Page 1

*op zondag 21 juli, 28 juli, 4 augustus, 11 augustus, 18 augustus en 25 augu folders

HELDER

Openingstijden: ma - za 8.00 - 18.00 zondag 10.00 - 17.00

HEEREWEG 15A LISSE

CARWASH

WWW.HELDERCARWASH.NL

Lokaal betrokken en betrouwbaar

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DEHILLEGOMMER.NL

nieuws P5

politiek P3

Fusie Bollenstreek nog niet van de baan

BESTUUR HARDDRAVERIJVERENIGING VERJONGD Column Poespas

 Zeker nog vervolg in 2014 en 2015

“We gaan voor een veertiende en vijftiende keer, dus op naar een derde lustrum”, aldus Muller en Slootweg. Dit derde lustrum is in 2015 en zal een hele speciale editie worden van het Smartlappenfestival. Volgens de organisatoren is het dit keer een gezellig geheel geweest

en zijn de artiesten bij het publiek goed in de smaak gevallen. Ook het lichtplan was dit jaar anders dan voorgaande jaren en dit is goed bevallen. Verder is alles heel goed en sfeervol verlopen. “De maatregelen die we in het voortraject hebben genomen hebben ef-

fect gehad. De jeugd heeft zich goed gedragen, de barmensen hebben goed opgelet en er is geen sprake geweest van overmatig drankgebruik onder de jeugd. Er is slechts een paar gevalletjes bekend en deze zijn doorverwezen naar Halt. Als organisatie kunnen we dan ook dik tevreden zijn”. Volgens Jeroen Muller zal het volgend jaar wel weer een uitdaging zijn, omdat de minimum leeftijd voor het gebruik van alcohol dan naar 18 jaar gaat. “Maar ook dat gaan we handelen”. Klaas Slootweg zegt na de vakantie artiesten te gaan boeken. Wie er precies komen

optreden is nog niet bekend. “Zeker is wel dat de Oranjeband er weer zal staan. Dit is een superband, gezellige mannen met een allround repertoire”. Volgens Slootweg zijn sponsors bij een dergelijk evenement heel belangrijk. “Zonder hen kunnen we dit niet realiseren en dan hebben we het niet alleen sponsoren die geld schenken, maar ook materialen en hand en spandiensten verrichten”. Een ding is zeker, het gaat weer een evenement worden voor jong en oud en voor iedere portemonnee toegankelijk, want de toegangsprijs blijft hetzelfde”.

Gulle giften voor Rode Kruis STREEK

Tijdens de nationale collecteweek van het Rode Kruis heeft de afdeling Duin- en Bollenstreek € 14.589,59 opgehaald dankzij bijna 200 collectanten én de inwoners van de regio. Met dit mooie bedrag kan het Rode Kruis activiteiten verzorgen die de eenzaamheid van dorpsgenoten verminderen en de zelfredzaamheid versterken. Naast het verzorgen van vakanties en uitstapjes voor chronisch zieken en gehandicapten worden ook andere activiteiten georganiseerd waar men elkaar ontmoet. Ook biedt het Rode Kruis noodhulp en belegt hiervoor cursussen opvang en verzorging. Vrijwilligers staan dag en nacht paraat om hulp te verlenen bij rampen en grote calamiteiten. 

Jeugdland heeft nieuwe speeltoestellen maar kampt met te weinig vrijwilligers. | Foto: Annemiek Cornelissen

Moet speeltuin Jeugdland sluiten? HILLEGOM  Tijdens de barbecue voor vrijwilligers van Speeltuinvereniging Jeugdland sprak voorzitter Sjaak van Zuylen zijn zorgen uit over het voortbestaan van deze speeltuin.

De vereniging draait op het moment met slechts drie bestuursle-

Wonen aan de Ringvaart

De krant gaat met vakantie KATWIJK  De Hillegommer gaat

Ballonnen leggen grote afstand af HILLEGOM  De winnaars van de ballonnenwedstrijd van de Najaarsfeesten 2012 zijn bekend. Er is dit jaar een groot aantal kaartjes teruggestuurd en de meesten zijn afkomstig uit Duitsland. Volgens voorzitter Frank Brouwer zijn er in totaal 49 kaartjes teruggestuurd. “Het verste kaartje is gekomen uit A’sotthalom Vill uit Hongarije. Dat was maar liefst 1604,4 km. Dit was de ballon van Collin Meijer. Hij heeft echter niet gewonnen omdat zijn ouders actief zijn binnen de Harddraverijvereniging en is dus van deelname uitgesloten”. De tweede ballon was van Thomas van den Akker, die werd gevonden in Lichtenau oostenrijk (1135 km). Hij ontvangt de eerste prijs 75 euro. De tweede prijs, 50 euro, is voor Luuk Heemskerk (Kaste Duitsland 912.2 km) en de derde prijs 25 euro Quintine Maas (Nittenau Duitsland 788.4 km).

nieuws P3

P15

Smartlappenfestival blijft HILLEGOM  Na een uitgebreide evaluatie kunnen Jeroen Muller en Klaas Slootweg van Initiatiefrijk Hillegom maar een ding concluderen: Het Smartlappenfestival is een mooi evenement geworden, met ongeveer 3500 bezoekers. Sterker nog, de kogel is door de kerk, het evenement zal in 2014 en 2015 wederom gaan plaatsvinden. Volgend jaar is dat op zaterdag 28 juni, dus die datum kan alvast in de agenda worden gezet.

16 juli 2013 JAARGANG 01 NR 29

den, waarvan er een ook de hele activiteitencommissie voor haar rekening neemt. Jeugdland is per direct op zoek naar bestuursleden, onderhoudsmensen, leden voor de activiteitencommissie en toezichthouders. Afgelopen week zijn er nieuwe speeltoestellen neergezet. Blijft de situatie zo schrijnend,

dan ziet het er naar uit dat deze niet lang gebruikt zullen worden. Dan dreigt er een sluiting. Vrijwilligers voor bovenstaande functies kunnen zich aanmelden bij penningmeesterjeugdland@hotmail. com. Op woensdag 7 augustus worden de nieuwe toestellen feestelijk in gebruik genomen om 14.00 uur.

een maandje op vakantie. Van 23 juli tot en met 13 augustus verschijnt deze krant dus niet. Vanaf dinsdag 20 augustus gaan we weer fris van start. Stuurt u gerust vanaf 12 augustus uw persberichten weer in, zodat De Hillegommer weer de gezelligste krant van Hillegom is.

Wandelen op een zomeravond HILLEGOM  Voor deze maand

staan nog twee zomeravondwandelingen op het programma van de Stichting Vrienden van Oud Hillegom. Op woensdag 24 juli wordt de Feit of fictie-wandeling gehouden. Sinds 2012 maakt deze wandeling van ongeveer 1,5 kilometer deel uit van het zomeractiviteiten-programma en wordt door de deelnemers hoog gewaardeerd. Door twee begeleiders wordt op diverse locaties in het centrum van Hillegom een verhaal verteld, waarbij de deelnemers dienen te raden of dit zich werkelijk in het verleden heeft afgespeeld, of dat het is verzonnen. Na afloop van de wandeling worden tijdens de koffie of thee in het Maartenshuis de juiste antwoorden bekend gemaakt - de winnaar van de avond gaat met een fraaie oorkonde naar huis. Voor woensdag 31 juli staat de Centrumwandeling gepland. Tijdens deze ongeveer twee uur durende ronde door het dorp komen de wandelaars langs verschillende oude bezienswaardigheden en historische panden, waaronder het Klokgeveltje en het Hof. Ook deze zomeravondwandeling wordt met koffie of thee in het Maartenshuis afgesloten. Beide wandelingen starten om 19.00 uur bij de Grote Pomp in het centrum en de kosten voor deelname bedragen € 3,- per persoon. Aanmelden via info@vriendenvanoudhillegom.nl of tel. 505454 op dinsdag van 19.00-21.30 uur. Of een klein briefje met naam en telefoonnummer in de bus op Kerkplein 1.

VOOR UW KUNSTGEBIT DE BESTE KEUZE Gratis advies Alle soorten kunstgebitten, ook op implantaten Avond of weekendafspraak in overleg Vergoeding via uw zorgverzekeraar Weekenddienst 06 1 777 6 777

HILLEGOM TPP VAN HOOFF WILHELMINALAAN 1A 0252 520 605 LISSE TPP H. M. VAN BEEK KANAALSTRAAT 187a 0252 425 850

Parketvloer

Schuren en Oliën v.a. € 22,50 per m2

www.kroonparket.nl


nieuws

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

Zangers gevraagd voor projectkoor Hillegom n Omdat in oktober

2012 de laatste Hillegomse Korendag heeft plaatsgevonden, wil de Protestantse Gemeente Hillegom graag, in plaats hiervan, weer een prachtig concert geven in de Maartenskerk met het Hillegoms Projectkoor. Zangers uit Hillegom en omgeving kunnen zich hiervoor aanmelden. Iedereen die graag zingt, geoefend of ongeoefend, kan meedoen. Vanaf september wordt gestart met een zestal repetities. Dit keer wordt het Gloria van Mendelssohn en zes liederen van John Rutter ingestudeerd. Het Gloria is een klassiek, wat kleiner werk en opgewekt van toon. Rutter is een geliefd componist met een herkenbaar geluid. Eerder heeft het koor van hem het Magnificat uitgevoerd. Op 19 oktober worden deze ingestudeerde koorwerken uitgevoerd tijdens een concert. Het geheel staat onder leiding van dirigent Marcel den Dulk. Opgeven kan via www.pknhillegom.nl. Hier is ook alle verdere informatie te vinden. Om al vast in de stemming te komen kan men aan de slag met de oefen-cd en de partituren die men thuisbezorgd krijgt. Belangrijk is het, om zich voor 1 augustus aan te melden. Iedereen is welkom en hoe meer zangers hoe leuker het is!

