Page 1

www.oldenzaaljournaal.nl

zaterdag 03 maart 2012

Workshop Wolvilten met Agnes Wolbert

Volop bouwactiviteiten Midvastenloop >>>>> zie pag 3

OLDENZAAL - In de maand maart is er weer volop gelegenheid mee te doen met de workshops. Het wolvilten is echt in en Agnes heeft veel plezier in het begeleiden van zowel beginners als gevorderden. Het onderwerp van vilten is deze maand het maken van een haarband van merinoswol. Dit kan men in één dagdeel maken. Deelname is mogelijk maandagavond van 19.30 tot 22.00 uur men op zaterdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur. De deelname kost 15,00 euro en dat is inclusief materiaal en koffie/thee. De workshops zijn in De Zevenster aan de Jan van Hartenstraat 2 te Oldenzaal. In verband met aan te schaffen materiaal graag van tevoren opgeven.

Dier Goudinkoopbus van de week >>>>> zie pag 7 9

Weersvoorspelling Zondag Zondag

11° 6° 11° 6° 11°

Maandag Maandag

8° 8° 1° 8° 1°

Dinsdag Dinsdag

8° -1° 8° -1° 8°

Dat kan via email: agnes.zevenster@ gmail.com of telefonisch O541- 518756.

Visvijvers bijna gereed voor grote opening

LOSSER - Na bijna drie jaar lang wachten, is het dan eindelijk zover. Michel ten Brink, de nieuwe eigenaar van de Kleine Ponderosa, heeft namelijk zijn vergunningen voor de visvijvers in orde.

De Kleine Ponderosa verwacht eind april/begin mei zijn nieuwe visvijvers te openen. De visvijvers worden voorzien van forel en zalm. Je kan ervoor kiezen de vis mee te nemen naar huis, of ter plekke te laten roken. Bij de visvijvers komt een geheel nieuwe overkapping waar de mogelijkheid is om een hapje of een drankje te nuttigen.

Feesten en partijen Bij het vernieuwde café/restaurant is er ook nog steeds de mogelijkheid tot het geven van partijen of feesten tot maximaal 150 personen. De speeltuin voor kinderen met daarbij een prachtig terras waar u een goed overzicht op de spelende kinderen heeft, zal uiteraard ook gewoon blijven bestaan.

KBO-Inloopcafé OLDENZAAL - In Grandcafé Markant aan de Groote Markt vindt vrijdag 2 maart het voor u bekende inloopcafé plaats. Niet alleen KBO-leden, maar alle senioren van Oldenzaal zijn welkom.

Hoortoestellen

U UW kunthoortoestellenspecialist. dan weer genieten van een fijne middagBornsestraat waarbij gezelligheid voor24 opBorne, staat. Bij voldoende belangstelling Hengelo · T 074en 75omgeving 01 507 Hengelo kan er ook gekaart worden en zelfs het Wij maken van een behoort nemen dedansje tijd voor U, tot de mogelijkheden. Ook op zaterdag.

Hoortoestellen

Aanmelden is niet nodig. Aanvang 16.00 uur. Bornsestraat 24 Hengelo · T 074 75 01 507

Reünie Scholtenhof voor medewerkers en oud-medewerkers

Kunst- en cultuurmarkt in Oldenzaal

OLDENZAAL - Op Koninginnedag, maandag 30 april houdt de Lions Club Oldenzaal wederom een uitgebreide Oranjemarkt in de gezellige binnenstad van Oldenzaal. De sfeervolle tuin van het museum “Het Palthehuis” wordt weer omgetoverd tot klein Mont Martre.

In marktstalletjes wordt gastvrijheid geboden aan kunstenaars op het gebied van tekenen, schilderen, keramiek, beeldhouwen, glasbewerking, sieraden, fotografie, bloem-

sierkunst etc. De markt duurt van 11.00 tot 17.00 uur. De deelnamekosten bedragen 30 euro per kraam. Door de vergaande overheidsbezuinigingen op cultuur zijn de lions gedwongen om tot deze verhoging van de kraamprijs over te gaan ten opzichte van voorgaande jaren. Om tijdig inzicht te krijgen in het aantal deelnemers, kunt u zich tot 1 april opgeven per mail bij Erni Olde Loohuis ernihcm@gmail.com. Na ontvangst van uw bericht van deelname volgt een bevestiging.

Zevende BuitenHof-avond in Hofkerk OLDENZAAL - In de Hofkerk vindt dinsdag 6 maart een BuitenHof-avond plaats. Thema deze keer is: ‘Armoede in Oldenzaal?’ Aanleiding is de opmerking van premier Mark Rutte op 7 december 2011 in de Tweede Kamer: 'Ik maak bezwaar tegen de term armoede omdat dat klinkt alsof we in een situatie zitten waar ontwikkelingshulp nodig is.'

En dat tegen de achtergrond van recente rapporten van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waaruit blijkt dat bijna 8 procent van de Nederlandse huishoudens, en 10 procent van de kinderen, onder de armoedegrens leeft. Een panel belicht aan de hand van vragen en stellingen diverse standpunten vanuit de Oldenzaalse samenleving. Dit onder leiding van een gespreksleider. Thema De BuitenHof-avond van 6 maart handelt over armoede in onze huidige maatschappij. SCP en CBS verwachten dat percentage mensen dat onder de armoedegrens leeft de komende jaren zal toenemen. Een duidelijk signaal is

het toegenomen beroep dat op de voedselbanken gedaan wordt, ook in Oldenzaal. Gespreksleider is Simon Schutte. De avond start om 20.00 uur in de Hofkerk. De kerk is open vanaf 19.30 uur. In het midden van de kerk staat een ronde tafel met daaraan plaatsen voor de gespreksleider, de panelleden en twee lege stoelen waar bezoekers die willen reageren kunnen aanschuiven. Initiatief Hofkerk Dit is de zevende debatavond, het derde seizoen, die onder de titel BuitenHof-avond plaatsvindt in de Hofkerk. Dit debat vindt zijn inspiratie in het gelijknamige programma op TV. De relatie met de Hofkerk is terug te vinden in het woordje Hof, met hoofdletter dus: BuitenHof. Dit initiatief is vanuit de Hofkerk genomen om mensen uit de Oldenzaalse samenleving met elkaar in contact te brengen rondom maatschappelijke, religieuze of levensbeschouwelijke thema’s. Eerdere thema’s waren onder meer: ‘Uruzgan. Missie volbracht?’, ‘Euthanasie. Sterven, recht of gunst?’ en ‘Bezuinigingen. Ramp of kans?’

Bijeenkomst Cuso55+ met Willy Ahlers OLDENZAAL - Willy Ahlers verzorgt op dinsdagmiddag 13 maart van 14.00 tot 16.00 uur een rondreis door de wereld van de Tijdrekening en Kalenders. De middag van Cuso55+ vindt zoals altijd plaats in Hotel Het Landhuis.

Willy Ahlers neemt ons mee op zijn rondreis door de wereld van de uren, dagen en maanden. Vastgelegd in onze tijdrekening en kalenders.Vragen die wij ons allemaal stellen, probeert hij te beantwoorden. Bijvoorbeeld: Waarom is er vandaag op 29 februari een schrikkeldag?; Waarom is het begin van de Ramadan de vastenmaand bij de

15e jaargang nr. 08

In de week van dinsdag 29 mei tot en met vrijdag 1 juni wordt dit feestelijk gevierd met tal van activiteiten voor de cliënten van de Scholtenhof, aanleunwoningen Grevinkhof, Potskamp en Scholtendijk, vrijwilligers en medewerkers. Voor medewerkers en oudmedewerkers van de Scholtenhof wordt een reünie georganiseerd in de recreatiezaal van de Scholtenhof, Fonteinstraat 55 en wel op woensdag 23 mei 2012, van 19.00-22.00 uur. Helaas hebben we niet alle namen en adressen van oud-medewerkers van de afgelopen 50 jaar. Heeft u in de Scholtenhof gewerkt of kent u mensen die er gewerkt hebben laat het ons weten via: scholtenhof50jaar@ zorgfederatieoldenzaal.nl. Opgave voor de reünie kan ook via dit emailadres o.v.v Reünie Scholtenhof met uw naam, adres en telefoonnummer vóór dinsdag 1 mei. .

