Page 1

www.oldenzaaljournaal.nl

zaterdag 11 20 december november 2010

Berner uit hun bol DiscoSennen bij Impuls >>>>> zie pag 3 >>>>> zie pag 3

‘Rijles is vertrouwen’

Oud papier in dezieThij >>>>> pag

5

Geniet bij de Höfte

OLDENZAAL - Op woensdag 29 december wordt er door ‘De Klimop’ weer oud papier opgehaald in de Thij. OLDENZAAL - Op zondag 28 november van 15.00 tot 16.30 uur kunDit voor de inwoners van De Thij nen isbezoekers van de Höfte, behaleen mooie kans, om noggenieten dit jaar van van ve van de dieren, ook oud papiervan af te komen. Het enige het geluid de midwinterhoorns. wat wordt verlangd, is dat u op Ook van welugenoemd ’n oalen roap en deze dag, vanaf 18.30 uur, het papier hoorbaar tijdens de advent. aan de route zet. Het ophaalgebied is: Zandhorstlaan, Peterskamplaan, Slager Kosse laat mensen genieten Morslaan, Sportlaan,die Dedoet Kalder, Het van bakleverworst denken Nardusboer, en een ‘de aan vroegere Saasvelderlaan tijden.Voeg daar kampen’. knapperend vuur en verhalen over vroeger, vol passie in het Twents verteld, aan toe en men beleeft een bijzondere middag. Dus kom allemaal OLDENZAAL - Denovember ondernemers op zondag 28 naar van de alle aanalles de wat Markt Höftehorecazaken en geniet van er in te Oldenzaal beleven is. hebben gezamenlijk een AED aangeschaft. Deze hangt aan het pand van van groep De Dominee enmet is 245 Kinderen 1 tot en uur per dan dag ook bereikbaar voor lekenkunnen een kleurplaat van hulpverlening. Sinterklaas meenemen. Sinterklaas is namelijk bij de Höfte geweest. Stichting voor is verZijn paardHart heeft hierOldenzaal lekker gegeten heugd de en aanschaf van eenenAED van hetmet hooi de wortels, de aan Markt, juist omdatkunnen het ‘horeSint de heeft even lekker uitcaplein’ een dank kwetsbare plek is, gezien rusten. Als hiervoor heeft hij de grote hoeveelheid mensen er kleurplaten achtergelaten. Dediekindoorsnee in weekenden en bij evenederen kunnen deze ingekleurd voor menten verpozen. AED hangt dan 4 december bij deDeHöfte inleveren. in gevalkleurplaat heel dichtverdient in de buurt Deieder mooiste een van een mogelijk slachtoffer waarprijsje. door er heel snel gehandeld kan worden. De ondernemers zijn inmiddels ook allemaal getraind en hebben zich geregistreerd als lekenhulpverlener.

AED bij Horeca Markt

Zoete Vrijdag

De AED is deels gefinancierd uit de OLDENZAAL - Koekjes, taart, chocoopbrengsten bewaakte gardeladecake en van nog de véél meer lekkers. robe de carnaval en deels door Voor tijdens kinderen van 8 tot en met 12 alle installajaarhoreca-ondernemers. heeft Impuls een De cursus van tie van de om buitenkast is gesponsord 6 lessen, te leren dit zelf te door maken.Hampsink De cursus Installatietechniek begint op vrijdag te Oldenzaal. Toon Tibben heeft het 3 december. pand van De Dominee beschikbaar gesteld voor plaatsing de AED Voor kinderen die graagvan kokkerellen, en buitenkast, deze centraal is Zoete Vrijdag zodat een geweldige cursus. op de Markt hangt. met al kan Kinderen krijgen hetAlreceptenboek gesproken worden van eenen goede mee naar huis, zodat ouders broersamenwerking. tjes en zusjes ook verrast kunnen worden. Voor meer informatie over Stichting Hart is voor Zoete Vrijdag er op Oldenzaal: vrijdag 3 www.hartvooroldenzaal.nl. december, 10 december, 7 januari, 14 januari, 21 januari en 28 januari. De cursus duurt van 17.30 tot 19.30 uur en wordt gegeven bij Impuls, locatie Breedwijs. 6 lessen kosten 12 euro. Zin in zoet? Geef je op vóór 29 november. Dat kan telefonisch via: 0541-571414, per e-mail via: info@ impuls-oldenzaal.nl, of via de website: www.impuls-oldenzaal.nl. Hier kun je ook terecht voor meer informatie over de cursus.

Ontwikkel jezelf en anderen

OIdenzaal Kerstsfeer 8 x Flut winnaarinLeedkesfestival

Foto: www.janflits.nl

OLDENZAAL - Ook dit jaar houdt viceclubs en andere verenigingen tijdens ‘Oldenzaal in kerstsfeer’ ook de schooljeugd van Oldenzaal dit de organiserende De acte de présence geven. Vanuit deWitpet, diverse koren, dezangmuziekjaarItaliaanse weer bijkok ‘Oldenzaal OLDENZAAL – Het stichting Leedkesfestival, zaterdagde Doarn Dölls en FC die tevens podi- enPeter Seiger als het heftininkerstsfeer’ handen en Boeskool lös vast aan de al blokhutten (etens)waren de binnenstad worden betrokken. Kinderen van 14 avond in iszaal Rouwhorst, is jarengewonnen door 8 brengen umprijs zij won. De tekstprijsgroepen ging naar door Karin Person. liet Timenen Cor-Stephan Boeskool-pizza’s bakken. gebleken‘Wie formule allerlei aan de man/vrouw brengen gebeurde op verschillende plek- duidelijk Oldenzaalse versieren xlang Flut succesvol met het nummer springt van voart oet aard De bekendmaking van de winnaars nadat Het moge zijn datbasisscholen dit tot hilarische tafevanband’. ‘Oldenzaal kerstsfeer’. Het won voor doelen. ken Cor-Stephan hun kerstliederen gehore. kerstballen, worden de In eeningoed gevulde zaal de uiteenlopende car- Stadsprinsgoede Tim en secretaris waren tenrelen leidde… Uiteindelijkdieverliet het opgehangen ontluisterde evenement ter de Ankone, Een greep het goede-doelen-aanIn winkelcentrum de doch Driehoek de de de bruisende grote kerstboom de navalsgroep metopluistering leadzanger van Martin het uitontluisterd. De feestcommissie had er weer een vrolijkeinduo zaal in deopalom kerstkoopzondag op 19 december bod: Kiwaní’s, Innervan Wheel, heeft hetthema koor Triple One ookvleeskar Groote liedjesfestival en daarmee zijn zij de officiële uit- Lions/Boca, groot spektakel gemaakt met als “koken”, bekende vanMarkt. slager Kosse. Een afscheid kent voorvan hethet publiek dan ook veel Semper Crescendo, dit jaar weer een vastin stekkie. voerders Oldenzaalse carnavalslied 2011. de grotecarnavalsverenihobby van Prins Tim. stijl van een zichtbaar voldane ex-Prins, die zijn vertrouwde elementen, zoals rond- ging De Oelewappers en Amnesty Openingstijden hofhouding en zijn familie nog in het bijzonder trekkende en standjes voor International. Los hiervan zullenKock er de Grote kerstboom Tweede en koren derde prijs waren respectievelijk voor Nadat chef (Bert) act had ingeleid, nam bedankte. Bijzondere openingstijden voor kerst: het goede doel van onder meer ook dit jaar weer de nodige com- Net als vorig jaar zal daar nu ook Zondag 12 december: koopzondag serviceclubs. merciële tentjes met hapjes en drank- het koor Belcanto uit Fleringen 12.00 - 17.00 uur en Zondag 19 jes in winterse sferen aanwezig zijn. het winkelend publiek toe zingen. december: koopzondag ‘Oldenzaal Grote blikvanger op 19 december Aan de kop van deze kerstmarkt Verder zijn de Potters, het Oldenzaals in Kerstsfeer’ 12.00 - 17.00 uur. van 12.00 tot - 17.00 uur isMasters onge- brengen van de Oldenzaalse het totaal oergezellige OLDENZAAL Dance volgens teleden spetteren in deze nieuwe Mannenkoor, OLDENZAAL - In 16 VWO van de leerlingen op 25 november, twijfeld de gaat nieuween opgezette kerst- toneelvereniging Kracht’ Canzonet, woensdag 22 december Kolmschot danstheaterproductie? Meld ‘Kunst je dan naar aan voor de Oldenzaals leerlingen gemengd van het koor Twents Carmel Koopavonden: weet iedereen, ongeacht of je er markt op de Groote groteDe kerststal totworden leven. gehou- het Koperensemble vanhun Semper donderdag tot 21.00 productie maken die Markt. eind Twaalf 2011, een audities! audities College gaan bezig voor maat- en mee aan de 23 slagdecember gaat of niet, waar blokhutten vormen het komt. hart van en Vocal uur het complete begin 2012 op de planken De den bij Dance Masters Kolmschot in Crescendo, schappelijkeMöl’ndaansers stage. het voor dient en wat je programma: ermee kunt. deze kerstmarkt diverse ser- Evenals in voorgaande jaren lopen Victory van de partij.Tenslotte zal www.oldenzaalinkerstsfeer.nl. productie heet waar ‘Dance-Xpression’ Oldenzaal. Bovendien worden er demonstraties en de doelstelling is om regionaal In de landelijke Week van de gegeven van de e-reader. talent aan te trekken op het gebied De auditiedagen zijn gepland op: Mediawijsheid (van 24 november van dans, theater, zang en muziek Zaterdag, 11 december van 14.00 tot en met 1 december), gaan zij Advies om zo een bijdrage te kunnen tot 18.00 uur; maandag, 20 decem- Oldenzalers van alles (aan)leren op Tijdens de week zijn er per middag OLDENZAAL - Voetbalvereniging leveren aan het stukje cultuur in ber van 18.00 tot 22.00 uur; dinsdag, het gebied van de nieuwste commu- of avond, twee leerlingen aanwezig bij Oldenzaal OLDENZAAL De 18.00 topper de gemaakt hebben, natuurlijk ook Hairteam. Dat de mensen beursgang de Overijssel. wordt volgend jaar van 21 december - van tot in22.00 nicatievormen zoalsis Hyves/Facebook, de helpdesk, waar die van vragen oefenstof voorzien door Peter de uur. DELAAanmelden League wordt op een zaterdag eenMSN, grootSkype deel te aan de dames geweest blijktover wel. kan door email voor Twitter, endanken Youtube. hebbenbelangrijk of adviesiswillen krijgen Vries. 11 sturen december gespeeld in sport- sponsoren die ze gekleed en gekapt Want zaterdag onderwerpen 11 december zijn de Er is samenwerking gezocht met te naar: info@kolmschot. bovenstaande geholhal Voor Vondersweijde, om 19.30 namelijk Hesselink Mode, bedrijven waar contact mee Ook is gelegd, regionale professionals zoals; Sheila nl. meer informatie kijk uur. op: hebben, Toegang pen of geadviseerd worden. een Peter de Vries(zang), is de huidige trainer Heutink Pollux (3e) speelt op deze DL1961 en Sharon’s bij uw de wedstrijd. Timmerman Nathalie Kip www.kolmschot.nl. Dit gaat Premium gebeurenDenim op donderdag 25 aanwezig vraag over mobieltje of smartpvan na drie en tweede Remco klasser JansenDos’19 (dans)en en het dag tegen Sliedrecht Sport (1e). november van 14.30 tot 17.00 uur in hone gaan ze niet uit de weg. jaar toe aan een nieuwe (audio/video). uitdaging. bedrijf RubiesVision de bibliotheek aan de Ganzenmarkt. Laatstgenoemde heeft ook samenge- Door de niet zo’n beste seizoensstart Er is gedurende deze middag vrije Bezetting helpdesk De zelf andere actiefSBS,geweest werktVries, met onder RTL en van Heutink Pollux is het verschil in- en uitloop en de toegang is gratis. De helpdesk is bezet op woensdag als bij Dos’19 en opgelopen tot zes punten. Maar sinds In diezelfde week vormen, bijna alle 24 november, vrijdag 26 november, Studiovoetballer Sport. Nordhorn, begon zijn trainersloop- de dames naar de Business Meeting middagen en avonden, twee leerlingen woensdag 1 december en vrijdag baan de productie A-jeugd van HSC’21 Voor bij deze worden in geweest zijn, waar ze alleen al door een helpdesk in de bibliotheek. 3 december, steeds van 15.00 tot en is in bezit van Trainerscursus II. hun uiterlijk maar ook hun lengte december verschillende audities geor17.00 uur. ganiseerd op het gebied van dans, grote indruk hebben gemaakt op de Sociale netwerken Naast veldvoetbal is hij nog jaren theater,het zang en muziek. Denk jij de beursgangers, gaat het in de compe- Het doel van deze opzet is volwas- Op woensdag 24 november, maanactief geweest bij zvv Jong Eagles. kwaliteit te hebben? Ben je twaalf jaar titie een stuk beter, met drie gewon- senen van circa 30 tot 99 jaar kennis dag 29 november en woensdag 1 Beide partijen verheugen op een of ouder? En kun je tijd vrijzich maken om nen wedstrijden op rij. te laten maken met nieuwere vormen december, van 18.00 tot 20.00 uur succesvolle voor je energie tesamenwerking steken in je eigen van (communicatie)media en soci- en op zaterdag 27 november 11.00 het seizoen talent en de2011-2012. repetities, om ver- Dat de dames op de beurs veel indruk ale netwerken. Na de presentaties tot 13.00 uur.

Dance Masters Kolmschot zoekt talent Mediawijsheid: Doe meer met media

Nieuwe trainer Topper in DELA League in sporthal Vondersweijde

13e jaargang nr. 48 45

Verschijnt wekelijks in Oldenzaal, Rossum, Weerselo en afhaalpunten in De Lutte. 074 - 259 66 33

Oplage 17.500 exemplaren


Morgen

Kerst-koopzondag van 11:00 - 17:00 uur Met glühwein en krentewegge. Midwinterhoornblazers van 14:00 - 16:00 uur Aanbieding:

20 % korting Tuincentrum G. Uit het Broek b.v. Postweg 1, Oldenzaal

Kerstmis..... U wilt iemand écht verrassen? Wat denkt u van C’est Ciel? Geef eens een fijne behandeling cadeau, bijvoorbeeld een uitgebreide schoonheidssessie in combinatie met massage of een effectieve huidverjongende behandeling, een preventieve anti-rimpelbehandeling dmv. MICRO-DERMABRASIE. Alles kan! Maak uw keuze en C’est Ciel geeft de juiste zorg. Kwaliteit betekent dat wij werken met hoogwaardige en huidvriendelijke producten. Deze zijn uiteraard verkrijgbaar bij C’est Ciel. U wilt een cadeaubon geven? Ook dat kan! bv: Gehele behandeling, incl. epileren, verven wi. wb, harsen, massage, masker 90 min v.a. € 40,Micro-Dermabrasie 60 min. € 60.-A Mariastraat 8, 7574 AM Oldenzaal

T 0541-520080

M 06-51256574

E info@cestcielsalondevisage.nl

informatie www.de-eik.org

Ontwikkel jezelf en anderen Werken met kinderen met een licht verstandelijke beperking is een roeping. Je ontwikkelt jezelf door bij te dragen aan de ontwikkeling van de kinderen die jij tijdelijk opvoedt en begeleidt. Dit kan bij behandelcentrum De Eik, specialist in het behandelen van jeugd met een licht verstandelijke beperking en gedrags- en/of psychiatrische problemen. Jij krijgt bij De Eik de mogelijkheid om jezelf en anderen verder te ontwikkelen.

