Page 1

Verkiezingskrant erkiezingskrant 2014

Ga Stemmen! pagina 3

Welke partij kiest u? pagina 3

Waar kunt u stemmen? pagina 11

hellendoornkiest.nl Kieswijzer Video’s raadsleden Verkiezingsprogramma’s Verdere info

> > > >


ENERGIE BESPARING BEGINT HIER!

€ 1.395,inclusief BTW exclusief montage

Zonnepanelen set voor schuin dak bestaat uit: • 3x Astronergy polypaneel 245wp • Clickfit aluminium draagconstructie • 1x Enecsys omvormer 245wp • 1x Enecsys omvormer 490wp • Bekabelingset 5 meter

EEN

COMPLETE BADKAMER

€ 9.595,-

INSTALLATIEBEDRIJF TER HARMSEL

MAAKT HET WÁÁR! Vraag niet hoe het kan maar profiteer van onze enorme badkamer actie! Uw vertrouwde Installatiebedrijf ter Harmsel zorgt dat uw badkamer KANT EN KLAAR is voor 9.995 euro! Wij demonteren uw huidige badkamer en alles wordt afgevoerd. De leidingen worden aangepast en nadat wij alles betegeld hebben, plaatsen wij het saintair en kitten alles netjes af. KLAAR is uw droom badkamer!

Uw nieuwe badkamer bevat:

NEFIT A

• Hoekinstap 90x90cm glas • Grohe douchethermostaat • Grohe glijstangset • Designradiator • Bruynzeel badmeubel 90cm met spiegel

BIEDING AN line ro Nefit P allatie* ief inst

inclus

2195,-

5,-

€159

• Geberit inbouwreservoir met paneel • Douchedrain 70cm • Sphinx wandcloset met zitting • Tot 20m2 wandtegels • Tot 5 m2 vloertegels

NEFIT PROLINE • Past in een keukenkastje • Snel warm water • CW4: tot 10 liter per minuut van 40° C • Beste energieprestaties • 10 jaar garantie op de warmtewisselaar

Morsweg 7a, 7461 AG Rijssen | T: 0548 - 51 21 13 | info@terharmsel-rijssen.nl

www.terharmsel-rijssen.nl


Ga stemmen! Op woensdag 19 maart mag u stemmen en meebeslissen wie er de komende vier jaar in de gemeenteraad zitten. En dat is belangrijk. Want misschien bemoeit u zich niet met de politiek, maar de politiek bemoeit zich wel met u. De gemeentepolitiek beslist over heel veel onderwerpen die u allemaal aangaan. Waar mogen huizen gebouwd worden, waar komen winkels, waar komt een weg en waar natuur. Maar ook: hoe gaat het straks met de zorg voor onze jeugd, onze ouderen, mensen die afhankelijk zijn van een uitkering. Blijven de bibliotheken open, hoe gaat

het met de sportvoorzieningen. Allemaal onderwerpen waar de gemeenteraad over beslist. Inwoners van onze gemeente zijn over het algemeen kritisch. Dat ervaar ik als een groot goed. Het is een teken van betrokkenheid. Kritische inwoners houden hun bestuurders scherp en daar worden de besluiten doorgaans alleen maar beter van. Ook in het leven van alledag zijn er gelukkig tal van mogelijkheden om uw stem te laten horen en invloed uit te oefenen. Er zijn inloopavonden, meedenksessies, klankbordgroepen, adviesraden. Er zijn informele platforms en

(sociale)media om uw mening te geven. En u heeft natuurlijk de mogelijkheid om zelf initiatieven te ontwikkelen en activiteiten op te zetten. We verkeren als gemeente Hellendoorn in de gelukkige omstandigheid dat we heel veel actieve inwoners hebben. U zet zich massaal in, voor verenigingen, buurten en wijken, vrijwilligersorganisaties, buren en familie. Dat is van onschatbare waarde. Het laat zien dat de lokale samenleving stevig is en wel een stootje kan hebben. En daar gaat het om. Door te stemmen, kunt u aangeven wat voor lokale samenleving u wilt. In welke richting het moet gaan. Laat uw stem niet verloren gaan. Stem op 19 maart!

5 7

ente Geme gen Belan

9

PvdA

Op wie breng ik mijn stem uit? Wie kan u het beste vertegenwoordigen? In deze verkiezingskrant geven de negen partijen hun argumenten waarom u op hen zou moeten stemmen. U kunt ook de stemtest doen. In negentien stellingen zijn actuele onderwerpen waarin partijen onderscheidend zijn van elkaar bijeengebracht. Doe de stemtest op www.destemvan.nl en u krijgt een overzicht welke partij het meest aansluit bij uw standpunten. Wilt u nog meer weten? Dan kunt u ook de verkiezingsprogramma’s van de negen partijen raadplegen op www.hellendoorn.nl of in gesprek gaan met kandidaat raadsleden. De raad is volksvertegenwoordiger. Raadsleden zoeken contacten met inwoners, belangengroepen, verenigingen etcetera en zijn aanwezig bij verschillende activiteiten in de gemeente om zo te weten wat er in de samenleving speelt. U kunt een raadslid ook zelf benaderen, wanneer u een idee, initiatief, vraag of verzoek heeft dat de samenleving raakt. Dat kan via de griffie van de gemeente Hellendoorn, griffie@hellendoorn.nl, of door rechtstreeks contact op te nemen (zie www.hellendoorn.nl en gemeentegids). Naast het be-

naderen van individuele raadsleden, kunt u zich ook richten tot de gemeenteraad, fractiespreekuren bezoeken en inspreken in raadscommissies. Of uw ideeën achterlaten op www.destemvan.nl. De gemeenteraad is het hoogste orgaan in een gemeente. De gemeenteraad van Hellendoorn bestaat uit 25 raadsleden en wordt voorgezeten door de burgemeester. In de gemeenteraad heeft ieder raadslid een even zware stem. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.

13 15

VVD

16

17

Colofon Deze verkiezingskrant is een uitgave van: Uitgeverij Het Twentsche Land BV Maurice Weustink Oldenzaalsestraat 232 7557 GC Hengelo tel. 074-259 66 33 fax 074-259 63 53

HOP

18

Advertentie-adviseur: Hans Hondtong E-mail: info@hellendoorn-journaal.nl Redactie: Leonie Jansen, 06-16 39 55 45 Vormgeving: Mark Molenkamp

Groen

Foto’s Wim en Marjo Middag Emile Willems

hellendoornkiest.nl

Kieswijzer > Video’s raadsleden > Verkiezingsprogramma’s > Verdere info >

ie

en Un

Christ

D66

Optimaal adverteren in Overijssel en Gelderland: meer dan 500.000 ex oplage in sterk lokale titels voor een scherpe prijs. Bel voor informatie 06 24192003 Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl

g

rBelan

Burge

Anneke H. Raven Burgemeester van de gemeente Hellendoorn

De gemeenteraad van Hellendoorn

Wat doet een gemeenteraad? De raad zet de koers uit en stelt de hoofdlijnen van het beleid vast. In de komende jaren gaat dat onder meer over jeugdzorg, de invoering van de participatiewet maar bijvoorbeeld ook over verlichting in de openbare ruimte, infrastructuur en bestemmingsplannen. Een raadslid kan ook zelf een onderwerp agenderen of een voorstel indienen. De raad controleert ook de uitvoering van het beleid door het college van burgemeester en wethouders.

CDA

Links

19


1

Lijstnummer: 1

‘We hebben het CDA goed op de kaart weten te zetten.’

Betrokkenheid

Johan Coes

Johan Coes, lijsttrekker voor het CDA bij de Gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. Onlangs opnieuw unaniem gekozen tot lijsttrekker van de Christen- Democraten in Hellendoorn. De partij die de laatste jaren steeds bestuursverantwoordelijkheid heeft genomen. Hoe kijk je op deze periode terug? We hebben het CDA goed op de kaart weten te zetten, met een aantal aansprekende resultaten. Denk maar eens aan alle grote projecten die inmiddels bijna afgerond zijn. Maar ook aan de voorzieningen in de kernen die we op een goed peil hebben kunnen houden. Het dorpsplein in Haarle, de Reggeherstelprojecten, het buitencentrum de Paarse Poort en straks het Kulturhus Daarlerveen en scholencluster De Twijn. En dat ondanks de enorme bezuinigingen? Jazeker. Het is in tijden van crisis goed dat het CDA duidelijke keuzes heeft gemaakt. Ons uitgangspunt is geweest dat de minima moesten worden ontzien. En dat is gelukt. De sterkste

schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Gelukkig hebben we de lastenstijging voor onze burgers kunnen beperken. Solidariteit en rentmeesterschap? Juist. De kernwaarden van het CDA, zowel landelijk als lokaal. Het CDA is geworteld in een traditie van zorg, voor en met elkaar. Dat is ook ons lokale verkiezingsthema. Het CDA dé lokale partij ? Meer dan welke partij is het CDA verbonden met de lokale samenleving, maar met een directe lijn naar de provinciale en landelijke bestuurders. Onze fractieleden en onze kandidaat raadsleden zijn afkomstig uit alle kernen van de gemeente Hellendoorn. Ze zijn daar geboren en getogen of wonen daar al ge-

Kandidatenlijst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Johan Coes Jan Scholten Sonja Roessink Henk Morsink Jelle Beintema Anchela Mak Juditch Plaggenmars Hennie Reimert Roy Zijlstra Gerwin Evers Femke de Kleine Benno de Jong Arjan Koldewe Herman Mensink Martijn Tjeerdsma Manon Kloosterman Willy Kemper Pieter Boomsma

Nijverdal Nijverdal Haarle Hexel Nijverdal Hellendoorn Daarle Hellendoorn Kruidenwijk Daarlerveen Nijverdal Hulsen Kruidenwijk Nijverdal Hellendoorn Hellendoorn Haarle Nijverdal

Verkiezingsprogramma

ruime tijd. Ze zijn actief in het verenigingsleven en maken deel uit van het lokaal bestuur. Ze zijn door iedereen benaderbaar en aanspreekbaar. Bijvoorbeeld op een van de 70 “Even buurten” avonden die we hebben gehouden en waar we zeker mee door zullen gaan, Tenslotte. Waarom stemmen op het CDA? Met alles wat de komende jaren aandacht vraagt, de decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ onderdelen naar WMO, Passend Onderwijs, de zorg om werkgelegenheid, is een sterk bestuur noodzakelijk. Op de lijst van het CDA staan mensen die goed in staat zullen zijn de belangen van de kiezer te behartigen. Daar heb ik alle vertrouwen in.

