Page 1

www.oldenzaaljournaal.nl

zaterdag 02 september 2011

Agenda >>>>> zie pag 15

Telefoon ABC >>>>> zie pag 6

Extra politiecontroles tijdens 1e schoolweken REGIO - Aan het begin van ieder schooljaar starten verschillende verkeerscampagnes en -acties. Politie Twente ondersteunt deze campagnes door tijdens de eerste schoolweken extra te controleren bij basisscholen en middelbare scholen. Bij de basisscholen wordt onder meer gelet op het parkeergedrag van ouders/verzorgers, of de inzittenden wel gordels dragen en ook wordt op snelheid gecontroleerd. Daarnaast is er ook extra aandacht voor het verkeersgedrag van middelbare scholieren. Zo worden er bromfietscontroles gehouden en is er aandacht voor het fietsen in groepen. Verkeersveiligheid rondom scholen verbeteren Doel van de campagnes en acties is om de verkeersveiligheid rondom scholen te verbeteren. Zo worden automobilisten en andere weggebruikers aangemoedigd rekening te houden met kinderen die weer naar school gaan. Ouders/verzorgers worden voorgelicht over en gecontroleerd op het dragen van autogordels en het gebruik van andere kinderbeveiligingsmiddelen zoals de juiste zitjes. De leerlingen zelf krijgen les over het gevaar van de dode hoek. De campagnes worden gevoerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Veilig Verkeer Nederland en het ROVO. Bron: Politie Twente Website van de Politie Twente: www. politie.nl/twente

Goed beginnen met hardlopen foto: eigen foto

OLDENZAAL - Nu de zomervakantie er voor de meeste mensen weer op zit wordt het tijd om weer in beweging te komen. Hardlopen is een laagdrempelige manier om te bewegen en neemt nog steeds in populariteit toe.

Mensen worden zich meer en meer bewust van een gezonde leefstijl en daar hoort voldoende beweging bij. Lopen heeft als groot voordeel dat het niet tijd- of plaatsgebonden is en dat je er alleen een paar goed aangemeten hardloopschoenen en makkelijk zittende kleding voor nodig hebt. Het is een ideale sport voor iedereen die wil werken aan een gezonde leef-

stijl. Daarnaast is het ook een prima manier om de basisconditie op peil te houden die nodig is voor het beoefenen van andere sporten. Bovendien ben je heerlijk bezig in de buitenlucht. Voor velen die zich hebben aangesloten bij Loopschool Oldenzaal, is het leven aanzienlijk veranderd; men voelt zich fitter en kan meer aan. Op woensdag 7 september start Loopschool Oldenzaal weer met een nieuwe beginnersgroep. De training begint om 19.30u bij wijkcentrum Het Blikpunt aan de Operalaan. Er wordt gestart vanaf een nul conditiepunt. Ook voor mensen die de laatste jaren weinig aan sport hebben gedaan of terugkomen na een blessu-

re, is deze beginnersgroep uitermate geschikt. Onder deskundige leiding van trainer-coach en sportpodoloog Ruud Vlutters wordt de training verantwoord opgebouwd waardoor spieren, pezen hart en bloedvaten geleidelijk kunnen wennen aan een nieuwe leefstijl. Na drie maanden is men in staat om 45 minuten aaneen gesloten hard te lopen. De ervaring leert dat mensen versteld staan van hun eigen kunnen en dat de algehele conditie sterk is verbeterd.

van schoeisel, kleding, trainingsopbouw of sportblessures kan men ook terecht bij Ruud Vlutters, die naast Loopschool Oldenzaal een praktijk voor sportpodologie en een hardloopspeciaalzaak runt onder de naam Runnersworld aan de Kuipersdijk 52 in Enschede.

Tijdens de trainingen is er ook aandacht voor de loopstijl. De sfeer is gezellig en de trainingen zijn dusdanig ingericht dat iedereen aan z’n trekken komt. Voor advies op het gebied

Meer informatie of aanmelden?

Hardlopen is mogelijk op verschillende niveaus; er zijn meerdere trainingsavonden voor de beginnende en voor de gevorderde loper.

ruud@runnersworldenschede.nl o.v.v. Loopschool of surf naar www. loopschoololdenzaal.nl

De scholen gaan weer beginnen! OLDENZAAL - Extra aandacht voor verkeersveiligheid. Aanstaande maandag (5 september) gaat het nieuwe schooljaar van start. Dit geldt zowel voor de basisscholen als voor het voortgezet onderwijs.

N& O S L E K C I N ERY X U L Y K C JA

a6

Zie pagin

Helaas is er zo vlak na de zomervakantie vaak een toename van het aantal jonge verkeersslachtoffers. Opvallend daarbij is dat één op de drie slachtoffers op weg is naar school. Blijkbaar moeten automobilisten en kinderen na de zomervakantie weer wennen aan elkaar. In Oldenzaal worden de inmiddels bekende spandoeken weer opgehangen, plaatst de gemeente snelheidsdisplays en extra borden om de veiligheid te vergroten.

14e jaargang nr. 34

Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de gemeenten houden jaarlijks de campagne “De scholen zijn weer begonnen” om zo de weggebruiker extra alert te maken. Naast het ophangen van de spandoeken wordt aan de scholen de mogelijkheid geboden om materiaal te bestellen om de actie onder de aandacht te brengen. Snelheidsmeters en borden

Daarnaast plaatst de gemeente de komende weken een snelheidsindicator nabij scholen, zodat de automobilisten bewust gemaakt worden van hun snelheid. Ook worden gele borden ingezet om automobilisten duidelijk te maken dat bij gelijkwaardige

kruispunten het verkeer van rechts voorrang heeft, dus ook fietsers. Parkeergedrag rond scholen

Helaas vormt ook het parkeergedrag van ouders rondom scholen een gevaar. Er wordt regelmatig zodanig geparkeerd dat andere kinderen slecht of geen zicht hebben op de weg. Het team handhaving van de gemeente zal extra controleren of de regels worden nageleefd. Verkeersopvoeding Door al op jonge leeftijd regelmatig samen te voet of per fiets naar school en andere gelegenheden te gaan, leert

Verschijnt wekelijks in Oldenzaal, Rossum, Weerselo en afhaalpunten in De Lutte. 074 - 259 66 33

een kind gaandeweg de verkeersregels en de gevaren op de weg. Voordat kinderen zelfstandig naar school gaan is het bovendien belangrijk de veiligste route te kiezen en deze vooraf samen te oefenen.

Op de basisscholen en het voortgezet onderwijs wordt gedurende het schooljaar aandacht besteed aan verkeersveiligheid. Dit gebeurt ook door middel van projecten die door Veilig Verkeer Nederland of gespecialiseerde bureau’s worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Oldenzaal. Een belangrijke partner daarbij is het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Overijssel (ROVO).

Oplage 17.500 exemplaren


zomermoDe

T F L HE FT L E H * ZIE KAARTJES/GEEN DENIM

van de

&fashion

jeans

Borne nieuwe Markt, DenekaMp Grotestraat 17a, GlanerBruG Gronausestraat 1237, Goor Grotestraat 59, HenGelo Marktstraat 3, HolTen Dorpsstraat 6, losser De Brink 23-25, olDenzaal Deurningerstraat 6, raalTe Grotemarkt 18, TuBBerGen Grotestraat 39b, VrIezenVeen Westeinde 48, VrooMsHoop Julianaplein 4


Oldenzaal Journaal

zaterdag 02 september 2011

3

Concert De Lutter Muzikanten

Junior Kamer organiseert Running Diner goed doel

OLDENZAAL - Junior Kamer Oldenzaal organiseert op zaterdag 17 september een uniek Running Dinner voor twee Twentse goede doelen.

Junior Kamer Oldenzaal organiseert op 17 september a.s. voor het eerst een Running Dinner in Oldenzaal. De deelnemers aan het Running Dinner genieten een avond lang van een culinair hoogstaand diner waarbij iedere gang op een andere locatie wordt genuttigd. We kunnen met recht spreken van een culinaire rondreis door Oldenzaal.

De opbrengst van het eerste Running Dinner gaat naar twee Twentse goede doelen: de Stichting Leergeld Oldenzaal en de stichting Kans voor een Kind. De Stichting Leergeld zorgt ervoor dat kinderen van Oldenzaalse gezinnen die onder de armoedegrens leven gewoon kunnen meedoen aan de samenleving.

foto: eigen foto

www.oldenzaaljournaal.nl

www.twentejournaal.nl

Colofon Oldenzaal Journaal is een uitgave van: Uitgeverij Het Twentsche Land BV Maurice Weustink Oldenzaalsestraat 232 7557 GC Hengelo tel. 074-259 66 33 fax 074-259 63 53 Oplage: 17.000 exemplaren Verschijnt iedere zaterdag huis-aan-huis in Oldenzaal, Rossum, Weerselo en De Lutte Advertentie-adviseur: Marco Krabbe, 06-395 655 97 Henk te Nijenhuis, 06-304 059 76 E-mail: info@oldenzaaljournaal.nl Redactie: Leonie Jansen, 06-163 955 45 E-mail: redactie@oldenzaaljournaal.nl Persberichten en foto’s die ons worden aangeboden, worden geacht vrij te zijn van rechten. Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in onze gedrukte- als digitale uitgaven. Indien bronvermelding is gewenst, dan dient deze ingemonteerd te worden in de foto. Onverhoopt ontbreken van bronvermelding kan geen reden zijn voor schadevergoeding. Vormgeving: Niek Betten Jesper Vis Geen Oldenzaal Journaal ontvangen? Uitgeverij Het Twentsche Land E-mail: bezorging@twentejournaal.nl 074-2596633 Afhaaladressen Oldenzaal Journaal: Oldenzaal: VVV • Gemeentehuis • Bibliotheek Mariahof • Brug Restaurant van Gils Sauna Keizer • Shell de Thij • Kiosk de Thij C1000 de Thij • Fit-Plaza • Haarstudio Danien Rossum: Avia van der AA • Kulturhus Weerselo: Auto Reinders • Auto Hoogendijk Auto Krabbe • Plus Tijhuis Saasveld: Silderhuis Supermarkt • ‘t Holscher

DE LUTTE - De Lutter Muzikanten verzorgen zondag 11 september om 13:00 een gratis toegankelijk openlucht optreden. Als locatie is evenals de afgelopen jaren gekozen voor het knusse centrum van De Lutte dat voor de gelegenheid wordt omgebouwd tot één groot terras. Op het podium onder de karak-

teristieke bomen zullen De Lutter Muzikanten de toehoorders vanaf 13:00 uur trakteren op Egerländer, Böhmische en Moravische werken uit haar brede repertoire waarbij diverse polka's en walsen met zang worden uitgevoerd. Het betreft de verplaatsing van het concert dat op zondag 28 augustus plaats zou vinden maar dat vanwege

het slechte weer is afgeblazen. Mochten de weergoden de muzikanten ook op 11 september niet goed gezind zijn zal het optreden wederom geen doorgang vinden. Voor de laatste status omtrent het optreden wordt verwezen naar de website: www.luttermuzikanten.nl.

Boek over 100 jaar middenstand in Oldenzaal OLDENZAAL - Op 14 januari 1911 werd in Oldenzaal de Rooms Katholieke Ondernemers Vereniging St. Clemens opgericht. Het is dus dit jaar precies 100 jaar geleden dat (katholieke) Oldenzaalse middenstanders zich voor het eerst verenigden in een belangenorganisatie. Voor boekwinkel/uitgeverij Heinink aanleiding een boek uit te brengen, dat in woord en beeld terugblikt op een eeuw, waarin middenstanders mede het straatbeeld en het aanzien van de stad ingrijpend veranderden.

