Page 1

nu nog een huis Woensdag 22 augustus 2012

7e Jaargang • nr. 34

11

Mooiste22 tuinen Woensdag augustus 2012

Liefste juf 6e Jaargang

bij Elsgeest

stopt ermee

13

nr.

34

Schoon erin, zwart eruit

15

Reizigers kunnen straks ‘snelle hap’ krijgen

Nieuw bestemmingsplan maakt McDonald’s bij station mogelijk

Eiken systeemparket € 59,95 compleet gelegd!

www.kroonparket.nl

WiFi in bieb Sassenheim - De bibliotheek in Sassenheim heeft nu gratis WiFi beschikbaar. Wie naar de bibliotheek komt met een smartphone, tablet of laptop kan gratis gebruik maken van WiFi. Zo is het mogelijk om met de bibliotheekApp tussen de boekenkasten te zien of de boeken die men wil hebben beschikbaar zijn in de bibliotheek, zodat men ze kan lenen.

Kienen bij speeltuin Sassenheim - Vrijdag 24 augustus is er weer kienen bij speeltuinvereniging Beatrix aan de Vooruitgangdreef 1 in Sassenheim. Er zijn zes kienronden en een loterij. Een kienkaartje kost 50 cent. Vanaf 19.30 uur is de zaal open en is iedereen vanaf 16 jaar welkom. Als vanouds is het eerste kopje koffie gratis. Ook niet-leden zijn welkom.

EHBO-cursus in Sassenheim De plek naast rijksweg A44 en Station Sassenheim is gereed voor de komst van een McDonald’s (Foto: Nico Kuyt).

Warmond/Sassenheim - De gemeenteraad gaat zich binnenkort buigen en een beslissing nemen over het nieuwe bestemmingsplan voor de bedrijventerreinen in de gemeente Teylingen. Daarin wordt een viertal ontwikkelingen mogelijk gemaakt, waaronder de komst van een McDonald’s naast het Station Sassenheim. Door Nico Kuyt De fietsenstalling van het nieuwe Station Sassenheim staat bijna iedere werkdag bomvol. Daaruit blijkt dat het station voorziet in een behoefte voor forensen. Voor al die reizigers is er binnenkort een

‘snelle hap’ op deze plek beschikbaar. Want op de plaats waar voorheen de twee woonhuizen stonden op Wasbeeklaan 4 en 6, maakt het nieuwe bestemmingsplan een horecavoorziening mogelijk. B&W ziet dit wel zitten, want zo’n etablissement verhoogt de sociale veiligheid bij het station en maakt de plek een beetje levendig. Als McDonald’s niet wil, dan is een andere vergelijkbare keten welkom. De benodigde onderzoeken zijn inmiddels uitgevoerd rond de externe veiligheid, verkeer, water, flora en fauna, bodem en archeologie. De uitkomsten daarvan leveren geen belemmeringen op voor het geven van een positieve bestem-

ming aan de horecalocatie. B&W stelt nu aan de gemeenteraad voor om het ontwerp-bestemmingsplan vast te stellen en de beantwoording van de daarop ingediende zienswijzen. Het nieuwe bestemmingsplan stelt voor het overgrote deel de bestaande situatie vast. Maar naast de McDonald’s worden nog drie nieuwe ontwikkelingen in het plan mogelijk gemaakt, namelijk een kantorenlocatie op de hoek Rijksstraatweg-Warmonderweg, de herontwikkeling van de watertoren aan de Wasbeekerlaan en de wegaanpassing nabij de kruising Rijksstraatweg-Leidsevaart, de zogeheten bypass bij AkzoNobel, alledrie in Sassenheim.

Bijeenkomst van Rafaëlgroep Voorhout - De Rafaëlgroep Voorhout organiseert woensdag 29 augustus weer een bijeenkomst voor mensen die in hun naaste omgeving een dierbare verloren hebben. Het thema van deze middag zal zijn ‘Liefde’. De middag begint om 14.30 uur en wordt gehouden in de Roef naast de Bartholomeuskerk aan de Herenstraat 47 in Voorhout. Koffie en thee staan klaar om 14.15 uur. De vorige bijeenkomst op 30 mei was volgens de Rafaëlgroep

“een mooie en waardevolle bijeenkomst”. Jollie Wildeman kwam spreken over rouwarbeid. Ze gaf steun en tips hoe men kan omgaan met het verlies van een dierbare en wat men zoal tegenkomt als men er alleen voor staat. Ook gaf ze voorbeelden van steun geven aan elkaar en het opnieuw ervaren van toekomstperspectief. Wildeman vertelde onder andere het verhaal van ‘De drie bomen’

van Evert Landwaard. Deze middag werd door de aanwezigen als zeer positief ervaren. Voor vragen over de bijeenkomst van 29 augustus of over de Rafaëlgroep Voorhout kan men bellen met Willie Zwetsloot (tel. 0252-217438) of Greet Hoek (tel. 0252-216363). Ook is men bereikbaar per e-mail: rafaelgroepvoorhout@gmail.com. Als het vervoer een probleem is kan men op 29 augustus worden opgehaald.

Bab Star Nieuwe collega

iedereen verdient een morgen

Voor al uw klimaatbeheer «CV installaties « CV ketels « Ventilatiesystemen « Zonne-energie « Airconditioning

Sassenheim - De EHBO-vereniging Sassenheim start in oktober met een cursus Eerste Hulp Bij Ongelukken. De EHBO-cursus houdt in dat men op een goede manier leert reageren op en omgaan met plotseling optredende ongevallen of ziekten in de eigen omgeving. Reanimatie en het gebruik van een AED is een vast onderdeel, de module kleine ongevallen en verbandleer completeren de basisopleiding. Naast deze basisopleiding geeft de vereniging ook de module Kinder-EHBO. Deze wordt tijdens de lessen EHBO gegeven en krijgt men als extra aantekening op het diploma. De cursus (voor personen boven de 16 jaar) zal gehouden worden op de maandagavonden in basisschool De Startbaan aan de Smirnoffstraat in Sassenheim van 19.30 tot 21.30 uur, te beginnen op maandag 1 oktober, en duurt tot eind maart 2013, waarna het examen plaatsvindt. Voor informatie en aanmelding: Mariska Nieuweveen via de telefoonnummers 0252-866745 of 0630043481 (na 16.00 uur), of per email: paulenmariska@ziggo.nl.

BERNARD SCHULTE BV CENTRALE VERWARMING EN AIRCONDITIONING

Ook voor al uw service & onderhoud! Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 WWW.BERNARDSCHULTE.NL


gemeenteberichten Teylingen week 34 / 2012

Werkzaamheden Herenstraat Voorhout Een deel van de Herenstraat in Voorhout tussen de Leidsevaart en de Prof. Nolenslaan moet opnieuw bestraat worden. Dit is nodig omdat het straatwerk bij de oplevering niet voldeed en de inwoners van de aanliggende huizen last hebben van trillingen. Ook wordt de verkeersdrempel vervangen door een zebrapad. De werkzaamheden starten maandag 3 september en duren tot en met vrijdag 28 september. Verkeershinder en wegafsluitingen De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Hierbij is rekening gehouden met de werkzaamheden aan de N443.

Fase 4 - wegafsluiting: van maandag 17 t/m vrijdag 21 september Schoonoord afgesloten voor autoverkeer tussen Schoonoord 7 en de Herenstraat. Verkeer wordt omgeleid via de Beukenrode en Boekenburglaan. Fase 5 – wegafsluiting: van maandag 24 t/m vrijdag 28 september Herenstraat afgesloten voor autoverkeer tussen Herenstraat 3 en Schoonoord. Verkeer wordt omgeleid via de Leidsevaart en de spoorwegovergang.

Fase 1 - verkeershinder: van maandag 3 t/m donderdag 6 september Verkeershinder in de Herenstraat tussen de Prof. Nolenslaan en Schoonoord.

Afsluiting Herenstraat bij Leidsevaart Van maandag 24 september 07.00 uur tot en met vrijdag 28 september 17.00 uur is de Herenstraat in Voorhout vanaf de Leidsevaart afgesloten voor autoverkeer. Tijdens deze periode is het oude dorp van Voorhout alleen bereikbaar via de spoorwegovergang. Fietsers Fietsers hoeven niet om te rijden. Wilt u als fietser wel rekening houden met de werkzaamheden en afstappen waar dit gevraagd wordt? Voor de veiligheid van de wegwerkers, maar zeker ook voor uw eigen veiligheid.

Parkeren Tijdens de uitvoering kunt u binnen het afgesloten gedeelte van de Herenstraat/Schoonoord gÊÊn auto(’s) parkeren. Wilt u hiermee rekening houden?

Fase 2 - wegafsluiting: van donderdag 6 t/m vrijdag 14 september Herenstraat afgesloten voor autoverkeer tussen de Prof. Nolenslaan en Schoonoord. Het verkeer wordt omgeleid via Schoonoord.

Overlast Wij realiseren ons dat de werkzaamheden overlast veroorzaken. Wij proberen de uitvoeringsduur en de overlast tot een minimum te beperken en vragen uw begrip voor de situatie.

Fase 3 - verkeershinder: van maandag 10 t/m vrijdag 14 september Verkeershinder in de Herenstraat en Schoonoord tussen de Leidsevaart en Schoonoord.

Vragen of opmerkingen Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Richard van Eeuwijk via telefoonnummer 14 0252.

Informatiebijeenkomst herontwikkeling voormalige peuterspeelzaal ‘De Woezel’ in Warmond CODYC is, in nauwe samenwerking met de gemeente Teylingen, van plan om de voormalige peuterspeelzaal ‘De Woezel’ te herontwikkelen tot zes unieke duurzame drie-onder-ĂŠĂŠnkap woningen. Dinsdag 28 augustus organiseert CODYC een informatieavond over dit (concept)plan. Aan de hand van schetsontwerpen en overzichtstekeningen geeft CODYC inzicht in de conceptplannen en de planning. Uiteraard kunt u vragen stellen over de gepresenteerde plannen.

Locatie en tijd De informatieavond vindt plaats in de voormalige peuterspeelzaal ‘De Woezel’, Schoonoord 11/23 in Warmond. Dinsdag 28 augustus, van 19.00 tot ca. 20.30 uur. Contact CODYC, Wiechert Schenk of Joni Prins, info@cod.nl

Voor deze ontwikkeling moet het bestemmingsplan aangepast worden. Hiervoor starten wij als gemeente na deze informatieavond een apart traject.

Zorgloket FinanciĂŤle bijdrage voor sport- of cultuurabonnement Ik heb een laag inkomen. Kan ik een bijdrage krijgen voor een sportabonnement voor mijn kinderen en mijzelf? Antwoord Ja, dat is mogelijk via de Regeling sportieve en sociaal culturele activiteiten. U kunt voor een kind tussen de 4 en 18 jaar â‚Ź 200,- per kalenderjaar ontvangen en voor uzelf â‚Ź 100,- per kalenderjaar. Dit bedrag kunt u uitgeven aan sportactiviteiten Algemene plaatselijke verordening Ontheffing/vergunning/toestemming is verleend aan: t #JTUSP/BQPMFPO 8BSNPOEWPPSIFUJOSJDIUFOWBOFFOUFSSBTWBO 6,75 m2 aan de Dorpsstraat 20 in Warmond van 10 augustus tot en met 30 september 2012 (10-08-12) Bezwaar Hoe kunt u bezwaar maken? Als u het niet eens bent met een besluit kunt u schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen c.q. de burgemeester van Teylingen. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

en/of culturele activiteiten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor zwemles, contributie sportvereniging, lidmaatschap bibliotheek of een theaterabonnement. Voorwaarden Om in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit zijn: t 6XJOLPNFOFOEBUWBOVXFWFOUVFMFQBSUOFS JTOJFUIPHFS dan 110% van de bijstandsnorm t 6IFFGUXFJOJHWFSNPHFO t %FLPTUFONPFUFOJOIFUIVJEJHFLBMFOEFSKBBSHFNBBLU[JKO t 6XLJOEJTUVTTFOEFFOKBBSPVE Wanneer niet in aanmerking t 6XPPOUJOFFO"8#;JOSJDIUJOHPGFFOWFS[PSHJOHTUFIVJT t ,JOEFSFOKPOHFSEBOKBBS t *OXPOFOEFLJOEFSFOWBOKBBSFOPVEFS t 4UVEFOUFO

Uw bezwaarschrift bevat de volgende informatie: t VXOBBNFOBESFT t EFEBUVNXBBSPQVIFUCF[XBBSTDISJGUJOEJFOU t VXIBOEUFLFOJOH t FFOPNTDISJKWJOHWBOIFUCFTMVJUXBBSVIFUOJFUNFFFFOT CFOU t EFSFEFO FO WBOVXCF[XBBS Binnen welke termijn? U heeft zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. De termijn begint te lopen de dag na de verzenddatum die genoemd is in de publicatie.

Aanvullende regeling voor inwoners van Teylingen Voor inwoners van Teylingen die voor de Regeling sportieve en sociaal culturele activiteiten in aanmerking komen en hiervan gebruik maken heeft de gemeente Teylingen ook nog een aparte sport- en cultuurregeling. Via deze regeling kunt u als inwoner van Teylingen in 2012 â‚Ź 35,- extra krijgen voor uw lidmaatschapschap van een sport- of cultuurvereniging. Meer informatie De ISD heeft over de regeling sportieve en sociaal culturele activiteiten en de sport- en cultuurregeling Teylingen folders waarin u meer informatie kunt vinden. Ook voor vragen of een aanvraagformulier kunt u bij de ISD terecht. Bereikbaarheid ISD 0800 - 956 70 00 (gratis), www.isdbollenstreek.nl, info@isdbollenstreek.nl of CF[PFLIFU;PSHMPLFUJOIFUHFNFFOUFLBOUPPSJO4BTTFOIFJN

Indienen van een verzoek om voorlopige voorziening Het indienen van een bezwaarschrift betekent meestal niet dat het besluit waartegen u bezwaar maakt niet in werking treedt. Als u het besluit op korte termijn wilt tegenhouden, moet u naast het bezwaarschrift een apart verzoek om een ‘voorlopige voorziening’ bij de Rechtbank indienen. Hiervoor moet u griffiekosten betalen. Uw verzoek om voorlopige voorziening bevat de volgende informatie: t VXOBBNFOBESFT t EFEBUVNXBBSPQVEFWPPSMPQJHFWPPS[JFOJOHJOEJFOU t IFUCFTMVJUXBBSUFHFOCF[XBBSCFTUBBU


t F FOLPQJFWBOIFUCF[XBBSTDISJGUEBUCJKEFHFNFFOUF5FZMJOHFO is ingediend. Dit verzoek stuurt u naar: Voorzieningenrechter rechtbank ’s-Gravenhage, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Beleidsregels vastgesteld Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 14 augustus 2012 twee beleidsregels vastgesteld: t A#FUBMJOHFOBBOWFSFOJHJOHFOWPPSPQUSFEFOTQSFTUBUJFTJO opdracht van de gemeente’. Deze beleidsregel maakt het mogelijk voor verenigingen om in opdracht van de gemeente een optreden of prestatie te verzorgen en hiervoor een nader te bepalen vergoeding te ontvangen. De beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2013. t A'JOBODJĂ‘MFCJKESBHFBBO5FZMJOHTFNV[JFLWFSFOJHJOHFOCJK EPEFOIFSEFOLJOH%F[FCFMFJETSFHFMCFUSFGUFFOGJOBODJĂ‘MF bijdrage van â‚Ź 250,- aan Teylingse muziekverenigingen die in opdracht van de gemeente een muzikale bijdragen leveren aan de dodenherdenking in de gemeente. De gemeente geeft per dorp opdracht aan ĂŠĂŠn Teylingse muziekvereniging. De beleidsregel treedt, met terugwerkende kracht, in werking vanaf 1 januari 2012. De beleidsregels liggen ter inzage van 21 augustus tot en met 1 oktober 2012 in het gemeentekantoor. Tegen betaling van de legeskosten kunt u een exemplaar van de beleidsregel ontvangen. Arbeidsvoorwaardenregeling en bezoldigingsverordening gewijzigd Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling en de bezoldigingsverordening van de gemeente Teylingen is gewijzigd in overeenstemming met het gestelde in: t EFCSJFGWBOIFU-0("WBOKBOVBSJ LFONFSL&$$7" U201100883, inhoudende redactionele wijzigingen in de CAR680QFSBQSJM t EFCSJFGWBOIFU-0("WBOKBOVBSJ LFONFSL&$$7" U201200194, inhoudende wijziging van de CAR in verband met WFSTDIVJWJOHJOHBOHTEBUVN"08QFSBQSJM t EFCSJFGWBOIFU-0("WBOGFCSVBSJ LFONFSL&$$7" U201200224, inhoudende wijziging van de verplaatsingskosten WPPSWFSIVJTQMJDIUJHFBNCUFOBSFOQFSKBOVBSJ t EFCSJFGWBOIFU-0("WBOGFCSVBSJ LFONFSL&$$7" U201200308, inhoudende technische verbeteringen per 1 april FO t EFCSJFGWBOIFU-0("WBOKVOJ LFONFSL&$$7" U201200956, inhoudende salarismaatregelen per 1 januari 2012 en per 1 april 2012.

door de Parklaan en Wilhelminalaan, aan de zuidkant door de Wasbeekerlaan en Mecklenburg, aan de westkant door de Hoofdstraat/Koetsiersweg/Diligence en aan de oostkant door EF/BSDJTTFOMBBOFOIFUXBUFSWBOEF;BOETMPPU%JUJTFFO geografisch aaneengesloten gebied dat voor het overgrote deel uit woongebied bestaat. Daarnaast is er gedeeltelijk ook sprake van een gemengde functionele structuur, bestaande uit bijvoorbeeld bedrijven en maatschappelijke functies. Inhoudelijk is het bestemmingsplan hoofdzakelijk gericht op het conserveren van de bestaande woonwijken. Daarnaast kunnen bepaalde bouwmogelijkheden anders zijn dan in het vigerende bestemmingsplan, hoewel in de meeste gevallen ruimere mogelijkheden zijn om plannen te realiseren dan op basis van het huidige bestemmingsplan mogelijk is. Inloopavond Op maandag 27 augustus organiseren wij een inloopavond PWFSIFUWPPSPOUXFSQCFTUFNNJOHTQMBO4BTTFOIFJNo;VJE%F[F avond vindt plaats in het bestuurscentrum aan het Raadhuisplein 1 in Voorhout. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Bent u hierin geĂŻnteresseerd? Dan bent u die avond van harte welkom. Ter inzage In het kader van de inspraakprocedure ligt het WPPSPOUXFSQCFTUFNNJOHTQMBO4BTTFOIFJNo;VJEWBOBG donderdag 23 augustus 2012 tot en met woensdag 3 oktober 2012 ter inzage in het gemeentekantoor in Sassenheim. De digitale versie van dit voorontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Op www.teylingen.nl onder ‘Wonen – Bouwen en wonen Plannen en projecten – Sassenheim – voorontwerpbestemmingsQMBO4BTTFOIFJNo;VJEWJOEUVFFOMJOLOBBSIFUEJHJUBMF voorontwerpbestemmingsplan. Daarnaast vindt u een link naar de authentieke digitale bestanden en kunt u een pdf van de analoge versie van het voorontwerpbestemmingsplan downloaden. Inspraakmogelijkheden Gedurende de termijn van terinzagelegging is er voor ingezetenen en voor in de gemeente belanghebbende natuurlijke of rechtspersonen, de mogelijkheid om hun inspraakreactie schriftelijk of mondeling kenbaar te maken aan burgemeester en XFUIPVEFSTWBOEFHFNFFOUF5FZMJOHFO 1PTUCVT ;+ 7PPSIPVUUFMFGPPOOVNNFS U kunt uw inspraakreactie ook digitaal indienen bij de gemeente Teylingen via gemeente@teylingen.nl Informatie Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Fariq Ishaak via telefoonnummer 14 0252. Inloopavond en terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan Sassenheim – Centrum Identificatienummer: NL.IMRO.1525.BP2011SAS04003-0201

De wijzigingen kunt u gedurende 6 weken na bekendmaking op aanvraag inzien bij de afdeling Advies en Ondersteuning in het bestuurscentrum in Voorhout. Voor inlichtingen kunt u terecht bij Jos van der Klugt via telefoonnummer 14 0252.

