Page 1

UITGEVERIJ VERHAGEN BV POSTBUS 3066 2220 CB KATWIJK

opinie P11

COLUMN BERNAdETTE PLUS

n

Ketenbreed in de bloemenwereld

JAARGANG 28 • diNsdAG 20 NovembeR 2012 • WWW.BlOemenKrAnT.nl

nieuws P2 actueel P3 Open brief aan Oorlogsverklaring MPS boos over FloraHolland aan snijrozentelers Hivos-campage

VGB Groot Handelskrant

P6&7

EXTRA

n

marktpagina

P10

Veiling en handel botsen n ‘Nieuwe veilingtarieven voor de handel zijn doodsteek voor lijnrijderij’ door Johan Th. Bos

AALSMEER n FloraHolland ligt op ramkoers met de georganiseerde groothandel over de verhoogde tarieven. Sommige handelsbedrijven overwegen naar de rechter te stappen. Dat moet volgens het veilingreglement binnen twee maanden na aankondiging van tarieven. Anders worden die onherroepelijk. Na woede over participatie van FloraHolland (FH) in handelsbedrijf Frederique’s Choice – beschouwd als zoveelste provocatie jegens klanten – ergert de handel zich nu aan eenzijdig vastgestelde veilingtarieven. FH zegt ze te hebben besproken met de VGB, maar die spreekt van een decreet. “Ze zijn ons op 19 oktober meegedeeld,” vertelt VGB’s Paul van der Zweep. “Na een week, waarin wij de zaak bestudeerden en besloten bezwaar te maken, lag bij bedrijven al een brief op de mat. Daarin stond wat zij moeten betalen. Zonder enige onderbouwing.” FloraHolland zegt juist een transparant, kostenneutraal uniform tariefstelsel voor alle exportveilingen te hebben ontwikkeld. De tariefswijziging moet de klokken blijvend budgettair neutraal laten draaien, zegt FH. “Om de exploitatie rond

Overgang IFTF onwaarschijnlijk AALSMEER n Als de IFTF volgend jaar haar beurs net als de Horti Fair ook op de veiling in Aalsmeer wil houden, is zij in principe welkom. Maar de veiling gaat het initiatief tot een eerste gesprek daarover niet nemen, meldt FloraHolland-manager Floris Olthoff desgevraagd aan deze krant. IFTF-directeur Dick van Raamsdonk laat in reactie daarop weten dat hij denkt dat een overgang moeilijk te realiseren zal zijn.

Kort nieuws 8,5% glastuinders wil stoppen ROGGEL n Zo’n 8,5 procent van alle Nederlandse glastuinders denkt aan stoppen. Dat is een half procent minder dan vorig jaar.

Knopdrukken gaan bij alle vestigingen van FloraHolland veel meer geld kosten dan nu. Foto: FloraHolland te krijgen, worden extra kosten bij de klant gelegd,” reageert Marco van Zijverden, CEO van Dutch Flower Group. Volgens hem kan de coöperatie beter jaarlijks wat fysieke klokken sluiten om kosten te verlagen. Hij vraagt zich ook af waarom fust duurder wordt. “Dat past niet in het door de veiling be-

leden kostenmaker=kostendragerprincipe. Iedereen weet dat fust winstgevend is voor FloraHolland.” Of hij een rechtszaak start, weet hij nog niet. “Ik kan dat samen met andere bedrijven overwegen”, is alles wat hij daar over kwijt wil. Ook kleine handelaren zijn kwaad. “Als de veiling zo doorgaat, is dat de

www.antennagroep.nl uitzenden • werving & selectie payrolling • hr advies & coaching

Lees verder op pagina 9.

PT gooit handdoek in de ring ZOETERMEER n Het Productschap Tuinbouw (PT) gaat volgend jaar zijn taken afbouwen en waar mogelijk overdragen. De nog aanwezige reserves bij het PT worden hiervoor aangesproken. Heffingen over 2013 worden tot een minimum beperkt. “Het PT wordt

met ingang van 2014 opgeheven”, zei voorzitter Agnes van Ardenne. “Dan zijn er geen heffingen meer’’. Het PT zal in overleg met de SER een afbouwscenario opstellen. “Dit is de realiteit van deze dag”, aldus Van Ardenne. “Vorig jaar is in de Tweede Kamer een motie aangenomen tot opheffing van het PT. Daarna kwam de initiatiefwet. Sindsdien staan

Aalsmeer Nieuw-Vennep Alphen a/d Rijn Amsterdam Woerden

Voor het beste personeel!

doodsteek voor de lijnrijderij,” zegt lijnrijder Cees Heemskerk van W. Heemskerk & Zn. Lijnrijders gaan volgens VGB-berekeningen in bijvoorbeeld Rijnsburg drie tot vier keer zoveel betalen voor elke knopdruk, en in 2014 nog meer.

verpakkings

innovator

alle seinen dezelfde richting uit.” In 2013 zal het PT alleen investeren in activiteiten waar bij het topsectorenbeleid publiek private samenwerking (PPS) mogelijk is, waar cofinanciering te regelen is of waarvan te verwachten is dat de taak na 2013 door een andere partij is over te nemen. Arbeidsmarktcampagnes It’s Alive en GroenWerkt krijgen geen financiële ondersteuning meer.

Dit blijkt uit de jaarlijkse GlastuinbouwScanner van AgriDirect onder ruim 2.300 Nederlandse glastuinders. Onder telers van opkweekmateriaal (11.3%), eenjarige tuin- en perkplanten en ook snijbloemen leven meer plannen om te stoppen dan gemiddeld in de sector. Daartegenover staat dat 8,3% van de Nederlandse glastuinders juist weer uitbreidingsplannen heeft. Vorig jaar was dit nog 8,8%.

Bloemenbureau: eventjes geen ‘Holland’ meer HONSELERSdIJK n Het Bloemenbureau mag zich van de EU geen Bloemenbureau Holland noemen. Dit omdat zij publiek (door het Productschap Tuinbouw) gefinancieerd wordt. De beperking geldt alleen voor reclame-uitingen; briefpapier en naam van de stichting hoeven niet aangepast. En wat het nog mooier maakt: omdat per 1 januari de financiering van het bureau privaat is geregeld, mag zij vanaf dat moment wél weer het predikaat ‘Holland’ voeren. Alles over deze bureaucratische maatregel in de rubriek Geen Blad P5 Voor de Mond.


2

DINSDAG 20 NOVEMBER 2012

actueel Kort nieuws Corso Zundert ineens hot topic ZUNDERT  Een Amerikaanse website die foto’s van het Zundertse corso plaatste, leidde via de sociale media tot een explosie van tweets. De website Colossal plaatste foto’s van het Zundertse corso en een video van de optocht van 2012. Op diverse vergelijkbare sites in onder meer Rusland, Roemenië en Spanje verschenen daarna ook foto’s. Twitter zorgde vervolgens voor de verspreiding. Ruim 350 tweets met een geschat bereik van een half miljoen mensen leverden vervolgens mooie PR. ‘Around the globe’ zouden de Amerikanen zeggen. Na een tijdje begonnen er in een soort van boemerang-effect van de weeromstuit ook Nederlanders mee te twitteren. “Blijkbaar hebben we de goedkeuring van Amerika nodig voordat Nederland corso’s weer hip gaat vinden”, aldus de corso-organisatie in een reactie.

Vos & Overkleeft winnaars WK KassieBouwen POELDIJK  Raymond Vos en Leon Overkleeft, van het gelijknamige constructietechniek uit Naaldwijk hebben dit jaar de WK KassieBouwen-bokaal gewonnen. De winnaar van vorig jaar, het team van G-Force/Kasco werd tweede en Certhon uit Poeldijk ging met de derde prijs aan de haal. Er namen 32 teams uit binnen- en buitenland deel. Na de finale trad het Westlandse Kassenbouwerskoor op en werd nog voor enkele uren gezellig doorgefeest. Het WK KassieBouwen is een activiteit van de Stichting de Zaaier, een Westlandse hulporganisatie voor Congo.

MPS-directeur boos over campagne van het Hivos  ‘Dit brengt mensen in diskrediet en hele Afrikaanse sierteelt schade toe’ HONSELERSDIJK  Directeur Theo de Groot van Fair Flowers Fair Plants is boos op het Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking (HIVOS) dat wantoestanden in de rozenteelt in Kenia hekelt. Volgens Hivos worden veel vrouwen onderbetaald, seksueel misbruikt en blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen om een goedkoop bosje rozen in Nederland op de markt te brengen. “Deze campagne geeft geen evenwichtig beeld en brengt een hele groep mensen in diskrediet”, zegt De Groot. “Ik herken mij niet in dit plaatje. Het brengt de hele sierteelt in Afrika schade toe. Ik wil de doelstellingen van Hivos niet afbranden maar als je dit gaat roepen ben je bezig goede dingen

af aan het breken. Dat is niet in het belang van Kenia en de verbetering van de arbeidsomstandigheden aldaar.”

CERTIFICAAT

HIVOS meldde dat nog geen half procent van de rozen uit Kenia voldoet aan het Fair Trade-certificaat. Ook dit geeft volgens De Groot een vertekend beeld: “Dertig procent van de rozenbedrijven heeft het hoogste sociaal certificaat, dat van hetzelfde niveau is als het Fair Trade label.” Ook de verhalen over uitbuiting en misbruik in Kenia zouden disproportioneel zijn. “Welke farm is dat?”, vraagt De Groot zich af. “In Nederland kunnen wij ook wel zo’n farm vinden. Wij komen in Kenia op de grootste bedrijven en daar wordt met waarnemers strikt op deze zaken gelet. Het is een soort reclame van HIVOS voor het Fair

Trade-label ten koste van goedwillende bedrijven. Dit doet echt afbreuk aan de hele sierteelt in Afrika. Je gelooft toch niet dat bedrijven als Tesco en de Duitse supermarkten allemaal ongecontroleerde rozen verkopen?”

LAKE NAIVASHA

Het verwijt dat rond het Navaisha meer tientallen rozen bedrijven ongelimiteerd bestrijdingsmiddelen gebruiken, is volgens De Groot ook niet waar. “Die rozenbedrijven staan allemaal onder controle vergelijkbaar met biologische teelten. Alles vindt plaats binnen de grenzen van het toelaatbare. Er zijn wel groentebedrijven waar middelen worden gebruikt. Er is echter overal inzet om het te verbeteren. Het is echter een dankbaar gebied voor een non-gouvernementele organisaties als Hivos om hier een campagne op te starten. Onze cer-

Supermarkt lanceert bloemenwebshop

Dat concludeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op basis van de meest actuele controlerondes. Volgens de NVAW leeft maar veertig procent van alle gecontroleerde telers de gewasbeschermingsregels na.

Deen is de eerste supermarktketen met een eigen bloemenwebshop. Er zijn speciale boeketten te koop vanaf 20 euro, die door heel Nederland gratis worden thuisbezorgd in een speciale cadeaudoos.

Tentenkamp Als het ‘Horti Week’ concept inhoudt dat de partners daarin elkaar bedonderen, is het dus tóch niet mislukt. Terwijl Horti Fair en FloraHolland al sinds de zomer met elkaar spraken over volgend jaar onder één dak houden van hun beurzen, vernam directeur Dick van Raamsdonk van de IFTF dat pas van verslaggevers. Die hoorden het bij de opening van Horti Fair. Schandalig,

Column Johan

NVAW: forse verhoging van boetes illegale middelen UTRECHT  Nederlandse snijrozentelers blijven stelselmatig illegale gewasbeschermingsmiddelen gebruiken , zelfs nu het toezicht daarop strenger dan ooit is.

