Page 1

Openings Magazine


Inhoud

Jan Rosman

4&5

Zorgconcept

7

Johan Coes

8&9 Colofon Openinsmagazine Het Ravijn is een uitgave van Uitgeverij Het Twentsche Land Maurice Weustink Oldenzaalsestraat 232 7557 GC Hengelo tel/ 074-259 66 33 fax 074-259 63 53 Advertentie-adviseur: Maurice Weustink E-mail: info@hellendoorn-journaal.nl Redactie: Unit Communicatie Gemeente Hellendoorn Leonie Jansen Vormgeving: Jesper Vis Niek Betten Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Journaal, Hengelo Journaal, Borne Journaal, Oldenzaal Journaal, Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart van Glanerbrug

Terugblik

11

Gebruikers

13

Optimaal adverteren in Overijssel en Gelderland: meer dan 500.000 ex oplage in sterk lokale titels voor een scherpe prijs. Bel voor informatie 074-259 66 33

Deze uitgave is gedrukt op:

Sport in the spotlight gecertiďŹ ceerd papier Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolkomenheden en daaruit voortvloeiende schade voor lezers of andere partijen komen niet voor rekening van de uitgever.

15


Op 10 juni wordt Het Ravijn – zwem sport zorg – officieel geopend! Na jaren van voorbereiding, plannen maken en bouwen, is Het Ravijn –zwem sport zorg nu helemaal klaar voor de officiële opening. Op 10 juni komt Ank Bijleveld, Commissaris van de

Koningin in Overijssel, naar Nijverdal om de

“Een plek van goud”

opening bij te wonen.

Een plek van goud, dat is het motto van de feestelijke opening. Om twee redenen: Begin 1900 werd in Het Ravijn goud gedolven. En nu is het een plek waar gouden sportprestaties (kunnen) worden geleverd.

In 1951 werd het eerste zwembad in het Ravijn gebouwd. Nu is op deze plek Het Ravijn – zwem sport zorg – verrezen. In het nieuwe complex komt veel samen: topsport, bewegingsonderwijs, recreatiesport, revalidatiesport en sporten met een beperking, in de zwembaden en in de sporthal. Een nieuw en uniek fenomeen is de sportzorgvloer. Ook de sport- en speluitleen heeft hier z’n thuisbasis gekregen.

De buitenbaden en ligweide zorgen voor veel zomers vertier, zeker door de mooie ligging aan de rand van Het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug. De sport in de gemeente Hellendoorn heeft met dit complex nog meer kansen gekregen om Hellendoorn als sportgemeente op de kaart te zetten.

Rondom de officiële opening is er een uitgebreid openingsprogramma

met

diverse

activiteiten.

Bezoek op: 3, 4 of 5 juni het vier landentoernooi waterpolo, 4 juni NK Synchroonzwemmen ‘Combo’ (zie ook www.fysiushetravijn.nl) of op 18 juni All*Star Gala van de basketbal-vereniging The Valley Bucketeers (www.thevalleybucketeers.nl).

Al sinds november zijn de binnenbaden in gebruik, sinds half mei ook de buitenbaden. Zie voor de openingstijden en voor meer informatie www.hellendoorn.nl.

foto’s: Emile Willems

Het Ravijn Openingsmagazine | 3


foto’s: Emile Willems

Van zwembad naar topsportaccommodatie ls hij door het nieuwe Ravijn –zwem sport zorg– loopt, kan

A

bedrijfsleider Jan Rosman enig gevoel van trots niet onderdrukken. “Waar ik het meest trots op ben? Dat we de plannen in essentie hebben kunnen uitvoeren zoals we vanaf het begin wilden, ondanks dat er veel tijd overheen is gegaan. We hebben dit toch maar mooi gedaan met z’n allen.”

Het Ravijn – zwem sport zorg – heeft een

een beugel om je aan op te trekken en kleed-

droomstart

internationale

kamers voor mindervaliden. En last but not

waterpolowedstrijden van de dames van

least, een supersnelle waterglijbaan, zowel

Fysius /het Ravijn om de LEN Trophy zetten

bereikbaar vanuit het binnen- als buitenbad.

het complex meteen flink op de kaart. Ros-

“Daar ga je met zo’n 35 tot 40 kilometer per

man: “Dat was natuurlijk prachtig! Maar

uur van af”, glundert Rosman.

gekend:

de

daarnaast gaat het ook om wat we de “gewone” gebruikers van het zwembad te

Geen chloor

bieden hebben.” En dat is heel wat. Om te

4 | Openingsmagazine Het Ravijn

beginnen een flink aantal vierkante meters

Wat meteen opvalt bij binnenkomst: het

aan binnenzwembad méér dan vroeger: het

ruikt niet zo sterk naar chloor. “Dat komt

wedstrijdbad meet maar liefst 21 x 33. Daar-

omdat we zoutelektrolyse toepassen. Daar

naast is er een instructiebad met verstelbare

komt wel chloor uit voort, maar we slaan

bodem, van diep tot heel ondiep. En daar-

hier geen chloor op en er zijn dus ook geen

mee zeer geschikt voor bewegingsonder-

chloortransporten meer. Ik hoor van mensen

wijs zwemmen (schoolzwemmen). Ook is er

die vroeger altijd kampten met benauwd-

het doelgroepenbad: een bad met warmer

heid of rode ogen na het zwemmen, dat ze

water voor revalidatie en speciale lessen,

daar nu geen last meer van hebben.”

