Page 1

4

TWIRLING YOU

News

Special information

Het nationaal team strijdt die jaar voor de WK in Parijs.

Combineren van Sport en Studie.- Petra en Cindy vertellen hoe zij dit doen

Nummer 1

You & Baton Twirling

Tips & Tricks

Hoe wordt ik lenig en krijg ik meer kracht?

Make-up is belangrijk voor een goede expressie.


Het magazine gemaakt door twirlers voor twirlers.


Colofon Redactie Sandra Haarbosch Carina van Beers Ontwerp en vormgeving Sandra Haarbosch www.sandrahaarbosch.nl Fotograaf Sandra Haarbosch Met dank aan: Twirling.com AppTown Van Beers Bart van Gelder Anita Kaandorp Patrick Noortheim NTSB - Martin Stevens Daisy Schuchmann Mandy Derksen. Redactie adres Spoorstraat 19 4841 AN Prinsenbeek info@twirling4you.com www.twirling4you.com Frequentie Het magazine Twirling4You verschijnt vier keer per jaar.

Sandra Haarbosch

Advertemties Advertenties dienen een duidelijk link te heben met Twirling4You of haar relaties. Voor meer informatie over advertenties kunt u contact opnemen met Sandra Haarbosch (eindredacteur) email twirling4you@sandrahaarbosch. nl Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, het zij electronisch, mechanisch, door fotokopieĂŤn, opname, of enig andere manier, zonder voorafgaande schrijftelijke toestemming van de redactie. Druk Nummer 1 2012


Welkom Dit magazine is ontstaan vanuit de passie voor Baton Twirlen. Ik heb 22 jaar lang aan de sport deelgenomen en ben daar zeer gedreven in geweest. Daarnaast is mijn opleiding Communicatie & Multimedia Design de ideale manier om mijn passie en werk te gaan combineren.

Twirling4You zal in ieder magazine praktijkvoorbeelden uitleggen, toelichting geven op technische twirlen, instructiedagen/bijscholing aangeven, mentaal coaching, technieken uit het turnen benaderen, tips en tricks weggeven, enz..

Het magazine is niet aansprakelijk voor de eventuele De start van dit magazine is geen eendagsvlieg wat uit gevolgen na het uitvoeren van diverse adviezen en de lucht komt vallen. Er zit een half jaar voorberei- technieken die worden beschreven in dit magazine. ding vooraf. Het idee is ontstaan op de EK 2011 van de NTSB in Turijn. Voor het eerst beleefde ik een interna- Het magazine zal een digitaal en interactief magazine tionaal evenement als supporter. Deze beleving bracht worden dat voor alle twirlers/majorettes in Nederland een hoop inspiratie met zich mee en na veel gesprek- beschikbaar wordt gesteld. Met samenwerken en ken is dit magazine het begin van Twirling4you. informatie delen, bereiken we meer. Het magazine is bedoelt om gedreven sporters meer Veel leesplezier. te ondersteunen bij het verbeteren van het niveau van Baton Twirlen in Nederland. Het begeleidt en geeft Sandra Haarbosch informatie over onderwerpen die met baton twirlen te maken heeft. In iedere uitgave kan een andere onderwerp worden besproken. Ook willen we de sporter inspiratie geven om uit diverse facetten om zo verder te ontwikkelen, eventueel ook op internationaal niveau.


6

Hoe wordt ik lenig?

7

Krachttraining

14 Nederlands Kampioenschap 8

Beauty Tips 12

SpotlightZone

30 Special Item 32 Inspiration Stuff 35 Events

28 Blog

16

Fotowedstrijd Sport & Food

18

> >>

26 Nationaal

Team


You & Baton Twirling

Hoe wordt ik lenig? Jonge sporters die deelnemen aan de sport baton twirlen willen graag lenig worden. Deze lenigheid is van belang om hun sport zo goed mogelijk te kunnen beoefenen. Veel sporters weten niet of nauwelijks hoe ze dit het beste kunnen aanpakken. In deze rubriek wordt in iedere uitgave een toepassing besproken over hoe de sporter de lenigheid kan verbeteren.

Het komende half jaar zal ik iedere maandag, woensdag en vrijdag thuis een half uur lang de oefeningen doen. Iedere training zorg ik dat ik 10 min. aan mijn lenigheid en kracht werk. Deze oefeningen zijn vaak anders dan die je thuis doet! De sporter is zelf veranwoordelijk voor zijn lenigheid. Een coach kan hierbij ondersteunen, maar de hoeveelheid van herhalling van de oefening is voor de sporter.

Houdt rekening dat niet alle oefeningen hoeven aan te sluiten bij de sporter. Dit is afhankelijk van de bouw van het lichaam en de spierontwikkeling.

Het is belangrijk dat je jouw lichaam voorbereidt op de oefeningen die je gaat doen en je moet nooit te hard van stapel lopen. Als je namelijk te veel pijn hebt tijdens of er na zal dit je ontmoedigen om de volgende keer vol goede moed ertegenaan te gaan! Dus: eet/drink gezond, rust goed uit en loop niet te hard van stapel.

Als sporter maar ook als docent lopen we vaak tegen het probleem lenigheid en kracht aan! Het probleem is vaak dat we het wel willen, maar niet weten waar we moeten starten of dat we juist te snel willen!

Het principe is simpel. Start met warm worden, daar zit een heel mooi en ingewikkelde theorie achter, maar om het kort uit te leggen. Om je spieren klaar te maken voor lenigheid en kracht moeten ze eerst warm zijn. Dit bereik

Waar moet je beginnen! Ik persoonlijk heb gemerkt dat je eerst afspraken moet maken. Een afspraak met jezelf (als sporter), met de sporter en de ouder. Heel vaak trainen sporters maar een keer per week en dat is meestal niet genoeg om een duidelijk en effectief verschil te merken. Dus doe het volgende: • Spreek af hoelang je de lenigheids- en krachtoefeningen gaat doen in een periode; • Spreek af hoe vaak je in de week dit deze periode gaat doen en hoelang; • Spreek af welke oefeningen je gaat doen thuis en welke op de training; • Spreek af en dit is het aller belangrijkste dat de bovenstaande afspraken nakomt!!!

6

Een voorbeeld:

Twirling4You | Passie en Inspiratie Februari 2012


Na het warm worden moet je al je spiergroepen losmaken en rekken en strekken. Er zijn heel veel verschillende oefeningen! Kies zelf die uit die bij jou en je lichaam passen als je maar in het achterhoofd houd dat elke spiergroep aangesproken moet worden. (lenigheid zit hem niet alleen in je benen, maar ook in je rug, schouders, armen, polsen, enkels enz‌‌). sporters dit vaak net niet in de spagaat komen hebben vaak het probleem dat ze te eenzijdig trainen en hun onderrug niet goed losmaken. Pas daarom je oefeningen aan zodat ze een uitdaging voor je lichaam zijn!