Rectificatie KATWIJK  Op de voorpagina van de vorige Bloemenkrant, is in de achternaam van FloraHollandmanager Erik van Leeuwaarden een ‘a’ weggevallen. Tevens is bij het bericht middenonder over de opheffing een openingsaanhalingsteken weggevalen, waardoor een officieel statement van het Productschap Tuinbouw geassocieerd zou kunnen worden met een reactie van Loek Hermans.

tificaten zijn echter op verbetering gericht. Afgelopen jaren zijn fantastische resultaten bereikt. De meeste Fair Trade-bedrijven hebben ook ons certificaat. De andere labels zijn zeker zo goed, maar zij zitten in een andere marketing-campagne.” Hivos startte onlangs de campagne De Power of the Fair Trade Flower om de consument eerlijk en duurzaam geproduceerde bloemen te laten kopen. In de gratis krant Metro stond een paginagroot artikel met de kop: geen rozen met een luchtje. Op het Museumplein in Amsterdam is een tentoonstelling te zien, die de fotograaf Corbino in Kenia heeft gemaakt van de wantoestanden op de kwekerijen. Corbino portretteerde onder andere een vrouw, Esther Njambura Ndung’u, die zegt dat zij een pokdalige huid heeft opgelopen en twee keer een miskraam heeft gehad door het gebruik van de bestrijdingsmiddelen.

was het in de sector te beluisteren unanieme commentaar. Ook van bobo’s. En opnieuw verbaasden buitenlandse journalisten zich over de straatvechterij in Nederland Bloemenland. Van Raamsdonk was de enige die nog iets van de Horti Week probeerde te redden: de pendelbussen. Volstrekt onduidelijk is hoe de twee andere beur-

zen – uiteraard voorspel vormend van hun samenvoeging onder FloraHolland-vlag - in de veiling zijn te huisvesten. Ooit meldde de veiling jaarlijks dat onderdak verschaffen aan de toen nog Bloemen Vaktentoonstelling hetende show wel een groot offer voor haar inhield. Beetje vreemd, want nauwelijks was het evenement naar de RAI verhuisd, of de VBA begon zelf een beurs. Daar komen nu al die zware machines bij, want Horti Fair is gewoon de oude Tuinbouw Vakbeurs (NTV). Met een paar ver-

Om het structureel gebruik van illegale gewasbeschermingsmiddelen te stoppen, gaat de NVWA telers die herhaaldelijk over de schreef gaan hun spuitlicentie ontnemen, wat erop neerkomt dat zij min of meer kunnen stoppen met hun bedrijf. Ook worden de boetes aanzienlijk verhoogd; een teler kan tot tien procent van zijn jaaromzet kwijtraken. In Nederland mogen alleen toegelaten gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, die zijn getoetst op de mogelijk schadelijk effecten op het milieu, de volksgezondheid en de arbeidsomstandigheden van de gebruiker.

dwaalde veredelaars die Vijfhuizen niet konden vinden. Er schijnt om het in Aalsmeer klaar te spelen aan tenten te worden gedacht. Horti Fair wordt dus een tentenkamp. Weer eens wat anders. Nederland heeft weer wat. Internationaal blijft men zich in elk geval over ons verwonderen. Daar zor gen we wel voor.

★ ADVENTSKRANSEN

Johan Th. Bos is redacteur van deze krant en geeft tweewekelijks zijn mening over de sierteelt.

LEK & ZN

zowel groen als opgemaakt met kaarsen enz.

★ DEURKRANSEN ★ GUIRLANDES in 5 soorten ★ ADVENT- EN

KERSTARRANGEMENTEN

★ BLOEMENARRANGEMENTEN voor de groothandel die wel eens iets anders wil!

DRECHTDIJK 43 - 1424 RB DE KWAKEL TEL. 0297-563718 - FAX 0297-560881


DInsDag 20 november 2012

3

actueel AH-praktijken bij FloraHolland

Kort nieuws Areaal glastuinbouw onder 10.000 ha

HOnSelerSdijK n In navolging van Albert Heijn heeft nu ook FloraHolland zijn leveranciers het mes op de keel gezet.

Heerlen n Het areaal glastuinbouw daalde in 2012 met bijna 288 hectare tot 9.960 hectare. Hiermee is het areaal glastuinbouw voor het eerst deze eeuw kleiner dan tienduizend hectare. Dit komt vooral door de afname van het areaal bloemenkwekerijgewassen (-150 hectare). Tussen 2000 en 2012 is het areaal bloemkwekerijgewassen onder glas met 23 procent gedaald. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Formule HFF op de helling BOVenKArSPel n De formule van het Holland Flowers Festival gaat op de helling en krijgt een nieuwe naam: Holland Food & Flowers. De vertrouwde bloementuin blijft, maar het aantal evenementdagen wordt uitgebreid van vijf naar acht. Ook komt er een bijbehorende lifestylebeurs gehouden. “Holland Food & Flowers moet hét evenement worden om te genieten van de mooiste, nieuwste en lekkerste agrarische producten uit Noord HollandNoord.”

Mogelijk vervolg Pyramide-event HOnSelerSdijK n Het event ‘Verfrissend, Vernieuwend’ dat groothandelscentrum Pyramide 13 november hield, krijgt mogelijk in 2013 een vervolg. Het event werd door meer dan zeshonderd bloemisten, hoveniers, arrangeurs, interieurbeplanters en detaillisten bezocht. Zij konden uit een ruim aanbod van demonstraties, lezingen en workshops zelf hun programma samenstellen.

‘Samenwerken met supermarkt’ BleiSwijK n Werk meer samen met supermarkten, want die weten hoe de consument in elkaar zit. Dat was de boodschap van retailspecialist Gerard Rutte vorige week op een bijeenkomst van de afdeling Zuid-Holland van LTO Noord op de veiling in Bleiswijk. Rutte stelde daar dat de agrarische sector zit te slapen en over zich heen laat lopen.

Het in 2007 nog gerenoveerde hoofdkantoor van Oudendijk Import in De Kwakel. Foto: Bouwe Prins

OZ Import slokt Oudendijk op n Fusie per 1 januari n Samenvoeging in De Kwakel door Peter Voskuil

de KwAKel n Oudendijk Import fuseert met OZ Import, onderdeel van Dutch Flower Group. Daarmee ontstaat een mega-importeur op snijbloemengebied. Vanaf 1 januari 2013 zullen beide bedrijven opereren vanuit een centrale locatie: het kantoor en de verwerkingsruimten van OZ Import aan de Magnolia 1 in De Kwakel. Oudendijk Import, dat in 1945 opgericht werd, is een van de grootste importeurs van de Nederlandse sierteelt. Welke consequenties de overname/ fusie hebben voor personeel en de twee vestigingen van Oudendijk in Aalsmeer en Naaldwijk, was bij het

ter perse gaan van deze krant nog onduidelijk. Een woordvoerder van DFG kon ook niets meedelen over de hoogte van eventuele overnamesommen. Reden voor de fusie is de toegenomen internationalisering en de noodzaak om importstromen in de keten nog efficiënter in te richten, aldus DFG in een persbericht. Beide bedrijven importeren met name

exoten zoals Protea/Kaaps Groen, Hypericum alsmede zomerbloemen uit Afrika, Zuid-Amerika en Israël en verzorgen naast de inkoop, begeleiding van kwekers ook verwerking, klantgereed verpakken en de vermarkting voor gecontracteerde kwekers richting exporteurs. Directeur van de nieuw ontstane mega-importeur wordt de huidige managing director van OZ Import, Jurjan van der Laarse. Het management zal verder bestaan uit Don van der Meer (exoten), Jaap Stelder (zomerbloemen) en Tino Rodewijk, financiën. Niek Oudendijk wordt verantwoordelijk voor het relatiemanagement richting leveranciers.

Wekelijkse nieuwsbrief KAtwijK n De nieuwsbrief van de Bloemenkrant zal voortaan niet meer dagelijks, maar wekelijks verschijnen, op woensdagmorgen. Uit onderzoeken blijkt dat de respons op de nieuwsbrief afneemt, en dat lezers meer voelen voor een wekelijkse nieuwsbrief. De redactie zal in plaats daarvan meer gaan werken met zogeheten newsflashes in geval van breaking news. “Het medium nieuwsbrief mag dan misschien achterhaald zijn, de redactie en directie van Uitgeverij Verhagen gaan op zoek naar nieuwe middelen om de sierteeltsector van het laatste nieuws te blijven voorzien.”

WKK’s nauwelijks meer rendabel drieBergen n Nieuwe WKK’s zijn voor een gemiddeld tuinbouwbedrijf nauwelijks nog rendabel te krijgen. Bestaande installaties draaien ondertussen met minimale marges. Dat blijkt uit een update van de barometer-wkk van adviesbureau Energy Matters in opdracht van

het Productschap Tuinbouw. De barometer-wkk wordt in samenwerking met LTO Glaskracht in het kader van programma Kas als Energiebron gehouden. De markpositie is naar 2016 toe iets beter ten opzichte van 2013, maar blijft sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de gasprijs versus de kolenprijs en ontwikkeling van grootschalig productievermogen in binnen- en buitenland. Voor een ‘gemiddeld’

bedrijf is de investering in wkk voor netlevering momenteel niet zonder meer rendabel. Voor 2013 en 2016 blijven de marktposities onveranderd slecht, waarbij de positie voor 2016 is verslechterd ten opzichte van de barometer van 2012. Benutting van CO2 uit de rookgassen, een hoge warmtedekking en flexibel in kunnen spelen op energiemarkten worden van groot belang voor een rendabele exploitatie.

Innovatie kick-off

Ontslagronde bij Sierafor

AAlSmeer n Tot en met 2015 komt in Aalsmeer 2,5 miljoen euro beschikbaar voor innovatie.

rijnSBurg n Sierafor, dochteronderneming van Florimex, heeft vrijdag ontslag aangevraagd voor 37 productiemedewerkers.

De kick-off van de zogeheten innovatiemotor vindt vanmiddag (= dinsdag) plaats tijdens Greenportcafé Aalsmeer. Het Greenportcafé wordt gehouden in het nieuwe pand van Waterdrinker

In een eind vorige week verstuurde brief worden alle toeleveranciers van de veiling eenzijdig onder druk gezet om de tarieven voor volgend jaar te verlagen. Vanwege ‘de slechte forecast voor 2013’ wordt een bijdrage gevraagd aan het bedrijfsresultaat van FloraHolland. De afdeling centrale inkoop zegt dat zij ‘genoodzaakt’ is om ‘heldere keuzes’ te maken. Met leveranciers die niet toestemmen in de tariefsverlaging, wordt gedreigd de banden te verbreken. “Om de samenwerking in de toekomst te blijven continueren, heeft FloraHolland de keuze moeten maken om tariefsaanpassingen of contractueel overeengekomen indexeringen voor 2013 niet door te kunnen voeren. Op dit vlak verwachten wij van onze leveranciers commitment voor wat betreft deze keuze”, aldus manager inkoop Vincent Ausems. In september deed een kortingseis van Albert Heijn aan zijn leveranciers veel stof opwaaien. Ook in de sierteeltbranche werd er schande van gesproken.

