Page 1

bloemenkrant UITGEVERIJ VERHAGEN BV POSTBUS 3066 2220 CB KATWIJK K

Ketenbreed in de bloemenwereld

interview P4

Directeur Plantion Peter Bakker PLUS ▪ VGB Groot Handelskrant

Rustige tijden gaan we niet meer beleven

P6&7

JAARGANG 28 • 14 AUGUSTUS 2012 • WWW.HORTINEWS.COM

nieuws P3

service P11

Werk in tuinbouw Column fysiek te zwaar Bernadette voor werklozen ▪ EXTRA BIJLAGE Special Plantarium P9

VKC stopt met jureringen

Aalsmeer Nieuw-Vennep Alphen a/d Rijn Amsterdam Woerden

■ ‘Zoeken naar oplossing medewerkers’ ■ Onvoldoende bereidheid sector ROELOFARENDSVEEN · Het bestuur van Stichting VKC (Vaste Keurings Commissie) heeft besloten om de jureringsactiviteiten van de organisatie per 31 december 2012 te beëindigen. Dit besluit is een direct gevolg van de stopzetting van de financiering van deze activiteiten door het Productschap Tuinbouw (PT). Alle activiteiten die gepland staan tot 31 december 2012 worden nog uitgevoerd. “Voor de betrokken medewerkers wordt een passende oplossing ge-

Doorbraak Alzheimermedicijn

zocht. Wij zijn alle vrijwilligers die zich in de afgelopen jaren hebben ingezet bij de opdrachten die de VKC uitvoerde, veel dank verschuldigd voor hun inzet en hulp. De registratiewerkzaamheden van de VKC worden inbracht in een nieuwe organisatie in de sierteelt sector, die zich tevens bezig gaat

houden met standaardisatie van gegevens en processen en coderen”, aldus Leo van der Zon, directeur VKC en manager Florecom. De VKC houdt zich bezig met het jureren en beoordelen van bloemen en planten. Daarnaast registreert zij bloemisterijproducten en voert zij jureringsactiviteiten op beurzen en tentoonstellingen uit. Een deel van deze activiteiten werd rechtstreeks gefinancierd door de opdrachtgevers. Het PT betaalde een fors deel van de kosten van de VKC, vooral daar waar

het de instandhoudingskosten betrof. In het kader van de heroriëntatie van het PT heeft men besloten te stoppen met de financiering van organisaties als de VKC. Het bestuur van de VKC heeft onderzocht wat de bereidheid in de sector was om voor de inzet van de VKC en daaraan gekoppelde kosten te betalen en heeft moeten constateren dat deze bereidheid in onvoldoende mate is gebleken. Volgende keer: interview met VKC-directeur Leo van der Zon.

■ Bloemen te water

www.antennagroep.nl uitzenden t werving & selectie payrolling t hr advies & coaching

Kort nieuws

‘De tuinbouw is best oké’ ZOETERMEER · Het aantal jongeren dat positief denkt over een toekomst in de tuinbouw is sterk toegenomen. De campagne It’s Alive heeft duidelijk haar vruchten afgeworpen. Het beeld dat tuinbouw geen toekomst biedt, vies en eentonig werk is, is veranderd. Vond vorig jaar 12 procent van de jongeren de tuinbouw aantrekkelijk, dit jaar is dit P5 21 procent.

KATWIJK · Uit onderzoek is gebleken dat er op efficiënte wijze een medicijn tegen Alzheimer geproduceerd kan worden uit restromen van bloembollen. Al eerder was bekend dat diverse narcissenbollen een hoog gehalte Galanthamine bevat. Deze stof kan de ziekte van Alzheimer vertragen. Galanthamine wordt al in tabletvorm op de markt gebracht. De productie hiervan gebeurt momenteel met synthetische grondstoffen van fossiele herkomst. Dit heeft negatieve gevolgen voor het milieu. De nieuwe methode is deze stoffen te vervangen door natuurlijk grondstoffen, de reststromen uit de bloembollen, en milieuvriendelijker te produceren. Ook kunnen andere stoffen met geneeskrachtige werking op deze manier uit de bloembollen worden gehaald. Mooie bijkomstigheid: doordat de reststromen daarnaast meer geld opleveren is het project ook goed voor de werkgelegenheid.

Voor het beste personeel!

Topprijzen tuinplanten ·

AALSMEER De tuinplanten hebben afgelopen maand een uitstekende omzet gedraaid bij veiling FloraHolland.

Een recordaantal bezoekers vorig weekend bij het Varend Corso. Een groot compliment voor de arrangeurs, figuranten, muzikanten, schippers en organisatie. In drie dagen tijd keken 425.000 mensen toe hoe een lange stoet boten voorbij trok, allemaal in het thema: ‘Meesterlijk Mooi’. Foto: PR

De omzet viel 21,5 procent hoger uit en de middenprijs was vergeleken met vorig jaar tien cent hoger en kwam uit op 1,28 euro. Vooral de tuinhortensia en de platycodon deden het goed. Veiling FloraHolland schrijft de goede resultaten toe aan het gunstige weer. Het was niet te warm waardoor geen grote partijen tegelijk op de markt kwamen en de consument niet op het strand lag. De prijs is ook gestegen doordat er meer partijen via Connect zijn verrekend. De bloemenomzet daalde 5,4% in vergelijking met juli 2011 bij een hoger aanbod. De roos sprong als enige gewasgroep positief uit ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. De pluischrysanten lieten deze maand een slechte prijsontwikkeling zien. Ook het gewas gerbera zat in zwaar weer; bijna 17% minder omzet bij ruim 13% meer stelen. Producten als hortensia, Lisianthus en Helianthus noteerden rode middenprijzen.


www.plantarium.nl Registreer uw bezoek via Internet en bespaar tijd bij de entree.

22-25 augustus 2012 Boskoop/Holland

Greenfair International B.V. Gevestigd te Aalsmeer (VBA-Zuid), is opgericht in 2008 en gespecialiseerd in export door heel Europa. Greenfair International B.V. levert aan Groothandels, Bouwmarkten en Supermarkten.

Wegens uitbreiding van de werkzaamheden zijn wij per direct op zoek naar een:

Fulltime / Parttime assistent verkoper M/V Functie-inhoud: ͻĞĚŝĞŶĞŶǀĂŶŬůĂŶƚĞŶ ͻsĞƌǁĞƌŬĞŶǀĂŶŝŶͲĞŶǀĞƌŬŽŽƉŽƌĚĞƌƐ ͻĞŐĞůĞŝĚĞŶǀĂŶŝŶͲĞŶǀĞƌŬŽŽƉŽƌĚĞƌƐ ͻĞŐĞůĞŝĚĞŶǀĂŶĐŽŶĐĞƉƚĞŶĞŶƚŚĞŵĂ͛Ɛ ͻsĞƌǁĞƌŬĞŶǀĂŶŽĨĨĞƌƚĞƐ Functie-eisen: ͻĨĨŝŶŝƚĞŝƚĞŶĞŶŝŐĞĞƌǀĂƌŝŶŐŵĞƚĚĞƉůĂŶƚĞŶŚĂŶĚĞů ͻ<ĞŶŶŝƐǀĂŶD^KĨĨŝĐĞ ͻ'ŽĞĚĞƐƉƌĞĞŬǀĂĂƌĚŝŐŚĞŝĚŝŶĚĞEĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ͕ŶŐĞůƐĞĞŶƵŝƚƐĞƚĂĂů ͻ&ůĞdžŝďŝůŝƚĞŝƚ ͻZŝũďĞǁŝũƐŝƐĞĞŶƉƌĞ Geïnteresseerd? ^ƚƵƵƌũĞƐŽůůŝĐŝƚĂƚŝĞďƌŝĞĨŵĞƚsŶĂĂƌ'ƌĞĞŶĨĂŝƌ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů͘s͕͘ 'ŝŶŐŽϮϰ͕ϭϰϮϰ>Ğ<ǁĂŬĞů͘ :ĞŬƵŶƚŽŽŬƉĞƌĞͲŵĂŝůƐŽůůŝĐŝƚĞƌĞŶŶĂĂƌ͗ŝĂŶΛŐƌĞĞŶĨĂŝƌͲŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů͘Ŷů


bloemenkrant

DINSDAG 14 AUGUSTUS 2012

3

actueel Kort nieuws

Appie over de vloer ZAANDAM · Albert Heijn organiseert open dagen in het kader van het 125-jarig bestaan van de winkelorganisatie. Meer dan 175 boeren en telers, verspreid over het hele land, doen mee. In augustus kunnen consumenten een kijkje nemen bij bloementelers. Op een speciale website informeert Albert Heijn hun klanten over de open dagen. Elke teler die deelneemt heeft een eigen subpagina met een korte bedrijfsintroductie.

Bøg Madsen en GASA samen KATWIJK · Bøg Madsen en de GASA Group gaan samen verder. Dit maakte bedrijven eerder deze maand bekend. Als één grote onderneming willen zij een sterke partner zijn voor hun klantenkring. Volgens de organisatie is het een logische stap omdat de producten van de partners elkaar goed aanvullen. Door hun bundeling van krachten willen zij de positie van de onder druk staande Deense markt zeker stellen en verbeteren. Ook zijn de pijlen gericht op de OostEuropese markt. Het nieuwe concern is voornemens om andere groeimarkten verder te ontwikkelen.

