Page 1

Transport

De krant voor de transport wereld van nu

itten van of rijden in r veel V8-­liefhebbers ten hun voertuig dan Speciaal voor deze nrtvan of rijden in Scania een nieuwe V8-­liefhebbers eelV8-­serie, in vervolg kkingskracht voor hun voertuig danvan ond” voertuigen groot te noemen. eciaal deze tuigen voor zijn leverbaar uitstekende gratis cania nieuwesty-­ motor.een De unieke rken zijninook dit keer 8-­serie, vervolg nauwe samenwerking voertuigen nwezig zijn om uvan te roemde Zweedse en zijn leverbaar aan in Hal 2 stand ‘tu-­ s. Er worden slechts or. unieketreft sty-­ ee De 1. Tevens eproduceerd en de aak gebruik van, zijnerook dit keer pmet alleons markten instituutin de e samenwerking malen hoger dan nia veel verkocht een V8 zeer scherpe mde Zweedse ‘tu-­ hauffeurs. ainingen met een renworden eveneensslechts hun ekaart ontvangen duceerd en de 35 uur;harde, in enkele s een doorschij-­ le in de samenlopen ielemarkten hars die met teruggaat n hoger dan het rijbewijs. Als V8 veel verkocht Tertiair zo’n 65 aldperk soorten training feurs. pt dan krijgt men rd veel meer zoals: zijn de 35 eneens hunuren

NBERG

Maart 2013

KRAKER TRAILERS EN BOSMAN TRUCK & TRAILER SERVICE Zie pagina 3

PRIJSUITREIKING GEZAMENLIJKE BOVAG TRUCKDEALERS Zie pagina 5

KLAAS DE WAARDT ZEGT... Zie pagina 10

WWW.DETRANSPORTKRANT.NL

NIEUW: DE TRANSPORTJES NIEUW:

DE TRANSPORTJES

Handelsonderneming


V S

Transportchauffeurs.nl

Z s r u g H k d b h

V o e h d d w o S a

Zonder chauffeurs geen transport! Zelf op zoek naar nieuwe chauffeurs? U vindt ze gratis en snel!

10989 Advertentie Transportchauffeurs.indd 1

16-03-12 09:21


SOCIALE LEKKEN IN EUROPA VERN geeft al jaren aan dat het mis is met de open grenzen binnen Europa. Zeer langzaam begint men zich nu te realiseren dat er wat aan gedaan moet worden. Het is niet alleen in de transportsector waar het mis is. Als men kijkt naar bijvoorbeeld de bouw en grote infra projecten, dan is het veel goedkoper om Portu-­ gese bouwvakkers hier heen te halen. De afdracht van sociale premies in Portugal ligt veel lager dan in Nederland. Men mag hier twee jaar werken voor dat men verplicht is om de sociale premies in Nederland te betalen. Vaak gebeurt dit via uitzend-­ bureaus , die in de verschillende landen personeel werven. In twee jaar zijn meestal de grote bouw-­ projecten wel klaar, als dit niet zo is, dan werft men gewoon nieuw personeel, die weer twee jaar voor-­ uit kan. Het scheelt echt enorm veel geld, want bij-­

voorbeeld in Bulgarije betaalt men maar 14% aan sociale premies. Het gevolg is dat er nu ongeveer 50.000 bouwvakkers in Nederland thuis zitten. De crisis in de bouw heeft hier natuurlijk ook aan bijgedragen, maar toch is het zorgelijk te noemen. Illegale postbus constructies zijn moeilijk aan te pak-­ ken, want als men eindelijk een dergelijke construc-­ tie voor de rechter brengt in Polen of Bulgarije, dan laat men het bedrijf klappen en is het jammer dan. Om dergelijke constructies aan te pakken heeft men de SNCL opgericht, ook wel de CAO-­politie genoemd. Deze organisatie is opgericht om buitenlandse uitzendbureaus aan te pakken, maar vaak leid dit niet tot succes, want als deze bedrijven failliet gaan, gaat men vrolijk verder met een nieuw bedrijf. De politiek is nu echt aanzet!!!

DE CYPRUS CONSTRUCTIE Chauffeur Henk viel zonder werk, want zijn baas kon de moordende concurrentie uit Mid-­ den en Oost-­Europa niet meer aan. Hij kreeg een aanbod om in dienst te treden van het Cypriotische uitzendbureau AFMB. Hij kon 2.500,-­ euro per maand netto gaan verdienen. Dit uitzendbureau wordt geleid door Dhr. Ad van Laak uit Dordrecht en Dhr. Rob van Vessel uit Vu-­ ren volgens de KVK. Hij kon uiteraard een tijdelijk contract krijgen. Onbekend is wat Henk zijn recht is op een uitkering bij werkloosheid, voor zijn pensioen of arbeidson-­ geschiktheid. In Nederland is hij op deze wijze niet meer verzekerd, wat een groot risico voor zijn gezin is. Ook krijgt hij zijn hypotheek rente teruggave niet meer van de belastingen. Sociale premies worden door deze werkgever op Cyprus betaalt, dit is een stuk goedkoper. In pakkende teksten worden werk-­ gevers over gehaald om te kiezen voor deze con-­ structie, want de afdrachten in Cyprus zijn een stuk lager. De pensioenen en de afdracht SOOB hoeven

dan ook niet meer te worden betaalt. Voor Henk be-­ tekent het tevens dat hij blijft zitten met een gat in zijn latere AOW uitkering en zijn pensioen is dan ook een stuk lager. Voorlichting over zijn rechten op Cyprus of een loon-­ strookje krijgt men ook niet. Er is nu een rechtszaak in Nederland geweest, aangespannen door een chauffeur tegen zijn werkgever, want zijn werkgever had hem op de loonlijst geplaatst in Cyprus zonder dat de chauffeur dit wist. Hij kreeg tot zijn verbazing een ontslagbrief uit Cyprus, onvoorstelbaar! De chauffeur heeft deze rechtszaak uiteraard gewon-­ nen. De overheden in de goedkope landen zijn er ab-­ soluut niet bij gebaat om de meestal foutieve con-­ structies aan te pakken, want er is grote werkloos-­ heid in deze landen en de gelden die binnen komen zijn meer dan welkom. Zelfs als er vragen worden gesteld aan deze overheden, onderbouwt met be-­ wijzen, dan ontkent men glashard deze praktijken. Alle verwijzen naar de Europese Richtlijnen en dat zij die keurig volgen, enkele geven zelfs aan dat zij het beter doen dan West-­Europa, je moet maar durven. Maar het kan nog gekker. Als de vrachtwagen op Cypriotisch kenteken is gezet en men zet er een chauffeur bijvoorbeeld uit Bulgarije op, dan is het hek helemaal van de dam. In Bulgarije betaald men niet meer dan 14% loonheffing. Tevens hebben wij nog nooit gehoord dat deze vrachtwagens terug

gaan naar Cyprus om APK gekeurd te worden. Over de wegenbelasting enz. maar niet te spreken. Transportbedrijven die deze constructies toe pas-­ sen, voeren een zeer kortzichtig beleid. Men gaat er vanuit dat als zij op deze wijze, de kosten drukken, zij uiteindelijk meer winst draaien. Dit is ook al verleden tijd, want de opdrachtgever vraagt op dit moment lagere prijzen aan deze transportbedrijven, die al 20% onder de kostprijs rijden door deze construc-­ ties. Er zijn nu al transportbedrijven failliet gegaan met Oost-­Europese chauffeurs. Op dit moment zijn er vragen gesteld in de Tweede Kamer, want het

speelt in de bouw, in de agrarische sector, trans-­ port, binnenvaart en nog vele andere sectoren. Dit kost de Nederlandse overheid vreselijk veel geld. Belasting opbrengsten dalen fors en zij die nog wer-­ ken of een pensioen ontvangen, gaan steeds meer inleveren. De sterken in Nederland worden steeds zwakker. Als wij dadelijk allemaal financieel zwak zijn, wie gaat dan de rekening betalen? De politieke Eurofielen moeten zich maar eens gaan afvragen waar zij mee bezig zijn. VERN zal hier aandacht voor blijven vragen, want als het blijft druppelen op een steen, dan gaat de steen uiteindelijk kapot.

KRAKER TRAILERS EN BOSMAN TRUCK & TRAILER SERVICE VINDEN ELKAAR IN KTTC Voor reparatie en onderhoud van alle merken trailers, schuifvloeropleggers, onderlossers, aanhangwagens en trucks kan de transport-­ branche nu terecht bij Kraker Truck & Trailer Care, oftewel KTTC. Bij KTTC, gevestigd in Nis-­ se (Zld), staat een team van niet minder dan 20 specialisten klaar voor het onderhoud van úw wagenpark! De onderhoud-­ en reparatie-­afdeling van Kraker Trailers en Bosman Truck & Trailer Service heb-­ ben hun krachten en expertise gebundeld in KTTC. Klanten van Kraker Trailers zijn gewend aan de constante zorg voor hun voertuig, voor én na op-­ levering. De onderhoud-­ en reparatiewerkzaam-­ heden groeiden gestaag, waardoor de beschik-­

bare ruimte in de Axelse fabriek te krap werd. Om after sales service te blijven bieden op de manier en op het niveau dat klanten van Kra-­ ker gewend zijn, is de keuze gemaakt om deze werkzaamheden onder te brengen in KTTC. Bij Bosman Truck & Trailer Service waren alle faciliteiten al aanwezig: een goed uitgeruste werkplaats én gespecialiseerde vakmensen om bijna alle werkzaamheden aan vrachtwa-­ gens en alle soorten aanhangers uit te voeren. KTTC biedt de volgende diensten: -­ reparatie en onderhoud alle merken trucks en trailers, met specialisatie in schuifvloertrailers en

onderlossers -­ APK-­keuringen en tachograaf ijken -­ balanceren en uitlijnen van banden -­ aircoservice -­ NAO-­gecertificeerde wasstraat -­ onderdelenlevering truck en trailer, aan zeer con-­ currerende prijzen -­ 24 uur-­service met mobiele werkplaats: +31 (0) 113 644 210

De contactgegevens van KTTC zijn: Drieweg 7 4443 RD Nisse (Zld) Tel. +31 (0) 113 644 210 Fax +31 (0) 113 644 260 service@kttc.nl www.kttc.nl Binnenkort gaat www.kttc.nl online, met alle infor-­ matie over het bedrijf en de diensten.

