Page 1

Weekblad voor Wassenaar • www.uitgeverijverhagen.nl Gratis huis-aan-huis bezorgd • Bezorging: (071) 402 29 01

Redactie: 06-22855148 • redactie@dewassenaarder.nl Advertenties: 071-4022901 • advertentie@uitgeverijverhagen.nl 58e JAARGANG No. 31

WOENSDAG 1 AUGUSTUS 2012

VERSCHIJNT WEKELIJKS

DEZE WEEK...

Jubileumwandeling in Harstenhoek

Het is genieten voor de thuisblijvers. Overal is het een stuk rustiger. De files zijn kleiner. Je bent eerder aan de beurt in de winkels en er is volop parkeerplek. Veel Wassenaarders vertoeven dezer dagen elders. Er zijn altijd kinderachtige mensen die in het buitenland naar het weerbericht in Nederland kijken en het jammer vinden als het hier ook lekker weer is. Maar ik gun iedereen het zijne. Over een paar weekjes is het met de pret weer afgelopen. Dan is het gedaan met de rust. Samantha Snabbel

Wassenaar - Het IVN Den Haag bestaat dit jaar 50 jaar. Zij vieren dit door o.a. elke eerste zondag van de maand een speciale jubileumwandeling te houden. Zondag is het de beurt aan het gebied de Harstenhoek (Oostduinen). Met de IVN-gidsen gaan ze dit voor velen nog onbekende gebied met zijn prachtige natuur verkennen. Er wordt speciaal aandacht besteed aan de bruikbare planten, die in het duin groeien. Ga dus zondag om 11.00 uur (verzamelen) naar het koffiehuis Paviljoen Duinzicht op de hoek van de Pompstationsweg en de van Alkemadelaan. Bereikbaar met bus 23, halte Maurits de Brauwweg. De wandeling is gratis en voor een ieder toegankelijk. Duur 11/2 tot 2 uur. Aanmelden hoeft niet. Deelnemers ontvangen vanwege het jubileumjaar na afloop een aardige attentie. Inlichtingen bij Rob Meyer tel. 06 20568114/070 3681400 of bij Monique van den Broek tel. 070 3858676. Zie ook www.ivndenhaag.nl.

Tijdzappen in de bibliotheek

Zomerfeestweek in Wassenaar Wassenaar - Volgende week beginnen weer de traditionele Zomerfeesten van de Wassenaarse Oranjevereniging Koningin Wilhelmina. De feestelijke week start op woensdag 8 augustus en duurt tot en met zondag 12 augustus en zo lang is er ook kermis aan de Dr.Mansveltkade. Die dagelijks geopend is van 13.00 tot 01.00 uur en op zondag tot 24.00 uur. Het hele programma staat verderop in de krant.

Kat doodgeschoten in Hallekensstraat Wassenaar - Op maandag 23 juli rond 13.00 uur is de poes van Ron en Agnes Runge vermoedelijk met een luchtdrukwapen beschoten in de Hallekensstraat. Het arme dier, dat luisterde naar de naam Kappi, overleed later bij de dierenarts aan zijn verwondingen. Ron en zijn vrouw kunnen niet begrijpen, waarom iemand het heeft gemunt op weerloze dieren en vragen iedereen die iets heeft gezien of gehoord om dit te melden bij de politie.

Wassenaar - Tot en met 31 augustus kan iedereen van 7 t/m 12 jaar gratis bij de bibliotheek meedoen aan het zomerleesprogramma Tijdzappen. Reis mee terug in de tijd en zap al lezende door de cultuurhistorische canon van Nederland. Er zijn 5 programmaboekjes die allemaal gaan over de Nederlandse geschie-

ZĂł groen is Wassenaar Op de voorgrond kun je de Duingalows en La Place vanuit het reuzenrad op Duinrell tussen de bomen zien. Maar dĂĄĂĄrachter torent alleen de Dorpskerk boven het groene Wassenaar uit. (Foto: Willemien Timmers)

Duurzaam drukwerk? Ontdek het op www.drukkerijallin.nl High quality printen en drukken Variabel printen Printing on demand Personaliseren Logo ontwerp Communicatieadvies Vormgeving en opmaak Voorraadbeheer

Drukkerij All-in produceert met 100% groene stroom en verstuurt haar post Co2 neutraal.

Drukkerij All-in, Katwijk 071 408 14 97

communicatie@drukkerijallin.nl www.drukkerijallin.nl

Com mun icati e - Creatie - Rea

lisat ie

Sport- en speldagen voor honderden kids

denis. Heb je een boek gelezen? Dan krijg je bij de informatiebalie het grote ‘Tijdzappen Doe-boek’. Hierin zit een deelnemerspaspoort voor al je verworven stickers. Voor elk gelezen boek krijg je namelijk een sticker en bij 5 stickers krijg je een oorkonde met een cadeautje.

Wassenaar wil meer tijd voor procedure rond Rijnlandroute Het college van b en w en de gemeenteraad van Wassenaar hebben er bij de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) op aan gedrongen om de termijn van tervisielegging en de zienswijzegelegenheid op het Voorontwerpinpassingsplan RijnlandRoute en het Milieueffectrapport RijnlandRoute op te schorten of te verlengen met 6 weken. Dat staat in een brief aan GS van het college en de gemeenteraad.

of deze variant haalbaar is. Mocht een geboorde Rijnlandroute uiteindelijk niet haalbaar blijken, dan past het om op dat moment, en niet eerder, de documenten ter visie te leggen. Tenslotte is voor de beoordeling van het Milieueffectrapport

Rijnlandroute actueel ecologisch veldonderzoek nodig. Op dit moment is dit onderzoek nog niet afgerond en zullen de uitkomsten ervan niet op zeer korte termijn beschikbaar zijn. Voor een

juiste beoordeling van de feiten is dit actuele ecologische veldonderzoek echter onmisbaar. Voorschoten heeft ook aan GS gevraagd om de termijn van tervisielegging te verlengen. Meer daarover elders in de krant.

Wassenaar draagt hier een aantal argumenten voor aan. Door de tervisielegging van 11 juli tot en met 4 september in de vakantieperiode te laten plaatsvinden wordt voor velen de mogelijkheid beperkt voor het indienen van zienswijze. Een verlenging van de tervisielegging met 6 weken zou voor dit probleem soelaas kunnen bieden. Door de termijn te verlengen kan eveneens de indruk worden weggenomen dat de mogelijkheid van een variant met een geboorde tunnel niet serieus wordt genomen, terwijl hier zowel door een motie van VVD en CDA in Tweede Kamer als in een motie van de Provinciale Staten om is verzocht. Het ligt dan ook voor de hand om eerst het onderzoek naar een geboorde tunnel te verrichten en af te ronden. Na beoordeling van dit onderzoek kan vervolgens op basis daarvan besloten worden

Wassenaar - Op maandag 13 augustus zijn de 16de sport- en speldagen. Ruim 500 kinderen uit Wassenaar doen mee en ruim 100 vrijwilligers helpen hierbij. Er zijn maar liefst 150 ‘pinkies’, kinderen uit groep 3 en 4, actief in en rond de sporthal. Een echt Wassenaars gebeuren door en voor Wassenaarders. Op woensdagmiddag sluiten ze af, o.a. met survivals.

DANSLES Bij elkaar 100 jaar in het ambt +,=6:*<@3 6,.:;.,,:; ),3  6-  info@danscenterdejong.nl OOK VOOR AL UW FEESTEN!

PARTYCENTER DE JONG

De oud-predikanten, ds A.M.A. Hellendoorn en ds C. van der Woude vieren deze maand dat zij 50 jaar geleden als dominee in het ambt bevestigd zijn. Na hun jaren in de Protestantse Gemeente in Wassenaar zijn beiden met emeritaat gegaan. Ds Hellendoorn heeft daarna nog tot vandaag het pastoraat van het verpleeghuis Duinstede verzorgd. Zondag 12 augustus gaan zij samen voor in een bijzondere dienst in de Messiaskerk, aanvang 10.00 uur. Iedereen is van harte welkom om dit jubileum mee te vieren en na afloop van de dienst om ca. 11.15 uur de beide predikanten te feliciteren.

Nieuw landgoed tussen Clingendael en Duindigt vormt waardige invulling van stedelijk randgebied

Filmsterren op het strand Op dit moment draait in de bioscoop de film Joris & Boris en het geheim van de tempel. Hierin zitten ook liedjes die door dit duo worden gezongen en dat de filmsterren op 18 augustus nog een keer doen in strandpaviljoen De Zeester tijdens

de Made in Holland Zomereditie. Ook Ralph Mackenbach is van de partij, hij speelt ook een rol in de film. Maar er valt vanaf 13.00 uur nog meer te genieten met Boney M., Mai Tai, Bert Heerink en Glenda Peters.

Dertien jaar nadat er voor het eerst een plan was opgesteld voor het nu al jaren grotendeels braak liggende stuk grond tussen het landgoed Clingendael, de Van Brienenlaan en de Waalsdorperlaan, ligt er nu tot en met 7 augustus een uitwerkingsplan voor het circa 5,5 hectare metende gebied ter visie. Er moet een nieuw landgoed komen met ĂŠĂŠn woning, een bijgebouw en een stal. Een deel van het terrein, zoâ&#x20AC;&#x2122;n 1,5 hectare aan de kant van de Waalsdorperlaan wordt verhuurd aan de Zuid-Hollandsche Jacht Vereeniging die er 12 maal per jaar hippische activiteiten houden. Het grootste deel van het landgoed bestaat uit weide en bos en heeft in het uitwerkingsplan de bestemming â&#x20AC;&#x2DC;natuurâ&#x20AC;&#x2122; gekregen.

door Jos Knijnenburg Het nieuwste landgoed van Wassenaar ligt precies in een denkbeeldige zichtlijn tussen het landhuis Clingendael en de lengteas van de draf- en renbaan Duindigt. Het gaat om een oud sportcomplex, met velden van clubs als ANWB Paraat, VVM en ESDO. Het 5,5 hectare metende terrein telde een aantal sportvelden en verschillende kantines. De grond is al jaren niet meer in gebruik, wordt ook niet beheerd en biedt voor het grootste deel volgens de nu ter inzage liggende stukken â&#x20AC;&#x2DC;een sterk verwaarloosde indrukâ&#x20AC;&#x2122;. Het geheel werd geruime tijd geleden aangekocht door de heer R. Smit en het plan staat dan ook bekend als het plan Smit of het landgoed van Smit. Het gaat om grond die zoals vaker in dit deel van Wassenaar het geval is, oorspronkelijk eigendom was van

de gemeente Den Haag hoewel het volledig binnen de gemeente Wassenaar ligt. Het uitwerkingsplan spreekt in lyrische bewoordingen over het nieuwe landgoed. Het plan draagt bij tot â&#x20AC;&#x2DC;een prachtige koppeling tussen Duindigt en Clingendaelâ&#x20AC;&#x2122;. De Haagse stadsrand krijgt â&#x20AC;&#x2DC;een waardige invullingâ&#x20AC;&#x2122; die zal bijdragen aan â&#x20AC;&#x2DC;ecologische kwaliteiten in het grensgebied van Den Haag en Wassenaarâ&#x20AC;&#x2122;.

Plannen Uit het uitwerkingsplan dat nu op het gemeentekantoor ter inzage ligt, blijkt dat plan voor het nieuwe landgoed van de heer Smit, dat ook een tandartsenpraktijk moet gaan omvatten, bepaald niet zonder slag of stoot tot stand is gekomen. De allereerste versie van het plan voor een nieuwe invulling van het oude sportgebied tussen Clingendael/

Fietspad 10 aan de zuidzijde en de Waalsdorperlaan/draf- en renbaan Duindigt aan de noordzijde, dateert uit 1999. De geplande woning was toen nog in het hart van het gebied gesitueerd. Later schoof het bouwvlak van het huis meer richting de Van Brienenlaan. Er was â&#x20AC;&#x2DC;onvoldoende draagvlak â&#x20AC;&#x2122; zo wordt vermeld. De oppervlakte van het huis zou ook worden verkleind van 400 tot 350 vierkante meter. Er was ook nog een soort poortgebouw aan de Van Brienenlaan gepland, maar dat kwam als apart bouwsel in latere planversies te vervallen.

Overbuur Wie het uitwerkingsplan met de tien planvarianten van het nieuwe landgoed bestudeerd, stuit op een gegeven moment op een opmerking over de nieuwe kantine voor fusie-

club SVâ&#x20AC;&#x2122;08 die twee jaar geleden aan de Van Brienenlaan pal tegenover het perceel van Smit in gebruik werd genomen. Terwijl in de plannen voor het nieuwe landgoed relatief kleine bouwvlekken op papier steeds veranderden, werd aan de overzijde van de van Brienenlaan vrijwel zonder enige planologische discussie in hetzelfde groen tussen Clingendael en Duindigt een vijfsterren accommodatie gerealiseerd. In zekere zin een moedje, want JAC en SVâ&#x20AC;&#x2122;35 werden min of meer tot elkaar veroordeeld in het nieuwe SVâ&#x20AC;&#x2122;08 door de komst van de nieuwe buurman, de Amerikaanse ambassade. Een nieuwe voetbalclub met meer dan 800 leden en dat vereiste een accommodatie van zoâ&#x20AC;&#x2122;n 750 vierkante meter. Twee maal zo groot als het woonhuis op het nieuwe landgoed.


DW KOZIJNEN BESTAAT 10 JAAR!

Kom naar onze vernieuwde showroom. Ook mooi oud worden onze:

Kies kozijnen die ook mooi oud worden

t t t t t

Onze kozijnen voldoen aan de eisen die gesteld zijn in het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Dakkapellen Deuren Ramen Serres Schuifpuien

PARTICULIEREN

OPGELET!

ANTIEKHANDEL

ALBERT FISCHER Voorstraat 55a, Voorschoten tel. 071-5614544

s).+//0%.6%2+//0 s2%34!52!4)%6!.!.4)%+

Uw advertentie verschijnt in de regio:

Advertenties kunnen tegen contante betaling Ă â&#x201A;Ź 8,00 ingeleverd worden bij:

s6%2+//06!.'2/%."52%!5,!+%.

Â&#x2026; )&57"-65")6*4 7PPSTUSBBU KATWIJK Â&#x2026; 4*("3&/."(";*+/+#BSOIPPSO )PPGETUSBBU NOORDWIJK Â&#x2026; PRIMERA WE-BOT )PPGETUSBBU  SASSENHEIM Â&#x2026; 3*&58*/,&-WBOEFS70035 %PSQTTUSBBU NOORDWIJKERHOUT Â&#x2026; 5)&3&"%4)01 JOEF)PGUVJO RIJNSBURG Â&#x2026; -*&5)0314#0&$,)6:4 )PPHNBEFTFXFH LEIDERDORP Â&#x2026; 30,&341"-&*4-&*%&3%031 7BO%JFQFOJOHFOMBBO LEIDERDORP Â&#x2026; #0&,)"/%&-%&,-&3 %F,FNQFOBFSTUS 1BTTBHF  FO'050%*$,)0' *SJTMO OEGSTGEEST

Stukadoor- en sierpleisterbedrijf

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

"MMFTUVLBEPPSTXFSLFOr-JKTUFO0SOBNFOUFOQMBGPOET 4JFSQMFJTUFS4QBDIUFMQVU[r#JOOFOFOCVJUFOXFSL

15 Jaar garantie

INLEVEREN TOT DINSDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna) Voorwaarden: 3 regels â&#x201A;Ź 8.00. Per regel â&#x201A;Ź 2.75 meer.

op de montage en kozijnen !

5FM

&NBJMKWFSEPFT!DBTFNBOM

gevoerd door onze vakmensen.

Het recept tegen veroudering komt uit Katwijk! Als we de kracht van onze producten in ĂŠĂŠn woord willen uitdrukken, dan kiezen we voor â&#x20AC;&#x2DC;verouderingsvrijâ&#x20AC;&#x2122;. Dat klinkt zo technisch en kil, daarom zeggen we liever: onze kozijnen, ramen, deuren en dakkapellen worden net zo mooi oud als mensen. Maar zonder rimpels of andere ouderdomsverschijnselen. Hoe oud u ook wordt, de producten van DW leven met u mee. En met de

DW Kozijnen: De top in kunststof Fabriek en showroom: Taanderstraat 18 2222 BE Katwijk (Industrieterrein â&#x20AC;&#x2122;t Heen)

RUIT STUK ? sinds 1935

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832 Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Op afspraak kan aan huis getaxeerd worden. WWW.ONDERDEBOOMPJES.NL Tevens inkoop van (sloop) goud tegen directe contante betaling!

