Page 1

www.oldenzaaljournaal.nl

zaterdag 31 oktober 2009

Informatiebijeenkomst voor zwangeren

Mirjam van Dam brengt ode aan Ella Fitzgerald in De Bond

OLDENZAAL - Vanaf woensdag 4 november gaat er een serie informatiebijeenkomsten van start voor zwangeren, georganiseerd door de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN). Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: borstvoeding de beste start, problemen voorkomen en oplossen, afkolven van moedermelk en de combinatie borstvoeding en een baan.

OLDENZAAL - Op donderdag 5 november treedt Mirjam van Dam op in Stadstheater De Bond met Ella, een muzikale ode aan Ella Fitzgerald. Zangeres Mirjam van Dam zingt al vanaf haar dertiende mee met de nummers van Ella Fitzgerald. Nu, 24 jaar later, brengt zij samen met haar band een muzikale ode aan Mama Jazz. Zij bestudeerde niet alleen de muziek, maar ook de persoon Ella; een geestige maar eenzame en onzekere zwarte vrouw met een grote liefde voor taart.

Aanvang: 20.00 uur, kosten 20 euro voor 3 bijeenkomsten en 1terugkomochtend incl. koffie/thee en brochurepakket. Voor meer informatie of aanmeldingen : Annemiek de Hoop 0541-769004 of annemiek@data-assist.nl. Website: www.borstvoedingnatuurlijk.nl.

In het spel vertolkt Van Dam niet alleen Ella Fitzgerald, maar verplaatst ze zich ook in de wereldsterren die de zangeres ooit ontmoette.

Zondag 1 november

Van Dam laat Marilyn Monroe, Billie Holiday, Marlene Dietrich en Frank Sinatra aan het woord komen. Zo schept zij een mooi gevarieerd beeld van de First Lady of Song en swingt zij de pan uit met Berend van de Berg op piano, Niels Tausk op bas en trompet en Joost Kesselaar op drums. Een prachtig eerbetoon aan Ella Fitzgerald, het is genieten van Van Dam’s heldere stem.

OPEN HUIS van 11 tot 17 uur zie achterpagina voor onze aanbiedingen

TEAKHOUSE

KOTTER

Voorafgaand aan haar optreden is er op zondag 1 november van 11.00 – 15.00 uur een workshop Jazz o.l.v. Mirjam van Dam in het Theatercafé van Stadstheater De Bond. Aansluitend treden de deelnemers van deze workshop en Mirjam van Dam op tijdens de eerste editie van Zondagmiddagmuziek in het Theatercafé van Stadstheater De Bond.

Tel ABC >>>>>> zie pag 8

Agenda >>>>>> zie pag 10

Datum : donderdag 5 november Aanvang : 20.15 uur Entree : € 13,50 (incl. € 2,00 pauzedrankje)

Woonpagina’s >>>>>> zie pag 5-7

Aurareiniging

Diabetesdag in Bibliotheek Oldenzaal

OLDENZAAL - Op zaterdag 14 november biedt Wim-Jan Bouman weer de mogelijkheid om je aura te laten reinigen. In ongeveer een half uur zal je aura gereinigd worden van “vervuilde” energie.

OLDENZAAL - Op woensdag 11 november van 14.30 tot 19.00 uur organiseert de Diabetes Vereniging Nederland samen met Bibliotheek Oldenzaal een diabetes’dag’. Iedereen kan gratis zijn of haar glucosewaarde laten testen en informatie krijgen over diabetes.

Een traktatie voor jezelf. Tevens is dit een mooie gelegenheid om kennis te maken met Wim-Jan en een klein beetje te ervaren van zijn manier van werken. Deze aura reiniging gaat plaatsvinden in de praktijk van Wim-Jan aan de Hogelandstraat 27 te Oldenzaal. Het is noodzakelijk je van te voren op te geven. Dit kan bij Wim-Jan: 0541536454 of via info@livingcircle.nl Voor meer informatie kun je ook zijn website bekijken: www.livingcircle.nl

Het grote succes van een soortgelijke middag vorig jaar, is mede aanleiding om iedereen opnieuw de gelegenheid te bieden om naar de bibliotheek te komen. Tijdens de inloopdag wordt aandacht besteed aan wat diabetes is, wat de risico’s en de mogelijke gevolgen zijn, wat ensen zelf kunnen doen om diabetes te voorkomen en waar ze terecht kunnen als er iets aan de hand is. Een gecertificeerde prikker van de Diabetes Vereniging Nederland test gratis de glucosewaarde. Uit deze test blijkt direct of er sprake is van een verhoogd risico op diabetes. Bovendien is er een voorlichter aanwezig. Deze dag wordt georganiseerd in het kader van Werelddiabetesdag op 14 november, en de Week van de Chronisch Zieken (vrijdag 6 tot en met zaterdag 14 november). Steeds meer mensen in Nederland hebben

OLDENZAAL - De nieuwe Biebel in Twentse Sproake verschijnt vrijdag 30 oktober.

Boekwinkel Heinink in Oldenzaal van 14.00 tot 15.00 uur. (Winkelcentrum in den Vijfhoek).

Zaterdag 31 oktober zal dhr. Anne van der Meiden, die deze bijbel vertaalt heeft, persoonlijk komen signeren bij

De gebonden uitgave kost 49,50 euro en de luxe leren editie met vrome kiekjes 89,00 euro.

Carnaval OLDENZAAL - Carnaval in de Boeskoolstad barst weer los! Na een jaar met alleen maar hoogtepunten is het de hoogste tijd om afscheid te nemen van Markies Robert, Rentmeester Martin en Hofmaarschalk Raymond. A.S. zaterdag 31 oktober zal om 20.30 in Zaal Kothman aan de Enschedesestraat, met de klanken van de Sputterkearls, afscheid worden genomen van het Span 2009 en iedereen is van harte uitgenodigd.

Aanbiedingen geldig van 2 t/m 14 november

Het maakt dat je weer meer bij jezelf komt, lasten van je schouders kunt laten glijden, je gedachten weer meer tot rust kunnen komen en een gevoel van ontspanning en “schoon”zijn kunt ervaren.

diabetes of suikerziekte. Er zijn ongeveer 850.000 mensen met diabetes. Van die 850.00 weten 250.000 mensen niet dat ze suikerziekte hebben, en maar liefst 1 op de 3 Nederlanders loopt het risico om het binnen een paar jaar te krijgen. Op steeds jongere leeftijd komt diabetes voor, waarbij overgewicht of erfelijkheidsfactoren een grote rol spelen. Veel bewegen (sport) is een goede remedie tegen diabetes.

Anne van der Meiden naar Oldenzaal

MODEKOOPJES Damesblouses van 22.99 voor 17.50 Dames-, herenen kinderjassen nu 30% korting

Voor modekoopjes zie onze website www.tuunte-fashion.nl Verschijnt wekelijks in Oldenzaal, De Lutte, Rossum en Weerselo. Oplage 16.500 exemplaren

12e jaargang nr. 44 074 - 259 66 33


DIER IN NOOD?

0900 112 0000 (18ct. per min)

Meldnummer Dierenambulances Regio Twente g rmin en Dier besche

overijssel.dierenbescherming.nl

  #335(%7>">&-.>))2>%2()5>+%%7>&)67)00)2

,5 ))"50)5!",5"%!")5 -%#)"",.5%)5'!")2'5 %""'5%)5!"51").-"5+,*&"

*2") 50**,5 555555555555555554') $*3 (**%"50*''"5+'). 0**,5

4

555555555555555555555"%)",%)&

  !8&&)5+)2> 01)03> ',)0*,3567 )2)/%14> 352)> 0()2<%%0>>$-2/)0')27581>)>66)2 

  

  #

 #335>%0>8:

"!## # # ##

)<)> 9300)(-+)> -)&)0> -2> ()> !:)276) 453%/)>9)56',-.27>95-.(%+> >3/73&)5 -7>-6>))2>&82()0-2+>9%2>()><)6>))5()5 9)56',)2)2>()0)2>-2>(82(58/8-793)5-2+> 6> <%7)5(%+> > 3/73&)5> <%0> 5>22) 9%2> ()5> )-()2> (-)> ()<)> &-.&)0> ,))*7 9)57%%0(>4)563320-./>/31)2>6-+2)5)2>-2 32<)> :-2/)0> -2> 0()2<%%0> $-2/)0')2 7581>2>()2>#-.*,3)/>9%2> >737> 885> )7> -6> 33/> 13+)0-./> (%7> 8> 8:> 4)5 63320-./)> &33(6',%4> (335+))*7> 4)5 )1%-0>-2*3&3)/:-2/)0,)-2-2/20>3*>-2 ()>:-2/)0><3(%7>:-.>()> -)&)0> -2> ()> !:)276)> 453%/)> 9335> 8 /822)2>0%7)2>6-+2)5)2>)2>8:>4)56332 0-./)>&33(6',%4>)5&-.>/822)2>0%7)2>6',5-. 9)2>">/827>8:>34(5%',7>(335+)9)2>71 95-.(%+> >3/73&)5>)>+)&32()2>8-7+%9) /367>=> >)2>()>08;)>0)5)2>)(-7-)>1)7 9531)>/-)/.)6>=>> ")5+, $.%#5!" "(", !"/

#5%%+>95-.&0-.9)2(>-20-',7-2+)2      # %0+)29)0(> >> > >>371%5681 !)0)*332> 

 ::::%66-2/&920 >-2*3:%66-2/&920

*.(,-/( "5*,-5 "'5  111&,)'

>4314)2 >60%2+)2 >(5%-2%+) >6453)--267%00%7-) >)0)'75% >'9>1%7)5-%%0 >6%2-7%-5 >%;732> 8)9-%

)2)/%14> !8&&)5+)2>

   

0()2<%%0>

   

%5()2&)5+> :::&3)/ :-2/)0,)-2-2/20

;3')+45'321&1.11);;##0)'4.15'0;$+,;45+%*5+0);

.-';81'04&#);1/;&';8''-;$+,;#3+05; #5'0453##5; ;.&'09##.;7#0;;515; '3)1'&+0);913)7'39'-'3##34;&''.4;910+'5;#..';-145'0; 1#;'09+4;2'3;;,#06#3+; ; '3)1'&+0);2#--'5;; ;)'&''.5' .+,-;2#--'5; ;; ;515#.';7'3)1'&+0);6;::0;2##3;2'3;,##3; +,;'09+4;+4;;)''0;7'38+,9+0);/''3;01&+);

  

1-;7113;&+#$''5;3'6/#;'0;-+0&'371'5'0; %*1'0#&7+'4;'75;+0;17'3.');/'5;68;4%*1'08+0-'. !+,;/#-'0;'0;.'7'3'0;&';91.'0;9'.(;&64;)''0;8#%*55+,&'0; +5'3##3&;)#3#05+';12;&';91.'0;*#.(;,##3;; '9';%10531.';+4;)3#5+4; 0;0#5663.+,-;-.##3;5'38+,.;6;8#%*5

    3#0&-1.-;;

;";;#55312;; ;; ;1(;    #3+05;'0'-#/2;3;6.&'3453##5; ; #3+05;.&'09##.;#5'0453##5; ; #3+05;144'3;655'34'453##5; ; ;+0&'0#..'';;

"5"-.50",&* $."5.$,%''",/."/,

5  >>%22)2>(-)> 9538:)2>,%7)2

>)>9538:>(-)>1)7 9885>64))0() >)5)',7-+,)-( 

55 55 555 

 !>>:::&3)/:-2/)0,)-2-2/20


Oldenzaal Journaal

Zaterdag 31 oktober 2009

Klein Dickensfestijn bij Scholtenhof

Traditie met advent ook bij de H

OLDENZAAL - Woensdag 4 november organiseert de Zorgfederatie Oldenzaal een Klein Dickensfestijn bij de Scholtenhof.