Ons ideaal is een gemeente waarin mensen zich thuis voelen én een bijdrage leveren. Mensen moeten hun verantwoordelijkheid kunnen dragen voor zichzelf en hun omgeving. Voor jongeren: de maatschappelijke stage blijft, evenals cultuuropvoeding op school. Verder wil het CDA de lokale omroep steunen en de bibliotheken in stand houden. Minder regels, meer mogelijkheden De overheid moet gepaste afstand houden wanneer mensen zaken zelf kunnen regelen. Wel moet de overheid zorgen voor zaken als verkeersveiligheid en een goede noordzuidverbinding. Gezocht moet worden naar het in beweging krijgen van de plaatselijke woningmarkt. Papierinzameling kan door verenigingen gedaan worden via containers aan huis. Voorkomen is beter Wat kunnen mensen zelf of samen doen om onnodige zorg te voorkomen? Aandacht wordt gegeven aan de vragen van ouderen, onder meer door het ondersteunen van de ouderenbonden. Voor de veiligheid wil het CDA het politiebureau openhouden, de leeftijd bij de

Van nazorg naar voorzorg

A

ls er iets misgaat in een mensenleven, is er in onze samenleving een vangnet, vooral op het gebied van werkloosheid, ziekte, beperking en bij schulden. Waar nodig, moet dit blijven!

Ook in de zorg is voorkomen beter dan genezen. Door een goede aanpak kan het beroep op dure voorzieningen dan worden beperkt. Dat moet, om er voor te zorgen dat deze er blijven voor hen die het écht nodig hebben. Mensen worden ouder en blijven gelukkig vaak langer gezond. Actieve en zelfstandige ouderen zijn

van groot belang voor de samenleving. De gemeente investeert, in overleg met alle belanghebbenden, in wat er nodig is voor langer zelfstandig wonen en zelfredzaamheid.Nu veel taken worden ondergebracht bij de gemeente, is het van groot belang zorgvuldig te werken. Alles wat

aankoop van alcohol streng controleren en geen coffeeshops toestaan. Iedereen doet mee Waar ondersteuning nodig is, moet niet gelden waar men recht op heeft, maar waar iemand mee geholpen is. Dat spaart kosten. Aandacht zal er zijn voor buurtcentra waar mensen elkaar ontmoeten, voor het Hulpfonds, het Steunpunt Minima, de stichting Boom en de Voedselbank. Zo ook voor sport, mantelzorgers, vrijwilligers en kwetsbare jongeren. Ondernemersklimaat Het verlenen van vergunningen moet eenvoudiger worden en er wordt een actief beleid gevoerd tegen leegstand. Recreatie en toerisme wil het CDA sterk bevorderen. Wie als zelfstandige vanuit huis wil werken moet gemakkelijker daarvoor toestemming krijgen. Het centrum van Nijverdal blijft aandacht krijgen. Mensen krijgen inspraak bij de herinrichting van de Grotestraat en het tunneldek. De agrarische sector is van groot belang en vergunningen moeten hier snel en niet te duur verleend kunnen worden. Energie: geen schaliegas, windmolens alleen op industrieterreinen en subsidie voor duurzame zaken.

mogelijk is, kan niet langer. Alles wat nodig is, moet worden gedaan. Vereenzaming is een dreiging, daarom zet het CDA in op het betrekken van ouderen bij activiteiten. Met organisaties, die dit ten doel hebben, willen wij blijven overleggen over de mogelijkheden. Ook gaat de gemeente verder met de op- en uitbouw van de vijf woonservicegebieden en binnen de Wmoraad wordt een themagroep ouderen gevormd.

Contactgegevens website: www.hellendoorn.cda.nl facebook: cda hellendoorn twitter: @cda_hellendoorn

5


Kies voor De Welle! vrijwilligerswerk, ouderenwerk, jongerenwerk, vluchtelingenwerk, wijk- en buurtwerk


Lijstnummer: 2

‘Politiek bedrijven is als rozen kweken’

BurgerBelang voor concrete zaken die de burgers raken In het verkiezingsprogramma van BurgerBelang staan meer dan 100 voorstellen waarin de burger centraal staat. Een greep hieruit:

Thea ten Have  is van beroep rozenkweker, was acht jaar raadslid, de afgelopen vier jaar wethouder Volkshuisvesting, Ruimtelijke en Plattelandsontwikkeling en nu opnieuw lijsttrekker van BurgerBelang. We spreken haar thuis en onze eerste vraag is: is er een verband tussen het rozenkweken en de politiek? en advies aanpassen. Die systematiek zouden we ook bij andere onderwerpen moeten toepassen, zoals de zorg: niet vanuit het gemeentehuis werken, maar eerst bij de burgers en zorgbehoeftigen te rade gaan.’

Denkt even na. ‘Een slecht voorbeeld vind ik de besluiten die PvdA, CDA en Gemeentebelangen acht à tien jaar ge-

leden namen over een aantal grote bouwprojecten die ons nu een enorme schuldenlast bezorgen. Dat was veel te veel ambitie in een te kleine tuin. En dat betekent dat we nu niet voldoende geld hebben voor andere zaken en dat we opgescheept zitten met betaald parkeren. Het had allemaal in kleinere stappen gemoeten en de inwoners hadden gevraagd moeten worden of zij nut en noodzaak wel zagen. Een goed voorbeeld is de manier waarop we met elkaar bestemmingsplannen maken. Een goede voorbereiding, bespreken met belanghebbenden, technisch advies inwinnen en het plan na bespreking

Brochures voor doelgroepen

VERRASSENDE EN GEVARIEERDE KANDIDATENLIJST BURGERBELANG

Lachend: ‘Jazeker! Als mensen een roos zien, weten ze vaak niet wat er aan voorwerk aan vooraf is gegaan: het in de goede tijd planten en snoeien, de juiste grondbewerking, het onderhoud en vooral geduld! In de politiek is dat eigenlijk net zo: op tijd de juiste dingen zien, het bespreken met alle betrokkenen en dan na vaak lange tijd met het nodige geduld het beoogde resultaat bereiken.’

Heb je daar een slecht en een goed voorbeeld van?

BUURT Burgerbelang staat een aanpak voor dicht bij de burger. Om dit te onderstrepen is er een brochure voor elke wijk, dorp of buurtschap. OUDEREN BurgerBelang wil aandacht voor ouderen, een groeiende groep in onze samenleving. Zij moeten weten hoe wij denken over zorg, mobiliteit, vervoer, veiligheid en huisvestingsbeleid. Daarom ook een brochure voor ouderen. DIALECT Evenals veel inwoners zijn wij trots op onze eigen taal. Daarom ook een verkiezingsbrochure in het dialect.

Meer partijen geven zich nu uit als lokale partij...

Glimlachend: ‘Dat heb ik met gemengde gevoelens gelezen. BurgerBelang is onafhankelijk en daardoor wendbaar. Lokale thema’s vragen om lokale oplossingen van concrete zaken die de burgers raken. Je komt er niet door op je eigen hoofd een stikker met ‘lokaal’ te plakken. Lokaal denken is

         

Burgers meer invloed en zeggenschap Goede zorg dichtbij Goed ondernemersklimaat Gratis parkeren Schrappen onnodige regels Meer dorpsgevoel, minder stadse fratsen Alles uit de kast voor werkgelegenheid Beperken armoede Sportvoorzieningen in eigen beheer, meer kunstgras Solide financieel beleid, vermijden hogere belastingdruk voor de burger Hellendoorn blijft Hellendoorn. Geen fusies met andere gemeenten!

iets van binnen uit. De Hellendoorners prikken daar echt wel door heen!’

Wat is voor jou het belangrijkste verkiezingsthema?

Nu fel: ‘Niet voor mij, maar voor de mensen! Voor hen is het belangrijkste thema hoe we allerlei voorzieningen vormgeven, dicht bij mensen in de buurt. En dat gaat het vooral om hoe we de taken

organiseren die van het Rijk komen, zoals Jeugdzorg en de AWBZ. Dat is politiek waar het om gaat. En die zou ik het liefste vormgeven zoals de rozenkwekerij: vol zorg, aandacht en in samenspraak met de burgers!’

STEm LIJST 2

De lijst van BurgerBelang bestaat uit kandidaten uit alle dorpen en wijken, met een grote diversiteit aan beroepen, met veel ervaring en een frisse kijk, en van uiteenlopende leeftijden. De jongste kandidaten zijn de 20-jarige geschiedenisleraar in opleiding Alex Tijhuis uit Nijverdal en de 23-jarige studente Bedrijfskunde Annemarie Dubbink uit Daarle. De oudste kandidaat is de 71-jarige voormalig huisarts uit Haarle, Leendert van Haaften. De volledige lijst: 1) Thea ten Have 2) Hetty Ligtenberg-Grondman 3) Frans Runneboom 4) Diantha Bakker 5) Ria BakhuisHorstink 6) Karel van Grondelle 7) Annette Endeman 8) Rob van der Heide 9) Juup Houthuijse 10) Herma Mulhof-Samsen 11) Annemarie Dubbink 12) Alex Tijhuis 13) Bertus van de Merwe 14) John Nussy 15) Ans Morrenhof-Kamp 16) Trudy Nijhof-Slaghekke 17) Cindy Ulkeman-Cents 18) Wess Wesselink 19) Nicole JansenNijhuis 20) Leendert van Haaften 21) Henny Webbink-Stegeman.