De Eik van beperking naar ontdekking


Oldenzaal Journaal

zaterdag 11 december 2010

Oberuferer Kerstspel

OLDENZAAL - Belangstellenden kunnen donderdag 16 december kennis maken met een mooie traditie. Het Herderspel is één van de drie Oberufer kerstspelen en wordt op de vrijeschool De Zevenster te Oldenzaal uitgevoerd.

3

Kerstconcert St. Joseph met jongenskoor

In dit geboorte- en herdersspel wordt de geboorte van Jezus uitgebeeld op een voor kinderen indrukwekkende wijze. Het is een traditie in de vrijescholen over de hele wereld om deze spelen uit te voeren.

U kunt meedoen door in de week van 18 tot en met 23 december zelf in actie te komen. U kunt komen banen zwemmen op de speciaal gereserveerde Serious Request zwembaan en het aantal gezwommen baantjes sponsoren. Ook kunt u in de fitnessruimte het aantal afgelegde kilometers sponsoren. Sportcentrum Vondersweijde voegt per afgelegde baan of kilometer een bedrag toe om u extra te motiveren.

Ze vormen ‘de kompany’ die met gezangen de zaal binnenkomt en de verschillende taferelen gaat uitvoeren. Het Herderspel is een spel met zang en tekst in een soort Oudhollands dat kinderen toch heel goed kunnen volgen. Het spel heeft humor en verwondering in zich. OLDENZAAL - De Koninklijke Harmonie St. Joseph geeft op zondag 19 december haar traditionele kerstconcert. Dit jaar vindt het concert plaats in de gerestaureerde Antoniuskerk.

Voor de medewerking is de harmonie dit jaar dicht bij huis gebleven, zij het niet minder uniek. Medewerking wordt Het spel wordt uitgevoerd in de verleend door het Stadsjongenskoor theaterzaal van de Zevenster, aan de Oldenzaal onder leiding van dirigente Jan van Hartenstraat 2 in Oldenzaal. Mariette Effing. Het zijn, zoals een Het begint om 17.00 uur en u wordt verzocht om op tijd aanwezig te zijn. Vooraf worden door de kinderen een kerstlied gezongen en het Oldenzaalse Kerstlied. De toegang is gratis en na afloop wordt er een vrije gift gevraagd om de kosten te dekken.

kerstconcert betaamt, met name liederen in kerstsfeer, die het koor ten gehore brengt. Het koor zingt met begeleiding van piano en orgel. Maar er worden ook enkele werken samen met de harmonie ten gehore gebracht, zoals Star Carol en A Christmas Celebration.

de 3e symfonie van Saint-Saëns uitvoeren. De harmonie speelt daarnaast muziek die goed past in de kersttijd. Natuurlijk wordt het Oldenzaals kerstlied ‘Een Kinderlyn zo lovelyk’ ook gezongen. De algehele muzikale leiding is in handen van dirigent Egbert van Groningen.

Een bijzonder werk dat het orkest gaat uitvoeren, is Cantique de Jean Racine van Fauré. Het orkest gaat samen met de organist, de finale van

De aanvang van het concert is 17.00 uur, om 16.00 is de kerk voor publiek open. Kaarten kosten 15 euro en zijn te koop bij de VVV.

Afscheid en huldiging bij OZ&PC Jasper van Kuijk

OLDENZAAL - Jasper van Kuijk is de winnaar van de 45e editie van het Cameretten Festival. Onlangs won hij, in een uitverkocht Nieuw Luxor Theater Rotterdam, zowel de jury- als de publieksprijs op een van de sterkste finales sinds jaren. Op vrijdag 18 maart staat hij, samen met de twee andere finalisten, in De Bond.

www.oldenzaaljournaal.nl

www.twentejournaal.nl

Colofon Oldenzaal Journaal is een uitgave van: Uitgeverij Het Twentsche Land BV Maurice Weustink Oldenzaalsestraat 232 7557 GC Hengelo tel. 074-259 66 33 fax 074-259 63 53 Oplage: 17.000 exemplaren Verschijnt iedere zaterdag huis-aan-huis in Oldenzaal, Rossum, Weerselo en De Lutte

In de finale stonden Martijn Koning, Oeloek en Jasper van Kuijk. De jury was erg te spreken over het niveau van de finalisten van deze editie van Cameretten. Winnaar Jasper van Kuijk ontving uit de handen van presentator en oud-winnaar Vincent Geers de National Academic juryprijs.

Advertentie-adviseur: Marco Krabbe, 06-395 655 97 Henk te Nijenhuis, 06-304 059 76 E-mail: info@oldenzaaljournaal.nl Redactie: Leonie Jansen, 06-44 511 851 Eser Oztas E-mail: redactie@oldenzaaljournaal.nl Persberichten en foto’s die naar ons opgestuurd worden, worden geacht vrij te zijn van rechten Vormgeving: Raymond Waninge Marian Beerten Geen Oldenzaal Journaal ontvangen: Uitgeverij Het Twentsche Land E-mail: bezorging@twentejournaal.nl 074-2596633 Afhaaladressen Oldenzaal Journaal: Oldenzaal: VVV • Gemeentehuis • Bibliotheek Mariahof • Brug Restaurant van Gils Sauna Keizer • Shell de Thij • Kiosk de Thij C1000 de Thij • Fit-Plaza • Haarstudio Danien Rossum: Avia van der AA • Kulturhus Weerselo: Auto Reinders • Auto Hoogendijk Auto Krabbe • Plus Tijhuis Saasveld: Silderhuis Supermarkt • ‘t Holscher Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Journaal, Hengelo Journaal, Borne Journaal, Oldenzaal Journaal, Enschede Journaal en Losser Journaal.

Het Oldenzaal Journaal is lid van:

Optimaal adverteren in Overijssel en Gelderland: meer dan 500.000 ex oplage in sterk lokale titels voor een scherpe prijs. Bel voor informatie 074-259 66 33 Deze uitgave is gedrukt op:

gecertificeerd papier

Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolkomenheden en daaruit voortvloeiende schade voor lezers of andere partijen komen niet voor rekening van de uitgever.

OLDENZAAL - Kinderen worden vergeten door de aidsproblematiek. Sportcentrum Vondersweijde wil deze kinderen helpen en voert daarom samen met de 3FM Serious Request DJ’s actie.

3FM Serious Request 2010 voert actie voor de stille slachtoffers van aids. Kinderen zijn de stille slachtoffers van de aidsproblematiek. Doordat zij hun ouders zijn verloren aan aids staan ze er helemaal alleen voor. Het Rode Kruis wil ze hun toekomst teruggeven en Sportcentrum Vondersweijde wil haar steentje daaraan bijdragen.

Het is een uitvoering van een origineel bewaard gebleven stuk dat vroeger werd gespeeld in het dorp Oberufer. Deze spelen zijn uniek, in de loop der eeuwen bleven ze onveranderd. Een groep boeren voerde deze spelen op. Bij de Zevenster wordt het spel door de leerkrachten en ouders uitgevoerd.

Het spel duurt ongeveer een uur en is vanwege de lengte geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 5 jaar. De adventstijd is een ingetogen tijd en om dit bij het kerstspel te bewaren, wordt men verzocht na afloop niet te applaudisseren. De stilte is de omlijsting en alle aandacht blijft bij de blijde boodschap.

Vondersweijde steunt Serious Request 2010

OLDENZAAL - OZ&PC heeft onlangs haar jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Naast de jaarverslagen en de financiële zaken, vormen ook bestuursverkiezingen en het huldigen van jubilarissen een onderdeel. Bij de bestuursverkiezing heeft OZ&PC afscheid genomen van Martin Ruiter. Hij heeft vier jaar deel uitgemaakt van het bestuur en was voorzitter van de zwemafdeling. Naast het leiden van de zwemafdeling, was Martin

altijd aanwezig bij diverse acties. Zijn plaats wordt ingenomen door Bert Veenstra, die hiervoor voorgedragen en door de leden verkozen is. Bij de huldiging werd Gerry Boswinkel door vicevoorzitter Gerben Schoppmann in het zonnetje gezet. Gerry is al 40 jaar lid van OZ&PC. Zij heeft in diverse commissies gezeten en deel uitgemaakt van het bestuur. Zij ontving een oorkonde en bos bloemen.

De jury over Jasper van Kuijk: ‘Jasper van Kuijk heeft een overtuigende podiumprésence en hoort duidelijk thuis op het podium. ‘t Kan nie op’ is een spannend en geloofwaardig pleidooi tegen versimpeling en animatie. Zijn programma vol schrijnende humor zit goed in elkaar. De opsluiting vormt een mooie rode draad en zijn actuele bespiegelingen getuigen van sterk persoonlijk en maatschappelijk engagement.’ Jasper van Kuijk staat, samen met Martijn Koning en Oeloek, op vrijdag 18 maart om 20.15 uur, in De Bond. De entree is in 2010 12 euro en in 2011 (in verband met de verplichte btw-verhoging van 13%) 13,20 euro.

Tevens kunt u deelnemen aan een speciaal georganiseerde Serious Aqua-sportief ochtend, waarbij u een Aqua-fiets of wetbeld kunt leasen. Het geleasede bedrag komt dan geheel ten goede van de Serious Request Actie. Uiteraard zijn er nog veel meer acties denkbaar. Kijk voor een actieoverzicht, meer informatie en de stand op: www.vondersweijde.nl.

Kerstmarkt bij de Höfte OLDENZAAL - Bij de Höfte wordt zondag 12 december van 12.00 tot 16.30 uur de jaarlijkse kerstmarkt gehouden. Vorig jaar ging de kerstmarkt als gevolg van alle Q-koorts perikelen niet door. Daarom probeert men er dit jaar een fantastische happening van te maken. De boerderij is helemaal in kerstsfeer gebracht. Hiervoor zijn de voorbereidingen door vrijwilligers en medewerkers al in volle gang. De welbekende kerstster is bovenop de boerderij bevestigd en overal staan kerstbomen. De midwinterhoornblazers laten zondag ’n oaln roap horen. Kinderen kunnen een kerstbakje maken en kerstversiering voor de kerstboom. Ook is er een prachtige kerstkabouter van hout te maken. Er staan diverse kraampjes van onder andere de Werkwijzer en Unicef met allerlei leuke (zelfgemaakte) spullen. Ook de inwendige mens wordt verwend. Daarom is er behalve de gebruikelijke koffie, thee en ranja ook warme chocolademelk en glühwein te verkrijgen. Ook zijn er oliebollen, heerlijke erwtensoep, en broodjes knakworst die gebakken worden boven een knapperd vuur. De Kerstman komt speciaal naar de Höfte om op de foto te gaan met kinderen/vowassenen. Deze foto’s kunnen in de loop van de volgende week worden opgehaald. Kortom alle ingrediënten zijn aanwezig voor een sfeervolle, gezellige kerstmarkt.


Cursussen vanaf jan/feb 2011

DANSLES Stijldansen voor jeugd op vrijdagavond vanaf vrijdag, 11 februari a.s. 18 lessen voor € 100,-- p.p. Stijldansen voor volwassenen op zondagavond van 19.30 – 20.30 uur, vanaf zondag, 20 februari a.s. Prijs: 15 lessen voor € 150,- per paar.

STREETDANCE / HIP HOP Vanaf maandag, 10 januari a.s. Jonger dan 12 jaar: 17.00 – 18.00 uur 12 jaar en ouder: 18.00 -19.00 uur Prijs: 12 lessen voor € 50,- p.p.

ZUMBA Vanaf maandag, 3 januari a.s. Kijk voor lestijden op www.kolmschot.nl 12 lessen voor 75 euro p.p.

AFSLUITKRANEN

AGRARISCHE ARTIKELEN

BEREGENING

BEVESTIGINGS� MATERIAAL

BUIZEN

DRAINAGE / INFILTRATIE

ELECTRA

FILTERS/� KEERKLEPPEN

FITTINGEN

GOTEN

STAALKABELS

ZINKEN MAATWERK

WERKSCHOENEN GRISPORT

POMPEN + TOEBEHOREN

SLANGEN

SANITAIR

Wij werken met opgeleide instructeurs. Voor opgave of info mail naar info@kolmschot.nl of bel 0541-512294 Website: www.kolmschot.nl

VERWARMING

TERRAS OVERKAPPINGEN

VLOER� VERWARMING

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan!!!

De Mors 115/117, 7631 BA Ootmarsum Telefoon: 0541-291741 Fax: 0541-291757 www.kabra.nl info@kabra.nl

WWW.SHARONSHAIRTEAM.NL W WW.S SHARO

Wij wensen jou j een fantastische kerst en een geweldig 2011!

BEZORGERS GEZOCHT

Ambition

140 x 200

elektrische boxspringset Compleet incl hoofdbord en luxe pocketveringsmatrassen

160 x 200

10 jaar garantie!

van 2195,- voor

1395,van 2245,- voor

1495,180 x 210

Ook weer Ben jijin132011: of ouder? Wil jij hetbij Oldenzaal Journaal heel veel nieuws ons in bezorgen? de salon! Mail dan nu je gegevens naar: bezorging@twentejournaal.nl

van 2315,- voor

1595,-

WWW.SHARONSHAIRTEAM.NL tel 0541-531935 | Burgemeester Wallerstraat 103 | 7574 AL Oldenzaal


Oldenzaal Journaal

zaterdag 11 december 2010

Denk aan de dieren REGIO - December is de maand van de lange winteravonden, de vele feesten en de goede voornemens voor het nieuwe jaar. Het is een maand waarin we veel en lekker eten en waarin iedereen direct iets kan doen voor de dieren. Op de speciale website www.dierenindecember.nl lees je hoe dat kan.

5

Uniek kerstconcert op topniveau

Elke dag zijn er nieuwe, leuke en handige tips om van december, en alle andere maanden, een feest zonder dierenleed te maken!

‘Denk in December ook aan de dieren!’ is een actie van Compassion in World Farming, de internatiuonale organisatie die speciaal opkomt voor het welzijn van landbouwdieren.