Vanaf pagina: 4 - 5

Tuinspecial morgen zijn we er nog dichterbij

Mohammedanen elk jaar op een andere tijdstip?; Waarom heet onze kalender de Gregoriaanse kalender? Dat soort vragen en nog vele andere komen aan de orde in de powerpoint presentatie 'Tijdrekening en Kalenders' welke gegeven wordt door de Oldenzaler Willy Ahlers. De presentatie is gebaseerd op poststukken. Het belooft een boeiende en leerzame middag te worden. De Cuso55+ kent geen leden. Entree bedraagt 4,00 euro. De bijeenkomst is op 13 maart om 14.00 uur in het Hotel het Landhuis aan de Bentheimerstraat 118.

Verschijnt wekelijks in Oldenzaal, Rossum, Weerselo en afhaalpunten in De Lutte. 074 - 259 66 33

OLDENZAAL - Zorgfederatie Oldenzaal heeft weer een goede reden om feest te vieren. In mei herdenkt de Scholtenhof haar 50-jarig bestaan.

KWF Kankerbestrijding zorgt voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor patiënten. Kijk vandaag nog op kwfkankerbestrijding.nl om te zien wat ú kunt doen. iedereen verdient een morgen

Oplage 17.500 exemplaren


uw ondernemende businesspartner ,ĞŶĚƌŝŬƐĞŶĐĐŽƵŶƚĂŶƚƐĞŶĚǀŝƐĞƵƌƐŝƐĞĞŶďƌĞĚĞĂĚǀŝĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞǀĂŶ ŽŶŐĞǀĞĞƌϭϬϬŵĞŶƐĞŶǀĞƌĚĞĞůĚŽǀĞƌϲǀĞƐƟŐŝŶŐĞŶŝŶdǁĞŶƚĞ͘ tĂĂƌŽŵ ,ĞŶĚƌŝŬƐĞŶ͍ tŝũ njŝũŶ ŐĞĞŶ ƚƌĂĚŝƟŽŶĞůĞ ĂĐĐŽƵŶƚĂŶƚƐ ŵĂĂƌ ‘ondernemende businesspartners’! Wij streven naar een maximaal ƌĞŶĚĞŵĞŶƚ Ƶŝƚ ĚĞ ŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐ ǀĂŶ ŽŶnjĞ ƌĞůĂƟĞƐ͘ ŝƚ njŽŶĚĞƌ ŽŶnjĞ ŐƌŽŶĚƐůĂŐ ;ŬǁĂůŝƚĞŝƚ͕ ĚĞƐŬƵŶĚŝŐ͕ ďĞƚƌŽƵǁďĂĂƌ ĞŶ ĨĂŵŝůŝĞďĞĚƌŝũĨͿ ůŽƐ ƚĞ ůĂƚĞŶ͘

s b o j h c high te ervaren H dewerke oofd Productie r Technis junior M edewerk ch Bedrijfsbure au er Produ ctie

junior Me

morgen zijn we er nog dichterbij

Werk me e aan ho producte ogwaard n voor d ige elektr e luchtva onica art, de m en de ind edische ustriële m sector arkt. Grijp die kans ! check: w ww.hort ec.nl

'ĞnjŽĐŚƚ͗s/^hZD< ahead in innovation ontwikkeling en productie van elektronica

ŽŽƌĐŽŶƟŶƵĞŐƌŽĞŝǀĂŶĚĞnjĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞnjŝũŶǁŝũǀŽŽƌĚĞǀĞƐƟŐŝŶŐKůĚĞŶnjĂĂů ŽƉnjŽĞŬŶĂĂƌĞĞŶĞƌǀĂƌĞŶnjĞůĨƐƚĂŶĚŝŐǁĞƌŬĞŶĚĞĂĚǀŝƐĞƵƌD<͘ &ƵŶĐƟĞͲĞŝƐĞŶ͗ We zoeken iemand die denkt te kunnen voldoen aan onderstaande criteria: KKƉůĞŝĚŝŶŐ͗ŵŝŶŝŵĂĂů^Wͬ,KͲŶŝǀĞĂƵ K&ƵŶĐƟĞͲĞƌǀĂƌŝŶŐŐĞĚƵƌĞŶĚĞĞĞŶĂĂŶƚĂůũĂƌĞŶ͘ KŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞǀĞĞŶĐŽŵŵĞƌĐŝĞůĞŬǁĂůŝƚĞŝƚĞŶ͘ KKŶĚĞƌŶĞŵĞƌƐƐĐŚĂƉ͘ KŵďŝƟƚĞĞŶĚƵƌĨƚŽƚŝŶŝƟĂƟĞĨŶĞŵĞŶ͘ KĞŶƐƚĞƌŬĂŶĂůLJƟƐĐŚǀĞƌŵŽŐĞŶ͘ KĞůĨƐƚĂŶĚŝŐŬƵŶŶĞŶǁĞƌŬĞŶ͘ K<ĞŶŶŝƐǀĂŶĂƵƚŽŵĂƟƐĞƌŝŶŐƐƉƌŽĐĞƐƐĞŶ͘

Voet-, knie- of rugproblemen?

Praktijk podologie Wim Benerink Elke woensdag Carint Oldenzaal, Matenstraat 51 Bellen voor een afspraak: 06-10342574 b.g.g. 0541-229424 Voor dunne handgemaakte opbouwzolen: Praktijk Denekamp, Oldenzaal, Losser en Nordhorn. Advertorial

tĞƌŬĞŶďŝũ,ĞŶĚƌŝŬƐĞŶďĞƚĞŬĞŶƚ͗ tĞƌŬĞŶ ŵĞƚ ĂŵďŝƟĞƵnjĞ ĞŶ ŝŶŝƟĂƟĞĨƌŝũŬĞ ĐŽůůĞŐĂ͛Ɛ͘ ůůĞŵĂĂů ŝŶ ƐƚĂĂƚ Žŵ njŽǁĞů njĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ ĂůƐ ŝŶ ƚĞĂŵǀĞƌďĂŶĚ ŬǁĂůŝƚĂƟĞĨ ŐŽĞĚ ǁĞƌŬ ƚĞ ůĞǀĞƌĞŶ͘ tĞƌŬĞŶ ďŝũ ,ĞŶĚƌŝŬƐĞŶ ďĞƚĞŬĞŶƚ ŽŽŬ ǁĞƌŬĞŶ ŵĞƚ ĞĞŶ ŬůĂŶƚŐĞƌŝĐŚƚĞ ĞŶ ĐŽŵŵĞƌĐŝģůĞ ŽŵŐĞǀŝŶŐ͘ tĞ ĐŽĂĐŚĞŶ ŽŶnjĞ ƌĞůĂƟĞƐ ĂĂŶ ĚĞ ŚĂŶĚ ǀĂŶ ĂĐƚƵĞůĞ ĐŝũĨĞƌƐ njŽĚĂƚ ĚĞnjĞ ďĞƚĞƌ ŐĂĂŶ ŽŶĚĞƌͲ ŶĞŵĞŶ ŝŶ ĂůůĞ ĨĂƐĞŶ ǀĂŶ ŚĞƚ ŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌƐĐŚĂƉ͘ ĂĂƌ ƐƚĂĂŶ ƵŝƚĞƌĂĂƌĚ ƉĂƐƐĞŶĚĞ ƉƌŝŵĂŝƌĞ ĞŶ ƐĞĐƵŶͲ ĚĂŝƌĞĂƌďĞŝĚƐǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶƚĞŐĞŶŽǀĞƌ͘ 'ĞŢŶƚĞƌĞƐƐĞĞƌĚ ^ƚƵƵƌĚĂŶũĞƐŽůůŝĐŝƚĂƟĞďƌŝĞĨŝŶĐůƵƐŝĞĨ͘s͘ŶĂĂƌ ŝŶĨŽΛŚĞŶĚƌŝŬƐĞŶ͘ŶůŽĨ ,ĞŶĚƌŝŬƐĞŶĐĐŽƵŶƚĂŶƚƐĞŶĚǀŝƐĞƵƌƐ͘s͕͘ ĂĨĚĞůŝŶŐƉĞƌƐŽŶĞĞůƐnjĂŬĞŶ

WŽƐƚďƵƐϯ͕ϳϲϱϬdhZ'E

^ŽůůŝĐŝƚĂƟĞ

sĞƐƟŐŝŶŐĞŶ

dŽĞŐĞǀŽĞŐĚĞǁĂĂƌĚĞ

Hendriksen Accountants en Adviseurs Postbus 3 ϳϲϱϬdhZ'E ŝŶĨŽΛŚĞŶĚƌŝŬƐĞŶ͘Ŷů /ǁǁǁ͘ŚĞŶĚƌŝŬƐĞŶ͘Ŷů

dƵďďĞƌŐĞŶ Almelo ZŝũƐƐĞŶ Oldenzaal ŶƐĐŚĞĚĞ Hardenberg

ĐĐŽƵŶƚĂŶĐLJĞŶĂĚǀŝĞƐ Accountantscontrole ĞůĂƐƟŶŐĂĚǀŝĞƐ Salarisadvies DĂŶĂŐĞŵĞŶƚĐŽŶƐƵůƚĂŶƚƐ Agro advies Juridisch advies