Contactgegevens zie www.BurgerBelang.nl

Uw BELANG = BURGERBELANG


9 MAART

koopzondag

wij blijven nog even gek doen!

van 12.00 - 17.00 uur

Van Gils geeft t/m 9 maart

11% KORTING*

op onze gehĂŠle collectie

* vraag naar de voorwaarden en de deelnemende winkels

wonen slapen keukens badkamers tapijt en gordijnen Van Gils Woonpromenade | Kleibultweg 48, 7575 BV Oldenzaal | T 0541 850 100 | E info@vangils.nl Openingstijden: ma 13.00 - 17.30 | di, wo, vr en za 10.00 - 17.30 | do 10.00 - 21.00 (koopavond) | Koopzondagen: www.vangils.nl


Lijstnummer: 3

GemeenteBelangen

Kandidatenlijst

Al 80 jaar een vaste waarde in de Gemeente Hellendoorn “SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST”

GemeenteBelangen is al meer dan 80 jaar een lokale, niet van de landelijke politiek afhankelijke partij. Belangen kunnen het beste gediend worden vanuit een grote mate van

betrokkenheid tussen inwoners en politiek. GemeenteBelangen staat daarom ook een laagdrempelige samenspraak tussen burger en bestuur voor, waarbij het welbevinden van de inwoners steeds de hoogste prioriteit heeft. We dragen onze bestuurlijke verantwoordelijkheid reeds vele jaren door een actieve deelname in de gemeentelijke besluitvorming. Samenwerking met andere overheden, partijen, organisaties, verenigingen, bedrijven en vooral de inwoners is een belangrijk uitgangspunt voor GemeenteBelangen.

Veel is er in de afgelopen periode gerealiseerd. Veel dingen waarin GemeenteBelangen een belangrijke invloed heeft gehad en die samen met andere partijen konden worden gerealiseerd. Ook de komende periode wil GemeenteBelangen uw belangen behartigen en zorgen dat, ondanks de bezuinigingen die vanuit de landelijke politiek worden opgedragen, u en wij over vier jaar opnieuw kunnen terugkijken op beslissingen en resultaten, die in het belang van de inwoners van de gemeente Hellendoorn en onze prachtige toeristische omgeving zijn genomen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jan Veneman

Nijverdal

Magda Knobben

Nijverdal

Jan Slooijer

Nijverdal

Cees Smale

Hulsen

Gerard ter Horst

Nijverdal

Janneke Campmans

Marle

Jurry ten Hagen

Hulsen

Jan Ronhaar

Hulsen

Jan Schotman

Marle

Anja Wolterink

Nijverdal

Wim Rientjes

Marle

Jeannette Schraa

Hulsen

Henk Meijerink

Hulsen

Henk Veltmaat

Marle

Aafko de Vries

Nijverdal

Contactgegevens Jan Veneman jan_veneman@kpnmail.nl 0634 645442 www.gbhellendoorn.nl

Een kleine greep uit ons verkiezingsprogramma:

• GemeenteBelangen gaat voor een goed jeugdbeleid

• GemeenteBelangen gaat voor een goed ouderenbeleid • GemeenteBelangen gaat voor een goed minimabeleid • GemeenteBelangen gaat voor een spoedige herinrichting van de Grotestraat, zodra de middelen hiervoor beschikbaar zijn

GemeenteBelangen belooft niets wat we niet na kunnen komen

Jan Veneman, lijsttrekker van GemeenteBelangen

“SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST” voor meer info zie onze site www.gbhellendoorn.nl

9


Verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Hellendoorn Op woensdag 19 maart 2014 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad. In de gemeente Hellendoorn staat het u vrij om in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente te gaan stemmen. Op uw stempas staat wel het adres van een stemlokaal bij u in de buurt maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Als het u beter past om in een ander stemlokaal te stemmen dan kan dat. Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig (of i.i.g. niet meer dan 5 jaar verlopen) legitimatiebewijs overleggen. Als u zich niet kunt legitimeren mag u niet stemmen. U brengt uw stem uit op een stembiljet.

Stemmen met een Stempas ĂŠn Legitimatiebewijs Om overal in Hellendoorn te kunnen stemmen, heeft u een stempas ontvangen. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen. Mocht u uw stempas kwijtraken dan kunt u, uiterlijk dinsdag 18 maart 2014 tot 13.00 uur, een vervangende stempas aanvragen bij het team Burgerzaken en Belastingen. Mocht u alsnog uw “oudeâ€? stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas. Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig (of i.i.g. niet meer dan 5 jaar verlopen) legitimatiebewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Stemmen bij volmacht / iemand anders gaat voor u stemmen Als u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid bent om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Hellendoorn woont en ook een stempas heeft

ontvangen. Van belang is wel dat de gemachtigde niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig (of i.i.g. niet meer dan 5 jaar verlopen) legitimatiebewijs van u aan de voorzitter laten zien.

Lijsttrekkersdebat op 17 maart in ZINiN theater

Informatie In het Huis voor Cultuur en Bestuur, bij het team Burgerzaken en Belastingen, kunt u alle informatie verkrijgen over de verkiezing.

Op maandagavond 17 maart organiseert de lokale omroep HOI vanuit het ZINiN theater het Lijsttrekkersdebat. Deze avond staat onder leiding van de Raadsplein presentatoren Wil de Bruine en Etzel Steinhage. Aanvang van de avond is 19.30 uur. Het debat is maandagavond ook live te zien op HOI TV via Ziggo 42 en via de radiozender van HOIfm rechtstreeks te volgen.

Het bezoekadres is: Willem-Alexanderstraat 7, 7442 MA Nijverdal.

U bent van harte welkom om bij het live debat aanwezig te zijn. U heeft als bezoeker ook de gelegenheid om vragen te stellen.

Openingstijden Burgerzaken en Belastingen: Maandag t/m woensdag: 09.00 - 12.00 en op afspraak van 13.00 - 17.00 uur. Donderdag : 09.00 - 12.00 en op afspraak van 13.00 - 20.00 uur. Vrijdag: 09.00 - 12.00 en op afspraak van 13.00 - 16.00 uur. Een afspraak: maakt u minimaal 24 uur van tevoren via www.hellendoorn.nl of 0548- 630216.

Informatie over de verkiezing kunt u ook vinden op de website van de gemeente: www.hellendoorn.nl en op www.uheefthetvoorhetzeggen.nl

Live verslag verkiezingsuitslagen Op 19 maart houdt HOI u live op de hoogte van de verkiezingsuitslagen, rechtstreeks vanuit het Huis voor Cultuur en Bestuur.

Kom naar de verkiezingsmarkt op 8 en 15 maart! Op zaterdag 8 en op zaterdag 15 maart vindt er een verkiezingsmarkt plaats op het Henri Dunantplein in Nijverdal. Maak kennis met de partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart en ga in gesprek met lijsttrekkers en andere kandidaten. De verkiezingsmarkt vindt plaats tussen circa 11 en 17 uur, gelijktijdig met de wekelijkse warenmarkt.


Waar kunt u stemmen? Nijverdal

Daarlerveen

Omdat u met een

15

stempas overal binnen de gemeente

22

13

9

17

mag stemmen vindt

07:30/09:00 uur

u hiernaast- en onder een overzicht van alle

1

18:00/19:30 uur

lokaliteiten waar een stembureau is

4

2 10:00/11:30 uur

gevestigd.

Daarle

8 21

5

7

3

16

6

Haarle

Hellendoorn

Marle

Elen en Rhaan

12 15:30/17:00 uur

19

11

18

Huis voor Cultuur & Bestuur (hoofdingang), W-Alexanderstraat 7, Nijverdal 2 Gebouw OZO, H A Hartholtstraat 4, Nijverdal 3 Prinses Marijkeschool, Noetselerbergweg 23, Nijverdal, Ingang Slotmansweg 4 Gebouw Beth Shalom, Maasstraat 2, Nijverdal 5 Wijkgebouw “Blokkendoos”, Godfried Bomansstr 28, Nijverdal 6 Wijkgebouw “’t Diekhuus”, PC Boutensstraat 1, Nijverdal 7 Wijkcentrum Groot Lochter, ingang Sportzaal, Nijverdal 8 Prinses Margrietschool, Lochtersweg 1, Nijverdal 9 Scholengemeenschap Reggesteyn, W de Clercqstr 7, Nijverdal 10 BSO ‘t Klepperhonk, Koemaste 2b, Hellendoorn 1

10

20

14

11 Leerkamer NH kerk, ingang Zuid Esweg, Hellendoorn 12 Basisschool “de Es”, Ingang A F Lanckerstraat, Hellendoorn 13 Kulturhus Kruidenwijk, ingang Kuperserf 45, Nijverdal 14 Dorpshuis Sion, G H Kappertstraat 45 A, Hulsen 15 OBS De Tormentil, Morgenster 2, Nijverdal 16 Dorpshuis “Kadiek”, Nieuwstadweg 1 - a, Daarle 17 Peuterspeelzaal Klein Duimpje, G. Nijlandstraat 2, Daarlerveen 18 Sporthal Haarle, Veldkampsweide 3, Haarle 19 Dorpshuis “de Leemkamp”, Leemkampweg 2 - b, Marle 20 Jan Barbierschool, Ommerweg 138, Elen en Rhaan

21 Bunga Tandjung, Molukkenstraat 4, Nijverdal 22 Kulturhus Kruidenwijk, ingang Kuperserf 42, Nijverdal 23 Mobiel Stembureau 07.00 uur tot 08.45 uur nabij Station Nijverdal: Gebouw ‘t Achterom 09.15 uur tot 10.45 uur De Parallel, Dahliastraat 1, Nijverdal 11.15 uur tot 12.45 uur De Hoge Es, Duivenbreeweg 24a, Nijverdal 14.15 uur tot 15.45 uur De Blenke, Reggeweg 43, Hellendoorn 16.15 uur tot 17.30 uur Verpleeghuis Krönnenzommer, Sanatoriumlaan 20, Hellendoorn 18.15 uur tot 19.45 uur Laarmanhuis, Laarmanweg, Haarle

De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden.

