Page 1

www.losserjournaal.nl www.losserjournaal.nl

Dinsdag 13 april 2010

Senioren Actueel >>>>> zie vanaf pag 7

Telefoon ABC >>>>> zie pag

11

Fout op afvalkalender LOSSER - Op de afvalkalenders van de gemeente Losser versie 2 en 4 (zie rechts onder op de kalender) is een fout gemaakt. Hierdoor is verwarring ontstaan. In versie 2 in het onduidelijk of deze week de grijze of de groene minicontainer wordt geleegd. U kunt echter gewoon doorgaan met de wijze waarop u het jaar 2010 bent begonnen, dus als in de even weken de groene container wordt geleegd en in de oneven weken de grijze, geldt dat voor het hele jaar. In versie 4 staat ten onrechte dat deze week het huisvuil wordt opgehaald, maar ook hier geldt dat gewoon de oneven weken gehanteerd blijven. De fout is er ingeslopen voor de hele maand april. Vanaf de maand mei kloppen de gegevens op de afvalkalenders weer.

Jaarvergadering KBO verplaatst DE LUTTE - Wegens zeer bijzondere omstandigheden wordt de jaarvergadering van de KBO De Lutte, van 23 april, verplaatst naar het najaar van 2010.

M

Makelaars

Huis Hypotheek verkopen? nodig? 0,5% Gratis en onafhankelijk

OBS Het Kompas meet met verschillende maten OVERDINKEL - Rekenen saai? Niet op de Openbare Daltonschool Het Kompas in Overdinkel. Woensdag 21 april is namelijk de achtste Grote Rekendag met als thema ‘meten te lijf’. Op Het Kompas staat deze dag in het teken van meten met en aan het eigen lijf. Kinderen onderzoeken tal van meetgetallen die verbonden zijn met het eigen lichaam. Ze meten bijvoorbeeld de eigen lengte en ervaren dat een dergelijke maat iets over henzelf zegt. Ze merken ook dat dit voor

www.wittewoningmakelaars.nl Nieuwe Markt 7 • 7622 DD Borne

Waarheen, waarvoor?

In februari heeft de gemeenteraad al besloten het college te steunen bij het borgen van de bedrijfsvoering en om voor de taken die rechtstreeks de gemeentelijke autonomie raken samenwerking te zoeken met Dinkelland en Tubbergen.

advies

Devoordeligste makelaars Brinkstraat 16 vanNederland!

7581 GC Losser Tel: 053 - 536 34 47 De voordeligste in volledige dienstverlening

074 - 267 1885

Naar het adres waar een passend afscheid meer is dan begraven of cremeren alleen, ongeacht waar u verzekerd bent: Broekhoekweg 20, Losser. Met het modernste uitvaartcentrum van Twente. 24 u/dag bereikbaar op 053 538 28 15. www.uitvaartzorg-luttikhuis.nl

8e jaargang nr. 14 nr. 18 7e jaargang

De leerlingen gaan niet alleen met hun eigen maten aan de slag, maar gaan ook op zoek naar maten van de hele groep. Ze zoeken bijvoorbeeld uit hoe lang de slinger van alle kinderen in de groep of de hele school is wanneer de kinderen in polonaise lopen.

en ook dat gebeurt in enkele groepen tijdens de Grote Rekendag op Het Kompas. Ook deze achtste Grote Rekendag zorgt ervoor dat de leerlingen een dagdeel lang maar weinig kans krijgen om op hun stoel te blijven zitten, want ‘meten te lijf’ betekent vooral het toepassen van hun rekenkennis in tal van alledaagse en praktische situaties.

Niet alle maten van het eigen lijf zijn eenvoudig te achterhalen met bestaande meetinstrumenten. Soms moet je zelf een meetinstrument bedenken

Hierbij worden de Daltonprincipes ‘verantwoordelijkheid’, ‘samenwerken’ en ‘zelfstandigheid’ verder ontwikkeld.

Strategische samenwerking met Dinkelland en Tubbergen LOSSER - Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering van dinsdag 23 maart besloten tot ondertekening van een intentieverklaring tot samenvoeging van de bedrijfsvoeringfuncties van de gemeenten Losser en Enschede.

courtage

andere maten juist weer niet geldt.

Aanleiding Met het oog op toekomstige ontwikkelingen ziet Losser het als een zware en wellicht wel op onderdelen een onmogelijke taak om goed en op niveau te blijven presteren en dit ook voor de toekomst te borgen. Op diverse onderdelen heeft de gemeente Losser inmiddels een aanzet gemaakt om de kwaliteit en het pakket van de dienstverlening voor haar burgers te borgen en zo mogelijk te verbeteren. In 2010 zijn besprekingen tussen Enschede en Losser

gestart. De verkenning van mogelijkheden tot samenvoeging van bedrijfsvoeringonderdelen van de gemeente Enschede en Losser rechtvaardigt de verwachting dat samenvoeging van taken leidt tot meer continuïteit, met minimaal dezelfde kwaliteit, met lagere structurele kosten voor de gemeenten Losser en Enschede. Werkwijze In het eerste kwartaal van 2010 starten de gemeenten met het verrichten van onderzoek naar de mogelijkheden van de samenvoeging van de bedrijfsvoering. Ten behoeve van bestuurlijke afstemming wordt een stuurgroep gevormd bestaande uit de verantwoordelijke portefeuillehouders en de gemeentesecretarissen. Zij dragen ondermeer de zorg voor het synchroon lopen van de besluitvorming en de communicatie. Voor de uitvoering wordt een projectgroep gestart op directieniveau. Definitieve besluitvorming hierover vindt plaats vóór 1 oktober 2010. De bestuurlijk juridische vormgeving en daarbinnen te kiezen inrichting van het eigenaarschap en opdrachtgeverschap moet

nog nader worden bepaald.

Proces Samenvoeging van de bedrijfsvoering zal gefaseerd worden aangepakt, waarbij het in de eerste fase gaat om de volgende taken: basisregistraties, Informatie- en communicatie- technologie (ICT), aansluiting bij Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). In de tweede fase worden de volgende taken samengevoegd: klant contact centrum (KCC) en documentaire informatie voorziening. Ook de regionale uitvoeringsdiensten en sociale dienst maken deel uit van deze fase. Over de regionale uitvoeringsdiensten (RUD) zal de provincie op korte termijn een beslissing nemen. Om te komen tot een Intergemeentelijke Sociale Dienst is het college van Losser in overleg met Oldenzaal en Dinkelland. In de derde fase gaat het om de overdracht van taken op het terrein van concernondersteuning (personeel en organisatie, financiële administratie, communicatie en juridische zaken).

Verschijnt wekelijks in Losser, Overdinkel, Glane, De Lutte en Beuningen. 074 -074 259- 66 25933 66 33

Schooldirecteuren bezoeken Brede School

OVERDINKEL - De CNV Onderwijsbond heeft een project dat heet ‘Slimmer organiseren’. In dit kader lieten schooldirecteuren en leerkrachten van schillende scholen uit het land zich vorige week dinsdag informeren door de Brede School Overdinkel over de succesvolle werkwijze van nieuwe schooltijden.

Sinds augustus 2009 heeft de school een continurooster. Kinderen eten tussen de middag op school, onder leiding van een leerkracht. De school zelf verzorgt de lunch.

Ook zijn de schooltijden veranderd. Iedere schooldag gaan de kinderen van 8.00 uur tot 14.00 uur naar school. Op de woensdag eindigt de lesdag gewoon om 12.15 uur. Na schooltijd kunnen de kinderen, indien nodig, tot 18.00 uur terecht op de Buitenschoolse Opvang. Ook in de schoolvakanties is de mogelijkheid aanwezig om kinderen op te vangen.

Oplage 9.500 exemplaren


5 Minibartjes® wit of tarwe

8 Witte bolletjes of puntje

4 Vitaal Bartjes® of Jungle bartjes®

5 Duitse Broodjes

00 gratis!

1, 2,00 2,00 1, 00

Muffins 3+1

Bakker Bart Brinkstraat 33 en 37 7581 GB Losser Tel: (053) 536 23 55

OPEN DAG

OP ZONDAG 18 APRIL koffie met cake voor u als bezoeker en een springkussen, ranja en suikerspinnen voor de kinderen!

Uw nieuws in het Losser Journaal? Het Losser Journaal is op zoek naar uw nieuws! Artikelen, persberichten, aankondigingen, verslagen, sportverslagen, noem maar op… kunt u mailen naar:

week aanbieding:

Koffie met Appelgebak € 2.75 Erwtensoep van €2,00 voor € 1,50

(geldig tot 20 nu april) Chocolademelk € 1,-

redactie@losserjournaal.nl. De deadline is donderdagmiddag 15.00 uur.

De Brink 12-16 • Tel: 053-5385141 • info@lunchroomdebrink.nl

- De0541-551883 Lutte Austweg 7Austweg De Lutte 7 - Tel.

Reikipraktijk Annet

aterdag 17 april 2010

Amsterdamse Avond Met live optredens van:

Kom tot rust, verbeter je weerstand. Verras

het Egbertink 128

uzelf, of een ander met een Reikibehandeling.

7582 DH Losser

Ter kennismaking: Eerste behandeling voor € 12,50

tel: 053 - 5360250 www.reikipraktijk-annet.nl

Reiki is een oude heelkunst die is gebaseerd op het traditionele handopleggen

T H C O Z E G S R E G R O BEZ Het Oldenzaal Journaal zoekt bezorgers (m/v)

Wil jij bijverdienen? Ben jij 13 jaar of ouder?

Meld je dan nu aan!!

& DJ Jerry

Aanvang : 21.00 uur

Entree:

10,-

Kaarten zijn verkrijgbaar bij Cafe Lits. Hoofdstraat 94 – 7586 BV Overdinkel – Telefoon 053-5381630

Mail je gegevens naar: bezorging@twentejournaal.nl of bel: 074 - 259 66 33


Losser Journaal

3

Burgelijke stand Geboorten:

Dinsdag 13 april 2010

Cursus Nordic Walking in Losser

Marinus Heino

Selina dv. E.J.G. Nijland en S. Westenberg

Huwelijksaangiften/ Partnerschapsregistratie:

In de kantlijn

E. van Ritbergen en J.P. Meerenburgh A. Pehlivan en K. Cantafio

Overlijden:

L.J. Kroep ev. J.M.P. Brand R.J. van Biezen ev. E.C. Gums H.G. Elferink wv. H.G. Veger N. van Reenen wv. J.A. Idenburg

Instrumentenvoorlichting LOSSER - Elk schooljaar in de maanden maart en april vinden er voor de muziekschoolleerlingen van het voorbereidend instrumentaal onderwijs (VIO en Op weg naar een instrument leerlingen) instrumentenvoorlichtingen plaats. De eerste voorlichting vond plaats op 31 maart en wordt gevolgd door die op 15 april van 15.00 tot 16.00 uur. Het is de bedoeling dat de leerlingen alle drie dagen de voorlichting bijwonen, zodat een goed beeld gevormd kan worden van het totale aanbod aan instrumenten op de muziekschool. De 31e maart hebben de kinderen kennis kunnen maken met gitaar, trompet, saxofoon en fagot. Op 15 april komen keyboard, accordeon, viool, klarinet en dwarsfluit aan de beurt.

