Restaurant Poppe jubileum magazine

Page 1

j u b i l e u m

m ag a z i n e

5

f e b r u a r i

2 0 1 1

Poppe Restaurant

Restaurant Poppe

Slowfood

Poppe thuis

Jubileumacties

Van verleden tot heden

Méér dan een trend

Feestelijk dineren bij u thuis

Poppe trakteert het hele jaar doori n h o u d s o p g av e

Poppe is een instituut Beste lezer van dit magazine,

M

et veel plezier verwelkom ik u in deze speciale uitgave ter gelegen-

heid van 35 jaar Restaurant Poppe. Als de pannen konden praten, hadden ze veel verhalen te vertellen over de mensen die er allemaal uit hebben gegeten sinds de opening op 5 februari 1976.

17

Poppe is een instituut, met landelijke bekendheid. Het restaurant aan de Luttekestraat is niet meer weg te

Slowfood

denken uit de stad. Ik woon nu bijna elf jaar in Zwolle en Poppe is simpelweg een onderdeel van mijn leven geworden. Ik ben er al vaak te gast geweest, zowel zakelijk als privé. ’s Avonds met mijn vrouw Petra, lunches met Tweede Kamerleden of met het College, noem maar op. Niet alleen beneden rondom de

25

keuken, ook boven is het aangenaam. Ik herinner me een gezellig huwelijksdiner. Met wie en waarom ik er al die keren was, maakt eigenlijk niet uit, één ding blijft me bij als vaste factor: goed eten, lekkere wijn en

Koffie = Hot

Boerenkaas en ambachtelijk brood

een warm welkom.

13

Culinaire trends komen en gaan, maar met behoud van het goede blijft Poppe zich ontwikkelen en eigen keuzes maken. Dat is een hele kunst, want hoe maak je

Historie

het iedereen naar de zin? Die kunst komt tegenwoordig op het conto van Sander Struick en zijn team. Een

8

felicitatie waard!

Personeel

In 35 jaar is Poppe een vaste factor geweest in een veranderende stad. Een inmiddels bijna twee keer zo grote stad, waar het historische pand van de voor-

Restaurant Poppe 7 Wijn en spijs 14 Koken met Sander 18 Poppe Thuis 22 Keuken- en tafeltrends 26 Poppe jubileumactie’s 4

malige hoefsmederij bijdraagt aan de stijlvolle, rijke sfeer in de binnenstad. Een smaakvol bedrijf in alle opzichten. Ook dit magazine is met smaak gemaakt, een mooi Zwols product waar vele culinaire partners aan meewerkten. Ik hoop dat u er van geniet.

Henk Jan Meijer burgemeester van Zwolle

Colofon

Uitgave:

Vormgeving:

Fotografie:

Tekst:

Eindredactie:

Acquisitie:

Drukwerk:

Twist Ontwerp en Advies

Carmen & Dennika

Eva Posthuma

Josée Pellen, John Campo

John Campo

Mediamatcher

EposPress

21


j u b i l e u m

R

estaurant Poppe,

van verleden tot heden

V

oor een restaurant is 35 jaar een respectabele leeftijd. Gevestigd in een eeuwenoud en monumentaal pand, is dit

sfeervolle restaurant, met z’n rijke en lange traditie, toch nog jong van geest. Vernieuwend was Poppe al toen de heer Nol Honey, destijds ook eigenaar van restaurant Barbara, in 1976

T

ot 1973 was in het pand aan de

in mei 2011 alweer tien jaar chefkok

Luttekestraat 66 de hoefsmederij

bij Poppe en sinds oktober 2009

van de familie Poppe gevestigd. Een

eigenaar: “Dat is typisch Poppe.

groot aantal foto’s en attributen hou-

De constante kwaliteit, zowel in de

den de herinnering aan de hoef-

keuken als in de bediening. Onze

smederij

Struick

gasten kunnen zien hoe de koks in

vertelt: “In eerste instantie besloeg

de open keuken eigentijdse gerech-

het restaurant één pand. Boven in de

ten bereiden. Mooie wijnen maken

‘huiskamer’ stonden ook een paar ta-

de culinaire belevenis

feltjes en de keuken was de helft van

Maar ook het ‘koffieservies’ na af-

wat die nu is. Twee jaar later is het

loop moet goed zijn. Het totaalplaatje

buurpand van ‘De Wolfederatie’ erbij

moet kloppen, van het moment dat

getrokken en kreeg Poppe als eerste

gasten reserveren, tot en met het af-

restaurant in Nederland een open

scheid, wanneer we de jas aanreiken.

keuken.” Peter Diks begon er in 1976

Dat gevoel, dat is Poppe.”

levend.

Sander

compleet.

als bedrijfsleider. Van 1979 tot 2009 was hij eigenaar van het restaurant.

Huiselijke sfeer Voor Sander bij Poppe kwam werken,

Klein Struickje geboren! Op 2 januari 2011 is kleine Maren geboren. Moeder en dochter blaken van gezondheid en de kersverse vader is trots! Namens alle medewerkers van Restaurant Poppe feliciteren wij het dolgelukkige echtpaar en wensen we Maren Struick een lang leven in gezondheid, geluk en voorspoed!

Eigentijdse gerechten

werkte hij in sterrenrestaurants zoals

In 35 jaar is er veel veranderd: nieuwe

‘Kaatje bij de Sluis’ in Blokzijl en ‘De

kooktechnieken en een keur aan

Roggebot’ in Kampen. “Toen de

mooie producten om mee te werken.

Roggebot een ster kreeg, had ik daar

Toch is Poppe in de basis gewoon

mijn doel bereikt. Peter Diks vroeg

Poppe gebleven: een restaurant waar

me voor Restaurant Poppe. Dat was

je kunt genieten en waar de gasten

toen een heel ander restaurant, min-

zich thuis voelen. Sander Struick,

der perfectionistisch dan nu.