Werk in tuinbouw fysiek te zwaar voor werklozen ■ Bemiddelaars gaan zelf een dag meelopen ■ Project nog volop bezig door Frank de Klerk

·

WESTLAND Veel deelnemers aan werklozenproject in de Westlandse tuinbouw zijn binnen twee weken afgehaakt omdat zij het zware werk in de kassen fysiek niet aankunnen. Dit is de ervaring van voorzitter Jos van der Knaap van LTOGlaskracht Westland. Toch vindt Van der Knaap dat het met het project moet worden doorgegaan. De arbeidsbemiddelaars gaan zelf gaan een dag in de kas meelopen om een betere inschatting van het werk te maken. “Werklozen onderscheiden zich niet van de rest van de mensen”, zegt Van der Knaap. “Ik kan zelf ook niet alles. Je ziet snel of een persoon zich op korte tijd het werk in de tuinbouw eigen kan maken. Het grootste probleem ligt op het fysieke vlak. Je kunt de sociale diensten van de gemeenten verwijten dat zij daar te weinig oog voor hebben gehad. Nu is aan werkzoekenden gevraagd de

marathon te lopen zonder dat zij geoefend hebben.” Een ander probleem was het gebrekkige openbaar vervoer in het Westland. De afstand van bijvoorbeeld de Middel Broekweg waar de bus rijdt naar het einde van de Zwethlaan tegen de veilingroute aan bedraagt twee kilometer. “Als iemand twee keer deze afstand moet lopen voor hij op het werk is, maakt dat alles extra vermoeiend. De 51 Hagenaren, die een strafkorting kregen, zitten echter niet in deze groep. Dat waren diegene, die deelname weigerden en niet kwamen opdagen bij de sociale dienst. Het waren mensen, die ten onrechte een uitkering genoten. Ik weet dat Rotterdam tien miljoen

euro heeft bespaard doordat minder uitkeringen hoefden te worden verstrekt.” Hoewel het zomer is, loopt het project volop. “Er zijn 93 mensen die nu actief gematcht worden op de beschikbare werkplekken”, zegt Claudia van der Meer van de gemeente Westland. “In totaal zijn er tot nu toe 64 werkzoekenden in de tuinbouw geplaatst. 34 daarvan zijn uitgevallen om diverse redenen. 7 daarvan hebben een stage/proefplaatsing gekregen en 23 mensen hebben inmiddels een contract. Redenen van uitval zijn: fysieke belemmeringen, beperkte inzetbaarheid, onvoldoende motivatie of op eigen kracht elders een baan gevonden.” Het werkgelegenheidsproject is geëvalueerd en de kennis en opgedane ervaringen zijn gedeeld met de matchers van de verschillende gemeenten. Om in de praktijk te ervaren, wat er van kandidaten wordt gevraagd, gaan de matchers zelf een

Messe Essen: ‘betere beurs voor Rusland’

■ Bitter zoet

ESSEN/MOSKOU · Messe Essen, de Duitse organisator van internationale plantenbeurzen, wil zich de komende jaren meer richten op de ‘BRIC’ staten: Brazilië, Rusland, India en China.

EU gunstig voor tuinbouw WAGENINGEN · De toetreding van tien Midden- en Oost-Europese landen in 2004 heeft de Nederlandse handel in agrarische producten met deze landen verviervoudigd. De waarde van de export naar Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Slovenië, Estland, Letland, Litouwen, Cyprus en Malta bedroeg in 2003 nog ongeveer 1 miljard euro. Dat is gestegen naar 4 miljard in 2011. Tegelijk groeide de Nederlandse import uit deze nieuwe lidstaten van 500 miljoen naar 2 miljard euro.

Roos Max, zo heet de nieuwe roos van Omroep Max. Jan Slagter, voorzitter van de omroep, doopte de roos vorige week tijdens de voorbereidingen van het FloraHolland Bloemenfestival in Noordwijk. De roos werd gedoopt met Noordwijks Zeewater, een traditioneel lokaal gestookte zoete kruidenbitter. Foto: Joke van der Zanden

Zoetermeer

I

s dat nou lef of gewoon de dikte van een plaat voor zijn kop? Uitgerekend van Zoetermeer wilde Charly Aptroot, bekend geworden als hater van product- en bedrijfschappen, burgemeester worden. Van de stad waar een paar van die door hem fel bestreden organisaties zitten, zoals het PT. Zoals gebruikelijk binnen het Haagse netwerk van elkaar banen toeschuiven, gaat zijn wens nog in vervulling ook. Kan hij daar - als voor openbare orde en

Column Johan

dag meewerken in een tuinbouwbedrijf. Daarnaast wordt met een aantal tuinders een zogenaamd maatjestraject gestart, een kort voortraject van 1 tot 2 weken, om de geschiktheid van de kandidaat voor de sector en de taken te beoordelen. Er zijn nog 184 potentiele kandidaten waar nog gesprekken mee volgen. Rotterdam heeft vijf bewoners aan een contract in de tuinbouw geholpen. Onwerkwilligen kregen waarschuwingen, die soms zijn gevolgd door een strafkorting. 52 personen kregen een tijdelijke korting van 30 procent op hun uitkering. In 17 gevallen werd de uitkering tijdelijk beëindigd. Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam laat weten dat door het project is gebleken dat sommige kandidaten niet optimaal konden functioneren als gevolg van allergieën, lichamelijke beperkingen, ADHD, psychische klachten, geringe flexibiliteit en gebrek aan motivatie.

veiligheid verantwoordelijke portefeuillehouder - misschien nog de demonstraties voor of tegen die opheffing van die PBO’s verbieden, dan wel in goede banen leiden. Voor werkgelegenheid in die stad lijkt hij mij in elk geval geen aanwinst. Hij wil de meeste publiekrechtelijke banen schrappen. In de Tweede Kamer was hij met zijn VVD – die partij van

tegenwoordig ‘groene’ Loek Hermans - aanvoerder van het gevecht tegen de in zijn ogen ondemocratische schappen. Tot nu toe is dat nog niet helemaal gelukt, maar er ligt om dat doel te bereiken wel een door de meerderheid van de Kamer aanvaarde motie van zijn hand te wachten op een besluit van het volgende kabinet. Hij gaat nu blijkbaar als lokaal bestuurder verder met schappen treiteren. Waarschijnlijk wil hij triomferend bij de uittocht zijn…. Johan Th. Bos is redacteur van deze krant en geeft tweewekelijks zijn mening over de sierteelt.

De kersverse directeur voor buitenlandse beurzen, Daniël Pein (45), verwacht daar een gouden toekomst voor de sierteelt, ondanks problemen met de expositie in Moskou. De Russische hoofdstad staat deze zomer hoog op zijn overvolle agenda. Tussen het asfalt en grijze gebouwen ziet Pein al veel prachtige bloemen, planten en bomen in de Russische hoofdstad. Vooral in zijn hoofd en op papier, geeft de onlangs benoemde Duitser toe als hem wordt gevraagd waar die dan zijn te bespeuren. “Ik merk uit gesprekken met de branche en gemeenten dat er groeiende belangstelling bestaat voor tuinieren en het aanleggen van stadsparken”, vertelt de energieke beursbaas in een interview met de Bloemenkrant. “Niet alleen in Moskou, maar ook in andere Russische plaatsen is het ontwerpen van tuinen en parken een trend.”

Recruiters in de sierteelt

We know the business, we know the people Lutgo bv Lakenblekerstraat 49, Aalsmeer Vlotlaan 408, Monster Tel. 0297-255570

www.lutgo.nl


4

bloemenkrant

DINSDAG 14 AUGUSTUS 2012

interview

PETER BAKKER vertelt over zijn toekomstig directeurschap bij Plantion. Tekst: Erik van Huizen

‘Rustige tijden gaan we niet meer beleven’ Nieuwe directeur Plantion heeft ambitieuze plannen Peter Bakker neemt op 1 oktober officieel het vaandel over van Plantion directeur André van Kruijssen. Met Van Kruijssen legde hij de afgelopen jaren een stevige basis voor de veiling in Ede. En plannen voor de toekomst heeft de nieuwe directeur genoeg. Want in een snel veranderende wereld, is volgens Bakker geen tijd voor pas op de plaats. “Rustige tijden gaan we niet meer beleven”, verwacht hij dan ook.

MARKTPLAATS

Zo wil Plantion het verzorgingsgebied verder gaan uitbreiden. “De laatste jaren hebben we al ingezet op Duitsland (Nordrhein-Westfalen) en dit gaan we verder intensiveren”, vertelt Bakker. “Want onze marktplaats kan nog steeds groeien. We kunnen nog een keer zo groot worden zonder fysiek te hoeven uitbreiden. Verder willen we de applicatie voor het kopen op afstand bij meer klokkopers plaatsen. Nu hebben zo’n vijftig klanten de applicatie zodat ze kunnen kopen zonder naar Ede te hoeven rijden.” Ander aandachtspunt van Bakker in de nabije toekomst is ook de automatisering. Zo komen de foto’s op de klok nu nog grotendeels van de VKC. In de toekomst moet dat veel meer de werkelijke foto van het product worden, aangeleverd door de kweker. Verder wil Plantion boomkwekerijproducten meer aandacht geven. “Dat zijn we een beetje vergeten omdat het minder goed in de klokverkoop paste. Maar we hebben er wel veel kennis en kunde van.”

KLOK BLIJFT

Hoewel Plantion het kopen op afstand wil uitbreiden, hecht Bakker ook veel waarde aan de fysieke aanwezigheid van de klanten op de Plantionvloer. “Wij willen als Plantion one-stopshopping bieden. De klanten moeten alles kunnen kopen, op welke wijze dan ook. Dat betekent dat de klok blijft. En dat geldt ook voor de afmijnzaal. Want Plantion wil ook een experience en insperience-center zijn. Klanten moeten hun ervaringen kunnen delen. Kennis en kunde van elkaar leren. En dat werkt heel erg goed als je een half uurtje voor de klok, even met elkaar praat. Ook willen we met onze bijeenkomsten onze klanten inspireren. Je

moet proberen de consument iedere keer opnieuw te verrassen. Die beleving willen wij stimuleren.” Bakker is ervan overtuigd dat de prijsprestatie verhouding van de klok nog steeds gunstig is voor de koper. “Wij willen dat de detaillist zelf kan blijven inkopen. Wij willen het mogelijk maken dat de bloemist zijn marge kan blijven maken richting consument. Met de huidige marktwerking is het nu eenmaal lastig om de handel in bloemen rendabel te houden. En in de groente zie je steeds meer spijtoptanten die de klok terug willen. Een klok klinkt misschien oubollig, maar niets is minder waar met alle toegepaste moderne informatica.”

PLATFORM

Het komende jaar gaat Plantion verder met het onlangs ingezette kwekerskopersplatform. De bedoeling van dit platform is dat producten die verloren dreigen te gaan, over te dragen van de oudere op de jongere kwekers. “Er was een trend dat iedereen overging op mono-culturen. Dat ging vaak ten koste van mooie producten. Wij willen met het platform proberen deze mooie producten van de tafel zijn gevallen, weer op de tafel te krijgen. Doel is meer breedte in het aanbod te krijgen, zodat we deze producten ook op de klok kunnen brengen. We hebben nu al twee van deze netwerkbijeenkomsten gehad, waarin de kwekers met elkaar gegevens uitwisselen. Plantion faciliteert hierbij de contacten.”

