Page 1

www.oldenzaaljournaal.nl

Dinsdag 30 oktober 2012

Vrijwilligerswerk >>>>> zie pag 3

Enthousiaste bezorgers gezocht

.nl

urnaal

aljo

ldenza

www.o

VOOR DE BEZORGING IN BERGHUIZEN EN DE THIJ dag Dins

Min. leeftijd 13 jaar Leuke bijverdienste Werken aan je conditie, lekker in de buitenlucht

Oln 'ze

Boekenmarkt succes

e

usiast Entho gers bezor ht gezoc Voor

NTE

TWE

ren jonge e nti teiten Activi rfstvaka eren he in de

Ork est zee r pag 3 ls Ple > zie >>>>

jong r alle 18 jaarkan - Voo 12 en AAL tussen herfstva iten. OLDENZ enzaal in de activite in Old Impuls leuke is er heeft aantal ber okto uur eens tie een 23 0 21.0 bershoe dinsdag tot Noa moe Op 18.30 op in ’t n ont en. van ereninlo . Vriende n mak biljarThij Jong vriende ten, en in Denieuwe internet ien, gamom ten, lvoetballen, iek draa ....teveel geen zijn Tafe darten, muz Mu kletsen. pag 7 > zie ten, de PS3, . Hieraan >>>> op en. noemen een ond te is er ie op en verb Mov ber enz aal kost en okto ling & len ag 24 uis Old zie pag 11 ensd stapje: Bowst bow drinken > Wo Fil mh Eer en uur ruit >>>> supe Cinestar!film. Eten 15.30willen g @ na een geld. Om mee ion hten moc aal pellin gere eren die NS Stat daar op 0 uur ors ook allem Zo aflo is ten jong op het d 16.3 vo bij 4° en. Na ook nog om. aal arstenrond moe amelen al. Zo ron 14° Weers is voorlez eren tsketen allem en verz Oldenza d dan losb Eten begint ling" de kindde amb r even enzaal e. strij van dag hed 5 uur 22.30 mde de Old 6° even ze voo vree kan ling Ensc om 18.4 rond het Woens r van e dag. 15° de aagd waren este en Bow 0 uur en estar. Zoterug op en r het burgeme een gesl ker . ag 18.0 bij Cin wee al. De kost "Kik ezen het erd euro den de 6° rgel was er von en de film en iedereen enza zijn 10 Dond 13° eest ge voo aal prachtig eren gem uur is in Oldtapje len, eten - Burwas vorivan De kind i verhkon station het uits r bow s! g D ft moo ter r AAL voo nrei en jda 1/2 van Vri ien ien voo in. Dus en trei OLDENZ Schout in klas . Hij heeer- een gemees op vrij-0 all ken, film is er het draa Theok te gast De Eschde Kindoek Bur afé draazelfs gen 0 tot 20.3 in drin met wee tenb hool er van ns af theaterc lten graag rtievelinvan 18.0rt)inloop in issc ede pren scho spo het n kad het Bas optr . In wille Voor oktobereren(spo de zaal aste en Veld sen plaatjes ‘Wij in het week are niet dag 26een JongEen uur iek. Gep . En vynil. e men De Bussmann uwb nde die s boeken etro uur ers. g. ijs. op muz gewenstlichte al jong erwets igers, nog een Onb dere veel edw rock eldi ds oud vijft dje e frau Bre sporten is dus ag met vloer is gew aan worden oud AAL s en nog steeonrs en uitgaan, avon s (gra op de en er eding n terug ppeld aan ontstaat voorafg gde veertige meer gezellig seventie een OLDENZ partner die sportkl hoenen pen daarna lekk Felix vreu s doe weet nieuwe activistre En erwets en de er en rtsc ral se-t gekobiose dieweken handels veel vertelt zo vaak Hoe een Wat spo oud voo orga ewerker om zegg rm ? Deze sym rach is iek’, de de med zaken. r dat alen een ieden’, eno en Keiz het zolen, rkomen). men. n zij voor – Het Live gebds met Al inven we en van muz t bethuis als t? goede er zeke aanb ers Jero nen niets lateer uit te voo en bijko we ban stel iek. t gaa ENZAAL eve- liefhebb , die teke dernem svlo naar rijf in mer aan muz enzaalse n. ‘Maarikaal bele het mak sken. g voor chillen t ech gratis. t OLD dat het dt Nijland Niet ichte dan land net klan een bed Old artieste muz van aan dia Hui en vraa : venties teit is Oos werkne tie. niets raat wor het vier verl ? 1414, l haar haaltnieuwe ndel mers Man Ol- Clau van er kan dus voor Molenst legendais, nisa grote door keur aan wel een info 0541-57 Of mai l.nl. p wor key de rden Koopha een een ghu nzaa Meer Mon vertelt deZij is Het is niet uls, onderneenzaal, een en ook semus. aan de plek van l Bor van het noo al komen;disco volo . er van a Rijs uls-olde Bel Imp nodigtten Old Losser- mak tapje metouse’, Huisken aan nement en. De b van Paueuren enza in de in Lind imp De Kam nog een en en Clu aansgeb jaren dit Old vroeger . uits Whineh dia dins naar semus@ erland mstersterug. gehoud Ned de gem berg ond op 0 uur jn zijn vanaf Amy lse Claudeelnee tijd rdag rische Trio uitg in die Ook d- als gedanst l.rijs uit nd, Tub den 20.0 rst in de ait de iekfestielke dag het zate ach- waar het zich voltrok. 40 ban denzaa Zakenav kella muz om van van aal e dat de heldra jn e aar, Din r ber Rouwho een ge- Oldenz jke mat meer danals film e aal vijfd r het rijgb kassa van De esti uit voo Oldenzmuziekf voor der wordtBond. belangri den de en dj’s erikaansde Voo ten verkaan de website 5 uur. 16 oktotrum d r dag ycen avon - Het oktobe nde keeater De mooi- jaar worartiesten in Am t kaar 0 uuren via de om 20.1 door w.olden ze in Part al. erd die 13.0 rkan int n, de lt ww 27 evo gaan de voo ter lede envolgestadsthe tot en erva is er , doe Oldenza thea d. Het begtie op:.nl rol de tips inaliteite. tere den in overen Twente’ bat- den aanges en aan en. Bon r informa erug binn r usin -ingang crim in in hou we omt grote op de Een gelegd voointernerijfsrecherch itdetijdt dan id, dieraat limo e Trio ter naar Benno Mee ‘Die discotheek leven oud het thea weg over nn Bed bedrijfs haar rhuis, nn en zaaldraa enst en gelu ste dia Huisken Goo sma live van ringenHoffma ndse 6% van s die licht de Mol de HarryPeter Bus van aan - Clau mer van Nederla dj’s , terij theater en. jaarlijks kne kladblok wisselen Local De scholten Het elijk aan wer dat huis zijn het dt gehang ple, Veld oneelsluist. is nam kwijt pen met re Loo wor dit jaar t Hoo and va winstdeur uitlo en pers weg bandsBuzz Mot drop sken And ties Tear de en pennen geld De vier voor , The Johnny ocent Hui met publica enzaa zich ken e sommen elHeroes en iekd ch alseerste ciële te Old grot Clin kunnen t aanm Clinch ues. Muz De offigemeen met Met de ea-medmersbijeenkomsichten. de l the Tiss erne way zowel drop. regg /opl t Ond gratis k.nl exemp zing ny Tear meer een r own ny John you 500 deze op www.kv John onder Go en met The e 17. den bandmaar ook Mac ley van zingt Oplag ley Fleetwoord med te geval pse te van drop een eers Denekam en usias Tear . In het de ien Bussink op . Entho gers Flor brengt ze stDe Lutte Beatles en met in nte kun sam illi nten ze iekstude mers ente een alpu vrijw ht en afha muz tlesnummet stud eman, rselo Brill gezoc Wee ctie de Bea Lies um, podium e reda . Ross enis het n. onlin l, tijd hied zangeres nzaa * Voorzaamhede it de gesc in Olde werk aanle al draa lijks begaafd en het enza t weke . * Voor van foto chijn n ‘Bij Old s t.b.v Vers vere

sti zie kfe

jn

nd navo Zake KvK uwhorst bij Ro

ster op mee Burge keer een Nog

j De ek bi bezo

Rommelmarkt bij vv Oldenzaal stink@

Woensdag

9° 4°

Donderdag

9° 3°

Vrijdag

8° 3°

Nuts en Bongerd winnen hockeytoernooi.

OLDENZAAL - Het scholentoernooi voor de jongens en meisjes uit jaargroep 7 werd vrijdag op de velden van OHC Bully gehouden. Dit toernooi werd in het verleden door de gemeente georganiseerd, maar door alle gemeentelijke bezuinigingen lag de organisatie nu in z’n geheel bij de hockeyclub. Er hadden zich 135 enthousiaste kinderen, verdeeld over dertien teams opgegeven. Elk team werd door een jeugdlid van Bully gecoacht. In de poule van de meisjesteams werd de Nutsschool eerste, gevolgd door het team van de Leemstee. De meisjes van de Bongerd werden derde. In de mixpoule was het team van de Bongerd het sterkste, gevolgd door de teams van de Nutsschool en die van de RK de Esch.

Club Trio

ina

m.weu

Weersvoorspelling

Esch

van de plek uit op

-item NAALaal.nl video ites. JOUR NTE twentejourn webs TWE

>>>>> zie pag 7

verspre entejou ing@tw bezorg

Pag

>>>>> zie pag 3

Kerstpakketten

rging regio de bezo in de nzaal

Olde jaar jd 13 te leefti diens Min. bijver je Leuke en aan r Werk tie, lekke t condi buitenluch NAAL l JOUR idingen rnaal.n in de

2 ber 201 16 okto

15e

Inzameling voetbalspullen voor Ghana OLDENZAAL - Daan van Benthem zamelt voetbalspullen in voor Ghana, waar de 22-jarige speler van Quick’20 een half jaar verbleef. “Ze hebben daar zo weinig, voetballen vaak op blote voeten.”

