Page 1

uiTgEvErij vErHAgEN Bv POStBUS 3066 2220 CB KAtwIJK

Ketenbreed in de bloemenwereld

special P11

ALLES ovEr DE BEurzENWEEK PLuS

n

VGB Groot Handelskrant

Toch nog pendeldienst HortiWeek

’ P6&7

Hortiweek is een mooie driedeling

EXTrA

n

JAARGANG 28 • DinsDag 23 oktobeR 2012 • www.BlOeMenKrAnt.nl

westland P11

veiling P3

Miljoenenverlies FloraHolland op til

Marktpagina

P9

Leuk orch-idee!

Kort nieuws

n IFTF betaalt busvervoer alleen

LTO Glaskracht wil compensatie lastenstijging

KATWijK n Ondanks dat de Horti Fair en de Trade Fair er dit jaar niet aan meebetalen, rijden er volgende week toch pendelbussen tussen de drie sierteeltbeurzen. De IFTF betaalt alles. Volgens directeur Dick van Raamsdonk van de IFTF is het in ieders belang dat de fysieke afstand tussen de drie beurzen zo klein mogelijk wordt gehouden. “Daar profiteren we alledrie van”, aldus Van Raamsdonk. “Ik hoop op een bedankmailtje van de andere beurzen.”

BEDANKmAiL

Of die bedankmail er komt, zal de tijd leren. De twee andere grote beurzen twijfelen sowieso aan het nut van de pendeldienst, die volgens betrokkenen ‘een bedrag van vijf cijfers’ kost. Interimmanager Willem Luuk Nijdam van de Horti Fair: “Ik sta elke samenwerking voor, maar ik ga geen grote Connexxion-bussen laten rijden met een of twee passagiers erin. Ik heb naar de bezetting van vorig jaar gekeken en er zaten af en toe drie mensen in bussen met plaats voor 48. Ik denk dat het pas waardevol is om al die moeite nemen, als er ook een publiek staat dat dat enorm waardeert en er gebruik van maakt.”

WAArDEriNg

Nijdam benadrukt dat hij het initiatief van Van Raamsdonk wel erg waardeert. Een woordvoerder van de Trade Fair noemt het niet meebetalen een bezuinigingsmaatregel. In het verlengde daarvan wordt door de Horti Fair en Trade Fair zelfs

getwijfeld aan het nut van gehele HortiWeek-concept. Van het vignet en de samenwerking om Nederland naar het buitenland toe één sierteeltbeurzengezicht te geven, is twee jaar na de lancering weinig meer over dan dat de drie beurzen in ieder geval nog gelijktijdig worden gehouden. De Horti Fair - de oorspronkelijke bedenker van het concept – heeft de HortiWeek-site in de aanloop naar de beurzenweek toe uit de lucht gehaald. Interimmanager Nijdam: “Wij besteden onze aandacht aan het maken van een succes van de Horti Fair 2012.” Elders in deze krant grote interviews met alledrie de beursmanagers over hun beurzen.

‘Metropoolregio is ondemocratisch’

WESTLAND n LTO Glaskracht wil compensatie voor de lastenstijging ten gevolge van de hogere assurantiebelasting. Veel tuinbouwbedrijven zijn straks vaak duizend euro meer per jaar kwijt. “Er liggen te veel lasten bij het midden- en kleinbedrijf”, zegt voorzitter Jos van de Knaap van LTO Glaskracht Westland. “Wij willen eerst kijken naar het totale pakket. Het kan zijn dat er compenserende maatregelen komen. Wij hebben nog geen strijdplan.”

P3

Deze vorige week gepresenteerde ‘Orchid Shoe’ zal vanaf februari in de winkels en op de website van ontwerper Jan Jansen te koop zijn. Adviesprijs: 495 euro. De enorme hak verwijst volgens de ontwerper naar het elegante, vrouwelijke karakter van ‘de Koningin van de Planten’. Foto: PR

VBW uit bestuur Bloemenbureau EDE n De Vereniging Bloemist-Winkeliers (VBW) treedt eind 2012 uit het bestuur van BBH.

consument”, aldus Marco Maasse, directeur van de VBW. “Nu er een nieuwe structuur komt binnen het Bloemenbureau, vonden wij het tijd om een besluit te nemen.”

“De benadering van het Bloemenbureau vinden wij als branchevereniging te algemeen. De campagne Mijn Bloemist van VBW is veel meer gericht op de bloemist en de

Ivo Brautigam, directeur van het Bloemenbureau snapt de berichtgeving niet: “Om te beginnen zijn ze niet uit het bestuur gestapt, maar was er geen plek meer voor

de VBW. We gaan in 2013 van publiek naar privaat. Dat betekent ook een nieuw bestuur.” Vanaf 2013 zullen FloraHolland en groothandelsorganisatie VGB dit bestuur vormen. “Daarnaast zeggen ze dat onze benadering te algemeen is. Opmerkelijk, zeker aangezien 70 procent van onze promotieactiviteiten direct voor de bloemisten is.”

Van Dijk Flora start Chain4s AALSmEEr n Van Dijk Flora, onderdeel van de Dutch Flower Group, lanceert op de Trade Fair Chainforce, een online platform voor kweker en retail. Chainforce, geschreven als Chain4s, moet de transparantie in de sierteelt verbeteren tussen kweker er retail. “Kwekers willen weten waar hun product naartoe gaat, de retail wil weten waar het vandaan komt”, vertelt Marcel van der Hoeven, directeur van Van Dijk Flora. Op de site kunnen kwekers hun producten tonen en retailers kunnen op hun beurt laten zien hoe de betreffende producten verkopen. “Het is wel transparant, maar goed beveiligd. De partijen maken gegevens alleen beschikbaar voor wie deze bedoeld zijn.”

Aalsmeer Nieuw-Vennep Alphen a/d Rijn Amsterdam Woerden

DISPLAY GIGANT

nog meer displays op de Trade Fair Aalsmeer !

check de eindstand op: www.twinpack.nl

Voor het beste personeel! www.antennagroep.nl uitzenden • werving & selectie payrolling • hr advies & coaching


YOUNG PLANTS Productie van uitgangsmateriaal van kamer- en perkplanten, zoals: • Euphorbia milii • Cupressus Wilma • Ficus variëteiten • Fuchsia variëteiten • Impatiens N.G. • Pelargonia • Petunia

Stand no. C5.16 Handelskwekerij M. van Veen BV Aalsmeerderweg 725, Rijsenhout Postbus 73, 1430 AB AALSMEER Tel.: 0297 326516, Fax: 0297 328001 info@mvanveenbv.com, www.mvanveenbv.com

TE KOOP

Stand nr.

D.18

Kwekerij met woonhuis te Aalsmeer

Bezoek de gezamenlijke stand van CJ Orchids & CornelisJan Flowers Wij heten u van harte welkom in onze stand. De koffie staat klaar!

Eventueel is ruimere regeling voor bedrijfsuitoefening mogelijk en tevens uitoefening van handelskwekerijen mogelijk toegestaan, evenals agrarische aanverwante bedrijvigheid.

Omschrijving • Perceelsoppervlakte 31.677 m². • Glasopstanden 17.800 m² (bjr. 2001/2006). • Verwerkingsruimte 912 m², inclusief ketelhuis en watertechnische ruimte. • Scherminstallatie. • Teelt- en recirculatiesysteem. • Onder architectuur gebouwd vrijstaand woonhuis (bjr. 2002), met de mogelijkheid om de woning eventueel om te bouwen tot kantoorruimte, met een inhoud van ca. 630 m3.

Bijzonderheden

www.cjorchids.com Jacob Ekelmansstraat 46 5311 BA Gameren Tel. +31-655699720

www.cornelisjan.nl Middelkampseweg 32A 5311 PC Gameren Tel. +31-650514819

• Ingericht voor de teelt van snijcymbidium. • Prima ligging en ontsluiting. Kijk voor verdere informatie op: www.volbar.nl

Poeldijksepad 5 Postbus 60 2675 ZH Honselersdijk Telefoon (0174) 63 11 31 www.volbar.nl


DINSDAG 23 OKTOBER 2012

3

actueel COMMENTAAR Peter Voskuil HOOFDREDACTEUR

Paniek De crisis is een zegen voor de sierteelt, zei directeur Timo Huges nog maar kort geleden in een radioprogramma. Het lijkt erop dat de crisis nu pas het grote, schijnbaar onaantastbare FloraHolland heeft bereikt. De veiling stevent dit jaar op een verlies van enkele miljoenen af. De klokverkoop valt tegen, wat voor minder inkomsten zorgt. Maar dat is iets wat FloraHolland goedbeschouwd natuurlijk over zichzelf heeft afgeroepen. Een van de aangekondigde maatregelen is een bouwstop. FloraHolland zit in haar maag met onder meer 26 hectare grond en opstallen in Honselersdijk die bij nader inzien zomaar volkomen waardeloos voor de veiling zouden kunnen zijn. Ondertussen tikt de renteteller door. Je hoefde niet gestudeerd te hebben om een mogelijke trendbreuk in de klokverkoop te voorspellen. Bestuur en directie hadden daar veel beter en eerder op voorbereid moeten zijn.

Minste opvolgers in akkerbouw en tuinbouw ROGGEL  Steeds minder boeren en tuinders kunnen nog rekenen op hun kinderen om het familie bedrijf over te nemen. Het percentage agrarische bedrijven waar de opvolger bekend is, is gedaald van 36% in 2007 naar 32% in 2011. Dit blijkt uit inventarisaties van de opvolgingssituatie onder agrarische bedrijven met een bedrijfsleider van 50 jaar of ouder, jaarlijks uitgevoerd door agrimarketing- en marktonderzoeksbureau AgriDirect. Het afgelopen jaar stopten vijf land- of tuinbouw bedrijven per dag, maakte het CBS onlangs bekend. Uit de recentste cijfers van AgriDirect blijkt dat momenteel circa 95% van de land- en tuinbouwers met plannen om te stoppen of af te bouwen, inderdaad (nog) geen opvolger paraat heeft. De dalende trend in het percentage opvolgers is zichtbaar in alle agrarische sectoren. Met respectievelijk 24,8% en 26,1% is de situatie in de akkerbouw- en tuinbouwsector momenteel het meest zorgwekkend.

Financiële tegenwind treft FloraHolland  Klok zorgt voor strop  Onzekerheid over ontwikkeling Tradepark door Frank de Klerk

HONSELERSDIJK  FloraHolland vindt het onverantwoord om in de huidige situatie een besluit te nemen over de aanleg van het Tradepark Mars in Honselersdijk. “We zetten een tijdelijke stop om de ontwikkelingen goed tegen het licht te houden”, zegt operationeel directeur Rens Buchwaldt. “Investeringen in accommodatie zijn voor lange termijn, en vaak van substantiële financiële omvang. Het huidige economische klimaat maakt de benodigde afwegingen moeilijker.” Deze beslissing betekent dat de 26 hectare grond tegenover de veiling aan de Middel Broekweg in Honselersdijk langer braak blijft liggen. De veiling heeft tientallen

miljoenen euro geïnvesteerd in de aankoop van de grond en uitkoop van daar gevestigde bedrijven. Het was de planning dat medio 2010 de eerste percelen uitgegeven zouden worden maar de crisis gooide roet in het eten. De investering in de dure grond zal voorlopig geen rendement opleveren en op de begroting van de veiling drukken. Het zit FloraHolland in meerdere opzichten niet mee. Ook de klok draait een miljoenenverlies. De veiling spreekt van een trendbreuk. “Het aantal stuks dat dit jaar verhandeld wordt via de klok ligt een procent of 6, 7 lager dan vorig jaar”, zegt Buchwaldt. De trendbreuk brengt echter niet het einde van de klok, verwacht Buchwaldt. “Voor bloemen wordt ook dit jaar bijna 3/4 van de afzet verhandeld via de klok, dus daar is echt geen sprake van”, zegt Buchwaldt. “Bij de planten is de rol van de klok altijd al

kleiner geweest, maar blijft het een belangrijk deel van de markt bedienen. Het is een verschuiving naar Connect.” FloraHolland is volop bezig om haar diensten uit te breiden. “Reeds ingezet is Klokvoorverkoop, waar op korte termijn nog functionaliteit en producten aan zullen worden toegevoegd”, zegt Buchwaldt. “Verder zijn er onder meer een aantal initiatieven op de plantenklok, bijvoorbeeld om nieuwe producten beter in de markt te kunnen zetten. Daar waar Connect voorheen een collectieve bemiddelende en verkopende rol had is het motto in de veranderende markt ‘helpen bij de verkoop’: telers inzicht geven in de markt, potentiële afzetmogelijkheden aangeven, en dan ondersteunen bij het tot transacties komen. Daarna zorgen dat de teler feedback krijgt over zijn product vanuit de keten en de consument.”

Loek Hermans: ‘Je kunt niet pijnloos bezuinigen’

Corso nu werelderfgoed

VERVOLG VAN VOORPAGINA  Boegbeeld Loek Hermans wekt de indruk dat hij zich neerlegt bij de verhoging van assurantiebelasting van 9,7 naar 21 procent. “Iedereen krijgt er helaas ermee te maken; je kan niet pijnloos bezuinigen’’, zegt Hermans. “We ontkomen niet aan dit type maatregelen, maar dan wel zo min mogelijk. In deze maatregel gaat het om het effect op korte termijn, namelijk het terugdringen van het financieel tekort over 2013 en 2014. Dit kan namelijk niet alleen met het invoeren van structurele maatregelen, zoals aanpassing van de pensioenleeftijd, bijvoorbeeld.”

Het Zundertse corso is als eerste Nederlandse traditie op de nationale lijst van Immaterieel Erfgoed gezet. Dat heeft het Nederlands Centrum voor Immaterieel Erfgoed onlangs bekend gemaakt.

Verpakking

E

en verkeerslicht bleek volstrekt overbodig en op een inefficiënte locatie te staan. Het werd dus weggehaald. Maar nu probeert de politie alsnog te achterhalen wie daar, toen het er nog stond, misschien door rood is gereden. Want foto’s zijn er niet. Wie dit een onwaar en onzinnig verhaal vindt, is kennelijk geen Rijksambtenaar. Het Haagse ambtelijke circus zoekt - mis-

Column Johan

“Het overgrote deel van de transacties in de directe handel komt tot stand zonder dat de koper het product fysiek bekijkt. Steeds meer van deze handel wordt ondersteund of zelfs tot stand gebracht via digitale kanalen. FloraHolland zet in op een virtuele marktplaats waar telers eenduidig hun aanbod in de markt kunnen zetten en vooral ook hun aanbod en voorraad kunnen beheren. FloraHolland wil geen personeel ontslaan. “We verwachten de daling van het werkaanbod met natuurlijke krimp op te kunnen vangen”, zegt Buchwaldt. “Dat zijn dus geen ‘wegbezuinigde collega’s’. Er zal minder werk zijn, en dat zullen we dus uitvoeren met minder mensen. Om dat te kunnen doen zal er wel meer flexibele inzetbaarheid nodig zijn. De plannen van FloraHolland zullen in november worden gecommuniceerd. De ALV op 6 december heeft het laatste woord.”

schien omdat het door heeft bij de noodzakelijke bezuinigingen goeddeels probleemloos te kunnen verdwijnen - blijkbaar werk. Of iets wat daar op lijkt. En daarom is de terecht afgeschafte verpakkingsbelasting weer boven tafel gehaald. Om achteraf toch nog eens na te gaan of, toen zij nog bestond, iedere importeur en producent

wel alles goed heeft ingevuld en volledig betaald. Die belasting waarvoor VGB en FloraHolland raamcontracten afsloten met de overheid, zodat niet iedere exporteur en kweker een gigantische administratie moest gaan bijhouden - bleek een hopeloze mislukking. En een vreselijke lastenverzwaring voor importeurs. Zij was bedoeld om elke op de Nederlandse markt gebrachte verpakking te belasten. Maar het kostte allemaal per saldo waarschijnlijk meer dan het voor milieu en schatkist opleverde. Met

die krankzinnige nacalculatie en dito controles voor een allang afgeschafte regeling, wordt de onbalans nog erger. Maar wie zo denkt is óók geen ambtenaar. Waarschijnlijk ondernemer. Hoe zou trouwens die Haagse actie binnenskamers zijn ‘verpakt’ om de onzinnigheid ervan te verbergen? Johan Th. Bos is redacteur van deze krant en geeft tweewekelijks zijn mening over de sierteelt.

Een lobby tegen de hogere assurantiebelasting zit er volgens Hermans niet in. “Je moet lobby voeren op punten die realistisch zijn en we moeten nu eenmaal fors ombuigen”, zegt Hermans. “De sector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen moet inzetten op kennis en innovatie om zo onze internationale concurrentiepositie te versterken.” Jos van de Knaap van LTO Glaskracht vindt dit antwoord te gemakkelijk. “Wij gaan hier absoluut werk van maken. Er worden te eenzijdig veel lasten bij de sector gelegd.” Volgens gegevens van LTO Glaskracht betaalt tachtig procent van de bedrijven duizend euro meer aan assurantiebelasting. Bij sommige bedrijven met hoge investeringen in assimilatie, scherming en koude/warmte opslag loopt dit op tot tweeduizend euro en meer. “Veel bedrijven zijn gefinancierd door de bank”, zegt Van de Knaap. “De bank eist dan bij een investering een verzekering bij calamiteiten.” Van de Knaap verwacht overigens niet dat de hogere belasting de druppel is waardoor bedrijven het niet meer kunnen bolwerken.


C.J. Vianen Flowerexport B.V. is een bloemenexporteur, gevestigd in een geheel nieuw en modern pand op het bloemenveilingterrein van Flora Holland te Rijnsburg. Wij zijn een jong en groeiend bedrijf en zetten ons dagelijks in om klanten binnen en buiten Europa van verse bloemen te voorzien.

Wegens uitbreiding zijn wij op zoek naar

Fulltime Boxmedewerkers met ervaring

Als ervaren Boxmedewerker weet jij als geen ander wat er allemaal komt kijken bij een functie als deze in een onderneming als de onze. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het klaarmaken van bestellingen, het picken van orders en het opbouwen van karren. Door jou reeds eerder opgedane ervaring in de bloemenbranche en de beschikking over een gedegen soort-/productkennis, kun jij jouw werkzaamheden vlot, netjes en secuur uitvoeren. Hiernaast kun jij goed overweg met computers en beheers jij de Nederlandse taal in woord en geschrift. Flexibiliteit is voor jou vanzelfsprekend, evenals als een goede conditie. Heb je interesse in deze functie? Stuur dan jouw CV en motivatie naar pz@cjvianen.com Voor nadere informatie betreffende deze functie kun je contact met ons opnemen. Meer informatie over ons bedrijf vind je op www. cjvianen.com. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

C.J. Vianen Flowerexport laan van Verhof 46 – 2231 BZ rijnsburg – 071-40 90 900

FloraXchange stelt zich voor FloraXchange is een online platform in de bloemen- en plantensector die als doelstelling heeft de communicatie tussen mensen en systemen in de sector radicaal te verbeteren. Door de krachten te bundelen en samenwerken komen de juiste ideeën naar voren en is er inmiddels een brede basis voor acceptatie. FloraXchange kan op een snelle en uiterst efficiënte wijze ideeën realiseren en deze in de sector implementeren. De FloraXchange systematiek wordt op dit moment door steeds meer partijen omarmd. Wat verwachten wij? Wij zijn op zoek naar een enthousiast en coördinerend persoon die “de taal spreekt” van kwekers en exporteurs. Jij bent dan ook degene die zorgt dat kwekers en exporteurs zich aansluiten bij de systematiek van FloraXchange. De bloemen- en plantenwereld moet voor jou een bekend terrein zijn. Je neemt een centrale positie binnen FloraXchange en wij verwachten dan ook dat je kunt plannen en graag de handen uit de mouwen steekt. Wij hopen dat jij DE persoon bent die zich hierbij voelt aangesproken! Flexibel, proactief en coördinerend Bovenstaande termen zijn kenmerkend voor deze functie. Voel jij je hiermee aangesproken en zou je jouw kennis nog meer willen uitbreiden? Dan ben jij misschien wel degene waar FloraXchange naar op zoek naar is. Wij zouden dan ook graag met jou in contact willen komen.

