Page 1

www.losserjournaal.nl

Zaterdag 27 april 2013

Ook Koningslinde in Bad Bentheim

Stichting Jurrestrijd >>>>> pag

2

LOSSER - De gemeente Losser gaat ter gelegenheid van de troonswisseling in haar vijf kerkdorpen een Koningslinde planten. Sinds het ontstaan van het koningshuis is het een Nederlandse traditie om bij iedere abdicatie een zogenoemde Koningslinde te planten. De Koningslinde (officiële naam: Tilia europaea) is dan ook uitgeroepen tot Boom van het Jaar 2013.

Voorwoord Burgemeester >>>>> pag

3

Weersvoorspelling zondag 28 apr 0° / 14°

9

maandag 29 apr 2° / 17°

9

dinsdag 30 apr 2° / 16°

8

Preek van de koning De van oorsprong Twentse predikant ds. Barend H. Weegink, die in de regio werkte en nu in Katwijk woont, schreef met het oog op de komende troonswisseling een speciale preek ‘Leve de Koning’. Hij belicht de Bijbelse visie op het koningschap en haakt aan bij de actuele Nederlandse situatie. Weegink schreef vaker over kerk, Oranje en vaderland. De preek met liturgie is in pdf digitaal beschikbaar en er zijn geen kosten aan verbonden. Wie belangstelling heeft kan een mailtje sturen aan barend@ weegink.net.

Vanaf nu elke vrijdag op

www.twentejournaal.nl

Stadt Bad Bentheim leeft met Nederland en in het bijzonder, de gemeente Losser mee.

Losser staat op 29 en 30 april bol van koninginnedagfestiviteiten LOSSER - Zoals ieder jaar organiseert het Oranje Comité Losser rondom Koninginnedag diverse festiviteiten. Met het aftreden van koningin Beatrix en de benoeming van koning Willem Alexander en koningin Máxima krijgt dat natuurlijk een bijzonder tintje. Zo trakteert de gemeente alle basisschoolkinderen uit de gemeente Losser op een mooie herinnering aan de inhuldiging. Zij ontvangen dit cadeau via de scholen. Koninginnenachtfeest De festiviteiten rondom de inhuldiging in Losser worden dit jaar afgetrapt met een groot Koninginnenachtfeest op maandag 29 april vanaf 18.00 uur op het Raadhuisplein. Tijdens dit feest, dat de Stichting Centrum Horeca Losser organiseert, zijn er

optredens van de Orginal Losser Musikanten en van de Perfect Showband.

sen van de vlag beëindigen we openingsceremonie.

Officiéle opening Op 30 april vindt vanaf 09.30 uur de officiële opening van de activiteiten plaats op het Raadhuisplein. Muziekvereniging Excelsior brengt een aubade aan de gedecoreerden door muziekvereniging Excelsior en naast het gemeentehuis zal een Koningslinde worden geplant. Overigens krijgen ook de andere kernen in de gemeente Losser een Koningslinde. Aansluitend lezen enkele kinderen hun brief aan de Koning voor. Het Oranje Comité Losser heeft alle basisschoolkinderen vanaf groep 4 uitgenodigd omeen brief te schrijven aan de nieuwe Koning. Met het spelen van het Wilhelmus en het hij-

De kinderspelen duren tot 13.30 uur. In verband met de programmering in Amsterdam hebben we gekozen voor een aangepast programma op alleen het Raadhuisplein.

Kinderspelen Om 11.00 uur starten de kinderspelen voor de basisschooljeugd op het Raadhuisplein en maken we de prijswinnaars van de ballonnenwedstrijd van de Palmpasenoptocht bekend.

Koninginnedagfeest Vanaf de middag organiseert de stichting Centrum Horeca Losser een knallend Koninginnedagfeest met optredens van The Fortunate Sons (CCR) en ABBA Review.

Burgemeester Volker Pannen volgt daarom het voorbeeld van Losser en laat op 30 april in zijn stad ook een Koningslinde plaatsen. Daarmee wil hij zijn waardering voor de Losserse buurgemeente tot uitdrukking brengen.

André de Jong zie achterpagina zie pagina 8

Vier inwoners Losser Koninklijk Onderscheiden TWENTE JOURNAAL TV

Waarheen, waarvoor?

Naar het adres waar een passend afscheid meer is dan begraven of cremeren alleen, ongeacht waar u verzekerd bent: Broekhoekweg 20, Losser. Met het modernste uitvaartcentrum van Twente. 24 u/dag bereikbaar op 053 538 28 15. www.uitvaartzorg-luttikhuis.nl

11e jaargang 7e jaargang nr. 18 nr. 18

LOSSER - In de raadzaal van het gemeentehuis werden vrijdagochtend vier inwoners uit de gemeente Losser koninklijk onderscheiden. Herman Huisman, Losser is nu Ridder in de Orde van Oranje Nassau . Bennie Bouwhuis uit Overdinkel, Hans Sprakel uit Losser en Herman Klein Rot uit Losser zijn nu Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer H.Huisman De heer Huisman was zich al vroeg bewust van zijn morele verplichting zich in te zetten voor de maatschappij. In zijn jonge jaren vervulde hij de functie van vervangend organist. Na zijn verhuizing naar Losser begon hij zich in te zetten voor de Losserse gemeenschap. De heer Huisman was actief bij Vlug en Lenig. Als bestuurslid van de IMO Avondschool is hij actief bezig geweest met het opzetten van de avondschool voor ondernemers opleidingen, was hij lid van de landelijke vereniging van IMO leraren, secretaris van de examencommissie en rijks-