Sven Ratzke brengt glamourcabaret OLDENZAAL - Sven Ratzke staat op vrijdag 17 december op het podium van Stadstheater De Bond, met zijn muzikale cabaretprogramma dEBUT. dEBUT is glamourcabaret en entertainment à la carte, met jazzy, groovy nummers en kippenvel chansons, messcherpe conferences en hilarische intermezzo’s. Het absurdisme regeert en niets is wat het lijkt. De stijl van Sven Ratzke is direct, vol glamour en uiterst muzikaal. Hij gebruikt zijn dubbele nationaliteit als rode draad in zijn show. Zonder in nostalgie te verzanden geeft hij een eigen draai aan de bijzondere periode van de opwindende Berlijnse jaren. Ratzke laat zijn lichaam met zijn ziel ruziën. Behalve op piano en bas, leven Ratzke en zijn band zich ook uit op zingende zaag, scheepsorgel, melodica en andere curieuze instrumenten. Het Duits-Nederlandse podiumbeest Ratzke is een buitenbeentje in ons cabaretlandschap. dEBUT begint om 20.15 uur en de entree is 17,50 euro / Bondspakker 13 euro (inclusief 2 euro pauzedrankje).

Vastvriezen afval

REGIO - Door de kou kan afval vastvriezen en achterblijven in de container. Plaats de container in een schuur/ berging, leg een krant onderin de container en/of onder de deksel, zet de container pas ’s ochtends aan straat, steek het afval los met een spade/ schop voordat u de container aan de weg zet en gooi zo min mogelijk vochtig afval in de container om aanvriezen te voorkomen.

LOSSER / OLDENZAAL - In de aanloop naar Kerstmis is het traditie dat de midwinterhoorn zijn geluid over Twente laat klinken. Nu het kerstfeest nadert, is het een goed moment om na te denken hoe we de feestdagen gezellig kunnen maken. Eten en drinken nemen dan als vanouds een belangrijke plaats in. Voor velen weer het jaarlijkse dilemma wat eten en drinken we met Kerst? Er zijn ook mensen die rekening moeten houden met hun portemonnee en zich niet alles kunnen veroorloven. Er wordt gepraat over de voedselbank en de ‘gaarkeuken’ waar deze mensen van afhankelijk zijn. Hoe kunnen zij met de kerst ook een feestelijke tafel dekken?

Of je dit jaar zelf kookt met de feestdagen, of juist op zoek bent naar een gezellig restaurant om met z’n allen te gaan eten, er zijn altijd mogelijkheden dat op een diervriendelijke manier te doen. Op www. dierenindecember.nl vind je bijvoorbeeld adressen van restaurants die diervriendelijker vlees en maaltijden zonder vlees of vis serveren. Maar er zijn ook links naar leuke receptensites voor vegetarische gerechten en adressen van slagers die diervriendelijker vlees verkopen of zelfs thuis bezorgen. Ook wie op zoek is naar een leuk, diervriendelijk kado kan op de site terecht. Dit jaar is www.dierenindecember.nl site vernieuwd en kan iedereen ook zelf tips insturen. Weet je zelf een leuk restaurant, een diervriendelijke winkel, heb je een goed boek gelezen of een handige diervriendelijke website gezien? Dan zijn ook jouw tips van harte welkom. Je kunt ze insturen via dierenindecember.nl of mailen naar dierzametips@ciwf.nl. De beste tips worden gepubliceerd op dierenindecember.nl én op speciale actiepagina’s op Hyves, Facebook en Twitter.

Kerstmis en gezelligheid

OLDENZAAL - Neem een groep van 45 uitzonderlijk begaafde jonge musici, zet er de veelvuldig gelauwerde dirigent Michail Golikov voor en er gebeurt een wonder. Muziek om bij weg te dromen, op ongekend niveau, gespeeld door jonge beroepsmusici, vol vuur en jeugdig elan. Het Sint Petersburgs Symfonie Orkest Taurida treedt, op maandag 20 december, in de Hofkerk te Oldenzaal op. Met groot succes heeft dit orkest verschillende tours gemaakt door Rusland en West-

Europa. Het niveau van het Tauridaorkest is zeer hoog en maakt des te meer indruk doordat de leden ervan zo jong zijn: gemiddeld nog geen 23. Dirigent Michael Golikov heeft al met meerdere jonge orkesten briljante optredens verzorgd; met name in Azië deed het enthousiasme van het publiek daarbij soms denken aan de sfeer bij popconcerten. Op het programma staan werken van Tsjaikovski, Rimski-Korsakov, Ljadov, Prokofiev en van de jonge Russische componisten Kushnir, Karpov, Petrov en Peshak. Tussen deze uiteenlo-

pende composities door, worden fragmenten gespeeld uit het ballet De Notenkraker van Tsjaikovski, een muziekstuk dat traditioneel in de kersttijd wordt uitgevoerd. Deze muzikale fragmenten vormen de rode draad in een gloednieuw kerstsprookje over de liefde. Het kerstconcert begint om 20.00 uur, de kerk is open om 19.00 uur. De toegangsprijs is 22,50 euro (inclusief koffie/thee en een programmaboekje). Kaarten zijn te bestellen via: www.seetickets.nl (onder kopje ‘klassiek’) of te verkrijgen bij de zaal.

500ste uitzending van Muziek Melange

OLDENZAAL / LOSSER - Op 26 januari beleeft bij Accent FM het programma Muziek Melange haar 500ste uitzending. Dat wordt vanaf 20.00 uur gevierd met een live-programma vanuit Stadstheater De Bond in Oldenzaal.

Mensen, die eerder in de studio te gast waren, treden deze avond op. Zoals de sopranen Claudia Patacca en Karin Hertsenberg, apart en samen. Kamerkoor ‘Pur Sang’ en ensemble ‘Voices in Four’ doen hun opwachting. Verder ‘Amusé het Masker’ en stadsdichter/troubadour Gert Toirkens. Het geheel wordt feestelijk afgesloten met een optreden van de Suki Big Band. De presentatie is, zoals altijd, in handen van Gerard de Jong. Kaarten: 11,50 euro, Bondspakker 8,50

euro, verkrijgbaar via: www.stadstheaterdebond.nl of via de kassalijn van Stadstheater De Bond: 0541-539190. Deze is geopend op dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en één uur voor aanvang van een voorstelling.

Zowel de online bestelling als de kassa zijn gesloten van 24 december tot en met maandag 3 januari. Daarna gelden, in verband met de verhoging van de BTW, nieuwe tarieven, namelijk 12,67 euro en 9,30 euro. Op 2 september 1998 vond de eerste uitzending plaats, toen nog tweewekelijks. Niet lang na de fusie tussen RTV Oldenzaal en RTV Losser wordt Muziek Melange wekelijks uitgezonden. De

format

van

dit

program-

ma is afgeleid van het programma Rottumerplaat, dat in de periode 1994-2000 live op zondagmiddag werd uitgezonden bij Concert Radio en werd gepresenteerd door Joop van Zijl. Hij was op 17 mei 2006 tijdens de 250ste uitzending eregast.

Nu heeft hij echter aangegeven dat het hem, gezien zijn leeftijd, te zwaar wordt om ook bij de 500ste uitzending aanwezig te zijn. De muzikale basis bij Muziek Melange is breder: ‘van Bach tot Beatles en alles wat er omheen valt’. Dat maakt het voor de luisteraars, gezien de reacties, juist zo interessant om naar te luisteren. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met presentator Gerard de Jong, bereikbaar op telefoonnummer: 0541-517608 of 06-30907878.

Alphons Pross Jubileum Graaf Bosdûvelkes DE LUTTE - In een bomvolle zaal van café/zalencentrum De Vereeniging, werd onlangs Luttenaar Alphons Pross gepresenteerd als 44e Graaf van de carnavalsvereniging De Bosdûvelkes.

Door een prachtig opgezet scenario van de Technische Commissie, werd de jubileumgraaf aan het massaal toegestroomde carnaval minnende publiek voorgesteld. De avond werd muzikaal begeleidt door kapel Dûvels Geweld en disco Starlight. Hij koos Raimond oude Egbrink als zijn adjudant. Beiden hebben als bestuursleden van de Stichting Gemeenschapswerk De Hellehond al jaren kennis aan elkaar. Graaf Alphons (51) is in het dagelijks leven leraar in het voortgezet onderwijs en doceert Nederlands en wiskunde aan het Twents Carmel College te Denekamp. Adjudant Raimond (35)

werkt als marketeer bij de Rabobank Twente. Beide hoogheden zijn gehuwd en zijn vader. Ze wonen aan de Pastoor Geerdinkstraat in De Lutte.

Naast hun drukke vrijwilligerswerk voor de Stichting Hellehond zijn ze actief bij de organisatie van de jaarlijkse Hellehondsdagen. Waar de Graaf sportief actief is bij volleybalvereniging Lutheria, is de adjudant wekelijks op de groene kunstmat te vinden van SV De Lutte. Ook staat de Graaf Jong Nederland bij in het bezoeken van gezinnen, gedurende het bezoek van de Sint aan Nederland. Meer dan 15 jaar als zwarte piet en de laatste 15 jaar als hulpsint. Adjudant Raimond is een ervaren midwinterhoornblazer en is tevens bestuurslid van de Kemissie veur’t Midwinterhoornbloazers in Twente. Zij kozen als spreuk: ‘Bosdûvelkes, wie

zet de boel in gaank. Dus... Klap oet de school, Kom van de baank!’

Omdat eten en drinken in deze tijd centraal staat, wil RTV LosserOldenzaal in ArenA+ hier aandacht aan besteden. Met diverse gasten wordt gesproken over eten en drinken of dat nu traditioneel is met wild, vlees of vis of zijn er ook alternatieve gerechten? Wat drink je bij een kerstdiner en is dat ook betaalbaar? Maar wat zijn de alternatieven als je een diner moet samenstellen vanuit de voedselbank? En hoe houdt je met deze feestdagen de pondjes van je lijf. Op 14 december is ‘eten en drinken met Kerst’ het thema van de live uitzending van ArenA+. In de uitzending komen diverse gasten om over onderwerpen te praten waaronder; Bistro Puur, diëtistenpraktijk De Essen, De Voedselbank, Impuls, Vishandel Kötter en De Wijnkelder. De uitzending van ArenA+ is op dinsdagavond 14 december van 20.00 tot 22.00 uur. U kunt de uitzending bijwonen, actief deelnemen en meepraten in het programma ArenA+ dat wordt uitgezonden vanuit de ‘SOCIETEA’, Grootestraat 27 in Oldenzaal. Muziek wordt (live) verzorgd door de Muziekschool Twente afdeling Oldenzaal.

Diverse operamiddag

WEERSELO - Op zondag 12 december is er een speciale operamiddag met Evelyn Ziegler (sopraan), Loran Medina Benejam (mezzosopraan), Astrid Krause (alt) en Daniël Hermán Mostert (bariton). Tijdens deze operamiddag kunt u een divers programma verwachten, met als thema: 'Ah! Je veux vivre', a recycled fairy tale. Het concert in de Stiftskerk begint om 15.30 uur en duurt ongeveer een uur. De Stiftskerk is open vanaf 15.00 uur. Na afloop wordt u een drankje aangeboden in de Stiftsschool naast de kerk, waarbij ook de musici aanwezig zijn. De toegangsprijs is 12,50 euro en voor jeugd 10 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de ingang van de kerk én kunnen gereserveerd worden bij Suze Euverman: 0541-661005 of per e-mail bij Jeroen Roozendaal: info@stiftsconcerten.nl.

Live muziek De Lutte DE LUTTE - Coverband 'Blind Noise' treedt zaterdag 18 december op in Café Zalencentrum de Vereeniging in de Lutte. Deze 6-mans formatie speelt onder andere covers van de Eagles, CCR, Rolling Stones en de Golden Earring. Ook Nederlandstalige nummers van onder andere Boudewijn de Groot, Van Dik Hout en De Dijk worden ten gehore gebracht. Het belooft weer een ouderwets gezellige avond te worden zo vlak voor Kerst. Aanvang 21.30 uur en de entree is gratis.

Heeft u leuk, bijzonder, spannend of gewoon interessant nieuws? Mail naar : redactie@oldenzaaljournaal.nl


Zorgeloos overstappen naar uw collectieve zorgverzekering! ■ Klantgerichte ‘no-nonsense’ opstelling. ■ Snelle afwikkeling declaraties. ■ Zeer ruime dekking aanvullende verzekering (vooral tandarts, brillen/lenzen en fysiotherapie). ■ Restitutiepolis met keuzevrijheid zorgverlener. ■ Lage premies. ■ Wachtlijstbemiddeling.

Voor al uw zaken met betrekking tot mobiliteit

Door grootschalige inkoop bij ons de scherpste prijs...

Alles

één Wagenparkbeheer | Lease | Exclusieve auto’s | Nieuw & gebruikt met hoge korting!

www.collectievezorg.nl

WWW.LENFERINK.NL Plesmanweg 11. Almelo, 0546 - 639639 GUNSTIGE FINANCIERINGS VOORWAARDEN!

NIEUW IN OLDENZAAL OPENINGS AANBIEDING Bij aankoop van een keuken een Apple I-Pad of Siemens Espresso apparaat kado!*

• Twee verdiepingen keukens • Persoonlijke begeleiding • Vakkundig geplaatst

! S I T A GR

*

• Zeer voordelig!

*informeer naar de voorwaarden

Gründlich Keukens • Hinmanweg 9p Oldenzaal • Tel. 0541 - 515 492

www.grundlichkeukens.nl


Oldenzaal Journaal

zaterdag 11 december 2010

7

Festival of Lessons and Carols in het Twents First LEGO® League regiofinale OLDENZAAL - Technocentrum Twente organiseert samen met Cosmos Sterrenwacht en het Twents Carmel College de jaarlijkse FIRST LEGO® League regiofinale. Dit is dè roboticawedstrijd voor kinderen van acht tot en met vijftien jaar! De regiofinale Oost-Nederland vindt plaats op zaterdag 11 december van 10.15 tot 17.30 uur op het Twents Carmel College De Thij in Oldenzaal.

Er doen dit jaar maar liefst 24 teams mee aan de regiofinale, dit is een stijging van 50 procent ten opzichte van vorig jaar! Een team bestaat uit maximaal tien kinderen onder begeleiding van 1 of 2 coaches en wordt gevormd met vrienden, via een vereniging of op school. Alle teams ontwerpen, bouwen en programmeren een robot met LEGO® materiaal en Mindstorms˙ software. Met deze robot voeren de kinderen de in september bekend geworden opdrachten zo goed mogelijk uit. Drie van de 24 teams gaan uiteindelijk door naar de Benelux finale op 19 februari 2011 in het Discovery OLDENZAAL - Stichting Twentaal organiseert op zaterdag 18 december, in samenwerking met Muziektheaterbureau Mélange, het tweede Festival of Lessons and Carols in het Twents, in Stadstheater De Bond. Dit festival, met als ondertitel, 'Leazen en zeengen in de

Modersproake', bestaat uit liederen, vertellingen en Bijbellezingen, afgewisseld met muziek voor koperkwartet en met theatrale scènes in de sfeer van de Advent en Kerst. De liederen worden gezongen door Koor & Muziek Theater Groep Scaramouche uit Oldenzaal onder leiding van Geert Christenhusz, die ook

tekende voor de meeste Twentse liedteksten en enkele composities. Alles wordt ondersteund door sfeervolle video-effecten. Bekende Oldenzalers en Twentenaren verzorgen de lezingen. Het Festival of Lessons and Carols in het Twents begint om 20.15 uur en de entree is 11,50 euro.

