Page 1

Woonmaand Special

Najaar 2011

Uitgave:

Twente

Journaal


Oktober woonmaand Huurwoningaanbod

Pagina 2

door Woningstichting Hellendoorn

Wie krijgt de woning?

Schubertstraat 1 Nijverdal Groot Lochter 3 € 404,14

€ 404,14 niet urgenten minimaal 45 jaar maar bij voorrang naar 55+ Huishoudinkomen: maximaal € 33.614,00 Huishoudgrootte: maximaal 3 personen Vrij per: op korte termijn Energielabel: E Bijzonderheden: hoekwoning

Inkomen

Wilt u meer informatie? Dan kunt u altijd contact opnemen met Woningstichting Hellendoorn. Meer informatie over Woningstichting Hellendoorn en de aangeboden woningen kunt u ook vinden op onze website: www.wst-hellendoorn. nl. Wij verzoeken u dringend over deze advertentie niet te bellen voordat de volgende krant is uitgegeven.

U

Adres : Reviusstraat 124 Plaats: Nijverdal Wijk: De Blokken Aantal kamers: 2 Subs. huur: € 346,28 Servicekosten: € 121,49*) Bruto huur: € 445,77 Doelgroep: niet urgenten Leeftijd: minimaal 55 jaar Huishoudinkomen: maximaal € 33.614,00 Huishoudgrootte: maximaal 2 personen Vrij per: op korte termijn Energielabel: D Bijzonderheden: complex: Het Helmerink, A-gebouw, 3e verdieping *) inclusief voorschot gasverbruik

Adres : Nijkerkendijk 19-14 Plaats: Nijverdal Wijk: Bloemen- / Schilderswijk Aantal kamers: 3 Subs. huur: € 550,48 Servicekosten: € 32,62 Bruto huur: € 559,10 Doelgroep: niet urgenten Leeftijd: minimaal 55 jaar Huishoudinkomen: bij voorrang naar kandidaat die voldoet aan tabel C Huishoudgrootte: maximaal 2 personen Vrij per: begin november 2011 Energielabel: B Bijzonderheden: 2e verdieping

Inschrijfnummer: ....................................................................... Naam:

.......................................................................

Straat:

.......................................................................

Woonplaats:

........................................................................

Jacob Catsstraat 5 (U)

Reviusstraat 124

Kruidenlaan 83

Rijssensestraat 225B

Maasstraat 13-21 (U)

Schubertstraat 1

Nijkerkendijk 19-14

Straussstraat 63

Venkel 127

A. Verweijstraat 1

Svp aankruisen voor welke woning u belangstelling heeft. Is uw inkomen bij ons niet bekend? Dan komt u niet in aamerking voor een woning. Deze woonbon moet uiterlijk maandag 7 november 2011, 16.00 uur in bezit zijn van Woningstichting Hellendoorn, Storkstraat 11, Postbus 325, 7440 AH Nijverdal

woonBon

Adres : Albert Verweijstraat 1 Plaats: Nijverdal Wijk: De Blokken Aantal kamers: 3 Subs. huur: € 554,76 Servicekosten: Bruto huur: € 554,76 Doelgroep: niet urgenten Leeftijd: minimaal 18 jaar Huishoudinkomen: zie inkomenstabel C Huishoudgrootte: maximaal 3 personen Vrij per: eind oktober 2011 Energielabel: D Bijzonderheden: hoekwoning

eengezinSwoning

Storkstraat 11 7442LW Nijverdal tel. (0548) 63 16 16

Adres : Venkel 127 Plaats: Nijverdal Wijk: Kruidenwijk oost Aantal kamers: 3 Subs. huur: € 361,66 Servicekosten: € 1,55 Bruto huur: € 363,21 Doelgroep: niet urgenten Leeftijd: maximaal 22 jaar Huishoudinkomen: zie inkomenstabel A Huishoudgrootte: maximaal 3 personen Vrij per: begin november 2011 Energielabel: B Bijzonderheden: begane grond

Seniorenappartement

Informatie

Adres : Jacob Catsstraat 5 Plaats: Nijverdal Wijk: De Blokken Aantal kamers: 4 Subs. huur: € 519,93 Servicekosten: Bruto huur: € 519,93 Doelgroep: urgenten Leeftijd: minimaal 23 jaar Huishoudinkomen: zie inkomenstabel B Huishoudgrootte: maximaal 5 personen Vrij per: begin december 2011 Energielabel: C Bijzonderheden: tussenwoning

Seniorenappartement

Binding aan kern

U heeft een binding aan een kern als u minimaal 1 jaar in deze kern staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministraite Persoonsgegevens (GBA) van de Gemeente Hellendoorn. Als u de kern heeft verlaten bent u uw binding voor deze kern kwijt.

Adres : Rijssensestraat 225B Plaats: Nijverdal Wijk: De Blokken Aantal kamers: 2 Subs. huur: € 236,54 Servicekosten: € 41,62 Bruto huur: € 260,16 Doelgroep: niet urgenten Leeftijd: maximaal 22 jaar Huishoudinkomen: zie inkomenstabel A Huishoudgrootte: maximaal 1 persoon Vrij per: medio november 2011 Energielabel: B Bijzonderheden: 2e verdieping

U eengezinSwoning

De overheid heeft strenge regels gesteld over de hoogte van het huishoudinkomen bij het aanbieden van sociale huurwoningen voor woningcorporaties. Mede daarom hebben wij u gevraagd om ons uw te verwachten inkomen over 2011 op te geven. Zodra wij u een woning kunnen aanbieden zullen wij u om bewijsstukken vragen in de vorm van een (voorlopige) belastingaanslag en een recente salaris- en/of uitkeringsstrook. Doet u geen belastingaangifte? Vraagt u dan alvast een IB60-formulier bij de belastingdienst aan. Is uw inkomen bij ons niet bekend? Dan komt u niet in aanmerking voor een woning.