Charmante, lieve, intelligente Nederlandse jongedame, 32, MA Int. Rel., houdt van lekker eten en reizen en wil samen met een sportieve, frisse, slanke, zorgzame, eerlijke man, max. 40 jaar, van het leven genieten. Stuur uw brief onder nummer: 2012-47 naar: De Wassenaarder/Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7A, 2222 AH Katwijk

rz Alle ve

en

Elke maand verrassende aanbiedingen!

Ook voor binnen- en buitenschilderwerk Telefoon: 070-5112510 Autotel.: 06-51343456 www.lamischilders.nl

automobielbedrijf

GRATIS LEENAUTO OF HALEN EN BRENGEN BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT GH=J9H9<) AF?9F?D=A<K=O=?01! L=D=>GGF(/)%-.).,.,'-.)/(+.

APK

,8 3 â&#x201A;Ź

*

* geldt niet voor Diesel all-in

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

â&#x153;&#x201A;

â&#x201A;Ź  10.75 â&#x201A;Ź 13.50 â&#x201A;Ź 16.25 â&#x201A;Ź 19.00

Specialisten in glas

ekering

n all-i

â&#x201A;Ź8.00

TE HUUR Â&#x2026; TE KOOP Â&#x2026; GEVRAAGD AANGEBODEN Â&#x2026; GEZOCHT Â&#x2026; GEVONDEN

WWW.GARAGEADEGEEST.NL

Bij inlevering van deze bon:

Wassenaar De Zilk

Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

Adenta tandprothese Specialist

ERKEND HYUNDAI SPECIALIST

Waardeiland Warmond

Naam:.............................................................................................................................................................

www.dwkozijnen.nl www.dwkozijnen.nl

GARAGE ADEGEEST

Valkenburg Voorhout

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!)

wij u graag zien op onze internetsite en in onze showroom. Van harte welkom!

Betalen in termijnen is mogelijk!!

Rijnsburg Sassenheim

Lâ&#x20AC;&#x2122;Ami glasservice

generaties die volgen. U heeft er uitsluitend plezier en gemak van. Dat laten

Tel. Tel:071-3313505 071-3313505

Noordwijk hout Noordwijker Oegstgeest

}

De fabricage en montage van onze producten worden uit-

Katwijk Leiderdorp

REN SIRRE Erkend APKKeurings Bedrijf

experts in autorecycling

t/BUVVSHFUSPVXF LVOTUHFCJUUFO t,VOTUHFCJUSFQBSBUJFT

Klaar terwijl u wacht! Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

www.tandenwinkel.com

Verkoop V k van gebruikte b ikt en nieuwe i onderdelen, tevens inkoop van uw sloop- of schadevoertuig met afgifte RDW-vrijwaring. Voorschoterweg 41 2235 SE Valkenburg Z.H. Telefoon 071 531 51 01

SUZiaUliKstI

Hanepoel 4 2136 NJ Zwaanshoek N.H. Telefoon 023 584 54 35

www.gebr-opdam.nl

Spec

Oostdorperweg 177 Tel: 5110630

gi

Moed om te 11 ro 07

doneren!

M ed.nl Santos Race- en ATB Specialist Wij leveren exclusief customized spuitwerk voor Santos fietsen. Opbouw volgens eigen specificaties mogelijk. Ook leveren wij merken zoals: Duell Litespeed, Merida en Ridley. Openingstijden: Dinsdagavond: 18.00 - 21.00 uur Vrijdagavond: 17.00 - 21.00 uur Zaterdag: 10.00 - 13.00 uur Andere tijden mogelijk na telefonische afspraak: 06 18639261

Gieterij 27-29 2211 WC Noordwijkerhout

SALE

Na wekenlang intensief verbouwen mag het resultaat er zijn!

P O O K R E V G E E L LE

TOTA

129,95

Olympia wordt De feestelijke opening van wordt verricht door een afgevaardigde van de gemeente op woensdag 8 augustus vanaf 17.00 uur.

69 69,-

39,9,9, 49,- 5 49 49, 59,9 79,azijnen moeten maken voor de nieuwe 89,95 8 89 collectie. Dus kom snel en profiteer van hoge kortingen en een ruime choenen. 99,50 Dames en Herenschoe

79,95

Er zit zeker iets leuks voor u bij.

109,95

Christos met zijn dochter

Ecco shop Wassenaar Hoek v.Zuylen v.NijeveltstraatSchoolstraat71 Tel: 070 511 92 27 www.eccoshoes.nl

Ecco - Ara Katwijk Tramstraat 7a Tel: 071 407 65 85 www.eccoshoes.eu


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 1 AUGUSTUS 2012

NIEUWS

Berichten uit

raadhuis De Paauw en het gemeentekantoor Benodigde hoeveelheid ruimte bij tijdelijk gebruik openbare grond bepalend voor procedure en kosten

Online subsidieregister provincie Zuid-Holland

Wassenaar en Voorschoten verzoeken beiden provincie om verlenging ter visielegging documenten Rijnlandroute

B en W hebben een speciale regeling vastgesteld voor iedereen die tijdelijk een stukje openbare ruimte nodig heeft, om bijvoorbeeld bouwmaterialen te kunnen opslaan tijdens een verbouwing óf een keet, container of steiger te plaatsen. Uit de nieuwe regeling blijkt dat de hoeveelheid ruimte die tijdelijk in gebruik moet worden genomen, bepalend is voor de te volgen meldingsprocedure en de verschuldigde kosten oftewel precario. De gemeente hanteert in dit verband de begrippen ‘klein gebruik’ en ‘groot gebruik’ bij het gebruik van een stuk weg, stoep, parkeerterrein of niet-gestoffeerd deel van de openbare ruimte.

De provincie Zuid-Holland publiceert op haar website het openbaar subsidieregister. Initiatiefnemers van het subsidieregister zijn statenleden Ed Braam (PVV) en Eduard Schuringa (VVD). Naar aanleiding van hun verzoek om alle bestaande subsidieverlening in een openbaar register op te nemen, heeft de provincie het subsidieregister ontwikkeld. Het subsidieregister is een momentopname, per kwartaal wordt het geactualiseerd.

De gemeenten Wassenaar en Voorschoten hebben los van elkaar Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) per brief verzocht om de lopende ter visielegging van een stapel documenten over de aanleg van de Rijnlandroute te verlengen. Het gaat om het voorontwerp van het inpassingsplan en het milieueffectenrapport (MER) eerste en tweede fase. De rapporten zijn op 11 juli op ondermeer het Voorschotense gemeentehuis en het Wassenaarse gemeentekantoor ter inzage gelegd voor een periode tot en met 4 september. Opvallend is dat Wassenaar en Voorschoten die recent met LeidschendamVoorburg en Zoeterwoude een kwartet gemeenten vormden dat zich pal voor de finale besluitvorming nadrukkelijk uitsprak tegen een Rijnlandroute door Voorschoten en langs de Stevenshof, zich nu onafhankelijk van elkaar tot GS hebben gericht door middel van brieven die qua toon nogal van elkaar verschillen.

door Jos Knijnenburg In Wassenaar wordt onder klein gebruik van openbare grond een ruimtebeslag tot en met 15 vierkante meter of smaller dan 2,50 meter verstaan. Bij een dergelijk beperkt ruimtegebruik kan een burger, bedrijf of instelling volstaan met een melding aan de gemeente. Dat moet dan wel minimaal 2 weken van tevoren gebeuren, anders loopt men het risico dat de aanvraag niet wordt geaccepteerd. Voor de melding is op de website van de gemeente een digitaal formulier aangemaakt waarbij de gebruiker zich via Digid dient te identificeren. Op het meldingsformulier wordt gevraagd om een tekening met de locatie van de te plaatsen materialen mee te zenden. Voor iedereen die tijdelijk 16 vierkante meter of meer openbare ruimte of een bredere ruimte dan 2,50 meter wil gaan gebruiken geldt een andere procedure. Deze tijdelijk ‘grootgebruikers’ moeten dit ook melden, maar nu minimaal 6 weken van tevoren. Ook hier geldt de waarschuwing dat wie zich niet aan deze termijn houdt en alvast van start gaat, het risico loopt dat de benodigde vergunning op dat moment nog niet is verleend.

Klein en groot Want daarin zit een belangrijk verschil ten opzichte van de ‘klein gebruikers’ van openbare grond. Wie

tijdelijk verlegen zit om een klein stukje openbare ruimte om zaken te stallen of te plaatsen kan volstaan met een melding. Bij ‘groot gebruik’ dient er een speciale vergunning te worden aangevraagd. Zo’n vergunning kost 21,70 euro aan leges. Daarnaast moet voor het tijdelijk gebruik van openbare ruimte aan de gemeente precario worden betaald. Deze zeg maar ‘huurkosten’ zijn voor dit jaar bepaald op 1,22 euro per vierkante meter per dag en 24,70 euro per vierkante meter per maand. De kosten kunnen derhalve aardig in de papieren lopen als tijdens een verbouwing of andere klus niet alles op eigen grond kan plaatsvinden. Voor grootgebruikers geldt dat naast de éénmalige leges van 21,70 euro de kosten per maand voor het gebruik van minimaal 16 vierkante meter openbare grond al 395,20 euro bedragen.

Gedeputeerde financiën, Rogier van der Sande: “Het college van GS staat voor een open en transparante bestuursstijl. Eind 2011 publiceerden we de interactieve begroting en dit jaar de interactieve rekening en het declaratieregister van GS en PS. Het online publiceren van alle toegekende subsidies is een mooie volgende stap om meer inzicht te bieden in een belangrijk deel van onze financiën.” Statenlid Ed Braam (PVV), “Na het openstellen van het declaratieregister is deze stap voor de PVV een logische zet om de belastingbetaler te informeren. Met de openstelling van het subsidieregister wordt eindelijk duidelijk op welke wijze vele miljoenen aan subsidie

worden verstrekt.” Ook statenlid Eduard Schuringa (VVD) vindt het belangrijk dat de inwoners van Zuid-Holland zien dat de provincie ook dingen in hun gemeente financieel steunt. “Iedereen kan nu op zijn gemak kijken waar ons geld heen gaat. Als inwoners het gevoel hebben dat het subsidiegeld niet juist besteed wordt, kan dit worden doorgegeven via het meldpunt subsidies op onze site”, aldus Schuringa. In het subsidieregister zijn o.a. opgenomen de naam van de aanvrager, de subsidieregeling, de projectnaam en het aangevraagde en verleende subsidiebedrag. Het register wordt beschikbaar gesteld in pdf-format en in een Excel-overzicht. Met deze laatste versie kunnen geïnteresseerden, onder hun eigen verantwoordelijkheid, informatie groeperen en sorteren. De bedragen die in het subsidieregister zijn opgenomen zijn de verleende subsidies. De genoemde bedragen kunnen afwijken van de bedragen die de ontvangers daadwerkelijk ontvangen. Dit komt omdat er altijd vooraf subsidie wordt verleend voor concrete projecten en activiteiten. Indien na afloop blijkt dat projecten of activiteiten minder kosten, wordt het verleende subsidiebedrag lager vastgesteld.

Weigering In de nu vastgestelde regeling voor het tijdelijk gebruik van openbare ruimte in Wassenaar wordt ook melding gemaakt wanneer de gemeente een aanvraag zal weigeren. Het tijdelijk gebruik mag de weg niet beschadigen en uiteraard geen gevaar voor weggebruikers opleveren. De buren mogen er simpel gezegd ook geen last van hebben. Aardig is dat Wassenaar in de regeling ook het begrip welstand een rol laat spelen. Grote delen van Wassenaar zijn onlangs op aangeven van de gemeenteraad inmiddels welstandsvrij verklaard. Wie in die delen van Wassenaar wil gaan bouwen of verbouwen heeft niets meer te maken met de welstandsregels. Wie tijdelijk een stukje gemeentegrond nodig heeft om bijvoorbeeld bij een verbouwing het één en ander op te slaan, krijgt via genoemde regeling wel te maken met ‘redelijke eisen van welstand’ waaraan het tijdelijke gebruik van de openbare ruimte op zichzelf en in relatie tot de omgeving, moet voldoen. Overigens geldt in Wassenaar al langer de regel dat kampeerwagens, caravans, zeilboten of andere vaartuigen en vervoermiddelen voor recreatieve doeleinden niet langer dan 72 uur op een weg mogen worden geparkeerd. Wie dus terugkeert van vakantie en de boel heeft uitgeladen dient hier rekening mee te houden.

Lezers Schrijven Avalex (15) Enkele weken geleden zag ik op TV dat het grote financiële tekort bij Avalex niet wordt afgewend op de burgers. Naar mijn smaak is dat grote kolder want Avalex is een samenwerkingsverband van 6 gemeenten en tekorten worden door de deelnemende gemeenten gedragen. Dus door de burgers. Vroeg of laat zullen de afvaltarieven flink verhoogd worden en daarmee is dan weer precies het tegenovergestelde bereikt dan wat we wilden bereiken. De deelname aan Avalex werd destijds aan ons verkocht met het argument dat het allemaal efficiënter en dus goedkoper zou worden en ondanks dat het in de gemeenraad zwart van de tegenstanders zag werden de plannen door VVD en CDA gewoon doorgedrukt. En waarom werd de gemeenteraad niet eerder geïnformeerd over de tekorten van dit samenwerkingsverband? Waren VVD en CDA bang dat de oppositie deze tekorten zou gebruiken in de discussie over ons

samenwerkingsverband met Voorschoten dat misschien ook weer een financiële ramp gaat worden. En heeft onze VVD-wethouder, die penningmeester bij Avalex is, daar zitten klaverjassen? Wassenaar had het qua afval best goed voor elkaar. Veelal Wassenaarse beladers gingen met hun Wassenaarse vuilnisauto’s het Wassenaarse huisvuil ophalen. Nu staan de auto’s in Delft en alleen dat al is niet efficiënt. Hoe VVD en CDA het toch goedkoper wilden maken is mij een raadsel. Zoals bijna altijd is mijn conclusie; het één wordt beloofd en exact het tegenovergestelde wordt gedaan of bereikt. Hoelang accepteren wij Wassenaarders dit soort incapabele bestuurders nog? Peter R. van Selm

zijn van naam, adres en telefoonnummer en worden alleen geplaatst onder naam. Plaatsing van een brief houdt geen instemming van de redactie met inhoud of strekking in.

De redactie ziet brieven van lezers met interesse tegemoet, maar behoudt zich het recht voor deze in te korten, taalkundig aan te passen of niet te plaatsen. Brieven mogen niet meer dan 250 woorden bevatten. Ingezonden brieven moeten voorzien

Tineke Schaap al 30 jaar bij Maison Kelder Het is alweer 30 jaar geleden dat Tineke Schaap filiaalleidster werd bij Maison Kelder. Eerst werkte ze vele jaren aan de Rijksstraatweg en daarna in de Kerkstraat. Wie kent haar niet? Inmiddels is ze bekend bij de vele vaste klanten en natuurlijk bij een heleboel andere inwoners van Wassenaar.

‘Tien’ in 2007 met haar toen meest trouwe klant: de kat van een paar huizen verderop. Dol op slagroom.

Ook een dikke 10 voor Tineke Schaap “voor alle fijne jaren, namens je meiden”, zegt Marleen Beijer namens de collega’s. Want de jubilaris zelf weet er (nog) niets van dat ze vandaag in het zonnetje wordt gezet. Maar terecht want aldus Beijer: ,,Tien heeft altijd een goed humeur, een luisterend oor en natuurlijk is zij een topverkoopster en fijne collega. Voor een goed advies betreffende taarten of gebak, kun je altijd bij haar terecht.” Van jongs af aan was de jubilaris al te vinden in de bakkerij, omdat haar ouders hier werkzaam waren. Vader werkte in de bakkerij en moeder zorgde voor de kinderen. Zo stond Tineke al samen met de

vorige eigenaar Lucas Jonker in de box. Als 12-jarig meisje mocht Tineke van mevrouw Jonker af en toe meehelpen in de winkel aan de Weissenbruchstraat, in Den Haag. Een nieuwe verkoopster was geboren. Nu, met inmiddels een nieuwe eigenaar, werkt Tineke nog steeds met heel veel plezier in de winkel vol heerlijke zoete (en ook hartige) lekkernijen aan de Kerkstraat. En hopelijk nog vele jaren. Nogmaals: ,,Dank je Tien, voor alle fijne jaren namens “je meiden”.