Ben bewust met wat je doet in je training.

Krachttraining Na Lenigheid kan je kracht training doen! In het begin kan je denken aan aanspannen van spiergroepen, vast houden van spiergroepen, bouncen spiergroepen, buikspieren, rugspieren, sprongen en (pre-) gymnastische bewegingen. Later kan je meer en meer sport specifiek trainen met eventueel gewichtjes om je ledenmaten. Onthou dat je bij krachtoefeningen je lichaam moe moet maken zodat het na herstel weer sterker kan worden. Maar je mag niet je lichaam uitputten want dan krijg je heel snel blessures. Ik kan me voorstellen dat het nu nog niet helemaal duidelijk is maar het is heel belangrijk om eerst het bovenstaande te begrijpen voordat je een traject in gaat waarbij je aan je lichaam gaat werken. Verder is het goed te beseffen dat je een langere periode heel nauwkeurig de oefeningen moet doen om je lichaam langzaam en op een gezonde manier te ontwikkelen in lenigheid en kracht! Kijk nu je het bovenstaande weet eens heel kritisch naar de oefeningen die je al doet en probeer deze onder te verdelen in lenigheid of kracht en bepaal welke je thuis kan doen en welke op de training. Volgende keer krijg je van ons oefeningen die je dan kan toevoegen of verplaatsen in je oefeningenreeks. Mocht je toch al eerder willen starten kijk dan eens in boeken, praat met andere docenten, fysiotherapeuten, sporters of kijk wat de media te bieden heeft! Alvast heel veel succes!!!

Auteur: Patrick Nootheim Twirling4You | Passie en Inspiratie Februari 2012

7

You & Baton Twirling

je door een goede doorstroming van de spier met bloed. Dit kan je door een paar minuten rondjes te rennen, touwtje springen, barre oefeningen! Door de beweging zuigt de spieren bloed op waardoor hij klaar is om te rekken!


Special Information

SpotlightZone In sportlightzone zullen we iedere uitgave mensen benaderen voor een specifiek ondewerp. In deze uitgave praten we met Cindy en Petra over het combineren van Twirlen met een sociaal leven en school. Hoe delen zij privé elementen in, naast het vele sporten? Hoe gaan zij om met huiswerk? Cindy en Petra zijn zowel solisitsch, duo als met het nationaal team van de NTSB actief op zowel nationaal als internationaal niveau. Ik heb met hen een intervieuw gehouden om meer te weten te komen van de levensstijl van de meiden. genlijk zo Wat is er nu ei aan twirlen?

leuk

“Twirlen biedt veel variaties van diverse sporten. Daardoor is er veel uitdaging voor mij” aldus Petra. In twirlen zit onderanderen dans, turnen en twirl aspecten. Dit maakt het voor de meiden juist afwisselend. Elke training is ook anders. “Het kan altijd moeilijker en je kan altijd beter,” vind Cindy. De drijf om steeds verder te komen is voor Cindy een motivatie. ningen Hoeveel trai week? gemiddeld per

jullie

Voor onze eigen onderdelen trainen we gemiddeld 10 uur per week. Soms is het meer als er extra trainingen zijn. Daarnaast trainen we 1x in de twee weken met het Nationaal Team 6-8 uur per keer.

8

Twirling4You | Passie en Inspiratie Februari 2012

ie Wat houdt jull

training in?

We beginnen met een warming-up dat is natuurlijk heel belangrijk voor een sporter, het is een optimale geestelijke en lichamelijke voorbereiding en blessurepreventie. Met een warming-up rekken en strekken wij altijd dynamisch zo koel je niet af. Daarna gaan we flipjes doen. Zowel Rechts als Links. Dit is om feeling te krijgen met je baton (grib). Vervolgens maaken we diverse tosses. 3, 4, 5, tot 8 tellen. En dit met de verschillende releases en catches. We krijgen omstebeurt les bij onze train(st)er. Uiteraard zijn wij zelf instaat om voor onze zelf te trainen. We trainen dan tricks. Bij 3x vangen van de trick gaan we naar de volgende trick. Net zolang dat we alle tricks hebben gehad en gevangen. Dit gebeurt vaak midden in de training. Om


“Ik probeer iedere wedstrijd een doel te stellen en deze te halen. Als ik ze niet haal, probeer ik er zo hard op te trainen dat het me wel gaat lukken. Misschien ook een beetje mijn karakter het beste uit mijzelf te halen,” aldus Cindy. k r je je huiswer Hoe combinee ainen? met het vele tr

Petra: “Het aller belangrijskte is plannen en vooruit werken” zegt Petra. “Ik probeer voor te lopen met huiswerk en leren doe ik in de auto naar trainingen toe en als we weer naar huis gaan. Ik vind school belangrijk en dus moet ik voor mijzelf manieren vinden om dit toch te halen. Maar het is best zwaar om alle opdrachten af te krijgen”. Sandra Haarbosch

daarna langzaam af te bouwen gaan we rolls en contactmateriaal doen. Ze hebben we alle losse elementen van de routines gehad en kunnen we het helemaal op de muziek gaan trainnen.

Cindy: “Ik kan alleen op mijn topsportbegeleider terugvallen als het echt niet anders kan. Ik probeer het meestal zelf te doen, door goed te plannen. Ik heb de status van “Flevotalent”, wat inhoudt dat ik bijvoorbeeld toetsen mag verplaatsen en niet naar gym hoef ”

We trainen om sommige dagen afwisselend. Dit omdat er meerdere coaches ons ondersteunen bij diverse onderdelen. Dat houdt het voor ons zelf ook afwisselend.

school spec Zijn er vanuit regelingen?

Cindy heeft daarnaast ook speciaal turnlessen waarin zij speciale elementen van turnen leert die bij Twirlen weer terug komen.

Bij Petra zijn er regelingen te treffen zodat ze bepaalde opdrachten niet hoef te maken om vrij mag zijn, maar dan doe je over je studie wel langer. Hievoor heeft Petra niet gekozen, omdat ze eerst wil kijken of het zo gaat. Deze regeling is haar op de opendag verteld en heeft ze gesprekken met haar mentor als het eventueel niet goed zou gaan en de regeling alsnog kan worden ingezet.

so Wat zijn je per doelen?

onlijke

“Ik werk met korte en haalbare doelen. Eerst probeer ik mijn punten te halen voor op de nk en daarna probeer ik

iale

Cindy heeft ook speciale regelingen vanuit school. Dit maakt het soms handiger, maar het blijft net zo hard werkTwirling4You | Passie en Inspiratie Februari 2012

9

Special information

op de Selectie Wedstrijd een plaats te bemachtingen voor een Internationaal Evenement zoals WK of EK.” aldus Petra


Special Information

en als een ander dat moet. van eciale taken sp g o n je Beoefen urnen enz? Dans, Ballet, T s al zo n le ir w T

Petra volgt een opleiding aan de sportacademie en krijgt deze elementen op school. Daarnaast heeft ze wel wat turnlessen gevolgt om een overslag te leren. Cindy heeft turnlessen en gaat dit jaar auditie doen voor de A.L.O (Academie voor Lichamgelijke Opvoeding) in Amsterdam. De auditie wordt op diverse sporten behoordeeld. Ze hoopt dat ook dat ze door deze auditie heen komt. ciaa Vrije tijd en so

l leven?