Schakelende Accountmanager FloraXchange (M/V) Functie eisen Wie zoeken wij? • Iemand die jong van geest is • Iemand die meer dan gemiddelde interesse heeft in automatiseren • Iemand die reeds ervaring heeft in de tuinbouw • Iemand met een HBO denk-/werkvermogen • Iemand met kennis van bloemen en planten • Iemand die kan coördineren, plannen, soepel kan schakelen en weet van aanpakken Arbeidsvoorwaarden Wat bieden wij? FloraXchange is een jong snel groeiend bedrijf waarbij wij jou een zeer interessante functie bieden waarin je jezelf nog verder kunt ontplooien. Je bent de spil tussen FloraXchange, de kwekers en de exporteurs waarbij je ruimte krijgt kansen te benoemen en benutten. Deze extra’s maken de functie aantrekkelijk voor iemand met doorzettingsvermogen en visie. Meedenken in ontwikkelen, presteren en gewoon beetpakken staan dus centraal binnen deze functie. Verder bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden en een prima passend salaris. Standplaats: FloraXchange BV, Grote Waard 80, 2675 RZ Honselersdijk Ben je door bovenstaande geïnteresseerd en denk je dat je een goede kans maakt? Reageer dan naar Martijn van Andel, tel. 06-26498922 of stuur een e-mail naar martijn@jem-id.nl

Van Dijk Bloemen B.V., is importeur en exporteur, gevestigd in FH-Aalsmeer. Dagelijks leveren wij wereldwijd bloemen en planten aan alle segmenten van de branche. Omdat wij nog steeds groeien, zijn we op zoek naar een

Line BV is een inkooporganisatie van snijbloemen en potplanten voor diverse bloemenlijnen op Scandinavië.

VERKOPER (m/v)

Voor de bloemenlijn op Noorwegen zijn wij per direct op zoek naar:

die ons verkoopteam kan versterken Wat verwachten we van hem/haar ; • flexibele teamspeler • productenkennis • spreken en schrijven van meerdere talen • zelfstandig acquisitie te doen

een enthousiaste

CHAUFFEUR/VERKOPER Wij vragen: - leeftijd 20-35 jaar - in bezit van rijbewijs en chauffeursdiploma - affiniteit met de bloemenhandel

Wij bieden: • passende salariëring • prima secundaire arbeidsvoorwaarden • gezellige werksfeer • ruimte voor persoonlijke initiatieven

U vliegt op zondag naar Noorwegen en op woensdag terug naar Nederland. Op vrijdag werkt u een dag op de bloemenveiling in Aalsmeer

Tevens zijn we op zoek naar een

een enthousiaste

BOXMEDEWERKER (m/v) • ervaring gewenst • geen 9 tot 5 mentaliteit • 40-urige werkweek Heb je interesse en ben je toe aan een nieuwe uitdaging, stuur je sollicitatiebrief en CV per post naar: Van Dijk Bloemen B.V. Afd. Personeelszaken Postbus 1408 1430 BK AALSMEER of per mail naar: pz@vandijkbloemen.nl

Voor de bloemenlijn op Denemarken zijn wij per direct op zoek naar:

AANKOMEND CHAUFFEUR/VERKOPER Wij vragen: - leeftijd 18-22 jaar - in bezit van rijbewijs en chauffeursdiploma of hiervoor lerend - affiniteit met de bloemenhandel U rijdt op dinsdag naar Denemarken en bent vrijdagnacht weer thuis. Wij bieden een goed salaris en een prettige werksfeer. Heeft u interesse stuurt u dan een mail met volledig CV naar: info@line-bv.com Voor verdere informatie tel. 0297-329708.


dinsdag 23 oktober 2012

5

nieuws Kort nieuws Bloemenkunst in Oude Raadhuis AAlsmeer n Bloemenarrangeur en kunstverzamelaar Piet Vellekoop opent zondag 4 november om 16.00 uur een kunsttentoonstelling die in het teken staat van dahlia’s, lelies, anjers en andere bloemen. Twaalf verschillende kunstenaars stellen van 25 oktober tot en met 9 december hun werk tentoon in het Oude Raadhuis in Aalsmeer. Tegelijkertijd worden er ook levende bloemen geëxposeerd. Bij de naam Aalsmeer wordt nog altijd de associatie met bloemen gelegd. De Stichting Kunst en Cultuur in Aalsmeer wil deze eeuwenoude verbintenis met bloemen markeren en laten zien dat de bloem de kunst inspireert.

‘Topsectoren kijken te weinig over schutting’ AmsTerDAm n Nederlandse topsectoren als de land- en tuinbouw en de hightech-industrie kijken nog te weinig over de schutting van de eigen sector. Dat schrijft ABN Amro in het rapport ‘Made in Holland in het kwadraat’. Door meer samen te werken, kunnen ze hun concurrentiepositie verbeteren. De meeste agrotechnische bedrijven doen nog te veel binnenshuis, aldus het rapport.

Rectificatie KATwijK n In de reportage over de sierteeltbeurs FlorEcuador is in de vorige Bloemenkrant op pagina 14 een storende fout gesloten. In het artikel is een nul weggevallen; de beursvloer in Ecuador mat vorige maand geen 1.200 maar 12.000 vierkante meter.

Westland Event bomvol n ‘Westland straks producent van grondstoffen voor de industrie’ nAAlDwijK n Het Westland Event was dit jaar, net als vorig jaar bomvol. ‘Werken met (meer)waarde’, was het thema van het vijfde Westland Event, dat op de veiling in Naaldwijk werd gehouden. Het Westland Event is een evenement speciaal voor de glastuinbouw. Jaarlijks staat een thema centraal die de concurrentiepositie van de sector moet verbeteren en behouden. Duurzaamheid is een populaire term tegenwoordig die er vaak bij gehaald wordt bij de ontwikkelingen in de tuinbouw.

VerDuurzAming

Het Westland Event was dit jaar, net als vorig jaar bomvol. Toen stond het Westland in het teken van marketing. Een aantal vragen die tijdens het event van dit jaar centraal stonden: Hoe kunnen we beter samenwerken om een duurzame relatie binnen de keten op te bouwen? Hoe halen we meer waarde uit ons restmateriaal? Is duurzaamheid een marketinginstrument? Hoe kan duurzaam ondernemen bijdragen aan meer winst? De glastuinbouw kan een belangrijke rol gaan spelen in de verduurzaming van veel industriële sectoren. Tijdens het Westland Event werden nieuwe toepassingen gepresenteerd. Organisator gemeente Westland had sprekers van binnen en buiten de sector uitgenodigd om te vertellen over hun visie op duurzaamheid en nieuwe toepassingen.

ProfiTeren

Veel toekomstige grondstoffen voor industriële processen zouden in de toekomst wel eens uit Westlandse kassen kunnen komen, stelt direc-

Ook dit jaar was het Westland Event op de veiling in naaldwijk weer volle bak. geboeid werd geluisterd naar de lezingen over de toekomst van het Westland. Foto: Thierry Schut teur Leon Mur van het Kenniscentrum Plantenstoffen. “Er wordt nu nog niet of nauwelijks geprofiteerd van de tienduizenden inhoudsstoffen die in planten zitten. Die kunnen van grote waarde zijn, bijvoorbeeld als kleurstof, als grondstof of als ingrediënt voor cosmetica. De industrie staat open voor vernieuwing. Deze vernieuwing is nodig omdat de aardolie niet langer meer een gegarandeerde goedkope grondstof is. De tuinbouw zal in de toekomst een belangrijke leverancier worden van duurzaam geteelde grondstoffen.” Het Kenniscen-

trum Plantenstoffen verwacht dat er in de duizenden stoffen die in planten worden aangetroffen, veel bruikbare stoffen zitten. Op korte termijn zal het Kenniscentrum daarom 1.500 commerciële teelten gaan onderzoeken op de aanwezigheid van bruikbaar materiaal. Mur sluit niet uit dat de tuinbouw in Westland zich op termijn kan gaan richten op nieuwe teelten, alleen maar bedoeld als grondstof voor de industrie. Op het vijfde Westland Event werd ook de Inspiration Award uitgereikt

geen BlAD Voor De monD

Wil de echte winnaar opstaan? Op de Floriade was deze zomer het NK Bloemsierkunst. 18 oktober is op Keukenhof het NK Bloembinden. Ook bij de VBW vinden deze maand wedstrijden plaats. Duidelijkheid krijgen is nog niet makkelijk… door Leni Paul Annemarie Gerards (Keukenhof), kan jij het uitleggen? Ik weet dat er eerder een wedstrijd heeft plaats gevonden. Het is inderdaad verwarrend. We hebben het er al over gehad met de organisatie Groei en Bloei. Zij houden elk jaar het NK Bloemschikken. Steeds op een andere locatie en nu op Keukenhof. Als u het juiste wil weten kan u het beste contact opnemen met Caroline del Court- König van Groei en Bloei. Mevrouw Del Court, hoe zit het nu precies? Wij organiseren al jarenlang deze wedstrijden. Op 18 oktober op Keukenhof, voor studenten VMBO en

AOC`s, de 19e voor amateurs en semi-professionals. Onder de laatste rekenen we degenen die in een bloemenwinkel werken, maar nog geen professional zijn en ook niet meer meedoen in de wat ik noem pretklasse. We hebben dit jaar 29 studenten en 140 amateurs en het is al jaren erg spannend wie er wint, vooral bij de amateurs. Maar eens bellen met de 23-jarige uit IJsselmuiden afkomstige Roxanna van Schelm, tot nu toe beschouwd als echte kampioene bloemenschikken van Nederland. Zij won de Zilveren Tulp op Floriade. O, komen er nog meer wedstrijden? Volgend jaar vertegenwoordig ik Nederland bij de Europese

Kampioenschap. Is er nog een wedstrijd om het Nederlands kampioenschap? Geen idee. Dat zijn dan toch geen echte bloemenbinders? Ik deed mee aan de echte wedstrijden. Janneke van der Velden van van de VBW moet ook toegeven dat toe dat het allemaal verwarrend is. Ik werk hier nu een jaar en heb het me ook steeds moeten laten uitleggen. Roxanne van Schelm kwam er uit als beste bloemenbindster bij de kampioenschappen op Floriade. Het ging bij die gelegenheid om het schikken, het binden, het beste bloemenarrangement maken. Bij ons gaat het 31 oktober om de bloemist van het jaar waarbij de collega´s en de consument uitmaken wie het wordt. Er zijn nu vijf regiowinnaars en die gaan dan weer strijden wie van hen nummer één wordt en zich de beste bloemist mag noemen.

Maar die mag niet Nederland vertegenwoordigen. Nee, dat doet Roxanne. Even tot slot voor alle duidelijkheid. Het gaat dus 31 oktober niet alleen of je bekwaam een bloemenarrangement kan maken? Nee. Dat was bij de wedstrijd deze zomer op de Floriade wel het geval. Roxanne is gekozen om het uitstekend arrangeren van bloemen, het ging niet om de inrichting van haar winkel. Bij ons wordt ook gekeken hoe je winkel er uit ziet, hoe je met klanten omgaat, of de consument tevreden is. Ook al kan je fantastisch bloemwerk maken, als je in je slordig ingerichte bloemenwinkel nors met je klanten omgaat kun je niet worden uitgeroepen tot beste bloemist? Precies. Het gaat bij ons om het geheel.

aan het initiatief dat Westland het beste op de kaart zet. Die ging naar Green Well Westland, een samenwerkingsverband van Westlandse kwekers die naar aardwarmte hebben geboord en de aardwarmtebron inmiddels in gebruik hebben genomen. Door de toepassing van de aardwarmtebron gebruiken de telers veel minder aardgas, is de CO2 uitstoot aanzienlijk gedaald en zijn de kosten voor de energievoorziening voor de komende decennia vastgelegd.

FloraHolland praat over virtuele marktplaats HonselersDijK n Automatiseringsbedrijf Plantform is met veiling FloraHolland in gesprek over een nieuw op te zetten virtuele marktplaats. In de gesprekken die Plantform met de veiling voert, wordt bekeken hoe een nieuw digitaal systeem kan aansluiten bij de automatiseringsbehoefte van telers en handelsondernemingen. Ook brengt Plantform haar expertise in van de standaards die zich inmiddels in de praktijk hebben bewezen. Onlangs presenteerde de veiling haar visie op de veranderende afzetmarkt. Ontwikkelen van een virtuele marktplaats om vraag en aanbod digitaal optimaal bij elkaar te brengen, is één van de uitwerkingen van deze visie. De virutele marktplaats moet dienen als centrale toegang tot veilen en tot directe afzet, en voor het uitwisselen van aanbod, voorraad en orders in de keten.


23 OKTOBER 2012

De keten groeit virtueel De branche juicht onderzoek over voorspelbaarheid van het vaasleven toe. De groothandel moet steeds meer inspelen op de virtuele werkelijkheid in de keten, tot aan de consument. Zomaar enkele constateringen tijdens het recente bezoek van VGB Jong Agri Netwerk (JAN) aan Wageningen UR. Deelnemers werden er geïnformeerd over Food en biobased research, het DaVinC³i project en de virtuele supermarkt. Snelle toename van digitale technieken heeft invloed op de hele afzetketen. Die opvatting van de jonge managers werd nog eens bevestigd door verschillende presentaties. Potentiële klanten kunnen op

een andere manier worden benaderd dan vijf jaar geleden. En in 2020 zal het wéér anders zijn. De voor de consument beschikbare informatie speelt nu een rol in heel de keten. Schakels daarin kunnen geen eilanden blijven. Bedrijven concurreren niet maar ketens, constateerden de deelnemers. De consument wil bijvoorbeeld weten hoe duurzaam een product is.

Marco van de Koppel van Promaflora bekijkt de virtuele supermarkt

Vaasleven Maar ook betrouwbare informatie over kwaliteit wordt steeds belangrijker. Unaniem bevestigend was het antwoord van de groep op de vraag van Eelke Westra van de WUR of de handel meer voorspelbaarheid van het vaasleven zou willen. Met de nieuwste technieken is die voor diverse producten best te leveren. Maar een essentiële vraag van de onderzoekers is of de branche daarop zit te wachten, betoogde Westra. Ja dus. “Zulke informatie stelt ons in staat afzetkanalen te selecteren en die nog beter te bedienen” zei Peter Lissenberg van Jopex. Dat nog veel meer handwerk in de sierteeltsector door machines kan worden overgenomen, liet WUR’s Rik van der Zedde zien met een paar filmpjes. De mogelijkheden lijken grenzeloos, maar René Stokman van Flower Update wees er nog maar eens op dat

bloemen en planten levende producten zijn. Daar moet bij mechaniseren van processen rekening mee worden gehouden. “Al denk ik wel dat onze sector nog een grote stap van arbeid naar techniek kan maken”, zei hij. Cruciaal blijft intussen hoe de consument denkt in dit digitale tijdperk. Virtueel kan een complete supermarkt worden nagebootst. JAN kreeg de gelegenheid in zo’n winkel, waar overigens geen bloemen aanwezig waren, rond te dolen. WUR zou veel voor de sector kunnen onderzoeken, vond de groep. Lissenberg zou bijvoorbeeld graag weten welke invloed de aankooptijd op de consument heeft. “Koopt hij om 9:00 uur meer bloemen dan om 17:00. En waar kun je het best bloemen of planten in de winkel plaatsen?” Nu door virtualisering de consument verandert, kon ook het project DaVinc3i niet onbesproken blijven. Het is bedoeld om Nederland een digitale hoofdrol in de wereld te laten spelen, legde Robert Ossevoort (WUR) uit. En passant vertelde hij ook dat studenten klaar staan om antwoorden te zoeken op vragen rond virtualisering in de bedrijven. Meer weten over JAN (excursies)? Mail of bel: lbadoux@vgb.nl / 0297-380202. JAN: het platform waar de toekomst groeit.

Handelaren laten zich informeren CAO-onderhandelingen in goede richting

Vrijdag 5 oktober jl. stond de eerste bijeenkomst van het VGB Handelsplatform Rijnsburg in het teken van informatie uitwisseling. Directeur Robert Roodenburg belichtte in het kort hoe de VGB aankijkt tegen de huidige ontwikkelingen. Waar vindt de groei plaats en wat betekent dit voor de ontwikkelingen op het inkoop technische vlak. Uitdagingen liggen in het handhaven van het marktaandeel, het beheersen van de ketenkosten en het leveren van toegevoegde waarde en assortiment. De toekomst vereist aandacht voor duurzaamheid, logistiek en multimodale transport oplossingen.

De VGB-onderhandelingsdelegatie voor de CAO van de groothandel in bloemen en planten heeft afgelopen woensdag met de delegatie van de werknemersvertegenwoordigers FNV en CNV rond de tafel gezeten. Dit was de voortzetting van de onderhandelingen van een aantal weken geleden, toen besloten werd om een time out te nemen om een aantal voorstellen nader te bestuderen en hier een reactie op te geven. De onderhandelingen hebben in een constructieve sfeer plaatsgevonden. Over en weer zijn er concrete voorstellen besproken op het gebied van o.a. verdere flexibilisering van roosters, loonaanpassing, ouderen -en jongeren beleid, de looptijd, arbocatalogus en vrijwillig sparen bij het pensioenfonds. Met ons voorstel heeft de werkgeversdelegatie getracht een totaalpakket te bieden dat uitzicht biedt op een duurzame, pragmatische, leeftijdsbewuste en flexibele basis CAO. De partijen hebben voor de komende weken nog twee afspraken staan om tot een akkoord te komen. Tot die tijd blijft de huidige CAO van kracht.

Per exportlocatie bestond een commissie van de handel die overleg voerde met de veiling. Door de kanteling in de FloraHolland organisatie is dit overleg vervallen en ontbreekt een handelsaanspreekpunt op de exportlocaties. Hiervoor worden nu de VGB Handelsplatforms per locatie opgericht. In Rijnsburg en Naaldwijk is de eerste aftrap gedaan en er zijn plannen om op korte termijn in Venlo te starten. Het VGB Handelsplatform voelt zich verantwoordelijk voor alles wat voor de handel van belang is op de marktplaats. Om deze rol goed uit te kunnen voeren is input van de handelaren van groot belang. Dus heeft u punten die u onder de aandacht wil brengen neem dan contact op met de VGB, Manon Velthuis mvelthuis@vgb.nl of Paul van der Zweep pvanderzweep@vgb.nl of via telefoonnummer 0297 380202.

Arno van Overbeek, FloraHolland manager Logistieke Dienstverlening Kopers, lichtte de Logistieke Service Level Agreement (SLA), die de veiling voor 2013 wil vastleggen, toe. Gediscussieerd werd over doorlooptijd, gelijkmatig afleveren en het melden van logistieke fouten door de handelaren. De aanwezigen vonden dat een SLA ambitie moet uitstralen en om een sanctie vraagt wanneer afspraken niet nagekomen worden. Esther Kouwenhoven, FloraHolland manager Klantenservice Naaldwijk/Rijnsburg, gaf aan welke contactpersonen de handel het best kan benaderen met vragen, opmerkingen en klachten. De recent gestarte afdeling klantenservice neemt vragen en klachten in behandeling, registreert deze en volgt ze totdat ze zijn opgelost. Met het project Fust for All wordt logistieke winst voor de hele keten nagestreefd. VGB projectmedewerker Robbert van Willegen gaf een korte toelichting op dit project. Een nieuw fusttype met een oppervlaktemaat van 28x40 centimeter moet een veel efficiëntere beladingsgraad op veiling- en exportkarren geven. Handelaren en kwekers van verschillende productgroepen zijn enthousiast over zowel de presentatie in deze container als de logistieke winst die er te behalen valt. De middag werd afgesloten met een informeel gedeelte waarin de aanwezigen werd gevraagd aan te geven wat zij verwachten van het Handelsplatform. Vanaf nu worden dit soort informatieve bijeenkomsten op regelmatige basis georganiseerd.