dinsdag 16 juli 2013

Fusie in Bollenstreek is nog steeds niet van de baan streek n De bestuurlijke toekomst blijft een onderwerp waar nog altijd geen duidelijkheid is. Deze week werd een rapport gepresenteerd waarin de gemeenteraden uiteindelijk gevraagd wordt een keuze te maken uit twee mogelijkheden: of fusie, of samenwerken binnen een overkoepelende extra bestuurslaag, genoemd ‘de Bollenraad’. Al in 2012 waren de 5 gemeenten in de streek tot de conclusie gekomen dat voor het optimaal benutten van de kansen in de regio beter zou moeten worden samengewerkt,En ook dat ze hun zelfstandigheid niet behoefden op te geven gezien hun strategische opgaven en de afzonderlijke dienstverleningsprofielen. Het samenbundelen van kracht zou veel meer kunnen opleveren. Evenzo zou de impact van de streek als gesprekspartner voor de omgeving van deze regio kunnen worden vergroot. Bovendien zag men efficiencyvoordelen in verdergaande samenwerking. In Voorhout overhandigde de Stuurgroepvoorzitter Van Kampen, de uitgebrachte rapportage officieel aan voorzitter Floor van de Klankbordroep. Daarnaast werd het rapport vrijgegeven aan de pers. In het

kort schetste zij de aanbevelingen en conclusies. De neutrale waarnemer kan vaststellen dat CvdK Franssen mogelijk toch nog zijn zin gaat krijgen. Ondanks alle politieke uitspraken en eerdere onderzoeksresultaten blijft de mogelijkheid tot een grote fusie, waartegen de gemeente Lisse zich overigens nooit heeft verzet, in de Bollenstreek steeds weer terugkeren. Bureau Blaauwberg kreeg dit voorjaar de opdracht een onderzoek uit te voeren aan de hand van een drietal vragen. Waarna inzicht moest worden verkregen wat de gezamenlijke strategische doelstellingen zijn, hoe deze doelstellingen bestuurlijk zouden kunnen worden gerealiseerd en welke dienstverlening daarbij aan de bewoners kan worden verleend. De samenvat-

ting van het rapport geeft aan dat het onderzoek zich slechts heeft beperkt tot informatie bij ambtenaren en stakeholders. Dat de laatste zich niet tegen een fusie zullen verzetten is bepaald geen nieuws. Al eerder maakte het bedrijfsleven in de Bollenstreek duidelijk dat het van groot belang is dat er in de toekomst een bestuurlijke eenheid wordt gevormd. Die moet komen tot eenduidigheid en, even belangrijk, duidelijkheid over voorwaarden en doelstellingen. Met zichtbare tevredenheid informeerde Van Kampen van de Stuurgroep de pers hierover. Ze verduidelijkte dat de ambtelijke organisaties hun inbreng hadden via interviews met 58 ambtenaren. Deze bleken overigens later geen ruggespraak met de politiekverantwoordelijke portefeuillehouders hebben gehad. Bevolking aan zet

Mevrouw van Kampen: ‘Nu is de bevolking aan zet’. Dat gaat echter niet in rechtstreeks contact met de streekbewoners maar zal lopen via de gemeenteraden. Die krijgen nu

de gelegenheid met de achterban te overleggen. Maar dat moet snel gebeuren want op 1 oktober zal en moet definitief de beslissing zijn genomen. Wethouder Adri de Roon zegt desgevraagd: “Voor Lisse is de fusiemogelijkheid die in het rapport genoemd wordt nooit van tafel geweest, maar in welke vorm een nieuw bestuursorgaan gegoten wordt komt pas later aan de orde’. Hij zegt dat het rapport moet worden gezien als input voor gemeenteraden. De Roon benadrukt: ‘Het gaat er vooral om in gezamenlijkheid de strategische positie van de streek te verbeteren’. Geen optie

Katwijk heeft als eerste laten weten zich niet te kunnen vinden in de oplossingsvormen. Zij willen het rapport nog in hun gemeenteraad bespreken om vervolgens te beoordelen op welke beleidsterreinen zij mogelijk willen samenwerken met de rest van de streek. Vanuit Noordwijk komen reacties van gelijke strekking.

Creatief Café Hillegom n Petra Verhoeven-Turkenburg organiseert op woensdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur een Creatief Café in de lichte, kleurrijke ruimte van Pit, centrum voor creativiteit, om de sfeer te proeven en nieuwe ideeën op te doen. Ze nodigt creatieve mensen uit om hun eigen materialen mee te nemen en te laten zien waar ze mee bezig zijn. Kijken wat anderen maken en samen bezig zijn, werkt vaak inspirerend. Ze zijn van harte welkom in de lichte, kleurrijke ruimte waar ook een doorlopende expositie te bezichtigen is. De kosten voor zelfstandig werken met eigen materiaal zijn € 5,- incl. een kopje koffie of thee. Het Creatief Café is gesloten van 31 juli t/m 14 augustus. Pit centrum voor creativiteit is gevestigd in het voormalige pand van de balletschool aan het Henri Dunantplein 2. www.pithillegom.nl

14- en 15-jarigen aangehouden met alcohol hillegom n Tijdens het Smart-

lappenfestival op 29 juni heeft een controle plaatsgevonden op het gebruik en in bezit hebben van alcohol door jongeren onder de 16 jaar. Al bij de toegang tot het evenemententerrein is gecontroleerd door jongeren steekproefsgewijs een blaastest te laten ondergaan. Op deze manier werd voorkomen dat jongeren die zich van te voren hadden ingedronken het terrein opkwamen. Nieuw bij dit evenement is dat iedereen, jong en oud, werd verplicht een polsbandje te dragen, rood voor mensen jonger dan 16 jaar en groen voor mensen ouder dan 16 jaar. Deze polsbandjes waren zowel voor de drankverstrekkers als de controleurs een middel om te herkennen wie wel of niet alcohol mocht nuttigen en/of in bezit hebben. Nadat de Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 is gewijzigd is het mogelijk om op te treden en te verbaliseren op het in bezit hebben van alcoholhoudende drank door jongeren onder de 16 jaar. Desondanks is tijdens de controles op het terrein een aantal jongeren aangesproken op het in bezit hebben van alcohol, terwijl zij de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt hadden. Het bleek dat deze jongeren de drank toegespeeld hadden gekregen van personen ouder dan 16 jaar. Tegen deze jongeren, respectievelijk 14- en 15-jarigen, is proces-verbaal opgemaakt. Ook worden hun ouders geïnformeerd. Er is op prettige wijze samengewerkt met gemeente, politie en de organisatie van het festival. Ook de bezoekers hebben alle medewerking verleend.

3

Wethouder Ten hagen bezegelde samen met Frank Klomp van AM en Jakko Dekker van Ymere de samenwerking.

Overeenkomst ‘Wonen aan de Ringvaart’ n nieuwe woonwijk met 320 woningen Hillegom n De gemeente Hillegom, gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en woningcorporatie Ymere hebben de samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van ‘Wonen aan de Ringvaart’, een nieuwe woonwijk met circa 320 woningen. Deze wordt gerealiseerd op het terrein van de voormalige betonfabriek aan de Ringvaart in Hillegom. Wethouder Ivo ten Hagen, regiodirecteur Frank Klomp van AM en ontwikkelingsmanager Jakko Dekker van Ymere hebben hiervoor de samenwerkingsovereenkomst getekend. Met de ondertekening van de overeenkomst, waarin onder meer afspraken zijn gemaakt over de inrichting van de openbare ruimte, is de weg vrij gemaakt voor behandeling van het bestemmingsplan en het beeldregieplan door de gemeenteraad. Deze raadsbehandeling vindt plaats op 11 juli a.s. Vervolgens zal de bestemmingsplanprocedure

worden doorlopen. AM en Ymere, die voor dit project samenwerken in Ringvaart Hillegom CV, pakken de planontwikkeling voor deze nieuwe woonbuurt op. Er zullen zowel diverse typen eengezinswoningen en appartementen als vrije kavels worden aangeboden. Dertig procent van het woningaanbod valt onder de sociale woningbouw.

Burgers actief betrokken

De omwonenden en geïnteresseerden worden actief in de planontwikkeling betrokken. Er is een klankbordgroep gevormd waarmee de nadere uitwerking van het bestemmingsplan wordt besproken, maar ook zaken als veiligheid en het minimaliseren van de overlast tijdens de bouw. Belangstellenden voor de woningen worden via de methode van het vraaggestuurd ontwikkelen bij de ontwikkeling betrokken. Het ontwerp van de wijk en de woningen wordt op basis van de vragen en wensen van potentiële bewoners uitgewerkt. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via www.ringvaarthillegom.nl. Hier staat ook alle overige actuele informatie.

Atelier in de etalage Lisse

n Tijdelijk heeft Atelier Vandervoort zijn intrek genomen in de etalage van Blokhuis 20. Na eerst het vuil van enkele jaren van de ramen te hebben gepoetst staan er sinds kort schilderijen van de Lissese kunstenaar Hein Vandervoort in de etalage van dit al lange tijd leegstaande pand. Vandervoort is al jaren actief als beeldend kunstenaar. Hij werkt in het atelier van de Stichting Lisser Ateliers 89. Er worden daar schilderijen gemaakt welke al jaren in de collecties van diverse bedrijven rouleren zoals het SBK Amsterdam. Zelfs staat er ergens in de catacomben van het Stedelijk Museum Amsterdam een groot werk van hem. Enkele van die werken staan nu in deze etalage. Sinds vorig jaar is hij bezig met andere onderwerpen. Momenteel werkt hij toe naar een presentatie bij Galerie Posthuys op Texel. In de etalage is informatie te vinden over de diverse schildergroepen die hij in zijn eigen grote atelier in Lisse heeft. Meer info: heinvandervoort@casema.nl of op Facebook: Schildercursus Atelier Vandervoort.


ZOMER-ZONDAG-VOORDEEL

BIJ HELDER CARWASH O T S U J I A R e P

2 1/ 2

R O O V

Voor de tweede auto, die op dezelfde zondag* wordt gewassen met hetzelfde programma betaalt u slechts de helft van de prijs. 1. HELDER COMPLEET 2. HELDER SUPER 3. HELDER BETER 4. HELDER GOED

1e auto 1e auto 1e auto 1e auto

€ 13,50 € 11,50 € 9,50 € 7,50

2e auto 2e auto 2e auto 2e auto

€ 6,75 € 5,75 € 4,75 € 3,75

Tegen inlevering van de kassabon van de eerst gewassen auto. op zondag 21 juli, 28 juli, 4 augustus, 11 augustus, 18 augustus en 25 augustus 2013

*

Openingstijden: ma - za 8.00 - 18.00 zondag 10.00 - 17.00

HEEREWEG 15A LISSE WWW.HELDERCARWASH.NL

HELDER CARWASH


nieuws

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

dinsdag 16 juli 2013

5

Zomermarkten vanaf nu rondom kasteel LISSE n De zomermarkten die de woensdagen in juli en augustus op de kalender van Keukenhof Events staan, worden vanaf deze week gehouden rondom het kasteel.

Op woensdagavond 3 juli startten de zomeractiviteiten van de Stichting Vrienden van Oud Hillegom. | Foto: PR

Fietsen met Vrienden van Oud Hillegom HILLEGOM

n Sinds 1995 reikt de Stichting Vrienden van Oud Hillegom jaarlijks de Frans Out Oorkonde uit. Panden die dateren voor 1940 en sindsdien op historisch verantwoorde wijze zijn gerestaureerd dan wel in stand zijn gehouden, komen voor een nominatie in aanmerking. De werkgroep Monumenten van de SVvOH heeft een zomeravondfietstocht samengesteld, die leidt langs de zogenaamde oorkonde-winnaars.