Restaurant Poppe opende. Hij introduceerde daarmee het concept van de Parijse Bistro in Zwolle. Een restaurant met een huiselijke sfeer en eerlijke gerechten.

Dat was wennen. Het was een uitdaging om Poppe naar een

aan het kookwater. Bij deze nieuwe methode worden

hoger niveau te tillen. Dat is gelukt en toch is Restaurant

asperges met boter, water en zout vacuüm verpakt en

Poppe nog steeds laagdrempelig. Ons motto is: ‘Voor elk

bij lage temperatuur gegaard. Door deze nieuwe techniek

wat wils’. Onze gasten bepalen hun eigen culinaire beleve-

blijven producten malser en behouden ze meer smaak.

nis, waarbij kwaliteit voorop staat. We zijn er trots op zeven dagen per week een breed publiek te mogen bedienen.

Toekomstplannen

Poppe heeft een warme sfeer, een soort ‘huiskamergevoel’,

Hoe ziet Sander Struick de toekomst van Poppe? “We zijn

dat past bij me. Dat geldt ook voor ons team. Ik vind het

met elkaar steeds bezig om nieuwe ideeën op te doen.

belangrijk dat iedereen hier met plezier werkt. Als je flui-

Nieuwe ontwikkelingen en trends blijven we op de voet vol-

tend naar je werk gaat, dan merken de gasten dat. Die

gen. Maar kwaliteit staat daarbij altijd voorop. We willen de

goede sfeer bij Poppe, daar ben ik trots op.”

‘Huiskamer’, de ‘Gelagkamer’ en de bar op de bovenverdieping meer gaan benutten. Deze lenen zich voor meer

Traditie met moderne touch

besloten bijeenkomsten, zowel zakelijk als privé. Nieuw

Simon Deimen, de eerste chef die tot zijn pensioen

is ‘Poppe Thuis’, waarbij een ervaren kok van Poppe bij

bij Poppe heeft gewerkt, is de grondlegger van de keuken

de gasten thuis kookt. Je hebt hiermee een restaurant

van Poppe: de rijke Franse keuken met klassieke berei-

thuis, inclusief bediening en de afwas.

dingen. Sander: “De basis is traditioneel, daar geven we

Ik heb nog zoveel plannen met Poppe

met nieuwe technieken onze eigen draai aan. Tegenwoordig

maar eerst willen we Poppe

wordt er veel ‘fusion’ gekookt. Zalfjes, moussjes en schuim-

Thuis ‘op de kaart’ zetten.

pjes zijn de trend. Daar gaan we in mee zonder te overdrijven.

De eerste reacties zijn erg

We werken veel met langzame garing, bij lage temperatu-

positief. Gelukkig heb ik

ren. Nieuw is het koken met een ‘roner’. Asperges

alle steun van mijn vrouw

bijvoorbeeld, die verliezen als je ze kookt heel veel smaak

Nienke. Zij werkt ook hard mee.” Poppe heeft een

“Die goede sfeer bij Poppe,

lange historie en zeker een mooie

da ar ben ik trots op”

toekomst!

5M

w i j n

e n

s p i j s

arriage

Un bon

‘Un bon marriage’, ofwel een goed huwe-

lijk’: een bekende Franse uitdrukking

voor de combinatie van mooi vlees en een goede wijnsaus. Ook in de relatie tussen wijn en spijs draait het om harmonie en spanning. De perfecte combinatie waardoor zowel de wijnen als de spijzen maximaal tot hun recht komen.

Bert en Ella van Beek van Mondovino

of kaas, combineren beter met een

de kunst een wijn te kiezen die nét

Wijnkoperij, beiden volleerd vino-

vollere of edelzoete witte wijn. Bij het

iets zoeter is dan het gerecht. Vette

loog, kunnen hier alles over vertellen.

samenstellen van een diner en bijpas-

desserts zoals kaas en chocola heb-

Zij leveren een aantal van de mooie

sende wijnen kijk je niet alleen naar

ben een krachtige of versterkte wijn

wijnen die Poppe serveert. Vanuit

de gerechten, maar ook naar de volg-

nodig zoals port of een zoete Pedro

hun passie voor wijn begonnen zij vijf

orde daarin. Ook voor wijn geldt dat

Ximenez sherry.

jaar geleden hun winkel aan de Van

eenvoudige wijnen komen vóór bete-

Ittersumstraat. Regelmatig krijgen

re; lichtere vóór zwaardere; droge

Oud en nieuw

zij de vraag: “Welke wijn past het

vóór zoete; jonge vóór oudere en

Er zijn veel oude (Europese) wijn-

beste bij dit gerecht of menu?”

witte veelal vóór rode.”

landen en nieuwe wijnlanden als Australië en Zuid Afrika. Bert en Ella

Vuistregel

Zondoorstoofd en kruidig

bezoeken veel landen waar ze zelf

“De wijn spijs combinatie hangt van

Wild, dat vaak met zoetere, krachtige

bij de kleinere wijnboeren hun wijn

veel factoren af,” legt Bert van Beek

sauzen wordt geserveerd gaat goed

inkopen. Toch gaat hun voorkeur uit

uit. “De vuistregel: witte wijn bij vis

samen met een volle ‘zondoorstoofde’

naar oude wijnlanden, zoals Frankrijk

en rode wijn bij rood vlees is geen

wijn met fruitaccenten. En een krui-

en Italië met een lange traditie en

wet van Meden en Perzen. Het gaat

dige wintermaaltijd met de kruidige

mooie

ook om de structuur van een gerecht.