Aalsmeer en draait om nieuwe verdienmodellen en innovaties. Specialisten van kennisinstellingen kunnen uit dit budget worden ingezet om innovaties sneller te ontwikkelen en samenwerking te versterken. “Innoveren is een vak, specialistische kennis steeds meer een voorwaarde’’, aldus Jan-willem Donkers. Hij is deze maand gestart als projectmanager Innovatiemotor.

De betrokken medewerkers en collega’s werden vrijdagochtend ingelicht over de ontslagronde. Sierafor is volgens betrokkenen verwikkeld in een margegevecht. Om te overle-

ven was er volgens de directie geen andere keuze dan de productie uit te besteden. Die wordt nu overgenomen door de Poolse medewerkers van Ruijgrok uit Hillegom. “We hebben de productie nog zo lang mogelijk in eigen hand proberen te houden, maar de retail is meedogenloos”, aldus CEO Atze Bosma van Florimex in een toelichting. “Het is zwaar om dit soort gesprekken te voeren. Daar zitten hele schrijnen-

Voor 2013 en 2016 blijven de WKK-vooruitzichten slecht.

de gevallen tussen, van mensen die in sommige gevallen al dertig jaar in dienst zijn en een echt Sieraforhart hebben.” Geruchten dat de Lidl als klant bij Sierafor afgehaakt is, kloppen volgens Bosma niet. Sierafor is volgens hem een gezond bedrijf. Florimex als geheel heeft de stijgende lijn te pakken, zegt hij. Hij verwacht met Florimex een omzetstijging van rond de 10% te boeken dit jaar.


4

dinSdaG 20 november 2012

bedrijf

AdvertoriAl dit is het 44e artikel in een serie bijdragen van Flynth aan de Bloemenkrant. deze week: mediAtion

Mediation als alternatief voor een rechtszaak Bemiddeling in meer dan 85% van de gevallen succes Steeds vaker stappen mensen bij een conflict naar een mediator. Want mediation is goedkoper, sneller en mensen kunnen na afloop vaker met elkaar door één deur. Flynth is al ruim vijftien jaar actief in mediation.

J

acqueline Hermsen en Helma van Gelsdorp zijn twee van de elf mediators van Flynth. Hermsen begeleidt voornamelijk echtscheidingen van ondernemersechtparen. En doet dat niet alleen voor bestaande klanten. Van Gelsdorp is als vakdirecteur arbeidszaken gespecialiseerd in het oplossen van bedrijfs- en arbeidsconflicten. De mediators van Flynth zijn allemaal registermediator bij het NMI (Nederlands Mediation Instituut). Het NMI waarborgt de kwaliteit van de mediators met gedragsregels, tuchtregels en een klachtenregeling.

“Bemiddelen bij geschillen en conflicten met behoud van de relatie en met de intentie om na de bemiddeling ook nog door één deur te kunnen. En dat alles zonder dat beide partijen hun gelijk willen halen in een langlopende procedure.” Dat is volgens Hermsen in het kort het vak van mediator. “Wij horen beide partijen en proberen met goede gesprekken zover te komen dat we belangen boven tafel krijgen waar beide partijen zich achter kunnen scharen. En dat doen ze zelf. Maar het is niet altijd makkelijk. Sommigen hebben verborgen agenda’s of laten niet altijd het achterste van hun tong zien.” Tijdens het mediationtraject is eventueel ook tijd voor een second opinion. De klant kan dan een adviseur, advocaat of accountant nog eens op een andere manier naar de zaak laten kijken alvorens definitieve afspraken te maken. Beide mediators gaan tijdens een mediation zo blanco mogelijk aan de slag. Zo willen ze de neutraliteit van de mediator waarborgen. Er mag zelfs geen schijn van partijdigheid zijn. “Daar zijn we verschrikkelijk alert op en heel erg strikt in”, vertelt Hermsen die iedere mediation begint met een uitleg wat de klant te wachten staat. Ze heeft de mediation in vier stappen verdeeld. “De mediation begint met

de introductiefase. Hierin leg ik uit wat mediation is, bespreken we de werkwijze, maken we afspraken en tekenen we de mediation-overeenkomst. Hierin staat onder meer dat ook wij als mediators een strikte geheimhoudingsplicht hebben. Wat we met de klanten bespreken komt dus niet buiten de kamer en ook de klanten mogen dat niet buitenskamers brengen. In de onderzoeksfase bekijken we wat het conflict of het probleem is, proberen we erachter te komen waar het echt om gaat en wat de wensen voor de toekomst zijn. In de onderhandelingsfase komen de mogelijke oplossingen aan de orde en wordt overeenstemming gezocht. In de laatste fase ronden we af. We stellen dan de overeenkomst op en de klanten ondertekenen deze. Daarna bespreken we hoe de afspraken worden uitgevoerd.”

Bloemenkweker

Van Gelsdorp herinnert zich nog een zaak van een grote bloemenkweker die een conflict had met zijn bedrijfsleider. Deze werknemer was rond de veertig jaar en werkte al 22 jaar voor de eigenaar van de kwekerij. “De relatie was altijd goed. Maar de samenwerking verliep steeds moeilijker. De werkgever vond dat de bedrijfsleider zat vastgeroest in oude patronen, zijn vakliteratuur niet bijhield en niet vernieuwend genoeg bezig was. De werkgever nam steeds vaker jongere mensen in dienst met nieuwe ideeën. Uiteindelijk eindigde dit alles in een arbeidsconflict. De bedrijfsleider kwam in de ziektewet. De twee dachten tot elkaar veroordeeld te zijn. Maar met mediation hebben we daar lucht in weten te krijgen. We probeerden de werknemer op een ander spoor te brengen door hem onder meer te vragen of hij echt alleen maar bij deze kweker kon blijven werken. Hij ging eens rondkijken en binnen een maand had hij een andere baan gevonden. Hij had nu een fijne baan waar hij

Flynth-mediators Jacqueline Hermsen en Helma van Gelsdorp. ‘Meestal ben je er met drie tot vier gesprekken toch wel uit.’ Foto: Erik van Huizen

al zijn ervaring in kwijt kon, de kweker kon jonge mensen aanstellen. Een win-win-situatie dus. En ze komen nog steeds bij elkaar op de koffie. Dat is het mooie van mediation.” De oorzaak van een arbeidsconflict ligt er volgens Van Gelsdorp vaak in dat werknemer en werkgever onvoldoende met elkaar praten. “Vaak smeult er onderhuids nog wat of is er sprake van miscommunicatie. Je merkt dan bijvoorbeeld dat ze nooit de tijd hebben genomen om zaken uit te praten. Tijdens de mediation gebeurt dat wel. Je ziet soms gebeuren dat harde ondernemers emotioneel worden. En met die emoties kun je als mediator wat doen.” Hermsen krijgt als mediator vaak te maken met scheidingen van ondernemersechtparen. “Het gaat dan vaak om stellen die al jaren getrouwd zijn. Vaak hebben ze kinderen. Meestal willen ze dat het bedrijf bestaansrecht houdt. Het is dan goed daar met elkaar over te praten. Kijken of ze toch op een of andere manier rekening willen houden met de wensen van de ander en bespreken hoe ze in de toekomst verder willen. Meestal zijn dan drie tot vijf mediationgesprekken voldoende.” De meeste ondernemers zijn getrouwd op huwelijkse voorwaarden, waarin meestal een peridodiek verreken-beding is opgenomen. Die vergt volgens Hermsen wel wat aandacht. “Daarin staat dat je de overgespaarde inkomsten jaarlijks

tussen elkaar verdeelt. Maar de ervaring is dat dit niet altijd goed wordt bijgehouden. Dan wordt het overgespaarde geld toch op een of andere manier weer in het bedrijf gestoken. Dat maakt de verrekening bij een scheiding veel ingewikkelder.”

kosten

Een van de grote voordelen van mediation is volgens Van Gelsdorp het kostenplaatje. “Meestal wordt afgesproken dat beide partijen de kosten van een mediator delen. Doorgaans kost een mediator bij Flynth 160 euro per uur. Dat betekent 80 euro per persoon. Een advocaat kost al snel 220 euro per uur. En beide partijen hebben een advocaat nodig. Dat is dus vele malen duurder.” Een ander voordeel van mediation is de vaak kortere duur van de bemiddeling. “Meestal ben je er met drie tot vier gesprekken toch wel uit. Als een zaak voor de rechter moet komen, weet je het niet. Dan kan zo maar vele maanden duren.” Mediation is volgens de twee mediators bijna altijd een succes. In zeker 85% van de gevallen wordt een mediation met succes afgesloten. Als het grote voordeel van mediation bij Flynth ziet Van Gelsdorp de jarenlange ervaring van het bedrijf op verschillende vakgebieden. “We hebben veel expertise en verschillende mediators op veel vakgebieden. En met zeventig kantoren is er altijd wel een mediator in de buurt van de klant te vinden.”

Er smeult onderhuids vaak nog van alles

Over Flynth adviseurs en accountants Adviseurs en accountants van Flynth ondersteunen al meer dan tachtig jaar ondernemers in het MKB, de agrarische sector en in de tuinbouw. De Nederlandse accountantsen adviesdienstverlener heeft

zo’n 35.000 klanten, ruim 2.000 medewerkers en werkt vanuit ongeveer 70 vestigingen. Boeren richtten Flynth in 1924 op. Hiermee organiseerden ze het verzorgen van boekhoudkundige diensten onder eigen beheer. En Flynth is nog altijd op coöpe-

ratieve leest geschoeid. Het belangrijkste uitgangspunt is daarbij het bieden van hoogwaardige accountancy- en adviesdienstverlening die voor iedere ondernemer fysiek en financieel bereikbaar is. Met de 70 vestigingen is Flynth lokaal goed vertegenwoordigd.


dinsdag 20 november 2012

5

nieuws Kort nieuws Tuinbouw boekt overwinning in Pijnacker-West Den Haag n Tuinders hoeven gemeenten geen exploitatiebijdrage te betalen bij uitbreiding of vervanging van hun kassen. Dat heeft de Raad van State eerder deze maand bepaald in een zaak die was aangespannen door een aantal tuinders uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De zaak was namens de tuinders aangespannen door DLV glas & energie en Zwinkels Advocaten. Het exploitatieplan Duurzame Glastuinbouwgebieden Pijnacker-West, dat een precendentwerkign voor de rest van Nederland had kunnen krijgen, is door de rechter nietig verklaard. Door de uitspraak moet de gemeente verschillende tuinders nu tienduizenden euro’s aan ten onrechte geïncasseerde exploitatiebedragen terugbetalen.

Aalsmeerse expositie geopend aalsmeer n In Het Oude Raadhuis is de tentoonstelling Flowers into Art geopend door galeriehouder Piet Vellekoop. Bij de opening waren ook sierteeltcoryfeeën als André Mulder en Jan van Doesburg aanwezig. Vellekoop keek terug op zijn internationale loopbaan in de florale wereld. Hij is, zei hij, nu bezig aan zijn tweede leven, waarin de kunst centraal staat. Op door de stichting KCA georganiseerde tentoonstelling was eveneens een levende bloemenpresentatie te zien, dankzij de Dutch Flower Group, Patrick Dobbe en de firma Anco die een prachtig assortiment Vanda’s toonde. Flowers into Art is nog te zien tot en met 9 december.

