neut De afhaalpunten voor Lisse zijn: Bibliotheek, Gemeente, Digros, Hoogvliet, Boekhandel Grimbergen

Stuur uw antwoord uiterlijk 28 september naar Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk of naar puzzels.lnhg@uitgeverijverhagen.nl. De winnaar van de puzzel van vorige week is: Desideria Jonkheer uit Lisse. De prijs: bonnen voor een smulpakket van het Kwaliteitskwintet in Lisse. De oplossing van vorige week is: Als de armoe de deur inkomt vliegt de liefde het venster uit.


e s g a a d 2-

AUTOSHOW r e b m e t p 27-28 se

Maak kans op schitterende prijzen!

KOM LANGS!

Stap tijdens de autoshow op vrijdag 27 en zaterdag 28 september binnen bij één van onderstaande Autodealers

en maak kans op PRACHTIGE PRIJZEN! Vul de antwoordkaart in en deponeer deze in één van de speciale boxen die in de showrooms van de deelnemende autodealers staan. U maakt dan kans op één van de mooie prijzen. Op vrijdag trekken we twee winnaars die een Smart-tv of een tablet winnen. Op zaterdag trekken we één winnaar die een vakantie naar de zon wint! Kortom, naast alle auto’s die in de showrooms staan, genoeg redenen om bij één van de deelnemende Autodealers binnen te stappen!

Samsung Galaxy tab3 10.01

Samsung Smart televisie

AANGEBODEN DOOR PEURSUM

AANGEBODEN DOOR PEURSUM

Weekje zonvakantie

en Nissan dealer D E E L N E M E NUw D EUw BMitsubishi E Leiderdorp, D R I JLeiden VenEen Nissan N Mitsubishi dealer voor omstreken! voor Leiderdorp, Leiden en omstreken! Automobielbedrijf Oudshoorn B.V. Touwbaan 5 2352 CZ Leiderdorp Tel: 071 – 541 01 41 Fax: 071 – 541 65 71 www.oudshoornbv.nl

ONZE NIEUWE STER! KIA KLEVERLAAN Gieterij 2, 2211 XK Noordwijkerhout Tel.: 0252 - 373 724 www.kia-noordwijkerhout.nl

Auto Bakker

Automobielbedrijf Oudshoorn B.V. Touwbaan 5

Automobielbedrijf Oudshoorn 2352 CZ Leiderdorp B.V. Tel: 071 – Leiderdorp 541 01 41 Touwbaan 5, 2352 CZ Industriekade 16A, 2172 HV Sassenheim Fax: 071 – 541 65 71 VANAF Tel.: 071 - 541 01 www.oudshoornbv.nl 41 Fax: 541 65 71 Tel. (0252) 224 224 Excl. kosten rijklaarmakenwww.oudshoornbv.nl à € 660,www.autobakker.nl adv Oudshoorn.indd 1

€ 8.790,-

• Wegenbelastingvrij tot 2014 Uw Mitsubishi en Nissan dealer • Standaard 5-deurs adv Oudshoorn.indd 1

09-03-2010 16:59:23

www.dejongsautobedrijven.nl Kon. Julianalaan 1 - Katwijk 09-03-2010 16:59:23

voor Leiderdorp, Leiden en omstreken!

• Ruimte voor 5 personen • 6 airbags • Ook leverbaar met CVT automaat

Automobielbedrijf Oudshoorn B.V. Touwbaan 5 2352 CZ Leiderdorp A V.A. 14% BIJTELLING Tel: 071 – 541 01 41 Fax: 071 – 541 65 71 www.oudshoornbv.nl Brandstofverbr.: 4,0 tot 4,3/100km

CO2-uitstoot:

adv Oudshoorn.indd 1

AUTO DIJKSMAN KATWIJK B.V.

