Page 1

www.losserjournaal.nl www.losserjournaal.nl

Dinsdag 26 oktober 2010

Woonbijlage >>>>> vanaf pag

5

Autospecial >>>>> vanaf pag

11

Senioren Actueel >>>>> zie pag

14

Landinrichtingsplan Losser blijft uitgangspunt

LOSSER - De provincie Overijssel heeft begin oktober besloten om te stoppen met aankoop van grond voor de realisatie van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS). Naast het stopzetten van de grondaankopen zijn ook de subsidies voor natuurontwikkeling en agrarisch natuurbeheer stopgezet. Hier worden ook inwoners van Losser mee geconfronteerd.

Wethouder Schuddeboom, die ruimtelijke ordening in haar portefeuille heeft, gaat hierover in gesprek met de provincie. De gemeente Losser verwacht dat er door het stopzetten van de grondaankopen geen acute problemen ontstaan voor de landinrichting Losser. Voor de gemeente Losser leidt de nieuwe aanpak van de provincie ook nog niet tot heroverweging van de omvang van de EHS in Losser. Vooralsnog blijft het vastgestelde Landinrichtingsplan Losser het uitgangspunt, ook wat betreft het realiseren van natuurdoelen. In de komende maanden wordt duidelijk welke koers het nieuwe kabinet gaat varen rond de EHS in Nederland.

Zodra die duidelijkheid er is, wordt gekeken naar de consequenties voor de gemeente Losser. Voor de Landinrichting die nu voor het zuidelijk deel van de gemeente wordt gestart, zet de provincie geld in uit andere bronnen.

Hier wordt vooral gebruik gemaakt van het budget voor verbetering van de landbouwstructuur. Voor het zuidelijk deel van de gemeente Losser bestaat een vergevorderd plan waarin een mix van landbouw, natuur en recreatie wordt ontwikkeld.

Waarheen, waarvoor?

Naar het adres waar een passend afscheid meer is dan begraven of cremeren alleen, ongeacht waar u verzekerd bent: Broekhoekweg 20, Losser. Met het modernste uitvaartcentrum van Twente. 24 u/dag bereikbaar op 053 538 28 15. www.uitvaartzorg-luttikhuis.nl

8e jaargang nr. 39 nr. 18 7e jaargang

Halloween in Losser, kom als je durft... LOSSER - Griezels, spoken, pompoenen, draken en heksen zijn zondag 31 oktober weer te vinden op Erve Kraesgenberg. De concertvereniging Sempre Crescendo organiseert die dag voor de zevende keer het Rabo-JTL Halloweenfeest.

te koop. Deze kaart kost drie euro. Kinderen kunnen met deze kaart deelnemen aan activiteiten, krijgen een gruweldrankje en verzamelen griezelpunten. Heb je voldoende punten verzamelt, dan ontvang je een echt griezeldiploma.

Vanaf 13.00 uur is het terrein geopend en kunnen gezinnen met jonge kinderen deelnemen aan allerlei activiteiten of lekker slenteren over het griezelterrein. Poppentheatergroep ‘De Kiekkast’ brengt voorstellingen voor kinderen van 4 tot 10 jaar. Rústig slenteren zal er niet bij zijn, waarschuwt de organisatie, voor je het weet ben je in gesprek met één van de vele griezels die over het terrein struinen.

Het Halloweenfeest is vooral bedoeld voor gezinnen met jonge kinderen. Het podium Pandora is weer een druk bezet podium met allerlei optredens. Het Koppenkeilen, de Gruwel Graai, Griezeltunnel, Spot de spin, GruizelGrabbelgrietje, Anneke Tanneke en Griselda’s knutselhut zijn oude bekenden maar dat je nu ook “heksen” kunt vangen is nieuw. Bij de verschillende kraampjes zijn allerlei snuisterijen te koop. Voor de inwendige mens kan men terecht bij de kramen met verkoop van Trollenbotjes, Pompoensoep, broodje

De entree blijft gratis, maar om aan bepaalde activiteiten mee te mogen doen is de parcourskaart

Hersenschijf, Bruine blubber of Arachnes plakkerige pulp. Nieuw in het assortiment zijn de zoete zwammetjes (poffertjes). Lampionoptocht De Rabobank organiseert een ballonwedstrijd, de prijsuitreiking vindt te zijner tijd plaats bij de Rabobank in Losser, de prijswinnaar krijgt hiervoor een uitnodiging. De traditionele gruizelgriezel lampionoptocht vertrekt vanaf de boerderij en start om 18.00 uur. De tocht wordt dit jaar begeleid door verschillende mysterieuze gasten. Spanning gegarandeerd! Kinderen worden verzocht om, net als andere jaren, zich te verkleden in halloweensfeer. Elke deelnemer met lampion krijgt een lot en doet mee aan de verloting.

Dichter bij Muziek College wil nieuw WMO beleid interactief opstellen LOSSER - Op zondag 31 oktober om 15.00 uur presenteren de dichter (en dominee) Hans Bouma uit Kampen en musicus Harry Mast (piano en orgel) uit Enschede, in de protestantse kerk aan het Raadhuisplein in Losser, een ‘samenspel’ van geloofspoëzie en muziek. Met dit programma voegen zij met name aan de Psalmen een nieuwe dimensie toe. Het wordt een inspirerende middag. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis.

LOSSER - De eerste Wmo-nota moet worden geactualiseerd omdat de looptijd van vier jaar bijna is afgelopen. Iedere vier jaar moet er een nieuwe nota worden vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft in het collegeakkoord afgesproken dat ze burgers, bedrijven en instellingen wil betrekken bij beleidsontwikkeling. Volgens wethouder Hassink is juist in een tijd van bezuinigingen, goede communicatie van groot belang. Omdat de WMO heel veel verschillende werkterreinen heeft, is er een programma opgesteld, waarin diverse maatschappelijke organisaties en instellingen worden betrokken bij de voorbe-

reiding voor de nieuwe WMO-nota. Een sessie ‘integraal werken binnen de Wmo’ met de betrokken gemeente ambtenaren heeft al dit voorjaar plaatsgevonden. Mantelzorgbeleid was in 2007 een van de nieuwe taken in de Wmo, die prioriteit heeft gekregen. Dit beleid wordt binnenkort geëvalueerd met de betrokken organisaties en vrijwilligers. Bij de totstandkoming van de eerste Wmo-nota heeft een politieke klankbordgroep uit de verschillende fracties van de politieke partijen zich gebogen over de acht uitgangspunten die werden geformuleerd en over het voorzieningenniveau. Hierbij worden ook de relevante beleidsmedewerkers en afdelingshoof-

Verschijnt wekelijks in Losser, Overdinkel, Glane, De Lutte en Beuningen. 074 -074 259- 66 25933 66 33

den uitgenodigd. Na al deze bijeenkomsten is er voldoende beleidsinformatie om een eerste concept Wmo-nota te gaan schrijven. Inspraak en vaststelling

De concept Wmo-nota wordt dan ter inzage gelegd, zodat alle inwoners daar kennis van kunnen nemen en er eventueel hun visie op kunnen geven. In dezelfde periode vraagt het college de Wmo-raad en de Seniorenraad om officieel advies. Als alle visies en adviezen zijn bekeken en eventuele wijzigingen in de concept Wmo-nota zijn verwerkt, gaat de gemeenteraad erover vergaderen. Verwachting is dat de gemeenteraad de definitieve Wmo-nota 2011-2015 in juni 2011 vaststelt.

Oplage 9.600 exemplaren


FEEST WEKEN! HERFST WEKEN!

Interesse in een gezellige

4 Appelflappen 50

3,

Wijnproeverij? Plus enkele whisky’s

Woensdag 3 november a.s. van 19.30 tot 23.00 uur 15 % korting op de te proeven wijnen/whisky’s

Boomsma Ballantine’s Estaro RumJägermeister Safari Boomsma

Jonge GraanjeneverScotch Bruin of Wit Exotic Fruit Liqueur Beerenburg Whisky 1.0Liter Liter 1.0

0.7 Liter

Liter 1.00.7 Liter

9.99 16.99 8.99 10.99 9.99 9.49

Kaarten €10,- pp , retour bij aankoop wijn/whisky! Info: 053-5386583 Kaarten verkrijgbaar in de winkel of vooraanmelden via slijterijraedthuys@planet.nl

De lekkerste

6 flessen voor

Vino de la Tierra de Castilla y León

Vignes

Red

Côtes du Rhône AC Rouge

Deze wijn is gemaakt van de tinta de toro druiven en heeft een mooie diepe kleur. Een lekkere rondborstige en vooral fruitrijke wijn.

White

20.00 30.00 6 flessen voor

verhuur van: tafels/statafels div. stoelen kleden serviezen bestek glaswerk bars/taps koelkasten etc.etc.

Mooiwijn uitgerijpte Rhônewijn. Deze is samengesteld uit de druiven en verdejo. Hij geurt verJe ruiktviura bosvruchten, rukkelijk naar groene appel, ananas en zwarte Inbessen, bramen banaan. de smaak wordt en u verleid door nuances vansmaak, citrusvruchten. viooltjes. Volle

Rosé geconcentreerd, volop rood fruit, Mooie levendige kleur en een fris lichte kruidigheid. parfum (kersen, rode besjes) dat het glas uitstuift. Hetavondwijn. maakt deze rosé tot Prachtig glas een lekkere, elegante wijn.

5.99 4.69

Bestel via www.bakkerbart.nl

Vol is vol

WIJN VAN DE DE WERELD VANMAAND WIJNEN!

Naire Vieilles

Elke dag verse vlaaien bij jouw Bakker Bart!

Bakker Bart Brinkstraat 33 en 37 7581 GB Losser Tel: (053) 536 23 55

0.75 Liter Liter 0.75

Exclusief bij Joosting: Haardvuur zonder afvoer

info@evenementenverhuurtwente.nl

www.dewereldvandranken.nl www.dewereldvandranken.nl De Twentsche Twentsche Kwaliteits Kwaliteits Slijter: Slijter: De

Slijterij ‘t Raedthuis Raedthuys Slijterij ‘t

59 St. Maartenstraat Maartenstraat 57 57 tel. tel. 053 053 -- 538 538 6583 6583 St. LOSSER LOSSER

Openingstijden maandag t/m donderdag 09.00-18.00 vrijdag 09.00-21.00 zaterdag 08.30-17.00

Zaterdag 30 oktober 2010

Goud van Oud met Sam

Dice

Ma,Wo,Do: 16:30 tot 01.00 Vr: 16:30 tot 03:00 Za: 15:00 tot 03:00 Zo 11:00 tot 01:00 9 soorten bier van de tap

www.raedthuys.com

Vloeren • Schouwen • Keukenbladen • Kachels Sacharovstraat 12 • Oldenzaal • Tel.: 0541-66 27 17 • info@joosting.nl • www.joosting.nl


Losser Journaal

Dinsdag 26 oktober 2010

3

Oldenzaal en Losser Nieuwe voorzitter Plaatselijke Groep Leader Noordoost Twente gaan samenwerken OLDENZAAL / LOSSER - De gemeenten Oldenzaal en Losser werken al een aantal jaren samen op het terrein van werk, inkomen en zorg en de daaraan gerelateerde taken als inburgering, leerplicht en educatie. De burgemeesters van Losser en Oldenzaal ondertekenen binnenkort een intentieverklaring waarin zij de intentie uitspreken om te komen tot één gezamenlijke uitvoeringsorganisatie voor eerder-genoemde taakgebieden en daartoe een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.

In de kantlijn

Tevens geven de gemeenten Oldenzaal en Losser met het tekenen van de intentieverklaring aan nader onderzoek te willen doen naar de effecten van mogelijke uitvoering van individuele verstrekkingen en voorzieningen Wmo binnen de samenwerking. Afhankelijk van de uitkomst kan nadere besluitvorming plaatsvinden om deze werkzaamheden ook onder de samenwerking te brengen. De noodzaak tot intensievere samenwerking is ingegeven door verdergaande decentralisatie van wetten en regelingen, zoals bijvoorbeeld de Wet Werk en Bijstand, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Wet Sociale Werkvoorziening en de Wet Inburgering. Die decentralisatie bracht een steeds grotere financiële verantwoordelijkheid en daarmee risico voor de gemeenten met zich mee. Nieuw beleid wordt vaak al gezamenlijk vorm gegeven, terwijl ook gezamenlijk wordt opgetrokken bij aanbestedingen (reintegratie, hulp bij het huishouden, individuele hulpmiddelen, trapliften). Oldenzaal en Losser kunnen door een intensieve samenwerking een sterkere partner vormen in de samenwerking met andere organisaties (UWV WERKbedrijf, reintegratiebedrijven etc.). Uiteindelijk moet de samenwerking ten goede komen aan de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger. Samenwerking op het terrein van werk en inkomen wordt vanuit de rijksoverheid al een aantal jaren gestimuleerd. Het werkplein Noordoost Twente in Oldenzaal vormt voor de drie gemeenten en het UWV WERKbedrijf het loket voor werk en inkomen. www.losserjournaal.nl

www.twentejournaal.nl

Colofon Losser Journaal is een uitgave van: Uitgeverij Het Twentsche Land BV Maurice Weustink Oldenzaalsestraat 232 7557 GC Hengelo tel. 074-259 66 33 fax 074-259 63 53 Oplage: 9.500 exemplaren Verschijnt iedere dinsdag huis-aan-huis in Losser, Overdinkel, Glane, Beuningen, De Lutte en het gedeeltelijke buitengebied Advertentie-adviseur: Marco Krabbe, 06-395 655 97 Henk te Nijenhuis, 06-304 059 76 E-mail: info@losserjournaal.nl Redactie: Leonie Jansen, 06-44 511 851 Eser Oztas E-mail: redactie@losserjournaal.nl Persberichten en foto’s die naar ons opgestuurd worden, worden geacht vrij te zijn van rechten Vormgeving: Raymond Waninge Marian Beerten Geen Losser Journaal ontvangen? Uitgeverij Het Twentsche Land E-mail: bezorging@twentejournaal.nl 074-2596633 Afhaaladressen Losser Journaal: Losser: Drukkerij Jansen, Albert Heijn, C1000, Gemeentehuis, Bibliotheek De Lutte: Spar Kuipers, Slijterij Segerink Overdinkel: Plus Bellers, Japin Glane: Tankstation Bagchus Beuningen: Sterrebosch/ VVV kantoor Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Journaal, Hengelo Journaal, Borne Journaal, Oldenzaal Journaal, Enschede Journaal en Losser Journaal.

Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolkomenheden en daaruit voortvloeiende schade voor lezers of andere partijen komen niet voor rekening van de uitgever.