In nauwe samenspraak met samensteller Henk Hesselink tekende freelance journalist en publicist Ben Siemerink de soms turbulente geschiedenis van georganiseerde middenstand op. Van de van het rijke roomsche leven doordesemde beginjaren van St. Clemens, via de moeizaam tot standkoming van de winkelcentra In den Vijfhoek en De Driehoek, tot de recentelijke pogingen de ondernemersneuzen in dezelfde richting te krijgen middels een BIZ. Ter lering en vermaak van de middenstanders. Maar zeker ook een feest der herkenning voor

oudere Oldenzalers vanwege de vele historische foto’s van winkelstraten in vroeger jaren. In het boek zijn ook nog een vijftiental ‘portretten’ van typisch Oldenzaalse familiebedrijven, die al drie generaties lang actief zijn, opgenomen. Ook bijzondere foto’s uit de privécollecties van deze familiebedrijven zullen worden geplaatst! Het boek over 100 jaar georganiseerde middenstand in Oldenzaal zal begin november officieel worden gepresenteerd.

Vakantiestemming: opgeruimd Een altijd langskomend vakantieprobleem is de dag waarop je even geen vakantiegevoel hebt. Alles wat een vakantie tot een

vakantie maakt heb je dan al gezien of gedaan. Gelukkig is er dan altijd nog ergens een sale, een outlet of gewoon een

opruiming. Dat wordt dan een heerlijke dag van: ‘kijken, niet kopen’.

De Stichting Leergeld geeft geen geld, maar zorgt voor schoolboeken, de contributie van de sportvereniging of de bijdrage voor het schoolkamp. Kortom, een bijzonder goed doel voor mensen ‘om de hoek’. Stichting Kans voor een Kind stelt zich ten doel om tijdelijk of voor een langere periode het leed te verminderen van kinderen uit Twente die zonder hulp van derden geen uitzicht hebben op een verbetering van de persoonlijke situatie. Ten bate van deze Twentse goede doelen is er tijdens het slotfeest een ouderwetse loterij met prachtige prijzen.

Tijdens de culinaire rondreis zullen de deelnemers vier verschillende locaties aandoen: Restaurant ’t Klokhoes, Restaurant Flavour, de Groote Sociëteit en de Hofkerk (unieke éénmalige locatie). Deze locaties zullen een prachtig diner voorbereiden en zorgen voor een sfeervolle avond. De avond start in de Groote Sociëteit en begint om 18.30u.

80% van de beschikbare kaarten is reeds verkocht, maar Via www.jcioldenzaal.nl zijn er nog kaarten voor dit unieke evenement te verkrijgen. Kaarten kosten E75,- per stuk. Van dit bedrag wordt een deel overgemaakt aan de goede doelen aangevuld met de opbrengst van de loterij.

Voor meer informatie over dit evenement en/of kaartverkoop kunt u contact opnemen met Edgar Visscher (06-53381107 of evisscher@parker. com)

Uw redactie in het Oldenzaal Journaal? Mail naar: redactie@twentejournaal.nl

Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Journaal, Hengelo Journaal, Borne Journaal, Oldenzaal Journaal, Enschede Journaal en Losser Journaal.

Het Oldenzaal Journaal is lid van:

Optimaal adverteren in Overijssel en Gelderland: meer dan 500.000 ex oplage in sterk lokale titels voor een scherpe prijs. Bel voor informatie 06 24192003. Meer info: www.regionaleuitgeversgroep.nl

Dornfelder JG10

Herkomst: Duitsland-Pfalz Druivensoort: Dornfelder Smaak: Kersen, veel fruit, romige nasmaak 0,7 liter

Het Oldenzaal Journaal is lid van:

Lokale Media Partners is de nummer 1 verkooporganisatie voor nationale adverteerders in huis-aan-huisbladen. Professioneel, transparant, toegankelijk en met landelijke dekking en de juiste prijs/kwaliteit verhouding. Meer informatie: www.lmp.nl

€4,95 (De oplossing van deze puzzel is verderop in deze krant te vinden (bron: Huub Coenen))

Denekamperstraat 50 Oldenzaal | 0541-513227


Tasche Staalbouw en Tasche Stalen Trappen te Albergen zoeken naar de volgende gemotiveerde medewerkers: ­ MONTAGE

MEDEWERKERS STAALBOUW

Het op de bouwlocatie monteren van staalconstructies

­ MONTAGE MEDEWERKERS STALEN TRAPPEN Het op de bouwlocatie monteren van stalen trappen en hekwerken

­ SAMENSTELLER VAN STALEN – INTERIEUR EN NOODTRAPPEN Het in de werkplaats samenstellen van stalen trappen en hekwerken volgens tekening. Functie eisen: Een positieve instelling, een gedegen vakopleiding en/of voldoende ervaring. Wij bieden u een afwisselende baan met goede salariëring en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Indien u belangstelling heeft nodigen wij u uit uw sollicitatie te richten aan de directie van: Tasche Staalbouw b.v. v. Koersveldweg 6 7665 SG Albergen Tel. 0546­449010 info@taschestaalbouw.nl www.taschestaalbouw.nl

Tasche Stalen Trappen vof Eenhuisstraat 6 7665 PZ Albergen Tel. 0546­480160 info@taschestaalbouw.nl www.taschestaalbouw.nl

o l e m l A m u r t n e C n o Wo

Ook in Kulturhus Denekamp (vanaf okt. 2011) en Muziekschool De Sleutel in Losser

KIDSWING

vanaf 4 jaar

Lekker bewegen, dansen en spelen op leuke muziek

ZUMBA

Voor kids vanaf 6 jaar en Volwassenen

Dansen op het ritme van de Zumba muziek

STREETDANCE Leer de coole en stoere moves zoals in de videoclips

HIP HOP

Kids vanaf 7 jaar Jeugd vanaf 12 jaar

vanaf 12 jaar

Hip Hop Fast, Hip Hop Lyrical, Popping, Locking, Krump

BREAKDANCE

vanaf 12 jaar

Je leert de vetste en coolste moves!

STIJLDANSEN Gezellig dansen voor Jeugd (vanaf 13 jaar) en Volwassenen! Voor opgave of info mail naar info@kolmschot.nl of bel 0541-512294 Website: www.kolmschot.nl

Last van uw rug, armen of benen? Neem dan een massage die helpt! In een druk en actief bestaan wordt ons lichaam soms zwaar belast. Buakaew Wellness geeft u de gelegenheid in een ontspannende omgeving tot rust te komen door een oosterse massage. Een massage kan u helpen om gespannen spieren weer tot rust te brengen en zelfs kleine blessures verminderen of laten verdwijnen.

WIJ HEBBEN EENNG I R E T R O S E M R O N E

RELAX FAUTEUILS

De massage kan worden gecombineerd met kruidenstempels, gebruik van speciale olie of een beautybehandeling. Buakaew Wellness Eschstraat 1

Tel.: 0541 - 78 50 87

7572 ZG Oldenzaal

06 – 484 079 39

www.buakaew- wellness.nl

Vakantiestemming: opgeruimd

ALLES DIRECT LE VER BAAR

S L E B U E M N E K R E M TOP

G N I T R O K % 0 4 MET

Woonboulevard 28, Almelo • www.wooncentrum.net

*min.leeftijd 16 jaar/legitimatie verplicht


Oldenzaal Journaal

zaterdag 02 september 2011

5

Cabaretliefhebbers krijgen gratis scootertocht

Dance Masters Kolmschot breidt marktgebied uit DENEKAMP - Vanaf het nieuwe dansseizoen zal Dance Masters Kolmschot danscursussen gaan verzorgen in het nieuwe Kulturhus in Denekamp. Na inleidende gesprekken tussen Gerrit Brouwer van het bestuur van de stichting Kulturhus Denekamp en Remco Righard van Dance Masters Kolmschot zien beide partijen uit naar een intensieve en prettige samenwerking. Het betekent ook een flinke uitbreiding van sportieve en culturele activiteiten in Denekamp.

ROSSUM - Terwijl menig theaterdirecteur klaagt over verhoogde btw, verminderde subsidie en teruglopende bezoekersaantallen, gaat men in het Twentse Rossum fluitend het nieuwe theaterseizoen tegemoet. Minitheater Het Everloo, ondergebracht in de gelijknamige Havezathe geeft zelfs gratis scootertochten weg aan bezoekers die een jaarabonnement kopen. Exploitant Ton Meupelenberg geeft ruiterlijk toe dat het mes met deze actie aan twee kanten snijdt: “We verhuren bij onze Havezathe ook scooters en we geven daar met deze actie wat meer bekendheid aan.” Voor exact E70,- krijgen de eerste 25 cabaretliefhebbers maar liefst zeven cabaretvoorstellingen en een scootertocht van maar liefst drie uur. Bang dat deze ludieke actie geld gaat kosten is Meupelenberg niet: “We werken met aanstormend cabarettalent, dat niet de hoofdprijs vraagt en er zijn een aantal gerenommeerde cabaretiers die graag bij ons hun try-out geven.” Voor het derde theaterseizoen heeft het minitheater wederom gekozen voor een mix van jong talent en theatermakers uit de regio zoals Jeffrey Spalburg en Gijs Nillessen.

Vanaf oktober kan men in eerste instantie terecht voor Streetdance, Hip

Meupelenberg hierover: “Jeffrey en Gijs hebben hun roots in Twente en staan garant voor een vol zaaltje. Daarnaast steken we met Oeloek (fysiek cabaret) en Bas Birker (uit Antwerpen) onze nek uit, terwijl Roel C.Verburg, Max v/d Burg en Martijn Oosterhuis (De Lama’s) bij het grote publiek bekend zijn.” Het the-

aterseizoen in het kleinste theater van Rossum begint dinsdag 4 oktober met de voorstelling Kladderadatsch van Max v/d Burg. Aanvang: 20.00 uur. Kaarten en reserveringen: 0541.626028.

Tel.

Praktijk Origanum – voor therapie en cursussen Het werk in Praktijk Origanum is gericht op het behouden en (her) vinden van de balans in je leven. Dit wordt bereikt door natuurgeneeskunde, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Marjolein Eriks van Praktijk Origanum werkt vanuit het holistisch mensbeeld. Het uitgangspunt hierbij is dat we uit een fysiek lichaam en een energieveld bestaan. Beide beïnvloeden elkaar en werken samen. Bijvoorbeeld als je energetisch ‘vol’ zit kan zich dat uiten in vermoeidheid of slechte concentratie. De holistische werkwijze geeft Marjolein op een praktische manier vorm in de vijf natuurgerichte principes: energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding en psyche of levenskunst. Al deze aspecten komen in de behandeling aan bod. Zo be-

kijkt en behandelt zij ieder mens als uniek individu. Het genezingsproces vindt plaats op alle niveaus: lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel.

Men kan bij Praktijk Origanum terecht voor individuele sessies natuurgeneeskunde, healing, reading, massage en coaching. Marjolein Eriks is aangesloten bij de beroepsvereniging BATC (Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument). Dit betekent dat consulten geheel of gedeeltelijk worden vergoed door de meeste ziektekosten verzekeringen. Sinds 2002 geeft Marjolein met veel plezier verschillende cursussen en

workshops ontspanningsmassage, voetreflexmassage en holistic pulsing. ‘De afwisseling van consulten in de praktijk en het lesgeven vind ik prettig en werkt voor mij zeer inspirerend. In de cursussen deel ik mijn ervaring en enthousiasme. Zo draag ik de rijkdom die massage mij geeft over op anderen.’ Het komende seizoen staan de volgende activiteiten gepland in Oldenzaal: Op dinsdagavond 13 september is er een lezing / informatie avond over een reinigingskuur. U krijgt informatie over de achtergronden van een reinigingskuur. Wat is het en hoe doet men een reinigingskuur? Waarom doet men een kuur en wat zijn de effecten? Wat is belangrijk bij het volgen van een reinigingskuur? Verder is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen. De lezing duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Aanmelden is noodzakelijk. Vanaf 14 september starten verschillende cursussen. Kennismakingscursus massage: 14, 21 en 28 september, van 19.30-21.30 uur. Intuïtieve massage: 6x op zaterdagochtend, van 10.00-12.00 uur; start 1 oktober. Voetreflexmassage: 10x op dinsdagavond, van 19.30-21.30 uur; start 4 oktober. Workshop Indiase hoofdmassage: vrijdagavond 7 oktober, van 19.00-22.30 uur. Dagworkshop ‘Lange strijkingen’, voor mensen die al ervaring hebben met masseren: zaterdag 5 november, van 10.00-16.00 uur. Workshop ‘Rust in jezelf’: 11, 18 en 25 november, van 19.30-21.30 uur Voor opgave of meer informatie kunt u contact opnemen met Marjolein Eriks, tel. 0541-519128, www.praktijkoriganum.nl

Hop, Kidswing, Breakdance en Zumba. Vanaf 4 jaar kan men al terecht voor een leuke danscursus.