LOSSER - In de maand mei start er een nieuwe beginnerscursus Nordic Walking in Losser. De locatie is de ‘Losser Hof’ gelegen aan de verbindingsweg Losser/Oldenzaal. Het startpunt is de parkeerplaats P3. De cursus bestaat uit zes lessen die in drie weken worden gegeven. Bij voldoende deelname wordt er gewan-

Advertentie-adviseur: Niels Wildenborg, 06-395 655 97 Henk te Nijenhuis, 06-304 059 76 E-mail: info@losserjournaal.nl Redactie: Leonie Jansen, 06-44 511 851 E-mail: redactie@losserjournaal.nl Perberichten en foto’s die naar ons opgestuurd worden, worden geacht vrij te zijn van rechten Vormgeving: Raymond Waninge, Jeffrey Kerkdijk Geen Losser Journaal ontvangen: Uitgeverij Het Twentsche Land E-mail: bezorging@twentejournaal.nl 074-2596633 Afhaaladressen Losser Journaal: Losser: Drukkerij Jansen, Albert Heijn, C1000, Gemeentehuis, Bibliotheek De Lutte: Spar Kuipers, Slijterij Segerink Overdinkel: Plus Bellers, Japin Glane: Tankstation Bagchus Beuningen: Sterrebosch/ VVV kantoor

Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Journaal, Hengelo Journaal, Borne Journaal, Oldenzaal Journaal, Enschede Journaal en Losser Journaal. De uitgeverij is sponsor van:

Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolkomenheden en daaruit voortvloeiende schade voor lezers of andere partijen komen niet voor rekening van de uitgever.

De vervolglessen zijn op de daarop volgende twee dinsdagen en twee zaterdagen. Eventueel kunnen data, bij de eerste

les in overleg met de groep, aangepast worden. De Nordic Walking stokken (poles) worden in bruikleen ter beschikking gesteld zodat u niet eerst zelf stokken hoeft te kopen. Voor meer informatie en opgave kunt u bellen met: Rita Wesselink onder 0535386988 of per email onder: ritawesselink@telfort.nl

Intentieverklaring laaggeletterdheid 2010 ondertekend LOSSER - De gemeente Losser zal alles doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om in het jaar 2010 te zorgen dat het streefaantal van negentien volwassenen deelnemen aan een alfabetiseringscursus. Wethouder Hassink: ‘Door nu alsnog de intentieverklaring te ondertekenen kunnen we ook de buitenwereld laten zien dat er in de gemeente wel degelijk aandacht heeft voor laaggeletterden. Het belangrijkste is echter

dat we voor 2010 achtendertig cursusplaatsen hebben ingekocht bij het ROC van Twente.’

van laaggeletterdheid en had Losser daar ook vorig jaar al de nodige aandacht voor.

Vorig jaar hebben al dertien van de vijfentwintig Overijsselse gemeenten tijdens de week van de Alfabetisering deze intentieverklaring getekend en overhandigd aan gedeputeerde mevrouw Abbenhues. Hoewel de gemeente Losser vorig jaar niet heeft getekend, zijn er toch activiteiten verricht tegen de bestrijding

Als de gegevens van het International Adult Literacy Survey (OESO) worden omgerekend naar de gemeente Losser, dan bedraagt het aantal laaggeletterde autochtone volwassenen in Losser ongeveer 1400. Het aantal van 350 volwassenen binnen deze groep kan nagenoeg analfabeet genoemd worden.

Uitleg over aardstralen en wellen OLDENZAAL/LOSSER De Reumapatiëntenvereniging Oldenzaal, Dinkelland, Losser organiseert op dinsdag 20 april een informatie avond, over aardstralen en wellen en het opsporen hiervan doormiddel van een wichelroede. De avond wordt verzorgd door Fieny

Colofon Losser Journaal is een uitgave van: Uitgeverij Het Twentsche Land BV Maurice Weustink Oldenzaalsestraat 232 7557 GC Hengelo tel. 074-259 66 33 fax 074-259 63 53 Oplage: 9.500 exemplaren Verschijnt iedere dinsdag huis-aan-huis in Losser, Overdinkel, Glane, Beuningen, De Lutte en het gehele buitengebied

deld op de dinsdagavond(en) en op de zaterdagochtend(en). De eerste les start op 11 mei om 19.00 uur en de tweede les op 15 mei om 09.00 uur.

Oud papieractie mr. Snelschool

LOSSER - Ouders van basisschool de mr. Snelschool halen woensdag 14 april oud papier op vanaf 18:00 uur. Dat gebeurt in het centrum en in het gebied wat ligt tussen de Gronausestraat-rondweg en dr. Staringstraat-Nitertweg. Ook wordt papier opgehaald op het industrie terrein de Pol en het bedrijventerrein de Zoeker esch en in de Glane. Bij sporthal de Fakkel staan die avond containers, waar mensen ook zelf het oud papier kunnen afgeven.

Weegerink en het belooft een interessante avond te worden. De bijeenkomst wordt gehouden in Café De Boom, Bentheimerstraat 43, in Oldenzaal. De aanvang is om 19.30 uur tot ongeveer 22.00 uur en is toegankelijk voor leden van onze vereniging. Iedereen die lid wil worden is ook van harte welkom.

Jeugdvitrine LOSSER - De 10-jarige Bjorn Scheffer, leerling van basisschool de Marke, exposeert een selectie van zijn verzameling vrachtwagens in de vitrines van de Losserse bibliotheek Vrachtwagens spelen een belangrijke rol in de familie van Bjorn. Zijn vader is vrachtwagenchauffeur en zijn opa ook. Bjorn zelf houdt het alleen maar bij het verzamelen, want het is volgens zijn vader veel te gevaarlijk geworden op de weg. De vitrine expositie is tijdens de openinguren van de bibliotheek te bewonderen

NS auditie Demo Team X-Treme

LOSSER - FrouXXdance is op zoek naar nieuw danstalent voor demoteam X-TREME! Dit kunnen jongens en meiden zijn. De auditie vindt plaats op maandag 26 april in Muziekschool de Sleutel. Voor meer informatie check de site www.frouxxdance.nl of neem contact op met Froukje Kassenaar, tel. 06-23531107.

Pasen betekent wederopstanding. Het is het tijdstip waarop het oude verdorde hout in vreugdevuren wordt ontstoken en nieuw leven zich aandient. De natuur ontwaakt. Voor het eerst dit jaar zit ik op het terras bij de vijver. De eerste vlinders laten zich bewonderen, de eerste kikkers klimmen op de rotspartij en de vissen laten zich zien. Helaas mis ik ‘mijn’ paartje ijsvogels op hun vaste visstek. Waarschijnlijk zijn ze opgeofferd aan Koning Winter. Met Pasen komen altijd onze kinderen en kleinkinderen. Net als met Kerstmis, moederdag en vaderdag. Het zijn de vaste dagen dat wij de hele kinderschaar van vier volwassenen en twee kleinkinderen van voedsel voorzien. Met Pasen laten we de winter achter ons. We praten over de voorbije en komende vakanties, bekijken foto’s en ook video’s. Dit keer was er een ruim verslag van de eerste skilessen van de kleinkinderen. Natuurlijk waren we nog tijdens de wintervakantie telefonisch van de vorderingen op de hoogte gesteld. Ze doen het fantastisch, berichtte mijn dochter. De oudste is een talentje, jubelde ze, alsof ze juist de opstanding van een nieuwe Nicolien Sauerbreij beleefde. Ze beloofde voor het thuisfront van de afsluitende wedstrijd een filmpje te maken. Je weet niet wat je ziet, nam ze op Eerste paasdag een voorschot op de filmvertoning. Heel wat kinderen zag ik vervolgens de helling afkomen, de één wat onhandig, de ander handig draaiend om de pionnetjes. Onze jongste spruit, die nog vijf moet worden, deed het goed. Ze scoorde een redelijke eindtijd. Alleen had ze onderweg alle pionnetjes overgeslagen en voltooide de afdaling in één rechte lijn. Ons oudste talent van net zes deed het allemaal boven verwachting. Zichtbaar sneller dan de anderen slalomde ze keurig naar de eindstreep, sportief aangemoedigd door de andere ouders en de juf met de stopwatch. Maar och heden. Zo’n tien meter voor de eindstreep gooide ze de rem erop, de sneeuw spatte hoog op en precies voor de eindstreep stond ze stil. In plaats van het verwachte applaus riep iedereen dat ze nog ‘weiter, weiter’ moest. Van de dertig kinderen klokte ze als zesde. Haar verklaring was duidelijk. Ik wilde laten zien dat ik ook goed kan ‘bremsen’. Ja, ja, lach er maar om. Je zou toch….Helaas zie ik veel winnaars op de rem trappen. Neem onze plaatselijke politici die zijn geroepen om een nieuw college te vormen. Het lijkt zo duidelijk. Vertrouwen door Samenspel heet het uitgangspunt van de fracties dat als gezamenlijk vertrekpunt moet dienen voor de nieuwe raadsperiode. De bewustwording druipt eraf dat na een donkere periode in de gemeentepolitiek samen gewerkt moet worden om het vertrouwen van de burger terug te winnen. Een sterke gemeenteraad is volgens de onderhandelingsdelegaties de basis voor een sterke en zelfstandige gemeente Losser. Een sterke gemeenteraad vraagt ook om een sterk college. Om die reden moeten volgens de onderhandelingsdelegaties de kandidaat wethouders over voldoende bagage beschikken. Wethouders worden benoemd op basis van kwaliteit, ervaring, verbindend vermogen en affiniteit met Losser. En geen parttimers. Het klinkt simpel, maar is blijkbaar toch moeilijk. De eindstreep is in zicht. Maar juist dat laatste stukje blijft altijd moeilijk. Marinus

Reageren: marinusheino@online.de


Losser Journaal

4

Trekkertrek Penninkskotten DEURNINGEN - Op 13 april is de inschrijfavond voor deelnemers aan het trekkertrek evenement Penninkskotten tijdens het Pinksterweekend. Dit jaar is alweer de vijfde editie van dit geweldige evenement. Vanaf 20.00 uur kan iedere deelnemer zich inschrijven bij Cafe Bommel in Deurningen. Tevens zal vanaf deze datum de voorverkoop beginnen voor entreekaarten. Een passepartout is voor tien euro verkrijgbaar bij Primera Marcel in Losser. Voor meer informatie zie: www.tt-penninkskotten.nl

Actie 2000 meter zwemmen op herhaling

Een goede kat kost twaalf weken

LOSSER Bij Zwembad Brilmansdennen kan men voor het tweede achtereenvolgende jaar meedoen met de actie 2000-meterzwemmen. 2000-meter-zwemmen is banenzwemmen met een extra dimensie. De actie wordt georganiseerd van april tot en met september.

REGIO - Het is lente. Op internet zijn overal nestjes jonge katten te koop, soms amper zes weken uit. Onschuldig liggen ze aan de moederborst. Vertederend. Maar schijn bedriegt. Veel kittens blijken later vals, onzindelijk of onhandelbaar. De reden? Ze verlaten het nest veel te vroeg.

