Page 1

www.losserjournaal.nl www.losserjournaal.nl

Dinsdag 24 november 2009

In de kantlijn >>>>> zie pag 3

Senioren Actueel >>>>> zie pag 6

Muziekmiddag

DE LUTTE - KBO de Lutte viert op 2 december vanaf 14.00 uur in de Vereeniging de verjaardag van Sinterklaas. Het Zonnebloem trio verzorgt een Mee-Zing-Show met muziek uit de jaren 60/70 met wisselende bijpassende outfits. De entree voor deze middag is vijf euro.

Automobilist rijdt door na aanrijding LOSSER - Een 15-jarig meisje uit Losser raakte vorige week dinsdag gewond bij een aanrijding met een groene auto op de Gronausestraat in Losser. De automobilist reed na de aanrijding door. De politie zoekt de bestuurster van deze groene personenauto, of mensen die de aanrijding hebben zien gebeuren. Omstreeks 14.45 uur fietste het meisje op de Staringstraat, komende vanuit de richting Hogeweg. Op de kruising/ rotonde met de Gronausestraat stak zij recht over, richting Arendstraat. Een bestuurster van een groene personenauto reed het meisje vervolgens omver. Na even met elkaar te hebben gesproken, reed de bestuurster vervolgens verder. Het meisje, gewond aan haar benen en overstuur, is vervolgens met haar fiets naar het huis van een bekende gelopen. De moeder van het meisje kwam later die middag naar het politiebureau in Losser om de aanrijding te melden. Omdat de bestuurster van de groene auto door is gereden, is niet bekend wie zij is. De politie verzoekt haar dan ook om contact op te nemen. Ook mensen die iets van de aanrijding op de rotonde hebben gezien, worden verzocht contact op te nemen met de politie. Dit kan met de afdeling Losser van de Politie Twente, 09008844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Waarheen, waarvoor?

Naar het adres waar een passend afscheid meer is dan begraven of cremeren alleen, ongeacht waar u verzekerd bent: Broekhoekweg 20, Losser. Met het modernste uitvaartcentrum van Twente. 24 u/dag bereikbaar op 053 538 28 15. www.uitvaartzorg-luttikhuis.nl

Losserse leerlingen krijgen les van Kim Kötter

LOSSER - Openbare basisschool De Saller heeft actief deelgenomen aan de Dag van Respect. De dag was bedoeld om kinderen bewust te maken van het belang van respect voor elkaar, voor natuur en milieu en voor de samenleving. En natuurlijk niet alleen die ene dag, maar alle 365 dagen van het jaar.

lijkse kost wordt. Op de Saller wordt ook structureel gewerkt aan thema’s als omgaan met elkaar, samen spelen en leren, omgaan met ruzie en opkomen voor jezelf. De methode ‘Kinderen en hun sociale talenten’ is de basis van waaruit gewerkt wordt. Elke week wordt er in alle groepen gewerkt aan een bepaald thema.

De kinderen kregen les over het thema. De school hoopte met het lestraject te bereiken dat leerlingen weten wat respect inhoudt en dat respectvol gedrag als het ware dage-

De verschillende thema’s komen verdeeld over het schooljaar aan bod. Het thema van de methode ‘Samen spelen en werken’ sluit goed aan bij het thema van dit project. Betrokken

Op het schoolplein werd in samenwerking met Lossers kunstenaar, Elles Lutke Schipholt, een kunstwerk gerealiseerd. Deze is n het bijzijn van alle leerlingen en ouders officieel onthuld worden door Liesbet Dales. Zij is de directeur van de school. In

dat kunstwerk is een figuur van de Levensbloem verwerkt – een heel oud spiritueel symbool, dat op veel plaatsen in de wereld te vinden is; in de tempel van Osiris in Egypte maar ook in Turkije en China. De school is erg blij met zo’n uniek kunstwerk op haar plein, een symbool van eenheid in verscheidenheid en speelt een belangrijke rol in het sociale gebeuren op het schoolplein. Voor nadere informatie en de fotoreportage kunt u terecht op de site; www.saller.nl.

Conceptnota subsidiebeleid vastgesteld Losser gaat voor veiligheid LOSSER - Het college van B en W heeft vorige week de conceptnota subsidiebeleid gemeente Losser vastgesteld. Deze conceptversie wordt voorgelegd aan de raadscommissie Bestuur en Samenleving op dinsdag 24 november. De inspraakprocedure is woensdag gestart en eindigt op 29 december 2009. Iedere ingezetene en belanghebbende kan desgewenst een zienswijze indienen. De nota zal vervolgens wederom aan het college worden voorgelegd, waarbij ook wordt ingegaan op de zienswijzen. Vervolgens zal de nota behandeld worden in de raadscommissie Bestuur en Samenleving op 19 januari 2010, waarna deze doorgeleid kan worden naar de gemeenteraad. De Nota subsidiebeleid is opgesteld om een beleidsmatige basis voor de subsidieverstrekkingen te cre-

7e jaargang nr. 47 nr. 18 7e jaargang

Nederlander Kim Kötter was voor De Dag van Respect uitgenodigd om haar persoonlijk verhaal over respect te vertellen. Kim Kötter gaf gastles in de groepen 7 en 8 en besprak het thema vanuit haar eigen werk- en leefervaring.

ëren. Voor de gemeente Losser is een dergelijke Nota subsidiebeleid, als samenhangend kader voor de subsidieregels, nieuw. Een door de raad vastgesteld beleid is echter – zeker in geval van bezwaar en beroep – noodzakelijk naast een vastgesteld juridisch kader. Dit nieuwe beleidskader is voor het eerst van kracht bij de aanvragen voor een structurele subsidie voor 2011. De nota bevat geen bestuurlijke vergezichten en perspectieven op de langere termijn, maar beperkt zich beleidmatig tot de hoofdlijnen. De subsidiecriteria – dit zijn de inhoudelijke voorwaarden waaraan de subsidieaanvrager moet voldoen – zijn op dit moment nog niet vastgelegd in beleidsregels. Deze beleidsregels zullen na vaststelling van de nota subsidiebeleid worden opgesteld (1e helft van 2010).

LOSSER - Losser gaat in 2010 als regisseur verschillende projecten begeleiden in het kader van de veiligheid. Dit doet de gemeente in samenwerking met verschillende instanties die hun eigen verantwoordelijkheden houden. De projecten voor 2010 zijn onder andere: schoolveiligheid, parkeeroverlast Lutterzand, project bushaltes, parkeeroverlast De Poppe, en onderzoek drugsgebruik. Dit staat in het uitvoeringprogramma Integrale Veiligheid dat de gemeente jaarlijks opstelt als vervolg op het Integraal Veiligheidsplan. De projecten en activiteiten passen binnen de vijf veiligheidsvelden en de daarbij behorende veiligheidsthema’s: veilige woon- en leefomgeving, bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid, fysieke veiligheid en integriteit en veiligheid.

Verschijnt wekelijks in Losser, Overdinkel, Glane, De Lutte en Beuningen. 074 -074 259- 66 25933 66 33

‘Losser is een veilige gemeente en dat willen we graag zo houden’, zegt burgemeester Westendorp. ‘Samenwerking met verschillende partners uit de gemeente is daarbij absoluut noodzakelijk. Bij het opstellen van het Integraal Veiligheidsplan in 2008 hebben we onder andere overleg gehad met de Politie Losser, Stichting Cluster en woningbouwvereniging Domijn.’

Het Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2010 wordt op 24 november behandeld in de Commissie Bestuur en Samenleving en staat op 15 december op de agenda van de gemeenteraad. Beide vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de raadszaal van het gemeentehuis, aanvang 19.30 uur.

Het volledige Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid is te vinden op www.losser.nl .

Oplage 9.500 exemplaren


Schoonheidssalon Djocey

KADOTIP voor de feestdagen:

Verras hem of haar met een KADOBON! Elk bedrag, en te gebruiken voor alle behandelingen. Onderstaande aanbiedingen zijn geldig t/m januari 2010:

Uitgebreide klassieke gezichtsbehandeling van Maria Galland (duur 75 min.)

