Page 1

bloemenkrant UITGEVERIJ VERHAGEN BV POSTBUS 3066 2220 CB KATWIJK

interview P11

PIET GOEMANS HYACINTHUS

Ketenbreed in de bloemenwereld

PLUS ▪ VGB Groot Handelskrant

Trots op wat we tot nu toe bereikt hebben P6&7

JAARGANG 28 • 22 MEI 2012 • WWW.HORTINEWS.COM

actueel P9

opinie

P5

Column VVD en CDA voor Blankenburgtunnel Johan Bos

▪ EXTRA SPECIAL Lente Mechanisatie

P15

Val kabinet verandert niets aan opheffing PT ■ Afschaffing Productschap Tuinbouw duurt nog één á twee jaar DEN HAAG ▪ De val van het kabinet Rutte hoeft geen gevolgen te hebben voor de uitvoering van de motie Aptroot over de opheffing van het Productschap Tuinbouw. “Het kabinet zou in juni met een voorstel komen over de uitvoering van mijn motie”, aldus Aptroot. “Ik ga er gewoon vanuit dat het voorstel er komt. Wat erin staat, weet ik niet. Het voorstel van het kabinet afhandelen gaat niet meer lukken, verwacht ik. Het afschaffen en overhevelen van wettelijk taken is iets dat altijd een à twee jaar gaat duren. Er moet een zorgvuldig voorstel komen. De wettelijke taken van het PT moeten netjes worden ondergebracht.”

mee.” Natuurlijk probeert het PT nog te strijden voor zijn voortbestaan. Iedere organisatie, ook een overbodige, heeft belang om door te gaan. De VVD zal echter de rug recht houden. Alleen voor de wettelijke taken en de plant- en dierziek-

ten zal de overheid nog iets moeten regelen.” De reserves van de PT kunnen volgens Aptroot gebruikt worden om de heffingen zo snel mogelijk te laten verdwijnen en de taken netjes over te hevelen. “Het restant kan gebruikt worden voor afvloeiingskosten”, zegt Aptroot. “Als er dan nog iets overblijft, kan misschien een deel van de heffing worden terugbetaald. Dat kan ik echter niet overzien. Belangrijk is dat er een einde komt aan de ver-

plichte heffingen en de betutteling van ondernemers.” Voorzitter Agnes van Ardenne van het PT is niet beschikbaar om haar visie te geven op de gevolgen van de val van het kabinet. “Zij is wel aanwezig maar niet voor u”, laat een voorlichter desgevraagd weten. Over de aanwending van de reserves wordt door het bestuur per afzonderlijk project beslist. Voor de ondernemingsplatforms bestaat voldoende belangstelling.

■ Eurocrisis in lelievijver

Aptroot ziet niets is nieuwe initiatieven van het PT zoals de ondernemingsplatforms waarvoor nu nieuwe leden worden gezocht. “Het zijn allemaal pogingen om draagvlak terug te krijgen wat het PT verloren heeft”, zegt Aptroot. “Ik krijg elke dag mails van ondernemers, die van het PT af willen. Zij schrijven: zet door want wij zijn er zo blij

Aalsmeer Nieuw-Vennep Alphen a/d Rijn Amsterdam Woerden

uitzenden t werving & selectie payrolling t hr advies & coaching

ZOETERMEER ▪ Massale belangstelling voor internationale werkvakanties van It’s alive travel. Ruim 400 jongeren hebben zich inmiddels aangemeld. Het gaat om werkvakanties in de tuinbouwsector in landen als China, Kenia en Engeland. Doel is om het imago van de tuinbouw te verbeteren, en dan in het bijzonders dat van de werkgevers in de sector. Voor de jongeren zitten er ook genoeg voordelen aan vast: op deze manier kunnen zij vakantie combineren met het opleuken van hun cv met werkervaring in het buitenland. Onder de deelnemende bedrijven namen als Van den Berg Roses, FloraHolland, Anthura en 2Dezign. It’s alive begint op 24 mei met het selecteren van de toekomstige werkneP3 mers.

AALSMEER ▪ De omzet van FloraHolland is vorig jaar met 28 miljoen gestegen. In totaal bedroeg deze in 2011 4.158 miljoen tegenover 4.130 in 2010. De grote lelies in de Victoriavijver van de Hortus botanicus van de Leidse Universiteit worden aangetast door roestende muntjes van 1, 2 en 5 cent. Deze munten worden door bezoekers in de vijver gegooid als bijdrage voor de renovatie van de tropische kassen. Foto: Frank Bonnet

EK-poule S J verloting van RIs voorjd +heel P veel mooie i i D e r F vliegrwedst e troostprijzen O e r gu HeO agsn naa r lea a ie e ed

tw erson prem 2 p in de

schrijf je direct in via:

Jongeren op werkvakantie

Omzet FH licht gestegen

Voor het beste personeel! www.antennagroep.nl

Kort nieuws

www.twinpack.nl

Dit is een stijging van 0,7 procent. De opbrengsten daarentegen daalden van 377,9 miljoen in 2010 naar 375,3 miljoen in 2011, wat neer komt op een daling van 0,7 procent. Als voornaamste reden van deze daling geeft de veiling het verdwijnen van het servicetarief (‘samen doen’) van Connect. In 2011 werden er op de veiling 112.297 transacties per dag gedaan. Deze cijfers en meer presenteert FloraHolland deze week in het jaarverslag van 2011. De veiling heeft ambitieuze plannen voor de toekomst. Zo wil zij in de toekomst de veilsystemen uniformeren. Zo zullen op elke veiling dezelfde stapelwagens komen en komt er een uniform klantnummer voor kwekers en kopers.


2

bloemenkrant

DINSDAG 22 MEI 2012

actueel Jureringen VKC in de knel ROELOFARENDSVEEN ɷ Door het wegvallen van de bijdrage van 400.000 euro van het Productschap Tuinbouw dreigen de jureringen van bloemen en planten door de Vaste keuringscommissie (VKC) in de knel te komen. “De jurering levert nauwelijks betaalbare activiteiten op”, vertelt coördinator jureringen Rob van der Voort. “Jurering heeft het doel de algehele kwaliteit van de tuinbouwproducten op een hoger peil te krijgen door competitie. Dat doen wij al honderd jaar. Als wij iedere keuring moeten gaan afrekenen, kan komen wij op 6.000 à 7.000 euro per keer. Daar is geen draagvlak voor. De verenigingen voor de Dahlia en Lathyrus bestaan wel uit broodkwekers maar zijn zo klein dat zij dit soort bedragen niet kunnen opbrengen.” Het PT heeft de subsidie de afgelopen jaren geleidelijk afgebouwd. Daardoor is de VKC-registratie inmiddels commercieel gegaan en in staat zichzelf te bedruipen. VKC is druk bezig een businessplan te schrijven voor registratie en Florecom, dat aan voorraadbeheer doet. In totaal heeft de organisatie 18 medewerkers. “Het is nog niet zover dat ontslagen aan de orde zijn”, zegt Rob van der Voort, die op de Floriade in Venlo aan het keuren is.

ɵ Zonder bijen geen Ilex verticillata ɵ Bij zorgt voor meer bessen en bottels

Bijen een abolute must voor veel siertelers door Isabelle Brus

DIRKSHORN ɷ Bijen zijn onmisbaar voor de bestuiving van fruit en diverse groenten. Maar ook siertelers maken dankbaar gebruik van bijenvolken. “Bijen zijn voor ons essentieel.” “Zonder bijen zou ik nooit zulke volle rozenbottels hebben”, zegt Sanne van de Pol. Samen met haar man runt ze een kwekerij in Scherpenzeel met vooral rozenbottels: bij de 1,5 hectare staan tien bijenkasten. Dat bijen nodig zijn voor de bestuiving in het fruit en in sommige groenteteelten is vrij algemeen bekend. Dat ook grote groepen siertelers bijen inzetten is zelfs voor sommige imkers een verrassing. Een aantal professionele imkers meldt dat het gros van hun volken weliswaar bij fruit en groente staat, maar dat de siertelers daarop een welkome aanvulling zijn. “Rozenbottels leveren vrij laat in het jaar nog veel stuifmeel, en dat is goede voeding

zo vlak voor het inwinteren”, zegt Marcus Mesu van Imkerij de Linde uit Olland. En, voor imkers niet onbelangrijk: rozenbottelhoning schijnt een ware delicatesse te zijn.

BEHOEFTE

Robert-Jan Kolster van boomkwekerij Kolster in Boskoop gebruikt al vijftien jaar bijen en hommels voor de bestuiving van een hele reeks gewassen: skimmia, viburnum, ilex, hypericum, sierappels, symphoricarpos. “Hommels zijn soms handiger omdat ze al bij lagere temperaturen vliegen dan bijen, die dat pas vanaf een graad of twaalf doen. Zeker bij open teelten kan dat een nadeel zijn.” Groot voordeel van de bijen is wel dat ze plantvast zijn: ze

blijven op dezelfde soort vliegen tot die is uitgebloeid. Hommels zijn minder kieskeurig. Bovendien zitten in één bijenkast wel twintigtot veertigduizend bijen. De effectiviteit van een bijenvolk is daarom groter; een hommelvolk bestaat slechts uit een paar honderd insecten. Gemiddeld staat een bijenvolk twee tot drie weken bij een gewas. Bestuiving door bijen mag dan een oeroud kunstje zijn, de inzet in de sierteelt is in feite een bevestiging van de professionaliseringsslag die bedrijven willen maken, aldus Kolster. “Doordat bedrijven steeds groter zijn geworden groeit ook de behoefte aan bijen. Met een paar bomen kun je het nog wel overlaten aan de natuur, met een paar hectare niet meer.” Hij adviseert zijn afnemers ook altijd om bijen in te zetten. John Veldkamp van Veldkamp Sierteelt uit Welsum teelt al decennialang sierheesters met hulp van bijen. “Het is heel simpel: zonder bijen kan dat gewoon niet.”

De FlowerTrials die wilt u niet missen! ®

Week 24: 12 t/m 15 juni 2012 - 8.00 tot 17.00 uur Tijdens de FlowerTrials® kunt u kennis nemen van het bestaande, nieuwe en toekomstige sortiment pot- en perkplanten. Met die informatie kunt u een bewuste teeltkeuze maken voor de toekomst. Bij 36 toonaangevende bedrijven in 3 regio’s kunt u in dezelfde week het volledige beschikbare en toekomstige sortiment bekijken. Voor uitgebreide informatie kijkt u op www.flowertrials.nl Hier kunt u zich ook online registreren.

Registreer online

www.flowertrials.nl

GIF GEEN OBSTAKEL

Het jaar 2012 is uitgeroepen tot het Jaar van de Bij: de bij heeft het zwaar.


bloemenkrant

DINSDAG 22 MEI 2012

3

actueel Veel belangstelling voor internationale werkvakanties ZOETERMEER ɷ De belangstelling voor de werkvakanties van It’s alive travel is massaal. Voor de achttien beschikbare werkvakanties hebben zich na drie weken al 440 belangstellenden aangemeld. “Uit die inschrijvingen gaan wij een goede selectie maken”, zegt Lisa Schregardus van het Productschap Tuinbouw, dat de campagne It’s alive begeleidt.

Een groep Franse en Canadese wetenschappers wezen vrij recent in het blad Science de hoofdschuldige aan van de tot nu toe onverklaarde grootschalige bijensterfte: chemische bestrijdingsmiddelen op basis van neonicotine. De meeste bestuivingsimkers zien ook andere oorzaken: imkers die onhygiënisch werken bijvoorbeeld en de varroamijt. Feit is wel dat het gebruik van teveel gif schadelijk is voor de bijen; ze vliegen minder of vinden de kast niet meer terug. “Maar de kweker grijpt echt niet naar de gifspuit als er bijen bij zijn planten staan. Dat de volken blijven leven en goed presteren is voor hem essentieel.” Hoewel sommige imkers in hun voorwaarden expliciet een verbod op het gebruik van gif hebben staan, heeft niemand slechte ervaringen met onwillige kwekers. “Dat wij bijvriendelijk werken is ons vanzelfsprekend”, zegt Fons Verheijen van Verheijenplants uit Wieringerwerf die bijen inzet bij de teelt van hypericum en de potplant physalis. “Gif is duur, wij zoeken

altijd naar duurzamere middelen om plagen te bestrijden.” Willem Jan Boot van Inbuzz bevestigt dat beeld. “Onze kwekers overleggen met ons over de middelen die ze eventueel willen inzetten, dat gaat altijd goed.”

Van bijensterfte zeggen de meeste professionele imkers eigenlijk nauwelijks last te hebben. “De vergrijzing van de imkerpopulatie wordt voor de honingbij straks een veel groter probleem”, zegt imker Ad Aarts van Bij en Groen.

Debat: gewasbescherming Gewasbescherming brengt enorme risico’s met zich mee: voor de gezondheid van mensen en voor bijen, aldus de een. Gewasbescherming is een groot goed: zonder bescherming zou veertig procent van de voedselproductie verloren gaan, aldus de ander. Gewasbescherming is kortom onderwerp van discussie. Nederland loopt internationaal gezien voorop in de verduurzaming ervan en wil daarin een rol van betekenis spelen. De EU-lidstaten moeten dít jaar bovendien hun nationale actieplannen voor duurzame gewasbescherming presenteren. Op 24 mei vindt op de Floriade in Venlo van 13.00 tot 19.00 uur daarom de Gewasbeschermingsmanifestatie 2012 plaats. Via lezingen, een film en een paneldebat worden de uitdagingen voor duurzame gewasbescherming én de wereldwijde kansen voor Nederland verkend. Rudy Rabbinge (Wageningen UR), Sjaak Langeslag (LTO Nederland), Jacob van Klaveren (RIVM) en Marinus Overheul (Landbouwraad China) zijn daarbij aanwezig. Meer info: www.gbm2012.nl.

Vrijspraak geëist van roof bij FloraHolland DEN HAAG ɷ Tegen de verdachte (41) van een overval op het terrein van bloemenveiling FloraHolland is gisteren door het Openbaar Ministerie bij de Haagse rechtbank vrijspraak gevorderd. De officier van justitie vond dat er wel voldoende wettig bewijs was om de uit Delft afkomstige man te veroordelen maar dat de overtuiging ontbrak dat hij ook de dader was. Op 27 januari deed een 39-jarige man aangifte dat hij op de veiling

was beroofd van een tas met 14.780 euro. De man zou van plan zijn om met een ver familielid in België een bloemenhandel op te zetten en wilde een partijtje bloemen en planten inkopen. Hij maakte een afspraak met de verdachte, die hem op de veiling met een bloemenhandelaar in contact zou moeten brengen. De handelaar in spé kwam echter zonder bloemen thuis en raakte ook zijn geld kwijt. Volgens de man had hij in goed trouwen de tas aan de verdachte gegeven omdat het op veiling met

alle Polen en Bulgaren niet veilig zou zijn. Daarna zou er een pistool op hem zijn gericht. De verdachte ontkende dat hij de beginnende bloemenhandelaar heeft bedreigd en er met zijn geld vandoor zou zijn gegaan. Hij zou slechts een vage bekende hebben willen helpen, die op zoek was naar stekken. Pas op de veiling zou in de gaten hebben gekregen dat de man niet op zoek was naar gewone bloemen maar naar hennepstekken. Uitspraak volgt over twee weken.