Zaterdag zullen in het kader van de zomerse Promenadeconcerten de Russisiche celliste Yulia Kharitonov (foto) en de Japanse pianist Harimada Kusuma optreden in de Dorpskerk. Het concert vindt plaats van 16.00 tot 16.30 uur en de toegang is vrij. Na afloop is er een open-deur-collecte voor de onkosten. Yulia Kharitonova is bijna klaar met haar studie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Eerder studeerde zij aan de Rimsky-Korsatov Music School in St.Petersburg. Zij is al in binnen-en buitenland opgetreden als orkest- en kamermuziekmusicus. Harimada Kusuma studeert eveneens aan het Haags Conservatorium. De beide musici spelen .zaterdag composities van de romantische Rachmaninov, de diepzinnige Fauré en de vurige Piazolla.

Digitale ontmoetingsplek Wassenaarse senioren Stichting Welzijn Ouderen Wassenaar (SWOW) organiseert activiteiten en levert diensten aan ouderen die (tijdelijk) ondersteuning kunnen gebruiken. Een van onze projecten is de digitale ontmoetingsplek. Dit kunt u vergelijken met het prikbord in de supermarkt. Het prikbord is speciaal voor senioren. U zoekt bijvoorbeeld medespelers voor Canasta, u zoekt informatie over de ov-chipkaart, u heeft hulp nodig bij het instellen van huishoudelijke apparaten of u zoekt iemand om mee te wandelen. SWOW plaatst uw vraag op het prikbord, waarop anderen kunnen reageren en tegelijkertijd gaan we voor u op zoek naar een organisatie of een vrijwilliger. U heeft een aanbod. U heeft bijvoorbeeld wol over, u kunt goed klussen of u vindt het leuk om piano te spelen en u wilt graag ergens optreden. Zij plaatsen uw aanbod op het prikbord en kijken of er een vraag is. Kortom de digitale ontmoetingsplek is voor senioren het nieuwe middel om vraag en aanbod bij elkaar te krijgen.

Na een roofoverval op Maison Kelder werd Tineke Schaap in 2009 in de bloemen gezet door burgemeester Jan Hoekema. Ze zei toen: ,,Die roofovervaller heeft in ieder geval het meest kostbare niet kunnen stelen: het recept van de beroemde Maison Kelder-hazelnoottaarten”.(Archieffoto’s DeWassenaarder/Anton Overklift.

B en W van Wassenaar schreven op 23 juli een brief aan GS waarbij zij zich rechtstreeks richtte tot gedeputeerde Ingrid de Bondt. Het college noemt in haar brief een aantal argumenten. Zo wijzen B en W als eerste op het gegeven dat de periode 11 juli tot en met 4 september in de vakantieperiode valt, waardoor voor veel mensen de mogelijkheden zouden worden beperkt om een zienswijze op het inpassingsplan en/ of milieueffectenrapport in te dienen. Het college van Voorschoten rept in haar brief aan GS van 16 juli helemaal niet over de vakantie, maar gaat direct van de kant af. De lopende ter visielegging van de documenten noemt het Voorschotense college ‘voorbarig’. Die kwalificatie wordt gebruikt omdat er nog wordt gewacht op de resultaten van een quickscan over de haalbaarheid van een boortunnel. Het zou volgens Voorschoten beter zijn om de resultaten van dat lopende onderzoek af te wachten voordat de termijn van de ter visielegging wordt gesloten.

Motie B en W noemen in hun brief expliciet de door VVD en CDA gesteunde motie die de Wassenaarse oud-wethouder en Tweede Kamerlid Charlie Aptroot tijdens het Kamerdebat eind juni indiende en waarin de regering wordt gevraagd bij te dragen aan de best mogelijke inpassing van de Rijnlandroute. B en W van Voorschoten, de gemeente die dreigt te worden doorklieft door een nieuwe weg die voor een deel in een open tunnelbak komt te liggen, delen in hun brief aan GS ook nog een flinke kat uit. Voorschoten had het op prijs gesteld als zij was geïnformeerd over de situatie zoals die is ontstaan na het besluit van Provinciale Staten van 27 juni. De provincie besloot in juni dat Voorschoten prioriteit krijgt bij de inpassing van de Rijnlandroute. Het gaat daarbij om extra maatregelen om de gevolgen van de weg voor de Voorschotenaren te verzachten. Voortzetting van de lopende procedure waarbij het voorontwerp van het inpassingsplan al in ondermeer Wassenaar en Voorschoten ter inzage is gelegd, wekt volgens Voorschoten mogelijk de indruk dat de provincie al ‘voorsorteert’ op de keuze voor een verdiepte bak door het dorp. De brieven van de gemeenten Wassenaar en Voorschoten die beiden vorige week bekend werden gemaakt en integraal op de sites van beide gemeenten zijn te raadplegen, roepen wel de vraag op waarom er niet eerder over de termijn van ter visielegging aan de bel is getrokken. Het voorontwerp inpassingsplan en het milieueffectenrapport met betrekking tot de Rijnlandroute liggen niet alleen al sinds 11 juli op het provinciehuis en een zevental gemeentehuizen ter inzage, de ter visielegging werd reeds op 26 en 27 juni in een groot aantal kranten waaronder De Wassenaarder, middels uitgebreide advertenties bekendgemaakt.

Rioleringswerkzaamheden in wijk Binnen Klingen gaan de laatste fase in Cello en piano in de Dorpskerk

Tineke Schaap.

door Jos Knijnenburg

Voorschoten noemt daarbij geen concrete termijn. B en W van Wassenaar doen dat in hun brief wel. Wassenaar wil dat de documenten die tot en met 4 september ter visie liggen, nog zes weken extra voor inspraak blijven liggen. Wassenaar meent dat zo de indruk kan worden weggenomen dat de mogelijkheid voor een geboorde tunnel niet serieus wordt genomen.

U kunt uw vraag of aanbod melden bij de SWOW. Dit kan met een email naar: remke@welzijn-ouderen.nl of telefonisch op werkdagen op nummer 511.22.26 (van 09.00 – 14.00 uur).

De werkzaamheden aan de riolering in de wijk Binnen Klingen in Wassenaar Zuid, die eind 2011 begonnen, lopen langzamerhand op een einde. Vanaf aanstaande maandag wordt er gewerkt aan het gedeelte van de Laan van Koot tussen de Zijdeweg en de Binnenweg.

te bouwen op het dor hem aangekochte landgoed Voorlinden. Over de mogelijke gevolgen van de verkeersafwikkeling van het museum voor de omgeving van Binnen Klingen is het laatste woord nog niet gezegd, hoewel de procedure voor de omgevingsvergunning nog gewoon op schema ligt.

door Jos Knijnenburg

Zuid

Buizen waarmee langs dit wegvak het grondwater omhoog wordt gepompt vormen al een voorbode van de graafwerkzaamheden. Rioolbuizen en –putten die langs de Zijdeweg liggen opgeslagen vormen een indicatie van hetgeen er in dit deel van Binnen Klingen nog moet gebeuren. Eind september worden ter afronding nog werkzaamheden verricht aan de Dennenlaan, maar dat heeft alleen betrekking op verkeersmaatregelen zoals de aanleg van een verhoogd plateau op de kruising met de Klingelaan en een drempel. De vervanging van de riolering in de villawijk tussen de Dennenlaan, de Laan van Koot, de Zijdeweg en de Buurtweg was door de gemeente Wassenaar bijna als een soort militaire operatie gepland. Het werk werd in een groot aantal fasen uitgevoerd en door de inzet van meerdere ploegen hoopte men de klus extra snel te kunnen klaren. Dat laatste blijkt toch niet helemaal te zijn gelukt want zoals deze krant destijds meldde zou het werk volgens plan in maart moeten zijn afgerond. Nu moet dus een deel van de Laan van Koot onder het mes en wordt met enkele fysieke verkeersmaatregelen op de Dennenlaan het werk afgesloten. Dan keert de rust definitief weer in de wijk die in 2011 in het nieuws kwam door de plannen van buurtbewoner Joop van Caldenborgh om een museum « « « « « «

Sanitaire installaties Dakbedekkingen Lood- en zinkwerken Centrale verwarming Airconditioning Luchtbehandeling

Met de afronding van de werkzaamheden aan de riolering in Binnen Klingen, is opnieuw een aanzienlijk deel van Wassenaar Zuid voorzien van een nieuwe ondergrondse infrastructuur. In 2011 vonden mogelijk nog ingrijpender werkzaamheden plaats aan de riolering in het noordelijke deel van Park de Kieviet. Verkeerstechnisch werd een aardige herinnering aan de werkzaamheden aangebracht door het fietspad aan de voet van het duin waarop de Meijendelseweg loopt te verleggen, waardoor fietsers vanuit Meijendel niet meer met een enorme vaart Park de Kieviet inrijden. De wijk die kort daarvoor in 2010 nog zijn honderdjarig bestaan had gemarkeerd met de uitgifte van een jubileumboek bomvol fraaie villa’s. De vervanging van de riolering in het deel van de wijk tussen de Duinvoetlaan, Kievietslaan, Groot Haesebroekseweg en Berkenlaan/Koninginneweg vond zelfs voor een deel onder archeologische begeleiding plaats, al werden er geen schokkende vondsten gedaan. Dit in tegenstelling tot het werk aan de riolering rond het Burchtplein waar sporen van de oude burcht van de familie Van Wassenaer werden aangetroffen. Naast Binnen Klingen en Park de Kieviet Noord is eerder ook in de wijk Nieuw Wassenaar langdurig graafwerk verricht. Daar is niet alleen aan de riolering gewerkt, maar ook een drainagesysteem aangelegd.

LOODGIETERSBEDRIJF

C. HUNDERSMARCK BV Leiden 071-5223242 Voorhout 0252 -235679

WWW.HUNDERSMARCKBV.NL


NISSAN MICRA DIG-S NISSAN

VANAF

â&#x201A;Ź 5.990,-

*

NU MET 50/50 FINANCIERINGSAANBOD**

MICRA DIG-S Nissan Connect Navigatiesysteem

GEEN WEGENBELASTING

Meetindicator voor parkeerruimte met parkeersensoren achter

14% BIJTELLING GEEN BPM

Glazen dak

Nissan. Innovation that excites. Totaal kredietbedrag

Automobielbedrijf Oudshoorn B.V. Touwbaan 5, 2352 CZ LEIDERDORP 071-5410141 www.oudshoornbv.nl

Looptijd in maanden

Vaste debet rentevoet

Jaarlijks kostenpercentage

Totaal te betalen bedrag

Maandtermijn

â&#x201A;Ź 3.200,-

18

0,0%

0,0%

â&#x201A;Ź 3.200,-

â&#x201A;Ź 178,-

â&#x201A;Ź 5.600,-

18

0,0%

0,0%

â&#x201A;Ź 5.600,-

â&#x201A;Ź 311,-

â&#x201A;Ź 3.200,-

18

9,9%

9,9%

â&#x201A;Ź 3.655,-

â&#x201A;Ź 203,-

â&#x201A;Ź 5.600,-

18

9,9%

9,9%

â&#x201A;Ź 6.396,-

â&#x201A;Ź 355,-

*Consumentenadviesprijs Nissan MICRA Visia 1.2L 98 pk DIG-S â&#x201A;Ź 12.995,- (prijslijst 1 juli 2012) is incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Opties en uitrusting zijn afhankelijk van de uitvoering. Het klantvoordeel van â&#x201A;Ź 1.015,- is uitsluitend geldig voor de aanschaf van een nieuwe Nissan MICRA met een klantorder datum tussen 01/07/2012 en 31/08/2012. Aanbod is geldig op alle beschikbare uitvoeringen van de MICRA. Het bedrag van â&#x201A;Ź 1.015,- is het klantvoordeel inclusief dealerkorting, incl. BTW, is niet inwisselbaar tegen contanten en is tevens het maximum bedrag. Het aanbod is niet geldig voor de orders uit de leasesector. **AďŹ&#x201A;opend krediet (uitgestelde betaling) wordt verstrekt door Nissan Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Jaarlijks kostenpercentage op jaarbasis 0% tot 18 maanden. Alleen geldig op nieuwe Nissan MICRA, PIXO en NOTE personenauto orders van particulieren tussen 01/07/2012 en 31/08/2012. U betaalt minimaal 50% van het totale aankoopbedrag aan (of naar wens meer), het resterende bedrag betaalt u 18 maanden daarna. Jaarlijks kostenpercentage na actieperiode bedraagt 9,9%. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euroâ&#x20AC;&#x2122;s. Rente-, drukwijzigingen voorbehouden.

Overeenkomstig 715/2007.EG. Min/max verbruik MICRA gamma gecombineerd: 4,1-5,4 l/100 km, resp. 24,3-18,5 km/l. CO 2 -uitstoot variĂŤrend: van 95 gr/km tot 125 gr/km. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland.

Ga voor meer informatie naar: www.nissan-acties.nl

2,5 zits met eiland van â&#x201A;Ź 1.999 voor â&#x201A;Ź 1.295

 [JUTNFUGBVUFVJM van â&#x201A;Ź 2.700 voor â&#x201A;Ź 1.495

#PFLFOLBTUQFSTUVL van â&#x201A;Ź 1.330 voor â&#x201A;Ź 795

#PYTQSJOHJODMNBUSBT van â&#x201A;Ź 3.698 voor â&#x201A;Ź 1.995

2

400 M OUTLET 1e etage Dressoir van â&#x201A;Ź 1.595 voor

â&#x201A;Ź 795

)BOHESFTTPJSNFUQMBOLFO â&#x201A;Ź 2.755 voor â&#x201A;Ź 695 TV dressoir van â&#x201A;Ź 2.325 voor â&#x201A;Ź 695

8BOELBTU van â&#x201A;Ź 1.890 voor â&#x201A;Ź

1.295

Meer dan 150 aanbiedingen! op=op!

)PFLCBOLMFEFS van â&#x201A;Ź 3.580 voor â&#x201A;Ź 2.395

-FEJLBOUY van â&#x201A;Ź 2.295 voor â&#x201A;Ź 895

"NCBDIUTXFHt"),BUXJKL UFM  tXXXQMVHNFVCFMFOOM

Eettafel van â&#x201A;Ź 1.525 voor

â&#x201A;Ź 995

Love seat van â&#x201A;Ź 1.395 voor â&#x201A;Ź

495

8JOLFMLBTU van â&#x201A;Ź 2.695 voor â&#x201A;Ź 1.595


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 1 AUGUSTUS 2012

SERVICE

FAMILIE-BERICHTEN

TANDARTS: Het inloopspreekuur tijdens de weekenddienst is komen te vervallen. De betrokken tandartsen hebben op hun antwoordapparaat een nummer ingesproken dat voor spoedeisende hulp gebeld kan worden.

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN

Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Wassenaarder. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

In het huis van mijn Vader zijn vele woningen (joh14:2)

Na een rijk en gezegend leven, waarin hij veel voor ons en anderen heeft betekend, is vredig van ons heengegeaan onze vader, schoonvader, opa en opapa

Mr. Henri Willem Spoor

sinds 25 februari 2007 weduwnaar van Emma Spoor-Juch Oud-directiesecretaris van de Hoofddirectie van de Waterstaat Officier in de Orde van Oranje-Nassau Den Haag, 9 april 1917 Voorschoten: Bergen op Zoom: Mierlo:

Wassenaar, 27 juli 2012 Hanneke Potjer-Spoor Bert Potjer Thijs Spoor Alison Spoor-Baird Marijke Heijnsbroek-Spoor Rogier Heijnsbroek Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Bij het overlijden van een dierbare help ik u met zorg en persoonlijke aandacht om het afscheid tot een blijvende herinnering te maken. tFFONPPJFOQFSTPPOMJKLBGTDIFJE tVCFQBBMU[FMGXBBSFOIPFVBGTDIFJEXJMUOFNFO tBBOEBDIUWPPSVXHFWPFMFOTFOXFOTFO tIFUBGTDIFJE[PSHWVMEJHFOMJFGEFWPMWPPSCFSFJE

06 - 10 50 50 61 (dag & nacht bereikbaar) uitvaart@geertjeponsteen.nl Postbus 48 2250 AA Voorschoten

Wassenaar - Voorschoten e.o.

www.geertjeponsteen.nl

V

oor V gelegenheid perfecte

elke

de

kaart

Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk 071 408 14 97 info@drukkerijallin.nl www.drukkerijallin.nl

Correspondentieadres: A.J.W. Potjer-Spoor Palestrinalaan 30 2253 HD Voorschoten Er is gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag 2 augustus van 19.30 tot 20.15 uur in uitvaartcentrum Monuta Van der Luit, Deijlerweg 127 te Wassenaar De afscheiddienst onder leiding van ds. A.M.A. Hellendoorn zal worden gehouden op vrijdag 3 augustus om 14.00 uur in de Dorpskerk aan het Plein te Wassenaar, waarna de bijzetting in het familiegraf zal plaatsvinden op het kerkhof. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de kerk. In plaats van bloemen zal een bijdrage aan de Stichting Mekong Eye Doctors op prijs worden gesteld: Ing 52525 o.v.v.: In memoriam Mr. H.W. Spoor. Indien u geen persoonlijk bericht heeft ontvangen, gelieve deze aankondiging als zodanig te beschouwen.