Kijk voor meer informatie op www.dejongsautobedrijven.nl WWW.MITSUBISHI-MOTORS.NL/OUTLANDER

Ambachtsweg 14 - Katwijk

Lageweg 21, 2222 AG KATWIJK, Tel. 071 - 409 00 50

92 tot 100 g/km

09-03-2010 16:59:23

Leiden: Vondellaan 80 - 2332 AH Leiden Tel: 071 - 535 18 00

Prijs incl. BPM/BTW, tenzij anders vermeld, excl. recyclingbijdrage, kosten rijklaarmaken af-Amestelveen. Afgebeeld model kan afwijken van de standaardspecificaties. De Mitsubishi Space Star wordt geleverd met 3 jaar Multigarantie/ Mitsubishi Assistance Package. Imp.: MMSN B.V., Amstelveen, contact@mmsn.nl. Wijzigingen voorbehouden. © 01-13

Hillegom: Arnoudstraat 10 - 2182 DZ Hillegom Tel: 0252 - 241 260


www.kia-noordwijkerhout.nl

De van/voor, voorraad van Autobedrijf Kleverlaan. 15x Kia Picanto 3-deurs

UW VOORDEEL

13x Kia Sportage 1.6 GDi Vibe

€ 1.698,-

€ 866,-

Vraag ook naar onze Good Life Edition

5x Base airco Normaal betaalt u Nu rijklaar voor

€ 10.861,€ 9.995,-

10x Comfort Pack Normaal betaalt u Nu rijklaar voor

€ 11.761,€ 10.895,-

th

Anniversary

Best verkochte C-SUV in 2011 en 2012

Normaal betaalt u Nu rijklaar voor

€ €

28.493,26.795,-

B | netto bijtelling v.a. € 219,-/mnd*

A | wegenbelastingvrij tot 2014 | 14% netto bijtelling v.a. € 42,-/mnd*

11x Kia cee’d 1.6 GDi 20

UW VOORDEEL

10x Kia Carens 1.6 GDi First Edition

€ 1.746,-

€ €

21.741,19.995,-

Gratis geïntegreerd navigatiesysteem A | 20% netto bijtelling v.a. € 129,-/mnd*

UW VOORDEEL

€ 1.997,-

Meerprijs Kia cee’d Sportswagon € 1.000,-

Normaal betaalt u Nu rijklaar voor

UW VOORDEEL

Óók leverbaar met automaat

Normaal betaalt u Nu rijklaar voor

€ €

26.992,24.995,-

Standaard 7 zitplaatsen B | netto bijtelling v.a. € 210,-/mnd*

Autobedrijf Kleverlaan al 20 jaar Kia-dealer! Gieterij 2, 2211 XK Noordwijkerhout Tel.: 0252 - 373 724, www.kia-noordwijkerhout.nl Gem. brandstofverbruik: 3,2 – 8,9 l/100 km, 31,3 – 11,2 km/l. CO2-uitstoot: 85 – 208 g/km. Actievoorwaarden: *De 20th Anniversary actie is alleen geldig voor het actuele modelprogramma van de Kia Picanto, Sportage, cee’d en Carens bij aankoop van een Kia Picanto, Sportage, cee’d en Carens met uiterste aankoopdatum en datum kentekenaanvraag van 14-10-2013 en uiterste registratiedatum van 31-10-13. De acties gelden, tenzij anders vermeld, niet i.c.m. andere acties en zolang de voorraad strekt bij Autobedrijf Kleverlaan. Alle genoemde vanaf verkoopprijzen zijn, tenzij anders vermeld, incl. BTW/BPM, excl. metallic lak, kosten rijklaarmaken, afleverpakket, brandstof, leges, recyclingbijdrage en de optionele lakbescherming. Alle genoemde bijtellingspercentages en het eventueel wegenbelastingvrij zijn, zijn afhankelijk van datum van registratie. De vrijstelling van wegenbelasting geldt tot 01-01-14. Alle genoemde bijtellingspercentages, energielabels en vanaf netto bijtellingsbedragen (per maand) zijn per model gebaseerd op de uitvoering met het laagste bijtellingspercentage en altijd gebaseerd op 42% inkomstenbelasting. Voor een compleet overzicht met de bijtellingspercentages per model en welke modellen vrijgesteld zijn van wegenbelasting zie kia.com. Raadpleeg uw Kia-dealer voor de exacte voorwaarden. Getoonde modellen kunnen afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.