Doel van campagne is het imago van de tuinbouw te verbeteren. “Volgens een meting is imago van de tuinbouw al een stuk verbeterd”, zegt Schregardus. “Alleen het imago van de werkgevers blijft nog achter. De werkvakanties kunnen dat veranderen. Wat vinden jongeren belangrijk? Vakantie, hun curriculum vitae en internationale ervaring.” It’s alive travel brengt de jongeren en bedrijven bij elkaar. De bedrijven stoppen tijd en energie in de werkvakanties en de jongeren zorgen voor een goede begeleiding. Achterliggende gedachte is om aan personeel te komen. Bij deelnemend bedrijven zitten

klinkende namen: Van den Berg Roses, FloraHolland, Deliflor chrysanten, Schoneveld Breeding, Anthura, Priva maar ook de Floriade en Floral Designer 2Dezign. De werkvakanties zijn werkelijk internationaal. Voor FloraHolland kan een student als trainee in Ethiopië ervaring opdoen in de logistiek. Van den Berg Roses geeft de student de kans om te ervaren hoe het is om zaken te doen in China. Dutch Flower Group biedt bij haar lokale bedrijven in Kenia en Engeland twee werkvakanties aan. Met de deelname aan de campagne verleent DFG haar samenwerking om samen met de sector de tuinbouw bij jongeren op de kaart te zetten en het imago positief te verbeteren. “Wij willen laten zien wat er allemaal mogelijk is”, zegt Jorieke Aben van DFG. “De tuinbouw heeft het beeld van lange werkdagen, eentonig werk en geen doorgroeimogelijkheden. Met de werkvakanties willen wij jongeren kennis laten maken met de wondere en kleurrijke wereld van bloemen en planten waarvan zij het bestaan nog niet weten.” Belangstellenden kunnen zich tot 24 mei aanmelden bij it’s alive.

Gerard de Wagt neemt afscheid LISSE ɷ Grote opkomst op het afscheidsfeest van VKC-coördinator Gerard de Wagt in Keukenhof op 11 mei. Onder het bezoek voornamelijk mensen uit het bloemen-, bollen en bomenvak. De Wagt is de afgelopen 33 jaar voor de meesten van hen hèt boegbeeld geweest van de keuringen. De voormalig coördinator kreeg in een aantal toespraken lovende woorden. De Wagt werd beschreven als een ‘begrip’, ‘altijd goed gehumeurd’ en een aanspreekpunt die voor alles altijd een oplossing wist te vinden. Sprekers waren onder andere Leo van der Zon (NAK en Bollencorso) en de nieuwe VKC-voorzitter Floris Olthof. De Wagt kreeg naast mooie toespraken ook het VKC-erelidmaatschap uitgereikt. Vanuit Keukenhof sprak voorzitter van de Raad van Bestuur Walter Jansen. De sector werd vertegenwoordigd door Arnold Hordijk,

voormalig commercieel directeur van FloraHolland. De aanwezigen hadden allemaal één bloem meegenomen. Arrangeur Piet Vellekoop stelde hier een groot bloemstuk mee samen. De Wagt is een verwoed voetbalsupporter. Voor de gelegenheid was oud-scheidsrechter Mario van der Ende daarom aanwezig om de relatie tussen scheidsrechteren en jureren aan te geven. Van der Ende hield een humoristisch betoog over zijn werkzame leven en bracht zijn ervaringen in verband met het werk van De Wagt. Ook kreeg De Wagt zijn eigen tulp, de Gerard de Wagt. Dit, tot grote verrassing van de scheidende directeur. De jubilaris dankte tot slot alle bezoekers en in het bijzonder zijn vrouw, die hem op de achtergrond al die jaren heeft gesteund. Na afloop was er een buffet en een netwerkborrel. Deze laatste had echter meer weg van een reünie.

Recruiters in de sierteelt

We know the business, we know the people Lutgo bv Lakenblekerstraat 49, Aalsmeer Vlotlaan 408, Monster Tel. 0297-255570

www.lutgo.nl


4

bloemenkrant

DINSDAG 22 MEI 2012

hortiprimeur

Wilt u ook 2 weken lang aandacht voor uw noviteit? Als Hortiprimeur valt uw advertentie in de bus bij 20.000 kwekers, handelaren, detaillisten en tuincentra, staat u twee weken lang dagelijks in de nieuwsbrief en op alle 9 websites van Hortinews.com Contactpersoon: Joeri Broekhart, 06 222 456 12

Viola x Wittrockiana Wonderfall De Viola x Wittrockiana Wonderfall is de eerste ’echte’ grootbloemige hangviool en is in 6 bijzonder kleurpatronen verkrijgbaar. De Wittrockiana Wonderfall heeft een sterke groeikracht, uitstekend vertakkend, is rijkbloeiend tot ver in het voorjaar en is bovendien zeer geschikt voor grote potten, hangpotten en balkonbakken.

šVeredelaar: š7Zc$Dh$0

Syngenta Flowers 70102

š 9edjWYj0 0228 - 366 411 infoflowers.eame@syngenta.com

Chrysanthemum tros Ranomi PRODUCTCODE: 111115 Ranomi is een frisse troschrysant met knalgele tinten en een groen hart. Ranomi is vernoemd naar de succesvolle zwemster Ranomi Kromowidjojo. Ranomi is een opvallende chrysant door haar grote bloemen en haar lange vaasleven.

Chrysanthemum tros Sonero PRODUCTCODE: 111116 Sonero is een nieuwe decoratieve troschrysant die zich onderscheidt door haar super intense oranje kleur. Lewis Flowers gaat deze prachtige chrysant introduceren. Naast haar opvallende kleur zal Sonero ook opvallen door haar grote gevulde bloemen en de mooie zware takken. Kortom: een echte toevoeging aan het chrysanten assortiment!

šAanvoerder: Lewis Flowers š7Zc$Dh$0 212110 šAanvoerlocatie: Aalsmeer & Naaldwijk

š Veredelaar: Deliflor Chrysanten š Contact: Yleeuwis@gmail.com Yorick Leeuwis 06 - 301 625 09

Uw Hortiprimeur hier? HortiPrimeur is een tool voor veredelaars en kwekers, de Bloemenkrant haakt hiermee in op de actie tegen verschraling.

† † † † † †

Advertentie in Bloemenkrant Banners op Hortinews.com Banners in nieuwsbrieven Tool tegen verschraling Zeer aantrekkelijk geprijsd Bereik 30.000 geïnteresseerden

Met Hortiprimeur kunt u tegen sterk gereduceerd tarief uw nicheproducten, nieuwe variëteiten, herintroducties en concepten ketenbreed positioneren in deze speciaal in het leven geroepen rubriek. Heeft u een prachtige nieuwe soort die onvoldoende aandacht krijgt? Meer informatie over Hortiprimeur: Joeri Broekhart joeri.broekhart@bloemenkrant.nl 06 222 456 12 šAanvoerder: Vannova & Laurens vd Lans š7Zc$Dh$0 490 šAanvoerlocatie: Aalsmeer & Naaldwijk

š Veredelaar: Deliflor Chrysanten š Contact: www.laurensvdlans.nl Laurens van der Lans 0174 - 412 038


bloemenkrant

DINSDAG 22 MEI 2012

5

nieuws Kort nieuws

Honderd jaar veilingen Aalsmeer

Aptroot wil nu beslissing over aanleg Blankenburgtunnel door Frank de Klerk

AALSMEER ▪ Bloemenveiling Aalsmeer bestaat dit jaar honderd jaar. Dit wordt gevierd tijdens een feestweek in de eerste week van juni.

WESTLAND ▪ VVD-kamerlid Charlie Aptroot gaat alles op alles zetten om de Tweede Kamer voor de zomer een beslissing te laten nemen over de aanleg van de Blankenburgtunnel tussen Maassluis en Vlaardingen.

Van 2 tot en met 8 juni is iedereen die op welke wijze dan ook betrokken is geweest bij de ontwikkeling van Aalsmeer als bloemencentrum van de wereld welkom. De officiële opening is op 2 juni om 14.00 uur in het Crown Theater in Aalsmeer. Aansluitend is een reünie waar iedereen in zijn of haar leven iets met bloemen en planten gedaan heeft welkom. Tijdens deze reünie worden oude films getoond om het verleden te laten herleven. Vroegere collega’s hebben alle tijd om bij te praten. De toegang van deze dag is gratis. De rest van de week zijn er tal van activiteiten zoals rondvaarten, exposities, presentaties en lezingen. Meer informatie over de feestweek is te vinden op www. 100jaarbloemenveilingenaalsmeer.nl.

Hij rekent op steun van VVD, CDA, voormalige gedoogpartner PVV en SGP en wil niet dat de plannen door de Kamer controversieel worden verklaard zoals de links oppositie voorstaat. “De VVD is voor de Blankenburgtunnel”, zei Aptroot tijdens een VVD-bijeenkomst in ‘s-Gravenzande. “Deze tunnel trekt twee keer zoveel verkeer als de meer westelijk gelegen Oranjetunnel en zorgt voor een betere doorstroming in de Beneluxtunnel. Bovendien is de Blankenburgtunnel 800 miljoen euro goedkoper dan de Oranjetunnel.”

Actievoerder en tuinder Jos Kester uit Maasdijk hekelde de besluitvorming, waarin een discussie over een keuze tussen de twee tunnels en hun relatie met de bloemenroute ten strengste verboden zou zijn. “Uiteindelijk zal door het doortrekken van de bloemenroute en de aanleg van de Oranjetunnel haven gerelateerde bedrijvigheid het Westland binnendringen”, hield Kester de VVD’ers voor. Na afloop klaagde Kester dat hij opnieuw geen enkele reactie van Aptroot en de andere VVD’ers had gekregen. Aptroot prees het CDA omdat het eveneens voor de Blankenburgtunnel heeft gekozen. “In het ver-

kiezingsprogramma koos het CDA nog voor de Blankenburgtunnel, die niet goed en duurder is”, zei Aptroot. “Gelukkig is het CDA op zijn schreden terug gekomen. Ik vind het echter niet onverstandig dat de provincie op termijn het tracé voor de Oranjetunnel openhoudt.” Inmiddels is de aanleg van de ontbrekende laatste zeven kilometer A4 door Midden-Delfland begonnen. Aptroot zei dat het doortrekken van de weg te danken is aan het extra bedrag van 500 miljoen euro, dat het kabinet Rutte voor de verbetering van de infrastructuur heeft uitgetrokken. Hij vond het een zegen dat het kabinet de ruimte voor juridische procedures gaat inperken. “Veel procedures gaan op de schop”, zei Aptroot. “Één keer bezwaar maken is voldoende. Wij moeten niet steeds de berekeningen van de afgelopen jaren willen overdoen.”

■ Bloemen veroveren kinderkunstzolder

FloraHolland graaft dieper KATWIJK ▪ FloraHolland, afval- en energiebedrijf HVC en Westland Infra hebben vergevorderde plannen om in 2013 te gaan boren naar aardwarmte op een diepte van bijna vier kilometer. Daar hoopt de veiling water van circa 140 graden Celsius op te pompen, waarmee zij 825.000 vierkante meter veilinghallen, 120 hectare kassen en mogelijk 470 nieuwbouwwoningen wil verwarmen. De investeringen bedragen naar 30 tot 40 miljoen euro, inclusief de aanleg van een warmtenetwerk. Er wordt nog gezocht naar een verzekeraar, die het boorrisico wil afdekken.

G

Column Johan

HONSELERSDIJK ▪ Ondernemers in de tuinbouw kunnen in een ‘Battle of Greenhouses’ een kennisvoucher van 22.500 euro winnen in ruil voor een innovatief idee. Dit mag een idee zijn voor de eigen onderneming of voor de hele sector. De Battle bestaat uit een voorronde per Greenport-regio en een landelijke finale. Aan elke voorronde kunnen maximaal twaalf deelnemers of consortia meedoen. Via een elevator-pitch (een korte verkooppresentatie van 30 seconden tot 2 minuten) moet het innovatieve idee worden gepresenteerd. De twee beste ideeën per Greenport-regio gaan door naar de finale. Tijdens de finale op 21 juni ontvangen de drie beste inzenders een kennisvoucher ter waarde van 22.500 euro. Ook wordt er een aanmoedigingsprijs van 7.500 euro uitgereikt. De ‘Battle of Greenhouses’ is een initiatief van Hogeschool InHolland en HAS Den Bosch in samenwerking met Greenport Campus en GreenBrains in het kader van het Center of Expertise Greenports. Greenport Campus is het platform waarmee de Nederlandse topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen de sprong wil maken naar een hoger niveau van kennis en innovatie. De voorrondes voor de Greenport Zuid-Holland vinden plaats op 23 mei in de Innovatie Arena van Greenport Campus in de demokwekerij Westland. Toeschouwers zijn welkom. Meer informatie: www.greenportcampus.nl. @ GreenportCampus en @battlegreen.

Westland wil slimme koppen WESTLAND ▪ ‘Where nature meets innovation’ is de slogan van de nieuwe arbeidsmarktcampagne van Westland Marketing, die op 26 april is gestart. Groep 6 van De Antoniusschool met bloemen tekeningen voor het Oude Raadhuis van Aalsmeer.

Pleefiguur ebrek aan creativiteit, ambitie en inzet kun je hem niet verwijten. Hij trekt krachtig aan een nog niet dood, maar wel kreupel paard. Ik bedoel directeur Frans-Peter Dechering van Horti-Fair. Die happening begon ooit met de bloemen vaktentoonstelling in Aalsmeer. Een fusie met de tuinbouwvakbeurs leidde tot de Horti Fair in de RAI, maar werd door

Een voucher voor een goed tuinbouwidee

het ontstaan van twee gelijktijdige andere beurzen uitgekleed. Bloemen en planten zijn er nog nauwelijks te vinden. Het gaat nu om een op ‘Technology, Innovation en Inspiration’ gericht evenement, vertelde Dechering in een

standhoudersbijeenkomst. In gewoon Nederlands: de voormalige tuinbouwbeurs. De HF-baas probeert prijzenswaardig van de nood een deugd te maken. Maar voor wat men op de oude vaktentoonstelling zag, moet men nu in Aalsmeer en Hoofddorp zijn. Laat ik niemand meer de schuld geven, maar Nederland slaat met die versnippering internationaal een pleefiguur. Horti Fair gaat van vierkante naar kubieke meters, heet het. Wie dat begrijpt, mag het zeggen. Er wordt gewezen op

die overdadige wirwar van slecht bezochte seminars in te grote zalen, het Horti Fair Congres – waar de voertaal Engels is, terwijl er voornamelijk Nederlanders zitten – en het gelijknamige Diner. Horti Fair lijkt meer congres- dan beursorganisator geworden. Uit armoede, als men het mij vraagt. Johan Th. Bos is redacteur van deze krant en geeft tweewekelijks zijn mening over actuele zaken in de sierteelt.