NIET BANG

Bakker is niet zo bang voor vergrijzing van zijn klantenkring. “Dat valt allemaal nog wel mee. Ik zie toch ook veel nieuwe jonge kwekers bij de klok. Wel moeten we in de toekomst zorgen voor voldoende draagkracht bij de achterban. Wij willen daarom ook partnerships ontwikkelen om de ketenbeheersing te optimaliseren. Plantion gaat dan niet de rol van kweker of exporteur op zich nemen, maar de marges zijn dun en als we de ketenbeheersing

Paspoort

optimaliseren wordt iedereen daar beter van.”

Naam: Peter Bakker

HOLAMBRA

Leeftijd: 53 jaar Functie: Toekomstig directeur Plantion Loopbaan: Werktuigbouw en bedrijfskunde. Haalde een graad in logistiek. Werkte in het Twentse Delden 20 jaar bij Holec. Begon in 2004 als directeur bij veiling in Bemmel Privé: Getrouwd, drie kinderen

In zijn nieuwe functie van algemeen directeur van Plantion gaat Bakker zich meer bezig houden met externe contacten. Na het samengaan van de veilingen uit Vleuten en Bemmel, werd Bakker directeur operations bij Plantion. Van Kruijssen werd algemeen directeur. “André deed voornamelijk de externe contacten, de commercie en de marketing. Ik was voornamelijk bezig met interne processen als ICT, administratie en volop bezig met de nieuwbouw. We hebben ons allebei goed gevonden in deze rolverdeling. We lieten elkaar vrij, maar we spraken wel met elkaar af een commitment naar Plantion te maken. We waren vooral heel erg basic bezig. De oude locaties werden afgestoten, dus we moesten twee bloedgroepen bij elkaar brengen. Dat ging goed. Plantion heeft nu een stevige positie.” Een jaar geleden besloten Van Kruijssen en Bakker dat ze vrij moesten zijn om te gaan. “We hebben allebei aanbiedingen gehad, maar afgewezen. Totdat André een aanbod kreeg van veiling Holambra in Brazilië. Deze veiling is wat betreft omzet ongeveer twee keer Plantion. De veiling ontstond in de jaren vijftig toen Nederlanders naar Brazilië vertrokken. De tweede taal is daar nog steeds het Nederlands. Omdat ze daar ook met nieuwbouw bezig waren, hebben we de afgelopen jaren intensief contact met ze gehad. Helemaal nieuw is Holambra dus niet voor ons.”

VOORUIT

Het laatste halfjaar waren Bakker en Van Kruijssen vooral bezig met het conflict met FloraHolland over de ontheffingen. Uiteindelijk kwam er na tussenkomst van de rechter een compromis op tafel. “Dit compromis was voor beide partijen acceptabel. De rechter vond wel dat Plantion in de toekomst beter de eigen broek moet kunnen ophouden. Daar ben ik het wel mee eens. Want wij hebben met

ons fullservice concept zeker bestaansrecht. Inmiddels zijn de verhoudingen met FloraHolland weer genormaliseerd. Plantion werkt volgens Bakker weer in goede harmonie samen met FloraHolland. “We hebben altijd prima samengewerkt met FloraHolland en dat willen we graag blijven doen.” Bakker benadrukt dat het voor Plantion belangrijk is dat de kweker een keuze kan maken. “Ik doe soms boodschappen bij Albert Heijn en soms bij de C1000. Samenwerken is goed, maar er moet ook een keuze kunnen zijn. Wij vinden de flexibilteit heel erg belangrijk. Dat vindt FloraHolland wat lastiger. Ik vergelijk FloraHolland altijd met een mammoettanker en Plantion met een speedboot. De ene kweker doet liever zaken met de mammoettanker, de ander met de speedboot. En soms doet een kweker liever zaken met FloraHolland en de andere keer liever met Plantion. En dat willen we graag in de markt houden. Als we één organisatie waren geworden, hadden we die flexibiliteit verloren. En we hebben nu weinig overhead, de stafkosten van FloraHolland zijn hoger. Dit is niet aan ons hier kritiek op te leveren. We gaan vooruit.”

UNIEK

Hoewel Van Kruijssen in dezelfde branche blijft werken, gaat Bakker zijn collega zeker missen. “André is uniek. Hij is altijd onzettend enthousiast, kan goed mensen binden en heeft een enorm energielevel. Dat enthousiame deel ik wel met hem, maar ik ben toch wat realistischer. Ik ga altijd eerst toetsen of iets wel haalbaar is. Dat zal wel mijn Groningse nuchterheid zijn.”

Kweker moet een keuze kunnen maken


bloemenkrant

DINSDAG 14 AUGUSTUS 2012

5

nieuws Kort nieuws

Tuinen en bloemencongres HERONGEN · Inkopers en handelaren van tuincentra uit heel Europa bezoeken 29 augustus Veiling Rhein-Maas. Het bezoek aan de veiling vindt plaats in het kader van het Internationale Garden Center Congres in Keulen. Na het bezoek aan de veiling ’s morgens vroeg, volgt voor de groep van tweehonderd deelnemers een tour door het tuinbouwgebied aan de Duitse kant van de grens. Het congres in Keulen vindt plaats van 26 augustus tot en met zaterdag 1 september waarbij vooral ideeën en trends uitgewisseld worden onder de deelnemers aan deze internationale tuinen- en bloementour.

Beeld jongeren van de tuinbouw dit jaar positiever ■ Campagne It’s Alive succesvol ■ ‘Sector is meer dan productie’ door Frank de Klerk

ZOETERMEER · Het beeld van de tuinbouw onder jongeren is sterk verbeterd. Het aantal jongeren dat denkt over een carrière in de sector is bijna verdubbeld. De campagne It’s Alive heeft gemeten dat 21 procent van de jongeren op het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, mbo en hbo positief denkt over een loopbaan in de tuinbouw. Dat is een forse toename

vergeleken met vorig jaar. Toen was nog slechts 12 procent van de ondervraagde jongeren enthousiast over een baan in de tuinbouw. Van de 1050 jongeren, die inschreven op een werkvakantie in de tuinbouw

denkt 73 procent serieus na over een toekomst in de sector. “Geen carrière, alleen tomaten plukken en vies werk. Dat is het gemiddelde beeld dat jongeren van de sector hebben”, zegt Lise Schregardus van de campagne It’s Alive. “Door de campagne proberen wij dat beeld te doorbreken. De sector is meer dan alleen productie. Door de vergrijzing is er sterke behoefte aan midden en hoger kader.

■ Oude liefde…

FH: omzetgroei juli AALSMEER · Vraag en aanbod van sierteeltproducten bij FloraHolland was vorige maand minder goed in balans dan in juli 2011. De prijzen noteerden voor veel productgroepen een min. De maandomzet viel uiteindelijk 1 procent hoger uit bij een 5,6 procent groter volume. De aanvoer voor de klok liet net als de maanden ervoor een daling zien. De middenprijs noteerde met 28,4 cent ruim 1 cent lager. De bloemenomzet daalde 5,4 procent in vergelijking met juli 2011 bij 5,2 procent meer stelen. Op gewasgroepniveau sprong de roos als enige gewasgroep positief uit ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

NAALDWIJK · ‘Oude liefde...’, zo luidt dit jaar het thema van de jaarlijkse Zomerbloemententoonstelling in de Oude Kerk in Naaldwijk. Dit jaar speelt de Dahlia de hoofdrol. De deuren van de tentoonstelling zijn vanaf donderdag 16 augustus vier dagen lang geopend. Foto: PR

GEEN BLAD VOOR DE MOND Schoenenontwerper Jan Jansen introduceert op 5 oktober de orchideeenschoen. Volgens Jessica van Rijswick van het Haagse PR-bureau Weber Shandwick een primeur waarbij zes orchideeënkwekers, verenigd in Art of Life, nauw betrokken zijn.

Er is niet alleen behoefte aan groene opleidingen. De deelnemers aan werkvakanties zijn verdeeld over het hele cluster. Zij volgende onder andere opleidingen bedrijfskunde, commerciële economie en marketing en communicatie. Aan dit type opleidingen bestaat grote behoefte.” Het is opvallend dat steeds meer vrouwen het traditionele mannen bolwerk binnendringen. Van de achttien deelnemers aan de werkvakanties zijn er dertien vrouw. “Er is geen glazen plafond in de tuinbouw”, zegt Lise Schregardus, die benadrukt dat is geselecteerd op kwaliteit. Op internet zijn de ervaringen van de deelnemers in het buitenland na te lezen. Ruth Vonken verbleef voor de Dutch Flower Group twee weken in Engeland. Zij had speeddates met de managers en ging mee op bezoeken aan supermarkten om te bekijken hoe de bloemen en planten in het schap staan uitgestald. Ook werden de bloemen gecontroleerd op versheid. Jasira Zondervan verbleef voor Van den Berg Roses in Kunming. Zij was in deze Chinese stad met zes miljoen inwoners betrokken bij het opzetten van een bloemententoonstelling. “In het begin mis je veel omdat je de taal niet beheerst”, schrijft Jasira. “Ik ben bij een bloemist thuis uitgenodigd om in zijn tuin fruit te eten. Het is een andere mannier van zaken doen. In China geldt dat je zakenpartner dronken moet hebben gezien omdat je dan weet je hoe de persoon is want dronken mensen spreken de waarheid. Daar kijken wij toch iets anders tegen aan.”

VACATURE Vellekoop Makelaardij- Onteigeningszaken zoekt een enthousiaste, gedreven binnen/buitendienst medewerker m/v (HBO) met gevoel bij de (glas)tuinbouw.

door Leni Paul

Is hij draagbaar ook? Kun je hem bijvoorbeeld aan als je naar de slager of de supermarkt gaat? Nee, ik denk niet dat je daar direct aan moet denken. Het is meer iets om aan te trekken als je naar een mooi feestje gaat.

Hoe komt die Jansen er op? Hij heeft ons gezegd dat de orchideeën hem altijd hebben geboeid en dat er zelfs een Venusschoentje bestaat. Toen hij dat hoorde stond het voor hem vast dat er een schoen moest komen, ge●nspireerd op de orchidee, die hij ziet als een heel elegante plant. Maar de Art of Life-kwekers kweken voornamelijk Phalaenopsis en geen Venusschoentje ofwel Paphiopedilum. Wat is het nu voor schoen geworden? Jansen heeft zich laten inspireren door de veelheid aan bloemvormen, soorten en unieke tekeningen in deze planten. Hij is echt de orchideeën goed gaan bekijken, heeft de structuur van de blaadjes gevoeld. Het deed hem denken aan suède en dat moest het worden.