Petra: “Daarvoor heb ik helaas weinig of geen tijd voor. Ik spreek met vrienden af wanneer ik een weekend vrij ben, in vakanties of wanneer ik niet naar school hoef. en alleen train. Het is soms wel moeilijk, maar gelukkig hebben mijn vrienden hier begrip voor.” Cindy: “Ik moet voor twirlen wel feestjes afzeggen, omdat ik bijvoorbeeld daarna wedstrijd heb of training. Niet veel mensen begrijpen dit. Ze zeggen dan “je kan toch wel afzeggen”. Maar ik ben erg gemotiveerd dat ik dit niet doe.“

Sandra Haarbosch

10

Twirling4You | Passie en Inspiratie Februari 2012


Het vervolg op wordfeud voor de volgende generatie woordspellen komt van Nederlansse bodem! AppTown.NL presenteert met trots WordFlip Free voor Android. De iPhone en WP7 versies zijn nog in de maak. Er wordt in dit wordspel gĂŠĂŠn gebruik gemaakt van inferieure woordenboeken, maar de tegenspelers keuren eenvoudigweg de gelegde woorden goed of af. Scan de Qr-code en ontdek het spel.


Tips & Tricks

Make-Up

2. Ogen

Hier een aantal voorbeelden. Heel belangrijk is de manier van je eyeliner zetten. Om je ogen groter te laten lijken,zet je de eyeliner altijd onder het randje van je oog! Hiermee vergroot je optisch het wit van je oog.

Voor een goede expressie op de vloer is je make-up een zeer belangrijk onderdeel. Door je ogen op de juiste manier aan te zetten,met de juiste kleuren kloppend in het totaal plaatje kan je zoveel meer overbrengen op de vloer.

Oog is vrij donker opgemaakt maar door het wit onder het oog toch een hele open blik.

Daarom hier een aantal make-up adviezen. *Bepaal als eerste wat je wilt uitstralen. Denk hierbij aan je thema van je routine,en de kleuren van je pak. *Bekijk de afstand van de jury ten opzichte van de vloer. In een grote sporthal val je als sporter veel sneller weg,dus mogen je ogen nog meer spreken,zet je make-up dan ook donkerder aan dan in een kleinere hal.

Opbouw make-up 1. Foundation

Zorg dat de kleur gelijk is aan de kleur van je huid, is de foundation te bruin voor je komt dit niet overeen met de hals en armen, dit geeft een raar effect. Trek de foundation altijd iets door in de hals en stop niet op de kaaklijn.

12

Twirling4You | Passie en Inspiratie Februari 2012

Van dichtbij heftig, dus zeer geschikt voor grote afstand. Door het wit ook in de ooghoeken en helemaal onder de ogen en dan pas de eyeliner.


4. Rouge

Bij een wat rondere gezichtsvorm plaats je je rouge op de jukebeenderen. Bij een ovale gezichtsvorm mag je de rouge meer op de wangen zelf doen.

Maak het niet te theatraal, dit lijkt op afstand vaak een vlek,deze kleine details zie je niet.

3. Wenkbrauwen

Zet de wenkbrauwen ook altijd aan als deze niet donker van zichzelf zijn. De wenkbrauwen vormen het gezicht. Met hele fijne dunne streepjes met een wenkbrauwpotlood vul je je wenkbrauwen op,of het kan ook met een beetje oogschaduw.

5. Lipstick

Vergeet deze niet! Het laat je lach veel beter overkomen omdat je lippen geaccentueerd zijn.

Auteur: Carina van Beers Twirling4You | Passie en Inspiratie Februari 2012

13

Tips & Tricks

Door roze oogschaduw te gebruiken zonder eyeliner vallen de ogen op afstand helemaal weg,doe dit dus nooit. Dit geeft een hele sombere uitstraling op de vloer.


News

Nederlands Kampioenschap Een deelname aan een Nederlands Kampioenschap is bijzonder. Hierop strijden de beste Twirlers van Nederland om het nationaal kampioens titel. Ieder op zijn eigen niveau en in diverse klasse. Hieronder een verslag van de NK 2011 van de NTSB gehouden op 20 en 21 januari 2012 te Almere. Dit jaar een Nederlands Kampioenschap met 40% minder deelnemers. Door het nieuwe strenge jury systeem zijn er minder deelnemers geplaatst voor de NK. Daarnaast moesten sporters ook 2 keer hun plaatsingsscore hebben behaald over het gehele jaar. Dit ook nog eens per onderdeel. Dit zorgt ervoor dat het moeilijker werd om te plaatsen en dat het meer een prestatie werd om op de

NK te staan. Waar het voorheen vanzelfsprekend was, wordt nu een eer om op een NK te staan. Uiteraard is het niet voor iedereen in zijn voordeel uitgepakt, maar het niveau van het Baton Twirlen is hiermee wel gestegen. De motivatie om een plek te bemachtigen op een NK is nu vele male hoger. De deelnemers trainen harder om er zeker van te zijn, dat ze het wel halen. Je onderscheiden van andere wordt een onderwerp wat meer aanbod komt.

Presteren op de NK

Op een NK streeft een sporter naar het beste van zichzelf. Hij of zij laat het gene zien waar hij een heel jaar voor heeft getraind. Daarbij komen diverse aspecten kijken die invloed hebben op het resultaat. Uiteraard het technische vlak van twirlen, maar ook lichaamstechniek, inleving van de routine, uitstraling, drops, niveau enz. Zo bestaat een routine niet alleen uit het kunnen, maar ook uit externe http://topsportcentrum.almere.nl/


http://topsportcentrum.almere.nl/

Lokatie

De lokatie van het NK in het topsportcentrum van Almere was een goede keuze van de NTSB. De ruime zaal met een hoogte van 22 meter geeft de advanced deelnemers de mogelijkheid maximaal te presteren. Eerder hebben zij veel problemen gehad met de hoogte in de Merwestein te Nieuwegein. Deze was te laag om aan het internationaal niveau te kunnen voldoen. De voorzieningen in de sporthal waren optimaal. Hoewel sommige mensen de tribune hoog vonden, had iedereen voldoende ruimte. Hopelijk zal volgend jaar de tribune met meer supports gevuld zijn en dat er ook meer deelnemers deelnemen aan de NK. .