Kent u namen zoals ‘Vredehof’, ‘Albion’, ‘Benvenuta’, ‘De Alster’ en ‘Zonnegaarde’? Het zijn allemaal panden in Hillegom, en winnaars van de Frans Out Oorkonde. Het is zeker de moeite waard om meer

De Autostunter is uit Hillegom niet meer weg te denken. Het bedrijf is onderdeel van Griekspoor Beheer, met Bart Griekspoor als eigenaar. Griekspoor zit al vanaf 1988 in de autohandel en kent dus het klappen van de zweep op dit gebied. Hij weet zich omringt van een deskundig team vakmensen en het verlenen van goede service staat bij dit

kers van de zomermarkt, waarvan de entree gratis is, kunnen ook gratis op het landgoed wandelen. Bovendien worden er extra rondleidingen gehouden in het kasteel, tegen gereduceerde tarieven. De markt van deze week kent een grote diversiteit aan stands. Zo zijn er diverse aanbieders van woonaccessoires, cadeauartikelen, speelgoed, sieraden al dan niet zelf gemaakt, tassen en kleding. Maar men kan er ook wijnen, vers fruit,

Van 10.00 tot 17.00 uur. Parkeren kan gratis op het parkeerterrein van het kasteel. De organisatie raadt aan op de fiets te komen. Voor meer informatie: www.kasteelkeukenhofevents.nl.

te weten te komen over o.a. deze mooie en interessante panden. Voor deze fietstocht verzamelen we op woensdagavond 17 juli om 19.00 uur bij de ingang van de Maartenskerk, Kerkplein 1. We sluiten af in het Maartenshuis om onder genot van een kopje koffie of thee nog even na te praten. Deelnamekosten zijn 3 euro per persoon. Aanmelden kan via info@vriendenvanoudhillegom.nl of op tel. 505454 op dinsdag van 19.00 tot 21.30 uur. Ook een klein briefje kan in de postbus worden gedaan met naam en telefoonnummer bij het Kerkplein 1 van de Vrienden van Oud Hillegom. Meer zomeractiviteiten staan op www.vriendenvanoudhillegom.nl

Autostunter heeft 300 occasions op voorraad HILLEGOM n Eind van het jaar is De Autostunter alweer drie jaar gevestigd op haar stek aan de Industriekade 3. Het gaat nog steeds goed met het bedrijf. Zo goed dat is besloten om iedere eerste zondag van de maand van 09.00 tot 14.00 uur haar deuren te openen. Met altijd zo tussen de 250 en 300 occasions op voorraad is het bedrijf een van de grootste op haar gebied te noemen van de Bollenstreek.

Vorige week kende de zomermarkt haar vuurdoop op het terrein van de Nieuwe Plantagie. Hoewel het ’s ochtends rustig bleef, bezochten uiteindelijk zo’n zeshonderd mensen de markt. De organisatie is daar meer dan tevreden over. Wel werden de opmerkingen van de standhouders dat men meer sfeer verwachtte ter harte genomen. Dus worden de resterende markten vanaf deze week rond de Frederikshof, nabij het kasteel gehouden. Bezoe-

bloemen, zelfgemaakte jams en kazen vinden. Stichting marketing Lisse/VVV is ook aanwezig. Moe van het slenteren langs alle kraampjes? Even uitblazen met een bakkie koffie of thee kan bij het Frederikshof. De zomermarkten vinden plaats op de woensdagen 17 en 24 juli en 7, 14 en 21 augustus (let op: op woensdag 31 juli is er dus geen zomermarkt!).

bedrijf op de eerste plaats. Dat geldt ook voor het verkooppersoneel. De Autostunter heeft een eigen ophaaldienst, die door het hele land auto’s ophaalt om te verkopen. Het voordeel daarvan is dat er dagelijks nieuwe auto’s zijn te vinden. Mocht iemand niet slagen, is de kans groot dat een paar dagen daarna wel een auto naar wens is te vinden. De Autostunter heeft auto’s in iedere prijsklasse. Inruilen behoort tot de mogelijkheden en niet alleen kunnen auto’s ingeruild worden, maar ook brommers, scooters en motoren, die men ook bij het bedrijf kan kopen. Er zijn ruime openingstijden en de klanten kunnen na een telefonische afspraak ook terecht om buiten de openingstijden een kijkje te komen nemen. Voor meer informatie kan men bellen met 0252-515822 of kijken op www.autostunterhillegom.nl.

De Autostunter heeft een ruime keuze aan occasions die dagelijks wordt vernieuwd. | Foto en tekst: Annemiek Cornelissen

Gevarieerd programma tijdens Najaarsfeesten n Bestuur Harddraverijvereniging verjongd HILLEGOM n De voorbereidingen voor de komende Najaarsfeesten zijn al zo goed als rond. De Najaarsfeesten worden dit jaar georganiseerd van 5 tot 15 september aanstaande. De Harddraverijvereniging Hillegom en Omstreken is aangevuld, met haar vier nieuwe leden, die het bestuur onlangs heeft aangetrokken, namelijk Barry Out, Rick de Jong, Marije van der Schrier en Yvette van Lierop. Verder is Frank Brouwer de nieuwe voorzitter geworden. Voor het eerst sinds de 108 jaar van haar bestaan heeft de Harddraverijvereniging nu twee vrouwelijke leden. Het bestuur hoopt de verjonging de komende tijd voort te zetten. Over twee jaar wordt het 110-jarig bestaan groots aangepakt. Dit jaar ziet het programmaboekje er wederom heel gevarieerd uit. Er zijn diverse veranderingen in opgenomen. Zo is de spiegeltent er dit jaar niet, omdat dat financieel niet haalbaar was, maar zijn diverse activiteiten, die in deze tent plaatsvonden, onderverdeeld bij diverse horecabedrijven. De stand up comedyavond vindt op donderdag 12 september plaats bij Café Murphy’s Law. Entree voor deze avond kost 10 euro. Het Oktoberfest wordt op 8 september gehouden in Café Zomerzorg. De toegang voor dit gebeuren is gratis. Natuurlijk zullen braadworst en schnitzels niet ontbreken. Tijdens het Oktoberfest zal Freddy Funkelstein optreden men er een gezellige avond van maken. Dan is er ook weer een Late Summerdance party. Deze activiteit vond vroeger plaats in Sporthal De Vosse en heeft

de afgelopen jaren niet plaatsgevonden. De organisatie heeft besloten de activiteit weer te gaan organiseren, maar in een wat kleinschaligere vorm. Deze activiteit wordt gehouden in Jongerencentrum Solution met medewerking van Coverband Nightlife en DJ Jethru Galuny uit Hillegom. Hij geniet overal in het land grote bekendheid. Kaarten voor deze avond kosten 10 euro in de voorverkoop. Terug van weggeweest is het Beekkadeconcert op zondag 8 septem-

ber, dat dit jaar groots wordt opgezet. Hieraan zal de Hillegomse Harmonie Kapel haar medewerking verlenen met een speciaal programma. Ook terug van weggeweest is de Sprietloop over de Haven. Dit was vroeger een activiteit, die heel veel publiek trok. Dit gebeuren vindt plaats op zaterdag 14 september. Ook aan de ouderen is door de organisatie gedacht. Zowel in Bloemswaard als in Parkwijk zal op zaterdag 14 september een concert van Himonos plaatsvinden, respectievelijk om 10.00 en 14.00 uur. Volgens Frank Brouwer een gevarieerd programma voor jong en oud.

Het bestuur van de Harddraverijvereniging heeft vier nieuwe leden. | Foto: Annemiek Cornelissen


in de schaduw? Wij zagen bomen • Zit enu nog  FAMILIEBerichten om takken af. Telefoon 070-5111923 of 06Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie. Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. LisserNieuws of de Hillegommer. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF). Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

53794870.

plaagdieren, dienstverlening. •Tel.wespen, 06-54948365 / 070-5115927. vofroessinghvaniterson.com

COMPUTERHULP Virusverwijdering, sneller •maken, storingen verhelpen, oude PC naar nieuwe

PC, installaties, Laptopreparatie, WiFi, Privé cursus, etc. Pro-fessionele ondersteuning bij u thuis of op kantoor voor particulieren en bedrijven. Tel. 0642460355 info op www.Boonict.nl

Strak in je vel... Voor

Veel vrouwen herkennen het probleem.... Cellulitis op de benen, billen, taille en buik. De oplossing is Lypossage! Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op

de vet- en vochthuishouding.

Strijkwerk gezocht? Heeft u het door werk of kinderen te druk om zelf uw kleding te strijken? Ervaren dame neemt het van u over, u kunt het goed brengen of het wordt opgehaald en teruggebracht. Voor meer info tel. 06-17546006.

Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder.

Katwijk zaterdag 20 •juliVlooienmarkt Vliegveld Valkenburg. Binnen + Buiten 250

U zult geen gewicht verliezen... wel centimeters!!

• garageboxen in Oegstgeest en Leiden. Huurprijs v.a. € 110,-. Inlichtingen 06-20773480. kramen. Donevents.nl, 0294-237320.

Oproep: patiënten IBD Crohn, Colitis, PDS, chronische darmklachten, CVS. Ga naar www.recoflor.nl genezing gegarandeerd.

Student wil u graag helpen met COMPUTER•PROBLEMEN. € 15,- p.u. Tel. 070-5114250.

Na 4 behandelingen heeft u al zichtbaar resultaat.

Bel nu voor d zomer e actie!

Na

Wilt u meer informatie over Lypossage, neemt u dan contact op met Gladys

Tel: 06 10817027

KOOP complete stereo-installatie in meubel •metTEglazen deur en 2 grote speakers. Tel. 0618354857.

• Lekker toerfietsen vanuit Wassenaar en Voorschoten? www.tcdekampioen.nl.

Openingstijden: maandag dinsdag t/m vrijdag zaterdag

gesloten 10.00 tot 17.30 uur 10.00 tot 16.00 uur

TELEVISIE? Advies & installatie •vanSTORING o.a. televisie, audio, computer, internet, telefoon, www.e-is.nl, t. 06-83347686

Artsengezin (Oegstg) zoekt per 1 nov. vr 2 •dag(delen) OPPAS vr baby & na school 2 lieve boys (5&7). mcroovers@gmail.com

TE KOOP GARAGEBOX aan De Kempe•naerstraat 36b te Wassenaar. Voor inl. garage36b@ gmail.com

Hoofdstraat 26 - Hillegom Tel. 0252-520557 - 06-22795993 Fax 0252-525870

TUINMAN/STRATENMAKER voor al uw tuinwerkzaamheden, gratis pr.opg. Tel. 0657200505.

TE HUUR 4-km. appartement, Starrenburgln., Wassenaar, excl. gwl. € 650,- p.m. Tel. 0651605204.

GEVR. WERKSTER 2x p.mnd., 3 uur, Ned. sprekend, na 16.00 uur, 070-3473740.

• Begraven • Cremeren • Rouwtransporten door binnen en buitenland • Opbaring in eigen rouwkamers • Eigen parkeerterrein • Dag en nacht bereikbaar Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

Tel: 0252-211843

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

BEAUTY & FASHION

Voor een blijvende herinnering. Een persoonlijk en passend gedenkteken. Grafstenen en urnen in natuursteen, glas, RVS en hout. Deskundig en zorgvuldig, snelle levering. Open ma. t/m za. 10-17 uur. Voorbeeldentuin 7 dagen per week vrij toegankelijk. Delfweg 34a, 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 418912 E-mail: info@memorienatuursteen.nl www.about.me/memorienatuursteen

Uw adviseur Henri van Hardeveld

MEN ONLY

HOME & LIVING PASSION FOR FOOD

KIDS & FUN 22 | 23 MAART 2014

www.leidato.nl

HANGAAR2 | Valkenburg


nieuws

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

dinsdag 16 juli 2013

7

Zomerworkshops bij Werkplaats& Hillegom n Twee docenten kunstzinnige vorming bundelen hun krachten. De afgelopen jaren werkten Marianne Constance (kunst, techniek) en Saskia Mastenbroek (schrijven, media) vooral in Haarlem. Vanaf deze zomer bieden zij als Werkplaats& ook in Hillegom kans om mee te doen aan actieve, kunstzinnige workshops.