met voorzieningen als een lift, een luie trap,


Meer bezoekers

Het nieuwe Ravijn is nu een dik half jaar in gebruik, en het is nu al duidelijk dat het nieuwe bad meer bezoekers trekt, een dikke duizend per binnenseizoen meer, is de schatting. Ondanks dat de kaartjes wel wat duurder zijn geworden.“Als je meerbadenkaarten koopt, scheelt dat wel een stuk in de prijs,” adviseert Jan Rosman.

“Trots en een tikje weemoedig”

Eerst was Het Ravijn alleen een zwembad. Nu is het meer dan dat. Behalve zwemmers en waterpolo’ers komen er nu ook gymmende schoolkinderen, basketballers, korfballers, gymnastiekbeoefenaars en zaalvoetballers naar de grote sporthal. Trainingen, wedstrijden, toernooi-en, demonstraties: het is geregeld een hele aanloop.

Veel veranderingen

In de 33 jaar dat Jan Rosman bij Het Ravijn werkt, heeft hij heel wat veranderingen meegemaakt. “Toen ik hier begon in 1978 stond het nieuwe binnenbad er net. Een jaar later kwam het nieuwe buitenbad, een paar jaar later ging De Schoolslag in Hellendoorn dicht en kregen we er hier een doelgroepenbad bij, dat was een flinke verbouwing. En nu dit compleet nieuwe complex.”

Traantje weggepinkt

Het is er telkens alleen maar op vooruitgegaan, vindt Rosman. “Al moet ik eerlijk zeggen dat ik wel een traantje heb weggepinkt toen het buitenbad werd gesloopt. Het was een prima bad, maar veel te groot naar hedendaagse maatstaven. Op de laatste dag van het buitenbad, ben ik er na sluitingstijd in mijn eentje gaan zitten om even afscheid te nemen. Maar ik ben nu ook weer heel blij met de nieuwe buitenbaden.”

Het Ravijn Openingsmagazine | 5


Met Welkom in Twente Gratis naar de Weerselose markt 4 Juni 2011

"

"

Dit kan tegen inlevering van deze advertentie

Iedere zaterdag van 09.00 tot 14.00 uur.

www.eve-bv.nl

De gezelligste, goedkoopste en grootste markt van Twente met tal van ATTRACTIES voor jong en oud.

Voor kopers en verkopers.

Info: 0541 - 661285 of www.weerselosemarkt.nl " Riool Reinigings Service Specialist in reinigen en ontstoppen. Deskundigheid en kwaliteit in: Ontstoppen alle binnen en buitenrioleringen Schoonfrezen en reinigen Riool TV-inspectie Stankopsporing Leidingdetectie Leegzuigen van vetafscheiders, straatkolken, e.d. Hoge-waterdrukreiniging Advies (preventief) onderhoud Ook bij Ăş in de buurt dus altijd snel ter plaatse..!

www.rrs.nl

www.rrs.nl www.rrs.nl


Sport-zorgconcept niek in Het Ravijn is de integratie van sport en zorg. Op de eerste ver-

U

dieping zijn ruimtes beschikbaar waar zorgaanbieders mensen (weer) aan het bewegen kunnen krijgen die wat extra hulp nodig hebben. Juist op deze plek, in combinatie met baden die extra verwarmd zijn en de magnifieke omgeving. Te denken valt aan therapeutische fitness en reintegratie- en revalidatie-activiteiten.

Brug tussen sport- en medische wereld Specifiek mensen

aandacht met

schenken

aan

gezondheidsklachten

die sterk samenhangen met een ongezonde leefstijl, brengt de zorgkosten naar beneden. Huisartsen en medewerkers in de paramedische disciplines motiveren hun patiënten

Kruisbestuiving tussen sport en zorg

om na de medische behandeling te

In Hellendoorn willen we gezond gedrag stimuleren. En dat begint bij voldoende zelfver-

breken met hun ongezonde leefwij-

trouwen en vertrouwen hebben in eigen kunnen. Dat is de basis voor gezond bewegen

ze. Vervolgens worden de patiënten

en draagt bij aan plezier hebben in het leven.

aangespoord tot het ontplooien van gezonde activiteiten. De gemeente wil en kan hierbij helpen. Samen met zorgondernemers willen we bruggen bouwen tussen medische (zorg) en maatschappelijke activiteiten (sport). Zorgverzekeraars dagen we uit om mee te doen en te investeren in secundaire preventie om mensen meer en langer kwaliteit van leven te geven.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Henk Dat geldt ook als je gezondheid je in de steek laat. Contact met lotgenoten zorgt voor

Dannenberg

(projectleider

sport-

afleiding en relativeert beperkingen, samen focussen op wat nog wel kan motiveert!

zorgvloer), bel 0548-630620 of mail

Vandaar dat we de groep mensen met een chronische aandoening willen motiveren deel

h.dannenberg@hellendoorn.nl of met

te nemen aan beweegactiviteiten en adviseren hoe ze gezonder kunnen leven.