Door de brede kennis en ervaring kunnen alle werk-­ zaamheden snel en efficiënt worden uitgevoerd. KTTC is ook partner van European Trailer Care, waardoor klanten in heel Europa 24/7 verze-­ kerd zijn van optimale hulp door specialisten.

Noteer vast in uw agenda 25 mei 2013 Tweede editie Transportradio Party Volg ons via de site www.transportradio.nl www.detransportkrant.nl of lees meer in de volgende editie van de Transportkrant

Locatie: Uitgaanscentrum Dieka, Oude Rijssenseweg 11, Markelo

Transport

www.detransportkrant.nl

3


Cotraco is het adres in transport voor: l

La

u

‰ Preventie

be

Vol

TĂœV Nederland QA B.V.

n t 201 2-A-08 ary t Produc

‰ Veiligheid

TĂœV Mark COTRACO

‰ Advisering

Liquid Protection System Validity: www.tuv.nl

‰ Zo leveren wij onder andere: ‰ Innovatief systeem tegen brandstofdiefstal ‰ Bandenspanning controle ‰ Alcoholsloten ‰ Extra truck- en trailer beveiligingssloten ‰ Maar nog veel meer.... Bent u op zoek naar andere oplossingen, laat het ons weten. Wij gaan voor u op zoek!

Snikkers & Partners B.V.

Transport is onze specialiteit

Snikkers & Partners BV is een

Wij werken voor kleine expeditie-� en

administratiekantoor te Schiedam,

transportbedrijven.

dat zich naast administratieve dienst-�

De eigen rijder neemt hierbij een

verlening toelegt op belastingadvies en

belangrijk deel voor zijn rekening.

startersbegeleiding. Dit doen wij voor een breed scala aan bedrijven in het midden-�

Wij kennen de branche en weten waar u

en kleinbedrijf. Om onze klanten goed te

over praat als het gaat over het werk, het

kunnen bedienen hebben wij op tal van

materiaal, de NIWO vergunning, de BTW in

vlakken strategische partners.

GHDQGHUH(8OLGVWDWHQHIĂ€FLsQWJHEUXLN van tankpassen en creditcardsystemen,

COTRACTO B.V. Brieltjespolder 17 4921 PK Made Tel.: +31 162 -� 68 38 88 www.contraco.eu E-�mail: info@contraco.eu

Ons uitgangspunt is dat een ondernemer

Ă€VFDOHUHJHOLQJHQHQĂ€QDQFLHULQJYDQXZ

zich bezig moet houden met die zaken

bedrijf.

waar hij goed in is en zijn schaarse tijd moet gebruiken voor die zaken die het

U vindt ons aan de A20 op een

meeste geld opleveren.

industrieterrein, dus parkeren met uw truck is geen probleem.

Wij zijn u graag van dienst bij het uitvo-� eren van de overige taken.

Algerastraat 7 YHUQMDDUERHNYVLQGG

3128 BS Schiedam

Tel.: 010 43 70 360

Fax 010 462 23 773

E-�mail: info@snikkers.netWATERSCHAP RIVIERENLAND TIEL ZET MAN TGS IN BIJ ONDERHOUD EN CALAMITEITEN snikkers vern 2012.indd 1

Waterschap Rivierenland Tiel heeft een nieu-­ we MAN TGS 28.400 6x4 met M-­cabine in gebruik genomen. Met dit krachtige voertuig, uitgerust met haakarmsysteem en afzetbak, voert het waterschap inmiddels naar volle tevredenheid de voorkomende beheer-­ en on-­ derhoudswerkzaamheden binnen het rayon Nederbetuwe uit. Volgens teamleider Martin Romein, van de af-­ deling Beheer & Onderhoud Waterschap Ri-­ vierenland, voldoet de door ROSIERVANDEN-­ BOSCH Tiel geleverde MAN volledig aan het wensenpakket: “Voor onze werkzaamheden was een zwaardere truck met ĂŠĂŠn as meer nodig. MAN bood ons deze mogelijkheid, in combinatie met de gewenste duurzame Euro 5-­oplossing. Met het haakarmsysteem van Hiab takelen wij nu moeiteloos onze boten voor onderhoudswerkzaam-­ heden in en uit het water. De boten transporteren wij vervolgens in de afzetbak. De inschakelbare voorwielaandrijving maakt daarbij elk lastig terrein voor ons toegankelijk.â€?

Snoeien en verstevigen Naast het transport van de boten zet de afdeling Beheer & Onderhoud de krachtige MAN in om vuil af te voeren richting de tien ‘composteerpun-­ ten’. Omdat binnen de acht rayons vijf voertuigen beschikbaar zijn, leent de afdeling de nieuwe MAN regelmatig met chauffeur uit aan andere rayons of afdelingen binnen Waterschap Rivierenland. Daarom koos het waterschap bewust voor een uitwisselbare afzetbak. De MAN is verder betrok-­ ken bij dagelijkse werkzaamheden als het water peilen, onderhoudswerkzaamheden met de boot en kleinschalig handwerk met een zeis. Martin Romein: “Het maaisel wordt uit het water gehaald en op de kant gezet waar het even blijft liggen volgens de Flo-­ ra-­ en Faunawet, zodat bijvoorbeeld kikkers tijd heb-­ ben om te ontsnappen. Vervolgens wordt het vuil in de afzetbak gedaan. In de winter verzamelen we veel hout, snoeihout en zwerfafval. Ook bij calamitei-­ ten als hoogwater is de MAN van groot belang. Bij-­ voorbeeld om zandzakken te vervoeren waarmee we de dijken verstevigen en voor het verwijderen van zwaar zwerfvuil dat tegen de dijken aanklotst en

11-01-2012 17:30:17

zodoende de dijk kan beschadigen�. Pure luxe Volgens de chauffeurs Wout van Blijderveen en Jan Geurts rijdt deze MAN met zijn automaat als een ‘luxe’ auto. “Hij is stil, sterk en vooral ook wendbaar�, vertelt Jan. “Die wendbaarheid komt ons goed van pas bij klussen op smalle dijken en in dorpen.� Daarnaast zijn de heren blij dat het voertuig milieu-­ kleppen heeft: “Perfect, het afnetten hoeft nu niet meer�, aldus chauffeur Wout. Beheer en onderhoud De afdeling Beheer & Onderhoud van Water-­ schap Rivierenland Tiel werkt aan schoon water en veilige dijken in het rayon Nederbetuwe. In het totaal werken acht rayons binnen Waterschap Ri-­ vierenland Tiel dagelijks met vier MAN-­trucks aan dat beheer en onderhoud. Deze rayons zijn niet allemaal in het bezit van eigen materieel en mens-­ kracht. Daarom wordt ook gebruikt gemaakt van de diensten van lokale aannemers. Meer informatie over het Waterschap Rivierenland is te vinden op www.waterschaprivierenland.nl.

ALLEEN HET BESTE GOED GENOEG VOOR KAREL HOEVE IJMUIDEN B.V. VISGROOTHANDEL SCHAFT MAN TGX 18.400 BLS EFFICIENTLINE AAN alleen voor de kwaliteit van de vis geldt maar ook voor de distributie ervan, blijkt uit het feit dat het bedrijf een MAN TGX 18.400 BLS Ef-­ ficientLine in gebruik heeft genomen. MAN Hoofddorp leverde de truck op 23 januari jl. af.

Vianen, 26 februari 2013 – Visgroothandel Karel Hoeve IJmuiden B.V. heeft als motto dat alleen het beste goed genoeg is. Dat dit niet

Karel Hoeve IJmuiden heeft drie trucks in gebruik voor de distributie van vis, maar het is voor het eerst dat een MAN aan het wagenpark is toege-­ voegd. En als het aan directeur Willem Hoeve ligt, is het zeker niet de laatste: “In een grijs verleden heb ik wel eens een truck bestuurd, tegenwoordig laat ik dat aan onze chauffeurs over. Als ik op hun be-­ vindingen moet afgaan, is de keuze voor deze MAN TGX de juiste geweest.� Een van de hoofdredenen dat Hoeve voor MAN heeft gekozen, is het gunstige brandstofverbruik. “Tijdens de proefrit waren we al onder de indruk van de efficiency van de MAN en dat is in de twee weken dat we hem nu in ons bezit

hebben niet veranderd.â€? Lichtgewicht De brandstofefficiency komt voor een deel voor re-­ kening van het EfficientLine-­pakket waar de MAN van is voorzien. Dit pakket omvat onder meer een automatisch uitschakelende luchtcompressor, een wrijvingsarme dynamo en een verder geoptima-­ liseerde aandrijflijn. De gewicht-­geoptimaliseerde truck heeft tevens een verbeterde aerodynamica, wat eveneens bijdraagt aan een verlaging van het brandstofverbruik. Verstralers een must De TGX is verder voorzien van verstralers op het dak. Een must volgens Hoeve: “We rijden veel in Ne-­ derland, waar de verlichting langs de wegen goed is. Maar onze klanten zijn ook gevestigd in BelgiĂŤ en het Ruhrgebied in Duitsland. De chauffeurs komen

daar regelmatig op plekken waar het aardedonker is en dan zijn verstralers wel zo veilig en praktisch.â€? Fitheid chauffeur Omdat zitcomfort voor een belangrijk deel bijdraagt aan de fitheid van de chauffeur ĂŠn daarmee aan de veiligheid, moest de nieuwe truck voorzien zijn van goed zittende stoelen. “Voorafgaand aan de aanschaf hebben we een paar weken een MAN TGX 18.400 BLS EfficientLine op proef gehad. Bij de evaluatie kwam vooral het goede zitcomfort naar voren, een aspect van het vrachtautorijden dat vaak wordt onderschat. Verder waren de chauf-­ feurs erg te spreken over het rijcomfort, de ruime XLX-­cabine en het minimale geluidsniveau in het in-­ terieur. We zijn dus bepaald niet over ĂŠĂŠn nacht ijs gegaan, want wat geldt voor onze vis, geldt ook voor het vervoer: alleen het beste is goed genoeg.â€?