wijnen uit Zuid Frankrijk waar rond en

goed passen bij de gerechten die

We vragen altijd welke ingrediënten

tussen de wijngaarden lavendel en

Poppe serveert. Hun motto is daar-

er worden gebruikt. Gerechten met

tijm groeien. Maar een tonijn, een

bij: genieten van goede wijnen, in

een fijne structuur en frisse smaak,

stevige vleesachtige vis, kan bijvoor-

combinatie met de mooie gerechten

zoals vis en salades vragen om een

beeld heel goed samen met een rode

die Poppe serveert.

strakkere, droge witte wijn met frisse

niet hout gerijpte wijn, zoals een

zuren, zoals een Riesling. Vettere ge-

Italiaanse Valpolicella Classico of een

rechten zoals een risotto, eendenlever

stevige rosé. Voor het dessert is het

karaktervolle

wijnen

die

Mondovino Wijnkoperij Van Ittersumstraat 1, Zwolle www.mondovino.nl

7


Een actieve straat met een rijke historie

D

e Luttekestraat, een straat aan de rand van het middeleeuwse stads-

In de 18e eeuw, toen er nog geen huisnummers bestonden, luidde het adres van het pand waarin Poppe

centrum van ‘Suol’ zoals Zwolle in de middel-

is gevestigd: ‘bij de Luttekepoort op de hoek genaamd

eeuwen werd genoemd. Een belangrijke

plek een stadsmuur en stadspoort, een toegang tot de

toegangsweg naar de stad, een plek waar

de gemeente en woonde hier de ‘scherprechter’

handel werd gedreven en waar veel gebeurde. De rijkdom die de handel bracht, is nog steeds zichtbaar aan de rijk versierde gevels van de Luttekestraat. Versieringen die veel

8

Stadsbeul

achter de stads- of beulsmuur’. In die tijd was er op deze stad. In de 17e en de 18e eeuw was het pand eigendom van of beul. Die dwong in de ‘pijnigkamer’ van het stadhuis op de Grote Markt bekentenissen af bij verdachten en voerde daar vervolgens de vonnissen uit. De Franse tijd (1795-1813) bracht een grote ommekeer in het Nederlandse staatsbestel en het ambt van stadsscherprechter werd afgeschaft. In 1797 verkocht de gemeente het pand voor 805 florijnen aan J. Baarslag die het in

vertellen over de historie van een pand.

1850 verkocht aan Albert Kiesbrink, landeigenaar en

Gelukkig is veel daarvan bewaard gebleven.

de functie van gastvrijheid die het ook nu heeft.

logementhouder. Hiermee kreeg het pand voor het eerst


H I s t o r i e

Hoefsmederij

handelaars zich tegoed aan een maaltijd of een hoeveel-

In 1866 kocht Theodorus Poppe het pand aan de

heid drank. Eén van die gelagkamers was het latere

Luttekestraat 66 en begon er zijn hoefsmederij. Het pand

‘Restaurant Suisse’, aan de Luttekestraat 17. Op de gevel

bleef drie generaties eigendom van de hoefsmeden-

waar nu Piet Zoomers is gevestigd, prijkt nog steeds

familie Poppe. De ligging was bijzonder gunstig. In 1874

de naam van dit voormalige restaurant. Veel gevels in de

werd de Polkabrug vervangen door de Nieuwe Haven-

Luttekestraat getuigen van een interessante historie. Bij

brug, de eerste vaste verbrede rijbrug van Zwolle die

gebrek aan huisnummers kregen de gevels andere herken-

daarmee de drukst bezochte toegang werd tot de stad.

ningstekens, wapens en symbolen die de functie van het

Paarden waren lange tijd het belangrijkste transport-

pand weergaven. Wie zijn ogen de kost geeft, kan zelf

middel en de koetsiers en boeren, die via de Nieuwe

een stuk van die geschiedenis herleiden.

Havenbrug of de Kamperpoortenbrug de stad binnenreden, zullen verheugd zijn geweest bij de ingang van

Restaurant Poppe

de stad een hoefsmederij aan te treffen. Ook de aanwezig-

De opkomst van de auto verdrong het paard uit het

heid van een paardenmarkt achter de Blijmarkt, twee

straatbeeld, waardoor de familie Poppe in 1973 besloot

stalhouderijen en de stallen van de huizen in de Kalver-

de hoefsmederij te sluiten. In 1976 opende Nol Honey op

straat, droegen eraan bij dat de Poppe’s hier tot ver in de

deze strategische plek een sfeervol restaurant genaamd:

20e eeuw een goedbelegde boterham verdienden.

Restaurant voorheen hoefsmederij Poppe. Hij besloot de authentieke kenmerken van de hoefsmederij te behou-

Stille getuigen

den. Deze worden trots in ere gehouden en zorgen voor

Terwijl hoefijzers werden vastgenageld of vernieuwd,

de mooie warme sfeer, typerend voor Poppe.

werden inkopen gedaan of werd een logement of gelagkamer bezocht. Noodgedwongen deden de koetsiers en

Lees verder op de volgende pagina...

9H I s t o r i e

Het geluk ligt op straat Mevrouw Bremer van Bremer Jacht- en Ruitersport in de Luttekestraat, opende 5 februari 1976 Restaurant Poppe. Dat deed ze te paard. Toen dat paard tijdens de openingshandeling zijn staart optilde en een flinke boodschap op de stoep van Poppe neerlegde, verzekerde zij Nol Honey: wat hier op straat ligt, is gewoon mazzel (geluk). Die mazzel was Poppe kennelijk van harte gegund. Het restaurant werd een succes dat tot op de dag van vandaag niet alleen Zwolse gasten trekt maar ook landelijke bekendheid geniet.