Herald Arnold, bel 0548-630732 of mail h.arnold@hellendoorn.nl.

Vernieuwende aanpak De kosten in de gezondheidszorg lopen alsmaar op. De gemeente Hellendoorn kiest voor een vernieuwende aanpak om dat tegen te gaan. De gemeente is medeverantwoordelijk voor de volksgezondheid en wil daarom samen met maatschappelijke partijen, in het bijzonder de aanbieders in de 1e lijnszorg en de zorgverzekeraars, investeren in de versterking van een gezonde leefstijl. De mensen zullen het zelf moeten doen, maar we willen wel de voorwaarden scheppen, zodat mensen zo lang mogelijk zichzelf kunnen redden en op zichzelf kunnen blijven wonen.

Unieke formule in Het Ravijn Het Ravijn – zwem sport zorg – beschikt over een adequate ruimte, de sport-zorgvloer. Partijen kunnen hier activiteiten ontwikkelen en aanbieden die met gezondheid hebben te maken. En dat in een geweldige omgeving, aan de rand van het Nationale Park de Sallandse Heuvelrug. Sport- en zorgfuncties kunnen hier makkelijk geïntegreerd worden en elkaar versterken. Daarmee dragen ze bij aan het bevorderen en behouden van een gezonde(re) leefstijl: het sport-zorgconcept.

Het Ravijn Openingsmagazine | 7


Sport- en speluitleen in Het Ravijn De Sport- en speluitleen in Het Ravijn - zwem sport zorg - is dagelijks geopend op maandag en vrijdag van 16.00 tot 18.00 uur.

Als u een keer wilt gaan sporten of u organiseert een verjaardagspartijtje, en u bent niet in het bezit van het juiste sporten

spelmateriaal,

dan

is

de

Sport- en speluitleen een uitkomst!

“Geweldig, al dat enthousiasme voor Het Ravijn!”

Via de Sport- en speluitleen kunt u tegen een geringe vergoeding sport- en spelmateriaal lenen. Ook kunt u draaiboeken en

literatuur

over

sportacti-

viteiten inzien en lenen.

egrensd door de steile helling van ’t Stut, een beetje verscholen

B

aan de rand van Nijverdal: Het Ravijn – zwem sport zorg - ligt op een prachtige plek. Dat is geen nieuws voor wethouder Johan Coes: hij woont er zelf vlak bij. “Ik fiets er bijna dagelijks langs, bewust, om even te kijken en te genieten. De architect, Henk Merle, is er in mijn ogen echt in geslaagd een gebouw te maken dat hier past.”

Op www.hellendoorn.nl vindt u

Hier lag eerst alleen het zwembad Het

je natuurlijk hier ideaal met het zwembad

meer informatie over het aan-

Ravijn. Waarom is ervoor gekozen om het

en de sporthal onder handbereik, het bos in

bod en hoe u het spelmateriaal

nieuwe gebouw multifunctioneel te maken,

de buurt en een aantal fitness en recreatie-

kunt reserveren.

dus met sport en zorg erbij?

bedrijven.’’

‘‘Het zwembad was gewoon versleten, daar

De zorgvloer is nog niet ingevuld.

moest echt iets nieuws voor komen. Datzelfde gold voor sporthal Noetsele.

‘‘Dat heeft gewoon wat tijd nodig, de crisis heeft ons hier echt parten gespeeld. Maar

En je hoeft maar te rekenen om te ontdek-

het concept is goed, daarin word ik ook door

ken dat het dan goedkoper is om die twee

anderen bevestigd, en er is ook belangstel-

voorzieningen in één gebouw onder te bren-

ling voor. Ik heb er alle vertrouwen in.’’

gen. Het idee om er een sport-zorgruimte

8 | Openingsmagazine Het Ravijn

bovenop te bouwen, is langzamerhand ge-

Het nieuwe Ravijn is door de KNZB benoemd

groeid, onder invloed van maatschappelijke

als topsportaccommodatie en centrum voor

ontwikkelingen.

talentontwikkeling. Wat betekent dat?

Gezondheid en preventie worden steeds

‘‘De zwembond heeft in iedere regio in het

belangrijker. Want dát is wat we beogen

land –er zijn 4 regio’s – zwembaden uit-

met de zorgvloer: een plek waar mensen

gezocht die geschikt zijn voor waterpolo en

terecht kunnen voor beweging en sport,

zwemmen op hoog niveau. Gewoon door

advies, therapie en begeleiding. En dan zit

de voorzieningen die er zijn. Ons wedstrijd-


bad heeft de vereiste afmetingen en andere voorzieningen om er nationale en internationale wedstrijden in te houden.