Reiniging, dieptereiniging, verven wimpers/wenkbrauwen, harsen/epileren wenkbrauwen, bovenlip, kin, concentraat, uitgebreide gelaatsmassage, nek, schouders & hoofdhuid, verzorgend masker, handmassage. Na deze behandeling kunt u vrij gebruik maken van koffie, thee of vruchtensappen met luxe bonbons.

Nu tijdelijk voor maar

€ 39.50

Hotstone massage

Bij een hotstone massage ( 60 min.) wordt het gehele lichaam gemasseerd met warme bassaltstenen. Deze massage techniek is erg ontspannend en werkt ontgiftend.

Nu tijdelijk voor maar

Ontwerp uw eigen fotokaart voor uw Kerst- en Nieuwjaarswensen Full colour digitaal geprint op 250 grs papier formaat 11 x 22 cm of 12 x 17 cm inclusief enveloppen Per stuk voor

€1,25

Aanlevering bestand bij voorkeur als PDF. Wij kunnen u ook helpen met het ontwerp tegen een kleine meerprijs.

U kunt bij ons nu ook terecht voor:

Kleurkopieën, digitaal printwerk, A5 en A4 boekjes (b.v. verenigings- of kerkboekjes) Vraag vrijblijvend een prijsopgave.

€ 42.50

Kijk op www.djocey.nl voor meer informatie. Djocey Jansen, Gronausestraat 26 - 7581 CG Losser Tel. 06 - 348 269 02 (Behandelingen op afspraak) info@djocey.nl - www.djocey.nl

DRUKKERIJ JANSEN Gronausestraat 28 - 7581 CG Losser - Tel. 053 - 5388090 info@drukkerij-jansen.nl - www.drukkerij-jansen.nl

vanaf woensdag 25 november

ieder 2e artikel

voor de halve prijs Dames en kids Buttery kinder en Damesmode Gronausestraat 1301A • 7534 AK Glanerbrug Tel: 053 - 4615790


Losser Journaal

Dinsdag 24 november 2009

Burgerlijke Stand Overlijden: W. Bartelink wv. G.M. Olde Daalhuis E.B. Davina

Verkoop Unicefkaarten LOSSER - Medewerkers van Unicef verkopen ook dit jaar weer kaarten en andere artikelen bij de plaatselijke supermarkten. Vrijdag 27 november en zaterdag 28 november staat de Unicefkraam opgesteld in de winkel van Albert Heijn te Losser. Een weekend later zijn belangstellenden welkom bij Plus van Marle te Losser en op vrijdag 11 en zaterdag 12 december bij de Plus in Overdinkel. De verkoop begint telkens om 9.00 uur. Door het kopen van kaarten helpt u mee met het welzijn van kinderen wereldwijd. Unicef heeft naast gezondheidszorg en schoon drinkwater ook onderwijs op haar programma staan. Zo kunnen met de opbrengst van een pakje kaarten al oefenboeken en pennen voor 11 leerlingen worden aangeschaft. De medewerkers rekenen weer op vele Lossernaren die Unicef een warm hart toedragen. Voor nadere inlichten kunt u bellen met tel. 5382154 of 5382156.

Papieractie openbare basisschool De Saller

LOSSER - Op dinsdag 1 december halen ouders van de openbare basisschool de Saller weer papier op in de Scholtinkstraat, de Wilgenkamp ,Vogelbuurt, Gronausestraat, Kloppenstraat en alle tussenliggende straten. Vanaf 18.00 uur staan de containers op de parkeerplaats bij de Fakkel. Hier kunnen de bewoners ook zelf het papier naar toe brengen.

Oud papieractie LOSSER – School De Marke houdt woensdag 25 november het oud papier op in wijk 2. De begrensing van de wijk: Broekhoekweg - Staringstraat - Gronausestraat - Muchteweg Diepenbrocklaan – Mozartstraat. Graag oud papier gebundeld en/of in dozen langs de kant van de weg op het trottoir zetten. De containers staan bij de Sporthal De Fakkel. U kunt ook na 17.00 uur het papier zelf naar deze containers brengen.

3

Kerstmarkt bibliotheek Losser

LOSSER - Sinds 2006 is Losser een traditie rijker: een sfeervolle kerstmarkt in de Bibliotheek in het winkelcentrum ‘de Brink’. Op vrijdag 28 november wordt de bibliotheek omgetoverd in een sprookjesachtig kerstdecor. Een tiental kerstkraampjes nodigen uit om te shoppen en ideeën op te doen. De kerstmarkt is van 13.30 uur tot en met 19.30 uur te bewonderen.

Ruim 250 deelnemers aan fittest OVERDINKEL – De eerste groep deelnemers voor de fittest is afgelopen zaterdagmorgen van start gegaan in sportzaal de Spil. In totaal zullen ruim 250 inwoners uit Overdinkel en Glane getest worden.

De fittest bestaat uit verschillende onderdelen waaronder een bloeddruk-, cholesterol- en glucosemeting en een fietstest. Aan het einde van

de fittest worden de resultaten door een deskundige besproken met de deelnemer. Elke deelnemer krijgt een scoreformulier met de uitslagen mee naar huis.

Na afloop van de fittest kunnen de deelnemers bij verschillende stands informatie krijgen over een actieve en gezonde leefstijl. Onder meer Carint, SSS Beatrix, Vereniging

van Rugpatiënten Overijssel, Reumapatiëntenvereniging Losser en Sport Spectrum Roessingh presenteren zich hier aan de deelnemers. De fittest wordt georganiseerd door de Sportraad Losser en de Seniorenraad Losser in samenwerking met de gemeente Losser, Sportraad Overijssel en Ziekenhuis Groep Twente.

Gemeente Oldenzaal gaat piepschuim inzamelen

Rectificatie

LOSSER - In het bericht over de Sportverkiezing in Losser – vorige week in het Losser Journaal - is helaas een foutje geslopen. In de jury van de sportverkiezing zit niet wethouder v.d. Bos, maar wethouder Hassink. Bij deze onze excuses. www.losserjournaal.nl

www.twentejournaal.nl

Colofon Losser Journaal is een uitgave van: Uitgeverij “Het Twentsche Land” Oldenzaalsestraat 232 7557 GC Hengelo tel. 074-259 66 33 fax 074-259 63 53 info@losserjournaal.nl Oplage: 9.500 exemplaren Verschijnt iedere week in Losser, Overdinkel, Glane, Beuningen, De Lutte en het gehele buitengebied Advertentie-adviseur: Niels Wildenborg, Mobiel: 06-395 655 97 Ingrid Schouten, Mobiel: 06-445 217 67 Martin Regtop, Mobiel: 06-413 930 67 Redactie: Leonie Jansen redactie@oldenzaaljournaal.nl Vormgeving en realisatie: Raymond Waninge

Afhaaladressen Losser Journaal: Losser: Drukkerij Jansen, Albert Heijn, C1000, VVV, Gemeentehuis, Bibliotheek, Ilona’s Hairteam, WitteWoningWinkel De Lutte: Spar Kuipers, Slijterij Segerink Overdinkel: Plus Bellers, Japin Glane: Tankstation Bagchus Beuningen: Sterrebosch/ VVV kantoor Kopij voor de eerstvolgende krant kunt u inleveren bij het redactieadres of per mail: redactie@losserjournaal.nl Druk: Drukkerij van Barneveld, Denekamp Geen Losser Journaal ontvangen? Klachten bezorging: bezorging@twentejournaal.nl of 074 - 259 66 33 of 06 - 143 959 56 tijdens kantooruren Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Journaal, Hengelo Journaal, Borne Journaal, Oldenzaal Journaal, Enschede Journaal en Losser Journaal. De uitgeverij is sponsor van:

Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolkomenheden en daaruit voortvloeiende schade voor lezers of andere partijen komen niet voor rekening van de uitgever. Persberichten en foto’s naar ons opgestuurd worden geacht vrij te zijn van rechten.