23 OKTOBER 2012

EXPORTGROEI BLOEMEN EN PLANTEN VALT TERUG NAAR 4% EN BRENGT WAARDE OP € 4,2 MILJARD Met een krimp van 7% tot € 371 miljoen in september is de exportwaarde van bloemen en planten vanuit Nederland in het derde kwartaal licht gedaald tot iets meer dan € 1 miljard. De cumulatieve stijging tot en met september komt uit op een plus tot 4%, in waarde werd daardoor een exportomzet van € 4,2 miljard gerealiseerd. Dit blijkt uit de exportstatistieken van HBAG Bloemen en Planten in Aalsmeer. Bloemen doen het met een plus van 5% tot € 2,6 miljard beter dan planten, waarmee een groei van 2% tot € 1,6 miljard werd gerealiseerd. De verschillen per land zijn groot en de rendementen staan onder druk.

Tegenvallende septembermaand De krimp in de tegenvallende septembermaand met 7% was net zo groot als in april. Maar toen lag de oorzaak bij de daling in het pot- en tuinplantensegment en werd bij de snijbloemen nog een toename genoteerd. Afgelopen maand lag de afname bij beide productgroepen nagenoeg op hetzelfde niveau. Tot en met september zijn de verschillen per land groot. De exportwaarde op Rusland, de vijfde exportbestemming voor Nederlandse exporteurs, is volgens deze gegevens met 33% gestegen tot € 200 miljoen. Maar de exportwaarde naar de grootste daler in de top-15, Tsjechië, kromp met 15% tot € 62 miljoen. In de top-5 landen, goed voor tweederde van de exportomzet, werd in Frankrijk (-3% tot € 489 miljoen) en Italië (-6% tot € 215 miljoen) een min genoteerd. Naar Spanje zakte de bloemenen plantenexport in september met 23%, wat wordt toegeschreven aan de verhoging van de BTW van 8% naar 21%. De geruchten over een aanstaande BTW-verhoging in Duitsland doen ook weer de ronde. ,,In de wholesale stagneert de markt en in de retail woedt een grote prijzenoorlog’’, aldus CEO Atze Bosma van Florimex. Rendementen onder druk Dat op totaalniveau een omzetstijging wordt gerealiseerd door de Nederlandse exporterende groothandel in bloemen en planten betekent nog niet, dat het rendement bij alle individuele bedrijven positief is. De inkoopwaarde van bloemen en planten ligt gemiddeld hoger, maar dit is lang niet altijd door te berekenen. De kosten stijgen wel, onder meer door toegenomen betalingsproblemen. Daardoor komt er druk op de bedrijfsresultaten. De vooruitzichten voor Oost-Europa blijven positief, maar niet in alle landen. Zuid-Europa zit in de min, waarbij de BTW-verhoging op bloemen en planten in Spanje sinds 1 september meteen doorwerkte in de afzet. De exportwaarde kromp met 23% in september en tot en met het derde kwartaal met 7%.

Voor 2012 verwacht de exporterende bloemen- en plantengroothandel uit te komen op een plus van 4% ten opzichte van 2011.Voor een deel door een gestegen inkoopwaarde en voor het grootste deel door de inspanningen om de markten te voorzien van kwalitatief hoogwaardige producten. ,,We moeten meer vanuit de consument denken en wat bloemen en planten, vooral voor haar, kunnen betekenen’’, stelt Bosma. ,,En ook als handelaren moeten we veel meer de samenwerking met kwekers en klanten opzoeken. Als dat al gebeurt, is het zeer gefragmenteerd en weinig gecoördineerd’’, voegt hij eraan toe.

Totaal

Het nieuwe Italië? In de groothandel in bloemen en planten was het vroeger bijna een stelregel: hoe warmer – hoe langer.Want hoe zuidelijker de klanten in Europa waren gevestigd, hoe moeizamer de betalingen. De correcte betalers niet te na gesproken, dat moet en kan er gelukkig ook aan toegevoegd worden. Gezien het toenemende belang van Oost-Europese afzetmarkten lijkt ook de stelling ‘hoe kouder-hoe trager’ opgeld te gaan doen. Niet voor niets hoorde ik laatst een exporteur verzuchten, dat ‘Rusland toch niet het nieuwe Italië moet gaan worden’. Helaas weet iedereen in de bloemenbusiness wat daarmee wordt bedoeld… Nogmaals: de goede klanten niet te na gesproken.

jan. t/m sept. Waarde x Euro 1 mio 1.323,4 614,6 488,9 215,0 200,1 171,8 129,0 119,3 107,5 103,8 724,5 4.197,9

mutatie Mutatie in % 5% 9% -3% -6% 33% -1% 8% 2% 13% -7% 2% 4%

september Waarde x Euro 1 mio 104,2 56,0 46,8 27,1 15,8 15,6 11,2 8,6 11,1 8,4 66,6 371,4

mutatie Mutatie in % -4% -2% -6% -10% -5% -2% -7% -13% -5% 0% -14% -7%

jan. t/m sept. Waarde x Euro 1 mio 766,1 482,7 306,4 148,9 99,6 76,7 72,5 60,8 56,8 54,3 433,5 2.558,3

mutatie Mutatie in % 8% 12% -5% 35% -11% -1% 9% -7% 4% 21% 0% 5%

september Waarde x Euro 1 mio 61,1 45,1 28,9 12,1 11,8 6,8 6,2 4,9 4,5 3,8 41,6 226,8

mutatie Mutatie in % -3% -0% -8% -6% -9% -8% -0% -3% -11% -13% -15% -6%

Duitsland Frankrijk Verenigd Koninkrijk Italië België Oostenrijk

jan. t/m sept. Waarde x Euro 1 mio 557,3 182,5 131,9 115,4 95,0 62,5

mutatie Mutatie in % 2% -1% -3% -2% -1% -0%

september Waarde x Euro 1 mio 43,1 17,9 10,9 15,3 8,8 4,0

mutatie Mutatie in % -6% -3% -10% -10% 3% -15%

Zweden Zwitserland Rusland Polen Overige Landen Totaal Alle Landen

58,4 56,5 51,2 43,1 285,8 1.639,6

15% 8% 28% -5% 2% 2%

6,4 5,0 3,7 3,5 26,0 144,6

-7% -14% -2% 5% -10% -7%

Duitsland Verenigd Koninkrijk Frankrijk Italië Rusland België Zwitserland Oostenrijk Zweden Polen Overige Landen Totaal Alle Landen Snijbloemen

Duitsland Verenigd Koninkrijk Frankrijk Rusland Italië België Zwitserland Polen Oostenrijk Verenigde Staten Overige Landen Totaal Alle Landen Pot- En Tuinplanten

Eigen verantwoordelijkheid Hoe het creditmanagement ook is georganiseerd, bijvoorbeeld door ondersteuning van HBAG Bloemen en Planten, de beslissingen blijven de verantwoordelijkheid van de ondernemer. Dat geldt ook voor het al dan niet afsluiten van kredietverzekeringen.Voor sommigen zijn ze te duur, dat kan heel veel zeggen over de klantenportefeuille en/of de betreffende exporteur. Het feit, dat premies voor onze branche gemiddeld hoger liggen, zegt alles over het hogere risicoprofiel. Met het eind van het jaar in zicht en de op zich gezonde doelstelling een hogere omzet te halen weegt het belang van goed creditmanagement extra zwaar. Extra opletten, dus! Tom Bijleveld HBAG Bloemen en Planten

Colofon Agenda

De cumulatieve groei van de exportwaarde in bloemen en planten lag na het eerste kwartaal op 7%, na het tweede kwartaal op 6% en nu, na het derde kwartaal, op 4%.Vooral september was in het afgelopen kwartaal voor de export een tegenvallende maand. Zowel bij snijbloemen (-6% tot € 227 miljoen) als bij pot- en tuinplanten (-7% tot € 145 miljoen) werd een daling in de boeken van HBAG Bloemen en Planten bijgeschreven. Alle Nederlandse bloemen- en plantenexporteurs melden hun exportomzet bij het HBAG, maar ook de betalingen. Hierdoor is het HBAG Bloemen en Planten in staat maandelijkse exportstatistieken te publiceren en waardevolle ondersteuning te leveren bij het creditmanagement van de individuele bedrijven. Als het HBAG door politieke keuzes ophoudt te bestaan, komen deze unieke functies mogelijk ook te vervallen.

Donderdag 8 november & Vrijdag 9 november JAN Bijeenkomst. Marktbezoek Parijs. Geïnteresseerd in deze bijeenkomst of JAN? Neem dan contact op met Laura Badoux bij de VGB tel. 0297 380202 of lbadoux@vgb.nl.

De GROOT Handelskrant verschijnt in iedere uitgave van de Bloemenkrant, en wordt gepubliceerd onder de redactionele verantwoordelijkheid van VGB en HBAG. Redactie: Tom Bijleveld HBAG Bloemen en Planten Robert Roodenburg, VGB Marianne Wamsteker redactie coördinator

Redactieadres: VGB, Postbus 1104 1430 BC Aalsmeer Tel.: 0297 380202 Fax: 0297 360309 E-mail: mwamsteker@vgb.nl


8

dinsdag 23 oktober 2012

bedrijf

adVertorIaL Flynth heeft met groente- en sierteeltondernemers een online boekhoud-applicatie ontwikkeld

FlynthLink: sturing op cijfers en liquiditeit Real time inzicht in liquiditeitspositie Eerder dit jaar is FlynthLink, een online applicatie voor het maken van exploitatie- en liquiditeitsbegrotingen, door een groeiend aantal cliënten in gebruik genomen. “Moderne bedrijfsvoering vraagt om directe sturing.“

E

en ondernemer die al vanaf het eerste uur betrokken is bij de ontwikkeling van FlynthLink, is Tom Zwinkels. Behalve dat hij voorzitter is van Tuinbouw Jongeren Westland, maakt hij deel uit van de Firma H.G.L. Zwinkels en Zn. die zich toelegt op de jaarrondteelt van 16,5 ha trostomaten verdeeld over drie vestigingen: “Zowel in de groente- als in de bloemensector neemt de schaalvergroting toe en daarmee ook de complexiteit van financiële administraties. Zelfs met spreadsheets als Excel is dit niet meer bij te houden. Wie heeft het niet een keer meegemaakt dat er een regeltje weg was gevallen en je positieve saldo van vier ton bij de bank slechts een ton bleek te zijn? Dit is maar een voorbeeld, maar zo werkt het wel. “

Input

De toenemende behoefte aan een betaalbare applicatie voor het regelen van omvangrijke en complexe financiële administraties, en de constatering dat Flynth als huisaccountant van veel tuinbouw- en sierteeltondernemingen zelf ook gebaat is met goed georganiseerde administraties van zijn klanten, is de aanleiding dat Flynth investeerde in de ontwikkeling van FlynthLink. De input hiervoor werd door de betrokken ondernemers aangedragen. Paul Kuijpers is ICTadviseur bij Flynth en hij zorgde ervoor dat alle haalbare wensen werden doorvertaald naar de applicatie.

LIcentIe

Zwinkels zegt zeer tevreden te zijn over FlynthLink. “Vanaf de eerste testversie, alweer twee jaar geleden, ben ik bij de ontwikkeling betrokken. Ons bedrijf heeft een complexe administratie en ik heb altijd gezegd dat, als ze daarmee uit de voeten kunnen, FlynthLink voor ieder ander bedrijf toepasbaar is. Bovendien is het heel betaalbaar.”

Een licentie kost vijftig euro per maand. “Dat is goedkoper dan de meeste andere software. Het mooiste is dat we nu met één druk op de knop zicht hebben op de liquiditeit van de onderneming. Vooral de functionaliteit van de begrote BTWaangifte is belangrijk. FlynthLink berekent deze aangifte per periode en plaatst automatisch de te betalen of te ontvangen bedragen in de juiste maand.” Het gebruik van kostenplaatsen voor de diverse vestigingen maakt alle financiële bewegingen nog meer inzichtelijk.

VaLutadata

Voor Peter van de Wetering die met Wetering Potlilium en Arroyo Bulbs in Den Hoorn is gevestigd is FlynthLink eveneens een uitkomst. “Vanaf 1 maart hebben wij FlynthLink in gebruik en dat bevalt uitstekend. Het is een gebruiksvriendelijke applicatie die aansluiting geeft op onze complexe bedrijfsvoering. Immers, in de bollen heb je te maken met afwijkende valutadata en afspraken met leveranciers. Hierdoor had ik aanvankelijk vraagtekens gezet bij de toepasbaarheid. Echter, door Flynth is naar een alternatieve modus gezocht. Deze flexibiliteit heeft mij zeer verrast, want bij geen enkele andere leverancier heb ik het nog meegemaakt dat serieus gezocht werd naar een oplossing voor het probleem met de valutadata dat de bollensector eigen is.”

LIquIdIteItsoVerzIcht

Uniek noemt Van de Wetering de optimale toegankelijkheid van FlynthLink. “Vooral de mogelijkheid om op ieder moment een liquiditeitsoverzicht of ander financieel overzicht bij de hand te hebben is ideaal. Natuurlijk heb je de cijfers wel enigszins in je hoofd, maar geen bank accepteert nog een globaal antwoord als een ‘redelijke cashflow’. Je hebt direct een gedetailleerd liquiditeitsoverzicht en hoef je voor het opdiepen van

FlynthLink-gebruikers Peter van de Wetering (links), Tom Zwinkels (midden) en Flynth iCT adviseur Paul Kuijpers (rechts). Foto: Wilma van Velzen

adequate informatie en cijfers niet eerst naar de zaak om alle Excel sheets te openen. Sterker nog, vanaf je iPad kijk je gewoon ’s avonds even alle cijfers na vanuit de luie stoel. Maar vooral het snel kunnen switchen tussen begroting en werkelijkheid en de automatische berekening van de ‘latest estimate’ is een zeer sterk punt.”

KoppeLIng

Een ander sterk punt van is het volgens Zwinkels dat hiermee verschillende financiële overzichten kunnen worden opgevraagd. “Op verschillende niveaus kun je doorlinken naar detailoverzichten en worden de getallen gewoon doorberekend. In andere systemen moet je vaak een aantal schermen terug en als je dan de betreffende tab gevonden hebt ben je inmiddels kwijt wat je zocht. Deze tool maakt het de gebruikers in dat opzicht een stuk gemakkelijker, waardoor je de situatie snel kunt analyseren en indien nodig actie kunt ondernemen. Aandachtspunt is wel om te komen tot een directe koppeling met een boekhoudpakket. Het importeren van de werkelijke cijfers gebeurt nu met audit files. Dat werkt uitstekend, maar een directe koppeling is nog efficiënter.”

is immers al in beeld en deze vormen de basis voor een automatisch te genereren begroting voor het volgende jaar.” Op basis van een workflow met een aantal stappen (procentuele verlaging / verhoging kosten en opbrengsten, aanpassen betaaltermijnen debiteuren en crediteuren, keuze welke posten meegaan naar volgend jaar, etc.) wordt de begroting van het volgende jaar geheel automatisch berekend. “Juist omdat we deze tool samen met ondernemers ontwikkelen, kunnen we heel direct inspelen op specifieke wensen en eisen. Zoals het realiseren van koppelingen met systemen van arbeidskosten en energiekosten. Integratie van deze systemen en van boekhoudmodules/pakketten vraagt echter een gedegen voorbereiding.”

Behoefte

Vooralsnog zijn de gebruikers enthousiast en van mening dat het een online applicatie-tool is met vele mogelijkheden om de sturen op cijfers. “Ik kan hier uitstekend mee uit de voeten en het is plezierig om er op deze manier bij betrokken te worden. Zo kunnen we deze tool precies afstemmen op de behoefte die wij als ondernemer hebben.”

Een licentie kost 50 euro per maand

WorKfLoW

Ook tijdbesparend is de mogelijkheid om een begroting voor het volgend jaar te genereren: “Het merendeel van de opbrengsten en kosten

Over Flynth Adviseurs en Accountants Adviseurs en accountants van Flynth ondersteunen al meer dan tachtig jaar ondernemers in het MKB, de agrarische sector en de tuinbouw.

De grootste Nederlandse accountants- en adviesdienstverlener voor ondernemers met circa 35.000 klanten en ruim 2.000 medewerkers werkt vanuit een regionaal kantorennetwerk met een landelijke dekking.

Klanten hebben in hun persoonlijke adviseur bij Flynth een sparringpartner die ze helpt bij het oplossen van bedrijfskundige vraagstukken en arbeidgerelateerde vragen, het verkrijgen van subsidie en het minimaliseren van de belastingdruk.


DINSDAG 23 OKTOBER 2012

9

markt Kort nieuws PT-heffingen verder omlaag ZOETERMEER  Het Productschap Tuinbouw verlaagt in 2013 haar heffingen nog verder. Ook wordt de heffingssystematiek vereenvoudigd. Er komt een in bijna alle sectoren areaalheffing voor de teelt in plaats van een heffing gebaseerd op omzet. Na de reductie in 2012 (met gemiddeld 30%) volgt in de verordeningen over 2013 voor veel ondernemers een verdere verlaging, variërend van enkele tot tientallen procenten. Uitschieters zijn de bloementeelt (ruim 60% verlaging) en de bloemenhandel (bijna 90% verlaging). De organisatiekosten van het PT worden door alle geledingen met een aparte, algemene heffing opgebracht.

Cluster voor Midden-Amerika opgericht NIEUW-VENNEP  Een aantal Nederlandse toeleveranciers heeft samen een cluster voor de Midden-Amerikaanse markt opgericht. NethWork, zoals het cluster heet, bestaat uit onder meer Priva, Van der Knaap Groep, A. van Dongen & Heerschap, Lutgo Global, Javo, FormFlex Horti Systems, Metazet, HAS Hogeschool, JConnectA en Aweta en Celtic Coling. Het cluster is opgericht op initiatief van Edwin Smit, eigenaar van Ideavelop SA, een Costa Ricaans adviesbureau dat zich richt op matchmaking tussen Europese en Latijns-Amerikaanse ondernemers. De betrokken Nederlandse partjen hebben hoge verwachtingen van de nieuwe samenwerking. Zo denkt koeltechnisch bedrijf Celtic Cooling door de samenwerking haar marktaandeel in Guatamala, Panama en Costa Rica in 2013 aanzienlijk te vergroten.

‘Metropoolregio is ondemocractisch’  Hoogleraar: ‘Juristen metropoolregio hebben huiswerk niet gedaan’ WESTLAND  De metropoolregio, waarin het Westland verregaand wil samenwerken met Rotterdam en Den Haag, stuit op hobbels. Hoogleraar Tak hekelt de democratische besluitvorming. In de ogen van de Maastrichtse hoogleraar hebben de juristen van de metropoolregio hun huiswerk niet goed gedaan door een vage zienswijze op te stellen. “Als juristen dit bij mij als scriptie hadden ingeleverd, waren zij gezakt”, aldus Tak.