Ter inzage In het kader van de inspraakprocedure ligt het voorontwerpbestemmingsplan Sassenheim – Centrum vanaf donderdag 23 augustus 2012 tot en met woensdag 3 oktober 2012 ter inzage in het gemeentekantoor in Sassenheim. De digitale versie van dit voorontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Op www.teylingen.nl onder ‘Wonen – Bouwen en wonen Plannen en projecten – Sassenheim – voorontwerpbestemmingsplan Sassenheim – Centrum’ vindt u een link naar het digitale voorontwerpbestemmingsplan. Daarnaast vindt u een link naar de authentieke digitale bestanden en kunt u een pdf van de analoge versie van het voorontwerpbestemmingsplan downloaden. Inspraakmogelijkheden Gedurende de termijn van terinzagelegging is er voor ingezetenen en voor in de gemeente belanghebbende natuurlijke of rechtspersonen, de mogelijkheid om hun inspraakreactie schriftelijk of mondeling kenbaar te maken aan burgemeester en XFUIPVEFSTWBOEFHFNFFOUF5FZMJOHFO 1PTUCVT ;+ 7PPSIPVUUFMFGPPOOVNNFS U kunt uw inspraakreactie ook digitaal indienen bij de gemeente Teylingen via gemeente@teylingen.nl Informatie Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Fariq Ishaak via telefoonnummer 14 0252. Voorontwerpbestemmingsplan Burgemeester Ketelaarstraat 25 Warmond ter inzage Identificatienummer: NL.IMRO.1525.BP2012WAR10007-0301 Toelichting op het voorontwerpbestemmingsplan Voor het perceel Burgemeester Ketelaarstraat 25 in Warmond wordt op dit moment een bestemmingsplan voorbereid. Het voorontwerpbestemmingsplan is gereed voor inspraak. Inhoudelijk is het bestemmingsplan gericht op het omzetten van de agrarische bestemming naar de bestemmingen wonen, tuin en verkeer/verblijfsgebied. Hierdoor verkrijgt de (monumentale) boerderij de bestemming wonen en wordt op het achterperceel EFNPHFMJKLIFJEHFDSFĂ‘FSEPNPOEFSWPPSXBBSEFOFFOPOEFS kapwoning te realiseren. Ter inzage In het kader van de inspraakprocedure ligt het voorontwerpbestemmingsplan Burgemeester Ketelaarstraat 25 in Warmond vanaf donderdag 23 augustus 2012 tot en met woensdag 3 oktober 2012 ter inzage in het gemeentekantoor in Sassenheim. De digitale versie van dit voorontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Op www.teylingen.nl onder ‘Wonen – Bouwen en wonen - Plannen en projecten – Warmond – voorontwerpbestemmingsplan Burgemeester Ketelaarstraat 25 Warmond’ vindt u een link naar het digitale voorontwerpbestemmingsplan. Daarnaast vindt u een link naar de authentieke digitale bestanden en kunt u een pdf van de analoge versie van het voorontwerpbestemmingsplan downloaden.

Inloopavond en terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan Sassenheim – Zuid Identificatienummer: NL.IMRO.1525.BP2011SAS04004-0201

Toelichting op het voorontwerpbestemmingsplan 7PPSIFUQMBOHFCJFE4BTTFOIFJNo;VJEXPSEUPQEJUNPNFOU een bestemmingsplan voorbereid. Het voorontwerpbestemmingsplan is gereed voor inspraak. Het betreft het gebied dat is ingesloten tussen het centrumgebied van Sassenheim, Sassenheim-West en het bedrijventerrein Jagtlust. Het plangebied wordt globaal gezien aan de noordkant begrensd

Inloopavond Op maandag 27 augustus organiseren wij ook een inloopavond over het voorontwerpbestemmingsplan Sassenheim – Centrum. Deze avond vindt plaats in het bestuurscentrum aan het Raadhuisplein 1 in Voorhout. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Bent u hierin geïnteresseerd? Dan bent u die avond van harte welkom.

Toelichting op het voorontwerpbestemmingsplan Voor het plangebied Sassenheim – Centrum wordt op dit moment een bestemmingsplan voorbereid. Het voorontwerpbestemmingsplan is gereed voor inspraak. Het betreft het centrumgebied van Sassenheim en Park Rusthoff en het ten zuiden daarvan gelegen gebied. Het plangebied wordt globaal gezien aan de noord-/noordoostkant begrensd door de Molenstraat, aan de zuidkant door de Parklaan en aan de westkant door de Westerstraat. Dit is een geografisch aaneengesloten gebied met een gemengde functionele structuur. Inhoudelijk is het bestemmingsplan enerzijds gericht op het conserveren van de bestaande woonwijken en anderzijds wordt voor een aantal locaties ruimte voor doorontwikkeling HFDSFÑFSE NFUOBNFJOIFUXJOLFMHFCJFE%BBSOBBTULVOOFO bepaalde bouwmogelijkheden anders zijn dan in het vigerende bestemmingsplan, hoewel in de meeste gevallen ruimere mogelijkheden zijn om plannen te realiseren dan op basis van het huidige bestemmingsplan mogelijk is.

Inspraakmogelijkheden Gedurende de termijn van terinzagelegging is er voor ingezetenen en voor in de gemeente belanghebbende natuurlijke of rechtspersonen, de mogelijkheid om hun inspraakreactie schriftelijk of mondeling kenbaar te maken aan burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen, 1PTUCVT ;+7PPSIPVUUFMFGPPOOVNNFS U kunt uw inspraakreactie ook digitaal indienen bij de gemeente Teylingen via gemeente@teylingen.nl Informatie Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Richard Rietveld of Koos van Kampen via telefoonnummer 14 0252. Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure) (reguliere procedure) t 8JMHFOIPSTU 857PPSIPVU QMBBUTFOEBLLBQFMWPPS zijde woning (08-08-12) t )FSFOXFHB &78BSNPOE QMBBUTFOMJDIUNBTUFOFO extra verlichting op bestaande masten (10-08-12)


Verleende omgevingsvergunning (mogelijkheid tot bezwaar en beroep) t ,FSL[JDIU %97PPSIPVU QMBBUTFOIFLXFSL 

Commissie Welstand Eens per twee weken op maandag behandelt een deskundige van de Welstandscommissie vanaf 09.30 uur de projecten in het gemeentekantoor. Deze besprekingen zijn openbaar. Voor het inzien van de agenda of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het gemeentekantoor. De eerstvolgende welstandsvergadering is maandag 3 september 2012. Inzien, zienswijzen, bezwaar of beroep 1. Inzien binnengekomen aanvragen Binnengekomen aanvragen kunt u inzien bij balie 7 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor. Als u een reactie wilt geven op een binnengekomen aanvraag, neemt u dan contact op met een medewerker van het team vergunningen.

2. Bezwaar tegen verleende vergunningen Als boven het project staat aangegeven dat er een mogelijkheid is tot bezwaar en beroep, kunt u bezwaar maken. Hierbij dient u rekening te houden met het volgende: De genoemde data bij de verleende vergunningen zijn de data waarop deze zijn verzonden. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de verzenddatum van betreffende vergunning – een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen. Het bezwaarschrift moet bevatten: t /BBNFOBESFT t %BUVN t 0NTDISJKWJOHWBOEFCFTMJTTJOHXBBSUFHFOCF[XBBSCFTUBBU t 3FEFO FO WBOIFUCF[XBBS t )BOEUFLFOJOH Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij

de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet bevatten: t /BBNFOBESFT t %BUVN t #FTMVJUXBBSUFHFOCF[XBBSCFTUBBU t ,PQJFWBOIFUCF[XBBSTDISJGUEBUCJKEFHFNFFOUF5FZMJOHFOJT ingediend. Het adres is: Voorzieningenrechter rechtbank ’s-Gravenhage Sector Bestuursrecht Postbus 20302 2500 EH Den Haag U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

KOM

BEL

KLIK

Gemeenteberichten is een uitgave van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen. Editie 22 augustus 2012.

www.teylingen.nl

Gemeente Teylingen Postadres: 1PTUCVT ;+7PPSIPVU Telefoon: 14 0252 gemeente@teylingen.nl www.teylingen.nl

14 0252

Bezoekadressen Gemeentekantoor: Wilhelminalaan 25 in Sassenheim Bestuurscentrum: Raadhuisplein 1 in Voorhout De gemeente is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur.

Wilhelminalaan 25, Sassenheim

Openingstijden gemeentekantoor: Maandag 8.30-13.00 uur Dinsdag 8.30-16.00 uur Woensdag 8.30-16.00 uur Donderdag 8.30-20.00 uur Vrijdag 8.30-16.00 uur Zorgloket/ISD:

9.00-12.00 uur

Balie politie: Maa/woe/vrij Dinsdag Donderdag

9.00-13.00 uur 13.30-16.00 uur 13.30-17.00 uur en 18.00-20.00 uur

Natuur- en cultuurexcursie door Polders Poelgeest Warmond - De Stichting Het Zuid-Hollands Landschap organiseert op zaterdagochtend 25 augustus een gevarieerde natuuren cultuurexcursie door Polders Poelgeest in Warmond, nabij de Oegstgeester wijk Poelgeest. Naast aandacht voor de vele vogels in het nieuwe natuurgebied brengt u men ook een bezoek aan de historische scheepswerf Klaas Hennewerf waar Alexander de Vos op traditionele wijze houten boten bouwt.

Glas voor drinkwater op Sassemse biermarkt Sassenheim - Op 26 augustus wordt voor de 22ste keer de traditionele biermarkt in Sassenheim georganiseerd (zie archieffoto). Naast veel lekker en apart bier op de tap is ook dit jaar weer een goed doel gekoppeld aan de biermarkt. Dit jaar is gekozen voor een plaatselijk initiatief, namelijk de stichting Saidia helpt Sumve. Aan deze stichting zijn twee Sassenheimse vrijwilligers verbonden die ontwikkelingswerk verrichten in Sumve in Tanzania. Er wordt daar hard gewerkt om het districtsziekenhuis verder op te knappen door de bouw van onder andere nieuwe operatiekamers en het opzetten van een revalidatieafdeling. Verder moet het sanitair voor de vrouwenafdeling geheel worden vernieuwd. In de omgeving van het ziekenhuis worden waterputten aangelegd. De vrijwilligers van de stichting Saidia helpt Sumve, Dirk Vink en Tineke de Groot, doen dit op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen salaris. Daarvoor zijn ze afhankelijk van aparte giften. Dit alles was voor de organisatie van de biermarkt aanleiding om de stichting Saidia helpt Sumve dit jaar uit te kiezen als goed doel. De organisatie van de biermarkt hoopt met deze actie dat er voldoende geld binnenkomt voor de aanleg van een waterput in de omgeving van Sumve. De slogan is dan ook: ‘Je glas voor schoon drinkwater in Sumve’. Voor verdere informatie: www.saidiahelptsumve.nl.

Het is een belevenis om onder leiding van een natuurgids door Polder Poelgeest te wandelen. Met name de grote aantallen vogels spreken tot de verbeelding. Grutto’s, tureluurs, kieviten, scholeksters, krakeenden, bergeenden en visdiefjes worden regelmatig waargenomen op het open water en op de drassige oevers. Ook de lepelaar jaagt er wadend door het ondiepe water op vis. In het riet verblijven momenteel nog verschillende moerasvogels. Kleine karekiet en rietgors laten zich vast en zeker bewonderen. Na een rondje Poelgeest van zo’n anderhalf uur kan men op de historische scheepswerf Klaas Hennewerf genieten van een kopje koffie of thee met iets lekkers. Daarna laat Alexander de Vos zien hoe hij op traditionele wijze houten boten bouwt en oude boten restaureert.

Met name de grote aantallen vogels in Polders Poelgeest spreken tot de verbeelding (Foto: PR/Idde Lammers). “We vinden het leuk dat De Vos ons welkom heet op zijn werf �, vertelt Maarten Laming, assistentregiohoofd Kuststreek bij het ZuidHollands Landschap. “Het is echt bijzonder om te zien met hoeveel passie, geduld en vakmanschap hij van een stapel planken een boot bouwt.� De excursie duurt van 10.00 tot 12.30 uur. Deelname kost 5 euro voor volwassenen, 3 euro voor

Beschermers van het ZHL, â‚Ź 3,50 voor kinderen tot en met 12 jaar en â‚Ź 2,50 voor kinderen van Beschermers. Aanmelden is verplicht. Dit kan via www.zhl.nl/natuuragenda. De excursie start bij de molen in Polders Poelgeest. Men kan parkeren op het einde van de Jac P. Thijsselaan in Oegstgeest en linksaf het Catharina Coolpad oplopen. Via het bruggetje komt men bij de molen.


22 augustus 2012

pagina 5

Gemeente in het gelijk gesteld

Wakker Teylingen struikelt voor de voorzieningenrechter Voorhout - Wakker Teylingen, de actiegroep van vier bewoners in de Componistenwijk in Voorhout langs de bouwroute voor de eerste woningen van de wijk Hooghkamer, is door de voorzieningenrechter afgeserveerd. Het doen van een bezwaar tegen de gemeente over de gekozen bouwroute staat volgens de rechtbank voor Wakker Teylingen niet open. En daarmee zijn alle kansen voor de groep verkeken om een andere bouwroute af te dwingen. Door Nico Kuyt Met de voorlopige voorziening wilde Wakker Teylingen het bouwverkeer voor de realisatie van zeventien woningen van fase 1A van de nieuwbouwwijk Hooghkamer per direct weren uit de wijk. Zo’n voorziening is bedoeld om ontwikkelingen vooraf tegen te houden, nog voordat de uitslag op het eigenlijke bezwaar wordt uitgesproken. Want het kan soms even duren voordat de rechter dit doet. Het resultaat van een voorlopige voorziening is een

sterke voorbode wat het bezwaar zal opleveren. Eind vorige week bleek dat Wakker Teylingen voor wat dit betreft weinig te verwachten heeft. Volgens de groep, die de bouwroute niet langs hun deur wil, had de gemeente ten onrechte geen verkeersbesluit genomen. Maar de voorzieningenrechter was het hier niet mee eens. Er is geen sprake van een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers. Vrachtwagens mochten al over de openbare weg rijden, en wat er al over reed kan dat nog steeds. Voor het plaatsen van een bord met de tekst ‘Verboden voor vrachtverkeer’ is zo’n besluit volgens de verkeerswet evenmin nodig. “De gemeente hoeft daarom voor de te treffen maatregelen geen verkeersbesluit te nemen. Van een beslissing die is gericht op het doen intreden van een publiekrechtelijk rechtsgevolg is evenmin sprake. Het rechtsmiddel van bezwaar staat dan ook niet open tegen de beslissing van de gemeente. Het bezwaar van verzoekers zal naar verwachting niet-ontvankelijk worden verklaard. Gelet op het voorgaande bestaat er geen aanleiding een voorlopige voorziening te treffen, zodat het verzoek

daartoe wordt afgewezen”, aldus de voorzieningenrechter.

Jammer Wethouder John Stuurman is blij met deze uitspraak. “Ik vind het wel jammer dat het zover heeft moeten komen. Ik verkies natuurlijk de dialoog met omwonenden boven die van de gang naar de rechter.” Inmiddels is al enige tijd een Werkgroep Bouwroutes opgericht waarin aanvullende maatregelen worden besproken die de verkeersveiligheid van de route verder moeten optimaliseren. Naar de mening van Stuurman verloopt dit overleg ‘positief’ en ‘constructief’. “De maatregelen die de buurtbewoners suggereren worden door de gemeente goed onderzocht en wanneer zij mogelijk blijken ook uitgevoerd. Zo hebben wij verkeersregelaars ingezet op de route en is er in het Griegplantsoen een speeltoestel extra geplaatst. En er komt ook een speelveldje in de Mozartlaan, zodat er genoeg alternatieven zijn voor spelende kinderen in de buurt.” Inmiddels komt ook de volgende bouwfase in beeld voor de ernaast gelegen 55 woningen van de zogeheten locatie Vester. Eind augustus neemt B&W een besluit over de bouwroute voor deze fase. Als voorbereiding worden alle mogelijke alternatieven nog eens onder de loep gelegd en besproken met de werkgroep.

Straks wordt naast De Kleine Agnes jeu de boules gespeeld (Foto: Nico Kuyt).

B&W akkoord met plan

Jeu de boules naast clubgebouw van Agnes Voorhout - De biljartvereniging Agnes mag van B&W naast haar clubhuis ‘De Kleine Agnes’ op het Voorhoutse sportpark Elsgeest jeu de boulesbanen aanleggen. De vereniging moet wel zelf de aanleg en het beheer bekostigen, want de gemeente draagt geen geld bij. Wel stelt de gemeente Teylingen een stuk grond ter beschikking.

gen. De gemeente is eigenaar van de grond waarop enkele struiken en bomen staan. B&W is echter bereid de grond ter beschikking te stellen aan de biljartvereniging, want dit geeft de vereniging de mogelijkheid haar inkomsten te vergroten en meer zelfredzaam worden. Dit pas in de visie van de gemeente die is uitgezet in de subsidienota ‘Back to basics’. Ook streeft de gemeente naar het optimaal benutten van accommodaties op sportparken. En dit wordt in dit geval bereikt door het multifunctionele gebruik van de voorzieningen in het gebouw door zowel de biljart als de jeu de boules. De aanleg en het beheer van de banen zijn voor rekening van de vereniging. En ook de compensatie van het verlies aan openbaar groen. B&W vraagt aan het bestuur van Agnes om met een voorstel komen waar dit terug gaat komen.

Afgelopen voorjaar werd het clubgebouw geheel vernieuwd en in gebruik genomen door de ongeveer 45 biljartende Agnes-leden van 55 jaar en ouder. Om meer leden aan te trekken, de oudere inwoners aan het bewegen te krijgen en een betere exploitatie van het clubgebouw te krijgen, wil de vereniging naast het gebouw jeu de boulesbanen aanleg-

Aan einde Menneweg

Raad gaat besluiten over sanering ‘gifbelt’

Visroerbak, kn

oflook of kerrie

BBQ tip: ook lekk er

Gambaspiezen, ge marineerd

DE BBQ VAST AAN... 100 gram

1,50

in alufolie op de bb q p.st. 1,75 4 voor

6,00

Scholfilet, vers 100 gram 1,45 Haring vers vh mes p.st. 1,75 4 voor 6, 00 Emmer haring ± 20/22 st. 8,50 WOENSDAG: gebakken kibbelin g 500 gram 6,50 Schuitemaker’s Fi sh wo t/m vrij van 12 & Chips, open van .0 Zaterdag van 12.0 0 tot 18.00 uur 0 tot 17.00 uur

Tel. winkel: 0252-2101 51 Oude Haven 3 - Sasse nheim

Daarnaast geven regio, provincie en Europese Unie subsidie voor onderdelen van de recreatieve inrichting.