Twirling4You heeft enkele sporters gevolgd op dit evenement. Sommige jongen sporters werden verrast met de uitslag. Toen zij de horen kregen dat zij de top 6 (Finale) hadden bereikt, steeg hun spanningen en verloren zij de concentratie tijdens hun routine in de finale. (Dit onderdeel wordt in de volgende uitgave nader besproken). Toch was zowel de coach als leerling tevreden met het resultaat. Het is vaak ook een moment opnamen en je weet niet wat spanning met een sporter kan doen. Zo ook werd Cindy Boter geĂŻnterviewd door een tv station genaamd Almere Lokaal. De media begint er steeds meer lucht van te krijgen dat twirlen wel degelijk een sport is. Dit komt uiteraard omdat we nu de erkenning hebben bij de officiĂŤle sportorganisaties. Klik hierboven op het plaatje om het filmpje af te laten spelen.

Mentaliteit

In de wandelgangen heben we diverse soorten mentaliteit gezien. Mensen die zich vergelijken met tegenstanders, tot personen die zich afsluiten van de hun tegenstanders. Uiteindelijk gaat het om wat er op de vloer gebeurd en hoe de jury beoordeeld. Je hebt er zelf vaak vrij weinig invloed op, als op je eigen prestatie.

Dit NK was ook de eerste NK wat onder de NOC*NSF is uitgekomen en waarbij Baton twirling een sport is. Lees het artikel op www.ntsb.nl.

Twirling4You | Passie en Inspiratie Februari 2012

15

News

factoren. Het is de combinatie waarop iemand scoort. In dit magazine zullen we je iedere keer nieuwe tips geven om dit te verbeteren. Wie weet zal jouw NK2012 zijn verbeterd.

Sporters


Twirling4You

In the Picture Hiernaast vindt je de winnende foto van de fotowedstrijd bij Twirling4You op facebook. Deze foto heeft de jury gekozen vanwege het evenwicht in de pose, de emotie die van het lichaam afkomt. Wij feliciteren: Denise Velthuijzen met het winnen van de haar foto op poster formaat. Verderop in dit magazine vind je enkele andere deelnemers die mee hebben gedaan aan de fotowedstrijd. Neem een kijkje op bladzijde:

16

Twirling4You | Passie en Inspiratie Februari 2012


Twirling4You Twirling4You | Passie en Inspiratie Februari 2012

17


Special Information

Sport & Food Voeding? Wat past bij de sport Twirlen. In deze rubriek gaan we eens nader kijken welke voeding het beste is voor sporters die de sport Twirlen beoefenen.

Een glas cola is ook sportvoeding

Het klinkt misschien gek, maar in sommige gevallen is het wel zo. Ik bedoel dan wel de gewone variant en niet light, cafe誰nevrij of iets dergelijks. Bij sommige sporten kan cola zeker dienen als bron van snelle suikers en cafe誰ne. In de meeste gevallen is cola natuurlijk niet bepaald een goede en gezonde keuze. Ik heb het hier namelijk over duursporten, zoals marathon, triathlon en ultralopen. Hoewel ook deze sporters zitten niet te wachten op de bij-effecten van de koolzuur en de suiker.

Wat versta jij eigenlijk onder sportvoeding?

Denk je dan aan sportdrankjes, zoals de beklede oranje flesjes in de koeling van de sportkantine? Of denk je aan isotone dorstlessers, die gericht worden toegepast voor, tijdens en na wedstrijden? Of denk je aan allerlei prestatie verbeterende middelen, die sporters innemen? Al dan niet op momenten en plaatsen, waar mensen

18

Twirling4You | Passie en Inspiratie Februari 2012

van de dopingcontrole hier niet achter komen.Of denk je aan de eiwitshakes voor bodybuilders, die je vaak in sportscholen ziet? Of denk je aan een boterham met kaas en een banaan? Het is allemaal waar. Sportvoeding is namelijk ook je gewone voeding. Door je boterham met kaas op een tactisch moment tijdens een trainings- of wedstrijddag te eten, maak je er eigenlijk sportvoeding van. Je gebruikt het tenslotte voor je sport. En daar gaat het dus ook om. Het heeft geen zin, allerlei soorten sportvoeding te gebruiken, zolang je niet eerst zorgt, dat je basisvoeding op orde is.Voeding is heel breed en voor ieder persoon en voor iedere situatie weer anders. Ik ga het nu alleen hebben over (gezonde) koolhydraten en vochtbalans. Op die twee punten kun jij als twirler relatief eenvoudig winst boeken.

Koolhydraten

Koolhydraten zijn er in heel veel verschillende vormen. Voorbeelden van koolhydraten zijn bijvoorbeeld suiker, brood, pasta, groente, fruit, rijst enzovoort. Globaal kunnen we ze indelen in snelle en langzame koolhydraten. De term snel en langzaam hebben hier betrekking op de snelheid, waarmee de koolhydraten worden opgenomen in je bloed. De snelste koolhydraten worden al binnen 10 minuten

opgenomen in je bloed. Denk bijvoorbeeld aan de bekende witte, rechthoekige energietabletten met druivensuiker. Met langzame koolhydraten daarentegen kan je spijsvertering wel uren bezig zijn. Koolhydraten zijn de belangrijkste bron van energie voor een sporter, dus ook voor twirlers. Tijdens een kuur zul je bij lange na niet je hele voorraad koolhydraten gebruiken. Het is dus voor jullie ook niet nodig om tijdens of vlak voor een kuur een specifieke sportdrank te gebruiken. Wel kun je, door langzame koolhydraten te eten, voorkomen, dat je een energiedip krijgt.


Voor je training/wedstrijd wil je tenslotte je koolhydraten gebruiken, waar je de hele wedstrijd(dag) profijt van hebt. Probeer het gebruik van geraffineerde suikers (oftewel bewerkte suiker, zoals in frisdranken, kristalsuiker, snoep etc) te beperken. Deze suikers worden heel snel opgenomen, maar ze hebben meestal meer negatieve bij-effecten dan voordelen. Denk bijvoorbeeld aan het effect op je tanden of je gewicht.

Een goed ontbijt is de beste start

Voor iedere sporter is, net als voor ieder ander persoon, een gezond ontbijt van cruciaal belang. Tijdens je slaap, krijgt je lichaam de kans te herstellen van allerlei inspanningen en beschadigingen. Klinkt erg, maar is een normaal verschijnsel. Tijdens je slaap, zal je lichaam je spieren weer repareren en zorgen dat ze groeien, zal je lichaam koolhydraat voorraden weer aanvullen en

Special information

In het algemeen kun je de volgende vuistregel hanteren, bij je keuze van koolhydraten: Voor je training/wedstrijd gebruik je langzame koolhydraten, (direkt) na je training/wedstrijd bij voorkeur snelle koolhydraten. zal je lichaam afvalstoffen afvoeren. ‘s Ochtends is je tank dus leeg. Met je ontbijt zorg je ervoor, dat je tank weer gevuld wordt.

vooral door een dip in je concentratie. En laat concentratie nou net een cruciale factor zijn.

