Page 1

Transport De krant voor de transport wereld van nu

december 2010

Fuel Company Pagina 7

Column Bertus

Truckseindejaarsfestijn Pagina 19

KIJK NU OP ONZE NIEUWE WEBSITE:

WWW.DETRANSPORTKRANT.NL

26 & 27 december 2010 Brabanthallen 's Hertogenbosch

Revoli Reclame Demontage Oldenzaal Marconistraat 31/A, 7575AR Oldenzaal tel: 06-12478725 Mail : revoli@pccisp.nl

Fotobewerking: Inc. Merkbeleving Reutum

Pagina 15


Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2011


Overname TranspOrT zOrgT vOOr sTerkere markTpOsiTie Transport is de krant van en voor de transportwereld. Per 23 november 2010 is deze krant – die nu nog in handen is van Complete Media – ondergebracht bij Uitgeverij Het Twentsche Land uit Hengelo. Een positieve ontwikkeling waardoor de krant een nog sterkere positie in de markt verwacht te krijgen. Transport verschijnt twaalf keer per jaar in oplagen van 12.000 exemplaren per uitgave. Verspreiding door heel Nederland door structurele distributie

via: chauffeursrestaurants, branche relevante opleidingsinstituten, transportbedrijven en tankstations. Daarnaast wordt Transport verspreid via vakbeurzen en chauffeursevenementen. De drijvende kracht achter deze krant is de heer Edy Hammink. Hij begon jaren terug bij Typisch Transport. Na 2,5 jaar verliet hij deze uitgeverij en ging in september 2007 zelfstandig verder met de Transportkrant. Om de krant een sterkere positie te geven, bracht Hammink Transport per 1 januari 2009 onder bij Complete Media. Dit zorgde voor een enorme boost. ‘De transportkrant voelt zich nauw betrokken bij de

ontwikkelingen in de transportsector en wil daaraan de aandacht schenken die het waard is. Door de krant onder te brengen bij een uitgeverij, kan ik me weer voornamelijk richten op het uitbrengen van de krant en de administratieve zaken uit handen geven. Hierdoor groeide de krant steeds meer’, legt Edy Hammink uit. ‘De transportsector maakt ook een enorme groei door en die groei zal de komende jaren ongetwijfeld even explosief blijven stijgen. Om de krant een nog betere positie in de markt te geven, is Transport per 23 november ondergebracht bij Uitgeverij Het Twentsche Land. ‘Er verandert in principe niks voor onze lezers en adverteerders. Ik ben nog steeds het aanspreekpunt voor alle zaken die de Transportkrant aangaan. Maar door deze overname wordt het mogelijk om een sterkere positie in de markt te creëren en nog groter te groeien. Ook kunnen we de verspreiding nog meer optimaliseren’, aldus Hammink. Heeft u tips voor de redactie of wilt u meer informatie, dan kunt u ten alle tijden contact opnemen met Edy Hammink, tel: 06-51940450.

Het Twentsche Land BV Uitgeverij Het Twentsche Land BV is een sterk lokaal gerichte, zelfstandige uitgeverij van huis-aanhuis bladen. Met Hellendoorn Journaal, Oldenzaal Journaal, Losser Journaal, Hengelo Journaal, Enschede Journaal en Hart van Glanerbrug wordt in totaal een oplage geboden van ongeveer 150.000 exemplaren, die zich steeds meer in de belangstelling mag verheugen van lezers en adverteerders. De Uitgeverij houdt zich op bescheiden schaal bezig met het uitgeven van boeken, specials en folders, het exploiteren van internetsites en verspreiding van folders. De uitgeverij biedt al bijna vijftien jaar een persoonlijke klantbenadering en dito uitgaven waarmee ze een vaste klantenkring heeft opgebouwd. Daartoe behoren onder andere de Gemeente Hellendoorn, Woningstichting Hellendoorn/Nijverdal, Rabobank en de winkeliers van ‘t Esrein in Hengelo. Uitgeverij Het Twentsche Land BV is aangesloten bij de Vereniging Regionale Uitgevers Groep. De Regionale Uitgevers Groep, kortweg R.U.G. genoemd, is een vereniging van lokale uitgevers die zich bezighoudt met het uitgeven van 39 lokale huis-aan-huisbladen in Gelderland en Overijssel. Hun klantenkring bestaat voornamelijk uit plaatselijke ondernemers die in deze titels veelvuldig adverteren omdat ze weten dat deze een bijzonder hoog leesbereik genereren bij de plaatselijke consument. Om deze huis-aan-huisbladen nu ook toegankelijk te maken voor regionale en landelijke adverteerders hebben zij zich verenigd in de Regionale Uitgevers Groep. Daarnaast is Het Twentsche Land aangesloten bij de NNP.

nieuw subsidiebeleid sOOb: nadruk Op arbeidsmarkTbeleid NiEUw SUBSiDiEBELEiD SOOB: NaDrUk OP arBEiDSMarkTBELEiD SOOB (het opleidings- en ontwikkelingsfonds van de sector transport en logistiek) kondigt een nieuw subsidiebeleid aan dat ingaat per 1 maart 2011. Het nieuwe beleid richt zich vooral op instroom en kwaliteitsverbetering van huidig personeel. Het oude SOOB beleid richtte zich met name op subsidiebeleid voor werkenden. Deze accentverschuiving is noodzakelijk om met minder financiële middelen toch tijdig te anticiperen op de groeiende vraag naar gekwalificeerde medewerkers in de toekomst. SOOB heeft gekozen voor VTL als enige partij voor de uitvoering van het subsidiebeleid. Pijlers nieuw beleid De sociale partners vernieuwen het SOOB-beleid op een aantal punten. In de eerste plaats de instroom van leerlingen via de beroeps begeleidende leerweg (BBL). SOOB gaat de instroom van leerlingen stimuleren met onder andere extra subsidie op de hoge kosten van de rij-opleiding om hiermee de financiële drempel te verlagen. Daarnaast is, voor het oplossen van het toekomstig chauffeurstekort, de doorstroom en zij-instroom van groot belang. Doorstroom biedt doorgroeikan-

sen aan mensen in de sector, zorgt voor behoud van personeel, voorkomt uitstroom en borgt de kennis van de sector. Een belangrijke wijziging betreft de scholing van werkenden. Subsidies voor opleidingen die vallen onder de wettelijke verplichte nascholing van de Richtlijn Vakbekwaamheid zijn te kostbaar gebleken en komen grotendeels te vervallen. SOOB kiest ervoor om de kwaliteit van zittende werknemers te bevorderen door subsidiering van branchekwalificerende scholing. Dit zijn opleidingen die worden afgesloten met een onafhankelijk examen.

regisseur van opleidingen en dienstverlener voor in- en doorstroom van medewerkers. Vanaf 1 maart 2011 stopt VTL met de eigen opleidingsactiviteiten voor bedrijven. De uitvoering van de dan lopende opleidingsactiviteiten loopt door tot en met 31 december 2011. Ook zal de uitvoering van de rijopleidingen voor BBL-leerlingen in 2011 gewoon doorgaan. Daarnaast zal VTL als uitvoerder van het subsidiebeleid en de certificering van opleiders een centrale rol spelen. VTL heeft de

ambitie om verdere dienstverlening te ontwikkelen op het gebied van de regionale arbeidsmarkt en sociale innovatie, om te sector te ontzorgen en de ontwikkeling van mensen en bedrijven te blijven versnellen. Wilt u meer info : kijk dan eens op de site www. wimluijten.nl

Tenslotte, om de aantrekkingskracht van de sector te bevorderen en personeel te behouden, zal de sector innovatieve activiteiten ondersteunen die zijn gericht op arbeidsmarktbeleid. Het gaat dan bijvoorbeeld om regionaal arbeidsmarktbeleid of workshops over nieuwe en andere arbeidsen transportsystemen. Eén uitvoerder VTL heeft van SOOB de opdracht gekregen om het nieuwe vereenvoudigde beleid uit te voeren. VTL zal het subsidiepunt inrichten, dat voor iedereen toegankelijk is en waar alle SOOB subsidie-aanvragen worden afgehandeld. Om de kwaliteit van de opleiders te borgen, wordt er een certificeringsregeling geïntroduceerd die voor alle opleiders toegankelijk is. Bedrijven kunnen gebruik maken van SOOB-subsidies via een gecertificeerde opleider. VTL zal de details van deze regeling in de loop van januari 2011 communiceren. VTL maakt nieuwe start in brede sectorrol Dit alles vraagt om een nieuwe rol van VTL binnen de sector, waarbij VTL optreedt als

Transport

www.detransportkrant.nl

3


Wij we nsen al onze cl ientèle een voo rspoed ig 2011 e n veel veilige kilomet ers!

voor verkoop en service Hengelo Goudstraat 20 074 – 2900 900

Rijssen Provincialeweg Zuna 2 0548 – 51 30 70

Oldenzaal Schelmaatstraat 10 0541 – 51 51 13

Kijk voor meer informatie op www.baantwente.nl


Goede vooruitzichten voor 2011

PosiTieve orDerPosiTie MerceDes-Benz fABriek in WörTh Het economisch herstel van de vrachtwagenbranche heeft zich in 2010 aanmerkelijk sneller ontwikkeld dan aanvankelijk werd verwacht. In het crisisjaar 2009 zag de Mercedes-Benz fabriek in Wörth de afzet nog met ca. 50 procent teruglopen, maar sinds begin dit jaar vertoont de mondiale bedrijfswagenmarkt een opwaartse trend. Hierdoor kon de fabriek in Wörth de werktijdverkorting al in mei beëindigen en dat was een maand eerder dan gepland. De productie nam dit jaar ten opzichte van 2009 met ca. 60 procent toe. Duidelijke afzetstijging Mercedes-Benz Trucks In het derde kwartaal 2009 realiseerde MercedesBenz Trucks een afzetstijging van 49 procent naar 35.300 voertuigen. In Brazilië nam de afzet met

30 procent toe naar 11.200 voertuigen, wat veroorzaakt werd door de uiterst goede economische ontwikkeling en stimulerende maatregelen door de overheid. De groeiende vraag en de uitbreiding van de marktpositie van Mercedes-Benz vrachtwagens in Europa droegen bij aan de positieve ontwikkeling van het afzetvolume. De positieve respons van de klanten komt ook tot uitdrukking in de stijging van het marktaandeel in 2010. Voor het vierde kwartaal van dit jaar en voor 2011 verwachten Mercedes-Benz Trucks en de fabriek in Wörth een voortzetting van deze positieve trend. Actros-leveringen naar Brazilië en Turkije De goede orderpositie van de fabriek in Wörth is ook het gevolg van de uitstekende marktontwikkeling in Brazilië en Turkije. In Brazilië groeide het

segment van zware trucks in de periode januariseptember 2010 met 76 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2009. Om aan deze stijgende vraag te kunnen voldoen worden de MercedesBenz Actros bouwvoertuigen en trucks voor het transport over lange afstanden sinds augustus ook in Brazilië aangeboden. De voertuigen worden op dit moment kant-en-klaar uit Wörth aangeleverd, maar in de toekomst zal de Actros in de Braziliaanse fabriek in Juiz de Fora worden geassembleerd. Daarnaast wordt de Actros vanaf december 2010 eveneens in de fabriek in het Turkse Aksaray geproduceerd en daarmee reageert Mercedes-Benz Trucks op de toenemende vraag naar zware trucks in Turkije. Mercedes-Benz Trucks kon in dit segment inmiddels een marktaandeel van meer dan

40 procent realiseren. • • • •

Productie ten opzichte van 2009 met ca. 60 procent gestegen Productie Actros uitgebreid naar Brazilië en Turkije Nieuwe Atego truck of the Year 2011 Goede vooruitzichten Mercedes-Benz Trucks en fabriek in Wörth voor 2011

Actros 4151 8x4 voor het zwAArste werk

MerceDes-Benz BerGinGsvoerTuiG voor vAn eijck inTernATionAl cAr rescue van eijck international car rescue uit Gilze-rijen heeft onlangs een nieuw zwaar bergingsvoertuig voor vrachtwagens en autobussen in gebruik genomen. voor dit zware werk is gekozen voor een Mercedes-Benz Actros, type 4151 8x4 met twee gestuurde voorassen. Deze truck is in eigen beheer voorzien van een century opbouw. Onlangs is een nieuwe Mercedes-Benz Actros van het type 4151 8x4 aan het wagenpark toegevoegd, die is uitgevoerd als zwaar bergingsvoertuig voor vrachtwagens en autobussen. Deze truck werd door Mercedes-Benz bedrijfswagendealer

Rüttchen uit Breda geleverd met twee gestuurde voorassen om op lastig begaanbare plaatsen goed te kunnen manoeuvreren. Het voertuig voldoet aan alle wettelijke eisen en is voorzien van twee verzwaarde 16 tons achterassen. De 510 pk / 275 kW sterke dieselkrachtbron levert ruim voldoende vermogen om zware voertuigen te kunnen bergen. Om aan alle specifieke eisen van dit zware werk te kunnen voldoen, is dit voertuig in eigen beheer voorzien van een Century 1140 Rotator opbouw met drie 16-tons lieren en een SDU4 lepel. Daarnaast is er een SP850XP hydraulisch draaibare steunpotenset gemonteerd. Deze potenset is tevens voorzien van twee 16-tons lieren die gebruikt kunnen worden vanaf de zijkant van het voertuig.