gecommiteerde bij deze examens. Vanaf het begin (1986) tot op heden bekleedt hij de functie van secretaris van de Stichting Twents Instituut Middenstands Opleidingen. Tijdens zijn bestuurlijk periode bij het sociaal cultureel centrum De Muchte heeft hij met name ervoor gezorgd, dat de peuterspeelzaal Losser een plek kreeg binnen het gebeuren van de stichting. Als ouderling van de Hervomde gemeente Losser, is de heer Huisman doende geweest het belang van de leden van de Hervormde gemeente te behartigen. De heer Huisman maakte vanaf 1989 deel uit van de stichting Losser Widnoje. De heer Huisman heeft, als bestuurslid van de stichting Erve Kraesgenberg,zich gedurende 2 jaren beziggehouden met het onder de aandacht brengen van dit Cultuurpark met name in de regio. Daarnaast was hij coördinator van verschillende activiteiten op het cultuurpark. Thans is hij nog penningmeester van de Stichting Puduthurai.

De heer B. Bouwhuis De heer Bouwhuis is mede oprichter van de handbike groep van de Oldenzaalse Wielerclub OWC en is gediplomeerd trainer. De heer Bouwhuis is als lid van de atlethiekvereniging Iphitos erg actief geweest als bosloop trainer. Na zijn ongeluk, waardoor hij in een rolstoel terecht kwam, heeft hij zich binnen de vereniging verdienstelijk gemaakt als jurylid bij wedstrijden van de vereniging zelf, bij de APM, thans FBK games in Hengelo, de jaarlijkse drielandenloop in Losser en is hij gemachtigd starter. Als secretaris maakte de heer Bouwhuis zich verdienstelijk bij de gymnastiekvereniging Beatrix en vervulde daarnaast ook nog 1 1/2 jaar het penningmeesterschap. De heer H.Klein Rot Als koster treft hij voorbereidingen voor de verschillende eucharistievieringen, doopplechtigheden, uitvaartdiensten, huwelijksinzegeningen, 1e communie vieringen, Vormsels etc. Ook het voorraadbeheer en de

Verschijnt wekelijks in Losser, Overdinkel, Glane, De Lutte en Beuningen. 074 074 - 259 66 33 - 259 66 33

bestellingen van de verschillende artikelen voor de kerk, zoals kaarsen, kleding, kerkboeken etc., behoren tot de taak. Hij draagt zorg voor de schoonmaakwerkzaamheden na de verschillende diensten. Als lid van de pastoraatgroep,de vooruitgeschoven post van het Pastoresteam, heeft hij een luisterend oor voor de problemen van de parochianen. Hij heeft tijdens het lidmaatschap van de EHBO vereniging afdeling Losser-Overdinkel verschillende functies gehad. De heer J.Sprakel De heer Sprakel is in 2001 lid geworden van de Commissie herbouw openluchttheater. In 2003 is hij oprichter van de stichting Exploitatie Openluchttheater Brilmansdennen en voorzitter geworden van deze stichting, welke functie hij tot nu toe nog bekleedt. De heer Sprakel is voor de overkoepelende Carnavalsvereniging “De Gaffel Aöskes bijzonder actief. Van 1992 t/m 2001: voorzitter van de Losserse Böggelrieders en Daansers. Oplage 9.600 exemplaren


2

Losser Journaal

Zaterdag 27 april 2013

zaterdag 08 juli 2011

Oldenzaal Journaal

344 euro voor het Jeugdsportfonds Beachvolley Boeskool 2011 LOSSER - Eindelijk was het dan zover, de kinderen van Kinderdagverblijf Klavertje Vier en Bso Sport Kids in Losser deden dinsdag 23 april mee aan de sponsorloop om geld in te zamelen voor het Jeugdsportfonds. Om 16:00 uur ’s middags heeft iedereen zich verzameld op het sportterrein van Sport Kids aan de Bookholtlaan 7 in Losser. Het was een zeer geslaagde middag en de kinderen hebben een bedrag opgehaald van 344,- euro!

Per afgelegde kilometer wordt Jip gesponsord om zoveel mogelijk geld op te halen voor het sportfonds. De acties zijn een samenwerking tussen moedermaatschappij Estro en het Jeugdsportfonds. Het doel van de samenwerking is om zoveel mogelijk kinderen te laten sporten, kennis te laten maken met verschillende takken van sport en daarmee al op jonge leeftijd te beginnen.

Naast kinderen worden ook medewerkers en ouders bewuster gemaakt van het belang van bewegen, gezonde voeding en vitaliteit. Inmiddels hebben medewerkers van Catalpa Losser de training ‘Actief in

Jip, de Gezond en Fit mascotte, was natuurlijk ook aanwezig en heeft met de kinderen meegelopen!

Geheugenspreekuur

Beweging’ gevolgd en mogen zij zich een officiële Actief in Beweging Locatie noemen, wat inhoudt dat de opvang gericht is om op een speelse manier met beweging (en gezonde voeding) bezig te zijn, middels een speciaal activiteitenprogrammering, gericht op de doelgroep. Voor meer informatie over ons kinderdagverblijf Klavertje Vier of Bso Sport Kids kunt u terecht bij: Esther Kuiper, locatiemanager, Kloppenstraat 10a, 7581 ED Losser (achter de sporthal de Fakkel), 0535386711

OLDENZAAL – De Stichting Welzijn Ouderen en Carint Reggeland houden spreekuur in het Michgoriushuis voor mensen die vragen hebben over het geheugen. Iedereen vergeet wel eens iets. Dat is geen reden om ongerust te worden. Maar wanneer u merkt dat de vergeetachtigheid toeneemt kan het prettig zijn om daar eens met een deskundige over te kunnen praten. Het geheugenspreekuur kan u informatie en advies bieden en een deskundige beoordeling van de problematiek. Op verzoek kan er een geheugentest worden afgenomen. U vindt op het geheugenspreekuur in ieder geval altijd een geduldig luisterend oor.