Elke maand worden er prijzen uitgeloofd en iedere deelnemer maakt kans op de hoofdprijzen. Jaarlijks wordt er door enthousiaste deelnemers meer dan 125.000 kilometer gezwommen in het water tijdens de actie 2000-meterzwemmen.

adv2007:Opmaak 1 18-06-09 18:30 Page 1

Dinsdag 13 april 2010

De deelnemers zwemmen zo vaak als ze wensen. Per keer 250 of 500 meter. De gezwommen afstand wordt afgetekend op een kaart, waarop plaats is voor maximaal 2000 meter. Is de kaart vol dan wordt deze door

Zwembad Brilmansdennen opgestuurd naar het Nationaal Platvorm zwembaden/NRZ. De deelnemers kunnen zo vaak als ze willen aan een nieuwe kaart beginnen. De actie periode loopt van april tot en met september 2009. Elke deelnemer bepaalt zelf de periode dat hij/ zij meedoet. Desnoods doet men één week mee of één keer per week. Het is allemaal mogelijk. Prijzenfestival Aan het eind van elke maand (dus 5 keer nog) vindt er een trekking plaatst, voor een groot aantal prijzen, uit de kaarten die op dat moment binnen zijn bij het Nationaal Platvorm Zwembaden/NRZ. De winnaars en het zwembad ontvangen bericht. Alle ingezonden kaarten doen uiteindelijk mee aan de trekking van de hoofdprijs op 30 september 2009. Voor de deelnemers zijn vier hoofdprijzen beschikbaar: een cheque van 450,00 euro.

Dames ZC Losser spelen wederom

GRONDVERZETBEDRIJF BV

Te Huur:

• Mini gravers en mini shovels (incl. machinist)

Vanaf 70 cm. breed t/m 260 cm. breed

• Tevens levering en afvoer van: Zwarte grond, vulzand, groenafval, stobben, puin etc.

• Ook spitten en egaliseren van tuinen • Containers • Straatwerk • Rioleringswerkzaamheden Goormatenweg 43 - Overdinkel Tel. 053-5387386 - Mob. 06-51335090

lefoon LENTEABC WEKEN

LOSSER - Net als in het begin van het seizoen hebben de waterpolodames van ZC Losser tegen de reserves van OZ&PC afgelopen zaterdag gelijk gespeeld. In het begin van het seizoen werd het in Oldenzaal 6-6, deze keer stond er na afloop van de wedstrijd 4-4 op het scorebord. Losser begon goed aan de wedstrijd, kwam vlot op voorsprong, maar kon

to-Reuvers.nl

erhoud - APK - Airco

daarna het optische veldoverwicht niet verder in doelpunten uitdrukken, vaak omdat de goede jeugdige Oldenzaalse doelvrouwe een sta in de weg was. OZ&PC kon in een door beide partijen vlot gespeelde wedstrijd hierdoor in het spoor blijven van Losser en in de laatste periode zelfs snel een 3-4 voorsprong nemen. Halverwege kon Losser toch gelijkmaken. Hiermee was de wedstrijd nog niet gespeeld, met nog 2,5 minuut te spelen schoot OZ&PC een strafworp op de paal en in de laatste minuut kon Losser twee opgelegde kansen niet verzilveren. Het resultaat bleef 4-4, en daar moesten beide partijen het mee doen, al zal er in beide kampen gekeken worden naar het missen van goede kansen.

• knippen zonder afspraak • tevens haarverlenging

Arjan en Esther waren er ruim vijf jaar zoet mee. ‘Het liep volledig uit de hand. Op het laatst was ons huis een fort geworden’. Tijdens Week van het Kitten, van 26 april tot en met 1 mei besteedt de Sophia KattenBond aandacht aan het probleem. Arjan en Esther waren op slag verliefd. Ze vonden Dommel via Marktplaats en haalden hem op bij mensen thuis. Een lief, pluizig, speels katje. Maar thuis ging het al snel mis. ‘Hij plaste het hele huis onder. Hij besproeide de gordijnen en het tapijt en plaste op de bank. En we kregen het hem niet afgeleerd. Volgens de dierenarts zou castratie het probleem verhelpen. Het plassen hield inderdaad even op. Maar een paar maanden later was het als vanouds.’ ‘Het is een bekend probleem’, zegt Dorith Gelberg, projectleider bij de Sophia KattenBond. ‘Katten die te jong het nest verlaten worden later vaak ‘probleemkatten. Als alles goed gaat, leert de moederpoes het kitten stapje voor stapje zelfstandig te leven. De eerste weken geeft ze de kittens onbeperkt melk. Maar na verloop van tijd bepaalt ze zelf wanneer er wordt gedronken. Af en toe deelt ze zelfs een tik uit. Zo leert ze de kittens zelf voedsel te zoeken. Als dat proces van zelfstandig worden te vroeg wordt afgebroken, levert dat later veel schade op. Het kitten ontpopt zich tot een angstige, onzekere kat en plast het hele huis onder. ‘ In de gordijnen ‘Het kan goed uit de hand lopen,’ weet ook kattengedragsdeskundige Marcellina Stolting. Stolting houdt spreekuren in het hele land voor mensen met probleemkatten. ‘Sommige mensen zijn de wanhoop nabij als ze bij mij aankloppen’, zegt ze. ‘Ze hebben een kat die in de gordijnen hangt, de bank vernielt en weten niet wat

ze eraan kunnen doen. Veel mensen klagen erover dat hun kat de hele dag achter hen aan loopt en voortdurend bij ze op schoot springt. De kat laat hen geen moment met rust. Dat kan heel vervelend zijn. ‘

Na anderhalf jaar wordt de situatie meestal onhoudbaar. Veel mensen kiezen voor het asiel. Anderen laten de kat inslapen of zetten hem op straat. Elk jaar belanden 55.000 katten in een asiel. ‘Ongeveer 10 procent krijgt een spuitje’, zegt Stolting. ‘Medewerkers in asielen geven aan dat 80 procent van de katten die worden gebracht ernstige gedragsproblemen heeft. Volgens de Gedragskliniek voor Dieren van de Faculteit Diergeneeskunde heeft 1 op de 4 katten in Nederland ernstige gedragsproblemen. Dat betekent dat er 850.000 probleemkatten zijn in Nederland.’

Illegale verkoop Om toekomstige kattenbezitters te waarschuwen voor de risico’s organiseert de Sophia KattenBond jaarlijks de Week van het Kitten, dit jaar van 26 april tot en met 1 mei. De KattenBond is onderdeel van de Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren. Projectleider Dorith Gelberg: ‘Veel mensen verkopen kittens die amper zes weken oud zijn, vooral op internet. Dat is niet alleen dramatisch voor de kat, het is ook strafbaar. De wettelijke speentijd voor kittens bedraagt zeven weken. We hebben Markplaats daarom verzocht advertenties te weigeren waarin kittens worden aangeboden die jonger zijn dan zeven weken.’

Pas bij twaalf weken is het verantwoord om de kittens weg te halen, zegt Gelberg. ‘ Op Marktplaats hebben we daarom ‘banners’ geplaatst, met het motto: ‘Een schatje van een katje... maar de kater komt later!’ Daarmee waarschuwen we kopers voor de risico’s op de langere termijn. Mensen die kittens aanbieden die jonger zijn dan twaalf maanden krijgen een mailtje waarin zij worden gewaarschuwd voor wat er allemaal mis kan gaan.’

HEFTIGE HERFSTWEKEN

www.sophia-vereeniging.nl en www. sophiakattenbond.nl.

• woensdag kinderen 8 euro

aat 24a Overdinkel tel. 053 -5363519

iniging

Electronica

10.49

- 4611275 17.49 053 11.49

oopste.. k d e o g ! De printen n a v r e i man

Cabernet Sauvignon/Shiraz Hele lekkere rode wijn, meesterlijke blend van twee top-druivenrassen. Als avondwijn en bij maaltijden.

Bezoek onze site voor het complete assortiment

www.stealx.nl - De Pol 3a Losser - 053 5361437

Chenin Blanc/Chardonnay

Plezierige ‘witte’, fris, fruitig, Elektro extra body en smaak door chardonnay-druiven in de blend.

4.99

Alwie Zoontjes

0.75 Liter o.a. Bose, Loewe, Miele

Hyacinthstraat 61 Oldenzaal

6 flessen voor GENIET’N

25.00E

0541 - 51 51 20

N OOTM ARSUM

www.dewereldvandranken.nl Restaurant De Twentsche Kwaliteits Slijter:

mail info@dehaer.nl

w w.dehae r.nl

post

Slijterij ‘t Raedthuis

St. Maartenstraat 57 tel. 053 - 538 6583 LOSSER

1.0 Liter

1.0 Liter

1.0 Liter

Jonge Jenever

9.49

9.99

DE WERELD VAN WIJNEN!!!

Kloppenstraat 85

053-5385620 7581 EB Losser

Voet-, knie- of rugproblemen?

Grange des Dames Rouge

TeWimKoop Praktijk podologie Benerink GRATIS Bloeiende Blanc in sportzaal Luttermolen Rosé Violen Fittest

I.v.m toenemende drukte nu ook elke 1e en 3e zaterdagmorgen van de maand in Carintgebouw, Luttersestraat 2a in Losser.

A.s. zaterdag weer in Carint/Losser

Vakman

Eelaart***

Beerenburg

10.49

Scotch Whisky 1.0 Liter 1.0 Liter Gronausestraat 1287 Glanerbrug

DE WERELD VAN WIJNEN! Stripes

Kalmoes

Vieux

Hooghoudt The Famous Radio KortmanDe Kuyper Verkoop en reparatie van T.V Audio en Graanjenever Vieux Grouse huishoudelijke apparatuur 1.0 Liter

Dujardin

Wij leveren uit eigen werkplaats: * Handgemaakte opbouwzolen voor dames in diverse kleuren en diktes naar eigen wens (ook in open zomerschoen) * Voor heren in dagelijks schoeisel - werkschoenen maar ook in rubberlaarzen. * Voor kinderen- diabeet en reumapatienten 93 Losser * Geen wachttijden (binnenEnschedestraat 1 week op zolen) ingang Kranengoorweg/ Imenhof zijweg * Reparatieafdeling ter plekke, dus correcties bij nacontrole kunt u op wachten * De meeste zorgverzekeraars vergoeden deels zoniet alle kosten * Zorgverzekeraar Menzis geen verwijzing nodig. * Met klachten die u niet vertrouwt raadpleeg eerst uw huisarts.

Kwekerij Imenhof

Bellen voor afspraak. Wim Benerink Brandkolk 11, 7635 LZ Lattrop. T 0541 - 229424 of 06-10342574 Register: Podoloog A-B ELKE 1E EN 3E ZATERDAG VAN DE MAAND!