Vanaf 13.30 uur is iedereen van harte welkom bij ons Dickensfestijn in de sfeervol aangeklede hal en de recreatiezaal van de Scholtenhof, Fonteinstraat 55 in Oldenzaal. Tijdens deze fair zijn zowel cliënten als ook de familie, medewerkers, buren en inwoners van Oldenzaal uitgenodigd.

Een koets met paard(en)staat klaar voor een gezellige rondrit. Een Hoge Bi wordt ter beschikking gesteld door de Boggelrieders uit Losser, deze zal ter decoratie dienen.

Ruim 25 standhouders zullen hun producten aan u presenteren. Bewoners van zowel de Scholtenhof als de Mariahof zullen hun zelfvervaardigde handwerkproducten en kerstartikelen verkopen.

Er is kleding verkoop, een hoedenmaakster, een stand met handbeschilderd servies en de Wereldwinkel komt met diverse eerlijke producten. We hebben een poppenkraam en u kunt deelnemen aan de verloting met prachtige prijzen. Daarnaast kunt u om 14.30 uur kijken naar een modeshow van de nieuwste najaars- en wintercollectie op het podium in de recreatiezaal.

Ook de inwendige mens is niet vergeten. U kunt o.a genieten van wafels met warme kersen, eigen gemaakte snert en punch of heerlijke zoetwaren verzorgd door de Candy Corner. Muzikaal wordt de middag omlijst door een draaiorgel.

U kunt tevens van de gelegenheid gebruik maken om de expositie te bekijken in de gang op de begane grond. U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Zorgfederatie Oldenzaal, Anita Laarveld 0541513433

 

www.twentejournaal.nl

Colofon Oldenzaal Journaal is een uitgave van: Uitgeverij “Het Twentsche Land” Oldenzaalsestraat 232 7557 GC Hengelo tel. 074-259 66 33 fax 074-259 63 53 info@oldenzaaljournaal.nl Oplage: 16.500 exemplaren Verschijnt iedere week in Oldenzaal, Rossum, Weerselo en De Lutte Advertentie-adviseur: Niels Wildenborg, Mobiel: 06-395 655 97 Ingrid Schouten, Mobiel: 06-445 217 67 Martin Regtop, Mobiel: 06-413 930 67 Redactie: Leonie Jansen redactie@oldenzaaljournaal.nl Vormgeving en realisatie: Niek Betten Verspreiding: Uitgeverij Het Twentsche Land bezorging@twentejournaal.nl 074-2596633 Afhaaladressen Oldenzaal Journaal: VVV Oldenzaal • Gemeentehuis oldenzaal Bibliotheek Oldenzaal • Mariahof • Kiosk Hesselink WBO • Q8 tankstation • Brug Restaurant van Gils Sauna Keizer • Shell de Thij • Kiosk de Thij C1000 de Thij • Fit-Plaza • Haarstudio Danien Avia van der AA Rossum • Spar Sprakel Rossum Kulturhus Rossum • Plus Tijhuis, Weerselo • Auto Reinders, Weerselo • Auto Hoogendijk Weerselo Auto Krabbe Weerselo • Silderhuis Supermarkt Saasveld • Kapsalon Kolmschot Saasveld Kopij voor de eerstvolgende krant kunt u inleveren bij het redactieadres of per mail: redactie@oldenzaaljournaal.nl Geen Oldenzaal Journaal ontvangen? Klachten bezorging: bezorging@twentejournaal.nl of 074 - 259 66 33 of 06 - 143 959 56 tijdens kantooruren Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hengelo Journaal, Borne Journaal, Oldenzaal Journaal, Enschede Journaal en Losser Journaal. De uitgeverij is ook lid van:

Regio-Media is een gezamenlijke activiteit van een groot aantal lokale, onafhankelijke uitgevers van huis-aanhuis bladen in de regio Overijssel en Gelderland. www.regiomedia.nu

Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolkomenheden en daaruit voortvloeiende schade voor lezers of andere partijen komen niet voor rekening van de uitgever. Persberichten en foto’s naar ons opgestuurd worden geacht vrij te zijn van rechten.

OLDENZAAL - Deze winter zal stichting Mirrewinterhoornbloazers Olínzel weer op pad gaan om de oude Twentse traditie van het midwinterhoornblazen uit te dragen. Van 29 november, de 1e dag van de Advent, zullen de blazers de klanken van de aloude hoorn ten gehore brengen. Het seizoen wordt afgesloten op 6 januari 2010 (Driekoningen) met een gezellige bijeenkomst in de Palthetuin waarbij buitenstaanders worden uitgenodigd om mee te blazen. Op 29 oktober beginnen de repetities. Tot de eerste adventsdag zal de groep elke donderdagavond vanaf 19:30 uur in kleine groepjes - onder begeleiding van een ervaren instructeur - oefenen. Mensen die interesse hebben of een keer midwinterhoorn willen blazen zijn van harte uitgenodigd. De

repetities vinden plaats in het Twents Carmel College. Dit jaar zetten de Midwinterhoornblazers zich in voor de sfeer rondom de kinderboerderij de Hofte. Op de eerste adventzondag (29 nov.) en de daarop volgende twee zondagen van 10.00 tot 12.00 uur zullen de blazers aanwezig zijn bij de kinderboerderij. Geinteresseerden kunnen dan ook zelf proberen hoe het is om op een Midwinterhoorn te blazen, er zijn hoorns aanwezig om zelf te oefenen. Ook jeugd is hierbij meer dan welkom! Op 20 december staat er een bijzondere wandeltocht op het programma. In Neunhaus en Lage in Duitsland wordt een tocht georganiseerd. Hierbij zijn 25 blaasgroepen uit Duitsland en Nederland aanwezig om de wandelaars toe te blazen.

W W W. O L D E N Z A A L J O U R N A A L . N L

3

Hans & Grietje de Musical in De Bond

De Wereldwinkel gaat voor een wereldrecord

OLDENZAAL - Zaterdagmiddag 7 november is de musical Hans & Grietje te zien voor de hele familie vanaf 4 jaar in een uitverkocht Stadstheater De Bond.

OLDENZAAL - De jarige Wereldwinkel heeft de jacht geopend op een nieuw wereldrecord ‘Fair koffie breaks’. Tijdens de Fair Trade Week van 29 oktober tot 7 november kan elke Nederlander ‘wereldrecordhouder’ worden door zijn of haar fair koffie/thee/sap ‘breaks’ online te registreren op de internetsite www. fairkoffiebreak.nl.

Na de succesvolle musical over Roodkapje vorig seizoen staat nu het beroemde sprookje van Hans & Grietje in De Bond. De hoofdrol wordt gespeeld door niemand minder dan Linda Wagenmakers, o.a. bekend van de musical Miss Saigon. Zij schittert in de rol van de Snoepheks, een extravagante suikertante die haar eigen snoepparadijs creëert. De houthakker Jonathan neemt iedereen mee naar een bijzondere plek waar elke kinderdroom werkelijkheid wordt. Een spannend sprookje voor het hele gezin vol humor, swingende muziek, suikerzoete kostuums en decors om van te smullen. Na afloop is er een Meet & Greet met alle spelers.

Borstvoeding natuurlijk OLDENZAAL - Vanaf woensdag 4 november gaat er een serie informatiebijeenkomsten van start voor zwangeren, georganiseerd door de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk. Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aanbod; borstvoeding de beste start, problemen voorkomen en oplossen, afkolven van moedermelk en de combinatie borstvoeding en een baan. Aanvang 20.00 uur, kosten 20 euro voor 3 bijeenkomsten en 1 terugkomochtend incl. koffie/ thee en brochurepakket. Voor meer informatie of aanmeldingen : Annemiek de Hoop 0541769004 of annemiek@data-assist.nl www.borstvoedingnatuurlijk.nl

Molenstraat en Eektestraat weer open voor verkeer Enge Buren in De Bond OLDENZAAL - Deze week komt er een eind aan de afsluiting van twee straten in Oldenzaal. De Molenstraat gaat op 29 oktober weer open voor verkeer. Vrijdag 30 oktober gaat de Eektestraat weer volledig open en kan het verkeer gebruik maken van de dubbele rijstroken. Hierdoor wordt de doorstro-ming van verkeer bevorderd. De rotonde aan de Thorbeckestraat zal van 2 tot en met 13 novem-ber echter afgesloten zijn. De Molenstraat is afgesloten geweest in verband met rijbaanreconstructie en het vervangen van de riolering. De Eektestraat heeft dubbele rijbanen gekregen, waardoor het verkeer beter door kan stro-men. Het werk aan de Eektestraat is nog niet geheel afgerond. Een aantal werkzaamheden moet nog worden verricht. Het verkeer zal daar echter geen hinder van ondervinden. Thorbeckestraat Van 2 tot en met 13 november 2009 is de rotonde aan de Thorbeckestraat afgesloten voor verkeer. In deze periode worden wegwerkzaamheden uitgevoerd. Deze bestaan uit het vervangen van het asfalt op de rijbaan en de omliggende fietspaden.