Ook adverteren in het Losser Journaal?

Stuur een e-mail naar: info@twentejournaal.nl

of bel

06 - 39 56 55 97 OLDENZAAL - Beachvolley Boeskool wordt dit jaar voor de 17e keer in successie gehouden. Van woensdag 17 tot en met zaterdag 20 augustus is de Ganzenmarkt weer het decor van zon, strand, palmen, gezellige terrasjes en nog veel meer!

de jaren is uitgegroeid tot een ware publiekstrekker. Ieder jaar wordt er weer massaal ingeschreven voor het volleybaltoernooi en ook de onderdelen voetvolley en beachtennis kennen een sterk deelnemersveld.

* * *

Elke eerste en derde dinsdag van de maand van 9.00 uur tot 10.00 uur kunt u het geheugenspreekuur bezoeken in het Michgoriushuis, Marktstraat 10-12 te Oldenzaal. U kunt ook vooraf een afspraak maken door te bellen naar 0541-585700.

FAMILIEBERICHTEN Wietske Haasbeek psycholoog bij

de Carintreggeland en Ria Heijdens, ouderenadviseur bij de Stichting Dus heeft u zininin het een sportieve uitdaWelzijn Ouderen, zijn tijdens dit Gratis uw familiebericht Losser Journaal? Dit in verband met het grootste ging tijdens het grootste Oldenzaalse spreekuur aanwezig om uw vragen Oldenzaalse zomerfeest alweerincusief zomerfeest? Geeftfoto u zichofdan op voor te beantwoorden. Stuur uwdatbericht, eventuele plaatje via email naar: voor de 41eredactie@losserjournaal.nl keer georganiseerd zal éénmet van in de het toernooien! onderwerp “Familiebericht Losser.” worden dit jaar. De Boeskool is lös! Wanneer een bezoek aan het Plaatsing in vast kader is gratis. Grote berichten Voor meer informatie over het tegen pro- meerprijs. spreekuur niet mogelijk is kan de Tijdens de Boeskool is er zoals gebrui- gramma en over het inschrijven voor ouderenadviseur ook bij u thuis kelijk weer een beachvolley toernooi. de toernooien: www.beachvolleyboes- komen om de geheugenprobleHet is een toernooi dat in de loop van kool.nl men te bespreken.

WELKOM bij live cooking restaurant Royal Plaza Onbeperkt wokken en teppanyaki,

vanaf € 20 p.p. all inclusive

Jarig? Voor iedere jarige die op zijn verjaardag naar restaurant Royal Plaza komt een gratis diner! Bel snel om uw tafel te reserveren, vanaf 2 OVERAL BEREIKBAAR! personen.

w w w. t w e n t e j o u r n a a l . n l

L o k a a l

O p t i m a a l

(Legitimatie is vereist, deze aanbieding geldt alleen op de verjaardag zelf en alleen voor de jarige)

Openingstijden: Afhaal: maandag t/m zondag Heeft actieuur ten bate van 12.00u -een 22.00 de Stichting Jurre? Mail uw verhaal naar redactie@losser journaal.nl. Restaurant:

Auto-Reuvers.nl

Telefoon abc

maandag t/m zaterdag 16.00 - 22.00 uur zon- en feestdagenUitslag ballonnenwedstrijd Stichting Jurrestrijd 15.00 - 22.00 uur

Royal Plaza Denekamperstraat 72 7577 PB Oldenzaal T +31(0)541-533225 F +31(0)541-532566 E info@wokroyalplaza.nl www.wokroyalplaza.nl GA NAAR TWENTEJOURNAAL.NL

 Onderhoud - APK - Airco

Tijdens de lancering van de Stichting Jurrestrijd www.Jurrestrijd.nl hebben wij een ballonnenwedstrijd georganiseerd waarvan de uitslag bekend is gemaakt. Deze wedstrijd is gesponsord door de Oldenzaalse bedrijven Reerink Copyservice en Top 1 Toys.

��������

�����������������������

ballon is 252,4 km ver gekomen in de plaats Uelzen (Duitsland). 1e prijs: Jet Scheffer; 5 jaar. Haar ballon is 316 km ver gekomen in het plaatsje Kaltenhof (ook Duitsland).

Hoofdstraat 24a Overdinkel tel. 053 -5363519

��������������

Voortgang van de activiteiten De opbrengst van alle activiteitenNATUURSTEEN opgeteld komen we Aanrechtbladen nog geen maand na de lancering tot het prachtige bedrag Autobedrijf Prijswinnaars van 10.713,-. euro Prachtig maar nog een lange weg te Dorpels NATUURSTEEN 3e prijs: Lena Wilke; jaar. Haar ballon��������������������� is gaan naar het streefbedrag van 90.000,euro. Autobedrijf Hein 2Franke Industriestraat 8 Vensterbanken gevonden in Ebsdorfergrund (Duitsland) op 7582 CR Losser Eekboerstraat 22 211,5 km van Losser. Veel activiteiten staan nog gepland waarover wij u regel06 - 23835464 Grafmonumenten Oldenzaal 2e prijs: Mevr. A. Withag uit Losser. Haar matig zullen informeren. info@niba-natuursteen.nl 0541 - 52 32 93 Lasertechniek www.niba-natuursteen.nl

A

�����������

NIBA

�������������

������������������������

C

�������������� Catering

Feestje?