En omdat het een topsportaccommodatie en talentontwikkelingscentrum is, hebben de provincie en de regio er ook ieder een

“En dan nog iets waar ik erg tevreden over ben:

miljoen in geïnvesteerd.’’

De afgelopen maanden stond het Nijverdalse waterpolo volop in de nationale en interna-

de manier waarop de omwonenden zich hebben opgesteld.”

tionale belangstelling, met de successen in de Europese Len-trophy. Was dat wat u voor ogen had?

‘‘Dit was veel meer dan waarvan ik had durven dromen. Dat was gewoon een cadeau!’’

U bent geregeld in het gebouw. Wat treft u het meest als u daar bent?

‘‘Het enthousiasme van de gebruikers. Ik heb meegemaakt dat de bestuursleden van de bastketbalclub, die allemaal nogal jong zijn, gewoon in de zaal stonden te dansen van enthousiasme.

En natuurlijk heeft zo’n spiksplinternieuw gebouw in het begin last van kinderziektes, maar dat doet niets af aan de blijdschap die ik om me heen zie en hoor over dit gebouw. Ik kan je wel verklappen dat me dat veel doet, als wethouder.

En dan nog iets waar ik erg tevreden over ben: de manier waarop de omwonenden zich hebben opgesteld. Ze zijn bij de bouw betrokken, er was geregeld contact, ook van de aannemer uit. Dat is in goede verstandhouding gebeurd. Dat vond ik niet vanzelfsprekend, want er stond veel op de kop in deze buurt: Het Ravijn, het Combiplan, nieuwbouw van de Beatrixschool. En dat allemaal tegelijk.’’

Het Ravijn Openingsmagazine | 9


€ 3.59 Nie

ergy n E n o ti Inspira anafVoorspelling: 3-1 en 1-1 v t e e l p Com 0059905.pdf 1

3.595,

5,-

28-3-2011 12:28:19

Café Restaurant De Beuk Dorpsstraat 7 7683 BG Den Ham Tel: 0546-671602 www.debeukdenham.nl info@debeukdenham.nl

Schietbaanweg 18 7641 RS Wierden info@hmkoeltechniek.nl 0546-575182

Voorspelling: 3-1 en 1-1

06-53337752

0059894.pdf 1

SHOWROOM MODELLEN VERKOOP!

Comple tvan f Inspira tionEn ergy

29-3-2011 11:41:38

20% TOT 70% KORTING

Auping • Avek • Eastborn • Hülsta • Life Time • Lund • Noik • Pullman • Rumat • Scapa • Svane • Tempur • Vroomshoop meubelen

Vaste combinatie v.a. € 4.595,- voor € 3.595,(160/180 x 200/210 cm).

Verstelbare combinatie v.a. € 6.595,- voor € 5.095,(160/180 x 200/210 cm).

ventilerend

WWW.KELDERSLAAPKAMERS.NL

Met het hoofdbord Energy neemt u iets bijzonders in huis! Dit hoofdbord NIJVERDAL Albert Einsteinstraat 11, 7442 DK Nijverdal, 0548-615255 ALMELO Woonboulevard 34, 7606 JA Almelo, 0546-850766 onderscheidt zich door een fantastisch driedimensionale stoffering. U kunt kiezen uit verschillende stoffen en kleuren die stuk voor stuk de exclusieve vormgeving van dit hoofdbord benadrukken. Set bestaande uit hoofdbord Energy, twee gestoffeerde matrassen Inspiration 375, twee boxsprings Inspiration vast of verstelbaar incl. sierpoten en een Sensity® latex of traagschuim topdekmatras.

EASTBORN S L A A P S Y S T E M E N

ZWEMBADAFDEKKINGEN - KEERWANDEN BEWEEGBARE VLOEREN Bathoorn 3, 9411 SE Beilen Telefoon 0593 - 332181 Fax 0593 - 331544 E-Mail inducon@inducon.nl Website www.inducon.nl


Een droom wordt na acht jaar werkelijkheid Acht jaar heeft de realisatie van Het Ravijn –zwem sport zorg – geduurd. Enkele hoogtepunten:

Juni 2008. De aanbesteding gaat van

en architect van het complex: “Het met-

start. Helaas: de kosten zijn hoger dan

selwerk is zeer bijzonder. Van het zwem-

het beschikbare budget. Samenwerking

bad is het metselwerk zacht, golvend,

tussen de betrokken partijen leidt uitein-

natuurlijk,

delijk in oktober tot een goede oplossing.

doorsnede van de grond met de verschil-

De gemeenteraad gaat in november 2008

lende historische lagen zichtbaar, zoals bij

akkoord met het voorstel.

een ravijn. Van de sporthal is het met-

aarde

kleuren,

als

een

selwerk juist strak, druk met veel warme Februari en

Beton-

kleuren: actief. Het gebruik van natuurlijke

Industriebouw BV uit Nijverdal en

kleuren geeft een duidelijk verschil tussen

Hellebrekers

2009.

Hegeman

Technieken

uit

Nunspeet

de ‘droge’ sporthal en het ‘natte’ zwem-

starten begin februari de werkzaamheden.

bad.”