NU BIJ MOTORHUIS ALS PARTICULIER ONBEZORGD RIJDEN VOOR EEN VAST EN VOORDELIG MAANDBEDRAG + 24-UURS INTERNATIONALE PECHHULP + REPARATIE EN ONDERHOUD + AFSCHRIJVING EN RENTE + AFLEVERINGSKOSTEN + BANDEN

PRIVATE LEASE V.A. €

199 P.M. CITROËN C3

ZONDER INVESTEREN ZORGELOOS GENIETEN Gem. verbr.: 3,4-6,5 l/100 km; 15,4-29,4 km/l;123 CO2-87-150 g/km. Prijs -is0123-4567950 incl. BTW en BPM, excl.- recycling bijdrage, leges en kosten rijklaar maken (zie voor kosten en verkoopvoorwaarden www.citroen.nl). Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 30 september 2013 bij de aan de actie deelnemende Citroën-verkooppunten. CITROËN-DEALERNAAM - STRAATNAAM PLAATSNAAM WWW.CITROEN.DEALERNAAM.NL Prijs-, specificatie en fiscale wijzigingen voorbehouden. Afgebeeld model kan afwijken van het standaardmodel. Fleet- en leaseklanten zijn uitgesloten van deze aanbieding. Kijk voor de actievoorwaarden op citroen.nl.

MOTORHUIS LEIDEN MOTORHUIS HILLEGOM

VONDELLAAN 80 ARNOUDSTRAAT 10

1 jaar

GRATIS pechhulp

Bespaar tot

€ 110

071-5351800 0252-241260

Besparen bij Motorhuis Kom nu voor een onderhoudsbeurt naar Motorhuis en krijg een gratis loyaliteitspas voor uw auto. Hiermee profiteert u van een jaar lang pechhulp, gratis APK en diverse andere speciale acties. Motorhuis biedt deze pas aan voor uw Opel, Citroën, Fiat, Alfa Romeo en Hyundai Op www.motorhuis.nl/servicepas staat een overzicht welke gratis diensten er allemaal bij uw pas horen. Daarmee kunt u tot wel € 110,- besparen op uw pechhulp verzekering per jaar.

per jaar!

Gratis pechhulp bij onderhoud

WWW.MOTORHUIS.NL

Deze actie geldt tot 1 december 2013. Houd reking met de opzegtermijn van uw huidige pechhulpverzekering. Bij de ANWB moet u bijvoorbeeld voor 15 november opzeggen om in 2014 te kunnen besparen.


Autobedrijf heeft het als KIA-dealer ontzettend druk

Kleverlaan heeft ‘lust’ van de crisis Geen last van de crisis, maar lust! Nu de Nederlander met de hand op de knip massaal de dure automerken de rug toekeert, floreren de beter betaalbare maar kwalitatief zeker niet mindere merken als Kia. Autobedrijf Kleverlaan uit Noordwijkerhout merkt dat dagelijks. Erik-Jan Kleverlaan heeft eigenlijk geen tijd voor een afspraak om eens te praten over zijn onderneming, die al sinds 1993 voor de Duin- en Bollenstreek dealer is van het Zuid-Koreaanse merk Kia. “We hebben het op z’n zachtst gezegd lekker druk”, lacht de 38-jarige directeur, die met Autobedrijf Kleverlaan gevestigd is op bedrijvenpark Gravendam in Noordwijkerhout. “Zowel in de showroom als werkplaats weten de mensen ons goed te vinden. Kia is ook ontzettend populair op het moment. Men weet inmiddels dat het hele goede en betrouwbare, maar vooral ook mooie auto’s

zijn en kijken in deze nieuwe economie meer dan ooit naar het prijskaartje” Pardon? Nieuwe economie? “Ja, zo zie ik het tenminste”, zegt Kleverlaan. “Het woord crisis moeten we zo snel mogelijk gaan vergeten! Natuurlijk is er van alles aan de hand, maar er is gewoon een heel ander consumentengedrag ontstaan. Tja en een Kia is een representatieve, fiscaalvriendelijke auto. De prijs is met gemiddeld 15 procent natuurlijk fors lager dan die van vergelijkbare modellen van andere merken. En dat ‘merken’ we.” Garantie Ook op het gebied van serviceverlening is de inhaalslag van Kia indrukwekkend. Met inmiddels zeven jaar garantie, zeven jaar gratis apk en zelfs liefst twaalf jaar op de carrosserie, geeft het Aziatische automerk consumenten nog een extra argument om een Kia aan te schaffen. Kleverlaan: “Geen enkele andere autofabrikant geeft deze garantie. Op dit moment staat Kia in Nederland in de top

