Page 1

Transport

De krant voor de transport wereld van nu

DEcEMBER 2013

KLAAS DE WAARDT ZEGT... Zie pagina 3

UNIEKE SAMENWERKING VAN THE FUEL cOMPANY EN VERN Zie pagina 8 en 9

www.deTrANsporTkrANT.Nl

Like ons ook op Facebook of volg ons op Twitter NIJWA GROEP

@Transportkrant www.facebook.com/Transportkrant

Namens de makers van de Transportkrant wensen wij u fijne feestdagen en veel veilige kilometers in 2014!

EN

g’ bezitten van of rijden in is voor veel V8-liefhebbers n zij laten hun voertuig dan tunen. Speciaal voor deze ezitten of rijden in duceertvan Scania een nieuwe oor V8-liefhebbers vanveel de V8-serie, in vervolg aantrekkingskracht voor aten hun voertuig danvan Diamond” voertuigen beurs groot te noemen. n. Speciaal voor deze 8-voertuigen zijn leverbaar n een uitstekende gratis ertV8-motor. Scania een nieuwestyia De unieke enmerken zijninook dit keer de V8-serie, vervolg ld in nauwe samenwerking mond” voertuigen eer aanwezig zijn om uvan te de beroemde Zweedse ertuigen zijn leverbaar Wij staan in Hal 2 stand ‘tutauto’s. worden slechts 8-motor. De unieketreft styia entree Er 1. Tevens en Maak geproduceerd en de mn. gebruik van, erken zijnerook dit keer richt opmet alleons markten bieding instituutin de nauwe samenwerking s vele malen hoger dan de Scania veel verkocht tegen een V8 zeer scherpe eroemde Zweedse ‘tude 10 chauffeurs. voor trainingen met een o’s. Er worden n trainen eveneensslechts hun Sgeproduceerd entreekaart ontvangen en de edige 35 uur; in enkele steen) is een harde, doorschij. op alle markten in de nne dat samenlopen fossiele hars die met teruggaat erania malen hoger dan vantijdperk het rijbewijs. Als V8 veel verkocht sche Tertiair zo’n n aantal soorten training 65 rchauffeurs. afloopt dan krijgt men iteraard veel meer zoals: 2021; zijn de 35 uren nen eveneens raan, Trainen ophun de baan krijgt menharde, code 35 uur; intevens enkele n)rsdag is een doorschijwaarbij wij in overs.samenlopen Zijn hars de uren nog niet met ssiele teruggaat of gaan voordie onze nieuwnt het rijbewijs inAls 2016 neur”. het rijbewijs. Diverse onderdelen tijdperk Tertiair zo’n 65 te worden voor een rij-

enBerg

NIEUW: DE TRANSPORTJES NIEUW:

DE TRANSPORTJES

www.truckerstop12.com

D

Handelsonderneming

Daan Eggebeen In- en Verkoop, Onderhoud en Transport van:


WIJ WENSEN IEDEREEN PRETTIGE FEESTDAGEN EN VEEL VEILIGE KM IN 2014! Radarweg 511-513 1043 NZ Amsterdam Telefoon

E-mail

020-5861199 (Hoofdkantoor) info@consolid.nl www.consolid.nl


KLAAS DE WAARDT ZEGT: Na jaren van strijd! Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft maatregelen genomen die mij als muziek in de oren klinken. Eindelijk gaan we de schijnconstructies en de valse concurrentie aanpakken. Schijnconstructies worden gebruikt om de loonkosten te drukken door de werkgevers, vaak gaan zij hiervoor de randen van de wet opzoeken of gaan daar overheen. De protestactie in Zwolle, 60 km acties op de wegen en de ontelbaar vele malen dat wij aandacht hebben gevraagd, nationaal als internationaal, voor de oneerlijke concurrentie en de behandeling van de Oost-Europese werknemer, worden nu aangepakt in de onderstaande maatregelen die ik hier in het kort zal beschrijven. Men is gestart met de uitwerking van de maatregelen op de onderwerpen, schijnzelfstandigheid, ontduiking wettelijk minimumloon, misbruik premieafdracht, ontduiking van cao`s, gefingeerde dienstverbanden, migratieconstructies, internationale informatie uitwisseling, nationaal en internationaal transport. Dit resultaat is bereikt in overleg met verschillende Ministeries, ILT, alle erkende organisaties en de VERN. Ik ga in het kort in op de te nemen maatregelen en wat het betekent. Onkosten vergoedingen. Onkostenvergoedingen die gebruikt worden om het loon aan te vullen die onder het wettelijk minimumloon liggen of onder cao vallen, worden nu aangepakt en is verboden. Contante betalingen van de onkosten vergoedin-

gen zijn nu verboden, alle betalingen moeten nu via de bank, dat gemakkelijker te controleren is. Over onkostenvergoedingen wordt geen belastingen betaalt en is op deze wijze een groot voordeel voor de werkgever en nadelig voor de werknemer. De onkostenvergoeding moet nu op de loonstaat vermeld worden, wanneer dit niet zo is kan de werkgever een bestuurlijke boete opgelegd worden met een nabetalingsverplichting. Over onkostenvergoedingen hoeft men geen belastingen te betalen, in feite doet men dus ook stelen van de staat. collegiale inhuur van chauffeurs Bij collegiale inhuur gaat het om het “tijdelijk” inzetten van chauffeurs bij wijze van hulpbetoon. Echter het woord “tijdelijk” is niet duidelijk. Als men bijvoorbeeld een transportbedrijf bezit in Nederland en het buitenland (postbus?), dan kan men 50 chauffeurs laten overkomen om hier tijdelijk te komen werken. Dit kan een week zijn of tien jaar, nu wordt er een limiet aangesteld, dan moeten de chauffeurs terug. Ook hier laat men chauffeurs werken voor een salaris die betaalt wordt volgens Oost-Europese normen, dit kan natuurlijk helemaal niet, hier is collegiale inleen van chauffeurs niet voor bedoeld. Uitbreiding ketenaansprakelijkheid. Met dit punt in het actieplan ben ik bijzonder gelukkig. Met de invoering van de algemeen ketenaansprakelijkheid voor loon, wil het kabinet opdrachtgevers en aannemers aanpakken die weten of zouden moeten weten dat op basis van de overeengekomen prijs voor de opdracht, niet het juiste loon kunnen ontvangen. Dit houd in dat als men

een zeer lage ritprijs betaalt, men kan aannemen dat er nooit een fatsoenlijk loon aan de chauffeur betaalt kan worden. Men gaat nu via een civielrechtelijke aanpak of een bestuursrechtelijke aanpak afdwingen dat als de werkgever niet het juiste loon betaalt, de opdrachtgever nu aansprakelijk gesteld kan worden om het loon aan te vullen. Dit zal veel onrust geven bij de opdrachtgevers, want nu kunnen zij ook eindelijk aangepakt worden voor de onderbetaling van de chauffeurs. De verantwoordelijkheid gaat nu verder dan tot de poort. Als men meer dan 25% van zijn werkzaamheden verricht in Nederland, dan kan dus de opdrachtgever aansprakelijk gesteld worden. Inzet van spotgoedkope chauffeurs binnen Nederland wordt nu een probleem. Ik hoop dat hier nu ook een preventieve werking vanuit gaat. Internationale aanpak Schijnconstructies komen zowel nationaal als internationaal voor. Vaak zijn het grensoverschrijdende constructies. Om ze aan te kunnen pakken is internationale samenwerking noodzakelijk. Minister Asscher heeft met de volgende landen afspraken gemaakt, Polen, Roemenië en Bulgarije. Met Kroatië zal hij binnenkort om tafel gaan om afsluitende afspraken te maken. Welke afspraken zijn er gemaakt:

structie een winst van 18.000 tot 20.000 euro per chauffeur. Voor de chauffeur betekent dit geen zekerheid bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, pensioenopbouw en verlies van de AOW met 2 procent, voor ieder jaar dat men in het buitenland werkt. De Crim-comissie van het Europees Parlement heeft geconstateerd dat er 900.000 slaven in Europa werkzaam zijn. Slecht betaalt, slechte huisvesting, totaal geen rechten enz. Men weet niet wat men er mee aan moet, het is een blunder. Als meer wilt weten, op de web-site www.vern.nu kunt de uitgebreide rapporten terug lezen. Dit is mijn laatste column van dit jaar, gelukkig had ik vele prettige berichten. Volgend jaar blijft de VERN voor u vechten om de positie van de chauffeur en de transporteur te verbeteren. Hierbij wens ik u en uwen, zeer prettige feestdagen. Klaas de Waardt , Voorzitter VERN.

Het versterken van gegevensuitwisseling voor de aanpak schijnconstructies. Het onderzoeken van handhaving op het gebied van premieheffing en minimumloon. Een betere informatievoorziening/voorlichting voor de komende arbeidsmigranten. Over arbeidsmarktkansen in Nederland. Om deze schijnconstructies aan te pakken werken de Ministeries van Financiën, Veiligheid en Justitie, Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu samen. Ook uitvoerders, inspectiediensten en sociale partners werken intensief samen met de Ministeries om deze valse constructies aan te pakken. Op 1 november is al een speciaal team van 15 man start gegaan om illegale constructies aan te pakken. Meerdere inspecteurs zijn op dit moment in opleiding. De Cyprusconstructie wordt op dit moment ook aangepakt door de SFB. Men heeft dit als illegaal bestempelt. Voor de transporteur is deze con-

cYprusrouTe AANGepAkT VERN is blij dat de zogenaamde premie ontduikende cyprusroute in het wegtransport via het bureau AFMB ltd is aangepakt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft geconcludeerd dat de constructie illegaal is en dat de premies gewoon in Nederland moeten worden afgedragen. AFMB liet Nederlandse chauffeurs werken voor Nederlandse transportbedrijven onder de op cyprus geldende wet en regelgeving. Deze premies zijn ten opzichte van de in Nederland af te dragen premies, zeer laag te noemen. AFMB maakt reclame met deze lage premies, dit kan per chauffeur 18.000,- tot 20.000,- euro per jaar schelen. Dit heeft tot gevolg dat de vracht-

prijzen laag blijven, want als je de kosten van de chauffeur, fors naar beneden kunt brengen, dan is er van eerlijke concurrentie geen sprake meer. Ook de Nederlandse staat loopt en fors bedrag per jaar mis aan niet afgedragen premies. Om dat men in feite in buitenlandse dienst is, kan men geen gebruik maken van de Nederlandse sociale zekerheden. Het is onduidelijk op welke wijze men om gaat met ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid. Ook de pensionopbouw is niet duidelijk, waar heeft men recht op. Als je in het buitenland gaat werken, dan wordt je gekort op je AOW als je met pensioen gaat. In de jaren dat je feitelijk in Cypriotische dienst bent, draag je geen AOW premie af. Het is goed dat deze slechte constructie nu wordt aangepakt.

Transport

De krant voor de transport wereld van nu

E ONS OP FACEBOOK: LIK Ga naar Facebook.com/KFTrucks

FACEBOOK.COM/TRANSPORTKRANT

“LIKE ONS”... EN WIN! Een

IVECO DAKAR

COLLECTOR’S ITEM miniatuur 1:50

EN MAAK KANS OP EEN DAKAR SCHAALMODEL!!

109-20130805-KFT-Insert A5 voor muismat-dakar-miniatuur.indd 1

8/23/2013 12:43:59

www.detransportkrant.nl

Transport

www.detransportkrant.nl

3


Fijne feestdagen en veel veilige kilometers in 2014 !

Volg ons op:

worktrans.nl

6

2013 2014 2015

Wij wensen onze clientèle fijne feestdagen en een voorspoedig 2014!