Er is bewust voor gekozen de rotonde gelijktijdig met de werkzaamheden aan de Oliemolenstraat aan te pakken. De Oliemolenstraat is nu namelijk ook niet bereikbaar via de rotonde en zo vindt de overlast gedurende deze periode plaats. Oliemolenstraat en Kruisstraat Als de werkzaamheden volgens planning verlopen zal de Oliemolenstraat en het kruispunt Richter BosstraatKruisstraat vanaf week 50 weer opengesteld worden voor het verkeer. De Kruisstraat wordt vanaf de Rossumerstraat tot aan de Ootmarsumsestraat na de Carnaval 2010 onder handen genomen. Dit in verband met het duurzaam veilig programma en werkzaamheden ten behoeve van het onderhoud aan de riolering. Na Carnaval 2010 wordt de Kruisstraat vanaf de Rossumerstraat tot aan de Ootmarsumsestraat onder handen genomen. Dit gebeurt om de verkeersveiligheid te verbeteren in het kader van het programma Duurzaam Veilig. Tevens zal onderhoud gepleegd worden aan de riolering. De afsluitingen zullen enig ongemak met zich meebrengen. Daarvoor vraagt de gemeente uw begrip.

OLDENZAAL - Op vrijdag 6 november staat Enge Buren in Stadstheater De Bond met hun cabaretprogramma 3 Zielen 1 Gedachte? Wie in september bij de Opening van het Culturele Seizoen in Stadstheater De Bond is geweest heeft een klein voorproefje gezien en heeft kunnen ervaren dat Enge Buren garant staat voor muzikaal cabaret van ongekende kwaliteit! Aanstekelijk enthousiasme, prachtige meerstemmigheid en veelzijdige instrumentbeheersing. Absurdistische muziekcreaties, persiflages en karikaturen. Lenigheid van lijf, vingers en stembanden. In het derde programma 3 Zielen, 1 Gedachte? steken Bob, Bep en Bram de koppen bij elkaar, want “Three is the magic number!”. De drie B’s gaan op zoek naar hun drie-eenheid. Word ook deelgenoot van hun zoektocht naar eeuwige muzikale roem! Dat dit zal leiden tot hilarische, humoristische en ontroerende situaties moge duidelijk zijn. Maar, komen onze helden daadwerkelijk tot de gewenste drie-eenheid of zaait het juist verdeeldheid? Met andere woorden, wordt het harmonisch of vals?

Op deze site loopt een automatische koppenteller mee. Wordt de grens van 120.566 Fair koffie breaks voor 7 november gepasseerd, dan is het wereldrecord in Nederlandse handen. Het huidige wereldrecord werd vorige maand gevestigd in Duitsland.

Elke kop fairtrade koffie/thee/sap telt mee. Wereldwinkel Oldenzaal brengt de Fair koffie break campagne ook bij consumenten onder de aandacht.

Daarnaast heeft een groot aantal bedrijven en overheden inmiddels toegezegd de Fair koffie breaks van al hun medewerkers ‘en masse’ aan te melden tijdens de Fair Trade Week. Landelijk staat de campagne ook op sociale netwerken als Hyves, Twitter, Facebook en LinkedIn.

Koffie is wereldwijd het meest verhandelde landbouwproduct. In 80 landen in Azie & Afrika en Zuid-Amerika verbouwen 25 miljoen koffieboeren, meestal kleinschalig, koffie. Nog steeds werken veel van hen onder de kostprijs. Inmiddels is ongeveer een kwart van de koffie in Nederland duurzaam verbouwd. Best veel maar nog niet genoeg.

De Wereldwinkel wil dat consumenten en bedrijven zoveel mogelijk fairtrade koffie schenken, zodat de koffieboeren eerlijk loon naar werken krijgen! Fairtrade koffie is onder andere, maar niet uitsluitend, te koop bij de Wereldwinkel en herkenbaar aan het fairtrade logo. Kijk voor een overzicht van de verkooppunten, informatie en de tussenstand op www.fairkoffiebreak.nl.

De Wereldwinkel Oldenzaal is een fairtrade cadeauwinkel. Met de verkoop van fairtrade producten investeert de Wereldwinkel Oldenzaal in een leefbare wereld voor iedereen. Elk product uit het assortiment is met zorg en volgens fairtrade criteria ingekocht.

Ondernemers in ontwikkelingslanden krijgen op deze manier toegang tot de Europese markt en daarmee de kans een beter bestaan op te bouwen.

De 12.500 vrijwilligers in bijna 400 Wereldwinkels maken hiermee duidelijk dat het in de wereld ook anders kan. Dat armoede wel bestreden kan worden.

Koop je een cadeau in 1 van deze winkels, dan draag je daaraan bij. De Wereldwinkel is een meerjarig partnership aangegaan met ICCO en Hivos.

De campagne Fair koffie break is mede mogelijk gemaakt door Hivos. Dit jaar bestaat de Wereldwinkel 40 jaar.


Verhuur:

Catering “de Meybree”

Magazijn uitverkoop voor de badkamer en de keuken

Tappen Glazen

TEGELS – TOILETTEN – BADEN – BAD MEUBELS - KRANEN DOUCHEWANDEN – ACCESOIRES – KOOKPLATEN – KOELKASTEN

Praattafels

OVENS - MAGNETRONS – AFZUIGKAPPEN – INRUILKEUKENS Tenten Koffiezetapparaten

SHOWROO M KEUKENS die plaats moeten maken voor de nieuwe modellen van 2010 - Tot wel 70% korting MAGAZIJN UITVERKOOP!!

Wij hebben de beste hapjes & compleet verzorgde buffetten!

Denekamperstraat 50 7573 GD Oldenzaal 0541 - 513227

- Alle aanpassingen mogelijk - Dus zelfs voor nog minder!!!!

Kijk voor deze keukens op: www.loohuis.com

BEZORGERS GEZOCHT

ACTIE !!! Luxe toilet set: Inclusief: - Inbouw reservoir - Toilet - Zitting - Drukplaat

Ben jij 13 of ouder?

Voor een NU OF NOOIT prijs

€ 249,-

Openingstijden: Maandag t/m zaterdag vanaf 9.30 uur Donderdag koopavond

Wil jij het Oldenzaal Journaal bezorgen?

Mail dan nu je gegevens naar: bezorging@twentejournaal.nl Opkomst nieuwe Hoogheid bij de Veldmuuskes

Adverteren? Bel: 074 - 259 66 33

Zutphens Barok ensemble komt naar Denekamp

In residentie ‘'Saksenstal Gerrit'' zal op zaterdag 7 november om 18.00 uur de traditionele ''Gravendis'' worden geserveerd. Aansluitend zal om 20.11 uur de feestavond beginnen en wordt er afscheid genomen van Graaf Frank en zijn Adjudanten Paul en Cliff. Met behulp van de technische commissie zullen in de loop van de avond op ludieke wijze de nieuwe Graaf en zijn Adjudant(en) worden gepresenteerd aan het publiek. Zondag 8 november is er in de residentie een receptie alwaar vanaf 20.00 uur gelegenheid is om de nieuwe Graaf en zijn Adjudant(en) te feliciteren met hun benoeming.

DENEKAMP - Op uitnodiging van de Culturele Raad Denekamp geeft het Zutphens Barok Ensemble zondag 8 november om 16.00 uur een concert in de Ned. Protestantse kerk. Het ensemble, opgericht in 1981, bestaat uit 20 musici en staat onder leiding van barokvioliste Arwen Bouw. Zij hebben zich toegelegd op het spelen van muziek die geschreven is in de periode tussen 1600 en 1800. Om een zo authentiek mogelijk geluid

Molenstraat en Eektestraat weer open OLDENZAAL - Deze week komt er een eind aan de afsluiting van twee straten in Oldenzaal. De Molenstraat gaat op 29 oktober weer open voor verkeer. Vrijdag 30 oktober gaat de Eektestraat weer volledig open en kan het verkeer gebruik maken van de dubbele rijstroken. Hierdoor wordt de doorstro-ming van verkeer bevorderd. De rotonde aan de Thorbeckestraat zal van 2 tot en met 13 novem-ber echter afgesloten zijn. De Molenstraat is afgesloten geweest in verband met rijbaanreconstructie en het vervangen van de riolering. De Eektestraat heeft dubbele rijbanen gekregen, waardoor het verkeer beter door kan stro-men. Het werk aan de Eektestraat is nog niet geheel afgerond. Een aantal werkzaamheden moet nog worden verricht. Het verkeer zal daar echter geen hinder van ondervinden. Thorbeckestraat Van 2 tot en met 13 november 2009 is de rotonde aan de Thorbeckestraat afgesloten voor verkeer. In deze periode worden wegwerkzaamheden uitgevoerd. Deze bestaan uit het vervangen van het asfalt op de rijbaan

en de omliggende fietspaden. Er is bewust voor gekozen de rotonde gelijktijdig met de werkzaamheden aan de Oliemolenstraat aan te pakken. De Oliemolenstraat is nu namelijk ook niet bereikbaar via de rotonde en zo vindt de overlast gedurende één periode plaats. Oliemolenstraat en Kruisstraat Als de werkzaamheden volgens planning verlopen zal de Oliemolenstraat en het kruispunt Richter Bosstraat-Kruisstraat vanaf week 50 weer opengesteld worden voor het verkeer. De Kruisstraat wordt vanaf de Rossumerstraat tot aan de Ootmarsumsestraat na de Carnaval 2010 onder handen genomen. Dit in verband met het duurzaam veilig programma en werkzaamheden ten behoeve van het onderhoud aan de riolering. Na Carnaval 2010 wordt de Kruisstraat vanaf de Rossumerstraat tot aan de Ootmarsumsestraat onder handen genomen. Dit gebeurt om de verkeersveiligheid te verbeteren in het kader van het programma Duurzaam Veilig. Tevens zal onderhoud gepleegd worden aan de riolering. De afsluitingen zullen enig ongemak met zich meebrengen. Daarvoor vraagt de gemeente uw begrip.

te krijgen maken de spelers gebruik van instrumenten zoals die vroeger gebruikelijk waren. Zoals klavecimbel, barokhobo en traverso, de voorloper van de dwarsfluit. De gebruikte oude types blaasinstrumenten zijn een halve toon lager gestemd dan moderne instrumenten. Zij zorgen voor een mildere klank dan de hedendaagse blaasinstrumenten. Ook de strijkers gebruiken een uit die tijd stammend model strijkstok en spelen op niet-omwoelde darmsnaren om het gewenste klankbeeld te bereiken. Al deze dingen dragen bij aan een geheel eigen sfeer die zeer goed past bij de muziek. Het Zutphens Barok Ensemble zal niet alleen werken spelen van de bekende componisten Vivaldi, Telemann en Corelli , maar er staan ook composities van Heinichen, Blow en Graupner op het programma. Als bijzonderheid wordt er in het stuk van Graupner op de Viola d’Amore gespeeld. Kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar of te reserveren bij VVV Denekamp tel. 0541 355752 en indien voorradig voor aanvang van het concert in de kerk. De entree bedraagt € 10,00 p.p. De Ned. Protestantse kerk is gelegen aan de Grotestraat in Denekamp

Kaarten Berghuizen OLDENZAAL - Donderdagavond 5 november wordt de vijfde ronde gespeeld in de kruisjas competitie van F.C. Berghuizen. In totaal worden er achttien avonden gekaart, de tien beste resultaten tellen mee voor de seizoenprijzen. Elke avond zijn er mooie dagprijzen te winnen. Kaartliefhebbers die willen meedoen moeten zich voor 20.00 uur in het clubgebouw aan de Schapendijk melden.