Verkiezingsuitslag Op woensdagavond 19 maart bent u van harte welkom in het Huis voor Cultuur en Bestuur om live aanwezig te zijn bij de bekendmaking van de voorlopige verkiezingsuitslag. Naar verwachting zal rond 23 uur bekend zijn hoeveel stemmen op welke politieke partij zijn uitgebracht en rond 1.00 uur hoeveel stemmen op welke kandidaat. Op vrijdagochtend 21 maart wordt de definitieve verkiezingsuitslag vastgesteld.

Stemtest ‘De Stem van Hellendoorn’ Als hulpmiddel om te bepalen op welke partij u 19 maart een stem wilt uitbrengen, kunt u de stemtest doen op www. destemvan.nl. In negentien stellingen komen actuele thema’s waarover partijen van standpunt verschillen aan de orde. U bepaalt uw standpunt op elke stelling, eventueel kunt u de onderbouwing van een politieke partij bij uw overwegingen betrekken. Heeft u de stemtest gedaan, dan krijgt u in één oogopslag in beeld welke partij het

dichtst bij uw eigen opvattingen staat. Uw beste ideeën voor Hellendoorn Destemvanhellendoorn.nl is meer dan een stemtest. Het geeft u ook de mogelijkheid om uw stem te laten horen. Wat zou u graag willen veranderen in Hellendoorn als u het voor het zeggen had? Laat uw idee achter op www.destemvanhellendoorn.nl, beoordeel ideeën van anderen en bekijk welke ideeën als beste uit de bus komen.


Lijstnummer: 4

‘Kwaliteit gemeentebestuur moet echt beter’

Jos van den Born

Lijsttrekker, PvdA-Hellendoorn. Jos zet zich al 36 jaar in voor de Hellendoornse samenleving. Eerst als leerkracht, als directeur Spoortheater en ZINiN, als medegrondlegger van de lokale omroep LOH/ Hoi en in vele andere vrijwilligersfuncties. Jos vindt dat het politieke roer in de raad om moet. Meer ondernemingszin en vooruit durven kijken, minder politiek eigenbelang en meer oog voor de burgers.

Wie ben je? Ik vind mezelf een ‘realistische idealist’. Ik ben 62 jaar, getrouwd, vader van drie kinderen en opa van vier kleinkinderen. Opgegroeid in een Anti Revolutionair (AR) eenoudergezin, als oudste van drie kinderen. Als kind van de jaren 60 ben ik (nog steeds) kritisch tegenover alles wat overheid is. Opgevoed met het besef dat je zelf verantwoordelijk bent voor je leef- en woonomgeving, maar dat de overheid het algemeen belang moet bewaken. Daardoor ben ik ook geïnteresseerd geraakt in de politiek en lid van de Partij van de Arbeid geworden. Tegenwoordig ben ik directeur van het HOFtheater in Raalte. Daarvoor directeur van het Spoortheater, later ZINiN. In deze functies kon ik, net als in mijn eerdere werk

in het onderwijs, veel betekenen voor het leefplezier en mondigheid van veel mensen.

in de gemeenteraad goed kunnen gebruiken om de mensen te helpen.

Waarom ga je nu de politiek in? Ik wil met mijn kritiek niet aan de kant blijven staan, maar ook iets dóen. De Hellendoornse politiek functioneert onvoldoende én ik heb daarvoor oplossingen. De burger moet meer centraal staan en partijen moeten minder op hun eigenbelang letten. Ik wil vooral bruggen bouwen in de gemeenteraad. Het samen doen.

Waarom ben je lid van de PvdA? De PvdA let vooral op de belangen van mensen met een smalle beurs. Dat is bekend. Maar we vinden ook dat burgers in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor hun leven. Concreet: Iedereen betaalt voor gebruikte diensten. Dat geldt ook voor diensten van de gemeente. Op die manier kunnen de collectieve lasten en bijvoorbeeld de OZB laag blijven. Ik vind gezonde financiën in mijn werk en binnen de gemeente uitermate belangrijk. Dan kan de gemeente ook beter de mensen helpen, die niet zonder haar steun kunnen.

Door vasthoudendheid, creativiteit, ondernemingszin en verantwoord financieel beleid heb ik veel kunnen bereiken. In mijn vak zit ik bijna dagelijks tussen en in de politiek. Die kennis zal ik

Kwaliteit gemeentebestuur moet echt beter

H

et huidige college was vier jaar lang bezig met pappen en nat houden. Behoudend, bang, volstrekt gebrek aan ondernemersgeest. Passen op de winkel. De Partij van de Arbeid vindt dat het roer om moet. En dat zal niet makkelijk zijn met al de rijksbezuinigingen.

Dat vraagt creativiteit, moed én visie van het gemeentebestuur. Dat vraagt om deskundige en daadkrachtige wethouders. De PvdA vindt dat alle wethouderskandidaten voortaan een onafhankelijke bekwaamheidstest moeten doen. De Nederlandse gemeenten – dus ook Hellendoorn – staan de

komende jaren voor ingrijpende keuzes. Door de rijksbezuinigingen en overheveling van taken naar de gemeenten moeten fundamentele keuzes worden gemaakt. Keuzes over de inrichting en kwaliteit van onze lokale samenleving. Over waar we nog wel en waar niet meer in investeren? Hoe we met elkaar om willen gaan en wat daarbij de rol van de gemeente is. Ve r h o u d i n g e n Nijverdal

Kandidatenlijst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jos van den Born Anja ter Harmsel Hans Hofman Marieke Titsing Boa Logtmeijer Mark Paalman Geert Geujen Menno Bom Wilma Paalman Peter de Noord

Nijverdal Nijverdal Hulsen Nijverdal Marle Hulsen Hulsen Marle Nijverdal

veranderen en dat vraagt om een andere bestuurscultuur in Hellendoorn. Nieuw elan, durf en onorthodoxe oplossingen. Moed hebben om gebaande paden te verlaten en daarbij het vertrouwen van de mensen te versterken, of waar nodig, terug te winnen. En daarbij inwoners met de kleine portemonnee te ontzien. Dát is waar de Partij van de Arbeid in de gemeente Hellendoorn voor staat.

Verkiezingsprogramma Actieve samenleving De (lokale) overheid zal zich steeds verder terugtrekken en meer overlaten aan de mensen in het land. Dat zal soms lastig zijn, maar het biedt ook kansen. Er zijn genoeg inwoners in de gemeente Hellendoorn met goede ideeën en initiatieven. Geef die de ruimte. We willen een actieve samenleving. Werkloosheid Mensen die aan kant staan, hebben onze voortdurende aandacht. Vooral als het jongeren zijn, of mensen met beperkingen. Als de PvdA in het gemeentebestuur zit, wordt alles uit de kas gehaald om mensen weer aan het werk te krijgen. Ook hier geldt: gemeente, maak een deltaplan werkgelegenheid. Sociaal gezicht Ook met de Partij van de Arbeid in het nieuwe college zullen we de broekriem moeten aantrekken. Door de rijksbezuinigingen moeten we belangrijke keuzes maken voor de zorg, armoede- en werkloosheidsbestrijding, minimabeleid en zo meer. Wat echter blijft, is onze vastbeslotenheid om de zwakkeren te ontzien. Iemand die echt zorg nodig heeft, krijgt het ook en de bestaande minimaregelingen blijven bestaan. Onderwijs Zoveel mogelijk basisscholen volgen de uitgangspunten van het Brede-

Schoolconcept. Schooluitval en schoolverzuim onder jongeren boven de 12 jaar moet worden voorkomen. De PvdA stimuleert de instelling van langere openingstijden van scholen, met de mogelijkheid om huiswerk te maken op school, met sport- en muziekonderwijs. Duurzaam De gemeente Hellendoorn moet een mooie en gezonde plek blijven om te wonen, werken en recreeren. Duurzaamheid hoort daarbij. De gemeente stimuleert inwoners om energie te besparen en zo veel mogelijk afval te vermijden. Hergebruik van goederen en nuttige toepassing van grondstoffen staan voorop. Gezondheid en sport De PvdA wil mensen stimuleren te bewegen. Daarom moeten we voorzichtig zijn met de tarieven voor sportvoorzieningen, vooral als het om kinderen en jeugd gaat. Ook vinden wij dat verenigingen ondersteund moeten worden om meer ouderen en gehandicapten te laten sporten. Veiligheid Gezondheid is belangrijk, maar een veilige woonomgeving ook. De PvdA zal alle gemeentelijke mogelijkheden aangrijpen om de politiezorg op peil te houden. Burgers kunnen zelf ook veel aan hun veiligheid doen door inbraakpreventie. De gemeente stimuleert dit.

Contactgegevens

Jos van den Born j.vandenborn@hotmail.com 06 54337645 Twitter: @josvdborn Anja ter Harmsel atharmsel@gmail.com 06 49720212 Twitter: @anjaterharmsel V.L.N.R. Marieke Titsing, Hans Hofman, Anja ter Harmsel, Jos van den Born, Boa Logtmeijer

www.hellendoorn.pvda.nl

13


Uw redactie in het Hellendoorn Journaal?

Wilt u uw eigen special uitbrengen?

Vrijdag 21 februari 2014

Weersvoorspelling

Heeft u interessant nieuws, leuke columns, verhalen of persberichten? Stuur dan een bericht naar het onderstaand e-mail adres.

Vrijdag 21 feb. 6° / 10°

7

Zaterdag 22 feb. 3° / 9°

7

Zondag 23 feb. 4° / 9°

8

Zie pagina 14 Tonzon vloerisolatie, scoort hoog bij VARA Kassa Groen

Doet u ook weer mee met de Roefeldag? NIJVERDAL - De voorbereidingen voor de komende ook een kleine activiteit, die Roefeldag zijn in volle gang. Dit jaar wordt er geroefeld past bij het bedrijf, te kunnen uitvoeren. Dan ben je toch op zaterdag 24 mei. echt een beetje belangrijk.