Dankbaar voor een goed en werkzaam leven is rustig ingeslapen, onze lieve

Ina Tijssen

Dienst praktijk ZON: Van 17.00-08.00 uur en zat./zon.: SMASH 3469669. In de vakanties en vrije dagen: altijd een huisarts aanwezig op de praktijk: 070-5116715

”Je kunt maar één keer afscheid nemen, dan moet het ook echt bijzonder zijn.”

Florence Thuiszorg, Herenweg 6, 2242 ES Wassenaar, tel. 070 – 7544055. Verpleeghuis Duinstede: Deijlerweg 208, 2241 AL Wassenaar, tel. 070-7543333. www.florencezorg.nl. Thuiszorgwinkel Wassenaar: Molenplein 1a, 2242 HV Wassenaar, tel. 070-7546060. Dagverzorging: voor meer informatie belt u de Thuiszorgwinkel, tel. 070-7546060. Servicepakket: Gezondheidsservice: tel. 0704131000 (werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur). Algemene informatie: www.florence-zorg.nl en info@florence-zorg.nl.

Acute Huisartsenzorg buiten kantooruren Buiten kantooruren (van 17.00 uur tot 8.00 uur) wordt de acute huisartsenzorg gecoördineerd via het call-centrum van de doktersdienst: 070 3469669. Buiten kantooruren: iedere dag tussen 17.00 uur ‘s avonds en 8.00 uur ‘s moregns; gedurende het hele weekend en op alle erkende feestdagen wordt de acute huisartsenzorg gecoљrdineerd via het call-center van de Stichting Mobiele Artsen Service Haaglanden (SMASH): 070-3469669. Route-beschrijving huisartsenposten en werkwijze SMASH via www. smashaaglanden.nl. Gezondheidscentrum Wassenaar Spreekuren van de medisch specialisten van Bronovo Ziekenhuis, huisartsen en diverse andere zorgverleners. Openingstijden maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en bereikbaar op nummer 070-5127200. Voor meer informatie over alle spreekuren en tijden: zie www.gezondheidscentrumwassenaar.nl of www.wassenaarhealthcentre.nl Verloskundige Praktijk Voorschoten & Wassenaar PatriciaHљcker& Martin Witsmeer, Verloskundigen. Voor afspraken en beschikbare weekenddiensten: tel. 070-5142594. Marente Cursussen, aan his-diensten en kortingen op het gebied van zorg, welzijn en gemak. Onder de nnoemer Meerzorg: zorgverlening, huishoudelijke hulp en ondersteuning aan mensen met een persoonsgeboden budget (PGB) of mensen die de particulier financieren. Gespecialiseerd in 24- uurs zorg. Vrijblijvende informatie krijgt u via 071-4093333 of www.marente.nl <http://www. marente.nl/> STICHTING BIJ-BUS: Vervoer van licht gehandicapten en ouderen met vervoersproblemen. Aanvragen voor busritten van maandag t/m vrijdag van 9.30-11.00 uur bij de meldpost, tel. 5177870.Contact nieuwe gebruikers: mevr. H. Meijer Wiersma-Lette, tel. 5112615, tussen 9.00-10.00 uur. APOTHEEK: Op zaterdag is Apotheek Wassenaar-Zuid geoepnd van 10.00-12.00 uur en Apotheek Langstraat geopend van 9.30 tot 13.00 uur. Maandag t/m vrijdag zijn de apotheken geopend van 8.3017.30 uur. De Mediq Apotheek is op zaterdag geopend van 10.00 tot 13.00 uur. Buiten de normale openingsuren wordt de dienst waargenomen door de Dienstapotheek Bronovo, Bronovolaan 1c, telefoon 3246085. Deze apotheek is ook ‘s nachts geopend.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK KWADRAAD: Tijdens kantooruren: Herenweg 6, 2242 ES Wassenaar, tel. 088 900 4000 (lokaal tarief). Dit telefoonnummer geldt ook voor spoedgevallen buiten kantooruren. Inloop- en telefonisch spreekuur maandag t/m vrijdag 09.00-10.00 uur. RODE KRUIS afd. WASSENAAR Van Heeckerenstraat 2a, 2242 GX Wassenaar, tel. 5113992. Openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 9.00-13.00 uur. DIABETES De Telefonische Hulpdienst voor Diabeten is zeven dagen per week dag en nacht bereikbaar, voor hulpverlening en voorlichting via 0334725083. THUISZORGWINKEL WASSENAAR Uitleen, verhuur en verkoop van verpleegartikelen, Molenplein 1a, 2242 HV Wassenaar, tel. 0800-2887766 (gratis). Open: ma. t/m vr. van 9.0017.00 uur en zaterdag van 10.00-16.00 uur. www. vegro.info STICHTING WELZIJN OUDEREN WASSENAAR (SWOW) Van Heeckerenstraat 2, 2242 GX Wassenaar, tel. 070-5112226. Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur. Tafeltje-Dek-Je en Open Eettafel, tel. 070-5112226. SeniorenAdviseur, tel. 070-5117576. INFOMAAT, LOKAAL LOKET Van Heeckerenstraat 2, 2242 GX Wassenaar, tel. 070-5118075. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur. Voor al uw vragen over wonen, welzijn en zorg en voor aanvragen van Wmovoorzieningen zoals huishoudelijke hulp, scootmobiel, woningaanpassing en vervoersvoorzieningen. STICHTING RONDOM MANTELZORG Stichting Rondom Mantelzorg biedt in Wassenaar en andere gemeenten advies en ondersteuning aan mensen die voor een ander zorgen zomdat diegene, vanwege handicap of ziekte, extra hulp nodig heeft. Tel. 079-7502380 van 9.00 uur en mail: info@rondommantelzorg.nl Of bel de consulent, tel. 06-0657971063. HAESEBROECK PARTICULIERE THUISZORG BV Kerkstraat 69, Wassenaar. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur. Telefoon 0705141833; 24 uur service: 06-12262360; e-mail: thuiszorg@haesebroeck.nl <mailto:thuiszorg@ haesebroeck.nl.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau Sassenheim, 28 december 1928

Wassenaar, 26 juli 2012

Gorham U.S.A. Theo Tijssen Wassenaar Ria Menken-Tijssen † Ad. Menken † Noordwijk Doky Heemskerk-Tijssen Jan Heemskerk † Haarlem Ida Brüggemann-Tijssen Henk Brüggemann † Sassenheim Bep Visscher-Tijssen Wim Visscher † Sassenheim Ans Verheijen-Tijssen Steef Verheijen Wassenaar Elise Kwast-Menken Jaap-Jan Kwast Wassenaar Leen Menken Wendy Menken-Verburg Wassenaar Ton Menken Hanneke Menken-Nijboer Wassenaar Anne Monique van den Assem-Menken Frank van den Assem neven en nichten

2002 2012

Haesebroeck viert haar jubileum

Correspondentie adres: Ans Verheijen, Elbalaan 7, 2172 JB te Sassenheim.

Al een decennium biedt Haesebroeck thuiszorg in Wassenaar

De afscheidsbijeenkomst in parochiekerk De Goede Herder te Wassenaar en de begrafenis in besloten kring te Sassenheim hebben inmiddels plaatsgevonden.

en ver daarbuiten. Betrokkenheid, respect en flexibiliteit

Vanzelfsprekend gelden hiervoor bepaalde regels, wij informeren u graag. Haesebroeck beschikt over het PGB Keurmerk, waardoor u verzekerd bent van: sEENKOsteloos en helder advies sEENtransparante calculatie vooraf

Wanneer u in uw directe omgeving te maken krijgt met een overlijden, kunt u - 24 uur per dag contact met ons opnemen

www.dehorstenuitvaartverzorging.nl info@dehorstenuitvaartverzorging.nl

sEENDEskundige aanvraag van uw PGB s een correcte afhandeling van uw PGB administratie. s een maandelijks overzicht van uw PGB vs zorguitgaven.

Wassenaar: tel. 070 - 514 43 45 (24 uur per dag) Voorschoten: tel. 071 - 561 08 00 (24 uur per dag)

Wilt u weten wat Haesebroeck voor u De Horsten Uitvaartverzorging Postbus 1011 2240 BA Wassenaar

kan betekenen of wilt u een helder advies? Bel nu voor een kennismakingsgesprek:

Snelle zorginzet

ProfZorg thuiszorg Leidseweg 163 2253AC Voorschoten www.profzorg.nl

Verpleegkundige zorg Persoonlijke verzorging Begeleiding Huishoudelijke zorg AWBZ, PGB, WMO of particulier Inschrijven is gratis

071-5728028

ProfZorg is HKZ gecertificeerd en Lid van de brancheorganisatie.

PROT. GEMEENTE VAN WASSENAAR Zondag 5 augustus Dorpskerk: ds. J.A.D. van der Boon. Kievietkerk: ds. J.J. van Es. Messiaskerk: mw. ds. F.A. Benthem Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB 5 augustus Geen opgave. Trinity International Church invites you to join us for warm, Christ-centered fellowship. Sunday Service 10:00 a.m. (nursery provided), Christian Education 11.30 a.m. Men’s Women’s Youth, MOPS (Mothers of Pre-Schoolers) and Small Group Ministries; Gruttolaan 23, Leidschendam (one block north of the Leidschenhage Mall; behind St. Antoniushove Hospital) (070) 5178024 www.trinitychurch.nl (http://www.trinitychurch. nl) The Anglican Chaplaincy of St John and St Philip. The Hague: Ary van der Spuyweg 1. Sunday 11.00 am: 1st and 3rd and 5th, Holy Communion; 2nd, Morning Prayer; 4th, Church-family service. Informal Link/Up family service at 9.45 am: 1st, 2nd, 3rd and 5th. 6.30 pm Evening Praise and Prayer. KERKGEBOUW ‘REHOBOTH’ Anth. van Leeuwenhoekkade 36, 2251 JS Voorschoten Zondag 5 augustsus 9.30 uur: Geen opgave. 16.00 uur: Geen opgave. EVANGELIEGEMEENTE WASSENAAR Adelbert College, Deijlerweg 163. Zondag 5 augustus 10.30 uur: Ds. A.H. Agtereek. AMERICAN PROTESTANT CHURCH OF THE HAGUE Esther de Boer-van Rijklaan 20, The Hague (on #22 bus line). Sunday morning worship schedule: 9:00 Р Traditional Service; 10:00 Р Contemporary Praise Service; 11:30 Р Traditional Service with Choir. 10:00 Sunday School for all ages. Nursery available. Contact the Church Office, (070) 3244490 or office@apch.nl, Mon-Fri from 9:00-1:00 for latest information on Bible Studies, Missions, Women’s Fellowship and Youth Activities. Website: www.apch.nl <http://www.apch.nl/> . All are welcome in our “House of Prayer for all nations.” Rev. Tim Blackmon, senior pastor. ROOMS-KATHOLIEKE KERK Parochie H. Augustinus St. Jozef, Parklaan 28 Zaterdag 4 augustus, 17.00 uur: Eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Er is deze zaterdag géén viering in de St. Jozefkerk). Zondag 5 augustus, 18e Zondag door het jaar, 9.30 uur: Eucharistieviering met samenzang, cantor*. Dinsdag 7 augustus, 9.00 uur: Woord- en Communieviering. Donderdag 9 augustus, 9.00 uur: Woord- en communieviering. *I.v.m. vakantie e.e.a. onder voorbehoud: Eucharistieviering/ Woord- en Communieviering. Parochie H. Augustinus De Goede Herder, Stoeplaan 4 Zaterdag 4 augustus, 17.00 uur: Gezamelijke Eucharistieviering Wassenaarse parochie in DGH. Zondag 5 augustus, 11.00 uur: Eucharistieviering 18e zondag door het jaar. Dinsdag 7 augustus, 10.30 uur: Eucharistieviering Kerkehout. Woensdag 8 augustus, 10.30 uur: Eucharistieviering Johannes. Vrijdag 10 augustus: i.v.m. vakanties geen viering in DGH. Parochie H. Augustinus St. Willibrorduskerk, Kerkstraat 77 Zaterdag 4 augustus: geen Eucharistieviering (zomerregeling), zie event. DGH. Zondag 5 augustus, 9.30 uur: Eucharistieviering met samenzang. Woensdag 8 augustus, 9.00 uur: Eucharistieviering.

www.dewassenaarder.nl Oplage 14.000 Uitgave van

staan bij ons hoog in het vaandel. Ondanks alle alarmerende berichten: particuliere zorg wordt nog steeds vergoed.

Een vertrouwd gezicht in Wassenaar & Voorschoten

KERKDIENSTEN

070 - 51 41 833 Hoofdkantoor: Kerkstraat 69, 2242 HD Wassenaar thuiszorg@haesebroeck.nl s www.haesebroeck.nl

Ambachtsweg 7a - Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01, fax (071) 403 23 25 Redactie Sonja van Gerven - tel.: 06-22855148 e-mail: redactie@dewassenaarder.nl Inleveren kopij uiterlijk maandag 12.00 uur Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties Contactgegevens Binnendienst Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. de Wassenaarder Sluitingstijd advertenties dinsdag 10.00 uur Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel. 071-4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. De Wassenaarder wordt gratis huis-aan-huis bezorgd en is verder verkrijgbaar bij: Boekhandel De Kler * Openbare Bibliotheek * Boekhandel de Kler Openbare Bibliotheek * Albert Heijn * Politiebureau * Gemeentehuis Raadhuis * Heeckerenhuis.


Moet uw huis •BEZEMSCHOON

SNEL opgeleverd worden? Bel dan 070-5118889/06-20754889. Ook kopen wij schilderijen, porselein, goud, zilver en kristal.

GOED •WERK en

SCHILDERstucadoor. Tel. 06-30031935. Goede referentie.

SNIJDERS BESTRA•TINGEN voor het aanbrengen van alle soorten bestratingen. Vakkundig en met aandacht aangebracht. *bestaande bestrating herleggen *van terras-parkeerplaats *machinale bestrating *grondwerkzaamheden. Voor particulieren en bedrijven. Bel voor een gratis prijsopgaaf: 0174-213809, www.danielsnijders.nl

• et m UO ving

D chrij

s in

18

e

DANIEL SNIJDERS STRATENMAKERS voor het aanbrengen van alle soorten bestratingen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave: 0174-213809, info@ danielsnijders.nl

• TE HUUR • TE KOOP • GEVRAAGD • AANGEBODEN • GEZOCHT • GEVONDEN

Op zaterdag 18 augustus organiseert de WZK-triathlonvereniging met medewerking van de Wassenaarse Reddingsbrigade de

Dit inmiddels overbekende Wassenaarse evenement zal voor de negende maal plaatsvinden op het strand, “De Wassenaarse Slag”.