Prachtig donkerrood. Aangenaam zachte afdronk. Fruitig en kruidig. Krachtige, toch elegante witte wijn. Fris, fruitig en bloemrijk.

n 6 flessen Bij afname va 5 Liter 0.7

Pichounete 1x3 -pack La 8. 50 . .v t.w

Voller en krachtiger dan

DEgebruikelijke LUTTE rosé’s, - Ruim 200 inwoners huis. Na afloop van de fittest kunnen met meer hebben zich al opgegeven voor de deelnemers bij verschillende stands afdronk. Is daardoor ook de debetere fittest op zaterdag 24 april in informatie krijgen over een actieve en maaltijdrosé. sportzaal de Luttermolen. Hoewel gezonde leefstijl. Carint, Vereniging de fittest is gericht op inwoners van van Rugpatiënten Overijssel, Fit-Punt 0.75 Liter De Lutte en Beuningen, kunnen ook Losser en diverse andere sportaaninwoners van www.dewereldvandranken.nl 55 tot en met 65 jaar bieders presenteren zich hier aan de uit de kern Losser deelnemen. deelnemers. De Twentsche Kwaliteits Slijter:

6.49

De fittest bestaat uit verschillende De fittest wordt georganiseerd onderdelen waaronder een bloed- door de Sportraad Losser en de druk-, cholesterol- en glucosemeting Seniorenraad Losser in samenwerking St. Maartenstraat 57detel. 053 538 6583 Losser, Sportservice en een fietstest. Aan het einde van met -de gemeente fittest worden de resultaten doorLOSSER een Overijssel en Ziekenhuis Groep deskundige besproken met de deelne- Twente. mer. Elke deelnemer krijgt een scoreformulier met de uitslagen mee naar Meer info: www.losser.nl

Slijterij ‘t Raedthuis


! r a a

J 0 1

4d

age

n fe

est Groot feest 13 t/m 16 mei

13 mei, 14 mei,

foto: Raúl Neijhorst

15 mei, 16 mei,

DJ van 15:00 tot 19:00 uur Entree gratis Band: Midnight special zaal open om 19:30 uur. €10,- entree kaarten in voorverkoop bij: Glanerbrug: Primera Jan Haast, Overdinkel: Japin Losser: Slijterij ‘t Raedthuis Of telefonisch: 06-515 424 99

Reünie, soos de grenspoal besloten kring Grenslandkapel met Oberkrainer muziek Entree € 2,50 aanvang 14:00 uur

Hoofdstraat 2 • 7586 BT Overdinkel • Tel: 053 - 536 30 83 • www.joopvanommen.nl


6

Marco van Huizen

Losser Journaal

Open dag op 17 april

LOSSER - Stucadoors en afwerkingsbedrijf Marco van Huizen heeft tijdens de zaterdag van de afbouw, op 17 april, vele extra’s voor u in huis. Deze open dag staat geheel in het teken van de klant en de extra service die Marco van Huizen u kan bieden. Op deze speciale dag vertellen de vakmensen van Marco van Huizen u alles over stucwerk, vloeren, terrazzo en/of plafond- en wandmontage. Dit zijn specialismen waarvoor Marco van Huizen de best opgeleide mensen aan het werk heeft . Laat u inspireren door hun vakmanschap en u maakt op deze speciale dag kans op vijfhonderd euro korting op uw afbouw factuur of op een iPod! “Bij alle mensen die de advertentie van mij uitknippen en meenemen, zetten we ook nog een streep door de te betalen btw. Deze actie geldt voor dit jaar indien de opdracht binnen een half jaar na 17 april wordt uit gevoerd. Ik wil iedereen die aan het verbouwen is of hiervoor plannen heeft, uitnodigen onze ideeën te leggen naast de bestaande, of onze kennis te gebruiken voor de ontwikkeling van nieuwe.Wij bieden namelijk een totaal afbouwpakket, wat inhoud dat wij vanaf het begin tot het eindresultaat betrokken zijn. Wij doen het stucwerk, schilderwerk, timmerwerk en het tegelwerk”, aldus Marco van Huizen. Doormiddel van ervaring en scholing weten de mensen, die bij Marco van Huizen werken, precies hoe ze alle materialen moeten verwerken. Alles kan op maat worden gemaakt, helemaal naar wens van de klant. Kom langs op de open dag op zaterdag 17 april aan de Oldenzaalsestraat 102 in Losser (naast de monumentale steenfabriek ‘’de werklust’’). Iedereen is de gehele dag welkom! Kijk voor meer informatie op www.zaterdagvandeafbouw.nl

Dinsdag 13 april 2010

Verbouwplannen? Huis opknappen?

Tijdens de zaterdag van de afbouw op zaterdag 17 april vertelt de afbouw vakman u alles over stucwerk, vloeren, terrazzo en/of plafond- en wandmontage. Laat u inspireren door zijn vakmanschap en maak kans op � 500,- korting op uw afbouw factuur of een iPod! Spreek af of kom bij mij langs op zaterdag 17 april En profiteer van deze speciale actie!

Korting van 0% btw bij bezoek aan onze showroom en opdrachtverstrekking binnen 3 mnd, o.v.v. uitgeknipte advertentie aan ons te tonen.

Uw huis is een afbouwvakman waard! Kijk voor meer informatie op: www.zaterdagvandeafbouw.nl Marco van Huizen Oldenzaalsestraat 102 7581 PW LOSSER Tel. 053-5388563 e-mail: info@mvh-stuc.nl website: www.mvh-stuc.nl

c

s e z n

O

e d a h

Nu

k o o

r epa

r

e

v e i t a

s u a eh

ild G in

Autobedrijf Hans Olde Theussink Uw schadespecialist bij uitstek DE LUTTE/GILDEHAUS – Een ongeluk zit in een klein hoekje. Mocht uw auto onverhoopt schade oplopen, dan regelt Autobedrijf Olde Theussink de complete schadeafwikkeling voor u, van a tot z.

‘Kwaliteit en klanttevredenheid staan bij ons op de eerste plaats hetgeen ons vele trouwe relaties heeft bezorgd. Dat is wat wij belangrijk vinden’, aldus eigenaar Hans olde Theussink.

Autobedrijf Hans Olde Theussink beschikt over ruim vijftig jaar ervaring in de schadebranche. Het bedrijf is gevestigd aan de Lossersestraat 31 in De Lutte, maar heeft ook een eigen schadeafdeling in Gildehaus. Hier kunnen particulieren en dealers terecht voor de complete schadeafwikkeling. Dit tegen hoge kortingen en zonder eigen risico! Bij ons betaalt u geen eigen risico en wij komen u tegemoet in uw no-claim korting. Koopt u een auto met schade? Autobedrijf Hans Olde Theussink repareert het dus voor u!

Hij vervolgt: ‘Wij zijn voorzien van een zeer moderne werkplaats. Ook beschikken wij over de modernste apparatuur, om al uw reparaties snel en vakkundig te kunnen afhandelen. Dit alles tegen een redelijke prijs, want we hebben een klein bedrijf met weinig werknemers, waardoor onze kosten laag zijn. Alleen maar voordelig voor de klant.’ Bij het autobedrijf in De Lutte kunt u terecht voor het complete onderhoud van uw auto. Van het vervangen van een

lampje of lekke band tot grote ingrepen. Daarnaast voert het bedrijf ook kleine en grote servicebeurten uit. Deze kunnen ook in combinatie met APK, wat voordeliger voor u kan uitvallen. Alles gebeurt in overleg met de klant, zodat deze niet voor verrassingen komt te staan als de auto weer opgehaald wordt. Ook voor in- en verkoop van auto’s kunt u bij Autobedrijf Hans Olde Theussink terecht. Meer weten? Autobedrijf Hans Olde Theussink, Lossersestraat 31 in De Lutte.

www.oldetheussink.nl

www.oldetheussink.nl Lossersetraat 31 • 7587 PV De Lutte • Tel. 0541-551345

g

n i g i st

Compleet in onderhoud, schade reparaties en APK keuringen. Ook verkoop Occasions en schade auto’s.


Agenda n Revue Eensgezindheid ­ OVERDINKEL 16 t/m 24 april. Toneelverenging Eensgezindheid houdt in april 5 avonden een revue. Voorstellingen vinden plaats op vrijdag 16, zaterag 17 donderdag 22, vrijdag 23 en zaterdag 24 april. Informatie bij: Toneelvereniging Eensgezindheid Mevrouw Margje Wigger Tel: 053-5383708. Entree kost 2.50 euro. Locatie: Hoofdstraat 184 7586 te Overdinkel n Broodbakken in de bakspieker ­ LOSSER. Iedere eerste en derde zaterdag van de maand wordt er in de bakspieker van Erve Kraesgenberg boerenbrood (‘Dinkelstoet’) en kwarkbollen (‘Bakspiekertjes’) gebakken. Producten waarvoor veel belangstelling bestaat bij het publiek. Bezoekers kunnen vanaf 11.00 uur het bakproces zien en om 13.00 uur volgt de verkoop van de verse en nog warme producten. Meer informatie: www.vvvlosser.nl

n Pubquiz ­ OLDENZAAL. Elke dinsdag pubquiz. Met je team vragen beantwoorden en bijkletsen onder het genot van een hapje en drankje! Meet je kennis met de andere Nederlanders!! Meer informatie kunt u nalezen op www.markt19.nl n Theater Kamak ­ OLDENZAAL 16 april. Wat een blijde gebeurtenis had moeten worden, slaat om in ontzetting als de pasgeboren baby blijkt te zijn geboren met een rode neus. Onmiskenbare kenmerken van een afwijking waaraan niet valt te ontsnappen: het syndroom van Clown. Tegen beter weten in probeert iedereen de pasgeborene toch klaar te stomen tot een modelburger, maar tegen het syndroom van Clown is geen kruit gewassen. Het syndroom van Clown, gespeeld door verstandelijk gehandicapte acteurs en actrices, is een vrolijke musical over de strijd van een grapjas tegen iedereen die het beter weet. En als je geboren bent om mensen aan het lachen te maken is er geen andere keus. Die rode neus heb je niet voor niets. Meer informatie kunt u vinden op www.stadstheaterdebond.nl

n FBK-Games ­ HENGELO 30 mei De FBK-Games krijgt op 30 mei een herhaling van het verspringduel der giganten Irving Saladino en Dwight Phillips van vorig jaar. In 2009 vochten beide wereldtoppers in de zandbak een geweldig gevecht uit, dat uiteindelijk in het voordeel werd beslist door Saladino. Met een beste sprong van 8,56 meter bleef de regerend Olympisch kampioen uit Panama de Amerikaan welgeteld twee centimeter voor. Met diezelfde afstand van 8.54 werd Phillips later in Berlijn wereldkampioen. Meer informatie: www.fbk-games.nl

n Jazzfest ­ GRONAU 23 apr t/m 2 mei Het Jazzfest Gronau staat sinds vele jaren voor een fantastische mix van kwaliteit en een waanzinng aanbod van Jazz. Zo ook de 22e editie van het Jazzfest. Top Concerten vinden plaast in het Rock’n Popmuseum en en vier restaurants in Gronau

n Film ‘Looking for Eric’ ­ OLDENZAAL. 13 en 14 april. Wanneer Eric naar de levensgrote poster staart verschijnt opeens de Franse vedette in levenden lijve. Is het inbeelding, dat jointje of toch een mirakel? Regisseur Ken Loach blijft bij zijn sterke punten: een sociaal-realistische schets van het Manchester arbeidersmilieu, humoristische dialogen en veel aandacht voor klein menselijk drama. De hoofdrolspelers zijn mooi als de door het leven getekende mensen die elkaar via de rock ’n roll leerden kennen en elkaar nooit vergeten zijn. Loach kan als geen ander zoiets geloofwaardig, alledaags en tegelijkertijd romantisch houden. Meer informatie kunt u nalezen op www.filmhuisoldenzaal.nl n Fantasy Island festival 2010 ­ OLDENZAAL 15 mei. Met meer dan honderd artiesten & acts zal Fantasy Island het festivalseizoen voor de 3e keer inluiden.

n Musical Moulin Rouge ­ OLDENZAAL. 19 tot 21 april. Sinds een aantal jaar brengt het Twents Carmelcollege locatie Lyceumstraat met veel succes een theaterproductie zoals Hair, Ja zuster, nee zuster, Romeo en Julia, de Gidsen, Fame, The Blues Brothers en Back to the 80’s. Dit jaar schitteren de leerlingen in de musical Mouin Rouge in diverse rollen als acteur, danser, muzikant, decorbouwer, etc. Meer informatie kunt u vinden op www.stadstheaterdebond.nl

n Koninginnedag ­ LOSSER 30 april. Koninginnedag Losser zal ook dit jaat weer in het teken staan van spelletjes en gezelligheid. Vanaf 10.00 tot 13.00 uur zullen er op Raadhuisplein en het Martinusplein (Oude Toren) spelletjes worden georganiseerd. Vanaf 13.00 uur is er een fietstocht van versierde fietsen naar Erve Kraesgenberg. Meer informatie: www.vvvlosser.nl

7 Areas met meer dan 100 artiesten, staat de partyflock teller 1,5 maand voor het event al op zo’n 9500 aanmeldingen & twijfelaars, ligt de kaartverkoop mijlen ver voor op de voorgaande edities en worden er zo’n 12.500 bezoekers op een uitverkocht Fantasy island 2010 verwacht! Gelukkig is de gemeente Oldenzaal zo ruimdenkend geweest om in te stemmen met de groei qua terrein en vergunning qua bezoekers. Steker nog; met de locatie en gemeente zijn al afspraken en data vast gelegd tot en met 2012. Fantasy Island beloofd met de bovenstaande feiten dus een festival van de toekomst te zijn!