Marinus Heino

Erik Kleissen (links) schudt hand met Joop Hassink (rechts) voor het publicatiebord van de Europese Unie, bij Leaderproject Erve Fakkert te Rossum. REGIO - Erik Kleissen heeft onlangs de voorzittershamer van de plaatselijke groep Leader overgedragen aan de nieuwe voorzitter Joop Hassink. De afkorting Leader staat voor Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale, en betekent vrij vertaald ‘samenwerking voor plattelandsontwikkeling’. Leader is een Europees subsidieprogramma dat de projecten stimuleert die bijdragen aan de sociale en economische vitaliteit van het platteland. De overdracht vond plaats tijdens een vergadering van de plaatselijke groep op Erve Fakkert te Rossum. Oud-wethouder Kleissen maakt niet langer deel uit van het college van B en W van de gemeente Dinkelland en kan om die reden niet langer de voorzittersrol vervullen. Gedurende zijn voorzitterschap heeft Kleissen

mede zorg gedragen voor het realiseren van een twintigtal projecten ter bevordering van de leefbaarheid van het platteland. Voorbeelden van projecten zijn Kulturhus de Mare te Noord-Deurningen, praktijklocatie speciaal onderwijs Erve Sanderij te Harbrinkhoek en project van Gras tot Kaas in Deuringen. In totaal is er 1,8 miljoen euro Europees geld uitgegeven in Noordoost Twente. Dit geld werd verdubbeld met gemeentelijke- en provinciale cofinanciering. Daarnaast kreeg Noordoost Twente in 2009, mede dankzij lobbywerk van Kleissen, extra geld om nog meer Leaderprojecten te realiseren. Dit extra budget was beschikbaar voor heel Overijssel en is inmiddels ook uitgeput. De nieuwe voorzitter Hassink is wethouder in de gemeente Losser, één van de vier gemeenten (Dinkelland,

Tubbergen, Oldenzaal en Losser) die samen het gebied Noordoost Twente vormen. Onder zijn leiding gaat de plaatselijke groep bij de provincie proberen een nieuwe financiële bijdrage voor Leader-projecten in Noordoost Twente te verkrijgen. Aanvragen voor plattelandsprojecten zijn er genoeg. Recentelijk bleek tijdens een congres in Edinburgh, dat de NOTgemeenten zelfs een voorbeeldfunctie in Europa vervullen als het gaat om besteding van subsidiegelden aan projecten die de leefbaarheid op het platteland ten goede komen. In Nederland wordt een ‘bottomup’ aanpak gehanteerd, wat betekent dat de burger het initiatief voor een project neemt en dat werkt bijzonder stimulerend voor alle partijen. Het is nu aan Hassink om met steun van de plaatselijke Leadergroep de ingeslagen weg voor Noordoost Twente te vervolgen.

Postuum Herman Brood in de Losserse Bibliotheek LOSSER - Wilt u kennis maken met het werk van Herman Brood, kom dan naar de bibliotheek in Losser. Daar heeft Inge Dingemans een indrukwekkende verzameling van haar gadgets en curiosa tentoongesteld. Volgens Koos van Dijk, de manager van Herman Brood, is de verzameling van Inge de mooiste van het land. ‘Herman zou trots zijn’ aldus Koos van Dijk. De indrukwekkende expositie is tot en met woensdag 1 december tijdens de openingsuren van de bibliotheek te bewonderen.

Heeft u redactie voor het Losser Journaal? Mail dit naar redactie@losserjournaal.nl

Bezuinigingen leiden hoe dan ook tot ergernissen. Altijd wordt een bevolkingsgroep getroffen. Als de regeringsploeg in haar prille regeerakkoord de boodschap verpakt dat ze 18 miljoen wil bezuinigen, gaan de rillingen door het land. Door kille bezuinigingen netjes ombuigingen te noemen worden de verpakte maatregelen met een kleurig lint opgesierd. Ik zal onze regering niet bruin noemen, maar ze bakt het brood wel erg bruin. In elk geval zal het voor grote delen van de bevolking moeilijk te verteren zijn. In aanloop naar de eerste discussies in het parlement komt de grijze golf van de jongeheer Rutte al aardig in beweging. Eerdere wijsheden worden alvast bijgesteld. Dat belooft nog wat. Het betekent in elk geval dat het in Den Haag niet alleen naast grijs ook grauw zal worden. Veel parlementariërs zullen nog van kleur verschieten. Gelijktijdig met de eerste schermutselingen in Den Haag buigt de plaatselijke politiek zich over het huishoudboekje van Losser. De gemeente staat voor forse bezuinigingen. Mede gelet op de bezuinigingsdrift die het gedoogkabinet van VVD en CDA de gemeenten oplegt, moeten de gemeenten (en dus ook Losser) de broekriem verder aanhalen. Ondanks dat weet het Losserse college nog een aantal leuke dingen voor de mensen in de begroting te verpakken. Zo zijn er plannen voor nieuwbouw van twee zogenaamde brede scholen in Overdinkel en Losser Zuid. Structureel wordt 775.000 euro beschikbaar gesteld voor groot onderhoud van wegen en gemeentelijke gebouwen. Het is een inhaalslag op projecten die in het verleden werden achtergesteld voor mooiere dingen. Ook de VVV kan zelfs 40.000 euro tegemoet zien voor een nieuwe opstartfase. Dat is wel heel fors voor een gemeente met toerisme als speerpunt van beleid….. Ruimtelijke ontwikkelingen krijgen gestalte zoals Hart voor Overdinkel, de Saller en een concentratie van sport op sportpark Brilmansdennen. Hoe mooi klinkt dat alles. Maar het moet wel betaald worden. Daar hebben we het volgende op gevonden zou een bekende cabaretier zeggen en zegt ook het college in de aanbiedingsbrief. Een voordeel van 150.000 euro levert de samenwerking op in de bedrijfsvoering met de gemeente Enschede. Met dank aan de vorige wethouders financiën Winkelman en Ter Denge levert de bespaarde rente op de gehanteerde ‘ijzeren algemene reserve’ een voordeel op van 255.000 euro. Op het personeelsbudget wordt 50.000 bespaard en voorlopig wordt een bedrag bespaard van 201.000 euro op de uitgaven voor leefbaarheid. Vooral dat laatste gaat leven in de raad, vrees ik. Want bij leefbaarheid liggen de pijnpunten voor de burger. In de voorzieningen van de WMO moet worden gesneden en op de reguliere subsidie van het peuterspeelzaalwerk wordt bezuinigd. Daarnaast wordt het budget voor de schoolbegeleidingsdienst verminderd en in 2013 geschrapt. De tarieven van de binnensportaccommodaties gaan tot 2014 jaarlijks met 5% omhoog en de tarieven van de buitensportaccommodaties van 2012 tot en met 2014 met 10%. Stimuleringssubsidie op de terreinen sport, cultuur, jeugd en jongerenwerk en ouderenwerk worden niet meer verstrekt. Een cadeau mooi verpakken is geen kunst, maar als het cadeau tevoorschijn komt, verstrakken de gezichten, vrees ik. Op dinsdag 26 oktober kunnen belanghebbenden van het recht van inspreken gebruik maken en zich uitspreken. Vervolgens kunnen de raads- en commissieleden aan het werk. Ik wens allen veel sterkte en vooral veel wijsheid toe. Marinus

Reageren: marinusheino@online.de


"

Adverteren in het Losser Journaal? Bel vrijblijvend: 074 - 259 66 33 of mail: info@losserjournaal.nl

Dinsdag 26 oktober 2010

Anja’s Rijopleiding

"

Losser Journaal

4

NU GRATIS INTAKE!

(tegeninlevering van deze bon en als je blijft lessen)

AUTO-MOTOR-AANHANGER-BROMFIETS

Traditie en symboliek in het dagelijks leven. Voor informatie kunt u bellen of mailen naar Dhr. Henny Geerts tel.: 06-53 61 84 96 Mevr. Ria Middeldorp tel.: 0545- 47 71 73 Website: www.twente.oddfellows.nl

Voordat U bij een ander gaat bestellen,

EERST WASSINK BELLEN!!!

Hoofdstraat 81 •7586 BL Overdinkel

Voor al uw

06 - 19538966

zonwering, lamellen, rolluiken, glas, kunststof ramen, puien en serres

www.Anjasrijopleiding.nl

Vraag vrijblijvend inlichtingen Showroom open op afspraak

WASSINK

DtW-Natuursteen, nergens goedkoper!

Galgenveld 11 - 7631 BS - Ootmarsum Telefoon 0541-292267 - 06-54764517 www.wassinkbv.nl

Het adres voor al Uw natuursteen voor binnen of buiten. Marmer, Hardsteen enz. alles 1e kwaliteit. Nu ook Massief Houten Vloerdelen tegen inkoopsprijzen. Kom en bezoek vrijblijvend ons magazijn aan de Enschedesestraat 22, Losser 0653-857235

Ootmarsum B.V.

uw adres voor: J . M a n n e b e e k - Onderhoud Hofkamp 257 - Renovatie Mob: 06-57 54 02 40 - Netwerken GT Losser www.jmannebeek-elektrotechniek.nl - Aanleg 7582 Service Tel: 053-478 74 50 info@jmannebeek-elektrotechniek.nl Hofkamp 257 7528 GT Losser Tel: 053-478 74 50

Mob: 06-57 54 02 40 www.jmannebeek-elektrotechniek.nl info@jmannebeek-elektrotechniek.nl

adv2007:Opmaak 1 18-06-09 18:30 Page 1

4 De hele maand November, elke maandagavond van 19:00 uur t/m 20:30 uur

koop

gver rkledin

de een goed doe Kinvoor Bridgen

- Voor liefheb- 1.50 euro. Er zijn 6 rond Zowel merkkleding alsENSCHEDE non-merkkleding. maat bers van het Bridgen is er elke á Van 4 spellen. Elke midd maandagmiddag vanaf 28 juni wordt onder de deeln 92 t/m 176 een BRIDGE-INSTUIF in het mers (als paar) twee fless

Odd Fellowhuis aan de Nic. wijn verloot. De opbren Hoofdstraat 286 Overdinkel (boven pand stoevenbeld Beetsstraat 44 te Enschede. is tegels) voor Maatschappeli info@hallo-kinderkleding.nl Deze instuif vindt plaats van Activiteiten van de O www.hallo-kinderkleding.nl 13.15 uur tot 17.00 uur.Tel. U 0610184163 Fellows. Inlichtingen: dient zich als paar ter plaatse Boersma, tel. 074-24203 vóór 13.10 uur aan te mel- of H. Janssen, tel. 05 den. Kosten per persoon 5721255.

Voet-, knie- of rugproblemen?

Praktijk podologie Wim Benerink I.v.m toenemende drukte nu ook elke 1e en 3e zaterdagmorgen van de maand in Carintgebouw, Luttersestraat 2a in Losser.

GRONDVERZETBEDRIJF BV

Te Huur:

A.s. zaterdag weer in Carint/Losser

• Mini gravers en mini shovels

Wij leveren uit eigen werkplaats: * Handgemaakte opbouwzolen voor dames in diverse kleuren en diktes naar eigen wens (ook in open zomerschoen) * Voor heren in dagelijks schoeisel - werkschoenen maar ook in rubberlaarzen. * Voor kinderen- diabeet en reumapatienten * Geen wachttijden (binnen 1 week op zolen) * Reparatieafdeling ter plekke, dus correcties bij nacontrole kunt u op wachten * De meeste zorgverzekeraars vergoeden deels zoniet alle kosten * Zorgverzekeraar Menzis geen verwijzing nodig. * Met klachten die u niet vertrouwt raadpleeg eerst uw huisarts.

(incl. machinist)

Vanaf 70 cm. breed t/m 260 cm. breed

• Tevens levering en afvoer van: Zwarte grond, vulzand, groenafval, stobben, puin etc.

• Ook spitten en egaliseren van tuinen • Containers • Straatwerk • Rioleringswerkzaamheden

Bellen voor afspraak. Wim Benerink Brandkolk 11, 7635 LZ Lattrop. T 0541 - 229424 of 06-10342574 Register: Podoloog A-B ELKE 1E EN 3E ZATERDAG VAN DE MAAND!

Goormatenweg 43 - Overdinkel Tel. 053-5387386 - Mob. 06-51335090

Welkom bij dagvoorziening De Dorpsbeek in Losser! Bel Carint: 053 488 81 11

DAIHATSU TERIOS 1300.16V .....Terreinwagen 5 drs . “99

FORD ESCORT ........Hatchback 5 drs ...... “97

w w w. c a r i n t . n l

HYUNDAI TRAJET ....Mini MPV 5-drs ........ “03


Wonen met Losser Journaal

Jouw bed vertelt wie jij bent

We slapen ongeveer een derde van ons hele leven. Waarom zouden we dit dan niet zo aangenaam mogelijk maken? Bovendien, voor een goed humeur, meer energie, alertheid en creativiteit is een goede nachtrust essentieel. Hóe we slapen is daarom belangrijk: een drukverlagend matras, een dekbed dat ventileert en de sfeer in de slaapkamer dragen allemaal bij aan een betere nachtrust. Eco en ergonomie zijn tegenwoordig óók bij de ontwikkeling van slaapkamerartikelen de kernwoorden, zonder daarbij afbreuk te doen aan comfort en sfeer. Deze punten zijn zeer persoonsgebonden: de slaapkamer vertelt dan ook veel over de persoon die er slaapt. Net als vorig jaar zien we dat

ergonomie nog steeds én steeds meer een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van bedden. Ingebouwde massagesystemen zijn misschien niet voor iedereen weggelegd maar ook voor het ‘gewone’ matras geldt dat deze niet achterblijft. Ergonomische ontwikkelingen dringen door tot alle slaapkamer-regionen en eigenlijk bestaat er niet meer zoiets als een ‘slecht’ matras. Belangrijk is vooral dat je de producten kiest die bij je passen: bij jouw slaapbehoeften, slaaphouding, lichaam, gewicht en wensen. Een koudschuim matras bijvoorbeeld, is door de open celstructuur goed vochtabsorberend en biedt goede ondersteuning. Bij polyether matrassen ontstaat er sneller een kuil, door de gesloten celstructuur. Latex matrassen zijn schimmelwerend en erg veerkrachtig

Kurk in de kinderkamer

en ook pocketvering matrassen zijn extra veerkrachtig door de interne veren. Traagschuim matrassen vormen zich goed naar het lichaam, waardoor het overal optimale ondersteuning biedt en drukverlagend werkt. Dit geldt ook voor het gelmatras, dat zich geheel naar het lichaam vormt. Relatief nieuw is het luchtgeveerde matras. Dit matras beschikt over een luchtkern die met één druk op de knop harder of zachter ingesteld kan worden, waardoor de ondersteuning en lighouding veranderen. Hiermee is de slaaphouding én nachtrust volledig naar eigen wens in te stellen. Topmatrassen zijn inmiddels een bekend verschijnsel en komen de hygiëne en het comfort ten goede.

Kurkvloeren passen door hun unieke eigenschappen en ontelbare mogelijkheden perfect in de kinderkamer. Ridders en prinsesjes, avonturiers en poppenjuffen kunnen zich uitleven in de geluidsdempende, met kurk bekleedde kamers.

Bron: www.woonmodetrends.nl

Blote voetjes blijven warm, ook uit bed. Dankzij de uitzonderlijke celstructuur gevuld met lucht, nemen kurkkorrels de omgevingswarmte op en houden deze lang vast. Aangenaam warm én energiebesparend. Daarbij komt dat de vloeren antistatisch zijn, deze onderhoudsvriendelijke eigenschap zorgt ervoor dat ook de ruimte onder de bedden goed stofvrij en schoon te houden is.

Kleintjes en kurk, dat zijn twee handen op één vloer! Kurk profileert zich in alle opzichten als kindvriendelijke oplossing: zacht, duurzaam, antiallergisch én geluidsdempend. Bovendien zijn de kleuren en mogelijkheden oneindig. Denk aan een junglegroene- of brandweermanrode kurkvloer met een stoer stapelbed. Of een romantisch witte vloer voor de prinsessenkamer.

De geluidsdempende kurkvloeren bieden ook uitkomst wanneer uw kleine groeit. De decibellen van Hannah Montana en Justin Bieber zakken weg in de 40 miljoen cellen die iedere kubieke centimeter kurk bevat. Deze unieke eigenschap zorgt ervoor dat geluid niet weergalmt en dat voetstappen sterk worden

afgezwakt. Kurkvloeren dragen bij aan de nachtrust van uw kind. En aan die van u zelf natuurlijk.

Kurkvloeren zijn verkrijgbaar vanaf 30 euro per m2. Kijk op www.kurkinhuis. nl voor inspiratie, informatie en de leveranciers in uw regio.


JUBILEUM- ACTIE JUBILEUM-ACTIE JUBILEUM-ACTIE JUBILEUM-ACTIE

20%

KORTING op raamdecoratie van diverse merken.