Met een twinkeling in zijn ogen verhaalt Daan van Benthem over het moment dat hij tassen met voetbalspullen kon overhandigen in Ghana. Dat is alweer een half jaar geleden, maar het voelt voor hem als de dag van gisteren. “Fantastisch was dat. Onvergetelijk. De mensen waren zo blij en dankbaar met tweedehands shirtjes en schoenen.” Voor de 22-jarige Oldenzaler aanleiding een nieuwe inzamelingsactie op touw te zetten. Van eind september vorig jaar tot februari dit jaar verbleef hij samen met plaats- en studiegenoot Danny Teders in Ghana. In Bolgtanga, in het noorden van het Afrikaanse land, gaven ze in het kader van hun stage voor de

opleiding Sport en Beweging aan de hogeschool In Holland onder andere sporttrainingen op een dovenschool en lessen seksuele voorlichting. “We werkten daar voor een organisatie die allerlei activiteiten organiseert om de jeugd een betere toekomst te geven. De dankbaarheid is enorm. Ondanks de armoede zijn de mensen heel enthousiast, blij met het minste of geringste.” Hij was onder de indruk van de sportbeleving. ‘Vooral voetbal is enorm populair.” De speler van de hoofdmacht van Quick’20 trapte regelmatig een balletje mee bij de lokale voetbalclub. ‘Ze hebben daar bijna niks. Veel jongens voetballen op blote voeten.” Vanuit Ghana zette Daan van Benthem destijds al een inzamelingsactie op in zijn woonplaats, waarvoor onder andere een inzamelpunt op het sportpark van Quick’20 werd geopend. Het resulteerde in veel voetbalspullen, die naar Ghana konden worden verscheept.

Van Benthem, die nog steeds contacten onderhoudt met de vrijwilligers in Ghana, heeft nu een nieuwe inzamelingsactie opgezet. “Shirtjes, broekjes, schoenen, kousen, trainingspakken, keeperhandschoenen, tassen; alles is welkom”, verzekert Van Benthem, die weer kan rekenen op de steun van Quick’20. Via de kledingcommissie van de Oldenzaalse hoofdklasser heeft hij al tassen met oude shirts voor vijf elftallen gekregen. Maar ook hoopt hij op hulp van andere clubs uit deze regio en op particulieren die voetbalspullen over hebben. “Ze zullen er in Ghana heel blij mee zijn.’ Clubs of mensen die voetbalartikelen willen aanbieden, kunnen contact opnemen met Daan van Benthem; daan-vanbenthem@ hotmail.com, telnr. 06 51950819. Het secretariaat van Quick’20 wordt gebruikt als tijdelijke opslagplaats, deze is hiervoor geopend op zaterdagen van 10.00 tot 18.00 uur.

“Sint Maarten, van delen wordt je rijk” OLDENZAAL - Aan de hand van verhalen raken de kinderen in gesprek over delen. Wat doet dit met jou en de ander? Midden september zijn alle groepen van de scholen die onder de Drieënheidkerk vallen, gestart met dit project t.b.v. de Stichting Stille Kracht. De afsluiting vindt op 9 november plaats.

Er worden lampions gemaakt die meegenomen worden naar de kerk. Vrijdagavond om 18.30 uur komt men bij elkaar in Drieëenheidkerk. Daar gaan ze luisteren naar een verhaal van Sint Maarten en het Jeugdkoor de Trippeltjes zingt een aantal liedjes. Hierna gaat het gezelschap lopend, onder begeleiding van de St. Joseph Harmonie, naar de Hofkerk waar kinderen van de groepen 8 een toneelstukje zullen opvoeren. Tijdens het project gaan de kinderen sparen. Dit gaan ze doen door “Heitje voor

15e jaargang nr. 43

een Karweitje” of op een andere, eigen gekozen manier. In elke klas staat gedurende het project een spaarpot van de Stichting Kleine Kracht waar de kinderen elke dag of 1 keer per week het bij elkaar gespaarde geld in doen. Na het toneelstukje wordt de Stichting Kleine Kracht de opbrengst aangeboden middels een cheque waar het totaal gespaarde geld op staat. De werkgroep Catechese en de Jeugdraad van de Hofkerk nodigen ook de ouders, opa’s en oma’s en een ieder die er graag bij wil zijn van harte uit om te komen. Stichting Kleine Kracht De Stichting Kleine Kracht wil voor hun project, “een opvanghuis voor kinderen van arme ouders die op school geweigerd worden”, speeltoestellen aanschaffen. Stichting Kleine Kracht wil graag deze kinderen opvangen bij het kinderopvanghuis, waar ze gedoucht en gewassen worden, schone kleren krijgen, ontbijten en

zo naar school kunnen. Na school komen de kinderen terug en hebben dan de mogelijkheid om huiswerk te maken of te spelen. In de namiddag krijgen de kinderen een warme maaltijd en ’s avonds gaan ze weer naar huis. Zo worden ook de arme ouders ontlast. Het opvanghuis staat in de plaats Marginea in de provincie Suceava in Roemenië, en staat niet ver van drie scholen waar algemeen of technisch onderwijs wordt gegeven. Het streven is om in de nabije toekomst dagelijks veertig tot vijftig kinderen op te vangen. Zoals u kunt lezen is er nog veel geld nodig. Ook u kunt Stichting Kleine Kracht steunen met uw bijdrage, deze kunt u storten op rekening: 930 60 07 t.n.v. Stichting Kleine Kracht Hengelo, ondervermelding van “kinderopvanghuis”. Wilt u meer weten, dan verwijzen wij u naar de website: www.kleinekracht.com.

Verschijnt wekelijks in Oldenzaal, Rossum, Weerselo en afhaalpunten in De Lutte. 074 - 259 66 33

074

g nr.

gan

jaar

- 259

66 33

41

OLDENZAAL - De voetbalvereniging Oldenzaal organiseert op zaterdag 3 november een grote rommelmarkt en gezellige fancy fair. In het clubhuis aan de Bornsedijk kunnen koopjesjagers vanaf tien uur tweedehands spulletjes voor een prikkie op de kop tikken. Ook voor kinderen is er van alles te doen. Er is een grote sjoelbak en grabbelton. Daarnaast kunnen ze touwtje trekken en blikgooien. De club houdt ook een grote loterij met heel veel prijzen. Buiten is een heuse snelheidsmeter aanwezig om de snelheid van de bal te meten. Wie schiet het hardst en gaat met kaarten voor een wedstrijd van FC Twente naar huis? Voor de inwendige mens wordt uiteraard ook gezorgd. Er is koffie met iets lekkers te verkrijgen, een broodje verse haring, braadworsten, hamburgers en erwtensoep. De opbrengst van het evenement komt geheel ten goede van het jubileumjaar van de voetbalclub. In 2014 bestaat de vvo honderd jaar. Wie van de oude spulletjes op zolder of in de schuur af wil, kan deze op vrijdagavond 2 november inleveren van 19.00 uur tot 21.00 uur bij het clubhuis van de vv Oldenzaal aan de Bornsedijk. De rommelmarkt en fancy fair duren tot 16.00 uur.

De officiële publicaties van de gemeente Oldenzaal

ZIE PAGINA 4, 5 en 6 Oplage 17.500 exemplaren

4 en

5


Kunststof dakgoten, windveren & boeidelen...

Vraag eenvoudig een offerte aan: http://m.patentgoot.nl

MERCEDES-BENZ C-KLASSE....Stationwagon 5 drs........ ‘‘09.......................... O.a NISSAN ALMERA TINO 1800-16V...Mini MPV 5-drs......... ‘‘06........... ............€ 8.450

...van 6 tot 60 euro (excl. btw) per strekkende meter. Montagegereed geleverd binnen 24 uur.

OPEL AGILA.................................Mini MPV 5-drs..............’’00....................... € 2.750 PEUGEOT 205.............................Hatchback 3 drs............. .“91....................... € 1.250 RENAULT MEGANE 16.16V........Stationwagon 5 drs........ .“02....................... € 2.850 1

Vul uw gegevens in 2

Wacht...

TOYOTA RAV4 2.0 I 4WD,Airco...Terreinwagen 3 drs.........''99.........................€4.650 ROVER 45 sedan 1.8...................Sedan 4 drs.....................''02.......................€ 1.850

3

Offerte binnen 2 uur!

SEAT CORDOBA 1.4 16V Airco..Sedan 4 drs .....................“02....................... € 3.650 RENAULT MODUS 1.4 16V AIRCO...Hatchback 5 drs.......’’05....................... € 5.950

Eekboerstraat 22 - 7575 AX Oldenzaal Tel. 0541-52 32 93 - Fax 0541 - 52 18 93

www.heinfranke.nl

Volop inspiratie! Ons 100 pagina’s dikke magazine kunststof incl. technische gids morgen gratis in huis? Bestel voor 12:00 uur via 0599 - 417 444

Collecteert u mee?

Praktijk podologie Wim & Willeke Benerink Brandkolk 11 Lattrop Carint Oldenzaal Matenstraat 51

Vanaf heden elke woensdag om de week de gehele dag van 08:00 tot 18:00 uur

Bent u slecht ter been of heeft u geen vervoer? Bel: 06 10 34 25 74 of 0541 22 94 24 Tegen geringe onkostenvergoeding komen we nu bij u thuis

Nu rechtstreekse declaratie naar uw zorgverzekeraar

www.sunnyshades.nl www.patentgoot.nl - info@patentgoot.nl Nijverheidslaan 56 - Musselkanaal - Tel: 0599 417 444 Openingstijden Infocenter: ma t/m vr: 8.00 - 16.00 uur - za: 8.00 - 12.00 uur

Word collectant: www.kwfkankerbestrijding.nl/collecte

Wij maken de zolen zelf, ook voor kinder voeten Onze handgemaakte zolen zijn extra dun Bel of mail voor een afspraak: Info@podoloog-wimbenerink.nl www.podoloog-wimbenerink.nl

Vanaf nu zijn wij ook gevestigd in het gezondheidscentrum aan de Zeearend in Almelo

Depressie is goed te behandelen Heeft u langere tijd last van vermoeidheid, niet meer kunnen genieten, weinig energie hebben, slecht of juist heel veel slapen, angstig of gespannen zijn, stemmings-wisselingen, concentratieproblemen en overal tegenop zien? Het zijn klachten die zeer waarschijnlijk wijzen op een depressie. U kunt hulp vragen bij uw huisarts maar u kunt zich ook direct aanmelden bij PsyQ Enschede, een instelling voor 2de lijns geestelijke gezondheidszorg. Depressie is één van de meest voorkomende psychiatrische ziektebeelden. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer één op de vijf Nederlanders ooit ermee te maken krijgt in zijn of haar leven. Ongeveer 10% van de bevolking heeft last van een vorm van depressie. Als u denkt dat u lijdt aan een depressie, bespreekt u dit dan eerst met uw huisarts. Deze kan u direct verwijzen naar PsyQ Enschede. U kunt zich dan zelf telefonisch aanmelden bij PsyQ Enschede via telefoon 053-4825510 of via de website www.psyq.nl. Bij PsyQ Enschede stemmen we uw behandeling af op hoe lang u al last heeft van uw klachten, de ernst van uw depressie en of er sprake is van bijkomende problemen. We kiezen uiteraard voor de meest werkzame en bewezen effectieve behandeling, zodat u zich snel beter gaat voelen. Na uw intakegesprek begint u maximaal drie weken later met uw behandeling. Deze kunt u zowel overdag als ’s avonds volgen.