6 van meest verkochte automerken, mede door de aansprekende nieuwe modellen, milieuvriendelijke motoren en vooral ook de ongeëvenaarde fabrieksgarantie. Een troefkaart van Kia die kopers jarenlang zorgenvrij autorijden garandeert. Kia is compleet en betaalbaar en past ook heel goed bij ons. Want wij leveren ook volledige service voor een hele vriendelijke prijs.” Kennis in huis Autobedrijf Kleverlaan heeft inderdaad bewezen voldoende

kennis in huis te hebben om alle reparaties uit te voeren aan auto’s, ongeacht welk merk. Erik Jan Kleverlaan: “Ik zeg altijd tegen nieuwe klanten dat we dealer zijn van Kia, maar daarnaast een universele werkplaats hebben. We zijn lid van de BOVAG en dat brengt natuurlijk heel wat voordelen met zich mee voor onze klanten. Zowel bij reparatie als aanschaf van een occasion. Die bieden wij aan binnen een groot en steeds wisselend aanbod, in alle prijsklassen.”

Voor meer informatie:

Autobedrijf Kleverlaan Gieterij 2 2211 XK Noordwijkerhout T: 0252 373724 E: info@autobedrijfkleverlaan.nl W: www.autobedrijfkleverlaan.nl

in het pand aan de Exportweg. Tot dat moment kunt u profiteren van een spetterende opruiming aan de Motorenweg in Delft.

Citroën in Hoofddorp

Met ingang van 21 augustus 2013 heeft Motorhuis Citroën dealer De Jong Hoofddorp overgenomen. Het dealerschap wordt gecontinueerd vanuit de bestaande locatie aan de Parellaan en de vertrouwde medewerkers zijn bij Motorhuis Hoofddorp in dienst gekomen.

Vragen?

Wij kunnen ons voorstellen dat al deze veranderingen vragen kunnen oproepen. Uiteraard kunt u altijd contact opnemen met de Motorhuis locatie van uw keuze. Ook onze collega’s van Klantencontact helpen u graag verder op 088-088 0333 of klantencontact@motorhuis.nl.

Over Motorhuis

Met 16 showrooms en 20 servicecentra is Motorhuis één van de grotere autodealerbedrijven in Nederland. Bij ons bent u aan het juiste adres voor de aanschaf en het onderhoud van personenauto’s en bedrijfswagens van Opel, Citroën, Fiat, Alfa Romeo, Mazda en Hyundai. Naast nieuwe auto’s vindt u bij ons ook gebruikte personen- en bedrijfswagens, die allemaal met volledige garantie worden geleverd.

Motorhuis beweegt

De autobranche is volop in beweging. Om hierop in te spelen heeft Motorhuis in de afgelopen weken diverse wijzigingen doorgevoerd. Hierdoor kunnen we u op korte en op lange termijn optimaal van dienst blijven.

Mazda in Leiden en Hillegom

Per 1 september is Motorhuis in Leiden en Hillegom erkend reparateur geworden voor Mazda. Voortaan kunt u dus ook met uw Mazda bij ons terecht voor onderhoud en reparatie. We verwelkomen u graag

in Leiden en Hillegom. In Leiden zijn wij gevestigd op de Vondellaan 80 en Motorhuis Hillegom zit op de Arnoudstraat 10.

Hyundai in Delft

Per 1 september 2013 heeft Motorhuis A.C.D. (Hyundai dealer in Delft) overgenomen. Hiermee voegt Motorhuis in twee stappen een extra merk toe in het bestaande pand in Delfgauw. Per direct is de serviceafdeling, inclusief medewerkers, verhuisd naar het pand van Motorhuis aan de Exportweg. Begin oktober opent Motorhuis de Hyundai showroom

Leiden: Vondellaan 80 2332 AH Leiden Tel: 071 - 535 18 00

Hillegom Arnoudstraat 10 2182 DZ Hillegom Tel: 0252 - 241 260


DIJKSMAN AUTOMOBIELBEDRIJVEN

TIJDELIJK AANBOD, SPECIAAL VOOR U!