Kijk voor het laatste nieuws van Oldenzaal op www.oldenzaaljournaal.nl

OVERDINKEL - Hoewel het carnavalsseizoen officieel begint op de 11e van de 11e is het gebruikelijk dat ''de Veldmuuskes'' uit Overdinkel hun eerste feest reeds organiseren in het weekend dat voorafgaat aan de 11e van de 11e.*

t/m zaterdag 31 oktober

KOM OP TIJD OP = OP WAANZINNIG LAGE PRIJZEN !!

ACTIE !!! Bosch combi bakoven - Extra grote ovenruimte - 3 inschuifhoogten - 900 watt magnetron - Inbouwmaten 450 x 560 x 550 mm

van € 1649,- voor € 690,-

Echelpoelweg 1 7595 KA Weerselo Tel.: 0541-662525


MADRID 3 + 2

ZITSBANK

IN STOF

ALS AFGEBEELD

NU

499,-

a n

p

a g i n

(633146-.>)2

VALENCIA, 3

ZITS

+

CHAISE LONQUE

IN STOF NU

399,-

POEF

IN PU ALS AFGEBEELD NU

24,99

W

o

o

ALS AFGEBEELD

VALENCIA

VAN GILS DE MOOISTE WOONPROMENADE VAN NEDERLAND

1 NOVEMBER KOOPZONDAG AL DEZE ARTIKELEN ZIJN UIT VOORRAAD LEVERBAAR

1%( - ; 3 :6(3 /334%:32( >% ;;;:%2+-0720 7"/(*-4800/130.&/"%&0-%&/;""- ,-&*#6-58&( #70-%&/;""- 5&-&'00/ &."*-*/'0!7"/(*-4/13*+48*+;*(*/(&/&/5&,45$033&$5*&47003#&)06%&/

Beurs HUIS 2009 â&#x20AC;&#x153;Goed onder de pannenâ&#x20AC;?

Hengelo â&#x20AC;&#x201C; Volgende week opent het Expo Center Hengelo haar deuren voor de 23e editie van Beurs HUIS. DĂŠ consumentgerichte bouwbeurs van Twente. Drie dagen lang vindt u er alle informatie over (ver)bouwen, kopen, huren, tuin en interieur letterlijk onder ĂŠĂŠn dak. Dit jaar is de vertrouwde beursvloer completer dan ooit tevoren. Het nieuwe organisatieteam heeft haar best gedaan veel nieuwe partijen aan te trekken, waarmee de beursvloer zelfs 20% gegroeid is. Dat is ook in het aanbod van de exposanten te zien. Zij informeren u graag over de meest moderne toepassingen, de laatste trends en innovaties in hun vakgebied. Nergens anders krijgt u zo snel en laagdrempelig, zoveel informatie die helemaal op uw situatie is toegespitst. Natuurlijk worden er tijdens beurs HUIS 2009 ook woningen te koop en te huur aangeboden. De aanwezige makelaars en gemeenten kunnen u ter plekke de brochure van uw droomhuis meegeven. Wilt u inspiratie opdoen voor uw interieur en tuin? Ook dan mag u HUIS 2009 niet missen! Een huis wordt immers pas thuis als ook het interieur helemaal aan uw wensen voldoet. Diverse specialisten kunnen u daarbij helpen. Schildersbedrijven, stoffeerders, binnenhuisarchitecten en interieurbouwers ontmoeten u graag. Vergeet u daarom zeker niet uw (bouw)tekeningen en plattegronden mee te nemen naar de beurs, voor een direct advies van professionals. Kijk op www.beurs-huis.com voor meer informatie en geweldige beursacties!


Uw betrouwbare partner in natuursteen en keramiek

Created by nature, perfected by man. Eigen produktie en een sfeervolle showrPPNt/atuurstenen vloerFOtTFHFMTt SchouwFOHBTFOIPVULBDIFMTtKeukenbladen graniet en composieUt(rafwerk

OLDENZAAL â&#x20AC;&#x201C; Joosting Natuursteen is van alle markten thuis. Het bedrijf aan de Sacharovstraat 12 is uw betrouwbare partner in natuursteen en keramiek. â&#x20AC;&#x2DC;Je moet je onderscheiden van de massa! Dat doen wij al tien jaar met veel succesâ&#x20AC;&#x2122;, aldus Erwin Joosting. Joosting Natuursteen - in 1999 opgericht door Marcel en Erwin Joosting â&#x20AC;&#x201C; is inmiddels een begrip in Oldenzaal en heeft een goede klantenkring opgebouwd. U kunt bij Joosting terecht voor een uitgebreid assortiment: Vloeren in natuursteen en keramiek, schouwen in Franse kalksteen (handmade), gas en houtkachels (dru-faber), keukenbladen en badkamerbladen in graniet en composiet (silestone - diresco) en grafmonumenten. â&#x20AC;&#x2DC;Naast een mooie, sfeervolle showroom beschikken wij over een modern machinepark, waar wij alle wensen van onze klanten kunnen realiserenâ&#x20AC;&#x2122;, vertelt Erwin Joosting. â&#x20AC;&#x2DC;Doordat wij zelf vanuit ItaliĂŤ en Spanje importeren, is het mogelijk om nette prijzen te maken met eerste keus materiaal. Daarnaast bieden wij exclusief materiaal, dat niet op elke hoek van de straat te koop is. Hierin onderscheiden wij ons van de massa!â&#x20AC;&#x2122; Joosting vervolgt: â&#x20AC;&#x2DC;Het verleggen van de vloeren en het plaatsen van hout- en gaskachels wordt door ons eigen bedrijf uitgevoerd. Op deze manier kunnen wij een extra garantie geven. Voor de klant een fijn gevoel.â&#x20AC;&#x2122; Naast de keukenbladen die in graniet gemaakt worden, heeft Joosting Natuursteen het assortiment uitgebreid met composiet in de meest mooie kleuren. Bent u benieuwd wat een keukenblad kost? Bereken het eens op: www.joosting.nl

Onze speerpunten zijn:

Alle werkzaamheden worden door ons eigen personeel uitgevoerd Eigen werkplaats waar wij alles voor u kunnen realiseren Service en garantie Onze deuren staan open voor u. Vrijblijvend en Twents gastvrij. (FCr. JoosUJOH/atuursteenbedrijf | Sacharovstraat 12 | 7575 EA Oldenzaal Tel.: 0541-66 27 17 | Fax: 0541-66 28 65 | info@joosting.nl | www.joosting.nl

NIEUW VAN BOSE

De eenvoudigste manier om home cinema-geluid van Bose toe te voegen aan uw HD-televisie.

Alwie Zoontjes beeld en geluid â&#x20AC;&#x153;Iedereen moet tevreden zijnâ&#x20AC;? OLDENZAAL â&#x20AC;&#x201C; Alwie Zoontjes beeld en geluid is van oorsprong een reparatiebedrijf voor tv en audio apparatuur. Echter, al snel kwam de vraag om nieuwe apparatuur te leveren. Inmiddels is Alwie Zoontjes beeld en geluid al jaren een begrip in Oldenzaal. Het bedrijf aan de Hyacintstraat is aangesloten bij ElektroVakman: een inkoop organisatie om de concurrentie met grote bedrijven aan te kunnen. In de winkel kunt u terecht voor verkoop, installatie en onderhoud van beeld en geluidsapparatuur. Dit tegen concurrerende prijzen. Van schotels, satellietontvangers, dvd- en videorecorders etc. Het assortiment is groot. Ook voor witgoed bent u bij Zoontjes op het juiste adres. Alwie Zoontjes staat al bijna 25 jaar garant voor service, kwaliteit en een zeer klantvriendelijke benadering. Hij stelt zijn kennis en ervaring graag in dienst van de klanten. â&#x20AC;&#x2DC;Iedereen moet tevreden zijn. Daar werken we dagelijks aan. Om de technische kennis op peil te houden, volgen we technische cursussen bij UNETO (service club) en van diverse importeurs,â&#x20AC;&#x2122; aldus Zoontjes.

Het nieuwe BOSE CineMate GS digitaal home cinema-luidsprekersysteem. ÂŽ

ÂŽ

Maak kennis met het CineMate digitaal home cinema-luidsprekersysteem met nog betere akoestische ÂŽ

prestaties. De eenvoudigste manier om te genieten van home cinema met Bose kwaliteit met optimaal geluid van uw HD-televisie. Dankzij de speciale TrueSpace technologie voor digitale surroundverwerking kunnen twee GEMSTONE luidsprekerarrays en een uit het zicht te plaatsen ACOUSTIMASS module ÂŽ

ÂŽ

ÂŽ

worden aangesloten, zodat het geluid u lijkt te omringen. U kunt het systeem eenvoudig aansluiten op uw televisie, zodat u waarschijnlijk geen bronnen hoeft los te maken die al zijn aangesloten, zoals een dvd-speler of kabel-/satellietontvanger. Met de universele afstandsbediening kunt u eenvoudig de meeste televisies en aangesloten bronnen bedienen.

Verkoopprijs: â&#x201A;Ź De geautoriseerde Bose dealer

[dealerlogo]

Product gereed voor demonstratie Direct uit voorraad leverbaar Kwaliteitsadvies Installatie service

Hoor het verschil. Vraag om een demonstratie.

After sales service

Alwie Zoontjes is gevestigd aan de Hyacintstraat 61 in Oldenzaal. Tel. 0541515120.