Er zijn workshops voor basisschoolkinderen en voor tieners. Aan bod komen onder andere Techniek, Beeldende vorming, Schrijven, Fo-

tografie en Programmeren met Scratch. Voor volwassen bieden zij twee soorten workshops aan: een dubbele workshop Schrijven bedoeld voor 21+. Daarnaast zijn er twee workshops voor ouders samen met hun kinderen. Kunst voor kleintjes is speciaal voor ouders en hun kleine kroost en Multimedia voor moeders is een digitale workshop voor vaders en moeders van kinderen tussen 8 en 15 jaar. Informatie en inschrijven op www. werkplaats-en.nl

Bloembollenmarkt op Keukenhof lisse n In het weekend van 11 t/m

13 oktober vindt de Keukenhof Bloembollenmarkt in het Oranje Nassau Paviljoen op Keukenhof plaats. Tientallen kwekers die zich hebben toegelegd op het kweken van niet alledaagse soorten bolgewassen, bieden hun producten aan. De kleur van het voorjaar maakt plaats voor een markt waar gerenommeerde kwekers hun bloembollen tonen. De Keukenhof Bollenmarkt is een begrip voor een ieder die geïnteresseerd is in bloembollen en tuinieren. Een uitzonderlijk groot aanbod van bloembollen, waaronder vele exclusieve soorten, worden aangeboden door kwekers. Men ontvangt zo uit de eerste hand informatie over het planten en verzorgen van de verschillende soorten bollen. Specialisten vertellen hoe u thuis

het meest succesvol met bollen kunt zijn. De bloembollenmarkt is niet alleen dé markt voor de liefhebber van de bijzondere bolbloemen, ook wordt grote aandacht besteed aan het educatieve aspect. De bloembollenmarkt is het startsein voor het internationale plantseizoen. De komende maanden gaan er in het park in totaal ongeveer 7 miljoen bollen de grond in. Er worden plantdemonstraties gegeven door de Keukenhof tuinmannen, met nuttige tips en adviezen. Onder leiding van een boomdeskundige en een gids worden herfstrondleidingen door het park verzorgd. De rondleidingen starten in de hal van het Oranje Nassau Paviljoen om 11.00 en om 14.00 uur. De bloembollenmarkt is van vrijdag 11 t/m zondag 13 oktober open van 10.00 tot 16.30 uur. De toegang en het parkeren zijn gratis.

KuCo exposeert in bieb Lisse n Nu de zomer is losgebarsten exposeren de leden van het kunstenaarscollectief Kuco hun kunstwerken in de bibliotheek. Het thema is ‘Zomer, zee, zon en maritieme kunst’.

De leden van KuCo die exposeren zijn: Andries van leeuwen; Alida

van leeuwen; Corry Arendse; Chantal Witteman; Elisabeth Droop; Jacques van Kampen; Leontine van der Klugt; Heleen Gerritsma; Floris Schaap; Sjaak van Duijvenvoorde. Ook zijn er ‘stevige dames in badpak’ te zien van Margriet Blom in de halvitrine. De expositie is te zien van 8 juli tot 2 september.

In Lisse wordt heel afgeklust. Marktplaats heeft Lisse uitgeroepen tot klushoofdstad van Zuid-Holland. | Foto: PR

Marktplaats benoemt Lisse tot Klushoofdstad n Kluswaarde in Zuid-Holland 19,4 miljoen euro Lisse n Lisse is dé Klushoofdstad 2013 van Zuid-Holland. Dat blijkt uit een analyse van Marktplaats Diensten en Vakmensen van de klusactiviteiten in Nederlandse gemeenten. In Lisse werd het drukst verbouwd en geschilderd en werden per inwoner de meeste klussen aangeboden. Het uitbesteden van klussen in de categorie ‘Tuin en Terras’ bleek het populairst, gevolgd door ‘Schilderen, Stuken en Afwerking’. Ook bieden steeds meer mensen op Marktplaats een klus aan voor het onderhoud of reparatie van keuken, badkamer en toilet. Het is de tweede keer dat Marktplaats op zoek gaat naar de Klushoofdsteden van Nederland. Hierbij wordt gekeken naar het aantal geplaatste klussen per gemeente in verhouding tot het aantal inwoners. Landelijk gezien werden de meeste klussen in Duiven aangeboden dat zich hiermee Klushoofdstad van Nederland mag noemen. 96,8 miljoen euro

Mensen die een klus plaatsen op

Marktplaats ontvangen gemiddeld drie tot vier unieke biedingen van vakmensen. De gemiddelde prijs van deze klussen ligt op 725 euro, dit is iets hoger dan wat er gemiddeld in Zuid-Holland betaald werd (720 euro). De totale kluswaarde van Marktplaats Klussen lag rond de 96,8 miljoen euro. In Zuid-Holland zijn er het afgelopen jaar ruim 27.000 klussen aangeboden via Marktplaats Klussen wat neerkomt op een totale

kluswaarde van meer dan 19,4 miljoen euro. Landelijk werden in de volgende drie categorieën de meeste klussen aangeboden: Tuin en Terras; Schilderen, Stuken en Afwerken; Keuken, Badkamer en Toilet “Marktplaats Klussen bestaat inmiddels twee jaar en we zien ten opzichte van vorig jaar een ruime verdubbeling van het aantal geplaatste klussen”, zegt Dennis Van Allemeersch, directeur B2C bij Marktplaats. “Steeds meer mensen besteden klussen liever uit aan een specialist of vakman. Met de 133.500 klussen die het afgelopen jaar op het platform zijn aangeboden, biedt Marktplaats bovendien ook voor vakmensen een interessant platform om opdrachten te verwerven en hun activiteiten uit te breiden.”

COLUMN

Vakantie: Laat de kinderen niet onverzorgd achter De vakantie staat weer voor de deur. Ondanks de crisis gaat een groot aantal mensen er een paar weken tussenuit. Zo ook Piet en Annemarie. Zij gaan met hun drie kinderen lekker twee weken naar een vakantiehuis in Frankrijk. Tijdens het uitstippelen van de route herinnert Annemarie zich ineens vorig jaar een column te hebben gelezen van notaris Timmers over een tijdens de vakantie omgekomen echtpaar. “Wat nu als ons dat gebeurt?” Door Rob Timmers, notaris in Lisse langrijk om een voogd aan te wijzen. Dit gebeurt in een testament. Is er één voogd, dan moet deze zorgen dat de minderjarige overeenkomstig zijn vermogen wordt verzorgd en opgevoed. De voogd hoeft dit dus niet zelf te doen! De voogd kan de opvoeding ook door een ander laten uitvoeren (een pleegouder). De voogd heeft dan als taak ervoor te zorgen dat, op het moment van overlijden van beide Voogdij Notaris Timmers vertelt: “Het is be- of de langstlevende ouder, het kind Piet en Annemarie hebben drie kinderen; Puck van zeven, Loes van vier en Benjamin van één. Een aantal weken voor hun vakantie zitten ze bij de notaris: “We willen er zeker van zijn dat we onze kinderen goed verzorgd achter kunnen laten, mocht er onverhoopt wat met ons gebeuren. Waar moeten we allemaal aan denken?

of de kinderen op een goede plek terecht komt/komen. Wel zo handig ingeval de relatie met beoogde opvoeder bekoelt, deze in een echtscheiding raakt of verhuist. Ook is het op deze manier mogelijk om een grootouder tot voogd te benoemen die er dan op toeziet dat de kinderen op de beste denkbare plek terecht komen. Worden er twee personen tot voogden benoemd dan is er iets bijzonders aan de hand. Zij hebben de plicht om de minderjarige zelf te verzorgen en op te voeden. Met het aangaan van deze taak gaan zij ook automatisch een onderhoudsplicht aan. Schiet de nalatenschap tekort om de onderhouds- en studiekosten te betalen, dan moeten de voogden zelf bijspringen. Voorwaarde is wel dat beide personen de voogdijtaak aanvaarden. Als één van de twee bedankt, bijvoorbeeld in het geval van een scheiding, vervalt de voogdijbenoeming.”

“Als jullie in je testament geen voogdijbepaling hebben opgenomen, dan zal een rechter een voogd benoemen”, gaat de notaris verder. “Dit kan een familielid zijn, maar ook bureau Jeugdzorg of stichting Nidos.” “Dat laatste willen wij echt niet” zeggen Piet en Annemarie in koor. Een week voor Piet en Annemarie afreizen naar het zonnige zuiden, zijn zij bij notaris Timmers geweest om een testament op te laten stellen.

Deze rubriek wordt verzorgd door mr. Rob Timmers, notaris in Lisse. Tel: 0252 414008. Reacties: notaris@notaristimmers.nl. Voor meer informatie: www.notaristimmers.nl of facebook\notariskantoorTimmers.


Prettig Thuis: gewoon praktisch Mevrouw Roos Bruinsma (84) woont in Hillegom. Ze is alleenstaand, heeft diabetes en is slecht ter been maar woont gewoon thuis. Hoe dat kan? Ze heeft Prettig Thuis, een volledig pakket thuis (VPT) van Zorgbalans. Het grote voordeel van Prettig Thuis is dat u met dit pakket op dezelfde zorg en ondersteuning kunt rekenen die u anders in een verzorgingshuis zou krijgen. Het verschil: u woont gewoon thuis. We geven praktische hulp bij alledaagse zaken zoals het huishouden, douchen en aankleden. Of bij het boodschappen doen en koken. Ook vergeten we de leuke dingen van het leven niet. Als u wilt gaan we met u winkelen of uit wandelen. En als u er iets gebeurt, of u wordt of bent ziek ook dan is Prettig Thuis er voor u. Bel dan 023 - 8 918 918 en vraag om meer informatie of om doorverbonden te worden met een Prettig Thuis medewerker. Kijk ook eens op www.prettigthuis.com

Tuincentrum • Hoveniersbedrijf

J.W. van Beelen • Klusbedrijf • Verbouw • Renovatie • Hovenier • Tuinaanleg • Onderhoud • Ook voor kleine werkzaamheden

Alle werkzaamheden te zien op nieuwe locatie! Achterweg 14 - 071-3615975 - Noordwijk

voor uw tuin of oprit. Ruim • BC SIERBESTRATING Tegelwerk, met afvoer, • www.zalenverhuurkruyt schipvanleiden.nl. •30STRATENMAKER jaar ervaring. Leveren van alle materialen. gratis prijsopgave. Tel. 06- 55321682. Mooi bruin café in oude centrum van Leiden. Voor Schuttingen. Ook voor kleine reparaties en afvoer. recepties, verjaardagen, etc. Geen • 50-plusser SCHILDERT, SAUST en behangt afstudeerborrels, Tegen scherpe prijzen. Tel. 06-20897322. huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare uw huis weer als nieuw. Tel. 06-13067762. • Eerhart Sierbestrating. Voor al uw bestra- STEUNZOLEN. Erkend leverancier, lid Stich- drankprijzen! Reserveringen: tel. 06-25047376. tingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijs- • • GEVEL/SCHOORSTEENRESTAURATIE? ting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een Uithakken opgave 070-3211006. (slijpen)-voegen-reinigen-impregnerenafspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Altijd gratis advies en ge• Vuil tapijt? Laat het vakkundig reinigen Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 071-5238468 of knipvoegen-metselwerk. heel vrijblijvend prijsopgave. Tel. 06-20897322. of huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam 06-12028319. CHALET 70m2 te koop in bosrijk Voorthuizen Interieurverzorging, tel. 070-5116612. Frankrijk- Bourgogne. Natuurstenen • • TE KOOP met een heerlijke tuin 200m2 met veel privacy. met gite en grote studio. www.bourgon- Staat op een rustig besloten park. Tel. 06-20359779 • Dak herstellen? Bou­ma/Grundeken bel- woonhuis

len! 070-5114674/070-5118394. Uw dakspecialist!

dischparadijs.eu

Tramstraat 112b 2225 CM Katwijk T 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl

Tineke

MEIJER’S

Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag van 9.30 - 17.00 uur

AUTOMOBIELBEDRIJF Ervaring sinds 1968

Verzilver uw goud!