VOLVO DYNAMIC STEERING: EEN BAANBREKENDE INNOVATIE VOOR MOEITELOOS STUREN Een paar maanden na de introductie van de nieuwe FH-­serie komt Volvo Trucks opnieuw met een technische innovatie van wereldfor-­ maat. Volvo Dynamic Steering combineert conventionele hydraulische stuurkracht met een elektronisch aangestuurde elek-­ tromotor die is gemonteerd op de stuurin-­ richting. Het resultaat is precisiesturing, waardoor de werkomgeving van de chauffeur veiliger, comfortabeler en prettiger wordt. “Deze gepatenteerde technologie biedt de chauf-­ feur in alle werkomstandigheden voordelen. Op de snelweg geeft het dynamische stuursysteem ongekende richtingsstabiliteit. Bij lage snelheden kan ook een zwaarbeladen truck eenvoudig met één vinger worden bestuurd”, aldus Claes Nilsson, President Volvo Trucks. Een elektronisch aange-­ stuurde elektromotor die op het stuurhuis is ge-­ monteerd, is de grote technologische innovatie van Volvo Dynamic Steering. De elektromotor, die samenwerkt met de hydraulische stuurbekrachti-­ ging van de truck, heeft een maximaal koppel van 25 Nm en wordt duizenden keren per seconde aangestuurd door de elektronische regeleenheid. “Het is de taak van de elektromotor om in alle om-­ standigheden een perfect stuurgevoel te leveren. De sensoren van het systeem merken bijvoorbeeld dat de chauffeur rechtdoor wil rijden en zorgen au-­ tomatisch dat er geen verstoringen vanaf het weg-­ oppervlak doordringen tot het stuur”, licht Gustav Neander toe, projectmanager voor Volvo Dynamic Steering. Hij voegt eraan toe: “Bij lage snelheden zorgt de ondersteuning van de elektromotor dat de

truck heel eenvoudig kan worden bestuurd. Zelfs het besturen van een zwaar beladen bouwtruck die op ruw terrein rijdt, gaat moeiteloos. Truckchauf-­ feurs die het systeem tijdens het ontwikkelingspro-­ ces hebben getest, waren allemaal diep onder de indruk.” Superieur in alle omstandigheden De voordelen van het systeem kun-­ nen in vier punten worden samengevat: ˜ +, .#)' 50'.*'&'0 0''/6 &' '.'-641/1614 *'6 werk over van de spieren van de chauffeur. Daar-­ door kan de chauffeur ontspannen sturen zon-­ der dat zijn of haar schouders en armen worden overbelast. Een ander voordeel is dat met Volvo Dynamic Steering het stuurwiel automatisch naar de middenpositie gaat, ook bij achteruitrijden.

tering van de veiligheid en het chauffeurscomfort. Sturen wordt naar een nieuwe dimensie gebracht Volvo Dynamic Steering is de oplossing voor overbe-­ lasting, wat veelvuldig voorkomt bij chauffeurs op zwa-­ re transporten. Uit officiële cijfers van de Zweedse arbeidsinspectie blijkt dat truckchauffeurs overver-­ tegenwoordigd zijn in statistieken voor beroepsma-­ tige aandoeningen. “Bijna vier van de tien chauffeurs klagen elke week over pijn in rug, nek, schouders of

armen. Ons verbeterde stuursysteem biedt een meer relaxte rijervaring en kan dit probleem bij be-­ roepschauffeurs tegengaan”, zegt Gustav Neander. Hij voegt eraan toe: “Volvo Dynamic Stee-­ ring brengt de besturing van zware voer-­ tuigen naar een geheel nieuwe dimensie. Dankzij de technologie worden de werkomstandig-­ heden van de chauffeur relaxter en beter beheers-­ baar.”

˜ 04')'./#6+)*'&'0 +0 *'6 9')&'-X <1#.5 5%*'7-­ ren en gaten, worden door het systeem gedempt. Dit betekent dat het sturen stabieler aanvoelt. ˜2&'50'.9')*''(6&'<'24'%+5+'4')'.+0)''08'4-­ hoogde richtingsstabiliteit tot gevolg. Dit bezorgt de chauffeur een meer relaxte rijervaring met volledige controle bij alle snelheden. Het dynamische stuur-­ systeem elimineert bijna alle kleine stuurbewegin-­ gen die niet zijn te voorkomen op de huidige wegen. ˜ +,9+0& 1( ''0 56'+. #(.12'0& 9')122'48.#- +0 een bocht wordt snel gedetecteerd door het zelflerende systeem, dat automatisch compen-­ seert. De chauffeur kan dan rechtdoor sturen zonder te hoeven corrigeren om zijdelingse be-­ wegingen tegen te gaan. Een aanzienlijke verbe-­

DEN HARTOGH EN CONTINENTAL BANDEN GROEP VERSTEVIGEN BAND Na 3-jarige evaluatieperiode met 20 truckcombinaties Den Hartogh Logistics heeft ook voor de toe-­ komst weer gekozen voor bedrijfswagenban-­ den van de Duitse fabrikant Continental. Tijdens een 3 jaar durende test-­ en vergelijkingsperio-­ de tussen de 4 belangrijkste bandenproducen-­ ten, werd niet alleen kritisch gekeken naar de kilometerkostprijs van de banden, maar werd ook het brandstofverbruik van de 20 testcom-­ binaties nauwkeurig in kaart gebracht. Duurzame relatie Naast kilometerkostprijs en brandstofverbruik werd ook gevraagd naar de ervaringen van de chauffeurs. Op basis van de testresultaten koos

Den Hartogh opnieuw voor Continental, waar-­ mee de uit 1959 stammende samenwerking tussen beide bedrijven wordt gecontinueerd. Een bijzondere mijlpaal, die eens te meer het belang aangeeft van de waarde die zowel Den Hartogh als Continental hechten aan duurzame relaties. Service Naast de levering van truck-­ en trailerbanden aan alle internationale vestigingen van Den Hartogh Logistics, beslaat de samenwerking ook de service-­ diensten van Continental, zoals Cesar fleetmanage-­ ment en 24/7 Continental Euro Service.

Group managing director Pieter den Hartogh (L) en Edwin van Erp, divisiemanager bedrijfswagen-‐ banden bij Continental Banden Groep, bezegelen de hernieuwde samenwerking met een ferme hand-‐ druk.

PRIJSUITREIKING GEZAMENLIJKE BOVAG TRUCKDEALERS

De gezamenlijke Bovag Truckdealers Twente zijn sinds 2001 bezig met het promoten van hun bedrijfstak, omdat bij het merendeel van de jongelui en hun ouders deze sector onbekend is. Een van de activiteiten van de truckdealers is om met een promotiestand aanwezig te zijn op de open dagen van een aantal MBO en ROC scholen in Twente. De trucksector wil met hun aanwezigheid op de open dagen leerlingen en hun ouders persoonlijk informeren over de trucksector en hen tevens uitnodigen een be-­ zoek te komen brengen aan een van de Bovag truckbedrijven in Twente. De stelling van de Truckdealers Twente is n.l. , hoe breder een leerling en zijn ouders geïnformeerd zijn hoe beter er een keuze gemaakt kan worden over de Vakrichting van de leerling. Dit schooljaar werd bij het ROC te Almelo en bij het

Transport

Carmel College te Oldenzaal, naast de gebruikelijke promotiestand, ook een prijsvraag georganiseerd. Per schooljaar wordt er door de gezamenlijke Bo-­ vag Truckdealers in Twente een tweetal chauffeurs-­ jassen beschikbaar gesteld, om per school verloot te worden onder de foutloos ingevulde prijsvraag. Er zijn twee winnaars: Leerling Motorvoertuigentechniek Dirk Jan Lan-­ genhof, van het Twents Carmel De Reggesteyn te Nijverdal. De andere gelukkige winnaar is Denny Mes-­ sing, leerling van de studierichting C2 van het Twents Carmel College te Oldenzaal. Bij de prijsuitreikingen hebben inmiddels plaats gevonden bij de vestigingen van Baan Twente BV in Rijssen en Oldenzaal, waar beide winnaar een jas kregen aangeboden.

Uitnodiging naar de leerlingen Beste leerling, Graag nodigen de gezamenlijke BOVAG Truckdea-­ lers van Twente jou en je ouders uit om een bezoek te komen brengen aan een van onze truckbedrijven. Wij hebben de afgelopen jaren ervaren dat het me-­ rendeel van de leerlingen en hun ouders veelal on-­ bekend zijn met de opzet en de organisatie van een truckbedrijf. Dit kan gemakkelijk leiden tot vooroor-­ delen. Dat is niet goed voor de trucksector, maar zeker niet goed voor de leerling.

Daarna is voldoende ruimte voor het stellen van kritische vragen. Het gaat uiteindelijk om jouw toe-­ komst.