Peter Diks was vanaf het begin betrokken bij Restaurant Poppe Zwolle. In het begin als bedrijfsleider en vanaf 1979 als eigenaar. Ook was hij oprichter van Restaurant Poppe Apeldoorn en is nog steeds eigenaar van Restaurant Pampus Zwolle en De Witte Gans in Dalfsen.

Historisch beeldmateriaal: Stephan Jansen Fotografen

Peter Diks

ook als één van de eersten open met

patés om uit te kiezen. Tijdens vak-

Iemand die alles kan vertellen over

Kerst. Het was hard werken maar we

anties in Frankrijk deden we nieuwe

de historie van Poppe is Peter Diks,

hebben dat met heel veel plezier

ideeën op. Gasten vroegen vaak:

van 1979 tot oktober 2009 samen met

gedaan. Simon Deinum was onze eer-

‘Heb je nog iets nieuws?’ Een echte

zijn vrouw Riet eigenaar van Poppe.

ste chefkok. Een geweldige kerel, die

topper was de uiensoep. Wekelijks

We halen herinneringen op. Op tafel

kon je niet nerveus krijgen.” Peter

kregen we hiervoor twee balen van

een dikke map met oude menukaar-

Diks lacht terwijl hij dit vertelt.

25 kilo uien aangeleverd.”

de vorm van een krant met, behalve

Escargots en artisjokken

Veel vaste gasten

het menu, leuke wetenswaardig-

“We begonnen met 32 zitplaatsen.

“Poppe kreeg veel vaste gasten,

heden over de Franse keuken.

In Parijs hadden we een Frans draai-

waaronder ook veel ondernemers.

spit gekocht, de ‘Tourne Broche’ waar-

Ook veel bezoekers van Schouwburg

“Ik werkte voor Nol Honey toen hij

aan hele speenvarkentjes, lamsbouten

Odeon kwamen na de voorstelling

in 1975 de voormalige hoefsmederij

en roastbeef werden geroosterd.

een kaasplankje en een glaasje wijn

ten en ‘De Poppe Proât’ een kaart in

kocht van zijn schoolvriend Theo Poppe. Het pand werd verbouwd tot restaurant Poppe dat ik met

“ W e wilden anders zijn dan anderen”

nuttigen. Poppe heeft zich verder ontwikkeld.

Nadat

Sander

ruim

negen jaar als chef kok verantwoordelijk was voor Poppe, heeft hij in

mijn vrouw mocht gaan runnen. In de Luttekestraat had je Restaurant

De kaart was anders dan de Zwolle-

oktober 2009 ‘ons kindje’ Poppe

Suissse, Hotel Neuf, Café De Kleine

naar gewend was: geen uitsmijter

over genomen. Mijn vrouw Riet en ik

en de Chinees. Wij wilden anders

maar Franse gerechten zoals salade

hebben dat gedaan in het volste

zijn dan anderen, introduceerden de

Niçoise, escargots en artisjokken.

vertrouwen dat Poppe bij hem in

Parijse bistro in Zwolle en waren

We hadden een kar met verschillende

goede handen is.”

11OM JE V INGERS BIJ O P TE ETEN

Tegenwoordig kopen steeds meer mensen kaas en brood bij de supermarkt. Niet te vergelijken met het ambachtelijk geproduceerde brood en de boerenkaas zoals bij Restaurant Poppe wordt geserveerd.

Rauwmelkse kaas

geproduceerd anders dan de ‘gras-

‘Echte bakker’ is een kwaliteitskeur-

De kaas komt van kaasboerderij De

kaas’ in de zomer. Voor de kazen op de

merk. De kwaliteit van ons brood

Heileuver in Dalmsholte. Marinus Post

plank gaan om te rijpen, gaan ze voor

wordt regelmatig, zonder dat we

en zijn vrouw Joke van de Crommert

de smaak en als natuurlijke conserve-

weten wanneer, gecontroleerd.”

verkopen hier naast de kaas ook

ring vier dagen in een pekelbad. Kaas

karnemelk, yoghurt en boter. Voor

van de Heileuver is 100% natuurlijk, er

Gildebollen

deze producten gebruiken zij melk

worden geen kunstmatige smaak- en

We bakken dagelijks vijftig à zestig

van eigen koeien. Daarnaast ver-

kleurstoffen aan toegevoegd. Exclusief

verschillende soorten brood. Van

kopen zij tal van streekproducten.

voor Poppe heeft De Heileuver een

wit tot volkoren en van klein tot

Marinus: “We hebben kazen, van jong

heerlijke olijvenkaas gemaakt. Een kaas

groot. Ook luxe broodsoorten zoals

tot drie jaar oud en kazen met kruiden

om je vingers bij op te eten.

krentenbrood, suikerbrood of kloos-

of andere toevoegingen. Het verschil

termop. We gebruiken de beste

met ‘fabriekskaas’ is dat boerenkaas

Echte bakker

kwaliteit granen. Die zijn duurder

wordt gemaakt van ‘rauwe melk’.

Poppe serveert ambachtelijk brood

maar veel lekkerder. Ook krijgt ons

Deze is niet gepasteuriseerd. Met pas-

van Borger, de Echte bakker uit

brood meer tijd, zowel voor het kne-

teuriseren dood je niet alleen ‘slechte’

Nieuwleusen. “Borger bakt al vier

den en rollen als voor het rijzen.

maar ook ‘goede’ bacteriën die mede

generaties, bijna 100 jaar, ambach-

Hierdoor wordt het van nature mals.

de smaak van kaas bepalen.”

telijk brood,” vertelt Hanneke Borger.