Party hapjesschalen v.a.: € 10,Luxe hapjes - Amuse hapjes - Buffetten

W

Stuu


Losser Journaal

Zaterdag 27 april 2013

Meester Snelschool haalt oud papier op

Losserse Wieler Club trotse eigenaar 16 ATB’s Losserse jeugd”. De ATB’s worden ingezet bij clinics voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, de RaboFietsdag en bij trainingen voor de jeugdleden.

LOSSER - Op woensdag 8 mei (dag voor Hemelvaart) halen de vaders van de Meester Snelschool oud papier op. Vanaf 18.30 uur kunnen bewoners in Glane, in het centrum van Losser, op het Hofkamp, tussen de Gronausestraat-dr. StaringstraatNitertweg-Broekhoekweg en op de bedrijventerreinen de Pol en de Zoeker Esch het oude papier aan de straat zetten. Ook is er de mogelijkheid om het papier naar de containers te brengen. Deze staan naast sporthal de Fakkel.

Midgetgolftoernooi LOSSER - Binnenkort is het tweeenhalf jaar geleden dat bij Hof Aarnink in Losser een nieuwe midgetgolfbaan werd geopend. Deze baan is uniek in heel Twente. Door het gebruik van natuurlijke elementen zoals boomstammen en Bentheimer zandsteen past de baan prachtig in de mooie omgeving.

3

LOSSER - Wethouder Hassink overhandigde vorige week zestien ATB’s aan de Losserse Wieler Club. Dit gebeurde tijdens de eerste mountainbike-clinic voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. In ruim anderhalf uur werden de deelnemers, onder begeleiding van ATB-instructeurs van de Losserse Wieler Club, de basisbeginselen van het mountainbiken aangeleerd.

Wethouder Joop Hassink stelde vast dat de clinic bij de jeugd in goede smaak viel. Joop Hassink: ”De gemeente heeft de ATB’s beschikbaar gesteld in het kader van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen. Met de verschillende clinics levert de Losserse Wieler Club een bijdrage aan de promotie van het mountainbiken en het bewegen door de

De clinic van zaterdag maakt deel uit van het project Lekker Fit. In samenwerking met Losserse sportverenigingen en sportscholen worden in april en mei kennismakings-lessen georganiseerd in een groot aantal takken van sport. Het zijn cursussen van 3 tot 5 lessen die na schooltijd of in het weekend gegeven worden. Leerlingen kunnen onder andere kiezen uit skeeleren, kidsswing, zelfverdediging, fitness, trampoline springen, gymnastiek, klootschieten en mountainbiken. In mei en juni krijgen de leerlingen een tweede en derde ATB-clinic aangeboden. Zaterdag namen 22 kinderen deel aan de clinic, waarbij de meisjes in de meerderheid waren. De deelnemers hebben zelfs al een deel van de nieuwe vaste ATB-route gefietst.

Jong geleerd, oud gedaan

Ook de contouren en hoogteverschillen maken de baan uniek. Om het jubileum te vieren wordt op zaterdag 17 augustus een feestelijk midgetgolftoernooi georganiseerd. Mensen die vast willen oefenen kunnen de hele Mei-vakantie tegen gereduceerd tarief komen spelen.

Daar vertrouw ik op. Koningin Beatrix heeft haar hele leven in dienst van ons land gesteld. Zo heeft ze ook de opvoeding van prins Willem-Alexander welbewust in de richting van zijn troonopvolging gestuurd. Als vader van twee jonge zoons weet ik dat dat geen gemakkelijke taak zal zijn geweest. Gelukkig leren al onze kinderen van jongs af aan dat ze samen moeten spelen en samen moeten delen.

Colofon

Daaruit blijkt dat ze het werk van koningin Beatrix weten te schatten en daar bewondering voor hebben. En ze zien, net als ik, reikhalzend uit naar de nieuwe koning en zijn koningin Maxima. Ik ben er echt trots op dat het Oranjegevoel in Losser leeft.

Losser Journaal is een uitgave van: Uitgeverij Het Twentsche Land BV Maurice Weustink Oldenzaalsestraat 232 7557 GC Hengelo tel. 074-259 66 33 fax 074-259 63 53 Oplage: 9.500 exemplaren Verschijnt iedere woensdag huis-aan-huis in Losser, Overdinkel, Glane, Beuningen, De Lutte en het gedeeltelijke buitengebied Advertentie-adviseur: Jeroen Morshuis, 06-395 655 97 E-mail: info@losserjournaal.nl Redactie: Leonie Jansen, 06-16 39 55 45 E-mail: redactie@losserjournaal.nl Persberichten en foto’s die naar ons opgestuurd worden, worden geacht vrij te zijn van rechten. Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in onze gedrukte- als digitale uitgaven. Indien bronvermelding is gewenst, dan dient deze ingemonteerd te worden in de foto. onverhoopt ontbreken van bronvermelding kan geen reden zijn voor schadevergoeding.

De afgelopen week heb ik gemerkt dat ze daar ook écht wat bij voelen en zelfs in een breder perspectief. Tijdens het uitdelen van de speciale kroningsmokken - een kadootje namens de gemeente voor alle basisschoolleerlingen in Losser - kwam ik er achter dat onze jeugd heel goed weet dat de koninklijke familie belangrijk is voor de gemeenschapszin in ons land. Ik heb honderden ‘brieven aan de koning’ van leerlingen uit groep 4 t/m 8 mogen lezen.