Er zal gestart worden met een aantal open dagen en proeflessen. Daarna zullen de cursussen van start gaan. Het lesschema komt t.z.t. op de website te staan van Kolmschot en het Kulturhus. Voor de stijldanslessen voor jeugd en volwassenen kan men vooralsnog terecht in de dansschool in Oldenzaal. De lessen in het Kulturhus zullen verzorgd worden door Jorieke Kamphuis en Ilse Jansen.

De glimlach van Twente, dat is Oldenzaal OLDENZAAL - Strategische marketingkeuzes voorgelegd aan de gemeenteraad van Oldenzaal. Om de lokale economie en werkgelegenheid te stimuleren wil Oldenzaal zich nadrukkelijker vermarkten als toeristische bestemming. Het college van B en W heeft toegezegd een visie op de promotie van Oldenzaal te ontwikkelen. Dit strategische marketingplan is in de afgelopen maanden voorbereid en wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad. Doelstelling is om meer bezoekers te trekken die langer blijven, meer besteden gedurende het jaar vaker terugkomen. Bij thuiskomst vertellen zij anderen enthousiast over hun verblijf in Oldenzaal. De Stadsvisie 2025, het Masterplan Binnenstad, de Integrale Gebiedsvisie Hulsbeek en omgeving en het beleids- en actieplan Toerisme en Recreatie Oldenzaal 2009 – 2013 vormen het vertrekpunt voor deze strategische marketing. Het college is blij met het plan. “Het marketingplan biedt goede handvatten voor de komende jaren. Waar we ons op gaan richten is helder en dat zorgt voor duidelijkheid. We hebben zoveel om trots op te zijn, dat moeten we meer uitstralen.” Het plan is onder andere het resultaat van marktonderzoek, gesprekken met Oldenzaalse ondernemers, toeristen, dagrecreanten en bureauonderzoek. Positionering stad Oldenzaal Om te kunnen bepalen waardoor Oldenzaal zich onderscheid is het belangrijk om te weten wat je bent als stad; wat is je identiteit en waar wil je trots op zijn? Oldenzaal kan niet alles voor iedereen zijn, maar moet gebruik maken van het feit dat het in verschillende vormen voor specifieke doelgroepen bijzonder is. Door het college van B en W van Oldenzaal is gekozen voor een positionering die aansluit bij de identiteit van de stad: Oldenzaal, de glimlach van Twente. Het is stevig, herkenbaar en wordt breed gedragen. Deze positionering wordt ook benut voor de toeristische promotie van de stad. Het past bij de bezoekers: gezellige, spontane groepen, met familie, vrienden en kennissen die zoeken naar rustige, maar ook sportieve activiteiten. De uitdaging voor Oldenzaal Uit onderzoek blijkt dat het aanbod van toeristische producten in Oldenzaal over het algemeen goed gewaardeerd wordt. Het Hulsbeek en evenementen scoren een 8,3 en de binnenstad (winkelen en horeca) een 8. Fietsen en wandelen wordt beoordeeld met een 8,3. De basis is dus goed. Het is zaak om dit helder, ook digitaal, aan de buitenwereld te vertellen en onze bescheidenheid van ons af te gooien, de glimlach te laten zien. Er zal blijvend zorg moeten worden besteed aan het handhaven van de kwaliteit van het aanbod van toeristische producten. Daarbij moeten de unieke, verbindende factoren

van Oldenzaal gekoesterd en gestimuleerd worden. Helemaal in tijden van individualisering en financiële krapte. Samenwerken en verbinden

Samenwerken en verbinden zijn twee belangrijke thema’s in het strategisch marketingplan. Dat geldt zowel voor ondernemers die elkaar moeten “vinden”, als ook voor gemeentes en provincie. Dit gaat tot over de landsgrens, waarbij Bad Bentheim een aanknopingspunt is. Oldenzaal vormt samen met Din-kelland, Losser en Tubbergen het Nationaal Landschap Noordoost Twente: een enorme toegevoegde waarde. Het gebied biedt unieke mogelijkheden, die samen nog beter benut kunnen worden. Strategische keuze

De bovenstaande conclusie is vertaald naar een marketingstrategie. Oldenzaal wil maximaal inzetten op het bereiken van meer toeristen. Met deze strategie haakt Oldenzaal aan bij de provincie en het regionale toeristische beleid. De focus ligt op de verbetering van de promotie van Oldenzaal richting (potentiële) toeristen. Daarnaast is goed gastheerschap van groot belang; de bezoekers in de stad moeten goed ontvangen en begeleid worden. Goed gastheerschap

Om een zo groot mogelijke doelgroep te bereiken moet gezocht worden naar een optimale mix van communicatiekanalen. De toerist zal bij het oriënteren op zijn vakantie moeten weten dat Oldenzaal een geweldige plek is om zijn spaarzame vrije tijd door te brengen. Eenmaal in Oldenzaal, worden de beloftes waar gemaakt; het aanbod van de Oldenzaalse toeristische ondernemers is van een dusdanige kwaliteit dat toeristen zullen genieten van hun verblijf. Zij worden wegwijs gemaakt in de stad door ondernemers en door de gastvrouwen en -heren van de VVV. Als ze er eenmaal zijn geweest zal het verblijf in Oldenzaal iets zijn waar bij thuiskomst vol lof over verteld wordt. Concrete acties

Het strategisch marketingplan biedt kaders voor het vervolgens te ontwikkelen operationele marketing-plan. Daarin wordt vastgelegd wat er wanneer gaat gebeuren en met welke doelen. Zo wordt in kaart gebracht hoe beperkte tijd, budget en capaciteit optimaal kan worden besteed.

Meer informatie Het strategisch marketingplan wordt door de gemeenteraad allereerst behandeld tijdens het politiek forum. Het plan is in te zien via de website van de gemeente bij de agendastukken voor dit politiek forum: www. oldenzaal.nl/gemeenteraad.

De agendastukken worden ruim een week voor de vergade-ring op de website geplaatst.


DE GROOTSTE WINTERJASSEN COLLECTIE VAN

NICKELSON & JACKY LUXERY IN DE REGIO!

WWW.PICASSOJEANS.NL


Oldenzaal Journaal

zaterdag 02 september 2011

Nieuwe serie ‘Hier Hulzebosch’ bij TV Oost

7

Halink Accountantskantoor gaat verhuizen OLDENZAAL - In verband met groei van de onderneming gaat Halink Accountantskantoor medio juli verhuizen naar een nieuw bedrijfspand aan de Deventerstraat 4 in Oldenzaal. Halink Accountantskantoor zal zich vestigen op de 1e verdieping.

Het pand is nieuw, modern en multifunctioneel en beschikt over zeven eigen parkeerplaatsen aan de voorzijde. Het pand is gelegen vlak bij de A1 op het bedrijventerrein “Hazewinkel Noordwest”. Halink is in 1990 gestart als administratiekantoor. Van administratiekantoor is het bedrijf inmidAutobedrijf dels gegroeid naar een full service accountantskantoor. werken als UW DAIHATSU - SUBARU DEALER BIJ Zij UITSTEK K onafhankelijk adviseur in verschillende Ootmarsumseweg 326, 7667 PC Reutum, Tel. 0541 - 670100 sectoren en branches van het middenen kleinbedrijf.

Zuithof bvv

AUTOSCHADE?

Zowel starters, ZZP'ers als kleine- en middelgrote ondernemingen zijn ruim vertegenwoordigd binnen onze brede klantenkring.

Laat het oplossen door een prof, ga naar:

Voor meer info zie www.halinkaccountants.nl

REGIO - Oud-schaatser Erik Hulzebosch gaat voor TV Oost de komende maanden opnieuw op verkenning in de wereld van de topsport. De oud-marathonschaatser en entertainer heeft in een nieuwe serie afleveringen van het programma ‘Hier Hulzebosch’ weer enkele verrassende ontmoetingen met Overijsselse sporters. Erik krijgt slechts een adres en een naam en gaat vervolgens op pad. Zo ontmoet hij diverse sportmensen, met wie hij op zijn eigen typerende wijze in gesprek gaat.

in Nieuw ! e d e Ensch

Fietsenkijkdag Politie Oldenzaal

OLDENZAAL - Op zaterdag 10 september 2011 vindt er weer een fietsenkijkdag plaats bij de politie in Oldenzaal. Op dit moment staan vele fietsen te wachten op hun eigenaar. Mist u een fiets, dan bent u op deze dag van 10.00 uur tot 14.00 uur welkom in het politiebureau aan de Noordwal 98 in Oldenzaal in Oldenzaal om te kijken of uw fiets er tussen staat. U wordt verzocht om de aangifte mee te nemen. Er vindt geen particuliere verkoop plaats.

900 m2 ier! woonplez

Autobedrijf Zuithof

In de eerste nieuwe aflevering op woensdag 7 september gaat Erik op bezoek bij professioneel BMX fietscrosser Martijn Jaspers uit Ommen. Deze 24-jarige sportman 3 + 2 zits 3 + 2 zits heeft zichzelf ten doel gesteld om uit te komen op de Olympische spelen in Londen maar heeft daarbij nog een lange weg te gaan. Erik neemt een kijkje bij de training en heeft voor deze ontmoeting zijn eigen BMX fiets uit het stof gehaald. Op de racebaan in Dalfsen krijgt de oudschaatser een spoedtraining om een snellere rondetijd € 1295,€ 1395,neer te kunnen zetten. OLDENZAAL - Soms lijkt ons Twente groter dan het in werkelijkheid is. Zo verscheen er onlangs in Wierden Pronton Elvan En er gaat een tweede wens in vervulling.een Erik wilde boek dat werd uitgegeven in eigen beheer en vroeger piraat worden en wordt daarom naar een les beperkt blijft, maar dat ook hier in dus plaatselijk WAAR schermen gestuurd. In een sportzaal Universiteit wagen 5 drs . “99 ............ € 4.950op deNoordoost Twente voor Forza velen herinneringen oproept. Oliver Twente ontmoet hij Jos Thalen en David Thompson, twee fanatieke Jos is docent aan de universiteit BoekhandelenHeinink vestigt daarom graag uw aandacht op ack 5 drsschermers. ...... “97 ............ € 1.950 € 1995,€ 995,David is student. Samen leren ze Erik de fijne kneepjes de uitgave ‘Jan Aanstoot 25’, een groot overzicht van de van het schermen. Dat blijkt nog niet zo makkelijk, want Kijk voor onze occasions op schilderijen van de Wierdense kunstenaar Jan Aanstoot. PV ........ “03techniek ............maar € 7.950 er 5-drs komt een hoop vooral tactiek bij kijken. Erik wordt in een wit pak gestoken en krijgt Geen een helm. En vreemde SSE 48.950 dat isC230 maar ...... goed“09 ook,............ want hij€krijgt er flink van Voorlangs... velen in onze omgeving is Jan Aanstoot beslist geen van 1976 tot 2007 was hij leraar tekenen aan Hoekbank 2 zits ack drs ...... “01is ............ € 3.650 elke vreemde: ‘Hier5 Hulzebosch’ vanaf 7 september woensdag bij Thijcollege, waar hij bovendien elk jaar de het toenmalige TV Oost te zien om 11.35, 12.35, 13.35, 16.20,verantwoordelijkheid 19.20, 21.20 vertoon die van eindexadeze advertentie krijgt u t/m 30-9-2011 € 100,- kortingvan bij Jan aankoop van een bankstel bij Living Palace! had voor* Op leerlingen afkomstige Nicole Herink, oud-leerlinge Aanstoot 4endrs ............. € 7.950 22.20 uur. Er “03 zijn ............ herhalingen op donderdag 16.40,doen in zijn vak. menom wilden in zijn ‘Thijcollege’-periode en tegenwoordig als grafisch 19.40, 21.40 en 22.40 uur en zondag vanaf 16.20 uur. Al onze modellen zijn bureau ook inOostenwind stof leverbaar vormgeefster actief met haar BNO, ack 3 drs ...... “91 ............ € 1.250 Beeldend kunstenaar te Enschede. Meer informatie is te vinden op www.rtvoost.nl. Living Palace Schuttersveld 1c - 7514 AC Enschede - Tel: 053-4366765 - www.livingpalace.nl Hoe belangrijk zijn leraarschap ook was,-toch wist hij al 4- drs .............“02.............€ 4.950 vanaf 1985 dat hij allereerst beeldend kunstenaar wilde Bovendien bevat het boek enkele portretten van Jan zijn. Dit boek doet daarvan in meer dan 200 pagina’s Aanstoot en werkfoto’s uit zijn atelier, die gemaakt zijn ack 3 drs.......“04..............€ 7.250 uitgebreid verslag. door de uit Oldenzaal afkomstige Erik Christenhusz.