Wiljan Mossing Holsteyn nieuwe trainer van Quick ’20 OLDENZAAL - Quick ’20 is erin geslaagd een nieuwe trainer te contracteren voor het seizoen 20112012. Wiljan Mossing Holsteyn uit Meppel is de nieuwe sterke man. Hij volgt René Nijhuis na deze jaargang op.

Mossing Holsteyn is 42 jaar en woonachtig in Meppel. Hij is nu nog trainer van hoofdklasser Alcides, waar hij bezig is aan zijn derde seizoen. En met succes, want de Meppelse ploeg doet onder zijn leiding volop mee om de bovenste plaatsen, samen met ploegen als HSC ’21 en WKE. Zijn trainersloopbaan begon voor Mossing Holsteyn bij SV Epe waar hij diverse jeugdteams trainde. Internationale ervaring deed hij op als coach en trainer van Amerikaanse jeugdteams op grote toernooien in

Kerstconcert muziekschool in teken van Unicef

Amerika en Europa. Bij WHC was hij twee jaar hoofdtrainer van de jeugdafdeling, bij Alcides bekleedde hij tussen 1998 en 2000 de functie van jeugdcoordinator. Bij de senioren was hij assistent-trainer bij WHC, waarna hij bij een drietal clubs ook drie seizoenen verbleef: SVI (Zwolle), VCSO (Oosterwolde) en nu dus bij het Meppelse Alcides. Quick’20 is verheugd dat het snel een goede opvolger heeft kunnen vinden voor René Nijhuis, waar de club overigens zeer tevreden over is. En ook Mossing Holsteyn is blij met de uitdaging in Oldenzaal. ‘Vooral het feit dat Quick '20 al vele jaren op het hoogste amateur niveau speelt is voor mij erg aantrekkelijk. Het is een bijzonder grote club met een buitengewoon goede uitstraling in de grote regio. De gesprekken heb ik als erg

OLDENZAAL - Het nieuwe dansseizoen start bij Dance Masters Kolmschot weer vanaf januari 2011 en u kunt zich nu al opgeven! Stijldansen heeft bij jong en oud enorm aan populariteit gewonnen door tv programma’s als 'So You Naast verschillende ensembles met Think You Can Dance' en 'Dancing gitaar, blokfluit, harp, klarinet is ook with The Stars'. het kinderkoor te beluisteren. Het schoolorkest zal ook een optre- En waar kun je het dansen beter leren den verzorgen en muziekvereniging dan bij Dance Masters Kolmschot, al Semper Crescendo zal met het orkest 75 jaar een begrip in Oldenzaal, een populair kerstrepertoire laten Losser en omgeving. Onder deskunhoren. Dit is slechts een greep uit dige leiding worden de beginselen het gevarieerde programma van het van het dansen aangeleerd. Sinds kerstconcert van De Muziekschool een aantal jaren geven we ook les in muziekschool De Sleutel in Losser. Twente. Het kerstconcert staat in het teken van Unicef. Aan het einde van het concert wordt hiervoor een vrijwillige bijdrage gevraagd. Iedereen is op 17 december van harte welkom in Cultureel Centrum De Hof, Hofmeijerstraat 2 in Oldenzaal, aanvang 19.00 uur. Voor meer informatie kijk op www.demuziekschooltwente.nl

www.oldenzaaljournaal.nl

Zumba Natuurlijk spelen ze in op de nieuwste trends zoals de laatste dansrage uit Amerika, ZUMBA. Een workout op Latijns-Amerikaanse muziek. Een combinatie van dans en sport waar reeds miljoenen mensen verslaafd aan zijn geraakt. Streetdance Ook voor Streetdance/Hip Hop kunt u bij hen terecht. Streetdance/ Hip Hop kennen ze van TV-zenders als MTV, waar veel clips te zien

Thema Kunnen FLL teams de kwaliteit van leven verbeteren? Met het challenge thema van 2010 'Body Forward' zullen kinderen in de grensverleggende wereld van de Biomedische Technologie verkennen door innovatieve manieren te ontdekken om letsel te genezen, genetische aanleg te overwinnen en de mogelijkheden van het menselijk lichaam te maximaliseren, met de insteek om een gelukkiger en gezonder leven te leiden. Biomedische Technologie combineert (bio-)medische kennis met techniek. Prijs Aan de wedstrijden zijn verschillende prijzen verbonden. Deze zijn te winnen in de categorieën beste robotprestatie, robotontwerp, onderzoeksproject en teamwork. De hoofdprijs gaat naar het team dat in alle categorieën goed presteert. Toeschouwers zijn daarom van harte welkom om de kinderen aan te komen moedigen! Meer informatie over de FIRST LEGO® League is ook te vinden op www.firstlegoleague.nl.

Stadsjongenskoor winnaar Oldenzaalse Vrijwilligersprijs OLDENZAAL Stichting Stadsjongenskoor is de trotse winnaar van de wisselbokaal ‘de Gouden Boeskool’ en de geldprijs van 1000 euro. Afgelopen dinsdag is in Stadstheater de Bond de vrijwilligersprijs 2010 uitgereikt. Deze prijs is ingesteld om het vrijwilligerswerk in Oldenzaal te waarderen, erkennen en te stimuleren. Van het gewonnen geldbedrag kan de helft worden besteed aan de waardering van eigen vrijwilligers en de andere helft aan een eigen gekozen goed doel. De overige genomineerden (Oldenzaal Muzikaal

Festival, Stuurgroep Alzheimer, Humanitas Thuisad-ministratie en de Vincentiusvereniging) gingen met een geldbedrag van 250 euro naar huis. Dit bedrag mogen ze besteden om het vrijwilligerswerk binnen hun club extra in het zonnetje te zetten. Ken Beimer, vrijwilliger bij Jeugdcircus Tubantino, ging er met de aanmoedigingsprijs voor jonge vrijwilligers tot 23 jaar vandoor. Hij wordt gezien als voorbeeldfunctie voor jongeren in het vrijwilligerswerk. De organisatie van deze uitreiking lag in handen van het Lokaal comité en de vrijwilligerscentrale van Impuls.

prettig en eerlijk ervaren, evenals de duidelijkheid omtrent de beleidskeuzes en de ambites van de vereniging'. Quick’20 is geen grote onbekende voor Mossing Holsteyn, want de vorige twee seizoenen zaten Alcides en Quick ’20 in dezelfde hoofdklasse.

Dankjewel voor Graaf Andries en adjudant Michel

’In deze wedstrijden heb ik gezien dat Quick graag via verzorgd voetbal wedstrijden wil winnen’, aldus Mossing Holsteyn. ‘De wijze van spelen, de kwaliteit van de huidige selectie, de mensen rondom het eerste elftal, de accommodatie en vooral de goede naam die Quick '20 heeft spreken mij aan'.

DE LUTTE - De presentator van de avond Paul Wiefferink, de ceremoniemeester van de Technische Commissie, Alfons Morsink en last but not least de voorzitter van De Bosdûvelkes, Jeroen ter Braak, hadden louter warme afscheidswoorden voor het hooghedenspan van het afgelopen seizoen.

Quick’20 gaat op korte termijn om de tafel met assistent-trainer René Roord, die bij de hoofdmacht wordt gezien als de cultuurbewaker van de club.

'Jullie hebben een fantastisch seizoen geleidt voor onze vereniging. Fijn is ook dat jullie blijven behouden voor onze club. Het inluiden van het nu gestarte jubileumseizoen is mede door jullie inspanning gestalte gegeven. Dank jullie wel namens alle leden van De Bosdûvelkes', aldus de voorzitter.

Dansles bij Dance Masters Kolmschot

OLDENZAAL - De Muziekschool Twente houdt op vrijdag 17 december een kerstconcert in de Hofkerk te Oldenzaal. Het concert belooft weer een enorm succes te worden.

Center Continium in Kerkrade.

zijn waarin Streetdance voorkomt. Vanwege de lekkere muziek en de vette moves is Streetdance/Hip hop enorm populair. Volwassenen Niet alleen de jeugd vindt de weg naar de dansschool, ook de volwassenen swingen er op los. Gaat u binnenkort trouwen, vindt u dansen gewoon leuk of wilt u er samen een avondje van genieten, er is altijd wel een reden om op dansles te gaan bij Dance Masters Kolmschot.

Graaf Andries nam op gepaste afscheid van zijn adjudant. Na hem een cadeau te hebben overhandigd en te hebben onderscheiden als

oud-adjudant bedankte de Graaf zijn secondant. Hierna was het woord aan de Technische Commissie. De afvoeract hield in dat de Graaf in drie minuten groente en fruit vanuit een echte marktkraam moest zien te verkopen. Hij moest hier minimaal 50 euro bij elkaar kunnen praten/verkopen. Het was voor Graaf Andries geen kunst. Als marktkoopman van professie was hij ruim binnen de tijd aan het gestelde bedrag. Nadat hij dit had volbracht, mocht hij de hele avond op kosten van de Technische Commissie consumeren.

Naar verluid wordt Andries Minnegal op zondag 12 december, vóór de instuif/receptie van de jubileumgraaf, opgenomen in de Graven Garde. Michel Lotgerink wordt als ervaren krantenman welkom geheten bij de Pers & Propaganda Kemissie.

Tweeling Bekman vijftig jaar

Feest Dance Masters Kolmschot is er niet alleen voor dansles. Heeft u een kinderfeestje, bedrijfsfeest, vergadering of is uw huiskamer net te klein voor uw eigen feest, kijkt u dan eens naar de mogelijkheden bij Dance Masters Kolmschot. Kolschot maakt van elk feest iets onvergetelijks en kan alles tot in de details verzorgen. Opgave Voor informatie of opgave zijn zij te bereiken op tel. 0541512294 of kijkt u op onze website www.kolmschot.nl.

OLDENZAAL - De tweeling Hermien Ikink-Bekman en Ria ter BrakeBekman is onlangs vijftig jaar geworden. Reden voor familie en kennissen om de tuin op te fleuren.

Hermien en Ria zijn beiden getrouwd, en hebben twee kinderen. Ze hebben altijd bij elkaar in de buurt gewoond en sinds 1992 wonen ze naast elkaar aan de Kretalaan in Oldenzaal.


Zaterdag 11 december en Zondag 12 december zit u bij ons extra voordelig!

De best verkochte thrillerauteur

OP

STIEG LARSSON

ALLE SHOWROOM-MODELLEN*

1 . Mannen die

20%

KORTING

vrouwen haten 2. De vrouw die met vuur speelde

* alleen banken, fauteuils en eetkamerstoelen

De woonstyle die bij U past !

3. Gerechtigheid

HIDDINK CARAVANS Zaterdag 11 en zondag 12 december

Spetterende oudejaarsshow!! Tijdens deze dagen: 15% KORTING op alle ar�kelen uit onze uitgebreide kampeershop! 15% KORTING op onze gehele collec�e tuinmeubelen! Kjelvik winterjas, dames en heren van € 89,95 .......nu voor € 59.95!

Kjelvik fleece jacks, dames en heren van € 49,95 ...nu voor € 39,95! Mover, Reich type cross van € 1.950,-nu voor € 1.695,incl. montage!

Fendt 390 FH nieuw van € 15.400,- .....................nu voor € 14.200 ,Of met gra�s mover! Fendt 465 TG nieuw van € 18.150,- ..nu met gra�s Isabella luifel! Fendt 490 TF bj. 2005 van € 12.750,- .....................nu voor € 11.950,Fendt 495 TFK nieuw voor € 17.750,- nu met gra�s Dorema luifel LMC 490 E nieuw voor € 17.590,- ..................nu met gra�s Mover! LMC 530 E nieuw voor € 19.790,- ..................nu met gra�s Mover! LMC 560 E nieuw voor € 18.460,- ......................nu voor € 15.500,-!

Of met gra�s Mover! KABE Smaragd XL nieuw voor € 31.495,- met een gra�s Alden

schotelantenne!

Zaterdag: 11 december 2010 van 10.00 - 16.00 uur Zondag: 12 december 2010 van 11.00 - 17.00 uur Wij wensen u alvast pre�ge feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! Graag tot ziens in onze kampeershop of showroom!

Marconistraat 2, 7651 DG Tubbergen Tel.: 0546 - 622897 www.bekhuiswoonstyle.nl Di. t/m vr.: 09.00 tot 18.00 uur, zaterdag 09.00 tot 17.00 uur Donderdagavond koopavond tot 20.00 uur

HIDDINK

CARAVANS

Nobelstraat 16 -17, 7651 DC Tubbergen 0546 - 623015

www.hiddink.nl / info@hiddink.nl


DECEMBER CADEAUMAAND

BOEKENKRANT

OLDENZAAL - TUBBERGEN HARDENBERG - DENEKAMP


regionale boeken Kunst & koken Jan Hoogeveen

Een uniek boek door de combinatie van schilderijen met grechten. Van de in Oldenzaal woonachtige Jan Hoogeveen, Ruim 200 pagina’s. De opbrengst wordt gedoneerd aan de KWF. € 19,95

Frans Hendriksen 100 zaterdagen

Nieuw! Columns uit de Twentse Courant Tubantia en Op en Rond de Essen. € 12,50

€ 7,50

€ 8,95

Gerard Vaanholt Zaand

en nog meer vertölsels in ‘t Twents van € 12,50 nu

€ 3,99

Harry Wonink Er zit gevaar in de lucht, Twentse Havezaten ik ruik het Mevr. de Vries Robbé-Corwin

Levensbericht van Henri Max Corwin 1903-1962 Beeld van de joodse gemeenschap voor en na de oorlog in Oldenzaal. € 27,00

Een bijzondere tocht langs hun geschiedenis, met meer dan 40 wandelingen € 14,95

Watermolens Twente

Kastelen & Havezaten in Twente

Prachtig gebonden Gebonden boek met foto’s van Henk Frons van € 24,95 boek van € 28,50 nu € 7,50 op=op € 8,95 op=op

ENORM SUCCES! KLEURRIJK OLDENZAAL 1950 tot 1980 Het alledaagse leven in de stad Oldenzaal van 1950 tot 1980, een uniek fotoboek in kleur, verschijnt in een beperkte oplage! € 24,95

WIJ in Twente 2011 Glossy magazine met o.a atikelen over bijzondere twentenaren, kunst en cultuur, recreatie, historie economie etc. € 11,85

Grote luxe Twentse kerstkaarten met illustraties van Mirjam Boomkamp en Anne van der meiden.

n Bo ave va

ve uitg

ie Exclus

inink

el He ekwink

Op de achterzijde staan Twentse teksten van Anne van der Meiden zie onderstaand voorbeeld:

De Könninge Biej Lattrop trökken ze oawer ‘n poal, dree wieze könnige en het gung op ‘t oosten en op hoes opan. Meu, mer tevrea: ze hadden ‘t keend ja zeen en ziene mooder en de vaar en de kedoo’s lean noe in ‘t stroo, nöast ‘t krubken in de stal. Dat was ne mooie reize, zea ‘n vuursten, ‘t Is net wa’j zejt, zea’n milsten, Ik sloet mie doarbiej gearne an zea’n lesten. ‘t Wörden voort naa doonker, mer ‘t kon hear ja niks schotten, ze hadden ‘t mooiste wereldlech zölf zeen.