Volg ons op Facebook Volg ons op Linkedin sŽůŐŽŶƐŽƉdǁŝƩĞƌ

iedereen verdient een morgen

Dr. Frank geeft lezing over gezond vermageren Op woensdag 7 maart geeft Dr. Frank van Berkum in Café-Restaurant ‘t Oale Roadhoes in Tubbergen een lezing. Werkzaam als internist in het Hengelose ZGT ziekenhuis heeft hij 25 jaar praktijkervaring met patiënten met ernstig overgewicht. Op basis hiervan is onlangs een 3e boek van hem verschenen met als titel: Snel slank met dr. Frank. De lezing en het boek gaan over een dieet gebaseerd op eiwitten, waardoor vet wordt verbrand zonder spiermassa aan te tasten. Bijkomend voordeel is dat eiwitten het hongergevoel onderdrukken. Daardoor is het dieet langer vol te houden. Tevens mogen veel lekkere dingen wel gegeten worden. Op dit moment is dr. Frank ook te zien op TV Oost in het programma: Slank met dr. Frank. De avond wordt georganiseerd door Boekwinkel Heinink en Stichting Bibliotheken Tubbergen. Aanvang 20.00 uur. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij Boekwinkel Heinink, ‘t Oale Roadhoes en Bibliotheek Tubbergen voor € 5,00 per stuk, inclusief koffie of thee. Reserveren is mogelijk via info@boekwinkelheinink.nl en telefonisch via 0546-623429.

Voorrang voor

darmkankerpatiënten Wil je weten hoe?

DarmkankerNederland nl zet darmkanker op de kaart

Ga naar DarmkankerNederland.nl

Marjolein Eriks

praktijk Origanum

t 0541 - 51 91 28

Engelwortel 48

e marjolein@praktijk-origanum.nl

7577 EG Oldenzaal

w www.praktijk-origanum.nl


zaterdag 03 maart 2012

Vastenmeditatievieringen DE LUTTE - In de vastentijd vinden er in de St Plechelmuskerk te De Lutte wederom een 4-tal vastenmeditatievieringen plaats. Het thema van deze vieringen is aan de hand van het HongerdoeK: God onder ons, de werken van Barmhartigheid.

Oldenzaal Journaal

3

Midvastenloop voor het goede doel

DE LUTTE - Toneelvereniging 'Ons Genoegen' uit De Lutte voert op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 maart de klucht 'Spieker Willem wat hej toch uutvreten' op. Deze klucht zorgt voor een avondvullend programma en is geschreven door Bernd Gombold.

De vieringen zijn op dinsdag: 6 maart,13 maart en 20 maart.Aanvang van de vieringen steeds om 19.00 uur in de dagkapel van onze kerk.

Kaarten a 7,50 euro, zijn verkrijgbaar bij De Vereeniging (0541-551230), kinderen tot en met twaalf jaar betalen 3,50 euro. In verband met de grote belangstelling van voorgaande jaren, verzorgt men dit jaar drie uitvoeringen. Op vrijdag -en zaterdagavond spelen ze om 20:00 uur (zaal open 19:00 uur) in De Vereeniging te De Lutte. Op zondag 25 maart is er ’s middags om 14:00 uur (zaal open 13:00 uur) een voorstelling, eveneens in De Vereeniging. Sinds september is de toneelvereniging weer begonnen met de repetitie voor de toneeluitvoering in maart 2012. Nu kennen ze allemaal de tekst uit het hoofd en kunnen ze aan het werk met het spelen van het toneelstuk. Dit jaar is er gekozen voor een toneelstuk welke zich in een timmerwerkplaats afspeelt.

www.oldenzaaljournaal.nl

ZZZWZHQWHMRXUQDDOQO

Colofon Oldenzaal Journaal is een uitgave van: Uitgeverij Het Twentsche Land BV Maurice Weustink Oldenzaalsestraat 232 7557 GC Hengelo tel. 074-259 66 33 fax 074-259 63 53 Oplage: 17.000 exemplaren Verschijnt iedere zaterdag huis-aan-huis in Oldenzaal, Rossum, Weerselo en De Lutte Advertentie-adviseur: Edy Hammink, 06-519 404 50 Jeroen Morshuis, 06-39 56 55 97 E-mail: info@oldenzaaljournaal.nl Redactie: Leonie Jansen, 06-163 955 45 E-mail: redactie@oldenzaaljournaal.nl Persberichten en foto’s die ons worden aangeboden, worden geacht vrij te zijn van rechten. Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in onze gedrukte- als digitale uitgaven. Indien bronvermelding is gewenst, dan dient deze ingemonteerd te worden in de foto. Onverhoopt ontbreken van bronvermelding kan geen reden zijn voor schadevergoeding. Vormgeving: Niek Betten Leroy Versmissen Renate Zwep Geen Oldenzaal Journaal ontvangen? Uitgeverij Het Twentsche Land E-mail: bezorging@twentejournaal.nl 074-2596633 Afhaaladressen Oldenzaal Journaal: 3PHIR^EEP ::: ˆ +IQIIRXILYMW ˆ &MFPMSXLIIO 1EVMELSJˆ&VYK6IWXEYVERXZER+MPW 7EYRE/IM^IVˆ7LIPPHI8LMNˆ/MSWOHI8LMN 'HI8LMNˆ*MX4PE^Eˆ,EEVWXYHMS(ERMIR 6SWWYQ%ZMEZERHIV%%ˆ/YPXYVLYW ;IIVWIPS%YXS6IMRHIVWˆ%YXS,SSKIRHMNO %YXS/VEFFIˆ4PYW8MNLYMW 7EEWZIPH7MPHIVLYMW7YTIVQEVOXˆ³X,SPWGLIV Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Journaal, Hengelo Journaal, Borne Journaal, Oldenzaal Journaal, Enschede Journaal en Losser Journaal.

Het Oldenzaal Journaal is lid van:

Optimaal adverteren in Overijssel en Gelderland: meer dan 500.000 ex oplage in sterk lokale titels voor een scherpe prijs. Bel voor informatie 06 24192003. Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl Het Oldenzaal Journaal is lid van:

REGIO - In Dinkelland wordt 17 maart voor de 33ste keer de 40 000 meter mars - ook wel Midvastenloop genoemd - gehouden. Het aantal deelnemers dat de organisatie verwacht, ligt tussen de 1800 en 2000 mensen. Leden van de M.O.V. groep wilden in die tijd meer mensen bereiken om hen te kunnen wijzen op de problemen die zich voordeden in de 3e wereld. Als nu eens 100 mensen meewandelen en elke wandelaar vijf sponsors heeft weten te vinden, dan praten maar liefst 600 mensen even over de problemen in de 3e wereld; dat was het motief en zo is het begonnen. Bewustwording van de problemen is natuurlijk belangrijk, maar zonder geld kun je geen projecten starten, vandaar dat fonswerving de laatste jaren steeds belangrijker is geworden. Kwamen de deelnemers in de beginjaren vooral uit het toenmalige dekenaat N.O.Twente, nu komen ze uit het hele land. Dit jaar gaat de opbrengst naar een project in Ethiopië. De hoofdstad van Ethiopië 'Addis Abeba' is 1 van de snelst groeiende steden in Afrika. In de arme wijk Yeka leven veel mensen van minder dan 1,25 euro per dag. De congregatie Daughters of Charity wil het leven van deze sloppenwijkbewoners Verbeteren. Veel bewoners van de wijk komen oorspronkelijk uit het zuiden van Ethiopië. Aanhoudende droogte dreef hen naar de stad. Helaas is de werkloosheid in de stad schrikbarend hoog en de armoede onvoorstelbaar groot. De Daughters of Charity, een lokale ontwikkelingsorganisatie die nauw samenwerkt met de kerk en de lokale overheid, heeft een project gestart om de inwoners te helpen. Drie jaar lang werkt de organisatie in één wijk,