Adres : Maasstraat 13-21 Plaats: Nijverdal Wijk: De Brake Aantal kamers: 2 Subs. huur: € 293,14 Servicekosten: € 38,55 Bruto huur: € 314,69 Doelgroep: urgenten Leeftijd: maximaal 22 jaar Huishoudinkomen: zie inkomenstabel A Huishoudgrootte: maximaal 2 personen Vrij per: eind november 2011 Energielabel: B Bijzonderheden: 2e verdieping

Adres : Kruidenlaan 83 Plaats: Nijverdal Wijk: Kruidenwijk oost Aantal kamers: 3 Subs. huur: € 455,82 Servicekosten: Bruto huur: € 455,82 Doelgroep: niet urgenten Leeftijd: minimaal 18 jaar Huishoudinkomen: zie inkomenstabel B Huishoudgrootte: maximaal 3 personen Vrij per: eind november 2011 Energielabel: B Bijzonderheden: tussenwoning

appartement met lift

Bepaalde woningen worden specifiek toegewezen aan woningzoekenden met een urgentie. Deze woningen zijn gemerkt met een U. Alleen woningzoekenden met een urgentie kunnen op deze woningen reageren. Natuurlijk moeten zij ook voldoen aan de overige voorwaarde(n) die aan die woning gesteld worden.

Adres : Straussstraat 63 Plaats: Nijverdal Wijk: Groot Lochter Aantal kamers: 4 Subs. huur: € 554,76 Servicekosten: Bruto huur: € 554,76 Doelgroep: niet urgenten Leeftijd: minimaal 18 jaar Huishoudinkomen: zie inkomenstabel C Huishoudgrootte: maximaal 5 personen Vrij per: eind november 2011 Energielabel: B Bijzonderheden: hoekwoning

appartement zonder lift eengezinSwoning

Woningzoekende met een urgentie

appartement zonder lift eengezinSwoning

Wij verdelen de woningen aan de hand van het bij u bekende puntensysteem. De woningzoekende met het hoogst aantal punten die aan de gestelde voorwaarde(n) voldoet krijgt de woning aangeboden. Is er sprake van een gelijk aantal punten dan is de inschrijfdatum doorslaggevend. Alleen de kandidaat die de woning krijgt toegewezen, krijgt bericht.

Adres : Plaats: Wijk: Aantal kamers: Subs. huur: Servicekosten: Bruto huur: Doelgroep: Leeftijd:

eengezinSwoning

Dan moet u ingeschreven staan als woningzoekende bij Woningstichting Hellendoorn. Dat kan al vanaf de leeftijd van 18 jaar. Als u op een aangeboden woning wilt reageren, controleert u eerst of u aan de gestelde voorwaarde(n) voldoet. Voldoet u daaraan? Vul dan de woonbon in en lever deze voor de aangegeven datum en tijd in bij Woningstichting Hellendoorn. Woonbonnen die na deze termijn worden ingeleverd kunnen niet meer worden verwerkt.

eengezinSwoning

Interesse?

Seniorenwoning

Woningstichting Hellendoorn verhuurt woningen in de hele gemeente. Daarnaast bemiddelt ze voor de volgende verhuurders: • Vestia Noord Holland met seniorenwoningen aan de Ereprijs in de Kruidenwijk • ZorgAccent met aan- en inleunwoningen in Nijverdal en Hellendoorn.


Huurwoningaanbod

Pagina 3

Oktober woonmaand

door Woningstichting Hellendoorn

Brederodestraat 9 Kruidenlaan 67 Kruidenlaan 71 Nijkerkendijk 19-14 Parallelweg 202 Reviusstraat 66 Reviusstraat 100 Reviusstraat 124 Rijssensestraat 114-12 Veenkampweg 10 Vechtstraat 26 Venkel 133 A. Verweijstraat 1 (U) Vondelstraat 85 (U) Zandsteeg 21 Storkstraat 11 7442LW Nijverdal tel. (0548) 63 16 16

*) **)

60 59 57 **) 60 1 **) **) 60 60 57 21 *) 5 49

Inschrijfdatum 27-01-2006 07-11-2006 27-12-2006 28-04-2000 12-09-2011 -19-05-2004 03-06-2003 24-01-2007 13-01-2010 -13-09-2007

Aantal reacties 20 36 36 1 3 1 1 1 1 49 4 13 29 18 13

A

eenpers. hh t/m 65 jaar

≤ € 21.625,00

meerpers. hh t/m 65 jaar

≤ € 29.350,00

eenpers hh > 65 jaar

≤ € 20.325,00

meerpers. hh > 65 jaar

≤ € 27.750,00

B

eenpers hh t/m 22 jaar

> € 21.625,00

meerpers. hh t/m 22 jaar

> € 29.350,00

alle huishoudens ≥ 23 jaar

≤ € 33.614,00

C

eenpers hh t/m 65 jaar

> € 21.625,00

tweepers. hh t/m 65 jaar

> € 29.350,00

drie of meerpers.hh t/m 65 jaar ≤ € 33.614,00 eenpers hh > 65 jaar

> € 20.325,00

tweepers.hh > 65 jaar

> € 27.750,00

drie of meerpers.hh > 65 jaar ≤ € 33.614,00

D

eenpers. hh t/m 65 jaar

> € 21.625,00

meerpers. hh t/m 65 jaar

> € 29.350,00

eenpers hh > 65 jaar

> € 20.325,00

meerpers. hh > 65 jaar

> € 27.750,00

*)

INKOMENSTABELLEN *)

Puntentotaal

VERANTWOORDING

Adres

Daarnaast geldt dat het huishoudinkomen nooit meer mag bedragen dan € 33.614,00.