Meer informatie over depressie en de behandelvormen bij PsyQ Enschede kunt u vinden op www.psyq.nl. Aanmelden bij Psyq Enschede: via internet: 24 uur per dag online via www.psyq.nl of telefonisch via onze aanmeldservice Tel. 0900-2357797 (lokaal tarief) Rechtstreeks aanmelden bij onze vestiging behoort ook tot de mogelijkheden: Tel. 053-4825510 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur) Fax voor verwijsbrief: 053-4825520 Hoedemakersplein 2 Enschede Zeearend 2 7609 PT Almelo (Wij hebben altijd een verwijsbrief nodig van uw huisarts/specialist)


Oldenzaal Journaal

dinsdag 30 oktober 2012

3

Vrijwilligerswerk: wie doet dat?! Vrijwilligers zijn belangrijk voor onze samenleving. Zonder vrijwilligers geen verenigingsleven. En vaak kunnen vrijwilligers net voor dat kleine beetje extra zorgen. Door te ondersteunen bij activiteiten in de ouderenzorg, of door mee te helpen bij het paardrijden voor gehandicapten. Er zijn zoveel mogelijkheden! Waarom gaan mensen eigenlijk vrijwilligerswerk doen? Debby Kok is beheerder bij Dierentehuis Oost Twente. Volgens Debby moet je echt om dieren geven om het werk te doen:“Dit werk is puur hobby!” Ze krijgt voor 20 uur per week betaald, maar is in feite 24 uur per dag, 7 dagen in de week en 365 dagen in het jaar beschikbaar voor het dierentehuis.

AttrActies evenementen entertAinment themA-Avonden Wipe-out service & KWAliteit www.bonanza-verhuur.nl Tel: m06 - 138 228 98

ADOPTEER EEN PUP

EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN.

WWW.ADOPTEEREENPUP.NL

www.oldenzaaljournaal.nl

www.twentejournaal.nl

Colofon Oldenzaal Journaal is een uitgave van: Uitgeverij Het Twentsche Land BV Maurice Weustink Oldenzaalsestraat 232 7557 GC Hengelo tel. 074-259 66 33 fax 074-259 63 53 Oplage: 17.000 exemplaren Verschijnt iedere zaterdag huis-aan-huis in Oldenzaal, Rossum, Weerselo en De Lutte Advertentie-adviseur: Edy Hammink, 06 - 519 404 50 Jeroen Morshuis, 06 - 395 655 97 E-mail: info@oldenzaaljournaal.nl Redactie: Leonie Jansen, 06 - 44 511 851 E-mail: redactie@oldenzaaljournaal.nl Persberichten en foto’s die naar ons opgestuurd worden, worden geacht vrij te zijn van rechten. Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in onze gedrukte- als digitale uitgaven. Vormgeving: Jesper Vis Sharona Rouing Geen Oldenzaal Journaal ontvangen: Uitgeverij Het Twentsche Land E-mail: bezorging@twentejournaal.nl 074-2596633 Afhaaladressen Oldenzaal Journaal: Oldenzaal:VVV • Gemeentehuis • Bibliotheek Mariahof • Brug Restaurant van Gils • Shell de Thij Kiosk de Thij • C1000 de Thij • C1000 Centrum C1000 Berghuizen • Kiosk Ome Toon • Fit-Plaza Haarstudio Danien • Mc Donald’s • Ziekenhuis Rossum: Avia van der AA • Kulturhus Weerselo: Auto Reinders • Auto Hoogendijk Auto Krabbe • Plus Tijhuis Saasveld: Silderhuis Supermarkt • ‘t Holscher De Lutte: Slijterij Segerink Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Journaal, Hengelo Journaal, Borne Journaal, Oldenzaal Journaal, Enschede Journaal en Losser Journaal.

Het Oldenzaal Journaal is lid van:

Optimaal adverteren in Overijssel en Gelderland: meer dan 500.000 ex oplage in sterk lokale titels voor een scherpe prijs. Bel voor informatie 074-259 66 33 Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolkomenheden en daaruit voortvloeiende schade voor lezers of andere partijen komen niet voor rekening van de uitgever.

Hoe ben je bij het Dierentehuis terecht gekomen? Ik ben hier in 1987 begonnen als vrijwilliger. Ik wilde naar het AOC in Barneveld, maar omdat ik daarvoor mijn scheikunde eerst moest “opkrikken”, liep ik dat jaar bij huis. Toen ben ik in mijn vrije tijd maar alvast in het dierentehuis iets met beesten gaan doen. Daarna heb ik tijdens mijn studie hier regelmatig als vrijwilliger gewerkt. Na mijn studie heb ik een tijd in een dierenspeciaalzaak gewerkt en in 2003 ben ik weer als vrijwilliger aan de slag gegaan bij het dierentehuis. Na verloop van tijd ben ik assistent beheerder geworden. Sinds vorig jaar ben ik beheerder.

Wat doe je bij Dierentehuis Oost Twente? Tsja, wat doe ik niet…?! Ik draag de eindverantwoordelijkheid. Ook als ik er niet ben. Ik verzorg de dieren, coördineer de stagiaires en vrijwilligers, zorg dat de dierenarts z’n werk kan doen, kijk wat er gedaan moet worden aan onderhoud, overleg met onze (vrijwillige) klusjesman over wat kan en niet kan, heb contact met de dierenambulance… De dieren moeten natuurlijk altijd verzorgd worden. Of het nu vakantie is of weekend; het gaat gewoon door. Met Oud en Nieuw zit ik bijvoorbeeld ook paraat. Ik heb dit jaar voor het eerst 2 weken echt vrij gehad! Er is gelukkig een goede vrijwilliger die kantoorwerkzaamheden doet en werk van mij overneemt. Zonder haar zou ik niet weten hoe ik het allemaal moet doen! Op dit moment hebben we zo’n 25 vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers wat bij het dierentehuis actief is wisselt. Mensen beginnen vaak aan vrijwilligerswerk bij ons omdat ze op dat moment geen werk hebben. Maar als ze weer een baan hebben, gaan ze weg. Maar er zijn ook vrijwilligers die het naast hun baan doen, of gepensioneerd zijn. Het is heel verschillend.

Heeft het Dierentehuis nog vrijwilligers nodig? Ja, vooral voor de vakanties en de weekenden; de dieren voeren, hokken schoonmaken, dat soort

Lees verder op www.oldenzaaljournaal.nl

Nederland Leest dingen. En mensen die honden uit willen laten. Dat moet ook dagelijks gebeuren. Bijvoorbeeld iemand die tóch gaat wandelen, en dan een hond mee wil nemen. Vrijwilligers moeten wel ouder zijn dan 15 jaar. En bedrijven die een vrijwilligersklus willen doen bij ons, zijn ook altijd welkom. Er is genoeg te doen. Meer informatie over Dierentehuis Oost Twente: Debby Kok Boerskottenlaan 33 7574 VB Oldenzaal 0541-516659 info@dierentehuisoosttwente.nl www.dierentehuisoosttwente.nl Interesse in vrijwilligerswerk? Vrijwilligerscentrale Oldenzaal kan je hierbij helpen. Kijk in onze vacatures, of meld je aan bij onze talentenbank op www. vcoldenzaal.nl.

Boekenmarkt Oldenzaal druk bezocht OLDENZAAL - Een boekenmarkt organiseren, gecombineerd met de koopzondag in Oldenzaal, het blijkt een perfecte combinatie te zijn, dit bleek zondag tijdens de tweede boekenmarkt op de Groote Markt in het centrum van Oldenzaal.

De stichting stelt zich ten doel elk jaar een concours te organiseren voor jong Twents talent (12- 25 jaar) uit de gemeenten Oldenzaal, Losser en Dinkelland en op het gebied van instrumentale muziek, vocale muziek, dans, cabaret en theater. De stichting hoopt op

OLDENZAAL - Dé winnaar van de groeiende samenwerking van de bibliotheken is zonder enige twijfel de lener! Voor het jaarlijkse contributiebedrag, waarvoor je zelf nauwelijks 2 á 3 boeken kunt kopen, heeft men de beschikking over onder andere 50.000 boeken, tijdschriften, dvd’s van de Oldenzaalse bibliotheek.

DE LUTTE - Op 7 november vindt een informatieavond plaats over de actie “Zet De Lutte in de zon”. De avond begint om 20.00 uur is in de Vereeniging in De Lutte. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om meer te weten te komen over de mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen.

Volg ons op Twitter en Facebook:

de boeken te neuzen, dit is precies hoe we het wilden hebben”. Door het mooie weer bleven veel bezoekers nog even op een van de terrassen hangen. De organisatie kijkt dan ook met een goed gevoel terug op de tweede editie van de boekenmarkt. Evenementenbureau

Fleeve kreeg in de loop van de dag dan ook al vele verzoeken van handelaren, publiek en horeca om ook volgend jaar de markt te organiseren. “Dat gaan we dan ook zeker doen, het centrum van Oldenzaal leent zich uitstekend voor deze gezellige markt”.

Finale Cultuurprijs Geert Christenhusz OLDENZAAL - In Stadstheater de Bond te Oldenzaal vindt donderdagavond 15 november de finale plaats van de Cultuurprijs Geert Christenhusz. Deze prijs, die in 2008 in het leven is geroepen bij gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Muziek theater groep Scaramouche, wordt op genoemde datum voor de derde keer uitgereikt.