www.boekwinkelheinink.nl


boeken-tips!

enisprijs eschied g s ri b li rprijs winaar literatuu en Ako

David van Reybrouck Congo gebonden boek

Hillary Mantel Wolf Hall € 29,95 € 25,00 Nelson Mandela In gesprek met mijzelf

Nelson Mandela wordt wereldwijd gezien als een van de meest inspirerende iconen van onze tijd. Al die jaren heeft hij zijn gedachten over zijn leven – in voor- en tegenspoed – op papier gezet. Nu verleent hij ons een inzicht in zijn persoonlijke archieven. € 29,99

Mart Smeets Top

Het sportjaar 2010 aanstekelijk beschreven Het aanstekelijk enthousiasme, de grote sportkennis en anekdotische verteltrant van Mart Smeets maken dit boek tot een must have voor de sportliefhebber. € 14,95

Youp van ‘t Hek Ware woorden € 8,50

Snoecks 2011

€ 14,90

BESTEL UW BOEKEN ONLINE,

De langverwachte autobiografie van de gitarist, songwriter en medeoprichter van The Rolling Stones. Ladies and gentlemen: Keith Richards. € 24,95

VOGELPEN SPRINGVEER in vrolijke kleuren

Ronald Giphart - IJsland IJsland vertelt het ontroerende en tegelijkertijd lachwekkende verhaal van een cabaretier die geen grappen meer wil vertellen. De nieuwe roman van Ronald Giphart is een lofzang op de liefde en een herbezinning op de dingen die belangrijk zijn .€ 17,50

voor 17.00 uur besteld, de volgende dag in een van onze winkels of thuis bezorgd! (alleen geldig op werkdagen)

Gratis inpakken en verzenden in de maand december!

www.boekwinkelheinink.nl of bel 0541-354071

Keith Richards Life

Stephen R. Covey mini editie € 5,95 geb. boek € 26,50

Sophie Kinsela Mini Shop Aholic € 18.95

Robert Goddard Het familiekapitaal Niemand heeft schone handen

€ 19,95

Charlotte Link Het andere kind

Crimezone: Een regelrechte aanrader die je de haren recht overeind doet staan € 18,95

Guinness world records 2011

Boordevol nieuwe en spannende records. € 24,95

Nicholas Evans De vergeving

€ 2,95

Het langverwachte nieuwe boek van de schrijver van “De paardenfluisteraar” € 19,95

www.boekwinkelheinink.nl

Tom Clany Op leven en dood € 22,50


kinderboeken €12,50

Het kerstverhaal

Liedjesboeken

Liedjes van vroeger en nu, zijn fantastisch om met je (klein) kinderen mee te zingen. Heel veel titels: Sinterklaasliedjes, bijbelliedjes, dierenliedjes, lievelingsliedjes, dansliedjes, kerstliedjes, feestliedjes etc.

Vrolijk kersfeest Dribbel! van € 9,99 nu voor

per boek, incl. CD € 12,50

€ 4,99

naverteld met een pop-up en adventkalender

€ 8,99

nu slechts

Wiebel en Kriebel, interactief voorleesboek met verhaaltjes die je actief mee beleeft! € 19,95 Liedjes op school, boek en cd €14,95 Dirk Scheele, cd met huis- tuin- en keukenliedjes € 11,95 GERONIMO STILTON De roof van de Gi-ga-diamant € 9,95

My little pony Kerstfeest in Ponyland (op=op)

€ 5,99 GERONIMO STILTON Reis door de tijd deel 3 € 24,95

vanaf

VOLOP FC TWENTE CADEAU’S!

€ 2,99

DEKBEDOVERTREK

Marcus Pfister De mooiste vis van de zee

NU € 39,95

Leert het alfabet van € 9,95 nu € 3,99 Leert tellen van 9,95 nu 3,99 Sluit vrede van 8,95 nu 2,99

Onze filialen in Denekamp en Tubbergen zijn FC Twente dealer

aanbiedingsboeken € 7,95

Manga tekenen romantiek

Manga meiden tekenen

€ 12,50 1000 meesterwerken

€ 9,95

€ 7,95

€ 29,95 Wijn, de geheel herziene versie

€ 9,95 Het menselijk lichaam

€ 4,99 365 Berenverhaaltjes

€ 9,95 Digitale landschapsfotografie

€ 7,99 Liedjes van lang geleden

€ 9,95 Dinosaurussen

€ 9,99 Paarden en Pony’s

Creatieve digitale fotografie

€ 29,95 Moonfire, de heroïsche reis van de Apollo 1

€ 9,95 Hippe tattoo’s voor meiden

€ 7,95 Kunst begrijpen

www.boekwinkelheinink.nl


Oldenzaal Journaal

zaterdag 11 december 2010

Quinty tekent wenskaart

WEERSELO - De 8-jarige Quinty Veldhuis uit Weerselo is één van de drie winnaars van de speciale wenskaartenontwerpwedstrijd voor het Ronald McDonald Kinderfonds. De drie winnende kinderen ontvingen deze week hun zelfgemaakte wenskaart op reuzenformaat uit handen van Jochem van Gelder, ambassadeur van het Ronald McDonald Kinderfonds. De tekeningen van de drie winnaars zijn gedrukt als echte wenskaarten. In de maand december krijgen gasten van alle McDonald’s restaurants in Nederland die een donatie van 1 euro of meer doen aan het Kinderfonds, de drie wenskaarten cadeau. Jochem van Gelder deed meteen een donatie en nam de eerste set wenskaarten in

ontvangst. De opbrengst wordt begin januari bekend gemaakt en zal geheel aan het Ronald McDonald Kinderfonds worden geschonken. Aan de ontwerpwedstrijd ten bate van het Ronald McDonald Kinderfonds konden kinderen meedoen die zelf te maken hebben gehad met het Kinderfonds.Vera Tegelaar (5) uit Almere was zelf patiëntje van VU medisch centrum en vaste bezoeker van Ronald McDonald VU Kinderstad. Quinty Veldhuis (8) uit Weerselo is een oudpatiëntje van het UMC Groningen. De derde winnaar Megan Claeys (10) uit Lelystad is de zus van een oud-patiëntje in het Leids UMC en vaste bezoekster van de Daktuin, onderdeel van Ronald McDonald Huiskamer Leiden.

Lezing over prestaties verbeteren OLDENZAAL - John Vollenbroek geeft dinsdag 14 december om 19.30 uur - in de Bibliotheek van Oldenzaal - een lezing over hoe je anderen of jezelf kunt helpen beter te presteren. John Vollenbroek is schrijver van onder andere het boek ‘Van beginner tot uitblinker’.

In dit boek worden de vijf prestatieniveaus beschreven: beginner, gevorderde, competent, bedreven en expert. Elke groep leert anders en heeft andere fouten en kansen. De factoren die ervoor zorgen dat de een doorgroeit en de ander op een bepaald niveau blijft steken, worden op pragmatische wijze beschreven. De lezing is vooral gericht op mensen die prestaties van jeugdigen willen verbeteren, zoals ouders, leerkrachten, trainers en jeugdbegeleiders. Veel mensen denken dat je vooral aangeboren talent moet hebben, maar de praktijk wijst anders uit. De meeste toppers in sport, muziek of wetenschap zijn niet echt opgevallen in hun beginjaren. Hoe kinderen leren en hoe ze daarbij ondersteund worden, blijkt veel belangrijker te zijn dan het beschikken over bijzondere gaven.

Zo zal Vollenbroek uitleggen hoe een groep schoolkinderen, die allemaal slechte cijfers voor wiskunde hadden, na enige uitleg over de werking van hun hersenen binnen de kortste keren bovengemiddeld scoorden. Een ander thema op de avond is hoe je kinderen leert om te gaan met successen en tegenvallers tijdens het leren. Zeg bijvoorbeeld nooit tegen een kind dat het talent heeft, want dan kan het later moeilijker met tegenvallers tijdens het leerproces omgaan. Dergelijke kinderen denken dat talenten geen fouten mogen maken en verliezen dan snel de lol in het zich verder bekwamen. Het zwaartepunt van de lezing ligt op overdragen van kennis en adviezen die in de praktijk direct kunnen worden toegepast. Meer informatie over het boek is te vinden op www.beterlerenpresteren.nl. Entreekaarten (2,50 euro inclusief kop koffie) zijn verkrijgbaar bij de Klantenservice in de bibliotheek. Reserveren kan ook via: 0541-512516 of info@bibliotheekoldenzaal.nl.

Heutink-Pollux speelt thuiswedstrijd

OLDENZAAL - Heutink-Pollux speelt zaterdag 11 december om 18.30 uur in Vondersweijde een thuiswedstrijd tegen koploper Sliedrecht Sport. In de voorbeschouwing op de wedstrijd stelt Jan Berendsen de volgende vraag: Zijn er kansen tegen Sliedrecht Sport?

'Ja', zegt hij, 'die zijn er altijd en de speelsters kennen elkaar erg goed van de vele voorafgaande ontmoetingen. Het wordt een spannend potje waarvan de uitslag niet te voorspellen is. Onze tegenstander doet het erg goed dit seizoen en zitten duidelijk in de flow.'

Waar draait het bij het team van Meino Rozendal om. 'Eigenlijk zijn er drie speelsters die er duidelijk uitspringen en dat zijn Florieke Eggermont, Karine Muilwijk en Brecht Gijsbertsen. Eggermont is de uit de Achterhoek afkomstige spelverdeelster die in no-time haar plekje veroverd heeft en laat zien dat ze thuishoort in de top van de A-League. Karine Muilwijk is al wat bekender en doet het dit jaar erg goed nu ze eigenlijk zonder concurrentie is. Ze krijgt veel vertrouwen en betaald dat met klinkende munt terug. Een geweldige sprongservice en dito aanval. Op dit moment een van de beste speelsters in Nederland.'

OLDENZAAL - OCV de Vennemuskes houdt dinsdag 14 december een kerstbingo in sportcafé de Kolk op de Essen te Oldenzaal. De zaal gaat open om 19:30 uur en vanaf 20:00 uur klinken de bernhards, isaaks en de otto’s door de zaal.

Er zijn verschillende prijzen te winnen, waaronder de drie hoofdprijzen: een waardebon van 100 euro, een hallogeenoven en een uitgebreide pannenset. De prijs per kaart is 3,50 euro en hiermee kun je 10 rondes meespelen, 3 kaarten zijn te koop voor de prijs van 10 euro.

Kerstbingo bij de Vennemuskes www.oldenzaaljournaal.nl

17

Zwemploeg doet goede zaken OLDENZAAL - In de tussenstand van de nationale Lange Afstand Competitie (LAC) staat de zwemploeg van OZ&PC momenteel op een goede tweede plaats. Alle leeftijdscategorieën zijn weer een jaar doorgeschoven, dus in sommige categorieën betekent dit in verband met de smalle onderkant een aderlating voor de Oldenzaalse ploeg, die de huidige nationale kampioen is in de LAC.

'We missen bij de jongste leeftijden duidelijk breedte', vertelt hoofdcoach Tom Rikhof, 'En dat is in beide competities toch wel te merken. Daar komt het vertrek bij van Marieke Nijhuis naar PSV Eindhoven, die toch wel de beste 'zwembad' lange afstand zwemster van Nederland is, waardoor we nu tevreden moeten zijn met deze voorlopig tweede plaatst in de tussenstand. We moeten nu aan de slag met het aantrekken van nieuwe leden, zodat we uit een brede basis weer veel kinderen kunnen laten doorstromen naar

de selecties. Tot twaalf jaar beschouwen we alle sporters als potentieel talentvol, en proberen we ze altijd te laten aansluiten op één van onze selecties. Dat er momenteel veel minder jonge sporters in de klassementen staan heeft niets te maken met het niveau van onze sporters, maar het simpele feit dat ze niet voldoende binnen de gelederen van de zwemselectie aanwezig zijn. Maar het is super om te zien dat alle zwemmers er de schouders onder zetten om in beide competities het maximale resultaat neer te zetten, en met succes!'

Kijkend naar de eerste periode zien we een aantal mooie plaatsen in de tussenstand voor de individuele klassementen; Bij de jongens minioren 5 en 6 staat Pascal Bloemen (Losser) op een keurige 3e plaats. Bij de meisjes junioren 2 en 3 staat Lindy Nijhuis op een 4e plaats. Zij zal in de komen ronden op de nog langere nummers het verschil moeten gaan maken om op het erepodium terecht te komen. In de top 25 van

die leeftijdsklasse vinden we ook Demi Rothe (Losser) en Esmée Heijnekamp (Hengelo) terug. Bij de jongens junioren 3 en 4 is er ook een mooie strijd gaande. We vinden voorlopig Damon Peperkamp (Denekamp) terug op een 2e plaats en Niels Kemperink (Gronau) op een 5e positie. Ook deze jongens zijn erg sterk op de nog langere nummers. Bij de dames senioren heeft Kelly ter Doest (Goor) zich in de top 10 gezwommen. Bij de heren senioren leidt Fabian Beimin (Delden) het klassement. Een mooi resultaat voor de kampioen van vorig jaar! Met nog twee periodes te gaan zal er flink worden ingezet op het halen van zo veel mogelijk punten (zo min mogelijk seconden). Op woensdag 29 december zal 's avonds in een thuiswedstrijd de 400m wisselslag worden gezwommen. Daarnaast zal OZ&PC deze wedstrijd aangrijpen om ook nog enkele NJK limieten te behalen. Inzwemmen 17:30 uur / Aanvang 18:00 uur.

Kerstconcert in Sint Lambertusbasiliek HENGELO - Op kerstmiddag 24 december organiseert de Stichting Twente Hart Safe, in samenwerking met de Sint Lambertusbasiliek een uniek kerstconcert, welke ten uitvoer wordt gebracht door het 70 koppige koor de 'Euphonion Singers' te Wilsum.

De 'Euphonion Singers', zijn opgericht in 1971 te Wilsum.

Door de jaren heen hebben zij zich ontwikkeld tot een uniek koor onder de bezielende leiding van Anton Jansma, dat de Euphonion Singers een eigen sound meegeeft. Die sound komt voort uit een onconventionele zangtechniek, veelstemmige arrangementen (minimaal 5) en een veelheid van muzieksoorten. Het repertoire varieert van

theatraal of lichtvoetig klassiek tot opzwepende rock en van close-harmony en levensverdiepende ballades tot rauwe blues en dance. Zij treden op in wisselende samenstelling, in binnen- en buitenland en ook voor de media zijn ze geen onbekende.Dit concert is gratis en duurt van 15.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie zie: www.hartverwarmendhengelo.nl.