Agenda items svp doorgeven aan agenda@twentejournaal.nl Zie ook www.twentejournaal.nl voor de agenda van heel Twente VVV-ANWB Oldenzaal VVV De Lutte-Losser VVV Enschede VVV Hengelo

www.vvvtwente.nl

Lourdes blijft lang ongrijpbaar, op een intrigerende manier. Kalm, nuchter en met mededogen wordt de dagelijkse gang van zaken in deze religieuze toeristische attractie getoond. Onder de 4 prijzen die de film in Venetië kreeg, kwam er een van de katholieke jury en ook een van een atheïstengenootschap. NRC: “Hausner koppelt in het op locatie opgenomen Lourdes consequent het verhevene aan het profane en ernst aan een lichte ironie. Ze oordeelt niet; 4 sterren.” Volkskrant: “Secuur ontleedt Hausner een warrige kluwen van hoop, geloof en toeval. De sterke hoofdrol van Sylvie Testud brengt nog meer nuance aan; 4 sterren.” regie : Jessica Hausner

Voor uitgebreide informatie over de area-indeling, deelname van artiesten en acts, kaartverkoop etc. verwijzen wij u naar www.fantasyislandfestival.com

DE LUTTE Elk jaar openen enkele gezichtsbepalende landgoederen hun poorten over hedendaagse theater. Tegen een achtergrond van monumentale gebouwen, parken, tuinen, bossen, lanen en waterpartijen wordt gedurende een aantal dagen een programma gepresenteerdvan theater, dans, eetbare en beeldende kunst Landgoed Egheria Ten Cate ligt aan de weg tussen Oldenzaal De Lutte. Parkeer mogelijkheden, parkeerplaats achter hotel De Grote Zwaan. Meer informatie: www.gastvrijelandgoederen.nl of www.landgoedkalender.nl

Twente Plat doet het weer! (22 april) Het populaire Twentse humorgezelschap zet ook dit seizoen weer een gloednieuw en verrassend programma op de planken. Hendurk & Geessie, Mans & Mina, Tinus van Tuundorp, Aaltje & Trijntje en Karel van de Kate: alle succesvolle typetjes van de afgelopen jaren passeren ook dit seizoen de revue met hun gloednieuwe avonturen. Zij zorgen voor een heerlijke en onvergetelijke avond uit. Lachen is gezond en dat brengt dit gezelschap al jaren in praktijk. Knotsgekke sketches, dolkomische conferences en hilarische parodieën: Twente Plat doet een aanslag op úw lachspieren.

n Vlindermarkt LOSSER 25 april

Meer informatie kunt u nalezen op: www.vlindermarktlosser.nl

Schitterend, subtiel drama over hoop, geloof en de grillen van het leven, met een glansrol voor Sylvie Testud. Met haar ondoorgrondelijke blik is ze perfect als de eenzame, vrijwel geheel verlamde, ongelovige vrouw die op bedevaart naar Lourdes gaat. Niet dat ze in wonderen gelooft, het is de enige manier om er nog eens uit te komen.

n Tuin der Lusten

Meer informatie: www.jazzfest.de

De Vlindermarkt “kunstmarkt” zal op zondag 25 april worden gehouden in het centrum van Losser. De kunstmarkt zal van 12.00 uur tot 17.00 uur worden gehouden. Op deze dag zal er ook koopzondag zijn.

Duitsland/Frankrijk/Oostenrijk 2009

De kaartverkoop vanaf 15 februari begonnen, de vip is inmiddels in een recordtempo zo goed als uitverkocht. De area-indeling en betrokken organisaties hebben al verklapt dat de line-up er eentje zal worden om van te smullen.

18 april

Bron: www.koopzondagen.net

n Lourdes Enschede 29 april t/m 14 mei.

tijdsduur : 96 min

Koopzondagen in de regio:

* Almelo (tuincentra) * Enschede (woonboulevard) * Borne * Ootmarsum

Filmagenda

Donderdag 22 april 2010, 20.15 uur Stadstheater De Bond € 18,50 (incl. € 2,00 pauzedrankje)

www.twenteplat.com


Losser Journaal

8

Oplichter aangehouden in Overdinkel

OVERDINKEL/OLDENZAAL - Een 31-jarige man uit Oldenzaal werd afgelopen woensdag aangehouden in verband met oplichtingen. De man had in de afgelopen maanden diverse mensen benaderd geld te lenen. Een aantal mensen gaf de 31-jarige geld, maar zagen het geld nooit meer terug. Tegen de man werd aangifte gedaan. De politie startte een onderzoek. Uit onderzoek bleek dat de Oldenzaler mogelijk verbleef in een woning aan de Kerkhofweg in Overdinkel. Hij is aangehouden en voor verder onderzoek in verzekering gesteld.

Vorm van onderwijs oorzaak jeugdwerkloosheid? OLDENZAAL/LOSSER - In ArenA STUDIO wordt dinsdag 13 april uitgebreid gesproken over de problematiek van jeugdwerkloosheid en met name in onze regio. Het percentage jonge werklozen stijgt en zal vanwege de economische crisis verder stijgen. Prognose voor 2010 in Twente is 11,9% (in Nederland 9,4%) werkloze beroepsbevolking. Verwachting is dat de werkloosheid in Twente boven het landelijk gemiddelde zal blijven en in de steden het sterkst stijgen (bron: Arbeidsmarktmonitor Regio Twente). De vooruitzichten op de arbeidsmarkt voor de komende jaren in Overijssel zijn slecht en de werkloosheid zal komende jaren fors toenemen. Geen aangenaam vooruitzicht, maar wel

aanleiding om in ArenA STUDIO de nodige aandacht aan te besteden.In de studio zijn aanwezig Benno Hermelink van UWV WERKbedrijf Enschede, Marc Visscher van Opgeleid Persoon tevens lid van de Oldezaalse Proaters, John van Kempen adjunct directeur TCC Zorg en Welzijn, Patrick Witteveen docent economie & ICT Saxion. Doel van deze uitzending is om duidelijkheid te verschaffen hoe en in welke mate in onze regio deze problematiek wordt veroorzaakt en aangepakt.

Dinsdag 13 april 2010

Eiertikken met de DR. Ariensgroep LOSSER – De scoutinggroep DR. Ariensgroep hield op Eerste Paasdag het jaarlijkse eiertikken op de bleek. Hieronder de uitslagen van het eierzoeken en eiertikken: De zilveren eieren werden gevonden door: 4/5 jarigen: Renee Zengerink,

Bij Loohuis Weerselo alles onder één dak

Het eiertikken werd gewonnen door: 4/5 jarigen: Renee Zengerink. 6/7 jarigen: Hidde Mulders. Foto’s zijn te vinden op www.ariensgroep.nl

Klein Kunst

LOSSER - De achtjarige Madike Grijpma leerlinge van de Basisschool de Imenhof exposeert een selectie van haar schilderijen in de Losserse Bibliotheek.

ArenA STUDIO is een wekelijks live programma van RTV Losser-Oldenzaal wat elke dinsdagavond wordt uitgezonden van 20.00 – 22.00 uur. Ook is te uitzending terug te beluisteren op de website: www.rtvlosser-oldenzaal.nl

Nieuwe keuken of badkamer

Stef Snippert en Sam van Eijsden. 6/7 jarigen: Floor Werger, Maud Frowijn en Tim Gerink.

Haar kunstwerkjes zijn veelzijdig en in gedurfde kleuren geschilderd. Madike verwerkt verschillende soorten materialen in haar composities. Ze is een talent in de dop!!

Muziekschool gaat gewoon door LOSSER – Dankzij de extra bijdrage van de gemeente is het muziekonderwijs van “De Sleutel” , het Centrum voor Muziek, Dans en Theater, volgende schooljaar verzekerd. Dus niet alleen tot september dit jaar, maar ook het volgende schooljaar 2011/2012.

Bestuur en directie, maar ook personeel zijn blij met de beslissing van de politiek om de muziekschool in stand te houden, daarmee de waarde van dit onderwijs voor de Losserse jeugd onderstrepend.

Sportprogramma Donderdag 15 april Witkampers DA1

Keuken van de maand bij Loohuis Weerselo: Luxe rechte opstelling inclusief merk apparatuur: vaatwasser, schouwwasemkap, koelkast, combi oven en gaskookplaat, kraan, spoelbak en werkblad. Voor maar:

€ 6.999

€ 3.150,-

Deze opstelling staat bij ons in de toonzaal in varianten. € drie 6.999

Woonv en badmloeren eubels met

25% kor ting

Sc. Overdinkel

- Sc. Overdinkel DA1

18.30

Zaterdag 17 april Sc. Overdinkel 7 - Achilles E. 5 14.30 Haaksbergen A1 - Sc. Overdinkel A1 14.00 Sc. Overdinkel B1 - DTC ‘07 B1 14.30 Sc. Overdinkel C1 - GVV Eilermark C1D 13.00 Sc. Overdinkel C2D - HSC ‘21/Carparc C3 11.30 Sc. Overdinkel C3 - Vogido C5 10.00 BWO D2 - Sc. Overdinkel D1 11.30 AJC ‘96 D2 - Sc. Overdinkel D2 11.00 Sc. Overdinkel E1 - Losser E2 10.00 Losser E4 - Sc. Overdinkel E2 10.30 Sc. Overdinkel E3D - DOS ‘19 E9 10.00 DOS ‘19 E12G - Sc. Overdinkel E4D 09.45 Sc. Overdinkel F2 - Sparta E. F3 09.00 Sc. Overdinkel F3 - Enschedese Boys F5 09.00 Vogido F9 - Sc. Overdinkel F4 09.30 Sc. Overdinkel F5 - DTC ‘07 F4G 09.00 De Esch F6 - Sc. Overdinkel F6 08.45 Zondag 18 april Sc. Overdinkel 2 - Tubantia 3 10.00 Sc. Overdinkel 3 - Vasse 2 09.30 De Tubanters 1897 5 - Sc. Overdinkel 4 09.30 MVV ‘29 11 - Sc. Overdinkel 5 09.00 Sc. Overdinkel 7-tal - NEO 7-tal 09.00 Sc. Overdinkel DA1 - Longa ‘30 DA1 11.00 Sc. Overdinkel DA2 - De Tukkers DA1 10.45

Kijk voor alle mogelijkheden op

www.loohuis.com Echelpoelweg 1 • Weerselo • Tel: (0541) 66 25 25

één totaal-installateur met alles onder één dak en één aanspreekpunt om u te ontzorgen.