2016 2017 2018

PACK

1

2

3

4

5

6

HI-WAY 2 x 3 jaar

Euro 6 zonder EGR

420 – 460 Pk Common Rail

Fuel saver Aerodynamica Ecofleet Eurotronic, Driving Style Evaluation

6 jaar onderhoud verzorgd

Vaste km prijs vanaf 11 ct *

* Informeer bij de dealer voor de actievoordelen

W W W . I V E C O . C O M


MAN TGX exceptioneel in exceptioneel transport Mertens Transport B.V. zet trekkers in voor vervoer van staalproducten LEUSDEN - Mertens Transport B.V. in Roermond heeft onlangs tien nieuwe MAN TGX 18.400 4x2 XLX-trekkers in gebruik genomen. Die worden hoofdzakelijk ingezet voor het trekken van opleggers met staalproducten. De TGX’en vervangen MAN’s die inmiddels zeven jaar naar volle tevredenheid hun dienst hebben bewezen. Vooral het lage brandstofverbruik en de goede service van de MAN-dealers gaven de doorslag om opnieuw voor MAN te kiezen. “Het lage verbruik valt echt op. Daarover zijn wij zeer te spreken”, aldus Marcel van Santen. Hij is directeur van de Van Santen Groep uit Haarlem waartoe Mertens Transport B.V. behoort. De tien nieuwe MAN TGX-trekkers van Mertens Transport B.V. vervoeren vooral staalproducten van en naar afnemers in Duitsland, de Benelux en Frankrijk. Transport over langere afstanden dus, waarbij het lage verbruik substantieel voordeel biedt. ”Naast het vervoeren van staal doen we ook exceptioneel transport, het vervoer van zware grondverzetmachines en kranen, zoals bijvoorbeeld Caterpillars. Dat doen wij in opdracht van importeur Pon Equipment. Maar ook grote aannemers als KWS,

BAM, Heijmans en Boskalis behoren tot onze opdrachtgevers.” Onderhoudscontract De Van Santen Groep heeft een omvangrijk en gevarieerd wagenpark. Het omvat een kleine zestig trucks, waarvan ongeveer de helft van het merk MAN is, zowel de TGX 41.680 8x4 zwaartransporttrekker als de TGS 26.320 bakwagens voor het distribueren van bouwmateriaal in de binnenstad. Onlangs schafte Van Santen een TGL12.180 Euro-6 aan voor werkzaamheden bij TATA-Steel in IJmuiden. “Voor het onderhoud van onze MANtrucks vertrouwen we volledig op de service van MAN Nederland Dealer. We hebben dan ook voor de nieuwe TGX’en onderhoudscontracten afgesloten.”

gen, van een 4-tons heftruck tot een op afstand bedienbare weg- en railwagon-duwer die maar liefst 4.000 ton wegduwt!” vertelt Van Santen. Lange historie De roots van het bedrijf reiken terug tot 1930, het jaar waarin oprichter Jan van Santen begon met

het vervoer van en de handel in grint, gus- en duinzand. Het vervoer van kolen en puin voor aannemers in Haarlem en omstreken was een andere activiteit. In de jaren zestig verschoof het transport naar staal, kranen en machines.

Meer dan transport “Naast transportactiviteiten hebben we mobiele telescoopkranen, torenkranen en rupskranen, die we inzetten voor grote bouwprojecten en andersoortige hijswerkzaamheden. Op het terrein van TATASteel in IJmuiden hebben we ook een vestiging met werkplaats van waaruit we het verhuur en onderhoud verzorgen van circa 140 industriële voertui-

Complete MAN-organisatie nu Erkend Duurzaam 11 Nederlandse dealers met 34 vestigingen behalen BOVAG ED-certificaat LEUSDEN - Duurzaamheid en oog voor een gezond leefklimaat staan bij MAN hoog in het vaandel. Het is niet alleen de eerste truck- en busfabrikant die dit jaar zijn volledige gamma met Euro 6-motoren kon leveren. Nu heeft ook de volledige MAN-dealerorganisatie in Nederland het BOVAG Erkend Duurzaam certificaat behaald. De 11 MAN-dealers, die samen 34 vestigingen hebben, beantwoorden aan de normen en eisen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Bus in Leusden. “Al onze dealers zijn de afgelopen tijd gescreend aan de hand van een zeer nauwgezette duurzaamheidsscan van BOVAG. Daarbij zijn talrijke facetten onder de loep genomen. Energieverbruik en -management, afvalscheiding, veiligheid op de werkvloer en milieumanagement moeten 100 procent aan de gestelde eisen voldoen. En op alle fronten in de bedrijfsvoering en bij alle medewerkers moet MVO in denken en doen geborgd zijn om in aanmerking te komen voor de certificering.”

“Het behalen van het Erkend Duurzaam certificaat is de kroon op een maandenlang proces”, zegt Arnold Hagen, manager Retail bij importeur MAN Truck &

Groot belang MVO is vandaag de dag van groot belang. Het certificaat van BOVAG is naar de markt toe een tastbaar

en vooral transparant bewijs hoe MAN duurzaam ondernemen heeft geregeld. “In de transportwereld en in de bouw, waarin veel van onze klanten actief zijn, is dit steeds meer een issue. Die hebben ook een duurzaamheidsstrategie ontwikkeld, omdat hun opdrachtgevers er om vragen. People, Planet en Profit zijn daarin drie pijlers. Alle maatregelen in het bedrijf moeten deze elementen versterken. Mens en klimaat worden er beter van en bedrijfskosten gaan omlaag, onder meer dankzij een lager energieverbruik. En dat leidt weer tot scherpe onderhoudstarieven, waardoor MAN met zijn service een concurrerende marktpositie kan vasthouden.”

Paauw & Van Egmond kiest voor MAN TGS Euro 6 Schoon transport voor bloemen en planten vanaf de veiling LEUSDEN - Bloemen en planten floreren in een goed leefmilieu. Groothandel Paauw & Van Egmond B.V. investeert daarin. Het bedrijf heeft een MAN TGS 18.320 BLS met automaat en EfficientLine-pakket in gebruik genomen. Het is een van de eerste trucks op het Flora Hollandterrein in Rijnsburg die voldoet aan de strenge Euro 6 emissie-eisen. “We hebben diverse aanbiedingen naast elkaar gelegd en MAN kwam met de prijs-kwaliteitsverhouding als beste uit de bus”, stelt Niels van Egmond, directeur van Paauw & Van Egmond. Het bedrijf gebruikt de TGS voor het vervoer van

bloemen en planten tussen de Flora Holland-veilingen in Aalsmeer, Naaldwijk en Rijnsburg. Vanuit de eigen permanente dealingroom in Rijnsburg koopt Paauw & Van Egmond de bloemen en planten op alle vestigingen van Flora Holland-veilingen en vervoert deze naar het eigen pand en de cash and carry in Rijnsburg. Duurzaam karakter Het is de eerste MAN in het wagenpark van dit bedrijf, dat in totaal uit zes trekker-opleggercombinaties en een bakwagen bestaat. Van Egmond: “Het duurzame karakter past bij de producten die we vervoeren, maar we zien het toch vooral als een goede bedrijfsinvestering.

We pakken nu nog een stukje terug in de vorm van Euro 6-subsidie en we hebben een trekker die aan de laatste eisen voldoet. Dat is altijd gunstig voor de inruilwaarde in de toekomst.” Eerste ervaringen De eerste ervaringen met de MAN TGS zijn goed. Verschillende chauffeurs gebruiken de auto. “Eigenlijk horen we alleen maar tevreden reacties”, aldus Van Egmond. “Dat moet ook, want we gaan ervan uit dat we de auto nog heel wat jaren in bedrijf hebben.” MAN Nederland Dealer West in Sassenheim heeft de TGS afgeleverd en verzorgt ook het onderhoud.

Versterking van MAN voor onderhoud wegennet Aannemersbedrijf Gebr. Min zet TGS in voor transport van asfalt en grond LEUSDEN - Bij onderhoudswerkzaamheden aan het wegennet in Noord-Holland is sinds

kort een fraaie MAN aan het werk. Het is een zware TGS 43.440 BH-WS, die Aannemersbedrijf Gebr. Min B.V. uit Bergen onlangs heeft aangeschaft. Hij wordt onder andere voor het transport van asfalt en grond ingezet. De MAN vervangt een voertuig van 18 jaar oud. “We gaan ervan uit dat deze MAN net zo lang meegaat”, aldus Steef Liefting, die bij Gebr. Min toeziet op het wagenpark en het onderhoud daarvan. Aannemersbedrijf Gebr. Min heeft de tijd genomen voor een weloverwogen keuze. “Zeker, we zijn niet over één nacht ijs gegaan”, aldus Liefting. “We willen toch een auto die jarenlang probleemloos het zware werk bij ons aankan. Onze werkzaamheden bestaan uit het transport van asfalt en grond, en afstrooien van slijtlagen op asfaltwegen. Dat betekent

Transport

dat we de vrachtauto’s vaak onder zware omstandigheden inzetten, soms in slecht begaanbare terreinen. Dan helpt ook het lage eigen gewicht en het positieve effect daarvan op het brandstofgebruik. En ze moeten absoluut tegen een stootje kunnen. Bovendien hebben we de MAN TGS gekocht om zijn lage geluidsniveau.” Snelle service van dealer De kennismaking met MAN begon twee jaar geleden. Toen schafte het Bergense aannemersbedrijf bij dealer BTS in Wognum een gebruikte MAN aan. Liefting: “Een auto met 6x6-aandrijving met een via MAN Hydrodrive inschakelbare voorwielaandrijving. Die bevalt prima, maar de service van de dealer en het feit dat die dichtbij zit, heeft toch wel de doorslag gegeven om nu een nieuwe MAN TGS in te zetten. We hadden bijvoorbeeld een keer een probleem

www.detransportkrant.nl

met de Hydrodrive en dat is direct en heel goed opgelost door de dealer, zodat de auto snel het werk weer kon hervatten.” Onderhoud in eigen beheer Gebr. Min doet veel onderhoudswerkzaamheden aan het wagenpark in de eigen werkplaats. Liefting vindt het prettig dat de monteurs voor ingewikkelde vraagstukken altijd te rade kunnen bij dealer BTS in Wognum. “Ook al gaan we ervan uit dat de nieuwe MAN natuurlijk probleemloos zijn werk doet. De chauffeur is in elk geval zeer te spreken over de rijeigenschappen en de goede cabine. Met het comfort van de nieuwe bouwauto’s van MAN zijn echt enorme stappen vooruit gezet. Dat is echt helemaal up-to-date, waarmee de vrachtwagen in dat opzicht eveneens moeiteloos een groot aantal jaren in ons bedrijf meekan.”

5


Vaartwijk 7, 4571 SV Axel • P.O. Box 200, 4570 AE Axel T.+ 31 (0)115 56 17 40 • info@krakertrailers.eu

Pub 262x190 diaLOG NL 0311_tokheim 09/08/11 14:15 Page1

Drieweg 7 • 4443 RD Nisse T. +31 (0)113 644 210

www.kttc.nl

Drieweg 7 • 4443 RD Nisse T. +31 (0)113 820 390

www.movingfloorcenter.eu

• Internationale marktleider in industriële pompen en tankautomaten • 24/7 gecontroleerd tanken via Dialog registratieautomaat en centraal beheersysteem • Debieten van 40 tot 130 l/min. • Totaaloplossingen op maat voor uw bedrijf • U maakt gebruik van de grootste serviceorganisatie in de Benelux

Tokheim Netherlands B.V. Laan van Londen 120 3317 DA DORDRECHT Tel. +31 (0)88 147 15 00 Fax. +31 (0)88 147 15 55 sales@dordrecht.tokheim.com

Quantium 110

Delivering Innovative Flexible Solutions

Quantium 210

SlimDiaLOG (SDL)

w w w. t o k h e i m . n l


Iveco Stralis LNG bekroond met Europese prijs voor duurzaamheid in transport München - Iveco behaalde onlangs met zijn Stralis LNG (Liquified Natural Gas) de ‘Europäischen Transportpreis für Nachhaltigkeit’, de Europese prijs voor duurzame transportoplossingen. De beoordeling vond plaats door een jury van topniveau, die was samengesteld uit vertegenwoordigers van de transportindustrie, de Duitse vereniging van de auto-industrie (VDA), de media, de onderzoekswereld en Duitse overheidsinstellingen. De erkenning is bedoeld om ondernemingen in de transport- en de commerciële voertuigindustrie aan te moedigen om op een duurzame manier te werken en om de principes van duurzame ontwikkeling verder te verstevigen. De prijs bevestigt niet alleen dat verantwoorde en duurzame acties van

essentieel belang zijn om milieuproblemen op een wereldwijde schaal aan te pakken, maar ook dat die acties extra rendabiliteit en concurrentiekracht kunnen opleveren voor de bedrijven die ze ondernemen. Dankzij het gebruik van LNG-brandstof is de Stralis AS440S33 T/P LNG met z’n 330 pk niet alleen bijzonder milieuvriendelijk, waarbij blijft onder de Euro VI-niveaus, maar is hij ook veel stiller dan z’n diesel Euro 6 soortgenoten. Hierdoor is hij PIEK gecertificeerd, en is de LNG Stralis uitstekend geschikt voor toepassingen in de stad, middels zgn dagrand distributie met beleveringen aan supermarkten. Door zijn autonomie van ongeveer 750 km kan de LNG Stralis echter ook voor lange afstandsritten worden ingezet. De combinatie van het gebruik van hoog-

waardige brandstof, het lage brandstofverbruik en de prijs van de brandstof vormt dan ook een bijzonder sterk economisch argument. De Stralis LNG scoort ook punten op macro-economisch niveau. Iedere kilogram van het milieuvriendelijkere aardgas dat voor transport wordt gebruikt, vervangt een evenwaardige hoeveelheid minerale olie en helpt daardoor de druk op de prijzen te verlichten.

dustrial (het voormalige Fiat Industrial) in de Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) World and Europe tot Sector Leader verkozen. Deze indexen behoren tot de belangrijkste criteria die bij de evaluatie van duurzame investeringen worden gehanteerd.