Actie geldig t/m 6 november 2010. Vraag naar de voorwaarden.

gronausestraat 1086, 7534 ap glanerbrug tel. 053-4611272 - fax 053-4611356 decohome@glanerbrugbv.nl

verf behang glas raamdecoratie kunstschildermaterialen

Farstrup bestaat een eeuw En dat betekent 100 jaar superieure kwaliteit én comfort leveren. Alleen dan blijf je aan de top. Farstrup is daar uitstekend in geslaagd. Dat tonen wij U graag met ons model “Jubilee”. Het spreekt voor zich dat een jubileum om een super actie vraagt. Bij inlevering van deze advertentie krijgt men bij aanschaf van fauteuil Jubilee € 250,- korting. Actie alleen geldig in stoffen: Comfort of Landscape. Model; jubilee € 1250,Actie korting € 250,-

Jubileum prijs € 1000,Bij Datzit in Losser, de dealer van Farstrup voor Overijssel, is het model te bewonderen in al zijn schoonheid. (ook de andere modellen staan voor u klaar) Het model “Jubilee” is nog voor de Kerst te leveren.

Bart Plageman Gronausestraat 5 in Losser Tel. 053 - 53 88 249 www.datzit.info

De Saller 2a te Losser Zandbergen

Lutterzand

4 HOEKWONINGEN EN 4 TUSSENWONINGEN

8 HALF VRIJSTAANDE WONINGEN

KAVELS VAN 135 M – 234 M | VANAF € 174.500,- v.o.n.

KAVELS VAN 281 M 2 – 335 M 2 | VANAF € 278.500,- v.o.n.

2

Bouw, realisatie & ontwikkeling

Rotij Projectbouw Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis bv www.roosdomtijhuis.nl

2

Participatie

Bouwfonds ontwikkeling

Financieringsadvies

Rabobank Twente Oost 0541 68 15 00 www.rabobank.nl/twenteoost

dag nieu Informatiemid

Verkoop & informatie

Straatman Makelaardij Teylersstraat 3 te Losser 053 536 90 00 www.straatmanmakelaardij.nl

ten Hag Makelaarsgroep Boulevard 1945 no. 20 te Enschede 053 850 60 70 www.tenhag.nl

wbouw de Sal

ler

0 tot 18.00 r a.s. van 16.0 Op 4 novembe elaars een verkopende mak ller. organiseren de van plan de Sa g over fase 2a in informatiemidda an j Straatm voor uw klaar bi De koffie staat de! n Hag in Ensche Losser en bij te


Wonen met Losser Journaal

Pagina 7

APS: Thermostaat Culture Collector leert van mobieltje Werelds, warm en winters

Altijd thuiskomen in een warm huis zonder je thermostaat te programmeren of de verwarming aan te laten. Technisch gezien kan dat, met een slimme thermostaat die verbonden is met het internet en van je mobiele telefoon leert wanneer je thuiskomt. Zelf hoef je niks meer te doen. Met steun van de Provincie Overijssel onderzoeken Novay, Rendo Duurzaam en Home Automation Europe of dat naast gemak ook een besparing op de stookkosten oplevert.

Een onderzoek van VROM eerder dit jaar laat zien dat de CV ketel in drie miljoen Nederlandse huishoudens regelmatig voor niemand staat te stoken. Vooral programmeerbare thermostaten blijken niet optimaal ingesteld. Volgens het ministerie gaat op die manier in Nederland elk jaar zo’n 600 miljoen m3 aardgas onnodig in rook op. Daarmee kunnen alle huishoudens in Overijssel één jaar worden verwarmd, of alle huishoudens in Nederland twee jaar van licht worden voorzien. Maar stookgedrag verander je niet zomaar, zeker als het programmeren van de thermostaat als ingewikkeld wordt gezien. En wat als je een keer een uur eerder of later thuiskomt?

Novay (het voormalige Telematica Instituut) heeft hiervoor een oplossing gevonden die nog een aantal stappen verder gaat dan bestaande alternatieven met geavanceerde thermostaten. Met name omdat het

een lerend systeem is dat actuele locatiegegevens van mensen met het gedrag uit het verleden combineert. Om te kijken wat de oplossing precies oplevert, is Novay met haar partners in september het project GeoTherm gestart dat tot juni 2011 loopt. Voor het onderzoek gebruiken personen in 25 huishoudens een mobieltje. Het mobieltje laat GeoTherm zien hoe ver iemand van huis is. Locatie-informatie uit het verleden levert patronen op die vervolgens helpen te voorspellen of iemand daadwerkelijk op weg is naar huis en hoe veel tijd dat in de regel kost. Als iemand met enige regelmaat dus een tussenstop maakt bij de bakker of de kinderopvang, leert het systeem daarmee rekening te houden. In het stookseizoen wordt de thermostaat automatisch bediend: de thermostaat gaat niet alleen automatisch omlaag zodra iedereen de deur uit is, maar zorgt ook zelf voor een warm onthaal van de eerste persoon die thuiskomt. Medio 2011 moet duidelijk zijn welk gemak, gewin, genot en groen het systeem oplevert voor de huishoudens en of het systeem Nederland kan helpen om de klimaatdoelstellingen voor 2020 alsnog te halen. GeoTherm is onderdeel van het programma ICTdiensteninnovatie 2008-2011 van de Provincie Overijssel.

Meer informatie over het project en de deelnemers is te vinden op: http:// geotherm.novay.nl

Een rijke cultuurmix geeft woonmodetrend Culture Collector haar wereldse uitstraling. Oude volkskunst, antieke souvenirs en traditionele objecten zijn verzameld en bij elkaar gebracht binnen een knusse, klassieke kasteelsfeer. Donker hout, tapijten, huiden, plaids, kussens en kunstzinnige voorwerpen doen denken aan een kasteelbibliotheek, waar een grote fauteuil en een goed boek lonken bij het haardvuur. Een mix van warme kleuren als aubergine, bordeauxrood, mosgroen, chocoladebruin, cognac en oudroze domineert, net als imitatiebont, tweeds, kelims en borduursels. In veelkleurig textiel en behang komt de schat aan diverse culturen tot uiting, met traditionele en klassieke patronen als de Schotse ruit, paisley dessins en folkloristische tekeningen uit de Oriënt en Oost-Europa. Gecombineerd met het comfort van hedendaags luxe meubilair als de relaxfauteuil is Culture Collector een wereldse woonmodetrend om in te overwinteren.

Cocon van cultuur In het slaapvertrek is het kleurenpalet meer ingetogen klassiek maar warm, met cognac, crème, taupe en wit. Het knusse gevoel wordt benadrukt door een overdaad aan textiel: van kussens en plaids tot vachten en voiles. Met antieke accessoires en souvenirs als albasten beelden, flesjes van glas en kristal en sierraden van rozenkwarts of edelstenen, krijgt ook deze ruimte een wereldse uitstraling. Zilver, brons

en kristal brengen luxe en verfijning. Creëer een cocon van cultuur, een weldadige atmosfeer om in weg te duiken tijdens gure winterdagen

en -nachten. “Oost West, thuis best” want alle windstreken ontmoeten elkaar binnenshuis, bij woonmodetrend Culture Collector. Bron: www.woonmodetrends.nl

DeTwentsewoningmarkt in verandering Achttien plaatsen voor mensen REGIO - Na 2030 wordt een stabilisatie of zelfs afname van het aantal huishoudens in Twente verwacht. Met dit perspectief is het extra van belang zorgvuldig om te gaan met de uitbreidingsmogelijkheden op de Twentse woningmarkt. Dit blijkt uit het Twents Woningmarktonderzoek 2010. De woningvoorraad moet worden aangepast aan de wensen van de veranderende bevolking. De vergrijzing zorgt bijvoorbeeld voor een toenemende behoefte aan geschikte woningen voor ouderen. Door nieuwbouw en (vooral) door aanpassing van de bestaande voorraad kan hier op in worden gespeeld. Begin dit jaar heeft Regio Twente gezamenlijk met de Vereniging Woon, het samenwerkingsverband

van alle Twentse corporaties, voor de tweede keer opdracht gegeven voor een gezamenlijk woningmarktonderzoek in Twente. Het Woningmarktonderzoek 2010 is uitgevoerd door Bureau Rigo. Donderdagmiddag 21 oktober zijn tijdens de conferentie ‘De toekomst van de Twentse woningmarkt’ de onderzoeksresultaten gepresenteerd . De belangrijkste conclusies uit het rapport zijn: de terugval in de productie, schommelingen in de woningvraag en de subregionale afstemming. Regio Twente en de Vereniging Woon zijn verheugd te horen, dat 91 procent van de ondervraagde huishoudens het prettig vindt om te wonen in Twente.

met dementie-problematiek OVERDINKEL - Woensdag 20 oktober was een heugelijke dag. Toen werd namelijk de huurovereenkomst ondertekend tussen woningcorporatie Domijn en Zorggroep Sint Maarten voor een nieuw te bouwen zorgcomplex in Overdinkel. Domijn bouwt het zorgcomplex en Zorggroep Sint Maarten gaat het huren van Domijn. De bouw is inmiddels gestart. Het fraaie zorgcomplex - dat in Overdinkel wordt gerealiseerd - ligt aan het plantsoentje dat omsloten

is door de Troelstrastraat en de Dr. Schaepmanstraat. Het bestaat uit drie kleinschalige wooneenheden. Elke wooneenheid biedt plaats aan zes (en in één geval zeven) bewoners. Het zorgcomplex in Overdinkel hoort bij verpleeghuis Oldenhove in Losser, tevens onderdeel van Zorggroep Sint Maarten. In de appartementen wordt 24-uurs zorg geboden. Zowel Domijn als Zorggroep Sint Maarten hopen met dit zorgcomplex een waardevolle invulling te kunnen bieden aan de zorgbehoefte

in Overdinkel. Het wordt hierdoor mogelijk dat mensen met dementie in hun eigen woonomgeving blijven wonen. Daardoor is het gemakkelijker om contacten met familieleden, vrienden en buren te onderhouden en zo blijven de bewoners deel uitmaken van de gemeenschap. ‘Het huis moet als het ware ademen met de directe omgeving’, aldus divisiedirecteur Oldenzaal/Losser, Jan Voortman.

Dit jaar nog wordt de officiële eerste steen gelegd. Dan worden de plannen uitgebreid gepresenteerd.

Herfstkrans maken

Het basismateriaal voor de herfstkrans is een oasiskrans (30 cm doorsnede). In de krans zijn de volgende bloemen en bladeren verwerkt (in volgorde van het steken): - hortensia - dahlia’s - eucaliptusblad Als er brand uitbreekt… a. Pak ik mijn dierbaarste foto’s en sieraden. b. Bel ik de brandweer en wacht rustig af. c. Pak ik de sleutel en vlucht het huis uit.

Doe de test op www.watdoejijbijbrand.nl

- buxustakjes - rode appeltjes (op een cocktailprikker)

Tip: stem de kleuren op elkaar af. Wanneer u eenmaal iets in de oase heeft gestoken, probeer dit dan zo te laten. Alleen bij hoge uitzondering haalt u datgene wat u in de oase gestoken heeft er weer uit. Met een scherp mesje snijdt u scherpe punten aan de takjes (dat vergemakkelijkt het steken). Uiteindelijk zijn dan alle groene plekjes van de oase niet meer zichtbaar.


p a g i n a

Serbonne Inspiratiepark Bendy Woninginrichting

Alwie Zoontjes beeld en geluid NIEUW

NIJVERDAL - Het bouwen of verbouwen van uw huis. Wij presenteren u; badkamers, “Het eindresultaat uw thuis is het belangrijkste” van uw woning gaat gepaardbij met houtenvloeren, alle types wandafwerking, het maken van vele keuzes. Een dagje alle types plafonds, natuursteenvloeren, zonwering maar ook houtbouw, maatwerk Serbonne is de oplossing!

LIFESTYLE 235 zijn” “Iedereen moet tevreden ®

home entertainment-systeem. Home cinema uit twee luidsprekers opnieuw gedefinieerd.

LOSSER - Bendy is een bedrijf dat gevestigd is in terrasoverkappingen, het centrum van Losser tuinmeubilair, en interieur, dat al jaren menig woning en bedrijfdomotica, in Oost-Nederland heeft serres, voorziensiersmeedwerk, van verwarming, In een uitermateverschillende stijlvolle omgeving laat u zich kunstobjecten, soorten vloerbedekking en raamdecoratie.raamdecoratie, interieur advies

OLDENZAAL – Alwie Zoontjes beeld en geluid is van oorsprong een reparatiebedrijf voor tv en audio apparatuur. Echter, al snel kwam de vraag om nieuwe apparatuur te leveren. Inmiddels is Alwie Zoontjes beeld en geluid al jaren een begrip in Oldenzaal.

inspireren door vele producten voor de bouw etc. Heeft u bouw of verbouw plannen, dan is een en verbouw van Lossenaren uw woning. Via kleine straatjes dagje de moeite waard. kunnen natuurlijk de weg naar het Serbonne bedrijf aan zeker de Teylerstraat 11-13 en sfeervolle pleinen wordt u klanten rondgeleid langs wel vinden, maar uit heel Oost-Nederland komen naar Losser om bij Bendy fraaie showrooms. Tussen de vele showrooms inspiratiepark is te vinden aan de voet van de hun inrichting te laten verzorgen.zijn VooralHet prijs/kwaliteit verhouding, de persoonlijke plekken ingerichtaanpak waar uenkunt neerstrijken Sallandse Heuvelrug: Van den Bergsweg 3 - 7442 dat het meeste in om eigentebeheer wordt vervaardigd/gelegd, spreekt veel genieten van de sfeer, al dan niet onder het genot CK te Nijverdal. Parkeren en de toegang tot het mensen aan. Zo heeft Bendy als één van de weinige woninginrichters een eigen, van een broodje en een heerlijke kop koffie in de inspiratiepark is gratis. Meer info: www.serbonne. zeer moderne confectie waar gordijnen en vouwgordijnen hun weg vinden naar Orangerie. nl.

Het bedrijf aan de Hyacintstraat is aangesloten bij ElektroVakman: een inkoop organisatie om de concurrentie met grote bedrijven aan te kunnen. In de winkel kunt u terecht voor verkoop, installatie en onderhoud van beeld en geluidsapparatuur. Dit tegen concurrerende prijzen. Van schotels, satellietontvangers, dvd- en videorecorders etc. Het assortiment is groot. Ook voor witgoed bent u bij Zoontjes op het juiste adres.

In het park treft u een compleet aanbod van productgroepen Korte voor lijnen de bouw of verbouw

Alwie Zoontjes staat al bijna 25 jaar garant voor service, kwaliteit en een zeer klantvriendelijke benadering. Hij stelt zijn kennis en ervaring graag in dienst van de klanten. ‘Iedereen moet tevreden zijn. Daar werken we dagelijks aan. Om de techniwordtop tijd peil dat ute meer haalt uitvolgen een systeem met twee luidsprekers. Dankzij de nieuwe GEMSTONE scheHet kennis houden, we technische cursussen bij UNETO (service ES club)luidsprekerarrays en van diverse importeurs,’ aldus Zoontjes. en onze meest geavanceerde benadering voor 2.1-geluid geniet u van voller, breder en ®

meeslepender geluid dan we ooit eerder hebben gerealiseerd voor een systeem met twee luidsprekers. En

Alwiedoor Zoontjes is gevestigd aan de Hyacintstraat 61 in Oldenzaal. Tel. 0541de exclusieve Unify -technologie combineert u al uw entertainmentbronnen moeiteloos tot één systeem. 515120. ™

Luister zelf naar het LIFESTYLE 235 home entertainment-systeem en ontdek hoe u meer kunt halen uit een ®

systeem met twee luidsprekers. Ervaar het verschil dat Bose technologie maakt.

De geautoriseerde Bose dealer ®

[dealerlogo]

Product gereed voor demonstratie

U bent van harte welkom!