BLUE STAR (CLEMENS), VENGABOYS,UNITY, PPM BAND WIR SIND SPITZE, MARIBELLE, FASTEN YOUR SEATBELTS (Fasten Your Seatbelts)


Losser Journaal

Dinsdag 13 april 2010

9

Citaat Gezonden willen van alles, zieken slechts ĂŠĂŠn ding

13 april 2010

DRIEKWART AOW’ERS HEEFT EEN AANVULLEND PENSIOEN

COLOFON

Senioren actueel verschijnt wekelijks. De redactie nodigt u uit om bijdragen in te zenden naar: Redactie Senioren actueel

p/a Stichting Cluster-Welzijn Ouder, Vlasakker 2, 7582 AS Losser of Postbus 4, 7580 AA Losser email: welzijnouderen@clusterlosser.nl Telefoon: (053) 5369405 Kopij voor de maand april dient voor 22 april bij de redactie binnen te zij.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten of niet te plaatsen.

Bezorgers gezocht Meld je nu aan!! Bezorging@Twentejournaal.nl - 074 - 256 66 33

HEEFT U OF IEMAND UIT UW OMGEVING BRANDWONDEN? Het ervaringscentrum dat de leden met elkaar in contact brengt en hun belangen behartigt.

www.brandwondenvereniging.nl

°)FUFUIFF¼PPS[BBLOSWBOCSBOEXPOEFO¹ -PUUFUSPLFFOQPUIFUFUIFFPWFS IBBSIFFO*ONJEEFMTHBBUIFUHPFE NFUIBBS POEBOLTTUFWJHFMJUUFLFOT JOIBBSIBMTFOPQIBBSCPSTU

7003,0.#3"/%80/%&/ #*+,-&*/&,*/%&3&/

4UFVOPOT (JSP

XXXCSBOEXPOEFOTUJDIUJOHOM

Van de bijna 2,5 miljoen AOW’ers in 2008 ontving 73 procent een aanvullend pensioen. Ruim negen op de tien mannen en zes op de tien vrouwen hadden hun AOW aangevuld met een pensioen via de werkgever of een individueel afgesloten regeling. Bij 823.000 mensen ging het om bedragen van 500 euro of minder. Vrouwen zijn in deze kleinere aanvullende pensioenen sterk oververtegenwoordigd. Doordat de vrouwen van de AOW-generatie vaak niet of in deeltijd hebben gewerkt, hebben ze zelf veelal geen of weinig pensioenrechten opgebouwd. De mannen ontvingen relatief vaak een hoger bedrag: van de 370.000 AOW’ers met maandelijks een aanvullend pensioen van 1.500 euro of meer was drie kwart man. Een op de tien werknemers in Nederland bouwt geen aanvullend pensioen op via de werkgever. Zij moeten na hun pensioen rondkomen van de AOW of zelf een aanvullend pensioen regelen via lijfrentepolissen en/of andere individueel afgesloten regelingen met verzekeraars. (DEMOS)

voorzieningen. Ongetwijfeld kent u de huishoudelijke hulp die de gemeente biedt aan WmocliĂŤnten met lichamelijke of met geestelijke beperkingen. Een collectieve voorziening is het populaire Consultatiebureau voor Ouderen. Achter deze voorzieningen gaan soms ook ingewikkelde zaken schuil. Bijvoorbeeld: de tweejaarlijkse aanbesteding van de huishoudelijke hulp die diep kan ingrijpen in het leven van de cliĂŤnt en van zijn/haar huishoudelijke hulp. Of cliĂŤnten die verschillende hulpen / verzorgers over de vloer krijgen betaald uit de Wmo pot van de gemeente en uit AWBZ gelden. Dit kan gemakkelijker maar gebeurt nog lang niet altijd. Men belandt in een doolhof van regelingen. De Wmo-raad hoort mensen verzuchten: “ Waarom zou je het gemakkelijk maken als het ook moeilijk kan!!â€?

De Wmo-raad volgt de gemeente Losser aandachtig bij de uitwerking en uitvoering van de 9 prestatievelden. Gevraagd, maar ook vaak ongevraagd brengen we advies uit. Hierbij putten we uit onze eigen ervaringen en die van BEVOLKINGSKRIMP onze achterban. Tien van de elf leden hebben In zeven Europese landen is nu al nationale contacten met groepen mensen met wie ze bevolkingskrimp. Krimplanden in Europa zijn: ervaring en belangstelling delen. De voorzitter Duitsland, Hongarije, Estland, Letland, Litouwen, is onafhankelijk en neutraal. RoemeniĂŤ en Bulgarije. Bulgarije heeft de sterkste omslag. Krimpregio’s zijn er overal in De financiĂŤle problemen van de gemeente Europa, maar vooral in Centraal en Oost- Losser zijn bekend. Een reden te meer om met Europa. De bevolking krimpt momenteel in ĂŠĂŠn de beschikbare gelden op doeltreffende wijze op de drie Europese regio’s, in drie Nederlandse de hoogst haalbare kwalitatieve ondersteuning gebieden en in 95 Nederlandse gemeenten. te bieden. Dit vraagt ook om andere werkwijKrimpgebieden in Nederland zijn: Zuidelijk zen in het gemeentelijk bestuur. We proberen Limburg, Noordoost-Groningen en delen van te signaleren waar iets bijvoorbeeld knelpunten Zeeland. In 2025 zal de bevolking krimpen in oplevert of beter kan. We willen meedenken naar oplossingen. zes van de tien Nederlandse gemeenten. (DEMOS) De gemeente krijgt ook steeds meer taken op zijn bordje geschoven door het rijk. Per 1 WMO, WET MAATSCHAPPELIJKE januari verloor circa eenderde van het aantal ONDERSTEUNING, WAT GAAT ER mensen die een AWBZ indicatie persoonlijke ACHTER SCHUIL? begeleiding hadden dit recht. De eerste gevolSinds 2007 heeft elke gemeente de taak burgers gen zijn zichtbaar: de sluiting van een dagopte ondersteunen die hun beperkingen of pro- vangcentrum in Overdinkel en krantenartikelen blemen niet op eigen kracht, op basis van eigen over ouderen die bij gebrek aan ondersteuning inkomen, en/of met steun van mensen in hun thuis moeten blijven. We vrezen een groei van omgeving kunnen oplossen. Hierbij moet de op straat zwervende jongeren die persoonlijke gemeente goed luisteren naar de adviezen van begeleiding missen, met o.a. gevolgen voor de een cliĂŤntenraad, in Losser de Wmo-(advies) bestaande voorzieningen voor dak- en thuislozen in de centrumgemeente Enschede waaraan raad (11 leden). Losser uit de Wmo-gelden moet mee betalen. De Wmo-raad Losser krijgt van burgers vele Ook een Wmo-prestatieveld. vragen. Makkelijke maar ook soms echt moeilijke, waar we moeten induiken om een antwoord De mantelzorg ( prestatieveld 4) is iets waar vinden. Een veel gehoorde vraag is: “Waar zijn we ons sterk mee bezighouden. Mantelzorgers jullie nu eigenlijk mee bezig? In een folder die moeten in staat worden gesteld om hun zware ik meenam uit het gemeentehuis staat een ver- taak ook vol te kunnen houden. Dat is in ieders haal over prestatievelden. Wat gaat daar achter belang. Twee jaar geleden verscheen het verslag van een onderzoek naar mantelzorg in Losser. schuil? Geef eens voorbeelden.â€? Er waren toen 1700 mantelzorgers in Losser. In deze rubriek geven we de komende tijd meer De aanbevelingen in het rapport klonken als informatie over elk van de 9 prestatievelden muziek in hun oren. Helaas is nog te weinig of zoals wij ook wel zeggen de taken van de gerealiseerd. gemeente. U zult zien dat de Wmo een breed gebied bestrijkt en dat onverwachte zaken als Wilt u reageren of heeft u vragen waarop u leefbaarheid en veiligheid in de dorpen en het snel antwoord wil hebben. De Wmo-raad is te bereiken via info@wmoraadlosser.nl, of 053buitengebied er onderdeel van vormen. 5383811 (Ans Lous) of 0541-552061 (Peter De Wmo voorziet in vormen van individuele Wester). ondersteuning en van collectieve (gezamenlijke) (Wmo-raad)

SUDOKU

• Heeft u te maken met veel instanties, wet- en regelgeving? • Bent u, door al die papieren, het overzicht kwijt? • Heeft u ďŹ nanciĂŤle problemen? • Wilt u persoonlijke aandacht en zorg bij u thuis?

Administratieve zorg Wij bieden u: • Ordening administratie • Ondersteuning bij aanvraag subsidies (PGB) • Een vaste persoon dus korte lijnen Hoe? Vraag informatie: Tel: 06 - 12165282 • E-mail: Bureaukleinrobbenhaar@ziggo.nl www.bureaukleinrobbenhaar.nl

AANVRAGEN OM VERGUNNING Aanvragen om reguliere bouwvergunningen zijn ingediend voor het: • gedeeltelijk vergroten van een woning op het perceel Wensinkweg 2, 7582 RE Losser • plaatsen van een bouwbord aan de Spinnersweg (ongenummerd) te Overdinkel Aanvragen om lichte bouwvergunninen zijn ingediend voor het: • plaatsen erker berging en carport op het perceel Gronausestraat 278, 7581 CP Losser • vergroten van een woning op het perceel Oliemolen 1, 7587 SH De Lutte Een aanvraag om sloopvergunning is ingediend voor het: • Geheel slopen van een woning op het perceel Oldenzaalsestraat 17, 7581 AS Losser Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen de ingediende bouwaanvragen kunnen geen bezwaren worden aangevoerd. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen. VERLEENDE VERGUNNINGEN Verleende vergunningen Wet op de kansspelen en het bepaalde in het Speelautomatenbesluit 1999: Gelet op het bepaalde in de artikelen 30b t/m 30f van de Wet op de kansspelen en het bepaalde in het Speelautomatenbesluit 1999 zijn de volgende vergunningen verleend: • het aanwezig hebben van twee speelau tomaten in het horecabedrijf gelegen op het perceel Bentheimerstraat 9, 7587 ND de Lutte tot en met 31 december 2010 datum bekendmaking 24 maart 2010 • het aanwezig hebben van twee speelautomaten in het cafÊgedeelte van het horecabedrijf gelegen op het perceel Oldenzaalsestraat 71, 7581 AT Losser tot en met 31 december 2010 datum bekendmaking 7 april 2010 Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Op grond van artikel 35 Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend: • het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens de zomerfeesten in de carnavalshallen op het perceel de Pol 42 te Losser op zaterdag 10 juli van 14.00 uur tot zondag 11 juli 01.00 uur en op zondag 11 juli van 14.00 uur tot 24.00 uur datum bekendmaking 7 april 2010 Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Voor verdere informatie over de genoemde rechtsgangen kunt u zich wenden tot het team Bestuurszaken van de gemeente Losser. BEKENDMAKINGEN Aanstellen van evenementenverkeersregelaars voor bepaalde tijd. De burgemeester van Losser heeft besloten: • een groep van 33 personen aan te stellen als evenementenverkeersregelaar voor bepaalde tijd en wel voor de periode vanaf 1 april 2010 tot 1 april 2011; • een groep van 13 personen aan te stellen als evenementenverkeersregelaar voor bepaalde tijd en wel voor de periode vanaf 10 april 2010 tot 10 april 2011 Tot deze besluiten is gekomen omdat, in belang van de verkeersveiligheid, de noodzaak aanwezig is evenementenverkeersregelaars in te zetten ten behoeve van diverse te houden evenementen binnen de gemeente Losser. De aanstellingsbesluiten, inclusief daarbij behorende verzamellijsten met namen, liggen met ingang van 14 april 2010 voor een periode van zes weken ter inzage op het gemeentehuis te Losser. Inzage is mogelijk op tijden wanneer het gemeentehuis is opengesteld voor publiek en wel van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. Daarnaast is de Publieksbalie op donderdag geopend van 13.30 tot 18.00 uur. Voor een bezoek buiten openingstijden kan een telefonische afspraak worden gemaakt.