In de kantlijn Een inbraak bij de CVB-Bank in De Lutte, een gewapende overval bij Blokker in het centrum van Losser op dezelfde avond en een reeks insluipingen in De Lutte zou anders doen vermoeden, maar nog altijd geldt de gemeente Losser als één der veiligste gemeenten in Nederland. De cijfers liegen niet. Het veiligheidsaspect is een punt waarmee Losser scoort en zich eens nadrukkelijk positief op de kaart zet. Maar ook Losser is geen eiland, de onveiligheid rukt op. Zich daartegen wapenen is vervat in een uitvoeringsprogram Integrale Veiligheid 2010 dat vrijwel gelijktijdig met de recent alarmerende criminaliteit in de openbaarheid komt. Het veiligheidsgevoel roept bij iedereen een ander beeld op. Georganiseerde criminaliteit en terrorisme is voor Lossernaren nog ver van mijn huis. Maar sommigen voelen zich zelfs in de beslotenheid van het eigen huis al niet meer veilig. De opvang in veiligheidshuizen is daarvan een sprekend voorbeeld. Anderen hebben angst om ’s avonds eventjes op straat te lopen of te fietsen, angst te worden aangesproken of erger. Het uitgaansleven is niet van gevaar ontbloot, maar het echte uitgaansleven bestaat in Losser niet. Maar toch. Verbaasden we ons tijden over ruzies, mishandelingen, schietpartijen, moorden doodslag elders, we weten ook dat het allemaal steeds dichterbij komt. De maatschappij verloedert merkbaar. Dat Losser nog altijd geldt als één van de veiligste gemeenten verdient een compliment aan allen die daartoe bijdragen. Gemeente en politie voorop, maar ook de scholen en instanties. Acties van politie samen met de woningstichting de huizen te controleren en voorzien van beveiliging tegen inbraak heeft zijn vruchten afgeworpen. Er zijn minder inbraken gepleegd. De overlast veroorzaakt door jeugd is ten opzichte van 2007 en 2008 steeds verder afgenomen. Met de actie Happy Fris is een maatschappelijke discussie op gang gekomen om het alcoholgebruik onder jongeren zo lang mogelijk uit te stellen. In het kader van het Twents alcohol matigingsbeleid is als onderdeel van Happy Fris een stuk bewustwording ontstaan dat alcoholgebruik door jongeren echt een halt moet worden toegeroepen.

Bezorgers gezocht! (074) - 259 66 33

Verspreiding: Uitgeverij Het Twentsche Land bezorging@twentejournaal.nl 074-2596633

Marinus Heino

OLDENZAAL - Inwoners van Oldenzaal kunnen vanaf heden gratis piepschuim (EPS) afkomstig van verpakkingen inleveren bij het afvalbrengpunt. Afgelopen maandag werd de aftrap voor de piepschuiminzameling gegeven. Het ingezamelde piepschuim

wordt gereed gemaakt voor hergebruik. De inzameling is een proef voor een periode van drie maanden waarbij de gemeente Oldenzaal samenwerkt met het Oldenzaalse bedrijf Ertecee onderdeel van IsoBouw en Twente Milieu. Oldenzaal neemt daarmee het voor-

touw in deze regio en is de eerste Twentse gemeente die zowel inzameling, verwerking als het prepareren van piepschuim voor hergebruik binnen de eigen gemeente organiseert. Als de proef een succes blijkt, wil Twente Milieu in meerdere gemeenten op deze manier piepschuim inzamelen.

Het traject Alco Halt begint bij het reguliere politiewerk. Het verstoren van de openbare orde, anderen in onveilige situaties brengen of vernieling worden beschouwd als halt waardige delicten. Een leerstraf is dan een eerste optie. Jongeren die hardleers zijn worden steviger aangepakt. Losser gaat in 2010 als regisseur verschillende projecten in het kader van de veiligheid begeleiden. Schoolveiligheid, drugsgebruik, parkeeroverlast in het Lutterzand en parkeeroverlast bij De Poppe staat als project genoteerd net als vernielingen in De Lutte. Het uitgaanspubliek laat hier al enige tijd een spoor van vernieling achter op de terugweg naar huis. Die kosten van vandalisme lopen hoog op evenals het gevoel van onveiligheid. Misschien is het dan toch raadzaam de uitnodigende open deuren voor insluipers gesloten te houden. Voorkomen is altijd nog beter dan genezen achteraf. Ook de mens kan meehelpen aan een veiliger gevoel bij anderen. Marinus

Reageren: marinusheino@online.de


Uit eten met Kerst Losser Journaal

Dinsdag 24 november 2009

4

1e Kerstdag

4 gangen keuze menu

2e Kerstdag

aangepaste a la carte Voor info kunt u contact opnemen met onze chef Graag sturen we u onze kerstdiners toe Reserveer tijdig Keuken vanaf 16.00 open 0541-551350

1 E & 2 E K E R S T DAG

Kerstbrunch

Ontvangst vanaf 11.00 uur Aanvang brunch 11.30 uur Sprankelend welkomstdrankje Ook in december Brunchbuffet in kerstsfeer 75 p.p. een 3 gangen Voor de kinderen maandmenu een snackbuffetje met een gezonde tint.

€24

incl. 1 drankje en een kop kofe slechts

€25,-

Kinderen tot 12 jaar € 17,50 p.p., tot 4 jaar gratis

Kinderoppas aanwezig met speelmogelijkheden

Kerstdiner buffet

€39

Ontvangst vanaf 17.00 uur 75 Wij wensen Aanvang buffet 17.30 uur p.p. u fijne Sprankelend welkomstdrankje feestdagen Heerlijk koud- en warm kerstdiner-buffet RESERVEREN Voor de kinderen een snackbuffetje AANBEVOLEN met een gezonde tint. K I J K V O O R M E E R I N F O R MAT I E O P:

WWW.MOLENVEN.COM BORNSESTRAAT 60 SAASVELD WWW.MOLENVEN.COM TEL. (074) 349 42 32

Kinderen tot 12 jaar € 17,50 p.p. tot 4 jaar gratis

CHINA PLAZA Teppanyaki & Wok Restaurant

Kerstarrangement 2009 v.a.€24,50

Gezellig met het hele gezin uit eten tijdens de kerstdagen Op beide kerstdagen bieden wij u drie mogelijkheden om bij ons uitgebreid, onbeperkt, maar vooral gezellig en lekker te komen WOKKEN. (U kunt kiezen uit 2 uur arrangement, 2.5 uur arrangement of 3 uur arrangement) De volgende soorten buffetten worden aangeboden: * Het Soep Buffet * Het Salade Buffet * Het Stoom Buffet * Het Sushi Buffet * Het Warm Buffet * Het Fruit Buffet * Het Wok Buffet * Het Ijs Buffet * Teppan Grill * Inclusief alle frisdranken, bier, wijn, koffie en thee.

Tel:053-5363000

Gronausestraat 199 7581 cs Losser

www.wokchinaplaza.nl

B I S T R O, E E TC A F E, FEEST- & VERGADERCENTRUM

Brandweerkazerne voldoet na verbouwing Ook dit jaar helpen wij Sint een handje!! aan arbo-eisen

Ruime openingstijden

zondag 29 november koopzondag van 13.00 uur t/m 17.00 uur. Maandag 30 november t/m vrijdag 4 december

iedere avond koopavond tot 21.00 Sint, u kunt ons vinden aan de Brikstraat 14 in Losser 053 - 5361093

DE LUTTE - De brandweerpost in De Lutte wordt op vrijdag 27 november na een grondige renovatie officieel heropend. Dat gebeurt tijdens een bijeenkomst voor genodigden in de kazerne aan de Lossersestraat. Voor de bevolking van De Lutte en andere belangstellenden wordt er komende zomer een open dag georganiseerd waarop ze de vernieuwde kazerne kunnen bezichtigen. De verbouwing en uitbreiding van de brandweerpost in De Lutte was vooral noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de arbo-eisen die aan een dergelijke accommodatie worden gesteld. Zo zijn de twee garageboxen, die achter het gebouw lagen, bij de post aangetrokken waardoor er toilet- en wasgelegenheid kon worden gecreeerd voor vrouwelijke brandweermensen.