Bij duurzaamheid komt meer kijken dan alleen het eindproduct: bij zijn evaluatie hanteert de jury ook criteria voor de toepassing van duurzame praktijken in het productieproces en voor de bescherming van natuurlijke rijkdommen en het milieu. Voor het derde opeenvolgende jaar werd CNH In-

TEAM DE ROOY KLAAR VOOR REVANCHE IN DAKAR 2014 SON - Het zijn hoogtij dagen in het Brabantse Son waar het Team De Rooij de laatste hand legt aan de vloot die eind november de boot op gaat voor een nieuw avontuur in DAKAR 2014. Aanstaande zondag kan men het team al in de nieuwe hoedanigheid volgen op het Eurocircuit waar de RTL-GP DAKAR Pre-Proloog wordt verreden. De route van DAKAR 2014 voert ons deze editie door Argentinië en Chili. Mogelijk is er voor de motoren nog een uitstapje naar Bolivia, een verbluffend mooi landschap maar klimatologisch en geografisch niet eenvoudig om met de DAKAR karavaan te doorkruisen. In het scenario heeft men voorlopig dan ook met een escape op Argentijnse bodem rekening gehouden. Het startpodium is op 4 januari in Rosario, Argentinië, opgebouwd. Daarna voert de karavaan langs vertrouwde Argentijnse steden zoals San Rafael, San Juan en San Miguel. De rustdag is op 11 januari in de Noordwest Argentijnse provinciehoofdstad Salta. De Chileense route voert langs voor de DAKAR bekende steden als Iquique, Antofagasta, La Serena

met uiteindelijk de finishplaats op 18 januari in Valparaiso. In Argentinië legt men in totaal 6.263 kilometer af, waarvan zo’n 500 kilometer special aan zandpistes, nog eens 2042 kilometer special op onverharde wegen en 373 kilometer special op rotsachtig terrein. Chili is goed voor nog eens 3.122 rally kilometers waarvan 510 kilometer special in het zand. Eenieder die de rally de laatste jaren op de voet heeft gevolgd weet dat dit zware kilometers zijn en het dus een pittige rally gaat worden. De teamsamenstelling bestaat uit vertrouwde namen, Gerard de Rooy met zijn IVECO Powerstar neemt wederom Tom Colsoul en Darek Rodewald mee in zijn cabine. Hans Stacey met zijn IVECO Trakker heeft wederom als navigator Detlef Ruf en zijn vaste techneut Bernard de Kinderen. Hans en Gerard trekken hand in hand ten strijde voor de titel maar gaan tot aan de rustdag beiden voor eigen winst; daarna volgen aan de hand van de actuele rangorde nadere teamorders van teamcaptain Jan de Rooy die opnieuw dit avontuur op de voet zal volgen. Toch hebben er ook wat wisselingen plaatsgevonden. Zo zien we Miki Biasion niet meer terug in de rallytruck en heeft Rene Kuipers gekozen voor een ander rallyteam. Door deze laatste move werd

het voor de Spaanse Pep Vila wederom mogelijk om achter het stuur van de IVECO Trakker te kruipen. Met Pep en de goedlachse Fransoos Jo Adua heeft het Team de Rooy een sterke back-up van de snelle servicetrucks. Nieuw in de servicevloot is een heuse cateringtruck. Al enige jaren was dit een telkens terugkerend punt van discussie omdat niet alle teamleden blij werden van de vaak met de Franse slag geserveerde maaltijden in het rallybivak. Nu heeft men een eigen cateraar aan boord die met chef-kok Paul van der Vleuten en chauffeur maar zeker niet te onderschatten gelegenheidskokkie Ad van Reijen een welkome aanvulling voor het gehele team zijn. Eveneens nieuw in het team is Leon Peters. Deze 30-jarige fysiotherapeut begeleidt in het dagelijks leven de leden van Jong PSV maar zal tijdens de rally al zijn aandacht gaan richten op de iets oudere teamleden. De fysieke gesteldheid van het team is dit jaar wederom op een hoger peil gebracht. Een drietal dagen per week heeft men onder bezielende leiding van Patrick Martens, manueel fysiotherapeut en al enige jaren een vertrouwd gezicht bij de Nederlandse nationale zwemploeg, alle spieren weten te trainen.  Spieren waarvan men soms zelfs niet wist dat men ze had. Door deze intensieve en gecontroleerde trainingsopbouw heeft het team er alle vertrouwen in dat ze klaar zijn voor de zware klus in Zuid-Amerika.   Na de KAMAZ hegemonie van vorig jaar heeft men bij het Team De Rooy niet stil gezeten.  Gerard geeft aan dat er uitwendig geen noemenswaardige veranderingen aan de trucks te zien is. Het hart van zijn trouwe IVECO Powerstar (evenals van de IVECO Trakker van Hans), is echter een gloednieuwe op Euro 6 technologie gebaseerde Cursor 13 motor die door FPT, Fiat Powertrain Technologie, uitvoerig is getest en uiterst nauwkeurig is getuned tot wat er nu onder de motorkap ligt. Het betekent dat men dit jaar met een common-rail motor, een vinding uit de Fiat stal van begin jaren ’90, gaat rijden in plaats

van de oude motor met unit injectors. Het eindresultaat is een motor met een behoorlijk portie aan extra vermogen dat van 800 naar 900 pk is opgewaardeerd. Tevens had de oude motor het nadeel dat vooral onderin, bij lagere toeren het koppel wat achter bleef. Met de nieuwe motor heeft men hier behoorlijke stappen gemaakt waardoor er nu een koppel van 3.800 Nm bij 1.100 toeren wordt geleverd. Ook heeft men de vernieuwde Michelin 14.00R20 XZL+ band in gebruik genomen. Deze produceert minder warmte en is daarmee beter bestand tegen de hoge snelheden waar men in de rally mee te maken krijgt. Vorig jaar vond Gerard, mede door 5 lekke banden uiteindelijk zijn spreekwoordelijke  Waterloo en eindigde de rally op een 4de plaats. Het laatste nieuws met betrekking tot de techniek betreft de door Continental geleverde nieuwe FIA goedgekeurde veiligheidstank uit rubber met een versterkte body van Kevlar vezels.  Het geeft minder kans op lekken en daardoor hoopt men op minder risico van vervuilde diesel, iets waar de nieuwe motor niet blij van wordt. De hoofdsponsors van het Team De Rooy zijn wederom van de partij, zowel PETRONAS als IVECO hebben het vertrouwen uitgesproken in het team en staan ook dit jaar wederom prominent met hun logo’s op de voertuigen. Ook de eigen transportactiviteiten van DE ROOY worden dit jaar beter in de schijnwerpers gezet en zullen een dominantere plaats op de auto innemen. Bij de subsponsors hebben een aantal kleine verschuivingen plaatsgevonden waarbij dit jaar het Italiaanse modehuis GEOX een nieuwe naam is op de groene IVECO cabines.   Tot slot; het vertrouwen in een goede afloop van het 6de Zuid-Amerikaanse DAKAR evenement is er bij het gehele team. Toch moeten er nog bijna 9.400 kilometer worden afgelegd voordat de kaarten zijn geschud en met een sterk deelnemersveld is dat geen sinecure.

Milieudak op Kraker’s voor AHA Hannover

TVM lanceert campagne: ‘De weg naar goud’

AXEL - Aan afvalverwerker heeft Kraker een aantal schuifvloertrailers met een tweedelig milieudak. Het geleverde dak is een nieuwe versie van het oude dak.

HOOGEVEEN – Transportverzekeraar Coöperatie TVM lanceert deze week de campagne ‘De weg naar goud’. Hierin laat TVM zien niet alleen sponsor te zijn van de succesvolle TVM schaatsploeg, maar legt ook de koppeling naar de coöperatieve bedrijfsstructuur, die de verzekeringsbelangen van haar leden behartigt.

Dit nieuwe, door Kraker Trailers ontwikkelde dak bestaat uit gestandaardiseerde componenten die voor verschillende typen daken toepasbaar zijn. De componenten worden in grote volumes ingekocht,

wat zorgt voor een constante voorraad. Dit heeft ook meteen invloed op de factor tijd. De montage van de componenten is eenvoudiger dan bij vorige daken, om zo de doorlooptijd bij de bouw, maar ook in geval van reparatie of onderhoud, te verkorten. En dat alles zonder in te boeten op kwaliteit en betrouwbaarheid. De trailers van AHA Hannover zijn uitgerust met het nieuwe milieudak.

De succesvolle Nederlandse schaatsploeg, al 14 jaar door TVM gesponsord, bereidt zich voor op de Olympische Spelen in het Russische Sotsji. In aanloop naar de winterspelen in 2014 gaat daarom de campagne ‘De weg naar goud’ van start. Wereldkampioen Sven Kramer speelt een prominente rol in deze campagne.

Via de site www.dewegnaargoud.nl en social media van TVM verzekeringen is de online film te zien met daarin een hoofdrol voor Sven Kramer én een vrachtwagenchauffeur. Daarnaast kan men via dezelfde link de game ‘Zelf op weg naar goud’ spelen. Een game waarin men zelf de weg naar goud kan afleggen, waarbij het belang van preventie, leefstijl en schadevrij rijden is benadrukt. Deelnemers met de hoogste scores maken kans op een volledig verzorgd arrangement naar Sotsji of andere prijzen.

In “de weg naar goud” wordt de overeenkomsten getoond tussen de leden van TVM, ondernemers in transport, en de TVM schaatsploeg. “Of je nu op de weg bent, op het water of op het ijs, iedereen heeft altijd een mentale en fysieke route naar zijn of haar bestemming. In de campagne laten we zien dat deze route niet altijd zonder tegenslag is, obstakels of tegenliggers, maar met TVM achter je ben je er van verzekerd dat je je doel bereikt.”, aldus CEO Arjan Bos.

Transport

www.detransportkrant.nl

7


DÉ BENELUX TANKKAART VOOR FLEETEN TRANSPORTBEDRIJVEN De website www.thefuelcompany.eu vertelt u alles over: het uitgebreide tanknetwerk met ruim 500 top locaties. Er ligt altijd een station op uw route; aantrekkelijke kortingen op diesel; de mogelijkheden van BTW voorfinanciering; de voordelen van de BTW & Accijns terugvraagservice in heel West-Europa; hoe dit alles liquiditeitsvoordeel kan opleveren voor uw onderneming.

IT’S OUR BUSINESS TO FUEL YOURS...

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET: PURDEY COSCI ADF VERKOOP: TEL. +31 (0)74 711 3497 MOB. +31 (0)6 21 147 789 SALES@THEFUELCOMPANY.EU vern jaarboek 2013 vs2.indd 64

25-01-13 15:30


FORS BESPAREN OP DIESEL EN GRATIS CODE 95!

Unieke samenwerking van The Fuel Company en VERN CODE 95! Brandstofleverancier The Fuel company heeft met VERN een unieke samenwerking, waardoor u niet alleen zeer voordelig uit bent met tanken, maar bovendien GRATIS de verplichtte nascholing kunt volgen. Behalve binnen de Benelux, kunt u binnenkort voor diesel bij The Fuel company ook in 21 overige EU landen terecht. Momenteel kunt u al een zeer scherpe korting in België ontvangen, vanwege het prijsverschil, maar ontvangt u bovendien ook de accijns terug en kan er BTW vrij worden gefactureerd.

heel erg groot en aantrekkelijk.

Met de aankondiging van de Nederlandse overheid dat er vanaf 1 januari 2014, nog eens 5,2 ct bijkomt, vanwege een accijns verhoging en de indexering, wordt het verschil wel

Nu de vergelijking met The Fuel Company indien u in België tankt.