Van Eijck verzorgt vanwege het lage jaarkilometrage van slechts 10.000 kilometer zelf het onderhoud van deze Actros. van eijck international car rescue Van Eijck International Car Rescue is een organisatie met ruim 50 medewerkers en meer dan 45 bergings- en transportvoertuigen, die inzetbaar zijn voor kleine tot zeer zware pechgevallen in binnen- en buitenland. Het bedrijf is gespecialiseerd in het bergen van alle soorten voertuigen, van klein tot uitzonderlijk groot. Vanuit de hoofdvestiging in Gilze-Rijen regelt de onderneming alle nationale en internationale bergingsdiensten en transporten. Daarnaast heeft men vestigingen in Eindhoven en

Breda. Van hieruit verzorgt Van Eijck de takel- en bergingswerkzaamheden en pechhulpverlening voor gestrande voertuigen in de regio’s Breda, Tilburg en Eindhoven. Van Eijck International Car Rescue is 24 uur per dag, 7 dagen in de week inzetbaar voor de berging van alle soorten voertuigen en transport naar de aangewezen locaties. Ook voor vrachtwagenberging kan een beroep gedaan worden op Van Eijck International Car Rescue.

Mercedes-Benz vAste keuze voor trAnsportBedrijf nieuWsTe GenerATie ATeGo en viTo voor vAn oorT eck en Wiel onlangs reisde een delegatie van van oort eck en Wiel Transport en bedrijfswagendealer rüttchen Tiel af naar Wörth in Duitsland om de eerste Atego truck van de nieuwe generatie voor nederland in ontvangst te nemen. het transportbedrijf uit het Gelderse eck en Wiel heeft bovendien ook als een van de eerste de nieuwe vito in het wagenpark opgenomen. Recentelijk werden twee nieuwe Mercedes-Benz voertuigen aan het wagenpark van Van Oort Eck en Wiel toegevoegd. Als een van de eerste bedrijven in Nederland schafte men de nieuwste generatie Vito 110 CDI aan. Deze bestelwagen zal dienst doen voor de verhuurtak van het bedrijf en zal naar verwachting 50.000 kilometer per jaar afleggen. Volgens Van Oort Eck en Wiel is het model nog stiller

dan zijn voorganger. Ook de versnellingsbak wordt als zeer soepel ervaren waardoor de Vito erg plezierig is om in te rijden. Naast deze bestelwagen werd een Atego truck aangeschaft. Het transportbedrijf heeft veel Atego’s in het wagenpark rijden en heeft traditiegetrouw de primeur wanneer een nieuwe generatie van het Mercedes-Benz model uitkomt. Voor de aflevering van de nieuwste Atego reisde een delegatie van Van Oort Eck en Wiel en bedrijfswagendealer Rüttchen af naar de Mercedes-Benz fabriek in het Duitse Wörth, Duitsland. Naast een persoonlijke rondleiding in de truckfabriek waar zowel de Atego als de Axor en de Actros van de band rollen, kreeg Van Oort Eck en Wiel een beroemde ‘VIP-Abholung’ waarbij de nieuwe Atego feestelijk werd overhandigd. De Atego 1222 met automaat en BlueTec 5-motor zal worden ingezet in het vervoer voor ziekenhuizen en laboratoria. De auto die op de IAA in Hannover werd uitgeroepen

tot Truck of the Year 2011 zal naar verwachting ca. 100.000 kilometer op jaarbasis afleggen. Met name het stille motorgeluid, de lage instap en de ergonomische en rendabele producteigenschappen vallen bij Van Oort Eck en Wiel goed in de smaak. Het periodieke onderhoud van de voertuigen wordt in eigen beheer uitgevoerd. Maar de bedrijfswagenspecialisten van Rüttchen Tiel, met wie men al sinds eind jaren ’60 prettig zaken doet, staan waar nodig klaar met onderdelen en adviezen. van oort eck en Wiel Al een halve eeuw is Van Oort Eck en Wiel uit het gelijknamige Gelderse plaatsje een van de meest toonaangevende transportbedrijven van Nederland. Tot de opdrachtgevers behoren onder meer gerenommeerde bedrijven uit de meubelbranche, waarvoor niet alleen de thuisbezorging van de meubels wordt verzorgd, maar ook de montage op locatie.

Van Oort is ook preferred supplier voor de distributie van schoonmaakartikelen, disposables, koffiemachines en indredienten. Naast transport rekent het Gelderse bedrijf ook verhuur en verhuizingen tot haar kerntaken. Voor alle werkzaamheden heeft Van Oort Eck en Wiel een 230 eenheden tellend wagenpark waarin Mercedes-Benz met ruim 160 voertuigen een fors aandeel heeft. Met Sprinters, Vito’s, Atego’s, Axors en een Actros heeft het bedrijf nagenoeg de complete bedrijfswagenrange van Mercedes-Benz in bezit. Door de jaren heen zijn dat in totaal al 435 Mercedes-Benz bedrijfswagens geweest.

heko projecten

schAfT BijzonDere MerceDes-Benz AcTros Bij TrucksTore AAn heko Projecten uit Druten heeft recentelijk een gebruikte Mercedes-Benz truck bij Truckstore aangeschaft. De Actros 1844 l bakwagen die uit Duitsland is geïmporteerd en dienst deed als AMG-promotietruck, wordt door heko Projecten ingezet voor het vervoer van materialen voor de tentoonstellings- en standbouw. Deze Actros is de enige bakwagen in nederland met de safetytruck configuratie. Tot voor kort had Heko Projecten twee Sprinter bestelwagens en één Atego truck in het wagenpark rijden. Onlangs werd daar een gebruikte Mercedes-Benz Actros 1844 L aan toegevoegd. Deze luchtgeveerde bakwagen is geleverd door TruckStore in Nijkerk. TruckStore is een dochteronder-

Transport

neming van Daimler AG en houdt zich bezig met de in- en verkoop van gebruikte vrachtwagens in heel Europa. Dankzij het omvangrijke Europese netwerk van ruim dertig vestigingen, heeft TruckStore altijd een actueel en breed aanbod. De Actros voor Heko Projecten werd geïmporteerd uit Duitsland, waar het in dienst van Mercedes-Benz huistuner AMG als promotietruck werd ingezet. Bij de keuze voor deze fraaie Actros woog het imposante uiterlijk van de truck zwaar. Heko Projecten ziet de nieuwe aanwinst als rijdend visitekaartje voor het bedrijf. Daarnaast is ook het comfort zeer bepalend geweest. Met onder meer de Mercedes Powershift automaat en de ruime Actros cabine zitten de chauffeur en inzittenden er prima bij. TruckStore leverde deze gebruikte bakwagen met de unieke Europese garantieregeling voor gebruikte trucks.

eerste bakwagen in safety-truck configuratie Met de aanschaf van de Actros 1844 L bakwagen heeft Heko Projecten een primeur. Dit is namelijk de eerste bakwagen in de Safety-truck configuratie in Nederland. In deze configuratie zijn de meeste op dit moment beschikbare veiligheidssystemen opgenomen. Met de actieve veiligheidssystemen Telligent Spoorassisten, Adaptive ESP, Telligent retarder en Active Brake Assist is Heko Projecten niet alleen comfortabel, maar ook zeer veilig onderweg.

een turnkey oplevering. Tien vaste medewerkers en een aantal oproepkrachten werken voor zo’n 150 opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Een van de vaste klanten van Heko Projecten is MercedesBenz Nederland. De keuze voor Mercedes-Benz in het wagenpark is dan ook niet helemaal toevallig.

heko Projecten B.v. Het in Druten gevestigde Heko Projecten heeft ruim 25 jaar ervaring in het realiseren van diverse stand- en interieurprojecten. Naast het ontwerp en de bouw hiervan zorgt Heko Projecten ook voor

www.detransportkrant.nl

5


Gesmede aluminium wielen Nu ook in Europa leverbaar

Afwerking

ACCU-SHIELD® Deze uitvoering is behandeld met een speciale coating die ervoor zorgt dat het wiel gemakkelijk schoon te houden is met water en zeep. Er zijn geen agressieve schoonmaakmiddelen nodig, wat het milieu ten goede komt. Naast deze uitvoering zijn er meerdere verkrijgbaar zoals: • Machined • Gepolijst (enkelzijdig of dubbelzijdig) Accuride Wheels is de grootste producent van wielen voor zware-, middelzware en commerciële trailers in Noord Amerika.

De productlijn is gekwalificeerd en voldoet aan alle Europese normen als de L.B.F., T.U.V. en D.O.T.

Accuride is er trots op de productlijn van gesmede aluminium wielen te introduceren op de Europese markt. Hetzelfde design en de technische expertise die Accuride Wheels hebben geholpen om de belangrijkste leverancier te worden van de Amerikaanse truck-producenten zijn nu ook beschikbaar in Europa.

“Accuride Wheels is een van de g rootste producenten van gesmede aluminium wielen”

Nu ook beschikbaar in Europa

De juiste keuze

Het assortiment aan wielen is uitgebreid en biedt vele mogelijkheden in diverse soorten afwerkingen.

De voordelen van het gesmede wiel van Accuride Wheels zijn onder andere:

Het hoofdkantoor van Accuride Wheels Europe is gevestigd in Nederland waar vandaan ook de distributie binnen Europa gebeurd.

• • • • •

Lichtgewicht Lager brandstofverbruik Beter koeling Sterkte Mooiere uitstraling

Om de hoogste kwaliteitsnormen te waarborgen is Accuride Wheels Europe ISO gecertificeerd. Mede dankzij deze voordelen hebben inmiddels vele diverse transporteurs uit verschillende sectoren in Europa hun weg gevonden naar Accuride Wheels. Meer informatie is te vinden op de website www.accuridewheels.eu of neem direct contact met ons op.

Tel.: +31 (0)174 526 388 Fax: +31 (0)174 421 585 info@accuridewheels.eu www.accuridewheels.eu

ACCGRA-Advertentie-opzet-TransportKrant.indd 1

Nº NLDGNG005475

14-12-2010 14:17:03


The Fuel Company

TankEn In hEEl BEnElux MET aanTrEkkElIjkE korTIng op ruIM 300 ToploCaTIEs. Met de brandstofkaart van The Fuel Company, de TFC Card, kunt u met aantrekkelijke korting tanken op een uitgebreid netwerk van speciale truckstations, veelal met Adblue en rode diesel voor koeltrailers (dubbeltjes per liter goedkoper in België). Één stop in de Benelux voor alle brandstoffen! Honderden tevreden eigen rijders en transportbedrijven maken al gebruik van de TFC Card en profiteren daarmee van de diverse voordelen. Toplocatie: Esso Truckstop Meer Één van de toplocaties is Esso Truckstop Meer / Hazeldonk, het eigen station van The Fuel Company. Esso Truckstop Meer is gelegen aan de A16, tussen Breda en Antwerpen, net over de grens in België. Hier is tevens het kantoor van The Fuel Company gevestigd, waar u onder het genot van een kopje koffie altijd kunt binnenlopen voor vrijblijvend meer informatie. Het bezoekadres is Amsterdamstraat 8 te Meer (Hoogstraten) in België. Buitenlandse BTW voorfinanciering en accijns terugvordering

Klant worden bij The Fuel Company kent nog meer voordelen dan voordelig tanken alleen. Bij The Fuel Company kunt u ook terecht voor het terugvorderen van de buitenlandse BTW uit heel Europa, het terugvorderen van bijzondere accijnzen op diesel en zelfs voor het geheel laten voorfinancieren van BTW (BTW vrije facturatie). Interessant, want als gevolg van de op 1 januari 2010 in geheel Europa doorgevoerde wetswijziging inzake de terugvordering van de buitenlandse BTW, wachten veel transportbedrijven al meer dan 9 maanden op de uitbetaling van de buitenlandse BTW. Dit veroorzaakt bij menig transportbedrijf problemen met de liquiditeit. BTW diensten van The Fuel Company aantrekkelijk geprijsd De BTW voorfinanciering door The Fuel Company biedt hiervoor een passende oplossing en verbetert onmiddellijk de liquiditeitspositie van transportondernemingen. Deze BTW diensten zijn aantrekkelijk geprijsd. Een nieuw gezicht voor The Fuel Company The Fuel Company is sinds de start in 2007 flink gegroeid. Doordat we als ondernemers veel naar onze klanten luisteren, weten wij als geen ander wat u als eigen rijder of transportbedrijf bezighoudt en hebben we ons ontwikkeld tot volwaardig partner in de transportwereld. Door groei en professionalisering vinden we het bij The Fuel Company daarom tijd ons logo in een

Transport

www.detransportkrant.nl

nieuw jasje te steken. Dit betekent tevens een nieuw ontwerp voor onze brandstofkaart, de ‘TFC Card’. Interesse in de TFC Card en/of onze BTW en accijnsdiensten? Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.thefuelcompany.eu of neem contact op met The Fuel Company door te bellen met +31 (0)74 711 3497 of stuur een e-mail naar sales@ thefuelcompany.eu.