woning is voorzien van 2 i.p.v. 3 slaapkamers. Hierdoor geen passende kandidaten. Geen passende kandidaten

SHoWrooM MoDELLEn VErkooP! Mega kortingen op de bekende merken! MATRASSEN EN KUSSEN

7ko0rti%ng k2or5tin%g k2or5tin% k2or5tin%g k2or5tin%g g 7ko0rti%ng k5o 0% 30% k2or5tin% 70i%ng k5or0% rtin ting g kort korting g 70% 5 % korting kor0% 30% 0 3 ting korting korting % 7ko0rting30% 25 korting kor % ting 50% ko rtin g

WWW.kELDErSLAAPkAMErS.nL S.nL Auping • Avek • eAstborn • HülstA • life time • lund • noflik • pullmAn • rumAt • scApA • svAne • silvAnA • motion inside • tempur • vroomsHoop meubelen

NIJVERDAL Albert Einsteinstraat 11, 7442 DK Nijverdal, 0548-615255

De keuken als verlengstuk van de woonkamer Dankzij de open en semiopen keukens is deze ruimte veel meer dan alleen de plek waar het eten gekookt wordt. Wie kent het niet, de feestjes waar mensen gezellig leunend tegen het aanrecht met elkaar staan te praten? Of de goede gesprekken tijdens het bereiden van een maaltijd? De keukens van nu zijn een verlengstuk van de woonkamer geworden. Sterker nog, in veel gevallen is de keuken het hart van de woning. Keukenfabrikanten hebben deze ontwikkeling snel opgepakt. Strak, modern, minimalistisch of juist nostalgisch, landelijk of klassiek? Wat uw woonkamerstijl ook is, het kan

zonder moeite doorgetrokken worden naar de keuken, dankzij de vele mogelijkheden die de fabrikanten u bieden. Functionaliteit en design gaan hierbij hand in hand. Afzuigkappen voorkomen dat er vervelende kookluchtjes door de woning trekken en zijn tevens dankzij het fraaie uiterlijk stijlvolle blikvangers. Fornuizen voorzien van de nieuwste technieken ogen strak en stilistisch of robuust en nostalgisch. Afwasmachines draaien fluisterstil hun programma en keukenkastjes en lades - greeploos of juist voorzien van opvallende grepen - sluiten dankzij slimme dempsystemen is het systeem compleet geruisloos.

ALMELO Woonboulevard 34, 7606 JA Almelo, 0546-850766


Pagina 4

Oktober woonmaand


Pagina 5

Oktober woonmaand

Tempert tegels slaat nieuwe weg in NIJVERDAL - Eigenaar Laurens Keurhorst slaat met zijn bedrijf Tempert Tegels en Badkamers een nieuwe weg in. Daarvoor heeft de showroom met recht een complete facelift ondergaan: ruimer, lichter en veel overzichtelijker. Maar ook huiselijker. Laurens mikt met de zaak op een heel eigen stijl en gezicht. Want terecht merkt hij op: ‘Je kunt overal badkamers, tegels en sanitair kopen. Daarom moet je als kleinere zaak gewoon iets extra’s aan je klanten bieden. Je moet je onderscheiden. Niet met korting, maar met aparte en bijzondere merken. En door direct contact en goed advies.’ Bij de bestelling komt de klant komt niet voor onaangename verrassingen te staan. Trots toont Laurens de nieuw-

ste opstellingen. Grotere tegels. Gedurfder sanitair. In de nieuwste badkamers wordt steeds meer met composiet gewerkt. Het is leverbaar in ongeveer twintig kleuren. Zo hard als natuursteen, maar veel gemakkelijker te onderhouden. Wellness, grote douches zijn nog steeds de trend. Er staan strakke moderne opstellingen, maar evengoed kan iemand terecht die een romantische badkamer met hout en castello tegels wenst. Bij Tempert wordt je vanaf het begin tot eind door dezelfde persoon geholpen. ‘Wie denkt over een nieuwe badkamer kan zijn of haar ideeën bespreken. Wij denken dan mee, komen thuis kijken en zoeken naar de beste oplossingen. We begeleiden het hele proces vanaf het ontwerp totdat de

nieuwe badkamer gebruiksklaar is. Onze klanten moeten een goed gevoel overhouden aan het contact. Zodat ze na afloop spontaan nog eens langs komen,’ aldus Laurens. Door goede kennis van de technische kant staat Tempert

Tegels en Badkamers er garant voor dat alles klopt.

Informatie

Tempert Tegels: Bedrijvenweg 57-59, 7442 CW Nijverdal. Industrieterrein ’t Lochter. Tel. (0548) 61 86 75.

Overheid drempel omhoog, Roosdom Tijhuis drempel omlaag RIJSSEN - Speciaal voor starters en doorstromers heeft Roosdom Tijhuis een unieke actie opgezet. Een woning kopen is iets bijzonders en hoort een feest te zijn maar door de onduidelijkheden op de woningmarkt zijn mensen huivering om de stap te zetten. ‘Erg jammer’, aldus Roosdom Tijhuis. ‘De huizenprijzen zijn op dit moment namelijk erg aantrekkelijk, de rente is laag, dus het zou de ideale tijd zijn om een woning te kopen.’ Natuurlijk zijn er ook veel mensen die wel zouden willen kopen maar deze groep heeft nog een eigen woning te verkopen. Op dit probleem speelt Roosdom Tijhuis in met de actie “Drempel Omlaag”. Deze actie houdt in dat als u geïnteresseerd bent in een woning van Roosdom Tijhuis zij u helpen bij de verkoop van de eigen woning. Samen met de makelaars wordt de verkoopprijs van de huidige woning vastgesteld en op kosten van Roosdom Tijhuis komt er een styliste langs die uw woning zo optimaal mogelijk presenteert. Roos-

dom Tijhuis reserveert voor u de nieuwbouwwoning van uw keuze en mocht het zo zijn dat na 6 maanden de eigen woning niet is verkocht dan kan kosteloos de overeenkomst met Roosdom Tijhuis worden ontbonden. De koper blijft dus nooit met twee woningen achter en kan zorgeloos overgaan tot de aankoop van een nieuwbouwwoning. Voor starters die hun eerste koopwoning kopen heeft Roosdom Tijhuis samen met de Rabobank een speciale startersactie. Deze actie houdt in dat er de eerste 8 maanden geen hypotheekrente en geen kosten voor de woonverzekering in rekening worden gebracht. Meer informatie over de actie is te vinden op www. drempelomlaag.nl