Denkt u dat de schoen zal worden aangeschaft door de kwekersvrouwen? We hopen natuurlijk dat deze orchideeënschoen aanslaat bij een breed publiek, dus ook bij de kwekersvrouwen.

Jansen staat bekend om elegante, dure schoenen. Hoe ziet de orchideeënschoen er uit? Ook heel elegant, met een hoge hak, echt prachtig.

Schaft u hemzelf aan? Ik weet de prijs nog niet, maar ik weet wel dat ik hem graag in mijn kast wil hebben.

Voor verdere informatie: www.vellekoop.nl

r TAXATIE r BEMIDDELING r ADVISERING

BLEISWIJK Tel. (010) 521 76 66

Heeft uw onderneming moeite om het hoofd boven water te houden?

Waar en hoe kunt u uw bedrijfsresultaat op peil houden en zelfs verbeteren? Laat uw onderneming doorlichten op efficiency, kosten beheersen en -besparen. Succesvol Interim “Crisis” Manager in Bloemenbranche kan u hierbij helpen. Zie voor CV, behaalde resultaten èn referenties op LinkedIn Paul van Vree Voor een afspraak of volledig CV:

0622697889 of paulvanvree@gmail.com

BIEDT ZICH AAN ZZP CHAUFFEUR Ook voor lijnrijders

TEL. 06-19705618


14 AUGUSTUS 2012

14 AUGUSTUS 2012

Zeetransport geeft duurzame winst Afgezien van kostenbesparing leidt zeetransport van geïmporteerde bloemen tot forse vermindering van CO2-uitstoot. Dat blijkt uit aan het project ‘Duurzame ketens’ gerelateerd onderzoek. De daarin participerende importeurs zien er dan ook perspectief in, maar vinden dat nog wel wat knelpunten moeten worden weggenomen. Dat bleek in een eind juni gehouden bijeenkomst. Daar waren zeven van de negen deelnemende importeurs aanwezig.

CO2-winst De vermindering van de CO2-uitstoot bij zeetransport is substantieel, bleek uit onderzoek. Uitgaande van een container met rozen zou die per vliegtuig uit Kenia 43.000 kilo bedragen,

tegenover 5.500 per schip. Voor Ethiopië staat in die vergelijking 36.000 kilo tegenover 3.800 en voor Ecuador 65.000 kilo tegenover 3.500. Bril: “Importeurs zeggen: onze klanten, vooral retailers, vinden die vermindering van uitstoot belangrijk. Grote importeurs zien daarom het belang van ander vervoer”. Ook wegens kostenbesparing. Die bedraagt 50 tot 60 procent bruto en 30 tot 40 procent netto. Het verschil tussen beide heeft te maken met de investeringen in geconditioneerde centra in de importlanden. FloraHolland heeft bijvoorbeeld zo’n centrum in Columbia. Voor zeetransport moet de temperatuur 1° Celsius zijn. Dat is haalbaar in de geconditioneerde containers. FloraHolland nam daarmee inmiddels nogal wat proeven. Als een zending bij 1° Celsius twintig dagen onderweg is, blijkt het kwaliteitsverlies gelijk aan een dag bij twintig graden door de lucht. De temperatuur van luchtvracht is gemiddeld vijftien graden, de totale transportduur twee dagen. TS doet voor het project vooral beleidsontwikkeling, stimuleert de keten en schrijft programma’s om subsidies voor nieuw onderzoek binnen te halen. “Wij doen al tien jaar onderzoek,” zegt Bril. “De technologie is inmiddels behoorlijk verbeterd.”

Kwaliteitscafé bij Hilverda de Boer Een vijftiental telers en handelaren ontmoette elkaar 27 juni jl. bij Hilverda de Boer. Naast een rondleiding door het bedrijf en de indrukwekkende dealingroom werd van gedachten gewisseld over nut en noodzaak van betrouwbare informatie in de keten en het FloraHolland kwaliteitsbeleid nieuwe stijl. De handelaren gaven aan dat de betrouwbaarheid van een teler, alle informatie die op de EKT staat, een hoop problemen en klachten verderop in de keten kunnen voorkomen. Wel werd erkend dat opbouw van een betrouwbaar imago soms geld kost en het voor een aantal productsoorten moeilijk is een hoge BI op te bouwen.Veel klachten zijn er ook over foute, niet actuele of zelfs ontbrekende foto’s. Dit komt de afzet van een product en dus ook de prijs niet ten goede. De telers pleiten voor een goede begeleiding vanuit de veiling op basis van opbouwende kritiek. Gesuggereerd werd een soort feedbacksysteem op te bouwen waarin handelaren hun op- en aanmerkingen kwijt kunnen. Dit systeem zou ook de basis kunnen zijn voor de veilvolgorde. Een volgend kwaliteitscafé wordt na de vakantieperiode gepland.

De open cultuur van de sector boeit hem. Als geboren Aalsmeerder dacht hij nooit in de bloemen en planten te gaan werken. De sierteelt mist een imago en daardoor ook aantrekkingskracht, vooral bij hoog opgeleide jongeren, vindt Lars de Kuijer. Na vier jaar vertrekt hij bij de VGB. Maar in zijn nieuwe functie bij De Winter Logistics blijft hij met de branche verbonden.

TS sluit met het project aan bij het innovatieprogramma ‘Energie en CO2’ van het PT.Voorheen waren milieu-inspanningen vooral gericht op de productie, maar nu uitgebreid tot de totale keten. “Ons doel is de handel met onderzoekresultaten en pilots te tonen dat minder CO2uitstoot en vervoerkostenbesparing kán,” zegt Bril. “Wij willen de kennis over bijvoorbeeld het belang van koeling vergroten.”

Houd uw medewerkers inzetbaar en gezond! Dat was de titel van het VGB Kenniscafé Arbo eind juni waarin het hulpmiddel voor fysieke belasting ´de stapmaat´ centraal stond. Dit verrijdbare opstapbordes is ontwikkeld door de groothandel Groente & Fruit in samenwerking met VHP ergonomie en fabrikant Matador. Daarnaast kregen de negen handelaren die bij OZ Export in Aalsmeer bijeen kwamen een demonstratie van de VBW personeelsplanner. Paul Belgers, directeur Matador en Marlies Lutgendorf van VHP ergonomie presenteerden de technische aspecten en het ontwikkelproces van ´de stapmaat´. Het opstapbordes is een veilige hulp voor tillen boven de 1.80m bij een maximum pallet/kar hoogte van 2.40m en geaccrediteerd door de arbeidsinspectie. ´De stapmaat´ is gemakkelijk te verplaatsen door stevige, soepele zwenkwielen en werkt als een olifantenkruk, bij betreding wordt het bordes direct

gefixeerd. Het bordes bestaat uit twee treden met een antislip vloeropppervlak en een reling ter afsteuning van de heupen. De afmeting van de 1e trede is 790x790x200mm (bxdxh), de 2e trede is 495x495x200mm en de reling is 550x550x1170mm. Na de presentatie konden de aanwezige handelaren ´de stapmaat´ zelf uittesten in de box van OZ Export. Zij waren zo enthousiast dat ´de stapmaat´ nu rouleert, zodat zij binnen hun eigen bedrijf de functie en toepasbaarheid kunnen testen. ´De stapmaat´ biedt een oplossing voor de maatregel ´Het tillen van gewichten van meer dan 8 kg boven 180 cm is niet toegestaan´ uit de arbocatalogus voor de groothandel bloemen en planten. De arbocatalogus is van toepassing voor alle werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de CAO voor de groothandel in bloemen en planten. En biedt praktische, werkbare en gedragen oplossingen om de gezondheid en veiligheid van werknemers in de branche te verbeteren en om te voldoen aan de arbowetgeving. Bekijk de arbocataolgus op http://www. arbocatalogusvgb.dearbocatalogus.nl De VGB voert vanuit haar commerciële dochter Vegekom gesprekken met de leverancier van het opstapbordes voor een kortingsregeling voor de aanschaf van de stapmaat door VGB leden. Heeft u interesse om de stapmaat binnen uw eigen bedrijf te testen? Neem dan contact op met Laura Badoux bij de VGB via Tel. 0297 380202 of e-mail lbadoux@vgb.nl

“Raar eigenlijk, een sector waarin zoveel gebeurt, een exportproduct dat ontzettend belangrijk is voor Nederland, je woont er zo dichtbij, rijdt er vaak langs, maar het trekt je niet,” vertelt Lars de Kuijer over de uiterst beperkte interesse die hij in zijn jeugd had voor de sierteeltsector. Het veranderde toen hij aan de VU (Bedrijfswetenschappen) afstudeerde in transport, distributie en logistiek, op een project bij Zurel Flowers. Hij zocht uit hoe de werkverdeling kon worden verbeterd voor personeel bij het gemechaniseerde interne distributiesysteem. Zo kwam hij ook met de VGB in aanraking, waar hij na de studie zijn eerste baan kreeg bij het pas gestarte projectbureau Trade Services (TS). Door zijn project bij Zurel Flowers leerde Lars veel over de logistiek in de sector, de complexiteit, de afhankelijkheden en de kansen die er liggen voor de toekomst. Aangezien logistiek hem altijd al boeide leek de sierteelt hem toch nog niet zo gek. De Kuijer: “Logistiek blijft altijd nodig. Producten moeten op de één of andere manier van de producent bij de klant terecht komen. Maar de vraag is: hoe? Door de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering hoeft een briefje met informatie niet meer mee te reizen met het product zelf. Dat zorgt voor veel mogelijkheden om de logistiek anders in te richten.” Bij de VGB hield hij zich onder meer daarmee bezig. Belangrijke rol De groothandel speelt in zijn ogen een heel belangrijke rol, waarbij niet iedereen stil staat. “Groothandelaren zijn de schakel tussen productie en afzet. Dat is een sterke positie, maar die kan nog veel sterker worden. Concurreren doe je namelijk tegenwoordig door samenwerking te zoeken met je ketenpartners en dus niet

EB Komkommertijd? Kommertijd! Onze voorzitter kreeg gelijk. Wie het verder in deze euro- en economische crisis nog kan volgen, is knapper dan ik. Wie moeten we geloven? Veel deskundigen geven even zoveel antwoorden. Het lijkt wel voetbal. Gespeeld door politici, bankiers, wetenschappers en wie niet. Overheden bezuinigen en verhogen inkomsten (belastingen). Bedrijfsleven neemt het zekere voor het onzekere. Voorzichtig met kosten en investeringen. Koopkracht van de burger daalt.

alleen binnen de muren van je eigen bedrijf te denken. Zoek daarom de samenwerking met partijen waar je onderscheidend vermogen creeert ten opzichte van je concurrenten.” Hij voelt zich intussen wel helemaal thuis in de sector. “Vooral die open cultuur spreekt mij aan. Je kunt overal binnen lopen, er zijn korte lijnen en het gaat er niet te formeel toe.” Bij logistiek dienstverlener De Winter Logistics wordt hij supply chain manager en houdt hij sterke banden met de sector. En met die open cultuur dus.