W o o n p a g i n a

Joosting Natuursteen


Trendbed “Het betere bed voor betaalbare prijzen”

Compleet 2-persoons slaapsysteem: van 1119

Nu 875,-

OLDENZAAL - Trendbed bestaat sinds begin deze eeuw en zit aan de Burgemeester Wallerstraat 78 in Oldenzaal. ‘Wij hebben een winkel in bedden, matrassen, lattenbodems en boxsprings. En daarnaast ook vloeren, zoals laminaat en tapijt’, vertelt eigenaar Milan Pothof. ‘Ook levert Trendbed binnenhuiszonwering. En beschikken we over twee webwinkels: www.trendbed.nl en www.matrasbestellen.nl.’ Daarmee heeft eigenaar Milan Pothof, in sneltreinvaart zijn winkel in minder dan vijfendertig woorden samengevat. Maar dan is er nog niets gezegd over vakwerk, dienstverlening, lage prijzen en hoogwaardige kwaliteit. Dat zijn vooral de kreten die je na een bezoek aan deze winkel, Trendbed, bij blijven. Het is een winkel waar je eigenlijk van alles op slaapkamergebied kunt kopen. Van bed en matras, tot luxe rolgordijnen. Ook leveren ze maatwerk matrassen en bodems al dan niet elektrisch verstelbaar. Voor een goed matras in de caravan, of een matras op een slaapplek van een vrachtwagen, kan je met Milan samen jouw matras op maat regelen. Alles onder het motto: ‘Het betere bed voor betaalbare prijzen’. ‘We proberen voor ieder budget het beste te zoeken’, legt Pothof uit. ‘Sinds anderhalf jaar ben ik begonnen met twee webwinkels, waardoor we op dit moment matrassen verkopen door heel Nederland. Ook zijn onze prijzen erg concurrerend voor projecten, zoals hotels en instellingen. We leveren bijvoorbeeld matrassen in Amsterdam aan een Hostel, en zijn ook matrassenleverancier voor een vooraanstaand hotel in Ootmarsum.’ Seniorenmarkt Trendbed is ook gespecialiseerd in de seniorenmarkt. Matrassen in alle soorten en maten voor iedere klant een passend model. ‘Vooral bij senioren luistert dat nauw’, weet Milan door zijn ervaring met veel verschillende klanten. ‘Deze mensen hebben extra hulp nodig en kunnen die bij mij krijgen.’ Zeker niet onbelangrijk is de zeer goede samenwerking met hun matrassenleverancier. ‘Deze week besteld is volgende week binnen’, zegt Milan met grote stelligheid. ‘En uiteraard hele goede prijzen, die ook voor de consument heel aantrekkelijk zijn.’ Voor meer informatie kijk op www.trendbed.nl en www.matrasbestellen.nl.

Bendy Woninginrichting “Het eindresultaat bij uw thuis is het belangrijkste” LOSSER - Bendy is een bedrijf dat gevestigd is in het centrum van Losser en dat al jaren menig woning en bedrijf in Oost-Nederland heeft voorzien van verschillende soorten vloerbedekking en raamdecoratie. Lossenaren kunnen natuurlijk de weg naar het bedrijf aan de Teylerstraat 11-13 wel vinden, maar klanten uit heel Oost-Nederland komen naar Losser om bij Bendy hun inrichting te laten verzorgen. Vooral prijs/kwaliteit verhouding, de persoonlijke aanpak en dat het meeste in eigen beheer wordt vervaardigd/gelegd, spreekt veel mensen aan. Zo heeft Bendy als één van de weinige woninginrichters een eigen, zeer moderne confectie waar gordijnen en vouwgordijnen hun weg vinden naar consument of project. Korte lijnen De lijnen zijn kort, medewerkers weten waar ze over praten. De mensen in de verkoop komen uit de praktijk. Sterker nog, ze werken nog steeds gedeeltelijk in deze praktijk, zodat ze weten wat er op de werkvloer bij u thuis gebeurd. Het eindresultaat bij u thuis is uiteindelijk belangrijk. Ook probeert Bendy de collecties altijd up to date te houden, zowel voor het eind ‘plaatje’ (want het moet goed ogen), als voor functionele oplossingen. De klant wil praktische producten met weinig onderhoud. Daarom is het bedrijf al jaren geleden PVC vloeren gaan verkopen. Eigenlijk is het een product dat al jaren in de project sfeer (veel sfeervol ingerichte kleding/schoenwinkels) wordt gebruik, omdat het zeer slijtvast is. Bendy noemt het zelf de ultieme opvolger van bijvoorbeeld laminaat. Het product ziet er echter uit dan laminaat, klost niet en voelt warmer aan. Het leggen van de PVC vloer wordt geheel door Bendy verzorgd en kost uiteindelijk nauwelijks meer dan een gelijkwaardig laminaat. Bendy verkoopt diverse merken in verschillende prijsklassen. Zij presenteren dit in een compleet vernieuwde P.V.C presentatie. Nieuwsgierig geworden, bezoek Bendy aan de Teylerstraat 11-13 te Losser. Meer info: www.bendy-losser.nl.

2 x dubbelmotorig 42-lats verstelbare lattenbodem

+

2 x luxe pocketveringmatras met 7 comfortzones 80 x 200 of 90 x200 naar keuze

HET BETERE BED VOOR BETAALBARE PRIJZEN OOK HET ADRES VOOR ALLE SOORTEN VLOERBEDEKKINGEN

Burgemeester Wallerstraat 78 7574 AT Oldenzaal Tel. 0541 538678

www.trendbed.nl


( Telefoon abc Autobedrijf A Autobedrijf Hein Franke

NIBA

Aanrechtbladen Dorpels

NATUURSTEEN

Eekboerstraat 22 Oldenzaal 0541 - 52 32 93

B

NATUURSTEEN

Beauty

Industriestraat 8 7582 CR Losser 06 - 23835464 info@niba-natuursteen.nl www.niba-natuursteen.nl

G

R

Pedicuresalon â&#x20AC;&#x153;Bernadetteâ&#x20AC;?

Reparatie

Voor al uw voetproblemen Diabetische - reumatische en of schimmelnagel

Alwie Zoontjes o.a. Audio Video Witgoed

Vensterbanken Grafmonumenten

Hyacinthstraat 61 Oldenzaal 0541 - 51 51 20

Lasertechniek

Stoffeerderij Stoffeerderij Pleijhuis

Het stofferen van al uw meubels. Tevens verkoop schuim.

Glas-in-Lood

Kretalaan 1 Oldenzaal 0541 - 514 549 of 06 - 534 27892 info@gerardglasinlood.nl www.gerardglasinlood.nl

C

Catering

K

Twentse gastvrijheid aan de oude grensovergang de Poppe 7 dagen in de week geopend voor lunch en diner

Nijverheidsstraat 63 Oldenzaal 0541 - 53 60 51 www.thbo.nl

Dahliastraat 7 7572 VG Oldenzaal

Bentheimerstraat 80 tel. 0541-551357 7587 NJ de Lutte www.delutteweide.nl

Kinderoppas

0541 - 511608 www.stoffeerderijpleijhuis.nl

Rioolreiniging

SEMI-SEPARATE VERSPREIDING

4Kids zkt ervaren oppas a.h. in de Essen: Drie knd (7,5,0 jr). ma & don.

MAIL VOOR ONZE SCHERPE AANBIEDING

voor info en reacties: T:06-5022779 tamara@4kids.nl

  

Aanhangwagens, reparatie, onderdelen, verhuur, installatietechniek, badkamers

Restaurant

Gerard Schulten

Technische Handelsonderneming

Technische Handelsonderneming P.J.G. Bruggink

Pastoor Geerdinkstraat 27 7587 AP De Lutte Voor afspraak bel 0541551943

Glas in Lood

T

B§EZORGING@TWENTEJOURNAAL.NL

Kleding

    

Wij hebben extra grote maten tot XXXXXXXXXXL Voor heren: T-shirts, sweatshirts, ondergoed, joggingbroeken, jeans, corduroy broeken, jeans bodywarmers, jacks, overhemden, werkkleding en jachtkleding.

      

E

Wij hebben nu voor u in de aanbieding, lekker warm badstoffen ondergoed.

Electro Vakman

o.a. Bose, Loewe, Miele

S

Hyacinthstraat 61 Oldenzaal 0541 - 51 51 20

Mode

massagesalonJOSE ! %$"  * !%$%! $$ * $%!$$* '!%#($$ *

!$&%%&$$$&# $$$%#%

  )

&%%&$ " % 

  

Vanaf 1 nov kunt u genieten van onze

Wildkaart

Stoffen

Voor modestoffen en fournituren

Stof & Zo

* *

Herfstmenu

Tel. 0049-59415596 Fa. DĂśppen, Dorfstr. 63, Lage (D) 4 km van grensovergang Ootmarsum

Alwie Zoontjes

25 jaar damesmode: modieus en betaalbaar. Maten 36 â&#x20AC;&#x201C; 60 Ook verkopen wij japonnen.

Wooldriksweg 19 Enschede 053-4320584

Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag: Zaterdag

Stamppotbuffetten voor partijen in

eetcafĂŠ Plexat of voor catering bij u aan huis. Voor info : (0541) - 551350

maandags gesloten 9.00 - 12.00 13.30 - 17.30 10.00-14.00

Gronausestraat 22, 7581 CG Losser 053-5360960 info@stofenzo.eu

6//25'%+/#(45)47).+%,/6%2.!-%

GROTE PARTIJ FIETSEN! SLECHTS 14 DAGEN OP=OP 62)*%4)*$ FUJI ULTRA GAZELLE MEDEO GL GAZELLE NOBLE DLIGHT ALTRA DISCOVERY ALTRA DISCOVERY SP ELECTRISCHE FIETSEN SPARTA GLS SLECHTS ENKELE STUKS SPARTA ION L AVANCER SUPPORT GAZELLE INNERGY

6!.%%799.- VOOR 6!.

%â&#x201A;Ź649.34!$3&)%43 SPARTA LEXICON SPARTA AMPHION BATAVUS WEEKEND BATAVUS SEVILLIA BATAVUS VALENCIA -/%$%2&)%43 30!24!!-!:/.% 30!24!!-!:/.% 43%. $%2&)% ). + % 3 %2 ' //+$)6 +/24). -%4

6!. â&#x201A;Ź799â&#x201A;Ź799â&#x201A;Ź799â&#x201A;Ź929â&#x201A;Ź849 

6//2 â&#x201A;Ź499â&#x201A;Ź499â&#x201A;Ź649.â&#x201A;Ź699â&#x201A;Ź599-

6!. 6//2 â&#x201A;Ź799â&#x201A;Ź1299â&#x201A;Ź1399 â&#x201A;Ź799â&#x201A;Ź799-

â&#x201A;Ź599â&#x201A;Ź899â&#x201A;Ź999â&#x201A;Ź599â&#x201A;Ź599-

â&#x201A;Ź2349.- â&#x201A;Ź1999â&#x201A;Ź2099- â&#x201A;Ź1799â&#x201A;Ź1399- â&#x201A;Ź999â&#x201A;Ź2149- â&#x201A;Ź1799-

6!.%

6//2

â&#x201A;Ź649.-

 

6!.%729.- VOOR

"%+%.$% -%2+%. "!4!653 &5 *) '!:%,,% # 3%.3!