Culinaire tip

Weekaanbiedingen ................ Gekookte bieten 500 gram

Gesneden spitskool 500 gra

0.75 0.75 1.95 0.79 0.69 1.75

m ........

Nectarines 5 stu

ks ..................................

Afslankrauwkost 100 gram

..............

..... Preischotel 100 gram ...............

Elke woensdag:

Perssinaasappels 10 stuks

........

...........

v.d. Ve-eSasrsenheim Hoofdstraat 259 Tel./Fax: 0252-232141

KEURSLAGERKOOPJE KEURSLAGERKOOPJE

5 595

zen 4 gehaktballen en 4 gehaktballen en4 4saucij saucijzen 95 samen

samen

SPECIAL

Twee kazensteak

SPECIAL

Tweekazen steak VLEESWARENKOOPJE

170 70 100 gram 1 225 100 gram

Grillworst + boerenmetworst

VLEESWARENKOOPJE

Grillworst + KOOPJE KEURSLAGER 0 boerenmetworst

2 x 100 gram

00

KEURSLAGERKOOPJE

0

25 2 00

2 x 100 gram00

00 00keurslager Scholten 000

Aanbiedingen geldig van 20-08-2012 t/m 25-08-2012

SASSENHEIM

VERSTRIO

SCHUITEMAKER ZET

lige recreatieve voorzieningen, zoals een uitkijkpunt. Inmiddels heeft de gemeente voor zichzelf alle benodigde vergunningen aangevraagd, ondermeer voor het kappen van de bomen. Voorafgaand aan de sanering moet het gebied leeg worden gemaakt. De locatie valt onder de Boswet, zodat er een herplantplicht geldt. Een twintigtal bomen is nog in een goede conditie en blijft staan. Voor de sanering is al een krediet van 375.000 euro gereserveerd.

12 t/m 01-09-2012.

Voorhout - Op de kruising van de Herenstraat en de Leidsevaart in Voorhout is vorige week woensdagmiddag een politiebusje aangereden door een ander busje. De politiebus stond voor het rode verkeerslicht te wachten, toen deze van achteren werd aangereden door het andere busje. Een ambulance is ter plaatse geweest en heeft alle inzittenden nagekeken. De bestuurder van het busje is voor verder onderzoek overgebracht naar een ziekenhuis. De politiebus heeft flinke schade opgelopen, maar kon nog wel naar het politiebureau rijden. Het andere busje is door een sleepbedrijf weggesleept (Foto: Toon van der Poel).

bleek dat sanering nodig is door een nieuwe leeflaag van schone grond aan te brengen, want het is op dit moment een onveilig gebied voor de gezondheid. Bij betreding van het terrein bestaat de kans dat men in contact komt met gevaarlijke materialen en stoffen. Het gebied is de afgelopen jaren meerdere keren afgesloten, maar iedere keer weer opengebroken. De provincie verplicht de eigenaar van de belt, de gemeente Teylingen, om deze te saneren om zo opnieuw een veilige en gezonde situatie te krijgen. In combinatie met de sanering zal het gebied worden heringericht als openbaar groen met wat kleinscha-

Aanbiedingen zijn geldig van 27-08-20

Busjes botsen op kruising Herenstraat

Warmond/Sassenheim - B&W gaat de gemeenteraad binnenkort vragen om in te stemmen met en het geld beschikbaar te stellen voor het opnieuw afdekken en het recreatief inrichten van de voormalige vuilnisbelt aan het einde van het Warmondse deel van de Menneweg. Ook wordt de raad gevraagd in te stemmen met het afwijken van het geldende bestemmingsplan, want het aanbrengen van schone grond past daar niet in. In 2005 is door de provincie onderzoek uitgevoerd naar de conditie van de bodem van de oude vuilnisbelt van Sassenheim, die op Warmonds grondgebied lag. Het

, keurslager Hoofdstraat 261 • Sassenheim , Tel. 0252-211440 • Fax 0252-220534 www.scholten.keurslager.nl info@scholten.keurslager.nl


Kijk op het kwartaal &FOUFSVHCMJLPQIFUUXFFEFLXBSUBBM

APRIL

MEI

JUNI

Beste inwoners, Net na de zomervakantie kijk ik terug op het tweede kwartaal. Een kwartaal waarin ik FWFOTUJMXJMTUBBOCJKWSJKIFJE7SJKIFJEEJFXF NPDIUFOWJFSFOPQNFJ NBBSPPLWSJKIFJE om mee te denken over dingen die in onze HFNFFOUFTQFMFO)JFSWPPSLJF[FOXFTUFFET vaker voor een informele aanpak. Dit betekent dat onze medewerkers eerder persoonlijk (telefonisch) contact opnemen bij een aanvraag, zienswijze, bezwaarschrift of klacht. Dit vroegtijdig contact leidt tot betere besluiten, meer tevredenheid en minder juridische procedures. In Teylingen komt er vaak langs ‘minnelijke XFHBMFFOBLLPPSEPWFSJOHFEJFOEF

CF[XBBSTDISJGUFOFOLMBDIUFO8JKXJMMFOEJU uitbreiden naar wat hieraan voorafgaat. Zo hebben we een informele kennismaking FOAUBGFMUKFTPWFSMFHNFUCFESJKWFOJOIFU buitengebied georganiseerd als voorbereiding op het nieuwe bestemmingsplan CVJUFOHFCJFE)JFSEPPSXFUFOXFBMWPPSEF start van de normale procedure (inspraak, zienswijzen) wat er leeft en wat uw gedachten FOXFOTFO[JKO0PLHBBOXF[FMGNFFS naar buiten als er onduidelijkheid is. Bij een FWFOFNFOUJO8BSNPOEMJFUFOXFUFSQMBBUTF zien waarom een bepaalde afzetting niet kon, maar gaven daarbij gelijk aan wat wel mogelijk was.

Tijdens diverse bijeenkomsten met onze medewerkers kijken we wat verder nog nodig is om de informele aanpak tot een (blijvend) succes te maken. Ik vraag u om uw mening te blijven geven, maar wel met respect voor elkaar en rekening houdend met elkaar. Zo bouwen we samen aan drie moderne dorpen, midden in de wereld.

4BOEFS8+(4DIFMCFSH Burgemeester

Bedankt voor uw mening In het tweede kwartaal heeft u als inwoner van Teylingen bij diverse projecten uw mening kunnen geven. t7PPSIFUQSPKFDU,MPQQFOEIBSU8BSNPOE zijn in het tweede kwartaal een aantal bijeenkomsten geweest met de kernpartners om te spreken over het schetsontwerp. Elke nieuwe input is gebruikt om het schetsontwerp verder aan te passen. Dit proces is nu afgerond. t0QBQSJMIFFGUEFNFFEFOLHSPFQFFO emotionele wensenkaart gemaakt voor de nieuwbouwwijk Langeveld. De deelnemers zijn uitgedaagd om vanuit de toekomstige gebruikers (starters, gezinnen, senioren en omwonenden) invulling te geven aan de nieuwe wijk. De input van de avond nemen we mee in de Nota van uitgangspunten voor de nieuwbouwwijk. t0OHFWFFSNFOTFOCF[PDIUFOEF informatiebijeenkomst over de Boterhuispolder op 22 mei. Tijdens deze bijeenkomst

vertelden wij en de gemeente Leiderdorp over het ontwerp en de uitvoering van de Boterhuispolder. t)FU8NPCFMFJETQMBOJTJONFJJO DPODFQUWBTUHFTUFME7FSWPMHFOTOPEJHEFO IFU8NPBEWJFTQMBUGPSNFOEFHFNFFOUF organisaties uit om mee te denken over de UPFLPNTUWBOEF8NP5JFOPSHBOJTBUJFT EBDIUFONFF8FOFNFOIVOJOQVUNFFCJK de definitieve vaststelling van het beleid. t7PPSEFCFMFJETWPSNJOHPWFSEFDFOUSBMJTBUJF van de jeugdzorg hebben wij in mei en juni gesprekken gevoerd met inwoners. 7JFSJOXPOFSTEFFMEFOIVOFSWBSJOHFONFU jeugdzorg tot nu toe en gaven ons tips voor de toekomst. t&JOENFJFOCFHJOKVOJIFCCFOXFUBGFMUKFT PWFSMFHHFOHFWPFSENFUFJHFOBSFOWBO agrarische en niet agrarische bedrijven in het buitengebied om aan de voorkant te horen waar wensen en behoeften liggen. De uitkomsten hiervan zijn doorgegeven

aan het stedenbouwkundig bureau die ze meeneemt in het voorontwerp bestemmingsplan. Zo zijn we al in het voortraject op de hoogte van eventuele wensen en behoeften. t%F"EWJFTHSPFQ%VVS[BBNIFJETQSBLJO het tweede kwartaal over de aspecten van het duurzaamheidbeleid van Teylingen. De grote betrokkenheid en deskundigheid van de zeven Teylingers in deze groep leverde veel input voor nieuwe projecten BMTA7FSEVVS[BNFOCFTUBBOEFXPOJOHFOJO EF,BHFSCVVSUJO4BTTFOIFJN NPHFMJKLF subsidies voor zonnepanelen, elektrisch rijden, de voorbeeldfunctie van de gemeente op het gebied van duurzaamheid, IFUQSPKFDUA.JMJFVIFMEFOPQTDIPMFOFOEF A/BDIUWBOEF/BDIU t0QNBBOEBHKVOJEBDIUFONFOTFO mee over het evenementenbeleid in 5FZMJOHFO)VOJOCSFOHJTNFFHFOPNFOJO het concept-evenementenbeleid dat tot en

met 26 september ter inzage ligt. t*OKVOJTQSBLFOXFNFU[FTCFXPOFSTWBO EF%JSDL7FSIBHFOTUSBBUJO7PPSIPVUPWFS eventuele verkeersremmende maatregelen in hun buurt. De aanleiding van dit overleg is de vestiging van een permanente #VJUFOTDIPPMTF0QWBOHFO,JOEFSEBHWFSCMJKG aan de Jacoba van Beierenweg. Dit heeft een verkeersaantrekkende werking op de BDIUFSMJHHFOEFXJKL7FSTDIJMMFOEFCFXPOFST reageerden op het bestemmingsplan dat deze vestiging mogelijk maakt. Deze mensen nodigden we uit voor een overleg. ;FTCFXPOFSTWBOEF%JSDL7FSIBHFOTUSBBU wilden meedenken. De projecten kunt u terugvinden op www.teylingen.nlPOEFSA8POFOo#PVXFOFO 8POFO1MBOOFOFOQSPKFDUFO%FCJKFFO komsten die wij organiseren, kondigen wij aan in de gemeenteberichten en op de website.

Bewoners- en wijkinitiatieven Evaluatie wijkgericht werken De wijkregisseur gaf eind maart een presentatie aan de commissie BFT over de ervaringen met het wijkgericht werken en het ondersteunen van initiatiefnemers in Teylingen. De aanwezige raadsleden waren enthousiast over de initiatieven die al ondersteund zijn [PBMTIFU0WFSCPTDI EF,JOEFSCPFSEFSJKJO 7PPSIPVUFOEFWFSTDIJMMFOEFJOJUJBUJFWFOSPOE Burendag. De koers om vooral initiatiefnemers te ondersteunen sluit goed aan bij de behoefte van mensen om dingen zelf aan te pakken. Speelgelegenheid De bewoners van de Meidoornlaan in 4BTTFOIFJNOBNFOIFUJOJUJBUJFGWPPSNFFS speelgelegenheid in hun buurt. Na een startgesprek met de wijkregisseur werken ze nu hun plannen verder uit.

Inloophuis voor veteranen in de Duin en Bollenstreek 0QNFJIJFMEFOEFJOJUJBUJFGOFNFSTWPPS een inloophuis voor veteranen in de Duinen Bollenstreek een startbijeenkomst voor geĂŻnteresseerden. De aanwezigen vonden het een goed initiatief en velen boden hun hulp aan. De initiatiefnemers voor het inloophuis hebben inmiddels een website gemaakt: www.vocdb.webs.com. Wijkmarkt 8PFOTEBHNFJXBTFSFFOXJKLNBSLU JO8BSNPOEWPPSIFUHFCJFEUFOPPTUFO WBOEF)FSFOXFH JODMVTJFG,BHFSQMBTTFO maar exclusief het Lage Land. Er werd veel gesproken over parkeren, de ontwikkeling van ,PVEFOIPPSOFOEFBGHFCSBOEFXPOJOHFOBBO EF%PSQTTUSBBU0Qwww.teylingen.nl onder 8POFO8JKLHFSJDIUXFSLFOo8JKLNBSLUFO

vindt u een overzicht van de antwoorden op de vragen die tijdens de avond gesteld zijn. Bijzondere mensen 0O[FESJFEPSQFOIFCCFOFFOMFWFOEJH WFSFOJHJOHTMFWFO7FFMNFOTFO[FUUFO[JDI

belangeloos in voor de medemens. Dat maakt EBUXFESJFASJKLFEPSQFOIFCCFO *OIFUUXFFEFLXBSUBBMIFCCFOXJK bijzondere mensen in het zonnetje gezet: t+BO#BSFOETPOUWJOHPQBQSJMEFA;JMWFSFO #BSFOTUFFMWPPS[JKOHSPUFWFSEJFOTUFOWPPS de judosport en voor de vele (aankomende) KVEPLBTFOBOEFSFTQPSUCFPFGFOBBSTJOEF 7PPSIPVUTFHFNFFOTDIBQ t%FIFFS+$.-FFOFOVJU4BTTFOIFJNXFSE PQBQSJMCFOPFNEUPU3JEEFSJOEF0SEF WBO0SBOKF/BTTBVWPPS[JKOCJK[POEFSF verdiensten binnen de bloembollensector. t5JKEFOTEFMJOUKFTSFHFOPQBQSJMXFSEEF IFFS(+$. (FSBSE #BLLFSVJU7PPSIPVU WPPS[JKOBDUJWJUFJUFOWPPS,MFJOUKF1JMTFO[JKO beroepsmatige bijdrage aan de bestrijding van de financieel-economische criminaliteit JO/FEFSMBOE CFOPFNEUPU3JEEFSJOEF0SEF WBO0SBOKF/BTTBV


t5XBBMGNFOTFOXFSEFOCFOPFNEUPU-JEJOEF 0SEFWBO0SBOKF/BTTBV

P%FIFFS( (JKT #FVLIPGVJU7PPSIPVUWPPS zijn ondersteuning aan mensen met financiĂŤle problemen en zijn activiteiten op het gebied van welzijn, cultuur, sport en bewonersbelangenbehartiging. P%FIFFS.( .BSU WBO%PSQVJU4BTTFOIFJN WPPS[JKOJO[FUWPPS$BSOBWBMTWFSFOJHJOH%F 4BLTFOJO4BTTFOIFJN P.FWSPVX. 3JFU WBOU)PG,PPJKNBOVJU 7PPSIPVUWPPSIBBSKBSFOMBOHFBDUJWJUFJUFO

voor de samenleving op het gebied van jeugdwerk, kerkelijk leven, onderwijs en de bibliotheek. P.FWSPVX". 1MPOZ WBO-FFVXFOWBOEFS 1MPFHVJU7PPSIPVUWPPSIBBSKBSFOMBOHFXFSL als vrijwilligster bij de Zonnebloem en een aantal andere organisaties. P.FWSPVX(15. &NNZ WBO/PPSUWBO ,FTUFSFOVJU7PPSIPVUWPPSIBBSIVMQBMT zorgcoĂśrdinator en bezoekvrijwilliger bij #VJUFOIVJT/JFVX4DIPPOPPSEFOIBBS vrijwilligerswerk bij de Bartholomeusparochie JO7PPSIPVU P%FIFFS" "OESĂ? 0TLBNVJU4BTTFOIFJNWPPS [JKOXFSL[BBNIFEFOWPPSEF1SPU(FNFFOUF JO4BTTFOIFJN [JKOCVSFOIVMQFOEFXJK[F waarop hij zijn werk als agrariĂŤr doet. o .FWSPVX" "MJF WBOEFS1MPFH4DIPGGFMNFFS VJU7PPSIPVUWPPSIBBSKBSFOMBOHFXFSLWPPS EF&)#0 -0564 -BOEFMJKLF0QMFJEJOH 5FS6JUCFFMEJOHWBO4MBDIUPGGFST ,SJOH ,FOOFNFSMBOEFOIFU3PEF,SVJT P%FIFFS1 1JFUFS WBO3IJKOVJU4BTTFOIFJN voor zijn inzet voor de bloembinderij, het

3JKOTCVSHTFDPSTPFO[JKOXFSL[BBNIFEFO WPPSEF)FSWPSNEF(FNFFOUFJO-JTTF P%FIFFS&-$ &EVBSE 3JCCFSJOLVJU7PPSIPVU voor zijn diverse bestuursfuncties bij de #BSUIPMPNFVTQBSPDIJFJO7PPSIPVUFO[JKO XFSLWPPSEF4UJDIUJOH#FHSBBGQMBBUT 7PPSIPVU P.FWSPVX(. (FNNB 7FSTMVJKTWBOEFS"BSU VJU8BSNPOEWPPSIBBSWSJKXJMMJHFSTXFSLWPPS EF8BSNPOETFTBNFOMFWJOHPQIFUHFCJFE van paardensport, cultuur, schaatssport, voetbalsport en haar werk als vrijwilliger bij de rk kerkgemeenschap Matthiasparochie. P%FIFFS"". (VVT 7FSTMVJKTVJU8BSNPOE voor zijn werkzaamheden in het verenigingsMFWFOJO8BSNPOEWPPSEFQBBSEFOTQPSU cultuur, schaatssport, voetbalsport. P.FWSPVX&(. &MT 7JTDIWBO;PO VJU 8BSNPOEWPPSIBBSXFSL[BBNIFEFOWPPSEF ;POOFCMPFN BGEFMJOH8BSNPOEFOIBBS vrijwilligerswerk bij woonzorgcentrum .BSJĂ‘OHBBSEFFOEF7FSFOJHJOHWBO3BEJP ;FOEBNBUFVST 73;" BGE,BHFSMBOE t+BO4DISBNBPOUWJOHNFJEFA;JMWFSFO

#BSFOTUFFMWPPS[JKOHSPUFWFSEJFOTUFOWPPS WPFUCBMWFSFOJHJOH'PSFIPMUFJO7PPSIPVU t%FIFFS)FOL)+.7JOLVJU7PPSIPVUXFSE KVOJCFOPFNEUPU-JEJOEF0SEFWBO0SBOKF Nassau voor zijn bijzondere verdiensten binnen EF4UJDIUJOH,BUIPMJFL0OEFSXJKT7PPSIPVU 4,07 t.FWSPVX-JUB;VJMIPGPOUWJOHPQKVOJEF A;JMWFSFO#BSFOTUFFMWPPSIBBSHSPUF WFSEJFOTUFOBMTWSJKXJMMJHTUFSWBOEF1SPUFTUBOUTF (FNFFOUF7PPSIPVU t*OFLF,PWĂˆDTPOUWJOH[BUFSEBHKVOJEF A;JMWFSFO#BSFOTUFFMWPPSIBBSHSPUF verdiensten als plaatselijk correspondent voor 4BTTFOIFJNFO5FZMJOHFO t7FSEFSIFCCFOXFOJFVXF/FEFSMBOEFSTJO Teylingen. ,FOUVPPLJFNBOEEJFVXJMUWPPSESBHFOWPPS een koninklijke onderscheiding of een HFNFFOUFMJKLFPOEFSTDIFJEJOH ,JKLUVEBOPQ www.teylingen.nlPOEFSA8POFO0OEFSTDIFJ EJOHFOFOQSJK[FO)JFSWJOEUVPPLNFFS informatie over bovenstaande personen.