Verslogistiek rondom Eetbare bloem 2020 Kom naar een inspirerende demonstratie van de versketen van morgen. LogiXperience nodigt u uit voor een verdiepingssessie met het agrologistieke thema “Eetbare Bloem 2020” op 30 augustus of 24 oktober 2012 in Venlo. LogiXperience is hét experience center waarin u logistieke toepassingen en technologieën levensecht ervaart, fysiek én virtueel. Het hele logistieke speelveld wordt op geïntegreerde wijze aan u gepresenteerd: zowel supply chain management, transportmodaliteiten als ware-

housing en productie. Innovatie en het verspreiden van kennis staan centraal.Tijdens wekelijkse events doorlopen bezoekers de gehele logistieke keten, op zoek naar informatie die relevant of interessant is voor hun bedrijf. LogiXperience is vanaf mei jl. tot en maart 2013 tijdelijk gehuisvest in het Logistiek Facilitair Centrum te Venlo en verwacht een 2.000 bezoekers te verwelkomen. Naast algemene sessies zijn er ook verdiepingsen themasessies, gewijd aan één specifiek onderwerp. Container Centralen, TriVisor en FrugIcom hebben een verdiepingssessie ontwikkeld over snelheid in versketens en het belang van datakwaliteit hierin. De sessie is bedoeld voor alle spelers in de verslogistiek – zuivel, vlees, AGF, bloemen, etc. - en daarom ook interessant voor VGB-leden.Voor meer informatie en aanmelden voor sessies: www.logixperience.com Container Centralen is al enige jaren partner en nauw betrokken bij het initiatief van LogiXperience. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Pekah Kleingeld, p.kleingeld@ container-centralen.com of 023 5544020.

Om te constateren dat de economie niet snel zal groeien, hoef je geen expert te zijn. Al zal er wel een deskundige zijn die het tegendeel beweert. Onze sector mag eigenlijk dit jaar niet klagen. Ik spreek zelfs jubelende ondernemers. Maar kijkend naar gemiddelden, besef ik dat er – tegenover hen - ook zijn die het heel moeilijk hebben. Soms is dat het verschil tussen geluk en pech.Weinigen waren voorbereid op de al jaren durende economische malaise.Velen wilden de boodschap ook niet horen. Toen Herman de Boon in de VGB-ledenvergadering van oktober 2010 een tweede dip voorspelde, noemden sommigen hem pessimist. Een jaar later zei hij dat we nog een flinke knauw konden verwachten. Hij werd neergezet als onheilsprofeet. Gewaarschuwde mensen tellen blijkbaar niet altijd voor twee.Toch wens ik u in deze vakantieperiode veel zon en zwemplezier. En denk aan de woorden van de bekende Amerikaanse zakenman Warren Buffet: “Bij eb wordt pas zichtbaar wie een zwembroek draagt.” Robert Roodenburg Directeur VGB

Colofon Agenda

Rozen uit Kenia en Ethiopië kunnen eigenlijk beter per schip dan per vliegtuig naar Nederland komen. Binnen vijf jaar moet zeetransport gebruikelijk zijn, vinden importeurs. Niet bij alle exporteurs is dat kwartje al gevallen. “Er is gebrek aan kennis in de sector over bijvoorbeeld het belang van koeling,” zegt Anton Bril, manager VGB projectbureau Trade Services (TS). In het project werkt dat bureau intensief samen met Wageningen UR, dat de onderzoeken doet, FloraHolland, PT en LTO Nederland. Bloemen uit oostelijk Afrika en Zuid-Amerika komen nu per vliegtuig. Dat is eigenlijk niet ideaal. Onderzoek legde zo’n tachtig knelpunten bloot, bijvoorbeeld dat de producten doorgaans te warm worden vervoerd, in te slappe dozen en vergezeld van niet consistent goede informatie. De koelcellen op de luchthaven van bijvoorbeeld Nairobi zijn pas een jaar geleden uitgebreid. Koeling is ook essentieel bij zeetransport, maar daarbij gaan de bloemen standaard in geconditioneerde containers.

‘Open cultuur kenmerk van de sierteelt groothandel’

Donderdag 6 september De VGB Golfdag voor leden en begunstigers wordt dit jaar georganiseerd bij Burggolf in Purmerend. Donderdag 13 september JAN Bijeenkomst. Rotterdamse Haven of treinterminal. Geïnteresseerd in deze bijeenkomst of JAN? Neem dan contact op met Laura Badoux bij de VGB tel. 0297 380202 of lbadoux@vgb.nl. Donderdag 4 oktober Algemene Ledenvergadering VGB

De GROOT Handelskrant verschijnt in iedere uitgave van de Bloemenkrant, en wordt gepubliceerd onder de redactionele verantwoordelijkheid van VGB en HBAG. Redactie: Robert Roodenburg, VGB Marianne Wamsteker redactie coördinator

Redactieadres: VGB, Postbus 1104 1430 BC Aalsmeer Tel.: 0297 380202 Fax: 0297 360309 E-mail: mwamsteker@vgb.nl


8

bloemenkrant

DINSDAG 14 AUGUSTUS 2012

ADVERTORIAL Dit is het 37ste artikel in een serie bijdragen die Flynth aan de Bloemenkrant levert. DEZE WEEK: DE GLADIOLENTEELT

bedrijf

‘Ga voor passie en duurzaam’ Olaf van Kooten spreekt op gladiolen vakavond in Lisse

Olaf van Kooten: ‘Groene stelen of mooie gladiolen met passie? Het is uw feestje.’ Foto: Mario Bentvelsen

H

Je moet passie hebben voor het vak, wil je overleven

oofdsponsor Flynth had de marketingexpert, wetenschapper en lector aan de Hogeschool Inholland uitgenodigd om de sector een inkijkje te geven in succesvolle marketingconcepten buiten de sector. Van Kooten daagde de sector uit te kiezen voor gladiolen met een goed verhaal, geteeld met respect voor de omgeving en waar je als kweker trots op bent. “Groene stelen of mooie gladiolen met passie? Het is uw feestje.” Circa vijftig gladiolenkwekers, -broeiers en veredelaars luisterden ruim drie kwartier geboeid naar het verhaal van Olaf van Kooten, op dezelfde avond waarop de KAVB prijzen uitreikte aan de mooiste gladiolen van het seizoen. Met zijn presentatie wilde Van Kooten de boel een beetje opschudden en aan het vak duidelijk maken dat concurreren op de laagste prijs op termijn het einde betekent van de gladiolenteelt in Nederland. Maar wat is dan het alternatief?

MEER VOOR MINDER

Concurreren op prijs is de gangbare strategie in de sector, maar wel een die op termijn leidt tot steeds ‘meer voor minder’, legt Van Kooten uit. “U concurreert op prijs, net als uw

buurman, en probeert zoveel mogelijk ondermaatse gladiolen in de markt te drukken. Alle takken zijn toch groen bij de verkoop. Op de korte termijn kunt u dan veel afzetten, maar weinig verdienen. Op den duur gaat de consument echter andere producten kopen, omdat de gladiool een slechte naam krijgt. U wordt gedwongen de prijs verder te verlagen, totdat u uiteindelijk niets meer verdient. Een doodlopende weg.”

OF MINDER VOOR MEER?

“In plaats daarvan kun je beter kijken naar het verhaal dat je wilt verkopen. Want we verkopen geen product of ras of soort of ding, maar we verkopen een verhaal. Het product is er om het verhaal te dragen”, stelt Van Kooten. “U maakt een eerlijk product, dat is geteeld met respect voor het milieu en de omgeving en een kwaliteit heeft waar de consument blij van wordt. Als u een trotse tuinder bent die gelooft in uw product, dan moet u dat laten zien.” Van Kooten noemt de mango als voorbeeld hoe je succesvol onderscheid kunt creëren. “Mango’s zijn duur en leiden vaak tot een miskoop. Maar een groep van vaste telers, vaste exporteurs, één groothandel en één supermarkt wisten een eet-rijpe mango te creëren. Ze kozen voor twee vaste rassen. Alle

Flynth Wisseltrofee uitgereikt Maar liefst 39 inzendingen in de categorie ‘Grootbloemig Gladiolus’ waren in de race voor de ‘Flynth Wisseltrofee’, die werd uitgereikt op dinsdag 31 juli in de mijnzaal van CNB.

De kwaliteit in de top was prima en de verschillen waren klein. Winnaar werd de lichtrode ‘Demarrage’ (9.40) van Prisma Gladiolus uit Hillegom.

Fons Overwater, lid Raad van Bestuur van Flynth, overhandigde de wisseltrofee aan Cathy Osselton van Prisma Gladiolus. Flynth was hoofdsponsor van de gladiolen vakavond.

Wilt u meer voor minder of minder voor meer? Dat is de keuze die Prof. Dr. Olaf van Kooten voorlegde tijdens de goed bezochte gladiolen vakavond op dinsdag 31 juli in de mijnzaal van CNB. kwaliteit en handling in de keten werd strak afgesproken en gehandhaafd. Deze ‘ready-to-eat’ mango was weliswaar 50% duurder dan de gewone mango, maar in twee jaar tijd verdrievoudigde de verkoop.” Nog een voorbeeld: “Supermarkt Sainsbury’s kwam in 1991 als eerste met een 7 dagen vaasleven garantie, in samenwerking met exporteur Intergreen. Alle Britse supers namen het idee over. Na tien jaar was het marktaandeel van de supers gestegen van 15 naar 60%. De totale bloemenconsumptie in de UK verdubbelde. En weet u wat nou zo frappant is? Slechts 28% van de consumenten wist wat een ‘vaasleven garantie’ was. En toch is de bloemenconsumptie gestegen. Dat doet kwaliteit.”