ze ondersteunt er vooral bestaande activiteiten en groepen . Een ander project dat de Midvastenloop al jaren steunt, is het straatkinderen project Nadirkonyen (Nadirkonyen betekend Scherp oog) in Lodwar Kenia. Lodwar ligt in de streek Turkana in het noordwesten van Kenia. Het is een uitgestrekt en onherbergzaam gebied. Oorspronkelijk was Turkana een land met voldoende water voor mens en dier. De traditioneel levende Turkana trokken voortdurend rond met hun vee. Al vele jaren heerst er echter een verschrikkelijke droogte en moeten de bewoners soms wel drie weken lopen om een geschikt stukje gras voor hun geiten te vinden. Afgelopen jaar is er zo weinig water gevallen dat veel vee is gestorven. Het nomaden bestaan is ten dode opgeschreven. Kinderen willen de armoede en alle andere ellende ontvluchten, en denken in de grote stad te kunnen overleven. Helaas lukt dat niet. Frater Hans Wennekes met zijn medewerkers nemen ieder jaar plusminus 70 kinderen op. Dit zijn kinderen die geen onderdak kunnen vinden en geen familie in de omgeving heeft wonen. De kinderen die opgenomen worden krijgen onderwijs, zodat zij later een baantje kunnen bemachtigen. Door de enorme droogte dit jaar in de hele Hoorn van Afrika, zwerven er nog meer kinderen op straat dan eerder. Hulp organisaties hebben Hans gevraagd meer kinderen op te nemen, maar voor meer kinderen is helaas geen geld en hulporganisaties willen maar voor een half jaar de kosten betalen. Start 17 maart start men tussen zeven en tien uur. Veel deelnemers hebben

dan al een inschrijfformulier gekocht en mensen gezocht die hen willen sponseren. De tocht gaat vanaf de scouting blokhut aan de tramweg in Rossum naar Beuningen, van daar naar Singraven, Tilligte en Ootmarsum en via Agelo en Weerselo weer terug naar de blokhut in Rossum. De gehele tocht is met pijlen uitgezet. Onderweg zijn 18 stempelposten. Busjes rijden de hele dag rond om wandelaars die willen stoppen naar de blokhut in Rossum te brengen. Langs de hele route wordt medewerking verleend door de EHBO en leden van de 27 MC club staan de hele dag in verbinding met de busjes. Op diverse plaatsen wordt gezorgd voor het inwendige van de mens, onder andere met soep, een appel en een krentenbol. Bij kampeerboederij de Roezenberg worden honderden pannenkoeken gebakken. Inschrijfformulieren zijn te koop. In Oldenzaal bij de VVV, maar ook bij de wereldwinkel en bij kiosk ome Toon. In de Lutte bij slagerij Lesscher. In Weerselo bij Wesselink Kadoshop. In Saasveld In het Parochiecentrum. In Deurningen bij Mevr. Scholten, Eschgaarde 34. In Lattrop bij de Troefmarkt en bij Gortemaker Textiel. In Rossum In het Kurturhus en bij tankstation Avia. In Ootmarsum bij sigarenmag-boekhandel Brummelhuis. In Denekamp bij boekhandel Brummelhuis. In Nrd Deurningen bij Mevr Kamphuis, Past Kuifstraat en inTilligte bij café ten Dam. Voor wandelaars die niet in de buurt wonen is het ook mogelijk een inschrijfformulier te kopen ´s morgens bij de start. Ter plekke kan men het sponsorbedrag in vullen en starten.

Deze uitgave is gedrukt op:

gecertificeerd papier

Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolkomenheden en daaruit voortvloeiende schade voor lezers of andere partijen komen niet voor rekening van de uitgever.

OLDENZAAL - Het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) en het KLPD (Korps Landelijke Politie Diensten) zijn te gast in Oldenzaal. De archeologische opgravingen op het St. Plechelmusplein vormen het decor voor een oefening van de forensisch archeologen van het NFI. Zij maken gebruik van de gelegenheid die de Oldenzaalse opgravingen bieden om hun werkwijze in de praktijk te trainen. Hierbij staat zorgvuldigheid voorop. De oefening vormt geen belemmering voor, eerder een aanvulling op, het lopende archeologische onderzoek.

Anders dan bij het huidige archeologisch onderzoek wordt eerst een sporenonderzoek in de omgeving gedaan. Een tweetal forensisch archeologen van het NFI zullen daarna een stukje van het archeolo-gisch onderzoek uitvoeren en het KLPD is erbij voor het vastleggen en visualiseren van de resultaten. Men oefent in het vastleggen van gegevens voor bijvoorbeeld reconstructies die bij eventuele rechts-zaken gebruikt kunnen worden. Het NFI werkte eerder onder vergelijkbare omstandigheden bij archeologische opgravingen, zoals in Alkmaar, Arnhem en Midden-Beemster. Het biedt de forensisch archeologen

Tuin stadhuis tijdelijk verhard en afgesloten OLDENZAAL - De gemeente Oldenzaal start binnenkort met het tijdelijk verharden van de binnentuin van het stadhuis waarna het afgesloten wordt voor publiek. De komende twee jaar wordt de ruimte gebruikt als bouwketenpark en bouwopslagruimte voor de herinrichting van het St. Plechelmusplein en de interne verbouwing van het stadhuis. Geen fraai gezicht In de afgelopen jaren is de stadhuistuin regelmatig gebruikt voor opslag van materialen, maar ook voor evenementen, zoals de Beach Disco tijdens de Boeskool is Lös of als openluchttheater tijdens het straattheaterfestival. Maar ook voor onderhoudswerkzaamheden van het stadhuis. Telkens wanneer er op deze manier gebruik wordt gemaakt van dit stuk grond, wordt het gras beschadigd. Door de intensiteit van het gebruik heeft dit geen of onvoldoende tijd om te herstellen. Tijdelijke bestrating Voor de bestrating worden de klinkers uit het St. Plechelmusplein gebruikt. In het kader van het Masterplan Binnenstad moeten de tuinen van het Michgoriushuis en het stadhuis nadrukkelijk bij de verdere ontwikkelingen als belangrijke onderdelen van de tuinen en het groen van de binnenstad worden meegenomen. Alternatieve locatie De verschillende gebruikers van de tuin tijdens de evenementen zijn op de hoogte gebracht van de voorgenomen verandering. De gemeente Oldenzaal denkt met hen mee in het vinden van mogelijke alternatieve locaties voor deze evenementen.

Dornfelder JG10

St. Plechelmusplein decor oefening Lokale Media Partners is de nummer 1 verkooporganisatie voor nationale adverteerders in huis-aan-huisbladen. Professioneel, transparant, toegankelijk en met landelijke dekking en de juiste prijs/kwaliteit verhouding. Meer informatie: www.lmp.nl

'Spieker Willem wat hej toch uutvreten'

Uit: Duitsland-Pfalz Druif : Dornfelder Kersen, veel fruit, romige nasmaak 0,7 liter

Catering Huur tappen Wij bezorgen Eigen parkeerplaats Hapjes Tapas bufetten Wijnproeflokaal Delicatessenmanden Kerstpakketten Supercadeaus Overige drank kan bij ons terug

&

€4,95

De lekkerste en meest voordelige wijn in heel nederland!

ij rij Slijterij Slijterij

Alles lekker bij de Meybree!

www.meybree.nl

Deli Delicatessen Delic Delicatessen


Maart groene maand

Maart groene maand

Tuintips maart

Richtlijnen voor de Clematis

Reisorganisatie GARDEN TOURS is in Nederland toonaangevend voor alle tuinreizen wereldwijd.

Allereerst: Goed gereedschap is het halve werk! De echte tuinmensen worden namelijk alweer onrustig...

Veel mensen vinden het snoeien van een Clematis een ingewikkelde aangelegenheid. Als de volgende richtlijnen worden aangehouden gaat het wel goed.

Dat aanbod varieert van Nederland tot Nieuw Zeeland! Alle reizen hebben echter één overeenkomst: de kwaliteit is gewaarborgd. Wij zochten en vonden voor alle bestemmingen de mooiste tuinen en de beste hotels binnen het beschikbare budget. De tourbus, de reisleiding, de lunch en het diner: alle aspecten die bij het organiseren van een goede tuinreis om de hoek komen kijken, genieten onze volle aandacht. Nieuw dit jaar: tuinen van de Azoren, tuinen, natuur en cultuur van Nieuw Zeeland, privétuinen rond Berlijn, een tuinreis vol met culinaire workshops in Bedfordshire, een moestuinenreis naar de Loire en nog meer..