18

OVERDEKT. STALLING AANGEB. vouwwagen auto boot + trail. 0614901810

EERHART SierbestraBC SIERBESTRATING ting. Voor al uw bestratin- Tegelwerk, met afvoer, gragen en tuinwensen. Bel voor tis prijsopgave. Tel. 06vrijblijvende prijsopgave 55321682. 070-3211006. 50-plusser SCHILDERT, Vuil tapijt? Laat het SAUST en behangt uw huis vakkundig reinigen of weer als nieuw. Tel. huur Mr. Steam. Gratis 06-13067762. thuisbezorgd. Tol Steam Lekker toerfietsen vanuit Interieurverzorging, tel. Wassenaar en Voorschoten? 070-5116612. www.tcdekampioen.nl. Dak herstellen? Bouma/ STEUNZOLEN. Erkend Grundeken bellen! 51146745118394. Uw dak-specialist! leverancier, lid Stichting LOOP, vergoeding via zorgVwo-, havo, mavo, verzekeraar. Een afspraak vmbo-leerlingen: huis- kunt u maken in Oegstgeest, werkbegeleiding/bijles aan- Leiden en Leiderdorp met geboden door ervaren A/B Wim van Zijp, tel. 071student. Tel. 071-5616768. 5238468 of 06-12028319.

GEZOCHT: oude Van Berkel VLEESSNIJMACHINE met handwiel. Roest geen bezwaar. Prijs n.o.t.k. Tel 0544-352476

VERLOREN 16 juli ± •16.00u tussen C1000 en Aertnes.: bril bruine potjes. Indien gevonden graag tel (071)5172450

u nog in de schaduw? • VOEGER •WijZitzagen bomen om en gevelwerken.

voor al uw uithakken, takken af. Tel. 070-5111923, reinigen en voegen. Impregb.g.g. 06-53794870. neren en metselwerken. Tel. 06-20897322. Gratis advies Trouwen? De leukste en prijsopgave. versieringen vindt u bij www.defeesttuin.nl Iedereen kan leren tekenen! Open dag: 25 aug, ZANGLES Ferrie www.marisk.nl Moene privé en opties voor koren en muz. projecten STRATENMAKER (071)4081744 voor uw tuin of oprit. Ruim 30 jaar ervaring. Leveren Grote uitverkoop en van alle materialen. Schuthoge kortingen bij Antiek en tingen. Ook voor kleine Curiosa, Vinkenweg 74, reparaties en afvoer. tegen Rijnsburg. Start a.s. zater- zeer scherpe prijzen. tel. dag 06-20897322 GEVELRESTAURADE WONING NETJES TIE? Uithakken (slijpen) - SCHOON bij verhuizing of voegen - reinigen - impreg- overlijden. Zoals u het neren - knipvoegen - met- wenst. Ook kopen wij uw selwerk - schoorstenen. inboedel op bij schoonGratis advies en prijsopgave maakopdracht. Van den 06-20897322 Bosch Schoonmaak. of www.ontbijtservicevoor- 06-20086730 hout.nl en omgeving 0611800081 0648485321 TE HUUR GEVRAAGD Putten, krassen in uw bedrijfsruimte voor verkoop parketvloer? Wij knappen van 2e hands goederen. de vloer weer voor u op. 06-20086730 Info 0620401577

• •

• •

GEZOCHT: Gezin uit oegstgeest zkt. hulp in de MCM parketvloerenhuishouding. Ca. 3 uur pw, Info voorkeur di of do. Uren en schuurservice vergoeding in overleg. 0620401577 06-41305350. NIEUW! KRINGLOOP Volledig verzorgd wonen DE REGENBOOG. Een in Zuid-Spanje met 24-uurs ruime keuze. U bent zeer verpleegkundige begelei- welkom dinsdag tot zaterding. Kijk op www.zonzorg. dag. Stevensbloem 161 in com of bel met Leiden. Tel. 06-20086730. Info: Paula 0034654927104

• Gezwommen wordt er in de zee onder het wakend toezicht van de Wassenaarse Reddingsbrigade. Er wordt gelopen op het strand, maar ook de duinen zijn onderdeel van dit prachtige parcours.

SNUFFELMARKT ROELOFARENDSVEEN

Zondag 5 Aug 10.00 - 16.00 uur

De Lasso 24, 2371 GX

U kunt na afloop genieten van een heerlijke barbecue bij Strandpaviljoen Sport. Niet alleen de deelnemers maar ook de toeschouwers kunnen tegen een kleine vergoeding hieraan deelnemen.

Student wil u graag helpen met COMPUTERPROBLEMEN. € 15,- p.u. Tel. 070-5114250.

Roelofarendsveen de hele zomer elke zondag geopend!

GROENEVELD

Programma 18 augustus Hele afstand, start om 16.00 uur 1 km zwemmen, 10 km lopen Halve afstand, start om 16.45 uur 500 meter zwemmen, 5 km lopen

Beijersbergen Wassenaar

VAN DER KROFT & VAN DER LANS OFFICE MANAGEMENT verzorgt op flexibele basis het secretariaat voor bestuurders, commissarissen, bedrijven, adviseurs. Huis met het Blauwe Dak Wassenaar, 070-5119001, www.officemanagers.nl, info@officemanagers.nl

Alle bouwkundige werkzaamheden:

WESPEN, PLAAGDIE•REN, dienstverlening. Tel.

info/reservering 071-3312067 www.snuffelmarkt.nu SBStext pag. 637

Mag het iets lekkerder zijn?

Bouw- en Aannemingsbedrijf

grafische vormgeving & websitecreatie

Inschrijving Deelname: € 7,- p.p. BBQ: € 15,- p.p.

www.zalenverhuurkruyt schipvanleiden.nl. Mooi bruin café in oude centrum van Leiden. Voor afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc... Geen huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare drankprijzen! Reserveringen: tel. 06-25047376.

06-54948365 / 070-5115927. vofroessinghvaniterson.com

vervangen van kozijnen - ramen deuren; verbouwen van keukens en badkamers; plaatsen van trappen en dakkapellen, metselen fijn timmerwerk.

T.H. in Spanje Costa Blanca bungalow + zwembad (071)4073193, 0651407403. Goede prijs.

Van Hallstraat 22 Tel. 5115075. Fax 5114063

A U T O M O B I E L B E D R I J F

van der Kwaak t

VERKOOP

t

t

INKOOP

t

INRUIL

t

FINANCIERING

Voor meer informatie en inschrijving:

www.wassenaarsezwemloop.nl

Joh. Poststraat (werkplaats) tel. 071-4021513 Brouwerstraat 51b (showroom) tel. 071-4023003 t fax 071-4024036 www.autokwaak.nl t info@autokwaak.nl

Strak in je vel... Veel vrouwen herkennen het probleem.... Cellulitis op benen, billen, taille en buik.

BEL NU VOOR DE ZOMERACTIE!

De oplossing is Lypossage! Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op de vet- en vochthuishouding.

Voor

Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder. Na 4 behandelingen heeft u al zichtbaar resultaat. U zult geen gewicht verliezen... wel centimeters!!

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met Gladys

Tel: 06 10817027

Behandelingen worden gegeven in Voorhout door een vrouw

Na


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 1 AUGUSTUS 2012

NIEUWS

Wassenaarse curiosa zitten verborgen tussen boeken, antiek en kunst in zomerse Langstraat Zaterdag was er weer een boeken-, kunst- en antiekmarkt in de Langstraat. De belangstelling was groot, mede omdat het voor velen net geen strandweer was. Tientallen standhouders hadden weer een bonte verzameling aan spulletjes uitgestald, waartussen zich opmerkelijke Wassenaarse curiosa bevonden. Veel plekjes in het dorp blijken een grote aantrekkingskracht op beeldende kunstenaars uit te oefenen. Om het allemaal aan de man of vrouw te brengen, zijn soms bijzondere eigenschappen nodig. Een verkoper van oude schoolkaarten beweerde zelfs met droge ogen dat hij beschikte over helderziende gaven waarmee hij kon zien hoeveel flappen er in iemands portemonnee zitten. Zodoende kon hij de vraagprijs afstemmen op de draagkracht van een geïnteresseerde koper.

2,5 euro waard. Voor de fotozaak van Van der Plas stond een stand waarin allerlei soorten KLM-huisjes werden aangeboden. Ooit een geliefd accessoire in menig Wassenaarse huiskamer, want dergelijke wit-blauwe miniatuurtjes gaven aan dat de eigenaar een echte globetrotter was. Die glans is er inmiddels wel vanaf, want zaterdag kon men deze huisjes al voor 7 euro per stuk aanschaffen zonder ooit een KLMtoestel van binnen te hebben gezien. Middenin de Langstraat een stand met de op een kunst en antiekmarkt bijna onvermijdelijke oude kaarten van Nederlandse plaatsen, provincies en regio’s. Een grote plattegrond van Wassenaar uit 1867 en te koop voor 15 euro fungeerde als trekker. Een kaart die feilloos weergaf hoe grote broer Den Haag al eeuwenlang aan de stadsgrenzen met Wassenaar morrelt. Want Haagse iconen als het hoofdkantoor van Shell en een deel van het Haagse Bos lagen tot 1884 op Wassenaarse grond.

door Jos Knijnenburg

Handel Nog niet zo heel lang geleden kon men rijksdaalders, guldens, kwartjes, dubbeltjes en stuivers bij het agentschap van De Nederlandsche Bank aan Den Deijl inwisselen voor euro’s. Zaterdag kon in de Langstraat het omgekeerde. Muntsoorten uit de pré eurotijd waren te koop voor euro’s maar wel tegen iets andere wisselkoersen. Vroeger was op de markt op de Berkhei elke gulden een daalder waard, zaterdag in de Langstraat bleek elke gulden

Dat beeldende kunst vaak gewoon handel is en dus voorzien van een prijskaartje, mag geen verrassing heten. Op de kunst- en antiekmarkt stonden ook kunstenaars die nog niet gerealiseerde werken in de aanbieding hadden. Zo kon men bij een standhouder een pentekening van de eigen woning of desnoods een andere locatie bestellen voor prijzen die uiteenliepen van 175 tot 450 euro. Als proeve van bekwaamheid werden diverse tekeningen van

bekende Wassenaarse gebouwen getoond. In een andere stand stonden een aantal schilderijen op doek van het Wassenaarseslag. Eén doek had een opvallende lengte met heel veel blauw en grijs, maar het ging dan ook om een afbeelding van het Wassenaarse strand in de mist. De Haagse schilder Alberto Valentini zet zijn werk naar eigen zeggen nog voordat het de tijd heeft gekregen om te drogen al op internet, zodat ‘mensen over de gehele wereld’ het kunnen bewonderen. De schilder blijkt ook veel op locatie te werken getuige de vele kleine kunstwerkjes die op het strand werden vervaardigd.

Kaarten Veel belangstelling trok een stand met een grote collectie originele oude ansichtkaarten met afbeeldingen uit Wassenaar. De achterzijden van de kaarten leerde dat velen nog met postzegels van 1 of 2 cent waren verstuurd. De adressen gaven aan dat de kaarten met Wassenaarse afbeeldingen door het hele land zijn verstuurd en dus ook uit alle hoeken en gaten bijeen moeten zijn verzameld. Een blik in de dikke albums met oude ansichten leert dat het bepaald niet alleen de klassiekers (de molen, landgoederen of het strand) zijn die vroeger op kaarten werden afgebeeld. Eén van oudste prentjes die we ontwaren blijkt een kaart uit 1900 van de Burchtheuvel op het burchtplein te zijn. De prijs ervan blijkt geen centenkwestie meer, er stond ‘22,50’ op geschreven.

Ombudsman speciaal voor ouderen Dankzij het Nationaal Ouderenfonds is er nu ook de OuderenOmbudsman: een vraagbaak en klachteninstituut, speciaal voor ouderen. Een initiatief dat volgens bestuur en directie van het Ouderenfonds hard nodig is in deze economisch moeilijke tijden, waarin ook de ouderen flink worden geraakt. Door de vele bezuinigingen en de brij aan regelgeving hebben veel senioren geen idee meer waar ze recht op hebben. Daarnaast hebben ze grote moeite om de juiste instanties te vinden. Ook familie en vrijwilligers, die zorg aan een oudere verlenen, zien vaak door de bomen het bos niet meer. De OuderenOmbudsman wil aan deze onoverzichtelijke situatie een einde maken. De organisatie verwijst mensen met vragen door naar de juiste regelingen en instanties. Daarnaast kunnen mensen, die

zich onheus bejegend voelen door bijvoorbeeld een zorginstelling of op enigerlei wijze gediscrimineerd worden, bij de OuderenOmbudsman een klacht indienen. De OuderenOmbudsman bekijkt alle klachten serieus en onderneemt actie waar nodig. Daarnaast biedt de OuderenOmbudsman senioren de mogelijkheid hun stem te laten horen. Zo zal de kersverse instantie nauwlettend in de gaten houden of bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen, die ouderen treffen, leiden tot extra klachten. Indien nodig, trekt de OuderenOmbudsman hierover aan de bel.

Klachten delen Het Nationaal Ouderenfonds, de drijvende kracht achter de OuderenOmbudsman, wil met haar initiatief de zelfredzaamheid van ou-

deren bevorderen. Omdat de groep senioren almaar groter wordt, mensen langer op zichzelf blijven wonen en familie/mantelzorgers steeds minder tijd hebben, is het van groot belang dat de ouderen zelf de weg weten te vinden naar de juiste instanties. Het Nationaal Ouderenfonds doet een oproep aan ouderen en degenen die voor hen zorgen om hun vragen, ervaringen of klachten te delen met de OuderenOmbudsman. Dit stelt de OuderenOmbudsman in staat om in de toekomst gerichte hulp te verschaffen aan al diegenen die dat nodig hebben. De OuderenOmbudsman is op doordeweekse dagen geopend van 9 uur ‘s morgens tot 17 uur ‘s middags en is bereikbaar via het telefoonnummer 0900-60 80 100 (5 cent per minuut) of via de mail op ouderenombudsman@ouderenfonds.nl.

Simavi in actie in Wassenaar

1 minuut van uw tijd voor moedersterfte In 1 minuut zoveel mogelijk cupcakes versieren en uitdelen; 1 minuut kerkklokken luiden en ballonen oplaten. Het is slechts een greep uit de initiatieven die ontwikkelingsorganisatie Simavi heeft verzameld met de actie 1 minuut tegen moedersterfte. Maar Simavi wil meer... Met een ludieke actie van 1 minuut kunnen ook inwoners van Wassenaar hun betrokkenheid laten zien. De leukste, grappigste en meest ontroerende acties worden door een professioneel team in de uitvoering ondersteund. Met de actie vraagt Simavi aandacht voor het

terugdringen van moedersterfte in ontwikkelingsgebieden. Simavi brengt alle minuten bij elkaar en presenteert die op 4 september aan (nieuwe) Kamerleden. ,,We hopen natuurlijk op veel aandacht. Met de verkiezingen in aantocht willen we door het publiek erbij te betrekken druk op Den Haag houden. Politiek Den Haag moet weten hoe belangrijk Nederland het vindt dat geen moeder sterft in het kraambed. ”, zegt Rolien Sasse, directeur van Simavi. Via de site www.1minuuttegenmoedersterfte. nl kunnen Wassenaarders zich aanmelden. Elk jaar sterven 290.000 vrouwen onnodig in het kraambed omdat zorg tekort schiet. Dat is bijna 1 vrouw per minuut. “Dit mo-

gen we niet langer laten gebeuren,” stelt Sasse, “Naast een verdrietig en onnodig verlies raakt dit het gezinsleven en ontwricht het de gemeenschap. We willen het onderwerp óók onder de aandacht brengen van nieuwe Tweede Kamerleden.” De Kamerleden kunnen ervoor zorgen dat Nederland structureel investeert in seksuele voorlichting en dat er voorbehoedsmiddelen komen voor vrouwen die niet zwanger willen worden. De gezondheidszorg voor veilige zwangerschap en bevalling moet bereikbaar en betaalbaar zijn, ook voor de armste vrouwen. ,,We vragen hen zich hard te maken in de Tweede Kamer en de Nederlandse voortrekkersrol op dit terrein hoog te houden”, aldus Sasse. Op 4 september, vlak voor de verkiezingen, eindigt 1 minuut tegen moedersterfte met een actie op het Plein in Den Haag. Meer informatie op www.1minuuttegenmoedersterfte. nl.