PASSIE DELEN

Maar met een onderscheidend verhaal ben je er nog niet, vervolgt Van Kooten. “Zoek medestanders in de hele keten, die hetzelfde willen als u. Zorg er ook voor dat consumenten uw verhaal kunnen herkennen. Het mag dus niet al te ingewikkeld zijn. Een 13-jarige moet het kunnen begrijpen. En de consument moet zich ermee verbonden kunnen voelen. Ken ook uw kostprijs en weet bij welke prijs u tevreden bent.” Maar hoe bereik je als gladiolenkweker de consument? Van Kooten doet een paar suggesties: “Zet een foto van de bloeiende gladiool op de verpakking. Of gebruik de sociale media, zoals Facebook en Twitter. Er zijn legio mogelijkheden om uw verhaal naar de consument te brengen. Maar zorg er in ieder geval voor dat uw verhaal echt is en klopt. Anders wordt er vroeg of laat genadeloos doorheen geprikt. U moet er helemaal in geloven, er warm van worden en ervoor zorgen dat uw partners in de keten uw passie delen. U kunt het echt niet meer alleen vandaag de dag. Maar u moet het wel aansturen en opzetten. De bedrijven die u voor zijn gegaan

zijn op deze wijze zeer succesvol.” “Douwe Egberts heeft dat bijvoorbeeld goed begrepen en heeft met succes de Nationale Burendag in het leven geroepen”, vervolgt Van Kooten. “Een goed verhaal, want wat doen mensen als ze bij elkaar op bezoek gaan? Juist: koffie drinken. En het draagt ook bij aan het maatschappelijk welzijn. Vandaar de betrokkenheid van het Oranjefonds.” Hij adviseert ook eens een kijkje te nemen in de Wie Kent-winkel in Amstelveen, waar bijzondere verhalen te vinden zijn van Koppert Cress (microgroenten), Decorum Plants (kamerplanten), Honingtomaten (smaaktomaat), Reypenaer (kaas), Livar (varkensvlees), Wagyu (rundvlees) en vele anderen. “Een belevenis voor de klant en een prachtig feedback-kanaal voor de deelnemers. Dat is goud waard. Daarop ontwikkelen ze hun product verder. In deze winkel worden verhalen geboren.”

MARKT VEROVEREN

“Een open deur”, zei een kweker aan het eind van zijn verhaal. “Maar waarom doen dan zo weinig bedrijven dit?” kaatste Van Kooten de bal behendig terug. “Het gaat om het kweken van een product waar je achter staat, waar je trots op bent, dat verantwoord wordt geteeld en de consument blij maakt. Je moet passie hebben voor het vak, wil je overleven in de toekomst. Want als je gladiolen als groene stelen in de winkel staan, hoe weet de consument dan wat er uit komt? Dan ben je volledig afhankelijk van zijn of haar verwachtingspatroon. Maar je kunt het vertrouwen van de consument ook met kwaliteit proberen te winnen en een markt veroveren. Dat gaat niet van vandaag op morgen. Maar je kunt het wel met goede marketing versnellen. Velen wachten op het collectief en jeremiëren daarover, maar de bal ligt toch echt bij de individuele bedrijven.”


bloemenkrant

DINSDAG 14 AUGUSTUS 2012

9

special Kort nieuws

Dertigste keer BOSKOOP · Plantarium - de vakbeurs voor boomkwekerijproducten - wordt dit jaar voor de dertigste keer gehouden. Van 22 tot en met 25 augustus presenteren zo’n 300 deelnemers hun nieuwste producten aan een internationaal publiek. Ongeveer vijftig deelnemers komen uit het buitenland; in totaal zijn dertien landen vertegenwoordigd op Plantarium. De beurs is dagelijks geopend van 9.00 tot 18.00 uur, zaterdag tot 16.00 uur, in het International Trade Center Boskoop - Hazerswoude-Dorp.

Profiel van de bezoeker BOSKOOP · Zo’n 20.000 bezoekers worden dit jaar verwacht op Plantarium. Vorig jaar waren dat er 17.000. Van die bezoekers was de helft bedrijfseigenaar, ruim een derde medewerker en twaalf procent was inkoper. Meer dan 2200 bezoekers kwamen van over de grens, uit maar liefst 44 verschillende landen. Bijna de helft gaf aan directe orders te hebben geschreven, 84 procent had nieuwe contacten opgedaan en vrijwel alle bezoekers (93 procent) onderhielden bestaande contacten op Plantarium.

Inspireren en aan elkaar verder vertellen ■ Thema is communicatie ■ Deelnemers steeds meer gefocust door Isabelle Brus

BOSKOOP · Communicatie is hét thema van Plantarium 2012. De laatste jaren zijn de mogelijkheden om met klanten en consumenten te communiceren alleen maar toegenomen. Waar je vroeger als kweker nog kon volstaan met alleen je product zul je tegenwoordig een verhaal eromheen moeten ontwikkelen en de toegevoegde waarde moeten aantonen. “Communicatie vooraf, tijdens en na de verkoop is een absolute must. Wat wil jouw klant precies, hoe kun je hem helpen zijn klanten te bereiken? De wensen van de consument veranderen snel, kwekers moeten hun ogen en oren open houden”, verklaart een woordvoerder van Plantarium de keuze voor

het thema communicatie. De organisatie roept alle deelnemers op daarbij aan te haken. “Juist door bij anderen in de keuken te kijken kun je van elkaar leren”, zegt de woordvoerder van Plantarium. Communicatiebedrijf Floramedia reageerde heel enthousiast en neemt een flink deel van de vertaling van het thema in een centrale multimedia-presentatie voor zijn rekening. “Vanuit de Twitterkas kunnen bezoekers berichten versturen die direct te zien zijn op een aantal beeldschermen

op de beursvloer”, vertelt Remco van der Veer. “Wij willen de bezoekers inspireren, ze verwonderen met communicatietoepassingen die ze nog niet kennen.” De beroepsgroep staat bekend om zijn enigszins behoudende karakter. Voor veel ondernemers zijn Twitter, Facebook en QR-codes nog onbekend terrein. Van der Veer benadrukt dat het geen overzichtstentoonstelling is met hapklare toolkits die elke ondernemer zonder meer op zijn eigen bedrijf kan inzetten. “Wij willen bezoekers juist aanzetten om na te denken over wat er allemaal kan. Dát inspireert pas echt.”

FOCUS

Ook de manier van deelnemen aan

■ Ontluikend paars

Groentjes op de beurs BOSKOOP · Voor jonge ondernemers kan de drempel om met een stand op een beurs te staan nogal eens hoog zijn. “Zonde, want een beurs biedt altijd kansen.” Om toch interesse te kweken voor deelname aan Plantarium bij die jonge, twijfelende ondernemer stelde de Stichting Vakbeurs Boomkwekerij acht jaar geleden voor het eerst gratis standruimte ter beschikking. “Het is een collectieve stand waarvoor de deelnemers allemaal een deel van het werk doen: financiën, de aankleding, acties bedenken…

Rode loper uit voor noviteiten BOSKOOP · Door de looproute op de beursvloer aan te passen, hoopt de organisatie bezoekers zodanig te sturen dat zij alle stands zien. Daarnaast worden alle noviteiten van de deelnemers op een prominente plek tentoongesteld. Ook de nieuwigheden die de afgelopen 22 jaar op Plantarium bekroond zijn krijgen daar de nodige aandacht.

En zo doen ze ervaring op waar ze later met een eigen stand ook gebruik van kunnen maken”, vertelt Helma van der Louw van Plant Publicity Holland. Zij is er al sinds het begin bij betrokken en een van de vaste begeleiders van de jonge ondernemers. “Dat gaat van tips over visitekaartjes meenemen tot een uitgestippeld uitnodigingsbeleid.” Dit jaar wordt de ‘beginners-stand’ bemand door zeven bedrijven. “De kosten en het gebrek aan ervaring zijn de belangrijkste obstakels”, vertelt Van der Louw. “Door ze op deze manier kennis te laten maken met de beurs, hopen we dat ze hun drempelvrees overwinnen en later zelf ook een stand nemen op Plantarium. Ze moeten leren hoe dat werkt: rendement halen uit beursdeelname.”

Drie keuringen BOSKOOP · Tijdens de boomkwekerijbeurs wordt er volop gekeurd. De jury’s zijn samengesteld uit leden van de Vaste Keuringscommissie (VKC), internationale vakjournalisten en de Koninklijke Vereniging Boskoopse Culturen. Er zijn vijf prijzen te winnen: voor de beste groene stand, vier themaprijzen voor elk segment, voor beste toeleverancier, voor beste nieuwigheid en de persprijs. Alle deelnemers dingen automatisch mee naar de prijs voor de beste stand; voor de overige keuringen hebben geïnteresseerden zich vooraf opgegeven.

een beurs evolueert. “Wij zien dat bedrijven steeds meer nadenken over wat zij hun bezoekers willen bieden. Wat is je boodschap?” zegt beursmanager Jos van Lint van Plantarium. “Ze maken een bewuste productkeuze, tonen bepaalde specifieke toepassingen en materialen om de bezoeker te triggeren.” Ook spelen ze in hun presentaties steeds meer in op de wensen van de klanten van hún klanten. Een verandering die Van Lint vorig jaar al is opgevallen is dat bedrijven die niet elkaars concurrent zijn maar wel dezelfde doelgroep bedienen elkaar opzoeken. “De eigen identiteit blijft behouden, maar je profiteert van elkaars aanwezigheid. Dat heeft voor bezoekers duidelijk voordelen.”

Fanpagina

Cercis canadiensis ‘Ruby Falls’ is de enige ‘treur’ Cercis met paarse bladeren. In het voorjaar krijgt de plant heldere paarsroze erwtachtige bloemen voordat de hartvormige donkerrode bladeren ontluiken. In de zomer verkleuren deze bladeren naar groen, terwijl de nieuwe scheuten glanzend roodpaars blijven.

BOSKOOP · Plantarium heeft een eigen Facebookpagina waar veel informatie over de geschiedenis van de beurs te vinden is. Je kunt er van alles lezen over eerdere beurzen. Ook staan er diverse foto’s van prijswinnaars en filmpjes van de eerste keuring in 1985. De doorgewinterde Facebookgebruiker kan Plantarium ook ‘liken’!