Binnenkort ga je een zeer belangrijke keuze maken over de vakrichting welke je gaat volgen. Een be-­ langrijke voorwaarde voor het maken van de juiste keuze is, dat je je zo breed mogelijk laat informeren over de mogelijkheden in de verschillende Motor-­ voertuigen-­sectoren. Uiteraard hoort de trucksec-­ tor hier ook bij. Het spreekwoord "Onbekend maakt onbemind" is helaas nog wel eens van toepassing op de trucksector.

Voor het maken van een afspraak met een BOVAG Truckdealerbedrijf kun je tijdens de open dag te-­ recht bij de stand in de school. Ook is het mogelijk rechtstreeks een afspraak te maken met het bedrijf naar jouw keuze.

Ook al is de trucksector misschien niet je eerste keus, toch is het raadzaam om gebruik te maken van deze uitnodiging. Op deze manier krijg je een zo volledig mogelijk beeld van de bedrijfswagensector met zijn vele mogelijkheden zoals techniek, verkoop en organisatie. Door je breed te laten informeren kan dit mede bepalend zijn voor een juiste keuze!

Vandaar deze uitnodiging Het bezoek aan een BOVAG Truckdealer bedrijf in Twente kan, in overleg, zowel overdag als ’s avonds plaatsvinden. Een deskundige medewerker binnen het bedrijf verzorgt de begeleiding. Per bezoek wor-­ den maximaal 6 personen uitgenodigd zodat een ieder de aandacht krijgt die hij/zij verdient. Wil je alleen, met je ouders of met een vriend een bezoek brengen aan een BOVAG Truckdealer bedrijf, dan is dat uiteraard mogelijk. Het bezoek aan een truckbedrijf bestaat uit een ontvangst, een rondleiding door het bedrijf en een uitleg over de opzet en organisatie van de trucksec-­ tor in het algemeen en van het truckbedrijf in het bijzonder.

www.detransportkrant.nl

5


hÇ Ć&#x2030;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x161;ĹśÄ&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?ĹśÄ&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ĺ˝Ä&#x17E;ĹŻĹ?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśĆ&#x2030;Ć&#x152;Ä&#x201A;ĹŹĆ&#x161;Ĺ?Ć?Ä?Ĺ&#x161;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x201A;Ć?Ä?Ĺ&#x161;ŽůĹ?ĹśĹ?Ç&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;Ä?Ĺ˝Ä&#x161;Ä&#x17E;ϾϹ

tĹ?ĹŠÇ Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹÄ&#x17E;ĹśÄ&#x201A;ĹŻĹŻÄ&#x17E;Ä&#x17E;ŜžÄ&#x17E;Ć&#x161;Ĺ?ĹśĆ?Ć&#x161;Ć&#x152;ĆľÄ?Ć&#x161;Ä&#x17E;ĆľĆ&#x152;Ć?Ä&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;ŽŽŜÄ?Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?ĹśĹ?Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ä?Ä&#x17E;ĹśĹ?ĹśĹ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ä?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ˝Ä&#x17E;Ć&#x2030;Ć?Ĺ?Ĺ˝Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹśÇ&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ĺ˝Ä&#x17E;Ć&#x152;

Â&#x2021;  ADR  opleidingen Â&#x2021; VCA  opleidingen Â&#x2021; BHV  opleidingen Â&#x2021; Ruim  170  nascholingsmodules Â&#x2021; Kostenneutraal  opleiden  !" !  ! ! "" !!  ""!!""!!"

Ç Ç Ç Í&#x2DC;Ç&#x20AC;Ĺ?Ä?ŽͲÄ?Ç&#x20AC;Í&#x2DC;Ŝů

Ĺ?ŜĨŽÎ&#x203A;Ç&#x20AC;Ĺ?Ä?ŽͲÄ?Ç&#x20AC;Í&#x2DC;Ŝů

Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021;

Rijopleiding   voor  auto,  vrachtauto  en  LZV Examen  mogelijkheden  door  heel  Nederland Diverse    trainingen  voor  tanktransport   Trainingen  met  onze  EIGEN  kanteltrailer Trainingen  of  opleidingen    bij  u  op  eigen  locatie ,Í&#x2DC;<ƾŜĆ?Ć&#x161;KĆ&#x2030;ĹŻÄ&#x17E;Ĺ?Ä&#x161;Ĺ?ĹśĹ?Ć?Ä&#x201A;Ä&#x161;Ç&#x20AC;Ĺ?Ć?Ä&#x17E;ĆľĆ&#x152; ϏϲͲϹϯϴώϴϾϴϹ

â&#x20AC;˘ Internationale marktleider in industriĂŤle pompen en tankautomaten â&#x20AC;˘ 24/7 gecontroleerd tanken via Dialog registratieautomaat en centraal beheersysteem â&#x20AC;˘ Debieten van 40 tot 130 l/min. â&#x20AC;˘ Totaaloplossingen op maat voor uw bedrijf â&#x20AC;˘ U maakt gebruik van de grootste serviceorganisatie in de Benelux

Tokheim Netherlands B.V. Laan van Londen 120 3317 DA DORDRECHT Tel. +31 (0)88 147 15 00 Fax. +31 (0)88 147 15 55 sales@dordrecht.tokheim.com

Quantium 110

Delivering Innovative Flexible Solutions

Quantium 210

SlimDiaLOG (SDL)

w w w. t o k h e i m . n l


DE NIEUWE MERCEDES-BENZ ATEGO Â&#x2DC; 1/2.''6 0+'79' 4#0)' 8+'4g '0 <'5%+.+0&'4 /1614'0+0 741 7+681'4+0) Â&#x2DC; '456'4-+0) +0 *'6 5')/'06 8#0 JXI 616 EJ 610  Â&#x2DC;4#0&561($'52#4+0)10&#0-5 741 Â&#x2DC;'4%'&'5g'0<19'4*+(6G8114#..'8'4/1g )'05-.#55'0 Â&#x2DC;6#$+.+6'+654')'.#55+56'06j k56#0&##4& Â&#x2DC; +'79' %#$+0' +0 &' 56+,. 8#0 %6415X 0615 '041%5

delreeks OM 934 met een cilinderinhoud van 5,1 liter. De motoren met vier kleppen per cilinder en twee bovenliggende nokkenassen met verstelbare kleptiming dekken het vermogensspectrum van 115 kW (156 pk) tot 170 kW (231 pk) voor het distributieverkeer optimaal af. De drie nieuwe Euro VI zescilinder motoren OM 936 met een vermogen van 175 kW (238 pk) tot 220 kW (299 pk) en een cilinderinhoud van 7,7 liter complementeren het aanbod.

De vernieuwde Mercedes-­Benz truckfamilie wordt uitgebreid met de nieuwe Atego met Euro VI die hiermee zijn carrière in het distributiesegment van 6,5 tot 16 ton GVW voortzet. De Atego lag al op kop waar het gaat om kwaliteit, betrouwbaarheid, reparatie-­ en onderhoudskosten en duurzaamheid maar dankzij een compleet nieuwe aandrijflijn en tal-­ rijke innovaties aan chassis en cabine wil Mercedes-­ Benz deze positie nu verder versterken.

De krachtige Euro VI-­motoren verbruiken tot vijf procent minder brandstof terwijl de onderhoudsin-­ tervallen duidelijk langer zijn. Zij voldoen aan de op handen zijnde uitlaatgasnorm met common rail technologie, gekoelde uitlaatgasrecirculatie en een uitlaat waarin een SCR-­systeem en een gesloten partikelfilter zijn geïntegreerd. Net als bij de zware modelreeksen is voor nog zuiniger rijden Fleet-­ Board EcoSupport standaard.

Met in totaal zeven nieuwe Euro VI-­motorvarianten die gecombineerd kunnen worden met een breed aanbod aan handgeschakelde en automatische versnellingsbakken kan de nieuwe Atego precies worden aangepast aan de eisen in het distributie-­ verkeer.

Nieuwe uitrustingen van nieuwe versnellingsbakken tot veiligheidssystemen

Om te kunnen voldoen aan de komende Euro VI-­ emissienorm beschikt de nieuwe Atego over vier nieuwe BlueTec 6-­viercilinder motoren van de mo-­

Het vermogen van de nieuwe motoren wordt door middel van automatische zes-­ of achttraps versnel-­ lingsbakken doorgegeven. De nieuwe Mercedes PowerShift 3 achttraps versnellingsbak is in dit voertuigsegment een unieke verbetering van de aandrijflijnconfiguratie. De handgeschakelde ver-­ snellingsbakken met zes of negen versnellingen

zijn optioneel beschikbaar voor de nieuwe Atego. De stabiliteitsregelassistent â&#x20AC;&#x201C; bij personenwagens bekend als ESP â&#x20AC;&#x201C; is bij de nieuwe Atego standaard. Een nieuw geconstrueerde krachtige tweetraps motorrem zorgt in combinatie met de sterke schijf-­ remmen op alle assen voor maximale veiligheid. Exclusief in zijn segment biedt Mercedes-­Benz de nieuwe Atego af fabriek aan met de slijtagevrije permanent-­magneet-­retarder ter ondersteuning van het totale remsysteem. De nieuwe Atego past precies in het totaalbeeld van de nieuwe modelreeksen Actros, Antos en Arocs De nieuwe Atego complementeert als lichte distributietruck in het segment van 6,5 tot 16

ton GVW de nieuwe truckgeneratie van Mer-­ cedes-­Benz. Hij past met zijn cabine precies in de nieuwe modelreeksen van Mercedes-­Benz. Een nieuwe bumper met geïntegreerde dagrijver-­ lichting, optioneel ook verkrijgbaar in LED-­uitvoering, vormt het karakteristieke gezicht van de Atego, waardoor hij met een geheel eigen uitstraling toch direct als lid van de moderne Mercedes-­Benz truck-­ familie wordt herkend. De nieuwe Atego wordt in april 2013 tijdens de Bir-­ mingham Motorshow en tijdens de Bauma in Mßn-­ chen aan het publiek voorgesteld. De verkoop van de nieuwe Ster in het distributieverkeer gaat vanaf 1 mei 2013 van start.