Ootmarsumseweg 326 Reutum

Signeersessie Jan Aanstoot

Tel. 0541 - 670100 Waardebon € 100,- KORTING* E-mail: johan@zuithof.nl

www.zuithof.nl

(

- 7575 AX Oldenzaal - Fax 0541 - 52 18 93

Auto-Reuvers.nl

nfranke.nl

Telefoon abc

Thijs westrate Het boek is overigens in meer opzichten verbonden met het Thijcollege en met Oldenzaal. Zo bevat het een zevental tekstbijdragen van Thijs Weststrate, tot 1997 als leraar Nederlands verbonden aan het Thijcollege.

Incasso?

En het geheel is vorm gegeven door de uit Weerselo

euvers.nl A

Autobedrijf

Autobedrijf Hein Franke Eekboerstraat 22 Oldenzaal

- APK - Airco

0541 - 52 32 93

dinkel tel. 053 -5363519 B

Beauty

ProfiPoets Autocleaning Oldenzaal • 0541 531711

www.profipoets.nl

Alimentatie

Alwie Zoontjes

o.a. Bose, Loewe, Miele

Hyacinthstraat Oldenzaal te veel of te 61 weinig? 0541 - 51 51 20

K

mr. M. Tijken Kleding

echtscheidingsspecialist Wij hebben extra grote maten tot

0541 - 521 515 XXXXXXXXXXL

Voor heren: T-shirts, sweatshirts, ondergoed, joggingbroeken, jeans, corduroy broeken, jeans bodywarmers, jacks, overhemden, werkkleding en jachtkleding.

CWij hebbenCatering nu voor u in de aan-

bieding, lekker warm badstoffen ondergoed. Tel. 0049-59415596 Fa. Döppen, Dorfstr. 63, Lage (D) 4 km van grensovergang Ootmarsum

M

Mode

Mr. D.G. Geerdink0541 - 521 515

NATUURSTEEN Uw redactie in het Aanrechtbladen Oldenzaal Journaal? Wij zijn altijd op zoek Dorpels naar leuke NATUURSTEEN verhalen en Foto’s zijn Industriestraat 8 nieuwtjes.Vensterbanken 7582 CR Losser ook welkom. 06 - 23835464 Grafmonumenten info@niba-natuursteen.nl Mail: redactie@ Lasertechniek www.niba-natuursteen.nl oldenzaaljournaal.nl

NIBA

Feestje? ��������

Party hapjesschalen v.a.: € 10,-

����������������� Luxe hapjes - Amuse hapjes - Buffetten

Voor al uw catering moet u bij borreltijd zijn

Mobiel: 06 - 506 88 99 8 ��������������

www.borreltijd.net (bezorging aan huis)

(

Ontslag?

mr. drs. Carlo Verrillo

Onderhoud Telefoon - APK - Airco abc Hoofdstraat 24a Overdinkel tel. 053 -5363519 Electro Vakman E

Signeren Boekhandel Heinink presenteert dit boek graag op een feestelijke manier aan het publiek in Oldenzaal en omgeving. Op zaterdag 20 november is Jan Aanstoot zelf van 15.00 tot 16.00 uur aanwezig in Boekhandel Heinink in de Vijfhoek, in Oldenzaal, om exemplaren van zijn boek te signeren.

0541 - 521 515

T

Tuinen

ZZp’er - 55 Plus heeft nog tijd over voor onderhoud van uw tuin en kleine klussen. Bel vrijblijvend naar 06-41520478 Marcel Bussmann

T

Technische Handelsonderneming

Wilt u in het ABC? Technische

Handelsonderneming Stuur dan vrijblijvend een P.J.G. Bruggink

mail naar:

Aanhangwagens, reparatie, onderdelen, verhuur, installatietechniek, badkamers

info@oldenzaaljournaal.nl

T

Technische Handelsonderneming

Technische Handelsonderneming P.J.G. Bruggink

Aanhangwagens, reparatie, onderdelen, verhuur, installatietechniek, badkamers

Nijverheidsstraat 63 Oldenzaal 0541 - 53 60 51 www.thbo.nl

Goud is Geld! -

Oud goud Gouden horloges Gouden munten Tand goud Oud zilver Etc, etc...

Wadi

Jewels & Watches

De hoogste prijs voor uw oude goud! De Driehoek 51 in Oldenzaal Tel: 0541 - 538846


Een greep greep uit uit meer meer dan dan 100 100 occasions occasions Een OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL ALFA AUDI AUDI AUDI BMW CITROËN CITROËN CITROËN FIAT FORD FORD FORD FORD FORD FORD HONDA KIA MAZDA MITSUBISHI MITSUBISHI NISSAN NISSAN NISSAN PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT RENAULT RENAULT RENAULT RENAULT SUZUKI TOYOTA TOYOTA TOYOTA VOLVO VW VW VW VW VW VW

TYPE

BJ.

EURO

ZAFIRA 1.8-16V COSMO clima, recaro stoelen, lm, trekhaak dec-07 € 15.950 ZAFIRA 1.6-16V COMFORT airco, cruise, el ramen jan-06 € 12.450 ZAFIRA 1.6-16V BUSINESS airco, cruise, el ramen okt-02 € 5.750 MERIVA 1.6-16V Temptation airco, cruise, lm feb-08 € 13.450 MERIVA 1.6-16V Temptation airco, cruise, lm, trekhaak jan-07 € 10.950 MERIVA 1.6-16V MAXX COOL airco, cruise, lm okt-05 € 7.950 INSIGNIA 2.0 CDTi SPORTclima, cruise, navi, leder, lm jan-10 € 32.950 FRONTERA 3.2 V6 LIMITED, leer, airco, cc, trekh, mei-01 € 9.950 ASTRA H 1.4-16V TEMPTATION 5drs airco, cruise, trekhaak,lm mrt-08 € 12.450 ASTRA H 1.6 GTC, airco, cc, lm, mrt-05 € 8.950 ASTRA H 1.6-16V NJOY 5drs airco, cruise, trekhaak sep-05 € 8.950 ASTRA H 1.8-16V SPORT 5drs clima, leder, trekhaak okt-06 € 8.750 ASTRA G 1.6 ENJOY 3drs, airco, lmv, mrt-04 € 6.950 ASTRA G 1.6 ENJOY 3drs, airco, lmv, apr-04 € 6.950 CORSA D 1.4-16V EDITION OPC-LINE 5drs airco mrt-08 € 10.950 CORSA D 1.2-16V ENJOY 3drs, airco, audio, stoel+stuur verwarming apr-07 € 8.995 AGILA 1.2 TEMPTATION airco, cv, lm feb-07 € 6.952 159 1.8 GIUGIARO DESIGN SPORTWAGON clima, cruise, leder, navi, lmapr-08 € 14.450 A1 1.2 TSFI ATTRACTION PROLINE feb-11 € 19.950 A3 1.8T AMBIENTE 180pk clima, cruise, trekhaak, lm mei-02 € 8.950 A4 1.6 EXCLUSIVE clima, cruise, navi, lm jan-03 € 8.250 316 TORURING airco, lm, navi jan-05 € 12.450 C4 PICASSO 1.8-16V PRESTIGE airco, cruise, trekhaak jan-08 € 16.950 C3 1.6-16V Exclusive 5drs clima, cruise, audio, lm feb-05 € 7.950 C3 1.4 ATTRACTION 5drs airco, cruise, audio apr-04 € 5.950 STILO 1.4-16V ACTIIVE PLUS 5drs airco, cruise, trakhaak mei-04 € 5.250 C-MAX 1.8-16V FLEXIFUEL TITANIUM clima, cruise, navi, lm jun-08 € 15.450 FIESTA 1.6-16V TITANIUM 5drs clima, cruise, bc, parkdistance, lm jan-09 € 13.450 FIESTA 1.3-16V 3drs airco, lm jan-01 € 2.950 FOCUS WAGON 1.6-16V COOL EDITION clims, bc, lm aug-03 € 5.250 KA 1.3 TITANIUM 3drs airco, cv, audio mrt-09 € 8.750 KA 1.3i COLLECTION airco, leer, audio, lm jan-08 € 6.750 JAZZ 1.3 LS 5drs, clima, audio, trekhaak jul-07 € 10.950 SPORTAGE 2.0i 2wd airco, cruise, lm apr-06 € 10.950 6 1.8 SEDAN EXCLUSIVE airco, cruise, lm, trekhaak jun-03 € 5.950 COLT 1.5 MIVEC INSTYLE 5drs airco, bc, schuifak, lm mrt-08 € 9.950 OUTLANDER 2.4 MIVEC 4wd SCOTT clima, navi, lm okt-06 € 12.950 MICRA 1.2 ELLE, airco, cv, stuurbekr, aug-07 € 6.950 PRIMERA 1.8 HB LUXERY clima , lm, trekhaak feb-02 € 5.250 X-TRAIL 2.0 COMFORT 2WD jan-06 € 13.950 206 1.6-16V XS FRANCE EDITION 3drs airco, lm apr-05 € 6.750 207 1.4 COMFORT 5drs, airco, stuurbekr, mrt-09 € 10.950 207 1.4-16V X-LINE 5drs, airco, lm, trekhaak jun-06 € 7.750 807 2.2-16V 116kw SX 7P, airco, cruise, jan-04 € 8.950 PARTNER 1.6-16V COMBISPACE ZENITH airco, cruise, trekhaak mrt-06 € 10.950 MEGANE CABRIO 1.6-16V SPORT, leer, airco, lmv jun-03 € 6.950 SENIC 2.0-16V ROAD TECH clima, cruise, audio mrt-06 € 11.950 SENIC 2.0-16V DYNAMIQUE LUXE 2.0-16V clima, cruise, trekhaak jun-04 € 7.450 TWINGO 1.2-16V ECO2 Night & DAY airco, cruise, lm Belastingvrij! mei-11 € 9.950 SWIFT 1.5 EXCLUSIVE 5drs airco, park distance, keyless, lm feb-07 € 9.950 COROLLA VERSO 1.6 VVT-i LINEA LUNA BUSINESS clima, navi, trekh.feb-08 € 17.950 AVENSIS 2.0 VVT-i EXECUTIVE clima, leder, navi, lm, trekhaak jan-08 € 14.950 PRIUS 1.5 VVT-i HYBRIDE COMFORT clima, cruise, park distance jun-06 € 13.450 V50 1.8 EDITION II clima, cruise, lm jan-06 € 12.950 FOX 1.2 TRENDLINE, airbags, colour pakket okt-06 € 5.450 POLO GTI 1.8T 3drs, clima, cruise, bc, lm jul-07 € 12.950 PASSAT VARIANT 1.6 FSI COMFORTLINE clima, cruise, park, lm jan-06 € 13.750 TOURAN 2.0 FSI TRENDLINE clima, cruise,bc, lm mrt-04 € 9.950 TOURAN 1.6 16V BASIS 5pers, airco, cruise, audio mei-04 € 10.950 SHARAN 2.0 COMFORTLINE clima, cruise, dealeronderh,. feb-03 € 7.950