Lees verder op www.losserjournaal.nl

Hemelvaartfietstocht Sportclub Overdinkel OVERDINKEL - Voor alle leden en niet leden van Sportclub Overdinkel wordt op donderdag 9 mei weer onze grandioze hemelvaartfietstocht gehouden. Er is een prachtige grensoverschrijdende route uitgezet en er is rekening gehouden met jong en oud. U kunt vertrekken vanaf 09.30 tot 11.30 uur. Inschrijving in de kantine waar u wordt verwelkomd met een kopje koffie. Onderweg is er bij de post een drankje en voor de kleintjes een lekkernij. Ook bij terugkomst wordt u niet vergeten. Inschrijving is gratis, maar een kleine gift is altijd welkom. De tocht is ongeveer 35 km. De organisatie is als vanouds wederom in vertrouwde handen van de veteranen.

Volg ons op Twitter en Facebook:

Dat heeft ook veel te maken met ons eigen noaberschapsgevoel. We hebben actieve Oranjeverenigingen en in alle dorpen worden bijzondere activiteiten en evenementen georganiseerd om dank uit te spreken aan koningin Beatrix. En om prins Willem-Alexander als nieuwe koning te begroeten uiteraard. Als gemeente planten we daarom ook in elk dorp een koningslinde. Zodat jong en oud daarvan kunnen genieten en nog eens denken aan het goede werk van koningin Beatrix dat door het nieuwe koningspaar ongetwijfeld voortgezet zal worden. Jong geleerd, is oud gedaan.

@losserjournaal facebook.com/twente.journaal

Het is voor mij een eer om hen namens u allen te mogen dienen! Michael Sijbom Burgemeester gemeente Losser

Vormgeving: Jesper Vis Sharona Rouing Geen Losser Journaal ontvangen? Uitgeverij Het Twentsche Land E-mail: bezorging@twentejournaal.nl 074-2596633

Koningsbekers voor basisschoolkinderen

Afhaaladressen Losser Journaal: Losser: Albert Heijn, C1000, Gemeentehuis, Bibliotheek De Lutte: Spar Kuipers, Slijterij Segerink Overdinkel: Plus Bellers, Japin Losser: Happy Carwash Beuningen: Sterrebosch/ VVV kantoor

Flexibele kinderopvang tegen laag tarief € 6,36. Verzorgd door Stichting Kinderopvang VCO Maak vrijblijvend een afspraak

Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart van Glanerbrug.

Het Losser Journaal is lid van:

Optimaal adverteren in Overijssel en Gelderland: meer dan 500.000 ex oplage in sterk lokale titels voor een scherpe prijs. Bel voor informatie 074-259 66 33 Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolkomenheden en daaruit voortvloeiende schade voor lezers of andere partijen komen niet voor rekening van de uitgever. Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in onze gedrukte als digitale uitgaven.

• Kinderdagverblijf • Peutergroep (VVE) • Buitenschoolse Opvang

LOSSER - Zoals ieder jaar organiseert het Oranje Comité Losser rondom Koninginnedag diverse festiviteiten. Met het aftreden van koningin Beatrix en de benoeming van koning Willem Alexander en koningin Máxima krijgt dat natuurlijk een

bijzonder tintje. Zo trakteerde de gemeente alle basisschoolkinderen uit de gemeente Losser op een mooie herinnering aan de inhuldiging. Zij ontvingen een mooie k(r)oningsbeker via de scholen.

Brede School Overdinkel Ds. Pasmastraat 2, Overdinkel www.bsoverdinkel.nl

Meester Snelschool Kloosterstraat 13, Losser www.meestersnelschool.nl


4

Losser Journaal

Zaterdag 27 april 2013

TOT MEI. PERSOONLIJK EN ONAFHANKELIJK ADVIES. De aanleg van het glasvezelnetwerk in Losser, De Lutte en Overdinkel is inmiddels afgerond. Daarom gaat de glasvezelwinkel sluiten. Maar voor het zover is, nodigen we u graag uit in onze glasvezelwinkel. Wij bieden u een onafhankelijk overzicht en adviseren welke serviceprovider en abonnementsvorm het beste bij u passen. Schrijf u tijdens de actieperiode, van 27 april t/m 18 mei, in voor een glasvezelabonnement in onze glasvezelwinkel. U krijgt dan een waardebon t.w.v. € 20,- voor Tuincentrum Wolters in Overdinkel van ons cadeau. Kom vóór 19 mei langs.

Schrijf nu in voor glasvezel.

Glasvezelwinkel. De Brink 37, 7581 JC Losser Geopend van dinsdag t/m vrijdag

En krijg een waardebon cadeau.


Losser Journaal

Zaterdag 27 april 2013

Hallo lente, dag hooikoorts! De lente komt. De eerste zonnestralen maken iedereen vrolijk. De lammetjes in de wei en allemaal lekker naar buiten. Bijna allemaal. Want wat als je last hebt van tranende ogen, verstopte neus en niesbuien? Dan ziet je lente er ineens anders uit. Net als de zon lekker begint te schijnen en we massaal naar buiten trekken, steekt bij jou de hooikoorts de kop weer op. Hooikoortsklachten zijn gebonden aan het bloeiseizoen van grassen en windbestuivende bomen en planten. Dit loopt van februari tot september. Meestal is het stuifmeel van grassen de boosdoener, maar ook het stuifmeel van bomen (berk en wilg), struiken (hazelaar) en onkruid (bijvoet en weegbree) kan klachten veroorzaken. Prikkelende pollen bezorgen je letterlijk de lentekriebels. Vijftien tot twintig procent van de Nederlanders heeft last van een allergische reactie op pollen. Wetenschappelijk gezien is hooikoorts (nog) niet te genezen. Gelukkig zijn de klach-

