West Betuwe Magazine nr 2 2019

Page 1

nr. 2 juni 2019

West Betuwe

magazine Voor de inwoners van gemeente West Betuwe

Water besparen Sta jij daar wel eens bij stil? Energieneutraal Het lijkt nog ver weg, maar 2030 komt dichterbij Inwoner

Team sociaal Schroom niet, vraag hulp

Raad op zoek naar een nieuwe burgemeester

Leefbaarheidsbudget voor avondvierdaagse in Haaften

TIPS


GEEN ZIN MEER IN GRAVEN, BETON STORTEN OF ANDERE ZWARE WERKZAAMHEDEN NEEM DAN CONTACT MET ONS OP VOOR ADVIES OF EEN OFFERTE. www.stopdigging.nl tiel@stopdigging.nl 06-83908271


Inhoud

In dit nummer

04 Energieneutraal Adviseur duurzaamheid Rolf van Os is er dagelijks mee bezig.

15

In het kort

05 Bellen met de gemeente? Zo krijg je snel de juiste medewerker aan de lijn. 05 Beter lezen en schrijven? Daar heeft toch iedereen recht op... 05 Lintjesregen 2020 Wil je een lintje voor iemand aanvragen?

Gemeenteraad

07 Op zoek naar een nieuwe burgemeester. Hoe werkt zo’n zoektocht?

Blogs

09 In 2030 zijn we energieneutraal Dat doen we samen met inwoners, bedrijven en organisaties.

Zuinig op water

16

10 Drinkwater Bewuster omgaan en besparen. 12 Uitnodiging van Team sociaal Schroom niet, vraag hulp.

FAQ

13 Veelgestelde vragen Wat mag ik door de wc spoelen? 15 Een leuk initiatief of idee? Gebiedsmakelaars ondersteunen je.

Achterin

16 Ik woon hier 17 In het dorp 18 Geef het door!

17 3

juni 2019 | West Betuwe Magazine


Energieneutraal

Lokaal gebruiken, lokaal opwekken Energieneutraal in 2030. Dat is de ambitie van de gemeente West Betuwe. Samen met mijn collega’s ben ik hier als adviseur duurzaamheid bij de gemeente dagelijks mee bezig. Het is een leuk onderwerp, het raakt iedereen. Ik ben zelf getrouwd en vader van drie volwassen dochters. Aan hen wil ik graag een mooie en duurzame toekomst meegeven. Daarom vind ik de ambitie van de gemeente een mooie uitdaging waar ik graag mijn steentje aan bijdraag. et zoveel lokaal opwekken als we lokaal gebruiken

Wat we niet gebruiken, hoeven we ook niet op te wekken. Dat werkt ook door in de verplichting in Nederland om in 2050 met z’n allen van het gas af te zijn. Goed isoleren betekent minder verwarmen, een lagere energierekening, maar vaak hoge investeringen om te isoleren. Dit gaat de komende periode spelen in

onze gemeente. Samen met de netbeheerders, woningbouwcorporaties en het energieloket van Het Nieuwe Wonen Rivierenland inventariseren we de komende tijd hoe we deze

Energieneutraal in 2030. Het is een belangrijke taak. Niet alleen voor de gemeente, maar voor iedereen. Help je ook mee?

Naast de ambitie om energieneutraal te zijn in 2030 heeft de gemeente West Betuwe nog drie andere ambities: samen met de samenleving, dienstverlening dichtbij en op maat en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. In dit magazine besteden we elke editie aandacht aan hoe deze ambities vorm krijgen.

4 West Betuwe Magazine | juni 2019

olf van Os adviseur duurzaamheid gastredacteur magazine West Betuwe

opdracht gaan uitvoeren. Ook willen we inwoners en ondernemers uitnodigen om mee te denken en te praten.

et lijkt nog ver weg maar 2030 komt dichterbij We zetten als gemeente dan ook concrete stappen. Wij stimuleren ondernemers om aan de slag te gaan met energiebesparing. Daarvoor is het bedrijvenplatform

duurzaamheid opgestart. Ook ondersteunen we het Centrum voor Duurzaamheid, De Knop in Geldermalsen en het Energieloket Rivierenland. Inwoners kunnen daar terecht voor alle informatie over de verduurzaming van hun woning. Verder heeft de gemeente een duurzaamheidslening voor woningeigenaren en zijn we een netwerk van openbare laadpalen aan het uitrollen. Er zijn tal van initiatieven.

Volg de ontwikkelingen op www.westbetuwe.nl www.facebook.com/ westbetuwe/ twitter.com/ westbetuwe


In het kort

Bellen met de gemeente? Zo krijg je snel de juiste medewerker aan de lijn Wil je de gemeente bellen met een vraag? Dan kun je altijd het algemene nummer bellen: 0345 - 72 88 00. Maar wist je dat we nog twee nummers hebben waar je naar toe kan bellen?