Uw veiligheid belicht Barometer Integrale Veiligheid Er gebeurt veel op het gebied van veiligheid. *OEF#BSPNFUFS*OUFHSBMF7FJMJHIFJELJKLFOXF UFSVHPQIFUFFSTUFIBMGKBBSWBO

LVA stationsgebieden Teylingen: de eerste vandalen zijn bekend &FOHSPFQKFWBOUPUKPOHFSFOJOEFMFFGUJKEWBO UPUKBBSIFFGUFJOEKVOJIFMBBTHF[PSHEWPPS de (eerste) bekladdingen op de tunnel onder het TQPPSCJKTUBUJPO4BTTFOIFJN7JBFFOGPUPPQ Twitter heeft de politie reacties gekregen, XBBSPOEFSFFOWBOEFWBOEBMFO)JFSEPPSXFSEFO EFKPOHFSFOCFLFOE1SPSBJMIFFGUEFCFLMBEEJOgen snel verwijderd, zodat het stationsgebied er weer netjes uitziet. De schade is verhaald op de vandalen. Deze werkwijze vloeit voort uit het -PLBBM7FJMJHIFJETBSSBOHFNFOU -7" WPPSEF TUBUJPOTHFCJFEFO7PPSIPVUFO4BTTFOIFJN*OIFU -7"[JKOBGTQSBLFOWBTUHFMFHEUVTTFOEF HFNFFOUF QPMJUJF ,-1% 1SPSBJMFOEF/4PNEF sociale veiligheid op en om de stations te borgen FOUFWFSCFUFSFO)FU7FJMJHIFJETBSSBOHFNFOU XPSEUTFQUFNCFSPGGJDJFFMPOEFSUFLFOU $PNQMJNFOUFOWPPSEFBEFRVBUFBBOQBL

Veiligheidsbeeld De halfjaarlijkse politiecijfers tonen een positieve POUXJLLFMJOHPQEJWFSTFWFJMJHIFJETUIFNBT*O 4BTTFOIFJNJTFSHFFOFOLFMFTUJKHJOH.FUOBNF het aantal woninginbraken en het aantal EJFGTUBMMFOVJUBVUPTJTHFEBBME *O7PPSIPVUXBSFOFSNFFSWFSOJFMJOHFOFO EJFGTUBMMFOVJUBVUPT%JUHFCFVSUWPPSBMUVTTFO VVSFOVVS%FCVJUCFUSFGUNFFTUBM navigatiesystemen en airbags. De diefstal (demontage) gebeurt zeer professioneel, waardoor weinig (bijkomende) schade veroorzaakt wordt. De politie surveilleert extra. De stijging van het aantal vernielingen komt door FFOMBOHTMFQFOECVSFOQSPCMFFN BBOHJGUFT FO de vernieling van ruiten van vier winkels in ĂŠĂŠn nacht. De dader hiervan is gepakt en moet de schade vergoeden.

*O8BSNPOEJTFSFFOTUJKHJOHWBOXPOJOHJOCSBLFO en jeugdoverlast. De meeste meldingen van jeugdoverlast zijn gekoppeld aan overlast (o.a. achterlaten van troep) op het recreatie-eiland ,PVEFOIPPSO)JFSWPPSIPVEFOQPMJUJFFOCPBT FYUSBUPF[JDIUPQ,PVEFOIPPSO)FUBBOUBM insluipingen is een aandachtspunt bij de stijging WBOXPOJOHJOCSBLFO"MTEFQPMJUJF[JFUEBUIFU voor inbrekers gemakkelijk is om een huis binnen te komen, legt de politie hier een witte papieren voet neer met daarop de tekst: ‘Deze schoenBGESVLIBEWBOFFOJOTMVJQFSLVOOFO[JKO 0PLIPVEUEFQPMJUJFFYUSBUPF[JDIU

Integrale Veiligheidsbeleid en Handhavingsbeleid 8FOFNFOEFVJULPNTUFOWBOEF7FJMJHIFJET NPOJUPSNFFCJKIFUPQTUFMMFOWBOIFU JOUFHSBMFWFJMJHIFJETCFMFJEFOIFU IBOEIBWJOHTCFMFJE%FPOWFJMJHIFJET gevoelens zijn niet altijd terug te voeren op de objectieve overlast en onveiligheid in de HFNFFOUF"MTEFPWFSMBTUFOPOWFJMJHIFJEPQCBTJT van objectieve cijfers is gedaald maar het onveiligheidgevoel niet evenredig is afgenomen, dan kan dit om ander beleid vragen. De commissie Bestuur, FinanciĂŤn, en Toerisme bespreekt de beleidsstukken waarschijnlijk in oktober/november. )FU*OUFHSBBM7FJMJHIFJETCFMFJECFWBUEFWJTJF doelstellingen, ambities en prioriteiten op het gebied van integrale veiligheid. De gemeenteraad TUFMUIFU*OUFHSBBM7FJMJHIFJETCFMFJEWBTU)JFSOB wordt het geconcretiseerd in een (jaarlijks) uitvoeringsprogramma: het veiligheidsjaarplan 5FZMJOHFO%JUQMBOJTFJOELMBBS )FUIBOEIBWJOHTCFMFJEJTHFSJDIUPQNFFS integraal toezicht houden en handhaven. Teylingen wil meer doen met minder regels. Uitgangspunt is vertrouwen geven aan inwoners en de markt. Door meer samenwerking te zoeken kunnen we efficiĂŤnter werken, met als resultaat minder toezichtlasten voor de inwoners en meer handhaving van hoge prioriteiten.

Veiligheidsmonitor 2011 %FWFJMJHIFJETNPOJUPS 7. JTFFOMBOEFMJKL onderzoek dat via vragenlijsten de gevoelens van (on)veiligheid onder de inwoners van HFNFFOUFOJOLBBSUCSFOHU0PLEF leefbaarheid in de buurt, slachtofferschap, aangiftegedrag en het functioneren van gemeente en politie worden gemeten. Ter beoordeling van de subjectieve beleving van jeugdoverlast zijn, naast de standaard vragenlijst, specifieke vragen gesteld over PWFSMBTUWBOKFVHEPQTUSBBU)FUPOEFS[PFL WPOEQMBBUTJO EFVJULPNTUFO[JKOTJOET KVOJCFLFOE Conclusies WBOEFJOXPOFSTWBO5FZMJOHFOWPFMU[JDI veilig. Dit is vergelijkbaar met de referentieHFNFFOUFO8FMJTIFUPQWBMMFOEEBUIFU POWFJMJHIFJETHFWPFMJTUPFHFOPNFOWBOJO OBBSJO%JUUFSXJKMFSFFOEBMJOH is van het aantal inwoners dat het afgelopen KBBSTMBDIUPGGFSJTHFXFFTUWBOFFOEFMJDU JO JO 7FSEFSJTIFUPQWBMMFOE dat onze inwoners minder socio-preventieve NBBUSFHFMFOOFNFOEBOJO [PBMT ‘s avonds het licht laten branden of waardevolle spullen meenemen uit de auto. De tevredenheid over de fysieke kwaliteit in de woonbuurt en de sociale cohesie is groter dan in de referentiegemeenten. De veiligheid van EFXPPOPNHFWJOHLSJKHUHFNJEEFMEFFO 0O[FJOXPOFST[JFOHSBBHEBUUFIBSESJKEFO parkeeroverlast en hondenpoep als eerste worden aangepakt. Uitkomsten specifieke vragen jongeren op straat De subjectieve beleving van onveiligheid op straat door jeugd valt mee. #JKOBWBOEFSFTQPOEFOUFOHFFGUBBOEBU er jongeren op straat hangen in de leefomgeWJOH7BOEF[FKPOHFSFOJTUVTTFOEFFO KBBS [JFUHFFOIBOHFOEFKPOHFSFOPQ

Colofon

TUSBBU7BOEFJOXPOFSTEJFFSWBSFOEBU jongeren op straat hangen, heeft meer dan de IFMGU KBTPNT MBTUWBOEF[FKPOHFSFO ervaart geen last. De inwoners gaven aan dat zij het meeste last hebben van: tHFMVJETPWFSMBTUEPPSHFTDISFFVX SVJN

tPWFSMBTUEPPSCSPNNFSTPGTDPPUFST 

tPWFSMBTUEPPSSPNNFM 

tWFSOJFMJOHFO SVJN %FGSFRVFOUJFWBOEFPWFSMBTUXJTTFMU%F NFFTUFJOXPOFSTFSWBSFOJODJEFOUFFM  XFLFMJKLT PGNBBOEFMJKLT PWFSMBTU 4PNNJHFO FSWBSFOEBHFMJKLTPWFSMBTU 3VJNEFIFMGUWBOEFSFTQPOEFOUFOEJFUF maken hebben met jongerenoverlast, ervaart de overlast op specifieke dagen en/of tijdstippen. De meeste overlast komt voor na VVS PWFSEBHFSWBBSUNFOSFMBUJFGXFJOJH PWFSMBTUWBOEFKPOHFSFO0PLTOBDIUTJTFS weinig overlast, behalve op de vrijdag- en [BUFSEBHOBDIUOBVVS 0QEFWSBBHPGJOXPOFSTEFKPOHFSFO[FMG CFOBEFSFOCJKPWFSMBTU [FHUEJUUFEPFO )FUHSPPUTUFEFFMWBOEFJOXPOFST EPFU dit echter niet. De meest genoemde redenen zijn dat men het niet durft, of dat het toch niet IFMQU CFJEFEPPSHFOPFNE 0NFWFOUVFMFPWFSMBTUUFHFOUFHBBOOFNFO we een aantal aandachtspunten mee: t%FIVJEJHFXFSLXJK[FWPPSU[FUUFO IFU afhanden van meldingen en het direct in contact treden met de jeugd en melders. t%FPOWFJMJHFQMFLLFOEJFNFFSEFSFJOXPOFST noemden, meer bezoeken om zo in contact te komen met betrokken inwoners en jongeren. t4BNFONFUEFJOXPOFSTDPOUBDU[PFLFONFU de jeugd die overlast veroorzaakt. t/BHBBOPGIFUOPPE[BLFMJKLFONPHFMJKLJTPN de onveilige plekken die meerdere inwoners noemden te veranderen.

Dit is een uitgave van de gemeente Teylingen. 3FEBDUJFFOGPUPHSBGJFHFNFFOUF5FZMJOHFO "VHVTUVT


pagina 8

KERKDIENSTEN Kerkdiensten van donderdag 23 t/m woensdag 29 augustus.

Sassenheim RK-Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): Zondag: 10.00 uur Woord- en Communiedienstgroep m.m.v gemengd koor. Protestantse Gemeente: - Dorpskerk (Hoofdstraat 217): Zondag: 10.00 uur ds. A. Verburg, Oegstgeest. - Julianakerk (Julianalaan 6): Zondag: 10.00 uur ds. T. Moll. Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): Zondag: 10.00 uur ds. J.G. Brienen.

22 AUGUSTUS 2012

KaartenKeus.nl

MEDISCHE DIENSTEN

Avond-, nacht- en weekenddiensten.

Alarm Ambulance, brandweer en politie: tel. 112. Dier in nood: tel. 144.

Huisarts Alleen spoedeisende huisartsenhulp (maandag t/m vrijdag 17.008.00 uur, weekend en feestdagen): Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 B, Voorhout, tel. 0252-240212 (altijd eerst bellen).

Tandarts Sassenheim/Voorhout: Via www. tandartswaarnemingbollenstreek. nl of telefoonnummer eigen tandarts verneemt men welke tandarts waarneemt. Warmond: Via het telefoonnummer 071-3011738 verneemt men welke tandarts waarneemt. Spreekuur zaterdag en zondag 13.00 uur.

Apotheek Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. 0252-240216.

Dierenarts Via telefoonnummer Dierenkliniek Sassenheim (tel. 0252-232219) en Dierenkliniek Voorhout (tel. 0252215231) verneemt men welke dierenarts waarneemt.

U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie. Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Teylinger. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

Bestel snel en eenvoudig online uw

Per post of afgeven

of gelegenheidskaart op

U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur).

www.KaartenKeus.nl

(zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

geboorte-, huwelijks-

De collecties zijn ook in te zien bij

Ankie Jochemsz & Wilma Bleeker & Jollie Wildeman zorgzaam en betrokken met oog voor details

Drukkerij All-in aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk, tel. 071 408 14 97 KaartenKeus.nl is een onderdeel van

Start nieuw seizoen van Alzheimer Café

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): Donderdag: 18.45 uur Eucharistieviering in Dagkapel. Zondag: 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang. Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): Zondag: 10.00 uur ds. P.J. Moet, Lisse.

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang. RK-Kapel Mariëngaerde (Mgr. Aengenentlaan 3): Donderdag: 11.00 uur. Zondag: 10.00 uur. Dinsdag: 11.00 uur. Protestantse Gemeente (Herenweg 82): Zondag: 10.00 uur mevr. drs. I. van der Heul, Leiden. Baptistengemeente Kaleb (Herenweg 80): Zondag: 10.30 uur Marco van Delft.

Aanleveren familieberichten

Per e-mail

Voorhout

Warmond

FAMILIE-BERICHTEN

COLOFON www.deteylinger.nl Twitter: @DeTeylinger Oplage 16.000 Uitgave van

Ambachtsweg 7 A Postbus 3066, 2220 CB Katwijk telefoon 071-4022901 fax 071-4032325 Advertenties Contactgegevens binnendienst: Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl Sluitingstijd advertenties: dinsdag 11.00 uur Redactie Eindredactie: Piet van der Vooren e-mail: redactie@deteylinger.nl telefoon 071-3010118 Contact bij voorkeur per e-mail Sluitingstijd kopij: maandag 17.00 uur Verspreiding Telefoon 071-4022901, of e-mail: verspreiding@uitgeverijverhagen.nl De Teylinger wordt iedere woensdag huis-aan-huis verspreid in de gemeente Teylingen en is bovendien af te halen op de volgende adressen: Sassenheim: Gemeentekantoor, Wilhelminalaan 25; Bruna, Hoofdstraat 207; Primera Van der Lans, Hoofdstraat 208; Speciaalzaak Kaldenbach, Hoofdstraat 243; Esso Selfservice, Oosthoutlaan 2. Voorhout: Bestuurscentrum, Raadhuisplein 1; Autobedrijf Schoonoord, Herenstraat 8; Plus Van Dijk, Herenstraat 45; Hoek Boek & Kantoor, Herenstraat 63; Primera, Jacoba van Beierenhof 26. Warmond: Albert Heijn, Dorpsstraat 2; VVV, Dorpsstraat 88 A; De Nie Toys & Stamps, Dorpsstraat 106. Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondisementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid sub 4 van de Auterswet als het databankrecht.

Sassenheim - Het Alzheimer Café Teylingen start het nieuwe seizoen op maandag 10 september. Dit laagdrempelige café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familie en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn welkom. Men kan elkaar in een ontspannen sfeer ontmoeten en er is gelegenheid is voor het uitwisselen van ervaringen. Ook kan men zich laten informeren over mogelijkheden voor hulp en dienstverlening. Het concept van dit café is ontmoeting, interview met een (ervarings)deskundige en na de koffie is er ruimte om met elkaar in discussie te gaan. Het programma duurt ongeveer twee uur. Iedere bijeenkomst staat een thema centraal. De thema’s zijn erop gericht om te informeren, te ondersteunen en te ontspannen. Het thema van 10 september is ‘Herken dementie. Vaststellen van de diagnose’. Yvonne Martens, specialist ouderengeneeskunde, gaat hierover in gesprek met een huisarts. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Het Alzheimer Café vindt plaats iedere tweede maandag van de maand, de toegang is vrij en aanmelden is niet nodig. De zaal in ‘t Onderdak aan de J.P. Gouverneurlaan in Sassenheim is open vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 en duurt tot 21.30 uur. Het seizoenprogramma is af te halen op het kantoor van Welzijn Teylingen, dat geopend is van 9.00 tot 13.00 uur. Voor verdere informatie kan men contact opnemen met Welzijn Teylingen, tel. 0252-231805.

Trainers van Return zoeken versterking Sassenheim - Return is de gymnastiekvereniging voor Teylingen en omgeving. Gediplomeerde trainers geven les aan in totaal zo’n 250 meisjes en jongens. Het grootste deel daarvan doet aan turnen, maar het aanbod van de vereniging bevat ook peuter- en kleutergym en aerobicslessen voor een groep volwassenen. Bestuur en leiding van Return zoeken enthousiaste personen die het team van trainers willen komen versterken. Sinds het seizoen 2011-2012 kent Return een grotendeels nieuw bestuur van acht personen. Ondersteund door de leiding heeft Return zich regelmatig laten zien, zoals tijdens de Nacht van Sassem, het Vrije Tijd Festival, in de pauze van de afsluitende korfbalwedstrijd van TOP en tijdens een spelletjesdag in Park Rusthoff. Voor de eigen leden werden verschillende activiteiten georganiseerd. Daarnaast werden aansprekende resultaten neergezet tijdens wedstrijden in de vijfde, vierde en derde divisie. Evenals vorig seizoen wil Return zich ook in het nieuwe seizoen regelmatig laten zien. Men wil de kwaliteit van de turntraining verder verhogen en de binding binnen de vereniging sterk houden. Dit lukt alleen als het team van trainers voldoende is bemensd, en daarom heeft men versterking nodig. Daarvoor zoekt men enthousiaste personen die ervaring hebben met turnen en affiniteit hebben met het lesgeven aan kinderen en jongeren. Dit kan bijvoorbeeld op basis van een niveau-3-opleiding, een ALO-, KNGU- of CIOS-opleiding, of zo nodig de bereidheid één van deze opleidingen te gaan volgen. De turnlessen worden gegeven in sporten recreatiecomplex De Wasbeek in Sassenheim. Voor aanmelding of verdere informatie kan contact worden opgenomen met Olga Klene, coördinator Technische Zaken, tel. 0252-224795 of 06-23860772.

Uitvaartonderneming Teylingen dag en nacht bereikbaar tel: 06-30409466 www.uitvaart-teylingen.nl

EMORIE Natuursteen

Het adres voor een passend gedenkteken

Toonzaal geopend maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur Gedenktekens in natuursteen, glas, rvs en hout Levering direct aan particulieren Zeer snelle levering (2 weken) Deskundig advies

‚‚ ‚‚

Delfweg 34a - 2211 VM Noordwijkerhout 8GNGHQQP‚*CZ E-mail: info@Memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

SHOWTUIN VRIJ TOEGANKELIJK

Ouderenbond opent seizoen Sassenheim - Vanwege het vijftigjarig jubileum van de Bond van Ouderen Sassenheim vindt op woensdag 5 september een feestelijke opening plaats van het jubileumseizoen 2012-2013. Plaats van handeling is de Tuinzaal van de Bernardus van 14.30 tot 17.00 uur. In een voorstelling van theater Pommodoro wordt met geestige conferences en liedjes teruggeblikt op de schooltijd. Een meisje met een grote strik vertelt aan een buikspreker hoe de meester in het ootje werd genomen. En de oude onderwijzer mijmert over die goeie ouwe tijd, toen men kinderen nog mocht straffen met ‘het houtje’. Sigarenbandjes, suikerzakjes, Verkadealbums, de Zilvervloot, ‘t Kofschip, Berend Botje, raamtikkertje, de slag bij Nieuwpoort, het snoepwinkeltje, drie in de pan, ulevellen; het komt allemaal aan de orde in deze voorstelling van Pommodoro. De Bond van Ouderen Sassenheim nodigt leden en niet-leden uit deze feestelijke opening van het jubileumseizoen mee te vieren. Aanmelden kan vóór 3 september bij Corry van der Voet, tel. 0252-211468. De kosten bedragen 2 euro voor leden en 3 euro voor niet-leden.