‘Greenery-praktijken’ n ‘Driekwart van FloraHolland-managers creëert met dit plan eigen ontslag’ vervolg van voorpagina

aalsmeer n “Ik heb een prima relatie met FloraHolland, maar krijg nu in toenemende mate ook vragen”, zegt CEO Marco van Zijverden van Dutch Flower Group. Een Rijnsburger lijnrijder denkt dat FloraHolland detaillisten naar KOA wil lokken. Collega Cees Heemskerk in Naaldwijk: “Straks kan elke klant van ons voor € 500 plus € 1000 inleggeld op afstand inkopen en de prijs zien. FloraHolland luistert niet naar haar achterban en gaat de Greenery achterna. Driekwart van de managers creëert nu zelf zijn ontslag.”

Kostenneutraal

Operationeel directeur Rens Buchwaldt praat liever niet via media over de nieuwe tarieven. Hij gaat liever direct met betrokken partijen in overleg (die FloraHolland juist gebrek aan overleg verwijten). “Er vinden bijstellingen in de veilingkosten plaats. Ook de CAO-stijging moet worden opgevangen.” Volgens de handel gaan veel - vooral kleinere - bedrijven meer betalen. Van Zijverden: “Ik ben niet tegen uniforme tarieven. Integendeel. Maar wat er nu gebeurt, is onlogisch en eenzijdig opgelegd.” Buchwaldt: “Ook telers-kloktarieven veranderen kostenneutraal, in de verhouding kar- en partijheffing. En ons jaarplan 2013 is gebaseerd op lager exploitatieresultaat.” Voor grote bedrijven komt de door FH geëiste hogere handelsheffing dan voorheen, zonder maximum, voor BBH erbij. “Die kost DFG tonnen extra,” zegt Van Zijverden. Hij verwachtte via herijking van HBAG-

CEO Marco van Zijverden van dFg: ‘iedereen weet dat fust winstgevend is voor FloraHolland.’ Foto: PR heffingen te kunnen compenseren, maar kabinetsbeleid (opheffing van alle schappen) haalt een streep door die rekening. Serviceheffing voor boxhouders wordt afgeschaft, maar daar staat hoge transactieheffing tegenover, op Aalsmeers niveau. Voor elke knopdruk betaalt men in Aalsmeer volgend jaar € 0,70. Dat was € 0,72, maar bloemenkopers kregen € 1,10 terug bij koop van een hele kar. “Dat vervalt, wat dus € 1,80 per koop scheelt. Bij potplanten geldt nu geen heffing voor restanten op karren, zogenaamde restkopen. Vervalt ook”, zegt Paul

van der Zweep van de VGB. In Rijnsburg en Naaldwijk stijgt transactieheffing in 2013 van 12 en 15 naar 50 cent en in 2014 dus naar 70 cent.

onDerbouwing

De VGB mist cijfermatige onderbouwing. Veel handelaren gaan in 2012 ruim de helft meer betalen. Een van hen berekent een stijging van 130%, in 2014 zelf 170%. Een collega in Naaldwijk toont een FG-bericht: zijn transactieheffing, nu iets onder zes mille, wordt in 2013 – bij gelijke afname – ruim drie keer, in 2014 royaal vier keer zoveel is. Ook

geen blaD Voor De monD

Bloemenbureau mag Holland niet meer noemen Sinds kort opereert Bloemenbureau zonder de toevoeging Holland. Dat is als Douwe zonder Egberts, Van Gend zonder Loos en Albert zonder Heijn. We bellen Arthur Schiphorst, manager corporate communicatie. door Leni Paul Waarom is het woord Holland in de naam eraf? Het is tijdelijk en heeft te maken met het feit dat we als organisatie tot 2012 worden gefinancierd door het Productschap Tuinbouw. En dan gelden de eisen uit Brussel dat je geen promotie mag maken voor het land van herkomst, althans niet in je reclame-uitingen. Naar buiten toe dus mag dat niet. We hebben dus in feite onder druk van het PT en Brussel de naam Holland zo min mogelijk gebruikt om aan die feitelijke wetgeving binnen Europa te voldoen. Blijft dit zo? Nee, vanaf 1 januari wordt het weer

omgezet want dan zullen we privaat worden gefinancierd. Is al het briefpapier en zo in het afgelopen jaar in de papiercontainer gegooid? Nee. Zoals ik al zei, gold de eis alleen voor promotiemateriaal. Op jullie site heten jullie nu ook heel kaal Bloemenbureau. Op de site heten we dus nu tijdelijk zo, op het briefpapier en bij de Kamer van Koophandel niet, daar staan we nog steeds ingeschreven als stichting Bloemenbureau Holland. Het klinkt allemaal erg ambtelijk. En als jullie dus exposeren in Moskou zien ze daar niet dat

de stand uit Nederland komt, tenzij je hem volhangt met Nederlandse vlaggen of zo en een vrouw Antje voor de bloemen in Volendams kostuum er folders uitdeelt. Nee, daar mogen we weer wel ons presenteren als Bloemenbureau Holland, want Rusland is geen EG. Alleen in bijvoorbeeld Angers of op de Trade Fair moet het woord Holland er af. Weet je trouwens dat je de eerste bent die het opvalt en die ernaar vraagt? Jullie zijn echt de wakkere krant in bloemenland.

Beetje het Mata Hari-spionnengevoel? Er is er ons zo nu en dan wel op gewezen dat we ons er aan moeten houden.

Lijkt me toch even wennen: de telefoon aannemen met Bloemenbureau, als je jaren Holland daaraan hebt toegevoegd. Wordt het gecontroleerd? Ja, we hebben wel de indruk dat het door de EU uit Brussel worden gecontroleerd en het resultaat daarvan laat men ons via het Productschap Tuinbouw weten.

De oude bekende mooie Bloemenbureau Holland-borden met het tulpje zijn niet bij het grofvuil gezet? Welnee, zeg. Volgend jaar gaan we dezelfde oude borden weer gebruiken.

Jij bent bijna dertien jaar in dienst bij, ik zeg het toch maar, Bloemenbureau Holland. Bij de vele veranderingen, zoals verhuizing, wisselingen in de staf en zo, kon dit er ook nog wel bij? Alles verandert toch. Ook bij de door jou genoemde Douwe Egberts, daar komen er ook andere producten bij.

bij wegvallen van serviceheffing resteert in 2013 al forse verdubbeling van kosten. Voor iedere koper wordt het jaarlijkse inleggeld uniform . Dat was in Aalsmeer € 6200, maar daalde naar rato van omzet. Wie veel afnam, verdiende het bedrag terug. “Grotere bedrijven betaalden eigenlijk geen inleggeld, nu altijd duizend euro”, zegt Van der Zweep. Van Zijverden: “Ik vraag mij nadrukkelijk af of er op korte termijn niet in alle transparantie gesproken moet worden over een ander verdienmodel.”

Actiegroep tunnel is blij met de PvdA maasDiJK n De actiegroep ‘Help het Westland wordt vermoord’ juicht het onderzoek toe naar de noodzaak van de Blankenburgtunnel waar op het PvdA-congres toe is besloten. “Als er bij Maasdijk een Oranjetunnel komt op de wijze zoals wij hebben voorgesteld, verdwijnt er slechts vijftien hectare glas”, zegt Jos Kester van de actiegroep in een reactie. “Dan blijft het Westland ook voor de toekomst behouden.” Kester roemt de standvastigheid van PvdA-coryfeeën als Diederik Samson en Atje Kuijken. Kester heeft trouwens een rechtszaak bij de Raad van State lopen tegen het bestemmingsplan voor de N223 tussen Westerlee en de Maasdijk. Hij vreest voor de gevolgen van de aanleg van twee turborontondes met een doorsnede van 150 meter. “Die rotondes zijn een voorbode om de Oranjetunnel op aan te sluiten”, denkt Kester. “Die rotondes maken de Oranjepolder klaar als industriegebied voor het havenbedrijf. Maasdijk wordt dan net zo’n plaatsje als Doel bij Antwerpen.”


20 NOVEMBER 2012

CAO Bloemen en Planten De FNV leden hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat van de CAO Bloemen en Planten 1 juli 2012 – 30 juni 2014. Alleen de CNV leden moeten nu nog instemmen voordat een akkoord is bereikt. In de komende weken wordt samen met de bonden de CAO tekst definitief gemaakt. De tekst van het principe akkoord is te vinden op www.vgb.nl. Zodra de definitieve tekst gereed is wordt deze aan de werkgevers toegezonden. Totdat het definitieve akkoord er is, geldt de huidige CAO Bloemen en Planten. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de CAO helpdesk 0297 380255 of caohelpdesk@vgb.nl.

FloraNexus is het nieuwe online platform voor de mondiale sierteeltsector dat in samenwerking met Union Fleurs en de VGB door Koper Automatisering is opgezet. De kracht van dit platform is de mogelijkheid (inter)nationaal te netwerken en de personifiëring. Iedereen selecteert alleen die informatie waarin hij/zij is geïnteresseerd om zo gerichter het netwerk uit te breiden. De directies van FloraNexus, Union Fleurs en de VGB bezegelden op de IFTF officieel hun samenwerking. Vanwege het belang voor de sierteeltsector geeft de VGB al haar leden een lidmaatschap op dit (inter)nationale online communicatieplatform.

HubWays: nieuw digitaal platform voor samenwerking Een onafhankelijk digitaal platform voor de logistiek van heel de sierteeltsector. Ontwikkeling daarvan is de missie van HubWays, een samenwerkingsverband van VGB, Verenigde Sierteeltvervoerders (VSV) en FloraHolland. Digitale uitwisseling van logistieke informatie is het begin. Daarna kan het platform verder sectoraal worden uitgerold, denkt VGB-voorzitter Herman de Boon. Er kwamen al eerder initiatieven voor efficiënter transport voorbij. En er ontstonden organisaties als onlangs opgeheven KISSit. Het lukte maar niet. Waarom zou Hubways slagen? De Boon: “Dit is een beetje top down geregisseerd. KISSit was afhankelijk van medewerking van onderaf. In HubWays willen we integreren wat bestaat. Geen wielen opnieuw uitvinden, maar die robuust toepassen. KISSit was eigenlijk HubWays in het klein.”

Coördinatie in transport

Er moet nu iets gebeuren, vinden de projectpartners. Daarvoor is samenwerking in de keten nodig. En afstemming van partijen op elkaar. Ook tussen transporteurs onderling. Adviseur ketenontwikkeling Michiel van Veen van FloraHolland verwijst naar vier dicht bij elkaar gevestigde kwekers, met ieder een eigen vervoeder. “Zoiets vreet onnodige kilometers.”

De Boon: “Wij hebben een prachtig logistiek apparaat, maar het werkt niet optimaal. Terwijl we beschikken over elektronische technologie en standaards van Florecom. Dagelijks zorgen 150 duizend commerciële transacties voor 20 duizend vrachtwagenbewegingen. Er rijden 1800 wagens tussen de veilinglocaties. Met een elektronisch platform is veel te verbeteren. Maar klaar liggende standaarden worden te weinig gebruikt. Wij proberen nu uit commerciële digitale transacties, meteen transportopdrachten te creëren.”