December showroom opruiming Diverse showmodellen matrassen voor

superlage prijzen, matrassen vanaf 50 euro * * * * * *

Polyether Pocketveermatrassen Latex Koudschuim Nasaschuim Oplegmatrassen De actie loopt zolang de voorraad strekt

OP = OP , WEG = PECH We hebben tevens een partij pocketveermatrassen van 159,- Nu

voor 99,-

De gehele voorraad laminaat moet ook weg Diverse partijen tegen bodemprijzen! Kom eens kijken in onze vernieuwde winkel!

www.trendbed.nl


Oldenzaal Journaal

18

Enschede proactief in effectieve gladheidbestrijding ENSCHEDE - Met voldoende zout op voorraad, zorgt Enschede ervoor dat de wegen volgens de vastgestelde strooikaart 2010-2011 sneeuwen ijsvrij blijven. Het schema dat de routes en acties bepaalt is door de gemeente vastgelegd in de gemeentelijke strooikaart.

De strooikaart geeft precies aan waar de gemeente zout strooit en sneeuw wegschuift op de momenten dat het nodig is. Handmatig worden ook nog de gemeentelijke gebouwen, bushaltes, voetgangersoversteekplaatsen en de entrees van winkelcentra sneeuwvrij gemaakt. Het is de verantwoordelijkheid van bewoners en ondernemers om voor de bereikbaarheid tussen de weg en de woning/bedrijf zorg te dragen,

door bijvoorbeeld zelf de sneeuw te vegen en of te strooien. In overleg met de Raad is bepaald dat er uitzonderlijke verzoeken kunnen zijn die de gemeente kan steunen met de verstrekking van zout. Dit zijn verzoeken door verenigingen of specifieke hulpvaardige groepen die vanuit een maatschappelijk initiatief iets willen doen in de openbare ruimte. Deze initiatieven kunnen telefonisch gemeld worden bij via: 053-4817600. Locaties die extreem gevaarlijk glad zijn kunnen via de reguliere meldingspunten worden doorgegeven, bij voorkeur digitaal via ‘meldingen woon- en leefomgeving’ op het digitaal loket van www.enschede.nl of telefonisch op: 053-4817600.

Kerstconcert Soli Deo Gloria ENSCHEDE - Op zondag 19 december geeft Soli Deo Gloria (SDG) haar jaarlijkse kerstconcert geven. Medewerking aan dit concert wordt verleend door het Enschede`s Mannenkoor.

Op orgel verleent Rob Huberts zijn medewerking. Het concert vindt plaats in de Vredeskerk, aan de Dr. Johan Wagenaarstraat / Varviksingel, te Enschede. Aanvang 16.00 uur en de toegang is gratis.

zaterdag 11 december 2010

Mixed Lionsclub Hengelo verkoopt wijn op kerstmarkt

HENGELO - Bij de grote kerstmarkt in het Prins Bernhardplantsoen, op 18 en 19 december, heeft de Mixed Lionsclub Hengelo een marktkraam om geld in te zamelen voor een gezondheids/educatie/werkgelegenheidsproject van de stichting AGNI.

In de kraam worden flessen wijn en snacks verkocht. Een heerlijke Rioja Crianza die de Lionsclub zelf importeert, zodat er zonder al te veel tussenschakels een optimale winst te behalen valt ten behoeve van het project. De flessen zijn per stuk te koop. Bij afname van 12 flessen worden deze (binnen Hengelo) thuisbezorgd. De stichting AGNI houdt zich bezig

met de rehabilitatie van de MiddenIndiase stam der Sahariya’s, die slachtoffer waren van hedendaagse slavernij en kinderarbeid. Veelal werkten zij onder mensonterende omstandigheden, ondervoed, ziek, slachtoffer van geweld, in illegale steengroeven. Door een Indiase organisatie, Bandhua Mukti Morcha, zijn zij in samenwerking met de overheid uit deze situatie bevrijd.

Omdat zulke mensen zonder begeleiding niet in staat zijn hun leven opnieuw ter hand te nemen, wordt na hun bevrijding een rehabilatieproject ingezet. Stichting AGNI is hier intensief bij betrokken en heeft een gezondheidscentrum en een

school gesticht en bemand. Daarnaast stimuleert zij de werkgelegenheid door onder meer mikrokredieten. Het bestuur van AGNI wordt gevormd door een aantal Hengeloërs die regelmatig (op eigen kosten) controlebezoeken brengen.

Het is de bedoeling dat de Indiërs uiteindelijk de projecten overnemen en er is dan ook contact met de lokale overheid. Dat de projecten succesvol zijn blijkt uit het feit, dat de (ongeletterde) ouders van de kinderen, die de school bezoeken, hun wensen nu kenbaar durven te maken wat betreft de kwaliteit van het onderwijs en een oudervereniging hebben.

25ste ZaalvoetbalNachttoernooi

HENGELO - De 25ste editie van het grootste zaalvoetbaltoernooi van Nederland vindt plaats op 8, 15, 22 en 29 januari.

wordt gespeeld op verschillende niveaus. De jubileumeditie wordt gespeeld in sporthallen in Hengelo en Borne.

Het ‘Graphic Improvements ZaalvoetbalNachttoernooi’, is verspreid over vier zaterdagen en er

Het toernooi biedt de mogelijkheid teams op sterkte in te delen. Zo zijn er voor recreanten twee ver-

schillende niveaus, er is een aparte damescompetitie en in de G-klasse zullen spelers met een beperking de zaalschoenen aantrekken. De prestatieklasse keert deze jaargang terug in het toernooi. Deze klasse is bestemd voor teams met veel zaalvoetbalervaring.

Uit eten met kerst

Groote Markt 6 7571 EC Oldenzaal

Feestelijke Kerstdagen Geniet van culinaire verwennerij in het in kerstsfeer gehulde restaurant.

Eerste Kerstdag Paté van Veluws Wildzwijn met een zachte dressing van frambozen en Franse Mosterd

*** Dubbel getrokken Kalfsbouillon met een keur aan Neerlandse Bospaddestoeltjes

*** In korstdeeg gebakken Noordzee Kabeljauwfilet met wilde spinazie met een romige Hollandaisesaus

*** Verfrissende Ananas Punch ***

Adverteren richting de Kerst? Neem vrijblijvend contact op met Marco Krabbe

Gebakken Scharlongfilet met een fluweelachtige saus van Witte Druiven

of Gebakken Bief van de haas met een jus van Rode Wijn en sjalotjes

of Op Grootmoeders wijze bereide Hazenbout

50

€49

p.p.

met een saus van jus en Cranberry’s

*** Chef’s Winterdessert

Tweede Kerstdag

Culinair 5-gangen diner (Menu op aanvraag)

€42 50 p.p.

RESERVEREN? Bel: 0541 – 551 215 Bentheimerstraat 21| 7587 ND De Lutte | www.hoteldegrotezwaan.nl

Tel. 06 395 655 97 of email: info@oldenzaaljournaal.nl


Losser Journaal Oldenzaal Journaal

Dinsdag 2010 zaterdag1411december december 2010

11 19

Tweede Dinkelloop door AV Iphitos Stichting waarborgfonds eigen woning verscherpt regels LOSSER - AV Iphitos organiseert zondag 19 december de tweede Dinkelloop (Kerstcross). Er zijn verschillende mogelijkheden voor de deelnemers.

Ten eerste is er het tweede Open Twentsch Crosskampioenschap. Dit kampioenschap is een Atletiekunie wedstrijd; 10 kilometer voor heren , 5 kilometer voor dames en junioren A/B, 2,5 kilometer voor junioren C/D en 1,2 kilometer voor pupillen A/B/C. Voor trimmers zijn er afstanden van 12,5 - 10 - 7,5 - 5 - 2,5 en 1,2 kilometer mogelijk.

Voor het eerst is er ook een Twents Ambtenaren Kampioenschap.

Ambtenaren van de Twentse gemeenten strijden om de snelste teamprestatie op de 5 en 10 kilometer combinatie.

De cross wordt gehouden in het mooie natuurgebied 'De Zandbergen' in Losser, gelegen aan de Ravenhorsterweg en de Grensweg. Start en finish zijn bij het 'Zaandhoes' aan de Grensweg.Volg bij binnenkomst in Losser de borden 'AV Iphitos'.

De starttijden zijn vanaf 10.00 uur, zie voor meer informatie: www.aviphitos.nl. Voorinschrijving is gewenst en mogelijk via de site. Na-inschrijven voor alle afstanden kan op zondag 19 december, vanaf 9.00 uur tot 15 minuten voor de start.

Kerstconcert en Midwinterlicht Gerardus Majella Kerk Overdinkel LOSSER - Wie nog twijfelt over de aankoop van één van de rijenwoningen type Zandbergen in het nieuwbouwplan de Saller 2, aan de noordzijde van Losser, kan beter nog dit jaar een beslissing nemen. Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, die de NHG beheert, scherpt de voorwaarden namelijk binnenkort aan op advies van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD). Er kan nog geprofiteerd worden van de huidige regels, als er in ieder geval voor 1 januari 2011 een offerte wordt aangevraagd. Om aan te geven wat de verscherping inhoudt: mensen die samen een inkomen hebben van 37.000 euro (net boven modaal), kunnen dit jaar nog een hypotheek afsluiten van 184.000 euro en per 1 januari zal dat 155.000 euro zijn; een verschil van 29.000 euro.

Daarnaast zijn ook verkoop-stimulerende middelen als koopsubsidies en startersleningen afgeschaft. Het gevolg is dat met ingang van het nieuwe jaar een grote groep mensen geen eigen huis kan kopen, terwijl zij dat dit jaar met de huidige voorwaarden nog wel zouden kunnen. Aan de andere kant komen deze zelfde mensen, met een gezamenlijk modaal inkomen of net daarboven, volgens Europese richtlijnen niet in aanmerking voor sociale huur. Aanvragen kan tot 1 januari Mensen die toch al van plan zijn om een woning te kopen, zoals een nieuwbouwwoning in het project de Saller 2 in Losser (verkoop vanaf 174.500 euro v.o.n.), doen er daarom goed aan om zich nog dit jaar te laten informeren over het project en eventueel een hypotheekofferte aan te vragen. Voor de aanvragen tot 1 januari gelden nog de huidige NHG-regels. En die rentekorting maakt het absoluut de

moeite waard om dat nog dit jaar te onderzoeken. Het is niet nodig om ook dit jaar nog de handtekeningen te zetten, dat kan volgend jaar in alle rust worden afgehandeld. Comfortabele gezinswoningen De rijwoningen van het type Zandbergen in Losser zijn comfortabele gezinswoningen, in een groene omgeving én met het winkelcentrum vlakbij. De prijzen zijn juist geschikt voor starters op de woningenmarkt, namelijk vanaf 174.500 euro v.o.n. Met de nieuwe regelgeving wordt het steeds moeilijker voor starters om zo’n huis te kopen met Nationale Hypotheek Garantie. Er wordt geadviseerd nog dit jaar een hypotheekofferte voor deze woningen aan te vragen. Meer informatie over deze woningen kan worden verkregen bij de verkopend makelaars: www.tenhag.nl en www.straatmanmakelaardij.nl of www.roosdomtijhuis.nl.

OVERDINKEL - Aanstaande zondag, 19 december, is er in de Gerardus Majella Kerk in Overdinkel een kerstconcert, dat wordt verzorgd door het Dames- en Herenkoor, het Kinderkoor en Dynamique. De muzikale omlijsting is in handen van Muziekvereniging Concordia. Het concert begint om 15.30 uur. Na het concert is er in het bos achter de kerk een midwinterlicht bijeenkomst. Het bos is geheel in stijl

versierd door de schoffelploeg, overal staan vuurkorven en het is er gezellig. Er staan diverse stalletjes waar u gluhwijn, chocomelk, baklever en bakbloed kunt kopen, tevens is er een verloting waarbij u leuke prijzen kunt winnen. Wie wil kan een ritje door het bos maken in de arreslee. Natuurlijk ontbreekt de kerstmuziek niet.... Aansluitend Midwinterlicht in het Kerkenbos (+ 16.45 uur)

Kerstconcert voor bewoners gemeente Losser LOSSER - Woningcorporatie Domijn organiseert een kerstconcert van zangkoor Montana voor alle bewoners van de gemeente Losser. Dus ook bewoners uit Overdinkel, De Lutte, Beuningen en Glane zijn welkom. Het concert is op donderdag 16 december bij Drost Partycentrum aan de Hoofdstraat 63, in Overdinkel. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur. Het

optreden van Montana begint om 20.00 uur en is rond 22.00 uur afgelopen. De toegang is gratis.

Marga Huiskes, regisseur bij Domijn, vertelt waarom Domijn dit kerstconcert initieert: ‘We hebben een mooi jaar achter de rug met veel activiteiten en een prettige samenwerking, zowel met bewoners en organisatie. Met het kerstconcert willen we onze waardering daarvoor uitspreken’.

Kerstpakketten tegen ‘stille armoede’ Kerstconcert in Overdinkel REGIO - In 2006 alweer is men op kleine schaal gestart met de inzameling van (restanten van) kerstpakketten. Iedereen houdt wel eens wat over van een gekregen kerstpakket en weet vaak niet waar men met deze levensmiddelen naar toe moet. Men heeft toen het plan opgevat deze restanten in te zamelen en deze weer samen te pakken tot nieuwe kerstpakketten. Deze worden dan via allerlei verenigingen en instellingen uitgedeeld aan de mensen die helaas onder de armoedegrens moeten leven.

pakketten aan hun personeel uitdelen, ook zien we steeds meer dat mensen via een website een kado mogen uitzoeken. Desondanks wordt nog steeds veel ingeleverd op de inzamelpunten. ‘, vertelt een woordvoerder. Mensen worden creatief en gaan zelf levensmiddelen kopen en inleveren.

Begon de actie in 2006 in NO-Twente, inmiddels is het aantal inzamelpunten waar mensen kerstpakketten kunnen inleveren gegroeid tot dit jaar 18, verspreid over heel Twente. ‘We merken dat steeds minder werkgevers kerst-

Dat de kerstpakkettenactie nog steeds hard nodig is blijkt uit het feit, dat wij van allerlei instellingen, verenigingen etc. een grotere vraag naar kerstpakketten krijgen dan wij kunnen leveren. Helaas zijn er nog steeds vele mensen

Ook doen wij een oproep om eens goed in de voorraadkast te kijken, daar staan misschien wel levensmiddelen in die niet gebruikt worden en die nog niet over de houdbaarheidsdatum zijn. Ook deze ontvangen wij graag!

die onder de armoedegrens moeten leven, zoals gebroken gezinnen, alleenstaanden en mensen met allerlei maatschappelijke problemen. Deze armoede voltrekt zich vaak in stilte, mensen schamen zich er voor. Door de huidige economische situatie wordt onze doelgroep in feite alleen maar groter. De inzameling start op vrijdag 17 december en eindigt op 30 december.