22 AUGUSTUS 2012

pagina 9

In Bestuurscentrum in Voorhout

Politici debatteren voor de komende verkiezingen Voorhout - Woensdag 29 augustus is er een politiek debat in het kader van de komende Tweede Kamerverkiezingen in het Bestuurscentrum aan het Raadhuisplein in Voorhout. De inloop is vanaf 19.30 uur en het debat begint om 20.00 uur. De bijeenkomst is openbaar. Gediscussieerd wordt aan de hand van stellingen en het debat staat onder leiding van burgemeester Sander Schelberg. Het publiek krijgt gelegenheid de kandidaten vragen te stellen. Zeker zes kandidaten zullen op 29 augustus de degens met elkaar kruisen in Voorhout. Het debat wordt georganiseerd door de Teylingse afdelingen van zes landelijke partijen. De reden voor het organiseren van het debat is de op 12 september te houden Tweede Kamerverkiezingen. De partijen willen een hoge opkomst, en kiezers die nog twijfelen kunnen het debat benutten om hun stem te bepalen. Het belooft een levendig debat te worden dat naast de ingebrachte stellingen ook aan de hand van landelijke thema’s gevoerd zal worden.

Kandidaten Veel hooggeplaatste kandidaten die vrijwel zeker na 12 september

Genieten van zomerse dagen op Koudenhoorn Warmond - Het Warmondse recreatie-eiland Koudenhoorn is voor veel bootbezitters en dagtoeristen uit de regio een perfecte plek om een middag of avond door te brengen. In de afgelopen week was het, met name op het strand, enorm druk. De horeca maakte het slechte voorseizoen goed, en alle kinderen genoten zo vlak voor het begin van het nieuwe schooljaar nog even van hun laatste vakantiedagen. Gelukkig waren er dit jaar in het Joppe nog geen meldingen van blauwalg, dus kon onbeperkt van het water genoten worden (Tekst en foto: Willemien Timmers). Namens D66 zal Joost Koomen deelnemen aan het debat.

Warmonder en huidig Tweede Kamerlid Ard van der Steur neemt namens de VVD deel aan het debat.

op een Tweede Kamerzetel kunnen rekenen nemen deel aan het debat in Teylingen. De VVD wordt vertegenwoordigd door zittend Kamerlid en Warmonder Ard van der Steur (nummer 15 op de lijst). D66 wordt ook vertegenwoordigd door een lokale kandidaat, namelijk Joost Koomen uit Voorhout (nummer 38). Andere deelnemers aan het debat zijn de kandidaten Roos Vermeij, Tweede Kamerlid voor de PvdA en nummer 12 op

de PvdA-kandidatenlijst; de Leidse wethouder Jan-Jaap de Haan (CDA), Gert-Jan Segers, directeur van het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie en nummer 4 op de CU-kandidatenlijst; en het Zuid-Hollands Statenlid Carla van Viegen van de Partij voor de Dieren. Van Viegen is geen kandidaat Kamerlid. Ook andere partijen zijn uitgenodigd om een Tweede Kamerkandidaat naar het debat af te vaardigen.

Het Bolwerk krijgt slibstreamfilter niet Sassenheim - B&W heeft terecht, maar wel op onjuiste gronden, een spoedaanvraag afgewezen van de openbare basisschool Het Bolwerk in Sassenheim voor een slibstreamfilter voor de verwarming. Dit vond de Bezwaarcommissie als antwoord op een protest van het schoolbestuur. B&W heeft de omissie inmiddels hersteld. Enige tijd geleden ontdekte de school dat de pijpen van de centrale verwarming verroest waren. Dit omdat zuurstof in het systeem was gekomen. De school diende daarom bij de gemeente een spoedaanvraag in voor een filter. De aanvraag werd echter afgewezen omdat er geen spoed was. Het onderwijs op de school komt volgens B&W niet in het geding door de roestende leidingen. Volgens de gemeente lost zo’n filter het probleem ook niet op, want het haalt de oorzaak niet weg waardoor er roestvorming blijft plaatsvinden. Het vervangen van

het hele systeem wil de gemeente ook niet betalen. Een centrale verwarming heeft een standaard levensduur van veertig jaar en het schoolbestuur kan niet aantonen dat zij aan haar onderhoudsplicht heeft voldaan. Het schoolbestuur vond de afwijzing echter onterecht. Er was ieder jaar wel degelijk onderhoud gepleegd. Maar er is nu eenmaal sprake van een constructiefout. Destijds zijn er inferieure leidingen aangebracht. De school tekende daarom bezwaar aan.

staat een filter niet bij. Wel de gehele vervanging van radiotoren en leidingen. Maar de Bezwaarcommissie heeft niet kunnen vaststellen dat er sprake is van een constructiefout. Dit zou moeten blijken uit een bouwkundige rapportage waarin dit wordt vastgesteld. Die is de commissie niet voorgelegd. In navolging van het advies van de commissie verklaarde B&W het bezwaarschrift gegrond, maar besloot tegelijk de afwijzing in stand te laten met wel een verbetering van afwijzingsgronden.

Geen filter Maar naar de mening van de Bezwaarcommissie mocht B&W de aanvraag afwijzen, maar niet omdat het onderwijs op de school niet in gevaar komt. Dat is geen geldige weigeringsgrond. De aanvraag had moeten afgewezen omdat het aanbrengen van een slibstreamfilter in wet en verordening niet een voorziening is die de gemeente moet bekostigen. Er is een lijst opgenomen wat vervangen kan worden, en daar

In Park Rusthoff

Vrije Tijd Festival en kindervrijmarkt Sassenheim - Zaterdag 1 september wordt van 10.00 tot 16.00 uur in Park Rusthoff in Sassenheim het Vrije Tijd Festival met kindervrijmarkt gehouden. Op het Vrije Tijd festival krijgt men inspiratie voor het invullen van de vrije tijd. Sport en spel, zang en dans, jong en oud zijn hier allemaal weer vertegenwoordigd. Het is een mooie gelegenheid om zich te oriënteren op een nieuwe hobby voor zichzelf of de kinderen. Men kan genieten van alle activiteiten en over de kindervrijmarkt struinen. Het volledige programma van het Vrije Tijd Festival staat op de website www.vrijwilligers.welzijnteylingen.nl.

dient zich vóór 27 augustus aan te melden via een formulier dat verkrijgbaar is in paviljoen Sassennest. Men kan het ook downloaden van www.parkrusthoff.nl. Toewijzing van de verkoopplekken vindt plaats op volgorde van inschrijving en wordt bevestigd via de mail. Indien er ruimte is kan men zich op de dag van de markt om 10.00 uur nog aanmelden in het paviljoen. Voor meer informatie: Lilian van Ruiten, tel. 0252-214174.

Cursus

ZELFVERDEDIGING voor MEIDEN (12-16 jr.)

Er is nog plaats voor meer verenigingen. Opgeven kan nog tot 28 augustus. Voor vragen over deelname aan het Vrije Tijd Festival kan men contact opnemen met Maaike Peeters, Servicepunt Vrijwilligers Teylingen, tel. 0252-227164.

6 weken werken aan zelfvertrouwen, presentatie en techniek

Kindervrijmarkt

Info/aanmelden: 071 5174800

Overbodige spullen zijn op zaterdag 1 september euro’s waard. Die dag wordt in Park Rusthoff in Sassenheim tijdens het Vrije Tijd Festival ook een kindervrijmarkt gehouden van 10.30 tot 15.00 uur. De markt is voor en door kinderen, en commerciële activiteiten zijn niet toegestaan. Wie ook zijn of haar verkooptalent wil laten zien

Start di. 18 sept. di. 20.30-21.30 uur kosten: € 75,- / leden € 65,-

Herenstraat 126b, Voorhout (0252) 22 00 30 barendssport@planet.nl

Iedere vrijdag op het Raadhuisplein

VOORHOUT VERSMARKT VOORDEEL Vastkokende Frieslanders 5 kilo 2.95 aardappelen 10 kilo 5.50 Courgette’s 2 stuks 0.95 Malse kassnijbonen 500 gram 1.75 Nieuwe Oogst Hollandse Delbart handappelen 2 kilo 2.95 Hollandse Reine Victoria pruimen kilo 2.95 Aardbeien kilo 2.95

Firma P. en G. Visser

Aardappelen, groenten & fruit

Weekknaller!

Heerlijk donker meergranenbrood

van 1,75 voor maar 1,00

veel vezels en minder zout

Brood van toen

van 2,10 voor maar 1,75

zonnelicht met lekker veel zonnepitten 700 gram p/st. 3,50

Roomboter suikerbrood en nu met 20 extra stoepje zegels!

Doosje bokkepootjes

10 stuks voor maar 2,50!

len: Voor online bestel nl www.stoepje.


ALMONDEHOEVE

3.00

2

0m

Lifestyle & Antiek

NÚ SUMMERSALE Ook voor uw vakkundige meubelrestauraties

AUTOBEDRIJF

SNUFFELMARKT

G. DOL

Suzuki SX4, ’06............................................................................... € 9.250,2x Mitsubishi Colt CZ3, 35.000 km, airco, ’08 ............. € 4.950,- / € 7.950,Toyota Yaris, 28.000 km, ‘06.......................................................... € 7.950,3x VW Polo 1.2, 58.000 km, airco, ’04 ......................... € 4.950,- / € 7.950,Renault Scenic, airco, ’04 ............................................................... € 5.950,2x Toyota Aygo, ’06. .............................................. v.a. € 5.950,- / € 6.950,3x Citroën C3, 50.000 km, airco, ’05 .................... v.a. € 4.950,- / € 6.950,3x Citroën C2, 77.000 km, ’06 ............................... v.a. € 4.950,- / € 6.950,3x Peugeot 307 SW, 72.000 km, ’05, automaat ......... € 4.950,- / € 6.950,2x Opel Zafira 1.8, airco, 90.000 km, ’01, ’05 ............. € 3.450,- / € 5.950,2x Audi A3, ‘01, zwart .................................................. € 3.950,- / € 4.950,Nissan Micra 1.2S, airco, ’05 Nismo Edition .................................. € 4.950,2x Fiat Punto ELX, 50.000 km, ’04............................... € 3.450,- / € 4.950,Peugeot 206 CC, ‘01 ...................................................................... € 4.950,3x Ford Ka, ’00/’03/’04 .................................................. € 1.500,- / € 3.950,Renault Twingo, stuurbekr., bj. ’04 ................................................. € 3.450,VW New Beetle, zwart, airco, leer.................................................. € 3.950,2x BMW 316 station, ’98/’00.................................. v.a. € 1.950,- / € 2.950,3x Citroën Xsara Picasso ........................................................ v.a. € 1.500,30x div. inruilers .......................................................................v.a. € 500,AUTOMATEN Toyota Auris, automaat, 30.000 km, ’08 ........................................€ 13.950,Citroën C3 automaat 2005 ............................................................. € 6.950,Chrysler Voyager CRD, 2005 ......................................................... € 6.950,Peugeot 307 SW, ‘04...................................................................... € 5.950,Kia Carens, ’04 ............................................................................... € 4.950,CABRIOLET 3x VW Golf Cabriolet ...................................€ 1.950,- / € 3.950,- / € 4.950,BESTELWAGENS Ford Tourneo, airco, ‘04 ................................................................. € 3x Citroën Jumper 28JTD hoog/lang ‘04 ..................... € 4.950,- / € 2x VW Caddy, Diesel SDi / TDI, ’98/’99, ’04/’05........................ v.a. € 2x Renault Trafic, automaat, ’03/’06........................................ v.a. € 3x Renault Kangoo diesel, ’05/’06 ..............€ 1.450,- / € 2.450,- / €

Van Almondeweg 2, 2343 AA OEGSTGEEST

www.almondehoeve.nl

ROELOFARENDSVEEN

Zaterdag 25 + zondag 26 aug 10.00 - 16.00 uur

De Lasso 24, 2371 GX De gezelligste markt van de Randstad!

Specialist in alle soorten startaccu’s, heftruckbatterijen, laders en banden.

info/reservering 071-3312067 www.snuffelmarkt.nu

Amphoraweg 16 F / 2332 EE Leiden

Roelofarendsveen

SBStext pag. 637

www.groenen-denm.nl

071-512 05 00

4.950,6.950,1.450,5.250,3.950,-

50/50 DEAL financiering mogelijk

WWW.GDOL.NL Rijnsburgerweg 48 - Voorhout - Tel. 0252-211849

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832 Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Op afspraak kan aan huis getaxeerd worden. WWW.ONDERDEBOOMPJES.NL

e r i a l u c a t c e Sp actieweken

Tevens inkoop van (sloop) goud tegen directe contante betaling!

bij smv50m60 inbouw vaatwasser, 5 programma’s, 46 db

€ 529

NU € 4.995

m. 245 x 305 cm) hoekopstelling (af et ratuur en composi compleet met appa r) aa erb afmetingen lev werkblad (andere

Gratis* r bij inbouw vaatwasse ken! elke complete keu

Gieterij 27–29 – Noordwijkerhout ENERGIEKLASSE

A+AA

HOUDT U OOK VAN UITDAGINGEN?

pia611t16 inbouw inductie kookplaat met 4 elektronische geregelde kookzones

Iedereen kan het leren en gegarandeerd heeft iedereen er plezier in.

€ 429

Bridgen bij Bridgeclub “de Wasbeek”. De cursus voor beginners gaat op 24 september starten. Geeft u nu op en/of vraag om meer informatie bij: Ep Hoekstra tel. 0252 219604 Piet van Hensbergen tel. 0252 233350 Of via bcwasbeek@hotmail.nl

hbc84h500 inbouw combimagnetron, met 4 verwarmingssystemen

€ 629

Bezoek ook onze website voor meer informatie http://www.nbbportal.nl/9039/index.html

Een van uw beste beslissingen!

wtw84360 vrijstaande condensdroger, warmtepomptechniek, timer

€ 599

ENERGIEKLASSE

A-40%

Autobedrijf G. Dol b.v. Rijnsburgerweg 48 0252-211849 Voorhout www.gdol.nl

NU € 7.350

305 plus en spoeldeel (afm. opstelling met kook t met lee mp co ns wit gelakt, 245 cm) in hooggla aar) erb lev en ng eti afm apparatuur (andere

wae2837snl vrijstaande wasautomaat, 7 kg inhoud, 1400 toeren

€ 549

ENERGIEKLASSE

A++AB

* Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Bekijk al onze acties op www.bemmel-kroon.nl

Den Haag | Neckar 24 | 2491 BD Den Haag | 070-3206065 | Zoeterwoude/Rijndijk | Hoge Rijndijk 269 | 2382 AN Zoeterwoude/Rijndijk | 071-5812020 Cruquius | Cruquiusplein50 | 2142 EV Cruquius | 023-5483060 | Zoetermeer (geen keukens) | Dorpsstraat 136 | 2712 AN Zoetermeer | 079-3163904

EURO € 1,779 p.ltr.

SUPER + € 1,849 p.ltr.

DIESEL € 1,449 p.ltr.

DIESEL ROOD € 1,353 p.ltr.

NU 24-UUR TANKEN MET KORTING

Nu 7 en 8 cent KORTING (alleen op benzine) Openingstijden: ma. t/m vr. 07.30-20.30 uur, za. 08.00-18.00 uur, zo. gesloten.


22 AUGUSTUS 2012

pagina 11

Zaterdag opening seizoen

Scouting Scojesa zoekt nieuwe jeugdleiding Sassenheim - Scojesa, de landscoutinggroep in Sassenheim, is voor het komende seizoen weer op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

De drie beste volkstuinders van Elsgeest. Van links naar rechts Anton van Hensbergen, winnaar Frank van den Bos en tenslotte Bert Heemskrek (Foto: FBPS/Peter Schipper).

Jury is onder de indruk

De mooiste volkstuin van Elsgeest is ‘n gezellige tuin Voorhout - “Kortom: een gezellige tuin,” was het samengevatte oordeel van de jury over de tuin van Frank van den Bos. Afgelopen donderdag werd de volkstuin van Van den Bos door een onafhankelijke jury uit vijftien genomineerden verkozen tot de mooiste tuin van volkstuinvereniging Elsgeest van 2012. De tuin, met onder meer een kas met tomaten, fruitboompjes, pompoenen en zomerbloemen, liet die van Anton van Hensbergen (tweede) en Bert Heemskerk (derde) achter zich in de tiende editie van de verkiezing van de mooiste tuin. Door Mandy van Leeuwen “Toen de jury met de uitslag kwam gingen we hier zitten en ik zei: ‘Nou, dan zit de winnaar hier aan tafel’” vertelt Wim Meijles, voorzitter van Elsgeest, bij de bekendmaking van de mooiste tuin. De genomineerden en wat andere geïnteresseerden hebben zich verzameld op het terras bij het clubgebouw van de vereniging. “Daar schrokken ze een beetje van, want het was anoniem. Alles was op nummer genomineerd en er zat dus geen enkel gezicht bij.” Ook

twee juryleden, allebei afkomstig van de Oegstgeester volkstuinvereniging, zijn aanwezig. Ze knikken bevestigend. In een eerste ronde kozen juryleden de genomineerde tuinen. In een tweede ronde werd door andere juryleden een rangschikking aangebracht. Vanwege het minieme verschil hebben de laatste juryleden hun ronde langs de tuinen zelfs nog een keer herhaald. Uiteindelijk kwam de secretaris van de vereniging als winnaar uit de bus. Voorzitter Meijles excuseert zich haast voor de uitslag. Wie echter de tuin van Van den Bos ziet en de afwegingen van de jury in ogenschouw neemt, kan zich de keuze van de jury levendig voorstellen. De jury toont zich onder de indruk van de kwaliteit van de Voorhoutse tuinen. Beide leden van de Oegstgeester vereniging moeten toegeven dat de kwaliteit hoger ligt dan bij hun eigen vereniging. Vanaf het terras is de kleurenpracht die zich verderop tentoonspreidt nog nauwelijks te zien. De beschrijvingen van de jury zijn echter levendig. Zo wordt over de winnaar gezegd: “Een mooie, goed onderhouden tuin met opstal, leuk ingericht, niet al te strak. Dus geen lange rijen met groenten en veel variatie in

Direct van het strand naar de kunstmarkt Warmond - Gezien de weersomstandigheden waren er zondag toch nog aardig wat bezoekers op de kunstmarkt in Warmond, de laatste van dit zomerseizoen. Sommigen kwamen direct van het strand of waren van plan er nog naartoe te gaan (Foto: PR).

aanplanting: vaste planten en bloemen, fruitbomen, vruchtenstruiken en groenten, zowel een siertuin als groentetuin. De opbrengst zag er goed uit.”