De lijnen zijn kort, medewerkers weten waar ze over praten. De mensen in de verkoop komen uit de praktijk. Sterker nog, ze werken nog steeds gedeeltelijk in deze praktijk, zodat ze weten wat er op de werkvloer bij u thuis gebeurd. Het eindresultaat bij u thuis is uiteindelijk belangrijk. Ook probeert Bendy de collecties altijd up to date te houden, zowel voor het eind ‘plaatje’ (want het moet goed ogen), als voor functionele oplossingen. De klant wil praktische producten met weinig onderhoud. Daarom is het bedrijf al jaren geleden PVC vloeren gaan verkopen. Eigenlijk is het een product dat al jaren in de project sfeer (veel sfeervol ingerichte kleding/schoenwinkels) wordt gebruik, omdat het zeer slijtvast is. Bendy noemt het zelf de ultieme opvolger van bijvoorbeeld laminaat. Het product ziet er echter uit dan laminaat, klost niet en voelt warmer aan. Het leggen van de PVC vloer wordt geheel door Bendy verzorgd en kost uiteindelijk nauwelijks meer dan een gelijkwaardig laminaat. Bendy verkoopt diverse merken in verschillende prijsklassen. Zij presenteren dit in een compleet vernieuwde P.V.C presentatie. Nieuwsgierig geworden, bezoek Bendy aan de Teylerstraat 11-13 te Losser. Meer info: www.bendy-losser.nl.

Direct uit voorraad leverbaar Kwaliteitsadvies Installatie service

Ervaar het verschil. Vraag om een demonstratie.

consument of project.

After sales service

Kuipersdijk 90 7512 CK Enschede Tel: 053-4314646

Grote vvoooorrrraaaadd t t a a a a k i ik r r b b a a f f s t i it u D n n e e r r e e k k r r a a P P S S I I T T A GR r r e e p p o o k k d d e e o o g g s s n e Nerg , , n n e e n n n i in b b t t s s u u r e g p o Lo ! r ! r a a a l la k k t t a a a a t t s s e i ie f f f f o de k

Nu zeer scherp geprijsd! Nu zeer scherp geprijst! Gratis parkeren via ingang Wooldriksweg ma 13.00 - 18.00 do 10.00 - 21.00

di 10.00 - 18.00 vr 10.00 - 18.00

wo 10.00 - 18.00 za 10.00 - 17.00


Losser Journaal

Dinsdag 26 oktober 2010

Alzheimer informatieavond in de Bibliotheek van Losser LOSSER - In de bibliotheek van Losser vindt er op woensdag 3 november weer een Alzheimer informatieavond plaats. Het onderwerp is deze keer dagvoorziening gericht op ouderen met lichamelijke en of psychosociale beperkingen, waaronder dementie, Parkinson, gevolgen van hersenbloeding en dergelijke. De presentatie wordt gegeven door Hans Nijland; zorgmanager bij de Zorggroep Sint Maarten en als zodanig eindverantwoordelijk voor de dagvoorziening. De heer Nijland gaat onder meer in op het onderscheid in dagopvang en dagbehandeling.Het doel van de dagvoorziening is onder

andere het bevorderen en het zolang mogelijk behouden van zelfstandigheid, het ondersteunen en begeleiden van de mantelzorger(s) en het proces van geestelijke achteruitgang proberen te vertragen. Hij geeft concrete voorbeelden van wat men kan verwachten van deelname aan een vorm van dagvoorziening en hoe nu zo’n dag er in de praktijk uitziet.

9

6 jaar en nu al een hoofdprijs LOSSER - Je bent net 6 jaar oud en lid van de majorettes van Excelsior en je gaat op concours. Haal je met de opleidingsgroep met de Piet Piraatshow zo maar 82,3 punten. Hiermee is zij in een klap lijstaanvoerder van de jeugddivisie. Met nog drie concoursen te gaan is de kans groot dat de meiden volgend jaar uitgenodigd worden voor de Nederlandse kampioenschappen in Den Bosch. De meiden Daisy Bosing, Lieke Polak, Chemene de la Motte, Esmee Timmerman en Danielle Heidkamp beleefden een geweldig optreden in de Losserse sporthal de Fakkel. De jury roemde de kwaliteiten van de dames en de ouders en de supporters konden hun ogen en oren niet geloven.

De werkgroep Alzheimer Losser nodigt iedereen van harte uit hierbij aanwezig te zijn. De bibliotheek is open vanaf 19.00 uur, de lezing start om 19.30 uur, de entree is gratis. Voor meer informatie: www.bibliotheeklosser.nl.

Geweldige voetbalplaatjesactie bij PLUS Bellers OVERDINKEL - Bij PLUS Bellers in Overdinkel start maandag 1 november een nieuwe spaaractie. Klanten kunnen namelijk tot en met 16 januari 2011 voetbalplaatjes sparen. Dit zijn geen plaatjes van spelers uit het betaald voetbal, maar het gaat om de plaatselijke helden van voetbalvereniging Sportclub Overdinkel. In de actieperiode zijn er maar liefst 500.000 stickerplaatjes beschikbaar voor iedereen die graag het verzamelalbum vol wil sparen. Het verzamelalbum bestaat uit 60 pagina’s. Hierin is plaats voor ongeveer 450 unieke voetbalplaatjes. Bij elke tien euro aan boodschappen krijgen klanten een zakje voetbalplaatjes. Daarnaast krijgt de klant wekelijks bij diverse actieartikelen GRATIS pakjes met stickers. Hierdoor wordt het sparen nog een stuk aantrekkelijker. Robert Bellers is bijzonder enthousiast over deze nieuwe actie: ‘Wij, maar ook de mensen van Sportclub Overdinkel, denken dat het een geweldig verzamelalbum wordt waar iedereen met veel plezier voor gaat sparen. Omdat het toch wel heel bijzonder is dat zoveel voetballende leden op een stickerplaatje verschijnen, rekenen we erop dat ook de senioren graag zo’n album willen hebben. Het is immers een uniek album. De samenwerking met de voetbalvereniging was geweldig. Mede door hun enthousiasme konden we de actie op deze manier rondmaken, nog mooi aan het begin van het seizoen. Het

was een hele organisatie om alle leden op de foto te krijgen en dit is bijzonder goed gelukt. Een groot compliment voor Bert Vlaanderen die er, samen met zijn team, vele uren druk mee geweest is. De verzamelalbums worden op maandag 1 november om 18.00 uur door Robert Bellers uitgereikt in de kantine van Sportclub Overdinkel. De spelers van Sportclub Overdinkel krijgen de albums gratis aangeboden. Andere belangstellenden kunnen een album kopen bij PLUS Bellers (€ 4,95). De albums kunnen niet bijgedrukt worden, dus hiervoor geldt: OP=OP. Naast de voetbalplaatjes zijn er ook plaatjes met een gouden bal. Zo’n gouden bal is goed voor een boodschappenpakket van PLUS Bellers. De eerste 10 spelers die hun eigen team compleet hebben ontvangen een teamposter van hun eigen voetbalteam. Het zal de klanten van PLUS Bellers straks niet ontgaan dat de voetbalplaatjesactie loopt, want de hele supermarkt wordt volgehangen met prachtige posters. Ook bij Sportclub Overdinkel wordt straks volop aandacht besteed aan deze unieke actie. ‘Het belooft een heel spektakel te worden. Bovendien is het een spaaractie waaraan iedereen mee kan doen. Niet alleen de voetballers zelf, maar ook opa, oma, andere familieleden en de buren kunnen volop meesparen. Kortom, het wordt ongetwijfeld een actie met alleen maar winnaars!’

Theater voor kleuters in Bibliotheek Losser LOSSER - Johan de Jonge speelt en tekent naar het thema ‘Beeldtaal in kinderboeken’; het motto van de kinderboekenweek. Hij speelt in de bibliotheek van Losser op woensdag 27 oktober om 10.30 uur.

Ook is er een poppentheatervoorstelling: ‘Oscar Muis zoekt vriendjes’ voor kinderen van ongeveer 3 tot en met 5 jaar. Het is midden in de herfstvakantie en wellicht een mooi breekpunt in de week. De toegang is overigens gratis.

Nieuwe shirts B1 HV Combinatie ‘64

16e editie majorette/twirlwedstrijden

LOSSER - Onlangs was de 16e editie van de majorette/twirlwedstrijden, die georganiseerd werd door MTS Liberation in samenwerking met KNFM/NBTA. MTS Liberation probeert door middel van deze prestieuze wedstrijd(concours) de deelnemers in Overijssel en omstreken hiermee een podium te bieden.

Dit jaar was dit podium wel zeer exclusief, omdat de overige KNFM/ NBTA activiteiten voor majorette/ twirl in de regio werden afgelast. In overleg met de landelijke organisatie is toen besloten om een aantal pelotons (waarvoor normaliter gescheiden concoursen worden georganiseerd), die hiervan de dupe dreigden te worden, dit jaar ook toe te laten tot de wedstrijd in Losser, zodat ook zij na maandenlange training hun show aan een deskundige jury konden tonen. MTS Liberation, die behalve

op organisatorisch gebied ook op sportief gebied acte de presénce gaf, behaalde op verschillende onderdelen mooie punten. Zo behaalde het Dance twirlteam van Liberation met hun Griekse show een eerste plek in het klassement. Kelly van Roon behaalde met haar optreden, in de categorie Rhyhtmic twirl senior beginner, met een geweldig puntenaantal de eerste plaats in het klassement. Sanne Droste behaalde bij het onderdeel Basic strut preteen een eerste plaats in het klassement. In deze categorie wist Lisanne Teggeler beslag te leggen op de derde plaats in het klassement. Ook de Barbie show van het A team, dat uitkwam in de categorie jeugd 2, behaalde prachtige punten. Op de onderdelen Pewee en Juvenile, kwamen Anita en Amira Vos, Selina Postma, Esmee Zwerink, Rowena en Cachel Pen, Sandy Jonker, Desiree

Olthof en Lianne Zwerink uitstekend voor de dag en behaalden veel punten. De dames van Concordia uit Overdinkel namen voor het eerst deel aan landelijke wedstrijden en het was voor deze jonge dametjes dan ook ontzettend spannend. Ze zetten een goed optreden neer en scoorden mooie punten. Ook Excelsior en Revenge wisten goed te scoren. Het Senioren team van Revenge behaalde 85 punten. Goed voor een eerste prijs met promotie. Tevens ontvingen zij uit de handen van dhr. Gottemaker (KNFM) een beker voor het behalen van het hoogste aantalpunten bij de majorette sectie. Bij de twirl sectie ging deze eer naar soliste Diana de Jong van de Flying Stars uit Katwijk. De grote variatie aan prachtige optredens werden beoordeeld door de vakkundige jury bestaande uit dhr. D. Hoppenbrouwer en mw. M. van der Velden.

Gerardus Majella processie groot succes LOSSER - Ook dit jaar waren er weer veel kinderen bij de activiteiten van de Gerardus Majella processie. Na het luisteren naar het verhaal van Gerardus Majella konden de kinderen uitbeelden wat zij belangrijk vinden uit het leven van Gerardus Majella. Ook hebben de kinderen een rozetje versierd waarin ze de kaars van Gerardus Majella konden plaatsen. Deze kaars kregen ze als presentje aan het eind van de processie, waarin de kinderen voorin mochten meelopen. Het was een geslaagde dag met de kinderen in het processiebos.

Sport, marketing en sponsoring

LOSSER / OLDENZAAL - Vanuit de studio van RTV Losser-Oldenzaal wordt dinsdag 26 oktober in ArenA Studio, aandacht besteed aan de sponsoring in de sport. Het thema van deze radiouitzending is: ‘Wie betaalt wie in de sport?’ Zowel de beroeps- als amateursporter is bereid reclame te maken op de gedragen sportkleding. Voor de amateursporter is dit veelal voldoende om sport te bedrijven en zal zelfs de contributie voor zijn of haar club graag betalen.

Het B1-team van de handbalvereniging Combinatie ‘64 is in het nieuw gestoken door galeriehoudster en binnenhuisadviseur Martine Schreur, van M-art Styling te Losser.

Op de foto staand: coach Gerda Lentfert, Sanne Nijmeijer, Sherilyn Konter, Emma Hulshof, Rochelle Theussing, Trainer/Coach Tom Geertshuis. Knielend: Merle Schreur, Hanneke

De beroepssporter moet vanwege het ontbreken van een reguliere baan toch inkomsten genereren en dat bedingt hij bij het aangaan van een contract. Met name de laatste jaren worden er in de sport gigantische bedragen betaald en niet alleen aan de sporter, maar ook aan de clubs.

In de ogen van veel Nederlanders onbegrijpelijk, niet te verteren en ongehoord. Waarom moet een profsporter (veel) meer verdienen dan de ‘Balkenende norm’ en wie gaat dat allemaal betalen? Is dit een kwestie van gunnen of keihard zaken doen? Welke rol spelen marketing en communicatie hierbij? Hoe gaat dat met sponsoring en hoe kan een amateurclub de financiën in de hand houden? In deze tijd van crisis verschijnen regelmatig berichten dat sportclubs in de rode cijfers belanden. Zeker nu de overheid op subsidies gaat bezuinigen, moet er zeker creatief worden omgegaan met de te besteden gelden. Besturen moeten actualiseren en maatregelen nemen om hun sporters enerzijds te blijven binden en anderzijds tevreden te houden. Om inzicht te krijgen in deze problematiek, maar ook hoe sponsoring in zijn

werk gaat, wordt in de studio gepraat met de volgende gasten: Camiel Swerink (Teamleider Johan Cruijff College Enschede), Jeroen Kip (voorzitter FC Berghuizen Oldenzaal), Coen Koopman (Assurantie Specialist Zakelijke relaties RaboBank) en Geert Jan Bittink (voorzitter Stichtig ‘Steun je Club’ Nederland. Voor meer informatie kunt contact opnemen met de programmaleider Kees Wit, via telefoonnummer: 06-23138817 of een e-mail sturen naar: k.wit@rtvlosser-oldenzaal.nl. ArenA+ / ArenA studio is elke dinsdagavond van 20.00 tot en met 22.00 uur live te beluisteren in Oldenzaal en Losser op 106.2 en 107.4 FM of via de kabel op 104.1. Via internet is de uitzending live en achteraf terug te beluisteren op www.rtvlosser-oldenzaal.nl (klik op Radio > Uitzending Gemist / Accent FM Live).


Sportprogramma AJC

Overdinkel www.saturdaydancenight.nl Zaterdag 30 oktober - 21.00 uur www.partycentrumdrost.nl

Zaterdag 30 oktober 2010 14:30 AJC ‘96 2 - 14:30 AJC ‘96 A1 - 14:00 Berghuizen B1 - 13:00 AJC ‘96 C1 - 12:30 DOS ‘19 C4 - 11:30 AJC ‘96 D1 - 11:15 Enschede SC D4 - 10:00 AJC ‘96 E1 - 10:00 Enschede SC E5 - 10:00 AJC ‘96 E3 - 09:00 AJC ‘96 F1 - 09:00 AJC ‘96 F2 - 10:30 DSVD F3 - 09:30 Vogido F7 - 09:00 AJC ‘96 F5 -

EMOS 2 Victoria ‘28 A2 AJC ‘96 B1 LSV C1 AJC ‘96 C2 Berghuizen D1 AJC ‘96 D2 LSV E2 AJC ‘96 E2 DSVD E3 DOS ‘19 F2 Esch de F5 AJC ‘96 F3 AJC ‘96 F4 Vogido F11

Zondag 31 oktober 2010 14:00 DOS ‘19 1 10:45 Losser 3 11:00 AJC ‘96 3 10:45 TVC ‘28 8 11:45 AJC ‘96 5 09:00 AJC ‘96 6

AJC ‘96 1 AJC ‘96 2 Berghuizen 4 AJC ‘96 4 Zuid Eschmarke 3 MVV ‘29 10

- - - - - -

Sc. Overdinkel

entree 5 euro

Zondag 31 oktober vanaf 13.00 uur voor onze iets oudere jeugd

Die Heitere Kapelle

“Die Heitere Kapelle” bestaat uit een groep van ca. 20 enthousiaste muzikanten. Zij spelen veel op Tiroler festivals, en organiseren sinds 1998 elk jaar een eigen Tiroler Festijn op het Pastoor Spaanplein in Montfoort.