Wegenbelastingvrij*

Wegenbelastingvrij*

De Hyundai i10 i-Drive Cool

De Hyundai i20 i-Deal

Nu voor

Nu voor

• Incl. start-stop systeem • Airconditioning • Leverbaar in 5 kleuren

€9.995,-

GRATIS WINTERBANDEN

• Incl. geïntegreerde navigatie • Airconditioning • Leverbaar in 5 kleuren

€14.495,-

Kom vrijblijvend langs voor een exacte taxatie van uw auto! Bij aanschaf in september inclusief gratis winterbanden!

DIJKSMAN AUTOMOBIELBEDRIJVEN B.V. Lageweg 21, Katwijk, Tel. 071 - 409 0050 dijksman.hyundai.nl

Gecombineerd brandstofverbruik: 3,2 - 6 (l/100 km) / 31,3 - 16,7 (km/l); CO2 - emissie: 84 - 140 (g/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. GENOEMDE PRIJZEN VAN DE MODELLEN ZIJN INCL. BTW & BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, METALLIC LAK, LEGES EN RECYCLINGBIJDRAGE. ZIE VOOR KOSTEN EN VOORWAARDEN WW.HYUNDAI.NL. AFGEBEELD MODELLEN KUNNEN AFWIJKEN VAN STANDAARD UITVOERING. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. VRAAG IN DE SHOWROOM NAAR DE VOORWAARDEN. ENERGIELABEL EN WEGENBELASTINGVRIJSTELLING ZIJN AFHANKELIJK VAN DE VERKRIJGBARE UITVOERING. *TOT 1 JANUARI 2014.

De nieuwe SX4 S-Cross. Wat zullen de buren zeggen?

20% Bijtelling Vanaf € 147,- p/m

De nieuwe SX4 S-Cross is een plezierige, veelzijdige gezinsauto. Hij is krachtig en sportief, maar tegelijkertijd ook stijlvol en representatief. Hij is ruim en heeft een enorme, flexibele, bagageruimte (van 430 tot 875 liter) en is daarmee de ruimste in zijn klasse. Een optioneel panoramadak van 56 cm, vergroot het gevoel van ruimte nog eens. Voor optimale grip onder alle omstandigheden is het veilige AllGrip

4WD-systeem leverbaar. Hij is er met sportieve benzine- of krachtige dieselmotor waarmee hij een caravan van 1.500 kg makkelijk trekt. De SX4 S-Cross is leverbaar met handschakeling of als automaat (benzineversie). Al met al een heerlijke auto, die het waard is om door u te worden ontdekt. Kom daarom eens langs voor een vrijblijvende proefrit.

Brandstofverbruik volgens emissierichtlijn (CE) 715/2007: 4,2-5,7 l/100km; 17,5-23,8 km/l; CO2-uitstoot: 110-130 g/km. Genoemde prijs is incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaarmaken. Kijk voor meer informatie op www.suzuki.nl

Auto Bakker

Industriekade 16A, 2172 HV Sassenheim, Tel. (0252) 224 224, www.autobakker.nl Afgebeeld is de SX4 S-Cross 1.6 High Executive.

Vanaf € 17.999,-

TM


Auto Dijksman, een begrip in Katwijk en omstreken

Auto Dijksman is als dealer van Mitsubishi en Hyundai een begrip in Katwijk. Het bedrijf, dat in 1930 werd opgericht, vertegenwoordigt sinds 1974 het merk Mitsubishi en in 2004 kwam daar Hyundai bij. Mitsubishi is een merk dat zich steeds meer op de Plug-in Hybride markt richt en sterk is in het b-segment met de Space Star; kortom degelijke auto’s. Hyundai is één van de grootste en succesvolste autofabrikanten en biedt wat kopers belangrijk vinden: een complete uitrusting en betaalbare topkwaliteit. Veiligheid, betrouwbaarheid en een stijlvolle uitstraling. Excellent dealer Auto Dijksman heeft in de Katwijkse regio een zeer goede naam en reputatie. Iedereen die Dijksman kent, weet dat goede service