7


Meteen aan de slag!

Vrachtwagenchauffeurs

(C,CE)

Worktrans heeft door heel Nederland banen voor chauffeurs bij betrouwbare opdrachtgevers. Bakwagen-, Combi-, en Trailerchauffeurs kunnen direct aan de slag!

• Parttime en fulltime • Ervaring is een pre • Kans op een vaste baan • Wekelijkse cao-verloning

Wij wen sen al o nze clie een voo ntèle rspoedi g 2011 veel vei en lige kilo meters!

Direct achter het stuur? Reageer vandaag nog!

Kijk voor al onze banen op

worktrans.nl

Worktrans Uitzendbureau is specialist in het uitzenden van vrachtwagenchauffeurs en logistiek personeel. Onze kracht ligt bij onze intercedenten, zij komen allemaal uit de transportwereld en voelen de wensen van opdrachtgevers én uitzendkrachten feilloos aan.


VolVo’s Veiligheidstest:

Na 50 jaar Nog sTEEDs DE sTrENgsTE TEr wErElD De impacttest van Volvo Trucks’ is een veteraan in de wereld van veiligheidstesten. Na 50 jaar is het nog steeds de meest intensieve test in de truckindustrie; strikter en uitgebreider dan de Europese wetgeving voorschrijft. Het meest voorkomende truckongeval is er een waarbij de truck omrolt of van voren wordt aangereden. De impacttest van Volvo focust op het nabootsten van de krachten waaraan een cabine op een dergelijk moment bloot staat. “Het is heel belangrijk dat de impacttest krachten nabootst waaraan een truck in een echt ongeval ook wordt blootgesteld. Ons ongevallen onderzoeksteam (Accident Research Team, ART) geeft ons een goed beeld van het belang van onze impacttest. Onderzoeken naar ongevallen met Volvo-trucks laten telkens weer zien dat een sterke cabine levens redt”, verklaart Carl Johan Almqvist, Traffic and Product Safety Director bij Volvo Trucks. Van hout naar staal; Volvo’s test wordt de standaard in Zweden Ooit hadden alle truckcabines een constructie van hout. Volvo Trucks heeft zich altijd gericht op veiligheid en was in 1948 de eerste truckfabrikant die de productie van stalen cabines introduceerde. Deze stalen cabine met driepunts veersysteem was een revolutie in de truckmarkt en een verbete-

ring voor de veiligheid van chauffeurs. In 1959 werden de eerste testen uitgevoerd met een slinger bestaande uit een blok met een gewicht van 1.000 kg. Dit blok werd tegen de cabine aangeslagen om de sterkte te testen. Een jaar later werd deze impacttest door de Zweedse overheid overgenomen en gestandaardiseerd. Dit bleef zo tot april 2009 toen de wetgeving werd vervangen door een Europese wet (ECR 29). De nieuwe wet verschilt van de Zweedse impacttest zowel qua structuur als qua krachten waaraan de cabine wordt blootgesteld. “Wat ooit een Zweedse eis was, is nu een unieke eis van Volvo. Als leiders op het gebied van veiligheid willen we geen compromissen sluiten wanneer het om veiligheid gaat. Ons doel is en blijft om de sterkste cabine op de markt te bieden. Daarom hebben we besloten om de strenge testen ook in de toekomst te blijven hanteren”, verklaart Almqvist. Impacttest in drie stappen Volvo Trucks’ impacttest is gedurende de jaren verder ontwikkeld en verbeterd. Desondanks bestaat de test nog steeds uit drie stappen zoals 50 jaar geleden ook het geval was: Als eerste wordt het dak van de cabine blootgesteld aan een gewicht van 15.000 kg. Daarna beukt een cilindervormige slinger tegen de linker voorkant van de cabine om de a-stijl te testen. Als

laatste raakt de slinger de achterkant van de cabine. De slinger weegt 1.000 kg en wordt van een hoogte van drie meter losgelaten op de cabine. “Deze drie stappen komen overeen met een ongeval waarbij de chauffeur van de weg af rijdt, omver rolt en tegen een boom of ander hard object tot stilstand komt. De stap waarbij de achterkant van de cabine wordt geraakt, bootst de lading na die naar voren schuift en de cabine van achteren raakt”, legt veiligheidsexpert Ulf Torgilsman van Volvo Trucks uit. Een cabine is geslaagd voor de test wanneer de beschadigingen en vervormingen de ruimte bij de chauffeur en bijrijder niet in gevaar brengen. De cabine moet daarom zijn originele structuur behouden zonder dat er grote gaten of uitstekende scherpe randen ontstaan. De deuren moeten dicht blijven zitten en tegelijkertijd moet het mogelijk zijn om na de test en het ongeval de deuren zonder hulpmiddelen te openen. “De deuren moeten open kunnen hoe zwaar de cabine ook beschadigd is. Het is cruciaal dat de chauffeur direct na het ongeval uit zijn cabine kan worden gered”, verklaart Torgilsman. Voortdurend structurele verbeteringen In het 50 jarige bestaan van de impacttest is er veel veranderd aan de structuur van truckcabines.

Op het gebied van design, staalsterkte, veiligheidsopties en lastechnieken zijn veel verbeteringen doorgevoerd. Iedere verandering eist een nieuwe impacttest om te verifiëren dat de nieuwe oplossing aan Volvo’s strenge eisen voldoet. “Onderstreept moet worden dat de cabine onderdeel is van onze stelselmatige toewijding de chauffeur en zijn passagiers te beschermen in het geval van een ongeluk. Deze benadering bevat ook onderdelen zoals de driepuntsveiligheidsgordel, airbags en een interieur dat vervormt in overeenkomst met de lichaamsbouw van de inzittenden”, vertelt Torgilsman. “De veiligheidsgordel is nog steeds de beste levensverzekering voor de chauffeur. Wanneer je goed bent vastgesnoerd op je stoel, loop je aanzienlijk minder risico om gewond te raken of te overlijden wanneer de truck omver rolt. Overigens is de driepuntsgordel ook een Volvo-uitvinding”, besluit hij.

Primeur:

VolVo FMX MET lIChTgEwIChT CoMposIET kIppEr Een consortium van overijsselse bedrijven onder leiding van Martin luinstra uit Nieuwleusen heeft een wereldprimeur met de introductie van een lichtgewicht composieten kipper voor het bouwtransport. Door deze kipper kan een conventioneel voertuig over veel meer laadvermogen beschikken dan een voertuig met metalen bak. Bovendien zorgt het gebruik van composiet voor een lager brandstofverbruik en heeft het als voordeel dat het warmte beter isoleert. De eerste composiet kipper werd gemonteerd op een Volvo FMX 8x4 die vandaag wordt onthuld in Zwolle. De nieuwe unieke kipper is de helft lichter, sterker, energiezuiniger en stiller dan de huidige metalen kipper. Dat de ontwikkeling onthuld wordt op een Volvo FMX 420, 8x4 is geen toeval. De speciaal voor de bouw ontwikkelde Volvo FMX heeft een uit-

stekende aslastverhouding (2 x 9 tons vooras en een T-Ride tandemstel van 26 ton) en is geoptimaliseerd voor kippertransport. De truck is bovendien voorzien van Volvo I-Shift met een Fuel en Economy pakket, alsmede speciale off-road faciliteiten. Door toepassing van Volvo I-Shift wordt brandstof bespaard. Volvo Trucks werkte bij de ontwikkeling van de kipper nauw samen met het consortium. Circa 12 procent brandstofbesparing De nieuwe lichtgewicht composieten laadbak kan de huidige metalen kipper op termijn grotendeels vervangen. Voordeel van de duurzame, lichtere en sterkere kipper is dat er twee ton aan extra lading op mee kan. De kipper is bovendien dankzij het composiet materiaal van TenCate bestand tegen hoge temperaturen van circa 180 graden Celsius en verbruikt leeg tijdens het transport veel minder brandstof (circa 12 procent) dan voertuigen met de bestaande metalen variant. De ontwikkelde kipper is een zeer groot exemplaar

voor een vrachtwagenopbouw, van 6,5 meter lengte, 2,5 meter breedte en circa 2 meter hoogte. De laadbak zal worden ingezet voor het transport van los te storten producten, zoals asfalt, grind, slib, zand, gebroken puin, landbouwgewassen, diervoer, bedrijfsafval en (warm) asfalt. Composietgebruik en schaarcylinder De kipper is opgebouwd uit lagen van verschillende (isolerende) composieten van TenCate. Composieten zijn met vezel versterkte kunststoffen die wel vier tot zes keer sterker zijn dan bestaande metalen materialen. Composieten worden ‘het materiaal van de toekomst’ genoemd. Essentieel in deze productietechniek was de verbindingstechniek tussen de verschillende materialen, zodat aan alle producteisen werd voldaan. Het samenwerkingsverband heeft ook een verbeterde kieptechniek ontwikkeld. Bij de ontwikkeling heeft men zich toegelegd op een nieuwe schaarcylinder waardoor het zwaartepunt van de kipper verder naar voren wordt verplaatst. Hierdoor ontstaat een optimale as-lastverdeling.

De provincie Overijssel heeft het samenwerkingsverband ondersteund met subsidie voor het onderzoek en de ontwikkeling van deze vernieuwende kipper. Voordelen Volvo FMX 8x4 met composiet kipper • Lichtere kipper maakt extra belading circa (2 ton) mogelijk • Lege kipper genereert een forse brandstofbesparing • Bacteriologisch verantwoord. Aluminium en staal zijn dit niet • Geluidsreductie bij laden lossen • Beter geïsoleerd dan koelwagen

eerste nederlandse VolVo fmx tridem Voor kloosTErMaN TraNsporT- EN looNBEDrIjF kloosterman Transport- en loonbedrijf uit Cuijk heeft onlangs de eerste Nederlandse Volvo FMX in ontvangst genomen. De truck werd afgeleverd door Volvo Trucks-dealer Bas groep uit Nijmegen. het betreft een FMX met 500 pk in tridem configuratie die wordt ingezet voor het leeghalen van champignoncellen en het transport van afvalcontainers. het robuuste uiterlijk van de FMX was voor kloosterman reden om voor Volvo te kiezen. Kloosterman Transport- en Loonbedrijf werd in 2007 opgericht. Het bedrijf beschikt over vijf trucks en drie uithaalmachines voor het leeghalen van champignoncellen. robuust voertuig De nieuwe FMX tridem beschikt over een gestuurde naloopas waardoor de draaicirkel aanzienlijk korter wordt. Het voertuig is voorzien van een Cargotec Multilift Power haakarmsysteem en uitgerust met een distributie PTO. De haakarm is

Transport

hierdoor eenvoudig en bij lage snelheid continu te bedienen. Eigenaar Marc Kloosterman is blij met zijn nieuwe voertuig: “Het robuuste model van deze nieuwe Volvo FMX sprak mij meteen al aan. Bovendien is de truck erg geschikt voor het zware werk dat hij moet uitvoeren, maar toch eenvoudig in bediening. Doordat het een tridem uitvoering betreft, is de aslast goed over het voertuig verdeeld en het laadvermogen aanzienlijk verhoogd.”

www.detransportkrant.nl

specificaties Volvo FMX • FMX 8x4 tridem • D13C motor met 500 pk en 2500 Nm • VEB+ motorrem • Extra versnellingsbak en stuurhuiskoeling • Technisch 27 tons luchtgeveerd tandemstel • Cargotec Multilift 26 tons haakarmsysteem

9


VMT MOVER SYSTEMS RANGEREN IS ONS VAK

Ook ideaal voor LZV Combinaties! Met dit zwaar transport rangeersysteem rijdt uw aanhanger zelfstandig naar de laad-of losplaats.

Uw voordeel: • Aanwezige hydrauliek is ook voor andere toepassingen bruikbaar zoals bv. een Cargo Floor • Optimaal benutten van de aanhanger of LZV Combinatie • Tijdwinst en arbeidsbesparing • Minimaal verlies aan laadvermogen t.o.v. containersystemen • Rentabiliteitsverhoging van uw vrachtwagencombinatie • Prijstechnisch interessanter dan u denkt

VMT Mover Systems . Steenoven 14B . 3911 NL . RHENEN T 0317 – 619 479 . www.rangeerspecialist.nl . info@rangeerspecialist.nl

! t h ic r e g u p o ik l b De Auto- & Truckschade Munsters is een schadeherstelbedrijf en spuiterij ingericht om uw transportmiddel, van klein tot extreem groot, op een kwalitatief hoogwaardige en efficiënte wijze te herstellen of te voorzien van de gewenste kleur. Of het nu gaat om een personenauto, truck, trailer of special; geen klus is ons te groot!