Glipperweg 40-44 2104 AL Heemstede Tel. 023-5285375 06-531 31 000

Inkoop van goud, zilver en munten De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor. Goudwisselkantoor is eigendom van familie De Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor is geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we waar het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs. Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen.

66 JAAR LID

Gespecialiseerd in verkoop, onderhoud, APK en reparatie van Toyota. Ook afhandeling van autoschade. https://www.facebook.com/garagemeijer

KOM JIJ WERKEN BIJ LIVING WELL MILON CLUB HILLEGOM? 1 september openen wij onze nieuwe Milon Club in Hillegom. Hiervoor zijn wij op zoek naar representatieve, sportieve en enthousiaste medewerkers. Bekijk de volledige functieomschrijving op www.livingwellmilonclub.nl. Wij zijn per direct op zoek naar:

Wacht niet langer, profiteer van de huidige hoge goudprijs en kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie. Let op: verplichte legitimatie bij binnenkomst!

SPORTADVISEUR MILON COACH CLUBVERANTWOORDELIJKE

www.goudwisselkantoor.nl

facebook.com/ goudwisselkantoor

ALMONDEHOEVE Lifestyle & Antiek

JE HEBT DE VOLGENDE KWALITEITEN • Representatief & Klantvriendelijk • Commercieel & Resultaatgericht • Sportief & Enthousiast • Doortastend & Klantgericht • Ondernemend & Teamplayer • Resultaatgericht & Proactief

2

0m 3.00

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA? REAGEER DAN SNEL!

Ook voor uw vakkundige meubelrestauraties

Bekijk de volledige functieomschrijving www.livingwellmilonclub.nl. Sollicitaties kunnen gestuurd worden naar john@livingwellgouda.nl inclusief motivatie en CV.

Van Almondeweg 2, 2343 AA OEGSTGEEST

www.almondehoeve.nl

www.LivingWellMilonClub.nl

Living Well Milon Club Hillegom Henry Dunantplein 7 (t.o. Albert Heijn) 2181 EM Hillegom Tel: 0252 – 700 213


nieuws

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

dinsdag 16 juli 2013

9

Presentatie nieuwe show ’Summer Parade’

Dagje gratis Duinrell voor bezorgers rode stof. Heel spannend waren de piraten, die met hun gevaarlijke ’messen’ zwaaiden en veel indruk bij de kinderen maakten. Een opzwepend onderdeel van het programma, gebaseerd op de bekende ’Pirates of the Caribbean’.

De show, gratis te zien tot en met 25 augustus, wordt driemaal daags opgevoerd. Er blijft daarna voldoende tijd over om te genieten van alle attracties die het vakantieen attractiepark Duinrell te bieden heeft.

Foto: Aty de Vries

Meteen daarna gevolgd door een prachtige show van de uit Rusland afkomstige Tatiana Semanova met haar Russische Matroushka. Een knap uitgevoerde show waarin door de snelle wisseling van kleding telkens weer een andere Matroushka te voorschijn werd getoverd. De veelzijdige David jongleerde niet alleen met ringen, maar in de loop van de show ook nog met zilveren kegels en zelfs op-elkaar-gestapelde biljartstokken. Na bijna 30 minuten werd de Summer Parade afgesloten met een Italian Bardance, een combinatie van ritmische muziek, dans,

tamboerijnenshow en paaldans. Na afloop van de show lieten een viertal vriendinnen, Kim Reijtenbagh uit Zuidland, Ilse Nasveld uit Abbenbroek, Anoeska Barendrecht uit Heenvliet en Kendra Sanders uit Abbenbroek, weten dat zij onder de indruk waren en hebben genoten van de acrobatiek. Helemaal weg waren ze van het klassieke ballet. ’Het is een leuke afwisselende variétéshow, prima geschikt voor kinderen van elke leeftijd en uiteraard ook voor hun ouders of opa en oma’, zo vonden deze 14 jarige meiden.

Variatie n Het was heerlijk weer om de try-out van de nieuwe zomershow ’Summer Parade’ in Duinrell afgelopen vrijdagmiddag te bekijken. Het Zomertheater stroomde vol met jongeren, al dan niet bezorger, maar ook bezoekers met kinderen of kleinkinderen keken vol verwachting uit naar wat zou komen. De voorstelling werd een bonte aaneenschakeling van diverse disciplines op het gebied van variété met ondermeer ballet, jongleren, dans, luchtacrobatiek en circus.

Door Aty de Vries

Het was een leuk idee om op het voorterrein en bij binnenkomst de bezoekers alvast te laten verwelkomen door de artiesten, die elk op hun eigen terrein iets van hun kunnen lieten zien: zoals de steltloper, balletdanseres, jongleur, en clown. Het publiek zag een zeer gevarieerde show waarin dans en muziek de basis vormen, uitgevoerd door negen artiesten onder leiding van producent Sylvia van den Akker van Rocket Events. Precies op tijd ging de show van start: Licht uit.....spot aan... een

klassiek geklede balletdanseres met tutu, die al dansend op spitzen zich verrassend ontpopte tot een paaldanseres en vele acrobatische kunsten uithaalde aan de hoge zilveren paal. In rap tempo opgevolgd door meerdere danseressen, die een ware Cancan show gaven. Een van de artiesten is de jongleur David Severins, wiens verbazende kunsten als een rode draad door het hele programma lopen. Terwijl hij de grote witte ringen hanteerde, gebeurde er gelijk op het voorpodium een spectaculaire luchtacrobatiek van Ine Schroven, sierlijk bewegend en balancerend aan een lange baan

Foto: pr.

Het ultieme vakantiegevoel; een gezellig dagje Duinrell.

JBH steunt Voedselbank Hillegom Hillegom n Na zeven jaren Stich-

ting Tufikiriane gesteund te hebben, heeft Jeu de Boulesvereniging Hillegom dit jaar voor een ander Goed Doel gekozen. De netto opbrengst van het Achtste Goeden Doelen Toernooi zal deze keer geheel ten goede komen aan de Voedselbank Hillegom. Het toernooi vindt plaats op zondag 1 september 2013 op de terrein van JBH op sportpark De Zanderij, waar na afloop van dit toernooi door de wethouder hopelijk een dikke cheque overhandigd zal worden aan mevrouw Luuk Geljon van de Voedselbank Hillegom. Maar niet alleen op zondag 1 september zijn de leden van JBH actief voor de Voedselbank. Op zaterdag 31 augustus is een aantal leden te vinden bij de supermarkten in Hillegom. Zij proberen dan de klanten van deze supermarkten over te halen om een of meerdere boodschappen te doneren voor Het Goede Doel. Luuk Geljon is bijzonder blij met deze geste van JBH. De coördinatrice van de Voedselbank Hillegom is vijf jaar bezig voor de mensen die aan de rand van het minimum bestaan leven. “We zijn 5 jaar geleden begonnen in Hillegom. Toen stonden er 6 alleenstaanden/gezinnen bij ons ingeschreven. Dat aantal is in de loop der jaren uitgegroeid tot liefst 60. Helaas natuurlijk een trieste balans als je weet dat zoveel mensen van zo

weinig moeten rondkomen dat ze noodgedwongen bij ons moeten aankloppen.” Er zijn natuurlijk allerlei redenen om bij de Voedselbank aan te moeten kloppen. Zo kan een scheiding een reden zijn. Het overlijden van de partner, een faillissement van een ZZP’er die ineens zonder opdrachten komt te zitten, kan een reden zijn. Geljon: “De mensen die hier komen worden door diverse instanties aangebracht. Zij worden van te voren allemaal gescreend, zodat de steun die zij van ons krijgen, ook gerechtvaardig is. En geloof me, het is helaas echt nodig voor deze mensen. Zij hebben er niet om gevraagd om aan de onderkant van de samenleving te moeten leven.” Naast de 5 bestuursleden die de Voedselbank Hillegom heeft, zijn er ook vele vrijwilligers die de nodige handen uit de mouwen willen steken. Zo zijn er 5 chauffeurs die wekelijks naar Leiden rijden om er voedsel en kleding op te halen. Geljon: “Donderdag is de vaste dag dat de mensen bij ons kunnen aankloppen en voedsel en/of kleding komen afhalen. Geljon: “Feitelijk behoort de Voedselbank Hillegom onder het bewind van Leiden. Maar omdat het daar steeds drukker werd, kregen verschillende dorpen een zelfstandige locatie. Zo is Voorhout en Hillegom ‘zelfstandig’ geworden. We gaan nog wel wekelijks onze spullen in Leiden halen, maar verdelen het nu in Hillegom bij onze eigen verdeelstation.’

Ria van der Poel secretaris van JBH: “Het bestuur heeft afgelopen winter unaniem besloten om voor een ander goed doel te kiezen.” Ruud Hoogervorst van JBH vult aan: “We hebben dit besluit genomen om het liefst in de eigen regio of ons dorp een goed te steunen. En met de Voedselbank Hillegom denken wij dat we daarin dit jaar zeker geslaagd zullen zijn.” Het Goede Doelen Toernooi is voor iedereen toegankelijk. Heeft u geen boules, geen nood. Bij JBH beschikken ze over een groot aantal tasjes met boules daarin. Er wordt in drie poules gespeeld. Een A-B- en C-poule voor zowel wedstrijd- alsook recreatiespelers. De aanvang van het toernooi is 11.30 uur en de inschrijving is vanaf 11.00 uur op sportpark De Zanderij.