BESTUURSLAAG

Daarmee doelt de hoogleraar op het document ‘Vernieuwend bestuur in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Zienswijze document Metropoolregio Rotterdam-Den Haag’. Tak benadrukt dat zijn kritiek puur formeel juridisch is. Het gaat hem er niet om of de Westlandse tuinbouw zich door de grote steden bedreigd voelt: ”Het is juridisch geen

D

Tak vreest dat als het stuk moet worden gezien als een aanzet voor een gemeenschappelijke regeling er een vijfde bestuurslaag bij komt. “Het is een van de zwakke kanten van het document”, zegt Tak. “Je zou kunnen vermoeden dat ze het stadsgewest gaan opheffen, maar daar staat er geen letter over in. Als je al vier bestuurslagen hebt, komt er een vijfde bij. De gemeente moet dan goed opletten dat er niemand op de loop gaat met haar eigen bevoegdheden. De gemeenschappelijke regeling mag niet regelen wat de bevoegdheid van de gemeenteraad is. Het bewaken van de bevoegdheden is het fundament van alle overheidsbestuur.” “Ik ben er het meest van geschrokken dat dit stuk op hoog niveau is geschreven”, zegt Tak. “De burge-

meesters van Rotterdam en Den Haag hebben het getekend. Als het proces daar al niet bewaakt wordt, waarschuw ik voor willekeur. Als mijn buurman het had geschreven dan had niemand daar wakker van gelegen maar nu het van topbestuurders komt, voelt men zich verplicht het stuk serieus te nemen. Het heeft de schijn van juridische bevoegdheid, die er niet is. Het is beter om een nieuw document te produceren. Het is onbegrijpelijk dat de verantwoordelijke juristen dit hebben laten gebeuren. Het is levensgevaarlijk als de rechten niet in acht worden genomen. Dat kan leiden tot anarchie of dictatuur.” Raadslid Ulbe Spaans deelt de vrees van professor Tak voor ‘regelingen met een schimmig democratisch gehalte’. “Ik ben het van harte met Tak eens”, zegt Spaans. “Het verhaal is niet onderbouwd. Er ontbreekt een deugdelijke analyse. Een zwaar opgetuigde bestuursstructuur is niet nodig. Het overdragen van bevoegdheden naar een nieuwe bestuursstructuur is een gevaarlijke zaak. Kijk naar de GGD Zuid-Hol-

land West met zijn miljoenentekorten. Er zijn genoeg voorbeelden van gemeenschappelijke regelingen, die door gebrek aan controle de mist zijn ingegaan. Je moet geen bevoegdheden overdragen, die je beter bij jezelf kunt laten. Je kunt als Greenport afspraken maken met de Rotterdamse haven. Als wij niet oppassen hebben wij straks een gremium, waarin raadsleden één à twee keer per jaar iets besluiten. Het democratisch gehalte is minimaal.”

AREAAL

De metroolpoolregio is volgens Spaans geen bedreiging voor het glasareaal in het Westland zoals bijvoorbeeld de actiegroep ‘Help! Het Westland wordt vermoord’ vreest. “Je ziet bij dit soort structuren altijd verstedelijking zoals in Lansingerland rond Randstadrail”, zegt Spaans. “Binnen het Westland bestaan echter afspraken om het glasareaal te behouden. Het Westland is uniek door het cluster van productie, kennis, toelevering en innovatie. Dat cluster zal altijd een niveau aan areaal nodig hebben.”

Top 15 ■ Snijbloemen

Generatorsets Generatorsets verkoop & verhuur verkoop & verhuur

A. van Rijn BV

• Nieuwe en gebruikte • Geluidgedempte

1

Productgroep Rosa grootbloemig

Pr. Marianneplein 1 aggregaten generatorsets 2 Chrysanthemum trs kas 2676 BB Maasdijk •Verdeelkasten 3 Chrysant. geplozen kas T : 0174-512335/513045 • Verdeelkasten M : 06-53263448 4 Lilium (Oriental Grp) • Voedingskabels F : 0174-514817 • Voedingsinfo@generatorsetsvanrijn.nl E : 5 Rosa kleinbloemig A. van Rijn BV I : www.generatorsetsvanrijn.nlkabels

Nieuwelaan 4 NL-2691 NS ‘s-GRAVENZANDE T +31 (0)174-512335 F +31 (0)174-514817 E info@generatorsetsvanrijn.nl I www.generatorsetsvanrijn.nl

Kolenprijs VS gedaald...

oor het zigzag beleid vanuit de overheid, is duurzame energie nooit goed uit de startblokken gekomen. Door een slap CO2 beleid vanuit de Europese commissie ligt de CO2 handel ook op zijn gat en daardoor is het interessant om meer op kolen te stoken in Europa. Begin 2012 kwam de IEA nog met uitlatingen dat de kolenprijs gigantisch zou stijgen. Ook dit type energie instituten kunnen de markt dus niet inschatten. Kolengebruik in Europa is in eerste half jaar 2012 met gemiddeld 10% gestegen ten opzichte van 2011. Belangrijkste oorzaak van de populariteit van kolen is dat de prijs in Amerika sterk is gedaald door toename van goedkoper schaliegas en daarom de Amerikanen dus flink aan het exporteren zijn! Omdat de GASPRIJS in Europa gekoppeld is aan de OLIEPRIJS, is gas op dit moment dus aanmerkelijk duurder dan kolen.

sterk stuk”, zegt Tak. “Als je met een voorstel of een ontwerp komt, dan is het juridisch vereist uit welke hoofde je daar mee gaat leuren. Het is niet zo dat iedere particulier of overheid met een voorstel mag komen.”

Gasunie, Eneco, milieuorganisaties en ambtenaren hebben allemaal hun eigen agenda om te zeggen: Nederland moet duurzamer en kolencentrales zijn niet de oplossing voor de toekomst. We vergeten wel eens dat Nederland voor een deel productie economie is. Hierdoor wordt de cashflow gewonnen om uiteindelijk de ambtenarenwereld te financieren en de salarissen van onze medewerkers en ons ondernemersinkomen te genereren. Positief is om te melden dat de kolenmarkt een booming business is voor de Rotterdamse haven! Hopelijk kan ik over een tijdje melden dat Amerika goedkoop schaliegas naar Nederland exporteert… Deskundige Jan Lokkers van E4pro geeft zijn visie op de energie markt.

Column Jan Lokkers

14-19 oktober Klok Stuks 2012

Mutatie 2011

Totaal Opbrengst 2012

Mutatie tov 2011

Prijs 2012

Prijs 2011

Opbrengst 2012

Mutatie tov 2011

38.248.690

-2,8%

8.263.431

-18,5%

0,22

0,26

10.282.118

-14,7%

14.481.615

-12,9%

3.440.687

-22,3%

0,24

0,27

4.759.882

-16,7%

4.949.796

-4,7%

1.805.729

-19,4%

0,36

0,43

1.953.375

-20,4%

2.242.460

-13,2%

1.293.306

-7,6%

0,58

0,54

1.757.393

-10,7%

2.614.970

-39,5%

227.439

-54,6%

0,09

0,12

1.743.997

5,9%

6

Gerbera mini

8.799.960

-7,2%

978.379

3,1%

0,11

0,10

1.726.373

20,2%

7

Cymbidium grootbl. p. tak

314.999

-14,6%

1.333.772

-16,5%

4,23

4,33

1.478.788

-21,2%

8

Hydrangea

874.772

18,9%

998.896

15,4%

1,14

1,18

1.100.037

16,0%

9

Anthurium (Andreanum Grp)

1.306.380

-32,7%

938.958

-30,6%

0,72

0,70

1.045.658

-31,3%

10

Gerbera grootbloemig

1.642.480

-14,7%

377.599

-21,4%

0,23

0,25

774.110

0,3%

11

Chrysanthemum trs santini

3.072.530

-15,7%

547.870

-25,9%

0,18

0,20

681.874

-22,9%

12

Alstroemeria

2.475.060

-16,1%

534.146

-14,0%

0,22

0,21

624.847

-10,3%

13

Hippeastrum

464.587

-52,0%

497.408

-13,1%

1,07

0,59

545.335

-11,9%

14

Rosa tros

1.832.800

10,0%

514.692

4,8%

0,28

0,29

540.543

0,9%

15

Lilium Longifl. x Aziat.

1.022.840

14,8%

321.824

19,4%

0,31

0,30

507.676

18,5%

Totaal Top 15

84.343.939

-9,0%

22.074.136

-17,2%

0,26

0,29

29.522.007

-12,0%

14-19 oktober

Top 10 ■ Kamerplanten Klok Productgroep

Stuks 2012

Mutatie 2011

Totaal Opbrengst 2012

Mutatie tov 2011

Prijs 2012

Prijs 2011

Opbrengst 2012

Mutatie tov 2011

1

Phalaenopsis

385.467

-6,9%

1.341.613

-2,0%

3,48

3,31

8.263.433

12,7%

2

Chrysanthemum

636.376

50,7%

384.868

9,3%

0,60

0,83

1.084.029

-4,5%

3

Anthurium

142.033

-8,1%

385.372

-1,0%

2,71

2,52

1.004.587

9,9%

4

Cyclamen

343.402

-23,4%

264.177

-6,3%

0,77

0,63

890.299

-4,9%

5

Bromelia

191.450

-26,5%

225.135

-22,9%

1,18

1,12

838.804

0,9%

6

Kalanchoe

513.158

22,2%

245.843

13,4%

0,48

0,52

723.864

-0,6%

7

Rosa

228.048

9,2%

175.486

24,4%

0,77

0,68

653.478

5,6%

8

Arrangementen

77.896

17,8%

227.773

15,6%

2,92

2,98

584.266

0,7%

9

Overig kamerplanten

65.772

-14,0%

36.239

-10,4%

0,55

0,53

468.821

67,0%

10

Ficus

99.467

-9,2%

164.755

-0,4%

1,66

1,51

428.713

9,3%

Totaal Top 10

2.683.069

4,0%

3.451.260

0,2%

1,29

1,33

14.940.292

8,7%

Top 5 ■ Tuinplanten

14-19 oktober Klok

Product gewas

Stuks 2012

Mutatie tov 2011

Totaal Opbrengst 2012

Mutatie tov 2011

Prijs 2012

Prijs 2011

Opbrenst 2012

Mutatie tov 2011

1

Calluna

799.980

32,7%

424.094

14,9%

0,53

0,61

538.097

17,3%

2

Skimmia

135.721

-11,8%

209.675

-5,0%

1,54

1,43

436.256

-8,6%

3

Gaultheria

255.692

14,0%

185.555

9,7%

0,73

0,75

351.019

14,7%

4

Viola

575.049

-26,2%

93.983

-10,1%

0,16

0,13

275.722

-36,4%

5

Overig perkplanten

378.405

12,4%

163.178

2,4%

0,43

0,47

270.025

1,5%

Totaal Top 5

2.144.847

2,3%

1.076.485

5,2%

0,50

0,49

1.871.119

-3,6%


IPM ESSEN De toonaangevende wereldbeurs voor de tuinbouw

rends t e d l a g Vandaa ien! z n e g r o van m Planten | Techniek | Floristiek | Uitrusting

22 – 25 januari

2013 Met de trein vanaf € 99,naar de IPM ESSEN! Boekingen via tel. +49(0)1805-31 11 53 (0,14 euro/min. via het Duitse vaste telefoonnetwerk, mobiele telefonie in Duitsland max. 0,42 euro/min. De prijzen van mobiele-telefonieproviders uit andere landen kunnen afwijken.)

www.ipm-essen.de

IPM-2013-AZ-BW-NL-ok.indd 6

28.09.12 08:24

Voor bedrijven in de regio Aalsmeer zijn we op zoek naar:

Actuele vacatures: - Commerciele duizendpoot - Verkoper Rusland planten - Verkoper Duitsland - (junior) Inkoper Planten

Passie voor Personeel - Bedrijfsleider kwekerij Zwitserland - Bedrijfsleider kwekerij Kenia - Ervaren boxmedewerker planten - Verkoper Scandinavie

Boxchef bloemen Ingangscontroleurs bloemen / planten Karrenbouwers bloemen Inpakkers bloemen Wassenaarstraat 9 2629 HM Delft t. 015 - 30 100 33 f. 0847 - 311 547 info@totaalwerk.nl www.totaalwerk.nl

Voor alle vacatures geldt dat je ervaren bent in de functie en Nederlands in woord en geschrift beheerst. Reageren op deze vacatures? Stuur een compleet CV met motivatie naar ferdinand@sijsner.nl of bel 0297-325900.

www.sijsner.nl

bloemenkrant.nl Hartelijk welkom bij onze Cyclamen bloeiproeven in onze nieuwe veredelingskassen

Open dagen van 29 oktober t/m 8 november 2012

Ketenbreed in de bloemenwereld

Bloemenkrant.nl is dé site voor de sierteeltsector. De site bevat het laatste nieuws uit zowel binnenals buitenland. Naast een nieuwsoverzicht dat constant vernieuwd wordt, heeft Bloemenkrant.nl ook Maxora

een beursagenda, foto’s en films, vacaturebank en volop adverteermogelijkheden.

ra Maxo

d

Fringe

Elke dag het laatste nieuws per mail ontvangen? Melody O

utdoor®

a NIEUW: Rocolin

Albert van ‘t Hartweg 54 2665 MJ Bleiswijk Tel: +31 10 5111 340 Internet: www.varinova.com

Ga naar www.bloemenkrant.nl en schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief.


specialbeurzen uitgave van de bloemenkrant

UITGEVERIJ VERHAGEN BV 2220 CB KATWIJK HOLLAND

Verder â–Ş Bloemenaanvoerders ontdekken Trade Fair

Willem Luuk Nijdam De Horti Fair wil graag het vertrekpunt zijn interview P13

www.bloemenkrant.nl

P12

Dick van Raamsdonk Dit is geen werk, hier leg ik mijn ziel in interview P15


12

DInSDAg 23 oktober 2012

horti fair Kort nieuws Horti Fair: data en tijden amsterdam n De Horti Fair in de Amsterdam RAI van 30 oktober tot en met 2 november is de grootste internationale tuinbouwvakbeurs over technologie, innovatie en inspiratie. De beurs is dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Op www.hortifair. nl kunnen bezoekers zich alvast registreren voor een gratis toegangsbewijs.

Elf nominaties Innovation prijs amsterdam n De internationale vakjury heeft elf innovaties genomineerd voor de Horti Fair Innovation Award. Op dinsdag 30 oktober wordt in Amsterdam de winnaar bekendgemaakt. Volgens de jury blijven leveranciers in innovaties voor de toekomst investeren, en dat ondanks de economisch weerbarstige tijden. Er worden in totaal meer dan honderd nieuwe producten en diensten geïntroduceerd op de komende Horti Fair. “Opvallend veel aanmeldingen zijn doorontwikkelingen van het concept van ‘De Gesloten Kas’ en borduren voort op Het Nieuwe Telen (HNT). Daarbij is de focus gericht op besparing van energie, en verhoging van de efficiency, productie en kwaliteit”, constateert voorzitter Geert van Oosterhout (directeur LTO Groeiservice) van de internationale vakjury. De genomineerde bedrijven zijn te vinden op www.hortifair.nl.

Tuinbouw actueel bij seminars Horti Fair n Meer dan twintig seminars n Kennisdelen en netwerken centraal amsterdam n Horti Fair biedt bezoekers en standhouders dit jaar zo’n twintig seminars. In korte tijd worden bezoekers bijgepraat over een onderwerp dat actueel is binnen de tuinbouw. Bezoekers aan Horti Fair kunnen voor deelname aan de HortiSeminars een kennisvoucher aanschaffen. In 2011 koos Horti Fair voor een nieuwe koers. Een van de pijlers daarvan is kennisuitwisseling. In dat kader worden de seminars georganiseerd.

Voucher

Dagelijks zijn er vier rondes met HortiSeminars. De bijeenkomsten duren circa 1,5 uur. Enkele voorbeelden van seminars: Climate monitoring and advice, Plants as air purifiers, Precision Growing, Geothermal Energy and How to increase yields in tomato with LED. Het complete

programma is te vinden op www. hortifair.nl. Bezoekers aan Horti Fair kunnen zich via de bezoekersregistratie van Horti Fair aanmelden voor deelname aan de HortiSeminars. Dit kost eenmalig € 40. Voor dit bedrag ontvangen bezoekers een kennisvoucher waarmee ze één of meer bijeenkomsten kunnen bijwonen.

Verdieping

In maximaal 1,5 uur praten een aantal inhoudelijk deskundigen vanuit drie invalshoeken (kennis, toepassing en gebruiker) bezoekers bij over een actueel onderwerp. Het gaat om kennis delen en om verdieping van een onderwerp. Verschillende standhouders en externe sprekers geven invulling aan de seminars. De voertaal is bij voorkeur Engels – tweederde van alle bezoekers aan de Horti Fair komt uit het buitenland. Uitgangspunt bij het organiseren van de seminars is dat elk seminar de moeite waard moet zijn. De Hor-

ti Fair profileert zich nadrukkelijk, in tegenstelling tot de twee andere beurzen, als beurs waar professionals uit de hele wereld elkaar kunnen ontmoeten en inhoudelijk met elkaar in gesprek kunnen komen over samenwerking. Kennisdelen, netwerken, opbouwen van contacten is voor internationale bezoekers heel belangrijk. “Als je die doelstelling hebt, moet je dat ook faciliteren, en dat doen we met dat seminarprogramma”, vertelt beursmanager Willem Luuk Nijdam. Het organiseren van twintig seminars is veel werk. Voor het organiseren van de seminars heeft de organisatie speciaal een medewerker aangenomen die zich in aanloop naar de beurs louter bezig houdt met de seminars. De uiteindelijke seminars worden door de universiteit van Wageningen kwalitatief gecontroleerd en beoordeeld. “In Wageningen maken ze niet de inhoud, zo controleren het verhaal wel op coherentie en tal van andere zaken”, aldus Nijdam.

geen muurbloempjes

amsterdam n Nieuw dit jaar is Horti Fair Experience in hal 8. Een combinatie van een cateringplein, een ontmoetingsplaats én een trendroom.

De Flower Catwalk is ook dit jaar weer van de partij in de RAI. De jurken, volledig gemaakt van bloemen en planten, zijn gecreëerd door de Israëlische bloemsierkunstenaar Shlomi Ilani. Foto: PR

Interpolis Quality Cup uitgereikt amsterdam n De VKC beoordeelt ook dit jaar weer duizenden snijbloemen en potplanten in het Interpolis House of Quality. Die keuringen zijn verdeeld in 30 snijbloemprijsvragen en 14 potplantprijsvragen. Uit die prijswinnaars wordt vervolgens gekozen

Surf voor alle seminars, data en tijdstippen naar www.hortifair.nl.

Nieuw: Horti Fair Experience

Verbreding in de paviljoens amsterdam n Horti Fair heeft zeven gespecialiseerde paviljoens waar kennis, ambitie en inspiratie over actuele ontwikkelingen in de tuinbouw te vinden is. De zeven paviljoens, Interpolis House of Quality, House of Technology en Innovation, AVAG-Market, Carrière Plaza, Turnkey Booth Pavilion, Substainable Growing Plaza en de Hortifair Experience geven elk een bepaalde doelgroep de kans om hun kennis uit te breiden. Zo is het Interpolis House of Quality de plaats waar telers uit binnenen buitenland strijden om de beste teeltprestatie. Het Carrière Plaza is een ontmoetingsplaats voor jongen mensen opzoek naar een baan of opleiding in de tuinbouw sector.

Een kleine greep uit het volle programma. In het seminar ‘Elke vierkante meter telt, van kas tot laadkuil’ wordt het belang van automatiseren door BergHortimotive uitgelegd. Met software worden allerlei processen zoals productie, kas planning, logistiek en orderverwerking geïntegreerd. Het seminar ‘Powersessie Energiestrategie’ is voor grootverbruikers van energie, waar kostenreductie een belangrijk onderdeel is van de dagelijkse bedrijfsvoering. Zij krijgen uitleg hoe zij hun energiekosten kunnen drukken. Tijdens ‘Plants as air purifiers’ wordt uitgelegd hoe planten de in te ademen lucht positief kunnen beïnvloeden. Veel mensen leven en werken nog steeds in ruimtes waar de lucht niet schoon is of te weinig geventileerd wordt. Planten zijn een goedkope en makkelijke oplossing hiervoor. Wat kan welke plant voor de leefomgeving verbeteren?

welke snijbloem en welke potplant in aanmerking komen voor de Interpolis Quality Cup. De inschrijving voor deelname aan de Quality Cup is inmiddels gesloten. De winnaars ontvangen ondersteuning bij de marktintroductie ontvangen marketingondersteuning bij de marktintroductie door exporteurs Hilverda De Boer (categorie snijbloemen) en Javado (catego-

rie potplanten). De prijsuitreiking vindt plaats in het Interpolis House of Quality, op dinsdag 30 oktober om 15.30 uur. Met de Interpolis Quality Cup zet Horti Fair het sierteeltassortiment in het zonnetje: de nadruk ligt immers op de breedte van het assortiment en de kwaliteit van de Nederlandse bloemen en planten.