DIESELS / LPG-G3 OPEL ANTARA 2.0 CDTI AUTOMAAT COSMO, clima, leer, etc apr-07 OPEL ASTRA 1.7 CDTI COSMO clima, cruise, aug-07 OPEL ASTRA 1.9 CDTI airco, cruise, lm, trekhaak jun-05 OPEL CORSA 1.7 DT ELEGANCE 3drs airco, el. ramen en spiegels, lm okt-00 OPEL MERIVA 1.7 CDTi BUSINESS airco, cruise, lm aug-08 OPEL MERIVA 1.7DT MAXX COOL airco, cruise, lm apr-04 OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER 2.0 CDTI 160PK EDITION, navi, clima mrt-10 CRYSLER VOYAGER 2.5TD LUXE 7P el. Schuifdeuren, clima, trekhaak jan-03 CITROËN C4 1.6 HDI LIGNE BUSINESS clima, cruise. Lm apr-06 JEEP LIMITED COMMANDER 3.0 crd 7pers clima, navi, leder, lm, trekhaak apr-08 MAZDA 5 2.0 CITD EXECUTIVE 7pers, clima, cruise, navi jan-09 MITSUBISHI LANCER WAGON 1.6 GLX LPG-G3 airco, cv mei-07 NISSAN X-TRAIL 2.2DCI 4WD COMFORT, clima, trekhaak, lmv sep-05 SUBARU LEGACY 2.0 R COMFORT LPG-G3 airco, cruise, trekhaak jun-06 TOYOTA AVENSIS 2.2 D-4D 130KW EXECUTIVE BUSINESS mrt-08 TOYOTA AVENSIS 2.2 D-4D 103KW EXECUTIVE clima, leder, cruise, trekhaak jul-05 VW PASSAT VARIANT 1.9TDI COMFORTLINE clima, cruise, navi, trekhaakaug-07 VW TOURAN 1.9 TDI TRENDLINE BUSINESS clima, cruise, lm, trekhaak jul-07

€ 22.950 € 11.950 € 7.950 € 4.450 € 11.950 € 5.450 € 30.950 € 5.950 € 8.450 € 35.950 € 21.950 € 9.950 € 11.950 € 13.950 € 17.950 € 8.950 € 15.950 € 16.950

Automaat OPEL OPEL NISSAN NISSAN PEUGEOT SMART RENAULT RENAULT TOYOTA

€ 12.950 € 12.450 € 3.950 € 9.950 € 9.950 € 4.450 € 7.950 € 13.950 € 13.450

SIGNUM 1.9 CDTi COSMO clima, cruise, leder, navi, trekhaak mrt-06 ZAFIRA B 2.2-16V ENJOY AUTOMAAT 7pers. Clima, cruise, lm, tekhaakaug-05 MICRA 1.4 LUXERY AUTOMAAT, jan-01 X-TRAIL 2.0-16V LUXERY 4x4 AUTOMAAT clima, lm, trekhaak jan-03 407 2.0 HDIF 16V XS AUTOMAAT clima, cruise, half leder apr-05 CABRIO 0.7 PASSION airco, lm aug-03 LAGUNA GRAND TOUR TECH LINE AUTOMAAT, clima, cruise jan-05 VEL SATIS 3.0-V6 INTIALE 130kw AUTOMAAT leder, xenon, navi, lm jan-07 PREVIA 2.4 VVT-i LINEA SOL AUTOMAAT clima, cruise, lm parkdist. apr-03

BEDRIJFSAUTO'S ex. btw, ex bpm OPEL ASTRA H 1.3 CDTi VAN airco, cruise, navi MB ML 270CDI VAN, airco, cruise, trekhaak,

feb-09 jun-01

€ 9.950 € 9.500

AUTO'S ONDER 4500,-DAEWOO NEXIA 1.5 GLX 4drs, cv, trek afn, el ramen v + a FIAT DOBLO 1.2 SX 5drs, trekhaak FIAT SEICIENTO 1.1 BRUSH 3drs, cv, audio, elek ramen OPEL CORSA 1.2-16V ELEGANCE 5drs airco, lm RENAULT SENIC 1.6-16V clima, cruise, audio VW PASSAT 1.8T TRENDLINE SEDAN clima, cruise, trekhaak

mei-97 jul-01 feb-03 jan-01 mrt-01 mrt-99

€ 1.450 € 3.450 € 3.450 € 3.950 € 4.450 € 4.450

Kloppendijk 46 Denekamp

www.wiefferink.com

Tel: 0541-352152

Toyota Aygo 1.0 wit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011 Toyota Avensis SEDAN 1.6 grijs . . . . . . . . . . . 2001 Toyota Corolla sedan 1.6 grijs . . . . . . . . . . . . 1998 Toyota Corolla 1.3 G6 zwart, airco . . . . . . . . . . 1997 Toyota Corolla 1.6 HB GTSI zwart . . . . . . . . . 1998

AUTOBEDRIJF N. TEN DAM EN ZN.

VELDKAAMP 5

Boskampstraat 27-29 Tubbergen Tel. 621250 APK keuringsstation - in- en verkoopvan nieuwe en gebruikte automobielen

A U TO -A K TU E E L

MERK

7678 WB GEESTEREN TELEFOON 0546-632140 WWW.OUDEAVENHUIS.NL

Auto van de week :

Toyota IQ

1.0 VVTi Aspiration autom bj. sept-09, airco, keyless entry

€ 11.450 of € 115,-- per maand Merk

Type

bouwjaarprijs mei-07 mrt-08 jun-10 mrt-09 apr-09 jun-05 mrt-07 sep-08 jul-07 mei-00 jan-05 jan-07 nov-04 aug-05 jan-06 mrt-06 okt-05 mei-01 jun-08 jan-07 jan-02 jun-07 aug-00 mrt-07 aug-07 okt-04 okt-10 jan-11 mrt-99 mrt-10 jun-99 mrt-07

36.950 9.450 7.450 8.750 20.950 9.750 23.950 9.950 19.950 3.450 5.950 9.950 5.750 8.950 11.450 13.750 9.450 2.950 o.a. 12.450 3.950 13.950 1.950 12.450 9.750 9.950 24.950 22.950 4.450 29.450 4.450 27.950

p/m v.a. 370 95 75 88 210 98 240 100 200 35 60 100 58 90 115 138 95 30 o.a. 125 40 140 20 125 98 100 250 230 45 295 45 280

Diesel / LPG MERCEDES-BENZ E-KLASSE 350 CDI FULL OPTIONS mei-10 VOLKSWAGEN POLO 1.2 TDI BLUEMOTION WEGENBELASTINVRIJ, airco, cruise NIEUW VOLKSWAGEN POLO 1.2 TDI BLUEMOTION WEGENBELASTINVRIJ, airco, cruise NIEUW VW TOURAN 1.9 TDI TRENDLINE BUSINESS, clima, navi jun-07

58.450 17.450 17.450 15.950

585 175 175 160

excl. Btw TRANSPORTER 2.0 TDI 180PK DSG/AUT. DC LANG NIEUW 33.450 TRANSPORTER 2.0 TDI 180PK DSG/AUT. DC LANG HIGHLINE mei-11 39.950

335 400

BMW SERIE 530 Xi HIGH EXECUTIVE, 4wd, leder, nav DAIHATSU SIRION 2 1.3 16V PRESTIGE AUTOMAAT FIAT PANDA 1.2 ACTIVE BELASTINGVRIJ!! FORD KA 1.2 TITANIUM, airco FORD MONDEO 2.0 TDCI 115pk TITANIUM, navi, clima HYUNDAI TUCSON 2.0 DYNAMIC, airco, navi MERCEDES-BENZ C-KLASSE 200 AVANTGARDE AUTOMAAT, clima, navi MITSUBISHI COLT 1.3 INCHARGE PLUS, airco, lm velgen NISSAN MURANO 3.5 V6, full options, clima, leer, navi, zonnedak OPEL ASTRA 1.6 PEARL 5DRS, airco OPEL AGILA 1.0 12V MAXX, lm velgen, centrale vergr. OPEL CORSA 1.4 AUT. ENJOY, airco, stoelverwarming OPEL CORSA 1.2 MAXX, airco, cruise OPEL MERIVA 1.6 ENJOY, airco, lm velgen OPEL TIGRA 1.4 16V SPORT, elektrisch dak, airco OPEL ZAFIRA 1.8 16V AUTOMAAT, airco, cruise PEUGEOT 206 CC 2.0-16V GRIFFE, airco PEUGEOT 306 1.6 Break, airco PORSCHE 911 997 3.8 TARGA 4S, PCM, PSE, FULL OPTIONS RENAULT MODUS 1.4 16V AUT. PRIVILEGE, airco, lm velgen RENAULT SCENIC 1.6 16V EXPRESSION SPORT, airco, lm velgen SEAT ALTEA XL 1.6 16V COMFORTSTYLE, airco, SUZUKI ALTO 1,0 GLS 5drs SUZUKI SX4 COMFORT AUT.airco SUZUKI SWIFT 1.5 EXCLUSIVE 5drs, keyless go, airco VOLKSWAGEN GOLF V 1.6 FSI AUT., climatic, lm velgen VOLKSWAGEN GOLF PLUS 1.2 TSI 105pk FUL OPTIONS DSG VOLKSWAGEN GOLF PLUS 1.2 TSI 105pk FUL OPTIONS VOLKSWAGEN PASSAT 1.8 TURBO TRENDLINE, airco VOLKSWAGEN PASSAT CC 1.8 TSI, 17"lm velgen, airco, pdc VOLVO V40 1.8 EUROPA, leder, lm velgen VOLVO XC90 3.2 V6 AUT. AWD MOMENTUM, leer, lm velgen

Bedrijfswagens VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN

Alle auto’s met foto op:

www.autoheisterkamp.nl


BMW 320i Touring Exclusive AUT 2003 €12950

Audi A5 Coupe 3.2 Quattro AUT 2009 €49500

Audi A6 Sedan 2.4 Pro Line AUT 2004 €15950

BMW 320 D Sedan Business AUT 2008 €26950 Alfa Audi Audi Audi AUdi BMW BMW BMW BMW BMW Fiat Fiat Ford Ford Hyundai Hyundai Kia Opel Opel Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugoet Peugeot Peugeot Peugeot

Romeo 156 Sportwagon 2.5 V6 A6 Sedan 2.4 Pro Line AUT A6 Station 3.2 Quattro AUT A5 Coupe 3.2 Quattro AUT TT Roadstar 1.8 Turbo 318i Exclusive Opendak Climat Contr 320i Touring Exclusive AUT 320i Touring Business AUT 320 D Sedan Business AUT 325 Ci Cabrio Executive 500 1.2 POP Bravo 1.4 16v T-Jet Sport Ka 1.3 Authentique Focus 1.6 16v Station Titanium Getz 1.1 5 deurs Getz 1.1 5 deurs Cool en Sound Rio 1.4 5 deurs airco Agila 1.0 Comfort Agila 1.0 Ecoflex 107 1.0 12v XS Airco 107 1.0 12v XS 107 1,0 12v XS 206 1.6 XS 206 1.4 XR 206 1.1 XR 206 1.4 XR 206 1.4 XS 206 1.4 XS JBL 207 1.4 XS 207 1,4 XS Sport 207 SW 1.4 Vti XS 207 SW 1.4 Vti XS