Ook is er een instructielokaal ingericht dat, evenals de uitrukgarage, nu voldoet aan de meest recente eisen die er aan gesteld worden.

In de Lutter kazerne zijn, aan rijdend materiaal, een tankwagen, een tankautospuit en een personeelsbus gestationeerd.

Tijdens de officiële opening wordt het woord gevoerd door burgemeester J.D. Westendorp en brandweercommandant M. Meijer. Bij die gelegenheid krijgt de brandweer de Lutte een vlag die speciaal voor de kazerne is ontworpen.

Op zijn beurt biedt de brandweer de bevolking van De Lutte een cadeau aan.

Ook wordt er deze avond een videofilm vertoond waarmee de zestien Lutter vrijwilligers individueel worden voorgesteld.


Losser Journaal

Dinsdag 24 november 2009 Vrijdag 9 oktober 2009

Modieuze kapsels voor jong en oud LOSSER – Ilona’s Hairteam is sinds vijf jaar gevestigd aan de Kloppenstraat 85 in Losser. Door de jaren heen is de kapsalon van Ilona Bakker van Vondel steeds meer vernieuwd. Na een grote verbouwing, enige tijd geleden, heeft de kapsalon een luxere uitstraling gekregen.

Hairteam ook terecht voor mooie haarverlengingen van 100 procent natuurlijk haar. Deze wordt met een laserbeamer ingezet. Binnen twee uur heeft u lang haar! VOETBAL

Kom op voor jezelf

LOSSER - Woensdag 2 december gaat een cursus ‘Kom voor jezelf’ voor meisjes van start in de Muchte in Losser. De cursus wordt gegeven door twee preventiewerkers van het Kenniscentrum Weerbaarheid uit Enschede.

Grote Blunder SVVN

5 Hellendoorn Journaal

SPORT.