Onderwerpen die onder andere aan de orde komen zijn stemvorming, inzicht in de koorpartituur, ademhalingstechniek en de opbouw van een eenvoudig repertoire. Naast deze 6 lessen is er natuurlijk de mogelijkheid om ook als een soort oefening met

de reguliere repetities van het koor mee te zingen. De workshop start op 11 januari om 19.00 uur en wordt gehouden in de repetitieruimte in het Tukkershoes, Bookholtlaan 21, Losser. Deelname aan deze workshop kost 30 euro per persoon. Deelnemers die na de workshop lid worden van Cantica Nova, krijgen hun deelnamekosten echter retour middels een reductie op de contributiebijdrage gedurende het eerste jaar.Cantica Nova is een gemengd koor wat op een zeer eigentijdse wijze 4-stemmig klassieke muziek zingt. Zij bestaan al meer dan 70 jaar en zijn bekend van diverse grote concerten met muziekstukken als het Requiem van

In de in kerstsfeer aangeklede kerk worden die avond liederen gezongen

uit het al bestaande repertoire. Tevens wordt een aantal nieuwe liederen ten gehore gebracht. In de pauze kunt u genieten van een kopje koffie of thee. Het concert is voor iedereen toegankelijk en begint om 20.00 uur. De kerk is open om 19.30 uur. Het entreegeld bedraagt 3,50 euro. Kaarten kunnen vooraf worden besteld bij M. Breukers: 053-5360051.

Op zondag 19 september staan de initiatiefnemers op de Kerstmarkt in Oldenzaal. Voor nadere info kan men contact opnemen met: Ine en Gerard Flinkers, Stadtlohnallee 11, Weerselo. Telefoon: 0541-662102 e.mail: g.flinkers@kpnplanet.nl

Heeft u ook zin in koorzingen?

p t -LOSSER - Doe dan mee met de workshop koorzingen, welke Cantica Nova Losser in het het eerste kwartaal van 2011 gaat organiseren. Onder leiding van de ervaren dirigent Mirjam Spoelman, worden 6 lessen van 45 minuten gehouden. Deze worden gegeven op dinsdagavond, voorafgaand aan de repetitie van het koor.

OVERDINKEL - Het Städtischer Chor Nordhorn en Hooge Noodt verzorgen op vrijdag 17 december een kerstconcert in de H. Gerardus Majellakerk, in Overdinkel. Beide koren staan onder leiding van Raymond Breukers.

Fauré, Krönungsmesse van Mozart, Gloria van Vivaldi, de Pathmosprinses en de Jorismis van Herman Finkers en van de deelname aan het jaarlijkse Kerstconcert en het inmiddels welbekende Kühlkampkorenfestival. Voor de nieuwe leden bestaat de mogelijkheid om op 10 april al mee te zingen in het dan geplande voorjaarsconcert van Cantica Nova. Voor meer informatie en/of aanmelding voor deelname aan deze unieke workshop kunt u zich wenden tot de secretaris van Cantica Nova: Piet Amweg, 053-5383931 of via e-mail: cantnov@hccnet.nl. Aanmelden kan voor 1 januari. Voor meer informatie over Cantica Nova: www. canticanova.nl.

Oude traditie in ere hersteld

LOSSER - De brandweer Losser heeft afgelopen vrijdag een nieuwe brandweerwagen in gebruik genomen. Bij het in gebruik nemen werd tevens een oude traditie in ere hersteld.

is een vier wiel aangedreven MAN tankautospuit. Een combinatie van lage druk en hoge druk, inzetbaar voor de reguliere brandweertaken en specialistische natuurbrandbestrijding.

De Pastors Munsterhuis uit Losser en Jacobs uit Gronau hebben het nieuwe voertuig ingewijd met wijwater en gebed. Na de inwijding heeft burgemeester Westendorp het voertuig overgedragen aan de cluster commandant Ronald Pellewever. Het voertuig

De nieuwe brandweerauto dient als vervanging van de oude Daf 95, die meer dan 19 jaar dienst heeft gedaan. Deze wagen was zowel technisch als economisch volledig afgeschreven. Dit voertuig krijgt een tweede leven als brandweerauto bij een korps in Polen.


Oldenzaal Journaal

20

zaterdag 11 december 2010

Sfeer en gezelligheid in de binnenstad van Hengelo Autobedrijf Zuithof bv v UW DAIHATSU - SUBARU DEALER BIJ UITSTEK K Ootmarsumseweg 326, 7667 PC Reutum, Tel. 0541 - 670100

HENGELO - Het weekend van 18 en 19 december is Hengelo helemaal in kerstsfeer. Het hele weekend zijn er verschillende activiteiten, met op koopzondag 19 december het Winters Kerstevenement. De winkels zijn op zondag van 12.00 tot 17.00 uur geopend om de laatste kerstinkopen te

AUTOSCHADE? Laat het oplossen door een prof, ga naar: Autobedrijf Zuithof

doen. Kerstfair Prins Bernhardplantsoen Zaterdag 18 en zondag 19 december staat het Prins Bernhardplantsoen in het teken van de Kerstfair. Twee dagen lang kunnen bezoekers genieten van live optredens door diverse artiesten, talloze gezellige kramen met uiteenlopende producten en natuurlijk de bijbehorende winterse versnaperingen.

• Heeft u te maken met veel instanties, wet- en regelgeving? • Bent u, door al die papieren, het overzicht kwijt? • Heeft u financiële problemen? • Wilt u persoonlijke aandacht en zorg bij u thuis?

Administratieve zorg Wij bieden u: • Ordening administratie • Ondersteuning bij aanvraag subsidies (PGB) • Een vaste persoon dus korte lijnen Hoe? Vraag informatie: Tel: 06 - 12165282 • E-mail: Bureaukleinrobbenhaar@ziggo.nl www.bureaukleinrobbenhaar.nl

Gra�s leenauto!

Ootmarsumseweg 326 Reutum Tel. 0541 - 670100 E-mail: johan@zuithof.nl Kijk voor onze occasions op

www.zuithof.nl Traditie en symboliek in het dagelijks leven. Voor informatie kunt u bellen of mailen naar Dhr. Henny Geerts tel.: 06-53 61 84 96 Mevr. Ria Middeldorp tel.: 0545- 47 71 73 Website: www.twente.oddfellows.nl

Voet-, knie- of rugklachten?

Praktijk podologie Wim Benerink

De Kerstfair wordt omlijst met optredens van de Muziekschool Hengelo. Om 13.00 uur is er een optreden van de koperblazers op het dak van de Telgenflat, waarnaar men al spelend naar het Prins Bernhardplantsoen loopt. De fair is beide dagen gratis te bezoeken van 12.00 tot 20.00 uur. Winters kerstevenement Op het marktplein vindt koopzondag 19 december het Winters Kerstevenement plaats. Jong en oud kunnen tussen 12.00 en 17.00 uur genieten van een aantal spectaculaire activiteiten. Zo kan de Himalaya klimrots van 12 meter hoog beklommen worden en wie durft kan onder begeleiding een opblaasbare stormbaan overwinnen. Daarnaast is er een ski- en snowboard simulator die de bezoekers alvast in wintersportsferen brengt. Ook de winkels zijn deze zondag van 12.00 tot 17.00 uur geopend. En als de laatste kerstinkopen zijn gedaan kan de dag worden afgesloten met een bezoek aan de vele horecagelegenheden in het centrum van Hengelo. Kerstconcert Stadhuishal In de Stadhuishal vindt om 15.00 uur het Familiekerstconcert plaats. Dit concert wordt gegeven door het Twents Jeugd Symfonie Orkest (TJSO) onder leiding van van Carl Wittrock, Harmonieorkest Concordia onder leiding van Lute Hoekstra, leerlingen Muziek en Beweging en Eigenwijs! Muziek, de kinderkoren van de Muziekschool, het groot jongerenkoor van Scholengemeenschap Twickel en de solisten Vera de Bree en Tino Bos. IJsbaan Tot en met zondag 2 januari kan er nog geschaatst worden op de Markt. Voor en na het schaatsen is ‘De Jozo Schaatshut’, dé locatie om te genieten van onder andere warme chocolademelk, glühwein, poffertjes of een kop erwtensoep.

DAIHATSU TERIOS 1300.16V ......Terreinwagen 5 drs .. “99 ........... ....................................€ 4.950 FORD ESCORT .........Hatchback 5 drs ....... “97 ........... ....................................€ 1.950 HYUNDAI TRAJET .....Mini MPV 5-drs ......... “03 ........... ....................................€ 7.950

Bobsleestartbaan op Brinkplein Van 28 tot en met 30 december is er een een bobsleestartbaan op het Brinkplein. Voor het eerst in Hengelo kunt u als een echte professional naar beneden roetsjen. Deze 70 meter lange bobsleestartbaan wordt ook gebruikt voor training van het Olympisch Bobsleeteam. Wie durft er een heuse afdaling te maken?

MERCEDES-BENZ ....C-KLASSE C230....... “09 ........... ....................................€ 48.950 OPEL AGILA ..............Hatchback 5 drs ....... “01 ........... ....................................€ 3.650 OPEL ASTRA..............Hatchback ................ “04............ ....................................€ 7.250

Ook adverteren in Oldenzaal Journaal?

OPEL VECTRA ..........Sedan 4 drs .............. “03 ........... ....................................€ 7.950

Eekboerstraat 22 - 7575 AX Oldenzaal Tel. 0541-52 32 93 - Fax 0541 - 52 18 93

Bel Marco Krabbe: 06 - 395 655 97

www.heinfranke.nl

* registerpodoloog A.B. aangesloten bij stichting LOOP

Elke woensdag om de week bij Carint Matenstraat 51 Oldenzaal van 8.00 tot 18.00 en elke 1e en 3e zaterdagmiddag van de maand in Losser * Vergoeding zorgverzekeraars deels, zoniet alle kosten. o.a. Menzis per 1 januari 2008. Vergoeding pakket 1 -2 gedeelte lijk pakket 3 - 4 totale vergoeding. Nu één paar per jaar. Bij Menzis is geen verwijzing meer nodig.

* * * *

Ook voor diabeet-, reuma-, en kindervoeten. Schoenadvies evt. in overleg met uw schoenwinkel. Wij maken en leveren de zolen zelf dus geen wachttijden. Uiteraard garantie op de zolen (half jaar) Deze controle is gratis * En natuurlijk klaar terwijl u wacht.

Bellen voor afspraak. Wim Benerink

Brandkolk 11, 7635 LZ Lattrop. T 0541 - 229424 of 06-10342574 Praktijkadressen: Carint Denekamp: Mr. Mulderstraat 16 Carint Oldenzaal: Matenstraat 51 Carint Losser: Luttersestraat 2A NOH: Lindenallee 80

‘Hete thee… oorzaak nr. 1 van brandwonden’ VOORDELIG NAAR DE SNEEUW!

WINTERSPORTC WINTERSPORTCOMBI WINTERSPORT HUUR VOOR MINIMAAL 4 PERSONEN WINTERSPORTMATERIAAL EN PROFITEER VAN EEN AANTREKKELIJKE KORTING OP DE HUURPRIJS VAN EEN VW TRANSPORTER! KIJK SNEL OP WWW.KIENHUISWINTERSPORT.NL OF BEL: 0541-35 10 10. KIENHUIS WINTERSPORT • KLOPPENDIJK 32 • 7591 BT DENEKAMP • INFO@KIENHUISWINTERSPORT.NL

Lotte trok een pot hete thee over haar heen. Inmiddels gaat het goed met haar, ondanks stevige littekens in haar hals en op haar borst.

VOORKOM BRANDWONDEN BIJ KLEINE KINDEREN! De Brandwonden Stichting doet er alles aan om brandwonden te voorkomen en slachtoffers te helpen. Steun ons! Giro 20 21 22

Meer informatie? www.brandwondenstichting.nl


Oldenzaal Journaal

zaterdag 11 december 2010

Kerstparade dit jaar in Enschede

ENSCHEDE - Het wordt steeds kouder, het is eerder donker en dat betekent dat de feestelijke decembermaand er aankomt. SBS 6 trakteert de kijkers dit jaar weer op een magische kerstparade, dit keer in het sfeervolle Enschede. Daarnaast slaat de zender voor het eerst rond de feestdagen de handen ineen met de CliniClowns om zieke kinderen een onvergetelijke kerst te bezorgen.

Directeur Marcel Wendrich van Enschede Promotie is er dan ook trots op dat zijn organisatie samen met de gemeente en het ondernemersfonds dit evenement naar Enschede heeft weten te halen. 'De Kerstparade biedt ons een uitgelezen kans om vele bezoekers uit de eigen stad, de regio maar ook ver daarbuiten te trekken en hen een fantastische dag te bezorgen in een sfeervolle en prachtig verlichte binnenstad.'

De SBS 6 Kerstparade is dit jaar voor de vierde keer op rij te bewonderen. De sfeervolle familieattractie met de sprookjesachtige praalwagens strijkt op dinsdag 21 december voor het eerst neer in Enschede. De Kerstparade behoorde de afgelopen jaren tot een van de best bezochte gratis evenementen in Nederland en wist honderdduizenden bezoekers in verschillende steden in de ultieme kerstsfeer te brengen.

CliniClowns Voor zowel SBS 6 als CliniClowns is december een belangrijke maand. Het is bij uitstek de maand van ‘goed doen’. De bijzondere samenwerking tussen beide partijen uit zich tijdens de SBS 6 Kerstparade op 21 december in Enschede. Naast het uitbrengen van een kerstgroet namens de SBS 6-gezichten, zullen mensen vooral ook worden opgeroepen om donateur van CliniClowns te worden.

21

Het Huis van de Kerstman ENSCHEDE - Winkelcentrum De Klanderij pakt uit in de aanloop naar Kerst. Aan het middenplein van het sfeervolle winkelcentrum is de voormalige winkelunit van Villa Happ omgetoverd in een paradijs voor kinderen, namelijk het Huis van de Kerstman.

Kerstbonbons maken Eerst allemaal een koksmuts op en dan aan de slag met chocolade en decoratie suikers. Niet alleen heel lekker maar beslist ook erg leuk om te doen. Je leert ook hoe je dit zelf op een kinderfeestje kunt doen. Dit vindt plaats op Zaterdag 18 december.

Speciaal voor alle kinderen van Enschede en omstreken worden er op zeven verschillende dagen in het huis leuke, toepasselijke workshops gehouden. In het Huis van de Kerstman kunnen de ‘kids’ spelen en knutselen door bijvoorbeeld kerstkaarten of kerstbonbons te maken. Uiteraard is er veel lekkers voor de kinderen. Deelname aan de workshops is gratis en wordt u aangeboden door de gezamenlijke winkeliers van De Klanderij.

Sneeuwbollen maken Bij deze workshop heb je altijd een witte kerst. Je maakt een heel leuk tafereeltje op een half rond papier. Dat stop je vervolgens in een "sneeuwbol" en als je er dan mee schud sneeuwt het heel gezellig. Echt leuk om te maken en 'n feestje om te hebben. Het is op Zondag 19 december. Papierfigurenfestival De kids kunnen vandaag zelf gekleurde papierfiguren uitdraaien met het thema Kerst. Maak je eigen mooie kerstwerkstuk en neem deze mee naar huis! Knutselen kan op Dinsdag 21 december.

Het Huis van de Kerstman (op het middenplein van De Klanderij, tegenover het terras) is open op zaterdag 18 december, zondag 19 december, dinsdag 21 december en woensdag 22 december van 12.00 tot 17.00 uur.