Dagpauwoog. (Foto: Jaap Bouwman)

Ook Wassenaarse tuinbezitters worden uitgenodigd om komend weekend de aanwezige vlinders te tellen Iedereen in het bezit van een tuin of tuintje kan komend weekeinde meedoen aan de landelijke vlindertelling van De Vlinderstichting. Via de website www.vlindermee.nl is een speciaal telformulier te downloaden waarop de in een tuin aanwezige vlinders kunnen worden weergegeven. Er is ook een speciale kaart te downloaden waarop alle vlinders staan weergegeven die in een tuin zijn te verwachten. Voor wie vergeten is hoe een citroentje, atalanta of blauwtje er ook alweer uitziet is er in Wassenaar sinds kort uitkomst en wel in het nieuwe bezoekerscentrum middenin de vallei van Meijendel. door Jos Knijnenburg Het nieuwe bezoekerscentrum van Dunea in de voormalige paardenstal van boerderij Meijendel wordt pas op 15 september tijdens de jaarlijkse Natuurfeestdag officieel geopend. Het bezoekerscentrum is echter al voor publiek geopend. Eén van de attracties binnen is een grote vitrine met deels opgezette dieren die in Meijendel voorkomen. Tot de collectie in de glazen kast behoort ook een groepje vlinders waarvan er een aantal ook in tuinen voorkomen zoals het knalgele citroentje en de atalanta. In de kast prijkt ook een exemplaar van de zwart met karmijnrode Sint Jacobsvlinder. Het is een nachtvlinder die ook overdag kan vliegen. Hoewel het Wassenaarse duin op dit moment op sommige plaatsen werkelijk geel ziet van het Jacobskruid is de gelijknamige vlinder zeldzaam waar te nemen. Eigenlijk lijkt dat voor heel veel soorten vlinders het geval te zijn. Middenin de zomer zijn ook in een zo groene gemeente als Wassenaar nauwelijks plekken

Duin in Berkheide.

Wandeling door de ‘Zwarte Pan’ Aanstaande zondag om 10.00 uur nemen vrijwilligers van Staatsbosbeheer u mee voor een wandeling in het zuidelijke deel van Berkheide. Direct achter Hotel Duinoord ligt een duingebied dat een aantal jaren geleden helemaal is schoongemaakt. De dikke laag slib die zich gevormd had op de bodem van de infiltratieplassen is verwijderd en het is de bedoeling dat de duinen er weer gaan stuiven zodat er een dynamisch duinlandschap ontstaat, compleet met bijbehorende plantengroei.

In het gebied leven veel dieren, zoals vossen, konijnen en reeën, maar ook slakken en padden. Deze keer struinen de wandelaars door het gebied, op zoek naar allerlei sporen van leven. Spannend voor jong en oud. De wandeling duurt ongeveer 2 uur. De kosten bedragen € 5,00 voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen. Graag met gepast geld betalen. De start is zondag om 10.00 uur op de parkeerplaats tegenover Hotel Duinoord, Wassenaarseslag.

Wereldwinkel Wassenaar heeft speciale tuinwierook. Grote stokken die een geur verspreiden waar de muggen beslist niet tegen kunnen. Ze branden zo’n twee à drie uur en je steekt ze gewoon in de grond of in een pot onder de tafel. Ga je nog met vakantie naar de camping of een huisje, vergeet dan niet wat van deze wierook mee te nemen. Helaas is het ’s zomers niet altijd mooi weer, maar ook voor in huis heeft de Wereldwinkel tal van heerlijke wierooksoorten. Het branden van wierook heeft een rustgevend effect en is bovendien heel effectief als verdrijver van vervelende geurtjes in de keuken of op het toilet. In landen als India, Nepal of Japan,

Kleine Vossen op een vlinderstruik. (Foto: Henk Bosma) te vinden waar het wemelt van de vlinders. Bekend is dat van bepaalde soorten vlinders de aantallen per soort van jaar tot jaar een factor 100 groter of kleiner kunnen zijn. Dagvlinders zijn echte zonaanbidders en tot twee weken geleden was de vele regenval en bewolking er mede debet aan dat er nauwelijks vlinders te zien waren. De meest opvallende vlinder die in Wassenaar rondfladdert is het hagelwitte koolwitje die vrijwel iedereen kent. Al was het maar omdat het beestje altijd opvalt in de lucht of in het

groen. Koolwitjes komen meer in tuinen dan in de duinen voor want daar zijn ze betrekkelijk schaars. De echte vlindertijd lijkt er in de tweede helft van de zomer nog aan te moeten komen. De paarse buddleia of vlinderstruik die door een sterke geur een enorme aantrekkingskracht op vlinders uitoefent, moet in veel tuinen nog in bloei komen. De Vlinderstichting wil met de landelijke tuinvlindertelling op 4 en 5 augustus de actuele vlinderstand in kaart brengen. Die cijfers vormen een heel aardige in-

dicatie hoe het met de natuur in en rond een tuin eigenlijk staat. Daar waar veel vlinders voorkomen gaat het goed met de natuur en bedenk daarbij dat vlinders echt niet alleen in tuinen van grote villa’s en landhuizen rondfladderen maar ook in kleine tuinen. Op de website www.vlindermee.nl kan worden bekeken welke vlinders er op 4 en 5 augustus allemaal zijn waargenomen en wat de meest voorkomende soorten zijn. Er staan planten op vermeld waar vlinders gek op zijn.

Basiscursus landschapsmentor in najaar

Help anderen bij onderhoud van natuur en landschap De natuur en de unieke landschappen van Zuid-Holland hebben de zorg nodig van haar inwoners. Wanneer we samen zorgen voor onze groene leefomgeving, kunnen we de bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische waarden behouden voor volgende generaties. Landschapsbeheer Zuid-Holland verzorgt daarom tijdens dit najaar de Basiscursus landschapsmentor. In deze cursus wordt u opgeleid om op vrijwillige basis volwassenen, jongeren en/of kinderen te ondersteunen bij hun werkzaamheden in natuur en landschap. De landschapsmentoren van Landschapsbeheer Zuid-Holland helpen mee

Wereldwinkel: WEG MET DE MUGGEN Eindelijk is het zomer en brengen we onze tijd zoveel mogelijk buiten door. Niets is zo fijn om ’s avonds in je tuin of op je balkon het vakantiegevoel vast te houden met een hapje en drankje. Maar oh… die muggen! Juist in de maand augustus komen die weer in groten getale tevoorschijn. Wist je dat bepaalde wierooksoorten deze beestjes prima op afstand houden?

Koolwitje. (Foto: Kars Veling)

bij het begeleiden van werkdagen in het groen. Dat kunnen werkdagen zijn voor jongeren, in de vorm van maatschappelijke stages, of werkdagen voor kinderen in het basisonderwijs. Ook voor volwassen organiseren zij activiteiten om onze groene leefomgeving te onderhouden, zoals tijdens de jaarlijkse Natuurwerkdag. We werken samen aan bijvoorbeeld wilgenknotten, fruitbomen snoeien, hakhout afzetten of een takkenril aanleggen. Het landschap knapt hier enorm van op. De landschapsmentor let erop dat op een veilige manier wordt gewerkt en hij of zij helpt de deelnemers met raad en daad.

Ondersteuning Landschapsmentoren van Landschapsbeheer Zuid-Holland worden professioneel ondersteund bij de organisatie en begeleiding van werkdagen. U kunt gebruik maken van onze faciliteiten (waaronder gereedschapuitleen, verzekeringen en arboplannen) en kosteloos deelnemen aan cursussen, waaronder de Verdiepingscursus landschaps-

mentor waarin u het landschap leert analyseren. Zij bieden u een vrijwilligerscontract aan, waarin ze afspraken maken over uw rechten (bijvoorbeeld onkostenvergoedingen) en plichten (waaronder een integriteitsprotocol).

Meer informatie

In de buitenlucht

Een kennismakingsgesprek maakt onderdeel uit van de inschrijvingsprocedure. De Basiscursus landschapsmentor is geheel kosteloos dankzij een financiële bijdrage van Provincie Zuid-Holland.

Vindt u het leuk om lekker buiten aan de slag te zijn? En om met uiteenlopende groepen mensen te werken? Houdt u ervan om kennis over te brengen? En wilt u ook zelf graag meer leren over het landschap van Zuid-Holland, het ontstaan en het beheer ervan? Inhoudelijke kennis van landschapsbeheer is niet vereist. Bij voorkeur hebt u ervaring met het begeleiden van groepen, ook dit is geen vereiste. De meeste werkdagen vallen in het zaagseizoen, van november tot half maart, en vaak doordeweeks. Het is daarom wel belangrijk dat u tijdens de week beschikbaar bent. U kunt uiteraard zelf beslissen welke dagen u wilt meehelpen.

is het branden van wierook net zo gewoon als bij ons bloemen in huis of het gebruik van zeep, parfum of een luchtverfrisser. Elke geur heeft een bepaald effect. Zo kunnen geuren blij maken, zekerder, of actiever. De Wereldwinkel is gespecialiseerd in de wierook van de importeur De Moeder’s Geuren. Deze wierook is speciaal ontwikkeld voor gebruik in onze (gesloten) huizen. Ze is natuurvriendelijk, handmatig gemaakt en bijzonder zacht van geur die nooit lang blijft hangen. Wierook is er in tientallen variaties, waaronder heel verfijnde bloemengeuren, maar ook de wat duurdere sandelhout; de koning van alle geuren en zelfs de kerkwierook ontbreekt niet. Tenslotte is er een ruim assortiment cadeau- en probeerverpakkingen. Meer info: www.wereldwinkelwassenaar.nl.

Jongeren aan het werk in de natuur. (Foto: Floris Scheplitz)

Meer informatie over de Basiscursus landschapsmentor en het cursusprogramma kunt u vinden op www.landschapsbeheerzuidholland.nl. Hier kunt u zich ook inschrijven, via de agenda.

Landschapsbeheer Zuid-Holland werkt aan een natuurrijk, toegankelijk en identiteitsgebonden landschap in de provincie Zuid-Holland. Zij doen dit met zorg en respect voor haar cultuurhistorie en ecologie. Hun enige belang is het dienen van het landschap en de mensen die het landschap beleven. Om dat doel te bereiken werken ze samen met en verbinden ze bewoners, beheerders, eigenaren en gebruikers van het landschap.


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 1 AUGUSTUS 2012

'WASSENAARSE ORANJE VERENIGING KONINGIN WILHELMINA'

Programma feestweek 2012 Kermis en vuurwerk

8 t/m 12 augustus

ALGEMENE MEDEDELINGEN

16.00 uur Prijsuitreiking klaverjassen, rummykub en sjoelen.

Organisatie: Wassenaarse Oranjevereniging “Koningin Wilhelmina”

15.00 - 16.30 uur PENALTY SCHIETEN op het Blauw Zwart terrein. 14.45 uur Inschrijving op het veld. Voorronden penalty schieten. Leeftijdscategorieën: 5 - 8 jaar / 9 - 12 jaar / 13 - 16 jaar / 17 jaar en ouder

R. Konijn. Postbus 696 2240 AP Wassenaar e-mail: secretaris@wassenaarseoranjevereniging.nl De W.O.V. weet zich gedragen door vele supporters. Vanaf Ð 5,00 bent u (met uw gezin) zo’n supporter en lid van de W.O.V. U steunt daarmee ons werk. Stort minimaal Ð 5,00 op Postbanknummer 65 99 79 t.n.v. de W.O.V. “Koningin Wilhelmina”, Weijermanstraat 5 Wassenaar en ook u bent lid van de W.O.V. Het W.O.V. lidmaatschap biedt tal van voordeeltjes bij evenementen georganiseerd door de vereniging. zie ook: www.wassenaarseoranjevereniging.nl Kermisterrein: Het kermisterrein is gelegen aan de Dr. Mansveltkade en is GRATIS toegankelijk. Er wordt kermis gehouden vanaf woensdag 8 augustus tot en met zondag 12 augustus 2011. Dagelijks geopend van 13.00 tot 01.00 uur, zondag 24.00. Zie ook de website: www.wassenaarseoranjevereniging.nl Kleurplaat, deze is op de kermisdagen te verkrijgen in de WBS-feesttent tijdens de daar te organiseren evenementen en wedstrijden. > Deelname aan alle activiteiten is geheel voor eigen risico. Het bestuur van de W.O.V. draagt geen enkele aansprakelijkheid.

16.30 uur FINALE

ZONDAG 14 AUGUSTUS

19.00 uur KUIPJESTEKEN Een onderdeel niet weg te denken bij de Wassenaarse Zomerfeestweek en te beoefenen door jong en oud. Inschrijving Vanaf 19.00 uur bij de WBS FEESTTENT op kermisterrein voor jongens en meisjes vanaf 14 jaar en ouder, waar iedereen vanaf deze leeftijd, zowel dames als heren, zich kunnen inschrijven voor dit traditionele spel. Deelname door deelnemers/sters van 14 t.e.m. 18 jaar alleen met schriftelijke toestemming van ouders, of voogd. De tien origineelst geklede deelnemers/sters ontvangen een poffertjesbon, te besteden bij de poffertjeskraam tijdens de openingsuren van de kermis.

KERMIS GEOPEND VAN 13.00 – 24.00 UUR

21.00 - 01.00 uur ORANJEPOP Optreden bands: The Steamrollers; Distinctiv

VRIJDAG 10 AUGUSTUS KERMIS GEOPEND VAN 13.00 – 01.00 UUR 11.00 - 13.00 uur WATERFESTIJN IN HET STERRENBAD aan het Zanderijpad in het binnenbad. Waterfestijn voor jongens en meisjes van: A. 6 en 7 jaar B. 8 en 9 jaar C. 10 t/m 12 jaar

> Op onze website zijn kortingsbonnen, voor diverse attracties op het kermisterrein, te downloaden.

Leden van de W.O.V. hebben op vertoon van hun lidmaatschapskaart gratis toegang tot het waterfestijn, niet leden betalen € 2,00 entree en na afloop mag een ieder… GRATIS ZWEMMEN.

Wedstrijdterrein: Kermisterrein en Berkheistraat/Marktterrein.

LET OP! Deelnemers dienen minimaal in het bezit te zijn van zwemdiploma A.

ORANJEPOP Op de woensdag-, donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond “Live muziek van Wassenaarse bands” in de WBS FEESTTENT op het kermisterrein. Zie hiervoor het programma.

WOENSDAG 8 AUGUSTUS 18.00 uur Aanbieding van oliebollen door de fam. M. de Weyer van de Hollandse Gebakskraam aan de bewoners van het Sophiekehuis. 19.00 uur OPENING KERMIS op het terrein aan de Dr. Mansveltkade. 20.15 uur UITDELEN GRATIS LAMPIONNEN, KLEURPLAAT EN MUNT bij de Rabobank. Kleurplaat in te leveren tot Zaterdag 21.00 uur in de Oranje brievenbus aan de keetwagen bij ingang van het kermisterrein. 20.45 uur RABOBANKLAMPIONNENOPTOCHT Start vanaf de Rabobank in de Langstraat. De tocht gaat, achter de Party Band uit Leiden aan, door enkele straten van Wassenaar naar het kermisterrein. 21.30 - 00.30 uur ORANJEPOP Optreden bands: Question Marks; Rolling Beat Machine. 22.30 uur VUURWERK Het vuurwerk wordt gepresenteerd vanaf de lage velden van het Blauw Zwart terrein en is uitstekend te zien vanaf het kermisterrein indien u er recht voor staat bij de WBS-FEESTTENT.

DONDERDAG 9 AUGUSTUS KERMIS GEOPEND VAN: 13.00 TOT 01.00 UUR 11.00 - 13.00 uur KINDERSPELEN op het SPEELTERREIN op het kermisterrein en in de WBS FEESTTENT van de Oranjevereniging. Inschrijving Op het kermisterrein bij de WBS FEESTTENT van de Oranjevereniging vanaf: 11.00 uur tot 11.30 uur. De spelen zijn ingedeeld in 3 leeftijdscategorieën te weten: A. 4 t/m 6 jaar B. 7 t/m 9 jaar C. 10 t/m 12 jaar SPELENCIRCUIT voor de jongste van 4 t/m 6 jaar. Het circuit bestaat uit de volgende spelen: • aardappelrace • bellen blazen • disney spel • toren van Pisa • tunnel kruipen • vissen vangen • zaklopen Bovendien kunnen de peuters en kleuters naar hartelust spelen op een zeer uitnodigend SPRINGKUSSEN. In de groep van 4 t/m 6 jaar worden geen punten toegekend, maar worden er in iedere leeftijdscatagorie 3 prijzen getrokken. Voor meisjes en jongens van 7 t/m 12 jaar staan de volgende spelen op het programma: • boerengolf • chinees bordje • hinkel/dobbelsteen stapelen • kegelsweeper • muizenmep • spiraalspel • wipbasketbal Bij deze leeftijdsgroep worden wel punten toegekend. 14.00 uur KLAVERJAS- , RUMMYKUBWEDSTRIJD EN SJOELEN voor senioren in Huize “Willibrord”, Poortlaan 20.