Losser Journaal

Dinsdag 13 april 2010

Odd Fellows? Proberen de harmonie in de samenleving te bevorderen.

10

Enorme deelnemersstijging bij 2e Loslopers voorjaarswandeltocht

Voor informatie kunt u bellen of mailen naar Dhr. Henny Geerts tel.: 06-53 61 84 96 Mevr. Ria Middeldorp tel.: 0545- 47 71 73 E-mail: odd.fellows.nl@gmail.com

uw adres voor: J . M a n n e b e e k - Onderhoud Hofkamp 257 - Renovatie Mob: 06-57 54 02 40 - Netwerken GT Losser www.jmannebeek-elektrotechniek.nl - Aanleg 7582 Service Tel: 053-478 74 50 info@jmannebeek-elektrotechniek.nl Hofkamp 257 7528 GT Losser Tel: 053-478 74 50

Mob: 06-57 54 02 40 www.jmannebeek-elektrotechniek.nl info@jmannebeek-elektrotechniek.nl

Voordat U bij een ander gaat bestellen,

EERST WASSINK BELLEN!!! Voor al uw

zonwering, lamellen, rolluiken, glas, kunststof ramen, puien en serres Vraag vrijblijvend inlichtingen Showroom open op afspraak

WASSINK

Ootmarsum B.V.

Galgenveld 11 - 7631 BS - Ootmarsum Telefoon 0541-292267 - 06-54764517 www.wassinkbv.nl

!

LOSSER - De unieke samenwerking van Lossers Voetcomfort/AdHocWerk met Erve Kraesgenberg bij de 2e Loslopers Voorjaarswandeltocht heeft gezorgd voor een enorme stijging van het aantal deelnemers aan de tocht. Liepen vorig jaar zo’n 30 wandelaars de tocht, dit jaar waren er maar liefst 230 deelnemers aan de verschillende afstanden. Hiervoor zijn een aantal oorzaken aan te geven. Het weer was veel beter dan voorspeld maar dat was slechts één van de factoren. Het vrij unieke concept van het gebruik van

een fotoroute, gratis deelname met koffie, drinken voor onderweg en aan het einde een kom soep en de beloning in de vorm van wandelsokken begint steeds bekender te worden in de wandelregio. Lossers Voetcomfort geeft behalve al deze extraatjes ook nog eens uitgebreid professioneel advies aan de deelnemers over goede (wandel)schoenen. Dit concept en uiteraard de gezellige sfeer op de dag zelf blijft goed hangen in de beleving van de deelnemers. Geen wonder dat diezelfde wandelaars nog graag een keertje terugkomen in de winkel. Een behoorlijk aantal heeft al aangegeven ook weer te willen deelnemen aan

de volgende tocht op 11 september 2010.

Erve Kraesgenberg heeft een grote bijdrage geleverd aan het nog unieker maken van de tocht door als rustplaats te fungeren. Op de kortste afstand, zo’n 6 km, konden deelnemers uitrusten in dit Historische cultuurpark. Tijdens de rust en onder het genot van koffie en een bakspiekertje konden deelnemers luisteren naar zowel het jeugdkoor en -orkest van Sempre Crescendo. Het optreden onder de enthousiaste leiding van Nadya Bolhaar viel zeer in de smaak en is zeker voor herhaling vatbaar.

Open-dag zaterdag 17 april Dorn Instituut !

!

• Dorn rugwervelcorrecties • Iriscopie en homeopathie • Voetreflexmassage • Ontlastingsonderzoek

Dorn-therapie voor rugklachten. Beenlengteverschil oorzaak van vele klachten, volgens Idelette Eijgelaar uit Ommen. ‘Mensen die al heel lang rug- en gewrichtsklachten hebben horen vaak van de dokter dat de oorzaak daarvan slijtage is en dat ze er maar mee moeten leren leven. Dat klopt niet. Een machine slijt, maar een levend organisme herstelt zich zolang het leeft’ aldus Dieter Dorn, de grondlegger van de Dorntherapie. Bij rugklachten merkte Dorn dat het ene been langer was dan het andere. Bij het ene been was er meer ruimte tussen kop en kom in het heupgewricht dan bij het andere. Daardoor staat het bekken scheef. En daardoor komt de wervelkolom ook uit het lood te staan. Je moet er gewoon voor zorgen dat beide benen weer even lang worden door het ‘te lange’ been via handgrepen weer correct in de kom van het bekken te schuiven. Nadat de benen met een paar eenvoudige grepen gelijk zijn gezet wordt de wervelkolom behandeld. Met de duimen zet de Dorn-therapeut op een voorzichtige manier de wervels op hun plekje terug. Het klinkt allemaal te mooi om waar te zijn. ‘Juist omdat het zo veel effect heeft, werk ik er heel graag mee’, aldus Eijgelaar. Coby van der Luit is haar hele leven al aan het dokteren geweest, onder meer met een beenlengteverschil, scheefstand in de heupen en reumatische klachten. Daardoor kon ze amper meer lopen. Niemand die haar in de afgelopen 61 jaar heeft kunnen helpen. Totdat ze Idelette Eijgelaar ontmoette. ‘Het fantastische is dat ik weer redelijk loop. Ik heb pas een wandeling gemaakt van een uur. Misschien voor anderen niet veel, maar voor mij een mijlpaal.’ Idelette Eijgelaar geeft regelmatig cursussen Dorn-therapie , die zo eenvoudig is dat iedereen hem in 2 dagen kan leren. Op zaterdag 17 april is de opening van de nieuwe praktijk in de Arriërpoort in de Julianastraat. Vanaf 10 uur staan er dan behandelbanken klaar om u te laten zien en voelen wat de Dorn therapie doet. U bent van harte welkom!

www.ideletteeijgelaar.nl

-

Arriërpoort 4

-

7731 GG Ommen -

06-11201485


Losser Journaal

11

Dinsdag 13 april 2010

Fittest in sportzaal Luttermolen MediqApp met hooikoortsverwachting voor iPhone DE LUTTE - Ruim 200 inwoners hebben zich al opgegeven voor de fittest op zaterdag 24 april in sportzaal de Luttermolen. Hoewel de fittest is gericht op inwoners van De Lutte en Beuningen, kunnen ook inwoners van 55 tot en met 65 jaar uit de kern Losser deelnemen.

huis. Na afloop van de fittest kunnen de deelnemers bij verschillende stands informatie krijgen over een actieve en gezonde leefstijl. Carint, Vereniging van Rugpatiënten Overijssel, Fit-Punt Losser en diverse andere sportaanbieders presenteren zich hier aan de deelnemers.

De fittest bestaat uit verschillende onderdelen waaronder een bloeddruk-, cholesterol- en glucosemeting en een fietstest. Aan het einde van de fittest worden de resultaten door een deskundige besproken met de deelnemer. Elke deelnemer krijgt een scoreformulier met de uitslagen mee naar

De fittest wordt georganiseerd door de Sportraad Losser en de Seniorenraad Losser in samenwerking met de gemeente Losser, Sportservice Overijssel en Ziekenhuis Groep Twente. Meer info: www.losser.nl

Expositie internationaal getinte Kunstgroep Grenzenlos OLDENZAAL- Het idee ontstond tijdens de wekelijkse cursusavond bij Atelier Artica te Losser (onder leiding van Barbara de Jong). Evelien ter Brugge (Enschede), Edwin Riesmeijer (Losser) en Hanne Viehoff, Maria Löderbusch-Rösner en Anne Evertman uit Gronau wilden wel eens samen exposeren. Zo ging in het voorjaar 2008 officieel de Kunstgroep Grenzenlos van start. In het oude spinnerijgebouw bij het station te Gronau hadden de kunstenaars in datzelfde jaar hun eerste expositie. De kunstgroep heeft één ding gemeenschappelijk: plezier in het schilderen. Verder is de naam Grenzenlos behalve het internationale tintje, goed gekozen vanwege de grote onderlinge verschillen bij de kunste-

naars. Niet alleen wat de persoonlijke karakters betreft, maar met name vanwege de individuele kunstuitingen kunnen we echt van ‘Grenzenlos’ spreken. Er is sprake van een diversiteit aan onderwerpen in acryl uitgevoerd, van realistisch tot abstract, grote en kleine doeken, werken met veel of weinig kleur, gebruik van kwast, spons of mes. De Kunstgroep Grenzenlos exposeert jaarlijks afwisselend aan beide kanten van de grens. De expositie in Stadstheater De Bond is te bezichtigen van 15 april t/m 25 mei 2010. De opening van de expositie vindt plaats op donderdag 15 april om 19.00 uur. Bezoektijden dinsdag t/m vrijdag van 9.00 uur - 17.00 uur en tijdens voorstellingen.

(

LOSSER - Met de start van het hooikoortsseizoen lanceert Mediq Apotheek een MediqApp voor de iPhone. De MediqApp geeft elke dag aan welke pollen actief zijn. In de persoonlijke hooikoortsmeter kunnen mensen iedere dag hooikoortsklachten registreren en of ze hiervoor medicijnen gebruiken. Op basis van deze informatie waarschuwt de MediqApp hoeveel last iemand op een dag kan verwachten. Deze waarschuwing via MediqApp helpt klachten te voorkomen of te verminderen. Aanmelden voor de MediqApp kan gratis bij Mediq Apotheek De Esch en Mediq Apotheek Teylers te Losser. In Nederland hebben ruim 1 miljoen mensen last van hooikoorts. Veel mensen beginnen pas met het innemen van hooikoortsmedicijnen als er gezondheidsklachten ontstaan. Met de berichtgeving wil Mediq mensen helpen bewust met hun allergie om te gaan en keuzes te maken, bijvoorbeeld om al dan niet medicatie in te nemen, een zonnebril te dragen of zelfs binnen te blijven. Zo kunnen veel ongemakken zoals tranende ogen en niezen worden verminderd of zelfs worden voorkomen. De apotheker en de huisarts kunnen adviseren over het juiste gebruik van medicijnen tegen hooikoorts. Mediq Apotheek lanceert de applicatie voor de iPhone in navolging van de succesvolle hooikoorts sms-service. Vorig jaar maakte ruim 10.000 klanten gebruik van deze service, waarbij Mediq Apotheek informatie over het weer en pollen in de lucht in een sms verstuurt. Dit jaar kunnen mensen met hooikoortsklachten voor het derde achtereenvolgende jaar zich aanmelden voor de sms-service of voor het eerst kiezen om dezelfde informatie per email op een smartphone te ontvangen of zich aan te melden voor de MediqApp voor de iPhone. Alleen de MediqApp heeft een persoonlijke hooikoortsmeter. De MediqApp brengt mensen met hooikoorts niet alleen iedere dag op de hoogte van de actuele hooikoortsverwachting, maar via de persoonlijke hooikoortsmeter kunnen gebruikers sneller ontdekken wanneer en voor welke pollen zij het meeste gevoelig zijn. Via de aangegeven klachten op de persoonlijke hooikoortsmeter wordt de hooikoortsverwachting van de MediqApp gepersonaliseerd.