Onder de noemer ‘Boost jouw carrière nu’ moeten hoger opgeleiden worden verleid hun carrière in Westland te starten. Het gaat hierbij om studenten aan een commerciële, internationale, financiële, management- of agro-opleiding. De campagne bevat onder meer succesverhalen van duurzame en innovatieve Westlandse bedrijven. De animatiefilm van de campagne laat zien dat het Westland meer te bieden heeft dan iedereen denkt en is in de eerste week na publicatie al meer dan 6.000 keer bekeken. Daarnaast worden A0- en abriposters op geselecteerde scholen en opleidingen, social media en real live events ingezet. ‘Westland is echt’, sluit de voice-over af van het animatiefilmpje af. ‘Boek nu je enkele reis Westland. Enkel, want terug ga je niet.’ Bekijk de campagne en het filmpje via boostjouwcarriere.nu.


22 MEI 2012

FSI wil internationale standaard voor duurzame sierteelt Het wemelt in de sierteelt langzamerhand van keurmerken om duurzaamheid te bevorderen, maar die moeten een integrale basis krijgen. “Een andere vorm en ordening,” zegt Herman de Boon. Hij is voorzitter van het internationale platform in oprichting Floriculture Sustainability Initiative (FSI). Daarin werken talrijke publieke en private partijen samen. Concurrentie De initiatiefnemers beseffen dat veel keurmerken elkaar beconcurreren. Marktpartijen, zoals retailers, profileren zich ermee. Maar er is ook een pre competitief aspect. Zoiets als Triple A rating. Daarvoor zijn afspraken op verschillende terreinen, bijvoorbeeld milieu en arbeid, te maken, waaraan labels zouden moeten voldoen. Er kunnen bestaande standaards voor gebruikt worden, toegespitst op de sierteelt. “Je moet alles meetbaar, transparant en communiceerbaar maken,” zegt De Boon. Hij ziet een toekomst waarin labels als MPS en FFP – en tientallen andere keurmerken - een tekentje meekrijgen als zij voldoen aan de FSI-afspraken. Een eerste stap wordt de vergelijking van al die keurmerken. Acht procent van de bloemen en planten gaat nu onder een duurzaamheidkeurmerk de keten in. “Wij willen naar minstens vijftig procent”, zegt De Boon. Behalve van het PT kreeg de stuurgroep financiële steun van Initiatief Duurzame Handel (IDH), die al standaards heeft voor andere sectoren, zoals vis en hout. De Boon: “We hebben een groep retailers en groothandelaren uit verschillende landen bij elkaar geroepen om te zien hoe wij duurzaamheid beter kunnen stimuleren. Een conclusie was dat bestaande labels competitief zijn.We moeten niet proberen er één keurmerk van

JAN verdiept zich in TV marketing

moet komen. “Geen groot bureau,” waarschuwt De Boon. “Maar je hebt een secretariaat en een locatie nodig. Een voorlopig budget van 175 mille is bijeen gebracht door PT, IDH en bedrijfsleven. De Boon: “Maar de sector moet het dragen.” Nog veel werk aan de winkel dus.

te maken, maar van elk label weten wat het dekt. Er is ook een pre competitief element. Daarvoor willen we dus duidelijke afspraken maken. MPS poogt al jarenlang dé standaard te worden, maar FFP ontstond daarnaast. Het ziet er nu naar uit dat ze één organisatie gaan vormen. En hun gedachtegoed kan worden overgeheveld naar FSI.” FSI laat labels zelf aan de markt over. “We pakken alle goede dingen uit alle keurmerken,” zegt De Boon. Een aparte werkgroep onderzoekt hoe en waar van de organisatie

Enquête over gezondheid, ontwikkeling en plezier in het werk Gezond en gemotiveerd aan het werk. Dat wil iedereen. En het wordt ook steeds belangrijker.

Uitnodiging In de eerstvolgende bijeenkomst van het Jong Agri Netwerk (JAN) op donderdagmiddag 7 juni a.s. staat TV en marketing centraal. FloraHolland en gastspreker Rob Verlinden vertellen deze middag het verhaal achter het succesvolle tv programma Rob´s grote tuinverbouwing. Hoe wordt de inhoud van het tv programma bepaald? Welke andere media worden er bij ingezet? En wat is en kan de rol zijn van de groothandel? Op deze vragen en meer geven deelnemende kwekers, groothandel, tuincentrum Groenrijk en Rob Verlinden in de vorm van een forum panel antwoord. Bent u een jonge manager? Dan nodigt JAN u graag uit voor deze bijeenkomst. Stuur een e-mail naar Laura Badoux bij de VGB lbadoux@vgb.nl voor de definitieve uitnodiging of voor meer informatie over JAN. JAN, een initiatief van de VGB, richt zich op jonge (aanstormende) managers, directeuren en eigenaren van groothandelsbedrijven en andere organisaties in de sierteeltsector. Het is een platform voor het uitwisselen van ervaringen en discussies met collega’s uit de sector.

De werknemersorganisaties (FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen) en de werkgeversorganisaties in de tuinbouw- en groensector, waaronder de VGB, vinden het belangrijk om werknemers hierin zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarom is, in samenwerking met a-advies een enquête opgesteld voor werknemers om te inventariseren wat hiervoor nodig is. De enquête kan worden ingevuld tot 20 juni 2012 via de website www.a-advies.nl/enquete.

Van werknemers wordt gevraagd hierin mee te groeien. Het is belangrijker dan ooit dat werknemers gezond en gemotiveerd kunnen werken en openstaan voor veranderingen. In de enquête worden vragen gesteld over het werkplezier, de ontwikkeling en gezondheid van de medewerker.

De vergrijzing en de verhoging van de pensioenleeftijd maken langer doorwerken noodzakelijk. Klanten vragen steeds meer flexibiliteit van bedrijven. Nieuwe technieken binnen de sector volgen elkaar snel op.

Met deze informatie van werknemers uit de sector, kan de sector en de werkgever aanvullende afspraken maken en initiatieven nemen die werknemers helpen om zelf meer invloed uit te oefenen op gezond en plezierig werken. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten en elke 100e deelnemer ontvangt een VVV bon van € 50,-. Alle gegevens worden anoniem verwerkt en niemand krijgt de specifieke antwoorden te zien.Werkgevers kunnen dus op geen enkele manier kennis nemen van de gegeven antwoorden. Om zoveel mogelijk werknemers in de sector te bereiken en informatie te verzamelen verzoeken we u om uw medewerkers en/of collega´s op deze enquête te wijzen. U kunt de link doorgeven aan andere werkgevers of uw werknemers.


22 MEI 2012

EXPORTGROEI BLOEMEN EN PLANTEN VALT TERUG NAAR PLUS VAN 3% De exportwaarde van bloemen en planten vanuit Nederland is in april in vergelijking met vorig jaar met 7% gezakt tot € 505 miljoen. De cumulatieve groei viel hierdoor van + 7% na het eerste kwartaal terug tot een plus van 3 % tot en met april, in waarde totaal € 2 miljard. Exporteurs zijn redelijk tot goed tevreden over de resultaten in de eerste vier maanden. De concurrentie is hard en over de vooruitzichten voor de rest van het jaar denken groothandelaren wisselend. Creditmanagement blijft de aandacht vragen.

Hooguit indicatie ,,Omzetontwikkelingen zeggen niet veel over het rendement en vormen hooguit een indicatie’’, nuanceert Tom Bijleveld van HBAG Bloemen en Planten het marktbeeld. ,,De cijfers zijn vertekend door de hogere prijzen’’, vullen directeur Louis Altena van Kurt Schrama en zijn collega John Korenwinder van J.P. Korenwinder aan. Zij signaleren verder, dat de concurrentie toeneemt. ,,Voor Moederdag werden in Zwitserland rozen aangeboden onder de inkoopprijs om daarmee klanten te lokken’’, noemt Korenwinder als voorbeeld. Altena stelt, dat door de grotere concurrentie de hogere prijzen nauwelijks zijn door te berekenen. ,,Bijna alle afnemers hebben het moeilijker’’, weet hij. Bloemendagen Directeur Eddie den Dekker van E. Den Dekker geeft aan dat de speciale bloemendagen een groot effect kunnen hebben op de resultaten per maand. ,,Vorig jaar viel Pasen drie weken later en is die omzet in april terecht gekomen. Nu maar voor een gedeelte omdat Pasen op 8 april viel’’, licht hij toe. In de aprilstatistieken dit jaar zitten ook nog geen omzetcijfers voor de afgelopen Moederdag, omdat dit belangrijke geefmoment een week later viel dan vorig jaar.Toen werd een deel van de omzetwaarde in april geboekt, nu wordt dit in de exportomzet van mei geboekt. Over de aanloop naar Moederdag zijn de meeste exporteurs tevreden en over de resultaten is de terugkoppeling wisselend per land. ,,De bloemendagen lagen dit jaar iets beter gespreid dan vorig jaar’’, blikt directeur Herald Spaargaren van Aablo terug. Verschillen De grote verschillen in exportomzet per land vlakken wat af, naarmate het jaar vordert. Vooral in de Zuid-Europese markten remt het uitblijvende vertrouwen in economisch herstel de bestedingen aan bloemen en planten. De hogere inkoopwaarde vertekent het beeld en is bovendien lastig door te berekenen. ,,In verkiezingstijden in Frankrijk staan de bestedingen aan bloemen en planten onder druk. Ik zit al bijna 25 jaar in dit vak en dat is steeds zo gebleken’’, aldus Den Dekker. Tot en met april kromp de exportwaarde naar dit land, nummer

3 in rangorde, met 4% tot € 229 miljoen. In de Scandinavische landen Zweden (+12% tot € 46 miljoen) en Noorwegen (+27% tot € 26 miljoen) werd tot en met april een groei genoteerd. Denemarken (-2% tot € 42 miljoen) en Finland (-3% tot € 16 miljoen) gaven een krimp te zien. ,,In Scandinavië gaan we de volumes van vorig jaar nog wel halen’’, verwacht accountmanager Henrik Sørensen van IBH Export. In zes van de tien Oost-Europese landen binnen de EU ligt de exportwaarde tot en met april achter op die van vorig jaar. Hierdoor kromp de exportwaarde op deze bestemmingen met € 12,5 miljoen. Bijleveld: ,,Het is een tussenstand. De grootste stijger klom 25% en de grootste daler zakte 22%. Er kan nog van alles gebeuren’’. Totaal

Duitsland Verenigd Koninkrijk Frankrijk Rusland Italie Belgie Zwitserland Oostenrijk Polen Zweden Overige Landen Totaal Alle Landen Snijbloemen

Duitsland Verenigd Koninkrijk Frankrijk Rusland Italie Zwitserland Belgie Polen Verenigde Staten Oostenrijk Overige Landen Totaal Alle Landen Pot- En Tuinplanten

Duitsland Frankrijk Verenigd Koninkrijk Italie Belgie Oostenrijk Zwitserland Rusland Zweden Polen Overige Landen Totaal Alle Landen

Sfeer in de handel door emotie en ratio De sfeer in de handel in bloemen en planten wordt bepaald door de verdiencapaciteit én door emotie en ratio.

januari t/m april Waarde x Euro 1 mio 663,8 304,6 229,2 108,0 98,6 77,9 65,8 58,5 50,5 46,3 359,5 2.062,7

mutatie Mutatie in % 3% 15% -4% 40% -10% -7% 9% -5% -6% 12% 1% 3%

april Waarde x Euro 1 mio 175,0 67,3 54,6 19,0 21,8 22,0 18,3 14,5 11,5 10,8 90,4 505,2

mutatie Mutatie in % -4% -4% -0% 31% -27% -9% 18% -23% -7% -10% -15% -7%

januari t/m april Waarde x Euro 1 mio 396,7 240,8 145,0 81,2 47,3 38,7 36,4 29,9 28,7 28,2 205,9 1.278,8

mutatie Mutatie in % 6% 19% -6% 42% -12% 9% -2% -9% 12% 1% 0% 6%

april Waarde x Euro 1 mio 97,1 51,1 32,6 12,7 9,7 10,1 9,2 6,3 5,6 6,0 46,3 286,7

mutatie Mutatie in % 12% 6% -1% 25% -19% 38% -2% -1% -23% -2% -9% 3%

januari t/m april Waarde x Euro 1 mio 267,1 84,2 63,8 51,3 41,5 30,3

mutatie Mutatie in % -0% -1% -0% -8% -12% -10%

april Waarde x Euro 1 mio 77,9 22,0 16,2 12,1 12,8 8,6

mutatie Mutatie in % -19% 0% -26% -32% -13% -33%

27,1 26,9 24,5 20,7 146,5 783,9

8% 35% 15% -3% 0% -0%

8,3 6,3 6,4 5,2 42,8 218,6

1% 46% -7% -14% -20% -17%

Emotie De bloemen- en plantengroothandel kent z’n eigen uitdrukkingen en wetmatigheden. ‘Vrouwen bloot, handel in de goot’ is misschien de meest bekende, maar er zijn er zoveel meer. Zoals de ervaring van exporteurs op Frankrijk, die weten dat het bloemen- en plantenverbruik terugloopt als daar verkiezingen worden gehouden. Of dat bij een temperatuur lager dan -5 ºC of hoger dan 15 ºC tulpen niet te slijten zijn. En dat na de Franse Moederdag, een van de belangrijke bloemendagen, het resultaat van de jaaromzet van de bloemen- en plantenexport wel zo’n beetje vast staat. Het zijn min of meer emotionele wetmatigheden die de handelssfeer sterk bepalen. Maar ze zijn niet gegarandeerd. Ratio De maandelijkse exportstatistieken van HBAG Bloemen en Planten vormen ook geen garantie voor de harde werkelijkheid van de bloemen- en plantenexport vanuit Nederland. Bij de interpretatie moet veel achtergrondkennis worden meegewogen. Het veranderende weer, de verschuivende feestdagen, adres- en landmutaties van factureeradressen, prijsontwikkelingen, verandering van distributiekanaal, noem maar op. Er zijn genoeg redenen om aan te geven dat die statistieken niet kloppen, of althans niet volledig. Maar het is het beste wat we hebben – en in het buitenland zijn ze er jaloers op.We produceren ze graag, inclusief de mitsen en maren. Tom Bijleveld HBAG Bloemen en Planten

Colofon Agenda

In april klom de exportomzet bij de snijbloemen met 3% tot € 287 miljoen.Tot en met april ligt de toename op 6% tot een waarde van bijna € 1,3 miljard. De pot- en tuinplanten leverden in april 17% in vergeleken met vorig jaar. De exportteller stokte vorige maand op € 219 miljoen. Tot en met april is de exportwaarde van deze productgroep € 784 miljoen, vergelijkbaar met 2011. De cumulatieve exportstatistieken van HBAG Bloemen en Planten geven verder aan, dat na vier maanden de omzetgrens van € 2 miljard nipt is overschreden. Dat was in 2007 voor het eerst het geval.