OLDENZAAL - Op donderdag 2 mei organiseert de gemeente Oldenzaal een informatieavond over de uitbreiding van het gebied betaald parkeren. Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten het gebied betaald parkeren rondom de binnenstad uit te breiden. De zone betaald parkeren rondom de binnenstad wordt ingevoerd om parkeeroverlast door bezoekers van de binnenstad tegen te gaan. De komende jaren wordt het parkeer-

Herdenking en activiteiten 4 en 5 mei 2013 in Losser

ten wel te verlichten. Hierin kan Quantum-Fit veel voor je doen. Hooikoorts is een overdreven reactie van ons afweersysteem op lichaamsvreemde stoffen (pollen). Met bioresonantie therapie zal deze reactie verminderd worden. Na enkele behandelingen zullen de klachten aanzienlijk afnemen. Wij werken op natuurlijke wijze, doeltreffende, pijnloos en meetbaar. Onze behandelingen zijn praktisch van aard zonder daarbij zweverig te zijn. Erkend natuurgeneeskundig therapeut Franco DompigSumarow heeft ruim 10 jaar ervaring en ongeveer 90% van onze cliënten zijn na enkele behandelingen klachtenvrij.

Tijdens het laatste deel van de loop op zondag 5 mei worden de lopers vergezeld door kinderen van basisschool De Wegwijzer uit Losser en 3 klassieke voertuigen. Het laatste deel van de loop start rond 16.50 uur vanaf de Vlasakker en gaat via de Muchteweg en de Raadhuisstraat naar het Martinusplein. LOSSER - Op zaterdag 4 mei 2013 vindt in Losser om 19.00 uur een herdenkingsdienst plaats in de Maria Geboortekerk gevolgd door een stille tocht om 19.35 uur. De stille tocht gaat over het kerkhof langs het graf van de Engelse soldaat en vervolgens langs het Joods Monument. De tocht eindigt bij het Oorlogsmonument op het Martinusplein waar om 20.00 uur de gevallenen worden herdacht.

Maak een afspraak en ervaar het zelf. De behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraar. Mits men is verzekerd voor alternatieve geneeswijze. Quantum-Fit Beneluxlaan 20 Hengelo 088-3425410 info@quantum-fit.nl

Informatieavond uitbreiding betaald parkeren tarief in de binnenstad verhoogd. Steeds meer mensen gaan dan op zoek naar een gratis parkeerplaats net buiten het centrum. Om dit effect tegen te gaan, breidt de gemeente het gebied waar betaald parkeren geldt uit. De uitbreiding wordt gefaseerd ingevoerd. Ook belangstellenden die niet in het gebied wonen zijn van harte welkom in partycentrum Rouwhorst, Ootmarsumsestraat 9. U bent vanaf 19.15 uur welkom.

5

Na het spelen van de Last Post zal

de Burgemeester een toespraak houden. Na de toespraak vindt de kranslegging plaats. Op zaterdag 4 mei om 21.00 uur vertrekt een groep van 21 lopers van Iphitos Losser en loopgroep de Lutte naar Wageningen. Zij zullen hier rond middernacht bij Hotel de Wereld het bevrijdingsvuur ophalen en in een estefetteloop naar Losser brengen. Burgemeester Sijbom sluit zich na de herdenkingsplechtigheden op 4 mei in Losser aan bij de groep lopers en zal ook deelnemen aan de estafetteloop.

Ecozuil Losser tot de rand toe vol

Op het Martinusplein zal in de vorm van een korte ceremonie om 17.00 uur het bevrijdingsvuur worden ontstoken aan de zuil bij het monument. Tevens worden op het Martinusplein de werkstukken die leerlingen van de Wegwijzer gemaakt hebben over het thema Vrijheid Wereldwijd geëxposeerd. Het Oranje Comité nodigt hierbij iedereen uit om de lopers een warm welkom te heten op 5 mei door ze op de laatste stuk van hun tocht aan te moedigen langs de nieuwe route of bij op het Martinusplein.

De zuil blijkt nu al een groot succes. De afgelopen week zat de zuil boordevol met apparaten... De Ecozuil is een langwerpige inzamelzuil waar handformaat afgedankte elektrische of elektronische apparaten ingegooid kunnen worden.

LOSSER - In Losser is begin april de eerste Ecozuil van Nederland onthuld. Deze afvalzuil voor kleine elektrische en elektronische appa-

raten staat bij winkelcentrum De Langenkamp in Losser op het parkeerterrein voor de Albert Heijn.

Daarmee wordt het eenvoudig om dit soort afval ‘gewoon’ even mee te nemen naar het winkelcentrum als je toch boodschappen gaat doen.

Exclusieve aanbieding:

Een volledig nieuwe website voor slechts €

399!