Onderzoek In het begin van het project Hubways constateerden studenten dat de sectorlogistiek efficiënter en milieuvriendelijker kan. Dankzij simulaties kwam consultancybureau Ortec met harde cijfers daarover. Het programma Pieken in de Delta (ministerie van EL&I) subsidieerde het project met € 1,2 miljoen. Daarop kwam een half miljoen aan private middelen, onder meer via door deelnemende organisaties ingebrachte uren.

‘Busdienst’ Volgens directeur Eric de Winter van De Winter Logistics moeten – voor ketenrust en kostenbesparing - transporteurs van een soort taxibedrijven gezamenlijk naar massieve busdiensten evalueren. De Boon deelt die mening: “Transporteurs collecteren producten, bundelen die, waarna ze worden herverdeeld en weer gebundeld verstuurd. Met een nieuw informatieplatform kan dat slimmer. Andere sectoren gebruiken daarvoor al systemen.”

Herschikking van vervoersdiensten leidt niet automatisch tot verlies voor de transporteur, zeggen De Boon en DeWinter. Meer informatie uitwisseling levert hogere beladinggraden. Maar veel handelsbedrijven hebben hun vervoersketen zelf al efficiënt geregeld. Die staan vaak niet te trappelen voor een collectief concept. “De gedachte is te komen tot één logistiek platform, waarop ondernemers kunnen samenwerken. HubWays schrijft niet voor hoe moet worden samengewerkt, maar biedt er een infrastructuur voor.” Schoorvoetend De Boon verwacht dat het met HubWays gaat als met Greenrail.“Dat was niet meteen: alles moet per trein. Maar na wat pilots ziet men het licht. De behoefte aan tracking and tracing neemt toe. Ook daarvoor kan een centraal platform dienen. Het succes van Hubways hangt af van de mate waarin telers transportopdrachten elektronisch gaan doorgeven. FloraHolland kan daarin een belangrijke stimulerende rol spelen om telers te motiveren.” Volgens De Boon gaan handelaren, kwekers en vervoerders langzaam de noodzaak van een centraal platform zien. “Nog schoorvoetend, maar ik verwacht sterke versnelling van de ontwikkelingen door HubWays.”

JAN ziet kansen in Parijs (staand) Lennart Loven (UF), Richard Vos (FloraNexus) en Robert Roodenburg (VGB) (zittend) Huub Snijders (FloraNexus) en Sylvie Mamias (UF)

´De stapmaat´ voordeliger via Vegekom Opstapbordes´De stapmaat´ is veilig, stabiel en verrijdbaar. Het biedt een oplossing voor de maatregel ´Het tillen van gewichten van meer dan 8 kg boven 180 cm is niet toegestaan´ uit de Arbocatalogus. Om die reden heeft Vegekom met Overtoom (leverancier van de Stapmaat) een staffelkorting bedongen. De korting start bij een minimale totaal afname van 50 stuks en loopt op naar mate meer stapmaten afgenomen worden. VGB leden en begunstigers krijgen tot 15 december a.s. de kans om via Vegekom de stapmaat met een korting van € 50,- aan te schaffen. Wilt u de stapmaat bestellen? Kijk voor meer informatie op de VGB website www.vgb.nl of neem contact op met de VGB, Laura Badoux, tel 0297 380202 of e-mail lbadoux@ vgb.nl

Groothandelsmarkt Rungis was het indrukwekkendst, presentatie van bloemen en planten in Parijse supermarkten kan beter en de meeste bloemenwinkels hebben het traditionele (weinig schokkende) assortiment. Enkele conclusies van de jonge managers die op 8 en 9 november onder de vlag van JAN (Jong Agri Netwerk) de Franse hoofdstad bezochten. Behalve winkels deden zij ook cash-and-carry’s en tuincentra aan, zodat zij een indruk kregen van de diverse afzetkanalen. Groothandelsmarkt Rungis mag dan een one-stop-shop voor elk bedrijf zijn, het is er voor een handelaar lastig zich van zijn buurman te onderscheiden. Juist BV Nederland moet daar voor onderscheid zorgen en het verhaal achter de producten vertellen, constateerde het gezelschap. Intussen trekt het enorm brede assortiment veel regionale bloemen- en plantenverkopers en onderscheidt Rungis zich als geheel van andere groothandelsmarkten. Volgens de tourgids werd twintig jaar geleden al gezegd dat de markt voor bloemen en planten geen toekomst meer had. “ Maar Rungis bestaat nog steeds”. Juist samenbrengen van alle versproducten op één terrein blijkt een

trekpleister voor ondernemers. Op Rungis worden jaarlijks 198 miljoen stelen bloemen en 17 miljoen potplanten verhandeld. In totaal verandert er voor 5,5 miljard euro aan versproducten van eigenaar. Groenten en fruit vormen daarvan het grootste aandeel. Kamerplant na kerstboom JAN bezocht ook de Franse cash-and-carry van de Agora Group in Carvin, waar - vertelde de directeur - de meeste klanten ’s avonds kopen. Het bedrijf zet vooral in op zo snel mogelijk transport van Nederland naar Carvin, zodat de bloemist er altijd verse bloemen vindt. Bij de kleine vestiging van Bloemenbureau Holland sprak vooral informatie over de nieuwe - ook in andere landen gevoerde campagne ‘Kerstboom eruit Kamerplant erin’ de JAN-groep aan. “Daar willen wij graag op inhaken en over zulke acties ver van te voren horen”, zegt Luuk Peeten van handelskwekerij Ebus. In supermarkten bleek de presentatie van bloemen en planten uiterst matig en sterk afhankelijk van wie er verantwoordelijk is voor de versafdeling. Waar zich een aparte bloemenwinkel in de supermarkt bevond (shop-in-shop) zag de groep direct verschil in kwaliteit en assortiment. “Dan is de core business weer bloemen en planten. Dat verschil merk je direct,” zegt VGB projectmedewerker Robbert van Willegen. “In een Franse supermarkt maken de bloemen en planten slechts 1% van de omzet uit. Logisch dat daar niet alle aandacht heen gaat”.


20 NOVEMBER 2012

OKTOBER TREKT EXPORTGROEI BLOEMEN EN PLANTEN NAAR 5% TOT € 4,6 MILJARD Met twee extra werkdagen in vergelijking met vorig jaar kwam de exportwaarde van bloemen en planten in oktober 13% hoger uit, op € 435 miljoen. De cumulatieve groei werd daarmee een opgetrokken van 4% tot 5%, in waarde tot € 4,6 miljard. Dat blijkt uit de maandelijkse exportstatistieken van HBAG Bloemen en Planten. Bij de snijbloemen ligt de groei met 6% twee keer zo hoog als de 3% die voor de pot- en tuinplanten kon worden genoteerd. De bloemen- en plantenexport naar Zuid-Europese landen daalt en dat is een zorgelijke ontwikkeling. De economische crisis slaat daar hard toe en dat is ook merkbaar in andere landen. Dankzij groeimarkten in vooral Oost-Europa slaagt de bloemen- en plantenexport erin - ondanks de tegenwind - een toename te realiseren.

Oost-Europese en Scandinavische landen Per saldo is er afzetgroei in de relatief nieuwe afzetlanden in Oost-Europa en in de Scandinavische landen, die al heel lang belangrijke afzetgebieden zijn. Er zijn ook grote verschillen. Zo klom de exportwaarde op Rusland tot en met oktober met 34% tot € 221 miljoen en staat dit land inmiddels op een stevige vijfde positie op de ranglijst. Maar Polen, de nummer 10 op de lijst, gaf een krimp te zien van 6% tot € 114 miljoen. Naar de Scandinavische landen Zweden (+15% tot € 121 miljoen) en Noorwegen (+21% tot € 63 miljoen) steeg de exportomzet flink. Daarbij is de zwakke koers van de euro tegenover de Zweedse en Noorse kroon een stimulans. Op Denemarken (+1% tot € 98 miljoen) en Finland (+4% tot € 43 miljoen) lag de toename onder het gemiddelde van 5%, zo blijkt uit de statistieken. ,,In Zweden realiseren Nederlandse exporteurs groei door de lokale productie en het aanbod uit andere landen te verdringen’’, stelt directeur Xander van Reisen van Noviflora. Plus in Duitsland en Engeland De exportwaarde naar Duitsland (+6% tot € 1,4 miljard) en Engeland (+9% tot € 673 miljoen) klom bovengemiddeld. Deze markten hebben samen een aandeel van 46% in de exportwaarde. De groei in Duitsland wordt vooral toegeschreven aan de hogere inkoopwaarde. ,,In stelen hebben Duitse afnemers ongeveer hetzelfde afgenomen. Daar hakt de crisis er minder in dan in Zuid-Europa’’, weet directeur Ab Weerman van het gelijknamige export- en cash & carrybedrijf. Hij heeft het idee, dat de Nederlandse markt redelijk stabiel is. Zuid-Europa blijvend in de min Dat de economische crisis het hardste toeslaat in Zuid-Europa is ook in de bloemen- en plantenexport vanuit Nederland te merken. Dankzij religieuze feestdagen begin november bleef de waardedaling bij de bloemen naar Italië in oktober beperkt tot 1%. Cumulatief ligt de daling bij de bloemen op Italië 4%, terwijl bij de planten nog een plus van 2% kon worden bijgeschreven. Van de 155 landen waar bloemen en planten uit Nederland naartoe worden geëxporteerd, zijn er 28 die tot en met oktober meer dan € 10 miljoen afnamen. Van die 28, goed voor meer dan 96% van de totale exportwaarde, is Grieken-

land (nummer 23) met -17% tot € 20 miljoen procentueel de grootste daler. Spanje, waar de BTW op bloemen in september werd verhoogd, gaf een daling in oktober te zien van 15%. In procenten gemeten zijn de grootste stijgers in de top-28 Letland (+40% tot € 17 miljoen), Rusland (+34% tot € 221 miljoen), Turkije (+31% tot € 11 miljoen) en Oekraïne (+25% tot € 31 miljoen).