21.00 uur KLEURPLAATWEDSTRIJD Sluiting inlevering kleurplaatwedstrijd. Deze is in te leveren in de ORANJE brievenbus aan de keetwagen bij de ingang van het kermisterrein.

14.00 uur JEU DE BOULES Een spel voor jong en oud op de Jeu de Boules baan bij de Sporthal “De Schulpwei”, aan de Dr. Mansveltkade. 14.30 uur TEKENWEDSTRIJD Voor jongens en meisjes van 4 t/m 12 jaar op het marktterrein aan de Berkheistraat. Alle deelnemers krijgen gratis kleurkrijt en… EEN IJSJE. Bij regenachtig weer vervalt de tekenwedstrijd. Teken thema: De Olympische Spelen Er zijn aparte prijzen voor de 3 leeftijdsgroepen, te weten: A. 4 en 6 jaar B. 7 en 9 jaar C. 10 t/m 12 jaar 15.30 uur Prijsuitreiking tekenwedstrijd op het marktterrein aan de Berkheistraat. 18.30 - 19.00 uur SKELTERRACE INSCHRIJVING Inschrijving voor deze race op het marktterrein aan de Berkheistraat. Gereden wordt in de daar aanwezige skelters, dus GEEN eigen skelters. 19.00 uur SKELTERRACE START en stop inschrijving. Prijsuitreiking na afloop op het marktterrein aan de Berkheistraat. Leeftijdsgroepen jongens en meisjes (rijden apart) A. 6 t/m 8 jaar B. 9 t/m 11 jaar C. 12 t/m 15 jaar LET OP! Deelnemers kunnen alleen deelnemen met stevige dichte schoenen. 21.00 - 01.00 uur ORANJEPOP Optreden bands: What Else; JOY

14.00 uur Start SOLEX EN PUCH RIT vanaf feesttent. 13.00 - 14.00 uur Verzamelen op het kermisterrein bij de feesttent. ±16.00 uur Terugkomst rijders. 11.30 uur RINGSTEKEN TE PAARD ONDER HET ZADEL. 11.00 - 11.15 uur Inschrijving. Aan de Berkheistraat. Deelname gratis. Deelnemers/sters zijn verplicht een cap te dragen, zoniet dan wordt men uitgesloten van deelname. 14.00 uur RINGSTEKEN MET RIJTUIGEN 13.30 - 13.45 uur Inschrijving. Zowel voor het ringsteken te paard onder het zadel, als voor het ringsteken met rijtuigen geldt: • Alle deelnemers ontvangen een herinneringsvaantje; • Iedere deelnemer krijgt een consumptie aangeboden; • Er wordt gereden om wisselbekers. • Ook zijn er prijzen voor het best verzorgde geheel. 1) schoonste geheel (wedstrijdtenue, dameszadel mag ook) 2) originaliteit Er wordt gekeurd op: • Toilet van het paard en hoefbeslag; • Onderhoud en harnachement; • Opzadelen, aanspannen en aankleding. 17.15 uur KLEURPLAATWEDSTRIJD Bekendmaking prijswinnaars van de kleurplaatwedstrijd in de WBS FEESTTENT op het kermisterrein. 17.00 - 19.00 uur OPTREDEN VAN: FLAPPELIENTJE. Aangeboden door de kermisexploitanten LET OP! Prijzen worden niet bewaard, of nagezonden. U dient aanwezig te zijn bij de uitreiking.

DANK AAN DE SPONSORS, DIE HET (MEDE) MOGELIJK MAKEN DIT PROGRAMMA TE REALISEREN: Gemeente Wassenaar - Rode Kruis Etib. l’Ami BV - Sterrenbad - Hamaco verhuur BV Voetbalvereniging Blauw Zwart - Luciano IJssalon Aannemersbedrijf G.v.d. Holst & Zn. Landelijke Rijvereniging “Koningin Emma” Aannemersbedrijf J.W.v.d. Aa. Notariskantoor v. Wijk, Gorsira & Tacken Attractiepark “Duinrell” Bloemenhuis Duivenvoorden Wassenaarse Bouwstichting VOORHAM Verf en Wand - RABO Bank De Wassenaarse Krant - All Stars Woninigbouwver. “St. Willibrordus”

ZATERDAG 11 AUGUSTUS KERMIS GEOPEND VAN 13.00 – 01.00 UUR 09.00 - 11.00 uur VISWEDSTRIJD De wedstrijd wordt georganiseerd door de Wassenaarse Hengelsportvereniging. Locatie: Langs het Jaagpad aan de Zijlwatering tegenover de Jachthaven. Aanmelding: Vanaf 08.15 uur langs de waterkant van het Jaagpad aan de Zijlwatering, of via de site: externezaken@whsv.nl Inschrijving is ook mogelijk bij: All Sails, Hofcampweg Voorinschrijving: W. Stoutjesdijk, Bloemluststraat 23, Wassenaar Bij voorinschrijving kan ook aas besteld worden. De vissers vanaf 14 jaar dienen in het bezit te zijn van een vispas. Bij controle is de organisatie niet verantwoordelijk. Kinderen tot en met 13 jaar kunnen vissen onder toezicht van één of meerdere personen die in het bezit zijn van een vispas. (bv. de organisatie) Prijsuitreiking: De prijsuitreiking vindt plaats in de WBS FEESTTENT op het kermisterrein om 11.30 uur. Aantrekkelijke prijzen worden beschikbaar gesteld. De eerste vijf en zeventig inschrijvers/sters jonger dan 15 jaar ontvangen een poffertjesbon die zij tijdens de opening van de kermis kunnen inwisselen. 11.00 - 14.00 uur WANDEL- EN FIETSTOCHT 11.00 uur Start- en eindpunt inschrijving bij de WBS FEESTTENT op het kermis terrein. 14.00 uur Einde inschrijving. 11.00 12.00 12.00 14.30

uur PUZZELTOCHT OLDTIMERS Verzamelen op het marktterrein. - 13.00 uur Opstellen en vertrek vanaf het Marktterrein. uur Start eerste deelnemer. Duur rit ca. 1,5 uur. uur Aankomst laatste deelnemer.

19.00 uur KRATTENSTAPELEN 18.45 uur Inschrijven krattenstapelen. Deelname door deelnemers/sters van 14 t.e.m. 18 jaar alleen met schriftelijke toestemming van ouders, of voogd. 20.30 - 01.00 uur ORANJEPOP Optreden bands: Wouter Kiers-DJ Ami Luv; The Breaks.

Green Adventure - Hengelsport Meijvogel Ass.knt. Maatschap Remmerswaal


DE WASSENAARDER

WOENSDAG 1 AUGUSTUS 2012

NIEUWS

AUTOSCHADE

FOCKE

maakt Uw auto weer als nieuw

■ B ■ F■ O■ C■ K■ E Van Hallstraat 25 2241 KT Wassenaar

FOCWA schadeherstelbedrijf

Tel. 070 511 49 22 Fax 070 511 40 38

www.autoschade-focke.nl

Kennisgeving inspraak voorontwerp inpassingsplan “RijnlandRoute” en milieueffectrapport “RijnlandRoute” Met inachtneming van het ter zake bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening, de Crisis- en herstelwet en de Algemene wet bestuursrecht maken Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend, dat het voorontwerp van het inpassingsplan “RijnlandRoute” alsmede het milieueffectrapport (MER) “RijnlandRoute” ter inzage liggen. Het MER bestaat uit de 1e fase MER en de 2e fase MER. Het plangebied heeft betrekking op delen van het grondgebied van de gemeenten Katwijk, Wassenaar, Oegstgeest, Leiden, Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Zoeterwoude. Met ingang van woensdag 11 juli 2012 liggen het voorontwerp inpassingsplan en het MER gedurende een periode van acht weken, tot 5 september 2012, op de volgende locaties voor eenieder ter inzage: - Loket (A-gebouw) van het Provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, tel.nr. (070) 441 66 22; - Gemeentehuis van Katwijk, Koningin Julianalaan 3, tel.nr. (071) 406 52 98/97; - Stadhuis van Leiden, Stadhuisplein 1, tel.nr. (071) 516 55 81; - Gemeentehuis van Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13, tel.nr. (071) 519 17 93; - Gemeentehuis van Voorschoten, balie sector Ruimte, Leidseweg 25, tel.nr. (071) 560 06 44; - Gemeentehuis van Zoeterwoude, Noordbuurtseweg 27 te Zoeterwoude-Dorp, tel.nr. (071) 580 63 00; - Gemeentehuis van Wassenaar, Johan de Wittstraat 45, tel.nr. (070) 512 22 22; - Servicecentrum Leidschendam-Voorburg, Koningin Wilhelminalaan 2, tel. nr. (14 070). Het voorontwerp inpassingsplan en het MER kunnen op het Provinciehuis tijdens kantooruren, tussen 08.30 uur en 17.00 uur worden ingezien. Voor de openingstijden van de overige locaties kunt u via de voornoemde gemeentelijke telefoonnummers contact opnemen en/of u kunt de gemeentelijke websites raadplegen. De genoemde stukken kunnen digitaal worden ingezien op: http://ruimtelijkeplannen.zuid-holland.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl met ID-nummer NL.IMRO.9928.DOSx2010x0022528IP-VO01. Het MER en de onderliggende achtergrondrapporten kunnen ook ingezien worden op www.rijnlandroute.nl.

Zienswijzen Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder zijn of haar zienswijze(n) omtrent het voorontwerp inpassingsplan en het MER kenbaar maken bij Provinciale Staten van Zuid-Holland. Deze zienswijzen dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend en kunnen worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland t.a.v. afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Postbus 90602 2509 LP Den Haag

Het indienen van een digitale zienswijze is niet mogelijk.

Inhoud plan Het project RijnlandRoute omvat een wegverbinding tussen Katwijk en de A4 bij Leiden. Met het inpassingsplan wordt beoogd de RijnlandRoute planologisch mogelijk te maken. Zowel de weg als de noodzakelijke voorzieningen zoals kunstwerken en andere zaken, worden bestemd. Voor het deel van de RijnlandRoute dat samenvalt met de A44 zal het Rijk een besluit op grond van de Tracéwet nemen.

Tamara Hoogenboom, Michelle Bellekom en Amanda Hoogenboom.

WZK ook goed in open waterwedstrijden Terwijl de meeste zwemmers genieten van een welverdiende zomervakantie, is er een klein groepje zwemmers die juist in deze periode er vol voor gaan; de open waterzwemmers. Tijdens de zomermaanden zijn er in het hele land diverse open waterwedstrijden voor de echte lange afstandzwemmers. WZK is er uiteraard bij. Als eerste gingen Michelle Bellekom, Ingeborg Efdée en Amanda Hoogenboom in de Leidse grachten eens uitproberen hoe het in het buiten water zwemmen beviel. Na 1500 meter vrije slag gezwommen te hebben waren de dames gelijk erg enthousiast. Op naar de volgende wedstrijd, de keuze viel op de 1000 meter vrije slag in de Put in Rijswijk. Hier behaalde Michelle Bellekom een tweede plaats, Aman-

da Hoogenboom werd derde en Tamara Hoogenboom vierde. Ook dit was dus een erg leuke ervaring.

In de Lek De volgende wedstrijd op het verlanglijstje was de Lektocht in Culemborg. Deze wedstrijd werd in de Lek gezwommen een rivier met veel stroming en vlak naast de zwemmers ging de beroepsvaart gewoon door. Michelle Bellekom, Amanda Hoogenboom en Ingeborg Efdée gingen hier van start op de 2000 meter vrije slag en niet onverdienstelijk Michelle en Amanda wisten deze afstand in 32.02.98 en 32.05.79 af te leggen en Ingeborg in 35.33.28.

Anna Paulowna Dit weekeinde reisden de WZK dames, Tamara en Amanda Hoogenboom af naar Anna Paulowna voor de 1500 meter vrije slag en de 1000

Ook bij De Kieviten

Golf, uitdagend, populair en bereikbaar De golfsport is de laatste jaren gigantisch in populariteit gestegen. De Nederlandse Golf Federatie is inmiddels de derde sportbond van Nederland. Niet zo verwonderlijk, want golfen is een fantastische beleving in de gezonde buitenlucht. Bovendien lijkt het niet al te ingewikkeld. Maar de waarheid is weerbarstiger, de enthousiastste starter staat voor een aantal grote uitdagingen. Sportvereniging De Kieviten kan een voortrekkersrol vervullen in het waarmaken van uw ambities voor een zeer acceptabele jaarlijkse contributie. Golfen is een technische sport en de regels spelen een grote rol. De drempel lijkt hoog, reden voor de NGF om er alles aan te doen om die te verlagen en ook Kieviten golf wil haar steentje daaraan bijdragen. Groot probleem voor de startende golfer is vaak de lange baan, waar geen einde aan lijkt te komen. Maar aan de Van Mansveldtkade ligt een zeer toegankelijke course: 9 holes, niet eenvoudig, echter wel te overzien. Natuurlijk staat er een uitstekende golfleraar klaar om u niet alleen de beginselen, maar ook de noodzakelijke verdere stappen bij te brengen. En voor u het weet, is het het zo ver: baanpermissie en een

Ook vakantie in de Bibliotheek De bibliotheek blijft de hele zomer gewoon open. Maar toch is er een beetje vakantie: zo worden in de weekenden geen films gedraaid en wordt er in de zomervakantie niet voorgelezen. Uiteraard zijn er heel veel leuke voorleesboeken te vinden die mee kunnen in de vakantiekoffer. Tot en met 5 augustus worden de boeken zelfs voor een extra lange termijn van zes weken uitgeleend. Ook de Vakantietas kan nog steeds gereserveerd worden. Meer informatie is te vinden op www.obvw.nl of kom naar de bibliotheek. Ze helpen u graag.

kersverse handicap - het echte werk kan beginnen. Voor de goede orde: ook voor geroutineerde golfers zijn deze holes een ware uitdaging, want juist op het korte spel zijn de punten te behalen. Op Kieviten komt u dus iedereen tegen: de starter, de gevorderde golfer en de zogenoemde single handicapper.

Op een rijtje De golfbaan van Sportvereniging De Kieviten telt 9 holes; is 2840 meter lang en de EGA-handicap is hier te behalen en te onderhouden. Golflessen onder leiding van een gekwalificeerde golfpro. Begeleiding en regellessen vanuit de vereniging. Onbeperkt golven voor een concurrerende contributie. Geen wachtlijst, geen reserveringen via internet: komen is spelen. Bent u nog niet overtuigd en wilt u meer weten: zie www.kieviten.nl.

Marloes Dijksterhuis en Ab van der Woude.

SportHeroes maakt een sportheld van je Marloes Dijksterhuis en Ab van der Woude richten zich met SportHeroes zich op Bootcamp trainingen in de buitenlucht. Het sportieve duo wil dat hun sporters zich precies zo voelen als hoe zij zich voelen als ze sporten. ,,We motiveren en enthousiasmeren je en nemen je mee naar buiten,” aldus Dijksterhuis. ,,Spullen pakken en

HOE OVERLEEF IK DE LENTE?