In memoriam Jan Beenakker Hillegom n Dinsdag 9 juli is in het

Spaarneziekenhuis de bekende Hillegomse historicus Jan Beenakker overleden. Tijdens een trimloop in de AWD werd hij onwel. Trainster Floor van der Reep begon direct met hartmassage terwijl een andere loper contact zocht met de boswachter die direct ambulance en politie waarschuwde. Binnen een kwartier waren zij ter plaatse en konden de behandeling van het slachtoffer overnemen. Helaas was de toestand al zeer ernstig en konden de artsen

later in het ziekenhuis het tij niet keren. Jan Beenakker was vooral bekend door zijn vele publicaties en lezingen over de Bollenstreek. Als hoofd docent van het UvA gaf hij ook regelmatig lezingen in binnen en buitenland. Als voorzitter van Dever en in diverse functies was hij zeer kundig en gedreven. Beenakker werd vorig jaar benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. Bij zijn sportclub De Bikkels was hij altijd aanwezig en onder deskundige leiding is menig doelpunt en zweetdruppel gevallen.

Tips? Mail de redactie katwijk n De redactie van deze

krant voorziet u graag wekelijks van het laatste nieuws. Dit kunnen wij echter niet zonder uw tips en hulp. Ons tippen kan daarom via redactie@dehillegommer.nl en/of redactie@lissernieuws.nl of tel. 071-4022901. Daarnaast zijn wij ook erg nieuwsgierig naar uw mening over deze krant.


OUTLET VERKOOP TOPMERK ARTIKELEN TEGEN DUMP-PRIJZEN

Boxspring 666 elektrisch 180x200 cm incl. Latex topper

van € 2.995,-

voor Boxspring 555 elektrisch 180x200 cm incl. Latex topper

van € 2.595,voor Boxsprings van Velda Diverse showroommodellen Geheel compleet incl. topper!

van € 3.998,voor

€ 2.495,-

€ 1.295,-

€ 1.595,-

2 stuks matrassen Pocket Latex Messina 80 of 90x200 cm

van € 495,-

voor

Boxsprings compleet

van € 1.995,voor

€ 995,-

€ 299,-

Matrassen Pocket Latex Messina 140 of 160x200 cm

van € 895,-

voor

€ 395,-

Boxsprings van Pullman Diverse showroommodellen

nu 65%KORTING

ALLES MOET WEG! Vele matrassen

van 50% tot 70% KORTING

HET MAGAZIJN MOET LEEG!

ENKELE PARTIJEN EXTRA INGEKOCHT! SLAPEN WAS NOG NOOIT ZO GOEDKOOP!

LOODSVERKOOP VAN KELTO SLAAPKAMERCENTRUM Diverse dekbedden Topmateriaal holle vezel/ anti-allergisch van Texel

nu

1/3 van de prijs

Boxspring Sand 140x200 cm voor € 595,-

SLECHTS ENKELE DAGEN OPEN!

Alleen geopend op vrijdag & zaterdag

Diverse kussens. Keuze uit Latex, traagschuim of holle vezel.

van € 69,95 voor € 19,95

NU OF NOOIT!

LOODS VAN VERKOOP: PLETTERIJ 8 - NOORDWIJKERHOUT - BEDRIJVENPARK GRAVENDAM - 0252-341111


PArtICuLIereN

OPGeLet! uw advertentie verschijnt in de regio:

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. u kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. • UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KAtWIJK • HET VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KAtWIJK • SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOOrDWIJK • PRIMERA v.d. Lans, Hoofdstraat 208, SASSeNheIM • RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOOrDWIJKerhOut • THE READSHOP, in de Hoftuin, rIJNSBurG • LIETHORPS BOECKHUYS, Hoogmadeseweg 13, LeIDerDOrP • ROKERSPALEIS LEIDERDORP, Van Diepeningenlaan 17, LeIDerDOrP • BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OeGStGeeSt U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLeVereN tOt DONDerDAG 12.00 uur! (plaatsing in de week daarna)

Katwijk Rijnsburg Valkenburg

Noordwijk hout Noordwijker De Zilk Sassenheim Voorhout Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom Beinsdorp Oegstgeest Leiderdorp Wassenaar

}

€ 15.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................……………………… Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

te huur • te KOOP • GeVrAAGD AANGeBODeN • GeZOCht • GeVONDeN

ALLE PVC-VLOEREN 10% KORTING • Traditioneel parket • Lamelparket • Planken • Kasteelvloeren • Laminaat • PVC • Renovatie • Vloerverwarming • Tegels

ZONNEPANELEN ZONNEPANELEN CENTRALE VERWARMING EN AIRCONDITIONING

Pakketprijzen Aantal panelen 3 panelen 6 panelen 8 panelen 10 panelen 12 panelen

SCHUREN EN OLIËN 22,50 m2

Zijlbaan 2 2352 BN Leiderdorp T. 071-5815140 F. 071-5815148 www.jenmvloeren.nl

BERNARD SCHULTE BV BV BERNARD CENTRALE VERWARMINGSCHULTE EN AIRCONDITIONING

Totaal Wp

Omvormer

735 Wp 1470 Wp 1960 Wp 2450 Wp 2940 Wp

Soladin 600 XS 1500 XS 2000 XS 3200 XS 3200

Prijs incl. omvormer en bevestigingsmateriaal € 1.220,€ 2.660,€ 3.300,€ 3.920,€ 4.500,-

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief: Mastervolt omvormer Bevestigingsmateriaal voor op pannendak of platdak Bekabeling tot aan de omvormer 25 jaar garantie op de panelen (80% van het max. vermogen van het paneel) en 5 jaar op de omvormer Inclusief BTW Geldig tot 31/07/2013 *vraag naar de voorwaarden

VOORHOUT

Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 WWW.BERNARDSCHULTE.NL

VOORHOUT

KASTEELPLANK 23 cm br. van 79,50 voor 59,95

Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 WWW.BERNARDSCHULTE.NL


ccasions 49.750 km Lichtm. velgen ECC

Autocentrum van Egmond

€ 18.600

Een greep uit ons aanbod: AUDI A6 3.2 FSI AUT. Full options AUDI A4 AVANT 1.8 VW TOURAN 1.6 FSI, airco 5p. VW GOLF V 1.4 Trendline VW GOLF IV 1.6 16V, Automaat VW BORA 1.6 16V Comfortline VW POLO 1.4 16V Comfortline VW POLO 1.2 zeer zuinig VW PASSAT 1.6 Comfortline PEUGEOT 107 1.0 Urban Move TOYOTA COROLA 1.6 S-line 5 drs. SEAT IBIZA 1.4 aut. Airco KIA CARENS 2.0 Excutive airco CITROEN XSARA PICASSO FIAT SEICENTO Young

Parkeersensoren, 16” velgen Elek. Schuifdak, Climatronic

NU: € 8.950,Kijk voor al onze auto’s op:

2008 1997 2005 2007 2003 2003 2008 2005 2003 2008 2005 2006 2005 2000 1999

€ € € € € € € € € € € € € € €

20.750,1.950,8.950,7.950,5.950,2.950,8.450,5.950,4.950,5.950,7.750,5.950,4.950,2.500,1.950,-

Wist u dat u bij voor elk merk terecht kunt voor onderhoud ?

Levering alle merken nieuwe auto’s MET HOGE KORTING!!

WIJ HEBBEN EEN AUTO VOOR U OF WIJ ZOEKEN EEN AUTO VOOR U

bedrijfswagens citroen berlingo citroen berlingo citroen berlingo

km 89000 58000 13000 49000 56000 99000 49000 27000 79000 21000 117000 85000 21000 29000 83000 37000 43000 49000 20000 79000 160000 140000 34000 32000 120000 41000 60000 38000 79000 23000 28000 37000 22000

kleur rood blauw met. paars met. grijs met. zwart zilver zilver zilver d.grijs met. zilver brons met. zwart zilver wit zwart wit met. zilver zilver zwart groen met. rood zwart zwart zilver grijs met. zilver grijs met. zilver zwart zwart zwart zwart wit met.

LET OP KILOMETERSTANDEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! diesel zijdeur 2002 76000 geel diesel achterklep 2003 60000 geel diesel 2005 60000 blauw

deur motor 5 1400 5 1200 5 1200 5 1400 3 1300 5 1300 5 1242 5 1400 5 1600 5 1600 3 1250 4 1400 5 1400 3 1248 3 1500 5 1100 5 1300 5 2400 3 1300 5 1200 5 1600 3 1600 5 1800 5 1800 3 1600 3 1400 3 1200 3 1200 3 1200 3 1200 5 2400 5 1000 3 1000

opties btw sb,elr,cpv,a/c sb,elr,cpv sb,elr,cpv,a/c,lmv sb,elr,cpv,a/c,lmv sb sb,elr,cpv,a/c,lmv sb,elr,cpv,a/c sb,elr,cpv,a/c,lmv,trh,a/t sb,elr,cpv,a/c sb,elr,cpv,a/c incl. sb,elr,cpv,a/c,bumpers in kleur sb,elr,cpv,a/c,a/t sb,elr,cpv,a/c sb,elr,cpv,a/c sb,elr,cpv,a/c,lmv,leder sb,elr,cpv,a/c sb,elr,cpv,a/c,lmv sb,elr,cpv,a/c,lmv,trh sb,elr,cpv sb sb,elr,cpv sb,elr,cpv sb,elr,cpv,a/c,lmv,navie incl. sb,elr,cpv,a/c,lmv,navie,a/t incl. sb,elr,cpv,trh sb,elr,cpv,a/c sb,elr,cpv sb,elr,cpv,ac,cc sb,elr,cpv,a/t sb,elr,cpv,a/c,lmv,spoiler,get.achterramen sb,elr,cpv,a/c,trh,leer,aut,side,bullbars,a/t sb,elr,cpv,a/c sb,elr,cpv,a/c,lmv

5 3 4

1900 1900 1900

sb,cpv,trh,imperial,zijdeur,achterdr geen € 3.250,00 sb,trh,imperial,nw.model geen € 4.250,00 sb,cpv,a/c,elr,elsp,achterdeuren,imp. geen € 5.450,00

prijs € 3.250,00 € 4.250,00 € 7.950,00 € 6.950,00 € 2.750,00 € 6.250,00 € 10.750,00 € 7.950,00 € 9.750,00 € 18.750,00 € 2.750,00 € 6.750,00 € 7.250,00 € 11.750,00 € 5.250,00 € 6.950,00 € 8.250,00 € 12.750,00 € 5.250,00 € 2.850,00 € 1.950,00 € 2.950,00 € 17.750,00 € 18.750,00 € 2.250,00 € 8.750,00 € 4.750,00 € 8.250,00 € 3.750,00 € 8.950,00 € 20.750,00 € 6.750,00 € 8.500,00

ford transit connect diesel ford transit connect diesel zijdeur ford transit 2,0tddi lang/hoog 100pk

2006 2007 2001

65000 56000 79000

wit wit wit

4 5 5

1800 1800 2000

sb,cpv,a/c,trh,achterdeuren sb,cpv,a/c,zijdeur,achterdeuren sb,cpv,trh,aircofull windows,geel kt

excl. € 5.450,00 excl. € 6.950,00 geen € 4.950,00

mercedes sprinter 412 meubelbak opel combo diesel opel combo diesel zijdeur

1999 2009 2008

67000 40000 26000

rood wit wit

2 4 5

2900 1300 1300

sb,laadklep 120pk geen € 9.950,00 sb,a/c,radio/cd excl. € 5.950,00 sb,cpv,a/c,elr,trh,navie,zijdr,achterdr excl. € 6.950,00

opel movano 2,8dti l2h2 8 p.geelkt peugeot expert diesel zijdeur vw transporter T3 1e eigenaar vw lt35tdi l/h 110pk 8persoons geelk.