Samenwerking bibliotheken

Info over zonnepanelen

Vorig jaar waren de boekhandelaren en de organisatie, evenementenbureau Fleeve, al erg enthousiast over de eerste boekenmarkt op de Groote markt. De 2de editie van afgelopen zondag werd nog drukker bezocht dan het eerste jaar. Al voor dat de markt officieel begon liepen de eerste kopers al langs de 35 boekenkramen. Op zoek naar een heerlijk boek om in weg te dromen. Het was een mooie voorbode voor de rest van de dag. “We zullen deze markt de komende jaren zeker blijven organiseren” aldus organisator Merijn Tijhuis. “Kijk eens hoe druk het is, voor alle staan mensen tussen

OLDENZAAL - Bij Nederland Leest, onze nationale leescampagne, staat dit jaar De donkere kamer van Damokles van Willem Frederik Hermans centraal. Bibliotheekleden van 18 jaar en ouder kunnen het boek gratis komen halen. Dit kan vanaf donderdag 1 november. Op die dag is de Bibliotheek tussen 13.00 en 16.00 uur speciaal geopend voor de aftrap van Nederland Leest.

deze manier kunstzinnig talent in Twente te stimuleren!

opleiding, instrumentarium etc.

Uit alle aanmeldingen zijn 7 'genomineerden' geselecteerd die op de finale-avond hun 'kunstje' mogen presenteren en daarbij door een vakjury op hun talenten worden gekeurd.

Kaartjes om deze avond bij te wonen zijn te koop bij het Stadstheater de Bond. De entreeprijs bedraagt 5 euro. De prijs zal door de naamgever Geert Christenhusz en de voorzitter van de stichting, Harry Moek, 's avonds worden uitgereikt. Voor meer informatie gaat u naar de website www.cultuurprijsgc. nl.

Er zijn 3 prijzen te verdelen: De eerste, een bedrag van 1000 euro en een beeldje, ontworpen door de Oldenzaalse kunstenaar Henk Schwankhuizen, de tweede, een bedrag van 500 euro en de derde prijs, een bedrag van 250 euro. De gewonnen bedragen dienen besteed te worden aan het ontwikkelen van het talent d.m.v.

@oldenzaaljournaal facebook.com/twente.journaal


Nieuws van de gemeente Nieuws Nieuws vanvande de gemeente gemeente Contact Gemeente Oldenzaal Bezoekadres Ganzenmarkt 1 Postadres Postbus 354 7570 AJ OLDENZAAL Telefoon (0541) 58 81 11 E-mail info@oldenzaal.nl Gemeente Oldenzaal Internet www.oldenzaal.nl Bezoekadres Ganzenmarkt 1

KOM

KOM

Officiële publicaties van de gemeente Oldenzaal

Officiële publicaties van de gemeente Oldenzaal Officiële publi

Maand van de geschiedenis: Het Palthe-huis

Oldenzaal is een van de alleroudste 1965 is er een nieuwe tentoonstelsteden in Oost-Nederland. Het Pal- lingszaal achter het huis gebouwd. the-Huis is één van de oudste hui- Omstreeks 1980 werd het vervallen zen van Oldenzaal. Waarschijnlijk koetshuis gerestaureerd en weer in is het rond 1650 gebouwd. In de 18e oude glorie hersteld. eeuw werd het huis gekocht door al de familie Palthe. Drie generaties • Infopunt in het koetshuis Postadres Postbus 354 enmarkt 1 Palthe’s hebben er gewoond, totdat Door de archeologische opgravinOpeningstijden publieksbalie 7570 AJ OLDENZAAL in 1928 Gulia Palthe, als laatste be- gen op het St. Plechelmusplein is maandag us 354 Telefoon (0541) 58 81 11 woonster overleed. Zij liet het huis nog meer bekend geworden over de 08.30 12.30 uur vrije inloop AJ OLDENZAAL E-mail info@oldenzaal.nl inclusief inboedel na aan de Oud13.30 16.00 uur op afspraak geschiedenis Oldenzaal. Tot www.oldenzaal.nl de N342 opvan het weggedeelte Ol- 1 Deze maand is de campagne ‘Af- dere ) 58Internet 81 11 heidkamer van Oldenzaal. 17.00 - 20.00 uur vrije inloop september waren de meest bijzonNieuws stand houden’ van start gegaan. Uit denzaal-Denekamp komt u ze tegen. @oldenzaal.nl dinsdag tot en met donderdag dere vondsten IJsselland te bezichtigen in het politieregio’s en Twente Openingstijden publieksbalie de ongevallencijfers in Overijssel De van de .oldenzaal.nl Deze maand isSt. Plechelmusplein. de campagne ‘Af08.30 12.30 uur vrije inloop Het Palthe-Huis is tot op de dag van Infopunt Een maandag blijkt dat onvoldoende afstand hou- houden tijdens de campagneperiode gemeente stand houden’ van 13.30 -- 16.00 uur vrije op afspraak vandaag eendeauthentiek patriciërsgroothandhavingsacties gedeelte van start deze en tentoonbeste- gegaan. Uit 08.30 12.30 uur inloop den één van belangrijkste onge- extra vrijdag huis gebleven met 18de-eeuwse stelling krijgt binnenkort een blieksbalie de ongevallencijfers in Overijssel hou13.30 - 16.00 uur op afspraak valsoorzaken is bij automobilisten den ook aandacht aan ‘afstandperma08.30 12.30 uur vrije inloop stijlkamers. Een dergelijk huis is nent onderkomen in het koetshuis. blijkt dat onvoldoende afstand hou17.00 - 20.00 uur vrije inloop in de leeftijdscategorie van 25 tot den’ in hun publiekscommunicatie. nergens in de Twentse steden in zo’n denis van Oldenzaal? Bekijk dan tot en met donderdag 60 jaar. Bij meer dan een kwartvan van vrijedinsdag inloop den één de belangrijkste ongeoorspronkelijke staat bewaard gede canon van Oldenzaal op www. • Canon van Oldenzaal 08.30 - 12.30 uur vrije inloop de ongevallen reden de voertuigen • Communicatie op afspraak valsoorzaken is bij automobilisten bleven en is dus een unicum. Rond regiocanons.nl. In deze canon is de Bent u benieuwd naar de geschie13.30 - 16.00 uur op afspraak te dicht op elkaar. De campagne Af- Op de website www.2seconden.nl

Contact

vrije inloop vrijdag t 1 donderdag 08.30 - 12.30 uur vrije inloop vrije inloop ENZAAL 11 op afspraak

zaal.nl zaal.nl

vrije inloop

alie

oop raak oop rdag oop raak

Collectes Collectes • 23 t/m 29 september

oop

Fonds verstandelijk gehandi• 28 oktober t/m 3 november capten Fondst/m 6 oktober • Diabetes 30 september Dierenbescherming

s

mber elijk gehandi-

Oldenzaal 6 Digitaal oktober

m ha n d i ng Raadsvergadering of politiek

forum bijwonen? tober

al

Kijk op www.oldenzaal.nl/ gemeenteraad of www.oldenzaal.nl/politiekforum

ek

of politiek

/

zaal.nl/ kforum

politiekforum

Burgerlijke stand • Geboorte

• Overlijden Charlisa Virena dv R.G.J. DuiG.W.A. velshofStoverink en M.L. Mansveld W.P. Christenhusz Lieke dv R.A.A. Berendsen en M.M. Löwik . Dui• Huwelijksaangifte ld Blankenvoort en • K.J. Ondertrouw en en M. H. Hulzentop Fidom en H.W. Spit T.J.M. Löbker en A.I. Ksiazek • Huwelijk F.G. Scholten en R. Dogger W.J.W. Lammerink en M.M.S. Bodde ger v R.G.J. DuiS. Nijman en J. te Bos

ke

Nieuwe campagne Nieuwe ca ‘Afstand houden’ van start ‘Afstand h

dere de N342 op denzaal-Denekam De politieregio’s houden tijdens d geschiedenis weergegeven in veerextra handhavin tig chronologische vensters, van de den aandach prehistorieook tot de huidige tijd. den’ in hun publ