Voor al uw perkplanten, speciale hangers, kruiden, diverse stammen, etc. Ook hebben wij vele aanbiedingen van diverse ingepote bloembakken. Wij zijn op Koninginnedag, Hemelvaartsdag, en 2e Pinksterdag open van 10.00 tot 17.00 uur En elke zondag tot eind juni van 10.00 tot 17.00 uur open

Enschedesestraat 93 7582 PM Losser Telefoon: 053 - 53 86 722

▶ Binnen 4 weken online ▶ Bestaande uit 4 pagina’s Twentejournaal: Tel 074-259 66 33 Fax 074-259 63 53 Mail: info@twentejournaal.nl

▶ Zelf eenvoudig te beheren ▶ Goed vindbaar in google ▶ Op maat gemaakt design


6

Losser Journaal

OPEN HUIS OP LOCATEII E

VRIJDAG 3 M 0 UUR 6:00 TOT 17:3

1

Zaterdag 27 april 2013

De Saller ll te Losser Wonen in een zee van natuurlijke rust Type Zandbergen vanaf € 174.500,- v.o.n.

Type Lutterveld

ING NU GEHELE WON VERDIEPT NAAR 10,10 METER!

vanaf € 219.500,- v.o.n.

Type Lutterzand vanaf € 295.500,- v.o.n.

OPEN HUIS OP LOCATIE

ZELF BOUWEN?

VRIJDAG 3 MEI VAN 16.00 TOT 17.30 UUR!

Wij hebben nog enkele bouwkavels voor 2-onder-

U bent van harte welkom aan de Havenzatensingel 120 te Losser

één-kapwoningen (zonder bouwclaim) beschikbaar.

Bouw, realisatie & ontwikkeling

Financieringsadvies

Rotij Projectbouw bv Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis Rijssen bv www.roosdomtijhuis.nl

Rabobank Twente Oost 0541 68 15 00 www.rabobank.nl/twenteoost

Verkoop & informatie

Straatman Makelaardij 053 536 90 00 www.straatmanmakelaardij.nl

ten Hag Makelaarsgroep 053 850 60 70 www.tenhag.nl

Haaksbergerstraat 133 7513 ER Enschede T 053-4342447 enschede@goudwisselkantoor.nl www.goudwisselkantoor.nl Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag van 9.30 - 17.00 uur

Verzilver uw goud De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor. Leeuwarden

Goudwisselkantoor is eigendom van familie De Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor is geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we waar het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs.

Emmen Alkmaar Zwolle Zaandam Haarlem

Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen. Wacht niet langer, profiteer van de huidige hoge goudprijs en kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie. Let op: verplichte legitimatie bij binnenkomst!

Goudwisselkantoor nten in goud, zilver en mu • ruim 25 jaar ervaring jblijvende taxatie • een deskundige en vri ien gewenst per bank ind of g alin • contante bet r de taxatie • discrete ruimte voo en van goud en zilver • advies in het belegg door heel Nederland es ati • meer dan 50 loc

Katwijk Den Haag Delft Oud Beijerland

Apeldoorn

Amsterdam Utrecht

Amersfoort

Alphen a/d Rijn Rotterdam

Nijmegen

Dordrecht Den Bosch

Klaaswaal Tilburg Goes

Breda Eindhoven

Heerlen

www.goudwisselkantoor.nl

Groningen

facebook.com/ goudwisselkantoor

Enschede


Losser Journaal

Zaterdag 27 april 2013

UIT in Mei De St. Plechelmuskerk in Saasveld en de bijbehorende tuin, overblijfsel van het vroegere kasteel Saterslo, worden opengesteld voor publiek. Al enige jaren is de St. Plechelmuskerk bekend om haar gebrandschilderde ramen, die allen gemaakt zijn door de bekende glazenier en kunstschilder Jan Schoenaker. Rond de kerk is door de Stichting Kerkeiland een wandelroute van ongeveer 3 km uitgestippeld.

27 april 2013 COLOFON

Senioren actueel verschijnt wekelijks.

De redactie nodigt u uit om bijdragen in te zenden naar: Redactie Senioren actueel

P/a Stichting Cluster-Welzijn Ouderen Vlasakker 2, 7582 AS Losser of Postbus 4, 7580 AA Losser E-mail: welzijnouderen@clusterlosser.nl Telefoon: (053) 536 94 05

Kunst onder de pannen. Een combinatie van historische en hedendaagse kunst vindt onderdak in het museum van de Steenfabriek. Elf professionele en regionale kunstenaars exposeren in de monumentale museumruimte boven de ringovens. Wanneer: zaterdag 11 mei t/m zondag 2 juni. Dinsdag t/m zondag van 12.30 – 17.00 u ( 1ste Pinksterdag gesloten) Waar: in museum Steenfabriek de Werklust, Smuddeweg 3 in Losser.

Streekproductenmarkt. Leveranciers van Twentse streekproducten tonen en verkopen hier hun waren. De organisatie zorgt voor een zo

Kopij voor de maand juni dient voor 28 mei bij de redactie binnen te zijn.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten of niet te plaatsen.

Citaat

gevarieerd mogelijk aanbod. Er is zelfs een kok van de partij. Hij zal van verschillende producten, verkrijgbaar op de markt, heerlijke gerechten maken. Wanneer: zaterdag 18 mei Waar: De tuin van museum Het Palthehuis in Oldenzaal.

Wanneer: zondag 5 mei, van 14:00 - 17:00 uur. Waar: Saasveld, Hoflaan, 7597 LS

Mantelzorgdag

Oplossing droedels 24 april: ingang, beminnen, rennen, opletten.

Koningsdag

Nog voor de ‘echte Koninginnedag’ werd op 31 augustus 1885 de eerste ‘Prinsessedag’ georganiseerd, de vijfde verjaardag van de toen jonge prinses Wilhelmina. Het initiatief hiertoe werd genomen door de hoofdredacteur van een lokale krant in Utrecht met als doel de nationale eenheid te benadrukken. In de jaren erna namen andere plaatsen dit over. Na de dood van koning Willem III in november 1890, werd Prinsessedag in 1891 opgevolgd door de viering van ‘Koninginnedag’. Deze dag ontwikkelde zich tot een feestdag voor kinderen. Op haar achttiende verjaardag, 31 augustus 1898, werd Wilhelmina regerend vorstin. De inhuldiging vond op 6 september plaats. Tot en met 1948, toen koningin Wilhelmina troonsafstand deed, werd Koninginnedag op 31 augustus gevierd.