Schadeherstel

Spuitwerk

Richttechniek

Huisstijl transformatie

Daalder 7 Deurne T. 0493- 311 063 info@autoschademunsters.nl


DRIE-ASSIGE SCANIA MET AUTOLAADKRAAN VOOR VAN STRAATEN Bij Van Straaten Kraanverhuur en Int. Transport in Raalte is een nieuwe Scania G 400 afgeleverd. De nieuwe vrachtauto met naloopas is voorzien van een 400 pk sterke Scania XPI motor, welke geen toevoeging van AdBlue behoeft om aan de Euro 5 norm te voldoen. Dankzij de zware kraan op het chassis kan een hoogte van bijna 29 meter worden bereikt. Aflevering vond plaats door de Scania vestiging in Deventer. Dankzij de JIP op de 45 tonmeter kraan kan tot de hoogte van 29 meter worden gereikt. Groot voor-

deel is dat behalve in de hoogte ook ver naast het voertuig kan worden gewerkt. De keuze voor Scania is mede gebaseerd op de AdBlue vrije Scania XPI (extreem high pressure injection) motor. Hierdoor is er meer ruimte aan het chassis beschikbaar voor het plaatsen van gereedschaps- en opbergkisten. Daarnaast heeft de CG19 cabine een robuuste uitstraling met een gemakkelijke instap. De naloopas zorgt er voor extra wendbaarheid waardoor Van Straaten ook op de moeilijk te bereiken plekken kan komen. Van Straaten Raalte BV is een dynamisch en vernieuwend bedrijf dat gespecialiseerd is in kraanverhuur en speciaal transport. Het familiebedrijf

bestaat al sinds 1939 en is over de jaren uitgegroeid tot een grote onderneming met een omvangrijk wagen- en machinepark. De specialisatie zit behalve in het hijsen en transporteren in de bouw ook in zeer specialistisch hijswerk. Behalve vrachtwagens beschikt Van Straaten hiervoor o.a. over telescoopkranen, mobiele torenkranen, semidiepladers en opleggers. Naast het hijsen worden staalconstructies vervoerd en uiteenlopende vormen van speciaal transport zoals brugdekken, machines sluisdeuren, betonkelders en silo’s. In feite kan Van Straaten alles wat lang, breed en/of hoog is vakkundig verplaatsen en transporteren.

de imposante drie-assige Scania G400 XPI van Van Straaten te Raalte kan tot 29 meter reiken.

KRACHTIGE SCANIA’S

MET BIJZONDERE OPBOUW VOOR DE REUS AANNEMERSBEDRIJF Bij A. de Reus Aannemersbedrijf B.V. te Vlaardingen zijn onlangs drie nieuwe Scania chassis in gebruik genomen. Twee hiervan zijn Scania R620 CB 10x4*6 chassis met een Italiaanse opbouw die je niet alle dagen tegenkomt. Deze zullen worden ingezet ten behoeve van het zuigen en/of blazen in voornamelijk de petrochemische sector. De Scania vestiging in Rotterdam verzorgde de aflevering van deze bijzondere voertuigen. De vijf-assige Scania’s zijn uitgevoerd met de sterke 620 pk sterke V8 motor, welke de aandrijving van de opbouw voor zijn rekening neemt. Het noodzakelijke hoge koppel van 3000 Nm en de duurzaamheid van het Scania V8 motorblok lagen aan deze keuze ten grondslag. Het dubbel aangedreven tandemstel heeft een gestuurde naloopas. Dit zorgt voor een maximaal laadvermogen met een uitstekende wendbaarheid en optimale tractie.

De R620 chassis zijn in Italië opgebouwd met een Cap Geo en Cap Bora van de Firma Cappellotto. Ze worden gebruikt voor het zuigen/blazen van onder

langrijke toepassing, waaronder ook ADR gevaarlijke stoffen.

dat inmiddels ervaren, waaronder relaties uit de (petrochemische) industrie, maar ook diverse andere bedrijven en particulieren.

Het derde chassis betreft een Scania R440 LB 8x4*4 met VDL-haakarmsysteem ten behoeve van de aan- en afvoer van werkmateriaal en afvalstoffen. Dit chassis is voorzien van de 440 PK sterke motor, welke een gunstig brandstofverbruik combineert met een indrukwekkend – bij lage toerental beschikbaar - koppel van 2300 Nm. En de truck voldoet dankzij Scania’s XPI technologie aan de Euro 5 norm zonder toevoeging van AdBlue. De comfortabele halflange Scania CR16 cabine biedt de chauffeur tevens een ideale werkplek en veel ruimte. andere grond, waarbij leiding- en kabelwerk snel en eenvoudig kan worden blootgelegd. Groot voordeel is dat er bij deze vorm van grondwerkzaamheden geen kans is op schade aan bekabeling. Daarnaast is bodemsanering van verontreinigde grond een be-

Aannemersbedrijf A. de Reus is gevestigd in Vlaardingen en specialist op het gebied van civieltechnische werkzaamheden. Maar in beginsel is A. de Reus Aannemersbedrijf B.V. vooral een betrouwbare partner die kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel heeft staan. Een brede klantenkring heeft

De krachtige Scania’s R620 V8 met speciale Italiaanse opbouw worden door de Reus Aannemersbedrijf B.V. ingezet voor het zuigen/blazen van grond.

BAAN TWENTE BEREID ACTIVITEITEN BEDRIJFSWAGEN UIT MITSUBISHI FUSO CANTER

Baan Twente het vertrouwde bedrijf voor al uw wensen op het gebied van de bekende Mercedes Benz produkten van zowel personenauto’s en bedrijfswagens zal haar bedrijfswagen-activiteiten per 1 januari 2011 uit gaan breiden met het merk Mitsubishi. Uit het bedrijfswagenprogramma van Mitsubishi zal de Fuso Canter gevoerd gaan worden. Deze bedrijfswagenrange bestaat uit chassis cabine uitvoeringen met een GVW van 3,5- 7,5 ton. Vanuit de vestiging Hengelo alsook vanuit Rijssen zal de verkoop en service van deze produkten gestart worden. Ook bestaande Mitsubishi relaties kunnen bij deze vestigingen terecht. Daimler Trucks is met de merken Mercedes Benz, Freightliner en

Mitsubishi Fuso de grootste bedrijfswagenfabrikant ter wereld en de komende jaren zullen deze merken steeds meer samenwerken op gebied van technologische ontwikkelingen. Voor de verkoop van de Fuso Canter producten is in Hengelo Louis ten Thije de accountmanager en in Rijssen is dit Marcel Baan. De directie van Baan Twente meent met deze producten een welkome invulling voor dit specifieke segment gevonden te hebben. Kom een langs voor een verfrissend gesprek

Baan Twente B.V. Goudstraat 20 7554 ND Hengelo T.: 00 31 (0)74 2900 947 F.: 00 31 (0)74 2900 916 I.: www.baantwente.nl

JUBILEREND CONSOLID HELPT MEER MENSEN DE WEG OP! Tijdens een rit over de A2 valt een groot voertuig op. Het is het mobiele filiaal van flexbedrijf Consolid, een omgebouwde bibliobus die wordt ingezet voor de werving van nieuwe medewerkers. De chauffeur van dit bijzondere voertuig leidt ons graag even rond en zorgt voor een bakje koffie. Na deze positieve indruk worden we nieuwsgierig door de tekst aan de zijkant van de bus: “Nu 20 extra leerwerkbanen”. De website van Consolid (www.consolid.nl) geeft hier meer informatie over. Kandidaten die altijd al vrachtwagenchauffeur, buschauffeur, beveiliger of treinmachinist wilden worden krijgen nu die kans bij Consolid. Een hele investering voor dit bedrijf in economisch toch niet makkelijke tijden. Omdat we benieuwd zijn naar de achtergronden pakken we de telefoon en bellen Nathalie Overdiek van Consolid voor een nadere kennismaking. Waarom die 20 leerwerkbanen? Wij vieren ons 20 jarig bestaan en in dat kader bieden we 20 mensen een unieke kans op een be-

Transport

taalde opleiding en een contract van 20 maanden. Veel mensen hebben niet de middelen om zelf in de opleiding te investeren. Hierdoor loopt ook de transportsector de kans om talenten voor het beroep van chauffeur te missen. We voelen ons met deze sector en deze mensen verbonden en dragen dus op onze manier graag een steentje bij. En het slaat aan: inmiddels hebben al zo’n 300 mensen gesolliciteerd op de nog tot en met 31 december lopende actie. Hoe zijn eigenlijk de vooruitzichten voor mensen die chauffeur zijn of willen worden? We merkten in 2009 veel van de crisis, maar de vooruitzichten in het transport zijn eigenlijk prima. Veel bedrijven hebben in 2009 moeite gehad het hoofd boven water te houden. Helaas zijn er ook transportbedrijven welke dit niet is gelukt. Ook de uitzendsector kreeg het zwaar te verduren door het plots sterk dalen van de vraag. Voor 2010 was het dan ook de vraag hoe en vooral wanneer de

economie weer enigszins zou aantrekken en dat was spannend, maar de tekenen van herstel zijn er. Ook Consolid is in 2010 weer gegroeid, door de herstelde vraag naar chauffeurs. Komen de bedrijven dus weer mensen tekort? De bedrijven zijn nu uiteraard voorzichtig als het gaat om het zelf aannemen van nieuwe mensen. Daar doen ze dan toch vooral een beroep op organisaties als Consolid. Er wordt in de komende 4 jaren door vergrijzing een tekort van 50.000 chauffeurs verwacht waar we gezamenlijk een oplossing voor moeten zoeken. Consolid is hard bezig hier aan bij te dragen, in 2010 hebben we gemiddeld zo’n 500 chauffeurs per week aan het werk gehad bij diverse transportbedrijven en bij eigen vervoerders. In 2011 gaan we uit van verder economische herstel en een grotere vraag naar chauffeurs. Aan die vraag voldoen we graag, mede door het opleiden van nieuwe mensen voor de sector en door het

www.detransportkrant.nl

opleiden van C-chauffeurs naar CE-chauffeurs. Hoe kunnen chauffeurs met jullie in contact komen en blijven? Op onze website www.consolid.nl staan altijd onze actuele vacatures. Voor chauffeurs is het handig om een baanalert in te stellen, zodat ze van nieuwe vacatures binnen hun belangstelling en regio op de hoogte blijven. Dat is gratis en kan per e-mail of SMS. We zijn met 8 kantoren verder altijd wel redelijk in de buurt en als ze ons mobiele filiaal onderweg tegenkomen zijn ze altijd welkom voor koffie! Consolid is een flexbedrijf in vervoer en veiligheid. Gestart in Amsterdam in 1990 als eerste uitzendorganisatie voor buschauffeurs en in 20 jaar tijd uitgegroeid tot een top-25 bedrijf in de flexmarkt. Vanuit 8 kantoren in Nederland zet Consolid dagelijks zo’n 1.400 vakmensen in bij bedrijven in het personenvervoer, de beveiliging, het railvervoer en het transport.

11


Wij wensen u prettige feestdagen

Wijlhuizen Hoofdkantoor Driepoortenweg 17 6827 BP, Arnhem T: 026-3760290 F: 026-3644414 E: info@wijlhuizen.com

Wijlhuizen Almelo Bedrijvenpark Twente 413 7602 KM, Almelo T: 0546-579110 F: 0546-574492 E: almelo@wijlhuizen.com

Wijlhuizen Arnhem Driepoortenweg 15A 6827 BP, Arnhem T: 026-3648221 F: 026-3617188 E: arnhem@wijlhuizen.com

Wijlhuizen Drachten Dukdalf 16 9206 BE, Drachten T: 0512-580200 F: 0512-580209 E: drachten@wijlhuizen.com

Wijlhuizen Nieuwerkerk a/d IJssel Hoogeveenenweg 6 2913 LV, Nieuwerkerk a/d IJssel T: 0180-317777 F: 0180-313947 E: nieuwerkerk@wijlhuizen.com

Wijlhuizen Tilburg Andromedastraat 4 5015 AV, Tilburg T: 013-5450307 F: 013-5458110 E: tilburg@wijlhuizen.com

Wijlhuizen Venlo Vasco da Gamaweg 15 5928 LD, Venlo T: 077-3208000 F: 077-3515356 E: venlo@wijlhuizen.com

Wijlhuizen Zaandam Barndegat 9 1505 HM, Zaandam T: 075-6168284 F: 075-6173937 E: zaandam@wijlhuizen.com

WWW.WIJLHUIZEN.COM Wijlhuizen advertentie Transport kw50-2010.indd 2

17-12-2010 14:51:59


Wij wen sen al o nze clie een voo ntèle rspoedi g 2011 veel vei en lige kilo meters!