Vrijdag 18 december 2009. Het hoog-

Eddy Vlijm, directeur van Hellebrekers

ste punt van Het Ravijn -zwem sport zorg-

Technieken: “Persoonlijk ben ik bijzonder

is bereikt.

tevreden over de ruimte onder de grond. Hier staan de technische installaties voor de

November 2010. Het Ravijn – zwem

waterbehandeling. Nu eens niet weggewerkt

sport zorg – wordt in gebruik genomen.

in een klein hoekje. Door de enorme ruimte komen de installaties goed tot hun recht.’’

Mei 2011. De buitenbaden van Het Ravijn –zwem sport zorg – worden in gebruik genomen.

Directeur Leo Hegeman van Hegeman Beton-

en

Industriebouw:

“Binnen

de

kaders die vooraf zijn gesteld is het ons geDe droom is mede tot stand gekomen met

lukt om vanuit een moeilijk financiële plaatje

bijdragen van de Regio Twente en de pro-

te komen tot een functioneel en esthetisch,

vincie Overijssel.

schitterend project. Dus: rationeel werken aan bouwplannen kan leiden tot architecto-

Hoe vinden de makers het?

nische hoogstandjes. Wij hebben het samen

Henk Merle, directeur van FaulknerBrowns

hier bewezen.”

Het Ravijn Openingsmagazine | 11


Kijk voor de actuele filmagenda op

www.zininfilm.nl

ZINema Willem Alexanderstraat 7, 7442 MA Nijverdal

Na het zwembad genieten van de Bios? ZINema vertoont elke week films. Ook in de vakantieperiode. Kinderfilms, avonturenfilms maar ook speciale avonden zoals Ladies Nights en Mannûhavonden.

Iedereen die in de maand juni een kaartje voor het zwembad koopt ontvangt aan de kassa een actiebon voor gratis popcorn bij aankoop van een kaartje voor de ZINema. De actie loopt vanaf dinsdag 8 juni t/m donderdag 30 juni

www.zininfilm.nl

bezoek de twentse recreatieparken De

Twentse

recreatiepar-

het hulsbeek - oldenzaal

ken met grote zwemplassen,

De speciaal voor recreatie aangelegde waterplassen vormen de kern van Het Hulsbeek.

stranden, ligweiden, bos en

Voor tieners zijn er een waterglijbaan, een duikplank en een skateboardbaan waarop

heide bieden allerlei vormen

ze zich prima kunnen vermaken. De peuterspeelvijver is een fantastische plek voor

van waterrecreatie en outdoor-

de allerkleinsten. Kijk op www.hethulsbeek.nl.

activiteiten aan. Naast zwemmen zijn dat op Het Rutbeek onder andere waterskiën en duiken. Op Het Hulsbeek kunnen bezoekers skateboarden, paardrijden, karten, klimmen en kajakken. Het Lageveld richt zich vooral op gezinnen met jonge

het lageveld - wierden Een bezoek aan Het Lageveld biedt u verschillende mogelijkheden. Uw kinderen kunnen zich hier prima uitleven in de zwemvijver met zandstrand en ligweiden. Ook kunnen de kleinsten spelen met water in het peuterspeelbad. De speeltuin, grasvelden en het bos blijven ook bij bewolking een prima plek voor spelletjes, een speurtocht of een verjaardagspartijtje.

kinderen die een dag onbezorgd waterplezier willen beleven. Op deze drie parken worden allerlei

het rutbeek - enschede

manifestaties en activiteiten georganiseerd zoals Twente

Of het nu zomer of winter is, of u nu jong of oud bent, van zwemmen, wandelen,

Ballooning op het Hulsbeek. En het vierde park, Arboretum Poort-Bulten, is een

fietsen of barbecueën houdt, Het Rutbeek biedt volop recreatiemogelijkheden.

must voor liefhebbers van natuur en rust.

De mogelijkheid tot duiken en (water)skiën is iets dat opvalt. Voor de naturist is er een speciaal deel gereserveerd aan de oever.

arboretum poort bulten - de lutte Een wandelgebied en een unieke leerschool van de natuur, dat is het parkachtig aangelegde arboretum Poort-Bulten. U vindt in het arboretum een oase van rust en één van de mooiste verzamelingen bomen en heesters in Nederland. Voor visueel gehandicapten is er een speciale route, die zonder hulp kan worden afgelegd.

Kijk voor uitgebreide informatie op www.regiotwente.nl

Regio Twente is het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten: Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden.