Heb je een vraag over je gezin of relatie, werk, inkomen, wonen, zorg, gezondheid, vervoer, mantelzorg en dagbesteding? Bel dan 0345 - 72 88 01. Je krijgt dan een medewerker van het Team sociaal aan de lijn. Heb je een vraag over recreatie en toerisme, duurzaamheidsleningen, klimaat, economie, woningbouwprojecten, verkeer, groen, begraafplaatsen, wegen, riolering, openbare verlichting, gladheidsbestrijding,

grond- en vastgoedzaken? Bel dan met 0345 - 72 88 02. Een losse stoeptegel, gedumpt afval en andere zaken die je ziet in de openbare ruimte geef je door via de app MijnGemeente of www.westbetuwe.nl melden bij de gemeente. De drie telefoonnummers zijn bereikbaar op alle werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. Het algemene telefoonnummer 0345 – 72 88 00 is ook nog bereikbaar op dinsdag en donderdag van 17.00 – 20.00 uur. Voor gevonden en verloren voorwerpen maak je gebruik van de speciale landelijke website www.verlorenofgevonden.nl.

Beter lezen en schrijven? Daar heeft toch iedereen recht op. Van alle volwassenen met Nederlands als moedertaal heeft 1 op de 10 moeite met lezen en schrijven. Maakt dat uit? Jazeker. Dagelijkse dingen, zoals het schrijven van een kaartje bij een bloemetje, kost dan meer moeite. Digi-Taalhuis is een initiatief van Bibliotheek Rivierenland. Iedereen die beter wil leren lezen of schrijven kan langs komen. Je kunt je (taal)vragen stellen en informatie halen over taalcursussen. • Locatie: Bibliotheek Rivierenland in De Pluk, Geldermalsen • Tijd: maandag van 13.00 tot 14.30 uur en woensdag van 13.00 tot 14.30 uur

• •

ontact: 06 - 20 29 31 49 of stuur een  C e-mail naar taalhuis.geldermalsen bibliotheekrivierenland.nl Informatie: www.bibliotheekrivieren land.nl leren dankbare gebruikers

Meer weten over geletterdheid in Gelderland? Kijk op www.daarhebjerechtop.nl.

Maak van Lintjesregen 2020 weer een ware stortbui De dag voor oningsdag ontvingen 15 inwoners van onze gemeente een oninklijke onderscheiding voor hun inzet als vrijwilliger. Wanneer krijg je eigenlijk een lintje? En hoe gaat de aanvraag in zijn werk? “Het zijn vaak sociaal bewogen mensen die al tientallen jaren vrijwilligers werk doen, voor wie een aanvraag binnen komt”, vertelt bestuurssecretaresse Marjan van Ooijen. “Van verschillende verenigingen krijgen we elk jaar wel een verzoek. Zo’n aanvraag is een lange weg. Maar als het nodig is, helpen we daar als gemeente graag bij.” Iemand waarvoor je een lintje aanvraagt, moet nog steeds actief zijn als vrijwilliger. Wacht dus niet te lang met aanvragen als je een inwoner wilt voordragen. Wil je iemand voordragen? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat via 0345 - 72 86 13 of  bestuurssecretariaat westbetuwe.nl. We bespreken dan de procedure voor de aanvraag en je ontvangt het formulier. Het voorstelformulier is ook te vinden op www.lintjes.nl. Wil je voor Lintjesregen 2020 een lintje voor iemand aanvragen? Doe dat dan voor 17 juni 2019!

5

juni 2019 | West Betuwe Magazine


Altijd in de buurt

Welkom!

Ie ereen er ient een ank in e rt. Daarom eeft e io ank elfstan i ise rs in orpen en kleine ste en. ewoon een kantoor om e oek met een eken e i t. i ons re elt w el aken oals at wilt. p kantoor ia internet of app. e io ank is alti i t i.

Veerweg 3B Financieel Adviesburo Peramaker Palmesteynstraat 8 4158 CV DEIL T 0345-65 20 41 E info@peramaker.nl I www.peramaker.nl

Als u t�dens de (ver)bouw van uw woning de juiste keuzes maakt, gaat het resultaat u verrassen. Want hoe goed het ontwerp van uw architect ook is, bouwen bl�ft kiezen. W� zorgen ervoor dat u niets over het hoofd ziet. We leggen precies uit wat de mogel�kheden z�n.

info@mondium.nl

Voor kwaliteits-GGZ: 0345-683115     

Zo realiseert u uw woning

4153 AS Beesd

Psychologie volwassenen Kinder & Jeugd psycholoog Onderzoek & diagnostiek Remedial Teaching Diëtetiek, voedingsadvies www.mondium.nl

Je woning wordt mooier dan je dacht.

Neem contact op via: 0345 - 65 16 84

nieuwbouw verbouw onderhoud restauratie

deruiterbouw.nl


aad in beeld

Een nieuwe burgemeester De zoektocht van gemeente West Betuwe We zijn op zoek naar een nieuwe burgemeester voor onze gemeente. Dat is geen snelle of makkelijke klus. Het hele proces neemt vaak een paar maanden in beslag. Hoe gaat zo’n zoektocht eigenlijk precies in zijn werk? Stap 1: profielschets

Het is belangrijk dat de nieuwe burgemeester bij de gemeente en haar inwoners past. Daarom is eerst een profielschets opgesteld. Daarin staan de kenmerken en eigenschappen die de nieuwe burgemeester moet hebben. De profielschets toont ook hoe hij of zij juist verschilt van andere burgemeesters. Wat maakt onze burgemeester nu zo uniek en geschikt voor de gemeente West Betuwe? Inwoners van de gemeente gaven hierover via een enquête ook hun mening. Zij vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat de burgemeester zich inzet voor een veilige

en leefbare gemeente, zich onder de mensen begeeft en mensen en groepen met elkaar weet te verbinden.