Hellendoorn Noord

De eerste kopers in Hellendoorn Noord wonen er al. In plan Hellendoorn Noord zijn nog 13 woningen te koop. 6 ruime halfvrijstaande woningen type Genua, 5 vrijstaande woningen Venezia en 2 vrijstaande woningen Celano.

Voor de vrijstaande woningen aan de Ommerweg zijn er 3 actiepakketten bedacht. Als eerste een speciale doe-hetzelf actie waarbij voor ruim € 90.000 minder de woning casco kan worden aangekocht. De tweede actie betreft een all-inclusive pakket waarbij Roosdom Tijhuis zonder meerkosten een 2,4 meter verlenging aanbiedt, een complete keuken inclusief Miele apparatuur en de meest gekozen afbouwkeuzes als een dakraam. Kortom een complete woning zonder bijkomende kosten. De derde actie is vooral gericht op mensen die de voorkeur geven aan een levensloopbestendige woning met een slaap- en badkamer op de begane grond. Deze slaap- en badkamer wordt standaard door Roosdom Tijhuis meegebouwd inclusief een 1,2 meter verlenging en een complete keuken met Miele apparatuur. Tevens geldt voor alle vrijstaande woningen kopen is bouwen. Meer informatie over deze aantrekkelijke acties kan worden verkregen bij Mulder Makelaardij, TML makelaars of www.roosdomtijhuis.nl

Kruidenwijk Zuid

Roosdom Tijhuis is tevens actief in plan De Heemtuin (Kruidenwijk-Zuid) hier is inmiddels gestart met de bouw van een nieuwe serie halfvrijstaande woningen van het type Koriander. Er zijn nog slechts twee woningen beschikbaar.

Roosdom Tijhuis organiseert op 5 november tussen 10.00 en 11.30 uur een open huis in één van de naastgelegen huurwoningen, gelegen aan de Lisdodde 18. De koopwoningen zijn standaard voorzien van een uitbouw van 2,4 meter. Met deze uitbouw ontstaat een prachtige woonkeuken, voorzien van openslaande tuindeuren.

De bouw van deze woningen zal in het tweede kwartaal van 2012 gereed zijn, een buitenkans voor een nieuwbouwwoning op korte termijn, op deze unieke plek, met volop ruimte voor u en uw gezin. Prijzen vanaf € 269.750,- VON. Bij interesse voor dit nieuwbouwplan kan informatie worden opgevraagd bij Van Egmond of TML uit Nijverdal.


Oktober woonmaand

Pagina 6

DE LAATS TE HELLEND WONINGEN IN OORN NO ORD!

Zeer aantrekkelijk geprijsd! D

VO

:

RE OR M R INFO N EE . MP E L O M L A AG

L

:

RE OR M R INFO N EE . MP E L O M L A AG

L

D

VO

Extra scherpe actie voor Type Venezia vrijstaand in fase 1 Type Venezia | vrijstaande woningen vanaf € 398.500,- v.o.n. kavels vanaf 388 m2

1. DOE-HET-ZELF PAKKET VOOR DE KLUSSER

Casco-woning vanaf € 309.500 i.p.v. € 398.500

2. VENEZIA ALL-INCLUSIVE

De woning voor hetzelfde geld (vanaf € 398.500 v.o.n.) nu met: - 2,4 meter verlenging incl. tuindeuren - Complete keuken incl. Miele apparatuur - Compleet luxe sanitair - Onze meest gekozen afbouwopties all-in (dakraam, extra elektra groep, buitenkraan) Kortom een compleet afgebouwde woning voor de basisprijs vanaf € 398.500 v.o.n.

3. TOEKOMSTGERICHT WONEN?

Dan is deze variant inclusief een slaap-en badkamer op de begane grond de woning voor u. - 1,2 meter verlenging incl. tuindeuren - Extra aanbouw met slaap- en badkamer op de begane grond - Inclusief complete Miele keuken Kortom een levensloop bestendige woning nu inclusief prachtige keuken en uitbouw voor de basisprijs vanaf € 398.500 v.o.n.

VRAAG BIJ ÉÉN VAN DE VERKOPENDE MAKELAARS NAAR DE ACTIEBROCHURE.

Type Genua | halfvrijstaande woningen

Type Celano | vrijstaande woningen

vanaf € 307.500,- v.o.n. kavels vanaf 311 m2

vanaf € 379.500,- v.o.n. kavels vanaf 412 m2

NU INCL. GRATIS NG 1,20M VERLENGI T.W.V € 8.470,-

NU INCL. GRATIS NG 2,40M VERLENGI T.W.V € 12.225,-

Ontwikkeling, Realisatie en Kopersbegeleiding

Financieringsadvies

Verkoop & informatie

Rotij Projectbouw bv Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis Rijssen bv www.roosdomtijhuis.nl

Rabobank West Twente 0548 37 30 00 www.rabobank.nl/westtwente

TML Makelaars 0548 61 86 60 www.tml-makelaars.nl

Mulder Makelaardij 0548 61 50 75 www.mulder-makelaardij.nl


Oktober woonmaand

Ontdek wat elke dag genieten is!