‘THEODORUS’ ANNO 1897 HÉT RESTAURANT VOOR VIS EN WIJNLIEFHEBBERS

HOLIDAY MENU Salade met gebakken champignons, gerookte kipfilet, meloen, Hollandse garnalen en cocktailsaus


“Eerst flink inspannen, daarna weer heerlijk fit”

“Het

was

e Waterspetters is de

p haar veertigste begon Tonnie Rodijk met zwemmen. Ze haalde

O

haar A-diploma in De Schoolslag in Hellendoorn, vervolgens haar B-diploma. Toen adviseerde de badmeester haar aan aquatief te gaan doen, om lekker fit te blijven en tegelijkertijd de zwem-

even wennen”

D

zwemclub voor kinderen en volwassenen met een verstandelij-

vaardigheden op peil te houden. Dat was een schot in de roos:

ke of lichamelijke be-

Tonnie Rodijk doet nu, zo’n 35 jaar later, nog steeds aan aquatief,

perking. Iedere din-

een combinatie tussen gymnastiek in het water en zwemmen. Eerst zo’n twintig

sdagavond zwemmen ze met veel

minuten lang oefeningen op muziek, daarna baantjes trekken, in totaal zo’n drie

plezier. Ook in het nieuwe Ravijn.

kwartier. ”Ik vind het heerlijk. Het is heel inspannend, en juist daardoor erg ont-

“Het is natuurlijk een prachtige ac-

spannend. Ik probeer geen keer te missen, ook niet als ik me niet zo lekker voel.

commodatie”, zegt Wilma Berendijk

Want ik weet dat ik daarna weer fit ben.”

van de Waterspetters. “Maar een verandering is voor de meeste van

Eerst zwom Tonnie Rodijk in Hellendoorn, toen in Nijverdal en nu dus in het

onze leden niet gemakkelijk.”

nieuwe Ravijn. “Ik vind het een prettig bad. Al vind ik het water in het doelgroepenbad wat aan de warme kant voor aquatief. Maar voor mensen die re-

Alles is anders in het nieuwe Ravijn

valideren is dat natuurlijk juist heel lekker.” Voorlopig is Tonnie Rodijk nog niet

ten opzichte van het oude: het zwem-

uitgekeken op Aquatief in het Ravijn –zwem sport zorg- . “Zolang het me gegeven

bad zelf, de kleedkamers, de douches.

is, blijf ik het doen.”

“Aan het water en het bad zijn ze intussen wel gewend. Maar de weg van en naar de kleedkamers, daar hebben veel kinderen echt nog hulp bij nodig.”

Mensen

met

een

verstandelijke

beperking hechten vaak erg aan een vertrouwde omgeving, legt Wilma Berendijk uit. En degenen met een lichamelijke

“Het zwemt lekker licht hier”

beperking

hebben

speciale voorzieningen nodig, vaak op maat aangepast. “En in zo’n nieuw

R

ia de Moei trekt samen met haar echtgenoot twee à drie keer in de week

gebouw loop je dan in het begin tegen

tussen de middag veertig baantjes. Ze zwemmen al twintig jaar in het

dingen aan die dan net niet passen.

Ravijn. Daarvóór woonden en zwommen ze elders in het land. “Wij zijn

Een trap die net te breed is, bijvoor-

echte zwemmers”, stelt Ria de Moei, “al van kinds af aan.”

beeld. We komen er wel uit hoor, met de bedrijfsleider, en het wordt ook

hen goed in het nieuwe Ravijn. “Het zwemt lekker licht, lichter dan voor-

allemaal opgelost, maar dat kost

heen. In het oude bad klotste het water tegen de rand aan en kwam het terug, nu gaat

even wat tijd. Dat vind ik ook niet zo

het erover heen. Ja, dat klinkt misschien gek, maar als je zo lang zwemt als wij, voel je

raar. Ik verwacht dat we na de zomer-

dat soort dingen.”

vakantie weer helemaal in ons oude

Het bevalt

doen zijn.” Het Ravijn is niet het enige zwembad waar ze hun baantjes trekken. Zo zwemmen ze graag in het buitenbad van Nordhorn. Dat is 50 meter lang. “We missen het oude buitenbad hier wel een beetje: dat was ook 50 meter, dat telt wat makkelijker als je baantjes trekt. Maar ach, verder is het prachtig hier, mooi gebouw ook. En hier is natuurlijk badmeester Janos, dat vinden wij toch zo’n leuke man.”

Het Ravijn Openingsmagazine | 13


Zonnebeld

Wilt u uw eigen special uitbrengen?

Boomcateweg 92 - Nijverdal - Tel. 0548 612513 E-mail: info@zonnebeld.nl - www.zonnebeld.nl

rt

nt De kra

transpo voor de

Pagina

ng 2

ny

7

| uitgav

e 3 | apr

il 201

1

Programma magazine Interviews met o.a. Lars Boom & Marianne Vos

s n Bertu

Colum 15 Pagina

ijn

rsfest

eindejaa

Pagina

19

we ze nieu

FC

Het groencentrum waar waaruw uweigen eigenideeën ideeën tot leven komen... komen...

jaarga

ompa fuel C

Trucks

feliciteert Het Ravijn met de opening

Welko m

0 er 201

decemb

van nu wereld

m eleving Reutu Inc. Merkb

Zonnebeld

rt o p s n a r T

kijk nu

Op On

Overzicht van het parcours & het programma

inTTwTenwtse Roe ubeantiveereniging

KTow nin

P

Tub ant ia maand

PA Landg GINA 13 oed Ee rde PAGIN A 4 en 5 15 mei

: websiTe

l ranT.n nspOrTk Zaterdag 27 C=0 M = 65 Y = 100 K=0

& Zondag 28 juni 2009

Oldenzaal DemontageR Oldenzaal Reclame 7575A Revoli at 31/A, 478725 Marconistratel: 06-12 isp.nl revoli@pcc Mail :