Totaal

Dubbel dubbel gevoel Welke branche kan het melden, een omzetgroei van 5% tot en met oktober? Curatoren misschien, en incassobureaus en advocaten, gespecialiseerd in ontslagzaken. En toch heb ik bij de plus in de export, bekendgemaakt op dezelfde dag dat het CPB een onverwacht hoge krimp in de nationale economie naar buiten bracht, een dubbel gevoel. Want we weten, dat rendementen onder druk staan, de verschillen per afzetland en –segment heel groot zijn en dat de inkoopwaarde met name bij de bloemen is gestegen. En dat komt door minder aanbod uit Kenia, van sommige bedrijven zelfs 20%. Wat gebeurt er, als die bloemen volgend jaar wél op de markt komen?

jan. t/m okt. Waarde x Euro 1 mio 1.437,7 672,8 542,6 255,6 221,2 190,7 140,9 129,6 121,1 114,0 806,9 4.633,1

mutatie Mutatie in % 6% 9% -2% -4% 34% 0% 9% 2% 15% -6% 3% 5%

september Waarde x Euro 1 mio 114,3 58,3 53,8 40,6 21,1 18,9 12,0 10,3 13,7 10,2 82,1 435,3

mutatie Mutatie in % 13% 9% 9% 12% 39% 14% 16% 12% 35% 3% 12% 13%

jan. t/m okt. Waarde x Euro 1 mio 837,8 529,1 340,9 164,6 118,7 86,2 79,3 67,5 62,6 58,6 486,1 2.831,4

mutatie Mutatie in % 8% 12% -4% 35% -10% -1% 10% -6% 5% 19% 1% 6%

september Waarde x Euro 1 mio 71,7 46,4 34,5 15,7 19,1 9,5 6,8 6,7 5,8 4,3 52,6 273,1

mutatie Mutatie in % 14% 8% 6% 36% -1% 6% 25% 7% 16% 2% 5% 9%

Duitsland Frankrijk Verenigd Koninkrijk Italie Belgie Oostenrijk

jan. t/m okt. Waarde x Euro 1 mio 600,0 201,7 143,7 136,9 104,5 67,0

mutatie Mutatie in % 3% 0% -2% 2% 1% 0%

september Waarde x Euro 1 mio 42,7 19,3 11,8 21,5 9,4 4,5

mutatie Mutatie in % 12% 14% 13% 28% 24% 6%

Zweden Zwitserland Rusland Polen Overige Landen Totaal Alle Landen

66,3 61,6 56,5 46,5 317,0 1.801,7

18% 8% 30% -5% 4% 3%

8,0 5,2 5,4 3,5 30,8 162,1

49% 6% 48% -4% 30% 20%

Duitsland Verenigd Koninkrijk Frankrijk Italie Rusland Belgie Zwitserland Oostenrijk Zweden Polen Overige Landen Totaal Alle Landen Snijbloemen

Duitsland Verenigd Koninkrijk Frankrijk Rusland Italie Belgie Zwitserland Polen Oostenrijk Verenigde Staten Overige Landen Totaal Alle Landen Pot- En Tuinplanten

Zekerheden zijn weg ,,Zekerheden zijn er niet meer, behalve dan de fiscus en het einde van je leven. Dat wisten we al’’, zei een collega toen bekend werd wat er in het regeerakkoord is afgesproken over de PBO’s en dus ook over het HBAG Bloemen en Planten. Per 1 januari 2014 moeten we onze activiteiten hebben beëindigd. Dus stoppen we met de debiteureninformatie, het creditmanagement en met de exportstatistieken. Dienstverlening, waar de hele internationale sierteelt jaloers op is. We gaan vanaf nu werken aan een ordentelijke afbouw. En tegelijk scenario’s ontwikkelen om diezelfde activiteiten voort te zetten, want de waardering van de groothandel in bloemen en planten hiervoor is groot. Afbouw en opbouw tegelijk dus. Dat geeft ook een dubbel gevoel… Tom Bijleveld HBAG Bloemen en Planten

Colofon Agenda

De groei van 13% tot € 435 miljoen in oktober dit jaar is in vergelijking met vorig jaar vertekend. ,,In 2012 waren er 23 werkdagen, twee dagen meer dan in 2011’’, licht Sales director Onno Piet van OZ Export toe. Dat is een incidentele stuwer van de exportwaarde. Structureel is de hogere inkoopwaarde bij vooral snijbloemen, die op jaarbasis voor een toename zorgt. Vooral door minder aanvoer uit Afrika valt de prijsvorming voor bloemen hoger uit.

Woensdag 21 november VGB Kenniscafé Veilingzaken Donderdag 6 december JAN bijeenkomst. Geïnteresseerd in JAN? Neem dan contact op met Laura Badoux bij de VGB tel. 0297 380202 of lbadoux@vgb.nl.

De GROOT Handelskrant verschijnt in iedere uitgave van de Bloemenkrant, en wordt gepubliceerd onder de redactionele verantwoordelijkheid van VGB en HBAG. Redactie: Tom Bijleveld HBAG Bloemen en Planten Robert Roodenburg, VGB Marianne Wamsteker redactie coördinator

Redactieadres: VGB, Postbus 1104 1430 BC Aalsmeer Tel.: 0297 380202 Fax: 0297 360309 E-mail: mwamsteker@vgb.nl


TE HUUR! 5 v.a. €

27, 0 p/m /p/jr 2

Hoogwaardige bedrijfsruimte

van 100 m2 tot 8.000 m2 + + + + +

6 laaddoks 6 overheaddeuren Betonvloer In delen te huur Hoogwaardige uitstraling

+ Hoog geïsoleerd & beveiligd + Direct aan de nieuwe provinciale weg N201 + Ideaal voor op- en overslag + Direct naast Flora Holland Aalsmeer

Voor meer informatie:

www.tupla.nl • (0297) 23 93 00 • info@tupla.nl

TE HUUR

Dik van der Vijver

Wij zijn een jong en dynamsich bedrijf gespecialiseerd in het lijnrijden op Duitsland en Belgie. Onze focus ligt op het goed bedienen van onze klanten en zorgen voor de juiste en verse snijbloemen. Ter uitbreiding van ons huidige team zijn wij op zoek naar een enthousiaste:

Chauffeur en/of chauffeur-verkoper (m/v) Afhankelijk van jouw kennis en ambitie ben je bijrijder op de wagen of juist de verkoper/chauffeur. Je zal inzetbaar zijn op onze rit naar Oldenburg en Bremen, Knokke en Brugge of juist naar Thuringen.

Voor meer informatie:

Wij zoeken iemand die in het bezit van een groot rijbewijs is met de juiste papieren en diploma’s. Vanzelfsprekend beheers je de Nederlandse en Duitse taal in woord en geschrift, heb je commercieel gevoel, grote affiniteit met de bloemenhandel, collegiale instelling en een flexibele (werk)houding.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Dik van der Vijver, 06 53 25 80 56. Je kan ook een email sturen naar dik@dikvdvijver.nl

020- 668 51 54

www.nesvastgoed.nl Full Color logo kleurcodes: CMYK 76% 0% 5% 0%

in de co n

nt

en

en van lke nten ume de bes ten s te produce s con p o Focus

tinuïteit

boomkwekerij

bi Ver ke win van

nd

BLOOMING BUSINESS

En th

eke mensen an a t i f n te e ias s ou Coöperatief ondernem en

n age Uitd

info@horatia.com | www.horatia.com

CMYK 52% 61% 88% 69%


dinsdag 20 november 2012

aDvertorial Elektrotechnisch installatiebedrijf P. Hoekwater B.V. uit aalsmeer over de voordelen van zonne-energie

9

bedrijf

Er gaat niets boven de kick van zonnestroom Bij P. Hoekwater gaat de zon (Bijna) voor niets oP Minder belasting betalen én een lagere energierekening? Volgens elektrotechnisch installatiebedrijf P. Hoekwater B.V. uit aalsmeer, specialist in zonnepanelen voor bedrijven, is dat geen illusie.

O

p het gebied van duurzaamheid denkt elektrotechnisch installatiebedrijf P. Hoekwater B.V. altijd een stap vooruit. Zo was het anderhalf jaar geleden het eerste bedrijf in Aalsmeer dat een elektrische bedrijfswagen in gebruik nam. Daarnaast is P. Hoekwater B.V. leverancier en installateur van oplaadstations voor elektrische auto’s.

geworden en dat het rendement van zonnecellen sterk is verbeterd. Bij het maken van onze keuze voor een leverancier van hoogwaardige zonnepanelen ging onze voorkeur vervolgens uit naar Duitse degelijkheid.” Vanzelfsprekend kwam daar ook een stukje bijscholing aan te pas, want kwaliteit, vakmanschap en service staan bij P. Hoekwater B.V. hoog in het vaandel.

Detectoren

Het spreekt voor zich dat P. Hoekwater B.V. deze nieuwe technologie met zonnepanelen voor het eerst wilde toepassen op het eigen bedrijfspand in Aalsmeer. In totaal zijn er maar liefst twintig stuks zonnepanelen op het dak geplaatst, behoudens het installeren van omvormers en monitoringapparatuur. “Het werkt allemaal perfect. Ontzettend praktisch is het dat wij op ieder moment van de dag vanaf een mobiele telefoon of tablet precies kunnen aflezen wat de opbrengst is. Dit tonen we ook op een groot LEDscherm aan onze klanten. Wellicht is het voor onder andere sierteeltbedrijven mogelijk om de energiegegevens te koppelen aan het energiebeheer. Het geeft echt een kick om te zien hoeveel energie er wordt opgewekt. Neem 31 oktober, een willekeurige woensdag die de geschiedenisboekjes ingaat als een half bewolkte dag. Zelfs in die omstandigheden bleek de opbrengst toch nog 10,63 KW.”

Duurzaam is ook de verlichting in het bedrijfspand aan de F.A. Wentstraat 2A. Hier zijn alle ruimten voorzien van energiezuinige LEDverlichting. Voor nog meer besparing zorgen verlichtingsdetectoren die het onnodig laten branden van lichtpunten tegengaan. “Nieuwe ontwikkelingen die gericht zijn op duurzaamheid of duurzame energie volgen we graag op de voet”, zegt Frans Sparnaaij, directeur van P. Hoekwater B.V. “We willen de boot niet missen. Het spreekt daarom voor zich dat een volgende duurzame stap in de richting van zonnepanelen leidt. Een zonnestroomsysteem is niet alleen een milieuvriendelijke manier van stroomopwekking, het levert vandaag de dag ook flink rendement op.” Dat recent onderzoek heeft uitgewezen dat in Nederland de prijs van zonnepanelen de afgelopen tien jaar met ruim tachtig procent is gedaald, paste helemaal in de duurzaamheidsstrategie van P. Hoekwater B.V. Deze prijsdaling gaf volgens Sparnaaij de doorslag om hier serieus mee aan de slag te gaan. Vanuit die optiek is hij samen met een aantal van zijn teamleden op zoek gegaan naar een betrouwbare leverancier van zonnepanelen. “Zowel in België als in Duitsland hebben we verschillende fabrieken bezocht en kennisgemaakt met deze nog relatief jonge technologie. Wat opviel was dat de huidige productiemethoden van zonnepanelen inderdaad veel efficiënter zijn

KicK

Frans Sparnaaij en zijn team konden al snel de conclusie trekken dat het opwekken van eigen stroom zowel duurzaam als betaalbaar is. Voor veel klanten is het dan ook een bijzondere ervaring als zij zich realiseren dat met zonnepanelen gratis gebruik kan worden gemaakt van een onuitputtelijke energiebron. Sterker nog, door zonnepanelen te plaatsen wordt men zelf energieleverancier van groene stroom die men direct kan gebruiken en die niet wordt teruggezien op de energierekening. Elektriciteit

de zonnepanelen van P. Hoekwater B.V. ‘Waarom zou je die oppervlakte van je dak niet optimaal benutten?’ aldus Frans sparnaaij. Foto: PR

die niet wordt gebruikt, gaat terug het net in. Als tegenprestatie wordt hiervoor een vergoeding verstrekt door het elektriciteitsbedrijf. En al staat er in Nederland regelmatig een wolkje aan de hemel, dan maken de totale jaarresultaten het toch de moeite waard in zonnepanelen te investeren. Inmiddels zijn ook al een drietal scholen van VCO Quercus in de Haarlemmermeer door P. Hoekwater B.V. van zonneenergie voorzien en melden zich regelmatig bedrijven en particulieren. Ook de buren van P. Hoekwater B.V., schoonmaakbedrijf L.J. de Vries, zijn enthousiast. Zozeer, dat zij eveneens kozen voor duurzaamheid. Inmiddels heeft dit geresulteerd in twintig zonnepanelen op het dak van dit schoonmaakbedrijf.