Wedstrijdprogramma S.V. Dein Lutte Handbal Majorette Twirl spektakel Hellend

Het team bestaat uit vakbekwame kapsters. Zij werken met de producten van Keune. Een kwalitatief hoogwaar-- Door De cursus ‘Kom op voor jezelf’ is NIJVERDAL de grote Bij Ilona’s Hairteam kunt u terecht dig product om uwblunder haar te stijlen een landelijk Zaterdag 28 november van enleonie Jansen, ontwikkelde training, voor het knippen van modieuze kap- mooi te houden. Inheeft de kapsalon hangt waarin de weerbaarheid van jongeren SVVN in de laaste sels voor jong en oud. Maar ook een gezellige en ongedwongen sfeer. centraal staat. In zes lessen van een 20.00 uur B.W.O. 1 - S.V. De Lutte 1 minuut het kampioenschap modieuze haarkleurbehandelingen Er is voldoende parkeergelegenheid in uur, wordt gewerkt aan het vergroten Dit vindt plaats in Sporthal ‘t hoge Vonder te Deurningen verloren. Leonie Jansen en natuurlijke kleuren behoren tot de directe omgeving aanwezig.als Zangeres, van dedtp weerbaarheid en het voorkobekend en de mogelijkheden. Mensen die niet men jongeren slachtoffer of dader redactie, kwam in dedatlaatste mobiel zijn worden voor 2,50 euro U kunt knippen minuut met enhet zonder worden machtsmisbruik en Zondag 22 november veld op lopenvan met extra opgehaald en weggebracht, op afspraak. In de week van 23 tot grensoverschrijdend gedrag. Denk thee, koffie en bitterballen. afspraak. 28 november biedtDe de scheits kapsalon een hierbij echter aan pesten, agressie, onge09.30 uur Bentelo D 1 - S.V. De Lutte D1 zag haar Naast dit alles kunt u bij Ilona’s leuke attentie vooraan de klanten! wenste intimiteiten (seksuele) en 11.10 uur Bentelo B1 - S.V. De Lutte B2 als 13e man en gaf een kindermishandeling. De weerbaar12.05 uur Bentelo A2 - S.V. De Lutte A1 strafschop. Eindstand (1-2) heidtrainingen zijn een unieke mogeAlle wedstrijden vinden plaats in de Sporthal De Marke te Hengevelde lijkheid om opgroeiende VOETBAL kinderen een steuntje in de rug te geven. Niet een pasklaar antwoord voor het probleem, maar wel in vele situaties toepasbaar. Zaterdag 28 november NIJVERDAL - Door de grote blunder van leonie Jansen, lessen geldt dat de deelne14:30 uur Losser aantal A2 solisten - Sparta E. A2Dgemeente He heeft SVVN in Voor de alle laaste HELLENDOORN groot en daarmers in hun gewone kleren de lessen 13:00 uur Lutte De C1 Losser C1 halen. Zaterdag minuut het kampioenschap K.C.M.V. Advendo houdt naast met het Regionteam, kunnen volgen, maar sportkleding10 kan oktober 13:00 uur Avanti W. C4 Greenline - Losser C2 belangrijke dag verloren. Leonie Jansen zaterdag het Bouwgroep team, uiteraard ook. Het advies is echter 10:00 uur Losser D1 Esch de D1 trice Marieke bekend als Zangeres, dtp en CBSD majorette/twirl het FW Konijnenbeld team ruimzittende kleding aaninte sporthal 11:00 uur de Oldenzaal D1G - Losser D2 Zij neemt na een redactie, kwam inweldeomlaatste concours en de minirettes B. Met doen. 11:30 uur Losser D3G en- twirlAJCstaat ‘96 D2 succesvolle per minuut het veld op lopen met Voordam in Hellendoorn. majorette De lessen zijn altijdVanaf toegankelijk voor uur 08:45 uur Quick ‘20 E3 - goedLosser E1 thee, koffie en bitterballen. 10.00 komen Advendo op een niveau bij Advendo. D de ouders/verzorgers, en er is voor 09:30 uur Losser E2 UD W. E2 de majorette-c De scheits zag haar echter solisten, duo’s en kleine op de nationale concoursde een les altijdgroepen gelegenheidvan om verenigingen 10:00 uur Quick ‘20 E6 Om - die reden Losser E3 aan als 13e man en ennagaf wedstrijden. is het bestuur ’s contact te hebben met de docenten. 10:30 uur Losser E4 ‘19 E4 20.00 uur ee strafschop. Eindstand (1-2) uit heel Nederland uit in de vereniging onderDOS auspiDe kosten voor verschillende deelname aan de niveaus. 08:30 uur Losservan E5 de -CBSD Quick ‘20 E10bijeenkomst g ciën enkele cursus bedragen 32,00 euro inclusief 08:45 uur Quick ‘20 E11 Losser E6 jaren geleden begonnen in het Advend lesmateriaal. (IndienAdvendo u lid van Carint 10:30 uur Rigtersbleek E9 - ook Losser de E7 VOETBAL neemt deel men een dit concours naar Koersendijk in bent, krijgt u 10% korting op vertoon 11:30 uur Losser E8 - Achilles ‘12 E11 van uw ledenpas). Start: 2 december, 09:30 uur Losser F1 - Enschedese Boys F1 15.30 uur. 09:00 uur Enschedese Boys F3 - Losser F3 10:30 uur Losser F4 - Victoria ‘28 F4 NIJVERDAL - Door de grote De start van de jongensgroep is uit08:30 uur Losser F5 KOSC F5 blunder van leonie Jansen, GLANERBRUG - Butterlfy kinder- en de collectie voor baby’s kinderen, in gesteld totdat er voldoende aanmel08:30 uur Losser F6 - Quick ‘20 F8 heeftenSVVN de laaste damesmode biedt een uitgebrei- biedt Butterfly ook damesmode van dingen zijn. De mensen die zich reeds 11:30 uur Losser F7 Quick ‘20 F9 minuut het kampioenschap de baby- en kindercollectie. Onder het merk QS Oliver. Iedere week hebben opgegeven krijgen bericht 09:30 uur Losser F8 - KOSC F8 verloren. Leonie Jansen andere de merken: Retour, Porto komt een nieuwebekend collectie als binnen. thuis wanneer 09:00 uur Enschedese Boys F4 - Losser F9 Zangeres, dtp en de cursus start. Voor Azul, Doerak en Petrol zijn verte- QS Oliver heeft een zeer modieuze en inlichtingen kunt u con08:45 uur De Tubanters1897 F5 - Losser F10 redactie, kwam inopgave de laatste genwoordigd in het assortiment. collectie met onder andere: (spijker) tact opnemen met de administratie 11:15 uur Quick ‘20 F10 - Losser F11 minuut het veld op lopen met broeken vanaf maat 34 enkoffie een zeer van Stichting Cluster, de Muchte, 14:30 uur Losser 9 - BZSV de Blauwwitters 4 thee, en bitterballen. Butterlfy kinder- en damesmode is goede pasvorm. De scheits zag haar Vlasakker 2 te Losser, tel: 053echter gevestigd aan de Gronausestraat Zondag 29 november aan als 13e man 5369400/email: en gaf een info@clusterlosser.nl 1301A in Glanerbrug, naast De collectie wordtstrafschop. iedere keer Eindstand aan(1-2) VakantieXperts op de hoek met de gevuld met leuke mode die de mede- Vorstenbal Martini Kerlkes 14:30 uur Rood Zwart 1 - Losser 1 Kerkstraat. Maandag 23 en dinsdag werkers uit Amsterdam meenemen. 10:45 uur Losser 6 Mediterraneo 4 VOETBAL 24 november was de winkel gesloten Ook aan de accessoires wordt veel LOSSER - Op zaterdag 28 november 09:00 uur Losser 7-tal - Sportclub Overdinkel 7-tal om goede voorbereidingen te treffen aandacht besteed. Zo zijn er altijd ket- vieren de Martini Kerlkes hun tra09:00 uur Oldenzaal 6 - Losser 7 voor de komende opruiming. tingen, armbanden, riemen en tassen ditionele Vorstenbal. Op deze avond 09:00 uur Losser 8 - Oldenzaal 8 aanwezig. zullen de Martini Kerlkes op een NIJVERDAL - Door de grote Van de gehele collectie gaat binnengepaste wijze afscheid nemen van blunder van leonie Jansen, kort elk tweede artikel voor de helft Graag tot ziens Bij Butterfly kinderen hun hoogheid heeft SVVN in de laasteen adjudant van 2009 van de prijs weg. (Zie onze adverten- damesmode, Gronausestraat Vorst Mark en adjudant Ernst. minuut 1301a het te kampioenschap tie in deze krant.) Naast de uitgebrei- Glanerbrug. Zaterdag 28 november verloren. Leonie Jansen Om 22.11 bekend als Zangeres, dtpuur enwordt de nieuwe hoogheid van 2010 aan het publiek gepre14.30 uur Sc. Overdinkel 7 - Avanti W. 7 redactie, kwam in de laatste senteerd. muzikale begeleiding van 14.30 uur Achilles ‘12A3D - Sc. Overdinkel A1 minuut het veld op lopen De met deze avond wordt verzorgt door Duo 14.30 uur Avanti W. B3 - Sc. Overdinkel B1 thee, koffie en bitterballen. Replay echter en de hofkapel van de Martini 10.30 uur Saasveldia D1 - Sc. Overdinkel D1 De scheits zag haar Kerlkes ‘de Anklojers’. Ook gaan de 11.00 uur Victoria ‘28 D5 - Sc. Overdinkel D2 aan als 13e man en gaf een grote (1-2) en kleine Martini Wichter op 10.15 uur BWO E2 - Sc. Overdinkel E1 strafschop. Eindstand deze avond hun nieuwe dans aan 11.00 uur Sc. Overdinkel E2 - ATC ‘65 E12 het publiek vertonen. Op zondag 29 09.30 uur Sc. Overdinkel E3D - de Esch E5 VOETBAL november 2009 zullen de Martini 11.00 uur ATC ‘65 E21 - Sc.daarOverdinkel E4D HELLENDOORN groot aantal solisten en gemeente He Kerlkes om 13.11 uur het fruhshop11.00houdt uur Sc. Overdinkel F1 Regionteam, - AJC ‘96 F1 halen. Zaterdag K.C.M.V. Advendo naast met het pen vieren. Op dezezaterdag gezellige middag 09.00 uur het DTC ‘07 F1 - Sc.team, Overdinkel F2 10 oktober Bouwgroep Greenline belangrijke dag vinden 11.15 uur KOSC F7 - Sc.team Overdinkel F3 Marieke NIJVERDAL - Door de diverse grote spectaculaire CBSD optremajorette/twirl het FW Konijnenbeld trice dens plaats voor groot en klein. Beide 09.30 uur de Sc. Overdinkel F4 - Vogido blunder van leonie Jansen, concours in sporthal en de minirettes B. MetF7 Zij neemt na ee zullen plaatsvinden de Hellendoorn. 09.30 uur Sc. Overdinkel en F5 twirl- DSVD F4 succesvolle pe heeft SVVN infestiviteiten de laaste Voordamin in majorette staat residentie “Dansen partycentrum 09.30 uur Sc. Overdinkel F6 Enschedese F6 minuut het kampioenschap Vanaf 10.00 uur komen Advendo op een goed niveau Boys bij Advendo. Bosch”Jansen te Losser. Alle carnavallisten Advertorial verloren. Leonie solisten, duo’s en kleine op de nationale concoursde majorette-c alsmede op verenigingen bekend als Zangeres, dtpniet-carnavallisten en groepenzijnvan wedstrijden. Om die reden is het bestuur ’s beide Zondag november redactie, kwam in de festiviteiten laatste uitgenodigd. uit heel Nederland uit29in de vereniging onder auspi20.00 uur ee minuut het veld op lopen met verschillende niveaus. ciën van de CBSD enkele bijeenkomst g 10.00 uur Saasveldiageleden 3 - Sc. Overdinkel Recreatie Sportvereniging Losser • Een uur volleybal jaren begonnen in 2het Advend Nieuwe wegwijzer in 09.30 uur Sc. Overdinkel 3 Berghuizen 3 is onlangs gestart met een nieuwe • Een half uur gymnastiek met een Advendo neemt deel men een dit concours ook naar de Koersendijk in 09.00 uur Sc. Overdinkel 5 - de Lutte 6 groep “Fysiogym”. half uur volleybal Losser in brievenbus 13.00 uur Witkampers DA1 - Sc. Overdinkel DA1 Dat betekent een uur lang van top • Een uur fysiogym. tot teen bewegen. Alle spiergroepen komen aan bod en er wordt In een paar groepen zijn nog enkele LOSSER - De nieuwe officiële goed aan de conditie gewerkt! plaatsen beschikbaar voor nieuwe gemeentegids Losser is klaar en leden, met name op de donderdag- valt in week 48 bij u in de bus. De Woensdag 25 November Fysiogym is zeer geschikt voor men- avond, herenvolleybal van 21.00 – gemeentegids geeft een goed beeld 18.15 uur AJc’96 F3 de Lutte F4 sen die door omstandigheden (een 22.00 uur. De sportlessen worden van wat Losser allemaal te bieden kleine blessure) geen balspel kun- gegeven op maandagavond, dinsdag- heeft en staat vol praktische inforZaterdag 28 november nen of willen spelen. Bij deze vorm avond en donderdagavond te Losser. matie. 14.30 uur AJc’96 B1 - Juliana’’32 B1 van gymnastiek wordt geen gebruik 11.30 uur Rigtersbleek D1 - AJc’96 D1 gemaakt van toestellen. Tevens is het Alle lessen zijn zowel geschikt voor Zo bevat ze niet alleen nuttige uitleg 11.39 uur Losser D3 - AJc’96 D2 over de gemeentelijke organisatie, een hele goede voorbereiding voor dames als heren. Wilt u 09.30 uur DSVD E1 - AJc’96 E1 maar de gids is tevens een handige wintersport-liefhebbers. nadere informatie, belt u 10.00 uur AJc’96 E2 - DSVD E2 leidraad bij het zoeken naar infordan met 053-538 3947 òf 10.00 uur AJc’96 E3 - DSVD E3 matie over de meest uiteenlopende Natuurlijk biedt Recreatie 06-30557311 11.00 uur sc Overdinkel F1 - AJc’96 F1 organisaties, verenigingen, bedrijven Sportvereniging Losser nog 09.30 uur DSVD F2 - AJc’96 F2 en meer. meer. TRIM U WEER FIT, 09.00 uur AJc’96 F3 - AJc’96 F4 Zo kan men kiezen uit de WANT RUST ROEST! De gemeentegids Losser wordt huisvolgende sport-mogelijkhe Zondag 29 november aan-huis bezorgd door TNT Post. De den: 10.00 uur AJc’96 2 - Vogido 4 gids is tevens gratis af te halen op het 10.00 uur EMOS 5 - AJc’96 4 gemeentehuis. Komt u gerust vrijblijvend twee keer gratis sporten 09.00 uur DSVD 5 - AJc’96 5