Horti Fair Experience is stijlvol ingericht, met onder meer kleine ‘kassies’ (om in beslotenheid te kunnen overleggen) en opengewerkte containers. In die containers worden trends, concepten en noviteiten gepresenteerd. Bovendien vinden op Horti Fair Experience enkele aansprekende evenementen plaats. Vorig jaar zette Horti Fair een nieuwe koers in: van vierkante meters naar kubieke meters. Centrale begrippen in die nieuwe koers zijn netwerken, beleving en kennisuitwisseling. Zo startte Horti Fair vorig jaar met de dagelijkse HortiSeminars en de Flower Catwalk. Ook Horti Fair Experience hoort bij de nieuwe koers. gaat een lang gekoesterde wens in vervulling: een gratis kop koffie voor bezoekers. Alle Horti Fair-bezoekers krijgen bij de entree een bon die in Horti Fair Experience kan worden ingewisseld.

Tweede editie HortiDinner amsterdam n Relaties worden versterkt tijdens de tweede editie van het HortiDinner op dinsdag 30 oktober om 18.00 uur, in het Amsterdam RAI gebouw. Er wordt een viergangendiner verzorgd door een top kok en tussen de gangen door wordt de Tuinbouw Ondernemersprijs uitgereikt. Deelname aan het HortiDinner kost € 1.095,- voor een tafel van 6 personen.


DINSDag 23 OktOBer 2012

Interimmanager Willem Luuk Nijdam van de Horti Fair over de toekomst van ‘zijn’ beurs Tekst: Peter Voskuil Foto: PR

13

interview

‘Wij willen het vertrekpunt zijn’ Willem Luuk Nijdam volgde onlangs Frans-Peter Dechering op als directeur van de Horti Fair. De interimmanager over de beurs, zijn kennismaking met de sector en de toekomst. “De tuinbouw maakt mij trots.” Je bent interim. Is het moeilijk om op een rijdende trein te springen? Nee, maar ik moest wel even naar voren lopen. Als je op zo’n rijdende trein springt heb je conducteurs, verzorgers, bagagedragers, je hebt alles al wat zo’n trein doet rijden. Er stond hier al een fantastisch team. Het enige wat ik doe is zorgen dat we op het juiste spoor blijven. Hoe ben je hier in gerold? Toen in het bestuur de vraag rees wie zou kunnen helpen bij bepaalde problemen, noemde iemand mijn naam. Ik ben medio mei begonnen, het was de bedoeling dat ik vooral op de achtergrond actief zou zijn. Maar we werden op een gegeven moment voor een fait accompli gesteld en iemand moest het aanvoerderschap op zich nemen. We hebben de afspraak gemaakt dat ik in ieder geval tot 31 december blijf. Wat er na die datum gebeurt, bespreken we na de beurs. Waarom heb je ‘ja’ gezegd uiteindelijk? Dit is natuurlijk een ontzettend interessante uitdaging. Ik kende de Horti Fair niet. Ik kom uit de luchtvaart, en uit de ICT- en telecomsector. Ik heb dertig jaar wereldwijd gewerkt, dus ik heb wel wat probleempjes en dingetjes gezien. Dit is een totale nieuwe sector voor mij – bedrijfseconomisch, organisatorisch, financieel, people management, alles zit erin. Leuk! Hoe zijn de eerste weken bevallen? Ik heb de afgelopen weken een enorme leercurve doorgemaakt en ik ben enorm enthousiast geworden van wat ik aantrof. Het veilinggebouw, het rijden door een gebied als het Westland, het is echt een prachtige industrie. Mijn enthousiasme is de afgelopen periode gegroeid, als Nederlander, over wat we betekenen in deze sector. Zo’n noviteiten-perspreview ook, ik vind dat geweldig. Dat maakt mij trots.

Hoe staat het met de beursdeelname? Is iets minder dan vorig jaar. We halen bijna de 500 standhouders dit jaar, is mijn verwachting. Vorig jaar waren dat er ongeveer 600. Dat is voor een groot gedeelte ingegeven door de financieel-economische situatie. Daar zitten schrijnende gevallen bij, waarbij we zelfs inschrijvingen hebben moeten terugdraaien omdat standhouders echt niet meer konden of mochten van hun financiers. Ik denk dat het in dat licht van de economische situatie bezien fantastisch is dat we toch nog zoveel deelnemers hebben, en toch weer uit meer dan honderd beoordelingen elf genomineerden voor bijvoorbeeld de Innovation Award zijn. Dat waren er vorig jaar veertien. Het is fantastisch dat het er in deze slechte tijden toch nog zoveel zijn. Kun je iets zeggen over de samenstelling van de beurs? In hal 8 komt aan de achterkant van de hal een prachtig met onder meer twaalf containers ingericht plein, de Experience. Op dat plein zit ook de catering, in de muur van zeecontainers presenteren standhouders allerlei tuinbouwtrends en nieuwigheden. Dat wordt echt een belevenis, dat plein. Onder andere de Knappe Koppenkalender wordt daar gepresenteerd. We hebben een hele hal - hal 11 - vol met techniek & kassenbouw. In hal 9 komen de machines en andere toeleveranciers. In hal 10 staan voornamelijk de sierteelt en veredeling en het House Of Quality en daar hebben we weer de Flower Catwalk, vier keer per dag. Fresh Plaza met de groenteactiviteit zit er ook weer. Als ik op dat laatste even mag inhaken: één van de verwijten aan de Horti Fair is dat er weinig sierteelt staat op jullie beurs. Dat is geen verwijt, dat is eerder een gewaarwording, denk ik. Op sierteelt-

Paspoort Leeftijd: 56 Burgerlijke staat: samenwonend in Heemstede Achtergrond: groeide op als zoon van een koopman en handelaar in interieurverzorging in Bloemendaal en Heemstede Opleiding: HTS Vliegtuigbouw Hobby: vliegen. Heeft verschillende vliegbrevetten en bestuurt regelmatig als piloot een- en tweemotorige propellor-vliegtuigen

Ik kende de Horti Fair niet

gebied heeft er om wat voor reden dan ook – dat is allemaal voor mijn tijd gebeurd en daar ga ik niet over oordelen – een fragmentatie plaatsgevonden. Dat heeft niet alleen met de beurs van Dick van Raamsdonk te maken, maar ook met de ontwikkeling van de Trade Fair. Tien jaar geleden was er nog een hele bescheiden BB-markt met alleen plantenleveranciers, en was de noodzaak om via beurzen aan de weg te timmeren nog veel minder groot dan nu. Tegenwoordig staan er ook heel veel bloementelers al dan niet collectief op de Trade Fair. Daar zie je nu de gevolgen van. Als je kijkt naar de grote van de hallen bij ons, dan zie je dat de sierteelt een iets kleiner plekje heeft gekregen. Maar er staan nog altijd gerenommeerde partijen als Corn Bak, Anthura, Schoneveld Breeding, Hilverda Kooij en anderen, stuk voor stuk toppers. Dus de Trade Fair is misschien nog wel de grootste concurrent? Nee, dat is gewoon een marktontwikkeling, en zulke dingen gebeuren nu eenmaal. Dat succes dat men samen van de Trade Fair heeft gemaakt, trekt daar weer nieuwe mensen naartoe. Dat is volkomen logisch. Wij zijn als Horti Fair niet in staat gebleken de versnippering van de beurzen tegen te houden. Dus moet je als Horti Fair je concept herijken, en dat gaan we de komende maanden doen. Maar dat zal niet betekenen dat we afscheid nemen van de sierteelt, integendeel. Wat maakt de Horti Fair dan uniek? De Horti Fair is toch op een ander niveau gepositioneerd. Wij willen een beurs zijn van en voor de Nederlandse tuinbouw, wij representeren Nederland. Dat is een totaalconcept waar ook seminars aan vastzitten, waar professionals elkaar kunnen ontmoeten en inhoudelijk met elkaar in gesprek kunnen komen. Kennisdelen, netwerken, opbouwen van contacten is voor internationale bezoekers heel belang-

rijk. We hebben voor tweederde buitenlandse bezoekers. Die komen niet alleen voor de Horti Fair naar Nederland, ze gaan ook naar Wageningen, naar het Westland, naar Enkhuizen, noem maar op. Er worden zelfs complete reünies die georganiseerd in die week. In de sector is er heel veel te doen die week, en de Horti Fair wil graag het spilpunt zijn met een internationaal aantrekkelijk, vertrouwd concept van een goede beurs met een goede inhoud. Wij willen het vertrekpunt zijn. Het thema dit jaar is well-being. Het bestuur heeft vorig jaar gezegd: er zijn vier uitdagingen waar de tuinbouwwereld voor staat: water, voedsel, schone energie, en het vierde ligt op een meer abstract level: welzijn, welbevinden. Dus het bestuur heeft gezegd: laten we er van die vier uitdagingen elk jaar eentje nemen. Is het niet te hoog gegrepen om als Horti Fair de wereld te willen veranderen? Het is niet een kwestie van de wereld willen veranderen, we willen alleen ergens aandacht voor vragen. Als wij niet anders met het milieu omspringen, dan zitten we hier eenvoudigweg over 35 jaar niet. Daar gaat het om. Hoe zie jij de toekomst? De wereld verandert, de uitingen veranderen, verwachtingen veranderen. Ik begrijp dat er door mensen in de industrie knarsetandend wordt nagedacht hoe het nu verder moet in Nederland met de sierteeltbeurzen. Maar ik zal pas na de beurzenweek tijd hebben om daarover diepgaand na te denken en toekomstplannen uit te werken. Ik kijk momenteel bijvoorbeeld ook helemaal niet naar concepten als de HortiWeek, omdat ik eenvoudigweg niet bij machte ben om dat concept in de paar weken voorafgaand aan deze beurs nieuw leven in te blazen.


14

dinsdag 23 oktober 2012

iftf Kort nieuws Openingstijden Vijfhuizen n De IFTF is van 31 oktober tot en met 2 november in de Expo Haarlemmermeer te Vijfhuizen. De beurs is dagelijks geopend van 9.00 uur tot 18.00 uur. Voor meer informatie over de beurs, het beursprogramma en een uitgebreide routebeschrijving, ga naar www.iftf.nl. Hier kunt u zich ook registreren voor een gratis entreekaart.

Toegang tot alle drie de beurzen Vijfhuizen n In de Expo Haarlemmermeer zijn toegangskaarten te krijgen voor de IFTF. Vooraf zijn deze ook te bestellen via www.iftf.nl. Om de bezoekers tegemoet te komen kunnen Horti Fair-bezoekers met hun Horti Fair-entreekaartje naar binnen bij de IFTF Expo.

Pendelbusjes Vijfhuizen n Bezoekers van de Hortiweek kunnen ook dit jaar weer gratis tussen de drie afzonderlijke beurzen reizen. Elk kwartier rijden er gratis shuttlebussen tussen de IFTF, FloraHolland Trade Fair en de Horti Fair.

Techniek op IFTF Vijfhuizen n Tussen de nieuwe bedrijven op de IFTF is ook het aandeel van de technische bedrijven toegenomen. Hoewel beursmanager Van Raamsdonck hier geen nadrukkelijke reclame voor maakt, is hij blij met deze toename. “Natuurlijk zijn we blij. Het is ook logisch dat de techniek toeneemt. Veel bedrijven denken toch: ‘we kunnen wel op een techniek-beurs staan, maar we kunnen ook gaan staan daar waar de kwekers staan’.”

‘A star is born’ Vijfhuizen n Het Boerma Instituut organiseert 30 oktober een open internationale bloemschikwedstrijd. Thema van de wedstrijd: A star is born. De arrangementen worden op de IFTF tentoongesteld en een jury zal de stukken beoordelen. 1e prijs: een cursus Bruidsbloemwerk ter waarde van €1000,-. Aanmelden via www.bloemschikken.nl.

Beursorganisatie: ‘IFTF op alle fronten verbreed’ n Vier grote landenpaviljoens n Aantal bollenbedrijven toegenomen Vijfhuizen n De derde editie van de IFTF is nagenoeg uitverkocht. De beurs in Vijfhuizen heeft dit jaar een aantal nieuwe attracties. Er staan dit jaar vier landspaviljoens en meer bollenbedrijven. De IFTF heeft de afgelopen drie jaar een enorme groei doorgemaakt, aldus beursorganisator Dick van Raamsdonk. “Vooral in de aanwas van nieuwe bedrijven. En we hebben dit jaar vier grote paviljoens van kwekers op de beurs staan. Dan heb ik het wel over de vier grootste productielanden ter wereld: Colombia, Ecuador, Ethiopië en Kenia. Daar ben ik heel trots op. Ecuador en Ethiopië stonden vorig jaar al met een sierteeltpaviljoen en dit jaar komen daar Kenia en Colombia bij.”

nieuwKomers

Naast de vier grote paviljoens zijn er nog een aantal nieuwkomers op de beurs dit jaar. “Het is op alle fronten verbreed, met nieuwe bedrijven die andere producten voeren. We zijn echt een volwassen beurs geworden waarbij het totaal pakket kan worden gepresenteerd. Dat was voorheen minder zo”, aldus van Raamsdonk. “We hebben bijvoorbeeld veel bollenbedrijven erbij gekregen dit jaar. Het bollenstuk is erbij gekomen. Althans, vorig jaar hadden we al wat bollenkwekers staan, maar dit jaar is dat aantal sterk toegenomen.” Naast de bollenbedrijven

zijn er ook veel jonge en bloeiende planten bij gekomen en veel nieuwe individuele bedrijven.

voor een kleinere oppervlakte voor hun stand, maakt wel dat er plaats is voor meer standhouders.”

Volwaardig

‘geen rozenbeurs’

De beurs is dus gegroeid, niet in oppervlakte maar wel in aanbod en diversiteit. “We zijn weer uitverkocht dit jaar. En inderdaad; op dezelfde oppervlakte als vorig jaar. Nu kan je natuurlijk zeggen: ‘je wilde toch groeien ten opzichte van vorig jaar?’ Dan zeg ik op mijn beurt; het is wel crisis. We zijn inderdaad qua oppervlakte niet toegenomen, maar wel voor wat betreft het aantal bedrijven. Bedrijven kiezen nu

Met de genoemde diversiteit lijkt de beurs haar reputatie van ‘rozenbeurs’ van zich af te schudden. “Ik heb het al vaker gezegd: we zijn geen rozenbeurs, daar doen we de andere producten mee te kort. We zijn een jong volwassen beurs. Helemaal volgroeid zijn, dat kan niet. Dat redt je ook niet, in absolute zin dan. We mogen wel stellen dat we een volwaardige internationale sierteeltvakbeurs hebben.”

De groei zit er dus goed in bij de IFTF. Volgroeid zijn, dat kan dus volgens Van Raamsdonk niet. “Wat je wel op een gegeven moment krijgt, is dat je een beurs hebt zoals wij die in Ecuador hebben: dat is echt een volgroeide beurs. Maar ook daar staan telkens weer nieuwe producten. Maar dat is verreweg de grootste rozenbeurs ter wereld. Als men het dan toch over een rozenbeurs wil hebben, dan is Ecuador een echte rozenbeurs met tachtig procent rozen. Maar ook daar kijk ik wel uit wanneer ik dat een rozenbeurs noem. Want daar doe ik de andere producten mee te kort.”

IFTF: ‘Liever kwaliteit dan kwantiteit’ Vijfhuizen n De IFTF Expo ontving vorig jaar 12.000 bezoekers. De organisatie kijkt dit jaar liever naar kwaliteit dan kwantiteit. De organisatie van de IFTF kreeg vorig jaar veel complimenten van bezoekers en standhouders over het aantal buitenlandse bezoekers dat

Recruiters in de sierteelt

We know the business, we know the people Lutgo bv Lakenblekerstraat 49, Aalsmeer Vlotlaan 408, Monster Tel. 0297-255570

Ecuador en Ethiopië stonden er al. dit jaar hebben ook Kenia en Colombia een paviljoen. Foto: Archief

www.lutgo.nl

was neergestreken in Vijfhuizen. “Dat is natuurlijk het beste compliment dat je kan krijgen. En die bedrijven doen nu op een enkeling na ook allemaal weer mee. Het kopend vakpubliek uit het buitenland spreekt standhouders enorm aan”, vertelt van Raamsdonk. Een voorspelling voor het bezoekersaantal dit jaar kan hij niet doen. “Het aantal bezoekers inte-

resseert mij niet zo veel. Het gaat mij echt meer om de kwaliteit dan om de kwantiteit.” De directeur denkt zich echter geen zorgen te maken om het bezoekersaantal. Hij organiseert al zo’n 27 jaar beurzen in het buitenland en hoort daar van veel mensen dat ze de IFTF dit jaar zullen bezoeken. “Natuurlijk is het voor het oog en de sfeer beter als de gangpaden vol lopen met mensen.

Maar daar draait het in wezen niet om. Je wordt er uiteindelijk door de standhouders en bezoekers op beoordeeld in hoeverre ze zaken hebben kunnen doen op de beurs.” Door de toename van onder andere van diversiteit van de standhouders gaat de organisatie er vooralsnog wel van uit dat de hoge verwachtingen op hun plaats zijn.

Hortiweek is ‘mooie driedeling’ Vijfhuizen n De techniek in de RAI, de sierteelt voor de leden van de veiling in Aalsmeer en de internationale sierteelt op de IFTF. “Het is weer net als vroeger, met dit grote verschil dat de beurzen dankzij de Hortiweek nu in één week worden gehouden”, aldus Dick van Raamsdonk. De directeur

van de IFTF ziet de Hortiweek met drie afzonderlijke beurzen als een geslaagde onderneming. Zo zijn de data op elkaar afgestemd, de openingstijden, fysiek liggen de beurzen dicht bij elkaar en door middel van pendelbusjes kunnen bezoekers tussen de beurzen reizen. Of de drie beurzen ooit onder één dak zullen zitten, sluit Van Raamsdonk vooralsnog uit. “We hebben

alle drie gewoon eigen belangen. We hebben nu de second-best situatie bereikt.” Over eventuele concurrentie is hij kort. “Goede harmonie? Ja en nee. Ja, met de veiling. Nee, niet met de horti fair. Maar laat ik duidelijk zijn: een stukje concurrentie is altijd gezond. En het feit dat we vol staan zegt niet alleen iets over IFTF, maar ook over het succes van de Hortiweek.”


DINsDAg 23 okTober 2012

Dick van RaamsDonk over de IFTF, het concept HortiWeek, zichzelf en Amsterdam Tekst: Caroline van GInkel

15

interview

‘Dit is geen werk, hier leg ik mijn ziel in’ Het HortiWeek-concept is absoluut niet mislukt, aldus beursorganisator Dick van Raamsdonk van de IFTF. “HortiWeek gaat wat ons betreft zoals het moet gaan. Dan spreek ik denk ik ook namens de andere twee beurzen.”