Een gezond ontbijt bestaat dus eiwitrijke producten, zoals eieren, melk en yoghurt, en producten moet goede, langzame koolhydraten, zoals volkoren brood. Je wilt namelijk als sporter voorkomen, dat je bloedsuikerspiegel gedurende de dag sterk gaat schommelen. Een ontbijt met snelle koolhydraten (cornflakes, witte broodjes, zoet beleg) is de reden van het welbekende dipje om 16.00 uur. Zelf neem ik al jaren iedere ochtend een heerlijk Herbalife ontbijtshake. Lekker met yoghurt, vruchtensap en/ of vers fruit.

Nu we het over de lange wedstrijddagen hebben, komen we eigenlijk ook meteen weer bij het glas cola uit. Het is natuurlijk heel verleidelijk om tijdens het wachten lekker een glaasje cola te drinken, een mars te eten of lekker een broodje kaas in de kantine te halen. Dit zijn echter allemaal produkten met snelle koolhydraten, die je bloedsuikerspiegel uit balans brengen.

Gedurende de dag is het dus ook belangrijk om langzame koolhydraten te eten. Zeker op lange wedstrijddagen waar jij als twirler mee te maken hebt. Wat je wilt voorkomen is, dat je tijdens die ene belangrijke kuur nou net een energiedip krijgt. Dit merk je

Voldoende drinken

Zorg, dat je tijdens deze lange dagen zelf je eten en drinken meeneemt. Denk dan bijvoorbeeld aan volkoren boterhammen met magere kaas of vleeswaren. Ook goed is magere yoghurt of kwark met vers fruit. Fruit is sowieso goed om te eten. Liever geen druiven of bananen. Dat zijn ook snelle koolhydraten. Appels, mandarijnen, sinaasappels, peren, kiwi’s zijn allemaal goed. Twirling4You | Passie en Inspiratie Februari 2012

19


Special Information

Tijdens deze lange wedstrijddagen is het natuurlijk ook belangrijk, om goed te blijven drinken. En ook hier komt het verleidelijke glas cola weer om de hoek. We weten nu, dat dat niet handig is. Neem zelf flesjes water mee. Op normale dagen moet je minimaal 1,5-2 liter water drinken. Tijdens de wedstrijden gebruik je meer vocht (zweet) en de warme, droge lucht in sporthallen zorgt ook voor meer vochtverlies. Dit betekent, dat je op een wedstrijddag al snel 2-2,5 liter moet drinken. Dat is natuurlijk best veel. Het kan dan heel goed zijn, dat water gaat vervelen. Een truc is dan, om het water een smaakje te geven. Dat kan met aanmaaklimonade, maar met de wetenschap over koolhydratan is dat natuurlijk niet handig. Aanmaaklimonade zijn namelijk vooral suikers, dus snelle koolhydraten. Beter is het om een scheutje appelsap of sinaasappelsap in het water te doen. Dit zijn de betere suikers. Het beste is om geen koolhydraten in je drinkflesje te hebben. Je kunt water isotoon maken, door er zogenaamde elektrolyten aan toe te voegen (vitamines en mineralen). Zelf gebruik ik tijdens het sporten Herbalife24 Hydrate. Dit is een isotone sportdrank zonder koolhydraten met alle cruciale vitamines en mineralen en een heerlijke sinaasappelsmaak.

20

Twirling4You | Passie en Inspiratie Februari 2012

Door een isotone dorstlesser te gebruiken, hoef je wel minder te drinken. Omdat een isotone dorstlesser circa 1,5 keer beter wordt opgenomen dan water, hoef je er dus ook minder van te drinken. Isotoon betekent, dat de concentratie van de drank gelijk is aan de concentratie in je lichaam.

Tipje van de sluier

Ik heb hierboven een tipje van de sluier opgelicht over sport en voeding. (Sport)voeding is complexe materie. Het is eigenlijk niet mogelijk om standaard adviezen te geven. Uiteraard zijn er wel een paar vuistregels, maar als je er meer uit wilt halen, is een persoonlijke voedingsanalyse de enige mogelijkheid om echt inzicht te krijgen.

Een persoonlijke voedingsanalyse kan heel eenvoudig via internet. Voor slechts 19,95 euro kunnen we je een uitgebreide voedingsanalyse via een online voedingsdagboek aanbieden. Je houdt dan gedurende een week je voeding nauwkeurig bij. Op basis van deze gegevens kunnen wij je inzicht geven in je eetpatroon. Na afloop krijg je van ons enkele tips om je voedingspatroon eenvoudig te verbeteren. Dit is uiteraard afhankelijk van jouw persoonlijke doelen. Auteur: Bart van Gelder www.barimacoaching.nl info@barimacoaching.nl


Basis cursus - Social media voor verenigingen

Waar? Vaart 9b nchem 4206 CC Gori Wanneer? 23 april 2012 Hoe laat? uur 19:15 - 19:30 Spreekster osch Sandra Haarb

Aanleiding Hoe kan een vereniging omgaan met het nieuwe media tijdperk? Wat kan een vereniging wel of niet plaatsen op deze media? En hoe onderhouden zij de contacten met hun leden en hoe kunnen zij de informatie het beste delen? Het zijn vragen die in deze cursus worden behandeld. Doelgroep Iedereen van een sport vereniging die hier meer informatie over wilt hebben. Biografie Sandra Haarbosch Sandra Haarbosch is opgeleid als informatie en interactie designer en werkt in het dagelijks leven bij het bedrijf Tmi3 als Marketing en sales manager. Daarnaast heeft ze haar eigen bedrijven en runt ze ruim3 jaar haar eigen sport vereniging Glitters uit Prinsenbeek. De combinatie van het zelf sporter zijn geweest en haar werk, speelt een grote rol bij het geven van deze cursus. Haar passie voor twirlen en de combinatie van haar kennis, maakt deze presentatie leuk en leerzaam. Mocht u geĂŻnteresseerd zijn, schrijf u nu in op de website van Twirling4You

Programma 19:15 uur Aanvang met een kopje koffie en/of thee 19:30 uur Opening 19:40 uur Presentatie over wat social media is en hoe het gebruikt wordt. 20:15 uur Pauze 20:30 uur Uitleg over hoe u dit voor uw eigen vereniging kan toepassen. Daarbij krijgt u naslagwerk aangereikt, wat er deze avond besproken is en enkele voorbeelden en tips mee naar huis. Deze kunt u nader nog eens bekijken. 21:15 uur vragen ronde 21:45 uur afsluiting Kosten De kosten voor deze cursus zijn â‚Ź 25,excl. BTW en per persoon. Maximaal 20 deelnemers. Bij meer aanmeldingen zal er een extra datum worden geprikt.


“Dancers aren’t made of their technique, but their passion” Twirling4You | Passie en Inspiratie Februari 2012

23


Tips & Tricks

Hip & Modern Trick & Tips

Gezocht!