Steunpunt Mantelzorg Losser heeft de mogelijkheid gekregen om een activiteit te organiseren is samenspraak met de RABO Twente Oost.

dus u mag er samen met degene waarvoor u zorgt naar toe, maar u bent als mantelzorger zeker welkom. Bent u een mantelzorger of kent u mantelzorgers die gebruik willen maken van de lunch op dinsdag 14 mei, geeft u zich dan zo spoedig mogelijk op.

Dit heet de “coöperatiedag”, waarbij medewerkers van de bank één dag als vrijwilliger maatschappelijke werkzaamheden gaan uitvoeren.

7

ShePop - Frauen.Macht. Musik. De bijzondere tentoonstelling die een grote ruimte bestrijkt, heeft als thema de macht van vrouwen in de popmuziek. Glamourdiva’s, rockbitches, sexy stijliconen maar ook groupies, fans, vrouwelijke songwriters worden belicht. Bewonder de trouwjurk van Madonna en een leren jas van Janis Joplin, maar ook fan-barbiepoppen en achterglasschilderingen. Wie durft mag in de Greenbox tijdens het karaoke zingen haar/zijn talent tonen. Wanneer: t/m 8 september, woensdag t/m zondag van 10.00-18.00 uur Waar: rock’n’popmuseum in Gronau, Udo Lindenbergplatz 1. Kosten: volw. 7,50 euro.

Het grootste geschenk dat je iemand kunt geven is oprechte aandacht. - Richard Moss

SUDOKUWOORDZOEKER ©JPL Als u bij de letters in het diagram de overeenkomstige cijfers van de SUDOKU plaatst, leest u bij achtereenvolgens de 1, 2, 3 enz. negen woorden van negen letters. De eerste letters van de gevonden woorden vormen ook een woord.

Programma: - 11.30 uur ontvangst met koffie of thee - 11.40 uur gezelligheid kent geen tijd - 12.00 uur aanvang lunch - 13.30 uur Informatie WMO/ AWBZ - 15.30 uur afsluiting en terug naar huis Opgeven kan via de mail: m.lem@siztwente.nl Of via Steunpunt Mantelzorg Losser, Gerda van der Velde, tel. : 053- 5369403

Er is beperkt plaats en we willen liever niemand teleurstellen.

Er wordt hard aan gewerkt om er met elkaar een goede dag van te maken.

Wanneer: dinsdag 14 mei 2013 De Muchte, Vlasakker 2 in Losser

Er wordt een lunch verzorgd voor mantelzorgers en de mensen waar ze voor zorgen,

Telefoon ABC A

Autobedrijf

C

Catering

E

Electro

Autobedrijf Hein Franke Eekboerstraat 22 Oldenzaal

.. koopste d e o g e D n! n printe a v r e i n ma

0541 - 52 32 93

Bezoek onze site voor het complete assortiment

Al meer dan 20 jaar topservice bij Lowie Kellerhuis

auto’s

Inkoop • Verkoop • Reparatie alle merken •

Pol 9 - Losser Nijverheidstraat 12 • Losser Telefoon 43 Telefoon06 06--212 212 472 472 43

WWW.KOAUTOS.NL WWW.KOAUTOS.NL

V

www.stealx.nl - De Pol 3a Losser - 053 5361437

AANBIEDING VOOR DOE HET ZELF’ERS Inbouwreservoirs, douchegoten, (led)spotjes, cv ketels, remeha bosch intergas enz. radiatoren, sanitair, schakelmateriaal, cv, boilers voor houtkachels, verlichting, kabel, grohe kranen, rookgasafvoer (hout) kachels. Kortom alle installatiematerialen op voorraad. Kijk op www.kabra.nl of bel: 0541 291741 Kabra Ootmarsum bv de mors 115 Ootmarsum

V

Verhuur

Huurders Belangen Vereniging Losser (HBVL) Problemen met uw verhuurder?

Schakel het huurderspreekuur van de HBVL in! Telefoon: 053-5369400 huurdersbelangenvereniginglosser.nl

Verf

Radio Kortman

Verkoop en reparatie van T.V Audio en huishoudelijke apparatuur

noordkamp verfspeciaal zaak pastoor van laakstraat 39 overdinkel 053-5381869

Gronausestraat 1287 Glanerbrug

053 - 4611275

Auto-Reuvers.nl

Onderhoud - APK - Airco

Enschedesestraat 32 Losser tel. 053 -5363519

Voor uw gordijnen van A tot Z

Van opmeten tot plaatsen aan huis Gordijnen & Bedden

FYSIOTHERAPIE ARTHUR FEDDER IS VERHUISD NAAR: LUTTERSTRAAT 100 BIJ FITPUNT

Behandeling na telefonische afspraak van 7.00 tot 21.30 uur

Gronau · Ochtruper Str. 89a · Tel. 0 25 6 2 / 9 66 55

Tel. 053-538 89 85














 











  





 













   



   

 













  















  







  



 







 

 



 

 



 



  

  



 

 







 

 





  

 

C1000 André de Jong 

 De Brink 46 7581 JB, Losser

  



T 053-5369390



LJ_27-04-13  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you