Kijk voor meer dan 100 occasions op:

WWW.AUTO-REUVERS.NL

Peugeot 107 1,0 12v XS 2010 €7450 2004 2004 2005 2009 2005 1999 2003 2005 2008 2001 2010 2009 2006 2008 2005 2009 2007 2004 2010 2008 2009 2010 2000 2001 2002 2005 2005 2008 2009 2009 2008 2010

9450 15950 25950 49500 17950 7450 12950 19950 26950 14950 12950 13950 4450 13950 4950 7950 6950 3750 9950 6750 6750 7450 3750 3950 3950 4950 6450 7950 10950 11950 12950 13950

Peugeot 5008 1.6 Vti 7 persoons 2010 €23950 Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Renault Renault Renault Renault Renault Renault Renault Renault Renault Suzuki Suzuki Volkswagen Volkswagen Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo

Werkplaats

Volvo C70 Cabrio 2.0 T Momentum 2004 €16950

207 CC Cabrio 1.6 THP 307 CC Cabrio 2.0 16v 307 SW 2.0 HDI-F Premium 308 1.6 Hdi-F 5 deurs Premium Luxe 406 Break 2.0 16v 407 SW 2.2 HDI-F Bi Turbo Premium 5008 1.6 Vti 7 persoons Twingo 1.2 Comfort Twingo 1.2 Expression Twingo 1.2 Expression Clio 1.2 16v Dynamique Modus 1.6 16v Dynamique Megane Cabriolet 2.0 16v Megane Cabriolet 1.6 16v Scenic 1.6 16v Comfort Scenic 1.6 16v Dynamique Ignis 1.3 Comfort Swift 1,3 Comfort 5 deurs Golf 1.9 tdi Golf V 1.4 Comfortline V40 1.8 Europa Sports V50 2.4 Geartronic V50 2.0 D Momentum C70 Cabrio 2.4 T AUT C70 Cabrio 2.0 T Momentum C70 Cabrio 2.4 Momentum V70 2.4 T Momentum V70 D5 Momentum V70 D5 Momentum XC 70 2.4 D5 Momentum AUT XC 70 3,2 Summum AUT XC90 2.5 T Momentum 7 pers

2007 2005 2007 2007 2002 2007 2010 2003 2005 2007 2004 2005 2004 2006 2001 2004 2007 2009 2000 2004 2001 2006 2005 2002 2004 2007 2000 2004 2008 2003 2008 2004

13950 12900 13950 11950 3950 17950 23950 3250 4450 4450 4950 8450 10950 14950 3950 8450 8450 10950 2950 9850 5450 16950 11950 11950 16950 25950 5950 13950 29950 11450 37500 27950

- APK - Aircoservice - Onderhoud

Kijk voor meer dan 100 occasions op:

WWW.AUTO-REUVERS.NL Hoofdstraat 24

a , 7586 BT Overdinkel. Tel. 053 - 536 35 19

Werkplaats


Weerbaarheidstrainingen voor brugklassers!!! Docent Theo Degen geeft SOVA trainingen aan jongens en meisjes op 2 en 3 september. Opgave/info op 30 en 31 augustus. Bereikbaar op 06­12423303 www.pesten­stop.nl

BMW 320i automaat bj. 2005, slechts 72.000 km, airco wegklapbare trekhaak, winterbandenset . . .

16.950,-

Daewoo Lanos 1500 automaat

1.500,-

bj. 1998, 145.000 km, airco, nette auto. . . . . . .

Hyundai Getz 1300 GLS bj. 2003, 72.000 km, 5-drs, airco, nette auto .

4.950,-

Hyundai Tucson 2.0i Active bj. 2006, slechts 58.000 km, airco, L.M.V. (nette auto) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500,-

Hyundai i10 1.2 Active-cool bj. 2009, slechts 40.000 km, airco, audio . . . . .

7.450,-

Opel Astra 1600 bj. 2006, 60.000 km, 5 deurs, N-joy uitv., nw. staat, c.v. cr.control, airco, LMV, incl. winterbandenset. . . . . . . . . . . . . . .

9.950,-

Opel Corsa 1.2 Twin lll-edition bj. 2010, 14.000 km, luxe uitv. o.a. airco, L.M.V., cr-control . . . . . . . . . . . . . . .

12.950,-

Opel Meriva 1600-16V Temption bj. 2008, 68.000 km, airco, audio, L.M.V., afn. trekhaar (incl. winterbandenset) . . . . . . .

12.950,-

Peugeot 207 CC

bj. 2007-5, slechts 42.000 km, in Feline uitv. met o.a. leren bekl., E.C.C., PDC, 17’ LMV nieuwstaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.950,-

Als student krijgt je

5% korting

op alle Nederlandse studieboeken! Mail je boekenlijst naar:

Renault Megane Coupé 2.0-16V bj. 1998, 145.000 km, mooie aparte auto) . . .

Renault Clio 1200-16v 5 - drs bj. 2008, 46.000 km, airco, originele radio/cd

TUBBERGEN DENEKAMP HARDENBERG OLDENZAAL www.boekwinkelheinink.nl

Renault Laguna 2.0-16v Grand-tour Bj. 2006, 120.000 km, met L.M.V., G-3 installatie, E.C.C. (zeer nette auto) . . . .

2.500,-

Voet-, knie- of rugproblemen?

2.500,-

Praktijk podologie Wim Benerink

9.250,-

10.950,-

Renault Modus 1400-16v air-sl, bj. 2008, 28.700 km, airco, trekhaak (nette auto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Expr. slechts 119.000 km, bj. 2002/11 Luxe uitv o.a. L.M.V., E.C.C., privacy glas . . .

Renault Scenic1600-16v Expr. bj. 2001, 142.000 km, airco. tr. haak. . . . . . . . .

5.950,3.500,-

Renault Scenic 1600-16v Dynamic Luxe bj. 2007, 42.000 km, 6 versn., orgn. grootbeeld navigatie . . . . . . . . . . . . . . . .

14.500,-

Seat Altea 1600 bj. 2005, slechts 77.000 km, airco, L.M.V. (nette auto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.950,-

Seat Arosa 1400 Stella bj. 2001, 74.000 km, nette auto. (incl. w.banden) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.950,-

Toyota Carolla - Verso 1800 automaat bj. 2006, slechts 58.000 km, dakrail, 7-zits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.950,-

Toyota Carolla 1300 automaat bj. 1988, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750,-

VW Golf Plus 2.0 FSI bj. 2006, slechts 50.000 km, airco, orgn. audio, L.M.V., licht/regen sens., zwart

14.950,-

VW Golf Variant 1600-16v Master-edition, bj. 2002, 155.000 km, airco, nette auto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Volvo V-40 1.6 bj. 2000, 190.000 km, airco, L.M.V.. . . . . . . . . .

5.950,2.500,-

Bedrijfswagens:

Peugeot Partner 1900 Diesel

bj. 2002, 152.000 km, met tussenschot, kleur zilver, (lichte beschadigingr. r. voor) . . marge

2.500,-

Kijk ook op onze internet-site www.auto-jol.nl Tevens uw airco-servicestation

JAN OUDE LUTTIKHUIS Nobelstraat 4 - 7651 DC Tubbergen Tel. (0546) 624 184 - Fax (0546) 623 801

BEREGENING

BEVESTIGINGSMATERIAAL

BUIZEN

DRAINAGE / INFILTRATIE

ELECTRA

FILTERS/KEERKLEPPEN

FITTINGEN

GOTEN

STAALKABELS

ZINKEN MAATWERK

WERKSCHOENEN GRISPORT

POMPEN + TOEBEHOREN

SLANGEN

SANITAIR

VERWARMING

TERRAS OVERKAPPINGEN

VLOERVERWARMING

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan!!!

De Mors 115/117, 7631 BA Ootmarsum Telefoon: 0541­291741 Fax: 0541­291757 www.kabra.nl info@kabra.nl

Elke woensdag Carint Oldenzaal, Matenstraat 51 Bellen voor een afspraak: 06-10342574 b.g.g. 0541-229424

Voor dunne handgemaakte opbouwzolen: Praktijk Denekamp, Oldenzaal, Losser en Nordhorn.

10.900,-

Renault Scenic 2.0-16v

AGRARISCHE ARTIKELEN

info@boekwinkelheinink.nl

Renault Megane Break 1600-16V bj. 2000, 190.000 km, airco, trekhaak (nieuwe banden en uitlaat) . .

AFSLUITKRANEN

BTS Saasveld * Precisie sloopwerken * Asbestsanering * Straatwerken * Grondwerken * Containervervoer Tel. 074 - 349 43 78 of 06 - 53 12 67 54

www.martinstevelink.nl Ootmarsumseweg 362, 7667 PC Reutum Telefoon 06 - 25 22 65 26 of 0541 - 67 01 86

• HET ADRES OM UW STOELEN EN BANKEN TE LATEN HERSTOFFEREN • PROJECT STOFFERING • LEER REPARATIES • BOOT- EN CARAVANKUSSENS

Groot assor timent aanbiedingen in stof, leer en skai!


Oldenzaal Journaal

zaterdag 02 september 2011

Geheimzinnige bolletjes in ven Duivelshof

foto: eigen foto DE LUTTE - Vrijwilliger Gerben Winkel trof in een droogvallend ven bij Duivelshof miljoenen knikkergrote algenbolletjes aan. De groene bolletjes lagen tussen het lichtere slib en deden denken aan een enorme begraven krentenwegge. Levend fossiel Na determinatie door ecologen Jan Parmentier en Bart de Haan bleek het hier om nostoc pruniforme te gaan, ook wel 'Mary’s Eggs' genoemd. Een niet giftige blauwalg die in deze vorm al meer

dan 50 miljoen jaar op aarde bestaat en daarmee eigenlijk een levend fossiel is. Eigenschappen

ontstane voedingsstoffen bieden weer kansen voor planten en dieren.

Deze blauwalg stelt speciale eisen aan waterdiepte, voedingstoffen, temperatuur en hoeveelheid licht. Het schone ven blijkt door haar waterkwaliteit een gunstige biotoop te zijn, evenals De Wieden en het Naardermeer. Bij een dalende waterspiegel rollen de bolletjes naar dieper water. Ze kunnen echter een droge periode van zeventig jaar overleven. De blauwalg haalt stikstof uit de lucht en kan dat opslaan. De zo

Wetenschappers zijn dol op de bijzondere blauwalg. Deze kan namelijk dienen als voedsel en als medicijn tegen Alzheimer, Parkinson en dementie. Op een hoogvlakte in India was een gebied van tien vierkante kilometer na overvloedige regenval helemaal bedekt met deze algenbolletjes. Het gebied wordt nu als wetenschappelijk reservaat beschermd.

Medicijn

Marjolein Eriks

praktijk Origanum

t

0541 - 51 91 28

Engelwortel 48

e marjolein@praktijk-origanum.nl

7577 EG Oldenzaal

w www.praktijk-origanum.nl

11

Overijssel krijgt sport- en speldagen voor kinderen met autisme

LONNEKER - Vanaf 15 oktober organiseert de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) maandelijks een Auti-Actie-Dag in Lonneker (gem. Enschede). De Auti-Actie-Dagen zijn een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Autisme voor regionale vrijetijdsbesteding voor kinderen met autisme. Indeling van vrije tijd en het maken van vriendjes is vaak niet eenvoudig als je autisme hebt. Meedraaien op een gewone sportclub of vereniging lukt meestal niet. Op steeds meer locaties in het land heeft de NVA daarom een vaste locatie waar kinderen komen die ook moeite hebben met vrije tijd en vriendjes, maar die ook graag willen spelen met leeftijdsgenootjes. Het

foto: eigen foto aanbod van de Auti-Actie-Dagen is speciaal geschikt voor kinderen in de leeftijd van 5 t/m 12 jaar met een autisme spectrum stoornis.