Donderdag 24 mei Vervolgbijeenkomst Greenrail III Neem voor meer informatie contact op met Anton Bril bij de VGB (tel. 0297 380202 of abril@vgb.nl) Zondag 3 juni Franse Moederdag Donderdag 7 juni JAN bijeenkomst. FloraHolland, marketing en TV Geïnteresseerd in deze bijeenkomst of in JAN, neem dan contact op met Laura Badoux bij de VGB tel. 0297 380202 of lbadoux@vgb.nl. (Zie linkerpagina)

De GROOT Handelskrant verschijnt in iedere uitgave van de Bloemenkrant, en wordt gepubliceerd onder de redactionele verantwoordelijkheid van VGB en HBAG. Redactie: Tom Bijleveld HBAG Bloemen en Planten Robert Roodenburg, VGB Marianne Wamsteker redactie coördinator

Redactieadres: VGB, Postbus 1104 1430 BC Aalsmeer Tel.: 0297 380202 Fax: 0297 360309 E-mail: mwamsteker@vgb.nl


bloemenkrant

DINSDAG 22 MEI 2012

9

markt Markt nieuws Minder ziekteverzuim in tuinbouw LEIDEN ▪ Het ziekteverzuim in de agrarische en groene sectoren stabiliseert. Over 2011 was het ziekteverzuim 3.8 %. Een lichte stijging ten opzichte van 2010, waarin het ziekteverzuim 3.7% bedroeg. Dit meldt het Stigas. Net als in andere industriële sectoren neemt het aantal ziekmeldingen af. Het langdurig verzuim neemt toe. Deze tendens kan mogelijk verklaard worden door het aanhouden van de economische crisis en de vergrijzing van de sector.

Eerste Indiaanse bloemenveiling NOIDA ▪ In India wordt binnenkort de eerste bloemenveiling ingewijd. De plaatselijke autoriteiten zijn in vergevorderde onderhandelingen met handelaren en marktinstanties om hun zaken te gaan doen in deze voor India unieke veiling. De veiling is gebouwd naar Nederlands model. De veiling moet de plaats innemen van de markten.

Curcumakwekers presenteren zich ROTTERDAM ▪ De Nederlandse curcuma-kwekers vormen samen de Stichting Curcuma Promotie Nederland. Zij presenteren zich op woensdag 30 mei bij Verstegen spices & sauces in Rotterdam. Er worden planten getoond, verteld over de geneeskrachtige werking van curcumine en hapjes aangeboden die ter plekke bereid worden. Ook valt het startschot voor de verkoop van het productconcept: Curcuma planten - roots for moods.

Aantal glastuinbouwbedrijven hard gedaald ■ Wel stijging bedrijfsoppervlakte ■ Ook opbrengsten gestegen DEN HAAG ▪ Tussen 2000 en 2011 is van alle agrarische bedrijfstakken in Nederland het aantal bedrijven in de glastuinbouw het hardst gedaald. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daar stond wel een flinke stijging van de gemiddelde bedrijfsoppervlakte en standaardopbrengst tegenover.

DALINGEN

Tussen 2000 en 2011 daalde het aantal land- en tuinbouwbedrijven in Nederland met 28 procent, van 97.390 naar 70.390. Deze bedrijven hadden in 2011 in totaal 1,858 miljoen hectare in gebruik, 6 procent minder dan in 2000. De gemiddelde bedrijfsoppervlakte steeg daardoor met 30 procent, van 20 naar 26 hectare. In de glastuinbouw daalde het aantal bedrijven het hardst: 56 procent bij de snijbloemenbedrijven, 52 procent bij de glasgroentebedrijven en 47 procent bij de perk- en potplantbedrijven. Ter vergelijking: het aantal bloembollenbedrijven daalde met 40 procent, het aantal slechts boomkwekerijbedrijven

met 20%. Tegelijk steeg de gemiddelde bedrijfsoppervlakte flink: 44% bij de perk- en potplantbedrijven (van 1,6 naar 2,3 hectare), 74 procent bij de snijbloemenbedrijven (van 1,9 naar 3,3 hectare) en maar liefst 85% bij de glasgroentebedrijven (van 2,5 naar 4,6 hectare). Ook bij de bloembollenbedrijven was er sprake van een stevige schaalvergroting: 73 procent erbij (van 18,8 naar 32,5 hectare). De boomkwekerijbedrijven deden daar nauwelijks voor onder: plus 70 procent (van 5,0 naar 8,5 hectare).

OPBRENGSTEN

De opbrengsten konden daar natuurlijk niet bij achter blijven. De gemiddelde standaardopbrengst van de glasgroentebedrijven steeg het sterkst met 152 procent (van 0,6 naar 1,4 miljoen euro). Daarna volgen de pot- en perkplantenbedrijven met 107 procent (van 0,7 naar 1,5 miljoen euro), de boom-

Bij de bloembollenbedrijven bleef de stijging beperkt tot 52 procent (van 0,4 naar 0,6 miljoen euro).

14 mei-20 mei

Top 15 ■ Snijbloemen

Cijfers FloraHolland Week 20 14 t/m 20 mei

Klok Productgroep

schillen tussen variabele prijzen en vaste prijzen voor 1 tot 5 jaar. Over de grote linie zien wij dat ook vastrechtbedragen zijn gestegen. Al met al genoeg zaken om kritisch te bekijken. Gaat de variabele prijs volgens e4Pro stijgen per 1 juli? Vergelijken wij de Brent-oil prijs ($/vat) van tweede helft 2011, ten opzichte van eerste helft 2012, dan zien wij een stijging van $7-$8 per vat. Op grond van deze eenvoudige analyse ligt een prijsverhoging in het verschiet en is een vaste prijs interessant te noemen. Deskundige Jan Lokkers van E4pro geeft zijn visie op de energiemarkt

Column Jan Lokkers

Totaal

Stuks 2012

Mutatie 2011

Opbrengst 2012

Mutatie tov 2011

Prijs 2012

Prijs 2011

Opbrengst 2012

Mutatie tov 2011 -2,5%

1

Rosa grootbloemig

38.844.715

-11,7%

11.446.204

-5,9%

0,29

0,28

13.758.637

2

Chrysanthemum trs kas

16.093.240

-6,1%

4.238.245

4,7%

0,26

0,24

5.251.453

6,5%

3

Paeonia (Lactiflora Grp)

3.369.766

-61,5%

2.117.325

-11,8%

0,63

0,27

2.307.773

-18,0%

4

Rosa kleinbloemig

2.820.134

-37,2%

514.387

-20,4%

0,18

0,14

2.232.258

15,6%

5

Gerbera mini

10.982.170

4,5%

1.398.057

33,0%

0,13

0,10

2.137.920

17,7%

6

Lilium (Oriental Grp)

1.721.805

-19,4%

1.427.045

7,0%

0,83

0,62

2.126.415

12,9%

7

Chrysant. geplozen kas

2.553.840

-19,0%

1.094.476

40,9%

0,43

0,25

1.226.631

43,5%

8

Hydrangea

821.166

-13,3%

914.437

18,0%

1,11

0,82

968.620

20,4%

9

Rosa tros

1.754.610

-21,1%

802.378

11,8%

0,46

0,32

904.834

17,2%

10

Freesia enkelbloemig

3.143.750

-2,4%

464.839

6,1%

0,15

0,14

903.432

27,6%

11

Chrysanthemum trs santini

2.850.900

-25,1%

727.862

6,1%

0,26

0,18

856.944

4,4%

12

Alstroemeria

3.386.500

-10,8%

692.385

34,9%

0,20

0,14

779.214

31,5%

13

Tulipa enkel

3.706.250

-30,7%

583.428

33,5%

0,16

0,08

752.153

14,0%

14

Cymbidium grootbl. p. tak

182.338

-40,4%

658.647

-13,3%

3,61

2,48

747.011

-12,5%

15

Gerbera grootbloemig

2.359.900

-11,0%

421.101

19,6%

0,18

0,13

727.504

25,3%

Totaal Top 15

94.591.084

-15,9%

27.500.817

1,5%

0,29

0,24

35.680.798

4,5%

Wie weet het? Consumenten snappen het al lang niet meer, maar de energieprijzen die voor die markt tot stand komen wisselen twee keer per jaar, namelijk op 1 januari en 1 juli. Nu worden we alweer bestookt dat de gasprijzen per 1 juli as. wel eens met 3,5 á 4 cent/m3 kunnen gaan stijgen. Variabele prijzen komen tot stand door olieformules (weging van verschillende soorten olie zoals Brent- en gasolie) en de meest gebruikte formule voor de consumenten en kleinzakelijke markt, is de zogenaamde 606 formule. Dit wil zeggen dat de olieformule/olieprijs genomen wordt van 6 maanden terug en een gasprijs oplevert voor de komende 6 maanden. Deze prijssystematiek wordt door alle grote energiebedrijven toegepast, maar de kleinere leveranciers kiezen voor allerlei varianten zoals per maand aanpassing e.d. Ook hanteren leveranciers vaak grote ver-

kwekerijbedrijven met 78% (van 0,2 naar 0,4 miljoen euro) en de snijbloemenbedrijven met 77% (van 0,6 naar 1,0 miljoen euro).

14 mei-20 mei

Top 10 ■ Kamerplanten Klok Productgroep

Totaal

Stuks 2012

Mutatie 2011

Opbrengst 2012

Mutatie tov 2011

Prijs 2012

Prijs 2011

Opbrengst 2012

Mutatie tov 2011

1

Phalaenopsis

399.375

-19,1%

1.494.621

-9,4%

3,74

3,34

7.753.460

-15,5%

2

Rosa

225.766

-9,7%

312.210

-5,5%

1,38

1,32

1.347.548

-3,4%

3

Kalanchoe

414.138

-27,9%

422.963

-2,2%

1,02

0,75

1.290.906

-5,7%

4

Hydrangea

178.553

-34,9%

354.453

-10,3%

1,99

1,44

942.623

7,4%

5

Anthurium

130.604

-22,4%

361.324

-19,5%

2,77

2,67

880.343

-18,0%

6

Bromelia

182.461

-39,6%

263.071

-29,0%

1,44

1,23

778.285

-28,4%

7

Zantedeschia

90.311

-27,0%

218.512

4,9%

2,42

1,68

774.644

-13,1%

8

Pelargonium

208.005

16,7%

169.987

36,8%

0,82

0,70

617.354

2,4%

9

Campanula

181.596

0,4%

235.410

28,4%

1,30

1,01

583.931

11,1%

10

Ficus

113.253

-43,5%

210.966

-35,1%

1,86

1,62

572.816

-26,5%

Totaal Top 10

2.124.062

-22,7%

4.043.518

-9,5%

1,90

1,63

15.541.909

-12,6%

14 mei-20 mei

Top 5 ■ Tuinplanten Klok Stuks 2012

Product gewas

Totaal

Mutatie tov 2011

Opbrengst 2012

Mutatie tov 2011

Prijs 2012

Prijs 2011

Opbrenst 2012

Mutatie tov 2011

1

Pelargonium

908.661

-3,5%

448.434

30,4%

0,49

0,37

1.952.595

30,2%

2

Overig perkplanten

1.011.439

-10,3%

243.550

22,3%

0,24

0,18

1.580.867

19,9%

3

Overig bomen/heesters/klp

50.163

25,8%

172.713

-8,9%

3,44

4,75

1.076.184

-3,6%

4

Hydrangea

110.132

-2,2%

323.489

16,8%

2,94

2,46

1.026.057

35,1%

Petunia

766.386

24,1%

391.877

61,6%

0,51

0,39

850.765

68,5%

Totaal Top 5

2.846.781

0,3%

1.580.063

26,2%

0,56

0,44

6.486.467

24,8%

5


~ R E C T I F I C AT I E ~

-JOFLEXEXPORTATION DE FLEURS

-RĂ H[LVHHQH[SRUWEHGULMIPHWGLYHUVHEORHPHQOLMQHQLQ)UDQNULMN Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een )PPGEXFHt1&%F,XBLFMt5FM t'BY  *OUFSOFUXXXOJFVXLPPQFVSPQFDPNt&NBJMJOGP!OJFVXLPPQFVSPQFDPNt)3"NTUFSEBNOS

Nieuwkoop Europe B.V. is onderdeel van de Nieuwkoop Group. De Nieuwkoop Group bestaat uit 7 toonaangevende bedrijven op het gebied van hydrocultuur, potplanten en exclusieve hardware, actief in de groene sector. Voor onze afdeling verkoop zoeken wij een:

Wij zoeken iemand die: - In het bezit is van rijbewijs B/C/E + chauffeursdiploma - Leeftijd tussen 19 en 25 jaar $IĂ€QLWHLWKHHIWPHWGHEORHPHQKDQGHO Wij bieden een afwisselende baan met een goede salariĂŤring.

VERKOPER

Heb je interesse of wil je meer informatie, neem dan contact op met: -RV%HFNHUVWHO2RNNXQMHHHQPDLOVWXUHQQDDULQIR#MRĂ H[QO

Groene planten (M/V-fulltime) Functie omschrijving Na een intensieve inwerkperiode, waarin u met alle afdelingen kennis zult maken krijgt u de verantwoordelijkheid voor u eigen portefeuille en een grote vrijheid deze naar eigen inzicht te beheren en uit te bouwen: Functie eisen - Een MBO/HBO werk- en denkniveau alsmede afgeronde opleiding in de horti of commerciĂŤle richting - Goede communicatieve en empathische vaardigheden - Actieve beheersing van in ieder geval de Nederlandse, Engelse, Duitse en mogelijk een andere moderne taal - Uitstekende computervaardigheden Wij bieden - Een brede functie waarin u veel kansen krijgt om uzelf verder te ontwikkelen en waarin zelfstandigheid en verantwoordelijkheid centraal staan - Een goed salaris aangevuld met een uitgebreid pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden - Een prettige werksfeer in een moderne kantooromgeving Ambieert u een dergelijke functie, stuur dan uw reactie met uitgebreid C.V. per post of e-mail t.a.v. Eduard Vroege, eduard@nieuwkoop-europe.com

Celdomy B.V. is een modern en innovatief bedrijf op de Bloemenveiling in Naaldwijk. Dagelijks verzorgen wij fijnmazige distributie van bloemen, planten en aanverwante artikelen aan de professionele bloemist door heel Frankrijk. Wegens groei van de onderneming zijn wij op korte termijn op zoek naar:

een fulltime ervaren

BLOEMENINKOPER

M/V

een fulltime ervaren

PLANTENINKOPER

M/V

Ben jij degene naar wie wij op zoek zijn, stuur je CV naar: barry@celdomy.nl

PARTTIME INPAKKERS Ben jij degene naar wie wij op zoek zijn, stuur je CV naar: arco@celdomy.nl

een parttime (20 uur / 4 dagen)

SCHOONMAKER

Chauffeur/inpakker

M/V

Ben jij degene naar wie wij op zoek zijn, stuur je CV naar: administratie@celdomy.nl De Nederlandse taal machtig zijn in woord en geschrift is een prÊ. Je kunt rekenen op enthousiaste collega’s, in een bedrijf met een no-nonsense mentaliteit, waar vakmanschap en betrouwbaarheid als vanzelfsprekend worden beschouwd. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

HEYER BLOMSTERGROSSISTEN BV Wij verkopen bloemen, planten en aanverwante artikelen in Zweden en Finland.