SENSA KATENA

â&#x201A;Ź589.%

34!$3&)%43 6!. 6//2 MULTICYCLE GLIDE â&#x201A;Ź1799.- â&#x201A;Ź1199MULTICYCLE LIMITED â&#x201A;Ź1999.- â&#x201A;Ź1099MULTICYCLE MATURE â&#x201A;Ź1799- â&#x201A;Ź999â&#x201A;Ź499ALTRA VOYAGER 8V â&#x201A;Ź799â&#x201A;Ź499â&#x201A;Ź799FUJI NEXUS 7 â&#x201A;Ź599â&#x201A;Ź799BATAVUS MACHIATO RETROSCOOTER EXCL KENTEKEN EN RIJKLAARMAAK KOSTEN

â&#x201A;Ź1199-*VERLICHTINGSET UITZOEKEN DIVERSE MODELLEN

Nieuwstraat 83 Oldenzaal Tel 0541-512906

webshop www. profilecameron.com

.56!.â&#x201A;Ź10 VOOR â&#x201A;Ź 3,95


Helletocht voert mountainbikers over Lutter heuvels DE LUTTE – Voor de twaalfde keer staat de Helletocht geprogrammeerd. De toertocht voor mountainbikers, die zondag 8 november plaatsvindt, doet zijn naam alle eer aan. Het parcours over het heuvelachtige terrein rond het dorp De Lutte ervaren de deelnemers als zwaar en op sommige trajecten van het terrein is het voor menigeen behoorlijk afzien.

Programma ZVV De Esch Competitie dinsdag 3 november E1 18:30 Sparta Enschede E1-

Dat belet vele sporters niet om elk jaar weer present te zijn bij de jaarlijkse editie van de Helletocht. De wedstrijd wordt gehouden onder auspiciën van de NFTU. De landelijke wielerunie heeft de Lutter wedstrijd gekwalificeerd met twee sterren. Daarmee voldoet de organiserende wielerclub De Lutte aan een aantal voorwaarden en vastgestelde kwaliteitseisen. Deelnemers kunnen kiezen tussen de afstanden van 30, 45 en 55 kilometer. De sportieve uitdaging van de ATB-rit moet worden gezocht in de soms stevige klimpartijen en steile afdalingen over de Lutter heuvels Tankenberg, Hakenberg en Paasberg. Onderweg is een pauze ingelast, waar de mountainbikers een versnapering wordt aangeboden. Om de veiligheid en een goed verloop van de wedstrijd te waarborgen dienen de rijders zich te houden aan de aanwijzingen van de organisatie en de geldende gedragsregels voor veldtoertochten. Tussen 08.30 en 10.00 uur kunt u zich inschrijven bij erve Boerrigter aan de Plechelmusstraat in De Lutte. Nadere informatie of opgave bij Harry Lemmink, tel. 0622-396155 of email: info@wielrclubdelutte.nl. Internet: www.wielerclubdelutte.nl.

Dames 1 pakt winst OLDENZAAL - Op zondag 25 oktober reisde Hacol'90 af naar Borger, om daar de derde competitiewedstrijd te spelen. Na de nederlaag van vorige week, moest er weer hard gewerkt worden. Hacol begon wat onzeker aan de wedstrijd, maar naarmate de wedstrijd vorderde nam die onzekerheid snel af. In de eerste helft, kregen de dames van Hacol erg veel strafworpen mee. Deze wisten zij helaas niet te benutten, er werden er maar liefst 5 gemist. Ze maakten dit goed door sterk te verdedigen en door veel ‘velddoelpunten’ te maken. Hacol stond steeds aan de goede kant van de score en in de tweede helft waren ze heer en meester en rolde Borger op. Er werden volop doelpunten gemaakt en weinig doelpunten geïncasseerd. Dit leverde een eindstand op van 11-28 (rust 6-10). Aankomend weekend hoeft Hacol niet te spelen. Het weekend daarop spelen ze uit tegen Stevo in Geesteren.

Marathon Athene DE LUTTE - Op 8 november gaan De Loopgroep De Lutte, met 6 atleten, en Iphitos, met 2 atleten, deelnemen aan de marathon van Athene. Dit is de bakermat van de marathon en moet je eigenlijk een keer in je leven hebben gelopen. De start is in de plaats Marathon en de finish in het oude romeinse Panathinaiko stadion van Athene. In 1982 werd Nederlands beste marathonloper Gerard Nijboer hier Europees kampioen. Wie herinnert zich niet die indrukwekkende binnenkomst in dit stadion. Onderstaande atleten willen hier ook een hele sportieve belevenis van maken. Van de loopgroep De Lutte zijn dit: Yvonne Barelds, Theo Sanders, Simon Schilder, Richard Uit het Broek, Jan Wevers en Jos Alberink. Van Iphitos zijn dit: Margot Heerink en Rene Heerink. Wij wensen hun allen veel plezier en succes !

SPORT.

Internationales SchwimmFestival in Aachen OZ&PC-Oldenzaal heeft van 23 t/m 25 oktober deelgenomen aan het 40e Internationales SchwimmFestival in Aachen. Fabian Beimin was heel goed op dreef, op alle afstanden die hij moest zwemmen zwom hij een persoonlijk record. De 400 m. wisselslag was superieur, hij zwom een persoonlijk record van maar liefst 10 seconden en tikte aan in 4.30.41 Deze tijd leverde hem een Kringrecord voor 18 jarigen op. Dit record stond al 11 jaar op naam van Frank Hazewinkel . Ook z'n 200 m. vlinder was super, hij verbeterde z'n PR. met bijna 3 seconden en finishte in 2.03.06 Ook hier een nieuw Kringrecord voor 18 jarigen. Dit record stond al 12 jaar op naam van Joris Keizer. Op de 50 m. vlinder ging hij van 0.25.91 naar 0.25.47 (PR) De 100 m. vlinder verbeterde hij van 0.56.25 naar 0.55.70, hier zat hij slechts een 1sec. verwijderd van het Kringrecord. Tot slot de 200 m.vrij waar hij z'n tijd wederom aanscherpte in 1.55.70

(PR.1½ sec.) Marieke Nijhuis zwom ook een goed toernooi, ze liet zien dat er progressie in haar tijden zit. Op de 800 m.vrij finishte ze in 8.48.60, een persoonlijk record van ruim 3 seconden. Op de 400 vrij zwom ze 4.16.49, haar oude tijd was 4.16.82 Stef Heijnekamp maakte als juniorenzwemmer zijn debuut op een groot toernooi. Op de 50 m. en de 100 m.vrij zwom hij een persoonlijk record, op de 50 m. vrij ging hij van 0.25.26 naar 0.25.08 en op de 100 m.vrij eindigde hij in 0.54.09 (oude tijd 0.54.45) Marloes Giesselink zwom een PR. op de 50 m. rug, ze ging van 0.31.58 naar 0.31.35. Evelien Kip zwom een PR. op de 50 m. vrij, ze ging van 0.28.31 naar 0.28.08 Clubrecords werden gezwommen door: Marieke Nijhuis op de 800 m.vrij en de 200 m. vrij Fabian Beimin op de 400 m.wisselslag, de 50/100/200 m. vlinderslag Marloes Giesselink op de 50 m. rugslag Stef Heijnekamp op de 50 m. en de 100 m. vrij

Snertloop Loopgroep De Lutte DE LUTTE - Zondag 6 december 2009 wordt een historische dag voor de Snertloop en voor onze organiserende vereniging Loopgroep De Lutte. Om half elf klinkt het startschot voor de 25e editie van de Snertloop. Dan gaan, net als in de voorgaande jaren, zo'n 1000 deelnemers genieten van de jubileum editie. Wat is het geheim van de Snertloop? Wanneer we dat aan de deelnemers vragen horen we dat het een goed georganiseerde, ongedwongen recreatieve loop is door de prachtige natuur rondom De Lutte. En die natuur verrast ons regelmatig. Een paar jaar geleden was het parcours bedekt met een mooie witte sneeuwlaag. Bijna te mooi om je voetstappen erin te zetten. Geïnspireerd door deze bijzondere natuur wil iedereen op zijn of haar niveau een mooie tijd neerzetten. Echter het grootste geheim zit wellicht in het recept van de snert. Na een mooie prestatie in de koude buitenlucht is een kom snert meer dan welkom. Al vele jaren is een min of

meer vaste bezetting verantwoordelijk voor het bereiden van deze snert. Hoe? dat is hun geheim, maar de snert smaakt uitstekend. Omdat het dit jaar de 25e editie is, ontvangt iedereen een jubileum presentje. -2,4 km Start: 10:30 uur, voorinscgrijving: € 2,50, na-inschrijving € 3,00 -5,3 km Start: 10:32 uur, voorinschrijving: € 3,50, na-inschrijving: € 5,00 -9,6 km Start: 11:15 uur, voorinschrijving: € 4,50, na-inschrijving: € 6,00 - Graag online voorinschrijven via menu inschrijving. - Inschrijving in Erve Boerrigter in De Lutte tot 30 min. voor aanvang. - Het parcours bevat asfalt- en zandwegen. - Doucheen kleedruimte is beperkt aanwezig. - Na afloop krijgt elke deelnemer een heerlijk bord snert aangeboden in Erve Boerrigter. - Uitslagen zullen direct na afloop beschikbaar zijn op deze website - EHBO is aanwezig