Grote Blunder SVVN

Wedstrijdprogramma KVV. Losser

Grote opruiming bij Butterfly Grote Blunder SVVN kinder- en damesmode

Majorette Twirl spektakel in Hellen

Grote Blunder SVVN

Wedstrijdprogramma Sc. Overdinkel

Grote Blunder SVVN

“Een uur lang van top tot teen bewegen”

Wedstrijdprogramma Sc. Overdinkel


Citaat

Hij: “Ik zeg altijd wat ik denk.” Zij: “Nu begrijp ik waarom je de hele avond al zo stil bent.”

COLOFON Senioren actueel verschijnt wekelijks. De redactie nodigt u uit om bijdragen in te zenden naar: Redactie Senioren Actueel P/a Stichting Cluster – Welzijn Ouderen Vlasakker 2, 7582 AS Losser (of Postbus 4, 7580 AA Losser). E-mail: welzijnouderen@clusterlosser.nl Telefoon: (053) 536 94 05.

24 November AANVRAGEN OM VERGUNNING

Inloopcafé “Het Kuierhoes” De Lutte Dinsdag 1 december a.s. opent de KBO de Lutte weer de deuren van het Kuierhoes voor alle ouderen uit de Lutte (ook niet-leden zijn welkom). Met dit inloopcafé wil de KBO senioren uit de Lutte de gelegenheid

Aanvragen om reguliere bouwvergunningen zijn ingediend voor het: - plaatsen van een tijdelijk lokaal op het perceel Schoolstraat 23, 7586 AR Overdinkel - bouwen van 16 appartementen op de percelen Troelstrastraat 1 tot en met 31, 7586 EG Overdinkel - bouwen van 10 grondgebonden woningen op de percelen Troelstrastraat 33 t/m 51, 7586 EG Overdinkel - bouwen van een zorggebouw op het perceel Schaepmanstraat 1 te Overdinkel - bouwen van een schuur met een overkapt terras op het perceel Poldermolen 10, 7587 SC de Lutte

bieden maandelijks gezellig bij elkaar te komen. Het Kuierhoes is open: elke eerste dinsdag van de maand van 14.00 – 16.00 uur in De Vereeniging (ingang Irenestraat).

Weer een woordzoeker!

Streep in onderstaand diagram20 woorden door, die met het weer te maken hebben en de resterende letters vormen een woord, dat daar direct verband mee houdt.

Kopij voor de maand januarie dient voor 17 december bij de redactie binnen te zijn.

Aanvragen om lichte bouwvergunningen zijn ingediend voor het: - oprichten van een carport op het perceel Bentheimerstraat 49, 7587 NE de Lutte - bouwen van een dakkapel op het perceel Scholtinkstraat 273, 7581 GP Losser

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten of niet te plaatsen.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen de ingediende bouwaanvragen kunnen geen bezwaren worden aangevoerd. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen. VERLEENDE VERGUNNINGEN Verleende vergunningen APV Op grond van artikel 5.2.3. van de Algemene plaatselijke verordening (2003) zijn de volgende vergunningen verleend: - oprichten van een carport op het perceel Bentheimerstraat 49, 7587 NE de Lutte -bouwen van een dakkapel op het perceel Scholtinkstraat 273, 7581 GP Losser

Eerste hulp bij ongenoegen: “ Wat kun je er tegen doen” Tien irritaties van mensen onder elkaar 1. beloftes niet nakomen 2. werk afschuiven op een ander 3. niets voor een ander overhebben 4. roddelen 5. voortrekken 6. pesterijen 7. weinig aandacht voor de ander hebben 8. klikken 9. constant met je eigen zaken bezig zijn 10. teveel en te hoge eisen stellen Is het erg om af en toe een meningsverschil te hebben? Nee, want met een meningsverschil kun je je eigen grenzen aangeven of de lucht klaren na een opgebouwde spanning. Echter….. dat gebeurt alleen als alle betrokkenen zich houden aan de regels van effectief een probleem bespreken en daarna besluiten om positief verder te gaan. Dat lukt natuurlijk niet altijd omdat - eerlijk is eerlijk- veel vrouwen ijzersterk zijn om tot in lengte van dagen oude koeien uit de sloot te halen. En omdat gelijk krijgen belangrijker wordt gevonden dan een goede sfeer,

zoals voor veel mannen geldt. En omdat mensen in het algemeen gelijk willen hebben omdat ze alleen redeneren vanuit de eigen normen en waarden. Het is heel belangrijk om te kijken naar je eigen aandeel in de ontstane irritaties. Door dit te doen kom je er achter of je niet teveel je eigen gedragsregels en ideeën over wat goed en kwaad is (normen en waarden) oplegt aan een ander. Ga niet direct een oordeel vellen over iets, maar onderzoek eerst eens wat het voor jou betekent als iemand iets op een bepaalde manier doet. Waarom dat dan zoveel voor jou betekent. Zo hou je het bij jezelf en verval je niet direct in verwijten. Je kunt gewoon vragen hoe het komt dat iemand iets doet wat jou ergert.

• Trek de redelijkheid van de ander niet in twijfel • Word niet boos, ook niet als de ander wel boos wordt.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen de ingediende bouwaanvragen kunnen geen bezwaren worden aangevoerd.

Irritante (maar effectieve) tips Wie het moeilijk vindt ergernissen van zich af te laten glijden kan het boek “The Mind Gym, denken buiten de kaders“, dat gaat over succesvol samenwerken en relaties onderhouden eens lezen. Plaats de irritaties in perspectief: het hoort bij het leven en is een natuurlijk onderdeel ervan. Neem rust, ga even wat anders doen (hardlopen, lezen). Dat verfrist de geest. Probeer één ding te veranderen: kijk of je iets kleins kunt veranderen, bijvoorbeeld een slordigheidje en richt je dan daarop. Als het dan toch uitloopt in een con- Laat het gaan: mensen zijn soms gewoon flict … irritant, maar ze hebben meestal ook • Haal er dan geen andere onder- goede kanten. Concentreer je daar werpen bij op. • Probeer niet koste wat kost gelijk Blaas stoom af. Praat er over met te krijgen mensen die er buiten staan. • Zeg niet dat “andere mensen” Lach erom. Stel jezelf de vraag hoe jouw mening delen belangrijk die ergernissen nu precies • Creëer geen kampen door te zijn. Doen ze er over een jaar nog aan gaan roddelen toe? Nee dus!