Er is intensieve begeleiding, veel structuur en ook ruimte voor rust. Een Auti-Actie-Dag draait om ‘samen plezier maken’. Verschillende activiteiten op het gebied van sport, spel, muziek maar ook knutselen of uitstapjes staan regelmatig op het programma. Op de website van de NVA, www. autisme.nl is het programma voor Lonneker in te zien en ook het aanmeldformulier is hier beschikbaar. Ook wie zich wil aanmelden als vrijwilliger om de Auti-Actie-Dagen te begeleiden, kan hier terecht.


Enthousiaste bezorgers gezocht

WELKOM bij live cooking restaurant Royal Plaza Onbeperkt wokken en teppanyaki,

vanaf â‚Ź 20 p.p. all inclusive

Jarig? Voor iedere jarige die op zijn verjaardag naar restaurant Royal Plaza komt een gratis diner! Bel snel om uw tafel te reserveren, vanaf 2 personen. (Legitimatie is vereist, deze aanbieding geldt alleen op de verjaardag zelf en alleen voor de jarige)

Openingstijden: Afhaal: maandag t/m zondag 12.00 - 22.00 uur

Restaurant: maandag t/m zaterdag 16.00 - 22.00 uur zon- en feestdagen 15.00 - 22.00 uur

Groepen vanaf 10 personen ontvangen bij vooraf reserveren 10% korting op de totale rekening (niet geldig in combinatie met andere acties en op feestdagen)

Royal Plaza Denekamperstraat 72 7577 PB Oldenzaal T +31(0)541-533225 F +31(0)541-532566 E info@wokroyalplaza.nl www.wokroyalplaza.nl

Voor de bezorging in de regio Oldenzaal Min. leeftijd 13 jaar Leuke bijverdienste Werken aan je conditie, lekker in de buitenlucht

TWENTE JOURNAAL verspreidingen bezorging@twentejournaal.nl

Oproep Op 24 augustus j.l. is bij ons binnengebracht een poes van ongeveer 2 jaar oud. Deze poes heeft een duidelijke herkenning voor de eigenaar... want hij heeft geen staart. Ook zijn de oortjes van deze kat kleiner dan normaal. Wie mist deze poes of kent iemand die deze poes heeft gehad? Ze is gevonden in de binnenstad van Oldenzaal. U kunt zich melden op telefoonnummer 0541 516659 of via het emailadres info@dierentehuisoosttwente.nl Ook hebben wij genoeg andere katten die een tehuis zoeken. U kunt ze allemaal bekijken op onze eigen website: www.dierentehuisoosttwente.nl


Oldenzaal Journaal

zaterdag 02 september 2011

‘Kilometervreters’ bij TV Oost

REGIO - Overijsselse truckchauffeurs centraal in nieuwe serie Vrachtwagens en hun chauffeurs. We komen ze dagelijks tegen, maar hoe een doorsnee werkdag van een truckchauffeur er uitziet blijft voor de meeste mensen onzichtbaar. TV Oost brengt hier vanaf vrijdag 9 september verandering in met de nieuwe serie ‘Kilometervreters’, waarin Overijsselse truckchauffeurs op de voet worden gevolgd bij hun dagelijkse werkzaamheden. Programmamaakster Jauke Boerdam rijdt in elke aflevering mee met een drietal chauffeurs en praat met ze over hun werk, hun belevenissen, ergernissen en liefhebberijen. In de eerste aflevering rijdt Jauke mee met Gert Jan Bouwhuis uit Hengelo. Hij rijdt in een V8, wat altijd al zijn droom was. De blinkende wagen, het interieur van blauw leer en natuurlijk de open uitlaat zonder demper. Want, zo vindt Gert-Jan, als je in een achtcilinder rijdt die kan brullen, moet je hem ook laten brullen. En als hij langs zijn eigen huis rijdt, zal hij dat zijn vriendin laten weten. Ook maakt Jauke kennis met Frank Olsman. Hij wilde als kind boer worden, maar omdat zijn ouders geen boerderij hadden, was dat geen optie. Hij koos toen voor levend transport en was al snel verkocht. Frank zit al elf jaar op de wagen en vindt het

13

Raket bouwen in de sterrenwacht super druk, cool en mega gezellig

heerlijk om van boer naar boer te rijden. ‘Meestal zijn het biggen, soms ook kalfjes’. Met veel kabaal worden de dieren op de wagen gejaagd. Ze hebben nog nooit gelopen, daarom wappert hij met een stuk plastic om ze aan boord te jagen. Frank rijdt ze niet naar het slachthuis maar naar een andere boer die ze vetmest. Hij moet goed met de dieren omgaan want tijdens de rit is de lading zijn eigendom. Chauffeur Laurens Scholte Lubberink haalt melk op bij boeren. Hij is gek op Nederlandstalige piratenmuziek. Helaas hoort hij telkens maar een klein stukje want de boeren wonen maximaal vier minuten van elkaar. Laurens heeft een speciale camera aan de achterkant van zijn wagen zodat hij kan zien of er kinderen achter de enorme truck lopen. Hij moet bijzondere manoeuvres kunnen maken. Ook neemt hij bij iedere boer een monster en checkt tijdens de rit of er niet per ongeluk antibiotica in de melk zit. Als dat gebeurt, moet de schuldige boer voor alle andere boeren de melk, de rit en ook de wagen vergoeden. Met een fikse rekening tot gevolg… Kilometervreters is vanaf 9 september bij TV Oost te zien op vrijdag om 11.35, 12.35, 13.35, 16.20, 19.20, 21.20 en 22.20 uur, zondag vanaf 16.40 uur en maandag om 16.40, 19.40, 21.40 en 22.40 uur.

LATTROP - In de maanden juli en augustus was er elke woensdag middag een bijzondere activiteit in de Cosmos sterrenwacht in Lattrop. Kinderen konden een echte waterraket bouwen. Een waterraket is een raket van een plastic fles die d.m.v. water en luchtdruk de lucht in wordt geschoten.

de raket tientallen meters ver weg. Onder leiding van deskundige medewerkers van Cosmos werd er dus ieder woensdagmiddag druk geknutseld in de doe-zaal van de sterrenwacht. Had je de wel bekende “vakantie pas” dan kreeg je zelfs korting op de entree prijs. Er kwamen niet alleen kinderen uit de omgeving, maar ook erg veel kinderen van de campings uit de buurt. Het werden erg drukke woensdag middagen, met vele tientallen enthousiaste kinderen en ouders.

Niet alleen het bouwen en versieren van de raket is erg leuk, maar het omhoog schieten van de raket is dat natuurlijk ook. Met veel water schiet

foto: eigen foto Na afloop van het bouwen kon men nog een leuke film bekijken en een bezoekje aan de telescoop brengen om naar de zon te kijken.

Mocht je deze coole activiteit gemist hebben, geen probleem! In het kader van “oktober kennismaand” worden er in de maand oktober wederom raket middagen georganiseerd. Houdt u daarvoor de website www.e-cosmos.nl in de gaten. Aanmelden voor de nieuwsbrief op de website is nog beter, zo blijft u altijd op de hoogte van onze activiteiten.

Wilt u uw eigen special uitbrengen? d

aan Oktober woonm

Jubil

eumk

n een te Hel lend oor act ief in de gem Roo sdo m Tijh uis

w

Hellendoorn Noord

Hellendoorn Noord

| Type Venetia

vanaf € 398.500

| Type Celano

vanaf € 419.500

v.o.n.

v.o.n.

rant

Zonnedauw Heemtuin | Type

Rozemarijn Heemtuin | Type

vanaf € 317.500

v.o.n.

v.o.n. vanaf € 399.500

DIVER

SE

ACTIE S

• His torie • Ope n Dag • Dem onstra ties • Lez ingen • Spin ningth eater • Xco

in de Heemtuin oorn Noord als Zowel in Hellend volop aan het bouwen en in is Roosdom Tijhuis tie over onze woningen is te Hellendoorn de verkoop. Informa Makelaars voor verkrijgen bij TML iemakelaars en Egmond Garant Noord en bij Van in in Nijverdal. voor de Heemtu TML Makelaars

Koriander Heemtuin | Type vanaf € 264.500

v.o.n.

bijlage: In dgeeze nieten dag is!

Ontdek wat elke

en voor 2011 in

onze showroom

MeubelDat is de kern van Ambacht is beleving. en creëren Zonen. Hier ontwerpen makerij Zwiers & op koken is. Zij iedereen die dol ze keukens voor genieten. dag moet kunnen vinden dat u iedere hun werkplaats - of interieur - uit Met een keuken dat dit lukt. verzekeren zij u

plaatsen!

Financieringsadvies

ing

Bouw, realisatie & ontwikkel

Wij willen de modell

plaverwa

PROFITEER DAAROM NU:

wonen

OM-

ALLE SHOWRO KEUKENS

EN!!!

t voor PVC- en houten

vloeren!

Ook uw specialis

al Tel. (0546) 671 601 3b 7442 CX Nijverd Bedrijvenweg 096 Meubelmakerij Zwiers 17518 Privé (0546) 673

eld neben Zonler Uw woning iso besparen Direct veel geld osten! op uw energiek

Dan kunt u veel hoek- of tussenwoning? een daling van de 2 onder 1 kap-, betekent direct een Heeft u een vrijstaande-,isoleren van uw woning. Dit krijgt uw woning het van uw geld besparen door wooncomfort. Daarnaast verhogen. Het isoleren verhoging van het van uw woning energiekosten en Dit kan de waarde voor u en het milieu! gunstiger energie-label. en dus een hele opluchting isoleren we bestaandedie elke woning betekent dan naadloze isolatie” entenspray, ”Geen betere isolatie of een winddichte twee-compon Onder het motto wol met behulp van naadloos isoleert. nieuwe woningen spouw en dak) 100% constructie (vloer,

Fp0548-6 2a Ontwerp Bossinkkam T 0548-617505 (Ov.) Vakmanschap 7683 SL Den Hamdal.nl www.keukenshop-nijver Meubelmakerij

www.genietelkedag.nl

Voordelen isolatie omlaag

direct • Energiekosten omhoog • Wooncomfort t • Gezonder leefklimaai.p.v. 19%) (6% • Laag BTW tarief bel • Gunstiger energie-la Vraag een gratis

De Tegelboer

of mail

mers

Tegels & Badka

HD

TEL.: 0548 - 51 62

25

Nijverdal

IS

Serbonne Inspiratiepark 3 van den Bergsweg 7442 CK Nijverdal T. 0572-363147 F. 0572-363149

AKTIE! n Bij het afsluite van een nieuwe polis

Green-Line B.V. 2010 tot december

U bent van harte welkom in onze showroom.

Jutestraat 41 7461 TS Rijssen T: 0548 541919 F: 0548 541990

Geopend: maandag t/m vrijdag 08.00 tot 17.00 uur

J.G. van Egmond 0548 - 61 36 05 www.v-egmond.nl

Lochem 22 , 7241 CM LOCHEM Eekmolenweg F.0573-255378 T. 0573-259139

Wand- en vloerte en Sanitair

Gevelbekleding Serres-Kozijnen Dakkapellen Nieuwbouw-Verbouw

Verkoop & Informatie

HET WOONHU NIJVERDAL

Raalte 8102 HX RAALTE Zompstraat 41, F.0572-363149 T. 0572-363147

INTERIEURS

gels

in Rijssen. Habitobeurs 2010 attentie. staan wij op de ontvang een leuke 21, 22 en 23 oktober adviesgesprek en voor een gratis Bezoek onze stand

WWW.PLUIMERS.EU

Tempert

adviesgesprek aan

516225 0548Bel: naar: info@pluimers.nl

TML Makelaars 0548 61 86 60 www.tml-makelaars.nl

Rabobank West Twente 0548 37 30 00 ente www.rabobank.nl/westtw

Oost bv Rotij Projectbouw Tijhuis bv Bouwbedrijf Roosdom www.roosdomtijhuis.nl

TEGEN BODEMPRIJZ

Verkoop & Informatie

• 10 k ilo afv allen in 10 we ken D iplan • Gra tis 6 w eken onbe perkt traine n

GRATIS! Financieel advies en beoordeling op uw huidige* administratie

40% * extra korting

GEZOCHT!