V

an Raamsdonk reageert op de commotie die ontstaan is nadat voormalig directeur van de Horti Fair Frans-Peter Dechering, tegen de Bloemenkrant zijn ongenoegen uitte over het concept HortiWeek. “Die uitspraak is voor de verantwoordelijkheid van de gene die dit heeft uitgesproken”, aldus Van Raamsdonk. “We hebben nu een mooie driedeling. Voor de leden van de veiling een beurs in Aalsmeer, de internationale sierteelt staat bij ons in Vijfhuizen en de techniek is vertegenwoordigd op de Horti Fair.” Second best Vorig jaar zei Van Raamsdonk, directeur van HPP Exhibitions, al dat drie beurzen in één week een second bestsituatie is. “De situatie kan wel beter, maar niet heel veel beter. We hebben alle drie gewoon eigen belangen. Er zijn natuurlijk een aantal afspraken gemaakt. De data zijn op elkaar afgestemd en dit is ook het geval voor de openingstijden. We liggen fysiek dicht bij elkaar en door middel van pendelbusjes wordt deze fysieke afstand nog kleiner.” Hij heeft de vraag al vaak moeten beantwoorden de afgelopen jaren waarom de drie afzonderlijke beurzen niet onder één dak opereren. “Dat zou weliswaar de ideale situatie zijn, maar niet de situatie zoals deze nu is. En naar mijn visie er ook niet komt. Maar dat zit het succes van de beurs niet in de weg.” Maar wat bedoelt de organisator dan als hij zegt dat de situatie beter kan? “Het is wishfull thinking, maar ik zou het persoonlijk erg leuk vinden als Plantarium in dezelfde week georganiseerd zou worden. Het zou namelijk ideaal zijn als iedereen, voornamelijk internationale bezoekers, maar één keer hoeven af te reizen.” Harmonie Om het de bezoekers qua reizen tussen de beurzen makkelijker te maken, reizen er ook dit jaar weer pendel-

busjes tussen Aalsmeer, Vijfhuizen en Amsterdam. “Vorig jaar hebben de drie partijen gezamenlijk busjes geregeld. Nu regelt de IFTF deze busjes. Er is dus geen gezamenlijke regeling voor het delen van de kosten. Bezoekers kunnen met onze busjes op elke beurs komen en tussen de beurzen reizen. Als HortiWeek zeggen we, als gezamenlijk initiatief: er rijden busjes. En daar profiteren we alle drie van.” De vraag rijst of het achter de schermen wel echt koek en ei is tussen de drie organisaties. “Goede harmonie? Ja en nee. Ja, goede harmonie met de veiling. Nee, geen goede harmonie met de Horti Fair. Het liefst zouden zij de IFTF zien verdwijnen. En laat ik duidelijk zijn: het is hun goed recht om dat te willen, een stukje concurrentie is altijd gezond. De Trade Fair ziet de IFTF als aanvulling en dat is wederzijds. De Horti Fair ziet ons vooral als concurrent.” Techniek Van Raamsdonk ziet de drie afzonderlijke beurzen als een ‘mooie driedeling’, de Horti Fair denkt daar volgens hem dus anders over. “De IFTF is de internationale sierteeltvakbeurs en ook het aantal technische bedrijven op onze beurs neemt toe. Technische bedrijven willen staan daar waar de kwekers staan.” Ondanks dat maakt hij geen promotie voor deze technische kant van de beurs. “Wij willen in eerste instantie een bloemenvakbeurs zijn. We hebben dit ook besproken met de betreffende standhouders hoor. En daarnaast respecteer ik de Horti Fair en de samenwerking die we als afzonderlijke beurzen hebben.” De sierteelt zit nu dus verspreid over drie beurzen, en dan voornamelijk over de Trade Fair en de IFTF. “Een deel van de sierteelt wil wel weer onder één dak, maar zoals gezegd; de realiteit is dat dit niet zo is en hoogstwaarschijnlijk

Paspoort Wie? Dick van Raamsdonk (54) Wat? Directeur bij HPP Exhibitions, beursorganisator van de IFTF Waar? Waar niet? O.a. in Nederland, Ecuador, Kenia, Rusland en Amerika Wanneer? Wanneer niet? Het hele jaar door. Hoe? Door veel te sporten, goed voor zichzelf te zorgen en natuurlijk met de steun van zijn vrouw en kinderen

Een beetje strijd is gezond

ook niet meer gaat gebeuren. De veiling is daardoor wel blij met ons, wij vullen hen perfect aan. Niet-leden van de veiling hebben nu een plek waar ze kunnen staan. Als we al overwegen om onder één dak te gaan, dan moeten eerst de Trade Fair en de Horti Fair maar weer onder één dak, dan kijk ik wel even of ik me aansluit.” Jong volwassen Van Raamsdonk richt zich om te beginnen op de beurs van dit jaar, hij heeft er alle vertrouwen in. “Ik denk dat de HortiWeek dit jaar een succesvolle week gaat worden, met veel bezoekers uit binnen- en buitenland. Dan zal blijken dat de combinatie van de drie beurzen dit jaar tot jonge volwassenheid is gekomen en dat er goede zaken gedaan worden. En hopelijk stellen de critici hun mening dan ook bij.” De IFTF is als beurs verbreed op alle fronten, met veel nieuwe bedrijven en producten. “We hebben dit jaar vier grote paviljoens, uit Colombia, Ecuador, Ethiopië en Kenia. Daar zijn we erg trots op. Ook is er een toename van het aantal bollenkwekers, in het aantal jonge en bloeiende planten en zijn er veel nieuwe individuele bedrijven. We zijn echt een jong volwassen beurs geworden.” Het aantal standhouders is dit jaar toegenomen. “We zijn weer uitverkocht dit jaar. Op dezelfde oppervlakte grond. Kijk, nu kan je natuurlijk zeggen: ‘je wilde toch groeien ten opzichte van vorig jaar?’ Maar dan zeg ik op mijn beurt; het is wel crisis. We zijn inderdaad qua oppervlakte niet toegenomen, maar wel voor wat betreft het aantal bedrijven. Het feit dat we vol staan zegt niet alleen iets over IFTF, maar ook over het succes van de HortiWeek.” Thuiswedstrijd Als directeur van HPP Exhibitions organiseert Van Raamsdonk al 27 jaar

sierteeltbeurzen in het buitenland, dit is het derde jaar dat hij ook een beurs in eigen land organiseert. “Ik heb mijn droom waargemaakt. Ik heb altijd gezegd; ik wil een beurs in Nederland. Toen ik een paar jaar geleden de kans kreeg hoefde ik niet lang na te denken. Mijn zakendroom was om wat wij al ruim twintig jaar succesvol in het buitenland deden, om dat ook in Nederland te doen.” Voor Van Raamsdonk voelt de IFTF als een echte thuiswedstrijd. “Mensen zeggen wel eens: ‘Dick, je bent bekender in het buitenland dan in Nederland.’ En dat klopt natuurlijk ook. Daarom dachten veel mensen ook wel dat het me in eerste instantie niet zou lukken een succesvolle beurs op te zetten in Nederland. Maar ik ben een professional, dus ik weet echt wel wat ik doe.” Amsterdam Ondanks de decennia van buitenlandse successen, is hij altijd in Amsterdam blijven wonen en werken. “We hebben in totaal vier kantoren in de wereld maar dit is ons thuishonk. Ik ben hier in 1985 begonnen, ik noem de vestiging in Amsterdam de cockpit. Hier vindt de planning plaats en de boekhouding.” Verhuizen naar het buitenland is voor hem nooit een optie geweest. “Ik ben een echte Brabantse Amsterdammer, ik wil graag een biertje blijven drinken op de hoek. Ik wil niet in het buitenland wonen. En m’n belasting moet ik toch ergens betalen.” Het klinkt alsof Van Raamsdonk leeft voor zijn werk. Vol passie en energie vertelt hij over zijn loopbaan en toekomstplannen. “Dit is meer dan werk, hier leg ik mijn ziel in. Ik kom gelukkig wel toe aan ontspanning tussen de bedrijven door. Ik sport veel, dus zorg goed voor mezelf. Vroeger was ik enigszins een wildebras. Nu heb ik twee jonge kindjes en ben ik meer een echte huisvader.”


IPM ESSEN De toonaangevende wereldbeurs voor de tuinbouw

ends r t e d l a Vandaag n zien! e van morg Planten | Techniek | Floristiek | Uitrusting

2013 Met de trein vanaf € 99,naar de IPM ESSEN!

22 – 25 januari

Boekingen via tel. +49(0)1805-31 11 53 (0,14 euro/min. via het Duitse vaste telefoonnetwerk, mobiele telefonie in Duitsland max. 0,42 euro/min. De prijzen van mobiele-telefonieproviders uit andere landen kunnen afwijken.)

IPM-2013-AZ-BW-NL-ok.indd 6

28.09.12 08:24

Horti Fair 2012

persoon om Kleurrijk, gloedvol type zoekt ondernemende de markt mee te bestormen.

30 oktober t/m 2 november

en verblinden Ik zal je verleiden met mijn temperament voor me met mijn schoonheid. En als je dan eenmaal durige relatie. gevallen bent, gaan we bouwen aan een lang maneschijn. Ik beloof je een toekomst vol rozengeur en ? Keertje speeddaten om te zien of het klikt ik Tussen 31 oktober en 2 november 2012 ben bij vrienden in Aalsmeer. Ik wacht op je …

PS Mijn tijdelijke adres is: FloraHolland Aalsmeer Standnummer a44. Legmeerdijk 313 1431 GB Aalsmeer

in de co n

nt

en

en van lke nten ume de bes ten s te produce s con p o Focus

tinuïteit

boomkwekerij

bi Ver ke win van

n age Uitd

nd

BLOOMING BUSINESS

En th

Follow me

eke mensen an a t i f n te e ias s ou Coöperatief ondernem en

U bent van harte welkom op deze stand! Standnummer: 11.0512 in hal 11 Full service wereldwijd Steeds vernieuwend Professioneel Flexibel Betrouwbaar Scherp in prijs

www.potveer.nl

Myrna+

info@horatia.com | www.horatia.com

www.ipm-essen.de

Postbus 54 - 1633 ZH Avenhorn telefoon 0229 54 23 24


dinsdag 23 oktober 2012

17

trade fair Kort nieuws Openingstijden Trade Fair Aalsmeer AAlsmeer n De FloraHolland Trade Fair Aalsmeer wordt van woensdag 31 oktober tot en met vrijdag 2 november 2012 gehouden. Woensdag van 9.00 tot 19.00 uur Donderdag van 9.00 tot 17.00 uur Vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur Deze internationale handelsbeurs is volgens FloraHolland dé plaats waar handelaren en producenten van sierteeltproducten elkaar ontmoeten en zaken kunnen doen. Meer dan 700 kwekers uit binnen- en buitenland presenteren op de veilingbeurs hun aanbod en tonen nieuwe producten en concepten.

Trade Fair App uitgebreid AAlsmeer n De Trade Fair App is verder uitgebreid. Voor standhouders is het mogelijk gemaakt om buiten naam en standnummer extra informatie toe te voegen tegen betaling. De App helpt bezoekers hun weg te vinden op de beurs, geeft op verschillende punten extra info, wijst hotspots aan en streamt verder constant de laatste nieuwtjes en twitterberichten.

Verkiezing beste stand AAlsmeer n Nieuw dit jaar is dat elke stand een eigen QR-code krijgt. Bezoekers kunnen de stands aan de hand van die code ranken, zodat er nog tijdens de beurs publieksfavorieten onder stands zullen ontstaan. Deze ranking staat overigens los van de traditionele Best Stand Award door een vakjury onder leiding van Marc Eijsackers. Zoals altijd zullen drie stands worden genomineerd waarvan op donderdag tijdens de netwerkborrel de winnaar bekend zal worden gemaakt.

Inschrijving Naaldwijk geopend NAAldwijK n Inschrijven voor de FloraHolland Trade Fair in Naaldwijk is sinds vorige week alweer mogelijk. De Trade Fair in Naaldwijk vindt van woensdag 13 tot en met vrijdag 15 maart 2013 plaats. Inschrijven voor standruimte op de beurs in Naaldwijk is mogelijk tot en met 11 november 2012. Op de bijna tienduizend vierkante meter beursoppervlakte presenteren kwekers van groene en bloeiende kamerplanten, tuinplanten en snijbloemen hun bedrijf en assortiment. Ook zijn er vele noviteiten en concepten te zien De handelsbeurs in Naaldwijk voor groothandelaren, exporteurs en hun klanten trok in 2011 nog ruim 4.300 bezoekers en 300 standhouders.

Bloemenaanvoerders ontdekken Trade Fair n Kwart meer aan ‘bloemen’-meters n 700 standhouders in totaal AAlsmeer n De bloemenstandhouders hebben de Trade Fair definitief ontdekt. Het aantal vierkante meters van snijbloemenkwekers is ten opzichte van 2011 met meer dan een kwart gestegen. “We hebben daarmee echt wel een complete beurs nu, dat durf ik wel te zeggen”, vertelt beursmanager Wilma van Straalen. Zij leeft dezer dagen ‘in een koker’ om alles op en rond de beurs in goede banen te leiden.

BewustzijN

Waar vorig jaar 1400 vierkante meters aan bloemenstands te vinden waren op de Trade Fair, zullen dat er dit jaar alweer 1800 zijn, verdeeld over meer dan 200 standhouders. “Veel plantenaanvoerders zijn al langer gewend om aan beurzen deel te nemen”, legt Van Straalen uit. “Bloemenaanvoerders moesten daar nog aan wennen, maar dat bewustzijn dat je in die drie dagen het verschil kunt maken, zie je nu echt op komen zetten. Met name op de Trade Fair in Aalsmeer.” Volgens haar is de Trade Fair bij uitstek geschikt om in korte tijd een hoop klantencontacten te doen en is het daarnaast een prachtige gelegenheid voor de snijbloemenkwekers om veel klanten van hun klanten te ontmoeten. Omdat het aantal plantenaanvoerders ondertussen stabiel is, is het voor de beursorganisatie passen en meten om zoveel mogelijk standhouders een plekje te geven op de

artist impression van hoe het plein in het midden The Village er straks grofweg uit komt te zien Foto: PR beursvloer. Een beursvloer die niet echt meer kan groeien omdat anders de reguliere bedrijfsvoering te veel in het gedrang zou komen. Daarom is de Bloemenhal op een andere manier ingericht, en is ook het eigen deel van FloraHolland kleiner dan vorig jaar. Tegelijkertijd moesten er de nodige kunstgrepen uitgehaald worden om de aanvoer naar de nieuwe locatie van Waterdrinker alledrie de beursdagen te kunnen waarborgen. Was de Trade Fair in het verleden een pure handelsbeurs, tegenwoordig is het ook meer en meer een netwerkbeurs aan het worden.

Van Straalen: “Concreet zakendoen gebeurt nog wel, maar het is niet meer de hoofdzaak.” Grote veranderingen ten opzichte van de voorgaande jaren zijn er verder niet. De beurs is wat exclusiever geworden in de presentatie van noviteiten. Het complete aanbod van (vele tientallen) noviteiten wordt dit jaar niet meer automatisch in de schijnwerpers gezet. In plaats daarvan zijn acht noviteiten geselecteerd, die op verschillende plaatsen op de beurs op zogenaamde ‘hotspots’ gepresenteerd worden. Al met al worden er meer dan tienduizend bezoekers verwacht. “Het

is nog wel spannend hoe het met Allerheiligen op 1 november uitpakt, want dat is in Duitsland en meerdere landen gewoon een feestdag. Ik hoop niet dat daarom mensen weg zullen blijven. Dat is een onzekere factor, het is niet ideaal. Maar op basis van de signalen die ik nu krijg, hoop ik dat het wel mee zal vallen en denk ik dat de meeste bezoekers dat ongemak voor lief zullen nemen”, zegt Van Straalen. Zij roept bezoekers met klem op om zich vooraf via internet te registreren. Dat voorkomt namelijk dat er op sommige moment wachtrijen bij de ingang zullen ontstaan.

Consument centraal in The Village AAlsmeer n In het midden van de Trade Fair komt The Village, een inspiratieplein in het teken van marketing-intelligence. Vorig jaar was het inspiratiegedeelte nog een soort vijftrapsracket, opgesteld bij de hoofdingang. Dit keer is het gecentraliseerd plein, tussen

de bloemen- en plantenhal in, met in het midden een meeting point. De tijden van de laatste b-to-b trends zijn voorbij, anno 2012 staat de consument centraal op de veilingbeurs. Op het plein staan kleine kassen opgesteld, waarin verschillende consumentengroepen aan bod komen. Met behulp van het Bloemenbureau zijn drie stereotypen geselecteerd: de cosiness seeker

(gericht op het gezin), de cultivated performer (de stijlgevoelige consument) en de natural intellectual (de biomens). “Het leuke is dat je echt grote verschillen tussen die consumentengroepen ziet”, zegt marketing consultant Jean-Paul Schaddé van Dooren namens FloraHolland. “De vraag is: hoe ga je zorgen dat jouw consument in jouw supermarkt, bloemisterij of tuincentrum

het meeste omzet genereert?” Hoe maak je bijvoorbeeld als kweker kinderen in een tuincentrum enthousiast voor je product? En is een abonnementsvorm bij de bloemist, het zogeheten bloemistenabonnement, misschien interessant om je producten te vermarkten? In andere branches worden met een abonnementsaanpak al de eerste voorzichtige succesjes geboekt.

VBW houdt jaarvergadering bij Cultra AAlsmeer n De VBW houdt woensdagmiddag haar algemene jaarvergadering op de Trade Fair en is te gast bij Cultra. Bloemisten zijn het van nature niet gewend om naar Trade Fair te komen, maar dit jaar is er genoeg voor ze te zien. De VBW heeft een compleet dagprogramma opgezet,

dat al ’s morgens om tien uur begint met een ontvangst bij het vernieuwde Waterdrinker. Tot aan de jaarvergadering staan onder meer een kwekersbezoek, een lunch en een presentatie van Rob Baan (Koppert Cress) op het programma staan. De (besloten) ledenvergadering begint om 16.00 uur. Tijdens de ALV staan een terugblik op het afgelopen jaar, een vooruitblik naar 2013

en de verkiezing van bestuur en ledenraad op de agenda. Aansluitend is er een buffet, waarna ’s avonds van zeven tot tien uur een Cultraevent volgt. Cultra is op die dag omgebouwd tot een eigentijdse kerstbelevenis waar toparrangeurs ideeën en trends voor najaar en kerst aanreiken. Hoogtepunt van dit evenement is de verkiezing van de vijf regiowinnaars Mijn Bloemist van het Jaar 2013.

VBW-leden tijdens de ledenvergadering vorig jaar bij Plantion.


18

dinsdag 23 oktober 2012

bedrijf

aDvertorial na de succesvolle vierkante Porto-verpakking introduceert Pagter innovations nu de ronde Porto

Pagter Innovations introduceert ronde Porto Metershoge ronde Porto blikvanger oP iFtF Pagter innovations blinkt al vele jaren uit op het gebied van innovatieve verpakkingen en verpakkingssystemen voor snijbloemen in water. Ook tijdens de komende iFTF in Vijfhuizen komt Pagter weer verrassend voor de dag.

P

agter Innovations ontwikkelt en produceert innovatieve verpakkingen voor snijbloemen op water voor de gehele keten van producent tot consument. Het doel hiervan is om kwekers, handelaren en retailers wereldwijd te helpen de kwaliteit in de keten te waarborgen, de presentatie van bloemen te verbeteren en waar mogelijk de kosten van verpakking en transport te verlagen.

Blikvanger

Bezoekers van de IFTF kunnen onze nieuwe ronde Porto niet missen, stelt Loes van der Toolen (verpakkingsspecialiste en sinds 1 juli 2011 algemeen directeur van Pagter Innovations). “Er komt een metershoge ronde Porto op de stand, die valt wel op.” Met de nieuwe ronde Porto geeft Pagter Innovations vooral online bloemisten een extra troef in handen, want niet alleen de houdbaarheid van de bloemen blijft hiermee optimaal, ook past deze beter in een vaas. Dit is typisch zo’n innovatie die alleen door Pagter Innovations kan worden bedacht. De Porto wordt gezien als het ideale verpakkingssysteem voor snijbloemen met water en geniet grote populariteit bij luchtvracht en online verkoop. “Doordat de vierkante Porto zo succesvol is, hebben we de grenzen van onze de productiecapaciteit bereikt”, verklaart Van der Toolen. “Maar Pagter zou Pagter niet zijn om het daarbij te laten. Voor we de capaciteit verdubbelden hebben we goed nagedacht over verdere verbetering van het product.”

klemvingers

Dit resulteerde in de ontwikkeling van de nieuwe ronde Porto 10, een ronde variant van de kleinste Porto in het assortiment. De Porto is ideaal voor bloemenexporteurs en on line bloemisten, omdat deze het mogelijk maakt de bloemen met water horizontaal zonder lekkage

in een doos te vervoeren. De Porto bestaat feitelijk uit een kunststofhouder die gevuld is met een speciaal vocht opnemend medium. Het deksel is voorzien van een gat met klemvingers, waarin de bloemen worden gestoken. “Makkelijker kan het niet.”