Pagina 7 Ambacht is beleving. Dat is de kern van Meubelmakerij Zwiers & Zonen. Hier ontwerpen en creĂŤren ze keukens voor iedereen die dol op koken is. Zij vinden dat u iedere dag moet kunnen genieten. Met een keuken - of interieur - uit hun werkplaats verzekeren zij u dat dit lukt.

Bossinkkamp 2a 7683 SL Den Ham (Ov.) Tel. (0546) 671 601 PrivĂŠ (0546) 673 096 www.genietelkedag.nl


Pagina 8

Oktober woonmaand

November

actiemaand bij HD interieurs

Alle Inbetweens De inbetweens zijn luchtig en vervaardigd van semi-transparant materiaal, men kan van buiten niet langer naar binnen kijken. U kunt natuurlijk wel ongestoord naar buiten blijven kijken.

- Nu met gratis rails. - Bekijk de collectie Inbetweens in onze nieuwe showroom! 300 cm hoog, vanaf

€ 27,95 mtr.

Kamerhoge overgordijnen Keuze uit diverse, mooie tinten. Perfect te combineren bij elk interieur. Bovenzijde afgewerkt met plooiband en haken, zijkanten zijn omgezoomd.

- Gratis gemeten, gemaakt en gehangen. - Bekijk de collectie overgordijnen in onze nieuwe showroom! 300 cm hoog, van € 49,00

€ 39,95 mtr.

Karpetten - hoogpolig Onze karpetten laten zich uitstekend reinigen. Goed om te weten is dat 90% van de vlekken gewoon met lauw water en een handdoek te verwijderen zijn.

- Grote keuze fraaie hoogpolige karpetten. - Bekijk de collectie karpetten in onze nieuwe showroom! van € 525,00

€ 198,00 per stuk

Diverse rollen en coupons tapijt Tapijt is heerlijk zacht voor de voeten en heeft een geheel eigen karakter. Hou je van warme voeten, veerkrachtig lopen en stilte? Dan kies je voor tapijt.

- Er zijn diverse kleuren en afmetingen. - Bekijk de collectie tapijt in onze nieuwe showroom!

Tegen de scherpste prijzen! Slijtvaste PVC-vloeren Een pvc vloer is zeer slijtvast en buitengewoon sterk en is uitermate geschikt in combinatie met vloerverwarming, daarnaast ook makkelijk in onderhoud.

- Inclusief egaliseren en leggen. - Bekijk de collectie PVC-vloeren in onze nieuwe showroom! van € 49,95

€ 39,95 m2

HD interieurs | Fahrenheitstraat 1 | Rijssen | Tel. 0548 - 52 08 27 | www.hdinterieurs.nl Openingstijden: ma t/m vr van 9.30 - 17.30 uur, donderdag koopavond tot 21.00 uur, za van 9.30 -17.00 uur


Pagina 9

Oktober woonmaand

Actiemaanden bij Green-Line B.V. Rijssen RIJSSEN - De verlaging van het BTW-tarief was één van de maatregelen om de woningmarkt een impuls te geven. Inmiddels is de BTW weer op normale hoogte, 19%. Echter, niet bij Green-Line B.V. In november en december krijgt u bij het Rijssense bedrijf nog steeds korting, waar u niets voor hoeft te doen. De BTW voor het verbouwen en renoveren van woningen werd tijdelijk verlaagd van 19 naar 6 procent. De regeling die eind vorig jaar in het leven geroepen is als antwoord op de crisis, bleek zeer effectief te zijn voor de bouwsector. De verlaging werkte namelijk drempelverlagend voor consumenten die een verbouwing of renovatie overwogen. Inmiddels is de regeling afgeschaft, maar om klanten tegemoet te komen, gaat Green-Line nog

even door. De 6 procent regeling is in de maanden november en december nog steeds van kracht. Dat betekent 13% korting op de arbeid van het bouwbedrijf! Green-Line in Rijssen is een ervaren en veelzijdig bedrijf in duurzaam bouwen en de toepassing van kunststof. Of het nu gaat om een serre, dakkapel, veranda of complete renovatie/verbouwing: de vakmensen van Green-Line staan garant voor de beste oplossingen. In overleg zullen zij met passende oplossingen komen voor elk voorkomend probleem. Op grond van de jarenlange ervaring kan Green-Line u kwalitatief, hoogwaardige producten bieden. Alles wordt “uit eigen productie” geleverd en gemonteerd. Dit betekent voor u een snelle service en

korte lijnen. Samen met u wordt bekeken welke toepassing het best past bij uw wensen en uw woning. In principe zijn alle woonwensen mogelijk! Op deze manier wordt een totaalproduct geleverd! Steekwoorden zijn: persoon-

lijk contact, kwaliteit, heldere afspraken, service en nazorg en betrouwbaarheid. Meer weten, bezoek dan de website: www.Greenlinekozijnen.nl. Green-Line B.V., Jutestraat 41, 7461 TS Rijssen. Tel: 0548-541919.