Toneel Arrangement

De Blenke 3 gangen diner en een prachtige toneelavond met De Blenke 7, 8, 14, 15 en matinee 16 maart

€ 35,00

Als Uw TV • Hifi • Video • Electronica Perfect Bezorgd en Geinstalleerd Mogen Zijn www.elektro-specialist.nl www.brandtkeukenapparatuur.nl

redactie@twentejournaal.nl

Rudolf Dieselstr. 4 G 7442 DR Nijverdal 06 - 48 946 221 Bezoek op afspraak

6e 4e jaargang jaargangnr. nr.07 2

Deze week vallen bij tal van bedrijven brieven in de bus met de vraag: ”Doet u ook (weer) mee met de Roefeldag”. Velen herkennen deze brief, maar zoals elk jaar worden er ook nieuwe bedrijven benaderd. De organisatie hoopt dat veel bedrijven hun maatschappelijke betrokkenheid bij de jeugd tonen door hun deuren open te zetten voor de jeugd van Nijverdal/

Hellendoorn. De ervaring is dat het enthousiasme vaak wederzijds is: kinderen leren het bedrijf kennen en vertellen erover thuis, het bedrijf kan kinderen vertellen over hun organisatie. Over reclame gesproken.

Het slagen van de Roefeldag hangt samen met het aantal bedrijven dat meedoet met de Roefeldag: hoe meer bedrijven hun deuren open zetten, hoe meer kinderen deel kunnen nemen aan de Roefeldag.

Kinderen vinden het leuk om iets meer te horen over de organisatie van een bedrijf en nog leuker is het voor hen om

De Roefeldag is er voor kinderen van groep 5 t/m groep 8. De kinderen ontvangen te zijner tijd via hun school een

Gratis kindermiddag HELLENDOORN - Onder het motto Roering in de zaak en kindervermaak organiseren Dennis van Dam van de Gulle Goedzak en Ingrid Aaltink van Speel Leer Doen op woensdag 26 februari - een gezellige middag voor kinderen van de basisschool vanaf zes jaar. Deze middag kunnen de kinderen om 13.30 uur komen tot 16.00 uur. Men gaat tot

15.30 uur bouwen met LaQ, een nieuw constructiemateriaal uit Japan, leuk voor jongens maar ook voor meisjes! Om 15.30 uur een patatje eten. . “Wij willen dit graag GRATIS aanbieden”, vertellen Dennis en Ingrid. Vol= Vol, dus graag opgeven via info@speelleerdoen.nl of bel 0548 858033 (06-31966762 sms/whatsapp mag ook) svp naam en leeftijd.

Vanaf pagina 5

uitnodiging. Deelname aan de Roefeldag is voor de kinderen gratis. In onze gemeente wordt de Roefeldag mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Hellendoorn. De organisatie verzoekt dringend bedrijven om bij voorkeur een digitale reactie te sturen. Bedrijven die zich in willen zetten voor de jeugd, maar geen brief hebben ontvangen, kunnen zich aanmelden via het volgende e-mail adres: m.hoogenkamp@ziggo. nl.

De officiële publicaties van de gemeente Hellendoorn

PAGINA 5 - 10

Vanaf pagina 5 Opbrengst benefietconcert KWF valt nog hoger uit

PAGINA 3

Verschijnt iedere week in Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Hulsen, Daarle, Daarlerveen en volledig

Hellendoorn Journaal produceert op maat gesneden themakranten in het hart van de krant. Sterk in de belangrijkste communicatiedoelgroepen. Neem contact op voor meer informatie of een afspraak.

Oplage 17.000 exemplaren

074 - 259 66 33

Maurice Weustink

Wierdenseweg 11 7688 PK Daarle Tel: 0546 697224 Fax: 0546 697757 info@manenschijn.nl www.manenschijn.nl

Tel: 074-2596633

Merk, Model, Uitvoering, Kleur, Opties & Extra’s MINI CLUBMAN 1.6 Cooper S Chilli 174Pk Clubman Grijs Met. NISSAN PRIMERA 2.0 Acenta Navi Automaat Blauw Met. NISSAN ALMERA 1.5 Acenta 5 Drs Zwart Met. NISSAN ALMERA TINO 1.8 Acenta Navi Automaat Zilver Met. NISSAN MICRA 1.2 80pk 5 drs connect edition. Rood Met. NISSAN MICRA 1.4 3 drs automaat luxury Blauw Met. NISSAN NOTE 1.4 Acenta Zwart Met. NISSAN NOTE 1.4 Life Grijs Met. NISSAN NOTE 1.4 Life Plus Zwart Met. NISSAN NOTE 1.6 Life Plus Zilver Met. NISSAN PIXO 1.0 Acenta Airco 5 Drs. Blauw Met. NISSAN PRIMERA 1.8 Station Acenta Blauw Met. NISSAN PRIMERA 2.0 Acenta Navi 5 drs Blauw Met. NISSAN QASHQAI 1.6 Acenta Zwart Met. NISSAN QASHQAI 1.6 Acenta Zwart Met. NISSAN QASHQAI 1.6 Connect Edition Zwart Met. NISSAN QASHQAI 1.6 Connect Edition nieuw model Zwart Met. NISSAN QASHQAI 1.6 Connect Edition nieuw model Wit. NISSAN QASHQAI 1.6 Connect Edition nieuw model Zwart Met. NISSAN QASHQAI 1.6 Tekna Zwart Met. NISSAN QASHQAI+2 1.6 Connect Edition nieuw model Paars Met. NISSAN X-TRAIL 2.0 xe 2wd Grijs Met. OPEL MERIVA 1.6 temptation Grijs Met. OPEL SIGNUM 1.8 business edition Blauw PEUGEOT 307 1.6 16v 5 drs xs Zwart Met. TOYOTA YARIS 1.3 vvti 5 drs 64kw Blauw Met.

Bouwjaar 2009 2004 2006 2004 2010 2001 2008 2008 2011 2011 2012 2003 2006 2009 2010 2013 2013 2013 2013 2008 2013 2009 2008 2004 2005 2005

m.weustink@twentejournaal.nl

Prijs € 15.950 € 5.950 € 6.750 € 6.950 € 9.500 € 3.950 € 8.500 € 8.500 € 11.990 € 13.950 € 7.950 € 3.250 € 6.950 € 15.950 € 16.950 € 22.500 € 21.950 € 21.950 € 21.950 € 14.750 € 23.950 € 15.950 € 8.950 € 3.950 € 6.950 € 5.950

www.twentejournaal.nl

Kilometers 138546 Km. 162924 Km. 110340 Km. 96865 Km. 53478 Km. 80035 Km. 90157 Km. 55921 Km. 52834 Km. 15057 Km. 2095 Km. 250741 Km. 137274 Km. 73945 Km. 59285 Km. 16074 Km. 34411 Km. 31586 Km. 27093 Km. 52121 Km. 23696 Km. 74971 Km. 109861 Km. 220267 Km. 147341 Km. 162879 Km.

Nijverheidsweg 2 | 7442 CH Nijverdal www.wgstotaalshop.nl | info@wgstotaal.nl Tel: 0548 - 785243 / 621842 Ingang via de kringloopwinkel

Geld voor uw kleding Bij Kringloopwinkel Oald & Niej krijgt u € 0,50 per kg bruikbare kleding. (uitgekeerd in een tegoedbon) Kijk op www.wgstotaal.nl voor verdere info.

Tweedehands witgoed De grootste in Twente met ongeveer 300 stuks op voorraad.

10 % ophaalkorting Gratis bezorgd en met garantie.


Lijstnummer: 5

‘Geef geloof een stem!’ Verkiezingsprogramma

Ruben Minkjan

Op 19 maart krijgen alle Nederlanders van 18 jaar en ouder een rood potlood in de hand. Er kan dan weer gestemd worden op kandidaten voor de gemeenteraad. En als ChristenUnie vragen wij u: wat gaat u met dat potlood doen?

Misschien bent u net als veel Nederlanders het vertrouwen in de politiek kwijtgeraakt. En haalt u op 19 maart een grote rode streep door alle politieke partijen. Of wilt u uw stem gebruiken om te laten merken dat u vooral tegen het huidige beleid bent. In de keuze die u maakt speelt vertrouwen een grote rol, ook bij de gemeenteraadsverkiezingen. Als ChristenUnie vragen wij u om dat vertrouwen. Onze kandidaten willen hun geloof in de politiek een stem geven. Vanuit

een christelijke overtuiging en een persoonlijke betrokkenheid willen wij ons blijven inzetten voor de gemeente Hellendoorn. Vanuit de positieve gedachte dat alle mensen volop in de samenleving mee moeten kunnen blijven doen. Het gaat er niet om de overheid in stand te houden of de vrije markt alle ruimte te geven, maar om de samenleving leefbaar, veilig, zorgzaam en duurzaam te (onder) houden. Vanuit de Bijbelse boodschap willen wij hoop bieden aan alle

mensen, in het bijzonder aan hen die in hun zorg of behoefte kwetsbaar zijn. Daarbij zien we graag dat mensen hun talenten en mogelijkheden benutten: in werk, vrijwilligerswerk, in het midden- en kleinbedrijf, als agrariër, als oudere of juist jongere. Met daarbij een zorgvuldige inzet van de beschikbare middelen van de overheid. ‘Geef geloof een stem’, is onze slogan. Uw stem op onze kandidaten is hard nodig. Dus, dat rode potlood, wat gaat u er mee doen?

Eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht

I

eder mens is door God geschapen, en te kostbaar om aan haar/zijn lot overgelaten te worden. De ChristenUnie Hellendoorn zet in op de eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers.