10

bloemenkrant

DINSDAG 14 AUGUSTUS 2012

bollen KAVB keuringen

Zomerbloeiers in KAVB keuringszaal LISSE ¡ Alhoewel het weer geen zomer is om over naar huis te schrijven, is er in de KAVB keuringszaal bij CNB in Lisse toch regelmatig te zien dat de zomer er wel is. Een voorbeeld van zoâ&#x20AC;&#x2122;n zomerse keuringszaal was toen enkele weken geleden een macht aan gladiolen werd geshowd, naast andere zomerbloeiende bollen en knollen.

DAHLIAâ&#x20AC;&#x2122;S

Maar er zijn bijvoorbeeld veel te weinig inzenders van dahliaâ&#x20AC;&#x2122;s die hun producten tonen en laten beoordelen. Met als gunstige afwijking H. Van Eeuwijk en Zn. uit Lisserbroek die de afgelopen weken dahliaâ&#x20AC;&#x2122;s van goede tot zeer goede kwaliteit toonde. En het was geen gemakkelijke klus om die showklaar te snijden, want wind en weder probeerden nogal eens een spaak in het wiel te steken.

DECORATIEF

Van Eeuwijk volhardde echter en bracht onder andere een flink aantal zaailingen. Zoals de rode met witte punten, decoratieve Dahlia onder nummer 39-11. Prachtig paars is de decoratieve zaailing nummer 9-11 en de eveneens paarse â&#x20AC;&#x2DC;Purple Pearlâ&#x20AC;&#x2122;. Enorm van omvang zijn de bloemen van de oranje â&#x20AC;&#x2DC;Summer Beautyâ&#x20AC;&#x2122;. Dit type bloemen vindt vooral zijn weg naar de USA en Groot BrittaniĂŤ. En dat niet alle nieuwe en goede dahliaâ&#x20AC;&#x2122;s ook van liefhebbers kunnen komen blijkt uit de door Van Eeuwijk getoonde gele cactus Dahlia â&#x20AC;&#x2DC;Electric Fleshâ&#x20AC;&#x2122;.

Dahliaâ&#x20AC;&#x2122;s kleuren Bollenstreek â&#x2013; Recessie geen reden om in te tomen â&#x2013;  â&#x20AC;&#x2DC;brede presentatie belangrijkâ&#x20AC;&#x2122; BOLLENSTREEK ¡ Geleidelijk krijgt de Bollenstreek weer kleur. Trokken het afgelopen voorjaar de tulpen, narcissen en hyacinten de aandacht met hun bonte kleurenpracht, dan zijn het ditmaal de dahliaâ&#x20AC;&#x2122;s. De knoldahliaâ&#x20AC;&#x2122;s bloeien al volop, de stekdahliaâ&#x20AC;&#x2122;s zijn door het koele weer wat later.

UITBUNDIG

Ronduit uitbundig toont op dit moment een prachtige hoek dahliaâ&#x20AC;&#x2122;s van H. van Eeuwijk & Zn in de luwte van Keukenhof, terwijl ook de showtuin van CNB en de opplant van Verwer Dahliaâ&#x20AC;&#x2122;s al flink kleur laten zien. Ondanks de economische recessie en de grilligheid van de markt, is dit geen reden om in te tomen. Integendeel, alleen al in de showtuin van CNB zijn bijna 500 dahlia variĂŤteiten te zien die beschikbaar werden gesteld door zoâ&#x20AC;&#x2122;n twintig kwekers/veredelaars. Woensdag 1 augustus werd de showtuin in Lisse weer geopend.

HISTORIE

De CNB-showtuin geeft al meer dan dertig jaar een uitstekend overzicht van het huidige dahlia-assortimentGeneratorsets verkoop & verhuur

t/JFVXFFOHFCSVJLUF BHHSFHBUFO t7FSEFFMLBTUFO t7PFEJOHT A. van RijnLBCFMT BV /JFVXFMBBO /-/4 AT(3"7&/;"/%& 5    '    &JOGP!HFOFSBUPSTFUTWBOSJKOOM * XXXHFOFSBUPSTFUTWBOSJKOOM

en noviteiten. De bedenker hiervan is Hein Schrama, die al vroeg het belang inzag van fotografie van de vele variĂŤteiten alsmede samenwerking in de bemiddeling. Jarenlang organiseerde hij de showtuin in Heemstede. Enkele jaren geleden verhuisde deze naar Lisse en wordt de kar thans door Richard Walkier en RenĂŠ Koordes van het CNB Dahliateam getrokken. Behalve dat zij de kwekers/veredelaars enthousiasmeren hun producten beschikbaar te stellen, nemen zij om kosten te besparen eveneens een deel van de opplant en het tuinonderhoud voor hun rekening. â&#x20AC;&#x153;In alle drukte van het seizoen is dit best passen en metenâ&#x20AC;? zegt Koordes Koordes benadrukt dat de dahlia het passen en meten waard is: â&#x20AC;&#x153;Het

is tĂŠ belangrijk voor het product dahlia zich over de hele breedte te presenteren. Nergens anders wordt zoâ&#x20AC;&#x2122;n groot assortiment op ĂŠĂŠn plek getoond en met name voor fotografie is het een must. Eveneens is de tuin een prima referentiekader voor het vak en zijn ook particulieren van harte welkom een kijkje te nemen. Speciaal voor hen hebben we in de showtuingids 2012 een los A4-tje bijgesloten met adressen waar zij terecht kunnen voor particuliere verkoop van dahliaâ&#x20AC;&#x2122;s.â&#x20AC;? Ook een bezoekje brengen aan de showtuin? De dahliashowtuin van CBN is tot en met 2 oktober op werkdagen te bezichtigen op het perceel van PPO aan de Heereweg/Prof. Van Slogterenweg in Lisse.

SHOW STELEN

Demarrage steelt Gladiolenshow LISSE ¡ De lichtrode grootbloemige Gladiolus â&#x20AC;&#x2DC;Demarrageâ&#x20AC;&#x2122; van Prisma Gladiolus uit Hillegom stal de show tijdens de derde nationale gladiolententoonstelling. De show was van 30 juli tot en met 2 augustus bij CNB te bewonderen. Onder het motto â&#x20AC;&#x2DC;kwaliteit in de topâ&#x20AC;&#x2122; werd deze knappe teeltprestatie beloond met de Flynth Wisseltrofee. De Gladiolenshow was onderdeel van de productweek Gladiool bij CNB en werd georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Gladiolus Groep van de KAVB. Met

maar liefst een kleine tweehonderd inzendingen mocht een productkeuring niet ontbreken. De prijsuitreiking vond plaats tijdens de drukbezochte vakavond op 31 juli, waarbij ook Jan Beenakker, auteur van het boek â&#x20AC;&#x2DC;De Gladioolâ&#x20AC;&#x2122; en prof.dr. Olaf van Kooten van Universiteit Wageningen aanwezig waren voor het geven van kleurrijke presentaties.

De vakjury, met leden van zowel de KAVB als de VKC, was het unaniem eens over de goede kwaliteit van het totale assortiment. Zeker gezien de natte en koele weersomstandigheden van de afgelopen weken verdiende dit de nodige complimenten. De vakjury kreeg maar liefst 180 inzendingen van kwekers en veredelaars voorgeschoteld, waarin zowel het handelsassortiment als het noviteitenassortiment ruimschoots waren vertegenwoordigd. Prijzen werden uitgereikt in vijf categorieĂŤn. Tevens vond een standkeuring plaats. Als hoofdsponsor stelde Flynth Accountants & Adviseurs wederom een wisseltrofee beschikbaar die deze keer dus ten deel viel aan Prisma Gladiolus uit Hillegom (zie ook pagina 8 van deze krant).

Eerste prijswinnaars per categorie: Noviteit grootbloemig: Gladiolus nr. Z 17104 van Challa Gladiolen (9.35) Noviteit kleinbloemig: Gladiolus 00.227.01 van Prisma Gladiolus (9.20) Overig: Gladiolus Nathalie van Gebr. P & M Hermans (9.02) Grootbloemig: Gladiolus Demarrage van Prisma Gladiolus (9.40) Kleinbloemig: Gladiolus Flevo Fiero van J & P Snoek en Zn (9.28) Beste stand: Bloembollenkwekerij De Ridder (9.40)

Stemming Handel in tulpen wil aantrekken LISSE ¡ De oogst van de tulpen is in veel gebieden vrijwel geheel achter de rug en verwerkt. In tegenstelling tot eerdere berichten en uitgesproken verwachtingen, begint de handel in tulpen sinds de afgelopen twee weken nu toch enigszins aan te trekken.

OOGST

Een van de oorzaken is dat de oogst tegenvalt, mede in verband met de vorstperiode. De handelszin neemt dus enigszins toe. Naar verwachting wordt er 15 tot 20 procent minder geoogst dan vorig jaar en valt het aantal stuks per roe tegen. Er worden nu dus zaken gedaan, maar het prijsniveau is nog wel zodanig dat er eigenlijk geen winnaars zijn. De bloemenprijzen van de tulpen waren niet om naar huis te schrijven waardoor de broeierij genoodzaakt is de hand op de knip te houden bij het inkopen.

VRAAGPRIJZEN

Aan de andere kant heeft de export eerder de bollen tegen relatief scherpe prijzen verkocht om afzet te creĂŤren, maar kijkt nu ook tegen hogere vraagprijzen aan. Dat maakt het moeilijk om tot overeenstemming te komen, omdat de marges niet al te groot zijn. De handel wil dus wel wat aantrekken, maar er zal toch nog een en ander moeten gebeuren om een prijs op tafel te krijgen waarin alle partijen zich kunnen vinden. Bovenstaande informatie is direct afkomstig van een bemiddelaar op het gebied van tulpen.


bloemenkrant

DINSDAG 14 AUGUSTUS 2012

Brieven kunnen gestuurd worden naar: redactie Bloemenkrant, postbus 8888 3752 XM Katwijk. Reacties kunnen zonder overleg vooraf worden geweigerd, ingekort of anderszins geredigeerd.