Stap 2: solliciteren

Op 25 april is de profielschets in de gemeenteraad vastgesteld en overhandigd aan John Berends, de commissaris van de Koning. De volgende stap was het openstellen van de vacature. Van 6 tot en met 27 mei konden kandidaten hun sollicitatie versturen naar de provincie Gelderland. Nog vóór de zomer bekijkt en beoordeelt de commissaris deze sollicitaties.

BEKIJK DE PROFIELSCHETS Benieuwd naar de profielschets die is opgesteld voor de burgemeester van de gemeente West Betuwe? Bekijk hem op de site van de gemeenteraad: gemeenteraad.westbetuwe.nl.

Na de zomer overlegt hij met de vertrouwenscommissie van de gemeente West etu e    ie uit tien raa sle en  estaat  – welke kandidaten ze uitnodigen voor een sollicitatiegesprek. Op basis van die gesprekken doet de vertrouwenscommissie een aanbeveling voor haar eerste en tweede keus. Deze aanbeveling wordt tijdens een besloten raadsvergadering vastgesteld en vervolgens doorgegeven aan de commissaris van de Koning.

Stap 3: benoeming

De commissaris geeft de eerste keuze van de raad door aan Kajsa Ollongren, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij draagt deze kandidaat voor aan de Koning. De nieuwe burgemeester wordt namelijk benoemd bij Koninklijk Besluit. Hierna wordt hij of zij in de gemeente beëdigd door de commissaris van de Koning. We verwachten de nieuwe burgemeester van e  e eente  est etu e in nove er  2019 te ver el o en

7

juni 2019 | West Betuwe Magazine


ACTIE B� inlevering van deze bon ontvangt u de pannenkoek voor de 2e persoon gratis! In te leveren b� de Waterspiegel. Max. 3 ingredienten, specialiteiten € 5,- extra. Niet geldig in combinatie met andere acties en 1 bon per rekening/bezoek.

Eiland van Maurik 8, 4021 GG Maurik T 0344-691232 info@dewaterspiegel-maurik.nl

Openingst�den Dagel�ks van 11.00 tot 20.30 uur. Keuken open van 11.30 tot 20.00 uur.

www.pannenkoekenhuizen.com 19_adv_180x115mm-WS.indd 1

Uw advertentie in West Betuwe Magazine West Betuwe Magazine is hét magazine voor de inwoners van de gemeente West Betuwe en geeft bedrijven en instellingen de mogelijkheid om te adverteren. Wilt u ook de ruim 50.000 inwoners bereiken? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Virtumedia, telefoon: 030 692 06 77, info@virtumedia.nl

06-03-19 13:57


Blogs

In 2030 zijn we energieneutraal De gemeente West Betuwe heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Dat doen wij niet alleen, maar samen met inwoners, bedrijven en organisaties. Aan het woord drie mensen die zich bezig houden met deze ambitie.

Govert van Bezooijen

Miek Blom

Dian van Wijk

wethouder gemeente West Betuwe

vrijwilliger bij De Knop

inwoner Geldermalsen

“Iedereen geniet van het mooie en warme weer in de zomer. We breken record na record. Erg fijn, maar het kent ook een keerzijde. Het klimaat verandert. De effecten zijn zichtbaar in de vorm van extreme hoosbuien, wateroverlast en een lager grondwaterpeil bij langdurige droogte. Er is echt iets aan de hand! Dat besef dringt bij steeds meer mensen door. Veranderen begint bij jezelf. Als gemeente hebben wij dan ook een voorbeeldfunctie om duurzaamheid in alle facetten vorm te geven. Dat zie je in onze gebouwen. Het gemeentehuis in Geldermalsen verduurzamen we bijvoorbeeld met zonnepanelen, betere isolatie en hergebruik van materialen en meubilair. Met advies en subsidies stimuleren we ondernemers en inwoners om maatregelen te nemen. Bij mij thuis liggen sinds kort zonnepanelen op het dak. Wie volgt?”

“Verduurzaming van je woning? Ik vind het belangrijk dat iedereen op z’n eigen manier mee kan doen. Daarom ben ik vrijwilliger in De Knop: het centrum voor duurzaamheid in Geldermalsen. Hier kunnen inwoners binnenwandelen en alles vragen over het verduurzamen van hun huis en omgeving. Tijdens het drinken van een kopje koffie komen erg leuke gesprekken op gang. Veel mensen weten nog helemaal niet wat de mogelijkheden zijn om fors energie te besparen. Ik help ze met de eerste stappen. Maar we doen veel meer. Zo maken we een mooie fietsroute langs de 26 dorpen van de gemeente West Betuwe. Het is niet alleen leuk om zo onze hele gemeente te leren kennen. Je kunt ook kennismaken met de vele duurzame initiatieven die er nu al zijn. Je fietst dan bijvoorbeeld langs zonnecollectoren, zorgboerderijen en lokale producten. Iedereen kan zo duurzaamheid zien, voelen en proeven. En juist dát inspireert, daar ben ik van overtuigd!”