Voor Poppe maken wij speciaal op

Behalve de bakkerij en winkel in

maat

Olijvenkaas

Nieuwleusen, heeft Borger ook een

Gildebollen. Het donkere brood

“Behalve het ras en de grond waarop

winkel in Berkum. Wat is er bijzonder

wordt gemaakt van rogge en

koeien grazen, beïnvloedt ook de

aan dit brood? Hanneke: “Ons brood

mout. Lekker mals brood met

‘hand van de kaasmaker’ het eindresul-

wordt op ambachtelijke wijze gemaakt.

een heerlijke smaak. Daar

taat. En natuurlijk het rijpingsproces.

Er worden geen vermalsers en conser-

kan brood uit de super-

Ook smaakt kaas die in de winter is

veermiddelen aan toegevoegd.

markt niet tegenop.”

de

witte-

en

donkere

De Heileuver organiseert regelmatig workshops en kaas- en wijnproeverijen. Ook zijn er wisselende exposities. Kijk voor meer informatie op: www.heileuver.nl Het adres van Borger Echte Bakker: Grote Markt 1, Nieuwleusen en D. Campherbeeklaan 50, Zwolle

13


V

oordat Sander Struick 10 jaar geleden bij Poppe kwam werken, kookte hij voor sterrenrestaurants als

bij de Sluis

in Blokzijl en

De Roggebot

Kaatje

in Kampen.

Mooie restaurants waar hij de fijne kneepjes van het koken leerde. Koken is zijn passie. Als kind wilde hij al kok worden en ook wist hij al jong dat hij ‘later’ zijn eigen restaurant wilde.

O

mdat Sander meer wilde dan alleen ‘kok worden’, besloot hij destijds om naar de hotelschool te gaan.

Hij vertelt: “Daar krijg je, behalve koken, ook de andere aspecten van de horeca mee zoals ondernemersvaardigheden, gastvrijheid en kennis over wijnen. Ik wilde graag het totaalplaatje beheersen maar mijn passie heeft altijd bij het koken gelegen. Ik heb mezelf op dat vlak in de praktijk ontwikkeld.” Het feit dat hij bij De Roggebot een Michelin ster wist te veroveren, bewijst dat hij meer in huis heeft dan alleen gevoel voor koken. Deze passie voor koken zet hij nu in voor de gasten van zijn Restaurant Poppe. We vragen hem: “Wat is je visie op koken en hoe komen mooie gerechten tot stand?”

Smaak “Het belangrijkste aan koken is smaak. Dat klinkt cliché, maar je kunt alleen iets goeds maken op basis van goede producten. We werken volgens het ‘Slow Food’ principe. Mooie, pure, veelal biologische producten zoals het Vechtdal vlees en kaas van de Heileuver. Het is belangrijk om te weten waar je product vandaan komt. Hoe en waar is het gegroeid? Er is bijvoorbeeld ook wild dat is gekweekt en vervolgens wordt losgelaten om op te kunnen jagen. Dat vlees smaakt heel anders dan ‘echt wild’.”

Ambacht Sander vervolgt: “Ook het ambacht is belangrijk. De klassieke keuken, de basis voor Poppe, dat is nog het ‘echte koken’. En je moet respect hebben voor de producten

14


k o k e n

waarmee je werkt. Dat gaat niet

mijn fantasie. Ook let ik er altijd op

alleen

bereidings-

hoe mensen ergens worden behand-

technieken maar ook over hoe je je

om

de

juiste

eld. Alles wat ik zie, vertaal ik door

producten

naar Poppe.”

bewaart.

Alles

heeft

m e t

s a n d e r

Het geheim van Poppe

invloed op het eindresultaat. Naast kennis van je product en bereidings-

Tips voor thuis

technieken is vooral de liefde voor

Er zijn steeds meer mensen die het

het vak belangrijk. Die is voor

leuk vinden om zelf te koken en thuis

Men neme:

het bereiden van mooie gerechten

met familie of vrienden te genieten

100 gram frambozenazijn, 100 gram witte wijn-

écht onmisbaar!”

van lekker eten. Op de vraag: “Hoe

azijn, 150 gram suiker, 150 gram water, 50 gram

kun je thuis een mooi gerecht of

honing, 2 eetlepels gladde mosterd, 450 gram

Inspiratie

menu neerzetten?” antwoordt Sander:

zonnebloemolie, 150 gram arachideolie,

Naast techniek en productkennis, is

“Zorg ervoor dat je weet wat je gaat

100 gram walnotenolie, 1 kilo groene olijven

creativiteit belangrijk om je als kok en

maken en bereid je goed voor. Zorg

zonder pit, 1 ui, 4 knoflookteentjes.

restaurant te onderscheiden. Waar

dat je alles in huis hebt en denk na

doet Sander zijn inspiratie op? “Die

over de planning. Maar het belang-

komt eigenlijk overal vandaan. Ik kijk

rijkste is wel dat je plezier hebt in wat

altijd om me heen. Zelfs uit de

je doet. Als de piekdrukte voorbij is

gebouwen in de stad haal ik inspiratie.

en je ziet mensen genieten, geeft dat

Die beelden ‘filter ik’ en dat prikkelt

veel voldoening.”

Dressing (marinade): Kook suiker en water, laat dit afkoelen, voeg frambozenazijn, witte wijnazijn, honing en gladde mosterd toe. Voeg alle olie met de staafmixer langzaam (druppelsgewijs) toe. Giet de olijven af en spoel ze goed met koud water zodat de zoute smaak er afgaat. Snijd de ui in ringen en halveer de knoflookteentjes. Laat de olijven, uienringen en de knoflooktenen samen met de dressing minimaal 5 dagen in de koelkast marineren.