Voor versterking van ons team zoeken wij een:

INKOPER BLOEMEN + INKOPER PLANTEN Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: M. van der Nol Tel. mobiel: 06-41150847 E-mailadres: info@heyer.se

Rosa Plaza/AQ Roses is een dynamisch en snel groeiend tuinbouw-bedrijf met vestigingen in Nederland en EthiopiĂŤ. Op de vestiging in EthiopiĂŤ worden op 38 hectare rozen geteeld. Door middel van een betrouwbare goede kwaliteit bloemen en uitgebreide service heeft Rosa Plaza/ AQ Roses een mooi klantenbestand opgebouwd. De verwerking van de Ethiopische rozen wordt in eigen beheer uitgevoerd door Amflora Flower Services, gevestigd op de bloemenveiling in Aalsmeer. Amflora verwerkt en vermarkt daarnaast ook de bloemen voor andere Afrikaanse kwekers. Vanwege het vertrek van onze huidige sales manager zijn wij op zoek naar een:

Sales Manager Werkzaamheden: In deze uitdagende functie ben je verantwoordelijk voor de marketing en verkoop van onze in EthiopiÍ geproduceerde rozen. Hieronder valt zowel dag- als termijnverkoop. Je werkt samen met een enthousiast productie team met als doel door middel van service en kwaliteit de beste prijs uit de markt te halen. Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze klanten. Daarnaast bezoek je regelmatig bestaande en potentiÍle klanten en probeert samen met de klant nieuwe mogelijkheden van afzet te zoeken. Verder ben je verantwoordelijk voor de marketing van onze bloemen, waarbij je moet denken aan promotiemateriaal, productsshows, vakbeurzen e.d.. Je fungeert als een sparringspartner voor het management en zal betrokken zijn bij strategische beslissingen aangaande de marketing, verkoop en product. Functie-eisen ‡-HEHQWFRPPHUFLHHOHQVHUYLFHJHULFKWLQJHVWHOG-HKHEWGHGULYHRPGHEHVWHSULMV uit de markt te halen door de klant zo goed mogelijk te ondersteunen. ‡-HEHQWUHVXOWDDWJHULFKWHQRQGHUQHPHQG ‡2SOHLGLQJRSPLQLPDDO0%2+%2QLYHDXRIYHUJHOLMNEDDUGHQNQLYHDX ‡(UYDULQJLQGHKDQGHOYDQVQLMEORHPHQ ‡*RHGEHKHHUVLQJYDQ1HGHUODQGVHHQ(QJHOVHWDDO ‡%HUHLGKHLGWRWKHWPDNHQYDQNRUWHEXLWHQODQGVH]DNHQUHL]HQQDDUGHSURGXFWLHORFDWLH of naar interessante markten. ‡-HEHQWHHQWHDPSOD\HUFRPPXQLFDWLHIHQVRFLDDOYDDUGLJLQJHVWHOG Wij bieden: ‡(HQXLWGDJHQGHEDDQLQHHQVQHORQWZLNNHOHQGHQG\QDPLVFKIDPLOLHEHGULMI ‡(HQ]HOIVWDQGLJHIXQFWLHPHWHHQYHHO]LMGLJWDNHQSDNNHWPHWYHHOHLJHQ verantwoordelijkheden ‡(HQJRHGVDODULVPHWXLWGDJHQGHSUHVWDWLHUHJHOLQJ ‡8LWVWHNHQGHVHFXQGDLUHDUEHLGVYRRUZDDUGHQ Interesse in deze functie? 0DLOGDQMRXZVROOLFLWDWLHYRRU]LHQYDQHHQPRWLYDWLHHQ&9RSQDDU kantoor@aqroses.com Voor meer informatie kun je contact opnemen met Wim Ammerlaan op telefoonnummer 06-29087509. De uiterste reactiedatum is 8-6-2012. Reacties worden vertrouwelijk behandeld.


bloemenkrant

DINSDAG 22 MEI 2012

11

bollen KAVB keuringen

Steeds veel variatie in keuringszaal

Hyacinthus na kwart eeuw nog steeds ijzersterk door Arie in ’t Veld

LISSE ▪ Vakgenoten die zelden of nooit de KAVB bloemenkeuringen bij CNB in Lisse bezoeken, missen heel wat. Al weken lang wordt een zeer gevarieerd aanbod van (voornamelijk bol-)bloemen en vaste planten geshowd. Onder het aanbod bevinden zich vaak soorten en cultivars die het alleszins waard zijn om eens aan de tand te voelen voor handelsmogelijkheden. Zoals de schitterende Dodecatheonpulchellum. Waaronder de hoog opgroeiende D. ‘Red Wings’ die Cees Breed uit Noordwijkerhout showde. De bloei van deze plant die ook wel ‘Twaalgoden kruid’ wordt genoemd is heel bijzonder. De bloemblaadjes zijn sterk naar achteren gericht en bieden de meeldraden alle ruimte. De bloem van het twaalfgodenkruid verraadt z’n verwantschap met de cyclaam. De plant groeit in het wild in Noord-Amerika, in vochtige bossen. Zelfs in het uiterste noordwestelijke deel van Alaska groeit een soort (Dodecatheon frigida) onder barre en zeer koude omstandigheden. De soort die het meest geschikt is voor de tuin is Dodecatheon meadia. En wat te denken van de groene Albucaspiralis van L. Van Delft uit Noordwijkerhout. Dit product komt oorspronkelijk uit Zuid Afrika en Natal en er zijn zo’n 50 soorten van bekend. De Albuca is lid van de familie der Hyacinthacea, verwant aan de Ornithogalum en is in ons klimaat niet winterhard.

LISSE ▪ Als de komende hyacintenoogst in gang wordt gezet, is het 25 jaar geleden dat de Kwekersvereniging Hyacinthus het licht zag. Na onder andere de tulpen, waarvan al drie verenigingen bestonden, was dit de eerste vereniging op hyacintengebied die door Hobaho werd geïntroduceerd en al een kwart eeuw door het bedrijf wordt gefaciliteerd. Piet Goemans sr. is van begin af aan nauw bij deze vereniging betrokken en stelt dat Hyacinthus in de afgelopen kwart eeuw niets aan waarde heeft ingeboet. Integendeel: de doelstellingen die worden gevolgd, zijn alleen maar versterkt. “Dat begon indertijd allemaal met Hyacinthus ‘Pink Surprise’ van C.J. Zonneveld en Zn. in Voorhout. Met drie kwekers werd besloten deze cultivar in de kraam op te nemen. Het doel was en is om hoogwaardige soorten te brengen en via de vereniging de kwaliteit te behouden, promotie te bedrijven en het areaal te beheersen en de prijs daardoor goed niveau te houden. In 1996 kwam de firma L.W.A. van der Poel uit Breezand met een nieuwe aanwinst voor Hyacinthus. Dat was de hyacint ‘Purple Sensation’. Een mutant uit H. ‘Pink Pearl’ en voorzien van alle positieve eigenschappen van die cultivar.” Dat sterke is ook in de teelt en markt te ontdekken, want Goemans legt de vinger op het feit dat alleen al van de combinatie ‘Purple Sensation’, ‘Pink Pearl’, ‘White Pearl’ en ‘Blue Pearl’ totaal ongeveer 400 hectare wordt geteeld en afgezet. Een substantieel aandeel van het totale hyacintenareaal. De cultivars

Piet Goemans tussen de hyacinten ‘Purple Sensation’ op de tuin van G. de Wit in Lisse. Foto: Cees van ’t Wout

uit de zogenoemde P-lijn manifesteren zich dan ook bijzonder goed. Prachtig heldere kleuren, een goede nagelzetting, mooi gevormde nagels. “Een prima fris gewas en stuk voor stuk sterk genoeg om je fiets er tegenaan te parkeren”, zoals Goemans het plastisch uitdrukt.

‘PURPLE SENSATION’

De wens van Van der Poel was om een geschikte manier te vinden om ‘Purple Sensation’ te exploiteren. Hij koos voor Hyacinthus. Het is een hyacint die vooral uitermate ge-

schikt is voor de late broei. “En bedrijfszeker, want 100 bollen kopen is 100 bollen bloeien.” Het product is inmiddels ondergebracht bij tien van de dertien leden. Goemans zegt ook dat promotie van de producten een belangrijk aspect is. “Dat doen we op velerlei manieren. Bijvoorbeeld ieder jaar bij het tv-programma ‘Rob’s grote tuinverbouwing’, van Rob Verlinden.” Na 25 jaar kan gesteld worden dat Hyacinthus de doelstellingen dankzij de inzet van de 13 vakbekwame

Met de doop van OT-lelie ‘Alkmaar’ van Mak Breeding werd de Keukenhof Lelieshow feestelijk geopend. De Lelieshow is al vele jaren een uitbundig slotakkoord van een seizoen vol kleurrijke bloemenshows in Keukenhof. Dit was ook nu weer het geval. Weelderige takken met lelies waren door arrangeur Dorien van den Berg in grote halve bogen verwerkt, waardoor de be-

zoeker het gevoel kreeg door een woud van lelies te lopen. Tevens bood het prachtige Poolse glas- en aardewerk een grote inspiratiebron over hoe je lelies in een eenvoudig arrangement ook thuis tot een decoratieve blikvanger kunt maken. Ongetwijfeld heeft dit de

lelie tot de meest gefotografeerde bolbloem van de Keukenhofbinnenshows gemaakt en zal dit een run veroorzaken naar de bloemist. Want in tegenstelling tot de Dutch Lily Days die het neusje van de zalm zijn voor het vak, is de Keukenhof Lelieshow een van de weinige productpromotieshows die zich richt op de consument. Traditiegetrouw was aan de Lelieshow ook een VKC-kwaliteitskeuring verbonden. Hoewel het aantal inzendingen kleiner was dan voorgaande jaren, werden toch nog zo’n zestig vazen en vijftig potinzendingen geteld. De kwaliteit was volgens de jury zeer goed en dat is beslist opmerkelijk als je je bedenkt dat deze periode eigenlijk te vroeg is voor het verkrijgen van een optimaal teeltresultaat. De titel van Beste Lelie van Keukenhof ging naar Royal van Zanten Flowerbulbs uit Hillegom voor de sneeuwwitte oriëntal-lelie ‘Signum’. Interessant was het bovendien dat de lelie ‘Tabledance’ van

Stemming Voorraad ijslelies raakt niet op LISSE ▪ De handel in leliebollen staat op dit moment op een laag pitje. Met name de verkoop van bollen die in de koelhuizen uit oogst 2011 in het ijs liggen opgeslagen verloopt traag.

SHOW STELEN

Lelieparade met Alkmaarse doop

leden de doelstellingen volledig haalt. “En daar zijn we trots op!”, besluit Piet.

Winnaars eerste KeukenhofAwards Categorie Potlelies Lilium ‘Reeleeze’ van The Orginals uit het Noorden (9.17 punten) Lilium ‘Tiny Double You’ van Mak Breeding uit Wieringerwerf (9.53 punten) Categorie Snijlelies Lilium ‘Barny’ van De Jong Lelies uit Andijk (9.32 punten) Lilium ‘Watch Up’ van Marklily uit Lisse (9.40 punten) Lilium ‘Tabledance’ van Mak Breeding uit Wieringerwerf (9.40 punten) Lilium ‘Zanlorsig’ Signum van Royal van Zanten uit Hillegom (9.50 punten) Mak Breeding ook hier weer in de prijzen viel. Eerder gooide deze roze OT-lelie hoge ogen tijdens de Horti Fair en de CNB Midwinterflora. Dit belooft een echte topper te worden.

De voorraad lijkt te groot te zijn, met tot gevolg dat de prijs onder druk is komen te staan. Dat vertaalt zich ook door in de handel voor nieuwe oogst. Iedereen is nog onzeker en afwachtend. Vast staat dat het vrijwel zeker is dat er straks de nodige ijslelies weggegooid moeten worden. Kapitaalvernietiging dus. Bovendien komen straks ook nog bollen los van het zuidelijk halfrond, die ook nog niet allemaal verkocht zijn. Wat betreft het areaal is de verwachting dat er wellicht een kleine krimp in het areaal Orientals aan de orde zal zijn, doch het areaal LA’s en Aziaten is waarschijnlijk niet gekrompen. Al met al kan worden geconstateerd dat de stemming in de bollenhandel matig is. De bloemenprijzen genereren ook nauwelijks bollenhandel, hetgeen niet betekent dat die prijzen over de gehele linie slecht zijn. De prijzen die voor Aziaten en LA’s worden betaald zijn echter geen vetpot en alleen de aanvoerders van Orientals kunnen redelijke resultaten in de boeken schrijven.


bloemenkrant

Europa’s grootste aanbod van tuinplanten voor tuincentra en groothandel

Totale oplage 20.000

De Bloemenkrant wordt gratis ketenbreed en geadresseerd verstuurd via TNT naar alle bedrijven in de sierteelt.

30 monsterbeurzen in Boskoop Dinsdag van 07:30-14:00 uur

Verspreiding Bloemenkrant Bloembollenkwekerijen

1.150

Bloemisten

3.560

Boomkwekerijen

2.110

Gemengde bedrijven (G&F, Bloemen)

1.060

Groothandelsbedrijven

1.100

Kwekerijen (binnen- en buitenland)

6.360

Vollegrond kwekerijen

800

Overige tuinbouwbedrijven

438

Potplantenbedrijven Tuincentra Veilingen Veredelaars (binnen- en buitenland) Totale oplage

1.034

VOLGENDE BEURZEN: 22 MEI EX EXTR TRAA GGEO EOPPEN ENDD:: M 29 MEI ‘SAAAVNODNADGS44JU JUNNI I 1177:3 .300 -- 2211:3 0 .30 UUUURR 5 JUNI 12 JUNI BEZOEK WWW.GROEN-DIREKT.NL VOOR ACTUELE BEURSLOCATIES

570

ZIEN IS KOPEN

1.700 151 20.033

Meer informatie, bel Huub Snijders 06 22 66 85 55.