• Gazon verticuteren. Mesten cq Aanleggen • Borders schoonmaken. Eventueel vaste planten scheuren en opnieuw planten • Siertuin bemesten / Moestuin bemesten • Spitwerk in de tuin • Vijver schoonmaken • Nestkastjes schoonmaken • Rozen snoeien / bemesten / poten met kale wortel • Clematis snoeien (zie richtlijnen in deze groenspecial) • Zomerbloeiende knollen / bollen planten • Tuinmeubilair schoonmaken / oliën • Zaaien moestuin: sjalotten, sla, wortels, etc...

Tuincentrum Uit het Broek klaar voor het voorjaar! OLDENZAAL - Tuincentrum Uit het Broek aan de Postweg 1 te Oldenzaal is klaar voor het voorjaar. De primula’s, narcissen, blauwe druifjes enz. zijn weer volop aanwezig. De nieuwe collecties van o.a. de binnen- en buitenpotterie zijn binnen en zijn samengeteld op basis van de laatste trends!

Achterin de winkel kunt naar de grote buitenafdeling waar u een ruime keus vindt in buitenplanten, bomen en struiken. Eenmaal weer binnen loopt u verder langs het gereedschap, de kamerplanten en binnenpotterie, en komt u langs onze gezellige koffiehoek waar u gratis koffie/thee kunt nemen.

Eén van de dingen waar ze bij Tuincentrum Uit het Broek bijzonder trots op zijn, is de kwaliteit van het perkgoed dat ze verkopen. Deze planten worden al ruim 30 jaar gekweekt in de naastgelegen kwekerij en veel klanten gaan speciaal voor de kwaliteit van dat perkgoed naar dit Tuincentrum. ” Wij hebben klanten die wel een uur moeten rijden om in Oldenzaal te komen. Ze komen speciaal voor ons perkgoed, de ruime parkeerplaats en de gemoedelijke sfeer. Daar ben ik erg trots op” , aldus Hr. Kamphuis van het tuincentrum.

Vanuit de koffiehoek heeft u een mooi overzicht over de uitgebreide sfeer –, decoratie- en zijdebloemen afdeling.Vlak voor de kassa’s vind u alle grondartikelen en natuurlijk een ruime keus aan snijbloemen, boeketten en bloemstukken. De bloemisten staan u graag te woord en kunnen u helpen met het maken van de juiste keuzes m.b.t. een passend bloemstuk, bruidsboeket of rouwarrangement.

Bij binnenkomst ziet u direct dat het Tuincentrum het afgelopen jaar een grote metamorfose heeft ondergaan. In de hal is een nieuwe waterpartij geplaatst met daarin mooi gekleurde vissen. Bij binnenkomst in de winkel ziet u zeker in het voorjaar een mooi kleurentafereel. Veel tafels staan gevuld met de diverse soorten perkgoed dat dagelijks wordt aangevuld vanuit de naastgelegen kwekerij. De aanwezige verkopers helpen u graag. Zij kunnen u advies en tips geven. Ook poten ze graag de planten voor u in, indien u dit wenst. Wanneer u de looproute volgt komt u o.a. langs de diverse afdelingen zoals: rietwerk, hobby artikelen, buitenverlichting, vogelhuisjes, vijverartikelen, barbecues en waterornamenten.

Tuincentrum Uit het Broek is een compleet tuincentrum met een gezellige sfeer. De actieve eigenaar (sinds 01-01-2011) organiseert regelmatig extra activiteiten voor zijn klanten. Zo heeft hij het afgelopen jaar een erg succesvol (her) openingsweekend gehad m.m.v. de Keukenhof, was er een spectaculaire extra kerstkoopavond i.s.m. diverse ondernemers uit de regio en een geslaagde themadag Uitvaartverzorging i.s.m. uitvaart gerelateerde bedrijven. Gezien deze successen van het jaar 2011 zullen er ongetwijfeld weer activiteiten in 2012 gaan plaats vinden. Houdt u de website in de gaten! www.uithetbroek.nl Tuincentrum Uit het Broek; het hele jaar door een bloeiend bedrijf!

Great Dixter

GARDEN TOURS B.V. James Wattstraat 2a 3261 MB Oud-Beijerland 088-0071300 info@gardentours.nl www.gardentours.nl

Schaduwplanten: Een kleine selectie

Hosta Varens Helleborus (nieskruid) Geranium nodosum Geranium macrorrhizum Viola Odorata (maartsviooltje) Epimedium soorten (elfenbloem) Trillium Convallaria Majalis (Lelietje van Dalen) Brunnera Macrophylla (kaukasische vergeetmij-niet).

De Clematis wordt onderverdeeld in drie groepen. Groep 1: Alle vroegbloeiers en winterbloeiers, onder andere: C. Alpina, C. Macropetala-typen, C. Montana. Groep 2: (Grootbloemigen) Hoofdzakelijk juli-bloeiers. Deze bloeien op oud hout. Groep 3: Alle kruidachtigen, onder andere: C. Viticella-typen, C. Recta en C. Texensis en Grootbloemige laatbloeiers.

Snoeien Groep 1: Na de bloei alle dode en zwakke stengels verwijderen. Groep 2: Dode en zwakke stengels eind van de

Vinca (maagdenpalm) Pulmonaria (longkruid)

Goed gereedschap vraagt om onderhoud

Het tuin gereedschap wordt intensief, maar kort gebruikt. Het is daarom erg belangrijk dat het gereedschap schoon wordt opgeslagen en dat u na gebruik uw gereedschap goed moet ontsmetten.

winter of vroege voorjaar verwijderen. Overige stengels vlak boven het hoogste paar dikke okselknoppen terugsnoeien. Die zijn in het voorjaar goed te zien. Ranken zorgvuldig aanbinden en leiden. Halverwege het voorjaar maakt de Clematis vaak nieuwe scheuten. Deze ook zorgvuldig leiden. Groep 3: Deze groep helemaal terugsnoeien tot een paar dikke okselknoppen net boven de grond (ca 30 cm). De nieuwe scheuten weer zorgvuldig leiden en deze Clematis zal in de zomer weer rijk bloeien. Geef ze in het voorjaar een goede mulchlaag.

Vochtig vuil tast uw gereedschap aan waardoor er roest optreedt. Om dit te verkomen kunt u uw gereedschap invetten met zuurvrije olie bijvoorbeeld lijnolie, of met vaseline.

De Clematis is een goede begeleider van Klimrozen.

Eet ba re blo em en Heeft u een plekje in de zon vrij in de tuin? Of de luxe van een moestuin? Dan is het misschien leuk om daar ‘eetbare bloemen’ te zaaien. Deze bloemen zijn dan onbespoten en erg geschikt om in salades te verwerken.

Goed gereedschap

Recept: Benodigdheden: 1 krop ijsbergsla 1 klein struikje witlof Bieslook Handje vol eetbare bloemen

TIP!

Bereidingswijze:

Deze planten zijn goed te combineren met allerlei bollen, zoals narcissen, sneeuwklokjes en botanische tulpjes.

Doe de sla en witlof gesneden in een kom. Meng er wat olijfolie en eventueel balsamico en peper door! Als laatste legt u de eetbare bloemen er op.

Bloemen om te eten: Borage (komkommerkruid) Viola Tricola (driekleurig viooltje) Tropaeolum (Oost-Indische kers) Goudsbloem

Vaak moeten kruiwagen en gieters buiten moeten blijven staan, als dit het geval is, kunt u ze het beste omkeren. Dit voorkomt dat er water in de gieter of kruiwagen komt. Om de winter te overleven kunt u het beste uw gereedschap in een bak met zand steken. Hierdoor blijven de messen, schoffels, scharen en ander gereedschap roestvrij en scherp.

De bolletjes kunnen verwilderen. Een plaatje in het voorjaar!

B&O Bestratingen voor al uw werkzaamheden in en om de tuin Tips voor rozen planten, bemesten en snoeien B&O Bestratingen is een jong bedrijf dat ca. 10 jaar actief is in de bestratings- en hovenierssector. Het bedrijf wordt gerund door Peter van den Broek en Remon Ottink. Wij kunnen u met allerlei werkzaamheden in en om de tuin van dienst zijn bij zowel particulier als bedrijf. De volledige bedrijfsvoering hebben wij in eigen hand waardoor de lijnen tussen de klant en B&O Bestratingen zeer kort zijn. Dit resulteert in een persoonlijk contact en scherpe offertes. Wij kunnen u met allerlei werkzaamheden van dienst zijn.. Dit kan variëren van het plaatsen van een schutting tot het creëren van een volledige nieuwe tuin. Dit alles uiteraard in goed overleg met de klant. Ook het boren van een waterbron met een compleet besproeiingssysteem voor de tuin behoort tot de mogelijkheden Tevens kunt

u voor grondwerk bij ons terecht. Wij hebben een uitgebreid machinepark waaronder een mingraver en rupsdumper.