Zaterdag 30 oktober 2010 14.30 Enschedese Boys 2- 14.30 Sc. Overdinkel 3 - 14.30 Sc. Overdinkel A1 - 14.45 Twenthe B1 - 13.00 Achilles E.B2D - 13.00 Sc. Overdinkel C1 - 11.30 Sc. Overdinkel C2 - 11.00 Sc. Overdinkel D1 - 10.45 UD W. D3 - 10.00 Sc. Overdinkel D3 - 09.30 Losser E2 - 10.00 Sc. Overdinkel E2 - 10.00 OldenzaalE2 - 10.00 Sc. Overdinkel E4 - 09.30 DSVD F1 - 09.00 Sc. Overdinkel F3 - 09.00 Vogido F8 - 09.00 EMOS F4 -

Sc. Overdinkel 2 Drienerlo 6 Avanti W. A1 Sc. Overdinkel B1 Sc. Overdinkel B2 UD W. C1 Vogido C5 DSVD D1 Sc. Overdinkel D2 Enschedese Boys D4 Sc. Overdinkel E1 Victoria ‘28 E4 Sc. Overdinkel E3 UD W. E3 Sc. Overdinkel F1 De Lutte F2 Sc. Overdinkel F4 Sc. Overdinkel F5

Zondag 31 oktober 2010 14.00 Phenix 1 - 09.30 Sc. Overdinkel 2 - 10.00 Glanerbrug 3 - 09.30 Avanti W. 5 - 12.00 De Zweef DA1 - 10.45 Sc. Overdinkel DA2- 10.00 EilermarkVP1 -

Sc. Overdinkel 1 Enschedese Boys 2 Sc. Overdinkel 3 Sc. Overdinkel 4 Sc. Overdinkel DA1 Losser DA1 Sc. Overdinkel VP1

Volleybal Volley ‘68 Woensdag 27 oktober 20.40 Yarden Havoc RD 2- 22.00 Volley’68 RD 1

Volley’68 RD 1 - Wik RD 1

Vrijdag 29 oktober 19.00 Volley’68 BH 1 - 19.30 Dynamiek JC 1 -

De Jong&La....BH 1 Volley’68 JC 1

Zaterdag 30 oktober 13.45 Volley’68 MA 1 - 16.00 Volley’68 JB 1 - 16.00 Volley’68 MC 1 -

Vrivo MA 1 Apollo 8 JB 2 Vocluma MC 1

Handbal Combinatie ‘64

entree 5 euro

Hoofdstraat 63 Overdinkel tel: 053-5362783 www.drostpartycentrum.nl

Zondag 31 oktober 2010 9:30 B.W.O. - 10:00 Combinatie ‘64 D2 10:45 Combinatie ‘64 B2 11:40 Combinatie ‘64 B1 12:40 Combinatie ‘64 2 - 13:45 Combinatie ‘64 3 - 12.15 Minkjan/EHC ‘95 - 10:30 Stevo - 14:40 Stevo - 16:50 Stevo -

Combinatie ‘64 C2 - D.S.V.D. 2 - D.S.V.D. 2 - D.S.V.D. Cabezota Stormvogels 3 Combinatie ’64 1 Combinatie ‘64 D1 Combinatie ‘64 A1 Combinatie ‘64 1


l p c c l a to p i a o c l t p e a u u s t p u s c l ia e u s s l a uto spe cia l a to pe cia l au tos pe cia au tos pec ial au os ec ial aut osp ec al a uto sp eci al a uto sp cia l a uto spe cia l au to pe cia l au tos pe ial au tos pec ial cia l a uto spe cia l au tos pe cia l au tos pe cial au tos pec ial aut osp ec ial aut osp eci al a uto sp eci al a uto spe cia l a uto spe cia l au tos pe cia l au tos pec ial au tos pec ial cia l a to pe cia l au tos pe ia au tos pe ial au os ec ial ut sp ec al ut sp eci l a uto sp ci l a to spe cia l a to pe cia au tos pe ia au tos ec ial au os ec ial pe ecia l au utos spe cia l au tos pec cial l au tos pec cial aut tosp pec ial a auto osp eci ial a auto osp ecia ial a uto spe ecia al au uto spe cia l au utos spe cial l au tos pec cial l au tosp pec ial aut tosp pec ial c l t p e a u s l a u s c a o i e c t e u s sp ci l a to p cia a to pe ia a to e ia au os e ial u s ec al u sp ec l ut sp c l a to p ci l a to p cia a to pe ia au os e ia au os e ial to spe cia l au tos pe cial au tos pec ial au tosp ec ial aut osp ec ial a uto sp eci al a uto sp ecia l a uto spe cia l au tos pe cia l au tos pe cial au tos pec ial aut osp ec ial aut osp ec ia to pe cia au tos pe ial au os ec ial au osp ec ial ut sp ec al a uto sp ci l a uto sp cia l a to pe cia l au tos pe ia au tos pe ial au os ec ial ut sp ec al ut sp ec au utos spe cial l au tos pec cial aut tosp pec ial aut tosp ec ial a auto osp eci ial a uto spe ecia al a uto spe ecia l au utos spe cia l au tos pec cial l au tos pec cial aut tosp pec ial a auto osp eci ial a auto osp e l p t p u s l c l a o a i c t p e u s t s l a uto spe cia l a to pe cia l au tos pe cia au tos pec ial au os ec ial aut osp ec al a uto sp eci al a uto sp cia l a uto spe cia l au to pe cia l au tos pe ial au tos pec ial au osp cia al a uto spe ecia l au utos spe cia l au tos spe cial l au tos pec cial aut tosp pec ial aut tosp eci ial a auto osp eci ial a uto spe ecia al a uto spe ecia l au utos spe cia l au tos pec cial l au tos pec cial aut to l p c i a o l c l a o i a o e a u t p e a u s u s u s ia ia e ec al ut sp ec l a uto sp ci l a uto sp cia l a to pe cia au tos pe ia au tos e ial au os ec ial ut sp ec al ut sp ec l a uto sp ci l a to pe cia l a to pe cia au sp eci ial a auto osp ecia ial a uto spe ecia al a uto spe cia l au utos spe cial l au tos pec cial l au tosp pec cial aut tosp pec ial a auto osp eci ial a uto osp ecia al a uto spe ecia l au utos spe cia l au utos spe cial l a a t p i a o p c t p e a u s l a o i a o e a c l t p ia e e u s os e al u s ec l ut sp c l ut sp ci l a to p cia l a to pe ia a to pe ia au os e ia u s ec al u s ec l ut sp c l a to p ci l a to p cia ut osp eci al a uto sp ecia l a uto spe cia l a uto spe cia l au tos pe cia l au tos pec ial au tos pec ial aut osp ec ial a uto sp eci al a uto sp ecia l a uto spe cia l au tos pe cia l au tos pe cia ut sp ci l a uto sp cia l a to pe cia l a to pe ia au tos pe ia au os ec ial u s ec al ut sp ec l a uto sp ci l a to sp cia l a to pe cia au tos pe ia au tos e l a uto spe ecia al a uto spe ecia l au utos spe cia l au tos pec cial l au tos pec cial aut tosp pec ial a auto osp eci ial a auto osp ecia ial a uto spe ecia al au uto spe cia l au utos spe cial l au tos pec cial l au tosp p t p c l l u s a to p i a o c l a to p i a o e ia t p c u s ia a o e ia u s e a u s o e a u s e ial au os ec ial ut sp ec al ut sp ec l a uto sp ci l a to pe cia l a to pe cia au tos pe ia au os e ial au os ec ial ut sp ec al a ut sp ci l a uto sp cia l a to ec ial aut osp ec ial a uto sp eci al a uto sp ecia l a uto spe cia l au tos pe cia l au tos pe cial au tos pec ial aut osp ec ial aut osp ec ial a uto sp eci al a uto spe cia l a uto spe cia l au to ec al ut sp ec l a uto sp ci l a uto sp cia l a to pe cia au tos pe ia au tos e ial au os ec ial ut sp ec al ut sp ec l a uto sp ci l a to pe cia l a to pe cia au sp eci ial a auto osp ecia ial a uto spe ecia al a uto spe cia l au utos spe cial l au tos pec cial l au tosp pec cial aut tosp pec ial a auto osp eci ial a uto osp ecia al a uto spe ecia l au utos spe cia l au utos spe cial l a a t p i a o p c t p e a u s l a o i a o e a c l t p ia e e u s os e al u s ec l ut sp c l ut sp ci l a to p cia l a to pe ia a to pe ia au os e ia u s ec al u s ec l ut sp c l a to p ci l a to p cia ut tosp eci ial a auto osp ecia ial a uto spe ecia al a uto spe cia l au utos spe cia l au tos pec cial l au tos pec cial aut tosp pec ial a auto osp eci ial a auto osp ecia al a uto spe ecia l au utos spe cia l au utos spe ci p c t p e a l a o i a o e ia c l t p ia e a u s t p i a o e u s au os e ial au os ec ial ut sp ec al ut sp c l a uto sp ci l a to pe cia l a to pe ia au tos pe ia au os ec ial u os ec al ut sp ec l a uto sp ci l a uto sp al aut tosp pec ial aut osp ec ial a auto osp eci ial a uto spe ecia al a uto spe cia l au utos spe cia l au tos pec cial l au tos pec cial aut tosp pec ial a aut osp eci ial a uto osp ecia al a uto spe ecia l a uto ial au os ec ial ut sp ec al ut sp ec l a uto sp ci l a to pe cia l a to pe cia au tos pe ia au os e ial au os ec ial ut sp ec al a ut sp ci l a uto sp cia l a ec cial aut tosp pec ial a auto osp eci ial a uto osp ecia al a uto spe ecia l au utos spe cia l au utos spe cial l au tos pec cial l aut tosp pec ial aut tosp pec ial a auto osp eci ial a uto spe ecia al a uto spe ecia e al u s ec l ut sp c l a ut sp ci l a to p cia a to pe ia a to e ia au os e ia u s ec al u s ec l ut sp c l a to p ci l a to p sp eci ial a auto osp ecia ial a uto spe ecia al a uto spe cia l au utos spe cial l au tos pec cial l au tosp pec cial aut tosp pec ial a auto osp eci ial a uto osp ecia al a uto spe ecia l au utos spe cia l au utos a t p i a o p c t p e a u s l a o i a o e a c l t p ia e u s os e al u s ec l ut sp c l ut sp ci l a to p cia l a to pe ia a to pe ia au os e ia u s ec al u s ec l ut sp c l a to p ci l a ut tosp eci ial a auto osp ecia ial a uto spe ecia al a uto spe cia l au utos spe cia l au tos pec cial l au tos pec cial aut tosp pec ial a auto osp eci ial a auto osp ecia al a uto spe ecia l au utos spe cia p c t p e l a o i a o e ia c l t p ia e a u s t p i a o u s au os e ial au os ec ial ut sp ec al ut sp c l a uto sp ci l a to pe cia l a to pe ia au tos pe ia au os ec ial u os ec al ut sp ec l a uto sp al aut tosp pec ial aut osp ec ial a auto osp eci ial a uto spe ecia al a uto spe cia l au utos spe cia l au tos pec cial l au tos pec cial aut tosp pec ial a aut osp eci ial a uto osp ecia al a uto ial au os ec ial ut sp ec al ut sp ec l a uto sp ci l a to pe cia l a to pe cia au tos pe ia au os e ial au os ec ial ut sp ec al a ut sp ci l a ec cial aut tosp pec ial a auto osp eci ial a uto osp ecia al a uto spe ecia l au utos spe cia l au utos spe cial l au tos pec cial l aut tosp pec ial aut tosp pec ial a auto osp eci ial a uto spe ecia a t p i a o c l a to t p e a l t p u s c l ia c e s pe cia au tos pe ia au os ec ial au os ec al ut sp ec l a uto sp ci l a uto sp cia l a to pe cia l au to pe ia au tos pe ial au os ec ial u sp os spe cial l au tos pec cial aut tosp pec ial aut tosp eci ial a auto osp ecia ial a uto spe ecia al a uto spe ecia l au utos spe cia l au tos pec cial l au tos pec cial aut tosp pec ial a auto to pe cia au tos pe ial au os ec ial au osp ec ial ut sp ec al a uto sp ci l a uto sp cia l a to pe cia l au tos pe ia au tos pe ial au os ec ial au tos pe cial au tos pec ial aut osp ec ial aut osp ec ial a uto sp eci al a uto spe cia l a uto spe cia l au tos pe cia l au tos pec ial au tos pec ial aut osp ec au os e ial au os ec ial ut sp ec al ut sp c l a uto sp ci l a to pe cia l a to pe ia au tos pe ia au os ec ial u os ec al ut sp al l aut tosp pec ial aut tosp pec ial a auto osp eci ial a uto spe ecia al a uto spe ecia l au utos spe cia l au tos pec cial l au tos pec cial aut tosp pec ial a aut osp eci ial a auto t p c l l u s c l a to p i a o c l t p c c l ia a o e a u s e a u s u s cia l a to pe cia l au tos pe ia au tos pe ial au os ec ial ut sp ec al ut sp eci l a uto sp ci l a to spe cia l a to pe cia au tos pe ia pe ecia l au utos spe cia l au tos pec cial l au tos pec cial aut tosp pec ial a auto osp eci ial a auto osp ecia ial a uto spe ecia al au uto spe cia l au utos spe cial l au tos pec p cia a to pe ia au os e ia au os e al u s ec l ut sp c l ut sp c l a to p ci l a to pe ia a to pe ia au os os spe cial l au tos pec cial aut tosp pec ial aut tosp eci ial a auto osp ecia ial a uto spe ecia al a uto spe ecia l au utos spe cia l au tos pec cial l au tos pec cial aut to pe cia au tos pe ial au os ec ial au osp ec ial ut sp ec al a uto sp ci l a uto sp cia l a to pe cia l au tos pe ia au tos pe ial au utos spe cial l au tos pec cial aut tosp pec ial aut tosp ec ial a auto osp eci ial a uto spe ecia al a uto spe ecia l au utos spe cia l au tos pec cial l au tos pec a to pe ia au os e ial u s ec al u sp ec l ut sp c l a uto sp ci l a to p cia a to pe ia au tos e ia au os l p o a a i c ial l au tos pec cial l aut tosp pec ial aut tosp pec ial a auto osp eci ial a uto spe ecia al a uto spe ecia l au utos spe cia l au tos pe cial l au tos pec cial aut l c l a o a i a o t p e a u s u s u s c cia l a to pe cia l au tos pe ia au tos pe ial au os ec ial ut sp ec al ut sp eci l a uto sp ci l a to spe cia l a to pe cia pe ecia l au utos spe cia l au tos pec cial l au tos pec cial aut tosp pec ial a auto osp eci ial a auto osp ecia ial a uto spe ecia al au uto spe cia l au utos spe p cia a to pe ia au os e ia au os e al u s ec l ut sp c l ut sp c l a to p ci l a to pe ia a to os spe cial l au tos pec cial aut tosp pec ial aut tosp eci ial a auto osp ecia ial a uto spe ecia al a uto spe ecia l au utos spe cia l au tos pec cial l au to pe cia au tos pe ial au os ec ial au osp ec ial ut sp ec al a uto sp ci l a uto sp cia l a to pe cia l au tos pe ia au utos spe cial l au tos pec cial aut tosp pec ial aut tosp ec ial a auto osp eci ial a uto spe ecia al a uto spe ecia l au utos spe cia l au tos pec l p u s c l a o a i t p e u s l a uto spe cia l a to pe cia l au tos pe cia au tos pec ial au os ec ial aut osp ec al a uto sp eci al a uto sp cia l a uto cia l a uto spe cia l au tos pe cia l au tos pe cial au tos pec ial aut osp ec ial aut osp eci al a uto sp eci al a uto spe cia l a cia l a to pe cia l au tos pe ia au tos pe ial au os ec ial ut sp ec al ut sp eci l a uto sp ci l a to spe cia pe ecia l au utos spe cia l au tos pec cial l au tos pec cial aut tosp pec ial a auto osp eci ial a auto osp ecia ial a uto spe ecia al au uto spe t p u s l a c a o i e t u s sp ci l a to p cia a to pe ia a to e ia au os e ial u s ec al u sp ec l ut sp c l a to to spe cia l au tos pe cial au tos pec ial au tosp ec ial aut osp ec ial a uto sp eci al a uto sp ecia l a uto spe cia l au to pe cia au tos pe ial au os ec ial au osp ec ial ut sp ec al a uto sp ci l a uto sp cia l a to pe cia au utos spe cial l au tos pec cial aut tosp pec ial aut tosp ec ial a auto osp eci ial a uto spe ecia al a uto spe ecia l au utos spe l p c l a o a i t p u s l a uto spe cia l a to pe cia l au tos pe cia au tos pec ial au os ec ial aut osp ec al a uto sp eci al a uto cia l a uto spe cia l au tos pe cia l au tos pe cial au tos pec ial aut osp ec ial aut osp eci al a uto sp eci al a cia l a to pe cia l au tos pe ia au tos pe ial au os ec ial ut sp ec al ut sp eci l a uto sp ci pe ecia l au utos spe cia l au tos pec cial l au tos pec cial aut tosp pec ial a auto osp eci ial a auto osp ecia ial a uto spe p cia a to pe ia au os e ia au os e al u s ec l ut sp c l ut sp c l a to os e al u s ec l ut sp c l ut sp ci l a to p cia l a to pe ia a to pe ia au ut tosp eci ial a auto osp ecia ial a uto spe ecia al a uto spe cia l au utos spe cia l au tos pec cial l au tos pec cial p c a o i a o e ia t p e a u s u s au os pe ial au os ec al aut osp ec al ut sp ec al a uto sp eci l a uto spe cia a to pe