Voor de rubriek “Sport & Food� zijn we opzoek naar sport1. Originaliteit maakt je opvallend bij de jury. Denk ers/ouders die mee willen werken aan enkele onderzoeken. hier bij aan muziek keuze, kostuum, beweging, Wat houdt dat in? o.a. intervieuws, polls, opdrachten enz. Geef je op!! Verstuur je naam, leeftijd, niveau naar uitstraling en Twirls. 2. Overtuig de jury van jouw kunnen tijdens je info@twirling4you.com. Twirling. 3. Zorg dat je de techniek beheerst als je op wed strijd gaat. 4. Ga naar trainingsdagen/intructiedagen om nieuwe technieken te leren en op de hoogte te blijven van nieuwe trends. 5. Twirl met plezier

24

Twirling4You | Passie en Inspiratie Februari 2012


News

Verenigingslink op de website.

Fotowedstrijd bij Twirling4You. Eind januari heeft Twirling4You een foto wedstrijd gehouden en daarmee kon je je foto op poster formaat winnen. Na vele inzendingen heeft de jury gekozen voor de foto van: Denise Velthuijzen

Ondertussen in de poster opgestuurd naar haar en wij wensen haar veel plezier met deze prijs.

Twirlkamp! Wil jij met samen met andere twirlers leren van gave docenten op een twirlkamp? Waar gezelligheid en plezier voorop staat? Laat het ons weten via de poll op facebook. Klik hier! Je kan stemmen tot 25 Maart. In Mei zullen we kijken of er een twirlkamp wordt georganiseert. Deze gaat alleen door bij meer dan 100 stemmen. En bij deelname van 50 personen.

Heb jij leuk informatie die je wilt delen met andere twirlers via dit magazine of via Social media, stuur dan een mailtje met je gegevens naar info@twirling4you.com. Je mag video’s, foto’s, krantenartikelen, persberichten, aangeven van instructiedagen enz. Alles wat voor een sporter interessant kan zijn, mag gestuurd worden. Twirilng4You beslist over de plaatsing van het artikel.

Scan de QR-code en schrijf je nu in voor de nieuwsbrief van Twirling4You. Blijft op de hoogte van specials, acties en nieuws uit de twirlland.

Twirling4You | Passie en Inspiratie Februari 2012

25

Twirling4You

Wil jij als vereniging je link op onze nieuwe website hebben, stuur dan een mail naar info@twirling4you. com.


News

Nationaal Team | WK 2011-2012 Het Nationaal Team van de NTSB zal in Augustus van dit jaar strijden op de Wk in Parijs. Twirling4You volgt hen vanaf de auditie tot en met de WK.

aan de EK 2007 in Den Bosch. Deelnemen aan het Nationaal Team vraag om een grote inzet gedurende een jaar waarin 20 trainingen worden gehouden. Ook wordt een financiĂŤle bijdrage gevraagd. Hoewel de NTSB financieel ondersteunt is dat niet voldoende om alle kosten te dekken. Anita Kaandorp heeft als coach het NT begeleid van 2005 tot en met 2009. Hierna heeft Patrick Noortheim de functie van NT coach overgenomen. Het NT staat onder leiding van een NT Coach die verantwoordelijk is voor de planning, organisatie en uitvoering van de trainingen en uiteindelijk natuurlijk de prestaties. De NT coach wordt ondersteund door een Creative Team. Een NT Coach wordt gekozen voor een periode van 2 jaar.

Het NT ook voor eigen ontwikkeling goed. Het Nationaal Team (NT) is het Team wat voor Nederland wordt uitgezonden naar de Europese Kampioenschappen (oneven jaar) en Wereldkampioenschappen (even jaar). Dit is niet alleen in Nederland het geval. In veel andere landen hanteren ze dit zelfde systeem.

Het ontstaan

Het NT is in 2005 gestart door de NTSB (Nederlandse Twirl Sport Bond). De doelstelling was en is nog altijd om met de meest geschikte sporters van Nederland te komen tot een team dat internationaal een aansprekend resultaat behaalt en daarmee nationaal een voorbeeld is voor jonge sporters om dit ook te willen bereiken. De eerste editie van het NT kende een periode van ruim twee en een half jaar. Met een groep jonge sporters en NT coach Anita Kaandorp werd hard gewerkt voor deelname

26

Twirling4You | Passie en Inspiratie Februari 2012

De verkiezing vindt plaats in de tweejaarlijkse gecombineerde vergadering van bestuur en technische commissie van de NTSB.

Samenstelling

Het NT wordt samengesteld op basis van een auditie. Deze auditie wordt jaarlijks gehouden in september.Aan de auditie mag iedereen die lid is van de NTSB deelnemen. Vooraf dient men wel eerst in te schrijven. De auditie wordt door diverse docenten binnen de NTSB afgenomen. Iedere docent let op verschillende aspecten waaraan een sporter moet voldoen. Er wordt gelet op de kwaliteiten van een sporter en daarbij ook de mogelijkheden voor ontwikkeling in de sport Baton Twirlen. Het NT biedt de sporter de mogelijkheid voor ei-

Hiero


jden wordt getoond. Denk hierbij aan de diverse onderdelen die je bij Baton Twirlen hebt: kracht-, lenigheid, conditie training en teambuiling zijn onderdelen die als standaard in het team zijn opgenomen. Daarnaast komt samenwerken, vertrouwen en persoonlijkheid ook naar voren.

Twirling4You zal in de volgende uitgave verder op het mentale stuk ingaan.

Van de teamleden wordt verder verwacht dat thuis ook getraind wordt voor het team. Dit is van belang om het niveau en de ontwikkeling van het team te bevorderen. De voorbereidingen vooraf aan een training kunnen belangrijk zijn voor het prestatievermogen van een sporter. Daarnaast leert een teamlid zijn verantwoording te nemen over zijn ”taak” binnen het team. Deze taak wordt ook getoetst door de NT coach, maar kan ook met leden van het creative team besproken worden. De bijdrage van de persoonlijke coach van een sporter in het ontwikkelen van de individuele taken is hierbij ook belangrijk.

De trainingsarbeid van het NT is niet niks en daarom moet een sporter bewust zijn van wat het NT inhoudt. Daarvoor wordt een uitgebreide presentatie gegeven waarbij ouders ook aanwezig kunnen zijn. In deze presentatie wordt uitgelegd wat het NT inhoudt en wat er zoal verwacht wordt.

Inhoudelijk

Het NT heeft meer inhoud dan alleen wat er op wedstri-

onder de Demo van het NT

Overzicht resultaten

2007 – EK Den Bosch, Nederland – 7e plaats 2008 – WK Limerick, Ierland – 7e plaats 2009 – EK Straatsburg, Frankrijk – 5e plaats 2010 – WK Bergen, Noorwegen – 7e plaats 2011 – EK Turijn, Italie – 5e plaats Nederland doet het goed op internationaal niveau. Wil jij deel uit maken van dit geweldige team doe dan auditie voor het Nationaal Team.