“Sinds december 2017 hebben mijn vriend en ik een koopwoning aan de Hooge Hoeven in Geldermalsen. We wilden ons huis graag verduurzamen, maar wisten niet waar we moesten beginnen. We besloten om bij De Knop in Geldermalsen advies in te winnen. Je kunt daar zonder afspraak binnenlopen. We werden hartelijk ontvangen en maakten een afspraak om ons huis te laten bekijken door een deskundige vrijwilliger. Dat werd vervolgens grondig gedaan. We kregen allerlei handige tips en aanbevelingen voor het verduurzamen van onze woning. Wij kunnen iedereen aanraden om aan de slag te gaan met duurzaamheid. De Knop was voor ons een goed startpunt. Wie wil er nu geen geld besparen en je huis energiezuiniger maken? Wij zijn blij met ons bezoekje aan De Knop.”

9

juni 2019 | West Betuwe Magazine


Zuinig op water Je doucht met 70 liter drinkwater. Dat kan minder. Splash… water. We gebruiken water dagelijks, in en rondom ons huis bij van alles en nog wat. Denk aan de wasmachine en vaatwasser, om te badderen en te douchen, om het toilet door te trekken. Maar ook bij het sproeien van de tuin. In totaal gebruiken we zo’n 120 liter water per dag. En dat is best veel. Hoe zit het met het watergebruik in onze gemeente? 10 West Betuwe Magazine | juni 2019

Bewuster omgaan

Gewoon de kraan opendraaien en er komt schoon water uit. Heel vanzelfsprekend, maar sta jij daar wel eens bij stil? Tijd om een jonge inwoner uit onze gemeente daarover wat vragen te stellen. We spraken de 21-jarige Lisa Heusdens uit Geldermalsen. Lisa vertelt: “Mijn ouders zijn redelijk fanatiek als het om duurzaamheid gaat. Wij gaan er bewust(er) mee om. Sinds


Energieneutraal

actuele onderwerpen. Dit jaar ging het over het milieu. En dan met name over het gebruik van water. Wist je bijvoorbeeld dat de productie van één stuk vlees gelijk staat aan heel vaak douchen? Daar schrok ik wel van. Ik stond er niet altijd bij stil, maar nu denk ik er steeds meer over na.” Met die gedachte eet de familie Heusdens minder vlees dan voorheen. “Tegenwoordig eten we vaker kip en vis. Gelukkig mis ik het eten van vlees niet. Er is volgens mij keuze genoeg. Alhoewel mijn vader ‘zijn’ stuk vlees soms wel mist.”

120 liter drinkwater

vorig jaar hebben wij zonnepanelen op het dak en we gaan zuiniger om met (drink) water. Ook ik draag mijn steentje bij: ik probeer wat korter te douchen.” Tijdens haar opleiding Restauratie en Decoratie aan de SintLucas in Boxtel komt het onderwerp geregeld aan bod. “Bij het vak Burgerschap besteden we aandacht aan

Waterbedrijf Vitens is verantwoordelijk voor het drinkwater in onze gemeente. Zij zorgen ervoor dat er schoon water uit de kraan stroomt. De laatste jaren zien zij het watergebruik in Nederland sterk toenemen. Zeker in de zomerperiode is er een piek. Om dit aan te kaarten, is het bedrijf eerder dit jaar gestart met de campagne ‘zuinig op ons water’. Het doel is om het bewustzijn te vergroten en het verbruik te verminderen. En dat is nodig, want Nederlanders denken dat zij elke dag 60 liter water verbruiken. In werkelijkheid is dat het dubbele. Een douchebeurt van gemiddeld 8 minuten kost al gauw 70 liter. Door een minuut korter te douchen, bespaar je al 42,5 liter per persoon per week. Dat is ruim 2.200 liter per jaar.

Hoewel driekwart van de Nederlanders een tuin heeft, gebruikt slechts een derde een regenton. Een kwartier de tuin sproeien kost 100 liter water. Hemelwater is gratis en perfect om planten water te geven of de auto schoon te maken. En wist je dat je er ook je ramen mee kunt lappen? Bron: www.vitens.nl/over-water/ water-besparen

Besparen

Eigenlijk is het dus heel simpel: gebruik eens de spoelonderbreker of laat de kraan niet te lang stromen. Dat bespaart duizenden liters water per jaar. En dat is niet alleen duurzaam, maar ook goed voor je portemonnee. Wat je zelf kunt doen: • Douche een minuutje korter en gebruik een waterbesparende douchekop. • Draai de kraan dicht tijdens het tandenpoetsen. • Gebruik de bespaarknop op het toilet. • Auto wassen? Gebruik emmers in plaats de tuinslang. •   an   e el ater o  in een re enton.