WWW.BELEEFDELENTE.NL

gaan. Oefeningen doen die je nog nooit hebt gedaan, de buitenlucht tot je nemen en steeds een beetje meer geven. We willen je leren kennen, je helpen je doelen te bereiken en je de energie geven die je nodig hebt. Bij ons voel je je welkom. En we staan open voor persoonlijke wensen en invullingen.”Op dit moment zijn zij al gestart met personal

Met het Nut naar het Prinsjesdagconcert Het Prinsjesdagconcert in de Dr.Anton Philipszaal is de jaarlijkse opmaat voor het concertseizoen van het Residentie Orkest. Nu het orkest geplaagd en bedreigd wordt door de nodige bezuinigingen, wellicht een extra reden om op dinsdag 18 september te gaan luisteren. Het orkest pakt uit met het Intrada van Willem van Otterloo, die velen vooral als dirigent van het orkest gekend hebben, maar die ook als componist zijn mannetje stond. Vervolgens zal Les nuits d’ été van Hector Berlioz klinken. Tot slot speelt het orkest dat onder leiding staat van David Afkham, de derde symfonie van Johannes Brahms. Soliste is de mezzosopraan Karin Strobos. Boeken kan nog tot 18 augustus. Het Prinsjesdagconcert is het laatste evenement uit het zomerprogramma van het Nut en tevens het eerste uit het najaar/winterboek, dat een dezer dagen bij de leden in de bus rolt. Voor niet-leden het aangewezen moment het lidmaatschap aan te vragen. De programmaboekjes van het Nut met daarin de aanmeldingsformulieren liggen zoals gebruikelijk bij de Wassenaarse Bibliotheek. Bellen kan ook T 0705113642.

bootcamp en hebben daarnaast een exclusieve samenwerking met Aerofit, hierbij geven ze voor Aerofit (leden) elk kwartaal 8 bootcamptrainingen. Op zaterdagochtend 18 augustus geven Marloes Dijksterhuis en Ab van der Woude een gratis training en daarna het officiële startsein voor SportHeroes. Meer info op www.sport-heroes.nl.

meter schoolslag. Bij de vrije slag zette Amanda een tijd van 25.37.37 op de klok en Tamara 25.38.43. De schoolslag ging nog beter Tamara wist naar een tweede plaats te zwemmen en Amanda eindigde op een derde plaats. Half augustus be-

ginnen de trainingen in het Sterrenbad weer en begin september staan de eerste wedstrijden in het zwembad al weer op het programma, tot die tijd zullen er zeker nog wel meer buitenwater wedstrijden op het programma staan.

Zilver De eerste Nederlandse medaille op de Olympische Spelen zou een gouden exemplaar moeten zijn. De vier Nederlandse zwemsters op het onderdeel 4 x 100 meter, regerend Olympisch kampioen, moesten hun gouden formule zaterdagavond gaan verzilveren. Dat deden ze letterlijk, wamt ze werden tweede en behaalden daarmee zilver. In een huwelijk wordt zilver niet in ruim drie minuten, maar pas na 25 jaar behaald. Op 20 november is het precies 25 jaar geleden dat het bekendste Wassenaarse societykoppel Connie en Hans Breukhoven in raadhuis De Paauw met elkaar in het huwelijk traden. Begeleid door motorrijders arriveerde het bruidspaar in een door paarden getrokken koetsen bij De Paauw. Volgens het biografische ‘Connie’s Story’ schrijdt de bruid De Paauw binnen in een witte jurk van 100.000 gulden. Wassenaar staat zoals Connie alias Vanessa ooit zong volledig ‘upside down’ met zoveel glamour in het oude zomerpaleisje van Prins Frederik. Helaas is nu al duidelijk dat dit huwelijk in tegenstelling tot de vier zwemsters geen zilver gaat halen. Na 22 jaar is de koek op en komt een abrupt einde aan het sprookje in de villa aan de Backershagenlaan waar Connie, Hans en hun vier geadopteerde kinderen ondanks het omringende struikgewas, hoge hekken en alarmsystemen vrijwel continue in de belangstelling weten te staan. De hoogte- en dieptepunten van het gezin van zakenman Breukhoven worden met tussenpozen wel heel breed uitgemeten in de media. Vorige week woensdag en donderdag was het weer raak nadat dochter Constanza in het Haagse Gerechtshof verscheen voor het hoger beroep dat ze had aangespannen in verband met haar veroordeling voor de geruchtmakende kluisroof uit de Wassenaarse villa van de familie. Diverse fi lmploegen vangen haar buiten de rechtszaal op. In de nacht van 24 op 25 december 2010 verdwenen uit de villa zonder braakschade 25 horloges ter waarde van 200.000 euro, voor circa 2,5 miljoen euro aan aandelen, 68.000 euro cash en nog een bedrag aan buitenlandse valuta. Constanza, die de nacht voorafgaande aan de diefstal met haar kinderen in de villa verbleef terwijl haar ouders los van elkaar op vakantie waren en die de alarmcodes kende, wordt in juli 2011 veroordeeld tot een celstraf die ze al in voorarrest heeft gezeten, een werkstraf van 240 uur en een schadeloosstelling aan haar vader van 63.500 euro. De beschrijving van deze veroordeling en de aankondiging dat ze daar tegen in hoger beroep zal gaan vormt het slot van een uitvoerige beschrijving van de kluisroof in ‘Gevlucht uit de gouden kooi’, de biografie die Constanza Breukhoven in de zomer van 2011 uitbracht. De hele zaak blijkt vooral te gaan over wie precies wanneer in de woning aan de Backershagenlaan is geweest en de rol die het elektronische alarmsysteem daarbij heeft gespeeld. Geen kluiskraak zoals de fameuze Aage M. die graag uitvoerde met zijn thermische lans. Een kluisrover die zelfs op tv in een talkshow mocht uitleggen hoe hij dat kunststukje kon flikken zonder dat iemand er erg in had. Op 8 augustus is de uitspraak van het hoger beroep in de zaak van de kluisroof aan de Backershagenlaan. Er ligt een eis die een onvoorwaardelijke celstraf bevat. Het betreft een diefstal die letterlijk in alle stilte heeft plaatsgevonden, maar leidde tot een ware golf aan publiciteit. Daarbij werd niet geschroomd om uitvoerig te citeren uit politiestukken, die voor een deel in Wassenaar werden vervaardigd. De advocaat van Constanza heeft tijdens het hoger beroep nieuwe gezichtspunten aangedragen waarmee haar onschuld volgens hem kan worden aangetoond. Het gaat daarbij letterlijk om een periode van uren waarbinnen de diefstal moet hebben plaatsgevonden. Wanneer de Olympische Spelen nog volop in gang zijn, bestaat komende woensdag de hoofdprijs voor Constanza Breukhoven niet uit goud, zilver of brons maar uit vrijspraak. Jos Knijnenburg

CULTURELE AGENDA WASSENAAR 4 augustus, 16.00 tot 16.30 uur Promenadeconcert in de Dorpskerk: Yulia Kharitonova, cello; Harimada Kusuma, piano. Plein 3.Toegang is vrij.

Raadhuislaan 22: openingstijden: donderdag t/m zondag van 12.00 tot 16.00 uur www.kunstgroepwassenaar.nl

11 augustus, 16.00 tot 16.30 uur Promenadeconcert in de Dorpskerk: Karin Vogelaar, sopraan; Hero de Boer, orgel. Plein 3. Toegang is vrij. 18 augustus, 16.00 tot 16.30 uur Promenadeconcert in de Dorpskerk: Marco van Lente, orgel. Plein 3. Toegang is vrij.

T/m 19 augustus, tentoonstelling ‘Heer Bommel en de brandweer’ in het Brandweermuseum, Raadhuis de Paauw, Raadhuislaan 22. Openingstijden: zaterdag en zondag van 12.00 tot 16.00 uur en op afspraak via 0629011009 of brandweermuseum@wassenaar.nl *Extra openingstijden in de vakantieperiode: woensdag 1, 8 en 15 augustus van 12.00 tot 16.00 uur.

T/m 19 augustus, ledententoonstelling ‘De Wassenaarse Salon’ in Galerie in de Molen, Molenplein 10a: openingstijden: donderdag t/m zondag 14.00 tot 17.00 uur en Raadhuis de Paauw,

Deze agenda is ook beschikbaar via www.wassenaar. nl Zie voor uitgebreide informatie de Wassenaarder. Opgeven/wijzigen van gegevens voor de agenda per e-mail aan Lucie Heins, lucieheins@zonnet.nl


TOP BOXSPRINGS IN DIVERSE KLEUREN, MATEN EN STOFFEN!!

BEDS 2 BASIC DÉ NR. 1 BEDDENSPECIALIST IN UW REGIO!

S G A D t/m 0 :0 N 13 ur ZO 0 17:0 u ! ! N OPE

25 - TOP K 19

25 - TOP K 19 S

S

IT LITE SIND WA

www.beds2basic.nl KOM LANGS, ZIE ONDEROP ONZE OPENINGSTIJDEN, U BENT VAN HARTE WELKOM.

S G N I R P S X O B E X U L

LITEIT SIND WA

MATRAS KNALLERS!

BEDS

S G N I R B OX S P

★★★★★

T I E T I K WA L

MATRASSEN SPECIALIST

e 2

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING VICTORIA MEGA ACTIE!!!

NIEUWS!! Beds2Basic WINT VAN AUPING!! (VAN LANDSCHOOT)

MATRAS GRATIS!

TE LAAGSS PRIJ E GARANTI

MEGA ACTIE!!!

OR Designhoofdbord! PRIJS IS VO OFLIJK DIT ONGELO E COMPLET + 2 beklede boxen ! ING PR BOXS + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! + hoogwaardig dekbed + 1 comfort matras topper! + 2 luxe kussens

OFFICIELE CONSUMENTENBOND TEST!

tra

s

COMPLEET!!! COMPLEET EN AFZONDERLIJK ELECTRISCH VERSTELBAAR!! Luxe Design hoofdbord + 2x electr. verstelbare boxsprings met pocketvering, + 2x supersterke volva motoren + 2x topkwaliteit pocketveermatrassen + 2x poten set + 2x metalen matrasrem keuze uit diverse maten!

-64%

399.-

at

ra s

SENSE BLUE

tra

s

tra

s

SLEEP KING

SUPER STUNT!

Normaal 2399.-

999.★★★★

Maat 1.40

tra

s

BRIGHTON

LU atras XE !

HEALTH EMPEROR

IS 1 GRAT D én DEKBE IS 2 GRAT NS!! KUSSE

NIEUW!

NIEUW!

★★★★★

Beds 2 Basic EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

WINNAAR!! ANTI-ALLERGISCH

€ 349,Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in 80 en 90cm

TOP MATRAS!

Leverbaar in alle maten!

e

2

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 19cm SG25 Polyether kern √ Elastisch dubbeldoek tijk √ Handgrepen

2e MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 7-slags Pocketveer √ 300 veren m2 met 2,5 cm Comfortschuim afdeklaag √ 5 ergonomische comfortzones √ Elastisch dubbeldoek tijk

Openingstijden

Koopavonden

Ma. Di. / Wo. Do. / Vr. Za. Zo.

Do. / Vr.

13:30 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 21:00 9:30 - 17:00 13:00 - 17:00

18:30 - 21:00

2e MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 7-slags Pocketveer 360m2 4cm koudschuim toplaag √ Anti-allergisch √ WInter- en Zomerzijde √ Hard dik TOP-Matras!

✆ 071

2e MATRAS GRATIS!

€ 999,-

€ 269,-

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

√ Top HR60 Koudschuim! √ 4cm traagschuim in tijk √ Koel in de zomer √ 3D profiel / hard en zacht √ Beter ligcomfort en ventilatie

Normaal 4199.-

in meerdere stoffen en kleuren

TOP-AANBIEDING! VANAF

1.975

Electrische versie: incl. draadloos bedienbare electromotoren, spanningsvrij

Prijs voor vaste uitvoering

Vanaf Leverbaar in alle maten

M

Ma

LA atras A PR GST IJS E !

BASIC

LAAGSTE PRIJS!

tra

s

SILVER 500 ★★★★★

Beds 2 Basic

NIEUW!

WINNAAR!!

LUXE MATRAS!!

KLASSE MATRAS

ANTI-ALLERGISCH

€ 599,-

MEEST VERKOCHT!!

pocketveer matras (7 zones) * Luxe Henson Twintopper, zomer en winterzijde * Stoffen zijn 100% vuilwerend * Luxe blokpoten met aluminium afgewerkt * Luxe in- & uitstap verlichting

M

Ma

Ma

Ma

ROYAL WELLNESS

* TOP DESIGN BOXSPRING * WINNAAR onder de Luxe Boxsprings * Luxe kwaliteits design Hoofdbord * 2x Luxe gestoffeerde boxen * 2x Luxe actieve Hoog-Laag

-58%

(CLASSIC HANDMADE!)

€179,-

NIEUW!!

BRIXTON

ook leverbaar in antraciet grijs!!

M

Ma

blokpoten met aluminium afgewerkt

WINNAAR!!

ONGELOOFLIJK COMPLEET

MONTE CARLO

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING BRIXTON ONGELOOFLIJKE PRIJS!!!

★★★★★

Maat 1.20

s

GEEN LEVERTIJD, ALLES UIT VOORRAAD LEVERBAAR BINNEN 1 WEEK IN UW SLAAPKAMER!

Beds 2 Basic

LAAGSTE PRIJS!!

Daarom dus Beds 2 Basic!!

ook leverbaar 1.40 / 1.60 en 1.80 en ook leverbaar in pocketveer uitvoeringen!

tra

Kom langs en test onze boxsprings en matrassen. De koffie staat klaar!

Ook verkrijgbaar in de maten 1.60 én 180 breed

DEZE WEEK VOOR

Ma

Kom langs en test deze fantastische boxspring!

COMPLETE 2-PERSOONS ELECTRISCHE BOXSPRING NORWICH ACTIE!!

Normaal 1099.-

POLYSENSUAL

L A A M I N I M VAN IsTic!! E T I L A W K G N AUPu gIewent bent van Beds 2 Ba Zoals EN S S A R T EN MA

INGS!

XSPR OR KWALITEIT BO

ISTE ADRES VO 2 BASIC HET JU

2e MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ Dikke koudschuim vulling √ Hoge veerkracht √ Blijft koel tijdens de nachtrust √ Vormt perfect naar uw lichaam √ 19cm

€599,-

€999,Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

2e MATRAS GRATIS!

€ 49,-

e

2

√ 7-Slags pocketveer √ 500 veren m2 + 4 cm koudschuim/ visco of latex √ 7 ergonomische comfortzones √ 2-zijdig te beslapen!

MATRAS GRATIS!

€899,-

Leverbaar in alle maten!

EXCLUSIEF SLAPEN!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

√ Handgemaakt matras met 7 slags micro pocketveer √ 500 veren /m2 √ 7 comfortzones √ Zomer en Winterzijde

2e MATRAS GRATIS!

2e

Eigenschappen:

√ Goed matras voor de laagste prijs √ Geschikt voor vaste en verstelbare bedbodems

MATRAS GRATIS!

Adres: Kerkstraat 58 - Noordwijk ZH (binnen) INGANG Passage - naast De Ridder schoenen OOK IN HET ASSORTIMENT > MOLTONS VOOR MATRASSEN EN TOPPERS IN ALLE MATEN!!

√ 7-Slags MICRO pocketveer √ 500 veren m2 met 2cm HR60 koudschuim afdeklaag √ 7 gepatenteerde comfortzones √ Winter/zomer zijde!

asic

Bij Beds 2 B

KOM LANGS VOOR AL ONZE KWALITEITS MATRASSEN!!

2000168

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

post@beds2basic.nl WWW.BEDS2BASIC.NL

prijzen √ Laagste liteit a w k √ Beste fort m o c te s √ Be s ie v d √ TOP-a ice rv e -s P √ TO

PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

NIEUWE VESTIGING ZOETERWOUDE/RIJNDIJK, HOGE RIJNDIJK 269 300 METER VAN DE RIJNEKE BOULEVARD

e c i o h C t Bes j weken bi n o o r K & l Bemme Bosch pia611t16 inductie kookplaat, 230volt uitvoering

€ 439

NU € 5.950 compleet met appa ratuur en werkblad

Indesit dif14a inbouwvaatwasser

€ 279

Bij aankoop van een keuken

GRATIS* Franke 3 in 1 kokend waterkraan t.w.v. € 999

Samsung

op=op

bq1q4t090 inbouw oven, pyrolytische reiniging top model

€ 499

Whirlpool adg9590 inbouwvaatwasser, 39dba geluid, timer, powerclean

€ 499

NU € 4.895 compleet met appa ratuur en werkblad

* Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Bekijk al onze acties op www.bemmel-kroon.nl Den Haag | Neckar 24 | 2491 BD Den Haag | 070-3206065 | Zoeterwoude/Rijndijk | Hoge Rijndijk 269 | 2382 AN Zoeterwoude/Rijndijk | 071-5812020 Cruquis | Cruquisplein 50 | 2142 EV Cruquis | 023-5483060 | Zoetermeer (geen keukens) | Dorpsstraat 136 | 2712 AN Zoetermeer | 079-3163904

WS_week_31_12