Alarmnummers 112 Brandweer 112 Ambulance 112 Politie

Vertel direct wie u nodig hebt, wacht tot u doorverbonden bent Vertel dan wat er aan de hand is Noem steeds uw naam, adres en woonplaats Politie Algemeen: 0900-8844 Dit nummer belt u wanneer u wel politie nodig heeft, maar er geen spoed vereist is Spreekuur Wijkagent Overdinkel-Glane-Glanebeekhoek: Iedere dinsdag van 14.00 – 16.00 uur in Trefpunt Overdinkel •Medisch Spectrum Twente (053) 487 20 00 •Stichting Cluster Welzijn Ouderen / Infopunt 55+ (053) 536 94 05 •Gemeente Losser (053) 537 74 44

Medische diensten Huisartsen Losser/Overdinkel Voor uitsluitend spoedgevallen kunt u tijdens kantooruren het alarmnummer bellen: 053-538 35 52 Thuiszorg Zorggroep Sint Maarten Uitleen hulpmiddelen van Maandag t\m Vrijdag van 09.00 – 12.30 uur en 13.30 – 15.30 uur, in pand aan de Gronausestraat 17 te Losser. Tel: 053-5369910. Na sluitingstijd via: 053-5375555. Ook uitleen Zaterdag en Zondag via Tel: 053-5375555. Bovenstaande telefoonnummers tevens voor Thuiszorg Huisartsen Dienst Twente-Oost (Gemeente Oldenzaal, Losser en Dinkelland) Voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kantooruren kunt u contact opnemen met Huisartsendienst Twente-Oost (HDT-Oost), tel 0541-536769. HDT-Oost is op maandag t/m vrijdag bereikbaar van 17.00 uur tot 08.00 uur de volgende ochtend. In het weekend en op officiële feestdagen is er een 24-uurs dienst. Bezoek aan de huisartsenpost alleen na telefonische afspraak. Apotheken Apotheek De Esch en Teylersapotheek, open van ma t/m vrij van 8.00 – 17.30 uur. Buiten deze tijden kunt u voor spoedrecepten terecht bij: Apotheek Zuidberghuizen Burg.Wallerstraat 125 7574 AM OLDENZAAL •Tel: 0541-520705 Tandartsen

N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen. lichte bouwvergunningen zijn verleend voor het: - geheel plaatsen van een serre op het perceel het Egbertink 118, 7582 DH Losser - geheel plaatsen van een luifel boven een hoofd entreepartij op het perceel Honingloweg 18, 7581 PK Losser datum bekendmaking 18 november 2009 reguliere bouwvergunning is verleend voor het: - gedeeltelijk vergroten van een woning op het perceel het Bentman 16, 7582 DK Losser datum bekendmaking 18 november 2009 Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Voor verdere informatie over de genoemde rechtsgangen kunt u zich wenden tot het De dienstdoende tandarts voor avond-, nacht- en weekenddienst team Bestuurszaken van de gemeente Losser is bereikbaar via de Tandartsendienst Oldenzaal/Losser e.o., telefoon 0900 – 128 26 32. Spreekuur zaterdag van 12.00–12.30 uur en van 18.30–19.00 uur. Spreekuur zondag van 12.00–12.30 uur

Verloskundigen Voor verloskundige hulp kunt u bellen met praktijk Ashanty, Wolshagen 3 in Losser, tel: 053-5383342. Bij geen gehoor of langdurige ingesprektoon kunt u de dienstdoende verloskundige laten oproepen via het MST te Enschede, tel: 053-487 35 65 Stichting Mantelzorg “Losser De Globe” Voor het belang van Mantelzorgers en hun Verzorgden, dagelijks bereikbaar. Telefoon 053-5381732 Naviva Kraamzorg Voor meer informatie over het aanvragen van kraamzorg kunt u bellen naar: 088-777 76 66 of www.naviva.nl Dierenartsen Losser • H. Nengerman Mozartstraat 1, Losser. Tel. 053 – 538 28 08 • D. Bout/ C.I. Feenstra Enschedesestraat 23a, Losser. Tel. 053 – 538 23 85

De Lutte • O. Hamhuis Zwaluwstraat 62, De Lutte. Tel. 0541 – 53 00 05

Dierenambulance 0653-747678

BEKENDMAKINGEN Een aanvraag om bouwvergunning waaraan door verlenen van ontheffing van de betreffende bestemmingsplanvoorschriften medewerking kan worden verleend, is ingediend voor het: - gedeeltelijk veranderen van een schuur op het perceel Volterdijk 3, 7588 PS Beuningen Het bouwplan met het verzoek om ontheffing ligt vanaf 25 november 2009 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage op de afdeling Vastgoed, Vergunningen en Handhaving. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.


( Telefoon ABC

Auto-Reuvers.nl

Onderhoud - APK - Airco Hoofdstraat 24a Overdinkel tel. 053 -5363519 Rioolreiniging

15% korting

Electronica Radio Kortman

Verkoop en reparatie van T.V Audio en huishoudelijke apparatuur

op alle op maat gemaakte douchedeuren

Gronausestraat 1287 Glanerbrug

053 - 4611275

.. koopste De goed printen ! an manier v

Bezoek onze site voor het complete assortiment

www.stealx.nl - De Pol 3a Losser - 053 5361437

Elektro Vakman Alwie Zoontjes o.a. Bose, Loewe, Miele

Hyacinthstraat 61 Oldenzaal

0541 - 51 51 20

TWENTS GENIET’N A AN DE R AND VAN OOTM ARSUM

E

w w w.dehae r.nl Twentse gastvrijheid aan de oude grensovergang de Poppe 7 dagen in de week geopend voor lunch en diner

Regiopost Losser Komt in de bus!

0651 - 831 950

www.glasmontagehulshof.nl

Restaurant

Tel. 0541-291847 • E-mail info@dehaer.nl

Regiopost

Bij glasmontage hulshof bent u aan het juiste adres wanneer u op zoek bent naar een specialist in het plaatsen van o.a. douchedeuren en isolatieglas

Bentheimerstraat 80 tel. 0541-551357 7587 NJ de Lutte www.delutteweide.nl

Glasmontage Hulshof BV De pol • 7581 CZ Losser • Tel: 053-5364064 • Fax: 053-5364063

STORMACHTIGE WEKEN!

vervolg telabc op achterpagina Gerry Weber

FYSIOTHERAPIE ARTHUR FEDDER

Maandag 30 november, woensdag 9 en maandag 21 december 2009. € 17.00 Inclusief een kop koffie Bovenstaande ritten zijn de opstapplaatsen in overleg naar gelang de aanmeldingen.

Gronausestraat 157

KERST 2009

Behandeling na telefonische afspraak van 7.00 tot 21.30 uur

KERSTMARKT CANTERBURY ENGELAND

Tel. 053-538 89 85

Arend

Ballantine’s Coebergh

Jonge Jenever

Scotch Whisky

1.0 Liter

Bezorger worden? Mail je gegevens naar Bezorging@twentejournaal.nl Of bel 074 259 66 33

0.7 Liter

8.99

12.99

Bessen Classic 1.0 Liter

8.99

WIJN VAN DE MAAND

Gemaakt van de druivenrassen Syrah en Merlot. Donkerrood van kleur. De wijn geurt naar rood en zwart fruit. De smaak is soepel en aangenaam zacht. Met een echt méditeraan karakter. De afdronk is krachtig en lang. Aan te bevelen bij vleesrechen, wild of kazen.

r

6 flessen voo

25.00

Blanc Chardonnay-Viognier

ook voor HR CV ketels en Badkamers! Al meer dan 75 jaar een vertrouwd adres

Gemaakt van de druivenrassen Chardonnay en Viognier. Bleekgeel van kleur. In de neus iets van bloemen. In de mond fris met fruitige aroma’s. Lekker als apéritief /bij salades of visgerechten. Warm aanbevolen, maar toch koel serveren.