11

juni 2019 | West Betuwe Magazine


amenleving

Uitnodiging van het Team sociaal:

Schroom niet, vraag hulp “Het begon allemaal in 2014 toen mijn man gezondheidsproblemen kreeg”, vertelt Ruby1 (46). “Hij had hulpmiddelen nodig, zoals een scootmobiel en een rolstoel. Ik klopte daarvoor aan bij het Team sociaal wat toen nog Kernteam heette. Dat liep goed. We kregen de hulpmiddelen, persoonlijke zorg en zelfs een aangepaste woning. Maar er was meer mis bij ons.

D

oor financiële problemen hadden we een huurachterstand. Onze zoon heeft een lichamelijke beperking. Daarom kwam de verpleegkundige van de kinderthuiszorg elke dag langs. Ook zij zag dat er meer mis was. Mijn man en ik hadden beiden lichamelijke, geestelijke en financiële problemen. Jeugdzorg en Nese van het Team sociaal stelden samen met ons een plan op. Dit was een zware tijd. Het betekende dat ik naar een kliniek ging. Ik besloot te scheiden van mijn man. Mijn drie kinderen werden uit huis geplaatst. Er kwam een omgangsregeling.

12 West Betuwe Magazine | juni 2019

Ik wilde mijn eigen leven weer op orde brengen. Daarom werkte ik gewillig mee met Jeugdzorg, Team sociaal en de schuldhulpverlener. Ik hield mij aan de afspraken. In het begin voelde het als een wijzend vingertje. Ik werd gewezen op wat ik niet goed had gedaan. Maar ze hielpen mij ook om er een positieve draai aan te geven. En ik nam hun hulp gretig aan. Het liefst ondernam ik zo min mogelijk. Daar heeft Nese mij uit weten te trekken. Ze kwam met ideeën als vrijwilligerswerk en betrok mij bij de beslissingen voor de kinderen. Twee jaar geleden kreeg ik een woning toegewezen. Mijn oudste dochter woont

Ruby (46) maakt dankbaar gebruik van het Team sociaal. Haar verhaal maakt duidelijk dat een hulpvraag vaak niet op zichzelf staat. Het Team sociaal bestaat uit hulpverleners die hier kijk op hebben. Zij helpen je met een plan en brengen je in contact met specialisten en zorgaanbieders. Kijk voor meer informatie op www.westbetuwe.nl/teamsociaal.

nu op kamers, ze studeert. Mijn zoon zit in een zorginstelling, hij heeft 24 uur per dag zorg nodig. Hij wil geen contact met mij. Zijn zorgverleners houden mij wel op de hoogte van zijn voortgang. Mijn jongste dochter zit midden in haar studiekeuze. Met haar heb ik regelmatig contact. Ik kijk terug op een woelige tijd welke ik met behulp van het Team sociaal en mijn omgeving heb durven omzetten naar een positieve tijd. Ik heb nu het gevoel dat ik stabiel ben. Van de bewindvoerder krijg ik maandelijks een bedrag in plaats van wekelijks. Dat geeft mij meer financiële vrijheid. Ook doe ik bijna 18 uur per week vrijwilligerswerk. Daardoor zit ik nu voorzichtig te denken aan een opleiding in de zorg. Ik heb een netwerk om mij heen gebouwd. Als ik een terugval voel aankomen, weet ik precies wie ik kan bellen. Die helpen mij dan altijd met positieve feedback. Ja het was moeilijk om hulp te vragen. Er was van alles mis bij ons thuis. Ik was er fysiek bij, maar geestelijk niet. Ik wilde het niet zien. Ik durfde ook geen hulp te vragen en ik cijferde mezelf het liefste weg. Ik ben zo blij dat we wel hulp hebben gehad. Het was moeilijk, zeker toen mijn kinderen uit huis werden geplaatst. Maar ik ben ze niet  ijt. En  aar  en i   lij o .

1 Dit is niet haar echte naam.


FAQ

Vragen

1

Wat mag ik door de wc spoelen?

De kleine boodschap, grote boodschap, wc-papier en (af)waswater mag je door de wc spoelen. Dat lijkt erg logisch, maar is niet vanzelfsprekend. Er komt in het riool veel dat daar niet thuishoort. Denk aan schadelijke stoffen, verf, (frituur)olie, medicijnen, stenen en cement. En wat denk je van vezelen billendoekjes? Deze materialen verstoppen en vervuilen het riool. Bovendien moeten zuiveringsinstallaties al deze spullen er weer uithalen. Draag dus bij aan een goed werkend riool. Gebruik de wc waarvoor die bedoeld is. Kijk voor tips op www.nietinhetriool.nl.

2

aan de gemeente

We zijn een groene, kleurrijke gemeente waar veel te doen en te beleven is. Met een divers palet aan vragen die leven. In deze rubriek enkele vragen en antwoorden. eb je zelf een vraag voor deze rubriek? tel hem dan gerust via redactie westbetuwe.nl.

Heeft de gemeente een nieuwsbrief?