Auditie NT 2012-2013

Audtitie voor het nieuwe NT vindt plaats op zaterdag 1 september van dit jaar. Mocht je hier meer vragen over hebben, kan je contact opnemen met info@ntsb.nl. Auteurs: NTSB - Martin Stevens en Sandra Haarbosch Twirling4You | Passie en Inspiratie Februari 2012

27

News

gen ontwikkeling. Niet alleen het lichaam is belangrijk ook het fysieke gestel is een onderdeel wat bij het NT van belang is. Er komt een hoop bij kijken en daarbij zal naar mate het traject vordert, de stress en verwachtingen stijgen van de prestaties. Als sporter is het van belang om hier goed mee om te kunnen gaan.


Twirling4You

Blog Beste Lezers, Mijn naam is Twirl-lien. In mijn blog schrijf ik over mijn belevingen die ik ben tegengekomen op het gebied van Baton Twirlen. Baton Twirlen is na mijn mening een combinatie van verschillende sporten, wat op een eigen niveau kan worden uitgevoerd. Maar simpel is het niet. Als ik ga kijken naar welke sporten er zoal zijn verweven, dan maakt Baton Twirlen zeker een plus punt op het gebied van diversiteit. Dans, Ritmische gymnastiek, Turnen, Conditie, kracht, uithoudingsvermogen enz. De sport bevat zoveel verschillende elementen, dat eigenlijk iedereen deel kan nemen aan de sport Baton Twirlen. Daarnaast biedt de sport de mogelijke te ontwikkelen op verschillende onderdelen binnen de sport. 1 baton, 2 baton, 3 baton, vrije onderdelen en verplichte onderdelen op muziek. Kortom het is een sport voor ieder van ons. Steeds opnieuw komen er sporters bij en wordt ons land ook internationaal op de kaart gezet. In Nederland kennen we verschillende twirl- en majorette bonden die allemaal het beste met de sporter voor hebben. Belangrijk is om in de gaten te houden wat de wensen van de sporter eigenlijk zijn en wat de huidige beleving is met de sport. De betrokkenheid van de sporter is van groot belang als het gaat om het verbeteren van de sport Baton Twirlen. Zij zijn onze bron van informatie en delen de gegevens via diverse media’s met elkaar. Als organisatie is het daarom ook goed om contact te hebben met je leden. Zo organiseert Twirling4You een leuke cursus om de beginselen van deze manier van communiceren.

28

Twirling4You | Passie en Inspiratie Februari 2012

In alle gevallen is het samenwerken belangrijk om de sport meer bekendheid te geven. De sport is de moeite waard om meer sporters bij te krijgen. Ook omdat de sport de status bij de NTSB heeft ontwikkeld als Sport en zijn zij aangesloten bij de NOC*NSF, biedt dit voor een sporter steeds meer de mogelijkheid om echt als sporter gezien te worden. Het zou toch een uitkomst zijn als wij ook sponsoren voor onze sport kunnen vinden, die ons kunnen ondersteunen om de sport nog verder te ontwikkelen. Dit hoeft natuurlijk niet alleen op financiĂŤle basis, maar ook facilitair komen we nog een hoop tekort. We willen een hoger niveau, dan is een hoge sporthal ook wenselijk. Door het vele trainen slijten de materialen en moeten deze eerder vervangen worden. Wil je weten hoe je een sporter kan steunen, neem dan contact op met Twirling4You. Zij kunnen je vertellen wat een sporter nodig heeft om als een professional uit te komen (op een WK of EK) voor Nederland. Veel twirlgroetjes, Twirl-lien


Is Twirlen je favoriete sport ? Dan ben je hier aan het juiste adres, wij zijn gespecialiseerd in artikelen voor de sport Baton Twirling en leveren alle noodzakelijke artikelen voor twirling, plus nog veel meer leuke en handige artikelen die je bij twirlen kan gebruiken. www.twirling.com


Special Information

Special Item - Pilates Pilates is een trainingsmethode die in de eerste wereldoorlog is ontwikkeld Joseph Pilates. Joseph Pilates was in de eerste wereld oorlog werkzaam in Engeland als sportleraar en bokstrainer van het Britse politiekorps. Toen de oorlog uitbrak kwam hij in een kamp terecht met andere allochtonen. In dit kamp ontwikkelende hij oefeningen, waaronder grondoefeningen en oefeningen waarbij de veren van een bed gebruikt werden. Niet alleen de gezonde mensen maar ook de mensen die ziek waren trainden hij met zijn zelf ontwikkelde trainingsmethode. De artsen die op dat kamp waren merkten op dat de zieken sneller herstelden door de oefeningen.

De oefeningen starten vanuit de controle van je buik-, lage rug- en bekkengebied en hierdoor verstevigen ze het gehele lichaam. Versterking en mobilisatie van de rug en stabilisatie van het bekken zijn zeer belangrijke onderdelen van deze methode. Controle en correcte uitvoering staan centraal! Als resultaat van deze bewuste en correcte uitvoering van de oefeningen krijg je langere spieren en soepelere gewrichten en een sterker, in balans gebracht lichaam waarmee klachten en blessures kan voorkomen.

http://lifelongpilates.squarespace.com/

30

Twirling4You | Passie en Inspiratie Februari 2012


1. Concentratie: De bewegingen die je uitvoert moeten geconcentreerd uitgevoerd worden en moet beheersing bevatten. Je moet duidelijk voelen welke spieren je aanspant en waar ze zitten. Dit verbetert de nauwkeurigheid van de uitvoering van de beweging. 2. Beheersing: Alle bewegingen moeten beheerst uitgevoerd worden. De nauwkeurigheid van de beweging is sterk bepalen voor het effect. Als men de bewegingen niet beheerst uitvoert is de kans ook groter op eventuele blessures. 3. Centrum: Je centrum, “core” genoemd, is belangrijk voor de stabiliteit en stevigheid van je lijf. Je centrum is het gebied rond je onderrug en onderbuik. Het spierkorset van je centrum wordt gevormd door de spieren van je onderrug, onderbuik, bekkenbodem, en middenrif. Voordat je bewegingen van je benen of armen uitvoert moet je altijd eerst je centrum stabiliseren en een powerhouse creëren. 4. Nauwkeurigheid: Elke beweging heeft een doel: spierketens activeren in een bepaalde richting en met een bepaalde aanspanning. Elke beweging bevat een duidelijk begin- en eindpunt en de beweging moet nauwkeurig uitgevoerd worden om het gewenste doel te bereiken. 5. Ademhaling: Zonder een optimale ademhaling kan je niet goed functioneren. Je moet een training vol kunnen houden dus heb je voldoende zuurstof nodig. De meeste mensen zijn geneigd om tijdens sporten hun ademhaling vast te zetten en dan activiteit te leveren. Daarom is de juiste ademhalingstechniek bij de trainingsmethode erg belangrijk. De 5 principes die pilates gebruikt gebruiken wij in principe ook in onze twirlsport. Twirlen is een sport die bestaat uit een totale beheersing van het lichaam. Pilates kan de twirler meer ondersteuning geven waardoor de lichaamstechnieken krachtiger – sneller uitgevoerd worden. De

lichaamslijnen van de sporter komen meer tot zijn recht en d.m.v. pilates kunnen sporters sneller herstellen van een blessure. Doordat de twirlers tijdens hun pilates oefeningen leren om hun ademhaling beter te benutten zullen zij qua conditie gaan groeien. Zij zullen hun bewegingen beter tot hun recht kunnen laten komen aangezien de bewegingen met de juiste krachtsintentie uitgevoerd word en daarnaast hebben de bewegingen een duidelijk begin en eindpunt. Een voorbeeld oefening van pilates is: De halve maan cirkel