De realiteit gebiedt te zeggen dat niet alles door eigen inzet en met behulp van vrijwilligers en mantelzorgers kan worden opgelost. De gemeente investeert daarom vooral in het versterken van de eigen kracht van mensen en hun sociale netwerk (familie, vrienden, buren enz.). Naast de taak van regisseur zal de gemeente een schild

Kandidatenlijst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ruben Minkjan Roelof de Jong Manuela Jansen Henk Maneschijn Willie Roskam Bert Haan Margreeth Krommendijk Kees van Harten Rob Ros Roland Zuidema Marcel Zijlstra Anton Kreileman Dicky Reinders Cor Westerik Corrie de Roo Esther Noppers Arie Limbeek

Nijverdal Hellendoorn Nijverdal Daarle Nijverdal Nijverdal Nijverdal Nijverdal Nijverdal Nijverdal Hellendoorn Nijverdal Nijverdal Nijverdal Nijverdal Daarlerveen Nijverdal

voor de zwakke moeten blijven. Vóór alles is inzet op voorkomen van problemen van groot belang, zodat er geen sprake is van onnodig leed. Op eigen kracht waar mogelijk, ondersteuning indien nodig. Jaren van individualisering hebben de sociale samenhang in heel veel kernen, wijken en verbanden uitgehold. Bij Wmo en jeugdzorg kan niet zomaar uitgegaan worden van de eigen kracht en/of zorgzaamheid van de buurt of de familie. Toegang tot zaken als administratieve ondersteuning, schuldhulpverlening en rechtsbijstand moet voor ieder die dat nodig heeft binnen bereik blijven. Het Hulpfonds, het Steunpuntminima, de Stichting BOOM, het Vluchtelingenwerk en Stichting de Welle zijn daarom onmisbare partners voor onze gemeente. Op deze organisaties mag van ons dan ook niet bezuinigd worden!

De gemeente heeft een aantal kerntaken en de burger is verantwoordelijk voor eigen leefomgeving. Op het gebied van zorg, veiligheid, maatschappelijke ondersteuning en ruimtelijke ordening is dit van toepassing. Met de volgende speerpunten wil de Christen Unie Hellendoorn dat onderstrepen.

Mantelzorg Nu de overheid genoodzaakt is een aantal zorgtaken terug te geven aan de samenleving, is het van groot belang dat er goede ondersteuning voor de mantelzorgers aanwezig is. Mantelzorger worden, daar kies je niet voor, het overkomt je. Werk Mensen zonder werk voelen zich snel langs de zijlijn staan van de samenleving. Voor ieder mens die kan, moet gezocht worden naar passende arbeid, zo nodig moet een persoonlijk ontwikkelingsplan worden gehanteerd. Ondernemers We willen een goed functionerend ondernemersloket, waar vraag en aanbod naar werk bij elkaar komen een voorwaarde is. Het aanbestedingsbeleid moet primair gericht zijn op eigen ondernemers. Bedrijven van buitenaf zijn ook welkom in onze gemeente.

Sport en cultuur Sport en cultuur dragen bij aan een juiste balans tussen in- en ontspanning en bieden mogelijkheid voor jong en oud om op zinvolle wijze vrije tijd te besteden. Het mag niet zo zijn dat door armoede jong of oud niet kunnen deelnemen aan sport en cultuur. Duurzame leefomgeving Op het gebied van woningbouw en landbouwontwikkeling ondersteunen we van harte duurzame en vernieuwende initiatieven. Opwekken van duurzame energie willen we bevorderen. We zijn tegen een 24-uurs economie. Gastvrij Recreatie en toerisme dienen de natuur en het milieu zo min mogelijk te belasten. Recreatie is voor mensen een middel om op adem te komen en energie op te doen. In onze gemeente kan men genieten van rust en ruimte. We willen een gastvrije gemeente zijn. Bibliotheken Bibliotheken zijn van belang voor het leesonderwijs aan onze kinderen. Toegang tot informatie is van belang voor inwoners. Sluiting van buurt/dorpsvestigingen moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Huisvestingskosten kunnen soms naar beneden door een bibliotheek in een ander gemeentelijk gebouw te vestigen.

Contactgegevens

Ruben Minkjan

E-Mail: r.minkjan@gmail.com Tel.: 0548-365298 www.hellendoorn.christenunie.nl

15


Lijstnummer: 6

‘‘Wij denken met u mee‘‘

Waarom zou u stemmen op de VVD?

• Wij zijn een liberale partij; Minder bemoeienis vanuit de overheid, Minder regelgeving, en voor het stimuleren van eigen initiatieven.

• De VVD is voor een overheid die veel meer adviserend dan con-

trolerend aanwezig moet zijn. ( de klant, lees burger, moet koning zijn.)

• Wij zijn een locale partij, aangesloten bij de landelijke VVD. Dit

houdt in dat we altijd een beroep kunnen doen op het rijk en provincie door gebruik te maken van hun expertise (landelijke en provinciale bestuur ders) bij vraagstukken en bijv. bij het aanvragen van subsidies.

• De VVD vindt dat van het gemeentebestuur goed koopmanschap verwacht mag worden. Bovendien mag zij haar financiële problemen niet afwentelen op de burger.

• Wij zijn vóór het faciliteren van goed (muziek) onderwijs en sport, om zo het talent dat bij ieder kind aanwezig is te ontwikkelen; De jeugd is de toekomst!

• De VVD is, waar mogelijk, vóór zelfredzaamheid. Waar dit niet mogelijk is zal zij hulp bieden.

• Ook wij hebben duurzaamheid hoog in het vaandel, maar niet ten

koste van alles; Alle subsidies hier omtrent kosten de gemeenschap geld, dus er moet wel sprake zijn van toegevoegde waarde! (Men dient zich af te vragen waarom men iets wil, en of we ooit iets van deze investering terug zien.)

• Veiligheid is voor de VVD van groot belang; We zullen er dan ook

alles aan doen, de verkeersveiligheid te vergroten, en de criminaliteit te verlagen.

• Om de locale economie een impuls te geven pleit onze partij voor

een versoepeling van tot nu toe gehanteerde bouwbeleid. (liberaler)

• Voor de VVD is vrijheid van geloof- en meningsuiting een groot

goed!! We moeten hier op een democratische manier mee om gaan. Dit houdt in geven en nemen: In dit kader vinden wij dat een gedeeltelijke zondagsopening van winkels, na 12.00 uur, en gekoppeld aan een evenement in beperkter mate mogelijk moet zijn.

16

De VVD Hellendoorn bestaat uit een team deskundige en enthousiaste mensen, met verschillende achtergronden, en van alle leeftijden.

Contactgegevens E-Mail: vvdhellendoorn@gmail.com Website: www.vvdhellendoorn.nl

Kandidatenlijst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Winnie Müller Dianne Harberink Jan Oosterhof Kevin Tibbe Bert Jansen Ellen Nieboer Leonard te Brinke Gerrit Drenthen Henk Baan Roos Harberink Harrie Bulthuis Marc Oogink Piet van de Veer Frits de Wilde Wim Gorter Johan Pfeiffer

‘‘WIJ DENKEN MEE, STEM VOOR VVD!’’

Nijverdal Nijverdal Hellendoorn Hulsen Nijverdal Nijverdal Haarle Daarle Hellendoorn Nijverdal Nijverdal Nijverdal Hellendoorn Nijverdal Nijverdal Nijverdal


1

Lijstnummer: 7 ‘De samenleving zal beter gaan functioneren en vertrouwen in het bestuur en de politiek kan terugkeren.’

Henk Daggert

“De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u ook een veel grotere rol in uw gemeente spelen. Dat begint met stemmen op 19 maart; stemmen op D66.” Is lokale politiek wel belangrijk ? Ja ! Omdat heel veel beslissingen, die voor inwoners belangrijk zijn, juist in de gemeente worden genomen. Zeker nu de gemeentes, voor veel belangrijke taken verantwoordelijk worden, zoals de jeugdzorg, de thuiszorg en werk en inkomen. De gemeenteraadverkiezingen worden dit keer dus nog belangrijker ? Ja ! Want in de gemeente is de gemeenteraad de baas. Uiteindelijk wordt daar bepaald en besloten hoe de zaken worden geregeld voor de inwoners Is stemmen op D66 dan een goede keus? Ja ! Want D66 is een optimistische, landelijk werkende Partij, met enthousiaste en deskundige leden en medewerkers en goede heldere plannen.

Heeft werken vanuit een landelijk werkende partij dan voordelen ten opzichte van een lokaal werkende partij? Ja ! Want D66 leden zijn net zo betrokken bij de lokale gemeenschap, maar zij kunnen wel de enorme ervaring en kennis van andere D66 raadsleden, wethouders, provinciebestuurders en Kamerleden benutten en zij kunnen succesvol invloed uitoefenen bij provinciebestuurders en Kamerleden. Verandert er veel als D66 in Hellendoorn meer raadszetels krijgt? Ja ! D66 heeft heel andere ideeën en plannen voor het oplossen van de vragen waarvoor de gemeente in de komende jaren komen te staan. D66 wil veel meer nadruk leggen op lokale werkgelegenheid. Ondernemers moeten veel meer als partners worden gezien en benaderd. Niet vooral op de regels letten

en problemen zien, maar meedenken en naar mogelijkheden en oplossingen zoeken. De kwaliteit van de samenleving is voor D66 een speerpunt. Goed functionerende, aantrekkelijke, zorgzame en duurzame lokale gemeenschappen zijn voor het welzijn van inwoners erg belangrijk. Bezuinigingen op Cultuur, de Muziekschool en De Welle en Vrijwilligersorganisaties zijn daarom erg onverstandig. D66 wil veel meer inbreng en invloed van inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties op het besturen van de gemeente. De samenleving zal beter gaan functioneren en vertrouwen in het bestuur en de politiek kan terugkeren. Dus stemmen op D66? Ja !