Woensdag 22 december Met de Kerstman op de foto Leuk sfeerdecor en dan op schoot naast of met z'n allen bij de Kerstman. Het album wordt via de site van de Klanderij beschikbaar en dan kunnen de foto's worden afgedrukt of opgeslagen. Gratis Inpakterras Op alle dagen dat het Huis van de Kerstman geopend is, kan je er terecht bij het inpakterras. Er is een ruimte ingericht vol met inpakpapier en materialen om de aankopen in De Klanderij te verpakken. Extra koopavonden in De Klanderij: dinsdag 21 december, winkels geopend tot 22.00 uur, woensdag 22 december, winkels geopend tot 21.00 uur en donderdag 23 december, winkels geopend tot 21.00 uur. Tijdens alle koopweekenden in december zijn er volop sfeervolle kerstactiviteiten in De Klanderij.

Redactie? Mail het naar redactie@oldenzaaljournaal.nl

Wilt u uw eigen special uitbrengen? d

aan Oktober woonm

Jubil

eumk

n een te Hel lend oor act ief in de gem Roo sdo m Tijh uis

w

Hellendoorn Noord

Hellendoorn Noord

| Type Venetia

vanaf € 398.500

| Type Celano

vanaf € 419.500

v.o.n.

v.o.n.

rant

Zonnedauw Heemtuin | Type

Rozemarijn Heemtuin | Type

vanaf € 317.500

v.o.n.

v.o.n. vanaf € 399.500

DIVER

SE

ACTIE S

• His torie • Ope n Dag • Dem onstra ties • Lez ingen • Spin ningth eater • Xco

in de Heemtuin oorn Noord als Zowel in Hellend volop aan het bouwen en in is Roosdom Tijhuis tie over onze woningen is te Hellendoorn de verkoop. Informa Makelaars voor verkrijgen bij TML iemakelaars en Egmond Garant Noord en bij Van in in Nijverdal. voor de Heemtu TML Makelaars

Koriander Heemtuin | Type vanaf € 264.500

v.o.n.

bijlage: In dgeeze nieten dag is!

Ontdek wat elke

en voor 2011 in

onze showroom

MeubelDat is de kern van Ambacht is beleving. en creëren Zonen. Hier ontwerpen makerij Zwiers & op koken is. Zij iedereen die dol ze keukens voor genieten. dag moet kunnen vinden dat u iedere hun werkplaats - of interieur - uit Met een keuken dat dit lukt. verzekeren zij u

plaatsen!

Financieringsadvies

ing

Bouw, realisatie & ontwikkel

Wij willen de modell

plaverwa

PROFITEER DAAROM NU:

wonen

OM-

ALLE SHOWRO KEUKENS

EN!!!

t voor PVC- en houten

vloeren!

Ook uw specialis

al Tel. (0546) 671 601 3b 7442 CX Nijverd Bedrijvenweg 096 Meubelmakerij Zwiers 17518 Privé (0546) 673

eld neben Zonler Uw woning iso besparen Direct veel geld osten! op uw energiek

Dan kunt u veel hoek- of tussenwoning? een daling van de 2 onder 1 kap-, betekent direct een Heeft u een vrijstaande-,isoleren van uw woning. Dit krijgt uw woning het van uw geld besparen door wooncomfort. Daarnaast verhogen. Het isoleren verhoging van het van uw woning energiekosten en Dit kan de waarde voor u en het milieu! gunstiger energie-label. en dus een hele opluchting isoleren we bestaandedie elke woning betekent dan naadloze isolatie” entenspray, ”Geen betere isolatie of een winddichte twee-compon Onder het motto wol met behulp van naadloos isoleert. nieuwe woningen spouw en dak) 100% constructie (vloer,

Fp0548-6 2a Ontwerp Bossinkkam T 0548-617505 (Ov.) Vakmanschap 7683 SL Den Hamdal.nl www.keukenshop-nijver Meubelmakerij

www.genietelkedag.nl

Voordelen isolatie omlaag

direct • Energiekosten omhoog • Wooncomfort t • Gezonder leefklimaai.p.v. 19%) (6% • Laag BTW tarief bel • Gunstiger energie-la Vraag een gratis

De Tegelboer

of mail

mers

Tegels & Badka

HD

TEL.: 0548 - 51 62

25

Nijverdal

IS

Serbonne Inspiratiepark 3 van den Bergsweg 7442 CK Nijverdal T. 0572-363147 F. 0572-363149

AKTIE! n Bij het afsluite van een nieuwe polis

Green-Line B.V. 2010 tot december

U bent van harte welkom in onze showroom.

Jutestraat 41 7461 TS Rijssen T: 0548 541919 F: 0548 541990

Geopend: maandag t/m vrijdag 08.00 tot 17.00 uur

J.G. van Egmond 0548 - 61 36 05 www.v-egmond.nl

Lochem 22 , 7241 CM LOCHEM Eekmolenweg F.0573-255378 T. 0573-259139

Wand- en vloerte en Sanitair

Gevelbekleding Serres-Kozijnen Dakkapellen Nieuwbouw-Verbouw

Verkoop & Informatie

HET WOONHU NIJVERDAL

Raalte 8102 HX RAALTE Zompstraat 41, F.0572-363149 T. 0572-363147

INTERIEURS

gels

in Rijssen. Habitobeurs 2010 attentie. staan wij op de ontvang een leuke 21, 22 en 23 oktober adviesgesprek en voor een gratis Bezoek onze stand

WWW.PLUIMERS.EU

Tempert

adviesgesprek aan

516225 0548Bel: naar: info@pluimers.nl

TML Makelaars 0548 61 86 60 www.tml-makelaars.nl

Rabobank West Twente 0548 37 30 00 ente www.rabobank.nl/westtw

Oost bv Rotij Projectbouw Tijhuis bv Bouwbedrijf Roosdom www.roosdomtijhuis.nl

TEGEN BODEMPRIJZ

Verkoop & Informatie

• 10 k ilo afv allen in 10 we ken D iplan • Gra tis 6 w eken onbe perkt traine n

GRATIS! Financieel advies en beoordeling op uw huidige* administratie

40% * extra korting

GEZOCHT!

Vraagouder/ Gastouder

en Bij inschrijving * een goede match, een Irischeque cadeau t.w.v.

en november. *Aktie in oktober

op uw auto verzekering!

plein.com www.hypotheek

tratie.nl www.pbadminis

kozijnen.nl E: info@greenline kozijnen.nl W: www.greenline

au-obelix.nl www.gastouderbure

Esdoorn

verzekeringen hypotheken

7443 BL Nijverdal Grotestraat 108a, F. 0548 - 623 004 T. 0548 - 623 003 info@hypotheekplein.com

€ 25,-

en november. *Aktie in oktober

en november. *Aktie in oktober

Esdoorn

administratie en belastingen

Makelaardij o.g.

bv

25

JAAR

Esdoorn

gastouderbureau

De voordeligste keukenspecialist

Oldenzaal Journaal produceert op maat gesneden themakranten in het hart van de krant • Sterk in de belangrijkste communicatiedoelgroepen. • Neem contact op voor meer informatie of een afspraak. .

Maurice Weustink

Tel: 074-2596633

.

.

.

.

m.weustink@twentejournaal.nl

www.twentejournaal.nl


Oldenzaal Journaal

zaterdag 11 december 2010

23

Twentse Kunstenares op de Miljonairfair me impact op mijn carrière. Binnen de kortste keren hing mijn werk in Engeland en Dubai en ik was bij 14 galeries door heel Nederland vertegenwoordigd.’

‘Eind 2008 zijn we gaan nadenken over een eigen galerie, omdat er zoveel animo is voor mijn werk en in juli 2009 is deze in Ootmarsum geopend. Het is een prachtig pand uit 1625 met 3 verdiepingen waarin mijn werk te zien is. Door de week ben ik zelf aan het schilderen, dus vaak in de weekenden (in Ootmarsum zijn alle galeries ook op zondag open. red) ben ik er te vinden. Ik vind het heerlijk om dan zelf met geïnteresseerden en kopers van mijn werk te praten, dat geeft mij energie en inspiratie’, vertelt Maureen enthousiast.

NIJVERDAL – De Nijverdalse Maureen Knobben is binnenkort met een grote stand te zien op de Miljonairfair. De miljonairfair is de grootste internationale beurs die Nederland heeft. De organisatie verwacht meer dan 50.000 bezoekers in vier dagen.

‘Grote designers als Jan en Monique de Bouvrie en Eric Kusters, staan bijvoorbeeld 100 meter van mij af met een eigen stand. Dat ik daar dan als Nijverdalse “boerentrien” tussen sta, is dan toch wel heel apart’, aldus Maureen. De beurs wordt geopend door de internationale actrice Brooke Shields. ‘Dat is natuurlijk geweldig “kicken” dat ik daar met één van de grootste stands van 65 m² ook bij hoor.’ ‘Bij mij in de stand staan bronzen van beeldhouwer Ruurd Hallema, zijn werk vertegenwoordig ik ook in mijn eigen galerie in Ootmarsum. Hij kende de organisator van de beurs Yves Gyrath persoonlijk en zo is het balletje eigenlijk aan het rollen gekomen’, vertelt Maureen. ‘Je wilt natuurlijk op zo’n fair laten zien wat je in huis hebt, je wilt je topstukken laten zien. Blikvanger zal een groot doek van bijna 2 meter bij 1,5 meter zijn, met de titel ‘Twentse Paradepaardje’. Mijn kenmerk zilverpigmenten is hierin rijk vertegenwoordigd. De website is weer even opgefrist en er zijn nieuwe folders

De overstap Over haar overstap naar een leven als kunstenaar vertelt Maureen: ‘Het is nog niet zo lang geleden dat ik de overstap maakte van het reclamevak naar een leven als kunstenaar. Volgend jaar is dat exact tien jaar geleden. Ik ben me gaan verdiepen in verschillende kleuren en materialen en ontwikkelde op deze manier een eigen stijl.

Liefde, vriendschap en plezier maken, zijn dan ook veel voorkomende thema’s in mijn werk. Het is de bedoeling dat je vrolijk wordt als je naar een doek van mij kijkt. En het moet blijven boeien, niet dat

Librije Ten slotte vertelt Maureen over haar huidige projecten: ‘Ik heb net 2 bijzondere projecten afgerond, namelijk mijn eigen wijncollectie bij Heisterkamp Wijnkopers. Zij hebben 2 schilderijen door mij laten maken, waarvan de afbeelding wordt gebruikt op het etiket van het bekende Luxemburgse wijnhuis Krier. Hier zijn nu 30.000 flessen van in heel Europa in de omloop. Daarnaast heb ik Librije’s Zusje en Librije’s Hotel van Jonnie en Therese Boer gedecoreerd met mijn schilderijen. Dat was erg bijzonder om te doen, en daarvan komen nu ontzettend leuke reacties binnen. Wat dat betreft ben ik een echt zondagskind, stap ook overal vrolijk en vrij op af. Ik heb niet echt angst ergens voor; dat is denk ik toch wel mijn grote kracht. Op dit moment ben ik bezig met een fabrikant voor een ‘kunstlamp’ in de letterlijke en figuurlijke zin van het woord. Ach, elke dag is weer een nieuwe uitdaging, het is maar net wat je er zelf van maakt!’

Heeft u ook een bijzonder verhaal?

Meld het ons via mail: redactie@oldenzaaljournaal.nl

Voor mijn werk gebruik ik verschillende technieken, ik werk bijvoorbeeld nooit met een kwast. Dat geeft mijn schilderijen een bijzondere diepte en glans. Elk werk wordt uit verschillende lagen opgebouwd en als afwerking gebruik ik altijd zilverpigment. Daarmee ben ik begonnen om de ogen van mijn fabelfiguren te accentueren, maar dat is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijk kenmerk van mijn werk.’ ‘Toen ik in 2005 een van de winnaars van de landelijke Kunstverkiezing van De Telegraaf was, had dat een enor-

Telefoon abc

(

Auto-Reuvers.nl

Onderhoud - APK - Airco Hoofdstraat 24a Overdinkel tel. 053 -5363519

A

gedrukt, tja meer kan ik niet doen. Het gaat ten slotte uiteindelijk toch om mijn schilderijen’, aldus de Nijverdalse.

‘Dreuzels’ Maureen schildert al jaren Dreuzels: ‘Ik laat me inspireren door sprookjes, mythen en sagen. Mijn fabelfiguren zijn dan ook fantasierijke, vreemde figuren. Daar paste de naam ‘Dreuzels’ wel mooi bij vond ik. De ene keer zijn het meer menselijke figuren en de andere keer weer dierlijk. Ze zijn echter altijd op het doek met elkaar verbonden.

je na één keer kijken, alles al hebt gezien.’

Autobedrijf

Autobedrijf Hein Franke Eekboerstraat 22 Oldenzaal

B

Beauty

te veel of te weinig?

mr. M. Tijken

echtscheidingsspecialist

0541 - 521 515

NATUURSTEEN

Electro Vakman

NIBA

Alwie Zoontjes

o.a. Bose, Loewe, Miele

Hyacinthstraat 61 Oldenzaal 0541 - 51 51 20

In het ABC? 074 - 259 66 33 info@twentejournaal.nl

K

NATUURSTEEN

Industriestraat 8 7582 CR Losser 06 - 23835464 info@niba-natuursteen.nl www.niba-natuursteen.nl

Kleding

Wij hebben extra grote maten tot XXXXXXXXXXL

Wij hebben nu voor u in de aanbieding, lekker warm badstoffen ondergoed.

C

Catering

Tel. 0049-59415596 Fa. Döppen, Dorfstr. 63, Lage (D) 4 km van grensovergang Ootmarsum

M

Mode

25 jaar damesmode: modieus en betaalbaar. Maten 36 – 60 Ook verkopen wij japonnen.

Wooldriksweg 19 Enschede 053-4320584

Aanrechtbladen Dorpels Vensterbanken

Grafmonumenten Lasertechniek

Ontslag? Mr. D.G. Geerdink

0541 - 521 515

Voor heren: T-shirts, sweatshirts, ondergoed, joggingbroeken, jeans, corduroy broeken, jeans bodywarmers, jacks, overhemden, werkkleding en jachtkleding.

0541 - 52 32 93

Alimentatie

E

(

O

Ongediertebestrijding

Rick Visschedijk

Ongediertebestrijding

Hogeweg 77 7582 CB Losser (T) 06 506 13 663 (E) rickvisschedijk@hetnet.nl

www.ongediertebestrijdinglosser.nl

R

Reparatie

Alwie Zoontjes

o.a. Audio Video Witgoed

Hyacinthstraat 61 Oldenzaal 0541 - 51 51 20

T

Technische Handelsonderneming

Technische Handelsonderneming P.J.G. Bruggink

Aanhangwagens, reparatie, onderdelen, verhuur, installatietechniek, badkamers

Nijverheidsstraat 63 Oldenzaal 0541 - 53 60 51 www.thbo.nl

Incasso? mr. drs. Carlo Verrillo

0541 - 521 515


OJ_11-12-10  

OLDENZAAL - In totaal 16 VWO leerlingen van het Twents Carmel College gaan bezig voor hun maat- schappelijke stage. >>>>> zie...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you