Hieronder een rekenvoorbeeld: De landelijke adviesprijzen voor diesel zijn in België en Nederland nagenoeg gelijk. U tankt in Nederland bij een gerenommeerde leverancier en ontvangt bijvoorbeeld een korting van 9,3 ct exclusief BTW , een prima conditie voor een kleine ondernemer. U tankt gemiddeld bijvoorbeeld 40.000 ltr per jaar. Uw Nederlandse voordeel is dan 40.000 x 9,3ct = € 3.720,-

U krijgt als ondernemer met 1 vrachtwagen*

al een gemiddelde korting van 10,0 ct exclusief BTW, daarbij ontvangt u nog eens netto 7,7 cent accijns (achteraf van Belgische overheid). Opgeteld komt dit neer op 10,0 + 7,7 = 17,7 ct. (* bij afwijkende volumeafname gelden andere condities) Uw Belgische voordeel is dan 40.000 x 17,7ct = € 7.080,Uw uiteindelijke voordeel bedraagt € 3.360,- (€ 7.080 – € 3.720) per jaar vergeleken met tanken in Nederland. En dan hebben wij nog niet eens de verhoging van 5,2 cent per 1 januari a.s. meegenomen! Door deze Nederlandse maatregel loopt op basis van 40.000 liter het voordeel van tanken in België per vrachtwagen op naar € 5.440 op jaarbasis!

€ 3.360,- + € 2.080,- (5,2ct x 40.000) De liquiditeit wordt nog eens opgepept omdat de BTW door The Fuel Company kan worden voorgefinancierd (kost omstreeks 3 ct/l diesel). Dit kan u per tankbeurt, afhankelijk van de tankgrootte, een liquiditeitsbesparing opleveren tussen de € 250,- en € 325,- per tankbeurt. Voor sommigen is dit per week, waardoor u in een kwartaal zo’n € 4.000,- extra liquiditeit creëert . Alsof het nog niet genoeg is ontvangt u dan bovendien gratis, de code 95 nascholing, verzorgt door de VERN! Dit is mogelijk met alle modules, zoals ADR, Digitale tachograaf, LZV enz.enz. U kunt voor meer informatie bellen met de VERN op 0180 - 646464

DE TRANSPORT CENTRALE ROTTERDAM IS EEN VAN DIE BEDRIJVEN DIE DE VOORDELEN ONMIDDELLIJK HERKENDE “Twee vliegen in één klap eigenlijk”, vinden Johan en William Dekker, directeuren van deze onderneming. En veel lagere brandstofkosten en onze chauffeurs gratis opgeleidt met code 95! Hoge kortingen, geen BTW afrekening in het buitenland en achteraf accijns terug ontvangen en bovendien de gratis nascholing was voor ons de reden om te kiezen voor `Leren per liter` , zegt William Dekker. Dagelijks verzorgen wij binnen de Benelux veel transporten en zijn de vele tanklocaties van The Fuel Company goed in te passen in onze ritschema´s. Zowel in

Transport

België en Luxemburg, maar ook binnen Nederland en zeer binnenkort zelfs in 21 lidstaten binnen Europa. Tja, dergelijke gemakken in alle andere landen zoals bijvoorbeeld Spanje en Italië zijn voor ons niet van belang maar wellicht voor collega transporteurs juist weer wel. Met een goede en overzichtelijke afrekeningsysteem per vrachtwagen kunnen wij zeggen, erg blij te zijn met deze gemaakte beslissing en mag The Fuel Company rustig spreken van een tevreden klant!

www.detransportkrant.nl

9


Like Kraker Tra Facebook eilers op nm kans op ee aak n miniatu schuifvloerturrailer!

Bezoek Kraker Trailers tijdens de Carrosserie Vakdagen Venray Efficiënt transport met Kraker-schuifvloertrailers

voor verkoop en service

Kraker Trailers levert multifunctionele schuifvloertrailers voor Wij wensen iedereen transport van bijna alle producten en goederen. Kraker Trailers biedt fijne feestdagen en een voor elk transportvraagstuk de juiste schuifvloer-oplossing! voorspoedig 2014!

Fleetmanagement Oplossingen

www.krakertrailers.eu

KRAKER TRAILERS AXEL B.V. (NL) Tel. +31 115 - 56 17 40 Fax +31 115 - 56 46 61 info@krakertrailers.eu

Hengelo Goudstraat 20 074 – 2900 900

Rijssen Provincialeweg Zuna 2 0548 – 51 30 70

Oldenzaal Schelmaatstraat 10 0541 – 51 51 13

Kijk voor meer informatie op www.baantwente.nl

• Voertuig volgsysteem • Werk- Reis -Project urenadministratie Uw• partner in een doelgerichte Digitale tachograaf koppeling en praktische nascholing voor code 95 • Bedrijfsmiddelen volgen • CANbus koppeling • Kilometeradministratie • Digitale werkbon • Software integratie • Temperatuur registratie • Digitale tachograaf koppeling

Tel: 036-538 28 80

• ADR opleidingen • VCA opleidingen • BHV opleidingen • Ruim 170 nascholingsmodules • Kostenneutraal opleiden www.vibo-bv.nl info@vibo-bv.nl

• Rijopleiding voor auto, vrachtauto en LZV • Examen mogelijkheden door heel Nederland • Diverse trainingen voor tanktransport • Trainingen met onze EIGEN kanteltrainer • Trainingen of opleidingen bij u op eigen locatie Andre Bogert Opleidingsadviseur

info@gps-buddy.com www.gps-buddy.com

Wij wensen iedereen prettige feestdagen en veel veilige km in 2014!


'Europese transportprijs voor duurzaamheid 2014' voor Fuso Canter Eco Hybrid en Daimler FleetBoard UTRECHT - Daimler AG heeft dit jaar met de Fuso Canter Eco Hybrid en Daimler FleetBoard twee overwinningen in de wacht gesleept in de strijd om de 'Europese transportprijs voor duurzaamheid 2014'. De onderscheiding is een initiatief van het toonaangevende Duitse vaktijdschrift 'Transport' en wordt eens in de twee jaar uitgereikt voor opmerkelijke duurzame prestaties in de bedrijfswagenbranche. Daimler AG heeft dit jaar met de Fuso Canter Eco Hybrid en Daimler FleetBoard twee overwinningen in de wacht gesleept in de strijd om de 'Europese transportprijs voor duurzaamheid 2014'. De onderscheiding is een initiatief van het toonaangevende Duitse vaktijdschrift 'Transport' en wordt eens in de twee jaar uitgereikt voor opmerkelijke duurzame prestaties in de bedrijfswagenbranche.

De Fuso Canter Eco Hybrid liet de concurrentie ver achter zich in de categorie 'distributietruck tot 12 ton'. Het innovatieve hybrideconcept van de lichte vrachtwagen wordt sinds het derde kwartaal van 2012 geproduceerd in de Fuso-fabriek in het Portugese Tramagal en is daarmee de eerste in serieproductie gebouwde truck in zijn klasse die in Europa gemaakt wordt. De basis van zijn hoge rendement is de doorontwikkelde, ultrazuinige hybride aandrijflijntechniek die voortkomt uit de door Daimler Trucks in het Global Hybrid Center in Japan ontwikkelde parallelhybride met een extra elektromotor tussen koppeling en transmissie. Zijn energie haalt de elektromotor uit lithium-ion batterijen. De batterijen worden bij het remmen telkens door recuperatie gevoed door het omzetten van remenergie in stroom.

Ook Daimler FleetBoard tot winnaar uitgeroepen De prominente vakjury onderscheidde voorts Daimler FleetBoard voor zijn consultingactiviteiten met de eerste plaats in de categorie 'chauffeurs- en transportmanagementsystemen'. Veel transportondernemers maken gebruik van de diensten van de FleetBoard consultants om telematica en transportmanagement duurzaam te integreren in het bestaande IT-landschap en daarmee het transportproces te verbeteren. Het resultaat is een systematisch ondersteund, stabiel proces binnen de transportonderneming. De vrachtwagenchauffeurs profiteren van aanzienlijk kortere standtijden bij het laden en lossen. Bovendien draagt FleetBoard bij aan een permanente verlaging van het brandstofverbruik van ruim 5 procent en minder slijtage dankzij een zuinige rijstijl.

Over het geheel genomen werken ondernemingen op deze manier aanmerkelijk duurzamer en realiseren zij daarmee een verbeterde CO2-footprint voor hun hele logistieke keten.

De Mercedes-Benz 'TopFit Truck': de mens achter het stuur centraal UTRECHT - Als je de truckkolonnes op de autosnelwegen ziet zou je het niet zeggen, maar het goederentransport krijgt in het komende decennium een probleem van ongekende omvang. Uit onderzoek van Transport en Logistiek Nederland blijkt dat vanaf volgend jaar een chauffeurstekort dreigt dat kan oplopen tot 50.000 beroepsrijders. Het wordt voor de branche steeds moeilijker om jonge mensen te winnen voor de steeds veeleisender wordende job van vrachtwagenchauffeur. Als wereldwijde marktleider ziet truckfabrikant Daimler als zijn taak om er actief aan mee te werken om deze alarmerende ontwikkeling het hoofd te bieden. Met het project 'TopFit Truck' legt Merce-

des-Benz daarom de focus van zijn onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden op de truckchauffeurs. Het project richt zich al sinds 2006 intensief op de verbetering van de werk- en leefomstandigheden van de mensen aan het stuur. De truck is immers het enige voertuig dat niet alleen als voortbewegings- en transportmiddel dienst doet maar daarnaast ook een werkplek, woon- en slaapkamer is. Onderzoek naar slaap, welbevinden en conditie in de truck Omdat een uitgeruste en fitte chauffeur over het algemeen veiliger onderweg is, ging het bij één van de eerste onderzoeksthema's om het slapen in de truck. Uit onderzoek in samenwerking met de Uni-

versiteit van Regensburg is gebleken dat testpersonen die onder ideale omstandigheden in de cabine sliepen een duidelijk andere 'slaaparchitectuur' vertoonden. Door geluidsoverlast op parkeerplaatsen langs de autosnelweg waren zij bijvoorbeeld overdag beduidend minder fit. Dit kan ertoe leiden dat de chauffeur minder alert wordt en in het ergste geval te maken krijgt met de gevreesde secondeslaap. Het ongevalrisico stijgt. Bovendien bleek uit testritten dat professionele eco-trainers niet meer in staat waren om de mogelijkheden van kostenbesparend rijden ten volle te benutten wanneer ze onder slaapgebrek leden. Wanneer de chauffeur niet uitgerust is, stijgt dus ook het slijtageniveau van de auto en vooral het brandstofverbruik. Maar niet alleen slaapgebrek is een probleem voor de chauffeurs. Ook de monotonie van urenlang rijden stelt het menselijk lichaam op de proef en vermindert de werking van de hersenfuncties. Hier kan afwisseling helpen. Het projectteam onderzocht de effecten van de powernap, aromatherapie, ontspanningsmassage voor spieren en gewrichten en diverse auditieve prikkels voor de hersenen. Technische toepassing in TopFit Truck en de nieuwe Actros Klanten hebben sinds 2009 met een prototype Actros-trekker de technische innovaties in de praktijk getest. In het voertuig was onder andere een elektrisch verstelbare massagestoel geïnstalleerd die in de juiste stand gezet kon worden voor een verkwikkende powernap. Aan boord bevond zich verder een ventilatiesysteem die ontspannende of verfrissende geuren verspreidde en een muziekcomputer met speciaal door muziekwetenschappers uitgekozen nummers voor een naar keuze rustgevend

of opwekkend effect. Bovendien beschikte de truck over een beeldscherm waarop een fitnessprogramma kon worden afgespeeld dat was afgestemd op de ruimte in de cabine. Door middel van medische technieken zoals EEG, ECG en EOG konden alle resultaten worden gemeten en wetenschappelijk worden geanalyseerd. Daimler is tot nu toe de enige truckfabrikant die gegevens tijdens het rijden, in de pauzes en zelfs gedurende het slapen realtime kan meten, analyseren en interpreteren. De onderzoeksresultaten werden gelijk meegenomen in het concept en de productie van de nieuwe Actros die in 2011 op de markt kwam. De nieuwste generatie van de Actros beschikt nu standaard over een breder bed, aanmerkelijk verbeterde geluidsisolatie en een verbeterd luchtverversingssysteem. Alle bestuurdersstoelen kunnen in de juiste stand gezet worden voor een powernap en een pneumatische massagestoel is als optie leverbaar. Intentie en doelstelling Naast ongevalpreventie – waarvoor Daimler door het standaardaanbod aan van assistentiesystemen in de Actros al veel heeft gedaan – is het project TopFit Truck vooral gericht op de factor 'mens'. Dit element speelt vooral dan een bovengemiddelde rol wanneer de behoefte aan personeel groter is dan het aanbod. Chauffeurs hebben nu eenmaal te maken met een hoge werkdruk met lange en onregelmatige werktijden waardoor de keuze voor dit beroep niet altijd evident is. Juist daarom is het belangrijk om maatregelen te treffen die bijdragen aan de gezondheid en het persoonlijk welbevinden van de chauffeur in de truck die immers niet alleen als werkplek maar ook als woon- en slaapkamer dient.