Fiscaal voorDeel

Met zonnepanelen is er ook nog fiscaal voordeel te behalen. De overheid beloont op die manier ondernemers die investeren in energiebesparende technieken of duurzame energie. Ondernemers kunnen een beroep doen op de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Energie Investeringsaftrek (EIA). Feitelijk komt het erop neer dat slechts een klein deel van de daadwerkelijke investering wordt betaald. In het meest gunstige scenario kunnen investeringen in zonnepanelen zelfs binnen vier jaar worden terugverdiend. Aan de hand van de Regeling willekeurige afschrijvingen milieu-investeringen kan men zelf het moment bepalen wanneer de investeringskosten worden afgeschreven. Dit kan een behoorlijk liquiditeit- en rentevoordeel opleveren. Op de website www.agentschap.nl treffen (sierteelt)ondernemers gedetailleerde informatie aan over de investeringsaftrek en de actuele percentages.

co2-aFDruK

Door de keuze te maken voor zonne-energie kunnen (sierteelt)ondernemers bovendien hun groene hart laten kloppen en dragen zij

bij aan een duurzame samenleving. Zonne-energie is schone energie die geen negatieve invloeden heeft op mens en milieu. Ook zal door het plaatsen van zonnepanelen de CO2-afdruk van de deelnemende onderneming afnemen. Voor belangstellenden wordt door P. Hoekwater B.V. de overstap naar zonnepanelen zo gemakkelijk mogelijk gemaakt. “Vooraf onderzoeken we altijd eerst op locatie of een dak wel of niet geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen. Schaduw kan dodelijk zijn voor het rendement. Voor de beste adviezen hebben we de benodigde expertise en deskundigheid in huis. En met het voorberekenen van de opbrengsten, zijn we altijd aan de voorzichtige kant. Liever geven we betrouwbare cijfers. Uiteraard worden uitsluitend hoogwaardige panelen geleverd met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.”

renDementen

Bij P. Hoekwater B.V. kan men rekenen op een vakkundige installatie van een zonnestroomsysteem dat voldoet aan de gevraagde eisen op het gebied van veiligheid. Daarbij bieden de nieuwe transformatorloze Sunny Boys-omvormers de ideale oplossing en leveren deze een grote bijdrage aan het net. Sparnaaij benadrukt dat de aanschaf van zonnepanelen gezien kan worden als een veilige investering. “Het dak van een bedrijfspand of bijgebouw biedt bescherming tegen weer en wind, maar levert verder eigenlijk geen rendement. Waarom zou je die oppervlakken niet optimaal benutten door deze van zonnepanelen te voorzien? De forse prijsdalingen van de afgelopen jaren en hogere opbrengsten door het toepassen van nieuwe technologische ontwikkelingen, maken het extra interessant om van ieder dak een productiemiddel te maken, wat een zeer aantrekkelijk rendement zal opleveren. Bij een looptijd van twintig jaar zijn al rendementen te behalen van zes tot zeven procent.”

Winst van 6 tot 7% bij looptijd van 20 jaar


10

DINSDAG 20 NOVEMBER 2012

markt Kort nieuws Terugbetaling gastransport niet hoger WOERDEN  Grootverbruikers van Nederlands aardgas gaan niet nog lagere tarieven betalen voor het transport van dat gas. Dat heeft de rechter definitief bepaald in een zaak die belangenbehartiger VEMW heeft aangespannen. De VEMW lag al een tijdje in de clinch met de Nederlandse Mededingingsautoriteit over de tarieven die Gasunie-dochter Gas Transport Services (GTS) berekent voor landelijk gastransport. De NMa legde GTS vorig jaar de verplichting op 400 miljoen euro terug te betalen aan zijn netgebruikers omdat zij de afgelopen vifj boekjaren ongeoorloofd hoge tarieven voro het gastransport zou hebben doorberekend. Volgens VEMW was die 400 miljoen euro boete echter nog veel te weinig. De belangenbehartiger eiste een verhoging van de terugbetaling voer de periode 2006-2011 van twee miljard, maar het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft die eis nu definitief van tafel geveegd.

Jaarcongres Greenport Venlo VENLO  Een netwerklunch, verschillende sprekers, een debat over topsectoren en een borrel. Dat en meer staat tijdens het Greenport Venlo jaarcongres op donderdag 13 december op het programma. Hoogtepunt van de bijeenkomst is de bekendmaking van de resultaten van de i-Days: Greenport Venlo organiseerde in 2012 een drietal i-Days om ondernemers, innovators, onderzoekers, studenten en andere stakeholders uit de wereld van fresh, food, flowers, logistiek en (agro)industrie met elkaar te verbinden.

Sierteeltkermis op Frankfurter Messe  Promotiestunt voor sierteelt met mini-attractiepark op Christmasworld door Peter Voskuil

RIJNSBURG/FRANKFURT  Blikvanger van Christmasworld wordt eind januari een mini-kermis van 1200 vierkante meter waarin bloemen en planten een hoofdrol gaan spelen. Op de grootste internationale beurs op het gebied van kerstproducten komt een reuzenrad van zeven meter hoog, met kerstbomen met echte Swarovski-steentjes, en in die bomen komen dan weer bloemen. Om het reuzenrad heen staan met rood fluweel ingepakte carrousellen en tal van andere attracties. Eén presentatie krijgt bijvoorbeeld het karakter van een aquarium waarin lelies de hoofdrol gaan spelen. “Dus het is allemaal een vervreemding van de werkelijkheid“, zegt Pascal Koeleman. “What you see is not what you get.” Koeleman is eigenaar van 2design, het bureau achter de superattractie. Wie tussen de attracties doorloopt kan straks met de i-pad, i-pho-

SPROOKJESWERELD

De app werkt al, en de redacteur achter dit verhaal is vorige week met zijn mobiele telefoon al de draaimolen en de botsautootjes in geweest. Koeleman: “Nu zijn het attracties. Maar dat kunnen we bijvoorbeeld ook maken met een lisianthus, dat je zo de kwekerij binnenstapt.” Ook wordt van alles gedaan met augmented reality, waardoor bezoekers van de mini-kermis een virtuele sprookjeswereld kunnen binnenstappen waarin dingen gebeuren die eigenlijk niet kunnen. “Het klinkt raar, maar je kunt soms beter op een bloemenbeurs lingerie promoten, en bloemen op een lingeriebeurs, omdat je dan volledige aandacht voor je product krijgt. Juist die mix van high tech, circusachtige elementen en bloemen en planten maakt het zo interessant. Eigenlijk is dit een heel groot the-

ater”, aldus Koeleman. Er is overigens nog plaats voor (sub)sponsors voor het mini-attractiepark dat ze de komende weken van de grond gaan trekken. Omdat hoofdsponsor Samsung het leeuwendeel van de kosten al voor zijn rekening neemt, zijn de instapprijzen voor de sierteelt laag. Voor vijfduizend euro kunnen partijen al een attrac-

Top 15 ■ Snijbloemen Generatorsets Generatorsets

verkoop & verhuur verkoop & verhuur

• Nieuwe en gebruikte • Geluidgedempte A. van Rijn BV Pr. Marianneplein 1 aggregaten generatorsets

Productgroep

1

Rosa grootbloemig

2 Chrysanthemum trs kas 2676 BB Maasdijk •Verdeelkasten 3 Hippeastrum T : 0174-512335/513045 • Verdeelkasten M : 06-53263448 • Voedingskabels 4 Rosa kleinbloemig F : 0174-514817 • VoedingsE A.: info@generatorsetsvanrijn.nl van Rijn BV 5 Chrysant. geplozen kas I : www.generatorsetsvanrijn.nlkabels

Nieuwelaan 4 NL-2691 NS ‘s-GRAVENZANDE T +31 (0)174-512335 F +31 (0)174-514817 E info@generatorsetsvanrijn.nl I www.generatorsetsvanrijn.nl

Lijfsbehoud Waar de politiek zich op dit moment om bekommerd is lijfsbehoud. In de meest actuele peilingen is de PVV weer net zo groot als de VVD, namelijk 23 zetels. Om het schip maar eens te keren is de inkomensafhankelijke zorgpremie helemaal van tafel. Op energiegebied in Europa is het schip nog niet gekeerd en merken wij de eerste kleerscheuren op gebied van prijsvorming mondiaal. De industrie in Europa kan steeds moeilijker concurreren met Amerikaanse bedrijven door een groot verschil in de prijs van energie. De opmars van schaliegas in de VS, geeft Amerikaanse concurrenten een groot voordeel. Aardgas kost in de VS momenteel minder dan een kwart van wat het in Europa kost. Het ziet er nu naar uit dat deze prijspolitiek nog een tijd gaat aanhouden omdat Amerika het overvloedige gas niet op grote schaal kan en wil exporteren. Naast gas

ne of android virtueel in een van de attracties te stappen, dankzij een nieuwe grensverleggende app van Samsung, dat met een investering van meer dan zeven ton hoofdsponsor is van het hele circus.

is ook de elektra in de VS goedkoper als in Europa. Industrieën die het in Europa door deze politieke zetten moeilijk hebben, zijn de glastuinbouw, kunstmestfabrieken (aardgas is een belangrijke grondstof voor kunstmest), producenten van industriële gassen (zoals ammoniak en koolmonoxide) en de Nederlandse chemiesector. Deze laatste branche is al goed voor een omzet van 58 miljard euro per jaar. Door het structureel strategisch voordeel zal de VS zijn concurrentiepositie versterken waardoor Europa nog meer in het nauw komt te zitten.

tie aankleden. “Kerst is het meest commerciële feest van het jaar. Niet alleen alle inkopers van de wereld, van Intratuin tot Harrods.” Dit alles los van de media-aandacht op tv, in print en op internet. Op Christmasworld zal 2design ook een nieuwe jaarlijkse sierteeltprijs lanceren voor de beste kerstbloemenwinkel van Nederland. 12 nov. - 16 nov.