Nieuw a Gemeente Oldenzaal Loes‘Afst organiseert cursus in

de

leeftijdscategorie van

25

tot

stand houden brengt onder andere vindt u meer informatie over de camjaar. Bij een kwart van de 2 60 seconden-regel onder de aan- meer pagne. Daarnaastdan worden in Overijsongevallen redenverspreid de voertuigen • Communicat dachtde van de weggebruiker. sel gratis afstandsschijven te dicht op elkaar. DeDecampagne AfOp de website door een promotieteam. ‘afstandsschijf’ is een hulpmiddel om • Chevrontekens stand brengt onder andere vindt up meer info D ehouden ze m aan d is de c am ag n afstand te berekenen bij Op een drietal wegvakken in de pro- de veilige stand houden’ van t gegaa de 2 seconden-regel onder de aan- star pagne. Daarnaas d zijn e o ge va lle n ci j fe rs in Over de meest voorkomende maximumvincie Overijssel als proef che-n dacht van de weggebruiker. sel gratis afstand dat onvoldoende afstand Op woensdagochtend 26 vrontekensblijkt (^) op de weg geplaatst. snelheden. den één van de belangrijkste d o o r e e n prom kabinetsonderhandelingen zullen zond) eten, slapen, zindelijkheid en Ondanks de financiële tegenOp maandag 5 november gaat Loes september brengt hetke promotieteam Dit om automobilist te helpen deo vei- o Het Regionaal voori Verkeersin opdracht vano de provincie Overijsva ls r za n isOrgaan b j a ut m obi hebben. De verwachting is dat dedruk of dwars gedrag. wind heeft het college van burOldenzaal van start met de cursus standsschijf’ • Chevrontekens bezoek aan Oldenzaal. lige afstand te n bepalen. Opd ondere an- een l veiligheid in Overijssel heefto sel de i e e ftijd s ca t(ROVO) eg rcampagne i e ontwikkeld. v a n is2 ze gevolgen voor extra druk op de gemeester en wethouders van de ‘Peuter in zicht’. Deze cursus is be60 jaar. Bij meer dande een kwa veilige afstan Op een drietal wegvakken in de proe meto nge va re dde e n gemeentebegroting de vo zal zorgen.e De r t ‘Peuter in Zicht!’ is niet lle alleen maarngemeente Oldenzaal financiën doeld voord alle ouders kinderen de meest voork vincie dicht Overijsselop zijn als proef cheDe campagn Oldenzaal kiest ervoor praatcursus,elkaar. het is op orde. Het voorgestelde finan- gemeente van 2 en te 3 jaar die vragen hebben een kijk- en sta n d h ou d en b re ng t onder a snelheden. Op w vrontekens (^) op de weg geplaatst. ciële beleid in de Programma- om de ingezette ombuigingen over opvoeden. Ook ouders die be- vooral een doe-cursus waarbij oude 2 s e co n d e n - rege l onder de breng Dit om te de door te voeren en vooruitlopend adviezen uit dede cursus helpen thuis inweggebruiker. begroting 2013veibetekent dat de september nieuwd zijn naar tips omautomobilist het opvoe- ders dacht van bezoek O afstand bepalen. Op onder an- niet een op deze mogelijke extra druk aan op praktijk brengen. Ervaringen worden Oldenzaalse samenleving den lige van hun peuter(s) prettiger en te • Chevrontekens met nieuwe lastenverzwaringen dit moment nog geen aanvullende makkelijker te laten zijn, kunnen tijdens de volgende bijeenkomst beOp een drietal wegvakken in de sproken. Alle informatie wordt ook in of bezuinigingen geconfronteerd bezuinigingen door te voeren. Olaan udeeen cursus deelnemen. De cur- een professionele organisatie, Kent organisatie of vereniging vi n ci e O ve r ieen jss e l zi j n a ls p ro e denzaal heeft een gezond grondde vorm van folders meegegeven zowordt, afgezien vande de inflatie- weg sus georganiseerd in Vrijwilsamen- organisatie vrontekens (^) op gepl waar beroepskrachten die in wordt aanmerking komt voor de bedrijf. De gronden zijn realisdat ouders het op een later moment Dit om automobilist te helpen d correctie en de vorig jaar al ingewerking met GGD Twente Jeugdgeligersprijs Oldenzaal 2012? Draag deze werken met ondersteuning van vrijwillige afstand te zette bepalen. Op ond tisch gewaardeerd. nog eens rustig kunnen nalezen. ombuigingen. Door het suczondheidszorg. ligers. Deze waarderingsprijs bestaat dan nu voor aan de jury! cesvolle beleid op het gebied van uit € 250,00. afvalinzameling kan de gemeente • Planning Met behulp van een DVD bespreekt • Aanmelding Op 6 december wordt in Stadstheater de afvalstoffenheffing verlagen. de cursusleider tal van voorbeelden De cursus bestaat uit vijf wekelijkse - 30 oktober: hoorzitting de Bond de Vrijwilligersprijs Olden- • Voordragen op welke manier ouders met lastige bijeenkomsten die duren van 19.30 - 5 november: politiek forum een professione Kent een of vereniging zaal uitgereikt. Met u deze prijs wil de organisatie Op de website van de vrijwilligerscenOldenzaal heeft een goede finanopvoedsituaties kunnen omgaan. tot 21.30 uur. De cursus vindt plaats 12 november: raadsvergadering gemeente Oldenzaal het lokale vrij- trale (www.vcoldenzaal.nl) staat een organisatie waa die in aanmerking komt voor de Vrijwilciële basis. Om deze uitgangspoOuders krijgen informatie over hoe in Breedwijs aan de Helmichstraat Kent u een organisatie of veren willigerswerk waarderen, erkennen formulier waarmee u tot 1 november werken met onde ligersprijs 2012? deze die in omt voor de V op termijn te kunnen zestimuleren. de ontwikkeling hun Oldenzaal kind 42B. Erorganisatie zijn geen kosten verbonden Draag Meer informatie en de Programen De prijsvan bestaat uit aanmerking 2012 een kunt voordragen. ‘s sitie Morgens en ’sk middags isbehouhet • Attentieborden ligersprijs Oldenz aal 2012? Draag ligers. Deze waar dan nu voor aan de jury! den, zijn er vorig jaar ombuiginkunnen stimuleren endie hetalsgedrag aan deelname aan deze cursus. Be- rondom mabegroting 2013 vindt en u op een “Gouden Boeskool”, wisde Berkstraat een komen Naast overstekende kinderen dan nu voor aan de jury! uit €het250,00. is nogschoolniet be- ouders kunnen sturen. Ook kan uitgereikt de cursus- • langstellenden kunnenJonge zich via de engen www.oldenzaal.nl. selbokaal jaarlijks wordt gaaningezet. van groteHet groepen op kruispunt BerkAanmoedigingsprijs kend welke gevolgen de huidige leider ingaan op vragen over (gewebsite www.loes.nl aanmelden. Op 6 december wordt in Stadstheater Op 6 dec ember wordt in Brandsmastraat Stadsth aan een Oldenzaalse vrijwilligersorkinderen. Sinds 10 september is straat/Titus moeVrijwilliger tot 23 jaar

Peuter in Zicht

Welke organisatie wint Vrijwilligersprijs Oldenzaal?

heeft financiën op orde

Let op: overstekende schoolkinderen

Welke organisatie win Vrijwilligersprijs Olde Welke org an

Vrijwilligersp

de Bond de Vrijwilligersprijs O de Bond deWerkt Vrijwilligersprijs Olden• automobilisten Voordragen ganisatie zonder betaalde krachten. er een groep bijgekomen, namelijk ten nu ook rekeer bij uw organisatie/vereniging zaal uitgereikt. Met deze prijs w Daarnaast bestaatuitgereikt. de prijs uit een een jonge vrijwilliger de leerlingen van de Windroos. houden met overstekers op hét voorbeeld prijs zaal Metdie deze wil de De- ning Op de website va gemeente Oldenzaal het lokale geldbedrag van € 1000,00 waarvan zewa school is onlangs verhuisd naare het nieuwe kruispunt is voor andere jongeren? will i ge rs wehet r k lokale a rd re n ,Berkstraat/ e r ke gemeente Oldenzaal vrijtrale (www.vcold stimuleren. De prijs besta € 750,00 teen besteden is aan de waar- Vul dan op de website van de vrijwillide Lariksstraat. De Lariksstraat Lariksstraat. Om automobilisten willigerswerk waarderen, Boeskool”, erkennen formulier waarm die al dering vaneen de eigen vrijwilligers,“Gouden en gerscentrale het formulier “aanmoediloopt parallel aan de Berkstraat hierop attent te maken, zijn er s e lb o ka a l ja a r l i j ks wo rd t u i tge en stimuleren. De prijs bestaat uit 2012 een organisa € 250,00 gegeven wordt aan een zelfachter Kiekeboe en tandarts Brum- attentieborden geplaatst op het gingsprijs jonge vrijwilliger” in. Dan zet aan een Oldenzaalse vrijwillig een “Gouden Boeskool”, als wisgekozen goed doel. Dit jaar is er voor de vrijwilligerscentrale melhuis. kruispunt Berkstraat/Lariksstraat. hem of haar in die ganisatie zonder betaalde krac buurt op die het apparaat ui genomen. De bewoners de van in Wmo info steltwordt eenbestaat particu- tiatief Daarnaast prijs selbokaal uitgereikt •de Aanmoedigin het eerst een stimuleringsprijs voorjaarlijks hetdeze zonnetje! geldbedrag van € 1000,00 wa de Telgenkamp, Wijntjeskamp en kunnen bedienen en ook kunnen lier initiatief dat de zelfredzaamaan een Oldenzaalse vrijwilligersorVrijwilliger to € 750,00 te is aan Solidariteit kan nietde heid van burgers bevordertbesteden zich Bolkskamp hebben samen met de reanimeren. dering van de krachten. eigen vrijwilliger ganisatie zonder betaalde Werkt er bijWijuw o zonder collectiviteit. Hart van Oldenzaal een bestaan aan u voor: het AED buurtproject stichting € 250,00 gegeven wordt aan een Daarnaast bestaat de prijs uit een een jonge hopen op een nog groterevrijwilli deelaangeschaft. Jan Wegdam, van De Thij. goed AED gekozen doel. Dit jaar is e geldbedrag van € 1000,00 waarvan is voor andere jon het eerst een eenstimuleringsprijs Lekenhulpverleners zijn er van de initiatiefnemers, ver- name. Vanuit de Wet maatschappelijke genoeg.” telt: “Op de website www.dethij.nlu opnooit Circa vijf jaar is geleden ondersteuning ende ook onderte druk besteden €gedeelte 750,00 is aan de waarVul dan op www.oldenzaal.nl. Daar vindt de we werkzaamheden. De omleidingen De Kerkstraat vanaf probeerden maandag Het van Ganzenmarkt is te lezen hoe alles in zijn werk is enkele bewoners van de Wijntjesvan de financiële ombuigingen dering van eigen vrijwilligers, en gerscentrale het f u ook meer informatie over de worden met borden aangegeven. 8 oktober acht weken afgesloten voor De Parel is vanaf 2 oktober de Bij deze activiteiten blijft het niet. gegaan. kampdoorgaand een AED apparaat in hun Voor doet de gemeente steeds vaker voor en werkzaamhebewoners die aan het St. Ple- wegafsluitingen gemotoriseerd acht afgesloten voor gegeven door€weken 250,00 wordt aan een zelfgingsprijs jonge v straat teTer plaatsen. Hoewel de ani- chelmusplein wonen en bedrijven den.De stichting roept buurtbewoners een beroep oprichting inwoners om zelf verkeer. hoogte van de Rabogaand verkeer hetgoed St. Plegekozen doel. Dit jaar is erbijvoorbeeld voor een ook de vrijwilligerscen Het gedeelte van de op om na teGanze denken over een mo groot was, lukte dat om diverse de handen uit de mouwen te stedieWij aanhebben het plein liggen, het wordt strook van onge- Pa chelmusplein. Parkeren blijft mo- bank vo o r een De re l blijft is va na f 2 o het eerst een stimuleringsprijs voor het zonnetje! gemeenschappelijk initiatief voor stichting opgericht. Nu roepen wij redenen toch niet. Een aantal beken. Het zogeheten particulier woning/ bedrijf te opengebroken in mogelijk hun afgesloten gelijk. De archeologen gaanacht direct veer 40 meterweken voo zonnepanelen. vrijwilligers woners met heeft opnieuw het ini- bereiken. initiatief krijgt weerhet een kans. In verband gaand verkeer richting het Na 15 (lekenhulpverleners) oktober is het Plede nu aanleg van nieuwe na de kermis tussen Werkplein

Wmo info

AED buurtproject van De Thij

Kerkstraat en Ganzenmarkt na najaarskermis afgesloten

Kerkstraat

e

chelmusplein. Parkeren bli en de hoek van het Stadhuis op- riolering. Zodra de oude gracht in chelmusplein ook weer bereikbaar gelijk. De archeologen gaan de Kerkstraat gekruist wordt, gaan via de Pastoriestraat. gravingen verrichten. De omleidinna de kermis tussen het We de omleidingen het de archeologen onderzoek naar Op de kaart zijn gen worden met borden aangegeen de hoek van Stadh gravingen verrichten. De om weergegeven. Een de gracht doen. Na het onderzoek en afsluitingen ven.