2001 2006 1990 2002

76000 44000 133000 59000

rood wit groen rood

5 5 4 5

2800 1900 1600 2500

sb,cpv,trh.,full windows, 112pk d/c? sb,elr,cpv,a/c,trh,zijdeur,achterdeuren 1600 turbo diesel nieuwstaat sb,elr,cpv,zijdeur,achterdr,trh,ramen

excl. excl. geen excl.

Mercedes C280 Avantgarde Automaat - Navigatie - Leer

Bouwjaar 2007 Km.stand 85.000 km

€ 23.950,-

AUTO

PAS

Renault Clio 1.2 16V TCE Dynamique airco 5 drs. 2009 Renault Twingo 1.2 16V Autom. airco zwart 2009 Renault Twingo 1.2 16V Collection airco 2011 Renault Modus 1.4 16V Dyn. Aut. 4/2006 Renault Megane 1.6 16V Grand Tour Business 7/2007 Renault Megane Estate 1.4 TCE 130pk Parisienne 2011 Renault Grand Scenic 130 pk Celsium 7p navi 7/2011 Renault Scenic 1.6 16V RTX airco velgen 1/2000 Renault Scenic 2.0 16V Gas Business Line 10/2008 BMW X3 3.0 High Executive Navi 2007 Dacia Logan MCV 1.6 16V airco Laureate 5/2008 Hyundai Tucson 2.7i V8 automaat 4/2007 Hyundai Santa Fe 2.7 V6 automaat leer 4/2007 Ford KA 1.3 Titanium Airco 2010 Ford Fiësta 5d Trend 82 PK 2010 Saab 9.3 1.8 Business 9/2006 Seat Leon 2.0 Tdi Automaat Navi, 77.000 km 2008

€ € € €

5.950,00 6.950,00 3.950,00 6.950,00

Tel. 071-4020365

Merk: Fiat 500 Twin Air 85 Blackjack Fiat 500 Twin Air 85 Easy Fiat 500 Twin Air 85 Twinair Plus Fiat Panda 1.2 Edizione Cool Fiat Bravo 1.4 16V Edizione prima 90 Fiat Punto 1.2 3D Dynamic Fiat Sedici 1.6 16V 4x2 Dynamic Hyundai I10 1.1i Pure Nissan Pixo 1.0 Visia

€ 10.450 € 6.250 € 7.950 € 7.850 € 8.250 € 17.950 € 21.950 € 3.950 € 8.950 € 24.750 € 8.450 € 12.250 € 15.950 € 7.350 € 9.700 € 8.950 € 13.250

info@autoheemskerk.nl

Prijs € 12.750,€ 12.900,€ 13.950,€ 6.400,€ 7.950,€ 5.950,€ 8.400,€ 6.900,€ 6.490,-

Bjr. Km. 2011 44.223 2012 4.470 2012 4.406 2009 22.675 2007 107.269 2007 83.800 2008 97.343 2011 12.500 2010 41.103

Kl. Zwart Wit Rood Zwart Blauw Blauw Grijs Grijs Grijs

Fiat Qubo 1.4 8V 73 Dynamic 2008, 39.230 km, rood

€ 8.900,-

AUTOBEDRIJF B. JOREN

HILLEGOM - ARNOUDSTRAAT 1 - TEL. 0252 - 41 48 39 www.autojoren.nl

Volvo C70 T5

€ 34.995,-

Touring automaat 2011, 83.469 km Svala Auto Rietschans 70 2352 BB Leiderdorp T 071-5810950

Automobielbedrijf NATIONALE

€ 39.950

Al onze occasions op www.autoheemskerk.nl

••• Onderhoud alle merken tegen zeer concurrerende prijzen!

bouwj. 2003 2005 2011 2007 2002 2008 2010 2007 2008 2011 2003 2007 2008 2012 2005 2008 2009 2007 2005 2001 1999 2002 2011 2011 2002 2009 2006 2009 2005 2012 2008 2010 2009

€ 14.950

Gespecialiseerd in Renault - Dacia - Nissan

Lange Vaart 34 Rijnsburg

www.acvanegmond.nl

INKOOP ALLE MERKEN AUTO’S

merk chevrolet kalos chevrolet kalos fiat panda editione fiat panda 100pk ford fiesta ford fiesta futura ford fiesta ford fusion futura automaat ford focus stationwagen ford c max grand 7 pers. ford ka hyundai accent 1.4 automaat hyunda getz active kia rio mitsubishi colt 1,5 instyle mitsibishi colt 1,1 incharge mitsubishi colt 1,3 70kw incharge+ mitsubishi outlander 4wd. nissan micra opel agilla opel astra hb opel astra hb opel zafira 7 pers. opel zafira 7 pers. automaat peugeot 206 peugeot 207 renault clio campus renault clio collection renault twingo automaat renault twingo collection nw mod. suzuki grand vitara high ex automaat toyota aygo toyota IQ aspiration

129.340 km Leer Navigatie

Autobedrijf Heemskerk & ZN

VW-AUDI-SEAT- SKODA specialist

Showroom: Langevaart 1a , Werkplaats: Noordeinde 12 Rijnsburg Tel. 071-4022911

VW GOLF V Tour 2007

109.664 km Navigatie Lichtm. velgen

Volvo C70

€ 19.995,-

170 pk Momentum, lederen bekleding, 2007, 94.073 km

Svala Auto Arnoudstraat 3 2182 DZ Hillegom T 0252-410650

Beide occasions leveren wij met 24 MAANDEN GARANTIE

van Zelst www.svalaauto.nl

Voorschoterweg 23, Valkenburg, Tel. 071-4014299

Merk/Model/Uitvoering Opel Adam Slam 1.4 Start/Stop 74KW Opel Astra-J 1.4T 140PK Sport Opel Meriva-B Z1.6XE Met Optiek Fiat 500 1.4/16V Sport Ford KA 1.3I 44KW Airco Opel Agila-A 1.2/16V Flexx-Cool Opel Agila-A 1.2/16V Opel Astra-G- 1.8I/1.6V Coupe Airco Opel Zafira-A 1.8/16V EleganceAirco Porsche 911 3.3 Turbo Coupe U9 Renault Megane Scenic 1.4/16V Suzuki Alto 1.0/12V Excl. Airco 5drs Suzuki Alto 1.0 GA Toyota Yaris 1.3i 5drs Airco Peugeot Boxer 330 2.2 HDI 120 L1H1 Volkswagen Caddy 51 Kw 2,0 SDI Motors Kawasaki ZX10R Kawasaki ZX6R Kawasaki ZX6R

Kleurcode Geel Blauw Zwart met. Zwart met. Blauw Grijs met. Zwart Blauw met. Zilver Blauw Bruin Rose Grijs met. Blauw Gris Alu Groen

B.jr. 2013 2011 2012 2008 2005 2006 2002 2002 2001 1991 2002 2009 2002 2004 2007 2008

Kilometer Prijs 1.000 22.500,00 12.350 20.950,00 8.215 24.950,00 50.292 8.950,00 53.943 3.750,00 27.704 4.950,00 63.000 3.750,00 34.204 5.950,00 156.330 3.950,00 148.296 Op aanvraag 122.915 3.450,00 62.158 6.750,00 117.000 1.950,00 75.000 4.950,00 43.055 7.500,00 152.382 6.950,00

Groen-zwart Blauw met. Zwart met.

2009 2008 2009

1500 1000 8000

7.950,00 5.950,00 6.950,00

Kawasaki ZX10R van 8.950,-

voor

7.950,-

Herenweg 94 - 2201 AL Noordwijk Tel: 071-3613342 - Mobiel: 06-53798937 Fax: 071-3647666 Email: info@autobedrijfhoogeveen.nl


Goed uit eten U bent 7 dagen per week van harte welkom. Keuken geopend van 12.00 tot 22.00 uur. Elke maandag en dinsdag:

Diner Tête-à-tête € 25,- p.p.

incl. huisaperitief Tevens uw locatie voor receptie, bruiloft, feest en partijen

Het vis- en vleesspecialiteiten restaurant van Katwijk aan Zee Boulevard 111 • Katwijk aan Zee • Tel. 071-4012064 www.restaurantdezwaan.nl

Nautische sferen en verse vis Wie de naam en de locatie van Restaurant De Botter even tot zich laat doordringen weet al snel welke gerechten hier centraal staan: vis, en nog meer vis. Maar De Botter biedt daarnaast uiteraard ook andere gerechten.

Vrijdagmiddagborrel amuses van het huis vanaf 16.00 uur. Uw locatie voor borrel diner - feest - event.

Cleyburch

Geopend di. t/m zo. vanaf 12.00 uur. Maandag gesloten.

Herenweg 227 • 2201 AG Noordwijk Tel. 071-3619499 info@cleyburch.nl • www.cleyburch.nl

Een veilige haven in Noordwijk De lichtjes van de haven. Lokkend welkom voor de vermoeide reiziger. Plaats om bij te komen, te rusten en bij te tanken. Welkom bij The Harbourlights in Noordwijk! Toepasselijk gelegen op de Wilhelminaboulevard, in het zicht van de zee, is The Harbourlights een gastvrije plek waar u kunt genieten van een goede maaltijd, of een goed glas bier. Of een combinatie daarvan, want bier speelt in de keuken van The Harbourlights een belangrijke rol, vertelt eigenaar Frank Schipper: “Wij hebben 12 soorten bier op tap, en wel vijftig soorten in fles. We koken ook met bier; in onze onze Fish and Chips bijvoorbeeld, en natuurlijk in onze onvergelijkelijke Irish stew met Guiness. Wij hebben ook onze eigen ‘brand’: Frank Bier. Een fris, pittig pilsje naar eigen recept, en met een uitgesproken smaak. Niet alleen lekker, ook in vergelijking met andere bieren goedkoop.” Een heel eigen smaak dus. En dat is een kenmerk van bijna alles wat je in The Harbourlights tegen komt. “We maken heel veel zelf, zoals onze saté- en barbecuesaus, de marinade van onze spareribs, en noem maar op. Iedere week hebben we een ander weekmenu dat bestaat uit een voor-, hoofd- en nagerecht, waarbij dat laatste heel vaak iets als een biertje met kaas of een Irish coffee is. Voor weinig geld kun je bij ons kwalitatief goed eten.” Onderneem uw eigen ontdekkingsreis en leg aan bij The Harbourlights! The Harbourlights Koningin Wilhelmina Boulevard 9, Noordwijk Tel. 071-3617705 /www.harbourlights.nl