Autospecial

GoMotor in de spotlights tijdens Autorai 2011 Winterbanden: een verstandige aanschaf

2000 2005 2003

Renault Clio 1.2 Comfort BJ 2007, € 8.950,-

Audi A3 1.6 TDI AUTOMAAT BJ 2010, € 24.950,-

WWW.AUTO-REUVERS.NL

Hoofdstraat 24a, 7586 BT Overdinkel. Tel. 053 - 536 35 19

WWW.AUTO-REUVERS.NL

Hoofdstraat 24a, 7586 BT Overdinkel. Tel. 053 - 536 35 19

Werkplaats

2005 2004 2007 2008 2007

7950 6950 9950 29900 7950 4250 6950 9950 11950 11950 17950

2002 2003 2002 4950 8950 2008

Kijk voor meer dan 100 occasions op:

Kijk voor meer dan 100 occasions op:

- APK - Aircoservice - Onderhoud

Prijs 10950 16950 3450 4950 5750 7450 8450 8950 29950 12950 8450 9950 13950 6900 4950 4450 4950 12950 11950

Bj 2005 2006 2003 2005 2006 2003 2004 2003 2007 2008 2006 2007 2009 2006 1998 1998 1998 2005 2001

Type 307 SW 2.0 16v Premium 307 CC 2.0 16v Platinum AUT Twingo 1.2 Comfort Twingo 1.2 Comfort Twingo 1.2 Comfort Megane Station 1.6 16v Scenic 1.6 16v Comfort Espace 2.2 Dci Privilege 6 pers 9-3 Cabriolet 2.0 Exclusive Jimny 1.3 4x4 cabrio Swift 1.3 GLS 5 deurs Swift 1.3 Comfort Swift 1,3 Comfort 5 deurs Fox Authentique Golf Cabriolet 2.0 IV V40 1.8 Comfort V40 T4 Edition S40 1.8 Kinetic V70 2.4 Comfort Line

Merk Peugeot Peugeot Renault Renault Renault Renault Renault Renault Saab Suzuki Suzuki Suzuki Suzuki Volkswagen Volkswagen Volvo Volvo Volvo Volvo

Prijs 29950 19950 29900 5950 5750 7950 3950

Bj 2002 2005 2008

Type A6 2.4 Exclusive Automaat TT Roadstar 1.8 Turbo 318i Exclusive AUT C2 1.1 Airco 2004 C3 1.4 5 deurs airco Xsara Picasso 1.8 Seicento 1.1 Sporting Ka 1.3 Basis 2006 C-Max 1.8 2005 Getz 1.1 Gasinstallatie G3 A-klasse 160 2001 SLK Roadstar 200 AUT CLK Cabrio Avantgarde AUT Zafira 1.8 Elegance 7 pers 206 1,4 Airco 2001 206 1.4 Quicksilver 206 CC 1.6 16v Platinum 207 1.6 XS 5 deurs 207 1.4 Vti 5 deurs 207 CC Cabrio 1.6 THP

Merk Audi Audi BMW Citroen Citroen Citroen Fiat Ford Ford Hyundai Mercedes Mercedes Mercedes Opel Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot

Werkplaats

Peugeot 407 SW Station 2.0 BJ 2006, € 14.950,-

Peugeot 207 1.4 XS BJ 2009, € 12.950

Mercedes C-KLASSE Combi AUTO BJ 2006, € 15.950

Meer informatie is te vinden op www. autorai.nl.

De aankomende editie doen de exposanten er nog een schepje boven-

Wanneer de auto weinig wordt gebruikt, en niet wordt gereden in echte barre omstandigheden, kan men toe met één set banden en velgen. Let erop dat het gebruik van winterbanden in sommige landen in de winter verplicht is. Je kunt een boete krijgen als je met zomerbanden in de winter in sommige zuidelijke gebieden van bv. Duitsland rijdt.

In de zomer en de winter zijn verschillende band-typen nodig om veilig en zuinig te kunnen rijden. ‘s Zomers is er minder profiel nodig omdat de wegen over het algemeen droger zijn. In de winter moet een band ook bij veel regen, hagel en sneeuw voldoende grip op de weg houden.

Fiat 500 1.2 Lounge Airco BJ 2008, € 12.950,-

Citroen Xsara Picasso 1.6 16v BJ 2006, € 9.950,-

GoMotor bleek tijdens AutoRAI 2009 een schot in de roos. AutoRAIbezoekers toonden grote belangstelling voor gemotoriseerde tweewielers. Een kwart van de AutoRAI-bezoekers heeft een motorrijbewijs en de helft hiervan heeft een motor of scooter in bezit. Maar GoMotor sprak niet alleen die groep bezoekers aan, ook juist de automobilist zonder motor(rijbewijs), door hem of haar op een laagdrempelige wijze kennis te laten maken met dit alternatieve vervoersmiddel. De interesse voor GoMotor was vorige editie dan ook boven verwachting. Het beste is dus om twee sets van vier banden te hebben,. Je kunt banden aanschaffen met of zonder velgen. Bij de garage worden de bandensets twee keer per jaar verwisseld (in de lente en de winter).

Wanneer de zomer voorbij is, wordt het tijd om na te denken over veilig rijden in koude en ijzel. Winterbanden zijn een verstandige aanschaf en zijn daarom in Duitsland en andere landen in Europa zelfs verplicht. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen winterbanden en gewone autobanden?

warme wegen. Als stelregel kunt u aannemen dat je van winterbanden gebruik moet maken als de temperatuur buiten onder de 7 graden Celcius is.

Compleet Behalve de importeurs van motoren en scooters presenteren ook toeleveranciers hun producten, zoals helmen, kleding en accessoires bij de passende segmenten. Daarnaast krijgen bezoekers, net zoals in 2009, de kans

AutoRAI 2011 GoMotor is onderdeel van AutoRAI, een tweejaarlijks evenement dat georganiseerd wordt door en plaatsvindt in Amsterdam RAI. De editie van 2011 wordt gehouden van 12 tot en met 23 april volgend jaar. Het evenement start op 12 april 2011 met een gecombineerde pers- en vakdag. Vanaf 13 april is AutoRAI en GoMotor 2011 geopend voor het grote publiek. De openingstijden zijn doordeweeks van 12.00 tot 22.00 uur. Voor avondkaarten, geldig vanaf 17.00 uur, geldt een gereduceerd tarief. In het weekend is de beurs geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

De winterband heeft dieper en meer profiel en heeft daardoor ook grip op de weg als er sneeuw, hagel of regen op de weg valt. Deze band slijt echter extra veel op droge en

om echt kennis te maken met motorrijden. Op het buitenterrein kunnen ook mensen zonder rijbewijs op de motor stappen, onder het motto ‘Try the Bike’. Hiermee is GoMotor een compleet evenement, dat aansluit op de interesse van een groot deel van de AutoRAI-bezoekers.

op door GoMotor tijdens AutoRAI 2011 op een speciale manier aan het publiek te presenteren. De bezoeker kan gericht op zoek gaan naar de motor van zijn of haar dromen omdat de motoren worden gepresenteerd per marktsegment. Of het nu een toermotor, een sportmotor, een chopper of een offroader is, elk segment toont in één oogopslag wat de afzonderlijke merken op de verschillende gebieden in huis hebben. De bezoeker kan op deze manier de wereld van de gemotoriseerde tweewieler ontdekken en direct ervaren welk type motor het best bij zijn of haar levensstijl past. Scooters vormen eveneens een belangrijk onderdeel van GoMotor en hebben daarom hun eigen platform in de GoMotor-hal op de AutoRAI.

AMSTERDAM – Motoren en scooters vormen een economisch verantwoord en goed alternatief voor het dagelijkse vervoer. Omdat bovendien een kwart van de AutoRAI-bezoekers in het bezit is van een motorrijbewijs, ontbreken de gemotoriseerde tweewielers ook komende AutoRAI niet: GoMotor is in 2011 weer present.


alles voor de winterperiode accu's

vanaf 59,00 euro

winterbanden

winterset voor

7,50 euro

bestaat uit, De-icer, Ruitensproeierantivries, Slot-ontdooier of zeem, IJskrabber

Citroen Xsara Picasso 1.6 16v BJ 2006, â‚Ź 9.950,-

Fiat 500 1.2 Lounge Airco BJ 2008, â‚Ź 12.950,-

sneeuwkettingen Merk

Type

Audi BMW Citroen Citroen Fiat Ford Hyundai Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot

TT Roadstar 1.8 Turbo 318i Exclusive AUT C2 1.1 Airco Xsara Picasso 1.8 Seicento 1100 Ka 1.3 Basis Getz 1.1 Gasinstallatie G3 A-klasse 140 A-klasse 160 SLK Roadstar 200 AUT CLK Cabrio Avantgarde AUT Vito 108 Cdi excl btw 106 1.4 Sport 206 1.6 Quicksilver 206 1,4 Quicksilver 206 1.4 Quicksilver 206 CC 1.6 16v Platinum 207 1.6 5 deurs 207 CC 1.6 THP Sport

Mercedes C-KLASSE Combi BJ 2006, â‚Ź 15.950

vanaf euro! Audi 27.50 A6 2.4 Exclusive Automaat

Bj 2002 2005 2008 2004 2003 2007 2006 2008 2001 2000 2000 2005 2003 2001 2003 2004 2005 2004 2007 2007

allesdragers voor bijna alle auto's Citroen C3 1.4i 5 deurs airco BJ 2002, â‚Ź 5.750,-

89,00 euro

bagageboxen

vanaf 99,00 euro

Audi A3 1.6 TDI AUTOMAAT BJ 2010, â‚Ź 24.950,-

Nu Aktie!

Kijk voor meer dan 100 occasions op:

WWW.AUTO-REUVERS.NL Hoofdstraat 24a, 7586 BT Overdinkel. Tel. 053 - 536 35 19

Prijs 29950 19950 29900 5950 7950 4950 4950 7950 6950 5950 9950 29900 5950 3950 5950 5950 6950 9950 11950 17950

50% korting

Peugeot 207 1.4 VTi XS Sport BJ 2009, â‚Ź 12.950 Merk Peugeot Peugeot Peugeot Renault Renault Renault Renault Saab Suzuki Suzuki Suzuki Suzuki Volkswagen Volkswagen Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo

Type 207 CC 1.6 AUT Leder Navi 307 SW 2.0 16v Premium 307 CC 2.0 16v Platinum AUT Twingo 1.2 Basis Twingo 1.2 Comfort Twingo 1.2 Comfort Clio 1.2 Comfort 5 deurs 9-3 Cabriolet 2.0 Exclusive Jimny 1.3 4x4 cabrio Swift 1.3 GLS 5 deurs Swft 1.3 Comfort Swift 1,3 Comfort 5 deurs Fox Authentique Golf Cabriolet 2.0 IV V40 T4 Edition S40 1.8 Kinetic V70 2.4 Comfort Line V70 2.4 D5 AUT Exclusive XC 90 2.5T 7 persoons

Peugeot 407 SW Station 2.0 BJ 2006, â‚Ź 14.950,Bj 2008 2005 2006 1997 2003 2006 2007 2007 2008 2006 2007 2009 2006 1998 1998 2005 2001 2004 2004

Prijs 19950 10950 16950 1950 3450 5750 8950 29950 12950 8450 9950 13950 6900 4950 4950 12950 11950 11950 29950

Werkplaats

- APK - Aircoservice Onderhoud 053 538 8211 / 06 538 76 459 -Losser

www.meijerinkbanden.nl Werkplaats

inruil en opslag WWW.AUTO-REUVERS.NL winterbanden mogelijk Kijk voor meer dan 100 occasions op:

Hoofdstraat 24a, 7586 BT Overdinkel. Tel. 053 - 536 35 19

GARAGE STOEVENBELD

APK Aircoservice Taxatie Alle merken. Tevens uw adres voor banden, uitlaten en uitlijnen Jos en Robin

/JKWFSIFJETUSBBUt17-PTTFS 5FMt'BYt(4.+PTt(4.3PCJO


d

cha

s nze

ok uo

O

N

ar

p e re

g

igin

est

s

au h e d

v atie

il in G

Doorlopend nieuwe aanbiedingen in winter en zomerbanden

Klanten Happy Carwash onder de indruk LOSSER - De komst van de gloednieuwe wasstraat van Happy Carwash is in Losser niet onopgemerkt gebleven. ‘De opening op maandag 18 oktober was een groot succes’, aldus Martijn Brookhuis. ‘De klanten zijn diep onder de indruk van het ultramoderne autowasstraat met perfecte wasresultaten.’

Vele klanten wisten de afgelopen week de weg te vinden naar Happy Carwash, gevestigd op de hoek Leusinkweg/Oale Weg. Ter kennismaking worden een aantal spectaculaire acties gehouden, die nog tot en met eind oktober geldig blijven. Het beste wasprogramma wordt bijvoorbeeld aangeboden tegen een prijs van 2,50 euro. Extra lakverzegeling kost maar één euro extra. Happy Carwash werkt volgens het full-concept principe wat puur op service en kwaliteit is gericht. Iedere klant stapt uit de auto, rekent af in de shop en kan daarna via de meeloopgang

naar achteren lopen om de auto in ontvangst te nemen. De auto wordt handmatig nagedroogd en gecontroleerd zodat deze perfect droog en schoon is. De wasstraat is voorzien van een biologische waterrecycling zodat ook aan het milieu gedacht wordt. In een kort tijdbestek ondergaat de auto een volledige beurt van wassen, drogen, waxen, bodemreiniging, bodemwax, polishwash en nacontrole. Wachttijd is voor de klant nauwelijks van enige betekenis, want het programma wordt zodanig afgewerkt dat de wasstraat een capaciteit heeft van zestig auto’s per uur. Happy Carwash is gevestigd op het stukje industrieterrein van de familie Wevers. De broers Daniël en Robert Wevers hadden op deze locatie al het grondverzetbedrijf en handel in verkeersmiddelen overgenomen van hun vader en moeder, Henk en Guke Wevers. Hun zwager Martijn Brookhuis met zijn echtgenote Sonja hebben zich erbij gevoegd en samen is Happy Carwash opgezet.