5.49

Vertrekdata: 12-19-23 december

KERSTMARKT OSNABRÜCK Vertrekdata: 11-18-22 december

KERSTMARKT MUNSTER Vertrekdata: 15-19-22 december

130,00

€ 18.00 € 17.00 € 17.00

Dinsdag 15 december Rest. Hutten Rossum. Aanvang: 13.00 uur. Kerstmis -koffie gebak- kerstmarkt- livemuziek – kerstspel- kerstman- Midwinterhoorns-vuurkorven- kerstverhaalverrassing – broodmaaltijd, spec. voor de kerstmarkt betaalbare kerststukjes en kleine kerststollen. Kerstmiddag incl. vervoer € 23.00

MARGRIET WINTER FAIR

Maandag 23 november 2009, jaarbeurs Utrecht Entree + vervoer, koffie en bakkerskoek

HANSI HINTERSEER

€ 31.00

Donderdag 28 januari 2010, Rijnhal te Arnhem Aanvang 20.00 uur. Tirolerbuffet € 37,50 extra. € 67.50 Meerdaagse reizen: Boekje op aanvraag. Reserveer op tijd om teleurstelling te voorkomen Prijzen p. p., excl. reserveringskosten en annuleringsverzekering Reserveren maandag t/m vrijdag: 09.00 - 17.00 uur, afdeling touringcar. Ook voor touringcarverhuur, schoolreisjes, personeelsfeesten en groepsdagtochten. zet- en drukfouten zijn voorbehouden

0.75 Liter

www.dewereldvandranken.nl De Twentsche Kwaliteits Slijter:

Oldenzaalsestraat 27 - 29 • 7581 AS Losser Tel. (053) 538 17 03 • Fax. (053) 538 77 04 info@wilkelosser.nl • www.wilkelosser.nl

KERSTMARKT OBERHAUSEN

SPECIALE KERSTMIDDAG VOOR ALLEENSTAANDEN EN OUDEREN

Belle Epine Rouge Merlot-Syrah

6 en 7 december (2 dagen) Hotel midden in het centrum.Inclusief overnachtingontbijt- ferry- diner- afscheidsdiner en R-C vervoer €

Slijterij ‘t Raedthuis

St. Maartenstraat 57 tel. 053 - 538 6583 LOSSER

Kienhuis touringcars Rossum T. 0541-538365 WWW.KIENHUIS-TOURINGCARS.NL - INFO@KIENHUIS-TOURINGCARS.NL


( Telefoon ABC

Week 48, 2009

Autobedrijf

Autobedrijf Hein Franke Eekboerstraat 22 Oldenzaal

0541 - 52 32 93 Al meer dan 20 jaar topservice bij Lowie Kellerhuis

Inkoop • auto’s Verkoop • Reparatie alle merken • Nijverheidstraat 12 • Losser Telefoon 06 - 212 472 43

WWW.KOAUTOS.NL

B

• knippen zonder afspraak • tevens haarverlenging • woensdag kinderen 8 euro

Beauty

Kloppenstraat 85 Tel. 0535385620

Geldig van donderdag 26 t/m zaterdag 28 november

7581 EB Losser Info@stofenzo.eu

Kleding

Wij hebben extra grote maten tot XXXXXXXXXXL Voor heren: T-shirts, sweatshirts, ondergoed, joggingbroeken, jeans, corduroy broeken, jeans bodywarmers, jacks, overhemden, werkkleding en jachtkleding.

Wij hebben nu voor u in de anbieding, lekker warm badstoffen ondergoed.

Handsinaasappelen Witlof Zak 500 gram 1.29

Tel. 0049-59415596 Fa. Döppen, Dorfstr. 63, Lage (D) 4 km van grensovergang Ootmarsum

0.

Uit Spanje Net à 2 kilo 2.99

1.

Watermeloen Per stuk ca 2,5 kilo 2.99

99

1.

99

Mode 25 jaar damesmode: modieus en betaalbaar. Maten 36 – 60 Ook verkopen wij japonnen.

Wooldriksweg 19 Enschede 053-4320584 Pedicure Praktijk

Karin Berger

• Tevens Diabetische voet • Manicure • Spa Wellness voet/hand Potskampstraat 39 7573 CC Oldenzaal tel: 06-23787080

massagesalonJOSE ontspanning • hotstonemassage • • stoelmassage • voetreflexmassage • •

Jose Luttikhuis Masseur Enschedesestraat 143 7574 AB Oldenzaal

49

1.99

j.luttikhuis@planet.nl 0541 - 511 407 06 - 133 59 090

Reparatie

Pedicuresalon “Bernadette” Voor al uw voetproblemen Diabetische - reumatische en of schimmelnagel

Pastoor Geerdinkstraat 27 7587 AP De Lutte Voor afspraak bel 0541551943

Alwie Zoontjes

o.a. Audio Video Witgoed

Hyacinthstraat 61 Oldenzaal

0541 - 51 51 20

NATUURSTEEN

NATUURSTEEN

Industriestraat 8 7582 CR Losser 06 - 23835464 info@niba-natuursteen.nl www.niba-natuursteen.nl

Voldoendegratis gratis parkeerruimte! Voldoende parkeerruimte! Corn. Houtmanstraat 2 - Glanerbrug

053 - 4611428 4611428 Catering

Corn. Houtmanstraat 2 - Glanerbrug

Aanrechtbladen Dorpels Vensterbanken

Kretalaan 1 Oldenzaal 0541 - 514 549 of 06 - 534 27892 info@gerardglasinlood.nl www.gerardglasinlood.nl Oldenzaalsestraat 101 7511 DZ Enschede Tel. 053-431 55 22 Kerkstraat 18 18 Kerkstraat 7581 AB AB Losser Losser 7581 053 5381633 Tel. -053-538 16 33

SNEL EN VAKKUNDIG, ZONDER VOORRIJKOSTEN!!!

Het enige erkende stucadoorsbedrijf in de gem. Losser. Bel voor een afspraak aan onze showroom: Oldenzaalsestraat 102 Losser BTW tarief woningen ouder dan 15 jaar 6%. Tevens gespecialiseerd in decoratieve wandafwerking voor de badkamer.

Stof & Zo

Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag: Zaterdag

Spruiten Van telers gebroeders Herbert uit Zeewolde Zak 500 gram 0.89

0.39

Conférence handperen Per kilo 1.49

of mail naar: info@twentejournaal.nl

0.79

maandags gesloten 9.00 - 12.00 13.30 - 17.30 10.00-14.00

Gronausestraat 22, 7581 CG Losser 053-5360960 info@stofenzo.eu

bezorgers Gezocht! Bel: 074 - 259 66 33

Dole of Max Havelaar Bananen Per kilo 1.69

0.89

Rucolamelange, eikenbladmelange of jonge bladsla Zak 75 gram 1.49

48/09 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Hier uw bedrijf ? Bel dan naar 074 - 259 66 33

0.99

MARCO VAN HUIZEN

KTV - VIDEO - WASAUTOMAAT - KOELING ENZ...ENZ...

OOK VOOR AL UW REPARATIES

1.49

Geldig van maandag 23 t/m zaterdag 28 november

Stucadoor

Stoffen

Glas-in-Lood

0.99

Diverse smaken Bak 250-400 gram Bijv. Farmer fresh

Lasertechniek

Voor modestoffen en fournituren

Gerard Schulten

Andijvie Panklaar grof gesneden Zak 400 gram 1.49

Grafmonumenten

053 - 538 85 63 0654 - 294 391

Glas in Lood

Bieze Rauwkostsalades

Steen

NIBA

C

Miditrostomaatjes Schaal 250 gram 1.99

of Mail: Bezorging@twentejournaal.nl

0.99 www.plus.nl

LJ_24-11-09  

Het volledige Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid is te vinden op www.losser.nl . >>>>> zie pag 3 >>>>>...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you