Portovase

De PortoVase is een luxe variant van de Porto en wordt gezien als een kant-en-klare cadeauverpakking die eenvoudig te transporteren is. Een arrangement in een PortoVase krijgt een halve liter water mee, wat genoeg is voor een aantal dagen in de winkel. Evenals de Porto is de PortoVase lekvrij en kan deze zelfs door de consument plat op de achterbank van de auto worden vervoerd. Tegelijkertijd is de PortoVase een handige cadeau- en transportverpakking die gemakkelijk is om mee te nemen en ideaal is in situaties wanneer er gebrek is aan schone vazen (zoals in ziekenhuizen) of bij feesten en partijen waar de bloemen niet verzorgd kunnen worden. Nadat de bloemen zijn uitgebloeid kan het binnenwerk eenvoudig worden verwijderd en gaat de vaas een tweede leven tegemoet. Kortom, een extra presentje voor de consument en vriendelijk voor het milieu.

suPermarkt Deen

Ook Supermarktketen Deen heeft gekozen voor het Porto verpakkingssysteem. Omdat Deen met ingang van 1 november zal starten met de online verkoop van bloemen, heeft het in de voorbereidingsfase meerdere verpakkingssystemen getest waarbij het de Porto is geworden. “We zijn uiteraard heel blij dat Deen heeft gekozen voor onze Porto. Immers, Deen is niet zomaar de eerste de beste supermarktketen, want zowel in 2010 als in 2011 werd deze door Bloemenbureau Holland uitgeroepen tot Beste Bloemensupermarkt. Deen staat bekend om haar goede kwaliteit bloemen en is daardoor een klant om trots op te

Verpakkingsspecialiste Loes van der Toolen, algemeen directeur van Pagter innovations: ‘We zijn heel blij dat deen heeft gekozen voor onze Porto.’ Foto: PR

zijn. ” Pagter Innovations zegt als producent altijd kritisch op zichzelf te zijn. Verbeteren kan altijd, is het motto. Zo houdt Pagter Innovations eveneens een vinger aan de pols bij gevestigde producten zoals de Procona. Dit gepatenteerde systeem zorgt ervoor dat de kwaliteit van de bloemen optimaal blijft tijdens transport in de hele logistieke keten, onder andere dankzij goede ventilatie. Het systeem bestaat uit stevige containers met kragen en deksels, die goed stapelbaar zijn op pallets en op karren, en is wereldwijd in gebruik. “Zelfs met een gevestigd en zeer succesvol product als Procona zijn we nooit klaar met ontwikkelen. Zo hebben we onlangs de Valencia 35, de grootste container uit het Procona assortiment, onder handen genomen.”

sPuittechnieken

Door het toepassen van de nieuwste spuitgiet technieken is Pagter Innovations erin geslaagd zowel de slagvastheid als de nestbaarheid van deze container nog verder te verbeteren. De containers zijn nu nog sterker en leeg passen er wel honderd stuks meer op een pallet. Dit spaart kosten en CO2-uitstoot.” Een aantal vooraanstaande supermarktketens heeft de toegevoegde waarde van het Procona verpakkingssysteem al jaren geleden ontdekt. Zo is Tesco al meer dan zeven jaar een tevreden Procona gebruiker, zowel in Engeland als in veel ander landen waar de keten vestigingen heeft. Dat komt omdat de bloemen die hiermee worden getransporteerd, onbeschadigd en in uitstekende conditie arriveren op hun bestemming. Er wordt bespaard op verpakking, transport en arbeid. Doordat Pagter Innovations een bijbehorende serie verkoopdisplays heeft ontworpen is het systeem ‘retail ready’ en worden de bloemen optimaal gepresenteerd. Interessant is ook dat de Procona containers en deksels geschikt zijn voor meermalig gebruik. “Door

Procona’s te laten roulerende kan de klant veel geld besparen op verpakking. Alleen de kartonnen kraag wordt niet hergebruikt. Goed voor de portemonnee en voor het milieu dus.” aldus Van der Toolen. Het Procona verpakkingssysteem telt inmiddels duizenden afnemers over de hele wereld. Met extra verkoopkantoren en agentschappen zorgt Pagter Innovations ervoor dichter bij zijn klanten te zijn. Zo werd het team in de USA recent nog versterkt met twee verkopers. Eigen vestigingen zijn er eveneens in Italië en Japan. Vanwege de toenemende export naar China is Pagter Innovations hier met een agentschap gevestigd, en zoals al eerder ook in Spanje en Rusland.”

Positief

Bijzonder positief noemt Van der Toolen het dat eigenaar Jan de Pagter, na vorig jaar te zijn teruggetreden als directeur, nog actief betrokken is bij de R&D afdeling van Pagter Innovations. Hij geeft leiding aan het ontwikkelteam dat bestaat uit twee Delftse ingenieurs. “Jan heeft enorm veel kennis van de markt en verstand van bloemen. Hij is een echte innovator en doet niets liever dan nieuwe producten ontwikkelen. Daar heeft hij nu weer tijd voor. Bovendien heeft hij in 1992 na het ontwikkelen van de eerste Procona Pagter Innovations opgericht. Samen met zijn vrouw Lia en dochter Corina heeft hij het bedrijf gebracht waar het nu is. We verwachten dat Jan met het R&Dteam nog veel mooie producten en verbeteringen zal ontwikkelen.” Pagter Innovations is met standnummer A340 aanwezig op de IFTF die van 31 oktober tot en met 2 november in Vijfhuizen wordt gehouden.

dit spaart kosten en CO2uitstoot


DinsDag 23 oktober 2012

bedrijf

AdvertoriAl Dit is het laatste deel van een drieluik over de Horti Business Challenge (HBC)

Game op zoek naar BloemBOL.com

HBC Wordt marktleider in de Horti Business Challenge

Een goed product leveren is niet genoeg voor succes. Het weloverwogen in de markt zetten van producten wordt steeds belangrijker om klanten te verleiden. door Martien Penning In Nederland zijn we gewend tuinbouwproducten van de beste kwaliteit te leveren. Die kwaliteit werd jarenlang ook nog eens gewaardeerd, zoals het ‘hoort’, en dus goed betaald. De internationale concurrentie neemt toe. De kwaliteit van ons product, in zowel groenten- als sierteelt, is al lang niet meer de beste van de wereld, en wordt steeds minder geldelijk gewaardeerd. Het lijkt wel of alles tegenwoordig om prijs draait… Of is er toch meer uit de markt te halen door als bedrijf de juiste kwaliteiten te ontwikkelen?

Kwaliteit wordt in de tuinbouw nog vaak gebruikt om de eigenschappen van het product te waarderen. Aantal takken per orchidee, gewicht van stelen chrysanten, allemaal belangrijk, maar voor een klant is kwaliteit een veel ruimer begrip. Zo is dé kwaliteit van een bekende internetwinkel dat begon met de verkoop van boeken: service. Vanuit je luie stoel kun je alles bestellen en je hebt het de volgende dag in huis. De kwaliteit van de boeken is niet beter of slechter dan die van de boekhandel om de hoek. Bovendien letten consumenten vanuit hun luie stoel nou net iets minder

19

op de prijs. En bol.com biedt ook de service dat de consument meer boeken krijgt aangeboden die passen bij zijn smaak. Niet het beste of goedkoopste product hebben, maar precies datgene leveren aan de klant dat aan zijn wensen voldoet. Voor welke tuinbouwbedrijven is dit een passende strategie? Niet elk product is geschikt om naar klanten in te zetten op een hoog serviceniveau. Onderscheiden met ‘customer intimacy’ is vooral kansrijk bij complexe producten. Producten die hoge eisen stellen aan vooral voorraadbeheer en efficiënte logistiek. Bedrijven

die kiezen voor ‘customer intimacy’ weten alles van hun klant. Ze vormen als het ware het verlengstuk van het bedrijf van die klant. Net als BOL.com jouw boekenwinkel in je luie stoel is. Op den duur raken bedrijven meer in elkaar verweven wat leidt tot perfectie in dienstverlening. Voorbeelden uit de tuinbouw zijn er al zeker. In de sierteelt zijn Decorum, Starre en FleuraMetz goed op weg. In de sierteeltlogistiek is De Winter Logistics serviceverlener tot en met.

De Horti Business Challenge (HBC) is een enerverende marketinggame waarin deelnemers een virtueel tuinbouwbedrijf runnen. Vanaf 2 november kan iedereen meedoen en online leren van de kansen die het gebruik van diverse marktstrategieën in de tuinbouw biedt. Vandaag het laatste artikel in een serie van drie over die mogelijke strategieën. Meer info op: www.hortibusinesschallenge. com

Martien Penning is partner bij Hillenraad Partners.

Continue innovatie als dé sleutel tot succes Veredelaar Syngenta Flowers blijft innoveren in Cyclamen De afgelopen jaren introduceerde Syngenta Flowers een aantal belangrijke en unieke variëteiten op het gebied van Cyclamen, waaronder Fleur en Vogue, Winter Ice en recentelijk Snowridge Mini. De stroom van innovaties uit de Enkhuizense keuken lijkt echter nog niet opgedroogd. Integendeel. Een belangrijke reden ook voor kweker Kees Preesman om nauw samen te werken met juist deze Cyclamenveredelaar. Cyclamen specialist

Snowridge familie

Bij Preesman Potplanten in Strijen worden op 3 ha. van augustus tot januari grootbloemige Cyclamen in 13 cm pot geteeld. Het bedrijf is volledig geautomatiseerd en staat bekend om de kwalitatief hoogwaardige producten. “Eigenlijk teel ik alleen maar variëteiten van Syngenta Flowers. Uiteraard test ik ook de soorten van andere veredelaars uitgebreid, maar met de kwaliteit van de huidige variëteiten van Syngenta en hun continue innovatie zie ik mij nog niet een-twee-drie overstappen.” aldus eigenaar Kees Preesman. “Daarnaast heeft Syngenta een lange historie in Cyclamen en dus veel kennis in huis. De technische ondersteuning is van hoog niveau en helpt mij een steeds beter produkt te kunnen leveren.”

In 2011 werd de zeer succesvolle Snowridge geïntroduceerd. Snowridge is de eerste en enige mini Cyclaam met een opvallende witte rand. Vandaar de naam ‘sneeuwrand’. Momenteel zijn de kleuren Mini Wine en Mini Purple beschikaar. Volgend jaar wordt de Snowridge Maxi Purple gelanceerd en Preesman neemt deze zeker op in zijn assortiment. “Dit grote broertje van de mini onderscheidt zich door de prachtige ronde plantbouw, de opvallend grote bloemen en de zeer intense kleur. De combinatie van een helder witte bloemrand met de donker violette bloemkleur spreekt ook de jongere consumenten aan en helpt de Cyclaam weer als een modern product in de markt te zetten.” volgens Kees Preesman.

Uniformiteit en kwaliteit

Unieke bloemvorm

Een van de belangrijkste variëteiten op het bedrijf van Preesman is Rainier. Kees geeft diverse redenen om te kiezen voor Rainier. “Eén reden is de ongeëvenaarde uniformiteit in plantbouw en bloeitijd. Ook heeft Rainier net iets grotere bloemen dan andere rassen en heeft het blad een zeer fraaie en frisse kleur.”. Rainier is beschikbaar in een brede reeks van twaalf kleuren en is ideaal voor de productie van echte ‘bloemisten-kwaliteit’ Cyclamen. “Uiteraard begint dat al met goed jonge plantmateriaal.” De huisleverancier van Preesman is Syngenta’s jonge planten bedrijf FloriPro Services, dat niet alleen de series van Syngenta Flowers verkoopt, maar die van alle belangrijke veredelaars kan leveren.

Een andere unieke Cyclaam die Preesman al jarenlang produceert is de Fleur en Vogue. In tegenstelling tot een reguliere cyclaam zijn de bloemenbladeren naar beneden gericht. Tot nu toe was deze Cyclaam leverbaar in paars en wit. Volgend jaar wordt de Pink geïntroduceerd. “Deze kleur is echt een aanwinst. Ik heb hoge verwachtingen.” aldus Preesman. Net als bij de Purple is er een fraai contrast tussen de vergrote witte kelkbladeren en de bloembladen. “Op mijn stand (stand 28.1) tijdens Tijdens de de FloraHolland trade Fair kan de Autumn Trials van handel al kennis maken met dit Syngenta Flowers die van product.” 30 oktober t/m 2 november in Andijk worden gehouden, laat men het huidige assortiment evenals een reeks van noviteiten zien. Hierbij zijn o.a. introducties als de Fleur en Vogue Pink en Snowridge Maxi te zien.


20

DinSDag 23 oktober 2012

bedrijf

AdvErtoriAl Kwekerij Sjaloom kiest potplanten als de perfecte aanvulling op bestaande sortiment.

Kordana de perfecte aanvulling De gedachte die bij Willem van der Voort opkwam toen ze bij Sjaloom het sortiment wilden uitbreiden was: waarmee kunnen we klanten het meeste plezier doen?

D

ie gedachte is tekenend “Met deze klein- en grootbloemige voor de ondernemers- potrozen blijven we in staat om ons zin die bij Potplanten- te onderscheiden op kwaliteit en kwekerij Sjaloom heerst. houdbaarheid, een belangrijke eis “Wij kiezen zeer bewust van onze klanten”, vertelt Van der voor ons aanbod en kijken steeds Voort. of een nieuw product past in ons totale, brede assortiment’’, vertelt Samen met de broers Henry en algemeen directeur Willem van der Bernard Oosterom is hij eigenaar van de potplantenkwekerij in WadVoort. dinxveen. Sjaloom richt een deel Het bedrijf opereert in het hogere van hun stand op de FloraHolland segment van de markt. Potrozen Trade Fair eind deze maand specizijn een goede aanvulling op wat er aal in met hun nieuwste aanwinal in de kassen van Sjaloom stond sten Kordana en Kordana Grande. en de keuze viel dan ook al snel op Deze potrozen in de potmaat 10,5 de Kordana en de Kordana Grande. cm zullen vanaf week 50 jaarrond

Sjaloom

Willem van der Voort: Focus op de lange termijn. Foto: Willem Krol leverbaar zijn. De plant kenmerkt zich door de rijke bloei en de goede houdbaarheid -eenmaal in huis staat hij drie weken in bloei- . De Kordana’s zijn leverbaar in de kleuren rood, roze, wit, geel, peach en oranje. “Zodra de eerste planten echt in bloei staan eind dit jaar, zetten we nog een leuke actie op voor onze klanten.”

EigEn EnErgiE

Duurzaamheid staat voor de kweker voorop. “Niet alleen in onze teelt, maar in de hele bedrijfsvoering. Afvalscheiding, energiebesparing, biologische bestrijding, werk-

omstandigheden…”, somt hij op. Recent heeft Potplantenkwekerij Sjaloom een eigen WKK-installatie laten aanleggen die alle benodigde stroom en warmte levert. De afgelopen elf jaar kochten ze alle benodigde warmte in bij buurman Portanova, nu is dat alleen nog nodig om in de wintermaanden de kassen te verwarmen. Ook die lange relatie is tekenend voor de manier waarop Sjaloom opereert. “Wij focussen ons nadrukkelijk op de lange termijn; in onze teelt, in de relatie met onze medewerkers en in de relatie met klanten en leveranciers.”

Sjaloom met beide handen in de grond, al meer dan 50 jaar. Duurzaamheid, betrouwbaarheid en aandacht voor de klant staan voorop. Sjaloom kweekt groene en bloeiende potplanten, waaronder Beaucarnea, Yucca, Dracaena, Spathiphyllum, Oleander en Dipladenia. Klanten van Sjaloom zijn exporteurs, groothandelsbedrijven en tuincentra in Europa. Bij het bedrijf werken 45 mensen, in het seizoen aangevuld met flexwerkers.

The new Trend Selection:

For a perfect match!

Increases vase life up to 60% versus water alone Adds real value to every bouquet


diNsdag 23 oktober 2012

21

nieuws Kort nieuws Tuinbouw bovengemiddeld innovatief Den Haag n De topsector tuinbouw gaf in 2010 een kleine 500 miljoen euro uit aan innovatie. Dit komt neer op vijf procent van de toegevoegde waarde, twee keer zo veel als het landelijk gemiddelde. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Monitor Topsectoren’ van het CBS in opdracht van het ministerie van EL&I. Het zijn de bedrijven om de telers heen die de hoge investeringen voor hun rekening nemen. Het aandeel van de telers ligt net boven de twee procent, die van de bedrijven er omheen op bijna acht procent.

Van Zanten voegt bedrijven samen aaLSMeeR n Van Zanten Cuttings, Van Zanten Plants en Van Zanten Research worden per 1 januari 2013 geïntegreerd tot één onderneming, genaamd Van Zanten Breeding. De samenvoeging leidt tot één sterk veredelingsbedrijf van snijbloemen en potplanten. Het assortiment van de ondernemingen wordt gecontinueerd en bestaat uit chrysant, alstroemeria, bouvardia, statice en freesia en de potproducten multiflora, potchrysant, celosia, aster en potalstroemeria. De bundeling moet leiden tot een efficiëntere en professionelere organisatie door overlapping van werkgebieden.

Het wordt leger in het PT-gebouw n Productschap heeft hoop gericht op uitvoering taken Topteam ZOeTeRMeeR n Het wordt leeg in het gebouw van het Productschap Tuinbouw in Zoetermeer. Deze is bijna voltooid. De formatie zal per 2013 worden teruggebracht naar 85 functieeenheden. In november vorig jaar kondigde het PT een reductie aan de personeelsformatie van 142 naar 80 formatieplaatsen. “Per 1 april heeft de grootste reductie plaatsgevonden’’ laat voorlichter Stephan ten Bosch weten. “In de loop van het jaar vertrokken de laatste boventalligen omdat zij bepaalde uitfaserende taken hebben afgerond. Uiteraard heeft dat tot leegstand geleid in het gebouw.” In de nieuwe structuur blijft het Productschap Tuinbouw eigen programma’s uitvoeren. Het PT heeft daartoe elf voorstellen ingediend ter beoordeling bij het Topteam Tuinbouw. “Worden ze gehonoreerd dan blijft PT zijn eigen

verantwoordelijkheid voor uitvoering houden, binnen de eigen programma’s”, zegt Saskia Zijlsta van het PT. Financiering van deze projecten heeft zowel via de verplichte heffing als rechtstreeks door het bedrijfsleven plaats. Daar komt bij dat het medebewind, een wettelijke taak van PT, nog dit jaar verhuist naar een pand enkele honderden meters verderop aan de Louis Braillelaan. Als voorlopige huisvesting is gekozen voor het pand in Zoetermeer, waar de productschappen Zuivel, Vee en Vlees en Pluimvee en Eieren gevestigd zijn. Begin oktober 2012 verhuisden het Hoofdproductschap Akkerbouw en het Productschap Vis naar hetzelfde pand. In december 2012 verhuist ook het Productschap Tuinbouw (PT) naar dit pand. Vanaf 16 oktober 2012 - de start van het Europese boekjaar - werken alle medebewindmedewerkers voor één en dezelfde organisatie: de MOproductschappen. Het PT kan weinig zeggen over de toekomst van de eigen organisatie. “Daarover is

niets bekend. Dat hangt af van de besluitvorming van het kabinet en de Tweede Kamer. Dat weten wij niet”, is het enige dat voorlichter Stephan ten Bosch loslaat. Door de gezamenlijke productschappen is wel een position paper opgesteld, dat naar de onderhandelaars is gezonden.

InKRIMpIng

Het PT maakte onlangs bekend dat de verplichte heffingen voor 2013 opnieuw zullen worden verlaagd. Dat is mogelijk door de recente inkrimping. “Er zijn inderdaad taken weggevallen per 1 april 2012. Taken die weggevallen zijn: marktonderzoek, promotie en logistiek & ICT”, zegt Stephan ten Bosch. “Een andere reden is dat de heffingsystematiek is vereenvoudigd, waardoor de kosten voor inning lager zijn. Door de reorganisatie bij het PT zijn organisatiekosten ook lager geworden.” In bijna alle sectoren is sprake van een vereenvoudiging van de heffingssystematiek in de vorm van een areaalheffing voor de teelt in

Er komt nog geen sprietje uit de grond, maar toch herkent iedereen hierin de Big Ben en de Tower Birdge in Londen. In het voorjaar, nadat ze de sneeuw weer hebben overleefd, worden deze contouren gevuld met een bloembollenmozaïek van zo’n 60.000 bloembollen. Het mozaïek heeft een afmeting van 22 bij 13 meter. Vorige week legden Bart Siemerink, directeur van Keukenhof en Zijne Excellentie Mr Arkwright, ambassadeur van Engeland de laatste hand aan het kunstwerk.

aaLSMeeR n Dutch Flower Group (DFG) heeft negen kwekers genomineerd voor de Dutch Flower Awards 2012. De onderscheidingen worden uitgereikt in de categorieën snijbloemen, planten en buitenlandse bedrijven. Het is voor de elfde achtereenvolgende keer dat de prijs wordt uitgereikt.