Beleef de AGA Total Control bij Zwiers & Zn DEN HAM - Het nieuwste fornuis van AGA is nu bij Meubelmakerij Zwiers & Zn te bewonderen: De AGA Total Control. Dit fornuis levert verbluffende resultaten. Om u te overtuigen wordt op zaterdag 5 november een speciale AGA-proefdag gehouden. Van 11.00 tot 14.00 laat een kok u zien en proeven wat de mogelijkheden zijn met dit fornuis. De AGA Total Control is een warme AGA, dat u naar wens kunt aan- of uitzetten, maar eenmaal op temperatuur is

de werking hetzelfde als bij de traditionele warme AGA. De gietijzeren ovens verwennen de ingrediënten van uw maaltijd. Ze behouden het vocht, de smaak, de structuur en het allerbelangrijkste: de kwaliteit. Dat betekent, dat de door u geserveerde maaltijd altijd heerlijk smaakt. Anders gezegd, de AGA Total Control gaat met uw eten om zoals u het zou willen. Bijzonder is ook dat de kookplaten en ovens afzonderlijk te gebruiken zijn. Dit alles betekent dat u de warmte afgifte zelf kunt

bepalen en veel energie kunt besparen. Tijdens de proefdag is de Meubelmakerij ook gewoon de gehele dag geopend. Zwiers is een familiebedrijf met een traditie van meer dan honderd jaar. Meubelmakersvakmanschap overgebracht van vader op zoon. Om u zoveel mogelijk zorgen uit handen te nemen, biedt Zwiers een totaalpakket. ‘Dit is onze kracht. Wij houden alles in eigen beheer, van ontwerp tot realisatie’, vertelt Rudy Zwiers. ‘Alles gebeurt in samenspraak met de klant.

Wij denken constant met hen mee. Het is mogelijk om alles op interieurgebied en keukens geheel op maat en tot in de detail te laten vervaardigen. Ons motto: ‘Ontdek wat elke dag genieten is!’

Het bedrijf is gevestigd aan de Bossinkkamp 2a in Den Ham. Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via: info@meubelmakerijzwiers. nl of bel met 0546-671601. Ook horen wij graag van u, of u van plan bent de proefdag te bezoeken!

SCHUIFWANDKASTEN OP MAAT 120 modelborden in parket en laminaat te bezichtigen, onder andere: Old Dutch - Chapel - Meister - Quick step

Ontspannen, genieten in uw eigen huis. Een wereld waar u volledig tot rust komt, maar waar ook plaats is om je lekker uit te leven. De ideale omgeving om inspiratie op te doen en plannen te maken voor uw inrichting, uw toekomst, uw

Geopend op: donderdag’s 19.00 uur - 21.00 uur zaterdag’s 10.00 uur - 15.00 uur en op afspraak

Te Wierik

houten vloeren

leven. In die omgeving past sfeer en ruimte, kwaliteit en schoonheid; Een schuifwandkast van Garbobe

De Joncheerelaan 27 - 7442 NC Nijverdal - 06-22389281

Parket - Laminaat - PVC - Renovatie

Elsenerstraat 47a Rijssen tel. 0548-54 35 33 Dinsdags gesloten


Pagina 10

Oktober woonmaand

Hollandse woonweken bij Wagenmans Wonen LEMERLERVELD - Wagenmans Wonen organiseert voor het vijfde achtereenvolgende jaar de woonweken. Zondag 23 oktober was de start en tot en met zondag 6 november is er in Lemelerveld weer van alles te doen zijn rondom wonen. Dit jaar staan de woonweken in het teken van Hollands fabrikaat en Hollandse gezelligheid. Gedurende twee weken kunt u profiteren van allerlei acties met Hollandse leveranciers, zoals Auping, Pode van Leolux, Interstar, etc... En op zondag 6 november is de winkel open met leuke activiteiten. Speciale koopzondagen Samen met collega ondernemers uit de regio en echt Nederlandse fabrikanten wil Wagenmans de producten van eigen bodem onder de aandacht brengen. Zo zijn op de koopzondagen aanwezig: meubelstoffeerder Nico Nep-

pelenbroek uit Heino, Decohome Vol Stijl uit Dalfsen, Accessoires ‘Door Jolanda’ uit Lemelerveld en Dijkman klompen atelier uit Luttenberg. Bezoekers kunnen tijdens deze dagen zich uitgebreid laten informeren en adviseren over meubels, vloerafwerking, raamdecoratie, slaapcomfort etc. Op het gebied van raamdecoratie kunt u zich laten voorlichten door een specialist van Sunway of Luxaflex. Op gebied van vloeren worden er demonstraties PVC leggen gegeven en kunt u al uw vragen aan de Mflor specialist voorleggen. Of indien u meer wilt weten van Pode banken, Silvana hoofdkussens, Cunera vloeren of Mline matrassen, van deze bedrijven zullen er ook mensen aanwezig zijn.

Ilse van Studio 2010 en Erna van Stijl en Stijl voor u klaar voor een uur gratis interieuradvies. Bel voor een afspraak 0572-371273 Natuurlijk wordt het ook Oud

Hollands gezellig met vertier voor de kleintjes en poffertjes en Hollandse lekkernij in de binnentuin! Kortom: De gezelligheid van vroeger en de trends van nu.

Bent u toe aan een nieuw interieur, wilt u herinrichten of gaat u verbouwen? Tijdens de Hollandse woonweken staan

? n e p lo e afg

* Vraag naar de voorwaarden

6%

g n li * e ! g t re ie n W s T n B ij o B


Pagina 11

Oktober woonmaand

Kunnen uw servicekosten lager?

De Woonbond krijgt veel klachten over servicekosten die verhuurders hun huurders in rekening brengen. Het gebeurt dat er kosten in rekening worden gebracht voor diensten of producten die niet of onvoldoende wor-

den geleverd, of dat er kosten dubbel in rekening worden gebracht. De vraag is natuurlijk of u daar iets tegen kunt doen. En zo ja, wat? Allereerst kunt u uw verhuurder om uitleg vragen. Weet

Meubelzaak op Woonboulevard Almelo: Meubelen zijn direct leverbaar en nog eens met 40% korting

De Leckernij Kampioen van Overijssel Noord-Holland speciaal 35+ (minder vet minder zout)

500 gram € 4,98

dat u recht heeft op inzage in de onderliggende rekeningen. Weigert uw verhuurder om vragen te beantwoorden, of wordt u het niet met hem eens over de hoogte van de afrekening, dan kunt u zich vervolgens tot de huurcommissie wenden met de vraag om de servicekostenafrekening te toetsen (of het voorschotbedrag dat u maandelijks betaalt).

huurder overeen is gekomen. De verhuurder mag het servicepakket ook niet op eigen houtje uitbreiden of inkrimpen, daarvoor is toestemming nodig van de huurder(s).