De Botter, vernoemd naar een zeilend visserschip van vroeger, ligt aan de Noordwijkse Wilhelminaboulevard. Op het gezellige terras ruik je de zee. De Botter biedt eigenlijk uitzicht op de herkomst van veel van haar producten, want Noordzeevis is toch wel de hoofdmoot van het aanbod van het visspecialiteitenrestaurant. “Wij kopen onze vis zelf in op de Scheveningse visafslag”, vertelt eigenaar Caspers. “En we maken de vis zelf schoon, dus verser kun je het niet krijgen tenzij je zelf gaat vissen.” In het in zeesferen ingerichte restaurant is de Hollandse zeetong één van de specialiteiten in een scala van visgerechten: kabeljauw, schol, tongschar, sliptong, haring, maar ook de modernere vissoorten zoals tonijn, botervis en tilapia en natuurlijk ook de traditionele forel en zalm. Ook schaal en schelpdieren ontbreken niet. Bij de voorgerechten vindt je mosselen, garnalen en scampi’s. De koks van De Botter maken hierbij hun eigen sauzenmelange, die de smaak van de vis accentueert, maar tegelijkertijd een smaakbeleving biedt die je bij een ander visrestaurant niet zo snel vindt. Hoewel de nadruk op visspecialiteiten ligt heeft Restaurant De Botter uiteraard een complete menukaart waarop ook vleesgerechten en vegetarische gerechten prijken. Bij dit alles horen natuurlijk bijpassende wijnen, of een smakelijk glas gerstenat. Ook lekker voor na een dagje strand. Restaurant de Botter, waar men weet wat vis is! Restaurant De Botter Wilhelminaboulevard 16b/c 2202 GT Noordwijk aan Zee Tel: 071-3611520 www.restaurantdebotter.nl


ue roaacnkohoep q 50isseelbu n een va aar bij Inw

af 1.60 m.

boxspring van

g 10%bekddoenrgotedin op

ijk

za Noordw

Bedding Pla


service

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

DINSDAG 16 JULI 2013

15

Zwerfafvalwond

H

et is schitterend weer en een donkere barbecuelucht hangt zwaar boven Hillegom. Terwijl ik naar de kliniek rijd voor een poes die gegrepen is door een hond, zie ik grote groepen jongeren gezellig op de dijk bij de ringvaart zitten. Zelfs op grote afstand zie ik overal blikjes, zakken chips en kartonnen dozen liggen. Ze zwemmen en eten en hebben lol! Op de kliniek blijkt de poes er slecht aan toe. De wanhopige eigenaren hebben eigenhandig hun poes uit de bek van een herdershond moeten wrikken en waren direct naar de praktijk gereden. Snellere hulp was niet mogelijk. De poes is totaal in shock en zit onder het kwijl en bloed. Uitwendig lijken de wonden mee te vallen. We zijn altijd erg beducht voor onzichtbare inwendige schade. We verlenen eerste hulp door het geven van een infuus, anti-shockmiddelen, pijnstillers en antibiotica. Daarnaast leggen we een ECG aan en gaat ze in de zuurstoftank. Een dag later is ze ondanks de medicijnen alleen maar zieker. Bernadette maakt een echo en

Column Poespas

COLOFON Oplage 18.500 Verschijnt iedere dinsdag Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066, 2220 CB Katwijk Tel: 071 4022901 Fax: 071 4032325 Hoofdredactie: Teuntje van Delft tel.: 06 12 74 64 78 e-mail: t.v.delft@ uitgeverijverhagen.nl Redactie: Cor de Mooij, 06-13017660 cor.de.mooij@uitgeverijverhagen.nl redactie@lissernieuws.nl redactie@dehillegommer.nl Verslaggevers: Marca Bultink Annemiek Cornelisse Richard Grootbod Ilse Hesp Lodewijk Kamps Ed Olivier Hans Pronk Lia in ‘t Veld Kees van Zuijlen Peter Nieuwendijk Fotografen: Frank Bonnet Rob Joore Wim Krol Bouwe Prins Sven van der Vlugt Cees van ’t Wout Corine Zijerveld Advertenties: Meriam Mesman, 06-46094209 meriam.mesman@uitgeverijverhagen.nl Sluitingstijd advertenties: maandag 10.00 uur. Contactgegevens Binnendienst: Vincent Roos, 071-4091638 Rosita Haasnoot, 071-4091637 advertentie@uitgeverijverhagen.nl Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, 071-4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging

we zien behoorlijk inwendig trauma: er is zelfs sprake van buikabcessen! Er is geen tijd te verliezen. Nu de poes is gestabiliseerd kan ze geopereerd worden. In de buik verwijdert Bernadette drie abceshaarden uitgaande van kleine darmperforaties. Ze kan nog niet uit de zuurstofkooi en we houden haar continu scherp in de gaten. Tegelijkertijd gaat de telefoon: een ouder stel is in grote paniek. Bij hun hond gutst het bloed uit de poten. Ze hadden hun witte herder Joep uitgelaten langs de ringvaart en hij was in iets scherps getrapt. Woest kwamen ze binnen. “Het is een smerige puinhoop daar! Alles wordt er maar neergegooid, niets wordt opgeruimd; het is een vuile bende en nog gevaarlijk ook!” Joep was in een kapotgemaaid colablikje gaan staan en zijn grote zoolkussen was dwars doormidden gesneden. De auto van de mensen was veranderd in een horrorscene met bloed van de ramen tot op het plafond; er was een slagader geraakt en hij kon al niet meer staan bij binnenkomst! Met vereende krachten tilden we Joep de kliniek binnen en verbonden eerst de

poot om het bloeden te stoppen. Zijn slijmvliezen waren papierwit en bloedtransfusie was noodzakelijk. We hebben altijd enkele zakken met bloed(vervangers) op voorraad. Zo konden we Joep meteen de juiste hulp bieden. Doorsturen naar een specialistenkliniek zou een fatale vertraging kunnen hebben opleveren. Gelukkig sterkte hij al snel aan van de halve liter bloed. De assistentes probeerden de man te kalmeren want hij was witheet over de hoeveelheid zwerfaval op de ringvaartdijk. “Ik maak ze af als ik ze in mijn handen krijg”, schreeuwde hij door de wachtkamer, “Je zou je hond er nog door verliezen, zeg!” Na een lichte sedatie en een lokale verdoving konden we de enorme flappen weefsel weer tegen elkaar aan hechten. Een drukverband completeerde de behandeling. Joep kon samen met zijn baas de kliniek lopend verlaten! Bij de uitgang kwam hij de eigenaar van de gebeten poes tegen, die ook al kon worden opgehaald. Een pijnlijke herkenning volgde: de gewonde herder was de hond die de poes bijna had doodgebeten...

Lodewijk Kamps is dierenarts in Hillegom en vertelt wekelijks over zijn praktijk

Start tweede fase herinrichting N208 HILLEGOM

 In de raadsvergadering van 11 juli besloot de gemeenteraad van Hillegom om door te gaan met de herinrichting van de N208. De raad stelde hiervoor een extra krediet van vier miljoen euro beschikbaar.

Het besluit kwam na de beantwoording van meer dan 100 vragen over het verloop van de eerste fase eerder dit voorjaar en een stevig debat tijdens de raadsvergadering. Hierin gaven zowel de raad als het college van B&W aan te willen vasthouden aan de ambitie van een duurzaam veilige N208. De werkzaamheden aan de N208 – Leidsestraat starten op 5 augustus aanstaande. RAAD KRITISCH

Alle fracties stemden uiteindelijk in

met het voorstel om door te gaan. Veel raadsleden gaven aan dit met de rug tegen de muur te doen: de weg moet afgemaakt worden. Wethouder Ten Hagen bevestigde dat het stopzetten van het project geen optie is, net als een goedkopere realisatie van de weg. Dit zou ten koste gaan van de veiligheid van de nieuwe weg. De drie geplande kunstwerken die in de middenbermen van de rotondes zouden komen, worden geschrapt. Eerder dit jaar kozen inwoners van Hillegom nog de kunstenaar die de kunstwerken zou maken. Het schrappen van de kunstwerken levert een besparing op. LEIDSESTRAAT IN VIJF DELEN

In fase 2 wordt het grootste deel van de Leidsestraat, het stuk vanaf de

kruising Van den Endelaan/Hoofdstraat tot aan zuidelijke grens van de bebouwde kom, opnieuw ingericht. Dit gebeurt in vijf delen, die allemaal één tot drie maanden uitvoeringstijd kennen. Het stuk tussen de Singel en bollenbedrijf CS Weijers is als eerste aan de beurt. Voorafgaand aan de werkzaamheden in de Leidsestraat wordt nu al het laatste deel van de Van den Endelaan vernieuwd. Deze werkzaamheden maken nog deel uit van fase 1 en zijn op 25 juli aanstaande klaar.

afsluiting van één van de twee rijbanen en een weekendafsluiting voor asfalteringswerkzaamheden. Naar verwachting geven de werkzaamheden matige tot ernstige verkeersoverlast. De komende week is er een informatiebijeenkomst voor de direct aanwonenden van het eerste wegvak waar gewerkt zal worden. In september zijn er informatiebijeenkomsten voor alle inwoners en ondernemers in Hillegom.

TOT NAJAAR 2014

Wilt u regelmatig op de hoogte gehouden worden over de werkzaamheden? Meldt u zich dan aan voor de N208 digitale nieuwsbrief via www.hillegom.nl -> Herinrichting N208 of kijk op de website van de gemeente Hillegom.

De werkzaamheden duren naar verwachting tot najaar 2014. In twee van de vijf wegvakken wordt de weg volledig afgesloten voor verkeer. In de andere drie wegvakken krijgen de weggebruikers te maken met de

INFORMATIE

PUZZEL

ns Maak ka et k k a p l u m op een s s t i e t i l a w van het K ntet!

Kwi

Van Dongen Uw Poelier Den Butter De Echte Bakker

Van der Meer keurslager

Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen zoals laatstelijk vastgesteld door Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissements-rechtbank te Amsterdam. U kunt onze leveringsvoorwaarden kosteloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. De Hillegommer en LisserNieuws worden gratis huis-aan-huis bezorgd in respectievelijk heel Hillegom en Lisse. Daarnaast zijn de kranten ook los op een aantal verspeidingspunten in beide dorpen verkrijgbaar. De afhaalpunten voor Hillegom zijn: Albert Heijn, Dekamarkt, C1000 Van Beest, Zwembad, Gemeentehuis, Tabakshop Evers, Plus Van der Neut De afhaalpunten voor Lisse zijn: Bibliotheek, Gemeente, Digros, Hoogvliet, Boekhandel Grimbergen

Stuur uw antwoord uiterlijk 20 juli naar Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk of naar puzzels.lnhg@uitgeverijverhagen.nl. De winnaar van de puzzel van vorige week is W. de Jong uit Hillegom. De prijs: bonnen voor een smulpakket van het Kwaliteitskwintet in Lisse. De oplossing van vorige week is: Wiens brood men eet diens woord men spreekt.


alle

We-Fit | Meer en Duin 4 | 2163 HA Lisse | 0252 421176 | www.we-fit.nl

Hg week 29 13  
Hg week 29 13  

De Hillegommer 16 juli 2013

Advertisement