Vraagouder/ Gastouder

en Bij inschrijving * een goede match, een Irischeque cadeau t.w.v.

en november. *Aktie in oktober

op uw auto verzekering!

plein.com www.hypotheek

tratie.nl www.pbadminis

kozijnen.nl E: info@greenline kozijnen.nl W: www.greenline

au-obelix.nl www.gastouderbure

Esdoorn

verzekeringen hypotheken

7443 BL Nijverdal Grotestraat 108a, F. 0548 - 623 004 T. 0548 - 623 003 info@hypotheekplein.com

€ 25,-

en november. *Aktie in oktober

en november. *Aktie in oktober

Esdoorn

administratie en belastingen

Makelaardij o.g.

bv

25

JAAR

Esdoorn

gastouderbureau

De voordeligste keukenspecialist

Oldenzaal Journaal produceert op maat gesneden themakranten in het hart van de krant • Sterk in de belangrijkste communicatiedoelgroepen. • Neem contact op voor meer informatie of een afspraak. .

Maurice Weustink

Tel: 074-2596633

.

.

.

.

m.weustink@twentejournaal.nl

www.twentejournaal.nl


Uw regiospecialist in elke branche...

HOUT EN HANDELSONDERNEMING

Verfhandel

LENFERINK

R. Keupink Oranjestraat 60 Tubbergen Tel. : 0546 - 623306

tuinhout op

Verkoop van alle Nederlandse SIKKENS en

SIGMA VERF tot 50% goedkoper dan elders Ma. t/m vr. van 13.30 uur tot 20.00 uur Zaterdag van 8.00 tot 16.00 uur

Meubels & advies op maat

Jean M. Auel

Het lied van de grotten De vele fans van Jean Auel komen eindelijk te weten hoe het verder gaat met Ayla, Jondolar en hun dochtertje Jonayla. De saga gaat verder met de opleiding die Ayla geniet tot Zelandoni, een spiritueel leider en genezer. € 29,95

TUBBERGEN - DENEKAMP HARDENBERG - OLDENZAAL www.boekwinkelheinink.nl

AANHANGWAGENSPECIALIST

HAVERSLAG WESTERHAAR

Schuineweg 10 7676 SV Westerhaar Tel: 0546 - 659090 www.haverslagwesterhaar.nl h.haverslag@home.nl

Voor Brian James, Hapert, Vlemmix machinetransporters 2700 kg. Nieuw v.a. € 1898.00 excl. Kiepers, auto-ambulances, plateauwagens, tandemassers, enkelassers alu v.a. € 669.00 excl. Levering van bijna alle merken en onderdelen & reparaties! Diverse inruil ook kantelbare trilplaataanhangwagens.

z’n best

Bent u o p zoek n aa Wij zijn er al jare r iets van hout? n mee v ertrouw d!

Bekijk o nze cata lo op onze vernieuw gus de site:

www.houthan

dellenferink.n

l

Ootmarsumseweg 273, Fleringen, Tel. 0541 - 670602


Agenda

n­Nationale Folkloredag 2011 ­

ENSCHEDE, 17 september Op zaterdag 17 september zal de Nationale Folkloredag, van de Federatie van Folkloristische groepen in Nederland, in Enschede worden gehouden. Ongeveer 200 folkloristen uit het hele land komen dan in klederdracht naar Enschede. Ze lopen die middag door Enschede waar iedereen de mooie traditionele kleding kan bewonderen! Het programma is als volgt: 9.30 uur: ontvangst bij Twentse Welle. 10.00 uur: opening en rondleiding Twentse Welle. 12.00 uur: lunch Museumrestaurant Het Rozendaal. 13.00 uur: via de Cultuurmijl wandeling naar binnenstad. Welkom op de Oude markt door wethouder Van Hees. Optreden door de Appeltjes van Oranje. 16.00 uur: afscheidsdrankje bij Het Rozendaal.

n­Menzis Singelloop ­

Enschede, 14 september Ver terug in de sportgeschiedenis van Enschede, 86 jaar geleden, organiseerden Enschedese voetbalclubs voor het eerst de Singelloop. In 1923 werd deze loop voor het eerst in estafettevorm gelopen. In de daarop volgende jaren groeide de Singelloop uit tot een traditie waaraan vele honderden sportieve Enschedeërs deelnamen. In 1948 werd er om verschillende redenen een punt gezet achter deze looptraditie. In 1998 pakte AC TION na 50 jaar de draad weer op met de organisatie van een groots opgezette Singelloop. Acht kilometer asfalt rondom de binnenstad, te beginnen op de Getfertsingel, voert de lopers over de singels van Enschede terug naar de finish ter hoogte van TC Tubantia en Praxis. De start en finish vinden sinds vorig jaar plaats op een prachtige locatie: het Volkspark aan de Volksparksingel/ Parkweg te Enschede. De Singelloop is inmiddels uitgegroeid tot een groot evenement met dit jaar 5 onderdelen. Bijna voor elk wat wils: - 5 EM Menzis Wedstrijdloop - 5 EM Recreatieloop - 5 EM CeeCee Bedrijvenloop - 2 EM Recreatieloop - ½ EM Lijbrandt KidsRun

n­UITfestival Overijssel 2011 ­

Hengelo, 10 september Op zaterdag 10 september a.s. vindt de eerste editie van het ‘UITfestival Overijssel’ plaats. Onder deze noemer presenteren de culturele instellingen in de provincie zich voor de eerste keer gezamenlijk aan het publiek. Het is de bedoeling dat dit festival een jaarlijks terugkerende aftrap van het Overijsselse culturele seizoen zal zijn. Culturele instellingen in heel Overijssel organiseren op die dag diverse activiteiten. RTV Oost, Twentsche Courant Tubantia en Stentor zullen vooraf, tijdens en na afloop van deze dag veel aandacht besteden aan de opening van het seizoen en aan de diverse culturele instellingen in de provincie: musea, gezelschappen, podia… In Hengelo vinden deze activiteiten ’s avonds plaats en wel in het Prins Bernhardplantsoen. Vanaf 19.00 uur zijn er op verschillende podia in het plantsoen optredens in diverse genres. Stadsdichter Reinier de Rooie zal het spits afbijten. Daarna zijn onder andere optredens van Vonder & Bloom, Roest en Lilian Hak te zien. De avond zal worden afgesloten met een optreden van de gerenommeerde soulformatie Motownhead. Naast de optredens zullen er in het Prins Bernhardplantsoen het werk van beeldend kunstenaars te zien zijn en zullen er performances plaatsvinden. Ook zullen er diverse cateraars aanwezig zijn. En last but not least is er een informatiemarkt op de toegangsweg richting het Prins Bernardplantsoen en rondom de vijver, waar verenigingen en instellingen zich kunnen presenteren. De toegang is gratis!

n­Modespectakel ­

Hengelo, 11 september Het Modespektakel is hét evenement van Hengelo. Elk jaar komen duizenden bezoekers naar Hengelo om op de langste catwalk van Nederland de nieuwste najaarsmode te bekijken. Tussen 12.00 en 17.00 uur lopen de modellen drie modeshows over de catwalk om de nieuwste najaarsmode te showen. De kleding die op de catwalk gepresenteerd wordt, is direct verkrijgbaar in de deelnemende zaken. Naast de modeshows staat dit jaar voor het eerst het Lifestyle Promodorp op het Marktplein. Hier laten ondernemers de nieuwste mode op wellness, beauty en lifestyle zien.

n­Streetpainting Festival ­

Rijssen, 16 en 17 september Vrijdag 16 en zaterdag 17 september 2011 is er in Rijssen het 3de. “ Internationaal Streetpainting festival”in het centrum met diverse randgebeuren. Tijdens dit festival worden de tekenaars weer verspreid door het centrum van Rijssen. Vrijdagmiddag wordt er al door de profs begonnen met hun werken en voor belangstellenden is een workshop mogelijk om kennis te maken met de techniek van straat tekenen. Iedereen kan meedoen en inschrijving is gratis, wel verplicht. Inschrijfformulier is te downloaden via www.ajevents.nl Ervaren hoeft men niet te zijn, maar wel gemotiveerd en geïnspireerd. Voor een eigen idee of nadere uitleg kunt u contact opnemen via info@ajevents.nl of telefoonnummer 06-10930802 (Johnny Jansen). Tijdens dit Streetpainting Festival op zaterdag van 14.00 - 20.00 uur zijn de winkels in het centrum van Rijssen geopend tot 21.00 uur. In de winkels vindt u dan extra presentaties en aanbiedingen.

n­Straattheaterfestival ­

Almelo, 17 september Het Internationaal Straattheaterfestival is al jarenlang een vast en zeer gewaardeerd onderdeel van het activiteitenprogramma in de binnenstad van Almelo. Het is een zaterdag waarop het publiek in het centrum van Almelo verdacht moet zijn op bijzondere passanten, die hen willen betrekken in allerlei verrassende situaties. De interactie tussen artiesten en publiek is kenmerkend voor dit evenement. De artiesten weten het publiek altijd weer te verbazen, te laten lachen of ontroeren.

Koopzondag 18 september * Almelo * * Ootmarsum * * Haaksbergen * * Losser * www.koopzondagen.net

Watermolen Singraven

De watermolen van Singraven wordt sinds 2011 bemensd door de vrijwillige molenaars van de Molenstichting Lattrop-Tilligte. De molenaars en molengidsen vinden het een uitdaging om de enige houtzaagmolen in Nederland aangedreven door water te laten draaien en u daarvan te laten genieten.

Enthousiast nemen zij u tijdens een rondleiding mee door de molen en laten u in woord en daad horen en ervaren hoe de specifieke onderdelen, zoals het waterrad, de maalstenen en het zaaggedeelte in werking wordt gezet. Naast de rondleidingen kunt u ook uw hout laten zagen op de molen in de door uw gewenste maat, lengte en dikte. Het zaagtarief is 2 euro per meter per zaagsnede. Toegang is 2 euro per persoon of vijf euro per gezin. De molen staat in Denekamp aan de Schiphorstlaan 2.


Rugpijnvrij met DorSano

DorSano geeft u in 3 maanden een blijvend resultaat!

verlost u van uw klachten d.m.v. een revolutionair 3-stappenplan

Laat uw rugpijn verhelpen met DorSano De DorSano therapeuten, artsen en specialisten zullen u stap voor stap helpen, zodat u voortaan zonder rugpijn door het leven gaat. Het revolutionaire 3-stappenplan 1 De onderzoeksfase 2 De mobilisatie- en reactivatiefase 3 De stabilisatiefase DorSano biedt totaaloplossing Ook bieden wij de mogelijkheid om het spreekuur te bezoeken van onze neurochirurg en orthopeed. Indien nodig kan er een MRI scan worden gemaakt. Vergoeding Een groot voordeel voor u is dat de DorSano behandelmethode door alle zorgverzekeraars volledig wordt vergoed. Voorwaarde is wel dat u voor fysiotherapeutische behandelingen voldoende verzekerd bent binnen uw zorgpolis. SPECIALE AANBIEDING: de Medi Mouse scan is nu extra voordelig: van €89,- voor €15,- (uitsluitend contante betaling)

Wij beschikken over onze eigen

Neurochirurg en orthopeed

Bel nu

0900 DorSano

w w w. l a g e - r u g p i j n . n l

Rugpijn Kliniek DorSano

(0900 367 72 66)

€0,10 p.m. + de kosten van het gebruik van uw mobiele telefoon

Roelf Bosmastraat 37 Graaf Ottostraat 58 7462 MZ Rijssen 7461 CW Rijssen

Zegendijk 3a 7136 LS Zieuwent

OJ_02-09-11  

>>>>> zie pag 15 Hardlopen is mogelijk op verschil- lende niveaus; er zijn meerdere trai- ningsavonden voor de beginnende en...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you