Page 1

Welkom in Twente

Wandeltips door het mooie Twentse landschap Mauritspad

BEUNINGEN - Langs de Dinkel in Beuningen zijn een tiental wandellussen uitgezet met de Mauritsbrug en kanon als middelpunt. Door het combineren van deze lussen is elke gewenste afstand van 1 tot 16 km. mogelijk om te wandelen. Op de plek waar in de tachtigjarige oorlog (1597) Prins Maurits met zijn leger over de Dinkel trok, kunnen we nu ook de Dinkel oversteken en middels fraaie wandelingen en mooie foto’s kan men zien hoe het toen was en hoe het nu is. Hiermee laten we het prachtige buitengebied van Beuningen zien via avontuurlijke wandelingen langs de Dinkel, over bergen en door de bossen.

Natuurgebied ‘t Stroot

ENSCHEDE - Natuurgebied ‘t Stroot ligt tussen Enschede en Hengelo, rond Twekkelo. De paden in ‘t Stroot zijn opengesteld voor wandelaars. Afwisselend landschap met bossen, landbouwgrond, heide en ven. Het grootste heideveld van Twekkelo ligt rondom het Zwarte Ven op landgoed ‘t Stroot. Hier worden de berken en dennen soms gerooid om de heide extra kans te geven. Het Zwarte Ven zelf is van uitzonderlijke helderheid. In ondiepe stukken groeit Waternavel, Dwergbies en Waterpostelein. Het Zwarte Ven is niet toegankelijk voor publiek (zoals andere delen van het Stroot) en is dus ongestoord. De wandelpaden rondom het Zwarte Ven zijn wel toegankelijk. Voor meer informatie en wandelroutes kan je terecht bij VVV Enschede.

Handelsweg of Töddenweg

LOSSER - Op de handelsweg liepen de rondtrekkende kooplieden – de „Tödden” - naar en van Nederland met hun handelswaar. De Handelsweg kruist via het Graafsschapspad de Duits-Nederlandse grens vlak bij Losser. Hier wordt ook de rivier de Dinkel overgestoken. De Dinkel heeft als een van de weinige rivieren een grotendeels natuurlijke loop en slingert daarom zo door het landschap. De keerzijde daarvan is zichtbaar in de vorm van overstromingen uit het verleden. De Dinkel treedt nog regelmatig uit haar oevers. De Handelsweg loopt door het dal van de Snoeijinksbeek (Natuurmonumententerrein). Dit bestaat uit loofbos en naaldbos. Verder loopt de route langs het terrein de Duivelshof. Hier ligt ook boerderij Duivelshof. De weg loopt over het landgoed Boerskotten. Dit is vanaf 1851 aangelegd door de Oldenzaalse huisarts B. Essink. Op het terrein is nog een achthoekige houten theekoepel te vinden uit ±1860. Het routeboekje is bij de diverse vestigingen van VVV Dinkeldal te koop.

Koffiemolenmuseum de Koffiemölle

HOLTEN - Wandelroute 2km, 5km, en 12 km. Fietsroute ongeveer 30 km.Het Onderduikerspad is een educatieve wandel/fietsroute door het mooie buitengebied van Holten en de Holterberg. Het pad vertelt u onder het wandelen/fietsen over de onderduikers die in de 2e wereld oorlog ondergedoken zaten. De wandelroute van 12 km. brengt u via het Onderduikerspad naar het mooie natuurgebied de Holterberg waar in de bossen verscholen de indrukwekkende Canadese Begraafplaats ligt. (fietsroute gaat door naar de Onderduikershut.) Het Onderduikerspad kunt u beginnen bij het kleine Koffiemolenmuseum de Koffiemölle aan de Schreursweg 5 in Holten.

Wereldtijdpad Het Böggelpad

LOSSER - Het Böggelpad is een wandelroute door het dorp Losser. De route wordt gemarkeerd door middel van een aantal tegels in het trottoir met daarop een zgn. Böggelrieder dwz. een berijder van de voorloper van de fiets een zgn. vélocipède. Door via een kaartje dat in het wandelboekje is afgedrukt de Böggeltegels te volgen, verkent u bij wijze van spreken het gehele centrum van Losser waarbij u en passant de bezienswaardigheden en wetenswaardigheden van het dorp Losser meeneemt.

RIJSSEN-HOLTEN - Het Wereldtijdpad is een wandelroute van vijftig kilometer en bestaat uit negen aan elkaar geschakelde rondwandelingen van vier tot tien kilometer. Elke wandellus voert je door een andere periode van de geschiedenis. Langs de route staan ruim 2000 jaarpalen, voor ieder jaar van onze jaartelling één. Elke jaarpaal biedt informatie over wetenswaardigheden uit het betreffende jaar. Feiten die betrekking hebben op gebeurtenissen in de regio, Nederland, Europa en de rest van de wereld. Van de bouw van de Eiffeltoren tot de uitvinding van de naaimachine. Het tijdpad loopt door een bijzonder fraai en gevarieerd landschap. Maar bovenal is het een wandelpad voor wie eens wat anders wil. The-

magidsjes kun je downloaden van de website (www. wereldtijdpad.nl), maar ze zijn ook bij de VVV’s en een aantal boekhandels, vakantieparken en musea in Holten en Rijssen te koop.

Sprengenberg

HAARLE- De Sallandse Heuvelrug, waar de Sprengenberg onderdeel van uitmaakt, bestaat uit stuwwallen die tijdens de voorlaatste ijstijd zo’n 150.000 jaar geleden, door het ijs omhoog zijn geduwd. Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug is in eigendom en wordt beheerd door zowel vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en particuliere eigenaren. Dit aaneengesloten gebied is maar liefst 35 vierkante kilometer groot. Je kunt de auto parkeren bij excursieschuur De Pas aan de Deventerweg in Haarle. De paden zijn zanderig. Houd rekening met hoogteverschillen. Er worden regelmatig excursies op De Sallandse Heuvelrug georganiseerd. Onderweg staan enkele bankjes.

De Friezenbergwandeling

Een korte, maar bijzondere wandeling. Kort, net een kilometer. Deze wandeling start aan de Oude Rijssenseweg. U neemt vanaf de weg Rijssen-Markelo de afslag Diependaalseweg richting De Borkeld. Bij het tweede kruispunt, in het bos, slaat u linksaf de Oude Rijssenseweg in. 40 Meter boven de zeespiegel. Het hoogste punt in de onmiddellijke omgeving. 4000 Jaar geleden zochten mensen deze plek uit om hun doden te begraven. Deze grafheuvel ligt er nu nog steeds. Gerestaureerd weliswaar, maar het geeft deze plek een voelbare spanning. 40 eeuwen scheiden ons van deze bewoners uit de Bronstijd (2000-800 v.C.). Hun graven zijn de tastbare herinnering van deze culturen. Boven op de Friezenberg. Sta er bij stil. Dit verleden is, voor wie het wil, nog te ervaren. Vanaf hier heeft u een schitterend uitzicht over de lagere dalen rond de Friezenberg. Zo horen doden herdacht te worden.

jaargang 3 | uitgave 5 | december 2012 / januari 2013

Welkom_in_Twente_DEC2012.P23  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you