Competitie zaterdag 7 november Tijd Thuis 1 14:30 Achilles Enschede 12 12:00 Achilles Enschede 23 14:30 TVV 8 4 12:30 De Esch 4 5 14:30 Achilles Enschede 56 14:30 De Esch 6 G1 13:00 De Esch G1 G2 11:30 De Tubanters 1897 G1GJG1 11:30 De Esch JG1 A1 De Esch A1 B1 14:30 De Tubanters 1897 B2C1 12:30 De Esch C1 D1 11:00 De Esch D1 D2 11:00 De Esch D2 D3 11:30 Avanti Wilskracht D5E1 10:00 De Esch E1 E2 08:45 De Esch E2 E3 09:30 UD Weerselo E2 E4 08:45 De Esch E4 E5 10:00 Sportclub Denekamp E1DE6 11:00 ATC`65 E17 E7 09:45 De Esch E7 E8 09:45 De Esch E8 F1 10:00 De Esch F1 F2 09:45 De Esch F2 F3 10:15 KOSC F2 F4 10:00 VV Oldenzaal F1G F5 08:45 De Esch F5 F6 08:45 De Esch F6 F7 09:00 Avanti Wilskracht F10F8 De Esch F8 -

De Esch E1 Uit De Esch 1 De Esch 2 De Esch 3 ATC`65 8 De Esch 5 Victoria`28 6 ATC`65 G1 De Esch G2 Rigtersbleek JG1 De Esch B1 Losser C1 Quick`20 D3 DSVD D3 De Esch D3 Quick`20 E1 Quick`20 E3 De Esch E3 Losser E4 De Esch E5 De Esch E6 KOSC E8 Sportclub Denekamp E2G DOS`19 F1 Achilles`12 F2 De Esch F3 De Esch F4 VV Oldenzaal F2G KOSC F8 De Esch F7

Programma Quick ‘20 Zondag 14:30 09:00 11:00 09:00 09:00 09:00 09:00 11:00 10:00 10:00 10:45 10:45 09:00 11:00 11:00 10:00

01/11/2009 1106 Quick ‘20 (zon) - Lienden (zon) Horn, E ten 9118 Quick ‘20 3 (zon) - Zweef De 2 (zon) Kamp, H. 9070 Quick ‘20 5 (zon) - Avanti W. 2 (zon) Turunç, A. 130363 Quick ‘20 9 (zon) - Quick ‘20 8 (zon) 55124 Quick ‘20 11 (zon) - Zenderen Vooruit 4 (zon) 55123 Quick ‘20 12 (zon) - DSVD 5 (zon) 55122 Quick ‘20 13 (zon) - Berghuizen 8 (zon) 55463 Quick ‘20 14 (zon) - Losser 8 (zon) 9106 Rohda R. 2 (zon) - Quick ‘20 2 (zon) Krabbenborg, A.J.M. 9140 DSVD 2 (zon) - Quick ‘20 4 (zon) Middelhuis, A.G. 55553 Vogido 6 (zon) - Quick ‘20 6 (zon) 55325 Tukkers De 4 (zon) - Quick ‘20 7 (zon) 130363 Quick ‘20 9 (zon) - Quick ‘20 8 (zon) 55575 Saasveldia 5 (zon) - Quick ‘20 10 (zon) 130740 GFC DA1 (zon) - Quick ‘20 DA1 (zon) 130741 Glanerbrug DA2 (zon) - Quick ‘20 DA2 (zon)

Maandag 02/11/2009 Uit: 18:30 37038 DOS ‘19 E1 - Quick ‘20 E1

Informatie: Info@loopgroep.nl Telefoon: 06-14625080

Geslaagde Bewustwordingsdag VV Oldenzaal OLDENZAAL - Onder prachtige omstandigheden heeft VV Oldenzaal zaterdag jl. haar eerste Bewustwordingsdag georganiseerd.Na een welkomstwoord van voorzitter Ronald Wienk en de vertegenwoordiger van het vooroordelenteam, werden de Thijgertjes geintroduceerd. Vanaf woensdag 28 oktober gaan zij 2x per week voetballen onder de noemer Thijgertjesvoetbal. Sponsor Brookhuis bracht de spelertjes met taxibusjes naar de Thijgertjesarena waar een erehaag van selectiespelers, damesvoetbalsters en spelers van het vooroordelenteam hen stond op te wachten. Het fraaie tenue, beschikbaar gesteld door de sponsoren Fabri en Brookhuis, werd geshowed waarna elk Thijgertje een

penalty mocht nemen op de keeper van het vooroordelenteam. Hierna werden er wedstrijden gespeeld tussen de dames van Oldenzaal en het Vooroordelenteam en de eerste selectie onder leiding van trainer Haico Groener en het G-team van De Esch. Laatstgenoemde wedstrijd stond in het teken van de Henk Droogendijkbokaal, en na een doelpuntrijke en interessante wedstrijd was het G-team van de Esch uiteindelijk de sterkste en ging het met de grote bokaal naar huis. Ook was er volop aandacht voor bewust eten. In de kantine stonden broodjes gezond en veel fruit klaar. Voor de kinderen was er volop vertier langs het veld, een survivalbaan een pannakooi en diverse spelen

Programma VV Oldenzaal Zondag 01/11/2009 5835 9087 55461

14.30 10.00 9.00

133570

10.45

55680 56359

9.00 12.00

UD W. 1 Oldenzaal 2 TVC´28 5 Oldenzaal 4 Eilermark 3 Oldenzaal 6 UD W. 8 Oldenzaal 8

Oldenzaal 1 Glanerbrug 2 Oldenzaal 3 vrij Oldenzaal 5 vrij Oldenzaal 7 DOS´19 10

H.B.J. Lansink A.G.B. Breman

Club.Scheids


Agenda n

CSI Indoor WIERDEN 4 t/m 9 nov.

Het internationale tweesterren springconcours Indoor Wierden International vindt plaats in en rondom Manege “De Vossenbos”. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat zullen springruiters uit binnenen buitenland in de piste verschijnen. Landelijk worden de klassen L t/m ZZ verreden en de internationale rubrieken gaan over 1.35 t/m 1.50 parcoursen.Over de internationale rubrieken wordt uiteindelijk gestreden om de Grote Prijs. Aan de meest succsvolle ruiter of amazone over de gehele week wordt de fel begeerde Prix Vainqueur uitgereikt. Uit tal van Europese landen en daarbuiten komen meer dan 100 internationale deelnemers naar Hippisch Centrum “De Vossenbos”. Meer informatie staat op: www.eschruiters.nl/

n

3 Zielen, 1 edachte? (try-out) OLDENZAAL 6 nov.

Enge Buren staat voor muzikaal cabaret van ongekende kwaliteit! Prachtige meerstemmigheid, veelzijdige instrumentbeheersing en aanstekelijk enthousiasme. Absurdistische muziekcreaties, persiflages en karikaturen. Lenigheid van lijf, vingers en stembanden. In hun derde programma 3 Zielen, 1 Gedachte? steken Bob, Bep en Bram de koppen bij elkaar, want “Three is the magic number!”. De drie B’s gaan op zoek naar hun drie-eenheid. Word ook deelgenoot van hun zoektocht naar eeuwige muzikale roem! Dat dit zal leiden tot hilarische, humoristische en ontroerende situaties moge duidelijk zijn. Maar, komen onze helden daadwerkelijk tot de gewenste drieeenheid of zaait het juist verdeeldheid? Met andere woorden, wordt het harmonisch of vals?

Filmagenda n

Dromen zijn bedrog NIJVERDAL 5 nov.

Een vrolijke oorspronkelijke Nederlandse musicalkomedie, vol hits uit 50 jaar Nederlandse popgeschiedenis. Een muzikaal verhaal over een oerechte Nederlandse familie vol krassen, breuken en scheuren, die al jaren op wonderbaarlijke wijze bijeen wordt gehouden. Over wie we roddelen en waar we ons vrolijk over verbazen. Ze maken lawaai en ruzie, er zijn intriges en schandalen. De drie generaties (moeder, zoon, kleinzoon en allerlei aanhang) botsen voortdurend. Maar ze maken ook veel plezier. Ze zingen en maken samen muziek; Nederlandse popmuziek die van iedereen is… .‘Dromen zijn bedrog’ vertelt een verhaal over wensen die niet uitkomen, maar misschien ook wel over passie die kan bestaan. Of toch niet? Een voorstelling met onvergankelijke melodieën waar telkens die éne speciale herinnering bij komt bovendrijven. Het leven is goed en misschien dus wel te mooi om waar te zijn. Kaarten zjin te bestellen bij: www.zinin.com

vrijdag 6 november 2009, 20.15 uur, cabaret, € 17,00 (incl. € 2,00 pauzedrankje) www.engeburen.nl n

Musical Dromen zijn bedrog NIJVERDAL 5 nov.

Dromen zijn bedrog is een vrolijke oorspronkelijke Nederlandse musicalkomedie, vol hits uit 50 jaar Nederlandse popgeschiedenis. Een muzikaal verhaal over een oerechte Nederlandse familie vol krassen, beuken en scheuren, die al jaren op wonderbaarlijke wijze bijeen wordt gehouden. Ze maken lawaai en ruzie, er zijn intriges en schandalen. De drie generaties (moeder, zoon, kleinzoon en allerlei aanhang) botsen voortdurend. Maar ze maken ook veel plezier. Ze zingen en maken samen muziek; Aanvang: 20.15 uur Kaarten bestel je via: www.zinin.com n

Lampionoptocht OLDENZAAL 6 nov.

Impuls organiseert in samenwerking met Scouting Peerkedonders en Breedwijs de jaarlijkse sfeervolle Lampionoptocht door de wijk Zuid-Berghuizen. Met het hele gezin samen een tocht door de wijk Zuid-Berghuizen langs sfeervolle beelden. Met medewerking van theatergroep Hydra. De tocht is geschikt voor jong en oud. Meer informatie: www.vvvoldenzaal.nl of www.impuld-oldenzaal.nl

Koopzondagen in de regio: 15 November • •

Losser centrum Almelo Tuincentra en Tuininrichting Bron: www.koopzondagen.net Agenda items svp doorgeven aan agenda@twentejournaal.nl Zie ook www.twentejournaal.nl voor de agenda van heel Twente VVV-ANWB Oldenzaal VVV De Lutte-Losser VVV Enschede VVV Hengelo

www.vvvtwente.nl

Meer informatie over de show op: www.stadstheaterdebond.nl

n

Hans & Grietje De Musical OLDENZAAL 6 nov.

Na de succesvolle musical over Roodkapje staat nu het beroemde sprookje van Hans & Grietje in De Bond. De hoofdrol wordt gespeeld door niemand minder dan Linda Wagenmakers o.a. bekend van de musical Miss Saigon. Zij schittert in de rol van de Snoepheks, een extravagante suikertante die haar eigen snoepparadijs creëert. De houthakker Jonathan neemt iedereen mee naar een bijzondere plek waar elke kinderdroom werkelijkheid wordt: waar het gras zoeter is dan honing en limonadefonteinen kleurrijk uit de grond spuiten. Een spannend sprookje voor het hele gezin vol humor, swingende muziek, suikerzoete kostuums en decors om van te smullen. Na afloop is er een Meet & Greet met alle spelers. Neem je fototoestel mee! zaterdag 7 november 2008, 15.30 uur, jeugd (v.a. 4 jr) € 14,50 www.musicalhansengrietje.nl Meer informatie: www.stadstheaterdebond.nl

n

Gevelteken Expositie DE LUTTE 8 nov.