Afwegingen jury Uit de beschrijving blijkt reeds dat is gelet op verschillende aspecten, waaronder de indeling en de diversiteit van de tuin. De jurering is in dit opzicht in de afgelopen jaren wel aan verandering onderhevig geweest. In de beginjaren bestond de jury uit personen die meer op professionele wijze bij tuinbouw betrokken waren. Dit leidde tot totaal andere uitslagen. Er werd meer op de gewassen gelet. Toen op een gegeven moment dezelfde personen steeds in de top eindigden -zij hadden het telen in de vingers- werd overgegaan op een ander systeem. In eerste instantie betekende dit dat de winnaars het jaar erop de winnaar kozen uit de genomineerde tuinen. Later werd de kennis van de volkstuinverenigingen van omliggende dorpen gebruikt voor zowel de nominatie als het aanwijzen van een uiteindelijke winnaar. Met dank aan de kennis van -ditmaal- de Oegstgeester volkstuinvereniging worden op de verkiezingsavond van iedere tuin de sterke maar ook de zwakke punten genoemd. Zo wordt een weloverwogen oordeel gegeven over de tuinen. De genomineerden luisteren met veel respect naar het oordeel over hun eigen tuin, maar zeker ook over de andere tuinen. Het blijkt dat de meesten elkaars tuinen wel kennen. Geregeld volgt een blijk van herkenning. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer één van de tuinders geprijsd wordt om zijn kippen, terwijl hij even eerder vertelde dat zijn haan inmiddels wel erg vijandelijk wordt. Uit de beschrijvingen, maar temeer uit een blik op de winnende tuin, blijkt maar weer dat veel discipline nodig is om de tuin er daadwerkelijk op en top verzorgd bij te laten liggen. De planten en bloemen zien eruit om door een ringetje te halen. Meerdere keren per week moeten activiteiten plaatsvinden als sproeien, onkruid wieden en oogsten. Van den Bos geeft bijvoorbeeld aan dat hij momenteel zo’n drie keer per week op zijn tuin te vinden is. Het resultaat mag er zijn: hij mag zijn tuin een jaar lang de mooiste noemen.

De jeugdvereniging is de afgelopen jaren hard bezig geweest met het verbeteren van de programma’s voor de verschillende leeftijdsgroepen, wat geresulteerd heeft in een stijgend ledenaantal. “Dit brengt echter ook de zorg voor voldoende jeugdleiding en andere vrijwilligers met zich mee”, zo vertelt Stefan van Tol, bestuurslid bij Scojesa “Vorig jaar zijn we zelfs opnieuw gestart met het scoutingspel voor de jongste kinderen van 5 tot 7 jaar,” gaat hij verder, “en ook komend seizoen verwachten we daar en bij de oudere groepen weer de nodige nieuwe leden. Hiervoor zoeken we jonge, creatieve en enthousiaste leiding die goed met kinderen of jongeren kan omgaan.” De Bevers, Welpen en Scouts komen elke week bij elkaar op zaterdagochtend of -middag om twee uur lang activiteiten te ondernemen binnen of buiten hun clubhuis aan de Sportdreef in Sassenheim. Een speur- of GPS-tocht, vuurtje stoken of een zelfbedacht spel spelen zijn voorbeelden van de opkomsten bij Scojesa.

Jubileum Scojesa maakt zich daarnaast ook op voor het 35-jarig jubileum volgend jaar, wat niet ongemerkt voorbij zal gaan. Er staan bijzondere activiteiten gepland, waaronder een reünie voor oud-leden en een speciaal groepsweekend. Tijdens dat weekend zullen de leden en leiding van Scojesa het jubileum groots vieren met activiteiten voor alle leeftijden en wordt er vooruit gekeken naar de volgende 35 jaar. Naast jeugdleiding is er ook plaats voor liefhebbers van klussen of hand- en spandiensten. Het aantal uren dat er per week in wordt gestoken bepaalt men grotendeels zelf,

“maar het groepsgevoel bij Scouting werkt verslavend”, waarschuwt Stefan van Tol met een knipoog. Voor meer informatie over een vrijwilligersfunctie bij Scojesa kan men contact opnemen via bestuur@ scojesa.nl of bellen naar Monique Geertsen, tel. 06-47149098.

Opening seizoen Zaterdag 25 augustus openen de scouts van Scojesa het nieuwe seizoen met een groot spel in park Rusthoff. In het thema ‘Scouting Weekend Millionaires’ bemachtigen de kinderen in groepjes fiches met allerlei korte activiteiten en spellen, variërend van touwladder klimmen tot een grote puzzel. Tevens zijn alle kinderen tussen 5 en 15 jaar uitgenodigd om vrijblijvend mee te doen met een van de groepjes, en natuurlijk zijn ouders ook welkom. Voor informatie over Scojesa en haar wekelijkse activiteiten is een infostand aanwezig. Het programma begint om 13.00 uur op het eiland in het park en is om 15.00 uur afgelopen.

Ziekendag Zonnebloem Warmond - Zoals ieder jaar wordt ook dit jaar in het kader van de Week van de Zonnebloem een Zonnebloem-ziekendag in Warmond gevierd. Op vrijdagochtend 14 september is er om 10.00 uur een oecumenische dienst, dit keer in de St. Matthiaskerk aan de Herenweg 76. Het Matthiaskoor zal zorgen voor de muzikale begeleiding. Aansluitend aan deze viering is er gelegenheid voor een kopje koffie met wat lekkers in de koffieruimte van de kerk. Iedereen is welkom. Mocht de afstand een probleem zijn voor mensen die er toch graag bij willen zijn, dan kan men dit doorgeven aan Riet van Rijn (tel. 071-3011127) zodat vervoer kan worden geregeld.

Jaarlijkse sloepentocht Warmondse senioren Warmond - Vrijdag 17 augustus werd weer de Warmondse Sloepentocht voor Senioren gehouden. Dit jaar deden 22 Warmondse sloepen met daarin 110 Warmondse senioren met de jaarlijkse tocht mee. Plaats van inschepen was dit jaar niet de Gemeentehaven, maar park Groot Leerust (zie foto). De sloepen voeren via de Leede, de Spriet en de Zijl naar Leiden. Daar werd een rondje door de stad gevaren en werd afgemeerd bij Stadscafé Van der Werff, waar een drankje werd genuttigd. De senioren konden gratis meevaren, mede dankzij bijdragen van sponsors. Daarbij zat een bedrag van 1000 euro die de Kindergemeenteraad van de gemeente Teylingen beschikbaar heeft gesteld voor de sloepentocht (Foto: FBPS/Peter Schipper). « « « « « «

Sanitaire installaties Dakbedekkingen Lood- en zinkwerken Centrale verwarming Airconditioning Luchtbehandeling

LOODGIETERSBEDRIJF

C. HUNDERSMARCK BV Leiden 071-5223242 Voorhout 0252 -235679

WWW.HUNDERSMARCKBV.NL


Ashtanga yoga in Warmond Op mooie locatie in vrml Hooiberg starten in de eerste week van september

ashtanga yoga lessen en vinyasa ow yoga lessen Op dinsdag en donderdag om 09.30 uur, 11.00 uur, 19.00 uur en 20.30 uur, verschillende niveaus. Voor meer lenigheid, kracht, ontspanning en balans. Ook voor sporters, als aanvulling op reguliere trainingen. Serie van 12 lessen voor ₏ 120, kaart is 13 weken geldig. Proefles is ₏ 10 en later instromen is mogelijk. Website is onder constructie, nadere informatie via elsthoen@ziggo.nl of 06 51 35 05 83.

VAN DER KROFT & VAN DER LANS OFFICE MANAGEMENT verzorgt op flexibele basis het secretariaat voor bestuurders, commissarissen, bedrijven, adviseurs. Huis met het Blauwe Dak Wassenaar, 070-5119001, www.officemanagers.nl, info@officemanagers.nl

•

LIGPLAATS TE HUUR op jachthaven Kaagdorp, box direkt aan de steiger, circa 7,5x4 meter. Prima geschikt voor sloep of BM. Te huur voor gehele jaar, per direkt beschikbaar. Havenmeester permanent aanwezig. Zie www.jachthavenkaagdorp.nl. Prijs bespreekbaar.

•

•

•

WESPEN, PLAAGDIEVakantie(-stress) voorbij? REN, dienstverlening. Tel. Geniet dan van een heerlijke 06-54948365 / 070-5115927. ONTSPANNINGSMASvofroessinghvaniterson.com SAGE BIJ KEPITO, Wassenaar. 070-5119111, www. COMPUTERHULP kepito.nl Virusverwijdering, sneller maken, storingen verhelpen, Vakantie(-stress) voorbij? oude PC naar nieuwe PC, Geniet dan van een heerlijke installaties, Laptopreparatie, weldadige GEZICHTSBEWiFi, PrivĂŠ cursus, etc. Pro- HANDELING BIJ KEPIWassenaar. 070fessionele ondersteuning bij TO, u thuis of op kantoor voor 5119111, www.kepito.nl particulieren en bedrijven. TONEELCURSUS bij Tel. 06-42460355 info op THEATER TOVERLEI te www.Boonict.nl Leiderdorp! Voor zowel beGARAGESALE! ZA- ginnende als gevorderde speTERDAG 25 AUGUSTUS lers. Informatie en inschrijvan 9-12u. Ivm verhuizing ven: zie www.toverlei.nl veel goederen van goede GEZOCHT: EEN COLkwaliteit te koop. Locatie: Prof. Nolenslaan 2A Voor- LEGA die iedere maandagochtend samen met ons een hout. winkel in het centrum van T.K. GARAGEROL- Katwijk aan Zee wil helpen DEUR “Polynormâ€? 2,5x2,5 schoonmaken. Informatie: mtr elektr. + afstandsbed. 06-48158166. Zelf demonteren. â‚Ź 500,-. Tel. 071-3614356.

•

•

•

•

•

•

E I T

C A

•

•

TUINWERKZAAMHEDEN: voor al uw snoeiwerk, tuinonderhoud (ook maandelijks), beplanting, aanleg en ontwerp, bestratingen en levering van grind. Gratis advies. Inschrijving KvK. 06-20648419.

•

Dringend ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GEZOCHT door rustige 39-jarige man. Werkt (ict) aan huis. Internetaansluiting noodzakelijk. Max. huur â‚Ź 700 inclusief. Tel. 0714074696.

•

VERMIST: WIZZY, POES WIT met zw. vlek voor op kop. Sinds 01-08 vanuit Slechtvalk in Valk. burg. Rood bandje om, gesterl. Kruipt graag in auto’s, dozen, huizen, schuren e.d. Tel. 071-4017179.

•

T.K.: 4-PITS GASSTEL GOEDE STUCADOOR GEDIPL. SPORTMASwit, Inventum, â‚Ź 20,-. TV- EN SCHILDERWERK. SEUR heeft tijd voor uw standaard, voetmodel, zwart, Goede referentie. Tel. 06- spieren. Ook aan huis, â‚Ź â‚Ź 10,-. Tel. 06-40435780. 30031935. 30,- p.u. Tel. 06-10857567.

•

•

•

MOOIE STARTERSJuwelier Kaptein zoekt WONING Noordwijk aan COLLEGA-VERKOOPzee. Vr.pr. â‚Ź 169.500,-. MEDEWERKER m/v voor 06-24907915. de vrijdag. Ervaring is gewenst, geen prĂŠ. Info: JuweJUWELIER KAPTEIN lier Kaptein. Tel. 071betaalt de beste prijs voor al 4022143, Oegstgeesterweg uw sloopgoud, zilver, mun- 40 Rijnsburg, info@kptein.nl ten enz. Tel. 071-4022143, Oegstgeesterweg 40 RijnsIEDEREEN KAN burg, www.kptein.nl LEREN TEKENEN! Open dag 25 aug. www.marisk.nl

•

•

MOONLIGHT

Luxe 7 zone Pocketmatras met meerzone latexafdekking aan beide zijden.

afneembare dubbeljerseyhoes met rijkelijke woldoorstikking of anti-allergisch

NU 2e MATRAS GRATIS â‚Ź 695,-

!

ZOMERFINALE t/m zaterdag 25 augustus op de gehele zomercollectie Alle polo’s, shorts en shirts K/M

NU â‚Ź25

Alle shirts casual/dress L/M

NU â‚Ź29

Alle pullovers, vesten en sweaters

NU â‚Ź39

ipv â‚Ź 1390,-

Complete boxspringsets %JWLMFVSFO YDN

nu v.a.

â‚Ź 599,- Alle zomerpantalons en jeans

KELTO

SLAAPKAMERCENTRUM (JFUFSJKt9,/PPSEXJKLFSIPVUt5FM

www.kelto.nl

NU â‚Ź39

Alle jacks

NU â‚Ź69

Alle kolberts en jassen

NU â‚Ź79

Alle kostuums

NU â‚Ź129

Spelregels: Ruilen is niet mogelijk, vermaakkosten worden berekend, alleen zomercollectie.


22 AUGUSTUS 2012

pagina 13

In mijn herinnering kon ze ook wel een beetje streng zijn

Juf Nieta Oudshoorn neemt na 43 jaar afscheid van de kleuters Voorhout - Ze drinkt nog altijd koffie met een scheutje melk. Ze lacht nog steeds hetzelfde, maar haar krullen zijn verdwenen. “Die waren ook nooit van mezelf hoor�, zegt ze met die herkenbare lach. Mijn vroegere kleuterjuffrouw Nieta Oudshoorn stopt na 43 jaar met lesgeven. Ik ga even terug naar school en blik met juf Nieta terug op haar werk en we kijken vooruit naar wat zij nu gaat doen.

taalgebied, wil het niet meteen zeggen dat we slecht zijn in taallessen geven. Het kan zo zijn dat er wat meer kinderen in de klas zitten met dyslexie. Ik adviseer ouders om vooral eens op school te kijken en de sfeer te proeven. Dat is veel belangrijker dan een vergelijking op het internet.�

Vrije tijd Nog een paar dagen en dan hoeft juf Nieta niet meer vijf dagen per week naar haar werk toe, maar kan ze doen en laten waar ze zin in heeft. Ze zal zich niet zo snel vervelen. “Ik ben erg creatief. Ik maak bijvoorbeeld kettingen en ook houd ik van wandelen en wil ik meer gaan sporten. Ik denk er over na om vrijwilligerswerk te doen, dus die tijd vul ik wel.�

Door Madelief van der Stelt Juf Nieta kijkt er naar uit om met vervroegd pensioen te gaan, maar ze zal het werk ook verschrikkelijk missen. “Het is erg dubbel. Natuurlijk ga ik lekker genieten van mijn vrije tijd, maar ik zal de kinderen ook erg missen. Vóór de zomervakantie heb ik voor de allerlaatste keer les gegeven aan de kleuters van de Regenboogschool. Nu geef ik geen les meer, maar ik ben nog op school om allerlei zaken te regelen en volgende week neem ik echt afscheid.â€?

Lieve juf Bijna twintig jaar geleden zat ik in groep 1 van de Boerhaaveschool in Voorhout. Juf Nieta stond elke dag voor de klas en ik herinner me haar als een lieve juf die je overal mee hielp. Knutselen, verven, knippen en plakken; ze kan het allemaal. Jill (5) en Lars (5) hebben vorig jaar les gehad van juf Nieta. “Ik ga haar wel missen. Vooral het werken met de juf vond ik erg leuk�, zegt Jill. Lars gaat haar niet missen, zegt hij verlegen. Maar ook hij vond het knutselen leuk om te doen. In mijn herinnering kon ze ook wel een beetje streng zijn. “Ja? Ik denk dat ik wel consequent ben. Ik word ook niet snel boos. In die 43 jaar dat ik lesgeef heb ik weleens een kind bij een andere collega in de klas neergezet�, blikt ze terug.

‘KLOS’ Nieta Oudshoorn was 20 jaar toen ze voor het eerst voor de klas stond. Ze woonde in Lisse en ging naar de ‘KLOS’ in Haarlem. Dat is de afkorting voor Kleuter Leid-

Op 30 augustus is er van 15.30 tot 17.00 uur een afscheidsreceptie voor ouders, leerlingen en oud-leerlingen. De receptie wordt gehouden op PCBS De Regenboog aan de Distelweg 60 in Voorhout.

Juf Nieta Oudshoorn tussen alle kinderen aan wie ze voor de zomervakantie voor de laatste keer heeft lesgegeven. Ze gaat ze verschrikkelijk missen, zegt ze (Foto: Madelief van der Stelt). ster Opleiding School. “Hier werd je opgeleid tot kleuterjuf. Toen ik mijn diploma haalde heb ik eerst in Noordwijkerhout en Hillegom gewerkt. Daarna kwam ik in Voorhout terecht. In het oude scoutinggebouw op het Voorhoutse sportpark Elsgeest gaf ik les aan vijftien kleuters. Het was zo’n oud gebouw. Er hingen geen brandblussers en er was zelfs geen telefoon. Als er echt iets aan de hand was dan liep ik naar ĂŠĂŠn van de huizen in het Kievitspark om even te bellen. Dat kan je je nu toch niet meer voorstellen?â€?

toch ligt haar hart bij de kleuters. “De jongere kinderen vind ik veel spontaner en het lesgeven aan zo’n groep is veel vrijer. Ik heb wel eens les gegeven aan de groepen 4, 5 en 6, maar de manier van lesgeven spreekt me niet aan. In die groepen wordt meer met methodes gewerkt. Om een voorbeeld te noemen: je geeft anderhalf uur rekenen en daarna een uur taal. Daar houd ik niet van. Laat mij maar lekker creatief bezig zijn zoals knutselen.�

Creatief

De kleuterjuf is op veel locaties geweest, maar wel altijd in Voorhout. Na haar werk in het oude scoutinggebouw ging ze naar De Bijenkorf. “Dat was een heel mooi gebouw vlakbij de eendenvijver aan de Linnaeuslaan. Hier werd alleen les gegeven aan kleuters en later werd dat weer verplaatst naar de Boerhaaveschool. Dat was toch wel het schooltje waar iedereen het in

Vroeger was er onderscheid tussen kleuterleidster en onderwijzer, maar dat verdween. De onderwijzer mocht nu ook lesgeven aan kleuters, maar de kleuterleidster moest eerder een applicatiecursus volgen om ook aan oudere kinderen les te mogen geven. Die cursus heeft Oudshoorn gedaan, maar

Geerlings en Angevaare winnaars duivenvlucht Sassenheim - Door de te verwachten warmte op zaterdag werd de jongeduivenvlucht van postduivenvereniging De Blauwband ingekort van 368 kilometer naar 315 kilometer en zo vroeg mogelijk gelost. Voor de jongeduivenvlucht weer vanuit Morlincourt werden donderdagavond 152 duiven ingekorfd. Voordat deze op hun hokken zouden aankomen moesten eerst de duiven vrijdagavond ingekorfd voor Grimbergen, de eerste vlucht voor het onderdeel natour, thuiskomen. Deze 254 duiven werden gelost om 7.45 uur met een zuidoostenwind. Om 9.14.01 uur was het bij L. Geerlings dat de eerste zich melden. Zijn ‘530’ had de 143 kilometer met 96 kilometer per uur winnend afgesloten. In Warmond ging de combinatie Van Rijsbergen-de Groot voor de tweede en tiende plaats, en A. van Noord ook

in Warmond op de derde plaats.. J. Matze was heel goed van voren met de vierde, zesde en negende plaats. De combinatie J. Hoogenboom eindigde op de vijfde en zevende plaats. P. Angevaare maakte op de achtste plaats de top 10 vol. De ook om 7.45 uur geloste jonge duiven in Morlincourt moesten gezien de snelheid van de wedvlucht Grimbergen om 11.15 uur aankomen. Maar om 10.58.33 uur was het P. Angevaare die de spits afbeet. Zijn jonge duif maakte 98 kilometer per uur. Ook de vierde en negende prijsduif gingen naar Angevaare. D. Witteman verraste een ieder door op de tweede plaats te eindigen. Combinatie Van Rijsbergende Groot behaalde de derde en zesde plaats, W. van Harskamp op de vijfde en achtste plaats, en Th. Onderwater maakte op de zevende en tiende plaats de top 10 compleet.

Van der Sar

Collectanten gezocht!

Bram haalt de krant. Want Bram is doodgeschopt.