15


Schrevenweg 1-16, 8024 HB Zwolle Postbus 1534, 8001 BM Zwolle Telefoon: 038 45 40 680 • Fax: 038 45 42 816 E-mail: info@bpv-tax.com • www.bpv-tax.com

Van harte gefeliciteerd namens

Gefeliciteerd met het 35 jarig jubileum namens

Boskampstraat 30 8043 RH Zwolle

T: 038 - 465 34 15 F: 038 - 420 05 93

www.aquaflame.nl info@aquaflame.nl


s t r e e k p r o d u c t e n

méér dan een trend

De gerechten van Restaurant Poppe zijn gebaseerd op de rijke traditie van de Franse keuken. Het accent ligt op Slowfood. Wat houdt dat eigenlijk in?

lowfood is ontstaan als reactie op fastfood. Fastfood is

ambachtelijk, van uitstekende kwaliteit, puur, vers en eerlijk

een verzameling producten die gekenmerkt worden

moet zijn. De gerechten moeten smaakvol zijn. Het moet

door smaakvervlakking en eenvormigheid. Een goedkope,

zonder schade voor het milieu, dierenwelzijn en gezondheid

snelle manier van produceren, bereiden en serveren van vaak

worden geproduceerd en bereid. Begrippen als herkomst,

ongezond voedsel. Ongezond omdat het vaak vet is en wei-

productiewijze, behoud van authentieke rassen en bio-

nig vitamines en andere noodzakelijke bouwstoffen bevat.

diversiteit zijn belangrijk. Je richten op kleinschalige, vaak

De fastfoodindustrie is een zeer grote, lucratieve industrie,

regionale, producenten. Waar smaak belangrijker is dan snel.

die groeit omdat meer mensen minder tijd nemen om zelf te

Hierdoor bevordert slowfood het voortbestaan van traditio-

koken. Voorbeelden uit de Westerse wereld zijn producten

nele ambachtelijke, vaak unieke authentieke streekproducten,

als friet, kroketten, frikadellen, hamburgers en pizza’s.

dragers van biodiversiteit. Ook moeten producenten een eerlijke vergoeding krijgen voor hun werk.

Sander Struick vult aan: “Maar niet alleen dat soort stereotypen hoor. Ook vlees afkomstig van de bio-industrie zie ik

Wijze woorden

als fastfood. Kom bij Poppe het smaakvolle Vechtdalrund

Mahatma Gandhi zei het al: “Wees zelf de verandering die je

maar eens proberen, dan proef je meteen wat ik bedoel.”

graag in de wereld zou zien.” Kijk eens verder dan je lokale supermarkt of de snackbar, koop seizoensgroenten op de

Slowfood betekent veel meer dan het ‘niet zijn’ van fastfood.

markt of zelfs bij een boer in de buurt. Ga op zoek naar een

De chefkok die zich richt op slowfood, heeft een visie op

goede slager of viswinkel. Denk na over wat je eet. En het

producten, bereiden en serveren. Hij vindt dat het eten

allerbelangrijkste: geniet! Sander Struick: “Ja, eigenlijk is het een filosofie. En een heel mooie. Ik geniet ervan om zo bezig te zijn. Behalve de smaak is niet onbelangrijk dat Restaurant Poppe door ondermeer het regionaal inkopen voor een heel redelijke prijs een zeer goede kwaliteit kan bieden. En dan kom ik bij waar het om gaat. Onze gasten en hun smaakbeleving, daar draait het om. Niets is zo mooi als het compliment van een tevreden en voldane gast!”

17


C u l i n a i r

g e n i e t e n

Restaurant Poppe lanceert

Poppe Thuis

H

et is r uim e en jaar na d e ( her) o pening v an Re s t aur ant Po p p e d oor d e nieu we eig enaar Sand er St r uic k . Bij d e fee s telijke

o p ening kond ig d e St r uic k het al aan: Re s t aur ant Po p pe gaat aan men s en t huis e en voor Zwolle en ver re omg ev ing unieke s er v ice bied en. Een er v aren kok van Re s t aur ant Po p pe komt met een med ewer ker bediening bij d e ga s ten aan huis koken, bedienen en o pr uimen.

Thuis

Een feestelijk diner thuis. Voor de

Informeer eens naar de voorwaarden en laat u verrassen

gasten een gezellige en culinaire ervaring. Voor de

door de betaalbaarheid. U kunt gerechten van de kaart

gastheer/vrouw vaak een ware nachtmerrie. Het be-

kiezen maar ook uw eigen menu samenstellen.

denken en inkopen kan vaak nog wel leuk zijn. Maar dan

De mogelijkheden zijn onbeperkt.

volgt het voorbereiden, het koken, het heen en weer lopen tijdens het opdienen, en nog meer koken. En na afloop: een enorme berg rommel die achterblijft. En zo komt het dat de gasten vaak een leuke herinnering overhouden aan die gezellige avond. Terwijl degene die het diner verzorgd heeft, meestal verzucht rug is. “Dat kan anders” dacht Sander Struick.

“Alle minder leuke aspecten van zo’n ‘avontuur’ worden door het unieke ‘Poppe Thuis’ – concept voorkomen.”, aldus de trotse initiatiefnemer Sander Struick. “De gastheer/vrouw is nu zelf ook gast, samen met zijn/haar gasten en kan thuis onbekommerd genieten van een gezellige en culinaire ervaring. Zonder alle beslommeringen voor, tijdens en achteraf.” Inkopen, voorbereiden, koken, bedienen en opruimen. Alles wordt voor u verzorgd. Inclusief kookgerei, tafellinnen, servies, bestek en glazen.

18

blij te zijn dat de bekende rompslomp weer achter de

Sander St r uick : Bij iedere nieuwe

ac t iv iteit die we star ten voelen het Poppeteam, mijn v rouw en ik ons als een f les

goede champag ne. Hij wordt vak k undig geopend en we br uisen van energ ie!