Wil je op de hoogte wil blijven van wat de gemeente doet? Naast onze wekelijkse gemeentenieuws in Weekblad West Betuwe, onze site en sociale media hebben we nu ook een digitale nieuwsbrief. Daar kun jij je gratis en vrijblijvend op abonneren. Elke eerste van de maand ontvang je de nieuwsbrief in je mail. Abonneren kan via www.westbetuwe.nl nieuwsbrief.

4

Kan ik mijn vragen stellen via sociale media?

Op Facebook en Twitter plaatsen we berichten van de gemeente en soms delen we informatie van andere organisaties. Heb je een vraag? Voel je vrij om op ons bericht te reageren of stuur een privébericht. Soms moeten we achter het antwoord op je vraag aan. Dan kan het antwoord even op zich laten wachten. /westbetuwe @westbetuwe

3

Hoe maak ik een veilige kopie van mijn paspoort?

Ga zuinig om met je paspoort. Heeft iemand een kopie nodig? Maak dan gebruik van de KopieID app. Je kunt in de kopie de identiteitsgegevens doorstrepen die organisaties niet nodig hebben of niet mogen verwerken. Ook zet je met de app een watermerk in de kopie met daarin het doel en de datum van de kopie. Komt de kopie dan ooit in handen van fraudeurs terecht, bijvoorbeeld door een hack? Dan is het dankzij de KopieID app moeilijker om ermee te frauderen.

13

juni 2019 | West Betuwe Magazine


Wandelmagazine: Het vertrekpunt voor iedere wandelaar 1 JAAR WANDELMAGAZINE (4 NRS) VOOR SLECHTS € 28,50 € 21,50 + CADEAUS!

www.wandelmagazine.nu/abonnement


amenleving

Gebiedsmakelaars ondersteunen inwoners

Een leuk initiatief of idee? De gebiedsmakelaars zijn het aanspreekpunt voor inwoners in de dorpen en stadjes van de gemeente West Betuwe. Zij zijn de schakel tussen de inwoners en de gemeente. Ze kunnen je verder helpen binnen de gemeentelijke organisatie. Mariska Foppen uit Haaften nam contact op met Bea Kramer. En dat was niet voor niks.

I

n een aantal dorpen in de gemeente lopen veel kinderen samen met hun (groot)ouders ieder jaar de avondvierdaagse. In de gemeente West Betuwe wordt ook al jaren in verschillende dorpen een avondvierdaagse georganiseerd. Maar niet in het dorp Haaften. “Da’s gek toch? Zeker als je bedenkt dat er in onze regio veel kinderen zijn met overgewicht”, zegt inwoonster Mariska Foppen. Zij nam daarom samen met enkele andere inwoners het initiatief om de avondvierdaagse in haar dorp op te starten. “Mijn generatie heeft goede herinneringen aan de avondvierdaagse. We hadden al gauw zo’n 20 vrijwilligers die mee wilden helpen. En er kwam een bestuur, een voorwaarde om

het initiatief van de grond te krijgen. De tweede uitdaging was om aan geld te komen. We deden een aanvraag voor het leefbaarheidsbudget van de gemeente. Ik was er blij mee dat ik onze ideeën in een persoonlijk gesprek met gebiedsmakelaar van de gemeente kon toelichten.”

Opstartbudget

Gebiedsmakelaar Bea Kramer kreeg de aanvraag binnen. Voor haar was het snel duidelijk dat het initiatief een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget verdiende. Bea Kramer: “Het bestuur van de avondvierdaagse werkt samen met de Oranjevereniging, EHBO Haaften, de openbare basisschool en Welzijn West Betuwe.

En het bestuur krijgt sponsering van lokale bedrijven. Dit initiatief is echt een mooi voorbeeld van samenwerking en verbinding van lokale partijen voor de inzet van de leefbaarheid in een dorp.”

115 deelnemers

De initiatiefnemers kregen een opstartbudget voor de eerste editie die in mei van dit jaar plaatsvond. “Met de bijdrage uit het leefbaarheidsbudget schaften we materialen aan, zoals een finishvlag, een partytent en promotiemateriaal langs de route. Ook het routeboekje konden we er mee betalen. De eerste editie werd een succes met 115 deelnemers! Ook uit omliggende dorpen meldden kinderen zich aan”, aldus de enthousiaste initiatiefnemer. Gebiedsmakelaar Bea Kramer hoopt dat het voorbeeld uit Haaften ook inwoners van andere dorpen waar nog geen avondvierdaagse bestaat, stimuleert. “Het zou toch prachtig zijn als in alle dorpen in onze gemeente kinderen mee kunnen doen aan de avondvierdaagse? Dat is niet alleen gezellig, maar je bent bovendien lekker in e e in

15

juni 2019 | West Betuwe Magazine


Ik woon hier

“Ik wilde een speelveld voor de honden.”