De maand maart is bij uitstek de meeste geschikte maand om rozen te snoeien, en we weten uit ervaring dat veel mensen dit een lastige klus vinden. Wees niet bang om de rozen goed onder handen te nemen, want Snoeien is Groeien!

Uiteraard geven wij garantie op de uitgevoerde werkzaamheden. Kortom voor alle werkzaamheden in en om de tuin moet u bij B&O bestratingen zijn.

Rozen planten Rozen houden van een vruchtbare grond, zon, wind en water. Het is ook belangrijk om te weten dat nieuwe rozen niet groeien in grond waar al eerder rozen hebben gestaan. Dan bezwijken ze onder rozenmoeheid.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak dan kunt u ons dagelijks bellen of e-mailen. Voor meer informatie kijk ook eens op onze internetsite: www.bestrating-hengelo.nl

Als u rozen koopt moet u die zo snel mogelijk planten. Wanneer dit niet mogelijk is, kunt u het beste de planten met de wortels in de grond wegzetten. U moet de wortels goed nat maken. Leg vervolgens de rozen uit op de plek waar u ze wilt hebben. Houd daarbij een tussenruimte van 40 a 50 cm.

B&O Bestratingen August Vördingstraat 52 7558 AJ HENGELO Tel. 06-22214569 of 074-2782608, Info@bestrating-hengelo.nl

Het bemesten Rozen houden van een vruchtbare grond, zon, wind en water. Rozen moeten zwaar bemest worden. Op zandige gronden gaat de voorkeur

&O Bestratingen

• bestrating • rioolwerk • grondwerk • tuinaanleg • schuttingen • toelevering materialen

August Vördingstraat 52 7558 AJ Hengelo Ov

Tel. 074-2782608 06-22214569

w w w. b e s t r a t i n g - h e n g e l o . n l

uit naar stalmest of gedroogde koemest (organische meststoffen). Als natuurmest niet mogelijk is kunt ook speciale rozenmest gebruiken. Deze meststoffen zijn rijker aan voedingsstoffen dan de organische meststoffen, maar de gedroogde koemest (organische meststoffen) verdient de voorkeur omdat ze humus in de bodem brengen en het verbeterd de structuur. De voorkeur gaat dus uit naar natuurlijke stalmest of organische meststoffen zoals gedroogde koemest. Niet voor niets past men dit systeem toe in alle belangrijke rozentuinen. De verdikking moet ongeveer 2,5 cm onder de grond komen en de wortels moeten breed naar beneden hangen dus u moet een gat maken dat breed en diep genoeg is. Als het plantgat gemaakt

is doet u er eerst een beetje compost in het gat en vervolgens aarde en eventueel iets beenderenmeel. Zet daarna de roos in het plantgat en zorg dat de wortels verspreid liggen. Vul het gat met grond en schut de roos wat heen en weer. Druk vervolgens de grond stevig aan en als laatste geeft u de roos voldoende water.

Het snoeien We willen natuurlijk een goed gevormde struik. Maar het belangrijkste is om de struik gezond te houden en door het snoeien verjongt de plant. Tijdens de bloei bevordert de ontwikkeling van nieuwe knoppen. Als eerste kijkt u naar de vorm van de roos die u wilt hebben en snoei dan de sterke takken terug tot ca 15 cm op een buiten oog. Alle takken die naar binnen gegroeid zijn en die niet bevorderlijk zijn voor de vorm van de roos die u wilt hebben moet u weg snoeien. Dan is het van belang dat u de roos goed bemest zodat hij deze zomer veel bloemen geeft.

postweg 1 Oldenzaal T: 0541-570000 www.uithetbroek.nl RUIME KEUS IN o.a.:

Goed gereedschap vraagt om onderhoud Goed gereedschap vraagt om onderhoud

bijvoorbeeld lijnolie, of met vaseline.

Het tuin gereedschap wordt intensief, maar kort gebruikt. Het is daarom erg belangrijk dat het gereedschap schoon wordt opgeslagen en dat u na gebruik uw gereedschap goed moet ontsmetten.

Vaak moeten kruiwagen en gieters buiten moeten blijven staan, als dit het geval is, kunt u ze het beste omkeren. Dit voorkomt dat er water in de gieter of kruiwagen komt.

Vochtig vuil tast uw gereedschap aan waardoor er roest optreedt. Om dit te verkomen kunt u uw gereedschap invetten met zuurvrije olie

Om de winter te overleven kunt u het beste uw gereedschap in een bak met zand steken. Hierdoor blijven de messen, schoffels, scharen en ander gereedschap roestvrij en scherp.

- Violen - Bellis - Ranonkels - Primula’s

!!!AANBIEDING!!! PRIMULA’S 5 stuks

€ 2,95

aanbieding geldig t/m 10-03-2012

4 maart koopzondag van 10 tot 17 uur

Het hele jaar door een bloeiend bedrijf.


WINTERMODE

e t s t a a L ! ! ! e d n o R

T F L E H ELFT H VAN DE

* ZIE KAARTJES

* GEEN DENIM

&fashion

jeans

BORNE Nieuwe Markt, DENEKAMP Grotestraat 17a, GLANERBRUG Gronausestraat 1237, GOOR Grotestraat 59, HENGELO Marktstraat 3, HOLTEN Dorpsstraat 6, LOSSER de brink 23-25, OLDENZAAL Deurningerstraat 6, RAALTE Grotemarkt 18, TUBBERGEN Grotestraat 39b, VROOMSHOOP Julianaplein 4


zaterdag 03 maart 2012

Oldenzaal Journaal

7

Lieve kat zoekt een huis Hoi ik ben Moor, Een mooie grote kater van een jaar of 6 oud. Ik zit hier omdat ik ben gebracht door de dierenambulance. Ik werd al enige tijd verzorgt door mensen maar omdat het zo koud werd buiten hebben ze toch besloten dat het beter was als ik naar het asiel ging. Ik ben een kat met een eigen willetje. Ik vind het heerlijk om aangehaald te worden maar als ik het zat ben zal ik dit laten merken. Daarom vinden ze het hier geen goede combinatie als ik bij kleine kinderen wordt geplaatst. Ik zoek dus een huisje waar ik heerlijk alleen mag wonen en lekker verwend wordt. Denkt u dit te kunnen bieden kom dan eens kijken hier. Er zitten ook nog veel andere vriendjes die een huisje zoeken. U kunt mij ook bekijken op onze eigen site www.dierentehuisoosttwente.nl Wilt u vrijwilliger worden in ons asiel dan kan dat ook. Of wilt u ons financieel steunen? Bel dan eens met het asiel. Op 16 maart doen wij mee aan NL doet. Het is de bedoeling dat er dan een schutting wordt geplaatst. Heeft u een paar uurtjes over en wilt u een dagje vrijwilligers werk doen neem dan contact op met ons of registreer u via www.nldoet.nl

In het Veld Schoonmaak zoekt

)NTERIEURVERZORGST ERS voor diverse locaties in Oldenzaal Wat vragen we: s +ANDIDATENDIEDIVERSEAVONDENPERWEEKBESCHIKBAARZIJNVANAFUUR s +ANDIDATENDIEZESOCHTENDENPERWEEKBESCHIKBAARZIJNDAGENINOVERLEG s +ANDIDATENDIEDOORZETTINGSVERMOGENENVERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOELHEBBEN Wat bieden we: s !RBEIDSOVEREENKOMSTCONFORM#!/VOORSCHOONMAAK ENGLAZENWASSERSBEDRIJF s !ANTREKKELIJKSALARIS "RUTOUURLOONVOORIEMANDMÏTAANTOONBAREERVARINGINDESCHOONMAAKIS€  "RUTOUURLOONVOORIEMANDZONDERAANTOONBAREERVARINGINDESCHOONMAAKIS€ 

UURLOONOPBASISVANJAAROFOUDER Voor extra informatie omtrent de inhoud van de vacatures verwijzen wij u naar onze site: www.inhetveld.nl Onze gegevens: In het Veld Groep !FDELINGPERSONEELSZAKEN -ARSSTEDEN 7547 TD Enschede   personeelszaken@inhetveld.nl In het Veld Groep is een sterk groeiende onderneming die met name actief is in de schoonmaak- en cateringbranche. Wij zijn gevestigd in Enschede en ons werkgebied is Noord-Oost Nederland.