Speciale actie Comfort fauteuils

U heeft twee jaar de tijd om bij de huurcommissie aan te kloppen over ten onrechte in rekening gebrachte of onredelijk hoge servicekosten, vanaf het moment dat u de eindafgemaakt Meestal is Op het zohoogte dat een verrekening en had moeten ontvanhuurderverstelbare zijn langlopende congen. Verhuurders interieur zitting moeten die tracten pas tegen het licht jaarlijkse afrekening verstrekhoudt, als een actieve huurder ken vóór 1 juli van het jaar dat of een huurdersorganisatie volgt op het jaar van de afreaan de bel trekt. Het is dus kening. Met de afrekening van heel belangrijk om dat te doen 2010, die u vóór 1 juli 2011 als u vindt dat de service te had moeten ontvangen, kunt duur is. u dus tot en met 30 juni 2013 terecht bij de huurcommisVoor servicekosten geldt dat sie. Dat kan onder meer bij de ze werkelijk gemaakt en rede- Huurderslijn, de telefonische lijk moeten zijn. De huurder ledenservice van de Nederhoeft alleen te betalen voor landse Woonbond. diensten die hij met de ver- Bron: Woonbond

Roomboterkerst-

‘Voor kwalitatief goede meubelen tegen een zeer scherpe prijs weten de mensen nu waar ze moeten (gezouten of ongezouten) zijn’, aldus de ondernemers Sancar en Busscher. Voor meer info zie:250 www.wooncentrum.net gram € 2,99

Pistachio’s

Korte Hengelosestraat 25a Enschede Telefoon: 053-4303530

Twentse Trots kranskoekjes

Tijdens de Aktie week ook fauteuil vaninruil € 4,65oude Fuego Kachels en haarden. Bruin vloerbrood met voor

Specialist totJagers ziens

en, verschillende granen ng li el st op e nd de an br e r de r ee met m zeker uw bezoek waar€d 2,25

Brood-Banket en Bonbons Korte Hengelosestraat 20 H.J. van Heekplein 34 Rijnstraat 60 Tel. centraal 053-4324664 www.SpecialistJagers.nl info@SpecialistJagers.nl

bij elzinga wooncomfort

€ 3,75

Sanipower: Design o l e m voor een scherpe prijs l A m u r t n e WoonC

RIJSSEN - Iedereen moet zijn eigen gevoel laten spreken bij de keuze voor de badkamer. Wat je ook kiest, het gaat er om dat je je er happy in voelt. Niks aansmeren, Sanipower in Rijssen levert design voor een scherpe prijs.

Op een zichtlocatie aan de Molendijk Noord te Rijssen is de showroom van Sanipower gevestigd. Het pand is onlangs geheel gerestyld en inmiddels goed bereikbaar. Sanipower is importeur van sanitair & (vloer)tegels. In de showroom kunt u terecht voor een gedegen advies. De verkopers smeren je niks aan, maar geven je advies en helpen je eigen smaak tot uiting te laten komen. De sfeer is altijd open en

gemoedelijk. Wilt u alleen rustig rondkijken, ook geen probleem! Tenslotte schaf je een badkamer aan voor een aantal jaren, dat verander je niet zo een twee drie.’

‘Wij kunnen een scherpe prijs bieden omdat we groothandel en importeur zijn. Onze spullen halen we rechtstreeks bij de fabrieken in Italië en China’, vertelt Yannick van Sanipower. ‘Design is helemaal in. Veel mensen denken meteen dat design ook heel hoog geprijsd is, maar dat hoeft dus helemaal niet. En wat voor de één design is, is het voor de ander helemaal niet.’

Fuego Kachels & Haarden • Ondernemersweg 1 • 7451 SL Holten • Tel. 0548 - 361282

NIEUWE BANKEN CRISIS DREIGT!!!!

ALLES ZONDAG DIRECT 11 SEPT. LE VER O P E N Wij nemen geen risico! BAAR

! !! G IN T R O K E T H C E % 0 7  0 ALLE BANKEN 4 Meer weten, kijk dan op de website: www.sanipower.nl.

S

www.kachelhandelfuego.nl


Oktober woonmaand

Pagina 12

Meubelzaak op Woonboulevard Almelo:

Meubelen zijn direct leverbaar en nog eens met 40% korting

Speciale actie Comfort fauteuils Op hoogte gemaakt en verstelbare interieur zitting

NAJAARSAANBIEDING De Leckernij Kampioen van Overijssel Noord-Holland speciaal 35+ (minder vet minder zout)

Mooie solide schutting, 21 planks compleet met antraciet betonsysteem en afdekkappen

Voor maar

€ 67,50 per meter (incl. plaatsen)

500 gram € 4,98

Deze aanbieding is

Roomboterkerst-

Twentse Trots geldig voor het plaatsen in kranskoekjes

‘Voor kwalitatief goede meubelen tegen een zeer november, december en januari!! Tijdens de Aktie week ook fauteuil vaninruil € 4,65oudemet Bruin vloerbrood scherpe prijs weten de mensen nu waar ze moeten Specialist Jagers voor totBonbons ziens elzinga wooncomfort (gezouten of ongezouten) Brood-Banket enlangs voor een vrijblijvende offerte en/of informatie, in bij onze showroom aan de zijn’, aldus Kom de ondernemers Sancar en Busscher. verschillende granen Korte Hengelosestraat 20 Markeloseweg 19 in Holten. Geopend op zaterdagen van 9.00 – 16.00 uur H.J. van Heekplein 34 Voor meer info zie:250 www.wooncentrum.net gram € 2,99

Pistachio’s

€€ 3,75 2,25

Rijnstraat 60 Voor vragen kunt u ons bereiken op telefoonnummer 06-21535740 of 06-44114044 Tel. centraal 053-4324664 www.SpecialistJagers.nl Korte Hengelosestraat 25a Enschede info@SpecialistJagers.nl Telefoon: 053-4303530

o l e m l A m u r t n WoonCe NIEUWE BANKEN CRISIS DREIGT!!!!