Trotse hondenbezitters Gerrie, Nathalie, Jannie, Desiree en Ingrid wonen in Ophemert. In september 2018 deed Gerrie een oproep in ‘t Hèmers krantje: “Ik wilde een speelveld voor honden.” Samen met Nathalie, Jannie, Desiree en Ingrid ging ze aan de slag met het idee: een omheind hondenspeelveld, voor én door inwoners van Ophemert. “Er was goed contact met de gemeente Neerijnen. Ook zij waren enthousiast” vertelt Nathalie. “Ze wezen ons op het leefbaarheidsfonds. We moesten dan

16 West Betuwe Magazine | juni 2019

wel aan wat voorwaarden voldoen. Maar dat bleek geen probleem.” Jannie vult aan: “Samen met een bijdrage van de inwoners van Ophemert konden we onze plannen uitvoeren.” Daardoor kreeg het een breder doel volgens Desiree: “Naast veilig speelplezier voor de honden zorgt het ook voor een ontmoetingsplaats voor de inwoners. En niet alleen voor trotse hondenbezitters zoals wij!” En hoe weten de andere inwoners ervan? Ingrid legt uit: “We hebben flyers verspreid. Ook hebben we een Facebookpagina aangemaakt en

elke keer een update geplaatst in ’t Hèmers krantje.” Ze zijn trots op het hondenveld dat ze hebben gerealiseerd: “De omheining is geplaatst en we hebben nu ook een naam: de Kwispelwei.” De Kwispelwei is gevestigd langs de aal an ij  in  e ert.

In deze rubriek maken we kennis met jonge en oudere bewoners uit onze dorpen en stadjes. Ook een keertje in deze rubriek? Mail redactie westbetuwe.nl.


In het dorp

Veel inwoners in de gemeente West Betuwe zijn actief betrokken bij verschillende activiteiten. Lees hier hun verhaal. Wil je ook een keer in deze rubriek staan? Laat het ons weten via redactie westbetuwe.nl.

Snoeien in idyllisch Herwijnen “Herwijnen is een idyllisch dorpje met vier voormalige kastelen: Frissestein, Drakenburg, Wadenstein en Engelenburg”, vertelt Koen Bijl, trotse inwoner van het dorp. “De route van het nieuwe klompenpad loopt onder andere langs kasteel Engelenburg. Daar loopt de oude gracht en het heeft een historische binnenterrein. Maar het terrein was overwoekerd met groen. Daar wilden we samen met andere inwoners graag wat aan doen.” Dorpsgenoot Carin Vos vult aan: “Het aantal vrijwilligers verraste mij enorm. Na een oproep bij een ledenavond van historische vereniging ‘Den Ouden Dijk’ gaven direct 20 mensen aan te willen helpen. Op 16 februari kwamen bijna 40 vrijwilligers bij elkaar. Willy Raaijmakers begon met een toelichting op de historie. André Kaper gaf ons uitleg over het snoeien. Vol enthousiasme gingen we aan de slag.”

Elfdorpenspel 2019 in Meteren

Het resultaat? Koen: “Het resultaat was boven verwachting. Er is gekapt, gesnoeid, gemaaid en opgeruimd. Met een spork zijn enorme aantallen bramenstruiken uitgestoken. Het terrein is nu goed zichtbaar en oogt weer als een kasteelterrein.” Er staan nog meer dorpswerkdagen op de planning. Carin: “Door de gezellige sfeer sluiten nog steeds nieuwe vrijwilligers aan.” Meehelpen of meer weten? Kijk op de Facebookpagina ‘Engelenburg Herwijnen’.

September 2018. Als een lopend vuurtje ging het door het dorp. Meteren kon het Elfdorpenspel niet meer organiseren. De reacties waren niet mild. Het werd heet onder een aantal Meterse voeten. Susanne en Dian trokken de stoute schoenen aan: “Nog één keer wilden we iedereen bij elkaar hebben. We wilden het nog een kans kunnen geven.” Er kwamen veel dorpsgenoten op af. “Met z’n allen besloten we om Buurmalsen te vragen of wij toch het Elfdorpenspel van 2019 mochten organiseren.” Op een koude maandagavond in november kwamen de captains van de dorpen bij elkaar. Susanne: “Wij kregen het vertrouwen en de kans om toch een Elfdorpenspel te gaan organiseren. Het gevoel was fantastisch.” Dian vult aan: “Wij hebben er zin in. We maken er 11, 12 en 13 juli een sportief feest van. Iedereen is van harte welkom. Wij rekenen op jullie komst!” Meer weten over het Efdorpenspel? Kijk dan op elfdorpenspelmeteren.nl.

17

juni 2019 | West Betuwe Magazine


Geef het door

olofon

In deze rubriek vind je een selectie van ingezonden items van inwoners, verenigingen en organisaties.

2019 Het magazine verschijnt meerdere keren per jaar.

tuur je bijdrage naar redactie westbetuwe.nl.

Complimenten voor de mantelzorger Grote waardering voor alle mantelzorgers in onze gemeente. Jullie doen goed werk. Daarom reikt de gemeente in samenwerking met Welzijn West Betuwe elk jaar het mantelzorgcompliment uit. Mantelzorgers kunnen dit online aanvragen. Tijdens de

West Betuwe Magazine is een gezamenlijke uitgave van gemeente West Betuwe en Virtùmedia B.V.