Complete schade, afwikkeling van A tot Z Met hoge kortingen en zonder eigen risico

Bel voor onze super scherpe prijs! www.oldetheussink.nl Lossersetraat 31 • 7587 PV De Lutte • Tel. 0541-551345

Compleet in onderhoud, schade reparaties en APK keuringen. Ook verkoop Occasions en schade auto’s.

Lowie Kellerhuis

Al meer dan twintig jaar topservice bij KO Auto’s

Grote beurt Inclusief APK Excl. onderdelen

€ 99,Ombouw bus naar camper Incl materiaal en keuring RDW

v.a.

€ 3.500

Bel voor meer informatie of kom langs, de koffie staat klaar Inkoop • Verkoop • Reparatie alle merken Nijverheidstraat 12 • Losser •

Lowie Kellerhuis timmert al meer dan twintig jaar aan de weg. Die ervaring vertaald zich in een door Lowie Kellerhuis professioneel geleid bedrijf. Sinds drie jaar zit het bedrijf van Kellerhuis in een nieuw pand aan de Nijverheidsstraat 12 in Losser. De verhuizing naar het nieuwe pand is een stap vooruit. De welbekende service van KO Auto’s staat ook hier hoog in het vaandel. Bij het bedrijf kan de klant terecht met de meest uiteenlopende wensen. KO Auto’s helpt graag bij de bemiddeling van de inkoop en verkoop van uw auto. En als uw auto in onderhoud is weet u dat uw vierwieler bij Lowie Kellerhuis in goede handen is. Groot of klein onderhoud, APK-keuring, schade herstel (inclusief ruitschade) en de invoer van buitenlandse auto’s. Ook het ombouwen van auto’s naar camper en verbouwen op maat van bedrijfsaanhangers en van geel naar grijs kenteken is een van de services die KO Auto’s levert. Bij KO Auto’s draaien ze er hun hand niet voor om. Voor meer informatie of een afspraak is KO Auto’s te bereiken op 06-21247243.

• Telefoon 06-212 472 43 • WWW.KOAUTOS.NL


Citaat

Menig aanbod wordt gedaan in de hoop dat het wordt afgeslagen.

26 oktober 2010 COLOFON

Senioren actueel verschijnt wekelijks. De redactie nodigt u uit om bijdragen in te zenden naar: Redactie Senioren actueel

p/a Stichting Cluster-Welzijn Ouderen, Vlasakker 2, 7582 AS Losser of Postbus 4, 7580 AA Losser email: welzijnouderen@clusterlosser.nl Telefoon: (053) 5369405 Kopij voor de maand november dient voor 23 oktober bij de redactie binnen te zijn. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten of niet te plaatsen.

THEMA-AVOND ALZHEIMER OVER “DAGVOORZIENINGEN”

Op woensdag 3 november a.s. vindt er weer een Alzheimer informatieavond plaats in de bibliotheek te Losser. Het onderwerp is deze keer: Dagvoorziening gericht op, hoofdzakelijk ouderen met lichamelijke en of psychosociale beperkingen waaronder oa. dementie, Parkinson, gevolgen van hersenbloeding etc. Het doel van de dagvoorziening is oa. het bevorderen en het zolang mogelijk behouden van zelfstandigheid, het ondersteunen en begeleiden van de mantelzorger(s) en het proces van geestelijke achteruitgang proberen te vertragen. De presentatie wordt gegeven door Hans Nijland; zorgmanager bij de Zorggroep Sint Maarten en als zodanig eindverantwoordelijk voor de dagvoorziening. De heer Nijland zal onder meer ingaan op het onderscheid in dagopvang en dagbehandeling. Hij zal concrete voorbeelden geven wat men kan verwachten van deelname aan een vorm van dagvoorziening en hoe nu zo’n dag er in de praktijk uitziet. De werkgroep Alzheimer Losser nodigt iedereen van harte uit hierbij aanwezig te zijn. De bibliotheek is open vanaf 19.00 uur; de lezing start om 19.30 uur, de entree is gratis. Inlichtingen: Angeline Voortman, Stichting Cluster, telefoon: (053) 536 94 05.

Wijnaendts Francken

Hoe kan ik brand voorkomen? Hoe kan ik brand voorkomen? Hoe kan ik op tijd brand ontdekken? En wat kan ik doen om te zorgen dat hulp op tijd komt? In het kader van de brandpreventiemaand kunt u in Senioren Actueel lezen wat u kunt doen om brand te voorkomen, hoe u brand snel kunt ontdekken en hoe u de brandweer kunt waarschuwen. Onderstaand het tweede deel. Roken Helaas is roken nog steeds een van de meest voorkomende brandoorzaken. Rook daarom nooit in bed, want de kans is groot dat u in slaap valt. Het beddengoed en het matras kunnen in brand raken of gaan smeulen. Het zelfde geldt voor roken in de luie stoel. Gebruik veilige asbakken, waar uw sigaret of sigaar invalt en waarin die wordt gedoofd. Leeg een asbak pas als de inhoud is afgekoeld en doe dit nooit in de prullenmand. Kaarsen Brand alleen kaarsen wanneer u er toezicht op kunt houden. Gebruik onbrandbare kaarsenstandaards en plaats deze op ruime afstand van bijvoorbeeld gordijnen. Als de vlam toch in de pan slaat • Draai onmiddellijk het fornuis uit zodat de pan niet nog heter wordt. • Schuif een deksel over de pan zodat er geen zuurstof meer bij kan. Schuif het deksel altijd van u af. • Laat het deksel op de pan liggen. • Zet de afzuigkap uit. • Laat de pan ten minste een kwartier afkoelen en haal het deksel er niet af. • Ga nooit met de pan lopen. U kunt brandwonden oplopen als er iets uit valt. • Blus nooit met water. Met brandende olie of vet veroorzaakt water een enorme steekvlam. • Bel voor alle zekerheid de brandweer: wij komen graag even controleren of er niet ergens anders brand is ontstaan b.v. in de afzuigkap. Installeer rookmelders Hoe eerder u brand ontdekt, hoe meer tijd u hebt om veilig te vluchten en de brandweer te waarschuwen. Daarom is het belangrijk dat u rookmelders ophangt. Dat zijn apparaten die rook en brand al vroeg ontdekken en u met een hard alarm snel waarschuwen.

De beste plek voor een rookmelder De rookmelder moet de rook zo snel mogelijk ontdekken en hij moet de bewoners van de woning alarmeren. Ook mensen die slapen. Bij woningen met één bouwlaag (bungalow, flat) is één rookmelder meestal voldoende. De beste plaats ervoor is de gang waar de meeste kamers op uitkomen. Bij woningen met twee woonlagen doet u er verstandig aan op iedere verdieping een melder te plaatsen, bij voorkeur op de slaapverdieping, boven aan de trap tegen het plafond. Voor een maximale beveiliging, ongeacht het aantal woonlagen, kunt u in iedere ruimte waar regelmatig iemand is een melder plaatsen. Denk met name aan de woonkamer, slaapkamer(s) en iedere ruimte waar een elektrisch apparaat staat. Voor doven en slechthorenden bestaan er tegenwoordig ook rookmelders die een trilsignaal afgeven. Voor meer informatie over rookmelders: kijk op www.brandweer.nl. U kunt ook contact opnemen met de brandweer over de plaats waar u rookmelders het beste kunt (laten) aanbrengen. Brandweer Losser, Eddy Bons: tel. (053) 536 91 00. Denk vooruit! Ook wanneer u al het mogelijke hebt gedaan om brand te voorkomen, kan er toch brand uitbreken; in uw eigen huis of in het huis van uw buren. U kunt zelf het nodige organiseren voor het geval u betrokken raakt bij een brand: Als u zelf brand ontdekt, bel dan onmiddellijk 112. Probeer rustig te blijven; meld de brand aan de centralist en vertel dat u niet of verminderd zelfredzaam bent. Zorg ervoor dat uw buren of de huismeester weten dat u verminderd zelfredzaam bent en maak afspraken over “Wat te doen bij brand?” Uw buren en/of de huismeester kunnen u helpen u in veiligheid te brengen. Wanneer dat niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat de vuurhaard de toegang van uw woning verspert) dan kunnen zij de brandweer belangrijke informatie verstrekken, onder meer over de aard van uw beperking. Programmeer de telefoonnummers van uw buren voor in het geheugen van uw telefoon. Als er in een ander vertrek brand wordt ontdekt, is het verstandiger deuren en ramen te sluiten en te wachten op de brandweer, dan om te proberen door rook en vuur te vluchten. Zeker wanneer u zich voortbeweegt in een rolstoel. Bron: Brandweer Twente

Roakmelders redt leamens, doar bin ik gebraand op!

Puzzel, SUDOKU

AANVRAGEN OM VERGUNNING

AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN bouwen van 8 rijenwoningen type “Lutterzand” in het plan “De Saller” op de percelen Lutterstraat 67, 67a, 69, 69a, 71, 71a, 73 en 73a in Losser; bouwen van 8 rijenwoningen type “Zandbergen” in het plan “De Saller” op de percelen Melenhorst 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 en 55 in Losser; bouwen van een carport op het perceel Ericahof 2, 7582 VX Losser; aanleggen van een kikkerpoel op een perceel tegenover Koopsweg 11a, 7587 PL de Lutte kappen van een eikenboom op het perceel Hofkamp 230, 7582 GJ Losser; slopen van een aanbouw op het perceel Hannekerveldweg 59, 7581 BD Losser Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen de bovengenoemde aanvragen om vergunningen kunnen geen bezwaren worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.

VERLEENDE VERGUNNINGEN LICHTE BOUWVERGUNNINGEN ZIJN VERLEEND VOOR HET: plaatsen van een dakkapel op de woning gelegen op het perceel Hogeweg 55, 7582 CB Losser plaatsen van een dakkapel op de woning gelegen op het perceel Hogeweg 57, 7582 CB Losser Datum bekendmaking 15 oktober 2010 -

geheel plaatsen van een bouwbord voor een periode van 3 jaar op het perceel Luttermolenweg, 7587 RG de Lutte plaatsen van een unit voor een periode van maximaal 4 jaar op het perceel Schubertstraat 7, 7582 EJ Losser Datum bekendmaking 20 oktober 2010

Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Tegen een vergunning verleend met een ontheffing voorzien van een ²kan een belanghebbende rechtstreeks in beroep gaan bij de Rechtbank Almelo, sector Bestuursrecht, Postbus 323, 7600 AH Almelo. U kunt echter alleen in beroep gaan als u een zienswijze naar voren hebt gebracht tegen het ontwerpbesluit. Tijdens de bezwaar-/ beroepsprocedure geldt het genomen besluit. Het indienen van een bezwaar-/beroepschrift leidt er niet automatisch toe dat er geen gebruik van de vergunning mag worden gemaakt. U kunt daarom een verzoek om `voorlopige voorziening` indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Almelo, sector Bestuursrecht, Postbus 323, 7600 AH Almelo. Hieraan zijn kosten verbonden (griffierechten). Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl. Bij vragen kunt u contact opnemen met het team Bestuurszaken.

BEKENDMAKINGEN ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING GEMEENTE LOSSER

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad op 19 oktober 2010 de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) heeft vastgesteld. In de APV worden zaken geregeld op het gebied van openbare orde, horeca, evenementen, bescherming van het milieu en andere onderwerpen betreffende de huishouding van de gemeente. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de nieuwe APV de APV gemeente Losser 2003 (vastgesteld door de raad op 27 maart 2003 en gewijzigd op 15 maart 2005) ingetrokken. De Algemene Plaatselijke Verordening treedt in werking op 1 november 2010.

De Algemene Plaatselijke Verordening ligt met ingang van 27 oktober 2010 ter inzage op het gemeentehuis en is tevens te raadplegen op de gemeentelijke website.

WET MILIEUBEHEER Bij de receptie van het gemeentehuis liggen de volgende besluiten ter inzage. Indien u nadere informatie wenst kunt u een afspraak maken met de afdeling VVH. Ontwerpbesluit

Bij de receptie van het gemeentehuis ligt ter inzage het ontwerp van het besluit met bijlagen op de aanvraag om vergunning op grond van de Wet milieubeheer van: T.A.J. Heijdens, Beuningerstraat 8, 7587 LD de Lutte voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting ten behoeve van een zoogkoeienhouderij met bijbehorende jondvee, aldaar. Wij zijn voornemens de gevraagde vergunning te verlenen onder het stellen van voorschriften.

Het ontwerpbesluit ligt van 27 oktober t/m 6 december 2010 ter inzage. Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel mondeling als schriftelijk door een ieder worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop de ontwerpen ter inzage zijn gelegd. Alleen belanghebbenden die tijdig (schriftelijk of mondeling) zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. Indien u nadere informatie wenst kunt u contact opnemen met de afdeling VVH. Meldingen op grond van artikel 8.40 Er zijn meldingsformulieren op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend door: -

Geluk maakt je vriendelijk Beproevingen maken je sterk Verdriet houdt je menselijk Mislukkingen houden je nederig Maar alleen de hoop laat je vooruitgaan.... NN

-

G.J. Olde Keizer, Oldenzaalsestraat 148, 7587 PK de Lutte op grond van het Besluit landbouw milieubeheer; H.J.A.L Teggeler, Lossersedijk 24, 7587 RC de Lutte op grond van het Besluit landbouw milieubeheer.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen de ingediende melding staat geen bezwaar of beroep open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met de afdeling VVH.


Losser Journaal

15

Dinsdag 26 oktober 2010

Workshop portret van Manon Leeflang 4e Editie Landgoed Twente Fair OLDENZAAL - Naast haar werkzaamheden in Losser als beeldend kunstenaar, geeft Manon Leeflang cursussen tekenen/schilderen in kunstcentrum De Waagh in Oldenzaal en ook diverse workshops.

Deze keer is gekozen voor een workshop object/stilleven schilderen en wel op zaterdag 30 oktober bij het Lossers Kunstcollectief (LKC). Het LKC zit in de voormalige Martinusschool in Losser, hetzelfde gebouw waar ook Manon Leeflang haar atelier gehuisvest heeft. In deze workshop acrylschilderen is het onderwerp een stilleven, maar dan in de vorm van één object. Er wordt uitgegaan van een alledaags voorwerp zoals een kopje of een schaaltje. Door het onderwerp ‘eenvoudig’ te houden, ontstaat er veel ruimte voor het experimenteren met materiaal en/of techniek. Daardoor kunt u er helemaal iets eigens van maken maar ook eens een andere werkwijze uitproberen. Dit alles

onder professionele begeleiding. Voor de deelnemers die weinig tot geen schilderervaring hebben, biedt deze benadering een uitstekende mogelijkheid te ondervinden wat schilderen is en om een aantal basisprincipes te ontdekken, zoals vorm, compositie, licht/donker, kleuren mengen en penseelvoering.

Een buitengewoon interessante workshop dus, voor zowel de beginnende als de ervaren deelnemers. Iedereen werkt op zijn/haar eigen niveau. Maximaal 9 deelnemers. De workshop wordt gegeven in het schildersatelier van het Lossers Kunst Collectief. De workshop is op zaterdag 30 oktober van 10.00 uur tot 16.00 uur en kost 50 euro inclusief materiaal, exclusief lunch. Voor extra informatie kunt u contact opnemen met de docente Manon Leeflang via telefoonnummer: 06-54386379. Ook kunt u mailen naar: info@ manonleeflang.nl of kijken op: www.manonleeflang.nl.

100-jarig jubileum Gerardus Majella Kerk OVERDINKEL - De Gerardus Majella Kerk in Overdinkel viert in de maand november haar 100-jarig jubileum. Dit wordt gevierd in 3 verschillende diensten en wel op zaterdag 6 november met een kinderviering, op zaterdag 13 november met een jongerenviering en op zondag 21 november

met een grote viering die wordt voorgegaan door Mgr. Eijk, aartsbisschop van Utrecht. Aansluitend aan de viering is er een receptie in zalencentrum Drost in Overdinkel. Er gaan deze maand veel uitnodigingen de deur uit en de verwachting is dat er veel mensen komen om dit jubileum mee te vieren.