De uitgangspositie

Je ligt op je rug waarbij er 1 been gestrekt op de vloer blijft liggen en de ander is gestrekt omhoog met de voeten beide gepoint. Je armen liggen gestrekt naast je met de handpalmen naar de grond.

De oefening - -

Draai cirkels met je werkbeen (als je terug in het midden bent gaat je been rechtstreeks omhoog in een scherpe beweging, denk aan de battement beweging, scherp op en langzaam neer). We maken de cirkel beweging 4 x naar buiten Draai cirkels met je werkbeen 4x naar binnen

Aandachtspunten zijn - - - - - - -

De ademhaling Accent oefening leggen op het omhoog halen van het been Hou je bekken op de grond en probeer vanuit je heupen te bewegen. Oefening te verzwaren door cirkels te vergroten Beide benen gestrekt houden Hou je knieën goed doorgestrekt Goed de aandacht houden bij het aangespannen van de buik ook als het been naar beneden komt. Auteur: Anita Kaandorp Twirling4You | Passie en Inspiratie Februari 2012

31

Special information

Pilates maakt gebruik van 5 principes


Tips & Tricks

Information Stuff Waar haal jij je inspiratie vandaan? Twirling4You wil jou zoveel mogelijk inspireren om verder te komen in Baton twirlen. Hieronder vind je diverse inspiratie bronnen. Mocht je zelf iets hebben gevonden, stuur het dan op naar info@twirling4you.com en wie weet verschijnt het hier in dit magazine.

Twirling is about perfection, Twirling is about teamwork, Twirling is about letting go, twirling is about the read te success, Twirling is about giving up things, But most of all: Twirling is about love!!

Made by: Daisy Schuchmann

32

Twirling4You | Passie en Inspiratie Februari 2012


Tips & Tricks

Hier een fanatieke sporter uit Nederland. Mandy Derksen.

Solo twirl Regionale kampioenschap in 21 Juni 2009. Met hard trainen kan dit een mogelijk resultaat zijn.

Hoe leer je de spagaat en split aan. Doe dit NIET voordat je warm bent.

Hoe leer je de loop- overslag aan. In deze video zie je hoe je dat kan leren. Oefen dit uiteraard samen met je coach/ trainer. Twirling4You | Passie en Inspiratie Februari 2012

33


34 Twirling4You | Passie en Inspiratie Februari 2012

WK poster van de WBTF van de NTSB - Parijs

Twirling4You


4 - 8 April

De wereld Kampioenschap Baton Twirling van de NBTA wordt gehouden in het plaatsje Neuchatel in Zwitserland. Meer informatie kun je vinden op:

De wereld kampienschap Baton Twirling van de NTSB wordt gehouden in de plaats Parijs in Frankrijk. Meer informatie kun je vinden op:

5 - 7 Okt

Twirling4You

Agenda 2012

2 - 5 Aug

De Europeese Kampioenschappen van de Majorette wordt gehouden in de plaats Selestat in Frankrijk. Meer informatie kun je vinden op:

tsen a a l p e i t n Adverte

o! je voor u wirling4you? Dit is m en t a a G n e hed en e lad T Wij hebb dvertentie is het b ag naar de mogelijk

ijfs)a . Vra Uw (bedr 10 euro excl. BTW om. ng4you.c af gelijk van den op info@twirli website aar n op onze e en voorw ts a la p logo te gelijk uw o m k o o t he etwerk. Tevens is l media n ia c o s e z n en op o

Twirling4You | Passie en Inspiratie Februari 2012

35


100

Solo, Duo, Twirlen, Freestyle, Inspiratie, Turnen, Muziek, Routine, Passie, Dans Gevoel, Timing, Techniek, Baton, Ballet, Kracht, Teamverband, Samenwerking, Coach, Training, Sporthal, Thema, Steun, Ouders, Jury, Punten, Opleiding, Wedstrijd, Strijd, Kampioenschap, Spanning, Energie, Emotie, Doorplaatsing, Uitstraling, Presentatie, beoordeling, punten, concurrentie, Internationaal Wedstrijd, Wereld Kampioenschappen, Europese Kampioenschappen, Beweging, Sport, Theater, Non-verbale communicatie, Inleving, Expressie, Lichaam, Balans, Stijlen, Woorden die iets met Twirlen te maken hebben Organisatie, Sportbond, Plaatje, Lenig, Timing, Coรถrdinatie, Leven, Docent, Twirlschoenen, Accessoires, Twirlpakje, Onderdelen, Samenwerken, Uitvoering, Inzet, Motivatie, Rolls, Contactmateriaal, Tricks, Gymnastische bewegingen, Variatie, Moeilijkheidsgraad, Snelheid, Performance, Fullhands, Fingertwirls, Horizontaal, Verticaal, Toss, Spins, Creativiteit, Originaliteit, Beheersing, Solo, Duo, Twirlen, Freestyle, Inspiratie, Turnen, Muziek, Routine, Passie, Dans Gevoel, Timing, Techniek, Baton, Ballet, Kracht, Teamverband, Samenwerking, Coach, Training, Sporthal, Thema, Steun, Ouders, Jury, Punten, Opleiding, Wedstrijd, Strijd, Kampioenschap, Spanning, Energie, Emotie, Doorplaatsing, Uitstraling, Presentatie, beoordeling, punten, concurrentie, Internationaal Wedstrijd, Wereld Kampioenschappen, Europese Kampioenschappen, Beweging, Sport, Theater, Non-verbale communicatie, Inleving, Expressie, Lichaam, Balans, Stijlen, Organisatie, Sportbond, Plaatje, Lenig, Timing, Coรถrdinatie, Leven, Docent, Twirlschoenen, Accessoires, Twirlpakje, Onderdelen, Samenwerken, Uitvoering, Inzet, Motivatie, Rolls, Contactmateriaal, Tricks, Gymnastische bewegingen, Variatie, Snelheid, Toss.

twirling4youmagazine_nr1print  

Tips & Tricks Special information News Hoe wordt ik lenig en krijg ik meer kracht? Het nationaal team stri- jdt die jaar voor de WK in P...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you