NIEUW EN ZEER JONGE OPLEGGERS EN TREKKERS DIRECT BESCHIKBAAR VOOR VERHUUR & NETTO-LEASE Nieuwe v. Hool multifunctionele containerchassis. Nieuw concept, ideale gewichtsverdeling, ideaal gebruiksgemak. Voor meer informatie neem contact met ATL Renting B.V. Antwerpsebaan 50 • Antwerpen • info@atlrenting.be • +32 3 569 03 07


Column:

Bertus van den dikkenBerg

Nog even en we luiden 2010 weer uit; alweer een jaar voorbij. Mag ik een ieder een prettige jaarwisseling wensen en al het goede voor het komende jaar. Weer een jaar dichterbij 2016. En mag ik een ieder vragen hoe het staat met de nascholing van uw chauffeurs of de zelfstandigen onder u: “Wat heeft u al gerealiseerd om in 2016 met code 95 op uw rijbewijs uw werkzaamheden ge verrichten.” Menigeen hoor ik zeggen: “Ik heb er niets aan gedaan en ben dat ook niet van plan.” Waarom een dergelijke stelling innemen? De normen zijn gesteld door Brussel die gaan echt niet veranderen. Maar bovendien scholing kan ook rendement opleveren. Menigmaal hebben wij trainingen verzorgd waarbij de geschoolde chauffeur toch wel duizenden euro’s

per jaar voor zijn werkgever opleverde door gewoon een stuk zuiniger te rijden. En hoe zit het met de boetes waar het de tachograaf betreft? Vorige week had ik nog een verkoopcontact bij een firma, die ook al een auto had met een digitale tachograaf. Maar dat was allemaal zo moeilijk voor de chauffeurs. Een pasje werd er dus niet ingestopt. We zien wel. Dan kun je toch beter de mannen trainen want als je een keer wordt aangehouden is de boete vele malen hoger dan de prijs van de training. Is dan een training weggegooid geld of kun je dan zeggen: “Dit levert meer dan voldoende op.” Zelf vind ik dat rendement voorop moet staan. In mijn gesprekken leg ik daar veelal de nadruk op. Zo ook wat ik een keer meemaakte. De klant wilde

een training geconditioneerd vervoer en een BBS training. Hij had een aantal chauffeurs waarvan het rijbewijs afliep. Door de 35 uur in 2 weken af te ronden rijden nu zijn chauffeurs al met code 95 rond op hun rijbewijs. Zelf vond ik dat wat zonde om 28 uur te besteden aan de training geconditioneerd vervoer en stelde voor deze training met een dag in te korten en een training digitale tachograaf toe te voegen. De klant was reuze blij met mijn voorstel en zo kan het verkeren dat we in januari weer een dergelijke training voor hen mogen verzorgen. Trainingen op het gebied van lading zekeren kunnen ook een toegevoegde waarde hebben voor bedrijven. In 2009 werd ik eens gebeld met de vraag of wij lading zekeren konden verzorgen bij een bedrijf. De hoogwerkers stonden toch stil vanwege de sneeuw. In 2 dagen waren 30 chauffeurs 7 uur geschoold voor de richtlijn vakbekwaamheid. Weekje later was dat in 4 dagen ook verzorgd bij een ander bedrijf met 44 medewerkers. Kijk zo kun je het als bedrijf ook invullen. Daarnaast zijn er door de meeste bedrijven een stop ingesteld door de (voorlopige) stopzetting van de SOOB subsidie. Een nieuw subsidiebeleid zal in 2011 gestalte gaan krijgen. In een vakblad las ik deze week dat 25% tot de mogelijkheden zou moeten behoren. Als dat zo is dan adviseer ik een ieder zo snel mogelijk hier gebruik van te gaan maken. Want de pot is straks gewoon weer leeg en moet alles worden opgehoest door meestal toch wel de werkgever. Profiteer dus zolang het kan.

op. Wat te denken van: lager brandstofverbruik, minder onderhoudskosten, verlaging van de schadelast, milieubewuster rijgedrag, minder slijtage en wat te denken van meer innerlijke rust bij uw chauffeurs. Wilt u verzekerd zijn van een training op maat? Een op uw bedrijf geschreven training dan kan dat! Heel eenvoudig door te bellen of te mailen met dikkenbergbbs. Telefoon 0318-302061 of 0654778811. Een mail naar info@dikkenbergbbs. nl is ook voldoende. Dikkenbergbbs het enige bedrijf waar u GRATIS nazorg ontvangt en daarnaast aanvullingen worden gedaan die anderen niet doen. Wat denkt u o.a. van onze exclusieve oogmeting. Laat u informeren zodat u gaat voor RENDEMENT!

Hoe zit het met chauffeurs die bij de klanten nog wel eens iets opladen met b.v. de heftruck. Kan het in zo’n geval niet verstandig zijn dat uw chauffeur een training heeft gedaan zodat hij toch verzekerd is als er iets gebeurd tijdens zijn werkzaamheden. En zo zijn er zoveel trainingen die uw werknemers en uzelf een stuk wijzer maken. Trainen is dus geen weggegooid geld. Het levert uiteindelijk geld

merCedes-Benz vaste keuze voor transportBedrijf NiEuWsTE GENERATiE ATEGO EN ViTO VOOR VAN OORT Eck EN WiEl Onlangs reisde een delegatie van Van Oort Eck en Wiel Transport en bedrijfswagendealer Rüttchen Tiel af naar Wörth in Duitsland om de eerste Atego truck van de nieuwe generatie voor Nederland in ontvangst te nemen. Het transportbedrijf uit het Gelderse Eck en Wiel heeft bovendien ook als een van de eerste de nieuwe Vito in het wagenpark opgenomen. Recentelijk werden twee nieuwe Mercedes-Benz voertuigen aan het wagenpark van Van Oort Eck en Wiel toegevoegd. Als een van de eerste bedrijven in Nederland schafte men de nieuwste generatie Vito 110 CDI aan. Deze bestelwagen zal dienst doen voor de verhuurtak van het bedrijf en zal naar verwachting 50.000 kilometer per jaar afleggen. Volgens Van Oort Eck en Wiel is het model nog stiller

dan zijn voorganger. Ook de versnellingsbak wordt als zeer soepel ervaren waardoor de Vito erg plezierig is om in te rijden. Naast deze bestelwagen werd een Atego truck aangeschaft. Het transportbedrijf heeft veel Atego’s in het wagenpark rijden en heeft traditiegetrouw de primeur wanneer een nieuwe generatie van het Mercedes-Benz model uitkomt. Voor de aflevering van de nieuwste Atego reisde een delegatie van Van Oort Eck en Wiel en bedrijfswagendealer Rüttchen af naar de Mercedes-Benz fabriek in het Duitse Wörth, Duitsland. Naast een persoonlijke rondleiding in de truckfabriek waar zowel de Atego als de Axor en de Actros van de band rollen, kreeg Van Oort Eck en Wiel een beroemde ‘VIP-Abholung’ waarbij de nieuwe Atego feestelijk werd overhandigd. De Atego 1222 met automaat en BlueTec 5-motor zal worden ingezet in het vervoer voor ziekenhuizen en laboratoria. De auto die op de IAA in Hannover werd uitgeroepen

tot Truck of the Year 2011 zal naar verwachting ca. 100.000 kilometer op jaarbasis afleggen. Met name het stille motorgeluid, de lage instap en de ergonomische en rendabele producteigenschappen vallen bij Van Oort Eck en Wiel goed in de smaak. Het periodieke onderhoud van de voertuigen wordt in eigen beheer uitgevoerd. Maar de bedrijfswagenspecialisten van Rüttchen Tiel, met wie men al sinds eind jaren ’60 prettig zaken doet, staan waar nodig klaar met onderdelen en adviezen. Van Oort Eck en Wiel Al een halve eeuw is Van Oort Eck en Wiel uit het gelijknamige Gelderse plaatsje een van de meest toonaangevende transportbedrijven van Nederland. Tot de opdrachtgevers behoren onder meer gerenommeerde bedrijven uit de meubelbranche, waarvoor niet alleen de thuisbezorging van de meubels wordt verzorgd, maar ook de montage op locatie.

Van Oort is ook preferred supplier voor de distributie van schoonmaakartikelen, disposables, koffiemachines en indredienten. Naast transport rekent het Gelderse bedrijf ook verhuur en verhuizingen tot haar kerntaken. Voor alle werkzaamheden heeft Van Oort Eck en Wiel een 230 eenheden tellend wagenpark waarin Mercedes-Benz met ruim 160 voertuigen een fors aandeel heeft. Met Sprinters, Vito’s, Atego’s, Axors en een Actros heeft het bedrijf nagenoeg de complete bedrijfswagenrange van Mercedes-Benz in bezit. Door de jaren heen zijn dat in totaal al 435 Mercedes-Benz bedrijfswagens geweest.

Heko projeCten

scHAfT BijzONDERE MERcEDEs-BENz AcTROs Bij TRucksTORE AAN Heko Projecten uit Druten heeft recentelijk een gebruikte Mercedes-Benz truck bij Truckstore aangeschaft. De Actros 1844 l bakwagen die uit Duitsland is geïmporteerd en dienst deed als AMG-promotietruck, wordt door Heko Projecten ingezet voor het vervoer van materialen voor de tentoonstellings- en standbouw. Deze Actros is de enige bakwagen in Nederland met de safetytruck configuratie. Tot voor kort had Heko Projecten twee Sprinter bestelwagens en één Atego truck in het wagenpark rijden. Onlangs werd daar een gebruikte Mercedes-Benz Actros 1844 L aan toegevoegd. Deze luchtgeveerde bakwagen is geleverd door TruckStore in Nijkerk. TruckStore is een dochteronder-

Transport

neming van Daimler AG en houdt zich bezig met de in- en verkoop van gebruikte vrachtwagens in heel Europa. Dankzij het omvangrijke Europese netwerk van ruim dertig vestigingen, heeft TruckStore altijd een actueel en breed aanbod. De Actros voor Heko Projecten werd geïmporteerd uit Duitsland, waar het in dienst van Mercedes-Benz huistuner AMG als promotietruck werd ingezet. Bij de keuze voor deze fraaie Actros woog het imposante uiterlijk van de truck zwaar. Heko Projecten ziet de nieuwe aanwinst als rijdend visitekaartje voor het bedrijf. Daarnaast is ook het comfort zeer bepalend geweest. Met onder meer de Mercedes Powershift automaat en de ruime Actros cabine zitten de chauffeur en inzittenden er prima bij. TruckStore leverde deze gebruikte bakwagen met de unieke Europese garantieregeling voor gebruikte trucks.

Eerste bakwagen in safety-truck configuratie Met de aanschaf van de Actros 1844 L bakwagen heeft Heko Projecten een primeur. Dit is namelijk de eerste bakwagen in de Safety-truck configuratie in Nederland. In deze configuratie zijn de meeste op dit moment beschikbare veiligheidssystemen opgenomen. Met de actieve veiligheidssystemen Telligent Spoorassisten, Adaptive ESP, Telligent retarder en Active Brake Assist is Heko Projecten niet alleen comfortabel, maar ook zeer veilig onderweg.

een turnkey oplevering. Tien vaste medewerkers en een aantal oproepkrachten werken voor zo’n 150 opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Een van de vaste klanten van Heko Projecten is MercedesBenz Nederland. De keuze voor Mercedes-Benz in het wagenpark is dan ook niet helemaal toevallig.

Heko Projecten B.V. Het in Druten gevestigde Heko Projecten heeft ruim 25 jaar ervaring in het realiseren van diverse stand- en interieurprojecten. Naast het ontwerp en de bouw hiervan zorgt Heko Projecten ook voor

www.detransportkrant.nl

15


Nieuws

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2011

Efficiënt transport met Kraker-schuifvloertrailers

Kraker Trailers levert multifunctionele schuifvloertrailers voor transport van bijna alle producten en goederen. Bijvoorbeeld de CF-ECO HI, een schuifvloertrailer voor gebruik onder zeer zware bedrijfsomstandigheden. Deze schuifvloertrailer, o.a. bestemd voor transport van bouw- of sloopafval, zand, grind, glas, sintels en boomstammen, heeft een speciale vloer: de vloerplanken zijn opgebouwd uit een aluminium ondervloer met hierop een Hardoxslijtstrip. De multifunctionaliteit wordt onderstreept doordat de CF-ECO HI ook geschikt is voor gepalletiseerd transport. De CF-ECO HI is ook leverbaar in semi-leak-uitvoering. Hieronder vindt u een overzicht van alle types Krakerschuifvloertrailers.

CF-400 chassis

CF-501-3.2

CF-COMBI

CF-ISO

BEST 92m3

CF-200

CF-200 ECO

CF-TD stuuras

Leakproof-trailer: waterdichte vloer Kraker Trailers biedt met de leakproof-trailer een multifunctionele oplossing tegen het lekken van vloeistoffen op het wegdek. Het leakproof-vloersysteem is ontwikkeld voor het transport van milieubelastende producten, zowel losgestort als geperst. Huisvuil en groenafval zijn twee productgroepen waarvoor de leakproof bij uitstek geschikt is. Maar Kraker-schuifvloertrailers kenmerken zich door de multifunctionaliteit en dat is ook het geval bij de leakproof-trailers.