DE LUTTE - Deze herfst, op zaterdag 30 en zondag 31oktober vindt alweer de vierde editie van de Landgoed Twente Fair plaats. In een unieke omgeving, het prachtige natuurgebied ‘het Lutterzand’.

Tijdens deze dagen staan de natuur, het buitenleven, proeven van (streek-) producten en trends op het gebied van lifestyle centraal. Met verrassende standhouders, boeiende demonstraties en avontuurlijke activiteiten. Op zes hectare natuurterrein kunt u ‘struinen’ door het bos, over de heide en langs het water. Ook voor kinderen zijn er volop activiteiten. Denk daarbij aan de knutseltent, poppenkastvoorstellingen, halloweenstraattheater, het boomtoppenparcours of een ritje in de stoomlocomotief. Alle (kinder-)activiteiten en demonstraties op de fair zijn gratis, u betaalt dus alleen de entreeprijs! Onderscheidend Het onderscheidende karakter van deze fair ten opzichte van andere (landelijke) fairs is dat uitsluitend Twentse

Het eerste exemplaar van de Twentse Thriller ‘Topgenen’ door schrijversduo Steenstra/Traas wordt op zaterdag 30 oktober op de fair overhandigd aan Theo Hakkert, columnist/ recensent. Het bekende ‘tractormeisje’ Manon Ossevoort (reis naar Zuidpool) zal beide dagen aanwezig zijn (met soortgelijke tractor). Voor meer informatie kijk op: www. landgoedtwentefair.nl Openingstijden: zaterdag 30 oktober van 10.00 tot 18.00 uur en zondag 31 oktober van 10.00 tot 17.00 uur. Parkeren is gratis. Honden toegestaan, mits aangelijnd. Landgoed Twente Fair Buitenplaats Florilympha& Meuleman Lutterzand Lutterzandweg 16 De Lutte

Het

‘De Overstap’ speciaal voor meiden LOSSER - Speciaal voor meiden uit groep 8 van het basisonderwijs staat er in januari weer ‘de Overstap’ gepland. De Overstap is een leuke meidengroep speciaal voor meisjes uit groep 8.

Opzet van het project is om de meiden bagage mee te geven voor de periode die komen gaat met zaken als; puberteit, andere school, eerste vriendje

en uitgaan. De cursus ‘Kom op voor jezelf’ is onderdeel van het project. De Overstap is opgezet en wordt uitgevoerd door meidenwerksters in opleiding. Onder verantwoordelijkheid van Stichting Cluster is een uitgebalanceerd en verantwoord programma samengesteld. Voor meer informatie en opgave kun je kijken op: www.clusterlosser.nl.

LOSSER / ENSCHEDE - Zelf gekweekt is mooi, lekker en bevredigend. Zelf kweken is avontuurlijk, gezond en natuurlijk. Het is een logische reactie op onze afstandelijke voedselcultuur. Hoe dicht sta jij bij de natuur? Hoeveel wilde eetbare planten ken je? Hoe voelt het om een kleurencombinatie te zien, die alleen de natuur bieden kan? Hoe smaakt een bloem?

Groei & Bloei Enschede-Losser heeft de heer Vreeken van de bekende Vreeken-zaden uitgenodigd om een lezing te verzorgen. Hij daagt iedereen uit om deze ontdekkingstocht te ondernemen. Bovendien neemt hij allerlei leuks mee voor uw tuin. De lezing is ook voor niet-leden toegankelijk. Tijd en locatie: woensdag 3 november, van 20.00 uur tot 22.00 uur in De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17 te Enschede. Kosten: leden gratis, niet-leden 2,50 euro.

Heeft u redactie voor het Losser Journaal? mail dit naar:

redactie@losserjournaal.nl Daar zijn hier altijd blij mee!!

Telefoon ABC

(

Auto-Reuvers.nl

Onderhoud - APK - Airco

E

Autobedrijf

Autobedrijf Hein Franke Eekboerstraat 22 Oldenzaal

C

Catering

KTV - VIDEO - WASAUTOMAAT - KOELING ENZ...ENZ...

OOK VOOR AL UW REPARATIES

Kloppenstraat 85 Tel. 0535385620

SNEL EN VAKKUNDIG, ZONDER VOORRIJKOSTEN!!!

Inkoop • Verkoop • Reparatie alle merken •

Mode

Nijverheidstraat 12 • Losser Telefoon 06 - 212 472 43

Voldoendegratis gratis parkeerruimte! Voldoende parkeerruimte! Corn. Houtmanstraat 2 - Glanerbrug

WWW.KOAUTOS.NL

053 - 4611428 4611428 Electro

Corn. Houtmanstraat 2 - Glanerbrug

Alimentatie

te veel of te weinig?

.. koopste d e o g e D rinten ! p n a v r manie

mr. M. Tijken

echtscheidingsspecialist

Bezoek onze site voor het complete assortiment

www.stealx.nl - De Pol 3a Losser - 053 5361437

Radio Kortman

Verkoop en reparatie van T.V Audio en huishoudelijke apparatuur

Gronausestraat 1287 Glanerbrug

053 - 4611275

E

Electro

Alwie Zoontjes o.a. Bose, Loewe, Miele

Hyacinthstraat 61 Oldenzaal

0541 - 51 51 20

Heeft u redactie? redactie@losserjournaal.nl

M

O

Ongediertebestrijding

Rick Visschedijk

Ongediertebestrijding

Hogeweg 77 7582 CB Losser (T) 06 506 13 663 (E) rickvisschedijk@hetnet.nl

www.ongediertebestrijdinglosser.nl

R

Reparatie

Alwie Zoontjes

Wij hebben extra grote maten tot XXXXXXXXXXL Voor heren: T-shirts, sweatshirts, ondergoed, joggingbroeken, jeans, corduroy broeken, jeans bodywarmers, jacks, overhemden, werkkleding en jachtkleding.

Wij hebben nu voor u in de anbieding, lekker warm badstoffen ondergoed. Tel. 0049-59415596 Fa. Döppen, Dorfstr. 63, Lage (D) 4 km van grensovergang Ootmarsum

Hyacinthstraat 61 Oldenzaal

0541 - 51 51 20

S

Verf

noordkamp verfspeciaal zaak pastoor van laakstraat 39 overdinkel 053-5381869

V

o.a. Audio Video Witgoed

Mode

V

0541 - 521 515

25 jaar damesmode: modieus en betaalbaar. Maten 36 – 60 Ook verkopen wij japonnen.

Wooldriksweg 19 Enschede 053-4320584

Gronau · Ochtruper Str. 89a · Tel. 0 25 6 2 / 9 66 55

Mr. D.G. Geerdink

0541 - 521 515

auto’s

Gordijnen & Bedden

7581 EB Losser

Ontslag?

OOK IN LOSSER EN OVERDINKEL

Lowie Kellerhuis

Beauty

• knippen zonder afspraak • tevens haarverlenging • woensdag kinderen 8 euro

mr. drs. Carlo Verrillo

Al meer dan 20 jaar topservice bij

0541 - 521 515

Voor uw gordijnen van A tot Z

Van opmeten tot plaatsen aan huis

Oldenzaalsestraat 101 7511 DZ Enschede Tel. 053-431 55 22

Incasso?

0541 - 52 32 93

(

Electro

Kerkstraat 18 18 Kerkstraat 7581 AB AB Losser Losser 7581 053 5381633 Tel. -053-538 16 33

Hoofdstraat 24a Overdinkel tel. 053 -5363519

B

bedrijven, Twentse producten en/of Twentse personen aan deze fair kunnen deelnemen. Nieuw dit jaar is het thema “Noabers” van Twente, onze buren over de grens.

Lezing Tuinieren uit een zakje

Verhuur

Huurders Belangen Vereniging Losser (HBVL) Problemen met uw verhuurder? Schakel het huurderspreekuur van de HBVL in! Telefoon: 053-5369400 huurdersbelangenvereniginglosser.nl

Uw bedrijf in het ABC? Mail dan naar: info@twentejournaal.nl of bel naar 074 - 259 66 33

Steen NATUURSTEEN

NIBA NATUURSTEEN

Industriestraat 8 7582 CR Losser 06 - 23835464 info@niba-natuursteen.nl www.niba-natuursteen.nl

Aanrechtbladen Dorpels Vensterbanken

Grafmonumenten Lasertechniek

FYSIOTHERAPIE ARTHUR FEDDER Gronausestraat 157

Behandeling na telefonische afspraak van 7.00 tot 21.30 uur

Tel. 053-538 89 85


Papieractie openbare basisschool De Saller LOSSER - Op dinsdag 2 november halen ouders van de openbare basisschool de Saller weer papier op in de Scholtinkstraat, de Wilgenkamp, Vogelbuurt, Gronausestraat, Kloppenstraat

en alle tussenliggende straten. Vanaf 18.00 uur staan de containers op de parkeerplaats bij de Fakkel. Hier kunnen de bewoners ook zelf het papier naar toe brengen.

Politiebureaus Dinkelland, Losser en Tubbergen op 3 november gesloten REGIO - De politiebureaus in Dinkelland, Losser en Tubbergen zijn op woensdag 3 november gesloten. Uiteraard blijft de inzet van de politie in deze gemeenten op 3 november op straat wel gegarandeerd. De politie benadrukt dat zij altijd 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar en beschikbaar is. In noodsituaties via alarmnummer 112 en voor niet spoedeisende zaken via 0900-8844. U kunt als Twentse burger tijdens de openingstijden van de

verschillende politiebureaus in heel Twente altijd terecht om aangifte te doen. Een advies is om vooraf telefonisch een afspraak te maken. Tijdens het maken van de afspraak kan er gezamenlijk worden bekeken waar en wanneer het burger en politie het beste schikt. Het maken van een afspraak kan via 0900-8844 (lokaal tarief). Aangifte van eenvoudige delicten kan eveneens worden gedaan via www.politie.nl/twente. Hier kunt u ook terecht voor actuele Twentse informatie van de politie.

Spanning in vorm en kleur bij Artisto LOSSER - Dat vormen en kleuren alleen vaak meer emotie oproepen dan een concrete voorstelling, bewijzen Hanny Vermeulen, Gretha Kip en Nelleke Paans tijdens de expositie Spanning in Vorm en Kleur, die tot en met 15 januari te zien is in galerie Artisto, in Losser. Op zich is het niet vreemd dat in het werk van Hanny Vermeulen alles om kleur draait. De Hengelose kunstenares die in 1963 afstudeerde aan de Kunstacademie AKI in Enschede, werkte vanaf haar zestiende als dessinontwerpster en later als coloriste van japonstoffen in de Twentse textielindustrie. Sinds beginjaren negentig legt de Hengelose zich volledig op het schilderen toe en om de diverse technieken onder de knie te krijgen volgde ze lessen en workshops bij uiteenlopende kunstenaars. Inmiddels heeft ze zelf al vele exposities op haar naam staan. Waar het in het werk van Vermeulen vooral om de kleur gaat, speelt bij Nelleke Paans de vorm de hoofdrol. Intuïtie is daarbij het sleutelwoord. Liet de kunstenares zich voorheen in haar schilderijen al leiden door haar emoties, die innerlijke bewogenheid komt nu tot uitdrukking in haar sculpturen van speksteen. De Losserse, van wie al eerder werk in Twente te zien was, raakte gaande-

weg ook gefascineerd door het kleurenspel in haar beelden. ‘Het is met stenen net als met mensen; onder de vaak ruwe, harde buitenkant zitten de prachtigste structuren verborgen. En het is geweldig om die naar buiten te laten komen’, vertelt Nelleke Paans.

De route kan worden gecombineerd met de trein, die in december gaat rijden tussen Bad Bentheim en Oldenzaal. Op deze manier kan men heen fietsen en terug met de trein. Euregio en de gemeenten Bad Bentheim, Losser en Oldenzaal hebben besloten subsidie te verlenen aan dit unieke Euregionale project, dat in april 2011 gereed zal zijn. De bestuurders van de gemeenten Losser, Oldenzaal en Bad Bentheim benadrukken eensgezind het belang van dit bijzondere uitstapje. Iedere betrokken gemeente heeft zijn eigen specifieke recreatieve aanbod, waaruit de bezoekers zelf een unieke dagtocht kunnen samenstellen: een mooie fietstocht door het grensgebied, een bezoek aan het kasteel in Bad Bentheim, winkelen en genieten van een terrasje in de gezellige bin-

Hamburgers Naturel

Pak 5 stuks

3.14

2.

49 Max Havelaar Fairtrade Bananen Per kilo

Vrijheid in vorm- en kleurgebruik is zeker ook kenmerkend voor het werk van Gretha Kip. Na een leven lang te hebben getekend en geschilderd, maakte de Oldenzaalse in 1997 van haar hobby haar beroep. Begonnen als aquarelliste, stapte ze in 2002 over op olieverf. Haar scholing in deze techniek kreeg ze onder meer van de bekende Duitse kunstschilder Heinrich Olmes. De schilderijen van Gretha Kip worden gekenmerkt door een heel eigen stijl, waarbij kubistische en semi-abstracte voorstellingen hand in hand gaan. Op veel werken zijn menselijke vormen te zien, die vloeiend overgaan in fabeldieren. De wat sprookjesachtige sfeer wordt nog versterkt door het gebruik van stemmige, op elkaar afgestemde kleuren. In de meer kubistische werken hanteert Gretha Kip een uitbundiger palet met contrasterende tinten.

1.69 _ _

0.

99

1.30

Mona Pudding

Alle smaken

Beker 500 gram

0.

99

Grolsch Pils

Alle varianten naar keuze M.u.v. losse flesjes of blikjes Maximaal 6 kratten per klant

Expositie Spanning in Vorm en Kleur is te zien in galerie Artisto, Martinusplein 14 in Losser, geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.30 uur tot 16.00 uur.

Toeristische uitbreiding Handelsweg Bad Bentheim-Losser-Oldenzaal REGIO De oorspronkelijke Handelsweg die tussen Bad Bentheim, Losser en Oldenzaal loopt, wordt uitgebreid met een aantrekkelijke fiets- of wandelroute van 26 kilometer. Onderweg wordt een aantal plekken gecreëerd waar men kan pauzeren en op een bijzondere manier de omgeving kan beleven.

Geldig t/m zaterdag 30 oktober

nenstad van Oldenzaal of recreëren in het mooie buitengebied van Losser. En van de fiets stap je zo over op de trein, die je weer terug brengt naar het beginpunt. De fiets- of wandeltocht langs de Handelsweg tussen Bad Bentheim, Losser en Oldenzaal wordt een belevenis op zich. Er worden drie plaatsen langs de route ingericht die naast een mooie plek voor een pauze een uitdaging vormen om actief de omgeving te beleven. Jong en oud wordt hier geïnspireerd en geactiveerd om te beleven, te bewegen en te leren.De betrokken bestuurders gaan er vanuit dat naast toeristen ook veel eigen inwoners gebruik zullen maken van dit arrangement. Veel inwoners leren op deze manier de regio van een andere kant kennen. Bovendien is een dagje uit in eigen regio voor veel mensen een aantrekkelijk alternatief voor bijvoorbeeld een dagje met het gezin naar een pretpark. De uitvoering van het project ligt met name bij VVV’s van Bad Bentheim en Oldenzaal, die uiteindelijk ook verantwoordelijk zijn voor de verkoop en onderhoud van dit nieuwe toeristische product. Uiteraard is de informatie over de routes ook beschikbaar bij de VVV Dinkeldal met vestigingen in Losser en De Lutte.

Verschillende combinaties mogelijk. Per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 25% korting op de totaalprijs.

2e

HALVE PRIJS

Verse pizza’s

NIEUW: In de smaken Quatro Stagioni, Toscana, Caprese of Serrano

Doos 370-450 gram

43/10 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

PER STUK 4.99

2.

99

LJ_26-10-10  

Kinderen worden verzocht om, net als andere jaren, zich te verkleden in halloweensfeer. Elke deelnemer met lampion krijgt een lot en doet me...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you