en maatwerk de sterke punten zijn. Er is aandacht voor de klant en men is duidelijk over de producten en diensten. Er wordt nauwgezet op toegezien dat de service van hoog niveau is en blijft. Dat Auto Dijksman die kwaliteit ook inderdaad levert en een uitstekende klanttevredenheid heeft, bewijst het feit dat zij al meerdere Hyundai Excellent Dealer Awards hebben ontvangen. Deze award wordt alleen uitgereikt aan dealers die voldoen aan de hoogste eisen die de importeur aan een dealer stelt. Dankzij een team van 17 hooggekwalificeerde medewerkers, kan Auto Dijksman Mitsubishi- en Hyundairijders, maar natuurlijk ook bezitters van andere merken, uitstekend van dienst zijn. Het team staat te allen tijde klaar voor de klant en staat garant voor excellente kwaliteit.

Dijksman Automobielbedrijven B.V. Lageweg 21 • 2222 AG Katwijk • 071-4090050 www.autodijksman.nl

Compleet nieuwe Kia Soul op Frankfurt Motor Show Een compleet nieuwe versie van de Kia Soul beleefde op 10 september zijn Europese debuut tijdens de 65e editie van de Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt. Hij wordt vergezeld door een opvallende, nieuwe B-segment conceptauto die in Frankfurt zijn wereldprimeur krijgt en door de nieuwe bi-fuel Kia Picanto LPG. De geheel nieuwe Kia Soul blijft trouw aan het oorspronkelijke en kenmerkende design met moderne stijlelementen. De nieuwe Soul heeft een meer dynamische wegligging en een reeks zuinige motoren. Het interieur is geïnspireerd op dat van het Kia Track’ster studiemodel uit 2012 en heeft een frisse en meer volwassen uitstraling gekregen, zonder daarbij zijn geheel eigen stijl te verliezen.

Nieuwe Opel Insignia diesel- en benzinemotoren: Ongeëvenaard zuinig en met slechts 20% bijtelling De nieuwe Opel Insignia maakte zijn debuut voor het publiek tijdens de 65ste internationale autoshow van Frankfurt (IAA) van 12-22 september. Het vlaggenschip van Opel maakt indruk met de introductie van de modernste techniek onder de motorkap, samen met zijn aantrekkelijke styling en een infotainmentsysteem van een volledig nieuwe generatie.

De SX-4 S-Cross maakt de Suzukilijn compleet “Een schitterende auto”. Nils Bakker, directeur Sales van AutoBakker in Sassenheim is trots dat hij de nieuwste Suzuki in zijn showroom heeft staan. Suzuki heeft altijd een aantrekkelijk aanbod aan kleine, zuinige modellen gehad”, vervolgt Bakker. “Nu komt daar met de nieuwe SX4 S-Cross een ruime vijfzitter bij.” De S-Cross is geen fourwheeldrive, benadrukt Bakker. “Dat denken mensen vaak wel, maar dat is dus niet standaard. Een fourwheeldrive is wel leverbaar als de klant dat wenst.” De S-Cross is de opvolger van de geliefde SX4. De auto oogt van buiten compact maar blijkt van binnen verrassend ruim. Een grote kofferbak, voldoende beenruimte achterin, het maakt de S-Cross tot een volwaardige en prettige familieauto. “Bovendien is er een ruim aanbod aan uitvoeringen”, aldus Bakker. “Van het basismodel vanaf 18.000 euro tot een High Executive model met alles wat je maar kunt bedenken: leren bekleding, navigatie, panoramisch dak.” En allerlei opties daartussenin. Een comfortabele uitvoering met airco koop je bijvoorbeeld voor rond de

21.000 euro. De S-Cross is er in benzine- en dieseluitvoering, waarbij de dieseluitvoering door de bijtelling van 20% bijzonder aantrekkelijk is voor zakelijke rijders. Er is ook een volautomatische variant die het gemak van een automaat combineert met de zuinigheid van handgeschakeld rijden. We kunnen er hier natuurlijk nog veel meer over schrijven, maar zien en ervaren is beter! In de showroom in Sassenheim is de SX4-SCross te bewonderen, en belangstellenden kunnen ook een proefrit maken. Laat u dan meteen informeren over de vele aantrekkelijke aanbiedingen op andere Suzuki-modellen, zoals extra inruil of de fifty-fifty-deal, waarbij u de helft van het aankoopbedrag nu betaalt en de andere helft over drie jaar. Bezoek Auto Bakker en leer de nieuwste Suzuki kennen!