Zorg, jeugdzorg en nieuwe participatiewet

H

eel belangrijke zaken, die tot nu toe in deze verkiezingen nauwelijks aan de orde zijn geweest, zijn de grote veranderingen in de Zorg, de Jeugdzorg en de nieuwe Participatiewet.

Dit kan de politieke partijen hier niet worden verweten, definitieve wetgeving vanuit Den Haag laat veel te lang op zich wachten. Juist de gemeentes worden in januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van het grootste deel

van deze wetten. Daarbij moeten zij dat gaan doen met minder geld dan daar tot nu toe voor beschikbaar was. Gemeentes weten nog niet waar ze aan toe zijn en inwoners maken zich, terecht, grote zorgen. Krijg ik straks nog wel de zorg en de hulp die ik nodig heb? Waar moet ik

Kandidatenlijst 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Henk Daggert Bert Mostert Edo op den Dries Harry van Nijburg Annemarie Bouman Jansje Wagenaar Peter Katsman Sander op den Dries Koos Valeton

Hellendoorn Hellendoorn Hulsen Hellendoorn Nijverdal Haarle Nijverdal Hellendoorn Hulsen

mij straks melden als ik aan hulp en zorg behoefte heb? Houd ik de vertrouwde gezichten, die mij nu helpen? Houd ik straks nog wel mijn beschermde werkplek? Moet ik een tegenprestatie verrichten als ik een uitkering nodig heb? De Gemeente moet deze drie wetten, binnen de door het rijk verstrekte budgetten, goed en

Verkiezingsprogramma 1. Dat de gemeente een aantrekkelijker vestigingsplaats wordt voor bedrijven in de industrie, het toerisme, de detailhandel, de landbouw, de zakelijke dienstverlening en de bouw. Bedrijven moeten bij hun ontwikkelingen door de gemeente vooral geholpen worden. 2. Dat de overheid zich zeer terughoudend opstelt ten aanzien van openingstijden van winkels, bedrijven, exposities evenementen, e.d. Ondernemers, inwoners en organisatoren zijn goed in staat om daarover zelf te beslissen. 3. Het beschikbaar zijn van voldoende betaalbare huisvesting voor jongeren bevorderen. Om een evenwichtige samenstelling van de bevolking te bevorderen moet er voor alle leeftijdgroepen voldoende betaalbare woonruimte beschikbaar zijn. 4. Een aantrekkelijke, veilige en gezonde leefomgeving bieden voor haar inwoners. Wonen en werken wordt vooral geconcentreerd in aantrekkelijke, vitale, woon- en werkkernen. Het buitengebied wordt vooral bestemd voor vitale landbouw familiebedrijven, recreatie en toerisme. De gemeente ziet toe op de beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid van voldoende goede zorg en gezondheidsfaciliteiten. rechtvaardig uitvoeren. Dit vereist zeer goede samenwerking met werkgevers, andere belangrijke maatschappelijke partners en met de betrokken inwoners. D66 is een landelijk werkende partij, daarom kunnen wij ervaringen. met andere lokale en landelijke D66 bestuurders en politici uitwisselen en in

5. Het in stand houden en bevorderen van een aantrekkelijke, goed functionerende, duurzame en zorgzame, lokale samenleving, waaraan iedereen mee kan doen. 6. Niet verder bezuinigen op Cultuur, Sport, Vrijwilligersorganisaties en De Welle. Zij hebben een samenbindend en ontspannend effect op de gemeenschap. Voor het welzijn van inwoners is het van groot belang dat zij elkaar kunnen ontmoeten en dat zij zich kunnen ontspannen in een sociaal - aantrekkelijke en zorgzame samenleving. 7. Verbetering van de informatie, de inspraak en de invloed van de inwoners, op de plannen en het beleid van de gemeente. Uitgangspunt hierbij is dat gebruik wordt gemaakt van de bij hen aanwezige kennis en ervaring op velerlei gebied. Ook bij commissievergaderingen moet de burger meer worden gezien als een serieus te nemen gesprekspartner. 8. Een modernere, goed communicerende en goedkoper werkende gemeente Hellendoorn. In de begroting moet ruimte worden gemaakt, door het ambtelijk apparaat van de gemeente Hellendoorn veel moderner te maken en uiteindelijk goedkoper. Den Haag en Zwolle kunnen wij invloed uitoefenen. Een fatsoenlijke maatschappij herkent men aan de manier waarop die omgaat met zijn kwetsbare burgers. D66 belooft u dat wij daarop streng zullen toezien en zo mogelijk zullen ingrijpen.

Contactgegevens

Harry van Nijburg Mail: hhvannijburg@outlook.com Tel. 06-23627169 Bert Mostert Mail: d66hellendoorn@kpnmail.nl Tel. 06-20412441 http://hellendoorn.d66.nl

17


Lijstnummer: 8 “Hellendoorn is Natuurlijk Gastvrij zonder betaald parkeren” Actiepunten

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

Afschaffen betaald parkeren Aanjager Primark en/of H&M naar Nijverdal Geen ruiming van graven, eer onze overledenen Geen duisternis in het buitengebied Stop automobilisten pesten, ga boeven vangen Geen verhoging toeristenbelasting Ondernemers ruimte geven Cultureel erfgoed herstellen Wifi spots in alle winkelcentra Glasvezel overal Pandje Willems en fontein terug op Nijverdal Lokale bouwbedrijven voorrang geven Samenwerking prima, maar Hellendoorn eerst Politiebureau blijft in Nijverdal Permanente schaapskudde op de Sallandse Heuvelrug Herstel parkeerplaats op de Nijverdalsebergweg / Toeristenweg Waterpoort in de Regge Promotie Hellendoorn als sportief Overijssels hoogtepunt Opschonen bouwplannen woningen Duurzame eengezinswoningen € 150.000 Betaalbare sociale huurwoningen Stop huurverhogingen Geen bezuinigingen onderwijs Stimulering Integraal Kind Centra Geen versnippering VSO Waardeer de inzet van ouderen Laat ouderen welzijnsactiviteiten mede organiseren Steun initiatieven voor woonvormen met zorg van particulieren Steun onze ouderen met AOW en klein pensioen Voedselbank in Hellendoorn is bittere noodzaak Gastvrij ondernemen in ieder dorp Waterweg geeft Daarlerveen toekomst op werk Maak werkervaring jongeren mogelijk Geef 50+ ers gelijke kansen op de arbeidsmarkt Openbare webcams voor promotie Gastvrij Hellendoorn Openbare webcams op onveilige plaatsen Gebruik actief nieuwe media voor nieuws Voorlichtingsbijeenkomsten / lezingen online beschikbaar maken Noord Zuid verbinding -> Hulsen eerst Meer geld voor herstel en onderhoud van wegen Meer veiligheid op rotonde Helmkruidlaan Aanleg rotonde Boomcateweg Klokkendijk Vrijliggend fietspad Poggenbeltweg, Haarle Ongelijkvloerse kruisingen N35 Oost en West

Contactgegevens Johan Stuut

E-Mail: jgstuut@gmail.com Tel.: 0548-626082

18

1

http://www.hopinderaad.nl

Johan Stuut

Johan is voor de tweede keer gekozen tot lijsttrekker van Hellendoorns Onafhankelijke Partij. Hij is 47 jaar, werkt in het onderwijs en woont met vrouw en drie dochters aan de rand van Hulsen in de Kruidenwijk. Naast onafhankelijke politiek en onderwijs houdt hij van hardlopen, vogels kijken en mooie auto’s. In 2013 liep hij als enig raadslid de Strongmanrun in Hellendoorn. De afgelopen vier jaar heeft hij zich samen met commissieleden Hulsenaar Dick Goossen en Haarlenaar Henk Hobert volop ingezet voor een strijdbaar Onafhankelijk geluid in de gemeenteraad. Waarom HOP? De gemeentelijke politiek in Hellendoorn heeft de afgelopen jaren compleet gefaald. Van rijke gemeente is Hellendoorn afgedaald tot een armlastige gemeente met een grote schuldpositie. De economische crisis mag daar niet de schuld van krijgen, kijk maar naar RijssenHolten en Wierden die het een stuk beter doen dan ons Hellendoorn. Deze rekening wordt neergelegd bij onze inwoners en de “schuldigen” wassen de handen in onschuld. Tijd voor boetedoening en nieuwe politiek, lijkt ons het minste wat moet gebeuren. Wat onderscheidt HOP van de andere politieke partijen? HOP is onafhankelijk. Het maakt ons niet uit wat de achtergrond van de mens achter de hulpvraag is. Onze inwoners hebben de afgelopen vier jaar al gemerkt dat er een partij is die naar hen luistert en hen wil helpen. Zo’n 40 keer heeft HOP aan de noodrem getrokken, zie www.hopinderaad.nl

Vaak met succes. De mensen van HOP hebben namelijk een ontzettende hekel aan opgeven, vooral wanneer het gaat om onrecht. Gaat HOP meedoen in een coalitie? Het woord is aan de kiezers. Mochten kiezers massaal laten weten af te willen van betaald parkeren, het ruimen van graven, het weghalen van verlichting in het buitengebied en het verhoudingsgewijs idioot hoge aantal snelheidscontroles in de regio alhier en liever zouden willen dat de politie meer doet aan inbraken, diefstal en vernielingen, dan staan we zeker open voor deelname. Wat gebeurt er als HOP de meerderheid heeft ? Dan verdwijnt het betaald parkeren per direct. Worden de parkeermeters omgevormd tot oplaadpunt voor elektrische auto’s /fietsen. Vergadert de gemeenteraad in de Smidse aan het Hoge Dijkje. Zit / zit-