Wielrennen en mountainbiken moet je leren fiets aangeschaft voor het sportieve element. Met het oog op de beroemde Tour de France, maar ook andere evenementen, wordt dan al gauw besloten om een racefiets aan te schaffen. Juist deze groep wil Frank Zwiep meer aandacht gaan geven en starten met een cursus wielrennen voor beginners. Tijdens deze cursus wordt dan geleerd in vier zaterdagmiddagen hoe je moet fietsen op de racefiets, schakelen, techniek en onderhoud. In groepen van 10 personen wordt er dan getraind en voor mensen die (nog) geen racefiets hebben, is er dan de mogelijkheid een fiets te huren gedurende de cursus. De trainingen starten elke zaterdag om 14.30 uur tot 16.30 uur. Ook gaat Frank Zwiep dit jaar voor de derde keer starten met Zwiep Fit. Dit jaar wordt getraind om de mountainbike toertocht van De Lutte te gaan rijden. Zwiep Fit start op zaterdag 6 oktober en aan de hand van een vast programma wordt er elke zaterdag getraind om uiteindelijk op 11 november de tocht te kunnen gaan rijden. DE LUTTE - Een beetje fietsenmaker noemt zich tegenwoordig specialist in sportief fietsen. Om zich te onderscheiden zal er dan ook meer gesleuteld moeten worden aan het imago van de fietsenmaker. Gebruik van een stadsfiets is al heel gewoon.Vaak wordt een tweede

Open Dag bij Praktijk Origanum OLDENZAAL - Op zaterdag 10 maart houdt Praktijk Origanum een open dag. Bezoekers kunnen tijdens de open dag kennismaken met deze praktijk voor natuurgeneeskunde en persoonlijke ontwikkeling. Marjolein Eriks van Praktijk Origanum geeft doorlopend uitleg over natuurgeneeskunde en over haar werkwijze. Tevens demonstreert zij verschillende massages.Voor elke bezoeker is er een leuke attentie en er wordt een cadeaubon voor een behandeling naar keuze verloot. U bent van harte welkom op de open dag! Praktijk Origanum is gevestigd aan de Steenstraat 44 in Oldenzaal. De open dag duurt van 13.00-16.00 uur. Voor meer informatie: www.praktijk-origanum.nl

Diegenen die geen mountainbike hebben kunnen er een huren. Stuur een mail naar winkel@zwiepfietsen.nl of ga langs in Oldenzaal of Hengelo. Gelegenheid om uitgebreid een racefiets of mountainbike te testen is er op zondag 4 maart. Ook op deze fietsen is elektronisch schakelen mogelijk. Vanaf 10.00 uur tot 15.00 uur op Het Hulsbeek.


Oldenzaal Journaal

8

I8[IRXW0I^IVWJIIWX

$JHQGD

3PHIR^EEPQEEVX

&SIMIRHI QSHIVRI PMXIVEXYYV IR QY^MIO ^MNR HI MRKVIHMtRXIR (MZIVWI EYXIYVWPMXIVEXYYV

8LMNW/IQTIVMRO

*PMRK

3PHIR^EEPQEEVX

3PHIR^EEPQEEVX

8LMNW /IQTIVMRO MW IIR REXYYVXEPIRX YMX8[IRXI1EEOQIXLIQOIRRMW

*PMRKFIWXEEXYMXIIRZMIVXEPFIKEEJHI QY^MOERXIRHMIIIRTIVWSSRPMNOIRSSX XSIZSIKIR EER HI XVEHMXMSRIPI -IVWI ^ERK IR QY^MIO -R LYR [IVO MW HI HMITKIRIWXIPHIPMIJHIIRLIXVIWTIGX ZSSV HI -IVWI GYPXYYV ^MGLXFEEV (MX OIIV[IIVIIREERWXIOIPMNOIIRQEKM WGLIEZSRHZERZIVLEPIRKIZEXMRIIR WXSVQZPSIHEERQIPSHMItR^EGLXIEMVW IRSRXVSIVIRHIFEPPEHIW*PMRKKVEEJX MR HMX RMIY[I XLIEXIVGSRGIVX HMIT SRHIV LIX QEEMZIPH ZER HI ZIVFIIP HMRKHSSVSRZIV[EGLXISQWXERHMKLI HIRFIPERHIR^MNMRIIR-IVWIKVITTIP ยฏEHMXGLยฏIRSRXQSIXIRIIR^[IV ZIVIIRNE^^QY^MOERXIRIIRZIVPSVIR PMIJHI

3TLMPEVMWGLI[MN^IZIVLEEPXLMNSZIV ^MNR PIZIR ST LIX TPEXXIPERH XYWWIR HIFSIVIRIRHIOSIMIR1IXIIRZIX EGGIRX MW LMN IIR [EVI EQFEWWEHIYV ZSSVLIXFYMXIRPIZIR3QHEXLMNLSR HIVH TVSGIRX REXYVIP MW [IIX LMN FMN IPO STXVIHIR LIX TYFPMIO ZSSV ^MGL XI [MRRIR8LMNW /IQTIVMRO SRXHIOX 2IHIVPERH IR 2IHIVPERH SRXHIOX 8LMNW/ERLMNHIZIVPIMHMRKIRZERHI KVSXI WXEH [IIVWXEER SJ TVIJIVIIVX LMNHIPYGLXZERZIVWIKMIV#(I^IGLE VMWQEXMWGLI GSQIHMER RIIQX Y QII ST^MNRLMPEVMWGLIVIMWHSSVSRWPERH %GLXIVEJ&IOIOIR#8LMNW/IQTIVMROMW Y[VIMWPIMHIV 0SGEXMIWXEHWXLIEXIVHI&SRH 4VMNW ยบยบยบ &SRHWTEOOIV MRGPTEY^IHVERONI %ERZERKYYV

0SGEXMIWXEHWXLIEXIVHI&SRH 4VMNWยบ MRGPTEY^IHVERONI %ERZERKYYV

7SYPSJ1SXS[R 3PHIR^EEPQEEVX

1EOOIPMNOEJZEPPIR 3PHIR^EEPQEEVX :SSV [MI WRIP KSIHOSST IR KI^SRH IIR TEEV OMPS KI[MGLX [MP O[MNXVEOIR MWIVFMRRIROSVXHIQMRMGYVWYWQEO OIPMNOEJZEPPIR -R qqR FMNIIROSQWX PIVIR HI HIIPRI QIVWZERIIRHMtXMWXIRJ]WMSXLIVETIYX ZER 'EVMRXVIKKIPERH [EX ^I [IP IR RMIXQSIXIRHSIRSQEJXIZEPPIR 0SGEXMI X&EVKLSIW,EZMOWXVEEX %ERZERKXSX TVMNWยบTT

(I IRMKI IGLXI 7SYPWLS[ MR 2IHIVPERH 1IX KVSSX WYGGIW RY EP [IIV XSI EER LIX ZMIVHI TVSKVEQ QE 8LI 7SYP -W &EGO MR (I &SRH 1SXS[R KEJ IIR LIIP IMKIR WSYRH EER6 &TSTIRWSYPQY^MIOIR[IVH [IVIPH[MNH IIR FIKVMT8LI .EGOWSR *MZI 7YTVIQIW 1EVZMR +E]I 8LI 8IQTXEXMSRW1EVXLE6IIZIWERHXLI :ERHIPPEW 1SXS[R LIIJX IIR XMNHPSSW OEVEOXIV IRMWSSORYRMIXQIIV[IKXIHIROIR YMXSR^ILIHIRHEEKWIQY^MIOFIPIZMRK 8LI7SYPJYPRIWWXLIWI\]RIWWHEX^MNR HIFIIPHIRIROPEROIRHMIIIRVIYW EGLXMKI MRHVYO LIFFIR KIQEEOX ST SRWGSPPIGXMIJKILIYKIR1SXS[RXSY GLIWLIEVX WSYP  0SGEXMIWXEHWXLIEXIVHI&SRH 4VMNWยบ MRGPTEY^IHVERONI 8MNHYYV ;IFWMXI[[[WSYPSJQSXS[RRP