Canter Days bij de Mercedes-Benz truckdealer UTRECHT - Om de nieuwe FUSO Canter in de schijnwerpers te zetten en de wisseling van het FUSO-importeurschap te bekrachtigen, organiseert Mercedes-Benz Nederland de Canter Days. Dit evenement reist de komende maanden langs verschillende Mercedes-Benz / FUSO truckdealers. Vrijdag 22 en zaterdag 23 november vinden de eerste Canter Days plaats bij Mercedes-Benz / FUSO bedrijfswagendealer Rüttchen Den Bosch. Ondernemers en gemeentes die zoeken naar een efficiënte transportoplossing van 3,5 tot 8,55 t kunnen tijdens de Canter Days kennismaken met de nieuwe dealer en zich laten informeren, onder meer over de unieke DUONIC® transmissie, de uiterst compacte Canter 3S en de nieuwe Canter Eco Hybrid. Ook is er de gelegenheid direct een proefrit te maken. Importeurschap Nederland 8 juli 2013 nam Mercedes-Benz Nederland het FUSO-importeurschap over van Mitsubishi Motor Sales Nederland. Daarmee is het truckdealernetwerk van Mercedes-Benz Nederland verantwoordelijk voor alle verkoop en service-activiteiten van de FUSO Canter. Dankzij het specifieke gewichtsegment van de Canter in combinatie met de specifieke producteigenschappen en voordelen, is de FUSO Canter voor Mercedes-Benz Nederland een goede aanvulling op het brede bedrijfswagenprogramma.

Transport

De FUSO Canter met Duonic® transmissie De FUSO Canter is leverbaar in vier gewichtsklassen: 3,5; 6,0; 7,5 en 8,55 ton. Met drie verschillende cabines, waaronder de unieke smalle versie, drie motoren en zes wielbases, variërend van 2.500 tot 4.750 mm, is deze bedrijfswagen zeer veelzijdig. Ook kent de truck een breed aanbod aan chassisvarianten met 4x2- en 4x4-aandrijving, hybride-aandrijving en de keuze uit drie power take-offs (PTO's).

danks de compacte afmetingen heeft het chassis van de truck een laadcapaciteit van bijna 5 ton. De combinatie van hybride aandrijving en het start/ stop systeem maken het mogelijk om met de Canter Eco Hybrid brandstofbesparingen tot 23% te realiseren. Energie die vrijkomt tijdens het remmen wordt opgeslagen in de 2 kWh lithium-ion batterij. Met deze energie assisteert de elektrische motor,

met een vermogen van 40 kW/200 Nm, de 3-liter Euro 6 dieselmotor bij het optrekken. In het bijzonder voor stadstransport met veel stops, zorgt deze wisselwerking tussen beide motoren in combinatie met de start/stop-functie voor een aanzienlijk besparingspotentieel. Met het start/stop-systeem wordt de dieselmotor uitgeschakeld wanneer hij stationair draait en weer vloeiend gestart bij optrekken.

De DUONIC® transmissie waarmee de FUSO Canter is uitgerust, is wereldwijd de eerste transmissie met dubbele koppeling voor vrachtwagens. De twee koppelingen werken slim samen zodat er bij schakelen geen krachtsverlies optreedt. Zo heeft de Canter een continu hoog koppel, minder slijtage, een lager brandstofverbruik en dito uitstoot. Het vloeiende schakelgedrag zorgt bovendien voor comfort aan de chauffeur. DUONIC® is tevens uitgerust met een parkeer- en kruipfunctie om veilig te kunnen parkeren en om in langzaam rijdend verkeer of bij secuur manoeuvreren, rustig voor- en achteruit te kunnen rijden zonder gas te geven. FUSO Canter Eco Hybrid Ook de FUSO Canter Eco Hybrid zal tijdens de Canter Days klaarstaan voor een proefrit. De Canter Eco Hybrid is een zuinige en schone 7,5 Euro 6 hybride truck; de enige hybride truck in zijn klasse. Zoals bij de standaard FUSO Canter is de kleine draaicirkel optimaal voor gebruik in de stad. On-

www.detransportkrant.nl

11


8

%

Wij wensen onze clientèle fijne feestdagen en een voorspoedig 2014!

Met de nieuwe Scania Streamline kan het brandstofverbruik tot wel 8% dalen. Dankzij een verdere verfijning van de belangrijkste componenten, ligt de nieuwe lat een stuk hoger.

Nieuwe afgeronde cabinehoeken en gestroomlijnde zonneklep.

Scania Opticruise met de nieuwe Economy modus. Tweede generatie Scania Euro 6 motoren. Geoptimaliseerd olieniveau in de versnellingsbak

Alles valt op zijn plek. SUPERIEUR BRANDSTOFVERBRUIK VANUIT ELKE INVALSHOEK. De nieuwe Scania Streamline verbruikt tot 8% minder brandstof dan zijn voorganger, die nog steeds als koploper wordt beschouwd als het om brandstofverbruik gaat. Dat is niet zomaar iets. Scania heeft eenvoudigweg de lat hoog gelegd voor de concurrentie. Voor u betekent dit het hoogste rendement op uw investering. Haal het meeste uit uw productiviteit door uw brandstofverbruik tot wel 8% te verlagen. Vergroot de inzetbaarheid door een goede onderhoudsplanning. Gebruik de kracht van de tweede generatie Euro 6 motoren. Ervaar een echt aerodynamisch cabineontwerp. De reis gaat verder: www.scania.com/streamline.

www.facebook.com/scaniabenelux twitter.com/ScaniaBenelux www.youtube.com/user/ScaniaBenelux

5475 AdvStreamline_A4.indd 1

www.scania.nl

30-07-13 09:26


TIEN NIEUWE SCANIA STREAMLINES VOOR EWALS CARGO CARE BREDA - Ewals Cargo Care heeft tien nieuwe Scania Streamline trekkers in gebruik genomen. Ewals heeft gekozen voor Scania R 440 SCR trekkers met de nieuwe Streamline cabine, welke voorzien is van brandstofbesparende vernieuwingen en waarbij elk voertuig kan worden geanalyseerd met de Communicator. Met de Scania Communicator aan boord kan tal van interessante informatie uit het voertuig worden gehaald. Met deze waardevolle informatie kan worden bijgestuurd op rijgedrag en de meest efficiënte voertuigbeheersing. Ondanks alle elektronische hulpmiddelen blijft de chauffeur bij Scania de belangrijkste factor om het verschil te maken en hier wordt dan ook veel nadruk

op gelegd. Ewals heeft voor deze serie van tien trekkers gekozen voor de 440 pk sterke SCR motoren, welke een gunstig brandstofverbruik noteren. Ewals Cargo Care heeft ruim 100 jaar logistieke ervaring. De familieonderneming, met de hoofdvestiging in Tegelen, wordt geleid door de vierde generatie Ewals. Ewals voorziet op maat gemaakte logistieke oplossingen, waarbij combinaties worden gemaakt van wegvervoer, per spoor en over water. Hierbij is de rol van Ewals verlegd van transporteur naar regisseur van de logistieke keten. Ewals beschikt over het Lean & Green certificaat en in totaal werken er zo’n 1600 mensen verdeeld over 13 landen in Europa.

Tien nieuwe Scania Streamline trekkers voor Ewals Cargo Care

SCANIA LEVERT 60 ZUINIGE G 410 EURO 6 TREKKERS AAN JUMBO SUPERMARKTEN BREDA - Jumbo Supermarkten breidt haar wagenpark uit met zestig nieuwe Scania G 410 Streamline trekkers. Deze zijn voorzien van de zuinige 410 pk Euro 6 motor. Een dergelijke motor heeft alleen SCR als nabehandeling om aan de Euro 6 norm te voldoen en noteert een zeer gunstig brandstofverbruik. Dit werd recent nog eens benadrukt door diverse publicaties in de vakmedia. “De belangrijkste reden om wederom voor Scania te kiezen is het sterke partnership dat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd”, aldus Ton van de Donk, Manager Transport van Jumbo Supermarkten. “Vanzelfsprekend moet het product goed zijn, maar de relatie met Scania en het betrouwbare servicenetwerk zijn ook van groot belang. De relatie tussen Scania en Jumbo gaat al vele jaren terug. “Scania is zeer trots om wederom voertuigen aan Jumbo te mogen leveren, die voldoen aan de strengste emissienormen”, aldus Paul Maas, verkoopdirecteur bij Scania Nederland. “Dankzij ons hechte servicenetwerk kunnen we Jumbo de kwaliteit en flexibiliteit garanderen met een maximale uptime”. Jumbo kent, mede door de overname van C1000, een flinke groei met veel nieuwe winkels. Hierdoor

investeert de supermarktketen in een verantwoord wagenpark, getuige de aanschaf van de zestig nieuwe Scania’s. De G 410 Euro 6 Streamline trekkers zijn voorzien van de Highline cabine. Uiteraard zijn ze in de speciale gele Jumbo huisstijl gespoten en zijn ze door de meegespoten onderlijn, bovenlijn en spiegels, chromen stylingaccessoires, Alcoa wielen en xenon verlichting een opvallende verschijning. Bij de Scania Streamline zijn tal van brandstofbesparende verbeteringen doorgevoerd om extra procenten brandstof te besparen, zoals verbeterde aerodynamica, standaard Active Prediction, een tweede generatie Euro 6 motoren en een verder verfijnde Opticruise versnellingsbak met Economy modus. Alle voertuigen zijn voorzien van een reparatie- en onderhoudscontract bij Scania en worden over geheel Nederland uitgeleverd. Dankzij het 8-jarige Scania Reparatie- en Onderhoudscontract zijn de totale ‘cost of ownership’ voor Jumbo vooraf bekend. De nieuwe voertuigen zullen worden ingezet voor de distributie van levensmiddelen naar Jumbo winkels in het hele land. Jumbo Supermarkten heeft op dit moment tegen de 400 winkels en dit aantal groeit wekelijks. De unieke formule van Jumbo draagt dagelijks bij aan het succes: de beste service + het grootste assortiment x de laagste prijs. Jumbo is

nog altijd de enige supermarktketen in Nederland die deze drie elementen combineert. De 7 Zekerheden, beloftes waar de klant altijd op kan vertrouwen, zijn hierbij een belangrijk hulpmiddel. Elke dag draait het bij Jumbo voor de volle 100 % om de klant.

Daarnaast blijft Jumbo aandacht besteden aan een leefbare wereld. Jumbo wil een goede buur zijn voor haar omgeving, nu en in de toekomst. Binnen het bestaande partnership vullen Jumbo en Scania elkaar hierin optimaal aan.

Zestig zuinige Scania G 410 Streamline Euro 6 trekkers voor Jumbo Supermarkten

WIJSEN LOGISTICS MAASTRICHT KLEURT GROEN MET SCANIA STREAMLINE BREDA - Bij Wijsen Logistics Maastricht zijn twee nieuwe Scania Streamline Euro 6 trekkers afgeleverd. Deze zijn voorzien van de tweede generatie Euro 6 motor welke nog zuiniger is. In combinatie met Ecolution by Scania is gekozen voor een verdere verlaging van de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik. De Scania vestiging in Nuth leverde met trots de nieuwe voertuigen af aan de gebroeders Wijsen.

Wijsen zal met de nieuwe Scania trekkers voornamelijk gaan rijden op Zwitserland, waar schone vrachtwagens met Euro 6 motor de nodige financiële kortingen krijgen. De twee nieuwe Scania R 450 Euro 6 trekkers hebben een vrijwel identieke uitrusting. De trekkers zijn standaard voorzien van Scania Active Prediction - het slimme cruise control systeem op basis van GPS - en de verfijnde Scania Opticruise versnellingsbak met Economy modus. Verder zijn er tal van vernieuwingen doorgevoerd

op het gebied van aerodynamica, aandrijflijn en versnellingsbak waardoor er een zeer gunstig brandstofverbruik wordt genoteerd. In combinatie met chauffeurstraining en strikte opvolging van de voertuigdata die uit de C200 wordt gehaald, worden de voertuigen nauwlettend in de gaten gehouden en kan continue worden bijgestuurd. Één Scania is overigens uitgevoerd als megatrekker en is de eerste megatrekker van een serie in het wagenpark, welke is aangeschaft in verband met de uitbreiding

Twee nieuwe Scania Streamline G 450 Euro 6 trekkers voor Wijsen Logistics Maastricht, welke naast de tweede generatie Euro 6 motoren ook het Ecolution by Scania pakket hebben.