Lisse Zo’n 60.000 bloembollen zullen in het voorjaar Londen naar Lisse halen. Nu maar hopen dat Lisse volgend jaar de wereldstad ook evenaart qua toerisme. Foto: Wilma van Velzen

FloraHolland krijgt nieuwe RvC aaLSMeeR n De Raad van Commissarissen (RvC) en het bestuur van FloraHolland worden samengevoegd tot één RvC. De vernieuwde RvC houdt toezicht op de directie en het functioneren van het coöperatief bedrijf. De voorzitter van dit toezichtsorgaan is een

Bij het uitblijven van betaling van de heffing wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau. “Het inschakelen van een incassobureau is niet nieuw”, zegt Stephan ten Bosch. “Als een heffingplichtige ondernemer ook na aanmaningen niet betaalt, wordt de inning overgedragen aan een incassobureau. Wij merken dat door de crisis meer ondernemingen moeite hebben met betalen.”

Londen in Lisse

Kwekers in race voor Dutch Flower Awards

De bekendmaking van de winnaars vindt plaats op de FloraHolland Trade Fair Aalsmeer op donderdag 1 november om 15.00 uur. Voor de genomineerden, zie www. dutchflowergroup.nl.

plaats van een heffing gebaseerd op omzet. De handel zal in veel gevallen te maken krijgen met een heffing die gebaseerd is op verkopen. Na de reductie in 2012 met gemiddeld 30% volgt in de verordeningen over 2013 voor veel ondernemers een verdere verlaging, variërend van enkele tot tientallen procenten. Uitschieters zijn de bloementeelt (ruim 60% verlaging) en de bloemenhandel (bijna 90% verlaging). De ongewijzigde systematiek voor hoveniers, op verzoek van de sector, leidt voor die groep ondernemers tot een heffingverhoging (+ 7%).

Foto: PR FloraHolland

coöperatielid. Bernard Oosterom is beoogd voorzitter van deze vernieuwde RvC. De benoeming van commissarissen zal plaatsvinden via de ledenvergadering. “Het voornemen is om de huidige drie lagen in de besturing terug te brengen naar twee. Het bestuur en RvC worden samengevoegd. Hierdoor ontstaat een meer overzichtelijke topstructuur, zijn de verantwoorde-

lijkheden eenduidig georganiseerd en ontstaat transparant toezicht. De leden blijven via de ALV en RvC beslissen over belangrijke strategische en financiële vraagstukken van FloraHolland. Deze inrichting sluit beter aan bij de voorwaarden die tegenwoordig aan bestuur en toezicht worden gesteld”, aldus Bernard Oosterom, bestuursvoorzitter van FloraHolland.

Sinds een aantal jaren kiest Keukenhof ieder seizoen voor een themaland. Afgelopen jaar was het thema ‘Polen - hart van Europa’. Toen was de bloembollenmozaïek van Chopin de publiekstrekker. Dit jaar staat Engeland centraal onder de naam ‘Verenigd Koninkrijk - Land of Great Gardens’. Engeland is een belangrijk export- en toeristenland. In het afgelopen seizoen van Keukenhof passeerden ongeveer 70.000 Britten de poort van Keukenhof.

Horti Bedrijfsschool van start BLeISWIJK n De Horti Bedrijfsschool wordt binnenkort officieel gelanceerd. Sinds 1 september is de Horti Bedrijfsschool al hét loket voor ontwikkeling van iedereen in de glastuinbouw. De school werkt vanuit LTO Groeiservice in Bleiswijk en verzorgt praktijkgerichte opleidingen en cursussen op basis van vragen vanuit de glastuinbouwondernemingen.


22

dinsdag 23 oktober 2012

bedrijf

AdvertoriAl Qurius gaat de sierteelt de komende jaren volop aandacht geven met Q-Horti

‘Wat betreft de sierteelt gaan we volop gas geven’ Q-Horti automatiseert en integreert alle processen in de keten. Van het allereerste begin tot en met de financiële afwikkeling door de consument. Q-Horti is één ICT omgeving waar alle partners in de keten op kunnen worden aangesloten. Het sierteeltsysteem Q-Horti van Qurius Nederland wordt nog beter en nog completer. Met het samengaan van Qurius met de Franse ICT-aanbieder Prodware Europe, is volgens Pietwillem Overvoorde en Leen Zevenbergen, de klant er zeker van dat de sierteelt de komende jaren volop aandacht krijgt. En dat komt het product ten goede. “Wat betreft de sierteelt gaan we volop gas geven”, vertellen Overvoorde en Zevenbergen enthousiast.

We blijven vooruit lopen op de rest van de wereld

Het modulair opgebouwde sierteeltsysteem Q-Horti is gebaseerd op de standaardapplicatie Microsoft Dynamics NAV. Prodware Europe is de grootste Microsoft Dynamics partner van Europa. Q-Horti ondersteunt alle verschijningsvormen van perkgoed, planten, bloemen en bollen. Q-Horti ondersteunt onder meer het scannen van RFID-tags, controle op valse CC karren, e-Trade, een geavanceerde webshop, prijsberekeningen en een koppeling tussen klokvoorverkoop van FloraHolland en een groothandel. Zo kan deze groothandel zijn klanten bloemen aanbieden voordat ze worden geveild. Onduidelijkheden over een eventueel samengaan met Prodware, zorgden volgens Overvoorde de laatste maanden in de sierteelt soms nog wel eens voor wat onduidelijkheid over de toekomst van Q-Horti. “De laatste maanden kregen we nog wel eens vragen van klanten over de toekomst. Ze gaven dan aan zo”n vijf tot tien jaar de software te willen gebruiken, maar wilden wel zeker weten dat wij er geen afscheid van zouden nemen. We zagen daardoor een aarzeling in de markt. Die ondui-

delijkheid bestaat nu niet meer. Er is nu een duidelijk statement gemaakt dat er geld is voor de hortimarkt en dat Prodware er aandacht en energie in wil steken. Prodware was overigens al strategisch partner van Qurius. Prodware is een grote stabiele partij met zo”n 1.650 medewerkers. De continuïteit voor onze klanten is daarmee dus gewaarborgd.” Met het samengaan met Prodware is er ook meer geld voor Research en Development (R&D) voor Q-Horti beschikbaar. “Zo hebben we in Tsjechië en Israël centra waar zeer gespecialiseerde programmeurs zitten die werken voor redelijke tarieven”, vertelt Zevenbergen. “Ook is het voor ons nu mogelijk om uit meer bronnen te putten en grotere markten te gaan bedienen. Met deze schaalvoordelen kunnen we de kosten beter spreiden zodat de kosten per afnemer omlaag gaan. Ook kunnen we daarmee de kwaliteit van het product verder verhogen. En die kostenvoordelen gaan we doorgeven aan de klant.” Volgens Overvoorde krijgen de gebruikers van Q-Horti straks vooral een nog beter en completer product. “Vanwege de lagere kosten gaan we straks nog meer mogelijkheden en functionaliteit bieden. Een completer product voor dezelfde prijs dus. Dat zorgt er ook voor dat we met Q-Horti vooruit blijven lopen op de rest van de wereld.” Q-horti was de eerste applicatie in de sierteelt dat voldeed aan de normen van Plantform. “En in de nabije toekomst gaan we samen met Plantform proberen het aantal leden van Plantform uit te breiden”, vertelt Overvoorde. “Wij gaan kijken op welke manier we daarbij kunnen faciliteren. We gaan bijvoorbeeld onderzoeken of we ook voor de kleine ondernemingen een oplossing kunnen bieden. Een product waarin de functionaliteiten zitten die daar nodig zijn en tegen een voor die groep acceptabele prijs.”

Volgens Overvoorde kan het in de cloud werken een oplossing zijn voor de kleinere ondernemingen. Grotere ondernemingen in de sierteelt hebben vaak een eigen ICT-infrastructuur en kiezen zonodig voor aanvullend maatwerk, de middelgrote ondernemingen zitten meestal dichtbij de standaardoplossing op een eigen of een gehoste infrastructuur. “Bij een eigen infrastructuur of hosting koopt de klant het gebruiksrecht van de applicaties. Bij het in de cloud werken is dat anders. De klant sluit dan een contract voor twee tot drie jaar af voor het gebruiksrecht van de software en de infrastructuur. Daar wordt dan maandelijks voor betaald.” Q-Horti biedt ook Klokvoorverkoop. Op Klokvoorverkoop staan bloemen die in principe nog geveild moeten worden. Maar groothandels kunnen deze bloemen ook kopen tegen door de teler vastgestelde voorwaarden. Met de koppeling naar Klokvoorverkoop, maakt een gebruiker van Q-Horti bijvoorbeeld vanuit een “inkoopcockpit” een selectie van het aanbod op Klokvoorverkoop en plaatst deze direct in de eigen webshop. De belangrijkste voordelen zijn een groter aanbod zonder voorraadrisico. Ook kunnen klanten het aanbod van de veiling al een dag te voren kunnen bekijken en bestellen. Een andere toegevoegde waarde van Q-Horti is de combinatie van e-Trade en een webshop. Exporteurs kunnen op deze manier direct zien welke voorraden beschikbaar zijn. In de standaard webshop kunnen eigen voorraden staan, maar ook voorraden van anderen. Alle voorraden zijn real-time op te vragen en direct te bestellen. In de webshop kunnen ook nieuwe webshops worden aangemaakt voor importeurs. Een bloemist in Italië kan dan bijvoorbeeld Keniaanse rozen bestellen in de webshop van zijn importeur, terwijl deze nog in de lucht hangen boven Afrika. De bestelling van de bloemist wordt direct doorgevoerd

in de systemen van de Italiaanse importeur, de Nederlandse exporteur en de Keniaanse kweker. Zo neemt niet alleen de breedte van het verkoopkanaal toe, maar ook de efficiëntie in de keten. Het jonge-plantenbedrijf van Sion in De Lier draait sinds september volledig op Q-Horti. Volgens directeur Eric van Moor is de real-time informatie het belangrijkste pluspunt. “Voorheen telden we eens per maand de jonge planten. Dan kwamen we nooit op hetzelfde aantal uit. Nu kunnen we à la minute de voorraad opvragen. Ook de status van de debiteuren is direct op te zoeken. En we kunnen rapporteren op maat. En omdat iedereen met hetzelfde systeem werkt, hoeft de uitwisseling van gegevens uit alle bedrijfsprocessen niet meer met de hand.” De duur van de implementatie en de moeilijkheden, zijn Van Moor niet tegengevallen. “De administratie werkte er al een half jaar mee toen we met de productie aan de slag gingen. Die medewerkers wilden toen al niet meer zonder, en dat motiveerde hun collega”s enorm. Er was weinig maatwerk nodig. Het grootste deel van onze processen past in het standaardpakket waarvoor Plantform de basis legde. Dat betaalt zich straks terug in het onderhoud en bij upgrades.” Volgens Zevenbergen krijgt Q-Horti inmiddels steeds meer vertrouwen in de sierteelt. “In vergelijking met een jaar geleden merken we nu echt dat Qurius met Q-Horti een bekende speler wordt. De ondernemers kennen ons, we hoeven minder uit te leggen en ze kunnen Q-Horti steeds makkelijker plaatsen. Dat is een beetje de ons-kentons communicatie. We worden serieus genomen en er is commitment. Daardoor weten we steeds meer projecten en klanten binnen te halen.”


DINSDAG 23 OKTOBER 2012

23

service

Brieven kunnen gestuurd worden naar: redactie@bloemenkrant.nl of naar Redactie Bloemenkrant, postbus 8888 3752 XM Katwijk. Reacties kunnen zonder overleg worden geweigerd, ingekort of anderszins geredigeerd.

Andere wereld

W

misschien nog het meest overeenkomen met de films die ik gezien heb over Japan, zoals Shogun en Tokyo Story. Kleine mannen met vlassige baardjes, die in kimono bijna mediterend tussen de bloemen lopen. Alles super schoon en netjes en licht. Op zulke bedrijven wordt vast nooit gemopperd en stress, wat is dat? Het is niet voor niks dat de Oosterse levenskunst Feng Shui leert dat chrysanten geluk en vrolijkheid in

ij hebben een stageloper uit Japan. Japan, het chrysantenland bij uitstek waar de bloem, die hier het imago heeft van ouderwets en stijf, een keizerlijke status heeft. Het gemiddelde chrysantenbedrijf is daar een paar duizend vierkante meter groot en het bedrijf van onze stageloper is daarop geen uitzondering. Als hij vertelt over zijn ouderlijk bedrijf, dan zie ik beelden voor me die

Column Bernadette

GE NIPT

je huis brengen! Deze bedrijfjes zijn een waardevol onderdeel van de samenleving, want zij produceren geen bloemen, maar geluk op een steel. Laat even duidelijk zijn; ik ben nog nooit in Japan geweest, maar soms kan ik echt verlangen naar een overzichtelijk kas(je) van een paar duizend meter, waar ik harmonieus met mijn man al het werk kan doen. En naar de populariteit die ons product daar heeft.

Bernadette maakt een doorstart met een chrysantenkwekerij in Heerhugowaard

GEFLITST

‘ ‘

Ken jij iemand die niet van bloemen houdt? Horti Fair-woordvoerder Hermen de Graaf tijdens een informeel persgesprek over de komende Horti Fair

Fotograaf: Thierry Schut, vaste medewerker

De Floriade-organisatie was -afgezien van technisch directeur Sven Timak en zijn assistenten- verre van cooperatief voor de tuinbouwsector. Als algemeen directeur Paul Beck durft te beweren dat hij niks met tuinbouwondernemers heeft, dan toon je als organisator weinig respect voor de sector Marcel van Dijk, organisator greenEmotion, Vakblad voor de Bloemisterij

Camera: Canon EOS 5dMKIII Datum en tijd: 10-10-2012 18.26 uur Locatie: Honselersdijk, dak Flora Holland Lens: Canon EF 85mm Sluitertijd: 1/80ste Diafragma: f16 ISO: 160 Aanleiding: Tijdens een pauze van het Westland Event keek ik naar buiten en zag een mooie warme oranje kleur. Ik ben naar het parkeerdak gegaan en daar bleek ik niet de enige te zijn die van de mooie zonsondergang genoot. De donkere wolken, warme oranje gloed en de zonnestraal boven de skyline van Naaldwijk én het silhouet maken het plaatje compleet. Niet alleen de Oude Kerk van Naaldwijk is goed te zien, ook de kranen van de maasvlakte zijn duidelijk zichtbaar.

‘ ‘

Vaak wordt in gesprekken over het koelen van chrysanten de opmerking gemaakt: “als ik mijn best doe om de bloemen te koelen en verderop in de keten wordt er niet goed gekoeld dan heeft het voor mij toch ook geen nut om te koelen?” Columniste Gitta ten Hoope van FloraHolland, SierteeltNet Mijn kinderen zeggen het ook: papa is weer met bloemen bezig. In een bakstenenfabriek of bij de overheid zou ik niet kunnen aarden. De tuinbouw met alles erop en eraan, dat is het voor mij Bart Siemerink, nieuwe directeur Keukenhof, LisserNieuws

AGENDA Themabijeenkomst water substraatteelt 25 oktober LTO geeft antwoord over verdere verbetering van watermanagement Locatie: Van der Valk hotel Breda www.groeiservice.nl Horti Fair 30 oktober t/m 2 november Tuinbouwvakbeurs in het kader van technologie, innovation en inspiration in horticulture Locatie: RAI Amsterdam www.hortifair.nl

FloraHolland TradeFair 31 oktober t/m 2 november Internationale handelsbeurs voor exporteurs en groothandelaars. Locatie: FloraHolland Aalsmeer www.floraholland.nl

Landelijke dag amaryllis 7 november Landelijke dag amaryllis van LTO Groeiservice Locatie: Huissen en Angeren. www.groeiservice.nl

IFTF 31 oktober t/m 2 november Internationale sierteeltvakbeurs Locatie: Expo Haarlemmermeer, Vijfhuizen www.iftf.nl

Weken van de gewasbescherming: gerbera 7 november Informatie over alternatieven voor beschermingsmiddelen Locatie: Van der Wilt Gerbera’s, Mijdrecht. www.groeiservice.nl

Bloemenkrant Uitgeverij Verhagen Postbus 3066 2220 CB Katwijk Tel: 071-402 2901 Hoofdredactie: Peter Voskuil 06-20013117 Redacteuren: Caroline van Ginkel 06-11248419 redactie @bloemenkrant.nl

Verslaggevers: Johan Th. Bos Isabelle Brus Erik van Huizen Frank de Klerk Hans van der Lee Leni Paul Wilma van Velzen Fotografen: Frank Bonnet Jur Engelchor Gert Janssen Thierry Schut Arjen Vos Cees van ’t Wout Vormgeving: Drukkerij Verhagen

Advertenties: Joeri Broekhart 06-222 456 12 joeri.broekhart@ bloemenkrant.nl Abonnementen: Lieke Geerlings lieke@bloemenkrant.nl Traffic: Vincent Roos advertentie @bloemenkrant.nl Advertenties dienen voor vrijdag 10.30 uur ingeleverd te zijn. Advertenties die per email worden

aangeleverd dienen vergezeld te gaan van een proefdruk (per fax of per post). Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen zoals laatstelijk vastgesteld door Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

U kunt onze leveringsvoorwaarden kosteloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Abonnementen: Bloemenkrant wordt gratis verstuurd naar alle bedrijven in de sierteelt. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor een

Informatiebijeenkomst bromelia 13 november Georganiseerd door LTO en FloraHolland Locatie: volgt nog www.groeiservice.nl

Recruiters in de sierteelt

COLOFON Oplage 20.000 Verschijnt 1 x per 14 dagen

Landelijke dag cyclamen 9 november Jaarlijkse Cyclamendag. Locatie: Westland. www.groeiservice.nl

abonnement. De kosten hiervoor bedragen € 89,50 per jaar. Indien zes weken voor het verstrijken van de abonnementstermijn geen schriftelijke opzegging is ontvangen, wordt het abonnement automatisch verlengd. Auteursrechten voorbehouden © 2012 Uitgeverij Verhagen BV

We know the business, we know the people Lutgo bv Lakenblekerstraat 49, Aalsmeer Vlotlaan 408, Monster Tel. 0297-255570

www.lutgo.nl


Europa’s grootste aanbod van tuinplanten voor tuincentra en groothandel 30 monsterbeurzen per jaar Dinsdag 07:30 - 14:00 uur 24/7 webshop

Van 29 oktober t/m 2 november houdt Sabra-Exotics in samenwerking met Hiep Mammarella

Volgende beurzen: • 23 oktober • 6 november Kerstbomen cash & carry Open vanaf 12 november Vanaf 19/11 zaagbomen

een huisbeurs in De Kwakel. We tonen een wereldwijd assortiment klare planten voor daghandel, actiehandel en termijnorders, en tevens uitgangsmateriaal.

U bent van harte welkom tussen 9:00 en 17:00 uur.

Locatie: Sabra-Exotics Iepenlaan 44 1424 PA De Kwakel

Meer informatie: 0297-536950 info@sabra-exotics.nl

Verkoopondersteuning door:

Nieuwe locatie voor alle komende beurzen: Noorwegenlaan 37, Hazerswoude/ITC-Boskoop

GROEN-Direkt Boskoop BV Noorwegenlaan 37 2391 PW Hazerswoude/ITC-Boskoop Nederland

Tel.: +31 (0)172-211 576 Fax: +31 (0)172-212 174 info@groen-direkt.nl www.groen-direkt.nl

BK_week_43_12