Klok Stuks 2012

Mutatie 2011

Totaal Opbrengst 2012

Mutatie tov 2011

Prijs 2012

Prijs 2011

Opbrengst 2012

37.363.360

-10,7%

9.349.655

0,4%

0,25

0,22

11.711.493

4,2%

12.056.470

-10,1%

3.649.186

7,0%

0,30

0,25

4.904.999

11,5%

1.808.883

-9,6%

1.632.914

-7,1%

0,90

0,88

1.899.887

-6,7%

3.074.954

-31,9%

348.388

-7,1%

0,11

0,08

1.861.543

17,0%

4.300.670

21,1%

1.681.769

1,1%

0,39

0,47

1.858.559

1,4%

6

Gerbera mini

8.920.470

6,6%

1.062.379

-20,1%

0,12

0,16

1.685.893

-9,5%

7

Lilium (Oriental Grp)

1.782.025

-1,8%

1.013.590

-22,3%

0,57

0,72

1.547.202

-15,8%

8

Tulipa enkel

3.963.790

-24,3%

800.969

-16,4%

0,20

0,18

926.055

-14,8%

9

Hydrangea

585.847

46,2%

737.699

31,4%

1,26

1,40

834.568

39,1%

10

Chrysanthemum trs santini

2.612.815

-14,5%

670.315

5,3%

0,26

0,21

805.788

6,7%

11

Gerbera grootbloemig

1.635.390

7,3%

407.304

-20,1%

0,25

0,33

802.379

-10,0%

12

Cymbidium grootbl. p. tak

194.193

-1,3%

616.931

-2,3%

3,18

3,21

730.865

-1,7%

13

Alstroemeria

2.442.160

4,8%

542.039

0,6%

0,22

0,23

621.745

0,7%

14

Rosa tros

1.899.993

15,6%

554.587

39,1%

0,29

0,24

593.573

34,4%

15

Ilex

1.114.385

-6,7%

460.614

-4,0%

0,41

0,40

495.232

-1,9%

Totaal Top 15

83.755.405

-8,0%

23.528.337

-1,4%

0,28

0,26

31.279.779

2,8%

Top 10 ■ Kamerplanten

12 nov. - 16 nov. Klok Stuks 2012

Productgroep

Mutatie 2011

Totaal Opbrengst 2012

Mutatie tov 2011

Prijs 2012

Prijs 2011

Opbrengst 2012

Column Jan Lokkers

Mutatie tov 2011

1

Phalaenopsis

370.647

4,2%

1.368.122

8,3%

3,69

3,55

8.689.093

13,4%

2

Hyacinthus

751.388

-16,9%

357.762

-20,2%

0,48

0,50

1.638.337

4,4%

3

Euphorbia pulcherrima

369.147

2,7%

292.626

-6,9%

0,79

0,87

1.361.955

-1,5%

4

Hippeastrum

124.381

-11,8%

210.389

-4,8%

1,69

1,57

1.306.703

-1,8%

5

Anthurium

131.448

-14,5%

364.420

-4,6%

2,77

2,49

1.056.951

-5,6%

6

Bromelia

200.997

-16,5%

264.986

-0,3%

1,32

1,10

971.594

8,0%

7

Kalanchoe

521.193

38,9%

251.691

15,1%

0,48

0,58

753.868

1,7%

8

Cyclamen

343.382

-5,5%

257.336

-2,3%

0,75

0,73

704.410

-12,1%

9

Arrangementen

70.593

-22,8%

178.008

-29,0%

2,52

2,74

578.097

1,9%

10

Overig orchideee

15.698

-22,2%

40.328

-19,1%

2,57

2,47

557.656

30,9%

Totaal Top 10

2.898.874

-3,5%

3.585.667

-2,5%

1,24

1,22

17.618.664

6,8%

12 nov. - 16 nov.

Top 5 ■ Tuinplanten

Deskundige Jan Lokkers van E4pro geeft zijn visie op de energie markt.

Mutatie tov 2011

Klok Stuks 2012

Product gewas

Mutatie tov 2011

Totaal Opbrengst 2012

Mutatie tov 2011

Prijs 2012

Prijs 2011

Opbrenst 2012

Mutatie tov 2011

Helleborus

77.352

31,5%

177.946

52,9%

2,30

1,98

762.020

30,5%

2

Decoratiemateriaal

247.931

-18,6%

292.655

-14,6%

1,18

1,13

478.627

-3,5%

3

Chamaecyparis

179.094

23,4%

116.070

17,0%

0,65

0,68

469.703

20,0%

4

Picea

96.105

-18,3%

243.982

9,0%

2,54

1,90

434.622

3,9%

5

Skimmia

134.717

5,7%

188.478

-11,3%

1,40

1,67

415.662

13,0%

Totaal Top 5

735.199

-2,4%

1.019.131

2,4%

1,39

1,32

2.560.635

13,4%


DINSDAG 20 NOVEMBER 2012

11

service

Brieven kunnen gestuurd worden naar: redactie@bloemenkrant.nl of naar Redactie Bloemenkrant, postbus 8888 3752 XM Katwijk. Reacties kunnen zonder overleg worden geweigerd, ingekort of anderszins geredigeerd.

Het bestuur versterken

I

diegene benijden, die geen ledenbestuur meer naast zich heeft. De banken gaan dan ook allemaal snel over naar dit directiemodel. Om de ledenzeggenschap toch nog een plekje te geven, wordt er een ledenraad opgericht. In de praktijk is dat een goed bedoelende groep leden, die te weinig tijd heeft en te weinig informatie krijgt om zich werkelijk met het dagelijkse bestuur te meten. Bij Flora Holland zal dat niet anders

k ben overvallen door het voorstel van Flora Holland om het bestuur samen te laten gaan met de raad van commissarissen. Waarom zou een ledenbestuur vrijwillig het stuur uit handen geven? Waarom zouden zij alleen adviseren en toekijken wat een betaalde directie besluit? Vanuit de directie begrijp ik dat wel; binnen de Rabobank is het bekend dat directeuren

Column Bernadette

GE NIPT

‘ ‘ ‘ ‘ ‘

gaan. Het zittende bestuur spreekt over de hoeveelheid werk, die het besturen van zo een groot bedrijf met zich mee brengt. Ze leggen uit dat ze nu, mede doordat ze weinig vergaderen, al meer toezicht houden dan sturen. Wat ze nu willen, is het legaliseren van deze praktijk. Maar ik vind: als je constateert dat het huidige bestuur de kracht mist om te besturen, dan moet je het bestuur versterken.

Bernadette maakt een doorstart met een chrysantenkwekerij in Heerhugowaard

GEFLITST

Veel telers beginnen eraan, houden het een paar maandjes vol en doen er vervolgens weinig meer mee. Ernst Jan Bos van Demand Agro Marketing over social media in het Vakblad voor de Bloemisterij

Fotograaf: Gert Janssen, vaste medewerker

Camera: Canon EOS 7D Datum: 8 november 2012 Tijd: 10.00 uur Locatie: Arnhem Lens: 14 mm Sluitertijd: 125 Diafragma: 5.6 ISO: 1600 Aanleiding: Bij het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem is altijd wat te doen. Van het hijsen van een molen zou ik foto-opnamen maken. Aangezien dat project wat vertraging had, snuffelde ik wat rond en zo trof ik bij de Amsterdamse Westerstraat in het Openluchtmuseum de bekende en altijd fotogenieke tuinarchitecte Jacqueline van der Kloet aan. Ze was druk in de weer met de aanleg van een plantsoen en het smijten van 7000 tulpenbollen. Het Openluchtmuseum bestaat dit jaar een eeuw.

Nodig eens een inkoper uit. Supermarkten zijn veel innovatiever. Daarmee hebben zij hun monopolie opgebouwd. Terwijl u verder kassen bouwt en meer van hetzelfde produceert. Retailspecialist Gerard Rutte tijdens de Dag van LTO Noord Zuid-Holland bij FloraHolland in Bleiswijk, Nieuwe Oogst Wij mikken dus niet op actuele trends, want 10 jaar vooruitkijken, dat lukt toch niet. Anthuriumtelers Jan en Jeanet van Adrichem op FloraHolland.nl Wie de dag plukt als een bloem oogst het boeket van zijn leven. Consument Mija op haar senioren-bloemenwebsite op seniorennet Deze ree vertoont dusdanig uitzonderlijk gedrag dat dit dier hier niet te handhaven is. De gemeente Rheden over de bloemenetende reebok die steeds op een van haar begraafplaatsen opdruikt en die zij wil laten doodschieten

AGENDA Informatiebijeenkomst Innovaties Emmen 20 november Informatiebijeenkomst over innovaties in de tuinbouw en het Topsectorenbeleid, georganiseerd door Stichting Tuinbouw Emmen en LTO Noord Glaskracht. Locatie: Bedrijvencentrum, Gantel 10, Klazienaveen www.emmen.nl Landelijke dag Freesia 15 november Vanaf 14.00 uur houden LTO Groeiservice en FloraHolland de lande-

lijke dag voor freesiakwekers over marktontwikkelingen, kwaliteitszaken. Met excursie naar phalaenopsiskwekerij Duijn-Orchids. Locatie: Ton Vreugdenhil Freesia, Geerbos 8 te Maasdijk Workshop hygiëne in de sierteelt 27 november Workshop voor medewerkers van potplanten-, snijblomen-, zomerbloemen-, perkgoed- en kuipplantenkwekerijen over hygiëne in de sierteelt. www.naktuinbouw.nl

Tuinbouw Relatiedagen Venray 27 t/m 29 november Drie dagen lang wordt van 14.00 tot 22.00 uur de derde editie Tuinbouw Relatiedagen Venray gehouden, in succesvolle navolging van die van Gorinchem en Hardenberg. Locatie: Evenementenhal Venray, De Voorde 30. www.evenementenhal.nl Informatiebijeenkomst FloraHolland 28 november Informatiebijeenkomst over de statutenwijziging voor leden.

Bloemenkrant Uitgeverij Verhagen Postbus 3066 2220 CB Katwijk Tel: 071-402 2901 Hoofdredactie: Peter Voskuil 06-20013117 Redacteuren: Caroline van Ginkel 06-11248419 redactie @bloemenkrant.nl

Verslaggevers: Johan Th. Bos Isabelle Brus Erik van Huizen Frank de Klerk Hans van der Lee Leni Paul Wilma van Velzen Fotografen: Frank Bonnet Jur Engelchor Gert Janssen Thierry Schut Arjen Vos Cees van ’t Wout Vormgeving: Drukkerij Verhagen

Advertenties: Joeri Broekhart 06-222 456 12 joeri.broekhart@ bloemenkrant.nl Abonnementen: Lieke Geerlings lieke@bloemenkrant.nl Traffic: Vincent Roos advertentie @bloemenkrant.nl Advertenties dienen voor vrijdag 10.30 uur ingeleverd te zijn. Advertenties die per email worden

aangeleverd dienen vergezeld te gaan van een proefdruk (per fax of per post). Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen zoals laatstelijk vastgesteld door Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

U kunt onze leveringsvoorwaarden kosteloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Abonnementen: Bloemenkrant wordt gratis verstuurd naar alle bedrijven in de sierteelt. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor een

Growtech Eurasia 5 t/m 8 december Beurs gericht op de groeiende markten van Europa, en dan nadrukkelijk die van Turkije, het Midden-Oosten, Noord-Afrika en de Balkan Locatie:Antalya, Turkije www.growtech.com

Recruiters in de sierteelt

COLOFON Oplage 20.000 Verschijnt 1 x per 14 dagen

Locatie: FloraHolland Rijnsburg. Aanvang: 15.00 uur. www.floraholland.nl

abonnement. De kosten hiervoor bedragen € 89,50 per jaar. Indien zes weken voor het verstrijken van de abonnementstermijn geen schriftelijke opzegging is ontvangen, wordt het abonnement automatisch verlengd. Auteursrechten voorbehouden © 2012 Uitgeverij Verhagen BV

We know the business, we know the people Lutgo bv Lakenblekerstraat 49, Aalsmeer Vlotlaan 408, Monster Tel. 0297-255570

www.lutgo.nl


De Zon is Gratis! Ook gratis energie? Nu nog interessanter door de zonnepanelensubsidie!

Neem contact op met Uw Zonnepanelen Specialist! P. Hoekwater B.V. Voor iedere wens dĂŠ oplossing

Tel. 0297 - 324260 | www.hoekwater.nl

Uw D u u r z a m e Installateur

BK_week_47_12  
BK_week_47_12  
Advertisement