Transport

www.detransportkrant.nl

van het dienstenpakket met megavervoer en intermodaal vervoer. Voor laatst genoemde vervoersmodaliteit worden binnenkort nog vier intermodale opleggers geleverd. Wijsen Logistics is een gestaag groeiende onderneming. In een sterk concurrerende markt heeft Wijsen zich al vanaf de jaren zeventig met succes toegelegd op het vervoer van goederen in de Benelux, Noord-Oost-Frankrijk, Zuid-Duitsland, Oostenrijk, Italië en Scandinavië met als specialiteit een dagelijkse lijndienst van en naar Zwitserland. Ook andere landen zijn opgenomen in de dagelijkse bestemmingen en waar nodig wordt samengewerkt met andere vervoerders. Wijsen beschikt over een modern vrachtwagenpark. De nieuwe Scania’s voldoen uiteraard aan de laatste milieunormen wat betreft emissies en andere eisen. Alle voertuigen zijn uitgerust met boordcomputers, met onder andere communicatie en voertuigvolgsysteem. Diverse vrachtwagens beschikken over laadkleppen en dubbele laadvloeren, zodat maatwerk geleverd kan worden. De chauffeurs zijn opgeleid om gevaarlijke stoffen te vervoeren. Naast het pure vervoer biedt Wijsen Logistics 6.000 vierkante meter magazijnruimte aan voor de opslag van goederen. Hier worden producten verzameld, gerangschikt en verladen zodat de klant kostbare opslagruimte en mankracht bespaart. Daarnaast beschikt Wijsen over een eigen werkplaats compleet ingericht voor het onderhouden en repareren van alle merken trekkend en getrokken materiaal. De gecertificeerde monteurs van Wijsen kunnen via Scania Parts Online direct onderdelen opzoeken en bestellen.

13


LOGISCH IN LOGISTIEK VAN DER

MARK Wij wensen onze clientèle fijne feestdagen en een voorspoedig 2014!

James Wattstraat 2 3261 MB Oud-Beijerland T +31 186 636 600 F +31 186 610 627

WAREHOUSING

DISTRIBUTIE

moderne opslagfaciliteiten; 9.000 m2 en 15.000 palletplaatsen

dagelijks meer dan 250 adressen door heel Nederland

TRANSPORT

EXPEDITIE

betrouwbaar met eigen trucks door heel Europa

wereldwijd op tijd met alle vervoersmodaliteiten

WWW.VANDERMARKTRANSPORT.NL

Eigen Rijder opgelet! Er zijn nog pluspunten Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2014!

op ak

Snikkers & Partners B.V.

Transport is onze specialiteit

Snikkers & Partners BV is een

Wij werken voor kleine expeditie- en

administratiekantoor te Schiedam,

transportbedrijven.

dat zich naast administratieve dienst-

De eigen rijder neemt hierbij een

verlening toelegt op belastingadvies en

belangrijk deel voor zijn rekening.

startersbegeleiding. Dit doen wij voor een

r!

breed scala aan bedrijven in het midden-

Wij kennen de branche en weten waar u

en kleinbedrijf. Om onze klanten goed te

over praat als het gaat over het werk, het

kunnen bedienen hebben wij op tal van

materiaal, de NIWO vergunning, de BTW in

vlakken strategische partners.

de andere EU lidstaten, efficiënt gebruik van tankpassen en creditcardsystemen,

Wij rekenen u graag voor wat 2014 voor u betekent Het wegtransport beleeft zware tijden. Daar kunt u vast over mee praten. De uitspraak “hard voor weinig” isvoor niet misplaatst. En als u alen wat heeft verdiend, moet u er nog verkoop service belasting van afdragen ook. Maar, zorg dan dat u niet teveel betaalt. Met de juiste expertise kan het resultaat voor belasting weleens in uw voordeel uitpakken. Rijssen en wij rekenen het graag Oldenzaal BelHengelo 010 4720588 voor een afspraak aan u voor. Goudstraat 20 Provincialeweg Zuna 2 Schelmaatstraat 10 074 – 2900 900 0548 – 51 30 70 0541 – 51 51 13 Advies en Administratiekantoor Transad B.V. Leerlooierstraat 54, 3194 AB Hoogvliet Telefoon 4720588 Kijk(010) voor meer informatie op www.baantwente.nl Fax (010) 4162577 E-mail: info@transad.nl

Ons uitgangspunt is dat een ondernemer

fiscale regelingen en financiering van uw

zich bezig moet houden met die zaken

bedrijf.

waar hij goed in is en zijn schaarse tijd moet gebruiken voor die zaken die het

U vindt ons aan de A20 op een

meeste geld opleveren.

industrieterrein, dus parkeren met uw truck is geen probleem.

Wij zijn u graag van dienst bij het uitvoeren van de overige taken.

Algerastraat 7

3128 BS Schiedam

Tel.: 010 43 70 360

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2014! Fax 010 462 23 773

E-mail: info@snikkers.net


Legendarisch voordeel op Volkswagen Transporter In december rolt in Brazilië de allerlaatste Volkswagen Transporter T2 van de band. Dit model werd wereldberoemd als ‘hippiebus’, een symbool van onafhankelijkheid en vrijheid. De T2 is sinds 1967 geëvolueerd tot de ideale bus: de huidige Transporter, de T5. Om het afscheid van zijn legendarische voorganger te vieren, is er nu voor de Transporter-van-vandaag het T2-afscheidspakket met een voordeel van maar liefst 6.475 euro. Het T2-afscheidspakket voor de huidige Transporter is zeer uitgebreid. Belangrijke elementen zijn lichtmetalen wielen (Canberra), volautomatische airconditioning (Climatic), radio/navigatie RNS 315, bumpers/handgrepen in carrosseriekleur en het elektrisch pakket met onder meer elektrisch verwarmbare buitenspiegels. Ook inbegrepen zijn onder andere cruise control, parkeerhulp achter, een alarmsysteem, licht & zichtpakket, comfortstoelen met armsteun en multifunctioneel stuur (leder). De Volkswagen Bedrijfswagen-dealer factureert voor dit feestelijke Afscheidspakket slechts 1.990 euro. Daarmee komt het klant-/ondernemersvoordeel op 6.475 euro. Het T2-afscheids-

Colofon

pakket is er voor de Transporter Gesloten Bestelwagen, Dubbele Cabine en Kombi.

Transport Transport is de krant van en voor de transportwereld van nu. Informatief voor een ieder die werkzaam is in het beroepsgoederenvervoer, van vrachtwagenchauffeur tot transportondernemer, van heftruckchauffeur tot logistiekmanager.

Een korte historie De ontstaansgeschiedenis van de Volkswagen Bus heeft een Nederlands tintje. In 1947 schetste Ben Pon namelijk een bestelwagen op basis van de Kever. Daarmee gaf hij de aanzet tot de ontwikkeling van de eerste Volkswagen Transporter, de T1. In 1967, midden in de flower power-tijd introduceerde Volkswagen de T2. Deze Transporter staat inmiddels bekend als ‘hippiebus’ en roept bij hele generaties nog steeds nostalgisch gevoelens op.

Oplage en verspreiding Transport verschijnt 12 x per jaar in oplagen van 10.000 exemplaren per uitgave. Verspreiding door heel Nederland door structurele distributievia: chauffeursrestaurants, branche relevante opleidingsinstituten, transportbedrijven en tankstations. Daar naast wordt Transport verspreid via voor de branche relevante middelgrote tot grote vakbeurzen en chauffeursevenementen. Waar mogelijk is Transport aanwezig met een eigen stand.

T2 tot vandaag in productie De T2 is wereldwijd een groot succes. Tot nu toe werden er meer dan 10 miljoen geproduceerd, niet alleen in Duitsland, maar ook in Argentinië en Brazilië. Op dit moment rollen er in de Volkswagen-fabriek in het Braziliaanse São Bernardo de Campo nog honderd T2’s per dag van de band. Inmiddels gaat het daarbij om ’Last Edition’-modellen. De productie van de Transporter T2 stopt medio december 2013.

Redactie Aanleveren via info@detransportkrant.nl tel. 074 - 259 66 33 Persberichten en beeldmateriaal die ons worden aangeboden, worden geacht vrij te zijn van rechten. Aangeboden Kopij kan zowel worden geplaatst in onze gedrukte- als digitale uitgaven. Indien bronvermelding is gewenst, dan dient deze ingemonteerd te worden in de foto. Onverhoopt ontbreken van bronvermelding kan geen reden zijn voor schadevergoeding. Vormgeving Eline Schoorlemmer Uitgeverij HTL B.V. Oldenzaalsestraat 232 7557 GC Hengelo tel. 074-259 66 33 www.detransportkrant.nl Advertenties Voor advertenties/tarieven bel of mail: info@detransportkrant.nl Advertentie@detransportkrant.nl tel. 074 - 259 66 33 E. Hammink: 06 - 51 94 04 50 Exemplaar thuis ontvangen? info@detransportkrant.nl

Volkswagen Crafter Kombi BlueMotion: de zuinigste Crafter ooit LEUSDEN - De Volkswagen Crafter Kombi is er nu ook in BlueMotion-uitvoering. Het is de zuinigste én schoonste Crafter ooit: het gemiddelde fabrieksverbruik van de zevenzitter bedraagt slechts 6,3l/100 km, ofwel bijna 1:16.

Dit gebeurt bijvoorbeeld veel in het stadsverkeer met een groot aantal verkeerslichten op de route. Bij deze en andere vormen van ‘stop en go-verkeer’ zorgt het start-stop-systeem dan ook voor een aanzienlijke verlaging van het brandstofverbruik.

De nieuwe Crafter Kombi BlueMotion heeft in de basisconfiguratie een korte wielbasis met standaard dak. Hij is uitgerust met een 80 kW/109 pk sterke 2.0 TDI of een 100 kW/136 pk sterke dieselmotor.

De zuinigheid van de Crafter BlueMotion zit hem daarboven ook in ogenschijnlijke details. Zo dragen bijvoorbeeld de banden met verlaagde rolweerstand ook bij aan de gunstige verbruik- en emissiecijfers.

Verlaging brandstofverbruik Het zeer gunstige verbruikscijfer van 6,3 l/100 km (CO2: 166 g/km) is te danken aan een slim samenspel van factoren. De 2.0 TDI is dankzij de combinatie van directe inspuiting en turbotechnologie van nature al zeer efficiënt. Dat wordt nog eens versterkt door het standaard start-stop-systeem. Dit systeem schakelt de motor automatisch uit als de Crafter tot stilstand komt, de bestuurder de versnellingsbak in ‘vrij’ zet en de koppeling loslaat.

Complete zevenzitter De Crafter Kombi BlueMotion combineert zijn opmerkelijk lage verbruikscijfers met alle bekende pluspunten van het model. Om te beginnen is het een riante zevenzitter met twee zitplaatsen op de eerste en tweede rij en drie op de achterste (derde) rij. De soepele schuifdeur aan de zijkant zorgt voor een vorstelijk entree naar de twee achterste zitrijen. Climatic airconditioning is standaard. Hiermee wordt reizen op warme dagen extra aangenaam. Ook in de winter bewijst deze airconditioning goede diensten doordat hij bijdraagt aan een snelle ruitontwaseming. Nog een belangrijk comfort-item: de standaard hoofdsteunen achter. Bovendien is de Crafter Kombi BlueMotion geschikt voor het vervoer van de allerkleinsten: de zitplaatsen achterin zijn standaard voorzien van Isofix-bevestingspunten voor kinderstoeltjes. Uiteraard zijn ook diverse opties beschikbaar. Zo is de Crafter Kombi BlueMotion leverbaar met onder meer een multifunctioneel stuur met boordcomputer, licht & zicht-pakket, mistlampen met bochtverlichting, park distance control, privacyglas achter en instaptrede verlichting. De nieuwe, zeer zuinige Volkswagen Crafter Kombi BlueMotion is vanaf heden bestelbaar. De vanaf-prijs bedraagt € 28.455 ex. BTW/BPM.