Auto Bakker

Industriekade 16a 2172 HV Sassenheim Tel. (0252) 224 224 www.autobakker.nl

Nieuwe generatie Hyundai i10:

Ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd in Europa, voor Europa De nieuwe generatie Hyundai i10 maakt een enorme sprong voorwaarts. Met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding als belangrijkste kernwaarde zorgt de Hyundai i10 ervoor dat Hyundai Motor Europe zijn leidinggevende rol in het felbevochten A-segment behoudt. Hyundai zet de succesvolle i-lijn voort met de introductie van de nieuwe generatie Hyundai i10. Het model is specifiek voor de Europese markt ontworpen en ontwikkeld en wordt in Turkije geproduceerd. Daarmee zet Hyundai de volgende stap in het zogenoemde ‘Made for Europe’-modellengamma. comfort, veiligheid van uitzonderlijk niveau en een aantrekkelijke styling van interieur en exterieur.

Suzuki SX4 S-Cross in de showroom Suzuki’s nieuwste model is vanaf 20 september te zien in de showrooms. Deze ruime gezinsauto beschikt over onder andere de grootste bagageruimte in zijn klasse en wordt zeer scherp in de markt gezet. Zowel de benzine- als dieseluitvoeringen zijn leverbaar als versie in de 20% bijtellingscategorie, waardoor het maandelijkse netto bijtellingsbedrag reeds begint bij € 147,=. De toch al ruime veiligheidsvoorzieningen van de SX4 S-Cross (o.a. liefst 7 airbags) kunnen verder uitgebreid worden met AllGrip, een doorontwikkeling van Suzuki’s Intelligent All Wheel Drive systeem.


DIT IS PAS BEZUINIGEN!

102 CM

AEG

WARMTEPOMPDROGER LAVATHERM 65470

Energiekosten per jaar: 19,-

7 kilo vulgewicht, starttijduitstel, resttijdweergave.

NU EXTREEM ENERGIEZUINIG!

699,-

SAMSUNG LED-TV

UE 40 EH 5000

De krachtige invertermotor van de Lavatherm 65470 maakt doeltreffend gebruik van lagere temperaturen mogelijk, waardoor efficiënter drogen en een zachtere behandeling gerealiseerd kan worden. Deze warmtepompdroger verbruikt maar liefst 40% minder energie dan een standaard droogautomaat met energieklasse A.

102 cm Full-HD LED-TV, 100 Hz, CI+ gecertificeerd, geluid: 20 Watt.

NU

399,-

Energiekosten per jaar: 52,-

PERSO O OPLOS NLIJKE SINGE N

DESKU NDIG ADVIE S

Energiekosten per jaar: 38,Energiekosten per jaar: 69,-

OP UW TIJD B EZ EN GE ÏNSTAL ORGD LEERD

PROBL EME VERHO N SNEL LPEN

MAKK EL OMRU IJK ILEN

BOSCH

AEG

WAQ283 I 1NL INSPIRATION EXCLUSIV

FAVORIT 55062 VI 0

7 kilo vulgewicht, starttijduitstel, resttijdweergave, zelfreinigende wasmiddellade, aquastop.

12 standaard couverts, 6 programma’s, starttijduitstel, resttijdweergave.

WASAUTOMAAT

NU

INBOUW VAATWASSER

649,-

NU

499,-

5

De punten van verschil!

Electro World Duynstee

Electro World Oegstgeest

Electro World Peursum Audio Video

Electro World De Radiobeurs Lisse

Electro World Schoonderbeek

Hoofdstraat 189, Sassenheim

Lange Voort 11, Oegstgeest

Voorstraat 31b-33, Katwijk

Kanaalstraat 79, Lisse

H. Dunantplein 14, Hillegom Hoofdstraat 122, Hillegom Electro World is onderdeel van

ELECTRO WORLD. DE WERELDZAAK DIE JE KENT

ELECTROWORLD.NL

Hg week 39 13  

De Hillegommer 24 september 2013

Hg week 39 13  

De Hillegommer 24 september 2013

Advertisement