11

service

Olympische spelen misser

H

hebben wij, arme bloemenkwekers, in deze week een beetje afleiding voordat we gaan slapen. Anders lagen we vast wakker van de zorgen. De prijzen zijn namelijk al weken slecht en lijken zelfs op dit moment eerder slechter dan beter te worden. Enorme aantallen mooie bloemen worden doorgedraaid. Ook op de bedrijven zelf gaat er al veel op de porriehoop. Met zulke prijzen heeft het geen zin om een lichtere kwaliteit te veilen. Het is een vervelende tijd. Dan

et is week 31. De Olympische spelen zijn in volle gang. Iedere medaille wordt uitgebreid gevierd, iedere teleurstelling uitgebreid besproken. Nederland 1 laat de hele dag allerlei sporten zien waarvan ik soms niet eens wist dat ze bestonden. Lopend schijf 10 meter schieten? Ik zie zelf uit naar de paardenonderdelen, waar we bijna verzekerd zijn van een medaille. Maar goed, dat dachten we van enkele andere disciplines ook. Gelukkig

Column Bernadette

GE NIPT

â&#x20AC;&#x2DC; â&#x20AC;&#x2DC; â&#x20AC;&#x2DC; â&#x20AC;&#x2DC; â&#x20AC;&#x2DC;

zie ik bij de prijsuitreikingen in Londen hoe het dus echt niet moet. Behalve een medaille krijgen de prijswinnaars namelijk een bosje bloemen. Een piepklein, stijf bij elkaar gebonden rotbosje van 5 rozen en nog wat anders. Geen groen, geen bloemen, niks geen mooie royale bos waar de winnaars blij mee kunnen zwaaien. Wat kun je met zoâ&#x20AC;&#x2122;n klein boeketje? In ieder geval niet wereldwijd reclame maken voor het mooiste cadeau dat wij kennen. Wat een gemiste kans!

â&#x20AC;˘Bernadette maakt een doorstart met een chrysantenkwekerij in Heerhugowaard

GEFLITST Fotograaf: Gert Jansen, vaste medewerker

Een product voelen, zien en ruiken is minstens zo belangrijk als het gemak van online shoppen Kweker Simon de Leest, nieuwsbrief Groen-Direkt We verliezen helaas veel klanten aan de supermarkten en de bulkgrossiers. Maar dat neemt niet weg dat onze service, advisering en kwaliteit nooit door een Lidl of Ikea kunnen worden vervangen Martina Lohmar, bloemist in Duitsland. Vakblad voor de Bloemisterij

Camera: Canon EOS 7D Datum + tijd: 9 juli, 12.53 uur Locatie: Heumen Lens: 70-200 Sluitertijd: 180 Diafragma: 5.6 ISO: 200 Aanleiding: De Poolse werknemers van gladiolenkweker Theo Theunissen uit Heumen bij Nijmegen zijn inmiddels gewend dat ze met enige regelmaat in beeld gebracht worden. Meestal zijn ze op zoâ&#x20AC;&#x2122;n moment dan ook serieus aan het werk. Dit moment van ontspanning was niet gepland, maar grappig genoeg om op de gevoelige plaat vast te leggen. Als zelfs vrouwen er om kunnen lachen, moet het in ieder geval een goede Poolse grap zijn geweest.

Geen carrière, alleen tomaten plukken en vies werk. Dat is het gemiddelde beeld dat jongeren van de sector hebben Lise Schregardus van de campagne Itâ&#x20AC;&#x2122;s Alive, Bloemenkrant

De veiling is van de leden. Zij hebben haar opgericht en uitgebouwd. FloraHolland is dan ook geen zelfstandig bedrijf met autonome foelstellingen, maar een coĂśperatief bedrijf met het ledenbelang als uitgangspunt Algemeen directeur van Flora Holland Timo Huges, Flora Holland Magazine

AGENDA After All Vakopleidingen Bloemschikken 19 augustus Open Dag van After All Vakopleidingen Bloemschikken. Locatie: Boshoverweg 57, Weert www.afterall.nl

Floralis Boskoop Season Fairs â&#x20AC;&#x2DC;Autumnâ&#x20AC;&#x2122; 22 t/m 24 augustus Locatie: Floralis Boskoop www.floralisboskoop.nl

Plantarium 22 t/m 25 augustus Zoâ&#x20AC;&#x2122;n 300 deelnemers uit verschillende landen tonen hun assortiment boomkwekerijproducten. Locatie: Trade Centre Boskoop-Hazerswoude. www.plantarium.nl

BERKEL EN RODENRIJS - Benjamin Vermeerweg 2-4

ALMERE - C. Commelinweg 23-25 Glastuinbouwbedrijf (bloementeelt) met bedrijfswoning op 2.64.19 hectare grond met circa 18.660 m2 warenhuizen inclusief assimilatiebelichting, WKK-installatie en trafo, rookgascondensor, rookgasreiniger, codinox, etc. Vraagprijs: â&#x201A;Ź 1.285.000,-- k.k. Voor verdere informatie: www.vellekoop.nl BLEISWIJK r TAXATIE Tel. (010) 521 76 66 r BEMIDDELING r ADVISERING

COLOFON Oplage 20.000 Verschijnt 1 x per 14 dagen Bloemenkrant Uitgeverij Verhagen Postbus 3066 2220 CB Katwijk Tel: 071-402 2901 Fax: 071-4032325 Hoofdredactie: Peter Voskuil 06-20013117

Redacteuren: Caroline van Ginkel 06-11248419 Cor de Mooij 06-13017660 redactie @bloemenkrant.nl Verslaggevers: Johan Th. Bos Isabelle Brus Erik van Huizen Frank de Klerk Hans van der Lee Leni Paul Wilma van Velzen

Regioverslaggevers: Mario Bentvelsen (Westland) 06-505 214 20 redactiewestland @bloemenkrant.nl Richard J. de Graaf (NH) 0223-633 125 redactienoordholland @bloemenkrant.nl Lei Spreeuwenberg 06-201 192 83 lei.spreeuwenberg@ bloemenkrant.nl

Flowers IPM 29 augustus tot en met 1 september Locatie: Moskou, Rusland www.ipm-moskau.com

E R TE NAM EN R OD E B OV GE N AA

KO TE O P

Wij zijn het laatste corso wat het publiek betrekt als sponsor. Ondanks dat de route gedragen wordt door vrijwilligers kost het veel geld en met alle bezuinigingen is een sponsorend enthousiast publiek voor ons een grote opsteker Hans de Visser, coĂśrdinator collecte bij het Varend Corso, dichtbij.nl

Arie in â&#x20AC;&#x2122;t Veld (Bollenstreek) 0252-420101 redactiebollenstreek @bloemenkrant.nl

Advertenties: Joeri Broekhart 06-222 456 12 joeri.broekhart@ bloemenkrant.nl

Fotografen: Frank Bonnet Jur Engelchor Gert Janssen Thierry Schut Arjen Vos Cees van â&#x20AC;&#x2122;t Wout

Lieke Geerlings lieke@bloemenkrant.nl

Vormgeving: Piet van der Plas

Moderne, compleet ingerichte rozenkwekerij (bouwjaar 2004) met bedrijfswoning.

Bekijk de video op onze website: www.vellekoop.nl BLEISWIJK Tel. (010) 521 76 66

Traffic: Vincent Roos advertentie @bloemenkrant.nl

Marketing: Manuela Booman manuela.booman @uitgeverijverhagen.nl

Advertenties dienen voor vrijdag 10.30 uur ingeleverd te zijn. Advertenties die per email worden aangeleverd dienen vergezeld te gaan van een proefdruk (per fax of per post).

Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen zoals laatstelijk vastgesteld door Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arron-

dissements-rechtbank te Amsterdam. U kunt onze leveringsvoorwaarden kosteloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Abonnementen: Bloemenkrant wordt gratis verstuurd naar alle bedrijven in de sierteelt. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor een abonnement. De kosten hiervoor bedragen â&#x201A;Ź 89,50 per jaar. Indien zes weken voor het verstrijken van de abonnementstermijn geen schriftelijke opzegging is ontvangen, wordt het abonnement automatisch verlengd.

       ADVISERING

Auteursrechten voorbehouden Š 2012 Uitgeverij Verhagen BV


Europaâ&#x20AC;&#x2122;s grootste aanbod van tuinplanten voor tuincentra en groothandel 30 monsterbeurzen per jaar Dinsdag 07:30 - 14:00 uur 24/7 webshop

bloemenkrant Totale oplage 20.000

De Bloemenkrant wordt gratis ketenbreed en geadresseerd verstuurd via TNT naar alle bedrijven in de sierteelt.

GROEN-Direkt Najaarsbeurs 2012 Met 6000 monsterpartijen van 500 kwekers! Extra: 1.000 M2 grote kerstbomenshow

Verspreiding Bloemenkrant Bloembollenkwekerijen

1.150

) 22 augustus 7.30-17.00 uur ) 23 augustus 7.30-17.00 uur ) 24 augustus 7.30-14.00 uur

Bloemisten

3.560

Boomkwekerijen

2.110

Gemengde bedrijven (G&F, Bloemen)

1.060

Overige beurzen ) 11 september ) 25 september ) 9 oktober ) 23 oktober ) 6 Oovember

Groothandelsbedrijven

1.100

Kwekerijen (binnen- en buitenland)

6.360

Kerstbomen voorverkoop Tot en met 10 september

Nieuwe locatie voor alle komende beurzen: Noorwegenlaan 37, Hazerswoude/ITC-Boskoop

Vollegrond kwekerijen

800

Overige tuinbouwbedrijven

438

Potplantenbedrijven

1.034

Tuincentra

570

Veilingen

1.700

Veredelaars (binnen- en buitenland)

151

Totale oplage GROEN-Direkt Boskoop BV Noorwegenlaan 37 2391 PW Hazerswoude/ITC-Boskoop Nederland

Tel.: +31 (0)172-211 576 Fax: +31 (0)172-212 174 info@groen-direkt.nl www.groen-direkt.nl

20.033

Meer informatie, bel Huub Snijders 06 22 66 85 55.

Ketenbreed in de bloemenwereld

Truckwash N201

Openingstijden:

Op de grens van Amstelveen en Uithoorn waar de nieuwe N201 een afslag gaat krijgen heeft Truckwash N201 haar deuren geopend.

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Zondag:

Ook voor: Bestelbussen Caravans & campers

8.00 - 18.00 8.00 - 18.00 8.00 - 18.00 8.00 - 18.00 8.00 - 18.00 8.00 - 13.00 Gesloten

Truckwash N201 - Zijdelweg 23 - 1187 ZM Amstelveen - Tel: 0297 â&#x20AC;&#x201C; 380944 - www.truckwash-n201.nl

BK_week_33_12  
BK_week_33_12  
Advertisement