Week van de Mantelzorg in november deelt Welzijn West Betuwe de complimenten ter waarde van 100 euro uit. Aanvragen kan het hele jaar door via welzijnwestbetuwe.nl mantelzorg compliment .

Oerend hard door de wijk Kinderen spelen midden op straat. Een voetbal schiet naar de overkant. Fietsers wijken uit voor de enthousiast blaffende hond. De buurvrouw rent achter haar ontsnapte kip aan. Het is vaak een gezellige drukte op een woonerf. Dit brengt echter ook gevaren met zich mee. Zeker als je er met hoge snelheid doorheen dendert. Daarom deze herinnering: op woonerven zijn auto’s te gast. Houd je aan de maximum snelheid van 15 km/u en parkeer je auto alleen op plaatsen waar dat mag.

Schade terwijl je vrijwilligerswerk doet

Verspreidingsgebied Acquoy, Asperen, Beesd, Buurmalsen, Deil, Enspijk, Est, Geldermalsen, Gellicum, Haaften, Heesselt, Hellouw, Herwijnen, Heukelum, Meteren, Neerijnen, Ophemert, Opijnen, Rhenoy, Rumpt, Spijk, Tricht, Tuil, Varik, Vuren, Waardenburg, Zennewijnen gemeente West Betuwe Verspreiding Huis-aan-huis Bezorgklachten info@virtumedia.nl Vermeld straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats Redactie Gemeente West Betuwe Advertenties Virtùmedia B.V. Mirjam Cornelis mcornelis@virtumedia.nl 030 - 69 13 835 Fotografie Gemeente West Betuwe Vitens Bibliotheek Rivierenland Wim de Bruijne Ab Donker C. Lacet Basisontwerp Sanna Terpstra, Twin Media bv, Culemborg

Af en toe komt het voor: tijdens het doen van vrijwilligerswerk ontstaat er schade. Dat is vervelend! Vrijwilligers in de gemeente West Betuwe kunnen gebruikmaken van de collectieve vrijwilligersverzekering. Hiermee worden de risico’s van het vrijwilligerswerk zo goed mogelijk gedekt. De verzekering is voor iedere vrijwilliger die voor een organisatie niet-verplichte en onbetaalde werkzaamheden uitvoert voor anderen of voor de samenleving. Registatie is niet nodig. Meer informatie staat op www.westbetuwe.nl vrijwilligerswerk.

Vormgeving en realisatie Twin Media bv, Culemborg, Simon van Kessel, www.twinmediabv.nl

Verward?

Gemeente West Betuwe Kuipershof 2 in Geldermalsen www.westbetuwe.nl gemeente@westbetuwe.nl 0345 - 72 88 00

De buurvrouw doolt ’s avond op straat rond. In veel te koude kleding. Je oudste broer kan eigenlijk niet meer zelfstandig wonen. Hij liet laatst zelfs de voordeur openstaan toen hij ging wandelen. Je ziet bij de supermarkt

altijd een man op een bankje zitten. Hij oogt vervuild en praat in zichzelf. Allemaal voorbeelden van verward gedrag. Soms zorgt het voor overlast op openbare plekken. Als acute hulp niet nodig is, kun je het Meldpunt Bijzondere Zorg bellen van de GGD via

18 West Betuwe Magazine | juni 2019

088 - 144 70 40. Zij vragen naar de situatie, of er al zorg of ondersteuning is en of er directe hulpverlening nodig is. Ze laten de melding pas los als er passende zorg is. Kijk op: ggdgelderlandzuid.nl meldpuntbijzonderezorg voor meer informatie.

Uitgever Pepijn Dobbelaer Virtùmedia B.V. pdobbelaer@virtumedia.nl

Aan de inhoud van dit magazine kunnen geen rechten worden ontleend. Mail tips, op- of aanmerkingen naar redactie@westbetuwe.nl


DE BESTE WEBSITES VOOR ALLE PLATFORMEN EN DOELGROEPEN! BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN? 0345 470 500

Multichannel oplossingen voor digitale content productie

WEBSHOPS

WEBSITES

MARKETING

TWINDIGITAL.NL

DESIGN


Fysiotherapie en fysiofitness COPD-training en Dry Needling

SHOCKWAVE THERAPIE

Uitstekende resultaten bij wat langer bestaande aandoeningen zoals: hielspoor, peesaandoeningen in knie - heup - schouder en tennisarm. Behandeling met shockwave maakt deel uit van een fysiotherapie-behandeling. U hoeft voor een shockwave-behandeling niet bij te betalen. Bel nu voor een afspraak! Hoekenburg 18, 4196 AD Tricht Tel: 0345 - 572156 • dijs@fysiodijs.nl

www.fysiodijs.nl

Magazine voor inwoners van Acquoy • Asperen • Beesd • Buurmalsen • Deil • Enspijk • Est • Geldermalsen • Gellicum Haaften • Heesselt • Hellouw • Herwijnen • Heukelum • Meteren • Neerijnen • Ophemert Opijnen • Rhenoy • Rumpt • Spijk • Tricht • Tuil • Varik • Vuren • Waardenburg • Zennewijnen


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.