Bedrijf

Een diner op kantoor of bedrijf tij-

Op de vraag of ‘Poppe Thuis’ niet een erg dure aangele-

dens een vergadering. Misschien tijdens een vergadering

genheid is, antwoordt Struick: “Dat willen we nu juist

met aandeelhouders, beleggers, of een andere zakelijke

voorkomen en dat doen we door alleen een kleine toe-

en vaak vooral vertrouwelijke gelegenheid. U wilt uw

slag te rekenen op de menukaartprijzen, niet op de

gasten eens wat anders aanbieden dan afgehaald eten

dranken. Verder zijn er geen kosten aan verbonden.

in plastic bakjes? Dan kunt u uiteraard met uw gasten

Nog sterker: omdat de gastheer/vrouw thuis zelf voor

naar een restaurant. Maar, wat een kostbare tijd kost dat.

de dranken kan zorgen, kan het zelfs goedkoper zijn

Alleen het vervoer al. Bovendien worden tijdens bij-

dan bij Poppe in het restaurant te eten en drinken.

voorbeeld onderhandelingen ook bij het diner vaak

Natuurlijk kan Poppe ook de wijnen en/of andere

informeel nog zaken besproken. Dat vraagt om besloten-

dranken verzorgen.” Het is zelfs mogelijk om gerechten

heid. Dan is een restaurant niet de oplossing. Denk in

en dranken te bestellen die niet op de kaart staan.

dit soort situaties eens aan Poppe Thuis! U blijft op locatie.

Struick brengt dan een offerte uit. Hij waarschuwt wel:

U hoeft niets te regelen. Geen vervoer. Alles wordt

“Het is verstandig om bijtijds te reserveren, zeker op

verzorgd. In stijl. Dineren in de stijl van Poppe.

een vrijdag of zaterdag.”

“ D ineren in de stijl van Poppe”

Meer informatie is te vinden op www.poppethuis.nl

19


w w w.boer ver f enbehang.nl


d e

c o l l e g a’ s

o v e r

oppe “Samen zijn we Poppe”

G ro e t j e s ,

m a e t e p p o p He t Nienke Struick (vrouw van Sander)

bediening en administratie

Bram Boeve - Sous-chef Op een drukke avond koken we voor ruim 100 gasten. De manier van koken spreekt me aan. Er komt hier niets uit een pakje. We werken met eerlijke producten en maken alles zelf.

Joël Esselbrugge Zelfstandig werkend kok Poppe voelde direct goed en gastvrouw zijn is leuk. Mensen zijn uit en zijn vrolijk. Dat is heerlijk om tussen te werken. Gasten zien dat wij met plezier werken. We krijgen veel positieve reacties, daar krijg je energie van.

Mensen kijken graag mee. We werken met dagverse producten en traditionele technieken. Dat is erg leerzaam. Veel vaste gasten komen terug voor een bepaald gerecht of product zoals de kaas en olijven. Dat geeft een goed gevoel.

Fons Bergevoet hoofd bediening We hebben bij Restaurant Poppe niets te verbergen. We gaan voor de waardering van de gast, dat geeft voldoening. Dat is ‘teamwork’, de lat ligt hoog. Dat betekent gewoon elke dag je stinkende best doen: we zetten met elkaar met veel enthousiasme en humor die prestatie neer.

Gerlinda Brandenburg eerste medewerker bediening De sfeer bij Restaurant Poppe is goed, ook onder de collega’s. We zijn één team. Er is geen onderscheid tussen ‘zwart en wit’ ofwel: ‘bediening en keuken’. Iedereen heeft veel voor elkaar over. Gasten zien dat en geven daar complimenten over. Dat is heel erg leuk

21


M

et elkaar genieten van mooie gerechten kan ook heel goed

thuis. Steeds meer mensen ontdekken het koken als mooie hobby en genieten thuis eerst van het zelf bereiden om vervolgens met familie of vrienden lekker lang te tafelen. Wie hiervan houdt, kan in de mooie winkels van Oldenhof zijn of haar hart ophalen. Hier vind je alles: van amuseglaasjes en leuke hebbedingetjes tot gereedschap voor de hobbykok en professionele keukenapparatuur. En natuurlijk veel mooie kookboeken van klein tot lekker groot.

22

Oldenhof kookwinkel, Gasthuisplein 1-5, Zwolle, www.kookwinkel.nl


S

makelijke gerechten en wijnen worden nog mooier wanneer ze worden

geserveerd op een mooi bord of in een mooi glas. Om met elkaar aan een sfeervol gedekte tafel te genieten van de amuse vooraf tot het hoofdgerecht, het dessert en de koffie toe. De oude winkel van Oldenhof aan het gasthuisplein wordt dit voorjaar verbouwd tot een mooie lifestylewinkel met de nieuwste trends op het gebied van serviezen, glaswerk, bestek en mooie accessoires voor op tafel. Op het gebied van serviezen valt er veel te kiezen. Zowel klassiek als modern, en van kleurrijk gedecoreerd tot basic zwart, wit of gebroken wit. Wat zijn de trends voor 2011? Volgens Freek Kamphuis van Oldenhof gaan we terug naar de basic serviezen in rond of vierkant en speelse elipsvormen. Misschien wel omdat gerechten hierop het beste tot hun recht komen.