SUCCESVOLLE START BHARATBENZ: BINNEN DRIE MAANDEN 1.000 ZWARE TRUCKS IN INDIA VERKOCHT Â&#x2DC; #+/.'4 8'4-1126 +0 &4+' /##0&'0 0# 8'4g -11256#46 /''4 &#0 ETNNN <9#4' 647%-5 8#0 *#4#6'0< Â&#x2DC;*#4#6'0<647%-241)4#//#10&'45%*'+&'0 /'6&'0#6+10#.'s21..11//'4%+#.'*+%.'5 1(6*''#4FNEGs#9#4& Â&#x2DC; 114 FNEG /#4-6+0641&7%6+' 8#0 01) /''4 /1&'..'0)'2.#0& Drie maanden na de introductie van de eerste Bha-­ ratBenz truck op de Indiase markt maakt Daimler's dochteronderneming Daimler India Commercial Vehicles (DICV) voor het eerst de balans op. DICV verkocht vanaf de start op 26 september 2012 tot eind 2012 1.098 zware trucks in de gewichtsklas-­

sen van 25 tot 31 ton. In het eerste kwartaal van 2013 komt DICV met nog meer modellen van het merk BharatBenz. In totaal zullen tot 2014 17 ver-­ schillende BharatBenz modellen van 6 tot 49 ton op de Indiase markt worden gebracht. Na slechts drie maanden werd DICV al onderschei-­ den met twee awards van het gerenommeerde Indi-­ ase truckmagazine Commercial Vehicles: de zware truck met een GVW van 31 ton werd uitgeroepen tot 'Apollo Truck of the Year 2013' in de kategorie internationaal transport en het truckprogramma tot 'Apollo Commercial Vehicle of the Year 2013'. DICV kijkt terug op een succesvol jaar 2012. Na de

opening in april 2012 van de ultramoderne produc-­ tielocatie in Chennai is DICV eerst begonnen met de fabricage en de verkoop van de zware Bharat-­ Benz truck van 25 tot 31 ton. In oktober vorig jaar volgde de productie van de middelzware trucks van 9 tot 12 ton die vanaf dit jaar in India verkocht zul-­ len worden. DICV is een 100% dochteronderneming van Daim-­ ler AG en produceert sinds 2012 trucks voor het 'Modern Domestic Segment'. Daarmee bereidt DICV zich voor op de stijgende vraag naar moderne trucks voor het volumesegment in India. De produc-­ ten worden precies op de eisen van de belangrijke consumentengroepen van eigenrijders tot fleetow-­ ners aangepast. In samenwerking met lokale perso-­

nenauto-­ en bedrijfswagendealers bouwt DICV mo-­ menteel in India een exlusief BharatBenz-­dealernet op. Ter ondersteuning van de verkoopactiviteiten biedt Daimler Financial Services India Plt., dochter-­ onderneming van Daimler, onder de naam Bha-­ ratBenz Financial speciaal op dealers en klanten toegesneden financiÍle diensten en verzekerings-­ oplossingen aan.

MERCEDES-BENZ BESTELWAGENS DOEN HET UITSTEKEND IN WINTERTESTS Benz Vans konden deze belofte onlangs onder bar-­ re winterse omstandigheden inlossen. Tijdens de Arctic Van Test in Finland behaalden de Citan en de Vito in ijzige kou een dubbele overwinning. Een nog grotere uitdaging vormde de Sprinter ArcticDrive in Noord-­Amerika: hier bewees de Sprinter onder extreme weersomstandigheden wat hij waard was tijdens de lange rit naar Alaska.

Â&#x2DC;+6#018'467+)'0&'9+00##4$+,s4%6+%#0'56s +05')/'068#0-.'+0'$'56'.9#)'05 Â&#x2DC;+61U7//'4E+0<+,0-.#55'$+,s4%6+%#0 '56s Â&#x2DC;24+06'4U$+,/+075IN)4#&'0+0.#5-# 'Vans. Born to run': de bestelwagens van Mercedes-­

De nieuwe Mercedes-­Benz Citan bleef de concur-­ rentie in zijn klasse duidelijk voor. Hij verscheen voor het eerst aan de start van de Arctic Van Test en overtuigde vooral bij het rijden. Daaraan werd bij de ontwikkeling van de kleinste telg van de bestelwa-­ genfamilie van Mercedes-­Benz dan ook bijzonder veel waarde gehecht: de Citan beschikt over de voor het merk typerende combinatie van rijdynamiek, vei-­

ligheid en comfort. Zo behoort ESP bijvoorbeeld tot de standaarduitvoering. De test in Finland bestond naast stadsritten en lange afstanden uit rijproeven op spiegelglad ijs en metingen van verwarmingsver-­ mogen na een koude start. Bij temperaturen tot minus 25 graden Celsius liet de Citan zijn concur-­ renten ver achter zich. De Arctic Van Test wordt georganiseerd door een aantal gerenommeerde bedrijfswagenvakbladen uit meerdere Europese landen. Behalve bestelwagens voor stadsdistributie nam de jury van de Arctic Van Tests ook compacte bestel-­ wagens grondig onder de loep. Na het doorlopen van dezelfde disciplines lag ook hier een bestelwa-­ gen met de Ster op kop. Nog zwaarder werden negen Mercedes-­Benz Sprinter in Noord-­Amerika

door journalisten op de proef gesteld. Zij reden een route van 5.300 kilometer van het Canadese Edmonton via British Columbia en Yukon naar An-­ chorage in Alaska en bewezen dat de Sprinter ook onder extreme omstandigheden in zijn element is. Koude start bij bijna 50 graden Celsius onder het vriespunt, ijzige en besneeuwde straten met vorstscheuren in het wegdek en steile bergpassen stelden zowel de bestelwagens als hun chauffeurs danig op de proef. De onafhankelijke testers loofden de overtuigende vermogenseigenschappen van de V6 CDI, het ge-­ ringe geluidsniveau en de goede rij-­eigenschappen onder alle omstandigheden. De functionele en com-­ fortabele cabine van de Mercedes-­Benz Sprinter bood het passende contrast met de barre condities buiten de bestelwagen.

VAKMAN VAN HET JAAR GĂ&#x2030;RARD PIEKET NEEMT MERCEDES-BENZ CITAN IN ONTVANGST #4-'68.1'452'%+#.+56 '0 8#-/#0 8#0 *'6 ,##4X Ă?4#4& +'-'6 8#0 #4-'6<14)X *''(6 &' 5.'76'.58#0''0+6#0+01068#0)56)'01/'0T +'-'6 9'4& '+0& 814+) ,##4 7+6)'41'2'0 616 #-/#08#0*'6##4FNEFX''0+0+6+#6+'(8#0 '4-5216T0.T ##56 ''0 (.+0-' 9+55'.$1-##. '0 &' ''79+)' 41'/ 910 *+, ''0 ).1'&0+'79' '4%'&'5g'0<$'56'.9#)'0T De verkiezing van de Vakman van het Jaar is een jaarlijks terugkerend initiatief van Werkspot.nl dat vakmannen in twaalf verschillende categorieĂŤn in het zonnetje zet. Tijdens een feestelijke awarduit-­ reiking werd GĂŠrard Pieket van Parketzorg uitge-­ roepen tot Vakman van het jaar 2012. Volgens juryvoorzitter Rudi Delnoy is GĂŠrard Pieket â&#x20AC;&#x153;een vakman waar de liefde voor het vak vanaf spat, een perfectionist en iemand die zijn vak uiterst serieus neemt. De combinatie van vakmanschap, passie en de wil om zich te blijven verbeteren maakt hem de terechte Vakman van het Jaar 2012â&#x20AC;?. Aan de ver-­

Transport

kiezing deden dit jaar meer dan duizend vaklieden mee. Mercedes-­Benz is voor het 3e jaar als spon-­ sor aan dit initiatief verbonden. Net als bij voorgaan-­ de edities werd een bestelwagen voor de winnaar ter beschikking gesteld. GÊrard Pieket mocht deze week samen met zijn partner Yvonne een gloed-­ nieuwe Citan 109 CDI in ontvangst komen nemen. Ze werden thuis door Mercedes-­Benz Nederland opgehaald en naar het hoofdkantoor in Utrecht gebracht, waar de feestelijke overhandiging plaats-­ vond. Uit handen van Mark Horsten, Marketing Ma-­ nager Bedrijfswagens Mercedes-­Benz Nederland, ontving Pieket de sleutels van het nieuwe compacte bestelwagenmodel. Pascal Joore van Werkspot.nl overhandigde bovendien een grote bos bloemen. Vorig jaar introduceerde Mercedes-­Benz met de Citan een compleet nieuw en compact bestelwa-­ genmodel. De Citan 109 CDI Lang die Pieket in ont-­ vangst mocht nemen, is voorzien van een schone en zuinige BlueEFFICIENCY motor met Eco start/

Op de foto: v.l.n.r. GĂŠrard Pieket (Parketzorg), Pascal Joore (Werkspot), Mark Horsten (Mercedes-â&#x20AC;? Benz Nederland B.V.)

stop-­systeem. Hiermee wordt een opvallend laag brandstofverbruik van 4,3 liter op 100 kilometer behaald. Tevens is deze Citan uitgerust met de Am-­ bition Line waarin onder meer airconditioning, elek-­ trisch bedienbare portierruiten, bestuurdersstoel â&#x20AC;&#x2DC;comfortâ&#x20AC;&#x2122;, een boordcomputer en parkeerhulp zijn opgenomen. De briljantzilveren bestelwagen werd

www.detransportkrant.nl

ook op 15 inch lichtmetalen velgen gezet en voor-­ zien van een unieke â&#x20AC;&#x2DC;Vakman van het Jaarâ&#x20AC;&#x2122; bestic-­ kering. Pieket die deze Citan als servicewagen gaat inzetten, heeft hooggespannen verwachtingen van zijn aanwinst: â&#x20AC;&#x153;Hij lijkt mij voor het servicewerk erg praktisch en betrouwbaar. Ik heb ook gehoord dat hij erg zuinig is, dus ik heb er veel vertrouwen inâ&#x20AC;?.