Alti Layo

ut.in

dd

1

jd i nb ewe gin g

Twente Journaal produceert op maat gesneden themakranten apart of als bijlage • Sterk in de belangrijkste communicatie-doelgroepen • Neem contact op voor meer informatie of een afspraak. Maurice Weustink Tel: 074-2596633

m.weustink@twentejournaal.nl www.twentejournaal.nl

ACTIE! Alleen bij PLENTYPARTS

Transport voordrager

Montage voor op de fiets Bevestigingen aan het stuur en as Licht model Kleur zwart

Dé fietstrend van dit moment!

13.

19.99

Plentyparts Nijverdal | Grotestraat 252-254 Tel : 0548 - 615718

19-0

4-20

10

10:0

2:19

1935 2

J

1935 2010

J

C=0 M = 91 Y = 87 K=0

C = 100 M = 65 Y=0 K=0

99

Boomcateweg 92 -- Nijverdal Nijverdal - - Tel. Tel.0548 0548612513 612513 Boomcateweg 92 E-mail: info@zonnebeld.nl - - www.zonnebeld.nl www.zonnebeld.nl E-mail: info@zonnebeld.nl

ntia

PA Batavie GINA 5 renrac e

egnintnedag inAGINA 7 se R Twente oeiv ere Mondri PAGINA11 nigin aan g

K = 40

eTra www.d

r 2010 decembe ogenbosch 26 & 27 Hert allen 's Brabanth

Alle deelnemerslijsten

ing: Fotobewerk

Groencentrum

Het groencentrum waar uw eigen ideeën tot leven komen...

Boomcateweg 92 - Nijverdal - Tel. 0548 612513 E-mail: info@zonnebeld.nl - www.zonnebeld.nl

Zonnebeld d Zonnebeld

Hetgroenc trum

A

A

R

A


Het Ravijn in the spotlight bij Telegraaf en NOS Studio Sport

I

Kom eens langs! In de openingsperiode staan

In Het Ravijn hebben diverse verenigingen hun thuisbasis. De

diverse activiteiten gepland.

bekendste vereniging is wel Fysius Het Ravijn. Deze zwem- en

In

waterpoloclub is blij met het nieuwe complex. Ivan Rudde, voorzitter

het vierlanden toernooi ofwel

van Fysius Het Ravijn: “Dit complex heeft voor ons als vereniging

Dutch Trophy voor de waterpolo

ongekende mogelijkheden en heeft zich de afgelopen maanden al

mannen op 3, 4 en 5 juni. Op

bewezen.”

4 juni is er dan ook nog het NK

het

wedstrijdbad

is

dat

Synchroonzwemmen Combo. Diverse nationale en internationale wed-

ontwerp, wanneer besteedt NOS Studio

strijden hebben de afgelopen maanden al

Sport nu zendtijd aan de buitenschil

plaatsgevonden. Met succes!

van een sportaccommodatie?” Ook De Telegraaf was enthousiast over het complex

En het bleef niet alleen bij sportieve re-

en roemde de sfeer en schreef het succes

sultaten. Ivan: “Het is ook een schitterend

vooral toe aan het nieuwe zwembad:

“Afgelopen jaar ging het hypermoderne complex open dat aan alle internationale eisen voldoet. Het Ravijn hoefde eindelijk niet meer naar Kampen (55 kilometer verderop) uit te wijken voor de Europese wedstrijden.”

In de sporthal is het eerstkomende grote evenement het All*Star Gala op zaterdag 18 juni. Martijn: “Ook dit jaar staan er weer de nodige eredivisie basketballers

op

de

deelne-

merslijst. Zij zullen samen met de topspelers uit de regio laten zien wat ze in huis hebben. Tussen de

basketbalonderdelen

door

zullen de dames van Reloaded Danceteam

het

publiek

vermaken met hun spectaculaire dansen. Aanvang 19.00 uur, de entree is gratis.” Martijn hoopt dat het evenement net zo’n succes wordt als het open mixtoernooi eind april: “Speelden

er

in

voorgaande

jaren zo’n 12 teams mee bij het mixtoernooi, dit jaar waren foto’s: Eddy Haitjema

er 19! Na afloop was er de traditionele barbecue, dit keer

De ‘droge kant’ van het gebouw, de

trainers hebben geen last meer van de

verzorgd door Sabit van Grand

sporthal,

ver-

andere velden waarop wordt getraind en

Café Lagoon in Het Ravijn. De

enigingen, waaronder NKC’51 en The Valley

kunnen zich veel beter verstaanbaar mak-

vereniging en de leden zijn erg

Bucketeers. De korfballers spelen natuurlijk

en. Ook de plafondbaskets zijn een verbe-

tevreden over het Grand Café.

in de zomerperiode buiten. Maar in de win-

tering ten opzichte van de vorige hal.”