23


Kruisstraat 22 - 8051 GE Hattem Telefoon: 038 444 50 25

www.bonbonateliera3.nl


In de dynamische wereld om ons heen is de bijzondere geur en smaak van versgezette koffie een aangenaam begin van de dag. Gemiddeld drinken we dagelijks 3 kopjes en het koffiemoment wordt steeds meer een belevingsmoment. Dat koffie hot is, dat zien en proeven we wel, maar wat is de trend van dit moment?

ij wie kunnen we beter terecht

Gijs: ‘Wanneer ik uit eten ga wil ik als klant

dan bij de echte Zwolse Koffie-

dat het totaalplaatje klopt. Niet alleen de

branderij Mocca d’Or wanneer we

maaltijd is belangrijk, maar ook de koffie-

meer over koffie willen weten? Al

tafel verdient deze extra aandacht. Res-

vele jaren worden hier op ambach-

taurant Poppe heeft dit perfect begrepen,

telijke

dit zou bij elk bedrijf zo moeten zijn.’

en

deskundige

wijze

de

heerlijkste koffiemelanges gebrand. Ook Restaurant Poppe serveert de

Voor de bereiding van een perfecte

koffie van Mocca d’Or.

espresso of cappuccino is vakmanschap nodig! De medewerkers van Restaurant

Gijs van den Berg van Mocca d’Or

Poppe hebben een koffietraining bij

vertelt: ‘Een trend die we zien is dat

Mocca d’Or gevolgd. Gijs: ‘Deze trainin-

koffie weer op de ‘ouderwetse’ manier

gen worden regelmatig aan bedrijven

gezet wordt.’ De versgemalen koffie-

gegeven, zodat zij zorg aan het product

boon krijgt de tijd om al zijn smaken

kunnen meegeven en betrokken zijn om

mee te geven aan het water en het

de perfecte espresso te maken. De traditi-

koffiepad apparaat kan naar zolder.

onele beleving van het koffiemoment wordt doorgegeven.’

Natafelen Wanneer we uit eten gaan willen we

“Echt goede koffie’s worden

niet alleen volop genieten van de ge-

niet boven de 83 gr aden Celsius

rechten, maar kiezen we ook steeds

geserveerd en een cappuccino

vaker voor uitgebreid natafelen.

niet boven de 70 gr aden Celsius”

e lekkerste Thuis van d

koffie genie

ten

Zwol le. Kon kelt je in kijken bij ’t ns ee n n da a G ren en kies ee mel ange? La at u advise n bijzondere r. ee O n d’ va ca en oc et ni n met koffies va n M Wilt u ook ge n ther moska aa ronder de lg t: Neem ee t aa nbod, w vo s oo al gr e n de ffi ee t voorkomt Zij hebben Bereidt de ko t fi lter nat, di e bij u past. di he t ge rs an ee el k m ffie. Maa het fi lter smaa kvol le e gemalen ko ngza am door de benodigd en la at dit la ik ru en eb he G er . ov er opzetfi lt bij de koffie. heet water , maa r direct hier 1/3 liter er t lt ie fi G t . er he pi or n pa at niet do bijsmaa k va e koffie. (2/3e liter) ga ïnev rij kopj n het water va st re e vr ijwel cafe D én er lopen. kk le s et een ouderw Geniet va n

Kijk voor meer informatie op www.moccador.com en www.konkeltje.nl

25


Poppe

S

Jubileum acties amen met u vieren wij graag het 35 jarig Jubileum van Restaurant Poppe. Om u

Op 5 februari 2011 bestaat Restaurant

Poppe precies 35 jaar! In die maand gaat een teller lopen, want iedere 35e gast krijgt het diner gratis!

te verrassen hebben we voor iedere maand een Jubileumac tie bedacht! Ook bieden we u twee acties die het gehele jaar 2011

Op 12 maart 2011 bestaat Restaurant Poppe 35 jaar en

35 dagen, weer een teller op deze dag: iedere 35e gast krijgt een dinercheque van € 35,-!

doorlopen! U bent van harte welkom!

Laat u in de maand april uw diner thuis of op kantoor door Poppe Thuis verzorgen? Dan krijgt u als extra een schaal met 35 overheerlijke hapjes erbij! Moederdag! Vul de bon in die op www.poppezwolle.nl staat en u ontvangt tijdens uw diner op moederdag een moederdagpresentje, natuurlijk geheel in Poppe stijl! Vaderdag! Vul de bon in die op www.poppezwolle.nl staat en u ontvangt tijdens uw diner op vaderdag een vaderdagpresentje, natuurlijk geheel in Poppe stijl!

Het hele jaar! Bent u 35 jaar getrouwd in 2011? Dan krijgt u op uw trouwdag 35% korting op uw romantisch diner voor 2! (Legitimatie verplicht! )

Vul de bon in die op www.poppezwolle.nl staat en maak kans op een mand met 35 reuze smakelijke producten! Vul de bon in die op www.poppezwolle.nl staat en geniet van een gastronomisch 4 gangen Jubileummenu voor € 35,-! Huiskamer en Gelagkamer op de bovenverdieping in het zonnetje. Alle gezelschappen die hiervan gebruik maken krijgen

Wordt u, net als Restaurant Poppe, in 2011 ook 35 jaar? Dan krijgt u op uw verjaardag 35% korting op uw diner! (Legitimatie verplicht! )

een gratis extra tussengerecht bij het diner of de lunch! U krijgt bij uw diner of lunch een waardebon, goed voor gratis feestelijke bubbels bij uw volgende bezoek aan Restaurant Poppe! Bij aankoop van een dinercheque vanaf € 50,ontvangt u gratis een pot met de beroemde Poppe olijven! Vul de bon in op www.poppethuis.nl en win een diner voor 2 bij u thuis, uiteraard geheel verzorgd door Poppe Thuis.

26


De kunst van het drukken ď&#x;¨pos | press faradaystraat 17 8013 ph zwolle t +31(0)38 4673 450 info@epospress.com www.epospress.com

EposPressAdv.Truffelboer.indd 1

14-01-11 10:44Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.