#FM PGNFMEVBBO PQXXXEJFSFOCFTDIFSNJOHOM DPMMFDUF

Voorhout over had en waar iedereen elkaar echt kende. Hier zat ook voormalig profdoelman Edwin van der Sar op school. Ja, die heb ik ook les gegeven. Toen had niemand nog in de gaten dat hij zoveel talent had. Toen hij professioneel ging voetballen werd ik ÊÊn keer geïnterviewd. Ik was natuurlijk zijn kleuterjuf geweest. Erg leuk.�

Veranderingen De Boerhaaveschool bestaat inmiddels niet meer. Die is lang geleden gefuseerd met de Oosthoutschool. Daaruit is de Regenboogschool voortgekomen. Behalve een fusie is er meer veranderd in het onderwijs, merkt juf Nieta op. “We geven in de lagere klassen al Engelse les. Dat vind ik goed, maar ik merk ook dat er tegenwoordig meer op prestaties wordt gelet. Ouders kijken en vergelijken ook veel op het internet als ze een school uitkiezen voor een kind. Als een schoolklas wat minder scoort op

STEPNETICS

- spierversterking + step - ochtend-/avondlessen

CONDITIE-Training - dames / heren / 50+ - middag-/avondlessen

SENIOREN-FIT

- voor dames en heren die niet meer “piep� zijn

CIRCUIT-Training - gemengd evt. samen - zat. ochtend/don. avond OF LEKKER BUITEN:

FIT-WALK

- pittige wandeltraining

NORDIC-WALK - lopen met stokken

Herenstraat 126b, Voorhout (0252) 22 00 30 barendssport@planet.nl

Agnes-biljarttoernooi voor de 25ste keer Voorhout - Voor de 25ste keer organiseert de Biljart Vereniging Agnes het jaarlijkse Agnestoernooi. Voor de vereniging is dit jaarlijkse toernooi een belangrijk evenement, waar door vele deelnemers steeds naar wordt uitgekeken. Het toernooi, dat in verband met de verbouwing en uitbreiding van het clubgebouw enige maanden later is gepland, wordt gehouden van maandag 27 augustus tot en met zaterdag 1 september. In de laatste paar jaar is door het gebruik van meer dagdelen het aantal deelnemers uitgebreid tot 32. Nu is het door de uitbreiding van het clubgebouw op sportpark Elsgeest in Voorhout mogelijk nog

meer deelnemers toe te laten. Er zijn nu twee biljarttafels beschikbaar. 48 spelers van twaalf verschillende verenigingen binden de strijd met elkaar aan. Door de inzet van vele vrijwilligers uit de vereniging en ook daarbuiten, is in drie maanden tijd een nieuw clubgebouw gerealiseerd, met zelfs de mogelijkheid voor drie speeltafels. Iedereen is welkom om tijdens het Agnestoernooi de sfeer van zowel de vereniging als de wedstrijden te komen proeven. De poulewedstrijden van het Agnestoernooi zijn op maandagmiddag en -avond 27 augustus, dinsdagmiddag en -avond 28 augustus en woensdagmiddag en -avond 29 augustus. De vervolgronden zijn op donderdagmiddag en -avond 30 augustus en vrijdagavond 31 augustus. De verschillende finales zijn op zaterdag 1 september.


r’s te n ri p n re u le -k rk e tw e n GRATISnotebooks of 3 PC’s of een combinatie van 3 notebooks of PC Bij aankoop van 3 not

nstallatie-DVD oks wordt de windows-i Bij al onze PC's en notebo

meegeleverd

Brother HL3040CN

tot

s+LEURENLASERPRINTERs!FDRUKSNELHEIDTOTPPM s!FDRUKRESOLUTIEDPIs53"EN,!.AANSLUITING s0APIERLADEVOORVEL

Micromax Computers Voorhout Herenstraat 60 - 2215 KJ Voorhout - 0252-222111

250

16 ppm

vel papier capaciteit

Micromax Computers Oegstgeest Ommevoort 4 - 2341 VV Oegstgeest - 071-5190760

Openingstijden: di-vr 10:00-18:00 en za 10:00-17:00

•

EERHART Sierbestrating. Voor al uw bestratingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave 070-3211006.

ZONWERING

•

Wij werken aan het spoor

Vuil tapijt? Laat het vakkundig reinigen of huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam Interieurverzorging, tel. 070-5116612.

Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te maken, slijpen wij de rails. Daarom rijdt in de nacht van 4 op 5 september op het traject Hoofddorp-Leiden een slijptrein. Woont u in Sassenheim of Warmond in de buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid. Wij hopen op uw begrip.

•

Dak herstellen? Bouma/ Grundeken bellen! 51146745118394. Uw dak-specialist!

•

Vwo-, havo, mavo, vmbo-leerlingen: huiswerkbegeleiding/bijles aangeboden door ervaren A/B student. Tel. 071-5616768. Tegelwerk, met afvoer, gratis prijsopgave. Tel. 0655321682.

•

50-plusser SCHILDERT, SAUST en behangt uw huis weer als nieuw. Tel. 06-13067762.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op www.prorail.nl/slijptrein

foto: Peter Honig

• BC SIERBESTRATING

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).

•

www.zalenverhuurkruyt schipvanleiden.nl. Mooi bruin cafĂŠ in oude centrum van Leiden. Voor afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc... Geen huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare drankprijzen! Reserveringen: tel. 06-25047376.

Wassenaar en Voorschoten? www.tcdekampioen.nl.

•

STEUNZOLEN. Erkend leverancier, lid Stichting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 0715238468 of 06-12028319.

•

• Student wil u graag helpen met COMPUTER-

AUTOBEDRIJF

PROBLEMEN. â‚Ź 15,- p.u. Tel. 070-5114250.

Van Zelst

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

SNIJDERS BESTRATINGEN voor het aanbrengen van alle soorten bestratingen. Vakkundig en met aandacht aangebracht. *bestaande bestrating herleggen *van terras-parkeerplaats *machinale bestrating *grondwerkzaamheden. Voor particulieren en bedrijven. Bel voor een gratis prijsopgaaf: 0174-213809, www.danielsnijders.nl

DANIEL SNIJDERS •STRATENMAKERS voor het aanbrengen van alle soorten bestratingen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave: 0174-213809, info@ danielsnijders.nl

Datum deel I: Kilometerstand: Brandstof: Transmissie:

Veel vrouwen herkennen het probleem.... Cellulitis op benen, billen, taille en buik.

BEL NU VOOR DE ZOMERACTIE!

De oplossing is Lypossage!

• Lekker toerfietsen vanuit

Jaguar XF

Strak in je vel...

2.7D V6 Premium Luxury

17-07-2008 114.380 km Diesel Automaat

Prijs: â‚Ź

Garantie: 12 mnd Jaguar Select Ed. Rijklaar maken: â‚Ź 750,Kenteken: 49-GLN-5 Kleur: Botanical Green

Adenta tandprothese Specialist gen

rzekerin

Alle ve

Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder. Na 4 behandelingen heeft u al zichtbaar resultaat.

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met Gladys

Tel: 06 10817027

Behandelingen worden gegeven in Voorhout door een vrouw

PARTICULIEREN

OPGELET! Uw advertentie verschijnt in de regio:

Advertenties kunnen tegen contante betaling Ă â‚Ź 8,00 ingeleverd worden bij:

BTW-auto: Ja Gewicht: 1730 Kg 152 kw

Noordwijk hout Noordwijker Oegstgeest Rijnsburg

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

Warmond Wassenaar

Sassenheim Valkenburg Voorhout Waardeiland

De Zilk

} t/BUVVSHFUSPVXF LVOTUHFCJUUFO t,VOTUHFCJUSFQBSBUJFT

Klaar terwijl u wacht! Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

Bedrijvenpark Foreparkpark, Neckar 1 2491 BE DEN HAAG Verkoop@blankespoor-jaguar.nl Tel: 070-3575717 Fax: 070-3575719

Katwijk Leiderdorp

Â… )&57"-65")6*4 7PPSTUSBBU KATWIJK Â… 4*("3&/."(";*+/+#BSOIPPSO )PPGETUSBBU NOORDWIJK Â… PRIMERA WE-BOT )PPGETUSBBU SASSENHEIM Â… 3*&58*/,&-WBOEFS70035 %PSQTTUSBBU NOORDWIJKERHOUT Â… 5)&3&"%4)01 JOEF)PGUVJO RIJNSBURG Â… -*&5)0314#0&$,)6:4 )PPHNBEFTFXFH LEIDERDORP Â… 30,&341"-&*4-&*%&3%031 7BO%JFQFOJOHFOMBBO LEIDERDORP Â… #0&,)"/%&-%&,-&3 %F,FNQFOBFSTUS 1BTTBHF FO'050%*$,)0' *SJTMO OEGSTGEEST

Voorwaarden: 3 regels â‚Ź 8.00. Per regel â‚Ź 2.75 meer.

Opties en accessoires: Achterbank neerklapbaar, Achterbank neerklapbaar (ongelijke delen), Alarmsysteem SCM goedgekeurd, Audiobediening op het stuur, Automatisch dimmende binnenspiegel, Boordcomputer, Buitentemperatuurmeter, CD-wisselaar, Centrale deurvergrendeling afstandbediend, Climate control, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen voor en achter, Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugen, Elektrisch verstelbare voorstoelen, Getint glas, Hoofdsteunen achter, Houtinleg, In hoogte verstelbaar stuur, Jaguar Premium Sound System, Lederen stuurwiel, Lichtmetalen velgen (18), Memory stoelen, Middenarmsteun achter, Middenarmsteun voor, Navigatiesysteem, Parkeersensoren, Radio, Radio/CD speler, Regensensor, Stuurbekrachtiging, Sunroof, Telefoon, Toerenteller, Traction control

Na

U zult geen gewicht verliezen... wel centimeters!!

INLEVEREN TOT DINSDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna)

33.500,-

Voor

Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op de vet- en vochthuishouding.

www.tandenwinkel.com

â‚Ź8.00 â‚Ź 10.75 â‚Ź 13.50 â‚Ź 16.25 â‚Ź 19.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam:............................................................................................................................................................. Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

TE HUUR Â… TE KOOP Â… GEVRAAGD AANGEBODEN Â… GEZOCHT Â… GEVONDEN


22 AUGUSTUS 2012

pagina 15

Leren bridgen bij de bridgeclub Wasbeek Sassenheim - Bridgeclub De Wasbeek in Sassenheim gaat bij voldoende belangstelling een beginnerscursus bridge organiseren. Het ligt in de bedoeling dat onder leiding van de door de bridgebond erkende bridgedocente Jeanne Haket in dertien weken de grondbeginselen van het spel worden uitgelegd. Deze cursus zal beginnen op maandag 24 september. De kosten, inclusief cursusboekje en lidmaatschap van De Wasbeek, zullen 98 euro bedragen. Reeds na enkele weken kan men op een van de clubavonden op woensdag of maandag in clubverband meespelen.

Op 9 januari 2013 gaat de vervolgcursus voor beginners van start. Deze cursus is een vervolg op de eerste cursus. Ook als men het beginnersstadium al voorbij is kan men zich opgeven voor deze vervolgcursus. Men zal dan samen met de leerlingen van de eerste cursus kunnen genieten van het bridgespel. Wie zich wil inschrijven voor een van deze bridgecursussen kan een e-mail sturen naar het e-mailadres bcwasbeek@hotmail.nl onder vermelding van ‘Leren bridgen bij De Wasbeek, of telefonisch contact opnemen met Piet van Hensbergen op nummer 0252-233350 of 0610923885. Daar kan men ook meer informatie krijgen. Men kan zich individueel of als paar inschrijven.

Nog redelijk schoon de sloot in, er gitzwart weer uit. Dat is de Warmondse Poldercross (Foto: FBPS/Peter Schipper).

Prolongatie titel Van der Geest en Van Roessel

Warmondse Poldercross trekt een recordaantal deelnemers Warmond - “Wat aardig van die meneer dat hij met een kratje bier langs de lijn staat,” klinkt het op de Warmondse Gemeentehaven als de deelnemers van de jaarlijkse poldercross twee toeristen inhalen die met een kratje bier sjouwen. “Oh, dat had ik niet moeten zien,” verzucht een vriend van de enthousiaste roeper. Het is te laat: hij ziet hoe het kratje mee wordt genomen naar één van de aangelegde boten. Met zichtbare kenmerken van vermoeidheid rennen de mannen verder richting de Leede. De deelnemers hebben net al een eind gezwommen, maar moeten opnieuw aan een zwemtocht geloven, ditmaal om op recreatie-eiland Koudenhoorn te komen. Daar wachten naast de nodige hardloopmeters ook tal van hindernissen, in de vorm van sloten die doorkruist moeten worden. Een biertje zit er voorlopig dus nog even niet in. Door Mandy van Leeuwen Het tafereel schetst hoe het er vrijdagavond rond de Warmondse wateren aan toe ging: een combinatie van lachen en afzien stond centraal. De negentiende editie van de Warmondse Poldercross was gezegend met warm weer. Het evenement weet ieder jaar al een hoop deelnemers op de been te brengen, maar het warme weer en een bus met deelnemers uit Brabant zorgden dit jaar voor een ongekend deelnemersaantal. Terwijl de Warmondse IJsclub, de organiserende vereniging, de limiet oorspronkelijk bij 600 deelnemers had gelegd, startte vrijdag een recordaantal van maar liefst 654 deelnemers aan de cross. Vorig jaar waren dit er nog 480. Meer mensen werden over de streep getrokken om mee te doen aan de moddertocht. De deelnemers moeten echter tegen meer bestand zijn dan tegen een laag modder: de tocht is door de combinatie van lopen, zwemmen en uit afgetrapte sloten klauteren fysiek zwaar. “Wat bezielt mensen toch om hieraan mee te doen?,” roept een uitgeput meisje op Koudenhoorn dan ook het publiek in. Ze is net uit één

van de gitzwarte sloten geklauterd en kan het niet meer opbrengen het stukje naar de volgende sloot rennend te volbrengen. Ze lijkt moeite te hebben haar ene been nog voor haar andere been te brengen en sjokt moeizaam verder. “Ik heb me over laten halen,” puft ze. Ze is duidelijk één van de mensen die zich na wat twijfel toch hebben opgegeven. Het meisje verdwijnt uit beeld van het publiek, dat zich op Koudenhoorn vooral heeft verzameld bij de eerste paar sloten die de deelnemers moeten doorkruisen.

Steun Terwijl het bij de eerste sloten van de route op Koudenhoorn een gekkenhuis is, komen de deelnemers even verder op het eiland een haast serene rust tegen. Waar ze even eerder zijn toegeroepen door groepen kinderen om een bommetje te maken in één van de sloten of iemand met hun modderlijven een knuffel te geven, komen ze op de rest van het eiland niet heel veel mensen tegen. Gelukkig krijgen de deelnemers door een enkele fanaticus toch een hart onder de riem gestoken. Zo worden zij bij de moestuinvereniging onder luid applaus ontvangen door een waar welkomstcomité en loodsen even verderop de bestuursleden van de Stichting Kindervakantiewerk Warmond hen door het lastige stukje. In het stiltegebied zijn de deelnemers even op zichzelf aangewezen. “Jullie steunen me naar de finish,” krijgen de leden van de moestuinvereniging dan ook te horen van een dankbare voorbijganger. De deelnemers hebben het op Koudenhoorn zwaar. Ze hebben al een pittig deel van de cross achter de rug, maar weten dat ze er ook voorlopig nog niet zijn. Niet alle aanmoedigingen worden dan ook even goed ontvangen. “Je kan het nog,” wordt een jongen toegeroepen. Hij heeft er even de balen in en antwoordt: “Nee hoor, ik kan niets meer.” Van de 654 lopers komen er uiteindelijk (inclusief de jeugd) 588 over de finish. Bij de mannen doet de Warmondse Leander van der Geest dit als eerste, bij de vrouwen Marleen van Roessel uit Oegstgeest. Beide deelnemers prolongeerden hun titel: ze behaalden vorig jaar eveneens allebei een eerste plaats.

Leander van der Geest verscherpte ditmaal het parcoursrecord met een tijd van 29 minuten en 7 seconden.

EHBO De uitvallers blijken overigens niet uitsluitend tegen de zwaarte van het parcours aangelopen te zijn. De EHBO-ploeg die op het parcours en bij de start en finish aanwezig is, geeft aan het einde van de tocht aan de handen vol gehad te hebben. In vergelijking met andere jaren is het er aanzienlijk drukker geweest. De EHBO’ers kunnen niet aangeven of dit alleen door het grotere aantal deelnemers komt. “We komen nu pas toe aan wat te drinken,” reageert één van de EHBO’sters als alle deelnemers al ruim gefinisht zijn. En dan gaat het werk nog door. De warmte heeft niet eens zoveel problemen opgeleverd. Het zijn met name snijwonden waar de EHBO-ploeg mee te maken heeft gekregen. Enkele deelnemers zijn, na behandeling door de EHBO’ers, zelfs naar de dokterspost doorverwezen. Hoewel de tocht de nodige fysieke inspanning en daarmee wat doorzettingsvermogen vergt, blijkt onderweg dat zowel de deelnemers als het publiek er toch vooral veel plezier aan beleven. Het levert altijd weer hilarische momenten op als de deelnemers kopje onder de baggersloten in verdwijnen, als een onverwachts bommetje niet de kinderen maar de fotograferende moeders van modderspetters voorzien, of als bekenden gitzwart en stinkend van de modder voorbijkomen en onherkenbaar zijn in de anonieme massa. Kortom: er blijft voorlopig sprake van een topformule, die dit jaar zelfs van ver buiten de regio groepen mensen wist aan te trekken.

De koren in actie tijdens een eerder openluchtconcert.

De Lenteklokjes starten met zingen Sassenheim - Vanaf maandag 27 augustus gaan de koren De Lenteklokjes en Caprice weer repeteren. Wie zingen leuk vindt is welkom om mee te doen. Men ontmoet dan kinderen van de eigen leeftijd die ook plezier hebben in zingen en het leuk vinden om dit met elkaar te doen. Men geeft een zomerconcert waarbij

EHBO-cursus in Warmond Warmond - De EHBO-vereniging Warmond start in oktober met een cursus Eerste Hulp Bij Ongelukken. Nog maar al te vaak vertrouwen mensen bij ongelukken op het initiatief van een ander of wacht men op een arts of ambulance. Met alle gevolgen van dien. Vaak berust dit afwachten op een tekort aan kennis van eerste hulp. Het is van groot belang dat men bij ongevallen snel en op de juiste wijze eerste hulp kan bieden. EHBO Warmond leert in vijftien avonden van twee uur effectieve maatregelen te nemen in geval van ongelukken, en praktische handelingen uit te voeren bij letsel of in levensbedreigende situaties. Onderwerpen die tijdens de cursus aan bod komen zijn stoornissen in het bewustzijn, bloedsomloop en ademhaling; brandwonden, kneuzing en verstuiking; en ontwrichting en botbreuken. Reanimatie en het gebruik van een AED is een vast onderdeel. Naast theorie zijn er veel praktijkoefeningen. Tijdens de trainingen ontvangt men een werkboek volgens de leerstof van het Oranje Kruis. De opleiding start in oktober en vindt plaats in Het Trefpunt aan de Herenweg 80 in Warmond. Meer informatie en inschrijving bij secretaris Jos Halman: e-mail joshalman@ ziggo.nl, en tel. 071-3011623 of 0651678832.

de jongeren van Caprice altijd iets doet uit een musical, en een kerstconcert. Daarnaast treden de koren op verzoek op in bijvoorbeeld bejaardenhuizen. Op 1 september zal Caprice tijdens de Vrije Tijd Markt in Park Rusthoff een optreden verzorgen. Het koor kent drie groepen, die zowel apart als samen zingen. De A-groep (kinderen uit groep 2 tot en met 4) zingt van 16.00 tot 16.45 uur. De B-groep (kinderen uit groep 5 tot en met 7) repeteert van 16.00 tot 17.15 uur. De groep die Caprice genoemd wordt (groep 8 en middelbare scholieren) zingt van 16.45 tot ongeveer 18.00 uur. Men repeteerd onder leiding van dirigent Maarten van Wijk in lokaal 13 van Het Onderdak aan de J.P. Gouverneurlaan 40 in Sassenheim. Voor meer informatie: www.lenteklokjesencaprice. nl. Men kan ook bellen met Ageeth Versteegen, tel. 0252-217845, of Marian Rutgrink, tel. 0252-217386.