 A

:SVMKWIM^SIR[EWLIXIIVWXIPYWXVYQ IIRJIMXQIXSE,IVQER&VYWWIPQERW IR %FHIPOEHIV &IREPM 0MXIVEMVI KVSSXLIHIR EPW &EVX 'LEFSX8SQQ] ;MIVMRKE%HVMEERZER(MW+IIVX1EO IR /EHIV%FHSPPEL [EVIR IV SSO EP IIRW)IREZSRHHMIIIRZEWXIIR^IIV KI[EEVHIIVHITPEEXWMR(I&SRHLIIJX ZIV[SVZIR&SIMIRHIQSHIVRIPMXIVE XYYV IR QY^MIO ^MNR HI MRKVIHMtRXIR -RQMHHIPW MW SSO HI EERHEGLX ZSSV VIKMSREEPXEPIRXIIRXVEHMXMIKI[SVHIR (I REQIR ZER HI EYXIYVW [SVHIR QIHMSJIFVYEVMFIOIRHKIQEEOX)IR PMXIVEMVI FIPIZIRMW KITVIWIRXIIVH MR WEQIR[IVOMRK QIX &SIO[MROIP ,IMRMRO &MFPMSXLIOIR 2SSVH3SWX 8[IRXIIR7XEHWXLIEXIV(I&SRH)V ^MNRWPIGLXWOEEVXIRFIWGLMOFEEV >SVKHEXYIVFMNFIRX 0SGEXMIWXEHWXLIEXIVHI&SRH 4VMNWยบ MRGPTEY^IHVERONI %ERZERKYYV

zaterdag 06 maart 2012

/SJJMIGSRGIVX HSSV ,EVQSRMI/YRWX 7XVMNH

)LOPDJHQGD

0SWWIVQEEVX %(ERKIVSYW1IXLSH

/SJJMIGSRGIVXHSSV,EVQSRMI/YRWX

 7XVMNH 0IOOIV KIRMIXIR ZER IIR OST OSJJMI IR SRHIVXYWWIR PYMWXIVIR REEV IIR GSRGIVX# (EX OER8MNHIRW LIX OSJJMIGSRGIVX ZER QY^MIOZIVIRM KMRK/YRWX 7XVMNHPEXIREPPIQY^MOEPI SRHIVHIPIRZERHIZIVIRMKMRKZER^MGL LSVIR.IYKHSVOIWXFPSOJPYMXKVSITIR YMXIVEEVHLIX%SVOIWXZERHIZIVIRM KMRKXVIHIRZSSVYST

:EREJQEEVXMRHIFMSWGSST

% (ERKIVSYW 1IXLSH MW HI FI[IVOMRK ZER LIX XSRIIP WXYO ZER 'LVMWXSTLIV ,EQTXSR-RHMXZIVLEEPOSQX HI VIPEXMI XYWWIR 7MKQYRH *VIYH :MKKS1SVXIRWIR IR ^MNRTYTMP'EVP.YRK 1MGLEIP *EWWFIRHIV  ST LIX WTIP XI WXEER[ERRIIV^MNHIQSSMI TEXMtRXI 7EFMRE 7TMIPVIMR

/IMVE/RMKLXPI] MRFILERHI PMRKRIQIR

0SGEXMI 'EJq,IMNHIQER 7QEPQEEXWXVEEX  %ERZERK

9VWTVYRK&YEQJIWX +PERIQEEVX

&MK&ERK>ERKJIWXMZEP ,IRKIPSQEEVX

9VWTVYRK&YEQJIWX

(I&MK&ERKSPZ&IVX*VERWIRFIKI PIMHX PMZI  >ERKXEPIRXIR ZER EPPI ,IRKIPSWI QMHHIPFEVI WGLSPIR (I NYV] FIWXEEX YMX ,IPIR ,MPFVMRO >ERKIVIW0M1YIR(EZ]HI;MX LSSJH TSTEGEHIQMI%VX)>

-R 2IHIVPERH MW HMX ZIVVI[IK HI TSTYPEMVWXIFERHYMX3SWXIRVMNO,IX PMNOX [IP SJ MIHIVI GH HMI HI^I FERH YMXFVIRKX KSYH [SVHX (IยณKIMKRยด MW IIRFIPERKVMNOMRWXVYQIRXZSSVHI^I KVSITHMIZIIPLEVXIREPLIIJXKIWXS PIR

0SGEXMI4STTSHMYQ1IXVSTSSP %ERZERK  YYV >EEP STIR  YYV%ERZERKGSRGIVX 4VMNWIYVS

0SGEXMI'EJI(MROIPW[IMHI+VSREYWIWXVEEX  %ERZERK TVMNWยบTT

8LI,YRKIV+EQIW :EREJQEEVXMRHIFMSWGSST

,IX ZIVLEEP HVEEMX VSRH X[II XMIRIVW HMI HIIP QSI XIR RIQIR EER HI NEEVPMNOWI ,YRKIV +EQIW ST XIPIZMWMI ,IX KIZIGLX KEEX HSSV XSX HIHIIPRIQIVWZERHIERHI VIHMWXVMGXIRHSSH^MNR-RHI XSIOSQWXMW2SSVH%QIVMOE REQIPMNOSTKIHIIPHMRX[EEPJ ZMNERHMKI HMWXVMGXIR HMI ZIV XIKIR[SSVHMKHQSIXIR[SV HIR;ERRIIV4VMQ)ZIVHIIR HSSV QMHHIP ZER IIR PSXIVMN [SVHX KIOS^IR RIIQX ^YW /EXRMWW LEEV TPEEXW MR >I QSIXOMI^IRXYWWIRPMIJHIIR HSSH

0EYVIP ,EVH])GLXI1ERRIR )RWGLIHIQEEVX

)IR EZSRH [EEV GEFEVIX IR XSRIIP QEEV SSO LYQSV IR ZIVHVMIX IPOEEV EJ[MWWIPIR ,IX PEEXWXI FI^SIO ZER 7XER 0EYVIP EER 3PMZIV ,EVH] MW LIX YMXKERKWTYRX KI[SVHIR ZER HI ZSSV WXIPPMRK8LIQEยดW EPW LIX WXIVJFIH ZER IIR ZVMIRH HI ZIVKEROIPMNOLIMH ZER VSIQIRLIXRYXZERLYQSVEPW[ETIR XIKIRLIXZIVZEPRIQIRIIRGIRXVEPI TPEEXW MR (I QERRIR WXEER RE  NEEV [IIV WEQIR ST LIX TSHMYQ IR ^MNR ST^SRHEKQEEVXXI^MIRMR8LIEXIV 4VMWQEVI 0SGEXMI4VMWQEVI %EZERKYYV )RXVIITMNWยบTelefoon ABC

Autobedrijven

Auto-Reuvers.nl

Autobedrijf Hein Franke Eekboerstraat 22 Oldenzaal

Onderhoud - APK - Airco

0541 - 52 32 93

Hoofdstraat 24a Overdinkel tel. 053 -5363519 3URยฟ3RHWV $XWRFOHDQLQJ 2OGHQ]DDOย‡

ZZZSURILSRHWVQO

C

Catering

Feestje? Party hapjesschalen v.a.: โ‚ฌ 10,Luxe hapjes - Amuse hapjes - Buffetten

Voor al uw catering moet u bij borreltijd zijn

www.borreltijd.net Mobiel: 06 - 506 88 99 8 (bezorging aan huis)

Leusinkweg 3a, Losser Tel. 053 - 750 11 89 industrieterrein: de Zoeker Esch www.happycarwash.nl

Goedkoop adverteren in het Telefoon ABC? Stuur een e-mail naar info@oldenzaaljournaal.nl

T

Technische Handelsonderneming

Technische Handelsonderneming P.J.G. Bruggink Aanhangwagens, reparatie, onderdelen, verhuur, installatietechniek, badkamers

Nijverheidsstraat 63 Oldenzaal 0541 - 53 60 51 www.thbo.nl

T

T

Tuinen

Tuinen

ZZpโ€™er - 55 Plus heeft nog tijd over voor onderhoud van uw tuin en kleine klussen. Bel vrijblijvend naar 06-41520478 Marcel Bussmann

T

Technische

Goud is Geld! -

Oud goud Gouden horloges Gouden munten Tand goud Oud zilver Etc, etc...

Wadi

Jewels & Watches

De hoogste prijs voor uw oude goud! De Driehoek 51 in Oldenzaal Tel: 0541 - 538846

W

Witgoed

BOLLEMA WITGOEDSERVICE Reparatie en verkoop van nieuw en gebruikt witgoed. Alleen A merken. Wij berekenen geen voorrijkosten in Oldenzaal.

Telefoon 0612331147 of 0647161922.

OJ_03-03-12  

Midvastenloop Dier van de week Volop bouwactiviteiten 11° 6° Borne, Hengelo en omgeving Wij nemen de tijd voor U, Ook op zaterdag. 15e jaarg...