ALLES ZONDAG DIRECT 11 SEPT. LE VER O P E N Wij nemen geen risico! BAAR

! !! G IN T R O K E T H C E % 0 7  ALLE BANKEN 40

S L E B U E M N E TOPMERK

G N I T R O K MET 40%

Woonboulevard 28, Almelo • www.wooncentrum.net


Oktober woonmaand

Huizenprijzen dalen in de grote steden het minst De prijzen van bestaande koop-woningen zijn sinds medio 2008 vrijwel onafgebroken gedaald. In augustus 2011 lagen de prijzen 8,5 procent lager dan 3 jaar eerder. In de vier grootste steden was de daling minder sterk dan in de rest van het land, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag heeft gepubliceerd. De daling was het kleinst in Utrecht. Daar waren bestaande koopwoningen in augustus ruim 2 procent goedkoper dan 3 jaar eerder. In de vier grootste steden was de daling in Den Haag met ruim 7 procent het grootste. Amsterdam en Rotterdam zaten daartussenin. Ook in de meeste andere gemeenten met meer dan 100.000 inwoners daalden de prijzen minder hard dan elders in Nederland. Acht steden vormden de uitzondering. Uitschieter was Ede, waar de prijzen in 3 jaar tijd met 19 procent naar beneden gingen. Ook in Eindhoven was de prijsdaling met 13 procent groot. Bron: Cobouw

Je thuis voelen in een vernieuwde showroom, dat ervaart u bij Tempert Tegels & Badkamers. In onze showroom bieden wij u de laatste trends en u wordt er op vakkundige wijze geadviseerd om samen met u te zoeken naar de mooiste badkamer passend bij uw wensen, ideeën en budget. Wij bieden u alles onder één dak, materiaal en montage. Schroom niet en maak gerust een afspraak en laat u verrassen.

Duur foefje. Het was in de jaren ‘80 behoorlijk lucratief een koe te verkopen ‘veur ’t buutenlaand’. Een zekere meneer Hof kwam dan langs en zocht koeien die geschikt waren voor de export naar landen als bijvoorbeeld Egypte. De Nederlandse melkkoe was zeer gewild en jaarlijks werden duizenden beesten geëxporteerd. Boeren konden daar financieel aardig beter van worden. Verkoop op de wekelijkse veemarkt in Zwolle leverde aanzienlijk minder op. Bovendien had je geen gehannes met vervoer en zo. Buurman Freek deelde ook eens mee in de winst. Hij verkocht voor een bult geld een beste koe voor export naar Egypte. Hij was er opgewonden van en vulde gehaast het bijbehorende formulier in. Mooi werk, die buitenlandse handel en hij stak een dikke sigaar op.

Pagina 13

was er iets mis met die koe? Hof had toch zelf ook gezegd dat het een hele beste koe was? “U bent vergeten de naam van de koe in te vullen” sprak een man hem hulpvaardig toe. “Potverdikkemie”, dacht Freek, zul je zien dat door zo’n stommiteit die hele transactie niet doorgaat. Wanhopig zocht hij naar een oplossing, hoe kon hij toch zo stom zijn…. Hallo” herhaalde man nu enigszins ongeduldig. “Ik vroeg u naar de naam van die koe…” Freek keek even ongelukkig om zich heen, maar er gloorde nergens hulp. Hij moest het alleen oplossen en heel gauw een foefje bedenken om zijn geld…Foefje? “Die koe heet Foevie” blèrde Freek haastig in de telefoon “Ja, Foevie heet ‘e” Het was even stil. “Foevie?” klonk het dan ongelovig aan de Utrechtse kant. “Foevie? Dat is een wel heel ongebruikelijke naam voor een melkkoe.” “Joa joa” blies Freek opgelucht, “maar wie hoalt hier wel van aparte naam’n” Oei, dat ging net goed en dit foefje scheelde hem al gauw 400 gulden.

Een dag later kwam er een telefoontje uit Utrecht. Freek kreeg het benauwd,

U BENT VAN HARTE WELKOM!

WIJ MAKEN COMPLETE BADKAMERS INCLUSIEF MONTAGE OPENINGSTIJDEN DI-VR: 9:00-17:30 DO: KOOPAVOND ZAT: 10:00-16:00 BEDRIJVENWEG 57-59 7442 CW NIJVERDAL INDUSTRIETERREIN ‘T LOCHTER T (0548) 61 86 75


Oktober woonmaand

Pagina 14

Zonnebeld

Het groencentrum waar uw eigen ideeĂŤn tot leven komen... Het is weer planttijd en ons Groencentrum staat daarom weer boordevol met plantmateriaal.

eek Haagplantenw 0% Deze week 1 lle korting op a als: zo haagplantenk, Buxus, eu beuk, haagb uja etc. Taxus, Th Bomen Groot assortiment bomen zowel volle grond als in pot.

Herfstsfeerlla Skimmia Ruber 5,95 o Van 7,50 nu vo Aanbiedingen geldig t/m 12 november.

Boomcateweg 92 - Nijverdal - Tel. 0548 612513 E-mail: info@zonnebeld.nl - www.zonnebeld.nl

WoonmaandSpecial 28-10-11  

Najaar 2011 Uitgave: Twente Journaal

Advertisement