Met de leakproof-trailers kunnen vrijwel alle producten worden vervoerd, zelfs pallets (afhankelijk van het soort pallets moeten deze met een heftruck worden geladen en gelost). Een leakproof-trailer is voorzien van een waterdichte vloer, deze is waterdicht door een aluminium plaat over de gehele lengte en breedte van de trailer. De aluminium vloerprofielen worden geleid en gesteund door massieve kunststofgeleiders.

Kijk voor gebruikte trailers op www.krakertrailers.eu

Kraker Trailers Axel B.V. • Vaartwijk 7 Axel - NL • Postbus 200 • 4570 AE Axel NL T: +31 (0) 115 56 17 40 • E: info@krakertrailers.eu

CF-503

CF-501-6.2m

CF-ETS

CF-504

CF-HI

CF-502


22 Mercedes-Benz Actros trucks voor Lehnkering VLG-uitGEVoErDE truckS Voor EuropEES trAnSport VAn GEVAArLijkE StoffEn Logistiek dienstverlener Lehnkering uit Barendrecht heeft afgelopen week 22 nieuwe Mercedes-Benz trucks in gebruik genomen. De Actros trucks van het type 1844 LS zijn VLG uitgevoerd en voldoen daarmee aan strenge veiligheidseisen. Deze zijn noodzakelijk voor het transport van gevaarlijke chemicaliën door Europa. De 22 nieuwe Actros trucks werden geleverd als type 1844 LS. Aan deze Mercedes-Benz trekkers stelde Lehnkering een aantal strenge veiligheidseisen. De Actros trucks zijn VLG uitgevoerd waardoor de trucks officieel zijn goedgekeurd voor het vervoer over land van gevaarlijke stoffen. Zo werd onder meer de bedrading achter de cabine dubbel geïsoleerd, is de uitlaat afgedekt en zijn er brandblussers in de cabine aanwezig. Mercedes-Benz leverde met het veiligheidspakket nog tal van opties waaronder een retarder, Telligent ESP, Brake As-

sist, Telligent Afstandsregeling en Telligent Spoorassistent. Modern materieel De 22 vrachtwagens voldoen niet alleen aan de laatste stand voor wat betreft veiligheid, ook qua uitstoot en verbruik heeft Lehnkering met de Actros de modernse mobiliteit. De 440 pk sterke EEV-motoren leveren voldoende vermogen voor het vervoer van de chemicaliën. De kwaliteit van de trucks en de betrouwbare service van MercedesBenz zijn al zestig jaar de redenen om voor het merk te kiezen. Ook het lage eigen gewicht levert voordelen op voor het laadvermogen van de trekkers. Naar verwachting zullen de enkel bemande Actros trucks ongeveer 120.000 kilometer per jaar afleggen met het transport van vloeibare chemische stoffen van en naar Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Denemarken en Zwitserland. Het periodieke onderhoud aan de trekkers zal door ROGAM worden uitgevoerd zodat men kan bijven

vertrouwen op het moderne materieel. Voor de helft van de 22 nieuwe Actros trucks leverde ook Mercedes-Benz CharterWay een bijdrage aan deze order. Lehnkering Met ruim 2.600 medewerkers is Lehnkering een van de grotere logistieke dienstverleners van Europa. Verdeeld over vier strategisch gekozen divisies is het Duitse bedrijf in nagenoeg alle onderdelen van de supply chain voor grote verladers in de chemische en staalindustrie actief. De divisie Road Logistics & Services verzorgt onder andere het transport over de weg in Europa. Deze transporten worden deels met het eigen wagenpark afgewikkeld en deels worden subcontractors ingezet. Het eigen wagenpark in deze divisie bestaat europawijd uit meer dan 230 trucks die in de komende 2 jaren grotendeels vervangen worden. De Nederlandse vestiging in Barendrecht telt 55 vrachtwagens die allen werden geleverd door Mercedes-Benz. In

augustus werd in Duitsland een nieuwe order van 220 Actros trucks geplaatst. Afgelopen week werden door de ROGAM de eerste 22 trekkers voor Nederland in Barendrecht afgeleverd.

Van links naar rechts: Jasper Hafkamp directeur trucks Mercedes-Benz Nederland, Cees van Gendt directie Lehnkering en ROGAM dealer Hans van Ruiten.

BovAg certificeert deBA BedrijfswAgens ALs ‘duurzAAM’! “WE Zijn ErG BLij, MAAr DEZE MijLpAAL iS Voor onS Géén EinDpunt!” Wethouder jan van Hal reikte afgelopen maandag het felbegeerde ‘certificaat Erkend Duurzaam’ uit aan rien Dekkers, directeur van DEBA Bedrijfswagens. De beide nevenvestigingen van DEBA, uit kapelle (Goes) en Bergen op Zoom, behaalden hetzelfde eerbewijs. DEBA Bedrijfswagens heeft als een van de eerste truckdealerbedrijven in Nederland het felbegeerde ‘duurzaam ondernemen certificaat’ weten te behalen. DEBA Bedrijfswagens heeft hiermee aangetoond dat ze aan de huidige gestelde normen voldoet. Bovag controleert de bedrijven of ze aan de normen voldoen. Duurzaamheid. Duurzaamheid is een ‘hot’ begrip. Hoewel het begrip duurzaamheid veel meer omvat dan brandstofgebruik en emissie (de uitstoot van stoffen) zijn vrijwel alle truckfabrikanten in hoog tempo bezig hun producten verder te verduurzamen en meten zij zich op die wijze een ‘groen’ imago aan. Lage verbruikscijfers en geringe emissie zijn voor steeds meer transportondernemers de reden geweest om over te gaan tot aanschaf van meer milieuvriendelijke voertuigen. De ‘verduurzaming’ van de samenleving en de daarmee samenhangende aspecten

voor het goederentransport zullen de komende jaren verder gestalte krijgen. Zodoende gaat ook duurzaamheid steeds nadrukkelijker een rol spelen bij de bedrijfsvoering van de truckdealer.

gebied van duurzaamheid. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van één jaar en moet daarna ververst worden: duurzaamheid is immers een dynamisch begrip!

Duurzaam ondernemersscan De ‘Erkend Duurzaamheidscan’ die door Bovag ontwikkeld is, geeft truckdealers de mogelijkheid hun duurzame bedrijfsvoering in beeld te brengen en zo de communicatie over de duurzame bedrijfsvoering naar de klanten te concretiseren. De basis van deze scan wordt gevormd door een zelfonderzoek. Door het nauwkeurig invullen van een uitgebreid onderzoek ‘scant’ de ondernemer als het ware zijn organisatie en de inspanningen die binnen het bedrijf worden verricht op het gebied van duurzaamheid. Deze scan bevat 44 vragen rondom de aandachtspunten: bedrijfsvoering, communicatie, financiën, inkoop, verkoop en personeel. Als de score op deze scan hoog genoeg is kan de ondernemer het certificaat “Erkend Duurzaam’ van Bovag Truckdealers aanvragen. Het certificaat wordt echter niet eerder uitgereikt dan nadat medewerkers van Bovag op het bedrijf het verzamelde bewijsmateriaal grondig geverifieerd hebben. Het certificaat is zowel voor klanten als voor werknemers het tastbare bewijs van de inspanningen die de truckdealer verricht op het

DEBA Bedrijfswagens gecertificeerd. Afgelopen maandag, 6 december, was voor DEBA Bedrijfswagens het heuglijke feit van de certificering daar. Om 15.00 uur heette adjunct-directeur Juliëtte Chapusot de genodigden op deze feestelijke bijeenkomst welkom. Een speciaal woord van welkom had ze voor Wethouder Jan van Hal en Aad Verkade , manager truckdealers van Bovag. In haar openingswoord benadrukte zij nog eens het belang van de duurzaamheid in relatie tot het behouden van het mooie in het milieu dat we hebben. Verder zag ze het als een waardering voor het feit dat reeds 9 maanden na de opening van het nieuwe bedrijfspand dit certificaat behaald werd. Dit is ook een duidelijke beloning voor het feit dat “we als kleine groep een no nonsens beleid voeren.” Vervolgens kreeg Aad Verkade het woord. Hij vertelde o.a. dat ondanks de crisis bleek dat de truckbranche een gezonde sector is, immers van de 350 leden van Bovagtruckdealers, is er geen failliet gegaan. Door het behalen van het certificaat blijkt dat je als bedrijf met de tijd meegegaan bent; “Je straalt uit waar je mee bezig bent, namelijk maat-

schappelijk verantwoord ondernemen!” Bob van der Horst, directieassistent bij DEBA Bedrijfswagens vertelde over de weg die DEBA afgelegd heeft om voor de certificering in aanmerking te komen. Hij benadrukte dat DEBA al heel lang duurzaam bezig is, dit is o.a. al tot uitdrukking gekomen in de ISOcertificering, die het bedrijf al geruime tijd bezit. “We werken hier met een gezond ‘boerenverstand: Het is voor monteurs de gewoonste zaak van de wereld dat ze gedurende de pauzes het licht in de werkplaats uitdoen!” “Deze mijlpaal is geen eindpunt, we willen het beste jongetje van de klas blijven!” Wethouder Van Hal is trots op dit Etten-Leurse bedrijf dat d.m.v. deze certificering zijn ruime ervaring kan etaleren. Hij gaf ook aan dat de certificering de opdracht met zich meebrengt om de bijbehorende kwaliteiten voor de toekomst vast te houden. Tot slot ging de wethouder over tot het uitreiken van het Certificaat aan de algemeen directeur van DEBA Bedrijfswagens Rien Dekkers en aan de vestigingsverantwoordelijke van de vestiging Bergen op Zoom. Het certificaat voor de vestiging van DEBA Bedrijfswagens in Kapelle (Zeeland) zal op locatie op een later tijdstip eveneens feestelijk uitgereikt worden. Door Frans van der Bom

voLvo Levert drie MoBieLe BLoedBAnken... AAn SAnquin BLoEDVoorZiEninG Sanquin Bloedvoorziening heeft onlangs twee nieuwe Volvo’s fH in gebruik genomen. De derde truck volgt eind dit jaar. De trucks werden afgeleverd door Volvo trucks-dealer BAS Groep uit nijmegen. Ze zijn uitgerust met verschillende veiligheidsopties en voorzien van opleggers die door carrosserie Akkermans uit oud Gastel zijn gebouwd en ingericht tot mobiele bloedbank. De combinaties worden ingezet voor mobiele donorsessies in dorpen. Sanquin zorgt voor de bloedvoorziening in Nederland. De donors zijn het hart van de organisatie. Kernactiviteit is een veilige en efficiënte productie en levering van bloedproducten voor de behandeling van patiënten. Veiligheid De drie Volvo’s FH van Sanquin zijn uitgerust met verschillende veiligheidsopties waaronder het ESPstabiliteitssysteem en Driver Alert Support (DAS). Dit DAS-systeem let op het rijpatroon van de chauffeur. Indien het rijpatroon als onregelmatig wordt gezien, krijgt de chauffeur een waarschuwing in de vorm van een geluidssignaal en een tekstbericht.

Transport

Wanneer het onregelmatige patroon voortduurt, wordt de chauffeur geadviseerd te stoppen. Daarnaast beschikken de nieuwe trucks over Lane Changing Support, kortweg LCS-systeem. Dit systeem bestaat uit een radarsensor die de chauffeur helpt om andere voertuigen in de dode hoek aan de passagierszijde te detecteren. De chauffeur wordt gewaarschuwd door een lichtsignaal en een luider geluid van de richtingaanwijzer. Mobiele donorsessies De opleggers zijn uitgerust voor mobiele donorsessies van Sanquin. Ze kunnen aan beide zijden met totaal 4 meter uitschuiven waardoor er een vloeroppervlak ontstaat van ca. 70 m2. Het bordes en de luifel van de oplegger zijn hydraulisch bedienbaar en het opzetten neemt ongeveer vijftien minuten in beslag. In de opleggers bevinden zich een technische ruimte, drie keuringsruimten en een afnameruimte. De 8 stoelen voor de donors kunnen met een elektrische bediening tegen de wand gezet worden. Service Erik Oostveen, teamleider Transport bij Sanquin is

www.detransportkrant.nl

blij met de nieuwe combinaties: “Kwaliteit en veiligheid zijn net als bij Volvo Trucks ook kernwaarden van Sanquin. Bovendien staat serviceverlening aan onze klanten voorop. Wij hebben gemerkt dat ook de service van Volvo Trucks-dealer BAS Groep en Carrosserie Akkermans uitstekend is en daar voelen wij ons bij thuis.”