Kerkstraat en Ganzen


M

KOM per e-mail ontvangen? Mail dan naar kom@oldenzaal.nl

StadOldenzaal vindt u op:

Dinsdag 30 oktober 2012 college besluiten

openbare hoorzitting

Raad college HK: Raaden en college

Openbare hoorzitting HK: Openbare hoorzitting

Agenda politiek forum 5 november 2012

Bezwarencommissie algemeen

19.30 uur Regionaal en bestuurlijk (1.51 raadzaal) 1. Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad Voorstel tot het vaststellen van de 2e Bestuursrapportage 2012 2. Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad Voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2013

De commissie bezwaarschriften kamer ARV houdt op don- • derdag 8 november 2012 in kamer 2.25 de volgende hoorzitting:

Sociaal economisch (1.51 raadzaal) 1. Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad Voorstel tot het voor kennisgeving aannemen van de jaarrekening 2011 van WOT/Top-Craft B.V. Kijk voor meer informatie over het politiek forum op uitgifte openbaar www.oldenzaal.nl/politiekforum. groen HK: Uitgifte openbaar groen

Uitgifte openbaar groen

• om 17.30 uur: bezwaar tegen afwijzen aanvraag parkeer• vergunning; • om 18.00 uur: bezwaar tegen afbouw van subsidie; • om 18.45 uur: bezwaar tegen het niet toekennen van een nadeelcompensatie. De hoorzitting wordt in het stadhuis gehouden en is in beginsel openbaar. De bezwarencommissie kan echter al dan niet op verzoek van belanghebbenden besluiten de hoorzitting achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. • Voor het bezoek van de hoorzitting gelden gedragsregels. Inlichtingen: secretariaat commissie bezwaarschriften, kamer ARV tel. (0541) 58 82 62 of e-mail: bezwarencommissiearv@oldenzaal.nl. milieu

Verkoop openbaar groen In het kader van het uitgiftebeleid openbaar groen heeft het college van burgemeester en wethouders het voornemen de volgende strook openbaar groen te verkopen. 1. Weerselosestraat 45-45a naast de woning Belanghebbenden kunnen hun reacties van 31 oktober tot en met 27 november 2012 tegen de voorgenomen uitgifte kenbaar maken bij ondergetekende. Daarna bepaalt het college van burgemeester en wethouders zijn definitieve standpunt. Inlichtingen: Sascha Beekman, telefoon (0541) 58 81ruimtelijke 11 ordening

Ruimtelijke Ordening HK: Ruimtelijke Ordening

Milieu HK: Milieu Melding o.g.v. art. 8.40 Wm De volgende melding is binnengekomen: 1. Santing stralen & conserveren, melding voor de huidige situatie bedrijf aan de Schuttersveldstraat 6;

Gelijktijdig kunnen zij bij de voorzieningenrechter van de rechtbank, postbus 323, 7600 AH in Almelo, een verzoek om een voorlopige voorziening of schorsing doen. Voor het in behandeling nemen van zo’n verzoek zijn griffierechten verschuldigd.

Verzoek tot handhaving Vindt u dat niet met een melding kan worden volstaan, omdat een omgevingsvergunning milieu nodig zou zijn? Dan kunt u een verzoek om bestuurlijke handhaving indienen bij burgemeester en wethouders.

Inlichtingen: publieksbalie, telefoon (0541) 58 81 11

Inlichtingen: publieksbalie, telefoon (0541) 58 81 11

Het college maakt ingevolge van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Oldenzaal op 29 oktober 2012 heeft besloten te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel Bentheimerstraat 70. In het voorbereidingsbesluit is bepaald dat het verboden is zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de woning Bentheimerstraat 70, beter bekend als Villa Welgelegen, geheel of gedeeltelijk te slopen. Verder is hierin bepaald dat het gedeeltelijk slopen slechts toelaatbaar is, indien door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen de architectuurhistorische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad , tenzij hieraan door het stellen van voorwaarden voldoende tegemoet kan worden gekomen. Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 30 oktober 2012 en geldt voor een periode van één jaar. Ter inzage Vanaf 30 oktober 2012 kan iedereen het voorbereidingsbesluit inzien bij de publieksbalie op het stadhuis. Het voorbereidingsbesluit is digitaal raadpleegbaar via www. Oldenzaal.nl/voorbereidingsbesluiten en via http:// ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0173. VB2012002-0001. Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open.

Algemene wet bestuursrecht HK: Besluiten Algemene wet bestuursrecht Gehandicaptenparkeerplaatsen

• •

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren voor de bewoonster van de Carmelstraat 41 (verzonden 18 oktober 2012). De gehandicaptenparkeerplaats wordt door een bord aangegeven. De stukken liggen ter inzage bij de publieksbalie. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken na verzending van bovengenoemde besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, • postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal. Gelijktijdig kunnen zij bij de voorzieningenrechter van de rechtbank, postbus 323, 7600 AH in Almelo, een verzoek om een voorlopige voorziening of schorsing doen. Voor het in behandeling nemen van zo’n verzoek zijn griffierechten verschuldigd.

De burgemeester van de gemeente Oldenzaal heeft vergunning verleend aan: O.C.V. de Thijdarren, voor het houden van diverse carnavalsactiviteiten door de OCV de Thijdarren in het cafégedeelte en sporthal van het Noabershoes aan de Johanna van Burenlaan 230, verzonden 18 oktober 2012.Geloofsgemeenschap H. Drieëenheid, voor het houden van een optocht van de Drieëenheidskerk naar de Hofkerk op vrijdag 9 november 2012 van 19.00 uur tot 19.30 uur, verzonden 22 oktober 2012. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken na verzending van bovengenoemde vergunningen en ontheffingen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders of bij de burgemeester, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal.

Ingediende activiteitenbesluiten

algemene wet bestuursrecht

Voorbereidingsbesluit Bentheimerstraat 70

Spijker Events, voor het plaatsen van 10 driehoeks- of sandwichborden in de gemeente Oldenzaal, ten behoeve van een vlooienmarkt, van 29 oktober 2012 tot en met 11 november 2012, verzonden 17 oktober 2012. Vereniging De Zonnebloem, voor het houden van een inzameling van gelden ten behoeve van De Zonnebloem in deze gemeente gedurende de periode maandag 1 april 2013 tot en met zaterdag 6 april 2013, verzonden 19 oktober 2012. Bartimeus Sonneheerdt, voor het houden van een inzameling van gelden ten behoeve van Bartiméus Sonneheerdt (voorheen De Nationale Oogcollecte) in deze gemeente gedurende de periode maandag 9 tot en met zaterdag 14 december 2013, verzonden 19 oktober 2013.

Melding incidentele festiviteit: Hotel Het Landhuis, Bentheimerstraat 118, heeft kennis gegeven van de volgende incidentele festiviteiten: 27 oktober 2012: vanaf 19.00 uur, carnaval, afvoer gravenpaar ceremonie. 8 december 2012: vanaf 20.00 uur, 40-jarige bruiloft. Dit betekent dat voor deze locatie op de genoemde dagen de geluidsnormen van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer niet van toepassing zijn tot 01.00 uur, verzonden 17 oktober 2012. Inlichtingen: publieksbalie, telefoon (0541) 58 81 11

Wegafsluitingen HK: Wegafsluitingen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal heeft besloten: in verband met verleggen kabel door Cogas in beide richtingen gesloten te verklaren voor alle verkeer behalve voetgangers: de Molenstraat, op 1 en 2 november 2012, het gedeelte tussen Stadstheater De Bond en de Bentheimerstraat, verzonden 18 oktober 2012.

Vergunningen bijzondere wetten / APV

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken na verzending van bovengenoemde besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal heeft vergunning verleend aan:

Gelijktijdig kunnen zij bij de voorzieningenrechter van de rechtbank, postbus 323, 7600 AH in Almelo, een verzoek

Inlichtingen: Bertha Grootjans, telefoon (0541) 58 81 11


Vervolg officiële publicaties van de gemeente Oldenzaal om een voorlopige voorziening of schorsing doen. Voor het in behandeling nemen van zo’n verzoek zijn griffierechten verschuldigd.

Dinsdag 30 oktober 2012

• Kampenstraat 14 (O-12-0302), voor het plaatsen van een testmast voor het trainen van medewerkers op grind van werken op hoogte, ontvangen 23 oktober 2012.

het bouwen van een loopbrug op het perceel in het parkje ‘Stadstuin 1862’, verzonden 19 oktober 2012. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken na verzending van bovengenoemde besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal. Gelijktijdig kunnen zij bij de voorzieningenrechter van de rechtbank, postbus 323, 7600 AH in Almelo, een verzoek om een voorlopige voorziening of schorsing doen. Voor het in behandeling nemen van zo’n verzoek zijn griffierechten verschuldigd.

Inlichtingen: Publieksbalie, telefoon (0541) 58 81 11

Inlichtingen: publieksbalie, telefoon (0541) 58 81 11

Sloopmeldingen akkoord

Kennisgeving beschikking, reguliere voorbereidingsprocedure

• Stationsplein 19 (SL-12-031), voor het slopen van de loodsen 2 en 3, verzonden 22 oktober 2012.

Wabo Ingediende aanvragen omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Oldenzaal maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: • Steenstraat 6 (O-12-0297), voor het verbouwen van een woning door het plaatsen van een voordeur, ontvangen 18 oktober 2012; • Stationsplein 14 (Stationsomgeving Groene Loper O-120298), voor het kappen of verplaatsen van dertien bomen, ontvangen 19 oktober 2012; • Geelster 31 (O-12-0299), voor het plaatsen van een overkapping, ontvangen 22 oktober 2012; • Eektestraat 14 (O-12-0300), voor het realiseren van een uitweg, ontvangen 22 oktober 2012; • Hinmanweg 15 (O-12-0301), voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit, ontvangen 22 oktober 2012;

Verleende omgevingsvergunningen: • nabij Nijhuiskamp 12 (O-12-0248), voor het kappen van één meidoorn, verzonden 19 oktober 2012; • nabij Oude Almeloseweg 13 ter hoogte van de ‘Springertuin’ (O-12-1087), voor het plaatsen van een molenbrug, verzonden 19 oktober 2012; • Madelief 31 (O-12-0231), voor het plaatsen van een erfafscheiding, verzonden 22 oktober 2012; • J.H. Nieuwenhuisstraat 48 (O-12-0266), voor het plaatsen van een erfafscheiding, verzonden 22 oktober 2012; • Oostwal 2 (O-12-0253), voor het plaatsen van een geldautomaat, verzonden 22 oktober 2012; • Zilverschoon 121 (O-12-0216), voor het plaatsen van een schuur en overkapping, verzonden 24 oktober 2012; • Hondsdraf 9 (O-12-0284), voor het realiseren van een uitweg, verzonden 24 oktober 2012; • Hanzepoort 27 (O-12-0254), voor het plaatsen van gevelreclame, verzonden 24 oktober 2012; • Burgemeester Peese Binkhorststraat 212 (O-12-0257), voor het kappen van twee bomen (Californische cypres) en het wijzigen van een uitweg, verzonden 25 oktober 2012.