Ketenbreed in de bloemenwereld

Voor route, beursdata en meer: WWW.GROEN-DIREKT.NL Middelburgseweg 88a, Boskoop Tel: +31 (0)172-211576, info@groen-direkt.nl

Truckwash N201

Openingstijden:

Op de grens van Amstelveen en Uithoorn waar de nieuwe N201 een afslag gaat krijgen heeft Truckwash N201 haar deuren geopend.

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Zondag:

Ook voor: Bestelbussen Caravans & campers

8.00 - 18.00 8.00 - 18.00 8.00 - 18.00 8.00 - 18.00 8.00 - 18.00 8.00 - 13.00 Gesloten

Truckwash N201 - Zijdelweg 23 - 1187 ZM Amstelveen - Tel: 0297 – 380944 - www.truckwash-n201.nl


bloemenkrant

DINSDAG 22 MEI 2012

ADVERTORIAL Dit is het 34ste artikel in een serie bijdragen die Flynth aan de Bloemenkrant levert. DEZE WEEK: INZICHT MET FLYNTHLINK

13

bedrijf

FlynthLink maakt het makkelijk ‘Systeem biedt toekomstmuziek voor het midden- en kleinbedrijf’

Het programma wordt via het internet benaderd. De accountant kan er ook in.

I

nmiddels draait het programma bijna een jaar. Het blijkt een handig stuk gereedschap voor tuinders en het middenen kleinbedrijf. De reacties komen inmiddels bij Flynth binnen en die zijn tot nu toe positief.

REACTIES

Programma biedt inzicht en rust

‘Inzicht’ en ‘rust’ biedt het programma een phalaenopsisteler die Flynth haar ervaringen meegaf. Het bedrijf werd door een financier op het programma gewezen, nadat problemen ontstonden. Nu ze het gebruikt, heeft ze een beter beeld van haar financiële situatie. ‘Alles bij elkaar zie ik er toekomstmuziek in voor ons bedrijf en ik ben er van overtuigd dat er veel uit te halen is’, zo stelt de teler. Zo verzamelde Flynth nog enkele reacties. ‘Goed inzicht in de liquiditeitsontwikkelingen, we kunnen op tijd anticiperen’, vindt een andere teler. ‘Ideaal systeem waarin de driehoek ondernemer, adviseur en accountant goed samen kunnen werken’, zegt een trostomatenteler. De bank reageert ook positief, bij monde van een accountmanager. “Ondernemers moeten meer zelf aan het roer staan wat betreft het financieel management. Met een tool als FlynthLink is dit zeker mogelijk. Het toont rapportagemogelijkhe-

den, die voor een financiële instelling goed bruikbaar zijn.”

NAUWKEURIGER

Senior accountant Peter van Rossum stond aan de wieg van de onlinedienst van Flynth. Het gereedschap is volgens hem gemaakt, omdat klanten behoefte hadden aan een meer geavanceerde toepassing voor het monitoren van exploitatie en liquiditeit van het bedrijf. Veel vastleggingen van teelt- en financiële gegevens bij kwekers vinden nog gescheiden plaats. Er is gezocht naar een gelntegreerd systeem, waarin boekhouding, teeltgegevens en begroting samenkomen. En dat is Flynth gelukt met FlynthLink. De accountant ziet steeds minder klanten met hun financiële informatie naar Flynth stappen, met de vraag of het bedrijf een begroting op wil stellen. “Die tijd is voorbij. De ondernemer is zelf verantwoordelijk en de accountant heeft eigenlijk alleen een toegevoegde waarde.” De groep die met nauwkeurige managementinformatie werkt groeit. Dat moet volgens de accountant ook wel, omdat banken en andere financiers steeds meer informatie van de ondernemer verlangen. Tegelijkertijd kampen veel bedrijven met een moeilijke financiële situatie, die de bank overigens alleen

Over Flynth Adviseurs en accountants van Flynth, ondersteunen al meer dan tachtig jaar ondernemers in het MKB, de agrarische sector en in de tuinbouw. De Nederlandse accountants- en adviesdienstverlener voor ondernemers heeft zo’n 35.000 klanten, ruim 2.000 medewerkers en werkt vanuit ongeveer zeventig

vestigingen. Boeren richtten Flynth in 1924 op. Hiermee organiseerden ze het verzorgen van boekhoudkundige diensten onder eigen beheer. En Flynth is nog altijd op coöperatieve leest geschoeid. Het belangrijkste uitgangspunt is daarbij het bieden van hoogwaardige

accountancy en adviesdienstverlening die voor iedere ondernemer fysiek en financieel bereikbaar is. Klanten van Flynth hebben hun persoonlijke adviseur. Het is een sparringpartner, die helpt om de juiste diensten te gebruiken.

Flynth adviseurs en accountants is in zijn sas met het online begrotingsprogramma FlynthLink, maar belangrijker is dat de klanten er net zo over denken. maar meer naar gegevens doet snakken. “Ondernemers willen zelf ook graag zo veel mogelijk inzicht, ze willen zelf zorgen voor een goed beeld en daarop sturen. Een expert inhuren voor die klus kost ook nog eens extra geld.”

BETROUWBAAR

In FlynthLink is plaats voor veel verschillende financiële gegevens. Liquiditeit, betalingen, BTW, prognoses, samengevoegde begrotingen en veel verschillende presentatiemogelijkheden. Dat maakt het programma belangrijk voor ondernemers en haar financiers. “Als ondernemers deze nauwkeurige gegevens goed kunnen presenteren en ook nog eens aan kunnen geven wat er nog aan betalingen aankomt, geeft dat de geldverstrekker een betrouwbare indruk van het bedrijf”, is Van Rossums overtuiging. “Dat hebben de Rabobank en ABN Amro ons ook laten weten.” Als voorbeeld geeft Van Rossum de planningsmogelijkheid van betalingen in de liquiditeitsbegroting in FlynthLink. “Met FlynthLink kunnen we nauwkeurig de betalingen van gemaakte kosten en de ontvangsten van verkregen opbrengsten plannen. Daardoor heeft de ondernemer een beter inzicht in zijn liquiditeitsverloop. Eventuele betalingsproblemen ziet hij tijdig aankomen en kan daardoor de juiste maatregelen nemen door bijvoorbeeld in overleg te gaan met zijn bankier of leverancier. De manier waarop de BTW in het programma wordt verwerkt, is volgens de accountant ook bijzonder precies. Omdat de belasting in de regel wordt voorgeschoten en later weer wordt teruggevraagd van de belasting is het belangrijk ook de BTW mee te nemen in de liquiditeitsbegroting. In andere begrotingssystemen worden deze vaak achterwege gelaten, dat geeft dan een vertekend beeld.

VEILIGHEID

Dat de klanten via het internet met FlynthLink moeten werken, levert volgens Van Rossum geen extra risico op. Het programma is ‘honderd procent veilig’, omdat wordt gewerkt in een omgeving die vergelijkbaar is met het programma voor internetbankieren. “De klant mag er van uit gaan dat er geen verstoring mogelijk is.” Veel reclame heeft het bedrijf niet voor de interactieve manier van werken hoeven maken. Klanten en bankiers wijzen elkaar op de mogelijkheden en zo zingt het volgens Van Rossum rond. “Dit is wat ons betreft de toekomst. Wij geloven dat er steeds meer op deze manier wordt gewerkt. De ondernemer staat zelf aan het roer en wij zorgen met dit soort gereedschap voor een duidelijke toegevoegde waarde. Daar zijn wij de concurrentie voorlopig een stap mee voor.”

BEGROTEN

FlynthLink is een programma dat in de ‘cloud’ staat, ofwel niet meer bij de tuinder op de computer. FlynthLink is via het internet bereikbaar. Het programma is zowel door de ondernemer als door de Flynthaccountant te gebruiken, maar het is de ondernemer die zijn eigen begroting maakt. Het programma is gemaakt op basis van de wensen van de klanten van Flynth. Dat maakt het volgens de ontwikkelaar gebruiksvriendelijker dan de meeste andere programma’s. Gebruik van het programma luidt het einde in van het werken met allerlei handmatige formules, waardoor de kans op fouten kleiner wordt. De cijfers die het programma produceert, geven bovendien een nauwkeuriger financieel beeld van de onderneming. Wie bijvoorbeeld met FlynthLink in mei een begroting maakt, rekent automatisch met de reële cijfers van de eerste maanden. Banken krijgen daarmee ook een accurater beeld van de onderneming.


c o n n e c t i n g

h o r t i c u l t u r e

Hortinews.com is vernieuwd. De oer-Hollandse site voor de sierteeltsector is nu een internationale nieuwssite voor de sierteeltsector. Hortinews.com brengt niet alleen het laatste nieuws, Hortinews.com verbindt horticulture professionals.

Profiteer van ons internationale netwerk, bezoek Hortinews.com

eke mensen an a t i f n te e is as ou Coöperatief ondernem en

in de co n

tinuïteit

boomkwekerij

bi Ver ke win van

n age Uitd

nd

nt

en

en van lke nten ume de bes e c u ten d o r te p ons s c p o Focus

BLOOMING BUSINESS

Advertenties

En th

Foto’s en films

t Database diverse landen t Vacaturebank t

info@horatia.com | www.horatia.com

t Het laatste nieuws t Beursagenda t

TAXATIE NODIG? uw in rd e e s li ia c e p s e g n Wij zij ante branche en aanverw sectoren! Objectief, deskundig en glashelder.

makelaardij - onteigeningszaken Bleiswijk Tel. (010) 521 76 66

TAXATIES - BEMIDDELING - ADVISERING


bloemenkrant

DINSDAG 22 MEI 2012

15

maas-rhein Kort nieuws

Limburgs gras op EK voetbal HEYTHUYSEN ▪ De openingswedstrijd tussen Polen en Griekenland op het EK voetbal, krijgt een Limburgs tintje. De grasmat in het stadion van Warschau is afkomstig van Hendriks Gras uit Heythuysen. Op dinsdag 15 mei werden de graszoden losgesneden en met koelwagens naar Polen vervoerd. De Limburgse ondernemer zag de levering van grasmatten aan twee andere stadions aan zijn neus voorbijgaan. Hendriks Gras leverde in het verleden al graszoden voor het EK 2008 waaronder de grasmat in Basel.

Reünie Venlo MTuS-ers VENLO ▪ Voor de tweede keer wordt er een reünie Middelbare Tuinbouwschool Venlo 1965-1993 georganiseerd. De reünie vindt plaats op zaterdag 2 juni voor alle oudleerlingen en oud-leraren van de Middelbare Tuinbouwschool (MTuS) Venlo, die actief zijn geweest in de richting Aanleg en Onderhoud en/ of Boomteelt. De reünie vindt plaats in het Limburgs Museum in Venlo. Meer informatie is te vinden op www. mtusvenlo.nl.

Limburgse bedrijven in Innovatie Top LIMBURG ▪ Negen Limburgse bedrijven zijn te vinden in de MKB Innovatie Top 100. Maxime Verhagen, demissionair Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie maakt op 4 juni officieel bekend welke ondernemers zich tot de 100 meest innovatieve bedrijven van Nederland mogen rekenen. Vorig jaar stonden er nog drie bedrijven uit Limburg in de lijst. Aan de Innovatie Top 100 is bewust geen prijs verbonden. De kracht is juist om te laten zien waar het MKB toe in staat is.

Koninginnen van de tuinbouw ■ Lentekoninginnen in opmars ■ Ambassadeurswerk NIEDERRHEIN ▪ Jonge vrouwen treden steeds vaker op als ambassadrices van groente, fruit en bloemen. Zij geven de sector extra aandacht in het begin van het seizoen. De asperges, heideplanten, aardbeien, rozen en andere bloemen krijgen op deze manier een gezicht. In Nederland en Duitsland maken lentekoninginnen en prinsessen een opmars binnen de verschillende tuinbouwsectoren. Zo heeft Nederland Aspergekoningin Dianne Vlemmix uit Horst. Uit Rozendorp Lottum komt Rozenkoningin Joya Hanegraaf en uit Belfeld komt de Aardbeienprinses Lianne Dings.

PROMOTEN

In het Niederrheingebied heeft Walbeck Spargelprinzessin Yvonne Bouten. Het heidedorp Lüllingen heeft Heideprinzessin Katja Stammen. Uit Herne komt Spargelkönigin NRW Katahrina Rau. Het Bloemenmeisje Katrin Straeten uit Straelen behoort eveneens tot dit selecte gezelschap. De taken van alle dames komen in principe op hetzelfde neer. Het product promoten waarbij producenten en consumenten dichter bij elkaar komen te staan. Dat is ook de rol van de 24-jarige Katrin Straeten uit Straelen die dit jaar als eerste Bloemenmeisje door het leven gaat. “Ik werk bij een bloemengroothandel in Kevelaer en spreek Nederlands en Engels. In

De koninginnen op een rij. Aan hun de taak ‘hun’ product te promoten. Foto: Lei Spreeuwenberg de branche werken en in Straelen wonen was een vereiste om in aanmerking te kunnen komen als Bloemenmeisje. Van 14 tot en met 20 mei staat de Stadt Straelen ook op de Floriade in het NRW- paviljoen. Mijn taak is het, om bezoekers aan het paviljoen vriendelijk te woord te staan. In feite geef ik Straelen als bloemenstad een gezicht”, zegt ze in goed Nederlands. Katrin wil de verbindende factor zijn tussen de bezoekers (consumenten) en de

producenten, de bloemen en plantenkwekers in Straelen. Daags voor Moederdag deelde de sympathieke Katrin bloemen uit op de Markt in Straelen. “Een supermooie ervaring die ons dorp veel publiciteit opleverde”, aldus het Bloemenmeisje. De jonge vrouw is slechts voor één jaar het gezicht van Straelen. Of er ook volgend weer een Bloemenmeisje komt is nog niet bekend. Bezoekers aan de bloemen-

Recordomzet Rhein-Maas HERONGEN ▪ Een recordomzet in de week voorafgaand aan Moederdag bij veiling Rhein-Maas. De veiling heeft de hoogste weekomzet sinds haar bestaan weten te realiseren. Dit was in de week voor Moederdag. In vergelijk met vorig jaar werden er hogere middenprijzen gerealiseerd bij een iets lagere

aanvoer en daardoor een hogere omzet. Vooral rozen, rode bloemen (Gerbera) en alle bloemen voor boeketten waren favoriet. Bij de planten waren het plantenschalen, moederdagarrangementen en planten op stammen waar veel vraag naar was. De resultaten werden met name geboekt door een goede verkoop bij snijbloemen en

kamerplanten. Bij de tuinplanten werden goede prijzen behaald voor de specialties. Volgens veilingdirecteur Ruud Knorr, stonden de prijzen van perkplanten eerder die week onder druk vanwege slecht weer. Dit was het gevolg van een verminderde verkoop van perkplanten in de weekends.

markt in Straelen hopen van wel. “Iedereen wil met haar op de foto en een praatje maken. Het is een grote plus voor de hele tuinbouw en sierteeltsector dat jonge meiden het gezicht willen zijn van de regio. Zij zijn de lentebodes van eerlijke, mooie en kwalitatief uitstekende producten”, aldus een marktbezoeker.