7


Transport met toekomst!

NL-20130301

Ik heb een TimoCom ID. En jij?

John Corneth, directeur van Transportbedrijf John Corneth

Het is altijd hetzelfde: Zodra wij onze TimoCom ID noemen, dan heeft een zakenpartner meteen een beter gevoel. Dan weet hij, dat wij een gekeurde TimoCom klant zijn. Een echt voordeel wat ons meteen overtuigd heeft. Naast veiligheid zijn natuurlijk ook de vele vracht- en laadruimteaanbiedingen beslissend. En jij? Overtuig jezelf: 4 weken gratis testen en meteen zaken doen! Bovendien valt er een iPad te winnen*! Bel ons op en noem het wachtwoord “TimoCom ID”. Telefoon +31 20 794 09 64. Veel geluk! * Algemene spelvoorwaarden onder www.timocom.nl/enjij-voorwaarden

www.timocom.nl/enjij


MERCEDES-BENZ ACTROS WINT OPNIEUW INTERNATIONALE DESIGNPRIJS ˜s+ g'5+)09#4&s8114&'0+'79'%6415+0&' categorie productdesign ˜ +'4&' 4'01//''4&' &'5+)024+,5 8114 *'6 vlaggenschip van de Mercedes-­Benz truckfa-­ milie Het iF-­label geldt wereldwijd als kwaliteitskenmerk voor uitstekend design en de nieuwe Mercedes-­ Benz Actros mag dit predicaat nu dragen. Een jury van 49 experts op het gebied van design, industrie en scholing kozen dit jaar uit meer dan 3.000 bij-­ dragen hun favoriet. De iF-­Design Award is zestig jaar geleden in het leven geroepen door het in Han-­

nover gevestigde 'International Forum Design' en tentoonstellingen van overal ter wereld. Ieder jaar worden de prijzen voor excellente vormgeving uitge-­ reikt in de categorieën 'Product', 'Communication' en 'Packaging'. De jury heeft drie dagen achter ge-­ sloten deuren vergaderd, de producten bekeken, uitgeprobeerd en geanalyseerd. "Wie hier onderscheiden wordt, heeft met buiten-­ gewoon productdesign overtuigd", luidt de motiva-­ tie van de internationale vakjury. Belangrijke criteria zijn de acceptatie door de doelgroepen, kwaliteit van de vormgeving en creativiteit, klantgericht-­

heid, rendement, originaliteit en innovatie. De bij de iF-­Design Awards in de prijzen gevallen bijdra-­ gen weerspiegelen de actuele trends in design en het rendement van goed vormgegeven objecten. De nieuwe Mercedes-­Benz Actros werd eerder al onderscheiden met de 'red dot' Design Award van het Design Zentrum Nordrhein-­Westfalen, de 'German Design Award 2013' in de catego-­ rie 'transportation and public space' en de 'Focus in Gold 2012' van het Design Center Stuttgart. Het vlaggenschip van de truckfamilie van Merce-­

des-­Benz overtuigde de internationale vakjury met goede kwaliteit en ergonomie van het interieur en de consistente vormgeving van het exterieur van de verschillende voertuigvarianten.

GEBROEDERS VAN VELDHUIZEN TRANSPORT BREIDT MERCEDES-BENZ VLOOT UIT Veenendaal. Met de ingebruikname van drie nieuwe Actros 1842 LS trekkers en een or-­ der van nog eens vier nieuwe Actros 1830 L bakwagens staat de teller totaal op elf trucks.

Sinds anderhalf jaar levert Mercedes-­Benz een belangrijke bijdrage aan het wagenpark van Gebroeders van Veldhuizen Transport uit

Gebroeders van Veldhuizen Transport koos ter ver-­ vanging van voertuigen in het wagenpark de meest rendabele oplossing die er nu te koop is. Daarbij wa-­ ren een laag brandstofverbruik, een sterke uitstra-­ ling en de schone Euro 6-­norm belangrijke eisen. De nieuwe Actros sprong er volgens eigenaren Berth en Dick van Veldhuizen uit. De compleet nieuw ont-­ wikkelde truck voldoet ruim aan alle eisen. Alle nieu-­ we Actros trucks werden geleverd met schone en zuinige Euro 6-­motor waarmee het transportbedrijf haar logistieke keten verder verduurzaamt. Deze

Mercedes-­Benz trucks worden ingezet voor natio-­ nale distributiewerkzaamheden en leggen tussen de 90.000 en 100.000 kilometer per jaar af. De keuze voor de StreamSpace-­cabine heeft dan ook te maken met de lagere instap. Gebroeders van Veldhuizen Transport is content met de eerste ver-­ bruikscijfers. De inzet kent veel stops en laat daarbij toch een verbruik van 1 op 3,85 zien. Tijdens een langere rit naar München werd zelfs een verbruik van boven de 1 op 4 gerealiseerd. Gebroeders van Veldhuizen Transport Het Veenendaalse transportbedrijf kent een lange historie en werd in 2002 benoemd tot hofleve-­ rancier. Gebroeders van Veldhuizen Transport

is specialist in diverse transporten in de Bene-­ lux, Noord-­Frankrijk en Duitsland en in het op-­ en overslaan van goederen. Hiervoor heeft het de beschikking over een vloot van 38 eenheden. Met de aanschaf van de zeven nieuwe Actros trucks komt het aandeel van Mercedes-­Benz op elf. Naast de nieuwe Actros rijden er ook huidige Ac-­ tros en Axors trucks in het wagenpark. Vaste mo-­ biliteitspartner SternTrucks Veenendaal met wie Gebroeders van Veldhuizen Transport een prettige relatie onderhoudt, leverde deze trucks. Huislease-­ maatschappij Mercedes-­Benz CharterWay had ook een waardevolle bijdrage aan de aanschaf. Deze Actros trucks worden middels een Reparatie & Onderhoudscontract periodiek onderhouden.

COSMO TRUCKS HELPT TWENTE MILIEU BIJ AFVALINZAMELING Twente Milieu verzorgt onder andere de afva-­ linzameling in de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal. Hiervoor leverde Cosmo Trucks onlangs drie extra schone en zuinige DAF trucks, compleet met Terberg inzamelsysteem en voorzien van de Twente Milieu-­huisstijl. Twente Milieu koos voor de DAF FAN CF75.310 omdat deze truck een bijdrage kan leveren aan het halen van de eigen CO2-­doelstellingen. Binnen 5 jaar wil Twente Milieu namelijk 20% besparen op de CO2-­uitstoot. Bijvoorbeeld door gebruik te ma-­ ken van voertuigen die aan de strengste emissie-­ eisen voldoen. De DAF FAN CF75.310 van Cosmo Trucks voldoet standaard al aan die strenge Euro 5-­ en EEV-­normen. Maar de motor van deze DAF is ook nog geschikt voor Dual Fuel, dus diesel en CNG (aardgas of biogas) tegelijk. Hierdoor wordt de CO2-­ uitstoot nog verder verlaagd. Bovendien bespaart Twente Milieu hierdoor op het brandstofverbruik.

Cosmo Trucks heeft 3 van deze DAFs geleverd. Voor de opbouw van de trucks heeft Cosmo Trucks samengewerkt met Terberg Matec in IJsselstein. De drie DAF trucks van Cosmo Trucks hebben een Terberg HS Zijladeropbouw. Met deze zijlader-­ opbouw kan Twente Milieu zowel minicontainers als vierwielcontainers legen. Totaal kan er in de opbouw 26 kuub afval worden meegenomen. Aan de arbeidsomstandigheden is ook gedacht. De DAF heeft een luchtgeveerde vooras, waardoor de chauffeur onder alle wegomstandigheden maxi-­ maal comfort heeft. Wie is Cosmo Trucks? Cosmo Trucks vertegenwoordigt vanuit 17 vesti-­ gingen onder meer de merken DAF, Ginaf en Fiat Professional. De oorsprong van Cosmo Trucks ligt echter niet in de transportwereld, maar in de scheepvaart. Op 1 januari 1906 begon de Engels-­ man Furness in Rotterdam cargadoorsbedrijf.

Maar al snel werden de scheepvaartactiviteiten aangevuld met een transportdivisie en een eigen onderhoudsafdeling. Die werden steeds groter, omdat de vraag naar transport over land groeide. Vanaf 1968 nam Furness dan ook verschillende

transportbedrijven, DAF truckdealers en de Eerste Zwolse Bedrijfsautogarage over. In 2000 fuseer-­ den de automotive activiteiten van Furness met die van Koops. En sinds 2002 heten alle DAF dealerbe-­ drijven Cosmo Trucks.

VAN ECK LEVERT SPECIALE DUBBELDEKTRAILER VOOR DE WASSERIJINDUSTRIE Afgelopen week leverde Van Eck een spe-­ ciale dubbeldektrailer af die speciaal is ontwikkeld voor de wasserijindustrie. Met het voertuig kan de klant 89 rolcontainers met wasserijproducten vervoeren in plaats van 54 rolcontainers met een conventionele trai-­ ler. De verlader verzamelt op verschillende hubs de wasserijproducten en rijdt de lading vervol-­ gens in bulk naar diverse wasserijbedrijven. De betreffende klant is een verlader uit Slowakije en heeft inmiddels 6 Van Eck dubbeldektrailers rijden op verschillende locaties. Ondanks de lage personeels-­

kosten in Oost Europa bespaart de klant brandstof-­ en Mautkosten. Op een totaal van 3 ritten met een conventionele trailer bespaart de klant 1 rit door ge-­ bruik van een dubbeldektrailer. De vraag naar kos-­ tenbesparende voertuigen in Oost Europese landen is het laatste jaar sterk gestegen, aldus Van Eck. In tegenstelling tot de LZV kan een dubbeldektrai-­ ler Europawijd zonder trajectbeperkingen ingezet worden. Van Eck Group is een familiebedrijf dat in 1912 werd opgericht. Eén van de spe¬cialismen is de bouw van custom-­made trailers. De onder-­ neming onderscheidt zich op dit gebied al vele jaren door een bijzonder innovatieve aanpak.