Sabit heeft erg zijn best gedaan

huisvest

ook

diverse

terperiode is Het Ravijn hun thuisbasis. De

om ons er thuis te laten voelen.

basketballers zijn jaarrond in Het Ravijn

De vereniging heeft duidelijk een boost

Over

te vinden. Martijn Samsen, voorzitter van

gekregen door de verhuizing naar Het

Sabit bij evenementen is de

The Valley Bucketeers: “De trainers zijn

Ravijn. Komend seizoen spelen dertien

vereniging erg tevreden.”

erg enthousiast over de grotere velden,

teams mee in de competitie, waarvan

maar ook over de akoestiek. De zaal is

zeven jeugdteams. Vorig seizoen speelde

veel ‘stiller’ dan wat we gewend waren,

de vereniging nog met vijf jeugdteams.”

de

samenwerking

met

Het Ravijn Openingsmagazine | 15


Regio Twente is het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten: Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden.

‘THEODORUS’ ANNO 1897 HÉT RESTAURANT VOOR VIS EN WIJNLIEFHEBBERS Onze specialiteiten: 1 kilo grote Gamba’s voor slechts € 17,90 & De grootste ze zijn er weer: Mosselen ‘a la Theodorus’ € 14,90, kampeerwinkel zo lekker at U ze nooit eerder!

van salland!!!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE EEN GRATIS KARAF WIJN! Iedereen die houdt van lekker en betaalbaar uit eten gaan, zou ‘Theodorus’ anno 1897 in Zenderen eens moeten bezoeken. U kunt hier in een gezellige en ongedwongen sfeer heerlijk eten. Het accent op de menukaart ligt vooral bij vis maar voor de vleesliefhebber is er ook voldoende keus Het restaurant is gevestigd op een mooie locatie in Zenderen, waar degasten bij mooi weer heerlijk buiten op het terras kunnen eten. Ook voor mensen die iets te vieren hebben, is Theodorus anno 1897 een prima locatie. Voor de diverse gelegenheden is namelijk een aparte zaal beschikbaar. Theodorus anno 1897 houdt het allemaal verrassend betaalbaar. Zo is er onder andere elke week een nieuwe ‘visschotel van de week’ beschikbaar voor slechts € 9,95

HOLIDAY MENU Salade met gebakken champignons, gerookte kipfilet, meloen, Hollandse garnalen en cocktailsaus OF Kipspareribs met honing thijmsaus OF Carpaccio met oude kaas, zongedroogde tomaatjes, pijnboompitten en mosterddressing *** Uiensoep met een kaasbroodje OF via way to gekruide go is balletjes er ook Tomatensoep met pomodoritomaatjes en Schots ***caravan verhuur Entrecote met sjalottensaus OF Zalmfilet verpakt in gerookte zalm met koriandersaus OF Spies met kipfilet, biefstuk, varkenshaas en gerookt Schots spek, geserveerd met pepersaus *** Perzikyoghurt taart met lychee sorbetijs OF Straciatella parfait met warme kersen OF Sorbet van vanille roomijs, gemarineerde aardbeitjes en bitterkoekjes OF Koffie of thee compleet 3 GANGEN KEUZEMENU Overkampsweg 30a€25,00

4 GANGEN KEUZEMENU €27,50

8102 PH RAALTE ‘industrieterrein de ZEGGE’

GRATIS 1 CONSUMPTIE

volg de borden doorgaand verkeer

Openingstijden: Maandag 13.30 - 18.00 uur Dinsdag t/m Donderdag 9.00 - 18.00 uur Vrijdag 9.00 - 20.00 uur anno 1897 Zaterdag 9.00 - 17.00 uur

‘Theodorus’ Hoofdstraat 44 7625 PE Zenderen Tel. 074 - 266 15 35 WWW.THEODORUSANNO1897.NL

www.waytogocampingshop.nl op vertoon van deze advertentie

Internet adres: e-mail: telefoonnummer:

info@waytogocampingshop.nl 0572-36 22 70

Panora Flooring Vakantie aanbieding:

AKTIE: MERK LAMINAAT (zwaar gebruik - 20 kleuren)

All-in 19,95 AKTIE: BALTERIO LAMINAAT (8 mm - 2 en 4 zijdige groef - 20 kleuren)

All-in 28,95 AKTIE: PVC LAMINAAT* (nieuw)

All-in 54,95 *alle vloeren geheel collectie

Diverse Broodsoorten Panora Flooring Turks brood (groot) 268a€ 1,00 Grotestraat Turks brood (klein) € 0,75 7441 GT Nijverdal n e l y Merk vin Stokbrood € 0,90 kking Tel: 06-34011597 / 06vloerbede € 0,25 tisDonerbrood (wit) wordt gra 34876714 / 0548-850627 € nafDonerbrood (bruin) € 0,25 gelegd va www.panoraflooring.nl 29,95 Puntjes/Pistolet (wit) € 0,25 Puntjes/Pistolet (bruin) € 0,25

Ravijn 01-06-11  

Ravijn 01-06-11

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you