Voor wie interesse heeft in historie en symboliek is deze expositie meer dan de moeite waard. Genieten van de symboliek van oeroud geveltekens aan de gevels van erve Middelkamp. De verklaring van en betekenis van de figuren uit die geveltekens vindt u bij de opgehangen exemplaren aan meerdere wanden tijdens de expositiemiddag. Van 14:00 tot: 16:00 Gratis toegang

n

Beurs HUIS 2009 ALMELO 6 t/m 8 nov.

Drie dagen lang kunt u verschillende thema’s terug vinden op de beurs, Bouwen & Wonen, Tuinen & Aanleg, Doe-Het-Zelf & Decoraties, Sanitair & Keukens en Inrichting & Huis. “Als u opzoek bent naar een nieuwe woning, een tuin wil laten aanleggen, een hypotheek wil afsluiten, verbouwen, renoveren, een stylingadvies nodig heeft of zelfs alleen informatie willen inwinnen voor een mogelijk toekomstig project, bent u op HUIS 2009 aan het juiste adres”, zegt Amber van den Heuvel namens de nieuwe organisatie. Ook is er veel aandacht voor nieuwbouwprojecten. “Gemeentes spelen hierin een belangrijke rol en wij worden dan ook actief ondersteund door de gemeentes Almelo Borne en Hengelo”, aldus Amber van den Heuvel. Verschillende vakbladen geven aan dat het jaar 2009 is uitgeroepen tot het jaar van de starter mede dat de prijzen van het woningaanbod 6% lager liggen vergeleken met vorig jaar. Voor starters maar ook voor alle andere woningzoekenden de unieke kans om hun droomhuis te bemachtigen. Als bezoeker mag u foto’s, plattegronden en tekeningen meebrengen van uw nieuwe of huidige woning en/of tuin. De exposanten geven u graag alle informatie over de nieuwste trends, innovaties en ontwikkelingen in hun vakgebied. Op deze manier is het ook voor de exposanten interessant, omdat deze in aanraking komen met een geïnteresseerd publiek dat opzoek is naar vernieuwing op het gebied van wonen en buitenleven. Naast alle persoonlijke adviezen zorgen demonstraties en workshops voor veel interactieve gezelligheid. Meer informatie staat op: www.beurs-huis.com/ n

Cantica Nova LOSSER 15 nov.

Zangvereniging Cantica Nova zet haar zeventigjarig bestaan luister bij met een bijzonder concert. Het jubileum wordt officieel gevierd met een programma met highlights uit zeventig jaar Cantica Nova.

n

Wall-E OLDENZAAL 15 nov

Wall-E is een eenzaam vuilnisophaalrobotje. 700 jaar geleden hebben de laatste mensen de planeet aarde verlaten en samen met een kakkerlak, die heeft weten te overleven, probeert Wall-E op te ruimen wat er maar op te ruimen valt. Hij bewaart ook dingen die hij interessant vindt, zoals gloeilampen, de kubus van Rubik en een videoband met dansende en zingende mensen. Ook heeft hij een plantje, iets heel bijzonders en zeldzaams op de verdorde planeet aarde, waar hij heel goed voor probeert te zorgen. Meer informatie: www.filmhuisoldenzaal.nl

n

Troubled Water ENSCHEDE T/m 21 oktober

Meeslepend psychologisch drama waarin twee mensen in het reine proberen te komen met het verleden. Jan komt vrij uit de gevangenis, waar hij zat voor kindermoord. Hij heeft altijd ontkend en is vastberaden iets van zijn leven te maken. Door zijn talent en zachtaardige karakter weet hij als organist in een kerk de harten van zijn omgeving te veroveren. Jan doet zijn best zijn verleden geheim te houden, maar de waarheid komt boven water als lerares Agnes hem herkent als de man die veroordeeld was voor de moord op haar zoon. Op het International Film Festival Rotterdam eindigde Troubled Water als tweede in de publieksprijs, achter Slumdog Millionaire. Volkskrant: “Indrukwekkende film met fraai camerawerk en sterke acteerprestaties.” regie : Erik Poppe tijdsduur : 115 min meer informatie: http://www.concordia.nl/

Locatie: Maria Geboortekerk Kosten: Gratis

Paulien Cornellisse Dagbraken Paulien Cornelisse observeert in Dagbraken het vaak opmerkelijke gedrag van de mens en van zichzelf. Over mensen die ‘ja’ zeggen terwijl ze inademen. Over mensen die ‘nee, nou lieg ik’ zeggen, maar dan nooit met een sappige leugen komen. Maar ook over dieren die tenminste wel zeggen wat ze bedoelen. Ze onderhoudt een boeiend contact met haar kamerplant en vertelt hoe zij haar eigen telefoonnummer belt, en dan serieus overweegt om op te nemen. donderdag 12 november 2009, 20.15 uur € 14,50 Kaarten bestel je via: www.stadstheaterdebond.nl


+ "(&0

0.*#(% +($,-+-0 .+!( &0 0 00 

  

+%))*0/(0&&0 +&(,0 (0

0 -)-0 0!)%)*+0 (0&+, 0-'0/+0/(00..+0-)-00..+ -+!0/(0 0-)-0 0..+0

!% "%%

"%&!! $ #%&( &!( # $(

$-$ (&''$ )"' 

 

 %

 %"%% % %% 

$#%

 % %% 

, -%%!-+++

 $"

HOUT EN HANDELSONDERNEMING

LENFERINK

 

 

)%1%."%(4)8).' 5//1;+)00%.;+/.)*.%.;(/.$%. %3# ,/+(433%.;20%%,3/%23%,,%.; 2#(433).'%.;(/43"%3/.;2)%120,)3; 34).-%4"%,%.;0)#+.)#+3!&%,2; 2)%1'1).$;34).(/43;%3# 666(/43(!.$%,,%.&%1).+., ,%1).'%.;/3-!124-2%6%'; %,; ;; 

%;9#(3%;,-%,/ /3-!124-2%231!!3; ;3%,;

  

 /3-!124-

 %.%+!-0

666/4$%,!2(/&.,   -"!#(3%,)*+%;-%4"%,-!+%1)*: %4"%,%.;/0;-!!3;;).3%1)%412 :;%23!41!3)%;!.3)%+;;'%6/.%;-%4"%,%. :;/'%.;%.;/00%15,!+3%;"%(!.$%,).';;+,%41 :;%123/&&%1).';!.3)%+;;+,!22)%+ :;0%.;(!!1$%.;2#(/46%.;%.;).8%3;+!#(%,2 :;%5%.2;5%1+//0;!.3)%+;+!23%.;,!.'%;3!&%,2;%.;23/%,%. :;1!#(3)'%;+1//.,4#(3%12;)&&!.7,!-0%.;20)%'%,2;%.;; +,%).'/%$ ;; ;

   

    

  

%&( $$-*$-(%(-  


Wie jarig is, trakteert!

Jubileumvoordeel!

r e b

1 g

m e S v I o n

a d n N o z E

P O

U H

S d Sydney hoektafel h kt f l 60 x 60 van 269,-

 179,-

r u

u 7

1 t

o t 1

 149,Midas

Hope hoektafel 65 x 65 + plateau van 289,-

 179,-

1 n

a v

Matty hoektafel 60 x 60 + plateau met verborgen lade van 249,-

Wouter lage tv-kast 100 x 47 x h.60 van 349,-

 199,-

Classic tv-kast 120 x 45 x h.50 van 429,-

JUBILEUMAANBIEDING

 279,-

K枚tter Werelds Wonen bestaat 25 jaar. En wie jarig is, trakteert. Kom naar Nijverdal, Oldenzaal of Enschede en geniet mee met ons jubileumfeest.

Midas tv-dressoir, 2-laden 150 x 45 x h.50 van 589,-

路 10% Jubileumkorting op alle meubelen uit onze eigen JFK collectie *; 路 Iedere betalende klant ontvangt een leuk geschenk.

 399,Hope tv dressoir 140 x 55 x h.55 van 599,-

 449,Bahar tv dressoir 160 x 50 x h.50 van 499,-

* niet in combinatie met andere aanbiedingen zolang de voorraad strekt!

 399,Bahar tv dressoir 140 x 50 x h.50 van 499,-

 329,Bahar tv dressoir 180 x 50 x h.50 van 699,-

 469,Hope

TEAKHOUSE

KOTTER

DE RENDY | KLASSIEK | VERLICHTING | ACCE OpMOo nRzNe | Tto taal ver nieuw de | ACC | VERLICHTING CESSOIRES | sitTRENDY e vindt| KLASSIEK u de aller nie uwste RES | MAA | ACCESSOIR AATWERK meKLASSIEK ubelen |eVERLICHTING n p ro e ft u alv|aMAA WER RK | MODERN sAt ATW de VERLICHTING sfeer van | KACCESSOIRES 枚 ttAeTWERK r Were | MAA A | MODER lds RN | TRENDY | KLA WoACCESSOIRES nen! MAA AATWERK | MODERN | TRENDY | KL LASS SIEK | VERLIC S

ODERN | TRENDY | KLASSIEK | VERLICHTING | ACC wwMw .k | tKLASSIEK terwo| nVERLICHTING TRENDYo en.nl | ACCCCESSOIRES | KLASSIEK | VERLICHTING | ACCESSOIRES | MAA AT A TWER VERLICHTING | ACCE CESS SSOI OIRE OI RES RE ES | MA MAA AATWE TW R RK | MODERN

Oldenzaal: Ainsworthstraat 30, t: 0541-531163. Nijverdal: Transportweg 4b, t: 0548-618888. Enschede: Euregioweg 277, t: 053-4616676. Donderdag koopavond in Oldenzaal en Nijverdal.

ACCESSOIRES | MAA AATWERK | MODERN | TRENDY | KLA MAA AATWERK | MODERN | TRENDY | KLASSIEK | VERLICH

OJ_31-10-09  

Oplage 16.500 exemplaren Voor modekoopjes zie onze website www.tuunte-fashion.nl OLDENZAAL - De nieuwe Biebel in Twentse Sproake verschijnt...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you