Transport

Volkswagen Crafter nu ook met Euro VI-motoren De Volkswagen Crafter is er met onmiddellijke ingang ook met schone Euro VI-motoren. Daarmee mag de grote bestelwagen ook in streng gereguleerde milieuzones komen. De schone Euro VI-technologie is ook te combineren met BlueMotion Technologies die het verbruik aanzienlijk verminderen. De Crafter Euro VI is er in drie verschillende opbouwvarianten. Met de schoonste motoren van de reeks, hebben de Crafter Euro VI-uitvoeringen toegang tot alle milieuzones van Nederland. Dit zijn gebieden in binnensteden waar beperkte toegang geldt voor vracht- en bestelwagens die te veel fijnstof en stikstofoxiden uitstoten. Het doel van de milieuzones is om de luchtkwaliteit aan de normen te laten voldoen. Momenteel zijn er twaalf in Nederland. Twee motoren De nieuwe Euro VI-norm is gericht op het nog verder terugdringen van emissies, vooral van stikstofoxiden. Om aan de zeer strenge Euro VI-eisen te voldoen, maken twee Crafter-motoren (2.0 TDI 84 kW/114 pk en 2.0 TDI 120 kW/164 pk) gebruik van SCR-technologie (Selective Catalytic Reduction) met AdBlue-injectie. Hierdoor wordt de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) bijna tot nul teruggebracht. De Euro VI-motoren voor de Crafter zijn er voor de Gesloten Bestelwagen, de Pick-up en de Kombi. BlueMotion Technologies De Euro VI-uitvoeringen van de Crafter zijn ook leverbaar met BlueMotion Technologies. Dit zijn slimme technologieën die het verbruik verder terugdringen. Een goed voorbeeld ervan is het start-stop systeem dat de motor uitschakelt als de auto tot stilstand komt voor bijvoorbeeld een rood verkeerslicht. Ook terugwinning van remenergie behoort tot het BlueMotion Technologies-pakket en dat geldt ook voor banden met een verlaagde rolweerstand. De combinatie van Euro VI en BlueMotion Technologies maakt de Crafter tot de schoonste en de zuinigste bestelwagen in zijn klasse. De Volkswagen Crafter is er vanaf 30.010 euro exclusief BTW.

www.detransportkrant.nl

15


Verzeker uzelf in 2013 nog van een top deal! Cosmo Wagenparkbeheer doet u een unieke aanbieding: Sluit dit jaar nog een lease af voor een bestelauto, vrachtwagen, aanhanger of trailer en profiteer van 1 heel jaar gratis verzekering! (levering 2013 niet verplicht). In economisch zware tijden is het belangrijk grip te houden op uw kosten en te weten waar u aan toe bent. Cosmo Wagenparkbeheer biedt u niet alleen een jaar gratis verzekering aan, ook zijn de overige jaren tegen een vaste, vooraf vastgesteld, scherpe premie afgedekt. Om onverwachte kosten uit te bannen, nemen wij u veel uit handen en bieden wij daarnaast zekerheid. Met een all-risk verzekering van Koops Furness Lease heeft u de volgende voordelen:

VaSte premie

U betaalt niet meer premie bij schade.

BOeKWaarDeDeKKiNG

Het verschil tussen de boekwaarde en dagwaarde is afgedekt.

WerKriSiCO DeKKiNG

Het aansprakelijkheidsrisico voor laadkleppen, kranen e.d is meeverzekerd.

SNel herStel mOGelijK

Door onze eigen schadeherstel bedrijven is uw stilstand zo kort mogelijk.

perSOONlijKe BeGeleiDiNG

Door onze professionele schade afdeling wordt de afhandeling van het schadedossier volledig verzorgd.

ééN faCtuur

Zowel de lease als de verzekering komen op één factuur. Hierdoor voorkomt u administratieve rompslomp.

maaNDelijKSe BetaliNG

U betaalt uw premie maandelijks. Zie uw toekomst ook verzekerd tegemoet! Meer weten: kijk op www.cosmo-wagenparkbeheer.nl Minimale looptijd 60 maanden. Na de eerste 12 maanden normaal verzekeringstarief.

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen!


Wijlhuizen verhuisd naar nieuw pand ARNHEM - Het hoofdkantoor, centraal magazijn en het verkoopfiliaal van Wijlhuizen - toonaangevend leverancier van truck- & trailerdelen en provider van concepten als TopTruck, FleetMaster en G-Truck – zijn op 9 december samen verhuisd naar een nieuw pand. . Het op industrieterrein ‘Het Broek’ gelegen nieuwe kantoor ligt op een steenworp afstand van de oude locatie aan de Driepoortenweg. Na 35 jaar op de oude locatie is Wijlhuizen “uit zijn jasje gegroeid” en is verhuizing naar een nieuwe locatie noodzakelijk. Op 28 februari 2013 is begonnen met de bouw van het nieuwe bedrijfspand, één straat achter het oude pand. De eerste paal werd geslagen door Albert Wijlhuizen, oprichter van het bedrijf, geassisteerd door zijn zoons Henk en Barend. In het nieuwe hoofdkantoor zal een grote kantoortuin plaats bieden aan 30 medewerkers op de afdelingen logistiek, inkoop, verkoop, marketing en boekhouding. Vanuit het centraal magazijn verzorgen 20 medewerkers de in- en uitgaande goederenstroom naar de zes nevenvestigingen (Almelo, Drachten, Nieuwerkerk a/d IJssel, Tilburg, Venlo en Zaandam). van Wijlhuizen, die elke dag ‘overnight’ beleverd worden. In het verkoopfiliaal zullen 10 mensen werkzaam zijn. De werkplaatsen voor aandrijfasreparaties en revisie van remschoenen zullen in het oude pand aan de Driepoortenweg blijven.

“Het nieuwe pand is ruim opgezet en er zijn voldoende mogelijkheden voor verdere groei van het bedrijf,” zegt directeur Jim Bronkhorst. “Zo heeft Wijlhuizen nu bijvoorbeeld de beschikking over een magazijn van 5200 m2 oppervlakte in plaats van 2700 m2, waarin een pakmagazijn komt met vier verdiepingen met een vloeroppervlakte van 2400 m2 en een groot bulkmagazijn. Ook de oppervlakte van het hoofdkantoor is flink vergroot en bedraagt met 1200 m2 het driedubbele ten opzichte van het huidige pand. Bovendien zal er een cursuslokaal zijn dat ruimte biedt aan 100 cursisten. Wij zien het als een investering om onze klanten een nóg betere service en dienstverlening te kunnen bieden.” De nieuwbouw is gerealiseerd in samenwerking met Van Wijnen Bouwgroep. Het kantoor - met twee grote, karakteristieke V-vormige gevelopeningen - is ontworpen door Intex Architecten. Het nieuwe adres van het hoofdkantoor Beijerinckweg 17 | 6827 BN Arnhem | T 026 - 37 60 290 | F 026 - 36 44 414 Het nieuwe adres van verkoopfiliaal Arnhem Simon Stevinweg 32 | 6827 BT Arnhem | T 026 - 36 48 221 | F 026 - 36 17 188

MAN-trucks op scherp voor Dakar Rally 2014 De missie in de Dakar Rally 2014 is haarscherp: het Eurol VEKA MAN Rally Team gaat voor de volle winst. Niets is aan het toeval overgelaten. De vijf MAN TGS 480 rallytrucks met een motorvermogen van 530 kW/700 pk zijn optimaal geprepareerd. De opgedane ervaring in voorgaande edities van de Dakar Rally waren daarbij van groot belang. Rijders, monteurs en navigatoren hebben in de afgelopen maanden flink getraind om zowel mentaal als fysiek 100 procent fit aan de start van de Dakar Rally in Argentinië te verschijnen. Bij de Dakar Pre-proloog op het Eurocircuit van Valkenswaard op 9 november jl. heeft het Eurol VEKA MAN Rally Team al zijn visitekaartje afgegeven met een eerste en derde plaats in de finale. Het was de eerste krachtmeting met de sterke Nederlandse concurrentie. En die pakte dus hoopgevend uit voor de rijders Peter Versluis, Marcel van Vliet, René Kuipers, Steven Rotsaert en Dave Ingels. Het Eurol VEKA MAN Rally Team verschijnt met vijf trucks aan de start van de Dakar Rally. Kanshebbers "We rekenen onszelf zeker tot de kanshebbers", aldus Rutger Bolt van VEKA Group B.V. "Met de trucks hebben we een technische sprong voor-

waarts gemaakt en we verwachten daarmee een voorsprong te hebben in de Dakar Rally. Niet voor niets hanteren we de slogan 'Driven by Technology'. Dat geeft aan dat we de trucks technisch tot in de finesses hebben geprepareerd. Ophanging, vering en remmen zijn op enkele punten gewijzigd en we zijn er opnieuw in geslaagd het gewicht van de wedstrijdtrucks te verlagen."

Ultieme shakedown De voertuigen van alle deelnemers aan de Dakar Rally zijn inmiddels per schip onderweg naar Argentinië. Het Eurol VEKA MAN Rally Team omvat in totaal achttien voertuigen, waaronder de vijf MAN-trucks. De andere voertuigen verlenen ondersteuning en service onderweg. Bolt: "Vlak voor het inschepen hebben we nog een laatste test gedaan op een offroad-terrein nabij Parijs. Een ultieme shakedown, waarbij één van de trucks nog eens flink door elkaar is geschud om er zeker van te zijn dat écht alles optimaal is."

troffen. "We zijn sterker dan ooit en dat is (naast onze monteurs) mede te danken aan een sterkere sponsoring, door onder meer hoofdsponsor Eurol en partner MAN Truck & Bus Nederland. Andere grote sponsors in 2014 zijn FERM, HDI Gerling, Werkina, Windex Engineering, TrucksXL, Houcon, Eendracht, De Jong Zuurmond en vele andere partners die het team ondersteunen. Overigens bieden wij als team financiële ondersteuning aan de stichting Stop ALS, de organisatie die zich inspant voor onderzoek naar en geneesmiddelen voor de spierziekte ALS", aldus Bolt.

Dakar Rally 2014 De Dakar Rally gaat op 4 januari 2014 van start in Rosario in Argentinië. De gemiddelde hoogte van de 'stages' is 4.000 m boven zeeniveau. In Chili aangekomen staan er rondom Iquique zandduinen op het menu. Vanaf Antofagasta zijn er grote delen met 'fesh fesh' te overwinnen. De finish is op 18 januari bij de Chileense kust. Vanaf de start van de Dakar Rally op zaterdag 4 januari 2014 is het team dagelijks te volgen op www. facebook.com/vekaracing.

Progressie Het Eurol VEKA MAN Rally Team neemt voor het vierde jaar aan de Dakar Rally deel. Elk jaar boekte het team progressie; in de afgelopen editie bereikte het een zevende plek in het eindklassement. Die prestatie moet in de editie van 2014 worden over-

Eerste Mercedes-Benz Arocs kippers voor Van der Donk Transportbedrijf W.B. van der Donk & Zn. B.V. uit Vinkel nam recent twee Mercedes-Benz Arocs kippers met Euro 6-motor in gebruik voor inzet in de wegenbouw. De vrachtwagens zijn nu enige weken in gebruik en zowel directie als chauffeurs zijn zeer te spreken over onder andere het verbruik, comfort en rijgedrag. In het bijzonder bij

het manoeuvreren op moeilijk begaanbaar terrein verraste de Arocs. De Servotwin-besturing maakt het mogelijk dit, zelfs zwaarbeladen, ‘met de pink te doen’, aldus de chauffeurs. Arocs vrachtwagens met ruime cabine De twee Arocs 4142 K 8 x 4 trucks worden intensief ingezet in de wegenbouw, voor het transport van asfalt, walsen en een asfaltmachine, naar locaties door heel Nederland. Janssen Hydrauliek uit Dongen & Oss heeft de wagens voorzien van een geïsoleerde asfaltkipper met deelbare snip zodat de bak ook gedeeltelijk geopend kan worden. Omdat beide chauffeurs met enige regelmaat in de Arocs vrachtwagens overnachten zijn de trucks voorzien van een ruime slaapcabine met standkachel en koelkast. Ook zijn de trucks voorzien van een geïntegreerde achteruitrijcamera.

Transport

Servotwin-besturing bijzonder licht Beide chauffeurs geven aan verrast te zijn door het bijzonder soepele stuurgedrag van de Arocs, ook langzaamrijdend, zwaarbeladen en op moeilijk begaanbaar terrein.

Transport op vier wagens na geleverd door Mercedes-Benz. Eigenaar Enrico van der Donk legt uit: ‘We bestaan nu vijftig jaar en onze relatie met Mercedes-Benz en met bedrijfswagendealer Rüttchen gaat ook al bijna vijftig jaar terug.