100% Gastvrij

ien jaar geleden was de gemeente Hellendoorn een van de rijkste gemeenten van Overijssel. De spaarpot was goed gevuld. Dit beeld is in tien jaar tijd, net als het straatbeeld in het centrum van onze grootste kern Nijverdal radicaal veranderd. Tien jaar geleden was de gemeente de Bloemenwijk hebben tegen wil en Hellendoorn een van de rijkste ge- dank opeens te maken met parkeermeenten van Overijssel. Dit beeld is in kosten waar deze wijkbewoners nooit tien jaar tijd, net als het straatbeeld in om gevraagd hebben. Bovendien jagen het centrum van onze grootste kern gemeentelijke parkeerwachters in opNijverdal radicaal veranderd. Hellen- dracht van het college van CDA en doorn bezit nu een schuld van 140 Burgerbelang de laatste winkelbezoemiljoen euro, heeft het laatste culturele kers met hun handhavingsbeleid c.q. erfgoed aldaar (o.a. pandje Willems) en bekeuringen uitschrijven het centrum fontein verwijderd en vraagt bezoe- uit. Deze ontwikkeling is zeer negatief kers van het nieuwe winkelcentrum voor ons als gemeente en moet zo ondanks onze protesten bovendien snel mogelijk uit de wereld. HOP wil parkeergeld. dat Hellendoorn een gastvrije bruiDe gevolgen zijn desastreus. Bezoe- sende gemeente wordt, waar bezoekersaantallen vallen tegen, verwachte kers en bewoners zich welkom voelen. parkeerinkomsten blijven uit, winkel- Daarom per direct panden staan leeg en bewoners van • Afschaffen betaald parkeren

T

ten er echte publiekstrekkers/ winkels in het HuisvC&B. Wordt de NZ -verbinding opnieuw bekeken. Krijgt Haarle haar reeds lang beloofde vrijliggende fietspad aan de Poggenbeltweg. En is er voor mensen in de sociale huursector eindelijk ook kans op doorstroming zonder huurverhoging. Hoe denkt HOP over samenwerking? Als ondernemende partij met een sociaal hart is HOP niet in een hokje te duwen. HOP heeft dan ook met vele politieke partijen in Hellendoorn raakvlakken en verschillen. Regionaal heeft HOP contacten met partijen in Wierden, Rijssen-Holten en in Raalte. Samenwerking is noodzakelijk als men alle taken die de landelijke overheid naar de gemeentes heeft overgeheveld, goed wil uitvoeren. HOP is echter van mening dat Hellendoorn met HOP in het bestuur anders dan nu niet als schoothondje moet acteren, maar duidelijk de regie moet nemen.

Kandidatenlijst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Johan Stuut

Nijverdal

Dick Goossen

Nijverdal

Henk Hobert

Haarle

Henri Geugies

Nijverdal

Marcel Stegeman

Nijverdal

Jolanda Cremonini

Hellendoorn

Annette Velnaar

Nijverdal

Patrick Hekkert

Nijverdal

Jan de Leeuw

Nijverdal

Liza Offenberg

Hellendoorn

Madelon Goossen

Nijverdal

Barbara Plaggenmarsch

Nijverdal

Kiffan Kimble

Daarlerveen

Gert Poelakker

Nijverdal

Ingrid op den Dries

Nijverdal

Karina Stegeman

Nijverdal

Sylvia Geugies

Nijverdal

Robert Freie

Nijverdal


1

Lijstnummer: 9

”Het gaat om mensen, niet om cijfers!” Verkiezingsprogramma

Dennis op den Dries

Dennis op den Dries is nog maar dertig jaar, maar loopt al tien jaar mee in de Hellendoornse politiek. Een frisse wind dus, maar wel met de nodige ervaring. Graag stellen wij hem voor. Maak kennis met Dennis! Laten we meteen met de

We moeten zorgen dat iedereen

Waar kan wat jou betreft

deur in huis vallen: Waar-

die zorg nodig heeft ook daad-

niet op bezuinigd worden?

om GroenLinks?

werkelijk goede zorg krijgt. En

Wat ons betreft wordt er de ko-

Omdat het tijd wordt dat de

we moeten flink aan de bak met

mende vier jaar niet bezuinigd op

Hellendoornse politiek naar de toe-

schone energie. Dat is niet alleen

voorzieningen die mensen helpen

komst gaat kijken. Niet krampachtig

goed voor het milieu, maar ook

om mee te doen. Door de crisis en

en bang reageren op de verande-

voor onze portemonnee.

botte bezuinigingen van dit kabinet

ringen in de wereld, maar bouwen

zijn al zoveel mensen langs de zijlijn

aan een gemeente die klaar is voor

Met welke spectaculaire

komen te staan. Dat betekent dat

de volgende generatie. We moeten

verkiezingsbelofte gaan

bezuinigingen op armoedebeleid,

niet alleen zorgen voor de inwo-

jullie kiezers verleiden?

welzijn en zorg voor ons onbe-

ners van nu, maar Hellendoorn ook

Wij doen niet aan loze verkiezings-

spreekbaar zijn.

klaar maken voor de kinderen van

beloftes. Iedereen weet hoe slecht

straks.

Hellendoorn er nu financieel voor-

Tot slot: wat moet er ver-

staat, en dat we de komende jaren

anderen in het gemeente-

Wat worden de komende

geen geld hebben om cadeautjes

bestuur?

vier jaar dan de belangrijk-

uit te delen. Hellendoorners zijn

Het moet afgelopen zijn met het

ste punten?

echt niet gek!

gekissebis in de raadszaal. Politici

De komende periode gaat het

Wel beloven we dat wij ons kei-

moeten samen met inwoners aan

erom dat we mensen weer mee

hard gaan inzetten voor de eerder

de toekomst bouwen en niet alleen

laten doen. We moeten mensen

genoemde punten. De komende

met elkaar bezig zijn. Ook wat dat

aan het werk helpen, ook de

periode gaat het om mensen, niet

betreft wordt het tijd voor een

kwetsbaren op de arbeidsmarkt.

om cijfers!

frisse wind!

Samen zorgen voor goede zorg!

D

e komende jaren worden diverse zorgtaken vanuit Den Haag naar gemeentes overgedragen. Tegelijkertijd wordt hierop fors bezuinigd. Dat betekent een grote uitdaging! GroenLinks vindt dat iedereen recht heeft op goede zorg, ongeacht het inkomen.

Vanaf 2015 draagt de regering onder andere de jeugdzorg en de begeleiding van mensen met een beperking over naar

gemeentes. Het wordt nog een hele klus om dit goed uit te voeren, want er wordt meteen fors gekort op het budget. GroenLinks wil dat iedereen de zorg krijgt Kandidatenlijst die nodig is.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dennis op den Dries André Oonk Jan Willem Meijberg Erwin Knobben Marieke Grefelman Tineke Hoeksema Wim Diepeveen Miny ten Den Jetty Tijhof Wouter Felix

Nijverdal Hellendoorn Nijverdal Nijverdal Hellendoorn Hulsen Hulsen Haarle Nijverdal Nijverdal

Zo kunnen mensen blijven meedoen, en worden ze niet buitengesloten. GroenLinks gaat zich daarom de komende periode keihard inzetten om zorg dichtbij en effectief te organiseren. Dat

Schone energie: Kies de zon!

Zorgen voor goede zorg

Veel mensen in Hellendoorn zijn al bezig met schone energie. Alleen de politiek blijft nog achter. GroenLinks wil een forse slag slaan in duurzame energievoorziening. Neem nou zonnepanelen. Die zijn niet alleen goed voor het milieu, maar besparen ook gewoon geld. Daarmee kunnen we ook mensen met lagere inkomens helpen. Als we kiezen voor de zon, kiezen we voor een duurzame impuls voor de economie.

Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, maar bezuinigt tegelijkertijd wel enorm op voorzieningen die daarbij helpen. Deze zorgtaken moeten straks worden uitgevoerd door de gemeente. GroenLinks wil dat iedereen die de zorg krijgt die nodig is. Dat kan, als we organisaties goed samen laten werken, niet bezuinigen op welzijnswerk en geld niet uitgeven aan bureaucratie, maar direct aan mensen.

Aan de slag voor passend werk

Geef jongeren een stem!

Veel mensen zijn door de crisis hun baan kwijtgeraakt, ook in Hellendoorn. Daarnaast wordt de gemeente straks ook verantwoordelijk voor mensen die door een beperking een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Hier ligt een forse uitdaging. Dat kan het gemeentebestuur niet alleen oplossen. Hiervoor moeten we samen met werkgevers aan de slag. Daarnaast moeten we er op sturen om onze goederen en diensten zo lokaal mogelijk in te kopen. Wat we hier kopen, levert hier werk op!

Hellendoorn is een prachtige gemeente. Maar de wereld staat niet stil! We moeten er voor zorgen dat het niet alleen nu goed leven is hier, maar dat ook de volgende generatie hier met plezier woont en werkt. GroenLinks vindt dat we dat niet alleen vanuit de raadszaal moeten doen. We moeten onze jonge inwoners daar ook bij betrekken. Wat het gemeentebestuur nu beslist, is immers van invloed op hun toekomst! Daarom pleit GroenLinks onder andere voor het herinvoeren van een jongerenraad.

wordt een grote operatie. Het gaat lukken, als we zorgaanbieders laten samenwerken. Niet alleen met elkaar, maar ook met mantelzorgers, buurtbewoners, verenigingen en bedrijven. Gelukkig hebben we in Hellendoorn stichting de Welle. Deze organisatie slaagt er al jaren in om partijen te verbinden en vrijwilligers te mobiliseren en te motiveren. Hierop

moeten we dus niet verder bezuinigen! GroenLinks heeft diverse mensen klaar staan die werkzaam zijn in zorg en welzijn. Maar wij kunnen het niet alleen! We willen er samen met zorgvragers, mantelzorgers, zorgaanbieders, verenigingen en andere inwoners voor zorgen dat iedereen kan meedoen. Wilt u ons daarbij helpen?

Contactgegevens Dennis op den Dries

dennisopdendries1983@gmail.com 06-23560993

Jan Willem

Meijberg jmeijberg@yahoo.com 0548-618817

www.hellendoorn.groenlinks.nl

19


Verkiezingskrant 7 maart 2014  
Verkiezingskrant 7 maart 2014  
Advertisement