JUDO-GYM - voor kleuters - Lekker rollebollen!

JUDO

- vanaf 6 jaar - ook jun./sen. groepen - (H)eerlijk stoeien!

AIKIBUDO

- Japanse verdedigings kunst - tieners (12-15 jaar) - senioren

Herenstraat 126b, Voorhout (0252) 22 00 30 barendssport@planet.nl


TOP BOXSPRINGS IN DIVERSE KLEUREN, MATEN EN STOFFEN!!

25 - TOP K 19

S

S

25 - TOP K 19

BEDS 2 BASIC DÉ NR. 1 BEDDENSPECIALIST IN UW REGIO! IT LITE SIND WA

www.beds2basic.nl

S G A D t/m N 0 :0 3 O 1 Z uur 0 :0 7 1 ! ! N E OP

KOM LANGS, ZIE ONDEROP ONZE OPENINGSTIJDEN, U BENT VAN HARTE WELKOM.

!

REN U GRATIS

WIJ ADVISE ? KOM LANGS

ECHT

SLAAPT U SL

L A A M I N I M N A V IsTic!! E T I L A W K G N I a AUP ewent bent van Beds 2 B

ITEIT SIN AL D W

S G N I R P S X O B LUWXALEITEIT #####

N E S S A R T A M N E S G N I R P S B OX SIC IS

K

Beds 2 Basic WINT VAN AUPING!!

MATRAS KNALLERS!

(VAN LANDSCHOOT)

MATRASSEN SPECIALIST

e 2

A BEDS 2 BLITEIT!! A ##### KW

OFFICIELE CONSUMENTENBOND TEST!

Designhoofdbord! + 2 Beklede boxen + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! + hoogwaardig dekbed + 1 comfort matras topper! + 2 luxe kussens

LAAGSTE PRIJS!

M

LAAGSTE PRIJS!

KOOP NÚ BETAAL LATER!!!

GEEN LEVERTIJD, GEEN AANBETALING! EN ALLES UIT VOORRAAD LEVERBAAR BINNEN 1 WEEK IN UW SLAAPKAMER!

R IN 5UREN! A A B LEVERLENDE KLE CHIL VERS

M

ONGELOOFLIJK COMPLEET

DEZE WEEK VOOR

399.-

-64%

€ 199,Leverbaar in alle maten!

ook leverbaar 1.40 / 1.60 en 1.80 en ook leverbaar in pocketveer uitvoeringen!

Maat 1.20

Kom langs en test deze fantastische boxspring!

2e

Eigenschappen:

√ 15cm Koudschuim kern √ Ergonomische comfortzones √ Elastisch dubeldoek tijk √ Afritsbare en wasbare

MATRAS GRATIS!

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING BRIXTON ONGELOOFLIJKE PRIJS!!!

blokpoten met aluminium afgewerkt

Ma

tra

s

SUPER QUEEN

Ook verkrijgbaar in de maten 1.60 én 180 breed

€ 49,-

ANTI-ALLERGISCH

€599,-

Leverbaar in alle maten!

2e

Leverbaar in alle maten!

√ Goede matras voor de laagste prijs √ Geschikt voor vaste en verstelbare bedbodems

#####

M

(CLASSIC HANDMADE!)

Beds 2 Basic EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

WINNAAR!!

€999,Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

2e MATRAS GRATIS!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

√ Handgemaakt matras met 7 slags micro pocketveer √ 500 veren /m2 √ 7 comfortzones √ Zomer en Winterzijde

Ma

Ma

tra

tra

s

MONTE CARLO

s

POLYSENSUAL

SUPER STUNT!

Normaal 2399.-

999.####

Maat 1.40

tra

s

€179,-

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

2e MATRAS GRATIS!

2e

Eigenschappen:

√ 19cm SG25 Polyether kern √ Elastisch dubbeldoek tijk √ Handgrepen

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 7-slags Pocketveer √ 300 veren m2 met 2,5 cm Comfortschuim afdeklaag √ 5 ergonomische comfortzones √ Elastisch dubbeldoek tijk

TOP MATRAS!

e

2

MATRAS GRATIS!

1.975

incl. draadloos bedienbare electromotoren, spanningsvrij

Vanaf Leverbaar in alle maten

LUXE MATRAS!!

€899,EXCLUSIEF SLAPEN!

2e MATRAS GRATIS!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

√ 7-Slags MICRO pocketveer √ 500 veren m2 met 2cm HR60 koudschuim afdeklaag √ 7 gepatenteerde comfortzones √ Winter/zomer zijde!

Ma

Ma

tra

s

ROYAL WELLNESS

tra

s

SLEEP KING

tra

s

BRIGHTON

IS 1 GRAT D én DEKBE IS T A 2 GR NS!! KUSSE

€ 599,-

ANTI-ALLERGISCH

WINNAAR!!

Prijs voor vaste uitvoering

NIEUW!

€ 299,-

NIEUW!

Beds 2 Basic

Ma

Ma

SENSE BLUE

s

#####

* TOP DESIGN BOXSPRING MEEST * WINNAAR onder de Luxe Boxsprings VERKOCHT!! * Luxe kwaliteits design Hoofdbord * 2x Luxe gestoffeerde boxen Normaal 4199.* 2x Luxe actieve Hoog-Laag TOP-AANBIEDING! VANAF pocketveer matras (7 zones) * Luxe Henson Twintopper, zomer en winterzijde * Stoffen zijn 100% vuilwerend * Luxe blokpoten met aluminium afgewerkt * Luxe in- & uitstap verlichting Electrische versie: in meerdere stoffen en kleuren

tra

SILVER 500

COMPLEET!!!

-58%

Luxe Design hoofdbord + 2x electr. verstelbare boxsprings met pocketvering, + 2x supersterke volva motoren + 2x topkwaliteit pocketveermatrassen + 2x poten set + 2x metalen matrasrem keuze uit diverse maten!

Ma

NIEUW!!

BRIXTON COMPLEET EN AFZONDERLIJK ELECTRISCH VERSTELBAAR!!

#####

√ 7-Slags pocketveer √ 360 veren m2 met 2cm HR50 koudschuim afdeklaag √ 7 ergonomische comfortzones √ Afritsbare en wasbare tijk

MATRAS GRATIS!

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

LU atras XE !

HEALTH EMPEROR

Eigenschappen:

2e

Eigenschappen:

MATRAS GRATIS!

at

ra s

BALANCE SENSE

Normaal 1099.-

COMPLETE 2-PERSOONS ELECTRISCHE BOXSPRING NORWICH ACTIE!!

LA atras A PR GST IJS E !

BASIC

BEDS 2 BASIC!! 1 JAAR OPEN

Daarom dus Beds 2 Basic!!

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING VICTORIA MEGA ACTIE!!!

MATRAS GRATIS!

Zoals u g

√ 7-slags Pocketveer 360m2 4cm koudschuim toplaag √ Anti-allergisch √ WInter- en Zomerzijde √ Hard dik TOP-Matras!

KLASSE MATRAS

ANTI-ALLERGISCH

Leverbaar in 80 en 90cm

Eigenschappen:

NIEUW!

2e MATRAS GRATIS!

€ 999,-

€ 269,-

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

√ Top HR60 Koudschuim! √ 4cm traagschuim in tijk √ Koel in de zomer √ 3D profiel / hard en zacht √ Beter ligcomfort en ventilatie

e

2

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ Dikke koudschuim vulling √ Hoge veerkracht √ Blijft koel tijdens de nachtrust √ Vormt perfect naar uw lichaam √ 19cm

€599,-

Leverbaar in alle maten!

2e MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 7-Slags pocketveer √ 500 veren m2 + 4 cm koudschuim/ visco of latex √ 7 ergonomische comfortzones √ 2-zijdig te beslapen!

NIEUW IN HET ASSORTIMENT > MOLTONS VOOR MATRASSEN EN TOPPERS IN ALLE MATEN!!

Openingstijden

Koopavonden

Ma. Di. / Wo. Do. / Vr. Za. Zo.

Do. / Vr.

13:30 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 21:00 9:30 - 17:00 13:00 - 17:00

18:30 - 21:00

post@beds2basic.nl

 071

WWW.BEDS2BASIC.NL

2000168

Adres: Kerkstraat 58 - Noordwijk (binnen) INGANG Passage - naast De Ridder schoenen PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

De getoonde aanbiedingen zijn slechts een klein gedeelte van ons assortiment | Kom ook langs voor onze kwaliteits kussens en accessoires!

asic

Bij Beds 2 B

prijzen √ Laagste liteit a w k √ Beste mfort o c te s e √B dvies √ TOP-a ervice -s P O T √

November 2011 Zet- en drukfouten voorbehouden


Drukkerij All-in produceert met 100% groene stroom en verstuurt haar post Co 2 neutraal.

Duurzaam drukwerk? Ontdek het op www.drukkerijallin.nl

High quality printen en drukken

Logo ontwerp

Variabel printen

Communicatieadvies en -concepten

Printing on demand

Vormgeving en opmaak

Personaliseren

Voorraadbeheer

Met trots melden wij dat Drukkerij All-in als één van de eerste drukkerijen in de regio FSC® gecertificeerd is.

Co m m un icat ie - Creati e - R ea

lis at ie

Drukkerij All-in | Katwijk | 071 408 14 97 | communicatie@drukkerijallin.nl | www.drukkerijallin.nl


BUIS MEUBELEN EN SLAPEN

2 fauteuils Made in Holland

Nu

€ 599,-

Meubelset ’Snow’ t IPFLCBOL t FFUUBGFM t FFULBNFSTUPFMFO t TBMPOUBGFM t BVEJPNFVCFM *OLMFVSFO MFWFSCBBS 4OPXFOTFQJB

Setprijs

€ 2.495,-

Royale bank met gecapitonneerde armen Made in Holland

€ 2.695,-

€ 1.999,-

Rank

2,5 - 1 - 1 bankstel met interieurvering en lederen arm manchetten

€ 1.995,-

Meubelset ’Square’ Bankstel 2,5 - 1 - 1 bankstel met interieurvering Made in Holland

€ 2.795,-

€ 2.195,-

t UWNFVCFMWBLT t FFUUBGFM t FFULBNFSTUPFMFOPQXJFMFO t TBMPOUBGFM t -PVOHFCBOLYMMBSHF t GBVUFVJMT Made in Holland

Setprijs

€ 4.995,-

4-6*48&(t9),"58*+,""/;&&t5 t' 


22 AUGUSTUS 2012

pagina 19

Tijdens Gouden Gaffel-wedstrijden

Grote schepen en kleine klompjes op de Leede Warmond - Zaterdag 25 augustus kunnen kleine schippertjes hun stuurmanskunsten bewijzen tijdens de klompzeilwedstrijden op de Leede in Warmond. Voor de vijfde maal zullen de klompjes het ruime sop kiezen en het evenement begint inmiddels een traditie op te bouwen. Daarnaast zullen het komend weekend de grote Westlanders en Kagenaars wedstrijden op de Leede en de Kaag varen, wat altijd een mooi schouwspel oplevert ongeacht het weer. De wedstrijden tussen de schepen gaan over twee dagen en de deelnemers varen in twee klassen. Naast de vertrouwde schepen zoals de ‘Groote Juffer’, komt weer een nieuw schip in de startlijn: de ‘Loosdrecht’. Dit is een groot en snel schip dat een serieuze kandidaat is om op zondagmiddag met een Gouden Gaffel naar huis te varen. Het evenement gaat op zaterdag 25 augustus om 10.00 van start met een beurtveerwedstrijd. De schepen varen over de gehele Kaag en zijn goed te volgen via internet (www. zeilvaartwarmond.nl) en vanuit park Groot Leerust aan de Burgemeester Ketelaarstraat in Warmond. Zondag 26 augustus zijn er afhankelijk van de wind een of twee hardzeilwedstrijden, waarna de prijsuitreiking om ongeveer 15.00 uur plaats zal vinden. Vanzelfsprekend staat de evenemententent van de Stichting Zeilvaart Warmond het hele weekend in het park Groot Leerust. Daar zal op zondagmid-

Sassenheimer Niels Langeveld scoorde met een tweede plaats tijdens de tweede race belangrijke punten voor het kampioenschap in de Dutch Renault Clio Cup.

Niels Langeveld mist voor het eerst podium Zaterdag 25 augustus kunnen kleine schippertjes hun stuurmanskunsten bewijzen tijdens de klompzeilwedstrijden op de Leede in Warmond. dag weer livemuziek klinken. Iedereen is welkom in het park en op het terras aan de waterkant.

spannende en sportieve evenementen, en voor de toeschouwers een fantastisch schouwspel.

De platbodems die aan de zeilwedstrijden meedoen kunnen gemakkelijk varen in ondiepe sloten. Daarom werden ze vroeger in het Westland gebruikt om groente en fruit naar de diverse veilingen te vervoeren, vandaar de naam ‘Westlander’. Rond de Kagerplassen zeilden toen onder andere Kagenaars, aken en tjalken. Die schepen werden voornamelijk gebruikt om zand, mest en turf te vervoeren. De wedstrijden die nu met deze schepen worden gehouden dragen bij tot het behoud van een stukje historie en vakmanschap en zijn voor de schippers en hun bemanningen

Klompzeilen Zaterdag 25 augustus worden wedstrijden voor de klompjes gehouden, ook in het park Groot Leerust. De inschrijving voor de wedstrijd is vanaf 13.30 uur in de tent in het park, waarna de eerste klompjes om 14.30 uur te water gaan. Prijzen zijn te winnen voor het snelste, maar ook het mooiste klompje. Voor de snelle klusser is er ook dit jaar weer een zeilklompbouwpakket aan te schaffen bij de VVV aan de Dorpsstraat 88 A in Warmond. Deelname is gratis.

Zandvoort/Sassenheim - Sassenheimer Niels Langeveld scoorde met een tweede plaats tijdens de tweede race belangrijke punten voor het kampioenschap in de Dutch Renault Clio Cup. Langeveld had vooraf gehoopt beter uit de verf te komen tijdens de kwalificaties. “Het was door het warmere weer even zoeken naar een goede afstelling”, vertelt de kampioenschapsleider. “Ik kwalificeerde me als vierde en kon tijdens de eerste race niet zoveel goed maken door een langdurige safety car-situatie.” Langeveld finishte dan ook op dezelfde plek als waarop hij de race begonnen was. Op de tweede race kon hij met een tevredener gevoel terugblikken. “Er gebeurde genoeg, ik was veel sneller, beter dan de jongens voor me. Ik heb alles nog geprobeerd om te winnen, maar met de tweede plaats en de snelste ronde ben ik ontzettend tevreden.” Langeveld mistte vorig weekend voor de eerste keer

dit seizoen nipt het podium met een vierde plaats in race 1. Langeveld begon te glimmen toen hij zich dit realiseerde. ‘’Ja, opmerkelijk is het inderdaad dit seizoen. Ik moet daarom ook niet te veel teleurgesteld zijn als je deze feiten op een rijtje zet en voor de eerste keer buiten het podium valt. Dat was dan ook wel weer even wennen om van het Parc Fermee terug te lopen naar het team. Maar ja, als je eenmaal de smaak van het winnen te pakken hebt dan is al het andere buiten de top drie teleurstellend.’’ Toch kan Langeveld uitermate tevreden zijn over het weekend, want door het niet scoren in race 2 door een concurrent leidt hij nu het kampioenschap met veertig punten voorsprong op de nummer twee. De volgende races van de Dutch Renault Clio Cup zijn tijdens de Trophy of the Dunes op 22 en 23 september op Circuit Park Zandvoort.

Ouderen kunnen naar de ‘Verzorgde Dag’ Teylingen - Momenteel is op verschillende dagen ruimte voor ouderen om deel te nemen aan de ‘Verzorgde Dag’. Onder deskundige begeleiding beleven deelnemers een gezellig dagprogramma met koffie, lunch en activiteiten waar men ook nog iets van opsteekt. De Verzorgde Dag is bedoeld voor ouderen die, ondanks lichte gebreken, graag zelfstandig willen blijven en daarbij een steuntje in de rug kunnen

gebruiken. De Verzorgde Dag wordt door Welzijn Teylingen georganiseerd in samenwerking met de zorgorganisatie Marente in de Bernardus in Sassenheim, en met zorgorganisatie ActiVite in Agneshove in Voorhout. Het programma heeft een evenwichtige opbouw met afwisselend ontspanning, gezelligheid en activiteiten om fit en bij de tijd te blijven. Toon van Dam (82) gaat drie

Hans Bos: ‘Kunstenaars zijn verhalenvertellers’ Warmond - “Kunst is een manier van vertellen. Eigenlijk zijn kunstenaars dus verhalenvertellers”. Dit zei beeldend kunstenaar Hans Bos uit Leiderdorp bij de opening van zijn expositie en die van schilderes José van Waarde zondagmiddag in galerie Het Oude Raadhuis van Warmond. Op de foto toosten beide exposanten met secretaris Jeannette van Heijmenberg (midden) van de vereniging Het Oude Raadhuis op het succes van de tentoonstelling.

dagen per week naar Agneshove in Voorhout: “We zijn ongeveer met z’n twaalven. Ik ga er graag naartoe. Rond half elf drinken we samen koffie. Daarna doen we van alles. Op maandag gymmen we, gewoon op een stoel. Je doet wat je kan, ik blijf er fit bij. Op vrijdagochtend is er soms een spreker of een kooroptreden. Na de gezamenlijke lunch wordt er gerust tot twee uur. Een dutje op een stoel of wandelen in het dorp, ieder doet wat ‘ie prettig vindt. ’s Middags doen we regelmatig een vragenquiz waarbij je je hersenen moet gebruiken, of we gaan bloemschikken of kaarten. Rond vier uur gaat iedereen weer naar huis. Zelf ga ik lopend met de rollator. De meeste deelnemers komen met de regiotaxi.” Naast de Verzorgde Dag voor ouderen zoekt Welzijn Teylingen steeds naar nieuwe vormen van hulp om op een aangename manier zelfstandig te blijven. Bijvoorbeeld door te organiseren dat een vast persoon regelmatig langskomt. Dat kan voor een praatje of de administratie, of om samen te gaan wandelen, fietsen of boodschappen doen. Of iets anders wat men graag doet. De consulenten van Welzijn Teylingen geven gratis en onafhankelijk advies, ook over andere hulp om zelfstandig te blijven. Zij helpen ook bij het invullen van formulieren of het aanvragen van bijvoorbeeld maaltijdservice, aanpassingen of een persoonsalarm in huis. Voor informatie: Welzijn Teylingen, telefoon 0252-231805 (op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur), of per e-mail: m.duivenvoorde@ welzijnteylingen.nl.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste

nieuwe collega voor het controleren en fotograferen van de binnengekomen bloemen. Bent u 5 dagen in de week beschikbaar (van maandag/vrijdag) van 7:00 tot ± 13:00 uur of van 15:00 tot 18:00 uur en heeft u kennis van bloemen? Stuur dan uw sollicitatiebrief + CV naar kantoor@babstar.nl


TL_week_34_12  
Advertisement