17


www.gps-buddy.com “ONTZORGD WORDEN OP HET GEBIED VAN PERSONEEL IN 2010?” “AUTOMOTIVE, TRANSPORT EN LOGISTIEK”

Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar

Jos Overmars Vriezenveen, Info: josovermars@selectiepunt.nl

Driving for cleaner air! AdBlue bestellen? Air1 bellen! Meer weten over Air1®? Bezoek www.air1.info

ooo&c]eh]jcg]ja]jk\a]fkl&fd Brenntag Nederland

Industrieweg 1, 1231 KG Loosdrecht Tel. 035 – 5889231 E-mail: air1@brenntag.nl

Air1® is een geregistreerd merk van Yara International ASA. AdBlue® is een geregistreerd merk van het Verband der Automobilindustrie e.V (VDA)

Wij wensen u prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar


DECEMBER CADEAUMAAND:

KAARTEN TRUCKSEINDEJAARSFESTIJN BESCHIKBAAR Wie een keer een ander cadeau zoekt om iemand in de feestmaand december te kunnen verrassen kan via www. truckseindejaarsfestijn.nl nu al kaarten bestellen voor dit grootste indoor-Transport evenement binnen de Benelux. Met deze kaarten krijgt de bezoeker een snelle doorgang bij de entree, dus geen wachttijd bij de kassa’s. Daarnaast biedt een voorverkoopkaart kortingen op diverse beursproducten en horecagebruik. Zo biedt Brabanthallen de beroemde combinatie van koffie met een Bossche bol aan met een korting van 20 %. Het totale kortingspakket loopt op tot méér dan € 25,00.

nen de diverse thema’s is TrucksEindejaarsFestijn niet alleen informerend maar heeft het ook een hoog entertainment gehalte. In ‘ the All American Dream’ wordt in een context van o.a. Mack, PeterBilt en Kenworth een compleet overzicht gegeven van Amerika’s muzikale ontwikkelingen: blues, rock, soul, country en western-bands ondersteunen hier beide dagen deze Amerikaanse beleving. TrucksPlaza kent ook een overvol programma met demonstraties van Jarno Hams, de sterkste man van Nederland en live-acts van DJ Hans, Henk Wijngaard, Harten10, Johnny Bolk en Richard Duinkerk. Bijna iedere entertainer hier is zelf ook chauffeur, dus een sterk ons-kent-ons-gehalte is hier zeker aanwezig. Voor de grote en kleine kinderen is Everland

the place to be: kermis, springkussens, schminck bieden volop inspanning en ontspanning. In NightRider, een verduisterde hal binnen het event, wordt aandacht besteedt aan verlichting. DJ Max verzorgt hier de lounge-atmosfeer met passende trance en techno.

worden aangeboden maken een bezoek nog voordeliger. Meer informatie: www.truckseindejaarsfestijn.nl

Coca-Cola Kersttruck Coca-Cola Enterprises parkeert haar Kersttruck deze dagen op dit evenement in ’s-Hertogenbosch. Een mooie gelegenheid om alvast de kerstkaart voor 2011 te schieten.

Safe&Serious De contouren van Safe&Serious zijn duidelijk: de importeurs tonen er hun visie op duurzaamheid, zuinigheid en vermogen. Daarnaast laten opleidingen hun mogelijkheden zien op het gebied van –verplichte- bijscholing. Verlichting en verzekering vormen ook interessante onderwerpen binnen dit thema.

Beleving Het totale concept is opgebouwd om een volledig dagje uit te bieden aan iedere bezoeker. Dankzij de samenwerking met een aantal betrokken partners kan de entreeprijs als ‘vriendelijk’ worden geclassificeerd. De diverse kortingsbonnen die in de markt

Entertainment Met één podium in de entreehal en 3 podia bin-

TRUCK & TRANSPORT 2011 GREAT SOLUTIONS, EFFICIENT BUSINESS 70% of meer van het totale goederenverkeer gaat over de weg. Wegvervoer is flexibeler, sneller en meer concurrentieel dan alle andere vormen van transport, zeker voor vervoer over korte en middellange afstand. Bovendien wordt de kwaliteit van de vervoerders en van de geleverde diensten niet geëvenaard door de andere modi, en ook dat is een belangrijke troef voor het wegvervoer. Alles wijst erop dat dit nog lange tijd zo zal blijven. Het wegtransport krijgt bovendien de taak om het grootste deel van de toename van het goederenverkeer in de komende jaren te absorberen. Om wegtransport kunnen we dus niet heen? Inderdaad, en dat zal hoe langer hoe meer het geval zijn. 100 % professioneel, 100 % transport Met de vakbeurs Truck & Transport 2011, die plaatsvindt van 15 tot 18 januari 2011, biedt automobielfederatie FEBIAC de transportsector een platform waar het goederentransport en de logistiek centraal staat. Truck & Transport 2011 is een vakbeurs voor transportprofessionals, en beoogt een doelpubliek dat uit is op efficiënt zakendoen. Gedurende vier dagen ontmoeten exposanten en bezoekers elkaar en leggen er vruchtbare contacten voor hun business. Net als de voorbije edities wordt Truck & Transport 2011 een 100% efficiente B2B ontmoetingsplaats!

moet aan de verwachtingen van haar exposanten en bezoekers : het organiseren van een kostenefficiënt salon met een uitsluitend professioneel doelpubliek en met de focus op efficiënt zakendoen. Workshops en informatiesessies. Efficiëntie staat vooraan in het opzet en de doelstellingen van Truck & Transport 2011. Daarom heeft de organisatie beslist om de vakbeurs te verrijken met workshops en informatiesessies voor de professionele bezoeker. Op maandag 17 januari zijn er de workshops “10/10/10 : Solutions to decrease cost in 10 days, 10 months, 10 years”. Op een heel praktische en resultaatgerichte manier geven onze experten tips en tricks aan transporteurs om hun zaak nog meer kostenefficiënt te runnen. De horizon is daarbij drievoudig : welke quick wins vallen er onmiddellijk te realiseren, welke maatregelen kunnen getroffen worden op korte termijn, en welke vragen een langetermijnvisie. Deelname aan deze sessies is gratis voor de bezoekers en exposanten. Ook op 17 januari organiseren wij een informatiesessie over de digitale tachograaf. Contacten met transporteurs leren ons dat daarover nog vragen en misverstanden bestaan, vandaar dat deze infosessie ons een meerwaarde leek te bieden.

De vrachtwagenconstructeurs zijn de belangrijkste schakel in het wegtransport. Wij verheugen ons dan ook op de aanwezigheid van de merken Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania en Volvo. Daar blijft het echter niet bij: koetswerkbouwers, leveranciers van uitrustingen en toebehoren en logistieke dienstverleners zijn eveneens van de partij. Zo krijgen de bezoekers tijdens deze vier dagen een breed overzicht van al wat de transportsector vandaag te bieden heeft en hoe de sector de toekomst voorbereidt.

Op dinsdag 18 januari in de namiddag brengen we een workshop over de Europese typegoedkeuring van voertuigen, de homologatieprocedure zeg maar. Deze procedure maakt een belangrijke verandering door, die niet zonder gevolgen blijft voor voertuigbouwers, carrossiers en transportbedrijven. Een Nederlands expert komt zijn ervaringen met ons delen, Nederland staat immers al een stap verder in de invoering van de Europese homologatieprocedure. Achteraf beantwoorden Febelcar, Federauto, de FOD Mobiliteit en Vervoer en FEBIAC al uw vragen. Opnieuw een niet te missen afspraak!

Op deze manier komt de organisatie perfect tege-

Meer informatie over deze workshops en infoses-

Transport

sies wordt in de aanloop van het Salon gepost op www.truck-transport.be. Doe aan netbusinessing tijdens Truck & Transport Netbusinessing. Het klinkt complex, maar is het allerminst. Het Time2-netbusinessing platform is een online programma waarmee bezoekers en exposanten doelgericht afspraken kunnen inplannen tijdens de Truck & Transport vakbeurs. Netbusinessing doet je tijd besparen en is een efficiënt hulpmiddel in het leggen van nieuwe commerciële contacten. Via deze tool kan je meetings maken, aanvaarden, weigeren of aanpassen in functie van jouw specifieke commerciële behoeften. Je kan ook meetings organiseren, waarop je verschillende personen kan uitnodigen om over een bepaald onderwerp te debatteren of om bepaalde producten in de kijker te plaatsen. Netbusinessing via Time2 doe je na inschrijving op www.time2.mobi. Enkele weken voor de start van Truck & Transport ontvang je een invitatie met een individuele toegangscode, waarmee je toegang krijgt tot de Truck & Transport business zone op de website. In deze zone kan je een profiel aanmaken met al je gegevens, bedrijven/personen selecteren die je graag zou willen ontmoeten op de beurs en hun al dan niet een uitnodiging sturen voor een meeting. Zelf kan je meetings van anderen aanvaarden, weigeren of aanpassen. Vlak voor de start van de beurs kan je je agenda met afspraken downloaden in pdf-formaat of in je Outlook-kalender en dan ben je gewapend voor 1 à 4-dagen pure businessing. De afspraken zelf vinden plaats in een aangenaam en comfortabel kader op de Truck & Transport vakbeurs, dat speciaal ontwikkeld zal worden voor deze business meetings.

Paleis 11 en Paleis 12 van Brussels Expo staan vier dagen lang in het teken van het wegtransport. Zaterdag 15 januari 2011 van 10:00 tot 18:30 Zondag 16 januari 2011 van 10:00 tot 18:30 Maandag 17 januari 2011 van 10:00 tot 22:00 Dinsdag 18 januari 2011 van 10:00 tot 18:30

De bezoekers worden uitgenodigd door een exposant, of kunnen een ticket kopen aan de kassa. Kostprijs: € 25.

De bezoekers van deze vakbeurs hebben vrije toegang tot het Salon voor “Lichte Bedrijfsvoertuigen, Vrijetijdsvoertuigen en Moto’s”.

Alle informatie voor media en bezoekers vindt u op www.truck-transport.be

Praktische informatie • Het salon Truck & Transport 2011 wordt parallel aan het 89e Salon voor Lichte Bedrijfsvoertuigen, Vrijetijdsvoertuigen en Moto’s georganiseerd.

www.detransportkrant.nl

19


KLEUREN MAAR EN MAAK KANS OP LEUKE PRIJZEN Kom naar de dichtst bijzijnde TopTruck garage voor een leuke attentie. Onder de mooiste kleurplaten die worden ingeleverd verloten we leuke prijzen zoals echte Adidas voetballen.De adressen kan je vinden op www.toptruck.nl

Daarnaast maak je kans op nog meer vele leuke prijzen Zoals Modellen Vrachtwagen grote Knuffels en vrij kaarten voor Kinderspeelparadijs Dolle pret in Almelo

Opsturen van de kleurplaat mag ook : Uitgeverij het Twentse Land Oldenzaalsestraat 232 7557 Hengelo

Namens iedereen van Transport wensen wij u fijne feestdagen en een gezond en voor spoedig 2011

Naam:................................................. Adres:................................................. Woonplaats:......................................... Leeftijd:................................................

OLIEBOLLENWEEK 2010 Het einde van het jaar nadert, tijd voor de kerst en het nieuwe jaar! Zoals u van ons gewend bent is het in deze periode van het jaar bij ons tijd voor de Oliebollenweek. Op 27,28,29,30 en 31 december pakken we uit in ons museum. Naast de gebruikelijke koffie en oliebollen is er een groot assortiment aan onderdelen en B-keuze modellen.

Natuurlijk kunt u ook voor de nieuwste modellen bij ons terecht. Tevens wordt ons team dit jaar weer versterkt door ScalePrint, zij hebben deze dagen speciale aanbiedingen en laten zien hoe het decal proces verloopt. • • • •

• • • • •

Oliebollen en appelflappen Zeer speciale aanbiedingen Lion Toys modellen. Groot assortiment B-keuze modellen en onderdelen.

ScalePrint aanwezig met speciale aanbiedingen Kleine truckshow

Tot in de Oliebollenweek!!