Rode draad hierbij is vergroting van het laadvo-­ lume en CO2-­reducerende transportoplossingen. Mede door toepassing van nieuwe techno-­ logieën helpt Van Eck vervoerders om tege-­ moet te komen aan zowel economische ei-­ sen als aan de steeds strengere regelgeving en de maatschappelijke druk op milieugebied. Daarnaast is het de persoonlijke overtuiging van de directie dat zorg voor het milieu een duur-­ zame plicht is voor toekomstige generaties. Deze overtuiging vormt een belangrijke leidraad bij de activiteiten van de Van Eck Group.

VAN ECK LEVERT LUCHTVRACHTTRAILERS VOOR DE VERHUUR Afgelopen week leverde Van Eck een viertal voertuigen af aan de Duitse verhuurder Hau-­ ser Truck & Trailer Rental. Hauser kocht vier mega trailers met rollenbaansysteem, twee met schuifzeilopbouw en twee stuks met een plywood opbouw. Alle voertuigen zijn geschikt voor het vervoer van maindeckpallets van 3 meter hoog. De voertuigen hebben een laadca-­ paciteit van 4 maindeckpallets of 34 Europal-­ lets. Vanwege korte rijafstanden wordt er per dag veel geladen en gelost, waardoor de opleggers zeer intensief gebruikt gaan worden. De engineeringsaf-­ deling heeft daarom de voertuigen met duurzame materialen ontwikkeld en het rollenbaansysteem uitgevoerd met twinrollen met dubbele lagers. Het

Transport

laad-­ en lossysteem kan hierdoor probleemloos intensief zware pallets laden en lossen. Het rollen-­ baansysteem bestaat uit 4 secties waarbij elke sec-­ tie voorzien is van een palletstop, dit ter bevordering van een optimale veiligheid. De mega-­schuifzeiltrailers zijn uitgevoerd met een hydraulisch uitschuifbaar achterportaal dat tot 3,5 m uitgeschoven kan worden. Hierdoor is het voer-­ tuig multifunctioneel inzetbaar en kunnen goederen tot een breedte van 3,5 m probleemloos geladen worden. Ook beschikt de trailer over een hefbaar dak dat tot 300 mm omhoog kan. De vervoerder kan hierdoor met verschillende dakhoogtes rijden. De voertuigen worden geleverd met een TÜV-­XL ladingscertificaat en TIR-­certificaat.

www.detransportkrant.nl

Over Van Eck Van Eck Group is een familiebedrijf dat in 1912 werd opgericht. Eén van de spe¬cialismen is de bouw van custom-­made trailers. De onderneming onderscheidt zich op dit gebied al vele jaren door een bijzonder innovatieve aanpak. Rode draad hierbij is vergroting van het laadvolume en CO2-­ reducerende transportoplossingen. Mede door toepassing van nieuwe technologieën helpt Van Eck vervoerders om tegemoet te komen aan zowel economische eisen als aan de steeds strengere re-­ gelgeving en de maatschappelijke druk op milieuge-­ bied. Daar¬naast is het de persoonlijke overtuiging van de directie dat zorg voor het milieu een duur-­ zame plicht is voor toekomstige generaties. Deze overtuiging vormt een belangrijke leidraad bij de activiteiten van de Van Eck Group.

9


KLAAS DE WAARDT ZEGT : We verdienen onze boterham op de weg, echter er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Niet dat ik u wil vervelen met het aftreden van de Paus in Rome, want dat zijn des heren wegen en die begrijp ik zo wie zo niet. Nee, het gaat over de wegen die Ministers en ambtenaren bewan-­ delen. Waarom noem ik dit wandelen, want als zij de auto zouden pakken, dan was de besluitvor-­ ming wel een stuk sneller. Zelfs met een vracht-­ wagen zouden zij “Just in time” zijn, ja, ik spreek ook Engels. De Minister heeft bijvoorbeeld gezegd in de Tweede kamer dat het niet aantoonbaar is dat de Oost-­Europese chauffeur een slechtere chauffeur is dan de Nederlandse chauffeur. Volgens haar ambtenaren stond dit in het on-­ derzoeksrapport van de SWOV, het onderzoeks-­ bureau van de overheid op het gebied van ver-­ keersveiligheid. U zult wel begrijpen dat ik razend nieuwsgierig was hoe de SWOV tot deze conclu-­ sie was gekomen. Uit het onderzoeksrapport van de overheid (VOOA) van een paar jaar geleden bleek dat de Oost-­Europese chauffeur 1.5 maal zo vaak betrokken was bij een verkeersongeval als een Nederlandse chauffeur. Vol goede moed

heb ik gelijk het rapport opgevraagd en ben ik deze met rode oortjes gaan lezen. Ik ben van de ene verbazing na de andere gevallen, stellingen tegen gekomen die ik niet kan begrijpen. Ze schrijven dat als je een opleiding van je ouders tot chauffeur hebt gekregen of van een erkende rijschool met hoge kwaliteitseisen, er geen we-­ zenlijk verschil is tussen betrokkenheid bij een ongeval. Ik viel van mijn stoel, gelukkig zonder gewond te raken. Dit betekend dat het eigenlijk nergens voor nodig is om de zware opleidingen in Nederland te volgen, je bent zonder ook een goede chauffeur. Verder stond erin dat er geen gegevens worden bijgehouden door de controlerende instanties, maar dat werkt goed, als je geen data opschrijft, dan is het er ook niet, geen verschil tussen chauf-­ feurs is dan de conclusie. Kan ik de Minister begrijpen, gedeeltelijk wel en dat zal u wel weer verbazen dat ik dit zeg. Als zij nu in de Tweede Kamer had gezegd dat de Oost-­Europese chauf-­ feur 1.5 maal zoveel betrokken is bij een ongeval zoals blijkt uit het VOOA onderzoek, dan had de Tweede Kamer gezegd, wat gaat u hier aan doen

dan. Ook in Brussel had zij de lading van voren ge-­ kregen uit Oost-­Europa en hadden zij weer een handelsblokkade ingesteld zoals in 2011 toen Nederland besloot het Schengen akkoord (vrij verkeer personen en goederen)voor Roemenië en Bulgarije niet uit te voeren, maar met mini-­ maal twee jaar te verlengen. Onze bloemen wer-­ den gelijk geweerd, want er zouden onduidelijke bacteriën in zitten. Dit heeft een paar maanden geduurd en veel geld gekost. De SWOV heeft zelfs gevraagd aan de Ministeries in Oost-­Europa hoe zij de opleidin-­ gen verzorgen. Het antwoord was te verwachten, wij doen het zelfs beter dan West-­Europa, onze opleidingseisen zijn zelfs hoger. Ik ga echter ook niet vragen aan de paardenslager hoe zijn vlees is, hartstikke goed natuurlijk. Natuurlijk het paar-­ denvlees komt uit Roemenië, wat een toeval. Mijn rechtsgevoel is natuurlijk weer ernstig aangetast. Welke weg moet ik nu weer gaan bewandelen, misschien dat ik het aan politici moet gaan vra-­ gen. Klaas de Waardt, Voorzitter VERN .

Veiligheidsoplossing voor: Containers, Trailers en Wissellaadbakken. Sluitsystemen, Verzegeling en tracking & tracing systemen. Industrieweg 100 -­ 102 2712 Zoetermeer Tel.: 079 -­ 341 95 42

Distributeur van Safeload ladingstangen en seperatiewanden

www.safeload.nl

op ak

!

E  T    E

XCEPTIONEEL            RANSPORT        UROPA  B.V.  

UW PARTNER  VOOR  ONTHEFFINGEN  EN  BEGELEIDING  IN  EUROPA

voor verkoop  en  service Hengelo Goudstraat  20   074  –  2900  900

Rijssen Provincialeweg Zuna  2 0548  –  51  30  70

Oldenzaal Schelmaatstraat 10 0541  –  51  51  13

Kijk voor  meer  informatie  op  www.baantwente.nl

Omdat het  aanvragen  van  ‘–Š‡ˆϐ‹‰‡ meer  is  dan  alleen  een  papiertje  invullen  met   de  gevraagde  gegevens.

bel eens  voor  een  vrijblijvende offerte  en  verbaas  u  over  ons   uitgebreide  dienstenpakket.