Inlichtingen: publieksbalie, telefoon (0541) 58 81 11

Vergaderingen Uitvoeringscommissie Enschede-Noord Op woensdag 7 november 2012 om 9.30 uur vergadert de Uitvoeringscommissie Enschede-Noord in Hotel-Restaurant Savenije, Dorpsstraat 149-151 te Lonneker. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. U kunt de vergaderstukken lezen op de website www.herinrichtingenschedenoord.nl. NB: In het vervolg zullen de openbare vergaderingen van de Landinrichtingscommissie Enschede-Noord enkel via de website www.herinrichtingenschedenoord.nl aangekondigd worden.

Geweigerde omgevingsvergunningen: • Bentheimerstraat- Vos de Waelstraat (O-12-0222), voor

Kinderen scheiden niet! Regelmatig kom ik situaties tegen waar één van de partners al een nieuwe partner heeft. In deze situaties komt het vaak voor dat de partners lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Door het verdriet, de pijn en het onbegrip stokt de onderlinge communicatie en dat gaat ten koste van de kinderen. Door bovenstaande situatie komen kinderen vaak in de positie terecht dat ze een keuze moeten maken. Kinderen scheiden niet en zouden geen partij hoeven te kiezen.

VOOR EEN GEKNIPTE PRIJS

pectvol met elkaar om blijven gaan en bereid zijn naar elkaar te luisteren spelen daarin een grote rol.

moeder van je kinderen te herstellen.

terzake. Het is de beleving die telt.

Als die inleving er is, dan zijn er De kinderen krijgen ooit een ook ingangen om de scheiding Ik kan mij voorstellen dat dit mak- diploma uitreiking, een huwelijk, of alsnog zo goed mogelijk te kunkelijker gezegd is dan gedaan als zelf kinderen waar ze zowel hun nen afronden. Het gaat er niet om je gedreven wordt door emoties. vader als hun moeder bij willen gelijk te hebben of te krijgen, het Een hulpverlener kan hierbij van hebben en ze weten dan niet hoe gaat erom dat de scheiding restoegevoegde waarde zijn. Deze ze cmdit moeten bewerkstelligen. De pectvol afgerond wordt. En de kin(60 ) mensen geven inzicht, hoe om teHCSETIE71relatie tussen hun vader / moeder deren kunnen zeggen: “Kijk” mijn RIJS P gaan met emoties op een voorA € is door de scheiding voorgoed vader en mijn moeder konden niet 9 1919 2 jouw toepasbare manier. En zij zitten met de brokken. HT 13meer in het huwelijk met elkaar €kapot. 1 RIJS ACTIEPoverweg, maar ze staan wel als 99 voor ons klaar”. Is dit niet wat Als je de pijn en het verdriet ver- Mijn streven is er voor zorg te € €7blok 879 HEGGENSCHAAR werkt hebt enELEKTRISCHE terug kijkt op wat je dragen dat de partner die al een u graag zou willen? gedaan of gezegd hebt kun je spijt nieuwe relatie heeft, zich kan krijgen en dan tegen jezelf zeggen voorstellen dat de achterblijvende Bert-Jan Vincent is werkzaam “had ik maar”!!! Dat is het meest partij gekwetst en boos als scheidingsbemiddelaar bij HLE 71 L Sis, het RIJ ACTIEP moeilijke en pijnlijke moment. DanHSE 81gevoel heeft respectloos behan- ScheidingsCentrum Nederland. (60 cm) 49 PRIJS te worden. Of deze € €44gevoelens is de zelfreflectie daar, wellicht teACTIEdeld www.scheidingscentrum-neder89 9 7 2 € laat om de band Smet vader of terecht zijn doen dan even niet land.nl. H 56-D de € 309 RIJS

OOK DE PRIJS BLAAST JE OMVER

Natuurlijk willen de ouders dat ook niet. Zelfreflectie is lastig, zowel voor de achterblijver als de verlater in een relatie. BHet GE 71 resIJS

STEHRK WERK, SCHERPE NAJAARSAANBIEDINGEN STEHRK WERK, PRIJZEN SCHERPE PRIJZEN DOET OOK EEN STUK STEHRK WERK, OPGERUIMD STAAT NETJES VAN DE PRIJS NU OOK OP ACCU SCHERPE PRIJZEN 69 R

ACTIEP

€€ 91194

Bert-Jan Vincent

ACTIEP

€ €239499

ELEKTRISCHE HEGGENSCHAAR

w w w. t w e n t e j o u r n a a l . n l

D (30 cm) MS 170 RIJS ACTIEP

€ €123999

ELEKTRISCHE BLADBLAZER

BENZINE ZUIGHAKSELAAR

cm)

HS 45 (45 IJS R ACTIEP

€ €249199

SHE 71 S RIJ ACTIEP

BG 56-D S RIJ ACTIEP

€ €112499

€ €234099

HOOGSNOEIERS 170 D (30 cm) M RIJS ACTIEP

€ 199

MS 171 RIJS IEP (30 cm)

BENZINE HEGGENSCHAAR

ACT ELEKTRISCHE HEGGENSNOEIER

€ €227349

HLE 71 K € 439 € 479

voor het zagen van haardhout

MS 170 D 35 cm € 204 € 244 MOTORZAGEN

Acties geldig van 15 september tot 15 december 2012. ELEKTRISCHE

ZUIGHAKSELAAR

€ €3494B99GA 85

RIJS

ACTIEP

€ €4578

NAAM VAKHANDELAAR STRAATNAAM 55 0 6 1 SG 20 S P mét A RIJ ACTIEP accu en 1234 WOONPLAATS 99 AL 100 lader

€€ 120

voor perceelonderhoud MS 171 35 cm € 244 € 279

) GE 250 (SIJS R ACTIEP

€ €444999

cm)

SPROEIAPPARAAT

WWW.STIHL.BE alle acties zijn geldig van maart tot einde juni 2012

NAAM VAKHANDELAAR NAAM VAKHANDELAAR

.STIHL.BE alle acties zijn geldig van maart tot einde juni 2012

TUINHAKSELAAR

STRAATNAAM 55 STRAATNAAM 55 234 WOONPLAATS

GE 355 S RIJ ACTIEP

1234 WOONPLAATS

W VAKHANDELAAR, STERK IN STEVIG WERK

cties geldig van 15 september tot 15 december 2012.

UW VAKHANDELAAR, STERK IN STEVIG WERK

€ €663999

STIHL is de enige motorzagenproducent ter wereld die zelf zaagkettingen en geleiders ontwikkelt.

voor perceelonderhoud MS 251 35 cm € 499 € 574 MS 251Acties 40 cm € van 50415€september 579 geldig tot 15 december 2012.

) motorzagenSTIHL WWW.STIHL.BE alle acties zijn geldig is van0de maart juni 2012 I (37totcmeinde C-Benige

MS 28

(30 cm voor het zagen van haardhout MS 211 S MS 230 35 cm € 399 € 464 ACTIEPRIJ )

(30 voor perceelonderhoud MS 251 RIJS MS 171 35Acm € P244 € 279 CTIE

BENZINE RUGGEDRAGEN BLADBLAZER

€ 39429 €3

€ €227349

€ €456994

Acties geldig van 15 september tot 15 december 2012.

(30 cm)

(30 cm)

UW VAKHANDELAAR, STERK IN STEVIG WERK

ACCU BLADBLAZER

MS 230 RIJS ) ACTMIESP211 (30 cm RIJS ACTIEP € 459 € 389

MS 171 RIJS ACTIEP

WWW.STIHL.BE alle acties zijn geldig van maart tot einde juni 2012

BR 200 S RIJ ACTIEP

OVERAL BEREIKBAAR!

voor het zagen van haardhout MS 170 D 35 cm € 204 € 244 € 239

BENZINEHEGGENSCHAAR

BENZINE BLADBLAZER BENZINE BLADBLAZER

Lokaal Optimaal

€ 329

voor het vellen van kleine bomen € 389 MS 211 35 cm € 334 € 394 MS 211 40 cm € 339 € 399 271 (37 cm)

MS RIJS ACTIEP

€ 549

STIHL MotoMix is een perfect af€ 619dat zorgt gesteld benzinemengsel voor heel wat minder schadelijke uitlaatgassen. voor het vellen van kleine bomen MS 211 35 cm € 334 € 394 MS 211 40 cm € 339 € 399

voor land- en tuinbouw MotoMix MS 271 40STIHL cm € 554 € 624 is een perfect afgesteld benzinemengsel dat zorgt voor heel wat minder schadelijke uitlaatgassen.

producent ter RIJwereld die zelf ACTIEP en geleiders ontzaagkettingen KijkNAAM voorVAKHANDELAAR meer aanbiedingen wikkelt. STRAATNAAM 55 € 680499 € 1234 WOONPLAATS Acties geldig van 15 september tot 15 december 2012.