Miss Mechanic 2010 Dit jaar wordt er gezocht naar de beste vrouwelijke monteur van Nederland, de Miss Mechanic 2010. Daarvoor doet er slechts 1 dame mee vanuit de trucksector, Marianka van Loon. Zij werkt bij de TopTruck garage VTB in Hedel aan trucks, trailers en touringcars en vond het een uitdaging om aan de verkiezing mee te doen. Nu staat ze al enige maanden in het middelpunt van de belangstelling zeker nu ze door de voorrondes is gekomen en zich klaar maakt voor de finale. De TopTruck-garage VTB in Hedel is een universele garage die reparatie en onderhoud verricht aan trucks en trailers van transporteurs uit de omgeving. Alle merken en soorten transportmateriaal worden door het team van Corné Walraven vakkundig en veilig op de weg gehouden. Marianka werkt hier dus in een typische mannenwereld maar op de vraag hoe dat is, is het antwoord kort en bondig ; ‘werken met mannen? Nooit problemen mee! Marianka wist al heel jong dat ze dit werk als be-

roep wilde uitoefenen. ‘Nadat ik zo nu en dan mijn vader had geholpen vond ik het reuze gaaf om aan zo’n machtige machine te sleutelen. Ik begon eerst met een opleiding in de landbouwmechanisatie en daarna heb ik mijn diploma tweede monteur bedrijfswagens gehaald. Nu ben ik bezig met de papieren voor eerste bedrijfswagentechnicus’. Eric Hoet van TopTruck vult haar aan, ‘binnen ons netwerk van onafhankelijke garages is VTB in Hedel een jong en gedreven team van technici. Ze beheersen er allemaal de eigenschappen die een universele garage zo succesvol maken, ze onderhouden alle soorten materieel van een transporteur, leveren 24-uurs pechservice en kennen de klant nog persoonlijk. Vanwege hun flexibele instelling en door te werken met kwaliteitsonderdelen en moderne diagnoseapparatuur is het team in Hedel een gedegen partner voor iedere transportondernemer. De rol van Marianka in dit team is niet alleen bijzonder maar ook een belangrijke factor voor de kwaliteit, ik heb dan ook veel vertrouwen in de finale”. Eigenaar Corné Walraven van VTB vertelt trots verder: ’In dit werk moet je niet bang zijn voor vuile handen en hoewel de arbeidsomstandigheden bij

ons natuurlijk belangrijk zijn is er toch enige fysieke kracht voor nodig en is het dus geen plek voor breekbare poppetjes. Toch is het wel een plek waar we veel met moderne techniek moeten werken, iedere truck heeft tegenwoordig een stapel elektronica aan boord en gelukkig hebben we in Marianka een heel vaardige technicus op dat gebied.’ Eric Hoet beaamt de technische vaardigheden van Marianka: ‘Iedere monteur binnen ons netwerk maakt een toets waarmee we kunnen bepalen welke vervolgtrainingen zinvol zijn voor die monteur, en ook de merkspecifieke trainingen die wij geven worden op diverse kennisniveaus aangeboden . Marianka kunnen we op vele gebieden in een gevorderdenklas onderbrengen, zo heeft ze zeer recent het examen voor laadklepkeurmeester succesvol afgelegd en is nu bij VTB gecertificeerd om die inspecties uit te voeren’. Met een finaleplaats op zak maakt Marianka een inschatting van haar kansen: ’Ik ben natuurlijk hartstikke blij, maar ik sta straks in de finale tegenover een tweetal andere toppers, dat wordt niet makkelijk want er zal vast geen Actros voor ons klaarstaan’. Die andere toppers zijn Melissa Bas-

tiaans van Ford-dealer Ardea uit Capelle aan den IJssel en Semira Sarfaty van BMW-dealer Breeman uit Rotterdam. Marianka: ‘Inderdaad toevallig allemaal een beetje uit dezelfde regio, maar ik ben straks wel de enige van een universele garage en dan ook nog eens van een truckwerkplaats. In januari krijgen we nog een motormanagement training van TopTruck, ik hoop dat ik daar net dat beetje extra bagage van krijg waarmee ik de concurrentie straks de baas kan’. De finaleronde zal plaatsvinden tijdens de Autovak in de RAI in Amsterdam.

TopTruck garage Wilshaus in Maurik beleefT Make-over Recent is de compleet gerenoveerde werkplaats van TopTruck garage Wilshaus in Maurik in gebruik genomen. De trotse broers Henk en John Wilshaus kwamen reeds enkele jaren geleden tot de conclusie dat de toenmalige werkplaats niet meer voldeed aan de eisen die het huidige wegtransport aan een garage stelt. John Wilshaus vertelt; ’Vroeger had onze vader hier een Steyr dealerschap op een unieke plaats midden in het dorp. Maar door de ontwikkelingen van het wagenpark moesten we de laatste jaren regelmatig improviseren om de voertuigen door de

overhead-deuren naar binnen te krijgen’. Zijn broer Henk vult hem naadloos aan; ‘In samenspraak met de gemeente is besloten om het gehele gebouw

een paar meter te verhogen en te moderniseren’. Nu staat er dus een moderne universele werkplaats waar al het materieel van een transportonderneming op een professionele manier wordt onderhouden en gerepareerd. ‘Geen merk of soort voertuig is voor ons een probleem, gewoon regulier onderhoud of een complexe versnellingsbakrevisie voeren we hier allemaal inpandig uit’, vervolgt Henk. Het imposante magazijn laat inderdaad duidelijk zien dat alle merken in deze TopTruck garage welkom zijn. Remdelen, bumpers, stuurstangen, sensoren, alle onderdelen zijn hier ruim voorradig om snel en adequaat trucks en trailers te onderhouden en te repareren. ‘Onze eigen voorraad en de dagelijkse levering door de mannen van Wijlhui-

zen geven ons de mogelijkheid om zonder misgrijpen kwalitatieve onderdelen te monteren’, aldus John. Zijn broer sluit in plaatselijk dialect af met een mooie belofte aan hun klanten; ‘Nee zeggen we nie want nee zeggen kennen we nie’.

Mesken Truck&Trailerservice naar TopTruck Mesken Truck & Trailerservice in Leek sluit zich aan bij TopTruck. De sterk groeiende truckwerkplaatsformule is met de toetreding van Mesken BV in alle Nederlandse provincies actief. Kwaliteit gewaarborgd Harry Meints, directeur van Mesken BV herkent zich in de service eisen die TopTruck stelt aan ondernemers: direct contact met de klant, flexibiliteit, overleg over gewenste inspecties, onderhoud en reparaties. “Met de technische kennisuitwisseling binnen de TopTruck formule blijven wij voldoen aan de eisen van de tijd. De kwaliteit van reparaties en onderhoud aan alle merken en typen voertuigen in onze werkplaats is daarmee gewaarborgd. ” De internationale TopTruck formule wordt in ons land onder andere uitgerold door Wijlhuizen truck en trailerdelen. TopTruck verzorgt voor haar leden ondermeer opleidingen, technische data en diagnose support en wordt daarin ondersteund door de eerstemontage fabrikanten.

Stormachtige groei De enige truckwerkplaatsformule in Nederland kende een stormachtige groei in het afgelopen jaar. “We streven ernaar om in 2011 op een aantal plaatsen nog geschikte universele truckwerkplaatsen toe te voegen aan het TopTruck netwerk. De landelijke dekking is bereikt, nu werken we samen met onze grossiers aan de dichtheid. De huidige ondernemers in het netwerk en de vertegenwoordigers van bijvoorbeeld Wijlhuizen spelen daarin met hun regionale marktkennis een cruciale rol”, aldus Eric Hoet, formulemanager van TopTruck.

TopTruck S.O.S. Met de toetreding tot de internationale TopTruckformule kan Mesken BV zijn klanten ook een Europese pechservice aanbieden. Deze pechservice, TopTruck S.O.S. , biedt Europese pechservice -inclusief bandenservice - via ruim vijfhonderd Toptruck-bedrijven in twaalf landen. De tarieven van Toptruck S.O.S. worden continu beoordeeld, zodat gestrande chauffeurs een eerlijk tarief berekend wordt. Nieuwbouw Mesken BV opende op 2 december de nieuwe locatie op het industrieterrein Leeksterveld in Leek. Onder hetzelfde dak opereren Noorder Betonpompen en Noorder Isolatie Beton. De TopTruck-werkplaats van Mesken truck&trailerservice is tevens erkend steunpunt voor reparaties aan SchwingStetter giekpompen.

Transport

www.detransportkrant.nl

21


HUBTEX voor lange, zware of moeilijke lasten, van 100 kg tot 100 ton, voor binnen en buiten.

Zijladertechnologie Speciaalbouw trucks

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2011 Tel: 0180-546514 Fax: 0180-547465 E-Mail: info@hubtex.nl www.hubtex.nl

OP WEG NAAR 2011 FIJNE FEESTDAGEN WWW.BOLK .NL


Colofon TRANSEUROPA DEEL2 DIE DEUTRANS STORY THE LONG HAUL PIONEERS De

nostalgische

TRANSEUROPA

Transport is de krant van en voor de transportwereld

uitgave Dit boeiend boek behandelt tot Het Britse wegtransportbe-

moet

van nu. Informatief voor een ieder die werkzaam is in

zich in details de geschiedenis van drijf ASTRAN (afkorting van

het beroepsgoederenvervoer, van vrachtwagenchauffeur

in een warme belangstel- het toenmalige internationale Asia Transport) rijdt al meer

tot

ling verheugen; geen wonder wegtransportbedrijf der voor- dan 40 jaar van Engeland naar

logistiekmanager.

transportondernemer,

van

heftruckchauffeur

tot

dus dat er na verloop van tijd malige DDR: Deutrans, een oostelijke landen als Iran, Irak, een tweede deel verscheen met een Stasi-waas omfloerst Qatar, Jemen, Afghanistan,

Oplage en verspreiding: Transport verschijnt 12 x per jaar

waarin we weer grotendeels bedrijf dat in de westerse Nepal enz. Hoe dat in de zes-

in oplagen van 12.000 exemplaren per uitgave.

verdwenen merken tegenko- landen altijd met een zekere tiger jaren zo begonnen is,

Verspreiding

men zoals Büssing, Krupp, argwaan werd bekeken. Deu- wordt in dit boek op boeiende

distributie via: chauffeursrestaurants, branche relevante

Magirus,

MAN,

door

heel

Nederland

door

structurele

Henschel, trans werd onmiddellijk na het wijze verteld. De auteur heeft

opleidingsinstituten, transportbedrijven en tankstations.

maar ook oude modellen van beëindigen van de Tweede We- hiervoor vele ex-chauffeurs ge-

Daar naast wordt Transport verspreid via voor de branche

nog bestaande merken zoals reldoorlog opgericht en ver- interviewd en hun verhalen uit

relevante middelgrote tot grote vakbeurzen en chauffeur-

DAF, Mercedes en Skoda. De dween onmiddellijk na de val die pioniersperiode zijn bloed-

sevenementen. Waar mogelijk is Transport aanwezig met

pagina-indeling is hetzelfde als van de Muur als sneeuw voor stollend: -40º in de Turkse ge-

eigen stand.

in het eerste deel: grote foto’s de zon. In de tussentijd reed bergten en +40º in de Iraanse afgewisseld met kleine en kleu- het bedrijf met vele honderden woestijn. De kleurenfoto’s zijn

Uitgever:

renfoto’s afgewisseld met z/w. voornamelijk Volvo-trucks in prachtig!

Complete Media te Hengelo

De teksten zijn kort, de foto’s de fel-oranje kleur die niemand

www.detransportkrant.nl

vormen het belangrijkste deel van ons ooit zal vergeten.

Bladmanagement: Matay Altunkaynak Deze boeken zijn te

van het boek. Technische gegevens:

Technische gegevens:

Technische gegevens:

bestellen door

Voor advertenties/tarieven bel of mail:

overmaking van het

info@detransportkrant.nl, advertentie@detransportkrant.nl.

284 blz; korte Duitse en En- 272 blz: Duitse tekst; 80 320 blz: Engelse tekst; 81 z/w bedrag naar giro

redactie@detransportkrant.nl

gelse onderschriften; ca. 750 z/w en 360 kleurenfoto’s; for- en 264 kleurenfoto’s; formaat 1839292 t.n.v.

E. Hammink: 06 - 51 94 04 50

foto’s waarvan 60% in kleur; maat A4+; gebonden; prijs € A4; gebonden; € 38,90; be- Transportboek te formaat A4+; gebonden; prijs 39,00; bestelcode DEUT.

stelcode PION.

€ 34,90; bestelcode EURO-2.

Deventer o.v.v. de

Exemplaar thuis ontvangen? transport@completemedia.nl

bestelcode.

De volgende editie verschijnt in de derde week van

bestelcode TURM.

januari 2011

HENK WIJNGAARD

Jubileum Concert Live met band ca. 2 x 45 min.

Entree: VVK € 17,00 (excl. reserveringskosten) VVK tot 1 januari 2011 € 15,00 (excl. reserveringskosten) Kassa € 20,00 VVK-adressen: HV Entertainment, Oude Rijksweg 360 A, Rouveen Tel.nr. (0522) 464 256 Zaal Rouwhorst, Ootmarsumsestraat 9, Oldenzaal Tel.nr. (0541) 515 736 Verder zijn kaarten te bestellen via de webshop van Roelofs Entertainment, www.roelofs-entertainment.nl MVEE Entertainment & Events, www.mvee.nl HV Entertainment, www.hventertainment.nl

Henri van Velzen

Marco VandérA

Harten 10

30 & 31 juli 2011 TT Circuit Assen

ZA 2 APRIL 2011

ROUWHORST-OLDENZAAL

l a v i t s e f e i l i m a f d e t n s a k l r u e e l Het van Ned Meer info en tickets: www.truckstar.nl

jubileumconcert 020411.indd 1

Transport

17-11-2010 9:47:29

TRU_FESTIVAL_ADV_2011_127X190.indd 1

www.detransportkrant.nl

23-11-2010 15:08:28

23


Transport_December2010  

Transportkrant van dec2010

Advertisement