‹Œ„‹‡†‡—ǣ Ȉ ‡•—†‹‰‡˜‡”œ‘”‰‹‰˜ƒ‘–Š‡ˆϐ‹‰‡   en  begeleiding  uitzonderlijk  vervoer  in       heel  Europa Ȉ Verkenning  reisroutes Ȉ Tijdig  waarschuwen  bij  verlopen     Žƒ‰Ž‘’‡†‡‘–Š‡ˆϐ‹‰‡ Ȉ Ruim  25  jaar  ervaring Ȉ Dag  en  nacht  bereikbaar

Voor inlichtingen: „”ƒŠƒ˜ƒ–‘Ž™‡‰͹Ͷ‡ ͵ͲͶͳ ‘––‡”†ƒ ‘•–„—•ͳͳͳͶʹ ͵ͲͲͶ‘––‡”†ƒ ‡ŽǤȋͲͳͲȌʹͻͺʹͺʹͺ ƒšȋͲͳͲȌʹͻͺʹͺʹͲ ™™™Ǥ‡–‡ǤŽ Ǧƒ‹Žǣ‹ˆ‘̷‡–‡ǤŽ


KLANT KAN NU OOK EURO 6-GEVOEL ERVAREN Vianen, 21 februari 2013 – Nederlandse MAN-­dealers hebben 15 februari de sleutels van een zeer efficiënte TGX-­ truck met een Euro 6-­krachtbron in ontvangst genomen. Doordat de dealers deze truck aan hun demovloot hebben toegevoegd, kan nu ook de klant het Euro 6-­gevoel ervaren. Met de toevoeging van de Euro 6-­trucks aan de demovloot van de MAN-­dealers, zet MAN Truck & Bus weer een belangrijke stap voorwaarts: de productie van de Euro 6-­modellen draait op volle toeren, de eerste klanten krijgen hun Euro 6-­truck afgele-­ verd en dankzij de demomodellen kan nu iedereen kennismaken met de uiterst efficiënte en hightech motoren van MAN. MAN is een van de eerste fabrikanten die de Euro 6-­techniek op grote schaal introduceren.

EfficientLine-­pakket. Dat bestaat uit onder meer een geoptimali-­ seerde aandrijflijn, verbeterde aerodynamica en toepassing van de uitschakelbare luchtcompressor. Tot de uitrusting van iedere demotruck behoort ook MAN Te-­ leMatics. Met deze tool kunnen allerlei gegevens – zoals het brandstofverbruik en de onderhoudstaat van componenten als de motor en de remmen – voortdurend in de gaten worden ge-­ houden. Hierdoor kan een ondernemer zijn truck als het ware ‘bewaken’ en op de ontwikkelingen inspelen met het onderhoud. Samen met de Euro 6-­techniek die het brandstofverbruik be-­ perkt, brengt MAN TeleMatics de Total Cost of Ownership (TCO) omlaag.

Alle demotrucks zijn van het type TGX en voorzien van een 326 kW (440 pk) of een 353 kW (480 pk) sterke en schone Euro 6-­motor. De cabine is in zilvergrijs metallic uitgevoerd, wat zorgt voor een chique uitstraling. Om er geen misverstand over te la-­ ten bestaan dat het een Euro 6-­truck is, is op de zijkant van de (XLX-­ of XXL-­)cabine een grote ‘6’ geplaatst. De bestickering is door VinyTouch gedaan. Om de efficiency van de trucks – die voor een groot deel is toe te schrijven aan de Euro 6-­motor – verder te vergroten, zijn alle demomodellen uitgerust met het

MAN-TRUCK VOOR ROTTERDAM AIRPORT ERASMUS CATERING Rotterdam Airport Erasmus Catering heeft gekozen voor MAN. Het cateringbedrijf – dat onder meer maaltijden verzorgt voor luchtvaartmaatschappijen – nam onlangs een MAN TGM 12.250 4X2 LL-­truck in gebruik. De truck is uitgerust met een koelcelopbouw en een liftinstallatie waarmee vliegtuigen tot op een hoogte van 12 meter be-­ voorraad kunnen worden. Sandro Rouss van Thieu van Dorst Bedrijfswagens Roosendaal kijkt terug op een van de leukste afleveringen van de afgelopen ja-­ ren. “Het enthousiasme bij Rotterdam Airport Erasmus Catering is aanstekelijk. We hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan dit unieke project. De MAN-­truck is door een gespecialiseerd bedrijf in Ierland aangepast voor het gebruik in deze specifieke branche. Dankzij de aanhoudende groei van de Rotterdamse luchthaven verwachten we in de toekomst méér speciale MAN-­ trucks te leveren aan Rotterdam Airport.”

bij ons bedrijf, omdat wij ook flexibel moeten inspelen op plotselin-­ ge ontwikkelingen, zoals extra gasten of veranderingen op korte termijn in het menu of de serveerlocatie.” Over Rotterdam Airport Erasmus Catering Erasmus Catering is een familiebedrijf dat sinds 1940 actief is. Het bedrijf heeft in de afgelopen 73 jaar van zijn bestaan een schat aan ervaring opgedaan in de cateringbranche. Sinds 1953 is Rotterdam Airport Erasmus Catering een begrip in de luchtvaart. In de ultramoderne keuken worden speciale maaltij-­ den bereid en kant-­en-­klaar aangeleverd voor lijn-­ en privévluch-­ ten.

Colofon Transport Transport is de krant van en voor de transportwereld van nu. Informatief voor een ieder die werkzaam is in het beroepsgoederenvervoer, van vrachtwagenchauffeur tot transportondernemer, van heftruckchauffeur tot logistiekmanager. Oplage en verspreiding Transport verschijnt 12 x per jaar in oplagen van 12.000 exemplaren per uitgave. Verspreiding door heel Nederland door structurele distributievia: chauffeursrestaurants, branche relevante opleidingsinstituten, transportbedrijven en tankstations. Daar naast wordt Transport verspreid via voor de branche relevante middelgrote tot grote vakbeurzen en chauffeursevenementen. Waar mogelijk is Transport aanwezig met een eigen stand. Redactie Aanleveren via info@detransportkrant.nl tel. 074 -­ 259 66 33 Persberichten en beeldmateriaal die ons worden aangeboden, worden geacht vrij te zijn van rechten. Aangeboden Kopij kan zowel worden geplaatst in onze gedrukte-­ als digitale uitgaven. Indien bronvermelding is gewenst, dan dient deze ingemonteerd te worden in de foto. Onverhoopt ontbreken van bronvermelding kan geen reden zijn voor schadevergoeding. Vormgeving Sharona Rouing Jesper Vis Uitgeverij HTL B.V. Oldenzaalsestraat 232 7557 GC Hengelo tel. 074-­259 66 33 www.detransportkrant.nl Advertenties Voor advertenties/tarieven bel of mail: info@detransportkrant.nl advertentie@detransportkrant.nl tel. 074 -­ 259 66 33 E. Hammink: 06 -­ 51 94 04 50

Belangrijk onderdeel in 24-­uursoperatie René van Welzen, bedrijfsleider bij Rotterdam Airport Erasmus Catering, vertelt: “Vanuit onze keuken verzorgen wij dagelijks maaltijden voor de gerenommeerde luchtvaartmaatschappijen en we leveren ook zeer verfijnde gerechten voor privéjets die vanaf Rotterdam Airport vliegen. MAN kon de truck sneller dan andere firma’s leveren in de gewenste specificaties. En dat past

Exemplaar thuis ontvangen? www.twentejournaal.nl

GEZOND TRANSPORT EN SZW ONDERSTEUNEN ACTIEPLAN GEZOND BEDRIJF Gezond Transport ondersteunt ondernemers in de sector transport en logistiek die werk wil-­ len maken van een ‘gezonde’ bedrijfsvoering. Via voorlichtingsbijeenkomsten en individuele advisering krijgen werkgevers praktische tips om werknemers tot aan de pensioengerech-­ tigde leeftijd vitaal en inzetbaar te houden. Werknemers moeten steeds langer doorwer-­ ken, wat in de sector transport en logistiek geen vanzelfsprekendheid is. Als straks de economie aantrekt, zijn bovendien alle werknemers hard no-­ dig. Reden genoeg om te werken aan een gezond en veilig werkklimaat en een gezonde leefstijl. Het

Transport

is in het belang van werkgever en werknemer. Gezond Transport helpt bedrijven daarbij, samen met Syntens. Doel is het bereiken van een beter bedrijfs-­ resultaat en een versterkte concurrentiepositie. Daarvoor zijn vitale en betrokken werknemers no-­ dig die verantwoordelijkheid willen nemen. Via een bedrijfsscan krijgt de werkgever zicht op sterke en verbeterpunten in het bedrijfs-­ en personeelsbeleid. Vanuit haar ervaring bij andere transportbedrij-­ ven kan Gezond Transport vervolgens adviseren over de juiste maatregelen, bijvoorbeeld op het

gebied van gezondheid en leefstijl, langdurig of juist frequent verzuim, of over het betrekken van medewerkers bij het bedrijfs-­ en personeelsbeleid. Voor het uitwerken van praktische oplossings-­ richtingen door bedrijven is binnen het project beperkt financiële ondersteuning beschikbaar. De activiteiten maken deel uit van het actieplan Ge-­ zond Bedrijf van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met het minis-­ terie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met het actieplan zetten de ministeries in op het verbeteren van de gezondheid en inzetbaarheid

www.detransportkrant.nl

van werknemers in de sectoren transport en logis-­ tiek, bouw en zorg en op het verspreiden van goede praktijkvoorbeelden. Transport en Logistiek Neder-­ land heeft samen met Gezond Transport haar me-­ dewerking aan het actieplan toegezegd. Gezond Transport, het kenniscentrum voor arbeid en gezondheid in het wegvervoer en de logistiek, wordt bestuurd door TLN, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen. De meeste activiteiten worden collectief gefinan-­ cierd vanuit het SOOB-­fonds. Kijk voor meer infor-­ matie op www.gezondtransport.nl.

11


EEN NIEUWE NORM.

Weergaloos operationeel rendement, ongeëvenaarde prestaties en nagenoeg onbeperkte voertuigopties. Scania hanteert de strengste emissiewetgeving ter wereld met toonaangevende technologie in een compacte, klantvriendelijke oplossing. - Compacte oplossing uit één stuk gebaseerd op geavanceerde technologie - Hetzelfde lage brandstofverbruik als in de uitstekende Scania Euro 5-motoren - De hoogste vermogen/koppelverhouding uit de branche: tot 5,2 - Optimale rijeigenschappen ook bij kruissnelheden met laag toerental - Dezelfde onderhoudsintervallen als Scania Euro 5 Scania. King of the Road.

www.scania.nl

Transport-FEB-MAA2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you