T.O.A. BLOEMENLIJN op ZuidwestDuitsland

Stuur uw brief onder nummer 44 naar Bloemenkrant/ Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a 2222 AH Katwijk

Oude tradities terug in het heden STRAELEN ▪ Onze oosterburen in de regio Niederrhein houden van tradities. Een prima marketingtool waar meer uit te halen valt ook voor de Nederlanders. Burgemeester Jörg Langemeyer van Straelen is een tevreden man tijdens de presentatie van Bloemenmeisje Katrin Straeten. De Markt in het stadje is omgetoverd tot een bloemen- en plantenparadijs voor de traditionele voorjaarsmarkt. Voor het eerst in de geschiedenis heeft Straelen een Bloemenmeisje. In een pagodetent op de Markt, wordt Katrin voorgesteld aan het publiek waarbij een Venlose joekskapel voor de nodige muzikale klanken zorgt. “De voorjaars- en bloemenmarkt

in Straelen bestaat al heel lang maar een bloemenmeisje hadden we nog niet”, zegt de burgemeester. Hij doelt daarmee op oude tradities en gebruiken die Straelen koestert, waardoor het dorp in de wijde omgeving bekendheid geniet. Een kunstwerk van vier beelden op de Markt geeft aan waar de kracht van het bloemenstadje ligt. De beschermheilige bisschop Arno II van Keulen, een zogeheten Schützenoffizier die broederschappen en schutterijen sinds de Middeleeuwen vertegenwoordigt. Een clown verwijst naar carnaval en gezelligheid van het stadje. En beeltenis van een bloemenkoningin die duidelijk maakt dat Straelen een bloemenstad is. Volgens Langemeyer worden er allerlei festiviteiten ge-

organiseerd die betrekking hebben op de vier beeltenissen die Straelen vertegenwoordigen. Vanuit Venlo en omgeving nemen Limburgers actief deel aan de carnavalsoptocht in het grensplaatsje. Dat er op de bloemen- en plantenmarkt tussen alle bedrijvigheid door onvervalst Limburgs dialect te horen is, zegt veel over de gemoedelijkheid van Straelen. Daarbij komt dat Veiling Rhein-Maas in Herongen onder de gemeente Straelen valt. Op de veiling werken naast Duitsers ook Nederlanders. De charme van tradities en het opnieuw instellen van oude gebruiken blijft niet onopgemerkt. Onlangs zond de Duitse televisiezender WDR een reportage uit over Katrin Straeten, het eerste Bloemenmeisje van Straelen.


DEELNEMERS LENTE MECHANISATIE stand

deelnemer

plaats

12-40

AB Noord Holland

Middenmeer

12-16

ACO Travel BV

Amsterdam

12-39

AD Logistics

Lisse

12-11

Agrifirm Plant

Apeldoorn

12-04

AWB Mechanisatie

Anna Paulowna

Bangma Verpakkingen BV

Dronten

12-23

Beekenkamp Verpakkingen

Maasdijk

12-08

Beemster Trading BV

Heerhugowaard

12-02

C.A. Groot

Alkmaar

12-26

Chrysal

Naarden

12-29

ConsulInt Subsidie- en Handelsadvies

Grootebroek

12-30

Cyklop Nederland BV

Zwolle

12-28

Denkers BV

Alblasserdam (ZH)

12-10

Dijk Ruigrok BV, van

Annapaulowna

12-33

DO I.T. Automatisering

Spierdijk

12-05

Flora Culture International

Aalsmeer

12-20

Fortune Hot Drinks

Egmond-Binnen

12-46

Gardenvison

Broek op Langedijk

12-42

Gebroeders van Langen

Heerhugowaard

12-35

Graafstra Oosterwolde

Oosterwolde

12-32

HĂśrmann

Barneveld

12-44

Interpromo

Nibbixwoud

12-50

Kaandorp Wijnker Electrotechniek BV

Breezand

12-38a

Kim Nederland BV

Apeldoorn

12-43

Klasmann - Deilmann Benelux BV

Schiedam

12-21

Liquidseal

Oegstgeest

12-13

Machinefabriek Akerboom BV

Noorwijkerhout

12-36

Main Energie

Amsterdam

12-14a

Mechanisatie Haarlemmermeer

Hoofddorp

12-07

Millenaar

Hoofddorp

Necap Pallets en Kisten BV

Wieringerwerf

12-49

Niverplast

Rijssen

12-34

Omnihout BV

Den Helder

12-41

Potveer

Avenhorn

12-24

Prefer (NoviPrint Group)

Dordrecht

12-25

Provalue

Capelle a/d IJssel

12-03

Hoekenga Mechanisatie, R.

Slootdorp

12-31

Schouten Bercomex

Opmeer

12-06

Still Intern Transport BV

Hendrik Ido Ambacht

12-17a

Telecom Service Group

Heerhugowaard

12-27

Tibo Blokker

Blokker

12-12

Total Systems

Middenmeer

12-17

Twinpack BV

Noordwijkerhout

12-01

Vlaming Groep BV

Wervershoof

12-47

VWS Export - Import of Flowerbulbs BV

Broek op Langedijk

12-37

Warmerdam Spoelbedrijf

Noordwijkerhout

12-45

Wilms Den Helder BV

Den Helder

12-19

Witte Koeltechniek

Noord Scharwoude

THE LOGISTICS DESIGNERS

Nieuwland Parc 508 2952 DG - Alblasserdam (ZH) The Netherlands

) +31 (0) 788 907 222 6 +31 (0) 788 907 233 8 www.denkersbv.nl * wethink@denkersbv.nl

Chrysal International B.V. Gooimeer 7, 1411 DD Naarden Tel: +31(0) 35 695 58 88 Fax: +31 (0) 35 695 58 22 www.chrysal.nl

Chrysal is een internationale onderneming die gespecialiseerd is in hoogwaardige verzorgingsproducten voor snijbloemen en potplanten. Wij helpen met het verzorgen van bloemen en planten, vanaf de kweker tot bij de consument. Voor elke fase in een bloemen- of plantenleven bieden wij precies het juiste product. Speciaal voor lelies en Alstroemeria’s heeft Chrysal een complete lijn producten afgestemd op de kenmerken van deze bloemen. Voor kwekers bieden wij de voorbehandelingsmiddelen AVB (anti-ethyleen) en BVB (tegen bladvergeling) en onze nieuwe Chrysal Lelie Conditioner. Voor transport en in de winkel hebben we een speciale lelie & Alstroemeria T-bag. Voor de consument bieden wij tenslotte een speciaal sachet lelie & Alstroemeria snijbloemenvoeding. In onze stand bij VWS tonen wij graag onze producten en uitbloeiproeven aan u tijdens de Dutch Lily Days. Kijk voor meer informatie ook op www.chrysal.nl of www.facebook. com/chrysalflowerfood, www.twitter.com/chrysalnl

Koel- en Vrieshuis Gebr. van Langen B.V. Laat uw preparatie & opslag, onze zorg zijn Middenweg 576a Heerhugowaard Tel.: 072-5741514 e-mail: info@van-langen.com www.van-langen.com

Wilms veelzijdig in de agrarische sector Wilms is een begrip in de agrarische sector in de Noordkop. Door de veelzijdigheid van het bedrijf heeft zij velen tevreden klanten. En met alles onder ĂŠĂŠn dak op het gebied van koeling, verwarming, ventilatie en een 24-uurs storingsdienst is Wilms uniek in zijn branche. Wilms is de partner als het gaat om koel- en vriestechniek door jarenlange ervaring in diverse sectoren. Door een goed uitgebalanceerd ontwerp en het toepassen van milieu vriendelijkere koelgassen levert Wilms een installatie die klaar is voor de toekomst en helpt uw exploitatie in de hand te houden. Altijd in het belang van product en milieu Wilms is uniek in het toepassen van warmte terugwinning bij het bewaren en opslaan van bolgewassen. Uit eerder ontworpen en gerealiseerde projecten is duidelijke naar voren gekomen dat deze techniek economisch goed haalbaar en rendabel is. Inmiddels zijn vele bedrijven uitgerust met duurzame installaties voor het gecombineerd verwarmen en ventileren van kassen. Alles geregeld vanuit een energiezuinig ketelopstelling. De kassen worden verwarmd middels de nieuwste technieken. Alles in het belang van het product en het milieu. Zoals vele klanten al jaren ervaren, beschikt Wilms over een eigen 24/7 service en onderhoudsdienst. Bezoek onze stand, bel 0223-630900 of kijk op Wilms.nl

+,&3AB>DE

DENKERS BV

A Highly specialized, well skilled and experienced team handling a wide variety of climate controlled cargo! With the know-how of more than 85 years in this very sensitive field of perishable logistics, the division is your best possible guarantee that your perishable cargo, such as flowerbulbs, live plants etc., will go places without so much as a scratch. You will find our team at your disposal any day and time, to make sure your requirements and demands are handled accurate and efficient.

Bulbfust B.V. is uw partner in kunststofverpakkingen. Onze kernkwaliteiten zijn betrouwbaarheid, kwaliteit, kennis en service gericht. Producten uit ons assortiment voor 12:00 uur besteld, volgende dag geleverd. Wij zijn producent en tevens leverancier van o.a. Tulpen -/Lelie exportfust, de alom bekende hydrotray en de PAREL – Tray. Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met onze verkoopleider Joris Wenners te bereiken op +31 (0)6 53 79 50 59 of +31 (0)227 60 35 82 .

+,&3AB>DB

12-15

A.W.B. Mechanisatie is een klein, maar flexibel bedrijf dat inspeelt op nieuwe technologieĂŤn. Sedert 1987 heeft het bedrijf verschillende innovatieve producten ontwikkeld. Mede door het luisteren naar en het meedenken met de klant zijn wij groot op ons gebied. Wij zijn gespecialiseerd in land- en tuinbouwverwerkingsmachines zowel in metaaluitvoering als in roestvaststaal en het ontwerpen daarvan. Zowel op het gebied van maatwerk als productiewerk. Het produceren verloopt vanaf een “schetsâ€? tot en met het samenstellen en bouwen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.+,&3AB>BF

WieringerwerfA.W.B. Mechanisatie Grasweg 24-a, 1761 LH Anna Paulowna Tel: 0223 521995, Fax: 0223 522078 Internet: www.awb-mechanisatie.nl, E-mail: info@awb-mechanisatie.nl

+,&3AB>@I

Bulbfust BV

Op uw zakenreis moet alles perfect zijn geregeld. Uw vliegticket moet even flexibel zijn als uw agenda. Onze werkwijze wordt gekenmerkt door persoonlijk contact. Daarom heeft u bij ACO Travel altijd een vaste contactpersoon die, dankzij jarenlange ervaring, precies weet wat er van een zakenreis wordt verwacht.En deze verwachting ook kan waarmaken, niet alleen voordat uw reis begint, maar ook tijdens uw reis. Door precies te weten wat uw wensen zijn. Zo regelen wij altijd de perfecte zakenreis. Want dat is wat je van de zakenreisleider mag verwachten.

+,&3AB>@D

12-09

ACO Travel bv Rijnstraat 186, 1079 HS Amsterdam Tel 020-6612557 E-mail : info@acotravel.nl www.acotravel.nl

+,&3AB>AF

+,&3AB>BH

3.#-*+3.''*33$'%'$$&*& 3_3BB3>3BE3%!3B@AB ///„$&,% &!+,!„&$


bloemenkrant

DINSDAG 22 MEI 2012

17

special Kort nieuws

Openingstijden BROEK OP LANGEDIJK ▪ De Lente Mechanisatie is tegelijk met de Dutch Lily Days van dinsdag 22 tot en met vrijdag 25 mei. De showkas en de vijftig beursstands bij VWS, Westerweg 3 in Broek op Langedijk zijn elke dag geopend van 8.00 tot 18.00 uur. Het meeste publiek wordt verwacht tussen 10.00 en 17.00 uur. Meer informatie over de beurs en een routebeschrijving zijn te vinden op www.lentemechanisatie.nl.

VWS bestaat 40 jaar BROEK OP LANGEDIJK ▪ VWS Import Export Flowerbulbs bestaat in 2012 veertig jaar. Dat wordt gevierd tijdens de Lente Mechanisatie en Dutch Lily Days. “We hebben duizend klanten persoonlijk uitgenodigd”, vertelt Norma Cools van VWS. Het bedrijf handelt vooral in tulpen, lelies, gladiolen en irissen en levert aan bedrijven in de hele wereld. In 1972 startten de heren Voss, De Waard en Sijm VWS in Egmond: export van tulpen en gladiolen naar vier landen. Inmiddels voeren vader Piet en zoon Gert Sijm de directie vanuit Broek op Langedijk en worden er jaarlijks 100 miljoen bloembollen geëxporteerd naar meer dan zestig landen. “Dit jubileum danken wij voor een groot deel aan onze klanten.” Tijdens de open dagen is er een kleine tentoonstelling met foto’s en verhalen over VWS vroeger en nu, én over de toekomst.

Lente Mechanisatie profiteert van Dutch Lily Days ■ Vakbeurs weer bij VWS in Langedijk ■ In 2013 wellicht nog groter door Isabelle Brus

BROEK OP LANGEDIJK ▪ Met vijftig stands is de beurs beter bezet dan vorig jaar. De organisatie verwacht een verdubbeling van het aantal bezoekers. Norman Cools van VWS is er zeker van: het aantal bezoekers zal dit jaar minstens verdubbelen, als het er niet drie keer zoveel worden. “In 2011 hadden we ongeveer honderd bezoekers per dag. We verwachten er dit jaar twee- tot driehonderd per dag.” In 2011 werd de Lente Mechanisatie voor het eerst gehouden. “Vanaf 2008 presenteerden een paar leveranciers tijdens onze eigen open dagen altijd al wat.” De eerste editie van de Dutch Lily

Days was aanleiding om de vakbeurs officieel te maken en ook een naam te geven”, aldus Cools. Dat de combinatie met de Dutch Lily Days werkt, staat voor hem als een paal boven water. “Een deel van de bezoekers is niet alleen gelnteresseerd in de showkas met lelies maar juist ook in koelsystemen, trekkers en andere apparaten en machines die ingezet kunnen worden bij de bollenteelt, het transport of de opslag.” Naast veel machines is er ook aandacht

voor onder meer ontwikkelingen in de automatisering en voor verpakkingsmateriaal.