Telefoon ABC

Auto-Reuvers.nl

Onderhoud - APK - Airco

E

Electro

Alwie Zoontjes o.a. Bose, Loewe, Miele

Hyacinthstraat 61 Oldenzaal

0541 - 51 51 20 Oldenzaalsestraat 101 7511 DZ Enschede Tel. 053-431 55 22

Hoofdstraat 24a Overdinkel tel. 053 -5363519 Autobedrijf

Autobedrijf Hein Franke

Eekboerstraat 22 Oldenzaal

B

Beauty

Lowie Kellerhuis

auto’s

Inkoop • Verkoop • Reparatie alle merken •

KTV - VIDEO - WASAUTOMAAT - KOELING ENZ...ENZ...

OOK VOOR AL UW REPARATIES SNEL EN VAKKUNDIG, ZONDER VOORRIJKOSTEN!!!

0541 - 52 32 93

Al meer dan 20 jaar topservice bij

Kerkstraat 18 18 Kerkstraat 7581 AB AB Losser Losser 7581 053 5381633 Tel. -053-538 16 33

Voldoendegratis gratis parkeerruimte! Voldoende parkeerruimte! Corn. Houtmanstraat 2 - Glanerbrug

053 - 4611428 4611428 Catering

Corn. Houtmanstraat 2 - Glanerbrug

C

G

B

Beauty

Kretalaan 1 Oldenzaal 0541 - 514 549 of 06 - 534 27892 info@gerardglasinlood.nl www.gerardglasinlood.nl

Karin Berger

Potskampstraat 39 7573 CC Oldenzaal tel: 06-23787080

Wij hebben nu voor u in de anbieding, lekker warm badstoffen ondergoed. Tel. 0049-59415596 Fa. Döppen, Dorfstr. 63, Lage (D) 4 km van grensovergang Ootmarsum

TWENTS GENIET’N

E

Electro

www.stealx.nl - De Pol 3a Losser - 053 5361437

Radio Kortman

Verkoop en reparatie van T.V Audio en huishoudelijke apparatuur

Gronausestraat 1287 Glanerbrug

053 - 4611275

S

Stucadoor

MARCO VAN HUIZEN Het enige erkende stucadoorsbedrijf in de gem. Losser. Bel voor een afspraak aan onze showroom: Oldenzaalsestraat 102 Losser BTW tarief woningen ouder dan 15 jaar 6%. Tevens gespecialiseerd in decoratieve wandafwerking voor de badkamer.

053 - 538 85 63 0654 - 294 391

Voor uw gordijnen van A tot Z

Van opmeten tot plaatsen aan huis

A AN DE R AND VAN OOTM ARSUM

Gordijnen & Bedden

w w w.dehae r.nl

R

Wooldriksweg 19 Enschede 053-4320584

Voor € 24,50 een 3-gangen keuzemenu, inclusief 1 glas bier, fris of wijn en een kop koffie na! Bentheimerstraat 80 tel. 0541-551357 7587 NJ de Lutte www.delutteweide.nl

R

Gronau · Ochtruper Str. 89a · Tel. 0 25 6 2 / 9 66 55

Restaurant

(geldig van 01-12-09 t/m 24-12-09 en vanaf 16-01-10)

Reparatie

Alwie Zoontjes

o.a. Audio Video Witgoed

Uw bedrijf ook in het ABC? Mail naar info@twentejournaal.nl of bel naar 074-259 66 33

Hyacinthstraat 61 Oldenzaal • knippen zonder afspraak • tevens haarverlenging • woensdag kinderen 8 euro

Bezoek onze site voor het complete assortiment

• Tevens Diabetische voet • Manicure • Spa Wellness voet/hand

Voor heren: T-shirts, sweatshirts, ondergoed, joggingbroeken, jeans, corduroy broeken, jeans bodywarmers, jacks, overhemden, werkkleding en jachtkleding.

25 jaar damesmode: modieus en betaalbaar. Maten 36 – 60 Ook verkopen wij japonnen.

oopste.. k d e o g ! De printen n a v r e i man Pedicure Praktijk

Wij hebben extra grote maten tot XXXXXXXXXXL

Tel. 0541-291847 • E-mail info@dehaer.nl

Glas-in-Lood

Mode

WWW.KOAUTOS.NL

Mode

Glas in Lood

Gerard Schulten

Nijverheidstraat 12 • Losser Telefoon 06 - 212 472 43

M

Kloppenstraat 85 Tel. 0535385620

0

7581 EB Losser Info@stofenzo.eu

Onderhoud

55 plusser zzp zoekt klussen Tuin onderhoud, schuttingwerk, raambewassing

Klein onderhoud aan woning

Tel: 06-57328274

0541 - 51 51 20

S

Steen NATUURSTEEN

NIBA NATUURSTEEN

Industriestraat 8 7582 CR Losser 06 - 23835464 info@niba-natuursteen.nl www.niba-natuursteen.nl

Aanrechtbladen Dorpels Vensterbanken

Grafmonumenten Lasertechniek

FYSIOTHERAPIE ARTHUR FEDDER Gronausestraat 157

Behandeling na telefonische afspraak van 7.00 tot 21.30 uur

Tel. 053-538 89 85


HOLLANDSE

Geldig van maandag 12 t/m zaterdag 17 april

Nieuwe wandelnetwerkkaarten verkrijgbaar LOSSER - Het Wandelnetwerk Twente is opgeleverd. Het netwerk is ongeveer 3000 kilometer lang en verbindt bestaande en nieuwe wandelroutes. U kunt een route volgen van 3 à 10 kilometer, maar ook geheel naar eigen inzicht uw wandeling door dit prachtige gebied samenstellen. Er zijn in heel Twente 151 startpunten waar u de auto achter kunt laten. Ieder startpunt biedt tenminste twee korte, met een kleur gemarkeerde wandelingen. Voor het volledige overzicht van alle startpunten, routes en het

Twente is verdeeld in vier deelkaarten die voor 6,50 euro te koop zijn bij de VVV’s. De deelkaarten Noordoost Twente (o.a. De Lutte, Oldenzaal, Ootmarsum en Denekamp) en Zuidoost Twente (o.a. Losser, Enschede, Hengelo) zijn verkrijgbaar bij VVV De Lutte/Losser.

Dagjesmensen worden zo ineens de hoofdrolspeler in een spannende, driedimensionale film. De stem van de gids wijst de weg,

Dit Bach programma maakt al enige tijd deel uit van het repertoire van Pur Sang. In 2006 werd een reis gemaakt naar Leipzig en omgeving, waar Johan Sebastian

2.99

Hand sinaasappelen 2 netten à 2 kilo

zelfs tot in Duitsland. Eenmaal van de grote weg af komen oude sagen, geesten, spookboerderijen, roofridders, heksen, struikrovers, Witte Wieven en Heemennekes in het weidse land tot leven. Al deze tot leven gewekte schimmen laten het als vanouds spoken… De SagenSafari is vanaf nu te boeken bij VVV ANWB Oldenzaal: 0541-514023 Deelname bedraagt 19,95 euro (Abel in bruikleen) en 50 euro borg.

Pur Sang verzorgt Bach Concert OLDENZAAL - Het Oldenzaals Kamerkoor Pur Sang geeft vrijdag 16 april een concert in de Hofkerk. Het concert staat in het teken van de familie Bach. Er zullen diverse liederen van deze bekende componistenfamilie ten gehore worden gebracht. Aanvang: 20.00 uur.

5.98

U kunt de wandelnetwerkkaarten online bestellen in de webwinkel van de VVV.

Op SagenSafari in de regio REGIO - Nederland lijkt af, aangeharkt en dodelijk voorspelbaar. Niets is minder waar. Ook in ons land bestaat de mogelijkheid op Safari gaan: op SagenSafari. Van achter het stuur met het navigatiesysteem Abel aan, volgt de automobilist de aanwijzingen van Jan Riesewijk, de gids.

PRIJSWEKEN

samenstellen van eigen tochten is het aan te raden om een gedetailleerde wandelkaart aan te schaffen.

Bach werkte en leefde. Er werden daar een aantal concerten gegeven, onder andere in de kerk in Dornheim waar J.S. Bach in 1707 trouwde. Nadien werd het programma door Pur Sang meerdere keren uitgevoerd, onder andere in Groningen. In Twente is het programma echter nog nooit door het koor uitgevoerd. Daar komt met dit concert dus verandering in. Pur Sang wordt muzikaal begeleid door organist Jan Braakman.

5.28

8.99

4.

49

Schouderfiletlappen 2 pakken à 500 gram

Gebakken beenham Vers voor u gesneden

2 pakjes à 150 gram

2.64 11.80

5.90

Goudse kaas Jong

2 stukken à 1 kilo

Bezorger van het Losser Journaal worden? Mail je gegevens naar: Bezorging@twentejournaal.nl of bel: 074 - 259 66 33

Uw meubels, kleden en vloerbedekking weer als nieuw...?

1.78

2.98

Reuze krentenbollen 2 bakken à 4 stuks

1.49

Roomboter appelflappen

Vers uit eigen oven

2 stuks

0.89

Geldig van donderdag 15 t/m zaterdag 17 april

- Uw meubels en kleden worden gehaald en gebracht. - Na reiniging brengen wij altijd een beschermende laag aan. - Wij geven garantie op het resultaat.

4.48

- Zeer scherpe prijzen, voor de prijslijst kijk op onze website of u kunt even bellen met 0541-534982.

SPECIAAL VOOR U ! T/M 30 APRIL EEN ZEER SCHERPE AANBIEDING VOOR HET REINIGEN VAN UW MEUBELS 2-/2½-/3 ZITS BANK

VAN € 125,= NU

VOOR € 99,=

FAUTEUIL

VAN € 75,= NU

VOOR € 65,=

Bel voor een vraag of een afspraak met ons: Mc Coy cleaning | Berkstraat 12a | 7572 BC Oldenzaal Tel: 0541-534983 | www.mccoy.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur. Alle prijzen zijn inclusief 19% BTW

2.

24

- Reeds 11 jaar ervaring in reiniging.

Biefstuktartaartjes 2 pakjes à 3 stuks

Voor alle 1+1 Gratis geldt: Maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant. En per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 50% korting op de totaalprijs. 15/10 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

www.plus.nl

Losser 13_04_10  

8e jaargang nr. 14 Nieuwe Markt 7 • 7622 DD Borne Dinsdag 13 april 2010 Senioren Actueel>>>>> zie vanaf pag 7 www.wittewoning...

Advertisement