S

op onze website! MS 341 RIJS ACTIEP

WWW.STIHL.BE alle acties zijn geldigSTERK van maart einde juni WERK 2012 UW VAKHANDELAAR, INtotSTEVIG

NAAM VAKHANDELAAR met intelligent motormanagement STRAATNAAM 55 MS 280 C-BI 40 cm € 654 € 814 1234 WOONPLAATS GB 460 C S RIJ

ACTIEP

99 € 1€ 2.9.09STERK UW VAKHANDELAAR, IN STEVIG WERK 9 STIHL is de enige motorzagen-

(40 cm)

€ €890299

voor de dagelijkse houtkap MS 341 45 cm € 839 € 919 STIHL MotoMix is een perfect af-

GA NAAR TWENTEJOURNAAL.NL


GEZOCHT: AdminisTrATiEf mEdEwErk(sT)Er / lEErlinG dEClArAnT A-1 Douane Expediteurs BV zoekt voor haar vestiging in De Lutte een administratief medewerk(st)er / leerling declarant. Als onafhankelijke douane expediteur werken wij voor opdrachtgevers in Nederland, Europa en daarbuiten.

natuurlijke eenvoud natuurlijke eenvoud natuurlijke eenvoud

Een Een nieuwe nieuwe winkel huis, Een voor nieuwe winkel voor huis, tuin keuken winkel huis, tuin en envoor keuken in tuin en keuken in Enschede! Enschede! Opening 1 november in Enschede! Opening 1 november

Als nieuwe collega beschik je over een administratieve of logistieke opleiding. Je zult de collega’s ondersteunen met diverse administratieve processen. Daarnaast verzorg je eenvoudige en repeterende douaneaangiftes. Intern leiden we je op tot een volwaardige declarant. A-1 Douane Expediteurs onderhoudt veel contacten met buitenlandse opdrachtgevers waarmee in het Duits en Engels moet worden gecommuniceerd. Kennis van deze talen is een pre. Eventuele beheersing van Oost-Europese talen sterkt tot de aanbeveling. We zijn op zoek naar een kandidaat met een MBO- of Havo-opleiding.

Opening 1 november

Autobedrijf Zuithof bv v

Affiniteit met automatisering, logistieke en administratieve processen UW DAIHATSU - SUBARU DEALER BIJ UITSTEK K is een vereiste. Tevens moet men- 670100 bereid zijn in ploegendiensten te Ootmarsumseweg 326, 7667 PC Reutum, Tel. 0541 werken. Flexibel mee bewegen met de talloze veranderingen op de douanemarkt is van belang. Accuratesse, servicegerichtheid en betrouwbaarheid zijn eigenschappen die noodzakelijk zijn voor deze functie.

AUTOSCHADE?

Langestraat 47b, 7511 HB Enschede Langestraat 7511 tel.: +3147b, (0)53 434HB 33Enschede 44 tel.: +31 (0)53 434 33 44 Langestraat 47b, 7511 HB Enschede tel.: +31 (0)53 434 33 44

Laat het oplossen U kunt een sollicitatie per email sturen naar: door een prof, m.nijhuis@a-1-expediteurs.nl t.a.v. Dhr. M. Nijhuis ga naar:

www.dille-kamille.com www.dille-kamille.com

www.dille-kamille.com

ALLES UIT VOORRAAD

G. ter Weele Wood & Stones

leverbaar / eigen import! Autobedrijf Zuithof Hoi,

AANBIEDINGEN

BOUW - EN TIMMERHOUT!!! TUINHOUT!!! Schroten € 0,65 p/m Syberisch lariks vlonderplanken 28x145 mm Panlatten € 0,25 p/m € 2,85 p/m Balken 40x60 € 0,85 p/m Geimpregneerde planken 18x145mm € 1,10 p/m Blokhutprofiel € 0,75 p/m HH Balken 40x60 € 3 p/m Balkhout 50x150mm € 2,60 p/m Rabatdelen € 1,25 p/m Vloerdelen dak-en vloerplanken va € 7,-OLDENZAAL p/m2 Steigerplanken € 1,50 p/m - Soms lijkt vanaf ons Twente groter dan het in werkelijkheid is. Zo verscheen er onlangs in Wierden TEVENS HET GOEDKOOPSTE ADRES VOOR HOUTEN VLOEREN & een boek dat werd uitgegeven in eigen beheer en dus plaatselijk beperkt blijft, maar dat ook hier in NATUURSTEEN VLOEREN VOOR BINNEN & BUITEN! inwagen 5 drs . “99 ............ € 4.950 Noordoost Twente voor velen herinneringen oproept. Prijzen incl. btw en geldig zolang de voorraad strekt! Boekhandel Heinink vestigt daarom graag uw aandacht op hback 5 drs ...... “97 ............ € 1.950 de uitgave ‘Jan Aanstoot 25’, een groot overzicht van de schilderijen van de Wierdense kunstenaar Jan Aanstoot. MPV 5-drs ........ “03 ............ € 7.950

Ik ben Noppy. Een leuke knuffelkat van ongeveer 3 jaar oud. Toen ik hier Ootmarsumseweg 326 binnen kwam had ik een hele grote wond in de nek. Deze is gelukkig helemaal dicht en ik ben inmiddels gechipt. Reutum

Signeersessie Jan Aanstoot

W W W.W O O D A N D S TO N E S . N L

Zit hier in een ruimte met andere katten en ik zoek geen ruzie. Of ik met honden kan weten ze niet.

Tel. 0541 - 670100 E-mail: johan@zuithof.nl

Wilt u mij bekijken kom dan eens langs tijdens onze openingstijden die te vinden zijn op onze eigen site www.dierentehuisoosttwente.nl. Wilt u vrijwilliger worden dan kan dat ook. Maakt u een afspraak bij ons voor een kennismaking en een kop koffie.

Kijk voor onze occasions op

www.zuithof.nl

Lonnekerbrugstraat Geen 104 vreemde Enschede Tel 053 - 4317776

ASSE C230 ...... “09 ............ € 48.950

hback 5 drs ...... “01 ............ € 3.650

(

n 4 drs ............. “03 ............ € 7.950

hback 3 drs ...... “91 ............ € 1.250

Autobedrijven n 4- drs A .............“02.............€ 4.950

Autobedrijf Hein Franke

hback 3 drs.......“04..............€ 7.250

2 - 7575 AX Oldenzaal 3 - FaxEekboerstraat 0541 - 5222 18 93

Oldenzaal

infranke.nl 0541 - 52 32 93 C

Catering

Voor velen in onze omgeving is Jan Aanstoot beslist geen vreemde: van 1976 tot 2007 was hij leraar tekenen aan het toenmalige Thijcollege, waar hij bovendien elk jaar de verantwoordelijkheid had voor leerlingen die eindexamen wilden doen in zijn vak.

Telefoon ABC

Beeldend kunstenaar Hoe belangrijk zijn leraarschap ook was, toch wist hij al vanaf 1985 dat hij allereerst beeldend kunstenaar wilde zijn. Dit boek doet daarvan in meer dan 200 pagina’s uitgebreid verslag.

Auto-Reuvers.nl

Technische

Technische Signeren HandelsonderneBoekhandel Heinink presenteert dit boek graag op een P.J.G.inBrugfeestelijke manier aanming het publiek Oldenzaal en omgeving. Op zaterdag 20 gink november is Jan Aanstoot zelf van

Aanhangwagens, reparatie, onderdelen, verhuur, tot 16.00 uur aanwezig in Boekhandel Heinink in Hoofdstraat 24a Overdinkel tel. 053 15.00 -5363519 de Vijfhoek, in Oldenzaal, om exemplaren installatietechniek, badkamersvan zijn boek

En het geheel is vorm gegeven door de uit Weerselo

Feestje? abc Telefoon

te signeren.

ADOPTEER EEN PUP

Party hapjesschalen v.a.: € 10,-

euvers.nl

T

Bovendien bevat het boek enkele portretten van Jan Aanstoot en werkfoto’s uit Handelsonderneming zijn atelier, die gemaakt zijn door de uit Oldenzaal afkomstige Erik Christenhusz.

Onderhoud - APK - Airco

Thijs westrate Het boek is overigens in meer opzichten verbonden met het Thijcollege en met Oldenzaal. Zo bevat het een zevental tekstbijdragen van Thijs Weststrate, tot 1997 als leraar Nederlands verbonden aan het Thijcollege.

E

Electro Vakman www.borreltijd.net Alwie Zoontjes Mobiel: 06 - 506 88 99 8 o.a. Bose, Loewe, Miele (bezorging aan huis)

Hyacinthstraat 61 Oldenzaal 0541 - 51 51 20

NATUURSTEEN

NIBA

WWW.ADOPTEEREENPUP.NL Dorpels

NATUURSTEEN

Industriestraat 8 7582 CR Losser 06 - 23835464 info@niba-natuursteen.nl www.niba-natuursteen.nl

Mail naar: info@oldenzaaljournaal.nl erdinkel tel. 053 -5363519 Wij hebben extra grote maten tot XXXXXXXXXXL

Voor heren: T-shirts, sweatshirts, ondergoed, joggingbroeken, jeans, corduroy broeken, jeans bodywarmers, jacks, overhemden, werkkleding en jachtkleding.

Wij hebben nu voor u in de aan-

Aanrechtbladen

EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN.

K in het Telefoon ABC? - APK - AircoAdverteren Kleding

Bentheimergraven 15a Oldenzaal 7577DA 0541 - 53 60 51 www.thbo.nl

T

Luxe hapjes - Amuse hapjes - Buffetten

Voor al uw catering moet u bij borreltijd zijn

(

afkomstige Nicole Herink, oud-leerlinge van Jan Aanstoot in zijn ‘Thijcollege’-periode en tegenwoordig als grafisch vormgeefster actief met haar bureau Oostenwind BNO, te Enschede.

Vensterbanken Grafmonumenten Lasertechniek

��������

T

TuinenTuinen

ZZp’er - 55 Plus heeft nog tijd over voor onderhoud van uw tuin en kleine klussen.

Goud is Geld! -

Oud goud Gouden horloges Gouden munten Tand goud Oud zilver Etc, etc...

Wadi

Jewels & Watches

De hoogste prijs voor uw oude goud! De Driehoek 51 in Oldenzaal Tel: 0541 - 538846

Collecteert u mee? Word collectant: www.kwfkankerbestrijding.nl/collecte

Bel vrijblijvend naar 06-41520478 Marcel Bussmann

T

Technische Handelsonderneming

Technische Handelsonderneming


najaar Neem ook eens een kijkje op onze site

men

women

kids

&fashion

jeans

BorCULo Muraltplein 25, Borne Nieuwe Markt 17, Denekamp Vledderstraat 17a, GLanerBrUG Gronausestraat 1237, Goor Grotestraat 59, HoLTen Dorpsstraat 6, Losser De Brink 23-25, oLDenzaaL Deurningerstraat 6, raaLTe Grotemarkt 18, TUBBerGen Grotestraat 39b, VroomsHoop Julianaplein 4

OJ_30-10-12  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you