MAXIMUM

De internationale bezoekers komen met name af op de Dutch Lily Days, maar zijn ook voor de bedrijven die vertegenwoordigd zijn op de Lente Mechanisatie een interessante doelgroep. “We verwachten van onze eigen klanten in elk geval bezoek uit Japan, China, Vietnam, NieuwZeeland, Australië, Rusland en Zuid-Amerika”, zegt Cools. De Lente Mechanisatie profiteert zo optimaal van de aantrekkingskracht van de Dutch Lily Days. “Dat bewijst de groeiende belangstelling van

■ Grootse gadgets

Spuitlicentie verlengen BROEK OP LANGEDIJK ▪ Tijdens de Lente Mechanisatie staan er twee spuitlicentiebijeenkomsten op het programma. Thema van de seminars is techniek en veiligheid. Arie van der Lans van WUR/PPO komt spreken over de bestrijding van mijt in tulp en lelie met Actellic, Walter Wildoer van Akerboom vertelt over dompelen en koken en Wim Kijk in de Vegte van Agrifirm praat de deelnemers bij over actuele regelgeving op het gebied van veiligheid. Wes Jansen van Bayer geeft ten slotte een presentatie over persoonlijke beschermingsmaatregelen en de afvoer van chemie. Afsluitend leidt VWS de deelnemers rond in de showkas.

Mensen ontmoeten mensen BROEK OP LANGEDIJK ▪ Leveranciers spreken kwekers en de kwekers spreken elkaar. Ook voor exporteurs een kans om in een keer een grote groep klanten te ontmoeten. Dat de vakbeurs een echte ontmoetingsplaats is voor de bloembollenbranche blijkt volgens Norman Cools van VWS nog het meest uit het feit dat vrijwel alle stands continu bemand zijn. “Wanneer krijg je nou de gelegenheid om met klanten van over de hele wereld te kunnen praten? Die kans wordt absoluut gegrepen.” De standhouders zelf noemen het een echte ‘contactenbeurs’. Het merendeel van de bedrijven op de Lente Mechanisatie tonen er hun gangbare diensten en producten. Wel wordt er regelmatig ingehaakt op actuele ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld op ontsmettingsgebied, ict-vlak en nieuwe -groene technologie. Een enkeling heeft meer ruimte nodig dan er in de grote tent beschikbaar is. “De Vlaming Groep komt met een selectie machines en tractoren die buiten worden opgesteld. Dat trekt altijd behoorlijk wat aandacht”, zegt Cools.

bedrijven om een stand te nemen ook”, zegt Cools. Van de 38 bedrijven in 2011 hebben er zeker 35 weer een stand, de overige bedrijven staan er voor het eerst. “Vijftig stands is voor ons nu de limiet. Maar misschien plaatsen we volgend jaar nog een tent of creeren we op een andere manier extra ruimte.” De Lente Mechanisatie is gerelateerd aan de Mechanisatie Lisse, die al jaren in januari plaatsvindt. “Behalve de HortiWeek in november en Mechanisatie Lisse was er voor de toeleveranciers in deze periode van het jaar eigenlijk geen moment waarop ze hun klanten uitgebreid konden spreken. Wat dat betreft is het dus ook een schot in de roos.”

TerraNext heeft de seminars officieel erkend als kennisbijeenkomsten. De seminars vinden plaats op dinsdag 22 en donderdag 24 mei, van 8.00 tot 11.00 uur. De kosten zijn 37,50 euro; opgeven kan via een formulier op de site van de Lente Mechanisatie (www.lentemechanisatie.nl). Er is bij elk seminar plaats voor zestig personen.

Nieuw van Chrysal

De grootste reuzen krijgen een plaatsje buiten de beurstent van de Lente Mechanisatie. Een aantal bedrijven toont er de nieuwste rijdende gadgets. Foto: PR

NAARDEN ▪ Chrysal grijpt de vakbeurs aan om de Chrysal Lelie Conditioner te presenteren aan leliekwekers. Chrysal Lelie Conditioner is een combinatie van voorbehandelingsmiddel BVB (0,15ml/l) met Chrysal Professional 3 (10ml/l) en heeft als belangrijkste effect grote bloemen die goed openkomen. “Leliesoorten reageren vaak heel verschillend op de voorkomende middelen. De Lelie Conditioner scoorde heel goed in diverse tests”, vertelt Adinda Blokker van Chrysal. “Met een filmpje en foto’s van lelies die wel en niet behandeld zijn met dit middel willen we beursbezoekers die effecten duidelijk laten zien.” Ook staan er diverse uitbloeiproeven, waarvoor Chrysal de lelies van VWS gebruikt.


t,PFMJOHWFSXBSNJOH t"EWJFTPOUXFSQ t4$*041&%LFVSJOHFO t0OEFSIPVETUPSJOHFO

t"HSBSJTDIFTFDUPS t7JTTFSJKP천TIPSF t*OEVTUSJF t6UJMJUFJUXPOJOHCPVX

e i t a r a p e r p w u t a a L , g a l s & op n j i z g r o z e z n o Middenweg 576a HEERHUGOWAARD Tel.: 072-5741514 e-mail: info@van-langen.com

W W W. W I L M S . N L

www.van-langen.com


bloemenkrant

DINSDAG 22 MEI 2012

Brieven kunnen gestuurd worden naar: redactie Bloemenkrant, postbus 8888 3752 XM Katwijk. Reacties kunnen zonder overleg vooraf worden geweigerd, ingekort of anderszins geredigeerd.

19

service

Vrouwen-tsunami

O

p weg naar de Libelle Zomerweek. Nee, niet met moeder of vriendin, want dit is echt niet mijn idee van een leuk dagje uit. Ik ging gericht op weg naar de inzending van Just Chrys, de promotie campagne voor chrysanten. Gelukkig had ik een routebeschrijving gekregen, anders had ik me over het hele terrein door de menigte heen moeten wurmen op zoek naar de tent. Bij de bloemenstand werden dames hartelijk welkom geheten door een verlegen

Column Bernadette

GE NIPT

‘ ‘

glimlachende man genaamd Ton, die daar stond voor Anthura. Hun nieuwe marketingconcept Full Colour is een pakket met verschillende anthuriums in een vaas. Een prachtig product waar hij en zijn collega Hans gerichte vragen over stelden. Ik snap best waarom Anthura deze twee heren de stand laat bedienen; veel leuker komen ze niet. De dames en heren van de campagne Choicy Gerbera en de Chrysanten Zomerboeket hadden het wat dat betreft wat makkelijker. Zij hadden druk werk om alle bezoekers te woord

te staan, maar dat waren echt gelnteresseerden. De harde kleuren van de gerbera’s vielen zeer in de smaak. Pascal zei dat veel dames zeggen dat ze niet wisten dat chrysanten zo leuk waren! Toen ik even naast Ton stond en zo het pad inkeek, zei ik dat ik het best beangstigend vond, zulke grote getale vrouwen die op jacht zijn. “Dit is nog niks”, zei Ton, “als ’s ochtends de hekken opengaan, dan is het net een soort tsunami die over het terrein slaat. Dat is echt even slikken!”

•Bernadette maakt een doorstart met een chrysantenkwekerij in Heerhugowaard

GEFLITST Fotograaf: Frank Bonnet, vaste medewerker.

Er liggen volgens mij nog ontzettend veel mogelijkheden om teelt, techniek en veredeling nog beter op de kaart te zetten door een andere manier van jureren, gericht op de praktijk. Gerard de Wagt, oud-coördinator keuringen van de VKC over het mogelijk stoppen van de VKC, Vakblad voor de Bloemisterij

Camera: Apple iPad 3 Datum: 8 mei 2012 Tijdstip: 10.24 uur Locatie: Thuis Lens: 4.3 mm ISO: 80 Sluitertijd: 1/20e sec

Hard werken oogst vaak bewondering. Op korte termijn kan het ook meer geld, een promotie of aanzien in je omgeving opleveren. Dat is een sterke drijfveer, maar het is verraderlijk. Op de lange termijn pleeg je roofbouw op jezelf. En daarmee ook op de sociale relaties. Hoogleraar Psychologie Wilmar Schaufeli over de hoge werkdruk in de agrarische sector, Nieuwe Oogst

‘ ‘ ‘

Aanleiding: Op een vrije middag wat experimenteren met het fotograferen van close-ups via mijn nieuwe iPad. Bloemen zijn dan een makkelijk slachtoffer. Verrast door de opname van de pioenroos door zo’n klein lensje achter op de iPad. Uiteraard niet zo gedetailleerd en scherp als met mijn professionele camera.

Wij zijn zuinig op onze gevoelige gerberarassen. Bart en Gerrit Jan Schouten, Glashelder Zij is wel aanwezig maar niet voor u. Voorlichter van PT-voorzitter Agnes van de Ardenne op de vraag van deze krant om toelichting te geven op de gevolgen van de val voor het kabinet, de Bloemenkrant Ik stond overigens niet te trappelen om de functie op mij te nemen, maar voor de branche is het goed dat we bestuurlijk meepraten in Union Fleurs Herman de Boon over het vicepresidentschap bij Union Fleurs.

COLOFON Oplage 24.000 Verschijnt 1 x per 14 dagen Bloemenkrant Uitgeverij Verhagen Postbus 3066 2220 CB Katwijk Tel: 071 402 2901 Fax: 071 4032325 Hoofdredactie: Peter Voskuil 06-20013117

Redacteuren: Caroline van Ginkel 071-4022901 Cor de Mooij 06-13017660 redactie @bloemenkrant.nl Verslaggevers: Johan Th. Bos Isabelle Brus Erik van Huizen Frank de Klerk Hans van der Lee Leni Paul Wilma van Velzen

BRIEVEN Sluipmoordenaar Op dit moment is een sluipmoordenaar actief in het Westland. Onkruid wordt bestreden met Glysofaat of Roundup, een gevaarlijk middel dat gevaarlijk is voor mens en dier. Het is een systemisch middel dat alle groen waar het op komt dood. Ook via de wortels kunnen planten dood gaan. Het middel moet daarom worden verboden. Roundup beschadigt het milieu onherstelbaar en is ook voor de mens catastrofaal. Alle gezonde planten en bomen worden aangetast, wat zelfs tot de dood van een boom kan leiden. Glyfosaat of Roundup wordt onder diverse merknamen verkocht. De werkzame stof glyfosaat blokkeert de vorming van enzymen, wat onmisbare bouwstenen van de plant zijn. Een deel van de Glyfosaat bindt zich aan bodemdeeltjes en breekt niet meer goed af (net als DDT destijds). Regioverslaggevers: Richard J. de Graaf (Noord Holland) 0223 633125 redactienoordholland @bloemenkrant.nl Mario Bentvelsen (Westland) 06 505 214 20 redactiewestland @bloemenkrant.nl Arie in ’t Veld (Bollenstreek) 0252 420101 redactiebollenstreek @bloemenkrant.nl

Energie Omdat Glyfosaat al langdurig in voedselproductie wordt gebruikt en ook mensen hoge doses binnen krijgen zijn in de toekomst grote problemen te verwachten. Glyfosaat geeft volgens onderzoek verhoogde risico’s voor lymfklierkanker, miskramen, oogproblemen, etc. Genetisch gemanipuleerd voedsel wordt wereldwijd met Glyfosaat bespoten. Er is een snelle toename van resistentie tegen Glyfosaat waardoor er alleen maar meer wordt gespoten, een catastrofale ontwikkeling. Laat ieder zijn verantwoording nemen en direct stoppen met het gebruik van dit catastrofale middel. Gemeente Westland die zegt duurzaam te willen zijn moet het goede voorbeeld geven. Aad van Uffelen, Naaldwijk (van redactiewege ingekort)

Fotografen: Frank Bonnet Jur Engelchor Gert Janssen Thierry Schut Arjen Vos Cees van ’t Wout Vormgeving: Piet van der Plas Advertenties: Huub Snijders (hoofd verkoop) 06-22668555 huub.snijders @uitgeverijverhagen.nl

Lieke Geerlings lieke@bloemenkrant.nl Sales managers: Donald Halenbeek (Westland) 06 547 141 09 donald.halenbeek @bloemenkrant.nl Cees Allaart (Noord Holland) 06 511 515 04 cees.allaart @bloemenkrant.nl

Mijn naam is Wim van den Burg, geboren in een bloemenwinkel en nu zo’n vier jaar category manager bij een Nederlandse supermarktketen. De afgelopen jaren hebben we daar het proces omgedraaid van traditionele klokinkoper die wordt geleid door het klokaanbod en de spelregels van de veiling, van het betreffende moment, naar een verkoopgestuurde organisatie die zelf zijn eigen spelregels bepaald, met grip op het winkelschap. Dit met als doel consumenten betere producten te bieden dan voorheen en het bedrijfsrendement te verbeteren. Beide is gelukt. Een proces waar meer bedrijven in de branche op dit moment mee worstelen. De afgelopen weken heb ik met interesse de discussies gevolgd m.b.t. assortiment verschaling en één veilingklok. Achter beide discussies sta ik niet.

Traffic: Vincent Roos advertentie @bloemenkrant.nl Advertenties dienen voor vrijdag 10.30 uur ingeleverd te zijn. Advertenties die per email worden aangeleverd dienen vergezeld te gaan van een proefdruk (per fax of per post). Marketing: Manuela Booman manuela.booman @uitgeverijverhagen.nl

Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen zoals laatstelijk vastgesteld door Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissements-rechtbank te Amsterdam. U kunt onze leveringsvoorwaarden kosteloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen

Assortimentsverschraling had voorkomen kunnen worden als klagers vooruit hadden gereageerd, dus door meer te betalen of afzetzekerheid voor deze producten te bieden. Eén landelijke veilingklok is net zoiets als de beurzen van Japan, Amerika en Londen samen te voegen tot één. Dan weet je ook zeker dat je de sanering onder het aantal handelaren versnelt net als de daarbij horende transacties. De energie kan beter gestoken worden in zaken die zorgen voor een betere beleving van de vaas of pot bij de consument thuis waardoor de deze een grotere fan wordt van onze producten en daardoor meer gaat consumeren. Wim van den Burg, Veghel (van redactiewege ingekort)

behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Indien zes weken voor het verstrijken van de abonnementstermijn geen schriftelijke opzegging is ontvangen, wordt het abonnement automatisch verlengd.

Abonnementen: Bloemenkrant wordt gratis verstuurd naar alle bedrijven in de sierteelt. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor een abonnement. De kosten hiervoor bedragen € 89,50 per jaar.

Auteursrechten voorbehouden © 2012 Uitgeverij Verhagen BV


BK_week_21_12  

DEN HAAG ▪ De val van het kabinet Rutte hoeft geen gevolgen te hebben voor de uitvoering van de motie Aptroot over de opheffing van het Prod...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you