Verantwoordelijk hiervoor is de Servotwin-besturing met elektro-hydraulische stuurbekrachtiging, die bij 8 x 4-modellen met een voorasbelasting van twee keer 9 ton tot de standaarduitrusting behoort. Door dit systeem levert de Arocs ook bij uiterst zware inzet een lichte, precieze besturing, een optimaal rangeervermogen en een hoge rechtuitstabiliteit. Het systeem is snelheidsafhankelijk, dus hoe hoger de snelheid van de Arocs, hoe minder de Servotwinbesturing bekrachtigt.

Ik vermoed dat we inmiddels zo’n honderd Mercedes-Benz trucks hebben afgenomen. We zijn bijzonder tevreden over de service van Rüttchen en over de betrouwbaarheid en zuinigheid van de trucks van Mercedes-Benz. We onderhouden onze trucks zelf, dus een bijkomend voordeel is dat onze monteurs goed bekend zijn met Mercedes-Benz.’

Inmiddels zo’n 100 trucks van Mercedes-Benz Met de twee nieuwe vrachtwagens is het 32 eenheden tellende wagenpark van W.B. van der Donk

www.detransportkrant.nl

Het transportbedrijf nam vorig jaar tevens vier nieuwe Actros 2545 LS trekkers in gebruik en binnenkort wordt een Actros 2545 LS Euro 6 geleverd. Het bedrijf verwacht met de nieuwe Arocs kippers in de totale inzetperiode zo’n miljoen kilometer te rijden.

17


Wij wensen onze clientèle prettige feestdagen en een voorspoedig 2014!

balk

OP WEG NAAR 2014 FIJNE FEESTDAGEN WWW.BOLK .NL


Mercedes-Benz brandweervoertuigen voor Veiligheidsregio Zuid-Limburg Kenbri Fire Fighting heeft onlangs de eerste elf Atego brandweervoertuigen geleverd aan Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Kenbri Fire Fighting tekende eind vorig jaar als hoofdaannemer een meerjarige mantelovereenkomst voor de levering van in totaal 33 voertuigen . Deze worden op een Mercedes-Benz Atego chassis opgebouwd. Het gaat hierbij om dertig door leverancier Rosenbauer opgebouwde AT III 4x2 en 4x4 tankautospuiten en drie door Kenbri Fire Fighting zelf opgebouwde 4x4 hulpverleningsvoertuigen. Rosenbauer AT III op basis van Atego ‘Feuerwehr’ Rosenbauer is ’s wereld grootste leverancier op het gebied van brandweervoertuigen. De AT III is een ver doorontwikkeld gestandaardiseerd voertuigconcept dat wereldwijd wordt ingezet. Kenbri Fire Fighting is exclusief Rosenbauer-dealer in Nederland. Eind vorige maand werden de eerste elf Rosenbauer tankautospuiten door Kenbri Fire Fighting geleverd. De 4x2 Rosenbauer AT III tankautospuiten zijn opgebouwd op een Atego 1529 F chassis. De 4x4 Rosenbauer AT III tankautospuiten zijn opgebouwd op een Atego 1629 AF chassis. Bij beide chassis staat de F (Feuerwehr) voor de speciale brandweeruitvoering van de Atego. Deze beschikt onder andere over een ruime cabine met optimaal zicht, krachtige motor, Allison volautomatische versnellingsbak met sterke PTO af fabriek en een chassis voorbereid voor een brandweeropbouw. Tevens is bij het Atego brandweerchassis het veersysteem afgestemd op brandweerinzet. De opbouw van Rosenbauer met een geïnte-

greerde manschappencabine bestaat volledig uit aluminium en is geheel zelfdragend, lichtgewicht, zeer stabiel voor optimale rijeigenschappen en corrosie- en zeewaterbestendig. De tankautospuiten zijn voorzien van een centrale wateras en uitgerust met een 2000 liter watertank en twee 100 liter schuimtanks.

De Rosenbauer NH-35 gecombineerde hoge- en lagedrukbluspomp heeft een capaciteit van 3.500 l./min. en is tevens voorzien van het Rosenbauer Aquamatic traploos instelbaar schuimbijmengsysteem op de hoge- en lagedruk. Alle verlichting op de voertuigen is uitgevoerd in LED, inclusief de optische signalering (klasse 1 & 2). De pneumatische lichtmast die wordt ingezet om in het donker de werkzaamheden goed te verlichten is voorzien van twee LED lampen met een lichtopbrengst van 20.000 lumen per lamp; een lichtsterkte die daglicht benadert.

in noodsituaties zonder enig tijdsverlies in actie kan komen. Als voorbeeld noemt Kenbri Fire Fighting de uniforme kleur oranje van alle montage- en bedieningselementen: zo is in één oogopslag duidelijk voor welke bedieningselementen een handeling vereist is. Aanbesteding op basis van af fabriek brandweerchassis Atego Kenbri Fire Fighting deed als hoofdaannemer in sa-

menwerking met Mercedes-Benz Nederland mee met de Europese aanbesteding van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Deze veiligheidsregio beschikt over een wagenpark van zo’n veertig tankautospuiten. Eind vorig jaar werd de mantelovereenkomst getekend omdat Kenbri Fire Fighting en Mercedes-Benz het beste scoorden op het uitgebreide pakket aan eisen op gebied van inzet, veiligheid en kosten.

Hulpverleningsvoertuigen door Kenbri Fire Fighting Van de drie hulpverleningsvoertuigen die door Kenbri Fire Fighting zelf worden opgebouwd, worden er twee begin december geleverd aan Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Waar de tankautospuiten hoofdzakelijk uitgerust zijn voor bluswerkzaamheden, zijn de hulpverleningsvoertuigen optimaal uitgerust voor reddingswerkzaamheden met bijvoorbeeld een grote bergingskraan, lier en hydraulisch redgereedschap. Bij de opbouw van de 4x4 hulpverleningsvoertuigen, tevens op basis van een Atego 1629 AF chassis, wordt in alles rekening gehouden met een zo simpel en intuïtief mogelijke bediening zodat men

Chauffeurs kiezen Volvo FH tot Truck van het Jaar 2014 De Volvo FH is door een panel van vrachtwagenchauffeurs uitgeroepen tot de Nederlandse ‘Truck van het Jaar 2014’. De verkiezing werd georganiseerd door Truckstar Magazine. “De Volvo wint, omdat hij als meest chauffeurvriendelijke truck uit de bus komt. Zo is het rijgedrag onovertroffen en is de beste werkplek gerealiseerd”, aldus het juryrapport. Voor de verkiezing werden de nieuwste topmodellen voor de lange afstand van de zeven merken die op de Nederlandse markt actief zijn – DAF, Scania, Volvo, Mercedes, MAN, Renault en Iveco – onder de loep genomen. De wagens hadden motoren van 450 tot 500 pk en voldoen alle aan de nieuwe Euro 6-emissienormen. Voor de verkiezing werd een testpanel samengesteld van 21 chauffeurs. Samen vormden zij een representatieve groep met chauffeurs van alle leeftijden, beide geslachten, praktische ervaring met meer dan één truckmerk en afkomstig uit verschillende branches van het wegtransport. Drie dagen lang hield het testpanel alle zeven vracht-

wagens kritisch tegen het licht. Bij elke truck gaven de deelnemers punten voor verschillende aspecten van de wagens, uiteenlopend van gebruiksgemak tot comfort en van veiligheid tot materiaalgebruik. Hun punten vormden de solide basis van de einduitslag van de verkiezing. Truckstar ‘Truck van het Jaar’ Als grootste chauffeursblad van Nederland heeft Truckstar in 2012 het initiatief tot de verkiezing van de ‘Truck van het Jaar – gekozen door chauffeurs’ genomen. Deze verkiezing was de tweede editie van dit jaarlijks terugkerende evenement. Het bijzondere is dat de trucks niet door journalisten, maar door vrachtwagenchauffeurs zelf worden beoordeeld. De mensen die dagelijks werken met en leven in de vrachtwagen, bepalen bij deze verkiezing wat de beste truck is. Vandaar de ondertitel ‘Gekozen door chauffeurs’. “Een vrachtwagen kan nóg zo geavanceerd zijn, er fraai uitzien of goede verbruikscijfers tonen, als de chauffeur zich er niet lekker in voelt, zal hij of zij er nooit het maximale rendement uit halen”, stelt hoofdredacteur Arjen van Vliet.

BeterBed sluit contract met schadeherstelnetwerk MAX-Repair BUNSCHOTEN - Onlangs heeft BeterBed definitief een contract afgesloten met het internationale schadeherstelnetwerk MAX-Repair voor het volledig afhandelen en beheren van al haar truckschadeherstel voor haar nationale wagenpark. De ontzorging rondom truckschadeherstel, de aanwezige infrastructuur en de centrale aanpak van MAX-Repair waren bepalend voor het tot stand komen van de overeenkomst. De samenwerking gaat per ommegaande in. “Wij zijn nationaal georiënteerd en ambitieus” aldus een enthousiaste Harm Janssen, Manager Facilitair bij BeterBed. “Met ons landelijk netwerk van 80 winkels leveren we overal in Nederland snel de juiste materialen op de juiste plaats. De fit met het landelijke netwerk van MAX-Repair met 38 vestigingen was dan ook snel gelegd. Tevens heeft MAX-Repair bij ons indruk gemaakt met de aanwezige kennis en kunde rondom schadeherstel, het beheer van ons wagenpark en het carrosserie vakmanschap voor bestelauto’s , trucks, trailers en zwaar materieel. Dit alles via één adres,

Transport

merk-onafhankelijk en projectleiderschap maakt de samenwerking met MAX-Repair uniek. Beter Bed is begin jaren 80 opgericht en sinds 1996 beursgenoteerd en is dé marktleider in Nederland op het gebied van slaapkamers en aanverwante artikelen. In ruim tachtig winkels verspreid over heel Nederland kunnen consumenten van jong tot oud, kiezen uit een brede en actuele collectie van slaapkamermeubelen, matrassen, bedbodems en bedtextiel tegen concurrerende prijzen. Uiteraard in iedere denkbare stijl. Naast losse artikelen, onderscheid BterBed zich door unieke package-deals: een complete slaapkamer (ombouw, bedbodems en matrassen) voor een speciale eenheidsprijs. Beter Bed is onderdeel van de beursgenoteerde Beter Bed Holding.

hankelijk. MAX-Repair is er tevens op gericht de fleetowners beter inzicht te geven in de uiteindelijke schadelast en de beheersing c.q. verlaging hiervan. Er werken circa 1.200 medewerkers. Onlangs sloot Wensink AutoMotive, één van de

grootste MercedesBenz truckdealers in Nederland, zich aan bij MAX-Repair. MAX-Repair heeft dit jaar zich landelijk gepresenteerd tijdens de Carrosserie Vakdagen in Hardenberg, Gorinchem en Venray.

MAX-Repair is een internationaal georiënteerd fabricaat onafhankelijk schadeherstelnetwerk voor bestelauto’s, trucks, trailers, personenvervoer (bussen) en zwaar materieel. Een universeel schadeherstelnetwerk verspreid over Nederland en België, bestaande uit 10 schadeherstelbedrijven met 38 servicewerkplaatsen, inclusief 3 reclamestudio’s. MAX-Repair werkt hierin fabricaat- en merkonaf-

www.detransportkrant.nl

19


TVM VERZEKERINGEN OFFICIËLE SPONSOR VAN DE WEG NAAR GOUD

KOM NAAR HET GROOTSTE TRUCKERSONTBIJT OOIT! Trucks Eindejaarsfestijn Zaterdag 28 december Brabanthallen Den Bosch

HEB JIJ DE DRIVE VAN EEN TOPSPORTER? TEST JEZELF EN WIN MOOIE PRIJZEN! De TVM schaatsploeg bereidt zich voor op de Olympische Spelen. En wij staan achter hen: TVM is officiële sponsor van de weg naar goud. Maar we staan ook achter jou, want ook op de weg moet je focussen, scherp blijven en als een topsporter voor jezelf zorgen.Kom erachter hoe

MET TVM ACHTER JE STA JE STERKER.

geconcentreerd jij bent en hoe het met je reactievermogen staat via de ‘Zelf op Weg naar Goud’-game. Doe mee en maak kans op de mooiste prijzen. Wat dacht je van een geheel verzorgde reis naar de winterspelen van Sotsji? Kijk snel op www.dewegnaargoud.nl en doe mee!

Transport december 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you